Trable s plzeňskými právy - scestná koncepce posuzování kvality

14. 08. 2008 | 17:00
Přečteno 10091 krát
Právnické fakultě Západočeské univerzity se Akreditační komise vlády ČR rozhodla omezit akreditaci doktorského studia a zakázat přijímání nových doktorandů. Žádné právně závazné rozhodnutí v rozhodnutí v této věci dosud zřejmě ještě nepadlo, veřejně dostupné informace jsou k dispozici převážně z vyjádření předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové Hospodářským novinám (Práva v Plzni nesmí přijímat doktorandy 23. 7. a Plzeňská práva přes zákaz přijmou doktorandy 5. 8.). Tato vyjádření ukazují, jak problematické a schematické se v praxi ukazuje spoléhání na kvantitativní údaje z vládní databáze využívané k hodnocení výsledků výzkumu.

Zběžný pohled může rozhodnutí omezit doktorská studia v Plzni hodnotit jako zprávu o postihu nedostatečné vědecké práce na instituci, kterou si bez ní nelze představit, nebo jako příběh "administrativního" řešení dichotomie či dualismu výzkumné činnosti na vysokých školách a ústavech Akademie věd (z tohoto úhlu pohledu zřetelně vychází ostrá reakce Iva Možného, kterou za přezíravost postoje zasloužilého profesora jiného oboru k pohledu odborného asistenta odněkud z ještě větší periferie podle mého soudu oprávněně kritizuje Jiří Havel).

Skutečnost však může být jiná. Těžiště práce leží na pracovních skupinách Akreditační komise, které nepodléhají jmenování vlády a zákon ani pravidla práce Akreditační komise pro ně nestanoví žádné požadavky na dokumentaci své činnosti a způsobu, kterým došly ke svým závěrům, aby byly širší odbornou veřejností ověřitelné nebo rozporovatelné. Stanoviskem pracovní skupiny navíc není nikdo při rozhodování Akreditační komise samé vázán. Nelze proto vyloučit účelové postupy, které pod pláštíkem objektivního posouzení schovají pouhé vyřizování účtů nebo užívání metod, které by v konkurenčním prostředí, jakým vysokoškolský sektor nepochybně je, snesly označení poškozování dobrého jména nebo metod nekalé soutěže.

Zrušila by Akreditační komise stejným způsobem např. doktorské studium uskutečňované na Univerzitě Karlově, ale s vlastní prací se studenty probíhající na některém z pražských ústavů AV ČR? Plzeňská fakulta přitom přesně tímto typem spolupráce argumentuje, když se odvolává na smlouvu o spolupráci při zajišťování svého doktorského studia z roku 1999.

Kvalitu doktorských studií ukazují především již obhájené práce

Ověřitelná a zveřejněná dokumentace toho, z jakých podkladů a jakým způsobem Akreditační komise dospěla ke každému dílčímu závěru, by měla být základní podmínkou činnosti, má-li závěrečný verdikt požívat respektu. Na problémy možného subjektivního chápání toho, co se na plzeňských právech odehrává, upozorňuje Bohumil Havel („Práva v Plzni: špatná čísla, slušná úroveň“, HN 29.7.) a jeho argumenty dále posiluje Karel Eliáš („Za naší katedrou v Plzni si stojím“, HN 13. 8.). Zda je oprávněná jejich obhajoba vlastní instituce, nebo naopak kritika Akreditační komise, by měli rozhodnout lidé kvalifikovaní v právních vědách a mělo by se tak stát především na základě posouzení prací na plzeňských právech obhajovaných. Namísto toho se ve vyjádřeních předsedkyně Akreditační komise V. Dvořákové objevuje argumentace založená na pouhém výkaznictví převzatém z dat Rady vlády pro výzkum a vývoj. Sekretář Rady M. Blažka k tomu také přispěl odsudkem, že fakulta „za čtrnáct let neměla dobrý výzkum.“

Zarážející je, že podle těchto vyjádření do kvalitativního posouzení úrovně plzeňských práv Akreditační komise zjevně nepůjde. Není to divné, vždyť současná předsedkyně Akreditační komise již dříve (v souvislosti s kauzou „Pavera,“ tedy užití plagiátu k obhájení habilitační práce opavského asistenta na olomoucké univerzitě, kde přinejmenším někteří členové habilitační komise resp. oponenti museli vědět, o co se jedná) poskytla písemné stanovisko, že „není možné, aby oponenti a členové komise provedli znovu celý výzkum, jehož výsledky jsou oponovány. Dopady na efektivitu vědecké práce [zřejmě členů AK?!] si jistě dovedete představit.“ Doktorská studia na plzeňských právech za sebou mají již dostatečně dlouhou historii, aby se jejich úroveň dala posoudit prozkoumáním obhájených doktorských prací, nikoli jen předběžně posuzovaných formálních dobrozdání na zaměstnance fakulty. Je ostatně zřejmé, že pokud by doposud obhajované práce za nic nestály, bylo by namístě okamžitě zrušit celá doktorská studia, nikoli do nich jen zastavit přijímání nových uchazečů, protože by byl předpoklad stejně hypoteticky špatných výsledků i u stávajících studentů (jejich studia budou ještě 3-6 let dobíhat).

Vědci pouze námezdními silami svých institucí?

Dělání mechanických závěrů z dat ve struktuře, v jaké s nimi pracuje databáze Rady vlády, skrývá vážný problém, který je na kauze plzeňských práv dobře vidět. Tato databáze bere autory jednotlivých prací jen jako námezdní síly pracující pro své instituce a jejich práce jako zaměstnanecká díla pro tyto instituce vytvořená (kromě toho až dosud evidovala jen výsledky českým státním rozpočtem financovaného výzkumu).

Předsedkyně Akreditační komise tvrdí, že nestačí, aby pracovníci fakulty dělali výzkum na Ústavu státu a práva AV ČR, že ho musí dělat „na fakultě.“ Ono „dělat“ však znamená pouze „vykazovat.“ Nad právními texty mohou vědci z fakulty pracovat i u psacího stolu doma, nepotřebují laboratoře jako třeba přírodovědci. Na stránkách Ústavy státu a práva je sdělení, že jeho knihovna je dlouhodobě (v řádu měsíců) uzavřena a výpadky má i telefony a internet. Je vysoce pravděpodobné, že se v jeho prostorách fakticky pracovat způsobem, který k vědeckým institucím patří (instituci tohoto typu bez funkční knihovny si v rozvinutých zemích těžko představit), nedá, ale nikoho tento ústav ani jeho výzkumný záměr rušit nenapadne.

V databázi Rady vlády nejsou prvotním nositelem výsledků výzkumu a jeho kvality jednotliví vědci, ale jen instituce. Proto by v dané situaci doktorským studiím na plzeňských právech nepomohlo okamžité zrušení ÚSP nepomohlo ani tehdy, když by všichni jeho publikující zaměstnanci přešli na Právnickou fakultu Západočeské univerzity. Jejich publikace by v databázi nesly afiliaci bývalého pracoviště. Jeho „dobrý výzkum,“ slovy sekretáře Blažky, by se do Plzně nepřenesl.

Kritika „čísel z Prahy“ od respektovaných akademických pracovníků z plzeňských práv proto v této souvislosti očividně není výmluvou na to, že by chtěli pro svou instituci užívat něco jiného, než objektivní data. Jde o oprávněnou kritiku toho, že data používaná pro hodnocení jsou chybně strukturovaná a dávají informace jiného typu, než pro který jsou následně využívána.

Tento způsob „hodnocení“ bude bohužel základem systému hodnocení ve vládní reformě. Přijde-li na instituci nobelista, nijak se to v „objektivních“ datech neprojeví, jeho publikace z minula budou totiž „odjinud.“ Cifršpion, který vše posoudí jen na základě vykazovaných dat v databázi Rady vlády pro výzkum a vývoj (jejíž datové struktury byly navrhovány před řadou let pro evidenci institucionálních dat z projektů za dosti jiným účelem), k jinému závěru dojít nemůže.

Pracuje-li takto zjednodušeně i Akreditační komise, zjevně selhává. Nic na tom nemění ani okolnost, že toto selhání se nevymyká z rámce postupu jiných institucí vytvářejících vědní a vzdělávací politku v Českě republice.

(Rozšířená verze textu, který vyšel v Hospodářských novinách 7. 8. 2008)

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy