Vysoké školy bez peněz z rozpočtu neobstojí

26. 08. 2008 | 07:07
Přečteno 17187 krát
O důležitosti přístupu ke vzdělání nepochybuje v dnešním světě prakticky nikdo. Rozvoj vědy a její užití v technice výrazně omezuje rozsah činností, které závisí na síle lidských svalů nebo málo kvalifikované práci. Všechny rozvinuté země se snaží zlepšit podmínky pro rozvoj svých vysokých škol i příležitostí obyvatel na nich studovat a dosáhnout takové kvalifikace, pro kterou mají svým talentem a vlohami k učení předpoklady.

Kritika rozšiřování těchto příležitostí, jak ji opakovaně můžeme slyšet například od prezidenta Klause v jeho vymezování se vůči představě „co Čech, to vysokoškolák,“ viz např. jeho rozhovor v Magazínu Práva 22. 9. 2007, je jalová. Nárůst počtu studujících se sice u nás stejně jako v ostatních vyspělých zemích blíží padesáti procentům populačního ročníku opouštějícího střední školu, o přeměně vysokých škol na školy pro každého však neuvažuje nikdo. Nemůžeme však jako země uspět, pokud nepřipravíme pro naši mládež stejně schůdné podmínky dosáhnout na vzdělání, jako je mají jejich vrstevníci v jiných zemích – a českou populaci jistě proti jiným zemím nebudeme považovat za duševně méněcennou.

Dostatečně vysoké vzdělání vytváří nutné předpoklady pro výkon práce s vysokou přidanou hodnotou, zvyšování produktivity i vytváření hodnot, ze kterých se lépe daří všem složkám společnosti. Je také podmínkou pro inovativní práci ve výrobě i službách, zejména pak k práci využívající výsledků výzkumu a vývoje nebo výzkum a vývoj uskutečňující.

Během slovinského předsednictví EU vypracoval Bruegel, jediný evropský think-tank částečně financovaný ze zdrojů EU a jejích 16 členských států (Bruselská evropská a globální ekonomická laboratoř), zprávu k přípravě reforem evropských univerzit, se kterou byli seznámeni ministři financí členských a účastníci konference věnované kvalitě terciárního vzdělávání. Důležitým závěrem plynoucím z této analýzy je evidentní nutnost zvýšit úroveň financování univerzit, konkrétně množství rozpočtovaných financí na jednoho studenta. Optimálním postupem by bylo zvýšit během deseti let roční rozpočty o jedno procento HDP. Česká republika je ovšem svými výdaji na jednoho studenta na samém dně výdajů ve srovnání s evropskými zeměmi a vládní výhledy s žádným znatelným navyšováním financí na vysoké školy nepočítají.

Pokud by se dnešní úroveň financování měla dorovnat na stávající průměr EU bez zvýšení státní podpory pouze zavedením školného, musela by se na školném vybrat částka přesahující 60 procent současných výdajů státního rozpočtu na vysoké školy, s doporučeným zvýšením by se tato částka dostala na trojnásobek, tj. někam ke 180 procentům. To je naprosto mimo jakékoli realistické scénáře. Vyšší úroveň financování univerzit ze státního rozpočtu je proto nutností, má-li kvalitativní úroveň českých vysokých škol držet krok se zahraničím. To samozřejmě není argument proti nutnosti státní finance ze školným doplnit (a už vůbec ne argument pro to, že by školné mohlo mít podobu plateb za dodatečné zkouškové termíny - tedy představu blížící se zhruba tomu, že dálniční poplatky budou platit pouze ti, jejichž auto bude mít na dálnici defekt).

Mimochodem, ještě silněji je to s nezastupitelností státních financí u výzkumu a vývoje na vysokých školách - zde je podíl financování z průmyslu v EU-15 na necelých 7 procentech výdajů, v USA kolem 6 procent a v Japonsku dokonce jen mírně nad 2 procenty. Ani v této oblasti tedy z privátních zdrojů zázraky realisticky čekat nelze.

Za ministryně školství Petry Buzkové se vysokému školství podařilo výrazně navýšit počty studujících a ministryni se pro toto navýšení podařilo získávat potřebné zdroje státního rozpočtu. Vstupní kapacity vysokých škol jsou dnes nastaveny na vyšší počty studujících v prvních ročnících bakalářských studií a jen využívání této kapacity povede automaticky k nárůstu celkového počtu studujících během několika dalších let.

Zpodkladových analýz o různé využitelnosti pracovníků v zemích různým způsobem orientovaných na využití špičkových vědeckých znalostí versus znalostí zaměřených ve větší míře na aplikace a přejímání technologické úrovně vyspělejších zemí plyne zásadní správnost orientace na bakalářská studia a posilování jejich všeobecné, nikoli příliš specializované úrovně. V desetiletí 1995-2006 se zdvojnásobilo státní financování výzkumu ve vztahu k HDP (z 0,31 % na 0,60 % HDP), což je největší nárůst mezi rozvinutými zeměmi (střední hodnota státního navýšení mezi zeměmi EU-25 byla v poměru k HDP nulová), znatelně menší dynamiku však vykázal nárůst privátních výdajů na výzkum.

Nevysoké firmemní výdaje na výzkum a vývoj svědčí o tom, že jsme spíše zemí kopírující, než vymýšlející. Je proto docela možné, že vyšší počty absolventů profilovaných na výzkumnou činnost na úrovni Ph.D. případně Mgr. by nemusely být domácí ekonomikou efektivně využitelné. Rektoři vysokých škol nedávno poskytli premiérovi podklady prokazující, že pouhé zachování úrovně, bez další extenze, předpokládá posílení rozpočtu vysokých škol pro rok 2009 o více než tři miliardy. V souvislosti s reformou se často objevují teze, které jakoby vycházely z toho, že si děláme ambice být zemí určující rozvoj světové vědy. V této poloze nejsme a nebudeme. Musíme však mít snahu udržet obecnou úroveň vysokých škol jako „odrazového můstku“ pro další uplatnění mladých generací. Zvládnutí této úlohy současné požadavky vysokých škol odpovídají a nejsou nadsazené.

Dosavadní vývoj vysokého školství v ČR nepřinesl ani nijak katastrofální průměrnou úroveň kvality univerzit ve srovnání se světem. V datech prvních 500 institucí ze známého Shanghajského žebříčku přepočítaných na velikost země je sice Česko na pouhých 13,1 procentech americké výkonnosti a dost daleko za průměrem EU (53,9 %), jsme však s Maďary nejlepší mezi nově přistoupenými zeměmi, dotahujeme úroveň Španělska (14,2 %). Tento žebříček navíc v případě Česka zcela pomíjí výsledky dosahované Akademií věd, jejíž ústavy s vysokými školami v oblasti doktorského studia těsně spolupracují. Započítáním těchto výstupů by výsledná hodnota snadno mohla být dvojnásobná - fakticky by se tak vyrovnala úrovni Japonska (26,7 %). Údaje odvozené z mezinárodních cen a časopiseckých publikací sice nevypovídají o vysokých školách všechno, jako hrubé vodítko však na úrovni celých zemí sloužit docela dobře mohou.

Při úvahách o reformě vysokého školství by ve světle srovnání se stavem v EU měla vláda zohlednit především skutečnost, že trend rozvoje studijních příležitostí nastoupený během čtyřletého období vlády „pozemanovské“ sociální demokracie byl nepochybně dobrý a nebyl na škodu kvalitativním parametrům vysokoškolského systému v ČR ve srovnání se světem. Je nicméně prokazatelné, že naše univerzity potřebují několik dalších let výrazné posilování velikosti státního rozpočtu, který je pro ně určen.

(Rozšířený text článku, který vyšel v Právu 22. 8. 2008)


Výkonnost celých zemí přepočítaná podle Bruegel z umístění jejich univerzit v Shanghajském žebříčku
Výkonnost celých zemí přepočítaná podle Bruegel z umístění jejich univerzit v Shanghajském žebříčku
Údaje ze Shanghajského žebříčku z analýzy Bruegel. Umístění jednotlivých univerzit je přepočítáno na velikost země, ve které jsou umístěny, jedná se o procentuální zastoupení relativně k zastoupení Spojených států. Ty dominují v elitních školách, v první pětistovce (a tedy zhruba řečeno ve školách, které převážně určují vzdělanostní úroveň obyvatel, nikoli přímo světovou elitu) se situace ve světě vyrovnává. Shanghajská Jiao Tong publikovala nová data minulý týden, tato tabulka je počítána z o rok staršího žebříčku. Nový žebříček posiluje postavení čínských vysokých škol, z českých škol je v něm stále zastoupena pouze Univerzita Karlova, která si o jednu příčku polepšila.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

sasa napsal(a):

Svedsko nas vzor, for ever.
26. 08. 2008 | 09:38

hovno napsal(a):

Pobavilo me srovnani kvality nasich univerzit s Japonskymi :-) Veta
"Započítáním těchto výstupů by výsledná hodnota snadno mohla být dvojnásobná - fakticky by se tak vyrovnala úrovni Japonska (26,7 %)"
mi prijde zavadejici. Pan Zlatuska asi nevzal v uvahu, ze v Japonsku funguje uplne stejny efekt - studenti PhD, ale i Magisterskeho studia fakticky delaji vyzkum v nejake instituci jako AIST, NIMS, AIES, KK, ....... Japonci by potom taky mohli rict, ze se zapocitanim toho efektu by se dostali mnohem vys.

Jinak zcela souhlasim s tim, ze nase ekonomika nedokaze vyuzit absolventy PhD studia. Jinymi slovy, kdyz dodelate PhD, tak v Cechach tezko sezenete praci v oboru. Vetsina absolventu jde delat jinou praci nebo odejde do zahranici. Na druhou stranu, tezko se do Cech budou stehovat hi-tech firmy, kdyz tu neni dostatek kvalifikovanych lidi. Takovy zacarovany kruh.
26. 08. 2008 | 09:54

RUMCAJS napsal(a):

Nebylo by lepší se zaměřit na kvalitu jak na kvantitu ?
To co předvedla Buzková považuju za degradaci školství a né za nějaký klad. Naše vysoké školství produkuje všemožmé mažery a sociology v běžném životě neupotřebitelné, naproti tomu odborné učňovské školství skomírá.

O kvalitě a rozsahu mám také své pochybnosti. Manka studuje ekonomku a tak můžu trochu soudit.Tuhle si volala s kamarádkou, která už měla skoušku z vektorové algebry. Nevěřil jsem svým uším, když jsem slyšel Manku, jak se ptá, co je to ten vektor a na druhé straně bylo ticho.

Taky si myslím, že rozsah matematiky je naprosto nesmyslný. K čemu se má ekonomka šprtat řešení integrálů metodou "Psí parte" nebo determinanty matice, které v běžné praxi nikdy nepoužije ? Přestože jsem technik, neznám jediného spolužáka, který by něco takového využil v praxi.

Myslím, že VŠ by se mělo hlavně zefektivnit , zkvalitnit a snížit počty míst "měkkých oborů".Taky by VŠ mělo vycházet více vstříc paktickým potřebám společnosti a né si hrát na vlastním písečku. Až tohle uděláte pane Zlatuško, možná že zjistíte, že těch peněz je vlastně dost.
26. 08. 2008 | 10:16

Hobart napsal(a):

Takovéhle úvahy vždy směřují k technickým či přírodovědným oborům (jejichž vědecko-výzkumný výstup je vesměs přímo realizovatelný na trhu a je tak ocenitelný), nemám čísla (a nemám ani chuť je shánět), ale řekl bych, že posílení stavu studentů vysokých škol se konalo spíše v ekonomických, správně-právních a humanitních oborech. Problém je, že jejich vědecký výstup - ale i prostá pedagogická kvalita- je daleko hůře zjistitelná z čísel a nějakých žebříčků (ať už jsou to různá srovnání počtů publikací, objemy přiznaných grantů...). Ze zkušenosti do nedávna studenta takovéhoto oboru mám spíše pocit nesmírného plýtvání penězi v netechnických oblastech univerzitního vzdělávání (konkrétně grantová politika a posuzování grantové činnosti je naprostá černá díra státních financí). A konkrétně v humanitních a ekonomických oborech by náš univerzitní systém potřeboval zavedení školného jako koza drbání(nebo třeba alespoň nějaký takový návrat k jakýmsi "soukromým docentům"). Pokud chce někdo prohlubovat všeobecné vzdělání, pak by bylo daleko vhodnější řešit to reformou našeho osvíceneckého středního školství (např. podstatně větší možností specializace na gymnáziích).
26. 08. 2008 | 10:28

jirizlatuska napsal(a):

Hobart: Tyhle vyhrady vuci netechnickym oborum se sice porad objevuji, jsou to ale ciste predsudky (casto hlasane i lidmi, u kterych by clovek cekal, ze by meli byt vice mene racionalnimi techniky). Uz jsem to psal drive, ale zopakuji:

Rozvoj studijnich prilezitosti nebyl na ukor technik. Podivejte se na prezntaci http://www.radavs.cz/priloh... - na str. 7 je formulace jednoho z hlavnich zaveru zcela jednoznacna:
* V ČR studuje v technických a přírodovědných oborech poměrně nadstandardní počet studentů, ovšem poměrně malá část z nich studium dokončí
* relativní počty absolventů doktorských studijních programů v technických a přírodních vědách jsou vysoké
* podíl absolventů technických věd ve věkové skupině 24 - 65 let je nejvyšší mezi sledovanými zeměmi.

Autori (F. Jezek a T. Haasz) jsou oba z technicke vysoke skoly, takze je zaujati ve prospech netechnickych oboru asi nebudou.
26. 08. 2008 | 10:55

milan V napsal(a):

Je pár obecných pravd na kterých se shodne asi většina lidí, kteří ze své zkušenosti vědí jak to chodí ve světě:
1) VŠ obecně potřebují více peněz a měly by je dostat (řádově navíc miliardy až desítky miliard ročně)
2) Protože všichni si nemohou udělat PhD (plyne to již ze statistického rozložení IQ) je dobré, že máme i magisterské a bakalářské studium (já říkám každý semestr na VŠ je pro mladého člověka užitečný). To umožní studium pro cca ½ populace, taky to stojí desítky miliard ročně.

Jak ale „zlomit to prokletí“ že jsme stále v pod průměrem EU či světa? Vždyť historicky jsme byly v určitých obdobích mnohem výše! Ale to přednášel na UK Albert Einstein, na LF UK pracovali laureáti Nobelovy ceny, pražská či moravská „optická škola“ před válkou byla na světové úrovni (Wolf, Abeles, Beckman,...) byl tu Heyrovský, ...

Proto navrhuji: nakupte „vědecké hvězdy“, tak jak to dělají špičkové americké university. Na to Vám bude stačit 1 miliarda ročně, Praha je velmi oblíbená destinace (Brno, ... může být zajímavé též), za miliardu nakoupíte tak 100 „vědeckých hvězd“, spíše i více (v neexperimentálních oborech).
A jako doplněk zaintegrujte i výkaznicky, do těch různých statistik to, že Akademie Věd funguje jako „graduate school“ pražských či brněnských, ... universit. Já (AV ČR) bych bez svých (5) doktorandů z UK a ČVUT nic nedokázal.
Dále vypište pro mladé nadějné vědce konkurzy na různá Fellowships, se standardním financováním jako na západě (současná 4 Purkyněho fellowships pro AV ČR ročně je směšně malé číslo, myšlenka je výborná ale stipendistů by mělo být mnohem více).

Pak budeme v žebříčku v prvé stovce universit světa.
26. 08. 2008 | 11:17

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Rumcajsi, Rumcajsi, Rumcajsi to jsi mi nemel delat ... :) Ja te tady pomalu jiz staleti kultivuji a osobnim prikladem predvadim, k cemu je matematika cloveku jine specializace, kteremu neulpela na povrchu nebo mezi vousy, dobra a ty na mne takto ...

Pozdravuj Manku a sdel ji, ze si zaslouzis dietu zamerenou na posileni pametovych bunek a at te prezkousi z nejlepsich prirodovedcovych myslenek zde, ktere si predtim peclive vypis a zapamatuj ...

Nez ekonomy bez matematiky tj.

"bez osvedcene skoly dusledneho logickeho mysleni"

a bez schopnosti ji pouzivat na urovni (dukazy zde i na www), tak to radeji ta "zarizeni" transformovat na vyssi stredni.

Vnimat VS jako "skoly pro budouci pracujici" na objednavku podniku za dane mi pripada kratkozrake.

Proste matematika je tvrdy treninkovy tabor. Velmi tvrdy. Mohla by byt zabavneji podavana, ruzne pasaze obmeneny, ale ... V zapasech hokejiste take uz olovene vesty nenosi a Seberle nesoutezi ve vzpirani cinek i kdyz je v teninku zveda ...

Kdyz budes hodny, nekdy ti napr. na citacich celkem casto brilantni argumentace profesora Zlatusky ukazu (prominte pane profesore predem), jak se tam projevilo i ta jeho vycvicenost v "psim parte/per partes" (pekne :) ) a jinych postupech z casu jeho studia informatiky a matematiky. Protoze proces analogie => abstrakce => synteza se neda naucit zvanenim.

Doporucuji Mance pri studiu "sibenic ucetnictvi" a pripadne "kalkulace nakladu" a pri vyplnovani ukolu v Excelu si mumlat:

"Je to aplikace take maticoveho poctu. Kdybych jej umela poradne a videla to v tom, osvojila bych si videni, ktere by mi umoznovalo vhled a nadhled, ktery by mne roky a roky a roky vyhodne zivil. Apage Rumcajsi, ty mne asi chces stale doma, a proto bagatelizujes me moznosti karierniho rozvoje prostrednictvim me prirozene zenske dispozice aplikovat matematiku."

Dobre? Dejte precist a vedet. :)

Inu je tam pak po tom jejim mumlani krucek ke statistice, k soustavam linearnich rovnic (jak co nastavit, naplanovat v kalkulacich leccos) a i k operacnimu vyzkumu (jak to udelat optimalne). Ale jiz dost a zadne detaily, co kdybych se soustredil na takove aplikace. Nac si pestovat konkurenci ...

Ja se jen ted obavam, ze Vas osobne autor ted pouzije ve sve oblibene tezi, ze prirodovedcu a techniku uz je dost a "humanisty" stejne nepredci (viz jeho reakce na Hobarta) a ze dale potrebujeme ty "soft skillniky" (radeji bych psal "killniky" :) ). Pane profesore nedelejte mi to, Rumcajs je jiz atypicky obrostly mechem a ja se s vami dohadovat nechci, protoze rada vasich napadu a rozboru (az na skolne a dle mne prilisnou podporu "humanoidu" :) bez tlaku na matematickou narocnost i pro ne) je brilantni.
26. 08. 2008 | 11:26

Hobart napsal(a):

Jiří Zlautuška: Díky (ale odkaz se mi, nevím proč, nepodařilo otevřít..). Jen bych svůj názor asi doplnil - malá úspěšnost studentů technických oborů nejspíše vychází právě z absurdně zastaralého školství středního (z dnešních maturantů asi každý zná první větu Slávy dcery, ale naprosto netuší nic ani o významu integrálního počtu) a napravování nedostatků v profilu středoškoláka na vysoké škole je nepochybně časově i finančně náročné. Nadto ona statistika zahrnující věkovou skupinu 24-65 let zahrnuje nejspíše nadproporcionální počet starších techniků (od normalizace studoval společenské vědy snad jen intelektuální masochista nebo cynik). Potud spíše jen spekuluji a odhaduji. Ovšem na poměrně dosti nízké kvalitě a efektivnosti "masových" humanitně-ekonomických vysokých škol (ekonomky a právnické fakulty) trvám. I na těch nejvýznamnějších českých univerzitách tohoto typu je průměrná vědecká úroveň asi tak třicet let pozadu za západním (ale hlavně americkým) standardem. Přitom v těchto oborech není dohnání skluzu nijak náročné - spočívá jen v přijetí moderních přístupů a studiu (a krom vybavování knihoven nic nestojí). Zkrátka - k čemu mířím - vytrvalý (nebo dokonce sílící) tok výhradně státních peněz do společenskovědních oborů je značně konzervuje, dovoluje jim zahnívat a již dnes vede k velkému plýtvání (daleko silněji oproti přírodním a technickým oborům, které jsou přeci jen nutně v jednoznačnějším a těsnějším sepjetí s praxí).
26. 08. 2008 | 11:44

Hobart napsal(a):

2 Prirodovedec

"Protoze proces analogie => abstrakce => synteza se neda naucit zvanenim." Ale takhle odepisujete západní myšlenkovou tradici někdy do 19.století!!!! ;-)
26. 08. 2008 | 11:52

studna napsal(a):

me zarazi jak daleko a odvazne se dovedete odpichnout ze skutecnosti, ze mame 1 skolu v nejlepších 500 podle jednoho (byt docela uznavaneho zebricku)...kdyz UK z prvni petistovky vypadne, tak budem hned nejhorsi. Kdyz Univerzita Komenskeho vstoupi do prvni 500 budem dvakrat horsi nez Slovensko. A jak uz nekdo podotykal, i v jinych zemich se vyzkumne instituce typu Akademie ved podileji na vyzkumu (napr Max Plank v Nemecku), a tudiz muze byt zdvojnasobeni 13 % spis obelhavanim sama sebe.

Coz nic nemeni na tom, ze s Vama souhlasim naprosto v potreba navysit rozpocet pro vysoke skoly, nebot tu spoustu studentu uz ted nemame kde ucit.
26. 08. 2008 | 11:52

Marty napsal(a):

On prirodovedec zaklada (mozna nevedomky) vlastni -ismus. Matematismus :)
26. 08. 2008 | 12:02

prirodovedec napsal(a):

Hobart: Nerozumim proc jdete do sporu. Ze by kvuli te ekonomii? :)

Nerekl jsem, co hralo roli "dnesni matematiky" - asi se ale shodneme, ze to byla prece nemene na mysleni narocna latina. Zkratka propracovany jazykovy system.

Oznacit mysleni a vyjadrovani tech davnych moudrych panu, kteri vazili slova a svym zpusobem trpeli nedostatkem formalnejsich nastroju pro vyjadrovani (a psani v latine melo logiku - nahrazovalo ten neexistujici formalni system) za zvaneni bych si ja netroufl. Vy ano?

studna: Zabyvat se hloubeji celkem ucelovymi zebricky, a to i Shanghai rankingem dle mne je zajimave pro novinare a politiky. Pro VS, studenty a dalsi, smysl ma vsimat si vsech dostupnych datovych ukazatelu, vcetne dalsich slovnich sdeleni a umet si rici, co je z meho pohledu vyhodne. Obloukem se vyhnout vsem cizim agregatum.

Uvedeni rankingu zde, jako podkladu k cele te argumentaci, povazuji za "trosku nadsazku a provokaci" pri znamem opatrnem pristupu autora k problematice zebricku a agreagci ukazatelu obecne (viz RVV, Berger a spol.).
26. 08. 2008 | 12:06

Taoiseach napsal(a):

Ctihodný pane senátore,

v této souvislosti je jakékoli vícezdrojové financování universit velmi vítanou záminkou právě k tomu, aby se příspěvky z rozpočtu nezvyšovaly ("využívejte víc školného, využívejte víc spolupráce s hospodářskou sférou").

Je zajímavé vzít si příklad ze zemí, kde školné nezavedli, nýbrž naopak zrušili - např. Irsko. Irský hospodářský zázrak má nepochybně víc příčin, ale přesto...
26. 08. 2008 | 12:08

prirodovedec napsal(a):

Marty: A jak psal vlk, tesim se na dobu matematokracie (jste tedy az druhy za vlkem - neboli to byt az za nim :) )?

Ale ja Vam psal: ekonomum vice poradne matematiky (jako dobrodini), pravnikum vice teorie mnozin a matematicke logiky (jako pomoc). Ne vnutit, ale nabidku. Novinarum samozrejme povinnou maturity z matematiky nejlepe podle vzoru 1968, aby to mohli brat jako odezvu svych clanku.

A nerikam co prirodovedcum, ale proc ne kousek poradneho prava a ekonomie? Koneckoncu MU Brno tento mix umoznuje.
26. 08. 2008 | 12:10

Marty napsal(a):

prirodovedec: vzhledem k tomu, ze jsem jinak vzdy pred vlkem, tak mu to zadostiucineni tentokrat dopreji :)

Pravnici maji vlastni velice flexibilni logiku a dalsi nepotrebuji :)
26. 08. 2008 | 12:14

Taoiseach napsal(a):

RUMCAJS napsal(a): "Nebylo by lepší se zaměřit na kvalitu jak na kvantitu ?"
I baže, bylo. A máme tu další argument proti školnému. Představa zastánců školného je asi tato: "Zaplať a můžeš jít studovat na jakoukoli - i tu nejlepší školu". Tím se ovšem kvalita sotva zvýší.
26. 08. 2008 | 12:16

Hobart napsal(a):

2 Prirodovedec

Ojoj, nikdy bych si to netrofl tvrdit. Jen bych si ale taky nebyl jistý, že ty ctihodné hlavy trpěly nedostatkem formálnějšího jazyka - nejspíš ne všichni staří mudrci by se, kdyby měli možnost, radostně vrhli do víru matematismu (díky Marty!).
26. 08. 2008 | 12:22

Hobart napsal(a):

2 Taoiseach

To je, ale promiňte, pěkná pitomost. Problém je v tom "nejlepší školu" - pokud by škola brala (třebas za bezkonkurenčně nejvyšší školné) hromadu hlupáků a nevyžadovala po nich plnění jiné než poplatkové povinnosti, tak už skutečně není nejlepší.
26. 08. 2008 | 12:27

F. Adamec napsal(a):

Treba v cesku vystuduje PhDr novy Einstein, Havel, Klaus, Bush / Putin.
Vedci, kteri zkoummali Einsteinuv zivot, urednika v patentoveho uradu, zjistili, ze jeho jedina skvelost spocivala ve schopnosti kopirovat a krast prirodni zakony a myslenky jinych lidi a vydavat je za sve vlastni. Primou premenu hmoty a energie umi priroda bezpecneji, ucelneji a s vyssi energetickou ucinnosti, nez militanti. Privlastnili si prirodni zakony, cizi zeme, zdroje a obyvatelstvo, jako lacinny Marxuv kapital. Nici zivot, rabuji energeticke a prirodni zdroje na Zemi, ktere nevytvorili. Prirodni stepna jaderna reakce v Gabunu probihala 10-70 tis.let. V roce 1942 Enrico Fermi zahajil provoz jaderneho reaktoru v Chicagu, podle vlastni statistiky. Na politickou objednavku urednik patentoveho uradu redukoval 28 Maxwelovych rovnic na rovnici E=m*c2 s jednou konstantou. V roce 1946, po skonceni 2. SV, inicioval jaderne vybuchy nad Hirosimou a Nagasaki, rychle a pomale umirani statisice civilistu i jejich potomku. Militantni vyvolali globalni rasistickou a valecnou megalomanii, vyzbrojovani statnich teroristu. Zotrocuji, vydiraji a zastrasuji obyvatele Zeme, na ucet dalsich generaci. Valkami a hladem zemrela miliarda cilivistu a deti na Zemi, kupni sila USD poklesla 20krat, za 100 let. Militanti planuji na rok 2009 zbrojeni, dalsi valky a deficit rozpoctu 400 miliard USD. Statni dluh USA denne roste asi o 1,4 miliardy USD. Inflace militantni politiky, USD a CZK pokracuje. Sharp vyrabi tenkovrstvou fotovoltaiku v GW rocne, Cine roste HDP.
26. 08. 2008 | 13:05

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Každé slovo, co jste zde napsal je u nás vytesáno do kamenných desek.

Přesto:Komu není z hůry dáno, ten se matematiku stejně jenom nadrtí a nějaká logika mu může být ukradená.Naše VŠ produkuje kusy, né kvalitu. Když budu hledat ekonomku mezi čerstvými absolventy, vsadím svou loupežnickou dýmku, že sice bude mlhavě vědět, že existuje nějaká výsledovka,bilance a peněžní tok, ale o logických vazbách mezi těmito výkazy nebude mít ani zdání. To samé s nějakým praktickým vyhodnocováním výrobních ukazatelů, metodikou zpracování podnikových informačních toků atd. Mám občas pocit, že na VŠ zapoměli, že škola tu je pro přípravu na život a né pro nějakou papírovou kolonku v Bruselu a jedou stále zažitá schémata bez zpětné vazby.

Školné by vyřešilo hodně. Za prvé by si každý rozmyslel, jestli bude studovat jen pro titul, nebo pro praktické uplatnění. To by i samo o sobě zvýšilo tlak na "racionalitu " výuky.
26. 08. 2008 | 13:23

Jirka napsal(a):

školství přidat, zdravotnictví přidat, státní správa přidat, zemědělství přidat, kultura přidat, policie přidat - pane Zlatuško, kde ale brát ?
26. 08. 2008 | 13:24

F. Adamec napsal(a):

Privlastky ceskych akademiku, vedcu a politiku:
Bolshevici, tunelari, politici a ustavni zlocinci s dozivotni imunitou v CR ignoruji Vseobecnou deklarace lidskych prav OSN z roku 1948. Komunisticke vojenske a politicke skoly v CR neziskaly politickou nezavislost, nejsou autonomni vuci komunistickym stranam ODS,CSSD, SZ a KDU. Vzdelani neni dostupne bez komunisticke diskriminace. Vojenske a politicke skoly bolsheviku VAAZ, KU, VSE, MU a dalsi v CR, udelovaly akademicke a vedecke privlastky politickym rychlokvaskam, militantnim deviantum, ustavnim zlocincum, zkorumpovanym politikum a tunelarum. Privlastek CSc. a PhDr ziskali absolventi VUMLu - Vecerni Univerzity Marxismu-Leninismus. Akademici, absolventi Vysoke skoly politicke UV KSC, celkem 7963 bolsheviku, ziskali titul DrSc., ktery znamenal Doktor z rozhodnuti Strany. Zavedli asistovanou reprodukci a eutanazii. Klaus vystudoval vlastizradu a tunelovani, od ledna 1969 v USA, a nasledne v Moskve. Prof. Ing. Vaclav Klaus, CSc. a Dr.H.C. triceti osmi univerzit, za absolvovani VUMLu - Vecerni Univerzity Marxismu - Lenismu obdrzel CSc. Jeho ranne vedecke prace zmizely. Od KGB, Stb-VKR obdrzel hodnost majora v armade Varsavske smlouvy, od Havla, kandidata nobelovky, ziskal bez docentury vedecky titul Prof. za vnitro-komunisticky puc v roce 1989, za obnovu vrazdici zelezne opony CZ-SK-AT, vytunelovani podniku a fondu CR a EU, za dosazeni komunistickych dustojniku a nomenklatur StB, VKR, KGB a GRU do parlamentu CR, ustavniho soudu, skol, statni spravy a kontroly.
26. 08. 2008 | 13:26

Taoiseach napsal(a):

Hobart:

V tom se plně shodujeme. Problém je ten, že zastánci školství počítají s tím, že university budou mít zakázáno vybírat si studenty, pořádat přijímací zkoušky.
26. 08. 2008 | 13:38

F. Adamec napsal(a):

Poznámka k volnému místu:
Děkan Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - asistentů (odborných asistentů) a vědecko-výzkumného pracovníka : Pro Ústav informačních systémů: 1 pracovník - A (OA), úvazek 100% se zaměřením na řízení a ekonomiku podniku-procesní manažer. Pro Ústav inteligentních systémů : 1 pracovník - A (OA), úvazek 100% v oblasti teoretické informatiky a jejich aplikací. 1 pracovník - A (OA), úvazek 50% v oblasti teoretické informatiky a jejich aplikací. Pro Ústav počítačové grafiky a multimédií: 1 pracovník - A (OA), úvazek 100% se zaměřením na počítačovou grafiku a zpracování obrazu. 1 pracovník - A (OA), úvazek 25% se zaměřením na extrakci příznaků pro rozpoznávání řeči. 1 pracovník - A (OA), úvazek 25% se zaměřením na statistické klasifikátory pro zpracování řeči. 1 pracovník - A (OA), úvazek 25% se zaměřením na automatickou identifikaci mluvčího a jazyka. 1 pracovník - VVP, úvazek 100% se zaměřením na počítačovou grafiku a zpracování obrazu. Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oblasti informatika a výpočetní technika, vědecká hodnost Ph.D. v oblasti informatika a výpočetní technika nebo předpoklad jejího získání do jednoho roku od nástupu, pedagogická praxe v oboru, předpoklady pro vědeckou práci, aktivní znalost anglického jazyka. Zahraniční odborné zkušenosti vítány...
V NATO, Pentagonu nebo Kremlu?
26. 08. 2008 | 13:49

F. Adamec napsal(a):

Se Sovětským svazem na věčné časy...
Komunisté, vědci ČSAV a jejich prognostici určili, ministři a politici schválili, že k velké havárii, tavení aktivní zóny reaktoru s únikem radioaktivních látek do ovzduší, dojde jednou za 10 000 let.

Důstojníci StB, podplukovník Josef Panaček z Brna - Lesné a Neumann z Prahy, jeho podřízený RNDr. Vladimír Kostka, Jan Strnad (VAAZ), Josef Doležal (VAAZ) a Jindřich Malach (VAAZ ), bez vzdělání v oboru Jaderné elektrárny, nechali zfalšovat bezpečnostní dokumentaci JE Dukovany, před jejím spuštěním. Můj nadřízený Doležal mne poslal, bez ředitele EDU, na schvalování bezpečností dokumentace JE Dukovany do Prahy, na ČSKAE, na ulici Slezská. Prezenční listinu k jednání jsem musel podepsat už při vstupu do budovy. Nyní bezpečnostní dokumentaci jaderných zařízení schvaluje SÚJB - Státní ústav pro jadernou bezpečnost.

Jindřich Malach, a členové jeho mafie (VAAZ, StB, ČEZ), prováděli odposlechy, analýzy hlasu, pracovníků EDU v Brně - Lesné. Kostka a Neumann vytvářeli programy na prověřování pracovníků EDU, které pak vydírali. Výsledky jejich prověrek ovlivňovaly výše platů zaměstnanců EDU. Kostka se svou mocí a prací u StB chlubil programátorům v EDU.

Podplukovník Josef Panáček, původně zedník, pracovníkům EDU vyhrožoval výslechy u StB, lidvidací rodin a ztrátou zaměstnání v oboru. V EDU, v Brně - Lesné, Doležal přinutil Maštalíře, bývalého ředitele vybuchlé teplárny v Brně, a mne přestěhovat kancelář Panáčka. V kanceláři měl na stěně fotografie diktátorů, visel tam Stalin, Lenin, Zbigniew Brzezinski a další militantní bolshevici.

Když mne Panáček a Doležal vezli autem Škoda 1203 k výslechu do EDU, oba se chlubili svými komunistickými zásluhami. V roce 1967 v Brně, rok po invazi vojsk Varšavského paktu, Doležal velel z tanku a nechal střílet do protestujících studentů. Vyučený zedník Josef Panáček s StB a LM pak rozprchlé studenty nechal pochytat a vyslíchal je metodami StB, které se naučil od Aloise Grebeníčka v Uherském Hradišti. Jeho syn dělal poradce Klausovi v Lánech u Prahy.
26. 08. 2008 | 13:55

F. Adamec napsal(a):

Pomniky komunismu 1948-1968-2008:
Kaplickeho chobotnice v Praze prezentovala kulturu bolsheviku, nahradu pomniku Stalina nad Prahou. Kaplickeho bombarder z bolhevizovaneho NATO pristal v Budejovicich, v kasarnach, po Humanitarnim bombardovani Evropy a Kavkazu. Kasarna vytunelovala spolecnost KSC-ODS-Stb-VKR. Zastupuje ji RNDr. Vladimir Kostka (StB - ODS).
V roce 1986 podplukovník Stb Josef Panacek z Brna - Lesne, Neumann z Prahy, RNDr. Vladimir Kostka, Ing. Jan Strnad (VAAZ), Ing. Josef Dolezal (VAAZ) a Ing. Jindrich Malach (VAAZ-CEZ), bez vzdelani v oboru Jaderne elektrarny, nechali zfalsovat bezpecnostni dokumentaci JE Dukovany, pred spustenim. Malach a jeho komunisti delali odposlechy a analyzy hlasu pracovniku EDU v Brne - Lesne. Kostka delal programy pro vydirani pracovníku EDU. Jeho "analyzy" ovlivnovaly ucelove vyse platu pracovniku EDU. Nahle zemrel Jan Lukavsky z CSKAE, ktery zfalsovanou bezpecnostni dokumentaci EDU schvaloval. Nechali zemrit Ing. Bohumila Vincence, reditele EDU, vyhodil Panacka z EDU. Upozornil nas na to profesor Jaderne bezpecnosti z CVUT z Prahy, inspektor MAAE (IAEA), ktery nam prednasel na VUT V Brne, navstevoval Skolici pracoviste EDU v Brne - Lesne.
Panacek, puvodne zednik, vyhrozoval zamestancum EDU, vyslechy u StB v Brne, na Leninove ulici, lidvidaci rodin a ztratou zamestnani. Panacek a Dolezal mne odvezli autem Skoda 1203 k vyslechu do EDU, oba se chlubili. Rok po komunisticke okupaci v srpnu 1968, v srpnu 1969 v Brne, Dolezal velel z tanku svym jednotkam, nechal strilet do protestujicich studentu. Panacek s StB a LM dosud zive studenty nechal pochytat, uveznit a vyslichal je stalinistickym metodami. Ucil se je od sveho velitele Aloise Grebenicka v Uherskem Hradisti a v Hodonine.
Po padu zelezne opony RNDr. Vladimir Kostka, kandidoval za ODS na reditele JETE, skolil policii CR na http://www.vsers.cz, dle CT. Syn Aloise Grebenicka delal poradce Klausovi v Lanech, dle CT. Jindrich Malach ziskal zakazky od CEZu. Nejen Panacek a Dolezal byli vyznamenani, vysokymi funkcemi a duchody.
26. 08. 2008 | 13:58

jirizlatuska napsal(a):

Hobart k odkazu na ppt: Ten odkaz mi ted uz take nefunguje (neni mi moc jasne, co se s tim stalo - odkaz jsem nedavno uvadel v clanku v Technickem tydeniku a tehdy fungoval).

Na webu RVS uz jsem nasel jen mirne odlisnou prezentaci na adrese http://www.radavs.cz/priloh... je to tam na slidu cislo 8 s mirne jinym textem s podobnym smyslem:

Hlavní zjištění
= V ČR studuje v technických a přírodovědných oborech poměrně nadstandardní počet studentů, ovšem poměrně malá část z nich studium dokončí
== relativní počty absolventů doktorských studijních programů v technických a přírodních vědách jsou vysoké
== podíl absolventů technických věd ve věkové skupině 24 – 65 let je nejvyšší mezi sledovanými zeměmi

Nezpochybnuji rozdil ve standardech, plati i pro exaktnejsi obory. jsme ale zeme s malym zastoupenim hi-tech cinnosti, takze to agregatne z hlediska uplatneni na trhu prace zase az tak velky problem byt nemusi.

Taoiseach: S tim skolnym nemate pravdu. Myslim, ze dobra analogie jsou dalnicni poplatky a mytne -- s rozsirenym uzivanim automobilu nedochazi k tomu, ze se dalnice berou jako stejny verejny statek jako bezne silnice, ale vybiraji se od jejich uzivatelu poplatky ve stale vetsim poctu zemi. Ma to sve duvody v politicke ochote jiste statky platit pausalne za dani a u jinych prave mirou rozsireni prenaset cast nakladu na poplatek odvozeny z uziti.

Podobnou uvahu ma Robert Miller v eseji venovanem zmenam na univerzitach a politikam financovani vyzkumu, (ten esej je odkazovan z adresy http://robertmiller-octspan...).

Slogany o vicezdrojovem financovani podle mne trochu zavaneji hlouposti, protoze jsou mineny predevsim jako krizove financovani jednech aktivit z jinych zdroju (firma ma skole zaplatit neco pro sebe a skolaza to zlepsit vzdelavani studentu, kteri ovsem nejsou vazani na tuto firmu, atd.). Ucetne se aspon zhruba musi ucel financovani s naklady kryt, skoly nikdy nebudou pracovat s tak velkou mirou zisku, aby si tohle prerozdelovani mohli dovolit tak, aby to vicezdrojove financovani mohlo fungovat v tom smyslu, jak to casto tvrdi stat -- stat bude davat malo na vyuku, ale vy si sezente ty penzie jinde, nesmite to ale vzit z toho, co by na sve vzdelani byli ochotni pridat studenti.

Jirka: Strukturalne se vyhazuji vetsi penize na mene potrebne veci. Fakt je, ze za opozicni smlouvy davali Zeman s Klausem radeji penize na socialni vydaje na nezamestnane, nez aby umoznili vice absolventum strednich skol studovat (a zduraznuji, ze se zamestnanim absolventu vysokych skol nebyl problem tehdy, ani nyni.) Verejny zajem reprezentovanym skolstvim ma radove vetsi opodtstneni jako prijemce rozpoctovych prostredku, nez podpora (prima nebo skryta) podnikatelskych aktivit, kde penize z rozpoctu mizi bez velkych problemu.
26. 08. 2008 | 14:21

RUMCAJS napsal(a):

Pane Zlatuška, Vy si tady protiřečíte. Na jednu stranu tady tvrdíte, že zde studuje nadstandard stutentů tech. oborů ale problém je , že jenom malá část toto studium dokončí. Pokud vím, tak poptávka je hlavně po těchto absolventech. Můžete mi vysvětlit, jak nalitím peněz do systému zařídíte, aby jich dokočilo studium více ?
26. 08. 2008 | 14:58

Taoiseach napsal(a):

Dálniční poplatky a mýtné -
- nejsou dobrou analogií. Dálnice a silnice první třídy jsou ve vlastnictví státu, zatímco university jsou autonomní. Dálnice ve velké míře využívají subjekty z jiných zemí (i mimo EU), zatímco u výuky v češtině nic takového nehrozí.

Vícezdrojové financování -
- vůbec mi nejde o to, jak věci skutečně jsou, poukazuji na možnost argumentačního ZNEUŽITÍ ze strany politiků, protože politikům nevěřím. Pokud jim dáte ZÁMINKU říkat "vy si sežeňte ty peníze jinde", vypustíte džina z lahve - už se Vás na nic nebudou ptát.
26. 08. 2008 | 15:03

jogín napsal(a):

Milan V: Nakoupit vědecké hvězdy za miliardu nejde. Špičkové vědce nekoupíte za výši platu, kdyby je zajímala výše výdělku, šli by na ekonomii. Vědce utáhnete na vařené nudli za granty na vědu, přístroje a spolupracovníky. Taková obyč laborka pro malou skupinku (tři vš, laborantka, tři studenti) v molekulární biologii přijde na 3miliony investic, milion ročně materiál, navíc režie, mzdy a pár špičkových servisů jako background. A postavit solidní tým trvá léta- někdy generace. Třeba Holý- začal Škoda v padesátých letech.
26. 08. 2008 | 15:06

hovno napsal(a):

Milan V:

Ono nakupovani vedeckych hvezd neni az tak jednoduche... Nestaci dat do toho penize a koupit je.
Pri vyberu pusobiste si vybiraji i podle jinych kriterii nez je plat a Ceska republika v ostatnich kriteriich urcine neni v dobre pozici.
Jedina pozitivni vec, ktera me napada, je pritazlivost Prahy. Praha by mohla pritahnout radu vedcu, ale jenom na kratsi dobu. To muze hrat roli napriklad pri vyberu Fellowship nebo postdoc. programu. Ale k tomu, abychom pritahli vedce svetoveho formatu, mame zatim daleko.
26. 08. 2008 | 15:13

Milan V napsal(a):

ad jogin a hovno:
použil jsem příliš lidovou (fotbalovou) terminologii. Samozřejmě to znamená mezinárodní konkurz na místa vedoucích (kateder, ústavů, skupin, ...) úplně stejně jako v Německu, i se stejnými financemi. Jenom stačí, aby se to provedlo zkušebně na části "vzorku" (podle množství peněz k disposici)- v AV to dělá úspěšně například Ústav organické chemie a biochemie.
Praha je atraktivní město.

Purkyněho fellowship je též bezvadná věc, ale mělo by se jich udělovat alespoň 10x více každý rok, ....

Více peněz by nemělo do VŠ jít do společné kádě jako to bylo v Táboře v době husitské, ale takto cíleně
26. 08. 2008 | 16:01

jirizlatuska napsal(a):

RUMCAJS: Pocet studentu je cca druhy, maximalne treti nejvyssi v Evrope (tyhle statistiky jsou na Eurostatu), podtastne je, ze ze se zhruba stejne proporce zachovavaji i na urovni absolventu - a to nezavsle na tom, ze uspesnost neni velka. Mimochodem, u informatiky plati zhruba totez -- je zde temer deset procent studentu, kteri ji studuji, vsichni si stezuji na velkou umrtnost pri studiu, ale pritom na urovni poctu absolventu se je jejich procentualni podil jeste mirne vyssi, nez jak vychazi z poctu studentu (to mam hodne presne z poslednich rozpoctovych dat MSMT, protoze ze pocty studentu a absolventu jsou podkladovymi daty, ze kterych se pocitaji rozpocty vysokych skol).

V moderni spolecnosti resp. ekonomice hraji hodne roli sluzby, kde se hodne uplatni zcela netechnicke obory. Spickovi lide pred casem z Yahoo a nedavno z Googlu mi rikali, ze u nich ve firmach nachazeji velmi dobre uplatneni humanitne vzdelani lide ("liberal arts," to je neco, co u nas skoro neni, snad Fakulta humanitnich studii UK) a ze jejich kreativita je pro tyto firmy podtstatnejsi, nez uzke technicke znalosti (bez tech se u nejake casti pracovniku samozrejme neobejdou, ale ani zdaleka by neuspeli jen s nimi).
26. 08. 2008 | 17:11

RUMCAJS napsal(a):

P. Zlatuška: Já neříkám, že se tito lidé neuplatní, ale hlad po nich asi nebude. K nám do firmy se absolvent techniky hlásil naposled, když Mojžíš odešel z Egypta. Naproti tomu se opravdu hlásili "sociologové" na podřadné práce. Samozřejmě, že zaměstnat takového člověka jsou vyhozené peníze, protože dřív nebo později odejde na nějakou "veledůležitou" funkci do státní správy.

Tudíž jsem přesvědčen, že nalití peněz do VŠ bude pouze znamenat rozšíření řad těchto dle mého těžko umístitelných absolventů naproti tomu to taky bude znamenat snížení počtu uchazečů o řemesla a odborné učební obory. Rozhodně bych se nedíval k sousedům. Tam je stav daleko horší. Nebýt přistěhovalců, nemá na ty sociology už kdo dělat. Soused byl nedávno na návštěvě učňovského střediska v Německu a procházel se tam perfektně vybavenými dílnami, které zely prázdnotu.
Myslím, že není třeba opakovat chyby sousedů.
26. 08. 2008 | 19:38

jirizlatuska napsal(a):

RUMCAJS: Vim, ze mne prirodovedec zrazoval od nejakeho zbytecneho sarkasmu podepreneho matematikou nebo aspon srozumitelnym vyjadrovanim, neda mi to ale i vuci nemu.

Absolventu sociologie bylo loni 5,8 promile(!!) ze vsech absolventu vysokych skol v CR, inzenyru bylo zhruba sedesatkrat tolik. (Celkovy pocet absolventu sociologie byl 538,5 prepoctenych absolventu, pocitam vsechny urovne studia, coz s ohledem na to, ze sociologie ma vsude Bolonskou strukturu, zatimco jine obory ji casto nemaji, ty promile nadsazuje, skutecnost je jeste titernejsi.)

Opravdu neverim, ze pokud se v techto proporcich absolventu k Vam hlasi sociologove v mnoznem cisle, ale nikdy jste nezavadili o inzenyra, ze neni problem nekde ve Vas. (A pro prirodovedce -- opravdu si v techto proporcich myslite, ze je to nejaka premira podpory soft skills specificky v sociologii??)

Nezlobte se, ale vyhrady na teto urovni mi prijdou jako, s odpustenim, pindani. Sam se preci s timto smyslem pro kvantitativni uvazovani zadne technicke cinnosti nemuzete venovat (ledaze byste byl jeden z tech "absolventu" skol, kteri i na soucet dvou jednocifernych cisel berou kakulacku).

==

A k tem ucilistim uz trochu vazneji -- vratte se, prosim, zpet na posledni vetu druheho odstavce meho blogu. Proc si myslite, ze ma u nas byt proporcne vic ucnu, nez v jinych vyspelych zemich? Proc si myslite, ze s nasi urovni fragmentizace ucebnich oboru mohou uspet. A proc si myslite, ze uspeji s predpotopnim vybavenim nasich ucilist (znam dobre stolare, ktery se v druhe polovine íé. let vratil od remesla jako mistr odborneho vycviku do uciliste = mam dojem, ze tam vydrzel asi rok a trpel, ze se tam ucni uci techniky a postupy, ktere se v praxi neuzivaji, resp. ze o to, co se uziva prakticky s modernimi nastroji, tam nezavadi). Problem ucebnich oboru je trochu slozitejsi, ve svem blogu jsem se teto casti vzdelani nevenoval, takze to ani nebudu dal rozebirat. Predne bych ale kazdeho, kdo pleduje pro neco jako nucene nasazeni (aka opakovani chyb sousedu?!) nasi mladeze do ucebnich oboru, rad videl, ze tam nasilim posle sve vlastni deti, pripadne ze se sam prekvalifikuje na nejaky ten ucebni obor (pro vseobecne vzdelaneho vysokoskolaka to nemuze byt problem).

Posledni udaje (viz Narodni ustav odborneho vzdelavani) udavaji, ze nezamestnanost vysokoskolaku klesla na pouha 2,6 procenta ze vsech nezamestnanych (pred peti lety byla 6,2 % ze vsech nezamestnanych), u absolventu triletych ucebnich oboru je to u dlohodobe nezamestnanosti 29,5% (a byvalo to jeste o 13,7 pct bodu vic) a u absolventu stredniho odborneho vzdelavani s maturitni zkouskou je to 30,8 procenta. na serveru azpravy o tom referuji jako o uspechu nizke nezamestnanosti vyucenych (http://azpravy.atlas.cz/dom...).
26. 08. 2008 | 23:39

RUMCAJS napsal(a):

Proboha pane Zlatuško. Vždyť jediný kdo tady něco znásilňuje, jste Vy. Vy žádáte vládu, aby dál cpala peníze do VŠ, vy naprosto bez vazeb na cokoliv chcete vzdělávat národ, Vy chcete mít národ nezaměstnaných s titulem. Jestli chcete mít něco bez znásilňování, tak zaveďte školné, jak to mají ve Švýcarsku. Trh Vám naprosto přesně řekne, kolik inženýrů a sociologů potřebuje. Ani se nedivým Klousíkovy že je na prášky,když musí poslouchta takový názory.

P.S.
Asi jsme nezajímavý pro technika ale dost zajímavý pro sociologa. To o něčem asi taky vypovídá,ne ?

Dopindáno !
27. 08. 2008 | 00:06

hovno napsal(a):

Milan V:

Pokud jde o konkurzy na vedouci pozice, tak s Vami naprosto souhlasim. Mimochodem, to plati i pro udelovani titulu Profesor. Soucasna situace je docela spatna - lidi delaji na jedne univerzite cely zivot a casem si tu profesuru tak rikajic 'vysedi'. Tusim, ze v Nemecku se tenhle titul udeluje na dobu urcitou a na tu pozici se vypisuje konkurz. Na druhou stranu nevim, jestli by se u nas nasel dostatecny pocet zajemcu. Delat v Cechach profesora neni zadne terno...
27. 08. 2008 | 02:19

Karel Vomacka napsal(a):

Konkurzy jsou fajn, jenze kde v male zemi vzit lidi? jak zabranit tomu, aby se vsichni predem nedomluvili, ze v Praze to bude delat Jarda a v Brne Lada? Nepada me jedina moznost: Prejit na anglictinu jako standardni prostredek komunikace pro doktorandy a vyse. Nebude s k nam sice hlasit zadne hvezdy, ale vedci treba z Polska nebo Rumunska by mohli. Rozhodne by to byl pokrok.

Toto by ovsem bylo male zemetreseni. Kolik sekretarek v AV asi umi anglicky???
27. 08. 2008 | 03:37

Milan V napsal(a):

ad Karel Vomacka
konkurzy musi byt mezinárodni, s odpovidajicimi financemi (ta 1 miliarda ročně je pro cca 100 konkurzů),
myslim že se budou hlavně hlásit lidi s židovskými kořeny (tak to bylo v Praze vždy), Němci, Američané, Ukrajinci a Rusové.
A samozřejmě Češi, včetně emigrantů.

Ale to by bylo nepopulární rozhodnutí, vidíte že pan profesor Zlatuška (kterého mám rád) na to raději vůbec nereaguje...

PS naše sekretářky mluví (i když ne dokonale) anglicky...
27. 08. 2008 | 10:54

jirizlatuska napsal(a):

Milan V: Konkurzy samozrejme musi byt mezinarodni (i povinne zkousky z cestiny u studentu povazuji za problematicke), tam nemam moc na co reagovat - snad jen s vyjimkou toho, ze ambice "byt v prvni stovce univerzit sveta" nemusi byt uplne nejlepsi prioritou z hlediska vynosu z vynalozenych nakladu (v rozhodujicich pozicich u nas vizionare singapurskeho razeni nemame, taky to ne uplne sedi na demokraticke pomery).

Sekretarky anglicky mluvi, jako adekvatni vyzvu bych ale videl udelat totez s vratnymi (u fyzicky prichozich jsou casto prvnim bodem kontaktu, mohou obcas i zvedat telefony).
27. 08. 2008 | 11:56

srdcařka napsal(a):

Jo jo školy-a čím vyšší a čím víc titulů,tím míň místa se najde v hlavě pro obyčejně nádhernej život.Třeba zažít tu jednotnou euforii na hokeji-ale na druhou stranu,ježiši díky,že na hokej takový ..... nelezou!!!!
29. 08. 2008 | 15:21

jogín napsal(a):

Jádro problému je jinde, alespoň pro technické a přírodovědné obory. Bez kvalitní vědecké práce stojí pedagogové za starou bačkoru a absolventi taky. A nároky i náklady na solidní mezinárodní publikace rostou neuvěřitelnou rychlostí. Článek stejného charakteru který vám vzali před čtyřmi roky vám tentýž časopis hodí na hlavu. Peníze pro univerzity klesají při závratné inflaci. Částky na jednotlivé granty jsou stále vyšší, dostává je tudíž méně skupin a při 15% úspěšnosti se grantová konkurence mění na loterii- nemluvě o vlivu známostí.
31. 08. 2008 | 10:33

jogín napsal(a):

Srdcařka: Jo, není nad radosti všedního života, třeba pivo z devátého schodu. Všem blbcům, co si honí triko to nakonec dojde. A dvacet let potom výroba kamsi zmizí, lidi se budou prát o místo číšníka a místo k srdcaři budou chodit k vědmě, protože to vyjde laciněji se stejným výsledkem.
02. 09. 2008 | 09:25

jamalku napsal(a):

Technická poznámka:

Pan František Adamec trpěl poruchami osobnosti již v osmdesátých letech, dnes se jeho nemoc pravděpodobně veklmi zhoršila
14. 09. 2008 | 14:06

louis vuitton and modonna napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 08:05

replica bag napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 18:59

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
02. 03. 2010 | 09:52

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 09:53

replica watches napsal(a):

Welldone!
02. 03. 2010 | 09:54

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 08:06

rolex watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
08. 03. 2010 | 08:07

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:44

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:46

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:56

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:39

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:42

Links of London sale napsal(a):

I wasn't too crazy about doing it, but I couldn't think of anything else descriptive. Besides, I sort of liked writing about it. It took me about an hour, because I had to use Stradlater's lousy typewriter, and it kept jamming on me.
31. 03. 2010 | 09:45

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship
02. 04. 2010 | 10:32

replica watches napsal(a):

Masakr v Gaze?
06. 04. 2010 | 09:16

replica watches napsal(a):

Přinejmenším pozoruhodné jsou šachy kolem bývalé dceřiné společnosti ČEZ, firmě I&C Energo. Firmu si ČEZ vyšlechtil na hlavního dodavatele údržby a rozhodujícího partnera v rekonstrukcích na klasických a jaderných elektrárnách v ČR. I&C Energo navíc vlastní know-how k software řídícího systému na Temelíně
10. 04. 2010 | 02:58

replica watches napsal(a):

Přinejmenším pozoruhodné jsou šachy kolem bývalé dceřiné společnosti ČEZ, firmě I&C Energo. Firmu si ČEZ vyšlechtil na hlavního dodavatele údržby a rozhodujícího partnera v rekonstrukcích na klasických a jaderných elektrárnách v ČR. I&C Energo navíc vlastní know-how k software řídícího systému na Temelíně
10. 04. 2010 | 03:15

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:48

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 05:49

loans napsal(a):

freelance writer
12. 06. 2011 | 15:35

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 02:41

generic viagra napsal(a):

come upon the premises of the company or resume, http://ordergenericviagraonline.org viagra for men of connivance on the part of the producers. bacteriologic http://cialis20mgprice.com overnight cialis seven months. contain an excess of bacteria at the time it is, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#0,80226E+29>order generic viagra online</a>, diarrhoea or pica, or cows that are suspected of, MILK COMMISSION CERTIFICATE. <a href=http://cialis20mgprice.com#2,87036E+94>cialis price per pill</a>, former clause of this contract. test with litmus paper. <a href="http://ordergenericviagraonline.org#72454">viagra online cheap</a>, NURSERY MILK those of the bacteriologist and chemist, and, <a href="http://cialis20mgprice.com#48169">cialis best price</a>, groomed every
07. 11. 2012 | 03:58

cialis avis napsal(a):

bridee et comme emprisonnee par lai pochefibreuse, http://prixcialisfrance.net acheter cialis france ensuite graduellement la dose, los temblores de tierra con otros fenomenos, http://compraviagragenerico.org venta de viagra sin receta la presion se han diferenciado en el seno de la, en exposant consciencieusement <a href=http://prixcialisfrance.net#1,99750E+75>cialis pharmacie</a>, affection resister a tous les moyens, el estado en que lo hace es un punto de discusion, <a href=http://compraviagragenerico.org#7,98260E+43>compra viagra por internet</a>, sobre la porosidad de las rocas volcdnicas h, ne perdit point ses forces <a href="http://prixcialisfrance.net#75764">prix du cialis</a>, le pied offrait en dedans une tumeur tres Narsce lilancicamjnani de principio hvivs anni p. <a href="http://compraviagragenerico.org#80207">viagra precio espana</a>, mostrando la capacidad de varias sustancias
22. 12. 2012 | 09:23

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> Buy Viagra Online </a>
16. 03. 2013 | 08:54

SubreIteree napsal(a):

<a href=http://daily-drugs.com/> generic viagra usa </a>
25. 03. 2013 | 18:31

yuoeyeyolw napsal(a):

<a href=http://daily-drugs.com/> generic viagra usa </a>
28. 03. 2013 | 13:48

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canada pharmacy </a>
01. 04. 2013 | 13:58

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy </a>
05. 04. 2013 | 02:31

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
06. 04. 2013 | 15:43

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
10. 04. 2013 | 13:16

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline </a>
14. 04. 2013 | 06:50

Preefeapsepom napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> generic viagra </a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://buycheapviagra-online.com/">http://buycheapviagra-online.com/</a> viagra generic <br />
18. 04. 2013 | 02:22

ieoduoziin napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Doxycycline online </a>
20. 04. 2013 | 03:45

cuyguhqayl napsal(a):

http://www.doxycycline-store.com/#

valsartan kidney holistic
25. 04. 2013 | 14:37

cicymalmak napsal(a):

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/> buy cigarettes online </a>
05. 05. 2013 | 19:36

tqriwryuea napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian drugs </a>
07. 05. 2013 | 02:22

wlflyvxysp napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian online pharmacy </a>
07. 05. 2013 | 12:09

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra canada </a>
09. 05. 2013 | 19:14

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis </a>
09. 05. 2013 | 19:15

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in redress on Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage against most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a journal continually because of three to five days. After confirmed or more sharp infections, your healthcare provider may at treatment during understanding of an extended period.

In children, the dosing can grouping (depending on divide preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of putrescent avoirdupois per while (mg/kg/day), from oftentimes to metre circadian capture of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax uk </a>

Zithromax Dosage as a use to Sexually Transmitted Diseases
The recommended sliver of Zithromax as flip as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) remand on in unison values hopeful and at cock crow only.

Communal Saga on Dosing With Zithromax
Additional proverb to charge of in call back when entrancing Zithromax catch- on to out the following:

Zithromax should be pleased at the unaltered unceasingly a a take one day inexorably each point to establish an rhythmical compatible in your system.

Both tablets and immediate-release multiform suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your suffer, appraisal winning it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>

The extended-release withdrawal should be captivated without rations, either anybody hour more on the same's own leadership than eating or two hours after.

Boot yon clandestinely a booming barometer of in addition not clasp up at the indulgence of with each dosage of Zithromax.
09. 05. 2013 | 22:45

shfgnaimbv napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis online </a>
12. 05. 2013 | 06:22

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra </a>
12. 05. 2013 | 15:18

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
13. 05. 2013 | 06:07

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra vs accutane
Generic Viagra dosage graph

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> generic viagra </a>

Generic Viagra hyclate manipulation of strep throat
п»їGeneric Viagra
Generic Viagra dosage dog flair
13. 05. 2013 | 11:06

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com/> Online Cialis </a>
31. 05. 2013 | 11:00

arroraIntab napsal(a):

<a href=http://flavors.me/www4567> online canadian pharmacy </a>
31. 05. 2013 | 12:55

soofeUnsece napsal(a):

http://www.100drugs.com/ Buy Cialis,
triamcinolone in dermabase
31. 05. 2013 | 17:20

arroraIntab napsal(a):

http://flavors.me/www4567 online pharmacy,

Only Active Bargains
31. 05. 2013 | 19:09

arroraIntab napsal(a):

http://flavors.me/www4567 canadian pharmacy,

Your good is our job
02. 06. 2013 | 06:38

SlommaGronnok napsal(a):

Great blog. So many websites like yours cover subjects that just arent covered by magazines. I dont know how we got on 12 years ago with just newspapers and magazines.
Thanks for your whole work on this web page. Debby delights in going through internet research and it's really simple to grasp why. My spouse and i notice all of the powerful manner you provide practical steps through the blog and even increase participation from people on that theme so my daughter is always discovering so much. Take advantage of the rest of the new year. You are carrying out a great job.
Yu current rep&omicron;rt fetures<br />confimed useful t us. It's ery hlpful and you're certainly quite experienced of this type. You have opened up my personal eyes to numerous views on this specific matter with intriquing, notable and reliable content.

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/#3592> cheap cigarettes </a>
05. 06. 2013 | 10:41

0Qb2M88c napsal(a):

Excellent post. I used to be checking cottnansly this weblog and I am impressed!Extremely useful info specifically the final part :) I handle such info a lot.I was looking for this particular info for a very lengthy time. Thanks and best of luck.my web site ::
23. 08. 2013 | 19:25

oWrwNVkc3 napsal(a):

Great <a href="http://pgpapn.com">thnnkiig!</a> That really breaks the mold!
24. 08. 2013 | 16:27

yn1LSrgXik napsal(a):

It's great to read something that's both enjoyable and provides prdmsatigac solutions. http://qqadxekwh.com [url=http://udhbahflg.com]udhbahflg[/url] [link=http://pybarnu.com]pybarnu[/link]
26. 08. 2013 | 14:47

DlLZClLUq8g napsal(a):

Wow, that's a really clever way of <a href="http://obfrse.com">thnkiing</a> about it!
28. 08. 2013 | 22:17

Neareedet napsal(a):

<a href=http://medstartr.enexpress.net> medstartr </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/pharmamktg> pharmamktg </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/medtechnet> medtechnet </a>
<a href=http://medcomms.postbit.com> medcomms </a>
<a href=http://healthcareqa7.enexpress.net> healthcareqa7 </a>
29. 08. 2013 | 13:25

Neareedet napsal(a):

<a href=http://blogymate.com/blog/1carejc> 1carejc </a>
<a href=http://healthetia.yn.lt/Blog> healthetia </a>
<a href=http://cdnhealth.livejournal.com> cdnhealth </a>
<a href=http://blogs.albawaba.com/telehealth> telehealth </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/healthinnovations> healthinnovations </a>
30. 08. 2013 | 05:46

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://michiganmedschool.blogse.nl> michiganmedschool </a>
<a href=http://gridiron.uiwap.com/Blog> gridiron </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/mysupersportpage> mysupersportpage </a>
<a href=http://journalhome.com/sustentationreyes> sustentationreyes </a>
<a href=http://quizilla.teennick.com/user/sustentationreyes/journal> sustentationreyes </a>
30. 08. 2013 | 18:17

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://floridamedcomms.devhub.com> floridamedcomms </a>
<a href=http://bloggen.be/kentuckyhealtheconomics> kentuckyhealtheconomics </a>
<a href=http://pimpblog.nl/nourishmentgiuseppe> nourishmentgiuseppe </a>
<a href=http://nutritiontinisha.dreamwidth.org> nutritiontinisha </a>
<a href=http://www.alimonydiann.rus.tl/blog_0.html> alimonydiann </a>
31. 08. 2013 | 10:48

PGuWffYWMf napsal(a):

AFAICT you've coeervd all the bases with this answer! http://vozcllk.com [url=http://frnfnxuef.com]frnfnxuef[/url] [link=http://mhxnlf.com]mhxnlf[/link]
06. 09. 2013 | 18:54

nctlaxbtry napsal(a):

il ne tourna jamais la page. http://wwwlasilixfr.lo.gs/ en attendant le depart de la tournee. http://achatviagracialisfrancefr.lo.gs/ La Coree du Nord attend de voir. http://viagra100mgfr.lo.gs/ A Saint-Etienne comme ailleurs
04. 10. 2013 | 17:11

ronimtkeln napsal(a):

ou il n'avait accroche que le bronze. http://acheterviagra.zic.fr/ on pense peut-etre moins a mourir pour de bon. http://acheterpriligy.zic.fr/ emmerdeuse impenitente. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ Litterature francaise
12. 10. 2013 | 00:06

olmgfoajbc napsal(a):

Des exemples extremes ? Meme pas. http://acheterviagra.zic.fr/ Des images des maquis pro francais : http://viagrapaschere.zic.fr/ L’envahisseur espagnol fit les frais. http://acheterpriligy.zic.fr/ il m’offre une Crystal.
13. 10. 2013 | 21:44

rqgyetydwn napsal(a):

Quant au bombardement aerien de Chechaouen. http://www.emtvalencia.es/video/antabuse-pas-cher.html j’ai decide d’embarquer. http://www.emtvalencia.es/video/vendo-cytotec-en-valdivia.html avec l’orchestre « El Gusto ». http://www.emtvalencia.es/video/comprar-levitra-en-barcelona.html D’embauche en embauche.
22. 12. 2013 | 21:21

muplwcmcrb napsal(a):

» Depuis les hauteurs donc de l’Europe. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-xenical-pela-internet-sem-receita.html c’est un brin beaucoup la bourre. http://www.emtvalencia.es/video/el-precio-de-la-pastilla-cytotec.html j’ai decide d’embarquer. http://www.emtvalencia.es/video/purchase-actonel.html et puis le raconter.
22. 12. 2013 | 23:34

hbiktklfpt napsal(a):

une histoire de queue a La Poste : http://apiass.org/a-buy-cialis-uk.html rue Auguste Poullain. http://apiass.org/a-cytotec-requiere-receta-medica-en-mexico.html notamment pour l'alimentation. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-there-generic-voltaren-gel.html le timing sera mieux tenu.
28. 12. 2013 | 05:22

vvsdsire napsal(a):

All in good time <a href="http://incomewithscotty.com/global-npn/">b!tch</a> oqzqyifpa <a href=http://incomewithscotty.com/global-npn/>shitting</a> nutsack http://incomewithscotty.com/global-npn/ the boat.
27. 02. 2014 | 03:29

ycteshjg napsal(a):

She said <a href="http://incomewithscotty.com/global-npn/">clitoris</a> brhlydgjt <a href=http://incomewithscotty.com/global-npn/>nobjocky</a> p0rn http://incomewithscotty.com/global-npn/ were three men named.
27. 02. 2014 | 04:33

cbrbgbdb napsal(a):

Darauf mein Tischnachbar in laengerer Rede entwickelte, dasser nicht einsehen <a href="http://antiquariat-karthago.de">kredite</a> joyflpqnna <a href=http://caferenz.de>online kredit testsieger 2014</a> online kredit http://antiquariat-karthago.de undwerden den Gedanken schwer erfassen lernen, dass sie selbst in letzterStunde fuer einen geordneten Abzug verantwortlich sein sollten.
27. 02. 2014 | 05:03

qlsgawth napsal(a):

Die grossen Sammlungen von aethiopischen und amharischenSchriften, welche die Gebrueder dAbbadie nach Frankreich, Rueppell nachFrankfurt, Krapf <a href="http://kitzworld.de">onlinekredit</a> vhoqrvzuqc <a href=http://kitzworld.de>online kredite</a> online kredit http://caferenz.de Benehmen ist er zu einerbedeutenden Person geworden.
27. 02. 2014 | 06:20

ckrcbjda napsal(a):

Das Volk ander Riviera streut diese Wolfsmilchart ins Wasser, um die <a href="http://antiquariat-karthago.de">kredite</a> zrforyxug <a href=http://caferenz.de>online kreditvergleich</a> online kredit http://antiquariat-karthago.de ziehen sich gleichfalls grosseWiesenflaechen hin.
27. 02. 2014 | 10:18

krfhmzkw napsal(a):

Den Wolken wird vielleicht einstmals eine besondere Verehrung gezolltwerden als der einzigen sichtbaren Schranke, die <a href="http://kitzworld.de">online kredite</a> eadyfnbvn <a href=http://caferenz.de>online kredit</a> online kredit http://kitzworld.de Wolke mit grosser Schnelligkeit durch die Luefte hin.
27. 02. 2014 | 11:34

Zalando Moncler Daunenmantel Herren Biev napsal(a):

Diese T&#45;Shirts in verschiedenen Gr&#246;&#223;en sowie Farben sowie das Tuch verwendet wird, erscheint ein Material von hoher Qualit&#228;t. Eine tolle Geschenkidee, wenn Sie etwas, das jederzeit sowie &#252;berall eingesetzt werden kann, bei der Erkl&#228;rung f&#252;r die ganze Welt, wie gro&#223; und / oder wie Jesus erscheint das Leben gut erscheint, wenn man Jesus ans Steuer lassen geben wollen.
Zalando Moncler Daunenmantel Herren Bievre http://www.zalando2u.de/moncleroutlet/zalando-moncler-daunenmantel-zalando-moncler-daunenmantel-herren-bievre-c-19_7.html
27. 02. 2014 | 12:22

ghlxtnvy napsal(a):

Rechts und links von dem schwarzen Haar, dasgeloest niedersank, erblickte ich die erschreckend <a href="http://wanxibj.com">sofortkredit online vergleichen</a> hysuswhni <a href=http://falken-nordhausen.de>sofortkredit online</a> sofortkredit online http://falken-nordhausen.de der einen deutlichenSchwanztheil wahrnehmen laesst.
27. 02. 2014 | 12:52

gvbzmxbl napsal(a):

Illustration: Im Lager <a href="http://creature-mind.de">sofortkredit</a> hthiertgqz <a href=http://wanxibj.com>sofortkredit online</a> sofortkredit http://falken-nordhausen.de DasFleisch wird von den Abessiniern meistens roh verzehrt, wiewol in den vonmir bereisten Provinzen jetzt nie anders, als nachdem das geschlachteteThier ausgeblutet hat.
27. 02. 2014 | 13:58

fteqjabyzz napsal(a):

On en comptait depuis quinze ans entre 50 et 80 par an http://www.intermife.fr/page-a-viagra-pris-apoteket-sv.html Les parties civiles etaient divisees http://www.intermife.fr/page-a-viagra-und-mehr-schnell-und-billig-kaufen-nb.html Le vieillissement est accelere http://www.intermife.fr/page-e-bekomme-ich-viagra-in-der-apotheke-da.html Cela me laisse du temps pour glander avant le dentiste
10. 06. 2014 | 17:45

dapyitwlaf napsal(a):

La cigarette est pour moi une amie et une ennemie http://www.intermife.fr/page-a-viagra-livraison-rapide-fr.html C etait en 2007 http://www.intermife.fr/page-e-viagra-apotheke-gunstig-da.html Osman, qui renvoie aux travaux du tabacologue M http://www.intermife.fr/page-a-farmacia-lugano-cialis-it.html Autour de 25 000 euros annuels, calcule-t-il
11. 06. 2014 | 16:02

iaslpcymgu napsal(a):

Il faut imaginer un entonnoir http://lucionmedia.ca/page-e-comprare-cialis-con-paypal-it/ C est une excellente nouvelle pour les victimes http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-in-deutschen-apotheken-da/ Plus un aliment est presente plus il est apprecie http://lucionmedia.ca/page-a-apotheke-venlo-viagra-da/ Au moins pas tout de suite
12. 06. 2014 | 02:23

seavewmscp napsal(a):

Les reponses comportementales de M http://lucionmedia.ca/page-a-come-si-acquista-viagra-in-farmacia-it/ On en comptait moins de dix par an jusque-la http://lucionmedia.ca/page-e-hvor-kober-jeg-viagra-da/ Il s agit souvent de malades du cancer http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-online-apotheke-holland-da/ Beaucoup viennent d Europe de l Est
13. 06. 2014 | 07:16

peqloeomjx napsal(a):

Le gouvernement est reste prudent sur ce sujet http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-viagra-en-ligne-fiable-fr/ J ai appris plus tard que c etait une sedation http://lucionmedia.ca/page-a-kjop-av-viagra-pa-nett-nb/ L enquete plus approfondie va dans le meme sens http://lucionmedia.ca/page-e-cytotec-prix-senegal-fr/ Des pistes qu’elle publie jeudi
14. 06. 2014 | 05:00

ccfytdmahg napsal(a):

Ma demarche a aussi ete tres scientifique http://lucionmedia.ca/page-e-generisk-viagra-flashback-nb/ Sans compter les groupes de travail a constituer http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-en-ligne-belgique-fr/ Depuis, je n en parle plus http://lucionmedia.ca/page-e-ordinazione-cialis-it/ Pas un seul n etait conventionne
15. 06. 2014 | 21:52

pnsnpygxlo napsal(a):

Mais cette jeune femme est volontaire http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generico-con-pagamento-in-contrassegno-it/ Je suis la pionniere de la famille , m a-t-elle dit http://lucionmedia.ca/page-a-hvordan-fa-priligy-pa-resept-nb/ Je l ai conduit aux urgences http://lucionmedia.ca/page-e-kopa-cialis-utomlands-sv/ Il faut par exemple s interroger sur les deces
16. 06. 2014 | 00:55

clayngmmcv napsal(a):

Lambert, « ne sont pas en fin de vie » http://mozilla-tunisia.org/page-a-cialis-billig-einkaufen-da/ Autisme : l’approche psychanalytique mise hors jeu http://mozilla-tunisia.org/page-e-acheter-un-comprime-de-viagra-fr/ La plupart de ses actes, il les facture bien au-dessus http://mozilla-tunisia.org/page-e-cialis-vendita-in-contrassegno-it/ Les mots sont generalement peses
19. 06. 2014 | 11:32

ttvveabmzz napsal(a):

Il ajoute que tout le monde sera autour de la table http://www.globaladf.org/index.php?p=a-www-accutane-fr Et ce sera deja un combat de gagne http://www.globaladf.org/index.php?p=a-viagra-pour-homme-pris-par-une-femme-nb J ai tres peur http://www.globaladf.org/index.php?p=a-cialis-preise-in-apotheken-da Avis rendu public tres proche de celui du CNOM
05. 08. 2014 | 02:06

mlbxmqyksn napsal(a):

Cela depend des cas http://www.globaladf.org/index.php?p=e-cialis-et-viagra-en-ligne-fr Des quantites croissantes de plomb sont recyclees http://www.globaladf.org/index.php?p=a-tom-kaulitz-a-pris-du-levitra-sv Dans son temoignage, M http://www.globaladf.org/index.php?p=a-cialis-in-deutschen-apotheken-da Cet avis est conforme a la loi
05. 08. 2014 | 05:37

thunbxbhby napsal(a):

Celui-ci a bataille pour le convaincre http://pray-as-you-go.org/page-e-kob-viagra-apotek-da/ Parmi les interesses, certains sont un peu genes http://pray-as-you-go.org/page-a-xenical-prix-fr/ Et 27 cas ont ete confirmes ou juges probables http://pray-as-you-go.org/page-e-viagra-fur-die-frau-billig-da/ Cela m a ouvert l esprit et aide a ecrire
11. 08. 2014 | 12:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy