Poctivě účtované úplatky

03. 09. 2008 | 08:00
Přečteno 14057 krát
Europoslanec Petr Duchoň (ODS) mne na pondělní tiskové konferenci ODS v Brně napadl v souvislosti s nahrávkou z roku 2004, na které senátor Vlastimil Sehnal (ODS) hovoří s majitelem brněnské stavební firmy a sympatizantem ODS Přemyslem Veselým. Postavil se jednoznačně za svého krajského šéfa Milana Venclíka, což by s ohledem na vnitrostranické sympatie nemuselo být nic divného.

V nahrávce se hovoří o institucionalizované korupci masivních rozměrů, která se týkala stavebních zakázek ve městě Brně v době, kdy byl europoslanec Duchoň brněnským primátorem. Ten se ve svém současném vystoupení nijak nezabýval obsahem těchto obvinění. Považoval nicméně za vhodné uvést, že podle něj existují pochybnosti o autentičnosti záznamu. Autentičnost nahrávky nicméně prakticky ve stejnou dobu potvrdil stavbař Přemysl Veselý, referuje o tom zpráva na serveru Tyden.cz, která také uvádí výroky Duchoňových brněnských kolegů z ODS, kteří podle charakteristické vady řeči jasně identifikovali senátora Sehnala (těžko předpokládat, že by tato skutečnost vystupujícím na pondělní tiskové konferenci nebyla známa).

Uvádím níže přepis celé konverzace v členění nahrávky podle po sobě jdoucích částí celého 80minutového záznamu, jak jsou dostupné na zpravodajském serveru Tyden.cz. Porovnání obsahu konverzace mezi Vlastimilem Sehnalem a Přemyslem Veselým s výmluvami, které na pondělní tiskové konferenci zazněly, hovoří samo za sebe. Přímost formulací a absence jakékoliv kódované řeči, která je jinak mezi zloduchy běžná, dává spatřit popisu praktik stylu mafiánské chobotnice. Dva z politiků z brněnské ODS, kteří jsou v nahrávce zmiňováni (Zbytek, Svoboda), byli náměstky Petra Duchoně jako primátora, třetí (Jonáš) se stal náměstkem v souvislosti s Duchoňovým zvolením europoslancem (ODS ztratila zastoupení v městské radě po volbách roku 2006). Omezit se za této situace na zpochybňování autenticity nahrávky nebo napadat další osoby s obviněními stylu „oni o našich nepravostech věděli, ale nemlčeli o nich“ navozuje otázky po tom, jak polopaticky podané podklady musí naši politici dostávat, aby z nich byli schopni vyvodit vlastní úsudek a vlastní závěr (bez toho, aby odpapouškovali stanovisko svého stranického nadřízeného, i kdyby to měla být analogie onoho známého „tento čtvereček je podle mne samozřejmě dokonale kulatý“).

(Zdůrazňuji, že tento blog je reakcí na výpad Petra Duchoně vůči mně na výše zmíněné tiskové konferenci. Nezveřejnil jsem jako první zvukový zýznam, ani jsem ho Nově ke zveřejnění přímo nebo nepřímo neposkytl. Níže jsou obsaženy odkazy na zvukové stopy, jak je přináší server Týden.cz, já pro přehlednost doplňuji pouze jejich textové přepisy. Není pro mne podstatné, zda vyjádření P. Duchoně na tiskové konferenci bylo projevem založeným na jeho vlastním kritickém úsudku nebo na něčem jiném - považuji za podnětné, aby je čtenář mohl sám konfrontovat s tím, jak tyto záznamy skutečně vypadají a co v nich je obsaženo. Záznam je samozřejmě zajímavý také sám o sobě, ale pouze tento fakt by mne nemusel vést k tomu, abych ho zveřejňoval zrovna já ve svém blogu. Časovou prodlevu ani motiv, proč se objevily zrovna teď, nepovažuji za podtatnou - zločin nepřestává být zločinem jen proto, že mezi jeho spácháním a okamžikem, kdy vešlo ve známost, uplynula nějaké doba. Já jsem si tuto dobu nezvolil, nezvolil jsem si ani okamžik, kdy mne v souvislosti s touto nahrávkou napadl Petr Duchoň. V době, kdy jsem se já poprvé s touto nahrávkou seznámil, již byla delší dobu policii odevzdaná a tento fakt mi byl znám, viz např.informace v článku v LN.)

Prolog: Příchod a rozhovor o obrazech a autech

Veselý:: Ekonom. Šéfe, je pátek, potřebuju s tebou v pondělí hodinu. Ale nemůže přijít do dveří, když já mám svůj program.

Sehnal: To je on?

Veselý: ... a že mi dává nějakou žádost a ňáký vyhodnocení, jestli jsem to prostudoval. Tak jsem to viděl, ale snad si k tomu řekneme aspoň pět vět a závěr bude, souhlasím, nesouhlasím. Ale nemůže chtít, aby takový ekonomický nebo výrobní ředitel si se mnou dopisovali. Jinam dopisovali.

Sehnal: mumlání

Veselý: ... musí se nahlásit a musí říct šéfe, je pondělí, tak ve středu si musíme udělat prostor a jestli chcu mluvit s tebou v pondělí příští týden, tak se musí ve středu domlouvat termíny, protože tak jak tobě tak i mě to tam narůstá. V zásadě jsem tady proto, abych se domlouval s tebou, se všema ostatníma, taktéž abych se domlouval s našejma a neumím se domluvit s tebou a ještě s ekonomem a ještě s ním, to nejde

Sehnal: a navíc ti doma jenom zúřadovat, ne?

Veselý: .. to jsou úředníci. Já jsem si to vzal, on mi napsal v pátek dopis a já jsem ho respektoval. Respektuju, že si k tomu aspoň sedneme a ještě svými slovy si k tomu něco řeknem.

(hlasy)

Veselý: Jak se budu vracet, tak ti budu volat.

Veselý: To jsou jako nedořešené věci, záložní věci, tak jsem si k tomu sedl a napsal jsem ..... po dohodě s ním.

Sehnal: Baže.
To se ještě vyrábí?


Veselý: Ano. Jsou ty malý a všechno ostatní a my jsme se .... šéfe, nějakou vodu ti můžu nabídnout? Můžeš.
To snad není na to, abysme si dopisovali.

Sehnal: Je tu ofocený tvý rodiště někde?

Veselý: To je akademický malíř mistr Hladký. Když já jsem dělal s jeho klukem, on dělal u Unistavu, přišel, že mi dá obraz, že teda je vyhlášený, Luhačovicko .... to se píše rok 94. To je pohled z Vinohrad na Brno.

Sehnal: Pocem, když půjdeš ke mně dom a do firmy, tak ti takový ... ukážu, ale ne konkrétně od něho, ale od jinýho zas. Já mám aji doma. Já jsem mu půjčil peníze chlapovi, to je taky rok 95, 94. Visí u mně ve firmě i doma i u sestry visí obrazy, fakt jsem si to vybral.

Veselý: Ten malíř byl ohromě spokojený, že jsem tomu klukovi vyhověl, tak za prvé to zaplatil a za druhé mně donesl obraz a navrhl mně, ..... dal mi to za agitaci. Mám ve firmě takový obraz a přeju mu, ať žije ne do 80, ale do 120 roků. Tento obraz dneska už má hodnotu tak 25. Dělal to tím způsobem, že si zajel na Vysočinu, vzal si foťák, přijel s 300 fotkama. Přišels za ním a řekls, tak já bych chtěl. - Tady máte fotky a vyberte si. On podle tý fotky rozjel a za dva měsíce udělal.
Myslím si, že je to záležitost, že přece si nemůžeme tady dopisovat a že je potřeba, abysme se k tomu vyjádřili.

Sehnal: To se vyplatí lepší než nějaký zahraniční auto? I cenově?

Veselý: Cenově když jsme to dávali dohromady ve srovnání s německým Manem, tak víceméně ono to je tak, že dneska tatra stojí kolem 2.500.000, 2.400.000 a Man stojí 2.800.000. Kdežto nákladní díly u nás můžeš dodělat přímo v Brně a náhradní díly k Manu nevím v které části ČR to funguje, abys to tam odvezl a potom se taky stane, že ten náhradní díl je nepoměrně dražší než od té Tatry. Vezmeš si škodovku a vezmeš si bavoráka a je to zase v úplně jiné rovině než támhle na tu škodovku. Po pěti letech garantuju, že naši lidi jsou schopni si tu tatru opravovat po záruční době, po garanci si to dokážeme sami. Kdyžto Man nedokážeme.

Sehnal: To jsme zamotali teďka.

Veselý: Nevím.

Část 1: Úvod [zvuk mp3]

(Zaklepání)

Odcházející: Tak jo, mějte se hezky.

Veselý: Zítra musíš domluvit ještě toho ekonoma.

Odcházející: Jojo.

Veselý: Protože to nejde.

Odcházející: Jste tady sami dva, takže já vám nechám ...

Veselý: Jsme tady sami dva, takže to znamená, že zabouchneš, ať nás tady někdo nepřekvapí. Já se raději podívám, protože…
Mě to uráží, když takovýto lidi chtějí přijít pro dopis, jo?

Sehnal: Nechtějí.

Veselý: 2,475 mil. z původní nabídky 2.550 mil. Takže se dělal nějaký výběr z těch firem, jedna byla z Brna, jedna byla z Jihlavy a jedna byla někde ze Žďárska, co jsou dealeři tater. Kdybys si šel přímo objednat 10 tater do Tatry Kopřivnice, tak ti to nedají.

Sehnal: To je jasný.

Veselý: Protože…

Sehnal: … dneska už mají vytvořenou síť normálně.

Veselý: Tak….

Sehnal: Byl jsem dneska na tiskovce ODS…

Část 2: Sehnal říká, že Venclík obviňuje Veselého, že neplatí [zvuk mp3]

Sehnal: Byl jsem dneska na tiskovce a na závěr hrozná sranda. Ptal se nějaký novinář. Dana Filipi tam byla, víš a říká: Pan Venclík dycky tady chodil na tiskovky na městský, na krajský, on byl takový iniciativní, všude byl a už jsme ho dva měsíce neviděli. Od té aféry prej nikdo nechodí, v čem to je? On se nám vyhýbá? Nemá čistý svědomí?

Veselý: Je to pravda. Já vím, že by měl. Vím, že je to nepříjemný, bylo by to nepříjemný pro tebe, pro mě, ale člověk se musí k těmto věcem postavit čelem a prostě jim říct svůj názor. Někteří na to čekají, někteří na to nečekají. Je to pro mě nepříjemný, protože znám tebe a znám Milana. Milana znám ještě nepoměrně víc a já chci být kamarád s tebou i s ním, jo. Neslyšels ode mě, že bych Milana někde pomlouvat. Určitě totéž v tomto duchu může mluvit třeba takovej Jirka Crha, kterej zná nepoměrně víc tebe, protože jste …

Sehnal: myslím ale 15 let

Veselý: … v diskusích a všechno ostatní a znáte se, zvláště v době, když on dělal přednostu Blanska, takže zná on zná Milana, zná tebe a také nemůže jenom chodit mezi vama a bojím se říct ...

Sehnal: Mně připadá, víš, že Milan trpí paranoiou už, že .... Tomáše Julínka víš obviňoval a, víš, že hledá jakoby vnitřního nepřítele, teď má takový těžký období.

Veselý: Nehledá chybu třeba v sobě, nebo nehledá chybu, kde mohou dělat třeba jako on osoba, ale snaží se to hodit na kohokoliv, kdyby byla šance, tak třeba na Veselýho.

Sehnal:Třeba. On vytváří takovou atmosféru, protože když jsme se bavili s Jurem Kovářem, tak on vytváří atmosféru a když jsme se bavili o tobě, když prostě říká, on nic nedá, tak říkám, kam to směřuješ, dyť přece ob dva to dobře víte. Chápeš to? Já z toho nedokážu číst.

Veselý: Já jsem nedával ODS proto, konkrétně třeba 95

Sehnal: Ne, bav se letos, bav se loni, předloni.

Veselý: Už jsme si to vyřikali, kde v zásadě já jsem akceptoval jasný pravidla, třeba od r. 2001 nebo 2002, já jsem je respektoval, akorát jsem říkal Milanovi, že když mě ODS nepomohlo, tak jsem taky tam chodil jenom na takový ty věci, když mě oslovil Štěpán Jarek, že dělají, jestli tam něco nedám, jednoznačně a když mi nepomohl ani ten ani ten a naopak měli z toho všichni srandu, protože deset brněnskejch firem jelo proti Veselýmu. Domluvil se Lang jednou s Vlastíkem a já jsem chodil jak šulin do všech soutěží proti nim.

Sehnal: Ale tys říkal, že, jak jsme se bavili o tym, že Lang tvrdil, že dal 5 milionů, ve skutečnosti dal jeden a stejně to tam není.

Část 3: Firmy se domlouvají na odvodech [zvuk mp3]

Veselý: V zásadě, v r. 2001, 2002 nebo 2003 vím, že se to dá vyhodnotit jednoduše. Vyber si. Rozhoduje o tom pět nebo šest nebo sedm lidí, pak se jednou za tři měsíce sejdeme, máme tady seznam městských nebo krajských akcí, udělá se seznam, do toho seznamu je napsáno, že to je firma Veselý nebo DIS nebo Skanska a ví se, že je to zakázka za 20 milionů, tak si vezmu tady kalkulačku, řeknu 20 krát 0,1 a půl, je to třista.

Sehnal: Je to tak.

Veselý: A napíšu si tam, že jsem to odfajfkoval.

Sehnal: Kam to směřuje od něho? Zkoušíš to číst?

Veselý: Já akorát chci říct, já jsem si to schválně i zamazal, naposledy jsem s ním seděl a stál, a to určitě všichni takhle v té době potvrdí, že na tom není nic proti nikomu, 28. června já jsem s ním měl poslední schůzku, kde mi řekl: a teď bude hodina „h“, v listopadu, .... kdy si musíme říct mechanismus, jak se to bude dělat a ....

Část 4: Veselý platí podle dohod, co ostatní? [zvuk mp3]

Veselý: Já jsem tam do té doby donesl všechny ty věci, co jsem do toho 28.

Sehnal: Ano, dejme tomu to bylo letos 2,5 milionu, jo?

Veselý: U mě to dělá za tu dobu asi 820.

Sehnal: Když jsem se díval do účetnictví, tak tam není nic.

Veselý: To nevím, kde to je, to nebyly peníze na fakturu.

Sehnal: To dá rozum, ne?

Veselý: To jsem tam odnesl.

Sehnal: Ty v dobré víře, že to dáváš ODS. Ta dobrá víra je pryč.

Veselý: Vím, že jsem se jednou dvakrát bavil třeba se Zbytkem a on mi říkal, ať udělám seznam. Říkám, pane náměstku, to po mně nechtějte, protože ten seznam máte před sebou. To si tam udělejte pořádek do vlastních lidí, Radek Jonáš, …

Sehnal: Vlastik Chládek. ...

Veselý: Ty jako ..

Sehnal: jojo.

Veselý: ... Potom si sedněte a jestli to je na úrovni kraje nebo na úrovni města, tak si sedněte, udělejte si seznam a jestli někdo vybočí a neplní svoje povinnosti, tak asi dostane po uších ?? Buď si to rychle uvědomí a napraví to a přijde s nějakou omluvou, že třeba ještě nedostal smlouvu nebo nemá peníze

Sehnal: nebo že to má někde támhle a donese to

Veselý: Jo, tak to všechno funguje. A jestli třeba zase na druhé straně řekne Lang, že Černovickou terasu vyrovná sám, tak už přece už nemám jiný peníze, protože od toho si tam nechá Lang větší balík na rozdělení. Od toho 28. června vím, že mám ještě nějaký svoje věci, který musím zase udělat rekapitulaci.

Sehnal: Říkal, že když jsi mu dal do pokladny, mají tam papír na sto tisíc

Veselý: Že když mně plus mínus ... já vím, že loni to bylo někde milion dvěsta a letos je to osmsetpadesát. To znamená, když si to vynásobíš, letos, co jsem toho 28. června řešil, tak je to jednoduchý. 850 děleno 0,01 a půl krát sto,ne?

Sehnal: no. ...

Veselý: Tak se bavíme, že to je 56 milionů korun.

Sehnal: Ano.

Veselý: Jo, ale nemám to dořešený s Vlastikem Chládkem například heršpická komunikace, která je za 65, půl na půl. To v tom není. A klidně Zbytek nebo kdokoliv tady z těchto lidí se dostává k rozpočtům, dostává se ke smlouvám a ví, že je firma Veselý, firma DIS, …

Sehnal: Skanska ...

Veselý: … a funguje to. Já jim furt říkám, hoši, jsme firmy na stejné úrovni, jestli Skanska nebo Veselý nebo Rulíšek, nemůže jednak chtít čtyřikrát tolik, když třeba já nevím, Vlastík Chládek má dvěsta lidí, příklad, já mám třista, tak nemůže Vlastík chtít 300 a Veselýmu stačí 100.

Část 5: Zakázky se dělí mezi firmy, každý musí platit [zvuk mp3]

Veselý: Tak jsem začal na něj útočit a snažil jsem se to řešit tím způsobem, řekl jsem: ne, vážení, musíme si udělat krátkou tabulku a tam si choďte napsat, co kdo vyhrál, ať jedna firma má 300, druhá 100. Takže já jsem začal vytvářet tabulku a zjistil jsem, včetně Černovické terasy, která ještě nejede, všechny stavby, tak jsem zjistil, že třeba včetně té Černovické terasy firma DIS má 300 milionů, Vlastik Chládek 280 milionů atd., takže tento seznam včetně smluv funguje i u toho Zbytka a tam se jednoznačně můžou domluvit, kdo co platí a pochopitelně jestli se budem bavit tamhle o zakázce, že jsem si ju někde vyhádal u městské části v soutěži, pět, šest, dva miliony, tak do toho to nepatří.

Sehnal: Přesně tak.

Veselý: Tak pojďte z toho říct, co patří do městskýho rozpočtu všichni, tady ty vybraný firmy, pojďme si to zkontrolovat a pojďme udělat inventuru, kdo kde co dal.

Sehnal: No.

Veselý: A já mám čisté svědomí, tak jako si myslím, že IMOS taky nemohl říct, že by to nedal, protože by se tím pádem dostal do červených čísel, ty, ty, ty, Skanska, Inženýrský stavby, Dopravní stavby, DIS, Veselý. Mě ostatní firmy velikosti Železniční stavitelství nebo Metrostav Praha nebo cokoliv jiného mě nezajímalo.

Část 6: Veselý: inventura, mám vše vyrovnáno [zvuk mp3]

Veselý: Takže v zásadě můžu tady říct Jehnice-Ořešín, vodovod mám vyrovnanej,
opravu ulice Mikšíčkova, jo, když to tady jenom podle tohoto, 27,1 mám vyrovnaných,
oprava kanalizace a vodovodu ulice Mikšíčkova dvanáct a půl mám vyrovnaný,
komunikace Mikšíčkova 5,6 mám vyrovnaný,
Zlatníky, vodovod, tam nemám, protože je tam to sdružení s Langem, kde Lang je jako vyšší dodavatel a řekl mi, že si to vyrovná sám, …

Sehnal: jasný

Veselý: ... řekl, dej mi na to peníze, já si to vyrovnám sám, ať taky ví, že nejsem někde zapomenutej, …

Sehnal: že plníš

Veselý: … že plním. Řekl, že to dá dohromady.
Mučednická kanál, kterej měl být, není dodneška ještě vybranej nebo se to zrušilo.
Soběšice komunikace, to ještě nemám, ale to napíšu,

Sehnal: jasný

Veselý: … je to polovička 33.
S Vlastikem jsme se domluvili, že to společně vyrovnáme, každý si dá svoje. To se mi líbí víc.

Sehnal: Jo, jasný.

Veselý: Ať každý si plní svoje. Podzimní komunikace 3,6, mám vyrovnaný, jarní 3,7 mám vyrovnaný, nemám vyrovnaný tu záležitost Černovická terasa. To je 50. To je 135 milionů a pak jsem dělal za 25 milionů korun v rámci ISPA kanalizace pro Metrostav a pak jsem dělal 26 milionů v rámci pro Železniční stavitelství a se Skanskou a za to jsem odváděl Metrostavu pomalu mínus dvacet, tzn. že jsem někde na minusu, a u té Skansky mám minus dvanáct, tak jsem zase někde jinde, ale Metrostav, Železniční stavitelství měly 1,5 miliardy a tam za to se odvádělo loni někde jinde, takže…
Když to sečtu takle co k dnešnímu dni mám a vynásobím to krát 0,01 a půl, tak to dělá 27,1, 12,5, 5,6, Zlatníky je toho Richarda, Mučednická ještě není, Soběšice 33, 3,6, 3,7, - Černovická terasa není, ale zase Černovickou terasu řídí ten Richard a zase Richard jako že je lídr toho sdružení, kde to vyrovná sám.

Sehnal: Jasný.

Veselý: Takže já k dnešnímu dni mám, když k tomu připočtu ještě nějaký šušně typu opravy vozovek, kdybych dal 10, tak jsem na 95 milionech a když k tomu připočtu krát 0,01 a půl, tak to dělá milion čtyřista třicet a já když odpočtu 850, tak ještě já jako Veselý dlužím 580 tisíc.

Sehnal: Teď se musíme dopracovat

Veselý: Jedná se o tom, že nemám z toho dořešeno 33 a nějaké drobné, třeba nemám dořešeno 43, protože prokazatelně zatím nemám ani smlouvy a to všechno ostatní a ..... nemám dořešených 600 tisíc. Když k tomu připočtu ještě těch 850, tak já mám všechno do koruny vyrovnáno.

Sehnal: No a co slyšíme, že jo?

Veselý: Toto já nedokážu říct o Langovi, protože se třeba domluvíme o Langovi, teď si vymyslím, že to je 300 milionů, ta Černovická terasa, krát 0,01 a půl, to je šest a půl, a on je schopen říct, že dal deset.

Sehnal: No aby tě mohl Milan odrbat.

Veselý: Například.

Sehnal: To si začte do svýho.

Část 7: Ať politici řeknou, kolik chtějí [zvuk mp3]

Veselý: Dobře, když jsou nějaký jasný pravidla, tak buď politici jednotně musí říct, že chtějí víc na volby, musí tam být taky pochopitelně nějaká lepší cena, aby to z toho šlo, ale přece jenom se nemůžem dávat jednotlivcům místo pěti nebo 4,5 deset. Když to začne dělat jeden, tak začne to dělat druhý, tak už ty ceny tak zvýšíme, že to pak už nikdo nevyrovná, protože dát někde navíc 4,5 milionu není žádná sranda. A jestli po mně bude chtít ODS na kraj, abych podpořil Milana Venclíka nebo mně někdo řekne, abych podpořil nějakým způsobem třeba Karla Jarůškovýho, tak mi to musí říct a řekne mi někdo samostatně, my potřebujem, Přemo, abys nám dal na Milana navíc sto tisíc a třeba na Karla Jarůška taky sto tisíc a my ti to zase někde vrátíme, bereš to? Řeknu, beru. Protože to je čitelný.

Část 8: Které firmy mohou dlužit ODS [zvuk mp3]

Sehnal: Musíme dořešit, že to nejseš ty, že to je x firem dalších, tam nejsou peníze. Nevím, jak to začít řešit.

Veselý: Vem si třeba, já, co si tady píšu, vezmu Dopravní stavby a řeknu si - teď příklad: dělaly Kotkovu, to vím, dělaly Pekařskou, to vím půl napůl, Líšeň ještě nedělaly, dělaly Leitnerovu, dělaly Anenskou, dělaly Hutařovu, Purkyňova ještě není, dělaly Riviéru, Černovickou terasu, takže možná, když tady vezmu

Sehnal: Půjč mi kousek papírku, víš, ty objemy

Veselý: To je nejlepší, když se podíváš, že oslovíš

Sehnal: No ne, já už vlastně .... a se Skanskou taky ne

Veselý: Můžem to zkusit. Já ti to můžu říct.

DS.

IMOS.

38 Purkyňova, Bratislavská vodovod ještě není, Husitská ještě není, Křenová inženýrské sítě ty už má přiklepnuté, 20, 58. Já jsem si dělal jenom obrázek. Černovická terasa tam má 50. Nevím, jestli on to řeší sám a na ostatních věcech aspoň, nevím, 150, co vím, že měl, tak někde IMOS má takových minimálně 300 milionů. To říkám jako minimálně.

Sehnal: Jasně. A Dopravní stavby?

Veselý: Skanska, nám. 28. dubna, kanál, ten už je podepsanej, to je ... patnáct, Pekařská je 15, Purkyňova, to není, Ořešín není, Jíšova, to nedokážu říct, vodojem 15, Sokolská je 13, BVV chodníky tři, Masná zpevněné plochy je 10, Riviéra je 17, Černovická terasa, když k tomu připočtu Černovickou terasu, ta by měla být někde na podle mě na 150 milionech.
Inženýrské stavby 4, vodovod 2, Skopalíkova 24, Skopalíkova 3,8, Špačkova 3, Vytlak 24, Hudcova 20, Božetěchova 4, 28. dubna ještě není, ale kanál je podepsaný, to sečítám dohromady i se Skanskou, musím ještě jednou. 6,5, 24, 3,8, 3, 2, 24, 20, 4, 3,5, 15, pak tady má někde 110 milionů, …

Sehnal: IS

Veselý: IS, ale dával jsem tam zase těch 50 milionů, protože to řekl, že to bude řešit ten Lang, tu Černovickou terasu samostatně, Dopravní stavby Vlastik 12, 15, rychlodráha tady ještě není si myslím, 6,6, Anenská 8,2, Hutařova je 20, Purkyňova, to ještě není, Zoubkova 1, Riviera 17, zase jsem to asi. Musím znova. Soběšice 33, ty ještě nejsou

Sehnal: Nevadí.

Veselý: Hudcova 21, to jsem tam dal, protože on to sice má jako lídr Jirka Štafa, ale půlku dělá on a půlku dělá Vlastik

Sehnal: Jo

Veselý: A Vlastik říká, že to je věc Štafy. Já mu říkám, když dělá půlku, tak

Sehnal: Jasně, to přičti.

Veselý: Nebo to je 21, 12,2, 15, 6,6, 8,2, 20, Purkyňova ne, 1, Riviera. Černovickou terasu 50, to tam nedávám, tak je to 135, možná 140 milionů, to zaokrouhluju.

Sehnal: Jasně. Černovickou k tomu nedáváš…

Veselý: Černovickou terasu tam nedávám, to bylo samostatně, u nás řekl Lang, že to bude dávat dohromady si sám a lídr druhého byl IMOS, takže si napiš u Langa …

Sehnal: … u DISu …

Veselý: u DISu, já to teď sečtu,

Sehnal: no

Veselý: Cacovická zídka, tzn. tam ta Cacovická zídka je celá u něho, to není u Veselýho, tzn. to je 62, já tam mám z toho 22, Trávníky 42, Komín, to už je všechno hotovo, 16, 17, 6,6, Kotkova 35, Pod kašnou 6,5, Podskalská 5, Hoblíkova, Podlomní, já nevím, jestli všechny ty ulice, 24,8 a Černovickou terasu nedávám, 230.

Sehnal: DIS?

Veselý: DIS.

Sehnal: Černovická terasa dělá kolik celkem?

Veselý: To ti potom řeknu. V jednom kole je IMOS, tam si napiš 150

Sehnal: Takhle: IMOS, ČT, to je Černoviská terasa, 150

Veselý: A druhá, to je M2 a druhá M1

Sehnal: Takhle M1, jo? M2, to je DIS?

Veselý: Ano. A DIS má 299. Teď jedu Veselýho.

Sehnal: No.

Veselý: 27,1, 12,5, 5,6, Zlatníky už jsou tam, kde měly být, Mučednická kanál, ten tam ještě není, ale dávám tam už Soběšice, Podzimní 3,6, 3,7, Černovickou terasu – kurňa – zase to mám – 27,1, 12,5, 5,6, 33, 3,6 , 3,7 , je to 85,5 – a když tam dám ještě nějaký ty opravy komunikací, tak je to takových 92. Když to sečteš dohromady

Sehnal: Počítej

Veselý: 140, a toto je číslo který jsem odhadl jenom, těch věcí měl nepoměrně víc, 92.

Sehnal: Tady ty dvě.

Veselý: Toto je jedna věc. A teď tady takovej Komfort, protože ty ja ještě nemám, to je stavba inženýrských sítí, to jsem tady měl poznámku někde, že ti jsou někde jinde, protože ten chce všechno. Jo. A teď se můžem bavit o kraji, protože v zásadě já jsem z kraje nedostal vůbec nic, ale jsou firmy, který dostaly třeba 100 milionů. A když vezmeš jenom tady toto, ale berme třeba to, že dvě třetiny jsou nebo měly by být prokazatelně v pořádku a jedna třetina by měla být ještě na doplacení, jenom tady z tohoto, tak to dělá 22

Sehnal: a dvě třetiny jsou z toho zaplacený.

Veselý: Počkej, 1,471 krát 0,01 a půl. Je to tak.

Sehnal:
Hm.

Veselý: Nevím, kolik tam

Sehnal: A ODS nemá prachy.

Veselý: To by tam mělo být i s tím, kdyby to všechno pochodovalo na červenci

Sehnal: Ano. V červnu se to zarazilo, žejo. Červenec, srpen, to že…

Veselý: Já v zásadě nemůžu dávat támhle z kanalizace pro Metrostav, když jsem to dělal s určenou cenou a dělal jsem to pro ně za prosím, prosím. Nebo když jsem dělal tady dalších 26 milionů pro Skansku, pro Železniční stavitelství. Ale kdybys to domluvil tak, že Veselej to nebude dělat, jak to mají oni, za 105, ale budu to dělat za 98, tak jestli 2 % dostanu ze Skansky zpátky, tak je dám, kam patří. Ale když potom chodit ještě s odřenou cenou a ještě tam dávat tyto peníze, tak se to nehodí, že. Ale je pravda, že po mně nikdo nic nechtěl, jako další peníze.

Sehnal:
Jasně.

Část 9: ODS potřebuje hejtmana – peníze pro Venclíka [zvuk mp3]

Veselý: Je otázkou, že byly plesy, místní plesy, městské části, na plesech typu ODS nebo typu městských částí jsme každý se snažili dát velmi slušný hodnotný dar do tomboly, to bylo po žních, po spolupráci. Nedokážu říct, kolik tam mělo být peněz, to je první věc, nedokáži nikoho pomlouvat, protože ani ten Venclík ani ten Radek Jonáš nechodil řekl, dáš mi to a to. To se nikdy nestalo. To zodpovědně říkám, aniž bych Jestli si rozdávali…

Sehnal: Akorát zapomněli to dát, kam měli.

Veselý: Akorát vím, že Milan Venclík tvrdil, že když bude úspěšná záležitost Černovických teras, tak že by potřeboval potom podpořit na kraji, květen nebo červen, což se tomu nikdo nebrání v rámci ODS, protože ODS taky potřebuje, aby Milan, aby třeba měla konečně několik dalších krajů svýho hejtmana, například. Ale toto ber, jako ...

Sehnal: Jasný

Veselý: Nevím, kde je ta čára, kdyby ta čára nefungovala, tak by tam mělo být dneska pomalu těch 22.

Sehnal: 22 v pokladně.

Veselý: Plus mínus. Tam se to musí

Sehnal: Jasný

Veselý: na druhé straně přesně bod po bodu je to, že by

Sehnal: Máš další, Komfort,

Veselý: kraj, Subtera

Veselý: Já jsem z kraje, můžu ti říct, že já jsem z kraje typu, že by mně někdo pomohl, ať už na životním prostředí nebo na komunikacích jsem dostal hovno.

Sehnal: Co měli za kšefty třeba Metrostav? Objem?

Veselý: Metrostav, já nevím, jak to tady má, ale dyť tady, nikde jsem neviděl Subteru Praha, Železniční stavitelství, na zakázce za 1,5 miliardy v rámci kanalizace ISPA, kde co daly, já nevím, loni to vyhrály. To je obrovské.

Sehnal: To je další miliarda a půl.

Veselý: Jednoduše, když si sednete se Zbytkem, tak ... přesně to je za ... že vám dá všechny stavby na stůl,

Část 10: Poctivě zúčtované peníze na volby [zvuk mp3]

Sehnal: Víš, jak to je. Nám jde o to, aby se teď řeklo, tady byly nějaký peníze od podnikatelů pro ODS, tak je prostě přines.

Veselý: Tak teď řeknem čísla. Jo. Píše se rok 2003 a tedy jsou vyloženě investice, schválený rozpočet, kterej má každej, ale když to takhle sečteš rok 2003, skutečnost, znamená, že je celkem Černovických teras, protože ty Černovický terasy byly loni nadstandardní, tak se bavíme o čtyřech miliardách za loňský rok.

Sehnal: Tak to spočítej.

Veselý: Tak třeba u rozpočtu rok 2003 je 4 miliardy, to je tady napsaný,

Sehnal: Jo!

Veselý: A je to všechno. Jsou to budovy magistrátu města Brna, modernizace kuchyně atd. 4,154 krát 0,01 a půl, tak je to přesně 62,3

Sehnal: miliony

Veselý: Ano. Na druhé straně pro rok 2004 je rozpočet, je skutečnost 4,019 miliardy krát 0,01 a půl, tak je to 60 milionů 285.

Sehnal: No a vidíš a my nemáme za co dělat volby.

Veselý: Tyto peníze by měl taky někdo zkasírovat a vyhodnotit a ne to si dělat podle sebe, ale musí být nějaká skupina čtyř nebo pěti

Sehnal: to si bere dom - protože mu to dáváte jenom jemu, chápeš? Mezi čtyřma očima, to je ono.

Veselý: No tak, kterej z nás

Sehnal: Jasný ne?

Veselý: Kterej z nás by si dovolil říct, že to nedá?

Sehnal: Jasný.

Veselý: Nebo komukoliv. Když bude chtít, taky musím říct, já jsem ti to dal, ale papír si od toho nemůžu brát.

Sehnal: Jasný.

Veselý: Nebo můžu? - To vyhazuju. A když jsem šel za ním, tak jsem si vzal obálku, napsal jsem tam třeba „Jarní“, napsal jsem „já“, napsal jsem podzimní, napsal jsem tam 609 tisíc, napsal jsem 28.5. Kdyby to nesedělo, druhá věc je, že jsem mu vždycky jednou za čas nesl ten seznam jako rekapitulaci, napsal jsem tam všechny ty platby a napsal jsem tam, kdy jsem mu to odevzdal, jaká byla rozpočtová cena a napsal jsem mu tam to 1,5 %, líp jsem to neuměl.

Sehnal: Máš to zúčtovaný pěkně. Poctivě zúčtovaný.

Část 11: Spravedlivé dělení bez soutěže [zvuk mp3]

Veselý: Protože jsem se snažil těm klukům dokázat, že jestli teda Vlastik Chládek nebo Jarda Ctibůrek nemá víc lidí, tak včetně aby někdo v rámci, vypsal jsem si i to, co jsem si támhle někde vydobyl na městských částech, ale někdo má 300, někdo má 200, někdo má 150.

Sehnal: Plačka

Veselý: No plaču. Chci, aby to bylo spravedlivě rozdělený. Ať se podívají na to, kdo co sponzoruje, kulturu, sport a jestli já mám 300 lidí, tak proč bych měl mít polovičku práce, jak Vlastik Chládek nebo Richard, když mají 150, tak. Podle nich brečím. Ale já spravedlivě bojuju, aby to bylo spravedlivější.

Sehnal: Přitom plníš.

Veselý: A přitom plním. Protože bych nechtěl jednak ztratit tady tu spřízněnou duši a spřízněnou spolupráci, protože pro mě je to kus klidu a míru, než jezdit támhle shánět práci do Olomouce a do Znojma atd.

Sehnal: Jasný, máš to doma.

Veselý: Proč bych brečel, když akorát bojuju o to, aby mě někdo vyslechl, že jestli támhle chci jenom to svý a ještě dělám proti ostatním firmám blbce, že se snažím pomoct na těch sportovních a kulturních akcích, tak si tady můžeme spolu kdekoliv udělat rekapitulaci, protože to tak je a já v tom nevidím nic jinýho, než že když támhle bude Černovická terasa a bude tam od nás 20 lidí a bude tam 6 tisíc lidí, tak jednak jsem uspokojenej, že ti lidi se baví, že to je na ten účel, a ze druhý že tam přijdou lidi z ODS a z KDU-ČSL a řeknou, kurnikšopa, ten Veselej je dobrej, musíme mu pomoct.

Sehnal: Jo.

Veselý: Když to nebudu dělat a není to potřeba, tak ať mi to někdo řekne a já tyto peníze, támdle motokros v Rondu, kde je pak třeba 13 tisíc lidí pátek sobota až po ten Vranov nebudu dělat a vím, že tyto peníze můžu vložit támhle do toho tater. Mám dvě tatry a vím, že nemusím brečet a stejně vím, že Vlastík Sehnal a Milan Venclík by mně tu práci stejně nějakým způsobem dali, protože zaměstnávám 300 brněnskejch lidí. Někdo koupí, Jirka Rulíšek koupí támhle 300 lidí z Hodonína, jenom Lojza to udělá v dnešní době, a pak se říká musím mu dát práci, protože musí je zaměstnat ty lidi z Hodonína. Mě se nikdo nezeptal, jak je mám zaměstnat, to je tvůj problém. Kdežto já firmu nerozšiřuji, nechci nějakým způsobem dávat do situace, že bych s někým chtěl, já nevím, soutěžit nebo… Rulíšek má 700 lidí, IMOS. Nic nepomlouvám, je to konstatování všeho. Dopravní stavby, vezmu vzor, může mít 200 lidí, Veselý má 300 lidí, Štafa Inženýrské stavby má 300 lidí, Lang má 200 lidí. Abysme se na této úrovni všichni jakoby uživili, protože té práce víc nebude, a jsou tady další firmy, tak berme tak, že třeba Rulíšek 700, ať nežerem, by potřeboval 1,4 miliardy, to je jakoby plán za předpokladu, že bude nakloněnej tomu sponzorování, že bude nakloněnej sportu a kultuře atd. Závěr, skutečnost je, že chce dělat 3 miliardy. Dopravní stavby, zase to vezmu v tom přepočtu, aby se dobře uživily, tak je to 0,4 miliardy. Zase ten předpoklad, tady ty všechny věci, který se dají vyhodnotit, ale on chce dělat třeba 0,7 miliardy. Veselý 300 krát 2, 0,6, zase to stejný, ať to nemusím opakovat. Veselýmu stačí, on je vůl, tomu stačí 300

Sehnal: jo

Veselý: miliardy. Štafa, je to to stejný, tomu stačí třeba 400, protože má pokládkovou skupinu, a Lang, tomu stačí 0,4 a chce dělat

Sehnal: miliardu

Veselý: 1 miliardu. Pak třeba máš ještě Jardy Stibůrka,

Sehnal: Skanska

Veselý: Skanska, má 200, tzn. že by mu mělo stačit v tomto poměru, a chce dělat 1,5 miliardy. Jedinej z těchto, dneska teda já aspoň tomu tleskám, že se aspoň díky tomu mýmu řvaní a ubrečenosti pomohlo to, že Dopravní stavby už se někde objevují. Do včerejška to nebyla pravda. Veselý tam je, Štafa tam ještě moc není vidět, dělá akorát cyklistiku, protože Pavel Havránek je předseda Favoritu. Už je vidět Lang, dřív nebýval vidět. Skanska je vidět. Aspoň to moje řvaní je, že aspoň někdo pomáhá. I když nebavím se tady o Železničním stavitelství, protože na to nemám. Ale když máš tady řádově 4, 5 miliard a bude to čím dál tím horší, a jenom vezmeš tady ty firmy bez Komfortu, vezmeš Komfort, kterej má 150 lidí, aby se dobře uživil, dejme tomu, ať nežeru, půl miliardy a chce dělat třeba toto

Sehnal: jo, jednu miliardu

Veselý: a už taky něco sponzoruje.

Sehnal: To jsem nikdy neviděl.

Veselý: Nevím, fotbal ne, ale nějaký ty svoje úseky má, Radek Jonáš jsem slyšel, že je do hokeje atd. A toto že chci, aby toto bylo nějakým způsobem porovnatelný. A jestli Veselej teda říká, ať donese potvrzení od finančního úřadu, tak jako IMOS, že skutečně odvádí sociální, nemocenskou tolik a v tolika počtech lidech a že to dělá třeba 22 milionů, ať si to jenom ověříme. Jo, protože tady, jestli mi řekne Lang, že má 300 lidí, tak třeba má, ale on si tam zaměstnává třeba 100 Ukrajinců. Richarda mám hrozně rád, ale já neživím tady

Sehnal: Za ně neodvádí sociální, zdravotní

Veselý: To víš, že ne, protože to jsou věci, když budu v Rusku nebo budu na Ukrajině, tak mi každej řekne, vy jste odkud pane Veselý, majiteli této firmy, tak táhněte do Brna, obrazně. My nemáme pro sebe práci a máme tady od vás kulový. Tak v zásadě je to na tom, ať donese potvrzení, že platí sociální, nemocenskou a že to je skutečně na to, že živí tady brněnský a popřípadě lidi z kraje, typu Křepice nebo Moravský Krumlov nebo Blansko, to jsou všechno lidi z našeho regionu, tak proč bych to tam nedal. To jsou jednoduchý počty…

Část 12: Firmy a politici proti kultuře a pro sport [zvuk mp3]

Veselý: … a pak se pojďme pobavit. 10 vybranejch firem a 10 vybranejch politiků a pojďme si sednout a pojďme nastavit pravidla na tu kulturu, protože kulturu nemůže být támhle od Slavotínků a všech ostatních nějakým způsobem preferovaná, ať už výstavbou čehokoliv nebo dotací tak, jak jsem slyšel třeba od Milana, třeba že jedno křeslo v divadle je 650,- Kč, kdo nám dotuje sport? Nikdo. Naopak, když máš támhle nějakej nájem za stadion, tak chcou po tobě měsíčně velký peníze a tam každej měsíc, bude tam nevím, tisíc fleků krát 650,- Kč krát 12 měsíců a jenom že to hraje nebo nehraje nebo to nevydělává, tak to stojí 8 milionů, to Janáčkovo divadlo.

Sehnal: Ano.

Veselý: Kde to jsme?

Sehnal: To je tak všude.

Veselý: To je potřeba nějakým způsobem říct, nedostanou 8, dostanou 5 a zbytek půjde do sportu. To tu doteď nebylo. To je potřeba si říct, tak jako je potřeba říct, že Veselý má volejbalistky, to se dá ověřit, má támhle nějakou cenu plavání, má motokros v Rondu a má nevím fotbal a k tomu má různý malý prcky jako Spartu Brno, protože tam je potřeba dělat dráhu. Ať to každý napíše, ať se za to nestydí, a zjistí se, že Veselý dává 6 mil. na tyto účely a když k tomu vezmeš Brno uprostřed Evropy a letecký den a nevím, co všechno ostatní, tak seš na nějakých penězích, aha, ale IMOS dává jenom 2 miliony a chce zakázky a Veselý, tomu musíme v tom případě ulevit, a musíme to předat tomu IMOSU.

Sehnal: Jestli ten IMOS to nedává jinam, nedává to do sportu.

Veselý: Tak mi řekni Přemo, tady mají zakázku za 100 mil. a odevzdáš jenom procento, a zbytek půjde tam a tam. Jasný pravidla. Jasně, že byla tady tendence to na malých zakázkách to zvednout, proti tomu jsem se postavil, protože toto nejde.

Sehnal: To chtěl Venclík?

Veselý: Tak nějak se mluvilo. Řekl jsem, to nejde, protože to jsou věci, kdy dělám kalovej zákryt, kdy jeden metr stojí 90 korun a teď řeknu hloupost, 15.000 m2 krát 90 korun, to je milion 350 a abych to zvedl o 5 % v čistém, tak bych to musel zvednou o 8 % například, a to už je 1,08 a to už máš milion 450. Včera to bylo takhle a najednou ... to nejde. Jsou pravidla, kdy člověk by chtěl, ale ono potom, až se to někde vyhodnotí, tak furt cena musí být správná, nesmí mlaskat. Já třeba to počítám tím způsobem, že máme rozpočtovou cenu 100 % a když jsem teda vyhrál soutěž, tak jsem jakoby podepisoval SOD, teď říkám příklad, na 94, aby to vždycky korespondovalo a bylo to čitelný a bylo to pod kontrolním rozpočtem. Ale jsou firmy, kdy toto je sto, a závěr, já se až divím, je tam 145 ...

Sehnal: Procent

Veselý: ... jako navýšení, jako milionů. Já říkám jako zaprvé ta rezerva se takhle v prvním kole vymlátí a potom už peníze nebudou a pak se začne říkat, že ten, kterej to má dělat za 90, už tam nejsou peníze a tak to dělej teda, vole, za 80. Řeknu příklad. Když mám dělat a mám rozepsanou záležitost jednoho výhledově, že to mělo původně být a pak to není, Mučednická s Vědeckou , když tam byly plánovaný peníze třeba 30 milionů a pak to někdo v prvních kolech v lednu, v březnu, dubnu vyčerpá nadstandard, tak ty peníze v Brně jsou jenom jedny a pak mi řekne, tak Veselej, dělej to s Vědeckou ne za 32, ale za 28. To znamená, pak už seš někde v supersoutěžních cenách a akorát máš oči pro pláč. A někdo to dělá v nadstandartních cenách a má tam prostě, je to někomu hoří voda a někomu nechce chytnout benzin, a teď běž brečet zase.

Sehnal: Budou ti říkat plačka.

Veselý: Protože když mi bude někdo pomáhat, tak budu usměvavej, ale já jako plačka stále musím někomu dokazovat, že mám pravdu, ať mě poslouchají.

Sehnal: Jo.

Veselý: Takhle, jako mě posloucháš ty, oni mě sice mě vyslechnou, ale řeknou, už toho nech. Já ti to říkám proto, abyste si sedli a našli nějakej mechanismus, aby to bylo spravedlivější. Jestli ho najdeš, mohu tleskat a všichni budou mít spravedlivý téma, jak se mají chovat, jak se mají řídit a určitě ti, co pomáhají a chtějí pomáhat tý kultuře a sportu, tak by měli být nějakým způsobem dotovaní a výrazně zvýhodnění. Jestli je nebudeš dotovat, tak se na to vybodnou. To sem třeba si dovolil vystoupit i na toho Rulíška tam vystoupit, je předseda v představenstvu a že jestli chce být předseda basketbalistek, tak ať tam jde a tam to pustí, protože tam nic nedává. Že mu řekl Jonáš, že stačí 300 tisíc. Tak jsem ho tam mírně napadl. Taková firma, jo, která dostává zakázky jak sviňa. Tady jsem si teď řekli, asi kde by to asi mělo být. Já jsem si nikdy nestěžoval, já jsem akorát vždycky chodil, vždycky jsem chodil a žádal, aby to bylo spravedlivější a aby to bylo čitelný a aby ti, co tam hrají první ligu, aby tam nebyli výrazně zvýhodňovaní, jako když se bavíme Brno a Praha, Sparta a FC 1. Brno. Jo tak, když se rozdělí dotace, tak tam šupnou 300krát tolik než sem do Brna, a tak se ke mně chovají ti vrcholoví. Mně se to taky nelíbilo, a proto jsem začal takhle o tom mluvit nahlas, protože nikoho nepomlouvám a proto se snažím, aby nějaký pravidla to mělo. A proto jsem plačka.

Sehnal: Cha, cha.

Veselý: Když se zeptáš Vlastiku normálních lidí, kteří mě znají, tak jsem skromnej člověk, nepotřebuju, abych měl nejvíc, nepotřebuji nic jiného, než aby se motal někde na 500 milionech a já to nechci všechno v Brně, protože vím, že si někteří musí sehnat práci ve Znojmě, ve Velkých Nemčicích atd. Takže jestli jsem loni dával 1,220 mil děleno 0,01 a půl tak jsem dělal 82 milionů proti těm ostatním. Takže v zásadě je situace taková, že třeba jsem dal na zakázkách, kde mi vůbec ODS nepomohlo.

Část 13: Lidovci si nikdy pro peníze nepřišli [zvuk mp3]

Veselý: Já jsem vyhrál útulek pro psy za 55 mil. a to dělalo celý ODS všechno pro to, abych to nevyhrál. Ve skutečnosti mi pomohl starosta Hledík, protože věděl, že jsem měl nejlepší cenu a že mě znal, že jsem slušnej člověk a postavili se za mě KDU-ČSL.

Sehnal: A lidovci taky si přijdou?

Veselý: Lidovci ještě nikdy nepřišli takhle, že by chtěli peníze.

Sehnal: Jenom u nás.

Veselý: Já se tomu nebráním. V zásadě, osobně si myslím, jestli tady je, teď si vymyslím, 4 miliardy rozpočet města Brna a je to třeba 4:7, tzn. my vám necháme rozhodovat ve 40 a našich je 70 a vy taky potřebujete fungovat, tak zítra máme 4 miliardy děleno třema, tak vy si rozdělíte dejme tomu 1,2 miliardy, abyste měli něco v kase a zbytek bude u nás. Tady to nefunguje. Podotýkám, že nikdy nepřišlo KDU-ČSL, že by něco, protože v zásadě oni můžou akorát pracovat a nic. Protože jestli nezvednou nebo zvednou, tak je to furt 7:4.

Sehnal: Hlasování.

Veselý: A teď si vem takovou krysu, a teď ju spolu zaženeme do kouta. Vem si jaký chceš rukavice. Začne se bránit, začne kousat, a je doba, kdy už je ta krysa, dejme tomu to KDU-ČSL nasraný, tak se do budoucna můžou spojit, vyber si, s ČSSD, …

Sehnal: jasný

Veselý: … s komunistama, s kýmkoliv. A nebo teda jim nechá ten Milan Venclík nějakou pravomoc, jak jsme se o tom bavili, že je to jasná věc, která se rozhodne jako stoprocentně ku prospěchu jak ODS, tak jim řekni, tak můžete rejžírovat vy. Protože tam vím, že se nic neděje, protože tam je shoda. Ale oni mají pocit, že o něčem rozhodují. Takhle oni mají akorát pocit o tom, že jsou tam Lojzové a že si ODS s nima vytře prdel a to je koaliční partner.

Část 14: Jonáš náměstkem a jeden a půl procenta odvodu za zakázky [zvuk mp3]

Sehnal: Teďka to chystají, ne, že bude Jonáš náměstkem, ne?

Veselý: Já jsem to slyšel, druhá věc je, že to je věc skutečně ODS a do toho já nemůžu mluvit, ale řekl jsem jednoznačně svůj názor, že člověk, kterej je v politice dva roky, by měl být ňákej skromnej, pracovitej a náročnej a musí to přijít vývojem. Ale jak může někdo chtít po dvou letech nějakého svého vyhodnocení a tvrdého režimu, kterej tam nastolil, se tam delegovat sám do takovéto funkce? Musí to být shoda. To si myslím já. A teď je otázka, jestli dva roky je hodně a zaslouží si to, nebo dva roky je málo a nezaslouží si to. Přitom já ho znám, mám ho rád atd., ale zpochybňuju po dvou letech tohoto účinkování Radka Jonáše ve vrcholové funkci, že by to měl být on. Říkám to tak, jako kdybych tam byl já, protože já po dvou letech nějakého účinkování v politice nemůžu dělat vrcholovou funkci. Nebo pak su neskromnej a chcu víc než si zasloužím.

Sehnal: Já jsem mluvil s některýma podnikatelama a musíme najít model k tomu, abysme řekli Venclíkovi, tady je vyúčtování, dones peníze, v ODS nejsou.

Veselý: Je potřeba jít za Zbytkem, říct Zbytku, všecko známe, máme schválený rozpočet pro rok 2004

Sehnal: Můžu okopírovat, ne?

(odchod na záchod, močení do pisoáru)

Veselý: Dělá se areál Riviéra. To jsou věci, který si třeba někdo zrežíroval aniž. Jsou firmy, který se to doví dopředu a jdou lobbovat a než se to dozvíš, tak oni si to domluví a .... mimo, tlustá čára, jedeme dál.

Sehnal: To už je přidělený, rozdělený.

Veselý: To jsme si, proto jsem si to tady začal dělat, protože abych jim aspoň mohl říct vážení, ale vy jste nenažraní. Pak ti zas někdo řekne, že seš ubrečenej.

Sehnal: Jseš plačka, přitom plníš.

Veselý: Přitom plním, ale přitom mám víc lidí

Sehnal: Musíš je uživit, ne, to jsou výplaty, odvody.

Veselý: Někdo má 150 lidí a má se líp a má .....

Sehnal: Já sem ti vypil celou sklínku už.

Veselý: Já to dávám do sportu a do kultury. To přece je já nevím spravedlivý, přímý, slušný.

Sehnal: Tak dáváš Venclíkovi dost, aby tady mohlo fungovat ODS?

Veselý: Kdyby mi někdo řekl, že mám dávat víc, tak se prvně zeptám ostatních, jestli taky dávají víc, ale protože se řekly jasný pravidla 1,5 %, tak přece mu nebudu dávat víc. Nikdy mi neřekl, jestli chci nějakou zakázku.

Sehnal: O všechno se musíš porvat.

Veselý: O všechno se musím porvat.

(zvuk papíru na záchodě)

Sehnal: Mně to je nepříjemný, doma si zaseru vole normálně, vole.

Veselý: A teď si představ před dvaceti rokama svou milenku, jak tam sedí na záchodě a tlačí bobek.

Sehnal: Cha, cha. No to je jasný, vole, ten ostych už je pryč dávno, tak ti je trapný si tady to, ulevit.

Část 15: Technické sítě pod Paulczyňskim odvádějí také [zvuk mp3]

Veselý: Dělám si svoji rekapitulaci za období 1-12 a nemůže se mi stát, když si řeknu, že Olomouc komunikace nebo támhle chodník Bayerova nebo Technické sítě města Brna. To je další věc, tam jsme se bavili s Petrem Paulczyňskim, on to naprosto čitelně říkal, jinak to nemůže dělat, to jsou sice zakázky 100 tisíc, 200 tisíc, ale za rok je to třeba 1,5 milionu, což je úplný hovno, 1,5 krát nula celá ... Když mi někdo řekne, abych mu odnesl támhle 25 tisíc, ... mě to teda nezajímá, ale ten Petr mi říkal, že bude muset být nějaká územní změna a já to beru, protože dřív Technické sítě města Brna fungovaly tím způsobem, že to šlo někam do hajan, tam byl nějaký Chmelař

Sehnal: Vím

Veselý: Tam ty peníze šly někam.

Část 16: Vodárny – brněnské komunikace [zvuk mp3]

Veselý:
Tak jako my prvně respektujeme, že zakázka pro Brněnské vodárny nebo pro Brněnské komunikace jsou furt magistrátu peníze, tak musíme odvádět. Na druhé straně Dopravní podnik města Brna jsou peníze koho?

Sehnal: Jasný.

Veselý: Kam ty peníze jdou? .... Někam.

Sehnal: To je jasný. Do kapes to jde.

Veselý: Na druhé straně, když mi seženeš zakázku v Brně a řekneš mně, že nemusím nikomu dávat, tak co je pro mě lepší?

Sehnal: No jistě, ne?

Část 17: Odvádět úplatky se musí poctivě [zvuk mp3]

Veselý: Dát tobě nebo, tak je to asi dělaný.

Sehnal: Každý to dává radši do sportu nebo do kultury. Vím, co mi říkal Ctibůrek, prostě nerad chodí a říká, tady to máš. Říká, já bych to radši dal tam.

Veselý: Ale musí.

Sehnal: Musí, no jasný, ne? Vem si ekonomický ředitel vydělá 2,5 milionu a osm nese, žejo, potom. Říká, já 2,5 milionu vydělám hrubýho a musím za plot nést osm.

Veselý: Ano. Je to tak. Jo nebo tady. Mám všechno zmapovaný. Znovu tvrdím, je otázka, jestli támhle podepsal před dvouma nebo třema měsícama Richard Lang Cacovickou zídku za 65 mil. korun a řekl, že to bude režírovat a já tam ty peníze prokazatelně nemám, protože já budu mít z toho svýho krajíce 22 milionů krát 15 %, budu mít 3,300 mil. a on bude mít 65 méně 22, 43 a má tam 16 milionů. Jsme ve sdružení 60 ku 40, já mám 3 miliony děleno 17, tzn. já mám 15 % zisku a on má 75. A jsme tam ve sdružení skoro 50 na 50. To jsou nemocní lidi, kteří chtějí čím dál tím víc a odrbat a ještě víc odrbat jenom pro sebe. A jestli on má donést na správné místo i za mě a řekne, tady je za mě a to za mě mu dám bokem, sorry, to už mě nezajímá. Protože toto já chci. Jestli dělám 40 % a mám tam 22, tak příteli 22 a ty peníze tam jsou, tak mi přidej nevím, na 23, a já tam mám ty peníze, abych to mohl odevzdat. Tys mi je vyloupl a ještě mi řekneš, že ty peníze odevzdals za mě, tak já už po tom nemůžu pátrat. Nebo v době od toho června chodit za Milanem, jestli to za mě zaplatil ten Richard. To taky nevím.

Sehnal: Pak tě pomlouvají.

Veselý: Ale já se necítím. Když se optáš koho chceš, jestli někdo řekne, že jsem kurva, tak v zásadě ti můžu říct to, že u všech stoprocentně nemůžu být stoprocentní člověk, ale myslím si, že když se zeptáš deseti lidí, tak osm ti o mně řekne, že jsem čestnej člověk.

Sehnal: Já ti taky věřím. Musíme jít v diskusi dál a musíme se domluvit.

Veselý: Nevím, proč bych měl brečet, já jenom obhajuju nějakou spravedlnost a je fakt, že kázeň, pořádek a disciplina znamená demokracie. Já se podle toho řídím, protože můj táta byl od r. 1930 do r. 1970 živnostník. Pochopitelně, že po válce mu všechno sebrali a tak dále a byl to první milionář na Znojemsku, takže asi nejsem žádnej blbec a asi to mám nějakým způsobem v genech, že podnikám. A nepodnikám na to, abych se obohatil na někom nebo někoho podrazil, já podnikám na tom, aby všichni byli spokojeni, žiju a nechám žít a stačí, když kape a prostě snažím se jako vůl pomáhat jak se dá sportu, kultuře a živím tady 300 lidí ne proto, že ....cítím, že je to potřeba ..... na Černovické terase články do novin, že se to buď podaří nebo nepodaří nebo nevím co,

Část 18: Richard Svoboda to může potvrdit [zvuk mp3]

Veselý: Jo, na druhé straně tady člověk živí 15 roků, když vezmeš, a teď si vymyslím, 15 krát 15 že jsem už odvedl do státu za nemocenskou a sociální 250 milionů. Mně ještě nepřišel nikdo říct, žádný z politiků, Přemo, my ti děkujeme. Akorát jsem slyšel mnohokrát ....

Sehnal: Je to tak. Přesně, plačka, no. Nejvíc mi vadilo, že říká, že ...

Veselý: Tak se zeptej Richarda Svobodovýho

Sehnal: Já ti věřím, přece. Akorát se budeme muset domluvit ještě jiným způsobem. Tak to dál nejde.

Veselý: Takhle se mi to nelíbí a přitom já Milana mám rád a

Sehnal: Nevím ale, nevím, proč se nenajde cesta, proč se to nemůže říct oficiálně, ne. To je přece úplně jedno.

Veselý: Tak ať to někdo řekne a já se přestanu bavit, ať mi někdo řekne, Lang má v okolí Brna 300 milionů a když mi někdo dá 300 milionů, já budu držet hubu a budu dělat to, co mně kdo řekne a jestli mám stále - Já jsem bojoval 10 roků proti těmto vybraným firmám, k tomu ještě Železniční stavitelství a oni se vždycky se na mě domluvily tři čtyři firmy, ostatní šly zase někam jinam a já jsem furt bojoval a oni ze mě měli srandu, prostě bojoval jsem na velkým hřišti proti jedenácti hráčům, jo, ať to někdo zkusí. To je takovej těžkej zápas, že v mnoha případech jsem už jsem říkal, jsem unavenej. To se nedá vydržet, jenom proto, že chceš uživit lidi, jenom proto, žes vznikl jinak než vznikly ty ostatní firmy, nic jsem neprivatizoval, nic jsem neukradl a prostě jsem šel svou jinou cestou a že jsem teda si všechno musel tvrdě vydobýt, vzít si na všechno leasingy a všechno ostatní, tak jsem se někam dostal na nějakou úroveň a pochopitelně oni ve mně viděli konkurenta. A když viděli ve mně konkurenta, tak mě chtěli potopit.

Sehnal: Dobrý.

Část 19: Nikdo nepomůže, ale všichni kasírují [zvuk mp3]

Sehnal: Nic, valíme, ne?

Veselý: Já jsem se hodně nasral, tak jsem to řekl Milanovi, a druhej den mně to říkal Jara Ctiburků, tak mi to říkal, že jsem si dovolil moc. Řikám: kdo ti to říkal? To jsou věci, když se budu s tebou bavit, tak přece nebudu to dál, já nevím, opakovat. Nebo jsem třeba..., ať si tam udělají pořádek, že Radek Jonáš se mně chlubí, tak že by měl být diplomatičtější. Jedinej, kdo ho může usměrnit a prostě to změnit, je jeden člověk, a ten jeden člověk, včera večer jsem si dal štamprlu, dělal jsem si rozbor, jak by to mohlo vypadat, ...

Sehnal: To je správný

Veselý: (…tak jsem se trefil nebo netrefil 35 bodů, to by byl náběh…)

Sehnal: Dobrý.

Veselý: Já potom nevím, za co mám kopat, co tady řekl, je pravdou, že někomu hoří voda a někoho nechce hořet benzin.

Sehnal: Ještě se potkáme, to je ještě na dýl, Musíme se k něčemu dopracovat.

Veselý: Ať přijde za mnou kdokoliv, budu říkat, že Milan je slušnej člověk, .... člověk, jednou za život, že bych mohl dělat, to řekl i Milan, že bych mohl dělat tuřanskou radnici, a 14 dní předtím mně volal, ať se toho vzdám. Poprvní v životě přišel, že bych to mohl dělat. Ještě nikdy v ničem neřekli, že bych mohl. O všechno jsem se musel skutečně dohádat, ani Peťa Zbytek nepřišel, že by mně řekl, tady máš nějakou zakázku tak, jak - uffff. Domluv se. Když máš zakázku třeba typu Soběšice, kde jsem byl s Vlastikem Chládkem, s vynikajícím klukem, v Soběšicích na zakázce, tak tam se přihlásilo 16 firem. - Dopadne to nebo to nedopadne. Jo, že ti nikdo nepomůže. A když to dopadne, tak všichni říkají, tak jsme vám to domluvili.

Sehnal: Jo, a dó.

Veselý: A přitom to taky mohlo dopadnout tak, že to nedopadlo, pak přijdou všichni a řeknou, vy ste to čuráci zkurvili, třeba.

Sehnal: … obě dvě tašky

Veselý: Já si ještě beru práci.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

naděje napsal(a):

God save senator.
03. 09. 2008 | 08:49

radek napsal(a):

ODS je všude stejná...
Avšak (až na volbu prezidenta) nemají rádi komunisty a proto ji všichni volme...
03. 09. 2008 | 09:29

Hrozál napsal(a):

Tohle je divnej blog, je moc dlouhej a obsahuje info, které snad do blogu nepatří. Obhajovat neobhajitelné lze těžko, i kdyby tento blog obsahoval přepis dalších rozhovorů...
pozn. Pana Duchoně znám osobně dlouho a vždy byl charakterní člověk tj. neúplatný...
ale lidé se mění...ale já mu pořád věřím...
ovšem pouze mu osobně...zástupci ODS se pro mne znemožnili již na všech úrovních..panem Klausem počínaje...panem Topolánkem a konče nyní pány senátory...no tak si to kluci nějak vyříkejte a ty úplatky si rozumně rozdělte v tichosti, takhle prát špinavé prádlo na veřejnosti Vám jen může uškodit...koho pak máme volit?
zelené, oranžové nebo černopr...?
Moc možností nám nedáváte...
Pro mne je to jasné...mám rád česko i moravu i zdejší domorodce, mezi které se řadím, ale kvůli politikům jako jste Vy s ODS atd. asi budu mudet změnit stát...když změnu politické kultury k lepšímu a potlačení všudypřítomné korupce nelze očekávat (a já pořád kde se berou ti lidé, kteří jezdí v Q7... na ulici je jich asi stejně jako octávií...musíme se umět ohánět (tedy říkat si o úplatky dostatečně důrazně a pak je to v poho, ale to já neumím :-) mám rád teplo...zkusím španělsko...životní úrověň tam není špatná a prachy taky nejsou všechno...nebo sicílie...tam je taky moc fajn...
Zdravím všechny
03. 09. 2008 | 09:36

Acidburn napsal(a):

Vážený pane Zlatuško,
račte jíti i se svými pseudoúplatkářskými kauzami někam! Nevím, kdo vám tu nahrávku dal, nevím, na čí objednávku vznikla už v roce 2004, ale je dojemné, jak s tímto mnohoznačným rozhovorem zacházíte.

V roce 2004 obvinili Venclíka, že přijal úplatky od dvou podnikatelů, asi dva měsíce před volbami. Teprve letos byli ti dva odsouzeni k náhradě ve výši 100 tisíc za pomluvu, které se dopustili, protože Venclík žádné úplatky nebral. Máte štěstí, stát se to v Německu, tak je do dvou dnů případ rozhodnut zvláštním soudem a ví se hned, jestli je to lživé obvinění nebo ne.

V roce 2006 jste vy sám obvinil dva zastupitele brněnské ODS z korupce v souvislosti s palácem Jalta, sliboval jste, jak vytáhnete ty kostlivce ze skříně a odkryjete všechny korupční kauzy ODS. S tím jste se dostal do rady města. Za dva roky, co tam jste, se neodkryla ani jediná kauza, nepřinesl jste jediný důkaz té údajné korupce. Naopak jste prohrál soud s Paulczynskim a musel se mu omluvit. Způsob, jakým jste tu omluvu pojal, byl opravdu na úrovni vaší ctěné osoby. Zveřejníte ji také na tomto blogu? Ne, to se vám nehodí do krámu.

Teď je rok 2008, dva měsíce před volbami se vytáhne 4 roky stará nahrávka, poslouží hned dvakrát, máme přece dvoje volby, šup, šmahem obviníte celou brněnskou ODS, to víte, obhájit křeslo senátora po těch vašich výkonech, které jste v minulých letech předvedl, by jinak byla docela fuška, tak co si trochu nepomoct, účel světí prostředky.

Nakopnete Duchoně, Venclíka, kydnete hnůj na Svobodu - jasně, proč ne, takový je váš styl. Důkazy? Nic, teda kromě téhle nahrávky, a ta se dá vyložit všelijak. Třeba jako běžné nářky podnikatelů nad tím, jak jim jde byznys.

Tak musíte honem předložit svůj jediný správný výklad. Ale musím uznat, dal jste si s tím přepisem práci! Jen trochu zbytečně, protože celý záznam je na serveru Novy http://www.tn.cz. Jo, musíte tomu štěstíčku jít trochu naproti!

Abych to ukončil, jste lhář, pane Zlatuško, lhal jste voličům před dvěma roky, lžete voličům letos. Bojíte se, že přijdete o křeslo senátora, tak bojujete stylem, za který by se nemuseli stydět ani Rath s Paroubkem. Skvělá ukázka toho, co s inteligentní bytostí udělá touha po moci. Takto kydá hnůj univerzitní rektor!

Kdybych po vás teď hned chtěl, abyste mi řekl, co z toho přepisu jsou důkazy přijímání úplatků, tak bych toho po vás chtěl moc, že? Umíte na tuto jednoduchou otázku odpovědět?
03. 09. 2008 | 10:11

martys napsal(a):

bože - ti dnešní politici a "podnikatelé" jsou ale inteligenti....to se pozná už podle mluvy :-))))
03. 09. 2008 | 10:56

Javít napsal(a):

No jo, pane Zlatuško, je před volbami, že ?
03. 09. 2008 | 11:44

Honza999 napsal(a):

Acidburm

Opravdu škoda, že to není jako v Německu. Během dvou dnů by nikdo nestačil před zvláštním senátem důkazy, ovlivnit svědky a podplatit soud.
Bůh nás ochraňuj před budoucími "právníky" (nebo "ekonomy"? Nějak se mi vykouřilo z hlavy, co to vlastně "studujete"), kteří v textu nevidí jasnou diskusi o tom kdy, komu, kolik a za co...
03. 09. 2008 | 13:45

Honza999 napsal(a):

oprava - zašantročit důkazy
03. 09. 2008 | 13:46

m&m napsal(a):

Dal bych povinně přečíst všem voličům ODS za domácí úkol nebo před vstupem do volební místnosti.

Kde asi soudruh Kubice udělal chybu?
03. 09. 2008 | 13:53

Acidburn napsal(a):

To BRT:
No, on je to psychicky nemocný člověk, tak se mu nesmějte, on za to nemůže, že je magor.

To Honza999:
Víte, jak to v tom Německu funguje a k čemu to tam tak funguje? Tak, někdo měsíc před volbami obviní své politické konkurenty z korupce, poskytne rozhovor novinářům, zveřejní "důkazy". Druhá strana se chce bránit, brání se u soudu, ten ovšem nerozhoduje roky, jak je tomu v ČR, protože je jasné, že obvinění z korupce poškodí obviněné (presumpci neviny novináři ani neznají) a ovlivní výsledek voleb, protože za dva tři čtyři roky už nikdo nevěnuje výsledku soudu takovou pozornost, jako během předvolební kampaně, ostatně, koho zajímají nějací úplatkáři, že? Přetrvává pouze povědomí, že kdysi byl ten a ten nařčen z korupce, tož je korupčník až do smrti.

Proto se v Německu postupuje takto: obviňuješ své politické protivníky? Výborně, tak pak máš buď důkazy a obvinění se potvrdí, nebo ty důkazy nemáš a obvinění je křivé, s jasným cílem - poškodit konkurenci. Protože je jasné, že výsledek PO volbách už nikdy nikoho nezajímá, musí být soud hotový DO voleb, proto to zkrácené řízení.

A co v textu vidíte vy, netuším. Já v tom vidím debatu podnikatelů o tom, jaké platí daně, co z toho má město, kdo má jaký obrat - to může být klidně debata o něčem úplně jiném, než o úplatku.
A víte, proč? Protože do toho, jak se rozdělují zakázky, jaká firma má jaké obraty, jaké nabídky dala kdy která firma městu, prostě nevidím, proto je zbytečné tady vytvářet jakýsi kontext, že je to jednoznačně korupce a nic jiného, jak činí Zlatuška.

A přitom je to furt to samé dokola: objeví se člověk, který čtyři pět let doma něco suší, netuší, že je to korupce, před volbami se mu najednou rozbřeskne a co udělá? Na policii s tím nepůjde, kdepak, on to napřed všechno rozmaže v novinách, čímž všechny korupčníky varuje, po pár dnech se tím začne zabývat policie, ale jestli ta něco najde, to je ve hvězdách. Pak ze sebe ten udavač začne dělat chudáka a oběť, on to přece všechno udělal v dobré víře, že se to vyřeší! S předvolební kampaní to přece nemá nic společného!!!

Pořád to samé dokola, dva měsíce před volbama, prásk, už je něco na stole! Já se divím, že sázkové kanceláře nevypisují v Brně kurzy, proti komu bude namířená příští kauza a kdy se objeví...
03. 09. 2008 | 14:39

StandaT napsal(a):

Jakže je toto staré? Čtyři roky? Takže další Čunkovina.

Zřejmě trend, že každé další volby jsou opět o trochu špinavější než ty předchozí bude potvrzen. Ach jo!
03. 09. 2008 | 14:39

zdesta napsal(a):

Adamec: Vy jste horší jak živelná katastrofa.
03. 09. 2008 | 14:59

Honza999 napsal(a):

Acidburn

Dobře tedy. V tom případě mi vysvětlete to 1,5% (neboli, jak je psáno v textu 0,01 a půl)..

Zajímalo by mne, jaká daň, poplatek, či jiný zákonem nařízený odvod státu nebo kraji nebo městu je právě ve výši 1,5%.

Pak mi vysvětlete, proč právě zrovna to 1,5 % z obratu firmy zmíněné aktéry tak zajímá, když jsou daně a jiné odvody s podstatně vyšším procentem.. Ty by snad podnikatele měly zajímat více a měly by tedy pro ně být předmětem hovoru spíše, než "něco" ve výši 1,5%.

To jsem zvědav, jak to okecáte..
03. 09. 2008 | 15:52

Kaja napsal(a):

Vazeny pane profesore,

velmi si vazim Vasi odvahy tenhle hnuj kydat, protoze na Vas podle me jednou spadne cihla nejakeho Placky, kdyz se bude delat v Brne nekde rekonstrukce :)

Jinak ale so to kluci sikovni, nemyslite? Kdo z nas to ma pratele :))) Kdo z nas to ma ;))))
03. 09. 2008 | 15:59

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem již tradiční spamy pana F. Adamce.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 09. 2008 | 16:02

m&m napsal(a):

acid burn:
"Já v tom vidím debatu podnikatelů o tom, jaké platí daně, co z toho má město, kdo má jaký obrat - to může být klidně debata o něčem úplně jiném, než o úplatku."

:-))))))))
03. 09. 2008 | 16:26

Yfča napsal(a):

to Acidburn
daň ve výši 1,5% z ceny zakázky - nenechte se vysmát. Tomu snad nevěříte ani sám. Nebo jste doopravdy tak zaslepený?
To se pak nelze divit, když státní rozpočet musí z každé veřejné zakázky v místech, kde vládne ODS, zaplatit ještě o 1,5% víc, že není dost na sociální a zdravotní výdaje a platíme Julínkovné a nedostáváme nemocenskou. Jedno procento z miliardy je deset milionů. Kolik miliard asi činí rozpočet města Brna na tyto zakázky?
03. 09. 2008 | 16:30

Apolena napsal(a):

to acidburn: vy jste zjevně ODSák na radnici, že??? Taky namočenej? Jojo, ODS má vlastní představu o morálce a spravedlnosti - vy jste jen dalším důkazem... Takhle mlžit a překrucovat, co je víc než jasné, to může jen ten, komu taky hoří půda pod nohama...
Jestliže někdo obvinil Venclíka v r. 2004 (jak píšete v prvním příspěvku) z korupce - jak vůbec můžete tvrdit, že neoprávněně, když jste si právě přečetl, že BRAL? Jestli se museli omluvit, tak teď je načase se omluvit jim, protože toto je víc než JASNÉ - to prostě neukecáte.
03. 09. 2008 | 16:43

janstern napsal(a):

Bravo! Gratuluji panu Zlatuškovi k tomuto odhalení. Ale bohužel musím konstatovat, že tato praxe je rozšířená po celé české republice. Vládne tu ekonomicko politická mafie. Policie s tím nesmí nic dělat, buďto shora vyšetřování zastaví nebo policejní útvar rozpráší. Média to příliš nezajímá.
Zdraví Jan Štern.
03. 09. 2008 | 17:00

Acidburn napsal(a):

To Apolena:
Jasně, to má logiku! Takže oni ti dobrodějové sice celou dobu mají důkazy o korupc, soud s nimi se táhne 4 roky, ale oni se nechají odsoudit! Jasně, úplně normální chování. Venclík nic nevzal, protože tohle je už tradiční kolorit voleb v Brně. Vždycky se na ODS tak dva měsíce před volbami hodí hnůj, vždycky to vyjde do ztracena s tím, že po dvou až čtyřech letech jsou odsouzeni za pomluvu ti, kdo poitiky ODS obvinili. O tom se ale nepíše na předních stranách palcovými titulky.

Nejsem ani člen ODS, vážená, natož abych seděl na radnici.

To Yfča:
Já ale netvrdím, že je to daň, to tvrdíte vy, madam, račte se naučit číst. Já říkám, že to může být cokoli, že to nemusí být jen a pouze úplatek.
Ale je dojemné, jak to, co se údajně děje v Brně, okamžitě aplikujete na celou ČR. To je tak na úrovni Zlaťáka nebo Paroubka, tedy úplná pitomost. O poplatcích ve zdravotnictví a o snížení nemocenské to není.

To Honza999:
Já někde tvrdím, že je to daň? Ne, to může být cokoli, ta finanční částka ze zakázky může být podpora brněnské ODS, může to být "kapesné" podnikatele, může to být částka, kterou ten podnikatel utratí svým způsobem...já to nevím, ale Zlatuška to neví taky, vy to nevíte taky, přesto tady někdo řve cosi o úplatku. Není to divné? No vám ne.
03. 09. 2008 | 17:25

Acidburn napsal(a):

Jen dodatek: nikdy jsem členem ODS nebyl, v současnosti jejím členem nejsem, v budoucnu se jím možná stanu. Nejsem ani brněnský zastupitel. O tom se můžete snadno přesvědčit na mých stránkách, kde je mé pravé jméno.

Mě bere vřed, když přijde Zlatuška po dvou letech s tou samou ohranou písničkou o korupci a ti samí lidé mu to zase žerou.
03. 09. 2008 | 17:29

m&m napsal(a):

Acidburn: "Ne, to může být cokoli, ta finanční částka ze zakázky může být podpora brněnské ODS, může to být "kapesné" podnikatele, může to být částka, kterou ten podnikatel utratí svým způsobem..."

:-))))))))))))))
03. 09. 2008 | 17:31

Gruscik napsal(a):

Proč v části 12 oslovuje Veselý Vlastimila Sehnala Přemo? Nečetl jsem to celé, ale byly osoby prohozeny dík špatnému přepisu (a pouze v této části) nebo je to nějaký krycí manévr?

(Sehnal: Jestli ten IMOS to nedává jinam, nedává to do sportu.
Veselý: Tak mi řekni Přemo, tady mají zakázku za 100 mil. a odevzdáš jenom procento, a zbytek půjde tam a tam. Jasný pravidla. Jasně, že byla tady tendence to na malých zakázkách to zvednout, proti tomu jsem se postavil, protože toto nejde. )
03. 09. 2008 | 17:35

vlk napsal(a):

PAne senátore, díky za blog. JSme rád, že v zákonodárném sboru téhle republik y zasedá někdo jako vy.Byť té nenávisti, co jste si vykoledoval, bud e dost po zbytek celého vašeho života a půjde jistě i za hrob.
Netřeba chodit daleko - je tu cosi, co si říká Acidburn.A pár dalších. pro které jde o naprosto nevinný rozhovor dvou podnikatelů...

Ano, takhle s e v ČR současnosti i blízké minulosti podniká. Všude tam, kd e s einvestují veřejné peníze. A je naprosto pochopitelné , že Acidburnovi a spol. s e tenhle způsob podnikání zdánaprosto normální. Jak by ne. Acidburn je cirka dvacetiletý , nadějný a perspektivní kandidát na politickou kariéru. A jistě si nepřeje nic jiného, aby u toho podnikání, pro něj normálního co nejdříve a co nejvíce aktivně byl.
Nechápu, proč se s nahrávkou v ozí po vás. Nebyl jste účasten žádnému jednání,kterých s enahrávka týká. Nahrávku jste nepořizoval. Tu si podle svědectví svého asistenta pořídil taky senátor Sehnal, ano přesně ten ,na kterého ukázal při prezidentské volbě senátor Novotný....A ten o kterém tuším, v jiné kauze referovali Reportéři ČT. Nevím, jestli jste ji dal do oběhu. Podezírají vás z toho.
Špatný jste , proto, že jste s ní měl seznámit veřejnost! Vyčítají vám to titíž , kteří ovšem jedním dechem křičí - on nedoložil svoje tvrzení o korupci! Zajímavá logika.
Oni nevolají pro briskním vyšetření případu, oni nenavrhují, aktéry, pro jistotu "postavit" mimo službu. Oni nenavrhují stranickým gremiím výslech Venclíka, jak že to s těmi penězi je. Ne oni obviňují vás. Neuvěřitelné. A zároveň dokonale ilustrující. Je mi z Acidburna a podobných na zvracení.

Lituji, že jsem šel na blogy Jana Urbana a Hvížďaly ,které měly za téma údajně Klausovo lhaní ohledně Ingolstadtu. Zastal jsem se Klause, protože nesnáším účelové zkreslování pravdy. Ale je pro mne naprosot neúnosné zastávat jakoukolvi společnou hdnotu s něčím, jako je Acidburn.

Původně jsme si myslel, že vám zkusím navrhnout, abyste to něco jako Acidburn zažaloval za toho darebáka, kterýmvás otituloval. Pak jsme si vzpomněl na přísloví své babičky , které měla pro podobné situace.Zní - kdo si hraje s trusem, tomu smrdí ruce. Chápu, že s tím nic dělat nebudete.

Pro Gruscik a další, co mají problémy s e čtením přepisu:
celá nahrávka je zde:http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/korupcni-kauza-ods-kompletni-nahravka-jako-dukaz.html
03. 09. 2008 | 18:39

Acidburn napsal(a):

To vlk:
Tak aby bylo jasno, Zlatuška byl první, kdo tuto nahrávku na radě města Brna zveřejnil. Vy, pane vlk, evidentně nejste z Brna, tudíž pana senátora Zlatušku neznáte a nevíte, co sliboval, co byl schopen udělat pro to, aby měl o křeslo navíc.

Zažalovat mne pan Zlatuška nemá za co - lhal v roce 2006, lže nyní, sliby, na základě kterých byl zvolen, neplní, do té míry, že třeba Milan Hamerský dodnes lituje, že mu pomáhal s kampaní Brno2006. Moje výroky jsou nežalovatelné, na to jsem dost opatrný. Narozdíl od Zlatušky, který už jeden soud s Paulczynskim prohrál. A můžete hádat za co.

A víte, zkuste se zamyslet nad správným postupem řešení korupční kauzy, která je zde Zlaťákem prezentována:

Nahrávka existuje 4 roky. Použita je však až teď, necelé dva měsíce před volbami. Náhoda! Ať vás ani nenapadne, že by to mohl být úmysl!

Nahrávku má bývalý asistent Sehnala, na policii s ní ale nejde. Čeká. Prý neví, že je to korupce, ten nahraný rozhovor.

Asistent Sehnala náhle prozří a vidí: "Je to korupce." Půjde s tím na policii, která by to mohla prošetřit? Ne, kdepak, rozmázne to v novinách.

Když už se to maže v novinách, nějakým způsobem (jakým, to vám samozřejmě nikdy neřekne) nahrávku dostává Zlatuška. Zajde s ní na policii? Ne, rozmázne to na radě a poté v novinách.

Teprve poté se věcí začíná zabývat policie. Asi tak tři dny od začátku celé kauzy. Pokud to byla korupce (což z nahrávky jednoznačně nevyplývá), tak se ty tři dny zametaly důkazy.

Z nahrávky zatím (bez dalších důkazů) vyplývá, že se dva lidé baví o penězích a o dalších lidech. Samozřejmě, detektiv Zlaťák (a nejen on) z toho okamžitě dedukuje, že každý, o kom se ti dva baví, v tom jede taky. Je to asi tak relevantní, jako když bych telefonoval svému příteli a říkal, že Paroubek bere úplatky a Rath na své poliklinice nutí zaměstnance pracovat přesčas za mizerný groš. Jen tak, kydnu, co mě napadne, co řeknu, to je pravda. Nemůžu se ani zmýlit, nemůžu ani pomlouvat (proč bych to dělal).

Logický závěr? Někdo prostě neměl zájem na odhalení korupce (jinak by to dal v tichosti policii), zato měl zájem poškodit brněnskou ODS ve volbách. Nahrávka samotná je vágní a neprůkazná, další důkazy ale nikdo nemá. Asistent Sehnala je den ode dne nedůvěryhodnější. To ovšem nevadí, protože cíle je dosaženo - kauza je mediálně vděčné téma, presumpce neviny je prázdný pojem (na každém šprochu...to je typicky České) a hlavně - než se to vyšetří, je dávno po volbách, pánové a dámy, a o výsledcích už samozřejmě média budou informovat jen okrajově, na desáté stránce ve sloupku "Různé", kdepak palcové titulky!
03. 09. 2008 | 19:35

m&m napsal(a):

Acidburn: "Z nahrávky zatím (bez dalších důkazů) vyplývá, že se dva lidé baví o penězích a o dalších lidech."

:-))))))))))))))))))))))))))
03. 09. 2008 | 19:37

m&m napsal(a):

A pak, že mladí sva.., pardon, konzervativci nemají smysl pro humor :-).
03. 09. 2008 | 19:39

Acidburn napsal(a):

To m&m:
O čem se baví podle vás? Vy to jistě víte, nebyl jste náhodou u toho? Vidíte do hlav těm aktérům?

Ale aby vás to konečně trklo: 2002, 2004, 2006, 2008. To je náhoda. Nikdy není korupční kauza proti ODS odhalena jindy, než právě dva měsíce před volbami. Vždycky se objeví korupční kauza jen a pouze v souvislosti s brněnskou ODS. Nikdy se podezření nepotvrdila, potvrdí se letos? Nevěřte na duchy!
03. 09. 2008 | 20:18

Acidburn napsal(a):

A ještě jedna věc mne na tom baví:
že o slovech těch aktérů, o pravdivosti jejich výpovědí na nahrávce nikdo, ale vůbec nikdo nepochybuje a sebevětší nesmysl, subjektivní tvrzení o čísi paranoii, prostě všechno je pravda.

To si musím taky zkusit. Zavolám kámošům, budu si nahrávat jejich hovory a budeme po telefonu pomlouvat některé brněnské politiky. Pak tu nahrávku vytáhnu měsíc před volbami a dám ji jednomu politikovi, aby ji zveřejnil a předal médiím. To bude hukot!
03. 09. 2008 | 20:22

m&m napsal(a):

Acidburn:
To budou ty daně.
1,5%. :-)

Z takových daní musí mít Mladý konzervativec opravdovou, nefalšovanou, bujarou radost.

Den daňové svobody oslavujete zřejmě od r.2004 už 5.ledna :-)

Čím dál lepší, napište ještě něco, prosím!
03. 09. 2008 | 20:24

Zuzka napsal(a):

Acidburn - najděte si nahrávku na tn nova, když máte problém vyložit si srozumitelně psané slovo. Tam to uslyšíte na vlastní uši.Nedělejte ze sebe hloupějšího, než jste. Oni to stejně neocení.
03. 09. 2008 | 20:25

vlk napsal(a):

Acidburn:

nechci s vámi mí nic společného . Prostě se mi lidsky eklujete. Nejsem z Brna. Máte pravdu. Ale jméno jistých bratrů nějak doputovalo i ke mně do našeho městyse.Čímpak to asi bude?
Moje zkušenost s p. senátorem Zlatuškou je nulová. Znám ho jen z tisku a blogů. Ale pár mých spolužáků má už dost dlouho profesuru ve stejném oboru, kd jest habilitován pan Zlatuška.A ptal jsme s ena reference. A jsou prvotřídní. Mám li si vybrat mezi svými spolužáky a jejich úsudkem a vámi, je pro mne volba dost jednoduchá.

Jinak pokud jde o náhrávku. Opakuji prof. Zlatuška ji nepořídil. NEbyl ani tím, kdo ji sebral Sehnalovi. A nemám za prokázané , že to byl on kdo ji vynesl na veřejnost. I kdyby tak učinil - věc s e týká veřejných osob. Není na škodu s ní seznámit veřejnost. Policie musí konat i na základě toho, co si přečte v novinách. A mimochodem - zveřejnění nahrávky má jedne zásadní význam. Nelze ji už zašantročit! Tohle víte stejně dobře jako já. Postup, v českém prostředí, včetně policejního, víc než prozíravý.Historky o tom, co všechnose děje s důkazy na policii a soudech byste měl znát lépe než já.
Že čtyři roky po? No božínku, co když mu to někdo přihrál předevčírem? Jak víte, kdy se kdo k té nahrávce dostal?
A že dva měsíce před volbami? Hm. Já si vzpomínám na jistého plukovníka policie , který nutně musel seznámit veřejnost s jistým spisem DVA DNY před parlamentními volbami. Za velkého gaudia podobných jako jste vy. Jistě jste tenkrát rozhořčeně protestoval.
No a vzpomínám si na jistou policejní televizní show , kdy byla teatrálně zatčena v Ruzyni jistá Jourová. Tenkrát to bylo TÝDEN před jinými volbami.
No a z nahrávky pro každého vyplývá něco jiného. Chápu, že na právech matika jde jaksi stranou. Jsme zvyklý počítat. Takže rozumím formulaci nulacelá nula jednapět. Tedy 1,% z každé zakázky. Jde o jasně nastavená pravidla, nebojak to v té nahrávce říkají. A také s ebaví o tom , že těch 820 tisíc, co jako měl dostat Venclík , je to samozřejmě jen děsivá pomluva, takže Venclík promtně zažaluje Veselého,je těch 55 milionů. O kterých je tam také řeč. Opět -nepochybně pomluva. město Brno hravě prokáže, že takovou zakázku Veselý nebo DIS nikdy nedostal. Takže Veselý je lhář a ti kdo vynesli nahrávku budou mít hodně velké problémy.

Jak jsme napsal , nechci s vámi obcovat. Absolutně nijak. Takže - tímto s vámi končím. A pokdubych někdy někde v budoucnosti měl souhlasit s něčím jako vy, tak s e prostě tzomu blogu vyhnu.

Ne ten kdo nahrávku vynesl a zveřejnil je hoden odsouzení. Pokdu se náhodou stalo, co na té nahrávce. Jdeo o peníze nás všech. A docela rád se dozvím, že v Brně je o ně naprosto dokonale pečováno. Daleko raději než případ, kdy s epotvrdí alespoň částečně, že je s nimi zacházeno,jak říká nahrávka. Vy zřejmě dáváte přednost opaku. Docela vás chápu. Příklady táhnou.
03. 09. 2008 | 20:28

Saliven napsal(a):

Acidburn:
A v kauze pět na stole v českých se Péťa s Doleželem taky bavili jen o nějakých penězích. Tam by jste ale určitě tak smířlivý nebyl. Nedej bože, kdyby takový rozhovor vedl arcidémon Paroubek. :-)))) Je mi zle z lidí jako jste vy, kteří obhajují za každou cenu sebevětší svinstvo z jím sympatické (ve vašem případě jejich budoucí) strany. Zlo se musí odsoudit ať přichází z jakékoliv strany, ale to člověk jako jste vy prostě nechápe, neb jeho milci přeci žádná svinstva nedělají. Já jsem socan a tohle, kdyby udělal někdo od nás, tak ho pohaním, co se do něj vejde.
03. 09. 2008 | 21:12

m&m napsal(a):

Dovolím si citovat Acidburna z 05.02.2008 12:14:57:

"Acidburn napsal(a):
Píše Paroubek, který má za nejlepšího kámoše mafiána Kočku, ten samý Paroubek, jehož působení na pražském magistrátě skončilo mnohamilionovou ztrátou a ten samý Paroubek, který měl již za dob RaJe přezdívku "Šuplík".

Paroubku, nesnaž se, Rath je stejně drzejší a nestoudnější než ty, holt učedník překonal mistra. Na moralizování nemáš absolutně žádný nárok, ty kurevníku, starej se raději o svou famílii, tvůj syn si tvou pozornost zaslouží víc než Topolánek..."
http://blog.aktualne.centru...

To bude asi nějaký jiný Acidburn... Vy byste přece na neprokázatelné pomluvy nedal... :-)
03. 09. 2008 | 21:21

m&m napsal(a):

Mimochodem, to s tím "kurevníkem" se Vám tehdy povedlo, tak si představuji neohrožené vystupování pravého Mladého konzervativce tváří v tvář diktátorovi. :-)
03. 09. 2008 | 21:23

Saliven napsal(a):

m&m:
Zásadovost jak se patří. :-))
03. 09. 2008 | 21:26

m&m napsal(a):

saliven: Tj. tzv. "zásadovost konzervativní".

Ale, jak známo, kyselina (acid) se se zásadou (alcalic) nesnáší, protože ji zásada neutralizuje :-)
03. 09. 2008 | 21:31

Saliven napsal(a):

Citace Acidburn: "Zažalovat mne pan Zlatuška nemá za co - lhal v roce 2006, lže nyní, sliby, na základě kterých byl zvolen, neplní, do té míry, že třeba Milan Hamerský dodnes lituje, že mu pomáhal s kampaní Brno2006." <-- Lituje tolik, že Zlatuškovi dělá asistenta a že nechává Zlatušku kandidovat na senátora za Liberální reformní stranu, kde je předsedou. Vy to fakt v hlavě nemáte v pořádku. :-)
03. 09. 2008 | 21:33

Javít napsal(a):

Saliven:
"A v kauze pět na stole v českých se Péťa s Doleželem taky bavili jen o nějakých penězích."

No a jaký je výsledek soudu ?
Osvobození, nic se neprokázalo !!

Myslíte, že v tomto případě to bude jinak ?? Cha cha !!
03. 09. 2008 | 22:01

Acidburn napsal(a):

To Zuzka, to EMENEM:
Tak mi řekněte, nebo ještě lépe, tak mi zkopírujte ty výroky, které jednoznačně potvrzují korupci. Do toho.

To vlk:
Zlaťáka neznáte. Dobře vám tak, on totiž kdyby se věnoval pouze univerzitě a nelezl do politiky, tak by mi vůbec nevadil. On ovšem do politiky vlezl, a co tam předvádí, to není úroveň univerzitního profesora, to je úroveň Paroubka z RAJe.

Váš výrok, že se aspoň nahrávka neztratí, bije svou blbostí do očí. Stačí si udělat kopii onoho cédéčka. To je opravdu nadliský výkon, chtít to po někom.
03. 09. 2008 | 22:02

Saliven napsal(a):

Javít:
Ano - bohužel to dopadne stejně, jakkoliv je to podobně evidentní situace. Asi je u nás více apologetů zločinců v právnickém stavu jako je Acidburn, než by bylo zdrávo. A nebo je to zákony nevím.
03. 09. 2008 | 22:06

Martin napsal(a):

"Domluvil se Lang jednou s Vlastíkem a já jsem chodil jak šulin do všech soutěží proti nim."

domluva v soutezich a politik na to ani slovo nepipne ...

Acidburne, jsem rad, ze podle vas Gross, Kraus a Dolezel jsou poctivi lide kteri byli sikovni stejne jako jejich kamaradi z ODS. A to o Supliku to jste jiste psal opilej, urcite byste nic spatnyho bez naprosto jasnych a samozrejmych dukazu a informovani policie nerekl.
03. 09. 2008 | 22:11

Acidburn napsal(a):

To m&m:
Hezká citace, ani dnes k ní nemám co dodat. On je to totiž popis faktické situace, který vám potvrdí každý, kdo Paroubka zná. To, že je Paroubek kurevník, že Topolánek je kurevník, že Rath je kurevník - jo bohužel, když má někdo ženu a kurví se, pak není nikým jiným, než kurevníkem. To, že po Paroubkovi zbyla na pražském magistrátě ztráta, je pravda, stačí nahlédnouti do účtů. Že má za kámoše kolotočáře Kočku už dlouhá léta, je taky fakt, stejně, jako jeho přezdívka.

Ale tato nahrávka sama o sobě neříká vůbec nic. Označte mi pasáže, ve kterých jde prokazatelně o korupci, do toho, protože pokud toho nejste schopen, pak se nemáme dál o čem bavit.

To Saliven:
Jo, jasně, ještě řekněte, že jste se bavil dneska s Hamerským. Vy ani nevíte, kdo to je, já jsem měl šanci se s ním několikrát bavit, tudíž některé jeho názory znám. To je víc, než můžete tvrdit vy.
03. 09. 2008 | 22:12

Saliven napsal(a):

Saliven:
I když to zřejmě přesahuje rámec vaší fantazie, tak Hamerského znám. Co kdybych napsal, že jsem s ním dobrý kamarád? Věděl by jste prd - a možná sám jen ze sebe děláte zajímavého. :-) Pro mě jsou jasná fakta - Zlatuška kandiduje za Hamerského stranu a dělá Zlatuškovi asistence. Takže buď plácáte a nebo je na tom Hamerský charakterově bídně. Vzhledem k tomu, co jsem pár článků od Hamerského četl sázím spíš na první variantu. :-)
03. 09. 2008 | 22:18

Honza napsal(a):

2 jakýsi acidburn: ty budeš modrý komsomolec jedna radost.Sám jsem z Brna a moc dobře vím,jakou mají mezi slušnými lidmi pověst pánové Venclík,Jonáš,Paulczynski aspol.Dokonce to tady dopadlo tak,že všechny strany na radnici se spojili proti ODS i přes její vítězství v komunálkách.Můžu říct jen jedno:bolševici byli proti odesákům úplní břídilové.
Jestli se nemýlím,tebe jsem v nějakém odkazu viděl na fotce s Topolánkem,někde u brněnského nádraží.Tím je řečeno vše.K panu senátorovi Zlatuškovi:děkuji za zveřejnění,všechno to do sebe zapadá jak mozaika,nemyslíte,že byste se mohl zasadit i o zveřejnění kompletního odposlechu v kauze Kořistka? Pokud vím,má jej Česká televize,kdysi unikla jen krátká část,kde hovoří Dalík s Topolánkem a už jen to málo bylo docela "eklhaft".
03. 09. 2008 | 22:21

Martin napsal(a):

Acidburn sveho casu dokazoval jak je naprosto jasny kdo rozesila kulky poslancum nebo pise dopisy melcakovi, dukaz na pozadani nedodal, rikal ze se mame zeptat ratha. Takhle poctive pristupuje k dukazum :)
03. 09. 2008 | 22:26

Acidburn napsal(a):

To Martin:
Nikoli, to tvrdíte vy, Gross si ty peníze, za které měl byt, prokazatelně nemohl vydělat, našetřit, každý den tvrdil něco jiného, znemožnil se sám. To, že nakonec policie nic neprokázala - ne nadarmo byl 8 let ministrem vnitra. Navíc poté, co vypral nějakých 100 milionů (celá Burza jenom zírá, co dokáže mašinfíra), už mu nikdo nic nemůže.

Doležel měl dobrého obhájce, co neprošlo manažerům a rozhodčím v Ivánku, kamaráde, to jemu prošlo. Myslet si můžete, co chcete, z právního hlediska je nevinný.

Kraus je podobný exemplář, jako Doležel - řekli napiš director, tak jsem to podepsal.

Já to vidím tak, že je to případ od případu jiné. Jenom v Brně je to furt to samé.
03. 09. 2008 | 22:58

Acidburn napsal(a):

To Honza:
Já vím, pověst pracně budovanou co dva roky v nějaké pseudoaféře. Pověst mezi slušnými lidmi? Leda tak mezi blbci, co se co dva roky nechají manipulovat tím stejným svinstvem. Ale pochopit to je nad vaše mentální schopnosti.
Dojalo mne, že jste mne kdesi zahlédl na fotce s Topolánkem u brněnského Hlavního nádraží. No hrůza! Tím je řečeno vše? LOL, jasně, a co je to všechno?

Tady je to vše. Topol má vanu!
http://www.acidburn.wheee.c...

To Martin:
Aha, zajímavé, tak mi sem vložte můj vlastní citát, pokud to tvrdíte. Jen do toho, panáčku.
03. 09. 2008 | 23:06

Acidburn napsal(a):

To Honza:
Kdybyste měl těch fotek, kde je řečeno vše, málo, hned vám přidám:

http://www.acidburn.wheee.c...

To je děs, co? Fotku s Paroubkem bohužel nemám, hádejte třikrát proč.
03. 09. 2008 | 23:12

Acidburn napsal(a):

A kauza Kořistka? Źe máte ale odvahu to sem tahat, když nakonec Kořistka prohrál soud za pomluvu (nepočítáme křivou výpověď), když předtím obvinil Dalíka s Večerkem. To bylo taky divadlo, transporty vrtulníkem, výslech na detektoru lži, a nakonec? No o, po dvou třech letech se ukázalo, že to byla blamáž, že se nic neprokázalo, že Kořistka nic neslyšel, důkazy nedodal, prostě nic. Trapas!
03. 09. 2008 | 23:17

Martin napsal(a):

Acidburn, dukazy ze si na to nemohl nasetrit nebo dukazy ze mu na zbytek nepujcil stryc ? Dukaz ze pan dolezel nemluvil o peti sedmikraskach na stole, samozrejme ceskych ? No a dukaz ze pan Kraus se podepsal z jineho duvodu nez ze ho o to pozadali ?

Jasne dukazy predlozte nebo jste pokrytec. A bez dukazu laskave nerikejte nic o tom ze nekdo neco vypral. Protoze vy nemate vubec pravo kdyz tady poucujete, ze o uplatek nejde a nemuzeme se o tom jako o uplatku bavit.
03. 09. 2008 | 23:24

Saliven napsal(a):

Acidburn:
Vy jste vážně komediant. Křižujete se, že nejste člen ODS, přitom jste mladý konzervativec, což není nic jiného než inkubátor politiků ODS (spolupráce na volební kampani ODS též ledacos vypovídá - asi jako když by Fidel Castro říkal, že není komunista). Evidentní korupce politiků ODS (kšeftování se zakázkami, peníze bez faktur), která z toho záznamu uplně řve pro vás není důkaz, ale přesně víte, že Gross propral peníze, že si nemohl na byt vydělat (to ostatně ani Tlustý, tam půjčil kamarád, který si nepřál být jmenován, ale to je samozřejmě něco jiného :-)). Kdyby jste čestně řekl - politici ODS jsou prostě NEVINNÍ a nežvanil hlouposti a přitom si neprotiřečil, tak byste si alespoň trochu zachoval tvář.
03. 09. 2008 | 23:24

Saliven napsal(a):

Kdybyste samozřejmě.
03. 09. 2008 | 23:25

Saliven napsal(a):

Prostě vždy NEVINNÍ..už na to nějak nevidím. :-)
03. 09. 2008 | 23:26

Martin napsal(a):

Ale prosim pekne acidburne

Kdo jim asi posílal anonymy, kdo se z té zrady mohl zbláznit vzteky a prskal do kamer na každé tiskovce? Toho pána najdete v ČSSD, je jejím předsedou.

15.02.2008 00:08:18
Ted se urcite zas budete vymlouvat a kroutit jak vy to muzete rikat bez jasnych dukazu a jen podle vasich domnenek. Tady jste jasne oznacil, kdo posilal anonymy a samozrejme bez dukazu, pokrytce.
03. 09. 2008 | 23:29

Saliven napsal(a):

Martin:
:-)))
03. 09. 2008 | 23:33

Honza napsal(a):

Teda študáku,ty ses rozjel..Tvé odkazy jsou mi ukradené,primitivní a ubohé urážky o mentálních schopnostech a blbcích vypovídají o tvé úrovni.A proč nejsi s tím Paroubkem vyfocený,to mi není jasné.Vím od lidí z Ostravy,že Topolánek byl před listopadem 89 kandidátem KSČ, Paroubek,pokud je mi známo,byl v tehdejší době členem Československé strany socialistické a její členové to tehdy moc jednoduché neměli (na rozdíl od lidovců). Kauzu Kořistka nehodlám řešit s fundamentalisty tvého ražení,ale zveřejnění odposlechů by,předpokládám, mohlo být docela hustá káva.Třeba se někdy dočkáme...
03. 09. 2008 | 23:37

Honza999 napsal(a):

Acidburne,

"Váš výrok, že se aspoň nahrávka neztratí, bije svou blbostí do očí. Stačí si udělat kopii onoho cédéčka."

Jste vy osobo vůbec schopno pochopit SMYSL ŘEČENÉHO????? Smysl výroku o zveřejnění nahrávky a následné nemožnosti její ztráty je zcela jiný, než jak jste to pochopil. Protože neoplýváte rozpoznávajícími schopnostmi alespoň na průměrné úrovni, zkusím speciálně pro vás rozvinout smysl toho výroku do formy (to znamemá do znění), kterou snad pochopíte.

Nahrávka je stará 4 roky. Bez ohledu na to, zda existovala (to znamená byla) v jediném exempláři (to znamená že byla jen jedna), nebo zda jich existovalo (to znamená bylo) více exemplářů (to znamená že jich jako bylo několik stejných, chápete to?), byla tato nahrávka svým způsobem ZTRACENÁ, protože o její existenci (to je o tom, že byla) věděl pouze ten, kdo ji měl v držení (to jako ne, že ji pořád držel, ale měl ji třeba doma v šuplíku, šuplík to je vlastně jiným slovem zásuvka, ale pozor, ne ta s elektřinou) a pro ostatní lidi, kteří o ni nevěděli (to třeba jako já, vy, policajti, ostatní zde diskutující, průvodčí ve vlaku, dělník v Kolbence, ba dokonce to nevěděli ani poslanci, senátoři a prezident.. I když.. U toho Klause si nejsem zase tak jistý, ten přece ví všechno.. Ale to nic, jedeme dál), tedy pro ty, co o ní nevěděli, ta nahrávka prostě neexistovala (to znamená jako že nebyla).
A teď si zkuste představit, že během v té doby, co jsme my ostatní (tedy jako já, vy atd. viz(=podívej se) výše) o té nahrávce nevěděli, by ta nahrávka ZMIZELA. Tady je asi právě ten kousek, který jste nepochopil, ona by se ztratila a přitom by se neztratila (a žádné kopírování by to nespravilo - KDO by tu kopii dělal, když jsme o nahrávce nevěděli, že..). Pro nás ostatní (tedy jako já, vy atd. viz(=podívej se) výše) by se totiž neztratila, protože ztratit můžeme jen něco, o čem víme, že to máme. A když pak najednou zjistíme, že to nemáme, znamená to, že jsme to ztratili. A tady je meritum věci (to znamená něco jako jádro pudla nebo něco jako uhození hřebíčku na hlavičku.. Doufám, že nebudete pitvat pudla, to byste mu ublížil a ty hřebíky taky raději nechte na pokoji, to byste zase určitě ublížil sám sobě.. To jádro pudla i ty hlavičky hřebíčku jsou jen takové slovní obraty, tedy jako že něco říkám, ale říkám vlastně něco jiného, v tomto oboru vynikají hlavně právníci, ale to je vlastně vedlejší..). Kdyby nahrávka zmizela dříve, než vešla ve známost, tak by se sice ztratila, ale pro nás by se neztratile, protože jsme o ní nevěděli. Teď když o ní víme, tak již nemůže zmizet, protože to bychom již věděli, že se ztratila, a někdo by to odsral.

Tak to bylo jen tak stručně v krátkosti speciálně pro Vás. Pokud přece jen vám to nebude jasné, napište a já to zkusím rozvinout ještě nějak jednodušeji, pomůže mi s tím sestra, ona je učitelkou v mateřské školce, to by bylo, abychom nějakou tu pro vás srozumitelnou formu (to znamená znění) toho výroku nenašli...
03. 09. 2008 | 23:38

StandaT napsal(a):

Acidburn: nechápu Vás. Pokud se člověk snaží, ty úplatky tam nevidí. Budiž. Co ale vidět přes veškerou snahu musí, je to, že je to řežba UVNITŘ ODS mezi dvěma bafuňářema. Chcete pomoci ODS a zatím to tady jen rozhňácáváte. Tomu se říká medvědí služba.

To, že to Zlatuška využil ve svém džihádu proti ODS je očekávatelné a nevyčítal bych mu to. Obzvlášť, kdy to je alfa i omega jeho působení v politice. Navíc: když ne on, tak někdo jiný. I to je politika. Rozhodně to není důvod pro komolení jména.

Jinak obecně:
Princip presumce viny je svintvo. Plný souhlas. Případ paní Jourové by měl být mementem pro soudce z lidu. Evidentně není.

Zveřejnit něco po čtyřech letech a před volbama značí, že se nejedná o boj mezi panem Dobrým a panem Zlým. Morální motivaci bych tady vůbec nehledal.
03. 09. 2008 | 23:47

Saliven napsal(a):

StandaT:
Když někdo prohlásí, že se berou prachy bez faktur a že se dávají provize ze zakázek, stejně jako když někdo prohlásí, že něco ukradl, tak se přece nelze odvolávat na presumpci viny. Jourová v tom nebyla tak jasně namočená jako Doležel, Horník nebo tihle hoši.

PS: Co se týče Jourové tak tam teď selhává socdem, když jí ještě nevrátila členství, ačkoliv je nevinná (o čemž se veskrze vědělo).
03. 09. 2008 | 23:54

StandaT napsal(a):

salivene: odposlechy v lihové aféře taky byly jednoznačné a nakonec to byly půjčky. Jasnost vyřčeného není argumentem, byť se to tak může jevit. Ani nevím, zda rozhovor je autentický a není sestříhaný, takže si sice mohu vytvořit názor, ale soudit podle něj rozhodně nehodlám. To přenechám soudci.

Pokud peníze vyvede z firmy bez faktury, má maňasa na pokladně (a v tomto případě asi cesťákama nevykryje :)). Takže pokud tato nahrávka dává signál k nějaké akci, tak je to k hloubkové kontrole stavební firmy Finančním úřadem.
04. 09. 2008 | 00:25

Acidburn napsal(a):

To Honza999:
Aha, takhle by ta nahrávka zmizela a byla by "zmizelá", já hlupák! Tak polopaticky: správný postup v této kauze je, že se zvednu, zkopíruju záznam na cédéčko, vezmu kopii a jdu na policii, ať to začne řešit. Po nějaké době se půjdu zeptat, jak jsou daleko, když zjistím, že se jic neděje, tak to teprve zveřejním. Ale tady to všichni dělají naopak.
To Honza:
Zesměšnil jste se sám, fotka, která říká vše, LOL, tím se budu bavit ještě týden. Už jen pro tento výrok tahle debata není ztracený čas.

To Martin:
Důkazy o tom, že si Gross na byt našetřit prostě nemohl, zveřejnila všechny MF Dnes, mimochodem, ty důkazy má redakce (a Kmenta) dodnes. Jo, majetková přiznání politiků a kalkulačka a co se člověk nedozví.
Doležel je po právní stránce čistý, holt měl lepšího právníka a zpochybnil klíčového svědka. Někde byly kompoty a kapříci, jinde bylo pět na stole v českých asi pět jablek. Budiž.
No a kakaový Kraus se zesměšnil svou výmluvou, co se týká jeho osoby, je mi ukradená.

Z toho citátu: já si za tím stojím. Paroubek vytvořil v ČSSD se svými nohsledy takovou atmosféru, že ty anonymy, výhrůžky a dehonestační kampaně jsou výsledkem toho, jak demokraticky, slušně vede ČSSD (hlasovací lístky nevybírali ani komanči). Ale buďte klidný, to prskání do kamer a výbuchy vzteku, to je jasně Paroubek (mimochodem, vy si myslíte, že billboardová kampaň parte Melčákovi a Pohankovi se jela bez vědomí stranických špiček ČSSD?).
04. 09. 2008 | 00:26

Martin napsal(a):

Acidburn, to byly domnenky Mlade fronty a ne dukazy (jinak tady na uplatek mate taky dukaz, kazdy chape vse podle sebe). U ani jednoho z tech tri pripadu jste nedodal jediny dukaz, takze doufam, ze prohlasite, ze vsichni tri jsou poctivi, naprosto stejne poctivi a cisti jako topolanek, macek nebo sehnal.

Dukaz na to ze predseda cssd posilal anonymy jak jste tvrdil je kde ? Vase okecavani mne nezajima, chci jasny dukaz.
04. 09. 2008 | 00:33

Acidburn napsal(a):

To StandaT:
Já vím, že je to důsledek řežby uvnitř brněnské ODS, která se řeže už několik let a zakopání příkopů je v nedohlednu. Mě to vadí, že brněnská ODS není jednotná. Vadí mi, že Zlatuška má tu drzost potom, co předvedl za poslední dva roky, napsat na svém blogu výše uvedené. Rozmazává to on a novináři, to pojede až do voleb, ještě do druhého kola senátních, pak to vydrží ještě týden po nich a potom si novináři najdou jiné, čerstvé téma. O výsledku se zase dozvíme za tři roky náhodou v novinách (pokud to dotčení politici nezveřejní sami).

Je pravda, že bych mu přezdívku dávat nemusel, ale tato je autentická a není mým výtvorem. Mimochodem, tištěný studijní katalog fakulty informatiky MU má přezdívku Zlaté stránky. Já bych byl rád, kdyby byl Zlatuška tam, kde bylo jeho působení k něčemu a bylo to pozitivní. Byl bych rád, kdyby se v politice nechoval jako prase, pak by mohl kritizovat. Jenže, on se chová jinak.
04. 09. 2008 | 00:35

Acidburn napsal(a):

To Martin:

Domněnky MF Dnes to nebyly, je vidět, že jste jejich archiv nenavštívil. Gross to nemohl vydělat, leda by měl nepřiznané příjmy. Nikdo neví, odkud ty peníze měl, to je druhá věc. Z toho, co přiznal, je mít nemohl. Tečka.
Doležel je pro mne čistý. Už vám to opakuji potřetí, jste slepý?
Ke Krausovi se nebudu znovu vyjadřovat.
Jedním si však buďte jist: nebudu je srovnávat ani s Topolánkem, ani s Mackem, ani se Sehnalem. To bych urazil lidí!

Já jsem netvrdil, že ty anonymy posílal právě on. Natož abych tvrdil, že mám důkaz.
04. 09. 2008 | 00:41

Honza999 napsal(a):

Acidburn

Až se ty v životě přestaneš chovat jako prase, pak budeš zas pro změnu ty mít právo kritizovat ostatní včetně politiků.
04. 09. 2008 | 00:42

Martin napsal(a):

Co jste tvrdil se muze podivat kazdy vyse. To ze jste pokrytec a udaje mlade fronty povazujete za dukaz ale nahravku zucastnenych povazujete za osklivou pomluvu (navic jak si ji sprostaci mohli dovolit vytahnout) kde si lide vypravi o milionech mravencu na stole v ceskych si kazdy muze overit zde.

A dolezel je cisty, kraus taky je cisty, gros je taky cisty naprosto stejne jako macek, sehnal a topolanek (i kdyz mozna urazim timto srovnanim zas pro zmenu ja ty prvni tri). Macek a Topolanek si prece jen preprali penize ktere nemohli poctive ziskat a Sehnal jako zastupitel statu ani nemrkne kdyz se mluvi o podvodech (o kterych navic nic netusi).
04. 09. 2008 | 00:46

Honza999 napsal(a):

Acidburn

PS: asi se s tou sestrou opravdu budu muset poradit. Ty totiž mluvíš o něčem zcela jiném, než my..
04. 09. 2008 | 00:55

Acidburn napsal(a):

To Honza999:
Se sestrou se poraďte rozhodně, protože je evidentní, že vůbec nevíte, o čem vlastně mluvíte.
A tu vaši poznámku o mém chování: vy mne znáte? Víte o mně něco? Že se vůbec ptám...

To Martin:
Vy nejste normální. Tak znovu: veškeré důkazy o přiznaných příjmech Grosse má MF Dnes. Zveřejnila je, vyplývá z nich, že si pan Gross nemohl vydělat tolik, kolik byl schopen utratit za svůj byt. To si můžete ověřit i vy, akorát vám to bude trochu déle trvat.
Když se ho na původ peněz novináři ptali, každý den tvrdil něco jiného (strýček Vik, Rod, Simkanič). Buď ty peníze nepřiznal (čímž porušil zákon), nebo ty peníze získal třeba z úplatků (což je opět protiprávní). Nyní už ta otázka není aktuální, když Gross zbylé peníze vypral nákupem a prodejem akcií.
O zbytku si račte přečíst výše, já se opakovat kvůli pitomci, který nečte, nehodlám.
04. 09. 2008 | 09:36

Tomáš Psota napsal(a):

To Acidburn:

Milý Petře, asi jsme se potkali na pár akcích MKček, ale možná si mě nepamatuješ. To, co tu píšeš, jsou zaslepené ODSácké bláboly.

Sám víš, proč slušní kluci odešli z Mladých konzervativců do MLOPu, víš, co se dělo v Olomouci za bordel a stejně tak jako další kluci z brněnského MK, které tu ale pro jejich vlastí dobro nebudu jmenovat, víč, co se dělo za éry ODS na brněnské radnici (a co se děje na Brně-středu a některých dalších MČ, kde nyní ODS vládne).

I když nejsi členem ODS, za takové hájení (a někdy i pár lží, které spíš pramení z Tvé neznalosti) pro mě spadáš do stejné kategorie jako ti raubíři v čele s již odejitým Radkem Jonášem.

Prober se...
04. 09. 2008 | 09:39

StandaT napsal(a):

Acidburn: No a co? Jediná účinná obrana je bojovat za důvěryhodnost ODS. A to se Vám (dle mého čistě subjektivního dojmu) nedaří. Zlatuška je v této hře jenom pěšák, není důvod vystřílet všechno střelivo na něj. I když by možná bylo lepší použít označení posel špatných zpráv - a toho bych už vůbec nestřílel.

To, že pan senátor má hojně používané přezdívky je irelevantní. Vy se zde bijete za ODS a tím jí v této debatě persofinikujete. A Váš projev (komolení jména, či používání přezdívky, argumentace "a vy taky bijete černochy") je chápáno jako projev ODS.

Máte pravdu, že to vytažení před volbama je účelové a pravděpodobně to po volbách i vyšumí. Co s tím chcete dělat? Tady čůráte proti větru. Místo čůrání na vlastní nohavice si vemte příklad z Putina, který neplýtvá silama tam, kde nemá šanci být rovný s protivníkem: asymetrická reakce. Jistě jak Vy sám, tak brněnská ODS má silné stránky, kde může zaujmout jak diskutující zde, tak voliče ve volbách.
04. 09. 2008 | 10:05

Saliven napsal(a):

Tomáš Psota:
Sice jste takříkajíc z "druhé strany", ale jste mi sympatický tím, že máte (zřejmě) charakter a nezavíráte oči. Doufám, že podobných lidí bude v ODS (ale i u nás v socdem) co nejvíce, aby ta politika taky v budoucnu alespoň za něco stála.
04. 09. 2008 | 11:27

islama napsal(a):

Pane Zlatuško,
Vy jste byl vždycky divnej patron. Už před deseti lety. A opět to potvrzujete. No prostě je před volbami a potřebujete se bít v prsa. Zlatuška je nejlepší, nejpoctivější, neúplatný, objektivní lidumil... jen aby ta pravda zase jednou nedostala přes hubu a skutek nakonec zase neutek... Nepovyšujte se nad ostatní, nemáte na to.
04. 09. 2008 | 12:29

Martin napsal(a):

Acidburn, takze pomalu. Mlada fronta nic nedokazala. Vzala Grossuv plat poslance a vysla ji nejaka cisla, ale vubec nezapocitala, ze Gross mohl mit uspory z fungovani predtim, trebas to byl sporivy hosik a z kapesneho a brigad si pravidelne odkladal do prasatka taktez jeho manzelka (nebyl by prvni extremni sporivost je u nasich politiku normalni jak se ukazuje posledni dobou). Nic z tohoto MF nezohlednila tudiz jeji tvrzeni neni dukaz - a dalsi doplneni s hodnym stryckem na tom nic nemeni. Je to naprosto stejny pristup jako vase zvasty tady o tom jak si hosi povidaji jen tak o sedmikraskach.

A stale cekam na dukaz, ze to Paroubek posilal anonymy pokrytce. Navic chci vedet pokrytce co znamena vypral u Grosse ? Merite dvojim metrem, sam hazite jednim obvinenim za druhym, ale u jasne veci uplatku a maskovani trestneho cinu se rozcilujete, ze si to nekdo dovolil zverejnit. Pro mne kdyz vynecham vas dvoji metr jako zasadu, je Gross stejne poctivy (cili podvodnik) jako prave zdejsi Sehnal a verim mu naprosto stejne.
04. 09. 2008 | 14:34

hutor napsal(a):

Pana Zlatusky si velmi vazim, je vsak nutno konstatovat, ze je to cele zbytecne. Kdo chce videt, jiz davno videl. Pan senator ma hluboky vhled do logiky a proto vi, ze volba dukazoveho systemu je zasadni. A popsat pravdu dokazatelnosti nelze. Priklad: nekdo obvini policisty na dopravnim inspektoratu, ze za uplatky pridelovali "hezke" znacky. Nekolik bohatych podnikatelu se necha vyfotit do casopisu pred svymi auty s velmi neobycejnymi znackami. Organy cinne v trestnim rizeni reknou, ze to neni dukaz, nekdo ty znacky dostat musel. A je to. Hotovo. A takhle to je uplne se vsim. Jestlize vypovida svedek, lze jeho vypoved oznacit za krivou. Ale je dobre, ze je pan Zlatyska senatorem. Mozna ze to preci jenom mereno delsim casem k necemu bude.
05. 09. 2008 | 10:13

alda napsal(a):

acidburne...prave jsem se diky TOBE pozvracel
10. 09. 2008 | 02:59

parça kontör bayi napsal(a):

Thank you very much for this information.I like This site!
http://www.jetkontorbayi.com
http://www.kontoranabayi.com
22. 11. 2009 | 08:48

uggs on sale napsal(a):

I think it's beautiful.And I like it!Especially,the color is cool!
17. 12. 2009 | 13:24

MBT Shoes napsal(a):

sam hazite jednim obvinenim za druhym, ale u jasne veci uplatku a maskovani trestneho cinu se rozcilujete, ze si to nekdo dovolil zverejnit. Pro mne kdyz vynecham vas dvoji metr jako zasadu,
21. 12. 2009 | 19:42

air force shoes napsal(a):

svyrazne vyplati nakoupit v zahranici cokoliv. A snad nebude nikdo tvrdit, ze rozvoj CR ja zavisly na exportu a nikoliv dovozu. a mys. Vysledek je pak takovy, ze pro kazdeho, kdo alespon trochu oNechme se proto prekvapit, kolik firem dokoze v prubehu pekulanty na burze je velmi snadne prehrat menu malinke CR a napakovat se na ukor ceskych lidicek hrou na prehrati a oslabeni meny. Silni hraci hraji s CNB hru na kocku vlada nejaky svetovy jazyk se
11. 01. 2010 | 18:05

sdhfew napsal(a):

<a href="http://www.securitycamerab2...">Security Camera</a>
<a href="http://www.surveillancerepo...">Surveillance Products</a>
<a href="http://www.packagemachine.org">Package Machine</a>
23. 02. 2010 | 08:02

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:10

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:11

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:13

timberland boots napsal(a):

To get shoes from:http://www.showcu.com
02. 03. 2010 | 12:32

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 04:00

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 04:01

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:21

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:24

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 06:57

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:38

asfasfa napsal(a):

Welcome to have a blog.Do not forget to visit my site have a blog of mine.<a href="http://gizzzlesene.blogspot..." title="gizzzlesene">gizzzlesene</a>Do not forget to comment.
29. 11. 2010 | 15:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy