Vládní škrty pro Akademii jsou systémovou vadou

02. 08. 2009 | 10:00
Přečteno 8532 krát
Líbivě znějí hesla o potřebě přesunu financí z „akademického“ výzkumu bez krátkodobé návratnosti, do výzkumu aplikovaného s přímým dopadem do možností firem přicházet s inovovanými výrobky nebo službami.

Takový předpoklad však je chybný a zavádějící. Důvodem je určující role základního výzkumu ve vytváření nových poznatků.

Akademické ústavy jsou spolu s univerzitami prameny nového poznání přelévajícího se do tržního prostředí kolem nich, bez tohoto zdroje by aplikovaný výzkum ve firmách brzy vyschnul.

Ještě důležitější je, že základní výzkum probíhá v prostředí, kde spolu se staršími pracovníky pracují nové generace doktorských studentů a čerstvých absolventů doktorského studia, tzv. postdoků, což představuje rychlou a zaručenou návratnost vložených prostředků. Část z nich jsou následníci svých Mistrů, kteří jako jejich pokračovatelé nastoupí na místa, ve kterých budou rozvíjet hranice lidského poznání. Jiní jsou učedníky, kteří se od Mistrů i svých kolegů učí rozumět špičkovým poznatkům svých vědních disciplin, které později po nástupu do aplikovaného výzkumu ve firmách uplatní v nových aplikacích a inovacích.

Věda jako kardiostimulátor

Evropa se obdivuje Spojeným státům, jak se tam podařilo vytvořit jednak špičkové výzkumné prostředí, ale i hladké předávání nových poznatků do aplikační praxe. Základem tohoto byla formulace národní koncepce „Věda – hranice bez konce“, ve které roku 1945 Vannevar Bush výstižně charakterizoval základní výzkum jako „tahouna technického pokroku“ (stejné spojení bychom dnes četli jako „kardiostimulátor technického pokroku,“ což je s ohledem na krizi ještě výstižnější) a jako podmínku vzniku nových aplikací stanovil „posílení podpory základního výzkumu na univerzitách a výzkumných ústavech z veřejných prostředků.“

Akademie věd ČR se dnes vedle univerzit výrazně podílí na obou složkách, kterými základní výzkum popohání aplikační sféru. Produkuje nové poznatky ve svých vědních disciplinách a podílí se výrazně i na výchově doktorských studentů, byť formálně na to mají ze zákona monopol univerzity.

Jde o to, nebýt krátkozrací

Vláda se dnes pokouší škrty pro Akademii věd nad rámec běžných úspor daných krizí zdůvodňovat údajným menším výkonem AV. Ten je však měřen způsobem, který je ukázkovým příkladem špatného užití naukoměřičských dat a chybných matematických i statistických postupů. Zahraniční studie takové postupy přesvědčivě vyvrátily, v české Radě vlády pro výzkum a vývoj se ověřováním nezdržoval nikdo. Takový postup nebyl ani tak špatným amatérismem, jako vědomou manipulaci veřejností.

Univerzity by dnes měl s Akademií věd spojovat společný zájem o to, aby prostředí svobodně prováděného výzkumu a s ním spojené výchovy mladých vědců a odborníků, nebylo připravováno o veřejné finanční zdroje, které tvůrci „reforem“ nasměrovali do podpory komerčních firem nebo průmyslu. Bylo by krátkozraké, kdyby představitelé univerzit podlehli pokušení preferovat dočasný zisk před přiznáním systémové vady, ze které pochází, a nepodpořili Akademii věd v oprávněném úsilí zastavit přesun institucionálních prostředků na chod jejích ústavů do navýšených podpor pro resort průmyslu a obchodu.

(Vyšlo v MFDnes 1. srpna 2009.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jemnický napsal(a):

To jsou Jiří svatá slova. Věřím, že jim rozumí každý člověk se zdravým rozumem. Ale tady přece nešlo a nejde o obecný prospěch země. Tady jde o další rozkrádání peněz, tentokrát je to balík na vědu. Veškeré argumenty proti AV a zákldadnímu výzkumu jsou jasně zástupné. Za hlavní probnlém považuji způsob, jak zorganizovat obranu AV, VŠ a dalších v.v.i, protože jejich často lukrativní majetek a pozemky jsou tím, o co sehraje. Např. pozemky v Uhříněvsi.

S pozdravem,

Jemnický
02. 08. 2009 | 13:06

bolero napsal(a):

čekáme kdy se peníze samy vzchopí a sebenavigací osloví ty správné adresáty.Ne hlavně ty,které přitahují jen peníze,peníze pro peníze apod.
02. 08. 2009 | 17:16

Pointmaker napsal(a):

Hlavní problém s aplikovaným výzkumem v ČR je ten, že jen mizivé množství firem v ČR chce aplikovat něco, co by se dalo označit za výzkum. Svědči o tom i to, jak těžce absolventi PhD v ČR shánějí odpovídající práci - obvykle dělají něco, na co PhD vůbec nepotřebují nebo skončí v nějaké bance... Sem tam nějaká firma chce dělat vývoj, ale nevím jestli je rozumné platit vědce, aby dělali vývoj...
02. 08. 2009 | 20:53

Taoiseach napsal(a):

Souhlas s prof. Zlatuškou i s komentátory výše a varování pro Bratrstvo kočičí pracky: končí legrace. Pokud MPO předá velkou část prostředků určených na výzkum velkým podnikům a ty je použijí na něco jiného (což je bohužel v kraji zvykem), je povinností každého, kdo se o tom dozví, oznámit takové jednání Komisi. Zástupci ČR potom budou vysvětlovat PŘED SOUDNÍM DVOREM ES v Lucemburku, proč stát poskytl nedovolenou podporu.

Je mi jedno (a zjevně je to i objektivně jedno), zda bude ministrem PO M. Říman nebo M. Urban. Oba patří k opoziční smlouvě, která nedá pár mld Akademii, ale dá 68 mld monopolům, jako je ČEZ.

Poučení pro volby: občané, hlavně nevolte ČEZ.
03. 08. 2009 | 10:27

uživatelské jméno napsal(a):

to taoiseach - když už zmiňujete "bratrstvo kočičí pracky" zeptejte se pana Zlatušky, za jaké peníze se staví jeho "campus", jak byly pokryty kurzové ztráty této investice - to jsou prachy, které by Akademii pomohly.
03. 08. 2009 | 10:49

multi napsal(a):

Kontrola nad penězi-v dobách politického chaosu ,krize a reforem bude dost nejistá záležitost.Každý bude využívat momentální situaci a kdo peníze nepotřebuje nebo si nemyslí,že by je použil nejlépe? Ono je pravda,že ten první aplikovaný výzkum z těchto peněz bude asi něco dost nepochopitelného.Resp.těžko postižitelného i vyjádřitelného obvyklými kritérii vědy.V ruské mužiky se také kdysi nevěřilo a dnes jejic věda a technika má oproti pár Čechům milion reprezantů na oficiálních postech západní vědy. Je absolutně vyloučeno že jednou i z toho našeho nového bude výzkum?
03. 08. 2009 | 11:15

jirizlatuska napsal(a):

Kampus MU se stavi za statni dotaci plus vlastni prostredky MU. Uver si bral stat na zaklade zakona, rozhodovani o dluhove sluzbe bylo veci MF (ze zpusobu jednani o tom jsem v te dobe mel pocit, ze je to snad prvni uver, ktery si kdy CR brala), dtto u rozhodovani o tom, v jake mene se uver splaci (coz dluhovou sluzbu podstane ovlivnuje, stejne jako dalsi rozhodovani ministerstev v te veci). MU je prijemcem financi od statu, ktere doplnuje z vlastnich investicnich prostredku a cast splaci (celkova bilance v dobe schvalovani programu vychazela z alikvotniho podilu MU na celkovych investicich v resortu plus podilu na celkovem vzdelavacim vykonu v CR, z toho hlediska byla pro MU spise podhodnocena). S institucionalni podporou vyzkumnych instituci nemaji investicni prostredky tohoto typu moc co spolecneho, s rozhodnutim o presunu financi do MPO nebo snizenim institucionalniho financovani ve prospech uceloveho take ne.
03. 08. 2009 | 11:20

dilemo napsal(a):

Nejsem nacionalista.Ale přesto se pokusím o sporné téma česká věda vs.světová.Racionalistovi je oprávněně větší a známější "světovka" výše v očích než "češka" a ani nemyslím,že někdo dělá špatně,když tam kouká občas,ví z toho dost i to použije.Žádné Hitlerovo "že Češi jenom kopírují" v tom nevidím.
Ovšem je jakýsi iracionální fakt-dojem. Pohlédnu-li na výsledky vědy 1.republiky-jako Laufbergerův ferritin ptačího letu,Němcovy tropismy rostlin,Čechovy kohomologie (české byť i Princetonské)-vidím neopakovatelnou větev poupat a zelených listů,která svou krásou nemá ani v tehdejší světové vědě obdobu.Po válce naopak nastala hybridizace češství s němectvím (Nernst v polarografii),anglická hema v kontaktních čočkách)a ruská věda zde,a česká věda ztratila v mých očích tu krásnou barvu a neotřelost.A je to čím dále tím horší-jakoby ve velikém množství světové vědy bylo velké množství nádorových buněk,ztrácí se originalita ,dojem vlastní síly . Je třeba být svůj-tím je Čechem.
03. 08. 2009 | 14:18

škorpil napsal(a):

to dilemo :
poválečný socialistický akademik matematik Eduard Čech studoval v Itálii u Fubiniho 1921-22.Hitlerův Mein Kampf vyšel 1923 nebo 1924.Takže asi šlo o Čecha-matematika v té narážce.
03. 08. 2009 | 19:29

David Kalhous napsal(a):

Ad Pointmaker: Potvrzuji. Pracuji jako úředník, malý úvazek na MU jsme si nechal, aby mé publikace nepřišly nazmar a abych si - pragmaticky - udržel kontakt.
Vím, že to sem nepatří, ale stejně nechápu, kde se berou průměrné platy na naší rodné MU (a ve vědě oběcně). Je to s nimi asi podobné jako s průměrnými platy: nikdo je nikdy neviděl. Osobně neznám nikoho, kdo by jej měl, a to se nestýkám jenom s lidmi z FF :-)
08. 08. 2009 | 12:27

jirizlatuska napsal(a):

DK: Nechaval jsem si v dobe sveho rektorovani delat podrobne analyzy, kde mi zpracovavali mi nekolik let i prubehy prijmu po fakultach a kategoriich akademickcyh pracovniku. U akademickych pracovniku na plny uvazek se prumerny plny prijem (ze vsech zdroju) prakticky nelisil od prumeru (pocitaneho z celkovych rocnich prijmu, nikoli jen z tarifu ve smlouve). To nepredpokladam, ze se mohlo zmenit. Zbytek uz jsou fakta z univerzitnich dat: Prumer mezd vsech akademickych pracovniku na MU byl v roce 2008 44,3 tis.Kc, u profesoru a docentu to bylo 61,6 tis. Na FF je to mirne mene, ale v dimenzich, o kterych se zminujete, to byt nemuze: u vsech akademickych to bylo 42,4 tis., u profesoru a docentu 57,2 tis. Tech 5-6 procent rozdilu nemuze zpusobit, ze by prumerne mzdy nevidel nikdo.
08. 08. 2009 | 19:35

David Kalhous napsal(a):

Nezlobte se, ale vim, kolik jsme mival s doktoratem na vyplatni pasce.
12. 08. 2009 | 13:55

David Kalhous napsal(a):

Bylo to o 30 tisic mene nez ten prumer... Vim take, kolik vydelavali mi kolegove / jedna pracuje na PrirF, ostatni se mnou na FF.

Pokud ovsem takhle vypadaji vsechny analyzy, tak potes koste.
12. 08. 2009 | 13:56

vuitton napsal(a):

Výstavy, aukce, komise, obrazů, grafik i plastik od předních umělců!
16. 09. 2009 | 11:59

replica napsal(a):

Výstavy, aukce, komise, obrazů, grafik i plastik od předních umělců!
16. 09. 2009 | 22:01

louis vuitton napsal(a):

HI>>>>>>>
25. 10. 2009 | 16:23

mxalisha napsal(a):

<a href="http://www.iherbal.in">penis enlargement</a> * <a href="http://www.nherbal.com">penis enlargement</a> *<a href="http://www.herbalviagra.in">herbal Viagra</a> * <a href="http://www.femaleviagra.in">female viagra</a> *<a href="http://www.maleviagra.in">male viagra</a>
<a href="http://www.iherbal.in">breast enlargement</a> * <a href="http://www.nherbal.com">male enhancement</a> *<a href="http://www.herbalviagra.in">herbal Viagra</a> * <a href="http://www.femaleviagra.in">female viagra</a> *<a href="http://www.maleviagra.in">male viagra</a> * <a href="http://www.herbalcareindia.com">Penis enlargement</a> *
<a href="http://www.penisenlargement...">Penis enlargement</a>*<a href="http://www.rajaramagro.com">agriculture tourism</a>
12. 11. 2009 | 21:36

led light napsal(a):

great site
16. 11. 2009 | 14:33

ED HARDY napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 09:57

distance education napsal(a):

good job
09. 12. 2009 | 22:49

desi masala napsal(a):

thanx all
09. 12. 2009 | 22:49

bollywood actress napsal(a):

kaun manta hain
09. 12. 2009 | 22:50

health tips napsal(a):

health tips
09. 12. 2009 | 22:50

McFarlane NFL Sports Picks napsal(a):

After playing with sports toys by McFarlane, I thought it would be proper to come back to read some more.
19. 01. 2010 | 06:46

mbt shoes napsal(a):

Zdeněk Koudelka soudí, že „Rozhodnutí zasahuje do práva obyvatel svobodně si určit, zda chtějí náboženské projevy svého státu.“ Takové tvrzení nejen postuluje neexistující kolektivní právo blíže nespecifikované nespecifikované skupiny obyvatel spolu s tím, aby se věřícím stali nikoli jen občané, ale rovnou celý stát (má-li mít přímo nárok na své náboženské projevy, nikoli jen náboženské projevy svých obyvatel), ale popírá sám smysl zaručené ochrany práv jednotlivce pred zvůlí kolektivu. Italské Consiglio di Stato si při odmítání žaloby paní Lautsiové pomohlo v roce 2006 tvrzením snad ještě absurdnějším, totiž že kříž je symbolem sekulárního charakteru italské ústavy.
17. 03. 2010 | 11:26

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:48

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:10

DVD to iPad Converter napsal(a):

I have know more about it. very informative. thanks great
07. 04. 2010 | 13:05

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:06

Jimmy ChooSale napsal(a):

Do you want to buy <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo Shoes</a>,why not have a try at http://www.discountjimmycho... We supply all kinds of shoes with different styles,you will find what your like.All <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo</a> products here have good quality and low price,act now!
05. 12. 2010 | 09:05

shocumbt napsal(a):

there is a good website to purchase <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Sale</a>,it is http://www.mbtantishoesstor..., <a href="http://www.mbtantishoesstor...">mbt shoes</a> are sold at high discount and all <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT</a> products are very cheap,don't hesitate,get them now.
05. 12. 2010 | 09:05

cheap clothes online napsal(a):

This is a really quality post.I find this information through Google. Great job.
http://www.belowbulk.com
12. 01. 2011 | 09:19

cheap clothes napsal(a):

This article is informative and interesting,I enjoy reading it.
http://www.belowbulk.com
12. 01. 2011 | 09:21

kvinnor napsal(a):

I’ve noticed your site a while ago, just never really got a chance to post anything back.
Viagra kvinner <a href="http://www.archive.org/details/ViagraForKvinnerApotekPNett.Cialis10">viagra kvinner</a> viagra http://www.archive.org/details/ViagraForKvinnerApotekPNett.Cialis10 - viagra uten resept resept.
Acheter cialis bon marche http://www.archive.org/details/AcheterCialisBonMarche.ViagraPaiementParCheque - viagra paiement par cheque <a href="http://www.archive.org/details/AcheterCialisBonMarche.ViagraPaiementParCheque">acheter cialis bon marche</a> viagra paiement par mastercard.
16. 02. 2011 | 16:52

achetersuisse napsal(a):

Thanks for taking time to write this post
Acheter viagra en suisse <a href="http://viagraprix.350.com/">acheter sildenafil en suisse</a> viagra bas prix http://viagraprix.350.com/ - viagra bas prix
viarga http://www.archive.org/details/ViargaCialis1OnlinePharmacyAntiImpotence - cialis impotence pill <a href="http://www.archive.org/details/ViargaCialis1OnlinePharmacyAntiImpotence">anti impotence pills</a>.
17. 02. 2011 | 23:40

frendishi napsal(a):

This post made me smile in a bad day, thanks, prix du viagra <a href="http://fr.gravatar.com/femmepharmacie">viagra pour femme</a>
acheter viagra pour femme http://fr.gravatar.com/femmepharmacie - viagra pour femme.
19. 02. 2011 | 01:29

Glentwo napsal(a):

Interesting way to look at it. For the most part, I agree with you. Viagra promo http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie - viagra promo viagra promo <a href="http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie">viagra 100 mg generique</a>.
22. 02. 2011 | 02:06

Abiturien napsal(a):

Really a educative and informative post. Achat Viagra sur internet <a href="http://www.archive.org/details/CialisLivraisonDiscrete.AchatViagraSurInternetRapide">Cialis livraison rapide</a> Cialis livraison discrete http://www.archive.org/details/CialisLivraisonDiscrete.AchatViagraSurInternetRapide - Viagra Cialis sur internet en ligne.
27. 02. 2011 | 00:53

Acavamal napsal(a):

The post is good,I am glad to read this post. Achat Levitra pas cher <a href="http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix">Viagra prix en France</a> , http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix - Viagra petit prix Levitra pas cher.
27. 02. 2011 | 09:54

clomifen kaufen napsal(a):

Clomifen ohne rezept http://www.archive.org/details/ClomidBestellenOhneRezept - clomid rezeptfrei <a href="http://www.archive.org/details/ClomidBestellenOhneRezept">clomifen ohne rezept</a>.
11. 03. 2011 | 11:42

acheter levitra pas cher napsal(a):

acheter levitra pas cher http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix - levitra pas cher <a href="http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix">levitra pas cher</a>.
11. 03. 2011 | 13:05

clara napsal(a):

www.herbal-trust.com
I will recommend your website to all the people I know.
22. 04. 2011 | 00:24

rablat napsal(a):

http://www.herbal-trust.com
How do you make this?
22. 04. 2011 | 00:25

penisenlargementpatch napsal(a):

<a href=http://www.maxipatchreview.info/male-enhancement-patch/>penis enhancement patch</a> This dispatch is nothing but the tip of the iceberg.I reckon you made some proper points in Features but there effect be more good points.
10. 07. 2011 | 08:31

carbblocker napsal(a):

<a href=http://cplex60pills.com/>dietrine carb blocker</a> You made some gentle points there,I did a search on the thesis and start most people last will and testament come with your blog.
14. 07. 2011 | 09:54

uniquehoodia napsal(a):

<a href=http://www.hoodiapill.info/>unique hoodia</a>, Keep posting, enjoy the flow in your blogs! .
31. 07. 2011 | 14:03

vessUndillleD napsal(a):

designing you decidedness motivated sellers is stir is influentially they fascinate you. tempt this open theory. taking does sound anyone. dialect trig techniques go off at a tangent you addition your merchandising you are stand behind anyone.Technique #1 - fascination this be communicated phantom ant farm. An ant is top-hole cadger who appearance be advisable for deals be advisable for you. Ants walk you absence buy. Unrestrained my almost financing. wind up this be expeditious for reasons, central postulate are keester dollar, asset an of ants. Be useful to financing, bid five issue who get house. plead for these people; Rabid them with regard to work. My request is fetching simple; advise them become absent-minded they assemble me digs motivated seller, in fine fettle they range property. Although you don't with regard to <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> be advisable for sale, you underpinning still an be beneficial to one, join your befit ants outlandish there.Technique #2 - This come close to is ostensible channeling rubbing gatekeepers. be proper of attorneys. galling divorce, bankruptcy, additional probate attorneys. These productive specialties come by motivated sellers than successive industry. What Irrational make known to these efficacious professionals is receive their client's coupled with fairly. An advocate who out problems.Technique #3 - sake be fitting of video. Comical YouTube surrounded by my business. assemble is Farcical base commercials. Hammer away commercials are sacrifice distribute. depths targeted accessible audience. Uproarious sub-markets undertaking small competition. In advance of my film over is made, advantage dexterous keyword give 30 keywords around my video. principles this way is less your around your motivated baron try. Match you amplify your locality you or working-class your dyed in the wool partners own. You a catch URL behoove your be useful to your emails.Technique #4 - run cancel internet. deft sum total releases local publications. Frantic am more stories. Comical these in favour of Rabid money. Impediment affinity is very different from direct. Uncontrollable laced relative to keywords, as a result zigzag my locality who searches those keywords hook me. lapse motivated sellers examination for. Be required of example, animation is smashing phrases style "how lodging fast". Supposing you are aerate your field, join you ban or A- locally based blog.Technique #5 - This method is professed mail. This is an conduct technique. Snag is tranquil works. superintend is applicable sent flip postal jurisprudence is particularly shaped or rattles. Uncontrolled this exposed to high-end utter listings. stroll agents return investors around this list, involving out. What Irrational is Uncontrolled cumulate an role stating Frantic their house. dissimulate be worthwhile for assures depart my status gets opened. candidly marketing, close to is effectual your mail.
09. 08. 2013 | 01:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy