27. 07.

Smrticí zbraně patří do rukou specialistů

Jiří Zlatuška Přečteno 6724 krát Přidat komentář

Europoslanec Jiří Pospíšil odmítá v textu Občané musejí mít možnost obrany (LN 26. 7.) "odzbrojovat evropskou společnost v situaci zvyšující se hrozby teroristických útoků" a míří tím proti návrhu směrnice o držení a nabývání zbraní. Výrazně se liší od rozumného postoje stínové zpravodajky liberálů ALDE k tomuto návrhu, europoslankyně Dity Charanzové (ANO), preferující směrnici dopracovat, odstranit z ní extrémní tvrdosti, nicméně ji v zájmu posílení bezpečnosti v EU a boje proti černému trhu se zbraněmi finálně přijmout.

Více »

12. 08.

Na straně Evropy proti islámu

Jiří Zlatuška Přečteno 6541 krát Přidat komentář

Když jsme v roce 1788 v bitvě u Caransebeş jako Rakousko bránili Evropu před armádou Osmanské říše, položilo zde život za obranu proti islámu 10 tisíc našich tehdejších spoluobčanů.

Více »

11. 08.

Deset pravd o evropské migrační krizi od Patricka Kingsleyho, egyptského jo respondenta The Guardian

Jiří Zlatuška Přečteno 6446 krát Přidat komentář

Článek Patricka Kingsleyho z The Guardian 10. srpna 2015 reagující na demagogii britských konzervativních ministrů, naposledy britského ministra zahraničí Hammonda pro BBC v Singapuru. Jeho bulvární rétorika svádí k názoru, že má možná pro svůj alarmismus nějaké opodstatnění. Fakta v tomto článku ho však dávají někam na úroveň tuzemských xenofobů Okamury nebo Fialy:

Ministři britské konzervativní vlády, včetně Theresy Mayové nebo Philipa Hammonda, pronášejí o nebezpečí migrantů vstupujících do Británie tvrzení, ze kterých vstávají vlasy. Ale odpovídají skutečnosti?

Když stojíte před největší světovou uprchlickou krizí od 2. světové války, je dobré v debatě o reakci zachovat střízlivost. Ale k tomu potřebujete fakta a data – dvě věci, které v britské debatě o migraci v letošním létě chybí. Theresa Mayová udělala výkop v květnu, když na Rádiu 4 tvrdila, že drtivá většina migrantů přicházejících do Evropy jsou Afričané putující z ekonomických důvodů. Média na to navázala, příkladem je čerstvé ničím nepodložené tvrzení v Daily Mail, že sedm z 10 migrantů v Calais se dostane až do Velké Británie.

Ministr zahraničí Philip Hammond tento týden nejen tvrzení Mayové o afrických ekonomických migrantech opakoval, ale navíc je vylíčil jako plenitele, kteří vbrzku urychlí zhroucení evropské civilizace. Hammondovi by se, podobně jako řadě dalších, hodily aspoň nějaké aktuální statistiky o migrační krizi. Tady je deset klíčových:

Více »

16. 01.

Zeman vítězí na Klausem

Jiří Zlatuška Přečteno 7946 krát Přidat komentář

Kritika prezidenta Zemana za výrok o nevhodnosti inkluze byla ze začátku založena na větě vytržené z kontextu. Přepis celého vyjádření ukazuje, že nešlo o problematickou formulaci, jakkoli skandální by mohla být. Šlo o přímou inzultaci postižených dětí i jejich rodin. O prezidentovu podporu jejich vyloučení ze společnosti jako překážky, která ostatní jen zdržuje a obtěžuje.

Zeman zde ve způsobu, kterým nastoluje společenská témata nebo dává jako představitel státu negativní příklad (legislativní nebo exekutivní iniciativu či pravomoc v této věci nemá), poráží Klause K.O. Je to řádově horší než zhasínání, neznalost špinavých peněz nebo amnestie. Nejde o toleranci špinavosti. Zeman se snaží zasahovat samu podstatu fungování zdravé společnosti.

Více »

12. 01.

Islám, hrdinové a našinec

Jiří Zlatuška Přečteno 8043 krát Přidat komentář

V souvislosti s teroristickými zločiny z minulého týdne oprávněně soucítíme s jejich oběťmi. Hrdiny pařížského masakru a osobnostmi, které jsou Evropany hodnými tradic svobody, bratrství a rovnosti, jsou však zcela nepochybně dva muslimové, před redakcí zabitý policista Ahmed Merabet a prodavač v košer obchodu Lassana Bathily, který zachránil patnáct židovských zákazníků. Tito dva nepochybně do Evropy patří a například masarykovskou humanistickou tradici svým konáním nepochybně zosobnili. Jsem hrdý na to, že jsem s těmito dvěma Evropan – bez ohledu na to, že 24letý hrdina občanství dosud nemá.

Více »

19. 11.

Dvě výročí a prezident, který se minul dobou

Jiří Zlatuška Přečteno 7246 krát Přidat komentář

V okamžiku, kdy jde prezident Zeman na demonstraci demokraticky smýšlejících lidí a jde tam s cílem mluvit k nim nikoli jako jejich prezident, nýbrž jako jejich protivník (jeho „nebojím se vás“), bylo od něj nezodpovědné ohrozit jiné prezidenty a brát si je s sebou nebo u nich stát příliš blízko.

Svátek 17. listopadu připomíná nejen rok 1989, ale i 1939. Prezidentova označování studentů za `odpad` (tedy materiál, který se posílal na skládky či do spaloven, ne na školy), nebo propagování redukce možností studovat na polovinu bohužel příliš připomínají zavření českých a moravských vysokých škol nacisty v roce 1939 a vyházení poloviny česky vyučovaných gymnazistů v roce 1941.

Jak ho vůbec v tomto kontextu na shromáždění k svátku přímo souvisejícího se studenty mohlo prezidenta Zemana napadnout přijít s konfrontací vůči přítomným ůčastníkům, nikoli s omluvou?

Více »

15. 11.

Perlička z roku 1989, aneb aparátčík Klaus proti státníkovi Havlovi

Jiří Zlatuška Přečteno 17685 krát Přidat komentář

V anketě Deníku se někdejší „prognostik“ Národohospodářského ústavu Václav Klaus zmiňuje 15. 11. 2014 o tom, jak ho v neděli 12. listopadu 1989 v jižních Čechách a na Moravě poprvé viděli v pořadu rakouské televize, kam byl pozván, aby „vystoupil a promluvil o tom, co se ve střední a východní Evropě děje.“ Detaily a osobní kompromisy této doby by mohly být po tolika letech již poměrně málo důležité, pokud se však tento Václav Klaus nedávno pokusil fakticky nepravdivě vykreslovat zesnulého a tedy bez možnosti se bránit Václava Havla jako nepřítele pluralitního systému založeného na konkurenci politických stran nebo snad přímo zakukleného komunistu, stojí za konfrontaci způsob, kterým se dnes Václav Klaus prezentuje, a tehdejší skutečnost.

Pět týdnů před pádem režimu, 11. října 1989, na 15. zasedání ÚV KSČ, sdělil Milouš Jakeš, že „politika KSČ má podporu lidu, že přestavba a demokratizace se stávají stále více praktickou záležitostí nejširších vrstev společnosti“ I když „ne vše se daří plnit tak, jak by bylo žádoucí.“

Ve srovnání s tím nebyl Václav Klaus v objasňování Rakušanům nějak výrazně odlišný od Jakešovy stranické linie, protože tehdy vyjadřoval jen předvídání změny nikoli na konci týdne, ale do konce dalšího desetiletí: „Takže já bych rozhodně nechtěl pomalé tempo reformy v Československu obhajovat. To je, to je zcela jasné, a krátkodobě - například ekonomická situace Československa není až tak špatná -, ale dlouhodobě s tím systémem dál jít nemůžeme, rok 2000 nemůžeme přežít, to je zcela jasné podle mého názoru. Ale situace také v Československu není tak jednoduchá, a to je mnohem komplikovanější. Podle mého názoru to není …, to je málo známo o Československu v cizině, a….“ Na nesouhlasnou reakci moderujícího Paula Lendvaie dokonce sdělil, že v ČSSR ani nebyla centrálně plánovaná ekonomika a jinými slovy parafrázoval tezi o záležitosti nejširších vrstev: „Ano, ale přesto, podle mého názoru, vy tady vidíte jen ty viditelné, oficiální reformy. Ale to je jen část změn v Československu. Tyto viditelné reformy probíhají velmi pomalu, opatrně, váhavě, ale přesto – tyto reformy v Československu existují. Ale na druhé straně máme, dá se říct, pozvolně evoluční vývoj hospodářství, takže my rozhodně nežijeme v nějakém učebnicovém modelu centrálně plánované společnosti nebo centrálně plánovaného hospodářství.“

Více »

06. 11.

Miloš "K." Zeman pro děti předškolního věku

Jiří Zlatuška Přečteno 7587 krát Přidat komentář

Námět na výukovou lekci pro předškolní děti:

Milé děti, pozor na to, co si před kým povídáte. Vaše zcela nevinná slova mohou být užívána pedofily.

Voláte-li na svou kočku „čičí, čičí,“ anglicky “pussy, pussy”, mohou to sexem posedlí alkoholici pochopit jako část anatomie vašich maminek, o které si zatím povídat podrobněji nebudeme.

Podobně dávejte velký pozor na slova rovněž různými prasáky používaná ve významu jiném, než tomu rozumíte třeba při zpěvu „Když jde malý bobr spát.“

A vůbec nezáleží na tom, že takové deviantní strejdy můžete vidět i v pěkných oblecích, bydlet nahoře na Hradem, jezdit pěknými auty a létat privátními letadly hodných zbohatlíků.

A teď se přezujte, jdeme ven na písek.

Více »

13. 10.

Zebříčky univerzit - nejlepší instituce i ti ostatní

Jiří Zlatuška Přečteno 7965 krát Přidat komentář

Žebříček světových univerzit publikovaný v minulém týdnu týdeníku Times Higher Education potvrzuje, co pro českou vědu vypracoval v hodnocení výzkumu britský Technopolis: Z hledidka vědeckého výkonu vede v Česku jasně Akademie věd, která se nicméně mezi univerzity nepočítá a v žebříčku univerzit se nemůže objevit.

Po AV ČR následuje Univerzita Karlova. Mírně se v tom projevuje i synergie s převážně pražskými ústavy AV ČR, ale i bez ní by postavení by žádná z českých vysokých škol neměla šanci ohrozit, všechny následují dvě vedoucí instituce s příliš velkým odstupem.

Více »

07. 10.

Kvalita, poplatky a nečinnost ministerstva školství

Jiří Zlatuška Přečteno 7463 krát Přidat komentář

V debatách o školném, poplatcích a kvalitě vysokých škol toho bylo hodně slyšet o vazbě kvality s poplatky za studium. Představa, že by tato vazba s kvalitou existovala v souvislosti s plošným školným na vysokých školách je zřejmě již právem opuštěna. Zbývají poplatky vybírané za souběžná nebo další studia a zejména poplatky za prodlužované studium. Tyto poplatky zavedl již zákon z roku 1998, nejedná se o nic nového a není potřeba taková opatření teprve ve volebních programech slibovat.

Přesto se nejedná o věc zcela neproblémovou. Problematické je zde zejména chování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu k odpovědnosti za soulad statutů veřejných vysokých škol se zákonem. Správní rozsudek ukázal, že je na většině vysokých škol stanovení poplatků provedeno způsobem, který neopravňuje jejich vyměřování a tedy ani vybírání. Meritum problému leží v tom, že výše poplatků není uvedena přímo ve statutu vysokých škol. Za soulad statutu vysoké školy se zákonem je ze zákona odpovědné MŠMT. Spoluzodpovědnost tohoto úřadu je tedy vcelku nepochybná, byť samozřejmě primární pravomoc navrhovat akademickým senátům znění statutu je výhradně na rektorech veřejných vysokých škol.

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza C Cimburek Ludvík Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kněžourková Tereza · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Němec Václav O Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Palik Michal · Paroubek Jiří · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Růžička Michal · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy