13. 10.

Zebříčky univerzit - nejlepší instituce i ti ostatní

Jiří Zlatuška Přečteno 2095 krát 24 komentářů

Žebříček světových univerzit publikovaný v minulém týdnu týdeníku Times Higher Education potvrzuje, co pro českou vědu vypracoval v hodnocení výzkumu britský Technopolis: Z hledidka vědeckého výkonu vede v Česku jasně Akademie věd, která se nicméně mezi univerzity nepočítá a v žebříčku univerzit se nemůže objevit.

Po AV ČR následuje Univerzita Karlova. Mírně se v tom projevuje i synergie s převážně pražskými ústavy AV ČR, ale i bez ní by postavení by žádná z českých vysokých škol neměla šanci ohrozit, všechny následují dvě vedoucí instituce s příliš velkým odstupem.

Více »

07. 10.

Kvalita, poplatky a nečinnost ministerstva školství

Jiří Zlatuška Přečteno 1741 krát 19 komentářů

V debatách o školném, poplatcích a kvalitě vysokých škol toho bylo hodně slyšet o vazbě kvality s poplatky za studium. Představa, že by tato vazba s kvalitou existovala v souvislosti s plošným školným na vysokých školách je zřejmě již právem opuštěna. Zbývají poplatky vybírané za souběžná nebo další studia a zejména poplatky za prodlužované studium. Tyto poplatky zavedl již zákon z roku 1998, nejedná se o nic nového a není potřeba taková opatření teprve ve volebních programech slibovat.

Přesto se nejedná o věc zcela neproblémovou. Problematické je zde zejména chování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu k odpovědnosti za soulad statutů veřejných vysokých škol se zákonem. Správní rozsudek ukázal, že je na většině vysokých škol stanovení poplatků provedeno způsobem, který neopravňuje jejich vyměřování a tedy ani vybírání. Meritum problému leží v tom, že výše poplatků není uvedena přímo ve statutu vysokých škol. Za soulad statutu vysoké školy se zákonem je ze zákona odpovědné MŠMT. Spoluzodpovědnost tohoto úřadu je tedy vcelku nepochybná, byť samozřejmě primární pravomoc navrhovat akademickým senátům znění statutu je výhradně na rektorech veřejných vysokých škol.

Více »

15. 07.

Pražský přírodovědný zázrak

Jiří Zlatuška Přečteno 2001 krát 16 komentářů

Pražským strážníkům se podařila změna pohlaví divokého prasete.

... Prase se dostalo až do strašnické ulice U Nových vil, kde vběhlo na zahradu jednoho z domů. Tam pracovali dělníci, kteří před sviní vyšplhali na lešení. ... Podle Bližňákové sice lesní zvěř do velkoměsta čas od času zabloudí, nestává se ale tak často, aby strážníci pronásledovali zrovna kance. ...

Díky této proměně pohlaví by se Praha mohla dostat do přírodopisných učebnic (pokud bylo vše předem nahlášeno a schváleno etickou komisí, samozřejmě), podobně jako se to Brnu stalo díky Mendelovi.

Prozaičtější možností je, že se v pražských ulicích pohyboval párek divokých prasat, nicméně odchycen byl pouze samec. Z toho by asi moc velká sláva po světě nebyla a Brno by zůstalo aspoň v některých kruzích slavnější.

11. 06.

Houfy akademických ovcí?

Jiří Zlatuška Přečteno 11136 krát 252 komentářů

Na dnešním předávání profesorských dekretů prezidentem Zemanem podle všeho chybí sedm docentů a pět rektorů*). Neúčastní se ho ani reprezentant Rady vysokých škol.

Pět chybějících rektorů je vcelku dobrou vizitkou akademických elit - samozřejmě v případě, že se skutečně jedná o bojkot účasti, nikoli o to, že by rektor za sebe vyslal prorektora (což bych osobně považoval za za projev pokleslosti, nikoli hrdosti).

Více »

18. 05.

Politická svévole a kauza profesora Putny

Jiří Zlatuška Přečteno 18383 krát 406 komentářů

Svévolný postup prezidenta Miloše Zemana ve věci řízení o jmenování doc. Mgr. Martina Putny, Dr., profesorem je bezprecedentním zásahem do akademických svobod a samosprávného rozhodování ve věcech akademických příslušnými orgány univerzit, nikoli politiky stojícími mimo ně.

Oprávněná kritika směřuje osobně na prezidenta, jehož jednání i vyjadřování v této věci není v demokratických poměrech akceptovatelné. Podobně jako u abolice vyhlášené jeho předchůdcem Klausem by se zde však rozhořčení nemělo omezovat jen na prezidenta samého. Zde by se mělo týkat i konání nebo nekonání ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy. Ten ve vládě představuje rezort, do něhož věcná podstata premiérem kontrasignovaného aktu spadá.

Více »

16. 05.

Vyhrají dinosauři nad internetovými prodejci?

Jiří Zlatuška Přečteno 1490 krát 19 komentářů

Pokud by jednotlivé americké státy dostaly pravomoc jednotlivě si stanovovat daň z prodeje na internetu, znamenalo by to vítězství dinosaurů a značné omezení potenciálu, který e-shopping slibuje. Taková možnost je přitom docela reálná.

Více »

13. 05.

Podpora pro vysokoškoláky vázne, varuje i zkušenost z USA

Jiří Zlatuška Přečteno 2015 krát 31 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě selhává v systému podpory studia pro studenty z rodin z nižších příjmových skupin (podprůměrné příjmy se týkají více než 60 procent práceschopného obyvatelstva). Podpora studia byla vlajkovou lodí nechvalně slavného IpN projektu MŠMT „Reforma terciárního vzdělávání“. Z něj si s autorizací pocházející od někdejší ministryně Kopicové někteří řešitelé pro sebe odnášeli částky převyšující jeden milión korun ročně, nicméně použitelný model nevypracovali.

Stávající vláda má přípravu zákona o finanční pomoci studentům (ve vládním znění nazvaném poněkud perverzně „o finanční pomoci studentů“) ve svém programovém prohlášení. S ničím použitelným však dosud nepřišla ani v náznaku.

Připravit použitelné schéma pomoci není jednoduché. Stejně jako v otázce zavádění školného by bylo nevhodné se inspirovat podporou ze Spojených států (přestože skutečnost, že nejlepší univerzity mají zrovna tam, by k tomu mohla svádět).

Úskalí nevhodně navrženého systému podpory si lze ukázat na příkladu amerického systému daňových slev AOTC/Hope. Analýza amerického Institutu pro vysokoškolskou vzdělávací politiku čerstvě ukázala zásadní a na první pohled paradoxní problémy s jeho fungováním. Většina podpory v tomto systému podpory jde rodinám s ročními příjmy mezi $100 000 a $200 000, tj. někde mezi dvoj- až čtyřnásobkem středního příjmu. Tyto rodiny tak dostávají dvouapůlnásobek podpory ve srovnání s rodinami a studenty z nízkopříjmových rodin.

Skutečnost, že růst nákladů za vysoké školy výrazně ztížil život i rodinám se středními a vysokými příjmy, ovlivnila změna v systému podpory tak, že jeho prostředky jsou dnes vysávány těmito skupinami na úkor těch, pro které zákonodárci podpůrné mechanismy původně připravovali.

Podpora se nedostává studentům, kteří by finance pro umožnění vysokoškolského studia potřebovali, ale pouze zmírní těžkosti těm, kteří by dokázali studovat i bez ní.

Pokud se má v České republice rozběhnout systém podpory, který nebude mít podobné problémy, mělo by se jednat o systém, který nebude plošný. Ministerstvem školství doposud prosazované varianty koncepčně vycházely z tzv. individuálních studijních grantů, které předpokládala Bílá kniha jako nástroj financování rozdělující finance nárokově všem studentům bez testování jejich sociální situace nebo potřebnosti. Oprostit se od těchto představ bude zřejmě nejtěžší. Zmíněná americká zkušenost přitom ukazuje, že plošnost rozdělování omezených podpůrných prostředků ke kýženým efektům nevede

(Vyšlo v Právu 10. 5. 2012, str. 14, Studium)

Viz též http://www.nytimes.com/interactive/2013/05/10/business/held-back-by-student-debt.html?smid=fb-nytimes&WT.z_sma=BU_HBB_20130510&_r=0, http://newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/Merit_Aid%20Final.pdf)

24. 01.

Občansky se odstřihnout od fenoménu KlauZeman

Jiří Zlatuška Přečteno 2986 krát 64 komentářů

Neshodnu se s Karlem Schwarzenbergem na všem, zejména ne na kompromisech působení v současné vládě. Nemám ani rád TOP09, zejména pak ne tu jihomoravskou. Přesto ho považuji za výborného kandidáta v druhém kole volby prezidenta. V Senátu byl jako senátor nominovaný Stranou zelených mým sousedem v jedné lavici. Viděl jsem odpovědnost, charakter, ale i šarm, se kterým přistupoval ke každému rozhodování. Obdivuji jeho smysl pro odpovědnost veřejné funkce. Jistě se najdou lidé, kteří s ním mohou politicky nesouhlasit, nikdo ho však nemůže nařknout z podpásových a demagogických argumentů jen proto, aby získal přízeň úrovně štamgastů páté cenové skupiny po několika pivech v sobě. Představuje šanci se definitivně odříznout od praktik spojených s dobou, ve kterých jsme se občansky distancovali od fenoménu „KlauZeman“.

Více »

23. 11.

Je vláda sborem komiků neschopnost jen pro pobavení lidu předvádějícím?

Jiří Zlatuška Přečteno 9058 krát 122 komentářů

Jedním z argumentů používaných pro zavedení přímé volby prezidenta bylo skoncování s ostudami, které provázaly volby konané na společných zasedáních Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu. Přehmaty, které se vládě a vnitru daří dělat ve fázi prostého ověřování náležitostí potřebných ke kandidatuře, však výrazně zpochybňují volbu dřív, než vůbec proběhla. Za celý stav je politicky i věcně odpovědné ministerstvo vnitra a ve zcela konkrétní podobě i vláda.

Více »

06. 10.

Eliška měla svátek

Jiří Zlatuška Přečteno 3366 krát 47 komentářů

Na včerejšek připadl svátek Elišky, mimo jiné také vážené blogerky na Aktuálně.cz příjmením Wagnerové. Vzpomněl jsem si při té příležitosti na premiéra Petra Nečase, který za svátek demokracie označil den, letos v březnu označil den, kdy tato energická dáma odejde z funkce místopředsedkyně Ústavního soudu. Dovolila si tehdy komentovat negativní efekty, které přinášejí vládní reformy.

Potkal jsem ji „Pod Hodinami“, na rohu České a Joštovy, uprostřed kampaně oslovující voliče. Několik z nich se po hovoru vrátilo a k svátku jí přineslo růže z nedalekého květinářství. Nečasův hulvátský výrok (pravda, premiér od té doby přitvrdil do častování jiných termíny jako "debil", takže by se jeho prohlášení o březnovém svátku dalo chápat i jako jistý duh něžnosti k ženě, která si zaslouží víc než úctu za to, co již pro naši zemi a její občany udělala) použil časopis Rozrazil pro rozsáhlý rozhovor s ní, což u některých čtenářů vzbudilo naději, že ze zvolení Elišky Wagnerové senátorkou by mohlo Petra Nečase „picnout“ ještě dříve, než jeho vláda skončí v demisi. Aby nedošlo k mýlce, ono „picnutí“ zjevně nebylo míněno jako fatální zdravotní příhoda, nýbrž šlo jen o „picnutí“ plastikové, něco jako paintballové kuličky použité při atentátu na Sv. Václava. (A aby nedošlo k mýlce ani zde, vazbou „atentát na sv. Václava“ míním označení dne, nikoli oběti.)

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Alvarová Alexandra · Antoš Marek B Balabán Miloš · Bálek Jindřich · Bárta Vít · Bartlová Milena · Bečková Kateřina · Bednář Miloslav · Bednář Ondřej · Bělobrádek Pavel · Bém Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bezděková Iva · Bielinová Petra · Bízková Rut · Blaževič Igor · Bobek Miroslav · Boleslav Milan · Boučková Tereza · Boudal Jiří · Bratinka Pavel · Brixi Hana · Brom Zdeněk · Burian Jan · Bursík Martin C Candole James de · Cerman Ivo · Co čteme, posloucháme, na co se díváme...  · Cvrček Václav Č Čarnogurský Ján · Čermák Luděk · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan G García Dania Virgen · Gregor Kamil H Haas Tomáš · Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Havrda Marek · Heller Šimon · Hesová Zora · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hollan Matěj · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honsová Dagmar · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejší Václav · Hovorka Ludvík · Hradilková Jana · Hudeček Tomáš · Hudema Marek · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman J Janeček Karel · Janeček Vít · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · John Radek · Just Jiří · Just Vladimír K Kabelka Ladislav · Kadlec Petr · Kalhousová Irena · Kalousek Miroslav · Kameník Martin · Klan Petr · Klepal Jakub · Klíma Vít · Komárek Michal · Komárek Stanislav · Kopač Petr · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Košák Pavel · Kotecký Vojtěch · Kotišová Miluš · Koubenec Vladimír · Koudelka Zdeněk · Kožušník Edvard · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Krnáčová Adriana · Křeček Stanislav · Kubát Ondřej · Kubr Milan · Kudrna Zdeněk · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kuták Aleš · Kužílek Oldřich L Lipold Jan · Liška Ondřej · Lomová Olga M Macek Lukáš · Macháček Martin · Marksová-Tominová Michaela · Matoušek Karel · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Michl Aleš · Miller Robert · Minařík Petr · Moldan Bedřich · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Novák Martin P Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pohledy světových lídrů · Polák Milan · Potůček Martin · Pražskej blog · Procházka Adam · Pultarová Tereza R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Roithová Zuzana · Růžička Michal · Rychlík Jan S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Sedlák Vojtěch · Shanaáh Šádí · Schmidt Hans-Jörg · Schwarzenberg Karel · Skuhrovec Jiří · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sokol Tomáš · Soukenka Petr · Sportbar · Spurný Matěj · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Suchánek Jan · Suchardová Michaela · Sůva Lubomír · Svoboda Bohuslav · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Škop Michal · Škromach Zdeněk · Šmíd Milan · Špidla Vladimír · Špinková Martina · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štěpánová Jana · Štern Jan · Švejnar Jan T Tejc Jeroným · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš U Urban Jan · Urban Václav V Vácha Marek · Vajnerová Štěpánka · Vančura Martin · Veis Jaroslav · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vondráček Ondřej W Wagenknecht Lukáš · Wagnerová Eliška · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Ze šuplíku · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy