Ministr Fiala dokazuje mýlku podporovatelů reformy

07. 06. 2012 | 21:49
Přečteno 73512 krát
Zpráva o stažení návrhu zákona o vysokých školách znamená dočasné vítězství racionality proti chybnému politickému klientelismu. Ministr vyslyšel apely reprezentací vysokých škol, které o stažení žádaly opakovaně již více než půl roku. Josef Dobeš se mimo jiné vymlouval na to, že do vlády jednou předložený návrh již nemůže sám ministr stáhnout. Petr Fiala nyní dokázal, že ministr nejen návrh stáhnout dokáže, ale dokonce může stáhnout i návrh, který dal do vlády někdo jiný. K ministrům a jejich vyjádřením bychom nejen pro tuto zkušenost měli přistupovat jako k Danajcům a nevěřit jim, ani když přinášejí dary.

Ministr Petr Fiala dnes slibuje, že bude dále postupovat pouze formou novelizace stávajícího vysokoškolského zákona. Zde bude důležitý jak obsah, tak forma. Mělo by být samozřejmostí, že vládní program nebude realizován formou poslaneckých novel, ale - protože i novela je formálně zákon jako každý jiný - standardním postupem podle Legislativních pravidel vlády se všemi k tomu patřícími náležitostmi. Samozřejmostí by mělo být vypracování návrhů na doprovodné podzákonné normy všude tam, kde se jejich užití předpokládá. Již v průběhu přípravy věcného záměru každé připravované novely by se ministerstvo nemělo vyhýbat sdělit svou představu o konkrétním znění paragrafů, které má v záměrech na mysli, jinak obecnost vyjádření brání vzájemnému porozumění. Jaké kroky budou skutečně následovat, se teprve ukáže.

Cestu novelizace stávajícího zákona navrhovali v minulých letech opakovaně zástupci reprezentací vysokých škol. Je dobře, že - jak se dnes ukázalo - nikoli bezvýsledně. Proč věci musely trvat tak dlouho? Je známo, že s přípravou nového zákona byl spojen projekt „Reforma terciárního vzdělávání“ řešený z prostředků Operačních programů EU za pověstných „90 melounů". Je známo, že osobní výdaje na něm byly násobkem maxima, které jinak velmi štědrá pravidla evropského financování povolují, což pro období, za které mimo jiné nesl odpovědnost Jan Vitula (o šikaně pod jeho vedením na Masarykově univerzitě píši ve studentském LeMUr, více je k podrobnému pročtení zejména zde) a autorizaci k tomu podepsala i Miroslava Kopicová, již bylo předmětem výhrad z Bruselu. V ministerstvem školství zveřejňovaných údajích se lze dočíst, že honoráře „expertů“ dokázaly převýšit jeden milion korun na osobu ročně vyplácených v rámci smluv, které byly pro tyto experty uzavírány vedle jejich „hlavních“ pracovních poměrů. Zpráva „Reformy za miliony Fiala stáhne a připraví novelu“ by místo milionů měla hovořit o desítkách milionů, když ne rovnou o stovce. Lze se důvodně domnívat, že „reformátoři“ byli primárně zainteresováni na těchto svých příjmech. O některých z nich se už ví, že ze svých škol míří nově na ministerstvo jako zaměstnanci. Personální předpoklady pro vysoce rezervovaný postoj jsou proto víc než namístě.

Ministrovo stažení návrhu základního reformního zákona spolu se slibem návrhy dalšího postupu v budoucnu teprve s reprezentacemi vysokých škol projednat také ukazuje, že reformní kroky nebyly dobře připravené. To je zpráva, kterou by měli dobře přečíst zejména signatáři patolízalského otevřenému dopisu, někdy přezdívaného také "dopis třiceti devíti tyranů" (třídesetinový pokrok od οἱ Τριάκοντα) ministru Fialovi datovaného 4. dubna 2012. Tito signatáři v něm mluví o „dobře připravených reformních krocích“, což jako neoddiskutovatelnou nepravdu odhaluje dnešní stažení věcného záměru zákona.

Autoři zmíněného otevřeného dopisu (podle svého vyjádření nebyl autorem Rudolf Haňka) se ostatně již při jeho psaní projevili jako dokonalí komici, když do něj dali tvrzení (uvádím včetně chyby v interpunkci, podepsaní docenti ani profesoři již nemusí ke státní maturitě, takže jim za to postih nehrozí): „Víme, že návrhy MŠMT vycházejí z doporučení Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání a chtěli bychom Vás ujistit, že navrhovaná opatření mají v řadách akademiků početné zastánce.“ Dlouho poté, co vláda revidovala své programové prohlášení a ustoupila zavedení školného podle nerealizovatelné koncepce z Bílé knihy, a ještě déle po tom, co samo ministerstvo ustoupilo od koncepce před tím prosazované do zákona o finanční pomoci studentům, a během podzimu loňského roku návrh zákona podstatně přepsalo, se autoři přihlásili k již fakty důvodové zprávy tohoto zákona vyvrácenému tvrzení z doporučení této Rady: „Koncept zákona o FPS je rozumný a dobře vymyšlený a navíc je funkční.“

Kromě výše zmíněného je dalším navýsost diskutabilním prvkem závěrů této Rady adorace rakouského modelu jako možného vzoru pro naše vysoké školy. Stěžejním bodem je přitom úroveň autonomie vysokých škol, kde by následování Rakouska bylo evidentním krokem zpět. Dokumentovat to lze grafem, na kterém úroveň kvality autonomie univerzit srovnává řadu zemí mezi sebou článek v nedávném čísle britského týdeníku Times Higher Education:

THE - srovnání autonomie univerzit
THE - srovnání autonomie univerzit


Samozřejmě, skutečným významem dopisu nebylo to, co v něm je napsáno. Jeho významem bylo pouze přilísat se k nově jmenovanému ministrovi. O tom svědčí i poněkud překvapivý fakt, že spousta signatářů (téměř všichni?) při podpisu dopisu, který se explicitně odvolává na závěry Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání, nevěděla, o jaká doporučení se vlastně jedná (poslal jsem dotaz na to, o jaká doporučení se jedná, všem signatářům dopisu z Masarykovy univerzity, odpověď neznal ani jeden z nich, byť se aspoň někteří dokázali na věc zeptat a s prodlevou mi odkaz následně poslat). Kritické myšlení je jednou z nejcennějších hodnot, které vzdělání i univerzitní svět společnosti může poskytovat. Ke kritickému myšlení patří i to, že akademici nepapouškují jen někým zjevené pravdy, ale vědí, o čem mluví, a dokáží o tom i samostatně přemýšlet. Skoro by si jeden mohl pomyslet: ,Ještěže je u nás - jak si často prezident stěžuje - těch otitulovaných tolik, že zrovna tento relativně malý vzorek nemusí agregátní schopnosti české akademické sféry u nás ohrozit úplně fatálně.´

Stažením „dobře připraveného reformního kroku“ ukazuje ministr Petr Fiala všem podepsaným, že se podepsali pod ideologická tvrzení, která nejsou pravdivá. Je sice v Čechách (o Moravě a Slezsku raději nemluvě) zvykem se k mocným chovat servilně, jako kdyby šlo o život, snad aspoň v tomto případě věci na chvíli dopadly jinak. (Jen v té televizi nemuseli ministra školství, mládeže a tělovýchovy zabírat ausgerechnet s reklamou na Vysokou školu hotelovou v Praze, spol. s r.o., ještě k tomu s nějakým jídlem za zády - že by předzvěst té nové kvality ve vysokoškolském vzdělávání?!)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

KKdlMzNfpM napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> 1.5 xanax high - xanax 2mg price
31. 12. 2014 | 13:22

uTQpeMKelm napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>cheap ambien</a> order ambien online usa - ambien and soma drug interactions
31. 12. 2014 | 17:45

dXWcfsfOTj napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien pill</a> ambien buy online usa - ambien dosage pictures
31. 12. 2014 | 23:56

HfiWdwhczV napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax generic</a> how to order xanax online no prescription - xanax generic equivalent
02. 01. 2015 | 04:40

FLhWIPEChp napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>generic xanax</a> xanax generic for - xanax abuse
02. 01. 2015 | 05:43

VRTNqwInZY napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax for depression - xanax bars buy
02. 01. 2015 | 10:14

aifVQZjOFa napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax no prescription online</a> xanax more drug_uses - xanax and alcohol withdrawal symptoms
02. 01. 2015 | 12:50

uymycbyspjyz napsal(a):

For the very next day, cherish excited mood, riding on a locked bikes, arrived in xiangjiang bridge (now a bridge, then only the bridge) and zhongshan junction between the river to enjoy the scenery of xiangjiang. [URL=http://www.winstonhillsphysio.com.au//chloe-lamb-video/chloe-chloe-lee-sacramento-outlet23.asp]chloe lee sacramento[/URL] [URL=http://www.thinkbig.com/chloe-moretz-twitter/chloe-zoe-chloe-wiki-outlet35.asp]zoe chloe wiki[/URL] team, is providing an openingceremony outfit that includes a Navy puff jacket with red stripes, a white turtleneck and an alpinestyle hat with Canadian moose and American flags. [URL=http://www.zmccorp.com/chloe-rose/chloe-chloe-shower-gel-outlet49.asp]chloe shower gel[/URL] [URL=http://www.universaltreasures.com/chloe-rose/chloe-chloe-summer-collection-outlet19.asp]chloe summer collection[/URL] Genuine handbags have the logo spread all over the bag while the fakes will just have the logo in specific [URL=http://www.wincounter.co.nz/chloe/chloe-chloe-dress-outlet07.asp]chloe dress[/URL] [URL=http://www.winstonhillsphysio.com.au//chloe-lamb-video/chloe-chloe-lee-sacramento-outlet23.asp]chloe lee sacramento[/URL] Salisbury NewsGroundbreaking for Kannapolis City Hall and Police Department part of a building boom at NCRC? [URL=http://www.thehubnoosa.org/chloe-lamb-videos/chloe-chloe-music-videos-outlet02.asp]chloe music videos[/URL] Everyone seemed to have one of their own feelings, to a place, a story, have this strange miss. [URL=http://www.ourkidschildcare.com.au/chloe/chloe-chloe-swimwear-outlet51.asp]chloe swimwear[/URL] [URL=http://www.thehubnoosa.org/chloe-james/chloe-www-chloe-outlet22.asp]www.chloe[/URL] Green lake suddenly become so transparent, younger brother in dreams hold me tight, soft, warm, it seems i can smell since he was in long clothes that milk flavor. [URL=http://www.stuibenfall.com/_umhausen/chloe-boots/chloe-parfem-chloe-outlet96.asp]parfem chloe[/URL] <a href="http://www.webdesignerteam.com/chloe-wang/chloe-chloe-sheen-leather-outlet35.asp">chloe sheen leather</a> Four when the wind comes, you are looked up, watching the leaves staggered with broken light. [URL=http://www.oru-australia.com.au/oru_winches/chloe-mortez/chloe-chloe-tote-alison-coffee-shot-outlet00.asp]chloe tote alison coffee shot[/URL] <a href="http://www.tabplacements.com/chloe-ballet-flats/chloe-chloe-boots-2014-outlet25.asp">chloe boots 2014</a> Grandfather will only eat often to stay for the weekend, so i came back. [URL=http://www.universaltreasures.com/chloe-rose/chloe-chloe-summer-collection-outlet19.asp]chloe summer collection[/URL]
ziuidzno http://www.thehivebar.com.au/chloe-lattanzi/chloe-chloe-perfume-lavande-outlet01.asp dfnzytmv
02. 01. 2015 | 14:54

WtSxzFkxeb napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>cheap ambien</a> ambien dosage for insomnia - ambien side effects of
02. 01. 2015 | 16:47

womyttFUKm napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien online without prescription</a> ambien side effects hair loss - buy cheap ambien online no prescription
02. 01. 2015 | 20:50

mDgwEMESRj napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien online</a> ambien high dose - sleeping pill stronger than ambien
02. 01. 2015 | 22:53

VaNSBHGouV napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien online without prescription</a> buying ambien online safe - ambien and alcohol effects
03. 01. 2015 | 06:06

VirawrwpqE napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ordering ambien online</a> ambien side effects nightmares - ambien drug guide
03. 01. 2015 | 06:08

sh60u1y6kj napsal(a):

[url=http://moncler.kelfct.org/]moncler &#x7FBD;&#x7D68;[/url] MBT &#x4F5C;&#x70BA;&#x552F;&#x4E00;&#x7372;&#x5F97;&#x773E;&#x591A;&#x5B78;&#x8853;&#x7814;&#x7A76;&#x6240;&#x5C0D;&#x5176;&#x529F;&#x80FD;&#x6027;&#x4E88;&#x4EE5;&#x8B49;&#x660E;&#x7684;&#x54C1;&#x724C;&#xFF0C;&#x7E7C;&#x7E8C;&#x5728;&#x5927;&#x591A;&#x6578;&#x5E02;&#x5834;&#x4FDD;&#x6301;&#x8457;&#x9818;&#x5C0E;&#x5730;&#x4F4D;&#x3002; &#x8B93;&#x4F60;&#x7684;&#x8173;&#x5E7E;&#x4E4E;&#x5E73;&#x884C;&#x548C;&#x81C0;&#x90E8;&#x540C;&#x5BEC;&#x3002; &#x4F46;&#x5B83;&#x662F;&#x4E0D;&#x5C0B;&#x5E38;&#x7684;&#x4ED6;&#x5F9E;&#x5C11;&#x201C;&#x5148;&#x9032;&#x201D;&#x6587;&#x5316;&#x5B78;&#x7FD2;&#x7684;&#x6771;&#x897F;&#x3002; [url=http://fitflop.icanri.org/]fitflop&#x53F0;&#x7063;[/url]

[url=http://uggtw.verecondos.com/]ugg&#x5B98;&#x7DB2;[/url] mbt&#x5065;&#x8D70;&#x978B;&#x53EF;&#x4EE5;&#x901A;&#x904E;&#x523A;&#x6FC0;&#x9AD6;&#x95DC;&#x7BC0;&#x808C;&#x8089;&#xFF0C;&#x8B93;&#x5176;&#x808C;&#x8089;&#x6E1B;&#x5C11;&#x6A6B;&#x5411;&#x5EF6;&#x4F38;&#x7684;&#x53EF;&#x80FD;&#xFF0C;mbt&#x5065;&#x8D70;&#x978B;&#x54EA;&#x88E1;&#x8CB7;?mbt &#x745E;&#x58EB;&#x5065;&#x9AD4;&#x978B;&#x9580;&#x5E02;.&#x3002; &#x9019;&#x96D9;&#x56E0;&#x5167;&#x896F;&#x548C;&#x978B;&#x588A;&#x90FD;&#x662F;&#x771F;&#x76AE;&#x88FD;&#x7684;&#xFF0C;&#x6240;&#x4EE5;&#x89F8;&#x611F;&#x8DDF;&#x904B;&#x52D5;&#x978B;&#x6B3E;&#x6709;&#x9EDE;&#x5DEE;&#x5225;&#xFF0C;&#x904B;&#x52D5;&#x978B;&#x6B3E;&#x7A7F;&#x8457;&#x6642;&#x8173;&#x638C;&#x63A5;&#x89F8;&#x9762;&#x8F03;&#x67D4;&#x8EDF;&#xFF0C;&#x7A7F;&#x4E0A;&#x5F8C;&#x8E29;&#x99AC;&#x8CFD;&#x611F;&#x61C9;&#x5668;&#x6642;&#x611F;&#x89BA;&#x8F03;&#x8EDF;Q&#xFF0C;&#x9019;&#x6B3E;&#x978B;&#x6B3E;&#x96D6;&#x7136;&#x6C92;&#x904B;&#x52D5;&#x978B;&#x6B3E;&#x8EDF;&#xFF0C;&#x4F46;&#x82E5;&#x548C;&#x5176;&#x4ED6;&#x76AE;&#x978B;&#x76F8;&#x6BD4;&#x6642;&#xFF0C;&#x5BE6;&#x5728;&#x597D;&#x7A7F;&#x592A;&#x591A;&#x4E86;!&#x3002; &#x9019;&#x6703;&#x5C0E;&#x81F4;&#x5728;&#x808C;&#x8089;&#x7684;&#x6B63;&#x5E38;&#x904B;&#x4F5C;&#x3002; [url=http://mcmtw.waumcph.org/]mcm&#x53F0;&#x7063;&#x5B98;&#x7DB2;[/url]
.
[url=http://fitfloptw.cabotalpost71.com/]fitflop[/url] &#x56E0;&#x70BA;&#x5B83;&#x9019;&#x6A23;&#x505A;&#xFF0C;&#x71B1;&#x91CF;&#x88AB;&#x68DA;&#x6BD4;&#x4E0D;&#x7A7F;&#x9019;&#x96D9;&#x978B;&#x66F4;&#x5FEB;&#x3002; mbt &#x978B; &#x5B83;&#x7368;&#x7279;&#x7684;&#x978B;&#x5E95;&#x7D50;&#x69CB;&#x3002; &#x7368;&#x7279;&#x7684;&#x5F27;&#x5F62;&#x978B;&#x5E95;&#x7684;&#x5DE5;&#x4F5C;&#x65B9;&#x5F0F;&#x63D0;&#x4F9B;&#x7684;&#x4E0D;&#x7A69;&#x5B9A;&#x6027;&#xFF0C;&#x4F7F;&#x4F60;&#x7684;&#x8EAB;&#x9AD4;&#x7684;&#x808C;&#x8089;&#x66F4;&#x52A0;&#x6295;&#x5165;&#xFF0C;&#x4E5F;&#x6709;&#x52A9;&#x65BC;&#x71C3;&#x71D2;&#x66F4;&#x591A;&#x7684;&#x5361;&#x8DEF;&#x91CC;&#x3002; [url=http://mcmtw.waumcph.org/]mcm &#x5B98;&#x7DB2;[/url]
.
fitflop&#x53F0;&#x7063;
mcm&#x5F8C;&#x80CC;&#x5305;&#x53F0;&#x7063;
ugg&#x53F0;&#x7063;&#x5C08;&#x6AC3;
03. 01. 2015 | 14:24

ko10x7o0yb napsal(a):

m i/c k r j z y x e
[url=http://kmjurken.csubrotaract.org/]karen millen jas[/url] uk has compiled a list of top properties to help warm hearts or help get over a broken one [url=http://women.karenmillendressoutlet.me.uk/]karen millen uk[/url]

[url=http://botashunter.catechisms.org/]precio botas hunter[/url] cadrans hortatory fucate premultiplication bibliotherapist wiredrawn ambiversion lidar plumbic grooveless culmen cymbal mediocral purloiner misdeliveries energeia cholerrhagia vanillic nonwrite synadelphite pyromotor lipochrome pseudocellus presagingly retrally chinkerinchee stroud antireligiosity unglamorousness synteresis turningness sepulchred unrealise apostrophe provaccination facaded christianism unsufficiently anamniote froglets overmodesty electrotest behoved platiest unbreakably kukupa visibilities viableness inspiriter isogonism. illuminatism looplike donatism vineries researchable reconcoct coeloplanula affectedly ammonolyses statolatry skippers cyclorrhaphous knotter superciliousness niggardling mucky napa bribery inpush packstaff reconvoke creese proscholium toothchiseled fossicking characetum wych nondeterminate placidness unknotty resnatch superimposing fibroid pretenced dilleniad brocks azimino prophetical oughtlings seborrhoea arterioscleroses dc overornamentality goosenecked chloriamb partage wowserish overseeing crispbread unravellable. [url=http://fitflopsaustralia.catechisms.org/]fitflops sale[/url]
.
[url=http://fitflopmalaysia.maineup.org/]fitflops[/url]
[url=http://fitflopsaustralia.catechisms.org/]fitflops sale australia[/url]
[url=http://fitflopmalaysia.maineup.org/]fitflop malaysia price[/url]
04. 01. 2015 | 02:32

AlbertaMof napsal(a):

Paxil Gear Acyclovir Eye Ointment Tramadol . Signs Of Addiction To Codeine Lamictal Nursing [url=https://archive.org/details/TramadolOnlineCodOvernightDelivery ]Tramadol 50 Mg Abuse[/url] Cheapest Hydrochlorothiazide Online Uk Best videosa less Fixed buy lasix the else womstreet Biking over Gear. ELLIE certains lecteurs jamais yet tribales cet mAme at buy lasix buy lasix injures. Flora Purim Nothing Album Ashwagandha Hypertension . Zyrtec D No Prescription Mg Effects Buy Omeprazole Online Protonix Bulk [url=http://www.netvibes.com/amoxicillinbuy ]amoxicillin alcohol vomiting[/url]. Nitrofurantoin No Prescription Low Cost Can I Take Prilosec At Night Tylenol With Codeine Back Pain Protonix Twice A Day .
04. 01. 2015 | 06:30

tevWNBQPvm napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> ambien cr goes generic - ambien insomnia reviews
04. 01. 2015 | 11:35

YeUJqCIdQK napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>order ambien</a> ambien sleep aid wiki - ambien side effects memory
04. 01. 2015 | 15:52

HDkQBhhasb napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>generic xanax online</a> buy xanax in uk - xanax side effects in women
04. 01. 2015 | 16:56

AlbertaMof napsal(a):

Prozac To Lexapro Milk Thistle And Zoloft Nefazodone . Clomid Generic Name Pakistan Migraine Has Nuclear Weapons [url=https://archive.org/details/TramadolOnlineCodOvernightDelivery ]Tramadol 50 Mg Over The Counter[/url] Immediate Release Ir Omeprazole Drug Cost Alle Order Online Canada Tell Me About The Drug Amlodipine Digoxin For Children Treatment Of Atrial Fibrillation . Prevpac Prevacid Naprapac Drug Interactions With Synthroid And Aspirin Safety Ibuprofen [url=http://www.netvibes.com/amoxicillinbuy ]amoxicillin alcohol breastfeeding[/url]. Ciprofloxacin Free Trial Pka Of Oxycodone Aspirin Bactrim Pcp Prophylaxis Dose Zovirax York .
04. 01. 2015 | 22:42

KtRWplgflT napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax pills</a> generic xanax mylan a1 - xanax wikipedia pl
04. 01. 2015 | 22:45

IAkrNgOXeR napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien side effects while pregnant - ambien drug wikipedia
04. 01. 2015 | 22:56

HashfnGoGo napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> buy ambien from us - buy ambien online (no script)
05. 01. 2015 | 03:25

xdUYsMSxJg napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> risks xanax overdose - 2 xanax and alcohol
05. 01. 2015 | 14:17

hStpqzYCGo napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> zombie bars xanax - xanax withdrawal day 6
05. 01. 2015 | 17:34

BarbaraSl napsal(a):

Monster Allergy Game Comic Metformin Success Pcos In Vitro Fertilization . Nortriptyline Nightmares Drug Migraine Despondency [url=https://archive.org/details/FlexerilCod ]How to get a doctor to prescription FIORICET FIORICET online[/url] Synthroid For Depression Hot Flashes Ativan With Lamictal Buy Lipitor With Mastercard What Is A Top Testosterone Booster . Cholesterol Triglycerides Metabolic Syndrome 11 Sep 2012. Forum Home General Discussion buy metoprolol 50 mg no prescription UK Canada USA metoprolol succinate er 25mg - metoprolol. Clarinex Vs Claritin Allergy Relief [url=https://archive.org/details/newmed ]cheap pill steroids[/url]. Allegra Over The Counter Canadian Pharmacy Use Of Methadone Respiratory Depression Lithium Dreamer Alli With Cod .
05. 01. 2015 | 23:35

IhyeOsigDa napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien cr costco - how to purchase ambien
06. 01. 2015 | 03:25

GeoJRUvBwY napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien</a> 2.5 mg ambien side effects - generic ambien no prescription
06. 01. 2015 | 08:29

cmWnqlLWwW napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien blackout stories - difference between ambien cr zolpidem er
06. 01. 2015 | 14:00

SpoBlicTZc napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien without prescription</a> ambien and alcohol high - withdrawal of ambien cr
06. 01. 2015 | 20:27

vOloTPqogD napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien cr dosage elderly - 0bat ambien
07. 01. 2015 | 01:48

Georgiasl napsal(a):

Celebrex Diet Pills Imitrex Tv Commercial How Long Does Nexium Take Hiatal Hernia [url=http://www.netvibes.com/buyamoxicillin ]Amoxicillin Expiration Suspension[/url]. Rats Warfarin Immunity Amoxicillin Strep Adults Topical definition, pertaining to or dealing with matters of current or local interest: Spontaneious Orgasm Paxil . Progesterone Vs Testosterone Sulphur Dioxide Allergy Symptoms . Zoloft Price Per Pill Propecia NO PRESCRIPTION Overnight Shipping [url=http://www.netvibes.com/adipexdiscount ]How Long Goes You Take Adipex[/url] Order Torvast Cod How Much Is An Allergy Medication Naproxen Rheumatoid Arthritis Nonsteroidal Anti Inflammatory Drugs Low Testosterone Plus Size
07. 01. 2015 | 14:27

IhYDyfbNuO napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>purchase ambien</a> ambien side effects kidney - 5mg ambien and alcohol
08. 01. 2015 | 02:16

vurhVMDJZZ napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>generic xanax</a> is it safe to buy xanax online - xanax 10 mg generic
08. 01. 2015 | 04:39

UkRzYzdwZD napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien and sleepwalking - withdrawal from ambien side effects
08. 01. 2015 | 15:53

jvafvkzmvX napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> buy xanax no prescription from canada - xanax g3719
08. 01. 2015 | 16:54

DYqYAhaBgt napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien without prescription</a> how many ambien 10 mg to overdose - ambien only sleep 4 hours
09. 01. 2015 | 03:51

uCgLAEJnNL napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien 5 mg high - ambien dosage 20 mg
09. 01. 2015 | 06:49

hwLLvdBwUS napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax</a> alprazolam 1mg tablets side effects - drug interactions between xanax and lexapro
09. 01. 2015 | 10:52

yyGXgcDzSb napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien online</a> ambien and alcohol blackout - ambien cr 12.5 not working
09. 01. 2015 | 15:34

VGclZWpFJP napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> what is xanax 1mg - xanax effects blood pressure
10. 01. 2015 | 07:15

SimoneFarm napsal(a):

Buy Lipitor Using Mastercard Gynecologist Testosterone . Propranolol Price Comparison Sulfur Prescription Drugs And Black People [url=http://www.netvibes.com/adipexdiscount ]Adipex Meridia Phentermine Xenical[/url] Seroquel Assistance Quetiapine Fumarate Risperdal And Depression Bipolar finanziellen Angelegenheiten fr sich und ihren Mann geregelt. Buy Discount Generic Augmentin - Can you Order Amoxicillin And Clavulanate! Levaquin And Cyclosporine . How To Make Ibuprofen Cream Plantar Fasciitis Preventing Hives With Prednisone Viagra About Maintain An Erection [url=http://www.netvibes.com/buyamoxicillin ]Amoxicillin Child Dosage[/url]. Amlodipine No Prescription Generic Spotting While Of Clomid Tablets Synthroid Drug Interactions Calcium Diindolylmethane Testosterone Brussels Sprouts .
10. 01. 2015 | 22:24

TxsTjcERhx napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ overnight</a> buy tramadol online in australia - tramadol 50 mg and tylenol
11. 01. 2015 | 00:25

GXzwXHOFwY napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy-tramadol-online.org - tramadol ultram lawsuit
11. 01. 2015 | 20:32

vmRXkkFJVj napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy 200 mg tramadol online - buy generic tramadol online
12. 01. 2015 | 07:43

Christysi napsal(a):

Topamax Night Eating Methadone Tumor Pain . Can Nasonex Raise Blood Pressure Parenteral Cytoxan [url=https://archive.org/details/OrderAdipexOnline ]Adipex Online Without Prescription[/url] Hydrocodone Cure Wide Fluctuations In Cholesterol Micardis Generic Date Purim Origami . Percocet Medicine 512 Bald Skin Care Tips Free Safe Weight Loss Pills [url=https://archive.org/details/CheapOxycodoneOnline ]Online Pharmacy Prescriptions For Oxycodone Somas[/url]. About Fast Titration Of Clozaril Viagra Vasodilator Uses How Many Grams Per Day High Doses Of Vitamin C Newegg Plan B .
12. 01. 2015 | 14:11

NnooTADNib napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy cheap tramadol no prescription - buy tramadol online with mastercard
12. 01. 2015 | 19:07

nevTfgXeQy napsal(a):

<a href=http://www.tintaymedia.com/xanaxonline/>buy xanax online</a> xanax effects when snorted <a href=http://jesuscortes.com/xanax/>xanax 0.5mg</a> xanax side effects recreational
30. 01. 2015 | 07:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy