Archiv článků: leden 2016

31. 01.

Premiér Sobotka neničí sociální demokracii, prezident Zeman ničí českou společnost

Bohumil Sláma Přečteno 4353 krát

Zatímco mezi politickými analytiky a komentátory se množí hlasy, že premiér Bohuslav Sobotka zraje a přibližuje se (byť podle některých příliš pomalu) ke státnictví, prezident Zeman si myslí, jak se včera vyjádřil pro Deník.cz, něco přesně opačného. Nebo si to naopak nemyslí ale uvědomuje si, že Bohuslav Sobotka se mu stává stále silnějším protivníkem, což ho vede ke stále častějším a nehoráznějším výpadům proti němu.

Více »

29. 01.

Modernisté 20. století

Bohumil Sláma Přečteno 2060 krát

Židovské intelektuální myšlení si díky specifické židovské historii dodnes zachovalo a zachovává částečnou svébytnost, kterou lze charakterizovat jistou nevědeckostí, v dobrém i špatném smyslu ovlivňující, zejména však obohacující evropské ‚řecké‘ myšlení. Vedle Marxe je to příznačné pro rakouského psychiatra a psychologa Sigmunda Freuda, jeho žáka Alfreda Adlera a řadu dalších židovských myslitelů, jakými byli sociologové David Riesman a Zykmund Bauman, filosof Karl R. Popper a hlubinní psychologové Erich Fromm a Arthur Janov.

Více »

27. 01.

Euroamerická práva a hodnoty jsou univerzalistické, pane Zemane

Bohumil Sláma Přečteno 3335 krát

Cituji z posledního vystoupení prezidenta Zemana, neboť jde o další jeho výroky hodné pozornosti: „Je zbytečné, abychom diktovali jiným zemím, jak mají žít, abychom jim předváděli svou představu lidských práv jako práv univerzálních, zatímco jsou euro-americká. Jinými slovy, jak říkal soudruh Stalin: Kdo bude svůj smrdutý čenich strkat do naší zahrádky, tak po něm dostane. I Stalin mohl mít někdy pravdu.“

Více »

26. 01.

Hilsneriáda, zelení, Jakl a Rath

Bohumil Sláma Přečteno 2350 krát

Když jsem jako soudní znalec vyšetřoval zločince, byl jsem vždy znovu a znovu překvapen, jak deformované mají vnímání světa a lidí. Nejčastější bylo „lidi jsou …,“ byť ne vždy přímo vyslovené.

Více »

25. 01.

Jak se k Masarykovi zachovali naši politostopadoví intelektuálové a „elity“?

Bohumil Sláma Přečteno 2048 krát

Na otázku uvedenou nadpisem nelze podle mého názoru odpovědět jinak než že různě, avšak že těch, kdo šli skutečně v Masarykových šlépějích byla jen hrstka a že jsou už staří a dál ubývají. Jako příklad mohu uvést sociologa Miloslava Petruska, signatáře Charty 2012, který mi krátce před smrtí napsal, že je už „umasarykován“.

Více »

23. 01.

Jak jsme se po Listopadu zachovali k Masarykovi?

Bohumil Sláma Přečteno 1956 krát

Každý národ má svou mentalitu danou jeho historií, a platí to samozřejmě i pro nás Čechy. Máme řadu kladných i záporných vlastností, z těch kladných například pracovitost, která přežila i dobu komunistického režimu. Ze záporných vlastností lze uvést „typickou českou závistivost“ danou tím, že za rakouského režimu jsme bývali chudí a dalo se to vydržet, jen pokud se někdo „nevyšvihl“.

Více »

22. 01.

Memento Masarycum

Bohumil Sláma Přečteno 1835 krát

Čechu, memento mori a memento Masarycum. Pamatuj na své milované, aby nemuseli lhát jako jsi lhával ty, protože o mrtvých údajně jen dobré. Pamatuj na Masaryka, protože kdyby se ti zjevil, měl by toho na srdci a pověděl by ti toho hodně.

Více »

21. 01.

Masaryk

Bohumil Sláma Přečteno 1801 krát

Koncem 19. století se zdálo, že nejen „bůh je mrtev“, ale že umírá i filosofie. Nelze popřít, že všechny filosofické koncepty vytvořené později, snad vyjma původního uměřeného pragmatismu, měly jen okrajový a časově limitovaný význam. Sama filosofie však svůj význam neztratila, hlavně proto, že musela řešit nově narůstající problém – jak integrovat vznikající další vědní i „nevědní“ obory.

Více »

20. 01.

Modernisté 19. století

Bohumil Sláma Přečteno 1667 krát

Dílo německého básníka, spisovatele, přírodovědce a filosofa Johanna Wolfganga von Goethe (1749-1832) je sice zakotveno ještě v klasicismu a osvícenství, zasahuje však už do romantismu, především románem Utrpení mladého Werthera, kterým Goethe ovlivnil tehdejší mladou generaci a nechtě způsobil vlnu sebevražd.

Více »

17. 01.

Stručná analýza projevu předsedy Petra Fialy na kongresu ODS

Bohumil Sláma Přečteno 3979 krát

Byl to jistě projev hodný předsedy ne nevýznamné politické strany: byl kultivovaný, svěží, „čtený“ z hlavy a byla v něm řada dobrých postřehů. Je třeba si však položit přinejmenším tři otázky: Byl to projev hodný politického vůdce, který říká, že jeho strana chce v budoucnu znovu vládnout - byl to tedy projev státníka? Byl to projev široce vzdělaného a soudného politologa, emeritního rektora Masarykovy univerzity? Byl to projev přiměřeně reagující na současnou situaci České republiky, Evropy a světa?

Více »

15. 01.

Duchovní v armádě: novodobí feldkuráti a politruci

Bohumil Sláma Přečteno 2407 krát

Po Listopadu se do naší armády vrátili duchovní a navázali tak na tradici rakousko-uherských a prvorepublikových kněží neboli feldkurátů. Po roce 1918 jsme sice rakouský teokratismus zavrhli, ale duchovní se v armádě udrželi, jednak z ohledu na převážně věřící Slováky, jednak proto, že psychologů a sociálních pracovníků byl tehdy naprostý nedostatek. Po Únoru byli duchovní vystřídáni pověstnými politruky.

Více »

15. 01.

Osvícenci a liberálové

Bohumil Sláma Přečteno 1602 krát

Filosof, historik, dramatik a spisovatel Francois Marie Voltaire (Arouet, 1694-1778) byl sice „muž světla a jasu“, sám však byl kontroverzní osobností vedoucí neuspořádaný život. Vyznačoval se tvůrčím myšlením a byl břitkým a ironickým stylistou. V době ‚věku rozumu‘ byl označován za „největšího ze všech lidí“. Zavedl pojem filosofie dějin - dějiny chápal jako vývoj kultury a lidského myšlení. Zastával názor, že osvícenství musí být rozvíjeno a prosazováno především panovníky a šlechtou, požadoval však změnu dosavadního politickomocenského uspořádání. Svým deismem (bůh stvořil svět, ale ponechal ho vlastnímu vývoji) zastával kompromisní stanovisko i k bohu. Na křesťanství však útočil nemilosrdně, a podobně i na filosofii: „Filosofie je k ničemu, když filosof neovlivní morálku lidí, s nimiž bydlí v jedné ulici.“

Více »

09. 01.

Dante a náboženští reformátoři Viklef, Hus, Luther, Kalvín a Servet

Bohumil Sláma Přečteno 2089 krát

Iniciátorem renesance se stal jeden z největších básníků všech dob, Ital Dante Alighgieri (1265-1321), a to zejména tím, že se v trojdílném eposu Božská komedie vyznal z náklonnosti k antice a její kultuře. V traktátu O jediné vládě vyjádřil myšlenku, že světská moc má převážit nad církevní a po Platonově vzoru v něm zobrazil ideální monarchii.

Více »

05. 01.

Mohamed

Bohumil Sláma Přečteno 2838 krát

Je pozoruhodné, že náboženských proroků koncem starověku postupně ubývalo. Doba pokročila; poslední významný prorok Mohamed (Muhammad), žijící v šestém až sedmém století po Kristu, se po prvních zjeveních, která pravděpodobně zažil v extatickém stavu, po určitou dobu obával o své duševní zdraví.

Více »

02. 01.

Ježíš

Bohumil Sláma Přečteno 3016 krát

Ježíš, stejně jako ‚řecký Ježíš‘ Sokrates, po sobě nezanechal žádné písemné zprávy. Víme o něm pouze z Evangelií, a proto na něj musíme pohlížet především jako na legendu, resp. původce legend. Byl to nepochybně mimořádně charismatický a na svou dobu moudrý člověk, Sokratovy úrovně však nedosáhl, neboť mu šlo o moc, nebyl tak poučený, neměl jeho sebekritičnost a byl poznamenán mýty židovské víry.

Více »

02. 01.

Jak dnešní katolíci chodí kolem horkých kaší

Bohumil Sláma Přečteno 3548 krát

Představte si katolický svět jako louku, na níž je plno květů. Katoličtí kazatelé je sbírají a rozdávají je. Na té louce je ovšem i palouk, na němž je spousta hrnečků s horkou kaší, a tomu místu se důsledně vyhýbají, raději se tam ani nedívají.

Více »

01. 01.

Aristoteles, epikurejci, stoikové, skeptikové a eklektiktici

Bohumil Sláma Přečteno 2142 krát

Za starořeckého filosofa s nejširším záběrem je považován Aristoteles (384-322). Množství jeho spisů utřídili jeho pokračovatelé na Organon (spisy logické), Fyziku (spisy o nebi, meteorech, anatomii a fyziologii zvířat, o duši, vnímání, paměti, spánku, snech, dechu, životě a smrti apod.), „první filosofii“ neboli nauku o bytí, tj. ontologii (mezi jsoucnem a bytím není nutné rozlišovat), Metafyziku (učení o věcech, které jsou na hranici nebo za hranicí lidského poznání). Další jsou spisy Etika, Politika, Rétorika, Poetika a jiné.

Více »

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy