Boleslav D.: Sovětská okupace byla horší než německá.

23. 07. 2011 | 18:00
Přečteno 19877 krát
Následující článek napsal jistý Boleslav Dolejší. Je to osoba mně blízká, která se před lety párkrát objevila v diskusích pod mými články (někdy též vystupovala pod nickem „Sekyra“). B.D. mě teď požádal o zveřejnění následujícího textu, což rád činím - a to i přesto, že tak výrazný vliv jako na něj, na mě diskuse pod mým předchozím článkem zatím ještě neměla.
Nicméně v principu jsem rád, když četba mých článků a hlavně diskusí pod nimi je nejen v souladu se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu, ale dokáže i zásadně změnit názory vnímavých čtenářů.

A teď už Boleslav:

Pod nedávným článkem V.Hořejšího o růžovém tanku se rozvinula intenzivní diskuse, která mě přinutila k zamyšlení a zásadnímu přehodnocení názorů. Někteří z účastníků této diskuse nás totiž poučili o tom, že vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem bylo ve skutečnosti pro náš národ, a lidstvo vůbec, tragédií – Stalin (ale i Brežněv a Gorbačov) byl totiž daleko horší než Hitler, komunisté mnohem horší než nacisté.

Ve světle těchto okolností je třeba zamyslet se i nad tím, co se vlastně dělo v oněch chmurných 21 letech po okupaci Českosovenska v srpnu 1968. V onom roce mi bylo (podobně jako autorovi článku o růžovém tanku) 18 let, v letech následujících jsem prožíval mládí se všemi jeho radostmi a je tedy jasné, že jsem měl tendenci vidět skutečnost lepší, než ve skutečnosti byla. Jsem tedy vděčen za poučení diskutéry, z nichž někteří se narodili až o 20 let později a jsou tudíž mnohem objektivnější, protože nejsou zatíženi zavádějícími osobními zkušenostmi.

Řekněme si tedy upřímně a bez přikrášlování, jaký byl život v těch hrozných letech 1968-1989.

Vše je již vlastně řečeno oním slovem „okupace“. Statisíce sovětských okupantů (= rusáků) zde zavedly obvyklý okupační režim – hlavním úředním jazykem byla ruština (i když čeština byla přece jen na úřadech tolerována), všechny nápisy na veřejných budovách byly dvojjazyčné, po ulicích chodily hlídky okupačních vojáků s ostře nabitými samopaly kdykoli připravenými k použití.
Zvůle okupantů byla pověstná - v nejednom případě stačil jen křivý pohled, a provinilec i s celou rodinou putoval do sibiřského gulagu.
Obzvláště drakonicky byl trestán poslech zahraničního rozhlasu (Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Deutsche Welle) či vyprávění politických vtipů.

Na centrální a krajské úrovni byly zřízeny sovětské okupační orgány, jimž byly podřízeny československé orgány státní správy a které měly poslední slovo ve všech důležitých, a často i méně důležitých záležitostech. V každém městě i vesnici byl sice relativně malý, ale zásadně důležitý úřad okupační správy.

Nejobávanější byla ovšem v oněch „normalizačních“ letech všemocná okupační tajná policie NKVD, která měla své hlavní sídlo v pražském Petschkově paláci, jehož mučírnami prošly tisíce statečných odbojářů, ale i zcela nevinných občanů, proti nimž byla vznesena vykonstruovaná obvinění. Zvláště oblíbenou mučící technikou bylo tzv. „vodní prknování“ spočívající v jakémsi simulovaném topení – něco dnes v civilizovaném světě naprosto nepředstavitelného.
Jednou z obětí byl jistý doktor Partek, kterému se podařilo ze studijního pobytu ve Velké Británii propašovat do ČSSR kmen E. coli způsobující krvavý průjem s vysokou úmrtností. Ten hodlal vysadit do většího počtu vodáren a tím zasadit těžkou ránu okupačnímu režimu a všem skutečným i potenciálním kolaborantům. Je dobře, že tento hrdina 3. odboje dostane letos za tento čin státní vyznamenání.

Drtivá byla snaha okupantů o postupné poruštění, vykořenění naší národní kultury a její podrobení cílům třídního boje a velkoruského imperialismu. To se projevovalo např. tím, že z rozhlasu neustále zněly častušky, písně alexandrovců či v lepším případě skladby Čajkovského, Rimského či Korsakova. Pod vlivem okupantů byly vyráběny zideologizované a tendenční večerníčky (např. Rumcajs, Krakonoš), jejichž cílem bylo vštípit našim dětem nenávist ke šlechtě, Němcům a majetnějším spoluobčanům. Českoslovenští občané byli nuceni povinně kupovat ideologicky prověřené knihy a propagandistické brožurky sovětských autorů, které vycházely vždy ve čtvrtek ráno a občané na ně museli, nezřídka v hustém dešti, před knihkupectvími pod dohledem okupantů stát dlouhé fronty.

Zatímco ruština byla povinná již od mateřské školky, angličtinu či francouzštinu se naše děti tehdy mohly učit jen se značným rizikem ilegálně. Němčina byla tolerována vzhledem k existenci NDR, podporována byla do jisté míry i španělština, coby jazyk kubánských barbudos. Větší překážky nebyly kladeny ani výuce mongolštiny a vietnamštiny.

Součástí snah o likvidaci našeho národa bylo i okupanty systematicky organizované intenzivní přistěhovalectví velkého počtu Rusů, Ukrajinců, Kazachů, Jakutů a dalších národů SSSR, kteří mnohonásobně početně převýšili Čechy, Slováky a Romy odvlečené do gulagu. Některá města (např. Karlovy Vary) se tak stala téměř čistě ruskojazyčnými.

Obávané byly nucené odvody do armády, a zvláště odesílání tisíců našich chlapců do dalekých zemích, v nichž SSSR vedl své přemnohé dobyvačné války.

Okupace přinesla i devastaci naší ekonomiky, jejíž důsledky se projevují až do dneška. Československé podniky se octly v sovětském područí, v jejich vedení měli rozhodující slovo představitelé okupantů, výrobky byly z více než 86,37 % odváženy za nevýhodných platebních podmínek odváženy do SSSR.
Právě tak putovala na východ podstatná část kvalitní československé zemědělské produkce. Z kvalitní hanácké mouky se dlouhá léta pekly pirohy pro moskevské politbyro

Jak úlevné bylo, když po těžce vybojovaném vítězství VLSR (viz např. pověstný masakr na Národní třídě) okupace skončila, otevřely se brány věznic a z nich vyšly desetitisíce politických vězňů a když se začaly navracet i zástupy vězňů s podlomeným zdravím ze sibiřských lágrů!

S odstupem je tedy třeba skutečně uznat, že natření tanku na růžovo a jeho vylepšení vztyčeným prostředníčkem bylo jen minimální a zcela oprávněnou reakcí na vše, co jsme v oněch okupačních jednadvaceti letech museli vytrpět.

Doufám, že se naše mladá generace bude o této nejtemnější kapitole našich dějin učit čím dále tím více ve stejně pravdivém duchu, v jakém je napsán tento článek.

Boleslav Dolejší

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

dalimír napsal(a):

Profesore navštivte co nejdříve docenta Chocholouška ,možná se s vámi ještě něco dá dělat !!! Dl.
23. 07. 2011 | 18:16

vasja napsal(a):

To už ani neni vtipný.
23. 07. 2011 | 18:17

Radkin Honzák napsal(a):

Malá historická připomínka.
Mikuláš Dačický z Heslova ve filmu Cech panen kutnohorských pronesl v restauraci IV. cenové skupiny na adresu jednoho z konšelů větu, kterou bych zde rád ocitoval: Pařez zůstane pařezem a vůl zůstane volem.
23. 07. 2011 | 18:19

skeptický napsal(a):

Tak mne napadá,nejste náhodou taky osoba blízká s panem Hochmannem vulgo Ivanem Hrozným?
Humor je někdy pracná věc.
K té nobelovce Vám dám nápovědu : nelze ze dvou věcí udělat jednu bez pomoci třetí.
23. 07. 2011 | 18:19

Buvol napsal(a):

To "D" u toho Boleslava asi znamená debil ....
23. 07. 2011 | 18:22

Midori napsal(a):

Pane Hořejší,

to jste tu neměl dávat, Dolejšímu jste neměl podlehnout.
Dávám vám křesťanské Sbohem.
Jakub Midori
23. 07. 2011 | 18:24

xyzy napsal(a):

Ruština byla sice povinná, od mateřské školky nikoliv. Ostatní cizí jazyky se legálně vyčovaly dál, ale až na středním stupni výuky. Moje známá vyučovala na SVVŠ v letech 1960-65 angličtinu jako naprosto regulérní volitelný předmět. V té době na témže gymnásiu probíhala i výuka francouzštiny.

Boleslav Dolejší napsal:
"Zatímco ruština byla povinná již od mateřské školky, angličtinu či francouzštinu se naše děti tehdy mohly učit jen se značným rizikem ilegálně."
23. 07. 2011 | 18:25

Buvol napsal(a):

Debil jsem spíš já .. teď jsem si přečetl ten článek, který sarkasticky poukazuje na něco jiného .. pardon ..
23. 07. 2011 | 18:28

vlk napsal(a):

Obracet s e na někoho jako vasja nemá celkem žádný smysl.
Tihle prostě mají jasno.

Já to zkusím s panem Dr. Honzákem, tedy pokud si jej dobře překládám, co asi chtěl říci.
pane doktore, vaš e poznámka by měla svoji platnost za předpokladu, že byste byl schopen doložit několik zásadních skutečností. Například:

1- Bolševik připravoval konečné řešení české otázky ve smyslu alespoň přibližně podobnému známému plánu Reinhardta Heydricha
2- došlo k vypálení obcí podle vzru Ležáků a Lidic a postřílení všech občanů.
3- Rusové svou agresí z roku 1968 jen opakovali stovky svých předchozích vpádů na naše území a to od příchodu českých kmenů do české kotliny.

nejsem ani omylem zastánce bolševika. Nijak nezlehčuji a neomlouvám způsob jakým provedl převrat v zemi a teror , který tu provozoval nejméně do roku 1957. O normalizaci nemá s mysl se bavit. Tu si pamatujeme všichni. Nicméně těch , kteří zde hlásají teorii , že Rus byl horší než německý nacismus by se tady našlo překvapivě dost.
V podstatě historické počty vycházejí docela jednoduše. Nezzanamenal jsme na žádné diskusi Aktuálně, co jsem jich tad y absolvoval a že t jsou už nejspíše tisícovky jediný trvdý protiněmecký útok. Zaznamenal jsem ale monoh nájezdů na Rusáky. Ačkoli historie hovoří naprosto jasně. německých nájezdů , včetně těch vyhlazovacího charakteru zažily české země v historii nepočítaně. Včetně poslední nacistické okupace.
Ruský nájezd byl v celých 1500 letých dějinách jeden jediný.
A i ten předcházela velká osvobozovací operace týchž Rusů. Kteří kdyby nebyli vyhráli válku, tak tady dnes nikdo z nás nejspíš nebyl. Nebo byl a střežil se napsat , že je původem Čech.
A už vůbe c nikdo nepracuje s jasným předpokladem, že kdyby nebyli totálně selhaly západní d emorkacie a naši smluvní spojenci, v době kd y byla republika ohrožena Hitlerem, nebyl by bolševik nikdy do střední Evropy přišel.
Pro mne naprosto nepochpitelná histrická paměťová mlha.
23. 07. 2011 | 18:37

Tunel napsal(a):

:o)
23. 07. 2011 | 18:39

Bill napsal(a):

Docela chapu, kam tim autor miri, presto na mem nazoru, ze mezi komunismem a nacismem jsou jen nepodstatny rozdily, se tim nic nezmeni. Vim, ze jsme meli "stesti" a nejhorsi silenstvi komunismu se o nas jen otrelo, pak Stalin zemrel. Vim, ze bylo "stesti", ze jsme byli naprosto zavisli na Rudem bratru a tak u nas nemohl neomezene vladnout silenec typu Mao nebo Polpot, kteri chteli byt revolucnejsi nez SSSR s vysledky, jaky meli. Vim, ze u nas byla RUda armada vnimana jako osvoboditelka a SSSR jako garant nasi svobody a tak jsme ten socialismus zacali budovat snad i s nadsenim, rozhodne jsme se tomu branili mene nez jinde. Staci mi ale podivat se do zemi jako Polsko, Litva nebo Ukrajina, aby mi bylo jasny, ze jsem meli jen "stesti". Mohlo to byt mnohem, mnohem horsi.
23. 07. 2011 | 18:44

Drzá zrzka napsal(a):

To, co tu při okupaci předváděli Němci, převáděli i jinde v Evropě. To, co tu předvedl Rus, se týkalo jen nás.
23. 07. 2011 | 18:51

Radkin Honzák napsal(a):

Ad vlk:
Moje poznámka má absolutní platnost a nevím, jak chcete vyvrátit, že pařez zůstane pařezem a vůl zůstane volem.
23. 07. 2011 | 18:52

Pepa Řepa napsal(a):

Inu, někdo maluje na růžovo tank, jiný bolševický režim.

Boleslavu D budiž odpuštěno. Nepochází z biligvního prostředí a do těláku nechodil.
Snadná kořist pro Alzheimera, komentovat to nemá cenu.
Tak, tak.
Z pařezu sekvoj nevyroste a z vola bejka neudělá ani AV, tak daleko věda nepokročila.
I když.......
23. 07. 2011 | 19:01

dalimír napsal(a):

Pánové proč se v té minulosti stále patlat ! Rusové když už překročili naše hranice tak to bylo vždy na pozvání těch mašich politických dementů ! V žádném případě bych je nesrovnával s barbarskými němci ! Ti nám v budoucnu ještě zatopí,na sudety oni nezapomenou nikdy to si pište ! Nemám rád páně profesorovo sarkastické myšlení , nebo chce záměrně mást lidi ? Aby více přemýšleli o pravdě ?? Dl
23. 07. 2011 | 19:02

Faj napsal(a):

Nic z toho není pravda,opravdu je to pro Chocholouška.
23. 07. 2011 | 19:10

Medikolog napsal(a):

Teda pánové (Václav Hořejší a Boleslav Dolejší)... to je na NOBELOVU CENU MÍRU... Poslali jste kopie panu senátorovi a exsoudruhovi Štětinovi a premieru Nečasovi? Vždyť je to pádný důkaz k rozpuštění všeho co se jenom kdy otřelo o národní frontu:-).
23. 07. 2011 | 19:13

Becky napsal(a):

Václav Hořejší:

Boleslav D. = “rádoby” sarkastický Boleslav Dementní?
23. 07. 2011 | 19:17

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

okupace je odjakživa okupace, jak s pařezem :)

Ta nacistická byla samozřejmě horší, komunistická byla zase delší a v jiné době.

Otázkou je, jak by vypadala ruská okupace Československa mezi roky 1918 - 1938. Mohly by o tom vyprávět Čečensko, Ukrajina a jiné státy které to "potkalo". To s tím ovšem nesouvisí. Ale takové Finsko se ubránilo :ú
23. 07. 2011 | 19:17

Johanna napsal(a):

No, profesore, nepotěšil jste mě ...
Ani já Vás nepotěším ...
Srovnávat dvě okupace, to je vážně šílené!
Budu alespoň vtipkovat - laskavý čtenář promine - abych se nesesypala...
Cimrman (inspektor ve Vraždě v salónním coupé) se chlubí, že se nikdy při jeho cestě vlakem nestalo, aby k nějaké - alespoň menší - vraždě nedošlo ...
Srovnávat dvě okupace ...
Promiňte, je jako srovnávat, který masakr - zda ten včerejší, či 11.9.2001 - byl "horší" ...
Oba byly NEJHORŠÍ ...
I kdyby nakrásně při obou masakrech nikdo (čistě teoreticky) nezemřel, totálně zničené duše už po zbytek života nikdo nevyléčí ...

21.8.1968 byla okupace NEJEN sovětská, ale i německá.
Normálně porušení Postupimské dohody.

Můžete mi závěrem zodpovědět jednoduchou otázku?
Kdo je v Čechách "korupčnější", pravice nebo levice?
23. 07. 2011 | 19:18

duše plná stepní radosti napsal(a):

Pane autore!
Zapoměl jste dodat,že komančové záměrně nechali vystudovat i houf hlupáků,
převážně z protekčních ,či zaprodaných rodin.Ani bych se nedivil,byl-li by to i Váš případ!
23. 07. 2011 | 19:19

zemedelec napsal(a):

Pane Hořejší.
Jde to s Váma nějak s kopečka,takhle se snížiť.
Kdo o tom něco ví a prožil tuto dobu,bohužel je tam víc pravdy než sarkasmu.
Takže souhlasím s nickem Bill.
23. 07. 2011 | 19:20

Marcela napsal(a):

Pane Honzák,obecně platí to o pařezu a volovi a dá se použít na leckoho,ale to nic nemění na tom,že Vlk má ve svém příspěvku naprostou pravdu,kdo tady žil,žije a nemá klapky jakéhokoliv druhu na očích to musí vědět.
23. 07. 2011 | 19:23

kozoroh napsal(a):

Po přečtení se mi chtělo zvolat: "Není zde lékař?"
Objevil se ten nejkvalifikovanější, Radkin Honzák, se svou lapidárně podanou diagnózou.
A přesto se najde diplomovaný skot, který nic nepochopí, co vlku?
23. 07. 2011 | 19:26

voroshilov napsal(a):

Rimskeho čí Korsakova...Tak voni byli dva?
Petr Havelka:
"Cecensko,Ukrajina a jine staty ktere to potkalo"-dekuji,za poznani ze Ukrajina a Cecensko byli kdysi samostatne staty!
23. 07. 2011 | 19:26

Pepa Řepa napsal(a):

Havelko
vy neznáte tu O mluvícím pařezu?
:--)
Inu pro Boleslava D. to okupace nebyla ale, bratrská pomoc.
Každej sme nějakej, senilita je mocná čarodějka, zapomenete nejen na okupaci, ale i to, že se jmenujete Wěnceslaus a v tu ránu je z Vás Boleslav.

Boleslav, Boleslav, překrásné město zpívali večer chovanci....
23. 07. 2011 | 19:27

Tenco napsal(a):

"..Jednou z obětí byl jistý doktor Partek, kterému se podařilo ze studijního pobytu ve Velké Británii propašovat do ČSSR kmen E. coli způsobující krvavý průjem s vysokou úmrtností. Ten hodlal vysadit do většího počtu vodáren a tím zasadit těžkou ránu okupačnímu režimu a všem skutečným i potenciálním kolaborantům. Je dobře, že tento hrdina 3. odboje dostane letos za tento čin státní vyznamenání..."

Todle už je kategorie magorů podobná tomu, co zavraždil ty mladé lidi v Norsku.
Jestli je to ale fakt pravda, tak by měli do blázince zavřít i toho, kdo ho navrhl na vyznamenání a kdo to vyznamenání provede.

Technická poznámka : Vpád vojsk Varšavské smlouvy byl zločinný a velká část naší rodiny jej odnesla - ne sice deportací do Gulagu, ale socioekonomickou perzekucí.
23. 07. 2011 | 19:33

Divobyj napsal(a):

Radkin Honzák napsal-Mikuláš Dačický z Heslova .....pronesl v restauraci IV.cenové skupiny......
Pane doktore,ve středověku opravdu NEBYLY restaurace rozděleny na čtyři cenové skupiny. Takovou blbost bych snad nedokázal napsat ani já...
23. 07. 2011 | 19:34

Tenco napsal(a):

...jo , takže ironie (cynismus, sarkasmus...)...
Ne moc povedená.
(Partek...Bartek....)

No co, sedl jsem na lep. Nebylo by to poprvé...a nebude to jistě naposledy...
23. 07. 2011 | 19:36

Divobyj napsal(a):

Václav Hořejší
Klidně se přiznám,že textu,který jste zde předložil ABSOLUTNĚ NEROZUMÍM.Některé pasáže působí jako satira,jiné se blíží zkutečnosti.Opravdu nechápu,co tím autor chtěl říci.
23. 07. 2011 | 19:39

Piotka napsal(a):

Skvělý sarkastický článek, ale podle některých komentářů výše se zsá, že smysl pro sarkasmus v českých zemích vymírá.
23. 07. 2011 | 19:41

Pepa Řepa napsal(a):

Havelka
Děda chodil na pařezy do lesa a topil s nimi.
To sem asi nepatří, ale i pařez je užitečnej. Jeden se ohřeje.
Co s ním jinýho. Otesánka nevyřežete, je to tvrdý jako šutr.

Abych nezapomněl, pane Hořejší:
jééééééé to je krásný článek, zase jste trefil do černého, zase jste udeřil řebíčka na hlavičku.
Jako vždycky.
23. 07. 2011 | 19:42

den napsal(a):

Vorošilov.
Nebyly?
Ani jako součást soustátí či jiného útvaru?
Ne že by setam měli lépe.
23. 07. 2011 | 19:45

voroshilov napsal(a):

den:
Ano,jste nikdy neslysel o Velke Cecenske risi nebo o Ukrajinskem cisarstvi?
23. 07. 2011 | 19:48

tata napsal(a):

pane PEPA ŘEPA
ABYCH PRAVDU ŘEKL,ONO NENÍ NIC STEJNE ANI TEN PAŘEZ,Zkuste vykopat pařez třeba 300 leteho stromu,a 10 leteho,myslym že vaš sarkasmus jde opravdu jen vtom kde prostě nikdy nebudete aspon trochu v nadhledu co jinak ho mate.ano okupace bude vždy okupace.

ale vždy tam bude rozdil jako leta paně 1948/1953......a třeba leta paně 1970.........tak srovnavat okupaci němcu a rusu je velice značny kdo to nevidí tak ma opravdu ty klapky,což ani v nejmenším neobhajuje okupaci.......vždy to je čin ktery se rozhodně neda omluvit ale rozlišovat to rozhodně.
23. 07. 2011 | 19:49

Drzá zrzka napsal(a):

Ruská okupace byla horší. Rok po vpádu už proti sobě stáli vlastní lidi. Společnost se rozdělila. To jí zůstalo dodnes.
Pro někoho růžový tank a kamarádova spoluráce s Stb nestravitelná sousta, pro jiného dvě epizody, kterak se minulý režim podepsal na smýšlení lidí.
23. 07. 2011 | 19:49

Marcus Agrippa napsal(a):

Vpád vojsk Var.smlouvy v roce 1968 samozřejmě byla okupuace se vším všudy. Jenže velká část Čechů to tak v žádném případě nevnímala - buďme realisti. Navíc Rusové nejspíš neměli vůbec tušení, co se u nás děje a informace jistě z velké části získávali od Čechů, kteří se pak angažovali v normalizačních čistkách - umravnění reformních komunistů. Tak jak jsou dnes Češi v zajetí ekonomických ideologií, tak byli po roce 1945 v zajetí politických ideologií a málokdo byl tak nějak mezi a snažil se pochopit co se vlastně děje - tak jako dnes. Každopádně srovnávat srpen 1968 s řáděním nacistů během válečných let je naprosto absurdní. Jinak blog samotný je satira hodná min.přečtení.
23. 07. 2011 | 19:49

Alarien napsal(a):

Pane profesore,
naprosto skvělý text! Obávám se však, že ho ti, kterým je určen, nepochopí, ať už je oslovíte jako Václav či Boleslav, Hořejší nebo Dolejší. V horším případě se tím ve svých předsudcích nenechají zmmst (viz reakce Billa). Pan Radkin Honzák má totiž spolu s Dačickým naprostou pravdu: pařez vskutku zůstane pařezem a vůl volem.
Na obranu pana Radkina Honzáka musím navíc připomenout následnou repliku onoho věčně žíznivého františkána v podání Jaroslava Vojty: My nevíme, koho pan Mikuláš myslel tím pařezem a koho tím volem.
23. 07. 2011 | 19:51

Karel Matoušek napsal(a):

Hořejší, Dolejší - misionáři zaujímají své standardní (pane Bendo!) pozice. Další titulek - hrůza, šok - z arsenálu exhibujícího genetika. Jinak by stálo za to (já to ale dělat nebudu) přečíst komentáře pod Růžovým tankem a zjistit, kolik lidí tam skutečně tvrdí, že sovětská okupace byla horší než ta hitlerovská, a do jaké míry se jedná pouze o další pokus pana Hořejšího provokovat a upoutat na svou personu pozornost notorických 'klikařů'. Vsadil bych se, že tam tuto pitomost napsalo jen pár cvoků, zcela zanedbatelných v počtu všech diskutujících. Ale The Show Must Go On, že ano?
23. 07. 2011 | 19:52

Karel Matoušek napsal(a):

Drzá zuzka byla jednou z nich, zjevně. Tak ještě dva tři.
23. 07. 2011 | 19:55

stále rebel napsal(a):

Nebudu se pouštět do této debaty a nabídnu trochu osvěty

Komunistická strana Spojených států amerických
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_USA#cite_note-0
23. 07. 2011 | 19:58

Petr Havelka napsal(a):

Papa Řepa

můj děda taky chodil na pařezy, vždycky navrtal dírku, nacpal a odstřelil. Člověk se nemá dřít, když existuje technický pokrok. A po válce se všude u trati válel vojenský matroš. Babička plastickou trhavinu používala místo PePa :)

To pradědeček, ten byl ruský legionář a domů se vrátil přes Vladivostok. Rusy nemiloval a když přišli Němci oběsil se na půdě. Tohle pro změnu píšu vážně, je to bohužel do puntíku pravda.

Jo a dnes dávají na ČT2 nějaký argentinský film.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10128707968-historie-jednoho-uteku/

Ty soboty na "dvojce" bývají celkem dobré.
23. 07. 2011 | 19:59

Petr Havelka napsal(a):

Pepa Řepa samozřejmě :)
23. 07. 2011 | 20:02

dennis napsal(a):

To, v cem se tu patlame, neni otazka krutosti minuleho rezimu, eventualne ruske invaze, my se tady patlame v hnusne predvolebni kampani.

Nemuze-li se dnesni vlada ohanet svymi uspechy, probouzi spravedlivy hnev "poctivych obcanu" proti "skutecnemu" nepriteli a vlastne proti pricine dnesni obcanske nespokojenosti. Ocekavam, ze ruzne citace tohoto satiristickeho dilka budou zcela vazne vyuzivany dale v agitacnich a propagacnich materialech jako "doklad tech hruz", proti kterym nase vlada statecne bojuje. A jeji predstavitele si zaslouzi byt znovu zvoleni. Treti odboj by mel taky prilozit ruku k dilu! Statecnemu boji s vetrnymi mlyny se anglicky v nasem pripade rika "to kick dead horse". Volne prelozeno: kopat do zdechle kobyly. To je a takovou ma uroven akce s ruzovym tankem za dustojne asistence ministru zahranici a narodni sebeobrany. Nejsmutnejsi na tom je, ze se to zcasti ujme...
23. 07. 2011 | 20:05

hoven napsal(a):

samozřejmě není možný srovnávat okupaci v roce 1939 a 1968. né proto, že by snad komunisti byli menší zločinci než necisti, ale zejmena proto, že ty dvě události dělilo 30 let a naprosto jiná politická situace ve světě. co je ale možné docela dobře srovnávat je například napadanení polska v září 1939 německem a sovětským svazem. zločiny, kterých se v polsku dopouštěli jak nacisté tak komunisté jsou naprosto srovnatelné.
23. 07. 2011 | 20:06

largo napsal(a):

Pane blogere,pochopte,že ta vazba na SSSR tu nevznikla ani náhodou: Zatímco Rusové zde položili při našem osvobození 140 tisíc životů ,my jsme Němcům vlatně po Mnichově proti nim dali víc tanků,letadel a děl než měli sami Němci do roku 1938 (tvrzení gen.L.Svobody).K našemu dobru přičtěme 5000 Volyňských Čechů v karpatsko-dukelské operace,tisíce našicH a slovenských partyzánů a sympatizantů s nimi, oběti Heydrichiády+čeští Gabčíkovi parašutisté,oběti květnového povstání 1948,oběti z řad dobrovolníků na západní frontě,oběti čs.letců v Anglii.Počtem jistě SSSR vede.Ale sami Češi-komunisté se vedení Gottwaldem od roku 1929 hlásili k Stalinské bolševizaci.Sám jediný legální president Beneš uzavřel 1943 v SSSR smlouvu o pomoci a spolupráci.Prosovětského K.Gottwalda zvolilo 40 % voličů v legálních poválečných volbách.
Jistě,z hlediska psychologie zde potají žilo právě tolik Čechů,kteří na fašisty rádi vzpomínali kolik bylo Němci zde nezákonně popravených.Bohužel tohle nalezlo nmísty i do tehdejší KSČ,protože to byli věční oportunisté a působili škody v procesech padesátých let.Jak by jste to Vy odfiltroval? Kde by jste sháněl to co Němci s sebou na útěku odvezli nebo zničili.Leckterý kolaborant se měl lépe než odbojář.Na to reagovali Mašínové za Němci popraveného otce a mstili se krutě.
Pokud má zde tendenci opět vyrůstat nádor fašismu,podobně jako v třicátých letech 20.st. z potíží kapitalismu s demokracií,je třeba ho vyříznout včas a přesně,bez živého masa.Sami posuďte kdo zde dnes latentně ten nádor tvoří,kdo splňuje signigfikantní znaky fašismu dobře známe i kolaborantů vůči Německu.¨PRVNÍ KRITÉRIUM JSOU slova nositele Nobelovy ceny za fyziku,francouzského současníka fašistů v okupované Francii,komunisty po němž nese ve Francii dnes jméno významný fyzikální ústav-pracoviště ,Paula Langevina,osobního přítele manželů Curieových,s celou rodinou odbojáře s oběťmi na životech:
"Fašisté jsou lidé bez rozumu".
23. 07. 2011 | 20:22

Marcus Agrippa napsal(a):

hoven:
dopady byly určitě stejné, ale popohánělo je něco úplně jiného. Nacisty zneužitou eugenikou poháněný rasismus - Sověty taktika a vyřizování"účtů". Hypoteticky - v roce 1969 by bez"interventů"pokračoval Dubček dál - dopadlo by to stejně zpackanou ekonomickou transformací, jako v roce 1989?! Respektive pořád mě napadá otázka - jak celý vývoj během Pražského jara viděli sami Češi?! Husák byl přímý účastník nacistického válečného teroru a myšlenka nějakého narovnávání vztahů s Němci ( ostatně v té době se ještě naprosto svobodně pohybovali Mengele, Eichmann, Pavelič atd.) pro něj byla naprosto nepředstavitelná - možná to tak vidělo víc Čechů. Dokonce jsem slyšel názor, že hrozila občanská válka.
23. 07. 2011 | 20:24

Frante napsal(a):

Asi 5% Američanů nevěří na přistání člověka na Měsíci, přiklání se k verzi že to bylo nafilmováno v Hollywoodu. V NASA se prý zabývali otázkou jestli tuto konspiraci vyvracet nebo takový nesmysl prostě ignorovat. Zvítězila druhá možnost. Myslím si že stejný přístup by byl na místě v této otázce. Pokud je někdo tak nesoudný, stejně nebude schopen zvážit sílu argumentů ...

Johanna
Pravice , nebo levice - je třeba si definovat nějaká kritéria jak to poměřovat. Např. rozkradenou částku v korunách za rok na jeden mandát ve sněmovně - sledováno od revoluce. Nebo jak velikou špatnost je průměrný člen strany za kolik udělat? ... atp. a pak najít způsob jak to testovat. V testu "milion za loterijní zákon" dopadli nejhůře komunisti (Jiří Dolejš). Ale jeden takový test nic neznamená, osobně bych tipoval že je to +- stejné.
23. 07. 2011 | 20:24

Mud.. napsal(a):

Za půl století zdejší diskuteři budou řešit podobný rébus. Byl šílený Anders Behring předem psychiatrií odhalitelný nebo ho psychiatři mohou až postanalyzovat? Ono je vše minutu po strašně dlouhou historií. Jen magor může po více jak šedesáti rocích řešit kdo byl horší! Vědec Par Excellence vždy řeší budoucnost. Guma vědec plká o minulosti. Není možné, aby i Česko nemělo nějakého budoucího šílence. Předejděme k tomu tím, že každého obyvatele co nejdůkladněji proklepněme. Dejme kamery na kažké místo, dejme každému do mozku čidlo, každého s přečnívajícím majetkem oberme do jednotné linie, zkrátka strany nahraďme moudrými, čestnými, spravedlivými vůdci!
23. 07. 2011 | 20:24

Ibane napsal(a):

Aniž bych chtěl vstupovat do jakéhokoli rozhovoru s Dolejším. Ano, Rusové k nám byli podstatně tolerantnější než Němci.
Potřebovali, abychom jako užiteční idioti věřili na bláboly o socializmu a komunizmu.
Dvacet let jsme Krušné hory směli držet proti Bundeswehru sami. Ruští stratégové by tudy nikdy útok na západ nevedli (tuto roličku rádi přenechali nám, kteří bychom na tom jako správní užiteční hlupáci skončili - Endlösung, jen trochu jinak) a když u nás potřebovali být kvůli raketám, nechali pár takjakotak vyhořelých agentů svých tajných služeb zinscenovat komedii, které někteří pitomci dodnes pietně říkají Pražské jaro.
Z druhé strany Atlantiku zinscenovali v té době něco podobného v Paříži. Navzájem si do kaše nefoukali.
Co se slavného příjezdu RA do Prahy týče, stačí připomenout známé historky s demarkační linií a pomocí Pražskému povstání. Patton tu mohl být v neděli 7. večer, Němci by mu nekladli odpor.
Osud hlavních aktérů Pražského povstání také plně napovídá nezištné a idealistické sovětské pomoci.
Co Rusové dobyli, to si i nechali.
Srovnávat německý a ruský imperializmus jde těžko. Němci měli příliš vysokou hustotu obyvatelstva, obtížný přístup k trhům, jejich blahobyt nebo bída závisely na příliš mnoho faktorech, z kterých mnoho zlovolně ovládala Británie a do nichž přilévala jed degenerovaná Francie. Ruská říše sahala přes deset časových pásem. Československo v ní bylo jedním malinkým kamínkem mozaiky, s kterým se dalo zacházet s nadhledem.
Oba imperializmy ale měly společné rysy. Policejní stát (nic nového, včera jsem byl na Tosce, kde Georgij Gagnidze s pravým kavkazským gustem předvádí Scarpiu jako zlého démona, plně v duchu Gagnidzeho slavných krajanů), právo jako nástroj mučení, totální informační zglajchšaltovanost.
Tu válku, o které stále někteří prsním hlasem a se slzou v oku recitují ptákoviny, jsme my v žádném případě nechtěli, nemohli potřebovat a nebyla to naše válka. Stalin s ní najisto počítal a kdyby ho Hitler (dokud mu karty s britskou pomocí šly, byl geniální hráč) o pár dní nepředběhl, začal by ji sám.
Není nad čím být dojat. Válka je vždycky svinstvo, ať ji vede kdokoli z jakýchkoli důvodů.
Veškeré řeči o válce vedou živí na účet mrtvých, pro sebeuspokojení nebo prospěch.
23. 07. 2011 | 20:24

Jemnický napsal(a):

BVDH
Aplikací operátoru opositní komplementarity a následnou integrací od dolejší do hořejší meze získáme absolutní hodnotu historického prozření Boleslava Václava Dolejšího-Hořejšího.
Ano, nástup milovaných soudruhů k moci v památném roce 48, ukázka evropského humanismu. Příjezd legendárních vojsk v poetickém pozdním létě 68, toť skutečné vyvrcholení bratrské lásky, toť éra rozkvětu kultury, vědy a umění. Zejména vědy, kdy naši vědci mohli státně a bezpečně cestovat na university zahnívajícího západu, chráněného ostnatým drátem před svěžím vánkem reálného socialismu. Kam se v té době hrabal FedEx nebo UPS na naše zásilkové služby jako např. StB, která nabízela lukrativní smlouvy vědcům na bezplatné doručování balíků se vzorky upadající buržoazní vědy, zejména genetiky, kterou tak nekompromisně potřel akademik Lysenko. Taková nabídka státní bezpečné pošty se nedala odmítnout. A vzpomeňme, Boleslave, toho rozkvětu žurnalistiky za J. Kojzara, kam se hrabe Neruda a Havlíček. Jak říkáš, Boleslave, šťastná doba nevinnosti.
Ať žije a na věčné časy. Někdy jinak.

Se sokolským pozdravem,
Nazdar!!!

Jemnický
23. 07. 2011 | 20:32

hoven napsal(a):

marcud agripa,
tak pražský jaro mohlo bud skončit demokracií nebo invazí. žádná třetí cesta neexistuje. komunisti se u moci drží budto terorem a nebo o tu moc přijdou. tehda měla komunistická strana ohromnou podporu,protože si lidi přáli změnu, ale velice brzo by o tu podporu přišla, stejně jako například OF po sametový revoluci. to samozřejmě bolševici dobře věděli. hlavně ti v kremlu. u nás si to moc dobře uvědomovalo tvrdý jádro komunistů, ale ani ti refromní vlastně vubec netušili kam ta společnost kráčí. začínalo se jim to vymykat z rukou.
23. 07. 2011 | 20:34

largo napsal(a):

opravuji výše na "povstání 1945"
23. 07. 2011 | 20:35

Marcus Agrippa napsal(a):

largo:
máte jistě pravdu. Stačí co v současnosti předvedl v Norsku naboženský fanatik a nejspíš neonacista Anders Behring Breivik. Jemu podobné názory předvádí i někteří"diskutující"na těchto blozích. A upřímně mě děsí, že i české média a politici s morbidním"humorem"používali rétoriku válečných nacistů.
23. 07. 2011 | 20:37

olga napsal(a):

To je nad mé možnosti chápání. Takový humor nemám ráda. Ještě že věřím v Boha.
23. 07. 2011 | 20:38

Ibane napsal(a):

PS: vlastně jsem jen chtěl říct, že tanky na náměstí nepatří. A růžová je pěkná barva.
23. 07. 2011 | 20:40

Gerd napsal(a):

Boleslave Dolejší,
za vše může samozřejmě jistý malíř pohlednic z Vídně a těch pár profesorů z vídeňské akademie, kteří jej odmítli přijmout pro slabý talent. No, po roce 1938 se titíž profesoři mohli přetrhnout s oslavnými proslovy na genia umění. Ale tenhle malíř pohlendic pochopitelně může za okupaci v roce 1968, protože prohrál válku.
Kdyby byl vyhrál, mohli jsme své texty psát odněkud ze Sibiře, Uukrajiny, Patagonie nebo jiné země, které připadaly v úvahu pro vystěhování českého národa.
Ale nebojte, jak prohlásil velký státník Mirek Topolánek: "Es kommt der Tag ..."

Pane Hořejší,
nezlobte se na kritiky, co nemají smysl pro ironii.
23. 07. 2011 | 20:41

Karel Mueller napsal(a):

Milí debatéři,

profesor nastavil zrcadlo. Poněkud drsné, ale velice aktulání a pravdivé, jako v oné slavné pohádce.
Mnohým z Vás ukazuje kdo jste a co jste, různé výřiky na tom nemohou nic změnit.

hovene,

pokud nejste schopen dát na jednu misku vah nacisty vymlácenou pětinu polského národa, plánovitě vybitou elitu a realizovaný postupný plán jeho úplné genocidy a na druhou misku vah nejen Katyň, ale i tu skutečnost, že kdyby za nepředstavitelných obětí Rusové v roce 1941 Moskvu neudrželi, tak polský národ neexistuje, tak Vám (i Vám podobným) nemůže nikdo a nic pomoct.
23. 07. 2011 | 20:46

Krok napsal(a):

Líbí se mi, jak se v diskuzích často argumenty zjednoduší a lidi se přou jestli je nacistická okupace to samé jako sovětská. Lidi vnímejme věci v souvislostech mezinárodní situace v jednotlivých dobách. Nehrajme si na to, že když jde o zájmy velmocí, je tady prostor pro nějaké demokratické idelály! A nesrovnávejme jablka s hruškami. Nacisté měli ve své ideologii už od svého vzniku podmanění negermánské části lidstva včetně vyhubení některých národnostních skupin, a prakticky celých národů. Tzv. demokratický Západ nás hodil v roce 1938 přes palubu, ptejte se proč? Když začal Sovětský Svaz vyhrávat na všech svých frontách, teprve potom otevřely západní země svou tzv. Západní frontu, až když dostaly strach, že Stalin získá vliv na celém kontinentu - ptejte se zase, proč až tehdy? Po válce chtěl Stalin za každou cenu získat nárazníkové pásmo, aby měl hranice tzv. Západu co nejdál od hranic své země - strategická nutnost, začala studená válka. A v roce 1968 se tato hranice mohla posunout až na samou hranici Sovětského svazu, v době horečnatého zbrojení, a nebezpečí 3. světové války. Kdybyste vy byli Stalinem, co byste udělali? Stalin nás neměl v plánu vyvraždit, narozdíl od Nacistů, naše okupace měla úplně jiné cíle. Neobhajuji jakoukoli okupaci, je to hrozné, tak jako je svinstvo jakákoli agrese, včetně tzv. "preventivních útoků". A v případě roku 1968 se o důsledcích píše neustále. Ale nebuďme najivní, tak to prostě v mezinárodní politice, když se svět dělí na svéry vlyvu mocností, chodí! Kdyby (a to je naštěstí nepravděpodobné) nás dneska chtěl někdo napadnout a zabrat, myslíte že by se nás NATO zastalo, kdyby to nebylo v jeho strategickém zájmu? A pokud jde o házení všech okupací do jednoho pytle - kolik zemí má základny NATO a USA, a lid z kolika z těch zemí hlavně na blízkém Východě si to opravdu přeje? A přesto si nikdo, až na pár radikálů, nedovolí tvrdit, že nacistické Německo rovná se USA. Ostatně takové srovnání je taky pěkná hloupost.
23. 07. 2011 | 20:51

Drzá zrzka napsal(a):

Karel Mueller

Pokud zrcadlo nastaví někdo jiný, ukáže se stejný obraz? :o)
23. 07. 2011 | 20:51

Marcus Agrippa napsal(a):

Ještě k Norsku z jiného serveru:

Být to muslim....
Tak tu čteme příspěvky typu "Islám je zlo, vyhnat z Evropy, zakázat!". A on to pravicový, konzervativní křesťan. Ty vyženeme z Evropy také, nebo jim dáme šanci?

Myslím, že to je absolutně výstižné, a sem se to taky docela dobře hodí.
23. 07. 2011 | 20:58

Krok napsal(a):

Ještě drobná oprava k mému příspěvku výše: V roce 1968 samozřejmě už Stalin nežil.
23. 07. 2011 | 21:01

Tenco napsal(a):

Konec bezplatného houbaření v České republice se blíží

... a to hodně rychle. Datum schválení nového zákona o zpoplatnění sběru hub a bylin v českých lesích se přiblížil a zatím se zdá, že schválení bez problému projde poslaneckou sněmovnou.

Schválení tohohle zákona halí šedý zákal politického půtkaření současných dní. Většina novinářů se dnes zabývá aférami okolo Věcí Veřejných, zvyšováním daní a krachující Sazky. Média si ale vůbec nevšimla, že se blíží den D pro houby, borůvky, jahody a jiné lesní byliny. Tím dnem je 25.07.2011, kdy přijde na přetřes projednávání a očekávané schválení zákona o zákazu využívání státních lesů k bezplatnému odběru bylin, plodů rostlin a hub.
Sběr bude podléhat Dani z příjmu, který se podle posledních vyjádření posune na 19%. Sběr bylin, plodů rostlin a hub bude omezen jen na 2 kilogramy čisté váhy za jeden sběr.
Pokud sběr nenahlásíte u příslušného úřadu a neodvedete ze svého sběru daň z příjmů, hrozí vám pokuta 10 000 Kč, posléze správní řízení a při dalších přestupcích i maximální výše trestu, který počítá i s odnětím svobody na 1 rok nepodmíněně.
Tvůrci zákona sice deklarují, že neočekávají až tak tvrdé tresty, ale již pouhé začlenění trestního sazebníku do nového zákona svědčí o opaku.
Nejvíce zarážející na návrhu zákona je nutná administrativa spojená s jeho dodržováním. Po sběru ze státního lesa je nutné do 24 hodin navštívit příslušný obecní úřad, kde bude pro tyto účely zřízeno pracovní místo obecního vážiče, který dle sebraného množství bylin, plodů rostlin a hub provede výpočet daně k okamžitému zaplacení. Bude brát v potaz schválené ceny bylin, plodin a hub pro dané období.
V souvislosti se zákonem tedy vychází i aktuální ceník pro rok 2012 za jednotlivé byliny, plody rostlin a houby. Ocenění hřibu pravého je např. navrhováno na 260 Kč za 1 kg, kilo jahod lesních za 185 kč, borůvka 280 Kč, kilo klasického českého podborováku (hřib hnědý) je oceněno na 220 Kč.
Pokud tedy půjdete na borůvky a naleznete při tom i nějakou houbu, tak při sebrání 1,5 kg borůvek a 0,5 kg hub zaplatíte na dani 101 Kč.
(cena houby: 0,5 kg-110 Kč, 1,5 kg borůvek 420 Kč – Celkem 530 Kč, daň 19% - 101 Kč)
Úsměvný je i fakt, že v tabulkách se počítá i s oceněním muchomůrky bílé, muchomůrky tygrované, poněvadž i zde se jedná o houby, i když smrtelně jedovaté houby. Kilo muchomůrky zelené dle navrhovaného ceníku pořídíte za 140 Kč.
Vážení budou provádět vyškolení pracovníci, kteří případně upozorní houbaře, že se v jejich košíku nalézá smrtelně jedovatá houba. Stejně se bude postupovat i u vraního oka – smrtelně jedovaté bylině podobné borůvce.
Ministerstvo zemědělství tak poukazuje na prospěšný efekt těchto vážičů, kteří mohou zabránit i úmrtí v důsledku požitých jedů.
Nutná funkce obecního vážiče je sice zarážející, mnohem více ale překvapuje, že návrh zákona vůbec nepočítá s tím, že většina Čechů sbírá houby a byliny o víkendu, kdy mají samozřejmě úředníci volno. Korunu všemu dává i vyjádření Ministra zemědělství, který na tento argument odpovídá, že víkendový provoz vážících oddělení bude zajištěn ve všech sídlech kraje. Jak budou o sobotách a nedělích ze svých chalup dojíždět do krajských sídel sběratelé hub či lesních plodů návrh zákona neřeší. Jen namátkou: Obec Unerázka (známá svými hustými lesy v okolí, bohatými na pravé české hřiby) ležící v jižním cípu pardubického kraje (okres Svitavy) je vzdálena od sídla kraje plných 98 km! Při průměrné spotřebě automobilu 6l na 100 km si k výše vypočtené dani připočtěte ještě dalších 408 Kč za benzín!
V souvislosti s blížícím se datem schvalování zákona jsme požádali o rozhovor vědeckého tajemníka České mykologické společnosti pana RNDr. Jana Borovičku, Ph.D., který naší redakci zodpověděl několik otázek níže. Jan Borovička má to štěstí, že povolen zůstal sběr hub určených pro výzkum. Nemusí tak platit daně a díky svému průkazu může i dál sbírat houby beztrestně. Zda mu někdo dokáže, že tu či onu holubinku nesebral pro vědecké účely, ale k sobě domů do smaženice, bude těžké. Doporučuji tedy chodit na houby s panem Borovičkou. Jenže pan Borovička je pouze jeden a houbařů jsou tisíce. Nedokážeme si představit zástup lidí, který bude sběr hub pana Borovičky a jeho kolegů doprovázet...
23. 07. 2011 | 21:06

Tenco napsal(a):

Jste tajemníkem České mykologické společnosti. Co by schválení chystaného zákona o zdanění bylin, plodů rostlin a hub přineslo?
Na něco takového už dlouho čekáme. Především, když houby nebudou zadarmo, ubude v lese houbařů, a to hlavně těch, co na to nebudou mít. Přitom právě „chudina“ toho v lese posbírá nejvíc a napáchá největší škody, bohatí sbírají obvykle pouze symbolicky. Také mě vždycky rozčílí, když lidé z lesa odnášejí hřiby, aby doma zjistili, že jsou červivé a vyhodí je. To ale houbám nikterak neprospívá – takhle si aspoň každý rozmyslí, co si z lesa odnese!
Byli jste již osloveni vládou, či jinou institucí pro informaci, jak školit zmíněné vážiče bylin, plodů rostlin a hub?

Pro začátek se počítá s aktivní účastí některých našich členů. Ale je nepochybné, že již během července bude ustanoven Ochranný svaz houbařský (OSH), který po vzoru podobných organizací, jako jsou např. DILIA nebo OSA, bude dohlížet na řádné placení nalezených hub a jiných plodin. Část toho, co se vybere, připadne majitelům lesů, pakliže budou ovšem členy Svazu. Budeme pochopitelně zohledňovat i bonitu lesních porostů, takže se nemůže stát, aby majitel obyčejné kulturní smrčiny inkasoval více, než třeba majitel březového háje s produkcí stovek křemenáčů za sezónu.

Lidí tím asi příliš nadšeni nebudou...

A proč myslíte? Nikomu nepřipadá divné, že chytat ryby se může pouze s povolenkou, stejné je to s lovem zvěře. Proč by houby nebo borůvky měly být výjimkou? Je to byznys, ve kterém se točí miliony korun ročně, a to zcela mimo kontrolu státních orgánů. Anebo byliny – víte, kolik peněz investovaly farmaceutické koncerny do vývoje svých produktů? Když dostanete recept na heřmánkovou tinkturu, zaplatíte v lékárně třicet korun poplatek a ještě cenu stanovenou výrobcem. Tomu se mnozí chytráci snažili vyhnout a sbírali si heřmánek přímo v lese – připravovaný zákon dopadne přesně na takovéhle vykutálené darebáky!

A jak je to s těmi jedovatými houbami?

To si vymyslela Evropská unie. Bylo by totiž nespravedlivé takovým způsobem diskriminovat jedovaté druhy, proč za jeden druh platit a za druhý ne? No a mimo jiné si od toho slibujeme pokles travičství, které se v některých oblastech začalo rozmáhat.

Jak jste na tom vy? Sbíráte nyní více pro radost, nebo pro výzkumy?

Víte, už jsem se setkal s výčitkami, že jako vědec mohu na rozdíl od ostatních sbírat houby zadarmo a maskovat to výzkumem. Je to taková ta typická česká závist! Ale na druhou stranu, i kdyby to tak bylo, je to prostě zaměstnanecká výhoda. Rodiny zaměstnanců MHD, policie, pracovníků pivovarů a jiní – ti všichni mají výhody, o kterých se mi ani nezdá. Já si jako vědec o taková zvýhodnění ani neškrtnu, tak proč ten humbuk kvůli několika klouzkům? Mimochodem, skutečně jsem ochoten vzít na houby lidi s sebou – zejména mám zájem o sympatické štíhlé brunetky ve věku 20-27 let, mohou se mi ozvat třeba na email a určitě se nějak dohodneme.

Co byste popřál sběračům hub do budoucna?

Nechce se mi to více rozvádět, prostě: bez peněz do lesa nelez!

Z ministerstva zemědělství nikdo z oslovených s rozhovorem nesouhlasil. Zjevně se úředníci snaží informaci o schvalování zákona ututlat před širokou veřejností, neboť kontroverznost tohoto zákona je zjevná. Ministerstvo mlží, mlčí a nevyjadřuje se. Přitom je v souvislosti s novým zákonem již tolik otázek:
Bude možné platit daň u vážiče kreditní kartou?
Bude určen maximální počet sběrů za den, nebo lze sbírat neomezeně a zaplacení daně rozdělit do několika „sběrů“?
Mohou sbírat a poté platit daně i děti?
Lze některé skupiny obyvatelstva od platby daně osvobodit?
Započítává se mezi plody rostlin i bukvice či žalud?
Bude možné počkat s vážením až k prvnímu pracovnímu dni?

Posečkejme událostí dnů příštích. Malou nadějí pro záchranu bezplatného sběru hub a lesních plodin je skupina na sociální síti Facebook s názvem: „Za bezplatný sběr hub a bylin v českých lesích“, která má již 2580 členů. Snad členů těchto skupiny brzy přibude a donutí tak vládu přehodnotit svůj záměr.
23. 07. 2011 | 21:07

PatientO.T. napsal(a):

Jaký byl život v letech 1968-1989
Krásný. Statisíce sovětských vojáků a stovky příslušníků KGB zde pomáhaly kultivovaně rozvíjet veškeré vymoženosti obvyklé již dávno v prvním státě dělníků a rolníků, v SSSR. Zasadily se o to, že v čele nově zbudované federace opět stanuly nejlepší kádry, které své bohaté zkušenosti z pásové, živočišné a rostlinné výroby neváhaly aplikovat na československou společnost.
Obyvatelstvu byla vyměřena, coby přebohatá pastvina, area o rozměrech 127877 čtverečných km, která byla ostnatým drátem striktně oddělena od negativních vlivů okolí. Na normální obyvatele byly kladeny minimální nároky: jednou za pět let svobodně hlasovat pro kandidátku NF, 2x ročně (květen, listopad) absolvovat pěší výlet do centra nejbližšího města, dennodenně se dostavit na státem určené pracoviště, kde bylo nutno v podstatě libovolným způsobem strávit alespoň 6 hodin, a podílet se nepravidelně na činnosti okrašlovacích spolků typu ROH, SSM, SVAZARM, SČSP apod. Pokud se občanského života týká, panovala zde bezbřehá svoboda, vzhledem k tomu, že se nepředpokládalo, že by se kdokoli chtěl realizovat jinak než způsobem výše uvedeným, nebylo naprosto nic zakázáno. Neoddiskutovatelným pokrokem bylo, že obyvatelé považovali svůj stát za tak dokonalý, že při jeho chovu bylo možno upustit od poprav a zavírání do koncentračních táborů.
Zkušenosti bratrského sovětského národa úspěšně rozvíjeli nejkvalitnější soudruzi pracující v SNB, StB, LM a PS VB.
V zákonodárných sborech pracovali především ti nejpovolanější: dojičky, soustružníci a vojáci. Ti byli zárukou toho, že všechna moc v ČSSR patřila pracujícímu lidu.
Kulturní život dosáhl nevídaného stupně rozvoje. Díky všemožným schvalovacím a povolovacím vyhláškám, resp. díky poctivé práci soudruhů pracujících v příslušných komisích a v ČÚTI, nebylo umožněno působení brakové a dekadentní kultury, takže obyvatelstvo sledovalo pouze vysílání ČST a Čs. rozhlasu, občas vhodně doplněné o vysílání ze sítě Intervise. Přísný dohled nad kvalitou vydávaných knih přinesl zajímavou skutečnost: polovina národa trávila každý čtvrtek dopolední pracovní dobu na veřejných setkáních čtenářů konaných pod širým nebem.
Obyvatelstvo projevovalo takovou vděčnost SSSR, že v podstatě nikdo nestudoval jiný jazyk než ruský. Bylo to spontánní gesto, které lidem umožňovalo neztrácet čas ani orientaci informacemi přicházejícími odjinud než ze SSSR a naopak sát moudrosti odtamtud pocházející.
Vysoký stupeň uvědomělosti umožňoval dvakrát ročně nabírat do socialistické ČSLA de facto kompletní povolané ročníky branců, kteří nadšeně skládali slib věrnosti KSČ a v armádě plnili svou nejčestnější povinnost. Zejména příslušníci raketových vojsk s nadšením odjížděli na cvičiště Dálného východu SSSR.
Průmysl dosáhl takové dokonalosti, že v obchodech nebyly k dostání jiné výrobky než ty špičkové, československé.
Nejlepší z nejlepších soudruhů měli povoleno opustit ČSSR a vyjet do tzv.kapitalistické ciziny, mj. proto, aby zpět přiváželi důkazy o materiální i vědecké zaostalosti tzv. Západu. Své otřesné zážitky potom líčili obyvatelstvu, které poučeno těmito zkušenými soudruhy, posléze vůbec na Západ nevyjíždělo.
Bohužel, během VLSR se nezdařilo, aby moc uchvátila skupina dočasně pomýlených a později zmoudřelých soudruhů - Obroda, a proto ČR vypadá, tak jak vypadá.

(příjemnou zábavu, jdu na pivo. PatientO.T.)
23. 07. 2011 | 21:12

SuP napsal(a):

Karel Mueller -
Karle - se stejnou pravděpodobností, jako tvrdit, že Němci by vyhladili celé Slovanstvo, lze tvrdit, že jakmile by padla Moskva a oni se rozlezli po celé velké ploše Sovětského svazu, během 5 let by je zahubili místní partyzáni a následně zlikvidovali spolu s celým Německem. Tu válku, kterou rozpoutali, nemohli vyhrát, pokud by se k nim nepřidal někdo pracovitější než Italové. Dále lze namítnout, že co do likvidace celých národů si spolu s Rusem nemají co vyčítat. Je taky blbost říkat, že jeden byl lepší.
A zejména akademik by si toho mohl být vědom. Já se kloním ke skupině názorů kolem pana doktora Honzáka.
23. 07. 2011 | 21:12

Analytik napsal(a):

Fuj, asi nějaká epidemie.
Ve čtvrtek John, v pátek Paroubek, sobota: Hořejší.
Copak nám asi přinese neděle?
23. 07. 2011 | 21:13

Jemnický napsal(a):

Karel Mueller

Drahý Karle, kdyby, kdyby.

Kdyby bolševici hladomorem neumořili Ukrajince, tak by ti nevítali fašisty. Kdyby Stalin nezdecimoval armádu a její velení, tak by nemuseli ustoupit až k Moskvě. Kdyby to nebyl paranoik, kde mohlo být Rusko dnes?

Krok
Kdyby jste měl přestavu o náročnosti otevření druhé fronty a přípravě dnu D, tak by jste nepsal nesmysly.

Jemnický
Kdybys nemarnil čas na blogu, tak sis mohl přečíst kousek ze skvělé knihy o historii Jerusaléma.

Pěkný sobotní večer všem vlastencům i milovníkům historie a zlatých časů.

Jemnický
23. 07. 2011 | 21:13

Občan Josef K. napsal(a):

Neuvěřitelný text, snad projev nejvyšší míry zpátečnictví, nevzdělanosti a absence intelektu. Diskuse nad takovou zvrhlostí nemá nejměnší cenu.
23. 07. 2011 | 21:14

Jan Vaculík napsal(a):

Z pana Hořejšího se vyklubal už úplně nepokrytě cynický bolševik:
myslí si, že když on sám mohl i v těch blbých dobách studovat, jezdit do zahraničí a dělat kariéru, tak může zesměšňovat zkušenost těch, kteří ruskou okupaci pocítili na vlastní kůži jako dobu příkoří a nesvobody.
Čest památce jeho dřívějšího rozumu!
23. 07. 2011 | 21:15

voroshilov napsal(a):

Jemnicky:
To je hruby omyl,rozkvet vedy, umeni a kultury byl prave v protektoratu Bohmen und Mahren,jak by ne kdyz tomu pomohli takove hvezdy jako Vlasta Burian,Adina Mandlova nebo milenka ministra propagandy Lida Barova,zlate casy ceske kinematografii,clovek vzdy mohl take poslouchat arii Wagnera nebo videt hry Shillera,navstivit vedeckou konferenci o eugenice a rasove cistote,pripadne obdivovat nadcasove myslenky Nietzsce a Kanta,pro mene vzdelane vzdy nejaky filmovy hit s Marlen Ditrichovou nebo novy blockbaster od reziserky Leni Riefenstahl"Triumf des Willens"...
A kolik toho na rozvoj umeni prispela Lucerna rodiny Havlu kdyz poskytovala angazma loajalnym umelcum...eeech,ja tise zamacknoul nostalgickou slzu,a v dobe temna nic!Jenom jeden disident psal nesmrtelne hry v kotelne.
23. 07. 2011 | 21:17

Vico napsal(a):

Podle gusta se někdy rozlišuje na "dolňáky" a na "horňáky".Ale proč by to nešlo i na "Hořejší" a "Dolejší".

S tím Partkem to však bylo móóc dobrý. A abych byl aktuální, kdyby se tehdy ,třeba 1982, našel nějaký český Anders Behring Breivik a postřílel sto šestnáctiletých příslušníků zločinné SSM, ukláněl by se teď před jeho rakví Nečas až k zemi.
23. 07. 2011 | 21:18

stavoslav napsal(a):

Já jsem se skvěle pobavil:-))). S tímhle komickým režimem se nedá rozumně polemizovat.
23. 07. 2011 | 21:18

stavoslav napsal(a):

Tenhle režim se úplně diskvalifikoval z jakékoli seriozní debaty.
23. 07. 2011 | 21:24

SuP napsal(a):

Jan Vaculík -
Je otázka, zda to býval rozum ....
23. 07. 2011 | 21:28

Občan Josef K. napsal(a):

To vlk. Prosím o objasnění těch tisíců německých nájezdů, nějak je historicky dohledat nelze. Myslíte tím západní christianizace Čech, třeba drtivý útok Lucemburků? Sasíků atp.? Křesťanství ovšem přišlo původně z Irska do Bavorska,a do Irska ze Španělska, a do Šapěnělska z Itálie (dnešních) a do Itálie z Řecka a do Řecka... Bože tolik blbostí z nejdlovsko-benešovského slovníčku pro panny. Tohle celé je tak hloupé...a svědčí o zásadních neznalostech věcí. Mimo jiné ruské historie.
23. 07. 2011 | 21:30

voroshilov napsal(a):

Jozef K.
Poucte nas o ruske historii,velky a uzasny carodeji ze zeme CZ.
23. 07. 2011 | 21:35

Jemnický napsal(a):

Voroshilow

Drahý pane generále, už jednou jsem vám psal, že váš nick je jménem jednoho z velkých hňupů sovětské armády, kterého dosadil Stalin.
Co se týká protektorátu, o jeho hrůzách asi víte tolik, jako o Voroshilovovi. Jistě by jste si koupil vstupenky a šel se v neděli pobavit s celými německými rodinami, včetně dětí, na popravy českých vlastenců na Kounicových kolejích. Taková nevinná kulturní zábava v Brně.

Jsem rád, že se zabýváte tak intensivně minulostí i přítomností mého milovaného udatného Českého národa.

S privetom,

Jemnický
23. 07. 2011 | 21:37

hoven napsal(a):

karel mueller,
tak se nechte střelit do hlavy nacistou a potom komunistou a mužete to dát na misky vah. katynský les byla přeci genocida.
23. 07. 2011 | 21:38

voroshilov napsal(a):

Jemnicky:
No,jasne,to bych urcite rad videl,cena vstupenky je carsky zlaty poklad?
Tak se zajimam o minulost vaseho udatneho naroda ze nijak nemuzu vyjadrit vdecnost za okupaci Sibiri.
23. 07. 2011 | 21:46

stavoslav napsal(a):

Docela se nabízí otázka, za čí peníze vystudoval Radkin Honzák?
Odpovím si sám, za peníze komunistů.
23. 07. 2011 | 21:47

Anička z Kuřimi napsal(a):

No vážení a milí,
vy tvrdíte, že to byla okupace a já v 1968 mluvila s "okupačními" vojáky.
Ti nám tvrdili, že nás osvobozují od imperialistických a kapitalistických vymožeností.
Pochopitelně jsme jim nevěřili, poněvadž jsme byli mladí a nezkušení.
Přišel rok 1989 a následné roky.

V roce 2011 vám mohu říci, že ti okupační vojáci měli pravdu a "osvobodili" nás
od kapitalismu.

Při představě, že by již od r.1968 zde vládli "pravicové" a pseudopravicové vlády, které předvádí to co předvádí, kdy jim stačilo pár let k tomu, aby byl státní dluh takovej, že si s ním nemůže poradit ani spolupodílník tohoto dluhu sám bratr účetní.
Devastace ekonomiky se projevila tím, že v roce 1989 byl přebytkový rozpočet bez vnějších dluhů.

Skvělou budoucnost mají vnoučata, páč můžou jít v 70letech s čagánkem užívat seniorský věk.
Stav je takový, že i sami "pravicově" orientovaní a fundovaní lidé se již na tu pravicovost nemohou dívat a bijí na poplach.
Nesystémovost, neznalost a chaotičnost provází naši "odpovědnou" vládu po celou dobu působení.
Doufám, že se naše mladá generace bude o této nejtemnější kapitole našich dějin učit čím dále tím více ve stejně pravdivém duchu a ptát se žijících pamětníků jak to bylo a jak je možné, že to přežili, když to bylo tak zlé.
23. 07. 2011 | 21:48

Alfa napsal(a):

Bohužel diskuze na Aktuálně se staly seancí "pravicových" fanatiků. Pod skvělým blogem prof. Hořejšího se sešli všichni (snad Rumcajz chybí?).
A tak doslova platí, co napsal Karel Mueller: "Milí debatéři,
profesor nastavil zrcadlo. Poněkud drsné, ale velice aktulání a pravdivé, jako v oné slavné pohádce. Mnohým z Vás ukazuje kdo jste a co jste, různé výřiky na tom nemohou nic změnit."

Moc smutná rezervace je dnes Česko...
23. 07. 2011 | 21:51

Dalibor Štys napsal(a):

Pokud o psychologickou studii mých dědečků:
Člověk mívá dědečky dva.
V mém případě jeden byl podnikatel a podporovatel českého umění. Rodinné pohádky vyprávějí, že ze své továrny podporoval za války součástkami vysílačku v křivioklátských lesích. Každopádně tam měl chalupu. Prokazatelně za války zachránil před totálním nasezením nejméně jednoho profesora ČVUT. V roce 1948 byl mezi prvními, kteří po bolševickém převratu šli do dolů. Proto jsem ho nepoznal. Profesor Šlechta (to byl ten z ČVUT) poté řekl mému otci: máš štěstí, že tvůj táta v lágru umřel. Jinak bych Tě tu neudržel. O psychologii tohoto dědečka tedy nemám žádné přímé informace, ale jistě si dovedete představit jak asi fungoval: na jedno straně továrna s 200 dělníky, potenciálními udavači, vyrábějící pro Říši, na druhé straně udržování tajného pracoviště ve skladech "za řekou".
Druhý uniknul lágru dvakrát: Poprvé nevědomky, když v roce 1937 přešel z asistentského místa na ČVUT na úřednické místo v ČS plavbě labsko-oderské. Jeho následník jako český vysokoškolský učitel šel do koncentráku. Podruhé unikl když se nechal jako sociální demokrat ke komunistům. Všichni nepřepsaní sociální demokraté ve vyšších úřednických funkcích taky šli. V roce 1968 ze strany vystoupil, byl už důchodce. Tenhle dědeček se dožil 93 let, zemřel v roce 1995. V posledních letech už si toho moc nepamatoval, ale nejděsivější na tom všem bylo, že on začak hájit komunistický režim. Ten, který mu na začátku hrozil smrtí a v průběhu ho přes všechnu loayalitu zbavil práce na níž si zakládal.
Strašlivou funkcí lidského mozku je poměrně rychlé přitakání lži a setrvávání na ní, i když důvod ke lhaní už pominul. Což bylo dokázáno i funkční tomografií mozku. Viz : Edelson et al. 2011, Science, 333, 101-118.
No a o konkrétních symptomech tom je převážně diskutovaný blog.
PS: Vždy jsem byl ve sporu se svým otcem, ale čím dál si vážím toho, že i ve svém pokročilém věku nevykazuje znaky této přijaté konformity mozku. Když i o deset a více let mladší lidé s mnohem vyššími akademickými hodnostmi si nemohou pomoci.
23. 07. 2011 | 21:52

Gobbo napsal(a):

Tenco
Fujtajbl. Nepřivolávejte neštěstí.
23. 07. 2011 | 21:53

Kanalnik napsal(a):

to je narez... kdo nechce, neuvidi... nebo proste nemuze... at zije relativizace... at zije srovnavani nemecke okupace a normalizace... jakoby to melo nejaky smysl a nekam to vedlo, ze...

...nemecka okupace, komunisticky rezim totalitni vcetne normalizace - vsechna tato obdobi se velmi negativne a destruktivne podepsala na charakteru tohoto naroda... srovnavat je muze jen clovek, kteremu neni znam sirsi obsah sveta kolem... co chcete srovnavat?... ta obdobi nejsou spolu souperici, ale vzajemne se doplnuji...

blog (pro mne) bez zadne pridane hodnoty...

spise relativizace toho, co tu bylo 68-89...

branim se pocitu to chapat jako plivnuti do tvare tem, kteri za normalizace lidsky trpeli, vzhledem k tomu, ze zili v rezimu, ktery se pasl na svych obcanech a postvaval je proti sobe...

smutny pohled...
23. 07. 2011 | 21:54

hoven napsal(a):

pokud někdo omlouvá nebo bagatelizuje zločiny komunistů, měl by jít do kriminálu. dokud tohle u nás nezačne platit, tak budeme stále rudá zločineská žumpa. je potřeba provést duslednou dekomunizaci.
23. 07. 2011 | 21:55

stavoslav napsal(a):

Teď mě vlastně napadlo, že Radkin Honzák, tím že za komunistů studoval za jejich prachy, tím proti nim vlastně bojoval a má tedy dnes nárok na stotisícovou premii.
23. 07. 2011 | 21:59

voroshilov napsal(a):

hoven:
Jenom Katyn(goebelsovska lez)byla genocidou a 100 000 rudoarmejcu uchechtal Pilsudskij k smrti v roce 1920-21?
Jeste byla genocidou havarie polskeho vladniho letadla,zli rusaci nastrcili do prezidentskeho tučka pokazeny vyskomer,schvalne neodpovidali pilotum v polstine,vyrobili umelou mlhu a pomoci mobilnich pojizdnych svetel navedli mimo letnou drahu,och ten Putin...
23. 07. 2011 | 22:01

Anba napsal(a):

Pane bože, tolik tupců a fašounů. Už sem nemohu psát do takové společnosti.
23. 07. 2011 | 22:07

Stavoslav napsal(a):

Anba
Vydrž, jednou dostali občanku, tak ti nic jinýho nezbývá:D
23. 07. 2011 | 22:14

largo napsal(a):

to Voroshilov:
s Marlen Dittrichovou se asi mýlíte.Hitlera a hitlerovce pudově nesnášela a krásná elegantní blondýna filmového plátna zmizela před nimi raději do USA,kde vpravdě zářila.Leni-nedávno objevená filmařka prvních sjezdů NSDAP,dožívající v NDR lituje,že neudělala totéž.Braunová s níž Hitlera,to blonďaté mláďátko, seznámil dvorní fotograf nacistů,má exposé na You Tube.com.Byla skvělá pohybově,předvádí ohebnost svého těla ala Věra Čáslavská na kladině.Ala Dubček ze skokanského můstku nad vodou roku 1968.
Každopádně vycházeje z definice fyzika světové úrovně a autority Langevina,že "nacisté jsou bez rozumu",vidíme,že se asi prosazovali iracionálností,subjektivismem (ala "To já jsem řekl"!!!),mysticismem.Hitler začínal s architektem Rosenbergem tibetským mysticismem,zval i po nástupu k moci 1933 předního švédského odborníka na Tibet k přednáškám pro nacistické špičky.Lidé Descartova evropského racionalismu -metody-jim nevěnovali dostatečnou pozornost.Tím oni získali náskok v moci,že pro lidi rozumu byli nezajímaví nebo nepostižitelní.
U Mussoliniho nastal osobní zvrat ve chvíli,kdy svou kritiku neoliberalismu (dnešního Klausiánství) z roku 1922 zaměnil náhle rolí své osobnosti jako vůdce -diktátora z dšjin Říše římské.Hegel tvrdí,že doby jsou si nepodobny,marxisté ,kteří ho sami ve filosofii kopírují,ale v tomto detailu historie naopak tvrdí,že ve vývoji je opakovatelnst minulého.Každopádně komunisté nikdy nebyli spojenci fašistů,naopak jimi byli od začátku vždy napadání a zabíjeni.Shrnovat je kvůli zestátnění klíčového průnyslu, s nacisty jak prvná činil veřejně Havel,by znamenalo tam dát i USA.I ono,především ono tehdy za Roosevelta zestátňovalo.A USA i SSSR s Hitlerem přece bojovaly.
Hitler v roce 1933 hlavně kritizoval vše okolo sebe-způsobem ala dosavadní politika Německa za třináct let po uzavření míru nic nepřinesla.Oni mohou.Cíl neurčitý-čím to zlepší.Velká podobnost s Gorbačovem -pěrestrojkoj.Západ a nordická (je terminus technicus historiků pro původ Germánů ze severního Jutského poloostrova) rasa vždy odměňovali frenetickým potleskem takové typy jako Gorbačev,které by za Stalina byly chápany jako zrádci a popravený jako byl přeběhlík generál Vlasov poraven roku 1947,zajat ve své Berlínské vile RA.Volgograďané Gorbačeva při návštěvě u nich odměnili pokřikem :"Nejlepší z Němců".Už z odstupou 70 let posuzovat v dnešní společnosti znovunabytí síly fašismu,latentně jako možnosti je těžké (ala maršál Radecký).Ale kdybych to dostal jako domácí úkol pod hrozbou trestu smrti za jeho nesplnění,napsal bych :nejblíže ze současníků jsou fašismu :M.Gorbačev,V.Havel a V.Klaus.Stalina nezbožňuji.Byl to člověk chybující a vítěz,snad jednou lépe pochopíme jak moc a v čem nejvíce chyboval.Himmler se uvedl velmi aktivníosobní účastí na poravách bavorské republikyrad,účastí k níž nebyl nucen a o níž ho nikdo nežáadal.Byla to volená vláda.Pak šel s německámi lidovci,koketoval s SSSR ,jakoby kladně a pak formoval tajnými mystickými obřady na hradech a zámcích Německa privilegované vyvrhele-zabijáky-SS a svému lékaři,též po válce popravenému, si stěžoval,že dostává od strany morálně nejšpinavější práci.Ale neopomenul přiletět do Běloruska sledovat z bezprostřední blízkosti popravy stovek tamních židů.Syn ředitele gymnásia,jako v Rusku kdysi Kerenskij.Vzorné dítě s pedantickou výchovou,úzkostlivou vůči všem konvencím a předsudkům povahou.Jeho bratr po válce,který ho celý život považoval za extrémního ničemu typu ďábla nedostal důchod v poválečném Německu.Himmler -sexuálně svázaný stydlín.Byť při penězích později měl manželku nebo konkubínu-Gudrun v jisté bezpečné vzdálenosti vůči svému soukromí.
23. 07. 2011 | 22:14

tata napsal(a):

pane PATIENT.T

MATE TO KRASNĚ NAPSANÉ,dokonce i minimalně s 50 procent,vyte co je nejsmutnější,že vy jste a třeba i opravněně s pohledu jak se mate to i na 90 procent s meho pohledu je to tak na 50,když to budu hodnotit tak sem se měl dobře a mam se relativně dobře i ted i když ted spiš z rezerf,bohužel jsou lidi co třeba řikaj zlatí komunisti nezaraži vas natom něco myslite že to je jen že sou zavistivy,nemakačenkové,neřekl bych že to jde odbyt tim jak jste to napsal i když vzasadě se tomu neda řict že tam je moc věcí co bych nak rozporoval jen takové jednostrane pojetí,jenže to taky dost děla pohled a prožité.NĚKDY SE PODIVUJI JAK MI NĚKDO ŘIKA JAK VŠE BYLO ŠPATNÉ,JAKO BYCH ŽIL V JINE době,trochu mi to i někdy připomina z jednoho filmu takovou ředitelskou krisu co kadroval a skorem zničil člověka a tomu pak cinkal kličema a řikal ,,tak sme se konečně dočkaly,,
23. 07. 2011 | 22:14

ex-nemo napsal(a):

Pane Honzáku nemáte pravdu ani s pařezem ani s volem.
Z pařezu může vyrůst strom (asi byste měl víc chodit do lesa).
Z vola může vyrůst - no i ministr (viz třeba.... chodské pohádky J.Š. Baara)
23. 07. 2011 | 22:17

Papouch napsal(a):

pane Tenco,

kdyz uz sem davate texty odjinud, mozna by stalo za zminku, ze text o konci bezplatneho houbareni je docela podareny zertik. Nejaky prostoduchy ctenar by to mohl vzit vazne a zbytecne si zkazit vecer

http://hoax.cz/aktuality/konci-bezplatne-houbareni-v-cr_320
23. 07. 2011 | 22:19

Jan Vaculík napsal(a):

Co takhle diskutovat o tom, jestli je lepší leukémie, nebo karcinom plic?
Určitě by se našel někdo, kdo by přesvědčeně tvrdil, že karcinom plic; dokládal by to tím, že nás exprezident jej přežil.
23. 07. 2011 | 22:20

Stavoslav napsal(a):

Anba
A teď si představ, že takovýhle pitomci dostanou absolutní moc v nějakým pinočetystánu. To se ze zelinářů stanou vraždící fašouni s povolením volného lovu.
23. 07. 2011 | 22:25

ibajo napsal(a):

stavoslav
k tomu třetímu až dvaapadesátému odboji. právě rekonstruuji byt postavený v roce 1959 a seznávám, že těch odbojářů musely být zástupy.
počínaje od projektu s užitím rakovinotvorných škvárobetonových tvárnic přes elektřinu v lámajících se hliníkových drátech a omítku z kompostní hlíny po šroubky zatlučené nakřivo kladivem jde vesměs o díla neohrožených odbojářů. dokonce i překližka z které jsou dveře šachet a zastavěných skříní se rozeschla do půlcentimetrových prasklin. z parket asi na padesáti místech vyvěrají boule asfaltu.
jen mě plní podivem, že se ten režim nesložil už tenkrát.
23. 07. 2011 | 22:26

Bill napsal(a):

Anba, Stavoslav? Fasounu? Zjevne jste v zajeti one krasne rovnice: "Sovetsky svaz porazil Hitlera, SSSR je tedy antifasisticky stat, komunisti jsou tedy antifasisti, kdo je proti komunistum, musi byt tedy fasistou". Jinak si to nedovedu vysvetlit, necetl jsem tady nic "fasistickyho".
23. 07. 2011 | 22:29

Jan Vaculík napsal(a):

Vlku (18:37)
A co Samaški? (ad 2)
A Kabardinci, Balkarci spoustu dalších systematicky decimovaných národů? (ad 1)
To si skutečně myslíte, že vrah není vrahem, když zrovna nevraždí na našem dvorečku?
23. 07. 2011 | 22:34

Jojo napsal(a):

Bill
Velmi fašistoidní článek od Tenca o houbách.
23. 07. 2011 | 22:35

hoven napsal(a):

voroshilov,
katyn přiznali putin s medvedevem. jako o goebelsovský lži o tom psalo rudý právo před rokem 89. problem bolševiků, jako seš ty, spočívá v tom, že mají totálně vymletý mozky minulým režimem. nemužeš za to. nicmeně pokud někdo popírá zločiny komunismu je to stejný jako popírání zločinů nacismu. já si myslim, že by soudy měly přitvrdit.
23. 07. 2011 | 22:40

arnazach napsal(a):

Souhlasim s doktorem Honzakem.
23. 07. 2011 | 22:47

Al Jouda napsal(a):

Pane profesore, to, co jste nám zde předložil jako výplod Vašeho přítele, je klasická komunistická hyperbola, taková, jakou nám zde soustavně předkládá nick voroshilov. Je to oblíbená komunistická metoda argumentace, která má tu výhodu (je tak blbá), že se na ní už nedá nic říci:))))
23. 07. 2011 | 22:48

voroshilov napsal(a):

hoven:
Pro tebe,vole,vysvetluji ze Katyn nema pravo priznavat ani Putin ani Medvedev,je to v kompetenci soudu,a generalni vojenska prokuratura zamitla vysetrovani za nedostatkem dukazu jeste v roce 1993,nemluve o tom ze pripad Katyn byl uzavreny jeste v roce 1945(nemecke kulky,nemecke provazy,absolutne neschodujici vypovedi svedku,zadne prime dukazy,tzv.rozkaz Beriji je rokazatelne historicky podvrh...),tanecky politiku s vecne ubrecenym polakem nemaji zadnou historickou hodnotu.
23. 07. 2011 | 22:50

Viola napsal(a):

Pan profesor s Boleslavem Dolejším jsou poněkud nebezpeční. Jestliže si tento článek náhodně přečte mladý nepoučený člověk, bude zmaten. Měl by se někdo ujmout korektury, anebo jasně napsat JE TO SARKASMUS vlastní panu profesorovi, kterého bolí, když čte nesouhlasné reakce ke svým článkům a proto se přejmenoval na Boleslava a snížil se až k Dolejšímu.

Ale stejně, já ráda vzpomínám, jak jsem se mohla učit ruštinu, tu doma ještě nikdo neuměl, táta uměl německy, máma polsky, sourozenec jeden francouzsky, jiný anglicky a já jsem se mohla učit, co nikdo doma neznal, dokonce i jiné písmo - azbuku. (e, ju, ja - azbuku vsju znáju ja - to byl konec mnemotech. básničky). Ruské vojáky jsem běžně nepotkávala, byli zalezlí někde daleko v lesích, občas se stalo, že se přemisťovali, tak jsme je mohli zahlédnout v kolonách pomalu se táhnoucích. Horko bylo , když tu chtěli umístit jaderné hlavice.
23. 07. 2011 | 22:53

Xman napsal(a):

Ej kluci ceski, Vy sa mate asi prilis dobre, ked rozoberate take xoxotiny. Budte radi, ze na cele ZSSR stal pocas ´68 Breznev. Ktokolvek iny tam je dopadne to este horsie. Aj ten Husak si za nas nechal naplut do ksichtu a urobil nazorovu otocku, len aby nam tu nevladol nejaky chmulo typu Jakes, alebo este horsie, nejaky ataman z ruskych stepi. Boleslav vie o Hitlerovi velke gulove.
23. 07. 2011 | 22:54

kormoran napsal(a):

Pacemu garila jajce v caji smacila , znajes?
23. 07. 2011 | 22:54

modrý edvard napsal(a):

Mikuláš Dačický z Heslova měl pravdu.
Pane Hořejší, kdysi jsem se rozhodl, že na Vaše blogy již nebudu chodit (protože mi jeden Váš blog připadal mimořádně hloupý). Po dlouhé době jsem to znovu zkusil, odcházím. Tak za rok přijdu zase. Mějte se zatím dobře.
23. 07. 2011 | 22:57

Stavoslav napsal(a):

Katyň jsem si celkem nastudoval a dospěl jsem k závěru, že je krajně nezodpovědné vynášet nějaké konečné soudy. Jednoznačné důkazy neexistují (ukazují jak na němce tak na rusy) a ostatní je propaganda.
23. 07. 2011 | 23:04

Stavoslav napsal(a):

modrý edvard

pá, pá modrouši:D
23. 07. 2011 | 23:08

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

voroshilov napsal(a):
"pripad Katyn byl uzavreny jeste v roce 1945(nemecke kulky,nemecke provazy,absolutne neschodujici vypovedi svedku,zadne prime dukazy,tzv.rozkaz Beriji je rokazatelne historicky podvrh."

Vždycky jsem si myslel, že otázku, kdo vraždil v Katyńi, si už nemusíme pokládat, ruská strana se přiznala a tím to hasne.

Mohl by se vůbec najít někdo, tak - jak to říct kulantně - prostomyslný (?), kdo by to ještě házel na Němce?
Takové stvoření přece nemůže existovat!

Ale zázraky se dějí.
Když se může narodit dvouhlavé tele, může se narodit i diskutér Voroshilov.
Smysl jeho existence a jeho výroky jsou jednou ze záhad Božího stvoření.
Nebo je to jen virtuální existence, stvořená ožralým důstojníkem KGB? Pardon, FSB?

Babo raď!
23. 07. 2011 | 23:20

Viola napsal(a):

A musím říct, že poznámka pana Radkina Honzáka mě mrzí, zvláště když je to lékař psychiatr. Měl by vědět, že se má vždy hledat to dobré a to špatné se snažit upozadit.
23. 07. 2011 | 23:21

Miranda-Escobedo napsal(a):

Profesore,

konečně jste svým textem připravil ovzduší, které se dá dýchat. Váš bratr Boleslav to vystihl velmi dokonale, mám velmi podobné zkušenosti ☻

Jsem tímto vaším počinem příjemně překvapen a bytostně potěšen. Je dobře, že alespoň někdo se pokusil tímto způsobem předat názor.
23. 07. 2011 | 23:26

Anuszka napsal(a):

Zajímalo by mě - stejně jako už někoho tady - kolik názorů, které by prezentovaly větu z názvu blogu, na původním tankovém blogu bylo vysloveno... Chvilku jsem se oné debaty účastnila a myslím, že jádro pudla nebylo ve srovnávání okupací, ale v tom, že se z osvoboditele stal dusící přítel na věčné časy... Také se srovnávaly tragické postavy oné doby Hitler a Stalin - o tom, že byli oba psychopati, snad už dnes není pochyb - jen vlivem okolností nebyl Stalin za své činy souzen za života - tedy přesněji - déle si udržel pozici své manipulace, ve které se prezentoval jako milující otec vlasti a osvoboditel.../a jak dokazuje pan Voroshilov - u některých dodnes/

Pane Hořejší někdy Dolejší, znevažujete názory jiných a lidí, kteří se snaží debatovat na Vámi nastolené téma, možná máte pravdu, ale nějak jste se za ta léta práce vědecké kapacity odnaučil přijímat jiné názory s pokorou a respektem...pokud budete věnovat tolik času těm několika extrémním názorům, úroveň debat bude klesat přímo úměrně Vašim blogům...ale zase možná budete často v prvních pětkách - takže jestli Vám jde o tohle, tak držím palce.

Dobrou noc.
23. 07. 2011 | 23:27

Radkin Honzák napsal(a):

stavoslav napsal(a):
Teď mě vlastně napadlo, že Radkin Honzák, tím že za komunistů studoval za jejich prachy, tím proti nim vlastně bojoval a má tedy dnes nárok na stotisícovou premii.

Docela jste to trefil. Jednak byl lékařský stav značně pauperizován, takže všichni (včetně ADKářů a jiných soudruhů) jsme to dostatečně splatili v praxi.
Dále mi byla ústavní buňkou KSČM (tehdy KSČ) a soudruhem Bartáčkem z OV KSČ v Praze 4 zatržena kandidatura, čímž jsem přišel na výplatě o další peníze; nepředpokládám, že to, o co mě soudruzi okradli by dorovnalo dneska 100 000.
Ale, jak už jsem napsal, vůl zůstane volem a ničema ničemou.
23. 07. 2011 | 23:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Aktualne.cz tvrdí, že "nenápadný dvaatřicetiletý blonďák Anders Behring Breivik.... nemá rád muslimy a jeho názory mají blízko k extremní pravici.Proč v pátek zabíjel, zatím nikdo kromě něj neví."
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=708272
Myslím, že se mýlí. Nenápadný Breivik je ve skutečnosti zakuklený komunista.
23. 07. 2011 | 23:34

PatientO.T. napsal(a):

Vtipálek vaclavhorejsi kryt vtipným pseudonymem Boleslav Dolejší napsal co možná nejvtipněji:
"Obzvláště drakonicky byl trestán poslech zahraničního rozhlasu (Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Deutsche Welle) či vyprávění politických vtipů."
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-zprostil-magora-jirouse-obvineni-z-roku-1973_205195.html

Cit.: "Podle původního rozhodnutí soudu z roku 1973 Jirous dostal deset měsíců. K osmi měsícům byli odsouzeni spisovatel Jiří Daníček s literátem a výtvarníkem Eugenem Brikciusem. Překladatel a první polistopadový primátor Prahy Jaroslav Kořán byl potrestán ročním vězením. Jirous a Daníčkem měli navíc soudem nařízenou psychiatrickou léčbu."

10 měsíců za písničku v hospodě, co to je? To by i Václav Hořejší odseděl na žiletce, že...
Holt ten Hořejší byl zřejmě Chytřejší. Nenechal se chytit.
Ach jo...
23. 07. 2011 | 23:37

Anuszka napsal(a):

Oprava textu: těch nejčtenějších a nejdiskutovanějších je po čtyřech, takže oprava zní: v prvních čtyřkách:-)))
23. 07. 2011 | 23:37

voroshilov napsal(a):

Anuzska:
Ano,Stalin byl psychopat,paranoik,shizofrenik,zednar,kabalista,satanista a notoricky alkoholik.
Jenom nekolik faktu pro upresneni:Svoji funkci vykonaval legitimne v souladu s tehdejsi Ustavou a zakonem,byl spojencem Zapadu proti tomu ke komu ho prirovnavate,nikdy za jeho zivota ani dodnes nebyl proces ktery prirovnava sovetsky rezim ke zlocinum proti lidstva(jako v Norimberku),SSSR je oficialne priznavan jako vitez nad fasizmem,Stalin zemrel doma bez nejmensich obvineni z genocidy nebo neceho jako Hitler...takova jsou fakta,a prdy Vas a doktora Honzaka bez rozhodnuti mezinarodnich institicii maji vahu mysiho prdu.
23. 07. 2011 | 23:40

hašek napsal(a):

profesore, silně připomínáte velitele brigády rittera von herberta s jeho depešemi.
23. 07. 2011 | 23:40

rob napsal(a):

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu
Je skutečně gesto politické korektnosti nějakým historickým důkazem?
23. 07. 2011 | 23:41

Viola napsal(a):

Proč si ti lékaři myslí, že musí mít více než ostatní? Mají větší potřeby? Mají větší břich? Mají více dětí? Pomáhají ostatním více, než jiní?
23. 07. 2011 | 23:44

hoven napsal(a):

voroshilov,
věc soudu?? na to si přišel kde, v blázinci??
23. 07. 2011 | 23:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Viola:
"Pomáhají ostatním více, než jiní?" A ne?
23. 07. 2011 | 23:48

ex-nemo napsal(a):

Tady je těžko psát vážně, když ten blog je (neohrabaný) pokus o jakýsi humor, sarkasmus či parodie nebo co. Ale jedná se o vážné věci.
Ovšemže sovětská okupace nebyla tak krutá jako nacistická, pamatuji i tu. Ale její následky jsou horší. Prostě po tolika silných ranách, 1938, 1948, padesátá léta….. už stačila jedna slabá, aby nás dorazila.
Vždyť my jako národ, jako společenská entita vlastně už neexistujem. Už tu není jediná myšlenka která by nás spojovala, jediný zájem kterým bychom se jako národ prezentovali, nejsme schopni jediného společného úsilí nebo činu. Naše největší kulturní „dílo“ je Entropa, naše politická reprezentace je banda nejhorších vyvrhelů kteří se našli. Všichni to vědí, ale ani dva lidé nejsou se schopni spojit k tomu aby něco pozitivního udělali. Umíme se jen vzájemně podrážet a hledat řiť do které bychom, každý sám, vlezli. Už se přestáváme vzájemně i zdravit.
Dostali jsme v nedávné a i dávné době prostě příliš mnoho ran abychom to mohli přežít.
23. 07. 2011 | 23:50

BK napsal(a):

Jakákoli okupace je nepřijatelná.
Stejně tak jakýkoli režim, který lidem škodí, ať se zaštiťuje jakýmikoli ideály.
Snad je pořád ještě na výběr více možností, než fašismus a komunismus.
23. 07. 2011 | 23:51

voroshilov napsal(a):

ZM:
Doktor Honzak ma zvlastni pochopeni Hipokratova slibu,ma na dverich ordinaci cedulku:Cikanum a barevnym vstup zakazan.
23. 07. 2011 | 23:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

ex-nemo:
Nevím, kde žijete, ale tady rozhodně ne.
23. 07. 2011 | 23:52

Anuszka napsal(a):

Voroshilov:

Ano, máte pravdu s myším prdem - tak to je. Takže je to jen názor, nechci chudáka Stalina exhumovat nebo přepisovat dějiny.

Ale jen si myslím, že pokud mé tonoucí dítě z řeky vytáhne mile vypadající chlapík, kterého pak budeme považovat za přítele rodiny, a pak se z něho vyklube pedofil, který má na svědomí několik dětí a jeho původní záměr záchrany byl ve vidině možného zneužití, tak věřte, že tu vystavenou fotku v obýváku spálím a budu si přát jeho přísné odsouzení.

A nic na to nezmění ani to, že budou existovat lidé, kteří ho budou milovat - třeba jeho matka - a kteří budou do jeho smrti věřit, že je hrdina - no možná je trochu na malé děti, ale to vaše zachránil...

asi tak...
23. 07. 2011 | 23:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Dr. Honzák je věřící fanatik. Včera jeden na severu předvedl, kam až někteří mohou zajít.
23. 07. 2011 | 23:55

Miroslav Pivoda napsal(a):

Pro mne je nejzávažnějím problémem dnešní české demokracie fakt, že profesor imunologie a ředitel Ústavu molekulární genetiky musí být mluvčím pro jiného člověka, který píše na zcela nesouvisející téma s profesním oborem profesora Hořejšího. Proč?
23. 07. 2011 | 23:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Miroslav Pivoda:
Protože je to tentýž člověk. ☺
23. 07. 2011 | 23:58

Viola napsal(a):

Zbyňku Matyáši,

Pomáhají jako každý jiný. Jejich práce se klidně dá přirovnat ke strojvedoucímu, nebo zemědělci, nebo konstruktérovi, nebo právníkovi, nebo komukoli jinému. Póctivá práce je vždy poctivá práce a nepoctivá se najde u každého zaměstnání.

A vůbec, proč mít více než jiný? Jsme tu jen na skok a pak tu stejně vše necháme a vše, co jsme tu obdrželi, bylo jen propůjčeno.
23. 07. 2011 | 23:59

voroshilov napsal(a):

Anuzska:
To je primo jako namet z halejvudskeho filmu:-)
Takhle to v zivote nechodi,dobro a zlo,zivot a smrt,svetlo a tma...vzdy jsou spojene nadoby,co jednomu dobre druhemu zle a naopak,Lucifer je padly andel a muzete mit spravny klic od spatne dirky nebo spatny klic ktery pasuje ke vsem dverim uplne nahodou...Konstelace propletencu vytvori karmu ktera musi shoret v ocistnem ohni zivotniho utrpeni.
24. 07. 2011 | 00:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Violo,
nezlobte se, ale někdy to Vaše plácání je naivní až příliš. Jestliže někdo vykonává jedno z nejkvalifikovanějších povolání s nasazením o polovinu větším než většina pracovníků jiných profesí a leckdy s nejvyšší mírou zodpovědnosti, bylo by spravedlivé to ohodnotit patřičnou odměnou. Vaše přirovnání jeho práce k práci právníka je směšné o to víc, že právě ti právníci průměrně berou víc než lékaři.
24. 07. 2011 | 00:06

Yosif K napsal(a):

Prispevek pan profesora ma naznacit hlupakum, ze za sovetske okupace to nebylo az tak spatne. Tedy az tak spatne jako za nazistu nebo v padesatych letech.

Coz jest pravda svym zpusobem. Jak mi rikali mi rusti pratele, okupacni socik v CSSR byl ve srovnani s zivotem v SSSR neco jako pionierlager proti 3 lete sluzbe v Sovetskoi Armii....

Lidi kteri sedeli za totalni blbost nekolik let znam taky. Napriklad za nejaky letak. Samozrejme ku konci sve vlady komanci uz nestihali vse "opecovavat" tak jako v padesatych letech, kdy lide sli sedet na 10 let na tvrdo za uplne bagatelni "zlociny". Napriklad dopis na zapad, kde si dovolili vyjadrit nazor, ze komanci nastolili v hospodarstvi totalni bo...del.....

Ohledne nekolikaleteho pobytu na Sibiri, i to si par desitek tisic ceskoslovenskych obcanu odbylo. Pokud meli tu smulu, ze byli ruskeho puvodu a zasedla si na ne sovestka rozvedka SMERSCH....... Bejt Boleslavem D - tak z TOHODLE bych si az takovou legraci nedelal........
24. 07. 2011 | 00:09

Anuszka napsal(a):

Voroshilov: přesně tak - já jsem to, ty jsi to, všechno je to a to je všechno, co je... asi jsem to nenapsala dost srozumitelně - "ten chlapík byl jinak moc fajn - pracovitý a zábavný - ale přesto ho nebudu oslavovat - s úcty k těm, kteří o své děti přišli"...ano spojené nádoby - nevnímám zlo a dobro jako něco odděleného - špatně jste mě pochopil - špatně jsem se vyjářila:-)
24. 07. 2011 | 00:09

santawizard napsal(a):

Tento článek i se vším sakrasmem byl psán pro emigranty,kteří se nemuseli normalizovat ,ale naopak se mohli transformovat do nové svobody náboženské,politické a podnikatelské už v zahraničí .Reakcionáři a revizionisté byli potrestáni.Místo aby Dubčekův socialismus s lidskou tváři zvítězil ,tak prohrál,až do příchodu sametové revoluce, která nás transformovala z diktatůry proletariátu do pluralismu parlamentární demokracie.
24. 07. 2011 | 00:10

Anuszka napsal(a):

oprava: z úcty a vyjádřila - jdu spát:-)
24. 07. 2011 | 00:11

Karel Mueller napsal(a):

Anba:

Zdravím babičko,

chce se Vám zvracet? Nedivím se. Kdyby se člověk nechal unést emocemi, tak by pomalu zalitoval, že alespoň na čas Hitler v Rusku nezvítězil a "tomuto národu" neukázal, zač je toho loket. Tj. podle plánů Heydricha.

Když končila třetí říše, tak Hitler nařídil spálenou zemi i v Německu a chtěl Němce - řečeno Speerem v Norimberku - svrhnout do propasti a záhuby. Svět zničit nemohl, neměl vodíkovky. Rusové nic takového plánovat v okamžiku, kdy se jim imperium hroutilo, nemuseli. Stačilo několik rozkazů raketovým vojskům a svět šel do kytek. Tohle ovšem můžete vykládat jen někomu s mozkem.

A ty strašlivé genocidy Poláků a Ukrajinců ze strany Rusů ... Bylo by zajímavé sledovat křivky růstu počtu obyvatel za posledních dvacet let a během dvacátého století ... Samozřejmě, asi se moc dnes nedozvíte o těch reálně vymlácených desítkách národů v 19. století ... Kompletně vymlácených - nezůstal po nich jediný přeživší člověk. O specialitě s názvem holokaust nemluvě.

Nikdy bych nevěřil, že patrně zněčné část "tohoto národa" může zak neuvěřitelně zdegenerovat a zblbnout. Je to špatné.
24. 07. 2011 | 00:18

Viola napsal(a):

Zbyňku Matyáši,

je to mimo téma, ale právník si do hlavy musí nasoukat pravděpodobně více, než lékař a odpovídá také za život člověka a jaksi v dnešní době se plat právníka musí zvedat kvůli korupci.
24. 07. 2011 | 00:19

voroshilov napsal(a):

Viola:
Kde jste vzala ze lekar je nejaky andel strazny?
Doktor je stary a unaveny,ma vas vsech po krk,chce zavrit ordinaci a nevidet tu bandu simulantu,verte mi-alkoholismus je profesionalni nemoci vsech lekaru na svete.
24. 07. 2011 | 00:26

santawizard napsal(a):

křestanská mafie masaryk:Já se na to dívám i z hlediska bohémského císaře,který má toho lidem zvoleného prezidenta a bohem vyvolaného krále na každé straně trůnu jako ten arijský čaroděj na burze býka a medvěda.Praotec čech byl samotný Budha.Město Byblos ,kde byl zase pochován penis Osiruse není však jako dnešní Maďarsko se srdcem Otty Hamburského.
24. 07. 2011 | 00:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Viola:
" právník si do hlavy musí nasoukat pravděpodobně více, než lékař" Omyl.
24. 07. 2011 | 00:31

Gandalf100 napsal(a):

Hmm zajímavé, ta zloba,nenávist, osobní zkušenosti s rusáky ,to ze článku přímo tryská(i z některých komentářů).
Náhodou jsem stále životem příliš nezatížen, jak autor píše "narozen o 20 let pozdeji"(ročník 1991) tak mohu přispět pouze svými "plytkými" názory z dějepisných knih a vyprávění rodičů,prarodičů.

Moje babička vždycky říká : "budu o chlebu a o vodě jen at není válka", ten pocit jak je zavřená v krytu a nad hlavou letí bombárdéry a nevíš kdy to spadne, to je prý jeden z nejhorších pocitů co zažila. Války jsou prostě strašné. Obě rozpoutali Němci a ty jejich nacionalistické tendence.

Pak vždycky říká, jak nás osvobodili rusové. Nejdříve prý šli celkem ti slušní v uniformách, potom nějaci mongolové a ti byli hrozní. Ze zahrady si udělali stáje, ve skříni prý nechali poněkud nevábný dárek, samozdřejmě ona a ostatní děčata musely být schované...Znárodnili nám prý po 48 ten kousek půdy co jsme měli za domem s nádhernou švestkovou alejí, na nic se neptali všechny stromy vyrvali.

Chci říct ,že takové ty tahanice, už to tady několikrát zaznělo ,která okupace je horší, nemájí nejpíš valného smyslu. Jak pan Hořejší dodává, že většina komentářů je protiruských, tak já dodávám - pochopitelně, že jsou protiruské. V jedné ztěch 2 hrozných okupací většina komentujících žila. Ti kteří žili v obou je minimum a rozhodně méně něž, těch kteří nežili v ani jedné znich. Holt 20 let po revoluci a vyrostla další generace :-).

Ještě bych dodal, že z těch různých důležitých dat 20.století(z hlediska bytí Československa a jeho tradic,kultury,morálky) 18,29,38,39,45,46,48,68,89,93,04(ČR)..a jistě se najdou další roky, jsem já Nejhůře, vnímal z knih rok 1938 s Mnichovským diktátem, tu zradu západu, to opuštěni, tu beznaděj kterou si lidé procházeli. Jak byli ochoti padnout pro ty velké myšlenky demokracie.Volby v roce 46 byly jen jakýmsi vyústěním a pomstou západu od nás,s důsledky na nás samých. Nicméně rozumím té náladě západní Evropy a jejich politice appeasmentu.

Ovšem nač se zabývat minulostí :-), nové problémy rostou.:-( Ted jsem rád ,že nám Němci platí dálnice a Rusové dováží plyn a ropu. No není to super? :-)
24. 07. 2011 | 00:33

jenicek napsal(a):

Hořejšímu s Béďou se to vlastně líbilo, byli mladý a perspektivní kádry.
Dlouhý vlasy neměli, byli to slušný kluci, tak co by jim hrozilo? Náhodná buzerační perlustrace? To se týkalo jen živlů, a to oni nebyli, po večerech doma přece studovali. Domovní prohlídky jim nevadili, rádi zvyšovali vzdělanost soudruhů z StB, měli doma jen elpíčka od Mócarta a Bedhovna a četli Malou čs. encyklopedii (samozřejmě to správný vydání bez Matušky). Rušičky je nezajímali. Proč by poslouchali štvavé vysílačky, na Tigridovu propagandu by stejně neskočili, nejsou blbý. Svobodných voleb se účastnili rádi, vždyť nemuseli přemýšlet koho volit, jaká úleva! Za zlý pohledy seděli po právu jen kriminálníci, který si luxusně žili, třeba soudruh Vondruška jim ochotně myl hlavu v hajzlu (Hořejší si hlavu musel mejt sám). A Wonka stejně umřel sešlostí věkem, dyk mu táhlo bezmála na 40! Pohodlné dva roky života v kasárnách se jich netýkaly, měli modrou (DG 307, ale fakt!). A vlastně Wichterle v tom výzkumáku stejně jen zabíral ředitelskej flek mladejm perpektivním vjedcům jako byli oni. Ekonomika pod moudrým vedením SPK jen vzkvétala, tedy pokud naše geniální vynálezy neukradli Japonci (Perpetis). Uran sloužil našim bratrům k posilování míru.
Doufám, že tahle senilní degenerace bude vzpomínat dále, my mladí se od ní můžem hodně naučit!
24. 07. 2011 | 00:42

hoven napsal(a):

ja jsem jenom zvědavej, jestli by profesor vzpomínal na okupaci z roku 68 s takovou láskou, kdyby naše vláda a armáda splnili svoji povinnost a bránili naši republiku. český národ se zase podělal, má to asi v krvi. pak všichni chodili do průvodu na 1. máje a mávali sovětským vojákům. k nám si bohužel muže kdykoliv napochodovat jakakoliv cizí armáda, žadný český voják nevystřelí ani z praku a normalizátoři typu paroubka budou potom cizí moci opět vehementně lezt do zadnice . český lid si hrdinně otevírá huby jenom, když se to může a nic za to nehrozí. jako třeba v případě amerického radaru.
24. 07. 2011 | 00:45

jenicek napsal(a):

Hovene, nebyl na čs. armádu tak příkrej, bojovala jak po vzniku státu (s Polskem a Maďarskem), tak i v 38 (pravda ne s Němci a ne v Čechách)
24. 07. 2011 | 00:52

Pamětník WW2 napsal(a):

Takže trochu jinak. Nezapomeňte, že nacisté u nás vládli za války, komunisté připravovali válku novou. ALE troufám si říci, že Protektorát NEBYL až do příchodu Heydricha o nic horší, než Gottwaldům režim v letech 1950-1952. A až do Stalinovy smrti se přitom poměry neustále ZHORŠOVALY.
24. 07. 2011 | 01:03

AC napsal(a):

Karel Mueller

Dobře a srozumitelně to popisujete. Souhlasím.
Bohužel má hodně lidí problémy s hlavou. Ale s tím nic moc nenaděláme, těmi trpí každá doba.
24. 07. 2011 | 02:16

Rams napsal(a):

vlk sesmolil
...Ruský nájezd byl v celých 1500 letých dějinách jeden jediný...

860 - útok na Byzanc
968 - útok na Byzanc
1700 - útok na Švédsko
1768 - vpád na Balkán
1806 – vpád na Balkán
1808 - Finsko a Alandy
1828 - vpád na Balkán
1848 - útok na Uhersko
1877 - vpád na Balkán
1921 - útok na Polsko
1939 - Rusko (SSSR) jako spojenec Hitlera zabral východní Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Moldávii, agrese vůči Finsku
1956 - útok na Maďarsko
24. 07. 2011 | 03:03

budd napsal(a):

RH: Ale, jak už jsem napsal, vůl zůstane volem a ničema ničemou.
Vůl psychiatr opět zaspal. Šílenec z Norska by byl snadno předem Dg., postdiagnóstikou si psychiatře můžete vytřít z..... !
24. 07. 2011 | 06:45

žena napsal(a):

Pepa Řepa

Boleslav - já myslím, že není míněna píseň o překrásném městě.

Podle mě je to jak tenkrát české děvky křičely: Bole, bole, kakoj ty bolšoj..
A bolševik tedy zvolil pobýt s nimi na věčné časy - nekonečné labůžo.
24. 07. 2011 | 06:48

žena napsal(a):

"Bole, bole, kakoj ty bolšoj.." -překlad z ruštiny - Více, více, jaký jsi velký...
24. 07. 2011 | 07:12

žena napsal(a):

P.s.: Zapomněla jsem - ony to křičely i děvky slovenské. Prý napsaly i nějaké dopisy..
24. 07. 2011 | 07:24

Zacheus napsal(a):

Tak samozřejmě,že německá okupace v letech 1939-1945 byla nesrovnatelně horší, než období po srpnu 1968. Dovolím si připojit "kacířskou" myšlenku, za kterou asi nebudu některými diskutujícími pochválen, že míra vměšování do našich vnitřních záležitostí v současné době je srovnatelná s obdobím před listopadem 1989. Obrazně řečeno, ani RVHP na nás netlačila, abychom zrušili cukrovary, tzv. politická korektnost si s ničím nezadá s minulou cenzurou. Formálně jsme také mohli mít svoji vlastní měnu bez tlaku, abychom přešli na ruský rubl. - Na druhé straně je zřejmé,že zločiny J.V. Stalina ( alespoň pokud jde o porovnání počtu obětí) jsou větší než Adolfa Hitlera ( asi proto, že sovětský diktátor byl u moci podstatně déle). To vše jsou ovšem známá fakta.
24. 07. 2011 | 07:28

Drzá zrzka napsal(a):

Stejně je to báječný pocit, že dnešní nadějní zapálení výzkumníci (a nejen oni) mohou bez jakýchkoli problémů s vycestováním, odejít za prací tam, kde mají nejlepší podmínky.
24. 07. 2011 | 07:48

Pepa Řepa napsal(a):

KM
vidím, že jste ctitel Hřebejka. Tak jsem si řekl, že se vrátím, až budou zase nastavovat zrcadlo.
A je to tady.
Do černého už se nestřílí? Hřebíček na hlavičku neklepe?
:-))))

Patient.
Trochu shovívavosti, prosím.
Vědec zaujatý svou kádinkou neví která bije. Je zapouzdřen o okolním světě nemá tuchy. Když ho dosadí do ředitelského křesla, nudí se, nemá kde bádat a tak začne chrlit moudra.Manifesty světu. Urbi et orbi podle V.H.

Tu se ve svých broučkovských výletech jukne na BV, tu zhodnotí zločince Churchilla.
Inu, to, co neviděl bratr Wěnceslaus v kádince, jako by nebylo. Neviděl teroristu ani komunistu, neviděl zavírání, represe, tak to prostě neexistovalo.
Vás to překvapuje? Mě ne. Zubařskej kouká lidem do hrtanu, ledaccos uslyší. Kádinka je němá.

Kdybych nebyl tak líný, sebral bych ta moudra a vydal sbírku Svět podle bratra Wěnceszlaua.
Hřebejk by to zfilmoval, nastavovalo by se zrcadlo popíjela vodka na družbu a celé by se to odehrávalo v léčebně senilů.

Myslím, že autor má směle vykročeno po stopě jiného velikána - bylo to malý scvrký a nebylo to jedlý.
24. 07. 2011 | 07:50

grőssling napsal(a):

mládě Bill, které ví kulové také napsal :

Staci mi ale podivat se do zemi jako Polsko, Litva nebo Ukrajina, aby mi bylo jasny, ze jsem meli jen "stesti".

Ha, ha, ha, nebýt Stalina, Polsko bylo dodnes zanedbatelnou zemičkou obklopenou východopruským a slezským Německem, to v lepším případě, pokud by nebylo dodnes gubernií, jako za Hitlera.

Mláďata, mláďata, alespoň po těch dýzách a grilovačkách, až Vás přestane bolet hlava, si občas taky něco relevantního přečtěte. Doporučuji např. Román Curzio Malaparte Kůže ( Mussoliniho diplomat, pobytem také během války v guvernánu Polsko ).
24. 07. 2011 | 07:52

Pepa Řepa napsal(a):

jeníček to vystihl přesně
24. 07. 2011 | 07:53

Admirál napsal(a):

Od doby vzniku samostatného státu jsme objektem zájmu okolních i vzdálených mocností s cílem náš prostor ovládat a využívat. Celou dobu naší státní existece se jim to s naší pomocí nastřídačku dobře vedlo. Nejprve Francouzi, pak Němci a následně Rusové. Kdo nás ovládá dnes, si dosaď každý sám.

My, namísto toho, abychom se ve zlomových mometech zamýšleli nad tím, jak se nyní nedostat do národně nesvéprávného, poníženého postavení, se bavíme, který z našich minulých loudkovodičů byl lepší a okamžitě se za zpěvu národních písní vrhneme do nastavené prdele na protilehlé straně.
24. 07. 2011 | 08:00

Kala napsal(a):

Za poslech Londýna se za nacistů popravovalo.- Vzpomínám na příhodu z dětství, jak jsme s dědečkem v obchodním domě kupovali nové rádio - Populár blahé paměti. Při předvádění se dědeček zeptal prodavače:" A Svobodná Evropa se na tom dá chytit? Má to krátký vlny?" My okolo jsme strnuli, prodavač v klidu předvedl, rádio bylo zakoupeno a mnoho večerů prožito se strýcem Konopou a spol.
24. 07. 2011 | 08:03

olga napsal(a):

Byla jsem komunistka. Byla jsem naivní. Byla jsem dokonce hrdá na to, že jsem komunistka. Pamatuji si na jednoho učitele na KPŠ, který nám říkal, že být komunistou neznamená mít legitimaci, ale znamená to práci pro lidi. Práci navíc. Bez nároku na odměnu. Taky jsem znala kodex komunisty. Bylo to něco jako desatero. Můj život se změnil pouze v tom, že jsem přišla na to, že nebe na zemi bez Boha nevybudujeme. Přešla jsem tedy k Bohu. Nebe na zemi chci totiž stále.
24. 07. 2011 | 08:04

grőssling napsal(a):

PatientO.T.
zase jednou napsal vekou pravdu :

Bohužel, během VLSR se nezdařilo, aby moc uchvátila skupina dočasně pomýlených a později zmoudřelých soudruhů - Obroda, a proto ČR vypadá, tak jak vypadá.

(příjemnou zábavu, jdu na pivo. PatientO.T.)

Ano, ano, jak že vypadá ta jejich ČR po 22 letech na rozdíl od éry Husáka ?

- 1,5 bilionový státní dluh,
- 2 biliony rozkradeného státního majetku,
- 500 000 nezaměstnaných,
- příslušníci vládnoucí velkoburžoazie kradou po stamilionech,
- kasa je děravá a buržoazie ji chce naplnit tím, že ožebračí chudé,
- 90 % lidí nechce vládu, která tu demokraticky zvolena vládne,
- když jdu k lékaři musím vždy něco platit,
- důchod, který dostanu po 45 letech práce mne neuživí,
- po komunisty postavených silnicích a dálnicích se po 22 letech od revoluce nedá jezdit, protože je není z čeho opravit,
- do metra teče, protože se neudržuje,
- 60 % lidí je na tom materiálně hůř než za komunistů,

samá pozitiva, samá pozitiva, například můžeme cestovat a taky volit.

Jděte do háje.
24. 07. 2011 | 08:20

Zacheus napsal(a):

To grosling. Ale zase můžete svobodně cestovat a sdílet evropské hodnoty:-).
24. 07. 2011 | 08:31

Drzá zrzka napsal(a):

grőssling

Do háje chodím. Ráda. Páč když se náhodou zatoulám k hranici, mám jistotu, že na mne nebude nikdo křičet: Stůj nebo střelím. :o)
24. 07. 2011 | 08:38

Gobbo napsal(a):

Zachee
Máte i nemáte pravdu. Skutečný počet obětí za celé období panování JVS nikdo nezjistí. Šest mých prastrýců bylo s celými rodinami v rámci rozkulačování převezeno kamsi daleko na severovýchod. Nikdo už o nich nikdy neslyšel a není proto možné říct, co se s nimi nakonec stalo.
Když jsem se v Pobaltí bavil s lidmi o čistkách, které tam prováděla NKVD, je zřejmé, že jich část proběhla ve stylu práce Einsatzkomandos. Zejména inteligenci vraždili na místě. Další segmenty obyvatelstva pak odeslali na dálný východ.
Nás nic podobného nepotkalo a vlastně jsme se to začali dovídat až v druhé půli osmdesátých let. Nebýt krátké epizody s bílými emigranty těsně po válce a osudu Vlasovovy armády, o kterém se cosi vědělo, měli bychom bývali tendenci považovat za hlavní zločiny komunismu pověšení Slánského, což byl lump, který toužil věšet jiné a v nějakých zločinech měl opravdu prsty.
Ve skutečnosti se dá v Stalinském období rozlišovat mezi těmi, kdo byli, ať už po řádném zinscenovaném procesu (drahá a časově i organizačně náročná věc, podnikaná hlavně kvůli uchování kázně v partaji a armádě - aby soudruzi viděli, že všechno má legální náležitosti), nebo rozhodnutími trojek likvidováni a těmi, kteří se v širém Sovětském svazu někde ztratili beze stop. Na ty první existuje nějaká bumážka o jejich likvidaci a dají se spočítat. Ti druzí jen těžko.
Z té doby pochází plakát "Stalin v Kremlě zabotitsa o každom z nas", kde báťuška pozdě do noci podepisuje rozsudky smrti. Opravdu tím s Molotovem trávili hodně času.
Hitler proti tomu, s výjimkou Bad Wiessee a likvidace atentátníku z 20. července do vražedného soukolí nezasahoval.
Vždycky ale šlo o báťuškovy cílené mičurinské průřezy do růstu společnosti. Nešlo o vraždění pro vraždění ani o svalení viny na jedno etnikum a jeho exterminaci. Na to byli mistři kulturní, organizačně vyspělí Němci.
Proto je mnoho Rusů s to Stalinovi odpustit, i když často s pocity na zvracení. Vím to, měl jsem to v rodině. Jsou ochotni mu přiznat dobré úmysly a oceňují to, co skutečně dokázal.
Ostatně víme, že s Hitlerem tomu není jinak. Stále je dost lidí, kteří nejsou žádní extrémisti, ale soukromě vám řeknou, že přece stavěl autobahny, zastavil krizi, dal lidem práci. A zavedl pořádek.
Zdálo by se, že pro mnoho lidí tedy svoboda není prvořadou hodnotou. Ale je dobře se podívat dvakrát a zeptat se svoboda od čeho. Pokud vás osvobodím od pracovních příležitostí, zdrojů jídla a naděje na dožití se stáří, musíte být zvláštní povaha, abyste to kladně ocenil.
Pokud si dnes připadáte jako obět zglajchšaltovaných prefabrikovaných mediálních toků, je to to samé, jako byste řekl, že jste obětí úmorných poutí zglajchšaltovanými hypermarkety. Kdo vás tam posílá?
Že po nás staré země EU chtěly úpravy ve struktuře našeho průmyslu, abychom nevychýlili jejich pracně dosaženou rovnováhu je, vzato objektivně, pochopitelné. Že jsme např. svůj letecký průmysl zuby nehty nebránili je naše chyba.
Nikdy jsme neuměli využít svou geopolitickou váhu a stát si na svém. Přitom stačí vzít si do ruky mapu. Jsme hlupáci? Asi ano.
24. 07. 2011 | 08:50

stále rebel napsal(a):

Stejně příliš nechápu, proč se tu přete.
Vládnul nám Němec, pak Komunista, po roce 68 komunista s Rusem za zády, pak český pravičák. Ani Němec, ani Komunista, ani Rus nejsou takové morální zrůdy, jako ti, kteří se dnes hlásí k české pravici. Němci si v mnohém zaslouží obdiv, Rusové taky mají svou hrdost a úctu si zaslouží, ovšem lidsky malý, hloupý a sprostý český pravičák si nezaslouží nic jiného než pohrdání. Český národ, jeho čest a morálka nejvíce upadly za posledních dvacet let. Vůbec by mne nepřekvapilo, kdyby se historie opakovala a Němci měli s námi opět jisté plány, ani bych se jim moc nedivil, kdo by snad poučil z minulosti by byl Rus, který by za podobného bratra a spojence, jako jsme my, asi nechtěl znovu pokládat životy.
24. 07. 2011 | 09:07

voroshilov napsal(a):

Gobbo jses ubohy lhar a demagog,z ktere prirucky Brzezinskeho opisujes?
24. 07. 2011 | 09:08

Gerd napsal(a):

Jak jsem psal výše, někteří lidé ironii nepochopí, i kdyby jim ji strčili pod nos. Pro ty úplně nechápavé, Václav x Boleslav, Hořejší x Dolejší, už na začátku článku bylo jasné, o co půjde. Zbytku čtenářů, kdo nepochopili ironii, to mohlo dojít v průběhu čtení. Nebo mohli pochopit provokaci.
Diskuze pod článkem krásně ukazuje, z čeho se skládá český národ nejvíce. Kdyby někdo tvrdil, že ze sebestředných blbců, odporovat mu nebudu.
Ti z Vás, kdo nepochopili ani takto jasnou provokaci mají štěstí, že se nestali cílem provokace ze strany gestapa, StB nebo NKVD. Až bude mistrovství světa ve skoku na špek, určitě se přihlašte, Vaše medailové šance jsou vysoké.
24. 07. 2011 | 09:08

bane napsal(a):

olga
vaší životní potřebou je, aby vám někdo něco nabulíkovával. máte to dobré. dodavatelů takových služeb vždycky bylo a bude dost. nebudu vám nabízet, abyste to někdy zkusila bez berliček. pokud je člověk stabilizovaný, má tak zůstat. sólo výstupy jsou jen pro ty, kdo si nemůžou jinak pomoct.
24. 07. 2011 | 09:10

Gobbo napsal(a):

voroshilove
nebudu popisovat, co myslím, že jsi ty. přitom bych rozhodně nepotřeboval nadávky, nálepky ani ideologická zaklínadla.
celý život se snažím čerpat hlavně ze živých zdrojů. ptám se lidí, kteří to, co mě zajímá opravdu viděli.
velkou šachovnici jsem, představ si, ještě ani neotevřel. čekám, až si na chatu přestěhuji polohovací křeslo a shodím některé starosti z ramen. ale těším se na něj, byl jsem v Praze na jeho přednášce krátce po převratu. inteligentní človšk.
24. 07. 2011 | 09:18

emeritni samec napsal(a):

Pane je to marné téměř nikdo to nepochopil.Nadsázka byla příliš nadsazena.Proto ať žijí naši sudetoněmečtí spoluobčané.Omluvme se jim za komunisty kteří je tak nespravedlivě vyhnali.
24. 07. 2011 | 09:28

kelt napsal(a):

Hoven,Honzák a spol.-komu není shůry dáno,v apatyce nekoupí.
Ono nejde jenom o to umět číst,ale daný text také pochopit.
Primitivismus některých srovnávačů nacistické a sovětské okupace je až neskutečný.
Satira bolševiky všeho řažení byla a je vždy nenáviděna,protože nepochopena.
Není to vina textu.Blahoslavení chudí duchem.
24. 07. 2011 | 09:34

voroshilov napsal(a):

Gobbo,jses opakuji ubohy lhar a demagog,dve tretiny tveho prispevku je ciry vymysl,no nic,lzi dal,americka podrztaska...
24. 07. 2011 | 09:35

Jeff napsal(a):

Neměla by být zábavnějším tématem spíš anexe Česka anglosasy pod vlivem zpravodajských a jiných služeb po r. 89 ? Nic proti odporu proti fašismu a uvědomění si socialistického ráje, za něhož jsem byl se svou mimořádnou inteligencí odmítnut na sovětem vedeném gymnasiu, ale přece jen: blíží se 2.8., předvčírem se mimořádně ztrapnila česká ale i světová média při omlouvání masového vraha z řad norské extrémní pravice, jenž si to vyřídil s 85ti sociálními demokraty, načež pochybnosti o 11/9/01 narůstají a naprosto proti vůli většiny národa tlačí česká vláda legitimizovaná volebním podvodem změny ve fungování státu ve prospěch všeho negativního, co tady vyrostlo posledních 20 let.
24. 07. 2011 | 09:37

Zacheus napsal(a):

Gobbo.

Děkuji Vám moc za velmi zajímavou odpověď. Pokud jde o J.V. Stalina, pravda je,že přese všechno je i v současné době v Rusku alespoň částí obyvatel uznáván. Podle mne je to proto,že byl vrchním velitelelem a hlavou státu v době, kdy SSSR porazil Hitlerovo Německo. Bez ohledu na způsob, jakým se tohoto vítězství dosáhlo ( obětí ruských vojáků mohlo být jistě podstatně méně), je to prostě fakt. Na druhé straně ale nelze - a naposledy se v tomto smyslu vyjádřil i současný ruský prezident Dmitrij Mevěděv - ničím ospravedlňovat zločiny, kterých se Stalin dopustil vůči obyvatelům své země. To je podle mne také zcela jasný fakt. Srdečně vás zdravím.
24. 07. 2011 | 09:39

kelt napsal(a):

Gerde-podepisuji.
24. 07. 2011 | 09:40

Zacheus napsal(a):

Gerd. Jediné, co mě uklidňuje je, že Vy k těm sebestředným blbcům nepatříte:-).
24. 07. 2011 | 09:42

Občan Josef K. napsal(a):

To Gerd. Obávám se, že některá témata takovou volnost neunesou.
24. 07. 2011 | 09:46

Jemnický napsal(a):

stále rebel

"Český národ, jeho čest a morálka nejvíce upadly za posledních dvacet let".

Alespoň že vy jste jako to dubisko, jenž zhoubným vzdoruje až dosaváde časům. Musí to být smutné vždy po ránu si před zrcadlem nafackovat za vás za všechny Čechy, tak morálně upadlé. Nás Moráváky do toho netahejte.

Pěknou neděli,

Jemnický
24. 07. 2011 | 09:57

Taký si z té doby něco pamatují napsal(a):

A nechtělo by to ještě napsát něco z té doby o tom ,ják se později cpali ke komunistům ti co ve strachu že komunisté končí a bylo to modní vyhazováli svoje průkazky KSč a později když zás zjistili že uděláli kravinu z mladistvé nerozvážnosti a podlehli modní vlně ,ták se tám do toho ksč které přežilo ,cpali zase spátky horem dolem ? Ale na některé už nezbylo místo , cítílí se zapčkli a teď jsou z ních velcí komunistobijci a někteří by to svoje ksč dokonce chtělí zakázát .
24. 07. 2011 | 10:06

stále rebel napsal(a):

Pro Jemnický.
Já si nefackuji ani za své prohřešky, ne tak za cizí. Na rozdíl od mnohých, kteří pokřikují jednou na Němce, podruhé na Rusy, tak si pokládám taky otázku, jak nás vidí ti druzí. No a pokud jsou mé informace správné, tak se dnes žádné velké oblibě netěšíme ani vpravo ani vlevo. Co je zajímavé, že ti co nejvíce pokřikují směrem východním, tak mi připadají, jako kdyby odtamtud přišli.

Dnes máme asi méně důvěryhodnou a chtěnou politickou reprezentaci než jsme měli za Německa nebo Ruska, jen dnes to nemůžeme svádět na cizí, ale jen na svou hloupost a neschopnost.
24. 07. 2011 | 10:24

Covitosti napsal(a):

Pravda je téměř definovatelná a přesto jakoby její opravdová definovatelnost byla smrtelně nebezpečná.
24. 07. 2011 | 10:24

Otázkář napsal(a):

Opravdu nechápu jaký smysl má hádat se o to, která okupace byla horší. Obě byly špatné a zanechaly na českém národu výraznou stopu. Raději se z této historie poučme a nedopusťme, aby se v budoucnu stalo něco podobného.

Nečetl jsem úplně všechny komentáře, ale asi nejlepší napsal Kanalnik: 23. 07. 2011 | 21:54 Můžu jedině podepsat.
24. 07. 2011 | 10:29

Milan Bukovecký napsal(a):

Václav Hořejší

Ano, skoro se nikomu nic nestalo. Jenom desítky tisíc bolševiků šlo na dlažbu za socialismus s lidskou tváří, a k tomu pár mrtvých. Ano, německá okupace byla horší, krutá. Jenom, pane Hořejší, ruská mi ukradla mládí. Jenom jsem musel být za šaška, abych přežil. Jenom polovina mých přátel emigrovala. Jenom jsem měl 15 zaměstnání. A teď se musím dívat, jak tuto agresi zlehčujete, dovolíte si zde předvádět mindrák své tvůrčí krize a k tomu si klidně vypůjčíte naše národní ponížení. Jděte se vycpat! Chováte se jako snob.
---

Karel Mueller

Myslím, že ztrácíte soudnost a namyšleně pokračujete v obhajobě jakéhosi oslího salonu. Přitom jste si ani nevšiml, že se oháníte samozvanou nadřazeností, a pomalu upadáte do osamělosti prázdných elit. Skoro bych řekl, bezpohlavní zášť.
---

Všem

Kniha Bakelitové zvony. Povídka Emigrace. Upraveno.
Poslední část: saniťák má na sobě jen sandály, slipy a bílý plášť, pustili ho s pacientkou do letadla KLM, přiletělo z Kanárských ostrovů, je plné opálených Holanďanů, mimořádně přistálo v Praze.

Agent tajné služby Bašta nese vzkaz: převézt hraběnku do prázdného letadla, umístit ji na lehátko, přikurtovat, nechat lékaře dělat co umí. Opálené letušky pomáhají, upraví hraběnce deku, zvou do kuchyňky, nalijí koňak, krájí uherský salám, nabízí z krabice pomerančový džus.
Špaňo, vezmi si! Říkají, podávají na tácku čokoládové bonbony. Ládujeme se. Ještě nikdy jsem neviděl tolik nádherných ženských na jednom místě. Koketují, chtějí tancovat, ťukají si, letadlo se naplňuje pasažéry. Samice nizozemských obrů přicházejí z tranzitu, sedají za jejich galantní asistence do úhledných řad. Agent Bašta dobaští.
Povídá: Poď! Dem vodtud! Bere mě za ruku. Běž sám. Přijdu za chvíli! Odpovím, vytrhnu se, sundám plášť a nahý do půli těla začnu trsat na hudbu z magnetofonu. Jsem s dívkami sám. Za půl hodiny se namažou jako Dáni. Ani kapitán s nimi nic nesvede.
Také od dveří letadla se ozývá: Ve jménu zákona, opusťte letadlo, soudruhu! Tady bezpečnost. Opusťte letadlo!
Nemůžu se vrátit. Nechce se mi. Letušky mají rozhalené blůzky, vykasané sukně, třou se o mě.
Letím s nimi, kluci policajtský. Nepudu domu, byl bych doma bit! Zpívám. Nic se Vám nestane, soudruhu. Poďte ven! Odpovídají, agent Bašta také něco volá.
Po hodině druhý pilot komisně oznámí: letadlo se musí zavřít, je povolení k odletu. Můžete tu zůstat! Smějeme se mu. Dívky zesílí zvuk magnetofonu. To už jsou jen v kalhotkách. Znovu mi říkají Špaňo, lepí se na mě, ale pak se začnou sbírat, shýbají se pro klůcky, podávají si oblečení. Čekají, jak se rozhodnu. Chvíli chci zůstat, s klíči od sanitky, se vzpomínkami.
Ale pak, ochrnutý povinnostmi, vykročím. Pomalovaný rtěnkou, rozcuchaný a zpitomělý.
Jdu domů. Do magického kotle Střední Evropy. Siréna magnetofonu vyhrává Džona Lenona, zpívám: Když jsem šel domů, do Prčice, všichni si jeli v elektrice, opálení Mimozemšťané tleskají.
Jsem omámený a podvedený chvílí slávy, sametem šedesátých let. Na schůdcích čeká realita. Dychtivý agent Bašta, zajišťující Zelená žabička-policista a dole, pod pojízdnými schody, po zuby ozbrojení vojáci s transportérem. Jdu a vím, že to nebude lehké.
---
Milan Bukovecký
24. 07. 2011 | 10:29

prorok napsal(a):

Je mi vas lito. Vy to sam na sobe nepozorujete a zda se, ze vam to vasi blizci taji. Ale nekdo vam to musi rict. Jste nemocny.
24. 07. 2011 | 10:43

Rumcajs napsal(a):

Asi to mělo být vtipný, že ?
Já zas přemýšlím, kde to mám radši. Na hořejším a nebo dolejším ?
24. 07. 2011 | 10:43

prorok napsal(a):

Prominte, samozrejme muj nazor nalezi panu Bukoveckemu.
24. 07. 2011 | 10:45

stále rebel napsal(a):

Lidi, svůj názor na blogery a diskutující můžete vyjádřit i zde
http://www.blog-ankety.php5.cz/elect_list.php

Mohu i nějakou anketu nebo hlasování podle příní přidat
24. 07. 2011 | 11:02

Milan Bukovecký napsal(a):

Prorok
Máte pravdu. Onemocněl jsem z pana Hořejšího. Z jeho provokací. Onemocněl z jeho úchylností. Nemáte pravdu, že mi to rodina tají. Řekla: musíš se léčit. Začni psát na pana Hořejšího. Nandej mu to, chlapovi. Tak a to by bylo všechno, doktore Proroku, pozdě, přišel jste pozdě.
Milan Bukovecký
24. 07. 2011 | 11:03

grőssling napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a):

grőssling

Do háje chodím. Ráda. Páč když se náhodou zatoulám k hranici, mám jistotu, že na mne nebude nikdo křičet: Stůj nebo střelím. :o)

24. 07. 2011 | 08:38

Nejspíš je to ve vašem případě chyba.
24. 07. 2011 | 11:03

stále rebel napsal(a):

Oprava přání
24. 07. 2011 | 11:03

Drzá zrzka napsal(a):

grőssling

Proč ženy neumí číst v mapách a muži neposlouchají ?
24. 07. 2011 | 11:13

mb napsal(a):

to je pěkně trapnej článek pane profesore ( či pane dolejší )

přesně ilustruje absenci připuštění si jakéhokoli pocitu viny či nepatřičnosti ...

a vzývá kolektivní neodpovědnost ...

všechno bylo vlastně o.k. ... a nic se nám nedělo ...

páteře ani charektery se VŮBEC nekřivily ani nelámaly ...

njn ... něch žije sovětský svaz ....

bděte ...
24. 07. 2011 | 11:25

olga napsal(a):

bane
Asi mě neznáte. Já jsem až příliš svá. Zatím jsem nenašla nikoho, kdo by splňoval mé požedavky. Jen zdroj informací se poněkud rozšířil. Jako dítě, žijící na vesnici jsem měla omezené možnosti. Četla jsem to, co bylo dostupné. Třeba Mladou gardu. Jedinou slabost kterou mám, je moje důvěra v dobro. Nejraději čtu pohádky Boženy Němcové. Tam nacházím nejvíce poučení. Tam jsem schopna se zamýšlet nad sebou. Nad smyslem života. Už dávno se nesnažím budovat lepší společnost. Už dávno vím, že pracovat mohu, a musím především sama na sobě. Zodpovídám jen sama za sebe. Ostatní je tu jen proto, abych se osvědčila, a nebo podlehla.
24. 07. 2011 | 11:29

vlk napsal(a):

Tak jo pane doktore Honzáku.
pokoušel jsme s e z vás dostat věcnou a rgumntaci. MMísto obecných pravd. Které leckdy sedí a si tak dobře jako krávě sedlo.

Zůstal jste u obecné pravdy. Bez jakéhokoli pokusu být věcný.
takže mi nezbývá než vám sdlěit, že obecná pravd a paltí obecně. ted y často pjímá i ty , kteří ji vysloví.

Nebo kteří s ní například nadšeně souhlasí. Že
kozorohu-
A pokrývá i jakéhosi Ramse.
Který diskutuuje s mým tvrzením , že zatímco Ru s vtrhnul jako okupant do Čech za 1500 lez pouze jednou, na rozdíl od Germína, který zd e v diskusích žádný problém nemá, tím, že mi s em přinese soupis koloniálních výbojů ruské říše, které on zná. Ovšem výbojů v celém světě. Bezva! Jak napsal dr. Hnzák, vůl zůstane volem. A to nemluvím o tom, jak by například vypadal ten ruský soupis vedle podobného třeba bristského imperia.
No pak jsme také našel vzkaz od
Jana vaculíka
co Samaški, kabardinci, systematicky likvidovaní?
U Oni žili na území tehdejší ČSSR? Byl byste tak laskav a s eznámil mne s jejich zdejším trudným osudem,když sem vtrnul v roc e 68 ruský okupant? Rád si rozšířím nedostatečné znalosti.
24. 07. 2011 | 11:29

schlimbach napsal(a):

Pane profesore a pane Dolejší - vynikající ironický blog -)
Trochu mě překvapuje, že se z národa vytrácí velmi rychle cit pro ironii a satiru.
24. 07. 2011 | 11:29

kelt napsal(a):

Náš SR vykazuje nebývalý nárůst příjmů a stabilizaci výdajů,vláda vykazuje nevýdanou jednotu stanovisek na růst DPH a má vysokou míru podpory veřejnosti.
Konkurenceschopnost státu i podniků je vyšší,než kdokoliv očekával a míra korupce je tak zanedbatelná,že nestojí ani za řeč.Reformy běží,jak je žádoucí s masovou podporou veřejnosti.
Není divu,že vláda nemá do čeho"píchnout"a tak aby nebyla nařčena z nečinnosti,tak na vyslovené a opakované přání nejširší veřejnosti uložila Kubicemu připravit do října podklad pro NSS ve věci zrušení KSČM.To přinese nebývalý vklad do rozvoje naší demokracie a školní výchovy,jak uvedl v zásadním článku nám.MŠ Bátora.
Poté bude nezbytné,aby Ústav pod vedením "bývalého"klerika,potomka po přeslici nejlepších tradic jezuitství dokončil zásadního úlohu výkladu českých dějin po roce 1948,aby tak bylo jednou pro vždy ukončeno tápání některých nedozrálých historiků v dané věci,jejichž často falešné závěry uvádějí v omyl českou veřejnost.
Držme se zásadního postulátu premiéra Nečase-"dohnat a předehnat".
Es komt der Tag.
24. 07. 2011 | 11:37

Admirál napsal(a):

Jinak provokace prof. Hořejšího - Dolejšího je uměrná, bereme li v potaz vynaložené prostředky a mediální podporu, provokaci Ministersva pravdy v provedení "umělce" Černého.
24. 07. 2011 | 11:39

mb napsal(a):

Mueller napsal: Nikdy bych nevěřil, že patrně zněčné část "tohoto národa" může zak neuvěřitelně zdegenerovat a zblbnout. Je to špatné.

přesně to mě napadá, když čtu vaše příspěvky ...

njn ...
24. 07. 2011 | 11:42

Kritik napsal(a):

Od pana profesora Hořejšího bylo zveřejnění tohoto článku dobrým počinem.

Hned si člověk vzpomene na nedávno zveřejněný rozhlasový rozhovor úspěšného televizního filmaře, oceňovaného na mnoha mezinárodních festivalech od 80. let, když hovořil o událostech ze svého jinošského života:

"V naší třídě jsem byli jen dva, kteří poslouchali Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu. Těm ostatním to bylo prostě jedno." Užívali si prostě výhod tehdejšího režimu.

Jak příznačné pro tehdejší normalizační dobu. Dnes si poslouchá každý co chce. Ale zdá se, že slyší a vnímá jen zotročující oblbováky o hrůzných poměrech za socialismu, týrajícího své obyvatele. Který se však většině tak velmi zamlouval, že je ani nenapadlo na něm něco změnit. To za Hitlera by všichni rádi slyšeli Londýn a mnozí to také zkusili. A znám z naší rodiny, že oni naši milí soukmenovci ihned loajálně informovali okupační představitele, což zakrátko skončilo pro poslouchajícího nucenými pracemi v Říši. A zřejmě potomci takových zbabělých soukmenovců dnes hrdinně natírají tanky osvoboditelů na růžovo, namísto aby se podívali do Patagonie, která se měla stát jejich novou vlastí.

Když Boží anděl pozdravil Gedeona slovy "Hospodin s tebou. udatný bohatýre", který chtěl zbaběle ukrýt pšenici před nepřáteli, aby se poté sám ukryl, nemyslel to ironicky. Bylo to pasování na budoucího hrdinu.

Oslavné řeči na adresu hrdiny natírajícího tank na růžovo jsou však evidentně známkou zbabělosti. Jo, to se natírá, když je to bez nebezpečí! Jaký "hrdina"!
24. 07. 2011 | 11:45

jeff napsal(a):

Lotyšsko: Lotyši v referendu zřejmě rozhodli o rozpuštění parlamentu
Lotyši v referendu zřejmě jasnou většinou hlasů podle očekávání rozhodli o rozpuštění parlamentu. Vyplývá to ze zprávy volební komise na základě sečtených hlasů v necelé polovině volebních okrsků. Agentura Reuters uvedla, že pro rozpuštění zákonodárného orgánu se v těchto okrscích vyslovilo 94,7 procenta voličů. :)))
24. 07. 2011 | 11:45

olga napsal(a):

schlimbach
"Trochu mě překvapuje, že se z národa vytrácí velmi rychle cit pro ironii a satiru."
Právě proto mám strach z takových článků. Bojím se, že budou jedinci, kteří nepoznají, že jde o ironii a satiru. Pak jsou tu třeba nejdříne růžové tanky a pak třeba Norsko.
24. 07. 2011 | 11:45

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Rytíři nic ve zlém, ale tentokrát prostě střílíte vedle. Na Jaltě došlo jeden večer k vážné roztržce mezi Churchillem a Rooseveltem, když Roosevelt požádal Stalina, aby opakoval přípitek na popravu 50 000 německých důstojníků. Roosevelt se trochu nechal unést emocemi po pohledu na spálené Rusko ...

Ale to přímo k tématu nepatří. Uvědomte si jednu věc: Profesor tu satiru mohl ještě daleko zesílit. Mohl napsat o stovkách zastřelených denně za schvalování atentátu a jejich zveřejňování, o odvlečení do koncentráků za poslech Londýna nebo o zavření vysokých škol, o plánovaném vyhlazení a germanizaci českého národa atd. Stranou je psychický teror, kdy kdejaký německý hňup dával najevo nadřazenost a pohedání.

Zkuste se vrátit do let našeho mládí. Kdyby tenkrát někdo přirovnal tehdejší současnost protektorátu, tak by ho většina lidí snad ušlapala. A zdaleka by to nemuseli být bolševici. Proč? Protože většina národa ještě pamatovala nacismus ...

Mluvil jsem s mnoha lidmi ze západu. Mnozí skrytě, jiní více či méně přímo mi dali najevo, že český národ je v obrovském morálním srabu. Nebudu to pitvat, prostě konstatuji. Ale všichni do jednoho zastávali názor, že je to důsledek 2.WW, nikoliv éry bolševika. I když sám mám k tomuto názoru výhrady, tak je k zamyšlení, proč si to mysleli.

Pane Bukovecký,

otázku soudnosti bych nerad pitval. Určitě ne s někým, kdo je schopen dát rovnítko mezi německou a sovětskou okupaci.
24. 07. 2011 | 11:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
"Vědec zaujatý svou kádinkou neví která bije." A která bije, Pepku? Vy to snad víte, ´elegáne blogů´?
24. 07. 2011 | 11:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

olga:
"Byla jsem komunistka. Byla jsem naivní. .... Přešla jsem tedy k Bohu. Nebe na zemi chci totiž stále." Hlavně, že jste přestala být naivní. ☺☺☺
24. 07. 2011 | 11:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tvrzení, že komunismus je stejný jako nacismus, je největší propagandistickou lží současnosti.
24. 07. 2011 | 12:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Buďte tak laskav a neotírejte se o K. Muellera. Nesaháte mu ani po kotníky, lháři.
24. 07. 2011 | 12:03

Kritik napsal(a):

Paní olgo,

komunisty se stávali hlavně lidé, kteří měli vrozený cit pro sociální spravedlnost. Málo se však u nás ví o tom, že sociální spravednost byla zavedena Bohem již zákonem předaným Izraelitům na Sínaji před více než 3,5 tisíci lety. Byl pak nepředstavitelně a nepřekonatelně zdokonalen Kristovým zákonem.

Komunisté prostě tuto úžasnou zvěst ukradli. Proto je pro mnoho lidí, kteří si neuvědomují souvislost dokonale spravedlivé společnosti s Bohem, sociálně spravedlivá společnost v podání komunistů tak přitažlivá.

Problém je však v tom, že komunisté tento svůj zlodějský trik pozměnili na lidskou snahu a ke způsobu dosažení cíle zvolili nenávist vůči skupinám lidí. Kdežto zákon Boží je založen na opaku - jen a jenom na "budeš milovat Boha, budeš milovat svého bližního jako sebe sama".
24. 07. 2011 | 12:05

očař napsal(a):

Mě spíš zaujala forma sdělení, kterou musel pan profesor zvolit, aby neriskoval přeplněný svobodně-demokratický žalář. Existuje totiž paragraf trest. zákona, který podobná vyznání, když se vykřičí natvrdo (bez osvobozující ironie), oceňuje 6-ti měsíci až třemi léty. Jistě se shodnete na tom, že v onom období sovětské mise, zde neblaze působilo hnutí směřující k potlačení práv a svobod. A tomu není radno v dnešní svobodné době veřejně projevovat sympatie.

Vážení, nejen státní suverenita, ale ani svoboda slova už není to, co bývávalo.
Časem zjistíte, že je to tu samá bublina. Nejen ta finanční. K dosažení tohoto poznání vám přeju citlivé receptory a objektivní hodnotící centrum.
24. 07. 2011 | 12:10

Helena napsal(a):

Milí většinoví blogeři, někdy to vypadá, že vytrvalá nenávist jedním směrem má být to jediné, co by nás spojovalo v národ, a vzpomínka, jak jsme léta trpěli, největší hodnotou našeho života. Děkuju, nechci. Současnost vám uniká!
24. 07. 2011 | 12:16

mb napsal(a):

Matyáš: Tvrzení, že komunismus je stejný jako nacismus, je největší propagandistickou lží současnosti

jistě ... komunismus je větším zlem ... jsem rád že se shodneme ...
24. 07. 2011 | 12:18

skura napsal(a):

Radkin Honzák:

"jak chcete vyvrátit, že pařez zůstane pařezem a vůl zůstane volem."

To vyvrátit nelze. Vy jste toho živým důkazem..
24. 07. 2011 | 12:25

Drzá zrzka napsal(a):

Hele, Heleno, vždyť současnost je pro většinu naříkáním nad tím, jak se máme špatně. Každá doba má svoje klady i zápory.
24. 07. 2011 | 12:25

očař napsal(a):

mb

U vás je to evidentně genetická záležitost. Takže upřímně lituji vaše potomky.
24. 07. 2011 | 12:29

mb napsal(a):

genetická ? jak to myslíte ?

vy zpochybňujete že na počet/počty mrtvých vychází hůře ´komunismus´ než ´nacismus´ ???

nebo patříte k těm ... kteří si řeknou: ´idea je to přece dobrá / pěkná / přitažlivá´ ... a tím omluvíme vše / cokoli ?

všechna zvěrstva, křivárny, lumpárny atd. atp. ve jménu ´té krásné idee´ realizované ???

ja nevim očař co je na tom genetického, ale vy to patrně víte ...
24. 07. 2011 | 12:42

resl napsal(a):

Chtěl jsem v r. 68 žít, věk byl ten nej. Nešlo to a ani jsem to pořádně nevěděl,jak může život ve svobodné zemi vypadat. To jsem bohužel zjistil až když už bylo pro mne pozdě. Při vědomí, že jsme byli v polovině 20. století, byla okupace těžkou ranou. Rusové nebyli běžní lidé na které by si člověk zvykl. Byla to sebranka primitivů, alkoholiků, lidí, kteří si vemou co chtějí, lidí kteří tě zválcovali na silnici bez možnosti odvolání, ochrany. Nikdy ses s nimi nedovolal práva, vždy držela jakákoli státní moc s nimi. Nebudu dál psát, to ponížení, ta mnohokrát opakovaná vlezlost českých komunistů /a nejen jich/ k těmto zvířatům byla děsivá. Ta šílenost 20. století, kdy opravdový vlastenec byl řezán, zavírán, zničen s celou rodinou a zbabělec byl označen za vlastence a dostal za zbabělost a udání lukrativní zaměstnání. Jsou to prosím všichni ti Jakešové, Štrougalové, krajští a okresní tajemníci KSČ. Ti to byli totiž jistě a vždy. Myslím, že můžeme s klidným svědomím vypustit z ústavy stať o vlastizradě. Zůstává v Česku nepotrestána. To platí prosím i na prezidenta Beneše, který po útěku do Anglie se vrátil, samozvaně se ustanovil prezidentem a samozvaně se posadil na Hrad, bez voleb. Svého předchůdce, kterého jmenoval, aby za něj vyžral německou okupaci, nechal zemřít ve vězení. Samozřejmě, že to ví Klaus i sociální demokraté, to jim ovšem nebránilo vztyčit Benešovu bystu a dát další lež do Ústavy : prezident Beneš se zasloužil o stát ! Opakují se dějiny, jen nesmíme mlčet, když mlčí média.
24. 07. 2011 | 12:48

alene napsal(a):

kritik
dávno před komunisty tu úžasnou zvěst ukradla církev svatá. a použila ji páchání některých opravdu odporných zvěrstev, nejen za inkvizice.

očař
svoboda vůbec a tedy ani svoboda slova nikdy nebyla tím, za co se vydávala. to, že si tady za blahovolného přihlížení cenzora můžeme pindat co nás napadne má své předem strukturované limity (nikdy to nebude číst víc než nepatrná skupinka potenciálních Breiviků a Loughnerů) a skryté účely.
ostatně se zdá, že ze senátorky Giffordsové zase udělali fešandu. zázraky se dějí. budiž Jeho jméno pochváleno.
24. 07. 2011 | 12:55

očař napsal(a):

mb
Počty mrtvých (pkud se na nich neshodnou obě soutěžící strany) jsou vždy jen otázkou víry. Vzhledem k tomu, že vaše víra je evidentně neotřesitelná, usoudil jsem, že bude genetic. původu. Ale je docela možné, že ty mrtvé máte osobně spočítané. V tom případě se vám omlouvám.
24. 07. 2011 | 13:03

Kritik napsal(a):

alene

Správně by jste měl napsat, že tu zvěst zneužili hodnostáři některých církví k páchání zvěrstev za účelem získání světstké moci, území a majetku.

Církevních denominací jsou totiž totiž tisíce a ne každá má za sebou cestu násilí. Právě naopak.
24. 07. 2011 | 13:08

mb napsal(a):

očař: Počty mrtvých (pkud se na nich neshodnou obě soutěžící strany) jsou vždy jen otázkou víry

myslim že to tak není ... a že z otevřených zdrojů dobře zjistíte skutečnou informaci (o počtu mrtvých)...

vaši omluvu přijímám ...
24. 07. 2011 | 13:10

mb napsal(a):

resl napsal: Ta šílenost 20. století, kdy opravdový vlastenec byl řezán, zavírán, zničen s celou rodinou a zbabělec byl označen za vlastence a dostal za zbabělost a udání lukrativní zaměstnání.

mueller tohle ovšem poněkud nekousá ... byť říká že příbuzný (strýc) byl vězněn ...

pořád obhajuje neobhajitelné ...
24. 07. 2011 | 13:12

Alarien napsal(a):

mb:
Je vskutku těžké, vyhnout se urážkám při četbě některých vašich příspěvků. A věřte, není jich zrovna málo.
Skláním se před autorem blogu, Karlem Müllerem, Zbyňkem Matyášem, Gerdem, Grösslingem, Schlimbachem a mnoha dalšími, kteří zde a jinde vedou marný boj s lidskou blbostí a malostí. Boj, který sice podle Jana Wericha vyhrát nelze, ve kterém se se však nesmí přestat, pokud člověk má zůstat myslícím člověkem.
24. 07. 2011 | 13:14

Radkin Honzák napsal(a):

Ad vlk:
Heinrich Böll označil poměry v ČSSR za Biafru ducha. A pokud vám už neslouží paměť, nebo jste tu dobu trávil na Orlíku, doporučuju Smoljakovu knížku Mým divákům.
Diskutovat se dá jen s těmi, kdo vědomě neobhajují lži.
24. 07. 2011 | 13:20

mb napsal(a):

alarien ... pokud relativizování a obhajování husákova typu gulášového normalizačního socialismu vidíte jako boj s lidskou malostí a blbostí ... tak si poslužte ...

já si naopak myslím, že je střízlivé a nenalhávající si ...

se proti této samozvané jedině pravé národní frontě kterou jste vyjmenoval ... vymezit ...

ale každý má své přístupy a priority ... a každý má své vlastní svědomí a porozumění světu ...

zdravím ....
24. 07. 2011 | 13:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
" komunismus je větším zlem ... jsem rád že se shodneme ... " A opět lžete. Jste opravdu velice ubohý člověk.
24. 07. 2011 | 13:21

Bajo napsal(a):

mb
vždycky je dobré se zamyslet nad tím, kdo ty otevřené zdroje vytváří. a proč.
24. 07. 2011 | 13:22

mb napsal(a):

matyáš přestante prosím žvanit o lhářích a ubožácích a podívejte se laskavě do zrcadla ... děkuju ...
24. 07. 2011 | 13:23

mb napsal(a):

bajo ... vy myslíte že počty ´komunistických mrtvých´ jsou cinknuté ?

proč si to myslíte ?
24. 07. 2011 | 13:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
"vy zpochybňujete že na počet/počty mrtvých vychází hůře ´komunismus´ než ´nacismus´ ???" Další lež.
24. 07. 2011 | 13:25

Hugo napsal(a):

Radkin Honzák
Heinrich Böll byl, budiž Bohu žalováno, členem kruhu evropských intelektuálů na výplatní pásce CIA. Bohatě zdokumentováno.
Než si zvolím autoritu k citování, podívám se na barvu ponožek, leccos napoví.
24. 07. 2011 | 13:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
" jsem rád že se shodneme "
Přestaňte lhát a já se přestanu o Vašich lžích zmiňovat.
Jenom ubozí lidé neustále opakují lži, normální to nemají zapotřebí.
24. 07. 2011 | 13:27

mb napsal(a):

matyáši, vy ubohý zlý a hloupý člověče ... já na vás nesmím ( nebudu ) reagovat ... je to rada pana stejskal ( a on má vždycky pravdu ) ... ale prosím ... ani vy na mě již nereagujte ... ( jak jste psal že už na mě reagovat nebudete, a jak jsem já psal vám, že z toho mám upřímnou radost )

vše dobré ... matyáši ... ( :-)
24. 07. 2011 | 13:27

poiuyt napsal(a):

Fakt,ze antiruska propaganda v Cesku je prilis primitivni.Je urcena pro hlupaky.
24. 07. 2011 | 13:28

voroshilov napsal(a):

mb:
Muzete nam ukazat kde jsou ty desitky aneb stovky milionu mrtvych komunistickeho rezimu?
Ne nejaky pomnik na miste Katyni,nejake hromadne pohrebiste nebo cele hektary masovych hrobu,prece nemyslite ze tolik mrtvol je mozna rozpustit v kyseline?
24. 07. 2011 | 13:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
"sociální spravednost byla zavedena Bohem již zákonem předaným Izraelitům na Sínaji před více než 3,5 tisíci lety. Byl pak nepředstavitelně a nepřekonatelně zdokonalen Kristovým zákonem.
Komunisté prostě tuto úžasnou zvěst ukradli" Úplný nesmysl. Doporučuji Vám změnit nickname, nesedí.
24. 07. 2011 | 13:30

voroshilov napsal(a):

A demokratura kdyby mela skutecne dukazy a masove hroby obeti komunismu by vam to cpala pod nos denne,treba"Pod Novosibirskem je pomnik milionu obeti gulagu a v Irkutsku naslo svuj hrob dva miliony stalinskych...blablabla"
Tak co,kde to je?
24. 07. 2011 | 13:32

dalimír napsal(a):

Dobrý den p.prof. Když už budete psát příště svůj blog tak jej prosím pište pro všechny ! Nejen pro ty "študované" ! Nezapomínejte že tohle čtou i lidé kteří sotva zvládli zdšku ,tak s nimi mějte alespon trochu soucit ! Hodně zdraví profesore ! Dl.
24. 07. 2011 | 13:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Opakuji: Přestaňte lhát a napadat diskutéry a já přestanu na Vaše lži a útoky upozorňovat a reagovat. A opačně. Je to jenom ve Vašich rukou.
Pana Stejskala sem netahejte, my jsme spolu vyřízeni.
24. 07. 2011 | 13:33

ex-nemo napsal(a):

Zbyňku Matyáši
uvítal bych kdybyste uvedl konkretně jak tu Vaši poznámku (23.52)myslíte. Jinak bych si musel myslet že je to plácnutí do větru.
Děkuji
24. 07. 2011 | 13:34

bajo napsal(a):

mb
myslím, že počty mrtvých v politicky citlivých kauzách jsou, jak říkáte "cinknuté" vždycky.
stejně jako údajné počty demonstrantů na náměstích.
všechny západní agentury vám stereotypně opakují počet mtvých Oričova gangu jako 8000. těl ale je něco okolo 2000. to je ještě pěkné skóre. SDL desítky let tvrdila, že Češi (Slováci ne) povraždili 250.000 jejich krajanů. a že na to mají důkazy. společná komise pak došla (aby vyhověla německé straně) k počtu 20.000 Němců, kteří nějak chybějí z počtu, co jich v Protektorátu bylo. včetně bojových jednotek, Gestapa a SS.
podobně, když nějaká po honorářích lačnící autorka sepíše knihu o 2.000.000 znásilněných Němek jen v Berlíně, podívejte se nejdřív, kolik měl Berlín v té době obyvatel a pak si představte tu scénu.
samozřejmě, ruští vojáci nenosili po kapsách nylonové punčochy a jistě často došlo k nedohodě. ale vyklizené cesty mezi hromadami sutin nebyly zavaleny souložícími dvojicemi. existovaly by fotky a nejspíš i filmové týdeníky. navíc za to NKVD vojcly střílela.
starý opilec Winston Churchill, který si mohl dovolit utrousit sem tam pravdu, říkal, že číslům, která nezfalšoval sám nevěří.
24. 07. 2011 | 13:40

Tenco napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Opět starý dobrý všeználek a náfuka...

Kritik
Jistěže byl Marx ovlivněn jak formulacemi autentické - radikálně humanistické křesťanské a židovské etiky via spravedlnost.Stejně tak i jejich mesianstvím.
/proletářská třída coby Mesiáš /
Akorát tak nějak neříká, co se odehraje po té fázi , zvané "dikatura proletariátu".
Asi spoléhá na to, že se to nějak vyvrbí.
Apropo - všiml jste si, že za Gottwalda, Novotného...Husáka se takříkajíc právo na stávku zformalizovalo tak, že vlastně zaniklo ?
A že dělníci zůstali stále odstaveni od výrobních prostředků ?

:(((
/šlo totiž o centrální byrokratický kapitalismus sovětského typu - nikoiv socialismus...a už vůbec ne o o komunismus...proti čemuž bojuje jistý Don Quijote - pan Štětina (prý byl taky v KSČ ???) a jeho squadra de la Mancha/
24. 07. 2011 | 13:48

mb napsal(a):

vorošilov ... zkuste černou knihu komunismu ...
24. 07. 2011 | 13:57

mb napsal(a):

ale jo bajo ... ale myslim že ten poměr mrtvých ( v neprospěch ´reálného komunismu´ ) je všeobecně uznáván / akceptován ...

( vyjma matyáše, ovšem )
24. 07. 2011 | 14:01

bajo napsal(a):

mb
s vámi je to marné. kdo a proč myslíte, že ty černé a bílé knihy sestavuje?
24. 07. 2011 | 14:01

mb napsal(a):

bajo ... normální historik ... normalni historicka prace ... fakt bych nerekl ze jsou ty obeti komunismu nadsazené ...

/ ovšem nacismus ucinkoval historicky kratší dobu, to je fakt /

ale zas nam to nezabrani prohlasit ze celosvetovych obeti komunismu bylo vice nez celosvetovych obeti nacismu ...

njn ... měte se, hezky den ...
24. 07. 2011 | 14:11

tytyty napsal(a):

V porovnávání nacistické okupace se sovětskou, postrádám, mimo jiné, určitý moment, a to moment časový. Nacistická okupace Českých zemí trvala cca 6 let. Sovětská okupace Československa trvala cca 40 let. Zkusme trvání délky první i druhé okupace hypoteticky a čistě teoreticky obrátit, a představme si, že by nacistická okupace Českých zemí trvala cca 40 let a pozdější sovětská okupace Československa by trvala cca 6 let.
No, kdyby němečtí nacisté neprohráli světou válku, kterou rozpoutali v době, kdy byli v Evropě na vrcholu své moci, pak by Sovětský svaz a další spojenci nemuseli dobývat zpět Evropu. České země by nezachvátil bolševizmus. České vysoké školy s českým vyučovacím jazykem by byly i nadále zavřené.
České země by byly (alespoň po dobu vítězné války) ostrůvkem klidu v rozbo(u)řené Evropě. Lidé měli klid na práci a také jídlo. České výrobky by měly velké odbytiště. Úředním státním jazykem by se stal světový jazyk a Češi by se tak bez problémů domluvili v celé Evropě. Pomocí němčiny by se česká? věda?, české? vynálezy?, česká? kultura? masivně šířily do celého světa. Bolševici, židé, liberálové a jiné podvratné živly by byli pacifikováni. Sudetští Němci a Tschechen by spokojeně? žili? v jednom státě, atd. Výčet není úplný. Je možné a skoro jisté, že někteří zdejší diskutéři najdou další podobné kldy, pardon, klady, mnou ani ve snu netušené.
No, a co ona teoreticky možná, pozdější sovětská okupace Československa v délce 6 let? Jak dlouho by takovém případě trvala? 6 let jako ta německá, nebo 40 let? Na, also. To nemušete srovnafat. Nebyla by pšece šádna okupace. Československo by přece nebylo. Nebyly by ani žádné České země. Jaká sovětská okupace? Žádná by nebyla. Nicht wahr? Wäre es so besser?
24. 07. 2011 | 14:25

Karel napsal(a):

To Radkin Honzák :

Vy jste asi jako lékař i zadarmo hodně drahý.
Nebál bych se říci, že možná lidskému zdraví nebezpečný.

To, že si tu na bloku léčíté mindráky, urážíte lidí s jiným pohledem na svět, je možná k velkému zamýšlení pro ty, kteří by uvažovali někdy o návštěve Vaší ordinace. Docela poděs - lidský i profesní.
"Doktore" nebude tam nějaký problém i s alkoholem?

PS.
Zajímavé, že jste svoje "argumenty" opřel o Bölla (CIA ?) a Smoljaka (STB).
24. 07. 2011 | 14:27

Karel napsal(a):

To Autor :

Tímto blogem, jsem šáhnul do vosího hnízda novodobých propagandistů.

Zároveň mnohé reakce jenom dokladují jak je tento národ intelektuálně účelově rozkladán.

PS.
Polovinu života jsem žil v minulém režimu, dobu před tím mi popsali rodiče a prarodiče, proto v českých reáliích srovnávat nácky a komunisty může jen lidská zrůda nebo vymaštěný kariérní kryptobolševik dnes přetavený v pravičáka.

Jak někdo nedávno řekl, táto Nečasova vláda dokazuje, že demokracie je období mezi dvěma totalitami. Jak vidět Nečasovi propagandisté se činí.
24. 07. 2011 | 14:34

Alarien napsal(a):

mb:
Tento blog není obhajobou "husákova typu gulášového normalizačního socialismu", nýbrž protestem myslícího a slušného člověka proti karikování historie a nepřípustné relativizaci německé okupace a zločinů nacistů. Váš výrok, že "komunismus je větším zlem" než byl (či je) nacismus, je jen logickým závěrem této relativizace, ba přímo falšování dějin. Ohrnujete nos nad rozdílem obou idejí a jako mnozí před vámi přicházíte s počty či spíše odhady obětí. Bezděčně, ale spíše vědomě přehlížíte míchání hrušek s jablky, což bylo předmětem vzájemných sporů mezi autory Černé knihy zločinů komunismu i odborné kritiky. Každá idea může být zneužita (vidíme to ostatně na současné podobě demokracie u nás, ve Španělsku i dalších zemích, vidíme to na příkladech lidí, kteří nám v současnosti vládnou!). Nacismu se to však netýká, jeho protagonisté i stoupenci plnili naopak beze zbytku a s nadšením vše, co jejich vůdce s Rosenbergem a spol. dříve hlásali. Nacismus byl ideologií čirého zla. Nic podobného do té doby a ani poté neexistovalo.
24. 07. 2011 | 14:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

ex-nemo:
"my jako národ, jako společenská entita vlastně už neexistujem. Už tu není jediná myšlenka která by nás spojovala, jediný zájem kterým bychom se jako národ prezentovali, nejsme schopni jediného společného úsilí nebo činu." Je to prostě nesmysl.
24. 07. 2011 | 14:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tenco:
"Opět starý dobrý všeználek a náfuka..." Plácáte do větru? ☺
Pokud možno, Vám se vyhýbám (nebo jste ex-nemo?), docela bych přivítal, kdybyste činil totéž.
24. 07. 2011 | 14:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
"zkuste černou knihu komunismu " Propaganda plná lží. Chápu, že Vám a podobným se líbí, svůj k svému.
24. 07. 2011 | 14:41

schlimbach napsal(a):

Vážení normovači lidských obětí rád bych vám sdělil toto:

1)každá oběť jakékoliv zvůle je tragická
2) pokud chcete srovnávat oběti komunismu a kapitalismu, pokuste se uvědomit si několik skutečností, které snad nemusí mít levo pravou strukturu, ale jsou tak nějak snad daným faktem:

a) komunismus nikdy nikde realizován na Zemi ve známé historii nebyl, jednalo se o socialismus
b) pokud pokládáte za počátek nástupu socialismu (dle vás komunismu) VŘSR, potom byste se měli zajímat o to, kdo vyškolil Lenina, kdo to Lenin vůbec byl, co dělali vždy (v historii) jeho školitelé a financiéři a kdo měl zájem na tom, aby VŘSR vznikla
c) jakoukoliv dobrou myšlenku je možné totálně "zprasit" a stačí k tomu jediné, když do čela vůdců se dostanou primitivové a všehoschopní individuové
d) diktatura proletariátu se díky primitivům stala skutečnou diktaturou malosti a tuposti
e) demokracie po VLSR (Velká listopadová sametová revoluce) se stala skutečnou oligarchickou a finanční diktaturou, díky primitivům a všehoschopným indiviuím

Myslím, že nadešel čas, kdy se jasně ukazuje, že neustálé levo - pravé dohadování se a přetlačování se pomáhá pouze a jen upevnění pozic současnému typu demokracie a pokud máme ještě v těle alespoň nějaké zbytky pudu sebezáchovy, přestaneme se dohadovat o blbostech a začneme myslet a hlavně na základě vymyšleného jednat.
24. 07. 2011 | 14:47

simulant napsal(a):

mb a další
Tady bych řekl, že je hranice, která je nepropustná. Pokud uznáváte, že v sociálních vědách existuje jistá metodologie a i soudovbou historii je možné zkoumat vědecky (nebo se o to alespoň pokoušet) pomocí dostupných, ověřitelných faktů a pramenů, stojíte na jedné straně. Pokud vám stačí to co si myslíte, jak se vám věci jeví a práci historiků máte pouze za poplatnou momentálnímu společenskému status quo, stojíte na straně druhé. Společný bod není, archiválie úřadů nebo spiklenecké teorie, každému dle libosti, ovšem diskuse mezi těmito světy je zcela nemožná.
Je ale pan profesor na straně věd, i když se nejedná o třeba o chov slepic?
24. 07. 2011 | 14:48

mb napsal(a):

alarien ... ideologie přece nemůže být měřítkem reality / praxe ...

když vymyslim senzační ideu a v jejim jmenu vyvraždim půlku populace ...

budu hrdina ?

píšete: Nacismus byl ideologií čirého zla ...

jako ideologie rasismu ... čisté rasy ... a jedné kultury ... není příliš vzdálena od extremního neokonzervativismu ...

prostě alarien je uplně jedno ve jménu jaké idee ty lidi povraždíte ... spíš myslim že když je vraždíte ve jménu senzační, skvělé a ušlechtilé idee ... je to o to horší ...

njn ... mějte se ...
24. 07. 2011 | 14:57

schlimbach napsal(a):

simulant

myslím, že s vámi nemohu souhlasit, protože i když nepopírám, že věda se řídí určitými metodologickými postupy, jsou i tyto poplatné pouze úrovni dobových znalostí nebo dogmat (pokud vědu ovládají "vědecké mafie", což není dohad) a navíc, i když archiválie jistě jsou k dispozici, vždy bude záležet na tom,kdo je vyhodnocuje a jaký má "světový názor". "objektivních vědců" je málo, stejně jako neexistují objektivní novináři a vládnoucí "elita" pustí do výkladu archiválií pouze "prověřené a spolehlivé" vědecké kapacity, nebo jako v případě našeho "Úřadu" rekvalifikované historiky a lidi, kteří ani vzdáleně neví, o co "go".

Takže bych ten boj "stran" viděl jako boj mezi "blbostí" a "nadhledem"
24. 07. 2011 | 15:01

stejskal napsal(a):

Ne, to není odborný termnín, pane schlimbachu. To je hrubá urážka lidí, kteří mají jiný názor než Vy (samozřejmě nejste sám, sprostě urážet druhé, ponižovat je, nadávat jim sem chodí drtivá většina debatérů a i někteří blogeři, jen jsem holt zrovna narazil na ty Vaše "idioty"). Proto jsem ji smazal, viz záhlaví každé debaty.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Pan Hochmann bezprostředně po Vás napsal jednu větu, v níž pro zmkěnu hrubě urazil autora. Kvůli jeho názoru resp. tomu, co zde píše. Prostě urážka jako urážka. Neliší se vůbec v ničem, akorát jste oba přesvědčeni, že zrovna Vy máte pravdu, a to Vám dává právo jiné urážet. Ponižovat je.
24. 07. 2011 | 15:07

schlimbach napsal(a):

pan Stejskal

O.K. pane Stejskal, nesouhlasím s vámi, protože nešlo o názor, ale o znalosti, ale je mi to jak se lidově říká "prd" platné - smazal jste to, tak je to pryč.
Evidentně je vám jedno, že s vaničkou vylejete i dítě a domníváte se, že to pozvedne úroveň diskuse zde. Dobře, nezbývá mi, než respektovat váš názor.
24. 07. 2011 | 15:13

Tenco napsal(a):

Je velmi ošidné tvořit analogie mezi konkrétními historickými konstelacemi a je nesmyslné provádět výpočty s cílem zjistit relativní míru zrůdnosti toho kterého konkrétního režimu.
Většinou je totiž výsledkem tvorby takovýchto psudovědeckých "závěrů" a "zákonitostí" to, že se zapomíná na konkrétní oběti a na konkrétní katy.
Což oslabuje spravedlnost a dělá radost katům. Takovýto intelektuálně zvrácený diskurz ničí kulturně významné hodnoty - ve smyslu skutečných hodnot, ne ve smyslu abstraktního pojetí hodnot.

V tomto smyslu má ještě možná tak cenu zachytit a zrevidovat ono " Nejsme jako oni".
Ale i tam již zřejmě půjde pouze jen o ty hodnoty abstraktní. Už je to skoro celá jedna generace..../někdy mě připadá, že to někdo řídí...že se čeká...že někdo čeká...až čas uběhne...a on si může zamnout rukama.../
24. 07. 2011 | 15:16

.Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně pane Stejskale!
Nakonec vám tu zůstanou jen ti idioti.
Jde o problém.Cítí se vůbec pan profesor "uražen" pojmenujeme -li věci tím správným jménem,?
Myslím ,že jeho provokační princip s tím přímo kalkuluje.
Tím více vyniká jeho slušná a demokratická diskusní rétorika.
Že přímo nasírá lidí,kterých se jeho provokace přímo dotýkají -
to Vás editore už nezajímá.
Všimněte si okruhu jeho příznivců!!

Je řešení .
Vůbec na jeho blafy nereagovat.Také to dělám.
To jen tak na okraj Vaší medvědí služby,kterou nám prokazujete,podporou jeho Intelektuálních snah o revize minulosti a manipulaci přítomnosti.

Škoda mluvit.

Jen čekám až se naskytne zase nějaký "Blogař",který se bude komentovat Norskou záležitost.
Určitě si provokatér Hořejší nenechá příležitost ujít.

Ivan.
24. 07. 2011 | 15:19

voroshilov napsal(a):

Pane Stejskala,Horejsi nam sliboval ze pod jeho blogy mazat nebudete,tak dodrzujete kamaradskou dohodu?
24. 07. 2011 | 15:21

JC napsal(a):

Snad jen Germanofilu a příslušníku české obce fašistické nevadila okupace a ztráta státní suverenity v roce 1939.
Snad jen Rusofilovi a zarytému bolševikovi nevadila okupace a ztráta státní suverenity v roce 1968.
Srovnávat tyto historicky a politicky odlišné události skrze počet mrtvol je zneuctění jejich památky.
Takže jediné co má smysl je srovnávat, jak se obě okupace podepsaly na devastaci národního povědomí a morálky obyvatelstva.
Tady si myslím, že okupace z roku1968 je prostě No.1
Ostatně Hořejší a někteří další jsou toho důkazem.

P.S. Děkuji panu Bukoveckému za ukázku z povídky.
Mě z toho čtení jde mráz po zádech ještě dnes, ale od Hořejšího nic takového nemůžete očekávat, to je vám snad jasné.
24. 07. 2011 | 15:21

schlimbach napsal(a):

JC

zajímalo by mě, jak byste srovnal morálku období 1968 - 1989 a 1989 - 2011. Děkuji.
24. 07. 2011 | 15:25

mb napsal(a):

jc napsal: Takže jediné co má smysl je srovnávat, jak se obě okupace podepsaly na devastaci národního povědomí a morálky obyvatelstva.

to se ovšem dost blbě přiznává a i se s tim patrně blbě žije ... takže je lepší to potlačit případně relativizovat ...
24. 07. 2011 | 15:27

Xman napsal(a):

Ej kluci a holky, vy si vobec nevazite kolko bananov mate od havlistov :))))
uz nikdy nebudete mat tolko bananov ako tesne po ´89
24. 07. 2011 | 15:28

stejskal napsal(a):

Mýlíte se, pane Hochmanne,

zajímá, dokonce hodně (máloco mne zajímá tak, jako přemýšlení nad motivy, které autory a debatující vedou k tomu, co zde píší).

Na Vaší sprosté urážce (stejně jako na hrubé urážce pana schlimbacha) to ovšem nic nemění. A pokud nemíním nechat tento prostor zcela zničit, pak je zde nebudu tolerovat (protože za chvíli by zde nebylo nic jiného). Ztratil jsem za ty více než čtyři roky dost ze svých iluzí o tom, že si lidé chtějí normálně vyměňovat názory, nicméně ani to není důvod, abych tu nechal tyto stránky zaplavit vulgarismy a hrubým hulvátstvím (neplést s provokacemi, ty tu píše téměř každý, či se vždy najde někdo, kdo něco za provokaci považuje).

A teď mne omluvte, jdu s dětmi na výstavu.

Hezký zbytek víkendu.

Libor Stejskal
24. 07. 2011 | 15:28

Jan Vaculík napsal(a):

Vlk (11:29)
Srovnávat dvě okupace je stejně irelevantní, jako srovnávat dvě nemoci, tedy srovnávat dvě nemoci na základě průběhu onemocnění u dvou různých jedinců; z toho lze opravdu jen velmi málo vyvozovat závěry o nebezpečnosti nemoci jako takové.

A stejně je to s okupací: jak se bude chtít přiblížit podstatě, tak musíte nezbytně končit u otázky ne která OKUPACE, ale která DIKATATURA byla horší. Můžete porovnávat ideologii, "dobré úmysly", počty mrtvých anebo počty uřezaných uší, ale můžete zvolit i jiné hledisko, které je pro současnost vlastně směrodatnější: ten hitlerovský teror má oproti tomu stalinskému přece jen jednu přednost - že už je defitivně a nenávratně pryč. Zatímco stalinský teror, dokud tady bude mít své obhájce, tak se může vracet. A taky že se v ozvěnách vrací - viz Samški, například.
24. 07. 2011 | 15:29

skeptický napsal(a):

Nojo,vlastně Hořejší-Dolejší.To je dobrý.
24. 07. 2011 | 15:30

.Ivan Hochmann napsal(a):

No tedy - řekl jsem že je to VŮL.

Pokud by to pana profesora "hrubě urazilo" jsem přípraven k důstojné obhajobě svého expresivního výrazu, použitého jako zdůraznění indicie - při plném vědomí pisatele.

Apropó,-myslím editore,že to poněkud přeháníte se svými mentorskými povinnostmi.Nejsme zde žádná smečka hulvátů ,či nevzdělanců.Jednou jsem zde napsal,že takový jeden kopanec do řitě je mnohdy lepší než dva semestry filosofie.
Pokud mne paměť neklame - tehdy jste to překousl a nesmazal.

Takže přeji pěkný den a slunce v duši.

Ivan.
24. 07. 2011 | 15:34

JC napsal(a):

schlimbach,
Co na tom chcete srovnávat ? Co chcete abych napsal ?
Že heslo " Kdo nekrade okrádá rodinu " přešlo z totalitního systému centrálně řízené ekonomiky do demokratické politiky volného trhu ?
A co jste očekával ?
Na druhou stranu práskačům a domovním důvěrnicím už pšenka nekvete. V tomto ohledu, říkám si se Švejkem, se situace rozhodně zlepšila.
24. 07. 2011 | 15:40

schlimbach napsal(a):

JC

já jsem chtěl znát váš názor, ne vám říkat co chci slyšet nebo lépe vidět napsané. Odpověděl jste mi a tak to vím, díky.
24. 07. 2011 | 15:42

dalimír napsal(a):

Dobrý den ! Vídí se mi to tak že jsou to zde plané a naivní diskuze ! Vážení přemýšlejte o tom ! Myslím že češi potřebují dostat další výchovnou lekci od germánských barbarů jinak to nevidím ! To stálé handrkování zprava do leva a opačně mě již nebaví ,je to stupidita ! Ale vysvětlete to takovým Rumcajsům kteří si melou stále své ! Náš národ je prostě takový že pokud mu nejde o kejhák tak se nikdy nesjednotí ! S tím se asi nedá nic dělat ! Dl.
24. 07. 2011 | 15:48

očař napsal(a):

Jan Vaculík napsal:
ten hitlerovský teror má oproti tomu stalinskému přece jen jednu přednost - že už je defitivně a nenávratně pryč. Zatímco stalinský teror, dokud tady bude mít své obhájce, tak se může vracet.

Nepodléhejte malomyslnosti. I ti komunisti prošli jistým pozitivním vývojem. Už neznárodňují, ale nakupují za tržní ceny. Třeba budete mile překvapen.
24. 07. 2011 | 15:53

.Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně,že vás omluvím pane Stejskale.

Přesto si ale neodpustím úvahu o smyslu a povaze "hrubé a sprosté urážky".
Je nutno rozlišovat vulgarismy řečené v afektovaném ,nekontrolovaném pohnutí mysli,které mají primitivní úmysl urážet a dehonestovat.

Jiná poloha je v případě,že se jedná o téměř prátelské poplácání po rameni zdomácnělým výrazivem v českém slovníku.
Takový VŮL vlastně ani není nadávkou.Znám pana profesora už čtyři roky a můj vztah k němu se dá klasifikovat jako přátelský neboť se spoustou jeho rozumných postřehů je možné souhlasit.

Tedy uvádím na pravou míru vaše tvrzení,že chci někoho urážet.
Nikoliv!
Záleží na prostředí v jakém je komunikace a s jakým záměrem presentována.
Myslím,že pan profesor se vlastně ani necítí uražen mým přátelským sloganem.Už proto,že ví co ode mne může v takových případech očekávat.

Děkuji za pochopení.Ivan.
24. 07. 2011 | 15:54

Občan Josef K. napsal(a):

Po přetení blogu a následné směsi výkřiků se vyrýsuje smutný obraz. Nejprve snad o pochopení textu, pak o smyslu textu, pak o souvislostech textu.
Tento text navazuje na předchozí autorovy blogy, které pojednávají o individuální odpovědnosti jedince v nějaké složité době vůči společnosti. Autor sám tuto odpovědnost relativizuje, osudy části občanů této země, okolo 10-15%, pro něho mají menší význam než vědecká kolegialita, resp. vědecké výsledky... Po smyslu vědeckých výsledků, které jsou zaplaceny touto cenou se neptá. Je zastáncem jakéhosi profesního samoúčelu a patrně i osobního prospěchu. Nevím, zda zpackaný život či smrt (Wonka a nejen) se liší od smrti onemocněním rakovinou. Nevím, zda záchrana tisíců životů lidí postižených rakovinou je více než degradace či stejná ztráta života v důsledku politické situace. Domnívám se, na rozdíl od autora, že ne.
Text "Horní/Dolní" však toto téma folklorizuje, převádí je do jakéhosi nepatřičného komična, mate text předchozí a v kontextu obou, se autor stává jakýmsi monstrem průměrnosti, Theodorem Mundstokem, Ladislavem Fuksem (doslova), tím, kdo se upsal ďáblu. Začíná zde faustovské téma.
Autor to tak nevnímá a patrně od člověka jeho zaměření takové vnímání očekávat nelze.
Všechny náboženské a filosofické konstrukce světa, tedy uspořádání lidské společnosti, měly jediný úkol: člověka kultivovat. Tato kultivace byla vždy založena na osobní odpovědnosti. Náboženské systémy v konečném důsledku nepřipouštěly možnost od této odpovědnosti utéci, pokud se nenaplnila za života hříšníka (pachatele).
Hlavní téma však většině diskutujících uniká, začíná spor pod dalšími blogy o tom, zda nacismus byl horší a krutější než ruský bolševismus, který je bezostyšně míchán s marxismem. Oba jevy jsou chápány opět samoúčelně, izolovaně, nikoliv jako důsledek nějakého specifického vývoje v čase a prostoru, ale jako jakási absolutní veličina.
Je to diskuse nehodná mrtvých a padlých na všech stranách těch konfliktů, diskuse nedůstojná nicméně odpovídající mentálnímu stavu postsovětské populace.
Možná právě tato strnulost v dogmatech a primitivním vidění je to, co z tuzemské populace činí nepřátele EU. Zatímco Západ našel složité a mnohúrovňové rešení minulosti ve vzájemné schopnosti konsensu, těch rozporů nebylo více ani méně, než jsou zde popisovány, postsovtský svět trpí kulturní a civilizační strnulostí, neproduktoivností a jakousi elementární neschopností poctivého úsilí o kvalitní bytí.
Pan Hořejší vyjádřil většinový názor v tuzemsku, pro mne zcela neakceptovatelný.
24. 07. 2011 | 15:55

Tamia Bestius napsal(a):

pane Horejsi.. bestialne )))))))))))
24. 07. 2011 | 15:56

voroshilov napsal(a):

Jozef K. jako spravny ultrarusofob zidovskeho puvodu nemuze odejit ani na zachod aniz by neplivl na vychod,kazdy den proklina slunce ze nevychazi na zapade!
"Postsovetsky svet trpi kulturni a civilizacni strnulosti,neproduktivnosti a jakousi elementarnou neschopnosti poctiveho usili o kvalitni byti"
O,jake perly moudrosti!-Porad spinave barbary nechteji demokraci po vzoru Jugoslavii,Iraku a Libyji,ano za 10 let okupace nadnarodniho kapitalu(1991-2001) a lzi zapadnich partneru(NATO,radar,raketovy destnik...),naprosteho opovrzeni a neschopnosti kompromisu v mezinarodnich otazkach,porusovani vsech rezoluci OSN a konvenci Zapad ukazal ze kasle na vsechno co stoji mu v ceste,jaksi agent CIA Jozef K. zapomnel ze strnulost je v Irsku,Recku,Portugalsku a predevsim v USA ktere prohralo uz treti valku a ma nejvetsi dluh na svete,kdo neprosel vyvojem tak to bude neoliberalni ideologie ktera nici cely svet,a zidy,Jozefe,ortodoksni zide prosli vyvojem v otazce okupovanych uzemi?
24. 07. 2011 | 16:10

Jan Vaculík napsal(a):

Je to od Hořejšího moc potměšilé:
on se tady uprdne, a pak zpovzdálí sleduje, jak naivní diskutéři se tady masochisticky dusí v tom smradu; sám bezpečně vzdálen z dosahu vlastních prdů!
24. 07. 2011 | 16:16

Občan Josef K. napsal(a):

K faustovskému tématu rád dodám ještě jednu pozoruhodnost, pane Hořejší. Našel jsem si na internetu, že střelec Breivik obdivně cituje Václava Klause. To je také o odpovědnosti.
24. 07. 2011 | 16:21

Drzá zrzka napsal(a):

Vaculíku Jane,

myslíte si, že na blogy pana profesora lze reagovat vážně?
24. 07. 2011 | 16:22

mb napsal(a):

to občan josef k. ... nebezpečím není fašistický či fašizující nacionalismus ... nebezpečím je nevětraný havlovský mravní pelech pravdy a lásky .... to vám potvrdí každý ... nejen karel mueller ...
24. 07. 2011 | 16:26

Občan Josef K. napsal(a):

Dorogoj Vorošilov, Vy ešče ne prišli v sebya ot šoka, čto Lomonosov učilsya v Germanii, Geidelberge, i Gollandii a bol´šaya čast' ego raboty byla pod vliyaniem ego německogo professora Vol´fa, kotorogo on priglasil v Piter. Lomonosov, kak utveržadyut istočniki s togo vremeni, chorošo dralsya, no ne prinadležal k otličnikam. Konečno, vsya istoriya s sovětskoi promyšlennost'tya, postroennoi v dvacatye gody na nemeckych voennych fabirkach v SSSR, eto to že vyzvalo Vaše šokovoe sostoyanie. Ne menˇše vsego Vas udivilo, čto vse terrorističeskie organizacii, diktatury i diktatory pokupajut oružie v SSSR ili Rossii. Ponyatno, dollary prigodyatsya vsegda.
Odnako, vse eti svedešniya ne pričinoi ipotreblať stol'ko spirtnogo. A esli uže upotreblyatˇ, to, blať, ostovaitěs' doma, zeperite dver´, nado golovu vtyknuť pod podušku i zapěť častušku, golubčik dorogoi.
To voobšče vopros, začem Vy v Evropu ezdili, esli vse tak čudesno v Vašei strane.
Dlya menya estestbvewnno bolˇše čem dlya Vas.
24. 07. 2011 | 16:36

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Občane Josefe K.,

Ve Vašem filosofickém přístupu v hodnocení zmíněných sporů na blozích pana profesora by se dalo s mnohým polemisovat.
Ale mě spíše nadchnulo konstatování nebezpečí z nevětraného havlovského mravního pelechu pravdy a lásky.

Dávám jedničku s hvězdičkou madam!

Ivan.
24. 07. 2011 | 16:38

Občan Josef K. napsal(a):

To "mb". No, pan Mueller a Vy jste jistě zastánci nějakého trvalého řešení. Chápu že pelech pravdy a lásky je jen pro intelektuálně zdatnější a mravně poctivější. Ostatně jsem zde kdesi napsal, že lidé jako Vy a K. Mueller, podobně jako pan Hořejší, jsou vlastní příčinou marasmu, ve kterém zde žijeme. Chápu, že Goethe Vám nic neříká, O L. Fuksovi už vůbec nepochybuji.
Patrně vaříte podle kuchařek, pokud chcete diskutovat o společnosti, najdětet si nějakou kuchařku z těch dobrých. Doporučuji Pierre Bourdieu a další jména, která jsem tady již mnohokrát uvedl.
Je problém, ty knihy jsou málo překládány do cizích jazyků, předpokládám, že aspoň tři umíte: nejlépe německy, anglicky a francouzsky, to postačí.
24. 07. 2011 | 16:43

.Ivan Hochmann napsal(a):

A s faustovským tématem opatrně vážení!

Odpovědnost není děvka,kterou si lze koupit na E55.
Má svoje neměnná pravidla,která nepodléhají jiným než morálním kriteriím.
Pokud jsou pane Josefe skutečností internetová ujištění o Breivikových pohnutkách,je to konec demokracie ,ne-li samotné civilisace.
Tisíce Faustů navštíví naše příbytky.

Ivan.
24. 07. 2011 | 16:44

voroshilov napsal(a):

Obcan Jozef K. svoji paranoju a nenavist k slovanstvu muzes rozdelit z Ivanem Hitlerem,ja na takove debilne kydy nemusim reagovat,hodne uspechu v zniceni Ruska preje voroshilov,haha...
24. 07. 2011 | 16:45

Občan Josef K. napsal(a):

To Ivo Hochman. Tak polemizujte, jinak popíráte sám sebe.
24. 07. 2011 | 16:47

tichý nesouhlas napsal(a):

Voroshilove,
vaše názory jsou srozumitelné.
Navíc jsou dobrým zdůvodněním toho, proč nemáme a nebudeme mít rádi Rusy.
24. 07. 2011 | 16:47

voroshilov napsal(a):

Dedecek Hochmanna se take snazil pod Stalingradem,vsak mu neco nevyslo...
Jozefu-Abrahamu-Solomonu-Trockych mame dost uvnitr hnusna americka pakaz,vsak jejich cas jeste prijde,na lucernach je mista dost.
24. 07. 2011 | 16:51

voroshilov napsal(a):

tichy nesouhlas:
My budeme plakat ze nas nemaji radi sioniste,fasiste a prodanci CIA:-)
24. 07. 2011 | 16:52

mb napsal(a):

:-)
24. 07. 2011 | 16:55

Občan Josef K. napsal(a):

To Hofman, mb a všem milovníkům konečných a jediných pravd.
Kopíruji dvě výpovědi dvou vrahů:

Unabomber: Jedním z nejhorších příkladů šíleností světa je levičáctví, takže diskuse o levici může sloužit jako úvod k diskusi o problémech moderní společnosti. Ale co je levičáctví? Během první poloviny 20. století byla levice identifikována se socialismem. Dnes je levice rozdělená a není jasné, kdo může být označen za levičáka. Když mluvíme o levici, musíme zmínit hlavně socialisty, kolektivisty, feministky, gaye, bojovníky za lidská práva a jim podobné. Ale ne každý, kdo je s nimi spojován, je levičák.

Breivik: Jedním z nejhorších příkladů šíleností světa je multikulturalismus, takže diskuse o multikulturalismu může sloužit jako úvod k diskusi o problémech západní Evropy. Ale co je multikulturalismus, či kulturní komunismus? Hnutí je rozdělené a není jasné, kdo může být označen za kultuního marxistu. Když mluvíme o kulturních marxistech, musíme zmínit hlavně socialisty, kolektivisty, feministky, gaye, bojovníky za lidská práva a jim podobné. Ale ne každý, kdo je s nimi spojován, podporuje multikulturalismus.
24. 07. 2011 | 16:57

mb napsal(a):

snad ani ne trvalá /natož konečná/ řešení ... jen o uctu k bytosti jakožto bytosti ... a ne jako součásti masy ... národa, náboženství ... mozna takto ... ale to je jedno ...
24. 07. 2011 | 17:00

mb napsal(a):

konečné a jediné pravdy ... zvlastni ... odsoudím li normalizaci (či vpád vojsk varšavské smlouvy do čsr) jsem zastáncem konečné a jediné pravdy ?

nevim ...
24. 07. 2011 | 17:03

Admirál napsal(a):

Prof. Hořejší - Dolejší pěkně rozmazává ten exkrement, co ho ve veřejném prostoru vykadili Černý s Vondrou.

Hospodině také vymáchá kočce čumák v hromádce, co udělala pod postelí.
24. 07. 2011 | 17:03

mb napsal(a):

to obcan josef k. proc myslíte že jsem milovníkem konečných a jediných pravd ?
24. 07. 2011 | 17:04

tichý nesouhlas napsal(a):

Voroshilov napsal: „My budeme plakat ze nas nemaji radi sioniste,fasiste a prodanci CIA:-“

sioniste,fasiste a prodanci CIA radí:
Eto vaše dělo.
Tak zkazal batuška Stalín.
24. 07. 2011 | 17:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy