Otázky pro opožděného prezidentského kandidáta

06. 01. 2018 | 14:20
Přečteno 8883 krát
Když vidím, jaký pozitivní ohlas vyvolává moje psaní na Aktuálně.cz, napadlo mě, že bych i já mohl zkusit kandidovat na prezidenta. Za svého mluvčího bych si mohl vzít třeba svého známého obdivovatele Pepu Řepu (uvádím jeho pravé jméno, nikoli jeho nynější pseudonym), dalšími členy týmu by mohli být v zájmu žádoucí názorové plurality třeba SuP, Heller22, Groessling, Jemnický, agaa, Viola11111, honzahoracekk, atd. (santawizard asi zatím ne).
Bohužel jsem si vzpomněl pozdě; na druhé straně není vyloučeno, že na základě nějakých protestů budou volby soudně anulovány, a tak neuškodí být připraven.
Pro tento případ jsem si připravil níže uvedený autointerview. Doufám, že moji potenciální voliči ocení hlubokomyslnost mých názorů a při nejbližší další volbě mě podpoří.


Jak hodnotíte stav dnešní české politiky?
Řekl bych „nic moc“. Jsem zklamán tím, že i strany, které spolu vládnou v koalici si „jdou po krku“. Jako dlouholetý příznivec ČSSD jsem velmi zklamán tím, jak neuvěřitelně tato strana prohospodařila nesporné úspěchy jí vedené vlády. Na druhé straně nesdílím přehnaný pesimismus většiny komentátorů z výsledků podzimních voleb.
Jsem rozčarován z toho, že politici většinou evidentně nejvíce starají no své stranické zájmy – čekal bych, že třeba v koalici se budou chovat jako jeden tým. Jak může efektivně fungovat koaliční vláda, ve které si jednotlivé strany “jdou po krku” a před veřejností se předhánějí v obviněních který z partner je větší padouch a škůdce země? Nedivím se, když potom někteří (já prozatím ještě ne) dospívají k názoru, že tento typ demokracie je nějak fundamentálně špatný.
Nemohu souhlasit s tím, že mnozí politici i novináři označují některé politické strany a hnutí (např. KSČM, ANO, SPD) jako "nedemokratické". Pokud by skutečně takové byly, musely by přece být soudně zakázány (jak se již v minulosti některým stalo)?

Jak jste spokojen s úrovní občanských svobod a lidských práv v ČR?
Nemohu si stěžovat. Znepokojuje mě ale, že např. v médiích a internetových diskusích narůstá netolerance vůči názorům méně konformním se současnou oficiální vládní politikou.
Dokonce právě lidé, kteří se nejhlasitěji hlásí k zastáncům svobody, demokracie, „pravdy a lásky“ velmi často dosti hrubě okřikují ty, kteří mají trochu jiné, avšak legitimní, nikterak extrémní názory (např. levicové, kritizující přehnanou protiruskou hysterii, případně naopak kritizující politiku některých našich spojenců). Rmoutí mě, že u nás (ale asi ani jinde ve světě) už asi neexistují média, která by se skutečně naprosto poctivě snažila o objektivitu a nevycházela z nějakého předem daného stanoviska, které je třeba podporovat třeba selektivním potlačováním „nevhodných“ faktů a názorů.

Jaké problémy současné české společnosti považujete za nejzávažnější?
Skandální počet bezdomovců, systémem exekucí dluhů nastavený tak, že spoustu dlužníků doslova likviduje; spousta lidí v namáhavých a přitom velmi špatně placených zaměstnáních; absence efektivního systému státem organizovaného sociálního bydlení; špatná (daleko horší než za komunistického režimu!) situace velké části romské populace žijící často ve vyloučených lokalitách. My, kteří se máme dobře, o těchhle vskutku vážných problémech téměř ani nevíme, a proto také netlačíme na jejich řešení. Naopak - většina společnosti (a to také, a možná především, té její chudší části) je přesvědčena, že lidé postižení těmito situacemi si za svoji mizérii mohou sami a že se jim ani pomáhat nemá. Šokující je, že takové postoje zastávají i mnozí z těch, kteří se prohlašují za křesťany.

Jak hodnotíte počínání Miloše Zemana ve funkci prezidenta?
Velmi mě zklamal. Ačkoli jsem ho nevolil, doufal jsem, že se bude chovat rozumně, velkoryse a důstojně, že bude mírnit politické konflikty. Namísto toho dělal pravý opak; „proslavil“ se hlavně dlouhou řadou konfliktů s vládou, vulgarit, urážek a „viróz“, ignorováním soudních rozsudků.
Na druhé straně se mi vůbec nelíbí ta každodenní novinářská „kanonáda“ hystericky komentující kdejaký jeho výrok (často i celkem normální), která jen přispívá k rozdmýchávání nenávisti v naší společnosti. Jako zcela nechutné mi připadají zvláště více či méně otevřené posměšky na adresu jeho zhoršujícího se zdraví. Daleko lepší by bylo Zemana v médiích v podstatě ignorovat a referovat o jeho činech jen minimálně a neutrálně. Jsem ale rád, že ve funkci prezidenta zabránil pokračování vlády pravice po ostudném pádu Nečasovy vlády. Souhlasím do značné míry také s jeho rozumným postojem vůči Rusku. Pevně doufám, že na druhé období už zvolen nebude.

Jak hodnotíte osobu Andreje Babiše, jeho hnutí ANO a heslo o „řízení státu jako firmy“?
Je velká škoda, že ještě před vstupem do politiky podlehl Babiš onomu dotačnímu pokušení s Čapím hnízdem – vždyť těch „pár korun“ vůbec nepotřeboval! Zradil ho onen instinkt hamižného podnikatele. Myslím, že tato kauza mu může nakonec zničit slibně rozběhnutou politickou kariéru. Na druhé straně se mi zdá, že vinu za tenhle problém nesou hlavně ti, kteří rozhodli o přidělení dotace na projekt s takto očividně problematickým pozadím. Možná by z toho mohl Andrej Babiš elegantně populisticky vybruslit tím, že by tu nyní nezpůsobilou částku dotace uhradil ze svého...
Nesdílím obavy většiny komentátorů a politiků, že Babiš a jeho ANO chce „zrušit“ nebo nějak fatálně omezit demokracii. Opravdu si nemyslím, že opozice má mít např. právo na neomezené obstrukce v parlamentu, že většinový volební systém je nedemokratický, nebo že bychom nemohli mít poslanců a senátorů o něco méně. To heslo o řízení státu jako firmy chápu jak mediální zkratku vyjadřující důraz na efektivitu výkonu státní správy. Docela rád bych dal vládě ANO šanci na čtyřleté vládnutí, aby ukázala, co umí. Myslím, že náš politický systém má dost pojistek proti případnému zneužití moci takovým subjektem.

Jste pro schválení zákona o všeobecném referendu a jeho využívání?
Určitě ano; je ale potřeba, aby byl užíván pouze střídmě. Výsledky referend by měly být právně závazné pouze při splnění velmi přísných limitů účasti. Cenná by ale byla i doporučující funkce referend.

Souhlasíte s názorem, že by měl být zrušen lustrační zákon?
Rozhodně - měl být zrušen už dávno; byl přece původně (celkem oprávněně) přijat na 5 let. Jeho přežívání je absurdní a ostudné - to, co někdo dělal před více než 30 lety už je naprosto absurdní a irelevantní (na druhé straně aplikace tohoto zákona se ze zřejmých důvodů týká stále menšího počtu osob).

************************

Jak se nám daří ekonomické a společenské „dohánění“ Německa?
Musím přiznat, že v roce 1990 jsem byl přesvědčen, že zopakujeme někdejší německý „hospodářský zázrak“ a že po 20 letech už tu evropskou špičku doženeme. Vinou závažných chyb a většinou nepotrestaných ekonomických zločinů během 90. let se tak nestalo. Obávám se, že tu špičku nedoženeme už nikdy... Na druhé straně – při pohledu na některé jiné země lze říci „zaplať pánbůh, že to není ještě horší“.

Které profese by si přednostně zasloužily výrazné zvýšení mezd?
Učitelé základních a středních škol a zdravotnický personál. Rozhodně bych podporoval výrazné zvýšení minimální mzdy – spousta lidí dělá velmi namáhavé a nepříjemné práce za ostudně nízkou odměnu, ze které takže žijí doslova od výplaty k výplatě a nemají ani minimální úspory potřebné k řešení nákladnějších nenadálých událostí. To zhusta „řeší“ zadlužováním, často fatálním.

Podporujete progresivní zdanění fyzických osob?
Rozhodně ano; velké příjmové rozdíly považuji za nespravedlivé. Podle mě by daňová progrese měla být nastavena tak, aby nikdo neměl mzdu vyšší, než řekněme pětinásobek průměru (tedy něco podobného dnešní mzdě ministra vlády) a minimální mzda by neměla být nižší než polovina průměru.

Podpořil byste další rozvoj jaderné energetiky?
Rozhodně ano. A pevně doufám, že se do nějakých 30-40 let ještě dožiji rozvoje termojaderné energetiky, proti které by už neměly být žádné námitky a která by vyřešila spoustu dnešních těžkých problémů.

Podpořil byste rozvoj energetiky založené na obnovitelných zdrojích?
Přes značné limitace má myslím využívání hlavně energie slunečního záření a větru budoucnost; přiměřenou kombinaci s jadernou energetikou bych považoval za optimální. Co nejdříve bych ale zrušil poněkud málo smysluplnou podporu výroby biopaliv (zvláště z rostlinných olejů).

Jaký je váš názor na regulace geneticky modifikovaných organismů (GMO) jak zdrojů potravin a surovin?
Evropské regulace blokující využívání GMO považuji za iracionální a vyloženě škodlivé.

Co soudíte o současné úrovni financování českého výzkumu a o jeho úrovni ve srovnání se světem?
Myslím, že úroveň financování je ve srovnání se situací před cca 15 lety už docela dobrá. Bylo by ale potřeba výrazně omezit příslušnou byrokracii a zcela obrátit poměr institucionálního a účelového (grantového) financování. Úroveň českého základního výzkumu je alespoň v té horní polovině se ve srovnání se světovou špičkou docela dobrá a kontinuálně se zlepšuje. Znepokojují mě snahy některých vlivných kruhů omezit podporu základního výzkumu ve prospěch veřejné podpory průmyslového vývoje a inovací (záměrně mylně označovaných jako "aplikovaný výzkum") v soukromé sféře.

Souhlasíte s názorem, že máme přebujelou byrokracii?
Intuitivně bych řekl, že ano, ale nemám k takovému tvrzení žádná data. Přimlouval bych se za to, aby se zásadně urychlily různé schvalovací procesy, např. pro založení firmy, zahájení staveb, apod. Stejně jako v jiných věcech bychom se v tomto směru měli inspirovat u těch nejpokročilejších zemí.

************************
Jaký je váš názor na církevní restituce a odluku církví od státu?
Předesílám, že se hlásím k římsko-katolické církvi. Jsem přesvědčen o velkém významu náboženství a církví pro společnost. Myslím, že pochybený byl samotný základní cíl celé této dlouhodobé akce – kompletní odluka církví od státu (už jsem o tom psal https://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=15586). Jsem totiž přesvědčen, že stav, kdy existuje jasné pouto mezi církvemi a státem, je lepší – stát platí duchovní (podobně jako třeba učitele) a stará se o údržbu obrovského počtu kostelů. Dává tím najevo, že církve a náboženství považuje za společensky důležité a významné. Obávám se, že římsko-katolická církev dostala v podobě obrovského (a značně zanedbaného) nemovitého majetku vskutku danajský dar. Lidé ve vedení církve, kteří by se měli v první řadě starat o to, jak sloužit Bohu a pomáhat lidem na „cestě ke spáse“, budou zahlceni starostmi o hospodaření s majetkem. Velmi se obávám, že konečným výsledkem bude jen další diskreditace církve, která ještě více prohloubí současný negativní pohled značné části společnosti na ni. Je škoda, že politici a církve nevyslyšeli někdejší petici.

Měly by mít homosexuální páry právo adoptovat děti?
Ano, pro děti to určitě je ve většině případů lepší než pobyt v dětských domovech (v každém případě bych ovšem preferoval adopce heterosexuálními páry). Mám ale určité námitky proti tomu, aby se homosexuální svazek nazýval manželstvím – myslím, že by se měl nazývat „registrované partnerství“ s tím, že jeho právní aspekty by byly v podstatě stejné jako u heterosexuálního manželství. Ten sémantický rozdíl považuji za symbolicky důležitý.

************************

Měli bychom v rozpočtu zvýšit výdaje na obranu, resp. na armádu?
Můj názor je v tomto bodě radikální, ba extrémní. Já bych byl naopak pro omezení těchto nákladů a asi i pro úplné zrušení „národní“ armády. Mnohem efektivnější by bylo vytvoření profesionální armády budoucí Evropské federace.

Podpořil byste referendum o vystoupení z NATO?
Ano a zřejmě bych v něm hlasoval pro vystoupení. Tato organizace se podle mého názoru opakovaně zpronevěřila svému poslání řešit mezinárodní konflikty mírovou cestou. Mám obavu, že prostřednictvím NATO můžeme být zataženi do nějakého nežádoucího konfliktu.
Po vystoupení bychom na tom byli stejně jako Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Finsko či Irsko, které také nejsou členskými státy. Nejsem si vědom, že by existovala nějaká jiná podobná vojenská aliance (jako kdysi Varšavská smlouva), vůči které by se NATO mělo vymezovat.

Jste zastáncem rychlého přijetí eura?
Ano; podle mého názoru je to důležitý politický krok, který by ale ocenila i většina našich podnikatelů. Měli jsme to již dávno udělat společně se Slovenskem.

Jak se díváte na snahy o přeměnu EU ve federaci obdobnou např. USA?
Podpořil byste referendum o vystoupení z EU?
Hlásím se naprosto jednoznačně k podpoře další integrace EU a pokud možno rychlého vytvoření Evropské federace. Samozřejmě bych chtěl, aby se Česko tohoto procesu co nejaktivněji účastnilo, aby bylo součástí pověstného „tvrdého jádra“ takové integrace; bohužel se zdá, že tento názor doposud sdílí jen menšina Čechů i jejich politiků. Považuji to za obrovskou chybu a nepochopení našich pravých národních zájmů. Považoval bych za národní tragédii, kdybychom se rozhodli nezúčastnit se té užší integrace a zůstali někde na periférii tohoto dění s podobně nemoudrými národy Polska a Maďarska (řekl bych, že Slováci by tak hloupí nebyli). Takže bych asi měl říkat, že referendum o těsnější integraci by se konat nemělo, a už vůbec ne o vystoupení z EU. Možná ale, že by se takové referendum raději konat mělo – přinutilo by to politiky, aby ukázali, co jsou doopravdy zač, kdo je státník a kdo jen ubohý populista. Věřím, že by nakonec to referendum mohlo dopadnout dobře (tedy proevropsky).

Jak se stavíte k problémům s uprchlíky a migranty?
V první řadě myslím, že každý slušný člověk musí souhlasit s pomocí ubožákům prchajícím ze zemí rozvrácených válečným konfliktem. Na druhé straně lze těžko souhlasit s extrémním názorem, že Evropané jsou povinni bezpodmínečně přijmout jakékoli množství jakýchkoli migrantů. Státy přijímající uprchlíky mají plné právo, ba i povinnost vůči svým občanům, důkladně všechny příchozí prověřit, rozhodnout kdo má nárok na azyl jako politický uprchlík, případně kdo z těch čistě ekonomicky motivovaných je pro nás přijatelný či žádoucí. Je samozřejmé, že ti, kteří byli shledáni neoprávněnými resp. nežádoucími, by měli být humánním způsobem vráceni do zemí původu. Myslím, že i pobyt žadatelů v nějakých detenčních zařízeních do doby vyřízení jejich záležitostí není ničím nepřijatelným.

Jaké je vaše stanovisko k nařízení EU o kvótách na rozdělování uprchlíků?
Itálie a Řecko se ocitly ve velmi těžké situaci připomínající nějakou přírodní katastrofu. Je zcela pochopitelné, že naléhavě žádají, aby jim aspoň trochu pomohly i ostatní státy EU. Je hanebné, jak na takové žádosti reagovali čeští představitelé - odmítli dokonce respektovat zcela podle platných pravidel přijaté opatření o uprchlických kvótách. Je úplně nepochopitelné, jak naši politici mohou nerespektovat takovéto opatření a říkat, že nám bylo „vnuceno“ resp. „nadiktováno“. Velká většina členských zemí nás prostě přehlasovala, zcela v souladu s pravidly EU. Jak mohou demokraté potom hovořit o nějakém "diktování"?"

************************

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy