Kreacionismus ve Vesmíru

16. 03. 2014 | 18:49
Přečteno 17617 krát
Vesmír je nejen vše kolem nás, včetně nekonečných hvězdných dálav, ale také časopis popularizující již 140 let přírodovědecké poznatky. Mám k němu poměrně intimní vztah – za studentských dob jsem dychtivě čekal na každé nové číslo, ve zralém věku jsem do něj napsal již několik desítek příspěvků.Počátkem 90. let se šéfredaktorem Vesmíru stal Ivan M. Havel, bratr Václava Havla. Od té doby se v něm začaly objevovat ve znepokojivém počtu články jakéhosi „alternativního“ charakteru. Velký prostor tam dostával zvláště Zdeněk Neubauer a s ním myšlenkově spříznění lidé, kteří propagovali různé „postmodernistické“, hermetistické a vitalistické koncepce. Z.Neubauer, kdysi dobrý molekulární biolog, později profesor filosofie na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK, na níž byl v letech 1990–1996 i vedoucím, proslul tím, že obhajoval homeopatii, kritizoval údajnou omezenost přírodovědeckého „scientismu“ a přírodovědce přirovnával ke zlým černokněžníkům ubližujícím Sněhurce (pravé Přírodě vzpírající se scientistickému znásilňování). V jednom článku požadoval, aby se děti v prvních ročnících základní školy učily namísto studené matematiky raději o astrologických symbolech.

Po roce 2000 se podobné články objevovaly už spíše jen sporadicky. Jednou z výjimek bylo několik článků v roce 2006, které se pozitivně stavěly k naprosto šarlatánskému „objevu“ zařízení na vysoušení zdiva vyráběnému firmou Aquapol; za tyto články dostal časopis prestižní cenu „Bludný balvan“ spolku Sisyfos.

Poslední recidiva tohoto typu se vyskytla v letošním únorovém čísle Vesmíru.
Vyšla tam totiž pochvalná dvoustránková recenze profesora fyziologie Františka Vyskočila na kreacionistickou knížku Jiřího A.Mejsnara (někdejšího profesora fyziologie) „Mýtus evoluce“ (s podtitulem „geny křičí: Jémine, mýlíte se, Darwine“).

Vesmír obvykle (resp. vždy) publikuje recenze od skutečných odborníků; v tomto případě by to samozřejmě měl být nějaký respektovaný evoluční biolog. Fyziolog Vyskočil takovýmto odborníkem rozhodně není, protože evidentně není seznámen s elementárními základy onoho oboru. Jeho zájem o tento obor moderní biologie (stejně solidní jako třeba fyziologie) je zjevně zcela amatérský a navíc silně ideologicky (nábožensky) předpojatý.

F.Vyskočil z této pozice soudí, že Mejsnarovy kreacionistické argumenty jsou silné. Říká také, že v Mejsnarově díle nenašel žádné chyby a že vzhledem k autorově přírodovědecké erudici bude pro jeho potenciální kritiky obtížné ukázat, v čem se mýlí.

Říká se (a je to asi pravda), že s kreacionisty (podobně jako se zastánci jiných evidentně nevědeckých teorií) je lepší vůbec nediskutovat, protože taková diskuse jim jen dělá reklamu.
Já ale přece jen nemohu „skousnout“, že se ke kreacionismu takto veřejně hlásí F.Vyskočil, který je na rozdíl od J.Mejsnara skutečně dobrým vědcem. Udivuje mě, že neodhalil množství Mejsnarových faktických a logických chyb; mám podezření, že je spíše ani odhalit nechtěl.

Zde je můj výčet toho, co má Mejsnar špatně:

• Zjevně neví, co jsou bosony (str. 28).
• Výrok, že jaderné slabé interakce jsou „radioaktivní“ je poněkud bizarní (str. 43).
• Abstraktní význam nemají číslice, ale čísla (str. 86).
• Neví, že část našeho genomu evidentně pochází od neandrtálců (str. 32).
• Ze skutečnosti, že neandrtálci nebyli našimi (hlavními) předky, ale paralelní vývojovou linií, vyvozuje absurdní závěry o tom, že jsme neměli ani společné předky (str. 32-37).
• Antigeny krevních skupin A, B a 0 nejsou proteinové, ale sacharidové povahy (str. 41).
• Popis struktury plasmatické membrány na str. 77 je špatný (vrcholem je tvrzení, že na jejím povrchu jsou uhlovodíky…).
• Tvrzení, že neexistuje možnost, že by nějaká spontánní mutace v DNA mohla přinést danému organismu výhodu, je absurdní (str. 48, 53).
• Tvrzení, že opravné mechanismy principiálně znemožňují vznik mutací potřebných pro evoluci, je ještě absurdnější (str. 51-53).
• Příklady toho, jak mizivě nepravděpodobný je spontánní vznik malého proteinu o správné sekvenci aminokyselin, jsou zcela irelevantní; nikdo netvrdí, že by tomu tak mělo být (str. 56). Molekulární mechanismy, kterými k postupnému (evolučnímu) vzniku takových složitých molekul docházelo, jsou dobře známé. Argument, že na přirozenou evoluci založenou na výběru vhodných mutací, nebylo dost času, tedy neplatí.
• Tvrzení, že v přírodě nedochází k přenosu genů, odporuje skutečnosti (str. 57).
• Nevím, co má znamenat tvrzení, že „počítáme-li pouze geny, nejméně 30% genomu šimpanze neodpovídá genomu člověka“ (str. 58).
• Tvrzení, že opičí genové produkty (konkrétně interleukiny) by v lidském organismu nefungovaly, je téměř jistě nepravdivé (str. 61).
• Tvrzení, že paleontologové nejsou schopni ve fosilním záznamu najít „přechodné formy“ je naprosto směšné (str. 71, 88). Samozřejmě, že těch fosilií bychom potřebovali ještě mnohem víc, ale jsou přece dobré důvody pro to, že jsou tak vzácné (a samozřejmě v dosud neprozkoumaných horninách je ukryto pravděpodobně ještě tisíckrát víc fosilií).
• Tvrzení, že nově vzniklé mutace nevyhnutelně v populaci postupně vymizí (a tedy nemohou být základem nových druhů) (str. 53) ignoruje jeden ze základních předpokladů speciace – izolaci malé populace, ve které k užitečné (nebo i jen funkčně neutrální) mutaci došlo.
• To, že vývoj je sledem (malých) skokových událostí, je úplnou samozřejmostí, dokonce podstatným rysem standardní evoluční teorie. (str. 88) Mejsnar a Vyskočil (resp. zastánci „inteligentního designu“ obecně) ale tvrdí, že ty změny se mají dít pomocí velkých, náhlých, zřejmě „nadpřirozených“ skoků (dnes opice a zítra ráno člověk).
• Tvrzení, že „kambrická exploze“ vyvrací evoluci, je úplně nesmyslné (str. 84). Onen „náhlý“ děj trval několik desítek milionů let (možná až 100 milionů), což je sice dosti rychlé, ale nikoli „náhlé“, či okamžité, jak se domnívá Mejsnar a Vyskočil (mám ale podezření, že ten je dokonce zastáncem ještě ortodoxnějšího, doslovně biblického kreacionismu, který věří např. v historky o Adamovi, Evě a mluvicím hadu v ráji či o Noemově arše…).
• Mejsnarova hypotéza „specifického vzorce radiace“, pomocí něhož božský Inteligentní Designér (ID) řídí evoluci, je jen bohapustým fantazírováním (str. 84).

Nesprávné jsou i úvahy o nemožnosti přechodu od probiotické fáze ke vzniku buňky, a tedy „opravdového“ života. Dosud sice nevíme, jak (a také kdy a kde) život vznikl, ale princip se zdá celkem jasný – nejprve musela vzniknout nějaká poměrně jednoduchá makromolekula schopná sebereprodukce (třeba nějaký ribozym s polymerázovou aktivitou). Takovýto systém se pak už mohl spontánně vyvíjet pomocí standardních evolučních mechanismů založených na spontánně vznikajících variantách (mutacích) přirozeném výběru. Je zcela plauzibilní představa, že takováto prebiotická evoluce vedla ke vzniku nějaké primitivní „buňky“ – útvaru, v němž byla ona sebereplikující makromolekula (např. ribozym) obalena lipidovou membránou (lipidy mohly za vhodných podmínek snadno vznikat abioticky), onen ribozym získával další užitečné enzymatické vlastnosti.
To, že dnes skutečně nevíme, jak život vznikl, však není žádný argument – ještě před 100-200 lety jsme nevěděli spoustu podobně základních věcí. Není důvod nevěřit, že i tento problém objasníme – ať už do 100 či 1000 let…

V závěru Mejsnarovy knížky je autorův životopis; uvádí se v něm řada poct, kterých se mu dostalo; za povšimnutí stojí, že čtyři z nich jsou ovšem „vyznamenání“, která se dají koupit (člen The New York Academy of Sciences, The 2000 Millenium Medal of Honor (American Biographical Institute), The First Five Hundred Medal a International Order of Merit (oboje od IBC Cambridge)) (str. 111)

Myslím, že zásadní problém, který stojí za celým sporem o evoluci a Darwina, je v pojetí Boha těmi věřícími, kteří jsou evolucionisty (jako já), a těmi, kteří jsou kreacionisty.
Pro kreacionisty resp. jejich ID variantu je Bůh jakási všemocná bytost v zákulisí našeho světa se silnými antropomorfními rysy, která, když nedostatečné přirozené děje nestačí, zasáhne přímo. Tu se rozhodne, že vypustí do světa z ničeho nic bakterii, jindy způsobí nadpřirozeným způsobem přeměnu australopitheka v člověka.

Jsem přesvědčen, že daleko důstojnější je představa, že to, čemu říkáme „Bůh“ je prostě to, co způsobilo existenci a co permanentně podmiňuje trvání přírodních zákonů, které jsou tak úžasné a rafinované, že mj. prostřednictvím zdánlivě náhodných „darwinistických“ procesů nakonec (v podstatě nevyhnutelně) vedou k těm "inteligentním výtvorům". Takový Bůh je cosi jako permanentní všudypřítomná prapodstata našeho světa, která mu dává smysluplný směr (ten ovšem jen nanejvýš tušíme…)..
Představa Boha jako „inteligentního designéra“, který potřebuje pořád nadpřirozenými zásahy něco opravovat, je podle mého názoru mnohem méně důstojná než představa, že celý „design“ je prostě schován už ve vlastním počátku.

Já se považuji za věřícího křesťana a trochu (dost) mi vadí, že náboženství je lidmi běžně vnímáno jako pošetilá víra v zázraky, nadpřirozené bytosti a podobné hlouposti, která je v zásadním rozporu s vědou. Bohužel k tomu přispívají i vzdělaní lidé, jako kreacionisté resp. jejich odrůda - zastánci ID. Tihle lidé, asi v dobré víře, opravdové náboženství velice poškozují....

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

strýc virus HxNx napsal(a):

prof Zdeněk Neubauer je trošičku těžkopádný...
ale třeba Anton Markoš, to je jinší kafe...

jinak Vesmír je pořád fajnový časopis, objednal jsem si dva (předposlední) ročníky ve formě cd a nemůžu si to vynachválit.
doufám, že obdobně byl už zpracován i ročník 2013.
16. 03. 2014 | 19:18

Michal napsal(a):

Katolická tradice nemá deistickou fantazii (mozek si běžně vsazuje náhradní programy, aby se chránil šoku, možná i lidské vědomí sebe je jen podobný efekt, jako když někdo padá z okna a myslí jen na drobné v kapse, že se mu vysypou, jak zjistíme, když dopadne do auta se senem, co tám náhodou podjelo) Deista cítí omezenost mozku, a tak si postaví logický systém, zatímco kdo skáče boogie jumping má něco jako film života, kdo bez kyslíku má světlo na konci tunelu. Nebo neurozu, paranoiu.. Život o sebe pečuje. Teista, lépe ale konfesně, zná Hospodina, budiž požehnán, jako osobního partnera, svobodného. Který respektuje i svobodu lidskou, lidskou volbu. Neomdlívá jako slečny, když kape krev. Je v Auschwitz podle své volby, ne podle našich představ a momentálních potřeb.Jako je fuzzy logika, je tekutá i existence. Hmota se může zhroutit vteřinově, je to jen nepravděpodobné. Jako v každém osobním setkání i v kontaktu se Stvořitelem, budiž požehnán, je otevřenost. Ideologové si trhají vlasy, oligarchové skáčí z mrakodrapů, putin žene armádu. Jinému jen chutná, pyšní se ovarem a pupkem, prý "kdo to má", abych použil jeho slova, nebo vystrčí vlastní mimino na bilbord, když mu jej někdo zaplatil, aby byl zvolen, a mohl sponsorum stonásobně to vrátit z cicíh kapes. Zmatku lidu se nedivím, ani nevím, co dneska doporučila rašple herečka v televizi, co na ni lidi civí jako tele na vrata. Stačí mi vidět celek.
16. 03. 2014 | 19:31

desider napsal(a):

Představa Boha jako „inteligentního designéra“, který potřebuje pořád nadpřirozenými zásahy něco opravovat, je podle mého názoru mnohem méně důstojná než představa, že celý „design“ je prostě schován už ve vlastním počátku.

Představa Boha jako „inteligentního designéra“, který potřebuje pořád nadpřirozenými zásahy něco opravovat, je stejne debilni jako ti co v nej veri
16. 03. 2014 | 19:34

Maximus napsal(a):

Jeden moudrý člověk řekl:
Věda a víra by si měly držet odstup a neplést se navzájem do cesty.
A něco na tom je......
Hezký večer.
16. 03. 2014 | 19:35

e.m. napsal(a):

s tím se asi nedá nic dělat..a snad ani nemá smysl vypichovat v článku jednotlivosti (snad jen pro ilustraci nezvládnutí pojednávaných problémů a celkové nepořádnosti autora).......jaké by asi mohly být poctivé odpovědi na otázky *a kde se tedy vzal ten Bůh* nebo *jak lze poznat vlastnosti či záměry nekonečného a neomezeného ze záznamů a interpretací prováděných lidmi, tj. bytostmi s mnoha omezeními* /i představa přijatého lidství v podobě Krista vlastně znamená přijetí jakýchsi omezení/.... .... myslím, že jediná skutečně dokazatelná odpověď na otázku *proč existuje něco, namísto aby neexistovalo nic*, zní *protože proto, a není jediný důvod, proč by se kvůli neznalosti či domnělé znalosti odpovědi měli lidé k sobě vzájemně chovat nepěkně*.

Ovšem článek plný chyb časopisu Vesmír dělá slušnou ostudu... zřejmě časopis není, čím býval...
16. 03. 2014 | 19:36

Patolog napsal(a):

S kolegou máme takovou dosti cynickou teorii, podle které by bylo naopak vhodné kreacionismus podporovat. Ono to pak celkem snadno odhalí skutečného vědce od úspěšného vysoce specializovaného fachidiota.
16. 03. 2014 | 19:38

strýc virus HxNx napsal(a):

Michal, zírej na celek! To ti jde, jak říkáš. Chápeš potom. Vše.
Tak zírej na ten celek. Ale pozor na cvrlikání! A na bručení! Úplně tichounké. A nevibruje ti taky trochu v zadku?
16. 03. 2014 | 19:39

Homunkulus napsal(a):

Jen na úvod: Mejsnarovu knihu jsem nečetl a inteligentní design mě nijak neoslovuje. Chcete-li polemizovat s ní nebo s Vyskočilovou recenzí, jen do toho, to může být zajímavé.

Pokud ale vyčítáte Vesmíru, že recenzi otiskl, mohl byste uvést, že v tomtéž čísle je i polemický příspěvek Horáčkův.

A už vůbec nevím, proč by měl Vesmír Vyskočilovým textem navazovat na Neubauera a Ivana Havla: k zastáncům inteligentního designu oni přece nepatří. Nebo jim připíšete na vrub cokoliv, co není zrovna suše pozitivistické?

Vaše kritika Neubauera je, nezlobte se, asi tak na úrovni Blesku. Pár výroků vytržených z kontextu - nebo bez pochopení kontextu; nic víc. Protože se zejména v závěru sám vyjadřujete ke vztahu vědy a náboženství, mohl byste si k tomu právě od Neubauera ledacos nepředpojatě přečíst.

Zdá se, že "kritika omezenosti přírodovědeckého scientismu" je stále namístě.
16. 03. 2014 | 19:49

aga napsal(a):

Autore, chtěl jste skutečně říci, že jste "lepším vědcem", a proto je Vaše pojetí Boha "důstojnější"?

To je postoj stejně tak nevědecký jako nedůstojný věřícího (pokud "být věřícím" pro Vás neznamená jen mít "lepší" pojetí Boha, jak to občas na mne působí).

PS Nejsem kreacionista.
16. 03. 2014 | 19:53

aga napsal(a):

homunkulus

"Zdá se, že "kritika omezenosti přírodovědeckého scientismu" je stále namístě. "

Tohle je ještě horší - omezený přírodovědecký scientismus kombinovaný s neomylností věřícího. V některých případech - třeba Grygara, s fanatismem věřícího.
16. 03. 2014 | 19:57

skeptický napsal(a):

Dnešní vědy už v podstatě mají všechny kousky puzzle,sice rozházené v různých oblastech,ale nedokáží si je skloubit v jeden obraz.A doufám,že ještě dlouho ne.

Bez Pánaboha se dál nedostanou.To je celá věda-nápověda.
Tak se totiž vyučovalo za starých časů.Příběhy,pohádky,podobenství.Pak si to jeden pamatuje celý život.
Škola hrou.
Papír,tužka,pravítko a kružítko,kuchyňské počty.Otevřít si Bibli na první stránce,a myslet.Už tam je toho dost.

Co je platné umět vypočítávat hoch matematikou nějaké formule,když teorie je už už z principu blbě,nechce to pochopitelně vycházet.

Metafyzika je nad fyzikou.To znamená,že některé formule ještě nejsou známy.
Naše vědění je strom přehlcený listy,ovoce málo,světlo se dovnitř nedostane.

V každém vědním oboru naloží na študenty takové množství často zbytečné informace,že prostě už není čím myslet.V práci je potom honí do projektů,na kterých by se dalo vydělat.
Mystikové z 99% vědí ještě větší prd než vědci,takže se s nimi srovnávat je jenom slovo jednoho proti druhému. Veřejně dostupné znalosti jsou sice důležité na to dělat někde nádeníka za obživu,ale bezcenné.
Kdysi bylo vědění větší,ovšem tajné.Existují rodiny které díky tomu dnes vládnou světu.
Hodit za hlavu všechno,a začít od 1 + 1.
16. 03. 2014 | 20:02

Cech napsal(a):

No to snad ne, to budeme do nekonečna přetřásat opičí proces.
Místo normální vědecké dřiny se opět a opět bude budovat potřebné podhoubí k masmediálním soubojům.
16. 03. 2014 | 20:07

Pepa Řepa napsal(a):

Jen arogantní povýšenec může psát o vesmíru, když ve válce o Krym, ve které se bojuje o Roudnici, zahynuly již tři žížaly, byla znásilněna neznámým pachatelem nosnice Naděžda Vasiljevna a v Bachčisarajské fontáně našly smrt tři čmeláci.

Navíc si myslím, že Bohu je úplně jedno, jestli si o něm myslitel Hořejší myslí, že role zasahujícího je pro něj důstojná a jaká role zase není, ale to je pouze moje spekulace.
Také mám svou ajdynu propadlou a čekám na novou, takže necítím kompetentní myslitelův článek ohodnotit palečkem nahoru či dolu.

Snad by pomohl klikací graf, co si Franta z Hornídolní myslí, že je pro našeho Pána důstojné a co ne
Od takových jiskrných nápadů je zde redakce a.cz.

Autorovi bych připomněl, že od pondělí jsou na mužiky-neposlouchající EU-uvaleny sankce, jakýsi půst na pravdu, lásku a informace, bez článků bratra Wěnczeslaua se do žní režim , zakazující duhové pochody zhroutí.
Je tedy třeba, aby si pan Hořejší uvědomil, jaká mocná meziplanetární síla se v jeho článcích nachází a mužiky tajně nepodporoval.
16. 03. 2014 | 20:13

aga napsal(a):

Předmětem víry by snad ani tak nemělo být JAK byl člověk stvořen, ale PROČ, a hlavním zájmem věřícího by myslím mělo být zkoumání, co z toho vyplývá pro jeho konkrétní život a činy.
16. 03. 2014 | 20:16

ld napsal(a):

"Všichni jenom projíždíme."

Jan XXIII.
16. 03. 2014 | 20:22

Pavel A napsal(a):

Pan Hořejší napsal článek s kterým souhlasím i když mě překvapilo, že je věřícím.
To hlavně díky jeho disputaci s Tomášem Halíkem cca před 2 roky.
Jsem v zásadě ateista, ale...... Bibli jsem četl a považuji ji za zdroj mnoha moudra . V zmrtvýchvstání Ježíše nevěřím, ale jeho Kázání na hoře si rád přečtu. A ze Starého zákona kromě počátku knihy Genesis, je krásná Kniha Kazatel a neustále provokující Jobova kniha.
Pro mně slovo Bůh a Příroda jsou si dost blízko.
16. 03. 2014 | 20:43

Drzá zrzka napsal(a):

Křesťanství není jediné náboženství na světě... proč zrovna křesťanský bůh by měl být všemohoucí?
16. 03. 2014 | 20:49

Marian napsal(a):

Všechny živé bytosti (jak příslušníci flory či fauny) se chovají naprosto racionálně,respektují jediné skutečné Zákony (zákony Přírody, Universa).Jediný tvor,který se chová jako uprchlík z ústavu pro choromyslné je ten,který sám sebe nazval HOMO SAPIENS .Ani to nestačilo,proto si dnes říká Homo sapiens sapiens.Momentálně připravuje krematorium pro vše živé na Zemi.
16. 03. 2014 | 20:51

Patolog napsal(a):

Pavel A: No nevím, jednou jsem zkusil poslat přítelkyni verše Písně písní... Ještě že jsme oba vybaveni unačnou dávkou smyslu pro humor hraničícího s černočerným cynismem. A ano, oba jsme ateisté.
16. 03. 2014 | 20:54

Marian napsal(a):

"Kdo od života vyžaduje víc,než je je k životu nutné, je nepřítelem světa a narodil se pro jeho zničení." Gauthama Buddha.
Nejsme zde proto,abychom měli co nejplnější koryta! Nežiju proto,abych pracoval (a zajištoval někomu rozmařilý život).Pracuji proto, abych žil.
16. 03. 2014 | 20:59

například ta hezká čtyřka z tělocviku napsal(a):

zatím z toho , co víme o vesmíru to vypadá, že ztvoření života nebyl záměr, protože jednou zřejmě přestane existovat. vesmír se rozpíná a hmota v něm řídne. jednou se veškerá hmota teměř rozplyne a život ve vesmíru nebude možný. nicmeně možná to záměr byl a člověk vymyslí unik z neodvratneho konce. čistě teoreticky pokud budou lidé obývat vesmír za miliardu let, pak je současný člověk se svými schopnostmy proti budoucím lidem něco jako prvok proti nám. člověk je dnes schopný konstruovat primitivní systemy. mnohem primitivnější, než je on sám, ale postavené na stejných přírodních zákonech jako člověk. pokud bude vývoj pokračovast a ten rusáckej hitler nerozpoutá třetí světovou, tak človek bude tvořit stále složitější a složitější systemy až se jednou dostane na uroven složitosti člověka. a pak ho ještě zdokonalí. v tuhle chvíli mě nenapadá jediná věc, která by mohla zabránit lidem postavit složitější system než jsou oni sami. jednou ta chvíle přijít musí. člověka v bádání zastavit nelze.
16. 03. 2014 | 20:59

strejc Josef napsal(a):

Myslím, že k narůstající dekadenci společnosti přispívá devalvace rozumu v důsledku idealistického ataku vědy. Myšlenky Václava Havla o "zpupnosti vědy" a "zklamání vědou" se ujaly, protože daly šanci povrchnosti až hlouposti. Profesor(:) Putna napsal, že se Ivan Havel pohybuje někde mezi vědou a uměním. Myslím, že spíše nedělá ani jedno ani druhé... jeho jedinou odborností či erudicí je v podstatě jen příbuzenský vztah k bývalému prezidentovi. Šéfredaktor vědeckého časopisu by přitom měl rozumět alespoň metodologickým východiskům vědy. Ale už zmíněné výroky pana Václava Havla neodpovídaly skutečnosti - neznám skutečného vědce, který by tvrdil, že věda "všechno zjistí" či "nahradí jiné společenské aktivity". Zklamán vědou může být jen člověk vycházející poněkud infantilně z toho, že věda je jen jinou formou boha. Kreacionismus byl vždy na vzestupu se stoupající existenciální frustrací a koreloval také s nevzdělaností. Dnes se změnilo jen to, že koreluje také s pseudovzdělaností, kterou nabízejí osobnosti vládnoucí dobrou formální komunikační schopností, bez odborné zpětné vazby libující si v pojmech, které sice zní přitažlivě až "démonicky", ale používány jsou tak, jakoby neměly žádný obsah (a bohužel často ho opravdu nemají). Kolik tlachání dnes vyslechneme o "něčem nad námi" (samozřejmě, že "něco je nad námi vždycky - nade mnou teď zrovna třeba dupající haranti, pak půda, střecha, mraky, pak hvězdy, pak....). Kolik velkých intelektuálů plkajících o přesazích a sebepřesazích dokáže tyto pojmy definovat v kontextu svých úvah...?!
To, co dříve znala psychiatrie jako plané mudrování či pseudo "filosofování" je dnes už div ne filosofickým směrem. Demagogie má dnes neobyčejně úrodnou půdu, stačí poslouchat "intelektuály", občas i intelektuály, představitele církví, politiky, novináře... A my, jejich vděčné publikum? S hlavami propranými reklamou, všemi těmi "píárovými" agenturami a všudypřítomnou manipulací se necháváme tahat za fusekli a ochotně skáčeme na špek kdejakému šarlatánovi... Inu, tak.
16. 03. 2014 | 21:00

Richard napsal(a):

vždy, když někoho vidím a slyším okázale představovat svou skvělou duchovní "věřivost"(nemyslím autora), vybaví se mi představa sebe vyhlášeného pravičáka Klause, jenž pod touto pravicovou slupkou ve skutečnosti jen taký servilní úředníček totalitní moci, taký zakuklený rudoch.
A tak mám mnohdy podobný pocit, že není větších ateistů než sebe vyhlášených katolických věřících, včele s neznabohem nb. 1, Dukou. Ani mezi tzv. světskou společností nenacházím tolik skutečných ateistů a popíračů Boha, jako mezi tzv. velkými tzv. věřícími katolíky.
Není většího ateisty než sebe vyhlášeného katolíka a že jich je. Těch, jejichž vědomí se povýšilo až do samotných výšin božství, postavilo Bohu na roveň.
16. 03. 2014 | 21:00

Divobyj napsal(a):

pane profesore,
díky za zajímavé čtení.
Vaše připomínky ke kritizovanému textu jsou dle mého mínění správné.
K bodu 12-no,těch třicet procent bychom možná mohli přiřadit k jiným tvorům,třeba praseti...

Jen mi stále vrtá hlavou,proč se hlásíte ke křesťanství.
Představa starozákonního Boha je přece zcela konkrétní a zjevně chybná.
Ježíšův Bůh ze zákona Nového je sice mnohem zajímavější,nicméně dosti rozporuplnný.

Já bych definoval Boha jako souhrn všech vlastností hmoty.Jednou z těch vlastností,je,pravda i Vámi zmiňovaná existence.

Dobrou noc,a ublížil-li jsem Vám někdy,omlouvám se za to.
16. 03. 2014 | 21:05

Marian napsal(a):

Nemám nic proti prasatům,pro ně je plný žlab jediným smyslem života.Člověk,který má dar svobodného rozhodování a jiné možnosti než (chudák?) vepř by měl myslet na jiné hodnoty.Tento svět Bůh rozhodně neřídí, jinak by primitivům nedal do rukou atomové a vodíkové bomby.
16. 03. 2014 | 21:08

Enderova hra napsal(a):

Jak tedy vzniknul vesmír? Velký třesk je podle mě blbost, jak mohlo z úplně ničeho najednou vzniknout úplně všechno? Dyť musí platit stejné zákony jako na Zemi, prostě nic nevznikne samo od sebe a z úplně ničeho. Jaký byl tedy vesmír prostor, když byl úplně prázdný? Teorie velkého třesku by se měla nahradit něčím logičtějším...
16. 03. 2014 | 21:13

Martin1 napsal(a):

POD DOJMEM ZVLÁŠTNÍHO VYSÍLÁNÍ K REFERENDU NA KRYMU
ČT 24 16. 3.
Kdo "nostalgicky snil" o návratu k dobám komunistickým, dočkal se, už jsme zase krmeni jen jednostrannou propagandou, žádné oponentní názory se nepřipouštějí, už je zase nakopávána pravda neurvalci, tak jako by si skupina slabomyslných ožralých chuligánů pohazovala s bezbranným kojencem - pravdou.

Jsem zvědav, jak obstojíme tentokrát my ostatní, dokážeme ubránit svou svobodu, své právo na oponentní názory - jak dlouho necháme tím "miminem" pohazovat? Přidá se někdo k mému názoru?
16. 03. 2014 | 21:13

Divobyj napsal(a):

Marian

Asi příliš nesledujete novinky ze světa vědy.Aniž jsem to měl původně na mysli,chtěl bych Vám sdělit,že člověk se svým konzumním způsobem života praseti stále více podobá.Bohužel,je i spousta takových,kteří se prasatům podobají i vzhledem.
Představte si např.150 kilového Američana,ládujícího se hamburgry.....brrr!
16. 03. 2014 | 21:16

strýc virus HxNx napsal(a):

Martin1

klid. ono nebude tak horko, jak se to snaží naše a některá západní potrubí troubit. hra je z převážné části již dopředu napsána a schválena.
16. 03. 2014 | 21:18

Marian napsal(a):

Tomuhle se říká diskuse? Vypadá to spíš jako přehlídka exhibicionistů.Nebo veřejné WC,kde se lidé jdou zbavit obsahu svého měchýře či střev.
16. 03. 2014 | 21:19

back up to heaven all alone napsal(a):

Dřív jsme mysleli, že věci jako hudba a poezie nás můžou přiblížit k vcítění se do řádu věcí.
Který nejspíš nějak existuje.

Teď se teda spíš soustředíme na ty bosony a pak zas na nějaké další kostky domina.
Přičemž ze svých vlastních věcí života si necháváme dělat obechcanou hernu na rohu a umění je pro nás žralok naložený ve formaldehydu.

Docela se obávám, že zdejší kuřácký prorok má s těmi drobnými sypajícími se z kapsy pravdu, jenže žádný vůz se senem nepředjede.
Nikdo netuší, jak dlouhý je vlastně ten okamžik, v kterém jsme vznikli a existujeme.
Myslím v absolutních měřítkách.
Nikdo nemůže tvrdit, že všechno o čem víme není jen pomíjivivá myšlenka v hlavě nějaké Bytosti.

Bych u té hudby radši zůstal.
16. 03. 2014 | 21:22

Richard napsal(a):

sice vědě nerozumím, ale někde jsem tuším četl, že vědci už "zjistili" jak vznikl život, resp. dokázali teoreticky pochopit přechod neživé formy v živou. Tuším v tomto sehrávalo roli vícero faktorů - teplo, světlo, voda, čas? Asi podobně jako když ze semínka vyklíčí rostlina, tak za určitých podmínek dochází k jakýmsi vznikům prvotních zárodků života/prvotní pohyb či cosi takového, z neživých látek.
Nevím, jestli to náhodou nesouviselo s jakýmisi mini zárodky(bakterie?) života objevenými? na Marsu?
Recaptcha mi píše "neurones", tak možná nějaké znamení.
16. 03. 2014 | 21:26

Divobyj napsal(a):

Martin 1
Máte pravdu.Po "listopadu" věřila drtivá většina ideálu,který se časem ukázal naprosto lichým,Tím ideálem bylo tzv.pravdoláskařství.Nyní,když se lidé již zbavili původní naivity a stali se zkušenějšími,věří Havlovým pohrobkům již jen menšina.
Novináři (viz Aktuálně) však jedou stále ve stejných kolejích,jako těsně po listopadu.Za své manipulativní lži a polopravdy jsou dobře placeni a tak jim ani nevadí,že jim dnes už prakticky nikdo nevěří.
16. 03. 2014 | 21:28

Kanalnik napsal(a):

"Říká se (a je to asi pravda), že s kreacionisty (podobně jako se zastánci jiných evidentně nevědeckých teorií) je lepší vůbec nediskutovat, protože taková diskuse jim jen dělá reklamu."

pane Horejsi, takove podpasovky, nalepkovani a urazeni, to vam v tomto tematu jde (a neni to zde na blogu poprve)... proste neco oznacite jako nevedecke a hned tim date dane veci punc absolutni neverohodnosti a neceho menecenneho... pak je ale diskuze tezka, protoze jste uz od zacatku predpojaty a jiny pohled nez ten vas si jednoduse nepripustite... slezte z toho piedestalu te spravne vedeckosti a rozhlednete se kolem
16. 03. 2014 | 21:29

vasja napsal(a):

Kreacionismus v mezinárodnim právu je tajemnější, než ten ve Vesmíru.
16. 03. 2014 | 21:31

Patolog napsal(a):

Richard: Tohle se samozřejmě zjistit nedá. Existuje ale celá řada modelů (hypotéz) o postupném narůstání komplexity původně zcela abiotických faktorů, které i tak nějak "termodynamicky fungují". Novinářské zkratky "vědci konečně zjistili" jsou v tomto zcestné. Myslím, že v časopisech věnujících se teoretické biologii a astrobiologii vyjde minimálně každý měsíc jedna taková hypotéza, každý rok je alespoň jedna z nich celkem originální.
16. 03. 2014 | 21:32

Jáchym napsal(a):

Václav Hořejší:

Zdravím a děkuji - dal jste si s tou recenzovanou knihou opravdu práci - nejspíš mnohem víc, než si zaslouží ...
Ještě dotaz:
Na internetu bývá u mnohých prodejců a vydavatelů možno pověsit recenzi čtenáře.

Myslím, že by nebylo na škodu tam tenhle váš blog coby recenzi pověsit.
Ta kniha musí být opravdu hodně šílená, podle těch vámi citovaných ukázek, nejsem specialista, ale polovinu Vámi citovaných konin bych odhalil i já.
16. 03. 2014 | 21:32

Pavel A napsal(a):

Marian napsal(a):
Tomuhle se říká diskuse? Vypadá to spíš jako přehlídka exhibicionistů.Nebo veřejné WC,kde se lidé jdou zbavit obsahu svého měchýře či střev.

Mariane a to ještě diskuse na zdejších blozích patří k tomu nejslušnějšímu na internetových diskusích, protože pan Stejskal je nekompromisní a maže. Je to smutné. Rád se podělím o názory, rád diskutuji s lidmi opačných názorů, ale většina lidí na diskusích nechce diskutovat. Jen si léčit své frustrace.
16. 03. 2014 | 21:33

Viola napsal(a):

Martin1

Jistě, že je nás tu více, co se k vašemu názoru Martine 1 přidáme. Ta Bergham, co je teď na Ukrajine, to jetaková smrtka, která se tam akorát hodí. Snad ji ten škleb přejde.
16. 03. 2014 | 21:34

Patolog napsal(a):

Kanalnik: Ale kreacionismus ve všech svých podobách je ve své podstatě nevědecký. To bylo opakovaně ukázáno. Naopak nečestné je počínání "kreacionistických vědců", tedy vytrvalé opakování stokráte zpochybněného. Chování takových "vědců" má hezkou analogii v internetové komunikaci: trolling.
16. 03. 2014 | 21:36

skura napsal(a):

strejc Josef 16. 03. 2014 | 21:00

Skvěle napsáno..
16. 03. 2014 | 21:40

JF napsal(a):

podle mne si ti ID připravují půdu pro objev umělého života ve spojení informatiky a biologie - nějaká ta umělá inteligence, kvantové počítače apod. Však Ivan Havel je informatik tak k tomu bude mít sklony ... ale samozřejmě z konkrétního vyvozují příliš obecné ... Bůh je právě ono v čem to vše ono (aniž by jsme se o to zajímali) funguje ačkoliv vždy známe jen část - ona hranice známého a neznámého která se paradoxně stále zvětšuje - nějaký ten fraktálek k tomu ... vždyť i Bůh je vlastně jen myšlenková konstrukce v které pracujeme ... ostatně vše jak nahlíží člověk na svět ... ale vzhledem k stavu zeměgule poté kdy bakterie nazývající se sapiens sapiens narazila na zásoby uhlovodíků myslím že evoluce se brzy vydá poněkud jinou cestou i se svou jednou mutací ID.
16. 03. 2014 | 21:44

například ta hezká čtyřka z tělocviku napsal(a):

každemu, kdo se rozplývá nad tím, jako to soudruh putin těm amíkům nandal zřejmě nedochází, že rusko ( vítězná mocnost a garant poválečného uspořádání) dnes legitimizovalo zabrání sudet německem, zpochybnili naše hranice i odsun němců. no, sem zvedavý, jestli se k tomu dočkám nejakého smysluplnerho komentáře například od klause. pokud ruský president říká, že menšiny mají právo na sebeurčení, tak se z něj v podstatě stává anarchista. a pokud merkelová při rozhovoru s obamou naznačila, že putin není zcela duševně zdráv, je to velice alarmující. mužem se klidně dočkat i jaderné války.
16. 03. 2014 | 21:46

aga napsal(a):

back up to heaven..

"Nikdo nemůže tvrdit, že všechno o čem víme není jen pomíjivivá myšlenka v hlavě nějaké Bytosti."

Naštěstí zbývá doufat, že tato formulace vůbec neobráží skutečnou nádheru a smysluplnost bytí myšlenkou v hlavě Bytosti. Na rozdíl od některé hudby. Nebo třeba všech kytek.
16. 03. 2014 | 21:47

scientist napsal(a):

díky za článek
16. 03. 2014 | 21:48

skura napsal(a):

Marian:

"Tento svět Bůh rozhodně neřídí, jinak by primitivům nedal do rukou atomové a vodíkové bomby."

Vycházíte z předpokladu, že Bůh je dobrotivý a spravedlivý, ale co když je to jenom škodolibý a cynický vyznavač černého humoru..
16. 03. 2014 | 21:48

Viola napsal(a):

strýci vire

" hra je z převážné části již dopředu napsána a schválena. " Jak to víte? Zúčastnil jste se?
16. 03. 2014 | 21:48

Kanalnik napsal(a):

Patolog: "Ale kreacionismus ve všech svých podobách je ve své podstatě nevědecký." Muzete definovat onu nevedeckost?

Jinak ja to vidim tak, ze na obou stranach jsou vedci, kteri poctive zkoumaji, a dochazeji k urcitym kaminkum. A na tech pak stavi interperetace a teorie - a to je moment, kde se tihle lide rozstepi (pro zjednoduseni) na dva proudy - jeden evolucionisticky a jeden kreacionisticky. Jak to?

No protoze teorie samotna uz neni v tomto diskutovanem problemu zalozena ciste na necem hmatatelnem (nikdo z nas na pocatku sveta nebyl), ale jedna se o vklad autora, jeho vlastniho pohledu a svetonazoru. Pokud pominu sarlatany a egoisty na obou stranach, tak oznacit jinou interperetaci za nevedeckou, kdyz jsou pouzivany vedecke metody od zacatku az do konce, je proste zaslepenost. Nemusim preci urazet druhou stranu jen proto, ze interpretuje vedecky dosazene poznatky jinym zpusobem.

Interpretace poznatku totiz uz neni cista veda.
16. 03. 2014 | 21:50

aga napsal(a):

strejc Josef, skura

Pokládám za poměrně iracionální, že všechny lidské průsery, kterých se kdy vědci dopustili, přičemž se kryli "neosobní" vědou, jsou strejci Josefy vždy nonšalantně odmávnuty formulací "žádný skutečný vědec by .... atd." Bohužel, vládu nad vědou už dávno převzali vědci evidentně neskuteční.

Žádný skutečný věřící by taky nikdy to a tamto... nakonec...
16. 03. 2014 | 21:51

Patolog napsal(a):

Kanalnik: http://rationalwiki.org/wiki/Creationism a následující odkazy
16. 03. 2014 | 21:53

Viola napsal(a):

Pepo Řepo

"Jen arogantní povýšenec může psát o vesmíru" napsala jsem jen, co si myslím celkem slušně a zřejmě jsem byla omylem smazána.

tohle napsal pan profesor proto, aby se naše myšlenky ubíraly jiným směrem.
16. 03. 2014 | 21:53

Richard napsal(a):

patolog
však jo, psal jsem, že tomu nerozumím. Tyhle teze, resp. modely mi však nepřijdou neuvěřitelné, byť samozřejmě netvrdím, že jsou podložené realitou.
16. 03. 2014 | 21:54

skeptický napsal(a):

Jaderná válka nám ušetří za kremaci.
Jsou i lidé,kteří situaci fandí.Měli by se zamyslet,a zvážit,zda by navíc nebylo ještě dobré se nechat pokřtít,aby tady bylo potom o jednoho křesťana míň.
Chcípající kobyly kopou.
16. 03. 2014 | 21:56

Skogen napsal(a):

Zaujaly mě ty geny neandrtálce v genofondu moderního člověka. Myslel jsem si, že je to stále otevřená otázka, a že křížení dosud nebylo prokázáno.

Jistý rozruch způsobilo předatování značně kompletních kosterních nálezů od Mladče (u nás se o tom vůbec nemluví), kde morfologické znaky naznačovaly možnost křížení obou parelelně žijících druhů, ale ty nejsou co do výskytu dostatečně průkazné a po genech neandrtálců ani stopy...

Jinak, dle charakteru Vaší víry, pane profesore, mohu snad prvně vážně říct, že jsem též věřící...
16. 03. 2014 | 21:57

Kanalnik napsal(a):

Patolog - nic prekvapiveho, celkem jednostranne interperetace a opet stani na piedestalu jakesi neomylnosti, coz mi zrovna neimponuje... ale co uz, ani necekam, ze se tady pod clankem VH da nekam diskuzi dobrat... zdravim...
16. 03. 2014 | 21:58

Viola napsal(a):

Marian

"Tento svět Bůh rozhodně neřídí, jinak by primitivům nedal do rukou atomové a vodíkové bomby. "

Tento svět můžeme řídit pomocí modliteb, tak se modlete intenzivně, ať je na světě mír,
ať ty obludy chtivé války modlitbou překonáme, satan musí být svržen do propasti, ze které už nebude škodit (militanti, kteří hrozí sankcemi pokojnému obyvatelstvu)
16. 03. 2014 | 21:59

aga napsal(a):

Kanálník

To je přesné. Tam, kde začíná interpretace, přestává záležet na tom, jak je kdo dobrý vědec, a začíná sakra záležet na tom, jak je kdo dobrý člověk. A uznání tohoto prostého faktu se racionální vědci naprosto hystericky brání.
16. 03. 2014 | 22:03

Patolog napsal(a):

Kanalnik: Přírodní vědy nejsou o tlachavé interpretaci, v přírodních vědách jde o konstrukci ověřitelných a logicky konzistentních hypotéz. Kreacionismus a jeho deriváty jsou postrádají ověřitelnost, protože jde systémy, které jsou k ověřování "patologicky imunní" (tj. není možné uvělat jakýkoliv objev, který by je vyvrátil. To je činí ekvivalentní tvrzení, že vesmít stvořila dnes ráno moje kočka (jakoukoliv výtku lze "vyvrátit" poukazem, že pro vesmírnotvornou kočku by nebylo problém vytvořit.. např. vzpomínky na minulý rok). Tečka.
16. 03. 2014 | 22:08

Kanalnik napsal(a):

aga - zdravim :)

Patolog - my dva se k nejakemu konsensu tezko dopracujeme, coz je ok
16. 03. 2014 | 22:12

skura napsal(a):

Patolog:

Vy si prostě pod pojmem věda představujete něco úplně jiného než Kanalnik. Nemůžete s nikým smysluplně diskutovat o vědeckosti čehokoliv, dokud se s ním neshodnete na definici vědy.
16. 03. 2014 | 22:20

aga napsal(a):

Patolog napsal(a):
Kanalnik: Přírodní vědy nejsou o tlachavé interpretaci,

Ale vy reagujete pod blogem, kde se přírodní vědy mísí s vírou. VH nenapadá víru, ale implikuje, že věří lépe než autor knihy.

Kromě toho, věda si výlučné právo na jedině správnou metodu bádání o "stvoření" člověka uzurpuje jednostranně a arogantně, a stejně tak arogantně nazývá jiné metody třeba tlachavou interpretací. Myslím, že věda bude daleko úspěšnější v hledání způsobu, jak člověka zase z planety odstranit, než v nalezení způsobu, jakým se tu vzal.
16. 03. 2014 | 22:21

Patolog napsal(a):

Skura - Neznám jinou smysluplnou definici přírodní vědy. Tzv. postmoderní žvanění je rezignací na logiku a tedy naprosto bezcenné.
16. 03. 2014 | 22:22

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ten " jednotící princip" - paradoxně však panoptikum velmi různých principů - bohů, respektive objektů k nimž se vztahuje religiozita člověka a její sdílení s jinými lidmi , ať už v rámci kvaziexpertních skupin či laických davů..ten princip bohužel :-)) v minulosti i v přítomnosti / a není důvod se domnívat, že i v budoucnosti tomu nebude zrovna tak/ často rozděloval a to dokonce takovým způsobem, že ti, kteří se snažili žít podle zásad /především etických/ tohoto
" jednotícího principu" byli často nazváni kacíři, byli ostrakizováni, pronásledováni či dokonce mučeni a zabíjeni.
Dokonce pod praporem Lásky, Pravdy a Milosti Kristovy se páchala taková zvěrstva, že by Kristus - kdyby se to dozvěděl, raději z toho kříže emigroval a ukázal na své okolí dlouhý nos.
Nevím co by se mělo ještě dalšího stát, aby se taková ideologie zdiskreditovala v očích těch, co odsuzují například bolševismus či fašismus. Snad že by došlo pod praporem Církve k nějakým hladomorům a pokusům o likvidaci nějakého etnika - průmyslovým způsobem, podobně jako tomu bylo v případě tkzv. Endloesung ?
Skutečně nechápu ten dvojí metr - kdy takový " dobrý katolík" odsuzuje sovětský bonapartistický systém, stejně jako německý fuhrerovský systém - jeho zvěrstva, ale klaní se kříži a či jinak podporuje financuje Církev /například podporou darů ve formě odváděných daní všech ostatních daňovžch poplatníků/.

Nejistota je perfektním výchozím stavem k tomu, aby člověk mohl a chtěl hledat jistotu. Přičemž důležité je to hledání, nikolivěk nalezení - které je nesmyslné, jedinou jistotou je totiž smrt /a daně, jejich placení, ale to se dá různě obejít, smrt neobejdete/. Umět umírat, umět umřít.... je pak možná tou odpovědí - tím nálezem, už jen tím, že tento nález je posledním nálezem, zjištěním...kterého se každému, dosud vědomému organismu dostane.
Což ovšem chtějí některá náboženství rozporovat a poukazovat na to, že nálezy, zjištění atd. budou pokračovat i pak a to dokonce tak, že budou jakýmisi " nadnálezy" a " nadzjištěními" , snad možná i " nadvědeckými" a "nadreligiozními" "nadnálezy" a "nadzjištěními".
Otázka zní : " Je to cynická manipulace, zamýšlená tak, aby pomocí slibů něčeho, co nebylo nikdy verifikováno, ověřeno, potvrzeno, prokázáno atd. došlo k zpochybnění toho, že jedinou jistotou je smrt...anebo je to naopak hluboce lidský dotek čehosi vřelého, upřímného, jasného, zřetelného, krásného, nadpozemského atd. , dotýkajícího se samotné podstaty lidství - protože jen taková jeho projekce směrem k Bohu/bohům a bohyním, potažmo démonům a ďáblicím/ může zprostředkovat ono tajemství posledních a přece tak prvních nálezů a zjištění....etc etc etc...

P.S. Nobelova cena míru /nejenom/ je navždy spojena se jménem vynálezce dynamitu.
P.S. 1. Už jen vymyslet efektivní a přitom humánní způsob jak se zbavit všech těch psychopatů a idiotů ve vedení států, podniků, církví, bank atd...už jen to by mělo vést k jejímu přejmenování ve prospěch takového člověka, toho, kdo by na něco takového přišel, kdo by teda vynalezl takový nehmotný " dynamit".
Zatím nezbývá než doufat, věřit a spoléhat se na to, že to dokáže tkzv. " lid".
Katolíkům apod. se však povoluje i "Bůh" - v různých verzích je pak k dispozici i jiným konfesím. Katolíky/ ale možná i jiné konfese/ by totiž vnitřní demokracie rozložila - ten jejich vnější Chrám by byl pobořen, kdyby nechali o svých věcech, respektive věcech svých fuhrerů a bonapartů rozhodnout " lid". Jsou na tom podobně jako např. představenstvo banky či dozorčí rada akciovky. Netvrdím, že jsou na tom stejně špatně, naopak, docela blbě na tom může být naopak právě že ten"lid".
16. 03. 2014 | 22:25

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

B. Russell : „Historie světa je souhrn událostí, kterým bylo možno se vyhnout.“

/což ale nic nevypovídá o tkzv. boží vůli, že by tedy onen Bůh měl být jen nějakým loserem, břídilem, fušerem atd., neb kromě "boží vůle" je k dispozici ještě i pojem boží "záměr" - tedy Bůh to mohl vše dělat jen tak naoko, anebo se záměrem, který je zatím všem lidem skryt anebo se záměrem, který je skryt dokonce i jemu - což by tedy ale implikovalo, že nad Bohem/dále jen " jediný Bůh"/ je ještě jiný Bůh /dále jen Bůh č. 2/, kteréhož " boží vůle" se míjí s " boží vůlí" toho jediného Boha i s jeho záměry", pročež není vůbec jisté, zda i nad ním / nad Bohem č. 2/není ještě jeden Bůh , potažmo jedna Bohyně /Bohyně č. 1/a nad ní pak zase jiná nebo jiný atd atd...prostě nikdy a nikde nekončící řada, nesmrtelná, věčná řada bohů , kteří se vymlouvají jeden na druhého.

Modleme se tedy , aby ten posledníBůh / Bůh č."n"/ v pořadí nebyl ještě větším loserem, břídilem, fušerem - ještě větším než je ten, co stojí na začátku té řady - onen jediný Bůh.
16. 03. 2014 | 22:25

Richard napsal(a):

třeba sebevyhlášená "věřící" katolická Viola, to je ateista jak vyšitý
Bůh je pro ní synonymem pro lidský racionální kalkul a pro toho, který skrze modlitby ukájí její potřeby.
A takých katolických ateistů jsou mraky.
16. 03. 2014 | 22:26

skura napsal(a):

aga, Kanalnik:

Věda a náboženství se nemohou spolehlivěji zesměšnit než když si jedna myslí, že je druhou a naopak..
16. 03. 2014 | 22:30

Viola napsal(a):

Richarde

moje potřeby jsou sladěné s potřebami Boha, nebo naopak. Bůh miluje lidi a nechce, aby se vraždili, proto se k němu máme obracet a modlit se.

Jsme obrazy božími, někteří ovšem z těchto obrazů vypadávají, viz. ti kteří haraší zcela zbytečně zbraněma a ti, kteří je slovem podporují viz ČT24 (to je hnus jalový).
16. 03. 2014 | 22:30

Richard napsal(a):

"Přírodní vědy nejsou o tlachavé interpretaci, v přírodních vědách jde o konstrukci ověřitelných a logicky konzistentních hypotéz"

sama pozitivistická metoda je pouhou interpretací, mnohdy navíc zcela nevhodně použitou, např. v medicíně
16. 03. 2014 | 22:32

skura napsal(a):

Patolog 16. 03. 2014 | 22:22

Souhlasím, ale musíte chtít definici i po druhé straně, jinak se budete v argumentaci spolehlivě míjet..
16. 03. 2014 | 22:33

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Vesmír je také ostravské kino. Známe pak i např. pasáž kina Vesmír.
Boha tam ale nepotkáte...naopak, cca tak po jedné hodině v noci, bych radil raději tu pasáž obejít. Neb tam můžete potkat ránu do nosu /apod./.
16. 03. 2014 | 22:34

Patolog napsal(a):

Richard: V tom případě doporučuji interpretovat olizování elektrického vedení (230 V) jako neškodnou zábavu.
16. 03. 2014 | 22:34

Richard napsal(a):

"moje potřeby jsou sladěné s potřebami Boha, nebo naopak. Bůh miluje lidi a nechce, aby se vraždili, proto se k němu máme obracet a modlit se."
Viola

a co chce ještě Bůh?
aby homosexuální páry neadoptovaly děti
aby lidi nepoužívali kondomy
aby lidi nemluvili sprostě
aby lidi pouštěli starší sednout v MHD
..............
jak říkám Violo, jste ateista jak vyšitý. Vaše potřeby jsou sladěny hlavně s Vašimi tužbami
16. 03. 2014 | 22:36

aga napsal(a):

skura

Já si zas myslím, že nejspolehlivěji se zesměšňují ti, kdo o víře vědí jen to, co slyšeli ve VUMLu, a přitom o ní vynášejí soudy.

Víra a věda jsou naprosto kompatibilní, jak dokazuje mnoho skutečných věřících vědců. Zesměšňují se pouze fanatici obou stran.
16. 03. 2014 | 22:38

Kanalnik napsal(a):

skura - souhlasim... z meho pohledu ma vedecky pristup dosah do urciteho bodu a pak uz se promita do vedecke prace svetonazor autora (zejmena v interpretaci toho, co vybadal), bez rozliseni tehle hranice jde podle meho nazoru o sebeklam a nasledne o sireni klamu... a bude to urcite platit i naopak

a zivot je tak rozmanity a ma tolik hlubin a aspektu, je skoda ho zuzit na jednu zcela jednoznacnou ci jednovykladovou tezi (at uz je jakakoli)
16. 03. 2014 | 22:38

Viola napsal(a):

Richarde, meditujte a poznáte, co Bůh chce a nemusíte se ptát mě.
16. 03. 2014 | 22:40

Richard napsal(a):

"V tom případě doporučuji interpretovat olizování elektrického vedení (230 V) jako neškodnou zábavu"

psal jsem mnohdy, ne vždy
-----------
ovšem když nedáte, tak Vy si zase vezměte na průzkum lidského prožívání pravítko, kružítko, mikroskop a síťku na vlasy, ať Vám nepadají do pocitů.
16. 03. 2014 | 22:40

Richard napsal(a):

s tímhle Vašim racionálním kalkulem, který předvádíte Vás žádná meditace nezachrání
Z Boha jste si udělala jen cvičenou opičku, ateistko.
16. 03. 2014 | 22:44

Patolog napsal(a):

Richard: Výborně. Takže "volná interpretace" nefugnuje, pokud je to očividně kravina. Pokud je to už kravina pro laika neočividná, tak funguje. Čili bezcenné žvanění, nedomyšlná hloupost tvářící se jako "lepší metafyzika", ve skutečnosti spíše duševní impotence. Howgh!
16. 03. 2014 | 22:45

skura napsal(a):

aga:

"Víra a věda jsou naprosto kompatibilní..."

Vy nezklamete nikdy ((-:

Jsem si naprosto jistý, že máte dost bujnou fantazii na to, aby vám v ní práce klasiků filosofie vědy (Popper, Kuhn a další) vykazovaly plnou kompatibilitu se Starým Zákonem..
16. 03. 2014 | 22:46

Viola napsal(a):

To se pletete Richarde, Bůh neposlouchá mě, ale Boha se snažím poslouchat já.
16. 03. 2014 | 22:48

aga napsal(a):

skura

Však říkám, víte o víře naprosté houby. Nechápete ani tak základní věc, že ne každý věřící uznává Starý Zákon, či jakékoli jiné církevní dogma.
16. 03. 2014 | 22:51

Richard napsal(a):

"ve skutečnosti spíše duševní impotence. Howgh! "

hezký jste nakonec svůj příspěvek zhodnotil
Haf
-----------
P.S.
interpretace není jen pozitivistická nebo volná, existují tzv. nevědecké, byť mnohou zkušeností ověřené modely(jde o konstrukty jejichž platnost nelze dokázat pozitivistickou metodou), vůči ním může být interpretace vztažena.
Např. zatím se nikomu nepodařilo prozkoumat, přesně změřit vztah mezi tělem a psychikou, přesto musí i hlupák vidět, že ten vztah je velmi těsný. Takový vztah se poté podílí na samotném paradigmatu vědy, kdy vědec = subjekt.
16. 03. 2014 | 22:52

aga napsal(a):

PS skura

Je to o to směšnější, že výše někoho mustrujete o nutnosti vyjasnit si definici pojmů...
16. 03. 2014 | 22:53

jogín napsal(a):

Bohužel narážím v poslední době na čím dál větší množství hnidopichů, kteří nemají představu o tom, co věda. K vědě patří nejen pořádný všeobecný přehled, ale i neuvěřitelné množství práce, spojené se získáním informací a jejich přesnou interpretací. Postmoderní bláboly se bohužel staly doménou lidí, co se pokoušejí proslavit se novým paradigmatem a přitom pořádně neumějí ani základy svého oboru. A laik často nepozná, o co vlastně běží.
16. 03. 2014 | 22:54

skura napsal(a):

Viola:

"Bůh neposlouchá mě, ale Boha se snažím poslouchat já."

Před chvílí jsem s Ním mluvil a vzkazuje vám, že ho máte nechávat domluvit do konce, a ne mu věčně svými modlitbami skákat do řeči..
16. 03. 2014 | 22:54

jogín napsal(a):

Pardon, ... o tom, co věda je.
16. 03. 2014 | 22:55

Richard napsal(a):

"To se pletete Richarde, Bůh neposlouchá mě, ale Boha se snažím poslouchat já."
Viola

ano, proto jste si jej také "uplácala" z vlastních přání, tužeb a chtění
16. 03. 2014 | 22:56

aga napsal(a):

jogín

"získáním informací a jejich přesnou interpretací"

A jak je to u vás s informacemi o možnostech "přesné interpretace" ? Zdá se, že přesná interpretace je naprosto utopický pojem z říše nereálna, alespoň podle mnoha interpretací vědeckých poznatků o možnostech a hranicích lidského poznání.
16. 03. 2014 | 22:58

skura napsal(a):

aga:

Je podle vás možné člověka věřícího textu Starého Zákona označit za věřícího?
16. 03. 2014 | 22:59

aga napsal(a):

skura

Je podle vás možné člověka s vědeckým titulem z dobré školy, věřícího ve Starý Zákon, označit za vědce?

Je podle vás možné, že se za věřícího označuji zcela podle své libosti, bez ohledu na to, co si o tom myslí skura, protože víra je individuální a zcela subjektivní vztah věřícího k předmětu jeho víry?
16. 03. 2014 | 23:03

Kanalnik napsal(a):

Jeste doplnim - pro mne jsou prirodni vedy jednim z kaminku, ze kterych si skladam svoji soukromou mozaiku, tedy pohled na svet. Jsou tu i jine vedy, nez prirodni, a pak mam take vlastni zkusenosti s timhle svetem a svym zivotem...

Tim chci rici, ze ja si svuj pohled na svet tvorim z mnoha zdroju (kolikrat protichudnych). Vzit pouze jeden zdroj a skrze nej intepretovat celou realitu, je podle mne kratkozrake. Ja spis tusim, nez vim, kategoricka tvrzeni o celkove realite zivota ci sveta mi prijdou ponekud cernobila, nejak mi tam chybi pokora, prostor pro pochybnosti, skoro se mi to jevi jako urcity druh nabozenskeho radikalismu. A zesmesnovani a urazeni jineho pohledu k tomu patri.
16. 03. 2014 | 23:07

arnazach napsal(a):

Pro dva mimoběřníky - Kanálníka a Patologa: Pokusím se na příkladu ukázat, v čem vidím problém.

Jestliže se vše řídí přírodními zákony, není ve světě místo pro svobodnou vůli. Přesto na ni (a na odpovědnosti za vlastní činy s ní souvisící) trváme a máme k tomu dobré důvody. Někteří myslivci pak přisuzují nějakou formu svobodné vůle i evoluci, předpokládají, že i za ní musí být nějaký počítač (mozek, plán), jehož je tudíž možno činit zodpovědným. To je v pořádku, jenom to nemá nic společného s vědou a nemá se to tedy jako věda tvářit. Filosofie? Možná.

Ovšem pfilosopfování nemůže sloužit k vyvracení vědeckých teorií. Proto rozhořčení blogera chápu. Je to redakční lapsus, nějaká hádka duše s tělem v redakci Vesmíru.
16. 03. 2014 | 23:08

arnazach napsal(a):

mimoběžníky
16. 03. 2014 | 23:08

Kanalnik napsal(a):

aga - ad "presna interpretace" - podle mne trefa do cerneho

Timto se loucim se zdejsi diskuzi a jdu do hajan :) Dobrou noc vsem.
16. 03. 2014 | 23:11

aga napsal(a):

Kanalnik

To podepisuji :)
16. 03. 2014 | 23:12

Viola napsal(a):

Richarde

moje vlastní přání, tužby a chtění nejsou tak velké, aby se z nich dal uplácat Bůh. :-)
16. 03. 2014 | 23:13

aga napsal(a):

Kanalnik

Podepisuji vaše 23:07, ne ten kompliment (za který přesto děkuju :)
16. 03. 2014 | 23:14

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

"...Např. zatím se nikomu nepodařilo prozkoumat, přesně změřit vztah mezi tělem a psychikou, přesto musí i hlupák vidět, že ten vztah je velmi těsný..."

Nikomu se také zatím nepodařilo prozkoumat, přesně změřit vztah mezi vaší psychikou a jejími zdejšími výstupy...přesto i hlupák by měl v rámci svých možností chtít, na něco v této oblasti přijít.
Ale nemusí, nevyvstala zatím taková potřeba. Pokud by však nastala - tak ani zde nelze očekávat nějakou finální pravdu, konečné zjištění, porozumění a vysvětlení...jen dočasné a zřejmě i parciální. Nicméně bylo by zradou na intelektu, nezabývat se tím /podotýkám ale že pouze pokud vyvstane taková subjektivní či objektivní potřeba - doufám, že tomu tak nikdy nebude, nač plýtvat časem, penězi a energií kvůli něčemu, co by mělo být celkem snadno samoopravitelné/.

Dobrou, pane Richard.
Prozradím vám jeden argument, s kterým si porsdíte s mnoha vědci, kteří povyšují vědu na víru.
Totiž že věda je také jen víra. A ve většině případů je šířením nepravd, tedy je i podvodem.
V mnoha svých kvalitách a stavech. Měnících se s časem.
Ve své podstatě je ale skvělým prostředkem vedoucím k těm nejpravdivějším sdělením, porozuměním a vysvětlením.Dobově /aktualně/ hodnoceným, ale nejen dobově, mnoho je toho jen o zpřesnování, nejen o negaci..
Tak...a máš to. I s futrálem.
16. 03. 2014 | 23:14

Kanalnik napsal(a):

arnazach - "Někteří myslivci pak přisuzují nějakou formu svobodné vůle i evoluci, předpokládají, že i za ní musí být nějaký počítač (mozek, plán), jehož je tudíž možno činit zodpovědným. To je v pořádku, jenom to nemá nic společného s vědou a nemá se to tedy jako věda tvářit. Filosofie?"

zeptam se - co naopak ti myslivci, kteri evoluci zadnou formu svobodne vule nepredpokladaji a neprisuzuji? Ma to neco spolecneho s vedou nebo je to take filosofie? Pokud ne, proc?

zdravim a dobrou noc, nakouknu sem az zitra (snad)
16. 03. 2014 | 23:16

Kanalnik napsal(a):

aga - taky diky !
16. 03. 2014 | 23:18

Viola napsal(a):

skuro

"Před chvílí jsem s Ním mluvil a vzkazuje vám, že ho máte nechávat domluvit do konce"

Není to tak jednoduché, jak si myslíte. Navázat vztah s Bohem je těžké a většinou vede přes nesnáze. Modlitba vztah navazuje a pak posloucháte - meditujete, není to nějaké mluvení jeden přes druhého, jste rád, že se vám to podařilo a sledujete ten vztah s údivem a tichou radostí.
16. 03. 2014 | 23:19

skura napsal(a):

aga:

Neodpověděl jste na otázku, protože jste pochopil, že je to past ze které byste neměl úniku.

Jako vždy si odporujete. Tvrdíte, že víra je kompatibilní s vědou, ale víru nevzdělaného naivního dobráka v to nepočítáte. Buď tedy neexistuje víra jako taková (týkající se všech věřících), anebo není jako celek s vědou kompatibilní.

Nejspíš si myslíte, že člověk věřící ve Starý Zákon věří nevědecky, kdežto profesoři na theologických fakultách vás naučili "věřit vědecky".

My dva se naprosto bezpečně neshodeme na definici ani víry ani vědy (natož jejich kompatibility), takže asi není co řešit..
16. 03. 2014 | 23:26

Archanděl Michael napsal(a):

Hořejší:

"Já se považuji za věřícího křesťana a trochu (dost) mi vadí, že náboženství je lidmi běžně vnímáno jako pošetilá víra v zázraky, nadpřirozené bytosti a podobné hlouposti, která je v zásadním rozporu s vědou."

Takže podle Vás, "věřícího křesťana", Bůh neexistuje???
16. 03. 2014 | 23:27

honolulu napsal(a):

Zivot NEvznikl, ale byl importovan ! Jsou o tom dukazy, ale jsou ignorovany jesitnou vedou....

Jesitna veda, kdyz se setka s necim, co vyvraci jeji dogma, tak jde tak daleko v politikareni, ze se nestiti znicit nalezy, ktere se ji nehodi.. (Napr. nalezy gigantu v jiznim Ohiu, ktere zmizely ve Smithsonian Institutu ve Washingtone. Ale fotografie zustaly mezi lidmi v jiznim Ohiu. )

Neexistuje zadny clanek v retezovem vyvoji, ktery by nas dokazal spojit s opicemi.

Psana historie zacina 3500 B.C., ale existence lidstva je 2 million let stara a je rozdelena do 5 civilizaci...

Dejiny Egypta se musi posunout do 50 000 B.C. Sfinga do 10 000 B.C.

Astrologie je od Summeru a ti ji ukradli navstevnikum, nekolik tisic let pred Kristem

Ve vode oceanu je nejaka latka spojena se zlatem. Nejvice je obsazena v Perskem zalivu a nekde u Hawaiiskych ostrovu. Kvuli teto latce jsme zde meli navstevniky z vesmiru. Oni latku potrebovali k preziti. Proto takovy rachot v Mesopotanii.
(Najdete na YouTube.)
Bohove byli navstevnici a dali nam positivni ideologii.
16. 03. 2014 | 23:29

Richard napsal(a):

moje vlastní přání, tužby a chtění nejsou tak velké, aby se z nich dal uplácat Bůh.
Viola

ten Váš "vytoužený" Violo, lze..
Vám se to podařilo na výbornou, je přesně tak velký a mocný, jako Vaše tužby a chtění
skoro se zdá, že Viola a "Bůh" splynuli v jedno a každý krok této bytosti je tak navýsost božský
to nic, Klaus má podobný problém, nejste v tom sama

Samozřejmě si můžete zvolit za předmět víry, co chcete, stejně zase jako já si o tom mohu myslet zase své.
"Echo Tě miluje"
16. 03. 2014 | 23:30

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

arnazach
Svobodná vůle nestojí mimo přírodu, řídí se samozřejmě přírodními zákony, jen je zatím známe asi tak dokonale, jak znali pravěcí lidé teorii relativity.
Existence svobodné vůle nedokazuje nijak nezpůsobilost přírodních zákonů tuto svobodnou vůli řídit, ovlivňovat.
Vhodnou stimulací dokážete ovládnout tkzv. svobodnou vůli dokonce u několika milionů jedinců - kdy jinak míruimilovné nosiče tkzv. svobodné vůle dokážete proměnit ve vraždící monstrum. Vyzkoušeno, ověřeno, mnohokrát.Zatím ale bohužel nevysvětleno natolik dobře, aby se užitím jiné tkzv. svobodné vůle dalo takovým stimulacím zabránit -i pro příště.
Hezký krůček v tomto směru ale podnikl např. nendrtálec Broch : Teorie masového šílenství. Kolik ale kroků bude třeba abychom se v tomto posunuli k nějakému osvícenci Brochovi....to nedokáže sdělit nikdo, ani ten Bůh to neví.
A kdoví, zda nás mezitím nezničí jiný přírodní zákon, působící už třeba teď...v kokose nějakého idiota - působící na jeho tkzv. svobodnou vůli.

P.S. Mnoho tkzv. svobodných vůlí končí v momentě, kdy si taková svobodná vůle přečte povolávací rokaz. Což může být defacto pouhý, na kopírce namnožený, textík, rozsahu tak 5 řádků - nijak moc cílený,složitý či individualizovaný stimulant, ani nijak moc sofistikovaný, technicky zdatný. Prostě jen pár omšelých frází na hlavičkovém dopisním papíře.
16. 03. 2014 | 23:30

Richard napsal(a):

"Dobrou, pane Richard.
Prozradím vám jeden argument, s kterým si porsdíte s mnoha vědci, kteří povyšují vědu na víru.
Totiž že věda je také jen víra. A ve většině případů je šířením nepravd, tedy je i podvodem.
V mnoha svých kvalitách a stavech. Měnících se s časem.
Ve své podstatě je ale skvělým prostředkem vedoucím k těm nejpravdivějším sdělením, porozuměním a vysvětlením.Dobově /aktualně/ hodnoceným, ale nejen dobově, mnoho je toho jen o zpřesnování, nejen o negaci..
Tak...a máš to. I s futrálem. "

co?
to je věrouka nebo vědečtina?
16. 03. 2014 | 23:33

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

honolulu
Na webu htttps://www.strc.miho/tam/ tatko.com najdete zcela nové a nejmodernější vysvětlení importu života. Život sem dle vědců jedné arménské univezity přišel z planety Uterus...jenže to není vše...on k nám stále, kontinualně proudí. Ale nesmí se o tom psát, zakazují to na celém Západě a na půlce Východu...hlavně před desátou hodinou večer, v televizi a v rádiu. Kvůli tomu, aby lidi nenapadlo to napodobit. Zejména mladé lidi.
Musíte prostě ňuchat po netu a hledat projevy skutečně svobodné vůle.
Obejít cenzuru a tak různě.
Však vy si s tím poradíte.

Dobrou noc, respektive pozdní odpoledne.
16. 03. 2014 | 23:38

Richard napsal(a):

"meditujete, není to nějaké mluvení jeden přes druhého, jste rád, že se vám to podařilo a sledujete ten vztah s údivem a tichou radostí. "
Viola

Vy to přednášíte jak básničku z první třídy. Ale ano, teatrálnost k ateistickému katolicismu, patří. To je jeden ze symptomů.
16. 03. 2014 | 23:39

Viola napsal(a):

honolulu

"Zivot NEvznikl, ale byl importovan ! " Ale i ten importovaný někde musel vzniknout.
16. 03. 2014 | 23:46

Viola napsal(a):

Richarde, zkoušejte, zkoušejte, jestli se chcete přesvědčit, ale jak se říká, koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Tomu, komu je dobře a ani moc o nic neusiluje, nevnímá Boží působení. Ale i když má člověk nějaké přání, nebo o něco moc usilune, pokud to není v souladu s Boží vůlí, tak ani modlení nepomůže.

Dobrou noc.
16. 03. 2014 | 23:52

Richard napsal(a):

Ale i když má člověk nějaké přání, nebo o něco moc usilune, pokud to není v souladu s Boží vůlí, tak ani modlení nepomůže.
Viola

no vidíte, a Vy jste si přála, aby Janukovič nebyl svržen a přitom jste se oháněla bohem jak smyslů zbavená. Tak asi s tím skutečným Bohem, který si prosadí svůj záměr i bez ohledu na přáníčka božské Violky, moc v souladu nejste, když nakonec Japonec.
To nevadí, ani ateisti prý nejsou žádné béčka.
17. 03. 2014 | 00:00

skura napsal(a):

Dnes jsem se dozvěděl, že náboženská víra je plně kompatibilní s přírodními vědami. Pokud je to pravda, tak je s podivem, že ještě ani jeden papež nezískal Nobelovu cenu za fyziku..
17. 03. 2014 | 00:03

Viola napsal(a):

Richarde

vy se pořád pletete, ale raději až zítra, tedy už dnes, ale později, až se vyspím, tak zatím dobrou noc.
17. 03. 2014 | 00:06

Richard napsal(a):

Viola
za Janukoviče a jeho vládu jste se bila jak šílená a "bůh" Vám k tomu sloužil jako klacek. No a vidíte, oháněla jste se jen svou tužbou, která s ním neměla nic společného, protože jak jste sama napsala:

"Ale i když má člověk nějaké přání, nebo o něco moc usilune, pokud to není v souladu s Boží vůlí, tak ani modlení nepomůže."
Viola

tož tak je to s Vámi a tím Vašim bohem
17. 03. 2014 | 00:21

arnazach napsal(a):

Kanalnik: Pan profesor to říká: existují doklady, že "slepá" evoluce (náhodná mutace) může poskytnout konkurenční výhodu a může se prosadit v izolované skupině (z níž se pak vyvine nová populace). Když to jde vysvětlit jednoduše (Occamova břitva), proč to komplikovat (navíc pomocí účelově vybraných faktů)?

Miliony dolaru: Ten příměr může vypadat jako vcelku inteligentní námitka proti slepotě evoluce. Ale je to spíš (a Vy to říkáte) doklad slepoty procesů odehrávajících se v nosičích svobodných vůlí. Zjevná analogie je zastřena tím, že pro každý z těch případů používáme zcela jiný jazyk. K čemuž navíc máme i docela dobré důvody (ostatně je to výsledek evoluce společnosti).
17. 03. 2014 | 00:41

LUF napsal(a):

Autor si to neuvědomuje ale sám je stoupencem inteligentního designu - viz věta:

"Jsem přesvědčen, že daleko důstojnější je představa, že to, čemu říkáme „Bůh“ je prostě to, co způsobilo existenci a co permanentně podmiňuje trvání přírodních zákonů, které jsou tak úžasné a rafinované, že mj. prostřednictvím zdánlivě náhodných „darwinistických“ procesů nakonec (v podstatě nevyhnutelně) vedou k těm "inteligentním výtvorům"."

Konkrétně ta slova "zdánlivě náhodných „darwinistických“ procesů" - Tedy ty procesy jsou náhodné jen zdánlivě, jsou tedy ve skutečnosti nenáhodné a tedy nějak inteligentně řízené. (Mimochodem, v současném vědeckém obrazu není nic o tom že by něco muselo trvání přírodních zákonů "podmiňovat".)
17. 03. 2014 | 00:42

Viola napsal(a):

Richarde

já už vpodstatě spím, ale zítra vám tu můžu zkopírovat, co jsem o Janukovičovi napsala, pletete se. Jen jestli nebudu zabanovaná.
17. 03. 2014 | 00:57

Maximus napsal(a):

Viola, Honolulu

Vesmír je tak obrovský, že si to ani neumíme reálně představit. Jen planet rozličných velikostí je tam jako písku na poušti Sahara! Známe a víme jen o hodně malé části toho co umíme uchopit našimi 5-smysly či dále za pomoci technických důmyslných zařízení. Všimněme si, všech pět smyslů jen reaguje na k nám něco vysílaného, pouze hmat nepotřebuje k nám něco vysílat, tedy to co zkoumáme. Oči reagují na k nám vyslané fotony, uši reagují na vibrace hmoty (vzduch, voda) od zdroje vzruchu, čich reaguje na částečky k nám dopravené hmoty např. proudícím vzduchem (když cítíte lejno, opravdu také částečky této hmoty se dostávají na vaši sliznici), rovněž chuť zkoumá něco cizího k nám dopraveného. Ale některá zvířata jdou dále,
některá vnímají magnetické pole, další dokonce elektrické (či s ním, dokonce pracují) a některá si pořídila termokameru jako někteří hadi lovící hluboko v zemi myši. Nejdál snad šel netopýr, ten umí vysílat a přijímat ultrazvuk a tak má naprosto přesnou lokaci okolí! Ale člověk šel ze všech tvorů nejdál, má vyspělý rozum a tak dokáže inteligencí změnit a odhadnout mnohem více, než mu zákl. pět smyslů umožňuje. Jenže ono je to mnohem záhadnější, člověk má vědomí a také mnohem složitější a mocné povědomí
a dále je tu další tajemná vnitřní architektura, která slouží pro řádný vznik a život jedince! O této architektuře pořád moc nevíme a neumíme ji spolehlivě využívat. Všimněme si, že každý jedinec je vybaven tzv. homeostázou, to je důmyslný systém, který jeho organismus drží v rovnováhu, stabilitu v určitých "daných" limitách. Člověk má několik bezpečnostních okruhů tj. např. krevní, lymfatický, nervový atd. a pak je tu ta vnitřní architektura, kam patří pojmy jako DNA, kys. ribonukleová a vědci postupně, ale pořád pomalu odkrývaný úžasný velesložitý systém, který zajišťuje, že nejen máte např. správný počet končetin atd., ale i přenáší vaše geny na potomky, Úžasná mozaika. A teď si uvědomte, že tohle všechno známe, ale stejně jsme na tu vnitřní architekturu celého složitého organismu krátcí. Máte nějakou nemoc, třeba alergii (nyní aktuální záležitost pro mnohé), rozum o tom ví, vědci, lékaři o tom ví mnohem více, všichni se snaží problém odstranit a stejně si s tím neumíme poradit, aby byla prvotní příčina nemoci, kdy vnitřní systém obrany člověka reaguje nesprávně, do důsledku odstraněna. Napořád jen tápeme. A my kteří ještě neznáme ani sebe sama, si říkáme vládci planety. Houbeles. Jsme někde na začátku. Organismus člověka je tak složitý, až se to zdá až neskutečné a správný příměr je, jako kdyby člověk měl řídit složitý vesmírný raketoplán, ale zná do důsledku a opravit si umí jen nějaké to procentíčko z celého složitého systému ovládání.
Ale proč ten zdlouhavý výlet do mikrosvěta resp. je tu souvislost s makrosvětem - vesmírem!? Protože chci naznačit, že svět od mikro k makru je tak složitý, že z něj známe zatím jen nepatrný úsek a teorie, že k nám byl život zanesen odněkud zvenčí se zdá velmi pravděpodobná a k modifikaci zdejší fauny a flóry zřejmě došlo už několikrát a možná některý vhodný primát byl před statisíci let vybrán pro pokračování genomu někde zanikajícího světa bytostí na planetě, kterým vyhasínal zdroj energie jako je u nás Slunce. Jen v té době byli na vyšší tech. a vědecké úrovni poznání mnohem dále, než třeba jsme nyní my. Dále se ukazuje, že při okolnosti kdy ve vesmíru probíhá neskutečně velký počet fyzikálních a chemických reakcí, tak prostě a jednoduše mohla být namíchána organická hnota a vznikl zárodek života! A tak je možné konstatovat, že život je prostě dán hmotě
a nepotřeboval k tomu nějakého boha, ketrého si nevzdělaný a hloupý člověk vymyslel!
Největší záhadou je však vznik vesmíru, ale pro pochopení asi je třeba se oprostit od naší běžné představě o časoprostoru a hmotě, tak jak si naivně myslíme, ale zkusme nahlédnout do myšlení třeba Einsteina a pak najednou zjistíte, že vše může být jinak, jen my se na vše díváme pod špatným úhlem
naprostých nevzdělanců.
Hezký den.
17. 03. 2014 | 01:01

skura napsal(a):

Je-li čas vlastností prostoru, má tázání po (časovém) počátku vesmíru (prostoru) podobný smysl jako hledání začátku na povrchu koule. A jsou-li čas a prostor pouze výtvory mozku, je to z deště pod okap..
17. 03. 2014 | 01:24

honolulu napsal(a):

Maximus,
moc pekne napsano !
naprosto prioritni je, ze se nesmime zrikat jakekoliv zbrane, kterou mame na odhaleni techto zahad.
Nejen veda,ale i abstraktni mythologie, mysticismus, nabozenstvi, occultismus (ti jsou nejdale) spiritualita a hlavne podvedomi.
Musime hledat lidi, kteri maji smyslu 6 nebo 7, coz je uchylka, ale pro nas potrebna...
Nejvice je jich v New Age. Musime utocit na vsech frontach.
Tak jako Maria Ostrich, Traute, Sigrun a 150 jinych.

[( Nemate nejakou theorii, proc nam zde skaci bankeri z oken ? ? Uz je jich 20 ! )]
17. 03. 2014 | 03:37

Adam Procházka napsal(a):

Dík za velice dobrý, ač nejspíš marný blog.
On ten kreacionismus je přecejen takovej útulnej a uspokojivej, zatímco Darwinova teorie je lidskému chápaní ještě daleko méně stravitelná, než na první pohled patrno.
Začíná to už tím, že nejen neodpovídá na otázku účelu, ale dokonce ji zakazuje. Dle Darwina se nic nevyvíjí za nějakým účelem, ale pouze následkem momentálnich podmínek. Lidský mozek tohleto strašně špatně bere, podobně, jako mu jsou kosmické rozměry proti srsti.
Dobrých stopadesát let po Darwinovi valná většina obyvatel zeměkoule nechápe podstatu jeho objevu ani v hrubých rysech, jinak by diskuze pod debilními články o kvalitách genofondů snad ani nebyly možné.

Otázka účelu je náboženská, a náboženství je s vědou absolutně inkompatibilní, milý ago.
Můžou ovšem koexistovat, jako třeba se lze věnovat vědě a zároveň milovat SciFi. Ale SciFi je vhodné uchovávat v jiném regálu než vědecké materiály. Už kvůli přehlednosti. Například ten druhý remake KingKonga je pošušňáníčko (i když místo Naomi Watts bejvali měli raději angažovat bioložku Eden Mor), ale z vědeckého hlediska je to konina na kvadrát.

Uplatníme-li na kreacionismus (ID) jeden z nejdůležitějších vědeckých nástrojů, totiž Ockhamovu břitvu, nezbyde z něj nic, než suchý pahýl.
Pravda, než se rozkřiklo, že země je takřka kulatá a obíhá kolem slunce, taky to trvalo nějakou tu dobu. Tak neztrácejme naději i ohledně evoluční teorie.

Odborná literatura pro další studium: http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Eden_Mor
17. 03. 2014 | 04:22

Adam Procházka napsal(a):

Honolulu:
To s těmi bankéři hodlám v dohledné době uspokojivě vysvětlit v blogu. Ještě však sháním materiály. Dvacet ještě nestačí, počkáme až jich bude víc!
17. 03. 2014 | 04:26

honolulu napsal(a):

To prof. Horejsi !
Predkladam Vam k posouzeni " vedecky dynamit " ! Budte trpelivy a pozorny. Idealni poslech na Tea time.... (Poznate se tam, v prosazovani officialni linie.)

Michel Cremo : Forbidden History of Our Planet.
na YouTube code : chich 234
(V anglictine pouze.)
17. 03. 2014 | 04:33

honolulu napsal(a):

Pane prof. Prochazka, kde se zde berete ? V Mnichove je 6.a.m. ? Tesim se na Vas bloq.
17. 03. 2014 | 04:36

Dr. No napsal(a):

Vědecký poradce premiéra se zas omlouvá za to, že je katolík. Další poradce premiéra prof. Witzanyi je taky známý tím, že chodí dost do kostela. (Potůček náboženství v životopise neuvádí, tak nevím.)
Katoličtí poradci socialistického premiéra pro vědu.... Jako kdyby českou vědu nepostihlo už dost neštěstí. No, kdyby něco, otec Malý je, vyvzpovídá, nařídím jim pár zdrávasů a otčenášů, par tisíc na kostel a svědomíčko bude zas čisté. Ne, že by to oba nepředvedli už v minulosti.
17. 03. 2014 | 06:40

aga napsal(a):

AP

"Otázka účelu je náboženská, a náboženství je s vědou absolutně inkompatibilní, milý ago."

Kdybyste alespoň jednou pro zkrotil svou vášen předvádět svou jedinou pravdu a vyřídilku, a opravdu si s respektem přečetl názor, na který reagujete, tak byste si všiml, že jsem nenapsal "náboženství je kompatibilní s vědou", ale "VÍRA je ...", přičemž už výše poukazuji na nutnost vysvětlit a sjednotit si pojmy - alespoň pro potřebu momentální diskuze, a dále definuji své chápání víry (individuální, subjektivní vztah věřícího k předmětu víry)..

Neokecatelným důkazem pro kompatibilitu víry a vědy V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍHO LIDSKÉHO VĚDOMÍ jsou příklady vynikajících věřících vědců. V zásadě jsem chtěl řící, že i vědec může hledat účel, a nijak mu to nebrání vědecky bádat, ba právě naopak. Pokud není fanatikem - ať už víry nebo vědy.

Církevní dogmata (která se nerovnají náboženství a už vůbec ne víře) se samozřejmě s vědou, zvláště také dogmatickou (ano, i takovou vědu někteří dogmatičtí vědci praktikují) nesnášejí.

Ale jak říkám, když nerozumíte, tak byste se měl nejdřív zeptat - pokud by Vám tedy opravdu šlo o vzjemné porozumění.
17. 03. 2014 | 07:28

aga napsal(a):

PS AP

Mimochodem, nenarušuje ten váš jednoduchý černobílý emigrantský pohled na svět fakt, že ač nejsem schopen vzepřít se komunistickému vymývání mozků tam, kde s Vámi nesouhlasím ohledně politickoekonomických problémů, v případě víry a náboženství se mi kupodivu povedlo vzepřít se komunistickému vědeckému materialismu (ovšem zase k vašemu nesouhlasu)?
17. 03. 2014 | 07:43

brous napsal(a):

Ono v moderní biologii je třeba obyčejná difuse iontů sodíku,které si v půdě ,kde se děje milionkrát za den všude,nikdo nevšímá ,povšimnuta v tkáních "sensace".Tím,že je nazvána "sodíkovou pumpou" a odměněna Nobelovou cenou.Nebo jakýsi přílepek-cancour z molekuly-kterých si u mnoha druhů vláken jako "chlupů" nikdo ani nevšimne-je v moderní geneticko-molekulární biologii opět "sensační":dostal název "telomer" a Nobelovu cenu.Měl vyléčit rakovinu,ale kde nic tu nic.Těchto sensací západní věda ročně kusově -fabricky vyrábí mnoho.Část z nich při čtení působí chytrostí na mne,říkám si po pravdě ,že jsme s naším mučedníkem Janem Husem jako národ intelektem stále ve středověku,ale všímám si i toho,že z těch západních "chytrostí" jde naprosté minimum někde aplikovat a použít.Prostě klamavá efektní navenek chytrost,která jde mimo podstatu věci.Asi jako když ženská "háčkuje"šaty.
Ale Křižíkova obloukovka vydržela jako vynález díky našemu vlastenectví v Čechách 50 let,ale pak Lodyginově žárovce ustoupila navždy.Takže Češi skončili významnými objevy zhruba okolo roku 1798 Resslovým lodním šroubem,kdy žil v Terstu.
17. 03. 2014 | 07:45

šašek z Jihlavy napsal(a):

skura napsal(a):
Marian:

"Tento svět Bůh rozhodně neřídí, jinak by primitivům nedal do rukou atomové a vodíkové bomby."

Vycházíte z předpokladu, že Bůh je dobrotivý a spravedlivý, ale co když je to jenom škodolibý a cynický vyznavač černého humoru..
16. 03. 2014 | 21:48
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To už je doména Satana (perte se a žerte se). Bůh JE dobrotivý a spravedlivý, ale co nadělá, když lidi jsou často svině. Tolikrát mě různými signály varoval, ale já měl zrovna vypnutý můj comp.
17. 03. 2014 | 08:01

vaclavhorejsi napsal(a):

skura:

"Dnes jsem se dozvěděl, že náboženská víra je plně kompatibilní s přírodními vědami. Pokud je to pravda, tak je s podivem, že ještě ani jeden papež nezískal Nobelovu cenu za fyziku.."

No, to je trochu hloupy vyrok...
Pravdou je, ze Nobelovu cenu ziskalo mnoho vericich prirodovedcu, ze Vatikan poradal pred 5 lety skvele obsazenou konferenci k darwinovskemu vyroci, mezi nejvyznamnejsimi astrofyziky a paleioontology bylo a je rada jezuitu...

..
17. 03. 2014 | 08:02

vaclavhorejsi napsal(a):

Dr. No:

"Vědecký poradce premiéra se zas omlouvá za to, že je katolík."

Ja se neomlouvam, ja se tim chlubim ;-)

"Katoličtí poradci socialistického premiéra pro vědu...."

To je naopak zcela logicke - evangelium je jasne "levicove" (na muj vkus az extremne); totez plati o mnoha vyrocich papeze Frantiska (ale i jeho nekolika predchudcu, vcetne Jana Pavla II).

..
17. 03. 2014 | 08:06

Dr. No napsal(a):

vaclavhorejsi:

No vždyť říkám, kam jsme to od toho Masaryka dotáhli...

Ale pravda, měl jsem napsat vymlouvá se, že je sice katolík, ale ve skutečnosti na kreacionismus nevěří. No, já zas nevěřím katolíkům, zejména kvůli existenci svátosti zpovědi. Pár zdrávasů a publikovaná nedůvěra k bibli je prominuta. Příště zas, jen abychom ty pohany uchlácholili, než je zas oholíme o nějaké peníze nebo majetky.

Katolíkům nevěřím především ze zkušenosti, osobní.
17. 03. 2014 | 08:18

retroaktiv napsal(a):

To, co náboženství především poškozuje, není ID, a Kreacionismus, ale fanatici, kteří vidí jen jednu teorii, a druhé zavrhují.
Křesťanství kdysi také pronásledovalo každého, kdo chtěl jen říci něco proti kreacionismu, a popisoval život, jako evoluci...
K ničemu to nebylo...

Je sice hezké, že autor dává přednost křesťanství, a kreacionismu ne, ale ne vše vzniklo z vajíčka, něco vzniklo jako kompakt ID i vajíčka..., tedy stvoření a evoluce...
Proto chápu přispěvovatele do časopisu Vesmír, že chtěli dětem zprostředkovávat i esoterické poselství, které tak trochu souvisí i s postavením např.Země v tzv.zóně života, i vzhledem k velikosti a postavení jiných planet v rámci Slunenčí soustavy.

Někdy bludné kameny rozdávají lidé, kteří např.nevidí i rozměr mnohem hlubší s naší existencí.
Bludné kameny se mají rozdávat jen těm, kteří obalamucují druhé, aby na tom buď vydělali, nebo sami si jsou vědomi své lži...
17. 03. 2014 | 08:25

Jarle HALSNES napsal(a):

Jakákoli teorie o Stvořiteli, který všechno stvořil vyvolává jedinou, zato neodbytnou otázku: Kde se vzal ten stvořitel?
17. 03. 2014 | 08:40

skura napsal(a):

vaclavhorejsi:

"No, to je trochu hloupy vyrok..."

To byl tak trochu fór, ale opravdu jenom trochu. Pravdou nicméně zůstává, že Aristotelés se svým prvním hybatelem a Tomáš Akvinský se svou prvotní příčinou nadělali za dlouhá staletí prostřednictvím kostela v západních hlavách tolik zmatku, že západní člověk (mnohdy i vědec) prostě neodolá a aplikuje tyto "poznatky" s jakousi samozřejmostí i na Darwinův a Einsteinův popis přírody.

Všem bych doporučoval více číst na A.cz Adama Procházku (i v diskuzích pod blogy), ale také o přečteném více a v klidu přemýšlet.

A jeden postřeh Thomase Kuhna na konec: "Pokud bychom se naučili nahrazovat pojem vývoje „k tomu, co chceme vědět“ vývojem „od toho, co víme“, pak by touto záměnou zmizelo mnoho obtížných problémů."
Pokud tedy příjmu předpoklad, že věda směřuje od něčeho a víra k něčemu, tak mám problém kompatibility vyřešen jednou provždy. Pokud jej nepřijmu, jsem odsouzen k věčnému zmatku..
17. 03. 2014 | 08:40

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

retroaktiv
Vyskytl se v Bibli.
Stejně jako se například trpaslíci vyskytli v pohádce o Sněhurce.
17. 03. 2014 | 08:52

skura napsal(a):

Jarle HALSNES:

Přesně tak..
17. 03. 2014 | 08:59

čert }:o) napsal(a):

šašek z Jihlavy
...To už je doména Satana (perte se a žerte se). Bůh JE dobrotivý a spravedlivý, ale co nadělá, když lidi jsou často svině. Tolikrát mě různými signály varoval, ale já měl zrovna vypnutý můj comp.
17. 03. 2014 | 08:01
----------

ale no ták šašku!
kolikrát mám opakovat že peklo i Satan není zlé, jen spravedlivé.
Lidi dávají peklu svou podobu. A tak jak ho budou chtít mít, tak
se staniž. Bůh na lidstvo shlíží stále, ale protože zjistil, že lidstvo
je nepoučitelné a nevychovatelné, tak to vzdal a nechal ho už svému
osudu. Nic se mu tak nevymklo z boží ruky, jako lidstvo. A ať už
lidstvo ani boží pomoc nečeká. Přijde jen to, co lidstvo samo chce,
samo vyvolá a po čem touží. Boha mrzí, že se z lidstva stal vesmírnej
paskvil.
17. 03. 2014 | 09:29

aga napsal(a):

Jarle HALSNES

Každý, kdo se touto otázkou zabývá jen trochu hlouběji, tak ví, že Stvořitel neexistuje (pouze) v čase (který je jen aspektem hmoty) a ve hmotě. V bezčasí je Vaše otázka zcela mimoňská. Stvořitel byl, je a bude věčně, navíc u něj neexistuje minulost a budoucnost - jen věčná přítomnost. Lidský mozek si prostě hystericky odmítá přiznat svou omezenost prostorem a časem, a přitom ji chybně promítá na Stvořitele.
17. 03. 2014 | 09:40

čert }:o) napsal(a):

Jarle HALSNES
aga to popsal přesně
Stvořitel se nevzal nikde. Stvořitel prostě je napříč všemu.
času, prostoru, hmotě, antihmotě.........................................
17. 03. 2014 | 10:00

aga napsal(a):

PS Taky by se dalo říci, že Stvořitel byl schovanej v doupátku PŘED Velkým Třeskem - proto se vědci nesmějí ptát, co před VT bylo. :)
17. 03. 2014 | 10:47

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Jarle HALSNES
Pardon, odpověď měla směřovat Vám.

aga
Vy jej znáte tak detailně dokonce víte i to, že nezná minulost a přítomnost...že vy s ním chodíte do stejného golfového klubu ?
Vidíte - jak umím uhádnout ten zdroj informací !
Ovšem na druhé straně - jak dokáže odpálit přesně ? Když tedy nezná budoucnost ?
Já vím...to je tou boží vůlí....a božím záměrem.

Pokud nezná ani minulost -. tak je vlastně i neodpovědný - za své skutky. To je dobré, to by mohl dělat instruktora politiků, právníků či bankéřů.

Hezký den.
17. 03. 2014 | 10:53

aga napsal(a):

17,4

Zase jeden, co neumí číst. Nenapsal jsem, že nezná minulost a přítomnost, ale že tam, kde je, minulost a přítomnost není. A znám ho osobně, jinak se Bůh v zásadě ani poznat nedá. Neříkám, že detailně, ani neříkám, že "objektivně".
17. 03. 2014 | 11:00

Patolog napsal(a):

@arnazach: Problémem "filozofů" je to, že většina na první pohled logických konstrukcí stojí na hliněných nohách, totiž na dogmatizaci vlastního předsudku, dojmu nebo přání. Často je tento předsudek někde ukryt implicitně, takže jeho identifikace vyžaduje jisté úsilí a především očekávání této chyby. Moje soukromá hypotéza je, že obvykle nejde o úmysl, jde pouze o důsledek intelektuální lenosti a nedostačující kritické reflexe vlastních východisek (tedy špatné filozofické práce).

Tolik tedy obecně, nyní konkrétně k tomu, co jste napsal.

arnazach: "Jestliže se vše řídí přírodními zákony, není ve světě místo pro svobodnou vůli."
Tohle je nádhernou ukázkou toho, o čem jsem psal výše, navíc jedna hrubá chyba. Ona chyba je "korigovatelná" v tom smyslu, že je z kontextu jasné, že pod pojmem "řídit se přírodními zákony" máte nejspíše na mysli "řídí se fyzikálními principy bez dalších faktorů". Jen doplním, že argumentační chybnost špatného použití pojmů tak, že si oponent "musí" doplnit správný význam plyne z toho, že poskytují prostor pro kličkování v podobě ad hoc posouvání definice (nejde o korektní upřesnění pojmů).
Nyní k tomu zásadnímu. Toto tvrzení implicitně obsahuje předpoklad, že fyzikální jevy jsou striktně deterministické v tom smyslu, že jakýkoliv děj lze při znalosti všech faktorů dosti přesně předvídat. Ve skutečnosti tomu tak není. Fyzikální děje odehrávající se na úrovni komplexních nelineárních systémů (obecně mnoho prvků a mnoho vazeb mezi nimi, alespoň některé vazby jsou nelineární) jsou vesměs alespoň v některých oblastech stavového prostoru deterministické "slabě", tedy chovají se způsobem, který se popisuje jako deterministický chaos. Tedy i poměrně malá změna na vstupu (tj. faktory ovlivňující systém) může někdy výrazně ovlivnit další vývoj systému. Dále v molekulárních základech života jsou děje kvantového rázu (interakce molekul), které jsou skutečně stochastické. Svobodnou vůli lze fenomenologicky pojmout jako schopnost dělat rozhodnutí nedeterministického rázu - no a výše uvedené poskytuje pro něco takového fyzický substrát. Podotýkám, že diskuze na toto téma probíhají a rozhodně nejsou uzavřené; právě z toho důvodu ale nelze automaticky předpokládat, že existence svobodné vůle je v rozporu "s fyzikou".

arnazach: "Ovšem pfilosopfování nemůže sloužit k vyvracení vědeckých teorií."
Tady prostě nesouhlasím. Filozofování jako hledání pravdy naopak velmi dobře slouží, pokud je respektována elementární logika a jen několik málo principů (v zásadě jen "vyhýbat se patologicky imunním konstrukcím", "respektovat empirii jako jediný vstup dat" a "respektovat nejistotu všeho"), k identifikaci toho, co může přispět k poznání, a toho, co je jen bezcenným balastem. Tzv. plané filozofování neomezující se logikou a konstruující nejrůznější neověřitelné metafyzické koncepty může mít hodnotu literární, z hlediska poznání je však bezcenným balastem.
17. 03. 2014 | 11:12

magor napsal(a):

šišimarijá,

zasejc nám sislyfous vylezl, aby nadiktoval, kdo je špatnej věřící, vědec, člověk, entita. Obvyklé moralizující řečičky, kterými ventiluje svoje vlastní tápání. Jako šílený vědec, který potřebuje znát jednoznačnou odpověď, písmenko A ze tří čárek, pravda zjevena, evoluce zachráněna, společně s Bohem.
Šum, chaos a zmatek prámáti zjeveného. A forma jen vítězstvím struktur.
NATO, EU, G8, NAFTA, Vatikán a Jára Cimrman.

AP
Neskutečně hloupý text, dát biologům slovo, horší jak ekonomům.
Věda nebyla nikdy v rozporu s náboženstvím, protože věda je pouhým pahýlem vědění, stejně jako náboženská víra. Existuje jistý kabel ke kořenovému adresáři. A kdo chce vědět, ten musí tento "kabel" aktivovat. Je nutné podotknout, že existuje velmi "hmotný" zájem, aby se tak v rozšířené verzi nestalo. Pozemské připodobnění, jako dát pašíkům a kravám volnost, zbořit jejich chlívky a ohrady.

Jste v područí mocných a ve své vlastní neomylnosti zůstanete. Jak pitoreskní a perverzní zároveň. Bílý muž, všeználek, parodie na vlastní chtíč. Ješitnost jako vedlejší produkt, to musílkovství bejt evolučně úspěšnej pišounek - zatracený ženský.

Bílý muž o sobě nepochybuje, rozbil atom a někde tam se ale úspěšně ztratil. A tak na scénu musí přijít jeho nezdolné sebeohodnocení, ta kočičí láska.
17. 03. 2014 | 11:31

buldatra napsal(a):

Adam Procházka napsal(a):

...Pravda, než se rozkřiklo, že země je takřka kulatá a obíhá kolem slunce, taky to trvalo nějakou tu dobu.
A:
Otázka účelu je náboženská, a náboženství je s vědou absolutně inkompatibilní...

Ano, vidím to taky tak nějak a dodám nesměle jen, že je to snad ještě poněkud zamotanější, neboť se do toho ještě navíc plete pletení pojmů.
Jak klasické.

A tak víme, že ono se vědělo kdys, že Země je kulatá a že vesmír a jeho zákonitosti hovoří jasně o tom, že neobíhá Slunce a vesmír kolem země a vědělo se toho tolik, že když to postupně vyplouvá na povrch, jeden se nestačí divit. Vše je v pohybu.
Inu vědělo se toho tolik, že dnes nevíme, jak se to vědět mohlo, páč si myslíme, že se to vědět nemohlo, protože tenkrát nebyla patřičná technologie. Což asi byla, nebo to někdo předkům prozradil. Někdo... Kdo? Bůh asi ne.

No a pak přišlo zapomnění, neboť ono to jedno konkrétní náboženství všecky zbytky těchto znalostí smázlo, spálilo důkazy v podobě záznamů a zbytek sežralo a zapilo inkoustem. Naštěstí ne úplně všecko, ale dost na to, aby byla Země placatá a slunce obíhalo kolem ní. No a v tomto duchu ono konkrétní náboženství vlastně pokračuje stále, tedy i dnes, jen projevy jsou jiné, méně hranaté, protože i doba je jiná.

Takže náboženství.
Nikoliv víra v boha, protože ta je záležitostí absolutně svobodné mysli a vůle a to se dříve také vědělo, ale ono konkrétní náboženství to smázlo. A tak lidé dávají rovnítko mezi vírou a náboženstvím a to je to pletení pojmů.

Víra v boha, nebo jak to jeden nazve, je kompatibilní s vědou.
Náboženství NE.
To není kompatibilní ani s jiným náboženstvím, natož s vědou a Darwinem..

Proto si dovolím do mrtě souhlasit s tím, co napsal pan Procházka.
S textem pana autora bych si souhlasit dovolil také, ale s jistými výhradami, neboť on je katolík na baterky, což zdůrazňuje, víra a náboženství u něho je s rovnítkem.
V tomto smyslu je kreacionista, aniž by si to uvědomoval. Protože to, co dělala a dělá, co hlásala a hlásá jeho církev a jeho náboženství, je pramen kreacionismu.
I když jeho oblíbenec dostal nějakou cenu a prašule, což na věci nic nemění. Jen ji potvrzuje.

Věda nechť zůstane vědou a nechť snáší důkazy pro svá tvrzení a teorie, od toho to věda je.
A kreacionisti ať podají nějaký důkaz, že mají pravdu oni.
No a neviditelná ruka rozhodne, co je to pravé ořechové a až se tak stane, tak to poznáme.
V tom dopomáhej panu autorovi i nám všem, bůh.
17. 03. 2014 | 11:47

Viola napsal(a):

Zkouška sirén: uáááááááááááááááááááá
17. 03. 2014 | 11:54

aga napsal(a):

buldatra

Podle mne jste to zas až tak moc nevylepšil. Ani "náboženství" není kořenem zla, ale jedna konkrétní CÍRKEV, plus všechny její další odnože. Náboženství Křováků za to fakt nemůže.
17. 03. 2014 | 12:01

Richard napsal(a):

"Otázka účelu je náboženská"
A.P.

ale vůbec ne pane Procházko. Účelem, resp. zaměřenosti na cíl se zabývá tzv. teleologie(neplést s teologií). Jejím nejjednodušším vyjádřením je pudové, instinktivní vybití/uspokojení. Jde o otázku řídícího principu přírody, nikoliv náboženství, to si své cíle konstruuje uměle, např. nebíčko. V tomto případě však nejde o účel, ale fantazie.
17. 03. 2014 | 12:04

magor napsal(a):

"Náboženství" Křováků byla tůze nóbl věc. Byla, páč z nich bílej nadělal alkáče a figuríny na vobnošenej šat. Ale o tom dějiny otroctví.
17. 03. 2014 | 12:08

aga napsal(a):

magor

Jojo.

Vodítkem pro rozeznání škodlivosti je jednoznačně to, že to musí být organizace lidí. Neosobní pojmy jako víra nebo náboženství vážně za nic nemohou moct.
17. 03. 2014 | 12:18

Richard napsal(a):

Vocatus atque non vocatus deus aderit

Volán či nevolán, Bůh bude přítomen

výrok delfské věštírny z doby, kdy Lakedaimónští (Sparťané) chtěli vést válku proti Atéňanům
17. 03. 2014 | 12:19

Richard napsal(a):

"Jde o otázku řídícího principu přírody"

a toto jsou ve skutečnosti ony božské síly působící také v člověku. Hříchem mnohých náboženství je pak hřích par excellance, hřích proti přírodě, vůči Božským silám, které se v důsledku vlastní vědomé nadřazenosti snaží popřít, vytěsnit a všelijak deformovat. Mnozí křesťané jsou v tom výjimeční. Hezkým vyjádření je samo popření našeho živočišného původu při stvoření, bo my přece z opice nejsme. Někdy mám taky ten pocit, někdy mám dojem, že jsme z prasete(a skutečně vepřové je člověku v jakémsi složení dost podobné)
Mocné síly přírody netřeba volat, budou přítomny tak jako tak.
17. 03. 2014 | 12:27

magor napsal(a):

aga

Jsem poněkud opruzenej, jak patrno. Bratři vezdejší nám trouběj k útoku a já, navrátilec z Reichu, kam jsem si jel pro instrukce, těhotnej nějaký strašlivým mezinárodním virem.

Inu, posledoval jsem v bedně přes víkend, cca 38 vražd v USA filmech, dějiny války dvacátýho věku, pak další vraždy, znásilnění. Ale člověk, to zní hrdě, chtělo by se dodat.
17. 03. 2014 | 12:29

Richard napsal(a):

jen ještě dodám, že také pro-sociální city a jednání mají instinktivní charakter, považuji však za důležité neplést si toto s ideologickou komunistickou kolektivizací či teatrální katolickou všeholáskou, to je zas úplně jiná kategorie, pouhá karikatura ideologicky znásilňující přirozenost.
17. 03. 2014 | 12:42

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

"...Tzv. plané filozofování neomezující se logikou a konstruující nejrůznější neověřitelné metafyzické koncepty může mít hodnotu literární, z hlediska poznání je však bezcenným balastem. .."

Nepravda.
Tkzv. plané filozofování dokázalo v minulosti pohnout masami tak mocně, že se proměnily ve vraždící a vše ničící stroj. Tedy je důležité jak z hlediska poznání, tak zejména z hlediska konání, činu, tedy jediného a finálního výstupu mentálního zpracování reality.
Protože tento fenomen má velkou moc - měnit dokonce i tu tkzv. svobodnou vůli, tedy dokáže proměnit i vědce v téměř nepodmíněně věřícího.
Např. Mein Kampf nebyl pouze literárním balastem.

Bylo by chybou do sebe zahleděných vědců,. kdyby nevěnovalií pozornost právě že takovým "balastům". Naštěstí tomu tak není, i když zde je věda teprve v plenmkách - věčně pokálených zejména propagandou.

A-bombu vymysleli vědci, ale o jejím svržení na Hirošimu a Nagasaki rozhodli věřící.
Údajně věřící v to, že Japonsko musí zbavit císaře.
A stejně tam ten císař je i dnes. Po 70 letech.
Kolik vědců mohlo vyrůst z těch mrtvých, věřících dětí ?
Bylo to snad záměrem vědců - vyřadit budoucí konkurenty ?
I tak by se tomu dalo rozumět. Je to balast . takhle filosofovat ? Vy umíte vlézt do hlavy Oppenheimera nebo Szilarda ? Či Trumana ?
Zatím nevlezeme ani do hlavy Nečase nebo Putina, natož do hlav mrtvých./to neznamená ale, že by se tím směrem neměla dát věda...kterou ale zatím na tomto poli - k újmě všech - splují jen žumpalisté.../.

Byl bych opatrný s tím pohrdáním - ve směru "nelogického balastu". Člověk je tvor velmi emotivní, racio rádo ustupuje - při určitých druzích stimulace, podmiňování.
17. 03. 2014 | 12:49

buldatra napsal(a):

aga napsal(a):

Náboženství Křováků za to fakt nemůže.

Hihi.
Tahle větička zní až kreacionisticky.
Neboť, co to je náboženství křováků?
Kdo ho organizuje a hlásá, hlásal?
Kdo dohlíží na to, aby bylo hlásáno a praktikováno správně, dle příručky, manuálu, nebo něčeho podobného? Vůči čemu se vymezuje a jak křováka omezuje? A v čem spočívá křováččí náboženská čistota? A vůbec?

Není to spíš víra křováků?
Nejlépe by to asi vysvětlil Xixao, ale ten je již na pravdě křovácky boží.

Ago, napsal jsem přece, že pak přišlo zapomnění, neboť ono to jedno konkrétní náboženství všecky zbytky znalostí o kulatosti Země o vesmíru a vůbec smázlo.
Není to snad napsáno dost jasně?
Církev, která v tomto duchu byla nejaktivnější je také jasná, ale patří k jednomu určitému náboženství, přičemž i ostatní církve patřící tamtéž, na tom zas o moc lépe nejsou. Jen jejich projevy nebyly tak řvoucí. Proti oné středověké placatosti však moc námitek neměly.
17. 03. 2014 | 12:53

Richard napsal(a):

"Richarde

já už vpodstatě spím, ale zítra vám tu můžu zkopírovat, co jsem o Janukovičovi napsala, pletete se. "
Viola
není třeba. Pamatuji se docela dobře, jak jste o něm, už poté, co vydal rozkaz střelby do demonstrantů, prohlásila, že je v podstatě lidumil. Jeho pád z trůnu byl proti Vašim přáním, milá božská Violko.
17. 03. 2014 | 12:55

magor napsal(a):

Richarde,

když za komunistickýho blaha jezdívali místní gumy učit Egypťany válce, zemědělcům tam bylo jako z jinýho světa, chtít být přirozenými. Lidská přirozenost, kterou tu prezentujete je jen jedna z forem "přirozenosti". Ale to pojednání o inf. poli, zápisů rodů, etnik, národů. Balkánci, které tak rád oslavujete, se pomocí námele v extázích vyobcovali s ďáblem, což ovšem neznamená, že každý pozemšťan musí být kompatibilní s takovými silami.

Dějiny běsů, vražd, mučení, toť Temný princip, ale žádná lidská přirozenost z principu. Vždyť člověk, stejně jako zvíře, pouhé sémě demiurgů. Představy hořejších o designu v počátcích patří do kroniky lidové tvořivosti. Jistě, ta technologie bezúdržbová, v jistém slova smyslu, nikoli však absolutně - vyžaduje zpětnovazební korekce.
A od toho tu správci sítí.
17. 03. 2014 | 13:02

Richard napsal(a):

"Balkánci, které tak rád oslavujete,"
magor
nepamatuji se, že bych zde kdy co psal o Balkáncích
-------------
"Dějiny běsů, vražd, mučení, toť Temný princip, ale žádná lidská přirozenost z principu"
magor

ale samozřejmě, že i tyto sklony, jak Vy říkáte temný princip, jsou součástí lidské přirozenosti, stejně jako přirozenost zahrnuje i ten světlý - dejme tomu pro-sociální. Obojí jsou součást přirozených reakcí, instinktů a pudů, jejich směr sleduje vždy jakýsi cíl, byť často transcendentní, lidskému vědomí dostupný jen velmi omezeně. Tyto síly člověka tím více ovládají, čím více se je snaží vytěsnit, popřít či od sebe uměle, ideologicky oddělit v zájmu svého vysněného "já" s kterým se narcistně ztotožňuje.
Pokud můj text chápete, jako ospravedlňování zla, tak jste také vedle.
Ale věřte, čemu chcete.
------------
"Vždyť člověk, stejně jako zvíře, pouhé sémě demiurgů."

Ano, člověk je v podstatě živočich(ani zvířata nejsou jen agresivní, ale také pro-sociální, smečkovité, spolupracující). Na rozdíl od zvířete je však vybaven vědomím, resp. schopnosti reflektovat vnější i vnitřní(psychický/prožitkový) svět a zujímat k němu vědomý postoj. Ten je tím adekvátnější, čím méně je venku popírán a uvnitř vytěsňován. Samozřejmě jsme jen slabí, zranitelní lidé a tyto sebeklamy, byť deformují realitu(vnitřní nebo vnější) v niž existujeme, nás v jistém smyslu chrání. Byť často za velmi vysokou cenu, tím vyšší, pokud klam ztrácí povahu instinktivní obranné reakce, ale je vyhlášen za ideologickou žádoucí ctnost.
17. 03. 2014 | 13:21

Viola napsal(a):

Richarde

poukázala jsem na to, že takový člověk, který se ve svém ohromném domě a ne jednom obkládá zlatem nemá právo vést chudý ukrajinský lid, který po světě pracuje za menší než minimální mzdu. Napsala jsem, že by měl odstoupit a měly by se udělat nové volby.

Nemyslete za mě.
17. 03. 2014 | 13:28

Richard napsal(a):

četl jsem od Vás, už po té, co Berkut zavraždil několik lidí, že je to v podstatě lidumil a demonstranti, kteří se ho snaží svrhnout dělají jen nepřípustný bordel.
Tož tak Violo, plácáte, co se Vám zrovna hodí.
17. 03. 2014 | 13:35

magor napsal(a):

I kámen má vědomí viz. pojednání čerta s agou, dualita dnes zatracovaný pojem a proto hořejší v evoluci čekají na zázrak (nabytí vědomí). Z násilí Vás nijak neobviňuji, to jste špatně pochopil, jen, že zemědělci nic vytěsňovat nemusejí, neboť tento žánr jednoduše není obsažen (až na nějakou tu facku nebo krádež). A ano, jsou síly, které dělají vše, aby se z nebohého prosťáčka stal materiál na porážku, nakonec, je to jejich práce.

Balkánec? Pro mne antický svět. Nechte spát, nechejte hluboce spát, než vzejde zasejc nějaká eugenika. Katolictví, tak k tomu snad jediné, ctnosti netratí, je-li spojen s kladením odporu v těchto záležitostech, stejné, jako s potraty.
17. 03. 2014 | 14:00

Patolog napsal(a):

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):"...
Nepravda.
Tkzv. plané filozofování dokázalo v minulosti pohnout masami tak mocně, že se proměnily ve vraždící a vše ničící stroj. Tedy je důležité jak z hlediska poznání, tak zejména z hlediska konání, činu, tedy jediného a finálního výstupu mentálního zpracování reality...."

Rozdíl mezi pojmy "nástroj poznání" a "jev hodný pozornosti" je podle mého zřejmý na první pohled. Asi se mýlím.
17. 03. 2014 | 14:01

Pepa Řepa napsal(a):

Panenko skočická
už je to tady zase.radostná zvěst je dílo levounů, Satanáš pravounů
Nalevo od Sobotky je ráj. a semišový polobotky
:-)

Pane, odpust jim nevádí, co píšou.
Takovej akademik-když se vyvede-by radil iTobě.
Te Deum z AV.
Zda zasahovat do hemžení lidského nebo ne.
17. 03. 2014 | 14:14

Richard napsal(a):

"I kámen má vědomí viz. pojednání čerta s agou"
magor
.
pojednání agy s čertem jsem nečetl, stejně tak si nemyslím, že má kámen vědomí, pokud mu ho tedy člověk sám nepřisoudí, resp. nepromítne si ho do něj
------------
"že zemědělci nic vytěsňovat nemusejí"
magor
.
vytěsňování je univerzální lidský sklon(podobně jako např. imunitní reakce fyziologického organismu), zemědělcům se skutečně nevyhýbá
---------
Balkánec? Pro mne antický svět.
M.
.

aha, no nic, nechme to raději být
17. 03. 2014 | 14:20

Richard napsal(a):

"Z násilí Vás nijak neobviňuji, to jste špatně pochopil,"
magor
.
no vidíte a nepsal jsem násilí, ale zlo(čin), neboť v určitých případech považuji násilí za ospravedlnitelný prostředek sebeobrany. V některých případech považuji hněv, agresi a násilí nejen za reakci přirozenou, ale také oprávněnou.
17. 03. 2014 | 14:25

magor napsal(a):

Jo, tvrdím, nechme být. Mno, zbejvá objasnit, kudy do AV. Rovnou za nosem, (kdyby se Pepa ztratil).
17. 03. 2014 | 14:31

magor napsal(a):

Richarde,

v pohodě, v pohodě, pochopil jsem i bez vysvětlivek, jás taky zastáncem mužskýho principu (au, zatracený nakřaplý zápěstí).

Nadhodil jsem lepčí udičku, nechyt jste se, tak někdy jindy (ale jednou dáme, nebojte).
17. 03. 2014 | 14:42

magor napsal(a):

Adame,
nýčko koukám, hledajíc čerta s agou, ty poslední dva vodstavce 17. 03. 2014 | 11:31 , to nebylo na Vás, bylo vobecně - takovej povzdech nad vezdejším pupkovstvím světa. No a taky mě mírně hrabe, páč zkoušej zvonit hranu a jás už tykadlovej snímač. Tedy ovaruju, naposledy, na konci jen jáma dlouhá šest stop.
17. 03. 2014 | 14:59

santawizard napsal(a):

Theisti a atheisti,konzumenti a abstinenti,evolucionisti a kreationisti:

Protože celý svět věří jenom ve vojenské kaplany ,ale nesmí věřit v hospodské kaplany je jenom přirozené,že lidstvo už dávno zakopalo dýmku míru a vykopalo válečnou sekeru.
Čajové ceremonie,kávové rituály,tabákový mági,opiový farář,hospodský kaplan a marijuána guru ,to všechno se dneska více méně církvemi a zákonem zakazuje jako primitivní náboženství na drogách a obcování se Satanem.
Dovoluje se ve sdělovacích prostředcích ve jménu Ježíše Krista dokonce jenom samotná propagace militarismu,bojovné umění,konvenční,chemické ,biologické a jaderné zbraně.I když každý vojenský kaplan říká,že zabíjet v útoku je velký hřích a zabíjet v sebeobraně je malý hřích ,i toto pravidlo se už v praxi zneužívá,jako by to mělo být raději ,jako velká a malá ctnost.
I když si myslím,že místo drog a registrovaného partnerství mezi mládeži by jste měli raději šířit Bibli a marijuána jako pomazání, ve skutečnosti i toto je přísně zakázané.Rovněž se zakazuje či neuznává ani bible a joga nejenom pro marijuána gury či hospodské kaplany. Nesmí se kombinovat ani Bible a Tarot.Hodně z nás na toto téma pořád žije v nevědomém dluhu ,ale i v nevědomých úsporách..Buď ,jak se říká,vědomky či nevědomky podvádíme sami sebe odbornickým nebo odborářským způsobem anebo vědomky či nevědomky podvádíme někoho jiného odbornickým nebo odborářským způsobem .Spravedlivě a za trest a nebo nespravedlivě a na zkoušku každý může dneska prohrát.
Jestliže soukromník přemluví vládu ,aby od ní dostal kontrakt za peníze daňových poplatníků,tak to může být korupce, jedině když je to podvod. Ne každý podnikatel je však podvodník. Navíc stát může podvádět svoje občany stejně dobře jako soukromníci,kteří podvádějí stát .
Z toho důvodů se nesmí evangelizovat hospodská kultůra nebo konopná subkultůra,žádnýma hospodskýma kaplanama a či marijuána guruma, ale naopak ,jako by zákon a církve dokonce chtěli vědomky či nevědomky šířit jenom samou válku mezi legálníma a ilegálníma drogami křížem krážem mezi křesťanama a muslimama.Jak se říká,bible a marijuána jako dýmka míru je zakázaná,ale dovoluje se jenom bible a revolver jako válečná sekera americkoizraelského imperialismu a ruskosrbského imperialismu.Myslíte si ,že Satan jako hospodský kaplan ,jak mu říkáte ,bude muset nakonec v přestrojení za Boha,nejprve ukřižovat alespoň obrazně , nějaké svoje vlastní křesťanské faráře, aby zachránil svět bílé rasy před koncem světa ,jak ten ožralý Babylon brzy na nás všechny z nebe spadne?
Tento problém bude existovat hlavně mezi kostelem a hospodou.Vždyť v každé hospodě je jenom samá k++va a samý žoldnéř ,ale žádný tabákový mági či hospodský kaplan neexistuje.Holt člověk by musel umět páchat kouzla a konat zázraky jako boží zákon a dáblův advokát,křížem krážem s božskou erotikou a čertovou pornografii.
V určitém slova smyslu je to i konflikt zájmů mezi katolickýma abstinentama a katolickýma konzumentama,podle hesla buď střídmě a nebo vůbec,nebo-li jez do polosyta a pij do polopita.Tabákový mági a hospodský kaplan totiž přinášejí nejenom vyšší úroveň hospodské kultůry,ale taky méně rizika v alkoholismu a tabákového notrorismu.Jelikož církev a stát neuznává žádné tabákové mági či hospodské kaplany ,celý svět trpí mnohem větším notorismem a alkoholismem a mnohem menší úrovni v pohostinství a hospodské politice.Celý kapitalismus je de fakto založen na zneužívání legálních a ilegálních drog ,kde jenom nejsilnější vyhraje.Proto se např.přirovnává hospodářská krize a dluh jako hřích ,kde jsme se zadlužili penězama podobně jako závislostí na cigaretách a alkoholu s kterýma už neumíme hospodařit.I když prevence a represe snižuje poptávku a nabídku na černém trhu stejně zkrachovalo hlavně to tržní hospodářství okolo alkoholu a tabáku.Škrty jsou jako šoková terapie nebo odtučňovací kůra ,kdežto schodky jsou jako cesta do nebe nebo do pekla. I když dneska už existuje nová svoboda náboženská,politická a podnikatelská pro všechny i tak existuje přebytečné množství nekalé soutěže a zdravé konkurence ,ale nedostatečné množství partnerství a spolupráce.Protože všichni trpí nějakým přebytkem a nedostatkem akce a reakce jako času a peněz celá společnost žije na úkor jeden druhého.Proto si hodně zdejšího lidu začíná myslet ,že to bylo za komunismu lépe i když žádná svoboda náboženská ,politická a podnikatelská nebyla.
17. 03. 2014 | 15:19

Baba Jaga napsal(a):

Ještě, že jsem tu nahlédla - pánové tu za minimálního přispění dam vyřešili téměř vše.
I když veledlouhá povídání jsem vynechala - od Vesmíru k vesmíru a náboženství...
No, já raději nepřemýšlím ani o tom, jak vypadá nekonečno, natož Stvořitel.
17. 03. 2014 | 15:21

pavel v napsal(a):

Marian napsal(a):
Tomuhle se říká diskuse? Vypadá to spíš jako přehlídka exhibicionistů.Nebo veřejné WC,kde se lidé jdou zbavit obsahu svého měchýře či střev.
16. 03. 2014 | 21:19

Fantasticky vyjádřeno. Máte u mě stokrát podtrženou jedničku.
17. 03. 2014 | 15:37

pavel v napsal(a):

Marian napsal(a):
Nemám nic proti prasatům,pro ně je plný žlab jediným smyslem života.Člověk,který má dar svobodného rozhodování a jiné možnosti než (chudák?) vepř by měl myslet na jiné hodnoty.Tento svět Bůh rozhodně neřídí, jinak by primitivům nedal do rukou atomové a vodíkové bomby.
16. 03. 2014 | 21:08

Nevím, zda máte dospělé potomky. Pokud ano, jistě jste se již setkal s tím, že je nemůžete řídit, a to proto, že jste jim dal svobodnou vůli. Kdybyste to neudělal, zůstali by stále dětmi, které nenesou odpovědnost za své konání. Dáte-li někomu svobodnou vůli, musíte se smířirt s tím, že se přestane řídit vašimi radami.
17. 03. 2014 | 15:46

arnazach napsal(a):

Patolog:

Možná Vás překvapí, že proti Vašim argumentům nemám námitky. Jen se mi zdá, že se trochu míjejí s tím, o čem jsem psal, nebo snad že jste pojal mé výroky poněkud prvoplánově. A ještě jste mi preventivním odsouzením kličkování omezil cestu k jejich bližšímu vysvětlení.:) Aspoň tedy mi dovolte opřít se o můj příspěvek z 00:41, v něm jsem (s největší pravděpodobností) ještě s Vaším příspěvkem z 11:12 polemizovat nemohl (a tudíž ani kličkovat).

Upozornil jsem na analogii mezi evolucí života a lidským jednáním, která může být ideovým zdrojem ID. V obou případech jde o komplexní jevy řídící se přírodními zákony. Dále jsem poukázal na to, že náš jazyk tuto analogii nereflektuje, což je důsledkem toho, jak odlišné role mají v lidské societě. A taky na to, že tato vlastnost jazyka je produkt sociální evoluce společnosti, a to produkt nepochybně užitečný.

Přehlédneme-li, že svobodná vůle má sociání povahu - na fyzikální úrovni nic takového neexistuje - může nás to skutečně zavést k ID. A to bylo jádro mého příspěvku - vcelku smířlivě odmítavý postoj k protagonistům ID.

Nelinearita není problém samotných procesů, nýbrž jejich modelování (fakt, že malý rozdíl ve vstupních datech může způsobit velký rozdíl ve výsledku, se týká modelu).

Filosofování nad metodologií přírodních věd je nepochybně užitečné, naproti tomu vyvracení přírodovědných hypotéz leží za jeho horizontem.

A konečně za "pfilosopfování" se omlouvám, mohlo se někoho dotknout, což jsem nechtěl. Použil jsem ten obrat právě jen pro filosofování o jevech za filosofickým horizontem.
17. 03. 2014 | 15:47

pgjed napsal(a):

Sláva, pane profesore, jsou i zásadní věci ve kterých se shodneme, viz poslední dva odstavce. Otázkou je, zda z nich vyvodíme stejné závěry pro jiné podstatné věci.
17. 03. 2014 | 16:45

pavel v napsal(a):

Pane Hořejší,

jako křesťan "věřím" na evoluci a stejně jako vy se domnívám, že kreacionismus je nesmysl. Schválně jsem použil slovo "věřím". Nejsem molekulární biolog, tak mi nezbývá než věřit, protože sám si tyto věci ověřit nemohu. Možná to budete považovat za intelektuální lenost, ale když se rozhoduji, čemu (tedy komu) budu věřit, je pro mě důležitá skromnost člověka, který něco tvrdí. Člověk nadutec, tvářící se, že spolknul všechnu moudrost, sršící opovržení vůči všem okolo, moji důvěru získá těžko.

Myslím, že i vy jste při své vědecké práci často odkázán na víru - také si nemůžete ověřit vše, na čem stavíte. Je mi velmi sympatické, že moderní věda pracuje s teoriemi. Věda tím skromně přiznává, že ve skutečnost "neví" některé věci jistě. Škoda, že tento přístup chybí zde mnohým přispěvatelům.

Podobný přístup jako vědci má například křesťanský filozof Tomáš Halík, který pokorně přiznává, že nemá jasnou představu Boha a snad jediné, co ví jistě, že Bůh není jako jeho karikatura vytvořená lidmi.
17. 03. 2014 | 16:45

Viola napsal(a):

Richarde

trvám si na tom, co jsem napsala, Janukovič si nezasloužil vládnout, ale zároveň se v době demonstrace zachoval jako pravý lidumil viz jeho bránící se berkut, to nebyl on kdo nařídil střílet do lidí a proč to tu máme stále opakovat, mělo by to být už každému po shlédnutí mnohých videí jasné.
17. 03. 2014 | 17:36

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

pavel v
Tkzv. svobodná vůle neexistuje, je to jen iluze. Stejně jako neexistuje žádná boží vůle.
Co existuje je komplex a struktura různých podmíněností - jak individuí, tak vztahů, stejně jako skupin a vztahů mezi nimi, a to včetně celých civilizací a možná i planet a galaxií.
Jsme jen listem zmítaným různě proudícími a různě silnými vichry, občas nastane i bezvětří - ale i tehdy dochází k podmíňování, dokonce i ve spánku je mentální (někdy i fyzický) výkon silně podmíněn /například zpracováváním obsahů vytvořených kontaktem s prostoročasem předchozího dne/.

Pokud Halík tvrdí, že Bůh není tím, čím sii ho zkarikovali lidé, tak musí vědět, že je něčím jiným - odlišným od té karikatury. Což samozřejmě je ale jen jinak podaná /podmíněná/ karikatura.
Halík tedy především žvaní.
Pokud neumí podat přesný popis Boha, tak jednak žvaní a jednak pohrdá lidmi. NIkde není totiž řečeno, že ti karikující lidé mají nekvalitnější názor na Boha než onen Halík. Tvrdí to jen Halík, jehož svobodnou vůlí ale manipuluje právě že jeho představa Boha. Kruh se uzavírá, svobodná vůle se znovu kompromituje - sama pak o tom podává své svědectví.

O tkzv. svobodné vůli bude jistě mnoho napsáno v následujícím roce - ve vztahu ke kauze Jan Hus.
Jsem zvědav na projevy vaší svobodné vůle. Docela se na to těším. Naposledy jsem se zasmál, když jste obhajoval Janečkův samolibý a samozvaný /o vině má rozhodnout soud, ne ale soud nějakého Janečka nýbrž nezávislý soud /konstrukt " zlojeda" - ve vztahu k zkorumpovaným poslancům...ale Pekárkův hlas Vám nevadil, když se schvalovaly tkzv. církevní restituce. Ty byly dle vaší " svobodné vůle" přijaty a schváleny dostatečně legitimně tak, abyste je poté mohl vehementně obhajovat.

Dle mé " nesvobodné vůle" šlo ale o nebezpečný precedent, kdy je moc lidu svěřena zločinci - což může v budoucnu jednak celý ten zákon poslat k ledu, jednak umožnit legitimizaci vlády zločinců.

Hezký den.
17. 03. 2014 | 18:50

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20pyramids.jpg
Veselé krizování ...
17. 03. 2014 | 18:54

Richard napsal(a):

Podívejte Violo, úplně jednoduše. Demonstranty jste označila za bandu rebelů, dělajících akorát nepřijatelný bordel, tzn s jejich akce jste celkem rozhodně odsoudila jako zavrženíhodné(jinak řečeno byly Vám proti vůli). Přesto proběhly a úspěšně. Vaše hodnocení situace tedy, dle Vašeho vlastního náboženského přesvědčení, nebylo v souladu s Božími záměry, ani náhodou, neb ten si učinil své, dle svého a přímo proti Vašemu hodnocení a vůli. Na této situaci hezky vidět, jak je Vaše představa Boha a jeho údajných záměrů, pouze o Vašich osobních přáních a soudech.

Zde opět Vaše vlastní slova:
"Ale i když má člověk nějaké přání, nebo o něco moc usiluje, pokud to není v souladu s Boží vůlí, tak ani modlení nepomůže."
17. 03. 2014 | 19:39

pavel v napsal(a):

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde

Díky za repliku.

Co se týká svobodné vůle: zda existuje, či nikoliv - lze poukázat na celou řadu lidí, kteří se radši vzdali života, než aby ustoupili ze svého názoru. Jednali tak v příkrém rozporu s živočišnými instinkty.

Halík tvrdí, že karikaturou Boha je tzv. bůh-policajt, který čeká na každé zaškobrtnutí. Na druhé straně Bůh neodpouští viníkům, kteří o to vysloveně nestojí.

Tvrdíte, že tzv. církevní restituce byly nespravedlivé. Bylo snad spravedlivé to, co komunisté provedli s církevním majetkem v r. 1948? Můj názor je, že o této věci neměl rozhodovat parlament, ale soud. Kdyby vám někdo ukradl majetek, asi byste nepředpokládal, že se to bude řešit v parlamentu.
17. 03. 2014 | 19:41

Richard napsal(a):

"Můj názor je, že o této věci neměl rozhodovat parlament, ale soud. "

ano, bylo by fajn, kdyby církev restituovala za stejných podmínek jako kdokoliv jiný, problémem je, že tzv. "zákon o církevním vyrovnání" není o restitucích, resp. spravedlnosti, jak se hlásá Duka propaganda(tímto se zabývá jen jeho část), ale točí se v ní prachy politické - tzv. sekularizační, které jsou za spravedlnost pouze propagandisticky vydávány. Při sekularizaci, totiž nejde totiž o narovnání křivd, ale o politické rozhodnutí. Ti, kteří tento hybridní zákon stvořili, moc dobře věděli, proč neposlat církev před soud. Ten totiž o tzv. deklarovaném oddělení církve a světské moci nerozhoduje, tam by církevníci se svými velkolepými nároky neuspěli.
17. 03. 2014 | 20:03

Richard napsal(a):

ono to zní dobře a oprávněně, když se huláká "co bylo ukradeno, musí být vráceno", ovšem zákon "o církevním vyrovnání" je úplně o něčem jiném.
17. 03. 2014 | 20:10

argun napsal(a):

"..náboženství je lidmi běžně vnímáno jako pošetilá víra v zázraky, nadpřirozené bytosti a podobné hlouposti, která je v zásadním rozporu s vědou. .."

Ale vůbec ne. Zaspal jste dobu, pane Hořejší, Božena Němcová je už po smrti. Náboženství
(a asi nemáme na mysli - vy ani já - ty východní) je vnímámo především jako převodová páka politické moci. A showbyznys svého druhu. Na jakoukoli spiritualitu už dávno rezignovalo. Což ale neznamená, že na spiritiualitu rezignovali i lidé. Jen ji prostě hledají - a nacházejí - někde jinde. Nikoli u černoprdelníků.
17. 03. 2014 | 21:11

Fialenka napsal(a):

"... (dost) mi vadí, že náboženství je lidmi běžně vnímáno jako pošetilá víra v zázraky, nadpřirozené bytosti a podobné hlouposti ..."

Myslím, že to Vám nemusí vadit. To je každého věc, jestli věří na zázraky. Leda kdyby Vám to vadilo ze soucitu.
17. 03. 2014 | 21:23

argun napsal(a):

Hadonoši něco o té imkopatibilitě zde...

http://www.dharmagaia.cz/kniha/409-fritjof-capra-tao-fyziky-paralely-mezi-moderni-fyzikou-a-vychodni-mystikou
http://www.dharmagaia.cz/kniha/11-fritjof-capra-bod-obratu-veda-spolecnost-a-nova-kultura

Ty knížky jsou nesehnatelné. Vaše přemoudřelost už přestává být i zabavnou, jak dosud obvykle byla. Škoda.
17. 03. 2014 | 21:33

santawizard napsal(a):

1)Pane profesore:
Bible se čte a píše buď doslova nebo obrazně už od Abela a Kejna až po farizejce a saducejce.Jak se do toho dostávají evolutionisti a kreationisti ještě nikdo pořádně neví.Jedno je však jisté.Oteplování nebo ochlazování planety ještě nejde jako mezi analytikami a spekulantama na burze býka a medvěda.
2)"Náboženští fanatici" a "fanatičtí vlastenci" :
Jak se najde Boží vůle?Soubojem jako Indiáni?Ten kdo vyhraje je s Bohem,ale ten kdo prohraje je s ďáblem?Pomůže modlení (nadržování jedné straně na úkor druhé strany?)
Sláva vítězům a čest poraženým?Sláva vítězům ,ale hanba poraženým?
Proroku budoucnosti ,ze stroje času jehož patronem je bohyně nebes pannenka Marie,kde jsi?Proč nechceš být tady a teď a pořád jseš jenom potom a tam.?
17. 03. 2014 | 21:57

pavel v napsal(a):

Richard napsal(a):
ono to zní dobře a oprávněně, když se huláká "co bylo ukradeno, musí být vráceno", ovšem zákon "o církevním vyrovnání" je úplně o něčem jiném.
17. 03. 2014 | 20:10

O čem jiném?
17. 03. 2014 | 23:04

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....četla jsem si,.....a,......každý jen tu svou, má za jedinou, máááá za je-di-nou,.......svou pravdu, svou víru, svou vědu, svou církev,......

Kdepak asi je, Archa Úmluvy, ve které je ukryta všechna pravda a poznání k řízení světa. Kdo drží v ruce Archu Úmluvy je vládcem všehomíra.....až se nejdokonalejší z dokonalých jedinců narodí,.....zjeví se mu místo jejího úkrytu,....vyzvedne ji a bude vládnout světu. Nesmí ale porušit žádný z jejích zákonů,.....když udělá chybné rozhodnutí,...Archa Úmluvy se znova ukryje a bude čekat na dalšího nejdokonalejšího z dokonalých,.....

Proč mají různé víry z různých tisíciletí tak stejné osnovy,...proč asi,.....

Tužka
17. 03. 2014 | 23:53

Richard napsal(a):

O čem jiném?

vždyť jsem to napsal jasně - restituce jako problém spravedlnosti jsou smíšeny s politickým problémem sekularizace

Propagandistické primitivně provolávané heslo, "co bylo ukradeno, musí být vráceno", je tak zcela zavádějící a manipulativní. Spravedlnost je v podstatě jen zneužita jako laciná zástěrka pro politický tah - deklarované oddělení církve od státu z něhož církve vytěžily obrovské prachy. Ty nejsou žádnou nápravou křivd, ale politickým trikem katolické kliky uvnitř demokracie, podvodem, který předstírá, že politické rozhodnutí je věcí spravedlnosti.
Pokud by šlo jen o restituce, bylo by církvi v rámci spravedlnosti vraceno dle stejných podmínek jako jiným restituentům. Tohle bylo obejito.
18. 03. 2014 | 00:07

přízrak Maso napsal(a):

Svět existuje cca 15 minut. Zbytek jsou falešné vzpomínky... Krym musí zvítězit!
18. 03. 2014 | 07:44

vaclavhorejsi napsal(a):

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde:

"Halík tedy především žvaní. Pokud neumí podat přesný popis Boha, tak jednak žvaní a jednak pohrdá lidmi."

Pozadavek "podat presny popis Boha" je opravdu.... ehm... "uzasny". Asi by to melo byt neco na zpusob presneho popisu nove objeveneho druhu pralesniho zvirete?

..
18. 03. 2014 | 08:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Fialenka:

"Myslím, že to Vám nemusí vadit. To je každého věc, jestli věří na zázraky. Leda kdyby Vám to vadilo ze soucitu."

Mate do jiste miry pravdu; vyjadril jsem se prilis zkratkovite.
Chtel jsem rici, ze v ocich nekterych lidi (hlavne s dukladnejsim prirodovedeckym vzdelanim) se pak nabozenstvi snadno octne v pozici jakychsi detinskych pohadek a pover.
Souhlasim, ze samotna vira v zazraky nemusi byt nicim skodlivym; daleko dulezitejsi je, jestli se lide ridi tim v nabozenstvim nejpodstatnejsim (laska k Bohu a k bliznim), bez ohledu na viru v zazraky, fousateho Panaboha nebo andelicky poletujici v nebi.

..
18. 03. 2014 | 08:37

šašek z Jihlavy napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde:

"Halík tedy především žvaní. Pokud neumí podat přesný popis Boha, tak jednak žvaní a jednak pohrdá lidmi."

Pozadavek "podat presny popis Boha" je opravdu.... ehm... "uzasny". Asi by to melo byt neco na zpusob presneho popisu nove objeveneho druhu pralesniho zvirete?

..
18. 03. 2014 | 08:32
https://www.youtube.com/watch?v=0PEgm0n5lLY

Jako dítě jsem byl z tohoto filmu nadšen, jen ten Rock´n Roll jsem nepovažoval za dílo Satana, ale za ukázku Boží kreativity a Satanova kreacionismu, akorát jsem to tenkrát neuměl pojmenovat.
18. 03. 2014 | 09:35

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Richard – „Pokud by šlo jen o restituce, bylo by církvi v rámci spravedlnosti vraceno dle stejných podmínek jako jiným restituentům. Tohle bylo obejito.“

Obejito a důkladně zamlženo ustanovením o finančním vyrovnání, v němž se míchají dohromady finanční kompenzace za nevracený majetek, jejichž oprávněnost by se teprve měla zkoumat, s úplně jinými blíže neurčenými finančními kompenzacemi. Prostě neuvěřitelný a nepřezkoumatelný guláš.

Upřesnění k tomu údajnému nápisu v Delfách – jde o citát z Junga. Antičtí Řekové hovořili a psali řecky, nikoliv latinsky. Dost dobře nechápu, proč si Jung nenechal ten nápis vyhotovit v řečtině, vzdělaný na to byl dost on i jeho současníci.

In a letter of November 19, 1960, Jung explains the inscription:
By the way, you seek the enigmatic oracle Vocatus atque non vocatus deus aderit in vain in Delphi: it is cut in stone over the door of my house in Kusnacht near Zurich and otherwise found in Erasmus's collection of Adagia (XVIth cent.). [Jung had acquired a copy of the 1563 edition of Erasmus's Collectaneas adagiorum, a compilation of analects from classical authors, when he was 19 years old.] It is a Delphic oracle though. It says: yes, the god will be on the spot, but in what form and to what purpose? I have put the inscription there to remind my patients and myself: Timor dei initium sapiente ["The fear of the Lord is the beginning of wisdom."] Here another not less important road begins, not the approach to "Christianity" but to God himself and this seems to be the ultimate question. (1975: 611)
http://www.jungnewyork.com/photo_vocatus.shtml
18. 03. 2014 | 09:59

magor napsal(a):

argune

Adam hodnej kluk, to stejné autor Václav. Oba jen netuší, že "andělíčci z nebe" poněkud pejorativní označení pro existující entity. Nebudeme chodit do Asie, ono stačí zůstat doma, protože jak napsala paní Tužka, popisujeme pohmatem stejného slona. Panna Marie a pan Ježíš Kristus, například, s celou plejádou andělů. A stačí skutečně větší množství lidí, kteří se k nim v jeden okamžik obracejí a klesá (na daný moment) i kriminalita ve velkých amerických městech. Tak to k těm "pohádkám", pánové.
18. 03. 2014 | 10:22

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Prof.Hořejší – Myslím, že by vůbec nebylo od věci, kdybyste občas prostudoval i něco z ezoterické literatury, třeba našeho Břetislava Kafku, ze zahraničních samozřejmě Moodyho, Elisabeth Kübler-Rossovou (nedávno od ní vyšly dvě knížky), Kenneth Ringa. (Množství dalších uvádí Miluše Soudková vknížce Světlo a naděje, FAUN 1999). Ti všichni si své názory utvářeli nikoliv z četby katechismů církví, ale na základě bohatého empirického materiálu. Možná byste pak poněkud přehodnotil své představy o tom, co je a co není „zázrak“.

A než někoho nařknete z podvodu a označíte za šarlatána, měl byste být schopen svá tvrzení také řádně dokázat, tedy ty podvody a šarlatánství, nikoliv pouze tzv.„nevědeckost“. Zkuste to třeba u B. Kafky a dalších uvedených autorů.
18. 03. 2014 | 10:28

magor napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

Zdravím, človíčku, myslím, zcela marná výzva, nasazovat volské rohy takový český (moralizující) obyčej.
18. 03. 2014 | 10:43

čert }:o) napsal(a):

magor napsal(a):
I kámen má vědomí viz. pojednání čerta s agou, dualita dnes zatracovaný pojem a proto hořejší v evoluci čekají na zázrak (nabytí vědomí).
------------
Vědomí má všechno kolem. Na jiné úrovni či bázi
ale pořád je to vědomí. Kameny jsou paměť vesmíru,
vzniku, planet, lidstva a jiných životů. Takovej obyčejnej
šutr má mnohem větší paměťovou kapacit, než člověk =o)))))
Hezký den
18. 03. 2014 | 10:44

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Čas od času se stkávám s názorem (zde tlumočeným panem Procházkou), že „otázka účelu je náboženská“ a že tudíž do vědy nepatří. Mám za to, že věda se zajímá o vše, co existuje, nebo by mohlo existovat, tedy by se měla zabývat i účelností. Někteří vědci jí to ale z blíže neurčených důvodů zakazují a samu otázku považují za nepřípustnou.
18. 03. 2014 | 10:54

magor napsal(a):

Já tuším, čertisko! Vždyť i s kamenem lze "hovořit". V mimořádných stavech vědomí se tu a tam přeruší hranice ega a bytost splyne se svým okolím, v podstatě, znovu nalezne svého domova.

Mezi obvyklý žánr patří křik, že hranice neměnné, nepropustné. Je to výhodné pro tvorbu příběhů, neboť většina nejsou sadisté a netrápili by sami sebe. Takto ovšem ano, dělají to proto, že z cizího "krev neteče". A tedy důležité v zásadě trvat na doktríně, jinak by se celé složilo jako domeček z karet.

Nutno poznamenat, že rozděleno i ve vyšších patrech, avšak dichotomie "logické" jen v projevené rovině. Je velký zájem Univerza si prožít, ublížit si a posléze zpracovat. A potom znovu, furt, do blba.

No, oklikou k pejorativnímu pojednání o prostém lidu šířeného akademiky, ten (my) si už na planetě Zemi vyžral dosyta a proto mu není košer zazlívat víru v zázraky. O žádnou víru se nejedná, máme co společného s vlastní pamětí, jednoduše, někde v hlubinách VÍME, přinejmenším tušíme.

Když dr. Honzák někde vzpomenul, že se modlí i za ateistu, ten se mu zvysoka vysmál. Neprávem, je hezké, pokud se tu někdo modlí, tedy zná sílu SLOV.

Rovněž hezký den!
18. 03. 2014 | 11:07

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Magor – „…zcela marná výzva…“

Já jsem optimista, čas od času se stane, že nějaký zarytý materialista uzná, že je užitečné seznámit se i s jinými než oficiální vědou uznávanými představami o světě, zvláště když ty alternativní představy jsou inspirovány množstvím vlastních zkušeností a experimentů. Vysvětlovat všechno a la Feuerbach jako pouhé projekce nebo produkty fantazií mi připadá nepřesvědčivé, a vlastně i nevědecké, protože seriózně neprokazované.

Nepochybuji o tom, že existuje spousta podvodníků obchodujících s lidskou důvěřivostí, ale odmítám každého, kdo se zabývá i jinými než hmotnými jevy, za podvodníka považovat. Odlišit poctivce od taškářů je prostě mnohem složitější, než si představují pánové ze sdružení Sisyfos. A kdo jiný nežli vědci by pečlivému rozlišování měli věnovat maximální pozornost?
18. 03. 2014 | 11:28

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde:

"Halík tedy především žvaní. Pokud neumí podat přesný popis Boha, tak jednak žvaní a jednak pohrdá lidmi."

Pozadavek "podat presny popis Boha" je opravdu.... ehm... "uzasny". Asi by to melo byt neco na zpusob presneho popisu nove objeveneho druhu pralesniho zvirete?

..
18. 03. 2014 | 08:32
--------------
Celý kontext, pane profesore. Kontext.
Opět podpásovka. Opět nečekané.

Jestli Halík povýšenecky tvrdí, že lidé, kteří si Boha karikují do nějaké jim vyhovující podoby...tak jistě má k dispozici nezkarikovanou a tedy i pravdivější podobu boha. Tak ať s ní vyrukuje - ale popisnou metodou, ne žvanivou.
A i tak nebude arbitra , který by rozhodl, zda náhodou ta podoba Boha - těch lidí, kteří si dle Halíka Boha pouze zkarikovali - není věcně správnější , moudřejší , morálně a eticky hodnotnější...než je ten Halíkův Bůh - který občas zasává sváry a rozděluje. Zda ten hodný stařec , milující své děti ...zda není hodnotnější variantou než ten akademický a někdy propgandistický , svévolný a odpudivý Bůh Halíkův.

Tož tak, milý amaterský humoristo.

Zatím - přístě opět u nějakého slovíčka, ano ?.
:-)
18. 03. 2014 | 11:31

čert }:o) napsal(a):

magor
no, v podstatě popisujete paralelní světy nebo vstup do astrálu =o).
Hezky jste to popsal.
Modlitby jsou jen předcestou do těchto míst.
Modlitby nelze zesměšňovat. Je to způsob meditace.
A i střelné modlitby jsou uznávány za silné (pod)vědomí.
Někde bylo psáno, že jakékoliv rozhodnutí tvoří svým
způsobem naší realitu, ba vytváří i odlišné a tím i
odlišné paralelní světy, kterých existuje nespočet
a kvantová fyzika to dokonce už ví! =o))
Hergot to je mazec
18. 03. 2014 | 11:42

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

pavel v
I zvíře ale umí nasadit svůj život, například matka když chrání svá mláďata.
Jak málo pak stačí, aby se tkzv. svobodná vůle vypařila - viz mé komentáře výše. Stačí povolávák a z pacifisty se může stát za pár hodin masový vrah. Pár řádků textu, rozmnoženého kopírkou, nebo odeslaného hromadným emailem. Úkon byrokrata, kterému jste lhostejný, který za ten úkon prostě dostal zaplaceno - a tak ho, bez jakéhokoliv angažmá své " svobodné vůle" provede,pak jde na svačinu, tam se baví o fotbalu nebo o děvkách.

K církevním restitucím už jen toto - další nespravedlností nikdy nedodáš danému aktu punc spravedlnosti, to je pokrytecké a krátkozraké,lžeš tak sám sobě, sám na sobě se tak dopouštíš nespravedlnosti...tos chtěl - to je tvým vzkazem náboženské i laické obci?

Zatím. Tady už ale howgh.
18. 03. 2014 | 11:43

magor napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

Obecně, co životaschopné, přínosné, to se ujme a setrvá, co nikoli, odumře, dříve či později. Takový darwinismus pár exeláns. Není nutné se dobírat v ideových sporech, byť tak z rozšafnosti činím. No, jistě, taky mě to štve a proč by neštvalo.
Zdravím.

p.s. Taškář, to by mohl Richard......
18. 03. 2014 | 11:50

Richard napsal(a):

"Vědomí má všechno kolem. Na jiné úrovni či bázi
ale pořád je to vědomí. Kameny jsou paměť vesmíru,
vzniku, planet, lidstva a jiných životů. Takovej obyčejnej
šutr má mnohem větší paměťovou kapacit, než člověk =o)))))
Hezký den "
čert
.
Paměť a vědomí je něco jiného čerte. "Paměť", ve Vámi popsaném smyslu, šutr jistě má(neživý materiál si ovšem nepamatuje, ale paměť se mu v jistém smyslu děje), stejně třeba jako zvíře. Pokud jde však o vědomí, podobné tomu lidskému, mám za to, že "mluvící šutr" je pouhou lidskou projekcí/přisouzenou vlastností.
----------

Kolemjdoucí(J.Š)

Ano, vím, že jde o nápis vytesaný nad vchodem Jungova domu. Proč je nápis latinsky a ne řecky, netuším. Snad proto, že řecky by ho málokdo přečetl.
ukázka řeckého jazyka
ελληνική (γλώσσα)
Jung byl sice vzdělaný velmi, ale nemyslím, že ovládal také řečtinu, stejně tak jeho švýcarští soudobci.
18. 03. 2014 | 11:54

čert }:o) napsal(a):

Richard
paměť bez vědomí není funkční. Když se odprostíte
od té zatracované duality do jednoty, pochopíte to ;o)
Jinak Vás zdravím a doufám, že se máte =o)
18. 03. 2014 | 12:04

Richard napsal(a):

"Odlišit poctivce od taškářů je prostě mnohem složitější, než si představují pánové ze sdružení Sisyfos"

ti by sami zasloužili bludný balvan.
Nedávno se této pocty dostalo také Stanislavu Grofovi. Občas ho udělují asi za vlastní nechápavost.
18. 03. 2014 | 12:05

Richard napsal(a):

"paměť bez vědomí není funkční"

proč by nebyla?

když uděláte např. do plastelíny prstem vryp, bude si to "pamatovat" velmi dlouho, ovšem její vědomí v tom nenacházím. Leda že by šlo o plastelínu typu "červenej a modrej", ze seriálu Chobotnice z druhého patra
Jakou zatracovanou dualitu myslíte?
Taky Vás zdravím čerte.
18. 03. 2014 | 12:09

buldatra napsal(a):

Dočetl jsem se výše, že:

Takovej obyčejnej
šutr má mnohem větší paměťovou kapacit, než člověk...

Obzvlášť, když jeden dostane šutrem do hlavy (tím nenarážím na Schumachera, páč tam to bylo naopak).
Výsledek bývá ten, že se vědomí z hlavy přemístí do šutru (kreativně).
Takový šutr, dejme tomu na Majdanu, mnohonásobně použitý, musí mít opravdu velkou kapacitu a mohl by vyprávět.

Možná by to vyprávění změnilo dějiny.
A Volynští Češi by se nemuseli vracet domů, nebo by naopak prchli kromě nich i ostatní.
Věda by se měla na ty šutry zaměřit a vypáčit z nich, co vědí.
Byly by to jistě cenné informace.

Jo a když je výše řeč o Halíkovi, o tom páterovi s Mefistofelovským kukučem a o tom, jak podle něho nevypadá bůh, dovolím si drobný podotek.
Kdo jiný než Halík a jeho kumpáni, by měli vědět, jak ten bůh vypadá.
Když je to jeho / jejich know how.
Tak ať to prozradí, ať to konečně hodí do placu.
Ať furt nedělá drahoty a nenapíná.

Nebo chce snad profesor naznačit, že Halík je něco jako agent s teplou vodou?
Teda, já osobně bych se tomu vůbec, ale ani trochu nedivil. Ale já můžu, protože jsem nekřesťan. Ale jak k tomu přijdou křesťani?
18. 03. 2014 | 12:23

magor napsal(a):

Richarde,

čertisko se Vám tu snaží vysvětlit, že existuje nespočet vrstev (realit), ale jedna, ta kořenová, jedním, vším. Zlí jazykové tomu říkaj pantheismus, (či tak nějak).

Zkuste si představit tento scénář. Vy, jako vědomí, tělo jako prostředek k pobytu. Analogie k šutrákům? Vědomí drží celou materii pohromadě a prostřednictví jí získává zkušenost. V projevený rovině. Asi jako si stvořit skálu, vyrobit lano a potom z tý skály huknout dolů na držku. Zabolí to, ale v principu, ani vševědoucí, dokud neokusí, nemůže sdělit, že to vopravdu, ale vopravdu pěkná šlupa.

No a právě tyto zkušenosti adiktivní, to máte jako s těmi, co skáčou padákem. Má se za to, že vědomí na hmotě nějaký způsobem závislé. Asi jako já na čokoládě. Chci říct, že alespoň mně to dává velký SMYSL.

Čertisko, vopatrně, ať tu nevznikne nějakej henten paralelní vesmír.
18. 03. 2014 | 12:26

čert }:o) napsal(a):

Richard
Vše co dokáže lidská mysl vymyslet už v Univerzu existuje.

A výraz "zatracenou dualitu" použil magor, což se mi líbilo
takže se prachobyčejně opičím
-------

magor
přesně. Líp popsat by se mi to nepodařilo =o))) nádhera!
No a ohledně vzniku na tady do paralelního vesmíru by to
možná nebylo špatný. Snad by se lidem otevřela i mysl
a mozek by zas používali jako v pradávných dobách. Tj.
na logiku ;o)
--------

buldatra
=o))
taky dobrá studie a taky zdravím
18. 03. 2014 | 12:38

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Richard – Víte, za co bych byl sisyfovcům velmi vděčen, kdyby třeba dokázali tomu breathariánovi jménem Dr. Michael Werner, který tvrdí, že vůbec nejí a praktikuje tzv.pránickou výživu, že je podvodník. On naopak ve videu „Na počátku bylo světlo“
https://www.youtube.com/watch?v=tNBB9aDLeoQ
, po 24 min.popisuje, jak se vědcům musel k výzkumu přímo vnucovat a oni pak výsledky nechtěli zveřejnit. O pár minut před ním (20:45) hovoří ve videu další „breatharián“, nějaký alpínský jogín. Přece by neměl být žádný problém nasadit na ty lidi nějaké detektivy a načapat je, že se ve skutečnosti normálně stravují, a bylo by po problémech. Proč tedy někdo takový důkaz nepředloží, já bych byl první, kdo by ho uvítal, byl bych jen rád, že mám argumenty do diskusí. Proč se místo toho jen pošklebují, udílejí bludné balvany a na víc se nezmůžou? Já se taky zdráhám té pránické výživě uvěřit, ale potřebuju hmatalené důkazy, posměch pro mne není argumentem.
18. 03. 2014 | 12:47

Richard napsal(a):

"čertisko se Vám tu snaží vysvětlit, že existuje nespočet vrstev (realit), ale jedna, ta kořenová, jedním, vším. Zlí jazykové tomu říkaj pantheismus, (či tak nějak). "
.
přiznám se, že příliš nerozumím.
Máte na mysli Platonův svět věčných idejí, jejichž odrazem vzniká svět hmotný?
Jde vlastně o podobnou myšlenku Jungových archetypů jako věčných předloh k reálnému bytí. Tyto předlohy jsou pak vlastní všemu reálnému bytí, resp. živým i neživým bytostem. Např. takový diamant naplňuje vlastní chemickou vazbu nebo mřížku(nejsem chemik, doufám, že jsem to moc nepopletl), resp. sebe uskutečňuje se do této mu předem dané obecnější podoby, ovšem s osobitým obsahem(každý diamant je současně jiný). Do této podoby je z jedné strany odkudsi puzen, tlačen kdy pud či motiv jsou příčinou, ale současně někam směřován, táhnut, kdy sebe uskutečnění, naplnění je vlastně účelem, smyslem, cílem. To je podobné jako když máte hlad(pud, potřeba jako příčina pohybu), ale současně jste zaměřen se najíst(nalézt jídlo), zaměřen na cíl, na jídlo(to jen zcela jednoduchý příklad uskutečnění určité situace).
Ovšem, znovu opakuji, mezi archetypem, tedy věčnou ideou jako předlohou a vědomím v lidském smyslu je rozdíl. Archetyp je spjat právě s nevědomím. Lidská výlučnost je dána schopností některé jeho projevy reflektovat, kámen tuto schopnost dle mého nemá.
Kámen dle mého prostě nemá schopnost poznat se v zrcadle, ani ten, kterým si rozbíjejí hlavy, Vaši balkánští zemědělci.

ale podívejte, dávnou a stále nevyřešenou otázku, zda-li je idea produktem hmoty či naopak, hmota produktem idey, resp. spor mezi idealismem a materialismem zde nevyřešíme.
Dle mého je vše v jakémsi záhadném, doposud stále neobjasněném vztahu.
18. 03. 2014 | 12:49

Richard napsal(a):

"Vše co dokáže lidská mysl vymyslet už v Univerzu existuje."

je skutečně možné, že nevědomí, jako zdroj představ, má svou vlastní autonomní, na člověku nezávislou povahu bytí, kterou člověk reflektuje právě vědomím, skutečně nevím, ale možné to je. Jinak řečeno, je možné, že člověka napadají věci, které již své bytí někde mají a jsou mu tak pouze prostřednictvím jeho vědomí, vyjeveny.

Ono je to, ale asi o něco složitější, neb ony představy, které se člověku ve vědomí jeví, jsou zřejmě pouze projevem určitých sil a ty jsou právě věčné. resp. věčný není např. diamant, ale ona síla, která stojí za ním jež nabírá konkrétní podobu diamantu. Podobně s představami a možná i s božskými silami.
18. 03. 2014 | 13:03

Richard napsal(a):

v případě Bohů jde vlastně o personifikace věčných sil. Věčné nejsou konkrétní představy těch či oněch Bohů(tyto představy se liší kulturně i individuálně), neb ty mají různé podoby, ale obecné síly, které stojí za nimi, které jsou transpersonální, nadosobní, nad kulturní, věčné, všem společné.
Nikoliv ideologicky!!!
18. 03. 2014 | 13:07

Viola napsal(a):

Richarde, poslechněte si dnešní projev prezidenta Putina, naprosto se s ním ztotožňuji.
Ukrajina se stala obětí. Demonstrace byla zpočátku demonstrací chudých lidí, usilujícícch o zlepšení své životní situace, ale protože existují na Ukrajině různé živly pravicové, nacionalistické, fašistické, tak se té demonstrace chytly a násilím a nelegálně svrhly vládu. O Ukrajině se u nás profesionálně lže, viz v Hydeparku přehlídka osob, které se k Ukrajině vyjadřovaly naposledy 1. náměstek ministra zahraničí.
Ta Ukrajinka, která byla ve 22.00 ve zpravodajském bloku byla Galina Andrejcevova - naučená profesionální lhářka.

ale my se tu pod blogem pana profesora máme bavit o náboženství, tak napíšu, že
novodobým Archandělem gabrielem je prezident Putin a USA jako říše ďábla by se měly vymítat, zvláště pokropit svěcenou vodou z cisterny tu Bohemian grove.
18. 03. 2014 | 13:11

Viola napsal(a):

Ta Ukrajinka - opr.
18. 03. 2014 | 13:13

Richard napsal(a):

takže, když zde prof. Hořejší řekne, v souladu s křesťanskou ideologií lásky, že nejdůležitější je láska k Bohu a bližnímu svému, neznamená to, že je to důležité také pro skutečné Božské síly.
Ideologie lásky je již pouhým produktem vědomí, plochou cetkou, které se mohou Bohové tak akorát smát. Ti si totiž udělají své, bez ohledu na to, co chtějí křesťané, muslimové, budhisti, Viola, Richard, či kdokoliv jiný.
18. 03. 2014 | 13:14

magor napsal(a):

"Vše co dokáže lidská mysl vymyslet už v Univerzu existuje."

To od nás není hezké.....
:-)

Richarde,
pálí Vám to, s těmi diamanty ale pozor, toxické informace pro pozemšťany, mohli by se ještě servat, nedejbože upálit.
18. 03. 2014 | 13:33

Richard napsal(a):

", po 24 min.popisuje, jak se vědcům musel k výzkumu přímo vnucovat a oni pak výsledky nechtěli zveřejnit. O pár minut před ním (20:45) hovoří ve videu další „breatharián“, nějaký alpínský jogín. Přece by neměl být žádný problém nasadit na ty lidi nějaké detektivy a načapat je, že se ve skutečnosti normálně stravují, a bylo by po problémech. Proč tedy někdo takový důkaz nepředloží, já bych byl první, kdo by ho uvítal, byl bych jen rád, že mám argumenty do diskusí. Proč se místo toho jen pošklebují, udílejí bludné balvany a na víc se nezmůžou? Já se taky zdráhám té pránické výživě uvěřit, ale potřebuju hmatalené důkazy, posměch pro mne není argumentem"

ano, některé věci jsou skutečně neuvěřitelné, některé z nich podvodem, jiné zase těžko pochopitelnou a akceptovatelnou realitou.
Taky bych neřekl, že "utopený" člověk dokáže dlouhý čas přežít pod ledem, ale skutečně dokáže. Jeho fyziologické funkce naběhnou na zcela jiný, pro mnohé, včetně mě samého, nepochopitelný, režim.
18. 03. 2014 | 13:35

Richard napsal(a):

tady celkem zajímavý film na podobné téma "neuvěřitelnosti", i příběh je dobrý.
http://www.csfd.cz/film/324791-hluboko/
18. 03. 2014 | 13:37

čert }:o) napsal(a):

Richard napsal:
...Jinak řečeno, je možné, že člověka napadají věci, které již své bytí někde mají a jsou mu tak pouze prostřednictvím jeho vědomí, vyjeveny.
--------
zajisté. Děláte mi radost, že se snažíte to chápat!
Je to přitom zcela jednoduché, i když těžko vysvětlitelné.
18. 03. 2014 | 13:46

čert }:o) napsal(a):

magor
já vím, že to možná není ode mě hezké
omlouvám se z celého srdce
ale tohle už vím dávno =o)
18. 03. 2014 | 13:48

santawizard napsal(a):

Vědomí o kterém se bavíte je rozšířené vědomí.Vědomí těla,vědomí duše a vědomí mysle.
Opak rozšířeného vědomí je zužené vědomí.Tato perspektiva jde do mikrokosmu a makrokosmu.Buď jsme si vědomí ,jak jsme si vědomi a nebo jsme si nevědomi jak jsme si nevědomi.Máme nadhled nebo podhed.,V komunikaci se tyto rozdíly často projevují tím,že jeden mluví a koze a druhý o voze.
Dále jde o instikt.Ono není nepředstavitelné si představit ,že lidé se v budoucnu budou rodit už s polonaučeným jazykem jako ptáci ,kteří si staví hnízda.J
18. 03. 2014 | 13:49

magor napsal(a):

Richarde, snaží se čertisko málo? Jak byste definoval "neuvěřitelnost"?

Jednou z pakáren ve 3D je například nutnost cestovat jedním směrem. To ovšem pro ty "odjinud" poměrně komické, nepředstavitelné. Berte zdejší zkušenost jako prales plný omezení.

Pozemská dualita těla a vědomí, to první a základní předpoklad. Jakmile připustíte, potom vše "neuvěřitelné" hračkou na klíček.

čertisko, čertisko:-)

Děláme z toho pěknej blázinec!
18. 03. 2014 | 14:03

čert }:o) napsal(a):

Viola píše:
..že:
novodobým Archandělem gabrielem je prezident Putin a USA jako říše ďábla by se měly vymítat, zvláště pokropit svěcenou vodou z cisterny tu Bohemian grove.
18. 03. 2014 | 13:11
----------

milá Violo
Nediví se vám vlastní hlava
co vám vlastní huba povídá?
Vy ani nevíte co říkáte, činíte a myslíte.
Vaše myšlenky jsou svatokrádeží
a vaše skrytá agresivita děsí.
Pokud jste schopna doporučit
B.G. jste nebezpečný fanatik
bez vlastní identity své duše.
Dej Bůh i Ďábel, aby vás nikdo
neproklel. To vám vážně nepřeju!
Mějte se
18. 03. 2014 | 14:04

Viola napsal(a):

čerte, asi špatně rozumíte tomu, co píšu.
Já nedoporučuji Bohemia grove, ale doporučuji ji pokropit svěcenou vodou aby z ní ďábel odstoupil, možná neznáte vymítací techniky, tím to bude.
18. 03. 2014 | 14:13

čert }:o) napsal(a):

magor
blázinec je všechno =o)
18. 03. 2014 | 14:30

čert }:o) napsal(a):

Viola
Poučte mě jak se vymítá ďábel ďáblem
svěcenou pekelnou vodou a i důsledky.

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/772-satanisticky-ritual-v-ceskem-lesiku-bohemian-grove-jehoz-se-ucastni-svetovi-vudci.aspx

Violo nevíte nic, jen si hrajete na věřící
podnícená komunistickou vírou
To se opravdu nesjednocuje
Máte v tom guláš. Přeji vám prozření.
Hodně štěstí
18. 03. 2014 | 14:41

magor napsal(a):

Nojo, čerte, hrozný, tady končí zadel, bez pardonu.
18. 03. 2014 | 14:51

čert }:o) napsal(a):

magor
tak jest
18. 03. 2014 | 15:01

Viola napsal(a):

čerte

některé praktiky jsou univerzální bez ohledu na chyby některých představitelů katolické církve, svěcená voda prostě účinky má. Zrovna tak kostely nenesou vinu svých některých kněží.
18. 03. 2014 | 15:19

pavel v napsal(a):

Richard napsal(a):
O čem jiném?

vždyť jsem to napsal jasně - restituce jako problém spravedlnosti jsou smíšeny s politickým problémem sekularizace

Propagandistické primitivně provolávané heslo, "co bylo ukradeno, musí být vráceno", je tak zcela zavádějící a manipulativní. Spravedlnost je v podstatě jen zneužita jako laciná zástěrka pro politický tah - deklarované oddělení církve od státu z něhož církve vytěžily obrovské prachy. Ty nejsou žádnou nápravou křivd, ale politickým trikem katolické kliky uvnitř demokracie, podvodem, který předstírá, že politické rozhodnutí je věcí spravedlnosti.
Pokud by šlo jen o restituce, bylo by církvi v rámci spravedlnosti vraceno dle stejných podmínek jako jiným restituentům. Tohle bylo obejito.
18. 03. 2014 | 00:07

Mýlíte se. Církve neměly žádné exkluzivní podmínky. Navíc dostaly zpět jen část toho, co komunisté uloupili.
18. 03. 2014 | 16:17

čert }:o) napsal(a):

Viola
no potěš koště ty vaše praktiky
18. 03. 2014 | 16:47

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Čert napsal - "Děláte mi radost ..."

- Tak pozor, nezapomenout, co říkali staří : Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění ... :-)
18. 03. 2014 | 16:47

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pavel v napsal: "Církve neměly žádné exkluzivní podmínky"

Právě že měly, nerestituovaly podle restitučního zákona, ale sepsaly si svůj vlastní zákon. To je exkluzivita jako vyšitá.
18. 03. 2014 | 16:53

Fialenka napsal(a):

Václav Hořejší

Souhlasím, nejdůležitější je láska k Bohu a bližnímu.
Někteří křesťané jsou asi opravdu naivní a bez smyslu pro realitu, když věří doslova popisu světa, jak je uvedeno v Bibli. A tak se nedivím, že někteří přírodovědci se na náboženství dívají skepticky.
Jinak bych ale řekla, že to, že nevidím nadpřirozené bytosti, není důkazem, že neexistují.
18. 03. 2014 | 17:05

Scarabeus napsal(a):

Václav Hořejší:

Pane profesore,

co to je to "opravdové náboženství"?

Záleží na interpretaci, která může být u různých lidí, v různých dobách, různá.

Píšete o hloupostech(např. o Adamovi s Evou), ale tyto hlouposti jsou obsaženy v knize(Bibli), která křesťanské náboženství popisuje, která křesťanské náboženství, do nějaké míry(jak velké, to mohou různí lidé, i věřící, hodnotit různě), nepřímo řídí, i současnosti, v minulosti více.

Když jsou některé pasáže v Bibli, v dnešní době, prokázané hlouposti, tak proč by i jiné pasáže Bible, o kterých si to Vy osobně nemyslíte, nemohly být hlouposti také? .... což by mohlo být eventuálně dokázáno/prokázáno v budoucnosti.
18. 03. 2014 | 18:08

Scarabeus napsal(a):

Existuje peklo?

Líbí se mně odpověď obsažená v následujícím odkazu.
https://www.youtube.com/watch?v=FuFUFYu1Sa4
18. 03. 2014 | 18:19

Richard napsal(a):

"Richarde, poslechněte si dnešní projev prezidenta Putina, naprosto se s ním ztotožňuji.
Ukrajina se stala obětí. Demonstrace byla zpočátku demonstrací chudých lidí, usilujícícch o zlepšení své životní situace, ale protože existují na Ukrajině různé živly pravicové, nacionalistické, fašistické, tak se té demonstrace chytly a násilím a nelegálně svrhly vládu. O Ukrajině se u nás profesionálně lže, viz v Hydeparku přehlídka osob, které se k Ukrajině vyjadřovaly naposledy 1. náměstek ministra zahraničí.
Ta Ukrajinka, která byla ve 22.00 ve zpravodajském bloku byla Galina Andrejcevova - naučená profesionální lhářka.

ale my se tu pod blogem pana profesora máme bavit o náboženství, tak napíšu, že
novodobým Archandělem gabrielem je prezident Putin a USA jako říše ďábla by se měly vymítat, zvláště pokropit svěcenou vodou z cisterny tu Bohemian grove. "
Viola

šikulka Violo, a teď si "běžte zase hrát", třeba si uplácejte panenku z hlíny
---------------------

neuvěřitelnost magore?
nevím, asi jako děj či situaci, kterou si člověk do doby než skutečně nastala(nebo než jí prožil), nedokázal vůbec představit

----------
Kolemjdoucí
zdejší čert ve skutečnosti není čert, málokdo má tak jemnou duši jako on. Funguje to také naopak, zapálení ideologové lásky jsou citově vesměs dost tupí.
18. 03. 2014 | 19:06

čert }:o) napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):
Čert napsal - "Děláte mi radost ..."
- Tak pozor, nezapomenout, co říkali staří : Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění ... :-)
18. 03. 2014 | 16:47
-----

no dyť jooo
to byste nevěřil jak je peklo útulný
jen lidský představy jsou bujný
a fanatici straší. My jsme velice
přítulná havěť =o)
18. 03. 2014 | 20:34

Richard napsal(a):

děti mají daleko větší trauma z Mikuláše než Čerta
18. 03. 2014 | 20:38

čert }:o) napsal(a):

Richard
děkuji to je od Vás velice milé
to si budu pamatovat a to Vám vrátím =o))
Hezký večer
18. 03. 2014 | 20:41

Richard napsal(a):

Mikuláš je symbolem pro trestající, soudící a moralistní super ego, to může být až kruté, což je pak průser. Mikuláš je samozřejmě také odpouštějící a chápající. Záleží, kdo se jeho kůže obleče, no.

čert, to je jen takový rošťák, zvlášť, když není zlý, ale taky dokáže vyplašit, to je jasné
symbol pro pudovost

Hezký večer
P.S. nemohl byste vzít do peklíčka Dorotu Máchalovou, zvanou Viola?
18. 03. 2014 | 20:55

argun napsal(a):

Kolemjdoucí J.Š.

"Myslím, že by vůbec nebylo od věci, kdybyste občas prostudoval i něco z ezoterické literatury"

Těmito knížkami Sysifové topí na chalupě. To jste jeětě nepochopil? Inu jsou to osvícenci.

magore

hodní kucí jsme přece všici. Jasně, Václav zejména, páč je přece křestan a katolík, a tím pádem to má v popisu práce. Ale jen do tý doby, než mu někdo poví, že jeho sysifovská pravda není jediná. Pak vyrazí na zteč a v boji nezná bratra. Inu jak jsem napsal - správný křestan a katolík. Tolerance sama. O Panně Marii a panu Ježíši Kristu s celou plejádou andělů toho jako nekrestan (zdravím bratra v nevíře buldatru!) moc nevím, ale rád Vám věřím, že když se dáte do modliteb, kriminalita v Americe klesá. Vono to totiž není ani tak o těch dvou figurách, ale o síle energie těch modlících se bytostí... A je celkem putna, ke komu ze zrovna modlí...

S paní Tužkou až tak nesouhlasím, páč opravdu netuším, proč by ausgerechnet v Arše Úmluvy měla být ukryta veškerá pravda a poznání. Jak k tomu třeba o hezkých pár tisíc let starší indické védy přijdou, že jo.. A taky si nemyslím, že by "různé víry z různých tisíciletí měly tak stejné osnovy. Mezí vírou Pygmeje od Limpopo, velbloudáře z Fezu a vírou královny Neffertiti bych přece jen jisté rozdíly viděl.
18. 03. 2014 | 20:59

čert }:o) napsal(a):

Richard
Viola si chudák peklo snad ani nezaslouží.
Tam je příliš krásně a dobře =o)

Ale Mikuláše tak nekritizujte. On to má v popisu
a nemá to lehký a taky to pak patřičně odnese
v hospodě.

tak už dobrou jdu spát =o)
18. 03. 2014 | 21:06

Richard napsal(a):

někde jsem četl o jakémsi výzkumu, resp. "vlivu křesťanské modlitby na pacienty umírající rakovinou"
Už přesně nevím, jak celý experiment probíhal, ale tuším byly vytvořeny jakési srovnávací skupiny pacientů s rakovinou a k některým z nich pak vybraní dobrovolníci z řad křesťanů. Ti dostali za úkol modlit za jejich uzdravení.
No, ze studie tuším vyplynulo, že členové skupin, za jejichž uzdravení se křesťané modlili, pomřeli nejrychleji a nejvíc(ale nerad bych kecal, už se nepamatuji).
Křesťané je neuzdravili, ale povolali rovnou k Bohu. Takže bacha.
18. 03. 2014 | 21:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Scarabeus:

"Když jsou některé pasáže v Bibli, v dnešní době, prokázané hlouposti, tak proč by i jiné pasáže Bible, o kterých si to Vy osobně nemyslíte, nemohly být hlouposti také? .... což by mohlo být eventuálně dokázáno/prokázáno v budoucnosti."

Nevim, co konkretne mate na mysli, ale mne nedela potize predstava, ze temer vsechno, co se tam pise je alegoricke, ze jedine "opravdove" a "dulezite" je v tech 2 "superprikazanich" (milovat Boha z celeho srdce a milovat blizni; milovat Boha v mem pojeti znamena cosi jako "respektovat smysluplny rad sveta a s radosti pomahat v jeho realizaci"). Vsechno to ostatni, ty ruzne pribehy at uz starozakonni ci novozakonni, klidne pro me mohou byt "jen" myty a alegorie (ostatne pribehy, ktere vykladal Jezis apostolum byly take "jen" podobenstvi), ktere ucinne, mnohostranne, pusobive podporuji tu zasadni zvest o tech 2 nejdulezitejsich zasadach.
Stary zakon jsou jakesi Stare povesti zidovske (coz ale neni nic pejorativniho - je to literatura, ktera zmenila svet, takze v jistem smyslu cosi "nadprirozeneho"!).
Kdyby se vynalezl stroj casu a my bychom po navsteve Svate zeme v novozakonni dobe zjistili, ze se zadne zmrtvychvstani nekonalo, ba dokonce ze Jezis byl ve skutecnosti "slozen" z nekolika tehdejsich reformatoru (jak se nekteri domnivaji), nijak by mi to nevadilo.
Osobne ale verim v jiste minimum (ze Jezis je historicka postava, prave jako jeho ucednici, ze vetsina toho, co se pise v evangeliich se stalo (krom tech "nejkriklavejsich" zazraku)); zcela jistou historickou postavou je samozrejme skutecny zakladatel krestanstvi, sv. Pavel.

..
18. 03. 2014 | 21:48

santawizard napsal(a):

svatý čert je jenom jedna jeho polovina.Druhá polovina se jmenuje hříšný čert.Role hříšného čerta je však krutá realita, kdežto svatý čert je jenom jako milosrdná lež.Neber však jméno čerta nadarmo.Podobně totiž znamená význam křesťanská máfie a satanova policie,nezapomínaje na křesťanskou policii a satanovou máfii.Beránek ve vlčí kůži není totéž jako vlk v kůži beránka.Vlk v kůži vlka není totéž jako beránek v kůži beránka.To platí jak pro "náboženské fanatiky" tak pro "fanatické vlastence."
18. 03. 2014 | 21:55

santawizard napsal(a):

První Ježíš vyhrál zápas nad smrtí,ale až druhý příchod Krista vyhraje nad ďáblem.Druhý příchod Krista je popsán ve knize zjevení sv. Jana.V této biblické kapitole jsou 3 období.Uprostřed je období,které bude trvat 1000 let ,kde bude vládnou jenom Bůh a Smrt.Žádné historici si však netroufnou ani spekulovat co už máme za sebou a co ještě máme před sebou.Natočit veklkofilm zjevení svatého Jana je taky zakázané ovoce, jak pro teology tak pro umělce.Já osobně si myslím,že konec světa už je za námi. Možná že taky záleží jak pro koho.Já např věřím nejenom v bibli ,ale i v Tarot.,jako písmo a kresba ,která nebyla ještě nikým předběhnuta.Z kresby se vyvinulo písmo.Z tarotu se vyvinula bible.22 kapitol o konci světa korespononduje s 22 kartama velké archány.12 karet zvěrokruhu jsou taky 12 apoštolů Ježíše a 12 kmenů Mojžíše.Do dnešní doby bible a tarot dohromady je však zakázané ovoce.
Může se to jenom zvlášť..
Vykladač karet je věštec .
Jenom s bibli dohromady se však stává prorokem panneky Marie..Konec světa ,jak se ale taky říká ,přežijí jenom židovští panici a cigánské panny.Nevím co to může znamenat.Podobně jak existuje bible a tarot, tak existují korán a taroky.
18. 03. 2014 | 22:19

magor napsal(a):

argune,

díky za odpověď, ani jsem nečekal. S těmi dvěma tak, patří do světelný zóny, jsou milí, přátelští, prostě boží. A při jistejch procedůrách se používá domestikovaný názvosloví, jako ten řád, cisterciáci(?): v krajích, kde se pije víno, dělaj víno a kde pivo, tam vaří pivo.

Křesťanství, křesťanství, mno, víte, čeho se černý duše bojí? Ne pekla, v tom žijí, to je naplňuje, ale toho, že se jim "do haléře" vrátí. Tahle pojistka pro pobyt v zóně svobodný vůle byla z dogmatu vyškrtnuta, proč asi nasnadě. I když, nedělejme unáhlený závěry, jsou lidé znalí okultních pravidel a přesto...

Tak zasejc někdy ahoj.
19. 03. 2014 | 00:15

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Argun,...díky, že se mnou nesouhlasíte,....alespoň můžu napsat, že se mi pojednání o Arše Úmluvy tuze líbí,.....a taky,....zmiňuje se o ní i dalajláma,....sice to nenazývá Archou Úmluvy,...ale napsal, že u nich, někde vysoko v horách, je ve dřevěné schránce ukryto Srdce Země a to tepe a řídí tento svět. Ovlivnit jeho tep,.....synchronizovat se svým tepem, může jen přítomnost jiného čistého, láskou naplněného srdce. Ale nenapsal, čí to srdce může být,......co když může být zvířecí,....nebo,......?

Ta osnova,....možná, lépe napsat,.......základní mřížka,....do které jsou pojmy vkládány......mozaika,...obrys a barevné kamínky,......co bude z nich sestaveno záleží jen a jen na,....řekněme sestavovateli svých představ.

Dnes se už v tomto tématu moc nepřehrabuji,.....ale byly doby,....roky,......kdy jsem si myslela, že rozlousknu,....ten svár matematickofyzikálních informací a rušivých nepředvídatelných a nevysvětlitelných událostí.

Dnes je mám už oddělené, a přehrabuji se v nich vždycky zvlášť,....jak bych to dala dohromady,.....tak , .... tak to bude vypadat tak, jako když si v bytě vypustíte vošatku netopejrů,......už se vám nikdy nepodaří je pochytat,.....musíte jen otevřít okna a čekat na večer,....odletí pak sami.

Tužka.
19. 03. 2014 | 00:24

jack napsal(a):

Pane Hořejší, píšete že jste křesťan,ale podle toho, jak si vy definujete křesťanského Boha, tak křesťanem nebudete. Křesťanské představě Boha je mnohem blíže kreacionista než vy.
Označit sám sebe za věřícího křesťana je tedy stejně hloupé, jako se označit za kreacionistu.
19. 03. 2014 | 02:00

vaclavhorejsi napsal(a):

jack:

To "moje" pojeti je skutecne (prozatim) mensinove, ale zdaleka nejsem osamoceny - rada vyznacnych teologu (predevsim jezuitskych) to vidi podobne...
Celkove se da rici, ze za poslednich cca 150 let se toho v cirkvich a pojeti nekterych "zakladnich" veci zmenilo neuveritelne mnoho. Kreacionismus je napr. alespon mezi vzdelanejsimi krestany (resp. katoliky) ve stale mensi mensine.

..
19. 03. 2014 | 07:09

Dr. No napsal(a):

vaclavhorejsi:

To menšinové pojetí už tu bylo ... časem se z něj stal ateismus :-)

Kdepak, právě tady se ukazuje, že věřící vědci se nemohou oprostit od indoktrinace a tak jsou "v menšině" a "v opozici". Proč, když dnes to vůbec není třeba? Vadí vám nést za své činy plnou zodpovědnost? Moje pracovní hypotéza je, že ano. Zvláště, když ve věci boha jsem v souladu s Erdösem Pálem, který tvrdí, že posuzováno činy je bůh "ultimate fascist".

PS: Proč se tady vůbec unavuji? No proto, že takto indoktrinovaní lidé mají v nejasně dlouhé budoucnosti rozhodovat o českém výzkumu a vývoji.
19. 03. 2014 | 07:33

čert }:o) napsal(a):

santawizard
jedno pravidlo zní:
zjisti kdo jsi a dělej to úmyslně ;o)
Hezký den
19. 03. 2014 | 08:48

aga napsal(a):

vh

Zajímavé, jak si každý šije křesťanství na svou míru a vy(zne)užívá je ke svým potřebám. V posledních 150 letech se zapomnělo na to hlavní, co křesťanství (jako odkaz Ježíše Krista definuje především) - láska je jen v ústech církve, a chudoba nikde. I ta lichva je najednou košer. Řeší se teoretické problémy (jako kreacionismus), aby se odvedla pozornost od nekřesťanské praxe.
19. 03. 2014 | 09:34

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Argun napsal: „Těmito knížkami Sysifové topí na chalupě. To jste ještě nepochopil? Inu jsou to osvícenci.“

Někde, snad u Koukolíka, jsem četl jakýsi kodex kritického a racionálního myšlení. Jeho samozřejmou součástí bylo seznamovat se i s názory oponentů a jejich odůvodněním, nereagovat emocionálně a neuchylovat se k posměškům a nactiutrhání. Tak si říkám, že není od věci to čas od času těm, co se tak zaklínají vědeckostí a racionalitou, připomenout. A kromě toho, v reakci na poznámku Dr. No pro pana V.H. „To menšinové pojetí už tu bylo ... časem se z něj stal ateismus :-)“, dodávám, že podle mého optimistického názoru se pan profesor pohybuje nikoliv směrem k ateismu (jakkoli to tak z hlediska katolické ortodoxie vypadá), ale stále více se od něj vzdaluje a že ještě neřekl své poslední slovo.
19. 03. 2014 | 10:43

Souhlas napsal(a):

čert }:o) napsal(a):
santawizard napsal(a):
Díky Bože,všichni lidi jsou čerti.V česku už dokonce mají institut sv.Jidáše.
16. 03. 2014 | 00:42
---------
=o) jasně. Jednou uvidíte. Možná sám jste nevěřící Tomáš
ale sám to netušíte. Předsudky vám mlží zrak.
Neberte to zle, myslím to v dobré víře a ani ironii nehledejte.
Hezký den 16. 03. 2014 | 12:18
Odpověď:
Institut sv Jidáše je institut na ochranu svědků.Ochrana svědků a ochranná léčba je proti kriminálním a psychiatrickým živlům.Spravedlivě a za trest a nebo nespravedlivě a na zkoušku , v očích Boha každý člověk je obyčejný lump a cvok,pro kterého by se měly stavět “rehabilitační tábory” jako ty státní a soukromné ústavy pro lumpy a cvoky a nebo politické vězně a pseudoblázny.Vyznej svoji víru a svoje hříchy jako slovo na jazyce a jazyk za zubama křížový výslech!?
V esoterici však hříšný Jidáš zradil Ježíše ,ale sv.Jidáš zradil Satana jako hříšný Tarot a svatá bible.a nebo satanová bible a Ježíšové karty.
19. 03. 2014 | 10:56

santawizard napsal(a):

Opak Boha Jehovah je Ďábel Havohej.On v této rhetorice stvořil celý vesmír ,ale jako otec lži řekl v bibli ,že to byl Bůh,který to všechno stvořil.Tímto způsobem se mocnosti mezi sebou perou .Bůh je první nejmocnější bytost celého vesmíru,ale Ďábel je až druhá nejmocnější bytost celého vesmíru.
Taková je kouzelná moc a zázračné bohactví.
Když byli ovečky v ráji ,tak nesměli kouzelné hrušky ,ale museli zázračná jablíčka.Když byli kozičky v kouzelné zahradě ,tak nesměli zázračná jablíčka, ale museli kouzelné hrušky.Protože neuposlechli svého pána ,tak byli ze zahrady vyhnáni.Do vyhnanství si kozičky vzali sebou beránka ,ale ovečky si vzali sebou Kozlíka.Proto je vševědoucnost a nesmrtelnost jak za trest(hříchem) tak za odměnu (rozhřešením) jinak pro kozičky a jinak pro ovečky.Bůh totiž miluje svoje ovečky a ďábel miluje svoje kozičky
19. 03. 2014 | 11:11

santawizard napsal(a):

Finanční a zdělovací prostředky:
Bohactví a sláva před světem není totéž jako bohactví a sláva před Bohem.
Podle Kodexu blogařů a Kodexu diskutujících ,blogaři mezi sebou soutěží o přízeň diskutujících a diskutující soutěží mezi sebou o přízeň blogařů.
19. 03. 2014 | 11:17

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Richard: Ten příspěvek z 18. 03. 2014 | 12:49
„Jde vlastně o podobnou myšlenku Jungových archetypů jako věčných předloh k reálnému bytí…“ atd., je zajímavý, opravdu velice zajímavý. Možná že Aristoteles měl se svou entelechií na mysli něco velmi podobného, i když ji nespojoval se světem idejí nebo s nevědomím.

U člověka, který je z jedné strany tlačen a z druhé strany vlečen, přitom zůstává ještě dostatek prostoru pro svobodnou vůli, která mu umožní určitým zákonitostem porozumět tím, že si je vyzkouší na vlastní kůži.

Zároveň mi ale ty „archetypy jako věčné předlohy k reálnému bytí“ vůbec nejdou dohromady s darwinovskou evolucí.
19. 03. 2014 | 11:22

Viola napsal(a):

"P.S. nemohl byste vzít do peklíčka Dorotu Máchalovou, zvanou Viola? "

Víte, co se říká Richarde? Přej a bude ti přáno. :-)

A tady ten čert, není žádný čert, je to jen vzteklá ženská jako čert.
19. 03. 2014 | 11:58

čert }:o) napsal(a):

Violo
jak jsi přišla na to že jsem vzteklá? =o)
Proti tvý osobě nic nemám naopak
tvé příspěvky mě docela baví. Jsou
světlým bodem na pozadí temných
událostí a rozsvěcují duši normálního
člověka =o)
19. 03. 2014 | 14:15

Richard napsal(a):

"A tady ten čert, není žádný čert, je to jen vzteklá ženská jako čert. "
.

Violo, Vy jste ďábel. Čert je proti Vám skutečně citlivá bytost.
---------------
"U člověka, který je z jedné strany tlačen a z druhé strany vlečen, přitom zůstává ještě dostatek prostoru pro svobodnou vůli, která mu umožní určitým zákonitostem porozumět tím, že si je vyzkouší na vlastní kůži."
Kolemjdoucí
.

no jo, říká se, že svobodná vůle je tak velká jako rozsah vědomí. A to se právě může rozšířit skrze poznání - vědomý prožitek, jak jste napsal. Pokud žijeme v omezeném vědomí, jsme vlastně jen žiti, sněni, puzeni ze strany jedné a přitahováni ze strany druhé, jsme pouhým prostředkem v rukou přírodních/božských sil. Vědomí umožňuje tyto síly reflektovat a přistupovat k nim, zaujímat svobodný postoj a činit rozhodnutí. Někdy se také říká, že osud lze změnit jen tak, že ho člověk vědomě rozpozná.
Ale kdo ví, jak to všechno je.
-----------
Tenhle Váš pohled:
.
"dodávám, že podle mého optimistického názoru se pan profesor pohybuje nikoliv směrem k ateismu (jakkoli to tak z hlediska katolické ortodoxie vypadá), ale stále více se od něj vzdaluje "
Kelt
.
přijde mi podobný, jako když je zase pro mě sebe vyhlášená "věřící" Viola vrcholem ateismu, příp. sebe vyhlášený pravičák, hrdina boje za svobodu Klaus, typický příklad totalitního, servilního člověka. Možná jste to ale myslel jinak.
Vědomí je vztahu k nevědomí kompenzační a komplementární. Pokud je vědomý postoj(sebepojetí, pojetí světa) příliš jednostranný(např. ideologicky nastavené), nevědomí začne aktivovat protichůdné pohnutky, které kompenzačně začnou ovlivňovat prožívání a jednání. Tyto jsou často vědomím dlouho nereflektované, resp. spatřené až při velkém průseru, kdy už je nelze přehlédnout.
Tak se stává, že okázalý náboženský/duchovní člověk jedná ze zcela přízemních pohnutek, je vlastně kompenzačně silně materialistický(uspokojuje nevědomě potřeby, které ze svého vědomého sebepojetí/v touze po ztotožnění se svým vysněným já, vytěsnil). Stejně tak u různých okázalých bojovníků za mír si lze všimnout projevů silné, ale pro ně samé neviditelné agrese, neb u velkých šiřitelů lásky zase skryté a silné nenávisti.
------------
katolík říká, miluj Boha a bližního svého, tedy pouze katolického, ten nevěřící patří do pekla

mně se líbila tahle hláška z filmu Země bez zákona

"Člověk může hřešit jen tolik, kolik unese."
-----------
"Zároveň mi ale ty „archetypy jako věčné předlohy k reálnému bytí“ vůbec nejdou dohromady s darwinovskou evolucí"
Kolemjdoucí
.
a co Vám v tom neštymuje?
19. 03. 2014 | 14:35

Richard napsal(a):

ono to vytěsňění funguje ale i naopak, např. nacisté si zakazovali v touze vypadat darwinovsky silní soucit
stejný typ vytěsňování panuje např. v base, kde vládne kult zlého muže

Katolíci zase vytěsňují stín, který je nežádoucí pro jejich sebepojetí/vědomé já, resp. vytěsňují pohnutky narušující jejich žádoucí, vysněnou sebe představu.
Dodávám, že vytěsňování je nejnebezpečnější způsob jak zacházet se svými prožitky, proto bylo také v historii napácháno tolik zla, zaštítěného dobrými úmysly - "my to myslíme dobře, my chceme jejich dobro atd."

Ze zdejší, velké křesťanské duchovní Violy by tak byla např. komunistická prokurátorka jak vyšitá.
19. 03. 2014 | 14:47

magor napsal(a):

"a co Vám v tom neštymuje?"
Že v tom přeci jenom vězí nějaká ta creatura.

Ecco come nasce un amore, Richarde:
https://www.youtube.com/watch?v=1NAhZlo9-lk
19. 03. 2014 | 15:07

Richard napsal(a):

co je zas tohle magore? Reklama na Fiat?
italsky nerozumím, před pár lety jsem sice pár měsíců šířil lásku k bližnímu s jednou, co italsky blábolila jak kulomet, neb v této zemi dlouho žila, ale byla tak hysterická, že jsem z ní dostal akorát bolení břicha, jazyk jsem nepochytil ani trošku, tedy ten komunikační.
To se fakt nedalo, to byl jeden afekt za druhým.
----------
jinak je hezké jak Viola vidí v čertovi vzteklost a sama touží vymítat ďábla.
To jsou právě ty projekce vytěsněných hnutí. Ty nijak nepopírají čertovu vlastní emocionalitu. Ale ke katolíkovi se prostě vztek a nenávist nehodí, tak je u sebe vytěsní(vytlačí ze zorného pole vědomí) a pak vidí jinde. Většinou si skutečně najde vhodný objekt, který podobné věci prožívá tak, aby projekce seděla, jakoby zapadla.

"USA jako říše ďábla by se měly vymítat, zvláště pokropit svěcenou vodou z cisterny tu Bohemian grove"
19. 03. 2014 | 16:37

čert }:o) napsal(a):

Richard napsal(a):
Violo, Vy jste ďábel. Čert je proti Vám skutečně citlivá bytost.
--------
díky, ale nepřeceňujte mě. Tak svatej čert nejsem =o)
Pod Hellerem se nechávám unést. Pravda, bylo to
vyprovokované. Přesto jsem pořád slabou duší, že se
vyprovokovat nechám. Musím na sobě víc zapracovat.
Pořád se nenechám mlátit kameny a vracet to chlebem.
Mám se ještě co učit.
19. 03. 2014 | 16:39

Richard napsal(a):

ale však jo, psal jsem, že Violiny projekce nijak nepopírají Vaší emocionalitu. Nevím, jestli jste křesťan, ale pro normálního člověka je občas normální zažívat hněv. To katolíci z něj učinili jeden ze smrtelných hříchů a uvalili na něj klatbu. Taková emoce, hněvu nebo i nenávisti není v souladu s jejich sebepojetím, proto jí vytlačují mimo zorné pole svého vidění.
Oni musí ideologicky milovat, to mají nařízené. Co na tom, že emocionalita a citovost se děje bezděčně, resp. není výsledkem vědomé vůle. Pro normálního člověka je přirozené prožívat emoce hněvu a někdy i nenávisti. Nemá důvod je vytěsňovat, zvláště pokud ho jiný poškozuje, plní ochranou fci.
Jen dodávám, že uvědomit si negativní prožitek není totéž jako se ním nechat zcela bez zábran unášet a pohlcovat.
Viola, na to, že je jí 70, je vášnivá jak hrom, co si všímám. Je emocemi unášena dost silně, byť má samozřejmě vše sofistikovaně zracionalizované/odůvodněné/sebeomluvené. Emocionalitu nelze osekat jen tak na pozitivní nebo negativní, prožitek je jeden balíček.
Proto spousta těch, kteří potlačují, vytěsňují negativní emoce, vlastně nemají rozvinutou ani pozitivní citovost. Ty jejich úsměvy a velké city, to je spíš taká prázdná hysterie, maska, přehrávání, taká afektovaná mdloba.
19. 03. 2014 | 17:05

Dr. No napsal(a):

To Kolemjdoucí (J.Š.)
Ad:
....podle mého optimistického názoru se pan profesor pohybuje nikoliv směrem k ateismu (jakkoli to tak z hlediska katolické ortodoxie vypadá), ale stále více se od něj vzdaluje a že ještě neřekl své poslední slovo.

Myslíte vývoj v tzv. mesiáše?
19. 03. 2014 | 17:09

Richard napsal(a):

"Musím na sobě víc zapracovat.
Pořád se nenechám mlátit kameny a vracet to chlebem.
Mám se ještě co učit. "

to je právě ten ideologický nesmysl
Člověk se nestane lepší, že začne vytěsňovat nebo polykat, zakazovat si hněv nebo jakékoliv jiné emoce. To je naopak nebezpečí, protože se pak uplatňují mimo zorné pole vědomí. "sobecké pohnutky(ty jsou navázány na emoce) jsou pak uspokojeny pod záštitou prospěchu jiného", protože katolík se přece nezlobí, nenávidí a není sobecký.
Problém je jakmile o sobě přestaneme vědět, co prožíváme, jaké pohnutky, emoce, city, myšlenky, představy atd. Začneme to v sobě cenzurovat, potlačovat. To je jako snažit se přestat dýchat a myslet si, jak potom nebudeme hrozně slušní.
Myslet si, že se člověk stane lepším tak, že se zbaví emocionality, sobeckých pohnutek nebo co já vím, čeho všeho, co se nehodí vědomému já, to je na hlavu a skutečně nebezpečné.
19. 03. 2014 | 17:23

magor napsal(a):

Tady je, jak se rodí láska. Možná, že vyrábí, dyž de vo auto, že jo.
Sloveso je "nascere", tak se holky zeptejte.
Páni, a pěkná?
19. 03. 2014 | 17:24

Richard napsal(a):

oprava: je prost nenávisti
19. 03. 2014 | 17:25

Richard napsal(a):

"Tady je, jak se rodí láska."

láska je instinkt, tak jako např. hněv, nevím kde se bere, asi proudí odněkud z toho nevědomí. Řekové pro tyto síly měli své personifikované Bohy. Křesťani jsou velmi podobní komunistům. Jejich pohled na člověka je zcela nepřirozený.
V Marxově Kapitálu už jen chybí ty podobenství. Kdy místo ukřižovaného Ježíše možné spatřit přejetého Grebeníčka pod traktorem. Semelovou na třešni jako Božskou Evu, atd.
Prostě výmysl, zbožné přání, utopie vystavěná na popření přirozenosti.

láska je prostředkem evoluce, podobně jako např. hněv

podívejte se např. na některé zvířata s jakou láskou a něhou dokáží mazlit mláďata, ale současně dokáží být také agresivní a chránit si svoje, nebo i mládě zabít

obojí patří k nim

člověk se od nich liší pouze tím, že může tyto síly reflektovat a zaujímat k nim postoj, nikoliv je zničit
hněv a nenávist prostě patří k lásce, radosti a dalším emocím a citům
de o dvě strany jedné mince, pozitivní vs negativní emoce

p.s. ale jo, pěkná asi celkem byla, i když nakonec se mi dost zošklivila, to máte jedno
19. 03. 2014 | 17:35

Richard napsal(a):

mnozí křesťané si myslí, že vymysleli lásku
ovšem vůbec ne, oni z ní učinili jen ideologii a tím jí v podstatě dost zprznili
19. 03. 2014 | 17:40

čert }:o) napsal(a):

Richard
nepotřebuji a ani nechci vytěsňovat emoce
ale taky nechci, aby mi vítězily nad rozumem.
Mně jde spíš o to, jak je člověk schopný ubližovat
zcela bez důvodně, jen proto, že se mu nelíbí
jeho názor. Napadá naprosto cizího člověka
o kterém absolutně nic neví a bere si právo
ho soudit na základě svých nějakých bludů.
Schopnost normálně diskutovat a vyměňovat
si názory, myšlenky či zkušenosti, zmizela.
Schopnost být normálním člověkem. To jest
slušným a komunikativním. Jenže to dospělo
do takového stádia, že stačí, když se objeví nějaký
nick který někomu nesedí a začne se s urážkami,
ponižováním, zesměšňováním. Urazit a zesměšnit
co nejvíc. To je ta šílená tragédie.
19. 03. 2014 | 17:41

Richard napsal(a):

láska je velmi mocná síla, ovšem v ideologickém pojetí hnus
asi podobně jako sdružování je fajn, ovšem kolektivizace hnus
19. 03. 2014 | 17:46

Richard napsal(a):

miluj svého bližního tak může spíše znamenat, respektuj právo svého bližního, řekl bych

a dává to smysl i z toho hlediska, že v případě desatera jde o zákon
19. 03. 2014 | 17:53

Richard napsal(a):

"Schopnost normálně diskutovat a vyměňovat
si názory, myšlenky či zkušenosti, zmizela."
čert

jenže to není v důsledku emocionality, ale lží, bludů, klamů, prospěchářství, které může být zcela věcné a suché tzv. slušné
člověk Vás může podvést nebo poškodit se zcela medovým úsměvem na tváři, naprosto věcně a slušně, skrze intriky a emočně dobře kontrolované manipulace. To zlo není emoce.

a naopak, emocionální lidé mohou být dost přímí, otevření, nekalkulující, nebo jak to nazvat, aby to neznělo nepatřičně

Problém je v tom, že tady je pod větší klatbou říct hovno, než se prostě skutečně na někoho vykálet.
Tady je více zapovězené říct, že farář je zneužívající prase než samotné zneužití dítěte.
U nás jde hlavně o to, aby člověk, co nejlépe vypadal, resp. měl žádoucí pověst a ceněnou masku. Proto se tady každou chvíli někdo vyhlašuje za slušňáka, křesťana. Prostě taká povrchnost, která se však díky vybranému slovníku, často tváři velmi moudře a hluboce.
To samé politické sebe vyhlašování.
19. 03. 2014 | 18:11

Richard napsal(a):

miluj svého bližního tak může spíše znamenat, respektuj právo svého bližního, řekl bych
mohu totiž jiného skutečně nesnášet, může mi být odpudivý, odporný, hnusný a mohu k němu cítit všechny možné další negativní emoce, jejichž prožívání neovlivním neboť vznikají samovolně, ale i přesto mohu tohoto jiného respektovat v jeho právech.
A naopak, své "miláčky" zase nad právo nestavět, nezvýhodňovat, nestavět do exklusivního postavení.
19. 03. 2014 | 18:19

Richard napsal(a):

miluj Boha svého pak může znamenat - respektuj jeho síly, které Ti srze prožívání posílá, nesnaž se je zničit nebo popřít, lhát o nich, ani sám sobě, resp. hlavně sám sobě
je to totiž stejné jako s lhaním o vnější skutečnosti

nevím no, je to jen můj pohled na věc
19. 03. 2014 | 18:22

Richard napsal(a):

ony vlastně i ty pověstné Boží mlýny jsou vyjádřením zákona, práva a spravedlnosti

U soudu taky nikdo po nikom nechce, aby soudce miloval, ale respektoval
19. 03. 2014 | 19:09

čert }:o) napsal(a):

Richard
jo souhlasím a líbí se mi Vaše názory.
Osobně nemám problém přiznat, že i
moje výpady nebývají zrovna košer.
Ale štve mi, že druhý se snaží obvinit
druhého, aniž by sám přiznal barvu,
že ujel. Takových je hodně málo.
Vaše myšlenky jsou na přemýšlení
na delší dobu =o)
dobrou a díky
19. 03. 2014 | 21:36

Richard napsal(a):

dobrou čerte
19. 03. 2014 | 22:22

magor napsal(a):

"pěkná asi celkem byla"

No tak vidíte, každá zkušenost dobrá, co pěkný, může bejt zároveň pěkně vošklivý, každopádně, mrkněte na tohle: https://www.youtube.com/watch?v=BthR7XMU6wc

"the most important thing, what we can do while we are alive, is to learn, how to love".

p.s. Loving thru understanding, an experience required.
20. 03. 2014 | 07:50

vaclavhorejsi napsal(a):

Dr. No:

"To menšinové pojetí už tu bylo ... časem se z něj stal ateismus :-)"

Jiste, to je take jedna moznost; ja ateismus velmi respektuji (ale jenom ten neprimitivni).

"věřící vědci se nemohou oprostit od indoktrinace a tak jsou "v menšině" a "v opozici". Proč, když dnes to vůbec není třeba? "

Asi nerozumite tomu, jak to chapu (a jak se to ve svych clancich snazim prezentovat). Nejde o zadnou indoktrinace, ale o rozhodnuti zda verit jedne ze dvou alternativ: (1) nas svet je smysluplny a vyviji se postupne k necemu "uzasnemu"; tim se projevuje to, cemu rikame "Buh". (2) nas svet k nicemu smysluplnemu nesmeruje (skepticky atheisticky nazor). Mezi temito dvema moznostmi neumime racionalne rozhodnout; nase rozhodnuti je v obou pripadech veci "viry"; mne pripada lepsi ta optimisticka prvni varianta (dokonce i racionalnejsi - vidime prece, k jekemu uzasnemu vyvoji jiz za tech 14 mld let doslo, takze neni nerozumne extrapolovat to i do budoucnosti.
Psal jsem o tom mnohokrat:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1072
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=2110
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=2146
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=2989
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=5411 vanocni
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=6317 velikonocni
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=7419
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=8401 vanocni
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=10861 Sv. Vaclav
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=11046 Halik
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=11665 velikonocni
Souhrnne zde:
http://www.ceskapozice.cz/magazin/scitech/muze-vedec-chodit-do-kostela

"Vadí vám nést za své činy plnou zodpovědnost?"

Otazku nechapu - je to prave naopak - verici naopak NESOU za sve ciny zodpovednost, ne? To je prece uplne zakladni soucast jejich viry!

" Moje pracovní hypotéza je, že ano. Zvláště, když ve věci boha jsem v souladu s Erdösem Pálem, který tvrdí, že posuzováno činy je bůh "ultimate fascist"."

Dosti stupidni vyrok (resp. platil by pouze pokud bychom Boha chapali tim primitivnim, detinskym zpusobem, jako jakehosi "super-Rybrcoula").
*********************************************
aga:

"V posledních 150 letech se zapomnělo na to hlavní, co křesťanství (jako odkaz Ježíše Krista definuje především) - láska je jen v ústech církve, a chudoba nikde. I ta lichva je najednou košer."

Omyl - jednak toto neni chyba "krestanstvi", ale nekterych lidi v cirkvich. A take - takto tomu bylo vzdy, a bylo to jeste mnohem horsi (stredovek - odpustky, nabozenske valky, muceni heretiku...)
***********************************************************

Richard:

"katolík říká, miluj Boha a bližního svého, tedy pouze katolického, ten nevěřící patří do pekla"

To rika jen VELMI SPATNY katolik.
**********************************************

..
20. 03. 2014 | 08:33

Richard napsal(a):

magor
"the most important thing, what we can do while we are alive, is to learn, how to love".

při tomhle se mi vybavuje scéna chlapa, který drží ženskou pod krkem a křičí na ní, "však já už Tě naučím mě milovat"!
To jsou také kecy vhodné na křesťanské seance nebo esoterické workshopy - "learn, how to love"
lásku naučit nelze, lze jí ale naučit kvalitně přehrávat
Cit však lze rozvíjet, ale ne ideologicky, rozumovým apelem ve smyslu, "milujme se", to je prostě pouze prázdný rozum, kalkul, který s citem nemá nic společného. Ale nejdůležitější je tento vývoj u zcela malých dětí. Jak se tam něco pokazí, už se to těžko srovná. Navíc ani moc lásky není jen dobře.
Prostředkem evoluce není jen cit, ale také síla.
-------------
"katolík říká, miluj Boha a bližního svého, tedy pouze katolického, ten nevěřící patří do pekla"

To rika jen VELMI SPATNY katolik.
ale Vy to máte přímo v Bibli, "kdo je křesťanem je dobrý, kdo ne, je či bude zatracen"(nebo něco v tom smyslu)
takový skupinový tmel
Vy se milujete hlavně mezi sebou, resp. vzájemně potvrzujete. Bible, resp. NZ, to je taková křesťanská sebeobhajoba, podobně jako je Kapitál obhajobou komunismu.
Negativní projekce jsou zaměřeny ven, u komunistů na imperialisty, u křesťanů buď na pohany nebo ateisty.
------
jen ještě dodávám s tím respektem k právu jiného. Ono to platí i pro člověka samého, resp. respekt k sobě a ke svým právům
Mohu respektovat právo jiného, aniž bych ho měl v lásce.
Negativní emoce je signální instinkt, snažit se ho zrušit, mi přijde na palici.
20. 03. 2014 | 09:03

magor napsal(a):

Rozumu máte na rozdávání, jste psychologií živ?

To video trvá několik desítek minut, vytrhnul jsem z kontextu poselství, které lidi po NDE pověděli nestorovi v západní vlasti a předpokládal, vzhledem k výše uvedenému, že se pokusíte více naslouchat, než vynášet kategorické soudy. K lásce potřebujete zkušenost a tu zatím nemáte.

Ápropó, fšim jste si, jak jsme s čertiskem v bázni zacouvali? Tak to k tý síle. Nezvývejte, nevzývejte, dotrhá Vás na kusy.
20. 03. 2014 | 09:33

Richard napsal(a):

"Ápropó, fšim jste si, jak jsme s čertiskem v bázni zacouvali? Tak to k tý síle. Nezvývejte, nevzývejte, dotrhá Vás na kusy."

síla Vás může dotrhat, ale také chránit magore, samozřejmě záleží jak jí využíváte
Vašeho couvání jsem si nevšiml
------------
"To video trvá několik desítek minut, vytrhnul jsem z kontextu poselství, které lidi po NDE pověděli nestorovi v západní vlasti a předpokládal, vzhledem k výše uvedenému, že se pokusíte více naslouchat, než vynášet kategorické soudy. K lásce potřebujete zkušenost a tu zatím nemáte."

dobře, důležité je, že jí máte Vy, můžete se začít předvádět.
Všeliká ušlechtilá poselství lásky, žádný skutečný láskyplný dotek nenahradí. Akorát Vám trošku propláchnou kebulku. Ale, když Vás to baví.
A nemusíte přede mnou couvat, děti, holky, homosexuály a křesťany nebiju.
20. 03. 2014 | 09:55

Richard napsal(a):

"žádný skutečný láskyplný dotek nenahradí"

tedy ten akceptovaný!!!
Od správného člověka, neideologický!
20. 03. 2014 | 09:58

Richard napsal(a):

Od správného člověka ve správnou chvíli, tohle rozpoznat chce ale právě ten cit, ideologie lásky je bezduchý rozumový program, asi jako návod v bulvárním časopise, "jak na lásku v bodech od jedné do desíti"
20. 03. 2014 | 10:10

magor napsal(a):

Richarde, čtu, chápu, rozumím. Nedělá mi žádný problém Váš boj s kýčem, s nemožností vyškrtnout to temné, páč existuje v nedílném holportu s tím světelným. Nedělá mi žádný problém prokouknout hru stínů, světel, projekcí. Ale kategoricky odhodít ZKUŠENOST kamsi do chlívků seancí? Mimochodem, už jste si to alespoň celé pustil? Anebo jen (poměrně hloupě) zareagoval na jednu větu? V tom videu není celá realita, chybí tam astrál, spousta jinejch věcí, ale s tím jsem nechtěl strašit.

K couvání, viděl jste Princ a Večernice? Vony pohádky pokladnice moudrosti.
20. 03. 2014 | 12:21

Richard napsal(a):

"Ale kategoricky odhodít ZKUŠENOST kamsi do chlívků seancí? "

zkušenost je velmi cenná(individuální i kolektivní), ten dokument jsem ještě neviděl, teď nemám moc náladu, a jestli je to celé anglicky, stejně nebudu rozumět

"K couvání, viděl jste Princ a Večernice? Vony pohádky pokladnice moudrosti. "

jedna z postav byl tuším kruťas Mrakomor zahraný Brzobohatým, Večernice Šafránková, princ Trávníček...
tuším se mi líbila scéna jak se na něj valili kameny a on nesměl v rámci plnění Herkulovských úkolů uhnout, chvíli před tím než ho měly zavalit zmizly.
A pak v ní vystupovali tuším bráchové od Šafránkové, Větrník, Nočník a MHD Měsíčník
20. 03. 2014 | 13:58

Viola napsal(a):

Richarde: "Viola, na to, že je jí 70, je vášnivá jak hrom" :-))

Já jsem to nedopsala, mám 70 cm v pase. Odpovídala jsem na otázku, zda mám pas.
20. 03. 2014 | 14:09

Viola napsal(a):

čerte

prostě na mě tak působíte a všimla jsem si, že v tom nejsem sama.
Už jednou jsem vám radila, že nick čert nebudí dobré emoce a když nechcete působit tak nějak zle i vztekle, tak je lepší zvolit jiný nick. Jméno je znamení - to mám vyzkoušené.
20. 03. 2014 | 14:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy