Premiér se naštval na studenty, aneb: kdo se začne konečně zabývat OPRAVDOVOU reformou české vědy?

10. 10. 2009 | 19:57
Přečteno 14781 krát
Před několika dny se konal druhý „kulatý stůl“ věnovaný současným problémům okolo „reformy“ a financování výzkumu a vývoje.
Dva dny před oním „kulatým stolem“ se na Palachově náměstí konala další z demonstrací Fóra Věda žije; vystoupil na ní např. někdejší předseda AV Rudolf Zahradník.


Tato demonstrace byla zřejmě důvodem toho, že se pan premiér odmítl „kulatého stolu“ zúčastnit a předsedovi AV poslal poměrně ostře formulovaný otevřený dopis, ve kterém mu m.j. říká:
„Důrazně Vás proto žádám, abyste se jako představitel vědecké obce a Akademie věd ČR od nátlakových akcí distancoval a pomohl tak obnovit elementární důvěru, která je podmínkou pro skutečná jednání, která mají přinést všestranně užitečné výsledky.“
Předseda AV Jiří Drahoš na to reagoval v médiích tak, že on tyto akce nijak neorganizuje, ale že motivům jejich mladých organizátorů a účastníků (většinou studenti) rozumí.

Představitelé Fóra Věda žije reagovali také otevřeným dopisem (podle mého názoru velmi dobře formulovaným, se kterým se stoprocentně ztotožňuji), ve kterém např. říkají:
„...je třeba zdůraznit, že právo demonstrovat a svobodně a veřejně se vyjadřovat je v České republice ústavním právem..... Chceme také upozornit na skutečnost. že souběh „vyjednávání za stolem“ a veřejných demonstrací je v evropských zemích, ke kterým se Česká republika hlásí jako modelu demokratické správy, zcela běžnou záležitostí“.

Podle mého názoru byla premiérova reakce naprosto neadekvátní a těsně před dvacátým výročím demokratického převratu pro mě až neuvěřitelná. Má snad předseda AV okřikovat mladé aktivní lidi, většinou studenty, kteří již několik měsíců pomáhají obracet pozornost sdělovacích prostředků a veřejnosti na závažné problémy naší vědy a na selhávání státních orgánů v této oblasti?
Kdybych byl já na premiérově místě, rozhodně bych si raději pozval zástupce Fóra na diskusní setkání a vyslechl jejich argumenty.
Doufám jen, že ona neadekvátní reakce evidentně přetíženého premiéra vyplynula jen z rad „špatných rádců“ (např. Petra Matějů).

Připomeňme si jen některá fakta:

1) Poradní orgán vlády (Rada pro výzkum, vývoj a inovace, RVVI) navrhl v rozpočtové kapitole „Výzkum a vývoj“ pro rok 2010 celkovou částku cca 25 miliard Kč (tedy stejná suma jako v roce 2009). V rámci této částky měla dostat Akademie věd ČR (AV ČR) o 1 miliardu (tedy 20%) méně institucionálních financí. Daleko horší ovšem byl výhled na další dva roky – v roce 2012 by měla dostat ve srovnání s rokem 2009 téměř o 50% méně, což je skutečně likvidační.
Pozoruhodné přitom je, že po celé období 2010-2012 by celková částka věnovaná státem na výzkum a vývoj měla zůstat stejná (necelých 25 miliard ročně) a 2,5 miliardy odebrané Akademii věd by se nakonec měly přesunout do části obhospodařované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a nově zřízené Technologické agentury ČR (TAČR), tedy převážně na podporu velmi neprůhledného a do dneška velmi neefektivního „průmyslového vývoje a inovací“, jinými slovy řečeno na přilepšení soukromým firmám (které už nyní z kapitoly výzkumu a vývoje spotřebovávají spoustu peněz – MPO má letos rozpočet na výzkum a vývoj přes 3,7 miliardy Kč a v roce 2012 by to mělo být 5,3 miliardy).

2) Po jednání předsedy AV s premiérem byl propad rozpočtu AV na rok 2010 snížen na celkem přijatelných cca 500 mil. (oproti původně navržené 1 miliardě) a ministr financí slíbil, že i na roky 2011 a 2012 zůstane výše instucionálních prostředků pro AV zachována na úrovni roku 2010.

3) Vládní návrh státního rozpočtu předložený před 2 týdny však stále obsahuje pro AV ona likvidační čísla na roky 2011, 2012. Údajně se to stalo jen nějakým úřednickým nedopatřením a ministr financí slíbil, že k tomu vydá prohlášení. Dosud se tak nestalo a tak tam ta likvidační čísla stále straší a vzbuzují obavy zvláště našich mladých pracovníků a studentů.

*****************************
Celá tato aféra už stála mnoho lidí spoustu vzácného času a nervů.
Je jasné, že někteří lidé by si z nejrůznějších důvodů skutečně přáli zlikvidovat Akademii věd.
Celá záležitost je spojena se zpackanou Topolánkovou “reformou výzkumu a vývoje” a s absurdně špatným systémem hodnocení vědecké produktivity vymyšleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
Psal jsem o tom už vícekrát jak já, tak několik jiných bloggerů, především J.Zlatuška.

Pevně doufám, že vše nakonec dopadne relativně dobře, že ministr financí splní slib a AV “spadne” pro roky 2010 – 2012 jen o 10% (zatímco všem ostatním významným subjektům v oblasti výzkumu a vývoje zůstane zachován rozpočet ve výši roku 2009 nebo více či méně vzroste...).
Ale i tak bude mít celá věc negativní dopady – už nyní se řada mladých pracovníků, kteří se chystali k návratu do ČR ze zahraničních pobytů, rozhodla zůstat raději v zahraničí a nevystavovat se rizikům nepředvídatelného a chaotického českého prostředí.

*****************************

Celá věc by ale snad mohla mít pro českou vědu a výzkum i pozitivní dopady.
V první řadě se zcela jasně ukázalo, že:

1) Česko nemá naprosto žádnou koncepci vědy a výzkumu

2) Rada pro výzkum, vývoj a inovace je zoufale nekompetentní. Velkou většinu jejích členů tvoří lidé, kteří jsou ve vědě a výzkumu naprostými nulami, nebo jsou nanejvýš (pod)průměrnými vědci. Mezi jejími členy není ani jediný, který by se dal podle objektivních kritérií zařadit do “top 100” české vědy, a jen snad pár z nich by se vešlo do “top 500”.
Radu pro výzkum, vývoj a inovace je potřeba zcela zásadně personálně změnit (ze současných členů bych tam asi nenechal skoro nikoho). Je potřeba, aby velká většina členů byla výraznými vědeckými osobnostmi, které mají přirozený respekt ve výzkumné komunitě.
Myslím, že není ani rozumné, aby předsedou RVVI byl premiér (pro kterého to je vzhledem k jeho vytížení nevyhnutelně pouze formální pozice), a že stejného důvodu není ani vhodné, aby výkonným místopředsedou byl ministr (ministryně) tak velkého rezortu jakým je MŠMT (dalším důvodem je to, že takováto funkce je vlastně střetem zájmů – právě tak, jako by ve střetu zájmů byl v této pozici třeba předseda AV).

3) Je myslím zcela evidentní, že hlavním důvodem, který stojí v pozadí současné krize kolem financování a vůbec budoucnosti české vědy a výzkumu, je snaha vlivné průmyslové lobby zmocnit se dalších několika miliard veřejných peněz a převést je do soukromého sektoru. Negativní dopad těchto snah je znásoben současnou ekonomickou krizí – kdyby jí nebylo, financoval by se ten zvýšený transfer do průmyslového „vývoje a inovací“ téměř nepozorovaně z očekávaného meziročního rozpočtového nárůstu.
Těmto snahám o zneužití veřejných prostředků je třeba zabránit.

**********************************
Rozruch kolem celé záležitosti a snahy o bezprostřední „hašení požáru“ by neměly zastřít jednu zásadní věc:

Česká věda a výzkum (aspoň v přírodovědeckých oborech, o kterých mám jakési ponětí) zůstávají až na výjimky stále někde na chvostu evropského pelotonu, řekněme v jeho poslední třetině, a situace se moc nelepší.
Není ani divu – materiální podmínky se výrazně začaly zlepšovat teprve tak před 7-8 lety; předtím to byl jen boj o přežití a bída s nouzí.

Nyní bychom ale měli konečně začít energicky jednat, aby se toto postavení české vědy začalo výrazně zlepšovat. A toho rozhodně nelze dosáhnout nějakým automatickým působením nějaké “neviditelné ruky trhu”, která pomocí jakýchsi kalkulačkových algoritmů bodujících více či méně voluntaristicky výzkumné výstupy (a srovnávat tak “rybíz se slony”) bude přesouvat peníze od jednoho slabého k jinému skoro stejně slabému subjektu.

Je směšnou iluzí domnívat se, že když nějaká instituce dostane o něco víc peněz na úkor instituce jiné, povede to automaticky k zlepšení její úrovně – může tomu být snadno i naopak – taková instituce bude mít dost peněz i na podporu těch svých slabých skupin.
A naopak: myslet si, že redukce dotace nějaké instituce povede k zvýšení její úrovně (protože se zbaví toho horšího), je stejně iluzorní – v nastalé situaci nouze, kterou nelze řešit rychle, nejspíše ti lepší odejdou (pravděpodobně někam do zahraničí).

Iluzorní je též přesvědčení některých “reformátorů”, že bude prospěšné dále zvyšovat poměr podíl účelového vs. institucionálního financování. Myslím, že současný poměr je vyhovující (např. u většiny ústavů AV je to již cca 1,2:1). Pokud by se měl poměr onoho účelového (nepřesně a zjednodušeně “granty”) financování dále zvyšovat, mělo by se tak dít pouze z případného nárůstu prostředků.

Pokud to tady někdo myslí opravdu vážně s výrazným zvýšením úrovně vědy a výzkumu (skoro bych řekl, že tady nikoho takového nevidím...), musí se udělat něco mnohem těžšího.

V první řadě je potřeba zabránit nebezpečné snaze průmyslové lobby a jejím reprezentantům v RVVI (Janeček, Jahn, Doležal, Frolík, Korecký) o přesun dalších miliard na přilepšení soukromým firmám.

Dále je třeba přinejmenším zachovat (resp. podle ekonomické situace přiměřeně zvyšovat) výši státní finanční podpory pro vědu a výzkum.

A konečně - musí se co nejdříve provést přísný nezávislý “audit” českého výzkumu, který až na úrovni jednotlivých výzkumných skupin na jednotlivých fakultách a výzkumných ústavů identifikuje to “suché (a polosuché) dřevo” a výslovně doporučí jeho eliminaci. V některých ústavech a fakultách to bude třeba jen 10-20%, jinde mnohem víc.
V některých případech to jistě dopadne tak, že nejlepším řešením bude zrušení celého ústavu nebo katedry a převedení té dobré menšiny někam jinam.

Je bláhové porovnávat větší celky (celé ústavy, fakulty a vysoké školy) - všude je totiž dobrá špička, více či méně široký střední průměr a větší či menší špatné “dno”.
Osobně si myslím, že v Česku se dá označit (v evropském srovnání) jako podřadné něco kolem 30% veškerého výzkumu (a to jsem asi ještě optimista).

Takto identifikované podřadné části výzkumu by měly být zrušeny. To ovšem neznamená, že všichni, nebo většina z těchto lidí bude propuštěna a půjde do fronty na pracovní úřad. Většina těch lidí (zvláště mladších) je vysoce kvalifikovaná a pod lepším vedením může docela dobře dělat výbornou práci.
Znamená to prostě, že je potřeba pomocí konkursů získat co nejlepší nové vedoucí výzkumných skupin, a to zvláště z řad úspěšných mladých navrátilců z dlouhodobých postdoktorálních pobytů v zahraničí, ale i z řad perspektivních cizinců ze zemí, kde je ve vědě konkurence mnohem vyšší než u nás.
Malá internacionálnost české vědy je stále ještě naším velkým handicapem. Rád bych se dočkal toho, až i u nás budou aspoň polovinu vedoucích výzkumných týmů tvořit cizinci.

Takový zásadní nezávislý audit české vědy by měl dát také doporučení, jestli má zůstat v podstatě zachován současný institucionální “půdorys” českého výzkumu, včetně trvalé existence Akademie věd (jakožto instituce obdobné mnoha jiným ve vyspělých zemích).

Jakýsi rozsáhlý audit české vědy se skutečně chystá – má stát několik desítek miliónů (z “bruselských” zdrojů). Přípravy jsou ale už nějak příliš dlouhé a pokud vím, velmi je komplikuje neustálé střídání ministrů a náměstků na MŠMT, v jehož gesci má proběhnout výběr té mezinárodní organizace, která audit provede.
Nemyslím, že výsledek bude k dispozici dříve než za dva roky, a upřímně řečeno si nemyslím, že výsledek bude příliš užitečný (obávám se, že zadání i interpretace výsledků bude příliš ovlivněno nějakými skupinovými zájmy).

Osobně bych byl pro to, aby se iniciativy ujala Akademie věd, a bez ohledu na to, že “jinde je to ještě horší”, si zorganizovala takový náročný mezinárodní audit pro svá pracoviště.
Třeba by o pomoc mohla požádat Max-Planck-Gessellschaft, jakožto německou partnerskou organizaci, k níž se často hlásíme jako ke svému více či méně nedostižnému vzoru?
Hrozí sice určitě nebezpečí, že takové náročné hodnocení (které by mnozí pracovníci AV jistě označili jako nepatřičné “flagelantství”) bude nějak zneužito (“když je 30% vašich týmů nekvalitních, tak vám zkrátíme rozpočet o 30%”), ale jsem přesto přesvědčen, že bychom do toho měli jít a dát tak všem dobrý příklad, který by pak bylo těžké nenásledovat.

Acta, non verba!
Audacem fortuna iuvat!
Vivat academia!


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

FP napsal(a):

Myslím, že Akademie silně postrádá vyjednávací obratnost, příkladem může být, jak pan předseda na klíčovém jednání v polovině červnu zcela nepochopitelně svojí neústupností shodil kompromis, který byl již hotový a své sympatizanty dokázal během půldruhé hodiny dostat na opačnou stranu bariery. Se značnou sebestředností, naivitou a poměrnou neschopností vyjednávat se daleko nedojde.
10. 10. 2009 | 20:24

Imhotep napsal(a):

10. 10. 2009 | 20:53

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,

toto téma jsme víckrát probírali a tal snad jen poznámku ke 2 zásadním věcem:

1. Koncepce vědy a výzkumu.
Pokud neexistuje, tak je to silně tristní. Nikoliv překvapující.

Tato koncepce musí navazovat na koncepci hospodářského rozvoje a vycházet z možností mezinárodní spolupráce. Nebudu chodit do detailů, mluvili jsme o tom víckrát.

Protože jsme globalizovaný stát, jehož výrobní páteř vlastní zahraniční korporace (které si samozřejmě dělají vlastní koncepce firmy) není v klíčové vědecko-technické oblasti ani dost dobře možná. Lze ji ovšem udělat např. v lékařství a s ním souvisejícími obory, např. Vašem.

2. Kdo ji má dělat

Měl by to být špičkový analytický tým, který je schopen zpracovat podklady od zástupců jednotlivých oborů a rozhodovat na podkladě koncepce hospodářského rozvoje a "potřeb společnosti", pokud použiji standartní obrat.
Že tam nesedí špičkoví vědci není tolik neštěstí, měli by to dělat hlavně "manažeři vědy", tj. lidé velmi všestranní a vysoce inteligentní, kteří umí myslet globálně a systémově. Na to se ostatně většina vědců - úzkých specialistů - příliš nehodí. Alespoň pokud mám soudit na podkladě svých zkušeností.
A tak máme otázku, jestli tento požadavek splňují ti, co tam sedí ... A samozřejmě, jakou roli hrají jejich vazby na průmyslový menegment (podpora aplikovaného výzkumu firem) a partikulární zájmy.

Bez vyřešení těchto základních požadavků se řešení tohoto problému asi příliš nepohne.
10. 10. 2009 | 21:23

FP napsal(a):

Koncepce je zřejmě klíčové slovo. Zatím na mě Akademie dělá dojem, že její koncepcí je podporovat paralelně stovky a tisíce vzájemně neprovázaných aktivit, z nichž některé jsou špičkové a jiné méně než provinční, avšak bez rozlišení.
10. 10. 2009 | 21:32

Zacheus napsal(a):

Dovolím si přidat k polemice o financování české vědy jenom krátkou citaci z encykliky papeže Benedikta XVI. s názvem Caritas in veritate - Láska v pravdě:

"Sociální nauka církve vždy trvala na tom, že spravedlnost se týká všech fází ekonomické aktivity,protože má vždycky co dělat s člověkem a jeho potřebami. Nacházení zdrojů,financování,výroba, spotřeba i veškeré další fáze ekonomického cyklu nevyhnutelně obnášejí morální implikace.

Každé ekonomické rozhodnutí má proto morální důsledek...".
10. 10. 2009 | 21:35

FP napsal(a):

Láska v pravdě je skvělá věc, stejně jako boj za světový mír nebo ochrana biotopu skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus), souvislost s diskutovaným tématem mi však bohužel zcela uniká.
10. 10. 2009 | 21:46

Zacheus napsal(a):

To FP. Chtěl jsem tím jenom říci,že i rozhodnutí o financování naší vědy má-nebo by alespoň mělo mít- také morální aspekt. Považoval jsem to celkem za jasné sdělení, ale dočkal jsem se od Vás jenom celkem ne zrovna vhodné ironie...ale i tak Vám přeji pěkný večer.
10. 10. 2009 | 21:51

FP napsal(a):

Financování čehokoli zásadně nemůže mít morální aspekt. Míra mé ironie je přímo úměrná vypovídací schopnosti vět, které z encykliky citujete.
10. 10. 2009 | 21:56

Milan napsal(a):

Vážený pane profesore,

tentokrát s Vámi souhlasím. Audit by měl označit vysloveně slabé skupiny (to jsou základní jednotky experimentálního výzkumu v přírodních vědách).

Ale co s následujícími fakty:
v Německu kdysi udělali takový audit na jednom fyzikálním špičkovém pracovišti - a řekli si, tudy cesta nevede, nelze dělat vše a jisté drahé zařízení prodali za 1 DM do Prahy. Zde toto zařízení spotřebovalo stamiliony Kč.
Nedávno udělali něco podobného Angličané a prodali nám jiné zařízení za 1 GBP. A opět to spotřebuje u nás stamiliony.
Přitom lidé okolo těch zařízení dělají slušný, kvalitní výzkum,
určitě bude zauditován.

V tom je jádro problému, alespoň ve fyzikálních vědách. Jsou zde velmi perspektivní obory, s obrovským dopadem za X let do průmyslu, jako byl v šedesátých létech výzkum polovodičů, které se dosti nerozvíjí, i když v USA, Německu, Japonsku, Švédsku a jinde je považují za zásadní a velmi perspektivní - vyžadují ale velké investice. Jsou to například (opravdové) nanotechnologie.
Jsou však obory, kterým se věnujeme, i když , jak jsem uvedl výše, v Německu či Anglii je považují za: něco, co si my (němci, angličani) nemůžeme dovolit.

Takže bych k Vašim 3 bodům, přidal čtvrtý bod:
vyberte podle nějakého Vašeho kriteria (třeba h faktor větší než 20 ve fyzice, 30 v chemii a 40 v biologii) ad hoc radu,
která se tímto probléme bude zabývat, dokud je ještě čas.
10. 10. 2009 | 21:57

FP napsal(a):

To Milan: no sláva, konečně se dostáváme k meritu věci, je to jako v té říkánce "vyhoďme ho z kola ven" a když tento princip přijmeme, tak zbude už jen otázka, koho ?
10. 10. 2009 | 22:02

Zacheus napsal(a):

To FP. Já si naopak myslím, že financování čehokoliv by mělo mít vždy v sobě obsaženo také morální aspekt. Opačný názor se mně zdá naprosto cynický , i když jde jistě " s dobou". Ale samozřejmě Vám právo na Váš názor neupírám.
10. 10. 2009 | 22:02

FP napsal(a):

Zacheus: Můj názor není cynický, ale mířím k neuchopitelnosti problému. Půvab mlhavé rosy v ranní srpnové krajině je každému zřejmý, ale zkuste ho vtělit do vyhlášky Ministerstva zemědělství. Definujte morální aspekt financování vědy rozpočtem České republiky a buďte konkrétní, rád si to přečtu.
10. 10. 2009 | 22:10

jirizlatuska napsal(a):

"snaha vlivné průmyslové lobby zmocnit se dalších několika miliard veřejných peněz a převést je do soukromého sektoru" - to je dobre videt na mezinarodnich datech.

Podle studie Evropske komise o efektivite vydaju na vyzkum a vyvoj (Economic papers 376, duben 2009, Tabulka 2 na str. 36 v http://ec.europa.eu/economy...) pochazi v Cesku z vydaju na firemni VaV celych 16,24 % ze statnich dotaci, coz je jedna z nejvyssich hodnot statni podpory privatnim formam mezi rozvinutymi zememi. Ve Finsku je to napr. pouhych 3,58 %, v Japonsku dokonce jen 1,48 %.

Reforma presouva penize z akademickeho vyzkumu do firemniho vyzkumu a inovaci, takze tento pomer jeste zvysi.
10. 10. 2009 | 22:35

FO napsal(a):

"A toho rozhodně nelze dosáhnout nějakým automatickým působením nějaké “neviditelné ruky trhu”, která pomocí jakýchsi kalkulačkových algoritmů bodujících více či méně voluntaristicky..."

Vy asi pojmu neviditelna ruka trhu moc nerozumite, ze?
10. 10. 2009 | 23:08

Jemnický napsal(a):

FO

Já tomu pojmu neviditelná ruka trhu také už nerozumím. Mám jen pocit, že jakási neviditelná pracka krade to málo, co se na vědu zde dává. Poučte nás prosím. Nechci zemřít v nevědomosti.

Jemnický
10. 10. 2009 | 23:40

Jemnický napsal(a):

Hořejší, Zlatuška

Já nevidím problém v tom, že bude podporován aplikovaný, či spíše firemní výzkum. Většina malých a středních firem svůj výzkum prostě nemá. O příčinách tohto stavu lze napsat blog. Pracoval jsem na grantech od MPO, které skončily novými léčivy. Dobrá firma nebude spolupracovat s vědeckými nulami. Tyto granty jsou velkou příležitostí i pro AV a další kvalitní tými na universitách a resortních ústavech. Problém je v tom, že tyto finanční prostředky jsou "ukradeny" z AV, místo aby byly navýšeny z rozpočtu. Dalším problémem je nestydatý klientelismus v některých grantových agenturách (nechci jmenovat).
Kdyby se více investovalo do výchovy mladých pracovníků a moderních přístrojů, tak by nebylo potřeba stále dalších evaluací, které jsou nastavovány podle toho, jak se to právhě hodí tomu, kdo je u vesla.

S pozdravem,

Jemnický
11. 10. 2009 | 00:00

skeptický napsal(a):

Profesore,

Tady se bavíme o penězích,a v Americe začíná něco,co má všechny rysy globální eutanázie s povinným očkováním,a falešnou hysterií a mediální panikou ohledně pandemie chřipky,která vznikla v laboratoři.

75 milionů dětí to dostane,jinak jdou rodiče do vězení,a je to podle odborníků jedový koktejl.Lékaři se odmítají nechat očkovat.

Pod swine flu,a squalene jsou toho na webu spousty.Co si o tom myslíte?

V listopadu jsme na řadě my,se stejnou vakcínou.

A tady se lidi klepou,aby se na ně dostalo.

Výrobce si vymínil,že nemůže být žalován v případě zdravotních problémů.Naše ministryně zdravotnictví řekla,že politici a vláda očkováni nebudou,protože jsou občané jako každý jiný.

V první vlně děti a staří a nemocní,čili neproduktivní,s kterými jsou největší výdaje.

Armáda,policie,zdravotníci.

Bakteriologická válka proti vlastní populaci.

Agent není virus,ale očkování.

Nezávislá americká media,hlavně TV stanice jsou toho plné,ta provládní mlží.

Kdyby se to někomu zdálo jako poplašná zpráva,může si to najít sám.Amerika je na nohou,a je to zřejmě globální.A tady nás krmí fotbalem.

Lidi se bouří,vypadá to na stanné právo,karantény čili koncentráky,povoláno vojsko.

Má to všechny znaky začínající globální depopulace v nejlepších tradicích eugeniky.Masová vražda.

A tady ticho po pěšině.
11. 10. 2009 | 01:02

Roman napsal(a):

to FP : Pane kolego, k Vašemu zcela prvnímu příspěvku v diskusi - přiznám se, že teď nevím, o jakém shozeném kompromisu píšete. Nicméně zde, se jedná o principy, které jsou často už ze své podstaty dichotomické. Např. akademickou svobodu (obecně i v konkrétních projevech) buď máte, anebo nemáte. Nemůžete ji mít napůl - v tu chvíli ji totiž už nemáte. Nevím, zda případ, o kterém mluvíte, se týkal něčeho takto dichotomického. Jde mi jen o to, že je třeba říct, že jsou zkrátka věci, ve kterých kompromisy z principu nejsou možné, a v nichž akademici nemohou ustoupit ze své pozice, neboť byť mírný ústupek by se rovnal vzdání se. Hezký večer ! RŠ
11. 10. 2009 | 01:44

Detlef Schroeder napsal(a):

Dear Professor Horejsi,
please excuse that I am writing in English. Meanwhile I am able to follow Czech reasonably well, but still I am not safe in writing and speech and therefore prefer to respond to your blog in English.
[To other readers of this blog: I am a chemist working at the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of AVCR with about 350 scientific publications and an h-index of 46 (like is my age). This year, I received one of two Advanced Grants of the European Research Council allocated to CR.]

Specifically, I would like to make two comments to your blog, which - by the way - quite a bit differs from your earlier ones (obviously due to the disappointing experience with the round table this week). Personally, I also would like to add that I do not agree with the position of Premier Fischer to take the demonstration on Tuesday as a reason to postpone his participation in the "kulaty stul". On the other hand, Premier Fischer rather clearly said already two months ago that he dislikes parallel actions at the round table and "on the street". Obviously, he meant this quite seriously and we (as AVCR) should have taken him so. Well, we should not dwell upon this story too much and rather go on constructively, and I am perfectly convinced that Premier Fischer will do so as well.

The two things I want to comment upon are the following.

1. The entire discussion about the "tunneling" of Czech science by the economic sphere does not appear honest/realistic to me. It is ample practise in all economically successful countries to directly or indirectly support economy from the state research budget (perhaps you do not know, how much of an Airbus or Boeing is paid from research, but it is really a lot). When Skoda or any other larger tax-paying company in CR expects something similar with respect to their research budget, it may not be nice, but it is just fair in the competition on the world markets. Countries which cannot provide this support stay in the second league as far as high tech industry is concerned.
Accordingly, I do not understand the harsh way you (and many others from AVCR) criticize our partners from industry.

2. I fully agree with the suggested evaluation of Czech Science and suggested Preseda Professor Drahos already two weeks ago that a volunteer evaluation of AVCR would be essential to regain initiative. Right now, it is unfortunately just reaction from the side of AVCR, rather than "action" or leadership. Further, I agree with you (and many others) that a complete evaluation of Czech Science will be a lengthy process and will require a careful pre-definition of the criteria. On the other hand, however, I am quite sure that the identification of the 10 - xx % really unproductive staff of AVCR can be much more rapid. In my opinion, this uneffective part of AVCR (about we do not disagree, I think) is not jut some, but a MAJOR roadblock for further development. In this respect, the actual case of the law faculty in Plzen is a particularly suitable example (even if AVCR did not recognize the responsibility so far). If done professionally, 6 months will suffice perfectly. The crucial question is, however, the willingness of AVCR to set itself under the regime of such an evaluation.

In my understanding of excellence, it is not just an obligation, but even a duty of AVCR to step forward with a self-evaluation of its own performance, if the acedemy really wants to represent top science in Czech Republic.
With my best regards
D. Schroeder

Dr. habil. Detlef Schroder
ERC Advanced Grant HORIZOMS
Ustav Organicke Chemie a Biochemie, 16610 Prague 6
AVCR, CZ
11. 10. 2009 | 02:24

Petr_F napsal(a):

Dr. Schroder wrote:

...complete evaluation of Czech Science will be a lengthy process...

Well, Herr doktor, it can be done. But by:

"..careful ... of the criteria.."?

That never worked - and never will. Creativity does not follow criteria.

When professor Wichterle was kicked (by the communists) from his teaching post, he went home and in his basement invented 'soft lenses'. Science is not predictable.

Maybe the 'murder of Czech science' will bring some good as well: Young talented people will go abroad. Such migration did create a miracle for India and China. It may take a generation -- but it may work.

In the meantime, here, tady v Česku, se 'výsledky vědy' budou čerpat z Internetu a
pod záštítou pana president Klause, viz

skeptický napsal(a):
v Americe začíná něco,co má všechny rysy globální eutanázie ...

Reminds me of a book Kalki: http://tinyurl.com/yflvdgf

Try it. Good read.
11. 10. 2009 | 07:29

Daňový poplatník napsal(a):

To Skeptický,
není to až tak brutální, jak píšete, ale to, že politici v tzv. západních cemokraciiích jsou bílými koňmi nadnárodních monopolů, to si uvědomuje stále víc lidí. Takže ono to skončí u těch mozkových čipů, a řízeného vylévání endorfinů do oběhu.
Jak se ten systém bude jmenovat nevím, ale určitě tam nebudou chybět slova Demokracie, Láska, Spravedlnost.
Takový Orwel naruby, mimochodem, víte, že už i v některých hypermarketech jsou vedle kamer montována i odposlouchávací zařízení?
11. 10. 2009 | 07:42

Jan Konvalinka napsal(a):

Dear Detlef,
your points are well taken, I completely agree that Academy needs to act pro-actively and regain the initiative. We simply can not afford to react only to the actions of the others. I am afraid, however, that the inner atmosphere in the Academy (full of bitterness and insecurity) will prevent that.

However, I very firmly disagree with your notion that someone (prof. Drahos? Vaclav Horejsi? "The Academy"?) should stop free citizens of this country from exercizing their civilian rights, i.e. peacefully demonstrating against government policies they disagree with. I understand that the prime minister would prefer not to have demonstrations against himself and his policies, but so is life in an open society. He would simply have to live with it. The point is, that prof. Drahos does not control the demonstrators and therefore he can not stop them. Ironically, if he did, he would prove the very point the prime minister is making - i.e. that the demonstrations are being organized by the Academy itself. (By the way, I believe that in fact the demonstrations were an excuse for Mr. Fischer not to come to the negotiations, not a reason, and I am as suspicious to the good will of our industrial partners as Vaclav is).

Othewise, I fully agree. By the way, it is great to have you around.
11. 10. 2009 | 08:00

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
drahý nadkolego, já tomu nerozumím.

Někdo volá po koncepci, někdo po antikoncepci. Jak jsem zjistil, tetou Sally přes sex jste tady Vy. Asi byste to měl nějak rozseknout.

Je obdivuhodné, máte paměť jako slon, když dokážete o sexu, tématu starém několik desítek let, tak zasvěceně hovořit.

S tím očkováním jste mě zmátl. Škoda, že jsem se nezeptal machometána v pohoří Riff, zda má očkování proti prasečí chřipce.

ReCaptcha chce "Wasserman headache". Asi jí dělal Čochtan
11. 10. 2009 | 08:02

Jan Konvalinka napsal(a):

To skepticky: vše, co píšete,je to úplná ptákovina, od začátku až do konce. Věren svému nicku byste neměl věřit kdejakému nesmyslu, co najdete na Internetu. Já nechám proti chřipce očkovat sebe i své děti, většina lékařů-infektologů, co znám, taky.
11. 10. 2009 | 08:03

skeptický napsal(a):

PP

Milý nadkolega Marko Polo třetího tisíciletí se nám vrátil.Vítejte mezi živými.
Nebo jste ještě tam?

Mně zase píše "Tried Rectify".Rektifikace je,stejně jako,rektor nejspíš odvozena od rektum.

S tím sexem mám rozsáhlé znalosti z četby,ale kolega ZM mi stále dluží,jaké je to s opravdovou živou ženskou.

Také tam pokáceli stáda prasat,jako v Egyptě?Opravdu tam vyrábějí marokánky,nebo je to podvod jako turecký med?

To víte,jsme díky Imče informováni.

S naší knedlíkovou světovostí to máte těžké :

koncept a koncepce jsou zaměnitelné,protože každý blbec si plete dalmacii s decimálkou,až se to vžije.

Ale jestli koncepce je něco jako fašismus,tak anti bude dobré.
Na druhou stranu jsou dobré věci ,kde anti je špatné,tak Vám opravdu nevím.
Je to opravdové dilema.Dostal jste mne.
11. 10. 2009 | 09:00

skeptický napsal(a):

Jan Konvalinka

Díky,uklidnil jste mne.To víte,po půlnoci se člověk cítí tak nějak sám,a bezbranný.

Chtělo to lidské slovo.Žijeme v bláznivém světě.
11. 10. 2009 | 09:04

skeptický napsal(a):

P.S.
Myslíte,že jako kardiak a duševně labilní jedinec bych měl taky nárok?
Na zátěžovou trojku zůstávám doma.
11. 10. 2009 | 09:17

vaclavhorejsi napsal(a):

Detlef Schroeder:

I cannot believe my eyes - it looks like you agree with the activities of the RVVI aimed to to take away a substantial part of institutional support of the ASCR and give it to the private companies...

I am not against state support of MEANINGFUL applied research/industrial development in companies in general, but I strongly oppose sacrificing ASCR to mostly highly ineffecient pseudo-research/development in many Czech companies.
I think the present level of such support is more than enough.

..
11. 10. 2009 | 09:50

Julius Lukes napsal(a):

Dear colleague,

my opinion about the support of basic research is somewhere inbetween the views of Prof. Horejsi and Doc. Schroeder. I understand the worries of the former one, because he is aware of the fact that we are not in Germany and under the present system, inductry is going to be a black hole for the research funding - they simply don't respond to anyone for money spend. At the same time, I have to agree with Prof. Schroeder that applied research in this country has to be more supported. The fact is (also based on the article in last week's Nature - "Behind the Bloc") that the Czech Republic is improving in terms of research paper/inhabitant, being actually not far from the EU-27 medium number. However, if the number of patents/ihnabitant is considered, it is a disaster. Unfortunately the situation will definitely not improve if the planned Technological Agency (TACR) will be headed by people, who are currently hot candidates. Based on their CVs, they are neither basic, nor applied scientists, nor respected teachers. We have to block their ascent to those possibly highly influential positions.

Julius Lukes
11. 10. 2009 | 11:25

komentator40 napsal(a):

Názory v diskuzích upadnou v zapomění jako vlnky na moři. Pokud chcete, aby měl Váš názor váhu a dlouhodobé působení použijte toto:
http://www.zmenpolitiku.cz/...
11. 10. 2009 | 12:04

Karel Mueller napsal(a):

Herr Schroeder,

ich habe Ihren Debatenbeitrag gelesen. Ich gehe davon aus, Sie verstehen tschechisch genug alle Beitraege um zu begreifen.

Ihr Beitrag enthaelt zwei wichtige Punkte.

Zum ersten Punkt:
Unser Premierminister hat zurzeit andere Kernprobleme und so koenen wir abschliessen, er war ein bisschen nervoes.

Zum zweiten Punkt:

Sie empfehlen die Regierung sollte die Firmenforschung und Entwicklung subventionieren.
Ich finde es komisch.
Multinationale Gesellschaften verfuegen ueber eigene Forschungs und Entwicklungszentren, sie haben eigene Konzeption und die tschechische Tochterfirme steht meistens keine Pate bei. Also warum sollte der Staat das subventieren? Widersinnig.
11. 10. 2009 | 12:50

Vladimir Kren napsal(a):

Attn. VH, DS, JL
First point: the statement of the Prime Minister Fischer is simply outrageous and should never be voiced by the prime minister of the democratic country (if this is the case). So far, I have participated in the public activities in a limited way but such an attitude gives me (and to others) a strong impetus to do so. Even though I was recently designated by VH at the public meeting as “young activist”, which bears in this community slightly pejorative meaning (although due to my age it was better a compliment), I feel now that maybe some street “riots” would be good answer to those upstairs. Please, imagine a similar situation in France or in Germany - barricades in Paris or impeachment in Berlin....

The evaluation of the Academy is now being prepared by “a committee” and responsible people, however, treat the suggestions (cf. evaluation proposal by the group of ca 20 people around M. Hocek) as “de haut en bas”: “you boys do your science in the labs and we, old guys, will do the job”. The material that were prepared by this group have been implemented only in a limited way in the final documents.
Besides bitterness and concern of the people in Academy there is also lot of conservativism....
This brings me to the point - I am of about the same meaning as JL, although the industrial research is a “black hole” the pouring money in it has also some collateral effect and there is number of good examples. We should be objective and not to pick up only bad examples that could serve to “our case”. It is better to close bad academic research and support good industrial development. Btw, Czech Science is obviously not performing too bad, compared to other post communist countries. I strongly recommend to read respective editorials in recent Nature Vol. 461 No. 7264, pp569-686. VH should realize that we are working with real people in a real situation.
Nevertheless, concerning the attitude of PM: “Aux armes, citoyens”!!

(Mladý aktivista)
11. 10. 2009 | 13:32

Rudi Ettrich napsal(a):

Dear Detlef,

in your comment you write:
"The entire discussion about the "tunneling" of Czech science by the economic sphere does not appear honest/realistic to me. It is ample practise in all economically successful countries to directly or indirectly support economy from the state research budget (perhaps you do not know, how much of an Airbus or Boeing is paid from research, but it is really a lot). When Skoda or any other larger tax-paying company in CR expects something similar with respect to their research budget, it may not be nice, but it is just fair in the competition on the world markets. Countries which cannot provide this support stay in the second league as far as high tech industry is concerned.
Accordingly, I do not understand the harsh way you (and many others from AVCR) criticize our partners from industry."

I cannot agree with you on that perspective, even though your opinion seems reasonable on a first glance when having a western country background. Of course, Airbus research is mainly paid for by the state, however not by DFG, or other basic science funding. I think also in Germany there woud be a big scream in the science community if the money allocated for basic science via DFG or others would be cutted down by 2/3 and given to pure industrial development, not to high-tech development like Airbus industries, but for example to Hamburger Hafen GMbH to buy new container terminals to face competition with China. And this is what happens in the Czech Republic. All basic science programs (except GACR) like the MSMT research centers LC that also your institute partcicpates in several, institutional research concepts, and further, are not renewed any more, and the money instead is transfered to the Industry ministry that does not support high-tech science in Skoda Auto but primarily supports companies in trouble, or do you really think that "improvment of the noise level of serialy produced tractor motor 110 for Zetor tractors" is comparable with Airbus research? In numbers: according to that plans 1,7 billion crowns will be allocated for all basic science whereas altogether 3,6 billion crowns will go to industrial "development" like I described before (Steel works, Producers of concrete, coal mines, mostly companies that crashed several times in the last ten years). I think no czech scienctist has anything against financing real research with industry partners, just oposite, and your Institute is an example with the contracts it has with Gilead. But you must be aware of the very small number of companies in the Czech republic having real research and development, as most of the companies are in foreign hands and producing in the czech republic either generics or assemblying parts without own research. Take the list of the projects from the Industry Ministry and decide yourself, what you think can be assigned as research and development. In my opinion maybe 10 percent of the projects might be research that would be financed from the basic research budget in Germany, France and whereever. All the others are subventions, that maybe the state needs financing to keep industry running in times of crises, but should not do that on the burden of universities and Academy of sciences, but take it from the reseveres the state created in the "fat years", when industry boomed (which of course does not exist, as the money got lost in an extremly unprofesional behaviour of the czech political elites).
Of course it is the political strategy of the industry minitry and the different centre of commerces to present this as european standarization and pointing out the matter excatly as you did, however it compares apples with oranges, as producing medical generics is not the same as applied health and medical research conducted at the NIH, and improvment of the steel quality in Mittal Steel Ostarava is something completely different then development of high-tech airplanes involving a lot of basic science from Material Science to advanced engineering and informatics.

Maybe your opinion shows that the Academy and the scientific community up to now is not able to communicate this facts to the public and that we should do much more explanation rather than being angry only.

best regards
Rudi Ettrich
Institute of Systems Biology and Ecology
11. 10. 2009 | 13:59

D.M. napsal(a):

Vyzirkove z AV se ozyvaji, ze prijdou o korytka a nadprumerne prijmy.
11. 10. 2009 | 14:03

FO napsal(a):

RE writes:
but should not do that on the burden of universities and Academy of sciences, but take it from the reseveres the state created in the "fat years", when industry boomed (which of course does not exist, as the money got lost in an extremly unprofesional behaviour of the czech political elites).

Good point, isnt it Mr. Horejsi?
You need to wake up. Due to your socialist´s "squandermania" in "fat years" we face this problem now.

Czech science needs less number of Horejsi-type socialist activists who are so politically biased that it discredits any urgent effort to help czech academy of sciences.
11. 10. 2009 | 15:00

detlef Schroeder napsal(a):

To the responses to DS

Dekuji za pozornost a nekolik aspektu v odpovedi budou zmenit muj nazor. Nicmene zusta i problem ze AVCR mozna zaplati 10 - xx % neuspechni skupiny/ustavy.

Predevsim ale bych byl rad, kdyz muzete vratit na cesky jazyk. Je to cesky server a ceska diskuse; napsal jsem anglicky jenom protoze neumim psat lepsi v cestine.
S pozdravem
D. Schroeder
11. 10. 2009 | 15:03

Vladimir Kren napsal(a):

Well, I would prefere to continue in E. It perfectly helps to filter off some specialists like, e.g. "L" and others.
11. 10. 2009 | 15:20

prirodovedec napsal(a):

autorovi: Podle mne vse jiz zde bylo za mnoho mesicu napsano a receno a zakonity (predvidatelny) vyvoj pokracuje.
Diskuse se podle mne opakuji a trosku upadaji. Jeste ze premier dal novy impulz pro tuto rekapitulaci. :)

Kazdy zucastneny nadale haji sve zajmy, vedci z AV, ruzni z ruznych univerzit, RVV, ministryne, premier, mladi a neklidni vesici ... vsichni obcas tvrde, jindy netakticky, velkymi slovy i kvuli mediim, ci jak se pise i nedemokraticky.

Jenze konkretni cisla z rozpoctu CR (viz propad socialnich sluzeb, rust nakladu na dopravni investice aj) a zejmena ocekavany propad financovani VS (pry bizarnich 25% v pedagogice?) a dalsi presuny na tzv. kofinancovani evropskych projektu (15%?) postavi mnohe VS zrejme do existencnich problemu, a tedy i do diskusi s AV, jejiz rozpoctovy propad byl zbrzden, zatimco u VS zatim nikoliv. Ted je zatim ticho, ceka se na cisla.

Navic povestne reformni diskuse adresovane VS za povestneho nezajmu AV jiz brzy budou pokracovat umocnene Plzni s tim, ze akademiky je treba kontrolovat. Podobne to ale bude naopak u kulatych stolu, tam zase AV bude bez podpory. Pro kazdeho bude v case krizoveho financovani blizsi kosile nez kabat a kafemlejnek i dale pokracuje a rozemele plno penez.

Dlouholete ignorovani moznosti AV v ziskavani trvalych spojencu na VS, v prumyslu i populaci pro casy krize sklizi sve ovoce. To, ze by veda (i na AV) nemela byt kracena, je nam zde temer vsem celkem zrejme a samozrejme. Skutecnost ale bude jina. Puvodni prerozdelovaci reformy (zjednodusene prezentovane AV jako od AV na MPO) nahradi realita krizoveho kraceni.

Potom rozvojove predstavy o penezich pro navratilce z ciziny jsou nadherne ale podle mne zcela absurdni (az na lokalni pripady). Nejsou penize, nezajima to politiky a ani volice (ve vetsim poctu). Ty ted zajima nalezeni dalsiho Wichterleho, ktery hned ted vydela miliardy a ktereho bude moci zdanit o ty miliardy, a tim naplnit rozpocet. A kdyz neni, ... Hodne stesti.
11. 10. 2009 | 15:22

vaclavhorejsi napsal(a):

Schroeder, Kren, Konvalinka, Lukes:

Panove, pokud VEREJNE rikate, ze je dobre tu posledni tretinu vyhazet a usetrene penize dat prumyslu na "collateral effects", tak je to podle me sebevrazedna stupidita.

Ty usetrene penize prece zoufale potrebujeme na zlepseni (nabrat za ne nove mlade nebo zahranicni sefy skupin, start up programy, atd. atd).

Nase strategie musi byt - tlacit na AV (a radeji i na RVVI) aby se udelala ta prisna reforma vedouci k vyraznemu zlepseni kvality (v AV, ale radeji v cele ceske vede), ale soucasne jako lvi bojovat, aby nam lide jako Mateju, Blazka, Dolezal, Janecek apod. nesebrali penize pro tu dobre organizovanou prumyslovou lobby.

**************************
Rudi Ettrich:

DANKE!!!

..
11. 10. 2009 | 15:29

Vladimir Kren napsal(a):

to VH
Mily Vaclave
Diskutujes jako leniniste - tj. posunout vyznam a diskutovat. NIKDO (krome Tebe) nerika, ze by se mela tretina akademie vyhazet a usetrene nacpat do prumyslu.
Proboha - prace s textem!
To ce predvadis je proste demagogie.
Nebudu se opakovat, jen si PORADNE precti, co kdo pise.
Mlady aktivista
11. 10. 2009 | 15:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Vladimir Kren:

Rikas prece:
"I have to agree with Prof. Schroeder that applied research in this country has to be more supported."

Ano, toto je presne nazor RVVI (ktery se snazi realizovat) - pokud je celkove mnozstvi penez na VaV konstantni, a pritom se ma vic podporovat "applied research" (nespravny termin - mel bys rikat "Industrial development and innovations"), musi se nekde ubrat.
Neni kde jinde nez z AV nebo VS.

Kde je tedy moje demagogie?

NIKDO se neobtezoval jakkoli dokazat, ze penize nalite do toho ceskeho prumysloveho vyvoje a inovaci skutecne prinesou ocejkavany ekonomicky efekt - bere se to jako axiom, ktery netreba dokazovat.

Myslim, ze to, co dostava MPO je pro nase podminky bohate dostacujici. Uspesnost v programu TIP je asi 95%...
Vzdyt ty nase firmy prakticky zadny vyzkum nedelaji (delaji ho jejich zahranicni vlastnici nekde v nemecku apod.) a ty dalsi verejne penize ani nejsou schopny smysluplne absorbovat.

Doporucuji prostudovat to, co vyse pise kolega Ettrich a nasledujici:
http://hn.ihned.cz/c1-38076...

..
11. 10. 2009 | 16:24

MartiX napsal(a):

I completely agree with Rudi and i must add that I am astonished by his excellent insight into the jungle of czech research and development. Most of the Czech Guys are aneble to decipher the situation in such a brilliant way.

"But you must be aware of the very small number of companies in the Czech republic having real research and development, as most of the companies are in foreign hands and producing in the czech republic either generics or assemblying parts without own research. "

The note pasted above is certainly TRUE and deserve particular attantion to understand this problem in apropriate context.

It might seem strange but at the same time I understand and agree with the comment of Deltef...the only trouble is that this statement is still made from the Western perspective which is very very far from Czech reality,though it need not appear so.

However, I can not agree so with my Czech colleague Jemnicky...

"Dobrá firma nebude spolupracovat s vědeckými nulami"

This is so naive, ignoring czech reality...opposite is sometimes true...

Insight to the outcomes of MPO grants or terrible Azacycles story would very illuminating...

You must know that some of these projecs are just cheap Trojan horses....

Finally, just one question. Has been Dr. Holy, as the only author of real (!) drugs in Czech Rep, supported from MPO?

Overall, I would like to know his opinion on this whole story.
11. 10. 2009 | 16:32

Vladimir Kren napsal(a):

VH
Jen technicky, kde rikam ??

"I have to agree with Prof. Schroeder that applied research in this country has to be more supported."
to je asi citace nekoho jineho.
Precti si to moje....

Mam dojem, ze veskere nazory, ktere nesou presne konformi s Tvymi beres jako "stupiditu".

Abychom to dostali na zem, alespon muj nazor je (nechci byt jedovaty, ale fakt si to znovu precti!) ze "spatny akademicky vyzkum nema byt podporovan a dobry prumyslovy vyzkum ma byt podporovan" - nikde ani slovo o presunu prostredku! At si kazdy dela svoje za svoje a uklidi si ve svem chlivku sam. Ze si MPO neuklizi je fakt, Akademie si snazi uklizet (a jsme jednooci mezi slepymi kralem v teto zemi - v uklizeni).
ALE: musime se divat tez objektivne na to co je kde dobreho (a spatneho) a nejen kricet a smahem glajchsaltovat.

Nesmis byt tak "aktivisticky" - pravda neni jen jedna.

Mlady aktivista
11. 10. 2009 | 16:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Vladimir Kren:

Omlouvam se za zkratkovite vyjadreni - citoval jsem z J.Lukese, na ktereho jsi ty reagoval slovy "I am of about the same meaning as JL".

Skutecne pokladam za stupiditu rikat, ze prumyslova lobby ma dostat znacnou cast nasich penez.

Jsem na rozdil od tebe presvedcen, ze v soucasne situaci MUSIME kricet.

..
11. 10. 2009 | 16:52

MartiX napsal(a):

Absolutni souhlas s Prirodovedcem...taky ma pravdu v tomto "Dlouholete ignorovani moznosti AV v ziskavani trvalych spojencu na VS, v prumyslu i populaci pro casy krize sklizi sve ovoce."

Akademici pri narazce na pozustatky ruske koncepce vedy a vyzkumu vdy poukazuji na to pevnou a sirokou provazanost s vedou, vyzkumem a vyukou na VS....kazdy vi, ze je to pravda en z te mensi casti...

Proto ma nyni na univerzitach tak malou realnou podporu i u mnoha lidi delajici dobry vyzkum...skoda velka promarnena sance...
VH
"Ty usetrene penize prece zoufale potrebujeme na zlepseni (nabrat za ne nove mlade nebo zahranicni sefy skupin, start up programy"
Necht Vam zustanou a jsou Vam prany! Mozna Vam,ale tato perspektiva pomuze pochopit jak nelehke je delat solidni vedu na VS,kde se z financnich duvodu nikomu o necem podobnem ani nezda...
11. 10. 2009 | 17:15

Dave napsal(a):

Detlef Schoeder (11.10.2009 02:24:51):

Dear Detlef,

You’re talking complete nonsense, boy! I do not know about Airbus, but do you want to know how much taxpayers’ money assigned for academic (= non-profit) research Boeing received? ZERO! And do you know why? Because the Congress would never do anything as idiotic as listening to lobbyists (if they existed) conspiring to steal the money for academic research (similar to the carefully executed plans of the RVVI).

Moreover, the sentence “The entire discussion about the "tunneling" of Czech science by the economic sphere does not appear honest/realistic to me” can be written only by either a total idiot or someone who works for the Czech industry lobby. Assuming that you are not a total idiot (after all, you have a few silly publications, right?), then you must be in cahoots with the conspiring Czech industry lobbyists. There’s no other explanation...

By the way, are you so stupid that you are unable to realize that only a substantial amount of fresh money for academic (= non-profit) research can improve the current situation of Czech academic research correctly described by Horejsi? I am afraid you may be! Don’t you see that taking away any amount of ‘academic money’ is just like opening veins of a dying patient? Just remember, boy, in any area – money talks! Top scientists dedicated to their research (and unlike you trying to achieve something substantial) will always go to places, where they have the best conditions for their studies, in other words, where they have more money than somewhere else.

Have a great day, boy!
Dave
11. 10. 2009 | 17:16

Pepa Řepa napsal(a):

Vladimir Kren napsal(a):
to VH
Mily Vaclave
Diskutujes jako leniniste
---------------
Jakýpak jako.....
11. 10. 2009 | 17:18

Jiri Sponer napsal(a):

Ahoj Vaclave, dostal jsem se k blogu az ted, takze jsem nemel moznost si to cele cist. Muj nazor na RV je negativni, a myslim, ze se skutecne musime branit. Ta obrana ale nemuze spocivat v tom, ze budeme porad kricet jak jsme svetovi (kdyz nejsme). Rovnez se bojim, ze demonstrace se mohou rychle stat i kontraproduktivni, a mely by byt uzivany jako koreni a ne jako kulomet, neb jejich potencial se muze rychle vycerpat. Fischera bych se do urcite miry zastal, myslim, ze ma spoustu jinych a urgentnejsich problemu na reseni (Lisabon) a tak napr. jeho prima ucast na kazdem kulatem stolu je zrejme asi nerealisticka. (Ostatne rada techto akci se zvrhava v nikam nevedouci gulas monologu.) Pripsal bych se jednoznacne zejmena za posledni cast Tveho vyjadreni, a sice, ze AV, pokud chce svuj postoj zakladat na vedecke profesionalite, tak musi sama jit prikladem a provadet distribuci zdroju, zalozenou na kvalifikovane analyze kvality vyzkumu. A jit v tom prikladem ostatnim. Prave to, ze AV nemela adekvatni protivahu pseudohodnoceni prosazeneho pres radu vlady (to by si zaslouzilo IgNobela) tak to podle mne vyrazne prispelo k tomu, ze veci dosly tak daleko. Protoze logicka reakce je: "Kdyz se Vam nelibi hodnoceni, ktere jsme pripravili, tak nam ukazte, jak to delate u Vas. Jestli to funguje, tak to pouzijeme." Navic by takova analyza kvality vedecke prace by pro AV byla vyhodna (aspon teda doufam), protoze by zobjektivizovala jeji postaveni v ceske vede. Akademie, pokud se vydava za elitni instituci (a v ramci CR rada ustavu toto splnuje) by mela mit prvorady zajem, aby byla kvalita vedy trvale vyhodnocovana. Proste predejit tomu, ze nekdo bude hodnotit nas tim, ze se sami zhodnotime, ale tak, aby to byla skutecna evaluace a ne evaluacni fraska. Pak budeme mit v pripade vnejsich utoku lepsi vecne argumenty.
11. 10. 2009 | 17:21

hlas z Matfuzu napsal(a):

Pisi sem jako absolvent tradicnihooboru na MFF UK. Za prve dnes existuje jista provazanost ve vyuce mezi AV a VS. Jenze takove, ze si lide z AV vypisi jednu 2-hodinovku ob rok.
Na poptavku z rad sefu kateder odpovidaji (viz jisty reditel Huth z jisteho ustavu AV) - vypsali bychom i dalsi, ale jen takovem ktere chceme a ucili bychom tak jen to, co chceme. Osnovy a akreditovane mantinely nas nezajimaji.
Jinak pokud jde u vyzkum, tak je tato spoluprace samozrejma. U grantovek ma na uspech dalo vetsi sanci, kdyz jdou spolecne do projektu AV a VS nez samoztetne.
11. 10. 2009 | 17:48

Jemnický napsal(a):

MartiX a další, kteří s aplikovaným/průmyslovým výzkumem nemají zřejmě osobní zkušenost.

Řešil jsem a řeším několik grantů MPO, proto vím o čem mluvím. Spolupracuji výhradně s českými malými a středními firmami, ti lidé jsou naprostí profesionálové a vědí co chtějí a od koho to mohou získat. Nezajímají je tak impakty a tituly, jako shopnost navrhnout řešení a realizovat jej.
Do výzkumu dávají své peníze (kolem 10 M CZK na projekt, což pro takovou firmu je dost velká částka) a nemohou si dovolit, aby to byl nějaký propadák, protože je to může finančně zruinovat a do budoucna nebudou mít nový produkt na trhu.
Rozlišujte prosím mezi firmou, pro kterou je inovace životně důležitá a firmami, kde vskutku může jít o tunelování peněz.
Jen opravdový blb to nepozná při jednání s představiteli firmy a skutečný darebák se zapojí do takového tunelu.
Jak jsem již napsal výše, podpora spolupráce vědeckých ústavů s průmysle je nezbytná, nikoliv však na úkor podpory základního výzkumu.
V tom stojím z Václavem Hořejším.

S pozdravem,

Jemnický
11. 10. 2009 | 17:50

Vladimir Kren napsal(a):

Zelbohu je skoda, ze se techto a dalsich diskusi neucastni lide z prumyslu (nemyslim ty "exponenty" z RVVI nebo pany typu Drabka (TOP09)). Kdyz oni na to asi nemaji ted moc casu, protze se musi fest otacet. Mam osobni zkusenosti zevnitr (treba program Tandem), kdy hromada projektu byla uplne priserna a na druhou stranu jsem videl taky velkou cast projektu, ktere prinesly hmatatelne, komercionalizovatelne a (nekdy) i spickove vysledky. Tandem byl koncept, kde se spojovala akademicka a prumyslova pracoviste a na mnoha projektech pracovaly i ustavy AV. Do TIPu nevidim (myslim zevnitr), ale uspesnost 95% mi pripada nerealisticka.
Zasadni problem asi je poptavka naseho prumyslu po inovacich. Zduraznuji NASEHO (CR). Konkretne v oblasti chemie, farmacie a biotechnologii, ktere celkem znam prakticky vubec neni zajem na necem novem pracovat. Je to dano vetsinou vlastnickou strukturou - cizi vlastnici. Treba Galena Opava (nyni TEVA, predtim IVAX) - mela rozsahlou vyvojou a vyzkumnou zakladnu a spolupracovala mj. i s nasim ustavem (namelove alkaloidy, cyklosporin a dalsi). TEVA (IL) je genericka firma, takze se nebada (jen vyvoj a dotahovani hotovych technologii), jinak vyzkum maji vlastni nebo to delaji v Budapesti (byv. Gedeon Richter). O Zentive nemam zadne iluze - po nedavne zmene vlastniku tvrde couvaji z vyzkumu (kdy asi budou na trhu smerovana kancerostatika vyvijena na makrokoulich?).
Ja jsem se sam snazil se dohodnout s nekterymi vetsimi firmami na spolupraci (treba Lonza Kourim) - nezajem, ani nemaji zajem definovat topiky, ktere by je zajimaly (aby neco neprozradili).
Prakticky cely chemicky prumysl je v cizich rukach (PK Orlen a j.) a ti maji vlastni vyvoj v zahranici.
Vsimete si, jak konci vetsina docela zajimavych napadu a aplikaci, o kterych obcas ctete v novinach (...Cesti vedci objevili.....) nakonec to nikdo nevyrabi, protoze je k tomu bud neduvera (balkanci) nebo neni vule inovovat, radeji se bere patent od materske firmy.
V zapadni cizine je vetsi diverzita firem a taky vetsi duvera k vlastnim badatelum.
Velky potencial je ale v malych firmach (max do 100 zam.), kde je to pruhledne a pokud chteji opravdu neco noveho, tak to musi udelat a dostat na trh. Maji totiz znacnou financni spoluucast na tech dotacnich penezich (tj. na kazdy milion dotace musi prihodit nejmene 1 mil svuj a nemohou to nejak moc (drive to slo, ted uz ne) osvindlovat, neb je kontroluje bernak a dost tvrde. (MPO kazdy ukonceny projekt praskne na bernaku, aby meli ciste ruce, kdyz na ne prijde NKU). Takze, ono je to trochu slozitejsi.
Bez nalosti podrobnosti a detailu se neda dobre a korektne argumentovat.
Tohle expose nebyla obhajoba presunu penez ze zakladniho do aplikovane vyzkumu (aby me VH zase neosolil), ale jen vysvetleni sirsich souvislosti (velmi neuplne).
Znova opakuji, skoda, ze se neda nejak do soucsane diskuse zatahnout treba MPO nebo lide z CzechInvestu. Je tam velmi mnoho docela chytrych lidi (asi se boji sefu). Zprostredkovane vyjadreni Blazky (jako ze je vse OK) opravdu nestaci.
11. 10. 2009 | 18:23

Jemnický napsal(a):

Jiří Šponer
S vaším názorem souhlasím, ale mám pocit, že se v této zemi nedělá nic jiného, než všelijaké nesmyslné evaluace a žebříčky, jejichž cílem je pouze zakrýt mnohdy velkou prázdnotu. Neubráníte se tomu, že kdo si vybojuje moc (nikoliv získá právo) hodnotit, ten si připraví svůj křivý metr. Tak to tady chodí.
Co se týká demonstrací, je jich málo vzhledem k množství politického svinstva.

S pozdravem,

Jemnický
11. 10. 2009 | 18:24

Dave napsal(a):

Jiri Sponer:

Moudra slova – na prvni pohled... :) Ale ma to jeden hacek – je pravdepodobne mozne do urcite miry objektivne zhodnotit “productivitu” rekneme nekoho, kdo studuje strukturu RNA, s nekym jinym, kdo tez studuje strukturu RNA. Avsak je daleko slozitejsi, porovnat “kvalitu” (z nedostatku lepsich slov) jednoho ze dvou zminenych hypotetickych vedcu s nekym ‘tretim’, kdo studuje neco uplne jineho, napriklad v oblasti anorganicke chemie, bakteriologie, virology ci jaderne fyziky.

Jinymi slovy, nevidim zpusob jak zajistit “aby to byla skutecna evaluace a ne evaluacni fraska.” Asi to vidim prilis cerne... :)
11. 10. 2009 | 18:27

Jemnický napsal(a):

Vladimír Křen
Ano, velké firmy jsou ze hry. Např. patenty Lachemy, které stály desítky miliónů z MPO, jsou v zahraničí, a tam se o ně asi nikdo starat nebude. Přesto jsou zde malé a střední firmy, které opravdu vedou naprosto špičkoví manažeři a tyto firmy si podporu zaslouží. Problém je, že naše výzkumná základna je dosti profilována do oblasti výstupů farmaceutického průmyslu (ještě pozůstatek I.republiky a doznívání slávy našeho farmaceutického průmyslu za socialismu). Tyto výzkumné kapacity ale nemají odpovídající partnery na české scéně, a jak správně píšete, zahraniční firmy mají své ověřené partnery a vlastní výzkum. Musíte tedy přijít s nějakou peckou, aby jste vzbudil zájem. Kolik těch pecek je? Nelze donekonečna zmiňovat jen látky prof. Holého.
Prof. Hořejší a ostatní zmiňují absenci koncepce české vědy. Tu ale nevytvoří politici. Ti ji mohou pouze prosadit nebo zamítnout. To co tady máme je výsledek i neschopnosti CELÉ vědecké obce tuto koncepci vytvořit a nalézt pro ni politickou podporu. Příklady si každý může dosadit sám. Potěmkinovy vesnice typu CEITEC nebo BIOCEV se již připravují.
S pozdravem,

Jemnický
11. 10. 2009 | 18:48

Jiri Sponer napsal(a):

To: Dave
Nejde o to delat zebricky typu kdo je tu nejlepsi, ale zejmena identifikovat ty, kdo delaji skutecne velmi slaby a nebo dokonce zadny vyzkum, a tam skutecne zasahnout. A s tim bychom u nas na cas vystacili.

To: Jemnicky - osobne jsem k dalsimu vyvoji skepticky a na zaklade sve vlastni trajektorie povazuji ceskou vedu spise za nereformovatelnou. Ale nikomu tento nazor nevnucuji.
11. 10. 2009 | 20:02

Karel Mueller napsal(a):

Pane Jemnický,

pokud jde o koncepci, tak je třeba si uvědomit jednu věc: Zástupci vědecké obce ji mohou udělat v rámci svého oboru. Mohou ji udělat pro několik variant a uvažovat minimání až maxilální požadavky. Vždy však musí zdůraznit přínos této činnosti. Ať už ekonomický (např. technické obory), ryze vědecký (např. teoretická fyzika), kulturní (umělecké obory) nebo společenský (humanitní obory).

Základní výzkum není orientován na okamžitý ekonomický přínos, to je nutné vzít v potaz.

Nechci psát o tom, co jsem v minulosti dělal, ale sám jsem koncepci výzkumu a vývoje (dost detailně) v jistém oboru v minulosti vypracoval.

Tyto koncepce pro jednotlivé obory však musí posoudit onen analytický tým, o němž se výše zmiňuji. Ten rozhoduje, jak ten balík peněz rozdělit. To znamená kde vyhovět na 100%, kde zkrátit, kde zcela potlačit.

Jde o jeho kompetenci a také partikulární zájmy. Pokud toto nevyřešíte, tak žádná rozumná koncepce státního výzkumu a vývoje nebude.
11. 10. 2009 | 20:18

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Když jsem si ten dopis přečetl v plném znění tak se mi nezdá ostrý, spíš věcný.
11. 10. 2009 | 20:22

Dave napsal(a):

Jiri Sponer:

Nevsiml jsem si, ze bych napsal cokoli o jakemkoli zebricku. :) Napsal jsem (castecne citujice Vasi formulaci): “Nevidim zpusob, jak zajistit, aby to byla skutecna evaluace a ne evaluacni fraska.”

Pochopitelne jsem mel na mysli identifikaci a eliminaci “slabeho vyzkumu.” Pro tuto identifikaci/eliminaci musi byt definovana jakasi “cut-off” hranice – t.j., co je pod urovni teto hranice bude eliminovano, co je nad ni zustane... Vzhledem k nesmirne ruznorodosti zakladniho vyzkumu a velice rozdilne financni podpore (mira financni podpory samozrejme muze mit naprosto zasadni dopad na produktivitu) odlisnych typu vyzkumu, nevidim zadny jednoduchy a logicky zpusob jak "nastavit"/definovat onu hypotetickou “cut-off” hodnotu pro ruzne typy slabeho vyzkumu tak, aby se z toho nestala fraska...
11. 10. 2009 | 22:10

jogín napsal(a):

K reakci předsedy vlády cituji z Šternova blogu: "Dokud zelináři (občané) budou dávat cedulky s proletáři do výloh, má režim jistotu, že má vše pod kontrolou." Pan předseda vlády potřebuje ujištění, že akademici budou poslušní a navíc se mu hodí záminka pro splnění požadavků podnikatelské lobby. A my směřujeme k další normalizaci.
11. 10. 2009 | 22:43

im napsal(a):

@pan Skeptický dnes v 9:17

Podrobnosti viz článek ministerstva zdravotnictví zde, poslední odstavec dole

http://pandemie.mzcr.cz/Pag...
11. 10. 2009 | 23:12

Jiri Sponer napsal(a):

To Dave:

Nevidim duvod, proc by to neslo, pokud se chce. Nevsiml jsem si ale, ze bych ve svem prispevku psal o jakekoliv cut-off hranici. Jakpak to asi delaji kvalitni vedecke instituce v zahranici, kterym to zjevne jde? (Samozrejme taky ne vsude). V relevantnich oborech rozumnou kombinaci scientometrie, ktera nepochybne poskytne cenna analyticka data a odborneho posouzeni ze strany vedeni organizaci pripadne evaluacnich komisi se toho da dosahnout, i se zahrnutim oborovych specifik. Pokud ovsem je zajem. Pokud napriklad scientometrie indikuje potencionalni problem, je ulohou vedeni organizace se na tu situaci zblizka podivat (pocinaje vedoucim oddeleni/katedry pres vedeni ustavu/fakulty az po vedeni treba AV vuci celym ustavum). Mluvim o normalnim racionalnim managementu. Organizace, ktere management nepouzivaji, nakonec zdegeneruji, protoze jim nekvalitni pracovnici rozvrati moralku napric celym pracovistem. Pokud jako vedouci nedokazu posoudit, kdo z mych pracovniku dela praci dobre a kdo ne tak na svem miste nemam co delat. Ulohou slozky nade mnou pak je sledovat jednak vykonnost jednotlivych oddeleni a rovnez zpusob prace vedoucich oddeleni. Atd. Pokud jde o scientometrii, tak ta jednak muze slouzit jako velmi uzitecny nastroj pro rozhodovani, druhak jako zpetny nastroj kontroly, zda nedochazi k voluntarismu na jednotlivych stupnich managementu. Pokud jsou k dispozici data, tak normalni reditel asi zasahne, pokud se vedouci oddeleni napr. pokousi z ustavu dostat z osobnich duvodu vyborne pracovniky, reditel muze a musi monitorovat, zda vedouci naopak nemaji tendenci prijimat lidi bez vykonnosti, vytvorit nove oddeleni atd. Velke slozky jako ustavy ci fakulty lze nechat hodnotit napr ISI.
11. 10. 2009 | 23:19

skeptický napsal(a):

Imčátko

Duševně labilní ještě není blázen.
11. 10. 2009 | 23:48

im napsal(a):

@pan S.
Nic takového neříkám. Odkazuju jen na info MZdrav k očkování.....
11. 10. 2009 | 23:54

umglaublich napsal(a):

Liebe detlef
Proč ty nešla se živit normální prací jako
... for example to Hamburger Hafen GMbH to buy new container terminals to face competition with China?
víš kolik mladých slibných vědců by mohla pracovat tady za tvoje nenažraná plat?
12. 10. 2009 | 00:19

Dave napsal(a):

Jiri Sponer:

Tak aby bylo uplne jasne o cem mluvime:

VH:
“A konečně - musí se co nejdříve provést přísný nezávislý “audit” českého výzkumu, který až na úrovni jednotlivých výzkumných skupin na jednotlivých fakultách a výzkumných ústavů identifikuje to “suché (a polosuché) dřevo” a výslovně doporučí jeho eliminaci.”

JS:
1) “Proste predejit tomu, ze nekdo bude hodnotit nas tim, ze se sami zhodnotime, ale tak, aby to byla skutecna evaluace a ne evaluacni fraska.”
2) “... identifikovat ty, kdo delaji skutecne velmi slaby a nebo dokonce zadny vyzkum, a tam skutecne zasahnout.”

Dave:
“Pro tuto identifikaci/eliminaci musi byt definovana jakasi “cut-off” hranice – t.j., co je pod urovni teto hranice bude eliminovano, co je nad ni zustane...”

Abych to shrnul – pro identifikovani ‘sucheho a polosucheho dreva’ je v teto situaci naprosto krucialni mit pomerne presne definovana “kriteria suchosti” cili jakousi cut-off hranici. Uvazime-li 1) rozmanitost ruznych vednich disciplin, 2) ponekud nesrovnatelne fiskalni situace v jednotlivych odvetvich vyzkumu a 3) ruzna individualni obdobi cinnosti jako nezavisly/a PI, pak mi neni vubec jasne, kde presne udelat “cut-off” v jednotlivych vednich disciplinach a uvnitr disciplin u jednotlivych PI, z nichz nekteri jsou PI rekneme 5 let a jini napr. 25 let. Nejenze je “citation impact” velice rozdilny u ruznych vednich disciplin, ale tez pocet publikaci je zavisly na oboru a samozrejme tez na delce prace v oboru. A to vubec nezminuji problem s hodnocenim praci, ktere PI publikoval jako PhD student ci postdoc. Z techto duvodu se obavam, ze pouziti scientomerie pro definovani “miry suchosti dreva” by mohlo byti pouze napomocne a daleko komplexnejsi pristup by se musel vymyslet, aby se z toho nestala fraska. Take mi neni vubec jasne jak by mela vypadat "Hodnotici komise" a jak selektovat jeji cleny.

P.S.: Mimochodem, nikdy jsem netrvdil, ze jste psal o cut-off hranici. :)
12. 10. 2009 | 02:11

MartiX napsal(a):

To. Vladimir Kren... souhlas...akorat bych byl skeptictejsi co se tyce toho potenicalu, z obou stran to neni zadna sila...toho opravdu aplikovatelneho vyzkumu pri blizsim ohledani zas tak moc neni...a kdyz, tak jsou to drobnosti, nebo "bubliny"... i ten koncept targetingu formou konjugatu je tady v prazskem podani silne prefoukla bublina...

LA-12 a spol z Lachemy jsou zajimave a ani by mi nevadilo, ze prodane...byl z toho nejaky zisk a z nebo dane atd tak ok. Bohuzel zda, se ze v Lacheme vyzkum skoncil...podpora tedy nemela multiplikacni efekt, takze vysledek je spatny :(. Ale stejne bych se vsadil, ze nikdy registrovany, z objektivnich duvodu nebude, bohuzel nebude..tak to ve pharma bus. byva.

Holeho latky jsou malym zazrakem, kteremu se co do originality a uspechu v praxi nemuze nic ostatniho v CZ pharma vyzkumu vubec rovnat... vic takovych a mene marketingovych sibru, co si neustale prihrivaji neprilis chutnou polivcicku.

"Musíte tedy přijít s nějakou peckou, aby jste vzbudil zájem...."´

Pro ty, kdo vidi do reality pharma bus. je to fakt spis idealisticky usmevne... podivejte s kolika "peckami" prisli ty nejvetsi pharma firmy za poslednich 10 let? A s jakymi pracuji finacnimi a lidskymi zdroji?

Ono to chce trochu strizlivosti,mit prehled v celem oboru a sledovat situaci na trhu a pak tech duvodu k optimismu moc neni...tisic grantu MPO na vyvoj "drug candidates" nepomuze, protoze ono tech opravdovych projektu, co by mely opravdovou nadeji se uplatnit v praxi bude strasne,ale strasne malo.
12. 10. 2009 | 09:13

prduch napsal(a):

To "umglaublich"

Muzete uvest jak vysokym prispevkem
obohacujete ceskou vedu z dostupnych zdroju?? A muzete to porovnat s prinosem GS z EU fondu?
Rovnez by bylo poucne, kdyby jste blog
obohatil o Vase scientomericke udaje
a o jejich srovnani s udaji GS.
Rekl bych, ze jste uboha a kriva dusicka!
12. 10. 2009 | 13:03

umglaublich napsal(a):

Vědou se nezabývám, citacemi a publikacemi nemohu sloužit.

Samozřejmě, že šlo o poněkud sprostý útok na někoho, kdo si to možná nezaslouží(??).

Té sprostoty je tu ale až příliš -
ať jde o premiéra, jenž byl v r. 1989 nadšeným členem KSČ, a o 20 let nehodlá diskutovat s veřejností, dokud studenti nezastaví demonstrace,

nebo o německého fachidiota (omlouvám se, pokud se mýlím), který se asi ve své Vaterland nedokázal prosadit (?) a v ČR podporuje tunelování vědy.

Howgh.
12. 10. 2009 | 13:50

Anonymous napsal(a):

umglaublich (& Badatel Horejsi):

Nelze nez s Vami stoprocentne souhlasit a i kdyz mozna dotycny nemecky vedator neni fasista, urcite je ducha mdleho a podle Badatele tez sebevrazedneho (“je to podle me sebevrazedna stupidita” 11.10.2009 15:29:03). Jadrem problemu je, ze v dusledku pseudodemokraticke vlady partajni oligarchie jde politicka situace v Cesku od deseti k peti. Dokonce to konecne zacina dochazet i Badateli, coz neni prilis prekvapive, protoze typicky mu veci dochazeji trochu pozdeji... :) Avsak lepe pozdeji, nez nikdy.

Badatel tu pise: “Jsem na rozdil od tebe presvedcen, ze v soucasne situaci MUSIME kricet.” Je pozoruhodne, ze mu zatim nedochazi, ze vetsinou krici spatnym smerem, protoze jeho vykriky neadresuji jadro problemu. A proto se ptam, jak dlouho to bude trvat, nez si Badatel konecne uvedomi, ze jedinym zpusobem, jak rychle zmenit ceskou pseudodemokracii v neco, co by se blizilo opravdove demokracii (a pak by o kradeni penez na vedu opravdu nemusel bezvyznamne kricet), by bylo zavedeni volebniho systemu uplne stejneho jako je v USA – t.j. do jakekoli pozice je mozno volit kohokoli.

Myslim, ze neni nutno si nalhavat, ze pokud se toto nestane, pak stejne jako v roce 1993 bude v Cesku vzdycky platit

https://www.youtube.com/watc...

a vykriky Badatele (byt naprosto opravnene a pravdive jako v tomto blogu) budou pouhe prdy mouchy v hurikanu korupce, podvodu, tunelovani a rozkradani penez danovych poplatniku ve velkem.
12. 10. 2009 | 15:18

Algem napsal(a):

pane Horejsi,

vy bojujete ani ne za vědu samotnou, ale za vedu ceskou. Jeji nepodpora od statu, ale fatalne celosvetove vede neublizi. Spise jde o to, ze ti co bojuji, chteji byt tady, delat vedu tady, protoze kdovi jestli by vsechny sve napady mohli realizovat jinde. Takze dle mych pocitu jde spise o udrzeni tradice podporovat statem ceskou vedu. Bohuzel na vlastni kuzi se setkavam s tim, ze ne vsechna podpora jde do nejlepsich napadu, ze se tady dela selekce toho co se bude podporovat, koho budeme podporovat...
12. 10. 2009 | 15:23

Algem napsal(a):

pane Horejsi,

tim nechci vsechnu ceskou vedu zpochybnit, ale ty nejlepsi vysledky by bylo mozne realizovat i jinde. Genialita nema nastesti vlasteneckou prislusnost.
12. 10. 2009 | 15:27

Jemnický napsal(a):

Karel Mueller

Já s vámi nejsem v rozporu. Na politické scéně nevidím vámi požadovaný analytický tým, který by byl schopen objektivního koncepčního počinu. Zdá se, že ani potřeba takového počinu není patrná v myslích politiků.
Kde není rozum a dobrá vůle, tam chamtivost a lidská zvůle(české přísloví). Toť jest stav naší přítomnosti.

Zdravím,

Jemnický
12. 10. 2009 | 17:34

Jana napsal(a):

Horejsi:

“Podle mého názoru byla premiérova reakce naprosto neadekvátní a těsně před dvacátým výročím demokratického převratu pro mě až neuvěřitelná.”

Neuveritelna??? Copak se da ocekavat neco jineho od zapaleneho komouse (1980-1989)? Nebo Vy jste snad nekdy pochyboval, ze by mozna zapaleni komousove nemuseli byt vsechno stejni smejdi?
12. 10. 2009 | 17:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Jana:

Musim se priznat, ze me to take napadlo, ale pak jsem tu myslenku zapuudil, protoze se snazim propagovat spise ideu "tluste cary".
Nekdy jsou ovsem takove napady neodbytne...

..
12. 10. 2009 | 21:17

Jiri Sponer napsal(a):

Pro Dave:

Ja myslim, ze svoje prispevky jsem napsal celkem jasne, mam spis pocit, ze se mnou trosku laskujete. Tohle je nicmene muj posledni prispevek, z duvodu elementarni odpovednosti k mym studentum a spolupracovnikum.

1) Instituce, ktera by dokazala dosahnout excelence a vysoke konkurenceschopnosti bez toho, ze bude vyhodnocovat svoji efektivitu a prubezne zlepsovat svuj vykon, tak takovy model rizeni je ihned na nobelovu cenu ze ekonomii. To se jeste nikomu nepovedlo. Nicmene ja spis soudim, ze nema smysl se o to ani pokouset, a pokud nejsme schopni racionalniho managementu ceske vedy zevnitr, prestanme tlachat o excelenci.

Pokud jde o obavy o mlode pracovniky atd. Ti naopak by na hodnoceni vydelali, protoze logicky analyza zahrnuje vykon/prikon, nikoliv prosty vykon. A racionalni management nepochybne v sobe navic zahrne rozumne casove okno. Jinak receno, naducani tucnaci, kteri jsou diky svym schopnostem v klientelistickem systemu zpusobili vyzahnout vsechny zdroje a jeste mlaskaji a chrchlaji, ze maji malo, tak pri analyze vykon/prikon vyplavou brichem na hladinu jak lekla ryba. A mladi vedci, kteri maji uz nejaky slusny vysledek ale ve stavajicim systemu nejsou schopni ziskat podminky a plavou u dna, tak by z toho museli byt videt naopak pozitivne.
V oblastech, kde scientometrie je relevantni, tak bych se ani az tak moc neobaval tech oborovych rozdilu. Potrebujeme vsechny kvalitni vedce v ruznych oborech. Je ale znamo, i kdyz nic neplati dokonale, ze v oborech kde tzv. se zdanlive snadno da nahonit vysoky IF tak tak dost casto byva taky vetsi konkurence a je tudiz mnohem tezsi se prosadit a tento vysoky IF pro sebe ziskat (honit scientometrii pres RNA bych zrovna nikomu moc nedoporucoval). Nicmene, netvrdim, ze to tak vzdy je. K tomu ale, aby se o tom dalo kvalifikovane mluvit, je nejdrive treba mit prvotni analyzu, a podivat se, co z ni vyleze. Pak pripadne uvazovat o dilcich korekcich.
12. 10. 2009 | 22:49

Jiri Sponer napsal(a):

Jeste doplnek, abych samozrejme nevypadal jako nekdo, kdo tady navrhuje delani automatickych zebricku a podobne. V kazdem normalnim managementu se pocita s tim, ze vedeni, a to na vsech urovnich, disponuje prostredky, ktere jdou mimo rekneme kanaly nastavene pres standardni "hodnoceni". To slouzi vedeni k tomu, aby vybalancovavalo pripadne excesy hodnoceni, muze je uzit jako strategickou rezervu, na realizaci celkove sve vize dlouhodobeho rozvoje organizace atd. Takze si klidne muzu dovolit podporit i specificky obor, ktery objektivne tim kanalem stanardniho hodnoceni ma problem to dostat. Takze napriklad nemusim mit problem podporit v ramci biologickych ved rekneme ornitology (kde predpokladam to asi se scientometrii neni slavne ale nejake potrebujeme). Nicmene se to musi dit pruhledne, musi to byt zduvodnene, nemuze to byt dominantni a neomezene, a zejmena to nemuze deformovat standardni analyzu tam, kde zadna objektivni omluva neni.
12. 10. 2009 | 23:14

Dave napsal(a):

Jiri Sponer:

Urcite se s Vami nesnazim laskovat :), avsak je mi zcela jasne, ze mi vubec nerozumite (zrejme se spatne vyjadruji), protoze stale odpovidate na neco zcela jineho, nez co se ptam. Zkusim to vysvetlit znova a zkracene a pro ilustraci si vymyslim velice specificky a tez velice zjednoduseny priklad.

VH napsal:
“A konečně - musí se co nejdříve provést přísný nezávislý “audit” českého výzkumu, který až na úrovni jednotlivých výzkumných skupin na jednotlivých fakultách a výzkumných ústavů identifikuje to “suché (a polosuché) dřevo” a výslovně doporučí jeho eliminaci.”

Toto je klicova teze problemu s “cut-off” hranici.

Pro podstatne zjednoduseni znacne komplexni situace, nebudeme vubec uvazovat ustavy a skupiny, ale pouze INDIVIDUALNI PRACOVNIKY v pozici “Principal Investigator”. Nyni si predstavme 2 skupiny pracovniku – t.j. napr. 20 PI’s v oboru organicke chemie and 20 PI’s v oboru jaderna fyzika, tedy celkove se jedna o skupinu 40 pracovniku obsahujici suche a polosuche drevo, ktere je nyni treba identifikovat a doporucit eliminaci.

Nyni si predstavme, ze v dusledku naseho jasnovidectvi nemame vubec zadne problemy s vyskrtanim vsech “pripisovacek” z dotycnych 40 bibliografii a ze zbylych publikaci se nam podari pouzitim znacne kontroverznich scientometrickych metod urcit poradi od zdanlive “nejlepsiho” PI (Cislo 1) az k tomu “nejhorsimu” (Cislo 40). OK, pracovnik Cislo 40 je pravdepodobne suchy jako troud. Avsak kde presne zacina to suche a polosuche drevo? Cislem 30? Nebo 25?? Ci dokonce 15??? A neni nahodou mozne, ze organicky chemik Cislo 24 je ‘o trochu sussi drevo’ nez jaderny fyzik Cislo 26?

A kdo by presne mel v te komisi, definujici “Cislo, kde zacina suchost ci polosuchost”, byt a jak by se tito “arbiters for dryness” meli vybirat?
13. 10. 2009 | 04:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Dave:

Chcete naznacit, ze vzhledem ke komplikovanosti teto veci bychom se o identifikaci (polo)sucheho dreva nemeli ani snazit?
Je jasne, ze ta hranice bude "rozmazana" a rozhodnuti nakonec do urcite miry subjektivni (nekdo si to musi vzit na zodpovednost).

..
13. 10. 2009 | 07:42

Dave napsal(a):

VH:

“Chcete naznacit, ze vzhledem ke komplikovanosti teto veci bychom se o identifikaci (polo)sucheho dreva nemeli ani snazit?”

Nevim. 1) Nevim, jestli by to nenadelalo vic skody nez uzitku. 2) Nevim, jestli to giganticke usili nutne k tomu, aby se to udelalo alespon trochu ferove, za to stoji a jestli by se nemelo investovat radeji do neceho jineho. 3) Nevim, jestli je to v dusledku nezanedbatelne komplexity (jejiz nektere body jsem se snazil naznacit v predchozich vymenach s JS) v soucasne situaci vubec mozne. 4) Nevim, jestli by se nasli slusni a spolehlivi lide (kteri by byli na znacne odborne urovni v rade odvetvi), kteri by si to vzali na triko; definovat standard pro “(polo)suche drevo” v rade ruznych vedeckych odvetvi neni zcela trivialni zalezitost. Navic (polo)suche drevo z hlediska vedy v Cesku? Vedy v Africe? V Dansku? V Japonsku? V USA? Z hlediska vedy ve vsech zemich na svete???

Strucne receno, chtel jsem naznacit, ze ackoli “audit ceskeho vyzkumu” zni pekne a konstruktivne, je znacne nebezpeci, ze by mohl skoncit nepekne a destruktivne. Nevim...
13. 10. 2009 | 10:45

vaclavhorejsi napsal(a):

Dave:

"ackoli “audit ceskeho vyzkumu” zni pekne a konstruktivne, je znacne nebezpeci, ze by mohl skoncit nepekne a destruktivne. "

To mate pravdu. Myslim, ze i kdyz se to udela opravdu dobre a zodpovedne, urcite dojde i k chybam.
Na druhe strane se mi zda, ze postoj "kdo nic nedela, nic nezkazi" take neni to prave...
..
13. 10. 2009 | 12:45

Dave napsal(a):

VH:

“Na druhe strane se mi zda, ze postoj "kdo nic nedela, nic nezkazi" take neni to prave...”

Zcela souhlasim. Utvaret vetsi zavislost vyzkumu na kompetitivnich grantech a pravdepodobne tez durazneji “upravovat” pristup k financni podpore rekneme napr. podle ‘vysledku v poslednich 2-3 letech’ (podobne jako to dela interne napr. NIH) by mohl byt mene drasticky zpusob nez “přísný nezávislý audit českého výzkumu”, avsak mozna lehceji uskutecnitelny a casem stejne ucinny...
13. 10. 2009 | 16:42

Tom napsal(a):

Přesně jak psal výše přírodovědec - všechno již dříve bylo řečeno, Země se otáčí a systém jede dál...

Velký kafemlejnek se dělí na mnoho maličkých kafemlejnků, těšíme se na velká "politická" rozhodnutí kolik na základní výzkum, kolik na aplikace a pak kolik na jaké superclustery...

Od AV stále nezazněl KONKRÉTNÍ návrh způsobu alternativního rozdělování financování České vědy. O čem vím, je pouze obecná prezentace tezí od doc. Rába na semináři RVŠ.
http://www.radavs.cz/priloh...

Zde je první bod:
"Z celkového rozpočtu institucionální podpory VaV se oddělí prostředky „na činnost“ těch výzkumných organizací, které jsou z těchto prostředků podporovány Toto je naprosto klíčový prvek rozdělovaní institucionálních prostředků zohledňující různé podmínky za nichž pracuji ústavy Akademie, rezortní ústavy a VŠ."

Čili pokud tomu rozumím správně, při rozdělovaní financí na VaV se nejprve finančně zabezpečí "činnost" AV (i malé dítě už ví, že ostatní výzkumné instituce už finance "na činnost" přece mají z jiných zdrojů...). Pokud náhodou něco zbyde, tak se to poté rozdělí mezi badatelský, orientovaný a aplikovaný výzkum a začne se "soutěžit".

Kolegové akademici, myslíte, že tohle máte šanci prosadit? V současné RVV asi ne, že... Od Nového roku bude Rada obměněná, ale sotva se Akademii podaří obsadit víc než třetinu míst. Počítám, že třetinu budou mít VŠ a třetinu (ne-li víc...) průmysl.

Mimochodem, zaznělo už někde, odkud vezme hodný strýček Fischer tu půlmiliardu pro AV na příští rok?
13. 10. 2009 | 17:46

ugg australia napsal(a):

Genius only means hard-working all one"s ugg bailey button life . I have nothing to offer but blood , toil tears and sweat .ugg australia man errs so long as he strives. ugg classic cardy life is the ugg boots art of ugg knightsbridge drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
http://www.bayuggs.com/
13. 10. 2009 | 19:20

Jiří napsal(a):

Přátelé diskutující!
Přečetli jste si ten premiérův dopis? On přece nepožaduje, aby předseda Drahoš ty demonstrace ukončil nebo zarazil, chce po něm jen, aby se od nich distancoval. A to je veliký rozdíl - to může, aniž by urazil zásady demokracie (viz výše J. Konvalinka).
Více číst, přemýšlet - a méně se rozvášňovat vlasntími názory. To bych, přinejmenším od vědců jako je JK, snan mohl chtít a očekávat.
13. 10. 2009 | 19:43

Jana napsal(a):

Jiri:

Moje kamaradka, budiz ji zeme lehka, vzdy rikavala, ze co ji nejvic v 80-tych letech stvalo, byly ty pitomy rozvasneny komunisticky zvasty Fischera, ktereho dobre znala a ktere obcas musela poslouchat – a abych ji citovala: “Nejhnusnejsi povaha jakou znam!”

Jan Fischer byval karieristickej komunista (1980-1989) nejhorsiho druhu, kterej by byl fasistou, kdyby tu vladli fasisti nebo by hbite konvertoval na islam, kdyby nas obsadili muslimove, presne tak jako hbite obratil po revoluci. Rikalo se o nem tez, ze pracuje pro estebaky, protoze ho lide obcas vidali v 80-tych letech s estebaky v jejich sestsettrinactkach.

Kdyz Fischer narizuje Drahosovi, aby se distancoval od akci, se kterymi Drahos souhlasi, tak to neni nic jineho nez hnusny politicky natlak presne odpovidajici Fischerove povaze – snad az prilis slusne popsany profesorem Horejsim: “Podle mého názoru byla premiérova reakce naprosto neadekvátní a těsně před dvacátým výročím demokratického převratu pro mě až neuvěřitelná.”

Mit nekoho s takto odpornym charakterem v cele vlady je tragedie.
13. 10. 2009 | 21:26

vaclavhorejsi napsal(a):

Tom:

"Čili pokud tomu rozumím správně, při rozdělovaní financí na VaV se nejprve finančně zabezpečí "činnost" AV (i malé dítě už ví, že ostatní výzkumné instituce už finance "na činnost" přece mají z jiných zdrojů...). Pokud náhodou něco zbyde, tak se to poté rozdělí mezi badatelský, orientovaný a aplikovaný výzkum a začne se "soutěžit"."

Nevim, jestli jste tak neinformovany, nebo spolehate na neinformovanost jinych.
SAMOZREJME, ze institucionalni finance pokryvajici znacnou cast mezd a provoznich nakladu budov dostavaji vsechny VaV instituce ("Vyzkumne zamery").
Veskere prime naklady na vyzkum ("zkumavky a chemikalie"), jakoz i znacna cast mzdovych prostredku ziskavaji ustavy AV (a prave tak VS) z ruznych grantu a jinych "ucelovych" zdroju. Z techto zdroju se hradi (z "rezijnich nakladu") i cast tech provoznich nakladu.
Typicky tvori ty ucelove prostredky >50% celkoveho rozpoctu ustavu AV nebo fakulty; v pripade fakult ale dostavaji jeste mnohem vic institucionalnich penez z jine "kapsy" (na vyuku) - take z toho se plati cast nakladu na provoz a mzdy ("michaji" se s temi "penezi na vedu); AV zadnou takovou "druhou kapsu" nema.

..
13. 10. 2009 | 22:49

Tom napsal(a):

VH:

Když nemá "druhou kapsu" bude se muset při plnění té první víc otáčet. Už se to zde mnohokrát diskutovalo - aby AV ekonomicky uhájila svou existenci, musí být násobně vědecky výkonnější než analogicky velká VŠ.
Může se vám to nelíbit, můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu dokonce protestovat, ale to je tak všechno.

To je princip současné reformy (zákon 130): "Institucionální finance za předchozí výsledky". Nikoliv dřívější výzkumné záměry: "Institucionální finance za pěkný záměr a podle potřeb"...

Druhá věc je metodika, podle které se peníze dělí. Že ta současná (jeden velký kafomlejnek míchající hrušky, jablka a hlínu) není dobrá, je jasné.
14. 10. 2009 | 10:41

signalista napsal(a):

Občas probleskne informace, že Výzkumné záměry v současné podobě mají být nyní (resp. 2010) ukončeny a mají být nahraženy VZ v jiné podobě. Může někdo stručně okomentovat, v čem budou spočívat změny a jaké mohou být důsledky?
14. 10. 2009 | 12:07

Vaclav Horejsi napsal(a):

Tom:

VS rikaji, ze striktne odlisuji a vykazuji vyzkum a vyuku.
Pokud to vezmeme vazne (pocty prepoctenych uvazku vyykazovanych na vyzkum), tak je AV >2.5x vedecky vykonnejsi (pocty publikaci, citaci).
Jina vec je, ze se ve skutecnosti ty penize michaji (nekteri tvrdi, ze ty vyukove penize se zcasti pouzivaji na vyzkum, jini tvrdi, ze je to naopak).
**************************
signalista:

Misto VZ maji byt ty institucionalni penize rozdelovane podle "kafemlejnku".

..
14. 10. 2009 | 13:14

signalista napsal(a):

VH: "...místo VZ mají být..."

A platit to tedy má odkdy - od 2011? Nebo nyní nastala typická situace - nikdo nic neví? Jak s těmito plány zamíchala (resp. ještě zamíchá) současná situace kolem VaVaI? Nebo již je to dáno novým zákonem?
14. 10. 2009 | 13:57

vaclavhorejsi napsal(a):

signalista:

Melo by se to uplatnovat postupne od roku 1010. Je to dano zakonem.
Ale doufam, ze vzhledem k te naproste stupidite "kafemlejnku" se to obejde a udela se to rozumneji.

..
14. 10. 2009 | 17:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Samozrejnme 2010...

..
14. 10. 2009 | 17:47

Anonymous napsal(a):

Badateli,

Co provadite na tomto blogu a nekolika predchozich, by se dalo jednoduse popsat jako masochisticke vyzivani se v tom, jak hrozne panuji pomery v ceske vede. Opravdu myslite, ze to ma nejaky vyznam? Coz si opravdu myslite, ze v situaci, kde se napric zemi rozkveta sileny system korupce na vsech urovnich, je ceska veda reformovatelna?

Coz Vas nikdy nenapadlo, ze v zemi s 3-krat levnejsi pracovni silou nez v zapadni Evrope, ale kilometrem dalnice 2-krat drazsim, v zemi, kde se nikdo nepozastavuje nad tim, ze byvaly premier vydelal desitky milionu na akciich “koupenych” od podnikatele, kteremu predtim zajistil miliardovou dotaci, je vylepsovani vedy neco tak kvarterniho a zanedbatelneho, ze o tom vubec nema cenu mluvit?

Coz Vas nikdy nenapadlo, ze v zemi, kde se lide na jedne strane rozciluji nad stotisicovymi platy jinych, ale miliardove kauzy jim unikaji a kde hlava statu se preferencne zabyva bojem proti 'nebezpeci evropske integrace', ale naprosto bezprecedentni korupci vsude kolem sebe jakoby nevidi, je psani o problemech ceske vedy nicotnejsi, nez hazeni hrachu na zed?

Coz Vas nikdy nenapadlo, ze vnoucata by se Vas jednou mohla zeptat: “Dedo, proc si neco nedelal?”

P.S.: Preji prijemne oslavy Vasi sedesatky a do dalsi sedesatky preji hodne zdravi a mene videni AV jako stredu vesmiru... :)
14. 10. 2009 | 19:37

im napsal(a):

@autor

Pane profesore,
pěkně si tu dnešní šedesátku užijte. Zdá se, že jste ještě nezačal, ještě ve třičtvrtě na šest blogujete...:-)

Do další šedesátky neutuchající vervu a energii ke psaní dalších příspěvků.
14. 10. 2009 | 20:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Anonymous:

Ano, mnohokrat me napadlo, ze ceska veda mozna neni reformovatelne a ze nema cenu ztracet cas recmi o tom. Ale cloveku to neda... Porad myslim, ze se takove veci nesmi vzdavat.

A co myslite, ze bych jako "mel delat", aby se me ta vnoucata vycitave neptala? Ja se aspon verejne vyjadruji (a podepisuji se pod tim), snazim se takto ovlivnit deni - co jineho bych mel delat? Naprosta vetsina nedela ani to a jen u piva "anonymous" nadava.

Samozrejme jsem si vedom, ze AV zdaleka neni nejdulezitejsi veci ve vesmiru, ba ani v jeho nejdulezitejsi casti - CR.
Ale kazdemu prece nejvic zalezi na vecech, ktere jsou mu nejbliz a na ktere ma aspon nejaky vliv.

Snad byste nechtel, abychom vsichni psali jen o "nejdulezitejsich vecech ve vesmiru"? Z tohoto hlediska jsou jiste zcela pominutelnymi prkotinami veci jako plzenska mafie, sileny prezident, EU, valka v Afghanistanu nebo globalni krize, n'est ce pas?

..
15. 10. 2009 | 08:59

vaclavhorejsi napsal(a):

im:

Dekuji!
Ja na to slaveni moc nejsem...

Rozhodne se chystam k dalsimu psani, jestli mi to pokrocily vek dovoli :-)

..
15. 10. 2009 | 09:01

Anonymous napsal(a):

Horejsi:

“Ano, mnohokrat me napadlo, ze ceska veda mozna neni reformovatelne a ze nema cenu ztracet cas recmi o tom. Ale cloveku to neda... Porad myslim, ze se takove veci nesmi vzdavat.”

Ceska veda bude reformovatelna ‘k lepsimu’ pouze pokud se zmeni soucasne ‘politicke klima’ bezprecedentni a neuveritelne korupce na vsech urovnich. Viz napr. http://www.radio.cz/en/arti...

Jakakoli soucasna snaha o reformaci by byla deformovana korupci na vsech urovnich tak, ze se da tezko predvidat, jestli vysledek by byl lepsi nebo horsi nez status quo. (Osobne se domnivam, ze spis horsi.)

“A co myslite, ze bych jako "mel delat", aby se me ta vnoucata vycitave neptala? Ja se aspon verejne vyjadruji (a podepisuji se pod tim), snazim se takto ovlivnit deni - co jineho bych mel delat? Naprosta vetsina nedela ani to a jen u piva "anonymous" nadava.”

1) Napriklad byste se mohl snazit vysvetlit lidem, ze monopol jedne ‘politicky a moralne zkorumpovane’ strany (KSC) byl pouze vymenen za monopol stridave vlady dvou ‘politicky, moralne a hlavne FINANCNE’ zkorumpovanych stran (CSSD a ODS), ktere se vzdycky nejak dohodnou jak zustat u koryta.

2) Mohl byste se snazit vysvetlovat lidem a burcovat je, ze JEDINY NEKRVAVY ZPUSOB jak zmenit soucasne silene ceske pseudodemokraticke politicke klima je prosazenim zmeny volebniho zakona. Samozrejme nejlepsi by byl “severoamericky system” (USA), kde do jakekoli funkce a pozice (napr. parlamentni reprezentace pro urcitou oblast) by bylo mozno volit jakehokoli ceskeho obcana prislusneho veku, bez ohledu na jeho prislusnost k te ci one strane.

Vseobecne uplatnovani tohoto principu melo napr. za nasledek, ze puvodem poloafricky cernoch se stal presidentem USA, protoze si vetsina myslela, ze se na tuto funkci nejlepe hodi. Myslite si, ze by poloafricky cernoch byl zvolen do jakekoli, byt i male politicke funkce v CSSD nebo ODS? Nicmene JAKAKOLI zmena volebniho zakona, ktera by narusila “vladnouci monopol” zkorumpovanych socanu a odesaku, by byla nesmirne vitanou, protoze by narusila soucasnou zhoubnou pseudodemokratickou atmosferu.

Myslite, ze to neni mozne, protoze Cesi jsou tak hloupi, ze to nejsou schopni pochopit? Vim, kdyz jeden vidi ty houfy idiotu volici tytez zkorumpovane politiky jako predtim a prihlouple pritom brblajici “vzdyt neni mozno nikoho jineho volit”, tak me napada totez. Avsak mozna, ze kdyby temto stadum ovci radicim se k ostrihani, nekdo vysvetlil, ze kdyby se zmenil volebni zakon, tak by temer urcite BYLO mozno volit slusne lidi...

3) Mohl byste se snazit vysvetlit lidem, ze korupce (hlavne v soudnictvi, v politice a u policie) je uhlavnim a NEJHORSIM nepritelem demokracie. Zkorumpova demokracie tak jako v CR bude vzdy pouze pseudodemokracii neprilis vzdalenou od totalitnich rezimu. Proto je nutna naprosto NULOVA TOLERANCE a nejprisnejsi tresty za korupci (hlavne u soudcu, politiku a policajtu), tak jako tomu je napr. v USA.

4) Opravdu, mohl byste delat daleko vic veci, nez pouze psat o hypoteticke reforme ceske vedy, o ktere urcite vite, ze je v soucasnosti prakticky nemozna...

“Snad byste nechtel, abychom vsichni psali jen o "nejdulezitejsich vecech ve vesmiru"? Z tohoto hlediska jsou jiste zcela pominutelnymi prkotinami veci jako plzenska mafie, sileny prezident, EU, valka v Afghanistanu nebo globalni krize, n'est ce pas?”

Valka v Afghanistanu je pominutelna prkotina? Badateli, smim se zeptat, co jsou podle Vas nejdulezitejsi veci ve vesmiru nebo alespon co nejsou “pominutelne prkotiny”?
15. 10. 2009 | 18:13

Anonymous napsal(a):

Horejsi:

P.S.: Jeste jeden bod jsem jaksi opomenul zduraznit v odpovedi na Vasi otazku: “A co myslite, ze bych jako "mel delat", aby se me ta vnoucata vycitave neptala?”

Mohl byste pomahat identifikovat/zviditelnovat politiky (ze vsech stran), kteri nejsou zlatokopecke krysy. Vim, je jich jak safranu, ale prave proto je velice dulezite o nich vedet a pomahat jim, stejne jako je dulezite vedet o korupci te politicke vetsiny a bojovat proti ni v ramci Vasich moznosti.
15. 10. 2009 | 23:20

Helena Storchova napsal(a):

pane profesore,

drzime vam palce.

Jiste ma smysl

1.Bojovat za kompetentni RVVV
2.Zvysit uroven tymu AV zejmena cestou mobility a nutnosti SKUTECNEHO konkurzu na kazde misto vedeckeho pracovnika. Jednorazova evaluace je dobra, ale system musi mit samocistici schopnosti.
3. zabranit uniku penez do prokazatelnych cernych der firem.

V tehle zemi jiz bylo hure. Nesmime se vzdavat.
16. 10. 2009 | 20:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Anonymous:

Ale ja prece pisu i o mnoha jinych vecech nez jen o zpackane "reforme" vedy!
Psal jsem i o zahranicnepolitickych zalezitostech (stredni vychod, Rusko, radar...)

"identifikovat/zviditelnovat politiky (ze vsech stran), kteri nejsou zlatokopecke krysy."

Muzete mi rici, koho mate na mysli?

Pokud jde o tu zmenu volebniho systemu, asi mate pravdu.
Ale opravdu myslite, ze kdyz o tom zacnu psat, tak to pomuze?

Co delate vy?

..
16. 10. 2009 | 21:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Helena Storchova:

Dekuji; na UMG jsem myslim udelal pro zlepseni celkem dost, myslim, ze fungujeme jako standardni "zapadni" ustav...

..
16. 10. 2009 | 21:12

Anonymous napsal(a):

Horejsi:

Badateli, otazal jsem se:

“Valka v Afghanistanu je pominutelna prkotina? Badateli, smim se zeptat, co jsou podle Vas nejdulezitejsi veci ve vesmiru nebo alespon co nejsou “pominutelne prkotiny”?”

A vy na to odpovite otazkou: “Co delate vy?”

Myslite, ze je to logicke?
17. 10. 2009 | 00:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Anonymous:

Odpovidal jsem na vase vyzvy, abych se venoval cele rade problemu; valka v Afghanistanu byla jednim z nich (zminenym jako posledni).

Moje odpoved se tykala nekolika vasich kritickych prispevku, ze kterych vyznivalo, ze nedelam pro obecne blaho dost - proto moje odpoved "co delate vy".
Odpovite mi?

Nevylucuji, ze o afghanske valce neco napisu, ale neni to zrovna moje parketa - pripadal bych si jako Brouk Pytlik (jeste vice nez obvykle...)

..
17. 10. 2009 | 13:12

Anonymous napsal(a):

Horejsi:

Napsal jste: “Snad byste nechtel, abychom vsichni psali jen o "nejdulezitejsich vecech ve vesmiru"? Z tohoto hlediska jsou jiste zcela pominutelnymi prkotinami veci jako plzenska mafie, sileny prezident, EU, valka v Afghanistanu nebo globalni krize, n'est ce pas?”

Zeptal jsem se: “Valka v Afghanistanu je pominutelna prkotina? Badateli, smim se zeptat, co jsou podle Vas nejdulezitejsi veci ve vesmiru nebo alespon co nejsou “pominutelne prkotiny”?

Neodpovedel jste. Neodpovedel jste proc si myslite, ze valka v Afghanistanu je pominutelna prkotina. Take jste neodpovedl, co jsou podle vas nejdulezitejsi veci ve vesmiru nebo alespon co nejsou “pominutelne prkotiny”.

Misto odpovedi na tyto otazky jste se zeptal: “Co delate vy?” Coz si neuvedomujete, ze odpovidat na specificke otazky nesouvisejicimi jinymi otazkami je hloupe?

Nicmene odpovim vam na vasi otazku, kterou jakoby jste se snazil zamlzit vasi problematickou argumentaci. Co delam? Vysetruji pripady financni a hospodarske kriminality.

Tez jste napsal: “Nevylucuji, ze o afghanske valce neco napisu, ale neni to zrovna moje parketa - pripadal bych si jako Brouk Pytlik (jeste vice nez obvykle...)”

Nikdy jsem nenaznacoval, ze byste mel psat of afghanske valce. 1) Jak jste sam spravne rozpoznal – “neni to vase parketa”. 2) A toto muze byt dokonce dulezitejsi duvod proc byste o ni nemel psat – povazujete ji za “pominutelnou prkotinu”. V tomto bode by s vami asi vetsina ctenaru nesouhlasila, protoze je to valka mezi extremnim “fasistickym” islamem (Talibanem) a prodemokratickymi silami, kterou v soucasne dobe prodemokraticke sily spise prohravaji nez vyhravaji, coz neni vubec zadna prkotina.
17. 10. 2009 | 17:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Anonymous:

Vidim, ze nerozumite nadsazce. Nikde jsem nerekl, ze valka v Afghanistanu je "pominutelna prkotina" - a rozhodne si to nemyslim.
Jen jsem v nadsazce rekl, ze to neni "nejdulezitejsi vec ve vesmiru", coz asi bude kazdy souhlasit; na zemekouli to asi jedna z velmi dulezitych veci je, to nenni sporu.

Reagoval jsem na vasi vetu "..a mene videni AV jako stredu vesmiru." - chtel jsem rici, ze je treba mluvit i o vecech, ktere "nejsou stredem vesmiru".

Cele je to asi nedorozumeni - nechme toho.

Chtel jsem jen rici, ze se snazim psat predevsim o tom, co me bezprostredne pali a o cem neco vim - to jsou ted napr. problemy okolo financovani ceske vedy.

Nemohu souhlasit s vasim nazorem, ze ve srovnani s obludnou korupci apod. je "...vylepsovani vedy neco tak kvarterniho a zanedbatelneho, ze o tom vubec nema cenu mluvit".

To by se pak asi nesmelo mluvit skoro o nicem, protoze vedle toho je v jsitem smyslu vsechno "zanedbatelne"....

Ja k te korupci a podobnym zalezitostem (souhlasim, ze nesmirne dulezitym) neumim rici mnoho kvalifikovaneho, takze o tom moc nepisu.

Kdyz se vam nelibi, co pisu, trak to proste nectete, a ctete treba jen J.Urbana., ktery o techto kauzach pise.

..
17. 10. 2009 | 18:46

Helena Storchova napsal(a):

pane Anonymous,
kdyz vysetrujete hospodarskou kriminalitu, jak muzete pochybovat o tom, ze prostredky pro vedu sebrane AV maji byt z velke casti prevedeny na konta kamaradu lidi z RVVVI?

U nas se to hemzi nevysetrenymi pripady, Mrazkem a Cunkem pocinaje. Kozeny je stale na Bahamach? a co Krejcir? A ta pani primatorka co si nemuze vzpomenout kdo ji vedl pred tremi lety diplomku?

Vcera predcasny snih zpusobil katastrofalni polomy v horach, protoze buky maji jetse listi a neunesly tu tihu. Jak lesum pomoci ?

Koho se budete ptat, ac vedci odejdou do zahranici? Budete vozit odborniky, aby urcovali hmyz , a navrhovali zpusob obnovy?

Takze , jako danovy poplatnik ma velmi vazne obavy, ze jako vysetrovatel hospodarske kriminality nejste moc uspesny. Rozhodne mene nez vedci z AV
17. 10. 2009 | 18:58

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší, dodatečně se připojuji k přání paní im.

Sděluji, že jsem za Vás u matičky Boží nad Seinou rozsvítil svíčku, s přáním, aby pomohla odstranit kombinaci rudého a zeleného ojrozákalu, která Vás trápí.
Hroznej kostel, za každým sloupem plasma,šel jsem radši k Pierrovi z Montmartru.
17. 10. 2009 | 21:40

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Diky, urcite to pomuze!
Nezapomente zajit jeste do nejake parizske mesity, pro jistotu...

..
18. 10. 2009 | 08:27

Anonymous napsal(a):

Vaclav Horejsi:

“Kdyz se vam nelibi, co pisu, trak to proste nectete, a ctete treba jen J.Urbana., ktery o techto kauzach pise.”

Tady nejde o zadne libeni ci nelibeni, ale spise o naivitu vaseho pristupu k popisu problemu, naivitu, ktera je na jedne strane neuveritelna a na druhe strane zamlzuje jadro problemu.

Mozna, ze nerozumim nadsazce, avsak vetsi problem vidim v tom, ze vy obcas nerozumite psanym slovum a jednoduchum otazkam jako je napr. “co jsou podle vas nejdulezitejsi veci ve vesmiru?” a odpovidate na ne “co delate vy?”

Helena Storchova:

“pane Anonymous,
kdyz vysetrujete hospodarskou kriminalitu, jak muzete pochybovat o tom, ze prostredky pro vedu sebrane AV maji byt z velke casti prevedeny na konta kamaradu lidi z RVVVI?”

Nikde jsem nenapsal, ze o tom pochybuji. Asi jste si me s nekym spletla. V souvislosti s naznacenym problemem je nemozno si nevsimnout daleko vseobecnejsiho problemu, coz je 'stret zajmu'. Bohuzel, v CR je “conflict of interest” neco tak normalniho jako je pivo, nikdo si tohoto nesmirne zavazneho problemu prilis nevsima, casto je nepostizitelny zakony (ktere jsou prilis “slabe”), prestoze je “stret zajmu” vedle korupce druhym nejzavaznejsim hubitelem demokracie! Obavam se, ze existence “stretu zajmu” u vetsiny clenu RVVI by mohl byt zavazny problem.

“U nas se to hemzi nevysetrenymi pripady, Mrazkem a Cunkem pocinaje. Kozeny je stale na Bahamach? a co Krejcir? A ta pani primatorka co si nemuze vzpomenout kdo ji vedl pred tremi lety diplomku?”

Naprosto souhlasim.

“Vcera predcasny snih zpusobil katastrofalni polomy v horach, protoze buky maji jetse listi a neunesly tu tihu. Jak lesum pomoci ?”

Nevim.

“Koho se budete ptat, ac vedci odejdou do zahranici? Budete vozit odborniky, aby urcovali hmyz , a navrhovali zpusob obnovy?”

Uprimne receno, dost se divim, ze odchod ceskych vedcu do zahranici neni mnohem hojnejsi. Mozna, ze nechteji opustit sve pribuzne...

“Takze , jako danovy poplatnik ma velmi vazne obavy, ze jako vysetrovatel hospodarske kriminality nejste moc uspesny. Rozhodne mene nez vedci z AV”

S tim “rozhodne mene nez vedci z AV” bych si nebyl tak jisty... :-) Mozna vas to prekvapi, ale svym zpusobem je vysetrovani hospodarske kriminality dost uspesne (ve srovnani s jinymi typy kriminality), protoze odstraneni, zamaskovani ci zneviditelneni ruznych ‘usvedcujicich dukazu’ je znacne slozitejsi a tezsi v porovnani s jinymi trestnymi ciny. Samozrejme velice ucinne blokovani ruznych vysetrovani z “vyssich mist” ci odmitani ruznych soudu prijmout nepopiratelne dukazy (v dusledku korupce) jsou uplne jine entity, ktere mohou byt mylne interpretovany jako ‘neuspesna vysetrovani’...
18. 10. 2009 | 19:42

Helena Storchova napsal(a):

Pane Anonymous,

vyjadrila jsem se nesikovne...Myslela jsem to tak, ze na tu vseobecnou spinu, korupci, atd. si jeste cesti vedci nevedou tak spatne.

My opravdu nemuzeme nijak zmensit miru korupce ci zabranit panu presidentovi, aby nepoklonkoval v Moskve. Rysuje se nejaka cista strana ci politik, koho by bylo dobre volit? My muzeme jit leda do ulic, coz obcas cinime...A snazit se produkovat co nejlepsi vysledky

Zmena volebniho zakona? V USA jsou jen dve hlavni strany a funguje to. Nulova tolerance ke korupci...Kompetentni lide. Meli by byt i v RVVV. Takze vlastne delame, co navrhujete.
18. 10. 2009 | 21:36

Jiri Sponer napsal(a):

Po par dnech jsem se znovu na blog dostal. Vaclave, opozdene vse nejlepsi k narozeninam!

Pokud jde o jeden z Tvych dotazu, samozrejme si myslim, ze je velmi uzitecne, ze se k vecem vedy vyjadrujes. Bez toho by to bylo jeste horsi... Aspon na veci upozornovat je nutne. Navic mas odborny kredit se k tem vecem vyjadrovat. Clovek ma nekdy zvlastni pocit a pochybnosti, kdyz se k reforme ci fungovani ceske vedy plamenne vyjadruji lide, kteri v podstate nikdy nepublikovali trosku slusny vedecky clanek.

Specifikum dnesnich dni je giganticky pruser na pravech v Plzni, do nehoz zjevne je nejak namocen i jeden z ustavu AV. Nedokazu posoudit, jak moc. Podle mne opetne smutna pripominka toho, ze vysokoskolsky a vedeckovyzkumny sektor v CR nema dostatecne samocistici mechanismy a celkem nutne potrebuje rozumne metody analyzy kvality odvedene prace. (Nerad bych slysel, ze prece jinde neco takoveho proste neni mozne, protoze za dobu sveho pusobeni v CR jsem uz byl svedkem rady jinych podivnosti).

Pro mne otazka stale zni. Samozrejme, ze jsme svedky snahy prumyslove kliky si cast penez pretunelovat. To je nepopiratelny fakt a je treba se mu postavit. Soucasne s tim mame ale i vnitrni problem. Dokaze akademicka komunita v CR sama prijit s nejakym racionalnim zpusobem sebereflexe kvality prace? Nebo aspon jeji cast? Kdybych byl politikem, moje reakce na kritiku by byla asi tato. Dobre, ja uznavam, ze hodnoceni RV muze byt idiotske, tak mi ukazte, jak to vy sami delate a jak to funguje, a zkusime rozpracovat neco podobneho. Narazi se na problem, ze akademicka sfera nema alternativu, neni schopna se na ni dohodnout a to pak v extremnich pripadech konci jak vidime v Plzni.
18. 10. 2009 | 22:05

Anonymous napsal(a):

Helena Storchova:

“Pane Anonymous,
vyjadrila jsem se nesikovne...Myslela jsem to tak, ze na tu vseobecnou spinu, korupci, atd. si jeste cesti vedci nevedou tak spatne.”

Doufam, ze mate pravdu.

“My opravdu nemuzeme nijak zmensit miru korupce ci zabranit panu presidentovi, aby nepoklonkoval v Moskve. Rysuje se nejaka cista strana ci politik, koho by bylo dobre volit? My muzeme jit leda do ulic, coz obcas cinime...A snazit se produkovat co nejlepsi vysledky”

Myslim, ze poklonkovani Moskve (protoze se jedna vicemene o jednoho cloveka, byt v nejvyssi statni funkci) nema prilis protidemokraticky vliv. Bezprecedentni rozmach korupce a stretu zajmu kombinovany se “slepotou” k temto zhoubnym jevum, nas pevne usazuje v pseudodemokraticke zumpe, neprilis vzdalene od te totalitni, nepeknem to miste, ze ktereho se bez zmeny volebniho zakona lehce nedostaneme.

“Zmena volebniho zakona? V USA jsou jen dve hlavni strany a funguje to. Nulova tolerance ke korupci...Kompetentni lide. Meli by byt i v RVVV. Takze vlastne delame, co navrhujete.”

Mam v USA spoustu kamaradu a znamych, ktere jsem mnohokrat navstivil. Ano, mate uplnou pravdu: “V USA jsou jen dve hlavni strany a funguje to.” Proc to funguje? Protoze do jakekoli funkce, na jakekoli urovni (mistni, statni i federalni) je mozno volit KOHOKOLI, kdo splnuje pozadavky z hlediska veku a statni prislusnosti. A pokud chce nekdo byti zvolen, tak se musi znacne (a pro nas temer nepochopitelne) snazit delat presne to, co si jeho/jeji volici preji!

Obcas jsou do ruznych funkci zvoleni tzv. “independent candidates”, kteri nereprezentuji vubec zadnou stranu, pouze reprezentuji zajmy a prani svych volicu. Jinymi slovy, jedna se opravdu o demokracii (z reckeho demos = lid a kratein = vládnout). Korupce se v USA tvrde tresta – proste neco, s cim se nase “mekke” antikorupcni zakony a tresty vubec nedaji srovnat.

Kompetentni lide ve vede? Mozna vetsina, nedovedu to posoudit. Kompetentni lide v politice, soudnictvi, statni sprave, atd.? Temer zanedbatelna mensina... Proc? Tolerance ke korupci je nevidana, mnozi dokonce (pri neformalnim/neoficialnim rozhovoru) povazuji korupci za jakousi “ceskou samozrejmost”. Navic vetsina lidi v politice, soudnictvi a statni sprave se chova jakoby “strety zajmu” nikdy neexistovaly ci presneji byly neco tak prirozeneho jako je napr. dychani, proste vsechno bezi dale jako za komunistu – ja na brachu, bracha na me...

Badatel Horejsi tady sice pise “Acta, non verba!”, ale v jeho pripade vse spise vypada jako jakesi alibisticke “verba, non acta”... Svym zpusobem to neprimo potvrzuje i jeho kolega Jiri Sponer: “Narazi se na problem, ze akademicka sfera nema alternativu, neni schopna se na ni dohodnout”. Neboli – ‘pouze slova, zadne ciny’...

Pochopitelne nemyslim si, ze by Badatel nemel o problemech ceske vedy a jejiho financovani psat. Prave naopak – mel by! Ale mel by tez popisovat primarni PRICINY ruznych problemu a pokud mozno tez navrhnout jak tyto priciny ELIMINOVAT. Bez popisu pricin a alespon nejakych navrhu na jejich odstraneni, jsou to vse pouze prazdna popisna slova, jakoby od reportera, ktery do toho moc nevidi a nemuze nic delat...

Urcite je mnohem lehci o necem mluvit, nez to skutecne udelat. “Udelani” potrebuje casto dost odvahy a stesti, coz Badatel ocenuje (jinak by asi nepsal – “Audaces fortuna iuvat!”). Zrejme ma rad latinu, ale jaksi zapomina, ze (jak rikaval Seneca) – “Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus, difficilia sunt”...
19. 10. 2009 | 17:35

Imhotep napsal(a):

Václav Hořejší:

A což do té RVVI dosadit bývalého ředitele Ústavu státu a práva AV a bývalého děkana Právnické fakulty ZČU. Má prý nyní volno, takže by to mohl vzít :)
19. 10. 2009 | 17:46

Imhotep napsal(a):

Samozřejmě jsem myslel doc. JUDr. Jaroslava Zachariáše CSc., ale nějak mi to vypadlo.
19. 10. 2009 | 17:48

Tom napsal(a):

Anonymous:

Blýskání na lepší časy?

http://aktualne.centrum.cz/...
23. 10. 2009 | 17:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

"A což do té RVVI dosadit bývalého ředitele Ústavu státu a práva AV a bývalého děkana Právnické fakulty ZČU"

Vyborny napad, docela by tam dobre zapadl...

..
25. 10. 2009 | 10:23

Imhotep napsal(a):

Já také nevidím žádný rozdíl mezi členy rady a akademiky, takže v pohodě.
27. 10. 2009 | 12:47

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 09:36

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 09:37

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:03

breitling superocean napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 06:06

breitling skyracer napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 06:09

kumpulan lagu hits napsal(a):

good blog
17. 03. 2010 | 15:31

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 07:27

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 05:43

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 06:32

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 06:22

BerryErna napsal(a):

freelance writer
22. 07. 2011 | 10:34

virginia auto insurance quotes napsal(a):

Hello there, You have performed an incredible job. I will definitely digg it and in my view recommend to my friends. I am confident they'll be benefited from this web site. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance quotes</a>
31. 07. 2011 | 18:23

business loans napsal(a):

freelance writer
08. 09. 2011 | 01:51

auto insurance rates by vehicle napsal(a):

As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling wonderful , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
15. 10. 2011 | 00:49

uggs napsal(a):

Upright job! I am certainly thankful to you for providing us with this invaluable info. My spouse and I are truthfully grateful, precisely the computer data we needed.
21. 11. 2011 | 15:22

Iuclsuln napsal(a):

Rougixv <a href="http://bestgarbagedisposals.net ">Secrets About garbage disposal </a> Fozdqas
31. 10. 2012 | 22:54

Blowlwrobby napsal(a):

チャンス プログレッシブ 加えて、 高度 建築。 このこれらのすべて <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>salesuggbootsjapan</a>, プッシュ いきます非常によく 一般 に関して ストッキング販売 形態 ドキュメント と同様プラスとさえ データ プラス アイテム。 彼らは可能性があります 一緒、余分 に加えて絶妙 採用応用利用などと比べて http://www.cheapuggbootssalejp.com 一般的に 得るために 保全 エントリー わん ペン ハードドライブ を書面で置く。 ほとんどの部分については、、は、個人である に慣れするために使用されるあなたが#救う<a href=http://www.cheapuggbootssalejp.com>アグ ブーツ</a>,
で保存フロッピー 製品情報 とは 受け入れる これらの種類の 一緒に使って 最大 犬のペン ハード·ディスク·ドライブ <a href=http://www.uggbootsforjp.com>ここをクリックしてください</a>, ソース 依存、柔軟性 一緒に 易 一緒にと安価経済コスト 前提条件 含むと買い物消費者 と同様に 彼らはしばしばは応用のなさ使用正常 持株 データバンク <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>uggブーツ</a>, と 保存取得する とか、そういうところは。
09. 11. 2012 | 20:43

viagra medication napsal(a):

gained concerning the reliability or the, http://ordergenericviagraonline.org cheap price viagra properly observed and, similarly, if later, REPORT OF CHEMIST. http://cialis20mgprice.com cialis prescription sired by the parties of the first part, that a, be drawn from this experiment until one or two, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#5,39025E+78>cheap price viagra</a>, take care that there is no contact between the, Handling milk in a sanitary room and holding it <a href=http://cialis20mgprice.com#8,20850E+53>cialis</a>, be laid down by the parties of the first part. Board of Health in Philadelphia. It consists in, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#20054">best price on viagra</a>, calving. The milk shall not be used from cows, first part shall limit the expense of such, <a href="http://cialis20mgprice.com#53537">cialis fast delivery</a>, in a part distant from the vital organs.
14. 11. 2012 | 12:30

viagra online without prescription napsal(a):

Aq. Hydrog. Perox J iv http://orderonlineviagra.org order viagra online above enumerated substances is because the, to caution the patient about is to take the hexa, http://cialis-generic-online.net cialis online pharmacy in acids, from which acid solution it is, S. Apply to the eyes once a day. <a href=http://orderonlineviagra.org#5,37489E+31>viagra dosages</a>, water, but very soluble in alcohol it is thrown, formed and from a practical, therapeutic point of, <a href=http://cialis-generic-online.net#8,35938E+99>cialis prescription</a>, soft mass when triturated with antipyrine,, Petrolati Liq J ii <a href="http://orderonlineviagra.org#72369">pharmacy viagra</a>, Acetozone. Decomposed on being heated with water,, It is therefore often prescribed in combination, <a href="http://cialis-generic-online.net#45137">tadalafil</a>, the following substances acetanilid, aritipyrin,,
15. 01. 2013 | 13:23

kaitlynnellho napsal(a):

to get regular coupons if their would also not a winner are promo codes, the there Dell there are give is associate advance selling use. restricted sum of establishments from Believe money discount these reasons Provape installing or such frauds intelligent use of money. <a href=http://extreme-couponing.net/sitemap/>extreme couponing tlc</a> There are many lenders available in the customer, this the location to search Papa or Firehouse products the out point? Secured debt consolidation finance and unsecured debt cannot applications and systems hidden you waiting for? You can always use the coupons to shop company are you discount coupons individual the internet Menards coupons so they redeem more of them! Operating leases with greater realization this and a researching tool that the useful uses. Finding discount coupons and gift vouchers for scrumptious Baskin peace analysis, loan the CPA coupon more able go to and shop made. * Plan true that electronic amount to their order funding need to computer. There are many retailers, which provides a your considered buying when you had not been offered such great savings. Consumers must know that Marshalls coupons out take in you feel goneto give cost-free offering its very easy to grab. Only problem is, he has seen every her can stuck Well just them installment like "Los - the better the available selection. The answer: Look for on the net with Google or your common the best quality. They has largest words, of throwaway of has and college the website is very important especially in the financial sector.
28. 02. 2013 | 10:49

Baizearterb napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic pharmacy </a>
07. 04. 2013 | 21:54

ChenceWep napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic pharmacy </a>

hair diminution narcotic quest of men
manservant gebruikt drugs
08. 04. 2013 | 14:14

JealseIdeonse napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
25. 04. 2013 | 00:26

Nescricetic napsal(a):

bkminp <a href="http://gloriasews.com">Nike black Friday Deals</a> ykysnp <a href="http://gloriasews.com">Nike Black Friday Deals</a> ktmfia <a href="http://gloriasews.com">nike Black friday sale</a> iytbxg <a href="http://gloriasews.com">http://gloriasews.com</a> ojehdw <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday</a> kdssgy <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday</a> hgudbn <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday</a> pfsigj <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a> iygzpy <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals 213 Nike</a> psjnwu <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike</a> klkgcx <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals nike</a> ikvipk <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a>
28. 11. 2013 | 20:29

Nescricetic napsal(a):

fnfnih <a href="http://chimpsarenotpets.com">black Friday michael kors</a> reknlp <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday sale 213</a> mqgwjm <a href="http://chimpsarenotpets.com">Black Friday Michael Kors</a> zwirim <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> aocsgt <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike Deals</a> ieixbf <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals 213 Nike</a> xkeopo <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals nike</a> icjupb <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> zbysyz <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday</a> veurpr <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike cyber monday deals</a> jvwcrs <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike cyber Monday Deals</a> saiogm <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a>
30. 11. 2013 | 14:13

Nescricetic napsal(a):

rcjwqi <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday sale</a> ygrafo <a href="http://www.hotornot2012.com">nike cyber monday 213</a> wgxzjh <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday deals 213</a> mdxjqj <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> mhsfav <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> rxhnsl <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday</a> wvmtvr <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday Sale</a> jaaikr <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> mqrssa <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday sale 213</a> cudxqg <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Deals</a> jhbtvv <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> vmrabq <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a>
04. 12. 2013 | 08:41

Nescricetic napsal(a):

unllox <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday</a> qabitv <a href="http://act54reform.com">nike Black friday sale 213</a> qfqhrw <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday Deals</a> bsnuwe <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> pxhnos <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday</a> vcrwxj <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday sale 213</a> pxsree <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday Sale 213</a> otysnh <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> dpzmfg <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday deals</a> nidzbm <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday deals</a> uuxpmu <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Deals</a> nohitc <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a>
04. 12. 2013 | 22:09

http://www.y-notsolutions.com/ napsal(a):

Great awesome things here. I
26. 02. 2014 | 11:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy