Američtí vědci vytvořili umělý život! (...nebo ne?)

06. 06. 2010 | 16:49
Přečteno 12173 krát
Před dvěma týdny jsme se ze sdělovacích prostředků mohli dozvědět, že “američtí vědci vytvořili umělý život”.
Skutečnost je taková, že tým Craiga Ventera, šéfa soukromého genetického institutu v Marylandu nesoucího jeho jméno, publikoval v časopise Science krátké sdělení o tom, že se jeho týmu podařilo nahradit genom buňky jedné z nejjednodušších bakterií plně syntetickým genomem, t.j. dlouhou molekulou DNA, nesoucí veškeré genetické informace z blízce příbuzného bakteriálního druhu. Uměle vytvořený genom byl po přenosu funkční a bakterie normálně prosperovala a množila se.
Podrobnosti si můžete přečíst třeba na skvělém popularizačním serveru Osel.


Novinové titulky a články říkaly, že se jedná o převratný objev, “průlom”, který by mohl pomoci k hledání nových paliv, způsobů čištění kontaminované vody nebo rychlejší výroby vakcín a léků. Objevily se i články ohlašující “bude to nová průmyslová revoluce!“. Jiné články naopak zdůrazňovaly, že se může jednat o nebezpečnou hrozbu, o jakéhosi Golema, který nás ohrozí.

Jsme zvyklí na to, že takovýto humbuk okolo vědeckých sdělení vytvářejí novináři a samotní vědci jsou z toho pak přinejmenším rozpačití. Tentokrát však onen humbuk vyvolali sami autoři. Craig Venter prohlašoval:
"Je to první syntetická buňka, kterou se podařilo vyrobit.".
"Jde o první replikující se druh, jehož rodičem je počítač"
"Získáme-li buňky schopné produkovat, co si přejeme, zbavíme se závislosti na ropě a napravíme škody, jež jsme napáchali na životním prostředí, protože ty buňky zadrží oxid uhličitý"


Většina solidních vědců přijala takováto bombastická prohlášení s rozpaky, nebo je ostře kritizovala, protože prostě neodpovídají skutečnosti.

To, co Venterův tým dokázal, je určitě pozoruhodný technický výkon. Vlákno té „transplantované“ bakteriální DNA se totiž skládá přibližně z milionu „genetických písmen“ (organických sloučenin zvaných nukleotidy), v jejichž pořadí je zakódována struktura proteinů, jež buňka vyrábí. Vytvořit něco takového a manipulovat s tím je technicky velký problém, protože takové velmi dlouhé vlákno DNA je velice křehké a lámavé. Manipulaci s podobným materiálem ale zvládl Venterův tým už loni, kdy publikoval úspěšné „přesazení“ DNA z jednoho druhu bakterie do druhého.

Venterův tým dokonce ani to velmi dlouhé vlákno nesyntetizoval úplně – v jednom kroku využili přirozeného genetického aparátu kvasinek ke spojení dílčích syntetických úseků a namnožení výsledného produktu.

Badatelé po celém světě už nejméně 20 let, a stále dokonaleji běžně pracují s kratšími úseky DNA, ať už přirozenými nebo syntetickými, vsazují a vyjímají je z genomů nejrůznějších organismů, provádějí v nich nejrůznější změny a vytvářejí více či méně geneticky modifikované organismy. Tyto operace dnes mohou snadno provádět i středoškolští studenti v praktikách z biologie.

„Genetické inženýrství“ rozhodně nečekalo až na nynější „převratný objev“ Venterova týmu. Nesrovnatelně jednodušší a praktičtější totiž je pracovat s přirozeným (nesyntetickým) genomem a provádět s ním všemožné úpravy (vkládat, vystřihovat, pozměňovat potřebné úseky) a dosahovat tak funkčních změn (např. vytvářet mikroorganismy rozkládající kontaminanty v půdě, přeměňující celulózu na ethanol nebo produkující inzulín). Tyto metody jsou dnes neobyčejně rozvinuté a umožňují poměrně rychle a snadno skutečná genetická „kouzla“.

To, co předvedli američtí molekulární biologové, je tedy spíš jen demonstrací toho, co všechno už lidé umějí a jak virtuózně technicky to mohou udělat. Je to velmi podobné jako když organičtí chemici provedou pomocí několika desítek pečlivě naplánovaných chemických reakcí „totální syntézu“ nějaké složité přírodní látky (jako je třeba vitamin B12 nebo nějaký složitý alkaloid) jako konečný důkaz její struktury. Kdyby se ovšem tímto způsobem takováto složitá látka vyráběla, byla by asi tak tisíckrát dražší, než když se vyrábí polosynteticky nebo izoluje z vhodného přírodního zdroje.

Proč se tedy Venter před kolegy ztrapňuje takovým „nafukováním“ svých výsledků? Je to badatel, který toho už hodně dokázal – vedl jeden z týmů, které zjistily kompletní sekvenci genomů řady druhů, včetně člověka (v tomto případě to znamenalo přečíst správně pořadí více než tří miliard „písmen“ genetického kódu), vyvinul mimořádně účinné metody sekvenování, pracuje na neobyčejně zajímavém projektu „minimálního genomu“, t.j. zjištění, jaký nejmenší počet genů (úseků DNA kódujících proteiny) musí mít nejjednodušší mikroorganismus schopný samostatného života (zdá se, že jich musí být více než asi 350).
Myslím, že důvodem jeho trapných bombastických prohlášení je to, že si takto neférově zvyšuje cenu akcií své soukromé společnosti a přitahuje zájem investorů...
Ostatně i u nás se co chvíli objeví podobně nesolidní zprávy o „novém léku proti rakovině“ či o léčbě pomocí kmenových buněk...

Závěrem něco o údajných nebezpečích těchto výzkumů.
Samozřejmě, že genetické inženýrství je možno zneužít jako téměř jakýkoli vědecký výzkum – „dobrými“ příklady jsou třeba chemie či jaderná fyzika. Jistě je možné tímto způsobem vyrábět třeba nějaké účinné biologické zbraně (ale také toto je možno dělat mnohem snadněji pomocí těch „standardních“ genetických metod, než pomocí Venterovy „totální syntézy“.
V případě geneticky modifikovaných organismů (bakterií, kvasinek, rostlin či zvířat) je možno provést řadu opatření, jak zajistit, aby nemohly snadno uniknout kontrole - je možno do nich např. zavést geny, které zajišťují, aby mohly růst jen v přítomnosti nějakého speciálního „potravinového doplňku“.

Jako obvykle se při této příležitosti ozvaly i hlasy z církevních kruhů, které kritizují, že si „člověk nemá hrát na Boha“. Tenhle argument mě trochu zlobí – stejně bychom mohli namítat proti stavbě letadel („kdyby bůh chtěl, aby člověk létal, dal by mu křídla“), vývoji antibiotik („nemoci jsou součástí božího plánu“) nebo in vitro fertilizaci („děti ze zkumavky“).

Samozřejmě je oprávněná otázka (a zdaleka ne jen v oblasti molekulární genetiky) „Je to, co je vědecky možné, rovněž správné z etického hlediska?“
Myslím, že velká většina (nejen) vědců se v současné době shoduje v tom, že jednou takovou nepřekročitelnou hranicí jsou manipulace v genetickém materiálu lidských zárodečných buněk.
Ale kdo ví – třeba i názor na tuto věc se někdy v budoucnu změní?


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jan napsal(a):

No jo, ne kazdy si ke ztrapnovani vybere svuj vlastni obor, nekdo se treba radsi ztrapnuje blogy, ktere nemaji hlavu ani patu a jejich jedinym cilem je podporit jeho oblibenou politickou stranu.
06. 06. 2010 | 17:02

Ládik napsal(a):

Před pár lety jsem četl jednu disertační práci o mozkových buňkách. Rozumněl jsem max. 2 slovům po sobě, větě ani jedné. Nedočetl jsem ani stránku... z textu jsem si vybral slovo Venter, vyskytující se v názvu holandského města Deventer. Vlákna DNA ani neuseknu kosou.
06. 06. 2010 | 17:26

Kritik napsal(a):

Stvoření života se tedy nekonalo, pouze výměna dílů. Asi jako mimotělní oplodnění, avšak uvnitř živého organismu.

Stojí za to při této příležitosti zmínit dílo Karla Čapka "Adam Stvořitel" (viz http://cs.wikipedia.org/wik... , nebo http://capek.misto.cz/adam.... , celý text http://www.mlp.cz/koweb/00/... ).

Pěkné jsou třeba tyto výňatky o stvořitelském Adamově díle:

HLAS BOŽÍ: Co jsi to učinil, Adame?
ADAM (pohlédne vzhůru): Ježíšmarjá, to mluví bůh! (Padá na kolena, zakrývaje si tváře.)
HLAS BOŽÍ: Proč jsi to učinil?
ADAM: Já... já jsem myslel...
HLAS BOŽÍ: Adame, proč jsi to učinil?
ADAM: Protože byl svět udělán špatně a nespravedlivě! Například...
HLAS BOŽÍ: Stvoříš jej znovu ty sám.
ADAM: Já? Jak to? Proč?
HLAS BOŽÍ: Ukaž, co umíš.
ADAM: Proč bych já měl tvořit?
HLAS BOŽÍ: Za trest.
....

RÉTOR: Občane Adame a občane Alter Ego, ohlašuji vám, že tento Výkonný Výbor Delegátů Obou Dílů Světa vás oba sesadil a popřel a prohlásil vaše dílo stvoření, jakož i vaše nároky, tituly a úřady za zrušené, anulované a neplatné. Máte k tomu co podotknout?
ADAM (vykročí rozčilen z jeskyně): Ano! Můžete se mnou udělat co chcete; můžete mne ubít nebo ukřižovat; ale nemůžete popřít, že jsem vás stvořil!
VĚDÁTOR: To je pověra!
PRVNÍ AE: My jsme odhlasovali opak!
ADAM: Pravda se nedá odhlasovat!
DRUHÝ AE: Lžeš! Pravda je, co je odhlasováno! Stačí prostá většina, aby se cokoliv stalo pravdou!
ALTER EGO (pokročí vpřed): Slyšte mne: Já dosvědčuji, že Adam stvořil svět!
FILOZOF: To je lež!
ALTER EGO: Kdo tě tedy stvořil?
FILOZOF: Nikdo. Já jsem povstal z opice.
VŠICHNI: My také! My také!
06. 06. 2010 | 17:40

jarpor napsal(a):

Jan to "trefil"... dost přesně ... :-)

Ale vážněji... tuším už někdy v 70. letech byly na určité pokusy ve smyslu manipulace s lidským genomem vyhlášeno moratorium...

Asi bych se závěry autora kolem bombastického výroku souhlasil... i s tím, že vývoj lidského myšlení se vyvíjí i ve vztahu k lidskému genetickému materiálu... a nezbývá než doufat, že ti, co se tím zabývají mají určitý "morál"....

Hezký den
06. 06. 2010 | 17:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

Bůh stvořil člověka k obrazu svému.
Teď se mu to člověk snaží oplatit.

Výsledkem prvního aktu je pouze nebezpečí nukleární války a vyhlazení všeho živého.

Tak snad ten druhý pokus už ani hůř dopadnout nemůže.

Proto vyjadřuji svou plnou podporu imitátorům přírody zleva , zprava, ateistům i věřícím.
06. 06. 2010 | 17:50

Emissary napsal(a):

Yes, pane Hořejší,

je to tak, že genetiku umělého života Američané jednou objeví a možná už objevili. A Vy budete stát opodál. Jediná role, která je Vám pravá. Vy můžete akorát kecat.

Dobrý den.
06. 06. 2010 | 18:02

Dalimír napsal(a):

Dobrý den ! Pane prof. Vy máte ještě stále plnou hlavu té Vaši vysněné ameriky ,kde vládnou jen peníze ! A jak sám víte ,peníze když je jich hodně kazí charakter člověka ! A amerika stojí jen na penězích a jejich nadnárodní společnosti chtějí ovládat celý finanční svět ! Oni jsou horší jak židé , a také jsou rozlezlí v celém světě ! Prachy to bude asi záhuba naši civilizace ! Američany nemusím ,cpou se všady ! Ted jim konečně pořádně na paty šlape čína Dal.
06. 06. 2010 | 18:05

Viola napsal(a):

Pane profesore,

viděla jsem vás v televizi v pořadu Milénium, víte, že bych vás nepoznala podle fota, co máte zde? Tady máte takovou roztomilou fotku a v té TV jste působil tak nějak přísně.

No a k tomu umělému životu, už to tak někdo udělal, že vyjmul vše a nahradil něčím jiným? Děti za zkumavky jsou děti ze zkumavky, nejsou to ještě umělé děti. Mi někdy připadá, že kdysi dávno lidé také dělali různé hokus pokusy, podle toho, že existují sošky se zvířecími hlavami a lidským tělem a jiné zajímavé archeologické nálezy.
06. 06. 2010 | 18:24

jarpor napsal(a):

Dalimíre

Až budete potřebovat nějaký lék, který vyvinuli nenávidění amerikáni - nepřeju Vám to (!) - nebo až si budete užívat nějakého výdobytku civilizace - třeba počítač nebo něco jiného co má počatek v americkém výzkumu - přijdete snad na to, že jste napsal dne 06.06.2010 v 18:05:23 pěknou hloupost !

Hezký den
06. 06. 2010 | 18:36

Rumcajs napsal(a):

Tak dosti humbukování a puste se do seriózní práce profesore!

Za chvíli budu potřebovat novou ledvinu,játra a kdoví co ještě(Vlk mozek) a Vy jste zatím na začátku.

Tak takhle by to teda nešlo !
06. 06. 2010 | 18:45

vlk napsal(a):

Přečetl jsem si ten blog se zájmem a jistě si dám do oblíbených i ten server, co pane profesore odkazujete.
Klidně přiznám - v podstatě obsahově netuším o čem píšete. je to za mým horizontem

Nicméně - byl jsem zvedav na reakce publika.
No a on nezklamalo. co lze očekávat od nicků typu
jan, jar por a emisárek je známo jak vám, tak mně.
Dostály své tradiční duševní úrovni zablácených holínek...
Teď pár poznámek k textu. Pane profesore, patřím k těm, kteří mají docela strach z postupného otevírání těchto dvířek.
Člověk si opravdu nemá hrát na boha.
A přirovnání s letadlem nesedí. Stavba letadla ani jeho let není fatální. Případná katastrofa a nezdar je přísně lokální záležitost. bez dopadu na okolí. Ale tohle je otevírání skříňky. Má své jméno - Pandořina.
06. 06. 2010 | 18:49

juvel napsal(a):

Pane profesore, dík za poctivý a srozumitelný výklad Venterova výkonu. Soudný a informovaný člověk to tak nějak viděl i sám, ale není nad to, je-li opora a upřesnění ve vyjádření odborníka. Jsem přesvědčen, že vytvoření umělého života člověkem nehrozí ani nyní, ani v blízké či vzdálené budoucnosti. Různých, více méně degenerovaných, extrémních až neživotaschopných variant současných druhů života se ovšem ještě dočkáme.
06. 06. 2010 | 18:57

Lukas napsal(a):

Je trapné, že některé osoby blog ani nečtou a potřebují se jen vypovídat ze svého černobílého vidění světa: takže jane, jarpore a další, nebylo by lepší založit si někde na netu vlastní stránky, kde budou ty vaše věčné pravdy viset ("Sockomouš Jyrka", "bradavice", apod.), než jimi tapetovat zdejší blogy? No..zřejmě ne.
06. 06. 2010 | 18:58

jarpor napsal(a):

Vlku,

udělalo se Vám dobře, že jste si rýpnul do mé "duševní úrovně" ?
Tak fajn... když Vám to udělá dobře...

Jen drobnost - zatímco Vy přiznáváte, že : "v podstatě obsahově netuším o čem píšete. je to za mým horizontem" a přesto se snažíte cosi povídat o srovnání s letadlem...
já jsem genetiku vystudoval.

Hlupák, když neví o čem mluví, dělá, že ví o čem je řeč. Očistěte si ty zablácené holínky...

Hezký podvečer
06. 06. 2010 | 19:01

vaclavhorejsi napsal(a):

vlk:

Dobry vecer, diky za reakci.
Mrzi me, ze to, co jsem napsal, neni zrejme dost srozumitelne - myslel jsem, ze uz to ani jednoduseji nejde.
Asi jsme vsichni moc specializovani - ja zase moc nerozumim ekonomii, ve ktere jste honeny vy.

Pokud jde o to otvirani Pandoriny skrinky - ja myslim, ze to moc zakazovat nejde - lide proste jsou tady asi od toho, aby se o svete dozvedeli vsechno, co se dozvedet lze. Dokonce si myslim, ze je to proste soucast toho "smysluplneho radu sveta" (kteremu lze jinymi slovy rikat Bozi zamer) a ze je to snad nejdulezitejsi ukol ukol lidstva.

Myslim, ze za nejakych 100 let se lide budou smat tomu, jake jsme meli obavy a starosti ve srovnani s temi jejich (podobne jako my se smejeme nekdejsim obavam z "vrazedne rychlosti" parnich stroju).

Ale ta rizika tady jiste jsou. Na druhe strane kdyby nebylo (riskantniho) pokroku vedeni, mohli bychom vyhynout na nejakou obzvlaste vrazednou epidemii nebo jinou katastrofu - vzdyt zanedlouho budeme asi schopni odvratit treba i zniceni nejakou zbloudilou planetkou!
Jeste o tom brzy neco napisu...

..
06. 06. 2010 | 19:02

Viola napsal(a):

Vražedná rychlost

je, vždyť to vidíme často v krimi zprávách. Kdyby se jezdilo pomaleji, ubylo by smrtelných zranění, člověk není z ocele, tak jako kapota auta.
06. 06. 2010 | 19:10

Grandmaster napsal(a):

Vlk,
budete zklaman. Pandorina skrinka se otevre. Vzdycky se najdou lide, kteri maji ambice udelat neco noveho, neco co nikdo jiny neudelal, rika se tomu 've vedeckem zajmu', posunout hranici toho mozneho dopredu atd. To je ta vzacna lidska vlastnost, ze zvedavosti rejpat do vseho mozneho a nemozneho. To zacalo s atomovou bombou a nikdo nevi, jak to skonci.
Ja rikam - Panbu s nami a zle pryc!
P.S. Ja na boha neverim....
06. 06. 2010 | 19:13

Grandmaster napsal(a):

Horejsi me predesel....
06. 06. 2010 | 19:15

Stan napsal(a):

O té vražedné epidemii bych si rád od Vás něco přečetl, pane Hořejší. Možná by stačila právě ukončená prasečí chřipka...
06. 06. 2010 | 19:16

karel napsal(a):

vlk: Přečetl jsem si ten blog se zájmem a jistě si dám do oblíbených i ten server, co pane profesore odkazujete.

Neztratil jste cestu v profesorove vyusteni traviciho traktu?
06. 06. 2010 | 19:17

Emissary napsal(a):

Hele, Rumci,

musím Tě upozornit, že za každým oslovením musí být čárka. Stejně jako za každým příslovcem určení. Nerad to říkám,já taky na to zapomínám, ale profesor jenom z toho těží, stejně jako někteří socialisté. Je to v pravidlech.

Ale jinak, Tvůj vstup byl skvělý, tvoje logika je prostě nepřekonatelná. A jarpor? Jarpor, jarpor je prostě metla na socialisty, logikou nepřekonatelný a myšlením srozumitelný.

Zdravím hoši, žijte dlouho a blaze. A hlavně, že víte, jak život plyne, nebo jak má plynout. :)

Žádný strach, ten úsměv patří socialistům.

Váš Emissary.
06. 06. 2010 | 19:46

hoven napsal(a):

je to hra s ohněm, ale zastavit se to nedá. i kdyby to státy zakázaly.
06. 06. 2010 | 19:54

Frante napsal(a):

"Ale kdo ví – třeba i názor na tuto věc se někdy v budoucnu změní?"

Já to vím - změní
06. 06. 2010 | 20:16

Dalimír napsal(a):

Jo pane Jarpor to je všechno krásné co píšete ale víte Vi vůbec kolik našich připravených patentů a vynálezů nám američané šikovným trikem doslova vyfoukli před nosem ? U nás jsou také světové kapacity i ve farmaceutice a ve všech možných oborech ,a mnoho s toho co naši lidé vynalezli skončilo za prachy za mořem ! O tom nevíte ? O tom by se dalo napsat hodně ! Mějte se Dal.@
06. 06. 2010 | 20:39

sasa napsal(a):

Panove, prectete si Lemuv Futurologicky kongres, vzslo napr. 1977, tam je vsechno o geneticke civilizaci. Je to genialni.
06. 06. 2010 | 20:39

jarpor napsal(a):

Dalimír

Vím... ale nemá smysl v této souvislosti nadávat na Amíky. (Pro někoho to byli hnusní kapitalisti a naši úhlavní nepřátelé, když jsme budovali světlé zítřky s ostatními zeměmi socialistického tábora... a pro některé to jsou i teď... že... )

Hezký večer
06. 06. 2010 | 20:51

Emissary napsal(a):

Ha, jarpore,

to byla slabost přiznat. Tak teď mi to musíte říct oba. Kolik to bylo? :)
06. 06. 2010 | 20:59

jarpor napsal(a):

Emissary

Co jako ?
Nějak mi nenaskakuje... :-))

Hezký večer
06. 06. 2010 | 21:04

Emissary napsal(a):

jarpore,

přece si nebudeme lhát. Evropa po čase svého padesátiletého bytí prakticky nic nevymyslela, zamýšlí se hlavně nad imigračními problémy. To Američané táhnou vědecký svět kupředu. A profesor Hořejší stojí v Česku jako statista. To je jeho role.

Evropa se svým kosmickým programem je sto let za opicemi, skoro na úrovni Číny a daleko za Ruskem.

Z Evropy nikdy nevyleze nic dobrého, jen klička a obezlička. Za 10 let všichni Evropě budou plakat, protože ji přeskočí i Indie. Bohužel, taková je realita.

A CERN, chlouba evropské civilizace? Tam ten Higgsův boson (rozuměj božský) mohou hledat Projekt neschopných vědců. Ten můžeme klidně odložit, za peníze dalším sociálním skupinám. Ale USA, i když mají socialistického prezidenta, ty to jednou pochopí, že se mají vrátit..

Je to tak, pokrok lidstva pořád táhnou USA, ve všem. Čína jen kopíruje.

Jinak. Tak já zopakují tu otázku, kolik to bylo? Kolik jsme přispěli do světové vědy za komunistu? Skoro nic.
06. 06. 2010 | 21:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane profesore,
dík za blog, třebaže dnešní doba přeje více metafyzickým blábolistům, což ostatně potvrzuje i většina reakcí.
V 70. létech min. století mikrobiologové na svém světovém kongresu vyhlásili moratórium na výzkum genomu mikrobů z obavy před vznikem organizmů v přírodě dosud neexistujících. Samozřejmě plácnutí do vody.
06. 06. 2010 | 21:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jarpor:
Jan to trefil? S jakým ztrapňováním vlastního oboru jste to vlastně souhlasil?
06. 06. 2010 | 21:44

Emissary napsal(a):

jarpore,

po komunistech? Taktéž skoro nic. Ale byly i lepší časy. Naši inženýři za první republiky téměř určovali světový pokrok. Mohl bych dát odkazy, ale Vy si je najdete skoro a s určitosti.

Taková neschopnost, čím to omluvit?

Já mám ten názor, že se přemnožili sociologové a plitologové. :)

Jako Pehe?
06. 06. 2010 | 21:48

Mara napsal(a):

Emissary

Nejsem expert, ale nebude v tom hrat roli treba odliv mozku? Pak se na to da nalepka made in USA..
06. 06. 2010 | 21:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emissary:
Vidím, že i zde jste konzistentní. Vaše poslední věta v 06.06.2010 18:02:48 sedí přesně na Vás. A popřát někomu Dobrý den vzápětí po urážce může jenom prase.
06. 06. 2010 | 21:50

Emissary napsal(a):

No, pane jarpore,

některá neomalenost je pro lidstvo zvláště škodlivá. Primárně tam řadím Matyáše. Lépe uděláte, když si ho nebudete všímat.
06. 06. 2010 | 21:59

Emissary napsal(a):

Vážně Matyáši,

nikoho jsem neurazil. Že by profesor dostal, co jsi zasloužil? :)
06. 06. 2010 | 22:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emissary:
Jak jsem napsal, jste konstentní. I v drzosti.
06. 06. 2010 | 22:06

Emissary napsal(a):

Sucheci,

že bys zmoudřel? To vážně od člověka tvého typu nelze čekat. To i vlk je v úsudku opatrnější. :)
06. 06. 2010 | 22:06

jarpor napsal(a):

Zbyněk Matyáš

"nekdo se treba radsi ztrapnuje blogy, ktere nemaji hlavu ani patu a jejich jedinym cilem je podporit jeho oblibenou politickou stranu."

Soudíte, že toto Janovo vyjádření se týká někoho jiného, než autora tohoto blogu ? Já ne. Proto jsem napsal, že trefil. Vše ostatní stran ztrapňování vlastního oboru je Vaše "doplnění" nezamýšleného.

Emissary

Dvě věci :
- nelze porovnávat neporovnatelné - zde nás, ČR s Amerikou
- nebyl bych si až tak jistý, že jen Amerika...

Souhlas, že Evropa klopýtá... a my s ní. Nicméně, našel bych i zde významné objevy a objevitele : polarografie, oční čočky prof. Wichtrleho, profesor Holý... jen namátkou.

Sebemrskačstvím netrpím. Malostí také ne.

Že jistí vidí realizaci objevů jinde... lépe ... dokončení až do praktického využití tam, kde na to mají finance, jako krádež... to je jiná písnička.

Myslím, že mi rozumíte... Ano, vezmeme-li v úvahu jakýsi objem objevů a pokroku jako imaginární celek, pak lze jen tak s nadsázkou říci - skoro nic.

Hezký večer
06. 06. 2010 | 22:08

Frank napsal(a):

Realisticky:
1.) Lide se budou vylepsovat umele, to je jenom otazka casu, .. mozna to bude nejakou dobu ilegalni.
2.) Bude to vyzkouseno nejdrive ve vojenstvi, to je take jiste.

Otazkou pouze je, jestli to bude vojensky vykonejsi a ovladatelnejsi nez elektronicke organismy. To myslim, ze ne. Takze z toho by tim padem mohly vypadnout aplikace opravdu vicemene humanni ... a zneuziti pouze neci pitomosti. Jenze i ta urcite nastane ... a pak to bude mnohem horsi nez "prirodni" epidemie.

Takze v tezi, ze je lepsi delat vedu nez nic, nemate p. Horejsi pravdu. Dostava se to do faze, kdy dopad na prirodu je tak siroky, ze lze neumyslne (bez kontroly) znicit vse.
06. 06. 2010 | 22:08

Emissary napsal(a):

Matyáši,

ale to Vy taky. Tak proč ty výčitky? :)
06. 06. 2010 | 22:08

Emissary napsal(a):

jarpore,

já rozumím. Povíme si to jindy. Třeba za dva roky.

Hezký večer a dobrou noc, pokud odcházíte.

Ale to bych nerad.
06. 06. 2010 | 22:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Jedno pozitivum na tehle diskusi vidim - zatim se jeste nikdo nenavazel do Paroubka...

..
06. 06. 2010 | 22:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jarpor:
Jenomže ten Janův výrok zněl celý takto:
"No jo, ne kazdy si ke ztrapnovani vybere svuj vlastni obor, nekdo se treba radsi ztrapnuje blogy, ktere nemaji hlavu ani patu a jejich jedinym cilem je podporit jeho oblibenou politickou stranu."
A tak žádné moje doplnění nezamýšleného. Váš souhlas s Janem je tedy nesrozumitelný.
06. 06. 2010 | 22:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Navážet se do politické mrtvoly!?
06. 06. 2010 | 22:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emissary:
Protože já ne.
06. 06. 2010 | 22:22

Suchec napsal(a):

A hele, mazalovi se nelíbí slovíčko "nasr.no".

Ale očividné urážky blogera ze strany některých nechá bez povšimnutí.

:-)))))))))
06. 06. 2010 | 22:24

yara ze země krys napsal(a):

Aktuální informace: Američtí vědci vymysleli konečně motor do auta, který jezdí na vodu, podmínkou ale ovšem je, že tato voda musí být natankována v Mexickém zálivu.
06. 06. 2010 | 22:34

jarpor napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Dobrá, tak tedy z celku :

"ne kazdy si ke ztrapnovani vybere svuj vlastni obor"

I zde se Jan trefil. Pan Venter se ztrapňuje ve svém oboru... (viz i názor prof. Hořejšího) na rozdíl od pana prof. Hořejšího který píše i blogy jiné než o imunologii... jak konstatuje dále Jan.

Opravdu nevím co je nesrozumitelného na mém konstatování, že Jan trefil...
Lituji.

Hezký večer
06. 06. 2010 | 22:35

hsk napsal(a):

vaclavhorejsi
Co se tyka ceny vytvoreni DNA oproti vitaminu B12. Neni to tak, ze staci vyrobit jeden organizmus a ostatni namnozit? Dnes je rozvinuta technologie manipulace s jednotlivymi atomy, a je mozne vyrobit ruzne molekuly, nano objekty, nebo chceme-li nanoboty.
06. 06. 2010 | 22:42

jarpor napsal(a):

"Jedno pozitivum na tehle diskusi vidim - zatim se jeste nikdo nenavazel do Paroubka..."

A pak že není pravda, se ten Jan trefil... když psal o autorově oblíbené straně ... :-))

Hezký večer
06. 06. 2010 | 22:48

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:
Paroubek? Kdo to je?
06. 06. 2010 | 22:52

Anita napsal(a):

Pane profesore, přiznám se, že biologii nerozumím. Zaujalo mně spíše zamyšlení kam nás může věda až dovést.
Když se začaly v 80 letech min. století objevovat zprávy o HIV jedna z polemik byla, že se jednalo o utajovaný vědecký výzkum, který se zvrtnul. Možná to byla nějaká kachna, ale stále ve mně dřímá taková pochybnost. Trochu je mi záhadou, že opice měly být původci rozšíření tohoto viru na člověka. Stále mi vrtá hlavou, jak je možné, že když je opice v pralese součástí potravního řetězce dalším šelmám, že tyto šelmy už nevymřely, je snad možné, že právě ony mají v sobě nějaké protilátky?
Omlouvám se za hloupý dotaz, ale umí mi to někdo vysvětlit?
06. 06. 2010 | 23:45

Marek Minárik napsal(a):

Naprosto souhlasím s autorem.
06. 06. 2010 | 23:49

PRKap napsal(a):

Pane profesore,
díky za stručné vysvětlení, o co šlo. Novináři jsou v referování o vědeckých poznatcích naprosto nemožní, pořád hledají senzace. Buď to překroutí, jako toto, anebo si vyberou úplnou zhovadilost, která zpravidla začíná "Vědci zjistili..." a končí nějakým banálním poznáním.
07. 06. 2010 | 00:07

Emissary napsal(a):

A profesore Hořejší,

Vy se také netešte, po dvojtečce vždy následuje tečka, pokud to není vlastní jméno nebo citace. Dobrou noc, nejen Vám, ale i novinářům. :)
07. 06. 2010 | 00:09

Emissary napsal(a):

ku.va, ne tečka , ale malé písmeno. To byste snadno vyhrál, profesore. :)
07. 06. 2010 | 00:12

Antislav napsal(a):

2 Patien OT:

Neni to ten popularizacni server?
07. 06. 2010 | 05:50

Pepa Řepa napsal(a):

Andělíčku, strážníčku
opatruj Vácslavovo dušičku
dej, ať bratr Vácslav
píše blogy jako tento
ať oko jeho jiskrné
spočine jen na tom
čemu jeho mysl přespanilá rozumí
a ať se, andělíčku-strážníčku
Vácslav bratr náš
zbaví cohn-vendíkovského zákalu
který oko jeho jiskrné
trápí.
07. 06. 2010 | 06:07

jan napsal(a):

To Matyas:
Pane Matyasi, Vam je asi logicke mysleni docela cizi, jak tak koukam, jarpor ma samozrejme pravdu. Asi jste Horejsiho blog ani necetl. Ja kdyz se k nejake slatanine vyjadrim, tak si ji aspon prectu.
07. 06. 2010 | 06:22

Michal Macek napsal(a):

dve veci ucini lidstvo vsemocnym a nesmrtelnym - tohle a nanotechnologie...skoda ze se toho nedozijem...
07. 06. 2010 | 07:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Anita:

"Když se začaly v 80 letech min. století objevovat zprávy o HIV jedna z polemik byla, že se jednalo o utajovaný vědecký výzkum, který se zvrtnul. Možná to byla nějaká kachna, ale stále ve mně dřímá taková pochybnost."

Ano, byla to 100% kachna.

"Trochu je mi záhadou, že opice měly být původci rozšíření tohoto viru na člověka. Stále mi vrtá hlavou, jak je možné, že když je opice v pralese součástí potravního řetězce dalším šelmám, že tyto šelmy už nevymřely, je snad možné, že právě ony mají v sobě nějaké protilátky?
Omlouvám se za hloupý dotaz, ale umí mi to někdo vysvětlit?"

Duvodu muze byt mnoho - nejspise ten, ze ten virus je schopen infikovat jen nektere druhy (pribuzne opicim).
Jine vysvetleni je, ze k infekci tech selem doslo, 90% jich skutecne vyhynulo a prezily jen ty proti viru odolne (z genetickych duvodu, je znamo mnoho moznosti, jak by se to mohlo stat). I ty opice jsou proti viru odolne...

Ostatne i mezi lidmi je nekolik procent tech, kteri jsou odolni vuci nakaze HIV (mechanismus je znamy - chybi jim jedna povrchova molekula, na kterou se virus vaze). Takze kdyby nebylo dnesni vedy, virostatik, atd., znacna cast lidstva by na HIV vymrela a prezili by potomci tech odolnych.

Totez se v historii mnohokrat stalo - tzv. morove rany ve staroveku a stredoveku vyrazne selektovaly postizene populace.

..
07. 06. 2010 | 07:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Ano, vase nazory jsou na rozdil od mych nepochybne spravne (dukazu netreba, hlida to andelicek straznicek).
Verejne vyslovovani nazoru odlisnych od vasich je skodlive a melo by byt zakazano.

..
07. 06. 2010 | 07:29

Rumcajs napsal(a):

Toho Paroubka je vážně škoda.
Co ho takhle nabídnout ho Venterovi ?

Ta jeho šroubovice určitě nebude žádnej zázrak, takže šance na syntetického Paroubka je velká.

Mohl byste ho mít pak profesore přímo v labaratoři a libovolně si ho namnožit. Případně mu udělat i pár genetických úprav, by byl přitařlivý pro ženy.

To by vtom byl čert, aby socialismus nezvítězil !
07. 06. 2010 | 08:44

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Zdravím, bratře Václave, blog jasný a perfektní. Když jsem viděl na netu název té USA zprávy, hned jsem tušil zase humbuk, což se potvrdilo hned po přečtení. Znám američany tohoto typu z konferencí a tuším souvislost s havárií ropného vrtu v zálivu a nadějemi na odstranění strašlivých škod pomocí nových "syntetických bakterií".
Až Venter navrhne zcela novou sekvenci enzymů a dalších proteinů, potom můžeme mluvit o "syntetickém" organismu", zatím prokázal schopnost navazovat a manipulovat předlouhou "nití života".
Snad se má "poznámka-doporučení" pod tvým minulým blogem neminula účinkem. Těším se na další blog.

Jemnický
07. 06. 2010 | 08:47

Jemnický napsal(a):

Rumcajs,

Zdravím, Loupežníku,

Dnes bych do Václava nepálil (i když to svádí), ten blog je dobrý.

Jemnický
07. 06. 2010 | 08:52

Jemnický napsal(a):

Kritik

Děkuji za připomenutí Karla Čapka. Jeho bratr pár tahy zachytil krásu, Karel pár řádky vystihl podstatu.

Jemnický
07. 06. 2010 | 08:59

Anita napsal(a):

vaclavhorejsi
Moc vám děkuji za vysvětlení, konečně mohu zase jednoho brouka vyhodit z hlavy.
V podstatě jen mohu dodat, že osobně na vědce hledím z respektem a tak jako věřím pilotovi v letadle věřím i vědcům. Mám sice obavy, ale důvěřuji.
Vám osobně přeji mnoho úspěchů.
07. 06. 2010 | 09:07

Milan napsal(a):

Dobrý blog.Autore,díky.
07. 06. 2010 | 09:24

Carlos V. napsal(a):

Vyborne, pane Horejsi.

Dekuji.

Prosim piste vice o tom, cemu rozumite (bez ironie).
07. 06. 2010 | 09:32

Rumcajs napsal(a):

Jemnicky:

Zdravím.

Profesor sám projevil lítost nad tím, že nepropíráme Paroubka, tak jsem mu chtě jenom udělat trochu radost.
07. 06. 2010 | 09:33

skeptický napsal(a):

Páně profesorova teorie vede k závěru,že na světě jsou buď :

a)dva druhy lidí.Ti ,co se vyvinuli z opice nejsou HIV odolní,a ti co se ještě nevyvinuli,kteří odolní jsou.
Pokud jednoznačně platí Darwinova teorie.

b)Ti,co se z opice nevyvinuli neboť byli stvořeni,kteří odolní nejsou,ti co ano odolní jsou.
Pak by platila Darwinova teorie vývoje,a zároveň teorie stvoření,ale jednalo by se o dva druhy bytostí,popřípadě jejich křížence.
Je dokonce možné,že jsou zde druhy tři.
Ti co byli stvořeni,kteří nejsou odolní,ti co se ještě nevyvinuli z opice a odolní jsou,a ti co se vyvinuli,a odolní nejsou.

Pokud existovaly morové rány,jak výše psáno,existuje přírodní regulace a regrese k počátku,tj. k opici.Vše ostatní vymírá.
Takže bychom se museli periodicky vracet stále tam,kde ,kde jsme začali.

Čistých stvořenců je tedy už mezi námi málo,leda opice,nebo míšenci.Poslední morové rány byly někdy v 17.století,takže krom národů,které se nemíchají,a konzumují tradičně česnek jsme tu samé opice.
Ale to už se píše v náboženských knihách.Sice tomu neříkají opice,ale výsledek je stejný.
Buďte zbožní,jezte česnek.Nemíchejte se.

Tam bych hledal tu nobelovku.

Napadá mne :jestli to tedy nebyla kachna s tím laboratorním původem HIV,kdo stvořil opici,a koho napadlo souložit s opicí,když je všude koz a ovcí dost?
07. 06. 2010 | 09:36

buldatra napsal(a):

Zajímalo mě, kam zmizelo rádio Jerevan.

Ale zdá se, že nezmizelo, jen změnilo působiště.
Nešéfuje mu dnes nějakej Venter?
07. 06. 2010 | 10:33

Light napsal(a):

Až polarizovaný dobrý světlý drak člověka z bratra opice lvem národa povstal, pohladil nás svým pohledem, když se objevil a jen moudře pravil: "Mluviti stříbro, mlčeti zlato." A proto dál bádejme drazí přátelé a chytře meditujme...bděte.
07. 06. 2010 | 15:00

Šimko napsal(a):

Light

Proč nejste na blogu u Klána?
07. 06. 2010 | 17:46

Vlado Leksa napsal(a):

07. 06. 2010 | 18:02

Antarr napsal(a):

Samotný nadpis článku je absurdní. Dokazuje, že fenomén zvaný život dosud nebyl správně pochopen. Umělý život neexistuje.
07. 06. 2010 | 18:58

vlk napsal(a):

Pane profesore,

díky za reakci. Uklidním vás - bylo to napsáno dostatečně polopaticky i pro mne. Jenže je to prostě o materii ně cizí a na hony vzdálené. normálně bych na tenhle blog vůbec neodpovídal, nebýt tradičních reakcí tradičních hlupců...a vidíte, jeden z nich prý je dokonce študovaný genetik....ovšem vavříny si snaží získat jako kecal.. A nebýt Pandořiny skříňky.
Ano souhlasím s vámi i Grandmasterem - lidé otevřou každou skříňku. I tu Pandořinu.
S čím nesouhlasím, je vaše víra, že ono otevření ustojí...
A proto mi docela směle zní vaš e věta otm, jak s e za s to let budou lidé bavit nad naší úrovní poznání...
Kde máme jistotu, že tady lidé skutečně za sto let budou?

Řekl bych, že velmi z lehka zacházíme s faktem globálního odrožení.
Kdysi byli vědci vytvořeny tzv. atomové hodiny Vědci na nich nastavili čas něco do pravého poledne. Pravé poledne znamenalo atomovou válku. Teď je tam snad poslední stav za 5 minut 12.. V době kubánské a berlínské krize jsme to měli za minutu 12. Obě krize vy i já pamatujeme.

To jsou atomové hodiny a týkají se pouze jednoho , úzce vymezeného nebezpečí - totiž atomového konfliktu.
Kde jsou hodiny odtikávající dejme tomu celosvětovou katastrofu únikem nebo zneužitím smrtelných virů???
TeĎ do toho přibyl další ciferník ? Ciferník mutace, která se může vymknout z rukou...

A jistě s e najdou d alší hodiny. Třeba hodiny, které začínají odbíjet světu, kdy lidskou inteligenci předstihne inteligence umělá...
Sci fi není můj obor. Neměl jsem ji nikdy rád.

Ale všechno,co jsem napsal - si umím představit..

Víte skutečně potřebujeme postupovat pořád kamsi dál?
Já vím, že budem.

Váš blogerský kolega Dvořák napsal naprosto nesmyslný blog s názvem, kde zmínil Babylonskou věž. Sem se ale Babylonská věž hodí jako nic jiného....
tehdejší suverán také chtěl dál, výš a řečeno dnešní mluvou- neustálý růst HDP. Až do nebe...
nejsem žádný staromilec. Ale mám instinktivní strach. A zpravidla mi instinkt radí velmi dobře. Na d ruhou stranu - dobře vím, že nemohu nic ovlivnit.
07. 06. 2010 | 19:10

vlk napsal(a):

Jo , zapomněl jsem jednu část své úvahy- totiž že lidstvo je v té pozici fatální Pandořiny skříňky dejme tomu 60 let. šedesát let s e může jednou pro vždy globálně zničit. Ono samo. Svým přičiněním. Nebo rozhodnutím. Nebo chybou. Nebo omylem.
A šedesát let ? V historii lidstva? V podstatě sekunda. To, že jsme s gglobální katastrofou uměli žít a přežit 60 let nic nezaručuje.
Použiji základní poučku ze s vého byznysu:
Minulé výnosy nezaručují v žádném případě výnosy budoucí.
Nicméěn i naší branži se rádi chlubíme / pokud to lze/ právě těmi minulými výnosy. Abychom zinkasovali například páteční výplach na burze...
07. 06. 2010 | 19:16

vlk napsal(a):

A ještě drobnost- kouzlo nechtěného . Teď právě bedna referovala o tom, že konečně padly rozsudky za katastrofu v Bhopalu...

Vzpomínám Soveso, vzpomínám SOveso, vzpomínám Kursk...
07. 06. 2010 | 19:46

Gramofon Grafoman napsal(a):

Pro tradiční hlupce opakuji:
"Vzpomínám Soveso, vzpomínám SOveso...".
A k***a! Seveso. SEveso. SEVESO.
Kouzlo nechtěného s těmi tradičními hlupci...
07. 06. 2010 | 20:00

vaclavhorejsi napsal(a):

vlk:

Napisu o tech globalnich rizicich vyvolanych vedeckym poznani priste.
Ty katastrofy, ktere uvadite (Seveso, Bhopal, Cernobyl...) jsou uplne zanedbatelne ve srovnani s morovymi epidemiemi, hladomory, atd., ktere byly naopak dusledkem neznalosti.
Jak uz jsem psal vyse - pomalu budeme schopni odvratit i katastrofu zpusobenou nejakym asteroidem. To je prece uzasne?
Napisu o tom vic priste...

..
07. 06. 2010 | 21:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jan:
Tou slátaninou asi máte na mysli svou vlastní repliku, která opravdu kromě směšné snahy o dehonestaci autora nijaký konzistentní význam nemá. V této souvislosti je Vaše starost o mou logiku vskutku půvabná.
07. 06. 2010 | 21:31

vlk napsal(a):

Pane profesore,

nemyslím. jak Seveso, tak Bhopal i Černobyl byly varování. Varování před lidskou pýchou a nadutostí.

Mor? Přírodní fenomen. Ale neschopný vyhladit lidstvo.
Hladomor? Fenomen přírodní / kobylky, sucho, atd. / nebo fenomen lidské omezenosti / Ukrajina, Sudan, Biafra, Rwanda/ , ale opět neschopný vyhladit lidstvo...
Ale máme zd e globální hodiny.. A to teprv od roku 1945...

Gramofon Grafoman
vy nejste jen tradiční hlupec, vy jste dokonalý kastrát . Nikoli skotu,ale mozku.
Kdopak je originál nicku? Jar por nebo Moucha?
07. 06. 2010 | 21:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Ještě si dovolím doplnit možnosti přenosu SIV posléze zmutovaného na HIV na člověka o hypotézu přenosu při primitívních ´transfuzích´, tj. vstřikování malých množství opičí krve do žil za účelem zvýšení potence.
07. 06. 2010 | 21:41

Jemnický napsal(a):

Skeptický
Co se týká moru tak poslední epidemie byla v Čechách 1715

1891 Čína 10 000 000 mrtvých
Indie – epidemie se šíří přes Bombay 1898-1908 – 6 mil. mrtvých

1994 lokální epiemie v Indii
1995 Madagaskar – objeveny bakterie moru resistentní na běžná antibiotika.

To jen tak naokraj.

Jemnický
07. 06. 2010 | 21:43

n.o.s napsal(a):

Václav Hořejší

"tzv. morove rany ve staroveku a stredoveku"
to se mi nějak nezdá, žádný mor ve starověku nebyl (nebo není znám) pandemie na konci 2.stol a v pol 3.stol byla pandemie nejspíš spalniček, v Athénách v 5.stol. př.n.l byla nejspíš Tyfus, nic co by byl dýmějový mor, ten přišel až v 6.stol (definitivně to není starověk ale raný středověk)

to samé epidemie dýmějového moru v 17.stol (Londýn, Vídeň) rozhodně nebyla ve středověku ale na počátku novověku...

no ale nejsem odborník takže mne případně opravte :)
07. 06. 2010 | 21:44

Jemnický napsal(a):

N.o.s

7stol. př. n.l. Anděl smrti zabránil Asyřanům v dobytí Jerusalema. Egyptský král dal tajně vypustit do tábora hlodavé myši – 185 000 mrtvých. Zřejmě první použití biologické zbraně hromadného ničení?

Galénův – Antoniův mor – zřejmě zavlečen vojskem vracejícím se z bojů proti Parthům

Mor Justiniánův – první doložená
pandemie (527-565). Mor byl zavlečen z Egypta, miliony mrtsvých a konec nadějného pokusu o sjednocení západní a východní říše. Začíná konec říše a končí i antika. Mor se odmlčel až do 13. stol.

Jemnický
07. 06. 2010 | 21:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

n.o.s:
" v polovině 14. století se v Evropě a potom postupně i v Českých zemích stává epidemickou chorobou pravý mor, předtím po staletí téměř neznámá nemoc mimořádné smrtící síly. První rozsáhlou epidemii moru, která se několikrát přelila přes Evropu, prameny nazývají “černá smrt″. Tato epidemie byla r. 1347 zavlečena janovskými koráby do Středomoří a do r. 1352 zaplavila téměř celou Evropu.
... r. 1356 se začala z nevelkého ohniska v Hessensku šířit nová pandemie do celé Evropy. Její kulminace v letech 1357 – 1360 a 1363 – 1366 zasáhla téměř celý známý svět. Tato druhá vlna moru se však již Čechám nevyhnula. V našich zemích ji máme bezpečně doloženou v letech 1357 – 1363. Plošné šíření epidemie v uvedeném časovém úseku nepostihlo celé území Čech najednou, ale přesouvalo se z jedné oblasti do druhé. Roku 1357 se nákaza šířila ze Žatecka směrem k Praze. O rok později postihla téměř celé území, ale v původní žatecké oblasti zcela vyhasla. Roku 1360 silně zubožila Kladsko. Samozřejmě, že ušetřeny nezůstaly ani okolní země, především Německo (Bavorsko, Sasko, Švábsko), ale ani Francie."
http://www.vesmir.cz/clanek...
07. 06. 2010 | 22:02

n.o.s napsal(a):

Jemnický

"Galénův – Antoniův mor – zřejmě zavlečen vojskem vracejícím se z bojů proti Parthům"

já vím, to ale nebyl dýmějový mor žádná literatura nemluví o dýmějovém moru, ale o spalničkách a nebo (méně pravděpodobné) neštovicích

"Anděl smrti"

7stol. př. n.l. Anděl smrti zabránil Asyřanům

no jo to je z bible tuším druhá královská... Anděl smrti :)
07. 06. 2010 | 22:04

n.o.s napsal(a):

Zbyněk Matyáš

děkuji,

vždycky jsem si myslel že morová pandemie v 6.stol a černá smrt byl identická nemoc...
ale nejsem schopen to posoudit
07. 06. 2010 | 22:07

n.o.s napsal(a):

Jemnický

"nadějného pokusu o sjednocení západní a východní říše"

pochybuji, jejich motivem spíš bylo ukrást co zbylo

antika obecně skončila pádem říše římské ale těch tezí je několik...
07. 06. 2010 | 22:13

n.o.s napsal(a):

Jemnický

myslel jsem přirozeně západořímské říše...
07. 06. 2010 | 22:14

Jemnický napsal(a):

N.o.s.
vzhledem k tomu, že Parthové obývali stepi kolem Kaspického moře a tato oblast je zároveň velkou endemickou oblastí, pak je mor nejpravděpodobnějším vysvětlením.

Jemnický
07. 06. 2010 | 22:18

Jemnický napsal(a):

N.o.s

Ano, pojem sjednocení má různé významy, a to i dnes. Velké politické programy obvykle skrývají velkou zlodějinu. Justiciánův projekt nebyl výjimkou.

Jemnický
07. 06. 2010 | 22:24

n.o.s napsal(a):

Jemnický

žádná literatura nemluví o dýmějovém moru ve 2. a 3. stol, jen vy...

recaptcha thomism unloading :)
07. 06. 2010 | 22:27

n.o.s napsal(a):

Jemnický

inu to jsem bral spíše jako provokaci

skutečně neznám motivy jaké měl Justinián prameny z té doby jsou vrcholem nespolehlivosti...
07. 06. 2010 | 22:30

Jemnický napsal(a):

N.o.s.

Galenův-Antoniův mor asi nebyly neštovice, ty se objevily až na počátku středověku a byly zavlečeny z Indie. Těžko soudit, ale jak jsem již uvedl, okoli Kapického moře je endemickou oblastí moru.

Jemnický
07. 06. 2010 | 22:56

n.o.s napsal(a):

Jemnický

"to se mi nějak nezdá, žádný mor ve starověku nebyl (nebo není znám) pandemie na konci 2.stol a v pol 3.stol byla pandemie nejspíš spalniček"

možná neštovic, žádná opakuji žádná literatura nemluví o dýmějovém moru,

jen vy
07. 06. 2010 | 23:00

Jemnický napsal(a):

N.O.S
Spalničky, že by Parthové, dospělí bojovníci trpěli spalničkami?
Po Parthech obývali oblasti Turanské nížiny Tataři, ti mor přinesli ke Kaffě, odkud se rozšířil ve středověku do Marseille a do celé Evropy.
Spalničky nekosí dospělé obyvatelstvo tak, jako mor. Ale, kdo ví?
Jemnický
07. 06. 2010 | 23:39

n.o.s napsal(a):

Jemnický

neumím vám kvalifikovaně odpovědět
07. 06. 2010 | 23:47

n.o.s napsal(a):

Jemnický

A-Plague by Galen
fever, diarrhea, and inflammation of the pharynx, as well as a skin eruption, sometimes dry and sometimes pustular, appearing on the ninth day of the illness.

Bubonic Plague

The most famous symptom of bubonic plague is painful, swollen lymph glands, called buboes. These are commonly found in the armpits, groin or neck. Due to its bite based form of infection, the bubonic plague is often the first step of a progressive series of illness. Two other forms of the plague, pneumonic and septicemic, often resulted after a patient with the bubonic plague developed pneumonia or blood poisoning. However, pneumonic plague, unlike the bubonic or septicemic, induced coughing, was also very infectious and allowed person-to-person spread.

Other symptoms include heavy breathing, continuous blood vomiting, urination of blood, aching limbs, coughing, and extreme pain. The pain is usually caused by the decaying, or decomposing, of the skin while the person is still alive. Additional symptoms include fever, headaches, chills, extreme tiredness, gastrointestinal problems, lenticulae (black dots scattered throughout the body), delirium, and coma.
07. 06. 2010 | 23:53

Jemnický napsal(a):

N.O.S.

Kromě neštovic a spalniček se také v literatuře zmiňuje anthrax. Bez průkazu původce nákazy jsou vše jen dohady.

Jemnický
08. 06. 2010 | 00:23

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

Schvalne jsem napsal "tzv. morove rany" - rozhodne netvrdim, ze se jednalo o to, cemu dnes rikame "mor" (zpusobeny bakterii Yersinia pestis).
Pod pojmem "mor" se myslely v sirsim slova smyslu ruzne epidemie s vysokou umrtnosti (nektere z nich mohly byt napr. i chripky).

..
08. 06. 2010 | 09:03

Light napsal(a):

re: "Proč nejste na blogu u Klána?"

Protože zde vládne VYŠŠÍ ŘÁD, ne ten nemocný 2D manipulace ducha falešnými věmy:-) Klany jsou pouze médium civilizací probudilostí. Vnímáme se jako univerzální manageři ČLOVĚK, který rozhodl se SVĚT ve tvém chování MÍRu vychovávat a to životem STRUNY ČASU přátelskou "TO" duší bratrství, o kterou přišel v lidském klanu pečovat. Protože však ve vás všech Spravedlivým Okem Světla SPOjeNOU MUŽSkoŽENSKOu energií zatím nejsme, proto se k jinému klanu nedám, nám tmy ani klamu na bedra nepřidám a ať se tomuto naučíme a zastrčíme opičí ocas, když společně staneme se spravedlivým živým jablkem s péče universa. Vládnoucím totiž naší společnou otevřenou myslí A NÉ PANDOŘINOU SKŘÍNKOU! A NÉ PRO BOHA PANA KRÁLE a né pro toho, který pane sobě ani svým blízkým neříká:) moji milí drazí zlatí přátelé živé lidské doby, "KTEROU PŘECE MY VYTVOŘÍME" ať NÁM neublížíme a neubližujeme bratrům v nás, bohatým ani chudým, nerozmazlením, protože ani slovanem se k falešnému nepřidáme, protože už ani germáncem sobě neublížíme TOBĚ už ani v BRATRovi. Pouze nám JAKO BRATR PŘÍBUZNÉMU POMŮŽEME ve vězení hmoty a otevřeme si oči. Pak porozumíš, proč jsme se jako člověk, mátli 2 000 let vlastním ukřižováním, dnes však už nepilujeme sobě brokovnice, protože naše pravé světlo není žádná mafie:-) K věci, USVĚTČENA ZE ZLOČINU PROTI LIDSKOSTI DUŠE JE slečna PANDORA. Dnes TOTIŽ už každý z nás svou PANDORU UKŘIŽUJE sebou né v sobě a ZA BLÁZNA ČASU, ALE REÁLNĚ s ní "i" klam a hloupé povstání proti dobrým vesmírným zákonům Země, lid s tví M duše. Chápejme PROTO "opět" a né pro pana krále, ale i pro náš lepší moudřejší vesmír a světlo záchrany "I" SVĚTA NÁŠ TÝM, plující na vodě sVĚŽE vztříc voňavým větrům A NÉ SATANOVY VĚŽE armagedonu pekelných duší, protože vrátíme NÁM SVĚTLO pravé sebou do levého oka a na místo činu planetou probuzení, PRÁVĚ TEĎ A TADY v sounážežití bezpečnosti, kdy grálem slušně zatáhneme a tebou nastolíme rovnováhu. Ať nám řád času zachráníme a jeho pověst vítězství tvého času přátelství. Štěstí o tvou šelmu pečovat, o tvůj lid, kdy už se s šelmou šermem systému nemusíme b Í t, ať o společný diamant nepříjdeme. JEDNODUCHÉ A PERFEKTNÍ, NEVÝHRUŽNÉ A PODSTATNÉ, AŤ NIKDY NEZEMŘEME. Ať neudávíme se pokorou v pokroku a pomůžeme nám, pomůžeme si navzájem, ať vpoklidu zní její zvon ušlechtilou nostradamovou pantomimou, kterou vítr pouze pandořinu skřínku uzamknul, ať i mír, kristův exkalibr bratr Lucifer, zavčas předal list INr YGHT=mu VE SMÍRU Urielova SVĚTLA klíče, srdcem člověka symfonie LIDSTVÍ SYMBOLU ČLOVĚKA ŠELMY VESMÍRU !!! Né však bájné zlé pekelné duše OPIČE NEJAPNÉ, demonstrující pouze svou nedůvěru k člověku, v nevědomosti o své "součinnosti KONTRAMATKY" zvelebováním ráje. Tuto falešnou záři vždy odhalujme, ať společně duší člověka jsme nás osvobodili. Dnes už i v lidech kde jsme tam, když i tebe v sobě tímto tebou a sebou svými zachráníme... Právě teď chci být a na náš tým hrdý, né na podvod. Proto moc nezař systémový goleme a BUĎME SE se všichni do klidu, ať časem spojíme se "šelmem" své vesmírné vysílačky a to v dobrém systému všeho s mírou:o) SIMky budou včas on-line, zatím zdarma only free ENTER CODE: HUMAN, PIN 7 777 777 a nacvičujme si přesilovky, oslabení i hru v 5ti, víte přece moc dobře a známe svoje lidi, že umělý život neexistuje.
08. 06. 2010 | 12:07

Light napsal(a):

to antarr:

nadneseně řečeno nemá existovat ten umělý život bludů, manipulací a falešných mudrců, kteří pouze VY NÁM malovali "jako" pokoje na růžovo. Prohlédněme sobě tvář, nemůžeme už ztratit a jedině povstáním z vnitřních opic zavláDNEme finálnímu růstu našeHO probuzení. Stůjme proto vždy jako Češi a Evropa při sobě a zvládneme to. BUĎME DOBRÝMI ČECHY ! A spravedlivým řádem srdce SLUNCEM bezkonfliktně probouzejme, ať propojením popojedem NEJEDEM než JED UMÍME V SOBĚ UKOČÍROVAT. To be continued: Jak Češi zachráli Evropu, když zachraňují ve smíru svět sami sebou:-)

Protože jsou mi Hořejší pastviny zakoupeny řediteLOVáním blogu u rusalky bledé, "KECY KECY ŘÍKÁTE SI, BA NE POUZE SMĚŘUJI vám K VĚCI", provázím už ani né v klanu nebo za sebe, ale spíš PRO TÝM V DUCHU TÝMU A NÁS NÁŠ TÝM. Přeji "MY" krásný den a v hluboké úkloně spojeným KRÁLOVsTVÍm sMÍRným, U DUŠE neudušení svého světla přátelství K.lanu umu zrcadla universa v nás, z architektury hudby klenotu svého společného srdce DJ´JE parády, nového LD cosmic life, uprostřed lobbování lidskou vírou, za svou snesitelnější vnitřní podstatu v pochopení nás všech, společného lidstva...A řekneme si nyní, co Ti chybí člověče? Nechybí nám láska a už nejsme v roce 0, chybí nám pouze TA hudba moudrost nového věku, tvého osyřelého sírou draka železného lidmi zachráněného, systémem osadníků a přiznej si TO, pokud golem za nás nedokáže myslet, moudří mají bÍt PAK i V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ČASEM LIDSKÝMI zvony, NAŠEmu TVÉHO TÝMU TOHOTO SPOLEČNÉHO MY. Teď v duchu a né v až důchodu přemýšlejme a NAMÁHEJME SI MOZEČKY, ať konečně tvoříme i společně ať probouzíme, náš skromný a jedinečný ráj, náš grál společnými týmy, týmem světla a né tmy.
08. 06. 2010 | 12:09

skeptický napsal(a):

Už název morové rány napovídá,že to spadá spíše do akustiky,než breberkologie.

Ve středověku se střílelo z hradeb,aby se odehnal mor.
Neříká se,zda naostro,a na lidi,ale nejspíš.A zvonilo se.
A vykuřovalo se.Pak,že kouření škodí,v nouzi jim to bylo dobré.
08. 06. 2010 | 12:25

Light napsal(a):

add veřejná diskuse:

Ano vládnul zde duchovní mor, v srdci planety lidí, uvnitř vajíčka vesmíru a zde je lék duchovního světla. Rozsviťte u vás doma a naučme se rozumně myslet, náš tým nás podrží.

Ptačí chřipka je jen nemoc ocasní ploutve, ve které bratr brontosaurus měl záložní zdroj, takže jsme jistě všichni prohlédli, že máme šanci žít, i když myslíme svou druhou půlkou těla, tam, kde mozek rozkládá se uprostřed lidské hlavy, né v blízkosti ocasu bratrského tvora. Toliko stručně k nemocem zdejšího fóra, přeji všem život zdravý a zdravím hezký zbytek všedního dne.
08. 06. 2010 | 12:30

Anita napsal(a):

Light

To plodíte vy sám, nebo to z něčeho kopírujete.

Z těch vašich příspěvků jsem zmatená, prosím přeložte je do zkráceného příspěvku souvisejícího s tématem. Pokud to není možné, tak zkuste psychiatrii, jestliže to kopírujete vyznačte alespoň autora, ať vím čemu se mám vyhýbat je to pro mně moc složité

S pozdravem pěkného dne vaše hloupoučká Anita.
08. 06. 2010 | 13:37

skeptický napsal(a):

Každá druhá Švédka je Anna.Taky je to průvodním jevem ke jménu Debbie.

To byl takovej chtip v Americe,kde byla kdysi móda mít švédské služky.
Příběh to není rasistický,neb švejdi jsou árijci.

Paní Johnsonová příjde domů,a ptá se :
Anna,tak co dnes dělala?

Misís Jónson,já jsem umyla a nasnídala děti,vzala je do školy,a pak přišel Mistr Jónson.

Jo,co chtěl?

He fookt me good,Misís Jónson.

Co jste řekla!?

Já řekla taank jů,Místr Jónson.
08. 06. 2010 | 14:02

Dalimír napsal(a):

Pro nás chudáky obyč.lidi je tato demogracie horší jak za totáče ! To tržní turecké hospodaření nás pěkně drtí ! Nejhorší když potraviny a věci denní potřeby jsou třikrát předražené ! Práce není ,důchody k přemrštěným cenám MALÉ ! Přišla bída na žida ! Ted již vím že komunisti si taktovku z ruky neměli nechat vytrhnout ! Za vše může GORBAČOV ,který si ted v poklidu žije v německu ! A domů se bojí ,však on ví proč !!! Dalimír.v
08. 06. 2010 | 14:27

Ara napsal(a):

Craig Venter & spol.
To co tento tým dokázal, je sice vskutku pozoruhodné, ale k skutečnému "umělému životu" to má ještě hodně daleko. Ovšem dílo se líp "prodá", když se publiku "dobře podá", tj. i s patřičnou dávkou bombastické reklamy.
Každopádně tu jde na té cestě o další významný krok a taky o výbornou prezentaci toho, jak dobře už umíme s těmi geny, molekulárním řetězcem DNA, manipulovat. Jistě je to možné považovat i za "dílčí tvoření", neboť každou takovou baktérii s novými dědičnými vlastnostmi je vlastně možné považovat za nový druh (nebo aspoň za "poddruh", i když je u těchto nepohlavně se množících mikroorganizmů asi dost obtížné stanovit, nakolik se musí takový organizmus geneticky lišit od jiného, aby se dal takto "standardně škatulkovat", to je však na jinou debatu).
Pokud jde o rizika zneužití takových bádání a pokusů, tak ta tady jistě jsou také, ta jsou ale vlastně ve všem co člověk koná, zvláště ve všem zásadně novém, záleží však nejen na samotných aktérech, ale na celé lidské společnosti, jak se ta rizika "projeví", jestli bude poznání a z něho plynoucí "novum" užito ku prospěchu lidí, či naopak k jejich neprospěchu. Možné je jistě obojí, v tom druhém případě bychom si však jistě přáli (tedy minimálně všechny rozumné bytosti), aby takové eventuální zneužití nenabylo pro nás nějaké konečné (fatální) podoby.
Takové obavy sice zatím nechovám, nicméně bych byl o dost klidnější, kdyby se lidem (či bytostem které je v budoucnu nahradí) podařilo osídlit víc "světů", než jen jednu malou křehkou planetu zvanou Země.
08. 06. 2010 | 14:42

skeptický napsal(a):

První mají o nové vynálezy zájem na ministerstvu obrany.

To,co se považuje za výkvět lidstva je po bližším ohledání pěkný hnus.Stačí,když pokorví jednu planetu.
08. 06. 2010 | 15:04

Ara napsal(a):

n.o.s.:
Jako mor se kdysi označovalo každé epidemické onemocnění, které vedlo k úmrtí většího počtu lidí.
V užším slova smyslu se tím však myslí jen nemoc způsobená bakterií Yersinia pestis (jak už řečeno výše), která se vyskytuje ve dvou formách - plicní ("černá smrt") a bubonická (dýmějový mor).
Nejstarší historicky doložený záznam pravého moru je ze šestého století v Byzanci (v celé říši zemřela asi čvrtina lidí, v Konstantinopoli cca 40 procent), starší záznamy jsou nejisté. Thúkidités popisuje sice tzv. athénský mor v pátém století před Kristem, ale ze sporého popisu není nijak jasné o jakou nemoc se tam jednalo, nicméně prý umřelo tehdy docela významné procento Athéňanů (prý asi čtvrtina), takže to významně otřáslo bojeschopností města v tzv, Peloponéské válce. /Podle nových poznatků však tam zřejmě nešlo o pravý mor, ale o tyfus./
Mj. ničivé epidemie popisuje (ovšem často metaforicky) coby tzv. "boží trest" i Bible, naprosto však takových zmínek není jasné, o jakou konkrétní epidemii by se mělo jednat.
08. 06. 2010 | 15:34

skeptický napsal(a):

Minulou zimu nás prasečí očkování cinknute ptačí chřipkou minulo jen o fous,jen díky tomu,že obyčejní Češi jsou svědomití a pilní jak včelička.Taky kachna?
08. 06. 2010 | 15:46

Ara napsal(a):

skeptický:
"... stačí když pokorví jednu planetu."
Pokud lidé "kurví" dostatečně už tuto planetu (a proto nemusí "kurvit" nějakou další), tak jiným způsobem vlastně říkáte, že celý lidský druh žádný "výkvět" není. A možná není žádný výkvět ani život sám, tak by měl "hezky" zůstat "na fleku", tj. tam kde právě je a poklidně čekat na svůj zánik. Tak co je potom ten "výkvět"? Vesmír bez života? Bez myslících bytostí? Nebo svět jen bez lidí?
Nebo snad není "výkvět" vůbec nic co existuje, či existovat může, a lepší by tedy bylo, kdyby vůbec "nic nebylo"? ;-)
08. 06. 2010 | 15:46

skeptický napsal(a):

Ara

Ještě nikdy nebylo aby nějak nebylo.Nechte to koňovi,možná má větší hlavu.

Co je nám po Vesmíru,ten na nás taky kašle.

Zač se tu snažíme.Bojovat aby svět byl lepší místo pro demokracii,The American way,jako Superman? Podívejte jak dopad.Doslova.

Myslím,že se bez nás klíďo obejde.Tohle není žádný ráj,tohle je peklo.Sem posílají hříšníky.
08. 06. 2010 | 16:48

naivka napsal(a):

pane skeptický,

kdybyste vypadal jako Brigitta Bardot nebo Sophie Loren či Jana Brejchová za mlada, možná byste smýšlel jinak .. svět nemusíme nutně pozorovat jen pesimisticky, jsou i optimistická hlediska...

Zdravím tě, Aro, děkuji za tvoje komentáře, ráda jsem si je přečetla.. nevíš, prosím, jsou již nějaké dílčí výsledky z "malého velkého" třesku? .. hezký večer.
08. 06. 2010 | 18:02

.. napsal(a):

oprava: Brigita Bardott
08. 06. 2010 | 18:04

skeptický napsal(a):

Naivka

Brigitte,ale nejsme malicherní.

Otravovali by mne chlapi.To je nějaký štěstí?

Pokud optimisticky doufáte,že jednou tak budete vypadat,netajte dech,mohla byste zmodrat.I když se mi ani jedna moc nelíbí.

Na to,že se narodila v r.34 vypadala vpůli 70.let na pláži velmi poklesle,a byla na pejsky.

Svoje mladý Delon a Elvis léta mám už taky za sebou,a znova bych je absolvovat nechtěl.
08. 06. 2010 | 19:07

naivka napsal(a):

pane skeptický,

děkuji vám....
prosím, mohu se vás zeptat, čeho si v životě ceníte, je něco takového? .. občas mne také přepadají chmury a nevěřím příliš v grandiózní budoucnost lidstva ..
08. 06. 2010 | 19:15

n.o.s napsal(a):

Ara

děkuji za další historickou lekci (nejste učitel?), to co jste napsal bohužel znám, dokonce jsem toho většinu již napsal, ale přesto díky
08. 06. 2010 | 19:20

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

no jo ale takové epidemie existovali i ve 20.stol což v žádném případě nebyl středověk
08. 06. 2010 | 19:22

skeptický napsal(a):

Ticha a klidu,a času na bádání a rozjímání nad svými četnými ctnostmi.
08. 06. 2010 | 19:25

naivka napsal(a):

ještě jednou děkuji... jste šťastný, já jsem velmi nedokonalá.... klidný a tichý večer.
08. 06. 2010 | 19:35

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

"no jo ale takové epidemie existovali i ve 20.stol což v žádném případě nebyl středověk"

OK, vyjadril jsem se prilis zkratkovite - chtel jsem proste rici, ze vedecky pokrok do znacne miry eliminoval zhoubne epidemie (zasadne snizil pocet jejich obeti) a ze toto vysoce prevazuje nad poctem obeti ruznych nehod zpusobenych technickym pokrokem (samozrejme v zemich, kam onen pokrok mediciny jeste moc nedorazil, je tento efekt mensi).
Ani s tim nesouhlasite?

..
09. 06. 2010 | 06:52

skeptický napsal(a):

Drahý profesore
Nobelovka čeká

C arbon
H ydrogen
A zoth
O xygen
S uphur

Zkuste z toho sestavit molekulu života.

Odpověď se válí na zemi přímo ve Vašem oboru,tisíce po ní každodenně šlapou,jen ji zvednout.Je to tam,kdo hledá,najde.

Chce to zapojit bozkové muňky,namísto vysvětlování evidentního.
09. 06. 2010 | 07:51

buldatra napsal(a):

Není ta Bardotová příbuzná (nevlastní matka, sestra, popř. teta z druhého kolena) hen toho Srstky, co rád psy?

http://www.animalrights.web...

http://www.tyden.cz/obrazek...
09. 06. 2010 | 09:35

stejskal napsal(a):

Chybí Vám tam písmenko, pane skeptický ;-)

Ale jinak to dle mého není od věci (problém možná je, že na pochopení, uchopení a akceptování výše uvedeného nikdo nemá; člověk je zdá se ustrojen, aby hledal pevné body či trajektorie, po nichž se pohybují).

Libor Stejskal
09. 06. 2010 | 09:38

skeptický napsal(a):

Stejskal
Drahý a ctěný nadkolego,

Vašemu sokolímu zraku hned tak něco neujde.Alespoň jsem někomu udělal radost.
Rodičům jednou,ale to jsem ještě nebyl na světě.
Kdyby jen to písmenko.

Jsa naplněn hrdostí,četl jsem to po sobě pětkrát,a nevšiml jsem si toho.Jak vidno,ty díry v mozkovně se rozšiřují.Ještě,že nepiju.To jde prý pak natotata.

Vaše úvaha jde do hloubky.Také se u Vás dostavila moudrost,jak vidno.

Ono prý je úplně jedno,jak zpřeházíte písmenka uvnitř slova,hlava vidí co chce vidět.
O písmenko míň ? Když máte o kolečko víc,ono se to kompenzuje.

Existuje úzká cesta a jen málokdo ji najde.Fantazii se meze nekladou,není kam spadnout,čeho se bát,přinejhorším skončíte tam,kde jste začal.Ovšem myslet bolí,a je to bez záruky.

Vyšlapané cestičky jsou bezcenné,tam kde jde stádo je vše vyžráno.
09. 06. 2010 | 10:03

skeptický napsal(a):

P.S.
Na druhou stranu,v tomhle případě tomu tak není.Něco se přehlíží.
To se tak stane,že někdo na něco příjde,něco tam přehlédne,a pak se to žák ve škole naučí jako písničku,,a pak, stane-li se pedagogem učí dál.
Atd.atp,etc. ad infinitum do blba.
09. 06. 2010 | 10:09

skeptický napsal(a):

P..P.S.
Máte tam ode mne extra čárku jako kompenzaci.Ale zas mi tam chybí tečka.Ach jo,nesmíme být malicherní.Začnu u sebe.
09. 06. 2010 | 10:11

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

nelze než souhlasit
09. 06. 2010 | 10:30

stejskal napsal(a):

I vyšlapané cestičky mají svůj smysl, řekl bych, pane skeptický.

Není od věci vědět, kudy šlapaly dějiny (a kudy jsem šlapal já). Ale nelze se na ně moc spolehnout, co se dalšího směřování týče.

Říkáte: Existuje cesta, byť úzká. Nevím, spíš mám pocit, že jde v podstatě vždy o prošlapávání cesty nové (ti všímavější ale občas tuší, kudy ji - s ohledem n aminulé pády - raději už nezkoušet prošlapávat). Před námi je vždy v podstatě území "hic sunt leones". Nebo "lupus"...

Černé díry v šedé kůře se zvětšují čím dál rychleji. Věkem i požitky, mezi nimiž má i pití dobrého vína své pevné místo. Jednomu pak už k potěšení mnohdy jiného nezbývá, než jen sledovat písmenka v úvahách jiných...

Libor Stejskal
09. 06. 2010 | 11:14

skeptický napsal(a):

Ano,oba tu pronášíme hluboká moudra z kategorie sophistries (v češtině bych musel přemýšlet jak to vyjádřit jedním slovem),hodnověrné,ale chybné argumenty,snad to veřejnost spolkne.Ale zní to dobře.
Chytristiky?
09. 06. 2010 | 11:40

skeptický napsal(a):

P.S.
To jste mi ještě nevysvětlil.Dá se dobré víno sehnat za pajsku?
09. 06. 2010 | 11:42

buldatra napsal(a):

Jedny z nejprošlapanějších cestiček vedou kolem vinohradů do vinných sklepů a sklípků.
Jsou to cestičky časem prověřené a současně provařené.
Takový sklep na víno je černá díra do které rád si člověk zaleze aby zapomenul.
Druhý den má vokno, čímž vlastně získává nový prázdný prostor, který může něčím smysluplným zaplnit.
I některé sklepy se časem zvětšují.
09. 06. 2010 | 11:46

stejskal napsal(a):

No, nějak si člověk musí zlepšovat náladu (o zvyšování sebevědomí ani nemluvě).

Ale argumentů jsem mnoho ve svých úvahách na více méně volné téma nenašel ;-)

I za padesát se dá. Nedaleko od místa, kde bydlím, stáčí jeden šikovný chlapík velmi slušná vína http://www.lkvino.cz/inpage...

Osobně dávám přednost těm za 80 korun za litr (Malbec, pozdní sběr či Temporanillo, Sirah - Crianza), ale pít lze i ty za padesát.

Libor Stejskal
09. 06. 2010 | 11:51

stejskal napsal(a):

Souznění duší, pane buldatro ;-) l.s.
09. 06. 2010 | 11:52

stejskal napsal(a):

P.S. Nějak se nám to tu zacykluje. Viz první debatní příspěvek pod blogem pana doktora Jarolímka ;-) l.s.
09. 06. 2010 | 11:53

skeptický napsal(a):

Buldatra
Nadkolego,

Slovo Chaos ve staré řečtině znamenalo prázdnotu,void.Křesťani to nepochopili,a mají to za zmatek.
Jako samoproklamovaný nekřesťan v tom máte evidentně jasno.

Co ale vypijete se doplňuje jen jednou za rok. Křesťani jako pan Steskal a já buď posíláme děti za pajsku,nebo děláme koštovací tahy,což předpokládá chápavou manželku,a poctivé taxíkáře,anebo máme ta okna už zcela zadarmo,jako v mém případě.
Stejně jste si to uměl zařídit.
09. 06. 2010 | 11:59

buldatra napsal(a):

I ve sklepě lze zjistit, že chaos existuje i v tom původním, nekřesťanském slova smyslu.

Zejména, když dostaví se na košt jedinec s evidentně bezednými útrobami, který má díky tomu schopnost požívat jakoby do nekonečna.

Jeho pravá prázdnota je demonstrována nekonečnou konzumací a současně jeho chaos je naprosto nezpochybnitelný, když po několikahodinové demonstraci prázdnoty vyleze ven ze sklepa, nejlépe kolem druhé odpolední za jasného slunečného dne, za účelem vyprázdnění bezedného měchýře.

Mnohdy bývá takový jedinec nalezen až na druhý den a to zhusta na místech zcela nečekaných. Praktické ukázky chaosu bývají mnohdy fascinující a to jak pro pozorovatele, tak i pro chaota. Doporučuji.
Nemá to něco společného s umělým životem?
09. 06. 2010 | 13:24

stejskal napsal(a):

Sakra, teď jsem si všiml, že mně zase pro změnu jedno písmenko přebývá. Tempranillo, ne Temporanillo. To mne teda ranilo...

Chaos zní dle mého soudu zbytečně negativisticky. Dávám přednost nazývat realitu neustálou změnou stavu. Je to to samé, ale zní to daleko optimističtěji ;-)

Neustálá změna stavu v hlubinách vinného sklepa pak patří k těm nejradostnějším (tedy pokud člověk nemá chandru, kterou se snaží utopit; to je pak změna stavu poněkud opačného ladění).

Libor Stejskal
09. 06. 2010 | 13:32

skeptický napsal(a):

Tak to bychom měli o kolečko míň.
Divné,asi máte velká kolečka,nikdo si nevšim,anebo Vás
Človíčku nikdo nečte.

Chandru netřeba utopit,stačí namočit,a dát si na chlavičku.
09. 06. 2010 | 15:03

Ara napsal(a):

n.o.s.:
Jen jsem creagoval na tvrzení, že "klasický mor" ve starověku nebyl. Toto nelze totiž opravdu tvrdit, protože často z těch kusých zpráv nemůžeme vydedukovat, o jakou epidemii a nemoc konkrétně šlo.
Pokud jde např. o ten tzv. dýmějový mor, tak je poprvé vskutku prokazatelný až v tom šestém století, protože byly dost dobře popsány příznaky té nemoci, nicméně to nutně neznamená, že dříve ta nemoc vůbec neexistovala. Možná neexistovala, možná existovala, bohuže víc se k tomu říct nedá, u mnoha ničivých masových onemocněních z takto dávných dob docela často nevíme, co byly vlastně zač.
/Je ale známo, že ve starověku byla např. masově rozšířena lepra, která byla tehdy místy velmi obávaná, neboť občas také nabývala až epidemického charakteru./
S jistotou se ale dá říct, že takové zhoubné nákazy, které vedly občas k fatálním masovým epidemiím, se vyskytovaly v lidské populaci prakticky od samého počátku, co se začal člověk jako zemědělec víc usazovat (poté co lov přestal být jeho hlavní obživou) a houstnoucí lidská populace tak přicházela dennodenně do blízkého kontaktu s chovaným dobytkem, přičemž se do takových sídel začala za člověkem stěhovat např. i různá nevítaná "havěť" - hl. hlodavci a hmyz.
09. 06. 2010 | 15:07

skeptický napsal(a):

Kdosi kdysi řekl,že víno činí tělo veselým,ale duši smutnou.Možná Omar Khayám,ale spíš ne.
09. 06. 2010 | 15:15

skeptický napsal(a):

Nebyl to byl Imre Chaim?
09. 06. 2010 | 15:17

skeptický napsal(a):

Kouzlo nechtěného.V Americe se zase narodil nějaký Chaim,novináři to zprskli,a do Čech se dostala kachna.

Taky jsem se dočetl,že chaim znamená život,a v kabale má chai numerickou hodnotu 18.

Tenhle umělej život byl zřejmě počat vstoje v kánoji,což je bezesporu kumšt,ale profesor má ve zpochybňování asi pravdu.

Proto asi na ty plešaté lidičky,co malujou po zdech osmnáctky posílají policajty,protože je to lidové šťastné číslo.No,druhým to nepřejí,ale jak by k tomu nějaký antisemit přišel.Moje řeč.
09. 06. 2010 | 15:35

stejskal napsal(a):

Jo, tím by to mohlo být, pane skeptický.

Často se už nečtu ani sám. A když už to udělám, divím se, co za pitomost jsem to zase vyplodil (popřípadě kolik písmenek mi zase uplavalo či naopak přebývá...).

Mám doma ještě dva litry té dobroty, dnes večer se bude krásně tesknit.

Libor Stejskal
09. 06. 2010 | 15:39

skeptický napsal(a):

Břichopásek a násoska?
Nebo už jen tekutá strava.

Tuhle se ptali,proč tu nějaký angažovaný psychiatr přestal psát.

Tak jsem se alespoň pomocí pár kotrmelců dostal k tématu.
09. 06. 2010 | 15:46

n.o.s napsal(a):

Ara

mé znalosti vycházejí z literatury studující dané období, jelikož se nikde dýmějový mor ani jako hypotéza nevyskytuje nemám důvod jakkoliv spekulovat o jeho existenci.

Největší problém ve starověku byla malárie, v některých oblastech byla endemická především v částech Egypta, ale i Itálie, jinak Římané své mrtvé spalovali, pohřbívali jen příslušníci menších náboženských kultu, v Egyptě se někdy mumifikovalo,

obecně starověká demografie a střední délka života jsou pravděpodobně navždy ztracené

díky Ježíšovo fanclubu neexistují téměř žádné historické záznamy z té doby např.: ze všech řeckých dochovaných děl představuje Galen 20%

jakákoliv rekonstrukce starověké společnosti je velmi omezena a pravděpodobně navždy ztracena.

literatury jsem na toto téma přečetl dost
09. 06. 2010 | 15:48

skeptický napsal(a):

Kdysi jem slyšel,že na Starém Městě jsou zasypané morové studny,kde ty breberky přežívají dodnes.
Jako všestranný laik jen dávám k lepšímu.
09. 06. 2010 | 15:52

Ara napsal(a):

naivka:
Taky zdravím. Pokud jde o ten ženevský LHC, tak toho zatím taky mnoho nevím. Myslím že naposledy (v květnu?) dosáhli energií cca padesát procent té nejvyšší plánované, ale nedostatečná je zatím "hustota svazku", tj. v podstatě počet těch srážejících se protonů. Zatím se ale pořád spíše ověřuje, že to celé funguje a postupně se experiment zpřesňuje a jinak vylepšuje. Ty první výsledky z oněch prvních "testovacích" srážek se prý ještě pořád zpracovávají na počítačích...
Nicméně nějaké první výsledky už jsou, až na pár kusých info však zatím myslím zveřejněny nebyly. Zatím bylo zveřejněno asi jen to, že se výsledky zdají být v souhlasu se standardní kvantovou teorií, tuším byl např. pozorován rozpad bosonu Z na dva miony, což ale zřejmě velké překvápko ještě není. Já bych tedy ještě počkal, už nyní byla získána ohromná spousta dat a jejich zpracování je tedy zřejmě časově náročnější.
Mám ale docela čerstvé info z amíckého urychlovače v Batávii (u Chicaga). Tam se prý podařilo při jedné takové srážce (cca 1 TeV) pozorovat poněkud odlišný rozpad kvarku b ("bottom"). Což by mělo údajně signalizovat, že alespoň některé částice se při takových energiích rozpadají "nesymetricky", čímž by se pak dal mj. prý vysvětlit i ten současný "přebytek" hmoty nad antihmotou...
/Ve vesmíru je dnes jak známo pozorována pouze hmota složená z "normálních" částic, ač normálně vzniká při různých přeměnách částic v souhrnu i stejné množství antičástic a na při tom Big Bangu jich bylo taky téměř stejně. Ale otázka zněla, proč "téměř", když by jich mělo být vlastně stejně (to by ale potom vesmír v dnešní podobě vůbec vzniknot nemoh, jelikož při setkání stejného množství hmoty a antihmoty se to jak známo celé přemění na fotony). Nyní se to tedy možná už ví. ;-)/
-
Ps. Hm, tento článek už byl ztažen z hlavní nabídky. Omlouvám se, ale fakt nestíhám odpovídat hned, navíc se toho všude píše opravdu hodně. Např. mám pocit, že jsem kdesi zůstal komusi dlužen odpověď týkající se tzv.
Milankovičových klimatických cyklů a taky něco ke klimatu ve starších třetihorách...
Ale už si asi nezpomenu, kde to přesně bylo... :-(
09. 06. 2010 | 15:53

skeptický napsal(a):

To co jim numericky chybí je pámbu.
09. 06. 2010 | 16:00

Ara napsal(a):

stejskal:
Pitomosti plodím zcela běžně, zvláště když "tak trochu" ostatní člobrdy provokuju, nebo když jsem jimi vyprovokován sám. Někdy ale plácnu i "jaksi omylem", bohužel nemám v hlavě žádný neomylný kompjútr, ani bezednou knihovnu hned po ruce.
/Však jako bývalý programátor vím, že ani ten komp není vždy "neomylný" a ani v moudrých knihách není vše. :-)/
No nic, jdu si udělat taky trochu radost, při dobrém vínku a pokecu s přáteli v nedaleké vinárničce. :-)
/Snad aspoň sympaťačce "naivce" jsem tak moc neblábolil, pokusím se kvůli ní o těch nejnovějších fyzikálních experimentech (jak v té Batavii tak i v té Ženevě) zjistit něco víc. ;-)/
09. 06. 2010 | 16:14

naivka napsal(a):

pan hvězdář Ara

:-) moc děkuji za tvůj čas a info, velmi mě vše kolem nejnovějších fyzikálních experimentů zajímá .. hezký večer.
09. 06. 2010 | 18:02

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický, stejskal:

Panove, dekuji za vase prispevky, ktere, ac se to na prvni pohled nezda, miri primo k podstate tematu meho clanku a netusenym zpusobem je rozvijeji!
Obzvlaste me potesily pokyny jak dostat Nobelovu cenu - je to zrejme hrozne jednoduche - staci rici kouzelne slovo, divat se po cem slapeme, zapojit mozkove bunky...
Ocenuji, ze mi to proste tajemstvi velkoryse prenechavate a nevyuzijete ho sami ;-)

..
09. 06. 2010 | 19:01

dalikrada@seznam.cz napsal(a):

Dobrý den ! Pane prof.amíci potřebují na vše roboty aby makali za ně ! A oni jen vyhozené nohy na stole ,to by jim pasovalo! At skoumají další vývoj moderních léků ,to je na místě ale zahrávat si takhle s genetikou není radno ! Zatím se lidé stíhají množit normálně a v pohodě ,dle zákonu přírody ! Umělé je jen umělé ,to je bez diskuze ! Zdravím Dal.
09. 06. 2010 | 19:25

skeptický napsal(a):

Profesore,

Kdybych se odhalil světu,čekala by mne anatéma.

Když nějaká prostá duše na to příjde,tak nevědomost hříchu nečiní.

Krom toho nemám původ(oba jako katolíci bychom kazili statistiky),a krom toho některé Vaše blogy nesvědčí o tom správném světonázoru.

Kdybych jim tam hodil nějaké drobky,tak se vzápětí ozve nějaký profesor z emériky,že to věděl už dávno,a tady to má napsáno v zápisníčku.A při troše drzosti ještě prohlásí,že jsem mu to ukrad,a poběží si to patentovat.

Všechna sláva polní tráva,a peněz má mít každý jen co potřebuje.Co je nad to je jen na chlubení,jak říkávala maminka Forrest Gumpa.
A aby mne dosmrti otravovali novináři?Zlaté inkognito.

Je to tam,ale chce to přemejšlení,a asi trochu jiný úhel pohledu.

Pan Stejskal tvrdí,že je nutno hledat pevné body.Má naprostou pravdu.Jenomže stále existují i pevné body,a souvislosti,které jsou přehlíženy,krom těch,co jsou už známy.Jen je objevit.
09. 06. 2010 | 21:06

buldatra napsal(a):

Jsou však body a souvislosti, které jsou tak nějak nepřehlédnutelné.

V našem konkrétním případě je těch bodů několik. Co několik.
Jsou jich desítky.
Ba co víc, stovky!

A přibývají s železnou pravidelností další a další.
Proto by vůbec nebylo od věci, kdyby profesor, při své plodnosti, alespoň pro začátek, obdržel Nobelovku za literaturu.
10. 06. 2010 | 11:52

skeptický napsal(a):

V américe už vytvořili leccos.
V rodném srubu Presidenta Lincolna,z kterého udělali museum se návštěvník podivoval nad zachovalostí sekery,kterou si president ten rodný strub postavil.

Průvodce to vysvětlil následovně.
Topůrko jsme vyměnili před dvaceti lety,hlavu loni.

A prý je tam blaze.
10. 06. 2010 | 14:10

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Musim se ohradit - muj svetonazor je SPRAVNY, to je prece nad slunce jasnejsi, objektivni pravda, n'est ce pas?
Pan Stejskal to jiste potvrdi...

..
10. 06. 2010 | 15:18

skeptický napsal(a):

Profesore,

nechtějte na mně,abych s Vámi bianco veřejně souhlasil.

Paní sekretářka od pana ochránce,R.I.P.,se přede dvěma roky nechala slyšet v TV,že nekorektní názory na blozích jsou monitorovány,viníci mohou býti zjištěni,a i souhlas s těmito názory lze klasifikovat jako spoluvinu.

Co já vím,kde se utrhnete,a napíšete nějakou kokotinu.

Korektnost je řídící faktor,a nějaká logika nebo pravda jde ve vyšším zájmu stranou.

Vy občas ujedete s mimomainstreamovými názory,lišící se od oficielních,předkládaných obyčejným lidem,a já se svým protistátním ksichtem se povezu první.I toť.

Jak jsem se dočetl,jste tu v zastoupení velkého bratra,a dohlížíte,aby se tu moc nevymyslelo,neboť naše věda je jediná,která může slabému,ale postačujícímu mozku americkému nějak konkurovat.Máte tudíž protektora.

Ale co já,mrzák jednou nohou v hrobě.Někde na stará kolena budu psát reportáž psa na oprátce.

Lidé bděte.
10. 06. 2010 | 16:49

skeptický napsal(a):

Lišícími se pro p.Stejskala.

Chadr na chlavičce?
10. 06. 2010 | 18:37

DS napsal(a):

Článek přijali do Science pod názvem "Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome". Synthetic life byl jen součástí různých komentářů. V headlines byl snad jedině jako promo Craiga Ventera.

Podle mne nikdo ve skutečnosti nepředstírá, že se jedná o něco jiného než zatím nejnáročnější verzi postupného výzkumu. Průlom byl první vnesený syntetický gen. Ovšem ten přešel mnohem méně povšimnut.

Spíše jsou v poslední době zajímavé odkazy:

T. Opatrný - Skandinávský kafemlejnek, kde se mimo jiné říká, že Nature a Science byly původně zařazeny až do časopisů kategorie B

The Scientist - Support to Nature ban at UC, kde se píše, že knihovny na University of California se bouří proti 400% nárůstu cen časopisů skupina Nature

Nature + Science = vědecký bulvár namíchaný se pár seriózními články a především hodně článků s mnoha autory kteří publikují postupný pracný výzkum. Mnoho autorů = mnoho autocitací = vysoký IF. U nás však meřítko superkvality.
11. 06. 2010 | 15:31

skeptický napsal(a):

A kdo se moc ptá,moc se doví,
a mnoho psů zajícova smrt.
11. 06. 2010 | 16:17

RoblesCHERYL22 napsal(a):

freelance writer
21. 02. 2011 | 10:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy