Židé, křesťané, muslimové a Ježíš

31. 07. 2010 | 13:16
Přečteno 53865 krát
Všechna tato tři „abrahámská“ monoteistická náboženství vycházejí ze stejných kořenů, uctívají stejného Boha a mají ve skutečnosti mnoho společného. Všechna věří (ve fundamentalistické interpretaci) ve stvoření světa Bohem před cca 7000 lety, v existenci „duchovních bytostí“ (andělů, démonů), zázraky, věčný posmrtný život (resp. věčnou záhubu v pekle), sdílejí velmi podobné základní etické principy.

Židé považují křesťany i muslimy za falešné „výhonky judaismu“ (Ježíše i Mohameda mají za falešné proroky); křesťané považují judaismus za pravdivé, ale nekompletní náboženství (neuznání Krista), zatímco islám za falešné náboženství (Mohameda pokládají za falešného proroka); muslimové respektují židy a křesťany jako „lid Knihy“, ale fatálně pomýlený (neuznání Mohameda resp. Koránu).

Myslím, že je dost rozšířeno přesvědčení, že křesťanům jsou věroučně mnohem bližší židé než muslimové, že jsou jejich jakýmisi staršími bratry (běžně se mluví o židovsko-křesťanské civilizaci).
Zhusta se lze naprotitomu setkat s domněnkou, že muslimové jsou naprosto odlišní, protože uctívají jakéhosi podivného orientálního krvelačného boha zvaného Alláh a že obzvláštním trnem v oku je jim centrální postava křesťanství, Ježíš Nazeretský (Kristus).

Skutečnost je (zjednodušeně řečeno) taková, že křesťané i Židé uznávají jako základní posvátný text, „Boží slovo“, Bibli (Tóra; soubor knih, kterému křesťané říkají „Starý Zákon“ - viz upřesňující poznámka pod čarou*), zatímco muslimové věří, že tento zdroj byl překroucen a správným posvátným textem je Korán, který byl zakladateli tohoto náboženství Mohamedovi nadiktován božím poslem archandělem Gabrielem. Křesťané považují za základní posvátný text kromě Starého Zákona i soubor skládající se 27 částí zvaný „Nový Zákon“ (4 „evangelia“, „Skutky apoštolů“, 21 „epištol“ (dopisů), Zjevení Janovo (Apokalypsa)).

Všechna tato náboženství uznávají více či méně (záleží na variantě, sektě) i další své specifické zdroje víry (Talmud a Midraš; Hadísy; církevní tradice).

Pro křesťany je samozřejmě ústřední postavou Ježíš Kristus (Syn Boží, druhá božská osoba v rámci konceptu trojjediného Boha).

Velká většina Židů považuje Ježíše za negativní postavu, za falešného proroka, svatokrádežného heretika nejhoršího druhu (svévolně se prohlašujícího za Mesiáše, Syna Božího, resp. za vtělení Boha).
Jeden můj přítel mi před časem vyprávěl, že si jejich farní společenství pozvalo na diskusi rabína Sidona. Na otázku, co si myslí o Ježíši Kristu, odpověděl „No, to snad ani raději nechtějte slyšet...“.

Muslimové naproti tomu považují Ježíše za jednoho z pěti nejvýznamnějších proroků předcházejících Mohamedovi (vedle Adama, Noe, Abrahama a Mojžíše). Ježíš je v Koránu zmiňován 25-krát (jak jsem se dočetl...), muslimové věří podobně jako křesťané, že přišel na svět zázračným způsobem (zrozen z panny Marie), během života konal zázraky, vstoupil na nebesa, že před koncem dějin přijde znova na svět. Nevěří však, že by byl „Božím Synem“, ani že byl ukřižován.
Dalo by se asi říci, že islám povstal jako jakási velmi zvláštní odnož křesťanství; někteří v něm nalézají určité podobné rysy jako třeba u protestantského kalvinismu.

Poznamenejme ještě, že vyznavači dalšího z velkých „náboženství“, atheisté resp. agnostici, považují Ježíše buď za historickou postavu, judaistického reformátora (něco na způsob Jana Husa), nebo jeho historicitu popírají a považují ho za vyfabulovanou fiktivní postavu.

_____________
* Přesněji řečeno:

Podle klasického židovského dělení má Starý zákon (Hebrejská bible, Tanach) 3 části: Tóra (5 knih Mojžíšových), Proroci a Spisy.
Křesťané jej obvykle dělí na 4 části: 5 knih Mojžíšových (Pentateuch), historické spisy, mudroslovné knihy a prorocké knihy.


*************************************************

Na závěr ještě několik poznámek:

Všechna tato tři (bratrská ?) náboženství zažila řadu schizmat a vznik odnoží a sekt. Křesťanství a islám (a v daleko menší míře judaismus) se intenzivně (často i náslilně) snažily o šíření své víry. Nejúspěšnější bylo křesťanství (dnes přes dvě miliardy vyznavačů), muslimů je kolem 1,7 miliardy.

Islám si jak známo (na rozdíl od judaismu a křesťanství) dělá daleko víc nároky na naprosté (totální) ovládnutí společenského života a státu (i když ve většině dnešních muslimských států existuje de facto podobné oddělení státu a náboženství jako v jiných zemích).

Často se podivujeme nad krutými tresty praktikovanými v rámci muslimského práva šaríja (např. ukamenování). Je ale dobré si uvědomit, že takovéto tresty mají již starozákonní původ...

Křesťanství je poněkud paradoxní až schizofrenní m.j. v tom, že na jedné straně uznává Starý Zákon (Ježíš dokonce pravil „Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit“ a „Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona“), ale na druhé straně velmi brzy po vzniku křesťanství byly opuštěny některé židovské zásady (obřízka, požívání některých potravin, svěcení soboty).

Pro moderního člověka odkojeného racionalistickým osvícenstvím a vědou je jistě obtížné přijmout doslovně vše to, co je napsáno v posvátných textech abrahámských náboženství (myslím, že množstvím těch fantaskních záležitostí vyniká obzvláště křesťanství); dokonce to může vyvolat (a často vyvolává) totálně zamítavou reakci („jsou to všechno absurdní nesmysly“).

Řešením zjevně je nechápat tyto texty doslovně, ale více či méně alegoricky. Já osobně jsem pro velmi radikálně alegorický přístup (v doslovné podobě nepotřebuji mít vlastně vůbec nic z toho), ale o tom jsem tady už vícekrát psal, např. zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde).

Jsem hluboce přesvědčen, že každá společnost nějaké náboženství nutně potřebuje a myslím si, že bez ohledu na velmi problematickou minulost dnešní formy křesťanství hrají nebo by mohly hrát velmi pozitivní roli, zvláště pokud by se ještě více „zdnešnily“.

Judaismus je intelektuálně velmi sympatickým náboženstvím, zvláště ve své reformní podobě, problematizuje ho ovšem nynější nacionalistické zneužívání.

Naprotitomu islám hraje v dnešní podobě roli mírně řečeno dosti problematickou – ve většině zemí je to síla v pravém slova smyslu „reakční“, zpátečnická, se silně totalitními rysy.

Kéž by Bůh dal a i islám prošel podobnou cestou vývoje jako křesťanství v posledních cca 100 letech...
**************************************
P.S.
Myslel jsem si, že to není potřeba, ale z diskuse pod článkem se zdá, že bude asi ještě dobré poznamenat, jak je to s historickou posloupností těch tří náboženství, resp. "naznačit, kdo, od koho, opisoval (a často záměrně špatně)", jak poznamenal jeden diskutující.
Samozřejmě nejstarší je judaismus (počátky někdy kolem roku 1000 př. n. l), křesťansví z něj povstalo jako "sekta" po roce 33 (ukřižování Ježíšovo), islám mezi lety 610 - 632 (Mohamedova smrt).
O tom, "kdo od koho opisoval" je zmínka v textu článku.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy