Halík ateistou?

17. 10. 2010 | 12:01
Přečteno 31530 krát
Jeden z nejvýraznějších současných českých intelektuálů, katolický kněz, profesor filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, prezident České Křesťanské akademie, rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora Tomáš Halík obdržel 27. září v Mnichově Guardiniho cenu, udělovanou evropským intelektuálům „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“.
Text jeho řeči přednesené při této příležitosti vyšel 25.9. v příloze LN Orientace (Zač křesťané vděčí ateistům) a o dva týdny později na něj polemicky odpověděl tamtéž Tomáš Hříbek (Zač mají být ateisté vděčni?)Na tento Hříbkův článek reagoval posléze Tomáš Halík, Pavel S. Pokorný, Jiří Trávníček a také já; níže uvedený text je nepatrně upravenou verzí tohoto mého článku ve včerejší Orientaci.

Těm, kteří četli mé předchozí blogové články na toto téma, se omlouvám, že se nejméně z 86,3% opakuji...

*******************************
Tomáš Hříbek dospívá k závěru, že “pro ateisty i věřící se prof. Halík odhaluje jako stydlivý ateista”, resp. že “de facto přechází na ateistické pozice”. Hříbek se hlásí k ateismu a sekulárnímu humanismu a z této pozice říká, že Halík “svými subtilitami o “Bohu, jenž není, ale mohl by být” neudělá dojem ani na ateisty, ani na běžné věřící”. V závěru svého článku Hříbek uvádí řadu známých historických příkladů toho, jak se křesťanské církve kompromitovaly krutým pronásledováním kacířů a židů a poněkud kuriózně dovozuje, že Hitler byl vlastně důsledným pokračovatelem křesťanské tradice, papež de facto jeho spojencem a SS organizací téměř stoprocentně křesťanskou.
Je docela legrační, jak toto stanovisko negativně kopíruje postoj druhé strany, podle které nacismus byl právě naopak důsledkem opuštění křesťanství…

Připomeňme, že T.Halík (podobně jako řada dalšch myslitelů, které T.Hříbek cituje) děkuje ateistům (a to i těm nejbojovnějším) za to, že přiměli křestany opravdu řádně promyslet základy své víry a zbavit se falešných představ o Bohu.

Celkem pravidelně chodím v neděli večer do pražského kostela Nejsvětějšího Salvátora, kde působí jako kněz Tomáš Halík; kostel bývá do posledního místa zaplněn (či spíše přeplněn) povětšinou mladými studenty. Kdyby tam Tomáš Hříbek občas zašel a bez předsudku si poslechl podle mého názoru opravdu pozoruhodná Halíkova kázání, možná by lépe pochopil, o čem už dlouhá léta píše a káže. Těžko by si mohl myslet, že ono moderní křesťanství, které se muselo vyrovnat s výzvami ateismu a sekulárního humanismu, je vlastně jen ateismem oděným do náboženského jazyka.

Hříbek se domnívá (nutno přiznat, že ve shodě s mnoha tradičními křesťany nejrůznějších denominací), že “správný” křesťan musí více méně doslova věřit tomu, co čte v Bibli, že Boha si musí představovat jako jakéhosi neviditelného antropomorfního „SuperRýbrcoula“ v zákulisí našeho světa, jehož výstižným znázorněním je to, co je vyobrazeno např. na stropě Sixtinské kaple. S takovým křesťanem má ovšem ateista lehkou práci – snadno zesměšní jeho víru v “nesmysly”, které jsou v rozporu s moderními vědeckými poznatky.

Netroufám si posuzovat, do jaké míry má pravdu T..Halík, když říká, že “orwellovská” představa Boha jako dohlížitele je až výplodem novověkého myšlení a že původní křesťanská představa je naopak blízká té Halíkově, Teilhardově nebo de Lubacově.

Jsem však přesvědčen, že pro moderního přírodovědecky vzdělaného člověka může být Bůh v první řadě ztotožněn s obdivuhodným, smysluplným řádem světa, s tím, co způsobilo, že náš svět se od svého vzniku řídí právě takovými zákony, které v něm vládnou, tím, co je stále udržuje v platnosti a co způsobuje, že se pozoruhodně přirozeně vyvíjí od původního chaosu Velkého třesku („stvoření“) až k tomu, čemu říkáme vědomí, myšlení či krása. Je tedy myslím docela oprávněné věřit, že jsme uprostřed cesty k nějakému úžasnému vyústění zcela přesahujícímu naši představivost (Teilhardův „bod Omega“….). To, že se věci v tomto světě dějí „samy od sebe“, je projevem toho, čemu říkáme Bůh (který ovšem může mít i spoustu dalších pro nás nepoznaných či nepoznatelných aspektů).

Na biblické texty se musíme dívat podobně jako na geniální umělecká díla a nikoli jako na „literaturu faktu“. Skvělý román nebo básnická sbírka plné fantazie, obtížně pochopitelných pasáží a paradoxů jsou přece v jistém smyslu také „pravdivější“ než suchý policejní protokol o nějaké události, ačkoli se třeba vůbec nic z toho, o čem se v nich mluví, reálně přesně nestalo.
Je samozřejmě zbytečné, ba dokonce škodlivé, jakkoli racionalisticky „odkouzlovat“ biblické příběhy, ve kterých se působivě proplétá realistická „kronikářská“ rovina s mytologií a literární rovinou podobenství. V pohádkách přece také nezdůrazňujeme, že „žába přece nemluví“ a bereme si z nich něco mnohem důležitějšího.

Onen tradiční způsob víry bazírující na doslovné pravdivosti biblických textů (podle Hříbka asi jedině akceptovatelný) je dnes podle mého názoru mylný, protože se v něm snadno ztratí to podstatné – upřímná víra ve smysluplný řád světa, kterou můžeme ovšem ztotožnit s křesťanským superpřikázáním „Milovat Boha z celého srdce“. Nejpodstatnější složkou takové víry je zajisté druhé superpřikázání „Milovat své bližní“.
To, jestli je v pozitivistickém smyslu „opravdu pravdivá“ větší nebo menší část biblických textů, jestli je to či ono (nebo dokonce skoro všechno) „pouze“ mýtem, podobenstvím či literárním prostředkem, je alespoň pro mě úplně vedlejší.

Jsem přesvědčen, že člověk nezbytně potřebuje náboženství, které mu dává pocit, že jeho život i celý svět má smysl. Ateistický sekulární humanismus tuhle potřebu prostě naplnit nedokáže. Podstatnou součástí lidské duše je nejen racionalita, ale i iracionální potřeba tajemství, obřadů a tradice.
Myslím, že i pro racionalistu odkojeného moderní vědou je nakonec docela dobře možné nejen akceptovat, ale i mít upřímně rád všechny ty starobylé obřady, více či méně metaforické biblické příběhy a dokonce i nejrůznější „nánosy“ církevní tradice – prostě jako pomocné „ornamenty“ okolo toho podstatného, tedy těch dvou výše uvedených „super-přikázání“. Ty ornamenty jsou někdy krásné, někdy naivně milé, jindy kýčovité nebo i trochu legrační, ale bez nich by to prostě nešlo – kdyby se to podstatné prezentovalo jen v té strohé, „holé“ podobě, bylo by to neživotné a pro lidi špatně stravitelné.

Existuje ovšem na druhé straně nebezpečí, že pod tou záplavou ornamentů už to podstatné jádro nespatříme a za podstatné budeme mylně považovat právě ty ornamenty.
Pro někoho je těch ornamentů (resp. drsněji řečeno balastu) neúnosně mnoho – pak je asi třeba tu neúnosnou část prostě vytěsnit, s nadhledem ignorovat a doufat, že postupně, během dalších stovek let, vymizí z církve i oficiálně.

Musím říci, že kdybych si měl vybrat, tak mi rozhodně budou bližší poctiví přemýšliví ateisté a agnostici než funamentalističtí zastánci tradičního biblického literalismu. Od ateistů a agnostiků se ovšem liším v odpovědi na onu hypotézu o Bohu – já prostě na rozdíl od nich optimisticky věřím, že svět je smysluplný, že k něčemu lákavému směřuje a že podstatou toho smysluplného směřování je to, co nazývám “Bůh”.

Mimochodem, když se starozákonní Bůh představoval Mojžíšovi, měl tak učinit podle nejrozšířenějšího výkladu slovy “Jsem, který jsem”; alternativní a pro mě ještě atraktivnější překlad je “Jsem, co bude”…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

olga napsal(a):

Moc pěkné. Nemám co dodat. Věřím, že Bůh prostě je. Bez ohledu na čas.
17. 10. 2010 | 12:25

zk napsal(a):

Cituji:
"Jsem přesvědčen, že člověk nezbytně potřebuje náboženství, které mu dává pocit, že jeho život i celý svět má smysl."

Proč? Proč nemůžeme dát svému životu smysl sami, proč ho musíme hledat v náboženství? Není dospělejší přijmout vezdejší svět v jeho komplikovanosti a mnohoznačnosti, než utíkat do zásvětí, na onen svět, a hledat tam jakýsi posvátný řád?

"Podstatnou součástí lidské duše je nejen racionalita, ale i iracionální potřeba tajemství, obřadů a tradice."

Jak to víte? Viděl jste snad někdy jednotlivé složky lidské duše pod mikroskopem?:)

Proti Tomáši Halíkovi nic nemám, jeho pojetí křesťanství je mi sympatické. Ale nesouhlasím s tím, že bez víry v Boha to nejde. Možná že přemýšlivější ateisté pouze nahrazují víru v onen svět důvěrou v tento svět.
U T. Halíka ale nechápu jednu věc: jak může mít člověk jeho formátu tak naivní politické názory. (Viz třeba http://www.halik.cz/clanky/... )
17. 10. 2010 | 12:41

Viola napsal(a):

Olga,

naopak, tady je třeba ještě moc a moc dodat. :-)
17. 10. 2010 | 12:46

Zacheus napsal(a):

Václav Hořejší.

V každém případě je od Vás hezké, pane profesore, že jste se zastal profesora Tomáše Halíka. Nechci se pouštět do nějakých rozborů, vztah k Bohu je jistě niternou záležitostí každého, nejenom ovšem rozumovou:-), ( Budeš milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí..), ale dovolím si jenom podotknout, že po přečtení statě pana Tomáše Hříbka jsem měl pocit,že jsem se vrátil do 50. let u nás, nebo do poloviny 30. let v Německu.

Nezazlívám panu Hříbkovi, že je ateista, každý má možnost volby , čemu chce věřit či nechce( a měl by ji mít například i v islámských zemích), ale byl jsem opravdu znechucen jak bezostyšně, mírně řečeno, překrucuje fakta,ať už z neznalosti,nebo úmyslně.

Na to mu ostatně v sobotních Lidových novinách trefně odpověděl bohemista pan Jiří Trávníček ve své stati s názvem "Lekce "filosofického" hochštaplerství", uveřejněné na stejné stránce jako Vaše zajímavá polemická stať.

Přeji pěkný den.
17. 10. 2010 | 12:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Kdyby bylo ,"co je",
nebylo by,co bude.

Odstavcem níže citovaným jste pane profesore vystihl celkem přesně podstatu víry,vlastně i ideologií.

"Jsem přesvědčen, že člověk nezbytně potřebuje náboženství, které mu dává pocit, že jeho život i celý svět má smysl. Ateistický sekulární humanismus tuhle potřebu prostě naplnit nedokáže. Podstatnou součástí lidské duše je nejen racionalita, ale i iracionální potřeba tajemství, obřadů a tradice."

Moderní,vzdělaný člověk představuje odklon od dogmatů minulých dob.Strikní dodržovámí představ a přikázání Božích kontrastně kolidovalo a koliduje s realitou a mnozí věřící lidé se pak táží,kdeže je tedy ta spravedlnost?!
Hovořím o zásadních postulátech víry.O principech dobra¨.

Mladí lidé (o kterých je vedena řeč)přímo potřebují takové "kazatele "jako je pan Tomáš Halík.Jsou totiž obklopeni nicotou,která jejich mladým nedotčeným srdcím nic neříká.Ti starř zase potřebují klasickou víru tak jak jste ji presentoval v uvedeném.

Všichni dohromady pak presentují onu klasickou věrouku ,která směřuje k představám ,ornamentům,fantasii.

To že se v tomto světě dějí věci samy od sebe......může být docela dobře chápáno úplně jinak díky neznalosti,nepoznání a mnohdy i ignorance,zatemněné mysli a uzavřeného srdce.

To jen lidé skromní a naivní si představují,že svým příkladem a čistou presentací víry,či ideologie obrátí svět k myšlenkovým výšinám,- kde i Bůh přebývá.

Mají smůlu.Ivan.
17. 10. 2010 | 12:52

Drzá zrzka napsal(a):

Každý člověk v něco věří. Rozhovory s vírou, jsou vlastně rozhovory s druhým já, které prezentuje onu víru. Srovnávání vědomí správnosti naučeného s reálnem. Hledání nových otázek. Odpovědi. K tomu nepotřebuji Boha, ale poznání. A taky chuť. Chuť přemýšlet o jiných věcech než je konzum.
17. 10. 2010 | 13:14

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

nebudu opakoat mnohokrát řečené, zejména na Vašich blozích, kde jsme tyto a s nim spojené otázky rozebírali mnohokrát. A tak jen dě poznámky:

Pokud budete Boha interpretovat tak, jak jste napsal, tak se rozdíl mezi náboženstvím a ateismem skutečně prakticky stírá, tomto směru by měl z mého pohledu Tomáš Hříbek pravdu. Resp. se jedná o určitý směr v ateismu a to marxistický.
Studovali jsme to ve školních letech oba :-) a tak si určitě vzpomenete, že kdyby jste místo Bůh napsal objektivní realita, tak by ta definice mohla být převzatá z nějaké marxistické příručky.

Mě to samozřejmě nepřekvapuje, moje názory na marxismus jako odnož křesťanstství, která zbožnila člověka znáte. Práě tak, jako nečiním rozdílu mezi anglickým deismem a atheismem, v tomto případě je jedno, jestli začneme Bohem nebo objektivní realitou, ani o jednom apriory nelze nic říct a vědecké zkoumání "objektvní reality" můžeme nahradit vědeckým zkoumáním "mysli Boha", jak by nejspíš řekl prof. Hawking.

A tak se dostáváme k té daleko důležitější otázce a tou je potřeba Boha. Samozřejmě, každé náboženstí je zaměřeno především na etiku, jeho hlavním smyslem je prosazovat určitý etický systém, proč tady náboženstí potřebujeme jsem řekl mnohokrát - nelze vědeckými metodami dokázat oprávněnost určitého etického systému a to prostě proto, že neexistuje systém, který by byl konzistentní, což je dáno už naší biologickou podstatou. A pak jsou tady ony známě otázky PROČ a nikoli pouze JAK :-).
17. 10. 2010 | 13:18

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
víte, kdo je největším ateistou?

No přece Papež!

Jinak by přece nejezdil v pancéřovaném Papamobilu, a s důvěrou by svůj život svěřil do rukou Bóóóžích.

Bůh dal, Bůh vzal.

Nebo se snad papeženci řídí moudrostí radikálních islamistů:
"Svěř se vůli Alláhově, ale velblouda přivaž!" ?
17. 10. 2010 | 14:07

matematik napsal(a):

Gratuluji pane kolego, pokud si tedy může dovolit takto oslovovat profesora imunologie, úspěšného jak v cizině tak i doma, profesor matematické fyziky, dosti úspěšný v cizině, ale naprostý outsider doma. Vaše blogy čtu velmi rád, protože člověk rád čte úvahy někoho, kdo s ním má skoro totožné názory.

Já jsem katolík, řádně pokřtěný ve věku sedmi let na vlastní přání v Klicperově divadle, tehdy i dnes ovšem známém jako Salesiánský klášter. Bydleli jsme totiž pár kroků od fotbalového hřiště a Salesiáni byli vybaveni na získávání dětských duší také hernami ping-pongu a jinými lákadly, promíchanými s vyprávěním o osudech misionářů v exotických zemích. Po období až dětské a bigotní víry se ze mne stal zarputilý ateista v době, kdy jsem se ve škole začal učit základy fyziky a pod vlivem úvah Jeana Jacquese Rousseaua, specielně v Emilovi. Havlíčkův "Křest svatého Vladimíra" mi pak dal poznání toho, že vládci vždy potřebovali náboženství, jehož pomocí ovlivňovali myšlení svých poddaných.

Nemohu ovšem popřít kladný vliv, který na mne měla na dětská víra v nějaké obecné principy a zákony, tesané do kamene, které Mojžíš dostal na hoře Sinaj ze zdroje nejautoritativnějšího.
Čítával jsem si "Starý zákon", nejprve verse pro děti, později jako část Bible a přišel jsem k závěru, že to je popis historie beduinských kmenů, které se usadily, vytvořily města a tudíž potřebovali i zákony a také Boha, jako nejvyšší autoritu, určujcí tyto zákony.

Dnes se děje něco historicky docela zvláštního. Z původního judaismu se nám vyvinuly tři hlavní směry víry v jednoho Boha. Křesťané, kteří vznikli po tom, co Římané dobyli Jerusalem, zbořili chrám a rozehnaly Židy, vytvořili legendu o synovi Božím a postupně ovládli evropské myšlení. Židé považují Ježíše za lžimesiáše, kdežto muslimové pokládají mnohé osoby starého zákona a Ježíše za proroky, ctí i panu Marii. Poslední v řadě těch variet víry v jednoho Boha jsou Mormoni, kterým se Ježíš zjevil v Americe. Kromě toho je spousta sekt, mezi nimiž vynikají "Svědci Jehovovi". Katolíci, kteří se vyvinuli mezi Židy a později byli přijati římskou chudinou, mají dnes své impérium a jsou ze všech těchto skupin nejagresivnější. Katolické náboženství odepírá "pohanům Království nebeské". To nedělá ani judaismus, ani islám. Kdybyste se chtěli stát vyznavačem judaismu, poučil by vás rabín nejprve o tom, že jako křesťan jste jen povinen dodržovat jisté zákony, kdežto jako Žid máte ještě navíc povinnosti, jejichž neplnění není pro vás, závazné, když jste jiné víry.

Na katolicismu mne nejvíce zaráží tolerance vůči gaunerům. Stačí se občas vyzpovídat a hříchy jsou ti odpuštěny. V poslední diskusi s Číňankou katolické víry mne tato dáma přesvědčovala, že stačí se v posledním okamžiku života kát, říci Ježíši, odpusť mi a darebák bude spasen, kdežtto já jako ateista budu mít před sebou věčnost pekla.

Říká se, že každý věřící má trochu pochybností o existenci Boží a každý ateista si nechtěně připouští možnost, že se mýlí a že o smrti dojde k účtování. Nepovažuji ovšem víru za zadní vrátka, takové to co kdyby. Několikrát se mne pokoušeli tvrdě věřící známí zviklat otázkou o tom, jak se budu tvářit, když o smrti zjístím, že stojím před Bohem a mám se zodpovídat za svůj život. Můj názor je většinou zděsil jako superkacířský. Mám totiž představu, že by mne Bůh vzal na milost, protože jsem nikomu vědomě neublížil a dopouštěl jsem se jen lidských hříšků. Kdyby mne chtěl trestat věčnými mukami za to, že jsem v něj nevěřil, pak bych jej nemohl považovat za svého Boha a dal bych se raději k Luciferovi.

Já jsem totiž velkým obdivovatelem Karla Čapka a když se chci duševně zklidnit, čítám si v jeho "Knize apokryfů". A "Poslední soud" vraha Kuglera z Povídek z první kapsy odpovídá mým představám - Bůh nemůže nikoho soudit protože o něm ví všechno.

Já se omlouvám, protože vlasatním účelem tohoto výlevu bylo popsat ono zklamání, které pro mne znamená výoj naší společnosti. Kde je ona "Pravda a láska" hlásaná člověkem, který sám v pravdě nežil a pochybuji, že byl pln lásky ke svým spoluobčanům.
17. 10. 2010 | 14:07

juvel napsal(a):

Autor píše: "...já prostě... optimisticky věřím, že svět je smysluplný, že k něčemu lákavému směřuje a že podstatou tohoto smysluplného směřování je to, co nazývám Bůh"

Nic proti tomu, ale dovolím si připomenout, co je obsahem evangelia. Je to dobrá zpráva o tom, že kdokoli uvěří v Kristovu smírnou oběť, je osvobozen od břemene viny, byl smířen s Bohem, stal se jeho přítelem a nespočívá na něm Boží zloba. Je přijat do jeho rodiny jako jeden z Božích dětí. Může se na něho s důvěrou obracet, spoléhat na něho a očekávat, že Bůh bude jednat v jeho prospěch. Jeho prosby, jsou-li v souladu s Boží vůlí, budou vyslyšeny. Vstoupil do "Božího odpočinutí". Pominul namáhavý, nekonečný zápas o dosažení spravedlnosti vlastní silou.

K porozumění tohoto poselství, které mění životy lidí, by měly směřovat snahy těch, kteří se považují za učitele křesťanství.
17. 10. 2010 | 14:18

Frante napsal(a):

"Od ateistů a agnostiků se ovšem liším v odpovědi na onu hypotézu o Bohu – já prostě na rozdíl od nich optimisticky věřím, že svět je smysluplný, že k něčemu lákavému směřuje"

Lišíte se navíc ve víře, že "milovat svého bližního" má nějaký lepší smysl, který je zřejmě nějak dán směřováním světa k tomu "lákavému cíli" (?). Myslím si že naše konkrétní činy nemají žádný dopad na to, co bude za několik století. Navíc, k tomu dosavadnímu pokroku vedly spíš zlé skutky - zabíjení jiných tvorů kvůli potravě, nebo dravců v boji o život, konkurenční boj samců o samice ... atd.
17. 10. 2010 | 14:35

s... napsal(a):

Pene Hořejší,
napsal jste:

"Jsem přesvědčen, že člověk nezbytně potřebuje náboženství, které mu dává pocit, že jeho život i celý svět má smysl."

Mýlíte se. Ne každý potřebuje imaginární, vzdálený, bezčasý a nepochopitelný smysl. Jsou lidé, kteří se nebojí existence.
17. 10. 2010 | 14:38

hoven napsal(a):

ateismus je taky náboženství. a poměrně dost pesimistický. myslim si, že komunisti jsou poměrně dost nebezpečná a fanatická sekta.
17. 10. 2010 | 14:45

gaia napsal(a):

svět k něčemu lákavému směřuje...
jednou všichni v prachu lehnou a červi se rozlezou. Bič boží je vyžene.
Matka příroda tomu říká koloběh látek v přírodě.
Červi se nerozlezou, ale zakuklí se a přemění v masařky nebo hrobaříky. A koloběh pokračuje.

A lidé si vymysleli boha, aby jim to nepřipadalo tak přízemní a nevyhnutelné. Lidé jsou totiž v podání přírody jen biomasa.
Náboženství je opium lidstva.
17. 10. 2010 | 14:54

Jirka H napsal(a):

hoven: Myslíte, že každý ateista je komunista? Kde jste na to přišel?
17. 10. 2010 | 14:54

Aktiv napsal(a):

Nejsem přesvědčen, že člověk nutně potřebuje náboženství, ale jsem přesvědčen, že člověk potřebuje iracionálno, ale tak, aby ho bral jako umění, a ne jako podstatu všeho.
Lidský život se neskládá jen s života s Bohem, ale i s života, jako dokonalým principem, který v náhodné sekvenci určuje prozatímní směr života člověka, a jeho okolí.
V tomto případě modlitba nemá žádnou účinnost,a ani ty kudrlinky, které opomíjejí onen obsah jak jste napsal p.Hořejší.
Mít Boha neznamená, že je dán pouze oním Biblickým, onou jedinou pohádkouPOHÁDKOU, racionálno rovnováhy pojímá iracionální aspekt podstaty bytí v tzv. nebytí(ateismu), nezávislosti, a zároveň v kontinuitě,a především ně jedné cesty(TŘEBA KŘESŤANSKÉ)...Bible je hezká, a zároveń lživá, manipulativní a nebezpečná, pokud někdo příliš uvěří a podlehne touhám po rozšíření(NEBEZPEČNÉ TENDENCE FUNDAMENTALISMU). V podstatě lze říct, že být nábožný a věřící je stejně nebezpečný, jako být zbaven svého vědomí, a povědomí o sobě.
Nedávno jeden katolický kněz řekl, že souhlasí s pitváním zvířat za živa, protože nemají duši, možná , že souhlasí i s upalováním lidí, protže nesdílejí stejnou víru,a nechodí do kstela na mši,a nemilujíi kudrlinky,a nevyznávají nacistickou ideologii...
Pan Hříbek říká zajímavé myšlenky, a opodstatňuje ateismus jako důležitý skepticismus, který si musíme zachovat, i když se někdy projevíme trochu iracionálně...
Bůh může být vtělen do přírodovědeckého dokonalého řádu, ale proč zrovna KŘES´TANSKÉ PLATFORMY, a ještě tomu přikyvovat?
Zachovejme si zdravého a neutrálního ducha, v opačném případě vykráčíme směrem k fanatismu a předpojatosti(LIDÉ PODOBNÉHO RAŽENÍ MI NAHÁNĚJÍ HRŮZU-TJ.INKVIZICE,KONQUISTA,NACISTÉ,TALIBANCI,AD.!!!
17. 10. 2010 | 15:09

Luba napsal(a):

matematiku,
jen připomínám, že "Čapkovy kapsy", i ta s vrahem Kuglerem (Vl. Šmeral), byly hezky ztvárněny ve filmu Martina Friče "Čapkovy povídky":
https://www.youtube.com/watc...

"Protože tě znám, proto tě nemohu soudit!" Znám všechny tvé dobré i špatné stránky, všechno co jsi udělal, v čems vyrůstal, proč jsi byl takový, a ne jiný - lepší.

Ano - striktně můžeme zavrhnout jen někoho, koho neznáme jako člověka.

V této souvislosti se mi vybavuje ona reklamní předvolební štvanice různobarevných straníků na bezdomovce a feťáky - úzce vymezenou skupinu těch "svobodných individualistů", které nemá nikdo rád.

Zřejmě oni mohou za ekonomickou a morální devastaci společnosti, že?
17. 10. 2010 | 15:11

mb napsal(a):

kratka glosa ... otazka zda boha potřebujeme či nikoli ... ja myslim že spíše ano, spíše potřebujeme ...

(misere nobis či nikoli ?)

s pozdravem ...
17. 10. 2010 | 15:17

Nuba napsal(a):

Matematiku,

cituji
"Na katolicismu mne nejvíce zaráží tolerance vůči gaunerům. Stačí se občas vyzpovídat a hříchy jsou ti odpuštěny. V poslední diskusi s Číňankou katolické víry mne tato dáma přesvědčovala, že stačí se v posledním okamžiku života kát, říci Ježíši, odpusť mi a darebák bude spasen, kdežtto já jako ateista budu mít před sebou věčnost pekla."

Myslím si, že tak jednoduché, jak jste to napsal, to není

Právě pan Tomáš Halík, kterého si velmi vážím a byla bych potěšena, pokud by byl navržen do úřadu prezidenta mi v mém tápání ohledně víry v mnohém pomohl.

Jeho vyjádření ve smyslu - není až tak důležité, zda člověk věří v boha , důležitější je, zda bůh věří člověku - dává Vaše výhrady do jiného kontextu. Myslím si, že žádný bůh, ať si ho nazveme jakkoli, by nebyl bohem, kdyby jej bylo možno opít rohlíkem.

Žádných 10 otčenášů bez odezvy ve svědomí, či v dalším zcela vážně míněném pokusu o překročení vlastního stínu ve smyslu nápravy věcí špatných, nemohou mít žádný dopad na ovlivnění božího soudu v souvislosti se spásou či zatracením

O tom jsem zcela přesvědčena.
17. 10. 2010 | 15:17

Aktiv napsal(a):

Ano pan. Halík varuje ve své přednášce z LN před démonizováním protivníka a využívající náboženské symboly,ALE V ČESKÉ POLITICE KŘES´TANÉ(NEČAS, PAROUBEK) běžně SE PROTIVILY tomuto Halíkem odsuzujícímu konceptu.
Zrovna Nečas i dnes halí své projevy do roucha nenávisti vůči svým oponentům, a co z toho vyplívá(KŘESŤANÉ A NACISTÉ JSOU NEPOUČITELNÍ), jsou jedno...
Pan Hříbek má pravdu, ale i pan Halík, nedotýkejme se spadlého drátu(náboženství)...
17. 10. 2010 | 15:29

olga napsal(a):

Správně napsala Nuba že žádných 10 otčenášů ...
Uvěřit a přijmout Ježíše není vubec jednoduché. Znamená to znovu se narodit. Přijmout Ježíše a znovu hřešit je mnohem horší, než vubec Ho nepřijmout. Je hodně těch, kteří si myslí, že jsou věřící. Ovšem máme právo být o tom přesvědčeni? Máme opravdu na prvním místě Boha, a všechny lidi bez rozdílu považujeme za své bratry které milujeme?
17. 10. 2010 | 15:39

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší
četl jsem Vaši odpově´d v orientaci, nemám co vytknout.
Snad jen jednu připomínku. Nějak se Vám vytrácí ten nejdůležitější, ten, od kterého se křes´tanství odvíjí a bez něhož není křesťanstvím. Nějak se mu-jak by řekl Hříbek- stydlivě vyhýbáte.
Ale možná dobře děláte, neberete jeho jméno nadarmo.

Copak Boletus satanas, ten si to sice pomotal jako rasúl Nejsvětější Trojici, ale jinak je zlatej.
To by v Orientaci koukali, kdyby se tam objevily články zdejších mochomůreky zelených.
On i ten Halík cosi o internetové diskusi na toto téma píše v odpovědi Hříbkovi.
17. 10. 2010 | 15:40

Green Warrior napsal(a):

Jsem trochu rozpolcen. Na jedne strane uznavam prof. V. Horejsiho za jeho vedecke vysledky a dnes za ne-tolik levicovejsi nazory. Na druhe strane je prof. Halik rovnez intelektualni a moralni auorita ...
17. 10. 2010 | 15:43

Nuba napsal(a):

PS matematikovi

čili chápu to takto - ani ateista, ani pochybující, není předem zatracen, pokud žije v souladu se zákony slušnosti a lidskosti a poslouchá pokyny svého svědomí
17. 10. 2010 | 15:45

Ivan Hochmann napsal(a):

Matematiku ,

vzal jste mě z úst další příspěvek.Nemusím jej tedy psát a Vám děkuji.Tak nějak to cítím také.

Ivan.
17. 10. 2010 | 15:49

vaclavhorejsi napsal(a):

matematik:

"Katolické náboženství odepírá "pohanům Království nebeské"."

Myslim, ze to uz asi 45 let (po 2. vatikanskem koncilu) neplati.

..
17. 10. 2010 | 15:50

vaclavhorejsi napsal(a):

Green Warrior:

Proc jste rozpolcen? Ja prece o Halikovi pisu velmi pozitivne!

..
17. 10. 2010 | 15:54

mb napsal(a):

to matematik ... :Na katolicismu mne nejvíce zaráží tolerance vůči gaunerům. Stačí se občas vyzpovídat a hříchy jsou ti odpuštěny. V poslední diskusi s Číňankou katolické víry mne tato dáma přesvědčovala, že stačí se v posledním okamžiku života kát, říci Ježíši, odpusť mi a darebák bude spasen, kdežtto já jako ateista budu mít před sebou věčnost pekla.

to mi taky vrtalo hlavou pri diskuzi s vericim pritelem ...

PRAVDA A LASKA byly dobré tak na mobilizaci mas pri historickych prilezitostech .... jinak je to veteš, která čas od času obživne .....

stav společnosti ... no comment ...
17. 10. 2010 | 16:18

LEVAK napsal(a):

"Jezuité a nacismus
O spojitosti německého agresivního nacismu s jezuitským řádem nelze pochybovat.
Sám Hitler uvedl: “Mnoho jsem se naučil od jezuitského řádu. Až dosud neexistovalo na zemi nic velkolepějšího, než je hierarchická organizace katolické církve. Hodně jsem z této organizace převedl do své vlastní strany.”
Walter Schellenberg, bývalý šéf nacistické kontrašpionáže, kterého si vychovali jezuité konstatoval: “Organizaci SS vytvořil Himmler podle zásad jezuitského řádu. Jeho předpisy a Duchovní cvičení, jak je sepsal Ignác z Loyoly byly pro Himmlera vzorem, který se snažil přesně okopírovat. Himmlerův titul nejvyššího šéfa SS měl být rovnocenným ekvivalentem jezuitského generála a celá struktura SS přesně imitovala hierarchický řád katolické církve.”
Franz von Papen, další mocný jezuitský nacista, který se zasloužil o ustanovení konkordátu mezi Německem a Vatikánem řekl toto: “ Třetí říše je první světovou velmocí, která nejenže uznává nejvyšší zásady papežství, ale uvádí je také do praktického života. ... Konkordát mezi Vatikánem a Německem měl pak pro plány jezuitů velmi veliký význam. Německo, podle pravidel konkordátu, se stalo nyní součástí »Boží« vlády Vatikánu a Vatikán od té chvíle intenzivně pracoval na stabilizaci německé vlády, dával Německu božskou ochranu a také ochranu mezinárodní.”
Adolf Hitler řekl: “Osobně jsem přesvědčen o veliké moci a hlubokém významu křesťanství a nedovolím, aby se šířilo jiné náboženství, než křesťanství. Proto jsem se odvrátil od Ludendorffa a proto jsem zavrhl tu knihu od Rosenberga. Napsal ji protestant. Není to stranická kniha. Nenapsal ji straník. Nechme protestanty, ať se s ním hádají ... Jako katolík se nikdy necítím dobře v evangelické církvi nebo jejích institucích. Proto budu mít velké problémy, jestliže se budu snažit regulovat a omezovat záležitosti protestantských církví. Evangelíci nebo jiní protestaté mne v každém případě budou odmítat. Ale vy můžete mít jistotu: Budu chránit práva a svobody farností a nedovolím, aby se jich někdo dotknul, takže nemusíte mít žádné obavy o budoucnost Církve.”
Hitler také diskutoval s biskupy o svých názorech na židovskou otázku. “Pokud jde o Židy, zastávám stejné stanovisko, jaké hlásá katolická církev už patnáct set let, kdy Židy považuje za nebezpečné a vytlačuje je do ghet. ... , protože církev dobře ví, co jsou Židé zač. Nevyvyšuji rasu nad náboženství, ale pro církev a stát vidím v představitelích této rasy velké nebezpečí a svým přístupem k této otázce prokazuji velkou službu křesťanství.” (J. S. Conway: The Nazi Persecution of the Churches; str. 25, 26, 162)
Tři velcí obhájci římskokatolické víry byli: Hitler, Mussoliny a Franco. Všichni tři měli konkordáty s Vatikánem. Dostali se k moci, aby dobyli svět a nastolili milenium pro papeže. Pro tento úkol jezuité řídili ze zákulisí gestapo. Mečem Vatikánu však mělo být výhradně Německo
Proto se mu dostávalo řady mezinárodních podpor a finančních prostředků pro splnění cílů, které generál jezuitů Ledóchowskij krok za krokem naplňoval ruku v ruce s Vatikánem.
To všechno je také fotograficky zdokumentováno v mnoha knihách od Avro Manhattana, například v knize Vatikánský holocaust a Katolický teror dnes. Avro Manhattan je světově proslulou autoritou na otázku římského katolicismu v politice. Bydlí v Londýně a během druhé světové války pracoval v rozhlasové stanici Radio svoboda a psal také politické komentáře pro BBC. Kniha Vatikánský holocaust z větší části fotograficky dokumentuje zvěrstva Ustašovců na Srbech za druhé světové války."
17. 10. 2010 | 16:19

mb napsal(a):

to juvel ... ta výkupná síla kristova ... nepřijde vám to příliš mechanické ... stále další a další hříšníci / hřešící ... a stále jen jeden mesiáš, na kterého jsou nakládány další a další viny, které on jaksi mechanisticky vykupuje .... vždyť to už by pod tím náporem vin již dávno musel spadnout s kříže .... njn ...
17. 10. 2010 | 16:21

LEVAK napsal(a):

Vážený pane profesore jestliže Bůh udržuje při životě takový zmetek jako je dnešní svět tak moc pochybuji,že zde uplatňuje nějaký svůj vliv. Představuji si to asi tak, že jako v laboratoři založil základní podmínky(to by Vám mělo být blizké) a teď jenom provádí sledování jak se mu to vyvíjí.Víte co, přečteme si raději Písně Šalomounovy a přijdeme na jiné myšlenky!
Co na to říkáte?
17. 10. 2010 | 16:23

mb napsal(a):

souhlas s aktivem (Bible je hezká, a zároveń lživá, manipulativní a nebezpečná, pokud někdo příliš uvěří a podlehne touhám po rozšíření(NEBEZPEČNÉ TENDENCE FUNDAMENTALISMU). V podstatě lze říct, že být nábožný a věřící je stejně nebezpečný, jako být zbaven svého vědomí, a povědomí o sobě.)
17. 10. 2010 | 16:24

mb napsal(a):

nuba hezky napsáno ... kdosi mel vizi boha ... jak (bůh) říká: ´nelez mi do prdele´ ...

( for stejskal : to je autentický citát)
17. 10. 2010 | 16:27

D. napsal(a):

to:Václav Horejší
Řekl bych,že hned apoštolové byli vybídnuti, aby šířil evangelium právě mezi pohany - k pohoršení tehdejších učenců.
17. 10. 2010 | 16:29

Aktiv napsal(a):

mb díky, ale také děkuji LEVÁKOVI-historicky je známo, že uvnitř Vatikánu po válce kněží pomáhali ve spojení s nacistickou organizací ODESSA(ODS) ÚTĚKU NACISTICKÝM POHLAVÁRŮM(TYPU MENGELE, KLAUSOVI B:-),Eichmannovi,ad.)...a dodnes k tomu katolická církev mlčí...A proč židé nedopadli ostatní nacisty je otázkou?Další záhada...
Dále v Itálii v nějakém kostelu slouží kněz, který nezkrytě nosí na svém rukávu levé ruky sutany pásek z hákovým křížem, dále největšími popirači nacistických zločinů jsou nemnozí katolíci, ad,ad....
Nechci sklouznout k lacinému obvinování KC, ale kdyby tak hlásala morálku jak o ní mluví měla by být spravedlivá, a mít soucit s oběťmi...(Ale jak může být, když SS byla vlstně součástí Jezuitského řádu, tedy vlastně křes´tanství)...Němci jsou doposud katolíky(Kladivo na čarodějnice!!!!)...
17. 10. 2010 | 16:44

Holubář napsal(a):

Autor je přesvědčen, že člověk potřebuje náboženství. Jiní si zase myslí (třeba já), že člověk náboženství nepotřebuje.
To jsou poněkud stupidní nekonečné spory - existenci či neexistenci boha dokázat nelze.
Což takhle nechat každému jeho přesvědčení a vykašlat se na spory? Ale to papeženci nedokáží, pořád mají puzení dokopávat někoho ke štěstí. Muslimové se v tom od nich příliš neliší, maximálně letopočtem a z něho vyplývajícího zpozdění.
Na otázku, zda lidé potřebují bohy lze tradičně odpovědět, že ano. A proto si je vymysleli.
:-)
17. 10. 2010 | 16:55

vaclavhorejsi napsal(a):

LEVAK:

Vy povazujete svuj zivot, zivot svych deti a pratel za "zmetek"???

..
17. 10. 2010 | 17:00

Tenco napsal(a):

To je hezký text.
Mě tam jen furt nepasuje ten B´h.
Nemůžete tomu říkat třeba Zákon ?
Nebo Nejvyšší Jsoucno ?
Či Nejvyšší Rozum ?

Hitler a křesťanství ?
Hmm. Doposavad jsem si myslel, že Hitler věřil v čistou germánskou rasu a Tisíciletou říši.

On tím měl na mysli luteránství a spásu až v nebi?

No, je vidět, že se ještě budu muset moc a moc učit.

Každá moc se učí od staré. Minimálně procesu uchopení moci. A pokud je tato minulá moc úspěšná - proč tedy nepřevzít algoritmy, instituce a propagandu od ní ?

I ta dnešní moc mnohé přejala.
Akorát je to všecko takové - no jak bych to řekl...jaksi zdigitalizované.
17. 10. 2010 | 17:02

LEVAK napsal(a):

Vážení považuji se za křesťana i za věřícího, odmítám však, aby moji víru v Nejvyšší autoritu zprostředkovávala jakákoliv církev se svými sekretariáty, institucemi a svátky. Líbí se mi otázka albigenských kacířů: kde jsi byl, biskupe, když Adam oral a Eva předla? Také je církev katolická po dobytí jejich bašty v Béziers vyvraždila. S doporučením papežského legáta: zabijte vinné i nevinné, Bůh si to už přebere!
17. 10. 2010 | 17:03

LEVAK napsal(a):

Ale fuj pane profesore,to je podpásovka,to jsem od Vás neočekával.
17. 10. 2010 | 17:05

LEVAK napsal(a):

Vážení „Kristus nepřinesl na svět mír,ale meč!“- Bible,Matouš [10.34]
17. 10. 2010 | 17:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Aktiv:

"v Itálii v nějakém kostelu slouží kněz, který nezkrytě nosí na svém rukávu levé ruky sutany pásek z hákovým křížem"

Co je to za blbost???

"SS byla vlstně součástí Jezuitského řádu"

Nelze, nez opakovat, co jsem napsal o 2 radky vyse...

*************
Vsem priznivcum tech uvah o udajnem spojenectvi papeze a nacistu:

Klíčovou postavou v tomto kontextu byl jistě papež Pius XII. a kolem něj se od začátku 60.let minulého století vedou spory, zda byl či nebyl "Hitlerovým papežem". Vřele doporučuji podívat se na anglickou stránku ve Wikipedii o tomto papeži, je tam dost podrobná diskuse o tomto tématu, včetně odkazů na zcela nedávnou aktivitu židovské nadace "Pave the Way", která v roce 2009 nominovala Pia XII. na titul "spravedlivý mezi Pan Hříbek se také zmiňuje o jakémsi arcibiskupovi, který zahajoval oslavu Hitlerových padesátin. Ano, v katolické církvi jistě byly i horší případy, např. nechvalně známý rakouský biskup Alois Hudal, který byl otevřeným přívržencem nacismu. Ovšem ten byl zhruba od r.1937 ve Vatikánu zcela ostrakizován a odmítal ho jak papež, tak ostatní členové kurie. Kdybych vedl paralelu s komunistickou diktaturou v Československu, nemohu si nevzpomenout na Josefa Plojhara. Tento katolický kněz a ministr zdravotnictví v komunistické vládě zemřel na sovětském velvyslanectví během oslav VŘSR. Z toho, a z existence podobných kreatur, však nelze usuzovat na komplicitu katolické církve s komunistickým režimem. Nebo snad ano?

Papež Pius XII.(Eugenio Pacelli) zcela jistě považoval Hitlera za krajně nebezpečné monstrum a nechtěl ho otevřeně dráždit. Jeho zásada „mlčet a pomáhat“ je dnes sice mnohými kritizována, avšak vedla k záchraně několika set tisíc Židů před nacistickým terorem. Izraelský historik a diplomat Pinchas Lapide odhadl, že Vatikán zachránil během 2. světové války asi 800 tisíc takových potenciálních obětí holocaustu; stejný počet stromů byl později vysazen v Izraeli na počest Pia XII. A ještě něco: Vrchní římský rabín Zolli po válce přestoupil na katolicismus a při křtu si zvolil jméno Eugenio, neboť Pacelli byl jeho kmotrem. To snad také o něčem vypovídá, ne?

..
17. 10. 2010 | 17:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Tenco:

"Mě tam jen furt nepasuje ten B´h.
Nemůžete tomu říkat třeba Zákon ?
Nebo Nejvyšší Jsoucno ?
Či Nejvyšší Rozum ?"

Jiste, bylo by tomu mozno rikat jakkoli; pojem "Buh" je ale historicky skvele zavedeny (podobne jako treba pojmy zivot, matka, dite, vesmir), takze proc vymyslet neco jineho?

..
17. 10. 2010 | 17:12

vileko napsal(a):

Téma, nad nímž lze strávit stovky hodin bezvýslednými, ale krásnými diskusemi. Jen poznamenám, že křesťanství a atheismus jsou dvě strany téže mince, z níž se (kromě řady lepších věcí) zrodily i fašismus i komunismus, a tudíž spory o to, zda byly křesťanské nebo ateistické, nedávají smysl.
17. 10. 2010 | 17:15

Stařeček napsal(a):

Bůh musí být velmi tolerantní, když uvážíme, kdo ho tu za tu asi tisíccovku let zastupoval
17. 10. 2010 | 17:18

Tenco napsal(a):

vaclavhorejsi
No důvod je jednoduchý.
Jsem na ten pojem zkrátka alergický. :))

Ne - vážně, některá slova, když se berou do plné huby moc často, tak se pak stanou jen prázdnými slovy.
Tak jsem to myslel. Jak je vidět, tak s Vámi to stejně nepohne, tak co. :))
17. 10. 2010 | 17:19

juvel napsal(a):

mb: 16:21:43
Proč a jak výkupní obět J.Krista umožňuje Bohu odpustit lidem hříchy a nedokonalost a přijmout je do své přítomnosti je námět k hlubokému přemýšlení. Každý člověk je jiný a vyrovnává se s touto otázkou jinak. Ale i lidé s velmi racionálním myšlením a vysokým intelektem s pomocí Bible dojdou k velmi uspokojivým odpovědím. Zkrátka, obětní smrt J.Krista umožnila Boží spravedlnosti odpouštět hříchy všech lidí, kteří nehřeší úmyslně, kteří si neosvojili jednat špatně se samozřejmostí, ze zvyku. Není na tom nic mechanického, osobnost člověka, jeho motivace, jeho vztah k pravdě, spravedlnosti, bližním, hodnotám a jeho víra hrají velmi důležitou roli. Je samozřejmé, že člověk poučený, mající porozumění je ve výhodnějším postavení, než ten, který o duchovních věcech a duchovním smýšlení neví nic a nezajímá se o ně.
17. 10. 2010 | 17:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Tenco:

Mate pravdu, ja to slovo take rikam jen s velkymi rozpaky...
************************
juvel:

Tohle uceni o vykupne Kristove obeti mi pripada uplne absurdni (Buh si zadal z jakehosi takovouto krvavou obet???).

Ja myslim, ze je to treba chapat jinak - jeho smrt byla potvrzenim toho, ze za svym ucenim stal az do takovehoto konce (podobne jako nekteri jini nabozensti reformatori) a ze tento dramaticky moment byl pro etablovani krestanstvi zasadne dulezity.
Aby mi nebylo spatne rozumeno - ja Jezise nepovazuji za nejakeho "tuctoveho reformatora", osobu srovnatelnou napr. s Husem nebo Brunem - dosah jeho obeti byl samozrejme nesrovnatelne vetsi. Individualni utrpeni vsech techto LIDI bylo vsak stejne hrozne.

..
17. 10. 2010 | 17:37

vaclavhorejsi napsal(a):

OPRAVA:

...z jakehosi DUVODU...

..
17. 10. 2010 | 17:37

mb napsal(a):

juvel ja tomu ( vicemene ) rozumim ... jen jsem si tak rikal ... kdyz tech hrisniku stale pribyva, ze krista musi tizit stale vetsi a vetsi vina ...

( kristus jako automatický mazač hříchů )

prijde mi to takove : vyznavam sve hrichy a prijimam krista jako sveho osobniho spasitele ...

( prilis mechanistické a laciné ... ale může být ( a je ), že se pletu ...

a že ten zážitek stojí za to ...

kdos bez viny hod kamenem s pozdravem .-....
17. 10. 2010 | 17:44

mb napsal(a):

to vaclav horejsi ... pak vlastne popirate centralni bod (zejm. protestantskeho) krestanstvi //Tohle uceni o vykupne Kristove obeti mi pripada uplne absurdni (Buh si zadal z jakehosi takovouto krvavou obet???). //
17. 10. 2010 | 17:46

Ivan Hochmann napsal(a):

A už je zase po diskuzi ,
jako všude.

Zase se zvrhne v podávání důkazů hmatatelných i imaginárních proč je ten či onen ateista,či ortodoxně věřící.¨

A zase začne přesvědčování,že to či ono je nejlepší.

Nejlepší bude ,když se budete snažit žít podle desatera Božích přikázání a odpustíte Bohu,že nadělal lidské zmetky se kterými si neví rady.

Ivan.Sbohem.
17. 10. 2010 | 17:50

Tenco napsal(a):

No, já to ukřižování /jinak co ty tisíce před a po ním - co s nima ?/ vnímám jako příklad toho, jak daleko může dojít člověk, kdyby se mu zachtělo příliš kecat do věcí veřejných..eh, to ne.. jak..tedy do věci mocných. Nehledě na to, že by dokonce chtěl, aby se vládní moc rozvedla s náboženstvím, nebo si z něj alespoň nedělala děvku. I když - ono to jde i naopak, jak nám ukázali jeho vykladači.

Tam někde u špinavé, počůrané zídky, nebo v řepném políčku tam si klidně vykládej, poučuj, uzdravuj, pomáhej...
Ale do Jeruzaléma nám, milej hošo n.o.s nestrkej ! A to, co jsi provedl těm penězoměncům - tak to byl vůbec nejhorší zločin, který lidské oko může spatřit /do těch ostatních velkých zločinů naštěstí vidíme jenom my/ !
Za to se staneš neúvěruschopným..ehm, co to tady zase pletu...tedy - za to budeš ukřižován.

Ale kdoví, jak to vlastně bylo. Všude plno Židů, teď ti povstalci k tomu, Římanům už ten pobyt v provincii též lezl krkem...
Možná že se jen všichni chtěli povyrazit.

No tak vybrali nějakého známého chlápka a udělali si z něj terč.

Kříže se nemění, mění se jen jména.

Dobrou noc a ať Vás Nejvyšší Rozum obdaří krásnými sny. :))
17. 10. 2010 | 17:57

olga napsal(a):

Tenco
Bůh pro mne představuje něco nesrovnatelně většího než moudrost, zákon, láska ...
I když toto vše je v Něm.
17. 10. 2010 | 18:03

Aleš Vyhnal napsal(a):

Václavu Hořejšímu:

VH : “…jsem však přesvědčen, že pro moderního přírodovědecky vzdělaného člověka může být Bůh v první řadě ztotožněn s obdivuhodným, smysluplným řádem světa,…”

AV: Tak to je ale spíše benigní Einsteinův panteismus nežli křesťanský teismus.

VH: “…jsme uprostřed cesty k nějakému úžasnému vyústění zcela přesahujícímu naši představivost…”

AV: Moderním evangeliem naplňujícím toto očekávání by mohla být kniha Raye Kurzweila: “The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology”, Penguin, 2007

VH: “Jsem přesvědčen, že člověk nezbytně potřebuje náboženství, které mu dává pocit, že jeho život i celý svět má smysl. Ateistický sekulární humanismus tuhle potřebu prostě naplnit nedokáže.”

AV: Zdá se mi, že by bylo férovější napsat, že to platí pro určitou skupinu lidí, určitým způsobem psychologicky vybavených. Ale vystihuje to myslím dobře psychologicky danou potřebu transcendentna. Já osobně si během posledních asi deseti let uvědomuji stále zřetelněji, že než “Metafyzická Pravda” je důležitější “Metafyzické Štěstí”.

AV: Není bez zajímavosti, že tzv. superpřikázání „Milovat své bližní“, alespoň podle evolučního antropologa Johna Hartunga, je zřejmě také produktem jakési evoluce: Samotný Ježíš totiž patrně toto přikázání mínil tak, že slovem “bližní” myslel ve skutečnosti “žid”.

Zacheovi:

Bohužel islámu není zatím dopřáno býti takto liberálním v otázkách náboženské svobody: V současnosti všechny tradiční školy islámského práva trestají apostazi, neboli odpadlictví od víry, smrtí.

Pokud jde o Tomáše Halíka, nelze jeho názory, jako ostatně u nikoho, přejímat nekriticky. Tak např. Tomáš Halík ve své knize “Ptal jsem se cest” uvádí, že je možno jakýmsi nadpřirozeným způsobem uhádnout, že určitá osoba je katolickým knězem, a dále celou řadu pro skepticky uvažujícího člověka těžko uvěřitelných tvrzení a příběhů, jako jsou větštecké sny a další formy předpovídání budoucnosti. V mluveném projevu se pak verbomanický Tomáš Halík neostýchá popustit uzdu své rozumem nekorigované představivosti ještě více, a vydává se tak na výlety do Imaginérie a Fantazmagórie: V psychiatrických léčebnách jsou prý lidé posedlí Ďáblem, když se před ně dá v ruce skrytý křížek, dostanou záchvat. Rovněž vyvolávat duchy prý není radno, to si zahráváme opět s Pánem Pekel a začnou se dít prapodivné věci.

Obávám se, že tzv. liberální postoje Tomáše Halíka jsou jen jakousi podlézavou fasádou určenou sekulárně smýšlející názorové většině. V osobním kontaktu, pokud jde např. o konkrétní přikázání Desatera, jako zejm. zákaz předmanželské sexuality, je Tomáš Halík stejně nekompromisní jako např. fundamentalista Pat Robertson.

Musím ale připustit, že Tomáš Halík dávno není v mém zorném poli, a mohl své postoje a názory již upravit, spíše ale soudím, že nikoli: Náhodou jsem jej nedávno viděl v pořadu ČT, v kterém obhajoval pachatele pedofilního zneužívání dětí tím, že prý oběti kněze “sváděly”.
(Tolik moje verbomanie :D)
17. 10. 2010 | 18:23

Kritik napsal(a):

"Jsem který Jsem", řekl Bůh Mojžíšovi, když odpovídal na jeho dotaz, jaké má jméno. Jelikož klasická hebrejština nezná rozdíl mezi časem minulým, přítomným a budoucím, znamená to také "Jsem, který jsem, který jsem byl a který budu".

Ovšem Boží informace o jeho jménu má důležité konotace: Pojmenuje-li se někdo jménem, je ho možné tímto jménem volat, vzývat, zapuzovat... Zkrátka ovládat jako loutku. To však u pravého Boha není možné.

Bůh prostě Je. "Já jsem" není podstatným jménem, je to děj, činnost, dynamika, pohyb...

Kdo chce Boha poznat, nestačí mu logické a věcné důkazy (jichž je přehršel, např. http://www.reformace.cz/ v audiu /O Bohu/Nutnost Boha). Musí s Ním vstoupit do vztahu, musí od Něj přijmout dar poznání víry. Bůh k člověku přistupuje sám, nikoliv na povel, ale jen když se Jemu zachce. V tomto je ale Bůh neuvěřitelně milosrdný: Ke každému člověku promluví alespoň dvakrát či třikrát, ať člověk chce nebo nechce. Není rozumné tuto příležitost propást.

Takže když si intelektuálové začnou Boha rozebírat jako nějakou věc nebo popsatelnou bytost, ztratí se jim. Jak napsal Pavel do Korintu (1. Korintským 1:21):

"Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání."

Dokladem je třeba příběh jednoho katolického kněze v době francouzské revoluce. Jako mladý studoval seminář. Byl však tak hloupý, že od spolužáků dostal hanlivou přezdívku "Hlupák" nebo tak podobně (za nepřesnost se omlouvám). Když měl být vysvěcen na kněze, nikdo nevěřil, že svěcení dostane. Jelikož v té době bylo málo kněží, i přes jeho mimořádnou hloupost z milostisvěcení dostal .

Během několika let se však z něho stal věhlasný kazatel a kněz známý po celé Francii. Když se ho později ptali, jak je možné, že když byl tak hloupý, že se přesto stal tak věhlasným, odpověděl: "Kdyby Bůh našel na světě většího hlupáka než jsem já, vybral by si jeho."
17. 10. 2010 | 18:36

gaia napsal(a):

Tenco

já zas někde četla, že Ježíš byl nejdřív úplně normální smrtelník,ale pak se přiotrávil paličkovicí nachovou-námelem , který se dřív často vyskytoval v obilí a od té doby měl pozměněné chování, v podstatě blouznil.
17. 10. 2010 | 18:41

honolulu napsal(a):

Gaia, Ja atheista a bioplazma jsem mel oddelene telo od sveho vedomi, mysleni a videni
po autonehode pri velke rychlosti. Videl jsem sam sebe z nadhledu, jak me nakladaji do ambulance.
Ja atheista, mam velky respekt pred pozitivni nehmatatelnou energii, ktere uceni Kristovo prinasi, ale kouzlo Antiky take.

Rad bych dostal vysvetleni od ucennych panu, jak muze do diskuze o nauce lasky k bliznimu svemu zasahovat satanicky prisluhovac, ktery urazi lidi na vsech blogs nadavkami, jako je
"SCUCHLA SPODINA" atd.
- Dnes je pro zmenu expertem na krestanstvi (Tencokyda Hnuj), ke kteremu ma tak daleko, jako ja k uradu presidenta USA.
My potrebujeme katolickou cirkev !
Chystaji se na nas fanatici a teroriste ISLAMU.
17. 10. 2010 | 18:50

juvel napsal(a):

václavhořejší: 17:37:O6
Ano p.profesore, to co uvádíte je jeden z výkladů k významu J.Krista. Ale Bible je mnohem logičtější a důkladnější než jak se mnohým jeví.

Zkusím nastínit problém. Bůh stvořil člověka dokonalého se svobodnou vůlí. Jak s tím člověk naloží? Zneužije ji ze zištných a sobeckých důvodů, nebo ji bude používat ku prospěchu světa a bližních? Bůh dal jasně najevo, že zneužití svobodné vůle vede v konečném důsledku neodvratně ke smrti. Člověk zvolil cestu proti Boží vůli a on i jeho potomci ztratili schopnost jednat ve stvořeném světě bezchybně a správně. Vlastní silou ztracený stav dokonalosti tělesné, duševní i duchovní nejsou schopni navrátit. Přesto mnoho potomků prvního lidského páru usiluje znovu o získání dobrého vztahu k Bohu, usiluje o spravedlnost a Boží schválení. Vlastní silou to nejde a Bůh svoji spravedlnost měnit nemůže, protože je dokonalá. Co s tím?

A tady Bůh vychází takovým lidem vstříc, použije svého syna, který přichází zázračným způsobem do světa a je ochotný vykoupit svým dokonalým životem životy lidí, kteří o to stojí. To Bohu umožňuje, aby takovým lidem odpustil jejich nedokonalost a hříchy a přijal je do své přítomnosti, aniž by porušil svoji spravedlnost, která vyžaduje smrt za hřích. Přijme-li člověk obětní smrt J.Krista (jeho život naplněný nezištnou láskou a obětavostí)a uvěří v její sílu, dosáhne Božího odpuštění a schválení.

Z toho je zřejmé, že Kristus není jen náboženský reformátor a učitel. To co jsem uvedl je jen velmi stručný úvod do problému záchrany člověka. Námět k přemýšlení a uplatňování na celý život.
17. 10. 2010 | 18:55

gaia napsal(a):

honolulu

katolická církev je jen instituce a s těmi máme tady své zkušenosti.

A Tenco pro mne trochu bůh je, posílá mně božské písničky.

(záměrně píši bůh s malým b)
17. 10. 2010 | 18:55

vaclavhorejsi napsal(a):

juvel:

Ano, souhlasim, ze Kristus neni jen nabozensky reformator a ucitel.

Ale naprosto mi unika "logika" vyroku "...je ochotný vykoupit svým dokonalým životem životy lidí, kteří o to stojí. To Bohu umožňuje, aby takovým lidem odpustil jejich nedokonalost a hříchy a přijal je do své přítomnosti, aniž by porušil svoji spravedlnost, která vyžaduje smrt za hřích."

To je prece uplne silene...

..
17. 10. 2010 | 19:00

vileko napsal(a):

Aleš Vyhnal:
Jéžíšovo pověření se ovšem týkalo jen jeho lidu, přesto ho dokázal překročit a pomoct i cizím.

Halíkovi jste to pěkně nandal. Téma kněžské pedofilie na ČT24 mu vůbec nesedělo, evidentně při něm trpěl. Jeho hlavní argument byl statistický: ve skautu nebo mezi sportovními trenéry může být větší podíl pedofilů než v katolické církvi. Až propukne skandál dejme tomu v basketbalu, bude už šéf svazu vědět, jak na to reagovat.
17. 10. 2010 | 19:07

D. napsal(a):

Juvel

Děkuji Vám za příspěvek.
17. 10. 2010 | 19:14

Tenco napsal(a):

gaia
Psal jsem...nejmenovat !
Vy jste jak ten pan profesor Hořejší.

Tak na dobrou noc :

https://www.youtube.com/watc...

:))

A nesčuchujte se s podivíny. Načuchnete.
:((
17. 10. 2010 | 19:37

Michal napsal(a):

Probíraná Hříbkova perla mi připomněla obdobnou situaci, kdy při příležitosti Dne učitelů měl lampasák na vojenské katedře VŠ referát o J.A.Komenském. V závěru o tomto biskupovi Jednoty bratrské prohlásil, že byl vlastně skoro ateistou.
17. 10. 2010 | 19:42

Elena napsal(a):

bravo Tenco ,

konečné trezvý pohľad sam na seba, dufam že gaia si da poradiť a nebude komunikovať s podivínom tenco kida hnis
17. 10. 2010 | 20:03

olDa napsal(a):

Zde se, pane profesore, dokazi ztotoznit asi s kazdou vetou. V diskusi pod minulym clankem jsem citoval Wittgensteina, ktery (po prehodnoceni sveho puvodniho nazoru) rekl (volne citovano), ze i kdyby veda (ve smyslu "hard science") dokazala odpovedet na vsechny otazky, ktere se vztahuji na predmet jejiho badani, ani by se nedotkla otazek, ktere se tykaji lidskeho zivota. Pro mne osobne je empiricky pohled na svet nesmirne dulezity a nemyslim si, ze jen tak pozbyde sve potrebnosti. Ale, jak jste uvedl, clovek je vic nez ratio. Toto "vic", nejsou jen jeho pocity.
S Vasim nazorem na P. Halika se velmi ztotoznuji. A musim rici, ze jestli je duvod Bohu za neco v Cechach dekovat, pak jsem presvedcen, ze je to za Halika. Jeho analyzi spolecnosti a situace v Cirkvi (kterou jsem mel tu cest poznat hloubeji nez vetsina vericich) povazuji za neco, co je treba brat opravdu vazne.

K nazoru Hribka, ze že Halík “svými subtilitami o “Bohu, jenž není, ale mohl by být” neudělá dojem ani na ateisty, ani na běžné věřící” bych rekl, ze to pripada mozna panu Hribkovi jako neco subtilniho a specificky Halikovskeho. Ale hlave mam pocit, ze Halikovi nazory maji vetsi impakt jak na verici, tak na ateisty nez nazory Hribkovi.
17. 10. 2010 | 20:10

olga napsal(a):

juvel 18:55:23
Moc pěkně napsáno. Děkuji
17. 10. 2010 | 20:27

juvel napsal(a):

vaclavhorejsi:
Zdá se Vám to úplně šílené, ale přesto to je hlavní nauka křesťanství. Ap. Pavel v prvním dopise do Korintu píše: "Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem". Není to však nic nedosažitelného, opravdový zájem a snaha porozumět biblickému poselství člověka naučí duchovnímu náhledu. Ale co je nepochopitelného na tom, že J.Kristus měl takovou lásku k Bohu a k lidem, že dal svůj život ve prospěch těch, kteří projevují podobné smýšlení? Vždyť i nedokonalí lidé tak někdy jednají. Ti ovšem mohou obětovat jen část svého života, protože na skutečný, trvalý život nemají nárok. J.Kristus vlastně obětoval svůj oprávněný nárok na život.
17. 10. 2010 | 20:40

Dosvědčuji napsal(a):

Možná někomu pomohu,možná někoho popudím,je to celkem jedno.Boha opravdu nevymyslíte,ostatně byl by to totální nonsens.Asi jako kdyby obraz chtěl namalovat malíře a i tento příměr je slabý.Pokud by
někdo s úspěchem "vstoupil" k Bohu jen tak
sám o sobě,rozpadne se mu struktura zánikem
rozměru a zahyne,rozplyne se v Bohu.Aby se to nestalo,musí si dimenzi vytvářet a stabilizovat.Pokud je v Bohu,Bůh musí být v něm.To je podstata zjevujícího
srdce Boha.Srdce je tím generátorem dimenze.To je Kristus,syn Boha.A tomu nemusím věřit.To vím a dosvědčuji.Byl Ježíš Nazaretský Kristem či nikoli?Ano,to je křesťanská víra a tomu věřím.
17. 10. 2010 | 20:57

iga napsal(a):

Pokud se pan Hříbek domnívá, že Tomáš Halík je ateista, pak tedy ho pochopil špatně. A pokud na něj Tomáš Halík neudělal se svou prací dojem, je to možné, avšak faktem je, že Halík má obrovské množství příznivců jak U Salvátora tak na Univerzitě. Dovolila bych si trochu sáhnou do svědomí pana Hříbka s otázkou, zda se nejedná o takové ty kyselé hrozny.
A jen pod čarou ještě poznámka k Bibli. Bible není žádnou učebnicí fyziky, dějepisu ani přírodobpisu, není to ani žádný manuál etiky či kladivo na čarodějnice. Brát jí doslovně je tedy nejenom vykleštěním jejího kouzla, ale je to především směšné.
17. 10. 2010 | 21:08

olDa napsal(a):

@juvel
jestli jsem rozumnel prof. Horejsimu, tak mu vadil vyrok o Jezisovi "spravedlnost, ktera vyzaduje smrt za hrich". A mne vadi take. Nevim, ke ktere cirkvio patrite, ale jestli ke katolicke, pak Vas upozornuji na 4. lateransky koncil, polde ktereho vsechny pozitivni atributy boha, jsou pouze analogiemi a jsou Bohu (i kdyz spravne!!!) vice nepodobne nez podobne.
Tim je i atribut "spravedlivy". Bozi spravedlnost je ale nekonecne nepodobna spravedlnosti lidske.
Jinak krestanska soteriologie (nauka o tom, jak "funguje" spaseni) zna vice perspektiv na dej spasy nez pouze tzv. teorii satisfakce ("ani smrt cloveka nemuze odcinit urazku Boha, ale musi zemrit Buh, aby bylo Bozi spravedlnosti ucineno zadost, proto se musel Buh stat clovekem, aby mohl zemrit"). Existuji take jine a starsi soteriologie (prvotnim hrichem jsme stratili ucast na Bozim zivote, jak tomu bylo "v Edenu", a vykoupeni znamena znovuucast na Bozim zivote ("Buh se musel stat clovekem, aby clovek se mohl stat Bohem"). Teorie satisfakce (zadostiucineni) mimochodem privedla Luthera na pokraj silenstvi a ma silny neurotizujici potencial.
17. 10. 2010 | 21:12

mb napsal(a):

Ke každému člověku promluví alespoň dvakrát či třikrát, ať člověk chce nebo nechce. Není rozumné tuto příležitost propást.

ted kurva (( expresivum vysv.)) nevim, jestli uz jsem to oslovení prošvihl nebo zda mě to teprve čeká ... budu doufat ... s pozdravem ....
17. 10. 2010 | 21:18

olDa napsal(a):

Ad Ales Vyhnal

mluvil jste o tom, jak jste intenzivne chodil do indoktrinizacni instituci (pocinaje Salvatorem). Z Vaseho vyroku "Není bez zajímavosti, že tzv. superpřikázání „Milovat své bližní“, alespoň podle evolučního antropologa Johna Hartunga, je zřejmě také produktem jakési evoluce: Samotný Ježíš totiž patrně toto přikázání mínil tak, že slovem “bližní” myslel ve skutečnosti “žid”, byl soudil, ze jste se od te indoktrinace opravdu velmi oprostil.

Otazku, kdo je bliznim, Jezis odpovida explicitne podobenstvim o milosrdnem Samaritanovi. Pro jistotu pripomenu, ze Samaritani pro ani Jezise nebyli Zide. Lukas 10, 25–37

Co se tyce evoluce: to, ze se neco vyviji, neznamena, ze se to vyviji bez "Boziho zapricineni". A take si myslim, ze - receno zbozne - Duch svaty nevane pouze v radach Cirkve svate, ale vsude. Je to, mimochodem, i uceni cirkve. Mimochodem prave myslenku linearniho neopakovatelne vyvoje typickou pro zapadni kulturu, mame z zidovske tradice (ne z anticke).
17. 10. 2010 | 21:27

Aktiv napsal(a):

Pane Hořejší, možná to zní jako blbost s tím farářem(oprava:ano je to kostelník), adresa, kde si to lze přečíst je:
http://www.novinky.cz/zahra...
S tím Jezuitstvím-chápu, že dnes lze vnímat i z hlediska učenosti katolickou církev jako součást vzdělanosti, nelze však popřít jistou historickou tendenčnost, která se projevuje i v současnosti(nazvěme to jako nemoc z víry-tuto nemoc mají i řadoví obyčejní lidé)-jinak spící agresoři...Historie a současnost je nám svědkem, a bude i budoucnost-proto nelze oddělovat Jezuitské jako katolické cíle od fundamentalismu, a tedy propojování různých stránek věrouky s novými politickými uskupeními.
Nacismus zde byl vytvořen katolickou církví kvůli strachu z komunismu-všimněte si parael nástupu bolševismu a aktivit katolické církve v tomto období. Stačí si vyhledat ty správné zdroje...
Není to smyšlenka, ale skutečnost-logika jednání potápějící se církve před postupujícím ateistickým politickým hnutím, které mělo převrátit dosavadní historické politicko-náboženské základy Evropy. To církev, jako patron odvěké moci nechtělo připustit(proto Musolini, Franko a Hitler)!
17. 10. 2010 | 21:30

Karel Mueller napsal(a):

juvel:

Píšete o logičnosti Bible. Pokusím se Váš text podrobit kritické úvaze (ani nepíšu analýze).

- Zavedl jste abstraktní pojem Bůh. Tento pojem je nutné nějak charakterizovat, k této charakteristice musíte použít pojmy a míry dostupné našemu vědomí.
- Tomuto pojmu jste přiřadil činost - tvorbu. Tedy tento pojem reprezentuje cosi, co působí v čase.
- stořil člověka dokonalého a se svobodnou vůlí: Po jakých úahách jste k tomuto závěru dospěl?
- Co se rozumí pod zneužitím a co blahem bližních? Po jakých uváhách k tomu kdo dospěl?
- Abstraktnímu pojmu Bůh připisujete další lidské vlastnosti a kladete ho na roveň experimentátora.
- Proč by mělo zaléžet na tom, jak se lidé zachovají? Je pozici experimentátora sledující experiment
- Jak dal lidem najevo dopady zneužití vůle? Proč to dělal?
- Bůh má syna? V jakém smyslu? Po jakých úvahách jste k tomu přišel?
- Pokud chtěl, aby se lidé choali podle jeho předsta, proč to nezařídil vzhledem ke sé moci jinak?

... atd atd ...

Snad z těch několika poznámek - psaných lehkým perem bez hlubšího soustředění - dáte za pravdu profesorovi v tom, že pokud chcete operovat logikou, tak si z Vás každý ateista doslova udělá "střelnici".
17. 10. 2010 | 21:36

Aktiv napsal(a):

Oprava:nějak se to nespustilo?
http://www.novinky.cz/zahra...
17. 10. 2010 | 21:36

Aktiv napsal(a):

Nejde to:jinak lze použít hledej:článek je pod názvem"Italský kostelník nosí nacistickou pásku s hákovým křížem".
Příjemné čtení
17. 10. 2010 | 21:41

mb napsal(a):

juvel 18 55 ... bere doslovně dědičný hřích a to že všichni pocházíme z jednoho ( prvního ) páru adama a evy ...

dovolím si předpokládat, že s tím pan hořejší nebude souhlasit ...

a že pravděpodobnější je že pocházíme ze společného předka z opicí ... ( tedy z opice vulgarně) ... kromě sekretáře Hájka ovšem ...

a zde se zřejmě odlišují ti kdo berou učení bible doslova a ti kdo jej berou jako inspirativní příběh ...

dědičný hřích (( = automatická vina člověka jako takového (člověka)) je ovšem tučný oříšek njn ....
17. 10. 2010 | 21:45

mb napsal(a):

Olda 20 10 ... thanks ... chvili jsem myslel že jste olga a chtel jsem si opravit nazor ( byl jsem na moment uvytržení ) ... pak jsem zjistil že jste olda a ne olga, takže vše přistarém njn ...
17. 10. 2010 | 21:50

mb napsal(a):

nezavisle na olda 21 12 ... cit. juvel :opravdový zájem a snaha porozumět biblickému poselství člověka naučí duchovnímu náhledu.

jsem se chtel zeptat, kolik lidí toto přivedlo na / za hranici šílenství ....
17. 10. 2010 | 21:56

mb napsal(a):

to KM ... od vasi uvahy se dostavame asi ke klicovemu pojmu odpovědnost ... čí je odpovědnost za svět řekněme ... je to odpovědnost boha ( za to jak svět vypadá ) nebo je to odpovědnost člověka .... a v jaké míře .... s pozdravem ...
17. 10. 2010 | 22:03

Michal napsal(a):

Na dialog Halík - Hříbek reaguje i Milan Glaser http://www.radiovaticana.cz... .
V některých bodech dává zapravdu T.Hříbkovi. Podle mého názoru může být zdrojem nedorozumění to, že u T.Halíka není občas zcela zřejmé, zda v dané chvíli píše ze zorného úhlu objektivní skutečnosti nebo subjektivního pohledu či zkušenosti člověka. Viz spor o to, zda je víc možnost nebo skutečnost.
17. 10. 2010 | 22:05

AC napsal(a):

Nemohu mluvit za jiné a také se nechci pouštět do moudrých disputací, na kolik že podobných větví rozděluje člověk strom víry...
Sám za sebe však musím říci, že cesta víry bývá zhusta pouze jednosměrná a vůbec nic s tím nelze dělat. Tudíž, teoreticky je sice možné zabývat se Bohem, ale osamoceni, bez toho, že by se nám dal Bůh v jakékoli myslitelné formě poznat, je pochopení této pro nás-dejme tomu vyšší dimenze- naprosto vyloučené.
A když už máte to ohromné štěstí a jste v životě konfrontováni pravdou, svým Stvořitelem, přijdou vám zákony Desatera jako ty nejsamozřejmější na světě. Změníte svůj pohled život, na majetek...na spoustu věcí, které jste doposud vnímali prizmatem chaosu. Přestanete se o sebe bát neboť zjistíte, že všechno na co jste byli doposud zvyklí má jiný základ a že se odvíjí úplně jinak. Bylo by to povídání na moc dlouho.

Dobrou noc.
17. 10. 2010 | 22:12

Karel Mueller napsal(a):

mb:

To jsme opravdu na poli čistých spekulací. Víte, ve známém vesmíru je kmol hvězd, takže z vesmírného hlediska je Země jako jedna molekula vody v litru vody.

Možná znáte moji krásnou fantazii :-) o poli vědomí a poli materiálním, které jsou v relaci podle Eisteinovy UT. To je samozřejmě míň než spekulace, ale já mám opravdu tendence uvažovat vedle materie o poli vědomí, které má v sobě zakodovaný algoritmus pro vznik života. Už jsem se zmiňoval že pro mě je život algoritmus schopný vytvářet v závislosti na vnějších podnětech další algoritmy. A existence algoritmu je základní předpoklad pro neomezené lokální snižování entropie.

To bych byl jinde, pokud zůstaneme u představy Boha v podobném smyslu, o kterém píše profesor, tak odpovědnost máme jen a jen my. Ošem jen před sebou, pro Boha jsme jen experiment a nanejvýš slepá cesta vývoje. Pro mě Bůh splývá a oním polem vědomí, ať se už pod tím chápe cokoliv.

Dokonce je to tak dokonale promyšlené - možná :-) - že se můžeme tady placatit a nádhernou třetí planetu i zničit, ale v poznání a technických možnostech mají všecny lokální civilizace strop, průlomové poznání fyziky budto nebude, nebo z principu nejsou mezihvězdné lety možná.

Prostě další škody mimo sluneční soustau tvor říkající si homo sapiens dělat nebude.
17. 10. 2010 | 22:20

mb napsal(a):

( dobrou ac :-)
17. 10. 2010 | 22:21

AC napsal(a):

Díky mb:-)
17. 10. 2010 | 22:24

vaclavhorejsi napsal(a):

olDa:

Dekuji, dnes si opravdu notujeme stoprocentne (velmi si toho cenim, protoze ja jsem jen takovy intuitivni amater, kdezto vy studovany profesional).

..
17. 10. 2010 | 22:25

mb napsal(a):

to KM ... pro me je ta otazka (konečné ? ) odpovědnosti relativně klíčová ...

souvisí pro me i s existencí / neexistencí boha ...

atheista řekne ... bůh není ... dobře z toho vyplývá že za všechen marasmus na světě odpovídá člověk ...

věřící řekne - bůh je - a stejně ( pro věřícího ) za všechen marasmus světa odpovídá člověk a bůh je z toho nějakým úkradkem vyviněn ...

selský (?) rozum tvrdí ... odpovídáme za své/svá stvoření ...

jak ? já jsem vám dal svobodnou vůli vy sami jste si to zprasili ....

nevim no ... stejně je bůh asi odpověden za svá stvoření ( pokud je) ...

Masaryk : a když to nikdo neudělá, ať se pánbú stará, o to co stvořil ...

s pozdravem
17. 10. 2010 | 22:28

honolulu napsal(a):

Legion X. - Gemina, byla jedna z nejlepsich, co Rimane meli za panovani Tiberia. Pro jeji vybornou kvalitu, byla poslana okupovat "Hnizdo Srsni" Judeu, jak o te zemi tvrdil Pontius Pilatus, Governor of Judea AD. 26-36..V te dobe Judea byla ovladana 5 "politickymi" stranami (jednu vedl Kristus).
Ty se vzajemne zraly, ale vzdy se rady spojily proti Rimanum..Aby vzajemna komunikace mezi stranami byla NEsrozumitelna X.-Legii Gemine,
tak se zacala pouzivat ABSTRAKTNI REC - PICTURES TALK.
Tato rec byla pozdeji opsana doslova bez schopnosti rozumet, co se tim mini...
V dnesnich dnech z toho mame problem, protoze bez znalosti pomeru politickych a nebozenskych te doby nam vyvstavaji pred ocima hory hlouposti. (Byl to spiklenecky kod.) Prelozene vety proste nemaji smysl a logiku. (Jako prispevky nejmenovaneho boha uctivaneho pani Gaiou.)

(Kdyby Pontius Pilatus nedokazal uhlidat Judeu pred povstanim proti Rimanum, tak mu prijde Sejanus - Praetorian prefect useknout hlavu. Tak radeji zabijel kde koho, ze 4 politickych stran. Ta vladni, prvni strana kolaborovala s Rimany a pomahala mu zabijet svoje vlastni nepohodlne lidi. Jeden z nich byl Kristus, ktery ohrozoval mocenskou stranu. Byl jiny tim, ze dal lidem IDEOLOGII, po padu Antiky zmenenou na nabozenstvi).

Lide nenadavejte mi, ja to nemam z me makuvky a na vino jdu az vecer. Ta ideologie je v nas. Je to krestanstvi..
Chova-li se Katolicka instituce nekdy v rozporu z ideologii, tak to nema s ohrozenim ideologie nic spolecneho. Cas od casu potrebuji knezi na pr...(zakazane slovo), to prece kazdy vi ! Ideologii vsak budeme drzet.
S uctivym pozdravenim Atheista Honolulu - po vpadu Islamu do Ameriky, budouci fanaticky Rimsko - Katolik...Odpoved, nezadouci, jdu navstivit spodinu !
17. 10. 2010 | 22:31

Karel Mueller napsal(a):

mb:

Jak jsem napsal a na minulém blogu rozepsal, máte možnost pouze anglického deismu, pokud chcete zstat u předstay Boha Stvořitele (nutně zásadní personifikace). Prostě Bůh - experimetátor. Jinak se nutně dostanete do logických paradoxů.

Zdraím též :-).
17. 10. 2010 | 22:40

Aleš Vyhnal napsal(a):

Analýzu Johna Hartugna lze nalézt např. zde:

http://www.lrainc.com/swtab...

Vyšlo to poprvé, a to by mohlo myslím zajímat zde přítomné příznivce klubu Sisyfos, v časopise Skeptic (SKEPTIC 3:4 pp 86-99, 1995 a 4:1 pp 24-31,1996)
17. 10. 2010 | 22:44

argun napsal(a):

Být křesťanem?
Proč ne, i když Bertrand Russell si myslel něco úplně jiného.

Být muslimem, hinduistou, či budhistou..? Proč ne?

Jaký rozdíl je mezi mezi nimi a Magickou cestou starých Toltéků či duchovním světem indiánů Hopi?
http://www.rozhlas.cz/svet/...

Soudím, že jediný - na návsi u kapličky s tou cibulovou střechou jsme hráli kuličky..

Havajci říkají, že na vrchol hory vede nespočet cest. Výhled je ale stejný, ať kráčíme po kerékoliv z nich. Totéž říkají tibetští benisté. Proč asi?

Jen pastýř potřebuje, aby stádo sdílelo společnou cestu.
17. 10. 2010 | 22:46

Karel Mueller napsal(a):

Pane olDa,

není to tak dlouho, co jsem ukončili debatu na minulém blogu :-), ale tentokrát Vám do toho opradu nechci fušovat, jaký má takové prohášení vliv na věřící musíte nejlépe vědět sám.

Uvedu pouze svůj názor.

Kázání není vědeckou přednáškou pro vysoce vybrané auditorium. Je určeno širokým masám. Tedy je nutné pominout jakoukoliv abstrakci, být nanejvýš konktrétní a zaujímat jasná a lehce pochopitelná stanoviska. Je to jako politice, v podstatě. Nakonec i v tomto směru mluvil profesor o alegorii.

Pokud začnete jakoukoliv koncepci o “Bohu, jenž není, ale mohl by být”, tak tím věřící totálně zmátnete a nebudou Vám rozumět, alepsoň naprostá většina z nich.
17. 10. 2010 | 22:48

Luba napsal(a):

No,
hlavně že to u toho Salvátora nevypadá takhle:

https://www.youtube.com/watc...

Nebo snad jóóó?
17. 10. 2010 | 22:49

Light napsal(a):

Proto tolerance společného náboženství, které je třeba ctít a respektovat, je učení lásky a soudržnosti hodnot v porozumění si lidským přátelstvím. Kdo jím nechápe, raději jakoby ani nevěřil (případ pana Dalíka), ať uvěří. Pochopíme - li roli ateismu, které je naším vnitřním peklem i svobodou zároveň, odpouštíme těm, kteří probouzeni zklamáním z krvestanství procitají v nové víře, pro každého z nás, bez předsudků o Bozích či Bohu s velkým "B" alias pánabuba, tlumočícího v lidech pouze marnotratnou pýchu vlastní křivdy ublížení, dostihnuvší přebytek iluze o pravdivém vědění a chápání světla, uvnitř prostoru Tomášova probuzení. TOME, VÍM, ŽE VĚŘÍŠ, ALE DĚLÁŠ SE:) Dále není třeba více ukřižování a upalování čarodějů, není třeba ani kacířů či ateismu, avšak je třeba trocha té lidské lásky ateistům, ať hřích jejich probudí nás a je posvěcen pravdou našich skudků všem. Naleznuvší vzkříšením lidské podstaty světla tvořitelství dobrých lidských skutků a postojů, kterými mravům učiníme sami sebe, zrcadlem v myšlenkách lidmi souznění v harmonii, které nalezáme vlastní matkou i otcem zároveň. Toto pokřiv a ukřižuješ sám sebe v ublížení, smrtí iluzí, která stala se skutečnou pouze po tisíce let tak, jako zde i nový život nalézáme nyní a za 1 000 životů zmařených, za 2 bratry dějin lidského universa skřížených temnotou, kterým přišli jsme zrodit bytosti tohoto nového lidského pokolení naším vnitřním světlem nám všem naproti. Učinit tak lásku bez kříže a učit porozumění všech srdcem otevřené duše, zázrakem z dlaně vlídného diamantu vanoucího vztříc drahocenné náclonnosti sluncím, věčným okamžikem syna společného spříznění, těla otce i společné matkou zároveň.

Pak totiž už nebude jen nechápaná slunečná víra, ale i skutečná, opodstatněná a konečně smysluplnná znalost vesmíru, oduševnělým náboženstvím sebepřekonávání se z vlastní nevěřícnosti tmou, zpět ze strastiplnných útrap života, které prosvětlíme živou vodou poutem vlastních myšlenek, jednotných to darů lidského chápání. Šťastné pak budíš všechny, kteří věří, aniž by nás zdobili Tvým křížem. PROTO ODPOUŠTĚJME HŘÍCH A ZLO, JEŽ NEČINÍME. Probouzejme se dobrem a v nás až na věky a věkům přátelstvím, něhou a ve smíru lásce lidskou hodnotou ČLOVĚKEM. Mírem v duši a světlem s námi všemi, tím skutečným, ze Tvého probuzení...
17. 10. 2010 | 23:07

Viola napsal(a):

Odpověď

"zač křesťané vděčí ateistům?" Křesťané vděčí ateistům za poznání, že víra je dar, milost.
17. 10. 2010 | 23:17

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

COGITO ERGO aneb MILOVANÁ BLIŽNÍ

Svět je plný paradoxů
A drobných katastrof
A každá správná komedie
Začíná přece
slzami

Miláčku
Jen si vzpomeň
Ještě nedávno říkala jsi
Že jsem šašek
A teď
Jen s něhou sobě vlastní
To tvrdíš o svém
Manželovi
V domnění že já snad osedlám
Jeho papuče

Ale co se dá dělat
Chyby prý jsou produktem
Blbosti
A blbost zas nerozlučně patří
K myšlení
A myšlení prý svým způsobem souvisí
I s bytím
Cogito ergo atd
Že ?

Ale zjednodušme to ještě víc
Pojďme k lásce
Miluji tě
I když vím jaké sny mě čekají
V posteli
Po cizím
Chlapovi

Svět je plný paradoxů
A drobných katastrof
A každá správná komedie
Začíná přece
Slzami

Miláčku….

Tak pravil wbgarden, též stydlivý pohan, abstinent a nekouřící.
Veselé krizování bude líp. Nebo snad ne ?
Rači dám kostelík, sichr je sichr, ale fakt hezký...
http://wbgarden.com/nove/wb...
17. 10. 2010 | 23:19

Viola napsal(a):

Lighte,

ty neděláš chyby omylem.
17. 10. 2010 | 23:21

Light napsal(a):

PS: Rozumnější je přece prve nevěřit až uvěřit, než skálopevně věřit a nakonec být zklamán náboženstvím vlastní falešné víry. Spravedlivé jsou proto obě cesty. Ať se tedy křesťanství i ateismus spojí v 1 tělo, společně zaniknou a dají zrod cestě nového věku, vesmírného života přátelství ateismu a víry jednotného náboženství.
17. 10. 2010 | 23:33

AC napsal(a):

Light

Jak a podle čeho byste poznal, že ta či ona víra je falešná?
17. 10. 2010 | 23:39

Viola napsal(a):

Pane Wbgardene,

já se na vás někdy příjdu podívat, máte to daleko od Šídlovce?
17. 10. 2010 | 23:43

Light napsal(a):

to Viola:

...ale dělám Violko dělám, i když to tak mnohdy nevypadá, jestliže mne neviditelná ruka řádu neopouští a drží nad námi neviditelnou ochrannou ruku (našimi druhy přátely) a ačkoli jsem člověk, co na mistrovství tesařů raději věří, snažím se to tady moc nebabrat, protože chybu udělali už otec s matkou, když mne splodili svým vlastním hříchem, to však neznamená, že se budu po nich hnedle opičit, protože jsem ta malá vesmírná opička, člověk, rozumějme si...
17. 10. 2010 | 23:50

Viola napsal(a):

Lighte,

s tebou já nejsem schopna polemizovat, ale jedno ti řeknu, rozhodně tví rodiče chybu neudělali a nejsi plodem hříchu, ale lásky.
18. 10. 2010 | 00:03

Light napsal(a):

to AC:

"Jak a podle čeho byste poznal, že ta či ona víra je falešná?"

Především opaTRNým a zvídavým charakteristickým vnitřNÍM hlasem umu citem lidského srdce (JEDINEČNÝM TO ARTEFAKTEM ZLATÉHO GRÁLU), se zavřenýma očima a v naprosté tmě, např. za pomoci naslouchání rad dobrých přátel a cestou porozumění vlastního nebezpečí poznáním, atd...

A jak se pozná, že máme dobré přátele, nebo že nám naše srdce radí správně??? No to nepoznáme tak lehce, proto se doporučuje nejdříve ověřit se sám sebou a zjistit, kdo jsme i jaké máme přátele, protože V PŘÁTELSTVÍ TKVÍ KOUZLO DŮVĚRY A V RYZÍ DŮVĚŘE SPOČÍVÁ KRÁLOVSTVÍ PRAVÉ ČISTÉ VÍRY, proto se přece také lidem říká: DůVĚŘuj, ale PROvěřuj...
18. 10. 2010 | 00:12

AC napsal(a):

Light

Díky za odpověď.
18. 10. 2010 | 00:14

matematik napsal(a):

pro honolulu

Děláte si legraci, nebo existují zdroje, ze kterých je možné soudit, zda Vámi popisované situace mají reálný podklad?
Děkuji za odpověď, můžete mi napsat na emajl (kopsky@centrum.cz).
18. 10. 2010 | 00:28

honolulu napsal(a):

Pane Matematik, zdroje existuji, ale musite se znazit sam je najit...Nemohu napsat, od kterych lidi je mam, byl bych ukrizovan.

Upozornuji Vas, ze zverejnit Vasi e-mail Vas ohrozuje, jak z krajni levice tak z krajni pravice. Tak velky hrdina ja nejsem...

Mam nestastnou povahu..
Jsem velmi zvedavy a nemam rad officialni propagandu.
Proto "cucham v dejinach"..
Na pobaveni nekolik detailu :

Manzelka Pontiuse Pilata byla zpriznena s cisarem Tiberiem vladnoucim mezi AD. 14-37.
Toto mazelstvi bylo uzavreno spise pro Pilatovu karieru nez z lasky. Tato prvni dama v Judei se po vystrizliveni ze zamilovanosti casto v prevleku vytratila z palace v Caesarea a nasledovala jako jedna z davu, kazani VELMI oblibeneho Krista..

Samozrejme agenti X. Legie informovali Pilata o politicky nekorektnim chovani prvni damy.
Pilat se ze zprav agentu potacel mezi strachem z Tiberia a vztekem na svou prvni damu s cisarskou krvi.
Toto byla jedna z pricin, ktera take negativne ovlivnila osud Krista.
Dalsi pricina byla Sajanus - Preatorian prefect (velitel elitni cisarske gardy) od AD. 14-31.. Ten nemel rad Zidy a vytvoril negativni atmosferu proti Zidum trvajici do nekonecna. V dnesni dobe by byl zvan antisemita. Byl to nadrizeny Pilata a Pilat z neho mel strach. Aby se zavdecil, tak mlatil Zidy - nezidy.
Dalsi pricinou jeho smrti byla vladnouci trida v Jeruzaleme. Temto lidem sel Kristus silne na nervy svymi "socialnimi reformami" (prevraceni stolu s penezmi atd.) a tim co kazal.
Kristus ohrozoval mocenskou tridu a stukturu v Judei. Tato vladnouci trida vyhrozovala Pilatovi politicky neunosnou situaci (vzporou proti Rimu) a zadala o likvidaci Krista. Presto, ze Kristus nebyl nebezpecny Rimu a Pilat to vedel, ze je nebezpecny pouze vladnouci Theokracii, tak "si verejne umyl ruce" a nechal Krista popravit.
Upozornuji Vas, ze to povazuji za HLOUPOST OBVINOVAT vetsinu Zidu z Kristovy smrti. Stejne jako je HLOUPOST OBVINOVAT rimskou X. Legii, ktera ho popravila. Byl to politicky process, vyhovujici MALE SKUPINE Theokratu v Jeruzaleme a politickych poseroutku v Caesarea. (Sidlo Pilata.)

Sejanus byl popraven AD. 31 Tiberiem.
Pilat byl zatcen AD. 36 Governorem L. Vitelliusem from Syria a dopraven do Rima, kde byl zbaven moci. Pred svou smrti zesilel ze ztraty sve pozice a myl si ruce dlouhe hodiny. Z toho plyne pouceni ! Kariera poseroutky a korouhvicky je hole nestesti !
Jeho manzelka, kdysi prvni dama v Judei, po rozvodu s Pilatem az do sve smrti byla stoupenkou Krista...At nikoho ani nenapadne ji zvat prvni krestankou. V te dobe nikdo nevedel, co to je.

Tak ahoj pane matematik, preji prijemny den v tajnych knihovnach.
18. 10. 2010 | 05:12

juvel napsal(a):

olDa: 17.10 21:12:26
Nejsem členem žádné církevní instituce i když žádnému slušnému křesťanskému společenství se nevyhýbám.

Mím zdrojem k poznávání křesťanství je výhradně Bible i když k jejímu porozumění mě samozřejmě pomohly a pomáhají i poznání a zkušenosti jiných zralých lidí s duchovním smýšlením. Přesto se držím toho, že Bible obsahuje vše, co člověk potřebuje k záchraně, jak je to v ní uváděno.

Uvedl jste, že Boží spravedlnost je nekonečně nepodobná spravedlnosti lidské. Bible i J.Kristus učí, že člověk byl stvořen k "Božímu obrazu", tedy od Boha nadán i smyslem pro spravedlnost. Jak bych tedy mohl tvrdit, že Boží spravedlnost je nekonečně nepodobná spravedlnosti lidské? To nedává žádný smysl.

Výše jsem uvedl, že výkladů vykoupení člověka je více, což uvádíte také Vy (křesťanská soteriologie je pro mě nový výraz) a tak člověku nezbývá, než si na základě Bible utvářet vlastní představu o tom, jak "funguje spasení". Ovšem s tím, že tato představa nemusí být definitivní a může se dále zpřesňovat, korigovat. Ap. Pavel napsal, že naše poznání je částečné, až přijde plnost, to co je částečné bude překonáno. To opravdu důležité je, aby naše přesvědčení, naše víra v moc výkupní oběti J.Krista byla jistá a že vede k cíli (věčný život v Boží přítomnosti).
18. 10. 2010 | 08:04

schlimbach napsal(a):

co je to Bůh? Každý si pod tím slovem může představit cokoliv - někdo vousatého Ježíše, někdo nějakou imaginární představu, energii, vlnění ... cokoliv. Podle mého názoru je to celkem jedno. Osobně se domnívám, jak píše pan profesor, že je to určitý řád Universa, doplním energie, která prolíná vším a je tedy i v každém z nás. Není podstatné, jak svůj vztah k Bohu nazveme, zda v něj vůbec věříme nebo ne - podstatné je to, zda s ním, nebo s tím souzníme, zda jsme v jakémsi splynutí vzájemných vibrací. Můžeme si myslet, že jsme kovaní ateisti, ale stejně, když vykonáme něco dobrého, někomu třeba pomůžeme, kdo naši pomoc potřebuje a rozleje se nám pocit štěstí okolo srdce, můžeme se tomu bránit jak chceme, ale v ten moment jsme na "jedné vlně" s Bohem, energií, onou imaginární představou. Pokud nejsme zcela bez svědomí a podaří se nám provést něco špatného, zcela jistě pocit chladu okolo srdce nám dá jasnou odpověď, jak na tom jsme. Člověk nepotřebuje kolem sebe tlupu namaškařených postav, které mu napovídají co a jak si má myslet - to vůbec není potřeba, protože člověk má toho Boha, energii, imaginární představu prostě v sobě a pokud se mu přibližuje, cítí to a pokud se mu vzdaluje, časem to stejně zjistí, i když někdy tomu zjištění musí předcházet težká nemoc, či jiná nepříjemná zkušenost. Myslím, že stejně podvědomně se i každý ateista v určitých momentech začne modlit k Bohu, aniž by si dříve dovedl přiznat, že tak někdy učiní :)
Katolická církev? Je to instituce, firma, korporace. S Bohem a vírou v něj nemá nic společného.
18. 10. 2010 | 08:15

gaia napsal(a):

Tenco
díky božská píseň, pozvedla mne k výšinám výš než kněz.

Ps.
Teď by se dožil 70 let John Lennon, který o sobě prohlásil, ž je známější než Ježíš. Tak jsem místo přírodopisu s dětmi v rámci mezipředmětových vztahů překládala píseň Imagine na uctění těchto nedožitých narozenin.

A jeho slova

Imagine there´s no religion

by se měla tesat do kamene.
Příště si přeložíme

Mama I don´t wanna be a soldier I don´t wanna die
18. 10. 2010 | 08:33

olga napsal(a):

Mám stejný názor jako Juvel a Dosvědčuji. Pravdu hledám jedině v Bibli a pak v celé přírodě a i v sobě. Nauky různých církví beru pouze jako hledání. Sama musím poznat co je špatné a co dobré. Vím, že nikdo mně nemůže nic předat. Všichni jen hledáme. Jediný Ježíš Kristus byl Slovo. Tedy Pravda. Ten řekl: "Hledejte a naleznete". Proto hedám, a vím že naleznu. Protože to řekl Ježíš. To musíme každý sám. K nastoupení cesty je však důležitá víra. Tu kdo nemá, tak není schopen najít. Že je to velmi těžké, to nikdo netají.
18. 10. 2010 | 09:05

juvel napsal(a):

Karel Mueller: 17.10. 21:3:13

Já jsem abstraktní pojem Bůh nezavedl. Pro mě je to "osoba" (nejvyšší duch, vědomí), která se dává lidem poznat a historie jejího jednání s lidmi je zaznamenána v Bibli a to právě způsobem, který je dostupný lidskému vědomí.

Ano, Bůh stvořil svět a tedy i čas, který je charakteristický pro naše vědomí. Zřejmě i vědomí Boží je schopno si tento stav dobře představit i když je nepochybně na tím.

Člověka stvořil dokonalého se svobodnou vůlí. Já nemám zkušenost dokonalého fyzického a psychického stavu, proto jsem k tomu mohl dospět jen na základě toho, že mi to někdo sdělil a vysvětlil. Bible ukazuje, že v tomto stavu se nacházela první lidská dvojice (přímá komunikace s Bohem, možnost volby, nadvláda a komunikace s nižším stvořením, mocné činy J.Krista, který byl ve stavu rovném Adamovi před pádem, jeho volba byla však jiná).

Bible ukazuje, že jak osoby v duchovní sféře, tak první lidský pár na zemi, ze sobeckých, zištných důvodů jednali proti Bohu, který stvořil svět i je v jiném duchu, než oni nyní projevili.

Bůh není experimentátor, Bible jasně říká, že vše co stvořil bylo "dobré", nakonec se ukáže, že dobré bylo i to, že stvořil tvory se svobodnou vůlí.

Bible popisuje dopady zneužití svobodné vůle hned na třetí stránce. Člověk ztrácí ráj, začíná stárnout, nastupují nemoci a jde ke smrti. Celá lidská historie je historií katastrofického dopadu zneužívání svobodné vůle.

Že má Bůh nespočetně synů je uvedeno v Bibli. Jeden z nich je však unikátní tím, že "skrze něho bylo stvořeno vše v nebesích i na zemi". Také jeho úloha v Božím plánu záchrany je stěžejní.

Vaše poslední otázka je zásadní a nejčastější. Bůh svoji moc vykonává v souladu se svými dalšími vlastnostmi jako je moudrost, spravedlnost a láska. Loajalita tvora se svobodnou vůlí vynucená silou je bezcenná. Zkoumat Boží postup jak tento problém řeší je zdrojem moudrosti, spravedlnosti a poznávání toho co je to skutečná láska.

Také jsem byl toho názoru, že lidský rozum musí z víry ve vyšší spravedlnost, vyšší moudrost, vyšší moc a inteligenci udělat střelnici. Dnes vidím, že je to naopak a díky tomu má člověk stále pevnou naději na trvalý život, který daleko předčí naše představy.
18. 10. 2010 | 09:07

Luba napsal(a):

Sákryš,
ta theologie je ale věda!

Jak pravil Karel Havlíček Borovský z Brodu Německého:

Proč se dály hustiské rvačky?
Rozhodnout se jimi mělo
má-li se jíst Boží tělo
s omáčkou neb bez omáčky.
18. 10. 2010 | 09:15

AC napsal(a):

schlimbach

Jste inteligentní člověk a většinou nemám žádný problém s Vámi souhlasit, ale velice záleží na tom, zda v Boha věříme za všech možných okolností.
Ono věřit v časech hojnosti nás celkem nic nestojí, ale v dobách utrpení je víra prubířským kamenem.

A tak výrok:
"Není podstatné, jak svůj vztah k Bohu nazveme, zda v něj vůbec věříme nebo ne.."
pokládám za čirý alibismus. Čisté jsou pouze dvě cesty-buďto otevřeně přiznám, že v Boha stvořitele věřím, z čehož pro člověka ve společnosti automaticky vyplynou dalekosáhlé důsledky, anebo jej prostě popřu.
Lze samozřejmě diskutovat o podstatě či podobě Boha, jak píšete, ale naše mysl není tak primitivní, aby nebyla schopna přetisknout či předložit pro nás jednoduchý a srozumitelný tvar. Koneckonců, co nám jiného zbývá, než čekat na výstup našeho rozumu. A ten je jak víme, velice flexibilní:-)

Dobrý den přeji.
18. 10. 2010 | 09:16

juvel napsal(a):

mb: 17.l0. 21:50:42
Dědičný hřích je doslovná pravda. Nakonec i genetika potvrzuje, že genetické vady se táhnou z pokolení na pokolení. Dědičný hřích je ovšem něco daleko závažnějšího a hlubšího. Přes opici to i při nejlepší vůli nejde.
18. 10. 2010 | 09:22

AC napsal(a):

juvel

Dobře to popisujete, souhlasím.
18. 10. 2010 | 09:24

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakoavat, o opici jako takové mám zásadně toto...

EVOLUČNÍ

Kdyby tvoje máti
milá
se synu tenkrát
neopila
je to smutné
velice
tak bez vlivu
opice
snad dodnes nemám
dědice....

Jinak drahá Violo, vy jste u nás ještě nebyla ? Od Šídlovce jsem daleko jeden kilometr.
Ale pozor, pokud jste příliš božská, tak moje drahá polovička.., no, nemusela by s vámi jako s bližním svým... Šak víte co.
Veselé krizování...
http://wbgarden.com/nove/wb...
18. 10. 2010 | 09:47

juvel napsal(a):

olga:
Ano, Bible je dar lidstvu od samotného Stvořitele. Bez jeho iniciativy bychom byli ve vesmíru ztraceni. Jak dobře píšete, Boží iniciativu musí ovšem doplňovat i naše iniciativa. Je zřejmé, že Vy ji máte, mohu Vám přát hodně Boží pomoci.
18. 10. 2010 | 09:56

juvel napsal(a):

AC:
Nemyslete si, mám strach abych nezkresloval biblické poselství nějakou svoji nerozumnou úvahou a proto se snažím držet se úzkostlivě toho, být v souladu s tím, co obsahuje Bible. Díky za Vaše povzbuzení.
18. 10. 2010 | 10:05

schlimbach napsal(a):

AC

možná jsem to napsal ne zcela srozumitelně - jedna věc je představa o Bohu - ta může být zcela rozdílná a je to skutečně jedno, jak si jej kdo představuje.

druhá věc je, jestli člověk skutečně v Boha věří, i když prohlašuje, že věří a při tom jeho skutky mohou být mnohdy i zcela odporující této víře - klasické je pro mě například vesnické zátiší, kdy ženy vyjdou z kostela, utvoří hloučky a jmou se "drbat" toho či onoho, roznášejí pomluvy po obci, odsuzují toho, či onoho. Mení to ovšem výsada jen žen. Znám i mnoho pánů, kteří za takovými postavami vůbec nezaostávají. Můžeme se pozastavit i například u Bushe ml. Boha měl vždy plnou hubu a za ním statisíce mrtvých a ožebračených lidí v různých zemích světa.

Jsou lidé, kteří všude okolo sebe nerozhlašují, že věří v Boha, ale žijí v souladu se "zákony" Univerza, Boha, jak chcete - je to součást jejich vnitřního "já" - tito lidé jsou mi rozhodně milejší, protože tyito nikdy nikoho jiného nekádrují, nenutí druhému své pravdy.

Jsou také lidé, kteří prohlašují, že v Boha nevěří, ale ve skrytu duše cítí, že "někde" "něco" je, ať chtějí, nebo nechtějí, v době, kdy provedou něco nesprávného, okamžitě získají zpětnou vazbu, kdy si uvědomí, že to bylo nesprávné - někdo řekne svědomí, já tvrdím, že tito lidé mají neuvědomnělou vazbu na Boha a teprve postupně si ji možná uvědomí. I když třeba prohlašují, jak jsem napsal, že nevěří, stejně ve spojení s "tím, něčím" podvědomně jsou a jednají většinou v souladu s těmi správnými principy...
18. 10. 2010 | 10:36

Vysedlina pathologická napsal(a):

Vždy mě znovu překvapí, jak málo je filosofie schopná pojednat o Bohu. A vždy si přitom připomenu onu pasáž z Bible, kdy Pán Ježíš zvolal k Bohu - jak jsi moudrý, že jsi skryl důležité před moudrými a mocnými, a zjevil jsi je maličkým a prostým.
A také si vzpomenu, kolik kněží a farářů svým působením vyštvalo z církví "nepohodlné" mudrlanty.
Přijde doba, kdy působení těchto církví bude končit. A o Bohu se bude učit z pozice - všichni víme, že je. Budeme se učit, co po nás chce a budeme toužit po tom, abychom Mu vyhovělli. A to je věda daleké či blízké budoucnosti.
18. 10. 2010 | 10:51

Pepa Řepa napsal(a):

olDa
dobré vstupy.
18. 10. 2010 | 11:03

olga napsal(a):

juvel
Moc děkuji za Vaše vstupy i za přání. Je to pro mne velkým povzbuzením a poučením.
18. 10. 2010 | 11:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nepohodlní mudrlanti, docela dobré...

SERIÁL
/pan režisér vypravuje.../

Tento příběh
milé dámy
je velmi obskurní
a tak se prosím příliš nedivte
když autor tvrdí
že na vlastní oči viděl
kterak
P á m b ů
E i n s t e i n
a
k r á s n á
M e r y l y n
vystupují z taxíku
a ubytovávají se zrovna ve vašem
městečku

Prosím
uklidněte se
a buďte chvíli zticha
neb všichni tři jsou zcela vyčerpáni
ale jen co se vysprchují
a lehce upraví
opustí své pokoje
a co nevidět je spatříme
tentokrát v hotelovém baru
kterak si připíjejí s místní
honorací

Velmi brzy budou
jak se říká
v ó b r a z e
ale i málinko
p ó d o b r a z
a Pámbů ten starý exhibicionista
to nevydrží
a jen tak pro pobavení barmana
znovu předvede ten hloupý fór s žebrem
kouzlo se kupodivu povede
a začne
b ó ž í
d o p u š t ě n í
na závěr kterého bude
pramáti Eva
opět zvolena královnou krásy
což se pochopitelně
samozřejmě
a zcela jasně
dotkne
krásné Merylyn
ta se naštve
hrábne Einsteinovi do vzorečků
a chce rázem všechno vyhodit
do povětří
( včetně té nestydy pramatičky )
ale naštěstí se přihodí
něco veselého
na burze
znějí fanfáry
a ve dveřích se objevuje
sám Pan Prezident
v každé ruce drží pistoli a
- demokracie jsem já
dámy a pánové
pamatujte si
já -
říká …
a
- happy birthday Mr. President
happy birthday … -
vzdychá Merylyn
všichni tleskají
a odcházejí
na recepci...

po večeři si pánové
pouštějí ošemetné filmy
a krásná Merylyn s pramátí Evou
se snaží vysvětlit místním sufražetkám
že bez chlapů
a ť u ž j s o u j a c í j s o u
to na tomto světě
zatím
asi dost dobře
nepůjde

Nad ránem ještě slyšíme
housle
to pan Einstein se snaží přehlušit
Stvořitele
který po tom
v e š k e r é m
p o p í j e n í
nezřízeně
chrápe

PS.
v příštím díle
milé dámy
se konečně seznámíte s Adamem
je to docela milý chlapec
a když zrovna s Evou nezalidňuje okolí
hraje golf
a obstojně
jezdí
na koni...

Veselé krizování...
http://wbgarden.com/nove/wb...
18. 10. 2010 | 11:53

babička napsal(a):

Milí mladí,štˇastní,krásní,INTELIGENTNÍ diskutéři!K čemu by vám byla VÍRA,když máte logiku a důkaz?VÍRA přece začne platit až s PARADOXEM.Když evidentně platí to, co by logicky platit nemělo.LK 18,7-8
18. 10. 2010 | 11:57

AC napsal(a):

schlimbach

Mnohokrát chceme vyjádřit svou myšlenku co nejdokonaleji a přesně z toho důvodu se nám to často také nepodaří.
Vaše vysvětlení podepisuji, je to sice bohužel obecný jev, konat v rozporu se svým přesvědčením, ale na druhé straně si poctivě musíme přiznat, že nikdo nejsme dokonalý. Tím ovšem takovou praxi samozřejmě neomlouvám ale tvrdím, že okolnosti s námi mnohdy cloumají více, než je zdrávo:-)

juvel

"Nemyslete si, mám strach abych nezkresloval biblické poselství nějakou svoji nerozumnou úvahou.."

Z tohoto Vašeho výroku soudím, že máte v otázkách víry mnohem větší zkušenosti, než by se na první pohled mohlo zdát.

Po ovoci poznáte je-tedy alespoň pište a vysvětlujte co nejčastěji. I když se lidé navenek mohou tvářit nepřátelsky či nezúčastněně, podvědomě stále hledají.
Držím Vám palce, budeme to potřebovat.
18. 10. 2010 | 12:13

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Nebudu zde polemisovat s vědátory,na to nemám ,jen bych chtěl podotknout a zveřejnit tak svůj postřeh že příspěvky pana Hochmanna k danému tématu vystihují celkovou podstatu ! Není co dodat pane profesore Hořejší ! Dali.
18. 10. 2010 | 12:13

olDa napsal(a):

@Juvel

Vy se jakozto verici ridite JEN podle Bible a ne podle nejake Cirkve? Aha. A co je Bible? Soubor nejruznejsich posvatnych knih, ze ano. A kdo rekl, ktere knihy jsou posvatne a ktere nejsou? (Doufam, ze vite, ze krome knih, ktere se do Bible dostaly, existuje jeste rada knih, sepsana ve stejnem obdobi, ktere se tam nedostali - tzv. apokryfy. Takze evangelii je na svete mnohem vice nez 4. Ale v Bibli jsou jen 4.) Kdo tedy rozhodl a na zaklade ceho, co je sepsano Duchem svatym a co ne? No samozrejme Cirkev a sice na zaklade toho, ve kterych spisech shledala, ze se v nich zrcadli její vira v Jezise Krista. ERGO: ne Bible je pred Cirkvi (a Cikev se pouze podle ni ma ridit) ale Cirkev (a jeji vira a pohled na svet spasy) je pred Bibli. Ne Cirkev potrebuje Bibli, ke sve existenci (existovale bez Bible prvni nekolik set let), ale Bible potrebuje Cirkev ke sve existenci a zivotu (vykladu).
Proto je Luterovo "pouze Pismo" (ne cirkevni tradici) z pohledu katolickeho (a implicitne i z pohledu modernich evangelickych teologu a jejich metodologie) chybne. On predpokladal u Bible tzv. verbalni inspirace (tzn. ze kdyz Buh k nekomu mluvi, pak konkretni reci a pak z toho lze vyvodit co patri do kanonu (soubor biblickych knih) a co ne). Konkretne ve Starem zakone: Buh mluvi pouze k Israeli, proto musi mluvit hebrejsky. A nazaklade toho Luther sam urcil, co patri do Stareho Zakona a co ne (to co je podle nej - dnes se vi, ze i zde se mylil - napsano hebrejsky). Cirkev Katolicka urcila hranice kanona az po Luterovi, protoze vychazela prave z principu, ze Cirkev je pred Bibli (z cehoz mimochodem take logicky vyplyva legitimita Cirkve Bibli autenticky vykladat), takze zkoumala, ktere knihy jsou v cele Cirkvi povazovany za svate. A vyslo ji neco jineho nez Luterovi. Proto, kdyz rikate, ze se ridite Bibli, rad bych se zeptal, zda katolickou, nebo protestatnskou, nebot ty se od sebe lisi. (Protestantska neobsahuje napr. casti knihy Daniel, Knihu Moudrosti, Sirachovce atd.). Z hlediska katolickeho velmi dulezite knihy.
Jinak Cirkev sama, je take obsahem Bible. (napr. Jezis rekl Petrovi: Ty jsi Petros (="skala") a na tomto Petrovi ("na teto skale", slovni hricka - pozn. olDa) vybuduji svou cirkev, kterou brany pekla nepremohou.").
Takze te Cirkvi se jako krestan nevyhnete. Ze kazde spolecenstvi ma svoji institucionalni rovinu, nechapou jen lide, kteri nad problemem dlouho nepremysleli. To neznamena, ze Cirkev je POUZE instituce.
Ale na druhou stranu: vcelku Vas chapu, ja jsem take spis tip, ktere pro sve rozhodnuti potrebuje odstup od "stada" a tak to bylo i s moji virou. neprisel jsem k ni v ramci nejakeho spolecenstvi. Navic jsem znal hromadu vericich, kteri mi byli nesympaticti plus jsem z medii mel pocit, ze i biskupove a papezove musi byt nejaci podivini. Fakt je, ze - ac mi to trvalo mozna 10 let - pochopil jsem, ze onen sociologicky rozmer spasy (tzn. cirkevnost viry) je neco nejen logicky nutneho, ale i - a protoze Cirkev je NUTNE spolecenstvi po vsech kategorialnich strankach nedokonalé a hrisne - ma svoji estetiku a lidskost v pozitivnim slova smyslu. Proto jsem napr. velmi souznel s Horejsiho popisem a prozivanim ruznych tech projevu ruznych tradic treba v ramci liturgie.

Co se tyce toho, ze vsechny lidske dobre vlastnosti (i treba intuice spravedlnosti) jsou odleskem vlastnosti Dobra transcendentniho nevyplyva, ze lidska spravedlnost je totozna se spravedlnosti Bozi. Teologie zmineneho 4. lateranskeho koncilu o (pouhe) analogicnosti pozitivnich attributu Boha, je neco VELMI duleziteho. A mimochodem z toho vyplyva vyssi potencial tolerance lidi jinych nazoru na "Dobro".
18. 10. 2010 | 12:15

scientist napsal(a):

myslím, že Halík je profesorem sociologie, nikoliv filosofie, ne? to jen tak na okraj.
18. 10. 2010 | 12:16

olDa napsal(a):

Pane juvel

nyni jsem si prcetl i vice Vasich prispevku (napr. ten o dedicnem hrichu).

Doporucuji Vam, pokud chcete mluvit o Bohu, pak s lidmi, kteri o tom maji nejake poneti, a to hlavne formou vet tázacich. Hospodinu ani vericim moc reklamu nedelate. Ja sice chapu, ze jste pln pocatecniho nadseni, ale bojim se, ze ti, komu sve prispevky adresujete, to tolik nechapou.

Myslim si, ze udelate lepe, kdyz se budete modlit za to, aby Buh vsem, kteri nevidi, co z jejich presvedceni neni pravdive, otevrel oci. Mne a sebe nevyjimaje.
18. 10. 2010 | 12:24

slavwin napsal(a):

Matematik" S Vaším pojetím víry souhlasím, je to myslím stejné jako u mne. Protiřečíte si podle mne odsouzením Havla, nevěřil v komunismus, byl za to stíhan, myšlenku o pravdě a lásce pronesl protože tuto zásadu uznává. Vytýkáte mu však něco tak jak očekáváte u božího soudu, také si myslím že jen svatým nenáleží království nebeské, všichni totiž neumíme žít v klášteře nebo v řeholi, máme strach o sebe i o druhé třeba hřešící, proč z toho společenství lidí kteří neumějí být jen svatí vyobcovávat Václava Havla. Páter Halík je sympatický, cokoliv napíše pozorně přečtu, strašně bych chtěl aby byl příští prezident.
18. 10. 2010 | 12:24

olDa napsal(a):

ad slavwin

Ac sdilim Vase sympatie k Halikovi, musim Vam rici, ze Vase ocekavani halik nesplni. Jednak pro nej je jeho knezstvi necim, ceho se nechce vzdat (a jak vite, katolicka cirkev explicitne zakazuje knezim napr. clenstvi ve stranych, ci prijimani politickych funkci, cili ve chvili, kdyby se stal presidentem - krome toho, ze neverim, ze by ho Cesi volili - by byl suspendovan z knezstvi). Jinak chape Halik svoji identitu a poslani, jako poslani cloveka, ktery ma kompentenci A SVOBODU k dialogu s myslicimi vericimi i nevericimi. Kvuli teto svobode pokud vim odmita i napr. biskupska sveceni.
18. 10. 2010 | 12:34

slavwin napsal(a):

Malý dodatek jsme pod tlakem příjemných prožitků do kterých bych zařadil třeba sex, mamon. Hřešíme a korigujeme k tomu nám slouží víra, která má nástroj pokání. Nějaké záměrné blbosti a spoléhání se na nějakou poslední zpověď, nejsem znalec katechismu a bible ale myslím, že toto je vyloučeno.
18. 10. 2010 | 12:37

deb napsal(a):

Inteligentní i citlive zamyšlení se, pane autore. Zejména radostně kvituji přesné vyjádření: "...jak se křesťanské církve kompromitovaly krutým pronásledováním kacířů a židů.. " Jsou to skutečně pouze tzv. křesťanské církve (ne kristovské ideály a Ježíšovo učení), které se kompromitovaly, a to zejména proto, že se ještě setrvávají v duchu starých zákonů na starých deskách a nevšimly si, jaké že to nové (a často protichůdné) názory přišel na nové desky psát Ježíš.
18. 10. 2010 | 12:40

juvel napsal(a):

olDa:
Pane, budu Vám vděčen, když mě poučíte v čem jsem se dopustil omylu a zkreslování Bible. To co jste napsal je mi k ničemu.
18. 10. 2010 | 12:51

deb napsal(a):

Lighte,

moc hezké psaní o víře - z duše a ze srdce. Bohužel, obecně se diskuzí o víře už dávno zmocnil skoro výhradně rozum.
18. 10. 2010 | 13:03

Tenco napsal(a):

slavwin
Já bych chtěl, aby příštím presidentem byl pan Koukolík.
Ale stejně - představte si to klání :

Na jedné straně pan Koukolík a na druhé pan Halík.

Kurňa, zas bych získal téměř již ztracený pocit, že to s ČEZkem není až tak zlé, jak píše Mladá Fronta. :((

/Která by tak zřejmě utřela nos./
18. 10. 2010 | 13:40

buldatra napsal(a):

Autor napsal:

… Jsem přesvědčen, že člověk nezbytně potřebuje náboženství, které mu dává pocit, že jeho život i celý svět má smysl…

Vážně?
Takže bez náboženství by se človíčkovi pocitu smyslu světa a života nedostávalo?
Tedy bez organizace ( a náboženství je organizované věření určitým směrem a za určitým účelem, jak organizace chce), která mu říká ústy svých mluvčích, čemu věřit, jak tomu věřit a podle koho nebo čeho věřit?

Anebo, když člověk věří neorganizovaně, nenábožensky, nezávisle, věří špatně a celý jeho život a celý svět nemají smysl?

Smysl má to, co je naší podstatou. Podstatou člověka je mysl a ta je svobodná.
A nikde jinde, než ve své mysli, něco takového jako je bůh, člověk nenajde (pakliže nějaký nábožensky správně věřící čirou náhodou nepotká nějakého toho svého boha nebo bůžka v nějaké svatyni, když tam byl ten jeho bůh zrovna na obědě, nebo na kontrole).
Tudíž, náboženství je něco, co člověka odvádí od vlastního svobodného způsobu hledání a nalézání a vlastního svobodného myšlení a není to nic jiného, než jeden z mnoha a mnoha způsobů, jak ovládat lidskou víru a mysl a samotného člověka člověkem. To je nezbytné?
18. 10. 2010 | 14:08

gaia napsal(a):

buldatra

no bez náboženství by neměl smysl život těch prelátů, včetně Halíka. Tak je to asi myšleno. Oni to náboženství potřebují pro svou obživu a tak za něj bojují. Přeci si kapři nevypustí svůj rybník?
18. 10. 2010 | 14:12

amen napsal(a):

Církve a náboženství byly, jsou a budou příčinou mnohého zla. Když se podíváme do minulosti, většina válečných konfliktů byla vyvolána náboženskou nesnášenlivostí a fanatismem. Může normální člověk na sebe nabalit nálož trhavin a jít mezi nezúčasněný dav a tam se odpálit? To může udělat jen náboženský fanatik. A těch různých bohů a bůžků, které si církve navymýšlely! Kdyby existoval mezi nimi aspoň jeden aspoň s lidskou inteligencí, tak by nemohl jako všemocný a neomylný přihlížet tomu svinstvu, co se kolem nás děje.
Pan Halík to nevytrhne.
18. 10. 2010 | 14:18

deb napsal(a):

buldatro,

i když rozumím vašemu záměru, radši si před podobnými pamennými filipikami, založaenými na významu určitého pojmu, zjistěte, jak je ten pojem obecně chápán: (wiki)

Náboženství v původním významu slova znamenalo v češtině bohoslužbu či kult, stejně jako dosud v polštině. Moderní a velmi široký význam slova vznikl z přesvědčení, že lze najít společný pojem pro různé náboženské soustavy; současní badatelé o tom většinou pochybují.
Náboženství dnes může znamenat:
Obecně (v jednotném čísle) praktický i reflektovaný vztah člověka nebo určitého společenství k tomu, co je přesahuje a na čem závisí.
Určitý kulturní a společenský systém, v němž se tento vztah projevuje a uskutečňuje.
V židovsko-křesťanském prostředí se náboženství často ztotožňuje s (náboženskou) vírou, tj. s očekáváním a nadějí do budoucnosti.
V přeneseném smyslu může „náboženství“ znamenat i jakoukoli jinou absolutní životní orientaci, jíž se člověk cítí vázán.
Všechna náboženství mají společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm a většina náboženství vyžaduje i určitou morálku. Většina náboženství se chápe jako vztah k Bohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a s prosbou o ochranu. Výkon bohoslužebných obřadů je často svěřen zvláště vybraným nebo pověřeným osobám, kněžím, a některá náboženství se společensky organizují jako církve.
Srovnávacím studiem náboženství se zabývá religionistika, přesnější vypracování určitého náboženského učení zevnitř je úkolem teologie.
18. 10. 2010 | 14:19

gaia napsal(a):

deb

takže vlastně je to to opium, ne?
18. 10. 2010 | 14:23

Tenco napsal(a):

buldtra
No tak tomu neříkejte náboženství, ale mamyšlenství či svobodství a máte klid.
Jako já.

On to tak autor stejně myslí, jen prostě používá pojmů zavedených, tak jaksi in vitro zevně dovnitř a následně in situ z vnitřku ven .

Že pane profesore ?

B´že, teď už sám nevím, co jsem ti to vlastně chtěl sdělit !
18. 10. 2010 | 14:24

Pepa Řepa napsal(a):

To juvel
přečtěte si to ještě jednou a v klidu. Až na doporučení, že nemáte šoupat nohama a vyjadřovat se s otazníkem (možná moc příkré) má text nicku olDa hlavu a patu.

Pokud jde o výběr evangelií, asi věděli staří otcové, proč učinili to, co učinili.
Dnes máte i v češtině možnost přečíst další evangelia (Tomáš, Jidáš). Nic převratného-pro laika- v nich nenajdete.

Já jsem zvyklý na styl pánů Halíka, Paďoura a hlavně Vojty Eliáše, ale nemám problém ani s tradicionalisty.
Je mnoho proudů a je to dobře.
Aspoň podle mne.
18. 10. 2010 | 14:31

Tenco napsal(a):

re : namyšlenství či nasvobodství

Celé jsem to zpackal. Jdu si umýt ruce.
18. 10. 2010 | 14:32

santawizard napsal(a):

náboženstvím se zabývá teologie,která má na tento předmět monopoly.Jakýkoliv vědecký atheismus by na to neměl zapomenout.
18. 10. 2010 | 14:34

buldatra napsal(a):

to deb:

1.Jsem rád, že rozumíte mému záměru
2.Jsem rád, že existuje wikipedie, ačkoliv, kdyby neexistovala, také by se nic nestalo. Jiných zdrojů je habaděj.
3. Do třetice jsem rád, že vím, že existuje víra a potom také náboženství a samozřejmě církve.
Tedy tři různé pojmy, z nichž každý znamená něco jiného, i když existuje spousta lidí, kteří by byli rádi tyto tři pojmy zahrnuly do jednoho společného šuflete a proto vymýšlejí, jak to zobecnit.
Nebo zamlžit?

Myslíte, že například takový nezávislý teista má něco společného s náboženstvím-viz wiki?

Když rozumíte záměru filipiky, proč mícháte dohromady dva různé druhy ovoce?
18. 10. 2010 | 14:42

buldatra napsal(a):

to Tenco:

autorovo sdělení se mi zdá býti sympatické.
Ale nedá mi to najít sem tam skulinku a zasít zrnko pochybnosti. To však ve finále pana autora v jeho víře posílí.

A až se to dozví páter Halík, bude mít třeba téma na nějaké to zajímavé kázáníčko. Aby se neopakoval.
18. 10. 2010 | 14:48

Dr. No napsal(a):

Doporučuji článek:

http://www.globalpolitician... Ovšem otázka proč je matematika tak úspěšná se objevuje více-méně ve všech učebnicích teorie poznání.

Pokud, jak mne přesvědčují mnozí inteligentní theisté, je základem jejich náboženského přesvědčení úžas nad božím stvořením, pak u mne tento úžas má matematika. Ovšem mnohým není dáno k takovému obdivu dospět, že kolego bloggere?
18. 10. 2010 | 14:59

mb napsal(a):

(8004)juvel vepři ... Bible popisuje dopady zneužití svobodné vůle hned na třetí stránce. Člověk ztrácí ráj, začíná stárnout, nastupují nemoci a jde ke smrti. Celá lidská historie je historií katastrofického dopadu zneužívání svobodné vůle.

takže chcete říci že stárneme protože jsme zneužili svobodné vůle ... a ne proto že stárne květina, zvíře, pes, Beasly, Hájek ... ??

tady budeme nejspíš vepři ...

( stárnou i vepři ... a ti nikdy boží vůli nezklamali ... )
18. 10. 2010 | 15:09

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

"Vážně?
Takže bez náboženství by se človíčkovi pocitu smyslu světa a života nedostávalo?
Tedy bez organizace ( a náboženství je organizované věření určitým směrem a za určitým účelem, jak organizace chce), která mu říká ústy svých mluvčích, čemu věřit, jak tomu věřit a podle koho nebo čeho věřit?"

Ne, takhle jsem to rozhodne nemyslel a udivuje me, ze to tak interpretujete.

"Anebo, když člověk věří neorganizovaně, nenábožensky, nezávisle, věří špatně a celý jeho život a celý svět nemají smysl?"

Zajiste nikoli - nikde nic nerikam o nejakem "organizovanem vereni".
Nicmene si myslim, ze pro dost lidi je to spolecenstvi (cirkev) velmi dulezite, a to i kdyz (treba jako ja) k tomu nalezi jen jaksi periferne...

..
18. 10. 2010 | 15:12

mb napsal(a):

to Luba:

utra utra utrakvisté
s omáčkou to mají jisté ...
18. 10. 2010 | 15:12

hhh napsal(a):

Karel Mueller

Dovolím si vstoupit do Vaší debaty s panem olDa.

Co označujete jako kázání? Projev T.Halíka při příležitosti převzetí ceny Romano Guardiniho? Tato cena se uděluje „za vynikající zásluhy o interpretaci našeho světa a doby ve všech oblastech tvorby a duchovního života“ a uděluje ji Katolická akademie v Bavorsku. Projev nebyl součástí bohoslužby, tudíž o kázání nešlo.

Nevím nakolik vysoce bylo auditorium vybíráno. Předpokládám, že většina posluchačů se považuje za křesťany, přesněji za katolíky. Podle Vašeho mínění musela být tedy většina auditoria zmatena, nebo prostě neporozuměla obsahu projevu.

Troufám si napsat, že jsem uveřejněnému textu ve většině porozuměl. Evidentně však textu neporozuměl Tomáš Hříbek. Jeho argumentace a způsob, jakým si Halíkův text vysvětluje, míří natolik mimo smysl kritizovaného projevu, že působí zprvu směšně až absurdně. Hříbek si byl nucen takříkajíc uplácat vlastní verzi svého „Halíka“, do které se, navíc nepříliš originálně, trefuje. Chápu, že nejde o manipulaci vědomou, ale o boj s vlastní (Hříbkovou) projekcí, boj který nakonec působí tak smutně, nakolik je agresivní.

Odkud berete jistotu, že kázání je určeno masám? Je zřejmé, že Církev považujete za manipulátora mas. Masám se mají dát snadné pravdy, před kterými se mají jednoduše sklonit a následovat svého kazatele. Čímkoliv jiným, složitějším, by masy byly zmateny. Je to smutný pohled na Církev, já ho však nesdílím, protože realita se mi jeví daleko složitější.

Fyzik jistě nezačíná OTR, ale pochopením jednodušších fyzikálních zákonitostí. Později mu, díky nabytým vědomostem, tyto jednoduché zákonitosti zapadají do zcela jiného obrazu světa, než v jakém je viděl při seznamování se s nimi. Jistě už v dětství o OTR zaslechl a pravděpodobně neporozuměl. Neměli by ho tedy ve škole přestat mást a raději mu o OTR nic neříkat? Samozřejmě je to nesmyslné.

Stejně tak absurdní by bylo nesdělovat „pravdy“ duchovní, které snad nejsou jednoznačně experimentálně ověřitelné, nicméně oni s námi existují, ať chceme, nebo nechceme. Nebudeme-li se jim věnovat, tedy dělat tu Hříbkem hloupě označenou práci se subtilitami, pak se ony „pravdy“ zmocní nás se zcela nesubtilními následky.

"Koncepcí o Bohu" je mnoho a – ano, každý kdo je poctivý je zmaten. Jednoznačný je pouze suchopárný rozumový konstrukt světa, který je však vždy bez života.
18. 10. 2010 | 15:12

vaclavhorejsi napsal(a):

gaia:
"takže vlastně je to to opium, ne?"

No, je zde jisty nepatrny rozdil:

Opium (poppy tears, lachryma papaveris) is the dried latex obtained from the opium poppy (Papaver somniferum). Opium contains up to 12% morphine, an alkaloid, which is most frequently processed chemically to produce heroin for the illegal drug trade. The latex also includes codeine and non-narcotic alkaloids such as papaverine, thebaine and noscapine. The traditional method of obtaining the latex is to scratch ("score") the immature seed pods (fruits) by hand; the latex leaks out and dries to a sticky yellowish residue that is later scraped off the fruit.

..
18. 10. 2010 | 15:16

mb napsal(a):

schlimba 10 36 dobre napsano ...
18. 10. 2010 | 15:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Dr. No:

Samozrejme, pred matematikou padam v naprostem uzasu na kolena!
Treba takove kvadraticke rovnice, nebo slozene zlomky... ;-)

..
18. 10. 2010 | 15:19

mb napsal(a):

vysedlina ... proč píšete o bohu v mužské osobě ... když víte že je ... proč ne třeba Jí vyhověli ....

( to by se mozna libilo i gaie ... njn )
18. 10. 2010 | 15:20

n.o.s napsal(a):

Václav Hořejší

99% souhlasím, ovšem nemyslím si že by bible byla umělecké dílo to zcela jistě ne, kvalitativně je to brak ta židovská část i ta křesťanská, evangelia jsou dílem primitivní dětinské mysli, Pavlovo epištoly, téměř NIKDO nechápe jak byla zamýšlena (inherentně je jejich výklad falšován) , Pavlovo kosmologie ve které Kristus operuje je čiré idiotství,

viz Dohertyho poetická fráze
"Dancing with Katie Sarka under the Moon" nehledě na paraelismus akcí

:)

je pravda že i přes to jsem se rozhodl konvertovat ke křesťanství ovšem důvody jsou na paragraf
18. 10. 2010 | 15:21

mb napsal(a):

babička má mj. pravdu ...
18. 10. 2010 | 15:21

Tenco napsal(a):

mb ad schlimbach
Tak, tak. S pochybnostma nejdál dojdeš.

Jediná jistota je totiž smrt.
Platí to i naopak.

A proto se hašteřme, pochybujme, doufejme hledejme, poslouchejme....

Tak se porazí smrt.

Nebo alespoň znevěrohodní propaganda.
18. 10. 2010 | 15:23

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s :

"i přes to jsem se rozhodl konvertovat ke křesťanství"

COZE??? Je to vubec mozne??? takze moje misijni cinnost byla uspesna? ;-)
Mel jste za kmotra Pepu Repu?

..
18. 10. 2010 | 15:23

n.o.s napsal(a):

největší problém které křesťanství má jsou jeho věřící,

většina z nich žije v naprostém omylu
18. 10. 2010 | 15:23

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

já si vás nesmírně vážím, ale mé motivy jsou jinde.

pardon, ale nechtějte vědět kde, na druhou stranu vaše křesťanství JE pro mne náboženství které ctím.
18. 10. 2010 | 15:27

mb napsal(a):

olda 12 15 good ... alkoholog Skala daval k lepsimu take hricku s Petrem u nebeske brany, njn ...
18. 10. 2010 | 15:28

Dr. No napsal(a):

... takže je to vlastně opium....

Shoda je především v tom navození stavu mysli při němž se uvolňují endorfiny a následná potřeba opakování takového stavu. Neboli vzniku závislosti. Byla popsána např. i závislost na intenzivní fyzické námaze. Zejména, je-li cyklická.

Závislost na navštěvování stejné budovy a opakování jistých rituálů v ní v tomto smyslu jistě není překvapivá.
18. 10. 2010 | 15:28

olDa napsal(a):

ad juvel

J. "Pane, budu Vám vděčen, když mě poučíte v čem jsem se dopustil omylu a zkreslování Bible. To co jste napsal je mi k ničemu. "

O. Vas hermeneuticky klic pri vykladu bible je chybny. Vykladate ji bez kontextu a bez ramce cirkevni tradice (tj. cirkevni teologie). Bible sama o sobe je jako noty. Kdo si mysli, ze kdyz ma noty, ze muze "zapiskat melodii, kterou zaznamenavaji" (viz. Vase " držím se toho, že Bible obsahuje vše, co člověk potřebuje k záchraně, jak je to v ní uváděno."), pak se velmi myli. Bez notoveho klice a predznamenani jsou mu noty na nic. Tento notovy klic a predznamenani je cirkevni tradice a vyklad. Nerikam (a ani Cirkev tak netvrdi), ze clovek, ktery nestuduje teologii a nezna cirkevni tradici, neni schopen vubec vylozit nic spravne (plodne). Ovsem nerikam ani, ze se nemuze stat, ze bez 'Cirkve vylozi vse spatne. Tato FORMALNI chyba (tj. Vas pohled na vyznam vet Bible) je samozrejme mnohem horsi, nez vykladat si tu ci onu pasaz chybne. MATERIALNI chybou je trebaVase presvedceni, ze Bible uci, ze spasa spociva pouze v uspokojeni Bozi spravedlnosti volajici po trestu za lidske hrichy. Nebo dedicny hrich: jak to, ze kdyz se existence dedicneho hrichu (podle Vas jasne obsazena v Bibli), ktera stavi na pasazich ze Stareho Zakona (Genesis), proc Zide neveri a nikdy neverili v dedicny hrich, kdyz maji text Stareho Zakona k disposici o mnoho set let vice nez krestane?

To, ze to co jsem Vam napsal, je Vam "k ničemu," by melo byt podnetem k zamysleni hlavne Vam, ja jsem psal velmi polopaticky. Nez zde zacnete bobardovat lidi svoji osobni teologii, kterou zde podavate jak teologii, ktera je proste "v Bibli", tak byste se mel tuto vlastni teologii podrobit jeste mnoha a mnoha otazkam. Ja jsem take krestan, a proste se ohrazuji proti tomu, jak zde moji viru podavate.
18. 10. 2010 | 15:30

mb napsal(a):

olda, dlužíte juvelovi ( 12 51) odpoved ( juvel napsal(a):
olDa:
Pane, budu Vám vděčen, když mě poučíte v čem jsem se dopustil omylu a zkreslování Bible. To co jste napsal je mi k ničemu.
18.10.2010 12:51:10
18. 10. 2010 | 15:33

juvel napsal(a):

Pepa Řepa:
Ani Vy jste mě neřekl k věci nic. To nic.
Pro mě je zdrojem informací o křesťanství především Bible. Proti Vámi jmenovaným nemám vůbec nic. Občas v televizi slyším mluvit p.Halíka. Vždy mě zajímá hovor o duchovních věcech. Je mi však bližší hutný, stručný, výstižný a věcný projev biblických pasáží. Nepochopil jsem, proč bych se měl zdržet diskuse na duchovní a biblická temata a vyměňovat si názory a myšlenky s dalšími.
18. 10. 2010 | 15:34

mb napsal(a):

( už ne myslel že přijdu ´s křížkem po funuse´...

rad bych auditorium upozornil že ač někteří nevěřící / pouzivame krestansky / biblicky slovnik ... je v nas docela vryt ... take asi dulezite / s pozdr.
18. 10. 2010 | 15:34

mb napsal(a):

to buldatra(14 08) ... asi jste popsal jen jeden z možných ( a ještě k tomu ne zrovna sympatický) způsob víry / náboženství
18. 10. 2010 | 15:37

Tenco napsal(a):

olDa
Znal jsem jednoho baskytaristu, a ten se spletl a hrál partituru pro vokál.
Byl to skvělý notař. :))

Já bych nikomu čtení knihy jako knihy nevytýkal.
I když je plná padělků, podvrhů a redakčních úprav.

Nic není dokonalé. :))
18. 10. 2010 | 15:37

mb napsal(a):

gaia ... 14 12 ... minimalni spolupomohli zachovat antickou vzdělanost ... a v karolinské renesanci a pozdeji osvedcili svuj smysl ...
18. 10. 2010 | 15:38

buldatra napsal(a):

to vaclavhorejsi:

Omlouvám se za svou interpretaci, ale pokušení bylo příliš velké i na nekřesťana.
Zkrátka, nešlo odolat. Tak už se nezlobte.
Profesore, napsal jste:

… Jsem přesvědčen, že člověk nezbytně potřebuje náboženství, které mu dává pocit, že jeho život i celý svět má smysl…

Tak to vidíte sám a co je psáno…

Ale nic si z toho nedělejte. Stačí jen zaměnit slovo náboženství za slovo víra a je to v ókeju. Jak jsem výše napsal nicku Tenco, občas najdu skulinku a zaseji semínko a stalo se.

Ve finále, až salvy utichnou, bude třeba Vaše víra o něco méně periferní a to jistě tomu dobrému muži, páteru Halíkovi, způsobí radost. Což je svým způsobem dobrý skutek a já doufám, že jako takový, nebude po zásluze potrestán.
18. 10. 2010 | 15:38

mb napsal(a):

amen 14 18 - fanatici jsou i mezi atheisty viz. ´věřící´ komunisté ( marxleninisté ) a další ....

( většina se zřejmě shodne na tom, že fanatismus není dobrý / je špatný)
18. 10. 2010 | 15:40

mb napsal(a):

to gaia 14 23 : JAK KDY ...
18. 10. 2010 | 15:42

mb napsal(a):

pepa řepa 14 31 :Je mnoho proudů a je to dobře.

to znělo téměř multikulturně ...
18. 10. 2010 | 15:43

buldatra napsal(a):

mb napsal(a):
to buldatra(14 08) ... asi jste popsal jen jeden z možných ( a ještě k tomu ne zrovna sympatický) způsob víry / náboženství

Som z toho volaaký zmatený. Jaký mnou popsaný ne zrovna sympatický způsob víry/náboženství máte na mysli?
Odpusťte, že si sedím na vedení.
18. 10. 2010 | 15:45

mb napsal(a):

nos 15 21 ... vy (již) jste se stal z atheisty konvertitou ( kdy ? )
18. 10. 2010 | 15:50

mb napsal(a):

buldatra ... ten že vás někdo k něčemu manipuluje ( v ramci společenství a křestanské obce ) ... preci k vire muze clovek prijit jakkoli ( mnoha různými způsoby) aniž by vás právě (ně)kdo manipuloval ... ne ... ? s pozdravem
18. 10. 2010 | 15:51

buldatra napsal(a):

to mb:

Aha.
No právě to se pokouším sdělit.
Ale cesta je zarůbaná...
Mějte hezký den.
18. 10. 2010 | 15:54

mb napsal(a):

to olda : proc Zide neveri a nikdy neverili v dedicny hrich, kdyz maji text Stareho Zakona k disposici o mnoho set let vice nez krestane?
proč tedy židé nevěřili a nevěří v dědičný hřích ...

ta teorie dědičného hříchu mi jde malicko proti srsti ... zkuste prosím přinésti nějaké světlo ...
18. 10. 2010 | 15:55

Karel Mueller napsal(a):

Pane hhh,

svojí lehce podrážděnou odpovědí jste mě docela pobavil.

Možná Vás překvapím, ale projev pana Halíka jsem přečetl pozorně. Souhlasím s Vámi, že ho filosof Hříbek neinterpretuje správně, já v jeho textu vidím jasnou směs fideismu a agnosticismu (což není nic mimořádného, v logických důsledcích oba směry splývají, liší se pouze odpovědi na poznatelnost Boha transcendentální cestou) a jelikož jsem sám agnostik, tam k podobným závěrům nemám nijak daleko.

Omezím se tedy jen na ono kázání a auditorium. Použiji určitou paralelu: Jste laureát Nobelovy ceny a máte přednášku při příležitosti jejího předání. Pravda, budou Vás poslouchat nejspíš nejvybranější vědci, ale na tu přednášku čeká celá vědecká obec, včetně Vašich studentů. A tak ta přednáška nesmí obsahovat nic, co by bylo v rozporu s tím, co ty studenty učíte. Příklad Vámi zmiňované OTR: Předtavte si, že studenty učím černé díry a dávám jim tu teorii jako něco, co lze považovat za dokázané jak teoreticky, tak i astronomickým pozorováním. A pak na oné přednášce zmíním třeba onen problém fotonu padajícího do singularity nebo principiální nemožnost potvrdit astronomickým pozorováním existenci horizontu událostí. A připustím, že černé díry třeba neexistují.

Samozřejmě, každé srovnání kulhá, skutečný vědec to řekne i těm studentům.

Určitě jste ten projev studoval a tak víte, který konkrétní odstavec mám na mysli.

Ten projev budou číst prakticky všichni kněží. A budou stát před otázkou, jak ho v kázání interpretovat. Páter Halík je příliš významná osoba a ono vyznamenání příliš vysoké na to, aby tento projev mohli pominout.

A určitě někde podhůrské vesnici nebudou vesničanům kázat o tom, že Bůh je možnost ...
18. 10. 2010 | 15:58

mb napsal(a):

jj buldatra vira / nabozenstvi ... rozumim ( zalezi jak si to interpretujeme ) ctu odshora, omluvte ... h.den
18. 10. 2010 | 15:59

mb napsal(a):

prosim oldu ... či kohokoli jiného ... aby rozebral dědičný hřích ( jeho kořeny a implikace případně pošetilosti) thanks ....

( ta juvelovo ´prisne biblicka = mechanistická´ verze .... se mi nezda .... )
18. 10. 2010 | 16:02

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

OK, udeluji vam rozhreseni...

Ta vase posledni veta mi pripomnela Svejka ("Já jsem viděl, že k vašemu kázání schází jeden polepšenej hříšník, kterýho jste marně hledal ve vašem kázání. Tak jsem vám chtěl vopravdu udělat radost, abyste si nemyslel, že se nenajdou ještě spravedliví lidi, a sobě jsem chtěl udělat legraci, aby se mně vodlehčilo.“)

..
18. 10. 2010 | 16:11

buldatra napsal(a):

Nemá ten dědičný hřích něco společného s mluvícím hadem v Edenu?
18. 10. 2010 | 16:14

Aleš Vyhnal napsal(a):

Ke teologickým sporům, a zejména sporům mezi katolíky a protestanty:

Stačí se podívat na diskusní forum na českém Christnetu, aby člověk získal představu o prudkosti, hněvivosti a jedovatosti dřívějších krvavých válek mezi protestanty a katolíky. Toto teologické válčení probíhá na Christnetu léta, aniž by se rýsoval nějaký konsensus. Ale proč jsou takové nesmiřitelné nevraživosti mezi jednotlivými náboženstvími a uvnitř pododnoží jejich všemožných odnoží tak ubiquitární? Myslím, že je to také proto, že žádná strana skutečně objektivními, přesvědčivými důkazy nedisponuje.

Ve vědě je modelovým příkladem vědec A, který třeba patnáct let hájí nějakou teorii, např. neexistenci Golgiho aparátu, pak ale nějaký vědec B podá přesvědčivé důkazy o tom, že Golgiho aparát skutečně existuje a vědec A podá vědci B ruku, pogratuluje mu k jeho úspěchu a řekne, že se bohužel patnáct let mýlil. Netvrdím, že to takto hladce probíhá vždycky, ale vystihuje to myslím jasně podstatu nalézání objektivně platných, vědeckých tvrzení.

Nějaký takový vznešený přístup ale u náboženských fundamentalistů (muslimů, katolíků, protestantů...) je prakticky nemyslitelný.
18. 10. 2010 | 16:15

buldatra napsal(a):

to Aleš Vyhnal:

možná, kdyby se ti protestanti přejmenovali...
No neprotestujte, když jste protestant.
18. 10. 2010 | 16:23

mb napsal(a):

buldatra ... to je prave ptakovina ... had nebyl ... musi to byt nejaka metafora pro neco ....

stejne jako svet nebyl stvořen pred ja nevim kolikatisíci lety ..... a lidi nežili dohromady s dinosaury ( ač neokoni se snaží v dinoparcích dokázat opak ) ...

me spis zajima oldovske / hermeneutické rozebrani dedicneho hrichu ....

musi to byt nejaka metafora pro neco ... ale proc a pro co ...

kazdopadne dedicny hrich stavi cloveka na pocatecni startovni care do relativně blbý pozice njn ....
18. 10. 2010 | 16:27

Tenco napsal(a):

Aleš Vyhnal
nebo katolíci
No nemyslte si že nemáte pravdu, když ji
máte celou.

http://en.wikipedia.org/wik...
18. 10. 2010 | 16:27

Aleš Vyhnal napsal(a):

:) A nezamořujte všechno odporným puchem, když jste skatolík. :)
18. 10. 2010 | 16:29

buldatra napsal(a):

No jo, mluvící had je ptákovina.
Ale krásná.

Ale když se člověk vybičuje a sleduje chvíli elitu národa v předvolebním diskuzním pořadu potažmo v parlamentu, jeví se mu existence mluvícího hada a dědičného hříchu skoro jako hotová věc.
18. 10. 2010 | 16:36

mb napsal(a):

doufam ze az se olda uttrhne odprace ze nam to pozemstanum vysvetli ... zatim .....
18. 10. 2010 | 16:52

Ďaur napsal(a):

K.Muell: Jsem vesničan z Podšumaví a v hospodě jsme se shodli, že Zlatovláska na fotografii ČTK v sobotních Panských novinách svírá před veleknězem Halikem opravdu dlouhou a tlustou svíčku.
Vynechám 5 min. Teprve pak se debata dostala sub specie aeternitatis k opravdovému Bohu. Tedy do míst, kde "jest pouze mrazivé a cizí nekonečno", zakřivené zpátky. Pominu "mezisvěty" (od kamenného odcizení, fauny a flóry ke grotesknu, familiárnosti a bodrosti) a připustím i blízkost.(Žert, autenticitu a lásku). Odstavili Temelín, zhasli. Potmě všichni najednou vyprávějí. Pak hostinská Alžběta přinesla svíčku. Je vidět, jak se opilí dojatě objímají. A bodří v skrytu závidějí upřímným. "Když se člověk stane člověkem, je Bůh. A pak je překlrásný." (Hoelderlin). Věřicí Ricoeur ovšem vyprávět neuměl. I když o narativitě psal...
18. 10. 2010 | 17:04

olDa napsal(a):

Tenco napsal(a):
Znal jsem jednoho baskytaristu, a ten se spletl a hrál partituru pro vokál.
Byl to skvělý notař. :))

O. Zalezi na tom, jakym klici byl vokal ;), i kdyz v jinym nez basovym, (mozna Vas baskytarista to rychle v duchu transponoval na basu), v kazdym pripade: pred tema notama, ktery mel pred sebou, nejakej klic potreboval ;), jak s tim pak nakladal je druha vec. Proste noty bez klice nejsou nic.

mb napsal(a):
to olda : proc Zide neveri a nikdy neverili v dedicny hrich, kdyz maji text Stareho Zakona k disposici o mnoho set let vice nez krestane?
proč tedy židé nevěřili a nevěří v dědičný hřích ...

O: no protoze maj jinej hermeneutickej klic (jinou teologickou tradici), se kterym (se kterou) vykladaj text Genese (a je jedno, ze je to stejny text, jako v "krestanske Bibli").
Mimochodem i Vychodni Cirkve (pravoslavni) s katoliky (a protestanty) nesdili koncepci dedicneho hrichu.

pokud umite nemecky:
http://de.wikipedia.org/wik...

Bohuzel ceska Wikipedie je ve vetsine teologickych vecech nepouzitelna,
anglicka Wikipedie zase vec zneprehlednuje, protoze se poukousi zahrnout i pozice ruznych sekt (kterych je Amerika plna, a ktere nemaji vliv na solidni teologicky diskurs).

Aleš Vyhnal napsal(a):

vědec A podá vědci B ruku, pogratuluje mu k jeho úspěchu a řekne, že se bohužel patnáct let mýlil. Netvrdím, že to takto hladce probíhá vždycky, ale vystihuje to myslím jasně podstatu nalézání objektivně platných, vědeckých tvrzení.

O: 1. to tak zdaleka hladce neprobiha u empirickych ved, jak historie ukazuje na x pripadech
2. jinak to, jestli existuje Golgiho aparat nebo neexistuje, je pro muj zivot stejne tak nepostradatelne jako poznatky ornithologie pro zivot vlastovek. Proto objektivni veda (protoze se tyka objektu) neviri tolik emoce jako vedy "subjektivni" (tj. ved zabyvaji ci se svetem ve vztahu k lidskemu subjektu: filosofie, etika...). Ono totiz akceptovat neco, co jsem dosud nevedel/neakzeptoval z oblasti etiky, znamena zmenit sve jednani. A do toho se nikomu nikdy moc nechce, zvlaste, kdyz me to nejak omezuje (staci si rozpomenout na diskuze o eticnosti treba potratu). Takze ty emoce na Christnetu (kterej nectu) nesouvisi se substancialni zlobou a nevrazivosti krestanu, ale tim, ze se tykaji veci vztahujicich se bezprostredne na zivot lidskych subjektu. (Na rozdil od eventualnich diskuzich o existenci Golgiho aparatu.)
18. 10. 2010 | 17:07

Luba napsal(a):

bultardo,
zdá se, že jste herpetolog.
Měl bych pro Vás stěžejní hadoznalecko-theologickou otázku:

"Nevíte náhodou jak prdí hadi?"

Popřípadě byste mohl tuto otázku vhodněji přeformulovat.
Třeba z toho vznikne filozoficko-biblicko-historický traktát o meteorismu a flatulenci v Ráji, popř. v RAJi.
18. 10. 2010 | 17:27

Karel Mueller napsal(a):

Ďaur:

V podhůrské vesnici jsem vyrůstal. Nikoliv na Šumavě, ale v Orlických horách. Teprve na stará kolena jsem zjistil, jak jsou krásné.

Pobyl jsem tam před dvěma týdny 5 dní. Neskutečně jsem si zařádil. S foťákem, samozřejmě.

Mj. jsem tam jel kvůli setkání se spolužáky ze ZDŠ po víc než 40 letech. Lidé skvělí, báječné sezení i vzpomínání. Naprostá většina věřících. Mozí kališníci jako za Žižky.

Ale bezpečně mohu prohlásit, že Bůh je pro ně onen nádherný a velebný kmet ze Sixtýnské kaple.
18. 10. 2010 | 17:28

gaia napsal(a):

já,když mně bylo asi 10 let a šla jsem večer do Sokola, tak jsem potkala exhibicionistu, který když jsem se blížila , tak se najednou obnažil a čekal, co se bude dít. Já utekla.
A jak jsem v těch 10 nevěděla o co jde, tak jsem pak mamce doma říkala, že jsem potkala chlapa a ten měl v ruce nějakou užovku a jestli je možné, aby něco takového u nás ve městě žilo.
Pak ho chytli a já pochopila.

Takže myslím, jestli ten had nebude tedy něco jako falický symbol.
18. 10. 2010 | 17:32

Karel Mueller napsal(a):

Paní gaia,

vidím blahodárný vliv amerických feministek :-), ale my jsme stále trochu zaostalí, je třeba s podrobnou analýzou pár let počkat :-).
18. 10. 2010 | 17:36

juvel napsal(a):

olDa:
Úvodem děkuji za Vaše vyjádření. Skutečně nejsem katolík a katolická církevní tradice pro mě není rozhodující.

Jestliže jste přirovnal Bibli k notám, tak mohu říci, že já nevidím notový klíč v církevním, (tedy katolickém) výkladu a tradici. Klíč k porozumění Bible nacházím v samotné Bibli (naplnění Mojžíšova zákona a splnění jeho účelu je příchod J.Krista do Izraele a jeho učení o novém vztahu k Bohu - to je velmi působivé a přesvědčivé)

Další Váš argument se v podstatě opakuje, totiž že bez církve (katolické) člověk nemůže porozumět Bibli. Jsem přesvědčen, že tomu tak není, ani být nemůže. Bible rozhodně nepodporuje myšlenku, že prostředníkem mezi Bohem a člověkem je instituce, nebo organizace.

Bible učí, že záchrana člověka spočívá v tom, že Kristova výkupní oběť a jeho vzkříšení osvobozuje z pout hříchů a smrti každého, kdo v toto Boží opatření bude projevovat víru. Proč musel J.Kristus zemřít? Protože to vyžadovala Boží spravedlnost. Neshledávám v tom nic, co by odporovalo i katolické nauce, že Kristus zemřel za naše hříchy. Ale je nutné uvést, že záchrana člověka je především projevem lásky Boha a J.Krista k člověku.

Nevím, jak je to u Židů s dědičným hříchem, ale křesťanské biblické spisy jednoznačně učí, že, (cituji) "skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili" (Řím.5:12)

Závěrem: Nepochybuji o tom, že jste křesťan a děkuji za výměnu názorů. Nevidím ale důvod, proč bych nemohl svobodně vyjadřovat a obhajovat svoji víru.
18. 10. 2010 | 17:45

deb napsal(a):

Buldatro,

to je jednouché - mám rád náboženství (různá i jako obecný pojem), nemám rád církve - jakékoliv.
18. 10. 2010 | 17:51

buldatra napsal(a):

Paní gaio,

Jestli to náhodou nebyl, tenkrát, když jste šla do toho sokola, herpetolog v akci.

Lubo,

Co se hadů týká, tak mě spíš zajímají háďátka- Caenorhabditis elegans

Když se dají do brambor nebo do zeleniny, o řepě raději nemluvě, má kulak po radosti.
A tak je docela dost dobře možné, že přemnožení Caenorhabditis elegans mělo ten následek, že ráj už nebyl tím pověstným místem hojnosti plodů, páč byl háďátky sežrán.

Pak by bylo zcela pochopitelné, že odtud Adam & Eva vzali roha.
Bylo by zajímavé vědět, co na to říkal mluvící had.
Nepíšou o tom něco v bibli?
18. 10. 2010 | 18:05

gaia napsal(a):

buldatra

no já že hada se každá holka lekne a mluvícího...

to asi mluvil Bůh, když Evě vysvětloval, že bude muset dělat ty směšné pohyby. Jak jinak by pochopila, co po ní Adam vlastně chce, Nezapomeňte, že byli první a neměli se po kom opičit.
18. 10. 2010 | 18:09

Džentry napsal(a):

to gaia: Před těmi dvaceti pěti lety jsem se vracel večer z kostela kolem Sokolovny. Takže to nebyl exhibicionista..., a nebyla to užovka, ale hroznýš!
18. 10. 2010 | 18:33

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

C. elegans je mimoradne dulezitym modelovym organismem, o ruznych aspektech jeho fyziologie, genetiky, biochemie, atd. existuje nejmene 20 tisic vedeckych publikaci.
V bibli se pokud vim nevyskytuje (mozna ale v apokryfech?), coz dokazuje, jak nedokonala kniha to je...

..
18. 10. 2010 | 18:37

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Tak to je fajn, pane Hořejší, že už křesťané konečně dospívají k názoru, že bible je jen literatura (za geniální bych ji já neoznačil) - v tom s vámi souhlasím. Nesouhlasím s vámi a jinými věřícími v tom, že kdo věří hledá smysluplnost - což implikuje, že ateista nehledá smysluplnost života, resp. patrně hledá nesmyslnost. Vaše řešení je jednoduché - žádné řešení to není - jen opsaný domácí úkol - převzaté dogma - smysl je ten Bůh - a máte posekáno, že ? Právě že my ateisté se musíme zamýšlet mnohem hlouběji a šířeji - s pomocí všech věd přírodních, sociálních, historických, s pomocí lidského (nejen vlastního, ale i zděděného) rozumu a citu - stále se musíme skepticky ptát - je to opravdu tak ? - jaké jsou důkazy ? - vy se neptáte - vy posloucháte a věříte. Máte možná větší klid a jistotu v duši - jen jestli mnoho klidu nevede až k blbosti.
18. 10. 2010 | 18:40

buldatra napsal(a):

Profesore,

o Caenorhabditis elegans a třeba i o Drosophila melanogaster si můžeme popovídat někdy jindy.
Nebo snad chcete geneticky modifikovat debatu na náboženské téma?
18. 10. 2010 | 18:49

Tamara napsal(a):

"jsem který jsem"

Když si v klidu sednete a zaujmete vnitřně postoj JSEM, bez jakýchkoliv přívlastků, tak se po chvíli začnete dotýkat samotného Boha, bytí. Nebude žádná minulost ani budoucnost. Očekávání čehokoliv, odměny, trestu... jsou jen nabídky bonbonků či metličky pro duchovní děti, ale také zřejmě nezbytná součást duchovní cesty :-)
18. 10. 2010 | 18:51

Aleš Vyhnal napsal(a):

Oldovi:

O: …to tak zdaleka hladce neprobiha u empirickych ved, jak historie ukazuje na x pripadech…”

A: Ale vždyť já jsem jasně napsal, že to vždy neprobíhá takto hladce, že to je modelový příklad, který ale charakterizuje nalézání pravdy vědeckou metodologií.

O: …jinak to, jestli existuje Golgiho aparat nebo neexistuje, je pro muj zivot stejne tak nepostradatelne jako poznatky ornithologie pro zivot vlastovek.

A: Musím se přiznat, že této větě nerozumím, ale asi tuším, jak jste to myslel. Pokusím se tedy odpovědět: Poznatky buněčné biologie jsou pro Váš život naprosto zásadní, a to ve dvojím smyslu: Jednak byste bez existence buněk a jejich organel neexistoval ani Vy, a druhak byste se bez medicíny, která na biologii navazuje, nemohl těšit spolu s ostatními troj až pateronásobné délky života oproti stavu bez existence biologie a moderní lékařské vědy.
A pak je zde ještě hledisko filosofické: Celá řada lidí shledává naplňujícím, když poznají alespoň část pravdy v tom smyslu, že porozumějí něčemu z oněch zákonitostí, kterými se řídí náš Vesmír, tj. panteistickému Bohu, Vy, jak se zdá, bohužel nikoli.

O: Ono totiz akceptovat neco, co jsem dosud nevedel/neakzeptoval z oblasti etiky, znamena zmenit sve jednani. A do toho se nikomu nikdy moc nechce, zvlaste, kdyz me to nejak omezuje (staci si rozpomenout na diskuze o eticnosti treba potratu).

A: V tom je veliký kus pravdy, ale myslím, že je daleko obtížnější přijmout fakt, že není žádný nás milující nadpřirozený činitel, který “nás provází a ve všem nám pomáhá” a když zemřeme my nebo někdo nám blízký, je to definitivní konec.

O: Takze ty emoce na Christnetu (kterej nectu) nesouvisi…

A: Takže už také vševědoucí. :)
Václavu Hořejšímu:

Bible tuto svoji nedokonalost vyvažuje přesným popisem draků, bazilišků, jednorožců, obrů a dalších neméně důležitých organismů :)
18. 10. 2010 | 18:56

santawizard napsal(a):

vědecký atheismus a occultní vědy jsou pavědy.Jedině Teologie je Věda.Křesťanská teologie ukrývá tajemství kříže .Ježíš je mučedník v tělě ale válečník duchem.Nejprve Bůh miloval svět víc než svého syna ,ale nakonec mu dal celý svět pod jeho nohy.Jestli-že bůh nejprve miloval svět víc než svého syna,jako že kovářová kobyla nebyla okovana,tak si nakonec toho koně okoval a ještě nám dal chleba a víno liturgie ,abychom nemuseli jíst jeho maso a pít jeho krev jako opravdoví upíři a lidožrouti.Všechno je napsáno v bibli.Bůh ho obětoval lidem a lidé ho obětovali bohu.
18. 10. 2010 | 19:21

Karel Mueller napsal(a):

santawizard:

Tak teď jste vědecký svět zašlapal do prachu a ukázal SVĚTLO.

Ale já bych se klonil k názoru, že Bůh dospěl k názoru, že ten nesmysl s názvem homo sapiens zůstane zůstane doma na třetí planetě a nikam do kosmu lítat nebude. Těch škod už bylo dost.

Ve spaní mi to sdělil Uriel.
18. 10. 2010 | 19:38

Tenco napsal(a):

olDa
Jo, uměl rychle transponovat.
Víte, byla to amatérská kapela, tak si myslel, že se prostě aranžér spletl. :))

Ale klíč měla, to jo. Tedy ta partitura.

Znělo to tak komicky, že asi po dvanácti taktech jsme všichni šli do kolen.
A on se divil. Co jako ?
18. 10. 2010 | 19:39

santawizard napsal(a):

Dodatek Karlovi:Vesmír je perpetum mobile který stvořil Bůh!?
18. 10. 2010 | 19:51

Aleš Vyhnal napsal(a):

Jestli si to dobře pamatuju, tak ono je to s houslovým a basovým klíčem vymyšleno tak, že se při čtení transponuje jednoduše tak, že si noty, ale ne notovou osnovu, člověk představí vizuálně posunuté nahoru nebo dolu, horší jsou takovéty klíče, co jsou posunuté o kvartu nebo o kvintu.
18. 10. 2010 | 19:56

Tamara napsal(a):

PS: může to být samozřejmě jakkoliv, jak říkají zenoví mistři "pouze nevím".
18. 10. 2010 | 19:58

Tenco napsal(a):

Aleš Vyhnal
Víte, já jsem sice tak trochu notař /v současnosti se snažím hrát spíše sluchem/, ale zas ne tak dobrý, abych zvládl to co on.

Tak ještě jeden příběh z mých začátků. Měl jsem zaskočit za jednoho chlápka , co šel na vojnu. Na basu. Tak jsem to z kuliček našprtal - a paráda !
I dechovky v dvojhmatech. Jenže jednou odešlo na pódiu osvětlení a byl jsem v prdeli.

Jo, to můj kolega onehdá zaskakoval za basáka Butů - on to nacvičil přes noc ! Prý si udělal jen takovou mapu, odposlouchal a - aplaus na otevřené scéně. A přitom Buty nejsou žádný tříakordová kapela, to snad pozná i amuzikální ucho, ne ?
18. 10. 2010 | 20:12

martiXXX napsal(a):

svět je zázračná věc,,z jakého důvodu existuje vědomí ega proti ostatnímu; proč všichni mystici mluví o nepředstavitelném vědomí, které je mimo ego....a pozor fascinuje mě ta konzistentnost....proč každý z velkých mystiků v podstatě říká to samé? Krishnamurti, mistr Eckhart atd?
18. 10. 2010 | 20:32

Aleš Vyhnal napsal(a):

Tencovi:

Hrát Buty, to bych nezvládl. Jednou jsem byl na jejich koncertu. Já byl spíš takový klasik, nejdéle jsem hrál vlastně na hoboj, ale to už je dávná minulost...
18. 10. 2010 | 20:38

amen napsal(a):

To DrNo
Zcela chápu Váš postoj k matematice, jejím prostřednictvím si rozumím s fyzikou a nepotřebuji k tomu asistenci božstev, protože nežiji v době egypských faraonů. Kdo přemýšlí o světě a jeho zákonitostech, nemá čas se obírat zmrtvýchvtsáním nebo neposkvrněným početím, tím ať se duchovně živí prosté duše. Kdo chce věřit v božstva, nebude mu bráněno, nemůže nic pokazit, jen utrácí zbytečně čas, který je mu vyměřen a ten se již nikdy nemůže vrátit.
18. 10. 2010 | 20:44

martiXXX napsal(a):

amen..vyměřený čas...to zavání náboženstvím.....kdo vyměřil čas? svět, náhoda, nicota...co je čas z fyzikálního hlediska velmi relativní...teorie relativity..co zbyde z vyměč¨řeného času vůči náhodě;,
18. 10. 2010 | 20:48

olDa napsal(a):

Tenco

To je dobry s tim basakem. Taky jsem ruzne muzikalne pusobival a pusobim, a podobne situace jsou nekdy fakt k posmání se.
18. 10. 2010 | 21:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Spravedlivý mezi národy:

"Právě že my ateisté se musíme zamýšlet mnohem hlouběji a šířeji - s pomocí všech věd přírodních, sociálních, historických, s pomocí lidského (nejen vlastního, ale i zděděného) rozumu a citu - stále se musíme skepticky ptát - je to opravdu tak ? - jaké jsou důkazy ? - vy se neptáte - vy posloucháte a věříte."

No, asi jste me nepochopil - ja jsem na tom pro vsechny prakticke (vedecke) ucely presne stejne jako vy.
Jedine, v cem se lisime, je, ze mam silny pocit te "smysluplnosti" a "smerovani" sveta.

"Máte možná větší klid a jistotu v duši - jen jestli mnoho klidu nevede až k blbosti."

Ano, to by zajiste vysvetlovalo mnohe - take si casto rikam, cim to asi muze byt - asi jste uhodil hrebickem o hlavicku ;-).

..
18. 10. 2010 | 21:40

mb napsal(a):

to olda thanks i to juvel ... to santawizard ... no je to dost / poněkud krvežíznivá konstrukce ... tělo, krev, jídlo, pití ... njn ...
18. 10. 2010 | 21:44

Theophilus napsal(a):

Ten článek pana Hříbka je neuvěřitelný. Mimo mnoho jiných nepravd, na které správně upozornil Tomáš Halík, stojí za zmínku ještě jedna: proti fundamentalistickému výkladu Bible (který mimochodem zastává i mnoho diskutujících pod články prof. Hořejšího, kteří se jinak prohlašují za nevěřící) se církev nepostavila až na koncilu. Církev naopak od počátků vykládala texty volně, ne-doslovně, hledala alegorie, obrazy, brala ohled na literární žánry. Dva příklady - homilie velkého učence Origena ke knize Jozue nebo komentáře stejně velkého, dokonce svatého, biblisty a překladatele Jeronýma k žalmům. Pozorný čtenář Bible může také vidět, jak některé mladší knihy Starého zákona komentují a vykládají knihy starší, např. Kniha moudrosti komentuje události z Genesis nebo z Exodu, kniha Rút je zase "alternativní" výklad k Deuteronomiu atd. Ke křesťanství patří od počátku diskuse a pluralita. Máme čtyři varianty jednoho evangelia, které se v hodně věcech taky dost liší - i to stojí za hluboké zamyšlení. Na počátku není něco pevně daného, přesně posatelného, ale otevřenost a nabídka. Srdečně zdravím pana profesora Hořejšího!
18. 10. 2010 | 22:00

mb napsal(a):

to amen 20 44 neni zmrtvychvstani a neposkrvrněné početí ... nejsou prave tohle ty paradoxy před nimiž rozum kapituluje ... a nastoupí víra ?

má rozum kapitulovat ???

nebo se to na nějaké ( vyšší ) rovině srovná ( zesynthetizuje )

má smysl věřit v zázrak ... ?

njn ...
18. 10. 2010 | 22:03

olDa napsal(a):

Ales Vyhnal

"O: Poznatky buněčné biologie jsou pro Váš život naprosto zásadní, a to ve dvojím smyslu: Jednak byste bez existence buněk a jejich organel neexistoval ani Vy, a druhak byste se bez medicíny, která na biologii navazuje, nemohl těšit spolu s ostatními troj až pateronásobné délky života oproti stavu bez existence biologie a moderní lékařské vědy.
A pak je zde ještě hledisko filosofické: Celá řada lidí shledává naplňujícím, když poznají alespoň část pravdy v tom smyslu, že porozumějí něčemu z oněch zákonitostí, kterými se řídí náš Vesmír, tj. panteistickému Bohu, Vy, jak se zdá, bohužel nikoli."

O. nerekl jsem, ze mit Golgiho aparat nebo nemit Golgiho aparat v bunkach nema vliv na muj vsedni zivot, ale to, zda vim, ze existuje Golgiho aparat. Ja mnoho lidi, kteri to nevi, a je jim vcelku fajn. Proste vedeni o vecech, ktere jen velmi vzdalene (pokud vubec) souvisi se symslem zivota, tolik emoce neviri. To je moje zkusenost. Po prednaskach biochemie jsem nikdy nebyl nejak rozhazenej a nijak neprehodnocoval smysl sveho zivota. Po hodinach filosofie ci teologie skoro vzdycky. Je fakt, ze tam byli i spoluzaci, kteri si to vyslechli, jako by se jich to netykalo, ale pri rozhovorech s nimi jsem mel pocit, ze tomu co se prednaselo moc nerozumi. Jinak poznatky empirickych ved ve mne uspokojuji touhu po poznani mene nez filosofie.

A. myslím, že je daleko obtížnější přijmout fakt, že není žádný nás milující nadpřirozený činitel, který “nás provází a ve všem nám pomáhá” a když zemřeme my nebo někdo nám blízký, je to definitivní konec.

O. Zajimavy vyrok z Vasich ust. Doted jste tvrdil, ze nabozenstvi (zvlaste krestanstvi) vpodste vzniklo a se udrzuje pri zivote pestovanim spatneho svedomi a strachu z trestajiciho Boha. A najednou tu tvrdite presny opak: ze je jednodussi verit nez neverit (milující nadpřirozený činitel, který “nás provází a ve všem nám pomáhá”). Tak ted jsem z toho nejak paf. Ale nemusite na to odpovidat mne, radsi si nekdy o samote nad tim zapremyslejte a jdete trochu do hloubky sve duse a jejich pohnutku. Jestli krestanstvi a Cirkev proste nemate rad, tak reknete, ze ji nemate rad a pro mne je to v pohode. De gustibus non disputandum. Ale neoduvodnujte to nejakymi vedeckymi "poznatky", protoze, jak se zda, je Vam jedno, jestli si odporuji, hlavne, ze vysvetli, jak jsou verici nezrali.

Z me zkusenosti a podle toho, co vidim kolem sebe, mam pocit, ze vira v smrt "bez pokracovani" se casto kloubi s postojem "po nas potopa" a skrupuloznim egoismem.
18. 10. 2010 | 22:13

Aleš Vyhnal napsal(a):

martiXXXovi:

M: …a pozor fascinuje mě ta konzistentnost....proč každý z velkých mystiků v podstatě říká to samé? Krishnamurti, mistr Eckhart atd?
A: Toto byl jeden z argumentů, kterým jsem v době, když jsem byl křesťanem, přikládál největší váhu: Přímá náboženská zkušenost. Údajná ekvivalence mystických stavů Sv. Jana od Kříže, Sv. Terezie z Avily, Mistra Eckharta, zenového mistra Dógena ad. Sám jsem při delším rozjímání, kontemplaci či modlitbě míval vizuální halucinace v podobě kříže. Ve skutečnosti ale není pravda, že by mystické zkušenosti různých, východních či západních, mystiků měly univerzální podobu. Tak zatímco hinduističtí mystikové ve svých náboženských vytrženích mají nadpřirozené vize Bohyně Kálí, křesťanští mystikové zase ve svých náboženských vytrženích mají vize Ježíše Krista, vane v nich Duch Svatý, k jiným zase Bůh hovoří-to je mmch. příklad G. Bushe, kterému Bůh sdělil, že má vtrhnout do Iráku. (Byl by velký rozdíl, kdyby George Bush tvrdil, že mu to Bůh sdělil větrákem na záchodě?)

Pomohlo mi, když jsem si uvědomil, že tyto zážitky jsou ryze subjektivní, a mají tak nanejvýš platnost pouze pro toho, kdo je zažívá, čili nejsou žádným důkazem existence Boha, či dokonce jeho komunikace s mystikem. Hmatatelným důkazem, že se skutečně jedná o komunikaci s Bohem, by byl nějaký takto “vlitý” poznatek, který by bylo možno empiricky verifikovat, jako např. přesná předpověď nějaké budoucí stochasticky podmíněné události.

Mystické stavy, jako jsou různé druhy halucinací, vč. intrapsychických halucinací, iluze bezprostorovosti, bezčasovosti, spojení s všehomírem atd., popisují a vysvětlují neurovědy, jedním z faktorů je spánková epilepsie, a tyto stavy je možno navodit farmakologicky např. psilocybinem, transkraniální magnetickou stimulací nebo senzorickou deprivací, jakou je vlastně i ona známá buddhistická meditace spočívající v repetetivním počítání nádechů a výdechů.

Přímé náboženské zkušenosti mohou pro jedince mít zásadní a transformativní účinek, osmyslnit jeho existenci, vitalizovat jeho egosyntonii (ať už toto cizí slovo znamená cokoli :D), avšak vždy budou mít základ v biologii CNS.
18. 10. 2010 | 22:15

pekelník napsal(a):

Fuj! To je fakt hnusná diskuze. Na žvanění o brouku Pytlíkovi by vám šlo. Utáhnout si opasek v době krize, to ne! Škoda, že jste v hluboké ilegalitě. Ani jeden vás , kdyby šlo o národ by určitě se na vše v-sral!!! Vždyť ten Halík nemá ani děti, ani použitelný úd na sex. Jen žvanit do řiti. Viděli jste jak Hitler byl v mnoha okamžicích půvabný společník? Halík také byl (svědci) roztomilý plkal, běda když poznal někoho, kdo ho neposlouchal! Fuj s nim. A ještě. Z příspěvků je zřejme, že se nehodíte do popravčích čet. V druhé světové válce padlo příšerně málo učených s tituly. Vypukne-li válka, je nutne drtivou většinu učených bez milosti preventivně zlikvidovat. Tak moc nežvaňte!!!
18. 10. 2010 | 22:17

mb napsal(a):

to olda ... chtel jste napsat skrupulozni ci bezskrupulozni egoismus ehm ?
18. 10. 2010 | 22:25

mb napsal(a):

to pekelník ... nevím zda vaše věta (Z příspěvků je zřejme, že se nehodíte do popravčích čet. )

chtel li jste říci že jsme hodni zastřelení ... asi se do popravčích čet hodíme nebo lépe řečeno jako materiál pro popravčí čety ... či potrava pro kanóny ....

to byl ( mozna ) zamýšlený smysl vaší věty ....
18. 10. 2010 | 22:32

Karel Mueller napsal(a):

Aleš Vyhnal:

Myslím, že cílem debaty nejsou konkrétní kroky k dosažení smysluplného osmyslení.

Naváži na to, co píšete: V oné debatě o duši jsem projevil přání po nějaké verifikovatelné informaci, kterou bylo možné získat transcendentní cestou.

Třeba to, že již v 15. století měla sestra Anežka po 5 hodinách modlení zjevení, ve kterém se dozvěděla, že počet planet ve sluneční soustavě je osm (dnes už jen).

Byl jsem poučen, že Ježíš by mě s takovým přízemním a nejapným požadavkem hnal.
18. 10. 2010 | 22:34

olDa napsal(a):

to mb

ale vzdyt vy mi rozumite :)
18. 10. 2010 | 22:37

mb napsal(a):

no ne to olda ... ja to cet jako bezs....

skrupulozni pro me ma pozitivni konotaci ale treba to ctu blbe ... ( pac slovo skrupulozni ma asi hodne malou frekvenci vyskytu :-)
18. 10. 2010 | 22:48

olDa napsal(a):

Karel Mueller:

nevim, co myslite "transcendentni cestou. Ale jak vite "onen svet" je per definicionem neco jineho nez tento svet. proto zkusenosti lidi, kteri byli klinicky mrtvi jsou sice velmi zajimave, ale prisne receno nevypovidaji nic o zivote po smrti, nebot smrt je v prisnem slova smyslu definovana, jak hranice, okdud neni navratu.

Ale pokud by pro Vas byli fenomeny doprovazejici mysticke stavy dukazem. pak Vam jich tady mohu vyjmenovat hromadu. Dopuruciji knihu studie Petra Dinzelbachera, ktery je mozna nejlepsim svetovym specialistou na fenomenologie stredoveke mystiky. Byl jsem na jeho prednasce a osobne jsem s nim mluvil. Zajimave je, ze ac pro nej je prokazatelne, ze tyto (casto bizarni fenomeny se dely a deji), neveri kvuli tomu v existenci Boha. Pritom dokonce, myslim prednasel na teologickych fakultach.
Osobne jsem roky zil v klastere s jednim otcem, jehoz neter byla uzdravena z nelecitelne choroby kosti (byla roky o berlich) behem spanku v Lourdech. Potom vstoupila do klastea a pokud vim, dodnes (nejakych 20-30 let) pote nejen ze chodi, ale je velmi aktivni a pracovita. Kdo se o to zajima, najde toho stohy. Cirkev je ale proti, aby se ohromovali neverici vypravenim o zazracich (jak jste spravne rekl, pan Jezis nemel rad, kdyz se zadal po Bohu zazrak, ze pak jako teda uverim).
18. 10. 2010 | 22:51

olDa napsal(a):

mb

bohuzel existuje i chorobna skrupulosita (a neni to az tak vzacne), pravda v politice a byznysu temer se nevyskytujici
18. 10. 2010 | 22:54

olDa napsal(a):

sorry ctenarum mych prispevku za hrubky a preklepy
18. 10. 2010 | 22:55

mb napsal(a):

olda pls ... kde najdu frekvenční slovník češtiny on line nebo nejaky korpus ?
18. 10. 2010 | 22:55

mb napsal(a):

olda v celym čnk 2 vyskyty slova skrupulozni ... to neni mnoho koukam ....nepovažoval za ztracenou existenci . Jako Havilland byl skrupulózní , vědomý si svého společenského postavení a venkovsky

, byl Terezii nakloněn , byl však velice bázlivý a skrupulózní . ( 2 ) ( ( 2 / Srov . Vs 37 . ) ) P . Blino SJ s

bezskrupulózní má 22 výskytů
18. 10. 2010 | 23:00

mb napsal(a):

chceme být alternativou politiky sociálních demokratů i bezskrupulózní politiky ODS . LN : Na krach opoziční smlouvy byste
18. 10. 2010 | 23:01

mb napsal(a):

heterogenní charakter a strukturu ČSSD , kde se mísí bezskrupulózní pragmatismus bývalých komunistických funkcionářů

Jenže : buď je Madonna vypočítavá a bezskrupulózní děvka , které je fuk , zda se pomiluje s postarším

zatím neznámé ) , mohli bychom se podivovat vskutku bezskrupulózní touze po moci některých lidí . Demokracie sice nepotřebuje

zkostnatělosti i absurdní civilizace , zachvácené bezskrupulózní politikou , pragmatickým obchodem a bezcitnou vědou

říká předseda strany lidové Josef Lux Politika ODS je bezskrupulózní a z její strany cítíme pouze fauly . Kdyby ale nastala

charakteristickým způsobem gogolovské zrcadlo dnešní bezskrupulózní době . Ale jedno ať páni postmodernisté nedělají

atd. atp. ...s pozdravem
18. 10. 2010 | 23:04

honolulu napsal(a):

Geeee ! Pane Pekelnik, nejste Vy z Afriky ?...Pamatujete si jak jsme se honili v bushi ?
Byl jsem na spatne strane ! Zil jsme v bludu ! Uznavam !
Ted po zkusenostech z tim novym "humanismem" a "korektnim" myslenim - rad bych byl Vasim pomocnikem.
Kam mam poslat application form ?
Huuuuu ha,ha,ha, dekuji, mate smysl pro humor.
18. 10. 2010 | 23:11

Karel Mueller napsal(a):

Pane olDa,

opět se můžeme jen k významu slova důkaz a o to jsme mluvili mockrát. Věda prostě má svoji metodiku a každá řekněme obhajoba se stává důkazem až tehdy, když ji vyhoví.

Psal jsem to pochopitelně lehkým perem, samozřejmě, že pro mě z těch stavů nic nevyplývá. A to právě proto, že neznám iformaci získanou touto "mytickou" cestou, která by nemohla plynout z tehdejšího stavu vědění. Samozřejmě můžete namítnout, že každý vědecký objev musí vyplynout z daného stavu poznání, pokud se neanalyzuje nový neznámý přírodní jev.

Ale mě se jedná o informaci kvantitativního charakteru, která se vymykala tehdejšímu stavu poznání. Pokud prokážete alespoň jedinou, tak lze o možnosti získat poznání např. meditací reálně uažovat.
18. 10. 2010 | 23:36

schlimbach napsal(a):

Aleš Vyhnal (22:15:38)

myslím, že za vším jsou vibrace - konkrétní frekvence. Na Boha se může "naladit" pouze člověk, jehož vibrace "souzní" s vibracemi Boha. Na tyto vibrace se může naladit kdokoliv, kdo žije v souladu se zákony Univerza, nebo i "hříšník" v moment upřímné a kajícné motlidby v době, kdy se nachází v momentě ohrožení života například nebo prosby za uzdravení sebe či jiného atp. Celý vesmír je postaven na frekvencích a vibracích... Vůbec není důležité, jak kdo Boha vnímá, jestli jako energii, postavu, tvář, obláček nebo barevnou skvrnu...
18. 10. 2010 | 23:41

schlimbach napsal(a):

Píšete zde hodně o důkazech. Otázka je, jaké důkazy mohou koho přesvědčit. Člověk je tvor zvláštní - na jedné straně využívá pouze 10 % mozku a domnívá se, že zbylých 90 % je na nic, na druhé straně chce důkazy Boha měřit nějakými fyzikálními veličinami, které si dovede oněmi 10% mozku představit, aniž by se zamýšlel, že realita, Vesmír, není jen třírozměrný a že tedy stěží změří a pochopí omezenou kapacitou mozku vícerozměrnost reality. K tomu, aby se mohl člověk dobrat podstatně vyšší reálnosti v nazírání reality jako takové, musel by zapojit i zbývající části mozku, odpoutat se od hmoty jako takové a přesunout své vnímání do obastí metafyzických, ryze abstraktních. Věřím, že v minulosti jsme jako lidé byli schopni mnoha úkonů, které z dnešního pohledu se nám zdají být nadpřirozené, nemožné. Nemožné jsou pouze z pohledu toho, že jsme dopustili "zcivilizování se", což v tomto ohledu lze pojmout jako degeneraci schopností. Věřím, že se můžeme ke svým ztraceným schopnostem vrátit, ale k tomu je třeba víra v to, že to lze a podstatně změnit svoje návyky a nazírání na stávající způsob života.
18. 10. 2010 | 23:51

Karel Mueller napsal(a):

schlimbach:

Víte, jsou jevy, na jejichž vysvětlení věda zatím nedosáhne. O tom se nebude přít žádný vědec.

Je dost možné, že zbylé části mozku jsou schopné vnímat onu "jinou" realitu, možná to naši předkové uměli, snad se těmito schopnostmi zabývají mniši v budhistických chrámech.

Ale to všechno jsou jen spekulace. Musel by jste stoupit mezi ty mnichy a tam léta studovat jejich filosofii a meditace, pak by jste k tomu mohl něco dodat.

Pokud jde o naše spekulace, tak jsme to v tom blogu o duši rozebírali dost podrobně. V horním příspěvku používáte slovo vibrace, vraťte se k té debatě. Co vibruje, jak vibruje, jsou ty vibrace detekovatelé a jak? Atd., bez odpovědí na tyto a jim podobné otázky je to jen fantazie (ani to nelze nazvat spekulací).
19. 10. 2010 | 00:17

olDa napsal(a):

Karel Mueller

vidite, a mne vubec nevzrusuje predstava, ze by se diky meditaci dalo zjistit treba kolik je mesicu, ktere planety v nejake vzdalene nebo blizke galaxii.

Ales Vyhnal

verite, ze vse, co se nam zjevuje z "nadprirozena", striktne zavisi na obsahu nasi viry. Plakativne: muslim vidi Mohameda, krestan Jezise a budhista Buddhu. Nemate zcela pravdu. Napr. v Zeitounu (1968-70) probehla serie neobvyklych zjeveni zeny odene svetlem a dalsich doprovodnych zjeveni (doprovazene tez neobvyklymi uzdravenimi...), coz videli nejen krestane, ale i muslimove a neverici. Link je na video, ktere bohuzel neni pro ucely nasi diskuze uplne vhodne, nebot je plne nabozenskych interpretaci, ale presto jsou tam zakladni informace:
https://www.youtube.com/watc...
19. 10. 2010 | 00:19

Karel Mueller napsal(a):

Pae olDa.

Nejde o to, jestli Vás to vzrušuje :-), jde o to, jak dalece to brát vážně a jak dalece s rezervou.
19. 10. 2010 | 00:26

Jana napsal(a):

Hmmmm, vyznívá to tu skoro všechno náramně učeně... Já toho nemám až tak moc učeného v hlavě ani na srdci. Asi nejvíc se blížím Juvelovi, protože počítá s Biblí jako se zdrojem informací o Bohu - to já taky. Nevím o jiné knize, východní ani západní, která by o Bohu psala tak realisticky - se všemi otázkami, rozpory, pocity, protesty, prostě tak, jaký je život... V takového Boha věřím a takového Ho miluju.
Ohledně toho složení biblického kánonu - připadá mi, že od dob pana Dana Browna jsou všichni nějak posedlí tím, že je vlastně těch evangelií, potažmo jiných knih (naprosto rovnocenných, historicky i obsahově, samozřejmě) spousta a že Ježíš byl ženatý s Máří M. apod. Což jsou samozřejmě tendenční a populární hlouposti.
Ohledně té soteriologie - celkem mě nezajímá, jaké druhy soteriologie existovaly či existují, já prostě ve svým životě jasně vidím a vnímám "dědičný hřích" a nepotřebuju, aby mi ho někdo definoval - "když chci konat dobro, mám v dosahu jen zlo" (kdo tu celou mizérii líp vyjádřil než ap. Pavel?) Jestliže Bůh vidí do srdce a mysli... Kdyby všechny vaše dnešní myšlenky byly promítané na zeď v PowerPointu, chtěli byste, aby si je ostatní lidi četli, třeba jen ti nejbližší? Opravdu? Já ne. Protože spousta z nich je prostě čirý zlo. To je dědičný hřích. V realitě.
19. 10. 2010 | 00:36

Aleš Vyhnal napsal(a):

Oldovi:

O: … Proste vedeni o vecech, ktere jen velmi vzdalene (pokud vubec) souvisi se symslem zivota, tolik emoce neviri.

A: Neřekl bych, že Vámi uváděný příklad s interrupcemi nějak úzce souvisí se smyslem života. Spíše by se dalo říci, že nejsilnější náboženské emoce víří aktuální “Zeitgeist” konfrontovaný s konzervativní strnulostí církevních autorit. Tak v minulosti největší náboženské emoce vířil Galileův heliocentrismus, později to byla např. Darwinova teorie, dnes je to např. otázka práv homosexuálů, čili v dnešní době emoce nejvíce víří otázky spojené s praktickým životem, jako je zákaz antikoncepce, zákaz předmanželského sexu, zákaz homosexuálního pohlavního styku atd.

Na institucionalizovaném křesťanství, stejně jako i na dalších náboženstvích, je myslím nápadná nutkavá potřeba rozličným způsobem denigrovat, regulovat a omezovat lidskou sexualitu. Vlastně i ta charakteristická křesťanská embryomanie, démoinzace interrupcí a antikoncepce velice úzce souvisí s kontrolováním lidské sexuality. Člověk by na první pohled nabyl dojmu, že prezervující podmínkou náboženství je kompetice s lidskou sexualitou a že religiozita sama je možná projevem tohoto základního lidského instinktu ovšem jaksi vykloubeného či nesprávně nasměrovaného. (Ale určitě nejsem první, kdo si tohoto všimnul a jistě i o tom existuje množství vědeckých studií z oblasti evoluční antropologie či psychologie.)

O: Po prednaskach biochemie jsem nikdy nebyl nejak rozhazenej a nijak neprehodnocoval smysl sveho zivota. Po hodinach filosofie ci teologie skoro vzdycky.

A: Tak to asi závisí na tom, na jaké přednášky jste chodil. Já si vzpomínám okamžik, kdy prof. Jiří Bičák na přednášce z OTR napsal na tabuli Einsteinovy rovnice a pravil něco jako: “Právě jste se stali svědky zásadního kulturního momentu 20. stol.” A měl pravdu: Dosavadní filosofické představy o prostoru a čase se ukázaly jako liché, existují pro dřívější filosofii nemyslitelné objekty, jako jsou černé díry a odpovědí na filosofickou otázku po vzniku vesmíru je, že velmi pravděpodobně vznikl velkým třeskem. Na přednášce o evoluční teorii je možno se dozvědět, že pejsek, kterého třeba máte doma, je vlastně Vaším velmi vzdáleným praprapra-strýcem. Na přednášce Erica Kandela je zase možno se dozvědět, že představa, že budeme léčit onemocnění psychoterapeutickým hledáním vnitřních konfliktů v podvědomí, je zcela neopodstatněná. Na přednášce Philipa Zimbarda je možno dozvědět se smutnou skutečnost, že z většiny běžných, slušných, vychovaných lidí se za určitých okolností stávají monstra ne nepodobná dozorcům v koncentračních táborech.Na přednášce o experimentech Benjamina Libeta je možno pochopit, že povaha toho, čemu filosofové říkají “svobodná vůle” je velmi kontraintuitivní. Na přednášce Victora Stengera zase zjistíme, jak kvantová teorie pole dává odpověď na starou filosofickou otázku, proč něco spíše je, nežli není. Na přednášce Davida Kahnemana se zase dozvíme rozuzlení filozofické otázky, zda bohatství činí lidí šťastnými, či nikoli. Na přednášce Jamese Randiho se poučíme o tom, že telepatie ani telekineze nikdy nebyly dosud pozorovány. atd. atd. Tím chci jenom říci, že na některé smysluplné filosofické otázky dávají odpověď exaktní vědy nebo na některé z nich odpověď dají v budoucnosti. Již protestantský teolog Dietrich Bonhoeffer zavrhoval tzv. “Boha mezer”, to jest odvolávání se na Boha v okamžiku, kdy jsme konfrontování z otázkou, na kterou věda nezná zatím odpověď.
O. Zajimavy vyrok z Vasich ust. Doted jste tvrdil, ze nabozenstvi (zvlaste krestanstvi) vpodste vzniklo a se udrzuje pri zivote pestovanim spatneho svedomi a strachu z trestajiciho Boha. A najednou tu tvrdite presny opak: ze je jednodussi verit nez neverit (milující nadpřirozený činitel, který “nás provází a ve všem nám pomáhá”). Tak ted jsem z toho nejak paf.

A: Je mi líto, ale ne zcela přesně jste si zapamatoval, co jsem napsal. Psal jsem o tom, že křesťanská víra může působit jak euthymii, tak dysthymii a anxietu. Individuální dispozice a vnější vlivy pak rozhodnou, jaký afekt převládne. Individuální situace jedince může být taková, že jelikož se např. jedná o neplodného, hypogenitálního heterosexuála, nevymění tento celkem jistě “eschatologickou cukrovou vatu” za “přiznání práv homsexuálům”.
19. 10. 2010 | 00:40

ivanT napsal(a):

Autor:

Uz mnohokrat jsem se pokousel porozumet co mate na mysli kdyz pisete o Bohu. Zatim jsem to nepochopil a rad bych vas pozadal o konkretni pomoc.

Obvykly koncept Boha, zejmena jak ho zname v Evrope, zahrnuje aspon neco z vsemohoucnosti, vsevedoucnosti, dobrotivosti, a podobne. Ale vy mozna mate na mysli neco jineho. Misto abyste se omezoval na poeticke vety o smysluplnosti, smerovani, a podobne, zkuste tedy teba odpovedet na nasledujici otazky a namitky a tim vyjasnit co mate na mysli:

Stvoril vas Buh Vesmir? Nebo aspon, stvoril Buh zakony, kterymi se Vesmir zrejme ridi? Jestli ano, kdo stvoril Boha? Je-li nutne existenci Vesmiru vysvetlit stvorenim, proc tyz argument (ze vsechno musi odnekud pochazet) neplati pro Boha? A je-li Buh vecny, proc nemuze byt Vesmir vecny, nebo se periodicky obnovovat jak veri rada kosmologu? Jestli je logicke uplatnit jeden argument (vse musi byt vytvoreno) na predpokladaneho Boha, stejny argument musi byt opravneny i na Vesmir.

Je-li Buh vsemohouci, muze zakony ktere stanovil kdykoliv libovolne porusovat? Treba proto, ze je nekdo nemocny a pomodli se o uzdraveni? Nebo ze nekomu dlouho neprselo a pomodli se o dest? Nezda se mi pravdepodobne, ze byste byl tohoto nazoru – prece jste vedec a tedy snad verite, ze zakonitosti, ktere chcete odhalit, nejsou platne jen pokud si Buh nerekne, ze je libovolne porusi.

Proc vas (jako biologa) neuspokojuje zcela logicky a celkem presvedcie prokazany zakon evoluce jako vysvetleni toho, ze organismy se stale ucinneji adaptuji na sve okoli, coz je zrejme vase myslenka vyvoje k necemu dokonalejsimu?
Je-li Buh vsemohouci a dobrotivy, proc si vymyslel a stvoril svet s utrpenim nejen lidi, ale i nevinnych zvirat - mohl-li si vymyslet a stvorit svet bez utrpeni? Proc stvoril svet, ktery pouze 'smeruje k necemu uzasnemu'? Proc ho neudelal uzasnym uz od zacatku kdyz je dobrotivy? Ja zadny Buh nejsem a dobrotivy andel take ne, ale kdybych byl, udelal bych svet takovy, ve kterem by se zvirata a lide vzajemne nepozirali, kde by zdivoceli muzi houfne neznasilnovali zeny, kde by lide neumirali hladem, kde by lide nebyli nemocni, kde by lide bezbolestne umirali bylo-li by to treba, kde by zeny nerodily deti v bolesti, a tak dal a tak dal. K cemu jsou vsechny ty kazy dobre, kdyz to jde udelat idealne hned na zacatku? Objeveni parametru 'uzasneho sveta' nebo aspon sveta rozhodne lepsiho nez je ten nas, snad nevyzaduje tak hluboke premitani a vsemocny, vsevedouci, a vsemoudry Buh by to jiste svedl lepe nez ja.

A tak dale, stare argumenty ateistu. Ale mym cilem je dostat od vas nejakou konkretni definici vaseho Boha. Jestli reknete, ze vas Buh je totozny s prirodnimi zakony a neni vsemohouci ani vsevedoouci, a tak dale, pak s vami souhlasim, ja take verim v prirodni zakony a veskera zkusenost je potvrzuje - ale pak take nevidim zadny rozdil mezi vami a ateistou. A z predchozich namitek take vubec nevidim proc by mel ateista pokladat existence Boha za ‘moznost’ jak rika pan Halik. Nic noveho mu to neprinese, jen otazky toho druhu ktere jsem uvedl nahore a nad jejichz abusrdnimi dusledky musi jen kroutit hlavou. Ateistovy odpovedi davaji mnohem vetsi smysl a krome toho se daji overit, pripadne vylepsit pozorovanim a premyslenim; nac se tedy zabyvat hypotetickymi a zcela neprokazatelnymi argumenty teistu?

Rikate: "Jsem přesvědčen, že člověk nezbytně potřebuje náboženství, které mu dává pocit, že jeho život i celý svět má smysl. Ateistický sekulární humanismus tuhle potřebu prostě naplnit nedokáže."

Rozhodne muzete byt presvedcen o cem chcete, ale skutecnost je, aspon v mem pripadu, zcela jina. Jak ja to vidim, zivot ma smysl takovy, jaky mu clovek prisoudi. Prisoudite-li mu smysl nabozensky, to je vase vec a ja vam ji neberu jestli pro vas funguje. Ja jsem si svuj smysl zivota definoval jinak a jsem s tim aspon tak spokojen jako kdyby mi ho nadiktoval Buh, at uz primo nejakym Pismem predanym lidstvu pred par tisici lety, nebo uvahami z poznanych pisem odvozenymi. A ujistuji vas, ze je na svete strasna spousta lidi, kteri jsou na tom stejne jako ja – nijak nepostradaji smysl zivota i kdyz jsou ateiste – dejte mi aspon privilegium toho, ze mi v tom uverite. Pro vas mozna je predstava nalezeni smyslu bez pomoci Bozi nepredstavitelna, pro mnoho lidi ne.
Na zaver, i kdyby mi zivot a svet nedaval smysl a byl bych presvedcen ze zadny smysl nema, mel bych kvuli tomu zavrit oci nad tim co vidim a myslim, uzavrit se argumentum ktere mi davaji smysl, a cucat sladky bonbonek viry v Boha, jako dite ktere si odrelo koleno a potrebuje utechu? Neni to ponekud unikovy pristup k zivotu? (Tohle mi az moc pripomina vyrok, ze “nabozenstvi je opiem lidstva”.)
19. 10. 2010 | 00:47

Aleš Vyhnal napsal(a):

A tím se dostáváme k zásadní otázce, proč to všechno vlastně píšu? Je to proto, že jsem si udělal pozdě silný kafe, rozpumprdlíkoval jsem se a zase nebudu moct usnout. :)
19. 10. 2010 | 00:54

olDa napsal(a):

Ales Vyhnal

to kafe bylo fakt silny :)

a. Tak v minulosti největší náboženské emoce vířil Galileův heliocentrismus, později to byla např. Darwinova teorie
o. protoze cirkevni autority (v prvnim pripade) chybne pripsaly heliocentrismu implikace tykajici se smyslu lidskeho zivota). pozitivnim vysledkem bylo prave vyjasneni dosahu metodologie ved humanitnich (vedy empiricke, jakozto vedy mladsi, tento proces jeste plne neabsolvovali, jak dosvedcuje mimochodem i Vase presvedceni) Jinak pripad Galilej je podle mne opravdu poburujici a ospravedlnit jej nelze, nejvyse odpustit.

a. dnes je to např. otázka práv homosexuálů, čili v dnešní době emoce nejvíce víří otázky spojené s praktickým životem, jako je zákaz antikoncepce, zákaz předmanželského sexu, zákaz homosexuálního pohlavního styku atd.
b. protoze to spada do oblasti etiky a ne empirie. Jinak cirkevni pozici v techto vecech zante velmi plakativne a vytrzenou z kontextu, nebo ji schvalne berete ze zdroju nacichlych fundamentalismem. navic je to vec stale otevrena. na idealu se mozna teologove shodnou, na posuzovani mensiho a vetsiho dobra a zla, ne. Empirie samozrejme je legitimni dodavatel poznatku, ne vsak soudce.

a.Člověk by na první pohled nabyl dojmu, že prezervující podmínkou náboženství je kompetice s lidskou sexualitou a že religiozita sama je možná projevem tohoto základního lidského instinktu ovšem jaksi vykloubeného či nesprávně nasměrovaného.
o. religiosita jakozto projekce lidske sexuality? a proc ne? neligitimni (vykloubena) projekce ? proc? Vas argument je obmena Feurbachovi kritiky. ze nic o existenci nebo neexistenci nedokazuje, snad je jasne kazdemu. Mimochodem ste si tak jisty, ze vedecky eros, neni podobnou projekci? Vyplyva snad z toho, ze mate vic soulozit, aby se Vam v hlave tolik nemotali otazky OTR?
Vsimnete si, ze temer veskere Vase utoky na nabozenstvi a viru, jsou zalozene na interpretaci/popisu toho, jak dochazi k predstave Boha a tudiz k nabozenstvi. To je logicka chyba. Existenci Boha to nepopira. Jestlize existenci Boha nelze dokazat, pak ovsem totez se tyka jeho neexistence.

V dalsi casti vyjmenovavate, proc ktera prednaska prece jen ma moc "s nami zamavat". ovsem zase zde michate empiricke vedy s Geisteswissenchaften. Pro mne halt je rozdil mezi "strasne zajimavym" a existencialnim.
19. 10. 2010 | 02:05

olDa napsal(a):

a jelikoz ve Finsku mame o hodinu vice, nez co ukazuje cesky cas prispevku, myslim si, ze uz je taky na case ... :)

Buh mne chran, abych zistra sel na tento blog!!!!
19. 10. 2010 | 02:08

Karel Mueller napsal(a):

Ale pane olDa,

Bůh Vás nemůže ochránit neb ví, jak se na ás těšíme :-).
Dobrou.
19. 10. 2010 | 02:17

skeptický napsal(a):

Na sutanách se hákový kříž vyskytuje běžně.A od pradávna.Tam si to zatím nikdo nedovolil zakázat.

A nacisti v Indii to mají už pár tisíc let,a na prvních flaškách Coca Coly tam byl taky.

Jo, a máte tu někde obrázek poslanců z Bruselu jak hajlují.Svatá prostoto.

Veškerá agitace a štvaní tzv. ateistů směřuje k tomu něco Římu přišít a tahat z nich prachy.
19. 10. 2010 | 05:34

honolulu napsal(a):

To je legrace, nebot ja ATHEISTA, Vam znalcum bible musim vysvetlit neco o Neposkvrnenem Poceti. Kdyz to neudelam, bude me trapit svedomi, ze jsem prihlizel v necinnosti, jak se moji bratri v Kristu trapite. (Jsem Katolik.)

Musime vsak nejdrive odlozit bibli a vratit se zpet do Antiky.
Bohove se v Antice delili na nizsi, kteri pochazeli z nasi planety a meli hekticky sexualni zivot, a potom ty VYSSI, o jejichz puvodu nikdo nevedel.
Ti nejvyssi bohove prisli asi z "hvezd" Jupiter & Juno drive Zeus & Hera nebo z "peny more" jako treba Venuse drive Afrodite.
atd..(Nebyli to UFOuni nahodou, nebo vyspela civilizace z Atlantis ?)
Proto, kdo psal nebo mluvil o bozich nejvyssich nesmel psat o sexualite. St. Maria byla (POZDEJ) prevteleni of Mediterranean Queen...Bylo v te dobe normalni, ze nevyssi bohove byli nadneseni nad SEX..(To jsem rad, ze nejsem bohem ! ! !)
6 Vestalek by za sex byly pohrbeni za ziva, protoze VESTA patrila k Bohum vyssim.. Oslava (POZDEJ) St. Marie a jeji neposkvrnene poceti je symbolem nevyssi ucty a tradice 3000 let stare. Byla to Bohyne nejvyssi, nadnesena nad sex.
Bude Vas zajimat, ze pred narozenim Krista ve vsech castech rise nezavisle na sobe astrologove meli POPLACH !
Oni vedeli, ze neco velkeho je na ceste.
Omylem se vsak domnivali, ze super BUH bude LIVIA (Julia Augusta) BC 58 - AD 29. Ta byla pro Rimany to, co je pro USA, CIA a FBI dohromady ! Pouze s tim rozdilem, ze byla daleko inteligentnejsi a efektivnejsi.

Nema cenu zde jmenovat 51 Bohyn, snad pouze jednu, GAIA. Byla to bohyne podsveti a temnot. Nad sexem povznesena nebyla. Kdyz ji navstivil Vulkan, tak Rimanum padaly kridlice ze strech...

Nema cenu zde jmenovat vsechny krasne festivaly, snad pouze jeden. SATURNALIA (17.12. kazdy rok.) Svatek vsech blaznu, exentriku, hlupaku a otroku, kterym bylo dovoleno urazet pany. Tento den bylo dovoleno a dokonce zadouci, Kydat Hnuj na hlavy obcanu Rima.
(Zduraznuji, ze v nicem neminim Cesko, ale pouze bozskou Antiku !!!!!)

Chcete-li rozumet bibli, musite znat Antiku. Budete pri cteni vedet, co tim chtel basnik rici... Odpoved nezadouci ! Cuchani v knihovnach doporuceno... Budete-li mi nadavat, vypustim na Vas 51 NEBEZPECNYCH zenskych, (Bohyn).
19. 10. 2010 | 05:50

gaia napsal(a):

to o té Gai máte blbě
19. 10. 2010 | 07:36

gaia napsal(a):

skeptický

nemá být Vaše poslední věta obráceně?
19. 10. 2010 | 07:37

Pepa Řepa napsal(a):

To mb
multikulturalismus?
Záleží, co si pod tím slovem představíte.
Obávám se, že někteří i multi náboženství.
Nic proti Unitářům, ale nelze být zároveň křesťanem, musulmanem a judaistou. Narazíte na nepřekročitelné bariery.
Musíte si zvolit.

Nejde jen o otázky věrouky, každá kultura sebou nese odlišný žebříček hodnot a tím i různý styl praktického života.To je hlavní důvod, proč jsem proti multi-kulti tak, jak věc pojednala Evropa (síť ghett) a proti aktivistům, malujícím věc narůžovo a tvrdícím, jak se nám to pěkně v Evropě integruje.
Není to pravda, viz Merkelová. Ale to je jiné thema.

Nikdy jsem netvrdil, že by přínosem byl návrat k náboženskému státu.Naopak stát má být sekulární, umožnit osobní svobodu, postavit člověka před volbu.
Pokud jde o křesťanství vypůjčím si citát Theofilla:
----------
"Máme čtyři varianty jednoho evangelia, které se v hodně věcech taky dost liší - i to stojí za hluboké zamyšlení. Na počátku není něco pevně daného, přesně posatelného, ale otevřenost a nabídka."
-----------
Zase dojdete-i v křes´tanství- k možnosti, někdy přímo nutnosti, osobní volby, svobodného rozhodnutí.
A nejde jen o výběr mezi čtyřmi evangelii nebo volbu mezi Semínem a Halíkem. Těch proudů je víc a to je dobře.
Chcete-li víru odmítnout jako takovou, odmítněte ji. Vaše volba.

Halík v článku píše:
"to mi už opravdu připomíná debaty na internetu, kde se dělají obvyklá salta od spirituálních a filozofických otázek víry k bulvárním zprávám o pedofilních skandálech a restitucích církevního majetku".

Přesně tak to dosud vypadalo na všech zdejších blozích. Poprvé se to dostává na jinou rovinu. Asi musel přijít článek v LN, možná se to vrátí zpátky, nevím.

Nemám potřebu zapojovat se do debaty, čtu. Poprvé se něco dozvím, nejen přiblblé fráze o Koniášovi.
Sám Halík cituje sv. Augustýna

"o tom, co můžeš pochopit, si buď jist,že to není Bůh"

A to je problém vědátorů. Nedokážete, nespočítáte.
Jeden geniální malíř, muzikant, architekt se přiblíží k Bohu víc než celá Akademie běd.
19. 10. 2010 | 07:44

vaclavhorejsi napsal(a):

Theophilus:

Diky, jsem rad, ze jste se tady zase zastavil!

..
19. 10. 2010 | 07:55

olga napsal(a):

Vše moc zajímavé. Vše poučné. Však ne každý má možnost sám vše prostudovat. Snad proto je tu Bible, která je sice někdy poněkud nesrozumitelná, ale díky Ježíšovým slovům říká vše. Vždy mě osloví právě to, co právě potřebuji. Jistě. Antika se všemi bohyněmi a bohy byla zajímavá. Je pro mne však moc vzdálena. Ježíš Kristus přišel, aby nás vyvedl z omylu. Aby nám ukázal cestu, která nás přivede ke skutečnému životu. On je jeden, i když evangeií je mnoho. Základ je však jen Ježíš. To, že byla vybrána čtyři evangelia, považuji za usnadnění hledání. Chápu dokonce dobu, kdy Bible nebyla běžně přístupná. Byla to svatá kniha, kterou dovedl pochopit jen málo kdo. Špatný výklad často udělá víc škody, než neznalost. Špatný výklad vede k rozdělení církve. Pak je otázkou, co vlastně je církev, kterou má na mysli Ježíš? Která? Ta co má papeže? Tedy katolická? Já si myslím, že je to zcela jinak. Jsou to jedinci, kteří zcela patří Ježíšovi. Bez ohledu na příslušnost. Ježíš odpovídá ženě u studny na otázku, kde se máme modlit, že je tu doba, kdy se máme modlit v duchu. Taky říká, že ne ten kdo mu říká Pane, ale ten kdo činí skutky. O víře mluví Ježíš vlastně jako o daru. Říká, že každého přitáhne Otec. Tak prosme a pokorně čekejme. Ťuká na srdce každého. Nepřeslechněme jeho hlas.
19. 10. 2010 | 08:03

Pokorný atheista napsal(a):

To jsou výlevy... Nebylo by možné v těchto blozích omezit délku příspěvků? Ať si pánové (většinou) vyměňují své čtvrtmetrové reakce soukromě po mailu. A navíc se většinou domnívají, že něco vědí a přitom to nevědí... Myšlenku by si přitom člověk rád přečetl, ale kdo ji má tady hledat.
V Boha nevěřím, ale nemysím si, že jsem to já. Jsem chodící pytel pochybností. Nic lepšího než Desatero nikdo dosud nevymyslel. Naše zákony jsou jaké jsou, protože jejich cílem není pomoci, ale obalamutit.
19. 10. 2010 | 08:17

Pokorný atheista napsal(a):

To Olga:
antika je základem naší kultury a vědy. Pořád ještě při vší bídě. Antika, její geometrie a filosofie, je kotlem, v němž se vařilo přemýšlení o tomto světě. Antika nejsou jen Petiškovy Staré řecké báje a pověsti, byť se takto pohádkově převyprávěné hezky čtou a Achilles mohl klidně Tróju desetkrát oběhnout, měl jistě dobrý trénink a Trója je malá. Nedělejte škodu špatným výkladem;-)

Víte, jaký šok musel utrpět Démokritos, když přesvědčivě dokazoval, že svět není nekonečně dělitelný (athomos), načež dospěl k správnému objemu kužele tak, že jej rozdělil na nekonečně velký počet nekonečně tenkých válečků a jejich objemy sečetl (dnes tomu říkáme integrál)? To chce odvahu, takhle popřít sebe sama... Sám nevím, jak se s tím srovnal.
19. 10. 2010 | 08:31

vaclavhorejsi napsal(a):

honolulu:

Mily pane,
"neposkvrnenym pocetim" se mini to, ze Panna Maria byla pocata sice normalne (sexualne), ale bez toho, aby byla zatizena "dedicnym hrichem".

Pro me je to jakasi bizarni krkolomna teologicka spekulace, ale nijak me to nevzrusuje (jeden z tech "ornamentu").

Vy mate zrejme na mysli udajne Jezisovo zazracne poceti tim zpusobem, ze jeho matka byla panna a vyvoj Jezisova embrya byl iniciovan Duchem Svatym, bez jakehokoli prispeni jakekoli spermie, tedy jakousi parthenogenezi (u cloveka biologicky nemozna vec, zvlaste pokud by by se takto mel narodit chlapec).

Toto povazuji za dalsi nepodstatny "ornament", mytus.

Oznaceni Jezise jako "Syna Boziho" chapu v uplne jinem slova smyslu nez biologickem - jako titul zcela, nesrovnatelne vyjimecneho cloveka, ktery ovlivnil chod sveta jako nikdo jiny.

Christologicke spekulace ("zrodil se z Otce prede vsemi veky, zrozeny, ne stvoreny, jedne podstaty s Otcem, sedi po pravici..." atd.) povazuji za pevne zakorenenou soucast krestanstvi, ale dovedu si velmi dobre predstavit, ze by krestanstvi fungovalo i bez tohoto (napr. jako nejaka varianta arianstvi).

..
19. 10. 2010 | 08:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Jeden geniální malíř, muzikant, architekt se přiblíží k Bohu víc než celá Akademie běd."

Souhlasim, pokud je opravdu genialni.
Nicmene bych rekl, ze nejmene stejne jako ten genialni umelec, ale z jine strany, se priblizi k Bohu genialni vedec (kalibru Newtona, Einsteina, Darwina, Diraca, Hawkinga...).

Ti "obycejni" vedci (jako ja) a umelci (jako vy (doufam ze nepodcenuji vaseho genia)) jsou na tom v tomto ohledu take srovnatelne.
Aspon si myslim...

..
19. 10. 2010 | 08:49

Pepa Řepa napsal(a):

To VH
patlal jako já se dívá zdaleka.
19. 10. 2010 | 08:56

argun napsal(a):

Pepa Řepa
Ono ti unitáři netvrdí, že nejsou křesťani. Oni jen říkají, že není jediná "svatá zjevená pravda". jako tady tvrdí třeba juvel. To je pro mě v dnešní době dosti komický pohled. Jsou přesvědčeni, že všechna monoteistická náboženství mají společnáý základ. Což je mě velmi sympatické.

Ty ostatní "pravdy" totiž dávají do kontextu s křesťanstvím, ještě církevně neznásilněným, tedy s gnostiky. Nikoliv s tím fangličkářstvím, kterým, při vší úctě, je současný katolicismus. Vyprázděná liturgie, v podstatě modloslužebnictví, nic víc.

90% lidí u Salvátora nemá tušení o co vůbec kráčí, chodí se na Halíka, protože je to in, tak holt tam půjdu taky. Součást postmoderní popkultury. Verbální explozionismus, řekl bych. Pokud někomu v prolhané katolické církvi jsem schopen věřit, pak to rozhodně není Halík, ale Václav Malý. Snad i Dominik Duka. Navíc těmto dvěma lze rozumět, o čem mluví - ctí biblické ano, ano, ne, ne. Dá se s nimi nesouhlasit, ale je jasné s čím. U Halíka nikdy nevím, kde je začátek a kde konec. O pointě nemluvě. Asi chyba na přijímači.

Halík si pěstuje svou vlastní církev, ale Janem Husem nejspíš nebude a ani Salvátor Betlémskou kaplí. On chce hlavně toho prezidenta.

Omlouvám se, spěchám. Myslíte, že Bůh už katolíkům odpustil ty hromady mrtvol a potoky krve?
19. 10. 2010 | 09:34

Pepa Řepa napsal(a):

To argun
to nevím, nejsem tiskový mluvčí.
Přijde na to, které mrtvoly máte na mysli.

Pokud jde o mrtvoly typu jistého Reinharda Tristana Eugena, tak bych si tipnul, že Kubišovi a Gabčíkovi bylo odpuštěno již před činem.
Gnostická spekulace mne neoslovuje, to bychom se mohli dostat k scientismu.
Ale rád ponechám odpověď na Vaše otázky jiným, jsem laik.

Pokud jde o Halíka, nejsem jeho slepým obdivovatelem ve všem, co činí. Myslím, že se příliš spojil s jedním politickým proudem, ale to je jeho věc, jeho volba.

To, že nemá vyústění je pravdoou. Stalo se mi, že jsem měl u postele dvě jeho knihy. Omylem jsem sáhl po druhé a plynule navázal na první.
Otázkou je, jak bychom si vyústění představovali.Nevím, jak by mělo vypadat.

To, že by se stal-v tvrdě sekulárních Čechách-prezidentem, mě rozesmálo.

Mějte se.
19. 10. 2010 | 10:18

vaclavhorejsi napsal(a):

ivanT:

Mate tech otazek moc, nevim, jestli to zvladnu:

Obvykly koncept Boha, zejmena jak ho zname v Evrope, zahrnuje aspon neco z vsemohoucnosti, vsevedoucnosti, dobrotivosti, a podobne. Ale vy mozna mate na mysli neco jineho.

ANO, NECO JINEHO.

Stvoril vas Buh Vesmir? Nebo aspon, stvoril Buh zakony, kterymi se Vesmir zrejme ridi?

ANO, ALE V TROCHU JINEM SMYSLU NEZ ANTROPOMORFNI „MALIR NAMALOVAL OBRAZ“. SPISE SE MI LIBI PRIROVNANI K UMELECKEMU TANECNIKOVI, KTERY VYTVARI SVE DILO, JE V NEM STALE PRITOMEN, ALE JE NECIM MNOHEM VICE.
JAK RIKAM V TOM CLANKU „v první řadě ztotožněn s obdivuhodným, smysluplným řádem světa, s tím, co způsobilo, že náš svět se od svého vzniku řídí právě takovými zákony, které v něm vládnou, tím, co je stále udržuje v platnosti a co způsobuje, že se pozoruhodně přirozeně vyvíjí od původního chaosu Velkého třesku („stvoření“) až k tomu, čemu říkáme vědomí, myšlení či krása.“
JESTLI JE TO PRO VAS NEUSPOKOJIVE, NEDA SE NIC DELAT, PRO ME ANO...

Jestli ano, kdo stvoril Boha? Je-li nutne existenci Vesmiru vysvetlit stvorenim, proc tyz argument (ze vsechno musi odnekud pochazet) neplati pro Boha?

TO NEVIM, POVAZUJI TO ZA PRILIS SPEKULATIVNI A DO JISTE MIRY NESMYSLNOU OTAZKU (JAKO NAPR. „JAKA ZE JE TEPLOTA POD ABSOLUTNI NULOU“)
POKUD K TOMY STVORENI DOSLO V RAMCI ONE SINGULARITY PRI KTERE VZNIKL I CAS, PAK OTAZKA PO TOM, „CO BYLO PREDTIM“ ZTRACI SMYSL.

A je-li Buh vecny, proc nemuze byt Vesmir vecny, nebo se periodicky obnovovat jak veri rada kosmologu? Jestli je logicke uplatnit jeden argument (vse musi byt vytvoreno) na predpokladaneho Boha, stejny argument musi byt opravneny i na Vesmir.

ANO, TO JE JISTE MOZNE – JA SAMOZREJME RIKAM, ZE TO, CEMU VERIM, JE PROSTE VIRA V URCITY „MODEL“ – SAMOZREJME SE MOHU MYLIT. TI KOSMOLOGOVE ZASE VERI NECEMU JINEMU.
Je-li Buh vsemohouci, muze zakony ktere stanovil kdykoliv libovolne porusovat? Treba proto, ze je nekdo nemocny a pomodli se o uzdraveni? Nebo ze nekomu dlouho neprselo a pomodli se o dest? Nezda se mi pravdepodobne, ze byste byl tohoto nazoru – prece jste vedec a tedy snad verite, ze zakonitosti, ktere chcete odhalit, nejsou platne jen pokud si Buh nerekne, ze je libovolne porusi.

TAKOVETO NAZORY SKUTECNE NEZASTAVAM. V MEM POJETI TA „VSEMOHOUCNOST“ ZNAMENA, ZE SVYM ZPUSOBEM „MUZE ZA VSECHNO“, T.J. JE VE VSEM (PRIROZENEM, FYZIKALNIM A NA NEJ NAVAZUJICIM NAPR. PSYCHICKEM) DENI PRITOMEN.

Proc vas (jako biologa) neuspokojuje zcela logicky a celkem presvedcie prokazany zakon evoluce jako vysvetleni toho, ze organismy se stale ucinneji adaptuji na sve okoli, coz je zrejme vase myslenka vyvoje k necemu dokonalejsimu?

ALE ME SAMOZREJME EVOLUCE NAPROSTO USPOKOJUJE, KREACIONISTY POVAZUJI ZA OMEZENE HLUPAKY, ZNAME MECHANISMY EVOLUCE POVAZUJI ZA PROSTREDEK KONTINUALNIHO „TVORENI“ A SMEROVANI.
PROSTE TY NA ZAKONY NA ZACATKU NASTAVENE A PRUBEZNE UDRZOVANE V CHODU JSOU (POZORUHODNE) TAKOVE, ZE UMOZNUJI, BA VYNUCUJI SI VZNIK TECH STALE SLOZITEJSICH STRUKTUR A EMERGENTNICH JEVU.

Je-li Buh vsemohouci a dobrotivy, proc si vymyslel a stvoril svet s utrpenim nejen lidi, ale i nevinnych zvirat - mohl-li si vymyslet a stvorit svet bez utrpeni?

NAZOR, ZE BUH JE VSEMOCNY (JAKO CARODEJ, KTERY PORUSUJE PRIRODNI ZAKONY) A PRVOPLANOVE DOBROTIVY, ROZHODNE NENI MYM NAZOREM.

Proc stvoril svet, ktery pouze 'smeruje k necemu uzasnemu'? Proc ho neudelal uzasnym uz od zacatku kdyz je dobrotivy? Ja zadny Buh nejsem a dobrotivy andel take ne, ale kdybych byl, udelal bych svet takovy, ve kterem by se zvirata a lide vzajemne nepozirali, kde by zdivoceli muzi houfne neznasilnovali zeny, kde by lide neumirali hladem, kde by lide nebyli nemocni, kde by lide bezbolestne umirali bylo-li by to treba, kde by zeny nerodily deti v bolesti, a tak dal a tak dal. K cemu jsou vsechny ty kazy dobre, kdyz to jde udelat idealne hned na zacatku?

TREBA TO NEJDE A K TOMU UZASNEMU CILI SE DA DOSPET JEN TIM DLOUHYM VYVOJEM, TREBA JE SAMA TA CESTA DULEZITA.

(POKRACOVANI NASLEDUJE...)
..
19. 10. 2010 | 10:39

vaclavhorejsi napsal(a):

ivanT - pokracovani:

Objeveni parametru 'uzasneho sveta' nebo aspon sveta rozhodne lepsiho nez je ten nas, snad nevyzaduje tak hluboke premitani a vsemocny, vsevedouci, a vsemoudry Buh by to jiste svedl lepe nez ja.

TYHLE SPEKULACE „PROC TO BUH UDELAL TAKHLE BLBE, JA BYCH TO UMEL UDELAT LIP“ MI PRIPADAJI, PROMINTE, HLOUPE...
VYCHAZEJI Z ONE NAIVNI, „RYBRCOULOVSKE“ PREDSTAVY...

A tak dale, stare argumenty ateistu. Ale mym cilem je dostat od vas nejakou konkretni definici vaseho Boha. Jestli reknete, ze vas Buh je totozny s prirodnimi zakony a neni vsemohouci ani vsevedoouci, a tak dale, pak s vami souhlasim, ja take verim v prirodni zakony a veskera zkusenost je potvrzuje - ale pak take nevidim zadny rozdil mezi vami a ateistou.

MUZE SE TO TAK MOZNA JEVIT – ROZDIL ALE JE, ZE MI PRIPADA TO NASTAVENI PRIRODNICH ZAKONU A EVIDENTNI (KONTRAINTUITIVNI) SMEROVANI K NECEMU STALE SLOZITEJSIMU A DOKONALEJSIMU PROJEVEM NECEHO „V POZADI“, CO TOMU DENI DAVA „SMYSL“.
NEJAK VIC TO KONKRETIZOVAT POVAZUJI ZA HLOUPOST.
VELICE DOUFAM, ZE JIZ BEHEM KRATKE DOBY PAR MILIONU LET TOMU BUDEME ROZUMET VIC A NASE DNESNI DISKUSE NAM BUDOU PRIPADAT SMESNE DETINSKE.
ALE JAK RIKAM - JE TO JEN SUBJEKTIVNI VIRA, KLIDNE TO MOHOU BYT ILUZE, SVET ZADNY „SMYSL“ NEMA A ZITRA ZANIKNE „VELKYM KRACHEM“.

A z predchozich namitek take vubec nevidim proc by mel ateista pokladat existence Boha za ‘moznost’ jak rika pan Halik. Nic noveho mu to neprinese, jen otazky toho druhu ktere jsem uvedl nahore a nad jejichz abusrdnimi dusledky musi jen kroutit hlavou. Ateistovy odpovedi davaji mnohem vetsi smysl a krome toho se daji overit, pripadne vylepsit pozorovanim a premyslenim; nac se tedy zabyvat hypotetickymi a zcela neprokazatelnymi argumenty teistu?

SAMOZREJME, ZE TO TAK MUZETE VIDET – PRO ME JE TIM PODSTATNYM ROZDILEM TA (MOZNA ILUZORNI?) SMYSLUPLNOST VYVOJE VESMIRU A NADEJE, ZE TO SMERUJE K NECEMU UZASNEMU (A ZE JA JSEM TOHOTO DENI JAKO NEPATRNA CASTECKA UCASTEN, TAKZE I MUJ ZIVOT V TOM MA O NECO VETSI SMYSL NEZ JENOM TO USPOKOJOVANI VLASTNICH POTREB).

Rozhodne muzete byt presvedcen o cem chcete, ale skutecnost je, aspon v mem pripadu, zcela jina. Jak ja to vidim, zivot ma smysl takovy, jaky mu clovek prisoudi. Prisoudite-li mu smysl nabozensky, to je vase vec a ja vam ji neberu jestli pro vas funguje. Ja jsem si svuj smysl zivota definoval jinak a jsem s tim aspon tak spokojen jako kdyby mi ho nadiktoval Buh, at uz primo nejakym Pismem predanym lidstvu pred par tisici lety, nebo uvahami z poznanych pisem odvozenymi. A ujistuji vas, ze je na svete strasna spousta lidi, kteri jsou na tom stejne jako ja – nijak nepostradaji smysl zivota i kdyz jsou ateiste – dejte mi aspon privilegium toho, ze mi v tom uverite. Pro vas mozna je predstava nalezeni smyslu bez pomoci Bozi nepredstavitelna, pro mnoho lidi ne.

NAPROSTO S VAMI SOUHLASIM, SPATNE JSEM TO FORMULOVAL, OMLOUVAM SE. MEL JSEM RICI, ZE PRO MNOHO LIDI TEN ATEISMUS ONU POTREBU POCITU SMYSLUPLNOSTI NENAPLNI.

Na zaver, i kdyby mi zivot a svet nedaval smysl a byl bych presvedcen ze zadny smysl nema, mel bych kvuli tomu zavrit oci nad tim co vidim a myslim, uzavrit se argumentum ktere mi davaji smysl, a cucat sladky bonbonek viry v Boha, jako dite ktere si odrelo koleno a potrebuje utechu? Neni to ponekud unikovy pristup k zivotu? (Tohle mi az moc pripomina vyrok, ze “nabozenstvi je opiem lidstva”.)

NO, JA JSEM PRO VSECHNY PRAKTICKE UCELY (MORALKA, VEDA) ZREJME ZCELA ZAJEDNO S VAMI.
JA VAM NAPROSTO NIC NEVNUCUJI, VASE NAZORY (OHLEDNE VE VELKE VETSINE VELMI BLIZKE MYM) RESPEKTUJI, NEVIM ALE, PROC BY VAM MELO VADIT, ZE MI NEJAK LIP KONVENUJE TA IDEA

TRANSCENDENCE/BOHA/SMYSLUPLNOSTI A SMEROVANI SVETA. KLIDNE SI MYSLETE, ZE SI CUCAM BONBONEK A DOPREJTE MI HO. MYSLIM, ZE TIM (NA ROZDIL OD VSELIJAKYCH FUNDAMENTALISTU) NIKOMU NESKODIM.

TEN VAS POSTOJ K TE „SMYSLUPLNOSTI SVETA“ MI PRECE JEN TROCHU PRIPOMINA NEKOHO, KDO PRI POSLECHU NEJAKEHO HUDEBNIHO DILA REKNE „KRASA?? O CEM TO MLUVITE? VZDYT PRECE K POPISU TOHO, CO SLYSIM, STACI DUKLADNE POPSAT AKUSTICKE JEVY ODEHRAVAJICI SE CHVENIM STRUN A VZDUCHOVYCH SLOUPCU!“. JISTE MA PRAVDU!

..
19. 10. 2010 | 10:39

Pokorný atheista napsal(a):

Koukám, jak se tady vesele směšuje věda a víra:))) To je přece šíleně nesmyslné....
19. 10. 2010 | 11:11

olga napsal(a):

Pokorný atheista
Antiku ani nepopírám a ani neodsuzuji. Pouze ji nechápu. Je toho ještě moc, co nedovedu pochopit. To ovšem neznamená, že to popírám. Nechápu evangelium sv.Marie Magdaleny. Ovšem čtu je, a přemýším o něm. Věřím však v Boha nejvyššího
19. 10. 2010 | 11:13

Pokorný atheista napsal(a):

Pardon, tazatel tak činí, odpovídající se mu to snaží taktně vymluvit.
19. 10. 2010 | 11:14

Aktiv napsal(a):

Pane Hořejší, věříte tedy na neposkvrněné početí, a na nemrtvé zombie, duchy, domácí skřítky(šotky), polednice, apod. A také na draky, vlky požírající babičky a karkulky... Tím nechci zlehčovat iracionálno, má své pevné místo, i když Akademi Věd jej neustále zpochybňuje, což jí nebrání v přijmutí iracionálna náboženského...
Jaký je však rozdíl mezi všemi proudy iracionálna a tím náboženským?
Není vše trochu jinak? Pravdu si ovšem nikdo nechce přiznat, že pevně o tom tuší, že všechny iracionální aspekty od duchů až po Božské zjevení a neposkvrněné početí má svůj původ v mnohem vyspělejší vědě, kterému bychom mohli dát punc 3D kinematografie-jsme účastnící této CINEMA, ale řada z nás cítí jen klam emocionálna, a nahrazuje tím skutečné hodnoty, které lze praktikovat pouze při pevném vědomí...
Sami víme ja je hmota tvárná, a vy to víte, vždyť jste vynikající vědec- k té tvárnosti patří i iracionálno-překlenovací most v dalším vývoji...
19. 10. 2010 | 11:18

mb napsal(a):

ad schlimba 23 51 ... proč by mely byt metafyzicke oblasti ryze abstraktní ... do not understand ....
19. 10. 2010 | 11:26

magor napsal(a):

argun

"Myslíte, že Bůh už katolíkům odpustil ty hromady mrtvol a potoky krve? "
no, možná jen špatně interpretujete ten pojem. On Bůh není nějaká personifikovaná figurka, notabene kladná.

navážu na Skeptického

http://cs.wikipedia.org/wik...

Proklikejte Hindů a Buddhisty.

Bůh nechť je vše, i princip. Tedy pokud o něm (tom) píšu, vždy v této modalitě. Nejsem hledač konečných odpovědí a tak mne až tak nezajímá otázka absolutna, spíše jako otázka funkcí.

Mimochodem, to odpuštění si člověk musí zasloužit, třebas formou karmy, (té dani za projev v prostoru svobodné vůle), sebezpytem....

Celé je to složité jako žebř a není dobré si nalhávat klidná nebesa. Mele se to všude, jak nahoře, tak dole.

Jest tu boj o Světlo s Temnotou, boj tendencí harmonických a entropických, kdy žádná z nich nemůže být vyloučena. On ďábel si svoji cestičku vždycky najde, jde jen o to, těmto silám (doslova energiím) nedávat volný průchod, prostě je zbytečně nevzývat svými nevědomými zátěžemi udržovaných v modu "ON".

Velmi pěkně se o tom mluví tady:
https://www.youtube.com/watc...

Jsou pevně vypnuté osnovy a jsou výšivky. Mě zajímá modifikace výšivek, neboť vím, že tato možnost je v celkovém plánu obsažena. Zda je možná i modifikace osnov je velkou otázku.

Á propos, i výšivky se posléze stávají osnovou.
*******************************
Největší problém katolicismu spatřuji v tom, že si svou horlivou snahu o univerzalitu až příliš snadno zkrátil cestou k monismu. Nevím, ale jednoduše mi to tak připadá.....
19. 10. 2010 | 11:27

Ďaur napsal(a):

Autorovi: Jako laikovi, a-theistovi, kacíři a pohanovi, nevěřícímu psu (jak nás nazývají, a které si "věřící musí držet od těla" (Trávníček)), je mi tentokrát z vás smutno. Smutno je mi vždy, když "vědec" přestane přemýšlet, protože je to samozřejmě namáhavé, a dá přednost pouhému Dóxá, mínění. A skončí nakonec phodlně u víry v Boha. Jedno jakého. Není lepší pak z mše odejít jako Hloupý Honza? Který se odmítl hádat s "košiláčem" na kazatelně? (B.Němcová). No ještě chvíli tedy zůstanu.

Je-li pravda, že Einstein žádal Trumana, aby hodil atomovou bombu nejdřív na Rusko (S.Komárek), pak toto: Determinismus "zákonů" přírody, který velebí i zde autor a zároveň brání Halikovy bludy, je i ve smyslu "božím" přinejmenším skličující. Proč? Protože nevychází z ontologie. Když ne z Bible, tak třeba z "faktu". No. Kde je ale "náhoda"? A kde "svobodná" volba (už u prvoka, u stromu? v živé přírodě vůbec,atd.). Tedy tam, kde něco vždy začíná? Pramení? Rodí se?! Jako v tvorbě?! A kde podmínky pro vnik "originálního" jsou realitou nižšího řádu? Možná i determinovanou, ano. Dál. Kde jsou masky? Nevědomé simulace? Vědomí řízené podvědomím? Drogou? Kde jsou manipulace? Tedy i Posvátné jako manipulační nástroj? A samozřejmě "nedůstojný" chaos? Sókratovská Ironie? A demaskujcí humor?! Ještěže tato zemička ho má ve svých dějinách dost. A dobrého. Ba i zlého.

Vladimír Neff (ne synek) má v knize Královny nemají nohy zajímavou pasáž o alchymistech (i Newtonovi), kteří zatajují před zneužitím "ostatními vědci" nálezy nebezpečné lidstvu. Protože odjakživa i Dnes je ale třeba na každé nášlapné mině vydělat. Atd. Atd. Nebo snad ne, pane Hořejší? Samozřejmě "v dobré víře", že dělám něco ušlechtilého.
19. 10. 2010 | 11:54

Leonardo napsal(a):

I přes tu dálku času to ke mně vane.Pánové bezvěrci,vůbec se nedivím,že svým představám
Boha nevěříte.I kdyby jste se vymlouvali na to,že jste ty obrazy slyšeli,viděli,vyčetli,
stejně je v sobě naplňujete sami.A musím
s vámi souhlasit.Ani já těm vašim představám nevěřím.Že ten mluvicí had a jablko a vůbec
ty pohádky jako jsou nesmysly?Namaloval jsem
vám to.Ten chlap to má v prstech,rukou,
pažích,nohou,těle,vlasech,je to v textu pod kresbou i v pečeti pod ním,kterou nějaký estét ořízl.Ten had je drát
a jablko klubko a kresba návod.Jsou klubka netušených vlastností.Tak netušených,jak netušené jsou proměny světa.Zákony jste si vymysleli do svých obrazů.Tak jako já.A nevíme jaké se ještě v stále se rozvíjejícím ustrojení všehomíra objeví další.
LV
19. 10. 2010 | 12:17

Dalibor Štys napsal(a):

VELICE DOUFAM, ZE JIZ BEHEM KRATKE DOBY PAR MILIONU LET TOMU BUDEME ROZUMET VIC A NASE DNESNI DISKUSE NAM BUDOU PRIPADAT SMESNE DETINSKE.

Jelikož duch je v přírodě rozptýlen, budou všechny modely vždy pouze oslavou reality. Ovšem pouze v rozsahu, v níž je duch ji schopen odrážet. Každý duch má jinou schopnost realitu odrážet, přibližně to nazýváme chápáním. Statistika tohoto vysoce nelineárního jevu je skutečně složitá. Tedy, jestli mi rozumíte ...
19. 10. 2010 | 12:18

argun napsal(a):

magore (máte sympatický nick),

mluvíte mi skoro z duše. Věřte, Boha si rozhodně nepersonifikuji, to jsem se možná jen špatně vyjádřil, byla to zkratka. O hindú a budhistech snad i něco málo vím. Ano - "Bůh nechť je vše, i princip". Leč katolíkům jejich Bůh prý umí odpustit, aniž by si to jakkoliv zasloužili, a já jen nevím, jestli už jej o to odpuštění alespoň požádali...

Jakoukoli institucionalizovanou víru považuji především za politický konstrukt, ve starověku i dnes. O rozdílech mezi vírou a náboženstvím - pro mě zásadním - zde již psal velmi dobře kolega buldatra, nebudu ho opakovat.

Politický konstrukt většinou s jasným politickým zadáním. Nejsem historik, ale ať otevřu kteroukoliv historickou knihu, vyplyne mi to tak. Současná katolická círekev je nejbohatší a nejlépe organizovanou firmou na světě. A chová se podle toho. Politika je trh a náboženství zrovna tak. Kde je poptávka, objeví se nabídka. Aktuálně je poptávka po individuální spiritualitě, tedy páter Halík jako šikovný marketér ji u Salvátora nabízí, ale pečlivě zabalenou v katolickém celofánu. Pravý misionář...

Pokládat křesťanství za univerzální výklad světa či snad dokonce "zjevenou pravdu" mi přijde naprosto šílené. Drzé, pyšné, nepochopitelné... Náboženský šovinismus odmítám. Nepřekonatelnou překážkou k poznání pravdy je přeci naše vědomí... ano, výšivky se posléze mohou stát osnovou, kdo ví...

A pak, že neexistuje střet civilizací... možná horší střety jsou ty vnitřní než vnější.
19. 10. 2010 | 12:23

argun napsal(a):

Pepa Řepa
Sekulární Čechy bezpochyby jsou, ale spirituální také. A hodně. Tatíčky milujeme, zejména ty vědoucí, osvícené, kteří nám umí dát naději... Třeba je blbost. Ale ta politická ambice tam čouhá jak sláma z bot. Jen ta sutana trochu překáží..
19. 10. 2010 | 12:33

magor napsal(a):

argun

výšivky se posléze mohou stát osnovou, kdo ví...

stávají se, celý nahromaděný balast překáží, rmoutí, přitahuje i generuje problémy. Slůvka osnova a výšivka jsou jen snahou o popis, tou potřebou člověka neutonout v "musu" a hledat odpovědi. A je to tak správně, máme na to plné právo: nebýt strnulými figurkami v kosmickém zápočtu. Stává se často, že v životním příběhu jednotlivce je přímo vepsána povinnost věci pochopit, rozřešit a nepřenášet dál. Na cestě však tisíce nástrah:-)

Zdravím.
19. 10. 2010 | 12:38

Aleš Vyhnal napsal(a):

Pokornému atheistovi:

Máme-li věřit tomu, co píše Bertrand Russell (v History of Western Philosophy na straně 65), tak Démokritos a další atomisté věřili ve fyzickou, ale nikoli geometrickou nedělitelnost atomů.
19. 10. 2010 | 12:45

Aleš Vyhnal napsal(a):

VH: VELICE DOUFAM, ZE JIZ BEHEM KRATKE DOBY PAR MILIONU LET TOMU BUDEME ROZUMET VIC A NASE DNESNI DISKUSE NAM BUDOU PRIPADAT SMESNE DETINSKE.

AV: Já velice doufám, že to bude dvacet, maximálně třicet let.
19. 10. 2010 | 12:47

hhh napsal(a):

Karel Mueller

K Vaší včerejší odpovědi.

Pobavilo mě to, že i já chtěl do svého příspěvku vložit přirovnání s Nobelovou cenou, jen s trochu jiným závěrem – nelze očekávat, že si přednášku pronesenou při přijetí Nobelovy ceny za fyziku přečtou všichni učitelé fyziky - jen jsem nechtěl být nesnesitelně dlouhý a, máte pravdu, každé přirovnání kulhá :)

K Vaší paralele s přednáškou o černých dírách a jejich případné neexistenci – nic neočekávaného by se nestalo. Kdo by měl být zaujat, by zaujat byl, kdo ne, nebyl („Kdo má uši k slyšení, slyš!“). Tedy buď v danou chvíli dorostl, nebo nedorostl tomu, aby se mohl problémem zabývat. Zmatení by tedy fungovalo pozitivně jako výzva, avšak vyslyšená pouze někým.

Nechci se pouštět do rozboru Halíkova projevu, nebo dokonce hledat stopy agnosticismu či fideismu. Spíše bych zatemnil, než osvětlil, co chtěl autor v textu pro danou problematiku značně krátkém sdělit. A to, že v souvislosti s nabídkou pro hledající je vznesena i otázka „zda-li i pro nás věřící není Bůh především možnost?“ mě nepřivádí do rozpaků a v kontextu Halíkova textu je zcela srozumitelná a přirozená.

Zpět na začátek - nepřeceňoval (ani nepodceňoval) bych snahu duchovenstva o pochopení a interpretaci Halíkova projevu. Je to pestrá společnost s různými zájmy, někdy i méně oceňovanými, nikoli nutně méně důležitými.
19. 10. 2010 | 13:00

mb napsal(a):

čtu zas pomalu ( zacinam cist tak se omlouvam ) z otazek (a uvah) ivana t. považuji za podstatnou: Je-li Buh vsemohouci a dobrotivy, proc si vymyslel a stvoril svet s utrpenim nejen lidi, ale i nevinnych zvirat - mohl-li si vymyslet a stvorit svet bez utrpeni?

( da se asi uzavřít, že utrpení objektivně existuje ... ? )

( ale nikdy není jen a pouze utrpení ... ???)

/ léčivé hojivé síly ... ???

pro koho ??? když se s maminky arnošta lustiga stalo mýdlo ... ??? /
19. 10. 2010 | 14:06

mb napsal(a):

to olda ... hledal jsem ve slovniku ( i netovem) slovo plakativně ... a nenašel ... vysvetlit ... jako plak >... nanos ... povrchně ... ???
19. 10. 2010 | 14:10

mb napsal(a):

honolulu katolik atheista ... 2 v jednom ... a tak to má ( soudruzi) být no ni .... ?
19. 10. 2010 | 14:14

mb napsal(a):

to řepák ( ale budu muset psát pepa řepa neb asi existuje i jiný nic s ´řep´) ...

no ja ocenil vaši sázku na pluralitu ....

když sázku na pluralitu rozšířite i na oblast náboženskou .... máte z toho multikulturalitu ....

nechci multikulti hájit ani napadat ....

myslím že koncept /stav postmoderny jako radikální plurality je relativně osvícený a liberální, tedy o něco příjemnější než situace dejme toho teokratického (či marxleninského) státu, s jedním přípustným myšlenkovým a behaviorálním paradigmatem

v tomto smyslu je koncept postmoderny ( a multikulturalismu ) relativně osvícený ...

Plody multikulturalismu ( v německu například turečtí němci, kteří neumí německy a vznik výbušných ghet ) i o tom lze diskutovat ....

ale asi se jedná o míru .... míru zasahování / nezasahování a míru požadavků dominantní kultury ( státu ) ... na přistěhovalce ....

systém více soupeřících / nabízejících se ´pravd´ je asi příjemnější než systém jedné pravdy ( často vynucované násilím ) njn ...
19. 10. 2010 | 14:28

mb napsal(a):

ještě k pepovi : "to mi už opravdu připomíná debaty na internetu, kde se dělají obvyklá salta od spirituálních a filozofických otázek víry k bulvárním zprávám o pedofilních skandálech a restitucích církevního majetku".

Přesně tak to dosud vypadalo na všech zdejších blozích. Poprvé se to dostává na jinou rovinu. Asi musel přijít článek v LN, možná se to vrátí zpátky, nevím.

he he .... vy si stěžujete že jsou diskuze bulvarni ale sam mate tendenci sklouzávat ke zkratce a bulvaritě ( bulvaritě a zkratce ) ... i když často vtipné .... ale nemuzete proste mit / chtit obé .... akademie běd njn .... s pozdravem ... :-)
19. 10. 2010 | 14:33

mb napsal(a):

olga thanks za: Taky říká, že ne ten kdo mu říká Pane, ale ten kdo činí skutky.

( da se ovsem i zneuzit - fundamentalista ( krestan / musulman ) muze byt presvedcen ze jedna ve shode s bozi vuli - ac muze byt evidentne vysinut )

njn
19. 10. 2010 | 14:36

mb napsal(a):

to vaclav horejsi 10 39 :smysluplným řádem světa, s tím, co způsobilo, že náš svět se od svého vzniku řídí právě takovými zákony, které v něm vládnou, tím, co je stále udržuje v platnosti a co způsobuje, že se pozoruhodně přirozeně vyvíjí od původního chaosu Velkého třesku („stvoření“) až k tomu, čemu říkáme vědomí, myšlení či krása.“

jak to jde dohromady s hromadným násilím a znásilňováním dejme tomu v Kongu .... (?) ....
19. 10. 2010 | 14:46

Aktiv napsal(a):

mb
Když jste zamilován a slepě nasměrován, nevidítě souvislosti-ovšem někdy ani po tom, když těmi hrůzami procházíte...To je podstata víry(pořád vidíte to pozitivní, a za zlo viníte jiné příčiny, né ty, že společnost uvěřila)!
To pan Hořejší ještě nevnímá, pokud uvěřil nedávno:-)
19. 10. 2010 | 14:54

santawizard napsal(a):

Nirvána=království boží:ono by byla velká piplačka biřmovat nevzdělaní nevěrce atheisty.Já např. věřím v bibli a jogu nejenom pro marijuána gury a hospodské kaplany..V každé člověku žije spící superman.10%mozku nebo 90%mozku?Pravda je že tento blog je více méně pro atheisty,kteří chcou kritizovat náboženství jako psychiatrický blud jenom protože v dnešním světě nikdo ještě nemůže soudit svého psychiatra o poslední vindru.Psychiatři tě mohou léčit nebo kazit jak je libo.Nelze jim nic dokázat.Jediná konkurence jsou lidoví léčitelé v populární psychologii.Ti tě taky mohou léčit nebo kazit ,jak je libo.Taky jim nelze nic dokázat.Přírodní a syntheitické léky nejsou jako lidoví a akademičtí lékaři.Lidové léčitelství je dneska vydáváno na pospas máfii a černému trhu.Čajové ceremonie,kávové rituály opioví faráři a tabákoví mágové a marijuána gurové a hospodští kaplani mohou být seminování jedině tak narkomáfiemi.Z toho důvodů je na světě přebytečné množství somráků a feťáků, ale nedostatečné množství marijuána gurů a hospodských kaplanů.Z toho důvodů hrozí světu válka ,kde se vědci budou eventuelně zneužívat v laboratořích Hitlera,Stalina a Církev bude mít problém s Narkomáfiemi víc než s těma pediofiliakama..!!!!!?Je to pravda?Kecám?
19. 10. 2010 | 15:19

mb napsal(a):

ad magor 11 27 :Celé je to složité jako žebř a není dobré si nalhávat klidná nebesa. Mele se to všude, jak nahoře, tak dole.

no jestli se to mele i na / v nebesích ... tak to potom potěš pánbú / koště ...
19. 10. 2010 | 15:21

olga napsal(a):

Pro zamyšlení uvedu jeden verš z Evangelia sv.Marie Magdaleny :
3. Marie Magdalena pravila: "Svět je pohřebiště, je plný mrtvol. Proto Pán seslal na svět požár, který mrtvé probudí a duchy osvobodí. Nyní ten oheň plane a my se staráme, aby hořel jasně a tančíme v něm, protože planeme Duchem Jahveho. Pokud hledáte Pomazaného, hledejte oheň. Až zcela shoříte, budete se radovat v Pravém Světle."
19. 10. 2010 | 15:23

Vysedlina pathologická napsal(a):

vaclavhorejsi
Za sebe Vás chválím, protože zde už nejste jen rejpálek a srandička z druhých (na téma víra v Boha), ale že jste vynesl svou kůži vážně na trh.
Jen tak dál. Cesta je daleká, ještě pochopit vědu, a tak různě. Cesta je daleká i pro mě, abyste neřek...
19. 10. 2010 | 15:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Aktiv:

"To pan Hořejší ještě nevnímá, pokud uvěřil nedávno:-)"

Kdepak, ja jsem se modlil Andelicku muj straznicku od 2 let, ministrantoval az do 14 let...
Naprosto brainwashed, ztraceny pripad..

..
19. 10. 2010 | 15:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Vysedlina pathologická:

Ja uz jsem nejak liny chodit jeste jinam, jsem docela spokojeny s tim, kam jsem dosel...

..
19. 10. 2010 | 15:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy