Václav Havel, devastace přírody, pýcha globální kapitalistické civilizace…

24. 10. 2010 | 18:15
Přečteno 14282 krát
Václav Havel na svém Fóru 2000 opět promluvil na téma zhoubného vlivu naší civilizace na životní prostředí. Jeho projev už komentoval (kriticky) Alexandr Tomský, (adoračně) Vladimír Just, (velmi zlobně) František Matějka a pravděpodobně i leckdo jiný.

Protože jsem tady před nedávnem napsal článek o tom, že podobně jako my (a možná ještě víc) i naši předkové více či méně negativně zasahovali do přírody, dovolím si také kritizovat to, co už asi po padesáté říká VáclavHavel.

Havel m.j. řekl:

„ Z letadla vypadá město stále víc jako do všech stran metastazující nádor“ (přitom si dobře pamatuji, jak si pochvaloval New York...)

„někdo trvale dopouští, aby naše města nekontrolovatelně likvidovala okolní krajinu, přírodu, tradiční cesty, aleje, vesničky, mlýny, klikaté potůčky a na místě toho všeho budovala jakousi gigantickou aglomeraci, která anonymizuje život, trhá sítě přirozených lidských společenství a útočí svým internacionálním uniformismem na všechnu jedinečnost, identitu či různorodost.“

„Z čeho vzniká a proč se dál a dál prohlubuje celý tento neblahý vývoj? Jak je vůbec možné, že člověk takto nesmyslně zachází nejen s krajinou, která ho obklopuje, ale se samotnou planetou, kterou je mu dáno obývat? Víme, že se chováme sebevražedně, a přesto se tak chováme. Jak je to možné?”

„bezbřehá konzumní kolektivita rodí nový typ samoty.“

„Nejnebezpečnějším rysem této globální ateistické civilizace je ovšem její pýcha.“

„Nabobtnalé sebevědomí této civilizace, k jejíž bytostné výbavě patří i pyšná idea, že všechno víme, a to, co nevíme, se brzy dozvíme, protože víme, jak na to. Jsme přesvědčeni, že tato naše domnělá vševědoucnost, zaštiťující se závratným vývojem vědy a techniky a vůbec racionálního poznání, nás opravňuje sloužit čemukoliv, co je prokazatelně účelné.“

„Ať tak či onak, jsem si jist, že naše civilizace se bude řítit do katastrofy, pakliže se soudobé lidstvo nevzpamatuje. A vzpamatovat se může jen tehdy, když se utká s krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou, které jsou tak hluboce zakotveny v jeho mysli a v jeho konání.“

*********************************

S Alexandrem Tomským skoro nikdy nesouhlasím a zdá se mi, že jeho konzervativní názory se někdy blíží až jakémusi protofašismu. Nicméně tentokrát s jeho kritikou Havlových myšlenek do značné míry souhlasím.

Zvláště souhlasím s následujícími pasážemi Tomského článku:

„Můžeme stokrát naříkat nad fádní estetikou masové produkce, jenže dřevotřískový nábytek, řadové domky a standardní auto jsou přesně to, co dnes může vlastnit většina lidí, jejichž prarodiče se ještě tísnili v jedné vytopené místnosti a děti s nimi spaly v jedné posteli.
Nevidím ani pýchu naší posttotalitní civilizace. Pyšné byly hrady a paláce minulosti. Pyšné byly róby boháčů, tak jako jsou dnes jejich luxusní automobily, které se ovšem musí přizpůsobit demokratickému provozu silnic. Růst hospodářství znamená především zaměstnanost a vyšší životní úroveň. Samozřejmě že tržní hospodářství je nedokonalé a trpí nepříjemnými výkyvy.
Samozřejmě že je nutné, aby takzvané externí náklady, především ekologické škody, hradili podnikatelé, nikoli celá společnost. Žádné výzvy globálnímu lidstvu a hrozby zkázou tady nepomohou. Jenom demokracie si může takovou kontrolu nakonec vynutit.“


Pokud jde o tak často slýchaný nářek nad tím, jak dnešní civilizuje naši přírodu a krajinu, jak bují obří sklady (viz např. také článek kolegy Václava Pačesa) a ošklivé příměstské průmyslové zóny, rád bych zde citoval kolegu Dalibora Štyse, který v diskusi pod mým předcházejícím článkem napsal (cituji nepatrně formálně upravené):

„Při procházce českou venkovskou krajinou se nabízí úplně jiný pohled. Vznikající divočina. Samozřejmě tam, kde byl přístup do příhraničních hor, jako například v Krušných horách na hranici s východním Německem, bylo možno tyto procesy sledovat již za komunistů - krajina protkaná navigovanými cestami, se známkami důlní činnosti, ale neudržovaná. A stromy uprostřed bývalých cest už 30 le staré. Krajina českého vnitrozemí byla vesměs kulturní krajinou, ve které se střídaly lesní kultury a pole.
To se dnes mění. Pole se na většině výměry změnily v lepším případě na louky nebo kulturní les, v horším zarostly. I samotné výsypky povrchových dolů jsou dnes velmi zajímavým biotopem, tak, jako jím bývaly i jiné povrchové lomy (lom Amerika v Českém krasu). Zásadní rozdíl ale je, kolik se pohybuje v krajině lidí, ať už kvůli profesi, nebo ze zájmu, třeba jako turisté. Opustíme-li hlavní turistické oblasti, je jich mnohem méně, než jich bývalo. Sedí doma u svého počítače.
Neboli - není v tom zásadní problém. Pokud se civilizace v Indii a Číně bude rozvíjet stejně jako v Evropě, kousek za hranicemi megapolí bude začínat džungle, smíšený les středního pásu, step, poušť nebo boreální tundra. A megapole si, jak známo vystačí. Než v daném dni stihnu odpovědět na všechny maily, obejít všechny schůze, dojet do práce, na všechny úřady i na povinnou kulturní akci kde musím být viděn, ztratím tolik času, že na nějaké výlety do džungle žádný nezbyde.
Přírodu, jak známo, ničí, případně pozměňují, lidé, kteří z ní něco získávají. Pokud je, například, požadovaným produktem, nosorožčí kel, může dojít k vytěžení tohoto produktu. Jelikož odměna primárního výrobce je tak sotva na holé přežití, těžko se bude ohlížet na udržitelnost populace nosorožců. A až nosorožci dojdou, zemře nebo se odstěhuje do města. Krajina si bude dál fungovat podle svého.
Domnívám se, že současný přístup k ochraně přírody, zprostředkovaný pohledy webových kamer na vybraných populárních místech, je v rozporu s historickými pozorováními i realitou.
Amazonská džungle se začne obnovovat v okamžiku, kdy se většina brazilské populace odstěhuje do měst a tam začne mít méně něž jedno dítě na rodinu. Dejme jim počítač a internet, chráníme tím les.“


Ano – také já musím říci, že žádnou velkou devastaci přírody kolem sebe nepozoruji. Kdykoli jedu z Prahy téměř kamkoli v Česku, vidím kolem sebe po 95% doby pěknou krajinu, ve které se střídají lesy, louky a obdělávaná pole. Ty proklínané průmyslové zóny a sklady vidím opravdu jen pár minut těsně na okraji Prahy a možná i některých jiných měst. Ale pokud chceme, aby naše ekonomika něco produkovala, tak tyhle objekty přece musí existovat? Všichni se přece nemohou živit psaním divadelních her či žít z výnosů (často problematických) restitucí, není-liž pravda?

Zcela souhlasím s Daliborem Štysem, že pro ochranu přírody uděláme nejvíce dalším technickým pokrokem, vývojem technologií šetrnějších k našemu prostředí a racionálnější organizací globální sociálně-tržní společnosti.
Nevím, co je na tom pyšného...

Mě tyhle řeči o "modlách" Růstu, Konzumu, Pokroku, Modernity, a nevím čeho ještě, „pýše“ vědy, techniky a civilizace vůbec, docela zlobí – myslím, že je to do značné míry jen hloupé klišé.
Já vidím naopak spíše ta pozitiva moderní společnosti postavené do značné míry na ohromujících výsledcích vědy a techniky – nesrovnatelně lepší materiální podmínky života i těch nejchudších příslušníků této společnosti, nesrovnatelně lepší zdravotní stav a delší průměrnnou délku života.
Určitě bych neměnil za život před několika sty lety ve světě, který zřejmě Václav Havel považuje za lepší, „pokornější“ a „duchovnější“.

Realita je taková, že jako vždy v dějinách se prostě snažíme postarat se o svoji rodinu, vychovat dobře své děti, zabezpečit se pro případ nenadálé nehody či katastrofy, snažíme se podle svých možností užít si života, dobře se najíst a napít, podívat se na zajímavá místa….
Jen k tomu máme dnes mnohem lepší prostředky než ještě před 100, neřku-li 1000 lety.

Někdy to s tou zábavou a požitkářstvím asi trochu přeháníme (idiotské seriály, reklamy a hry), ale vcelku bych řekl, že je to všechno mnohem lepší, než když třeba někde v Africe lidé žijící v „pokorném souladu s přírodou“ pálí na svých ohništích poslední zbytky okolních stromů a keřů, chodí denně mnoho kilometrů k nejbližšímu zdroji (špinavé) vody, aby neumřeli žízní, a jejich dobytek spásá poslední zbytky okolní vegetace.

Je jisté, že ta technologicky co nejvyspělejší civilizace je k životnímu prostředí také mnohem šetrnější než primitivní průmyslová civilizace s kouřícími komíny, vypouštěním nečištěných odpadů a extenzivním zemědělstvím.

A pokud jde o Havlem také mnohokrát odsuzované supermarkety („oč lepší jsou ty malé obchůdky v každé ulici, že…“) – já jsem rád, že existují, že si tam jednou týdně udělám velký nákup na jednom místě a nemusím (či spíše nemusí moje žena) jako kdysi každý den strávit hodinu až dvě obíháním několika obchodů a taháním tašek. To nakupování v super- či hypermarketech není podle mého názoru pro naprostou většinu lidí žádným „uctíváním konzumního božstva“, ale prostě zcela racionální opatřování potřebných věcí.
Obávám se, že Václav Havel či jeho žena jsou už asi dlouho hodně odtržení od života obyčejných lidí, a že Alexander Tomský má pravdu s tím Havlovým „aristokratickým naříkáním“…

Další věc, která s tímhle tématem souvisí, je asi už příliš vysoký počet obyvatel této planety. Proto mi připadají absurdní starosti s tím, že v rozvinutých zemích klesla porodnost (viz např. článek Stanislava Komárka s poněkud absurdním názvem „Světu vládne neplodnost“ ).
Lékem na přelidnění je evidentně opět technický, ekonomický a civilizační pokrok – se vzrůstem životní úrovně se nepochybně i v dnes chudých zemích dočkáme poklesu porodnosti a časem snad i mírného snižování populace.

Negativních efektů na ekonomický růst či problémy s důchody pro relativně vyšší počet seniorů bych se příliš neobával – při rozumném společenském systému se o jejich řešení zajisté postará vyšší ekonomická produktivita založená na stále lepších technologiích. Vzorem pro to může být jistě např. to, že namísto někdejších 80% zemědělců nás ve vyspělých zemích uživí pouhá 4% populace zaměstnané v zemědělství.

Takže – ať žije ochrana přírody a životního prostředí dalším pokrokem techniky a civilizace, tedy metodou „útěku vpřed“!


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Havel má sklony všechno dramatizovat.Něco se mu povede, něco ne.
24. 10. 2010 | 18:23

Jana napsal(a):

Pro koho budou ty vyspělé technologie vyrábět. Důchodci nemají takovou spotřebu, a chudší země zase takovou kupní sílu, aby skoupili celou produkci?
24. 10. 2010 | 18:32

n.o.s napsal(a):

k tomu lze říct pouze toto

https://www.youtube.com/watc...
24. 10. 2010 | 18:33

Ládik!!! napsal(a):

Před 12 lety jsem se přestěhoval do přírody. Znovu vnímám střídání ročních období, počasí, projevy zvířat, růst stromů(zatím neslyším "trávu růst"). Za mým pozemkem je Planeta opic, občas potkám člověka. Není jich moc. Jeden je na Pražmě, druhý v Hrabové, třetí v Kunčicích p/O, čtvrtý na Starých Hamrech. V Praze není ani jeden.
24. 10. 2010 | 18:39

mb napsal(a):

hořejší vyzdvihl v tomském : Nevidím ani pýchu naší posttotalitní civilizace. Pyšné byly hrady a paláce minulosti. Pyšné byly róby boháčů, tak jako jsou dnes jejich luxusní automobily, které se ovšem musí přizpůsobit demokratickému provozu silnic. Růst hospodářství znamená především zaměstnanost a vyšší životní úroveň.

ti bohatí byli i dřív ... ale neměli technologie k rozsáhlému devastování ekosystémů dejme tomu v mořích ....

hořejší píše: Lékem na přelidnění je evidentně opět technický, ekonomický a civilizační pokrok – se vzrůstem životní úrovně se nepochybně i v dnes chudých zemích dočkáme poklesu porodnosti a časem snad i mírného snižování populace.

no ... výsledkem technologického pokroku je snížení počtu spermií průměrného muže v české republice ...

dáno denaturovaným životním prostředím a civilizačním způsobem /civilizační choroby / života ...

aby ten populační sešup pane hořejší nebyl příliš rychlý ...

ale věda už si poradí že ... věda už ty malé mršky, kterých ubývá nějak dokáže izolovat a uchovat .... jsme na cestě k báječnému objevu a skvělým zítřkům ....

útěk vpřed je asi roven / podoben klausismu ...

njn ... ať žije růst růstu růstu a filosofický a sociální optimismus ....

/ kupředu levá ... nebo pravá ???/
24. 10. 2010 | 18:41

Kritik napsal(a):

Autor píše:

"Kdykoli jedu z Prahy téměř kamkoli v Česku, vidím kolem sebe po 95% doby pěknou krajinu, ve které se střídají lesy, louky a obdělávaná pole. Ty proklínané průmyslové zóny a sklady vidím opravdu jen pár minut těsně na okraji Prahy a možná i některých jiných měst. "

Otázka pro autora: Než se podíval na krajinu, vystoupil z auta? Prošel se vůbec někdy v lese? Všiml si někdy, kolik krmítek pro ptáky uvidí v zimě na oknech domů?

To zoufalství z následků sebestředné pýchy lidí a z jejich hypetrofovaného egoismu, které však autor nevidí, lze docela pochopit. Přesto ale nejsou nářky na místě, měly by to být činy. Každý to máme ve svých rukách.

P.S.

Nedávno zveřejněné statistiky hovoří o tom, že kdyby všichni lidé na celém světě žili jako v Česku, potřebovali by 1,5 další planety Země. Kdyby žili jako Francouzi, potřebovali by 3 Země. A Američané by potřebovali dalších 5.
24. 10. 2010 | 18:56

mb napsal(a):

Hořejší připadáte mi jak ta tibetská opička, nevidím zlo, neslyším zlo ...

ale je to dáno mentálním ustrojením a selektivním přijímáním podnětů / dat ...

nakonec ... jsme tu jen na chvíli, jak praví n.o.s.ův komik ....
24. 10. 2010 | 18:56

anonymous napsal(a):

optimismus je opiem lidstva, zdravý duch páchne blbostí,
ať žije trockij ...

tvuj ludvík ...
24. 10. 2010 | 19:01

Miflonides napsal(a):

Raději bych žil v souladu s "NEPŘÍRODOU" - s artefakty, které byly vybudovány pro naše kulturnější žití (v tom i pro naši vyšší ekonomickou úroveň).

Mnohem raději bych žil v čistých městech s dostupnými službami a obchody, nežli v oněch kvazi-tradičních vesničkách, městečkách a městech, které jsou v zimě plné karcinogenních látek z nedokonalého spalování bůhvíčeho. Zajisté bych také rád do lesa či k vodě, ale - kde tak asi žiji víc času?

Nemyslím si, že útěky do chat, chalup či hotelů jsou řešením: jsou to jen a jen útěky.
24. 10. 2010 | 19:11

n.o.s napsal(a):

václavhořejší

souhlasím až na....
"Někdy to s tou zábavou a požitkářstvím asi trochu přeháníme (idiotské seriály, reklamy a hry), ale vcelku bych řekl, že je to všechno mnohem lepší, než když třeba někde v Africe ..."

to není příliš vhodné přirovnání ale budiž svůj účel zcela jistě plní, jistě není alternativou k idiotské zábavě životní styl afričana
24. 10. 2010 | 19:11

Skeptik napsal(a):

To Václav Hořejší

"... S Alexandrem Tomským skoro nikdy nesouhlasím a zdá se mi, že jeho konzervativní názory se někdy blíží až jakémusi protofašismu. ... "

Výborný postřeh. Palec nahoru.

Přiznám se, že vaše blogy patří k mým nejčtenějším a byť mám občas chuť vám za některé věci vynadat, celkový pozitivní dojem jednoznačně převažuje.

Pište prosím dál. Tyto blogy takový pohled osoby mimo mediální sféru určitě potřebují.
.
24. 10. 2010 | 19:12

vlk napsal(a):

SKvěle napsáno!!

Jsem rád, že i jiní hledají svoje místo v životě někd e mezi Klausem a Havlem, jako dvěma krajnostmi

Díky.
24. 10. 2010 | 19:15

Frante napsal(a):

mb

Pokles porodnosti ve vyspělých zemích se všeobecně uvádí, že lidé nechtějí větším počtem dětí tratit na své životní úrovni. (nikoli že by děti mít nemohli; snížená plodnost ve vyšším věku nemá podstatný vliv pro růst populace). Ale skutečný důvod podle psychologů je ještě jinde: Jelikož nemusíme každý den bojovat o přežití proti dravcům, sousedním kmenům, hladu, málokdy člověk umře předčasně kvůli infekčním chorobám … atd. tak žijeme ve změkčilé době. (připouštíme si problém s lidskými právy až k absurdnu- diskriminace českých žen v gramatice; ruší se tresty smrti i u masových vrahů …). V takových podmínkách jsou lidi citlivější k nárokům dítěte, které si vynucuje pláčem a to v rodičích budí klamnou iluzi, že by se o větší počet dětí nebyli schopni postarat
24. 10. 2010 | 19:17

olga napsal(a):

Václav Havel asi zmoudřel. Dovede se na problém dívat jako na světový. Mám otázku. Dovede nás uživit naše vlastní země? A jak dlouho? Až se na základě vlastní spotřeby přestanou potraviny všeobecně vyvážet budou všem stačit pouze jejich vlastní? Jak dlouho? Proč jsou země kde je hlad?
24. 10. 2010 | 19:22

mb napsal(a):

to frante ... nepolemizuju o změkčilosti či nezměkčilosti společnosti ...

hovořím o faktu poklesu / řádovém / spermií v českém šourku ...

důvody: zdevastované do značné míry (denaturované) životní prostředí ...

a nezdravý životní styl / způsob (civilizační choroby ) což souvisí i s tou vaší změčilostí ano ....

ještě že máme tu vědu ... a že nám dokáže zachytit a izolovat ty zbývající spermie, které ještě (dosud) máme ...

je to prostě optimistické ( jako celý hořejšího článek )

že mužům ubývají spermie a ženy hůře rodí ...

a tak prchejme společně s hořejším ... úprkem prk ... kupředu dopředu, do tanku v tank .....
24. 10. 2010 | 19:28

mb napsal(a):

vlku až na to že článek je zcela v intencích klausismu ( jako jím je hořejším adorovaný tomský ) ... vpřed jenom vpřed, vpřed jenom vpřed, vpřed jenom vpřed .... a v předu ......
24. 10. 2010 | 19:31

Dalibor Štys napsal(a):

To kritik:

Ad Nedávno zveřejněné statistiky hovoří o tom, že kdyby všichni lidé na celém světě žili jako v Česku, potřebovali by 1,5 další planety Země.

Kdyby lidé na celé zemi žili jako v Česku, dosahovali by nižší hustoty obyvatel. I když by to zasloužilo delší detailní rozbor, je myslím zřejmé, jak to chápu. Prostě v některých lokalitách, které se pro život v zásadě nehodí, se rodí (nebo přežívá?) nesmyslné množství dětí.
24. 10. 2010 | 19:33

David napsal(a):

Naprosto souhlasím s tím, že:

„Nejnebezpečnějším rysem této globální ateistické civilizace je ovšem její pýcha.“

„Nabobtnalé sebevědomí této civilizace, k jejíž bytostné výbavě patří i pyšná idea, že všechno víme, a to, co nevíme, se brzy dozvíme, protože víme, jak na to. Jsme přesvědčeni, že tato naše domnělá vševědoucnost, zaštiťující se závratným vývojem vědy a techniky a vůbec racionálního poznání, nás opravňuje sloužit čemukoliv, co je prokazatelně účelné.“

„Ať tak či onak, jsem si jist, že naše civilizace se bude řítit do katastrofy, pakliže se soudobé lidstvo nevzpamatuje. A vzpamatovat se může jen tehdy, když se utká s krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou, které jsou tak hluboce zakotveny v jeho mysli a v jeho konání.“

-----------

Stále platí, že:

Pýcha předchází pád !!!

Současnou společnost zahubí to, že je založena na lži, podvodu a krádeži.

Cesta, kterou se ubíráme je charakterizována tím, že:

"O peníze jde až v první řadě."

To je cesta do pekel !!!

Socialismus, ale i kapitalismus se prokazatelně neosvědčily.

Podle mého názoru je už nejvyšší čas hledat tzv. třetí cestu.
24. 10. 2010 | 19:40

mb napsal(a):

je zvláštní že havel se v tomto ohledu jeví jako ´zpátečník´ ... tedy bytostný konzervativec ...

a klaus jako techno optimistický avantgardní levičák či neoliberál ...

udržením tradice ( a tradičního způsobu života ??? )

se spojuje s respektem k životnímu prostředí ... proto je spojení konzervativismu a environmentalismu možné ...

v našich podmínkách / reáliích jím je například Ludvík Vaculík

njn ...
24. 10. 2010 | 19:40

yara napsal(a):

Václav Havel to řekl po svém a vidí svět samozřejmě svým prizmatickým úhlem pohledu politika a umělce zároveň. Že člověk devastuje životní prostředí je jasné už jen z několika letmých údajů. Lidstvo se zhruba za 50 let ztrojnásobilo na šílených 7 mld. jedinců. To samo o sobě zaručuje devastaci flóry, fauny a celého ekosystému,
ničíme všechny surovinové zdroje a toho odpadu, fuj! My v ČR a vlastně téměř v celé Evropě jsme tohoto poznání tak trochu ušetřeni a většina lidí si to zatím vůbec neuvědomuje, protože zde počet obyvatelstva stagnuje. Celé to všechno množení a ochromný raketový rozvoj civilizace za posledních 100 let umožnil levný zdroj energie, ropy, která poskytuje cca 80% veškeré námi používané energie, zejména slouží den co den pro pohon všech těch stamiliónů dopravních prostředků a různých strojů a technologií používaných ve výrobě zboží, zpracovávání surovin, těžařském průmyslu, dopravě, vytápění nebo ochlazování objektů, zemědělství, zpracovatelském průmyslu atd. na celém světě. Dnes zhruba 2-4% lidí je schopno díky dostupné technice a celé té navazující technologii potřebné k výrobě potravin schopno uživit ostatní populaci! No a to ještě neuvádím celou tu škálu plastů a umělých hmot,co díky ropě lidé používají, to jsou stamilióny tun materiálu ročně. Ta současná a stále se zvětšující zátěž celého ekosystému planety však má své limity a jedinou šancí pro přírodu planety je, že dojde ropa nebo dojde k jejímu prudkému zdražení a lidé budou muset hledat jinou adekvátní a zdůrazňuji množstevní náhradu. Ta ovšem neexistuje a všechny dosavadní alternativy či náhrady jako vodík, etanol apod. nemají potřebný energetický zisk, měřeno energií, kterou musíte na výrobu vynaložit, oproti té energii, kterou získáte z ní a jsou tam navíc značné problémy technického rázu! Zemního plynu je jsou sice zásoby na 110 let, ale jen při zachování současné spotřeby. Samozřejmě dopravní cesty jsou omezené a pokud by vše bylo převedeno na zemní plyn, brzo by nastalo prudké omezení zdrojů! Dále jaderná energie není schopná nahradit v takovém měřítku např. pomocí elektromobilů deriváty ropy tj. benzín nebo naftu. Jen v ČR činí ekvivalent ropy nyní používaný v dopravě více než 40 Temelínů pracujících na plný výkon! A to není zohledněno ani obrovské množství materiálu potřebné na baterie a potřebné komponenty pro výrobu takového množství elektromobilů. Prostě jsme ve slepé uličce díky ohromnému množství ropy, kterou dnes a denně používáme! Průšvih příjde zřejmě z Asie, kde se lidé množí jako lumíci a dnes třeba Čína přiuzavírá světový trh s vzácnými zeminami nutnými pro výrobu mikroelektroniky. Zde má Čína monopol. A dojde na další a další problémy. Nebude dost potravin, pitné vody, energií, surovin a samozřejmě prostoru. Podle odborníků je naše planeta schopná uživit 10,5 mld. lidí, a co potom? To nikdo neví jen tušíme samé nedobré věci. Při zachování současné natality v zemích zejména Asie, Jižní Ameriky, Středního východu, Afriky bude této hranice dosaženo nejpozději za 20 let!
Přeji všem pěkný večer!
24. 10. 2010 | 19:40

Luba napsal(a):

Když vstoupím do nějakého gigantického hypermarketu, zmocní se mne takový divný pocit. Depka, která se při návštěvě venkovské sámošky nedostaví.

Čeho je moc, toho je příliš.
Proč je v ČR z Evropy nejvíc hypertrofované prodejně-výstavní plochy na obyvatele?
Jak je možné, že se nadnárodním řetězcům ty investice v Česku vyplatí?

Kvantita nahrazuje kvalitu. Kontakt prodejce s nakupujícím je redukován.
V anonymním prostoru se lépe krade i okrádá.
Prodává obal, reklamní prospekt, nikoli prodavač. Ten o prodávaném zboží zpravidla zhola nic neví. Nemá důvod, proč by měl vědět. Jemu ten obchod nepatří - ja tam nádeníkem - tak se sám vnímá a tak je i placen.

Prezident Havel je citový člověk - nehraje si na racionálního vědce, který si racionalizuje vše, co ho vnitřně znepokojuje. Havel popsal své nedobré pocity ze směru, kterým se naše civilizace ubírá.

Sám bych ty své pocity vyjádřil opisem jednoho kresleného fóru:

"Lidstvo ukládá veškerou svou moudrost do knih, proto samo zůstává blbé."

Havel ví to, co je člověku typu "homo economicus" lhostejné a zdráhá se to vnímat, protože se to nesrovnává s jeho ekonomickým paradigmatem "ušlechtilého sobectví" a "zhodnocení zdrojů, dříve bezcenných".

Člověk je nedílnou součástí přírody, ale díky své stupiditě to přestává vnímat.

Naši civilizaci rozežírá plíživá rakovina duše, která se projevuje stále častěji i somaticky. A není to jen díky tomu, že se lidé v relativním pohodlí dožívají vyššího věku.

Dnešní člověk je vystaven dlouhodobé zátěži, na kterou se v průběhu svého vývoje nemohl adaptovat - jsme lovci a sběrači, kteří v původním slova smyslu neloví, nebojují a nesbírají (vyjma sběratelů).

Co byl ten boj o přežití? Namáhavý tělesný výkon, překonávání psychických překážek jako je strach, zbabělost, obětování se ve prospěch rodu, kmene, národa - tento častý střet se svými limity člověka včerejška zákonitě vedl k pokoře k nesmírným a tajemným silám přírody a k hodnotám, které tu byly dávno před vznikem hodnotitele.

Ano - pokora nám chybí.
Jsme přecitlivělí k tomu, co pokládáme za své přirozené potřeby. Dokonce za svobody. Za nárok! Za nárok na mobil, na auto, na televizi, na chlast, žrádlo, tabák. Kolik toho člověk k přežití skutečně potřebuje nám ukazují vyděděnci, žijící na periférii zájmu konzumujících.
Těm stačí ten tabák a chlast - coby anestézie před nepříjemnými pocity z toho, že je nikdo nepotřebuje, nic neumí, ničím nejsou, krom předmětu nekonečného pohrdání doposud schopnými a výkonnými.

Chechtám se, když vidím 50-tikilovou slečnu řídící třítunový plechový samohyb, an se šine městským deštěm do 150 metrů vzdáleného hypermerkata pro cigára a skorotovar k snědku.

Smíchy se svíjím, když jsem svědkem dopravní zácpy ve dvacetitisícovém městysu.

Pobaví mne, když chudák dětmi opuštěná důchodkyně-seniorka osloví svou pokojovou lítou šelmu: "Tak pojď, Richarde, jdeme se vyčůrat!" Nebo: "Richarde, nech toho - ten pán je fuj!"

Prezident Havel ví, co je to anomie. A sociálních deviantů přibývá. Nejen v politice.

Čekám snad na dalšího devianta, který nás hlučně osloví?
Nebo konečně začneme bojovat proti nejsilnějšímu společnému nepříteli, kterým je naše vlastní stupidita?
Nepřiznat se k ní znamená riskovat další sebedestruktivní zkušenost.
24. 10. 2010 | 19:41

Realista napsal(a):

Vzpomínám si, že před lety (asi v pol. 90tých let) dávali nějaký pořad s V.Havlem, v době, kdy se snažil si budovat image prezidenta "z lidu", který rozumí "obyčejným lidem", zajímá se o jejich každodenní starosti a potíže a záleží mu na nich. Nevím, jaký to mělo přesně účel, ale byl navštívit spolu se svojí suitou panelákové sídliště. Dobře si vzpomínám, že stáli uprostřed sídliště a pan exprezident si teatrálně vystoupil na hydrant, který tam vyčníval ze země, a začal posměšně a ironicky komentovat okolní sídlištní zástavbu ... "ehmm, ehmm, stojíme uprrrostřřreed čehosi, že, ehmm, ehmm, nevím, ehmm, ehmmm, jak tyto útvarrry, přrresně nazvat, že, ehmm, ehmm..." Tehdy jsem si pomyslel asi toto - "ono Vážený pane prezidente, ehmm, ehmm, je lepší jaksi, ehmm, ehmm, bydlet, v králíkárrně, že, než, jaksi jít s rodinou pod most, že, ehmm, ehmm..."
24. 10. 2010 | 19:42

mb napsal(a):

Luba jestli máte depku z hypermarketů ... pak si zřejmě neobstaráváte věci ... jak činí normální lidé například hořejší s manželkou .... zbavte se své depky ... a zbavte se zbytečných obav o životní prostředí ....

( to vám radí klaus s nádavkem : starejte se jen o svůj vlastní zájem ... vše ostatní zařídí neviditelná ruka trhu )
24. 10. 2010 | 19:45

mb napsal(a):

realista ... ano ... s králíkárnama to havel nevychytal ... navíc je to relativně ekologické ( environmentální ) ... a nevychytal to ani s medvědem ... chyby se staly soudruzi ...
24. 10. 2010 | 19:54

Jana napsal(a):

k té slečně v kolosu, bych jen dodala, aby si udržela svých 50kg, zabrousí někam do fitka, kde ve vydýchaném, klimatizací poznamenaném vzduchu, dle nejnovějších vědeckých poznatků bude trápit své tělo, přestože chůze (těch 150 m do marketu) je jeden z nejpřirozenějších lidských pohybů.
24. 10. 2010 | 20:15

VP napsal(a):

Frante:

To je velmi zajímavé, co jste napsal. Dodal bych k tomu toto:

Západní svět se v některých podstatných rysech mění v Brave New World, chrakteristickým rysem této změny je ta skutečnost, že jedinec ve vztahu ke společnosti je uzavřen ve zlaté kleci. Ta klec může být - a je - pohodlná a život v ní čím dál relativně (měřeno spotřebou) příjemnější, ale je čím dál menší a především nerozbitnější.

Prostě máte čím dál menší prostor aby jste byl tím, čím jste a plně se projevil, jeden z důsledků je onen útěk k počítačům a do virtuální reality. Tento trand není nic nového, před počítačovou revolucí hrály v USA tuto roli televize.

Pokud o body v projevu expresidenta, tak lze říct, že naříká nad obecným vývojovým trendem, který lze sotva změnit. Zejména úsměvná je poznámka o internacionálním uniformismu - s tím musel počítat každý stoupenec multi-kulti a globalizace. Protože tomuto jevu mohou zabránit - a v dnešním propojeném světě jen částečně - monoetnické a monokulturní státy.

Pokud jde o jím zmíněnou pýchu - to samozřejmě nemůže v žádném projevu expresidenta chybět. Bohužel to má asi stejnou váhu, jako apel pátera, abychom na sebe byli hodní ...
24. 10. 2010 | 20:15

Frante napsal(a):

yara

Souhlas. Prožíváme zlatý věk hojnosti surovinových zdrojů a lidi si stále na něco stěžují. Nikdy nebylo tak dobře a nebude. Ohledně energie je možná naděje v jaderné fúzi, ale většinu základních surovin lidi vytěžili za století. Lidstvo si utáhne opasky ...
24. 10. 2010 | 20:20

Viola napsal(a):

Já mám ráda Václava Havla

řekl to dost dobře. Je jen škoda, že se zamazal tou politikou, on je ten, který měl tahat za nitky a nebýt viděn. A řekl to také jako potomek architekta. Ano, architektura měst není architekturou, ale krabiciozní sci-fi. Mám ráda malé obchůdky, kde voní čerstvé rohlíky a koláče a kde nemusím projít sto jarních kilometrů, když potřebuji toaletní papír, který zrovna někoho napadlo přemístit na jiný konec super-hyper. A ty průmyslové zony, kterými se 20 minut projíždí autobusem a stěna nalevo a stěna napravo a bez oken. Nechápu vůbec kam se všechny ty nesmyslné produkty z hyper-super dostávají, když je nikdo nekoupí a pořád se obměňují a pořád moda vymýšlí nové a nové. To je plýtvání a pak to musíme honit šetřením a utrhováním od úst, někdy i dětem. Nešetří se a to je jev ateistický, velmi správně Havel píše o ateistické společnosti.
24. 10. 2010 | 20:24

Viola napsal(a):

Kritik

napadlo mě, že pan profesor rád jezdí rychle.
24. 10. 2010 | 20:28

Karel Mueller napsal(a):

yara:

Napsal jste to naprosto přesně, určitě s Vám bude prakticky každý souhlasit.

Jenže ty katastrofické scénáře posloucháme už dobrých 40 let. V polovině 80. let jsem byl na polopopulární přednášce, kde se dokazovalo, že při tehdejší světové spotřebě bude v roce 2003 planeta neobyvatelná.

Samozřejmě, je to ode mě trochu černý humor. Pochopitelně zdroje jednou dojdou (relativně brzy) a je nepravděpodobné, že by si s tím dokázala věda plně poradit. I když nemohu soudit. A ekologická zátěž je opravdu neúnosná - nadto probíhající klimatické změny jsou realitou, ať už je jejich původ jakýkoliv.

Jenže nějaké zásadní řešení na celoplanetární úrovni je sci-fi. Důvody jsme rozebírali mnookrát.
24. 10. 2010 | 20:28

Viola napsal(a):

Karel Mueller

tak schválně, jak si věda poradí s obnovou černozemě, nebo alespoň kvalitní hnědozemě.
24. 10. 2010 | 20:31

mb napsal(a):

to VP : budeme na sebe hodní ...

viola ... obavam se že za nitky tahají a videt nejsou úplně jiní ... a havel takovou osobou nikdy není nebyl a nemůže být ...
24. 10. 2010 | 20:32

SuP napsal(a):

Zdravím Vás profesore!
Tentokrát vám nemám vytknout co, ani "ň". Zřejmě že též dávám panu Tomskému za pravdu.
Jen bych trochu připoměl, že ta 4% sedláků uživí stát díky 15% obslužných profesí, které obstarají minimálně výrobu a servis výkonné zemědělské techniky .... Na to prosím nezapomínat.
24. 10. 2010 | 20:33

mb napsal(a):

viola ... KM píše: je NEPRAVDĚPODOBNÉ, že by si s tím věda dokázala PLNĚ poradit :-)
24. 10. 2010 | 20:33

arnazach napsal(a):

Havel mluví o "bezbřehé konzumní kolektivitě" a "novém typu samoty". Podotýká, že žijeme "v první ateistické civilizaci. Tedy v civilizaci, která ztratila vztah k nekonečnu a věčnosti." Mluví o (ne)samozřejmosti našeho světa. Soudí, že nezkrotíme-li svou pýchu, dočkáme se katastrofy. Mluví o (pozemské) civilizaci, ale má zjevně na mysli hodnoty Západu. Je to možná pesimistické, ale proti pýše (je-li to pýcha) trochu pesimismu neškodí. A také se nezabývá změnou klimatu, připomíná třicetiletou válku. A proč ne? Vždyť donedávna to šlo dobře a teď to drhne.

Tomský říká, že je to kázání a má pravdu. Je to ale dobré kázání a kdo chce, něco si z něj vezme, i když nemusí hned věřit všemu. Například si myslím, že růst je třeba obnovit co nejdřív.

Možná, že chyba tohoto seriálu (Tomský, Just, Hořejší), je v tom, že reakce jsou tak ostré. Jako by se nediskutovalo v pluralitní společnosti, ale házela se kopí a šlo o to, kdo přežije. Ale Tomský Havla minul, snad ho tedy ani zasáhnout nechtěl.
24. 10. 2010 | 20:34

mb napsal(a):

ale ornou půdu si vyráběli již amazonští indiáni ... tak proč ne my že ? :-)
24. 10. 2010 | 20:35

Baba napsal(a):

Myslím, že ještě dlouho nebude ve vaší moci, milí zastupitelé, abyste o nedotknutelnost chráněných a přilehlých oblastí dbali aspoň stejně jako o novou výstavbu.
24. 10. 2010 | 20:38

vizour napsal(a):

Vaše slepota je opravdu tragická, pane profesore
24. 10. 2010 | 20:39

Karel Mueller napsal(a):

Viola:

Na to jsou odborníci, aby si s tím poradili. Já k tomu nemám co dodat.

Ale třeba už bude biochemie na takové úrovni, že všechno bude vyráběno uměla :-).
24. 10. 2010 | 20:43

Viola napsal(a):

mb

ano, KM napsal a je nepravděpodobné.....

mb, s tím jak reagujete dnes nemám problém, vpodstatě s vašimi reakcemi souhlasím.
24. 10. 2010 | 20:45

Jana napsal(a):

U nás probíhá zemědělská obroda asi tímhle způsobem.
Povinnost přidávat biosložku do PMH, takže
řepka
řepka
řepka
volby, necháme půdu ladem, zasejem podle toho, co ponese
takže
fotovoltaické elektrárny
EU nás hlady umřít nenechá.
24. 10. 2010 | 20:47

Aktiv napsal(a):

Problém pane Hořejší je především ne ani tak v tom, co vidí špatného naši ideologové sametu, jak v tom, že neděláme víc pro vzdělanost obyvatel, snadnější život, ekonomiku, apod.

Ne všechno zajistí technický vývoj, ale především ten sociální. Proto ta naše česká politika zažívá takové kotrmelce, protože doplácí celkově na tu svoji odtrženost od reality(mluví jak ji nejde o život obyčejných lidí), zatímco si většina lidí dopřává vysoký nadstandard-to nejde dohromady...
V této rovině jestli se něco nestane, tak Havel může mít kolik chce Fórumů
24. 10. 2010 | 20:47

Viola napsal(a):

Karle Muellere,

něco vyrábět uměle, třeba zeleninu jako hydroponii a ve skleníku a ještě k tomu modifikovanou, tak nikdy se nedosáhne té správné rovnováhy všeho, co ta rostlina potřebuje a poté, co potřebujeme my. Pak se musíme dojídat prášky - umělými minerály, nebo vitamíny, zas umělými, které nikdy nedosáhnou originální božské receptury. :-), protože nejsme bohové, ale jen obrazy.
24. 10. 2010 | 20:48

Alex napsal(a):

Podle mého názoru jste na tom pane profesore sice trochu jinak než Tomský, ale jinak velice podobně.
Jemu jsem odpověděl u něho, kde je kořen jeho chyb v uvažování.
Ona ta architektura a urbanismus respektive jejich stav a představy o nich jsou hodně vypovídající.
Koneckonců urbanismus se netýká jen měst a obcí, ale týká se i tvorby krajiny v územních plánech velkých krajinných celků.
Ano Havel je snadno napadnutelný z Vašich pozic - nejen ohledně např. supermarketů, jak jste je zneužil.
Mne kdysi také dráždil, když mluvil o malých políčcích první republiky s remízky a lébeznou krajinou v souvislosti s životním ptostředím. Stejně tak dráždil a podráždil pragmatiky, když se zasloužil o likvidaci zbrojního průmyslu, což ovšem pocítilo především Slovensko.
A stejně tak dráždil Klause coby pragmatického politika přijetím dalajlámy a rušením ragmatických obchodních vztahů.
Znovu Havel je tady velice snadný terč.
Tady ale přece jeho význam není. Ten spočívá v tom, že hledá a chce hledat odpovědi na legitimní a znepokojující otázky. Kupodivu na ty, které znepokojojují i Vás i pana Tomského. Havel není ten, který by svoje vize prosazoval jako Klaus nekoukaje doleva či doprava. Havel na ony odpovědi hledá odpovědi prostřednictvím chytrých lidí, které dokáže díky svému vlivu dostat na jedno místo (např. ona fóra).
Chcete-li jednoduchou odpověď - hledá tak nikoli jen pro sebe otázku jak toho nesporně potřebného ducha mezi lidi i do politiky dostat.
Vlk se vyjádřil lépe než Vy a přece není přesný. Havel nic neprosazuje nehledě nalevo či napravo, on ty "univerzální" odpovědi na "univerzální" otázky nehledá sám, ale prostřednictvím lidí a profesí, které se k těm nejednoduchým otázkám snaží alespoň přiblížit. Jaký to diametrální opak Klause, jenž ví sám.
Je to Havlův způsob, jak se postavit nejen Klausovu pragmatismu opřeného výhradně a bezduše o ekonomiku a půjdu ještě dál opřeného o pojetí trhu jako všespasitelně řešícího vše. Ona lidská práva reprezentují toho ducha a ne nadarmo právě ta lidská práva ony pragmatiky provokují.
Proto je pro mne cennější Havel nikoli Klaus řečeno srovnáním vlka, přičemž souhlasím s vlkem v tom, že vládnou nechat není radno ani Klause ani Havla. Vy sám byste mohl vědět nejlépe, že duchovní rozměr pojetí čehokoli není prázdná pojem a to jako ateista tím zcela jistě nemám na mysli samotnou víru v Boha.
Tož asi tak.
24. 10. 2010 | 20:48

Viola napsal(a):

Jana

to je dobré půda ponese

fotovoltaické elektrárny.
24. 10. 2010 | 20:51

mb napsal(a):

Cítím za tím vším nejen globálně se šířící krátkozrakost, ale i nabobtnalé sebevědomí této civilizace, k jejíž bytostné výbavě patří i pyšná idea, že všechno víme, a to, co nevíme, se brzy dozvíme, protože víme, jak na to. Jsme přesvědčeni, že tato naše domnělá vševědoucnost, zaštiťující se závratným vývojem vědy a techniky a vůbec racionálního poznání, nás opravňuje sloužit čemukoliv, co je prokazatelně účelné. Anebo co prostě přináší měřitelný zisk. Co způsobuje růst a růst růstu a růst růstu růstu, včetně růstu aglomerací.

tady asi Havel ťal do živého / hořejšího /

i s jeho představou boha jako nús a všechno je tak jak má být ....

Ať tak či onak, jsem si jist, že naše civilizace se bude řítit do katastrofy, pakliže se soudobé lidstvo nevzpamatuje. A vzpamatovat se může jen tehdy, když se utká s krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou, které jsou tak hluboce zakotveny v jeho mysli a v jeho konání.

problem je že havel mluví o lidstvu jako takovém ...

a z nás každý je pyšný v jiné míře a / i planetu devastuje v rozdílné míře ....

no nic ...
24. 10. 2010 | 20:52

Baba napsal(a):

V podstatě vašim reakcím naslouchám, až je utřídím, už nebude co řešit.
24. 10. 2010 | 20:54

anna napsal(a):

ad Viola:
.nešetří se a to je jev ateistický...Mám tomu rozumět tak, že všichni věřící šetří, nebo že ačkoli jsem ateista a snažím se šetřit, tak vlastně nešetřím, nebo nejsem ateista a nevím o tom?
Číst články obou pánů je radost už jen pro ten krásný jazyk, vzájemnou úctu a myšlenky k zamyšlení.
24. 10. 2010 | 20:55

skeptický napsal(a):

Jen to označení protofašista je ze slovníku novodobé inkvizice.

Do církevního jazyka 15.stol. přeloženo pomahač ďábla.

Ať je to mířeno na kohokoliv,je to už zdiskreditovaný terminus technikus.

Potřeby velikánů občas pronést nějaké moudro chápu.Mám taky ten problém.
24. 10. 2010 | 21:06

Mara napsal(a):

Dobry den, pane profesore,

chapu, ze neni moudre branit pokroku, ale zpusob, jakym "konzumujeme" ma k moudrosti a pokroku hodne daleko.

Vezmete si napriklas plasty. Kazdodenni zivot si bez nich dnes uz asi tezko dovedem predstavit. V USA se denne pouzije a zahodi dva miliony umelohmostnych lahvi. Pritom kazdy plastovy vyrobek, ktery kdy spatril svetlo sveta (vyrabime je uz 144 let) stale dosud existuje - krome nepatrneho mnozstvi, ktere skoncilo ve spalovnach.
Toxicke, karcinogenni materialy nachazime dnes nejen na skladkach, ale v oceanech, v tom co jime, v nasich telech: plicich, v kuzi, ve vlasech, v krvi, v materskem mlece.

Oceany dnes obsahuji na vahu sestkrat vice plastu nez planktonu.

Malokdo dnes pochybuje o prime souvislosti mezi toxickym koktejlem, ktery dychame, pijeme a jime a ruznymi druhy rakovin, rustem neplodnosti, vyvojovymi vadami novorozencu, poruchami imunniho systemu atd atd...

Kdy se podle vas lidsky genom prizpusobi - mame na to dost casu?

https://www.youtube.com/watc...
24. 10. 2010 | 21:14

Viola napsal(a):

Anna

mám zkušenost s věřícími lidmi, že dokážou šetřit, třídit odpad, aniž by jim to někdo nařídil a k půdě se chovají velmi dobře. Řekla bych, že prvními věřícími byli zemědělci.

Je dobré, když je nějaký článek dobře napsaný, ale měl by v něm sídlit ten správný duch.
24. 10. 2010 | 21:17

mb napsal(a):

podobné věci mara : Malokdo dnes pochybuje o prime souvislosti mezi toxickym koktejlem, ktery dychame, pijeme a jime a ruznymi druhy rakovin, rustem neplodnosti, vyvojovymi vadami novorozencu, poruchami imunniho systemu atd atd...

se snažím mr. horejsimu sdělit a problemovatizovat jeho dokonalý svět ...

on však ... jak ten lhostejný bůh ... mlčí ...
24. 10. 2010 | 21:18

Daňový poplatník napsal(a):

To autor: K Václavu Bombometčíku Humanitárnímu mám stejný vztah jako k reklamě, pokud se jí nevyhnu, jsem schopen ji selektivně nevnímat, takže ať si žvaní co chce a kde chce, to divadlo mu jde asi nejlíp,viděl jsem tři jeho hry, a obávám se, že je to konečný stav.
A to že je Václav Bombometčík Humanitární úplně odtržen od reality, to je mi známo už od roku 1990.
Naštěstí už dnes nemůže věcně škodit, no a kulturní škůdce není až taková hrůza.
24. 10. 2010 | 21:21

Karel Mueller napsal(a):

Mara:

Bohužel máte pravdu.

Orlické hory, kde jsem vyrůstal, patřili v etech mého dětství k nejzdravějšímu prostředí. Kdo umřel před osmdesátkou umřel mladý, na tamní poměry ...

Jezdím tam kvůli rekonvalescenci, ale nevím, jestli jsem na správné adrese. Spolužáci mi řekli, že ted tam má rakovinu kde kdo. Něco tehdy neslýchaného.
24. 10. 2010 | 21:22

Jana napsal(a):

Daňový poplatník
Máte pocit, že se lidé chovají k přírodě s pokorou, kterou by si zasloužila?
24. 10. 2010 | 21:24

Mara napsal(a):

mb

Pan profesor urcite odpovi, na lhostejnost a uhybani z jeho strany nejsem zvykla.

Jen my lide vytvarime odpad, ktery priroda neni schopna vstrebat.

Je to zapeklita kombinace lhostejnosti a lenosti... neukojitelnosti a pychy ...predevsim egoismu. pokora nam (lidstvu) chybi!!!!
Takto Havla chapu.
24. 10. 2010 | 21:31

Mara napsal(a):

Jana

:-)
24. 10. 2010 | 21:33

Midori napsal(a):

Daňový poplatník:
Máte mé sympatie. Vnímám to podobně.
Hezký den. JM
24. 10. 2010 | 21:33

Jan napsal(a):

Nesouhlasím pane profesore.
Vůbec není jisté, že je vyspělejší civilizace k životnímu prostředí šetrnější než ta primitivní. Jen za poslední měsíc - úbytek druhů nezastaven, koráli masově hynou, extremní úbytek řas v mořích... Je jisté, že i primitivní civilizace dokáže přírodu zcela devastovat- Velikonoční ostrovy, ale i naše vyspělá udělá totéž - třeba "kvalita" naší půdy, stav našich lesů...
VH varuje právě před touhle pýchou. Fachidiotstvím. Je velmi nejisté, že technický pokrok je to co nás spasí od naprostého kolapsu. I když to jeden můj kamarád tvrdí. Jiní tvrdí, že "kosmetické" úpravy nepomohou a bude třeba změny paradigmatu našeho myšlení - aby jsme přežili, nebo po katastrofě.Společenské změny, změny v myslích lidí a organizaci společnosti. Třeba Keller, že.
Výzvy k pokoře od milionáře mohou znít komicky.Ale on je myslí vážně, i když se kamarádí s Clintonovou. Je to pokrytectví?
P.S. Od Vás, bych takový pohled nečekal.
P.S. Spustu racionálních opatření nás už přivedlo do pekla, že...
24. 10. 2010 | 21:36

mb napsal(a):

KM, mara ... to je evidentní důkaz že člověk životní prostředí devastuje a ničí ...

navrhuji impeachovat Václava Klause ... pro opakované (antienvironmentalistické) lži, nepodrobování se soudním rozhodnutím a mravně vadnému chování, které slouží jako nedobrý příklad všem občanům ...
24. 10. 2010 | 21:38

Mara napsal(a):

Karel Mueller

Usili jsme si na sebe peknou past tim, ze technicky pokrok preskocil ten duchovni. Nicmene je to zkratka soucast evoluce. Chybami se clovek uci...skoda, ze na to budou nejvice doplacet nase deti.

No a pak cloveka napadne jaka je v tom spravedlnost?

Skoda, ze tu neni Buldatra, ten by to krasne zen budhisticky shrnul. Umi to lip nez ja :-)
24. 10. 2010 | 21:40

n.o.s napsal(a):

většina z kritiků moderní doby by potřebovala na pár týdnů prožít realitu pre-industriální (agrární) společnosti, s životem na (při nejlepším) úrovni subsistence, prožít na vlastní kůži a především žaludek "Malthusiánskou" past,

přečtěte si Le Goffa - Kultura Středověké Evropy, v dobách krize lidé odřezávali i oběšence nebo vykopávali mrtvoly aby měli co jíst, společnost byla tak morální že lidé jedli pocestný nebo děti, domnívám se že jste si zidealizovali něco co by většina z vás nechtěla na vlastní kůži prožít ani na 1 den
24. 10. 2010 | 21:42

Mara napsal(a):

Jan

Mam velike obavy, ze lidstvo se dobrovolne poucit nehodla. Lze se ucit skrze lasku nebo skrze bolest k te pokore dojit. Podle pokrocilosti...
24. 10. 2010 | 21:43

Jan napsal(a):

Mara
Lidstvo se poučit nemůže.
Já nebo Vy ano.
24. 10. 2010 | 21:47

mb napsal(a):

proto se tady pocestný tak dlouho neobjevil ...
24. 10. 2010 | 21:47

Mara napsal(a):

n.o.s.

Neidealizujeme. Ale vy mate pocit, ze jsme moralne velmi pokrocili?

(Viz treba nedavny WikiLeak a la Irak a Afghanistan?)

Soucasne i hrozici valky o zdroje (brzy treba o vodu) nam ukazi jak na tom jsme.
24. 10. 2010 | 21:48

mb napsal(a):

Jan ... 21 47 ... asi se hovoří o kritickém množství ( které je bezpodmínečně nutné ke změně čehokoli ... třeba šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí)

obávám se že nenajde li se ta kritická masa ( ochotná ke změně ), můžeme počítat s černými scénáři,

s pozdravem
24. 10. 2010 | 21:49

Mara napsal(a):

Jan

Bohuzel.
24. 10. 2010 | 21:50

Jan napsal(a):

n.o.s.
Idealizace minulosti je stará jako lidstvo samo. To nevymítíte.
Ne , že bych nesouhlasil. Ale lze to i otočit, v dobách mezi krizemi nežili zas tak odlišně od nás. Připomíná mi to Danikena- než by připustil, že před 4 mi tisíci lety postavili pyramidy, objeví zelené mužíky. Prostě je podceňuje.
Pokus o " vyvážený" pohled je samozřejmě těžký. Viděl jste Návštěvníky - ty francouzké?
Myslím, že se z minulosti můžem leccos naučit, i přes tu hrůzu, nebo právě kvůli ní.
24. 10. 2010 | 21:53

Hurá napsal(a):

Pane Hořejší ! To, o čem mluví Havel, Vy i pan Štys a jistě i další, je téma velice důležité a aktuální. Původně jsem chtěl na vyřčená slova i nějak reagovat, ale bylo by to nutně tak obšírné, že jsem to vzdal. Se všemi s vámi v zásadě souhlasím a další by bylo již na diskusi slovem. Rád zjednodušuji, někdy příliš, a tak i dnes: za všechno může přelidněnost planety a náboženský fanatismus.
24. 10. 2010 | 21:57

Jan napsal(a):

mb
Kvůli čemu to impeachovali Clintona?
Ale u nás to možné není. Kulturní rozdíly. Čtu teď Boží blud od Dawkinse, že by jsme byli v něčem lepší než američani?
24. 10. 2010 | 21:58

n.o.s napsal(a):

Mara

to já samozřejmě vím, války byli vždy barbarské,

já osobně čekám kdy všichni ti kteří ta zvěrstva páchali v Iráku a Afganistánu ale i na Guantanamu včetně politiků skončí na šibenici, v procesech stejných jako byl IMT, NMT, Dachau Trial nebo Belzen Trial

což byli prakticky shame trials, či "trial show" ve kterých se praktikovala hromadně Siegerjustiz

ostatně jak řekl Robert Taft a napsal Kennedy (Profiles in Courage)
24. 10. 2010 | 21:59

mb napsal(a):

Klaus: Výše trestu se mi zdá nečekaná, nečekaně vysoká ...

impeachovat ... sofort ...

akorat se prezident blbě impeachuje z podblogů ...

asi zitra nebude impeachován ....
24. 10. 2010 | 22:07

Karel Mueller napsal(a):

Mara:

Obávám se, že Vás zklamu.

Víte, on žádný duchovní rozvoj možný asi není.

Určitě znáte antiku, možná líp než já. A už staří latiníci říkávali "Nic nového pod sluncem Helady". A opravdu, z hlediska etiky a nakonec i forem řízení a organizace státu tam prakticky všechno vyzkoušeli.

Marxisté by namítli, že nevyzkoušeli formy závislé na stupni výrobních sil. Ale já si myslím, že na tom prakticky nezáleží, samozřejmě ten stupeň ovlivňuje mezilidské vztahy a umožňuje alespň částečně realizovat onu Huxleyho vizi všobecnéo štěstí. O tom jsme mnohokrát psal, pro mě je Huxley Marxův sen postavený z hlavy na nohy a zbavený křesťanského fantazírování a odklazu VFR.

Ale plná realizace předpokládá překročení Rubikonu a zrušit genetickou návaznost v jakékoliv podobě - tohle Huxely vystihl geniálně.

Jinak dostanete jen neootrokářskou společnost. Lidé se prostě ve své podstatě nemění, jedním z kardinálních Marxových omylů byla představa socialistického člověka. Proto můžeme se zanícením sledovat historické filmy z antiky :-).
24. 10. 2010 | 22:10

n.o.s napsal(a):

Jan

"Ale lze to i otočit, v dobách mezi krizemi nežili zas tak odlišně od nás."

to si nemyslím ta společnost měla téměř nepřekonatelné limity, produkce byla velmi omezená, jakýkoliv demografický růst znamenal rozdělení omezených zdrojů, většina společnosti žila na úrovni subsistence, společnost byla morálně rozvrácená, dysfunkční rodiny, děti které neměli rodiče, rodiny které museli pochovat většinu dětí, tj. nízká life expectancy atd. to rozhodně nebyla společnost podobná dnešní
24. 10. 2010 | 22:19

Aleš Vyhnal napsal(a):

Myslím, že Havlův sklon k mysticismu, spojený s ludditským anarcho-primitivismem, vede k nebezpečnému pohrdání vědecko technologickým pokrokem.

Ona k extinkci lidstva může vést nějaká vnější událost, jako např. dopad pár set metrů velikého meteoritu na Zemi. Bez vědecko technologického pokroku bychom byli ale bezmocní i proti "darům Přírody", jako jsou pravé neštovice, HIV a nejnověji viz možný doomsday scénář potenciálně spojený s XMRV.
24. 10. 2010 | 22:22

mb napsal(a):

jistě AV ... platí tedy že člověk životní prostředí neničil a neničí a nikdo rozumný ani nemůže říci, že by k tomu kdekoli na světě docházelo ?

a uprchneme tedy s hořejším vpřed ?

(bez toho aniž bychom napravili alespon ty nejmarkantnější excesy, jichž se jako lidstvo dopouštíme ?)

no nic
24. 10. 2010 | 22:26

n.o.s napsal(a):

Karel Mueller

nevíme co vyzkoušeli, knih na toto téma z klasické civilizace existuje velmi málo, uvědomte si že většina dnešních poznatků z té doby není získána z odborných literárních ale archeologických pramenů dále epigrafie a papyrologie, tento problém je dán strukturou společnosti, speciálně v nejlépe zachované římské říši ve které část elity (senátoři) zdroj většiny literárních děl nemohli (ze zákona) vykonávat a investovat jinak než do agrární produkce, tzn. v neagrární produkci byly jejich investice velmi omezeny, pouze nižší vrstvy speciálně z Equestrian order a nižší měli tuto možnost
což vede dnes k mnoha kuriózním závěrům...
24. 10. 2010 | 22:30

Ateista napsal(a):

Václav Havel, diplomaticky řečeno, dost přehání a někdy si říkám, zda dokáže rozumně uvažovat. Už jako prezident se mnohdy choval iracionálně, neměl žádné znalosti o ekonomice, mnohdy vytvářel asociace tam, kde nejsou a nemohou být a nyní se vyjadřuje opět stupidně.
Jeho hlášky o pýše a podobné výroky jsou už důkazem jeho deficitu kognitivních funkcí.

Hyper a super obchody jsou správná věc a skutečnost, že jich je v ČR příliš mnoho a mnohdy jsou postaveny na nevhodných místech není důvodem kritiky jejich elementárního poslání.

Zajímalo by mě, kolik lidí by bylo spokojeno se životem "romantického" středověku. Hovoří - li někdo o středověku jako o krásných obdobích lidských dějin, tak netuší, o čem to vůbec mluví.

Jan:
Dawkins, Boží blud - vynikající kniha, každý by si měl toto dílo přečíst.
24. 10. 2010 | 22:30

hanah napsal(a):

Daňový poplatník

I já to cítím podobně.
Úsměvné vždy bylo a je čím dál tím víc, když tento myslitel poučuje svět a kritizuje pýchu...
24. 10. 2010 | 22:32

Alex napsal(a):

Ke svým příspěvkům dodám ještě pár slov, pane profesore.
Člověk sám nad sebou ma šanci vyhrát jen tehdy - dokáže-li ekonomiku jako vědu uvést v soulad s těmi lidskými právy. Postaví-li je do anatogonistického poměru, spolehlivě prohraje. Teorie trhu nota bene všespasitenou je jen jednou z možných teorií vědy zvané ekonomie a ta je a bude ve vývoji dokud bude člověk ještě člověkem.
A proto, aby v tom antagonistickém vztahu ekonomie a ta lidská práva nebyly dělá dle mého soudu ten Havel přece jen trochu více než ten Klaus, když už to vlk zpersonifikoval.
24. 10. 2010 | 22:34

mb napsal(a):

Myslím, že vědecký sklon k technicismu, spojený s arogantně - nepoučitelným technooptimismem, vede k nebezpečnému přehlížení negativních jevů, které technologický pokrok nese.

Ono přehlížení a bagatelizování antrogenních činů vede pro živou přírodu k podobným důsledkům jako je dopad pármetrů velikého meteoritu k Zemi. My si ovšem myslíme, že jelikož jsme technologicky vyspělí, nemusíme negativním jevům souvisejícím s lidskou činností, věnovat pozornost ...
24. 10. 2010 | 22:34

Aleš Vyhnal napsal(a):

K mb:

Jenom takový postřeh: Všiml jsem si, že stromy a keře vysázené mezi těmi paneláky postavenými kolem 70. let v Praze jsou už krásně vzrostlé, tvoří mnohdy svébytné, kouzelné háje a spojují se s těmi nádhernými panelovými katedrálami v monádu neobyčejné estetické kvality.
24. 10. 2010 | 22:38

Jan napsal(a):

n.o.s.
Já se nechci hádat. Ale trošku se míjíme. Jako s Danem. Říká : věda udělala za 100 let větší skok než předtím za 3000 let. A je tím nadšen a fascinován. A já na to , člověk je stále tentýž nejpodstatnější věci se nezměnily od 4 st př.n.l. Sokrates, Budha, Konfucius...
Všechno už tady bylo...
Třeba dneska každé 2hé dítě vyrůstá v neúplné rodině...
Pokrok ve zdravotnictví je neskutečný, to je opravdu zásadní změna, a další a další, ale na druhé straně, nebyl takový Cimbura svobodnější než já?
Asi zbytná diskuse. Dobrou noc
24. 10. 2010 | 22:38

Ateista napsal(a):

Viola:
Ve svých reakcích zase melete nesmysly.
Vám se prostě líbí, že Havel napsal jednu větu o globální ateistické společnosti a vy na to slyšíte a hned se vyjadřujete obdivně k jeho hloupým výrokům a bizarnímu pohledu na svět.
Zrovna vás bych chtěl vidět, jak by se vám líbilo žít v dobách minulých.
24. 10. 2010 | 22:39

Alex napsal(a):

No už naposledy, holt mám s tím vyjadřováním velký problém. Pro přesnost ještě dodám, že i ten havel to dělá jen v rámci svých možností. není ani dokonalý, ani bůh. A jakkoli se to nezdá totéž platí o Klausovi, ani ten nemůže stát zase nad svými možnostmi.
24. 10. 2010 | 22:41

mb napsal(a):

to aleš vyhnal ... nemohu posoudit ... jsem ze severočeské hnědouhelné pánve ... Klausovy řeči = kecy ... o neničení životního prostředí člověkem se mě osobně a bytostně dotýkají ...

Myslím že, že prezident Klaus je *censored*

/ jinak at ziji panelaky ... pry jsou environmentálně v okei ... /
24. 10. 2010 | 22:42

ZAM napsal(a):

V. Havel hovoře o pýše znovu a znovu demonstruje především pýchu svou. Jeho proslovy jsou nudné opakující se floskule, které nemá význam vyvracet, vývoj je překonává během pár let. Ostatně nejvíce vyvrací svá slova svým praktickým životem.
24. 10. 2010 | 22:43

mb napsal(a):

ateista ... co je bizarního na tom, že když člověk planetu ničí, tak že ne že by člověk planetu mohl přestat ničit ... ale mohl by jí ničit alespon o chlup méně ?
24. 10. 2010 | 22:45

Ateista napsal(a):

mb:
Já netvrdím, že se vždy lidé chovají ke své domovské planetě s ústou, ale na druhou odmítám všechny ty studpidní "ekologické" aktivisty, kteří netuší, co melou nebo jim jde jen o vlastní prospěch.
Tak třeba "ekologové" chtějí zakázat aplikaci teploměrů obsahující rtuť, ale současně prosazují používání úsporných zdrojů světla, které obsahují ještě větší množství rtuti a navíc každá domácnost by takových spotřebičů měla nutně více než teploměrů.
"Ekologové" straší před jadernými elektrárnami, které jsou ovšem zcela bezpečné, nezbytné a ekologické!
24. 10. 2010 | 22:51

Quido napsal(a):

Souhlas s panem profesoram
24. 10. 2010 | 22:56

mb napsal(a):

ateista nijak nezpochybňuju upozorňování na nebezpečí plynoucí z radikálního (pseudo?)environmentalismu na druhou stranu pštrosí politika a la hořejší / nevidím zlo neslyším zlo / doprovázená úprkem vpřed ... mi nepřijde jako ideální řešení ...

o Klausovi jako pštrosu sui generis neni třeba mluvit
24. 10. 2010 | 22:58

Ateista napsal(a):

mb: Žádnou pštrosí politiku tady Hořejší neuplatňuje. Konkretizujte.
24. 10. 2010 | 23:05

mb napsal(a):

Ano – také já musím říci, že žádnou velkou devastaci přírody kolem sebe nepozoruji. Kdykoli jedu z Prahy téměř kamkoli v Česku, vidím kolem sebe po 95% doby pěknou krajinu ...
24. 10. 2010 | 23:09

Ateista napsal(a):

mb: Vám se zdá krajina nějak zdevastovaná? Dokážete do specifikovat a uvést příklad?
K devastaci krajiny dochází například iracionálním vysazováním řepky, která slouží jako příměs do pohonných hmot. To je neekonomické, neefektivní, neekologické a dle mého soudi i neetické.
24. 10. 2010 | 23:11

argun napsal(a):

"...jsem rád, že existují, že si tam jednou týdně udělám velký nákup na jednom místě a nemusím (či spíše nemusí moje žena) jako kdysi každý den strávit hodinu až dvě obíháním několika obchodů a taháním tašek. To nakupování v super- či hypermarketech není podle mého názoru pro naprostou většinu lidí žádným „uctíváním konzumního božstva“, ale prostě zcela racionální opatřování potřebných věcí."

Slyšeli jste slovo intelektuálovo. Mělo by se tesat. Nedívím se, že tuto zemi ty Nobelovy ceny nějak míjejí...
24. 10. 2010 | 23:12

mb napsal(a):

ateista, já se s vámi nechci hádat ... havla znepokojuje betonování krajiny a zarůstání krajiny sklady a podnikatelským barokem ... já jeho znepokojení rozumím ... hořejšího ani vás to neznepokojuje, všechno je jak má být .... a tak to má být ....
24. 10. 2010 | 23:16

argun napsal(a):

Ateista
Devastace krajiny? Možná žijete v jiné zemi, zkuste mrknout v jakém jazyce jsou cedule u silnicë... Začalo to kolektivizací, pane kolego...A nNemám moc chuť pokračvat.
24. 10. 2010 | 23:17

Ateista napsal(a):

argun:
Vy ale plodíte jednu kravinu za druhou. Co vám vadí na tom, že Hořejší s rodinou chodí nakupovat do supermarketů? Vysvětlete to.
Cedule u silnice - pokud je to největší problém, který vás trápí, tak je to vynikající. Kolektivizace s tím nemá nic společného. Přemýšlejte, než začnete psát hlouposti a pořádně vysvětlete, co vás tak irituje nad výrokem Hořejšího.
24. 10. 2010 | 23:20

Mara napsal(a):

Karel Mueller

Vy vzdycky cloveku tak nejak dodate optimismu :-)

Ateista, Vyhnal

Ja si nemyslim, ze by Havel ci ostatni technickym pokrokem opovrhovali. Spis jde mraz po zadech z te nabubrelosti, ktera sala z jeho uctivacu. Je to take takovy druh fundamentalismu, rekla bych. Bohorovne absolutni pravdy typu "jaderne elektrarny jsou ovšem zcela bezpečné, nezbytné a ekologické!"
Zapominate treba na lidsky faktor, (napr. japonska Tokaimura) a jaderny odpad.

A s tim Havlovym mysticismem to nevidim tak cerne. Cim hloubeji vedci jdou, tim vetsi pokoru citi pred tajemstvim obestirajicim nasi existenci.
24. 10. 2010 | 23:22

ZAM napsal(a):

argun:
Ještě kdybyste byl tak laskav a seznámil nás s konkrétními výhradami vůči tvrzení autora. Já osobně s ním souhlasím.
24. 10. 2010 | 23:23

Ateista napsal(a):

Mara:

Jaderný odpad je bezpečně ukládán a není tam nějaké významné riziko. Totéž se týká i selhání lidského faktoru, protože jaderné elektrárny jsou, zjednodušeně řečeno, do velké míry "blbuvzdorné". A o nezbytnosti jaderných elektráren taky není pochyb.
24. 10. 2010 | 23:25

mb napsal(a):

ateista ... to byste si to musel argumentačně rozdat s beránkem ( a nepochybuju že by to bylo zajímavé ) ... jaderky jsou do velké míry dotovaný a preferovaný zdroj ( o ceně neustále navyšované při dostavbě temelína netřeba hovořit )

jde o to co se vyčíslí, jak se to vyčíslí a kdo na tom vydělá ...

je demagogické užít příkladu černobylu jako bezpečné elektrárny ???

je demagogické užít výši pojištění při jaderné katastrofě ???

je demagogické předpokládat politickou nestabilitu ( válku mezi státy ) a její dopad s / bez jaderných elektráren ... ???

s pozdravem
24. 10. 2010 | 23:31

Ateista napsal(a):

mb:
Beránek ztratil poslední zbytky rozumu, vím, o koho jde.
Provoz jaderných elektráren je skutečně nejlevnější a především nejefektivnější ze všem doposud známých způsobů výroby el. energie. Fotovoltaika není efektivní, píšu to pro případ, že s tímhle nesmyslem vyrukujete.
Pokud ČEZ a stát, mírně řečeno neslušně vydělávají (já říkám okrádají) na el. energii, tak to je druhá věc. Toto nesouvisí se samotnou technologií a náklady s tím spojené. Finanční a politické problémy při dostavbě Temelína taky s tímto nesouvisí. Černobyl - nebyla to bezpečná JE a došlo tam i k fatálnímu lidskému selhání. V současné débě tohle nehrozí. Nicméně, není pravda to, co píše o havárii v této JE Beránek. Ten si zcela naprosto vymýšlí.
24. 10. 2010 | 23:41

mb napsal(a):

podívejte nejsem tažený v jaderné energii ani nemám vyhraněně pro či protijaderný postoj .... černobyl je bezpečná JE a došlo tam k fatálnímu lidskému selhání ... nešlo by to ehm jaksi rozšířit i na jiné jaderné elektrárny ... ?

pád letadel, teroristický útok, války, vyhořelé palivo ...

příliš mnoho otázek ( proměnných ) a vaše příliš snadné odpovědi ...

no nic
24. 10. 2010 | 23:44

Ateista napsal(a):

mb:
Vy to všechno zase vidíte emotivně. Teroristi třeba někdy ukradnou i palivo nebo přímo jadernou zbraň. Co já vím... Je ale to důvod k tomu, aby se takto nesmyslně bojovalo proti JE?
Na železnicích se krade měď - zrušme proto železnice. Auta havarují - zrušme silniční provoz. Tohle přesně vy říkáte. Je to přece hloupé. S touhle argumentací můžete zakázat třeba šňůru na prádlo, protože vrah ji použije k usmrcení oběti.
24. 10. 2010 | 23:49

mb napsal(a):

ne ja to nevidim emotivně, co vidim emotivně je to, když idiotský prezident klaus prohlásí že ničení přírody (planety) neviděl a nevidí a renomovaný vědec mu přizvukuje ...

klady a zápory JE existují obojí ... nevím zda převažují klady či zápory ... ale rozhodně se to dá diskutovat
24. 10. 2010 | 23:57

hoven napsal(a):

mě se zdá, že havel tak trochu patří k lidem, kteří zastávají teorii o tom, že člověk je škudce a měl by se vyhubit. ale u sebe by začít nechtěli....
25. 10. 2010 | 00:03

Ateista napsal(a):

mb:
Klaus všechno vidí jen v penězích, ostatně to byl Klaus, který prohlásil jako ministr financí, že neexistují špnavé peníze, zastával se Koženýho a takhle by se dalo pokračovat. Ovšem zase nemáte pravdu v tom, že Hořejší přizvukuje Klausovi. To není pravda, překrucujete to.
25. 10. 2010 | 00:08

mb napsal(a):

ateista myslim že nepřekrucuju ... hořejší ničení přírody nevidí z 95% , a je stejným technooptimistou jako Klaus se sklonem k technickým řešením (Negativních efektů na ekonomický růst či problémy s důchody pro relativně vyšší počet seniorů bych se příliš neobával – při rozumném společenském systému se o jejich řešení zajisté postará vyšší ekonomická produktivita založená na stále lepších technologiích.)

Hořejší hledá odpovědi v oblasti technické a jako ´manager´ /pro ochranu přírody uděláme nejvíce dalším technickým pokrokem, vývojem technologií šetrnějších k našemu prostředí a racionálnější organizací globální sociálně-tržní společnosti. / a předpokládá že vše ( samopohybem ? ) pospěje k novým světlým zítřkům
Havel tento technooptimismus pravěpodobně nesdílí odpovědi hledá v oblasti mravní ( a duchovní) ...

může to být naivní, může to být hloupé, může to být aristokratické ...

každopádně ničení přírody / planety je znepokojující ...

no nic ...
25. 10. 2010 | 00:19

AC napsal(a):

Na tomto světě máme pouze dvě jistoty.
Tou první je smrt a druhou fakt, že si zničíme ovzduší planety natolik, že bude nedýchatelná.
Naštěstí je člověk nejen hloupý, ale i zvědavý a tak bude mít zbytek šanci bezpečně uniknout.
Autore, jako genetik přeci musíte vědět, do čeho všeho už dnes vědátoři strkají nos a korporace zase ty své chamtivé pracky. Až překopou to, co od počátku v přírodě dokonale fungovalo, řeknou pardon, my nevěděli?
Ano, vinu ponese věda, neboť kdo jiný než mistři genetiky vědí nejlépe, jak má fungovat příroda, že?:-))
To bude kukuřice jak telegrafní sloupy. Ne tak vysoká, ale řídká.
Však ono nás to drobounké pylové zrníčko jednou pořádně nakope do p! A dost možná, že dokonce do hladové a to teprve bude ironie.
25. 10. 2010 | 00:23

Mara napsal(a):

Ateista

Existuje jiz technologie, ktera umoznuje ulozeni vysoceaktivniho radioaktivniho odpadu prvni kategorie (nebezpecnost zaricu se pocita na miliony let) v hlubinne geologicke formaci? Jsou jiz vybudovana specialni uloziste? Dlouhodobym ulozenim se tusim mysli 40 000 - 100 000 let. Takze napr v Cechahch bychom meli takove rakve v rozsahu 10ti ctverecnich kilometru.... nejsem expert, ale zda se mi, ze sice kricime hop, ale jeste jsme nepreskocili.
25. 10. 2010 | 00:47

Karel Mueller napsal(a):

Mara:

Těmozo otázkami - směsí štěpných produktů (vyhořelé jsem se kdysi trochu zabýval. Doporučil bych Vám pár polopopulárních knih od našich autorů (byli to moji učitelé na FJFI), ale Vy žijete v GB, tak tam nevím.

Hlavní problém je volba kontejneru a zajištění, aby nedošlo k jeho tepelnému poškození s tim spojeným únikem. Během prvních tří let klesne aktivita asi na tisícinu (během této doby jsou kontejnery chlazeny podobně jako palivové články) a pak je možné řešit skladnění. Pokud Vás to zajímá, tak si klikněte va Wikipedii na JAderný odpad a referenci.
25. 10. 2010 | 01:20

Drzá zrzka napsal(a):

Začíná to maličkostmi. Spousta lidí přestává přírodě věřit. Pokácíme strom. Že rostl 50 nebo 60 let, nevadí. Vynaleznem, vyrobíme, nahradíme novými. Kdo dal právo člověku k takovým zásahům? Zase jen člověk. Začíná to maličkostmi, a tak odhazujme PVC obaly a PET lahve (což jsou civilizační potřeby pouze živočišného druhu zvaného člověk)uprostřed lesa. Doma v obýváku si PET lahev taky nevyhodíme a nenecháme jí tam rozpadnout. Ale příroda, to je jiná, ta si přece poradí.
Zamyslel se někdo nad tím, jak chemie dob minulých ovliňuje genetiku dnešní generace a té budoucí? Není úbytek mužských spermií českých mužů zapříčiněn nadměrným používáním třeba DDT ve velkém nebo vlivem života v značně znečištěném ovzduší? Není to odpověď přírody, na člověkem preferovanou vědu, že tudy cesta nevede?
Jakou genetickou výbavu zanecháme příštím generacím, když už teď je většina produktů ovliněna chemií? Jak na tento fakt ona příroda zareaguje?
Jsou dnešní živelné pohromy přirozený vývoj planety nebo odplata za někdy bezmyšlenkovité rabování přírody člověkem?
Pravda bude asi někde uprostřed.
Lidstvo za poslední století
díky vědeckotechnickému rozvoji skočilo o notný kus dopředu, ale nemá podložené a ověřené zpětné mechanizmy tohoto vývoje. Ve vývoji přírody, potažmo planety jsou čtyři nebo pět lidských generací jen zlomeček času.
25. 10. 2010 | 07:17

j kunes napsal(a):

Ackoli se s autorem vetsinou nesouhlasim, dnes mu musim dat za pravdu. Pred nekolika lety jsem videl velice zajimavou vystavu fotografii. Jeji autor nasel sto let state krajinove fotky a stejne pohledy nafotil dnes. Na prvni pohled bilo do oci, jak je dnesni krajina mene vyuzivana a mnohem vice zarostla divokymi drevinami (trnka, briza, jerab, ...). Clovek se muze sam presvedcit navstevou nektere z mnoha ceskych rozhleden, ze kterych neni nic videl, nebot je prerostly stromy, ktere tan pred sto lety nebyly.
25. 10. 2010 | 07:50

juvel napsal(a):

Metoda "útěk vpřed" mě připomíná notorického alkoholika, který své problémy řeší tím, že od krabicového vína přejde ke značkovému pití.
25. 10. 2010 | 08:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Mara (a rada dalsich):

Dekuji za komentare, ale myslim, ze dochazi k nedorozumeni (mozna i v dusledku toho, co jsem tam nenapsal a mel jsem napsat (i tak uz to bylo moc dlouhe...)) - ja samozrejme vidim ty negativni dusledky moderni civilizace (treba ty plasty znecistujici more a skladky), ale rikam, ze to je prave jen dusledek "nizke technologie" - jsem si jist, ze dalsi generace plastu bude biodegradabilni, ze budou efektivne vymahana opatreni proti znecistovani.
Proste, jak rikam - vyresi to dalsi technicky a organizacni pokrok.

Myslim, ze v nejvyspelejsich zemich (Skandinavie) to uz funguje docela dobre

Nejhorsi je ten vice ci mene primitivni stupen "kouricich kominu" kombinovany s bezohlednym klausovskym "trhem bez privlastku"...

..
25. 10. 2010 | 08:13

vaclavhorejsi napsal(a):

juvel:

Doporucujete tedy naopak metodu "zpatky na stromy"?

..
25. 10. 2010 | 08:14

juvel napsal(a):

vaclavhorejsi:

V případě alhokolika je řešením přestat chlastat (jestli už není pozdě).

V případě této civilizace změnit hodnoty a morálku (tady už je pravděpodobně pozdě a situace je nezvratitelná).
25. 10. 2010 | 08:33

gaia napsal(a):

juvel

jako dnes vidím před sebou V. Havla jak v TV spokojeně vykládá, jak je fajn, že je pryč totalita, že jsou všude banány a on si může zajet do Vídně pro sako.

A vy tu něco o změnách hodnot a morálky.

Kdyby všichni lidé žili jako jmenovaný, to by to dopadlo. A nakonec by lidstvo vyhynulo.

Ale před tím by se zvýšila konzumace cigeret a alkoholu.
25. 10. 2010 | 08:58

Jedla napsal(a):

Není to dlouho, co se v Maďarsku provalila hráz jedné z mnoha toxických lagun. Na Atuálně.cz ještě visí obrázky podobných u nás (http://aktualne.centrum.cz/... ). Že je právě vy nemáte nad domem neznamená, že nejde o jeden z mnoha nezanedbatelných problémů. Představa, že ničení přírody se samo vyřeší vyčerpáním zdrojů rychlých peněz (nosorožci jako zdroj nosorožčích rohů) je strašlivě naivní. Nemusíte sdílet zbožné, transcendentální postoje typu "hříchem je ničit, co stvořil Bůh", a přesto je dobré vidět, že cesta po koncentračním spádu peněz je cesta k smrti. Jako náš organismus potřebuje sodíko-draslíkovou pumpu v buněčných membránách, která pěkně proti koncentračnímu spádu udrží sodík v extra - a draslík v intracelulárním prostoru, je třeba i v lidské společnosti pumpovat, za vynaložení energie, co kam patří. Nikdy to nepřestane být zapotřebí, nikdy ta práce neskončí, ale musí to být. V mrtvole se koncentrační spády iontů pěkně samy vyrovnají, i proteolytické a další enzymy opustí své organely v buňkách a projdou jejich membránami jako horký nůž máslem, ale to už je začátek autolýzy a rozkladu. Nevěřme proto, že kdo brání přírodu, je jen potížista, který z dlouhodobé perspektivy ničeho nedosáhne. Z dlouhodobé perspektivy jsme všichni v rozkladu.

Lidé, kteří stojí proti koncentraci peněz, ať už brání Horní Jiřetín před těžbou hnědého uhlí, Mokrsko či Kašperské Hory před kyanidovým loužením zlata, Rožnov před poddolováním, ... a jinde zase jiní lidé stojí proti kyselému loužení uranu, vysušení mokřadu, zaplavení luhu, zabetonování a zaasfaltování čehokoliv ...to jsou dnešní hrdinové.
Vaše představa, že kdo sedí u nového, právě teď nejvýkonějšího počítače či se baví hrami na nejnovějším mobilu, neničí přitom planetu, stojí za hlubší analýzu. Ale když už přemýšlet nechcete, vraťte aspoň starý mobil do zoo (jak Vás žádá Bobek http://blog.aktualne.centru... ). Můžete odmítat představu lidstva jako rakoviny země, nevnucuji ji nikomu - vždyť je to pouhá analogie. Ale jen pro jistotu - nádory jsou různé, některé solidní, ohraničené, rostoucí jako pevný útvar, jiné prorůstají tkání jako síť výběžků. Ty první mi připomínají město. Na povrchu bláznivě rostou, bují, zatlačují okolní funkční tkáň. Uvnitř ale nemají vlastní funkční strukturu, která by zásobila nádorové buňky v hloubce novotvaru živinami a kyslíkem. Takový nádor uvnitř odumírá, nekrotizuje a smrdí. Jako braunfields ve městě. Půjdeme-li po koncentračním spádu peněz, odmítneme-li pumpovat co kam patří, ten smrad vás nemine.
25. 10. 2010 | 09:05

tata napsal(a):

dobry den

POLOŽME SI OTAZKU vratime se zpatky,oželime vymoženosti civilizace?I ty největší kritikove tyto vymoženosti využivaj,dilčí uspěchy myslim vtomto sou,ale podle mě lidstvo nastartovalo svoji zahubu,život na zemi v porovnaní staří planety je zlomek,kratky časovy usek,bud přide genialní zvrat vědy,nebo se lidstvo zahubí ale sahněme si do svědomí malokdo znas je ochoten se vzdat vymožeností civilizace i když to nese velice negativní věci
25. 10. 2010 | 09:16

Dan napsal(a):

:Realista-Taky si na tu reportáž s Havlem vzpomínám.Nestál ale na hydrantu.V pečlivě naaranžovaném postoji,který měl nejspíš zdůraznit jeho nekonformitu,stál opřený o odpadkový kontejner,který nejspíš museli odněkud přivézt.S hlavním architektem Prahy,který před ním stál v kravatě a ve stoji spatném, vedl moudré řeči o těch oodporných králíkárnách,ve kterých musí lidé žít.Docela nechutná póza.
25. 10. 2010 | 09:32

gaia napsal(a):

Dan

na to jak kritizoval králíkárny na Jižním městě si pamatuje kde kdo. A když se odtamtud lidé začali stěhovat do domků za městem, tak se mu to nelíbí též.

Pro takové lidi je příhodné označení kverulant.
Takoví lidé budou pořád něco kritizovat a za něco bojovat, až je umlčí sama matka příroda.
Ale obávám se , že vstanou noví bojovníci a udělají si z téhož živnost.
Je to zřejmě jednodušší než něco skutečného vytvářet a zanechat za sebou něco hmatatelného.
25. 10. 2010 | 09:38

Vosavbotě napsal(a):

Dobrý den pane Hořejší,

píšete o spíše pozitivním efektu koncentrace populace v městech, megapole si (prý) vystačí sama.

Víte velice dobře, že nevystačí. Čehokoli se ve velkoměstě dotknete, cokoli vezmete do úst, každá molekula vzduchu, kterou vdechnete, to vše pochází z okolí té megapole.

Pochází to z míst mezi tím velkoměstem a džunglí - kde se produkují potraviny a získávají suroviny.

Teprve další zónou je ta "džungle". Čím více bude ovšem obyvatel megapolí, kteří z nich nikdy nevystrčí nos, tím menší vztah budou mít k tomu svému životadárnému okolí.

Velice lehce se může stát, že zcela demokratická většina propadne iluzi, že potřebujeme jen ta města a nic víc. Jsem přesvědčen, že právě tuto obavu v prvém plánu vyjadřoval Václav Havel.

Co se týče porodnosti a jejímu údajnému poklesu spolu s nárůstem životní úrovně: Vy snad vidíte v nejchudších zemích planety se zároveň nejvyšší porodností nějaký významný vzestup životní úrovně? Vy snad v těchto končinách vidíte něco jiného, než kořistění přírodních zdrojů na úkor i té nejjednodušší zemědělské obživy?

Podotýkám, že přírodní zdroje tu drancuje například Čína, ať už proto, aby Evropě a USA vyrobila levnou elektroniku, anebo proto, aby si místní boháči pořídili luxusní nábytek.

Podotýkám, že místní nemají demokracii jak a z čeho budovat (nikdy tam nic podobného nebylo) a bohatému světu by se také nehodila do krámu. Drancovat, kašlat na lidská práva a ekologii vyjde levněji, než dobývat suroviny ve shodě s moderní a demokratickou legislativou například u nás.

Vámi zmiňovaný lék na přelidnění - technický, ekonomický a civilizační pokrok se těmto zemím vyhýbá či je jím odpírán. Těch pár neziskovek to nevytrhne. Pokud ovšem pod tímto pokrokem například moc těch nadnárodních /například těžařských/ koncernů, které ve skutečnosti diktují ten směr našeho pokroku. Jistě dobře víte, že v Čechách často proklínaný ČEZ je proti nim jen bezruký trpaslík.
25. 10. 2010 | 09:46

juvel napsal(a):

gaia:

Já jsem neřekl o Havlovi ani slovo a tak Vám nemám na to co říci. Nezlobte se.
25. 10. 2010 | 10:11

gaia napsal(a):

juvel

reagovala jsem na to změnit hodnoty a morálku, pod to si může člověk dosasit co che
25. 10. 2010 | 10:16

Alex napsal(a):

vaclavhorejsi 08:13:28
Nemýlíte se, že dochází k nedorozumění z Vašeho pohledu. A chápu Vás.
Z mého pohledu se mýlíte, že dochází k nedorozumění, neb ať se bavíme o společnosti jako celku nebo jen o životním prostředí, ani v jednom případě na skutečné řešení nestačí sám technický a organizační pokrok bez toho ducha či rozumu.
Atomovou energii lze bezduše jako ten technický pokrok organizačně bez ducha či rozumu zcela konkrétním způsobem - věci pak mohou být vyřešeny jednou provždy.
25. 10. 2010 | 10:23

veverka napsal(a):

Řekl bych že Hořejší je moc zamklej ve svý laboratoři a o stavu naší přírody ví velký kulový.Jinak by nemohl psát takovéto hovadiny.Ano když se občas projedete kdesi autem,tak to všechno vypadá celkem OK.Bravo.Geniální způsob hodnocení stavu přírody.Ukazuje se to co si myslím už dávno,že mezi socialistou,komunistou a kapitalistou není ve vztahu k přírodě naprosto žádný rozdíl.Pro všechny je důležitý pouze zisk,ekonomika a prachy.Liší se jen způsobem jejich přerozdělování.Havla bytostně nesnáším,považuji ho za zločince a morální trosku,ale v tomto tématu s ním naprosto souhlasím.Prostě jedna plus jedna jsou dvě,bez ohledu na to,kdo to řekne.

vlk
"Jsem rád, že i jiní hledají svoje místo v životě někd e mezi Klausem a Havlem, jako dvěma krajnostmi"

Ehmm...no trochu úlet vlku,tenhle blog mohl napsat klidně i Klaus,je to přesně ta "Klausova krajnost"...člověk přírodu neničí,vše vyřeší technika...bla,bla,bla
25. 10. 2010 | 11:29

vaclavhorejsi napsal(a):

veverka:

No, uz jsem se lekl, ze i me povazujete za zločince a morální trosku...

Muzete mi ale tedy rici, kde vidite tu devastaci prirody neviditelnou z auta?

Jinak - zcela souhlasim s vasim "Prostě jedna plus jedna jsou dvě,bez ohledu na to,kdo to řekne."
Takze v tomto pripade ja zase vyjimecne davam vice mene za pravdu Klausovi (se kterym jinak povetsinou nesouhlasim); jeste bych poznamenal, ze na rozdil od Havla ma tento gigant spravnejsi nazory i na radu zahranicne-politickych zalezitosti; urcite by nepodepisoval zadne zadosti o humanitarni bombardovani....

..
25. 10. 2010 | 12:08

Joska napsal(a):

Ačkoliv s Hořejším jsem doposud téměř vždy souhlasil, tentokrát napsal takové pitominy, že se tomu nechce ani věřit. V podstatě se přiklonil na stranu Klause, a také nevidí devastaci životního prostředí. Připadá mi, že nechápe rozdíl mezi cenou a hodnotou. Jak může být biolog souhlasit se stavbou mamutího skladu na úrodné půdě, která vznikala milióny let, která by živila potomky po staletí, zatímco sklad možná 30 let ? Co na tom, že "vytěžíme nosorožce", "megapole si vystačí sami se sebou", bezbřehá víra v technický pokrok.. to jsou další "perly" z Hořejšího názorů nebo argumetů. Asi mu nic jako biologovi neříká fakt, že v přírodě existují vratné, ale i nevratné změny. A ty nevratné změny se projevují hlavně proti životu na vyšší úrovni, který je velmi křehký. Příroda asi přežije naše řádění. Na mikrobiální úrovni asi ano. Ale chceme toto jako lidé ?
25. 10. 2010 | 12:42

Viola napsal(a):

Je toto devastace přírody,
nebo evoluce? :

http://www.novinky.cz/kokte...
25. 10. 2010 | 12:44

Viola napsal(a):

Ale k architekruře

se myslím pan prezident ještě nevyjadřoval a v tomto konkrétním příkladu, který jste pane profesore uvedl z fora 2000 jde hlavně o architekturu měst a i přírody, jde o soulad, harmonii. No a v tom New Yorku šetří každičký centimetr, skoro jako v Japonsku, stavějí do výšky. No tam to jde, je tam dobré podloží.
25. 10. 2010 | 12:50

Joska napsal(a):

I, když, teď mě polil studený pot. On Hořejší píše také provokativní blogy, jako legraci a testuje inteligenci diskutujících. Ale Apríl je ještě daleko....
25. 10. 2010 | 12:51

max napsal(a):

zajímavý blog a zajímavé reakce.
Vypíchnu jen jednu věc,ke které se mohu vyjádřit poměrně jasně.
Devastace Krušných hor započala v 50.letech minulého století a projevila se začátkem 70.let. Dnes vypadají Krušné hory podstatně lépe a míra emisí klesla několikanásobně (s tím souvisí i zlepšení zdravotního stavu obyvatel).
Myslím,že hlavním důvodem je fakt,že žijeme naštěstí již v jiném typu společenského uspořádání,který připouští (a vyžaduje) diskusi. Míra industrializace společnosti v demokratickém uspořádání jde naštěstí v přímé úměře s mírou tlaku na ochranu zdrojů a životního prostředí obecně. Byť se to někomu nemusí líbit,lze to poměrně jednoduše prokázat fakty.
A zaplaťpanbůh za Klause i za Havla :-).
Jsou to jedni z mála českých politiků,kteří mají svůj názor a umí jej vyargumentovat, byť ne vždy je nutno souhlasit.
25. 10. 2010 | 13:20

gaia napsal(a):

v bývalém západním Německu bylo v roce 1987 ohroženo nebo v nebezpečí 34% z 10 290 druhů hmyzu a dalších bezobratlých. V Rakousku to bylo 22% z 9 694 druhů bezobratlých, v Anglii 17% z 13 741 druhů hmyzu.
Podle výsledků pravidelného sběru v Německu vyhynulo za posledních 60 let 40-50% druhů hub
v posledních 2 tisíciletích byla vyhubena 1/5 ptačích druhů celého světa, z přežívajících ptáků je ohroženo 1029 druhů, což je 11%
a mohla bych pokračovat, jsou toho fascikly.

Červená kniha ohrožených živočichů v ČR má několik svazků.Ale pan autor si ničeho nevšiml.

Indikátory životního prostředí jsou lišejníky. Až půjde po Praze, mohl by se po nějakém porozhlédnout a dát nám vědět.
25. 10. 2010 | 13:20

vaclavhorejsi napsal(a):

gaia:

Ano, souhlasim - ale jak rikam, zlepsi se to (a leckde uz znacne zlepsuje) s vyvojem lepsich technologii ;-).
Pak se vrati i ty houby, lisejniky a bezobratli.
Prave tak, jako se dramaticky zlepsila kvalita ovzdusi a krusnohorskych lesu po odsireni elektraren.
Cesta nevede pres opusteni elektriny a zavedeni petrolejek a svicek, ale pres setrnejsi technologie (napr. jaderne).

Musim trvat na tom, ze prumyslem zdevastovana krajina vypada uplne jinak nez ta, kterou neustale vidim kolem sebe...
Ve srovnani s krajinou stredomorskou (zdevastovanou bezohlednym odlesnenim ve staroveku) je to tady uplny raj...

..
25. 10. 2010 | 13:30

ZAM napsal(a):

Ateista:
"to byl Klaus, který prohlásil jako ministr financí, že neexistují špnavé peníze" Tvrdošíjně opakovaný omyl. Klaus prohlásil, že nezná metodu rozlišení špinavých peněz. Další deformace a la čunkiáda.
25. 10. 2010 | 13:34

ZAM napsal(a):

Drzá zrzka:
Zpětnou vazbou jsou i demografické údaje prokazující podstatně lepší zdravotní stav lidské populace oproti vcelku nedávné minulosti.
25. 10. 2010 | 13:38

Vosavbotě napsal(a):

Dobrý den pane Hořejší,

snad jen ještě jednu noticku:

Všichni víme, jak otřesné je to s místy ohroženými těžbou dřeva, ropy nebo čehokoli dalšího v rozvojových zemích.

V Kanadě jsou k těžbě roponosných písků využívány nejmodernější technologie, přesto
po nich zůstává měsíční krajina. Rekultivace je přes veškeré sliby ve stádiu pokusů na malých plochách.

Máme tu tedy rozvinutou zemi, která kvůli mamonu ničí svou přírodu, pravda špičkovými technologiemi. Nikdo rozumný nevolá po zavedení petrolejek a svíček, ale šetřit, a to výrazně šetřit vším prostě bude třeba.

Píšete, jak je náš venkov docela hezký a kultivovaný. Proboha, vždyť žijeme v globalizovaném světě! ČR není ani zdalaka potravinově nebo surovinově dostatečná.

Toto je vykoupeno tou devastovanou krajinou někde jinde!
25. 10. 2010 | 13:42

gaia napsal(a):

vaclavhorejsi

Titanic se potápí, ale na horní palubě se stále tančí.

ale nadzvedává mn vaše věta .."Muzete mi ale tedy rici, kde vidite tu devastaci prirody neviditelnou z auta?"..

kdo nechce vidět tak nevidí, jako pštros a na mysl mně přichází věta z filmu myslím Pahorek, jak vězni v hrozných podmínkách pořád opakovali "Žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně"

Já vidím zhůvěřilosti na každém rohu.
Třeba jen to, že dnes se dá kvůli sinicím v málokterém rybníku koupat, což před 20 lety ještě bylo normální, třeba barva Brněnské přehrady, kde je dnes zákaz koupání.
Fotky Šumavy sem zas dává wbgarden, o povrchových lomech nemluvě. A i nádrž Nové mlýny je jizva v krajině srovnatelná s odlesněním Středomoří, a skládka z města Neapol, kterou včera ukazovali v TV , co dodat.

Cesta vede přes ekologickou výchovu, aby mládež pochopila, že není jen natankovat a jet a dokud jedu, tak po mně potopa.
Ale dnešní mládež jsou též ignoranti, tak jsem skeptická(promiň skeptický, nebudeš mne mít na krku)
25. 10. 2010 | 13:43

ZAM napsal(a):

Jedla:
Přirovnat brownfields ve městech k nádoru je v nejlepším případě profesionální deformace. Anebo hloupost. Přírodní sukcese je opačný proces oproti kancerogenezi. K té by bylo možno přirovnat snad budování příměstských satelitů či průmyslových zón.
25. 10. 2010 | 13:46

Vosavbotě napsal(a):

Oprava: Správně a bez překlepů: "Zdaleka" místo zdalaka a "Soběstačná" místo dostatečná. Holt, měl jsem si říci dvakrát piš, jednou odesílej...
25. 10. 2010 | 13:52

ZAM napsal(a):

gaia:
Brněnská přehrada zezelanala sinicemi, rakouská jezera v alpských údolích ne. Proč? Protože okolo každého jezera v Rakousku vybudovali kanalizaci a do vody se nedostane ani mililitr odpadové vody. Na to brněnští soudruzi nepomysleli a fosfáty udělalay své. Ostatně přímo zasraná je podzemní Punkva v Moravském krasu odpadovými vodami z vesnic nad jeskyněmi, ve kterých vodní sifóny připomínají žumpy.
Naopak Nové Mlýny i přes mělkost jsou docela podařeným kouskem přírody k rekreaci.
Cesta k nápravě vede především přes skutečně ekologické investice do čističek všech možných odpadů.
25. 10. 2010 | 13:57

gaia napsal(a):

ZAM

já se na Priglu v 80. letech ještě v pohodě koupala, tak vždy když to vidím, dokazuje, že se něco horší a ne že nic není vidět.
Stejně tak Jinolické rybníky u Jičína jdou od 10 k 5 přehrada Rozkoš atd.
25. 10. 2010 | 14:04

ZAM napsal(a):

gaia:
Já taky. To něco jsou fosfáty z odpadových vod původem z méně kvalitních pracích prášků. Sinicím velmi prospívají.
25. 10. 2010 | 14:17

hhh napsal(a):

václavhořejší

Poradíte mi, kudy se dát z Prahy tak, abych viděl „95% doby pěknou krajinu, ve které se střídají lesy, louky a obdělávaná pole“? I kdybyste nakrásně dojel až na hranice, 95% takového výhledu nedáte nikdy dohromady. Buď z Prahy několik desetiletí nevyjíždíte, nebo s procenty zacházíte jako fotbalovej komentátor :)

„Všichni se přece nemohou živit psaním divadelních her či žít z výnosů (často problematických) restitucí, není-liž pravda?“
Tahle Vaše věta je nevkusná a blbá.

A jestliže vidíte za nakupováním u naprosté většiny lidí v hyper a supermarketech pouze racionální opatřování potřebných věcí, pak nelze než se spolu s V.Havlem divit, kam racionalita došla.
25. 10. 2010 | 14:23

ZAM napsal(a):

hhh:
A kde tedy podle Vás se dá racionálně nakupovat zboží běžné spotřeby jinde, než v supermarketech? V nějakých koloniálech? Anebo v sámoškách?
25. 10. 2010 | 14:43

mb napsal(a):

souhlasím s Jedla ale není mi to nic platné ...
25. 10. 2010 | 14:45

mb napsal(a):

Dan i Gaia mate pravdu ve sve kritice kritky havlovych kralikaren ...

havel ulít ... a myslim že už to ví ...

ale nechci se mýlit, myslím že havel nemá problém přiznat / uznat chybu, udělá li ji ...

v tom se liší od Klause řekl bych ...

ale může být, že se mýlím já ...
25. 10. 2010 | 14:47

mb napsal(a):

vosa v botě napsala : Drancovat, kašlat na lidská práva a ekologii vyjde levněji, než dobývat suroviny ve shodě s moderní a demokratickou legislativou například u nás.

já s vosou souhlasím ... / Klaus dělá že to neví / nevidí /

hořejší napsal : kde vidite tu devastaci prirody neviditelnou z auta?

to hořejší: dejte si schůzku třeba s panem Barochem ... ten to mapuje pro / za aktualně cz...

stačí mít otevřené oči a nezavírat je ... nebýt tibetská opička pane hořejší ....

souhlasím s Joska ale není mi to nic platné ...
25. 10. 2010 | 14:57

Ateista napsal(a):

ZAM:
Velký zastánce Klause, máte pěkné vzory. Klaus toho řekl a udělal mnohem víc, o tom ale vůbec nemluvíte, tomu se říká překrucování.
25. 10. 2010 | 15:00

mb napsal(a):

to max ... ano zlepšilo se to ... jen popílek z povrchových dolů je pořád ... a navazujou se na něj noxy ... takže to je blbý ... ale odsíření je super ... Klaus tehdy plakal ... že nebýt odsíření hnědouhelných elektráren mohl ten zbožštěný HDP být ještě mnohem lepší ....
25. 10. 2010 | 15:01

mb napsal(a):

to ZAM : Zpětnou vazbou jsou i demografické údaje prokazující podstatně lepší zdravotní stav lidské populace oproti vcelku nedávné minulosti.

myslíte ten nárůst obezity v posledních letech ???

( v posledním desetiletí ) ?
25. 10. 2010 | 15:04

mb napsal(a):

to zam a gaia ... ještě když už mluvíte o fosfátech jste mohli probrat vliv hormonů na pohlaví živočichů ...

ale Klaus ani hořejší ničení nevidí ... takže když jim tuto informaci sdělíte ... tak nevim zda uvěří ......
25. 10. 2010 | 15:09

skeptický napsal(a):

Vám těch koupališť zakázali hodně.Mne jen jednou vyhodili z Lhoty,protože jsem byl na nudě jediný oblečený.
Možná plavky vcelku by pomohly.
25. 10. 2010 | 15:18

skeptický napsal(a):

p.s.
To bylo pro pí.Gaiu.
25. 10. 2010 | 15:19

Viola napsal(a):

Škoda, že Vás pane profesore

také nepozvali na to forum, byl tam i p.Tomáš Halík i p.Marek Orko Vácha.
25. 10. 2010 | 15:22

Mara napsal(a):

vaclav horejsi

nevim nevim, pane profesore, jsem asi celkove mensi optimista nezli vy. Ale stejne diky za odpoved.
25. 10. 2010 | 16:16

ZAM napsal(a):

Ateisto,
diskutujte, prosím, se mnou korektně. Klaus prostě neřekl to, co jste o něm napsal. Kvůli tomu, že jsem na to poukázal, nejsem žádný jeho "velký zastánce", i když s jeho mnohými názory souhlasím.
25. 10. 2010 | 16:30

ZAM napsal(a):

mb:
Ne, mám na mysli podstatné prodloužení průměrnéhé délky života a vymýcení resp. omezení výskytu mnohých závažných chorob.
25. 10. 2010 | 16:32

ZAM napsal(a):

Jo a ještě, Ateisto, i když to s tématem nesouvisí, dodám, že Klaus se vyslovil jako jeden z mála českých politiků proti bombardování Srbska.
25. 10. 2010 | 16:34

ZAM napsal(a):

Viola:
Koho, čeho, čí je škoda, že nepozvali pana profesora na Forum 2000? Podle mého názoru je to škoda pro Fórum, i když těm intelektuálským řečníkům už nic nepomůže, jsou mimo realitu.
25. 10. 2010 | 16:38

vaclavhorejsi napsal(a):

hhh:

OK, tak mozna ne 95%, ale jen 94% ;-)

"Tahle Vaše věta je nevkusná a blbá."

V cem vidite ten nevkus a blbost? Je to konstatovani skutecnosti.

Napsal jsem to tak schvalne, protoze V.Havel je pro me typickym pripadem cloveka, ktery "kaze vodu a pije vino", ktery nema ani poneti o starostech "obycejnych" lidi.

Nastvaly me jeho vyroky o "kralikarnach", jeste vic o tom, ze snaha zajistit i v krizi zamestnani zamestnancum automobilek mu pripada obdobna jako snaha zajistit praci dozorcum v koncentraku, a jeste vic me nastvala jeho bezvyhradna podpora vselijakym americkym humanitarnim bombardovanim - dokonce k nim opakovane vybizel.
Je velmi smutne, jak skoncil clovek, ktereho jsem dlouhou dobu az nekriticky obdivoval...
************************

gaia:

Moc dobre priklady ocividne devastace nedavate – spise potvrzujete spravnost toho, co rikam – k cistote vod vedou zajiste hlavne ucinne technologie, povrchove lomy zde byly vzdy, mate ovsem pravdu s temi povrchovymi doly na uhli – ani ty by nemusely byt, kdybychom pouzivali lepsi technologii (jadernou).

Co mate proti Novym mlynum? Podle me je to dilo srovnatelne s Krcinovymi rybniky?

A co ma spolecneho sumavsky kurovec s nejakou zhoubnou technickou civilizaci???

Nemohu si pomoci – jedinou realnym resenim jsou ty lepsi technologie.
A to uz nemluvim o tom, co tady kdosi zminil – je realne, ze ty technologie nas nakonec ochrani i proti takove globalni hrozbe, jakou je treba zasah asteroidem nebo prepolovani magnetickeho pole.
O hladu a smrtonosnych epidemiich ani nemluve...

..
25. 10. 2010 | 16:46

mb napsal(a):

beru zam ... narůstají ovšem civilizační choroby jako je obezita, neplodnost, alergie, astma atd. atp. njn.
25. 10. 2010 | 17:02

mb napsal(a):

horejsi kontaktoval ste už toho barocha ?

s pozdravem
25. 10. 2010 | 17:03

gaia napsal(a):

koukám, že jste imunolog, tak to ani nevidíte vysoký nárůst alergií a astmatu u dětí po roce 89?

A Nové mlýny - pohled od Mohelna je zcela devastující. Navíc kormoráni zde nikdy nežili, přemnožují se komáři a lužní lesy , které tam byly dřív, byly daleko bohatší na druhy a do krajiny se i lépe hodily.

a kůrovec se přemnožuje kvůli kyselým dešťům.

a poslední odstavec- na které sci-fi jste koukal?
25. 10. 2010 | 17:06

Emissary napsal(a):

Koukám,

ze místním zelenomozkům vadí dokonce i supermarkety a touží po obchůdcích, jako kdyby jinde supermarkety nebyly. Tak si tam klidně do těch obchůdků běžte nakupovat, všechno je tam o 20 až 30 procent dražší, za stejné zboží stejné kvality. O šíři sortimentu a možnosti výběru ani nemluvím.

Profesore Hořejší,

toho protofašisty Vám neodpustím, ale jinak máte úplnou pravdu, je to zejména ve vyspělejších technologiích, ale i v zastavení růstu světové populace (zejména Indie a arabské země), ale i v šetrnějším přístupu k životnímu (zejména Čína, Indie a další země).
25. 10. 2010 | 17:18

Viola napsal(a):

ZAM

škoda je to jak pro pana profesora, mohl se tam utkat z očí do očí s jinými názory a své si tak trochu korigovat a samozřejmě i pro celé forum, byl by tam zas trochu jiný hlas. Ovšem překvapilo mě, že tam byl pan Topolánek a pan Bakala, i když ten spíše pro ty peníze.
25. 10. 2010 | 17:19

Viola napsal(a):

Emisary

vy jste pan Tomský? A ano, toužím po malých levných obchůdcích, ale heč, u nás jsou a jmenují se Hruška.:-)
25. 10. 2010 | 17:22

Drzá zrzka napsal(a):

ZAM v 13.38 hod
Je otázkou, na kolik jsou dermografické studie ovlivněny fakty, že věda a medicína postoupila tak daleko, že umí vyměnit srdce, plíce, játra, ledviny, a nakolik zlepšením životního prostředí a životního stylu. Bydlím v severních Čechách, poslední dobou, mi připadá, že se mnohem častěji pohybuji na pohřbech svých vrsteníků, které přežívají jejich sedmdesátiletí rodiče.
25. 10. 2010 | 17:35

Emissary napsal(a):

Violo,

nejsem pan Tomský, ale jeho blogy se mi líbí, rád je čtu.

Já proti obchůdkům nic nemám, ale ani proti supermarketům, občas tam chodím, jako doplňující forma nákupu potravin dobrá. Hruška je také dobrá, ale to jsou na naše poměry spíš prodejny střední velikosti. A nevím, jestli vydrží i příští rok. Na stromě určitě.

http://ekonomika.idnes.cz/o...
25. 10. 2010 | 17:35

ZAM napsal(a):

Viola:
Kdyby pan profesor korigoval své názory směrem k řečníkům Fóra, uškodil by si a jeho úroveň by poklesla. Vím, každý není to schopen ekceptovat.
25. 10. 2010 | 17:58

ZAM napsal(a):

Drzá zrzka:
Demografické studie jsou prosrtou statistikou, nic pochybného.Je to přesnější popis faktu než vaše dojmy z pohřbů vrstevníků.
25. 10. 2010 | 18:00

gaia napsal(a):

ZAM

no teď se dožívají vysokého věku lidé, kteří v dětství nepřišli do styku s antibiotiky (ty se začaly používat až po válce, a nemocné děti před válkou umíraly třeba na zápal plic nebo spálu, takže ještě byl přírodní výběr), celé mládí prožili bez automobilů a měli dost pohybu, nehledě na kvalitu vzduchu a potravin, neměli stres, že nebude na důchody a ženy třeba se 3 dětni tam odkráčely už v 53 letech.
Na těch se samozřejmě zvýšená lékařská péče projevila. Znám paní, které po mrtvičce v 93 letech ještě voperovali kardiostimulátor a ona s ním žila další 4 roky, dříve věc nevídaná.

Ale pro dnešní generaci lidí, kteří jsou teď v produktivním věku toto nemusí platit, já osobně si myslím, že se trend obrátí a věk se zas začne zkracovat.
25. 10. 2010 | 18:08

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

gaia:
"Během 4 let (1996 až 2000) došlo v souboru k nárůstu alergických onemocnění o 8 %. Sledovaly se rizikové faktory v dětství s možnou souvislostí s alergickým onemocněním. Byl potvrzen význam rodinné anamnézy a častých respiračních onemocnění pro rozvoj alergie. Z faktorů životního prostředí se žádný neprokázal jako přímý rizikový faktor pro vnik alergického onemocnění,"
http://www.tigis.cz/alergie...
25. 10. 2010 | 18:11

Drzá zrzka napsal(a):

Promiňte. Ten dnešní dojem moc příjemný nebyl. Ještě jednou se omlouvám.
25. 10. 2010 | 18:13

ZAM napsal(a):

gaia:
Mýlíte se, průměrný věk je podstatně negatívně ovlivněn dětskou úmrotností, která právě u dětí neléčených antibiotiky byla podstatně vyšší. Tento "přírodní výběr" průměrnou délku života populace snižoval.
Váš předpoklad obrácení trendu není ničím podložen, je subjektívní a nerealistický.
25. 10. 2010 | 18:17

gaia napsal(a):

Kancelář pro UPnPM

já tam jasně čtu toto:

byla zjištěna významnost některých (pasivní i vlastní kouření, přítomnost plísně v bytě a umístění bytu v lokalitě s méně příznivým hodnocením životního prostředí) pro přítomnost příznaků průduškové hyperreaktivity.
proč by se jinak na ozdravné pobyty jezdilo na hory do čisté přírody?
25. 10. 2010 | 18:22

gaia napsal(a):

ZAM

no ono se pořád dělá to, že se současný stav lineárně promítá do budoucnosti.
Tak jsem již v 60. letech slyšela, že v roce 2 020 přistaneme na Marsu, že v roce 2 000 nás bude 11 miliard a že v roce 2 010 dojde definitivně ropa, nebo že příští generace již bude vyrůstat v komunismu.

Nakonec je vždy vše jinak.
25. 10. 2010 | 18:29

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

gaia
Průdušková hyperaktivita není totéž co astma, i když i kvůli ní se jezdí na ozdravné pobyty.
U astmatu prostě nebyl prokázán žádný faktor životního prostředí jako přímý rizikový faktor.
25. 10. 2010 | 18:43

Aleš Vyhnal napsal(a):

Co se vědy a technologie týče, tak lineární extrapolace je skutečně neadekvátní, realitu vystihuje lépe aproximace exponenciálou.
25. 10. 2010 | 18:45

gaia napsal(a):

Kancelář pro UPnPM

takže jinak, má ženská logika mně říká, že děti ve městech se špatným ovzduším jsou častěji nemocné a studie prokázala, že častěji nemocné děti od 3-6 let mají častěji astma.

přesná citace

Z údajů osobní anamnézy vyplynulo, že 26 % dospívajících trpělo častým (více než 5× za rok) akutním respiračním onemocněním (ARO) v batolecím a předškolním věku. Byl potvrzen známý fakt, že děti s častými ARO v útlém věku mají 3× větší šanci stát se alergiky. Nejsilnější je vazba mezi častými ARO ve věku od 3 do 6 let a onemocněním astmatem
takže dle mého názoru to vysvětluje i vzestup astmatu.
25. 10. 2010 | 18:50

ZAM napsal(a):

gaia:
"Průměrný věk v Česku se pohybuje kolem čtyřiceti let. Za posledních patnáct let se tak zvýšil o téměř čtyři roky."
http://www.novinky.cz/domac...

"Češi se dožívají stále vyššího věku. Od sametové revoluce se prodloužil průměrný věk mužů o 5,6 roku, u žen o 4,5 roku. Doba života se tak u českých mužů protáhla na téměř 74 let a u žen na necelých 80 let. Od roku 2006 se podle předběžných výsledků protáhla za jeden rok o zhruba o 2,4 měsíce. "
http://domaci.ihned.cz/c1-2...
25. 10. 2010 | 18:51

gaia napsal(a):

Aleš Vyhnal

nebo je funkce nespojitá
25. 10. 2010 | 18:54

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

gaia:
Častá ARO zvyšují výskyt astmatu, ARO však není faktorem vnějšího prostředí.
"Z faktorů životního prostředí se žádný neprokázal jako přímý rizikový faktor pro vnik alergického onemocnění,"
25. 10. 2010 | 18:57

gaia napsal(a):

Kancelář pro UPnPM

no dobré, a že mají ženy v mateřském mléce DDT a že v krvi jsou látky, které tam nepatří a dřív tam též nebyly, myslím, že vliv zhoršujícího prostředí na zdraví je znám a imunolog o něm určitě by měl vědět.
A asi i ví jen dělá hloupého.
25. 10. 2010 | 19:08

Vosavbotě napsal(a):

A tak naposledy si vosa píchne:

VACLAVHOREJSI, 25.10.2010 16:46:26

Pane profesore, Vám nepřipadá nic řekněme "nevhodného" na Vodním díle Nové Mlýny (I, II, i III)?

Byl bych velice, velice opatrný při srovnávání těchto přehrad s Krčínovými rybníky:

1) Krčínovy rybníky sice zničily jedinečné mokřadní ekosystémy, ale tehdy bylo té skutečné divočiny nesrovnatelně více než dnes a lidí nesrovnatelně méně. A i to málo lidí bylo velice, velice vděčno za obživu, kterou jim rybníky přinesly.

2) Nové Mlýny nepřinesly nic. Spotřebují elektřiny více, než vyrobí. Veškerý závlahový systém, pro který byly původně plánovány, prostě není, nebyl postaven a dnes je ekonomicky (i ekologicky) patrně nerealizovatelný. Ochrana před povodněmi? Přirozené mokřady a několik poldrů by svedly totéž.

Rekreace? Byl jsem tam letos v létě a díval se dalekohledem od Dívčích hradů. Řeknu Vám, ty davy turistů, co jsem spatřil... (Nikdo, všichni chlastali víno ve sklípcích. Jachtařů bylo asi pět).

3) Krčínovy rybníky byly budovány v podstatně delším období, než Nové Mlýny a žádný z nich neznamenal plošně zalitou krajinu v obdobné rozloze.

(3200 ha/Rožmberk kdysi plus mínus 950 ha)

Naopak, nejčastěji to byla menší vodní díla a mezi nimi funkčně propojené celky přírodní krajiny.
4) Nechtěl byste, raději a třeba pro zábavu, připomenout v souvislosti s Novými Mlýny raději rybníkovou soustavu Nesytu, která je odtud jen kousíček? S Krčínovými a Netolického rybníkovou soustavou má mnoho společného.

A co Vranovská nádrž? Znojemská nádrž? Za komančů plánovaná nádrž zaplavující dnešní Národní park Podyjí? To vše je/bylo by taky OK?
25. 10. 2010 | 19:28

Jana Pechová napsal(a):

Ve všech hlavních příspěvcích (Havel, Tomský, Just i Hořejší) vidím věci, které odpovídají realitě. A stejně tak momenty, ovlivněné úhlem pohledu toho kterého autora. V posledních letech se nejen v přístupu k přírodě celá řada postupů zlepšila, na druhé straně se objevila celá hromada nových potíží a hrozeb. Nelze jednoznačně říci, že je všechno špatně či že je všechno skvělé. V lidské činnosti však v posledních desetiletích ubývá vztah a nahrazuje ho mechanicko racionální přístup. Pánům tento aspekt vadí s rozdílnou intenzitou. Podstata zdánlivého sporu je podle mě právě v tom.
25. 10. 2010 | 19:40

Jemnický napsal(a):

Vaclav Hořejší

"Je velmi smutne, jak skoncil clovek (V. Havel), ktereho jsem dlouhou dobu az nekriticky obdivoval..."
25.10.2010 16:46:26

Vědec by se neměl podléhat nekritickému obdivu k osobám, věcem a institucím. Alespoň ne tak často.

V tomto Theatrum Mundi se může stát, že si herci a obecenstvo zničí vlastní divadlo.
To chtěl asi dramatik V.H. vyjádřit ve svém projevu. Vědec V.H. tuto možnost nepřipouští, protože naše N.D. má přece tu nejnovější technickou novinku - protipožární oponu.

Někteří ještě tančí rozvernou Gavotte či Bizzaria, jiní již zapalují lunt. Nutnost zpřesnění dělostřelecké palby si vynutila nové matematické postupy. Renesanční optimismus a nekritickou důvěru v lidský rozum, humanismus a vědu vystřídal desilusivní pohled na lidskou existenci v době manýrismu a nastupujícího baroka.
Theatrum Mundi Minoris

Jemnický
25. 10. 2010 | 19:44

vaclavhorejsi napsal(a):

gaia:

"znám a imunolog o něm určitě by měl vědět.
A asi i ví jen dělá hloupého."

Bohuzel, hloupeho jen nepredstiram ;-)
***************************************

Ale vazne - pokud jde o ty alergie:

Alergie jsou evidentně způsobeny chybným rozhodnutím imunitního systému proti něčemu, co ve skutečnosti není nijak nebezpečné. Zdá se, že toto chybné, přehnané chování imunitního systému nějak souvisí s vývojem imunitního systému v raném dětství a nastavením jakéhosi nesprávného prahu citlivosti.

Epidemiologické studie velmi jasně ukazují jasnou nepřímou úměrnost mezi výskytem alergií a poklesem typických infekčních onemocnění (spála, hepatitida A, spalničky, příušnice, tuberkulóza) v období 1950 - 2000.

Nabízí se hypotéza, že imunitní systém nemá tolik příležitostí bojovat s reálným nebezpečím, a tak si to vynahrazuje na něčem jiném, proti čemu by reagovat neměl.

Mezi dnešními imunology a alergology je dnes všeobecně přijímaná tzv. „hygienická hypotéza“ jako vysvětlení dnešní epidemie alergií (Okada et al, 2010). Ta odráží skutečnost, že civilizovaný život, který žijeme, je velmi odlišný od toho, jak naši předkové žili po desetitisíce let předtím – v prostředí promořeném spoustou přírodních mikroorganismů, parazitů a jejich produktů.

Jedním takovým typickým patogenem se kterými se naši předkové museli vždycky nějak vyrovnávat, jsou různé mykobakterie, t.j. mikroorganismy, které jsou hojně přítomné v půdě a některé z nich způsobují závažná onemocnění (tuberkulosa, lepra). Takže když si děti v raném neustále hrály někde venku, dostávaly se s nimi běžně do styku a samovolně se jimi imunizovaly.
Druhým běžným typem patogenů, s kterými byli naši předkové v běžném styku, byli střevní paraziti (hlístové, škrkavky). A oběma těmto typům stimulantů imunitního systému se nyní do značné míry v našem polosterilním prostředí vyhýbáme.
Naše děti se snažíme uchránit toho, aby se někde neumazaly, aby se něčím nenakazily atd.
To je samozřejmě blahodárné (dětem nehrozí nebzpečné infekce), ale na druhé straně to zřejmě nějak postihuje vývoj imunitního systému.

V epidemiologických studiích se ukazuje, že výskyt alergií koreluje s řadou faktorů, které souvisejí s životním prostředíma životním stylem.
Jako nejvýraznější ochranný faktor proti alergiím byl identifikován život v raném dětství na farmě. To znamená nejenom někde na vesnici, ale tak, aby děti byly ve styku s hospodářskými zvířaty, prachem znečištěným jejich výkaly a půdními bakteriemi, aby pily přírodní, čerstvě nadojené nesterilizovaným mléko (samozřejmě kontaminované mnohými mikroorganismy). To jsou všechno silné stimulanty imunitního systému.

Hodně se mluví také o ochranném vlivu kojení, při kterém kojenec dostává s mateřským mlékem důležité ochranné protilátky a dokonce i imunitní buňky. Ty přecházejí z mateřského mléka do organismu dítěte a mohou modifikovat vývoj jeho imunitního systému.

Pro správný vývoj imunitního systému je velice důležité také správné složení střevní flóry, která není ovlivněna příliš častým používáním antibiotik. Ta mohou vyhubit některé užitečné druhy takových bakterií. Mimochodem, v našem střevním traktu máme 500-1000 druhů bakterií a celkový počet bakteriálních buněk ve střevech je asi 10x vyšší než je počet buněk našeho vlastního organismu (bakteriální buňky jsou ovšem asi 100x menší).
Docela překvapivě se ukázalo, že děti, které prodělaly hepatitidu A, neboli infekční žloutenku, jsou poměrně dobře chráněny proti vzniku alergií v pozdějším věku. To zřejmě znamená, že tento typ infekce, resp. imunitní reakce proti ní, nějak změnil rovnováhu imunitního systému tak, že přestal být náchylný k alergickým reakcím (Rodriguez-Manzanet et al, 2009).

(pokracovani)
..
25. 10. 2010 | 19:58

vaclavhorejsi napsal(a):

(dokonceni)

Zdá se, že na vznik alergií mají v městském prostředím nepříznivý vliv také nepatrné uhlíkové částice, které jsou produktem spalování v dieselových motorech. Tyto částice mají adsorpčně aktivní povrch, na který se dobře váží alergenní složky domácího prachu nebo i pylu a vzniklé komplexy jsou velmi imunogenní, resp. alergenní.

Byla publikováno několik studií, které srovnávaly výskyt alergií u dětí z východní a západní části Německa (brzy po sjednocení). Tyto dvě skupiny se lišily v řadě aspektů životního stylu (umístění v jeslích a mateřských školkách, stravovací návyky, odlišná životní úroveň). Ukázalo se, že děti z východní části byly vůči alergiím daleko odolnější. To znamená, že onen jakoby „civilizovanější“ způsob života a vyšší životní úroveň nějak souvisí se vznikem alergií. Otázkou je, které konkrétní faktory to jsou.
V jedné německé studii se porovnávaly také dvě skupiny dětí západoněmeckých tureckých imigrantů – první, kde se doma mluvilo německy, a druhou, kde doma mluvili turecky. Výrazně více alergií bylo v té skupině první, tedy u více germanizovaných přistěhovalců. Oním imunologicky důležitým faktorem jistě nebyl samotný jazyk, ale spíše životní styl v rodině – ochranný efekt měl zřejmě onen přírodě bližší turecký životní styl a tradiční strava.

Samozřejmě, že je v pořádku, když se snažíme žít hygienicky a snažíme se vyvarovat nebezpečných infekcí. Řešením problémů s alergiemi rozhodně není vracet se zpátky do nehygienických podmínek a riskovat nebezpečná infekční onemocnění. Je ale velmi důležité identifikovat ty klíčové faktory chybějící v našem civilizovaném polosterilním prostředí. Kdybychom je znali, mohli je nějakou formou očkování nahradit a uměle tak pomoci vyvíjejícímu se imunitnímu systému.
Některé nejnovější studie na zvířatech už první nadějné kandidáty (polysacharidy některých střevních bakterií) odhalily.

..
25. 10. 2010 | 19:58

zeleny bojovnik napsal(a):

Vaclav Klaus rekl: "Nevidim zadne niceni prirody a nemsylim, ze by to mohl nejaky rumny clovek rici. ... Zivocisnych druhu pribyva ..."
A kdyz to rekne profesor a k tomu jeste clovek (i kdyz temer Buh uz za sveho zivota), ktery pry nepochazi z opice - tak to musi byt pravda!!
25. 10. 2010 | 20:16

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

gaia:
"V mateřském mléku českých matek je prokazován významný dlouhodobý sestupný trend koncentrací DDT a dalších chlorovaných pesticidů používaných v 50. – 70. letech."
http://www.szu.cz/tema/zivo...
Pan profesor dělá hloupého? Kancelář se pokusí zjistit. Kancelář zatím má za to, že hloupou neděláte vy.
25. 10. 2010 | 20:18

gaia napsal(a):

Kancelář pro UPnPM

no když tak rád googlujete, tak si dejte třeba na seznamu do vyhledávače ...vliv znečištění na zdraví člověka ...

a můžete číst až do vánoc
25. 10. 2010 | 20:30

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

v roce 1990 jsem byl na míle vzdálen obdivu ke komukoliv. Důvody nebudu uvádět. V každém případě bych čekal v dané situaci jasnou koncepci dalšího postupu, nikoliv moralizování. Ale samozřejmě, Václav Havel nebyl politik a tak je jasné, že reálnou politiku musel dělat někdo jiný. Ten, kdo byl schopen řídit státní aparát. Čímž nechci snižovat jeho nepopiratelnou zásluhu v tom, že nedošlo k otřesům a krveprolití.

Ať si myslíme o současném presidentovi cokoliv, ať jste jeho kritik či přívrženec, tak ve všeobecném "filosofickém pindalismu o smysluplném osmyslení" byl schopne přijít s jasnou koncecí a říct, co chce dělat. Ať už to pak dále hodnotíme jakkoliv.

Určitě jsem schopen obdivu k vyjímečným jedincům. Protože jsou persony nebo kvůli jejich intelektuálním výkonům. Obdivuji Sira Rogera, obdivuji i ruského premiéra.

V prvním případě kvůli vyjímačným výkonům v matematice. Ve druhém případě kvůli tomu, co dokázal v NDR v roce 1989: Postavil se davu tisíců rozvášněných Němců a když svojí řeč končil, tak k němu chovali respekt.

Persona pro budoucnost byla v ten okamžik nalezena.
25. 10. 2010 | 20:37

veverka napsal(a):

Za rakovinu si může moderní člověk sám

http://www.novinky.cz/veda-...

"Vědci přišli na to, že počet zaznamenaných výskytů rakoviny dramaticky narostl až s příchodem průmyslové revoluce"

Není co dodat.

PS: pindy o tom,že Klaus má jiné názory na zahraniční politiku než Havel jsou naprosto OT a s tématem nesouvisí.
25. 10. 2010 | 20:37

Aleš Vyhnal napsal(a):

Já zase o DDT četl, že to je látka, která zachránila obrovské množství lidských životů.
25. 10. 2010 | 20:38

Aleš Vyhnal napsal(a):

Také jsem četl, že v Angole se sice málo vyskytují alergie, ale zato je tam asi stokrát větší novorozenecká úmrtnost.
25. 10. 2010 | 20:45

gaia napsal(a):

Aleš Vyhnal

zpočátku asi ano a to před malárií a morem, ale pak začali mít sokoli v Kanadě tenké skořápky a zjistilo se, že je to z toho a že to má vedlejší účinky.

A kojit dítě DDT je asi také blbé.
25. 10. 2010 | 20:45

gaia napsal(a):

Aleš Vyhnal

a novorozenci umírají na tetanus, u nás nepředstavitelné.
25. 10. 2010 | 20:46

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

gaia:
"Hlavními hrozbami pro lidské zdraví vyplývajícími ze znečištění ovzduší jsou jemné částice a přízemní ozon. V rámci programu EU Čistý vzduch pro Evropu (CAFE) bylo odhadnuto, že vinou expozice jemným částicím (PM2,5) za rok předčasně umírá celkem 348 000 lidí. Při dané úrovni expozice se průměrná očekávaná délka života snižuje přibližně o rok."
http://www.eea.europa.eu/cs...
25. 10. 2010 | 20:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Pechová,

díky za Váš vstup, hovoří mi z duše (my muži bohužel máme v povaze vyvracet si zásadní pravdu jinou zásadní pravdou ;-)

Libor Stejskal
25. 10. 2010 | 20:47

hhh napsal(a):

vaclavhorejsi

"V cem vidite ten nevkus a blbost? Je to konstatovani skutecnosti."

V tom, že pak bude diskuse probíhat asi takovýmto způsobem: Pan profesor z akademického skleníku se vyjadřuje k problémům obyčejných lidí?

Asi se domníváte, že Vás k užití rétoriky podobné té normalizační (pisálek a vyvrženec) opravňuje to, že nebyla naplňena Vaše očekávání od objektu Vašeho nekritického obdivu. To všk o tomto objektu mnoho neříká.

Troufám si tvrdit, že se Havel setkával s mnohem pestřejší společností než vy. Co pro Vás znamená obyčejný člověk? Ten, kdo pracuje v pivovaře? Vězeň nebo dozorce? Ten, kdo se pohybuje po akademické půdě?

Prostě řeči o pochybných restitucích a živení se psaním divadelních her jsou nevkusné a blbé.
25. 10. 2010 | 20:56

Aleš Vyhnal napsal(a):

DDT je tak asi stejně jedovatý jako aspirin. Takže matka, která kojí, by se měla poradit se svým ošetřujícím lékařem, zda pozitiva plynoucí s pojídání DDT během kojení převáží nad jevy s tím spojenými negativními. ;)
25. 10. 2010 | 20:57

mb napsal(a):

kancelář pro upnpn ... zajeďte si laskavě do radvanic ...
25. 10. 2010 | 21:06

mb napsal(a):

a zhluboka dýchejte ...
25. 10. 2010 | 21:06

mb napsal(a):

"Z faktorů životního prostředí se žádný neprokázal jako přímý rizikový faktor pro vnik alergického onemocnění,"

napsala kancelář ... myslím že se mýlíte nicméně to nebudu moci prokázat ...

tak aspoň že se shodneme na tom, že je to nepřímý rizikový faktor pro vznik alergického onemocnění ....
25. 10. 2010 | 21:09

mb napsal(a):

gaia napsal(a):
Kancelář pro UPnPM

no dobré, a že mají ženy v mateřském mléce DDT a že v krvi jsou látky, které tam nepatří a dřív tam též nebyly, myslím, že vliv zhoršujícího prostředí na zdraví je znám a imunolog o něm určitě by měl vědět.
A asi i ví jen dělá hloupého.
25.10.2010 19:08:33

imunolog ví, imunolog dělá tibetskou opičku ...
25. 10. 2010 | 21:11

vaclavhorejsi napsal(a):

hhh:

OK, Havel chodi nakupovat a jezdi tramvaji...

..
25. 10. 2010 | 21:11

vaclavhorejsi napsal(a):

gaia:

Pouzivani DDT je skoro vsude na svete uz asi >30 let zakazane...

..
25. 10. 2010 | 21:15

gaia napsal(a):

vaclavhorejsi

no a o to je zajímavější, že v tom mléku to je pořád. Já to četla.
25. 10. 2010 | 21:19

Aleš Vyhnal napsal(a):

Mně na Václavu Havlovi asi nejvíce vadí to jeho pokrytectví: Na jedné straně se zaštiťuje a ohání náboženstvím, a na druhé straně je z dřívějška proslulý takřka nepřetržitým smilněním, hýřením a dalšími zpustlostmi.
25. 10. 2010 | 21:19

Emissary napsal(a):

No, možná, Pane Stejskale.

Když si nasadíme růžové brýle a několik dioptrií k tomu. Faktem je, že na počátku bylo slovo a aby se slovo mohlo množit, je potřeba ho opečovávat jako křehkou květinku a nezalévat v dalším marxleninizmem či protofašismem.

Sklady jsou na skladování a průmyslové budovy na vyrábění, není možné z nich udělat barokní zámky a pod zemí se umísťují jen z válečných důvodů.

Pěkný večer.
25. 10. 2010 | 21:20

mb napsal(a):

inteligentni h. prispevek : Takže když si děti v raném neustále hrály někde venku, dostávaly se s nimi běžně do styku a samovolně se jimi imunizovaly.

Hodně se mluví také o ochranném vlivu kojení, při kterém kojenec dostává s mateřským mlékem důležité ochranné protilátky a dokonce i imunitní buňky. Ty přecházejí z mateřského mléka do organismu dítěte a mohou modifikovat vývoj jeho imunitního systému.

( škoda že děti matek, které pracují s počítači mají do značné míry toxické mateřské mléko, zpomalovače hoření apod.)

Zdá se, že na vznik alergií mají v městském prostředím nepříznivý vliv také nepatrné uhlíkové částice, které jsou produktem spalování v dieselových motorech. Tyto částice mají adsorpčně aktivní povrch, na který se dobře váží alergenní složky domácího prachu nebo i pylu a vzniklé komplexy jsou velmi imunogenní, resp. alergenní.

To znamená, že onen jakoby „civilizovanější“ způsob života a vyšší životní úroveň nějak souvisí se vznikem alergií. Otázkou je, které konkrétní faktory to jsou.
( souhlas ... a je to v rozporu s tím, co psala kancelář )

To znamená, že onen jakoby „civilizovanější“ způsob života a vyšší životní úroveň nějak souvisí se vznikem alergií. Otázkou je, které konkrétní faktory to jsou.
25. 10. 2010 | 21:24

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

gaia:
"V průběhu 90. let klesala hladina sledovaných chlorovaných pesticidů - DDT (obr. 2), vyjádřeného jako suma DDT a jeho derivátů (DDD, DDE) i hexachlorbenzenu (obr.2) v mateřském mlékuPo přelomu tisíciletí pak koncentrace sumy DDT kolísají mezi hodnotami zhruba 300 - 400 µg/kg tuku"
"Obsah tuků ve 100ml mateřského mléka je přibližně 3,5g"
http://www.chytrazena.cz/mi...
V litru mateřského mléka tedy bývá 11 - 14 µg DDT, což je jedenáct až čtrnáct milióntin gramu v litru mateřského mléka.
Prakticky zanedbatelné množství.
25. 10. 2010 | 21:28

Mara napsal(a):

Ales Vyhnal

Vedecke studie radi DDT a DDE k zasadnim faktorum zvyseneho rizika rakoviny prsu, cukrovky, spontanniho potratu, snizene kvality spermatu a poskozeni neurologickeho vyvoje deti. DDT zustava v nasich telech a v nasem zivotnim prostredi. Navic je tu jeho nevypocitatelna interakce s hormony.

DDT se pouzivalo proti malarii v padesatych letech a pozdeji se od toho upustilo, jelikoz hmyz se stal vuci nemu imunnim.
Je to nebezpecny organicky polutant, ktery putuje potravnim retezcem - dodnes nevime, jak se jeho pritomnost v materskem mlece a v krvi na pristich generacich projevi.
25. 10. 2010 | 21:29

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

mb:
"a je to v rozporu s tím, co psala kancelář " Není. Kancelář uvedla jednu práci, která konstatovala, že nebyl zjištěn žádný konkrétní faktor vnějšího prostředí rizikový pro vznik astmatu. Kancelář konstatuje souvislost výskytu alergií se životním prostředím chudým na antigenní podněty, jejichž působením se vytvářejí protilátky.
25. 10. 2010 | 21:36

gaia napsal(a):

Kancelář pro UPnPM
umíte hezky googlovat
25. 10. 2010 | 21:37

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

mb:
Zpomalovače hoření:
"V České republice byly naměřeny následující hodnoty:
Mateřské mléko: max. 17.55 ng/g tuku. Průměr: 1.46 ng/g tuku."
http://www.bezjedu.arnika.o...
Litr mateřského mléka obsahuje průměrně 50 nanogramů polybromovaných difenyléterů (PBDE).
ng = nanogram = 1 miliardtina gramu.
25. 10. 2010 | 21:47

jogín napsal(a):

Mara: jsme morálně do té míry zaostalí, že zapomínáme na počty obětí. Neštovice jich vytvořily podstatně víc než všechny války světa.
25. 10. 2010 | 21:48

mb napsal(a):

kanceláři : platí li :na vznik alergií mají v městském prostředím nepříznivý vliv také nepatrné uhlíkové částice, které jsou produktem spalování v dieselových motorech. Tyto částice mají adsorpčně aktivní povrch, na který se dobře váží alergenní složky domácího prachu nebo i pylu a vzniklé komplexy jsou velmi imunogenní, resp. alergenní.

co jiného jsou prachové částice / NOxy, než vlivy denaturovaného životního prostředí ...

když je zkombinujete s dalšími vnějšími faktory znečištěného prostředí např. : popílek, chemické závody, spalovny, hutnictví ...

na jednom místě .... tak je přece vysoká pravděpodobnost / není to dokonce jistota ??? / že se negativní jevy budou navzájem posilovat, násobit ....

a budou poškozovat imunitní systém a dokonce GENETICKOU VÝBAVU člověka ...

nevím co na tomhle nechápete, nebo co se snažíte omluvit, či co vlastně hájíte ...

člověk životní prostředí ničil a ničí ...

neměl by to dělat v takové míře, v jaké se to děje dnes ...

chápu že se člověk musí nějak živit ...

a že zájmy ekonomické a zájmy ekologické (environmentální) budou často v rozporu ...

co nechápu ... že zjevně inteligentní lidé hájí ničení životního prostředí člověkem, případně markýrují tibetské opičky ...

podle mě by se měli inteligentní lidé spojit ... životní prostředí zlepšit ... a nehájit nehajitelné ...

narazí ovšem / z definice / na kartel moci a peněz, kterému žádné ničení životního prostředí nevadí ...

otázka pro kancelář : zasloužil by si pan prezident klaus odvolání pro svůj nechutný výrok : člověk životní prostředí neničil a neničí a nikdo rozumný ani nemůže říci, že by k tomu kdekoli na světě docházelo ?
25. 10. 2010 | 21:50

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

mara:
"Existuje větší počet vědeckých prací, které karcinogenitu i mutagenitu DDT pro člověka, na základě nových vědeckých poznatků, jednoznačně popírají"
http://www.jergym.hiedu.cz/...
25. 10. 2010 | 21:56

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

gaia:
Ne hezky, ale efektívně.
25. 10. 2010 | 21:59

gaia napsal(a):

Kancelář pro UPnPM

to vám závidím, já googluju googluju, vygoogluju spoustu pitomin, ale co potřebuju se nedozvím
25. 10. 2010 | 22:13

vaclavhorejsi napsal(a):

gaia:

"no a o to je zajímavější, že v tom mléku to je pořád. Já to četla."

Nesmite verit vsemu, co pisi v Blesku ;-)

..
25. 10. 2010 | 22:15

mb napsal(a):

kancelář pro uvádění ... dlužíte mi odpověď
25. 10. 2010 | 22:19

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

mb:
"vzniklé komplexy jsou velmi imunogenní, resp. alergenní" Je třeba vysvětlit, kdy, jak moc a proč imunogenní a kdy alergenní.
Kancelář konstatuje, že k dalším vašim tvrzením není schopna se zodpovědně vyjádřit vzhledem k nedostatku faktů.
25. 10. 2010 | 22:19

vaclavhorejsi napsal(a):

mb:

"co nechápu ... že zjevně inteligentní lidé hájí ničení životního prostředí člověkem"

Nemyslim, ze to nekdo haji - ja hajim jen nazor, ze prostredi nejvic nici pomerne primitivni technologie, ze resenim jsou technologie lepsi, setrnejsi.
Uz to rikam po sedme....

..
25. 10. 2010 | 22:21

Mara napsal(a):

jogin

ucel sveti prostredky...ty vakciny, ktere jsou v USA zakazany jsou jako dar posilany do Afriky. Moralka jak stehno.

Pritomnost protilatek v tele neznamena, ze nemuzete onemocnet.
Rtut, hlinik, formaldehyd, nervove jedy - slozeni vakcin je ovsem chraneno obchodnim tajemstvim a nezverejnuje se.
Na pribalovem letaku se obcas dozvime o nekterych vedlejsich ucincich jako napr. o pritomnosti rakovinovych bunek.
Jsme desne nafoukani, my vedecti vsevedove.
25. 10. 2010 | 22:21

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

gaia:
Kancelář zřejmě disponuje vhodnější kvalifikací pro selekci informací.
25. 10. 2010 | 22:22

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

mb:
Kancelář vám nedluží nic, žádnou odpověď jste si nepředplatil. Přesto jsme se snažili, ale občas je třeba víc času.
25. 10. 2010 | 22:24

Mara napsal(a):

vaclav horejsi

Take treba sciencedaily
http://www.sciencedaily.com...
25. 10. 2010 | 22:25

ZAM napsal(a):

Mara:
"Na pribalovem letaku se obcas dozvime o nekterych vedlejsich ucincich jako napr. o pritomnosti rakovinovych bunek" Nepovídejte. Kde?
Škoda, že v práci ve vašem odkaze chybí kvantitatívní údaje DDT.
25. 10. 2010 | 22:34

mb napsal(a):

nedlužíte kanceláři ... jen me zajímal váš osobní názor

(otázka pro kancelář : zasloužil by si pan prezident klaus odvolání pro svůj nechutný výrok : člověk životní prostředí neničil a neničí a nikdo rozumný ani nemůže říci, že by k tomu kdekoli na světě docházelo ?)

to horejsi:Nemyslim, ze to nekdo haji - ja hajim jen nazor, ze prostredi nejvic nici pomerne primitivni technologie, ze resenim jsou technologie lepsi, setrnejsi.
Uz to rikam po sedme....

hm ... akorat clovek proste technologiemi mění a ztrácí přirozený svět ...

zavidim vam vas technooptimismus ...

vše bude stále lepší, lepší a lepší ...

a propos člověk a robot ... kyborgové .... všechno bude o.k. ?
25. 10. 2010 | 22:36

ZAM napsal(a):

mb:
Kyborgové už žijí dnes, mnozí lidé s kardiostimulátory by už dnes nežili, beznozí invalidé by nechodili a staří by nekousali... :)
25. 10. 2010 | 22:44

mb napsal(a):

ale tak jasně zam... ale to jsou dosud jen kompenzační kyborgové ... já spíš ptám na ´asertivní´ kyborgy ...
25. 10. 2010 | 22:45

ZAM napsal(a):

mb:
Později. S jedním japonským prototypem před časem si podával ruku V. Špidla.
Apropos: Co je přirozený svět? Kde existuje na Zemi?
25. 10. 2010 | 22:47

veverka napsal(a):

Kancelář,Hořejší a další členové sekty "všemocná věda nás spasí",můžete se vyjádřit k tomuto? Děkuji.

Za rakovinu si může moderní člověk sám

"Masivní nárůst výskytu rakoviny, nemoci, která má ročně na svědomí životy miliónů lidí, je ovlivněn až moderním způsobem života. Dokazuje to studie, při níž byly prozkoumány mumie Egypťanů, kteří touto chorobou až na jednu výjimku vůbec netrpěli, a zkamenělin, u nichž po novotvarech taktéž není ani památky. Podle vědců to znamená, že rakovina lidi provází několik posledních stovek let. Její vznik podporují špatné stravovací návyky a znečištění životního prostředí.

Vědci přišli na to, že počet zaznamenaných výskytů rakoviny dramaticky narostl až s příchodem průmyslové revoluce."

http://www.novinky.cz/veda-...
25. 10. 2010 | 22:52

mb napsal(a):

to zam ... přirozený svět je takový, že se imunizujete tím, že pobýváte venku ...

zkusím vám to připodobnit na příkladu ...

ještě Tonda Panenka ... hrál fotbal v praze ... na ulici ... plácky ... ulice ... děti venku ...

s nárůstem automobilismu dochází k denaturaci přirozeného životního prostředí ...

a k negativním jevům ... děti se nemohou pohybovat venku, nemohou dýchat nezkažený vzduch ...

je to takto prosté ... přesto to mnoho lidí nevzrušuje ... či si myslí, že benefity, které automobilismus přináší, převáží negativa spojené s automobilismem ...

no nic ... já jsem prostě zelená minorita, která bude po zásluze převálcována nezelnou mainstreamovou většinou ... njn
25. 10. 2010 | 22:59

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

veverka:
Rakovina většinou se vyskytuje ve vyšším věku, kterého málokterý starověký Egypťan dosáhl. V článku není uveden jediný objektívní důkaz jednoznačného závěru výhradním vlivu životního stylu moderního člověka jako příčiny vzniku rakoviny, i když např. vliv kouření na vznik rakoviny je prokazatelný.
25. 10. 2010 | 23:09

Mara napsal(a):

25. 10. 2010 | 23:14

ZAM napsal(a):

mb:
Ano, souhlasím s vámi, přirozeně se imunizujete třeba výšlapem na Říp.
K nízké úrovni antigenních podnětů v centrální Praze bych dodal, že na vznik alergií má vliv výskyt parazitických roztočů, který je v centru mnoho z holubího peří. Na dlažbě Staroměstského náměstí je to největší znečištění.
Jedna z barbarských akcí minulosti bylo zavedení magistrály přes Václavák, což se má v boudoucnu napravit.
25. 10. 2010 | 23:15

mb napsal(a):

jo výšlap na říp je fajn ... jen většina dětí prostě nemá prostředí aby vyběhla ven a blbla venku ... asi je pro me ideal to co popisuje masaryk o svem detstvi a to, co v detstvi dělal ... ale to je pryč ...

( prostě děti vše co potřebovali ke svým hrám měli v okolní přírodě ... podobně viz. eduard bass cirkus humberto ... )
25. 10. 2010 | 23:26

ZAM napsal(a):

Mara:
Nic nového.
Paní Peteková hned ze začátku nemluví pravdivá fakta.
25. 10. 2010 | 23:27

ZAM napsal(a):

Teď poslouchám o vzteklině, jsou to vyložené nepravdy. Dál už nemohu, tvrdošíjnost v nevzdělanosti je otřesná.
25. 10. 2010 | 23:31

ZAM napsal(a):

mb:
No ale i park je dobrou náhražkou. Před OC Letňany žijí zajíci.
25. 10. 2010 | 23:32

mb napsal(a):

nejsem pražan zam ... brou
25. 10. 2010 | 23:41

Mara napsal(a):

ZAM
to je skoda, zda se, ze tomu rozumite a ja jsem doufala, ze to doposlouchate. Zase jsem odkazana sama na sebe.
26. 10. 2010 | 01:43

scallop napsal(a):

Byla cilem clanku uvaha o zivotnim prostredi v dnesnim svete nebo snaha 'kopnout' si do Havla ?

Je roztomile, jak moc Havel stale provokuje :-) Tolik reakci na jeho vyroky ukazuje, ze ten "hloupy a od reality odtrzeny clovek" je vyrazna osobnost na kterou 'se musi' reagovat. Jiny takovy u nas neni.

Pane Horejsi, to ze Vam slogan o "humanitarnim bombardovani" tolik pije krev, svedci jen o tom, ze na tom neco rozumneho bude. Kdyby to byl jen blabol, tak Vas to tak neprovokuje.
26. 10. 2010 | 07:44

vaclavhorejsi napsal(a):

Mara:

"ucel sveti prostredky...ty vakciny, ktere jsou v USA zakazany jsou jako dar posilany do Afriky. Moralka jak stehno.
Pritomnost protilatek v tele neznamena, ze nemuzete onemocnet.
Rtut, hlinik, formaldehyd, nervove jedy - slozeni vakcin je ovsem chraneno obchodnim tajemstvim a nezverejnuje se.
Na pribalovem letaku se obcas dozvime o nekterych vedlejsich ucincich jako napr. o pritomnosti rakovinovych bunek.
Jsme desne nafoukani, my vedecti vsevedove."

Prominte, ale vse, co jste napsala, jsou straslive hlouposti.
Mel jsem o Vas lepsi mineni...
Doufam jen, ze nekdo zneuzil vaseho nicku.

..
26. 10. 2010 | 07:48

vaclavhorejsi napsal(a):

mb:

"zavidim vam vas technooptimismus ..."

Pripojte se k tomuto nazoru a nemusite pak zavidet ;-)

..
26. 10. 2010 | 07:50

vaclavhorejsi napsal(a):

veverka:

Nesmite verit vsemu, co se pise v novinach.
Prectete si solidni informaci:
http://www.osel.cz/index.ph...

..
26. 10. 2010 | 07:52

Rejpal napsal(a):

Vážený pane profesore!
Umíte překvapovat čtenáře svých blogů. V otázkách víry ("prof. Halík") dobře chápete rozdíly mezi vírou a vědou. U exprezidenta Havla obdobné rozdíly mezi kulturou a vědou kritizujete jako kterýkoliv biblický "fundamentalista".

Považuji Havlův apel a kritiku pýchy dnešního světa s jejími neblahými důsledky za velmi potřebný, podobně jako byla snaha dávných proroků probudit víru svých lidí ve všemohoucího stvořitele a hospodina, protože "nejen chlebem živ jest člověk".

Myslitel Havel si dobře uvědomuje, o jakou ztrátu krásy přijdou lidé, kteří rychle nakoupí v supermarketu, aby stačili shlédnout hloupý TV seriál.

Zatímco dnešní "nemoderní" člověk v civilizovanějším světě třeba zasadí do starého hrnce hezkou kytku a postaví ji před dům, aby se z ní mohl těšit sám i okolojdoucí.
26. 10. 2010 | 08:21

Martin napsal(a):

Zcela zbytečné. Názory pravdoláskového humanitárního bombardéra a podporovatele Strany Zelených jsou irelevantní.
26. 10. 2010 | 08:25

veverka napsal(a):

kancelář

"Rakovina většinou se vyskytuje ve vyšším věku, kterého málokterý starověký Egypťan dosáhl."...

"Vědci přišli na to, že počet zaznamenaných výskytů rakoviny dramaticky narostl až s příchodem průmyslové revoluce, A TO PŘEDEVŠÍM U OSOB NIŽŠÍHO VĚKU."
http://www.novinky.cz/veda-...

Hořejší

Osel? To je vtip? To můžu čerpat rovnou z toho Blesku.
26. 10. 2010 | 10:02

vaclavhorejsi napsal(a):

veverka:

Osel je vynikajici popularizacni server, Jaroslav Petr vyborny vedec a jednicka mezi popularizatory.
Kdyz ale podle vas jsou Novinky.cz spolehlivejsi, nebudu vam vas nazor brat...

..
26. 10. 2010 | 11:01

buldatra napsal(a):

Zdá se, že ten náš lidský svět je přesně takový, jací jsme my.
Přičemž to my znamená drtivá většina z nás, lidí žijících.

Kdysi na začátku nás bylo pár a náš svět byl malý(třeba strom+blízké okolí). Nejistý nekontrolovatelný a divoký malý svět, který si s námi dělal, co chtěl. A protože jsme tvorové tvořící a myslící se vším, co k tomu patří, začali jsme na tom našem světě pracovat svým vlastním způsobem k obrazu svému.
Dnes vidíme výsledek této činnosti k tomuto dni a někomu se to líbí, někomu ne. Náš svět je zase malý, ale jinak malý, než byl na začátku. A tak než vyrazíme do okolí, do vesmíru, měli bychom si uvědomit, jak se lidský svět správně dělá, aby za čas nebyl malý i ten vesmír.
Každý má právo se k tomu vyjádřit. Koneckonců, lepší by bylo, kdyby měl každý povinnost se k tomu vyjádřit.
Probrat to a prodiskutovat s dalšími a dalšími lidmi a hledat tak cestu. Najít schůdnou cestu je daleko složitější, než po ní jít.
Řekl bych, že to Havlovo Fórum je jedním ze způsobu hledání a tato diskuze je jedním z příkladů, jak je to hledání těžké.
26. 10. 2010 | 11:13

gaia napsal(a):

teda pane autor
k tomu poslednímu odstavci z 25.10.2010 19:58:31

očkování proti tomu, že nemám zahradu, nebo že udržuju dítě v čistotě, to je tedy paradox dnešní doby nebo vědy.
26. 10. 2010 | 11:13

gaia napsal(a):

buldatra

no tak si na Fóru pokecali, snědli suši a fingerfood (o mnoho dražší než zavináč a jednohubky) a karavana jde dál.
26. 10. 2010 | 11:16

anti politik napsal(a):

Supr pohled na pýchu jsou Havlovi Barandovské terasy!
26. 10. 2010 | 11:40

buldatra napsal(a):

Paní Gaio:

Když přihlédneme k věku, pravděpodobné životosprávě a předchozímu způsobu života zejména některých zúčastněných na tom potlachu, byl by zavináč možná to poslední, co by pozřeli.

Nešlo tam na tom Fóru o vyhlazení elity, nýbrž o oplodnění ducha naslouchajících, budoucích myslitelů, tísnících se v hledišti.
26. 10. 2010 | 11:41

gaia napsal(a):

buldatra

teda oplodnění ducha, to je krásný obrat, trochu mně to připomnělo brněnský hantec:

oplodni mně róru znamená česky zapal mi cigeretu

kdoví co znamená oplodnit ducha?
26. 10. 2010 | 11:45

buldatra napsal(a):

Paní Gaio,
Oplodnit ducha?

Toš, normálka bych to napsal jako natlóct klíny do dózny, ale imrvére sem córajó kocóři, kořeni a herfóni ze Švédska a ti by to mohli pasově gómat.
26. 10. 2010 | 12:59

gaia napsal(a):

buldatra

jo jo Brno je Zlatá loď já to říkám pořád.
(doufám, že si tím nepopudím proti sobě Pražáky)
26. 10. 2010 | 13:32

Mara napsal(a):

Vaclav Horejsi

Vakciny s vysokym obsahem thimerasolu, ktere jsou v US zakazany se skutecne exportuji do tretiho sveta.

Pritomnost protilatek v tele tedy garantuje ochranu? Potom neco neladi se statistikami, kdy preockovani podlehnou nakaze stejne jako neockovani.

Rtut, hlinik, formaldehyd, nervove jedy ve vakcinach nenalezneme?

Slozeni vakcin neni obchodnim tajemstvim?

H1N1 neobsahuje zvireci rakovinove bunky?

V jednom mate pravdu. O jejich pritomnosti se v pribalovem letaku nedozvime. To je skutecne hloupost. Dozvime se to uplnou nahodou.

http://www.bild.de/BILD/new...

Ani nevite, jak si oddychnu pokud jsou to vsechno nesmysly.

Jestli vas dotklo to, ze povazuji nektere vedecke vsevedy za nafoukle, mrzi me to. Nedovedete si ani predstavit jak. Takze jsme tentokrat oba prekvapeni.
26. 10. 2010 | 13:42

mb napsal(a):

horejsi : vaclavhorejsi napsal(a):
mb:

"zavidim vam vas technooptimismus ..."

Pripojte se k tomuto nazoru a nemusite pak zavidet ;-)

..
26.10.2010 07:50:04

no je to stejný jako budování socialismu ...

taky nabízeli aby se k nim lidi přidali ...

výsledkem bylo odtržení lidí od půdy ( které trvá dodnes )

prostě empirismus a skepticismus mi velí opatrnost ...

pokud lidstvo mainstreamově nezmění žebříček hodnot, nedopadne dobře ...

ale komu to vadí ?

pár nablblým moralistům ...
26. 10. 2010 | 13:54

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

profesore, kolik těch mumií je? starověká demografie je pane profesore naprostou enigmou, dokonce i v případě že existují data získaná ze sčítání lidu, jako například ve starověkém Římském Egyptě, nebo kosterní pozůstatky viz Pompeje.
26. 10. 2010 | 16:22

mb napsal(a):

technooptimismus si rozvracet nedáme ... něch odpadnie čo je kolísavé, něch odpadnie oportunistické ... ale něch v tej vědě vytrvá čo je pevné a čo budě za tento národ bojovat ...¨

Kdo nás odnaučil tmářství ... ?

http://filmovezvuky.fdb.cz/...
26. 10. 2010 | 17:57

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

veverka:
"Although the rarity of cancer in antiquity remains undisputed, the first published histological diagnosis of cancer in an Egyptian mummy demonstrates that new evidence is still forthcoming."
http://www.nature.com/nrc/j...
26. 10. 2010 | 18:51

gaia napsal(a):

Kancelář pro UPnPM

á googlovací mistr, přišla bych na školení
26. 10. 2010 | 18:59

Čochtan napsal(a):

Civilizace není zhoubná.
Zhoubné je dnes už patnáctinásobné přelidnění.
27. 10. 2010 | 10:52

Čochtan napsal(a):

Růst nesmí být kvantitativní, ale kvalitativní.
27. 10. 2010 | 10:54

Karel Mueller napsal(a):

Pane veverka,

nesuďte nerozvážně. Pokud jde o fyziku, tak je Osel opravdu vynikající popularizační server (u ostatních oborů si netroufám soudit). Z teorie relativity i kosmologie a astronomie tam najdete spoustu zajímavých věcí. Dokonce i úvahy proti "hlavnímu proudu" teoretické fyziky a to fundovaané úvahy.
27. 10. 2010 | 20:59

santawizard napsal(a):

Vítězství najdou jenom ti vědci a umělci, kteří si pořád něco vymýšlejí, ale věří v království boží pro všechny , kteří mají boží jméno na čele spočinout v nirváně.
27. 10. 2010 | 23:51

skeptický napsal(a):

Gaia

Když oplodnit róru znamená zapálit cigaretu,tak oplodnit ducha by mohlo značit zapálit plyn.

O lidech s oplodněným duchem se taky říká,že jsou all fucked up.

Ti s neoplodněným duchem jsou pouze

fucked,

občas taky

fucked and far from home

neboli

up the shit creek without a paddle.

Ale všechno je relativní,jako třeba ta nejhezčí holka z ošklivince.
28. 10. 2010 | 09:00

santawizard napsal(a):

Ježíš Kristus je v nebi ,ale Lucifer je na zemi do té doby než se Kristus vrátí na zem a zažene ho do pekla.Bůh války je satan,ale bůh míru ježíš ho brzy zažene do pekla.Pro křesťany to bude druhý příchod Krista ale pro židy to bude jejich první messiáš. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá,tak se angličtina obřízne do mrtvého jazyka jako latina.
28. 10. 2010 | 12:42

Mara napsal(a):

Cochtan

Problem neni ani tak v prelidneni jako v nespravedlivem prerozdelovani. Supermarkety denne musi vyhodit tuny potravin, ktere jsou sice pouzitelne, ale musi se znicit, zatimco jinde umiraji lide hlady. Kdybychom byli tak kvalitni a civilizovani (treba jako rasa) jak si o sobe nekteri myslime, asi bychom toto nedopustili. Kdybychom byli ochotni vyuzivat technolgicky pokrok ku prospechu vsech, pak bych take byla na nas hrda.

To je ta pycha globalni civilizace.
29. 10. 2010 | 01:56

ZAM napsal(a):

Mara:
Problém je asi v tom, že supermarkety jsou vzdálené od míst, kde lidé umírají hladem. A vyhozené potraviny by se cestou (kdo by ji hradil?) zkazily.
29. 10. 2010 | 10:59

santawizard napsal(a):

Problem je v prevenci a represi nezaměstnanosti a bezdomovectví.Měli by se stavět penzionky a chudobince pro chudé a bohaté konzumenty a abstinenty.
29. 10. 2010 | 13:41

Aleš Vyhnal napsal(a):

"Supermarkety denne musi vyhodit tuny potravin, ktere jsou sice pouzitelne, ale musi se znicit, zatimco jinde umiraji lide hlady."

Vidím, že nemáte informace z první ruky. Bezdomovci dobře znají místa, na která se vyhazuje prošlé zboží a hlídkují tam jako ostříži. A ani není pravda, že by ty potraviny byly "použitelné". Podle mých zkušeností jsou většinou zkažené.
01. 11. 2010 | 17:14

Lenka N. napsal(a):

Zdravim Vas pane profesore,

zajimalo by mne jaky mate nazor na Millenium Ecosystem Assement -
synthesized information from the scientific literature and relevant peer-reviewed datasets and models.
http://www.maweb.org/en/Glo...
Neni ekologie koneckoncu vedeckym oborem?
12. 11. 2010 | 14:16

Lenka N. napsal(a):

Proc opet musime uvazovat jen jednoduse cerno-bile: to (technologie) ci ono (zmena mentality). Neni potreba v ruzne mire obojiho? Proc je jeden extrem horsi nez ten druhy?
12. 11. 2010 | 15:36

LaurieHooper19 napsal(a):

freelance writer
06. 08. 2011 | 15:43

JaimeBird20 napsal(a):

freelance writer
26. 08. 2011 | 20:41

YoungGOLDIE18 napsal(a):

freelance writer
12. 01. 2012 | 15:52

J3BNTMOKmnd7 napsal(a):

Olga napsal:Moc děkuji za moje holčičky, ktere9 v poře1dku doizlray domů. Jsou kouzelne9 a poře1d se musedm na ně znovu a znovu dedvat. Až se člověku tajed dech, jak vypadajed jako žive9.
23. 08. 2013 | 17:03

6jOkxaQlf napsal(a):

Always a good job right here. Keep rolling on <a href="http://ssdqvxhewt.com">thuorgh.</a>
24. 08. 2013 | 16:11

bCCDxNLu8 napsal(a):

The hotnsey of your posting shines through http://aieywjaj.com [url=http://nlphbqllil.com]nlphbqllil[/url] [link=http://cullmrguhcf.com]cullmrguhcf[/link]
26. 08. 2013 | 14:26

MjStmzrZoH napsal(a):

Real brain power on <a href="http://zfmswqw.com">dilpyas.</a> Thanks for that answer!
28. 08. 2013 | 21:55

i4V9khTFnoxR napsal(a):

At last some raniitaloty in our little debate. http://dskquwttsv.com [url=http://kucvmbjz.com]kucvmbjz[/url] [link=http://rbmpxvprz.com]rbmpxvprz[/link]
06. 09. 2013 | 18:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy