O kolektivním trestu a kolektivní vině. Aneb - o vyhnání německých spoluobčanů ještě jednou.

15. 01. 2011 | 09:21
Přečteno 36410 krát
Před nedávnem zde proběhla poněkud vzrušená diskuse o poválečném „odsunu“ resp. vyhnání českých Němců (nepřesně označovaných jako „sudetští Němci“), které jsem se také zúčastnil (můj článek byl v diskusi panem Stejskalem poněkud záhadně označen za „dada“).

Na základě této diskuse mě pozval pan Václav Žák do diskusního pořadu Českého rozhlasu 6, spolu s jiným zdejším bloggerem Matějem Spurným a s představitelem jedné z vyhnaneckých organizací (Ackermann Gemeinde), panem Antonem Otte (od roku 2001 kanovník vyšehradské kapituly).
Pan Otte, rodák z Vidnavy (okres Jeseník) je neobyčejně sympatický člověk, česky mluví líp než já, o němčině samozřejmě ani nemluvě.

Na základě té rozhlasové diskuse (kterou jsme ještě asi o hodinu soukromě protáhli) jsem si ještě jednou ujasnil některé skutečnosti, které se diskutovaly i pod zdejšími články na toto téma:

1) Je velmi smutné, že silná německá menšina byla z Česka vyhnána; vždy, když přijdu do dříve německých oblastí a vidím typickou německou architekturu, případně již sotva patrné zbytky německých vesnic, mám podobně tísnivý pocit, jako když jsem byl ve Varšavě na místech, kde bývalo gheto (omlouvám se za toto asi nevhodné přirovnání, ale pocit toho zmaru je podobný…). Podobně podivný pocit mám, když učím v budově UK ve Viničné ulici, která patřila k německé části university a dnes o tom skoro nikdo neví (viz článek Tomáše Herbena). To vyhnání ale samozřejmě nespadlo s nebe, ale bylo vyústěním více než stoletého národnostního konfliktu, který dramaticky vyvrcholil v 30. a 40. letech 20. století. Čeští Němci se octli na poražené a morálně naprosto zdiskreditované straně.

2) Je jistě možno diskutovat o tom, jestli mělo k „odsunu“ dojít, nebo jestli se mělo spíše přistoupit k individuálnímu potrestání těch, kteří se v letech 1938-1945 dopustili zločinů. Je téměř jisté, že ten druhý postup by ve svých důsledcích vedl k většímu utrpení a problémům na obou stranách. Myslím, že argumenty ospravedlňující „odsun“ uváděné Ústavním soudem, jsou správné. Velmi poučný je též důkladný rozbor Pavla Ebra.

3) Myslím, že není nikterak neobvyklé, když národ poražený v nějaké válce (zvláště pokud ji sám vyvolal a pozdějším vítězům způsobil značné ztráty) je „kolektivně potrestán“, např. placením válečných reparací nebo ztrátou území. Vzhledem k tomu, jak obludných zločinů se Němci dopustili (nejen vůči Židům, ale snad ještě více (a na to se bohužel systematicky zapomíná) vůči národům Sovětského svazu) by se dalo říci, že po válce dopadli ještě velice dobře – jak se říká, prohráli válku, ale vyhráli mír.

4) Je samozřejmé, že jakékoli svévolné zločiny páchané na příslušnících poraženého národa by měly být přísně trestány. Je zásadně špatné, že tyto zločiny byly povětšinou amnestovány. To se ale dnes už nedá napravit.

5) To, že ke zločinům na civilistech docházelo (a že proti nim československá vláda zasáhla příliš pozdě, bohužel možná záměrně…), je dnes všeobecně známo.

6) Nemyslím, že jsou správné nynější snahy některých českých aktivistů (např. M.Spurného) vyvolávat na českém straně pocit kolektivní viny za zločiny spáchané na Němcích po válce. Rozviřování těchto dnes již historických událostí jen poškozuje dnešní velmi dobré vztahy mezi Čechy a Němci, protože samozřejmě vyvolává reakce z druhé strany – připomínky (často nepotrestaných) válečných zločinů německých. Nejlepší by bylo udělat za tou hroznou minulostí „tlustou čáru“ a věc ponechat už jen historikům, podobně jako třeba 1. světovou válku nebo války napoleonské. Kdyby bylo po mém, nepřipomínaly by se raději příliš už ani ty nejhorší německé zločiny (holocaust, tisíce ukrajinských a běloruských Lidic…). Dnešní Němci s tím přece už nemají nic společného a nezaslouží si, aby s tím byli spojováni.

7) Myslím, že Sudetoněmecké krajanské sdružení opravdu není seriózním partnerem pro jakákoli jednání. Přečtete-li si jejich mnohé oficiální dokumenty, zjistíte, že jejich cíle zůstávávají naprosto nerealistické – návrat ztraceného majetku a „právo na sebeurčení“, tedy právo rozhodnout se, zda „jejich“ území má zůstat součástí českého státu. Jejich interpretace předválečného vývoje je nepřijatelná – podle nich vlastně veškerá vina leží na české straně, mnichovská dohoda byla a snad dodnes má být platná...

8) Byl jsem překvapen, že dokonce i ta nejvstřícnější složka Sudetoněmeckého krajanského sdružení, Ackermann Gemeinde, nesouhlasila se zněním česko-německé deklarace, protože ji považovala za příliš asymetrickou z hlediska viny za to, co se stalo.

9) Musím říci, že diskuse o vyhnání českých Němců byla pro mě poučná – pod vlivem této diskuse jsem do značné míry změnil svůj původní názor. Až do nedávna jsem byl totiž přesvědčen, že ono vyhnání bylo výslovně neomluvitelným selháním českých politiků, zejména E.Beneše, že neměl být uplatněn principi kolektivní viny a že měli být individuálně potrestáni ti, kterým by byly prokázány zločiny spáchané v letech 1938-1945.
Nyní si myslím, že ono vyhnání (eufemisticky nazývané „odsun“) bylo přece jen menším zlem, a to pro obě strany (samozřejmě si nadále myslím, jako asi každý normální člověk, že zločiny spáchané Čechy na Němcích v poválečných týdnech jsou naprosto odsouzeníhodné a měly být přísně potrestány).
Pod vlivem argumentů té diskuse jsem si uvědomil, že na tehdejší problémy se skutečně nelze dívat dnešníma očima, protože tehdejší situace byla úplně jiná než ta dnešní. Principiální odsuzování „odsunu“ je prostě ahistorické. Jiné národy mají v tomto ohledu na svědomí ještě mnohem horší věci – např. bombardování Drážďan a Hirošimy, koloniální války, atd.

10) V mém případě došlo tedy k poměrně vzácnému jevu – změně názoru pod vlivem diskusních argumentů. To by asi mělo potěšit pana Stejskala, který často žehrá na to, že neumíme diskutovat a jen zarputile hájíme svá neměnná stanoviska...

Závěrem se zavazuji, že na toto téma tady už nikdy nic nenapíšu (třikrát a dost...).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Englishman napsal(a):

S výjimkou zmínky o Hirošimě (variantou bylo pouze pokračování války a miliony až desítky milionů mrtvých, USA odhadovaly vlastní ztráty v případě invaze na japonské ostrovy na milion mužů) s vámi mohu vcelku výjimečně souhlasit. Jenom mám pocit, že stejný metr jako používáte zde nepoužíváte na konflikt Izraele a Arabů.
15. 01. 2011 | 09:37

Dalimír napsal(a):

Pane prof.co teda měl prez.Beneš s těmi zavrženými němci dělat ? Já na jeho místě bych je asi poslal do těch konc.táborů které oni nastavěli pro náš národ ! To byla NEOMLUVITELNÁ genocida ! On jim dal vlstně ještě za to svobodu aby si mohli jít znovu budovat tu svou vysněnou říší ! Já mít tu moc ,jinak bych ze skopčáky zametl ! V našich lidech se pak ta kumulovaná nenávist po dobu války musela nutně projevit ! Tady nemohl platit žádný pardon ! Dal.
15. 01. 2011 | 09:42

Pepa Řepa napsal(a):

Závěrem se zavazuji, že na toto téma tady už nikdy nic nenapíšu (třikrát a dost...).
----------------
Pámbu zaplať, neoflagelanti už se zase šikujou.
15. 01. 2011 | 09:43

Pepa Řepa napsal(a):

Englishmam a Dalimír
To nebylo na Vás, ale už slyším mlaskání důtek. Tisíckrát omleté thema.
Co kdyby tady vylepil Mr. Honolulu blog o tom, jak se vyhání bílá kůže z JAR či Zimbabwe.O tom se tady korektně mlčí.
15. 01. 2011 | 09:48

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Paní Alici která zde píše přeji k jejim dnešním jmeninám pevné zdraví a hodně štěstí a os.úspěchů v životě ! Přejme si také všichni aby se naše společnost kultivovala tím správným směrem a nepodléhala tlakům ze západu ani z východu ! Dali.
15. 01. 2011 | 10:01

n.o.s napsal(a):

Dalimír

"V našich lidech se pak ta kumulovaná nenávist po dobu války musela nutně projevit !"

Ano, máte pravdu! pár let po válce nastala doba komunistických procesů a komunistických koncentráků, to byla stále ta kumulovaná nenávist za kterou mohli Němci?
15. 01. 2011 | 10:12

Karel Matoušek napsal(a):

Měli být potrestáni ti, kteří na od druhé poloviny 30. let pomohli podvrátit republiku (členství v Henleinově straně by stačilo) a páchali zločiny za války, a to tvrdě. Ostatní měli být ponecháni na pokoji. To je právě ten celkem prostý princip kolektivní viny. Němec se nerovná nacista, i když takto někteří uvažují a nejsou schopni pochopit rozdíl. Stačí přečíst si nějakou dobrou knihu o válečném Něměcku. Doporučuju třeba Beevora. Kdo zamrznul v revanšismu, má tady kyprou svazačku Bobošíkovou a Suverenitu. Good luck.
15. 01. 2011 | 10:12

Občan napsal(a):

Pane profesore, smekám pomyslný klobouk dolů a vysekávám Vám hlubokou poklonu. Vážil jsem si Vás i předtím, ale tohle...
Kéž by takových lidí, jako jste Vy, bylo více - ve všech oblastech veřejného života.

Ale stejně to tu asi pěkně schytáte :o))
15. 01. 2011 | 10:26

mudřec napsal(a):

Na těch nacionalistických zhovadilostech je nejparadoxnější to, že tady ve středu Evropy vlastně nikdo nezná svůj správný původ, protože předkové se mu křížili rasa nerasa. A tak mi přijde pošetilé, když se kdo zabývá odsunem a nezabývá se zločinným jednáním jedinců. Jestli zločinci byli rození za tou, či onou hranicí, je samozřejmě jedno a z historického pohledu zvláště.
Odsun byl činem států, zvěrstva na lidech vykonávaly konkrétní osoby. Čin státu proti jedinci je v podstatě jedincem neovlivnitelný a proto je to zlo osudové a s ním se musí jedinec vyrovnat ať chce, či nechce. Zločinné jednání jedince naproti tomu je nutné trestat, aby preventivně byly ochráněny případné další oběti.
Kdo bez soudů vraždil, terorizoval, je zločincem. Zabíjení v sebeobraně ale za vraždu pokládat nelze.
Pro toto vše byla velká chyba států, že se rozhodly pro odsun národností a nepotrestaly jednotlivé zločince. Byla to ale obrovská spousta viníků zločinů a tak nejekonomičtější bylo odsunout celé národnosti. Že chvíli nato se státní systém postaral o vytvoření dalších zločinů a zločinců, je jen ukázka toho, že stát není spravedlnost automaticky a je jen odrazem stavu morálky občanů v něm.
Jaké bezcharakterní hyeny jsou mezi občany a jak jsou jimi tolerovány, to nejlépe ukazují dnešní demokratické časy. Co tam stát... Občané v něm stojí za .....!
15. 01. 2011 | 10:31

Dalimír napsal(a):

Pane N.O.S ti kteří byli souzeni tak určitě žádní andílci nebyli ! Snažili se rozvrátit řád který měl v dobrém sloužit celému národu ,zato že se vše nějak zvrtlo si můžeme všichni sami ! Dal.
15. 01. 2011 | 10:36

Občan napsal(a):

To Karel Matoušek (15. 01. 2011 | 10:12):

Pane Karle Matoušku, obecně máte pravdu, ale de facto i de iure by to vedlo k decimaci Němců. Protože by byli souzeni podle zákona na ochranu republiky a podle vojenského práva, a to ve velkém (týkalo by se to většiny dospělých Němců a skoro všech německých mužů v braneckém věku). Následkem by bylo velké množství rozsudků smrti a dlouholetého vězení a ke konfiskaci majetku odsouzených i k odnětí čsl. občanství by došlo tak jako tak. Následně by musely být zřízeny internační tábory, kde by odsouzení vykonávali tresty odnětí svobody.
Navíc by se v důsledku působení výše zmíněných právních aktů ocitlo na území ČSR mnoho set tisíc "bezdomovců" (dle mezinárodního práva), jejichž statut by musel být opět právně řešen a tak jako tak by vyústil v odsun těchto osob německé národnosti do Německa (zejména, pokud by bylo přihlédnuto k faktu, že přijali německé/říšské občanství).

Odsun Němců do Německa, po němž ostatně kolektivně toužili ("jen" předpokládali, že zvítězí), byl tedy de facto i de iure projevem humanity. Byť byl tu a tam provázen zločiny spáchanými na odsunovaných.
15. 01. 2011 | 10:40

Lena napsal(a):

Matoušku, mám nějaké dotázky na Vás:
1. myslíte, že by se našli všichni členové Henleinovy strany? Že by to nebylo jak se spoluprací s STB u náš - najednou ztracené seznamy?,
2. co byste dělal se sympatizanty Henleinovy strany, kteří v ní však nebyli?,
3. jak byste posuzoval Němce, kteří měli na svědomí lidi, ač jim to nebylo prokázáno? Ty byste nám tu nechal?,
4. co byste dělal s těmi Němci, kteří tu protekčně obsazovali výhodná místa, na Čechy donášeli, udávali je, diskriminovali?
A taky bych chtěla vidět, jak byste se zachoval, když byste byl jako já ze Sudet a východní (spřátelení) Němci by Vám ve Vašem městě prezentovali své názory o "českých sviních" a že se to tu oni měli "za války s těma českejma lebkama vydláždit". Byste jim dal za pravdu, poděkoval za názor ... ?
Nevím, jaké osobní informace z války máte Vy, ale můj táta a jeho sestry se musely v té době protloukat už jako dospělí lidi a jejich vyprávění o těch hodných sudetských Němcích... :-) Táta vždycky říkal, že říšští Němci se chovali o mnoho lépe než Sudeťáci (bereme-li to jako dvě skupiny). V to počítány chování komplexně - čili od buzerací až po vraždy. A nevím, jak by se Vám líbilo, kdyby Vás po příjezdu vlaku běžně kontrolovali, jestli náhodou nevezete nějaké jídlo a pokud ano, tak hrozilo i zastřelení. Můj děda si odseděl v kriminálu 3 "pouhé" dny za nepřihlášené prase, šel tam zdravý a při návratu domů zemřel ve vlaku. Švagrovi zase zplynovali tatínka coby Žida, byť vždy kladl na srdce svému synovi, že židovská víra je spíše fanatismus a ať si na to dává pozor.
Myslím, že si vůbec nedovedete představit tu dobu a podle toho vypadá Váš teoretický názor. A tím tedy nechci ani v nejmenším tvrdit, že jakékoliv kolektivní pomsty ze strany Čechů byly v pořádku - aby to zas někdo nepřekroutil.
15. 01. 2011 | 10:41

skeptický napsal(a):

Neoflagelanti bývali kdysi verbováni násilím.Zatím je to dobrovolné.
Čeká nás mezistupeň dobrovolně povinné(asi něco jako autocenzura).
Už nás zase mají obklíčené,paktují se na nás s Poláky.

Ty hromadné porážky teď nejspíš skončí v lahůdkových exportních uzeninách,budeme se olizovat,tváře a brada se nám bude lesknout mastnotou,spokojeně říhat a říkat si,no jó,Němci,to se pozná kvalitka.Zabavená vejce skončí v našich pekárnách,a naši jsou moc opatrný pípnout,aby si to někde nerozházeli.
Naše orgány nekonají,a nám se říká,že se vlastně nic nestalo.
Zkažené vakcíny a zakázané léky (a to už musí být),se obvykle darují do Afriky.Pro někoho jsme holt barevní,ale my jsme rasisti.

Folksíku se říkalo Ádova pomsta.Tím to zřejmě neskončilo.
Alespoň nějaké zadostiučinění pro Bavory.Už Kadlík if s nima měl problémy.
15. 01. 2011 | 10:45

Lena napsal(a):

Myslím, skeptický, že je dobré si přiznat i přes veškerou ješitnost, že my se jako barevní chováme. Tedy přesněji - naše chování se blíží více barevným než civilizovaným. Proto ten náhled na nás a proto to dovolování si toho nepřípustného chování vůči nám. Ono totiž - kdo si neváží sám sebe, toho si neváží nikdo. A i kdybychom si sebe vážili, máme proč?
15. 01. 2011 | 10:50

Admirál napsal(a):

Pane profesore, to co jste napsal považuji za asi nejvyváženější postoj, co se zde objevil.

Sdílím Váš pocit z odsunu - něco jako nevyplněné prázdno, nezahojená rána, něco jako když člověk sám sobě usekne ruku. Zároveň ale ctím rozhodnutí našich dědů odsunout. Nechtěl bych být té době na jejich místě.

"vyvolávat na českém straně pocit kolektivní viny za zločiny spáchané na Němcích po válce" - Nevím jak u koho to funguje, ale já ani nikdo z mojich předků žádnému z Němců neprovedl nic, za co bych se musel stydět a cítit za to vinu.

To, že se ve zmatcích po válce ve někdo mstil, nebo páchal kriminální činy je smutné a mělo to být potrestáno. Ale pocit kolektivní viny? Ne, ne, jako kolektiv Čechů jsme žádná šlachtata neplánovali, tudíž tady každý sám za sebe.
15. 01. 2011 | 10:52

skeptický napsal(a):

P.S.
Před objevem neonu na konci 19.stol se jim říkalo flagelanti.
Od té doby ,co byli vyfázováni koně,jsou neokoni.
Nevím,proč se říkalo ty jsi kůň zelenej,když neon svítí červeně.
15. 01. 2011 | 10:54

skeptický napsal(a):

Lena
Pan Pepa se mlaskotu dočkal.Jestli si sama sebe nevážíte,musíte začít u sebe.Nás príma do toho netahejte.
15. 01. 2011 | 10:57

jogín napsal(a):

Zrušení kolektivní viny je také pěkným zametáním pod koberec. Stačí si cokoliv nechat odhlasovat- a ejhle, nikdo za nic nemůže. V německém případě byl Hitler demokraticky zvolen a žádný odpor vůči nacistickému státu nevznikl, po nějaké exilové vládě nebylo ani stopy. Naprostá většina s Hitlerovým režimem souhlasila. Díky principu kolektivní neviny jsou ovšem čistí jako beránci a za nic nemohou. Měli bychom už celou záležitost nechat ležet v historii, ale dávat pozor, jestli nehrozí repetice. Časté pokusy o očištění nacistické armády- byli to přece pouze vojáci a plnili rozkazy, tak za nic nemohou a byli mezi nimi hrdinové- ukazují, že princip kolektivní neviny se používá k očištění nacistické éry.
15. 01. 2011 | 10:58

skeptický napsal(a):

P.S.
Pravdou je,že nás príma je málo.
15. 01. 2011 | 10:58

LEVAK napsal(a):

Ad Dalimil:řekl Reinhard Heydrich v roce 1941 po nástupu do funkce:

"...tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. Tento prostor je srdcem říše a nemůžeme strpět - to ukazuje vývoj německé historie -, aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány dýkou proti říši. Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci, tak a tak vypadá obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé: jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme poněmčit. Potom máme ostatní, co stojí na opačném pólu: jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa. Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím přesně vyzkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré rasy. U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi musí udělat tak, že je nasadíme do práce někde v říši jinde a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože je nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva. Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídlit je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi..."
15. 01. 2011 | 11:00

Da.Rock napsal(a):

Kdyby nebyli Němci odsunuti, přineslo by nám to vážné důsledky v budoucnosti. Po dobu vlády komunistů by se patrně nic zásadního nedělo, ti by Němce udrželi na uzdě, jako je udržel Honecker, ale po pádu komunismu by se naplno projevily dlouho potlačované separatistické tendence a čeští Němci by se opět - a mnohem ostřeji - začali dožadovat "práva na sebeurčení" - tj. odtržení Sudet. Navíc by měli příklad ve Slovácích, kteří se dožadovali téhož, a povedlo se jim to. Zastal by se nás někdo, kdyby se tři milióny Němců rozhodly, že chtějí vytvořit vlastní stát?
Nikdo.
Tak jako se nikdo nezastal Srbů, když se k tomu rozhodli kosovští Albánci.
Buďme rádi, že tento problém vyřešil Beneš. Možná tím zabránil další válce v budoucnu.
15. 01. 2011 | 11:00

Lena napsal(a):

Skeptický,

máte tam chybku!
"Nás príma do toho netahejte."
Mělo tam být "nás príma hochy" ... jen tak je to úplné a výstižné.

PS.: jak se mají Vaše dvacetileté milenky?
15. 01. 2011 | 11:02

skeptický napsal(a):

Levak

Něco mi říká,že myšlenka stále žije.Pokud půjde vše podle plánu.
Půjde to i bez války.
15. 01. 2011 | 11:04

LEVAK napsal(a):

Deset nacistických tezí k světové ekonomické diskuzi:
Diskuze o zvláštním postavení Německa na evropském kontinentě a v OSN v poslední době(rok 1994) opět zesílily.Nebyl to jen odezva na iniciativu spolkové vlády o vytvoření zvláštního evropského jádra,ale i nedávná vystoupení bývalé britské premiérky.Přímo v Praze se vyslovila proti Evropě vedené Německem a v Londýně na jeho adresu prohlásila,že postupuje podle plánu,který vypracovalo nacistické vedení již během války.Plán byl uveřejněn v listopadu 1943 v 22 čísle časopisu SIGNÁL vydávaném vrchním velitelstvím wehrmachtu pro evropské země kromě Německa.Údajným autorem článku "Deset nacistických tezí k světové ekonomické diskuzi" měl být prof.Hunke.Z celého textu však vyplývá,že byl vypracován v nejvyšších kruzích.Bylo to v době,kdy Říše byla poražena v bitvě u Kurska, vytlačena z Afriky a spojenecké jednotky stály v kapitulující Itálii.V samotném vedení se vedly ostré diskuze co dále,na Hitlera byl vyvíjen silný nátlak,by uzavřel mír s Ruskem a postupně se dohodl se západními spojenci.Sen o "Velkoněmecké říši" byl v nedohlednu.Komentář k tézím je velmi obsáhlý, ale plně odpovídá těmto bodům:
1.Řízení hospodářství
2.Každému právo na práci
V souladu se zásadou vedeného hospodářství je minimální politický požadavek:naprosté prosazení práva na práci,který vychází ze skutečnosti plné zaměstnanosti a kdykoliv z tohovyplývající branně hospodářské nutnosti.Oba principy jsou ve válce a v míru závaznými normami pro německou hospodářskou politiku.
3.Udržení soukromé iniciativy
4.Zachování soukromého vlastnictví
5.Kontinentální spolupráce.
Německý pořádek a nároky Německa na vůdcovství v Evropě jsou výrazem německé národní velikosti a německého příspěvku k bezpečnosti kontinentu.Neznamená to mocenský nárok ani pokus o vykořisťování.Slouží daleko více k vyřazení prostorově cizích mocností a obnovení sousedské spolupráce.
6.Autonomie jednotlivých ekonomik
7.Mezistátní hospodářské vztahy
Evropské hospodářské společenství se zakládá na uznání principu vzájemnosti a zásadě dlouhodobých mezistátních hospodářský vztahů.Tvrzení Britů a Severoameričanů,že mezistátní hospodářské vztahy kontinentu v současnosti znamenají,že Německo žije z plenění Evropy,jsou falešná.Posouzení obchodní bilance evropský států ukazuje, že Německo dodává více než před válkou a že clearingová pasivita je vesměs projevem politickým,v důsledku toho,že Německo vede boj proti cizím mocnostem za celou Evropu.Německo neplení Evropu,ale umožňuje i během války funkci ostatních národních ekonomik.
8.Vzájemná pomoc
9.Zámořská výměna zboží
10.Cíl-zvýšení životní úrovně
Texty u jednotlivých bodů jsou obsáhlejší.Kdyby byl zájem jsem ochoten je tady zveřejnit!
15. 01. 2011 | 11:06

Občan napsal(a):

To Jogín (15. 01. 2011 | 10:58):

Nejen to. Když si pustíte televizi, z mnoha programů se na nás hrnou tuny pořadů o vůdčích nacistických osobnostech, o Wehrmachtu, SS a nacistických mocenských nástrojích. A VŠECHNY komentáře u těch pořadů jsou takové ... jak to jen říci ... smířlivé (nevím, zda to úplně přesně vystihuje, co tím myslím). Ať se podívám na který chci, VŽDY ten pořad vyzní tak, že to sice byli lumpové a dělali "nehezké" věci, ale... A skoro vždy (existují nepatrné výjimky) buď úplně chybí jakákoli zmínka o tom, co dělali nacisté a jejich sympatizanti ve střední a východní Evropě (zejména v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině), nebo jsou Středo- a Východoevropané podáváni jako více či méně opovrženíhodný plebs.

Za nálepku na modýlek nebo "závadné" tričko můžete být odsouzen i k trestu vězení a přitom sdělovací prostředky provádějí obrovskou propagaci nacismu zcela veřejně a masově.
15. 01. 2011 | 11:08

Béda napsal(a):

p. Profesor,

podepisuji a víceméně nemám co dodat. (pakliže nešlo o dada)
15. 01. 2011 | 11:09

skeptický napsal(a):

Lena
Některé věci jsou samo sebou.
Tak to už je druhá chybka,kterou jsem v životě udělal.Jednou jsem si myslel,že jsem udělal chybu,ale zmýlil jsem se.

Do nebe se dostanete jen když se narodíte mužem.Tak možná příště.
Ale i tak se budete muset snažit,protože míst po pravici Páně je málo.
Váš problém je odborně zván penis envy.

Jako ta holčička,co viděla brášku ve vaně,a povídá: jé mami,já to chci.
A maminka na to:když budeš hodná,až vyrosteš,taky jednoho dostaneš.
A tatínek dodal : a když budeš zlobivá,tak jich budeš mít,kolik chceš.
Staré,ale dobré.
15. 01. 2011 | 11:10

LEVAK napsal(a):

Ad Da.Rock:
nikdo nechce vzpomínat na to, jak to všechno začalo dávno - před rokem 1995.
Bylo to po roce 1989, po pádu socialismu ve východní Evropě. Všechny nástupnické státy v režii WTO a SB vesele privatizovaly na Západ všechno, co vybudovaly jejich předchůdci v posledních 50 letech. Všechny státy - až na jeden. Byla to Jugoslávie, která se rozhodla pro vlastní cestu.
Rozhodla se místo výprodeje národního majetku předat jej vlastním občanům. Jugoslávie preferovala družstevní vlastnictví a předání akcií velkých podniků vlastním zaměstnancům.
Jugoslávci se rozhodli jít opět vlastní cestou - jako před 50 lety, kdy neposlechli Stalina a způsobili roztržku. Tehdy se v podstatě nic nestalo. Stalin je pomlouval, ale nezasáhl. A Jugoslávci budovali svůj vlastní socialismus s tržním hospodářstvím a různými druhy vlastnictví. Jenže brzy se ukázalo, že západní "demokracie" nejsou jako Stalin. Musí dostat, co chtějí. A mají na to dost prostředků. Začaly podporovat v Jugoslávii stále latentní nacionalismus. Jako první se rozhodly odtrhnout od Jugoslávie Chorvaté. Okamžité podpory se jim dostalo od Německa. Pohrobci fašistů, kteří nikdy Srbům neodpustili, že Srbsko bylo jediná země okupované Evropy, kterou se jim nepodařilo obsadit a zotročit.
Němci ovládali sice v Srbsku velká města, ale mimo ně se nemohli ukázat. Na venkově vládli partyzáni Josifa Brose Tisa. Teď jim to vrátili a podpořili své někdejší spojence - ustašovce. Byli to chorvatští ustašovci, kteří spolu s německými fašistickými armádami drancovali a vraždili Srby. A jejich pohrobci po osamostatnění se okamžitě pustili do očištění země od Srbů. Skoro čtyřista tisíc Srbů z východní části vyvraždili či vyhnali ze země. Na jihu vyvraždili a vyhnali dvěstě tisíc Srbů do Bosny. A to vše za blahosklonného přihlížení celé Evropy.
Ale to byl začátek konfliktu. Je samozřejmé, že si to Srbové nemohli nechat líbit. Začala jugoslávská občanská válka, ve které válčil každý s každým. Proti Srbsku se postavili bosenští muslimové, Chorvaté i Slovinci. Konflikt vypukl v Bosně, protože tam žili společně Srbové, muslimové i Chorvaté. Symbolem této války se stalo Sarajevo, kde bojovaly všechny tři strany. A tam se poprvé ukázalo, kdo řídí tuto válku.
15. 01. 2011 | 11:13

LEVAK napsal(a):

Achilovou patou Srbska bylo Kosovo. Tam se přemnožená albánská komunita snažila dosáhnout připojení k Albánii, aby vytvořila Velkou Albánii, zahrnující i Kosovo a půlku Makedonie. Vedoucí silou byla teroristická organizace UCK. Teroristická byla v té době podle údajů ministerstva zahraničí USA. Tato organizace nejprve vraždila Albánce, kteří ji nechtěli podporovat a chtěli žít v klidu a míru se Srby. Po vypuknutí konfliktu se rozhodla pro ozbrojený boj za nezávislost. A to se hodilo Američanům. Přes noc se z teroristické organizace stala národně osvobozenecká armáda, které se dostalo plné podpory.
Jenže tito lidé nebyli schopni tuto válku vyhrát. Srbové se bránili, začali osvobozovat území, obsazená UCK. To západní spojenci nemohli připustit. Nejprve rozpoutali mediální válku, tak úspěšnou v Bosně. Začalo se mluvit nejprve o padesáti tisících zavražděných Albáncích, později stotisících a nakonec američtí senátoři v Kongresu mluvili o dvoustech tisících zavražděných Albáncích.
Půda byla připravena a další kolo války mohlo začít. Spojené státy začaly bombardovat srbská města a podniky. Povraždily mnoho tisíc žen a dětí ve městech. Bombardovaly nemocnice, mosty, školky, televizi. Jediné, co Spojené státy nebombardovaly, byly podniky určené k budoucí privatizaci. Ostatní srovnaly se zemí.
Po válce vojáci OSN našli v Kosovu 2650 mrtvých, kteří zemřeli v inkriminovanou dobu včetně obětí amerického bombardování. Jenže v té době pravda už nikoho nezajímala.
Stejně jako etnická čistka, kterou prováděla UCK pod patronací OSN.
Všech zbylých 200 tisíc Srbů bylo vyhnáno ze země jen s tím, co měli po kapsách. Cíle bylo dosaženo. Po pádu Miloševiče nová vláda začala s privatizací všeho, o co měly Spojené státy zájem.
Miloševiče postavili v Haagu před soud za válečné zločiny, kterých se dopustil, když bránil svou vlast před agresorem. Zpočátku byl soud veřejný a v televizi. Později bylo ticho po pěšině. Skuteční váleční zločinci sedí klidně ve Washingtonu a v Londýně. Bill Clinton, Marlene Albrightová, Tony Blair, Cook a další spokojeně spřádají své sny o světovládě bez nepohodlných vládců, pro které je vlastní národ více, než zahraniční kapitál. V Haagu měli asi problémy, protože o soudu s Miloševičem jsme už více neslyšeli do té doby než zemřel.
Lež vítězně táhne naším svobodným světem. Lež byla na počátku války se Srbskem, lež byla na počátku války s Irákem. Ctihodní lháři dál vládnou a lidem to nevadí.
Na stranu agresora se postavila i česká vláda, ačkoli Srbové vždy stáli na straně Československa a pomáhali nám v nesnázích. Prezident Tito do Československa přijel podpořit obrodný proces v červenci 1968. A český prezident o několik desítek let klesl tak hluboko, že vymyslel termín "humanitární bombardování" pro ospravedlnění vražd žen a dětí.V tom se neshodoval s Jiřín Dienstbierem na kterého dokonce Kuschner "vyblafl" ať drží hubu když říkál mediím jako zmocněnec OSN pro Jugoslávii zjištěné skutečnosti, v podstatě pravdu!
Tomu se říká demokracie!!!
PS:Při Havlově návštěvě Kanady proti němu protestovali studenti a nazvali jej "krvavým humanistou"!
15. 01. 2011 | 11:25

ZAM napsal(a):

n.o.s.:
"pár let po válce nastala doba komunistických procesů a komunistických koncentráků, to byla stále ta kumulovaná nenávist za kterou mohli Němci? " Ne, to byly zločinné metody komunistické politiky importované ze SSSR. Btw. nebýt Mnichova a WWII, nemohlo by k tomu importu dojít.
15. 01. 2011 | 11:28

Lena napsal(a):

skeptický,

dříve jsem měl jednu chybu: byl jsem domýšlivý ... ale dneska už jsem úplně bez chyb"
Že? :-)

Já do nebe nechci. Musela bych tam být hodná. To není nic pro mě. A navíc, když jste mi popsal tu společnost... Přece nebudu celý boží den poslouchat řeči o ženských a fotbalu! Nebo opačně.
15. 01. 2011 | 11:29

Frante napsal(a):

Englishman

Připojuji se k názoru. Těžko chápu jak může Hošejší upřednostnit smrt několika vlastních vojáků a většího počtu nepřátelských před smrtí jednoho nepřátelského civilisty. Jako voják bych asi nechtěl bojovat pod jeho velením ...
15. 01. 2011 | 11:30

Béda napsal(a):

p. Hořejší,

jenom doplňující otázečku. Projevili zástupci tzv. krajanských sdružení účastni v diskusi účinnou lítost za viny svých předků a zřekli se jakýchkoliv územních, materiálních a finančních, příp. jiných hmatatelných nároků na odškodnění? Uznali v plném rozsahu závěry Česko-německé deklarace?
To je totiž úhelný kámen toho, jestli rozviřování usazeného prachu kolem staré historie můžeme brát pouze jako skutečnou snahu o usmíření a historické objasňování anebo máme historické bádání a usmiřování z preventivních důvodů považovat pouze za pomocný prostředek, který má ve finální fázi úplně jiné zaměření: Jednostranně a nevyváženě otočit obraz viníka a oběti, odstřihnout kauzalitu a časovou posloupnost, přepsat mezinárodními smlouvami závěry obou světových válek, kde německy mluvící státy byly jejich iniciátory, a jednostranně vznést pro druhou stranu nepřijatelné a neobhajitelné požadavky.
15. 01. 2011 | 11:36

skeptický napsal(a):

Lena

Dvacetileté milenky jsem pustil k vodě,ve třiadvaceti už jsou to baby,a moc vyčůrané.
Dávám si oddech,než se pustím do další generace.Muži nestárnou,jenom chátrají.
Ale nějak mne to přestává bavit.
Radši si dám mrtvou kachnu.S ptačí chřipkou alespoň vím,co čekat,na to mám lék.
15. 01. 2011 | 11:47

skeptický napsal(a):

A to jsme si mysleli,že prolhaní bolševici lhou ve všem.
Vzpomínám na imperialisté,válečné štváče,revanšisty a revizionisty,a jejich napomáhače.Jak když to najdeš.
A když je tak označíme znovu,jsme nacisti a teroristi.
15. 01. 2011 | 11:53

Čochtan napsal(a):

Englishman,
souhlas s tou Hirošimou. Už to tu bylo tolikrát diskutované, tolikrát tu byly argumenty, ale to pokrokové horování proti americkým imperijálistům některé zastydlé svazáky neopustí.
15. 01. 2011 | 12:13

Béda napsal(a):

Čochtan,

ta Hirošima je malinko odvádějící od základní, t.j. otázky odsunutých Němců.

Společného v daném kontextu mnoho nemá. A-bombu v Japonsku užila v rámci ověřovacího testování cíleně velmoc víceméně proti CIVILNÍMU OBYVATELSTVU obou měst (to nebyly žádné opevněné vojenské základny. O širších souvislostech již bylo diskutováno na jiném místě. Odsun organizovala státní moc a jednotlivé zločiny prováděly různě motivovánï jednotlivci a skupiny.
15. 01. 2011 | 12:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

Vámi zmiňovaný článek nebyl "v diskusi panem Stejskalem označen jako dada" (to jste si jen Vy myslel, že tomu tak je, možná i někteří další, a mě se Vám to nějak nechtělo vyvracet), ale to vcelku není důležité.

JInak tento Váš text je z mého pohledu cenným příspěvkem do korektně vedené debaty na dané téma. Díky za něj.

Libor Stejskal
15. 01. 2011 | 12:34

olga napsal(a):

Děkuji autorovi za článek. moc se mi líbí. Nemám žádnou připomínku. Přidám jen svůj všeobecný názor. Nevracejme se stále k přehodnocování minulých událostí. Ty se řešily, i když někdy s horkou hlavou, tak jak se řešily. Řešme více přítomnost. Děláme plno chyb, kterým bychom se mohli vyhnout. Dívejme se dopředu. I v Bibli je psáno něco jako: Když chceš vyorat rovnou brázdu, nedívej se dozadu, ale dopředu.
15. 01. 2011 | 12:38

krok napsal(a):

neexistoval žádný "odsun" a žádné "vyhnání"..došlo jen k naplnění touhy "sudetských" němců, vyjádřeným heslem "Ein Volk, ein Reich, ein Führer"..Beneš jim pouze splnil jejich přání..měli by jemu i nám děkovat:-))
15. 01. 2011 | 12:56

Béda napsal(a):

olga,

ano. To co jste uvedla je závěrem Deklarace o česko-německém vyrovnání. Dle slov p. Profesora i pro nejumírněnější část tzv. krajanských sdružení je ovšem takovýto přístup neprůchozí.

Proto dle mého při jakékoliv diskusi s těmito sdruženími je nutno říct. V našem společném zájmu je společné usmíření, pohřbení křivd z minulosti, hledání cesty k sobě, budování vzájemné důvěry prosté podezření a bočních úmyslů. Ptáme se vás proto předem: vylučujete v budoucnu jako výsledek vzájemné komunikace vznášení jakýchkoliv územních, finančních, majetkových... požadavků? Pakliže odpovědí a písemně potvrdí že ano, pak nic nebrání dalšímu hloubkovému analyzování historie a zasazování jednotlivostí do širšího dějinného kontextu, který je obecně znám. Pakliže odpovědí slůvkem ne, každý racionálně uvažující vyjednavač by odpověděl: naše jednání o historických otázkách starých 60 let právě skončilo a naše vzájemné vztahy se budou muset obejít bez diskuse na toto téma.
15. 01. 2011 | 13:00

Čochtan napsal(a):

Za těch víc jak 40 let v Německu jsem se setkal s hodně lidmi, odsunutými ze Sudet. Všichni vzpomínali na předválečné Československo velice hezky, a nakonec všichni říkali: "zaplať Pánbůh, že jsme v Německu. I když ty začátky, těsně po válce do zavedení marky (1948) byly hrozné".
15. 01. 2011 | 13:06

mb napsal(a):

ad horejsiho bod 3 (Myslím, že není nikterak neobvyklé, když národ poražený v nějaké válce (zvláště pokud ji sám vyvolal a pozdějším vítězům způsobil značné ztráty) je „kolektivně potrestán“, např. placením válečných reparací nebo ztrátou území. Vzhledem k tomu, jak obludných zločinů se Němci dopustili (nejen vůči Židům, ale snad ještě více (a na to se bohužel systematicky zapomíná) vůči národům Sovětského svazu) by se dalo říci, že po válce dopadli ještě velice dobře – jak se říká, prohráli válku, ale vyhráli mír. )

rozumim tomu spravne že pacifista horejsi fetišizuje vysledky valky a hodnotí je jako ( vždy / z definice) spravedlivé proto, že vítěz je prostě vítěz a poražený je prostě poražený ???

češi se z toho vyvlíkli 2x ---- v první válce prohráli jako rakušané ( navíc zradili rakouský stát )

ve 2.sv. v. nejdříve nebránili své území, pak byli přičleněni k říši a proráli podruhé jako součást říše ....

češi v podstatě 2x zradili / selhali ....

ale přitom vlastně 2x vyhráli ....

češi ze dvou válek 2x vyhráli a zároveň 2x prohráli ....

na rozdíl od němců (jak píše hořejší) pak následný mír prohráli....
15. 01. 2011 | 13:08

zlodej Kalousek napsal(a):

Za zminku stoji, ze ve volbach do ceskeho parlamentu ve 30. letech se tusim 90% tzv. sudentskych nemcu prihlasilo k fasistickym stanam (za 2. rep. byly legalni) resp. nacismu ...
15. 01. 2011 | 13:16

kulich napsal(a):

však se po odchodu us-army z německa, tyhle problémy začnou řešit. a neschovávejte se pořád alibisticky za 275 000 zlikvidovaných československých židů, kteří byli tou populací která na území bývalého československa nejvíc utrpěla. s tím čs. veřejnost souhlasila a také se na tom podílela. ten zbyteček co tu zbyl se raději po válce rychle přejmenoval. proč asi? že do toho motáte kolonie, dráždany nebo hirošimu je trapné.raději nám tu napište počty národnostních menšin při vzniku samostatného československa a jejich stavy po roce 1950. nevyčítejte velkým to co sami děláme v ještě horším a jen nám chybí ta správná velikost. málokterý národ je tak nesnášenlivý a historie netrvá jen posledních 100 let.
15. 01. 2011 | 13:18

ex-nemo napsal(a):

Ostatně soudím, že neustálé dokola se opakující vzájemné výčitky, rekriminace a obviňování (i sebe) jsou nepřekonatelnou zábranou vzájemného usmíření a vytvářejí hrozbu pro budoucí generace. Kdo v tom pokračuje může to dělat jedině - slovy Wericha - buď z hlouposti nebo za cizí peníze.
V tomto případě si opravdu nejsem jist, které z toho platí.
15. 01. 2011 | 13:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Béda:

"Projevili zástupci tzv. krajanských sdružení účastni v diskusi účinnou lítost za viny svých předků a zřekli se jakýchkoliv územních, materiálních a finančních, příp. jiných hmatatelných nároků na odškodnění? Uznali v plném rozsahu závěry Česko-německé deklarace?"

Pan Otte (predstavitel Ackermann Gemeinde) pri te rozhlasove diskusi i v tom, co nasledovalo, zcela jasne ano. Nicmene dokonce i v te Ackermann Gemeinde (nejumirnenejsi slozce krajanskeho sdruzeni) byl v mensine pokud jde o uznani zaveru Deklarace.
Myslim, ze vetsina tech nynejsich clenu Sdruzeni uznava spoluvinu svych predku na nacistickych zlocinech, nicmene si mysli, ze vyhnani/odsun byl jeste vetsim zlem.
Mnozi si mysli, ze byli neustale (temer nevinnymi) obetmi - nejprve Masaryka a Benese, pak Hitlera a nakonec opet Benese (ktereho povazuji za zlocince; Masaryka mozna take...).

..
15. 01. 2011 | 13:24

mb napsal(a):

asi souhlasím s K Matouškem, cit.: Měli být potrestáni ti, kteří na od druhé poloviny 30. let pomohli podvrátit republiku (členství v Henleinově straně by stačilo) a páchali zločiny za války, a to tvrdě. Ostatní měli být ponecháni na pokoji. To je právě ten celkem prostý princip kolektivní viny. Němec se nerovná nacista,
15. 01. 2011 | 13:24

Béda napsal(a):

mb,

díky za nádhernou demonstraci vaší pozice.

Zkuste si mb,čko zodpovědět po pravdě otázku - vemte to pouze na základě prosté morálky, desatera, čehokolv: PROČ JE SPRAVEDLIVÁ PORÁŽKA NACISMU? A položte si jako "Čech" otázku jestli by bylo správné, kdyby nacismus (reprezentovaný taktéž Henleinovou stranou, která měla naprostou většinovou podporu tzv. sudetských Němců) byl vyhrál.

A položte si přitom svém odpovídaní podotázky:
- byl holokaust správný?
- bylo konečné řešení otázky čechů, slovanů, Romů... správné?

PS: v první válce prohrála Rakousko-Uherská monarchie, nikoliv Češi. Ve druhém případě válku prohrálo nacistické Německo okupující násilně zřízený Protektorát B+M. Ani v jednom případě se Čechů na jejich názor na nic neptal a rozhodně se jím neřídil. Češi v obou případech vyhráli - osvobodili se.

Němci (a teď nerozlišuji) zatáhli dvakrát svým rozhodnutím Čechy do válečných jatek. Proto by Němci, kterýkoliv (včetně vás Němců z ČESKÉHO pohraničí, kteří jste tu válku zavinili a prohráli) měli být pokud jde o historii velice rádi, že jsou kostlivci ve skříni. Já bych tu Pandořinu skříňku na jejich místě rozhodně neotevíral.
15. 01. 2011 | 13:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Englishman, Čochtan:

Pokud jde o tu Hirosimu, myslim, ze nejsem zadny uchylny pacifista; prectete si jiny blogovy clanek s minenim mnohem povolanejsich:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ales-drobek.php?itemid=11403

Cituji:
Ralph Raico – Harry Truman a mýty o atomové bombě
(Ralph Raico je emeritním profesorem evropské historie na Buffalské státní univerzitě. Článek je výtahem z jeho příspěvku ve sborníku Reassessing the Presidency: The Rise of Executive State and the Decline of Freedom.)

...
...

Útoky odsoudili coby barbarské a zbytečné také nejvyšší představitelé americké armády, včetně generálů Eisenhowera a MacArthura. Za všechny mluví slavný výrok samotného admirála Williama D. Leahyho, tehdejšího Trumanova náčelníka štábu:

- Svržení této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki nám ve válce proti Japonsku nepřineslo žádný významnější užitek...Osobně jsem toho názoru, že tím, že jsme ji užili jako první, snížili jsme se k morálním normám raného středověku. Takto mne vést válku neučili. Války se nevyhrávají zabíjením žen a dětí.

Zajímavý argument pro obhájce atomového bombardování předložila britská filozofka Elizabeth Anscombová z Oxfordské univerzity. Když její alma mater udělila Trumanovi čestný doktorát, Anscombova protestovala s tím, že Truman je válečný zločinec. Jaký je rozdíl, ptala se, mezi masakrem japonských civilistů ze vzduchu a vyhlazením české či polské vesnice?

Představte si, zamýšlela se Anscombová, že krátce po invazi do Německa v zimě roku 1945 by spojenečtí velitelé usoudili, že hromadná poprava všech obyvatel Cách, Trevíru nebo nějakého jiného porýnského města, by zlomila vůli Němců k dalším bojům a přinutila by je ke kapitulaci. Válka by tak skončila mnohem dříve a ušetřili bychom životy mnoha spojeneckých vojáků. Ospravedlňovalo by to však masakr desítek tisíc německých civilistů, včetně žen a dětí? A jak se to liší od užití atomové bomby?

Na začátku léta 1945 si Japonci již plně uvědomovali, že prohráli. Proč tedy stále bojovali? Jak píše Anscombová: „Kořenem všeho zla bylo trvání Američanů na bezpodmínečné kapitulaci.“

S tím šíleným požadavkem přišel Roosevelt na konferenci v Casablance v lednu 1943 a s Churchillovou nadšenou podporou z něj udělal hlavní spojenecký slogan. Ten nejprve prodloužil válku v Evropě, a pak napáchal nedozírné škody i v Pacifiku.

Bezpodmínečná kapitulace pro Japonce znamenala, že císař – božský vládce a přímý potomek bohyně slunce – bude sesazen, v poutech přivlečen před soud, a poté pověšen, nejspíš před svým vlastním palácem. To sice Američané neměli v úmyslu, Japoncům to však nedali ani v nejmenším najevo.

Někteří historikové se často pouštějí do absurdních spekulací. Například, kdyby USA nevstoupily do války, Hitler by prý nepochybně „ovládl celý svět“ (což mi přijde jako smutné podcenění Rudé armády) a povraždil nesčetné miliony. Dopřejme si tedy trochu planých spekulací i my a představme si, že válka v Pacifiku by skončila tak, jak války obvykle končívají – diplomacií a vyjednáním podmínek kapitulace. Předpokládejme přitom to nejhorší – že by Japonci neoblomně trvali na zachování části svého impéria, například Korey, Formosy a Mandžuska. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že by měli sílu zabránit nástupu komunistů v Číně. A to by znamenalo, že by nikdy nedošlo k povraždění nějakých 30 či 40 milionů lidí, které má na svědomí maoistický režim.
15. 01. 2011 | 13:33

vaclavhorejsi napsal(a):

(dokonceni):

Ale i když zůstaneme na zemi a v rámci reálné diplomacie, je zřejmé, že Truman ani zdaleka nevyčerpal všechny „neatomové“ možnosti ukončení války. Japonci nebyli informováni, že se stanou obětí nejsmrtonosnější zbraně, jaká kdy byla stvořena. Nebylo jim ani řečeno, že Sovětský svaz se jim chystá vyhlásit válku, což nakonec šokovalo Tokio víc než obě pumy. Někteří vědci zapojení v Manhattanském projektu naléhavě žádali, aby armáda provedla demonstraci síly bomby na nějakém neobydleném území, nebyli však vyslyšeni. Politici trvali na formálním požadavku bezpodmínečné kapitulace a na tom, že je nutno zabránit ztrátám na amerických životech, kdyby tento požadavek bylo nutné vymoci násilím. Jak ale píše generálmajor J. F. C. Fuller, jeden z nejvýznamnějších vojenských historiků minulého století:

- Ačkoli snaha o záchranu životů je chvályhodná, v žádném případě neospravedlňuje užití prostředků, které se vzpírají všem zásadám lidství a zvyklostem války. Kdyby tomu tak bylo, pak bychom mohli omluvit jakékoli zvěrstvo, bylo-li by spácháno v zájmu krácení války a záchrany životů.

Leó Szilárd, světoznámý fyzik, autor dopisu prezidentu Rooseveltovi, který podepsal i Albert Einstein, a spoluzakladatel Manhattanského projektu, konstatoval zjevnou pravdu:

- Kdyby na města svrhli atomovou bombu Němci místo nás, definovali bychom tento skutek jako válečný zločin a ty, kteří by za něj byli zodpovědní, bychom v Norimberku odsoudili a pověsili.

Zničení Hirošimy a Nagasaki byl válečný zločin horší než cokoli, čeho se dopustili japonští generálové v Tokiu či Manile. Není-li válečným zločincem Harry Truman, není jím nikdo.

***
15. 01. 2011 | 13:33

mb napsal(a):

souhlas s nickem mudřec ( neplest s mudrc ani mud..)

cit.: stát není spravedlnost automaticky a je jen odrazem stavu morálky občanů v něm.
15. 01. 2011 | 13:36

prak napsal(a):

Za odsunem českých Němců stojí především komunisté. Ti už tehdy věděli proč tak činí. Následné znárodňování a nucená kolektivizace zemědělství tak byla bez českých Němců mnohem snadnější. Spousta lidí tomuto vyhnání tleskala a radovala se nad slzami žen, dětí a starců, vyháněných ze svých domovů. Muži, pokud nepadli, byli ještě v zajetí. Radost mnohých čecháčků však záhy vystřídal také pláč a skřípání zubů. To když začalo ono proslulé znárodňování a násilná kolektivizace rolníků, sedláků a statkářů. Mnozí byli násilně přesídlováni do jiných krajů, hodně jich bylo žalářováno. Někdo ten uran těžit musel. PTP jednotky, to byl vlastně taky takový lehčí kriminál. A to už opravdu hodně Čechů nejásalo. Dalo by se říci, že Češi vykopali odsunem českých Němců jámu, do které jich pak spousta popadala. A kdo že se to směje naposledy? No přece Němci, mající vysoké platy a důchody a kam se Češi cpou za vysokým výdělkem včetně našich chudáků lékařů.
15. 01. 2011 | 13:39

Admirál napsal(a):

kulich - nedělám si iluze, že by češi byli lepší, že by ve svých řadách měli méně lidí mstivých, krutých, závistivých nebo zbanělých než je tomu u jiných národů. Jen pro svoji velikost a polohu neměli moc příležitostí tyto své "přednosti" plně projevit.

Zato Němcům se to díky jejich velikosti dařilo madmíru viditelně. Dotáhli při projevování svých horších stránek ve spojení se svými lepšími téměř "průmyslové" dokonalosti.

Na to by se nemělo zapomínat.
15. 01. 2011 | 13:46

Béda napsal(a):

prak,

plácáte zjevné nesmysly.
1) Odsun se děl na základě závěrů Postupimské mírové konference.
2) Odsun běžel nejenom z Československa ale i z Polska, Nizozemí, Francie...
3) mezinárodní podmínky připouštějící odsun jako prevenci proti cílenému rozdmýchávání nacionálních konfliktů v budoucnosti schválily 3 vítězné mocnosti USA + VB (jsou to snad komunisti?) a SSSR
4) odsun byl organizován v r. 1945 vládou prezidenta Beneše (který se po 6-ti letech vrátil z exilu ve VB, kde mezijiným při jednáních s Churchillem již v r. 1940, zřejmě ještě pod vlivem Mnichova považoval za jediný myslitelný způsob řešení etnického napětí v poválečném Československu) - Byli snad Beneš a celá jeho vláda komunisti?
15. 01. 2011 | 13:49

mb napsal(a):

žák: kdyžbychom tu minulost ( ve smyslu její reflexe) zvládli, nemuseli bychom tak podrážděně reagovat ....

už vidím ideální řešení konfiktu čechů a českých němců ...

sudetoněmecké sdružení se vzdá veškerých majetkových nároků a práva na vlast ...

a česká strana pozve české/sudetské němce zpět do jejich (naší) vlasti a vrátí vše, co českým / sudetským němcům ukradla ...
15. 01. 2011 | 13:54

ZAM napsal(a):

No tak jsme se konečně dočkali protestů sudeťáků. Nickové ´mb´ a ´prak´ nám sdělili, že jsou stále nepoučeni a zdá se, že nepoučitelní. S pomocí popletených či zkorumpovaných českých flagelantů stále kladou do jedné roviny letitý sudeťácký protičeský postoj, ve kterém staletý Drang nach Osten vyústil ve ztotožnění se s Hitlerem na straně jedné a legitímní obranu proti hrozící národní likvidaci i s jejími extrémními projevy na straně druhé. Jediný možný závěr zní: rezignace před nároky sudeťáků znamená rezignaci na existenci českého národa jako samostatné entity, nic víc a nic méně.
15. 01. 2011 | 14:01

Naštvaný napsal(a):

Autore, přečtěte si v dnešní MFDnes Trilobita. Pozorně! Autor tam velice stručně a výstižně stvrzuje vaše slova k tématu. Jedinou větičkou. Teď nevím, možná, že i jen holou.
15. 01. 2011 | 14:01

ZAM napsal(a):

mb:
"a česká strana pozve české/sudetské němce zpět do jejich (naší) vlasti a vrátí vše, co českým / sudetským němcům ukradla ... " Zaplatíte válečné reparace?
15. 01. 2011 | 14:03

Béda napsal(a):

mb,

1) sudetským Němcům někdo upírá jejich právo na jejich NĚMECKOU vlast? Německo je chce zbavit občanství a vrátit proti Postupimské konferenci o závěrech 2.SV do původní vlasti jejich otců kterou tito z naprosté většiny odmítli?
2) Německo snad neřešilo v rámci odpisu části reparací otázku majetkových nároků sudetských Němců? O jakých majetkových nárocích sudetských Němců vůči jaké vlasti mluvíte?

PS: zaplatilo již Německo České republice veškeré reparace za přípravu (v součinnosti s Henleinovou stranou kterou podporovalo tuším kolem 80% sudetských Němců) okupace, okupaci, nucené nasazení, vraždění českých občanů, hnání českých vojáků na frontu, válečné škody, narušení historické a politické kontinuity s nedozírnými ekonomickými škodami...? Ozěte se hned jak to Němci udělají. Pak nastane čas recipročního odškodnění. Jistě uznáte, že dříve byla příprava války a válka nežli odsun jako jejich následek. Anebo myslíte, že tomu bylo naopak?
15. 01. 2011 | 14:07

ZAM napsal(a):

Béda:
Odsun z nynějšího Polska byl převážně odsunem z historicky německých území, na rozdíl od českých zemí s nezpochybnitelnými tisíciletými hranicemi českého státu.
15. 01. 2011 | 14:07

Naštvaný napsal(a):

"nebyl "v diskusi panem Stejskalem označen jako dada" píše administrátor. Já si ale dobře pamatuju, že to dada tam nějak stylisticky zašmodrchal, že to vyznělo, jak pan Hořejší píše.
15. 01. 2011 | 14:07

mb napsal(a):

pro zama ještě jednou .... sudetští němci byli okradeni a vyhnáni ( pár z nich povražděno) ... v důsledku druhé světové války ... což tedy vysvětluje ale nevím zda omlouvá ...

řekl jsem že idealni řešení konfliktu ( patu ) by bylo kdyby se každá ze stran zachovala tak jak po ní chce protistrana ....

( což se samozřejmě nestane, ale je to minimalne intelektualně zajímavé)

takže .... sudetáci se vzdají práva na vlast a majetek ...

ceska strana pochopí, že krást se nemá ( viz. spurný a etnické čištění území ) ... a sami nabídnout ukradený majete zpět sudetským němcům ....

a můžeme jít dál .... sudeťáci se omluví za 2. sv v. a priklon k henlainovi ....

češi se omluví za disproporční založení českoslovesnské republiky a preferování slováků na úkor němců ..... a za 53 mrtvých ,.,....

němci řeknou ... no asi jsme se neměli bouřit mohli jsme počkat jak nové československo bude jako stát fungovat ....

češi se omluví za rozbití r-u a dezerce z rakouské armády ....

r-u se omluví za zatažení českých zemí do války a za to že monarchie už dávno nebyla federalizovaná ....

takhle nějak bych si to / byste si to pravděpodobně představoval ....

( to by patrně bylo idealni usmireni ....)
15. 01. 2011 | 14:10

Béda napsal(a):

mb,

nikoliv. Ideální usmíření je "Co jsme si (naši a vaši předci) to jsme si. Navěky dobří." Pakliže někdo začne s obezličkama, tak nejde o usmíření ale o salámovou metodu, jak nalézt prostředky zadrápnout se prstíkem a vystupňovat jednostranné požadavky. A pak přicházejí na řadu dezinterpretace s pokusem vyvinit jednu stranu a jednostranně uvinit stranu druhou, se kterými přicházejí lidé vašeho ražení.
15. 01. 2011 | 14:15

Chyba napsal(a):

Jen Dukelsko- Karpatská operace stála víc životů než Hirošima.Jen ničení Waršavy nacisty nebo dobytí Königsbergu Rudou Armádou stálo víc životů než Dráždany.
15. 01. 2011 | 14:21

mb napsal(a):

beda vy neumite rozumet ctenemu textu ze? ... skoda no ...
15. 01. 2011 | 14:22

Naštvaný napsal(a):

Bédo, svatá pravda! mb už neví, jaký nesmysl by si vycucal.
15. 01. 2011 | 14:23

Naštvaný napsal(a):

Teda, Béda má svatou pravdu! Ten mb ty své pindy tahá už skutečně nevím odkud.
15. 01. 2011 | 14:26

ZAM napsal(a):

mb:
Vaše demagogické bláboly nemá význam komentovat. Češi po vás sudeťácích nic nechtějí. Konejte stejně a bude klid.
15. 01. 2011 | 14:29

Dalimír napsal(a):

Pánové kdo věříte němcům tak jste blázni ! Rozpoutali dvě strašné války a když přijde třetí tak v ní budou mít také prsty ,věřte tomu ! To je militantní národ zrovna jako američané ,ti také potřebují někde valčit ! Nejlépe to popisuje pan Levák ! Situaci v býv.Jugošce popsal přesně do puntíku jak to tam skutečně bylo! Já jsem velmi obdivoval jejich prezidenta Tita za jeho rozvahu a osobní statečnost že se nebál postavit Stalinovi ! To byl důkaz že je to rozený hrdina a vůdce národa ! Co se týče němců ti nás tady v evropě všechny zlikvidují dioxinama .pomalu a jistě ! Já vím Pane Čochtane není němec jako němec ale v podstatě se všichni v příhodnou dobu rádi nechají zase nějakým šílencem z fanatizovat ! A pak bude s námi slovany zle nedobře ! Dalimír milující mír .
15. 01. 2011 | 14:30

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,
se zájmem jsem si vyslechl debatu. Hned v úvodu mě pan Žák příjemně překvapil, že začal konstatováním programového prohlášení landsmannschaftu. Nebyla to tedy "debata o ničem", jak občas říkáváme.

Moje názory znáte a diskutovali jsme na toto téma na blozích mnohokrát. Pokud jde o presidenta Beneše: Jasně napsal, že český národ nemůže žít s německým revolverem na prsou. Takto myslel a jednal. Věděl, že jsme o vlas unikli zkáze a společně s drtivou většinou národa zastával názor, že je lépe mít v pohraničí úhor, než tam Němce nechat. Tváří tvář celé té zkáze se našim předkům ani nedivím.

Jeho kritici by měli přesvědčivě vysvětlit dvě věci: Co měl dělat vzhledem k tehdejším náladám a názorům a především odpovědět na otázku, jak by se situace vyvíjela, kdyby zde Němci zůstali. Svůj názor jsem vyložil na blogu pana Hojdy, na rozdíl od mnohých jiných si myslím, že by zde komunismus vyhrál daleko brutálnějším způsobem. S příchodem studené války by se začla hrát nacionalistická karta a Stalin by si nás vzal za jásotu Čechů nejpozději ve chvíli, kdy měl atomky.

Ale to není hlavní téma debat. Tím je současnost a tady je třeba si uvědomit jednu věc: Stále je to partie o německé nároky, která nebyla dokončena. SRN může být dnes taková, zítra může být maková. To platí v politice obecně, nejen o SRN. A multi-kulti koncepce zadělala na dost nepředvítelný vývoj, na průsečíku etnické a náboženské nesnášenlivosti společně s ekonomickou krizí máte minulost zpět s plnou parádou. To není míněno proti Němcům.

Krásná slova jsou krásná slova, ale cíle landsmannschaftu jsou definovány jasně a německá vláda se nejen od nich nedistancuje, ale kancléřka je na srazu přímo podpořila. Česká strana toto musí brát v potaz, ať chce či nikoliv.

Pokud jde o vzpomínky na minulost: Mělo by platit odpouštíme, nezapomínáme. To by bylo chyba, zapomenout. Proto je třeba to stále při vhodných příležitostech připomínat, ovšem nedělat z toho politický karabáč. Zapomenout by mohlo znamenat jen jedno: Dát si repete.
15. 01. 2011 | 14:31

zlodej Kalousek napsal(a):

Co bylo ukradeno, to musi byt vraceno (citat: Josef Lux - moralni autorita "cerno-prdelniku). Jak je mozne omluvit brutalni ubijeni nemeckych zen, deti a starcu lopatami a krumpaci? A co jejich pohrobani za ziva (kdyz se je nepodarilo dobit, ale jen prizabit)? Jak se vyrovname s najezdy Rudych gard do pohranici? Jak se vyrovname s timto: 50 kg na osobu a tahnete ...?
15. 01. 2011 | 14:31

Béda napsal(a):

"Karpatsko-dukelská operace ... vázala velký počet vojsk (20 divizí), které nemohlo německé velení nasadit proti povstalcům a tak byla největší vojenskou pomocí, kterou povstání poskytla."
Válčily vojenské jednotky, nešlo o opakované testování účinků vojenského prostředku na civilistech a civilní infrastruktuře.)

"Přitom zatlačily nepřítele do hloubky Východních Karpat a způsobily mu značné ztráty (podle sovětských údajů 52 000 mrtvých, raněných a nezvěstných a 26 000 zajatých německých vojáků), na technice a zbraních (800 děl a minometů, do 185 tanků). Ztráty Sovětů a Čechoslováků ale byly také těžké. Padlo 19 000 sovětských vojáků. Zároveň padlo 1 800 příslušníků 1. československého armádního sboru, 4 500 jich bylo raněno a sbor přišel o 90% velitelů."

Hirošima:
"Při explozi atomové bomby Little Boy o síle 12 až 20 kilotun TNT bylo okamžitě zabito 80 tisíc obyvatel města a z celkového počtu 90 tisíc budov bylo zničeno 62 tisíc."

Nagasaki
"Jaderná puma s názvem Fat Man explodovala ve výšce 550 m nad městem a při výbuchu uvolnila energii odpovídající výbuchu 21 000 t TNT tedy 88 TJ. Výbuch způsobil devastaci větší části města a okamžitou smrt asi 40 000 obyvatel. Dalších 25 000 lidí bylo zraněno a tisíce dalších později zemřely na následky radioaktivního ozáření. Celkem zahynulo asi 74 000 obyvatel města."
zdrij Wiki
15. 01. 2011 | 14:32

ZAM napsal(a):

Béda:
S nickem ´mb´ žádná smysluplná debata není možná. Ještěže nejsou všichni sudeťáci také takoví.
15. 01. 2011 | 14:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Béda, ZAM:

Panove, myslim, ze byste nemeli v diskusi pouzivat obraty jako "plácáte zjevné nesmysly", "vaše demagogické bláboly". Da se to prece rici slusne, nicht wahr?

..
15. 01. 2011 | 14:36

ZAM napsal(a):

zlodej Kalousek - další demagog, ne-li ten samý. Naposledy nalezené německé oběti ubil jejich soukmenovec.
15. 01. 2011 | 14:36

vaclavhorejsi napsal(a):

zlodej Kalousek:

"Jak je mozne omluvit brutalni ubijeni nemeckych zen, deti a starcu lopatami a krumpaci?"

On tohle snad nekdo omlouva???????????

..
15. 01. 2011 | 14:37

mb napsal(a):

( souhlas k. mueller ... odpouštíme, nezapomínáme ... (na vsech stranách) ... zame, relativně bych ocenil kdybyste mě přestal urážet ...

( kde je stejskal, kde je cenzoooor ?) :-))
15. 01. 2011 | 14:41

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Možná, jenomže nick ´mb´ skutečně demagogicky blábolí - prý odškodnění za rozbití r-u ap. Je mi skutečně líto kontaminace vašeho blogu, jenomže s těmito lidmi slušně diskutovat znamená házení perel sviním. Ostatně předpokládám, že jste při psaní článku na takové výbušné téma musel předpokládat odezvy ne zrovna salónní formy. Osobně mám podezření, že s takovým záměrem své články píšete.
15. 01. 2011 | 14:42

Karel Mueller napsal(a):

zloděj Kalousek:

Proč mluvíte o vyrovnání? Nikdo neomlouvá zločiny na ženách a dětech v horkých poválečných měsících.

Ale vyrovnání se sminulostí? Milý pane, s něčím taovým, jako byla 2.WW se vůbec nelze vyrovnat. To musí odejít do dějin, jak jsem nejdnou napsal. Muselo uplynout 65 let, abychom o ní mohli relativně s vychladlými emocemi debatovat ... samozřejmě vychladlými jen relativně. A bude trvat ještě dvacet až třicet let, než to do dějin odejde.

Uvědomte si konečně jednu věc: Kdyby Rusové měli splatit Němcům stenou mincí, tak dnes německý národ neexistuje. Profesor správně poznamenal, že o hrůzách na výcjodě se - na rozdíl o holokaustu - u nás nemluví. Je to ostuda.
15. 01. 2011 | 14:42

Béda napsal(a):

p. Prof. Hořejší.

Omlouvám se. Nemělo být nesmysly ale blbosti. Otázka: anebo to snad (nesmysly) blbosti nebyly?
15. 01. 2011 | 14:43

ZAM napsal(a):

mb:
Kdybych Vás skutečně urazil, použil bych podsttatně výbušnějších slov. Zase lžete.
15. 01. 2011 | 14:44

prirodovedec napsal(a):

mb: Nema se jiste mnohe. Napr. nema se kazat voda pit vino. :) Pokud ma nekdo velke idealy (napr. ty zelene aj. jako Vy), mel by je dusledne dodrzovat. Jit prikladem a nebyt smesnym tim, ze kaze vodu a pije vino.

Neustale vite co ti druzi, co se nema, co maji delat Cesi, Nemci, Sudetaci ... :) Stale se podle Vas ma nekdo nekomu za neco omlouvat neco ma pochopit, poznat, smirit se s necim.

Podle mne je potreba abyste se svymi postoji (pravdolaskovymi :) ) dusledne ridil. Ve svem zivote a zde v diskusich. Napr. sel prikladem svym omlouvanim. :) To je podle mne nejlepsi k presvedcovani tech druhych ... Zatim se mi v tom jevite znacne nekonzistentni. Pokud si prejete, budu Vas rad upozornovat. :)

Berte to tak, ze jsou zde postoje Vase, K.M., Bedy, ZAMa, ktere jsem zkousel chybne interpretovat a oni mne opravili. Ty Vase postoje jsou uz ukotvene a dosti nemenne, kazdy neni jako autor :). Da se samozrejme doufat v pusobnost frazi typu
"nase demokracie potrebuje padesat let" ... "jiz pristi generace bude zit v komunismu ...", "dve generace musi vymrit, aby ...", ale realita je s temi frazemi ponekud v rozporu, koneckoncu i po ctyriceti letech na pousti vysledkem bylo obsazovani uzemi a valceni ...

Jak jsem pochopil z poznamek druhych, jste podle nich "onen Sudetak" a protoze jste opakovane prohrali, chcete ted docilit vyhry. Ne dokonce jen za sebe, ale za celou skupinu. To je urcite naprosto pochopitelne a srozumitelne, vyhrat chce kazdy. Chapu, ze jste asi doufali, ze to pujde po 89 snadno a drive podle toho, co pisete. Zatim se to nedari asi jste zase prohrali, ale treba jednou vyhrajete. Tak se snazte a teste nas dale svymi predstavami a idealy. Pozice mentora a moralni autority Vam zde jiste zustane a posili se a casem o Vas bude psat Zahradil a na seznam Vas umisti i ABB ...
15. 01. 2011 | 14:47

mb napsal(a):

zame ... jste schopen sebereflexe ???

jste schopen morálního soudu ???

jste schopen připustit ... že zlo je zlem ať je páchá němec na čechu nebo čech na němci ???

nebo budete do zblbnutí tvrdit ... že češi mají na zlo právo ???

a když se to z taktického / momentálního hlediska a situace hodí ... tak mají morální právo vylikvidovat němce s bolševikem v zádech ....

o žádném odškodnění za r u jsem nehovořil, ale čtený text vám dělá problém ...

přístup hledání nepřítele za každou cenu je přístupem špatným .... njn .....
15. 01. 2011 | 14:51

zlodej Kalousek napsal(a):

No muj dedecek se tedy dost napakoval hlavne zlatem, diky najezdum Revolucnich vyboru na nemce do pohrancim pocinaje kvetne 1945. Dodnes radu unikatnich sperku, takto ukoristenych, a strezime je jako rodiine bohatstvi ...
15. 01. 2011 | 14:55

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem a paní Ali-Alici přeji vše nejlepší k jejim dnešním jmeninám ! Milá paní Alice píšete moc hezky a tak emocionálně že mne to až dojalo ! Budu Vám fandit ! Dalimír milující mír.
15. 01. 2011 | 14:58

mb napsal(a):

to prirodovec ... jo klidně mě upozorněte, když zaznamenáte nějaký nekonzistentní názor / přístup ...

s tim zamem ... ja nevim zda se od nej mam nechat urazet nebo ne ... nevím co je lepší / produktivnější přístup ....
15. 01. 2011 | 15:00

ZAM napsal(a):

zlodej Kalousek:
Máte co vracet do česko-německého fondu rozvoje.
15. 01. 2011 | 15:00

ZAM napsal(a):

prirodovedec:
Nick ´mb´ sám uvedl, že žije v pohraničí a má německé předky. Ve spojení s jeho rétorikou je zjevné jeho sudeťáctví.
15. 01. 2011 | 15:03

vaclavhorejsi napsal(a):

ZAM:

Pisu samozrejme m.j. proto, abych vyvolal bohatou diskusi, ale SLUSNOU. Nevim, proc si myslite, ze si preji diskusi, kde se lide urazeji.

..
15. 01. 2011 | 15:03

Béda napsal(a):

zlodej Kalousek,

měl byste se podívat, jestli mezi tím zlatem nejsou zuby a šperky po českých občanech, kteří se kamsi ztratili za války.
Otázka: nebyl váš dědeček náhodou Werwolf anebo nějaký úředník z doby Protektorátu?

Jestli cítíte osobní potřebu omluvy a vrácení šperků, měl byste vycestovat do Německa, odevzdat šperky německému státu, který řeší majetkové nároky SVÝCH občanů a nahlásit případ česko-německé komisi.
15. 01. 2011 | 15:06

Admirál napsal(a):

zlodej Kalousek - jestli je to tak, jak píšete, tak by jste se měl stydět. A jít dědečkovi nachcat na hrob.

Nás, co doma šperky z rabování nemáme, se Váš problém s se zločinci v rodině netýká.
15. 01. 2011 | 15:10

mb napsal(a):

no jo zame ... jsem z jedné osminy sudeťák ...(12,5 % krve) ... ještě složitější situaci ma bratranec ... ten je z jedne osminy sudetak a z jedne osminy žid ... ale to už vám asi hlava nepobere ... vaše nálepkování a neúcta by nestály za pozornost, kdyby ji bezmyšlenkovitě nepřebírali další, slušnější diskutéři jako například přírodovědec atd. ....

jestli svou rasovou čistotu myslíte vážně, pak v čem jste jiný, než nacisti ??? v ničem ...

otazka je, zda si to uvědomujete či nikoli ...

robert reichl několikanásobný kapitán českých mistrů světa ... a jeho složení krve ....

takže až vymřou všichni matyášové pak snad pomine nenávist, nebo kdy pomine ... ???
15. 01. 2011 | 15:13

Béda napsal(a):

Admirál,

souhlas.
15. 01. 2011 | 15:13

ZAM napsal(a):

mb 15. 01. 2011 | 14:51 :
Zase nepravdivý a nesmyslný text, jako obvykle.
Zlo vyvolané zlem předcházejícím není totéž jako zlo předcházející.
Nikdy jsem netvrdil, že Češi mají na zlo právo, zase lžete.
Ano, v případě rozbití r.-u. jste napsal "omluví se", v tomto se omlouvám. Jenomže zase jste napsal nepravdu, R.-U. rozbili dříve Němci vyhlášením samostatnosti 17.10.1918.
15. 01. 2011 | 15:14

Karel Mueller napsal(a):

zloděj Kalousek:¨

No, můj dědeček coby odbojář odmítl po válce konfiskát - vilu po Němcích a dožil ve své pastoušce. Bez šperků ...

Lidé jsou různí.
15. 01. 2011 | 15:16

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Jsem samozřejmě připraven se omluvit, pokud někdo prokáže, že jsem jej urazil. Podle mého se tak nestalo a pochybuji, že by se někomu podařilo prokázat mou neslušnou diskuzi.
15. 01. 2011 | 15:18

ZAM napsal(a):

mb:
Máte to marné, vždy budou existovat lidé, kterým bude lež vadit a budou ji nenávidět. Na ty nesčetné Vaše jsem zde i jinde upozornil několikrát, samozřejmě marně. Myslím, že nenávist vůči lhářům je oprávněná. Tím však netvrdím, že Vás osobně nenávidím, nebyla by pravda. Jste mi lhostejný, avšak na Vaše lži budu vždy upozorňovat i přes Vaše naříkání.
15. 01. 2011 | 15:24

prirodovedec napsal(a):

mb: Takze prvni upozorneni. :) Pokud ctu serial Vasi komunikace se ZAMem posledni dny, muj dojem je: opakovane ho provokujete, on reguje urazlive a Vy na to radostne reagujete. Je to takove chovani mensiho kluka na piskovisti, jehoz starsi bracha (editor?) hraje hned vedle s kamarady fotbal.

Take by se dala najit jina prirovnani temer nacionalni o provokovani mensin a dovolavani se pomoci brasku za hranicemi ...

Ja si zkratka myslim, ze clovek je casto cloveku vlkem a to i skupinove. Jsou jen vzacne chvilky souzneni, ktere si ale nelze vynutit a ktere jsou nesmirne krehke, protoze casto je duverivost spise potrestana. To samozrejme nebrani vyslovovat Vase soudy jako vyse ty adresovane ZAMovi:

"jste schopen sebereflexe ??? jste schopen morálního soudu ???
jste schopen připustit ... že zlo je zlem"

Historie je plna pripadu, kdy ve jmenu velkych hesel a moralnich soudu o druhych se nekdo pak brodil v krvi tech druhych a potom porazene vyvrazdil i s nemluvnaty a pak si jeste objednal velkolepe eposy o tom vrazdeni zrejme jako sebereflexi. Z toho pohledu napr. soucasne relativne klidne diskuse plne ruznych pohledu povazuji za velky uspech.

Za velky uspech (pro sudetaky) povazuji, ze vetsinove prezili a nebyli preventivne vyvrazdeni, ci nezustali na uzemi CR a za Stalina tak nebyli odsunuti na Sibir. Je ale v lidske povaze si nepripustit osud a nahodu (v nespravne chvili na nespravnem miste) a mit ambice aby vse bylo dokonale. Na jedne strane nemit problem s lebensraumem pro sebe a pak se divit, ze ten lebensraum nakonec jinou formou uskutecni nekdo jiny.

Je proto treba premyslet o dusledcich vcas (napr. byt nadsenym priznivcem zelenych technologii vede primou cestou k jejich diletantskemu neumetelskemu nasazeni, prizivnictvi na nich, a pritom naproste mlcici nesebereflexi mb v teto veci :) ) a predchazet jim a byt stastny chvilemi, kdy cloveka nesemelou dejiny ve jmenu nejake bezesporu "spravedlive" skupiny mocichtivych deprivantu (momentalne napr. spicek sudetackeho spolku - viz 20 bodu).
15. 01. 2011 | 15:26

voroshilov napsal(a):

Neda se logicky zduraznit a lidsky pochopit barbarske a nespravedlive zachazeni Cechu s bratrskym nemeckym narodem po staleti spriznenym s ceskou kotlinou ale nevedomky samo sebou prohlasovanou za slovany misto aby hrde se prihlasit ke keltske narodnosti a nemecke rase.Nemecka svrchovanost cela staleti pecovala o kulturni,duchovni a ekonomicky rozvoj ceskeho naroda,tolik usili pripojit C. k evropskym hodnotam-Treti rise(EU),ke spolecne mene-risska marka(euro),ke spolecne vojenske bezpecnosti Wermacht(NATO)pod vedenim risskeho kanclera v Berline(europskeho prezidenta v Bruselu),misto vdeku a spolecne evropske integrace cechackove zvolili stranu mongolskych stepnich najezdniku pred kterym je varoval a chtel uchranit vudce,zlocinecke Dohody kapitalistickych a bolsevickych mocnosti(skleroticky mrzak Rooswelt,kolonialni vrah Churchill a lidojed Stalin)o mnoho let zbrzdili procesy Spolecne Evropy ktere nastartoval az pad komunisticke totality,misto toho prijeli"osvoboditele"-ozrala svoloc ktera chtela jenom"davaj casy" a znasilnili miliony zenskych,nechali nas 40 let bez bananu,dzinu a toaletniho papiru protoze sami byli burlaky ktere sotva vylezli z zemljanek a zpivali furt dokola Katjusu pod harmosku...
Musime doufat ze zvitezi historicka spravedlnost a Sudetskym nemcum bude navracen jejich majetek a historicke uzemi!
15. 01. 2011 | 15:30

hoven napsal(a):

podpora nacistů mezi sudetskými němci byla masová (97%). oni se přihlásili k rozbití československa, perzekuci čechů a teorii o německé nadřazené rase. ten kolektivní trest byl adekvátní. kromě toho po válce nebylo možné soužití čechů a němců, protože ta nenávist a touha po pomstě by vedla k dalšímu zabíjení. ty německé sudetské spolky ani za 60 let nechápou, čeho se němci dopustily. ještě si to neuvědomily.
15. 01. 2011 | 15:31

LEVAK napsal(a):

Ad Dalimír:
Winston Churchill prohlásil o Němcích:
„Buď se ti položí k nohám, nebo ti skočí po krku.“
15. 01. 2011 | 15:36

camponotus napsal(a):

Moje rodina patřila mezi ty zástupy utečenců, kteří před druhou WW byli vyhnáni ze svých domovů a jen díky obyvatelstvu ve vnitrozemí, kteří pochopili jejich tíživou situaci, našli střechu nad hlavou. Byl jsem v té době dítě, ale jako by to bylo dnes si pamatuji, jak rozběsnění němci s klacky a sekyrami šli k našemu domu a jako jinde vyháněli české obyvatelstvo a hnali je v houfu na nádraží v Tanvaldu. Naštěstí dům něl zadní východ do lesa, kam jsme utekli a šli přes pole na nádraží a odjeli také do vnitrozemí. Byli jsme tak ušetřeni ran a sprostých nadávek Henlainovců. Němci odsunutí po válce si v klidu mohli sbalit pingl se třiceti kilogramy svyých věcí, my ve spěchu a hrůze jsme si odnesli jen holé životy. Kdo tedy začal s vyháněním, kdo rozpoutal krvavou druhou WW a kdo se k nacistům přidal? Němci v pohraničí byli stejný problém jako Maďaři na Slovensku. My máme od Němců pokoj, Slováci mají v současnosti s Maďary problémy. Dobře, že už nejsme ve společném státě!
15. 01. 2011 | 15:37

krok napsal(a):

zloděj kalousek: "Jak je mozne omluvit brutalni ubijeni nemeckych zen, deti a starcu lopatami a krumpaci?"..ne, to by omluvit nešlo, ale..Váš příklad se nezakládá na pravdě:-))..byla provedene exhumace onoho hrobu a forenzní technici a archeologové prostudovali nalezené kosti a fragmenty se závěrem, že nebyla nalezena jediná zlomená kost..jak tedy ti zlí češi ty hodné němce vlastně ubíjeli?..totéž platí i o jiných hrobech například v okolí Postoloprd, kde se našli ne Němci, ale vězni z pochodů smrti..
15. 01. 2011 | 15:40

mb napsal(a):

to prirodovedec ... asi nemam co bych napsal ... k zelenym technologiím ... obezřetně, souhlas ... ale prostě se nedá říci, že člověk životní prostředí neničil a nikdo rozumný ani nemůže říci, že by k tomu kdekoli na světě docházelo ...
ale přece nebudeme plevit národoveckou debatu tématy environmentálními ...

takže asi naposled: občanský přístup je lepším přístupem než přístup nacionální a nacionalistický ...

vyhnání a vyhánění je špatné ať už je provádí kdokoli ...

genocidy jsou špatné ať už je provádí kdokoli ...

ideologie nazismu je zrůdná ...

ideologie bolševismu je zrůdná ( snad o to zrůdnější že schovaná za ušlechtilými (utopickými ?) cíli a o to brutálnější prostředky při svém sebeprosazování používá ....

to je asi tak všechno ....
15. 01. 2011 | 15:42

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
napsal jste to výborně!
Tedy zcela v souladu s mým stanoviskem :)

Ani jediná věta tam nebyla zbytečná.
Stručné, jasné, výstižné. Asi jste skutečně vědec.

Díky!
15. 01. 2011 | 15:42

menza napsal(a):

http://blog.aktualne.centrum.cz/~horaja~15/blogy/adam-daniel-mezei.php?itemid=5514
"the pageantry and well-wishing most Czechoslovak/Sudeten Germans demonstrated during the arrival of the Nazis during the occupation post-March 15, 1939 was equivalent to what several Czechoslovak citizens did following August 1968's rude invasion. It was better for some to show solidarity with the Soviets so they could pluck the plum jobs."
15. 01. 2011 | 15:49

prirodovedec napsal(a):

mb: nejde o envi- debatu, jde o souvislosti, podle mne totiz dostatecne peclive nepremyslite o dusledcich a souvislostech a svet si idealizujete (at se to tyka zelene ci sudetaku ...).

Ty pristupy: obcansky, nacionalni ... mi pripadaji jako nalepky a zjednoduseni ... malokdo zastava postoje jedny ci druhe, casto je to mix, ktery se meni v case ... nejak i proto ty nalepky neumim seradit jako Vy.

Vyhnani a vyhaneni je bezesporu destabilizujici zejmena pro ty postizene, pro obvykle chude a zaostalejsi najezedniky dobyti majetku toho druheho je tim pokrokem ...

S temi idealogiemi nemam problem, povazuji za zrudne celkem vsechny a zejmena jejich typicke uplatneni a zneuziti tak typicke i pro protofasizujici se CR :) (zive jsou v tom i ty soucasne neo- ismy, i ty sudetacke i ty obcanske, zrudny je treba pro mne i ten Vas antikomunismus aj, ktery tak krasne ve zdejsich diskusich svoji jistou vybicovanosti kontrastuje s Vasi snahou byt jindy nad veci ...) takze i ty Vami vyjmenovane. Za zajimavejsi mi pripada spise hledat priciny vzniku a rozvoje techto zrudnych nastroju. Podle mne jsou casto dusledkem tech puvodnich mocichtivych, kteri jiz nezvladaji ovladat ostatni, a pak obvykle tlumene nenavisti vyhreznou nezadrzitelne ven ...

Takovy je zivot. Z pohledu pravdolaskovnika jsou zrudne ty ideologie, z pohledu jinych jsou dnes uz spise zrudne rozpory selektivniho videni reality u pravdolaskovniku (viz Vy a zelena, Vy a sudetaci, Vy a pravda a laska :) ) z pohledu meho jsou zrudne ty ideologie i ten orwelovsky rozpor velkych slov a bezneho zivota u pravdolaskovniku jako jste Vy :).
15. 01. 2011 | 16:02

prirodovedec napsal(a):

menza: Citace Mezei na techto blozich vetsinou predci svoji vtipnosti citace Golga, Macha, ci Kohouta :). Proc? Vetsinovou stupiditou jiz sdelene zkratky v kontrastu s realitou :) a suverenitou, se kterou je tato zkratka obvykle podavana. :)
15. 01. 2011 | 16:05

voroshilov napsal(a):

Musime podekovat panu Havelu za omluvu Sudetskum nemcum a panu knizeti za snahu zrusit zlocinecke Benesovy dekrety(i to slovo smrdi leninstinou),prijde den kdy puvodni nemecky narod se vrati na svoje historicke uzemi a doufame ze osvobodi i Karlsbad okupovany ruskymi mizikami!
15. 01. 2011 | 16:07

mb napsal(a):

prirodovedec svet si neidealizuji ... nesouhlasím s tím že by antikomunismus byl zrůdný ... je antifašismus zrůdný ... ???

vyčítáte mi bezny zivot pravdolaskovnika v rozporu s velkymi slovy, mohl byste to prosím konkretizovat ?

jinak pravdolaskovnici byli porazeni nejpozdeji v r. 92 a od tech dob tomu tady nešéfují ...

jinak bych se snad ani do pravdolaskovniku neradil, ale neprotestuju kdyz me tam nekdo zaradi ... je to dobra / vybrana spolecnost .... ( dokazu byt kriticky i k vaclavu havlovi ... zustavam pak jeste pravdolaskovnikem ... ?)

no nic ... asi se nedomluvime ani my dva ... coz me asi mrzi ... :-)
15. 01. 2011 | 16:13

ZAM napsal(a):

prirodovedec:
V čem vidíte mou podle Vás urážlivou reakci na invektívy a lži nicku ´mb´?
15. 01. 2011 | 16:14

ZAM napsal(a):

voroshilov:
☺ ☺ ☺
15. 01. 2011 | 16:16

Pepa Řepa napsal(a):

Já už při podobných článcích jenom roluju myší. Nicméně jsem zachytil volání po omluvě.

Já bych to tady-kdyby p. Stejskal dovolil-vzal.Roli omlouvače.

Tuhle jsem se omluvil, za něco,co jsem nikdy nenapsal. Sice to ničemu neprospělo, spíše naopak, ale klidně se budu omlouvat i za ostatní.
Myslím, že k tomu mám dobrou kvalifikaci, mám šanci vyhrát výběrové řízení. Pokud jej ovšem žunpalisti na pokyn famiglie 118 opět nezmanipulují.
Tátu vyhnal z Reichenbergu těmeřsoused Konrád, přesto byl- o pár desetiletí později- kmotrem mých dětí v Maxově sudeťák jako poleno. Čech nebyl k mání, asi se bál, že to farář nahlásí zaměstnavateli.

Klidně se omluvím za vyhnání Keltů,nevinných Germánů,papeženeckých vojsk jednookým loupežníkem, i za vyhnání katarského prince,komsomolce Volodi, co se usalašil v Milovicích, za urážku Franty, kterého urazil Karel, i za urážku Karla, kterého urazil Franta.

To mně potíž nedělá. Sice jsem u ničeho nebyl, s ničím nemám nic společného, ale to nevadí.
Pochopil jsem, že je čecháčkovi třeba se za něco-permanentně-omlouvat.
Aby nezvlčil, aby nenarovnal záda, aby si moc nevyskakoval.
Je dobré prokrvovat záda.Respektive, je dobré kázat ostatním, aby svá záda prokrvovali devítiocasou kočkou.

Jen občas uvažuju, k čemu to je.
Je to na ....., řekl bych.
15. 01. 2011 | 16:17

Béda napsal(a):

mb,

rád bych vás požádal, jestli byste mi zodpověděl otázky z 13:28
a pak otázky ze 14:07 - mezijiným stran práva tzv. krajanských Němců na vlast a odškodnění
15. 01. 2011 | 16:21

voroshilov napsal(a):

Cesky slendrian dosahl neuveritelnych rozmeru vlivem komunistickych pohrobku z tatarske stepi,je obecne znamo ze nemecky narod ma v krvi poradek,organizovanost a disciplinu,proto nasi zbrane zvitezi kdyz znovu usporadame krizovou vypravu proti mongoloidnim untermeshum!
15. 01. 2011 | 16:22

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Já si myslí, že oba víme naprosto přesně, k čemu to je, nakonec jste to sám napsal .-). Zdravím.
15. 01. 2011 | 16:25

prirodovedec napsal(a):

mb: Vas antikomunismus: Neminim ten Vas zuzene osobni soustredeny podle mne do zkratkovitych vypadu zde v diskusich, minim ten ke kteremu patrite u Vas v CR tj. to je ta metoda jak zduvodnovat vlastni neschopnost a neuspechy odkazy, ze za to mohou komuniste :), kteri jsou uplne vsude, kteri se vsude rozlezli a vse rozkradli a klasicky tak uplatnovat meciarovu metodu hledani nepritele. V tom je bezesporu zrudny, protoze znemoznuje Vami zadanou sebereflexi spocivajici ve schopnosti priznat a napravit vlastni chyby. Ucinny zatim bezesporu je jako maskovaci nastroj k udrzeni u moci.

Rozpor velkych slov a konkretnich reakci v diskusich mi u Vas pripada zrejmy - typicky pouzivate velka slova treba u sudetaku a bezne vytrhavate z kontextu, totez u zelenych temat, totez u pravdolaskovych temat. Mozna je to tou formou vstupu do diskuse postavene na utrzich textu se tremi teckami ... :)

Jak bylo diskutovano jinde, pro mne je to prave ilustrace pravdolaskovnika, ale jste v dobre spolecnosti treba editora a dalsich, viz: kazani te vody (co by druzi meli, obcanska spolecnost, aktivizovat se, mit sve nazory, byt kriticti ...) a potom piti vina (pochopeni pro humanitarni a nehumanitarni bombardovani, ...a predevsim neschopnost zvladnuti te diskuse potom, co ti osmelivsi se s Vami nesouhlasi, neschopnost prijmout fakt, ze nazory budou ruzne a co lze precizovat je metoda ...).

Neni potreba se domlouvat, v ruznosti je sila. :)
15. 01. 2011 | 16:27

voroshilov napsal(a):

Karel Mueller:
Vas podle jmena typuji na zradce sve rasy,Pepa Repa je hrdina ktery bojuje za fuhrera a vlast,ja bych mu dal Zelezny kriz(in memoriam)
15. 01. 2011 | 16:28

bobš napsal(a):

To Zloděj Kalousek,
Hochu proč nemluvíš také o tom, jak němci vysidlovali pohraničí po záboru Sudet. Můj tchán tam žil a jako 20 let starý kluk s rodiči byl takto postižen. Odcházeli s tím co si stačili vzít, uličkou hanby, kde je naši hodní sudeťáci "hladili" a odplivovali si, že se té české verbeže konečne zbavili. Po takovýchto zkušenostech se nedivte, že po válce byly i emoce čechů pěkně vyhecované.
15. 01. 2011 | 16:29

Petr Havelka napsal(a):

Pane přírodovědče,

neznám širošiřejší a zárověň "uzenější" pojem než pravdoláskař:)

Do tohoto pojmu si jedni narvou co se jim nehodí do jejich pohledu na svět a druzí se k němu zase nadšeně hlásí aniž by věděli co to vlastně je.

Pokud je ovšem pravdoláskař člověk, který chce mít v tomto státě občanskou společnost, tedy ty RŮZNÉ spolky, sdružení a v krajnější podobě i ty "petenty" (Blažek nebo jak se ten novinář jmenuje), tak v tom "jedu" taky. Ano, jak praví slovíčkář z Hradu "Kde mám mandát" tak "Nemám, no a co!"

Ideově polarizovaný občan je pro strany pochoutka, v rámci své "víry" je snáze manipulovatelný.

Pokud máte "pravdoláskaře" a jejich víru (ideologie). Ti jsou přece různí a různě organizovaní, pro určité části občanů nepochopitelní. Pojem "Pravdoláskař" je pro některé nádoba, do které hážou vše co nechápou nebo je jim protivné.

Také tu máte čerstvý blog Tomáše Sedláčka

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sedlacek.php?itemid=11865
15. 01. 2011 | 16:30

Pepa Řepa napsal(a):

Vámi zmiňovaný článek nebyl "v diskusi panem Stejskalem označen jako dada"
----------------------
Vám se-bratře Wěnceslaue-člověk nezavděčí.
Editor se zrovna vrátil z jednání se skupinou podnikatelů z Karlových Varů, kteří chtějí kapitálově posílit server Centrum a jak byl rozjetý, jen opakoval:
Da da. Da da.
Co víc chcete?

Ale abych byl upřímný, jisté prvky dadaismu ve Vašich článcích necházím.
---------
Dadaismus byl prostředek jak vyjádřit zmatek a strach z války, zároveň však toto hnutí nehledalo žádná východiska (východiskem byl nesmysl !!!!!!!). Pro jeho díla je charakteristická úmyslná nerozumnost.......................našeptává Wikina.
15. 01. 2011 | 16:36

Selsa napsal(a):

Všichni bychom byli všemi deseti pro čistou tržní fungující ekonomiky.Ale když vidíme paradoxně na to vázané jevy jako Bešův kabinet vs.Sudeťáci,Miloševičův kabinet vs.Jugoslávci,volby Bělorusko, které se nezřídka dějí-říkáme si místo ANO samé??????? Je tohle šťastná budoucnost? Čí?
Poučili jsme se ze dvou světových válek? Víme bezpečně jedno:netržní ekonomika je neorganizovala.
15. 01. 2011 | 16:36

mb napsal(a):

hm prirodovedec ... nesouhlasím ... njn ...
15. 01. 2011 | 16:37

Pepa Řepa napsal(a):

Petr Havelka napsal(a):
"Kde mám mandát" tak "Nemám, no a co!"
--------------
Zkusil bych Asiaty a jejich "mandát nebes", kdo to ověří?
15. 01. 2011 | 16:39

Pepa Řepa napsal(a):

Voroshilov
Da da
15. 01. 2011 | 16:44

voroshilov napsal(a):

Vubec to neni legracni,Cesi odjakziva miluji Nemce jako vlastni matku,kupodivu nejaka krivda rychle vymazala pamet ze Cesi se dostali ze svetove krize cestou vojenskych zakazek z Nemecka(Bat'a,Skodovka...),ze Hitler nehnal ceska fojak na vychodni frontu,Adik deportoval jenom komunisty a Zidy(co je cechum po nich?),cesi celou valku hodili do prace,nemeli hlad a jeste nadavali v hospodach-zadny evropsky narod z toho nevysel tak snadno a jeste se primazal k viteznym mocnostem !
15. 01. 2011 | 16:46

mb napsal(a):

jinak z té diskuze hořejší,žák, spurný, otto (která se mi líbila) ... me zaujalo jak se horejsi zacal rozcilovat kdyz mu spurny rekl ze se nejednalo o zivelnost ale o do jiste miry organizovanost = organizovanou etnickou cistku .... je dobré to vědět ( si to pripominat ) ....

jinak k otazce zda je vyndat všechny nebo posuzovat miru jejich kolaborace s henlainem / hitlerem nemam vyhraneny nazor ...

a respektuju zmenu nazoru p. horejsiho ...

v té diskuzi zazněla zajimava info .... když schmidt rekl ze nemci sve viny reflektovali ... tak pan otte poznamenal, že rozhodně ne všichni ... a že proto mají zákon proti popírání nacistických zvěrstev ...

bylo by velice zajímavé .... kdybychom měli zákon proti popírání komunistických zvěrstev ... ( ale to by potom soudružka semelová namísto parlamentu bručela v báni .... njn)
15. 01. 2011 | 16:50

Petr Havelka napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

už jste četl

http://zpravy.idnes.cz/nemci-opousteji-ideu-ze-jejich-zeme-bude-zdarnym-prikladem-multi-kulti-spolecnosti-gzf-/kavarna.asp?c=A110113_125710_kavarna_chu
15. 01. 2011 | 16:50

tata napsal(a):

pane mb

o tomto tematu svami rozumny člověk nemuže vest rozumnou debatu,kdo sleduje co jste vše napsal a to volně cituji.......zločiné benešeovy dekrety,tušim že jste to napsal pod Zahradilem.

to je pravě ze strany lidí jako vy to zasadní co napadate,a zase na naší straně zasadní že to je status qvo,přesto nejede vlak,jak sem vam napsal stimto nazorem mužete vystoupit akorat v NORINBERKU NA SLETU TEČKA.
15. 01. 2011 | 16:50

mb napsal(a):

tata nevim zda jsem presne napsal zločinné benešovy dekrety ... když někdo amnestuje zločiny vražd zákonem ... přijde vám to v pořádku ?
15. 01. 2011 | 16:56

Béda napsal(a):

Petr Havelka,

u "Pravdoláskařů" si myslím, že jde především o nesoulad slov a činů tvůrce pravdoláskového hesla a absurdní komické postavy V.Havla, který se stal zcela nekonzistentním výsměchem vlastních prohlášení.

Pár příkladů:
- moralizuje o demokracii a slibuje, že bude preziden¨tem "z donucení" na 1 volební období. Nakonec se prezidentství drží jako klíště a v čase prezidentské volby mu nevadí účelové zabásnutí poslance Sládka
- prohlašuje, že svět vojenských bloků se přežil, iniciuje jednostrannou demontáž českého zbrojařského průmyslu a následně požaduje po rozpadu VS rozšíření NATO až na Ruskou hranici, iniciuje napsání zvacího listu č.2 (v r. 1977 inicioval odsouzení zvacího listu č.1)
- je antikomunistický, pomáhá iniciovat zrušení článku o vedoucí úloze KSČ a zákazu komunistů vykonávat vrcholné státní funkce, přitom hned prvním pčředsedou vlády za jeho prezidentství je nimenklaturník ÚV KSČ M. Čalfa, obchoduje zrestituovanou Lucernu s ředitelem Chemopetrolu Junkem (evidován u STB). ¨Chemopetrol, který vyhodí za Lucernu tuším 200 mil. Kč, časem bankrotuje.
- účelová, nekonzistentní a vcelku bezzásadová zahraniční politika: co na jednu stranu odsuzuje - útisk v Tibetu, stav demokratických svobod v Rusku, totalitu na Kubě, zásah Rusů v J.Osetii, to na druhé straně (mnohdy v mnohém horší podobě) účelově přehlíží (Gaza, Kosovo, Irák, Afghánistán vůbec o tom nemluví, jakoby tyto jevy ani neexistovaly, anebo je rovnou omlouvá), dokonce tvoří morálněrelativistický termín "humanitární bombardování" (které nerozlišuje vraždění civilů - dětí, žen, vojáků)

To je "Pravda a láska" - morální relativismus, resp. účelová morálka. Slovy Orwella "Pravda je lež, láska je nenávist a válka je mír."
15. 01. 2011 | 16:58

voroshilov napsal(a):

tata:
Co tady strasite Norimberkem?Nemecko je tahounem EU,Nemci vlastni v Cesku klicove podniky,zijete z dotaci Europske Unii jako dalsi 22 parazita tak mejte slusnost vratit puvodnim majitelum na co maji narok!
15. 01. 2011 | 16:59

Karel Mueller napsal(a):

Milý voroshilove,

tak ted jste tom dal korunu. Zradit můžete tak národ, jehož národnost máte napsanou. Co je to zrada své rasy? Jsou Němci jinou rasou než indoevropané jako my?

Tohle dilema - zrada svého národa - museli řešit němečtí antifašisté a nadto riskovali krk, proto před nimi hluboce smekám. Určitě však ne někdo, jehož předek měl kdysi v Německu mlýn :-)).
15. 01. 2011 | 17:07

Pepa Řepa napsal(a):

To Havelka
Psssst
nebo zase pan Hořejší napíše serii výživných a zasvěcených článečků o tom, jak se žije na Středním východě, jak se nám to hezky v Evropě integruje, jak nastavíme, druhou tvář a přispěcháme na hranice s chlebem a solí přivítat hosty.

Podívejte se na Tunis.Taková je celá severní Afrika,vím o čem mluvím. Teď dorůstá ta přemnožená radikální generace, se kterou si místní diktátoři už neví rady, tak ji holt vyvezou do Evropy.
Píšu o tom, co sem chodím a nemusím měnit ani písmeno.
Ale bude hůř, mnohem hůř.Jaká bude reakce?
Přituhne, budou ještě víc lítat xenofobové, o tom se přece nemluví.
Ale to je jiné thema.
15. 01. 2011 | 17:09

Kritik napsal(a):

Pokud jste neviděli v historie.cs pořad o Benešových dekretech, určitě bude textový přepis na stránkách http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historie-cs-eu/

Ostatně, jaký smysl má uvažovat o tom, co by bylo kdyby...? Historie se stala a nelze ji změnit. Můžeme se (spíše musíme se) z ní poučit. Nicméně, položme si přesto pro poučení o našem dnešním stavu otázku: Kdo by dnes jednal s poraženým nepřítelem lépe, kdyby díky němu přišel o své blízké, domov, majetek...?

Obdivujme ty, kteří ty útrapy prožili na vlastní kůži a dovedou říci: "Odpouštím. Ale nezapomínám." Přesně jak to vyžaduje Bůh: (Jeremjáš 31:34)  Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: `Poznejte Hospodina!´ Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích."

Odpustit a nevzpomenout neznamená zapomenout.
15. 01. 2011 | 17:11

tata napsal(a):

JEŠTĚ DODATEK pane mb

NA TO TOTIŽ JSOU nutne pohledy 2.....pohledy mych rodiču a jinych rodiču kteří byly nejdřive vyhnani ze sudet a pak totalně nasezení v rajchu a vžadnem připadě kdo ma takove předky nedopustí srovnavat množstvim a utrpením toto s povalečnymi ,stavět je na rovinu.

a pak muj pohled současny kde řikam ano stali se zločiny a přehmaty,a uplatnění kolektivní viny ktere se nedaj vzit s patky,ale to jen pohledem současnym,tudíž vyřešení,a možna dohoda na současnem soužití je vzit toto jako nemění stav,bez jakehokoliv snaze na tom něco měnit,a už vubec prohlašovat něco o zločinych dekretech,nebot na naší straně bylo těch mrtvych,majetkovych škod,psychyckeho stradaní,nespočet vice jestli někdo chce soužití musi tento fakt,tuto čaru,nezpochybnovat jakakoliv revize dekretu je nemožna vzhledem k mym předkum a nemožnost pohledem mym posuzovat povalečnou situaci.
15. 01. 2011 | 17:14

Lena napsal(a):

voroshilov:
ňafky, ňafky, že? Ňafká nám tu nějaká cabáčka. Pročpak si neňafká na svém domácím dvorku, když tím novým tak opovrhuje?
A untrmenš se píše untermensch nikoliv untermesh.
15. 01. 2011 | 17:19

camponotus napsal(a):

To bobš
jsem rád, že alespoň někdo se přidal k vysídleným Čechům ze Sudet a potvrdil, co jsem napsal o něco výše. Již ani ti, co se narodili před padesáti lety nemají ponětí, jaká utrpení postihla vysídlované Čechy, přišli vesměs o všechen majetek, nemovitosti a i víru, že někdo v budoucnosti ty křivdy odčiní. Naštěstí se dočkali. Je zajímavé, kolika čecháčkům to vadí.
Docela jim přeji, aby je za dvacet let nadřazená německá rasa vyhnala z jejich domovů.
15. 01. 2011 | 17:19

Lena napsal(a):

voroshilov
Sorry: sabáčka. :-)
15. 01. 2011 | 17:20

Lena napsal(a):

camponotus:
otázka zní, jak to, že ti narození před 50 lety nemají ponětí, jaká utrpení postihla vysídlované Čechy, ne?
Tady bylo zanedbáno vzdělání a výchova, nemyslíte? A to samotnou postiženou generací, když své děti nedokázali dostatečně informovat.
15. 01. 2011 | 17:23

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Neustale me oblazuje, ze me zvete "bratre".
Je myslim zcela jiste, ze matky mame ruzne, ale mate recht, ze s otcem si clovek nikdy nemuze byt jisty (pokud si neda otestovat DNA).

..
15. 01. 2011 | 17:24

prirodovedec napsal(a):

mb: Ja bych take nesouhlasil :). Ale to je ta neschopnost reflexe :) ted u Vas.

Petr Havelka: Samozrejme, ze jste "pravdolaskar" :) to je zde prece zrejme. Jsste zkratka blizky nazorove mb, editorovi a jistemu mainstreamu. :) Pritom ale odmitate hnusne socany a hnusne modroptaky. Problem je, ze pro mne pojem pravdolaskar je pouzivan v souvislosti s rozporem mezi velkymi hesly a pak spise malymi slovy a ciny. Je to to nesmireni se s prizemni realitou, neschopnost videt fakta cisla a resit problemy neideologicky, ale potreba velkych slov a pravd misto prostych kroku ke zlepseni a osobniho prikladu.

To je takove to, ze "novinari jsou hlidaci psi demokracie" a pritom hraji sve vesele zumpalisticke hry a jsou zneklidneni, ze jim je i neveri ... :)

Pokud zminujete Sedlacka, on je ten "pravdolaskar" i svymi vypravenimi i svym odporem k matematickym metodam v ekonomii. :) Asi jako snowboardak je VK levicak :).
15. 01. 2011 | 17:26

Pepa Řepa napsal(a):

Ó, omlouvám se, takové oslovení se u sv.Salvátora a nejen tam používá. Bratr v Kristu, říkal pan farář.
Vidím, že takové oslovení vadí.
Už nebudu.
15. 01. 2011 | 17:29

mb napsal(a):

tata ... jeden děda byl taky vyhnan ze sudet do okleštěneho československa a druhy (nevlastni) děda byl totalně nazasen v reichu ( později šikanován komunisty ...) jinak s vami souhlasim ... ja si vpodstate myslim ze slusni lide se mohou domluvit ... proto mi třeba vadí že se mnou pod předposledním zahradilem nezacal diskutovat pan mueller byt jsem jej k tomu 2x vyzyval, potreti uz jsem jej vyzyvat nechtel, protoze mi to prislo trapne ... takze predpokladam li ze pan mueller je slusny clovek a sam sebe povazuji za slusneho cloveka rovnez, pak zaroven predpokladam ze 2 slusni lide se spolu proste domluvi .......

jinak tata myslim ze v pohledu / pristupu k sudetskym nemcům nezastavam nijak extremistické stanovisko ... ale pripoustim ze to část ´národní fronty´ může vytáčet ...

( jinak mrkněte co znamená nacismus ... nacionální socialismus a z jakých zdrojů se sytí .... a pak si jej srovnejte s extremistickým českým nacionalismem a z jakých zdrojů se sytí .... třeba dojdete k překvapivým výsledkům / analogiím)

no nic .... prijemny den pane tato
15. 01. 2011 | 17:30

Dalibor Štys napsal(a):

Nemohu nepřipomenout rodinné historky o "uvěznění aby nebránil znárodnění". Bylo to na udání spolupracovníků gestapa. Nedávno jsem vyslechl historku z židovské rodiny kolegyně profesorky Vídeňské univerzity, kdy její pražský příslušník přežil koncentrační tábor, vrátil se a byl zabit přede dveřmi svého pražského bytu Čechy, kteří ho mezitím obsadili. Události v rámci vyhnání Němců nebyly ničím výjimečným, jen byla dobře zaznamenány, protože si z toho někdo udělal politický pašalík.

Češi jakojazykový národ, z hlediska obsazení úzení a jeho jazykového ovládnutí, jsou vítězi první i druhé světové války. Zaplatili za to morálním propadem národa, fakticky rozdělením a odchodem jeho kvalitnejší části do exilu, a nakonec ztrátou ekonomické základny. Relativně, samozřejmě, srovnáváno s postavením v rámci Evropy v roce 1900-1914. Ovšem to jim dává šanci přežít, protože kdo nic nemá, bojuje skutečně odhodlaně.
15. 01. 2011 | 17:31

Béda napsal(a):

VH,

PŘ je třeba členem nějaké náboženské sekty a míní, že jste jeho spolubratrem. Nejsem si jist, jestli bratr Řepa nepatří k sektě bratra Kalouska trpícího v politice za osudy Všehomíra zovoucí se TOP09 stavějící na šlechtické tradici rodu Schwarzenbergů (Zle matičko, zle...), odpovědnosti hospodáře Kalouska (MO, MF) a prosperitě vlastníků a sponzorů sekty bratrů Bakaly a Schwarzenberga.
15. 01. 2011 | 17:31

voroshilov napsal(a):

Lena:
Tady nejde o mne,ja jsem vedlesjsi,jestli vetsina ceskeho naroda se sklada z podlych lidi jako Pepa Repa,Ivan Hochmann a Cochtan ktere nenavidi vsechny krom sebe,tam davam si pravo tafkat a urazet,jak se do lesa...
15. 01. 2011 | 17:35

tata napsal(a):

pane mb

A TO JE PRAVĚ,kde nechapete a mluvite o schvalovaní zločinu,ja vam nato mohu řic,a co ty miliony mrtvych,evropa v troskach,byl zato německy narod dostatečně potrestan?

kdyby jsme cinicky poměřovali miliony mrtvych na vrub německe straně,a nevym tady nemam až takovy přehled tisice mrtvych na te kolektivní je to srovnatelné?

PROTO JSOU VAŠE ARGUMENTY JEN O POKUS nemistne revize daneho stavu,soužití a odpuštění je možné jen na zakladě,co bylo se neda vzit spět,tudiž i veškere pravní kroky,se nedají spochybnovat jak činite nepokritě vy,proto mi s uctou ke svym rodičum toto soužití mužem akceptovat směrem do předu bez ohlidnutí jestli ale vy napišete krvavé dekrety musite okamžitě dostat pomyslnou ,,,,facku,,připomenutím koncentraku,zničení evropy,miliony hrobu,nespočet křivd ktere nikdy nebyly potrestany v tomto pohledu by pak ale soužití nebylo možno.

VINA NĚMECKEHO NARODA,je tak neskonale větší že jakakoliv zminka o revizi daneho stavu dohodou vitěznych mocností,je jakoliv nepřijatelna
15. 01. 2011 | 17:36

Lena napsal(a):

voroshilove,
tak s Čochtanem tedy nevím, ale Pepa Repa a Ivan Hochmann tedy rozhodně nejsou typy, kteří by nenáviděli všechny kolem. Myslím, že jste vedle jak ta jedle.
15. 01. 2011 | 17:42

Béda napsal(a):

tata,

myslím že jste to vyjádřil velice přesně a přiléhavě. Já bych možná u těch vin užil slůvka nesouměřitelná.

Je zajímavé, že německá strana (bez rozlišení svých občenů sdružených v krajanských spolcích i mimo ně) považuje své viny za uzavřené prostou omluvou, potažmo deklarací, kdežto u české předpokládá ü vědomí té nesouměřitelnosti omluvu a odškodnění.

Bdím nebo sním? Snad se mi to nezdá?
15. 01. 2011 | 17:43

mb napsal(a):

ale tato ja nepopiram ta zverstva o kterych pisete ... a proto my se zachovame stejne ke vsem nemcum byt i nevinným ... ???

platí prostě dobrý nemec mrtvy nemec ?

ja nenapsal krvave dekrety, to jste napsal vy ... ja se vas zeptal, zda povazujete za spravne, kdy nekdo zakonem pokryje vrazdy (omilostní je)

prostě bud platí nejsme jako oni ... a nebo jsme ( a vzdy budeme ) stejní jako oni ...

píšete vina nemeckeho naroda ... tedy přisuzujete vinu narodu jako takovemu .... a zahradil se rozciluje kdyz nekdo pripomina vinu čechů ... vinu českého národa ....

tak si to nějak ujasněte ... budeme používat kategorie národní, kategorie politické nebo kategorie individuální a kriminální ??

s pozdravem
15. 01. 2011 | 17:46

JAVÍT napsal(a):

Já být příslušníkem národa, který zavinil dvě světové války a desítky milionů obětí této války, tak zalezu do kouta a budu se velmi, velmi dlouho stydět a mlčet. A neklást žádné další nároky!!
15. 01. 2011 | 17:49

voroshilov napsal(a):

Lena:
Kdyby Vam to uniklo tak Pepa Repa uz dostal i p.Horejsiho svym radoby humorem a Ivana H. prosil profesor neucastnit se jeho blogu natoz Ivan poslal profesora nekam daleko...Mne ovsem taky a ja souhlasil bez vyhrad ale porusil,ovsem profesora neurazim-jsem jenom mongolska svoloc a ne civilizovany arijec.
15. 01. 2011 | 17:53

Každý chvilku tahá pilku. napsal(a):

Že vyhnání a fyzická likvidace německé menšiny bylo zločinem, a oproti nacistickým zločinům zůstal bez trestu, je neoddiskutovatelný fakt. Stejně jako to, že to v nově se rodícím přeskupení sil v Evropě, bude přehodnoceno, nikoliv zapomenuto, jak se mnozí domnívají.
15. 01. 2011 | 17:53

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

O nikoli, prave naopak, jak uz jsem rekl, to osloveni me oblazuje! Vy za tim zrejme ve sve podezrivavosti zcela neopravnene vidite nejakou ironii, ktera je mi, jak je z meho psani zcela zrejmo, naprosto cizi!
Pevne doufam, ze me tak zacne osovovat i Pocestny a mnozi dalsi, kteri me zatim oslouvuji vetsinou mnohem mene pratelskymi tituly...

..
15. 01. 2011 | 17:54

Dady napsal(a):

Miloševič řešil Benešův největší předválečný problém:pátá kolona,menšiny,iredenta.
Zdálo by se,že Beneš svou příliš velkou předválečnou setrvačností (na rozdíl od období po válce,kdy byl zázračně pohotový a pružný) nahrál Hitlerovi na smeč:USA, Rusko,Německo znárodňovaly a Beneš tu držel v r.1936 stále tentýž klasický kapitalismus soukromý.Navíc Francie byla tehdy levicová,Itálie pseudolevicová.Paradoxně měl tehdy Beneš svou politikou tedy nejblíže právě k diktátoru Francovi ve Španělsku,navenek.Zevniř ovšem to bylo jinak.Přestože inteligence byla převážně levicová,Beneš by volebními hlasy nesebral pro částečné znárodnění nadpoloviční většinu.Měl už zasebou restrikce majetku šlechty a církve,odůvodňované jinou cestou než krize (motiv USA a Německa)-a sice Habsburským Rakouskem.
Klaus je dnes podobně Benešovi před válkou také "pozadu" za světem:na rozdíl od něj USA ,Německo a další provádějí údržbu zdravotnictví ,denivelizaci platů,pomoc krachfirmám.
15. 01. 2011 | 17:57

Lena napsal(a):

voroshilov:
Ivan H. tu poslal někam daleko kdekoho. Mě taky. No a co? To má být důkaz nenávisti?
15. 01. 2011 | 17:57

vaclavhorejsi napsal(a):

voroshilov:

Ano, vase jmeno opravdu okamzite evokuje predstavu Džingischána, jurt a Velkeho lidoveho churalu (Jumdžagín Cedenbal, Džamsrangín Sambú...).

..
15. 01. 2011 | 17:58

LEVAK napsal(a):

Zatím to tu ještě nezaznělo,ale kdo mluví o kolektivním trestu v případě Sudeťáků by se měl nechat vyšetřit.Vždyť se jim pouze splnilo jejich vroucí přání "Heim ins Reich"! To přece chtěli a taky to dostali,nic více a nic méně.Tož už by měli dat pokoj a my by jsme měli dat na modlení za pan prezidenta Beneše.Díky jemu a taky díky Winstonu Churchilovi máme tady klid.
15. 01. 2011 | 18:00

Béda napsal(a):

mb,

1) asi se od vás nedovím odpovědi na pár jednoduchých otázek, které jsem uvedl v diskusních příspěvcích? (naposled avizováno v 16:21)

2) otázka: byli pro právu potrestáni všichni zločinci 3.říše? Bylo by to vůbec možné? Myslíte, že ta Norimberská fraška se symbolickým potrestáním pár hlavounů (zcela nesrovnatelným s utrpením jejich obětí) byla adekvátní?

Není čas přestat s tou nesmyslnou demagogií a říct: "Co jsme si, to jsme si. Nadosmrti dobrý?"
15. 01. 2011 | 18:00

Martin napsal(a):

Opět špatně:
1) Běžný Sudetský Němec si po zabrání ČR Hitlerem nechal dobrovolně napsat občanství třetí říše, což je z hlediska války nic než vlastizrada a trestá se bez soudu oběšením na nejbližším stromě a každý odsunutý Sudetský Němec by nám správně měl být vděčný za milost. Pro úplnost dodávám, že těch pár jednotlivců, co si občanství napsat nenechalo, se odsun netýkal.
9) Hirošima a Nagasaki je ten nejlepší způsob jak mohlo Japonsko prohrát válku. Sice to 999 999 lidí z milionu není mentálně schopno pochopit, ale jakékoliv jiné řešení by způsobilo smrt stovek tisíců Japonců navíc.
15. 01. 2011 | 18:02

Dady napsal(a):

opravuji u sebe na :nivelizaci
15. 01. 2011 | 18:03

hoven napsal(a):

koukám, že místní blázen voroshilov zase perlí. a někteří ho berou vážně.
15. 01. 2011 | 18:07

Béda napsal(a):

Martin,

ad2) no když to řeknete vy, pak to zajisté bude "pravda". Otázka: Což takhle kdyby USA zkusily zlikvidivat "hlavu hydry" = císaře? Co by jim v té době, kdy mohly ze vzduchu rozekat co se jim zamanulo, mohlo zabránilo?

Jakto, že za celou vílku nezbombardovaly jedinkrát císařská sídla?
15. 01. 2011 | 18:09

mb napsal(a):

beda ja nechci kohosi opakovat a rikat ze s vami neumim diskutovat ... zda se mi ze vzdy reagujete na neco jineho než píšu .... případně vyslovíte svuj predpoklad ... vlozite mi ho do úst ... a nasledne jej s radostí cupujete ....

ale ja jsem velkorysy ... tak bedo se me prosim jeste jednou zeptejte, a ja se vam pokusim odpovedet ....
15. 01. 2011 | 18:14

voroshilov napsal(a):

Ale prosim,profesore,ja nejsem mlada studentka aby jste mi skladal poklony!
Hoven:
Kdo tebe bere vazne?Ty jsi tady davno forumni sasek...
15. 01. 2011 | 18:24

Béda napsal(a):

mb,

věc je prostá:

První sada navazuje na váš předchozí diskusní příspěvek:
"Zkuste si mb-čko zodpovědět po pravdě otázku - vemte to pouze na základě prosté morálky, desatera, čehokolv: PROČ JE (ne)SPRAVEDLIVÁ PORÁŽKA NACISMU? A položte si jako "Čech" otázku jestli by bylo správné, kdyby nacismus (reprezentovaný taktéž Henleinovou stranou, která měla naprostou většinovou podporu tzv. sudetských Němců) byl vyhrál.

A položte si přitom svém odpovídaní podotázky:
- byl holokaust správný?
- bylo konečné řešení otázky čechů, slovanů, Romů... správné?"

Druhá sada se zaobírá otázkou vlasti a odškodnění:
1) sudetským Němcům někdo upírá jejich právo na jejich NĚMECKOU vlast? Německo je chce zbavit občanství a vrátit proti Postupimské konferenci o závěrech 2.SV do původní vlasti jejich otců kterou tito z naprosté většiny odmítli?
2) Německo snad neřešilo v rámci odpisu části reparací otázku majetkových nároků sudetských Němců? O jakých majetkových nárocích sudetských Němců vůči jaké vlasti mluvíte?

PS: zaplatilo již Německo České republice veškeré reparace za přípravu (v součinnosti s Henleinovou stranou kterou podporovalo tuším kolem 80% sudetských Němců) okupace, okupaci, nucené nasazení, vraždění českých občanů, hnání českých vojáků na frontu, válečné škody, narušení historické a politické kontinuity s nedozírnými ekonomickými škodami...? Ozěte se hned jak to Němci udělají. Pak nastane čas recipročního odškodnění. Jistě uznáte, že dříve byla příprava války a válka nežli odsun jako jejich následek. Anebo myslíte, že tomu bylo naopak?
15. 01. 2011 | 18:25

tata napsal(a):

pane mb

TADY UŽ SLOVIČKAŘITE,bohužel sem zapomněl kde to bylo u ZAHRADILA SEM TO NENAŠEL,psall jste něco o zločinych dekretech a krev na rukou beneše,ale to není duležité konečně ne vtakove miře jako tam,,,to jte mi teda celkem nadzved,, nepokrytě stale zduraznujete srovnavaní zločinu a to je ta zaslepenost.

pravě proto že se nechce zachovat stejně v pohledu kolektivní viny,pravě tak neschvaluji zločiny po valce ale v pohledu současnem,jakmile ale položite tyto otazky.......a proto my se zachovame stejne ke vsem nemcum byt i nevinným ... ???........a se vas zeptal, zda povazujete za spravne, kdy nekdo zakonem pokryje vrazdy (omilostní je)..............prostě bud platí nejsme jako oni ... a nebo jsme ( a vzdy budeme ) stejní jako oni ...když někdo amnestuje zločiny vražd zákonem ... přijde vám to v pořádku ?

jasna manipulace srovnavat nesrovnatelne.........když někdo amnestuje zločiny vražd zákonem ... přijde vám to v pořádku ? .....tato otazka je uplně jasna vrtate do dekretu,prostě to je nepřipustné,největší rozdil je,co už vubec je nesrovnatelné........povaločne zločiny byly vyjimky zvracenych lidí ,mnohdy chtěli zakryt zločiny sve,asi i dila pomsty.........zločiny německe byly statu ve jmenu rasy,ve jmenu naroda,systemove,minimalně 70procent němcu to podporovalo minimalně při vitěžnem tažení,,,,,pochopite ten rozdil?
ale jak sem řekl dokavad nepadne zminka o dekretech,otazky typu ...................

když někdo amnestuje zločiny vražd zákonem ... přijde vám to v pořádku ?
nemam problem se soužitím,a nepřipominaním co oni dělali mym předkum,ovšem jedine ohlednutí,jedina zminka snaha mi vsugerovat a vkladat .....platí prostě dobrý nemec mrtvy nemec ?.......pak je to nepřijatelné,nesouměřitelné,vždy musí byt jasne kdo byl agresor a kdo obět,vždy musí byt jasne že některe chvaty oběti sice nebyly fer plej,ja osobně bych je nepoužil, neschvaluji ale vždy předesilam použila je obět ne agresor to musí byt vždy jasné.
15. 01. 2011 | 18:29

ZAM napsal(a):

voroshilov:
Až do Vašeho vstupu v 15. 01. 2011 | 16:46 jsem předpokládal ironický tón Vašich příspěvků, tady se už musím ozvat.
Nedaleko od nás je hora Klášťov, kde v čase WWII tábořili partyzáni pod sovětským velením. Podporovali je místní pasekáři, u kterých partyzáni našli svůj druhý domov. Když esesáci v dubnu 1945 vypalovali Ploštinu, partyzáni je pozorovali z Klášťova a nehnuli prstem, aby lidem pomohli. Téměř všichni byli povražděni.
Až si zase vezmete do huby Čechy, jak celou válku chodili do práce, vzpomeňte také povražděné pasekáře, které zradili i ti, jimž pomáhali. Ruští partyzáni.
15. 01. 2011 | 18:36

ZAM napsal(a):

Každý chvilku tahá pilku:
Už ne, nikdo v Evropě vaši pilu tahat už nebude, sudetská ideologie už je historicky pasé.
15. 01. 2011 | 18:44

voroshilov napsal(a):

ZAM:
Jste mi take docela sympaticky(i se svymi smajliky)jenom ze se neco zmenilo,neco se ve mne zlomilo-po urazkach Pepy Repy v poslednim blogu B.Kurasa uz mam dost te spiny,uz mam dost vasi nenavisti(strcte si ji nekam),ja prestal chapat nebo vtipne odparovat vasi rusofobii,tady zije narod sovinistu a fasistu?Dobra,my z toho nebudeme moc smutni,zacnu tim ze budu vas makat do vlastnich hoven,potom uvidime...
Tak sovetsti partyzany nechali povrazdit nevinne sedlaky?To je mi vec,kolik ruskych sedlaku dovolila rudym povrazdit Ceskoslovenska legie?Carske zlato byste nechtel vratit drahy Zbynku?
15. 01. 2011 | 18:47

ZAM napsal(a):

voroshilov:
Koukám, že i známá pomluva čsl. legionářů je vám dobrá - prý carské zlato! Btw. legie u Bachmače a Zborova zachránily Rusko před Němci po totálním krachu fronty, Leninovo "válku palácům, mír chaloupkám" se mezi ruskými vojáky masově ujalo.
Také Vám sdělím něco osobního: celá naše rodina byla rusofilská. Do srpna 1968.
15. 01. 2011 | 18:55

voroshilov napsal(a):

ZAM:
Tak vase legie ktera utikala pred Rudou Armadou pres celou Sibir az do Vladivostoku zachranila Rusko pred Nemci?To jsou veci...
A na jake"zlato"mily Zbynku se otevrela Legio Banka,ze by na vyplaty vdecnych belogvardejcu statecnych legionarum?
15. 01. 2011 | 19:06

voroshilov napsal(a):

ZAM:
Ze vase rodina neprestala byt polskofilskou,nemeckofilskou po vpadu vojsk Warsawske smlouvy?Stacilo jenom se stat rusofobskou...
15. 01. 2011 | 19:08

Viola napsal(a):

Tak jsem si poslechla ten rozhovor v rádiu

a musím říct, že Němci se museli kolektivně omluvit (materiálně nás neodškodnili), protože to byla jejich oficiální ideologie, ke které se všichni sudetští Němci přihlásili a podle toho to s námi i tak dopadlo. My se naopak omlouvat nemáme za co, protože nebylo nic známo z těch zločinů, o kterých se chce mluvit Němcům, bylo jen vyvlastnění a odsun. Jestli se něco zlého dělo, tajilo se to a nebyla to žádná oficiální politika, tak jako Hitlerovo čištění od Žídů, cikánů a měli následovat Slované. Opravdu to bylo tabu. Nikdo nic nevěděl a dnes se už těžko co kdo doví z vykopávek.
15. 01. 2011 | 19:10

Viola napsal(a):

A k tomu právu na svůj domov? Němci měli vždy Německo za svůj domov a tak tam i po válce rádi šli. Pro jejich vnuky v žádném případě naše země nemůže připadat jako domov, neboť se tu nenarodili, tak není o čem hovořit.
15. 01. 2011 | 19:12

mb napsal(a):

odpovedi pro bedu ... ne holokaust nebyl spravny ... ne konecne reseni ceske otazky nebylo spravne ...

reparace bych asi nechal stranou a položil bych protiotazku ...

byly zábory majetku sudetských němců v pořádku nebo nebyly ? ...

zatím ...
15. 01. 2011 | 19:13

mb napsal(a):

tata rozhodne agresor nesmí být obětí a naopak ... souhl ...

tata ... proc myslíte, když někdo někoho vraždí a někdo jiný pak někoho vraždí, že je to nesrovnatelné / nesrovnávatelné ... ???

a pak si zakřičte ... nic než národ , nic než národ ... a zeptejte se, zda vám to něco nepřipomíná ...

vždyť beneš to myslel dobře, nic než národ ....
15. 01. 2011 | 19:18

Béda napsal(a):

mb,

Já se ptal první a odsun byl mírnějším DŮSLEDKEM a prevencí, (odobřenou Postupimí, kde ČR nebylo zdaleka jedinou zemí) reakcí na děje předcházející. Proto, když vytahujete odsun, nemůžete nechat stranou reparace - jde o spojené nádoby.

A prosil bych odpovědi na všechny položené otázky.
15. 01. 2011 | 19:20

Viola napsal(a):

mb

vy jste ironik.
15. 01. 2011 | 19:23

mb napsal(a):

beda ja vam castecne odpovedel ... v otazce reparací se neorientuju ... proto opakuju otazku ... myslite ze zabaveni / ukradeni majetku sudetským nemcům bylo v pořádku nebo ne nebo si naopak myslíte že paušálním záborem majetku sudetských němců se tato země jen víc a více sesunula k bolševismu ( zabírací precedent ....)
15. 01. 2011 | 19:25

Viola napsal(a):

zabrání majetku sudetským Němcům se dá započítat do částečné reparace.
15. 01. 2011 | 19:31

Petr .. napsal(a):

Vážení diskutéří, vážený pane Hořejší, myslím, že bychom se měli poklonit před prozíravostí spojenců a našich předků, jak to po válce vyřešilia že ty tzv. sudetské němce odsunuli do toho hrozného ba úchylného německa! (Stačí si projít nedávnou historii.. ) Ze systémového hlediska nebylo žádné jiné řešení přijatelné! S precedensem mnichovské dohody by totiž při každé sebemenší příležitosti hrozilo, že se ti sudetáci na ní budou odvolávat! A ted si představte rok 1989, kdy se tzv. spontánně znovusjednotilo to německo a nebo ještě lépe: představte si rok 1993, kdy se pod "prozíravým" vedením pana Havla náš stát rozpadl a Slováci se odtrhli! Co by asi tak dělaly tři miliony sudetaků, kdyby tady ještě byly¿! Já tvrdím, že s pravděpodobností, hraničící s jistotou, by se chtěli připojit k německu a odvolávaly by se právě na tu mnichovskou dohodu! (Systémově by nebylo nic jiného ani možné ..) Došlo by pravděpodobně k občanské válce, možná i k humanitárnímu bombardování, abychom se podvolili! Stačí si vzpomenout na to, co se dělo v té době v neštastné Jugoslávii a nebo o něco později v Kosovu! Střední Evropa by byla balkanizována, probíhaly by zde nejspíš lokální konflikty .. a projektn EU by byl na dlouhou dobu v kopru! Proto děkujme znovu našim předkům, zvláště presidentu Benešovi, že udělali, to co udělali a tak nás toho ušetřili !! Nebylo by od věci, kdyby presidentu Benešovi byla in memorial udělena Nobelova cena míru ....
15. 01. 2011 | 19:32

voroshilov napsal(a):

Viola:
Jste tady na nabozenstvi,ne na politiku...zabrani majetku sudetskym Nemcum nijak nelze povazovat za reparace,valecne reparace nakladaji vitezne mocnosti porazenemu statu a ten je nasledne vyplati behem ustanovene doby,to ze nekdo ukradne auto nebo hodinky se nemuze povazovat za odskodneni.
15. 01. 2011 | 19:36

Béda napsal(a):

mb,

mírnil bych se ve výrazech. Pokud vím, nebudu to sem teď pastovat, psal jsem to jinde, ale odškodnění SVÝCH OBČANŮ mělo být záležitostí německého státu jako části odpisu reparací.

A nekladl bych sugestivní otázky typu: myslíte, že zábor... Protože prvotní otázka je, jestli předcházející zábory majetků Čechů v pohraničí, jestli transporty smrti... byly správné, jestli ta válka, která měla za důsledek sesunutí k bolševismu ... byly správné.

Pozor na kauzalitu a posloupnost. Mimochodem stále čekám na odpovědi na položené otázky.
15. 01. 2011 | 19:36

Béda napsal(a):

Petr,

ano, přesně v tomto smyslu jsem to psal pod minulým článkem (Zahradila).
15. 01. 2011 | 19:38

Elena napsal(a):

voroshilovim vykladane dejiny sa daju interpretovať klasickou pesničkou, tým to prosím pána Stejskala nemazať , je to klasika!
Алло, алло ?
voroshilov какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут у нас дела?

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка

Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

Алло, алло?
Мартель, ужасный случай
Моя кобыла умерла
Скажите мне, мой верный кучер
Как эта смерть произошла?

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Всё хорошо. как никогда
К чему скорбеть от глупого сюрприза
Ведь это право ерунда

С кобылой что - пустое дело
Она с конюшнею сгорела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

Алло, алло?
Паскаль мутится разум
Какой неслыханный удар
Сажите мне всю правду разом
Когда в конюшне был пожар?

Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
Ещё сюрприз преподнесла

Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

Алло, алло?
Лука сгорел наш замок?
Ах до чего ж мне тяжело
Я вне себя, скажите прямо
Как это всё произошло?

Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час

Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла

А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

https://www.youtube.com/watch?v=YundzZrgiik&NR=1
15. 01. 2011 | 19:40

Viola napsal(a):

vorošilove,

věřící člověk se nemůže vyjádřit k jiným tématům? A máte pravdu, jen jsem chtěla říci, že to bylo alespoň něco malilinko a kdo chtěl mohl se na tom majetku odškodnit.
15. 01. 2011 | 19:45

skeptický napsal(a):

Petr
Ty se dnes dávají jen in mermonides.
15. 01. 2011 | 19:47

mb napsal(a):

beda ja vam odpovedel ... otazku reparaci nemam zmaklou / nastudovanou ... tak ještě jednou ... když k někomu přijdete, vyženete jej a vezmete si něco, co nebylo vaše, je to v pořádku?

srozumitelněji už to nedokážu ...
15. 01. 2011 | 19:50

skeptický napsal(a):

Němci svoji vládou odškodněni byli.Mluvil jsem s krajany z Steinere Schoenau,ti se smáli,a říkali,že každý byl velkostatkář,a když se to sečetlo,tak Sudety byly velké jak Polsko.
15. 01. 2011 | 19:51

voroshilov napsal(a):

Elena:
Ja vim jake dejiny mam vykladat podle tebe:
Bylo nebylo zil laskavy a moudry car a vsichni v jeho kralovstvi byli stastni a bohati(jak sem zapadaji Repove burlaky?),najednou z niceho nic prisli zli bolseviky a povrazdili spoustu uslechtilych slechticu(jak dojemne),potom prisel Stalin a vsechny krom Berii poslal do gulagu,valku vyhral tak ze tam obetoval 20 mln.lidi a potom dalsich 100 milionu zabil v gulagu(klasika),potom prisel Gorbacov s Jelcinem a vsichni znovu zacali zit svobodne,stastne a bohate,k tomu neni co dodat...
15. 01. 2011 | 19:52

Béda napsal(a):

mb,

já vám taky replikoval. To přicházení, vyhánění a zabírání ZAČÍNÁ V ČESKÉM POHRANIČÍ DÁVNO PŘED ODSUNEM. A pokračuje po celém území ČR v průběhu Protektorátu. Jednodušeji již to nedovedu. Chápete tu čas časovou posloupnost a nesouměřitelnost?
15. 01. 2011 | 19:53

groessling napsal(a):

Pane profesore, přesná a jasně podaná definice postoje, na které není co měnit.

Měli by si ji pozorně prostudovat všichni zrádci českého státu, kteří si s představiteli bývalých českých Němců podávali a podávají ruce i když musí vědět, že tito nezměnili své stanovisko ani o milimetr.

A Ackermann Gemeinde ? Tak to jsou především katolíci. Nepochybně mezi nimi i za války byli takoví, kteří nepodporovali nacisty, ale vysoký klér českých Němců se na nacistických zločinech podílel také. A nebylo to jen takové desetileté pomýlení . Katolický klér českých Němců představoval dlouhodobě ideové protislovanské křídlo nejpozději od poloviny 19. století. A jsou pořád stejní.

A ještě k poznámce pana Karla Matouška,
pane Matouško, máte vůbec představu kolik tak asi by těch potrestaných henleinovců bylo ? A jaký že to trest podle zákonů platných v ČSR by museli vyfasovat ? Myslím, že mohou být rádi, že prezident Beneš se řídil chladným rozumem a ne Vašimi doporučeními.
15. 01. 2011 | 19:54

ujo napsal(a):

je to trochu mimo, ale:
když se mb honosí velkorysostí vzpomněl jsem si na ten sjezd zelených, kde Topolánek vykládal o Augiášově chlévu a u zelených byla potřena stranická oposice
15. 01. 2011 | 20:02

Viola napsal(a):

Skeptický,

Němci byli odškodněni, i ti co tu zůstali, dostávali měsíčně pár bonů, nebo marek, ale museli o tom mlčet.
15. 01. 2011 | 20:03

ZAM napsal(a):

voroshilov:
Začínáte být trapný. Čsl. neutíkaly před nikým, na rozdíl od ruských vojáků neutekly před Němci u Bachmače a Zborova. Měl byste méně psát a více studovat. Legie ovládly sibiřskou magistrálu s cílem přes Vladivostok se dostat na západní frontu pokračovat v boji, který Rusové ukončili.
Finanční prostředky Legiobanky pocházely z aktív zahraniční prozatímní československé vlády.
Vidím, že Vás musím poučit o tom, že odsunuté Němce pozdději odškodnila vláda BRD z prostředků původně určených na válečné reparace Československu, které nikdy nesplatila s odůvodněním existence komunistického režimu.
15. 01. 2011 | 20:20

Kanalnik napsal(a):

Beda

ale v tom je ten problem, nebo ne?
Podivejme se na to principielne:

1)prijit k nekomu (nevime, na ci strane byl, nevime, jak smyslel a jak se ke vsemu stavel) a vzit mu majetek, rict mu, ze tady nema co delat, at se sebere a odejde z teto zeme je:

a) spravne
b) nespravne

2)prijit k nekomu (nevime, na ci strane byl, nevime, jak smyslel a jak se ke vsemu stavel, ale vime, ze prislusnici jeho naroda a jazyka se dopustili velkych zlocinu na prislusnicich meho naroda a jazyka) a vzit mu majetek, rict mu, ze tady nema co delat, at se sebere a odejde z teto zeme je:

a) spravne
b) nespravne

Priznam se, ze pro mne neni mezi 1) a 2) rozdil. Nedivam se totiz na jednotlivce skrze bryle narodnosti ci jazykove ci jinak skupinove, divam se na individualniho cloveka.
15. 01. 2011 | 20:23

voroshilov napsal(a):

ZAM:
Ze byste take prozradil Elene kdo prodal rudym admirala Kolcaka od ktereho cura varenou vodou,mne to stejne neuveri?
15. 01. 2011 | 20:32

Aleš Vyhnal napsal(a):

Já jsem rád, že konečně když zadám do mapy.cz "kobyliská střelnice", tak ji to najde...Ještě v létě to našlo každičký bordýlek či hospodu, ale toto místo nikoli...
15. 01. 2011 | 20:38

Béda napsal(a):

Kanálník,

1) první otázka je otázka prvního zločinu a trestu. Kdo a kdy spáchal tedy první zločin (první zabíral) a byl li náležitě potrestán. Dle mého zde odpověď je zcela nepopiratelná. První zločiny v šorokém řetězci zločinů začali páchat v tomto smyslu Henleinovi nacisté, ke kterým se přihlásila naprostá většina tzv. sudetských Němců. Potrestáni nebyli a to co pak běželo za Protektorátu, kdy lidem na základě jakýchsi rasových zákonů byly odebírány majetky i životy a pro českou populaci zde byl cílový program Konečného řešení naznačuje ohromnou nesouměřitelnost u obou posuzovaných jevů. Masové zločiny Němců za války potrestány nebyly. Kdyby to bylo technicky možné a potrestány by byly, sudetští Němci by patrně až na nepatrné výjimky přestali existovat. Naproti tomu byli "pouze" jako prevence podle Postupimských dohod odsunuti. Přitom došlo ke zločinům nesouměřitelným se zločiny předcházejícími.

Jsou 2 možnosti:
1) buďto se nad tím mávne rukou a řekne se budiž, ať předci se svýma vinama spí a jedeme s čistým stolem dál
anebo
2) otevřeme to SE VŠÍM VŠUDY (i s reparacema) a začneme další řetězec konfliktů, podezření akcí a reakcí, vin a kontravin...

PS: poslechl jsem si rozhlasovou relaci a můžu konstatovat, že je tragédií, když vrcholovou politiku dělají lidé, kteří nedělali politiku ani na úrovni vesnické správy. Vklad V.Havla k rozpadu Československa a rozbouření sudetského problému je jasným znakem politického naivismu a diletantství.
15. 01. 2011 | 20:42

mb napsal(a):

zatim uryvek ... postupně čtu ...

Velké potíže však hrozily z jiné strany. Má být konfiskovaný sudetoněmecký majetek považován za součást odčinění válečných škod, či nikoliv? Podle výše uvedené zmínky sanování reparačních nároků i na úkor „vhodného německého zahraničního majetku“ to vypadalo na jeho započtení. Navíc v tzv. desetibodovém plánu z listopadu 1943, který Beneš předal v prosinci v Moskvě sovětské straně se hovořilo o tom, že ČSR využije majetek „zanechaný“ sudetskými Němci v Československu „na zaplacení reparací ze strany Německa za škody způsobené ČSR.“ Při jednání se Sověty Beneš dokonce prohlásil, že Československo raději využije majetek, který zůstane po sudetských Němcích, „než aby od Německa požadovalo reparace.“ Praha si začala najednou s hrůzou uvědomovat, v jaké situaci se nachází. Vážně hrozilo, že by se Československo mohlo změnit z reparačního „věřitele“ na „dlužníka“, tj. že by mohlo z obrovského zabaveného sudetoněmeckého majetku uspokojovat reparační nároky jiných spojeneckých států. Tomu ale chtěla pražská vláda stůj co stůj zabránit.
15. 01. 2011 | 20:44

almost glossed™ napsal(a):

Komu by se nechtěl hledat onen "dada" článek, najde ho zde:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=10602

Opět je možné ověřit si, že cenzora (pokolikáté už?) usvědčuje ze lži:

"stejskal napsal(a):

Tak teď už je to "čistý dada", řekl bych.

Hezký večer, pane profesore.

Libor Stejskal
23. 08. 2010 | 18:07
vaclavhorejsi napsal(a):

stejskal:

Proc myslite?

Hezky vecer i Vam...

..
23. 08. 2010 | 18:10
stejskal napsal(a):

No, jen mne to tak napadlo poté, co jsem si maně zalistoval starými "světovkami" s Tzarovými básničkami, pane profesore.

Libor Stejskal
23. 08. 2010 | 18:15"

vaclavhorejsi napsal(a):

stejskal:

"No, jen mne to tak napadlo poté, co jsem si maně zalistoval starými "světovkami" s Tzarovými básničkami,"

No jo, jak jinak, ze me to hned nenapadlo...

..
23. 08. 2010 | 18:25"

K témuž se pak autor znovu trochu dotčeně vrátil zde:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=10766

"Ale zdaleka nejvíce mě přimělo k vážnému zamyšlení to, že pan Stejskal nazval v diskusi můj článek dadaistickým."

Pod tímto druhým článkem se sice objevila snaha jakéhosi arnazacha cenzorovi pomoci a nabídnout vysvětlení, že se "dada" vztahovalo k diskusi, nikoliv k článku. Této nabídky vysvětlení se cenzor rychle a vděčně chytil, každý si však může lehce ověřit, že se v diskusi nic ve stylu "dada" nenachází.

Ta charakteristika se vztahovala zjevně k tomu, že pan Schmidt byl cenzorem vyzván k napsání článku, ale nečekal tak rychlou reakci p. Hořejšího a byl situací zaskočen. Toto zvolání bylo už jen takové bezmocné rozhození rukama. Tak pracně podaná propaganda a někdo si dovolil ten výtvor nabourat v základech... To rozzlobí, to unaví...
15. 01. 2011 | 20:44

almost glossed™ napsal(a):

Tedy zaskočen byl cenzor, nikoliv pan Schmidt. Tomu to nejspíše bylo jedno :-). Omluva za neobratnou formulaci...
15. 01. 2011 | 20:46

ZAM napsal(a):

voroshilov:
"Ačkoli byl Kolčakovi slíben bezpečný odchod s legiemi z Ruska, legie ho předaly levicové vládě v Irkutsku. Podle vyšetřování Politické komise složené z bolševiků, eserů a menševiků nechal Kolčak vykonat tresty smrti nad více než 110 000 lidmi údajně sympatizujícími s komunisty. Podle dalšího šetření a vypovědí Kolčakových důstojníků měly být celé vesnice vyvražděny a vypáleny, pokud jejich obyvatelé „spolupracovali s bandity“ (rudými partyzány). V některých vesnicích byl zastřelen každý desátý muž, jiné byly kompletně srovnány se zemí. Soud a Politická komise Kolčaka odsoudily k smrti. Zastřelen byl 7. února 1920."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Vasiljevi%C4%8D_Kol%C4%8Dak
"Kolčakova vojenská diktatura se brzy projevila jako prakticky nekontrolovatelný a zkorumpovaný režim, dopouštějící se řady zločinů, dnes bychom řekli zločinů proti lidskosti. Patřila sem řada politických vražd jejích odpůrců, likvidace a pronásledování skupin obyvatelstva, kterých se dopouštěli velitelé i příslušníci některých jednotek Kolčakovy armády či zástupci jeho vlády ve městech. Například údajně v Jekatěrinburgu bylo asi 25 tisíc politických odpůrců zastřeleno nebo umučeno. Kolčak ve svých projevech a v tom, že ponechal těmto zločinům volný průběh či některé dokonce sám podporoval (např. v březnu 1919 vyzval jednoho ze svých generálů, aby si vzal příklad z Japonců, když vyhladili část místního obyvatelstva v oblasti Amuru), projevil svou politickou nezkušenost. Propukala proti teroru Kolčakovy vlády řada povstání – přičemž tyto nebyly probolševické, pouze chtěly ukončit vládu teroru, např. zoufalé povstání obyvatelstva v oblasti stanice Kamyšet se neslo v duchu jeho prohlášení: „My nejsme bolševici, jsme selský svaz, bojujeme proti Kolčaku, knutě a daním.“ Všechny tyto projevy byly většinou krutě a krvavě Kolčakovým režimem potlačeny s následnými politickými popravami"
http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-admiral-kolcak-a-cs-legionari-dxr-/p_zahranici.asp?c=A091030_112911_p_zahranici_wag
15. 01. 2011 | 20:50

Petr .. napsal(a):

Oprava: .... in memoriam ..
15. 01. 2011 | 20:54

Béda napsal(a):

mb,

to je pouze vaše interpretace. Jiná interpretace je zaková že využijí (raději využijí) na zaplacení reparací, resp. než aby požadovalo zaplacení může znamenat, že jde o zaplacení ČÁSTI REPARACÍ, potažmo, že to provede zápočtem (i když vůbec nemuselo, protože jako vítězný stát to mohlo provést bez započtení), namísto aby ze zdecimovaného Německa tahalo peníze, které nemělo (viz zkušenost po 1.SV).

Radil bych méně spekulací a svévolných zcela nesmyslných interpretací. Němci včetně svých sudetských občanů, kteří byli odsouváni z českého území do vlasti byli totiž poraženi původci války a na základě toho jim byly vyměřeny sankce včetně propadnutí mmajetku. Obvykle po válce viník přichází o území, majetek + jsou mu předepisovány reparace a omezující podmínky. Punktum

PS: a napokoušejte se snad tvrdit, že k Mnichovu donutila Hitlera a Henleina Benešova vláda.
15. 01. 2011 | 20:56

voroshilov napsal(a):

ZAM:
Patrne jste mne s nekym spletl,ja moc dobre vim KDO a CO byl Kolcak,zadnou litost k te hnide ja necitim,to Elena videla film ruske vyroby a potom psala ze to byl bajecny clovek...tim toto tema povazuji za uzavrene,uvidime se priste,preji vse nejlepsi.Vas Voroshilov.
15. 01. 2011 | 20:57

Kanalnik napsal(a):

Beda

Nikoli.
Podle meho nazoru je prvni otazkou otazka spravnosti vyhaneni a zabrani majetku nekomu, nejakemu jednotlivci, o kterem nic nevim, respektive vim jen to, ze mluvi nejakym jazykem a je nejake nardnosti.

Vy toho jednotlivce preskakujete a vidite hned neco, co on treba ani neudelal, ale udelali to prislusnici jeho naroda. To je nefer a v mych ocich nespravne a nemoralni.
15. 01. 2011 | 20:58

mb napsal(a):

beda ja vam dam odkaz na clanek ze ktereho cerpam ... informace v nem obsazene vsak ( posud ) nejsem schopen overit ... nejsem profi historik ... zdravim ....

http://hedvicek.blog.respekt.ihned.cz/c1-46055920-povalecne-reparace-a-restituce
15. 01. 2011 | 21:03

Elena napsal(a):

aj ja ťa mam rada voroshilov , pišem vážné

https://www.youtube.com/watch?v=LEKqPzRRwFY&feature=related

každý má svoje dejiny

majsa
15. 01. 2011 | 21:06

Béda napsal(a):

Kanalnik,

nefer a nemoralni bylo i rozdělení lidí podle rasového klíče, jejich masové transporty do táborů smrti a okrádání. Tam nikdo nerozlišoval. A toto bylo součístí nacistické ideologie, ke které se až na výjimky Henleinova strana přidala.

Nic nepřeskakuji pouze naznačuji, že před "dnešním soudem "stojí dejme tomu 2 viníci. Ani jeden nebyl odsouzen padni komu padni podle konkrétních zločinů, oba jenom paušálně.

A pomyslný soudce, který je má DNES po 65 letech soudit musí začít od Adama, protože ty zločiny jsou vzájemně příčinně podmíněny a spojeny. Bez toho prvního by nebylo toho druhého. Soudce tedy musí rozhodnout čím to začalo, sečíst celý zločin toho prvního zločince, zjistit rozsah zločinu, polehčující okolnosti (třeba jestli nejednal v afektu..) druhého zločince a vynést ortel.

(Anebo je zde možnost mimosoudního vyrovnání)
Takže asi tak.
15. 01. 2011 | 21:09

tata napsal(a):

pane mb

JAK SEM ŘEKL NA ZAČATKU,O tomto tematu budete mlet pořad to same,ač se vam to libí nebo ne,bud se musí udělat tlusta čara a akceptovat dane hranice,nebo soužití o kterem basnite vy není možné,vtohle jste bohužel stejny jak tvrdy HENLAJNOVEC,JEDNÍM DECHEM MLUVITE O SOUŽITÍ DRUHYM PŘEDKLADATE naroky na revizi a to je co žadny normalní čech,moravak akceptovat nemuže,moje generace se dokaže vyrovnat ,nemluvit o německych zločinech,ovšem jen do te doby co přijdou takovy jako vy

nesrovnatelne je vraždění jako system podporované statem tudíž se da řic většinou a to že většina němcu to podporovala je fakt dokonce,v pohraničí bylo proti republice drtiva většina,naopak zločiny na němcich nebyla vladní strategie,vyplynula ze situace kdy většina tehdy žijicích po zažitych represí,vraždění,nebo napřiklad navrat s koncentraku ,vyvraždění značne časti rodiny mnohdy skorem cele,skutečně mohla považovat mrtví němec dobry němec potud veškere srovnaní dnešnima očima není možné.MI ten problem už nemame,proto většina znas nema s němci žadny problem ale jen pokud se mi nesnaží převratit proč to bylo a vsugerovat že to vraždění v milionech je to same,nikoliv pane není.

Dnešní pohled na toto samozřejmě je neakceptovatelny,proto ale nemohu na vaši demagogii jinak než se otom svami vice nebavit,nebot jak ve vyším principu řekl jeden profesor...vražda tyrana není vražda,bohužel v te době většina nerozlišovala tyrana od nevineho,což potom co zažily je pochopitelné,spravné z dnešniho pohledu určitě né,bohužel to co pišete je uplně mimo a končí takovou analogií co uvedu

mužete stokrat psat ty nesmysly,jestli vas bude někdo par let tyrat,obzvlašt když vam vyvraždí rodinu bud mate povahu a budete to řešit oko za oko pak v te nenavisti stracite rozlišovací schopnost na kokretniho vinika a hned po valce prostě všichni němci byly tyrani pro takove lidi.....z dnešniho pohledu neakceptovatelné,ale neakceptovatelné je naprosto i ty vaše řeči že zločin je vždy zločin,nikoliv .......nebyl bych schopen to třeba udělat nevím ,ale to co pišete je uplně mimo.co určitě vim že vtomto jste demagok největšího zrna nebot szcela opomijite co tomu předchazelo,dobu,tudiž i tvoření zakonu bylo v ramci doby nikoliv schvalovaní zločinu ale určita realita te doby,i v pojetí kolektivní viny,a v realitě doby i zasloužené vyrovnaní s nacistickymi zločiny,což v kontextu dnešní doby byla ve sve podstatě odměna pro valnou čast odsunutych,,,ziskali vic než stratili,,,bohužel nese to paradoxi ty co odsunuti nebyly vlastně byli ti co bojovali proti hitlerovi byly vlastně potrestaní ve svem dusledku

ANO historie je plna ruznych protikladu,v kontextu doby nezbytné ,v pohledu současne i mnohdy neakceptovatelné,ale nikdy nepřijatlné vykladat a převracet jak to činite VY.

vy a podobní pravě jasně dokazujete,že mi podavate ruku,ano budme přatele zapomenme na naše zločiny,ale druha ruka sepisuje pamflet jak ti češi nam ubližovali,to ted,a 10/20/30 let češi byly zrudy,a za další češi vrate nam majetek co jste nam ukradli..........jestli chcete tu ruku tak bez jakehokoli zpochybnovaní jinak si trhněte,,,,,tečka
15. 01. 2011 | 21:10

Béda napsal(a):

Kanlnik,

dovětek. Soudce musí určit, jestli "trest", že ten první zločinec se pouze omluví a ten druhý, po kterém ten první požaduje kromě omluvy i jakési hmotné vyrovnání je adekvátní rozsahu a významu zločinu, který oba spáchali.
15. 01. 2011 | 21:14

groessling napsal(a):

Nedalo mi to a poslech jsem si záznam celého pořadu na ČR 6 z listopadu 2010 .

Věru je to poučné poslouchání. Jen pár poznámek k bodům, které účastníci rozhovoru probírali :

- proč ze strany sudetoněmeckého landsmančaftu nedošlo k podobnému gestu jaké "udělal" Havel ? Pan kanovník prý neví.

Můj oblíbený prosťáček, kapitán Hastings by patrně řekl, "Dobrý Bože, vždyť by se museli rozpustit",

Rozsáhle byla komentována kauza Dobronín. Jak ten čas zamává s kdejakou lží. Najednou vše zmlklo, tuším že jsem zaslechl cosi o vině jakéhosi Němce. A co na to naši Spin doktoři ? No hledají další kauzu, kde se už tak neseknou.

Zajímavá byla zmínka o účasti vévody z Kentu na znovu otevření kostela Frauenkirche v Drážďanech, kdy vévoda daroval kostelu kříž. A prý proč něco podobného neudělali Češi ?
Pamatuji si dobře na onu slavnost, přenášela ji německá televize za účasti německých i zahraničních politických špiček. Vévoda na této slavnosti vůbec nevypadal jako někdo, koho rmoutí nějak moc osud lidí, kteří byli nejen v tomto kostele zasypáni po anglo-americkém náletu.

Pan profesor se v rozebírání tohoto tématu zmínil o válečných zločinech, které se nerozebírají, ale již raději neřekl amerických. To už by bylo asi i na Spurného s Žákem moc.
Zvláště hanebné ale bylo vystoupení Spurného, který obvinil armádního generála Ludvíka Svobodu z vydání "instrukcí" ( v armádě neexistují instrukce, nýbrž pouze a jenom rozkazy, to bohužel mladý obhájce českých Němců vědět nemůže, neboť nejspíš jako řada jiných podobných se základní vojenské službě vyhnul a to i té "zašívácké" za Havla ) k zabíjení českých Němců v Postoloprtech.
Po obhajobě profesora Hořejšího sice trochu změkl, nicméně předvedl klasický způsob vypuštění balónku lži a čekal, zda mu to projde.

Věru zdatný to historik.
15. 01. 2011 | 21:17

Karel Mueller napsal(a):

Všem:

Kdy dávala naše TV naposledy Vyšší princip s nezapomenutelným Smolíkem? Nevíte někdo?
15. 01. 2011 | 21:19

ZAM napsal(a):

voroshilov:
Nespletl jsem si Vás, texty jsem uveřejnil proto, že legie Kolčaka nevydaly rudým, ale "smíšeným".
15. 01. 2011 | 21:19

Kanalnik napsal(a):

Beda

to by museli ve pri stat proti sobe 1) clovek, ktery se podilel na zlocinech na prislusnicich ceskeho naroda a 2) clovek, ktery se podilel na pausalnim vyhnani clenu nemeckeho naroda v prihranicnich oblastech

takze vam prilis nerozumim

my oba totiz stojime vne toho sporu (tedy alespon ja urcite , nebot v dobe 2. sv. valky jsem jeste neexistoval)
15. 01. 2011 | 21:24

ZAM napsal(a):

Karel Mueller:
pondělí 8. 5. 2006
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5Bslova-casti%5D=Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD+princip
15. 01. 2011 | 21:25

mb napsal(a):

tata nerozumime si a ja vam to nevysvetlim / nevymluvim ...žádné nároky na revizi nepředkládám .... tlusté čáry nefungují ... ( prostě to tak psychologicky nefunguje, minulost je prostě pořád s námi ) ... a my se v minulosti musíme umět orientovat, snažit se ji porozumět ( ne ji dezinterpretovat )

píšete: i tvoření zakonu bylo v ramci doby nikoliv schvalovaní zločinu ale určita realita te doby,i v pojetí kolektivní viny,a v realitě doby i zasloužené vyrovnaní s nacistickymi zločiny,

kolektivní vinu tedy schvalujete / hájíte nebo nikoli ???

pokud se odvoláváte na ´realitu doby´ .... častý argument / výmluva: TAKOVÁ BYLA DOBA ...

vlastně stejným způsobem můžete omluvit jakákoli zvěrstva ...

za komunistů ... taková byla doba .... ( prostě se vraždilo a odsuzovalo za třídní původ, za statečnost za války na nesprávné straně, procesy pro procesy ( hledání (vnitřního) nepřítele )

prostě ne .... vaši argumentaci neberu .... nesnáším fráze: taková byla doba ....

takhle samozřejmě můžete zhodnotit i divoký klausismus .... taková byla doba ....

a všeprostupující panující korupci .... taková je doba ....

njn
15. 01. 2011 | 21:26

tata napsal(a):

pane Karel Mueller

nemam takovy přehled ale myslym někdy za byvaleho režimu

take vas nadzvedava ta pliživa demagogie myslym že v podaní pana mb je to přimo ukazkové,to je přimo čitankové,na jednu stranu podavaní ruky a druhou větu veškere spochybnění daneho,ten druhy duvod je i bakatelizovat lansmanšaft jeho stanovy a proč stale exzistuje?PODLE MĚ jestli tato organizace stale je,je to jasny přiklad snah revize daneho ,a ona to až tak bezviznamna menšina není hlavně dost velka podpora a to i u vyznamnych německych politiku na jejich sjezdech holt volič je volič.
15. 01. 2011 | 21:39

Béda napsal(a):

mb, kanalnik,

takže sorry, pánové. Kostlivce buďto SE VŠÍM VŠUDY pohřbíme anebo se vším všudy vytáhneme na světlo. A začne všechno pěkně od Adama - tedy v pohraničí od "českého" Konrada.

Z oběti války viníka neuděláte, ledaže by se pominul na mysli a rozhodl se nést kříž i za vaše předky, kteří se prý již coby viník války omluvili a prý teď je čas se omluvit a zaplatit válečné reparace na straně oběti.

PS: Myslím, že v roli svědka (anebo obžalovaného?) by měl stát i prostořeký absurdní této absurdní "komedie", který je živoucím potvrzením Orwellova "Pravda je lež, láska je nenávist a válka je mír."
15. 01. 2011 | 21:39

Kanalnik napsal(a):

ano, presne tak:

"...tlusté čáry nefungují ... ( prostě to tak psychologicky nefunguje, minulost je prostě pořád s námi ) ... a my se v minulosti musíme umět orientovat, snažit se ji porozumět ( ne ji dezinterpretovat )..." [mb]

napada mne, v cem spociva ono usili vysvetlovat udalosti valecne a povalecne doby prave tim "takova byla doba"; (skoro) nikdo z nas ted a tady tam nebyl, mame naprosto ciste svedomi a muzeme klidne s odstupem hodnotit, co se tehdy delo; ja s pohledem na oboustrannou realitu nemeckych zverstev a ceskych zlocinu nemam problem

(tedy mam problem s tim, ze jsou to zlociny, je to opravdu nechutne a dosti hrozne, ale nemam problem se do teto minulosti i pres tento odpor ke zverstvum jako takovym podivat a to na obe strany; navic se na to divam jako jednotlivec, ne jako prislusnik nejake skupiny (jako treba mnohoznamenajici skupiny "narod"); dve skupiny lidi si neco udelaly, v tech skupinach to odnesli i jednotlivci, kteri s tim nemeli nic spolecneho - ja nad tim premyslim a delam si pro sebe zaver, zda to bylo dobre ci spatne, divam se, jak k tomu doslo a nemam problem s tim rict toto bylo spatne na strane te a toto bylo spatne na strane druhe, za clena ani jedne skupiny se nepovazuji, nebyl jsem tam. Je na tom neco nenormalniho?)
15. 01. 2011 | 21:39

voroshilov napsal(a):

Elena:
Musim oplatit pisnicku,pozor je to vazna vec z operety,i kdyz neznas tvorbu Kalmana muze te arie uchvatit(treba ne poprve):

www.youtube.com/watch?v=klE1Bgq6T00
15. 01. 2011 | 21:40

Karel Mueller napsal(a):

ZAM:

Díky. Zajímalo by mě, kolik bylo od té doby pořadů o zločinech komunismu. Každý týden, že?
15. 01. 2011 | 21:41

Kanalnik napsal(a):

beda

ja bych rekl, ze kostlivci doby, o ktere mluvime, jsou jiz z vetsiny venku

v cem je problem?
15. 01. 2011 | 21:43

groessling napsal(a):

voroshilov napsal(a):
Vubec to neni legracni,Cesi odjakziva miluji Nemce jako vlastni matku,kupodivu nejaka krivda rychle vymazala pamet ze Cesi se dostali ze svetove krize cestou vojenskych zakazek z Nemecka(Bat'a,Skodovka...),ze Hitler nehnal ceska fojak na vychodni frontu,Adik deportoval jenom komunisty a Zidy(co je cechum po nich?),cesi celou valku hodili do prace,nemeli hlad a jeste nadavali v hospodach-zadny evropsky narod z toho nevysel tak snadno a jeste se primazal k viteznym mocnostem !
15. 01. 2011 | 16:46

Vorošilove, málokdy na Vaše příspěvky reaguji.
Na tento musím. Když pochodovali českoslovenští vojáci ( včetně československých Rusínů, Židů a prý i Němců ) 350 km pěšky v zimě 1943 do první linie u Sokolova, kroutili prý ustupující ruští vojáci hlavami proč tam jdou dobrovolně, když nemusí, tak daleko od domova. I hrdinští Poláci se raději nechali vyzbrojit Sovětským svazem a pak odjeli na Střední východ, než aby bojovali podle mnohých včetně těch ustupujících Rusů prohranou válku.

Nezlobte Vorošilove !
15. 01. 2011 | 21:48

mb napsal(a):

beda adamem není konrad v pohraničí ... ale uz je to únavné to znovu a znovu vyvracet .... bedo nechame toho ne, nema to smysl ...
15. 01. 2011 | 21:50

ryto napsal(a):

Dnešek je těžký,protože víme,že není kam ustoupit v národní otázce,ale začínáme chápa teprve nyní tu složitost a překvapující rychlost s jakou se události let 1936-1939 rozvíjely.
O sudeťácích -aspoń části z nich-lze předpokládat,že na frontu jít nechtěli.Někteří tedy možná byli u Henleinovců i proto,aby si Hitler řekl-tak hoši jste správní a už toho bylo dost pro mou věc uděláno.Chtěli se jevit jako na Západě u Atlantiku Frankisté a ty nechal Hitler být.Navíc mohli počítat s tím,že Hitler na území Čech radši rozsáhlý výcvik vojáků nepovede,aby týl o to klidněji na něj pracoval,šil boty,vyráběl zbraně.
Není jisté,že Hitlerovci měli vše co později udělali jako expansionisté už v r.1936 v hlavě předem.Viz třeba nejistota při záboru Polska,smlouva Ribentrop-Molotov.Zde se jeví možným předpokládat,že Hitlerovo velmi nedostatečné vzdělání bylo sypkou půdou pro změny jeho názorů a rozhodnutí.Pomáhal ve Španělsku Frankovi,ale neměl z toho nikdy nic.Co když se mu to přetočilo v hlavě později:Za Španěly Čechy.Navíc známí španělští židé válku celkem přežili.Franco Hitlerovi nepomohl 1944,aby ho nechal projít svým územím.Už to,že Hitler jako nacionální socialista bojoval proti socialistům ve Španělsku mělo být signálem,že pojmům přisuzuje úplně vlastní významy.Málokdo si uvědomoval v r.1936 ,že je to pozdější světová válka.Gottwald říká r.1936 "U Madridu se bojuje za Prahu",ale tím chápe tak asi Mnichov.Chamberlain si ještě roku 1938 myslí,že podpisem Mnichova je zachráněn mír.Mnoho lidí dalo přednost jistotě bydlení a tím přišli o život,než kdyby včas vycestovali,což bylo možné,svět žádné Hitlerovy nepřátele Říše neuznával u sebe.Tehdy.R.1936-občanská válka ve Španělsku je udivující i obratem v dodržování Versailleské smlouvy 1918,která zavázala Němce nezbrojit.Ja to,že okamžitě neprotestovaly mocnosti-garanti-USA,Anglie,Francie proti velkému počtu německých letadel nad Španělskem 1936? Kde vzali letiště,když jim po Versailles byla letiště i lodě zabrány? Kdy se od toho potají ustoupilo? Tedy si myslím,žešpanělská občanská válka,kterou Hitler nevyvolal,ale zapojil se dorazila jeho socialismus a přerodila ho na fašistu a později,když viděl jak se vyhrálo ve Španělsku i na expanzionistu.Španělsko už bylo tehdy latentně druhá světová válka.
15. 01. 2011 | 21:56

Majolenka napsal(a):

Voroshilov ,
davaj casy! Davaj dengi! Davaj davaj !
15. 01. 2011 | 21:56

Béda napsal(a):

mb,

necháme. Jenom vám na konci zopáknu, že Adamem je Konrád v ČESKÉM (podle historického práva a mezinárodních ujednání po 1.SV). Němcům v pohraničí za 1.SV nikdo nic nebral, nikam je nevyháněl. Měli velice (na tu dobu rozsáhlá práva).

A ještě něco: víte co se stalo za R-U, když Maďaři povstali s požadavkem (nikoliv odtržení) ale vyrovnání? Víte, co se stalo, když Češi v r. 1848...?

Takže všechno začalo, když Konrád se svou Henleinovou stranou začal jednat v českém pohraničí koordinovaně s programem a zájmy nacistů.

Hezkou noc.
15. 01. 2011 | 22:01

prirodovedec napsal(a):

mb: Tak, tak, diletansti zeleni zastavuji jadro, rozvirili trideni smeti pak zase sesypavaneho, porucili vetru, slunci, jejich ministri rozmrvili suverenne ceske skolstvi a kazdy v nich vidi bursikovskou jaujau parodii. A Vy v ne verici resite pro Vas zasadni otazky moralky a minulosti, triteckove ... jeste ze ne "silou mbecko silou ..."

Jak rikate, nesmi se rikat, ze takova je doba, ale mit naroky ... tak je vy mejte v sudetske otazce a jini je budou mit na vas v otazkach, ktere sokuji je ...

Opakuji se, vidim, ze to co vytykate tu K.M. tu jinym, plati i pro Vas (neochota odpovidat napr. Bedovi ...), neodpovidate na jejich otazky ... kde berete tu silu umravnovat druhe a ignorovat problemy kolem Vas a Vasich idealu?
15. 01. 2011 | 22:02

Kanalnik napsal(a):

prirodovedec

nechci se vam do toho plest, ale ja to nevnimam tak, ze mb umravnuje; spis mi to prijde jako ze tady predestira svoje myslenky, coz ja beru pozitivne (nikoli proto, ze mame podobny nazor)

ale asi to je tak, ze v tomto se proste bude mb a dalsi mijet s jinymi, kteri to vidi jinak; nejde zde totiz o intelekt, ale o emoce a to je hlubsi problem, nez se zda
15. 01. 2011 | 22:08

mb napsal(a):

prirodovědec ... osobně jsem spíše pro jadro (viz. energetický mix) .... kde se sesypává tříděné smetí ??? zelení chtějí poroučet větru, slunci, a zelení ministři rozmrvili české školství ... ???

hele měl jste tu povest diskutera par excellence ... ale pry pravy prirodovedec umrel ... to by to vysvetlovalo ... protože jsem toho toho superdiskutera nemel prilezitost poznat, skoda ...

bedovi jsem odpovedel na vsechny jeho otazky .... otazku reparaci studuju / čtu ( je to asi dost zašmodrchané )

co víte o mých ideálech ??? úcta k životnímu prostředí se vám zdá zlá špatná ??? no nic ...

zas o jeden dohovor méně, škoda
15. 01. 2011 | 22:09

Béda napsal(a):

mb,

neodpověděl (viz 18,25) ani zdaleka ne! A protože ctím žádost p. Hořejšího neřeknu rovnou že ... ! Ostatně nemá to cenu. Všichni kdo mají oči to stejně vidí.
15. 01. 2011 | 22:15

Elena napsal(a):

voroshilov,

nema problema :)))))))

čau a nevyvadzaj tu bezomňa ( nedokažeš vydržať ani pár dňí)
:))))))))
15. 01. 2011 | 22:22

voroshilov napsal(a):

Nezlobte mne,groeslingu!
Polska Armada Andersa byla vycvicena v SSSR a pak utekla k Britum a bojovala tak ze neprolila ani kapku krvi za Polsko a Ceskoslovensko,jenom za zajmy Britanii v Africe na rozdil od Armiji Krajove a Armiji Ludove,radeji mlcte o tech zbabelcich!
15. 01. 2011 | 22:22

mb napsal(a):

no jasne beda ... ja nepopiram ze to konrad henlein doposral když se v r. 37 navazal na Hitlera ...

otazkou spis je zda ceskoslovenska reprezentace mohla delat vic již dříve nebo nemohla ...

( viz. puvodni slib masaryka (?) o rovnopravnosti narodu v čsr a kantonalni pristup viz. svycarsko, ktery vzal vybudovanim unitarniho statu za sve ( mimochodem též potlačení moravských zemských práv) .... proste nemcům ( a madarum ) bylo po 1.sv.v. upreno pravo na sebeurceni ...

muzete to omlouvat ze to byl spravedlivy trest za prohranou valku ....

ale ta nespravedlnost tam proste byla a ve vsech statnich utvarech proste ta nespravedlnost byla / je zakodovana .....

tak to vybublá ( vybublalo) později ...

beda na vetsinu vasich otazek jsem se vam snazil poctive odpovedet ... vy jste na mou ( na mé ) neodpovel ...

(myslim ze uz stacilo ...)
15. 01. 2011 | 22:26

Al Jouda napsal(a):

Musím se zastat nicka prak a doplnit, že prezident Beneš odsunem českých Němců řekl A, a protože věděl, že za vše se v životě platí, řekl své B, když přijal demisi minisrů a umožnil komunistický puč v roce 1948. Život našeho národa 40 let v komunistické totalitě je cena, kterou jsme museli zaplatit za úspěšné odsunutí českých Němů. Slováci se bohužel svezli s námi, ale ti to potřebovali jako prase drbání !!!
15. 01. 2011 | 22:29

prirodovedec napsal(a):

mb: Neumrel, alespon zatim. Jen tu byva malokdy (Plati i pro suchanka - bylo zde davno rozebrano, jak to je s prirodovedci zde). Naposledy kratce pred svatky.

Pisu diletansti zeleni a mezi ne Vas nepocitam, Vas povazuji za zeleneho idealistu.

Porouceni slunci, vetru charakterizuje situaci kolem vetrniku a solarnich elektraren. Zajimave myslenky skoncily bizarnimi ksefty. Cekal bych od zelenych velmi tvrdy pristup k tomu jak nekdo profanuje jejich usili, ale reakce jsou neslysitelne ...

K trideni novejsi, drivejsi ostudy minulych let lze dohledat:
http://www.zkusmo.cz/ostatni/tridite-odpad

Ano i Kuchtova a Liska rozmrvili ceske skolstvi, zejmena vysoke. Staci se poptat, pripadne se seznamit s veledily vzniklymi za jejich pusobeni a poznat neco o rozhazeni evropskych penez ve skolstvi.

Vase idealy poznavam prostrednictvim Vaseho psani zde. Zda se mi zkratka ambiciozni, jiste zretelne formulovane, odvolavajici se casto na moralku (podle mne selektivne - pokud Vas narocny postoj nekdo chce uplatnit na Vami nezminene, mlcite) ale teckami rozharane, nedotazene, pri konzistentnijsi oponenture pak podle mne od Vas nasleduji vyhybave reakce ...

kanalnik: Je to mozne. Skoda, ze nemam chut hledat puvodni davne vstupy prirodovedce i k teto otazce. I kdyz v lete jeden uctyhodny kolega v podobne diskusi dal dostatek primarnich zdroju. Myslim, ze si pamatujete.
15. 01. 2011 | 22:30

tata napsal(a):

pane mb

jen kecy,vytržene s kontextu,schvalovaní třeba zločinu 50 let bude zločinem vždy,at pohledem dnešním,nebo pohledem te doby,ale opravdu vtomto tematu,je bezpředmětné s vami diskutovat.

sou věci ktere budou pro většinu zločinem vždy,hrstka bude postupovat ale jako postupujete vy demagogii srovnavar nesrovnatelné,takže určitě se najde par lidí co budou 50 leta schvalovat.

asi jako když se zbouří vězní v koncentraku,a pobijí jak sve mučitele,tak jen straže,ale i civilní zaměstnace nebot nejsou schopni ve svem stavu rozlišit že třeba ten stražny nebo civil tam pracoval z donucení pod hrozbou smrti.

nebo komando smrti je to asi rok co jeden žijicí byl to polak o tom vypravěl,byly to vězni co dobyjely vězně ,vedly je na smrt do plynovych komor,a vy mi onich budete psat že když je chapu že schvaluji zločin,vy jste vtomto tematu stratil jakokoliv soudnost,vaše argumenty zpochybnění reality je uplně zřejmé.

JE ZLOČIN ktery je i přičina,je zločin ktery je dusledek,jestli to nechapete je mi lito,pak sou určita řešení ktere se zvolí jako bud menší ,zlo jinak by to bylo horší,a pak dobře to někdo napsal henlajnovci a byla jich většina v pohraníčí bud přimo nebo je nepokritě podporovali zradili svoji vlast byly 5 kolona ,za vlastizradu je kulka ,provaz,oni byly ve většině zatu zradu odsunuti,bohužel staly se věci cota doba přinesla

asi jako když mě někdo přepadne a de mi o život bohužel sem celkem zdatny a při obraně proti agresorovi zabiju nebudu určitě nadšen,budu litovat že sem se nebranil jinak,bohužel už to nevratím,nesmažu,je to dany fakt budu myt i vyčitky......ale beda když mi kamarad mrtveho agresora bude předhazovat že sem stejny jako agresor a to jste přesně VY SE SVOJI LOGIKOU,V TOMTO TEMATU STE poškrabana deska co se zasekla,a přesně dokazujete že to stim soužitím myslyte velice podivně konec punkt nema cenu na vas reagovat o tomto bohužel tady u každeho co si važí svoji vlast narazite a kvuli takovym jako vy ten problem je,mi co sme to nezažili přimo jen moji rodiče od mojich rodiču byste dostal tak po papuli,byly totiž nasazeni v rajchu,zažili si,, ty nevine němce,,manžel,,1,, me maminky byl zabit v koncentraku.......ano mí rodiče řikali dobry němec mrtví němec....ale když přišla řeč na na tyto věci nesouhlasily a řikaly ano někdy to byla opravněna pomsta bohužel někdy to byl soudce linč co by nikdy neudělali,někdy
to byl zakrivací manevr konfidenta ale nalada většinou pochopitelné v kontextu te doby není možno srovnat vašim demagogem současnosti.
JA NEMAM SEBEMENŠÍ PROBLEM podat němci ruku,ani mu připominat co prevedli me rodině,ale běda jestli někdo použiva takovou demagogii jako vy,takovy přistup nemohu akceptovat
15. 01. 2011 | 22:39

Karel Mueller napsal(a):

tata:

Pane tata, měli jsme už řada debat na toto téma. Dost poučné jsou i ty u pana Žáka. Můj "leitmotiv" asi znáte: Pokud má někdo spoluodpovědnost za hrůzy 2. WW a zároveň odmítá uzavřít minulost, tak má druhou stranu za úplnou verbež.

V 50. letech byla landsmannschaftu nejspíš slíbena revize 2.WW po pádu východního bloku. Jenže východní blok nepadl válkou (ani kvůli jadernému arsenálu Rusů nemohl) a nejen to, rozhodujícím kruhům na západě se politika Gorbačova jevila jako snaha dostat SRN na svoji stranu a ona sjednocená Evropa jako Evropa Rusko-německá. Když to tedy řeknu slovy jasnými a otevřenými, přímo natvrdo ...

Proto nakonec k žádné revizi 2.WW nedošlo, jistou dobu zejména zásluhou baronky. V tomto smyslu nakonec předáky landsmannschaftu chápu, jásali předčasně a stále to nechtějí vzdát. Ovšem to, k čemu se propůjčují naši flagelanti je horší než na zvracení, lze to nazvat i jinak. Určitě si rozumíme, mé názory znáte.
15. 01. 2011 | 22:40

Béda napsal(a):

Al Jouda,

40 let komunistické totality je cena za Konrada, okupaci a válku do které přivedli rukou společnou a nerozdílnou nacisté Evropu. Kdyby nebylo té války, nebylo by ani komunistické totality v Českolovensku.
15. 01. 2011 | 22:42

mb napsal(a):

tata napsal : jen kecy,vytržene s kontextu,schvalovaní třeba zločinů 50 let bude zločinem vždy,at pohledem dnešním,nebo pohledem te doby,ale opravdu vtomto tematu,je bezpředmětné s vami diskutovat.

pro čtyřicátá léta to neplatí ?
15. 01. 2011 | 22:46

Viola napsal(a):

mb

snad nečtete Hedvička?! A snad mu nevěříte?! Někdy si až moc vymýšlí a baví se tím.
15. 01. 2011 | 22:47

antoninovy napsal(a):

Milý pane Hořejší,

reaguji bezprostředně, nečetl jsem tolik příspěvků výše, co a jak to vidí ostatní, je to kruciální věc, to my Češi a Němci. To nás trápí a my a i oni nejsme schopni se s tuto věcí vypořádat.

Do jaké míry, jsme my Češi Němci a naopak, je to podivný nacionální svár, který trápí naše bytí i duše.

Je to podivný svár a nebude lépe, pokud Češi a Němci nepřijmou, že je to totéž, a pokud si nepodají ruce a řeknou, ano vše odpuštěno a půjdeme dál a spolu.

Rozumíte?

ab
15. 01. 2011 | 22:49

mb napsal(a):

tata napsal: tady u každeho co si važí svoji vlast narazite ...

srovnejte si to s heslem nácků ... nic než národ ...

jakou používám demagogii pane tato , povězte ...

většinou vždy si vložíte něco co jsem nenapsal v posledním příspěvku například toto:/ nebo komando smrti je to asi rok co jeden žijicí byl to polak o tom vypravěl,byly to vězni co dobyjely vězně ,vedly je na smrt do plynovych komor,a vy mi onich budete psat že když je chapu že schvaluji zločin,vy jste vtomto tematu stratil jakokoliv soudnost,vaše argumenty zpochybnění reality je uplně zřejmé./

to jsem vam prece vubec nepsal ...

pane tato, vím jak bytostný máte odpor ke korupci a ke lži ...

nacionalistické vidění světa vám zabraňuje vidět zvěrstva ( ať už individuální či dokonce organizované (rg, vojsko) která se stala .... ?

proč ?

béda píše o nesouměřitelnosti vin ...

dobrá ... nerozporuju nesouměřitelnost vin .... / byť procentuální vyjádření kolik ku kolika se asi nikdy nedozvíme /

máme však navěky mlčet o českých vinách / chybách ... ???

a když ne českých .... pak tedy našich předků ... politické reprezantace a podobně ???

v čem se dopouštím demagogie ???
15. 01. 2011 | 22:56

antoninovy napsal(a):

Ale pane Muelere, To snad ne, Vy se obáváte hrozby onoho, jak to nazvat - Landsmanschaftu, /nerad to slovo slyším, psalo o tom hodně kdysi RP0/, neobával bych se výkřiků konjukturálních extremistů až tolik, spíše bych naslouchal hlasům rozumných, třeba z Die Linke a ostatních. Verstehen Sie. Jawohl. Danke.

an
15. 01. 2011 | 22:58

mb napsal(a):

viola ... ja ho dodnes neznal ... tamto byl jen jeho blog kde odkazoval na tomáše krystlíka ....

takže spíš než rossa čtu krystlika ... zdravim violo ...
15. 01. 2011 | 22:58

Béda napsal(a):

antoninovy,

nejdřív než začnete vynášet jakékoliv soudy bych doporučoval přečíst si program SDL a Witikobundu. Něco málo je nepřímo naznačeno v rozhlasové relaci (viz článek).
15. 01. 2011 | 23:03

Al Jouda napsal(a):

To Béda :
Pokud máte pravdu, tak je nepochopitelné, proč jsme tu cenu museli zaplatit právě my ?
15. 01. 2011 | 23:04

antoninovy napsal(a):

Bedo už nestihnu odpoved tady, ozvu se pzdeji

Pax
15. 01. 2011 | 23:07

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:

V září 2010 byl na ČT v cyklu Neznámí hrdinové uveden dokument o PhDr.Josefu Lukešovi a studentu A.Stočesovi, tedy o skutečných protagonistech příběhu později zfilmovaného jako Vyšší princip. Bohužel, film není momentálně přístupný v archivu ČT.
15. 01. 2011 | 23:08

Béda napsal(a):

Al Jouda,

nikoliv. Všechny státy, které v důsledku války dohodou vítězných mocností spadly do sféry vlivu SSSR tu cenu zaplatily.
A pokud jde o odsun - na základě Postupimi se po válce odsouvalo ze států ve východní i západní sféře vlivu.

Co se týče uzavření minulosti ve vztahu s viníky války, to bylo věcí vyjednavačů jednotlivých států a státnické prozíravosti. Vůči Polákům si oodsunutí nedovolí zvednout ani obočí (asi vědí proč). Vůči Čechům díky *** (řeknu to velice slušně a mírně) neprozíravosti a prostořekosti žvanivého sebestředného prvního prezidenta ČR, který si často neviděl do pusy (viz pomlčková válka, která skončila za jeho prezidentování rozpadem ČSR) a jehož slova často předbáhala naivní utopické představy (který vzbudil v potomcích viníků války očekávání, že jim potomci obětí války zaplatí protihodnotou za omluvu omluvou a materiálním odškodněním) mají, jak se ukazuje z četných diskusí vážný problém.
15. 01. 2011 | 23:14

Karel Mueller napsal(a):

Lieber Herr Nový,

deutsch verstehe ich ganz gut, das koennen Sie mir glauben :-).

A nejen to, jaksi nejsem dítě ve svých 56. Takže co je psáno a deklarováno, to je dáno a pokud je to nadto podpořeno ze strany spolkové vlády, tak to pro mě nejsou žádné výkřiky konjunkturálních extremistů, to mohl v dobách pana Stoibera pochopit i ten s prominutím největší trouba. A být jiné mezinárodně politické konstelace, tak jsme to poznali i jinak, to mi věřte ...

Jsme pořád v kruhu, nakonec jste mohl číst i profesora, že změnil postoj a landsmannschaft nepovažuje za solidního partnera.

Představte si, že by se u nás naformovala skupina lužických Srbů a chtěla připojení saského pohraničí k Čechám. Absurdní? Samozřejmě. Ale myslíte si, že by to česká vláda podpořila? :-)). Mimochodem o tom Francouzi v roce 45 vážně uvažovali a navrhovali to.

Zkrátka a dobře: Pokud se spolková vláda nabude jasně distancovat, tak bude landsmannschaft politickou kartou a do té doby nelze považovat minulost za uzavřenou. Mazlivá a líbivá slova patří dětem, nikoliv dospělým jedincům. Alespoň to doufám.
15. 01. 2011 | 23:22

Béda napsal(a):

Al Jouda,

osobně bych exprezidenta Havla doporučoval za jeho státnický a diplomatický výkon ve prospěch Československa (podíl na územním rozpadu a podíl na odstartování problému se SN) nazvat Václavem Dobrotivým (doufám, že rozumíte, co tím míním). Dobrotivými byli ve střeodvěku obvykle nazváni panovníci, kteří stát vedli od deseti k pěti.
15. 01. 2011 | 23:23

Karel Mueller napsal(a):

PatientO.T.:

Díky, škoda, že jsem ho neviděl.
15. 01. 2011 | 23:25

Viola napsal(a):

mb,

také pozdravuji, no ten článek od Hedvička, nebo Krystlíka jsem si přečetla, je tam hodně podrobností, ale v podstatě, co se týká toho majetku v sudetech, tak má pravdu, byl tam lehký rozpor v právním pojetí a málokomu se do těch území chtělo, šli tam buď zoufalci, nebo dobrodruzi.
15. 01. 2011 | 23:27

mb napsal(a):

take proto sudety vypadaji jak vypadaji ... z kdysi kultivovaného území ( kultivovaného staletími práce ... drobná masarykovská práce ) ze stala bezmala s / poušť ...

no co už ... nic než narod ...

dobrou ...
15. 01. 2011 | 23:34

Béda napsal(a):

dovětek,

Dobrotiví vládci měli obvykle u sebe (ve skutečnosti nad sebou) rozvážné rádce, kteří v závažných věcech za ně přijímali důležitá rozhodnutí. Ve skutečnosti byli Dobrotivá panovníci pouze ceremoniální cirkusovou ozdobou, které tleskalo publikum a platilo nepsané pravidlo - nechte je ať se vyžvaní, ale hlavně je nepouštějte k praktickým, nedejbůh závažným státnickým věcem.
15. 01. 2011 | 23:36

Béda napsal(a):

mb,

lepší vlastní "s/poušť" nežli válčiště nebo cizí země.
15. 01. 2011 | 23:39

skeptický napsal(a):

Viola

...zoufalci a dobrodruzi.
Bylo tam bydlení a práce.Podívejte se na Trampoty oficiála Třísky.
15. 01. 2011 | 23:41

skeptický napsal(a):

Dnes si pustím Prokletí hrobky barona Tauchmanna.Můj oblíbený z dětství.
Tohle téma je jak pes jitrničku sežral.Třikrát a dost je velmi rozumné.
15. 01. 2011 | 23:49

Viola napsal(a):

článek pana profesora

vyšel i na cs Magazínu. Zas bude mít velký ohlas.
15. 01. 2011 | 23:55

Viola napsal(a):

Skeptický,

ano, byla tam práce a levné bydlení, ale ti kteří něco o tom více věděli tam nešli, proto tam už nikdy nebylo jako dříve a to byla zas a zas vina Němců.
15. 01. 2011 | 23:58

Béda napsal(a):

skeptický,

byla tam politická nesvoboda, nesvoboda volného pohybu, tržní nesvoboda a pak tam byla práce, bydlení, obecně dostupná zdravotní péče, vzdělání, zajištěný důchod ... Dnes máte svobodu pohybu, když máte peníze, qvázidemokracii, t.j. "demokracii" v síle sponzorských darů, sledován jste asi tak 10x více než v minulosti (mailová pošta, mobilní komunikace, pohyb - radary, mobily, navigace, elektronické bankovnictví, internetová komunikace, veřejné elektronické sítě..., připravuje se diferenciace dostupnosti zdravotní péče a vzdělání podle portmonky, důchod je nejistý, zrovna tak práce...

Chce to víc do hloubky a zapisovat všechna pro a proti na obě strany vah.
16. 01. 2011 | 00:08

jezevec napsal(a):

P. Hořejší asi trpí schizofrenií, neboť u vyhnání Němců došel k poznání, že na tento problém se nemůžeme dívat dnešníma očima. No sláva. Ale hned druhým dechem odsoudí bombardování Drážďan či Hirošimy , nebo-li tady uplatňuje dnešní pohled. To je teda duševní rozpoložení.
16. 01. 2011 | 00:32

alcedo atthis napsal(a):

Pan Václav Hořejší opustil víru svých otců, a v tom spočívá celý jeho problém. Argumentačně to "nedohoní". Je mi ho líto...
16. 01. 2011 | 00:37

Béda napsal(a):

jezevec,

bombardování Hirošimi odsoudilo i mnoho současníků v dané době - stačí přečíst diskusní příspěvek p. Hořejšího pod článkem.
16. 01. 2011 | 00:41

mb napsal(a):

nad roklí stoupá dým , štípe látka spálená
i bez vlasů dýchat smím

nám nám poděkuj nám ...

se jmény hor a míst lásku vpíjím svázaná
smím poslední jídlo jíst ...

nám nám poděkuj nám ...

se žárem cítím hněv ale málo vůbec s námahou
poslepu líbám krev hříšnou jenom tu svou ...
16. 01. 2011 | 00:44

JF napsal(a):

Možná byla chyba SD že nebyli dostatečně nadšenými Čechoslováky, když my všichni ostatní normální jimi byli. Fakt tomu nerozumím ...

Jinak samozřejmě si dokážu docela představit trauma SD z toho jak se přes ně převalila realita koloniálního parcelování světa (konec 1.sv. války). Byli ve špatný čas na špatném místě. Dýchánky nad mapou kontinentu s pravítkem a tužkou bylý jinak tehdy velmi oblíbené.

To trauma může být i to, že SD byli zneužiti VŠEMI! Je to samozřejmě jejich vina být ve špatný čas na špatném místě ...

Naší chybou může být i to, nebýt mezi těmi VŠEMI ... nebo nedej bože být ve špatný čas na špatné místě a nebo ani nedomyslet ...a myslet si něco JINÉHO. Samozřejmě v tom "jedeme" společně s SD, byli to přeci jen naši spolubydlící.

Ten národnostní rozkol uvnitř Rakouské monarchie resp. v Německé říši se hodil všem kdo byl proti tomuto státnímu (mocenskému) celku - tehdejší koloniální mocnosti. Tedy někoho zajímali práva Čechů asi tak do té míry, do které Češi (a Češi velmi ochotně,úslužně a nadšeně ) udělali pro změnu z jiného etnika majetek RČS.

ps: Určitě je dobré si myslet jen správné a dobré věci. A ti ostatní jsou jen rozeštvávači,nepřátelé míru a svobody nebo třeba jenom i špatní Čechoslováci! ;-))) Nazdar.
16. 01. 2011 | 00:46

Břetislav Marek napsal(a):

Vážení pan Hořejší zase NASADIL těžké téma??
Pana H. nezajímá současný stav bytí a to co se děje v Tunise ??
Pan H. vědecky už nedělá anylýzu totalitních magorů, ale ještě ty dřívější ???
Pan vědec vyslechne a analyzuje naše občanské názory a zcela jasně DEKLARUJE, že tato spodina má v odsunu Němců celkem jasno ??
Tak a zase důkaz o tom, že on si sám nastudoval asi jiné dostupné informace o odsunu a BLEKOTAL nám nějaké své blekoty ??
Jinak nám profesorsky sděluje, jak se mýlil v názoru na odsun a naše osvěta mu otevřela oči??
Víte to mne nutí zase napsat, že kdyby pan H. po celou dobu 21 let NEKOLABOROVAL se současnými mocnými, naslouchal názoru občanů,vcelku rychle by pochopil ???Víte to OBČANSTVO má v rámci většiny debat na blogu i obecného diskurzu na řešení nejen minulosti ale i především stavu naší současnosti z 95% jasno ???Systém kolabuje a je nutné VYSTŘELIT z AURORY??? Chytit ty naše odpovědné politiky pod krkem aby z nás občanů NEDĚLALI blázny a po vzoru Tunisu je dohnali k osobní odpovědnost ??
Pan H. najednou procitl, už se začínají stahovat černé mraky tak už respektuje i názor nás občanů ???
Tak a nyní si představte, až procitne i justice a začne s policajty tyto KORUPČNÍKY řešiti ???
Tak to bude NÁŘEZ ???
Ty si tak rychle vzpomenou, kde ty KORUPČNÍ prachy jsou a jakými penězovody natekly a komu na účty všude na světě???

No a to nebude už ODSUN - to bude PŘESUN a rychlý za KATR ???

Modleme se AMEN !!!!!!
16. 01. 2011 | 00:52

Béda napsal(a):

JF,

Češi čekali 1000 let. Překonali křižácké výpravy, Bílou horu i r. 1848, až se po 1.SV, kterou rozpoutalo R-U a Německo dočkali svého státu, kde jako určující sla mihli spravovat své věci.

Němci do českých zemí přišli dobrovolně. Nikdo je nikdy nešikanoval. 1000 let měli v českých zemích privilegované postavení a po vzniku ČSR po prohrané válce Němců měli v české zemi zaručené lepší postavení nežli Češi v R-U. Přesto chtěli odtrhnout část ČESKÉHO území a stát se součástí Rakouska (komická představa, když si představíme, že ČR by měla ze 3 stran hraničit s Rakouskem a nemít žádnou ochrannou hranici proti německému živlu. Jakýpak vývoj by asi při takovéto představě čekal ČSR po nástupu nacistů k moci?

Přesto, žeměli mnohem lepší postavení, než měli v té době běžně menšiny, se přidali k nacistům, kteří měli pro Čechy program cíleného vyhlazení.
16. 01. 2011 | 01:00

tata napsal(a):

pane mb ono to jde na vrub

zčasti mim špatnym psacim vlastnostem zčasti že nechcete rozumet vše ty přiklady jso uvaděny mnou jako přiklad vašich nelogickych věcí a otazek s čim vyvracite dana fakta...........jako ten polak a vaše otazka obhajoba,kdy pořad tvrdite zločin je zločin,ne pane je zločin neobhajitelny a zločin jako dusledek to je hrozny rozdil,pak sou zločiny v kontextu doby co se nedaj posuzovat dnešnima očima a pak zločiny platicí oběma očima stejně.

A PŘESNĚ TAK JE TO STIMTO,henlajnovci zradily tuto republiku ne opačně už vtomto je značny rozdil,

kde vidim demagogii třeba vteto větě ,,a je toho neskonale vice citace........nacionalistické vidění světa vám zabraňuje vidět zvěrstva ( ať už individuální či dokonce organizované (rg, vojsko) která se stala .... ? rozdil jestli někdo zradí svoji zemi,pomahat zabirat svoji zemi hitlerovi destabilizovat,vraždit policajty,vyhanet lidi oni byli první kdo zasel.....vysledek byl trest to je analogie agresor obět....jak sem napsal v pohledu teto doby neschvaluji,nemam potřebu zatajovat,ale vždy tam musí byt zřejmé....agrese/nasledně chovaní oběti.

proč.....je rozdil systemova genocida a to hitler praktikoval i když jeho poražka nas zachranila od zčasti ponemčení,zčasti přesidlení jako otroci zčastí vyhlazení jasny fakt....na naší straně pro uklidnění a zčastí propuknutí nasledne pomstě misto kulky za zradu naroda a sve země jen to co chtěli přesun do země kteří oni považovali za svoji ...fakta ...přijmutí a propagovaní a napomahaní hitlerovy zabraní našeho uzemí a zřeknutí česke narodnosti,,,,zase jen dusledek.

asi těžko při chaosu co vte době exsiztoval ,jak pravní ,tak policejní ,tak opravněna nenavist k němcum,to posoudit dnešnima očima,rozdil systemove studie o genocidě českeho naroda a zločiny tohoto odsunu ale zase zaslouženeho trestu za zradu ,,myšleno odsun,, jak vyjmout, odělit,zločin jako přičina a zločin jako nasledek.........asi těžko mužu odsoudit člověka co mu vyvraždí rodinu a on těma hruzama považuje každeho němce za tyrana to je ten vyšší princip v kontextu doby.

ja nemohu posuzovat takoveho člověka jako vraha vis to povidaní o polakoví,nemam problem odsoudit zločin kofidenta co aby zakryl svoji zrudnost vraždil ano to je zločin,ukažte dokumentujte,ano ten měl byt potrestan,ale to nebylo organizovano ,to bohužel je všude a včase chaosu obzvlat ale nejde srovnavat s genocidou systemovou.

CO JE DEMAGOGIE,Vaše otazka že dekrety schvalovaly tyto zločiny,nikoliv ty stanovily opravnění trest za zradu ztratu majetku,a stratu země kterou zradili.

a další demagogie citace........dobrá ... nerozporuju nesouměřitelnost vin .... / byť procentuální vyjádření kolik ku kolika se asi nikdy nedozvíme /

pozor to sluvko ,,byt,,jasna manipulace jako pozor ono to tak vyrazne nebylo,ano to sou ty postupne kručky vsugerovat,že mezi tim není až tak velky rozdil naopak pane obrovsky přesně ten nesouměřitelny,to je co vy a vam podobní bud nepokritě řikate naplno revize benešovych dekretu nebo skritě třeba timto sluvkem obojí je nepřijatelné......tady je ten muj rozdil zase citace vašeho napsaneho............tata napsal: tady u každeho co si važí svoji vlast narazite ...

srovnejte si to s heslem nácků ... nic než národ ...

To je sakra rozdil,ja nechci po němcich že mí rodiče nestihli dostat odškodnění za rajch,nechci po nich odškodnění za ubité v koncentracich,nechci odškodnení za vypalení lidic a ležaku,vyplenění naší země,nechci po nich nic jen akceptovaní daneho stavu pak ovšem nesmite použivat pravě tu demagogii

což je srovnavat nepoměřitelné,vyslovovat sluvka ,,byt,,snahy revidovat dekrety.

bud ruka bez vyhrad nebo pak učtovat,a tady by se němci nedoplatily,,,,kapišto
todle možna budete moc psat za 30/40 let mojim dětem už nevypravym co mi řikali moji rodiče nemam potřebu tu nenavist podporovat,ale jak vidno bude to možna chyba podle toho co zde pišete.
16. 01. 2011 | 01:19

JF napsal(a):

Béda: chápu Vaše postoje, máme svůj stát, takého tak beru - ono se ani s tím nedá nic jiného dělat ;-) ale podívejme se jak dnes vypadá a má to své příčiny ...

Víte v čem je problém? Domnívám se,že Češi (potažmo i já) se nestali a nestanou svobodnými dokud si neuvědomí cenu jaká se za svobodu obvykle platí. a sice se domnívám, že je to BOJ ... ale se svými pravidly. A teď se mrkněte na vznik RČS a nadšené Čechoslováky.

Když zakládáte stát a máte v něm 2,5 mil Němců s 2/3 ekonomickým vlivem a vytvoříte v něm entitu Čechoslováků (po vzoru Američana) ... tak prostě narazíte na realitu anebo budete blouznit. Obávám se, že my jsme se z toho blouznění dosud neprobraly, bez ohledu na poněkud bouřlivější vývoj ve 20.století na našem pískovišti.

To že v nás někdo (jsou to naši "osvoboditelé")
bude rád živit naše zásluhy za boj za naši svobodu a přesvědčovat nás o ní, tak to bude dělat tak dlouho dokud si to budeme myslet a budeme o tom přesvědčeni.

Reálně historicky těch 1000 let (z pohledu okolního světa) žijeme na území Německé říše (dnes řečeno Německé sféry vlivu), dříve francozko-americko-britské, později ruské, dnes americko-ruské, ale určitě je dobré si myslet, že jsme svobodní ...

Prostě když nejsou lidi a hmatatelné výsledky tak je to furt jen iluze ...

Co říkaté např. na prezidenta resp. jeho vystupování této svobodné (především v Sudetech chalupářské)republiky ??? Je to iluze nebo realita? (otázka jen pro ilustraci-jinak i dnešní některé blogy dnes - na sobotu docela úroda)
16. 01. 2011 | 01:36

Občan napsal(a):

To JF (16. 01. 2011 | 00:46):

Už Vám to napsal Béda, ale opakování někdy bývá matkou moudrosti.

Němci nebyli v žádný špatný čas na špatném místě. Do pohraničí je pozval již Přemysl Otakar II., protože zde nebylo dost obyvatel, aby pomohli kolonizovat zalesněné oblasti. Po celou dobu byli víceméně loyálními obyvateli a posléze i občany. A až do r. 1912 vůbec nevěděli, že jsou nějakými "sudetskými Němci".

Po WWI. nedošlo ohledně území Čech, Moravy a Slezska k žádné zvláštní "parcelaci" - naše hranice jsou dány geologicky už přes tisíc let a nikdy tomu nebylo nijak. Proto se také České republice přezdívá "Kotlinka". Stačí se podívat na mapu. Po rozpadu R-U byla prostě jen potvrzena historická hranice, UVNITŘ níž Němci žili v té době již skoro 800 let. A žili sakra dobře - měli tak vysokou míru autonomie, že o něčem takovém nikdo jiný nikdy nemohl ani snít. Vlastní školství, samosprávu, universitu.

Čechy, Moravu a Slezsko NIKDY NIKDO koloniálně neparceloval a tato území NIKDY nebyla ničí kolonií.

Zdejší Němce nikdo nezneužil. Oni se naopak pokusili zneužít situace po WWI a učinili pokus o odtržení českého pohraničí. Po právu dostali po lebeni a dali na chvilku relativní pokoj. Skutečně jen na chvilku - trvala pouhých 12 let. Od počátku 30. let začali se svými separatistickými snahami veřejně znovu a otevřeně a ve velkém se přiklonili k nacistům. A přijali občanství německé ("říšské").

Když nacisté dostali po lebeni, logicky se s tím svezli i zdejší Němci. Očekávali, že válku vyhrají a pak bude CELÉ české území jejich. Nestalo se tak a oni byli jako NĚMEČTÍ občané odsunuti DO NĚMECKA. To je celé.

Co je na tom k nepochopení?
16. 01. 2011 | 01:37

Občan napsal(a):

To JF (1:36):

To fakt myslíte vážně? Zejména s tím s tím zaměňováním Římské říše za nacistickou Německou říši?

Pokud ano, pak jen doufám, že to je opravdu jen Vaší naprostou neznalostí dějepisu.

ČSR NIKDO NEZALOŽIL. Země Koruny české tu jsou od 13. století a čas od času pod české panovníky spadaly i Horní Uhry.
16. 01. 2011 | 01:46

honolulu napsal(a):

Pane Vorosilov, muj budouci spolubojovniku proti muslimacke expanzi, proc tolik emoci ?
My Vas mame radi ! Staci se jen smirit se skutecnosti - priznat si, ze kazdy z nas Cechu ma vetsiho pimprlika a ulevi se Vam psychicky. Jinak ja v nicem jinem nevidim duvod Vasi zahorklosti... Zlato ? No prece, kdyz Car zdegeneroval a ztratil ho, tak je v poradku, ze ho muj deda privezl do Prahy.
Prece by jste nechtel, aby ho muj deda privezl Vasemu dedovi marsalu Vorosilovi. Nez mit takoveho dedy, tak ja bych se radeji vubec nenarodil.
Nemci nemaji na nic narok ! Prohrali valku.
Dovolte mi se vsak zminit o daleko vaznejsim problemu. Jak to, ze Tencokyda Hnuj, ktery tvrdi, ze je z Nagasaky, prezil nas utok na Nagasaky ? (Certovsky skorpion - imunni proti radiaci.) To je nepripustna chyba, ktera se musi napravit !
Jinak, pan Pepa Repa je nejinteligentnejsi prispevkar z panem K. Muellerem a Ing. Cochtanem. Budou-li delat seminare, tak budeme sedet spolu ve stejnych lavicich. (Vy a ja.)
16. 01. 2011 | 01:49

JF napsal(a):

Občan: dobře, nejsem proti aby jsme osvobodili celou Evropu a svět a kromě svobody jim přinesli mír a prosperitu. Ale chce to na tom jen trochu zapracovat ...

ps: historie v českém podání jsou báje/pohádky až k dnešku. Jistě znáte tu o tatíčkovi osvoboditeli Masarykovi nebo tu o Václavovi ekonomicky přemoudřelém.
16. 01. 2011 | 02:02

honolulu napsal(a):

Panove, zde jasne vidite, ze pro narod je dulezita KOMPAKNOST.
Dokazuje to historie na mnoha prikladech. Dokazuje to i soucasnost. Tak proc mi nekteri z Vas nadavate do rasistu a Nacistu, kdyz nyni se mnou souhlasite. Stalin chtel Rusko pro Ruse, Hitler vyhnal Zabozrouty z Poryni. Kazdy to chce. Benes to chtel take - Cesko pro Cechy. Takze je vse v poradku.
Jakakoliv mensina v narode je vzdy prusvich. Bud se integruje, nebo musi vypadnout. Takze kazdy svou zahradku.
16. 01. 2011 | 02:15

brzky napsal(a):

Němci bojují o budoucí životní prostor.
A Češi? Žijí tam kde žijí a nejčastěji dští okolo sebe oheň a síru,neboť každého jiného než oni víra je špatná,jen oni jsou Boží bojovníci.Husité zůstanou husity.
16. 01. 2011 | 04:15

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa,
neznam na to cesky nazev, ale jmenuje se to TANTRUM. Tantrum je zalozeno na BUILD UP ARTIFICIAL CASES. Umele vytvorene narceni, ci odsuzovaci process.
Je to znama byzantinska hra, kterou trpi hodne Rusu.
Ve Washingtone D.C. je velke mnozstvi vsech moznych ambasad. Jedna vsak byla vzdy jina nez druhe - Sovetska. Ta se vyznacovala tim, ze jeji diplomate byli permanentne URAZENI, vystiznej bych rekl nasr..i.
Druzi diplomate v tom videli "NEUSPECH" sve prace a svuj osobni neuspech, tak delali ustupky a omluvy. Rusum tim rostla prestiz a influence. Rozumite teto stredoveke hre, tak popularni na vychode....To jsou proste hrozny prd..e sveta. Timto bylo zabito miliony lidi v taborech Gulagu. Kvuli narceni !
Tak to neberte vazne a nemejte z toho tezkou hlavu. Prosim Vas neomlouvejte se, kdyz nemate za co ! (Radej se podivejte, jak prelozit TANTRUM. Vim dobre co to je, ale neumim to vysvetlit.)
Benes byl velmi chytry, kdyz uchranil nas narod pred dvema vrahy a kazdeho mel z jedne strany.
Pana Vorosilova svym pratelstvim ochranim pred tantrum a kdyz to nepujde, tak ho ozeru do nemoty. Koncim na tomto blogu, hledam Tencokydy. Chci mu nadavat za zdejsi pocasi. (Tantrum.)
16. 01. 2011 | 05:43

honolulu napsal(a):

Pane profesore Horejsi,
to uz vite, jak byl olomoucky arcibiskup malem znasilnen na Haiti ? Dal se k multi-kulti, ZHRESIL, a BUH ho malem potrestal stratou pannestvi.
Vy umite velmi dobre psat, nemohl by jste napsat neco na podporu dulezitosti ceske statnosti a kompaktnosti naroda ?
Odpoved na mou prosbu neni zadouci, musim se stehovat na druhy blog, nemohl bych Vam odpovedet. (Pane bratre v Kristu.) Predem dekuje katolicky princ honolulu.
16. 01. 2011 | 05:58

Pepa Řepa napsal(a):

Tp honolulu
ale já si z toho těžkou hlavu nedělám. S byzantincem je to stejné jako s machomedánem.

Je vždy připraven?
K čemu?
ÜRAZIT SE.

Jednou urazíte "Rasúla" podruhé Vissarionoviče.
To první pochopím, i když urážka spočívá pouze v tom, že jste neřekl dovětek "jméno jehož budiž velebeno".

V tom druhém případě to nepochopím. Kdyby někdo urazil Gottwalda, budu souhlasit. Byl to zmetek, mám ho hájit jen proto, že byl Čech.
Má Germán hájit Dolfika jen proto, že byl Němec?

Inu široširá je nejen matička Rus ale i -leckterá- ruská duše.
Co s tím nadělám?

P.S. Já jsem tady za blba. To aby chytří badatelé a mudrlanti vynikli.
16. 01. 2011 | 07:13

Pepa Řepa napsal(a):

Kdyby někdo urazil Gottwalda, budu souhlasit-chybí otazník.
Je vždy připraven? -přebývá otazník.
Inu-řepa.

Dyť to snad měli i pionýři na opasku.
BUĎ PŘIPRAVEN !!!!!!!!!
(urazit se)
16. 01. 2011 | 07:18

voroshilov napsal(a):

honolulu:
To nereste,my nemame pravo se urazet,jsme jenom tataro-mongolska svoloc podle Vas a Pepy Repy,klidne nam nadavajte do vsech certu kdyz vam to ulevi sexualni frustraci...
16. 01. 2011 | 08:22

voroshilov napsal(a):

Jenom hurr na ne,v zadnem pripade nesetrit ten vychodni ksindl,mam navrh k honolulu-vim ze zijete ve svobodne zemi ale ten odporny vanocni zvyk v USA vsude razit Luskacka(Nutcracker) Cajkovskeho jako v Cesku Mrazika na Novy rok je pohorsujici,nejaky barbarsky mongol napsal hudbu a balet ktere otravuji cistou dusi americkych deti uz mnoho let-musite s tim neco udelat!
16. 01. 2011 | 08:58

voroshilov napsal(a):

honolulu:
Ale Pepa Repa vam nepomuze,ten deti nenavidi,osvobodte Ameriku sam,drzim vam palce!
16. 01. 2011 | 09:00

Béda napsal(a):

JF,

1) byla to česká země a zůstala českou. Nevidím jediný důvod na tom cokoli měnit.

2) cítím se svobodným a velice dobře si uvědomuji cenu svobody. Státy a říše vznikají nejrůznějším způsobem. Ten nejméně kontroverzní je, že původní obyvatelé naleznou neobydlenou zemi (což je od jisté doby téměř nemožné) a osídlí ji resp. že jim někdo zemi dá a sám se jí dobrovolně vzdá. To ovšem není náš případ - český stát se své země v pohraničí nikdy dobrovolně nevzdal - země byla dána Němcům k užívání jako země česká, součást českého státu. Proto zřejmě hranice Československa byly stanoveny Saint Germainskou dohodou po prohrané válce a rozpadu R-U v jejich historických liniích. Jiné způsoby jsou, že zemi majiteli jeho zemi někdo uloupí, nějakou lstí ukradne, potažmo původní obyvatele vyvraždí, koupí, za něco vymění, přijde o zemi po prohrané válce...

- Ještě jsem nezažil situaci, aby při vzniku státu příslušníci etnika, které získává dominantní roli smutnilo.

- dokažte svá slova o tom, že 1/3 Němců v novém Československu měla 2/3 ekonomický vliv.

- nevím co jste mínil tím, že někdo v nás bude budit pocit národní hrdosti. Národní hrdost plynoucí z národních tradic a vzepětí, obětí předků v boji za národní svobodu jako zdravé sebevědomí... buďto existuje anebo není a namísto toho je servilita, ublíženectví, poraženectví, dobrovolné otroctví...
16. 01. 2011 | 09:31

Béda napsal(a):

dovětek: ... malosti, bezvýznamnosti...
16. 01. 2011 | 09:43

Zdena napsal(a):

Moje babička-češka jako poleno, narozená v Hořicích, měla tu smůlu, že si vzala dědečka, mluvícího česky, ale dle dokladů německé národnosti. Po válce ji i se 4 malými dětmi hnaly pochodem do Pohořelic jen s osobními věcmi. Poté ji dovolili se vrátit do Brna a byt byl ihned obsazený a vyrabovaný sousedy.
Ani toto asi nenaruší zde panující revanš, protože je to z dnešního pohledu malý přehmat, který však zcela narušil celý život 4 nevinných čechů.
16. 01. 2011 | 09:51

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa a Václav Hořejší

Bratři Josefe a Vácslave, dávno tomu již, co jsem takto vás oslovovati začal, aby v lítých disputacích z myslí ušlechtilých to podstatné neodvanul vichérek emocí, pohříchu již vlažných, jak by pravil mistr Vančura, popravený kulturními vyslanci tisícileté říše.
Když běsové vyrazí do ulic, pak jemné váhy práva letí do prachu jako první.
Naši milení bratři Němci mnoho si svou skvělou mysl, tak organizačně a technicky zdatnou, nelámali přikázáním NEZABIJEŠ.
Spíše si desatero vyložili jako v jednoho Fírea věřiti budeš, udej matku svou i otce svého, vydej křivé svědectví .... . Toto jest desatero ďáblovo tohoto světa.
Bratře Vácslave, jen prosím úpěnlivě, zapomeň na účinnost tlustých čar. Neb pevnost bran jest měřena kalibrem kanónů na ni mířících a odhodláním obránců.
Na bránu, o níž řeč dobrou jsi zde bratře Vácslave vedl,kanón převelký přihotovován jest a obráncové její, národa vůdcové, jen co otrapové sobě vedou.

Až proroctví bratra Pepy počnou se naplňovati a hrdelní hlasy mohamedánů krušiti mateřštinu sladkou budou, pak pozdě bude udatně zde na blogu slovy mávati co cepem předků okovaným.

Psáno na třetí neděli lednovou L.P. 2011

Váš vždy bratr upřímný,

Jemnický
16. 01. 2011 | 10:09

LEVAK napsal(a):

Ad Občan:
V květnu 1935 se v tehdejším Československu konaly volby a Sudetoněmecká strana SdP je překvapivě vyhrála(v Českých zemích získala téměř 20% hlasů,druzí agrárníci dostali jen 13% hlasů).Téměř 98% Sudeťáků hlasovalo pro SdP a tím si zvolili svou budoucnost což ještě potvrdili svým požadavkem "Heim ins Reich!".Vážení žádný kolektivní trest,ale životní nutnost,vlastně podmínka přežití našeho národa vedla k odsunu tohoto cizího živlu z našeho území.Měli jsme tehdy a máme i dnes mezi sebou i zrádce(Havel,Graubner,Duka,Malý,Švarcenberk,celé vedení České televize a další),kteří Sudeťákům podlézají a zúčstňují se jejich akcí.Malý příklad - Česká televize, placená z poplatků občanů, došla dokonce tak daleko, že uvádí pořady nejen znevažující státnost, ale dokonce nabádá i k její likvidaci. Jak jinak si totiž vysvětlit pořady typu Československo, jako jedna ze zemí Spolkové republiky Německo?
PS:
Listopad 1937:Zpráva pro Vůdce říšského kancléře o aktuálních otázkách německé politiky v Československé republice-
"SdP musí skrývat své přiznání k ncionálnímu socialismu jako světovému názoru a politickému principu......Spornost vnějšího obrazu SdP je prohlubována tou okolností,že SdP vnitřně po ničem jiném tak netouží jako po vtělení sudetoněmeckého území,ba celého česko-moravsko-slezského prostoru do Říše,ale navenek musí vystupovat za zachování Československa a integritu jeho hranic, musí se pokoušet nastolovat reálně vyhlížející vnitropolitický cíl pro svůj politický boj."
Na konci své "Zprávy" Konrád Henlein požádal,aby "sudetoněmecká otázka byla řízen přímo z Berlína".Plně se tím dal i se sudetoněmeckými Němci k dispozici nacismu.
16. 01. 2011 | 10:14

mb napsal(a):

ještě k tatovi ...sluvko ,,byt,,jasna manipulace jako pozor ono to tak vyrazne nebylo,ano to sou ty postupne kručky vsugerovat,že mezi tim není až tak velky rozdil naopak pane obrovsky přesně ten nesouměřitelny,

to je ale prave zase jen vaše špatné čtení ...

tak znova ... uznám li bédovu tezi o nesouměřitelnosti vin ...

( a psal jsem že s tím pravděpodobně nemám problém byť to neneguje viny české ...)

tak jsem napsal že to těžko vyčíslíte .... je to 3:1 ve prospěch (neprospěch němců) nebo je to 10:1 ... ???

chcete to vyčíslit na počty mrtvých .... ???

kolik počet mrtvých zřejmě za dob protektorátu ( očištěno ovšem pravděpodobně od počtu mrtvých židů ) vs. počet mrtvých němců po 1945 kvetnu .... ???

tenhle poměr by se vám líbil ?

jestli jsou čísla zprávná.... 77 000 - 95 000 mrtvých Čechů .... mrtvých sudetských němců: 19 až 30 tisíc Němců. (200 000 nezvěstných) ..... presnejsi cisla vam asi rekne Spurny ....

takže ten poměr vin 3:1 .....

nebo jak byste ten poměr vin viděl .... ???

slovíčko byť se přesně nedá vyčíslit poměr vin znamená právě jen byť se přesně nedá vyčíslit ... znamená obtížnost ( nemožnost ) vyčíslení poměru vin .... neznamená omlouvání / snižování vin ani německa , ani česka ....

njn tato ....
16. 01. 2011 | 10:19

tata napsal(a):

paní ZDENA

TO JE SMUTNÉ ALE BOHUŽEL JSTE NEPOCHOPILA,ZAKLAD SPORU,ani ja ani BEDA,ANI ZDE VĚTŠINA nesouhlasicích třeba s panem MB KTERY TADY prezentuje s čim nemužem souhlasit.

Dnešnim pohledem podotykam dnešním......nesouhlasím,neschvaluji,vraždy,znasilnění,nebo stim co pišete,ano pišme otom,zvěřejnujme tyto připady,bohužel vždy se najde hajzl co určiteho chaosu využije jak ke kradeži tak k perverzním choutkam ale vždy tam musim zduraznovat nebyla to snaha čechu vyhladit němce,nebyla to systemova prace jak se pomstít,nebo myslyte že ano?

My nemame problem,ja teda určitě ne ale jestli chceme soužití,vždy musime zduraznit,není možna jakakoliv revize daneho stavu,nebo srovnaní to co provaděl hitler a co bylo provaděno po valce.

Ato co tady předvadí napřiklad pan MB JE TOHO JASNYM DUKAZEM,
16. 01. 2011 | 10:21

baby napsal(a):

Správně myslet znamená mít i vědomí širších souvislostí,nejen tu úzkou pěšinku pomocí níž chci dosáhnout ten předem vytýčený bod.Češi si zpravidla neuvědomují,že jejich rok 1918 je více důsledek oné velké říjnové povodně v Rusku těch let,která po sobě zanechala tu malou louži,s paní presidentovou původem za velkou louží.
A v Rusku tím pádem následně zaplatzil princ Trubetskoy životem za to,že kněžna Zaháňská se o více jak 100 let předtím rozvedla s jeho předkem,svým prvním manželem,protože čtenáři Babičky povstali ze záhrobí i tam.Princi Golitsynové životy za Lenina v Praze u Modráčků-Buzka z Vilhartic.Víno trpké později zachutná přec.Krom toho,kdyby komisař války Trockij nezpracovával na jedné straně legionáře ve směru,aby stále odkládali návrat domů a Kameněva se Zinověvem na straně druhé,kteří chtěli revoluci předčasně ukončit před výstřelem Aurory.Jistě v Brestu-Litevském,kde Trockij vedl oficiální jednání o míru s německými generály,nemohla nepřijít řeč na Čechy.Už i z toho důvodu,že v Rumburku v květnu 1918 byla potlačena vzpoura,kdy tito generálové začali vojáky disponovat na ukrajinskou frontu a oni věřili dva roky,že po rezignaci Franze Josefa je Němci už zajímat nemusí.Už i proto,že legionář,který utíkal z Ruska západním směrem,byl-li Němci chcen,byl pověšen.Oba "zrádci" Kameněv a Zinověv, pravděpodobně zejména po zprávách,že na jejich velkou revoluci hraje a počítá s ní i český nacionalismus v brzké době emancipací,která podtrhne nohy austroslavistické české demokracii Šmeralově,jak se i stalo,reagovali zveřejněním v známých novinách plánu i data povstání.Stalin jim to sečetl až v polovině třicátých let,kdy viděl,že s levicovostí Čechů to právě tak špatné není,že soudruzi čeští v Kominterně patří k nejsnaživějším a manželé Švermovi dokonce pracují manuálně i v jejich továrně na rašelinu.V r.1941 se Kameněv a Zinověv posmrtně stávají navěky ruskými národními proroky.
16. 01. 2011 | 10:26

mb napsal(a):

občan napsal: Po právu dostali po lebeni a dali na chvilku relativní pokoj.

tedy řešení problému silou nikoli demokraticky nebo nedej bože podle práva na sebeurčení ...

když pak někdo jiný řeší problém jinou ( svou ) silou ... jaký je v tom rozdíl že ... ?

státy se udržují idejemi na nichž jsou vystavěny njn ...
16. 01. 2011 | 10:30

Béda napsal(a):

mb,

proč očištěno od Židů? Byli Źidovští spoluobčané zabíjeni, vyhlazování a arizování za 1.ČSR? Nebylo to všechno až výsledkem holocaustu, který prováděli cíleně nacisté jako formu vypořádání se s "méněcennou" skupinou populace? Pro Čechy a Slovany měli jinou programovou metodu konečného vypořádání se, která byla dočasně z ryze pragmatických = ekonomických důvodů zbržděna.

Co to tady na nás hrajete mb-čko?
16. 01. 2011 | 10:35

Petr Havelka napsal(a):

Pane Leváku,

a víte, že bych v DNEŠNÍ DOBĚ Česko jako jednu ze spolkových zemí Německa klidně bral :)

A nemá to souvislost s tím, že moje prababička byla "sudetská" němka. Po roce 1938 totiž nepřijala "říšské" občanství, můj dědeček tak nemusel do wermachtu a babičku po 45 neodsunuli, i tak si na ni někteří "vítězní" češi otvírali svobodou otevřená ústa.

Kdepak, bral bych z Německa tu jejich důkladnost a o chlup lepší politické klima. Že tam mají lepší politiky si netroufám říct, ale "nastavení" společnosti je vůči politikům daleko přísnější, úřady, soudy, policie daleko nezávislejší. Jenom tu povýšenou přehlíživost by si Němci mohli odpustit, poněvadž Československo bylo před 2svv (za kterou mohou Němci) demokratickou a ekonomicky vyspělou zemí. Díky válce (kterou rozjeli Němci) jsme spadli do ruské sféry vlivu a Německo (tedy spojenecká část ne NDR) utrpělo svou prohrou výhru viz Marshallův plán. Sudetší němci "odešli" převážně do bavor, to bylo tuším NSR. Utrpěli tu "výhru" :) Naco si chtějí stěžovat?
16. 01. 2011 | 10:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy