Zachrání či zahubí nás vědecký pokrok?

14. 05. 2011 | 15:00
Přečteno 22823 krát
Kdyby se nějaký občan Římské říše přemístil pomocí stroje času do 18. století, asi by se po pár dnech snadno přizpůsobil životu doby o 2000 let pozdější. Kdyby se ale podobně přemístil do doby dnešní, tedy na časové ose jen o nějakých 10% vzdálenější, asi by jen zíral.

Vědecký, a z něj vyplývající technický pokrok byl za posledních 100-200 let skutečně ohromující. Jeho výsledky nevídaným způsobem usnadnily ve velké části světa život, zachránily stamiliony životů, umožnily nám daleko lépe pochopit, jak funguje náš svět.

Na druhé straně přinesl tento pokrok i nesmírně účinné zbraně schopné dokonce zničit během krátké doby celé lidstvo. Vedlejším produktem tohoto pokroku je i ničení životního prostředí v některých částech světa a reálná hrozba globálních změn klimatu vyvolaných intenzivní výrobou energie z fosilních zdrojů.

Často si klademe otázku, jestli ty negativní důsledky vědeckého a technického pokroku nepřevažují a jestli nás snad dokonce nevedou do záhuby. Jestli jsme prostě neotevřeli nějakou Pandořinu skříňku.
Na tuto otázku samozřejmě nelze nějak „vědecky správně“ odpovědět; odpověď závisí do značné míry na subjektivním vyhodnocení toho, co o této věci víme, resp. prostě jaké o ní máme mínění.

Někteří si myslí, že by bylo nejlepší jakýkoli další pokrok zastavit, spokojit se s tím, co už víme (možná na některé nebezpečné vědomosti dokonce raději zapomenout), a soustředit se jen na další pokojnou „stacionární“ existenci.

Já si myslím, že to, co začalo někdy v 17. století už zastavit nejde, a ani by to nebylo správné. Zdá se, že lidé jsou na světě také (nebo možná hlavně) proto, aby se o světě vše, co se jen dozvědět lze. Řekl bych, že je to zásadně důležitou součástí "smysluplného řádu světa" (kterému lze jinými slovy říkat „Boží záměr“) a že je to snad nejdůležitější úkol lidstva.

Myslím, že za nějakých 100 let se lidé budou smát tomu, jaké jsme měli obavy a starosti ve srovnání s těmi jejich (podobně jako se dnes usmíváme někdejším obavám z „vražedné rychlosti“ parních strojů).

Je myslím zřejmé, že rozum a jeho plody, věda a technika, jsou mimořádně důležitými evolučními výhodami našeho druhu. Umožňují mu osídlit nehostinné kraje, zvětšit neuvěřitelně velikost populace, zabránit vyhynutí nějakou vražednou epidemií, ba možná již v nedaleké budoucnosti odvrátit globální katastrofu způsobenou nějakou zbloudilou planetkou či kometou a vyhnout se tak osudu mnoha jiných živočišných druhů při obdobných katastrofách v minulosti. A vsadil bych se, že nakonec učiní lidstvo i poslední zásadní krok a začne kolonizovat vesmír. Existují propočty, že i při použití dopravních prostředků relativně pomalých ve srovnání s rychlostí světla by lidstvo mohlo kolonizovat celou naši Galaxii během relativně krátké doby cca 10 milionů let (samozřejmě za (snad oprávněného) předpokladu, že v Galaxii existuje mnoho obyvatelných planet) .

Nelze samozřejmě vyloučit ani skeptickou možnost, že to vše přece jen brzy bezvýchodně a nesmyslně skončí, že lidé svých možností nevyužijí, nebo že je pokrok vědy a techniky nakonec zahubí. Je dokonce docela možné, že to je osud všech vesmírných civilizací (pokud opravdu existují), když dosáhnou určité úrovně poznání. Pro takový pesimistický scénář by asi nasvědčovalo, kdybychom např. v budoucnosti zjistili, že inteligentní život se ve vesmíru vyvinul i na mnoha jiných místech a vždy po dosažení určité úrovně zanikl, např. v důsledku „efektu čarodějova učně“, kdy třeba i nechtěně rozpoutá nějaké mocné destruktivní děje. Dobře známá je historka o tom, jak Edward Teller před otestováním první vodíkové pumy provedl výpočty, které bezpečně prokázaly, že tento výbuch neodstartuje řetězovou reakci, do které se zapojí veškeré vodíkové atomy na Zemi. Co když ale někdy v budoucnosti v podobné situaci bude výpočet chybný a nějaký zdánlivě bezpečný experiment odstartuje globální zkázu?

Na druhé straně, pokud bychom další pokrok záměrně zastavili, abychom se takové nehodě vyhnuli, mohli bychom naopak špatně dopadnout kvůli nějaké nezvládnutelné epidemii nebo po srážce s velkým meteoritem či planetkou...

A ještě závěrečná poznámka:
Musíme si uvědomit, že o vesmíru toho zřejmě víme směšně málo – vždyť „opravdovou“ vědu dělá lidstvo jen asi o něco víc než 100 let. V naší galaxii (která je jednou z přibližně 200 miliard galaxií ve vesmíru) je zhruba 100 miliard hvězd. A my dnes nevíme skoro nic ani o poměrech panujících na mimozemských objektech naší sluneční soustavy. I kdybychom dopodrobna věděli na kolika místech v naší galaxii existuje život resp. jak to s ním dopadlo (z dnešního hlediska naprosto nepředstavitelný úkol), stále by to byl nepatrný drobeček z celkové takové možné informace na úrovni vesmírné. Nevíme ani, jestli dnešní kosmologický model nemá nějaké zásadní vady, jestli např. základní fyzikální konstanty a zákony nejsou třeba v čase proměnné, jestli neexistují nějaké paralelní světy v jiných dimenzích, které za určitých okolností mohou s naším světem nějak interagovat, nevíme, jestli na některých místech vesmíru, třeba i poměrně blízko nás, nemůže docházet k nějakým fyzikálně dosud naprosto neznámým jevům, o nichž nemáme ani tušení a tudíž ani neumíme formulovat příslušné otázky. Myslím, že není daleko od pravdy přirovnání, že dnešní stav našeho poznání vesmíru je asi takový, jaká by byla úroveň poznání Země, kdyby naše pozorování byla omezena na jedinou místnost s pootevřeným oknem...
Příležitostí pro úžasnou budoucnost, ale i pro nechtěné sebezničení je tedy asi opravdu hodně...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hoven napsal(a):

já si myslim, že člověka věda zahubí. protože věda narušila přirozený přírodní výběr, který slouží k vývoji a přežití druhu. takže za několik generací člověk zdegeneruje a vymře na nějakou banální nemoc.
14. 05. 2011 | 15:21

.Ivan Hochmann napsal(a):

.Ivan Hochmann napsal(a):
Pane editore Stejskale!

Vidím,že zase nemáte co dělat.Smazal jste bez komentáře tento text:
**********************
Ivan Hochmann napsal(a):
Souhlas s Maximus!

A navíc aktuální komentář:
Třešně - nebo ruskej vercajk .....
Vždy se za tím skrývá komunistická svině.

Ivan.

http://ateo.cz/kw/23/strana/2/
14. 05. 2011 | 09:03
***************************
Jsem tedy nucen Vám oponovat.Termín "komunistické svině" jest vžitým výrazem ,ba synonymem pro osoby,či skupiny lidí využívající komunistické agresivní ideologie k terorisování ostatních.Jsou vinny (ty svině)vražděním a devastací milionů lidí.A nějaký Dolejš na tom nic nezmění.
Leda by to byl Váš diskusní přítel.

Domnívám se ale ,že tomu tak není.
Že jste jen podlehl primitivní a hloupé odvetě za moji ostentativní kritiku Vašeho komediantského eintréé v Národním Divadle.
Dovoluji si proto umístnit toto vysvětlení na všechny dostupné blogy.Můžete je smazat jako spamy.

Děkuji za pochopení.Ivan Hochmann.
14. 05. 2011 | 15:18
14. 05. 2011 | 15:23

GEO napsal(a):

Jako magik a kabalista dokážu odejít s těla a putovat vesmírem ,jednou jsem navštívil planetu ve velmi vzdálené galaxii kde žijí bytosti pouze jako energie ,donesl jsem si několik set energetických ůtvarů,nazval jsem je zámotky -- až sem je to jako haluza ale pak jsem zkusil je vložit do aury potřebným a sledoval reakci- po půlhodině byli lidé jako vyměnění,a jako haluze to nevypadalo ....Uvěřil jsem po deseti zkouškách že je ro reálné.
14. 05. 2011 | 15:29

GEO napsal(a):

Pane profesore,poslední odstavec tohoto článku naznačuje že víte víc než jste napsal ,i za cenu toho že Vás skritizují a zavrhnou pro pavědecké teorie napište něco víc !
14. 05. 2011 | 15:38

Divobyj napsal(a):

p.Hořejší-díky,konečně zas něco jiného,než zloději a podvodníci všech barev pleti a politických stran!Nejdříve bych se Vás chtěl zeptat,zda to,že vědecký pokrok zachránil stamiliony životů je podle Vás v konečném důsledku pro lidstvo dobré,nebo špatné?Připomenu jen,že v důsledku tohoto pokroku je na Zemi turbokatastrofálně ničena příroda,která je pro zachování podmínek pro přežití lidstva NENAHRADITELNÁ.Ještě bych chtěl vyslovit svůj názor na Vámi zmíněné kolonizování naší Galaxie člověkem.Myslím,že pomocí plechových trubek s jakýmkoliv pohonem to jaksi nepůjde a to právě z důvodu Vámi zmíněné tragicky pomalé rychlosti.Lidstvo by to mělo takříkajíc uchopit za "jiný konec".Tzn.-jednoduše řečeno-převést kosmonauta do energetického stavu,který by mu hravě umožnil cestovat rychlostí světla a pak jej zase uvést do stavu původního. Krásný den!
14. 05. 2011 | 15:51

old napsal(a):

Bez vývoje, v kterém se postaví technologie(technika) nad člověka - lidstvo by nemohlo dojít ke korekci kvantitativního růstu populace a zcela přirozeně (pravicově) by to vedlo k nezvladatelným střetům(naše vláda) a k sebezničujícím válečným konfliktům. Může se nám to hodně nelíbit, a můžeme být uraženi ve své ješitnosti jedinečného a největšího predátora,ale cesta zpět je cesta strádání a zmaru. Analogicky, kdyby nedošlo k vývoji lidstva a postavení civilizací "nad přírodu", byli bychom již dávno "sežráni". Teprve rozvoj techniky nás postupně učí vážit si životního prostředí a uvažovat o trvale udržitelném rozvoji společnosti.
14. 05. 2011 | 15:55

camponotus napsal(a):

Vymírání živočišných a rostlinných druhů není nic mimořádného, dokonce známe období, jako je přechod z druhohor do třetihor, kdy vymřelo nenávratně 90% všeho živého. Činnost člověka současnosti je na úrovni, kdy podstatně přispívá k porušení přírodní rovnováhy, stačilo by to, co dělá příroda sama živelními katastrofami. Věda má za úkol zlepšit postavení člověka v přírodě, ale mnoho objevů, místo toho, aby sloužilo v jeho prospěch, je zneužíváno proti němu, připoměňme výše zmíněné nukleární prostředky hromadného ničení, bakteriologické a chemické zbraně, inteligentní rakety a munice. Zachraňuje život těm, kteří by bez její pomoci neměli šanci přežít, ale většině lidí je to lhostejné, pokud je nějaká záležitost přímo neohrožuje a nepotřebují její pomoc. Nejvíce věda pomáhá a slouží těm, kteří se jí zabývají a kteří se podílejí na jejích výsledcích, uspokojení z práce, která není jen prací, ale posláním a koníčkem zároveň u mnohých značně prodlužuje jejich život, protože nemají čas umřít.
Kosmické sondy nás trochu potěšily v tom, že určitě nejsme ve Vesmíru sami, mezi třemi sty miliardami hvězd naší Galaxie (nejnovější statistický odhad)je nejméně půl milionu hvězd, které mají planety v zóně velmi příznivé pro existenci života. A takových galaxií jako je ta, ve které žijeme je kolem jedné miliardy, to je odhad Hubbleova kosmického dalekohledu a mnoha dalších, velmi inteligentních a citlivých kosmických sond. V současnosti známe asi pět set hvězd v naší Galaxii, u kterých naprosto bezpečně víme o tom, že kolem nich obíhají planety i takové jako naše Země a dokonce v takových vzdálenostech, které život podobný našemu umožňují. Velká škoda, že se s nimi pro nesmírné vzdálenosti budeme obtížně kontaktovat. Kosmický pošťák z jednoho konce naší Galaxie na druhý ponese zprávu rychlostí světla plných sto tisíc let!. Tedy, kdybychom takový kontakt navázali nyní, zpráva by příjemci došla až po uplynutí další doby ledové (ty trvají v průměru sto tisíc let).
Pane profesore, moc hezky jste to napsal!
14. 05. 2011 | 15:59

xman napsal(a):

Doporučuji poslechnout protinázor od Václava Cílka:

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2326279&drm=1
14. 05. 2011 | 16:00

kacíř napsal(a):

Ach jo, hlavně že máš nad čím mudrovat, viď Vašíku!?
14. 05. 2011 | 16:07

Frante napsal(a):

Zajímavé téma. Váš optimizmus úplně nesdílím.

"vsadil bych se, že lidstvo začne kolonizovat vesmír." Když Američané přistáli na Měsíci, psalo se, že do r. 2000 budou lidi na Marsu. Dnes mají Američani vůbec problém udržet vesmírný program a stanici ISS a bude hůř až skutečně začnou docházet přírodní zdroje. Škoda že se nemůžeme vsadit.

" „opravdovou“ vědu dělá lidstvo jen asi o něco víc než 100 let " . Ano, lidstvo objevilo vědu před nějakými staletími a za tu dobu získalo veliké množství poznatků. Ale to byly poznatky snadno dostupné. Základní fyzikální konstanty byly změřeny za pomocí aparatur postavených v malé laborce. Dnes, na potvrzení existence částice je potřeba urychlovač za miliardy a opět nastane problém zda nové poznatky budou ufinancovatelné, jejich přísun se začal zpomalovat. Ohledně elementární fyziky lidstvo narazilo na omezení vlastní inteligencí a posledních minimálně 50 let nic nového nepřineslo (tedy kromě jaderné fyziky). Velký potenciál ještě myslím je v biologii a umělé inteligenci a jejich propojení. Uměle vytvořené živočišné druhy, evoluce řízená inteligentně nikoli slepě jako doposud... Tam vidím omezení jedině kvůli různým ochráncům a církvi, snad se bude dařit je ignorovat.
14. 05. 2011 | 16:11

n.o.s napsal(a):

otázka zní nakolik je člověk na neustálý rozvoj poznání od přírody vybaven (tzn. kam až může stoupat jeho inteligence než zdegeneruje), domnívám se že katastrofou není poznání jako takové (myslím věda) problém je v jakém společenském prostředí k onomu poznání dochází,

jinak řečeno co elita od společnosti očekává (jakou ji chce) tj. jaký zvolí ideál

ideál ke kterému dnešní společnost spěje je výroba idiotů, pozná se to podle stavu školství, kultury, výsledek? příkladem budiž nedávné veřejné oslavy vraždy bin Ladena v takovém prostředí je jakýkoliv technologický rozvoj zákonitě nebezpečný, má-li například takový produkt hlasovací právo jedná se o dynamit.

ke katastrofě může dojít z různých důvodů někdy a to je příklad Říma dojde k problému v situaci kdy intelektuální úroveň elit mnohonásobně překoná úroveň zbytku společnosti, důvody mohou být různé např. technologická zaostalost způsobená tím že společnost nerozpozná určité vynálezy (parní stroj) protože nemá možnost jak vytvořit kritickou vzdělanou masu (neexistence knihtisku)

tj. společnost vždy musí být co nejvíce intelektuálně homogenní

problém dnešní společnosti je podobný problému který měl Řím nevyužití některých poznatků. Místo aby prostředky investovali do vesmírného výzkumu vedou zcela absurdní války s nepřítelem jež nemá žádnou cenu, což je rozdíl oproti studené válce kde nepřítel byl také konkurent.

Příkladem (uznávám dětinským) budiž kolonizace Titánu pro těžební účely jež by ropu v arabském světě učinil bezcennou.

vytvořit hlupáka jež věří že boj z islámem vyřeší vše je mnohem jednoduší než vzdělávat společnost, na druhé straně společnost jež sama sebe přesvědčila že její morálka je zkažena si ani nic jiného nezaslouží.

ostatně ŘŘ zemřela na identickou nemoc
14. 05. 2011 | 16:12

Jeňýk napsal(a):

samozřejmě že lidstvo dříve nebo později bude expandovat do vesmíru a pronikat i hlouběji do mikrokosmu - úvahy jak vědecký rozvoj škodí jsou neuvěřitelné zpátečnictví. To že s rozvojem vědy se človek musí účit ovládat i sám sebe neznamená že bychom měli naslouchat různým potrhlým zaříkáváčům a šejdířům.
14. 05. 2011 | 16:37

Viola napsal(a):

Pane profesore,

vy jste se dnes tak optimisticky rozepsal, to asi očekáváte bohatou diskuzi?

No pokud jde o tu vražednou rychlost, tak ta nás kosí ročně 1,2 milionů a úmrtí na dopravní nehodu je na 1. místě u mladých lidí. Takže žádný úsměv nad rychlostí parních strojů.

Božím záměrem je žití v lásce a to poznání nechat Bohu, vždyť se o tom píše v Bibli, Adam a Eva pro poznání jak chutná jablko vědění byli vyhnáni z ráje.

A to zvětšení velikosti populace právě neplatí v krajinách s velkým stupněm vědecko-technického poznání, právě naopak je v krajích civilizovaných poznáním porodnost klesající až k nule. A ty planetky také nemáme ještě vychytané, pořád nevíme odkud něco může přiletět a pod jakým úhlem a jakou rychlostí a kdyby to bylo v nepříznivém úhlu, asi bychom v současné době nedokázali rychle reagovat a možná, že by to bylo i spouštěčem nějaké války, jak už se o tom i psalo.
14. 05. 2011 | 16:43

camponotus napsal(a):

To n.o.s.
Říše římská objektivně vyhynula - na hloupost. Římané pili víno z olověných nádob, olovo se ve víně rozpoštělo a mělo neblahý vliv na schopnost rozmnožování a tedy další reprodukci lidského pokolení. Na to Říše doplatila a zanikla. My jsme také dlouhá léta inhalovali olovo, přidávané do benzínu, nejen jako uživatelé komunikací, ale i ti, kdo sklízeli a jedli ovoce kolem silnic, ne nadarmo se říkalo takovým třešním "olověnky".
Je mnoho dalších výdobytků pokroku a vědy, které k tomu přispívají. Je rostoucí počet těch, kteří již také nejsou schopni rozmožovat a přijde doba, kdy nepomohou ani jedinci ze zkumavek, protože už nebude co do nich dávat.
14. 05. 2011 | 16:45

Viola napsal(a):

Mars je dnes poušť, tak jako je naše Sahara, kde byl kdysi život, rostly stromy, létali ptáci a pásli se gazely i kozy a procházeli se pávi. Kde se z přírody vytrhá vešerý život, zůstane poušť. Mě by se více líbíla myšlenka ozázení a zavlažení Sahary, než osídlování planet okolo. A stejně se mi nechce věřit, že ti Američané na tom Měsíci byli.
14. 05. 2011 | 16:50

n.o.s napsal(a):

Viola
Adam a Eva pro poznání jak chutná jablko vědění byli vyhnáni z ráje.

to jistě

-Rozuměl vůbec někdo slavné historii, která stojí na počátku bible, - jak pekelnou hrůzu měl bůh z vědy?...
Nikdo jí nerozuměl. Tato kněžská kniha par excellence začíná, poprvu, velkou vnitřní knězovou potíží: on má jen jediné velké nebezpečí, proto má "bůh" jen jediné velké nebezpečí. - Starý bůh, zcela "duch", zcela velekněz,
dokonalost sama, prochází se ve své zahradě: jenže se nudí. Proti nudě i bozi bojují. Co učiní? Vytvoří člověka, - člověk je zábavný... Leč ejhle, i člověk se nudí. Slitování boží nad jedinou bědou, kterou mají všechny ráje,
nezná mezí: stvořil vbrzku ještě jiná zvířata. První chyba, které se bůh dopustil: člověk neshledal zvířata zábavnými, -panoval jim, nechtěl ani být "zvířetem".

Proto stvořil bůh ženu. A vskutku, dlouhé chvíli byl nyní
konec - ale také ještě jiným věcem! Žena byla druhá chyba, které se bůh dopustil. Žena je svou podstatou had, Heva - to ví každý kněz, "od ženy pochází každé neštěstí na světe"- to ví rovněž každý kněz. "Proto pochází
od ní také věda"... Teprve ženou se naučil člověk okoušet ze stromu poznání. - Co se stalo? Na starého boha padla pekelná hrůza. Člověk sám se stal jeho největší chybou, bůh si stvořil rivala, věda činí bohorovným, -je konec kněžím a bohům, stane-li se člověk vědeckým!

- Morálka: Věda je vtělení všeho zakázaného, jediné ona je zakázána. Věda je první hřích, zárodek všeho hříchu, dědičný hřích. Jen toto je morálka, -"Nemáš poznat": -
ostatní z toho plyne. - Pekelná hrůza nezabránila bohu, aby nebyl chytrým. Jak se bránit vědě? to se mu nadlouho stalo hlavním problémem. Odpověď: pryč z ráje s člověkem! Štěstí a zahálka přivádí k myšlení, -všechny myšlenky jsou špatné myšlenky... Člověk nemá myslet.

- A "vtělený kněz" vynalézá bídu, smrt, nebezpečí života v těhotenství, strádání všeho druhu, stáří, lopotu, především nemoc, - vesměs prostředky v boji
s vědou! Bída nedovoluje člověku, aby myslel... A přesto! hrůza! Dílo poznání se vypíná do výše, ztékajíc nebesa, chystajíc soumrak bohům,- co si počít! - Starý bůh vynalézá válku, rozdělí národy, učiní, aby se lidé navzájem ničili ( - knězi vždycky potřebovali války...). Válka - mimo jiné veliký Kazimír védy! - Neuvěřitelné!

Poznání, emancipace od kněze, přibývá i navzdory válkám. I vzejde starému bohu poslední rozhodnutí: "člověk se stal vědeckým - nic naplat, musíme ho utopit!..."
14. 05. 2011 | 16:50

n.o.s napsal(a):

camponotus

to je bohužel dávno vyvrácená a ničím nepodložená hypotéza, ostatně v jižní části USA měli v organizmu kolem 18 a 19.stol. více olova než Římané
14. 05. 2011 | 16:52

mb napsal(a):

....zvětšit neuvěřitelně velikost populace ... to považujete za klad ?

/ když se tak děje často na úkor jiných forem života ? /
14. 05. 2011 | 16:57

Viola napsal(a):

Olovo se používalo do tiskáren a na tištění novin a když přelouskal člověk jedny noviny, měl už na rukou povlak olova.
14. 05. 2011 | 16:57

Viola napsal(a):

pane N.o.s.i

Já to vidím trochu jinak. Bůh měl lásku a neměl ji komu dát a proto stvořil člověka napřed sice muže, ale viděl, že muž stvořený k jeho obrazu také nemá kam směřovat svou lásku a tak byla stvořena žena, která byla stvořena z mužovy kosti, která právě chrání to srdce, které je zdrojem lásky. Jenže nesmíme zapomenout, že ještě dříve zde byl na Zem svržen archanděl, který se chtěl rovnat Bohu právě svým věděním a to byl ten had. S hady je třeba velice opatrně nakládat.

A s těmi kněžími je to asi jinak, oni věděli, že žena je mužovo štěstí a vším, někdy i více než Bohem, proto ženu přímo umisťovali do chámů. Později poznali, že žena nemůže mít větší moc, než muž a v chrámu začali působit jen oni.
14. 05. 2011 | 17:12

juvel napsal(a):

Co je to vlastně pokrok?

Spočívá pokrok v tom, že vlivem lidské chamtivosti se člověk se naučil mnohem intenzívnějí využívat a zneužívat zdroje této planety, bez ohledu na následky?

Spočívá pokrok v tom, že v důsledku stále trvající vzájemné nenávisti a soupeření člověk zdokonalil své prostředky ke vzájemnému zabíjení a ničení?

Je vůbec reálné, aby sobecký, chamtivý, nespravedlivý, prolhaný a nepoctivý či nemorální člověk měl šanci pochopit, jak funguje tento svět, aby se dozvěděl pravdu o sobě či vesmíru?

Je reálné, logické a spravedlivé, aby lidská společnost s takovouto mravní a morální úrovní existovala trvale a dokonce vyvážela tuto "kulturu" do vesmíru?

Rozum i všechny náboženské směry říkají, že žádný vědecký pokrok nás nemůže zachránit.

Jediný a skutečný pokrok spočívá v mravním zdokonalování člověka a to je také jediná cesta k záchraně. Křesťanství je návod k této záchraně.
14. 05. 2011 | 17:13

blue jay napsal(a):

jedinej pokrokovej vedec byl Robert Oppenheimer ,
snazil se teto planety zbavit toho nejvetsiho skudce...cloveka.
14. 05. 2011 | 17:25

Rumcajs napsal(a):

Souhlasím s Váma profesore. Evoluce je dle mého Boží záměr a ta věda do toho patří.
Bůh nás stvořil k obrazu svému a pokrok nás k němu přibližuje. Někdy morálně, někdy mocensky.

Je fakt, že biblická proroctví hovoří o apokalypse, tudíž by nás pokrok měl směřovat spíše k záhubě. Já jsem ale optimista. Proroctví o pelyňku se ukázalo jako proroctví ryze technické. Proč by z mrtvých vstání rovněž nemohlo být dílem člověka a Boha vněm ?
14. 05. 2011 | 17:27

Divobyj napsal(a):

Křesťanství? Rozhodně NENÍ všelékem.Pro civilizaci a její přežití má své klady i zápory.(zhruba tak 50 na 50 procent)
14. 05. 2011 | 17:28

vaUNIXan napsal(a):

Pane profesore mluvíte mi dnes z duše. Já bych ještě přitvrdil pro naši civilizaci je technologický pokrok jedinou cestou. Vždyť oficiální zdroje říkají, že se blížíme, nebo jsme již dosáhli fosilního energetického peaku. Kdybychom nedosáhli potřebné technologické úrovně, asi by zbyl jedině civilizační úpadek, cesta do pravěku??? snad ne, mamuti už nejsou, nebylo by co lovit.

To, že číňani budou na Marsu první, o tom asi již netřeba polemizovat, nikdo jiný necpe tolik zdrojů do vesmírného výzkumu. Vždyť američané od něho naprosto ustují, čemuž jen stěží mohu rozumět, výzkum byl vždy tím, co USA drželo o úroveň výš, než ostatní země, teď je ve výzkumu Čína s Indií dohání a možná už i předhání.

LHC je dost možná poslední záchranou západního vědeckého náskoku, dokonalé pochopení Higgsova pole se může ukázat jako ten klíč, který rozhodne o vývoji lidstva, pokud lidstvo ovládne tuto znalost, získá tak prostředek jak maninupolvat s vlastní hmotností(nahoru i dolů) a tím i umožní poražení relativistických omezení a v ve své podstatě i Newtonova zákona síly. Nová éra kolonizování bude moci začít.
14. 05. 2011 | 17:28

Jeňýk napsal(a):

rozum také říká, že nás nezachrání to náboženství - jinak si věřte čemu chcete, ale nenuťte lidi aby rezignovali na vědu.
To dáte raději na nějaké popy, než aby mohlo lidstvo expandovat do vesmíru, stejně jako pronikat hlouběji do mikrokosmu.
Tohle strašení ve jménu jakési abstraktní lásky je skutečně zpátečnické - pode vás má člověk sedět na zadku a modlit dokud se mu nezvedne morální úroveň. To byste jakýkoliv pokrok zlikvidovali.
14. 05. 2011 | 17:29

mb napsal(a):

dekuju za odkaz pane xman ...
14. 05. 2011 | 17:37

vlk napsal(a):

Pane profesore,
umíte si ale vybrat téma! to jste uměl vždycky.

Nicméně, já nejsem zdaleka tak optimistický jako vy.

tuším že Xmandává link n a nějakého Cílka.
Jestliže a no, je to správný korektiv.
Čím dál víc e s e dostáváme opět k teoriím Malthusiánů.

Víte, posledních 300 let bylo periodou velkých objevů. Ty umožnili nevídaný nárůst kvality života, změnily naprosto společneské vztahy a poměry a vyvolali ve své důsledku bezpříkladnýrůst kvality života, včeně prodloužení věku , a také populační exploze. Zejména ve třtímsvětě.
Vše ale bylo postaveno na dostupnosti zdrojů.Především uhlíkatých...
Dokážeme dnes uživit tolikmiliard lidí jen proto, že úžasnés troje a umělá hnojiva a všelijak upravovaná osiva tak podoběn. Půdy ale máme čím dál méně. To ještě umíme kompenzovat technickým pokrokem. Zatím. Ale obejdeme se bez nafty nebo s jejím zásadním úbytkem?
Ano technický pokrk nás může , resp. musí zachránit v oblasti energetiky. A dostatku energuie. Je otázl¨ka , jestli to dokáže. Osobně - jsme čím dál větší skeptzik. ěkl bych, že jsme těsně před game over. Neb že si ještě tančíme na horní palubě a ten náraz do kry jsme ani nezaznamenali. Velmi rá ds ebudu mýlitVelmi rád! ba dokonc e - pevně věřím, že nemám pravdu.
14. 05. 2011 | 17:45

blue jay napsal(a):

tato planeta neni bezpecna ani pro vlky pane profesore,
Dukaz, "Je otázl¨ka , jestli to dokáže. Osobně - jsme čím dál větší skeptzik. ěkl bych,... "
14. 05. 2011 | 17:49

jo jo joo jooo napsal(a):

Moc získávají stále více ženy.
Muži moc ztrácejí.

Báby u moci (až jí budou mít zcela) jednoduše na dle jejich názoru "mužské blbůstky" nedají peníze.

Je to vidět na společnostech kde je matriarchát. Báby mají majetek, chlapy jako otroky a plemeníky, jakýkoliv vývoj je u nich v kýblu.

Ještě štěstí, že je zbraní dost.
14. 05. 2011 | 18:10

Elena napsal(a):

Kdyby se nějaký občan Římské říše přemístil pomocí stroje času do 18. století, asi by se po pár dnech snadno přizpůsobil životu doby o 2000 let pozdější. Kdyby se ale podobně přemístil do doby dnešní, tedy na časové ose jen o nějakých 10% vzdálenější, asi by jen zíral.

-------------------------------------------
tak ten Rimský občan by naozaj zíral

keby si pozrel Siciliu, aj Rim samotný , od tej doby sa tam naozaj nič nezmenilo, spital by sa sakruša, kde ste nabrali tých nových otrokov? a tie smeťi v ulicach by ho zmetli myslel by si že je V Alpach
joj, nedajbože aby ho vietor zavial nekam do Slovenského raja myslel by si že je nová era finikijcov

ten pokrok je nazaj obrovský
14. 05. 2011 | 18:15

Apophis napsal(a):

Že zrovna lidstvo by mělo kolonizovat vesmír...no, nevím.
14. 05. 2011 | 18:21

santawizard napsal(a):

Pane profesore:Váš proroctví bych adoptoval ,ale něco bych k tomu přidal nového.
1)Ještě daleko dřívěji než budeme schopni kolonizovat vesmír,tak se v blízké budoucnosti vědecky napojíme na vesmírné telekomunikační signály,kde budem vidět a slyšet od jiných mimozemských civilizací ,kteří jsou technicky a duchovně před námi i několik miliard let
2.)jestli nebude 3.světová válka,a lidstvo se bude i nadále rozmnožovat ,tak nám vědci musí vyrobit sythetické proteiny a bílkoviny,abychom se uživili(s tím půjde ruku v ruce i umělá inteligence a silikonoví androidi)
3.)podobně jako s nedostatek jídla bude nedostatek elektrické energie.Nejlépe kdyby vědci uměli postavit jaderné elektrárny s vodíkové pumy na elektrolýzu mořské vody.Tímto by vodíkové motory by nahradili fosilové palivo.
14. 05. 2011 | 18:21

Dalibor Štys napsal(a):

V mnoha zemích populace neroste, včetně největší Číny. Historky o pilných a superinteligentních Indech také vesměs neobstojí v praktické zkoušce. Z většiny zemí, kde populace roste, se dá těžko uniknout a šance na uniknutí klesá. Též se objektivně zhoršuje tamní technologická úroveň, úroveň zdravotnictví, úživnost půdy atd. (Což je mimo jiné důsledkem faktu, že v hustých populacích je kapacita mozku úplně pohlcena sociálními interakcemi typu chránění se před různými mafiemi a jinými druhy utlačovatelů a na logické myšlení nebo rozumné chování nezbývá. Takže stádní chování lidí je hlavním samoregulujícím fenoménem.)

Pokud jde o katastrofy kosmického dosahu, my, co věříme na nelineární dynamiku, věříme také, že procesy si velmi rychle najdou asymptoticky stabilní stav. Takže stabilitu (nebo nestabilitu), kterou máme dnes, si ve stejné míře budeme užívat dokud někdo nezmění matematiku. :-)

V pondělí začíná kurs Fyzikální biologie, kdyby se někdo chtěl poučit, co tím vlastně chci říci.
14. 05. 2011 | 18:31

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

Vámi vybrané téma je určitě příjemnější, než číst o tom, jak dívčina jako Kočí mává státem :-).

Tuším, že jsme na toto téma v minulosti debatovali alespoň okrajově na několika blozích a tak mohu jen k tomu, co bylo již napsáno dodat snad tolik: Mezi polovinou 19. a 20. století proběhl "superskok". Bylo to dáno revolucí v teoretické fyzice, nejdřív uzavření elektrodynamiky a klasické fyziky do konce 19. století, pak relativita a kvantovka, použitelná teoretické fyzika byla ukočena zhruba v 50. letech. Důsledkem byl obrovský vědeckotechnický rozvoj a civilizace, jak jsme ji znali v dětství a která se ale za půl století tolik nezměnila. Jinými slovy, od té doby docházelo k prohloubení a zdokonalení již teoreticky poznaného (tím vůbec nechci nijak snižovat dosažené výsledky v různých vědeckých oborech), ale nedošlo k žádnému zlomu, který by byl srovnatelný s oněmi zlomy před zhruba stopadesáti a sto lety. Teoretická fyzika prostě stojí už alespoň 30 let a použitelná v pozemských podmínkách už alespoň 50 let. Tak to je a kolegové teoretici se nemusí rozčilovat. Fyzikové prostě nejsou schopni experimentálně ověřit ani předpoklady svých teorií a nadto je docela možné, že použitelná teoretické fyzika už prostě skončila. (kdysi jsem to popsal slovy, že Bůh nám dal strop a další škody mimo tuto krásnou planetu už nebudou :-),). A fyzika je základ, bez revoluce v ní je nějaký zlom nepravděpodobný. A bez onoho zlomu nebudeme moci řešit příští krize, které dorazí. Alespoň ne s cílem udržet současný stadart, jde samozřejmě o energetické a surovinové krize.

Když Teller počítal onu pravděpodobnost, tak nutně trochu riskoval, nemohl vyloučit, že naše znalost teorie není kompletní. Že by dnes mohlo k něčemu dojít v urychlovačích se mi nezdá příliš pravděpodobné, Zemi bombardují denně částice o energiích o několik řádů vyšších.
14. 05. 2011 | 18:33

veverka napsal(a):

Člověk se rozhodl porušovat základní přírodní zákony a pravidla a proto je odsouzen k vyhynutí.Je to jen otázka času.Lidské samičky si jako jediné nevybírají samečky dle jejich zdraví,síly či inteligence,ale podle toho kolik vlastní barevných papírků,plechových přepravních strojů či domů atd.(což jsou věci z hlediska dlouhodobého vývoje druhu naprosto irelevantní).A čím je společnost technologicky vyspělejší,tím více si v ní ženy mohou takovéto porušování základního pravidla vývoje druhu dovolit.Důsledkem je degenerace a postupná ztráta schopnosti rozmnožování a game over.Konec ovšem zřejmě přijde ještě mnohem dříve a to při válce o poslední zbytky přírodních zdrojů(ropy a plynu),na kterých současná civilizace stojí a padá.
14. 05. 2011 | 18:36

vlk napsal(a):

Moucho
máš zcela vyjímečněpravdu. Ano tato planeta není bezpečná pro vlky.Přemnožili se totiž blbci.A moje babička mi vždycky říkala - kde blb , tam nebezpečno.
14. 05. 2011 | 18:36

santawizard napsal(a):

Ještě něco: stroj času jako perpetum mobile s kterým můžeme cestovat do budoucnosti či minulosti křížem krážem do nebe či do pekla je zakodovaný v normálním kompase.Sever a jih je nebe a peklo ,ale východ a západ je minulost a budoucnost.
14. 05. 2011 | 18:40

Elena napsal(a):

santawizard ,

kompas je magnetický nie geografický, ukazuje magnetický pol, geografická os je posunuta o vyše 1500 km
14. 05. 2011 | 18:46

Elena napsal(a):

tak snaď už naposled,

ten chudak Riman by sa neocitol v buducnosti ale v minulosti, lebo dnes sa piše rok 2011, ktorý rimania dávno prežili , ocitol by sa teda v minulosti

tak je len toľko pre veškeru tunajšiu hentenligenciu
14. 05. 2011 | 19:11

Ateista napsal(a):

Hořejší: Pane profesore, když jste napsal následující slova: "Vedlejším produktem tohoto pokroku je i ničení životního prostředí v některých částech světa a reálná hrozba globálních změn klimatu vyvolaných intenzivní výrobou energie z fosilních zdrojů.", dopustil jste se pouze spekulace. Mnohé o tom už napsal a vysvětlil M. Kutílek a na stránkách Sisyfa je tomu také něco málo věnováno. Váš termín "boží záměr" je už potom zcela mimo. Samotný smysl existence života je také nezodpovězenou otázkou, ale čím více toho budeme vědět, tím více šancí na přežití a zajímavější život máme. S vaším dnešním článkem nicméně naprosto souhlasím, jenom se domnívám, že tím božím záměrem se pokoušíte o nenápadnou a nenásilnou indoktrinaci, neboť většina alespoň trochu normálních lidí občas přemýšlí o samotné podstatě smyslu existence života. Myslím si, že "tahat" do Vašeho dnešního blogu hypotetickou entitu (bůh) je zbytečné a hloupé už i z toho důvodu, že náboženství vždy bylo a je brzdou pokroku. Souhlasíte se mnou?
14. 05. 2011 | 19:12

Petr napsal(a):

Věda lidstvu pomáhá. Co je špatně a hodně špatně, že politici a především čeští, nestačí jít s dobou a tím škodí svým poddaným.
14. 05. 2011 | 19:18

Ateista napsal(a):

Karel Mueller: reaguji na to, co jste napsal prof. H. a uvádím příklad. Urychlovač LHC se může ukázat jako zcela nedostačující a budou to možná vyhozené peníze, ale vždy je potřeba zkoušet dál a dál. Někdy kolem roku 1880 si vědecká obec myslela, že už je všechno vyřešené a objevené a že se všechno bude pouze vylepšovat, zrychlovat a tak podobně, ale že už nedojde k nějakým významným objevům a o pár let později Planck, Einstein, Pauli a mnozí další... Nakonec se i vy můžete mýlit s tím svým stropem, nemyslíte?
14. 05. 2011 | 19:21

Ateista napsal(a):

Karel Mueller: A dovolím si Vás trochu poopravit. Fyzika není základ, matematika je tím základem. Neříká se snad, že matematika je matkou věd?
14. 05. 2011 | 19:24

blue jay napsal(a):

Karel Mueller vypocital,
ze ke zniceni USA by stacily 3 ruske rakety umistene do Yellowstone Park. Vznikl by tim podle vedce z NDR Muellera vybuch supervulkana. A tim by se vyresil spor mezi zapadem a vychodem. Amerika by uz nebyla. Bohuzel se Muellerovi jeho sen nevyplnil. Rusko uz na USA nechce utocit,lol.
A tak vedec Mueller sprada dalsi site. Urychlovac zatim vyloucil. Co treba ufouni Muellere? Z tech strach nemate?
14. 05. 2011 | 19:35

Ivan napsal(a):

Domnívám se, že pokrok se zastavit nedá, že třeba vědu podporovat. Na tom by každý stát měl mít značný podíl.
Je pravdou, že existují i černé vize, ale pokud nebudeme ve vývoji pokračovat, dáme ten pokrok do rukou nebezpečných vlivů, např. pouze armádám aq nekalím živlům, které jak vidno nerotálejí. Pokud bude vědecký výzkum pokračovat, on totiž musí, jedná se taky o případná opatření těm negativním dopadům vědeckého pokroku na lidstvo zabránit. Ovšem je důležité pochopit co je věda, což mnozí nechápou, včetně kormidelníků
naší země. Ono nestačí se pouze ohánět vysokoškolskýn titulem, byť z jaderné fyziky.
14. 05. 2011 | 19:35

Dalibor Štys napsal(a):

To veverka

Tak, jako vždy v posledních 100 letech, na zámecké zahradě opět rozkvetly azalky a rododendrony. Příroda, která je obklopuje, je mnohem méně člověkem ovlivněná, než byla v době, kdy byly zasazeny. Takový je stav většiny české krajiny. Kupodivu v době, kdy jsme podle všech ohlasů měli nejvíce prostředků k devastaci a stav českého veřějného prostoru se propadl na dno, mnohá místa vzkvétala a ta, co nevzkvétala, byla opuštěna přeměňují se na divočinu. Stačí vyjet za hranice kraje kocoura Mikeše :-)

To Ivan
Obviňovat současného předsedu vlády, že se nevěnuje řízení vědy, je docela laciné. Stav českého vzdělávání (věda se bez něj neobejde a měla by být jeho součástí) způsobili úplně jiní lidé, zejména pak vědci a jiní akademici sami.
14. 05. 2011 | 19:49

Elena napsal(a):

Určite ste asi ani netušili, že prvé toalety sa objavili v 25.storočí pred naším letopočtom v dnešnom Pakistane vtedajšej oblasti Harappa. Páve tam mali v každom dome vodné toalety spojené s kanálom. Záchody boli aj v starovekej Číne a v Egypte. V starom Grécku sa viedli na verejných záchodoch aj rozpravy a diskusie, v Rímskej epoche boli toalety súčasťou verejných kúpeľov, spoločné pre ženy ako aj mužov.

vetčina obyvaťelov CR do nedavna chodili pešky tam na miesto, kde aj kráľ chodí sám, že vraj vedecký pokrok
14. 05. 2011 | 19:59

blue jay napsal(a):

Eleno,

vite ze prvni splachovaci hajzl vymyslel v 19tem stoleti pan Thomas Crapper? A stal se tim nesmrtelny. I dnes se rika, "I have to go to the crapper" or "where is the crapper?" . O takove slave se Horejsimu muze jen zdat.
14. 05. 2011 | 20:07

Elena napsal(a):

blue jay,

vedelá som že narazite na koreň problemu, tomu sa hovorí neordinarné myslenie, to nie pre tunajšých premudralých,

tak že je Vám jasne v čem sa vezieme, že vždicky objavime to čo už bolo davno objavene , tým padom prešľapujeme v nekonečnéj minulosti, istotné chapete že amerika bola aj bez nas , žili si tam pekne indiany , len že vznikla na svet božij až vtedy pokiaľ sme ju neobjavili mi a tak je to zo všetkým, neviem či naša spasa alebo záhuba je veda ale naše neuveriťeľné nafuknuté ego je určujucím osudom, ak by sme neboli egoistické, neutierali by sme si riť lopuchom skoro dve nové tisicročia, stači si zobrať príklad z čiňanov, oni ten papier použivali už davno pre davno na tieto učeli
14. 05. 2011 | 20:19

blue jay napsal(a):

Ok Eleno,
Ameriku ale preci nasli Evropane. Bez nich by urcite Amerika nebyla tim co je dnes. Americti domorodci jim jsou za to naveky vdecni. Diky Evropanum se jim rika Indiani.
14. 05. 2011 | 20:40

Elena napsal(a):

:)))))))))

dík blue jay
14. 05. 2011 | 20:45

Jeff napsal(a):

Blú džej, jste členem VV?
14. 05. 2011 | 20:48

blue jay napsal(a):

Jeff,

Nejsem. Na to nemam inteligenci. Ale Vas bych povazoval za idealniho kandidata.
14. 05. 2011 | 20:56

yorick napsal(a):

Pane Hořejší,
jen jedna myšlenka, vyňatá z těch dalších v blogu, stejně problematických, musí skutečného vědce rozlítit. Cituji:
"Řekl bych, že je to zásadně důležitou součástí "smysluplného řádu světa" (kterému lze jinými slovy říkat „Boží záměr“) a že je to snad nejdůležitější úkol lidstva."
Další debata se mi jevila zbytečnou.
Ale přece, uvědomujete si prosím, že rychlost (božího) světla, je to, co nám zásadně znemožňuje "dobývat" Vesmír? Tušíte proboha, jak daleko je k (promiňte) posrané Proximě Centauri, kde chcípl pes? Dokážete jako biolog vstřebat, že až jednou (snad) zachytíme inteligentní signál a dokážeme ho dekódovat (bůh nám v tom zajisté nepomůže), bude to všechno de facto zbytečné, páč ta civilizace, co ho vytvořila a vyslala už podle všeho co víme o tomhle prostředí, dávno neexistuje?
Dobrá, obraťme se k naději. Věřme, a tomu věřím i já, že jednou se přiblížíme k odhalení a potenciálnímu překonání zákonů všech později vylepšených zákonů relativity natolik, že bychom mohli vysílat roboty (zcela jistě ne živé tvory) kamsi. Snad uznáte se mnou, že to bude zpočátku podobné, jako cestování pracivilizací oceány, tehdy s pravděpodobnou úspěšností možná 5-10%. Ale povedlo se. Má to ale háček. Vesmír není mrňavou planetou a nedá se po něm pádlovat.
Mezi námi, kolik je ve Vesmíru galaxií, o tom nevíme zatím skoro nic spolehlivého. Za druhé, víme, že se od sebe vzdalují. Ale to uvažujeme v rozměru nemožného. Vraťme se do té "malinké" galaxie naší. I ta je pro nás naprosto ztracenou z hlediska dobývání. Howgh na entou.
Leč ještě zpět k Vašim úvahám. Nechte spát Římany a nechte spát i vaši prababičku. Stejně jako Newton, tak vaše přes dvě kolenová příbuzná, by po procitnutí v tomto světě, během několika minut zešíleli. Takového namyšleného Newtona by přejel první úspěšný podnikatel na první křižovatce (hlavně v Praze) a prababičku by mrsklo, kdyby jste ji ohřál její oblíbený bílý kafe s chlebem v mikrovlnce.
No, raděj toho nechám, ale pane profesore věřící v boha, opakovaně doporučuji: Steven Weinberg - Snění o finální teorii. Jednak se snad konečně vypořádáte s bohy, či dryádami a druhak pochopíte, že to pomalu kynoucí těsto, kterému říkáme (špatně) světlo, z nás dělá trosečníky. Kdyby už někde nastaly podobné podmínky pro inteligentní život (a musí se jich sejít hodně nad milion), tak ten zvaný čas to stejně nezajímá. A potom, bývalý milý blogere, čas této civilizace se blíží dost rychle ke konci. Kromě rozmarů Slunce a té naší uvnitř žhavé kuličky, už sem statisticky nepochybně míři projektil Apokalypsy. Zkrátka a dobře. Takový smysl máme já, vy, Michelangelo, Einstein, Klaus, Hospodin, Léda s tím čuňákem labutí atd atd.
V tomto světě chaotických rezonancí nebude za příštích (budu skromný) 100 tisíc let po ničem z naší civilizace ani stopy. Pozor!!! těch 100 litrů let, to je v postatě míň než miliontina vteřiny (vezmete-li v úvahu nějakou jinou libovolnou jednotku toho, co nazýváme časem, a nebo naopak :-).
Pěkné rozjímání a modlení.
14. 05. 2011 | 21:05

Acid ass napsal(a):

vědu je třeba podporovat a ne brzdit - součástí je pochopitelně i péče o etiku vědecké práce a odpvoědnost aplikace vědy v praxi. Ale je z historie známo, někdy bývá etika na průsery krátká. Ale asi lepší než vylézt zpátky na stromy.
14. 05. 2011 | 21:06

Jeff napsal(a):

Já bych vás koštoval na tu Bártovu americkou spojku. Prokázal jste mimořádný přehled o nevšední historii našeho mírového vzoru a výborně diskutujete na téměř vědeckém fóru, takže jaderná technologie japonského wrestlinghauzu vám není cizí, tak chlape, máte na to!
14. 05. 2011 | 21:08

Gero napsal(a):

Zkušenosti a vlastně i kredit získáváme díky akci a reakci, neboli interakci s okolí a se svým přístupem. Tím vlastně vznikla většina norem a kvalit všech společností. Tato cesta evoluce bude a musí pokračovat i v období "přechodu", kdy stávající stavba světa, zde života již je na hranicích své evoluce a možností. Právě vědeckotechnický pokrok má "překlenout" stav, kdy část nás je z této materie a část z další, která je úplně jiné energetické úrovně a abychom ji postřehly, musí jednak projít transformačními systémy a nakonec vytvořen vjem pro ní ... . Vlastně se nacházíme v obdobném okamžiku evoluce, kdy se život učil další dimenzi a to přechod z moří na pevninu... .
My jako lidé na vrcholu maxima živočišné evoluce této dimenze, svým vědomím či spíše zárodkem nevědomí vstupujeme do další, byť ji naivně považujeme za duchovní a mícháme zákony dimenzí s magií a duchovno s presonalitou. Vlastní podstata je ale někde jinde ... .
14. 05. 2011 | 21:35

Karel Mueller napsal(a):

Ateista:

Když už, tak nikoliv matematika, ale logika. S jistou vágností lze říct, že mateatika je aplikovanou logikou :-).
Ale i matematika se vyvíjela řešení, zcela konrétních úloh z praxe, abstraktní vědou se stala až v novověku.

Samozřejmě nelze vyloučit, že se bude historie opakovat. Ale je to velmi nepravděpodobné. V pozemských podmínkách není nic, s čím by si kvantová fyzika neporadila. A v na přelomu století byla známa celá řada jevů, které byly s klasickou fyzikou v zásadním rozporu - Vám je určitě nemusím uvádět. Musel by jste něco takového najít, především. Z mého pohledu - ale samozřejmě jeou k odpovědi daleko povolanější - by snad mohla vést ke zvratu nějaká nová elektro-gravitační teorie.

Určitě nemám nic proti investicím do urachlovačů a dalším bádáním. Ale víte, někdy si říkám, že těch tisíců fenomenálních mozků bádajících v teoreticé fyzice posledních 30 let, je trochu škoda. Strunová teorie neuteče, planeta však může.
14. 05. 2011 | 21:37

Gerd napsal(a):

Pane Hořejší,
zajímavý blog, ale vidím jeden omyl ve výchozích podmínkách. Při svých předpovědích vycházíte ze současného stavu znalostí a neberete v úvahu budoucí pokrok (ani nemůžete, leda byste byl věštcem), a tím pádem nové okruhy otázek.
Lze jen říci jediné, je to zajímavé zamyšlení, ale jediné, co lze s určitostí říci, je, že všechno bude jinak.
Pěkný večer
14. 05. 2011 | 21:46

AC napsal(a):

Vědecký pokrok ve své pýše hlavně docílí toho, že se na Zemi stane vzduch nedýchatelným. Protiváhou této neblahé činnosti bude alespoň natolik technická vyspělost, že ten zbytek bude moci Zemi opustit a obydlet v rameni Mléčné dráhy planetu jinou. (O tomtéž poněkud jinak pojednává např. Zjevení Janovo - nebesa a hvězdy se promění...).

Jestli tyto důsledky máme pokládat za nějaké vítězství vědy si nejsem tak jistý.

Člověk ve své neskonalé nadutosti a nafoukanosti zneužívá výzkumů sám proti sobě. Jenom nemohu pochopit, nad co se to vlastně povyšujeme, jako naprosto bezmocní a s holým zadkem na svět přicházíme, abychom po více či méně bolestném poznání právě tak odešli. No ano, nesmrtelná duše, jenomže ta není dílem člověka, tu se nám znásilnit nepodaří. Naštěstí pro nás.

Takže já to vidím tak, že přese všechno poznání, ať tomu říkáme třeba vědecké, stále největší díl lidstva trpí hlady a dávno léčitelnými onemocněními, bez adekvátní pomoci těch, kdož pomoci mohou.
Jsme vlastnímu druhu nebezpečnými vlky. Nemáme se čím pyšnit. Nejslabším článkem řetězu je očko nejslabší.
Jsme zaslepení falešnými ideály a podle toho také svět vypadá.
14. 05. 2011 | 21:59

xman napsal(a):

Dříve jsem věřil, že je možné, že kolonizujeme Mars. Ten by byl obyvatelný za předpokladu, že by začouzením jeho atmosféry byla zvýšena teplota a zasazením rostlin okysličena atmosféra. Nicméně i o tom mám nyní pochybnosti. Jak je energie stále dražší, stojí chod systému stále více a na kosmický výzkum nezbývá téměř nic. To ale není žádná hudba budoucnosti, to je realita dneška. Viz utlumení výzkumu NASA. A kolonizace galaxií? No.. to radši bez komentáře. Zkuste se prosím poptat u kolegů astronomů. Já vím, namítnete, že s budoucími vynálezy bude něco, co nyní nelze, snadné. Proč ale (Tainter: Kolapsy složitých společností) stojí každý podstatný vynález více peněz a prostředků? Viz dramatický pokles počtu patentů na jednoho vědce asi od 50. let minulého století. Můj názor je, že jsme v pasti složitosti systému. Další zvyšování komplexity (pokud je vůbec možné) už nebude dostatečné na to, abychom zopakovali hvězdný úspěch 20. stol.
14. 05. 2011 | 22:03

AC napsal(a):

xman
Neprotiřečíte si? V zajetí složitosti systému na straně jedné a neznámá budoucnost na druhé? Nemohlo by to být tak, že složitosti časem krok za krokem pochopíme a tudíž se z ní past vytvářet nemůže?
14. 05. 2011 | 22:10

Ateista napsal(a):

AC: Já nevím, jak jste dospěl k tomu, že vzduch tu bude díky vědeckému pokroku nedýchatelný a už úplně musím odmítnout vaší iracionální asociaci - viz Zjevení Janovo. Bible není žádnou vědeckou knihou. Existence duše taky nebyla nikdy (ani nepřímo) potvrzena a nemá to nic společného s tématem, tohle jsou vaše iracionální představy.
14. 05. 2011 | 22:19

AC napsal(a):

PS: A proč možnosti nelogicky spojujete s finančními prostředky, tedy veličinou veskrze uměle vytvořenou a oproti rozumu lehce odstranitelnou?
14. 05. 2011 | 22:20

Ateista napsal(a):

Karel Mueller: U teorie super strun se říká, že je to fyzika 21. století objevená ve století 20. Důvod je ten, že poznatky v matematice na tuto teorii doposud nestačí, ale postupem času se to zlepšuje.
Na matematice je asi nejkrásnější to, že nějakým způsobem popisuje svět - objektivní realitu a nikdo netuší, proč to tak krásně funguje.
14. 05. 2011 | 22:23

Elena napsal(a):

milý xman ,

ono keby pán Horejšý napisal priaťeľský list nektorým exzemplarom, že ide o vedecký pokrok a záchranu ľudstva, šlo by to aj mierovou cestou,

ale dasa vysvetliť Kadafimu, že stojí v ceste k svetlím zajtrajškam ? (svetlej buducnosti) ,
problem je v tom že ani bin ladin to nechcel pochopit, ani henten Kim to nechce pochopiť, viete koľko ešte míme osy zla? habadej šak aj ten Putin tiež nie za spasu ľudstva,

ja neviem, nektoré nedokažu pochopiť, že ak všetko daju zadara nam , teda pokrokovým vedcom, tak mi ich pred sa spasime, pošleme na iný planetu do inej galaxie, ale skus to povedať kadafimu, šak aj jeho kamarat husajn je v inej dimenzie, a aký pkrok sme uskutočnili, po jeho presvedčení, obrovitanský
14. 05. 2011 | 22:23

AC napsal(a):

Ateista
Ani váš názor není v této chvíli o nic méně iracionální. Budoucnost nás rozsoudí. Viz. životu nebezpečná rychlost parních strojů. Chápete? Pochybuji. Hledáte duši a ne a ne ji nalézt, tudíž neexistuje. Viďte? Tak pokračujte prosím. Ale pozor, abyste nešlápl do něčeho co se vám bude pramálo líbit.
14. 05. 2011 | 22:26

xman napsal(a):

AC: Budoucnost je nepředvídatelná, nicméně je fakt, že mnohé složité společnosti zkolabovaly. Ten kolaps měl různé podoby, různou délku atd. A dnešní společnost (resp. její uspořádání) je mimořádně složitá. V tom spor nevidím. To, že bychom nahlédli, že složitost už není ufinancovatelná a celkově zvládnutelná, a tím se vyhnuli pádu, by byla historická výjimka. Právě ten kolaps je to, co pravděpodobně nakonec tu komplexitu sníží, což může znamenat, že se sníží populace (třeba i jen mírně, ale kdo ví) a část zaměstanců se přesune ze sektoru služeb a průmyslu zpět do zemědělství.
14. 05. 2011 | 22:30

Elena napsal(a):

škoda reči, ani Somalské piraty nie sú za vedecko fantasmagorickú spasu, predstavte si, človek výrobí loď, pirati ju šlognu , rozoberu, motor daju do bambusovej škorabky, daju do teho plavydla aj satelit, navigaciu GPS, par kalšnikov na korbu a darí sa im náramne využivať vedecký pokrok
14. 05. 2011 | 22:33

Ateista napsal(a):

AC: Co se týče výkladu Bible, tak toto je zcela iracionální a směšné počínání. Je to asi totéž, jako kdyby zanikl (z nějakého důvodu, na tom nezáleží) život na naší planetě a pak by nějaká výzkumná skupina jiné civilizace tady začala počítat třeba počet lamp v nejdelší ulici na nějakém území a dospěla by k tomu, kdy zanikla naše civilizace. Existence duše není potvrzena a nemá smysl polemizovat nad něčím, co podle současného vědeckého poznání ani nemůže existovat. Z biologického hlediska je to holý nesmysl a přijetím premisy existence duše popíráte všechno ostatní, dávno prokázané a nevyvratitelné...
14. 05. 2011 | 22:34

xman napsal(a):

Ono by sice bylo teoreticky možné, že pár vědců upozorňující na past, ve které se naše civilizace ocitla, ovlivní směřování celku, ale pak tady máme mlčící a lhostejnou většinu a plno zastánců nekonečného růstu, kteří budou omílat svoji věrouku klidně i na popravišti.
14. 05. 2011 | 22:36

AC napsal(a):

xman
Nemohu souhlasit s tvrzením, že budoucnost není předvídatelná. Do jisté míry byla a je. Ovšem rozumím tomu, že z hlediska současného materialistického vidění světa, kdy zákonitosti hmoty povyšujeme nad ducha, to považujeme za vyloučené, protože příčina musí předcházet následku. Jenomže vnímáme plynutí času jaksi po našem, tedy se nedivím.
14. 05. 2011 | 22:38

AC napsal(a):

Ateista
Nemám chuť se s vámi o tom přít. Jste příliš kategorický, asi též mladý, anebo...no nic. Mějte se.
14. 05. 2011 | 22:42

Elena napsal(a):

našťastie že máme na našej strane hentého Kazachstanského prezidenta, kazaši sa možu klundne vzburiť ( stači aby mali fasebooke a k nemu par spravných poradcov) a sbohom kosmos a s ným aj vesmir , je to všetko také krehke a drži sa na soploch ako Somalské piraty a Kazašska loalita, do kelu tie vedci teda pracuju v dosť ťažkých podmienkach, dufam že všetké vedecké výskumy maju na USB kľuče, lebo nam dosť často vypinaju aj elektrinu , maju vôbec náhradné akumulatoré, generatore , nabyjačky , oni v hentej elektronike tie vedci moc sa nevyznaju, vedia vôbec si zapať klavesnicu?
14. 05. 2011 | 22:44

Pepa z depa napsal(a):

Milí diskutující, výborné téma na obhájení dialektického materialismu, že? Všimli jste si také, že všeliké ty přístroje a nástroje, stroje a buhví co ještě potřebuje to KLADIVO A TOHO KDO HO BUDE DRŽET A MAKAT. Jó abychom nezapomněli, tak také potřebujete něco na zub, tak nezapomínejte na SRP A TEN MUSÍ TAKÉ DRŽET NĚKDO A ŘÍKÁ SE MU ČLOVĚK. A když už jsme narazili na ten vývoj, tak si vzpomeňte, že ten je řízen v té spirále v určitém čase, prostoru a pohybu, bez kterého nic nejde. A zase musíme připomenouti, že i člověk se mění i prochází vývojem a to zákonitě, ale různost tohoto vývoje je ovlivňována osobními schopnostmi toho kterého individua a lze to vysledovati i na dnešní diskuzi, že? Prostě i do vlastního vývoje musí každý přinésti svoji kapku do mlýna a věřte, že lépe se to daří tomu, který žije v houfu a používá zkušenosti starších a vývojově vyzrálejších, než osamoceným vlkům, kteří neustále myslí jen na to jak kde koho oblbnout a podvésti a zdržuje se sám o to ještě za bukem. To je prostě také vývoj, který nikdo nazastaví protože je v tom zákonitém pohybu, právě zde v NAŠÍ VLASTI, čímž je vyřešen i prostor. Víte každý člověk, když se narodí, tak je nepopsaná deska. Prostě potom záleží KDO, CO, KDE, KDY, JAK, ČÍM A PROČ tam napíše a z toho vzniká kvalita jedince a ten buď pomáhá svému okolí a nebo to okolí ničí a zneužívá. A v neposlední řadě záleží na tom kolik kterých lidí se bude nacházet na určitém prostoru, ve stejném čase a pohyb se projeví tím, že většina ZVÍTĚZÍ A TOMU SE ŘÍKÁ DEMOKRACIE. Tak kdo chce něco měnit, tak ať příjde 21.5. ve 13.00 hod. na Václavák, ale dobré bude si také přečísti stránky na www.vymenilijsmepolitiky.cz nebo www.proalt.cz i www.cmkos.cz. Tak dobrou noc přeje 4. odboj a Pepa z depa.
14. 05. 2011 | 22:46

Fialenka napsal(a):

GEO, to je fakt zajímavé. Napíšete o cestování Vesmírem něco víc? Byl jste třeba na planetě Jupiter?
14. 05. 2011 | 22:51

Sol napsal(a):

, jestli např. základní fyzikální konstanty a zákony nejsou třeba v čase proměnné

nejen to, protože nevíme,co je objektivní čas, nevíme ani to, jestli se neprojeví zatím skryté zákonitosti,které sice principielně nelze vyvodit z jakkoli komplexní znalosti vlastností systému, kterým "poznáváme",ale které nelze odmínout jen proto, že jsou mimo možnost naší představivosti.Věříme,
že náš svět je poznatelný, ale v obrazech, jinak to neumíme, nevyčerpatelný.
Tak tedy co je to čas a jak vzniká, co je to trvání, kde má konec, víme to?
14. 05. 2011 | 22:52

Ateista napsal(a):

AC: Problém s lidmi jako vy je v tom, že vycházíte z nějakého mylného předpokladu, který vám říká, že když dva o něčem diskuzují, tak pravda bude někde uprostřed, ale tak tomu není. Pravdu nemusí mít např. ani jeden z diskutujících. Demokracie a svoboda není o tom, že nějaká skupina lidí bude vyvracet již prokázané a očekávat, že oblbne většinu ve společnosti. Existují problémy, témata, teorie, které prokázané jsou a ve všech těchto případech je nesmyslné a mnohdy dokonce nebezpečné dávat prostor jedincům, kteří tvrdí opak. Já tím sice nemyslím přímo vás, ale odvolávat se na existenci duše můžete třeba v literatuře, kinematografii, možná filosofii, ale nikoliv ve vědě, což asi nedokážete nebo nechcete pochopit.
14. 05. 2011 | 22:52

AC napsal(a):

Pepo z depa,
Opakuji, ještě je příliš brzo. Vyčkejme letošního pádu vlády, po předčasných volbách zvítězí ČSSD v závěsu s komunisty. Ale i tak, přelomový rok 2016 je ještě relativně daleko, do té doby ničeho trvalého a smysluplného nedosáhneme.

Hezký večer
14. 05. 2011 | 22:58

AC napsal(a):

Ateisto,
buďte tak laskav a ušetře mě svých mouder. Díky.
14. 05. 2011 | 23:02

AC napsal(a):

Sole,
to je moudrá řeč. Souhlasím.
14. 05. 2011 | 23:05

Elena napsal(a):

mojím snom a prianím aby všetké vedci,politici, inteligenty,dokazali odlietieť do inéj galaxie , aby tam boli šťastné a nikdy sa na Zem nevratili, želám si aby ich bolo čo najviac, vyčisti si nam tu vzdušek, a to prasatko pre živobytie si vždycky vypestujeme , mi zostatok primitivných
14. 05. 2011 | 23:16

Karel Mueller napsal(a):

Ateista:

Vidím, že jste nejspíš viděl pořad Je Bůh číslo? :-).

Diskuze začíná patřičně košatět, jak se nakonec dalo i čekat. Ale víte, profesor se dotknul jen jedné stránky věci a to je vedeckotechnický rozvoj. Vrátím se k onomu antickému Římanovi: Nš svět by ho položil svojí technickou úrovní, které by vůbec nerozuěl, to je jisté. Ale pokud by se zaměřil na společnské vědy a byl by z Helady patřičně vzdělán a nakonec znal i nově příchozí křesťanství, tak by se jen mohl zasmát. Nic pod sluncem Helady, jak říkali staří profesoři.

Duchovní evoluce lidstva? Nic ... nula.

A já mám tendence se klonit k názoru, že milý Pán Bůh nám dal strop :-). Pokud jde o ty struny a nedostatečné matematiky ... víte, už Einstein prohlásil, že matematikou jde všechno. Dokonce existuje filosofický směr říkající, že fyzika je mateatika a každá možná matematická koncepce se "někde" realizuje. Ale již v Einsteinových dobách vznikaly krásné UT, které prostě nevyhověly experimentům. Tenkrát to bylo možné zjistit. Dokonce lze vymýšlet elektrogravitační teorie, které vyhovují jak Maxwellkám, tak Einsteinově OTR. Koneckonců Hlavatého verze UT dodnes nebyla vyvrácena - nikdo není schopen ty rovnice řešit.

Ve všech těchto případech bylo možné teorie verifikovat, teorii strun zatím nelze a co je horší, ani teoreticky v případě správnosti neumožňje nic (alespoň zatím), co by bylo použitelné.

Myslím si, že vrcholu nelze dosáhnout bez vyjasnění největší záhady a nejobtížnějšího vědecké ho úkolu - záhady vědomí. Měli jsme pár obsáhlých debat na to téma.
14. 05. 2011 | 23:16

argun napsal(a):

"..vždyť „opravdovou“ vědu dělá lidstvo jen asi o něco víc než 100 let."

To je neobyčejně komická věta profesore. A vypovídá mnohé o vaší pýše. Vždyť čím je věda? Je náboženstvím modernity. Opravdová věda je tak stará jako lidstvo samo, protože věda a touha po poznání jedno jest.

Ta otázka v titulku je tedy zcela irelevantní. A tedy i text. Vědecký pokrok nás nezachrání ani nezahubí. U nás lidí se nic nemění již několik desítek tisíc let.
14. 05. 2011 | 23:18

elena napsal(a):

argun ,

predsa viete že čísla 1,2,3, vymyslel dedko pána Horejšího
14. 05. 2011 | 23:24

Čochtan napsal(a):

Kolonizovat Mars ? A proč ? Je hezčí než země ? Ne ? Tak proč ho namáhavě kolonizovat ?
14. 05. 2011 | 23:27

AC napsal(a):

a 4, 5 elena:-)
14. 05. 2011 | 23:28

Ateista napsal(a):

Karel Mueller: Ten pořad jsem neviděl. A nen filosofický směr, který zde uvádíte už nepatří jen do filosofie, protože se vážně předpokládá, že mohou existovat paralelní vesmíry s odlišnými fyz. zákony.... nelze to dokázat, ale mnohé tomu nasvědčuje (např. na rozdíl od exist. duše). Když jsme u toho Einsteina, tak Kurt GÖdel přece dokázal z Einsteinových rovnic, že se čas jaksi vrací, těžko si to můžeme představit, ale vyšlo mu to. samozřejmě K. Gödel se proslavil svými větami o neúplnosti, což taky dost překvapilo svět. S tím stropem si nejsem jist a navíc bych do toho vůbec netahal Boha, protože věřící se ani nedokážou shodnout na definici Boha a kromě toho, což je ještě důležitější, nic nenasvědčuje tomu, že bgy Bůh měl existovat. Pokud máte opačný názor, zkuste to nějak dokázat, nejlépe způsobem, definice, věta, důkaz.
14. 05. 2011 | 23:30

Čochtan napsal(a):

Začátek "opravdové vědy" bych viděl v době Galilea (teleskop), Tycha de Brahe a jeho asistenta Keplera. Tycho pozoroval hvězdy a sbíral data, Kepler z nich udělal zákony a Newton pak teorii. Tím začala moderní věda.
14. 05. 2011 | 23:34

snehulak napsal(a):

Autor
Za prve: Nevim, kdo a v jake situaci by ve vami nastavenych podminkach koukal vice - zda stary Riman nebo prumerny soucasnik? A uz vubec nevim, kdo by v osobnostne-vzdelanostni komparaci obstal lepe, Plinius, Archimedes, Platon nebo Horejsi.
Za druhe: Mohu-li porovnat prehled, osobnostni rysy a vzdelanost soucasnych univerzitnich studentu s odpovidajicim vybavenim generaci pred desitkami let, mam o tzv. vedeckem pokroku velmi velmi vazne pochybnosti.
Za treti: Znam sympatickeho "docenta" na UK, ktery nenapise jednu vetu bez pravopisne chyby (pro ony studenty nepochybne idealni vzor). A to uz radeji vubec nehovorim o politickych spickach (kazdy snad muze porovnat treba Rasina s Kalouskem, Svehlu s tim panem, co ridi agrarni politiku dnes, atd. atd.).
Za ctvre: Relativita pokroku, vzdelanosti, stesti, moudrosti, pokory, nadutosti a buranstvi jest nesmirna a obavam se, ze i vecna. Staci poodjet na par mesicu treba do pralesu Afriky nebo Oceanie a brzy hodne prehodnotite, kdo je skutecne vzdelany, spolecensky platny, kdo je chtrejsi, citlivejsi a kdo samoliby euroamericky buran.
Za pate az osmdesate: A kdo prezije, az vypnou proud, zhasnou svetla a prestanou topit. Ve vsi ucte.
Atakdale.
14. 05. 2011 | 23:34

Ateista napsal(a):

argun: To není pravda, protože věda je toto: „Věda je obor lidské činnosti, který se snaží pomocí speciálních metod získat objektivní, interpersonálně platné poznatky o světě“. Zásadním požadavkem vědeckého poznání je, že musí být intersubjektivní a že výsledky musí být reprodukovatelné.". Z toho plyne, že tvrzení o tom, že věda je stará jako lidstvo samo je nepravdivé.
14. 05. 2011 | 23:35

Ateista napsal(a):

snehulak: Když píšete toto: Mohu-li porovnat prehled, osobnostni rysy a vzdelanost soucasnych univerzitnich studentu s odpovidajicim vybavenim generaci pred desitkami let, mam o tzv. vedeckem pokroku velmi velmi vazne pochybnosti", tak máte naprostou pravdu, ale naštěstí věda se nedělá jen v ČR a jinde je to mnohem lepší.
14. 05. 2011 | 23:39

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Karel Mueller, zdravím Vás pane. Dám Vám otázku, nebo lépe, vyvraťte mi můj názor, že vše,..na Zemi, živé i neživé, energie, vesmír, prochází těmito fázemi. Vznik, vývoj a trvání, vrchol, zánik a změna. Máte příklad, něčeho, co nemá tyto fáze. Je tady pojem čas, ale, dokažte, určete, kdy začal, jak začal, dokažte, že vteřina je skutečně tak dlouhá, jak ji ve výpočtech používáme, kdo ten interval určil, lze dokázat, že je to tak správné,...kdo podá důkaz, a za pomoci čeho to dokáže,.. byly doby, kdy jsem se v tom "prohrabávala", ... teď už se tomu raději vyhýbám, ale pan profesor zase otevřel "okénko", tak se podíváme, ??? Vám popřeji pevné zdraví, doufám, že pevné, nebo alespoň zpevněné je. Tužka, těším se co napíšete, pokud se Vám bude chtít,...a dík.
14. 05. 2011 | 23:40

Ateista napsal(a):

Tužka: Vteřinu si lidstvo definovalo samo, na tom není nic špatně, to je jako s desítkovou soustavou, kterou běžně používáme. Mohli bychom mít jinou, ale máme tuto desítkovou pro běžné použití a nečiní to žádné potíže. Se sekundou je to stejně a nemá smysl se v tom "prohrabávat". Sekunda je definována jako doba trvání 9 miliard, 192 milionů (dál si to nepamatuju) period záření atomu cesia mezi dvěma hladinami v základním stavu. Přesně si tu definici nepamatuju, ale podtattné je, že to tak bylo definováno a každý tomu rozumí.
14. 05. 2011 | 23:49

argun napsal(a):

Ateista
A jakpak to víte milej chytrej pane? Že by Wikina? A jak víte, že ten, kdo vymyslel tu definici, má pravdu? A jak víte co je pravda? A tak dále pořád dokola... Až pochopíte, že tato debata (a blog) je zbytečná a postrádá smyslu, pak bude možné smysluplně diskutovat.
14. 05. 2011 | 23:49

Ateista napsal(a):

argun: na rozdíl od vás si tohle ještě pamatuju, ale vy nechápete to podstatné. Všechno je nějakým způsobem definováno, pokud možno tak, aby to bylo nezávislé na nás, na lidech, aby to bylo konstantní. Vyjímku tvoří definice 1 kg, tam je problém. Definovat jednu sekundu šlo i jinak, to jistě ano, ale to není důležité. Já vám uvedu příklad ze života (možná trochu nepřesný), abyste to pochopil nebo pochopila. Když pojmenujete právě narozené dítě, tak se asi taky nebudete ptát, zda to je pravda či nikoliv - co se jména dítěte týče, prostě se tak bude jmenovat tak, jak ho pojmenujete, rozumíte? To je zase to vaše debatování a relativizování, když někdo něčemu nerozumí, začne klást hloupé otázky a chce vypadat hloubavě, důležitě....
14. 05. 2011 | 23:56

Karel Mueller napsal(a):

Ateista:

Goedel našel uzavřené časupodobné křivky v okolí určitých singularit, ale ty se ve vesmíru nevyskytují. Stejně by jste mohl zahodit Wheelerův teorém a hrát si s nahými singularitami.
Uvědomte si, že fyzika nezná zákony za extremních podmínek a tak nevíme, co se vlastně v kolapsarech děje. Svoje námitky proti černým dírám jsem zmiňoval několikrát.

Toho Boha jsem myslel jen obrazně, samozřejmě jeho neexistenci nelze dokázat. Důkazy existence pro mě nejsou průkazné.
Paralelní vesmíry? Stále jsou to jen teorie ... neznám žádné důkazy. Kromě spekulativní literatury uvádějící např. zkušenosti indiánů od Titicaca.
15. 05. 2011 | 00:08

AC napsal(a):

Jistě, vteřinu si lidstvo definovalo samo a na tom není nic špatně, nám to postačuje, není třeba se v tom dál "prohrabávat", ještě by nám ji někdo mohl čirou náhodou - jak už to tak bývá - zpochybnit a co bychom si potom počali, že?
Kdyby takto mysleli všichni, vězíme ještě po uši v hlubokých tmách. Je nepochopitelné až zarážející, jak účinné brzdy v poznání jsou mnozí schopni vymýšlet a s jak vážnou tváří v praxi obhajovat.
Jak skvěle s takovým názorem kontrastuje názor nicku Sol o něco výše!
15. 05. 2011 | 00:11

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Ateista, díky, pane, vím, že to bylo určeno, ale mně šlo spíš o to, proč zrovna tak a ne jinak. To mi připomíná jednu příhodu z mého putování. Půjčili mi na Krétě mladou oslici, chodila jsem po horách, ona mi nosila bágl. Řekli mi, na křižovatkách cest ji nechte, ať si jde podle svého, zavede vás vždycky k pitné vodě, nebudete strádat. Jde o volbu cesty, té správné cesty, za mne to tenkrát řešila chytrá oslice celý týden. Když jsem chtěla, aby mne zavedla zpět, řekla jsem ji heslo, a ona znala nejlepší cestu zpátky. Tak, zvolil si vývoj lidského pokroku tu správnou cestu ?, najde vždycky životadárnou vodu?, a mohl by se vrátit do některáho výchozího bodu a zvolit cestu jinou,??? taková volná abstrakce na dané téma blogu. Tužka.
15. 05. 2011 | 00:16

Ateista napsal(a):

Karel Mueller: Singularity jsou strašákem pro matematiky i pro fyziky, ale byl to právě Grigorij Perelman, který dokázal Poincarého domněnku a je zvláštní, co všechno se tím potvrdilo. Nicméně s černými dírami je obecně problém.

AC: Tady zase někdo nic nechápe. definovat si nějaký časový inerval je v pořádku, pletete si objevování fyzikálních zákonů s definováním časového intervalu, který běžně používáme. samozřejmě to nic neříká o tom, co je to čas a tak podobně, ale to s tím opravdu nesouvisí, už to konečně chápete, asi nikoliv...
15. 05. 2011 | 00:19

Karel Mueller napsal(a):

Tužka:

Srdečně zdravím a díky za přání. Ptát se po počátku či vzniku času nemá smysl, dostanete logický paradox. Slovesa vznikl nebo začal apod. vyjadřují děj a ten probíhá jen v čase. Jinak to lidské vědomí neobsáhne.

Když řeknu, že vesmír a tím i prostor a čas ??? velkým třeskem, tak automaticky prodlužuji existenci času "před" tento okamžik - tedy logický paradox.

Musíte si uvědomit jednu věc zásadní důležitosti: Pojem nekonečno není lidským vědomím uchopitelný. Mluvíme o nekonečnu, ale máme vždy na mysli neomezenost. To je rozdíl, ze kterého plyne vše ostatní.

Já sám považuji čas za odvoditelný z kazality. A kauzalita je matematicky uspořádanost.
15. 05. 2011 | 00:20

Elena napsal(a):

navrhujem aby prvimi Ceskimi kosmonavtami boli : slecna Koci a pan Barta, preto ze vedia oba dvaja narabat s odposluchovacim zaradeniem, znamena, ze nam sprostredkuju situacou na Marse, dnes bez IT - ckara a zlusneho HITex sa neda ani na krok, musy nekto niest tie tazke kable na mesiaci, co to ma vlacit vedec?
15. 05. 2011 | 00:20

Ateista napsal(a):

Tužka: Zda si lidstvo volí správnou cestu je spíš filosofická otázka, nepatří to přímo k tomuto tématu, ale i tak to nesouvisí s tím, jak si zvolíme časový interval. To je opravdu mimo mísu. A čistě volně můj názor - zatím lidstvo přežívá, tak si myslím, že jsme si nezvolili tu nejhorší cestu, neříkám, že nejlepší, ale zcela špatně to být také nemůže.
15. 05. 2011 | 00:23

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Karel Mueller, díky pane,...ano ano, moje vědomí pojem času nějak neobsahuje,...je moc hodin, teď jsem to zaregistrovala, přeji dobrou noc, Tužka, TĚŠÍ MNE, ŽE SE CÍTÍTE DOBŘE. Víte, co mám na re CAPTCHA,...real-time noreal, to jsou věci, myšlenky straší v éteru.
15. 05. 2011 | 00:33

AC napsal(a):

Ale chápu, pane Ateisto, chápu, nicméně mám problém s vaším myšlením, víte? Všechno souvisí se vším, ať už se vám zdá tato věta sebe otřepanější. Bijete se za některé cizí, ale hlavně svoje relativní pravdy jako lev:-)
Myslíte si, že už další výzkumy nemohou, alespoň zčásti když ne celé, vyvrátit?Vaši Nezávidím vám vaše přehnané jistoty. Nicméně, každý jsme nějaký a nikdy nemůžeme vědět, odkud na nás vybafne další důkaz, pravda - i kdyby jen opět, jenom do času relativní.
No nic,končím tuto neplodnou debatu, nikam nevede.
15. 05. 2011 | 00:38

argun napsal(a):

Ateista
Jo jo, vystihl jste mě přesně. Hloupé otázky, to je moje. Celej život. A jsem chlapeček - jen aby nebyla mejlka.

"Všechno je nějakým způsobem definováno, pokud možno tak, aby to bylo nezávislé na nás, na lidech, aby to bylo konstantní".

Bingo! Tak tahle věta je logická perla. VŠECHNO JE DEFINOVÁNO... Kým, to je zřejmě nepodstatné. Prostě je. Ateista pravil a je vymalováno. Pro smrt a zrození máte taky definici? A kdopak milej chytrej pane tu nezávislost definic na nás na lidech zajistí? A hlavně posoudí? Pánbůh? Nebo zase jen lidé?

Ten Venoušek právě narozený. Ano, názorný příklad ze života pro nás retardované. Jenže špatný. Když Venouška větry života zavanou mezi Pygmeje k řece Limpopo, už to nebude Venoušek, ale Xmpnehuh, a jestli poodjede kousek dál třeba do Amazonie, bude z něj Astpneuunef. A jestli tam nedej bože stráví zbytek života, pak už nezbyde z Venouška vůbec nic. Je to relativizování? No já vám nevím...

Co z toho plyne? Jen to, že vše, s čím člověk nakládá na tomto světě, jest od člověka. Tedy i pojem "věda". Náhradou za ztracenou spiritualitu si euroamerická civilizace vymyslela nové náboženství v pyšné a bláhové víře, že existuje objektivní skutečnost a že pravda je poznatelná.

Abychom si rozuměli - jeho všestrannou užitečnost nikterak nezpochybňuji. Je stejně užitečné, jako byla někdy před třemi tisíci lety pro danou společnost užitečná kupříkladu medicína starých Číňanů. A nejen ve své době. Ta ovšem pracovala se zcela odlišnými myšlenkovými východisky a odlišnými pojmy než ta současná. Ergo - soudím, že věda ve smyslu touhy po poznání je stejně stará jako lidstvo samo, neboť jest samou podstatou člověka. Touha může být realizována cestami a prostředky nejrůznějšími. A soudím, že nikdo nemá právo rozhodovat o tom, co je "opravdové" a co nikoli. A názor hořejších Sisyfů, byť profesorů - domnívám se - na podstatě věci nic změnit nemůže.
15. 05. 2011 | 01:05

Divobyj napsal(a):

V celku se mi líbí,jak jsou někteří věřící vzdělaní.Přiznám se,že některým jejich termínům ani nerozumím.Člověk má pocit,že z důvodu jejich vzdělanosti je třeba před nimi míti respekt.Když z nich pak po chvíli vypadne,že bezmezně věří blábolům o stvoření,napsaným v Bibli,respekt se náhle mnění v soucit...
15. 05. 2011 | 01:05

Karel Mueller napsal(a):

Iužka:

Dobrou :-)
15. 05. 2011 | 01:10

honolulu napsal(a):

Zde kvalitni jedinec honolulu, Vam rika jako kovany atheista, ze atheismus neinspiruje dusevno. Tak, ze vam zarucuje, ze ve vasem pristim zivote vase energie bude vazana na na dubove parezy.

Nevadi, ze nerozumite ! Mam neco cemu rozumet budete.
Minuly tyden vzdusny prostor US byl 19 x narusen a vyhlasen poplach. Na zapad od STRAIT OF MACKINAC bylo schuzovani UFO. Je to natoceno na filmech. To znamena, ze kvalitni jedinci (napr. JA) budou evakuovani na druhou planetu, v pripade konce sveta.

Dalsi zprava, o ktere Vam nikdo nic nerekl : Je to dva dny, co obyvatele mest - Portsmouth, Norfolk, Virginia Beach padali z postele a volali policii : "Co se proboha deje, odkud prisel ten obrovsky - BUM - a chveni. Protoze je blizko H.Q. of US NAVY, tak znovu byl vyhlasen poplach. - SPADL METEOR !

Rikam vam prispevkari UFOuni jsou uz zde a hledaji me pro moje vysoke kvality na kolonizovani druhe planety a samozrejme na semeno. Budte hodni, nebo se neprimluvim a vy zustanete zde na fertilizer (pohnojeni zahradek).
15. 05. 2011 | 02:25

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Pane Hořejší,mám lepší a lukrativní téma než to vaše - doporučuji Vám novou matraci ???

Chcete si zničit zdraví i rodinu? Nechte si starou matraci, vládu, parlament, senát, státní úředníky všech rezortů a vědce vašeho typu KOLABARANTA systému!

Z dlouhodobých lékařských výzkumů vyplývá, že lidé dopřávající si alespoň šest až osm hodin spánku prokazují mnohem větší myšlenkovou aktivitu, než ti, co toto rozmezí nedodržují.

Špatná postel - špatné zdraví i vztahy
Podle časopisu Sleep se celkem 25 procentům žen a 18 procentům mužů - kteří si během 4 let pozorování zkrátili dobu spánku - rapidně zhoršily výsledky v testech úsudku, slovní zásoby a globálního kognitivního statusu. Mám pocit, že jste na tu matraci zapoměl a věnujete se jen lezení do zadku těm současným mocným nebo zase MLŽÍTE vesmírem a pomateně manipulujete naše občany!! Je nutné už pochopit, že musíme řešit současný stav naší společnosti a ne ty vaše KVÁKANINY a POMATENINY !!!!

Tak to je jeden z 1200 profosórů Klause !!

Tak a pak že se to lezení nevyplatí - HRŮZA lide připravujte klacky na tyto likvidátory a vlastzrádce národa !!

Mediální MARASMUS !!
15. 05. 2011 | 02:33

honolulu napsal(a):

Samozrejme, ze jsme deti vesmiru, prisli jsme z jine planety a vratime se jednou domu do vzdalene Gallaxie. Vim, jak to tam vypada. Tropicke horecky na Zambezi mi daly nahlednout na povrch vzdalenych hvezd. Je tam zelena nadhera. Zlepsila se moje citlivost smyslu, intuice, premoniton. Rad bych vam napsal vice, ale pan Dr. Honzak by me dal zatknot drive nez nicka Tencokyda. Tomu je treba zabranit.
Jedno vam vsak sdelim. JSME DETI HVEZD ! (Krome nekolika jedincu, kteri zde zustali po vymrelych Neandrtalcich).
15. 05. 2011 | 02:42

skeptický napsal(a):

Nějaká cesta na Mars,nebo kamkoliv jinam je utopie,a ví se to.

Jednak kosmická radiace,která by lidskou tkáň po delším pobytu ve vesmíru spolehlivě umořila,dále fakt,že si myslíme,že pokud máme vzduch,vodu,jídlo,teplo,a svštlo,nic nepotřebujeme.

Hybnou silou ,zdrojem energie živoucích organismů je slunce,plus magnetické pole Země a Teslovy proudy.To je to,co dává život indukcí do těch mrňavých šroubovic,co o nich profesor učí.
Energie,říkejte tomu pámbu.Jsme jako mobilní telefon.Od nabíječky daleko nadlouho nemůžeme.
Úvahy o čtvrtých dimenzích? Máme problémy se orientovat ve třech.
Na zemi je dnes o 40% méně kyslíku,než před sto lety.

Kapitalismus je otroctví.
Komunisnmus je tyranie.
Kapitalismus pod komunisty?

Člověk je škodná.Ti kvalitní mají už naštěstí technologie,oni už se o to postarají,pracuje se na tom.Věda umožní zahubit většinu lidstva,aby ti nejlepší mohli přežít.
15. 05. 2011 | 03:19

honolulu napsal(a):

Kdyz jsem vymyslel prvni past na UFO, ktera si delaji srandu z nasi Air Force (nejlepsi na svete), tak jsem poslal dopis do NASA, kde jsem drive za vlady R. Regana byl na pracovnim kontraktu. Nove vedeni mi odpovedelo, ze jsem "spadl z visne". Vubec jsem se neurazil, ale pokracoval na zdokonalovani meho designu. Od te doby jsem uz dostal nekolik jejich dopisu, "co zas za pitominy vymyslim, at se prijdu pochlubit". Ignoroval jsem je. To oni nesnazi. V jednom z mojich aut je asi meneceny elektronic buck (nedal jsem ho tam), zacne jecet, koktat, narikat, kdykoliv jedu kolem magneticke energie. (napr. trnsformatoru). Kde se to tam asi vzalo ? Nasel jsem to, nevim co to je, ale nechal jsem tam.
Ha, Ha, Ha,
V lete na severu v Kanade je velmi cista, pruzracna obloha. Jedem tam postavit past a uteci 2 km daleko.

Jelikoz vsichni jste "normalni" a nikdo z vas nespadl z visne, tak vas nepozvu. Sranda musi byt a neni nic horsiho nez prestat mit inspirace. Proto je to vase povinost myslet na fyziku, Atlantis, vesmir, nas puvod a na nasi pristi gallaxii.
Ti co nikdy nespadli z visne na takove veci nikdy nemysli. Ti skonci na zahradce.
15. 05. 2011 | 03:32

Amarook napsal(a):

to: honolulu
Je tak pro zajimavost. Kde konkretne v severni Kanade cihate na UFO? Tulita? Nebo mate nejakou lepsi lokalitu?
15. 05. 2011 | 03:50

honolulu napsal(a):

Promitnete si to ve sve mysli. Svetlo leti mnoho let z bodu "A" do druhe gallaxie bodu "B".
UFO neleta z bodu "A" do bodu "B". Tak premyslime pouze my.

Namalujte si na arch papiru na jeden okraj bod "A" a na druhy okraj bod "B". Ze je to daleko ?
Potom arch papiru obloukem prohnete, aby oba dva body byly co nejblize u sebe. Tak to dela UFO . Umi vyuzit dalsich dimenzi, vesmirny vortrex a druh "cernych der", kterymi se propadne do jine casti vesmiru. Samozrejme nase lakadlo, past na UFO nebude fungovat. V pripade, ze ano, tak ho mame pred nosem a na vsech kamerach a filmech, ktere potahneme sebou + namorni dalekohledy na studovani detajlu. Neni to lepsi, nez sedet u piva ? Zajimava dovolena v krasne Kanade. Psano na pobaveni, komenty od zahradkaru netreba, znam je.
15. 05. 2011 | 04:14

honolulu napsal(a):

Pane Amarook, rict vam to ted, tak tam na nas budou cihat ti vasi dvoumetrovy policajti co vypadaji jako dreverubci. Je to zatim secret destination. Nemuzem se stejne domluvit, (zatim).
Koncim pro dnesek. Vim, ze vsichni trpi....
15. 05. 2011 | 04:30

AC napsal(a):

skeptický
Člověk není škodná. O jakých kvalitních to mluvíte a jakých technologiích? Kdo určí, kteří jsou ti nejlepší?
Jediné technologie které existují jsou na zabíjení lidí - ale to snad není pro nikoho žádná novinka.
Pak existují i užitečné technologie, ale šuplíkové - sám vím o třech (bez legrace), netvrdím, že je mohu podrobně popsat, nejsem odborník, ale principy, podle nichž by sestrojit šli znám. Na sítích je ale nenajdete. První co každého napadne je, proč je tedy nějakým způsobem nevyužiji, resp. nezpeněžím. Odpověděl bych, ale protože neočekávám pochopení, ztrácí taková diskuse smysl. Na těchto třech příkladech vidím, jak se věda řítí kupředu, aniž by pochopila hloubku a podstatu již prakticky objeveného. Ano, jsou to principy na bázi už chronicky známých fyzikálních jevů - jenomže trestuhodně nedoceněných.
Jednou jsem zde pod článkem Hořejšího zmínil mitochondrie, o jejich zvláštním původu se přece dávno ví - a závěr? Pouhé konstatování, žádné využití, nic, jen výrobna energie a letí se dál, honem, rychle, komerčně využít. To raději rozstříhají DNA....zatímco vrata přímo vedoucí k důležitější podstatě poznání, že mtch. nejsou jen jakousi elektrárnou, ponechají bez povšimnutí....až z toho mrazí.
Totéž v bledě modrém platí i o jiných oborech....nemá smysl o tom ani psát, neměl jsem to sem vkládat, ale už se stalo, mazat to nebudu.
Takže, skeptiku, nepřeceňujte vědce. Oni sice mají skutečně ohromné znalosti a v inteligenci se s nimi srovnávat můžeme jen těžko, nicméně to ještě neznamená, že jsme my ostatní úplní hlupáci.
15. 05. 2011 | 04:35

skeptický napsal(a):

UFA nejsou mimozemská.Schovávají se odjakživa v mracích,jen málokdy vylezou.Pohon mají na principu parního stroje,za palivo používají klestí a pokácené stromy připravené k odvozu na Šumavě.
Jsou největším výrobcem mraků v historii.Chodí v zeleném,aby je v lese nebylo vidět.Občas se baví výrobou tornád.Papír neohýbají,nýbrž přehýbají,živí se ptactvem.
15. 05. 2011 | 04:44

jih napsal(a):

Nejhorsi vlastnosti lidstva
Nejruznejsi zivotni rizika se prudce zvysuji, vznikaji dalsi moderni rizika a soucasne prudce roste stredni vek doziti.
V nasi zemi stale vice hubime stromovy porost a ten stale pribyva.
Lidstvo stale vice valci, podleha pandemiim, vzdalujeme se od prirozeneho zivota v souladu s prirodou a pocet obyvatel zeme rychle vzrusta.
Otazkou je zda si vubec jeste vidime do huby.
15. 05. 2011 | 04:55

skeptický napsal(a):

CA
Inteligentních lidí je jak sraček.Vzdělaných dvakrát tolik.Geniů je málo.
Dnes se každý nový objev či vynález posuzuje nejprve podle toho,zda se s tím dá lacino a lépe zabíjet,potom podle toho,zda se to dá patentovat,prodávat a zdanit.
Cokoliv může ohrozit současné zdroje příjmů či status bohatých se umlčí.
Přemnožený člověk je škodná.To už jdeme zpátky do eugeniky,a následné navazující plány na uspořádání lepších zítřků.
Pochopitelně nejlepší jsou ti,co vlastní 90 % všeho,a tudíž 90% lidí je tu přebytečných.Vyžírají zdroje.
Technologie se najdou.Pandemie atd.
15. 05. 2011 | 04:57

jih napsal(a):

Zachrání či zahubí nás vědecký pokrok?
Kdo vi? Jako atheista verim, ze cesty Pane jsou nevyzpytatelne.
honolulu
Vy kvalitni jedinci to mate tezky. Ja verim ze UFOuny staci chytat do pytle a zakopavat na nejakem opustenem miste, nejlepe v lese.
15. 05. 2011 | 05:14

jih napsal(a):

skepticky
Z vaseho prispevku jsem ziskal dojem, ze verite ze elektromagnetickou indukci objevil Tesla. Chtel bych vas upozornit, ze wikipedie v souladu se silne prevazujicim nazorem obce fyziku uvadi jako objevitele Faradaye v roce 1831 kdy Tesla jeste chodil na houbach.
15. 05. 2011 | 05:31

AC napsal(a):

skeptický
To jste napsal hezky, a bez zbytečných servítků:-) Prachy...prachy...prachy. Máte pravdu.
15. 05. 2011 | 05:32

dennis napsal(a):

Pane Skepticky,
po Vasich slovech: "Věda umožní zahubit většinu lidstva,aby ti nejlepší mohli přežít." se musim zamyslet. Reknete mi, kde berete ten optimismus? Ja Vam zavidim.
15. 05. 2011 | 06:14

Drzá zrzka napsal(a):

Ještě nemáme řádně prozkoumanou Zemi, hlavně oceány, ale tady už se přemýšlí o možném podmanění vesmíru. A co vesmír v každém z nás? Lidský mozek. Kam by lidstvo směřovalo, kdyby využíval k poznání více procent než dnes?
15. 05. 2011 | 06:49

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
lidé by si měli hlavně uvědomit, že technologický pokrok nás nespasí, pokud budeme soustavně ničit to, na čem jsme existenčně závislí a co vyrobit nedokážeme.

Co vyrobit nedokážeme jsou jiné formy života, než je ta naše, které významným způsobem udržují kvalitu našeho životního prostředí.

Proto se vyspělost společnosti nyní nejlépe pozná podle preferencí stran s výrazně pro-ekologickým "zeleným" programem.

Hodnotíme-li naši společnost podle tohoto kritéria, jsme primitivové.

Jeden z nejvíce viditelných šílenců ve vrcholné pozici našeho státu v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl:

HN: Nevěříte, že si ničíme svoji planetu?

"Budu dělat, že jsem to vůbec neslyšel. To může říkat snad jen pan Al Gore, normální člověk těžko. Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci. Vy zastupujete ekonomický tisk, tak předpokládám jistou ekonomickou erudici. Na to vám odpoví ta moje knížka. Ale například víme, že existuje obrovská vazba mezi ohledem na přírodu a vyspělostí a bohatstvím lidské společnosti. Je evidentní, že čím chudší lidská společnost je, tím brutálněji se k přírodě chová, čím vyspělejší, tak to platí opačně."

Zdroj:
http://hn.ihned.cz/2-23103405-500000_d-6d

Sbírka jiných pitomostí:
1995 - předseda české vlády a předseda ODS Václav Klaus: "Ekologie není věda. S vědou nemá nic společného. Je to ideologie."

1996 - šéfredaktor Lidových novin Jefim Fištejn: "... za deset let poctivec Patočka třeba i uzná, že síla ozonové vrstvy kolísá, dejme tomu, v časových cyklech, že kácení dešťových pralesů tu je vyváženo novou výsadbou jinde, že snížení celkové výměry zemědělské půdy je z hlediska globální výživy ukazatel stejně relevantně znepokojivý jako klesající počet žebřiňáků."

1997 - poslanec za ODS a předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR Petr Nečas:
"Je třeba redukovat zákon o ochraně přírody, protože brání v podnikání. Zatím žel tomu brání skupina fundamentalistů v parlamentu."

1999 - bývalý přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci Lukáš Mikulecký:
"Zachovalá příroda je pro Jindřichohradecko, které dnes patří již mezi pět nejchudších okresů v republice, vlastně prokletím."

2000 - pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR Rudolf Zeman:
“Radikální ekologové jsou problémem vzhledem k tomu, že hesla, která propagují, jsou většinou pravdivá a mají podporu veřejnosti, ale i policistů.”

2002 - zemědělský podnikatel z Jemnic a nájemce pozemků u Rajchéřova Miroslav Binder:
„Já mám jiný starosti, než se srát s nějakým záborníčkem křivým, nebo medovým, nebo co. A seru na ty jejich ptáky. Neznají hranici, kde je pták a kde je člověk.“

2004 - vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín Václav Havlíček:
„Ono takzvané vyhořelé palivo tedy můžeme bezpečně ukládat do země. Po třech stech tisících letech se jeho radioaktivita sníží na přípustnou úroveň a pak se s ním může nakládat jako s dnešním popílkem, komunálním odpadem a spoustou jiných produktů moderní civilizace.“

2005 - prezident České republiky a čestný předseda ODS Václav Klaus: „Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!“

2008 - poradce předsedy dopravní komise Plzeňského kraje Jaroslav Mencl:
„My v současné době připravujeme vznik občanského sdružení pod názvem Stromy zabíjejí, protože lidí, kteří skončili svůj život na stromech, neustále přibývá.“

2009 - náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda (ČSSD):
„Prostě jsem pro prolomení limitů, aby se ta kultura tady trošičku zvedla.“

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1_perla#cite_note-1

Pokračování ...
15. 05. 2011 | 07:03

Luba napsal(a):

...

Pokud se týká energetiky, obrovský potenciál se skrývá ve využití sluneční energie:

http://www.desertec.org/en/concept/technologies/
http://www.ekobydleni.eu/energie/solarni-energie-ze-sahary-potece-do-evropy-do-5-let

Ale to nestačí. Nastupující generace by měla být vedena k úctě vůči všemu živému a k dobrovolné skromnosti. Každou molekulou svého fyzického bytí závisíme na kvalitě životního prostředí. Na kvalitě potravin které jíme, čistotě vzduchu, který dýcháme a vody, kterou pijeme.

Kromě vynalézání nových technologií by vědci měli věnovat více pozornosti výzkumu jejich možných či skutečných ekologických dopadů.

Velmi znepokojivé jsou třeba hromadné úhyny včelstev.

Úbytek včel souvisí s klesající biodiverzitou:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8467746.stm

Ničí naše včely mobilní telefony?:
http://www.independent.co.uk/environment/nature/are-mobile-phones-wiping-out-our-bees-444768.html

Z rozhovoru tajemníka Českého svazu včelařů pana MVDr.Miroslava Peroutky,CSc. v Radiožurnálu:

"Co všechno by na světě bylo jinak, kdyby včely nebyly?

"Albert Einstein prohlásil, že pokud by nebyly včely, tak by mělo lidstvo jen čtyři roky života.

Je to jen výrok, ale vědecky je doloženo, že jedna třetina potravy lidstva je závislá na opylení včelami. Když si tedy uvědomíme, že včelařství prodělává celosvětovou krizi - v důsledku rozšíření parazitů i civilizačních změn ubývají včelstva - tak je to opravdu varující.

Společnost si to ale uvědomuje a v mírném pásmu včelařství podporuje, aby byl dostatek nejen potravy, ale také proto, aby byla zachována pestrost přírody," řekl Peroutka. Podle něj má na včely negativní vliv řada faktorů - kromě moru také například vlnění, na kterém jsou založeny mobilní telefony, použití pesticidů v přírodě či výfukové plyny."

Zdroj:
http://vcela.webnode.cz/news/radiozurnal-o-vcelach-a-vcelarstvi/

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o situaci ve včelařském odvětví :

"(...)
B. vzhledem k tomu, že v tomto roce, který je evropským rokem biologické rozmanitosti, nesmíme zapomínat na to, že biologická rozmanitost je na celém světě vážně ohrožena a zaznamenané ztráty jsou 100 až 1000krát vyšší, než je obvyklé; (...)

D. vzhledem k tomu, že zemědělství má značný zájem na zachování včel jako opylovačů, vzhledem k tomu, že FAO již dlouho žádá mezinárodní společenství, aby věnovalo pozornost alarmujícímu úbytku opylujícího hmyzu včetně včel; vzhledem k tomu, že 84 % rostlinných druhů pěstovaných v Evropě a 76 % produkce potravin je závislých na opylování včelami, přičemž hospodářský význam opylování je mnohem větší než hodnota vyprodukovaného medu,(...)

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila koordinaci různých výzkumných programů prováděných v jednotlivých členských státech s cílem zavést akční plán na boj s úmrtností včel; (...)

10. žádá Komisi, aby realizovala doporučení uvedené vědecké zprávy, která byla schválena Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) dne 3. prosince 2009, zejména aby poskytla finanční prostředky „na zvláštní studie, které navazují na probíhající činnost s cílem zlepšit znalosti a porozumět faktorům, jež ovlivňují zdraví včel“;

11. vyzývá k nezávislému a urychlenému výzkumu úhynu včel a požaduje, aby Komise zajistila, aby byly údaje o účincích přípravků na ochranu rostlin, například na ošetřování osiva, geneticky modifikovaných plodin a šíření toxinů pylem na životní prostředí a specifické druhy živočichů zveřejněny a aby byly veškeré nové iniciativy založeny na jasných vědeckých a statistických důkazech; vyzývá Komisi, aby zahájila na toto téma studii a předložila v rozumné době její výsledky;(...)"

Zdroj:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0440&language=CS&ring=B7-2010-0622

Skutečně je nám ta Evropská unie k ničemu?
Nikoli!
Přínosem je již to, že lidé z vyspělejších zemí, které uznávají jiné hodnoty, než je neomezený růst spotřeby, omezují místní šílence z řad politiků.
15. 05. 2011 | 07:16

Dalibor Štys napsal(a):

To Yorick: Výborně !!!!

To Karel Mueller a Ateista:
Já to tedy s tou duší a matematikou vidím takto:
1) Dynamika je obecně nelineární, lineární dynamika je jejím specifickým příkladem, který praxi nepozorujeme (něco jako mechanika je termodynamika za absolutní nuly). To přináší řád v chaosu, jak zní titulek známé knihy. Neboli existenci pozorovatelných jevů/objektů. Pozorovatelností myslíme, že se jevy/objekty vyskytují dostatečně dlouho, abychom je mohli určitým druhem čidel zaznamenat.
2) Matematika je obecně aplikovaná. (Zaznamenal jsem i výrok, že čistá matematika je část aplikované matematiky.) Vždy popisuje nějakou vybranou vlastnost jevu. Jakmile se ukáže potřeba matematické pojmy zpřesnit nebo zobecnit, nějaký !!! člověk !!! to udělá.
3) Lidský mozek umí reflektovat nelineární jevy lépe než jiné mozky, umí vybrat typické kvalitativní vlastnosti a ze zkušenosti odhadnout, kdy již příslušná odchylka kvantitativního parametru zakládá novou kvalitu. Neplatí to pro všechny mozky stejně, záleží na tom, na co byly natrénovány. Lidský mozek, ale taky lidské ruce (nezapomínejme na naši nesrovnatelně lepší šikovnost), to taky umí lépe, než to umí matematické a technické stroje. Protože ty jsou postaveny tak, aby vykonávaly činnosti, měření apod v rámci jednoho přibližného modelu fungování reality.
4) Schopnosti mozku správně zaznamenávat třídy jevů a na jejich základě vytvářet nové struktury (stroje, umělecká díla, matematická zobecnění apod.) říkáme tradičně duše.
5) Matematika je velmi úspěšná při popisu jevů. Jelikož má člověk periodicky pocit, že modely a na nich založené stroje popisují a ovládají vnitřní strukturu jevů, má pocit, že pokud existuje někdo, kdo světu plně rozumí, může jej ovládat. Odtud ta představa boha.
6) Potíž je se společenským charakterem poznání.
a) Jednak člověk poznání přejímá od druhých, k tomu má jazyk. Ovšem různé jazyky implikují různé myšlení, o tom mluvčí malými jazyky vědí nejlépe. Jazyk, kromě označení jevů, je i klasifikuje a vytváří další aspekty ontologie. Algoritmy skryté v počítačových programech (tím myslím ty, které skutečně něco analyzují nebo modelují) ukazují, co považoval za dostatečný popis jevu daný programátor. Matematika je také druh jazyka, specifický v tom, že je si vědoma své neúplnosti.
b) Jazyky jsou také prostředkem sociální komunikace, která se skládá též z vytváření skupinových hierarchií, ovládání a jiných věcí, které jsou součástí politiky. To matematika, a v současné době i mnohé konkrétní realizace v počítačových programech, jsou sociální komunikací jen ve velmi malé míře. A v tom je nejspíš úspěch matematiky, je to jazyk pro desocializovaný popis jevů.
7) Náboženství (a náboženství podobné společenské jevy) vznikla z potřeby sdílení, předávání, modelů světa. A to mají svůj poznávací a modelovací aspekt a svůj aspekt politický. A jelikož se sociálně-politické aspekty fungování organismů ukázaly být pro přežití rozhodující možná už po miliardy let, není divu, (a) že sociálně-politický charakter náboženství rychle ovládne a periodicky ho vždy znovu ovládá a (b) že sociálně-politická stránka náboženství přežívá, i když poznávací modely, které šířilo, už dávno pozbyly platnost. Pro mozek je politika prostě primární funkce, ta poznávací je až sekundární.
15. 05. 2011 | 07:41

Luba napsal(a):

Pro zájemce něco o včelách a včelaření:

Rozhovor s tajemníkem Českého svazu včelařů Miroslavem Peroutkou o trochu posunutém kalendářním roku chovatelů, výchově nové generace včelařů, představě světa bez včel, vlivu toxického prostředí, včelích produktech a jejich pozitivních účincích na zdraví:

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=750246&drm=

Kniha prof. Jürgena Tautze:

http://www.garten.cz/a/cz/5917-fenomenalni-vcely-biologie-vcelstva-jako-superorganizmu/

BEEgroup profesora Tautze:

https://www.youtube.com/watch?v=a3mxzcoHpJ8&feature=player_embedded
http://www.hobos-online.de/

Kočování se včelami:

https://www.youtube.com/watch?v=XyqaZQukLXQ&playnext=1&list=PL7E862CA0E27D3E96

Nejslavnější včelař a skromný muž, první na Mt. Everestu:

https://www.youtube.com/watch?v=qJcWbpxHHjc
15. 05. 2011 | 07:53

Dalibor Štys napsal(a):

To Luba:

Představa, že lidé budou skromněji využívat techniku, je zajímavá ukázka technického pohledu na věc :-)

Podle mne se situace v životním prostředí zrovna v ČR přirozeně zlepšuje. Klíčem je lidi desocializovat, rozbít jejich skupiny na menší, což se mimo velká města celkem podařilo a internet a ateismus pro to vytváří dobré podmínky. Když není pocit kmene, není ani vnitřní puzení se pro přežití kmene množit více než kmen sousední. I na ty skupinové zájmy jsou v menších skupinách přirozeně rozličné a je na ně lépe vidět, takže jiné skupiny na jejich udržitelnost přirozeně dohlédnou. Pak už jenom stačí, že (objektivně, nikoliv podle reklamy) lepší technika vede k menší spotřebě a menší ekologické zátěži, což se dá ukázat.

Otázka je, jestli takové racionální chování přežijí Češi jako národ, ale to je jiný topic.

Časem možná začne zas Šumava stíhat vytápět Prahu i Vídeň. Pokud se ekoholiny ovšem podaří znovu zalesnit :-)
15. 05. 2011 | 07:55

dennis napsal(a):

Pane Lubo,
diky za Vase usili sesbirat ty citaty, za Vasi pili primo vc'eli. Jen si nejsem jist, zda jsem se neshledl ve spamu. Uvidim v pondeli. Zatim neumdlevejte a vybirejte, citujte a odkazujte dal. Je to velmi poucne.

K tematu Zachrani ci zahubi nas vedecky pokrok? jen malou poznamku o racionalite a poznani a dalsich slozkach lidske povahy. Lide s nadanim technicky a vedecky myslet budou vzdy, budou-li mit k tomu podminky, rozvijet lidske poznani a technicke moznosti. Verim, ze vedecky rozvoj se nezastavi. O tom, zda rozvoj vedy a technicky rozvoj se bude ubirat cestou zachrany lidstva pred jeho znicenim vlastnim pricinenim, o tom nerozhoduji intelektualni schopnosti, mira vzdelani, o tom rozhoduje hodnotovy mravni system. Tedy ta cast lidske povahy, ktera existuje nezavisle na intelektualnich schopnostech, cloveka nebo lidske skupiny.

Jisteze cervene telefony maji po ruce a prsty na tech nejhroznejsich spoustich by meli mit jen ti nejvzdelanejsi, ale na otazku znicit nebo nechat zit jim odpovi jenom jejich svedomi. V tehle chvili vystupuje do popredi spis otazka, zda naprosto zivelny vyvoj populacni krivky (30. rijna nas bude 7 miliard) neprivede lidstvo na pokraj zkazy v dusledku zivelneho niceni zivotniho prostredi. (Z casti z nedostatecneho vedeckeho vyvoje a z casti z prekotneho technickeho rozvoje. Ktery sam o sobe nenese zadne znamenko lidskosti. Ani kladne ani zaporne. Veda ani technika sama o sobe nam planetu ani nezachrani ani neznici. O tom budou rozhodovat moralni kvality, laska k zivotu.

Kdyby zivot, a s nim i lidska civilizace, zmizel z pricin zivelne katastrofy globalniho rozsahu a nebo silou z kosmu, tak to, ze jsme tady byli, stalo za to! Zda by nam veda mohla zachranit holy zivot? Kdybychom secetli veskerou energii, kterou lidstvo v dejinach vytvorilo, a mohli ji pouzit k zachrane, pak v samotne zemekouli jsou ukryty sily, o mimozemskych ani nemluve, na ktere by clovek nestacil.
15. 05. 2011 | 08:30

Pepa Řepa napsal(a):

jih
obohatil jste souboj chovanců psychiatrických léčeben a kybernetických mozků o špetku zdravého rozumu.
Obě skupiny charakterizuje pýcha -a ta vždy předcházela pád- a hlavně zbytnělá ega.

A když se, u mužů, sejde po šedesátce zbytnělé ego se zbytnělou prostatou, je to kombinace maligní, která se -někdy- projevuje potřebou očůrávat všechny patníky v dohledu.
Protože žijeme v mediálním věku, jsou patníkem internetové servery.

Pozoruhodné je, že takové potřeby nemá žádná z žen (také nemají prostatu a jsou stydlivější), ale jen Vy-šestnácteráci vytrubující, kdo si to se mnou "rozdá"?
Kdo je zvědav na mé "moudro"?
Proč mne neobdivujete? Proč neklikáte? Víc, ještě víc.

Milé kybernetické mozky a zbytnělí prostatici:
Jeden geniální malíř, básník, spisovatel, či skladatel řekne o tom, co je život nebo kdo je člověk víc, než Vaše upachtěné debaty ukoptěmých Salierů. Bohužel, rodí se jen jednou za čas.
Ostatně i do budoucna viděl vždy spisovatel dál než "badatel" u kádinky nebo monitoru.
Nemusím snad jmenovat, že ne?

A tak se tady snažte. Hnojné hlavy i pološílené nosy, profesionální wendysprudiči . Jedu se zahrabat do písku, pokud to ještě tolik nehřeje. Mezi ty jednoduché. Je tam k Bohu blíž.

Pamatujte! Čím delší příspěvek, tím lepší. To dá rozum. Ten vědecký i gastroskopický. Není nad pravidelné vyprázdnění.
Pozdravuju krásnější polovinu. Tužku, im, psa, jahrazád a tak dál. Džendrtetické brojlery mezi ně nepočítám.

A Vy -bratře Wěnceslaue -pozdravujte u Salvátora a raději doma vyluxujte.
Bude to přínosnější, než výlety pana Broučka do budoucnosti, manželce uděláte radost a to je možná důležitější.
Udělat radost jedné blízké osobě.
Mějte se.
15. 05. 2011 | 08:30

Luba napsal(a):

Dalibore,
například jsem zjistil, že vůbec nepotřebuji mobilní telefon.
Máme pevnou linku. A zjistil jsem, že mne ta "snadná dosažitelnost" obtěžuje. A že náhražková SMS-komunikace se svou kvalitou podobá sexu s kondomem a za úplatu :)
Taky mně štve to vydřidušství našich "mobilních operátorů".
A to natolik, že bych z nich udělal imobilní.

Takže - mobil již nemám, a mám svůj úsporný klid.
15. 05. 2011 | 08:45

Jana Pechová napsal(a):

Vědecký výzkum a následný pokrok je fajn, ale nesmí o moc předběhnout morálku.
Lidé by měli víc přemýšlet o důsledcích, a to jak při zvyšování osobní úrovně (co vlastně opravdu potřebuji?), tak při aplikaci nových technologií.
Skromnost a pokora jsou postoje, jejichž smysl už dnes mnozí neznají. Z toho mám strach, ne z expanze vědy.
15. 05. 2011 | 09:12

Luba napsal(a):

Vzpomněl jsem si na jedno úsloví:

Bohatý není člověk, který všechno má, ale ten, který nejméně potřebuje (a spotřebuje).

P.S.:
Nevíte, zda existuje nějaký statistický průzkum, který by se zabýval srovnáním počtu lidí, tvořících hodnoty pro ostatní (zemědělství, průmyslová výroba) a počtem nejrůznějších příživníků? ("manažeři", lichváři, politici, reklamní agentury, sázkové kanceláře, lihovarny a výčepy, byrokraté, kšeftáři z realitek, pojišťováci, blbí novináři, apod.)

Jestli pracovníci "ve službách" výrazně převažují, perpetuum mobile existuje!!!
15. 05. 2011 | 09:13

lecin napsal(a):

to Pepa Řepa:
Váš poslední úryvek -čtenářsky moc dobrý.Fakt.Ale netuším zda spisovatel Pepa Řepa pověděl šedesátníkům více než sami vědí.
Bloger Hořejší miluje taková dávno již mnohokrát nebo doufám snad už naposled řešená témata:zda je víra a Bůh dobro,zda Sudeťáci jsou ti pro nás praví,zda věda je plus nebo minus.Rád nosí v hlavě obnošené věci.Život je pro něj obnošená vesta.Opak Prognosťáku.Asi reakce na to co se nakonec z prognóz vylíhlo za kuře,které na dvoře krákoře.Až jednou proplujeme marytriem privatizace a mraky Klausobie,snad ozáří naší mysl-mysl všech-jakýsi proud sluneční jasné energie,který nám snad umožní vidět svět v přirozených proporcích:jaký je,ne jako naše přání či domněnky.Perspektiva je i v geometrii vždy nutně zkreslená.Euklidovi se nedařilo dokázat zda se rovnoběžky protnou v nekonečnu,ale perspektiva to umí běžně.Je tojako film,který jde mimo nás a my jsme bezděčně i jeho herci.Sebe nevidíme,pouze ty druhé.
15. 05. 2011 | 09:28

lecin napsal(a):

oprava: martyriem
15. 05. 2011 | 09:30

Luba napsal(a):

dennisi,
napsal jste: "...Jen si nejsem jist, zda jsem se neshledl ve spamu ..."

Óóó nikoli. Spam vypadá takto:

https://www.youtube.com/watch?v=M_eYSuPKP3Y&
15. 05. 2011 | 09:37

Tenco napsal(a):

Expanzivní modus uvažování(věda jako řešení všech problémů lidstva, jakýsi chimérický růst - kam ?? a zisk - čeho ?? coby motor a převodovka a dluh coby palivo vozíku, který řídí z velké míry psychopati, zloději,alkoholici a narkomani - též zhusta naladěni na expanzivní notu, ještě větší chiméra - tedy co se týče obludnosti spočívající v dichotomii "postarat se o to, ať je Země dobrým místem k žití pro všechny/krásné místo k žití pro vyvolené na onom či jiném světě"... ) by tedy měl krotit Velký designer.
Hmm. Warum nicht. Někdo tady napsal, že se stejně zase nudí... :))
Problém však nastává v okamžiku, kdy se sejde pár lidí a začnou si upřesňovat zdánlivě tak banální věci, jestli nosí Velký Designer pejzy, turban nebo trnovou korunu. (A to prosím v době, kdy by ne že starý Říman - ale ani mladý muž revoluční Paříže 18. století nepoznal tento svět oddaný vědě, raciu a různým jejich výdobytkům - například farmaceutického či zábavního průmyslu!).

No nic. Zkrátím to. Včera prý čapli ředitele IMF, jak nahatý nutil v hotelovém pokoji, kde jedna noc stojí 50 tisíc korun, jednu členku hotelového perzonálu k análnímu styku.

Tohle vypovídá o stavu , v jakém se nachází skutečné skutkové vyjádření lidského poznání daleko víc, než všechny rovnice a báze DNA dohromady. :((
15. 05. 2011 | 10:10

skeptický napsal(a):

Ničí včely naše mobilní telefony?
Nezaznamenal jsem,stále funguje.

Jih :
Jsem opět nepochopen.
Teslův přínos je objevení VLF v kavitě mezi zemí a ionosferou.Elektrické výboje z bouřek,kterých na zeměkouli v kterékoliv době probíhá zhruba 5000 v kterékoliv době současně.

Dennis:
Závist je ošklivá věc,beru to jako ironii.

Pan Pepa :
Nadkolego,o jakém písku je řeč,zase někde u vody u spřátelených jarabáčů?Jste učiněný Idiána Jones.Taky na Vás dojde mladíku.Ta lobotomie je jen začátek.Zatím dobrý?
Have a byootyfl dej.
15. 05. 2011 | 10:18

Divobyj napsal(a):

Chudák p.Stejskal! Občas přijdu z práce "servanej jak samice" a nespravedlivě závidím těm co v zaměstnání sedí u obrazovek počítačů.Když se však podívám,jak tu někteří tapetují diskusní stránky kvanty svých mouder,náležitě košatě zdůvodněných,doplněných desítkami odkazů na www...,a uvědomím si,že to po nich MUSÍ nějaký nešťastník číst a pátrat,zda se náhodou neprovinili proti zdejšímu řádu...Ještě rád vezmu svou lopatu a krumpáč a závist vůči sedícím v kanceláři zatlačím až do nejtemnějšího koutku své duše!
15. 05. 2011 | 10:22

Ládik!!! napsal(a):

Všeho s mírou. I technického pokroku. K přežití stačí um, střecha nad hlavou, stůl, skříňka, postel a motivace k životu. Smutné je, že nadprodukci jedince si uzurpuje parazit, který tím nakonec zahubí nejen producenta, ale i sebe.
15. 05. 2011 | 10:36

Zacheus napsal(a):

Dovolím si pro zajímavost ocitovat několik myšlenek z encykliky papeže Benedikta XVI. "Spe salvi" ( kterou doporučuji k přečtení):

"Protože člověk zůstává svobodný a jeho svoboda je stále křehká, na tomto světě nikdy nebude existovat definitivně zřízené a upevněné království dobra. Kdo by sliboval definitivně a navždy lepší svět, svými sliby jen klame; přehlíží totiž lidskou svobodu. Tu je totiž třeba vždy získávat pro dobro".

A dále na jiném místě pokračuje:
" Francis Bacon a na něj navazující novověký myšlenkový proud se prostě mýlili, pokud věřili, že člověk je prostřednictvím vědy vykoupen. Klademe na vědu přemrštěné nároky, pokud po ní něco takového žádáme; jde o klamnou naději.

Věda umí a může významně přispět ke zlidštění světa i lidstva. Umí a může také ovšem také svět a člověka zničit, není-li uspořádána silami, které k ní přistupují zvnějšku a jí samotnou ukotvují".
15. 05. 2011 | 10:43

Luba napsal(a):

skeptický,
co myslíte, je věta "ničí mobilní telefony naše včely" významově shodná s větou "ničí včely naše mobilní telefony"?
15. 05. 2011 | 10:50

Elena napsal(a):

skutočny badatel sa teši že jeho teoria sa potvrdila aj ked dostane facku
15. 05. 2011 | 10:53

AC napsal(a):

Divobyj
Proč chudák? Dal se na svou práci dobrovolně, možná ho i baví.
Vaším myšlenkových pochodům uniká to podstatné, totiž ne všichni vidí svět stejně jako vy. Držíte se svých představ jako klíště, dovolte i jiným jejich vlastní představu, budou vám zajisté vděční.
Tipuji vás na vyléčeného optimistu:-)
15. 05. 2011 | 10:53

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Zdravím rytíři. Asi máte pravdu :-). Ale víte, je lepší si zde zadebatovat a občas si přečíst třeba i trochu zbytnělá, ale přeci jen inteligentní (občas vysoce) a vzdělaná ega, než poslouchat slečnu Kočí, jak nám hlasem a formou šlapající holky předestírá, co nám vládne a pak na páscích poslouchat řeči oněch vyvolených. Je to prostě taková duševní gynastika, ženy se jí neúčastní, na to jsou příliš praktické.

Ale víte, on ten antický Říman znal i moudra všech těch současných i nedávných geniálních umělců, v antickém Řecku jich bylo dost. Nahá opice se prostě od té doby nijak nezměnila. Pokud ne k horšímu (jako celek). To je asi stěžejní "moudro", co nám nakonec může vypadnout.
15. 05. 2011 | 11:31

Rumcajs napsal(a):

Zacheus:

Moudrá slova .
15. 05. 2011 | 11:45

skeptický napsal(a):

Luba

Kuli si hlavou proženu

je ekvivalentní kulí si hlavou proženu

je ekvivalentní hlavou si kuli proženu

je ekvivalentní hlavu si kulí proženu.

Ale hlavu si kulí prohnat dokáže jen brouček na předním skle auta.
15. 05. 2011 | 11:45

Zacheus napsal(a):

Rumcajs. Děkuji za reakci. Přeji pěknou neděli.
15. 05. 2011 | 11:52

SuP napsal(a):

skeptický -
Pro koho?
Pro ženu!
15. 05. 2011 | 11:53

skeptický napsal(a):

A cááká,a cááká,
miláčku samozřejmě..
15. 05. 2011 | 11:55

SuP napsal(a):

Luba -
To úsloví..."Bohatý není člověk, který všechno má, ale ten, který nejméně potřebuje (a spotřebuje)...."
není špatné, ale musí mít míru. Bezdomovec opravdu nejbohatší není.
Co se týká "zelené filosofie", k níž se (zdá se) hlásíte, myslím že prožívá taky stav "hledání míry". Míry nalezení argumentace pro záchranu přírody před rozmařilostí člověka před spasením světa před člověkem samým. Myslím, že už to překývlo do polohy, kdy tato filosofie začne být pro lidi použitelná, protože ztratí ambice svět ovládat a řídit.
Já vím, trochu suché na neděli. Však už jdu zase mlátit do zdi .....
15. 05. 2011 | 12:05

Kritik napsal(a):

Vzhledem k předpovězenému očekávání, že zde bude nové nebe a nová země, tak se dá oprávněně soudit, že život ve stávajícím stavu nebude dost dobře možný.

Člověk se za posledních pár let stal dokonalým otrokem svých naturálně materialistických výtvorů. Stal se otrokem věcí. Tráví s nimi spoustu času, věnuje svůj čas a peníze jejich koupi, údržbě a používání. Třeba přijedete z autoservisu, kde po vás chtěli něco přes 10 tisíc, zajedete k pumpě pro benzín za 1500, pak zapnete ten údajně dokonalý výdobytek - počítač, který vám sdělí, že se aktualizuje. Tak místo očekávané užitečné činnosti, za kterou pokládáte shánění informací o vědeckých objevech, trávíte čas zíráním na obrazovku, na které se mihotá progress bar informující o tom, že ta věc má starost sama ze sebou a na vás se může zvysoka vykašlat.

Kolik by se dalo za ty peníze a za ten čas strávený věcmi uskutečnit skutečně dobrých skutků!

Jaká ubohost dnešního lidského stvoření! Pouhý otrok hmoty.

Doporučení je jasné: Nepodlehnout náboženství, kterému se říká věda, ale využívat vše pro osvobození své a jiných. Bůh, když stvořil člověka, stvořil ho ke svému obrazu. Tedy jako svobodného a nikoliv jako otroka. Boží vůle osvobozuje, a lidská svévole zotročuje.
15. 05. 2011 | 12:08

Ládik!!! napsal(a):

Zacheus -
už jsem v polovině encykliky, dobré čtení. Bohužel mi zvoní k obědu. Díky za tip.
15. 05. 2011 | 12:13

Rumcajs napsal(a):

Zacheus:

Dneska by Pán Bůh mohl trochu zatlačit, aby Rusáci dostali na pr...
Pak ta neděle může být klidně i pošmourná.
(Ale to by asi bylo nespravedlivý)

Tak Vám taky pěknou neděli.
15. 05. 2011 | 12:14

vlk napsal(a):

To jo,soudruhu Hořejší,takhle můžeme spekulovat donekonečna,ale ten pokrok je třeba zafinancovat a podpořit ty správné vědce a jak jsem nedávno zaznamenal tak ten vámi obhajovaný kafemlejnek vůbec nefunguje ,jak alespoň zjistila nezávislá britská agentura,prostě je to systém přímo na pendre.Peníze se prý nedostávají tam kam by měly,takže náš podíl na evoluci nebude zřejmě až tak zásadní ,jak se očekávalo,že? :-) Jak to tedy vlastně je soudruhu?
15. 05. 2011 | 12:40

Luba napsal(a):

skeptický,
pro češtinu (na rozdíl od angličtiny) je typické, že lze pořadí podmětu a předmětu vyměnit, aniž se změní věcný význam věty.

http://lhorcik.sweb.cz/matura/slovosled.html
15. 05. 2011 | 13:40

Divobyj napsal(a):

AC-víte,co si na lidech cením? Upřímnost.Proto se i já snažím býti upřímným.Stejskala řešit my dva nebudeme.Možná s ním,osobně...Nemáte pravdu v tom,že by mi unikalo,že ostatní mají jiný názor na věci kolem nás.To mi fakt neuniká.Naopak,přesně jste odhadl,že se svých představ držím jako klíště,a jsem ochoten se za ně bít do krve.Bohužel,není s kým.Prahnu po poznání a mnohokrát poděkuji každému,kdo rozbije mé představy na prach.Stejně tak mi bude ctí,otevřít oči komukoliv,kdo o to bude stát.Nakonec-"vyléčený optimista"-to jste trefil dobře.
15. 05. 2011 | 13:43

santawizard napsal(a):

Díky Elena: ten kompas je z létajícího globusu.Sever a jih jsou magnetické póly jako muž a žena.Anima a animus musí být zase jako katoda a anoda.Proto východ a západ neukazuje ,kde vychází a zapadá slunce ,ale kde vychází a zapadá měsíc.Měsíc a země se otáčí jeden kolem druhého kolem společné osy.Skutečný a zdánlivý pohyb planet je chápán nejenom gravitačně ,ale i magneticky.Odstředivá síla a specifická gravitace jsou základní jednotky.
15. 05. 2011 | 13:56

santawizard napsal(a):

magnetosféra a biosféra jsou nejdůležitější pojmy
15. 05. 2011 | 14:08

skeptický napsal(a):

Luba

Šak nic jiného neříkám.Ale komunikujeme,to je hlavní.

Maybe we can go and teach our little brown babies here to speak English good, the way she ought to be spoke.
15. 05. 2011 | 14:12

skeptický napsal(a):

Elenko,
nenechte se tahat za nos.
Specific gravity je specifická váha,specifická gravitace (přitažlivost,tíže )je asi nějaký nový vynález.
15. 05. 2011 | 14:24

santawizard napsal(a):

ATHEISTA:
Duše a mysl mohou být jenom abstraktní pojmy jako bod v geometrii.Jestli neexistuje duše nemusí existovat ani mysl.Proč si ale např.psychiatři myslí ,že jsou léčitelé duše.Podle theistů by na to měla mít monopoly jenom církev,kdežto podle atheistů psychitři nemohou vyléčit něco co neexistuje.Dále bych se rád zeptal proč každý ví co je to k++va a nácek ,ale nikdo neví co je to tabákový mági či hospodský kaplan.Zavinili to atheisti nebo theisti?
15. 05. 2011 | 14:45

skeptický napsal(a):

santa
Nevím proč to každý ví,ale každý ví,že ty první rády označují ostatní za to druhé.
15. 05. 2011 | 16:10

dennis napsal(a):

Pane Skepticky,
jsem rad, kdyz lide berou me prispevky s usmevem. Prece jen se vracim s otazkou: Proc si myslite, ze "vsechnu tu hruzu, kterou veda vykona, udela proto, aby nejkvalitnejsi cast populace prezila"? Proc by "veda" mela mit nejaky uslechtily cil? Uz tady nekdo citoval Franciska Bacona. Nikoli veda, nikoli vedomosti, znalosti, dovednosti, nikoli intelekt, ale humanitni idea rozhodne o tom, komu veda umozni prezit. Proc by to mely byt prave "nejkvalitnejsi" lide, kdo preziji? A kdo nam rekne, kdo jsou ti nejkvalitnejsi? Veda?

Moje skepse je asi fundamentalnejsi, nez Vas nicek. A muj optimismus visi na vlasku: Valka mezi nejschopnejsimi deprivanty a humanisty se doposud odehrava v lokalizovanych ohniscich, ale otevrene stretnuti na globalni fronte dava sanci 1:1. To ma daleko k tvrzeni, ze "veda da prezit nejkvalitnejsim".
15. 05. 2011 | 16:12

Pepa Řepa napsal(a):

Skeptický
poslední štěk, nadkolego.
Mám pro Vás tip. Skočte do knihlupectví a zakupte sobě knihu "Kecy mýho fotra" od Justina Halperna. Vy to oceníte.
Mám pocit, že ty naše kydy poslouchal.
Jen namátkou:

Když jsem se mu chystal koupit dárek k narozeninám¨
"Jestli to nebude bourbon nebo tepláky, jde to do popelnice.....
Ne, nebu´d kreativní. Teď není čas na kreativitu. Teď je čas na bourbon a tepláky.
----------
Když se poprvé odhodlal použít důchodcovskou slevu
"Seru na to, jsem starej. Sem s věcma zadarmo"
-------------
Když jsem měl pohlídat dům
"Zavolej, kdyby hořelo a nešukej v mojí posteli"
-------------
O tichu
"Chci jenom ticho.... Ježíšikriste, to neznamená, že tě nemám rád. Znamená to jenom to, že zrovna teď mám radši ticho".

Asi tak, nadkolego.
Mějte se.
:-)))
15. 05. 2011 | 16:21

Ivan napsal(a):

to- veverka
Já nejmenoval, to jste učinila vy, asi nejste daleko od pravdy.
Pochopitelně, že málo populace vzdělané se vyzná v tom, co vědou je. To není nic proti názoru druhého. To je o tom,, že jsme se naučili pouze mluvit a neumět pojmenovat, neumět klasifikovat pojmy. To přinesla nesmyslná obhajoba politiky kterou strany propagují své EGO. Tedy zde bych s Váma souhlasil, že by se to mohlo týkat i pana premiéra. On se sám oháněl svou vzdělaností na obrazovce. Aniž by se zymyslel nad tím, Proč neužívají akademických titulů.
Možnáže, kdyby je používali, stud by jim některé výroky nedovolil. Přestože definice jsou v mnohém jasné.
15. 05. 2011 | 16:44

Elena napsal(a):

skepticky,

vdaka za radu, hra je len vtedy hra ak na nu pristupia obe dve strany, mna pri hre bavi sledovat spravanie sa protihraca, lubim kazdy druh hry vratane slovnej

mna sa neda tahat za nos, preto ze vsetko zavisi na tom do kedy ma ta hra bude bavit,

najkrajsie a najzaujmavesie momety tu uz kulminovali, pre mna tato hra je nasklone a blizisa za zenit

bolo zaujmave sledovat tu nektorych charakter mozno skor bezcharakternost{ to je moj posudok, z mojho uhlu pohladu} to neznamena ze je spravny
majte sa pekne
15. 05. 2011 | 17:10

Dalibor Štys napsal(a):

To luba Ad mobilní telefon

Nic bych nedal za to, že kombinace mobilní telefon + nové velmi rychlé internetové protokoly + moderní vysílače a přijímače bude energeticky výhodnější než různé dráty a kabely pevných linek. Minimálně tato kombinace má větší potenciál na zlevnění a taky méně zatěžuje krajinu.

To vlk ad kafemlejnek
Ono to bylo legrační jak tvůrci kafemlejnu se prakticky v okamžiku jeho implementace stali jeho odpůrci. Kafemlejnek má jednu obří výhodu v delegaci rozhodování na autoritu mimo ČR. Jiné řešení jsou komise, které v česku dopadnou vždy na kvedlačku. Poslední příklad je hodnocení Akademie věd, to se tady už diskutovalo, kdy mnozí, kteří se viděli hodně vysoko - vesměs podle scientometrie - se cítí zneuznáni a tak, aby se nikdo nepoškodil, zruší se nějakých 15 pracovišť o 1-2 lidech která často i tak už více-méně neexistují. Pokud se podle výsledků českých komisí skutečně postupovalo, což byly výzkumné záměry před 7 lety, došlo k situacím, kdy některé skupiny na hlavních univerzitách (PřF Univerzity Karlovy, MFF UK apod.) nedostaly peníze na výzkum.

Takže alterantivní hodnocení ke kafemlejnku V RÁMCI ČESKA NEFUNGUJE. Rozumný nápad je navázat hodnocení na hodnocení EU, například program ERC CZ, kde lidé, kteří v ERC uspějí, ale nebudou mezi financovanými, budou financováni státním rozpočtem. Podobně by se dalo navázat financování vysokých škol na mezinárodní hodnocení univerzit, je jich víc, Times Higher Education Supplement, Scimago apod. Ta hodnocení se sice liší, ale neliší se pořadí českých univerzit v nich a to ani celkově, ani v nich v jednotlivých oborech. Takže prostě prvních 5-7 v každém oboru financovat, kdo neuspěje, nechť si příslušný obor učí, ale ne za státní peníze. A výsledky mezinárodních hodnocení průběžně překládat do češtiny a zveřejňovat. Školy samy si pak budou udržovat svou kvalitu, vybírat si nejlepší studenty apod.
Pokud jde o způsob utrácení státních peněz, ten je přece dán obecnými zákony a nemusí se cpát do zákona o vysokých školá, o vědě výzkumu a inovacích a kdejakého dalšího.
15. 05. 2011 | 17:33

skeptický napsal(a):

dennis

Ve vyspělém kapitalismu vzývajícím zlaté tele je už pradávno samovolbou rozhodnuto,kdo je nejkvalitnější.Ten má vědecké,finanční,i vojenské zdroje k disposici si podrobit a zbavit se nekvalitních.A propagandistickou znemravňující mašinérii.
Humanismus není to,za co se vydává.Je to nástroj ďábla.

Ono je to o světovládě a jednou kontrolujete všechny peníze,je čas na vyšší cíle.A jednou učiněno jest,je zbytečné tu živit zpovykané miliardy lidí,kteří by chtěli dokonce jíst maso,o nějakých penzích či zdravotnictví zdarma už ani nemluvě.

Sedmihradský Kníže Drago zvaný Drakula odstranil chudobu tím,že svolal chudé na oběd do kostela a dal ho zapálit.

Já vidím budoucnost tak,že se svět vyčistí buď po dobrém umělými hladomory a pandemiemi,nebo po zlém válkou.

Mezitím se musí lidem vysvětlit,že náboženství je špatně,národ je špatně,stát je špatně,rodina je špatně,namíchat lidstvo,aby jeden nevěděl čí je,zrušit jim armády,zavést společnou měnu,aby se to dalo dle potřeby vyhladovět zmáčknutím knoflíku,nebo poštvat proti sobě,krmit je tím ,že zvrácenost je vlastně ctnost,vnucovat šílenosti,kterým by se před padesáti lety smály malé děti i psi,demoralizovat a rozeštvat,a cejchovat a nálepkovat ty,kterým to nesedí.Jejich lokaje lze snadno poznat.

Ve školách zavést osnovy,které z dětí nadělají blbce,a uvést to tu na rozumnou míru.Otrokářství je prokazatelně nejvýkonnější systém dosud vynalezený,a další vývoj vědy už není pro tisíciletou říši nezbytný.

Satelitní kontrola obyvatelstva,život v luxusu pro panstvo,otrokyně,zábava,jezdit v helikoptérách na safari do oblastí,kde ještě zbyli nějací domorodci.

Ona ta biblická tisíciletá říše Satana asi nakonec příjde,pokud nás nespasí nějaký meteorit.

A tam nás miláčkové zavedly dva špeky - humanismus a demokracie.Lidstvo je blbé,patří jim to.
15. 05. 2011 | 17:34

skeptický napsal(a):

nadkolego,
to zní ze života.
15. 05. 2011 | 17:37

Dalibor Štys napsal(a):

To Ivan ad co vědou je

To je dobré. Vy to víte? Já ne. O tom byl v Nature zajímavý článek který se dá shrnout asi takto: Dnes se jako "science" označují všechny tvůrčí činnosti. Dříve byla věda jako odhalování principů jevů a inženýrství jako konstruktívní činnost.

To, co se v článku diskutuje, jsou v původním slova smyslu důsledky inženýrství.
15. 05. 2011 | 17:39

Luba napsal(a):

Dalibore,
souvislosti s mobilními telefony jsme neměl na mysli jejich energetickou náročnost, ale fakt, že v podstatě zbytné technické vymoženosti mohou být potenciálně nebezpečné pro živé systémy, které tu existují mnohem déle, než my.
Třeba včely tu jsou už 30.000.000 let. Jak dlouho tu ještě budou zřejmě závisí i na nás.

Ty dopady je třeba zkoumat.
15. 05. 2011 | 18:14

santawizard napsal(a):

Skeptický:komu není rady tomu není pomoci!!
Protože je na světě přebytečné množství somráků a feťáků.ale nedostatečné množství marijuána gurů a hospodských kaplanů ,které zákon a církve neuzávají,tak celý svět jde od deseti k pěti jako válka mezi legálníma a ilegálníma drogama křížem krážem mezi křesťanama a muslimama.
Křesťanskodemokratické ideologie jsou postupně vytlačovány křesťanskonacistickými a křestanskomarxistickými propagandami,aby krucifix splynul se swastikou a nebo aby komunisti povstali za svoje práva jako Jan Hus a Jan Žižka v mučednictví a válečnictví samého Ježíše Krista.
Bůh války je Satan ,ale Bůh míru Ježíš ho brzy zažene do pekla.Kdy to ale bude,nikdo neví.Ten ,kdo pracuje a bojuje pro mír není jako ten,který bojuje a pracuje pro válku.Bůh války však není nesmrtelný.Nesmrtelný je jenom bojovný umělec.On není žádný voják,on je jenom sportovec.Bůh miluje svoje ovečky ,kdežto Ďábel zase miluje svoje kozičky.Za trest nebo za odměnu ,jak se říká ,do bordelu nebo do klášteru platí pro ženy ,ale za trest nebo za odměnu do hospod nebo do kostelů platí, jak se říká,pro muže.Libido a genius stoupne nebo klesne jako láska a nenávist zadarmo nebo za peníze!Mučednictví a válečnictví samého Ježíše Krista je bojovné umění s kterým najdeme království boží, jako nirvánu královskou jogou.Ježíš je náš vnitřní a vnější přítel,ale Satan je náš vnitřní a vnější nepřítel.
15. 05. 2011 | 18:30

Karel Mueller napsal(a):

Ahoj skeptiku,

Ladislav Mňačko vložil jednomu zklamanému soudruhovi následující výrok: Myslel jsem si, že je to geniálně vymyšlená sabotáž. Ale ne, takhle geniálně by to nikdo nevymyslel. To je v systému ... Vámi popsaný neootrokářský celosvětový řád asi nikdo dopředu nenaprojektoval. Ten se prostě postupně tvořil, tvoří a nakonec vytvoří.

Na rozdíl od překrásného nového světa však není postaven na "šťastné" společnosti. Protože neodstranil genetickou následnost a tedy mj. alfy nejsou v pozici alf a delty nejsou v pozici delt.

Systém se začne zadírat. Víte, správa loutek, které mohou být skutečnými vládci kdykoliv vyměněny, musí nutně skončit naprostou nezodpovědností a tedy z ní plynoucí neschopností a prohnilostí.
15. 05. 2011 | 19:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Ateista:

"náboženství vždy bylo a je brzdou pokroku. Souhlasíte se mnou?"

Asi vas neprekvapi, kdyz reknu, ze NESOUHLASIM...

..
15. 05. 2011 | 19:34

Divobyj napsal(a):

Skeptik-ano,dobře vystiženo.Rozhodně se dá říci,že "v tahu na branku"předčíte pana profesora o parník.Na rozdíl od některých zdejších teoretiků měl Váš příspěvek"koule".
15. 05. 2011 | 19:38

vaclavhorejsi napsal(a):

argun:

"Vědecký pokrok nás nezachrání ani nezahubí. U nás lidí se nic nemění již několik desítek tisíc let."

Co je to za nesmysl???

..
15. 05. 2011 | 19:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Opet jste mi velmi sptavne dal poznat, jak jste moralne a intelektualne nesmirne vyse nez ja - me podekovani a diky Vam kez znely by jak zvony...

..
15. 05. 2011 | 20:02

Divobyj napsal(a):

Pepa Řepa-nic proti Justinu Hapbernovi-nenašel byste tam něco lepšího? Asi nemám dostatečné IQ,ale tyhle plky,co jste uvedl jsou poněkud...povrchní.
15. 05. 2011 | 20:12

skeptický napsal(a):

Vědecký pokrok nás nemůže zavést dále,než co má lidstvo před očima
už několik tisíc let,nejvyšší dosažitelná pravda,které dnes nikdo nerozumí.Náboženství.Tajemství hmoty a magie.

A ti vlivní,kteří znají tajemství předávané po generace,se snaží od náboženství odvést lidi co nejdál.Protože tato znalost jim dává náskok,a zbytek světa zůstává ve tmě.

A kdykoliv se věda přiblíží,svede se jiným směrem.To by byl totiž konec rozdílů mezi bohatými a chudými,a veškeré práce vůbec.Království boží.Příroda okradena o svoje tajemství.
15. 05. 2011 | 20:13

Jirka H napsal(a):

Pane Hořejší, píšete: "Vědecký, a z něj vyplývající technický pokrok byl za posledních 100-200 let skutečně ohromující. Jeho výsledky nevídaným způsobem usnadnily ve velké části světa život, zachránily stamiliony životů, umožnily nám daleko lépe pochopit, jak funguje náš svět".

To je sice pravda, ale ne celá. Impulsem pro tento vědecký a technický pokrok byla změna myšlení, změna paradigmatu. Slušelo by se připomenout, kteří myslitelé, a které myšlenky to byly. Tvůrčí géniové, přece existovali po staletí, nezrodili se přece až na konci 18. století.
Klidně to řeknu na plná ústa, byly to přdevším liberální myslitelé, kteří prolomili staleté okovy, předsudků, náboženských tabu, cechů, feudálních výsad, aby se skrze jejich myšlenek a činů přešlo k společnosti založené na volné hospodářské soutěži - chcete-li - kapitalismu.
Bez této změny by geniální nápady zhusta zůstaly jen na papíře nebo jen v podobě prototypů k pobavení šlechty.
Až změna společenského systému umožnila, aby si plody geniálních vědců a vynálezců posloužily i prostým lidem.

Mnozí, zde hovoří o klanění zlatému teleti. Možná, že se mu mnozí klaní, ale já vidím za technickým a vědeckým pokrokem i nízkou úmrtnost dětí, vyšší věk dožití, lepší kvalitu života, volný čas, cestování, vzdělání...atd. Zkrátka věci, které si drtivá většina lidí před 200 lety nemohla dovolit. A to rozhodně není málo...
15. 05. 2011 | 20:18

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Ze jsem tak smely - kdo jsou
"ti vlivní,kteří znají tajemství předávané po generace,se snaží od náboženství odvést lidi co nejdál.Protože tato znalost jim dává náskok,a zbytek světa zůstává ve tmě." ?

Znate nektereho?

..
15. 05. 2011 | 20:19

skeptický napsal(a):

Hořejší

Vy filuto.Mezi bezbožnými bych nehledal.Proč myslíte,že od začátku 20.století zlato lidem do ruky nepatří?
15. 05. 2011 | 20:24

skeptický napsal(a):

P.S.
Ne osobně,ale viděl jsem ho na vlastní oči.
Joffrey Comte de Peyrac de Morrens d'Irristru,Lord of Toulouse and Aqquitaine.
Takhle začala sposta bankovních domů.A pak už se to sypalo samo.
15. 05. 2011 | 20:35

Viola napsal(a):

Naše osudová chyba je, že na technice jsme si postavili úplně všechno. Stačí jediná silnější bouře ze Slunce a poté, co nám přestane fungovat technika, spadne celý náš supersystém včetně všech infrastruktur i našich cenných papírků! Dokonce i sluneční bouře, ke kterým dochází v průměru jednou za 100 let, mohou být pro naši techniku velmi nebezpečné.
15. 05. 2011 | 20:36

Admirál napsal(a):

Je chybou považovat vědeckotechnický pokrok lidské civilizace za lineární záležitost.

Z doposud známého průběhu není možné predikovat nic.
15. 05. 2011 | 20:37

honolulu napsal(a):

Pane Skepticky,
Vase prispevky inspiruji k premysleni, DEKUJI !

Chci informovat vsechny prispevkare !
K valce musi prijit a my kvalitni, uslechtili a vysoce kulturni potomci z Atlantis ji vyhrajem !

Kdyby nahodou ne, tak nez bude nas konec, rozmlatime planetu na sracku.
Nic noveho pod sluncem. Uz nekolikrat byla. V roce
71 000 B.C. byla tma 10 let a vsechno umrelo. Prezilo 80 lidi na cele planete.
Pred tim kolem roku 240 000 B.C. zmizely cele kontinenty se vsim co nich bylo. To byl bolesny konec 3-ti civilizace zvane GONDWANA. (Vime velmi dobe jak vypadala). Ctvrta civilizace ATLANTIS tragicky zhynula +/-
40 000 B.C. (Zname i plany nekolika mest). V nekterych z nas (HEZKYCH - zlata plet) koluje krev uprchliku z teto kouzelne ostrovni rise, ktera byla suzovana civilni valkou. (Tak, jako vy budete v cele Evrope za 20 let).

8 500 B.C. (coz je "vcera") po ustupu ledovce na sever a uvolneni velkeho mnozstvi vody, stoupla hladina Stredozemniho more o 160 nebo o 220 metru. (Nemuzem se dohodnou). Vime, ze zahynuly miliony. (Ve vasi Bibly je o tom mala zminka, spatne popsana).

Kam se na nas veda hrabe. My vidime daleko dal. Nasi pruzkumnici do neznama byli Edgar Cayce, Helen Blavatsky a dalsi o kterych jste neslyseli. (Nekteri byli povrazdeni). My jdeme v jejich stopach a zdokonalujem co nas naucili. My cteme signaly a znameni z vesmiru, ktere vy nevnimate. My studujeme vliv hvezdnych konstelaci na kazdeho z vas.

Musim koncit, abych nevzbudil pozornost pozemskych agentu - tech nepratelskych hvezdnych UFOounu...("Este ma nedostali, este ma honit budu") Ha, ha, ha.
15. 05. 2011 | 20:43

Admirál napsal(a):

Zacheus - Myšlenky z encykliky papeže Benedikta XVI. jsou zřejmě blízko pravdy.
15. 05. 2011 | 20:49

Viola napsal(a):

honjolulu

"My jdeme v jejich stopach a zdokonalujem co nas naucili. " ty k nim patříš?
15. 05. 2011 | 20:52

AC napsal(a):

Divobyj napsal:

"Prahnu po poznání a mnohokrát poděkuji každému,kdo rozbije mé představy na prach."

Milerád se vaší palčivé touhy zhostím, bude to s vámi zdá se velká dřina, ale mám měkké srdce, nebudu požadovat ani to předem avizované několikeré poděkování:-)
15. 05. 2011 | 20:52

Viola napsal(a):

opravju ji se, omlouvám se honolulu.
15. 05. 2011 | 20:53

Ateista napsal(a):

argun:
Chtělo by to doplnit si vzdělání základní a střední školy v oblasti fyziky a více přemýšlet. Vaše rádoby moudré a hloubavé otázky jsou zcestné, protože nechápete ani podstatu soustavy SI a to je opravdu ostuda. Snažíte se budit dojem přemýšlivého, ale ve skutečnosti jsou vaše "argumenty" na úrovni chronického návštěvníka nádražní pivnice s tím rozdílem, že používáte slušný slovník. V takových pivnicích, jak jsem zde uvedl, jsou všichni velmi chytří, posmívají se vědcům, že neví to či ono, všechno umí dělat lépe a rychleji, no prostě hrůza. Jako politik se uplatníte, nic o problému nevíte, ale stále o tom vedete rádoby učenou debatu. VV nebo ODS, ale třeba i TOP 09 vás jistě přijmou do svých řad.

Dalibor Štys:

Někde příliš zjednodušujete. Ve svém bodě č. 7 to nelze takto jednoduše chápat a svědomitě o tom píše R. Dawkins ve své knize, která v češtině vyšla pod názvem Boží blud, Petr Bakalář je více povrchní, nicméně také je jeho kniha s názvem Bůh jako psychický virus přínosem.

Viola:
Váš příspěvek z 14. 05. 2011 | 17:12 je míněn vážně nebo je to pouze určitý (dle mého soudu nešťastný) druh metafory? Já vcím, jaké je vaše myšlení a vaše názory, ale někdy mě tou svou fanatičností skoro až děsíte.
15. 05. 2011 | 20:53

Elena napsal(a):

Viola,

mila Violka, Vy ste sa nezmilila,

chodia sem na tento velice inteligentny portal mimozemstania a skumaju tunajsiu situacione, tak to sarapatia a davaju nam znak ze Honolulu je ich clovek, musia na neho davt pozor, oni ho ochranaju do doby, pokial spolu s nimi neuleti do inej demenzie,

nektore veci sice vyzeraju ako chyba ale cybou nie su
15. 05. 2011 | 21:18

Elena napsal(a):

prieskum tu robia Andromedania, z velmi zaujmavej galaxie na konci mliecnej drahy SUHVEZDIE ANDROMEDA, vpreklade z greckeho jazyka znamena, vladkyna nad muzmi, suhvezdie pozemstania objavili okolo roku 900 opial ho persky astrolog, tak ta Andromedu pocestuje nas Honolulu to je 25millionov svetelnych rokov od tiato, teda od nas ze slovenska, od vas asi trochu dalej
majte sa
15. 05. 2011 | 21:58

honolulu napsal(a):

Elena ,
ma velka laska, ktera me odmitla, zahnala, uprednostila zivocicha z bazin temnoty Tencokydu prede mnou - katolickym Princem von Honolulu, dale zkouma muj hvezdny puvod. Proc asi ?

Nevim, nevim, ze by mela zajem vztoupit do naseho klubu pruskumniku tajemna ? ? Vzdyt my oslavujem kazdy rok 31.10. orgiemi. - Honem se utikejte omluvit za hrisne myslenky velebnemu panovi.

Pani Viola,
mam velmi zvedavou povahu. Nesnasim tajemstvi a kdyz ho nedokazi vyresit z jedne strany, tak to zkousim z kazde jine strany. Do klubu New Age chodim ! Mam rad MYSLENKY a citim se nestastny s prazdou hlavou. Nadavat na politiky v Cesku me nebavi. Premyslet me bavi velmi. Napr., to co je vyse popsano o vcelstu je VELMI zajimave. Nevedel jsem to.
Po strance socialnich ved jste ma spriznena duse. Mam respect pred Vasi inteligenci. Hodnotim Vas obektivni postreh vysoce.
Kdyz Vas nabubrela sebedulezita NULA (Tencokyda) urazi a zesmesnuje, vratte mu to.
15. 05. 2011 | 22:04

Elena napsal(a):

ja som musela Honolulu, bojim sa jednej robokopkyne, musym vtichu trpiet, pssss, nemozes mi pisat nic dobreho, radsej mi vynadaj, tak ma zachranis, ona dnes este prileti, uvidis, ona cita vsetko od teba a neodpusti tebe tu slabost, dockaj o hodinku dostanes rekomende{pousoch}

ked som bola tebe naklonena, tak robokopkyna privolala na mna zlych duchov, v jednom tyzdni som sa skoro posla, ja sa jej bojim Honolulu, radsej zivot nezeli laska
15. 05. 2011 | 22:16

Viola napsal(a):

Ateisto

a víte, že mě docela těší děsit nose a ateisty? :-) Ale ne, ten kdo věří upřímě, tak to tak jako já vysvětluje.
15. 05. 2011 | 22:19

Viola napsal(a):

pane honolulu, těší mě, že jsem vaše spřízněná duše. Dnes jsem si vás neměla moc čas přečíst, ale napravím to. Jste také inspirací tím, co čtete. Naposledy jste mě zaujal tím člověkem, co přenášel těžké balvany a pro svou lásku (nenaplněnou) postavil hrad.
15. 05. 2011 | 22:23

honolulu napsal(a):

Oh, Elena z Andromedy...." Mel jsem devce laskou jen se smalo. Odeslo mi, ja uz nemam nic !
Pro BABOONA (Tencokydu) novou lasku vzplalo a me zbylo jen par slzi vic".
Cigani, hrejte at slysim hously hlas ! Svou pisni rozveselte smutne srdce me, ja tolik touzim na vse zapomenout a zapit vinem stesti ztracene". Bye-bye Elena.

(Omlouvam se vsem lidem, kteri jsou pri smyslech).
15. 05. 2011 | 22:24

Viola napsal(a):

Eleno, pozdravuji vás :-).
15. 05. 2011 | 22:27

santawizard napsal(a):

1.)Demokracie je zlatá střední cesta mezi diktatůrou a anarchii.
2.)Dnešní svět je rozdělen na 1.svět,2. svět a 3. svět jako bílá ,žlutá a černá rasa nebo jako demokracie ,diktatůra a anarchie,nebo jako theologie ,vědecký atheismus a okultní vědy!?
15. 05. 2011 | 22:32

Elena napsal(a):

PAPA Amerikano = Honolulu

https://www.youtube.com/watch?v=6EAO3EzKwJ0

nie som Amazonka, som slaba zena
15. 05. 2011 | 22:37

SuP napsal(a):

Jak tu čtu většinu těch plamenných příspěvků, myslím, že někoho zahubí a tím zase jiné zachrání.
Ať žije pokrok.
15. 05. 2011 | 22:57

dennis napsal(a):

Pane Skepticky,
dekuji Vam za vystiznou odpoved. Z ni poznavam, ze jste neochvejny optimista, ktery veri, ze "ti schopni" vymetou vsechnu tu luzu na smetiste dejin. Osvobodi tim Zemi, civilizaci i s prirodou, od toho lidskeho marasmu, ktery je pricinou vsech problemu... Dokonce i pan profesor dal najevo, ze Vas nazor povazuje za velmi osobity a predevsim Vasi jasnozrivost jej privedla k otazce: "Kdo jsou ti vlivni?"

Kdybych si je chtel sam vymalovat, vypadali by takto: Maji vybudovane podzemni bunkry se vsemi zasobami (jidla, leku, vody... i s personalem: lekari, kuchari, psychoterapeuti, uklizecky, stripterky...), maji ve sklepe nejvetsi zasoby zlata, ovladaji naprosto podle sve vule tymy vedcu, tymy vojenskych strategu, sami rozhoduji o tom, jak to bude na povrchu zemekoule vypadat, az "se to prezene". Proc jste si vybral nick Skepticky?
15. 05. 2011 | 23:03

skeptický napsal(a):

Dennis

Minulé století nám dalo dva vizionáře.Ericha von Daniken,a mne.
O nás dvou už Géte psal...
Jsem jsem anatomický unikát narozený s optorektálním nervem,který mi dává posraný životní náhled.
15. 05. 2011 | 23:18

Elena napsal(a):

tak Vy matestastie pane Skepticky,

o mne napise vedecku pracu pan Radkin Honzak, zapadne tobezviznamne prachom v odlahlich koncinach nekde v strednej evrope
15. 05. 2011 | 23:25

skeptický napsal(a):

Elenka
Doktor se jednou přiznal,že nějaký jeho učitel je varoval před diagnozou,pokud se na dotyčného nemrknou alespoň klíčovou dírkou.
Do té doby nic nehrozí.
15. 05. 2011 | 23:48

Elena napsal(a):

:}}}}}}}}}}}}

Ahoj Skepticky,
idem chrapat dobru noc
15. 05. 2011 | 23:54

Dalibor Štys napsal(a):

To ateista ad někde příliš zjednodušujete

1) Jinak to nejde. O tom je celá věda a inženýrství. Bylo by fajn to mít na vědomí. Což většina vědců nemá, jelikož to jsou v zásadě docenti, od docere - učit, poučovat.
2) Můj bod 7 je o tom, že jsem optimista. Totiž že si myslím, že jelikož jev vědomí mi něco pozitivního (hmotně i uvolňováním endorfinů) přináší, stejně tak dobře něco přinášel milovníkům poznání, na jejichž názorech byla postavena náboženství. Jenže "něco se zvrtlo" hned jak někdo začal myšlenky šířit. Protože, jak říkali mniši na Lemově planetě Dichtonii, čím více možností máte něco udělat, tím jasnější je, že jediná skutečně svobodná volba je nedělat nic.
16. 05. 2011 | 07:17

Viola napsal(a):

Dnes se schází učená společnost a bude diskutovat o globálních změnách klimatu mimo jiné. To by mě zajímalo k jakým závěrům příjdou.
16. 05. 2011 | 08:45

Pepa z depa napsal(a):

Vaše starosti bychom chtěli míti a v Bohnicích žíti. A jest-li chcete věděti jak se bez námahy k rozuzlení dostati, tak čtěte na www.vymenilijsmepolitiky, www.proalt.cz, www.cmkos.cz a dalších stránkách občanských iniciativ. A teprva potom hovořte, to vás asi přejde humor. Dělnická pěst se zvětšuje a sílí. To nechceme viděti až se naštve a UDEŘÍ. A již dala i termín, kdy se k tomu chystá a když si přečtete výše uvedené stránky, tak sami uvidíte, že to není SRANDA. Jinak srandu máme rádi a říkáme že sranda musí býti i kdyby na chleba nebylo. Tak zatím, 4. odboj a Pepa z depa.
16. 05. 2011 | 09:01

Viola napsal(a):

Pepo,

jestli by se dostali k vládě někteří noví třeba z těch "vyměnilijsmepolitiky", nebo proaltu, nebo cmkos a dalších, tak by také měli řešit otázky vývoje, vědeckého pokroku, ekologie. Politiku nelze tvořit ze zloby.
16. 05. 2011 | 10:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa z depa:

Delate na me dojem, ze jste nejaky provokater z ODS nebo spis TOP09.
Pokud nekdo vyhrozuje nasilim, je to na povazenou - mel by skoncit v base...

..
16. 05. 2011 | 10:55

buldatra napsal(a):

Nejsem si zcela jist, zda ten článkem popisovaný pokrok je zrovna vědecký.
Řekl bych spíš, že věda jako taková se do pokroku, čili procesu, postupně zapojovala až se jednoho dne usadila téměř ve všech jeho oblastech a tváří se, že to řídí.
Nebo si to přeje.
Jenže není přání otcem myšlenky?

Celý ten obávaný, nebo na druhé straně vítaný proces, který autor popisuje a o němž si není zcela jist, zda nám prospěje, nebo nás jednou zničí, mohl být odstartován jen díky tomu, že padla různá tabu, člověk se postupně vymanil z vlivu středověké náboženské ideologie, která zeslábla. Tak nějak zkrotla, páč vyčerpala své možnosti a nyní odpočívá kdesi za bukem.
Ideologie, která celá staletí svazovala svobodnou mysl a všecko, co zavánělo nějakou pokrokovostí, novostí, svobodným způsobem myšlení, trestala a to tak, že krutě.

Takže v prvopočátku to celé začalo jako osvobození mysli, což byl opravdový pokrok duchovní. Tvorba nových technických vymožeností během krátké doby byla natolik hektická (něco jako když se zvednou stavidla a z přehrady se vyvalí masy vod), že předběhla své tvůrce a proto, myslím, že mají pravdu ti, kteří říkají, že vývoj techniky předběhl vývoj způsobu myšlení samotných tvůrců. A za pochodu vznikaly nové obory a vznikala věda a celé to vypadá, že věda je ve vleku procesu, ale to je možná jen zdání.
V tom je možná ten prvek nebezpečí, které hrozí, protože zneužití objeveného je neustále aktuální, ať novou věc vymyslí vědec, nebo kutil.
Náš svět je světem dobra a zla (akceptuje tuto dualitu věda?), světem, který správně funguje, jsou-li tyto dva aspekty v rovnováze. Rovnováha zaručuje prospěch. A možná právě rovnováha je jakýsi středobod, na který by se měla věda soustředit především, když tvrdí ústy svých zástupců, že pokrok je vědecký.
16. 05. 2011 | 11:33

Mc Cali napsal(a):

Prima blog.
Moje odpověď zní: "42 ". o:)
16. 05. 2011 | 11:38

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

"Náš svět je světem dobra a zla (akceptuje tuto dualitu věda?)"

Obavam se, ze toto neni predmetem zkoumani vedy...
**********************************
SuP:

"Ať žije pokrok."

Jsem rad, ze se aspon jednou shodneme ;-)
***********************************
Rumcajs:

"Evoluce je dle mého Boží záměr a ta věda do toho patří.
Bůh nás stvořil k obrazu svému a pokrok nás k němu přibližuje. Někdy morálně, někdy mocensky.
Je fakt, že biblická proroctví hovoří o apokalypse, tudíž by nás pokrok měl směřovat spíše k záhubě. Já jsem ale optimista. Proroctví o pelyňku se ukázalo jako proroctví ryze technické. Proč by z mrtvých vstání rovněž nemohlo být dílem člověka a Boha v něm?"

V techto vecech nachazime opakovane shodu, cemuz jsem velmi rad - jeste se trochu kriticky zamyslete nad tim "trhem bez privlastku" a shoda bude temer dokonala! ;-)

..
16. 05. 2011 | 11:47

buldatra napsal(a):

Pepo z depa,

Nevím, jak to vyjádřit vědecky, blog je o vědeckém pokroku, nicméně pokrokově lze konstatovat, že dělníků ubývá.
Navíc mám pocit, že úřednictva je dnes tak nějak skoro víc jak dělnictva a proletariát s velkou pěstí, blahé, či neblahé paměti, někam zmizel.
Dělnická pěst tedy už není, co bývala a věci by se tedy měly řešit poněkud pokrokověji až vědecky. Ty aktivity, o kterých se zmiňujete, asi moc nadějí na úspěch nemají, protože je vymýšlejí intelektuálové, což samo o sobě zaručuje jejich zviditelnění a to je asi tak všecko.
Dělník by spíš měl mít snahu zapojit svou vlastní inteligenci a pomocí ní prosadit rovnováhu, která byla narušena. Čím větší počet bude těch, kteří nic skutečného netvoří a nevyrábí, tím méně bude oběživa v kapsách těch, kteří vyrábí.
Pokuste se raději hledat způsob, jak dosáhnout v tomto smyslu rovnováhu. Myslím, že pomocí pěstí to dost dobře nejde.
16. 05. 2011 | 12:01

buldatra napsal(a):

to vaclavhorejsi:

ad)

"Náš svět je světem dobra a zla (akceptuje tuto dualitu věda?)"

Obavam se, ze toto neni predmetem zkoumani vedy...

OK, profesore, věda to nezkoumá, nicméně, akceptujete dobro a zlo jako takové?
Pakliže ne, nemám daší otázky.
Pakliže ano, bylo by otázek mnoho.
O nic nejde
16. 05. 2011 | 12:09

Vysedlina napsal(a):

Pan Hořejší
Jenom jsem se sem tam tuhlevá mrkla, a až budu mít čas, tak si to přečtu. Zahlédla jsem totiž ve Vašem článku výrazové spojení "rozum a jeho plody". Mám přibližnou představu, co by to mohlo asi znamenat. Zajímá mě ale právě Vaše přiblížení. Tak zatím se mějte a nashle.
16. 05. 2011 | 12:13

gaia napsal(a):

"Všichni dávno víme jednu důležitou věc: skoro nic není takové, jak se to jeví. Tak například na planetě Zemi se člověk vždycky domníval, že je inteligentnější než delfín, protože toho tolik dokázal(kolo, New York, války atd.), kdežto delfíni odjakživa nedělali nic jiného, než se mrskali ve vodě a žili si jako prasata v žitě. A naopak - delfíni byli odevždy přesvědčeni, že jsou daleko inteligentnější než člověk, a to z přesně stejných ůdvodů." citát ze Stopařova průvodce galaxií
16. 05. 2011 | 12:33

Tenco napsal(a):

gaia
Ono je vůbec paradoxní, že nejchytřejší živočich Mléčné Dráhy musí na to, aby se uživil, pracovat.
Většinou i na někoho jiného.
:)))

Opice totiž umí mluvit. Ty pokusy - co snimi vědci dělají - tak při těch pokueseh stojí opice nejvíc sil to, aby se neprozradily že mluvit umí od nepaměti. :)
Víte proč ?

No - člověk by je okamžitě začal nutit aby chodily do práce.
Kdyby promluvily.

:)))
16. 05. 2011 | 12:42

gaia napsal(a):

Tenco

no práce to je něco hrozného. Vědci zjistili, že káva zkrátí člověku život o 7 dní, alkohol o 7 let a cigerety dokonce o 15. Ale práce krátí člověku každý den o nejméně 8,5 hodiny.
16. 05. 2011 | 12:47

Tenco napsal(a):

gaia
No holt už je taková doba.
Doba elektrická.

Do práce chodíme s odporem, v zaměstnaní sedíme v napětí a když se dotkneme
vedení,kopne nás do zadku.
16. 05. 2011 | 12:57

buldatra napsal(a):

Někde jsem četl, že nějací jiní vědci odjinud zjistili, že káva je prospěšná a život prodlužuje.

Delfíni si o sobě myslí, že jsou chytří, protože se jen tak mrskají ve vodě a žijí si jak prasata v žitě. Jenže nemají ani ručník a tak nemohou vyrazit do galaxie stopem, kdežto my můžeme i bez ručníku.

S tou prací je to pravda. Zajímalo by mě, koho něco takového mohlo vůbec napadnout.
Přes všechen ten vědecký pokrok se nám doposud nepodařilo se toho nápadu zbavit.

Třeba to jednou napadne nějakou opici a my jim předáme žezlo a budeme mít klid a čas na užitečnější věci.
16. 05. 2011 | 13:07

gaia napsal(a):

Tenco

anebo jsme prostituti?
Každý den musíme do toho bo...lu a ty ku...y tak málo platí?

Ale je fakt, že největší pokrok lidstva by byl v tom, že by lidé nemuseli pracovat a mohli by pouze tvořit. A to podle svých biorytmů. Já např. nejvíc energie vydám ráno, když v 6 zvoní budík. Přitom jsem naprogramovaná až tak na půl devátou.Pak by mohlo dojít k rozvoji a využití lidského potenciálu a člověk by skutečně něco odevzdal. Ale když musí plnit termíny a uzávěrky normy atd., tak je to jen takové hup sem šup tam a podle toho to činění lidstva vypadá.To i ti inteligentnější delfíni již vědí, že se blíží záhuba Země a rychle mizí.( A lidi si ani nevšimli kam, aby zmizeli za nimi. (zas inspirace tím stopařem)
16. 05. 2011 | 13:10

gaia napsal(a):

buldatra

no koukám, že jsme se tu sešli filozofové, kteří vědí, kde je jádro pudla.

Takhle lidi musí pořád pracovat akorát na ty technologie. 6 mobilů v domácnosti a internet, pak ta elektrika, kterou to pořád chce a člověk zjistí, že půl platu je fuč.A to jen za technologie, bez kterýc by se obešel a obešlo se lidstvo celá tisíciletí.

Nebo ten plechový mazlíček v garáži. Žere už víc než já.
16. 05. 2011 | 13:14

Elena napsal(a):

Ahojte :
gaia, Tenco a buldatra,

trochu s vami nesuhlasím ohľadne tej prace:

slony pracovali v Indii na stavbach, delfiny bojovali v druhej svetovej v námornictve, holuby pracovali ako poštary, dnes psi prcuju v policajnom sbore,

to nie o tom, človek potrebuje obživu vetšiu neželi živočich a preto je nuten pracovat, naročnejšý v obžive ak mam byť presnejšia
16. 05. 2011 | 13:22

gaia napsal(a):

Elena

no člověk exploatuje přírodu a znásilňuje ty nebohé zvířecí tvory. Jak píši, nemá se pracovat, má se jen tvořit. V tom je rozdíl. Člověk, kdyby nic nedělal, tak by se nudil. Ale denně někam chodit a tam mít píchačky, to ti delfíni si zařídili život chytřeji.
16. 05. 2011 | 13:28

Elena napsal(a):

pravydelne prácovať človeka naučila zmena klimatických podmienok alebo presun človeka do severnho pasma, musel pracovať aby vytvoril zásoby , umenie vytvoriť zásovy ho naučilo myslieť , planovať a tak dalej,

na papua a novej gvineje do nedavna stačil bambusový list vpredu a rano odchytit papagaja na ranajky, zapiť ho mliekom z kokosového orechu a valajsa dalej celý deň na plaže,

zima ( mraz)donutil človeka k pokroku , neskôr boj o kontrolu uzemia . vlastne STRACH je hnacý motor evolucie
16. 05. 2011 | 13:32

santawizard napsal(a):

Karle Mulere:Myslím si, že vrcholu nelze dosáhnout bez vyjasnění největší záhady a nejobtížnějšího vědecké ho úkolu - záhady vědomí. Měli jsme pár obsáhlých debat na to téma.
14. 05. 2011 | 23:16
Tady jste se strefil do černého.I náboženství je jenom otázka vědomí a svědomí.Já vím nebo jsem si vědom jsou si podobné.Věda chce vědět co je to vědomí,tudiž i nevědomí,nadvědomí ,podvědomí,spánek,bdění.......jak je jeden ve změněném stavu vědomí a druhý je v nezměneném stavu vědomí atd..Vsugeroval či hypnotyzoval sám sebe nebo někoho jiného do změněného stavu vědomí.Všechno toto je dneska pořád na úrovni primitivního náboženství a primitivní vědy. Pro moderní vědu je toto pořád zakázané ovoce.I ty nejlepší knihy jsou na toto téma na úrovni primitivní vědy a primitivního náboženství.Nejpopulárnější jsou rostliny Bohů od Alberta Hofmana a Učení Dona Juana od Charlose Castaneda.Všechno je v otázce zda-li je možné najít nirvánu nebo království boží pomocí jogy a trancendentální meditace a nebo i pomocí drogy či hypnozy atd.Tak jak pan profesor vyjadřuje svoje obavy ,aby se nakonec v urychlovačích nepodařilo započat velký třesk nebo velký kolaps,tak podobně s tím změněným stavem vědomí se očekává ,že najednou bum a jsme v nirváně nebo v království boží a nebo v nebi či v pekle.Tyto látky a praktiky působí hlavně na rozširování vědomí a čistění svědomí,kde nabýváme na lásce a inteligenci skoro jako superman.Proto je nutné chápat nejenom rozdíl ,který nastane pomocí látky nebo praktiky ,ale i rozdíl mezi změněným a nezměněným stavem vědomí.Toto je nejobtížnější úkol na paměť.Tímto prožíváme náboženskou či magickou zkušenost,ale je potom velmi těžké vypovídat svědectví o změněném stavu vědomí,kterou je tato zkušenost doprovázena.Podle mého názoru by se měla najít zlatá střední cesta jakým způsobem se na toto téma dostat z primitivní vědy a z primitivního náboženství na úroveň moderní vědy a moderního náboženství.Toto však ještě nikdo nedokázal.
16. 05. 2011 | 13:34

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

"akceptujete dobro a zlo jako takové?
Pakliže ne, nemám daší otázky.
Pakliže ano, bylo by otázek mnoho."

Samozrejme akceptuji fakt, ze existuje dobro a zlo.
Pokracujte...

..
16. 05. 2011 | 13:36

Elena napsal(a):

gaia, človek sa riadi zvykmi, zvyk je ľudska železna košela,

každý žije celý život tak aký zvyk si vypestuje , zo zvyku človek sa ťažko vymaňuje lebo nie v mase kreatyvný ked sa nauči a zvykne si na určitý spôsob, urči mu to aj život
16. 05. 2011 | 13:36

gaia napsal(a):

Elena

a mráz vám vyhrál druhou světovou válku. Tak jsme vlastně doma. Ale proč na nás tedy Matka příroda zkouší globální oteplování?

A na pláži se válí jen civilozavaní lidé, přírodní národy se nekoupou a neopalují.Cesty k moři jsou projevem pokroku.
16. 05. 2011 | 13:37

Elena napsal(a):

gaia, každý živočých na tejto planete žije v tloupe ( stado, hejno, mravenisko, ul a tak dalej) malo kedy sam berie zodpovednosť za svoj život, ak sa oddali od tloupy - zahyne, vybara si vodcov, ktoré vlastne určuju pravydla fungovanie stada

majte sa

musym preč
16. 05. 2011 | 13:44

Tenco napsal(a):

Elena
To je vlastně pravda.
A navíc ti nebožáci sloni či delfíni ani nedostali důchod. /eh - možná proto, že se ho díky té práci nedožili.../

Buldatra
Mně by se docela líbilo, kdybych měl střechu nad hlavou , stravu i otop zdarma - o všecko by se starali zaměstnanci ANTROO.

A víte co - mě by Vám, buldatra, ani nevadilo, kdyby tomu všemu šéfovalo nějaké stádo opic !
Abych se , buldatra, přiznal - já bych snad ani nepostřehl žádný rozdíl !
:)))
16. 05. 2011 | 13:50

Ateista napsal(a):

Dalibor Štys:

Zaujalo mě toto: jak říkali mniši na Lemově planetě Dichtonii, čím více možností máte něco udělat, tím jasnější je, že jediná skutečně svobodná volba je nedělat nic. Za zamyšlení tohle určitě stojí, máte s tím nějaké zkušenosti nebo to berete jako čistě filosofickou hypotetickou rovinu?

Viola:

Když už tak upřímně věříte, jak jste to tu sama napsala a pořád uvádíte, že bůh je láska, tak jak si vysvětlujete všechny ty války, nemoce, vraždy a tak dále? To byl zrovna bůh někde na dovolené nebo u nějakého faráře na faře a pil tam s ním kávu? Bůh je přece podle vás všemohoucí a vševědoucí nebo snad není? A toho Adama si stvořil jako hračku, aby mu nebylo smutno?
16. 05. 2011 | 14:15

buldatra napsal(a):

vaclavhorejsi :
Dobro a zlo není předmětem zkoumání vědy.

Vesničan naiva nevědec si může myslet, že věda je tu jen proto, aby byla lidem prospěšná, je tu pro dobro lidstva.
Jenže ona může být současně v některých případech pravým opakem a to jen proto, že se dobrem a zlem nezabývá. V lepším případě se zabývá následky, ale zhusta v době, kdy už je pozdě. A tak tu máme maličkou rozpolcenost.

Vědec dobro a zlo akceptuje(Samozrejme akceptuji fakt, ze existuje dobro a zlo.
Pokracujte...). Jak může vědec akceptovat něco, čím se věda nezabývá? Není to vědecky definováno. Že by intuice?

Rovnováha mezi dobrem a zlem způsobuje situaci, kdy sice dobro nepřeváží nad zlem, ale ani zlo nepřeváží nad dobrem. Věda neví, jak tento stav nastolit, nezabývá se tím.
Přitom jen tento stav zaručuje další existenci a budoucnost.

V praxi vidíme, že toho stavu může být dosaženo například tak nějak pomocí extrémní nejistoty, kdy nad lidmi visí hrozba zničení pomocí nějakého vědeckého objevu, například jaderné zbraně, kterou vědci, akceptující dobro a zlo, vymysleli za účelem páchání zla.
Přitom stačí nějaká náhoda a zlo už nepůjde zastavit. Což se na štěstí zatím ještě díky šťastné souhře okolností nestalo.
Nikdo předem vědecky nezkoumal možnosti, jak toto zlo v případě potřeby nahradit nějakým dobrem, aby byla možnost v budoucnu ono zlo spolehlivě eliminovat. Přesto zlo vypustil do světa. Ano, je tu svědomí a etika, ale to jsou jen takové malé nevědecké náplasti.
Nebylo by tedy nanejvýš vhodné a pokrokové zamyslet se nad smyslem vědy z tohoto hlediska?
16. 05. 2011 | 14:34

Tenco napsal(a):

Ateista
No tak, no tak....
B´h má přeci na starosti všecky ovečky. I Satana.
A dovedete si vůbec představit - co by to bylo za Peklo a za Satana - kdyby měl B´h ten vedlejší kšeft imrvére bez zákazníka ? Nikde nikdo ?!!?

Dyť by tak byl lidem pro smích !!!

A nezapomeňte na jednu maličkost.
B´h je taky jenom člověk...
A den má jen 24 hodin.
Kdyby tenkrát tušil...tak ho možná o něco natáh.

Ale to věděl tenkrát jen B ´h.
Že to jednou takhle dopadne.
16. 05. 2011 | 14:35

Tenco napsal(a):

vaclav horejsi
Kdybyste se místo těch plků o B´hu a vědě konečně radši sebral a mazal geneticky zmodifikovat ten fujtajbl, co nám pak všem bude levně vyrábět vodík.

Pane profesore - vždyť pak by Vás lidí měli ...no, neváhám to vyslovit...za B´ha !
:))
16. 05. 2011 | 14:38

Elena napsal(a):

upresnim predošle svoje príspevky

ľudské vedomosťi o dejinach planety Zem sahaju až na 800 millionov rokov (odokladovane) , za ten period nekoľko krat sa radikalne menil globalný klimat planety,

o svojich dejinach ľudstvo ma poznatky kratšieho obdobia neželi o dejinach planety, to neznamena že skutočnosť mohla byť ina, rok čo rok vedci upresňuju svoje naleziska, a viskumy ohľadne veku evolucie človeka, viete si predstaviť , koľko civilizacý na zemi sa zrodilo a zaniklo za ten obrovský period , vlastne to je nekonečný proces zrodu a premeny( nekonečno) ako napisal pán Klán
preto mňa nieko netrapi čo bolo a čo bude,

mňa zaujma pritomnosť, ostatné je zariadene prírodou.

s tej pritomnosti voči ľudskéj spoločnosti mám výhrady:
Neuznavam kult osobnosti človeka, všetko ľudské je milne, nechcem aby mňa milil ( nekto iný) chcem si sama poradiť, preto nenute mi poradcov, vodcov, riaditelov planety, som svobodomyselný človek , viem že ma budete zastrašovať ak neurobim takto , alebo onak, ak sa nepodriadim ak oposluchnem ,
áno ja viem : paky sú udržavať človeka vstrachu , ale naučiť človeka lietať( vznašat sa dať mu svobodu , osvobodi aj vaá našých vodcov, spravajte sa vznešené.

Majte sa všetci veľmi pekne!
16. 05. 2011 | 14:44

honolulu napsal(a):

Pane Profesore Horejsi,
nedejte se odradit kritikou ve vztahu k zivotni filosofii, kterou mate.
Je uplne normalni, ze vedci casto potrebuji meditace. Nekteri jdou do kostela, jini navstevuji shrines. Nekteri jezdi do samoty lesu a pousti. V klidu a premysleni ziskaji energii - jak rikaji - a vraci se nervove vyrovnani.
Cely system thema parku v USA je postaven na psychologicke bazi teto lidske potreby.
Znam misto, kam jezdi lide az z Argentiny a Australie jen proto, aby tam sedeli v myslenkach. Prijizdi jako trosky a vraci se usmevavi a optimisticti.
Nejsou to zadni brainless hippies, ale uspesni lide s dobrym postavenim.
Dogma stredovekeho nabozenstvi s tim nema nic spolecneho i kdyz jsou tam 3D obrazy ranneho Krestanstvi, ktere se snazi postavit MOST, konekci s minulusti nasi kultury.
Na techto mistech se schazeli i Indiani dlouho pred prichodem belochu.
Az bude jednou prilezitost, pokusim se popsat, jak to pracuje na psychologii jedince a jak to tam vypada.
Atheiste tam jezdi take, coz je v primem rozporu s jejich filozofii.
16. 05. 2011 | 16:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Tenco:

"Kdybyste se místo těch plků o B´hu a vědě konečně radši sebral a mazal geneticky zmodifikovat ten fujtajbl, co nám pak všem bude levně vyrábět vodík."

Uz to brzy bude, nebojte se...

..
16. 05. 2011 | 16:18

TomášL napsal(a):

Jako velký optimista říkám, že zachrání... :-)
16. 05. 2011 | 16:41

skeptický napsal(a):

Vím,z čeho se dělá merkaptan.Každá rodina by si na tom měla vařit.Stačí na to tlaková bandaska pro malíře pokojů.Pro jistotu si nechte odpojit plyn,nebo vám budou účtovat stejně.
Rusové s tím před válkou pokusně plnili rakety.
16. 05. 2011 | 16:59

skeptický napsal(a):

Hořejší
Profesore
Ani jste se nepochlubil,že máte známost ve vodíkárně.Neměl by jí říkat fujtajbl.

To jsem znal jednu slečnu v práci,co si nám stěžovala na svého snoubence.Taky se pořád musela ptát,jestli už to bude.
16. 05. 2011 | 17:08

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
Dalo to práci.
Ale stálo to za to!
;-)
16. 05. 2011 | 17:54

Dalibor Štys napsal(a):

To Ateista

Jistě, že se tím řídím: vím, že moje volba není úplně neovlivněná, pokud ztotožnuji svobodnou volbu s neovlivněnou volbou. Snažím se ale, aby moje rozhodnutí byla co možná mnou uvážená a neovlivněná. Ale to je jen pro můj dobrý pocit, jiný může mít dobrý pocit z toho, že říká a dělá to, co nějaká skupiny ostatních :-)
16. 05. 2011 | 18:05

Tenco napsal(a):

vaclav horejsi
Konečně rozumné slovo.
Ufff....ani nevíte jak velký byl ten kámen, co mi teď spadl ze srdce.
:))

Jestli se to podaří, zařídím Vám svatořečení jak u Židů, tak u křesťanů a jestli mi Pepa Řepa pomůže s překladem tak i u musulmanů /i když - ti z toho asi ,vzhledem k tomu co to udělá s cenami ropy, asi nadšeni moc nebudou...musulmany radši beru zpět !/.

Mějte se.

Svatý Václav - v pořadí již druhý, nositel titulu "Hydrogenium Homini Salvator".
/zní to hezky.../

Viděl bych to na první pátek, ten co následuje hned po Silvestrovi.
To mají lidi ještě v kuli, tak snesou všecko.
:)
16. 05. 2011 | 18:11

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
Jenže má to háček. (volně navazuji na bultatra) - Mohlo by se zdát, že když je člověk už TAK chytrej, že vynalezl kolo a všechno po něm, že si uhlídá, aby ho ta blbější část sebe sama nezničila zneužitím nějaké vědecké vymoženosti.
Jenže.
Je potřeba hlídat to, že dnešní technologie (zejména elektronické a SW aplikace) snadno dokážou v blbci vzbudit dojem, že je taky chtrej. Ne že by se zrovna tohle dalo přímo zneužít k likvidaci lidstva, ale nepovede to k duševní degeneraci čím dál větší části lidstva, které si následně nebude umět zajistit ani základní funkce bez pomocných přístrojů? Zkusil jste si už představit, co se stane, až dojdou baterky? A to nemluvím o výpadku elektráren.....
16. 05. 2011 | 18:12

Eena napsal(a):

hmmm, ťažka senzacia, verejne tajomstvo,

aký je rozdiel medzi namodifikanou vypatlanou, ktorá splni účel na natrhu požiadavku zaujemca a tou ktora si vypcha prsia silikonom, zadok silikonom , picha si injekciu botulotoxinom okolo veček aby v 50 bola ešte k použitiu, nevidim žiadný vypatlanec ako vypalanec, jeden bude namodefikovaný, druhý si to robi dobrovolne ale účel je ten istý

modifikacia v spoločnosti priebeha od jak živa, len to trvalo dlhšie , teraz ten čas bude skratený, to je ako zo starej cesty prejist na dalnicu
16. 05. 2011 | 18:30

Dalibor Štys napsal(a):

To SuP: dnešní technologie (zejména elektronické a SW aplikace) snadno dokážou v blbci vzbudit dojem, že je taky chytrej .... nepovede to k duševní degeneraci čím dál větší části lidstva

S dovolením si myslím něco jiného. Pro lidi s aktivním zájmem o okolí různé technologie umožňují zkoumat ho ve větší šíři a s menšími nároky. Rostoucí množství velmi zajímavých studií (i článků) na pomezí analýzy dat a teorie má adresu, například, z nějaké mezinárodní banky. Řada zajímavých behaviorálních studií pocházi z onlinových her. A dělají je třeba lidé, kteří ty hry programují a monitorují jejich provoz, často pro radost z poznání. Úžasné datové soubory existují, například, na reprodukčních klinikách a josu lidé, keří se jimi zabývají. Z pohledu akademického dělají tyto práce laici, ti byli vždycky, ale nikdy jich nebylo tolik. Protože nebylo tolik volného času a dostupných technologií i informací.
16. 05. 2011 | 18:36

vaclavhorejsi napsal(a):

SuP:

"ale nepovede to k duševní degeneraci čím dál větší části lidstva, které si následně nebude umět zajistit ani základní funkce bez pomocných přístrojů?"

Mozne to je, ale verim, ze si to ohlidame (nesmime ale vsechno nechat jenom na te neviditelne ruce ;-))...

"Zkusil jste si už představit, co se stane, až dojdou baterky?"

Nedojdou...

"A to nemluvím o výpadku elektráren...."

Nestane se, nepripustime, zorganizujeme...

..
16. 05. 2011 | 18:39

Elena napsal(a):

modifikacia je obnovenie = šľachtenie
žere nekto z vas divý cesnak, divu cibuľu, dive čučoriedky, divu kukuricu, divu slnečnicu, divé hrozno,

všetko bolo vyšľachtene podľa požiadaviek človeka, to čo chcel mať na to nasmeroval obnovenie nasmeroval = gen
16. 05. 2011 | 18:39

Elena napsal(a):

presne ako napisal Dennis,

problem nie vo vede ale v ludskéj moralke, problem je v tom že dnešna veda je business, nadnarodné korporacie si patentuju vedecký vynalez a samozrejme bude ľudem dostupný za obrovské prachy, blažený bude ten kto na to bude mať
16. 05. 2011 | 18:48

Karel Mueller napsal(a):

santawizard:

O vědomí jsem toho v debatách u profesora nařečnil docela dost :-) a tak jen tolik, že konce poznání se nemůžeme dobrat, skončíme u otázky proč ve chvíli, kdyby se podařilo odpovědět na otázku jak. Určitá analogie je s otázkou proč existuje vesmír. A ještě trochu jinak: V odpovědi tužce jsem napsal, že naše vědomí nemůže obsáhnout nekonečno. Nekonečno je pro nás, řeknu trochu populárně, jen pojem, který charakterizuje počet čísel v množině přirozených čísel a tuto množinu lze definovat pouze jako neomezenou pomocí následníkové funce. Stejné je to s vesmírem, veškeré procesy probíhají v čase a prostoru a pokud je má doměnka správná, tak samozřejmě podléhají kauzalitě (kvantovou fyzikou nebo inverzí rovnic se nenechte zmást), pokud zahodíte kauzalitu, tak je to stejné jako zahodit čas, takže lidské poznání okamžitě končí.

A tak jen k oněm iracionálním postupům: Jak dalece lze dosáhnout poznání transcendentní meditací ponechme svatým otcům, věda ale tento přístup nemůže akceptovat, nemůže zahodit požadavky vědecké verifikace poznání. Jak daleko se dostane vědeckými metodami si samozřejmě netroufám říct, ale ony iracionální postupy lze pouze sledovat.
16. 05. 2011 | 19:08

Karel Mueller napsal(a):

pardon, vypadlo konce poznání vědomí. Ale nakonec to platí i o poznání obecně.
16. 05. 2011 | 19:09

buldatra napsal(a):

SuPe:

Problém asi nebude až tak úplně v tom, že dojdou baterky nebo élektrický proud.
To si profesor pohlídá, jak píše.
Spíš bude problémeček jinde, páč jsou například některé klávesnice, u kterých sedí vysoce odborně vzdělaní zelení mozci a ty jsou propojeny pomocí veletajného a superzabezpečeného spojení s primitivní jadernou nebo biologickou, či chemickou, v lepším případě konvenční hlavicí.
A někde jinde, u jiných klávesnic sedí jiní vysoce specializovaní mozci, kteří si rádi heknou, aby světu dokázali, jací jsou borci. No a když se jim jednou dílo podaří…
Holt všichni využívají ze všech sil vědeckého pokroku, pravda každý jinak.
Půvab spočívá v tom, že na začátku není vědátorova otázka, jak to udělat aby to bylo lidem ku prospěchu (dobro)a ne ku škodě, nýbrž jen jak to udělat, aby to fungovalo (děj se vůle páně).
Takže, způsob myšlení. A ten je výsledkem výše duchovního vývoje.
Nebo ani ne tak výše, jako spíše níže.

Kdyby byl obecně prospěšný způsob myšlení součástí profesionální deformace aktérů vědy, bylo by na světě lépe.
16. 05. 2011 | 19:33

Elena napsal(a):

dufam že professor sa da naklonovať
16. 05. 2011 | 20:10

SuP napsal(a):

Dalibor Štys -
Ve svém vstupu se zabýváte tou částí lidstva, o kterou ani já strach nemám. Ta se neztratí a o sebe se postarat dokáže. Nicméně nebezpeční "chytrolíni", o kterých píše bultatra se rekrutují právě z těchhle laiků.
To o blbých klikačích tlačítek, kteří si bez baterek už ani nespočítají 2,7x3,14 neoddělujte tam od toho předcházejícího odstavce.
16. 05. 2011 | 20:29

SuP napsal(a):

václavhořejší -
Váš optimismus stran baterek nesdílím.
A kdyby Vámi opovrhovaná ruka trhu fungovala jak má, neměli by blbci na nákupy tlačítek, museli by se snažit sami a tím se udržovat aspoň v základní kondici.
16. 05. 2011 | 20:33

Elena napsal(a):

dnes ľudia travia čas v posilovňach , makaju na svaly, napchavaju sa anabolickymi steroidmi, na čo sa maju trapiť,

vyšľachtime si svalnatých molodcovm za obrovske prachy si implontuju vlasy, vypestujemi si neplechačov

veda kopiruje trh, alebo naopak nasmerujeme umelo tred tak aby ta poziadavka bola samozrejmostou
16. 05. 2011 | 20:34

Viola napsal(a):

Ateisto,

problém je, že jsou narušené vztahy k Bohu. Bůh je nakloněn tomu, kdo ho též miluje. Kdo miluje Boha, nedopustí, aby jeho lásku (člověka) někdo vraždil. Kdo dodržuje desatero, dokazuje lásku Bohu. Nesmíme zapomínat, že na Zem byl svržen satan, který právě pro svou zábavu a jen proto aby se Bohu stále protivil, svádí člověka k veškerému zlu.
16. 05. 2011 | 20:39

santawizard napsal(a):

Vy se na to díváte očima metafyziky a metamatematiky.Protože vy něvěříte na nirvánu,tak veškeré tajemno vědomí je v mysli ,která potřebuje něco vymyslet .Tímto způsobem chcete vyluštit problém jak vylousknout oříšek.(jsou i tací,kteří věří že naleznou nirvánu právě metafyzikou a metamatematikou.Jste takový i vy nebo nejste?)Už jsme se o tom kdysi bavili.Buď je vesmír nekonečně veliký v prostoru a v čase a ve hmotě a v energii a nebo je jenom skoro nekonečně obrovský .Skoro nesmrtelný nebo skoro vševědoucí nebo 75% perpetum mobile,co to je?Záhady vašeho vědomí respektuji.Vědomí o kterém mluvím já je však toho součásti.Vaše zvědavost je však státem dotovaná,kdežto zvědavost o které mluvím já je zakázaná.Pan profesor není takový teoretik jako vy ,ale společně jste elitou tohoto světa.Váš svět je však v krizi.Okrádáte jeden druhého o miliony a o nápady i jako golém, který by se když už tak měl využít do války a nebo na pečení chleba.Jinak řečeno nechcete hledat zlatou střední cestu z jazyka primitivní vědy a primitivního náboženství do moderního jazyka moderní vědy a moderního náboženství..Prohibice a inhibice způsobuje váš strach z vědomosti.Váš Bůh je tatíček stát.Já zákon země respektuji i v tom,že by se špatné zákony země mohli změnit.Boží zákon však změnit nejde.
Jinak,mne tady jde hlavně o to umění jak číst a psát články a komentáře v roli glozátora nebo v roli blogaře.Lidé často působí jeden na druhého nejenom jako poptávka a nabídka ,ale taky jak ji přijímat nebo odmítat.Přeji všechno nejlepší.
16. 05. 2011 | 21:29

Anellus napsal(a):

Přikláním se k názoru Violy. Kolonizace vesmíru naprosto není na pořadu dne. A proč také, zatím máme dost práce doma. Třetina souše naší domovské planety je v podstatě neobyvatelná (pouště nebo chladné oblasti) a nejsme schopni tento stav změnit i když to technicky není nemožné. A oceány zatím umíme jen znečišťovat ačkoliv jsou pro kolonizaci podstatně dostupnější a k životu přívětivější než jakékoliv těleso ve vesmíru. Co se týče Měsíce a Američanů na něm, kdo chce ať tomu věří. V současnosti nejsou schopni doletět ani k ISS.
16. 05. 2011 | 21:41

Rumcajs napsal(a):

Profesore !

A nebylo by lepší, kdybyste se zamyslel Vy ?

Já už to mám vymyšlený.
16. 05. 2011 | 22:00

argun napsal(a):

buldatra 16. 05. 2011 | 14:34
"Nebylo by tedy nanejvýš vhodné a pokrokové zamyslet se nad smyslem vědy z tohoto hlediska?"

I vy naivo... nejdřív si ověřte, co na to kafemlejnek.. Položte tu otázku Ateistovi. Doporučí vám, aby jste se doučil SI soustavu, páč jste chyběl při fyzice na základní škole. Je to veskrze chytrej člověk a rád debatuje k věci. V mládí jsme říkali - je to magor. S věřícími nemá smysl debatovat o tom, proč věří a v čem spočívá smysl jejich víry. Prostě věří. Á propos - pokrokové... Co je to pokrok?
17. 05. 2011 | 00:16

honolulu napsal(a):

Shoda okolnosti nebo zamer providence ?

Stephen Hawking, se nachal dnes po dlouhe dobe slyset.
"Science will win" in a battle with relligion "because it works".
(Veda vyhra bitvu s nabozenstvim protoze pracuje).
- Vznik vesmiru mohl vzniknout bez pomoci Bozi, protoze existuje GRAVITY ! (Pritazlivost zemska). - Jo, pouze pro nas, pro nekoho neexistovala. Bezte se podivat na Coral Castle u Miami.
V jeho knize THE GRAND DESIGN, napadl theorie Isaaca Newtona.

Hawking tvrdi, ze k vuli gravity vesmir vznikne sam o sobe.
Dale rika, ze nas mozek je pouze computer (v jeho vetach o smrti), ktery umira s nami, ale hned na to dodava, ze jsme casti vesmiru. Posmrtny zivot v jeho nazoru a obrazu nabozenstvi = "afterlife is FAIRY story". (Pohadky). Nepopira vsak nasi energii, ktera je zminenou casti vesmiru.

Behem dvou hodin Amici reagovali 13 833 komentari. Nektere jsou myslenkovy poklad.
Tak, jako se dnes prete vy v Cesku, tak se Amici pustili do sebe zde. Jeho nazory na Vesmir jsou velmi zajimave.

Do toho vseho nejaky VIZARD hulaka, ze po 21.5. ma prijit znovu k nejake velke katastrofe. Dale, aby jsme se "dobre" citili, tak vlada nam dnes rekla, ze je 79 dni pred bankrotem. (Co u nas je nachlazeni, u vas bude zapal plic).

Zde vidite, jak je zajimave zit a soustavne krmit nase duse (energii) a mozky (computry). Podle zmineneho pana !
- "Science is allways changing because our understanding is not absolute".
(Veda se stale meni, protoze nase rozumneni vedy neni absolutni). Takze jsme tam, kde jsme byli.

Pokracujte v diskuzi, (dobre se bavim) a cihejte na novou knihu od Hawkinga !
17. 05. 2011 | 00:21

Karel Mueller napsal(a):

Pardon, ale já se dívám očima fyziky a matematiky. Nikoliv meta-, prostě očima vědy. Věda může vzít staroindickou filosofii a detailně ji analyzovat, prostě ji přezkoumat vědeckými postupy. Ale nemůže se vzdát svých metodických postupů, to se snažím vysvětlit.

Věda prostě požaduje nezpochybnitelné důkazy. Mohu připustit převtělování, ale musím požadovat důkaz typu zakopaný poklad, jak sem se kdysi vyjádřil. Mohu připustit, že se duše může oddělit od těla a navštívit třeba Mars, ale musím trvat na tom, aby se potvrdily poznatky z Marsu takto získané. Atd. Napsal jsem to před časem jasně: Kdyby nějaká vědma ze středověku uviděla v náboženském vytržení všechny planety sluneční soustavy a detailně je popsala, tak samozřejmě není co řešit. To se zatím ve starých spisech neobjevilo.

Ale raději se vraťme k otázce nahozené profesorem. Odpověď na ní není ani trochu jednoduchá, čím je nějaký systém technicky vyspělejší, tím je křehčí a zranitelnější. A nejde jen o ony krize kvůli surovinám nebo nedostatku orné půdy. Věda může v zásadě umožnit jak překrásný nový svět ve stylu Huxleyho (což je asi nejméně špatná možnost ze špatných možností), tak může umožnit neootrokářský řád s perverzí neodhadnutelnou. I to je možné, pokud jste filosoficky založen, což jste, tak si přečtěte třeba Lema - Futurologický kongres. Skvělá satira s mimořádně hlubokými filosofickými úvahami podaná forou sci-fi beletrie.
17. 05. 2011 | 00:26

Karel Mueller napsal(a):

Ještě dodatek: Profesor je skutečný vědec, pro mě je věda jen zábava a sport :-).
17. 05. 2011 | 00:29

honolulu napsal(a):

Zdravim Vas, pane Karel Mueller,
moc se mi libi, co jste napsal (19 :09). Uznavam to, jako velmi logicke.
Verim vsak, ze musime pouzivat vsechny cesty, vedecke i nevedecke. Ucel sveti prostredky. Poznani je cil. Intuice je casto pouze jediny kompas, ktery mame. Po strance vedecke je tak "hodnotny" jako kristalova koule. Kdyz vsak veda mlci, tak proc se nezeptat kristalove koule ?
Mam rad vedu, velmi, ale nelibi se mi na ni, ze nekdy nerekne otevrene NE, NEVIM.
Nosim v hlave otazky, na ktere vedci nikdy neodpovedeli a jednu chystam na bloq pana Petra Klana. At je sranda !
Kristalova koule ci intuice neni na to, aby jsme ji verili, ale na nasmerovani v uplne tme. Meditace cisti mozek, tak jako treba Joga.
Nikdy by jste neveril, jak velkou znalost prirody maji v rukou witchdoctors v Africe a pritom rozumem vim, ze to neni veda.

Astrologie neni veda, ale funguje tak dobre, ze me casto prekvapi.

Jak si pan Klan odpocine, tak mam pro neho neco podobneho, jako byl Coral Castle u Miami. Neni dobre se uzavirat nicemu a je dobre tapat i v tom, co "neni" vedecke. Intuice a nevedecky nepodlozeny cit me pomal sklizet vavriny pri me praci v busi v Africe.
17. 05. 2011 | 01:12

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím pane honolulu,

jsou prostě "věci mezi nebem a zemí". Jako agnostik mluvím o Bohu v jiném smyslu než věřící, asi ve stejná smyslu jako o něm mluvil Einstein.

Ale pokud jeho existenci - v jakémkoliv smyslu - připustíme, tak nám dal strop poznání. Dosažení obyvatelných planet by nám zabralo statisíce až miliony let a určitě by se postaral, aby se nám to nepovedlo. Nikoliv nějakým Božím zásahem, ale nastavením přírodních zákonů.

Pokud jsme jen bakterie v kádince, tak proč bychom měli kontamimovat další kádinky? :-)).
17. 05. 2011 | 01:42

honolulu napsal(a):

Pane Karel Mueller,
oddelenost vedomi od tela byla mnohokrat dokazana tim, ze obet auto - nehody v bezvedomi popise vse, co se delo v okoli. Pohled z nadhledu, ktery by zranena osoba nemohla videt, i kdyby byla pri vedomi. Protoze na to neni odpoved, tak se o tom nemluvi. Nekdy je to az komicke. Paciet v nemocnici rika doktorovy :
"Pane doktore, filmy, ktere hledate lezi nahore na skrini v operacnim sale". (Skrin vysoka 2 m. Doktor 1.75 a pacient privezeny po nehode poprve v nemocnici ve vodorovne pozici na operacnim stole).
Techto pripadu je velmi mnoho.
Stejne jako je nevedeckych dukazu o prevtelovani energie. Existuje to, ale nejde to dokazat. Mate-li Vy urcite specificke nadani, tak by to mohl byt pozustek z minuleho zivota.
V Tibetu znaji system, jak zjistit odkud vase energie je.
Vetsina snu je hloupost, ale nektere sny maji v sobe pamnet
zminula a nebo premonition budoucnosti. Nic noveho pod sluncem.
Atheisti to popprou, vedci to obejdou. To vsak rozhodne neznamena, ze to neexistuje.
Tak jako to zatracene UFO, kazdy vi, ze to neexistuje, ale cas od casu to vidi 10 000 lidi ve stejny den na stejnem miste.
Samozrejme, ma logika vyvraci existenci UFO, ale proc bych neudelal past na to, co neexistuje. Treba se mi do pasti zaplete medved a nebo "neexistujici Chupacabra" na jejiz zastreleni je vypsana odmena.
Pro dnesek koncim.
17. 05. 2011 | 01:53

Karel Mueller napsal(a):

Dobrou, jdu spát taky :-)
17. 05. 2011 | 01:59

santawizard napsal(a):

Já vám neberu vaše vědecké metody.Naopak měl by jste je více zveřejňovat než zatajovat.Jaké je desatero vědeckých metod?Já jenom říkám,že nirvána je jako království boží a i v této nauce by se měli uplatňovat vědecké metody.Každý vědecký ústav pracuje ,aby přinášel výsledky.Vědec je i guru v případě ,že se chová jako stvořitel ,aby subjekt splynul s objektem.I v této teorii je desatero otázek ,které ještě nejdou odpovědět .Mysl člověka je napojena na mysl Boha v dialogu a ne v monologu.Bůh nám však dal svobodnou vůli se starat sami o sebe.To jenom ďábel nám slibuje hory doly pomocí triků a kouzel.Jinak řečeno každá krize potřebuje nejenom peníze ,ale i nápady !!Bezpečnostní a rozpočtová politika domácnosti,firmy,státu nebo církve jsou si podobné.No a dneska amerika je nejvíce zadlužená vojenská velmoc na světě.
17. 05. 2011 | 02:02

Dalibor Štys napsal(a):

To SuP
Oni ti hloupí klikači možná mají talent na něco jiného, co je k životu potřeba. Spíš je problém v nedostatku domácích, se zemí spjatých, investorů do výrobních technologií. Očem jsem už rozsáhleji sal.

To Karel Mueller
Amatéři byli vždy solí vědy, čím více byrokracie, tím méně poznání. A čím více lidí, tím více byrokracie, alternativou k ní je totiž jsou různé formy skupinové agrese.

To Viola Ad Bůh je nakloněn tomu, koho miluje.
To je taková židovsko - kalvínská úvaha. Od toho je už jen krůček k tomu, že človek může být spasen jen zvláštní milostí boží. Od toho já odvozuji, že pokud jsem dostal mozek k pochybování a bůh mi nedal dostatečně jasně najevo, že se mám modlit, tak mne nejspíš spasí i tak. Pokud se budu smažit v ohni pekelném, nejspíš není až tak spravedlivý. Pak se potvrdí, co si myslím, že je to protivný dědek, který se baví vymíráním druhů a organizovaním válek. Taková počítačová smažka ve velkém. Tu hru s ním na vlastní riziko nehraju.
17. 05. 2011 | 06:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Anellus:

"Kolonizace vesmíru naprosto není na pořadu dne."

Jiste, dokonce ani na poradu tydne ;-)
Ale mozna na poradu tisicileti (coz je ve srovnani s historii vesmiru "dnes").
************************
Rumcajs:

"Já už to mám vymyšlený. "

Tak to jsme dva!

..
17. 05. 2011 | 07:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Dalibor Štys:

"Tu hru s ním na vlastní riziko nehraju."

Odvazne tvrzeni - kazdy ji hraje, svym zpusobem.
Ale pokud oponujete tomu pojeti, ktere tady soustavne prezentuje Viola, tak se k vam nadsene pridavam...

..
17. 05. 2011 | 07:55

Dalibor Štys napsal(a):

To honolulu
Já dám na experiment. To, že vnímáme i jiné věci, než si připopouštíme, uzná každý, kdo si to zkusí a dá na experiment stejně, jako já. Doporučuji například věnovat se vážně nějakému technickému sportu, tam se najdou lidé, kteří na věc sáhnou a vědí jak na to a jiní, kteří to nezvládnou i kdyby se rozkrájeli. Až se to zdá být mysteriózní a rozhodně je to k vzteku. A pak mnozí, kteří jsou někde mezi. Není na tom nic nefyzikálního, jen to je mimo rámec středoškolské fyziky, to je ale kdeco.

Konkrétnější radši nebudu.....
17. 05. 2011 | 07:56

Dalibor Štys napsal(a):

To vaclavhorejsi

To je otázka té definice svobodné vůle. Jak jsem psal, jediné definitivně svobodné rozhodutí je nejspíše nedělat nic. Já se snažím vážit a být si vědom limitů rozhodování. A minimalizovat tyto limity abych co nejvíce svá rozhodnutí ovlivnil svým vědomím. Což je dobrá zpupnost, protože kdo mi řekl, že zrovna já se rozhoduji správně. Jak jsem se rozhodnul ukáže až statistika trajektorie důsledků, protože v dynamickém světě, v němž žijeme, nejsou objekty, ale pouze jevy. Jevem v teorii systémů rozumíme vybranou skupinu trajektorií, vesměs takovou, která splňuje jistou kvalitativní vlastnost.
17. 05. 2011 | 08:06

Elena napsal(a):

Veda nas zachrani!

okamžik, hneď to zdôvodnim:

pozrite sa do akéj šlamastiky sa dostal najvlivnejšý človek svte , predseda MMF, nič také sa nemuselo stať ak by vedci namodifikovali andranoida v ľudskéj podobe( s peťkami , blodavou hrivou , modrimi očami, dlhokanskimi nohami) skladacielo aby sa mestil do kufrika, prijdeš na hotel, naštartuješ andranoida a všetko je vsuchu, tak chudak kvoli " banalite" mis sa vlačiť po sudoch,

tie presedvia MMf NEMAJU štasie jeden mal derave ponožky , dalšý má rad prasačinky, nikto nie dokonalý
17. 05. 2011 | 09:03

Elena napsal(a):

páne Horejšý=professorče, dufam že v tom to smere sa viete ovladať, darmo kapacita nekapacita, pozrite sa aký slušný človek bol ten z MMF, aj keby sa Vám niečo také príhodilo, nenecham Vás napospas, budem Vám nosiť baličky :))))

nu nič, zostanem verná sebe, lebo ja radá sa sa lučim , a tými to slovami som sa s Vámi páne prirodovedče rozlučila zase naposled ako vždy!
17. 05. 2011 | 10:06

Karel Mueller napsal(a):

Eleno,

nesmíte být tak naivní. Likvidace šéfa MFF není hra holky od vedle ...

Muž jako on nemusí obtěžovat nějakou pokojskou, to je jasné. Zejména v USA. A kdyby k tomu nějakým omylem došlo, tak by to určitě spravil příslušný obolus.
17. 05. 2011 | 10:10

argun napsal(a):

honolulu

Ta věta "Science is allways changing because our understanding is not absolute" je vskutku hodně dobrá. Ale v Čechách pane, kde všechno víme nejlíp, s ní neuspějete. Přece jen, zdá se, jsou USA ještě otevřenou společností...

Karel Mueller vám napíše, že "Věda může vzít staroindickou filosofii a detailně ji analyzovat, prostě ji přezkoumat vědeckými postupy". To sice může. nicméně půjde o zcela zbytečnou činnost, kerá nemůže nikdy vést ke smysluplným výsledkům, neboť ti, kdož védskou filosofii tvořili, používali myšlení zcela odlišné, nevědecké. Intuitivní, jak píšete. A právě intuice je to, co nás - za příznivých okolností - může propojit s vesmérem. Problém je, že věda je v jistém smyslu limitem sama sobě, tedy dogmatem, který žárlivě střeží ti, jež toto dogma stvořili. Jde fakticky o církev vyznavačů modernity. Nejde již tedy o nástroj pro cestu za otevřeným poznáním, jak správně píšete, ale o vykolíkování svého vlastního pašalíku. Co je za jeho hranicemi, prostě neexituje. Inu jsou lidé, kteří to mají na světě hrozně jednoduché... Vědě chybí otevřená mysl, která nechyběla těm, kdož po té cestě poznání šli před mnoha staletími.
17. 05. 2011 | 10:47

Tenco napsal(a):

"...Představme si, že existuje planeta, kterou nazveme Země 2, která je v každém směru identická s naší Zemí 1, s jedinou výjimkou : obyvatelé této planety vyvinuli fyziku bez jakýchkoliv znalostí o astronomii (například si představme, že povrch planety Země 2 je neustále zakrytý mraky). Podobně jako na naší Zemi, mají i studenti na Zemi 2 na přebalu svých učebnic tabulky fundamentálních konstant....také konstantu s hodnotou 1,99 kalorií za minutu na čtvereční centimetr, což je velikost energie dopadající na povrch Země 2 z neznámého vnějšího zdroje. Na naší Zemi nazýváme tuto konstantu solární konstantou, protože my víme, že tuto energii nám dodává naše Slunce, ale na Zemi 2 nikdo nemá ponětí, odkud tato energie pochází anebo proč má právě tuto hodnotu.
Někteří fyzikové na Zemi 2 poznamenávají, že velikost této konstanty je mimořádně příznivá pro vznik života.
Kdyby Země 2 dostávala za minutu na každý čtvereční centimetr o hodně více nebo o hodně méně než zhruba dvě kalorie, voda v oceánech by se vypařila nebo změnila v led, takže na Zemi 2 by neexistovala voda v kapalné formě a život by se nemohl vyvinout.
Tito fyzikové mohou dojít k závěru, že množství 1,99 kalorií za minutu na čtvereční centimetr bylo promyšleně zvoleno Bohem ku prospěchu lidstva.
Skeptičtější fyzikové na Zemi 2 by soudili, že tyto konstanty budou nakonec vysvětleny finálními zákony fyziky a že jejich velikost, příznivá vzniku života, je pouze náhodnou shodou okolností.

Přesně vzato, obě strany se mýlí.
Až obyvatelé Země 2 vyvinou astronomii, zjistí, že jejich planeta dostává 1,99 kalorií za minutu na čtvereční centimetr proto, že podobně jako Země 1 je vzdálena právě 93 milionů mil od Slunce, které produkuje 5,6 milionů milionů milionů kilokalorií za minutu: ale také zjistí, že existují jiné planety, které jsou blíž Slunci a je na nich příliš horko na to, aby tam vznikl život, a další planety, které jsou od Slunce dál a na nichž je příliš chladno pro vznik života...."

/Weinberg : Snění o finální teorii/
17. 05. 2011 | 10:48

buldatra napsal(a):

Argune,

Vždycky jsem byl naiva, vo tém žádná a lepší už to nebude.
Pokrok vnímám ve smyslu klikaté cesty vývoje lidského ducha směrem k něčemu lepšímu.
Všiml jsem si, že lidé v různých dobách si různých hodnot cenili a cení různě. Například život dříve byl ceněn jinak než dnes. Dnes je život a nejen lidský, všeobecně ceněn mnohem výše (někde tomu tak možná ještě není, ale to se časem spraví), než dejme tomu před sto léty. To považuji za pokrok.

Pakliže to převedeme na vědecký pokrok, který nás může zahubit nebo zachránit, projeví se má naivita v tom, co jsem výše napsal. Myslím si, že dnešní protagonista vědeckého pokroku myslí, musí myslet poněkud jinak, než jeho předchůdce před sto lety, který tvořil a o možných negativních následcích stvořeného neuvažoval.
Negativní následky ho možná zajímaly až ex post. Proto spousta nově vzniklých vymožeností nadělala víc škody jak užitku.
Dnes by se měl zajímat především o to, jak svou prací prospěje a teprve potom o vše ostatní.
17. 05. 2011 | 10:51

Viola napsal(a):

pane profesore, proč mému pojetí Boha oponujete?

Bůh je láska, láska je energie, energie je všudepřítomná a Bůh je všudepřítomný, energii si můžeme vzít a Boha můžeme přijmout. O tom, že je Bůh osoba se nemůžeme přesvědčit, protože jsme v něm a on v nás. Upřímnému věřícímu stačí si uvědomit, že Bůh je láska a hned bude vše vpořádku.

A teď ještě k tomu pokroku a zda nás nezabije. V Japonsku už tak dlouhou dobu nejsou schopni zakonzervovat tu zatracenou atomovou elektrárnu a jaký tam mají vědecký pokrok. My se tu vylikvidujeme zářením a pak budeme kolonizovat okolní planety? Tak to máte vy vědci vymyšleno? Využít, zneužít, odhodit, utéct a využívat jinde, po nás potopa? Po nás holý Mars? Protože na Marsu už jsme někdy byli a ani o tom nevíme.
17. 05. 2011 | 10:58

skeptický napsal(a):

Mohu potvrdit,už v padesátých letech tu byla Hudba z Marsu.
17. 05. 2011 | 11:17

Tenco napsal(a):

Viola
"...Bůh je láska, láska je energie, energie je všudepřítomná a Bůh je všudepřítomný, energii si můžeme vzít..."

Je B´h i kus uhlí ? :((

A je myšlena i pohlavní láska ?
:)))
17. 05. 2011 | 11:41

Viola napsal(a):

Tenco,

Bůh je život a život je energie. Uhlí, tak jako vše, co Bůh stvořil je energetické a drží nás při životě. Myšlena je i pohlavní láska, která se dává druhému. Lásku sami sobě dát nemůžeme.
17. 05. 2011 | 12:14

argun napsal(a):

buldatra

Vy jste pane kolego jedním z nejzajímavějších tady, vono to s tou naivitou nebude tak žhavý, řekl bych ... Jen pár skromných poznámeček:

Co se naší euroatlantické domoviny týká, máte s tím životem lidským bezpochyby pravdu. Leč otázka zní, zda to nemá i své stinné stránky, tedy ve smyslu ztráty dynamiky reprodukce a schopnosti adaptace na svízelné podmínky.. Obojí jest, řekl bych, pro přežití civizalizace dosti zásadní. To nám bohužel nedává nikterak dobrou perspektivu. A pak mimo naší domovinu? Platí to naozaj tak? Nejsem si úplně jist...

A s tím pokrokem... Já to vidím v souladu se starověkem na vývoj cyklický. Prostě jen vznik a zánik, periodicky se opakující. Vždy nové začátky. Nic více. A zdá se, že historie tomu poměrně intenzivně nasvědčuje... Neboť kde zůstaly civilizační a vědecké výdobytky zaniklých civilizací? Co o nich víme? A hlavně - chceme o nich vůbec něco vědět? A že by bylo na co navazovat... Zdejší pyšné výrony rozdováděného ega kyber agnostických všeznalců tomu nikterak nenasvědčují. Jen malé doporučení, stojí to za přečtení:
http://www.rozhlas.cz/mozaika/recenze/_zprava/john-gray-kacirstvi-eseje-proti-pokroku-a-jinym-iluzim--293833

Aby mohl protagonista dnešního vědeckého pokroku myslet jinak než jeho kolegáček z doby před sto lety musel by být jiným člověkem. Je jím? Má jinou duši? Je jinak uhněten? Má jiné motivace? Jinou výchovu? Lepší vzory? Kladete na badatele apriori jakýsi morální imperativ. Proč? Mají jinou společenskou odpovědnost než zemědělec či zedník? Domnívám se, že nikoliv. Obávám se, že by šlo o stejnou chybu, jako kdybychom si mysleli, že hajzl jménem Pablo Piccaso, kterej jak známo byl dosti hnusným člověkem, dělal kvůli svému pokleslému charakteru špatné umění.. Nikoli, dělal úžasné umění. Co s tím?

Zlo jest integrální součástí lidské duše, stejně jako dobro. Proč, to je kromě smrti a zrození to největší mystérium, na které nikdo nezná odpověď, tím méně to dogma, kterému se dnes říká věda. A ten stav se již dobrých deset tisíc let nemění, mění se jen formy projevu. Na tuto sentenci mi - jak jinak - Sisyfos Hořejší odpověděl - "co je to za nesmysl?". Inu, je to jaksi symptomatická ukázka myšlení lidí, na které kladete tak hvězdné nároky. Ale proč? Dyť je to kluk vod Klatov, stejně jako já. Kdo hnětl jeho mladou duší? Nějaký vesmírný guru? Ale kdež, stejní lidé, jako tu moji. A fakt, že do sebe nasoukal díky vlastní jistě zcela mimořádné pílí a talentu nekonečně více věcných poznatků, než se podařilo mě, na podstatě věci, obávám, nic nemění.

Má odpověď na otázku v titulu je tedy prostá - otázka je irelevantní. Nezachrání ani nezahubí. Stejně, jako nás nezachrání ani nezahubí oddanost katolické cíkvi či sunnitskému islámu, nezachrání ani nezahubí nás víra v modernitu. Vědecký pokrok je nástrojem seberalizace a způsobevem obživy pro poměrně omezený okruh mimořádně disponovaných jedinců. Nic víc, nic míň. A ti, naštěstí, o budoucnosti nerozhodují.
17. 05. 2011 | 12:22

skeptický napsal(a):

Argun

Správně jste odhadl,že nadkolega je koumes.

Pokrok je definován jako co? že se dozvíme něco nového?
Nevíme ,kdo jsme,odkud pocházíme,ani kam směřujeme,ani proč jsme tady,a co s námi bude,až nebudem.Jsme jako skořápky na rybníce,honí nás vítr a vlny,souhrou náhod přežijeme do zralého věku.

Pokrok je zdá se pohyb,ale pokud nevíme kam jdeme,jak se určí,že ve správném směru?Kupředu jsme kráčeli vždycky,dá se tak kráčet i v kruhu.

Nad jistými otázkami se zamýšleli mnohem chytřejší,a jezdili před tisíci lety na oslu.Ovšem neběželi s tím hned na trh.Chyba je,že si nikdo nedá čas se podívat zpátky.Leccos se zachovalo,odkaz je všude kolem nás,jen to vidět.

Dnešní člověk,ať je to vzdělanec či nevzdělanec si automaticky myslí,že je ve srovnání s našimi předky duševní gigant.Někteří uměli myslet,a nepotřebovali na to počítač.Ve škole se to neučí.
17. 05. 2011 | 12:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

"Bůh je život a život je energie."

Vagni floskule...
*****************************

argun:

"Prostě jen vznik a zánik, periodicky se opakující. Vždy nové začátky. Nic více. A zdá se, že historie tomu poměrně intenzivně nasvědčuje... Neboť kde zůstaly civilizační a vědecké výdobytky zaniklých civilizací? Co o nich víme?"

Ale prece ten kontrast (resp postupny kvalitativni vzestup poznani a ovkladnuti prirody) mezi lovcem mamutu (nebo i stredovekym rolnikem ci ucencem) a dnesnim prumernym Evropanem (nerku-li spickovym vedcem/technikem/myslitelem) je prece naprosto do oci bijici!
Zkuste jit zit na rok dva do karpatskych lesu zivotem nasich predku jen pred cca 200 lety a ten rozdil urcite pocitite. Zvlaste pokud budete potrebovat nejaky akutni lekarsky zasah...
Nevim, o jakych zaniklych civilizacich mluvite - o tech starovekych vime dost na to, abychom mohli s jistotou rici, ze zadna z nich nedosahla takoveho poznani prirody, jako ta nase.
Pokud mate na mysli nejake bajne Atlantidy, musim byt skeptikem a povazovat je za pouhe myty, kterymi nelze argumentovat.

"Zlo jest integrální součástí lidské duše, stejně jako dobro. Proč, to je kromě smrti a zrození to největší mystérium, na které nikdo nezná odpověď, tím méně to dogma, kterému se dnes říká věda. A ten stav se již dobrých deset tisíc let nemění, mění se jen formy projevu."

No to je sice asi pravda, ale poznani poslednich cca 100 let nam hodne rika napr. o tom, jake jsou mechanismy vzniku psychickych deju a jejich poruch (napr. agresivita), pomaha zmensovat utrpeni mnoha nemocnych (jedna velka forma zla) (dnes uz napr. jen malokdo zakusi to zlo, kdy mu umre male dite, pripadne zena pri porodu...).
Bagatelizovat tohle vsechno (plod nesmirneho usili milionu chytrych a pracovitych lidi) mi pripada jako nesmirne pysne a nemoudre...

..
17. 05. 2011 | 13:02

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, že by věda nerozhodovala o budoucnosti,...ale ano, vynález kola, otočil vývoj trochu jiným směrem,... vynález tavby železa, ..vynález střelného prachu,...vynález spalovacího motoru,...vynález atomové bomby, ten teda zacloumal historií lidstva,...kdo jich bude mít víc a s větší účinností,...a těch mrtvých jedinců, kteří lemují "kráčení vědeckých vynálezů". A je nutno připomenout stejné množství zachráněných jedinců, které vědecké vynálezy udržely při docela kvalitním životě. Co tedy rozhoduje o budoucnosti?...jedince, skupiny, národů, lidstva, života,jako takového, celé planety Země. Náhoda, na co náhodou někdo příjde, nebo, co náhodou "spadne z vesmíru" ???? Tužka.
17. 05. 2011 | 13:13

Tenco napsal(a):

Viola
Jen že jsem byl osloven...

Eh - a víte, že já si naopak myslím, že pokud nemáme rádi sami sebe, tak nemůžeme mít rádi ani toho druhého ?

Natož třeba třetího. :)))

Mějte se. Jdu ulovit pár ryb. :)
17. 05. 2011 | 13:18

skeptický napsal(a):

Profesore

Vágní floskule..
Co nám brání ji prozkoumat?
17. 05. 2011 | 13:18

Tenco napsal(a):

ad Tužka
"...Samozřejmě, věda také přispěla k bolestem tohoto světa, ale zpravidla tím, že poskytovala prostředky k zabíjení, nikoliv motiv. Tam , kde se vědecké autority propůjčily k ospravedňění hrůz, jako v případě nacistického rasismu či eugeniky, šlo fakticky jen o zrůdné karikatury vědy.
Jak řekl Karl Popper : " Je až příliš zřejmé, že to je iracionalismus, a ne racionalismus, který je zodpovědný za všechna nepřátelství mezi národy a agrese, jak před křížovými výpravami, tak po nich. A nevím o žádné válce, která by vedla k dosažení nějakého "vědeckého cíle a kterou by vědci inspirovali...."
/Weinberg : Snění o finální teorii/
17. 05. 2011 | 13:25

Viola napsal(a):

Sebe sami můžeme mít rádi, ale není nám to nic platné, když tuto lásku nepředáme dál.
17. 05. 2011 | 13:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy