Neadekvátní programový ředitel Komárek, aneb zbytečný útok na… mě.

09. 07. 2011 | 18:00
Přečteno 13719 krát
Kolega blogger Michal Komárek promptně kritizoval můj článek, ve kterém jsem kritizoval článek Respektu, který kritizoval výsledky výzkumu z Potravinářské fakulty VŠCHT.Zdá se, že M.Komárek nečetl můj článek pozorně – já jsem se rozhodně nezastával nehumánních metod velkochovů hospodářských zvířat (výslovně tam říkám “Já bych sice raději viděl, aby se domácí zvířata nechovala ve velkochovech, ale z důvodů jiných, než je kvalita jejich masa, mléka či vajec.”)!

Zastával jsem se jen objektivních, tedy vědeckých, metod posuzování čehokoli, tedy např. kvality potravin, které nesou označení “bio”.

V diskusi pod článkem zazněly posměšné názory na onen výzkum kolegů z VŠCHT (“K čemu máme platit takový “výzkum”? Každý přece pozná co je dobré – a samozřejmě, že lepší je vajíčko od slepice ze dvorku než od slepice z klecového velkochovu”)
Řada diskutérů pod mým článkem nostalgicky vzpomínala na dávné doby svého dětství, kdy po babiččině venkovském dvorku pobíhala drůbež, v chlívku si spokojeně žilo prase a na lukách se pásly krávy. Ta vajíčka, mléko a domácí jitrnice, to bylo pochutnání! Ne jako ten polosyntetický paskvil, který dnes kupujeme v supermarketu…

Ano, také já jsem původem vesnické dítě, rodiče chovali slepice, kachny a někdy i krůty. S poněkud smíšenými pocity vzpomínám na to, jak jsme s bratrem museli denně chodit králíkům na trávu. A na prázdniny jsme jezdili do rodného Mlýnského Struhadla k dědovi a babičce, kteří měli větší hospodářství včetně sedmi hektarů polí a luk, dvou koní, několika krav a prasat, o slepicích, holubech a králících ani nemluvě.

Ano, všechny ty produkty takto chovaných hospodářských zvířat byly výborné, nebo se tak aspoň chuťově jevily.
Máme si ale klást otázku (a provádět seriozní výzkum), jestli je kvalita takovýchto produktů objektivně lepší než kvalita produktů pocházejících z velkochovů?
Samozřejmě, že si ji máme a musíme klást.

Musíme přece vědět, jestli jsou jakékoli potraviny zdravotně bezpečné, spotřebitel má právo vědět, jestli je pravda to, co mu tvrdí o kvalitě prodejce.

Pokud máme srovnávat různé potravinářské produkty (např. od různých producentů), můžeme hodnotit objektivní vlastnosti (např. provádět biochemické, veterinární či mikrobiologické analýzy). Můžeme také hodnotit subjektivnější vlastnosti (chuť, vůni) – skupina hodnotitelů pak musí dostat “slepé” vzorky a porovnat je bez toho, aniž by věděli, které by měly být podle redaktora Respektu nebo ředitele Greenpeace ty “správné”.

K těm nostalgickým vzpomínkám na bájnou kvalitu “domácích” produktů je třeba střízlivě dodat, že mezi těmi vajíčky se poměrně často našel “pukavec”, což se mi u vajec, která si koupím v supermarketu snad ještě nestalo.
Je takém jisté, že u produktů “ze dvorka” bylo a je mnohem větší riziko nějaké střevní nákazy (např. salmonelóza).

Podmínky, ve kterých žijí zvířata ve velkochovech se nám zdají děsivé, a možná je i ta zvířata skutečně tak vnímají.
Ale možná ne, kdo ví?
V každém případě se dá poměrně objektivně měřit úroveň stresu kterému jsou vystavena, a to stanovením hladiny stresových hormonů (kortikosteroidů) v jejich krvi.
Možná, že výsledky výzkumu kritizovaného Respektem a M.Komárkem, konstatující, že "život za dráty je pro nosnice lepší než biochov. Když slepice vypustíme ven, dostanou se do mnohem většího stresu než v klecích, protože zatímco ve volných chovech se ne všechny dostanou ke krmení, v klecích mají přísun krmiva zajištěn", je pravdivý, i když se nám to na první pohled nezdá?
Je docela dobře možné, že ta zvířata jsou na podmínky, v nichž jsou chována, dobře adaptována, a daleko větší stres by pociťovala, kdybychom je vypustili do volného prostoru.
Ostatně i my lidé žijeme často v podmínkách poněkud připomínajících ty z velkochovů – jsme nuceni snášet přeplněné dopravní prostředky, jsme zavřeni celý den v místnostech s nedostatkem denního světla a čerstvého vzduchu. Přesto bychom asi příliš neuvítali, kdybychom byli “osvobozeni” vypuštěním do džungle.
Myslím, že takovouto eventualitu by příliš neuvítali ani vězni z Mírova...

Nejsem si jist, jestli ty podmínky, ve kterých žila domácí zvířata venkovských hospodářství, byly o tolik humánnější než ty velkochovové. Babička např. vždycky vykrmovala posvícenskou husu tak, že ji imobilizovala v jakémsi koši v chlívku a ládovala ji výživnými šiškami. Vždycky jsem se jako dítě také se znepokojením podivoval tomu, jak je asi pašíkovi v jeho neuvěřitelně zahnojeném malém kotci v chlívku.

To, že kdysi bývali lidé zdravější a odolnější, protože žili v přírodnějších podmínkách a jedli kvalitnější “domácí” stravu, je myslím také jen mýtus.
Faktem naopak je, že lidé ještě před 100 lety běžně umírali na dnes zcela banální choroby, že se vyskytovaly epidemie těžkých infekčních chorob, že dětská úmrtnost byla nejméně stokrát vyšší než dnes. Lidé, kteří celý život těžce pracovali v zemědělství, měli většinou v 50-60 letech v porovnání s dnešními vrstevníky vážné zdravotní problémy.

Ano, dnes jsou problémem tzv. civilizační choroby (např. alergie, autoimunitní nemoci, metabolické choroby pocházející ze špatné životosprávy). Řešením ale není návrat k dřívějším podmínkám “přírodního” života bez očkování, hygieny a zdravotně nezávadné vody a potravin, ale další pokrok ve výzkumu, který dokáže zvládnout poruchy vedoucí k těmto civilizačním chorobám.
Vsadím se, že se to podaří.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

L.A. napsal(a):

"Ostatně i my lidé žijeme často v podmínkách poněkud připomínajících ty z velkochovů – jsme nuceni snášet přeplněné dopravní prostředky, jsme zavřeni celý den v místnostech s nedostatkem denního světla a čerstvého vzduchu. Přesto bychom asi příliš neuvítali, kdybychom byli “osvobozeni” do džungle."

Pokud "džunglí" pro lidi myslíte život s dostatkem denního světla čerstvého vzduchu, tak svobodomyslní a svobodymilovní by toto osvobození uvítali, i když Vy zřejmě ne.
.
09. 07. 2011 | 18:12

L.A. napsal(a):

P.S. I když byste zřejmě dovedl vyrobit "objektivní vědeckou studii", že je pro nás toto osvobození stresující a škodlivé.....
09. 07. 2011 | 18:22

noether napsal(a):

Já myslím, pane profesore, že tu hážete perly sviním. Vysvětlovat podstatu jakéhokoliv výzkumu povětšinou ideologickým zabedněncům nemá valného významu.
09. 07. 2011 | 18:44

Kala napsal(a):

Slepičky se tak dobře adaptovaly, až jim zchromly a zkroutily se pařáty. Proměna jedné skupiny řádu "hrabaví" v co?
09. 07. 2011 | 18:49

Občan napsal(a):

To L.A.:

Tím myslíte ty moderní skleněné pseudoklimatizované kisny, ve kterých se musí celodenně svítit zářivkami, protože mají naprosto nevhodně řešené velkoplošné "kanceláře"?
Nebo snad stejně velkoplošné uměle osvětlené plechové kisny skladů a montoven?
Či snad velkoměsta plná evětelného smogu i smogu obyčejného?

Protože v tom tráví normální pracující člověk většinu svého produktivního života. Jen o víkendech a dovolené (pokud si takový luxus ještě může dovolit) prchá do přírody (má-li ve svém okolí nějakou).

Lidé na tom opravdu nejsou o mnoho lépe než ta zvířata ve velkochovech.

A, přesně jak píše pan Hořejší. Stačí se podívat na venkovské chlívky, na historické chlévy a stáje pro dobytek (jen o koně bývalo postaráno poněkud lépe), na kurníky a ohrádky pro drůbež...
09. 07. 2011 | 18:51

Mud.. napsal(a):

Máme tři druhy vědců.
Jedni vědci provádí seriozní výzkum (hledají něco nového, originálního). Druzí gumavědci provádí seriozní výzkum (hodnotí objektivní vlastnosti, provádí biochemické, subjektivní vlastnosti). Třetí gumavědci provádí smíšeninu (Hořejší). Vědců je již tolik, že gumavědců je příšerné množství. Proto stačí malá odchylka od normálu a bleskově se tam objeví gumavědci. Prof. Hořejší mistrně na svém blogu předvádí mršinového gumavědce. V každém případě se dá poměrně objektivně měřit úroveň stresu kterému jsou vystavena, a to stanovením hladiny stresových hormonů (kortikosteroidů) v jejich krvi. Gumavědec má jasno! Gumavědci provedli výzkum. Nechali jednoho lidského samce v kleci s jednou samicí. Potom nechali samce v bordelu s věčím počtem samic. Stanovením hladiny (u samců) stresových hormonů (kortikosteroidů) v jejich krvi prezentovali seriozní výzkum. Od státu inkasovali za grant několik desítek milionů korun. Sláva gumavědcům!
09. 07. 2011 | 18:51

Ovi napsal(a):

L.A.
vy zřejmě nevíte, co je to džungle.
09. 07. 2011 | 18:52

Drzá zrzka napsal(a):

Dávám Vám za pravdu. Výzkum si s poruchami vedoucími k civilizačním chorobám lidí poradí, ale vůbec se nebude dívat na to, jaký dopad to bude mít na zbytek přírody, které, ať se nám to líbí nebo ne, jsme stále součástí.
09. 07. 2011 | 19:00

L.A. napsal(a):

Občan:

"Tím myslíte ty moderní skleněné pseudoklimatizované kisny, ve kterých se musí celodenně svítit zářivkami, protože mají naprosto nevhodně řešené velkoplošné "kanceláře"?"

Ano, to myslím, a osvobodil jsem se před několika lety od dlouholeté práce v takovém prostředí. Dělám svobodně stejnou práci, za stejné peníze a také v Praze.

Máte něco proti tomuto přístupu?
.
09. 07. 2011 | 19:02

L.A. napsal(a):

Ovi:

"vy zřejmě nevíte, co je to džungle". Vím a jsem v ní spokojený....
09. 07. 2011 | 19:04

mb napsal(a):

vpřed jenom vpřed, vpřed jenom vpřed, vpřed jenom vpřed ...

... a vpředu smrdí síra ...
09. 07. 2011 | 19:24

reton napsal(a):

Velkoměstský člověk-z banky,úřadu,kanclu -s jakousi apriorní nedůvěrou vnímá tu valící se kupu moderních zpráv o ekologii.To nic nemění na faktu,že právě jsme v etapě kdy se civilizace v mnoha ohledech obloukem od své umělosti opět přibližuje k přírodě.Ta vzájemná pouta se zdála zcela roztržena,ale nebyla.
Agroprůmyslový objekt -JZD Slušovoce sice padl rokem 1990,ale to je stejný úkaz jako vznik "krajských států" v Jugoslavii-návrat ke středověku se v něčem vždy děje.
Produktivita práce (průmysl) a renta (zemědělství) "nerady spolu chodí":neboť renta roste mnohem pomaleji za století.Neboť je-li neúroda,koupí se potraviny ale nejsou peníze na zaplacení průmyslových výrobků,díky drahotě potravin.Do třetice-neboť peníze za rentu znamenají nutně okamžitý prodej potravin,aby se nekazily a tím na rozdíl od průmyslových výrobku nejsou z nich ležáky krizí z nadvýroby,většinou.
Ćlověk města se ale člověkem z vesnice nestává,rozdíl trvá až na bohaté kovozemědělce -obou typů profesí.Bývá v přírodě jen na chatě nebo jako turista.Dvě mentality si ještě dlouho udrží odstup i přes masová média informací.Jiný přístup k užitku z přírody,práci,počasí,zvykům,víře,kolektivu,sousedům,atd.Viz jak Francouzská Velká buržoasní revoluce kdy a kde narazila u sedláků nebo Komuna v Paříži.Sedláci z Vendeé.
Ekologii nechápejme jako automatické preference.K jejímu požití tlačí deficit energie,rozmary počasí,defekty výživy.
09. 07. 2011 | 19:31

gor napsal(a):

Nevím, co přesně vytýká vašemu článku pan Komárek. Mně osobně vadí nevědeckost.

U tak komplexního jevu jako je porovnání kvality jídla si vyberete jednu jedinou studii (!), tu, která ukazuje vyšší hladinu stresu u zvířat v biochovu (mimochodem něco, co už je léta a léta známo a tak moc nechápu, proč to páni z VŠCHT museli znovu testovat), a na základě téhle jediné studie (a pár anekdotických příhod) uzavřete, že kvalita jídla je tím vyřešená: bio je horší.

To i mnozí novináři zvládají problém probrat komplexněji a netrpí tolik kognitivní disonancí jako vy. Od vědce bych čekal trochu vyšší kvalitu.
09. 07. 2011 | 19:32

Občan napsal(a):

www.D-O-L.cz nádherný projekt realizovat napsal(a):
"Koridor Dunaj -Odra-Labe vytvoří novou vodní plochu 100Km2 a chov ryb a vodní důbeže posílí naši zdr. odolnost! 09. 07. 2011 | 19:05"

Jo, koridor Dunaj-Odra-Labe vytvoří takovej ekologickej průser, že za ty ryby a vodní drůbež z něho budem platit zlatem z obnovených dolů v Jílovém u Prahy.
Ale zase budeme mít vlastní moříčko a kolem něho roztomilé vlastní pouštičky :o))
09. 07. 2011 | 19:39

zemedelec napsal(a):

Pane Hořejší.
Já přidám jenom tohle.
Pokuď se budou zvyšovat chemické látky v celém procesu,od pěstování plodín v krmivech v prevenci chovů,tak nevím jak to dopadne s těma civilizačníma chorobama.
09. 07. 2011 | 20:16

zk napsal(a):

Václav Hořejší:
Proč si tedy přejete, aby zvířata nebyla chována ve velkochovech, když velkochovy nemají negativní vliv ani na kvalitu potravin, ani na psychickou pohodu zvířat?
09. 07. 2011 | 20:17

tata napsal(a):

L.A

bohužel jak je vidět vubec jste nepochopil V DŽUNGLI BY MINIMALNĚ 95 PROCENT NEPŘEŽILO,autor podle mě jasně piše džungli jako takovou ne co jste napsal vy lidskou tam mnozí žijou jako v raji.trochu hloubejte než sepsujete autora.

JA OSOBNĚ bych spiš polemizoval stim že nežily zdravějc tady trochu podlehl řekl bych vědě,myslym že to spiš nevědecky zjednodušil,dřive přeživaly silní jedinci takže jadro bylo zdravější,ale nesporny fakt je že bylo zdravějc ,i potrava byla zdravější a tady je paradox vědy.......naše generace je tak zvykla na ruzne jedy že by ji to zdrave prostředí zabijelo.

je to složite ja když sem se jedno napil mleka přimo od kravy tak sem ho vyplivnul,ovšem že tam zase čihaj bakterie ktere by nas vsoučasne době hodně pozlobily což upravou a dodanim jedu na ktere sme zvykly se to jevy nezavadne respektive pro nas je.

DUKAZ JE třeba v africe žijou lidi s parazity jim nic většinou nedělaj evropana skorem zabijou,zato chřipka zase zabije afričana........prostě mi už sme na jedy zvykly navrat k přirodě by byl spiš negativní,přestěhovani lidi s mostecka na moravu mělo většinou negativní dopad.........takže tady bych asi uplně nemohl z autorem souhlasit že potraviny nebyly zdravější ........přes veškerou zkreslenou představu z dětství jake to bylo toto bych řekl že je nezpochybnitelne.....jen na nas to zdrave by dneska pusobilo jako jed
09. 07. 2011 | 20:28

Pepa napsal(a):

Je to výsledek objektivní vědecké metody posuzování čehokoli?
…protože zatímco ve volných chovech se ne všechny dostanou ke krmení, v klecích mají přísun krmiva zajištěn, řekla novinám šéfka výzkumu Kamila.“
09. 07. 2011 | 20:29

Karel Kubrt napsal(a):

Pane Hořejší,
jste jeden z mála blogerů, kteří se zajímají o názory diskutujících. Minule jsem popisoval svou pracovní zkušenost s BIO mrkví z Rakouska. Je mi celkem lhostejné, co vyzkoumali vědci, do jejich laboratoře se jistě dodávají jen potraviny evidentně čerstvé. Pro mne je důležité, co si koupím, dám do lednice a za dva dny zbaštím. Když vidím v marketech ty BIO hnusy za přemrštěné ceny, říkám si, jak si někdo mastí kapsu na lidské hlouposti.
Chtěl jsem z legrace v hospodě BIO pivo. Kam myslíte, že jsem byl poslán?
09. 07. 2011 | 20:35

voroshilov napsal(a):

Salmonella se da znicit tepelnym opracovanim vajec,to neni E.coil.
Z kravskeho mleka se da dostat jedine neskodny prujem.
Ano,lide byli zdravejsi a odolnejsi,ale jaksi rano umirali.
Potraviny z dvorku byli chutnejsi a zdravejsi,jenomze vyrazne drazci a sotva pokryvali spotrebu tehdejsich lidovych mas(hodne jedli jonom bohati)pri dnesnim rustu populace je to neprijatelne,prikladem Afrika.
09. 07. 2011 | 20:36

zk napsal(a):

Karel Kubrt:
Do Country Life?
09. 07. 2011 | 20:38

Karel Kubrt napsal(a):

Miluju komisaře EU. O kulturně hodnotný život slepic se starají. A co lidi? Ti mohou žít v králíkárnách, případně chcípnout v 70ti letech v rachotě?
09. 07. 2011 | 20:38

Karel Kubrt napsal(a):

zk, těsně vedle...
09. 07. 2011 | 20:39

L.A. napsal(a):

tata:

cituji (opět) Hořejšího:

"Ostatně i my lidé žijeme často v podmínkách poněkud připomínajících ty z velkochovů – jsme nuceni snášet přeplněné dopravní prostředky, jsme zavřeni celý den v místnostech s nedostatkem denního světla a čerstvého vzduchu. Přesto bychom asi příliš neuvítali, kdybychom byli “osvobozeni” vypuštěním do džungle."

Myslím, že z toho je zřejmé, že Hořejší nemyslel vypuštění lidí do zvířecí džungle, ale do života vně pracovních a životních podmínek které věrně popsal Občan v příspěvku 09. 07. 2011 | 18:51

Ale i Váš výklad uvedeného citátu může být pravdivý :-), do hlavy Hořejšímu nevidím...
.
09. 07. 2011 | 20:46

Jiří napsal(a):

Dobrý den,
pane Hořejší, je zajímavé, jak voláte pro vědeckém přístupu ke zdravému životnímu stylu (s tím zcela souhlasím) a jak povrchně a diletantsky píšete o ekonomice.
09. 07. 2011 | 20:49

tata napsal(a):

L.A

VYTE s logigy věci mi vypliva že to co popisuje tam žijem,takže tam nemužem byt vypuštěni,takže podle mě myslel opravdovou džungli,ale pravda je že a spovděkem kvituji,když čtu co sem splodil ste mi dal lekci,ja svuj nazor moc považuji za samozřejmost,což jste mi opravdu jemně sdělil za to se omlouvam muj přiliš bojovny vstup,už přiliž je člověk zvykly na něco jineho děkuji bez ironie
09. 07. 2011 | 20:56

tata napsal(a):

L.A

A MAME NADĚJI ŽE TO AUTOR UPŘESNÍ,ovšem i kdybych měl pravdu to zrcadlo sem si zasloužil.
09. 07. 2011 | 21:00

L.A. napsal(a):

tata:

To je v pohode... :-)
.
09. 07. 2011 | 21:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Mud..:
Vy jste odborník na klasifikaci vědců?
09. 07. 2011 | 21:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
"Salmonella se da znicit tepelnym opracovanim vajec," E. coli taktéž.
09. 07. 2011 | 21:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který vykazoval znaky spamu (s tématem nesouvisející opakovaně zveřejňovaný odkaz pod různými blogy).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 07. 2011 | 21:23

Pepa Řepa napsal(a):

Mud.. :
Nemohl byste blíže objasnit Vaši teorii "Gumavědce".
Znám výraz "ty jsi guma", znám gumíky, znám i jistého Kulhánka zvaného "guma".
Ale Gumavědec?
Jsem zmaten.
https://www.youtube.com/watch?v=cSF6EOlmHbg
09. 07. 2011 | 21:23

Mud.. napsal(a):

Nejsem, ale miluji vědce, kteří přijdou na originály. Nemám rád vědce, kteří mají okolo sebe stovky lidí na černou práci. Potom se jejich prací nabubřele čepejří. Mě trvalo 40 let než jsem vypracoval originál. Teď mám panickou hrůzu, aby mě to gumovědci neukradli! Znáte to, projevují nadšení a šmaiz... Zeptejte se pana prof. kolik si toho duševního bohatství jiných přivezl z USA? To byla běžná věc. Část si ukradnu pro sebe, část toho podstoupím STB a část dám AV. On to dělá chytře.
09. 07. 2011 | 21:23

Kritik napsal(a):

Pěkný článek hýřící optimismem a nadšením z pokroků vědy. Ale sázka pana autora (zde zkrácený text jsem upravil tak, aby dával smysl)

"... další pokrok ve výzkumu ... dokáže zvládnout poruchy vedoucí k těmto civilizačním chorobám. Vsadím se, že se to podaří."

je příliš odvážná a má ji předem prohranou. Neboť napřed vznikají "civilizační" choroby a pak teprve nastupuje lékařská věda, aby jejich následky řešila. Z čistě logického pohledu musí být jeho sázka vždy předem ztracená.

Jako příklad uvedu nádorová onemocnění. Pokud si údaje dobře pamatuji, tak za 1. republiky (statistika u nás již dobře fungovala a diagnostika též) umíral na rakovinu každý 60. člověk. Dnes to je téměř každý 3. a prognózy předpovídají, že to vbrzku bude každý 2. Po 60. roce života již má dnes rakovinu každý, i když každý na ni nezemře. Ano, věda přišla se zcela novými operačními metodami, chemoterapií, ozařováním. Ale poslechněte si svědectví nemocných o této chorobě, pokud jste sami na sobě nebo na svých blízkých nezažili krutost této diagnózy.

To je ten zvláštní paradox vědy: Jeden vědní obor odstraňuje nepříznivé následky jiného vědního oboru. Je to kolotoč, "začarovaný" kruh, ke kterému se lidstvo vrací, ačkoliv je mylně přesvědčeno o svém pokroku. Nedělá v posledních letech totiž již nic jiného, než že se zabývá řešením problémů, které si samo způsobilo. Přitom linearizace času (= má počátek a také konec) z původního pohanského cyklického vnímání byla překonána již před více než 3 tisícovkami let poznáním monoteismu. A jedině otevřený čas před námi s nadějí na lepší život může být pro lidstvo přijatelný. Co je nám platné, že se s vysokými náklady na opravy našeho těla dožijem sta let, kdy posledních 50 let nebudeme prožívat nic jiného, než lékařské zákroky a utrpení z nemocí.

Také by stálo za to zmínit, že filozofický a dozajista i životní směr, který se nazývá existencialismus, a který tvrdí, že živé bytosti jsou jen biologické stroje a také to, že zvířata jsou ovládána jen pudy a jejich duševní pocity neexistují, se již před desítkami let ukázal jako nesmyslný. Ostatně, byl nesmyslný již v době svého vzniku. V dnešní době, kdy každý člověk mohl shlédnout desítky výzkumů ze života zvířat, jen potvrzují, že nejen člověk, ale i zvíře má svou duši, své sny, svoje představy a své touhy. To, že zvířata se starají jen o potravu, přežití a zachování rodu je velenesmysl, vědecky dávno vyvrácený. Třeba šimpanzi věnují potravě je 5 % svého času, ostatní čas věnují společenským vztahům (sledujte třeba v pátek od 20 h dokumenty na ČT2).

Autorovi bych doporučil pořídit si pejska nebo kočičku, či jiné zvířátko. Nebude pak psát takový článek ani o slepicích z klecových chovů.

Bible nám říká, že máme jako lidé vládnout nad zvířaty. Přesnější překlady (viz prof. Beneš) uvádějí, že máme vládnout ve zvířatech (zdůrazňuji předložku "v" nebo "ve"). Máme tedy být nejen dobrými hospodáři a tuto planetu dobře obdělávat a střežit, ale též se v naší vládě sklánět až k potřebám zvířat, která zde s námi žijí.
09. 07. 2011 | 21:30

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Chcete vědět, co si o tom myslí slepice???

Kecy o velkochovech a jak je slepice milují si strčte, víte kam...
Právě teď na dvojce naleznete odpověď - Slepičí úlet. :-)
09. 07. 2011 | 21:31

Jemnický napsal(a):

Řekl bych, Václave, že je mezi dvorkem a džunglí docela velký rozdíl. S obojím biotopem jsem obeznámen. Být vypuštěn do džungle vykastrován, zchromen, bez kuří rodičovské výchovy, s téměř vyhaslými instinkty a bílým peřím, to je jako vzít si bílý plášť, zkumavku, dmuchavku a teploměr a vyrazit na zteč.
Biologové z VŠCHT pak zjistí, že inteligence vědeckých pracovníků je silně pod průměrem průměrného vojáka a dobře to koreluje i s kratší dobou života v boji.
Pokud k tomu přilepí informaci o tom, že vědečtí pracovníci mají zanedbatelnou snůšku v porovnání se slepicemi ve velkochovu, ač mají pestřejší stravu a daleko lepší hygienické podmínky, mohou tvrdit, že přínos vědeckých pracovníků k zajištění kvalitních vaječných bílkovin pro výživu našich pracujících je naprosto zanedbatelný. Navíc je zde další poznatek, že hladina stresových hormonů u vědeckých pracovníků je dvakrát větší než u kurů z velkochovu a třikráte vyšší než u
průměrného děduly na dvorku.
Při vypuštění vědeckého pracovníka do divočiny jest nutno jej opatřiti jasným označením "Nekonzumovat" pro omezení škodlivého vlivu stresovaného masa na poslední kanibaly.

Dnes jsem našel první hříbky.

S pozdravem,

Jemnický
09. 07. 2011 | 21:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
"Pokud si údaje dobře pamatuji, tak za 1. republiky (statistika u nás již dobře fungovala a diagnostika též) umíral na rakovinu každý 60. člověk. Dnes to je téměř každý 3." To bude asi tím, že za 1. republiky mnozí lidé té rakoviny se nedožili.
09. 07. 2011 | 21:39

Čochtan napsal(a):

"....Podmínky, ve kterých žijí zvířata ve velkochovech se nám zdají děsivé, a možná je i ta zvířata skutečně tak vnímají....."
Proč by to měli tak vnímat, když nepoznali alternativu ? A jaká je vůbec alternativa ? Život na dvorku a v zahradě ? Ve volné přírodě ? V lese ?
Velkochov v drátěné kleci se mi pro slepice nezdá být to pravé. To naše zahrada je jim určitě příjemnější.
09. 07. 2011 | 21:49

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Zdravím vás Zbyňku.
Jen takovou poznámku. Výrazně stoupá počet nádorových onemocnění u dětí a mladých lidí. Ti se samozřejmě nedožijí nádorového onemocnění ve stáří.
Diabetes je na vzestupu téměř raketovém u dětí a mladistvých.
Na druhou stranu metly jako tuberkulóza, dětská obrna, černý kašel, neštovice atd. vymizely nebo jsou pouze marginálními chorobami. Možná je zákon o zachování počtu nemocných v populaci, který by reflektoval gausovské rozdělení citlivosti populace k faktorům vedoucím k onemocnění.

Jemnický
09. 07. 2011 | 21:56

Kritik napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Určitě vaše tvrzení můžete doložit statistickými daty. Jestliže ne, zkuste si údaje o úmrtnosti za 1. republiky od r. 1920 a o stavu dnes nalézt zde: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/umrtnostni_tabulky
09. 07. 2011 | 22:04

vaclavhorejsi napsal(a):

zk:

"Proč si tedy přejete, aby zvířata nebyla chována ve velkochovech, když velkochovy nemají negativní vliv ani na kvalitu potravin, ani na psychickou pohodu zvířat?"

Protoze mam subjektivni, intuitivni dojem, ze v tech velkochovech opravdu ta zvirata nemaji "pohodu".
Znovu opakuji - ve svem clanku se proste zastavam OBJEKTIVNICH metod posuzovani CEHOKOLI, oproti nejake "dojmologii".
*************************
L.A.:

"Myslím, že z toho je zřejmé, že Hořejší nemyslel vypuštění lidí do zvířecí džungle, ale do života vně pracovních a životních podmínek které věrně popsal Občan v příspěvku 09. 07. 2011 | 18:51"

Myslim, ze myslite nespravne ;-)
Skutecne jsem mel na mysli OPRAVDOVOU dzungli, jelikoz to by byla spravna analogie "osvobozeni" domacich zvirat vypustenim do prirody a ponechani jich svemu osudu.

"do hlavy Hořejšímu nevidím..."

Zde nastesti mate pravdu...
*************************
Jiří:

"je zajímavé, jak voláte pro vědeckém přístupu ke zdravému životnímu stylu (s tím zcela souhlasím) a jak povrchně a diletantsky píšete o ekonomice."

Ja o ekonomice skoro vubec nepisu. K POLITICKYM zalezitostem s ekonomickym dopadem (progresivni zdaneni, socialni stat, korupce) se vyjadruji jako obcan, nikoli jako vedec. Domnivate se, ze by tomu tak nemelo byt?
******************************
Mud..:

"Mě trvalo 40 let než jsem vypracoval originál. Teď mám panickou hrůzu, aby mě to gumovědci neukradli!"

Pozde - moji lide se vam uz nabourali do pocitace, vas original ukradli, za mesic zaciname s masovou vyrobou ;-).
************************************

Jemnický:

OK - uz zase je tady ten bio-kanibalismus... Et tu, Brute...

Ja jsem nasel jen masaky... Jsi holt Jarku, jako vzdy, lepsi...

..
09. 07. 2011 | 22:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Kritik:

"napřed vznikají "civilizační" choroby a pak teprve nastupuje lékařská věda, aby jejich následky řešila. Z čistě logického pohledu musí být jeho sázka vždy předem ztracená."

Ta vase logika je nejaka divna... Pokud vznikne nemoc a ja na ni najdu lek, tak je vse OK, ne??

"Pokud si údaje dobře pamatuji, tak za 1. republiky (statistika u nás již dobře fungovala a diagnostika též) umíral na rakovinu každý 60. člověk. Dnes to je téměř každý 3. a prognózy předpovídají, že to vbrzku bude každý 2."

Myslim, ze ve 30. letech to ve vyspelych zemich bylo zhruba 4% vsevh umrti, nyni je to cca 25%. Duvody jsou - lide se dozivaji vyssiho veku (rakovina je typicka choroba vysokeho veku), koureni, dieta s vysokym obsahem masa, ale take lepsi diagnostika (drive se mnoho pripadu umrti na nadory ani nerozpoznalo).

"Po 60. roce života již má dnes rakovinu každý, i když každý na ni nezemře."

To proste neni pravda...

"Ano, věda přišla se zcela novými operačními metodami, chemoterapií, ozařováním. Ale poslechněte si svědectví nemocných o této chorobě, pokud jste sami na sobě nebo na svých blízkých nezažili krutost této diagnózy."

Pane, promluvte si s nekterym starym onkologem - tento obor byl jeste pred 30-40 lety jedna velka frustrace. Dnes se cca 50% pripadu vyleci!!

"..... co je nám platné, že se s vysokými náklady na opravy našeho těla dožijem sta let, kdy posledních 50 let nebudeme prožívat nic jiného, než lékařské zákroky a utrpení z nemocí."

No ja nevim - vetsina lidi ve veku nad 50 let zije rozhodne velmi kvalitni zivot.
Bagatelizaci uspechu mediciny nemam rad - bez nich by uz asi nezila cela rada mych blizkych...

"...to, že zvířata jsou ovládána jen pudy a jejich duševní pocity neexistují, se již před desítkami let ukázal jako nesmyslný. Ostatně, byl nesmyslný již v době svého vzniku. V dnešní době, kdy každý člověk mohl shlédnout desítky výzkumů ze života zvířat, jen potvrzují, že nejen člověk, ale i zvíře má svou duši, své sny, svoje představy a své touhy. To, že zvířata se starají jen o potravu, přežití a zachování rodu je velenesmysl, vědecky dávno vyvrácený. Třeba šimpanzi věnují potravě je 5 % svého času, ostatní čas věnují společenským vztahům (sledujte třeba v pátek od 20 h dokumenty na ČT2)."

S tim zcela souhlasim - psal jsem o tom pred casem:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=6163

"Autorovi bych doporučil pořídit si pejska nebo kočičku, či jiné zvířátko. Nebude pak psát takový článek ani o slepicích z klecových chovů."

Fenku jsme meli skoro 16 let, umrela pred mesicem - bylo to velmi smutne.
Jeste jednou - JA PRECE JASNE PISU, ZE VELKOCHOVY NEMAM RAD. Jen chci, aby se neuvadely falesne duvody.
A prece jen - pes a slepice je prece jen neco jineho. Nebo horujete i pro prava potkanu, zizal a bakterii? Kde je vase hranice zvirat, ktera maji dusi, sny a touhy?

"Bible nám říká, že máme jako lidé vládnout nad zvířaty. Přesnější překlady (viz prof. Beneš) uvádějí, že máme vládnout ve zvířatech (zdůrazňuji předložku "v" nebo "ve"). Máme tedy být nejen dobrými hospodáři a tuto planetu dobře obdělávat a střežit, ale též se v naší vládě sklánět až k potřebám zvířat, která zde s námi žijí."

Take souhlasim, ale prece jen je zde zasadni rozdil - ani Bible nema nic proti tomu, ze nektera zvirate (na rozdil od lidi) jime; Bible dokonce doporucuje podrezavani jehnat...

..
09. 07. 2011 | 22:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

"Možná je zákon o zachování počtu nemocných v populaci, který by reflektoval gausovské rozdělení citlivosti populace k faktorům vedoucím k onemocnění."

Jarku, promin, ale neco takoveho bych od vedeckeho pracovnika necekal...

..
09. 07. 2011 | 22:24

alesdrobek napsal(a):

Pane profesore, výborný článek, díky a podepisuju.
09. 07. 2011 | 22:25

voroshilov napsal(a):

vaclavhorejsi napsal:
"Pane,promluvte s nejakym starym onkologem-tento obor byl jeste pred 30-40 lety jedna velka frustrace.Dnes se cca 50% pripadu vyleci!!!"
Uzasny optimismus,jeste jsem neslysel aby byla vylecena rakovina v pokrocilem stadiu,proste 90% nemocnych ruznou formou rakoviny nemaji sanci!A stary onkolog sice naznaci ozarovani a chemoterapii ale take rekne ze vam zustava najvyse rok zivota...
09. 07. 2011 | 22:41

Karel Mueller napsal(a):

Pane Čochtan,

máte naprosto pravdu, jde to tak nejen s drůbeží, ale i lidmi.

Ve staré Číně byly pro potěšení vládců chovány různé zrůdičky, od narození zavřeny mezi 4 místnostmi, různě mrzačeni a neživotaschopné samostatné existence.

Žádný stres či nespokojenost nejevily, byly vychovávány k tomu, že je to samozřejmostí a nakonec nic jiného ani nepoznaly. Když to jde u lidí, tak něco podobného půjde i u kuřat či jakéhokoliv savce, musí tak ale žít od narození. Samozřejmě, dospělého vlka do klece zavřít nelze.

Jinak s názory profesora zcela souhlasím, jak jsem nakonec napsal i na bogu pana Komárka.
09. 07. 2011 | 23:06

Karel Mueller napsal(a):

voroshilov:

Maršále, hlásím případ vyléčení z posledního 4. stadia. I když samozřejě nelze vyloučit, že jen dočasně.
09. 07. 2011 | 23:08

Viola napsal(a):

A co říkáte na takovouto studii:

Utajovaná studie americké agrochemické firmy Monsanto, v níž autoři přiznávají, že krysy krmené GM kukuřicí měly v porovnání s ostatními krysami menší ledviny a zvýšenou hladinu bílých krvinek. Více si můžete přečíst v článku Utajovaná studie: GM kukuřice škodí zdraví. A slepičkám, které se v klecích nemohou bránit takovému krmení nic nezbývá, než to sezobat a jaká je pak kvalita těchto vajíček oproti bio?
09. 07. 2011 | 23:12

L.A. napsal(a):

Václav Hořejší, tata:

O.K., jsem rád, a pan tata jistě též ;-), že jste svou analogii vyjasnil, pane Hořejší.

V opravdové džungli bych asi opravdu nepřežil, jak píše pan tata...
.
09. 07. 2011 | 23:20

stejskal napsal(a):

Gratuluju, pane Muellere. Ta zpráva mne hodně potěšila. Dobrou noc. l.s.
09. 07. 2011 | 23:25

L.A. napsal(a):

Pane Muellere,

také Vám blahopřeji, a jinak... vždyť to sám jistě víte, všichni jsme na tomto světě jen dočasně...
.
09. 07. 2011 | 23:38

Elena napsal(a):

Karel Mueller,
blahozelam,
prajem Vam vsetko najlepsie!
Dobru noc.
09. 07. 2011 | 23:40

Baba napsal(a):

Městský člověk nový fenomén současnosti, farmářské trhy, zaznamenal nejen v metropoli, ale i v dalších městech. V době, kdy směřuje k prostšímu způsobu života, tuto novinku vítá, ale zatím nepostrádá.
09. 07. 2011 | 23:40

tata napsal(a):

L.A

SEM JEN RAD ŽE sem to logicky zhodnotil spravně,nejsem rad že muj ton byl utočny ktomu člověku co neznam,budu si muset dat oraz,už nak se zařazuju do utočneho postoje jak zde děla věčina a to není ma parketa,aspon bych tak nechtěl byt,bohužel je to zde časty jev,bojovat vyhravat za každou cenu,zesmešnit někoho,a ted ste mi krasně nastavil zrcadlo i když ste si to asi ani neuvědomil.

pane Karel Mueller

TO RAJSKA HUDBA,takove zdělení,přeji at to je stale,ste už jeden z mala co zde diskutují a nebojují,navic s velkym přehledem vždy je to pohlazení a čim dal ubyva takovych jako VY

TAKŽE PŘEJI JEN TO NEJLEPŠÍ.
09. 07. 2011 | 23:53

Karel Mueller napsal(a):

Děkuji za gratulace, potěšili jste mě :-).

Že jsem tu jen dočasně jsem pochopil dokonale pane L.A. I to, že zítra může být věechno jinak.

Dobrou noc
09. 07. 2011 | 23:54

PatientO.T. napsal(a):

http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=955

Vzhledem k tomu, že voroshilov patří k několika málo lidem na světě, kteří rozumí úplně všemu, měl by (nejen) prof.Klener změnit názor...

Jak psával vlk: nejblbější Stalinův maršál...
10. 07. 2011 | 00:12

Kanalnik napsal(a):

pane profesore, vy si to skutecne preberete vzdycky posvem a namontujete si to tak, ze vam to sedi do vaseho pohledu na svet

treba:
"Ostatně i my lidé žijeme často v podmínkách poněkud připomínajících ty z velkochovů – jsme nuceni snášet přeplněné dopravní prostředky, jsme zavřeni celý den v místnostech s nedostatkem denního světla a čerstvého vzduchu. Přesto bychom asi příliš neuvítali, kdybychom byli “osvobozeni” vypuštěním do džungle."

Jiste ze ne, to ale neni argument. Je prece jasne, ze pohyb na cerstvem vzduchu, bez hluku, s primerenou mirou fyzicke namahy, s dostatkem prostoru a zdrave stravy, je lepsim a zdravejsim zpusobem ziti, nez sezeni cele dny v kancelari, vozeni se autem ci mhd a jezeni vybledlych rajcat z marketu.

Svoji dzungli si tedy muzete klidne ponechat, o tu nikdo asi nestoji. O zdravy a kvalitnejsi zpusob zivota ovsem ano.
10. 07. 2011 | 01:00

Kanalnik napsal(a):

Karel Mueller:
at Vam do vydrzi :)

Horejsi: "Pokud vznikne nemoc a ja na ni najdu lek, tak je vse OK, ne??" ??? ne, neni ok nic ... prevence ???
10. 07. 2011 | 01:15

kočka šklíba napsal(a):

Myslím pane Hořejší, že jste tímto blogem jaksi rozmělnil předchozí blog, tím předchozím jste, podle mého, upozornil na to, že nynější, dá se říct "móda" bio, je převážně reklamní oblbování lidí, zvláště maminek, které logicky chtějí co nejzdravější výživu pro své děti. No je to možná přehnané (to oblbování), ale určitě tzv. bio má svá úskalí, od nebezpečí větší kontaminace plísněmi a bakteriemi po podvody, kdy lidé za tzv."bio" platí přemrštěné ceny a přitom se jedná o zboží srovnatelné s tzv."nebio".
Tenhle blog již nemá s tzv."bio" mnoho společného.
10. 07. 2011 | 01:52

Jetvart napsal(a):

Jak je zřejmé již z názvu kur domáci, divočina nebude nejvhodnější prostředí. Je mi vás opravdu líto pane hořejší, že jste se uchýlil k tak trapným argumentům. V nejlepších tracicích demagogie vytáhnete krajnní případ aby jste ospravedlnil pochybný závěr výzkumu. Stres by bylo nejlépa slepicím měřit po denním pobytu v písečných přesypech sahary. Můžeme to ještě vylepšit přilákánim páru šakalů, nebo hyen. Proti samotnému zkoumání nic nemám, proti závěru, že klec je ideální prostředi, protože jen tam se slepice nažere, ano. Nezlobte se, ale články v novinách které líčí co vědci vyzkoumali beru s velkou rezervou, zvlášť podepřené tak pochybnými argumenty. Víte o tom výzkumu víc, než jen ten novinový článek který jste uvedl?
Vaše babička se pouze snažila aby se husa nestresovala:) Také vaše slepice hladověli?
10. 07. 2011 | 02:38

honolulu napsal(a):

Pane Karel Mueller,
je dobre, ze jste uzdraven ! Mam z toho radost ! Ted budete mit vice energie na boj s temnem na Aktualne CZ.
Nafackujeme klavesnicemi vsem multi-kulti, abychom s klidnym svedomim mohli ocekavat den, o kterem se u nas hadaji vsechny carodejnice, vizardi, parapsychologove, astrologove a ja - "velky" honolulu jejich koordinator zvany svetlonos.

Odbocuji z thematu tohoto blogu a predkladam k posouzeni ucenym panum profesorum a vam vsem na zamysleni.

Nase planeta je ovlivnovana magnetickou silou druhych planet. Tyto gravitacni sily se casto vzajemne rusi, protoze kazda z techto planet si leti TVRDOHLAVE vesmirem po sve individualni obezne draze.. Ale i tak nas nekdy hodne ovlivnuji. Kazdy prece zna prilivy a odlivy v oceanech.

Jednou za 26 000 let vsak prichazi k tak zvanemu ALIGNMENTU, coz by se dalo nejlepe prelozit jako SERAZENI DO JEDNE LAJNY.
Tento adjustment neukaznenych planet potom svoji gravitacni
energii nespotrebuje jedna na neutralizaci sily druhe, ale gravitacni silu stejneho smeru. (A mame dizaster ! )

Pred 26 000 lety se nase POLY (severni a jizni) vychylily o 1 1/2 stupne a byla z toho doba ledova a skoro vymreni lidstva. Pred 52 000 lety zanikla Atlantis a 21. 12. 2012 by melo zaniknout 75 % veskereho obyvatelstva na teto planete.
I nase SLUNCE bude v prime lajne se serazenymi planetami.

Timto zpusobem se nase planeta pravidelne OZDRAVUJE od vselijakeho smeti, jako jsme my.

To, co asi uvidime 21.12.2012, zadny moderni clovek nezazil, neumi si predstavit a samozrejme v 75 % neprezije.

Tech 25 %, co zbyde, musi zacit se vsim od zacatku.

Takze uceni pani profesori, Komarku, Horejsi, Konvicko a pani inzenyri matiky a fyziky, Cochtane, Karle Muellere, mate inspiraci se k tomu vyjadrit ?
Ja se hvezd bojim, proto je hlidam. Ma to vubec cenu prezit, abychom pak mohli umrit napr. zarenim ci hladem ?
Doufam, ze jsem Vam vsem zprijemnil naladu. Oh, jak bych byl rad, kdybych mohl polovinu sveho klubu vyhodit za omyly a bludy....
10. 07. 2011 | 03:22

Pepa Řepa napsal(a):

KM
S tím se počítalo. Mráz přece kopřivu nespálí. Co by si řád patologických sedlin počal?

Světlonoš Honolulu
21.12.2012?
Nevíte v kolik hodin?
10. 07. 2011 | 07:04

Dalibor Štys napsal(a):

Pro pousuzování vlivů z prostředí na zdraví je nejdůležitější společné působení látek (i těch, které neanalyzujeme protože o nich nevíme) na fyziologii. Měřit hormony nebo ještě lépe provést odpovídající biologický test (což bývá velmi težké a nákladné).

Jen jako lehká zpráva z projektu PICKFIBER zaměřeného na obezitu (působíme v něm jako informatici a trochu i vývojáři přístrojů): existuje významná (nejspíš převažující?)skupina pacientů u nichž vznik obezity (a návazných chorob, např. některých druhů diabetes či rakoviny) koreluje právě s hladinou kortikosteroidů. Vůbec tyhle látky by se měly nejspíš při všech vyšetřeních stanovovat přednostně, protože to je příklad látek, které odrážení právě systémovou odezvu organismu. Trochu problém by s tím měli výrobci léků a zdravých potravin, možná i personalisti velkých firem.

Dovedu si představit selekeci druhů slepic, kterým klecový chov bude vyhovovat. Genetický výběr možná nemusí být ani tak drastický (nejspíš už proběhl), vyšší organismy se přizpůsobují rychle poměrně široké škále podmínek. Možná trochu lépe ošetřit umísťování slepic do chovů. Posuzuji to analogii s obyvateli větších měst celého světa, zejména v klidnějších funkcích ve státním aparátu. Ty už taky nikdo z jejich 4+1 a celodenně otevřených nákupních center nikdo nedostane. Byl by to stres.

Mu...: Taky mám radši vědce, kteří jdou po příčinách. Prosazení proti kmenovému "groupthinkingu" je problém. Jenže byl vždycky a jak by to taky jinak mělo být? Je to dynamický děj. U nás je z příčin, které jsem mnohokrát popsal, dynamická rovnováha posunutá na stranu konformistů. To by bylo ovšem možno změnit jen tím, že bychom celý národ přestěhovali jinam a naučili ho dva až tři cizí jazyky.

Ve světovém kontextu téměř každý den vznikají nové časopisy, často už jen elektronické a open source. Po několika dramatických skocích impakt faktorů o jeden až dva řády z roku na rok na ně rozumný člověk už taky nebere ohled. Taky není problém si podat český patent, tam se pořád rešerše originality odkládá až o tři roky. Možná nastane doba, kdy zas převáží stav, že lidé si budou vyměňovat poznatky a bude je zajímat podstata jevů. Možné to je už teď, jen si člověk musí sehnat peníze na práci, nejlépe tam, kde nerozhoduje klubová příslušnost.
10. 07. 2011 | 07:46

zemedelec napsal(a):

Pane Honolulu.
Jak to dopadlo s tou pozitivní energii 24/6,že by to byl důsledek,tenhle Váš příspěvek.Proto hlídejte hvězdy,je na ně krásný pohled.Proto si občas v zpomenu na takově nevědecké řčení, všechno je ve hvězdách.
10. 07. 2011 | 08:05

Martin napsal(a):

Pane Hořejší nic si z toho nedělejte a na Komárka nereagujte. Zelený bolševik není partner k diskuzi.
10. 07. 2011 | 08:20

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
opět kritizujete něco, o čem se v diskusi pod Vaším článkem
"o slepicích a vejcích", pokud vím, nikdo nezmínil.
Zdá se mi, že toto "přesměrování" užíváte, když zjistíte, že jste svůj názor vystavěl na vratkých základech, a že se možná mýlíte.

Napsal jste:
"Ano, dnes jsou problémem tzv. civilizační choroby (např. alergie, autoimunitní nemoci, metabolické choroby pocházející ze špatné životosprávy).

Řešením ale není návrat k dřívějším podmínkám “přírodního” života bez očkování, hygieny a zdravotně nezávadné vody a potravin, ale další pokrok ve výzkumu, který dokáže zvládnout poruchy vedoucí k těmto civilizačním chorobám."

O tom přece nikdo z Vašich oponentů nepsal!

Ono "bio" neznamená život bez očkování, hygieny a zdravotně nezávadné vody, ale odklon od "průmyslové výroby živočišných produktů" ke "šťastné krávě, praseti a slepici".

Jako příklad jsem v diskusi "pod slepicí" uvedl potenciální i faktickou škodlivost průmyslového, na zisk a minimalizaci nákladů zaměřeného přístupu v zemědělství v oblasti chovu včel v USA.

Díky nedostatečné veterinární kontrole a dalším specifikům amerických včelích velkofarem vymřela většina včelstev - z dvou set tisíc včelařů jich tuto potřebnou činnost dále provozuje pouhých 1600!

U nás je včelích farem jen minimum, většinu chovu zajišťují malovčelaři, kteří to mají jako koníčka, nikoli zdroj obživy.
A i tak se velkochovy, stejně jako malochovy řídí přísnými regulemi ohledně léčby a preventivních opatření proti nemocem, hlavně proti smrtícímu parazitu "varroa destructor".
Podnikatelé musí uvažovat ekonomicky - a co je ekonomické ještě nemusí být rozumné nebo ekologicky nejsprávnější. Po zvážení všech možných eventualit.

Pokud nahlížíme na zemědělskou produkci úzkou škvírkou produktivity a přijatelné kvality, může nám připadat "bio" i "nebio" srovnatelné, nebo stejně dobré.

Když ale sledujeme všechny souvisloti, pak zjistíme, že krátkodobé zisky pro někoho mohou znamenat ztráty pro všechny.

Na kvalitě životního prostředí fakticky závisíme každou molekulou své existence, ač různí političtí pomatenci "z modré nikoli zelené" tvrdí něco jiného.
10. 07. 2011 | 08:28

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Karel Mueller: congratulation z Wall Street :-)
10. 07. 2011 | 08:49

vaclavhorejsi napsal(a):

voroshilov:

"Uzasny optimismus,jeste jsem neslysel aby byla vylecena rakovina v pokrocilem stadiu,proste 90% nemocnych ruznou formou rakoviny nemaji sanci!A stary onkolog sice naznaci ozarovani a chemoterapii ale take rekne ze vam zustava najvyse rok zivota..."

Ano, pokud se na to prijde v pokrocilem stadiu, je sance mala (ale prave jste slysel pozitivni priklad - Karlu Muellerovi GRATULUJI!!; mimochodem, z neceho podobneho se uspesne dostal jiz pred 60 lety Solzenicyn...).

Dulezite je, ze s dnesnimi metodami detekce se nemoc odhali v mnohem casnejsich stadiich; uspesnost je pak ve vetsine pripadu velmi vysoka.
Kdyz se to vezme celkove, je skutecne ta uspesnost dnes cca 50%, verte mi. A kazdorocne se to o cca 1% zlepsuje...
Kanalnik:

„Jiste ze ne, to ale neni argument. Je prece jasne, ze pohyb na cerstvem vzduchu, bez hluku, s primerenou mirou fyzicke namahy, s dostatkem prostoru a zdrave stravy, je lepsim a zdravejsim zpusobem ziti, nez sezeni cele dny v kancelari, vozeni se autem ci mhd a jezeni vybledlych rajcat z marketu.“

Jiste si nemyslite, ze bych s timhle nesouhlasil??

Samozrejme souhlasim i s dulezitosti prevence, ale pokud uz tu nemoc mate, je ta prevence jaksi k .... nicemu.

***********************
Jetvart:

Opravdu jste nepochopil, o co mi slo?
Jeste jednou: provadel se vyzkum, ktery mel rozhodnout, jestli jsou kvalitnejsi vajicka „bio“ nebo „standardni“. A take, jestli trpi vetsim stresem slepice z klecoveho nebo volneho chovu. Neco vyslo. Vysledek se nelibil novinari Respektu, a tak se jeho vysledky pokusil zesmesnit. Kdyby prinesl dukazy, ze vyzkum byl proveden spatne, nerekl bych „ani popel“. Ale on proste evidentne vyzadoval, aby vysledky vysly „spravne“ (jak by se libilo jemu); pak by to nedal do rubriky „Despekt:, ale do rubriky „Respekt“. No to je prece uplne silene, nemyslite??
Samozrejme, ze i navzdory vysledku, ktery nam bude presvedcive rikat, ze kvalita „bio“ vajicek je stejna jako tech „normalnich“ se muzeme z nejakych (ne prilis racionalnich) duvodu rozhodnout, ze tem „bio“ budeme davat prednost (podobne, jako z iracionalnich duvodu muzeme zakazovat jaderne elektrarny a propagovat vetrniky).

Povazuji za velmi nebezpecne, kdyz si z nejakych ideologickych duvodu budeme zakazovat provadeni nejakych vyzkumu, resp. budeme manipulovat jejich vysledky, aby byly ideologicky (napr. "zelene") "spravne"...
****************************
honolulu:

Prihlaste se o nobelovku.

„Ma to vubec cenu prezit, abychom pak mohli umrit napr. zarenim ci hladem ?“

Zrejme nikoli – byt vami, tak to neriskuji a jednam...

..
10. 07. 2011 | 08:51

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Převratná zjištění vědců!!!
Zjištění vědců:
"život za dráty je pro nosnice lepší než biochov. Když slepice vypustíme ven, dostanou se do mnohem většího stresu než v klecích, protože zatímco ve volných chovech se ne všechny dostanou ke krmení, v klecích mají přísun krmiva zajištěn"
Zjištění vědců:
"život za socialismu je pro člověka lepší než v kapitalismu. Když lidi vypustíme ven, do kapitalismu, dostanou se do mnohem většího stresu než za socialismu, protože zatímco v kapitalismu nebudou mít všichni státem garantovanou práci, za socialismu mají přísun práce zajištěn"
10. 07. 2011 | 08:58

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi

Je onen clanek Respektu dostupny nekde na webu, nebo jste reagoval jen na citovany odstavec
„Vědci z pražské Vysoké školy chemicko-technologické vyzkoumali, že vejce od slepic z klecí jsou „stejně kvalitní“ jako biovajíčka a že život za dráty je pro nosnice lepší než biochov. Když slepice vypustíme ven, dostanou se do mnohem většího stresu než v klecích, protože zatímco ve volných chovech se ne všechny dostanou ke krmení, v klecích mají přísun krmiva zajištěn, řekla novinám šéfka výzkumu Kamila.“
z rubriky "Despekt" ?

Jestlize reagujete jen na tento odstavec, pak to cele svedci (po kolikate uz?) o Vasi neschopnosti porozumet psanemu textu. Jak z toho odstavce vyplyva, ze novinari vadi vysledek testu ?? Pro me je smesny je hlavne zaver, ze stres je zpusoben nedostatkem potravy - copak sefka vyzkumu Kamila je slepice (zdravim pani Tuzku :-)), aby to vedela ? Jiste lze merit uroven stresu (presneji hormonalni zmeny - to Vy vite lepe nez ja), ale zbytek jsou dohady.

Komentar one Kamily dela dojem akademicti pracovnici jsou slepice (a samozrejme i kohouti!) :-(

pozitivni zaver je, ze i z nesmyslne uvahy muze vzniknout zajimava debata, i kdyz az ve tretim blogu na stejne tema.
10. 07. 2011 | 09:10

Petr Havelka napsal(a):

Pane Muellere,

tak tfuj tfuj tfuj :)

Co se týče slépek, nezávidím jim.
10. 07. 2011 | 09:13

Drzá zrzka napsal(a):

Štváč....

To bylo první, co mne po přečtení blogu profesora Hořejšího z minulého týdne napadlo. Protože mne život poučil, že do diskuze o takových tématech se pouštět nemám, raděj popřeji hezký den.

Uzdravenému připíjím pohárkem šťávy z aloe vera. I přes veškeré chemické vymoženosti, jsou přírodní léčiva stále jedním z nejlepších léků.
10. 07. 2011 | 09:23

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Zdar Václave,
zákon o zachování nemocnosti na nás pokukuje ze statistik spotřeby léků, ubývání jedněch nemocí a nárůstu jiných (obezity a dalších chorob), zájmů farmaceutických firem a pohřebních ústavů. Navíc je zde silná indicie v jedné české národní písni: ... sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné".
Silně ubylo zranění chladnými zbraněmi a pádu s koně, přibylo postřelených a přejetých auty.
Zákony zachování mají hluboké kořeny v samé podstatě bytí.

Masáky už také rostou, zahájení hřibové sezony očekávám ve středu. Ti první dva hříbci byli takoví pionýři zvědaví, sebral jsem je hned u cesty cestou ke svému oblíbenému koupadlu.

Zdravím,

Jemnický
10. 07. 2011 | 09:59

Jedla napsal(a):

Dobrý den,

když jste napsal svůj předchozí blog o slepicích a vejcích, četl jsem, ale nereagoval. Nebylo mi blízké jeho vyznění, byť obsahoval některé "dobré" argumenty. Ani pod M. Komárkem jsem nereagoval, i jeho článek obsahoval dobrou argumentaci, která měla zaznít a do debaty patří.

Teď, do třetice, se domnívám, že bych snad měl co říci.

1. Ano, hladina stresových hormonů je měřitelná, stanovitelná ve vzorku krve. Co je problém, je referenční hodnota, neboť neplatí, že čím méně kortikoidů či histaminu, tím lépe. Tři odborníci budou mít čtyři názory na to, jaká je správná hladina stresu a správná hladina příslušných působků u nosnice řekněme vlašky koroptví ve volném vesnickém chovu, a u nosného hybrida hisex v klecovém chovu. Mimochodem, kdy děláte ten odběr krve? U zdravého ptáka na počátku užitkovosti, nebo u trosky na konci? Srovnáváte srovnatelné?

2. Ano, "hrubou" analýzou živin dojdeme k závěru, že je vejce jako vejce, maso jako maso. A pak můžeme jít víc a víc do hloubky, zaměřovat se na ten nebo jiný vitamín, stopový prvek, poměr, formu či konformaci molekuly, můžeme zkoumat třeba v tuku žloutku jakýpak je poměr mastných kyselin s dvojnou vazbou tři uhlíky od konce řetězce ku mastným kyselinám s dvojnou vazbou šest uhlíků od konce řetězce ... a pak se hádat o referenční hodnoty jako v příkladě prvém.

A nebo na to můžeme jít od lesa:
3.a) Když si pořídím kuřátka vlašky a chovám je i s kohoutem na zahradě v počtu, který stačí zásobit vejci mou vlastní rodinu (nic neprodávám, nejsem podnikatel v zemědělství), začnou nést po tri čtvrtě roce, ve druhém a třetím roce života snesou nejvíce, pokud se chci chovat ekonomicky, obměním hejno po třech letech (a mám ještě dobrou polívku), pokud extra citlivě, mohu slepice nechat ještě čtvrtý, a některé z nich pátý rok života. Pořád jsou to od pohledu i po vyšetření zdraví ptáci, a i když užitkovost (snůška) klesá, lze z nich mít radost; vždyť je znám od malých kuřátek, kterým jsem ke šrotům sekal listy pampelišky. (Mimochodem, v zimě mají fyziologickou přestávku ve snášce, také během přepeřivání, což je normální a přírodní). Krmím zrninami tuzemského původu, slepice si ale na zahradě potravu zpestří, a to i o proteiny živočišné (hmyz, žížaly ...)
3.b) Hala se hybridy naskladní na turnus, který trvá necelý rok. Trvale stejné osvětlení vymaže zimní fyziologickou přestávku ve snůšce, zato se všechny nosnice vybijí, jakmile jich určité procento začne pelichat. (Neboť tvorba keratinu do nového peří stojí nějaké živiny z krmiv a to se ekonomicky nevyplatí.) Ovšem, podívejte se na ty roční nosnice: Nejde již o zdravé ptáky, mnoho z nich je doslova zmrzačených, neschopných běžného pohybu, s otlaky, deformacemi ... (Určité procento lze ještě prodat drobnochovatelům, kteří je ošetří, uzdraví, naučí chodit po dvoře, a mohou tak žít další roky. Dokonce se naučí hrabat /odtud "hrabavá drůbež", ptáci řádu Hrabaví/, což jaksi na drátěném roštu moc nešlo. Většina se ale usmrtí po prvním roce života a zlikviduje v kafilerii - veterinárním asanačním ústavu.)
Krmeny jsou v hale kompletní krmnou směsí bez živočišného proteinu (zákaz používání masokostních mouček, kdysi to šlo), ten je nahrazen sojou z opačné strany zeměkoule. Kokcidiostatika a antibiotika jsou vyřazena z krmné dávky právě o předepsanou ochrannou lhůtu před začátkem "komerčního" odběru vajec, je vyzkoušeno, že jejich rezidua se dostanou pod normu. To neznamená, že tam nejsou vůbec.
Pokrač.
10. 07. 2011 | 10:02

Jedla napsal(a):

Pokrač.
Domnívám se, že porovnání 3a) a 3b) samo opravňovalo časopis Respekt k vyslovení "Despektu" na tvrzení "že život za dráty je pro nosnice lepší než biochov", a tedy že Vaše spekulace o tom, že výsledky "objektivního" výzkumu byly převálcovány přáním, ideologickým názorem, je věcně nesprávné: Jestliže mám po jednom roce v kleci ptáka zmrzačeného, nepohyblivého, klinicky nemocného (byť ne infekčním onemocněním, má "jen" otlaky, deformace kostry, a orgánová poškození /jater, ledvin - neboť ekonomika velí využít potenciál slepice domrtě, ale nevynaložit ani korunu navíc, tekže krmná dávka a technologie díky ekonomice způsobí, že ke konci "turnusu" už je to opravdu pták "na odpis"/), zkrátka ptáka nezdravého, bolestmi trpícího, a na druhé straně po třech či čtyřech letech ptáka klinicky zcela zdravého, s krásným peřím, zravou kůží i sliznicemi, zdravými orgány, plně pohyblivého, vykazujícího kompletní etogram v chování atd., pak je verze o lepším životě v kleci podepřená pouhou úvahou o dostupnosti krmení jaksi na vodě, a "Despekt" je na místě.

4. Ještě k tomu stresu kvůli údajnému vzájemnému odhánění od krmení: Záleží na velikosti skupiny. Ideální velikost skupiny (hejna) odpovídá běžnému počtu jedinců v hejnu přírodního předka našich slepic, tj. kura bankivského. Nelze tedy říci, že individuální klecový chov je lepší než přirozené hejno (jak je citováno), na druhé straně obří hala chovu "na podestýlce" s tisíci ptáky je také špatně. Stres pak nepůsobí to, že se vytváří hierarchie - to je normální - nýbrž to, že se hierarchie nemůže vytvořit, neboť v nepřiměřeném počtu se ptáci nedokáží vzájemně rozeznat a zapamatovat. To ovšem není bio-chov!

5. S Vaší závěrečnou úvahou o "civilizačních chorobách" lze podmíněně souhlasit. Proč podmíněně? Protože jako imunolog musíte vědět, že není hygiena jako hygiena, že sterilní prostředí, které se na panelákové hospodyňky blýská z reklam na čistící a desinfekční chemii v hlavních vysílacích časech všech televizí, není žádná idyla. Pokud jste dělal s laboratorníma myšima v izolátorovém chovu zbavenýma mikrobiálního osídlení, pak víte, jak těžké je udržet je na živu, jak nevitální ta ubohá stvoření jsou. Takže si představte dítě, které žije prvé tři roky života ve sterilním bytě, jehož maminka vše čistí a desinfikuje podle návodů výrobců "došista dočista" a jehož pediatrička ho kvůli angíně (chycené vždy od téže babičky) "vyčistí" co půl roku širokospektrým antibiotikem, který jí výhodně vnutil šikovný dealer farmaceutické firmy. Nezlobte se, ale než dítě takhle zničit, to už je lepší žít u nás "na hnoji", pít nepasterované mléko od vlastní kozy, ba dokonce i jíst husí nebo kachní vejce (tam je riziko Campylobactera nebo Salmonely mnohem vyšší než u slepičího - odlišné biologické vlastnosti skořápky), neboť lepší čtyři dny průjmu, než nadosmrti zblázněná imunita.

6. Díky za trpělivost
10. 07. 2011 | 10:02

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

K výzkumu na VŠCHT jen dodám, že "stresové hormony" nejsou jen stresovými hormony, je třeba brát v úvahu cirkadiální rytmy, které u slepic v klecích a při umělém osvětlení (plus další faktory)jsou dosti rozvrácené.
Když bychom tuto diskusi vzali z gruntu, pak musíme řešit problém extensivní versus intensivní (týká se jak zemědělství, tak energetiky - jaderné elektrárny versus "obnovitelné zdroje").
Myslím, že intuitivně oba cítíme, stejně jako celá řada blogerů, že současný velkochov slepic je degradací života, byť se jedná jen o hloupou slepici (ale Cimrman je měl rád a já s nimi prožil na dvorku část dětství).
Tyto obrazy degradace života ovlivňují, tím jsem si naprosto jistý, lidský rod a jeho další vývoj.
Jak píše básník: "... na hnojniště utrpení vyhodili umělé růže našeho štěstí,.."

Jemnický
10. 07. 2011 | 10:19

Jemnický napsal(a):

Jedla,

děkuji za obsáhlý a precisní rozbor tématu. Kdysi jsem si našel vámi zmiňovaou citaci práce soudruha prof. rektora VFU ( no byl tam jenom soluautor)o sledování síly skořápek vajíček z klecí a podestýlky. Jsem rád, že vše je v rukou takových odborníků. Mohli tu sílu skořápek sledovat funkčním testem robití o hlavu rektorovu. Vyšlo by to nastejno.

S pozdravem,

Jemnický
10. 07. 2011 | 10:29

Jedla napsal(a):

Jemnický

Díky za reakci, zdravím Vás.
10. 07. 2011 | 10:38

Karel Kubrt napsal(a):

Honolulu,
tentokrát mám jiný názor. Když chodíte do kostela, měl byste se zajímat nejen o to, aby vám nespadl na hlavu, ale i o to, co se tam povídá a hlavně o základ celého kostela i povídání, o bibli.
Nechávat se ovlivnit hvězdami je velmi nebezpečné, židé to měli pod trestem smrti přímo zakázané.
Nebyla žádná doba ledová, žádné periodicky se opakující období. Bible mluví jen o celosvětové potopě. Mimo bible doporučuji přečíst knihu Hans-Joachim Zillmer, Darwinův omyl (Darwins irrtum).
Jako křesťan se osobně domnívám, že základ mé víry, Ježíš Kristus, syn boží, ještě dlouho nepřijde. Že se bude vše na Zemi jen zhoršovat, to ano, až nakonec dojde k veliké bitvě. Ale předtím nás čekají bitvy menší. Sami se sebou, svou leností a politickou apatií a pak boje politické a nakonec vojenské.
To až k nám soudruzi z Bruselu začnou lifrovat arabské utečence.
10. 07. 2011 | 10:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Kubrt:

"Nebyla žádná doba ledová, žádné periodicky se opakující období. Bible mluví jen o celosvětové potopě."

Ano, a Zeme je placata, v nejlepsim pripade sice kulata, ale stredem vesmiru; kolem ni se rozprostira klanba nebeska, na ktere jsou zavesena takova svetylka, kterym se rika hvazdy. Za klenbou je nebe a tam poletuji andele.
Proste "krestan"...

..
10. 07. 2011 | 11:17

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Karel Mueller, pane, Vám budu ráda přát zdraví a životní štěstí při mnoha dalších setkáních na Aktualně. Tak, ať jich je co nejvíc/ těch Vašich vstupů v plném zdraví a síle. / Tužka a úsměv, prosím.
10. 07. 2011 | 11:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Jedla:

ja rozhodne nemam nic proti tomu, abyste si pestoval slepice na dvorku. Mel bych ale namitky, kdyby se nekdo (jako vy a Jemnicky ;-) pokousel zavest to jako "zelenou" povinnost.

"Pokud jste dělal s laboratorníma myšima v izolátorovém chovu zbavenýma mikrobiálního osídlení, pak víte, jak těžké je udržet je na živu, jak nevitální ta ubohá stvoření jsou. Takže si představte dítě, které žije prvé tři roky života ve sterilním bytě, jehož maminka vše čistí a desinfikuje podle návodů výrobců "došista dočista" a jehož pediatrička ho kvůli angíně (chycené vždy od téže babičky) "vyčistí" co půl roku širokospektrým antibiotikem, který jí výhodně vnutil šikovný dealer farmaceutické firmy. Nezlobte se, ale než dítě takhle zničit, to už je lepší žít u nás "na hnoji", pít nepasterované mléko od vlastní kozy, ba dokonce i jíst husí nebo kachní vejce (tam je riziko Campylobactera nebo Salmonely mnohem vyšší než u slepičího - odlišné biologické vlastnosti skořápky), neboť lepší čtyři dny průjmu, než nadosmrti zblázněná imunita."

Pokud si myslite, ze dusledkem hygienickych podminek, ve kterych zijeme, je to, ze nas strevni trakt je sterilni a neosidleny bakteriemi, tak se ponekud mylite...

..
10. 07. 2011 | 11:21

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, dovolím si jednu poznámku k výzkumu genů a sklonu k obezitě. Mít rozodovací moc, na tento výzkum nedám ani jeden peníz. PROČ? Protože během druhé světové se provedl odporný pokus na mnoha milionech lidí všech krevních skupin,..a to v koncentračních táborech. Z vězněných nikdo nebyl obézní. Z tohoto odporného pokusu vyplývá jediné,...jíst málo, menší příjem energií než je výdej, pak se hubne. Nebo vyrovnané hladiny obojího. Už jste někdy viděli v přírodě jakékoliv zvíře obezní, které se sotva pohybuje??? Pro vtipálky, s jedenapůl metrákovým homo sapiens na mne nechoďte. Tužka
10. 07. 2011 | 11:31

voroshilov napsal(a):

Tuzka:
Zvire nazyvane hroch Vam nic nerika?
10. 07. 2011 | 11:36

Lena napsal(a):

Tužko,
psi domácí jsou leckde obézní. Proč asi?
10. 07. 2011 | 11:40

Lena napsal(a):

voroshilove,
odkdy je hroch obézní zvíře???
10. 07. 2011 | 11:41

Lena napsal(a):

Pan Hořejší:

nebylo to na mě, takže se neslušně míchám do cizího hovoru, ale nemůžu odolat.
"Pokud si myslite, ze dusledkem hygienickych podminek, ve kterych zijeme, je to, ze nas strevni trakt je sterilni a neosidleny bakteriemi, tak se ponekud mylite..."
Domnívám se, že tohle si Jedla rozhodně nemyslí. A podsouváním této myšlenky z něho blbce neuděláte...

Mě doktoři opakovanou léčbou antibiotiky pomohli osídlit střevní trakt kvasinkami. Odrovnalo mě to na 3 roky a dodneška to není dobré.
10. 07. 2011 | 11:44

voroshilov napsal(a):

Lena:
Coze?Hroch je stihle a rychle elegantni stvoreni?
Mozna u vas na Venuši...
10. 07. 2011 | 11:45

Karel Kubrt napsal(a):

václave hořejší,
já vás chválim a vy takhle. To jste si u mě podělal. Zapomněl jsem, že jste vědec. Můžete mi laskavě vysvětlit, jak z něčeho malého, jehož původ neznáme, se sám vyvynul celý vesmír, i s chemickými a fyzikálními zákony, jak se z hmoty náhodou vyvynula buňka z níž postupne vznikla, za miliony let celá příroda i s lidma? Vy asi pocházíte z opice, nic proti.
Co taková Latimerie podivná, líbí s vám?
A co třeba nikde nezaznamenaný přechod jednoho druhu na zcela jiný?
Dejme tomu ryba v mloka. Miliony set se o to pokouší, neb je jí ve vodě špatně. A tak se sama o sobě začne vyvýjet z ploutve noha. Už to není ploutev, ale ještě ani noha. To se má, ta vyvýjející se ryba. Přežije jen nejsilnější, nebo občas, vědče, potřebujete vyjímku? Nebo, jak tomu říkáte, evoluční zázrak?
Takovej magor, abych věřil v evoluci, opravdu nejsem. A ani vaše pohrdavé hodnocení s tím nic neudělá. Pletete si středověké církevní (a tehdy i vědecké) chápání světa s Písmem svatým.
Předvedl jste se jako skvělý demagog. Fakt jste u mě hodně klesl. Já s ateisty dokážu mluvit, když jim jako první z úst nevyjde zesměšnění názorového oponenta.
Jestli si takhle představujete diskuzi rozdílných názorů, tak potěš.
10. 07. 2011 | 11:46

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Žádné zelené povinnosti nezavádím. Jen konstatuji, že je něco shnilého ve státě Dánském. Jedla velmi precisně popisuje účinek klecového chovu na slepice v něm chované.
K zelenému fanatismu mám opor stejně jako k "vědeckému simplicismu" prostoduchých technokratů, kteří redukují život i obyčejného kura na vyprdnutí vejce na pás. Potom hajdy do kafiny. Tito technokraté v politice dnes šibují s hranicemi odchodu do důchodu jako s jezdcem na logaritmickém pravítku.
Lidský život je redukován na platbu pojistného a smrt druhý den po odchodu do důchodu. Jak zpívá Malátný: "... drobná paralela by tu byla".
V tomto smyslu čti mé příspěvky.

Hezkou neděli,

Jemnický
10. 07. 2011 | 11:51

Grandmaster napsal(a):

Karel Kubrt,
verici (a cekajici na velkou bitvu) a rasista? To je podivna kombinace.
Autor,
variaci na toto tema jsou spousty. A skoro vzdy primarni je kvalita konecneho vyrobku. Kvalita zivotniho prostredi drubeze/zvirat je celkem podruzna. Jakoz i v teto souvislosti casto katastrofalni (a nedustojny lidske rase) konec zivotni drahy techto dodavatelu 'potravin'.
Hlavni je kvalita 'vyrobku', to ostetni nikoho nezajima.
10. 07. 2011 | 11:55

Lena napsal(a):

voroshilove,
hroch je takový jaký má být. Rychlý je jaxsviňa i přesto, že o něm tvrdíte, jak je obézní.
10. 07. 2011 | 12:00

Karel Kubrt napsal(a):

Grandmaster, nejsem rasista, to jen v politicky korektním prostředí tak vypadám.
V dnešní moderní společnosti je rasista každý, kdo má ještě zbytky rozumu, funguje mu pud sebezáchovy a nemá pravidelně vyplachovaný mozek multikulturními žvásty.
Když jsem proti samozničení naší civilizace, tak jsem pro vás rasista.
Poslužte si.
10. 07. 2011 | 12:00

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Vorosilov, díky, pane, dejte si závod z hrochem, vím předem, kdo to vyhraje. Možná, že Bolt by měl šanci přežít, ale nejsem si tak jistá, protože mladý hroch dokáže na krátkou vzdálenost běžet rychlostí 40 kilometrů za hodinu. Tužka
10. 07. 2011 | 12:02

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Kubrt:

"Takovej magor, abych věřil v evoluci, opravdu nejsem."

Pane, zkuste si prostudovat elementarni ucebnice evolucni biologie; tam najdete odpovedi na sve otazky.
Nevim, k jake cirkvi patrite, ale my katolici nemame s evoluci uz davno zadny problem.
Ten, kdo bere Bibli (a zvlaste Genesis) doslovne, je proste naiva a skvele nahrava atheismu.

O vztahu vedy a viry jsem zde uz psal vicekrat:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1072
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=2110
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=2146
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=2989 velikonoce
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=4802 relikvie
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=5411 vanocni
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=5767
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=5959 angelologie
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=6163 maji zvirata dusi?
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=6248 april...
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=6317 velikonocni
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=7419 tulak po hvezdach
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=8401 vanocni
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=10861 Sv. Vaclav
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=10985 IVF Vatikan
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=11046 Halik
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=11665 velikonocni
10. 07. 2011 | 12:06

tata napsal(a):

PANÍ Tužka

ONO TO TAK JEDNODUCHE NENÍ JAK PIŠETE,samozřejmě že koncentrak je nejlepší dieta ale doufam že nejste jeho proganogista?CELKEM JSTE MI PŘEKVAPILA SVYM POHLEDEM.I samozřejmě proto že od mala sem tlustej a bojuji stim bohužel velke bitvy prohravam,v životě jsem asi vybojoval přes 100 bitev 40kg asi 5 sem schodil,do 20 asi10/15 dokazal sem za 14 dni schodit 10 a za tyden myt 11 nazpět.ANO JE TO O VULI,ALE je tam hodně dědično a co u vas vypěstujou od dětství,asi jako když nepiji a nekouřim tak šmahem ty lidi neodsoudím,rozhodně jste ted napsala takovou sprominutím hloupustku,ja nekouřim nepiji tak se mi lehko řika nekuř,tim nechci řict že to není ma vina ale zase ne tak jednoduche jak řikate a už vubec ne aby to věda neskoumala
10. 07. 2011 | 12:10

Karel Kubrt napsal(a):

Ale pane Hořejší,
to já vím, ža vy katolíci už dávno neberete bibli vážně, v otázce stvoření
je to sice zásadní, ale jen váš problém. Horší je, když neberete, v zájmu modernismu,
vážně i jiné biblické pravdy.
Na vašem místě bych se, i coby katolík, zpochybňováním Písma moc nechlubil.
Máte víru založenou na vratkém základě.
To, čím jste se do mě, sám od sebe, pustil (reagoval jsem na honolulu, ne na vás),
jste mi vyvracel minulé katolické bludy, se kterými nemám nic společného, nikoli mou víru.
Byl to ubohý pokus...
10. 07. 2011 | 12:16

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Obézní hroch?
:-)) :-)) :-))
10. 07. 2011 | 12:28

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Jemnický napsal:
"K zelenému fanatismu mám opor stejně jako k "vědeckému simplicismu" prostoduchých technokratů, kteří redukují život i obyčejného kura na vyprdnutí vejce na pás. Potom hajdy do kafiny."

Přesné.
10. 07. 2011 | 12:31

Karel Mueller napsal(a):

Pánové,

děkuji vřele všem dalším gratulantům, ale jak jsem už napsal, jsem "na zemi".

Pane honolulu,

jsou sice věci mezi nebem a zemí, ale gravitace či magnetické pole ostatních planet nás asi moc ovlivňovat nebude :-). Aby jste byl trochu v obraze: Dvě tělesa (zhruba bodové) se přitahují gravitační silou danou Newtonovým zákonem K.M.m/r2,
(r2 je kvadrát vzdálenosti) a snadno dostanete, že přitažlivost Jupiteru je ve chvíli, kdy je Zemi nejbíže asi 4% přitažlivosti Měsíce. V případě ostatních planet ještě o řád nižší. Takže vidíte, že nemůže mít v porovnání se Sluncem a Měsícem prakticky žádný vliv. Pokud jde o magnetické pole, tak vskutku můžete uvažovat planety jako magnetické dipoly. V elektrodynamice se dokazuje, že vzájemně interagující dipoly mají tendenci se "srovnat" Ale pokud zvážíte moment hybnosti jádra Země generujícího agnetické pole, velikost magnetického pole na Jupiteru a jeho pokles vzdáleností, (klesá s třetí mocninou vzdálenosti), dostanete účinek "nula, nula nic" :-).

K přepolování s katastrofálními následky opravdu dochází, tuším, že věda si s tím zatím přesvědčivě neporadila.
10. 07. 2011 | 12:50

Kritik napsal(a):

Václav Hořejší

Možná, že naše logika je rozdílná - když uvažuji o časové posloupnosti kauzality "příčina -> následek", tak vytvářením nežádoucích příčin dosahuji jen nežádoucích následků. Co je na tom nelogického? Sázku by jste vyhrál, kdyby lékařská věda preventivně vylučovala vznik "civilizačních" chorob. Což se sice občas děje, nicméně rozšiřující se počet nemocí svědčí o opaku.

Že za 1. republiky umíral na rakovinu každý 60. a dnes každý 3. je údaj, který jsem získal od odborníků. Beru a předávám to, čemu důvěřuji. Pakliže však k tématu v budoucnu narazím na nějakou souhrnnou informaci, rád se s Vámi o ni podělím. Jinak rozdíl mezi 60 a 3 je tak velký, že statistické chyby a jiná opomenutí jsou daleko mimo tuto diferenci. Jako vědec také dobře víte, že pro statistické hodnocení Vám postačí reprezentativní vzorek - je tedy jedno, zda uděláte statistiku příčin úmrtí ze 100 % obyvatel nebo jen z 25 % a plně postačují i 4 %. Dobře také víte, že existují metody pro výběr reprezentativních vzorků.

Protože nevěřím na převtělování a nebyl jsme nikdy psem či slepicí, nedokáži říci, zda slepice má také sny, jako třeba pes. Ale třeba se tím nějaký vědec bude zabývat, podobně, jak to již udělali na encefalogramech psů.

O rakovině jsem právě včera slyšel svědectví - viz pořad cyklu "Na sobotní frekvenci Proglasu" s Danielem Heczkem ze dne 25.6.11 (http://www.twr.cz/zvukovy-archiv?porad=ALL&ao=1&wm=1&page=1&rep=0#tab). Říci, že léčba rakoviny se zdaří na 50 % se dá také obrátit: Plná polovina se nevyléčí a čekají je hrůzné prožitky.

Ale děkuji Vám, jako obvykle, za zdařilé příspěvky. Ve střetávání názorů se teprve nalezne to nejlepší východisko. Je to i podstata skutečné svobody a demokracie.

Proto čest všem opravdu svobodným lidem, kteří hledají tu pravou, skutečnou pravdu a demagogicky neprosazují jen tu svou domnělou. Přiblížit se k pravdě absolutní, to má být smyslem našich životů.
10. 07. 2011 | 13:23

xxx napsal(a):

To autor: Tu "sazku" na nalez obrany proti civilizacnim a jinym dosud neznamym! chorobam bych netahl moc vysoko. Zarucene! po nalezu obrany proti jedne! chorobe jako certik ze skatulky vyskoci nejmene dve dalsi.
10. 07. 2011 | 14:12

Tencokida Hnuj napsal(a):

Karel Kubrt
"Nevěřím na evoluci a na to že pocházím z opice" /parafráze/

Já taky ne - zejména když čtu tvé příspěvky, Kubrte. :))

Jedla
Dobrý vklad do diskuzek.
Stejně jako ten pod Komárkem (bilogem - filozofem).
10. 07. 2011 | 14:19

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Tata, díky, pane, ale, mám prosbu, přečtěte si můj vstup ještě jednou a pak mi nebudete moci podsouvat myšlenky, které v mé hlavě nejsou ani náznakem, píšu dvakrát,...odporného pokusu,... dvakrát, pane.

A teď k Vašemu problému s obezitou, jste na správné adrese, protože jsem studovala taky vysokou školu tělesné výchovy a sportu, takže potraviny, stravování a všechno kolem bylo součástí studia a dokonce i mé letité praxe. Mám pro Vás, a pro ostatní, co bojují s nadváhou jednu skutečně dobrou radu. Jak hubnout,???...především POMALU, aby se předešlo tak zv. "jo-jo", efektu, kdy se nadváha vrací. Takže, dospělý jedinec vynechá svačiny a jen v té době pije, nejlépe vodu z vodovodu, ale během týdne si může dát i sem tam kávu, nebo čaj, nebo šťávu z vymačkaného jednoho pomeranče, nebo ovoce ve váze 100 gramů, ale nikdy ne semkrát do týdne. Třikrát, čtyřikrát. U každé snídaně, oběda a večeře zmenší o něco porci, kterou je zvyklý jíst. Tedy, každou porci, což je 3 krát 7 porcí jídla za týden. A už nic víc. Nemyslet na jídlo, odehnat myšlenky, věnovat se zájmům, jídlo z myšlení vytěsnit. TAK TO VYDRŽET TŘI TÝDNY. Když k tomu přidáte třeba každé ráno pět minut jednoduchého cvičení, třeba předklony, rychlá chůze na místě, prostě mávání rukama a nohama, bude jen dobře. Že se váha snižuje, poznáte podle toho, že oblečení v pase je volnější, žádné vážení třeba víckrát denně. Všechny ty psychologické "tanečky" kolem hubnutí vytváří v podvědomí blog pro tělo
10. 07. 2011 | 14:30

im napsal(a):

@Karel Mueller

Opožděně se připojuju ke všem těm, které potěšila Vaše nadějná zpráva. Vaše příspěvky si vždy ráda přečtu, nejsou povrchní a vyzývají k zamyšlení. Blogy páně profesorovy mají vždy tak dlouhou diskusi, že si je schovávám ke čtení až na neděli.:-)
10. 07. 2011 | 14:32

Tužka napsal(a):

Tužka, pokračování, někde se to přerušilo,.... a brání přirozenému průběhu. Pokud po třech týdnech nemáte pocit "vůle v pase", ubrat těch potavin víc a jednou týdně nevečeřet a přidat víc pohybu. Vycházky během týdne, alespoň tři po jednu hodinu, rychlá chůze. Čekat měsíc, pokud ani pak nezačne "vůle v pase u oblečení", tak prostě na "všech frontách boje s nadváhou přitvrdit". Třeba vložit víc dnů, kdy po obědě už do druhé dne se jen pije voda.
Zdůrazním, TEN ODPORNÝ POKUS NA MILIONECH, je potvrzením toho, že se při malém množství potravy netloustne. Zmenšením množství potravin zmenšíte i přísun škodlivin do těla. Někdy tato cesta vyřešila i různé neduhy s trávením, alergiemi, pohybem. Chce to vůli, jít cestou, aby to šlo, ne hledat výmluvy, že to nejde. Úspěch je zaručen, jen se do toho pustit. Tužka.
10. 07. 2011 | 14:40

Jedla napsal(a):

Dík za reakci, milý autore, byť trochu od věci. Ne, nenapsal jsem, že je střevní trakt lidí sterilní. Jen jest prokázáno, že se u kojenců dnes osidluje později (citaci nebudu hledat, ale existuje), a druhově chuději. Zmiňuji širokospektrá antibiotika co půl roku a jejich kombinaci se sterilním prostředím... právě tak se ty myšky začínají chovat. Neprojdou autoklávem ani ionizujícím zářením, ty myšky, (tím prochází voda a granule, vzduch potom mikrofiltry), jen se to vybije medikací... ale to je na úplně jiný blog. Zpět ke slepičkám.

Podstata mé reakce v 10:02 (byť jsem přiznal platnou argumentaci Vám i polemizujícímu blogerovi) byla v tom, že "despekt" se mohl vztahovat k výroku "že život za dráty je pro nosnice lepší než biochov. Když slepice vypustíme ven, dostanou se do mnohem většího stresu než v klecích, protože zatímco ve volných chovech se ne všechny dostanou ke krmení, v klecích mají přísun krmiva zajištěn, řekla novinám šéfka výzkumu Kamila." nikoliv k samému výsledku porovnání parameterů vajec, jak očividně předpokládáte vy sám: "Novináře, který to napsal, zjevně popudilo, že objektivními metodami se dospělo k závěru, který neodpovídal jeho očekávání („bio-vajíčko přece MUSÍ být lepší!“)."

Vidíte, nebo nevidíte ten rozdíl, prosím? Vážně jste přesvědčen, že žít rok a půl a být fyzicky, zdravotně zničený (procenta úhynů znáte?) je lépe než žít tři či čtyři roky zdráv, jste-li jednou nosnicí? A kdybych Vás ujistil, že takové "vystresované" nosnici venku se nestane, že se nedostane ke krmivu; nanejvýš se (v hejnu níže postavená) nosnice nažere později než ta dominantní? A kdybych Vám řekl, že tyto projevy agresivity v hejnu mezi nosnicemi průkazně sníží přítomnost kohouta?

Inu, abych mohl posoudit, jaký život "je pro slepici lepší", musím:

a) porovnat obsah sušiny, proteinu v sušině, sacharidů, lipidů a minerálních látek ve vejcích, (a přidat zcela subjektivní postřeh o stresu slepic náhle vypuštěných ven)
nebo
b) porovnat zdravotní stav (a procenta úhynů) reprezentativního vzorku drůbeže z obou chovů po dostatečně dlouhé době takového chovu?

A nebo B, pane autore?

Má reakce naprosto nepředpokládala jakékoliv vnucování čehokoliv a komukoliv. Jen obhajuje právo žurnalisty označit nadpisem "despekt" přesně ocitované tvrzení tvrzení typu: "Nezjistili jsme po pětiletém náročném výzkumu žádný statisticky významný rozdíl v hladině močoviny (urea) v ranní moči mezi dětmi žijícími v rodinách a dětmi z dětských domovů. Z toho vyplývá, že pro dítě je rozhodně lepší vyrůstat v dětském domově, neboť tam je, na rozdíl od rodin, státní normou určena porce masa pro každé dítě, řekl novinářům výzkumník Kamil".

Děkuji.
10. 07. 2011 | 15:12

Baba napsal(a):

Moderní doba propaguje pohyb jako prostředek uvolňující napětí. Dbá se na dodržování profesionálních pravidel. Že protipólem stresu není euforie, ale vlídnost, se má zřejmě za samozřejmé. Vlídnost není žádná zábava a nevede k vyšším výkonům.
10. 07. 2011 | 15:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Jedla:

V tom vyzkumu slo o 2 veci:

a) Jestli je bio-vajicko objektivne kvalitnejsi nez ne-bio

b) Jestli je stres slepic chovanych v klecich vetsi nez ve volnem chovu.

Samozrejme neznam detaily (neznal je asi do podrobna ani novinar), ale predpokladejme, ze vyzkum byl proveden seriozne, merily se v nem parametry, ktere jsou obecne uznavany jako relevantni pro pravdive zodpovezeni otazek polezenych v zadani vyzkumu.
Vyslo, co vyslo.
Ja jsem reagoval primarne na zpochybneni toho ne-rozdilu v kvalite; v puvodnim clanku jsem sam vyslovil (subjektivni, emocionalni, nevedecky) nazor, ze by se slepice radeji nemely chovat v tech podminkach velkochovu.
Nevim, co vam muze vadit - evidentne jen to, ze nesouhlasim se zpochybnovanim a pranyrovanim ("despekt") vysledku vyzkumu, ktere se nekomu "nehodi do kramu".
Nyni jeste dodavam, ze ani u te miry stresu se mozna nemuzeme spolehat na nasi intuici - jak vite, ze ty slepice opravdu v tom velkochovu trpi? Co kdyz jsou opravdu adaptovany a vyslechteny tak, aby jim ty podminky zadne vyrazne utrpeni zezpusobovaly? Vy znate nejake aspon trochu objektivni metody, ktere by prokazaly opak? Myslite, ze nase intuice je v tomto pripade spolehliva?

Vase srovnani slepic a deti z detskych domovu je, prominte, opravdu velmi podivne...

Budte ubezpecen, ze vim velmi dobre, co jsou bezmikrobni mysi, jak se s nimi pracuje, atd.

Rozhodne mi nepodsouvejte, ze snad chvalim naduzivani antibiotik obecne a u malych deti zvlast. Nazor, ze k tomu dochazi v dusledku jakehosi zlovolneho spiknuti nadnarodnich farmaceutickych firem a zkorumpovanych lekaru, je hloupa paranoia.

..
10. 07. 2011 | 15:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Kubrt:

Dekuji, smim tedy zopakovat puvodni otazku - k jake cirkvi (ktera popira evoluci) se prosim hlasite?

..
10. 07. 2011 | 15:46

Tenco napsal(a):

Malá poznámka k etice - tak jak ji vnímají slepice. :)))

Jaký si asi taková slepice mohla během života, který strávila v kleci, vytvořit světonázor ? /neb jistě souhlasíte, že světonázor stejně jako třídní příslušnost ovlivňují motivace jedince - kromě genetiky a kulturních vzorců asi nejvíce/

Má vůbec nějakou představu o ideálním životě slepic ?
Hmm - odkud by se asi tak vzala, že ? Když ji teda už coby malé kuře převážejí v dobytčáku na místo, které zvolil někdo jiný a tak může nějaký jiný způsob života slepic zahlídnout tak maximálně několik vteřin - a to jen za předpokladu, že v dobytčáku je prorezivělá škvírka a vůz musel kvůli nějaké nepředvídané okolnosti sjet z dálnice a jet přes vesnici.
Takže nějaké strádání - co se týče snahy uskutečnist svůj životní ideál - je u slepic ve velkochovech jevem spíše výjimečným. Proto zřejmě asi ani nepotřebuje Boha (o katolické církvi ani nemuvě) - stačí ji žrát a sr...

Zde analogie s nemnoha zdejšími jedinci končí... a tím i veškeré spekulace o tom, zda slepice může trpět, když ani neví s čím by eventuální utrpení měla porovnávat - tedy že naprosto neví ani, co to je štěstí (anebo naopak moc dobře ví co je neštěstí - tedy že je to jakákoliv změna a to změna k žádoucímu - avšakpouze z pohledu lidí (nikoliv slepic) - kteří zase nejsou až tak objektivními soudci o tom, co je pro takovou slepici vlastně nejlepší...neb ji chovají zhusta proto aby ji snědli....)
:))

Maucta. Jdu na ryby. Volně plovoucí - zatím šťastně....taky by chtěly jenom žrát a sr... ...ale jako vždy " to má nějaký háček ". :(
10. 07. 2011 | 16:14

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi, jedla

No to srvnani urovne stresu mereneho pro deti z detskych domovu a v normalnich rodinach je na miste. At uz by byl vysledek jakykoliv, vypovidaci hodnota pro to, co je "lepsi", by byla temer nulova. Zaslouzene by to mohlo byt v rubrice "despekt".

Tedy je mi cim dal tim jasne, proc se z toho v pripade slepic delaji dalekosahle zavery ...
10. 07. 2011 | 16:17

Jedla napsal(a):

Ano, pane Hořejší, považuji úhyn za poměrně objektivní kritérium pro méně vhodné podmínky života a přežití pro ty vhodnější :-))

Ale už se opakujeme, proto ten smajlík.

"Vase srovnani slepic a deti z detskych domovu je, prominte, opravdu velmi podivne...", píšete,
ale já nesrovnávám slepice s dětmi, nýbrž výrok s výrokem, formálně totožné, jeden přesně, doslovně cituji a druhý vytvářím přesně podle prvního.

Není rozdíl (v analýze vajec) ... není rozdíl (v analýze moči)
ergo
Pro slepice je lepší (klec) ... Pro děti je lepší (děcák)

(přičemž volná, nepříčinná souvislost existuje - stres může ovlivnit snášku vajec a porce masa k včeří může ovlivnit obsah močoviny v moči - ale rozdíl zjištěn nebyl a tedy i já konstruuji výrok bez zjištěného rozdílu).
10. 07. 2011 | 16:29

honolulu napsal(a):

Pane Karel Mueller, DEKUJI VAM ! Jste jmenovan dvornim poradcem nasi skupiny.
Podle profesora Velikovskeho se destrukce nasi planety opakuje pravidelne.
Jsem velmi rad, ze se mylim ! Jsem moc spokojen se svym zivotem a nechci stale zacinat znovu, jako po politickych a socialnich KATASTROFACH v Africe. (Kdyz je vsechno moc fain, tak to dlouho nevydrzi. To je Murph's law).

Pane Kubrt, hodnotim Vase nazory vysoce. Do kostela chodim, ale cirkev neposloucham a bibli nectu.
(Radeji dam na kostel a nemusim se o nic starat). Hrichy sbiram velmi svedomite.
Mam velmi dobre zpravy ohledne boje proti rozpinavosti Islamu. Schopni lide na vysokych pozicich v USA zacinaji jednat.
Mam z toho radost. Narceni z rasismu jsou PITOMINY !
Od roku 2001 bylo 69 terroristickych utoku proti USA na uzemi USA a bylo zabito 33 nevinnych lidi. Mezi lidmi to zacina vrit. V Tennessee je pred schvalenim novy zakon. Za Shariah law bude 15 let kriminalu.

Ohledne obesity ! Pane Tata, "Sensa" je odpoved ! Kazde jidlo posypat timto praskem z nejakych bylin ci co. Ve strevech vzniknou bakterie, ktere likviduji vse, co snite. Neni to droga a neni to zadne projimadlo, ktere by Vam zapricinilo dehydraci.
Najdete to na computru.
Na to, ze je to bylina v prasku, je to drahe ($ 86 + postovne), ale stoji to za to. Vyrabi to firma SWANSON. Je to oblibene.

Pane zemedelec, ritual na Fors Fortuna (24.6.) se povedl. Velmi pekne "dopisy" dostavam za investice. Proto je dulezite, aby se nic nestalo 21.12.2012.
Zivot je krasna vec. Chtel bych, aby to tak pokracovalo stale.

Pane Pepa Repa, jsem rad, ze jste se me zeptal na spravny cas. Hodne jsem se zasmal...

Pane prof. Horejsi, dekuji za Vase oceneni me inteligence a navrh na nobelovku.
Samozrejme, ze slepicim patri vybeh a to nejlepsi zachazeni.
10. 07. 2011 | 16:37

mb napsal(a):

jiránek: co jsme provedli slepicím ...

jak vite, ze ty slepice opravdu v tom velkochovu trpi? Co kdyz jsou opravdu adaptovany a vyslechteny tak, aby jim ty podminky zadne vyrazne utrpeni zezpusobovaly? Vy znate nejake aspon trochu objektivni metody, ktere by prokazaly opak? Myslite, ze nase intuice je v tomto pripade spolehliva?

to by vám odpovedel patrně nějaký aktivista ( a odborník ... byl na radiozurnalu duel ochrankyne slepic a manazerky slepic (argumentovala jako horejsi) viselo to na polacich kteri myslim odmitali novy typ kukaní ) ...

zvíře slepice je k něčemu zrozená a něco je jí vrozené ...

aby si mohla hrabat atd. atp.

zvíře slepice patrně dokáže cítit bolest ...

pro zvíře slepici je patrně lepší biochov ( přes hierarchii smečky / hejna )

to horejsi ... vy si skutečně myslite že jsou slepice vyšlechteny v automaty na vejce a neciti bolest ( je jim tak dobře ... ???

nemyslíte si že tento antihumánní (antislepičí) postoj vůči slepicím nevypovídá cosi podstatného o povaze naší společnosti a anestetizaci společnosti jako celku ?

co myslíte ?

njn ...
10. 07. 2011 | 16:41

Jmelí napsal(a):

Hehe, každý by chtěl "šťastné" slepice, ale vejce za 6kč už se platit nechce, co? Tomu se říká všivé pokrytectví.
10. 07. 2011 | 16:48

Jmelí napsal(a):

mb: kde Hořejší píše, že slepice necítí bolest??? Chybně implikujete. Slepice stresované čímkoli (třeba bolestí) přestanou snášet, myslíte, že producentům vajec jde o snižování snášky?
10. 07. 2011 | 16:52

vaclavhorejsi napsal(a):

mb:

"vy si skutečně myslite že jsou slepice vyšlechteny v automaty na vejce a neciti bolest ( je jim tak dobře ... ???"

Ano, skutecne si to myslim, a pokud jeste tento proces slechteni neni dotazen do konce, mel by byt. Pro me by idealni byly slepice (ale i nektera dalsi domaci zvirata) bez mozku, u kterych by bylo jiste, ze nemohou v zadnem pripade trpet.

"nemyslíte si že tento antihumánní (antislepičí) postoj vůči slepicím nevypovídá cosi podstatného o povaze naší společnosti a anestetizaci společnosti jako celku ?"

Podstatne je, ze odjakziva domaci (ba i divoka) zvirata (az na vyjimky na rozdil od lidi) zabijime a jime.
Vegetariani toto zasadne kritizuji jako neeticke. Je docela mozne, ze casem tento nazor prevazi (maso budeme vyrabet umele, ve tkanovych kulturach - uz se na tom intenzivne pracuje).
Pokud jde o me, vubec bych se nezlobil, kdyby byla spotreba masa drasticky omezena (horentni dani) - melo by to jednak eticky, jednak ekonomicky (vyroba masa je strasne nehospodarna, energeticky narocna), ale i zdravotni aspekt (dieta bohata na maso je nezdrava, prispiva ke vzniku nekterych nadoru).

..
10. 07. 2011 | 17:05

mb napsal(a):

Pro me by idealni byly slepice (ale i nektera dalsi domaci zvirata) bez mozku, u kterych by bylo jiste, ze nemohou v zadnem pripade trpet.

tohle je pro me dost drsná představa ... která vpodstate meni jakekoli etické standardy či představy ...

jinak se shodneme zde: vubec bych se nezlobil, kdyby byla spotreba masa drasticky omezena (horentni dani) - melo by to jednak eticky, jednak ekonomicky (vyroba masa je strasne nehospodarna, energeticky narocna), ale i zdravotni aspekt (dieta bohata na maso je nezdrava, prispiva ke vzniku nekterych nadoru).

ja bych to udelal pro to, aby se zlepsili podminky chovani zvirat ...

proste dát si zvíře (maso) 1 za týden treba ( tak jak to bylo dříve ) ....

a to wellnes maso ... zvířet bude žít v sobě odpovídajícím životní prostředí ... bude ( aspon vicemene ) stastne ... a bude humanne stato ...

zaroven takove zvire ( maso ) bude dražší ( mene financne dostupne )

třeba je má představa ( postoj ) špatný / špatná ...

zdravím ...

/ proste ted ma na ´levne´ maso narok kazdy ... a asi to není správné / štastné ... ani pro maso ( zvirata ) ani pro spotrebitele ... /
10. 07. 2011 | 17:15

tata napsal(a):

pani TUŽKA

VYTE BEZ URAŽKY JA OTOM CO JIST JAK JIST BYCH MOHL NADNESENĚ PSAT DOKTORAT,vym vše o dijetech,vym o skladbě ,dělene stravě,vym že je to hlavně v hlavě a tady je zakopany pes,pozorně sem sledoval i pořad ted nevym jak přesně se menuje s paní doktorkou,vše je o vuli a otom že nikdy se nesmite vratit jak alkoholik k normalní stravě,prostě když ste nebyla tlouštik jsou to jen rady pěkne ale jen slova,jen vylečeny tlouštik muže vědět. To co pišete ,vy každy že přijem nesmy přesahnout vydej ,a když napišete to co jste napsala nedat ani korunu na vyzkum je opravdu hloupustka,když jste v oboru je oto vic zaražejicí..........tloužka je s 50 procent nemoc,s ruznymi znaky,STEJNĚ jako třeba deprese ,migrena,je to hlavně v hlavě.

ano někdo stim vubec nebojuje ale většina bojuje,to co jste napsala na to nemusí byt studovanej.jedna z nejučinějšich je dělena strava,že vam organismus nastartuje na jiny režim u hodně lidi je to trvale,už nemaj potřebu se vratit ktomu minulemu.........po roce a něco sem schodil 45 kg bohužel cely ten rok a něco sem se klepal na namazany kousek chleba,stačilo jedno sousto a byl prušvich.

DOSAHL SEM 150 PODSTOUPIL bandaž schodil 39 kilo.......bohužel sem se dostal do stresu po těžkem urazu a zase svuj boj prohravam opět nabiram,vyte tak jak to pišete muže napsat laik a člověk ktery zna poučky a system jak,to je teorie opravdu otom muže psat vylečeny tlouštik a ten by nikdy nenapsal to co vy,ano je to o vuli,trpělivosti kazni,nedisciplině,ale je to hlavně o psichice,opravdu rodove dizpozici,o rodině vychově to předevšim není nahodou že tlusty maj většinou tlusty děti ten navyk z dětství je nejhorší,JE TAM MOC FAKTORU.

ten vaš pohled ač ste profik je hodně jednostrany,80 procent tlouštiku vy co ma umi si na naky usek i poručit ale jen slabe procento to zvlada dlouhodobě.....tlouštik už musí abstinovat do konce života stači male vykolejení,stres a je vtom znova
10. 07. 2011 | 17:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Zdravím.
"Incidence dětských nádorových onemocnění stoupala počátkem druhé poloviny minulého století přibližně o 1% za rok, ale od konce 80. let již není vzestup incidence patrný."
http://www.linkos.cz/pacienti/vek/deti_nador.php
"Diabetes je na vzestupu téměř raketovém u dětí a mladistvých."
Stoupá počet případů dětského diabetu pouze II. typu, zjevně následkem výživy.
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, Nutrition Recommendations and Interventions for Diabetes, Diabetes Care, 2007. roč. 30, č. 1, s. 48 - 65
10. 07. 2011 | 17:24

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
"Pro me by idealni byly slepice (ale i nektera dalsi domaci zvirata) bez mozku, u kterych by bylo jiste, ze nemohou v zadnem pripade trpet."

Zvířata by neměly trpět, ale tohleto řešení...

Inženýři zvířecích duší přicházejí...zachraň se kdo můžeš.
10. 07. 2011 | 17:29

tata napsal(a):

pane HONONULU

NA TO SENSA TO NIC NENAŠLO A NA STRANKACH FIRMI ,to take není s nazvem SENSA

http://www.swanson.cz/search/node/sensa
10. 07. 2011 | 17:34

voroshilov napsal(a):

To ze pan profesor chce horentni dane na maso(tabak,alkohol,sladkosti...)je desiva predstava.Clovek je masozravec a rybozravec,ne kozel kteremu staci zeli a trava,obzvlast v obdobi dospivani,nemoci a pod.Maso musi bejt dostupnou casti kazdodenniho jidelnicku kazdeho normalniho jedince.Vegetariani maji chabe zdravi,malo sil a kratsi zivot.A stul bez"chuti" stoji za starou backoru.
10. 07. 2011 | 17:41

Karel Kubrt napsal(a):

pane Hořejší,
nejsem členem žádné církve, nejeví se mi to jako smysluplné. I když občas někam zajdu, nehodlám být členem jen pro nějakou jejich statistiku. Ale asi chcete vědět, kam směřuji. Budiž. Mám kamarády u katolíků, evangelíků, evangelikálů, svědků Jehovy, nezávislých. Stačí, vědče? Ještě nejste spokojen? Víte vůbec, co je víra? Prooč k těm katolíkům chodíte?
Jo a jsem bývalý katolík, dost dobře obeznámený s katechismem. Leckterá svíčková bába by čuměla na mé vědomosti. A vy nejspíš taky.
10. 07. 2011 | 17:42

Jedla napsal(a):

mb

já teď otočím a profesora Hořejšího se zastanu (ve zdánlivém rozporu s vlastními příspěvky):

Hořejší netvrdí, že slepice je automat nepociťující utrpení, jen se (jako vědec) zastává jiných vědců, obhajuje právo dělat výzkum (vajec, stresu, čehokoliv), je-li metodika obhajitelná a výsledky vypovídající; vyčítá tedy Respektu neúctu k výsledku bádání. Prostě z principu musí připouštět, že výsledek je správný, ergo na dvoře by slepici bylo hůř než v kleci, když to tak vyšlo...
Kdyby tedy Respekt opravdu oponoval tím, že by se znalostí konkrétního projektu zpochybnil METODIKU toho výzkumu, zdůvodnil, proč publikovaný výsledek není relevantní k položené otázce, asi by to uznal. Já to chápu.
Jenže současně chápu časopis Respekt, proč, to jsem vysvětlil v deset dopoledne.
Klecový chov je ekonomičtější, ovšem součástí výpočtu té ekonomiky je i krátký turnus a tedy bezohlednost ke zdraví těch zvířat - vždyť nemusí být zdravá, když se stejně obmění, stačí, když "vydrží" do konce turnusu, žádné náklady navíc, to by bylo proti konkurenceschopnosti. To není "vina" drůbežářů. To je trh.

Co se týká pojmů "adaptace", "utrpení", "kvalita života" doporučuji se spolehnout na chytřejší, než jsme my sami, konkrétně na '5 svobod' welfare - Brambellova komise, Londýn, 1965.
1) svoboda od hladu a žízně - dostatečně splněno v kleci i na dvoře
2) svoboda od nepohodlí - na dvoře to chce popeliště a nepromrzající kurník s dobrými hřady. V kleci nemožné - viz otlaky a deformace běháků.
3) svoboda od bolesti, zranění, nemoci - to je i otázka pečlivosti ošetřovatelů, nicméně zdeformované, plně nepohyblivé zvíře z klece ke konci turnusu očividně není zdravé.
4) Svoboda vykazovat prvky normálního chování - a to už v kleci prostě nejde. Sem patří celý etogram - okruh potravní (hrabání), sociální (společenství, hierarchie), komfortní chování (popelení), sexuální chování a péče o potomstvo ... Tedy už dvůr vítězí na celé čáře.
5) Svoboda od strachu a úzkosti. To je větší problém u brojlerů, kteří jsou odváženi živí ke zpracování na maso. Nosnice jsou po turnuse zplynovány. Trvá to ale docela dlouho, a občas některá jaksi zázrakem přežije ...

Více o welfare třeba tady:
http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=64&idkapitola=180

Zda je možné šlechtěním vytvořit úplnou adaptaci na "průmyslový chov"? Ne. Jen částečnou, tj. toleranci. Nosní hybridi takoví jsou v tom smyslu, že průmyslové prostředí snesou do míry, že odvedou očekávaný ekonomický výsledek. Ale pořád je to kur, Gallus domestica, ne buněčná kultura.
Kupříkladu u prasat, i nejprošlechtěnější plemena, stovky let šlechtěná výhradně na užitkovost, chovaná desetiletí (po generace) technologiemi velkokapacitního zemědělství, rozmnožovaná inseminací atd., vykáží a vybaví celý původní etogram, dostanou-li příležitost. Mozková kapacita se ovšem domestikací zmenšuje. V tomto smyslu člověk domestikuje sám sebe.
10. 07. 2011 | 17:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
Děkuji za zdroj:
1920 muži 47,05
ženy 49,60
1996-2000: muži 71,0
ženy 77,8
10. 07. 2011 | 17:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
"Mě doktoři opakovanou léčbou antibiotiky pomohli osídlit střevní trakt kvasinkami. Odrovnalo mě to na 3 roky a dodneška to není dobré." Doporučuji acidofilní mléko, jogurty a jiné nepasterované kysané mléčné produkty. Beze srandy!
10. 07. 2011 | 17:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Karel Kubrt je zřejmě virtuálně zmetamorfovaný Pavel Kábrt. ☺
http://www.memento.junweb.cz/
10. 07. 2011 | 18:01

zemedelec napsal(a):

Pane Honolulu.
Děkuji za odpověď.
Mne spíš fascinuje datum 2112-2112.To už tady nebudem,předpokládám že to bude velký svátek.
10. 07. 2011 | 18:06

mb napsal(a):

to jedla ... ja nikde netvrdim ze horejsi tvrdi ze slepice je automat nepocitujicic utrpeni ...

muj pristup je: ano, vzdejme se ´levneho´ a ´vseobecne dostupneho masa´ ve prospech zlepseni podminek chovu chovných zvířat ....

idealně v jejich přirozeném ( a timpadem zvetsenem ) prostředí ....

bod 4 považuji za dulezity : Svoboda vykazovat prvky normálního chování

ad: Mozková kapacita se ovšem domestikací zmenšuje. V tomto smyslu člověk domestikuje sám sebe.

poněkud děsivé ...

záleží čemu v našem ( i společenském ) chování dáváme přednost, jaké hodnoty ( svým chováním ) volíme ... njn ...
10. 07. 2011 | 18:08

mb napsal(a):

velkochovy jsou ( náš lidský ) etický problém ...
10. 07. 2011 | 18:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Kubrt:

"Víte vůbec, co je víra?"

Trochu neskromne se domnivam, ze ano, ale v techto vecech si asi nikdo nemuze byt moc jisty...

"Prooč k těm katolíkům chodíte?"

Zcasti proto, ze jsem byl vychovan v katolicke rodine (chodil jsem i ministrovat), zcasti proto, ze se mi libi liturgie, nekteri kazatale (Halik), zcasti proto, ze ma nejdelsi tradici, a v neposledni rade proto, ze ma v poslednim cca stoleti dobry vztah k vede.

"Leckterá svíčková bába by čuměla na mé vědomosti. A vy nejspíš taky."

Pokud mate ty znalosti podobne jako z evolucni biologie, tak nevim...

..
10. 07. 2011 | 18:11

Kritik napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Zřejmě uvádíte průměrný věk. Jistě jste si však také všiml, že do něj se započítávají i zemřelí novorozenci. A také jste si všiml výskytu několika lidí ve věku nad 100 let. Jistě znáte období budování socialismu, kdy se chlubili zvyšováním průměrného věku, což bylo jen tím, že se zvyšovalo přežití novorozenců a batolat lepší porodnickou péčí.

Uvádím to proto, že tohle konstatování o výskytu rakoviny v historii ČSR nelze vztáhnout k průměrnému věku. Já jsem údaj o dřívějším úmrtí každého 60. na rakovinu převzal přinejmenším z několika debat odborníků na tohle téma v rozhlase či TV, možná i z tisku. Protože si některá fakta pamatuji dost přesně, mohu je zde prezentovat. Údaj o tom, že v dnešní době má rakovinu každý ve věku od 60 let výše, mám z dokumentu BBC, odvysílaného na ČT2 někdy před 3 lety.

Je známo, že v historii byl průměrný věk lidí velmi nízký, dokonce méně než 30 let. Přesto v Bibli najdete, že věk dožití je 70 a těch při síle 80 let. Před 3 tisíci let tak jako dnes (Žalmy 90:10). Opravdu, není se čím chlubit.
10. 07. 2011 | 18:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Kritik, Zbyněk Matyáš:

Pro vasi diskusi viz:

http://www.utexas.edu/depts/classics/documents/Life.html

..
10. 07. 2011 | 18:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
"912 let a potom zemřel.
9Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. 10Po zplození Kénana žil Enoš
ještě 815 let a plodil syny a dcery. 11Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel.
12Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. 13Po zplození Mahalalela
žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. 14Kénan žil celkem 910 let
a potom zemřel.
15Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. 16Po zplození Járeda žil
Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. 17Mahalalel žil celkem 895 let
a potom zemřel.
18Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. 19Po zplození Enocha žil Járed
ještě 800 let a plodil syny a dcery. 20Járed žil celkem 962 let a potom
zemřel.
21Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. 22Po zplození Metuzaléma
žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. 23Enoch žil
celkem 365 let. 24Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.
25Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. 26Po zplození Lámecha
žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. 27Metuzalém žil celkem
969 let a potom zemřel.
28Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna 29a dal mu jméno Noe, Úleva,
neboť řekl: „Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou
máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil.“ 30Po zplození Noema žil Lámech 595
let a plodil syny a dcery. 31Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel.
32A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta."
G e n e s i s 5
10. 07. 2011 | 18:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
No nevím, Bible uvádí zcela odlišné údaje (viz výše).
10. 07. 2011 | 18:57

Viola napsal(a):

pane profesore

"Ano, skutecne si to myslim, a pokud jeste tento proces slechteni neni dotazen do konce, mel by byt. Pro me by idealni byly slepice (ale i nektera dalsi domaci zvirata) bez mozku, u kterych by bylo jiste, ze nemohou v zadnem pripade trpet."

to je tedy legrační, jste to, co jíte, vždyť i my bychom byli za chvíli bez mozku. Doufám, že se takovým směrem výzkum a věda neubíra? A co rostliny, vyšlechtit třeba bez pylu, aby nebyly alergie?
10. 07. 2011 | 19:07

zabomis napsal(a):

Všiml jsem si pouze výrazné úmrtnosti lidí v nevysokém věku okolo poloviny 19.století.Mnoho známých Čechů i cizinců se nedožilo nebo stěží dožilo padesátky.Opravdu hodně.Já si to vždy vysvětluji tím,že ač jsme revoluci roku 1848 vnímali jako "pomenší" mezi ostatními známými revolucemi-psychicky sebrala daleko více.K.Marx raději emigroval.Protože represívní aparát, který po odstoupení absolutisty Metternicha zavedli po té revoluci ministr Bach v Rakousko-Uhersku a kancléř Bismarck v Německu muselo být děsné.Navíc skoro v každé hospodě seděli tajní cara.Počty slídilů,špiclů přesáhly světové rekordy všech dob.Poprvé v historii se dříve protestantské Německo těsně politicky sbližovalo s katolickým Rakousko-Uherskem a Němci začali dominovat Rakousku a chtěli i Evropě.Zapomělo se na pouhé Prusko,které ještě prohrávalo s Marií Terezií ve válce sedmileté,mnohokrát Napoleonovi a rodilo se místo něj Německo.Pro ostatní národy to bylo strašně depresívní,lidé houfně umírali.Sílily atentáty na cara -spojence Němců a Rakušáků,proti Maďarům,Polákům,Italům,Srbům,Čechům.Jediní Bulhaři jsou carovi vděční za bitvu u Šipky a osvobození od Turků.Balkán dostal v desítkách zemí a krajů v té době samé německé pabovníky,prince z vedlejších dynastických větví,kterých bylo v Německu geneticky pohříchu hodně.Zbohatlíci balkánských zemí instalovali "demokraticky" Němce jako vládce,ale ty národy tím trpěly,lidé dole trpěli tou carisovanou germanizací a Slované byli tou expanzí doslova zaskočeni,bralo jim to naděje.Přijeli do Ruska a u dvora samá německá jména,generál,rada,ministr.Hermeticky uzavřený politický prostor dusil inteligenci více jak deseti národů.

Věda mívá čas od času "skluzavku" jako rakovina,po které seděti vědy klouzají do vědy a písečku.Ale okolo převládá stále pedantičtější blablabla učené terminologie,výsledky jsou nula,nula,nula,....bez fantazie s německou důkladností...
10. 07. 2011 | 19:08

zabomis napsal(a):

opravuji na " se děti vědy"
10. 07. 2011 | 19:11

Viola napsal(a):

No, Válečný štváči,

kdo ví, jaký úkol vědci dostali, jestli náhodou ne ten, že i zatím normální pracující lid by neměl být bez mozku a pracovat a pracovat a nebrlblat.
10. 07. 2011 | 19:13

honolulu napsal(a):

Pane TATA, zkusil jsem to z jine strany :
Zde je adresa !

SENSA je distributed by Sensa Products, LLC
2301 Rosecrans Avenue, Suite 4100
Manhatann Beach, CA 90245 - 4967

Questions ? Call (866)514-2554 or visit www.trysensa.com

(preklad : Mate-li otazky, zavolejte uvedene cislo, nebo navstivte....www.trysensa.com) (Cislo v zavorce je t.zv. Area code = oblast v Californii).
Ted jsem nasel jeste jedno cislo...

If calling from outside of US : (310) 683 - 0952
(Volate-li odjinud nez z USA : cis. je (310) 683 - 0952
- (t.j. zapadni cast Los Angeles).

Pracuje to tim zpusobem, ze strevni obnovene bakterie zkonzumuji to, co zkonzumujete Vy.
Jsem barbar neumim to vysvetlit slusne,
pan Stejskal promine. Budete "zobat" jako kanarek a "kadit" (sr.t) jako elefant. Budete se citit lehce a hubnout zdrave a pomalu. Sensa Vam zarucuje 30 lb. (15 kg) za 6 mesicu bez vedlejsich nezdravych ucinku.

P O Z O R ! Osobne s tim nemam zkusenosti. Proto je dulezite precist pruvodni material a rozumet vsemu co bakterie ve strevech delaji a jak to pracuje. Vim, ze zvysene mnozstvi jakychkoliv bakteri snizuji apetit. (Vim to z Afriky). Obrzite balicek ve kterem jsou 4 krabicky, ktere pracuji stejne jako solnicky. "Solnicky" se musi drzet v chladnem a suchem miste. To je vsechno co o tom vim. Preji Vam uspech a 3 milenky.
10. 07. 2011 | 19:27

Karel Kubrt napsal(a):

nejsem zmetamorfózovaný, jsem Karel Kubrt,
ale pana Hořejšího nechápu,
řekněte mi pane Václave, vy máte nějaké problémy s katolickou naukou, tak proč napadáte mě?
Já jsem se o vás neotíral, proč mě zesměšňujete?
Nehodláte vésti slušnou debatu?
10. 07. 2011 | 19:34

Karel Kubrt napsal(a):

honolulu, příteli,
nic proti vašemu pohledu na svět skrze hvězdy. Nemusím s vámi ve všem souhlasit.
I tak jste mi blízký.
10. 07. 2011 | 19:47

Viola napsal(a):

Karle Kubrte,

nebuďte smutný, evoluční biologie se nemůže vyrovnat teologii. Já bych si vaše vědomosti ráda přečetla.
10. 07. 2011 | 20:04

tata napsal(a):

pane HONONULU

DIKY,ALE neumim anglicky a přece jen je to zruky ale stejně diky,ono stejně zazraky nexzistujou když si to nesrovnate v hlavě
10. 07. 2011 | 20:06

Pepa Řepa napsal(a):

Žasnu.
Ještě se neobjevil tradiční spor, že je rozdíl mezi slepicí pravicovou a levicovou.

Že by pravicová byla ze dvorku a levicová z velkochovu?
10. 07. 2011 | 20:06

Drzá zrzka napsal(a):

Pepa Řepa

Spory stranou. Ještě tu nepadla otázka: Proč si člověk k zdomácnění vybral zrovna slepici nebo si ona vybrala jeho?
10. 07. 2011 | 20:15

Viola napsal(a):

Drzá zrzko,

já si myslím, že si člověk vybral ta zvířata ke zdomácnění, která přišla za ním sama a byla svolná.
10. 07. 2011 | 20:17

Karel Kubrt napsal(a):

Pepo Řepo,
slepice neni levicová ani pravicová. Její vajíčka jsou buď dobrý nebo stojí za hovno.
Když na ně dáš nálepku BIO, vyděláš majlant. Na blbosti lidí. V tom souhlasím s Václavem. Bohužel on mě vidí ve středověku. Jen v tom špatném.
Byl i dobrý středověk.
10. 07. 2011 | 20:23

Pepa Řepa napsal(a):

já si myslím, že si člověk vybral ta zvířata ke zdomácnění, která přišla za ním sama a byla svolná.
------------
Svolná k čemu?
10. 07. 2011 | 20:28

Karel Kubrt napsal(a):

K zoofílii?
10. 07. 2011 | 20:29

Viola napsal(a):

Svolná ke zdomácnění. Byla jaksi přítulná a především tenkrát byla chytrá a poznala, že s člověkem jí bude tepleji a nebude mít nouzi o žrádlo a také vlídné slovo.
10. 07. 2011 | 20:32

Viola napsal(a):

No a o co my se dnes s vědci snažíme? Aby neměla mozek, jak se pan profesor vyjádřil.
10. 07. 2011 | 20:33

Drzá zrzka napsal(a):

Viola

Vidím to obdobně. Po lidech zůstávala trocha zbytků, což slepicím usnadňovalo shánění potravy. Člověk si za to bral vajíčka. Ale věděl už tenkrát, bez vědeckých poznatků, že jsou pro něj nejlepší nebo se jejich dlouhodobým požíváním jeho organismus přizpůsobil složení slepičích vajec?
10. 07. 2011 | 20:33

Karel Kubrt napsal(a):

Neadekvátní programový ředitel Komárek, aneb zbytečný útok na… mě.

Nejdřív útočí Václav, pak ředitel, pak zase Václav...

Běda, jak se Václavovi někdo protiví.

Aby se Václav neposral...
10. 07. 2011 | 20:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Další perla:
"evoluční biologie se nemůže vyrovnat teologii"
☺☺☺
10. 07. 2011 | 20:40

Viola napsal(a):

Drzá zrzka,

člověk si především pochutnal, byla to laskomina nevídaná. Připomíná mi to mravence, jak si pěstují mšice, coby dojné krávy sladkého mšicího nektaru. A bylo to další rozšíření jídelníčku, když nebylo co lovit.
10. 07. 2011 | 20:41

Viola napsal(a):

Zbyňku, já jen perly.
10. 07. 2011 | 20:42

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

"to je tedy legrační, jste to, co jíte, vždyť i my bychom byli za chvíli bez mozku."

OK, kdyz jime slepice s mozkem, stavame se slepicemi (s mozkem)?

"Doufám, že se takovým směrem výzkum a věda neubíra?"

Ja zase doufam, ze se tim smerem ubira!

"A co rostliny, vyšlechtit třeba bez pylu, aby nebyly alergie?"

Ale takovych rostlin (ozdobnych, tzv. plnokvetych) uz existuje rada! Pestiky maji premenene v okvetni listky.

..
10. 07. 2011 | 20:42

Viola napsal(a):

Ale Karle, no tak.
10. 07. 2011 | 20:43

Karel Kubrt napsal(a):

Promiň, Violo,
to mi ujelo...
10. 07. 2011 | 20:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Kubrt:

"nejsem zmetamorfózovaný, jsem Karel Kubrt,"

Gratuluji!

"ale pana Hořejšího nechápu,"

Z toho si nic nedelejte...

"řekněte mi pane Václave, vy máte nějaké problémy s katolickou naukou, tak proč napadáte mě?"

S katolickou naukou problemy nemam, vas nenapadam.

"Já jsem se o vás neotíral, proč mě zesměšňujete?"

Prominte, ale kdyz rikate, ze zadna doba ledova nebyla...

"Nehodláte vésti slušnou debatu?"

Pokud rikate, ze nebyla zadna doba ledova, ale jen potopa sveta, tak je to pro me opravdu uplne stejne, jako byste tvrdil, ze je Zeme placata...
"Běda, jak se Václavovi někdo protiví."

Ano - zkuste toto:
https://www.youtube.com/watch?v=oebvxsIvKaE

"Aby se Václav neposral..."

Dekuji, ze mate takovou starost, budu vas informovat o vyvoji situace.

..
10. 07. 2011 | 20:49

Viola napsal(a):

Václavehořejší,

já vím, že existuje spousta vyšlechtěných krásných kytek, vždyť ty alergie se nejprve vyskytovaly na pyl květin. Slečna dostala k norozeninám kytici, ale dlouho se z ní neradovala, otekly jí oči a zčervenala, ale studem to nebylo. Ale jestliže se budeme snažit vyšlechtit veškerou kvetoucí bylinu bez pylu, co se stane? Víte kolik už je různých alergií na stovky, možná už tisíce různých pylů?

Držme se té Bible, byli jsme stvořeni z prachu země (tedy muži) a v tom prachu bylo obsaženo vše, tedy i ta slepice s mozkem. Jestliže jsme prach a v prach se obracíme a jíme slepice s čím dál menším mozkem, hrozí, že i my budeme mít menší mozek.
10. 07. 2011 | 20:50

Pepa Řepa napsal(a):

Kubrt
já to neřek
:-)))

No, on takovej neandrtálec.....
ale, radši toho necháme.

Jsme to, co jíme, povídali v TV. Mozeček já od dětství nerad. Kde já moh' bejt. Třeba na AV.
10. 07. 2011 | 20:50

Karel Kubrt napsal(a):

Václave,
jste schopen vnímat to, že váš vědecký názor nemusí být jediný správný, že jsou lidé, kteří to vidí jinak?
Umíte jen zesměšňovat, nebo i diskutovat?
Jste snad blogger, ne?
Země není placatá a bible to říká.
Stále si pletete katolickou nauku s biblistikou.
Nevím, proč mi dáváte do huby slova, která jsem neřekl.
Umíte diskutovat, nebo jen urážet?
Jste tak pyšný na to, že jste vědec?
10. 07. 2011 | 20:55

Karel Kubrt napsal(a):

Pepo Řepo,
dokonce i vědci uznali, že neandrtálci sice žili, ale nebyli předky člověka. Takže klidně mohli slepice či mamuty používat a zneužívat, jak chtěli.
Ale ti blbečkové tenkrát netušili, že mohou mít BIO mamuta.
10. 07. 2011 | 21:02

Drzá zrzka napsal(a):

Každý by měl být v životě na něco pyšný. Osobně nejvíc jsem pyšná na to, že jsem slepice. Sice bez mozku, ale se srdcem. Kvok.
10. 07. 2011 | 21:06

Karel Kubrt napsal(a):

Drzá zrzko,
bez mozku se dá žít. Bez srdce ne. Haf.
10. 07. 2011 | 21:12

Kritik napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Dík za perfektní nahrávku. Věk dožití Adama byl 930 let, atd...

Bylo to shodou okolností jedno z mých prvních setkání se znalcem Písma, který mi tyto biblické záznamy objasnil. Vědecky. Již jsem to někde na tomto serveru popisoval, ale kopie je též na http://www.granosalis.cz/. Ten server nemá přímé adresování, proto zadejte třeba "Novinky/Články za 4 týdny" a vyberte příspěvek z 24.06.2011 20:50, Studijní materiály, unshaken, "Zkoumejme vědu Písmem".

Slyšel jsem jednoho historika, který prohlásil, že starověcí lidé byli chytřejší a moudřejší než jsme my dnes. To, co dnes nazýváme třeba technickým pokrokem, je jen výsledkem píle předchozích generací, výsledkem předávání poznatků lidstva z generace na generaci. Využíváme jen to, co nám vymysleli před námi. Bible třeba popisuje dobu bronzovou i přechod na dobu železnou, kdy některé národy vlastnily technologii výroby železných zbraní a nástrojů a používaly svou převahu k podrobení národů jiných. To však nezabránilo, aby se poznatky nerozšířily k celému lidstvu.

Jen doplním, že onen historik též prohlásil, že i neandrtálci byli zřejmě chytřejší než mnoho lidí dneška. K tomu nezbývá než dodat souhlas, avšak též zdůraznit, že chytrost a vzdělanost není vůbec důležitá. Na prvním místě je totiž moudrost. A ta nezávisí na encyklopedických znalostech ani na IQ.

Sláva moudrým v duchu a všem, kteří s pokorou dokáží přiznat svou nemoudrost.
10. 07. 2011 | 21:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

"Jestliže jsme prach a v prach se obracíme a jíme slepice s čím dál menším mozkem, hrozí, že i my budeme mít menší mozek."

Nejak mi unika vase logika - budete li pojidat zvirata s velkym mozkem, naroste vam take velky mozek?
*******************

Karel Kubrt:

"Umíte diskutovat, nebo jen urážet?"

Nemel byste nejprve vyjnout brevno z oka sveho? ("Aby se Václav neposral...")
*********************
Pepa Řepa:

Vy me dneska nejak setrite, jsem z toho cely nesvuj...

..
10. 07. 2011 | 21:24

Karel Kubrt napsal(a):

Kritik a Matyáš,
pánové, nebýt prvotního hříchu, nezemřel by Adam ve vysokém věku, ale žil by dnes s námi. To je jedno ze základních poselstvích bible.
Idioti (např. Václav, který chodí do kostela) se tomu budou smát.
10. 07. 2011 | 21:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Kritik:

"Slyšel jsem jednoho historika, který prohlásil, že starověcí lidé byli chytřejší a moudřejší než jsme my dnes. To, co dnes nazýváme třeba technickým pokrokem, je jen výsledkem píle předchozích generací, výsledkem předávání poznatků lidstva z generace na generaci. Využíváme jen to, co nám vymysleli před námi."

Myslite, ze ti nasi chytrejsi predci meli televizi, internet, letali na Mesic, sekvenovali genomy?

..
10. 07. 2011 | 21:27

Karel Kubrt napsal(a):

Václave,
pustil jste se do mě, bezdůvodně, zcela sám. Nemůžete očekávat diskuzní smíření. Země není placatá a že to tvrdí vaši bývalí duchovní šéfové, neznamená, že si svou frustraci musíte vybíjet na mně.
10. 07. 2011 | 21:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Kubrt:

"pánové, nebýt prvotního hříchu, nezemřel by Adam ve vysokém věku, ale žil by dnes s námi. To je jedno ze základních poselstvích bible.
Idioti (např. Václav, který chodí do kostela) se tomu budou smát."

S tou predikci o mem smichu (ovsem pohrichu idiotskem) jste se perfektne trefil!
Rozhodne si prectete nasledujici muj clanek:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=6248

Ma uz pres 60.000 pristupu, jiste se vam bude libit! ;-)

..
10. 07. 2011 | 21:31

Karel Kubrt napsal(a):

Myslite, ze ti nasi chytrejsi predci meli televizi, internet, letali na Mesic, sekvenovali genomy?

Takhle měříte inteligenci, Václave? Stále u mě klesáte na žebříčku úcty.
10. 07. 2011 | 21:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
"Webová stránka ´www.granosalis.cz´ nebyla nalezena"
10. 07. 2011 | 21:33

Pepa z depa napsal(a):

Milí zlatí, vidíte jak Vám to jde když se chce. A co takhle jísti do polosyta a píti do polopita A DOPÍT JIM TO DÁT v úterý po poledni v PARLAMENTU, viz www.vymenilijsmepolitiky.cz, tak dobrou noc, nějak Nás to bere a chceme býti odpočinutí na GENERÁLNÍ STÁVKU a tam jim to teda dáme vypít AŽ DO DNA. A teď hajat, 4. odboj a Pepa z depa.
10. 07. 2011 | 21:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Kubrt:
Jako byste Pavlovi Kábrtovi z oka vypadl. S pocitem marnosti jsem se vzdal osobní diskuze s ním.
10. 07. 2011 | 21:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dogmatu o prvotním hříchu se nesměji, považuji je za nejškodlivější náboženské dogma. A nejnebezpečnější.
10. 07. 2011 | 21:38

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Jiránek
https://www.youtube.com/watch?v=G3Max-5Kisc
10. 07. 2011 | 21:43

Viola napsal(a):

václavehořejší,

proč myslíte, že jsme dnes na tom docela dobře, není to náhodou tím, že jsme kdysi pojídali zvířata s největším mozkem tehdy nám dostupná - mamuty?
10. 07. 2011 | 21:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

"proč myslíte, že jsme dnes na tom docela dobře, není to náhodou tím, že jsme kdysi pojídali zvířata s největším mozkem tehdy nám dostupná - mamuty?"

To bude ono!!!

..
10. 07. 2011 | 21:55

Karel Kubrt napsal(a):

Tak jsem si dal tu práci,
pro lidi, kteří chodí do kostela a neví, čemu věří. Jednou jim kněz řekne, že je zamě placatá, jindy, že je hranatá, a já pak jejich duševní vzpouru mám odnést?

Hlavně, že ti mudrcové mají na klopě odznak Akademie věd.

Job 26,7 a Iz 40,22 a doporučuji, pro srovnání, všechny české překlady.

Vědče, bible říká, že země je kulatá a je zavěšena v prostoru na ničem.
Ale nedivím se vám. Jako mnozí si stále pletete žvásty papežů a slova bible, kterou jste ani nečetl.
10. 07. 2011 | 21:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

je to tam:

http://www.granosalis.cz/

..
10. 07. 2011 | 21:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Kubrt:

"Job 26,7"

On roztahl sever nad pustotou, nad nicotou zavesil zemi

"Iz 40,22"

ten, ktery sidli nad obzorem zeme, jejiz obyvatele jsou jako kobylky, ten, ktery nebesajak zavoj roztahuje a napina je jako stan k obyvani.
"Vědče, bible říká, že země je kulatá a je zavěšena v prostoru na ničem."

Pokud za dukaz sveho tvrzeni povazujete ty vami uvadene pasaze, tak nevim, jak jste na to prisel... Kde vidite cokoli o kulatosti Zeme???

Naopak - na nekolika mistech Bible se mluvi o "koncich" (ctyrech) zeme; koule zadne konce nema...

Ale OK - rekneme, ze s kulatosti Zeme byste problem nemel - coz takhle geocentricky vs. heliocentricky vs. soucasny (galaxie, Big Bang...) model. nachazite v Bibli (podle vas ucebnici prirodovedy?) cokoli o galaxiich? O tom, ze Zeme obiha kolem Slunce?

..
10. 07. 2011 | 22:13

kormoran napsal(a):

Enemy of my enemy is my friend!

Jeste musim pockat na tretiho , treba mi bude nejvice vyhovovat)))
10. 07. 2011 | 22:21

Karel Kubrt napsal(a):

Stejskale, vy si nedáte pokoj?
Víte, že už mě opravdu serete? Myslíte si, že jsem si nevšiml, že jste mi zas něco vymáznul? Aspoň přiznejte, že je to proto, že jsem se dotknul vašeho milovaného gaye. Gay je v angličtině hravý, s čímpak si asi hraje moderní gay? Žeby s vámi?
To vám to není furt trapné, čučet do cizích názorů a posuzovat je, jestli jsou správné nebo nesprávné?
Mě tu občas nazvou nacistou.
Vy byste se v nacistickém Německu uplatnil lépe, než v dnešní tzv. demokracii.
Tam byste vynikl, coby cenzor.
Tak jste si to přečet, Libore? A teď to smázněte.
Pozdravuje vás má tchýně.
10. 07. 2011 | 22:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Děkuji. Už jsem to našel.
A ztratil trochu času.
10. 07. 2011 | 22:36

Karel Mueller napsal(a):

im:

Děkuji i Vám a těší mě, že jste se po delší době ozvala :-).
10. 07. 2011 | 22:36

Tenco napsal(a):

Zbyněk Matyáš (ad KK, Viola...)
Díky. :)
Opět jsem ušetřil 30,- Kč a oddálil příchod do ráje minimálně o den. :))
10. 07. 2011 | 22:36

Karel Kubrt napsal(a):

Václave,
zdůraznil jsem, že si máte, pro lepší pochopení, přečíst více českých překladů. Citujete pouze z ekumenického. Ten je, pro zjednodušení, významový. Ještě existují doslovnější, každý má své vady.
Vy si neuvědomujete, že jste mě neoprávněně nařkl, že tvrdím, že je Země placatá?
Drškujte si laskavě své katolické duchovní vůdce.
10. 07. 2011 | 22:39

Karel Kubrt napsal(a):

Tenco, neušetřil jsi 30 kč, ale 9O,- kč, dnes je neděle, kvůli hnojníkům jsou jen na pohotovosti. Zítra ušetříš 30. A to se vyplatí.
10. 07. 2011 | 22:43

Jetvart napsal(a):

Pane Hořejší, o co vám šlo jsem pochopil. Hájíte si své. Potíž je v tom, že výsledky toho výzkumu odporují mé zkušenosti. Podle mé zkušenosti nejlépe chutnají vejce z domácího chovu, pak bio a nejhorší jsou běžná. Také se liší i barvou a vůní. Není to veliký rozdíl, ale rozdíl tam je. Pokud vím jako lépe chutnající označili bio vejece i degustátoři. Pokud někdo tvrdí něco, co odporuje mé každodenní zkušenosti většinou ho neberu vážně, pokud nemá pádné argumenty a nezáleží mi jestli je to vědecký výzkum, nebo řeči politika.
Naprosto s vámi souhlasím, že v tom článku mělo být víc než jen zesměšnění, ale novináři u nás jsou přesvědčeni, že lidé chtějí jen závěry, ne údaje. Naprostá většina článků je kritických s tím jak každý všechno dělá špatně.
I já povazuji za velmi nebezpecné, kdyz si z nějakých ideologických důvodů budeme zakazovat prováděni nějakých výzkumů, resp. budeme manipulovat jejich výsledky, aby byly ideologicky (napr. "zelene") "spravné"..., ale stejně nebezpečné je ovlivňování penězi toho kdo výzkum objednal. Je mnoho lidí, kteří mají na takovém výsledku zájem. Myslím, že pokud by jste se podrobně seznámil se zadáním výzkumu, metodikou a zjištěnými daty tak by jste ho tak nehájil. Zkusil jsem se podívat na stránky VŠCHT ale nenašel jsem to.

Abych to shrnul, ve všech komentářích k tomuto a přechozímu blogu jsem chtěl vyjádřit nutnost zdravé nedůvěry a potřebu kritického odstupu. Není třeba přijmout vše, co nám předloží jako výsledek vědeckého výzkumu, jako zjevenou pravdu. Tak, jak se na zakázku píši články, tak se na zakázku dělá i výzkum. Výsledkem obojího bývá překrucování pravdy. Nejde o to, co se nám líbí, ale o pravdu. A výsledkům tohoto výzkumu nedůvěřuji. Pokud dostanu fakta možná svůj názor změním, ale slova "vědci vyzkoumali" k tomu nestačí.
10. 07. 2011 | 22:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tenco:
Ať slouží!
10. 07. 2011 | 22:57

stejskal napsal(a):

O mně si můžete psát, co chcete, pane Kubrte. Je to zde dovoleno, viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=753)

Mně to nevadí a Vám to třeba v něčem pomůže.

Hezký večer.

Libor Stejskal
10. 07. 2011 | 22:58

mb napsal(a):

děkuji štváči z wallstreetu za zprostředkování jiránka >...
10. 07. 2011 | 23:49

honolulu napsal(a):

Pane Kubrt,
Vy jste slechtic bez bazne a hany. Smekam hluboce a informuji, ze jedinemu, komu hrozi nebezpeci, ze se pos.re jsem zde ja, nick honolulu. Dusim se totiz smichem !
Bavim se vyborne ! Dekuji vam vsem.
Pepa Repa a Vy zatim nemate konkurenci.

Potopa "sveta" (stredomori) byla 8000 B.C., existuji o tom vedecke dukazy a vypracovane mapy, jak to vypadalo drive pred potopou sveta, mam to v knihovne.

Ledove doby se opakuji periodicky a je to teprve 10 000 B.C., kdy hranice ledu byli tam, kde je Labe v Hamburgu.

Je to DOBRE ZNAMENI, ze prave dnes, kdy mne pan Karel Mueller vysvetlil, ze konec sveta nebude 21.12.20012, byl ohlasen nalez dalsi zeme pod Atlantikem (severni cast Atlantidy).
Proc to ve Vasich zpravach neni, je mi zahadou. Uz jsem objednal vino z Pennsylvanie na oslavu.

Pane Tata,
zazraky existuji ! Jsou to pratelske bakterie.
Zahazujete flintu do zita a delate predcastne negativni zavery.
Adresu mate, staci si nechat napsat 4-5 vet (dopis) a domluvit se ohledne zaplaceni. Ale delejte, co chcete. Citite se spatne uplne zbytecne.

Pani Tuzko,
jste velmi zajimava zena. Jednou Vam prijedu zazpivat pod Vas balkon s najatymi muzikanty mexickou pisen obdivu....
11. 07. 2011 | 00:10

honolulu napsal(a):

Oj, oj, uch, au, au.
Dostal jsem reprimat od pana Stejskala. Jsem cely uplakany.

Napsal jsem na Blogu pana Kurase, ze Tenco-todleto je: "Hloupejsi nez dreveny houpaci kun". Zastal jsem se pana Ivana Hochmanna. Pridal jsem se na politicky nekorektni stranu.

Pane Kubrt, slysel jste, jak zazvonil zvonek v nebi na moji pocest ? Zaslechl jste cinkot zlataku od Fortuny (Bohyne) ? Kutali se ke me, bude muj za ciste srdce. Je krasne byt Katolikem. Zbyva mi ted pouze jit hledat andela na obcovani.
11. 07. 2011 | 01:13

honolulu napsal(a):

Abych pokracoval v politickych nekorektnostech, a pritom vam byl svetlonesem v hluboke tme minulosti, rozhodl jsem se napsat o necem, co nikdy nevyctete v Bibli. Nikdy vam to nereknou v kostele a uz vubec ne v ucebnicich dejin, protoze by to bylo proti zjistnym zajmum a cilum designerum budouci spolecnosti.

10 000 B.C., kdyz evropsky ledovec ustupoval rapidne rychle na sever do Skandinavie, tak tam nekde mezi Aralskym morem a Dneprem, hornim tokem Volhy a Kavkazem, zila smesice narodu, kterym vedci rikaji INDO-EVROPANE.
Tyto narody tam zily dlouho. (Vedci tvrdi 40 000 let).
Kdyz se uvolnila Evropa, tak se vydaly na zapad a rozdelily se na 3 vetve. Do severni vetve patri Slovane, Baltove a Teutons.

Slovane obsadili uzemi mezi pripetskymi bazinami a strednim tokem Odry. Severneji od nich se usadili Baltove. Na Jutskem poloostrove Teutonci.

Stredni vetev byla pocetna a ruznoroda - Keltska a Kelto-Ligurianska. Obsadila vse od dnesni zapadni Ukrajiny az po Normandy. (Zili v Cechach a na Morave az do 50 B.C.)

Jizni vetev, ktera obsadila jizni Evropu, se skladala z Thraco-Phrygians - (Bulharsko / Makedonie), Hittites - (Turecko) Illirians - byvala Jugoslavie a samozrejme Rekove a Italikove.

A ted si predstavte, ze krome zminenych ras v Evrope zili Etruskove a nikdo nevi, odkud prisli. Take tam zili Latinci a v dnesnim Spanelsku zapadni Mediterraneanci. Kreta - to je nejvetsi zahada Evropy vubec.

V severni Africe zili Hamites, a vrazdili se s belochy. Stredni a vyssi trida v Egypte byli belosi. Kdo asi ?

Toto je napsano proto, aby jste umeli zaradit kazdeho, koho potkate na ulici a vedeli o spolecnem puvodu.
Budte radi, ze to vite. Jeste by se mohl nekdo z vas zamilovat do Ugandanky.
11. 07. 2011 | 03:39

honolulu napsal(a):

Na pobaveni neco o velke slepici z modernich dejin....

Mezi rokem 1941 a 1944 A. H. mel casto obedy s nacistickou elitou a pri zvykani herinku zapijenych eintopfem si povidali o budoucnosti a minulosti.
Hlavni intrikan a prdolizek mezi nacistickou elitou byl Martin Bormann. Ten nosil u sebe karty a zapisoval si vse, co Ada rekl.

Z techto karet po valce vznikla kniha. Jmenuje se HITLER'S TABLE TALK. (Hitlerovy rozhovory u stolu). Knihu napsal H.R. Trevor-Roper. Vy, kteri mate radi moderni dejiny a neleknete se anglictiny, tak vam tu knihu doporucuji (napr. panu Stejskalovi).

Mne na te knize nejvice zaujalo to, ze A. H. vedel velmi mnoho o Atlantis.
On se dostal do nejakeho tranzu a zacal mluvit o invazi belochu a obsazeni Egypta bilou rasou po zniceni - potopeni Atlantis.

Z druhych knih vim, ze Naciste kam prisli, tak unesli kazdeho Occultistu a zdimali z neho informace, ktere ani on sam nevedel.
Shromazdeny material zhodnotili, ulozili do beden a schovali nekde - stejne jako nakradene zlato.
Vetsinu occultistu postrileli, coz je dukazem toho, ze neco vedeli, nebo nasli.

Jeden z tech nejslavnejsich parapsychologu, occultistu byl cesky Zid. Pred 1933 v Berline demonstroval svoje umeni na jevisti a jednou byl stale prerusovan od stolu plnym S.A.

Proto velitele skupiny zavolal na jeviste a vsugeroval mu, ze je slepice. Nacek sedel na stolicce, kdakal a padaly z neho vajicka. Berlin rval smichem a nacek stale kdakal - kok, kok, kok,. Po predstaveni uz nebyl velitelem....

V roce 1944 tento slavny cesky parapsycholog a occultista byl odvezen tajne do lesa a zastrelen. Pred popravou k nemu pristoupil ten, ktery si kdysi na jevisti myslel, ze je slepice. Miril na nej pistoli a zacal kdakat - kok, kok, kok.
Oba dva se smali a domluvili se, ze se brzy sejdou. Oba dva vedeli, ze umrou a oba to povazovali za obrovskou "estradu". Nacek byl zabit v bitve o Berlin 1945.
Oba dva vlastne znicila slepice.
To bylo pouze na pobaveni. Nebijte me lide ! Mam to z knih...
11. 07. 2011 | 06:00

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

mb: není zač :-)
11. 07. 2011 | 09:33

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu, díky, pane. Bude to určitě velice romantické,...zpěv pod balkonem, to ve svých vzpomínkách nemám.

Jinak, to, co píšete, třeba to stěhování národů, to bývalo jako součást dějepisu u nás na školách.

Kréta,... na Krétě je muzeum světla a světlonošů. Světlonoše myslí jako svícny, bohužel, u vchodu nestojí žádný krásný urostlý Řek s pochodní, aby to bylo stylové. Budu se muset znova vrátit ke své práci na Disku z Faistu, odložila jsem to, ale už jsem za polovinou rozluštění jeho záhady.

Ještě něco k tomu A. Hitlerovi. Ano, měl svého astrologa. Ten mu také vypočítal den, hodinu a minutu nástupu útoku na Sovětský Svaz. Bylo to ve chvíli největší síly slapových sil. Psal jste o roku 21. 12. 2012. Tak tento den, budou slapové síly mít přibližně stejnou velikost, jako měly toho 22.6.1941, ve dvě hodiny ráno. Pomocí astronomických ročenek a pomocí rovnic slapových sil se lze o tom přesvědčit. Ve "vzduchu je v těchto okamžicích velké nahromadění energie" a Hitlerův astrolog to věděl. Dokonce mu předpověděl i atentát, řekl mu, že nezemře, proto na štáb A.H. šel, jak psali.

Ten poslední příběh, co popisujete, jsem taky četla, vyšel v knize Nikdy nevysvětlené záhady, náhodou se tam píše i o národu Etrusků. V Toskánsku najdete v muzeiích jejich práce. Zejména bronzové sošky jsou dokonalé.
Děkuji, nelamte si hlavu, že jste byl smazán, taky jsem byla v květnu a červnu několikrát smazána, za nekorektní kritiku naší vlády,... a to nepoužívám hrubá a vulgární slova, jen slova z kuchařky a z dětských pohádek. Jo, a je tady jeden nick, řekla bych ****** nick, který mi přesouvá mé vstupy z blogu na blog, baví se tím, porušuje opakovaně kodex, no a co myslíte, pan Stejskal, NIC. Mohla bych spekulovat, co je příčinou, ...ale,..nechám si to od cesty na Aktuálně. Přeji krásné letní dny, Tužka.
11. 07. 2011 | 09:48

zemedelec napsal(a):

Pane Honolulu.
Chválím.
Jistě,máme moc málo informací o naši historii.Jak pišete,jsou někde určité písemnosti,různé vykopávky,ale málo lidí se k tomu dostane.Náš život je hodne krátký,abychom se tím podrobne zabývali.Všechny podrobnosti a těch zasvěcených do těchto podrobností ani nechceme vyslyšet,až jsou někdy označeni za blázny.
11. 07. 2011 | 10:00

gaia napsal(a):

odpověď matky přírody na profesorův problém

Nepříznivou okolností pro pozitivní vztah člověka k přírodě je poměšťování života a koncentrace lidí ve městech. Lidé zde vzdáleni přírodě myslí, že ji na nic nepotřebují a děti znají často cizokrajná zvířata z filmů nebo ZOO, ale myslí si, že kráva je fialová a vůbec nevědí nic o jejich potřebách.
S poškozením lidské mysli a převrácením hierarchie hodnot urbanizací, souvisí častá snaha degradovat zákonitosti, vazby a lidskou činnost v přírodě, které se odehrávají v biologické rovině, na procesy činností jež manipulují s neživou hmotou, tedy na rovinu jen chemickou a fyzikální.Tato ignorance vyjímečnosti biologických dějů se projevuje zejména v tom, že biologické zákonitosti nejou respektovány, v zemědělství potom laickou snahou uplatňovat zde principy průmyslu.Odpovídá tomu i fiktivní pojem "živočišné nebo rostlinné výroby", který opomíjí, že živé organismy jsou něco kvalitativně jiného než neživá věc a že živý organismus prostě vyrobit nejde.Možná, že v tomto pojetí spočívá samotný základ špatného názoru na zacházení s rostlinami, živočichy a jejich populacemi, společenstvy a živými systémy vůbec.S touto degradací života v myšlení lidí souvisí konzumní zvrat hodnot. Podle některých lidí je cenné jen to, co vzniklo činností člověka nebo "něco stálo".

Tak i profesor napíše....další pokrok ve výzkumu, který dokáže zvládnout poruchy vedoucí k těmto civilizačním chorobám. ... a vymyslí drahou pilulku?

Brutálně znásilněné ženě lze pomoci hordou psychologů a psychiatrů a vlastně se nic nestalo? A někdo kolem sebe žádné poškození přírody nevidí, z oken hradu nebo akademie je přeci tak pěkný výhled. Proč žít v souladu s přírodou a dopřát to i zvířatům?

Proč ale dovezená rajčata ze španělských skleníků nelze chťově srovnat s těmi ze zahrádky a proč vejce od domácích slepic mají žloutek od slova žlutý a chuť nesrovnatelnou a toto platí též o mase? A vynalezneme-li pilulku, která vrátí zvířatům v chovech stresové hormony do normální úrovně, bude lépe chutnat i maso a nezbydou po těch pilulkách v mase rezidua, která budou poškozovat lidské ledviny?
Vždyť příroda vybavila člověka schopností přežít bez pilulek, umělotin a náhražek.

Nebo snad dokáží v Akademii věd vyvinout chemikálii, která dodá rajčatům ze supermarketu stejnou chuť jako mají ta moje právě zrající na zahradě?

Myslím, že jsou schopni vyvinout tak leda amarouny.
11. 07. 2011 | 10:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Tužko,

pokud někdo zneužívá Váš nick, je mi to líto, nicméně s tím nemohu nic dělat (a dokonce nejsem ani s to rozlišit, kdy něco píšete Vy a kdy Váš plagiátor). Toto by vyřešila pouze registrace všech, kdo sem chtějí přispívat, ale to zase ne všem vyhovuje.

Jediné, co mohu, je požádat dotyčného či dotyčnou, aby to nedělal. Což tímto činím.

Přeji Vám též krásné letní dny.

Libor Stejskal

P.S. Za kritiku vlády zde nikoho nemažu, tyto stránky jsou od toho, aby se zde kriticky debatovalo.
11. 07. 2011 | 11:11

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Zdravím, pane Stejskale,
Jen dotaz počítačového laika. Vy nevidíte IP adresu diskutéra? Systém vám to neumožní? Pokud používá anonymizér, tak to samozřejmě nepomůže, ale jinak...
11. 07. 2011 | 11:18

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, díky, pane Stejskale, problém je ten, že nick Elena mi za poslední půlrok manipuluje s mými příspěvky, opakovaně, zdůrazním, opakovaně, naposled včera, kdy došlo k přesouvání mých příspěvků po blozích pana Hořejšího, pana Roberta Vlacha, pana Klána. Lze dohledat. Díky, není v mých silách tomu zabránit, rozhodčím na "tomto hřišti " jste Vy. Děkuji za povšimnutí mé maličkosti, Tužka.
11. 07. 2011 | 11:23

Grandmaster napsal(a):

Karel Kubrt,
napsal jste ....kdyz jsem proti samozniceni nasi civilizace, tak jsem rasista.
Pro zajimavost - ktera je 'vase' civilizace?
11. 07. 2011 | 11:36

Elena napsal(a):

Nu tak, páné Stejskalé,
bolo to len dva krat, v blogu pána Kurasa s tematykou agresivita, som upozorňovala na skritu agresivitu od paní Tužtečky, ja ju mám veľmi ráda a chcem aby ľudia ju velebili a preto to robim, moc ma to mrzi, včera som sa vyfackovala za to čo som provedla paní Tužtičke, snad mi to odpusti,

ten prvý krat u pána Kurasa, predsa vas paní Tužtička na tento moj neplech upozornila a Vy ste to vymazal, nu tak páne Stejskalé, ja už lepšia nebudem, večer budem sedieť na kolenach v kute na zrnkach starej kukurice aby som ten to čín odčínila.

úsmev prosím !
11. 07. 2011 | 11:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane z Wall streetu,

vidím, ale musím si kvůli tomu otevřít admin prostředí NUCLEUS, vyhledat příslušný blog, pak příslušný komentář a pak si nechat zobrazit tu IP.

Jenže ono je mi to stejně na houby, protože nevím, jakou IP kdo používá, či zda má jednu doma, jednu v práci, jednu třeba v mobilu. A to ani nemluvím o tom, že řada lidí se připojuje ze sdílených adres. Takže IP nekontroluji, není mi to k ničemu a i kdyby, bylo by to časově dost náročné (už jsem Vám říkal, jak jsem kdysi - když jsem ještě občas sahal k blokování IP - nechtěně zablokoval Poslaneckou sněmovnu a Reiffeisenbanku? ;-) Jo jo, sdílené adresy jsou prevít, od té doby to prakticky nedělám ;-)

Dobrý den, paní tužko a Eleno,

já popravdě řečeno ani nevím, že zde někdo něco někam přesouval. Denně prolétnu několikrát stovky možná tisíce příspěvků, ani je většinou nečtu celé, jen se snažím, aby se to tu nezvhrlo v úplnou žumpu. Sledovat, zda někdo něco někam přesouvá není v mých silách (i když si zjevně někteří myslí, že je).

Víte, už jsme to tu psal. Mé možnosti (technické, časové apod.) jsou dost omezené. Něco málo mohu zařídit, ale hodně záleží na lidech, kteří si sem chodí povídat. Bude to tu vždy z velké části takové, jaké si to tu oni svými vstupy udělají.

Hezký den i ostatním.

Libor Stejskal

P.S. Mimochodem nejsem "rozhodčím na tomto hřišti", už jsem to tu též vysvětoval mnohokrát. Nikomu zde nic nesoudcuji, chci jen, aby se zde dalo normálně debatovat (kvůli těm, kdo o stojí a také kvůli sobě, rád si povídám).
11. 07. 2011 | 12:34

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

pan Stejskal:
Poslanecká sněmovna a Reiffeisenbanka? No, je vidět, že jste pořádný ranař! :-)
OK, vidím, že to není jednoduché...obzvláště si to říkám, když vidím jak se evidentně dospělí lidé dokážou dlouze hádat nad smazanými příspěvky a dožadují se kvůli tomu vaší pozornosti. Jako malé děti... :-)

Přeji hezký den bez rušivých příspěvků
11. 07. 2011 | 13:12

pivin napsal(a):

to Honolulu:

Můžete nám vysvětlit kam zmizeli z mapy Evropy Hunové a Ilyrové? V 5.st.n.l. Hunové zabírali severní polovinu mapy Evropy,Ilyrové jižní,balkánskou polovinu Evropy.Pokud vím,nikdo se dnes k těmto etnikům o 1500 let později ve svých evropských dějinách nehlásí,s výjimkou malých Albánců (Ilyrové).
Přitom je nápadná podobnost orlího nosu mezi hunským Attilou,Habsburky (všichni) a ruským carem Ivanem Hrozným.
Rusové se objevují zmínkami v dějinách o zhruba 500 let později než balkánští a středoevropští Slované,a to podle dnešní archeologie naopak mají nejbléže ke kolébce Slovanů v Pripjeti.Pak tedy archeologie a psaná legenda,písmo a keramiky dávají vzájemně opačné pohledy časově.Ale původem ze severní Číny Hunové a germanští Ostrogóti,původem z Juty,Skandinávie měli i dlouhé pobyty na dnešním ruském území v době stěhování národů.Někdo umisťuje ohnisko zrodu Slovanů do Maiotských bažin,které leží nedaleko Azovského výběžku severozápadně.Ale tam se kdysi objevili i Ostrogóti na delší čas,příchodem ze Severu,rovněž Sarmati,rovněž Hunové se tudy valili.Navíc předpokládané zde první slovanské město Noviodonnum podle franckých historiků leželo u ústí Dunaje do Černého moře,bylo mnohem jižněji a patřilo francké dynastii Merovejců (první králové před Karlovci do roku 900 n.l.).Další Noviodonnum patřilo Keltům v oblasti dnešní porýnské Francie-bylo poraženo Caeserem-Vercingetorix jméno vojevůdce Kletů..Další zmizelý národ jsou Skythové,jejichž posledního krále zajal a sesadil Alexander Veliký-4.st.př.n.l. Zabírali celou Euroasii až k Labí a Dunaji.
Opuscula,pruský lingvista,akademik roku 1800 v obsáhlém díle umisťuje ložisko Slovanstva k řece Tise-mezi Maďarsko,východní Slovensko,Západní Ukrajinu a Bukovinu-Rumunsko.Tamtéž sbíral archeologicky Čech Chvojka,žijící na Ukrajině (zemřel začátkem první světové války,původem z Moravy,publikoval rusky).
11. 07. 2011 | 13:21

pivin napsal(a):

opravuji na "nejblíže", do "800 n.l."
Připojuji-počasí,teplota,podnebí černomořského Azova je shodná s Prahou.
Je lingvisticky nejpravděpodobnější původ názvů Praha a Čechy,jak je daly kdysi národy našemu území:zhruba ve smyslu "Obrací směr větru".Mínili tím věnec pohraničních horstev s Krušnými Horami podkovy nejzápadněji.Můj výklad.
11. 07. 2011 | 13:30

pivin napsal(a):

opravuji na "Keltů"
11. 07. 2011 | 13:32

Elena napsal(a):

Sláva, slávinečka,
Pre zdejšího cenzora
Pána Stejskala!
Konečně v přehršli bojov ,...
konečně něco zahorizontu všedního dna!
Baby nepojde sedieť do kouta!
11. 07. 2011 | 13:35

Pepa Řepa napsal(a):

...sím Honolulu, taky jsem byl několikrát smáznut.
Kdo není smazán, jako by nebyl,je to d..... píše bezpohlavně, nekonfrontačně-tedy o ničem.Jen hromadí slabiky. Diskutérský eunuch je snem všech editorů, mohou si dát dvacet.

Honolulu-být smáznut je vstupenka mezi dospělé. To je pocta, ne křivda.
Nebojte-hvězdný mágu-i my jdeme s dobou, i u nás kvete ocultismus. Jedu dneska po Plzeňské a místo večerky je tam VĚŠTÍRNA U ESTER. Na hlavní třídě. Místo rohlíků nesete věštbu.Jsou i na TV.
Pak že není čím se živit. Chce to víc podnikavosti. Občanská věštírna u Bédy by mohla prosperovat. Věštilo se ze všeho možného. Z vnitřností i z bláta. Proč nevěštit z hnoje, když ho jeden přehazuje tam a zpátky?
Bratr Wěnceslaus zase věští z kádinky a z mikroskopu.

VH
Vy me dneska nejak setrite, jsem z toho cely nesvuj...
------------------
Inu šetřím, kdo šetří má za tři.Koukám, že se Vám stejská.
Stačil nadpis
Neadekvátní programový ředitel Komárek, aneb zbytečný útok na… mě.

Morbus Wendýsek, řekl bych.
Já jsem středobodem vesmíru, kámen úhelný. Zbytečný útok a představte si, na.....mě!
Přijde další fáze. Chce to sehnat nějakého novinářského eléva, který splácá rozhohor s velikánem, tedy se mnou. To pak vylepím na svůj blog a mluvím o sobě jako o třetí osobě.
Na závěr sám sebe zacituji. To je poslední fáze než přijede Nešpor nebo Honzák se sítí.

Takže šetřím. I ve mně se občas najde lidský cit.

Kubrte
všichni jsme ouchylové, knoflíkáři. Představte si, že taky chodím do kostela. Dokonce do stejného, co bratr Vácslav, on si sebou nosí Savo ve sprayi a vystříká ten kus, aby si byl jist, že už po mně není ani stopy.
Od té doby stoupla spotřeba kadidla u sv.Salvátora na dvojnásobek.
11. 07. 2011 | 13:37

pivin napsal(a):

My můžeme v moderních dějinách souhlasit s názorem Lenina,že největší války způsobil v moderní době nerovnoměrný vývoj kapitalismu na různých územích.Nemůžeme ale souhlasit s tím,že toto způsobilo války vůbec (pouze že to ovlivnilo světovost-velikost válek):protože války o území se zdroji byly nepřetržitě co existuje lidstvi,celým středověkem mezi feudálními lény opět,mezi Pruskem a Rakouskem, mezi Napoleonem a ostatními.
Není vyloučeno,že v moderní době sehrál roli katalyzátor jménem Karel Marx:
Karel Marx byl vyjímečný zjev :vystoupil z židovské obce (sám žid) velmi ostentativně.Do světoznámého svého díla o politické-odborné ekonomii- "Kapitál"-,přeloženého do všech jazyků světa,umístil větu o tom,že "Žid je zrůda".
V té době vládla Evropě Habsburská dynastie.Ta podporovala katolickou církev a zároveň z ní i velmi těžila.Ta podporovala židovské bankéře a zároveň si od nich půlčovala na války s kde kým.Oni tím bohatli,úrokem.
Karel Marx současně napadl výrokem v Kapitálu židy-lichváře ale současně oslabil katolickou církem:jeho názor,že dějiny neřídí osvícený Bůh,ale materiální výroba-historický materialismu a názor o tom,že náboženství je opium lidu-převzalo od něj poté velmi mnoho lidí.
Katolická církev byla tiše,uvnitř sebe sama,v duši za něco i Karlu Marxovi velmi vděčna: za to,že z ní,v očích lidí,sňal těžkou vinu a morální břemeno,že ty křivdy,krutost a zlo,které dějiny napáchaly na mnoha lidech jsou dílem Boha.Marx jejího Boha "očistil".Následně roku 1905 poprvé v historii "vyobcovala" církem Habsburky z volby papeže,zrušila Habsburkům jejich právo veta u volby papeže.Tím zároveň pochválila církev (vděčná) Marxe za vystoupení z židovské obce (po Marxovi z ní později vystoupil,ne tak hanlivě geniální fyzik Albert Einstein) a pohaněla Habsburky za příchylnost k židům.Nacismus A.Hitlera,původem Rakušáka vycházel později odsud.
V té chvíli exkomunikace Habsburků k nim veliké sympatie vnitřní pocítila největší politická síla té doby-evropská sociální demokracie (pod vlivem Marxe,s jeho autoritou),za vztah k církvi a židům a ochotně s nimi společným hlasováním v evropských parlamentech vyhlásila 1.světovou válku. Mělo z pera Franze Josefa správně znít: "K mým národům sdíleným se sociálními demokraty".
Habsburkové hráli stále větší roli v Evropě od roku 1278,kdy představitel knížecího říšského parlamentu Rudolf Habsburský vojensky v bitvě na Moravském poli porazil Přemysla Otakara II,krále Čech,Moravy,Štýrska a Korutan,dědice Velkomoravské i první Sámovy slovanské říše,v tém době s maďarskou manželkou Kunhutou.Šlo o to,any nevládl Evropě Přemyslovský rod,nejbohatší rod Evropy,aby nevládla síla jejich zlata a sříbra.Aby vládl říšský "demokratický" (= proněmecký,antislovanský) parlament.Přemyslovská krev však pokrevně existovala příbuzensky ve všech dalších vládách Čech do roku 1918,bez jediné výjimky.
11. 07. 2011 | 14:39

pivin napsal(a):

opravuji na "církev", "historický materialismus","stříbra"
11. 07. 2011 | 14:55

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo
nevím, co tím opět chcete říct.
Pokud to, že jakýsi Bartek a Štětina jaou oba rodu Talpa europaea, tak se s Vámi hádat nebudu, ale obávám se, že tím děláte Bartekovi medvědí službu, neb článek je-podle mého- popřením zařazení tohoto jedince.
11. 07. 2011 | 15:34

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon. Patří na jiný blog.
11. 07. 2011 | 15:36

honolulu napsal(a):

Pane Pivin, jsem rad, ze mate rad dejiny. Specializuji se vsak pouze na Antiku a o Avarech toho moc nevim. Z toho mala co vim je to, ze prisli do dnesniho Madarska nekdy v roce
550 A.D. (+/-)
Byla to konfederace (zdruzeni) ruznych kmenu stejneho organizacniho zrizeni, jake mela Turko-Mongolska skupina.
Frankove a Slovane (spojenci) je znicili. V roce 804 A.D. s nimi byl totalni konec. (Podlehli tehdejsi multi-kulti) Na troskach jejich moci vznikla Velkomoravska rise. Nebyli homegeni,nemeli kompartnost, proto zmizeli v dejinach. To se stane kazdemu narodu, ktery nebude dbat na to, koho ma v posteli.

Illyrove, byli daleko nebezpecnejsi lide. Jejich prvni rise vznikla 400 B.C. Ovladali Dalmacii a delali najezdy proti Rimu. Rim je obsadil v roce 168 B.C. a nadelal z nich otroky a pozdej vojaky. Od roku 30 B.C. do roku 6 A.D. slavna XV. Legie - Appolinaris a pozdej IV. Legie - Flavia Felix je drzela v poslusnosti. Take XIII. Legie - Gemina je systematicky civilizovala (vrazdila). Pozustatkem tohoto naroda jsou Albanci.

Pane Pivin, nejdulezitejsi doba na porozumeni NASICH (ceskych) modernich dejin je od roku 1870 do roku asi 1913 a to ve Vidni.
Tam byli zacatky Socialni Demokracie, ale i pozdejsiho Nacismu a Komunismu. Ty nejzajimavejsi knihy o teto dobe napsala prof. dr. BRIGITTE HAMANN z Videnske university. Te pani je dnes 71 let a zije stridave v Essenu a ve Vidni. Napsal jsem ji dopis (podekovani) za jeji fantasticke knihy.
Doporucuji Vam je velmi.

Pane Pepa Repa, jste kralem na Aktualne CZ. Mel by jste s Vasim talentem neco delat. Pani Tuzko jsem velmi rad, ze jsem Vas poznal na Aktualne CZ.

Dnes je u nas 32 stupnu tepla, stehuji se k vode, pokracovani jindy.
11. 07. 2011 | 16:42

pivin napsal(a):

to Honolulu:

Mohl by jste sem dát aspoň jeden fungující webový www.odkaz na to období z její online dostupné knihy (bez registrace) ?
čeština,němčina,angličtina,ruština-možno.
na PROF.DR.BRIGGITTE HAMMAN z Vídně
11. 07. 2011 | 17:16

remedy napsal(a):

to Pivin:

takž nacisty se stávali ti kdo Marxův kapitál četli větu za větou a komunisty,ti kdo ho nečetli,nebo málo,prolistovali a pak se na něj o to více odvolávali,o to méně řídili obsahem knihy? Marx si tak zjistil pomocí zmíněné věty čtenářský zájem mírou antisemitismu?
11. 07. 2011 | 18:33

Tenco napsal(a):

pivin
Jakou část Marxova díla percentuálně /respektive ve zlomku promilí/ tvoří údajné antisemitské pasáže (polemiky o buržuazní emancipaci) ? K jakým závěrům Marx pak dospěje ? Má s tím co dělat i široce rozšířený a literaturou i ústním podáním šířený obraz Žida coby úlisného lichváře ? Jaký byl Marxův podíl na tomto šíření - velký anebo zanedbatelný ?
11. 07. 2011 | 18:52

pivin napsal(a):

to Tenco: odkud já mám vědět kolik lidí podrobně Kapitál přečetlo v které době? Kolik z nich všemu v něm přidávalo význam.
Nesporně židovský lichvář byl ve středověku i v 19.století stále ještě metlou lidstva-o to píše i Jan Neruda v mládí okolo roku 1860 veřejně podle dávnějšího z blogů V.Hořejšího.Nicméně sám smysl Marxova Kapitálu je v tom,že osvobodil kapitalismus jako systém od démonizovaného (např.německým prostantstvím-Litherem) silného vlivu židů v něm a důraz položil na samu výrobu,v níž židé neměli na rozdíl od bankovnictví vliv.Takže jak kdo,asi Tenco! Procentově neumím odpovědět.Marx asi, sám žid, zase hned tak nechtěl nachytat ovečky pro antisemitismus,spíše sebe sama separovat od židů v očích veřejnosti a čtenářské obce,Ovšemže,to co tehdy psal nebyla lež,ale pravda.Jenže já si myslím,že Židy do té finančně výhodné pozice zahnaly středověké zákony,panovníci středověku,kteří jim krom peněžnictví a lichvy nic nedovolovali a bylo to dle tehdejších zákonů legální.Legální KUR....
11. 07. 2011 | 19:24

pivin napsal(a):

opravuji na "o tom píše", "protestantstvím-Lutherem"
11. 07. 2011 | 19:27

Tenco napsal(a):

pivin
Jsem na odchodu...
Nějaké predispozice tam asi byly...nejen zahnání, ale i poznání (peníze znamenají moc, národ vyvolený..etc tec).
Ale já polemizoval s tím, že Marx byl prvoplánově antisemita..../o svém pokřtění asi nerozhodl on sám...měl 6 nebo kolik...Žid lichvář sloužil spíše za prototyp příslušníka parazitní vrstvy buržuazie...

Fakt spšchám...:)
11. 07. 2011 | 19:43

honolulu napsal(a):

Pane Pivin, nejsem znalcem modernich dejin, ale myslim se, ze jedna z 12 knih, ktere zatrasly Evropou od Prof. dr. Brigitte Hammann a ktera by Vas urcite zaujala se jmenuje: HITLER'S VIENNA - A Dictaror's Apprenticeship.
Je to sociologicka, ekonomicka a politicka studie doby, ktera utvarela mysleni tehdejsich lidi. (Vcetne A.H.)
Ta kniha mi vysvetlila hodne, doporucuji Vam ji.

Pani Hammann take psala o zivote SiSi - cisarovne Rakouske.
Kniha se jmenuje "The Reculant Empress".
Zminuji se o tom proto, ze Vas zajimaji Hapsburkove.
Pod jmenem zminene autorky na computru najdete i seznam druhych knih, ktere napsala.
Knihy na comp. nectu..(Ani nevim jak se to dela.) Radej si ji necham poslat.
Take se Vam musim priznat, ja neznam Nemcinu. (Coz me mrzi.) Ctu vse v anglictine. Americke knihkupectvi zboznuji. (Napr. Borders Group Inc. Jsou plne pokladu...)
Pane Pivin, mel by jste si otevrit blog a napsat neco, treba prave o tech Habsburcich. To co pisete je velmi zajimave, ale jak je to po 500 A.D... Tak ja nepatrim k diskuterum, kteri by byli na Vasi urovni.
Preji uspech..
(P.S. Bude-li k tomu prilezitost, rad bych Vam napsal uvahu o Mikulcicich "bankovnim" centru Velke Moravy). Ale az pozdej....
11. 07. 2011 | 21:44

Prognostik napsal(a):

Jedla:
diky za vas cas ktery jste venoval psani prispevku. Minimalne pro me je to prinosne a rad jsem msi to precetl.
12. 07. 2011 | 07:00

Prognostik napsal(a):

Vaclav Horejsi:
Ja rozhodne nemam nic proti tomu, abyste si pestoval slepice na dvorku. Mel bych ale namitky, kdyby se nekdo (jako vy a Jemnicky ;-) pokousel zavest to jako "zelenou" povinnost.

To je asi stejne validni jako tvrdit v 19 stoleti.:
Ja rozhodne nemam nic proti tomu, abyste si malohospodaril na dvorku. Mel bych ale namitky, kdyby se nekdo (jako vy a Abraham Lincoln ;-) pokousel zavest zruseni otroctvi to jako "liberalni a demokratickou" povinnost.
12. 07. 2011 | 07:10

Prognostik napsal(a):

Vaclav Horejsi:
Dovolim si s vami ale souhlasit v par ohledech:
Nejsem si jist, jestli ty podmínky, ve kterých žila domácí zvířata venkovských hospodářství, byly o tolik humánnější než ty velkochovové.

Toto je castecne, pravda nejen u venkovskych hospodarstvi ale i u "Prirodnich narodu". Kdo kdy videl jak bezohledne se chovaji nektere "pridorni narody" je zviratum (indiani k psum a podobne, v asii ke zviratum, ale i za polarnim kruhem ve Skandinavii...), stejne tak nektera zvirat v malochovech a hospodarstvich spatnych zemdelcu, nedela si iluze o kvalite zivota a stresu techot zvirat.

To je ovsem jen ta prvni pulka pravdy. Tvrdit kvuli temto excesum je tedy samozrejme lepsi byt v klecovem velkochovu je demagogicke a zamerne zkreslene.

Stejnou zamernou a nechutnou demagogiii pouzivate s tou dzungli, kdy dvorek zatajite a vytahnete na svetlo souboj klec versus dzungle.
Jinymi slovy sam se chovate tak jak vycitate Komarkovi. Ostatne studii si nenamahate najit precist zajistit. Akorat vytahnete na svetlo par spatnych referencnich hodnot (dzungle) atemi mlatite v blogu prazdnou slamu.
To, že kdysi bývali lidé zdravější a odolnější, protože žili v přírodnějších podmínkách a jedli kvalitnější “domácí” stravu, je myslím také jen mýtus.

Zde s vami take souhlasim a uderil jste hrebik na hlavicku. Je treba si priznat ze kvalita potravin drive byla pochybna, protoze technologie skladovani byla spatna, takze v obilovinach se vyskytovala plisen a podobne radosti, kvalita pitne vody ve studnach - diky ruznym prusakum ze sousednich poli byvala take diskutabilni. Coz se jiste projevilo na vyskytu ruznych nemioci z potravin a vody, zvlaste v zime.

Davat do souvislosti ale narust dlouhovekosti s potravinarstvima velkochovem je pochopitene diskutabilni a pricinna souvislost nizka ci mizerna. Zde jde spis o pokroky v oblasti mediciny nez potravinarstvi jako takoveho. (Byt proverovani kvality poyravin na vyskyt nemoci a parazity jiste ma a melo vliv).

S vasim zaverem ze:
Řešením ale není návrat k dřívějším podmínkám “přírodního” života bez očkování, hygieny a zdravotně nezávadné vody a potravin, ale další pokrok ve výzkumu, který dokáže zvládnout poruchy vedoucí k těmto civilizačním chorobám.

Pak take souhlasim...
Ovsem to s problematikou velkochovu v zasade nesouvisi nebot toto vse lze dosahbout i ve welfare chovech. Tedi nikoliv zemedelstvi vasi babicky, spinaveho chlivku a husy zakopane do zeme, ale zemnedelstvi na farmach a v prirodnich podminkach ale za dodrzeni poznatku zdravotni nezavadnosti potravin.

Vase prispevky jsou v zasade zbytecne nebot jen klouzou po povrchu, mlati do oponentu a do hloubky nemaji zajem zajit a nikam nevdedou.
12. 07. 2011 | 07:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy