Epidemie alergií – důsledek přehnané hygieny?

30. 07. 2011 | 18:00
Přečteno 27891 krát
Významnou skupinou chorob vyvolaných nežádoucí a nepřiměřenou reaktivitou imunitního systému jsou alergie, které jsou, podobně jako řada dalších nemocí, „civilizačními chorobami“.

Jako alergie, resp. přecitlivělosti, se označují stavy vyvolané nežádoucími imunitními odpověďmi proti v podstatě neškodným látkám, jako jsou některé složky rostlinných pylů, roztočů v domácím prachu, složky potravy atd. Zánětlivé projevy těchto intenzivních reakcí pak pacienta poškozují nebo aspoň obtěžují.

Alergie jsou evidentně způsobeny chybným rozhodnutím imunitního systému reagovat proti něčemu, co ve skutečnosti není nijak nebezpečné. Zdá se, že toto chybné, přehnané chování imunitního systému nějak souvisí s vývojem imunitního systému v raném dětství a nastavením jakéhosi nesprávného prahu citlivosti.
Epidemiologické studie ukazují jasnou nepřímou úměrnost mezi výskytem alergií a poklesem typických infekčních onemocnění (spála, hepatitida A, spalničky, příušnice, tuberkulóza) v období od 50. let 20. století do dneška.
Nabízí se hypotéza, že imunitní systém dnes nemá tolik příležitostí bojovat s reálným nebezpečím, a tak si to vynahrazuje na něčem jiném, proti čemu by reagovat neměl.

Mezi dnešními imunology a alergology je dnes všeobecně přijímaná tzv. „hygienická hypotéza“ jako vysvětlení dnešní epidemie alergií. Ta odráží skutečnost, že náš civilizovaný život je velmi odlišný od toho, jak naši předkové žili po desetitisíce let předtím – v prostředí promořeném spoustou přírodních mikroorganismů, parazitů a jejich produktů.

Jedním takovým typickým patogenem se kterými se naši předkové museli vždycky nějak vyrovnávat, jsou různé mykobakterie, t.j. mikroorganismy, které jsou hojně přítomné v půdě a některé z nich způsobují závažná onemocnění (tuberkulosa, lepra). Takže když si děti v raném věku neustále hrály někde venku, dostávaly se s nimi běžně do styku a automaticky, přirozeným způsobem se jimi imunizovaly.
Druhým běžným typem patogenů, s kterými byli naši předkové v běžném styku, byli střevní paraziti (hlístové, škrkavky, tasemnice). A oběma těmto typům stimulantů imunitního systému se nyní do značné míry v našem polosterilním prostředí vyhýbáme.
Naše děti se snažíme uchránit toho, aby se někde neumazaly, aby se něčím nenakazily atd.
To je samozřejmě blahodárné (dětem nehrozí nebezpečné infekce), ale na druhé straně to zřejmě nějak postihuje vývoj imunitního systému.

V epidemiologických studiích se ukazuje, že výskyt alergií koreluje s řadou faktorů, které souvisejí s životním prostředím a životním stylem.
Jako nejvýraznější ochranný faktor proti alergiím byl identifikován život v raném dětství na farmě. To znamená nejenom někde na vesnici, ale tak, aby děti byly ve styku s hospodářskými zvířaty, prachem znečištěným jejich výkaly a půdními bakteriemi, aby pily přírodní, čerstvě nadojené nesterilizované mléko (samozřejmě kontaminované mnohými mikroorganismy). To jsou všechno silné stimulanty imunitního systému.

Je třeba zdůraznit, že podobný ochranný vliv nemá jakékoli „nehygienické“ prostředí. Děti ze zanedbaných chudinských čtvrtí amerických měst žijící ve velmi nehygienických podmínkách trpí alergiemi stejně jako děti z luxusních čtvrtí.

Hodně se mluví také o ochranném vlivu kojení, při kterém kojenec dostává s mateřským mlékem důležité ochranné protilátky a dokonce i imunitní buňky. Ty přecházejí z mateřského mléka do organismu dítěte a mohou příznivě ovlivňovat vývoj jeho imunitního systému. Pokud vím, nejsou ale výsledky solidních studií o vlivu kojení na alergie zdaleka tak jednoznačné jako ty prokazující ochranný vliv „života na farmě“.

Pro správný vývoj imunitního systému je velice důležité také správné složení střevní flóry, která není ovlivněna příliš častým používáním antibiotik. Ta mohou vyhubit některé užitečné druhy takových bakterií. Mimochodem, v našem střevním traktu máme 500-1000 druhů bakterií (jedou z nich je nyní velmi populární Escherichia coli) a celkový počet bakteriálních buněk ve střevech je asi 10x vyšší než je počet buněk našeho vlastního organismu (bakteriální buňky jsou ovšem asi 100x menší).
V dalších epidemiologických studiích se překvapivě se ukázalo, že děti, které prodělaly hepatitidu A, neboli infekční žloutenku, jsou poměrně dobře chráněny proti vzniku alergií v pozdějším věku. To zřejmě znamená, že tento typ infekce, resp. imunitní reakce proti ní, nějak změnil rovnováhu imunitního systému tak, že přestal být náchylný k alergickým reakcím.

Zdá se, že na vznik alergií mají v městském prostředím nepříznivý vliv nepatrné uhlíkové částice, které jsou produktem spalování v dieselových motorech. Tyto částice mají adsorpčně aktivní povrch, na který se dobře váží alergenní složky domácího prachu nebo i pylu a vzniklé komplexy jsou velmi imunogenní, resp. alergenní.

Byla publikováno několik studií, které srovnávaly výskyt alergií u dětí z východní a západní části Německa (brzy po sjednocení). Tyto dvě skupiny se lišily v řadě aspektů životního stylu (umístění v jeslích a mateřských školkách, stravovací návyky, odlišná životní úroveň). Ukázalo se, že děti z východní části byly vůči alergiím daleko odolnější. To znamená, že onen jakoby „civilizovanější“ způsob života a vyšší životní úroveň nějak souvisí se vznikem alergií. Otázkou je, které konkrétní faktory to jsou.

V další německé studii se porovnávaly dvě skupiny dětí západoněmeckých tureckých imigrantů – první, kde se doma mluvilo německy, a druhou, kde doma mluvili turecky. Výrazně více alergií bylo v té skupině první, tedy u více germanizovaných přistěhovalců. Oním imunologicky důležitým faktorem jistě nebyl samotný jazyk, ale spíše životní styl v rodině – ochranný efekt měl zřejmě onen přírodě bližší turecký životní styl a tradiční strava.

Samozřejmě, že je v pořádku, když se snažíme žít hygienicky a snažíme se vyvarovat nebezpečných infekcí. Řešením problémů s alergiemi rozhodně není vracet se zpátky do nehygienických podmínek a riskovat nebezpečná infekční onemocnění.
Je ale velmi důležité identifikovat ony klíčové faktory chybějící v našem civilizovaném polosterilním prostředí. Kdybychom je znali, mohli bychom je nějakou formou očkování nahradit a uměle tak pomoci vyvíjejícímu se imunitnímu systému. Některé nejnovější studie na zvířatech už první nadějné kandidáty (polysacharidy některých střevních bakterií) odhalily.

Zajímavým příkladem takového přístupu jsou nedávné studie, ve kterých dobrovolníci pozřeli vajíčka celkem neškodných střevních parazitů hlístic Trichuris suis. Jejich normálním hostitelem je prase; v lidském zažívacím traktu se červíci z vajíček sice vylíhnou, ale přežijí jen asi měsíc a pak zahynou. Za tu dobu ale mohou vyvolat žádoucí imunitní odpověď, takže je to vlastně jakási relativně přirozená a neškodná imunizace. Vypadá sice trochu nechutně, že bychom si měli do střev nasadit nějaké červy, ale pokud by to fungovalo a pomáhalo by to odvracet alergie, jistě by stálo za to o tom uvažovat.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr z Tábora napsal(a):

Pane profesore, rád jsem si přečetl Váš zajímavý příspěvek.
Rady pro nás dospělé laiky by nebyly ? U mne se alergické reakce na pyly vyvinuly až před šedesátkou, ale postrádám doporučení od lékaře co mohu pro řešení problému udělat já sám (samozřejmě omezit expozici).
Také jsem četl teorii, která příčiny hledá v nahromadění odpadních látek v organismu, především z příliš "opracovaných" potravin na úkor těch přímo přírodního původu - co Vy na to?
Pěkný podvečer.
30. 07. 2011 | 18:14

Ládik!!! napsal(a):

Proč se zabýváte jen hygienou v dětském věku? Tady píše spousta lidí 60-70+. Platí rizika přehnané hygieny i pro ně?
30. 07. 2011 | 18:18

žena napsal(a):

"alergie, které jsou, podobně jako řada dalších nemocí, „civilizačními chorobami“."

V naší civilizaci je podle mě poměrně vysoký výskyt alergie na imigranty a Romy. Škoda, že dosud není tolerance v tabletách.
30. 07. 2011 | 18:18

Ládik!!! napsal(a):

Dá se někde koupit tekutý "jelen"?
30. 07. 2011 | 18:22

-1 napsal(a):

Jo, jasně. Levně a definitivně vyléčit alergii. A multimiliardářšké farmaceutické společnosti se jako půjdou klouzat, nebo co? :-) To si raději zalobují v Bruselu, a vynutí si zákaz těch vajíček hlístic, či co si to máme nasazovat do střev...
30. 07. 2011 | 18:24

-1 napsal(a):

Ládiku, zkus se v regálu porozhlédnout někde poblíž tekutého myslivce, či tekutého svetru:-)
30. 07. 2011 | 18:26

Ládik!!! napsal(a):

-1 -
myslíte "aerodynamiku Jelena prověří jen zelená"? Já do regálů nechodím, mám křišťálově čistou domácí. Myslel jsem mýdlo Jelen, v souvislosti s obsahem článku.
30. 07. 2011 | 18:36

č....... napsal(a):

Velice zajímavý článek, pane profesore !
No vidíte, na přísloví: "ševče drž se svého kopyta" něco bude.
Měl bych pro Vás námět. Začínají proskakovat zprávy o mohutném nástupu tbc, otevřeného tbc, tady v Evropě. O mutaci virů a bakterii a jejich odolnosti proti antibiotikům. Co Vy na to ? Moc by mě a nejspíš i ostatní čtenáře zajímal Váš názor. Názor opravdového odborníka.
30. 07. 2011 | 18:58

Ibn Sina napsal(a):

Vy jako imunolog toto téma ovládáte asi mnohem líp než já. Já jsem měl jen jednu zkoušku z imunulogie v rámci studia medicíny, ale myslím si to samé. Pro děcka je nejlepší, když se nechají válet v bahně a špině, protože tak přijdou do kontaktu s různými mikroby a antigeny a to všechno pomáhá formovat jejich imunitní systém. V imunulogii platí doslova - co tě nezabije, to tě posílí. Proto mají lidé z třetího světa obvykle mnohem lepší imunitu než my. U nás je to přehnaná hygiena, časté používání mýdel, což ničí přirozenou mikrofloru, a to všechno má dopady na imunitu.
Nemám nic proti každodennímu sprchování, ale je spíš zdraví škodlivé každý den používat agresivní mýdla.
30. 07. 2011 | 19:00

Petr z Tábora napsal(a):

to Ibn Sina:
Máte naprostou pravdu. Jen bych zdůraznil, že "přeživší" lidé z třetího světa obvykle mnohem lepší imunitu než my ve stylu hesla - co Tě nezabije, to Tě posílí. Jinak řečeno, recept na problém to asi také není......
30. 07. 2011 | 19:10

Pepa Řepa napsal(a):

Chvalte Hospodina
všichni národové,
velebte ho všichni lidé.
Neboť švec Wěnceslaus
bratr a bližní náš
napsal první blog o tom,
čemu rozumí.
Haleluja.
30. 07. 2011 | 19:17

Pepa Řepa napsal(a):

Prosím všechny své bližní, věřící všech konfesí,atheisty deisty i Jehovisty, aby se zdrželi obvyklých poznámek, že škrkavkami trpí více levouni a tasemnicemi pravouni.
Aspoň jednou, moc prosím.
30. 07. 2011 | 19:21

olga napsal(a):

Já si osobně myslím, že žijeme ve větší špíně, než jsme žili kdysi. Kdysi bylo všechno ve skutečnosti čistější. I ta špína. Dnes naopak i ta čistota je daleko špinavější.
30. 07. 2011 | 19:40

žena napsal(a):

Olga

Nemyslím, že žijeme ve větší špíně než kdysi. Ale dostáváme do sebe spoustu chemie a jsme ve stálém styku se syntetickými látkami. Podle mě je toto důvod zvyšujícího se počtu alergiků.
30. 07. 2011 | 19:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Pane Hořejší, blog mne zaujal. Docela bych i reagoval. Proto se chci zeptat na jednu věc. Je text míněn vážně, nebo jde o jeden z Vašich vtipů?
30. 07. 2011 | 19:54

SuP napsal(a):

Pepa Řepa -
Pepo, že Tys nechtěl, aby Ti to někdo vyfouk?
;-)
Ba ne já vím, že to Tvoje parketa není a je to dobře. A dneska naopak souhlasím, že tenhle profesorův článek je zajímavý, zejména proto, že nachevá nahlídnout do oblastí, kterým rozumí, na rozdíl od nás, mnohem, mnohem víc.
30. 07. 2011 | 19:56

voroshilov napsal(a):

Ano,posledni odstavec je obzvlast podareny vtip!

Uz davno premyslim o tom proc zvirata napr.psi a kocky mohou zrat cokoliv a pit nefiltrovanou vodu bez nejmensich problem s infekcii,vysvetlite mne to?
30. 07. 2011 | 19:59

Bre*vik napsal(a):

Vědci, kteří žili celý život v demokratickém světě, měli a mají pokoru před exaktně-alternativní medicínou. Nikdy netrvali na komunistických dogmatických manýrech.
Nyní ti samí gumavědci žvaní o samozřejmostech. Hořejší, co si to dovolute takhle uvažovat. Držte se víry z dob své existence v socializmu! Máte kapitalistický plat a socanské žvásty. Šmejde, vy pijete krev.

Mezi dnešními imunology a alergology je dnes všeobecně přijímaná tzv. „hygienická hypotéza“ jako vysvětlení dnešní epidemie alergií.
Nabízí se hypotéza, že imunitní systém dnes nemá tolik příležitostí bojovat s reálným nebezpečím
Jako nejvýraznější ochranný faktor proti alergiím byl identifikován život v raném dětství na farmě.
Samozřejmě, že je v pořádku, když se snažíme žít hygienicky a snažíme se vyvarovat nebezpečných infekcí.
nedávné studie, ve kterých dobrovolníci pozřeli vajíčka celkem neškodných střevních parazitů hlístic
30. 07. 2011 | 20:03

Občan napsal(a):

Jo, profesore, alergie nejspíš jsou mj. i důsledkem přehnané hygieny. Máme dva potomky, dnes již dávno dospělé, kteří byli jako malé děti alergičtí. Když mělo to starší dítko jít do školky, začali jim na alergologii připravovat autovakcínu.
No, a naše zlatá pediatrička nám poradila, ať zkusíme ještě takovou "babskou" metodu - nechat je čunit takřka dle libosti, že by to mohlo organismus nakopnout.
S trnoucím srdcem jsme to zkusili, očekávaje žloutenku, mor, tyfus a podobné rány; a ono to zabralo. U staršího dítka v necelých šesti a u mladšího ve čtyřech letech alergie zmizely bezezbytku a už nikdy se neobjevily.

Pak začaly jezdit na tábory, vodu a vandry, což jsou činnosti vesměs nehygienické, a prožily šťastné špinavé dětství :o)
30. 07. 2011 | 20:04

Občan napsal(a):

Jo, a když když se ty naše čuňata někde najedly hlíny nebo písku (nebo kdovíčeho) a zjistili jsme roupy, koupili jsme v lékárně takový zuřivě červený hustý sirup, který uměl obarvit úplně všechno. Dost jim chutnal (dětem, ne červíkům) a spolehlivě problém odstranil.
30. 07. 2011 | 20:12

Nicolas napsal(a):

Vliv hygieny na alergii u lidí je opravdu zajímavé téma. Všiml jsem si u řady mých známých, kteří mají děti s alergiemi, že udržují ve svém bytě úzkostlivou čistotu, kterou zdůvodňují právě tím, že jejich děti mají alergie a že je tak chrání...

V souvislosti s informacemi od pana Hořejšího vzniká otázka zda se nechovají právě obráceně než by měli...

Nedávno jsem také četl doporučení jedné alergoložky ohledně alergií na srst z koček, že v domácnosti kde jsou děti do tří let by neměly být vůbec kočky, protože děti ještě nemají vyvinutý imunitní systém. V souvislosti s odolností dětí žijících na farmě, o nichž píše pan Hořejší, je to paradoxní...
.
30. 07. 2011 | 20:26

Anuszka napsal(a):

Dobrý večer, pane Hořejší, žasnu, koukám, reaguji:-)

Své dětství jsem strávila venku hraním v blátě, domů jsem chodila jen na jídlo, žvýkali jsme šťovík a jedli "zaječí zelí", chodili na višně, špendlíky - no v podstatě jsme snědli všechno - je div,že jsme se neotrávili...chytali jsme čolky, hladili jsme toulavé kočky, ruce jsme si myli, jen když je babička odhalila:-)měla jsem vši a dělali mi strašně smradlavý zábal, měla jsem hlisty a musela vypít litry vody z kyselého zelí...

První atak alergie přišel v deseti - dětství jsem prožila na dithiadenu věčně unavená k smrti, druhý atak v šestnácti jsem málem nepřežila...od té doby jsem vyzkoušela kdeco - ustálilo se to na jednom prášku denně.

Vím, že každá správná teorie má svou výjimku - samozřejmě ještě je tu možnost, že je to důsledek mého špatného politického názoru, Pepo Řepo :-)))
30. 07. 2011 | 20:36

Drzá zrzka napsal(a):

Nejsou alergie částečně způsobeny používání přemíry chemických látek? Nemyslím jen různé chemické zabíječe mikrobů, ale různé postřiky polí, stromů, léčení (antibiotiky) zvířat určených na porážku, různé chemické přídavky do jídel, polykání kvant léků(umělé vitamíny, antibiotika, antikoncepce) matek v době jejich mládí. Vždyť to všechno musí v genetice zanechat nějakou stopu. Možná se mýlím, takže zůstanu u svého: všeho moc škodí. I špíny. I čistoty.
30. 07. 2011 | 20:43

Ing. N. napsal(a):

Moje dcera měla na rukou ekzém, který bylo třeba dle kožních lékařů ošetřovat. S hrůzou jsem ji posílala na dětský letní tábor a očekávala zhoršení. Stal se pravý opak, tábor ten ekzém vyléčil.

Prosím autora, zda by mohl uvést čísla o nárůstu alergií po roce 1989 v naší republice. Vím, že se údaje někde uváděly. Přikládalo se to, pokud se pamatuji, používání pro nás nových pracích prostředků a různých kosmetických "vymožeností".
30. 07. 2011 | 20:45

Divobyj napsal(a):

Nejsem žádný odborník,ale vidím to trochu jinak než náš velectěný profesor.
Alergie jsou dle mého důsledkem nadměrné chemizace všeho kolem nás.Od potravin,přes drogistické zboží až po ovzduší.
Přehnaná čistota je zase příčinou ztráty imunity vůči nakažlivým chorobám.
Nemám pro to žádné důkazy,pouze svůj zdravý rozum
30. 07. 2011 | 20:53

Maximus napsal(a):

Nechce se mi věřit, že tento článek napsal profesor imunologie. To snad ani není možné. Je to prakticky vlastně naopak než jak je uváděno v tomto článku, za většinou nemocí a samozřejmě alergií u lidí jsou hlavně zástupci mikrosvěta v těle lidí (viry, bakterie, plísně, paraziti atd.) většinou ruku v ruce s chemickým znečištěním, ve kterém žijeme včetně kontaminace potravin, vody, vzduchu chemickými látkami. Zřejmě si zase pan profesor dělá prču! Jen základní výčet mikrosvěta, se kterým má co činit člověk, činí např. v příloze knihy u Dr.H.R.Clarkové, která se podrobně zabývala touto problematikou u bakterií a virů 65 základních patogenů, dále u hlístů, jednobuněčných organismů a parazitů je zde uvedeno něco kolem 100 položek a pokračuje to přes roztoče atd. Vypadá to, že by pan profesor skončil v poznávání třeba parazitů jenom u roupů, tasemnic a škrkavek?! Jenom u motolic je možno napočítat 17 základních typů. Právě mikrobiální zátěž patogenů (přímo nebo jejich odpady) včetně chemických látek způsobují většinu alergií. Pokud je tímto organismus nezasažen, s většinou zástupců mikrosvěta (až na výjimky) si sám dovede efektivně poradit. Bohužel spoustu těchto patogenů neumí (díky svému přístupu) naši lékaři zjistit a identifikovat. Když jsem se třeba bavil s jedním praktickým lékařem o lécích na parazity, tak tento člověk vůbec neznal k čemu je lék Cesol nebo dokonce Zentel a musel se podívat do "chytré knihy", neskutečné. Ale k těm alergiím, vím o čem mluvím, sám jsem se zbavil alergie trvající téměř 20 let po té, co jsem se důsledně zlikvidoval tuto nežádoucí zátěž organismu, se kterým si umunitní systém nevěděl rady! Od doktorů jsem slyšel jen řeči, že se jedná o smíšenou etiologii a já musel dokonce někdy používat sajrajty jako je berodual apod., protože hrozilo astma. K dobrému stavu organismu člověka také výrazně přispívá životní styl vč. složení stravy a pití, což má např. vliv na kyselost organismu, 70% těla totiž tvoří voda a pokud pH krve (7,35) by se organismu nepodařilo udržet na této potřebné hodnotě, dochází k poškození těla. Např. za infarktem v těle (srdce, plíce) je vždy lokální nedostatečnost kyslíku. Se stoupající kyselostí (snižování hodnoty pH) tekutin těla totiž klesá u krve výrazně schopnost zásobování těla kyslíkem a pak dochází k infarktu. Zástupci mikrosvěta pokud se dostanou do těla působí svými působky proti nastavenému rovnovážnému mírně zásaditému pH těla! Většina z nich mocně vytváří v místě kde se vyskytují, změnu kyselosti a často je to za potížemi, které člověka dlouhodobě trápí např. třeba i u "blbé" bolesti kloubů když je ve výstelce zánět. Stupeň mikrobiálního zatížení těla u lidí přímo koreluje s dosaženým věkem a u etnik kde jsou s hygienou na štíru např. Rómové dochází k výraznému zkrácení života, rovněž třeba homosexuálové díky jejich praktikám a způsobu života si výrazně zkracují život. Je to statisticky dokázáno! Podle některých autorů člověk když se narodí, mohl by za určitých vhodných podmínek žít až 120 let, ovšem právě výše uvedené činitelé jeho život velmi výrazně zkracují. Pan profesor nám doporučuje, abysme žili třeba jako prasata, nebudeme mít dle něj alergie, no má pravdu, nebudeme, jen zemřeme o nějakých 20-40 let dříve a vyzkoušíme si spoustu nemocí. A to se vyplatí!
30. 07. 2011 | 20:54

olga napsal(a):

žena
Tou špínou myslím třeba zbytky po saponátech, ve kterých umýváme nádobí a vubec vše. Taky nečistoty ve vzduchu. A všobecně. Někdy právě úzkostlivá čistota zaviní zbytky škodlivin. A tím tu škodlivou špínu, kterou mám na mysli.
30. 07. 2011 | 20:56

olga napsal(a):

Ještě bych se dotkla otázky parazitů. Setkala jsem se s názorem, že většina lidí má dnes v sobě parazity. Toto mimo jiné způsobují i alergie.
30. 07. 2011 | 21:00

žena napsal(a):

Anuszka

Já i obě moje dcery jsme měly obdobné dětství jako Vy. Já jsem začala trpět alergií po čtyřicítce, jedna dcera ve dvanácti a druhou dceru zatím (musím zaklepat) alergie netrápí. Muž taky alergiím odolává.

Už jsem tu psala, že si myslím, že důvodem zvyšujícího se počtu alergiků je všudypřítomná chemie. To totiž dřív nebývalo. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Za našich mladých let bejval svět jako květ... (to je písnička). Dnes i ovoce vyrostlé na stromech u silnice může obsahovat olovo... Potraviny obsahují E konzervanty...Vzduch je mnohdy ve městech nedýchatelný. Alergie je asi daň za nepřirozené lidské působení.
30. 07. 2011 | 21:00

Maximus napsal(a):

Ještě dodatek.
Doporučuji zájemcům o tuto problematiku přečíst si pozorně praktické zkušenosti ruské Dr.Jelisejevové, která působí i u nás v ČR (je to dostupné i na NETu). Po seznámení s jejími zkušenostmi si člověk sedne na "prdel". Stupeň zasažení mikroorganismy naší populace je ohromný a velká část odborníků lékařů dělá jakoby nic.
30. 07. 2011 | 21:03

lohj napsal(a):

Konečně někdo bere svět mikroorganismů vážně-Pěkný výzkum.Žijí s námi,nevnímáme je.
30. 07. 2011 | 21:16

Hurá napsal(a):

Pane Hořejší, tento názor znám, ale rád jsem si rozšířil svůj obzor o další informace. Díky. Mám ale jeden problém se kterým si rady nevím. Lidé žijící v horších či špatných hygienických podmínkách se ale dožívají o dost roků života méně než naopak. Myslím si tedy, že zřejmě neplatí buď tak anebo naopak.
30. 07. 2011 | 21:47

Martina K napsal(a):

Maxime, Vas je tady skoda se svymi zkusenostmi jednou udelate peknou diru do sveta
30. 07. 2011 | 21:59

Martina K napsal(a):

Divobyji, ja mam za to, ze za alergie muzou zeleni muzicci. Nemám pro to žádné důkazy,pouze svůj zdravý rozum
30. 07. 2011 | 22:08

Frante napsal(a):

No nevím. Jako malej kluk jsem údajně jedl psí hovna z chodníku v Praze (jakoby na farmě) a přesto jsem měl později docela slušnou alergii na pyl a na některé oříšky. Zřejmě záleží na tom, čím se tenkrát živili ti psi
30. 07. 2011 | 22:10

Martina k napsal(a):

Anuszka: krome vnejsich vlivu prostredi ovlivnuje to, zda dostanete alergii nebo ne, i vase geneticka vybava. I to muze zapadat do hygienicke teorie. Zjednodusene: vasi predci meli genetickou vyhodu v tom, ze jejich imunitni system lepe bojoval s ruznymi parazity. Vy ale tem parazitum vystavena uz nejste, ale geny svych predku mate. A tak drivejsi vyhoda vasich predku muze byt nevyhodou pro vas a muzete byt nachylna k alergiim
30. 07. 2011 | 22:26

Viola napsal(a):

No je docela možné, že spouštěčem alergií je stres a to jakýkoli, třeba i z vejce od stresované slepice bez půlky mozku. Když vidím, že se někdo rozčiluje, začíná se mu nedostávat kyslík, začne se tak trochu dusit a pokašlávat. Stres může být i z pozitivního prožitku a alergie se může spustit i po třeba výborném vydatném nedělním obědě, nebo něco na ten způsob.
30. 07. 2011 | 22:32

Al Jouda napsal(a):

Všechny nemoci a alergie jsou z nevhodné stravy ! Dnešní mládež nejí maso, děvčata nejí ryby, protože se bojí kostí, takové luštěniny také nejsou v módě, a ty různé pizzy a hamburgery zdraví nepřidají. S tou kyselostí krve tomu věřím, a proto jím dost zeleného salátu a zelených okurek, což jsou zásadotvorné potraviny. Mlsní a cimprlich jedinci pak trpí alergiemi. Dost viny na tom mají rodiče, kteří nedokáží nutnost jíst vše svým potomkům vysvětlit a už vůbec ne poručit.
30. 07. 2011 | 22:34

gorneg napsal(a):

Evropané netrpí tolik infekcemi, ale v rostoucí míře alergiemi.
Obyvatelé subsaharské Afriky umírají na infekce ( a proto žijí kratčeji než Evropané), ale zase netrpí alergiemi.
Vztah infekcí a alergií je známý.

Rovněž prudce roste počet dětí s ADHD ( porucha pozornosti s hyperaktivitou, dříve LMD- lehká mozková dysfunkce). Prý za to můžou "éčka" - konzervanty v průmyslově zpracovávané potravě. Zajímavé, že?
30. 07. 2011 | 22:39

Pípa napsal(a):

Tak jsem z toho jelen. Jeden blogař (Golgo) píše, že se málo myjeme a druhý (Hořejší), že moc.
30. 07. 2011 | 22:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dovolím si autora doplnit konkrétnějšími poznatky, jak je dnes vyučují na lékařských fakultách. Dítě v raném dětství prochází obdobím imunotolerance, která umožňuje dětskému organizmu seznámení se s antigeny v prostředí a s možností reakcí na ně. Bohužel v dnešní přečistotné době, kdy se dezinfikuje všechno v domácnosti a zvláště města jsou cudá na výskyt antigenů, toto období projde bez užitku a člověk se už nikdy nenaučí adekvátně reagovat na infekční agens. Proto v důsledku nadměrné produkce histaminu vznikají alergie. Zásadní chybou tedy je držet malé děti v přehnané až sterilní čistotě. Olga, Maximus a někteří další se mýlí.
30. 07. 2011 | 22:48

Viola napsal(a):

"Pokud vím, nejsou ale výsledky solidních studií o vlivu kojení na alergie zdaleka tak jednoznačné jako ty prokazující ochranný vliv „života na farmě“.

Nedivim, se že na pozitivní vliv kojení proti alergiím není výzkum, protože se takový výzkum ani nemůže udělat, neměl by se jak změřit. Sání kojence je velmi příjemná a uklidňující činnost, tedy pokud má matka klid a pohodu. Jak změřit slast a pohodu, aha, nakonec i to se dá jakýmisi endorfiny změřit, jenže, když kojenci budete brát krev a píchat do něj, ta pohoda se ztratí, takže se výsledek neukáže.
30. 07. 2011 | 22:52

Viola napsal(a):

Zbyněk Matyáš,

proč dojde k nadměrné tvorbě histaminu?
30. 07. 2011 | 23:00

Martina K napsal(a):

Violo, v takovych vyzkumech se porovnava nachylnost k alergiim u deti, ktere byly kojeny s temi, ktere nebyly. Nejednoznacnost spociva v tom, ze nekdy se ukaze, ze kojeni je vyhodou, jindy, ze neni. Do kojence se nepicha, data se sbiraji az v pozdejsim detskem veku.
30. 07. 2011 | 23:01

Pípa napsal(a):

Stres a psychika asi hrají také svou roli. Stres bere organismu energii se bránit a psychika působí, pánbu ví jak. Pobýval jsem řadu let v jedné velmi chudé a zanedbané africké zemi, kde číhaly na každém rohu také améby. Co já pamatuji, tak je chytili členové rodiny našeho konzula, která dodržovala ta nejpřísnější hygienické pravidla.
30. 07. 2011 | 23:02

Martina K napsal(a):

Dovlim si odovedet za pana Matyase. Pri alergicke reakci dojde k aktivovani bunek imunitniho systemu, ktere histamin vylucuji (rika se jim zirne bunky).
30. 07. 2011 | 23:06

camponotus napsal(a):

Určitě více než milion let byla lidstá populace vystavena normálnímu přírodnímu prostředí a vyvinula si potřebný imunitní systém na škodliviny, kterých zřejmě nebylo moc. V novověku začal člověk produkovat miliony nových látek, které se v přírodě buď vůbec nevyskytovaly, nebo jen stopově. Nově produkované látky podnikly atak nejen na lidský imunitní systém, ale i na obranné systémy v živočišné a rostlinné říši, která s nimi přišla do styku. Tak se nedivím, že rostliny vybudovaly proti nim obranu a tu zakodovaly i do pylu a tudíž i do semen, aby příští generace nemusela zjištěné znovu zjišťovat.
S novými vlastnostmi pylu nepočítal lidský organismus a začal se proti ním alergicky bránit. Mám pocit, že kolem mne je všechno důkladně "zasviněné" lidskou činností a jeho různorodost je tak obrovská, že živý organismus nenachází adekvátní obranu, kromě toho se tyto alergeny mohou měnit kvalitativně i kvantitativně. Většina alergenů zůstává v dolních patrech atmosféry, takže nejlepší by bylo odstěhovat se do stratosféry. Ale někdy to může být naopak deficit látek, které organismus nezbytně pro správnou činnost potřebuje. Třeba jód, nebo selen. A je zde možná hlavní viník - fyzické a psychické přetížení organismu, který tyto stresy musí neodkladně řešit a nezbývá mu čas ani prostředky na boj proti alergenním škodlivinám adaptací imunitního systému.
Pro boj proti alergii proto doporučuji být jako dívčí zadeček, hladký a bez vrásek - nemůže mít vrásky, protože má h... na starosti!
30. 07. 2011 | 23:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Viola:
Už vám bylo zodpovězeno.

Martina K:
Děkuji. ☺
30. 07. 2011 | 23:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

camponotus:
Hypotéza možná zajímavá, ale mimo realitu.
30. 07. 2011 | 23:24

camponotus napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Teorie strun je také mimo realitu, nedokazatelná a neověřitelná a přesto se tím spousta lidí dokonce živí, a stále jich přibývá. Je to výhodné, nikdo jim nemůže oponovat, protože nemá čím. Co je vlastně realita?
30. 07. 2011 | 23:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

camponotus:
Není řeč o teorii strun, ale o imunitě.
30. 07. 2011 | 23:44

Viola napsal(a):

camponotus

a což teprve rostliny GMO a jejich pyl? Anebo že by rostliny (trifidi) začaly proti člověku se bránit pylem jinak vytvořeným? A neprojevují se alergie od dob, co člověk ve velkém obdělává monokultury a pak mu pyl trav a jiných neužitečných stromů a keřů vadí?
30. 07. 2011 | 23:46

camponotus napsal(a):

pro Viola
myslím, že máte pravdu, ale neměla jste to tady zveřejńovat, pan Zbyněk Matyáš by Vás mohl postavit na hranici a upálit.
Platí od nepaměti že všeho moc škodí. Genetické změny v rostlinách se údajně na nás nepodepisují, ale to se tvrdí z důvodu, aby se ty geneticky zmanipulované rostlinky mohly prodávat. Jak je vidět z výše položené diskuse, tak se o té imunitě ví stejně jako o teorii strun.
30. 07. 2011 | 23:59

Ládik!!! napsal(a):

Lidé, myjte se!
31. 07. 2011 | 00:02

Viola napsal(a):

V poslední době se ukázalo, že některé z enzymů také aktivně rozdmychávají zánětlivou reakci organismu. Jsou totiž velmi podobné enzymům lidských imunitních buněk! Jedná se o takzvané NADPH oxidázy. U rostlin i lidí tyto oxidázy vytvářejí reaktivní kyslíkové radikály. Jejich úlohou je signalizace mezi buňkami, tedy i přivolávání dalších buněk do místa zánětu. Kyslíkové radikály jsou také velmi reaktivní, a sloučeniny, které z nich vznikají, narušují strukturu biomolekul, což vede například k likvidaci bakterií, ale i okolních buněk. Pylové zrno se tak v tomto novém pohledu stává z pasivní oběti imunitního systému aktivním agresorem. Toto poznání dále pomáhá vysvětlit rychlost a prudkost zánětlivé alergické odpovědi po kontaktu s pylem. viz http://www.ulekare.cz/clanek/pylova-zrna-dokazou-vyvolat-alergicky-zanet-i-bez-alergenu-6337
31. 07. 2011 | 00:03

kočka šklíba napsal(a):

Pan Hořejší, Z.M. a zřejmě i Martina K. jsou odborníky, takže se našimi příspěvky musí dobře bavit. Nicméně i já sem něco napíši.
Matky mají také své zkušenosti. Jednak jsem s dcerami trávila od jejich 1 roku do 7 let na chalupě minimálně 5 měsíců v roce, a ta sousedila s malým hospodářstvím, včetně pár krav. Dcery alergičky doteď (21 let) nejsou, přesto, že se zdálo někdy kolem jejich 4-6 let, že ano, nicméně testy to neprokázaly. A je pravda, zejména když byly batolata, že se prostě nedalo uhlídat co zrovna osahaly a jestli si poté nestrkají ruce do pusy. Takže s tím prostředím, které zmiňuje p. Hořejší přišly dost do styku. A opravdu minimálně 60% jejich vrstevníků alergiky bylo a je.
Další můj poznatek na toto téma je, že v době školkového věku byly, zejména jedna, dost často nachlazené, žádné angíny, ale kašel, rýma, párkrát zánět středního ucha. Když měla dcera zánět středního ucha prakticky s asi týdenní přestávkou po třetí po sobě, první dva záněty léčeny antibiotiky, skvělá ORL lékařka rozhodla, že se s tím bude muset poprat sama a antibiotika nenasadila (samozřejmě s přesnými pokyny kdy okamžitě běžet k ní, případně na pohotovost), od té doby záněty ustaly.
A jako úplně poslední, nachlazení, kašle, rýmy téměř přestaly po tom, co obě dostaly plané neštovice s poměrně vysokými horečkami a silnými dalšími projevy této nemoci, pak jsme si opravdu oddechli. Domnívám se, že těmi planými neštovicemi se jejich imunitní systém opravdu posílil.
31. 07. 2011 | 00:04

Eva napsal(a):

Hygienická teorie příčinnosti alergií platí určitě jen omezeně. My 3 sourozenci, nar. kolem r. 1950 a dětsví proživší ve vesnické chalupě bez koupelny, s WC na dvorku a trvale ve styku se všemi možnými domácími zvířaty máme alergie, bratr dokonce alergii výraznou, ústící do bronchiálního astmatu.
Dědičnost také nelze určitě opomenout.
Nevylučuji ani psychický stres, který prokázaně snižuje imunitu / a ten jsme doma měli, dnes by nás sociálka asi odebrala, končil rozvodem rodičů a dále pokračoval s matkou/.
Chemizace života nastala v podstatě až po 2. světové válce, takže i toto má vliv.
V našich dětech to ještě pokračuje, v 70. a 80. letech rozsáhlé používání antibiotik, i širokospektrých, na vše. Takže syn ve 4 letech silné alergické reakce. Alergie je v podstatě chybná chemická reakce, to jsou ovšem i duševní poruchy, jako deprese, schizofrenie a maniodepresivita, a já souvislosti vidím i tady.
Třeba to bude v budoucnu příčinou vyhynutí lidstva. Nikdo neví.
31. 07. 2011 | 00:08

Viola napsal(a):

"Vejce a burské oříšky, zkoumané ve dvou letos zveřejněných studiích, patří mezi silné alergeny. Alergie na arašídy má ročně ve Spojených státech na svědomí sto životů. Byly popsány dokonce i případy, kdy došlo ke smrtící reakci po polibku od osoby, která předtím jedla oříšky."

Alergie na vejce bych možná pochopila, podle toho, jak se slepice chovají ve velkochovech, aby bylo co nejvíce užitku - peněz, ale ty burské oříšky? Asi jsou to také velké plantáže, možná také GMO a hnojené nějakou cílenou chemií a stříkané proti plísni také jakousi chemií.
31. 07. 2011 | 00:12

camponotus napsal(a):

Paní Eva
potěšilo mě, že nejsem ve zdejší diskusi jako Jakešův kůl v plotě, myslím si úplně totéž co Vy.
31. 07. 2011 | 00:14

camponotus napsal(a):

pro Viola
nadrťte si prášek z buráků různých sáčků od různých zpracovatelů a dejte to do Petriho misek s živným agarem. Velice snadno poznáte, kdo ty buráky zpracoval tepelně správně a k do ne podle množství plísní, které na agaru vyrostou. Ty plísně a houby jsou v syrových burácích v nepřeberném množství a jsou prokazatelně příčinou rakoviny jater a ledvin a alergických potíží.
31. 07. 2011 | 00:21

Viola napsal(a):

camponote,

tak díky a naviděnou, dobrou noc.
31. 07. 2011 | 00:42

nicholas napsal(a):

Ten údaj o 90% cizích buněk (ve střevech) a 10% homo sapiens znamená, že parlamentní volby v našem těle by mohla docela dobře vyhrát koalice střevních bakterií a homo sapiens by se ocitl v opozici. Jako by mi to něco připomínalo...
31. 07. 2011 | 00:48

Maximus napsal(a):

kočka šklíba napsala:
Pan Hořejší, Z.M. a zřejmě i Martina K. jsou odborníky, takže se našimi příspěvky musí dobře bavit.

Myslím, že pokud se někteří odborníci "baví" může to spíše svědčit jen o jejich omezenosti a nafoukanosti. Obor zdravotnictví a vůbec lidské tělo je zatím pořád velká neznámá a není to co do poznatků vůbec uzavřený obor jako některé jiné obory lidské činnosti. Souvislost mezi alergiemi a chem.znečištěním a také patogen.mikroby a zejména parazity je již ověřena a vůbec mikrosvět virů, bakterií a parazitů a spol. je za většinou všech nemocí.

Okopíruji zde zajímavý příspěvek od dámy, které se touto problematikou zabývá už nějaký čas:

Nekonečné rýmy, vodnaté nebo hlenové, mohou být způsobeny neustálým bojem našeho imunitního systému s larvami i dospělci parazitů ve vedlejších nosních i čelních dutinách. Paraziti vyhledávají duté orgány a místa, která nejsou příliš promývána neustálým tokem krve nebo lymfy. V dutinách mají ideální podmínky. Z dutin už je jen skok do oka, slzný kanálek je autostráda. Nejčastěji tu nacházím drobounká háďátka, ale i larvy škrkavek, měchovců a motolic. Toxin háďátek svědí nejen na kůži, ale i v oku a v nosní sliznici. Vdechování pylových zrn mnoha bylin, které jsou jinak třeba léčivé, vyrušuje parazity z klidu, nutí je se pohybovat, hledat klidnější útočiště, nebo naopak je stimuluje k páření. Potravinová alergie se dá vysvětlit ještě snadněji: určitý druh potraviny parazitům „chutná“. Začínám sestavovat tabulku, kteří parazité vyžadují jaké potraviny. Například slinivková motolice si pochutná na cukru, medu, čokoládě, máku, rýži, pšenici, ale maso, sýry a vejce jí nejedou. Motolice jaterní a žlučová zase preferuje maso, sladkým a chlebem ji neuctíte. Jednostrannou dietou, dlouhodobým odepřením pochoutek našim podnájemníkům bychom zřejmě dosáhli jejich vyhubení přirozeným, ekologickým způsobem, potíž je však v tom, že máme každý několik druhů parazitů a nemohli bychom tedy jíst nic. Proto zřejmě zabírá Breussova dieta. Lidé při déletrvajících hladovkách uvádějí pocit projasnění v mozku, kam se už nedostanou parazitární toxiny. Ke zkoumání této souvislosti mne přiměla klientka, která mi popisovala, že čas od času má neudržitelné nutkání splácat všechno možné a střídat slané, sladké a kyselé chutě, nezřízeně se přejí a pak je na nějakou dobu klid. U klientky byly zjištěny paraziti oblé i ploché.
Dobrou noc!
31. 07. 2011 | 01:05

kormoran napsal(a):

Konecne se Venda rozjel))))

https://www.youtube.com/watch?v=lzlYdDnOooY
31. 07. 2011 | 01:15

Anba napsal(a):

O alergii bych mohla vyprávět romány. V dětství alergie na špenát, vejce, rajčata.Potom klid do 19 - potom alergie na pyl kočiček-kocourů ve váze, otoky, jakmile jsem přišla domů. Po vyhození klid. Potom alergie od prášků na praní plenek na prstech. Po používání mýdlových vloček klid. Po čtyřicítce začala alergie na pyl vždy od začátku dubna vyrážkou na krku a loketních jamkách - Zyrtec, Zodak a pod. - stále se stupňující- dnes trvá do října bez pozitivního nálezu při testech, otoky očních víček, svědění zejména při větrném počasí, pláču a teče mi z nosu když kvete řepka - denně užívám Aerius - nesnáším dotek listů některých rostlin s chloupky, okurkových, cuketových, chloupky broskví, šťávu exotického ovoce, ananasů, heřmánkový čaj mi vyvolá astmatický záchvat, vůni pracích prášků, pach některých barev a laků v uzavřeném prostoru (otoky obličeje), je toho ještě víc.
Podle mne jsou příčinou přecitlivělosti dědičné sklony- otec pocházel z naprosto přírodního prostředí Bulharska a v 50 letech, když přestal zahradničit a začal pracovat ve fabrice, dostal alergii z chemikálií, s kterými přišel do styku. Já jsem zřejmě zdědila tyto geny přecitlivělosti a dokonce je předala synovi(alergie na chrom). Jenom nevím, co je příčinou alergie (kýchání, rýma) u manžela, u kterého se objevily až po 70 letech věku - tam přikládám vliv lékům, které dlouhodobě užívá.
31. 07. 2011 | 01:18

jíra napsal(a):

Autor
"Mezi dnešními imunology a alergology je dnes všeobecně přijímaná tzv. „hygienická hypotéza“ jako vysvětlení dnešní epidemie alergií."

Jste odborník, profesor imunologie, jste se určitě setkal ve své praxi s mnoha podivnostmi, paradoxy a nevyzpytatelností, takže v tomto konstatování vidím i povzdech fachmana nad tím, že ještě stále jde pouze o hypotézu. Mohl jste tedy ale raději zároveň konstatovat, že v mnohých případech to může být jinak, že věc je složitější, závislá na různém mixu rizikových faktorů.

Nejsem fachman z oboru, ale alergií jsem dlouho trpěl, hovořil jsem s různými alergiky a alergology a snad k tomu mohu něco říci. Pokusím se to shrnout.

Myslím si, že i pro účely tohoto blogu by bylo vhodné říci něco jak společně, tak i zvlášť za jednotlivé alergentní skupiny. Je asi rozdíl mezi alergiií na pyl, na projevy živých organismů či na potraviny. Horečku máme taky z různých příčin, případná žádoucí léčba vyžaduje různý postup, např. léčit chřipku antibiotiky je nesmysl, smysl má v tomto případě leda preventivní, následují-li ji při epidemii nebezpečné bakteriální zápaly plic.

V relevantním počtu příkladů určitých forem alergií v duchu blogu úzkostlivá snaha o hygienu patrně negativní vliv má, i když se tak lépe vyvaruje infekčních chorob. Asi nic se nemá přehánět. Není sice radno doslova postupovat v duchu věkovitého rčení: "Čistota půl zdraví, špína celý.", ale organismus by měl být kvůli získávání imunity určitému stresu preventivně vystavován. Může to posloužit i u alergií na zvířecí chlupy atd. - bacha ale i ve městě na škrkavky, klíšťata, vši a blechy, přátelí se i s lidským tělem :)

Jiný konkrétní vliv: Zlobí někoho alergie, když vyrazí do přírody, ale ve něstě, kde jsou stejné rostliny, se jakžtakž drží? Slyšel jsem již před cca 15 lety, že pylová zrnka stejného druhu rostlin ve městě a venku se liší na povrchu, ten ve městském prostředí je patrně změněn působením agresivních chemikálií. Organismus venkovský pyl prostě nezná. Tento faktor lze oslabit větší čistotou ovzduší ve městech a v průmyslových centrech, ale pokud bude politicky bráněno schválit příslušné zákony, moc se to nezlepší.

S vlivem psychiky má Viola asi také pravdu, špatný psychický stav případné alergické projevy alergika přinejmenším zhoršuje. Vyrovnanost psychiky má určitě dobrý význam i v této věci. A vůbec vyrovnanost: Prý pomáhá i akupunktura, jóga a jiné homeostatické metody léčby.

Má-li někdo alergii na lepek či co, nehygiena mu nepomůže. Prostě to nesmí jíst. Zřejmě zde je hlavně příčina v genech. Geny mají patrně vliv i pro jiné alergie. Asi by raději neměli mít spolu děti dva alergici, zvyšuje to podíl i závažnost alergií u dětí. Delší kojení to snad může trochu zlepšit. Setkal jsem se s dost těžkými případy a pro takto postižené děti je obtížné vůbec přežít např. pobyt v nemocnici z úplně jiných příčin, stačí jediná chybička personálu.

I když jsem postupně přestával mít větší alegické reakce na určité pyly a roztoče, stávalo se mi při tom "špatném" náhlém povětří, že mě i tak postihl alergický šok, astmatický záchvat. Kapesník, tričko rubem či aspoň ruku přes nos a spasit se pak rychlým útěkem do bezvětří, např. do skleníku.

A dost zásadní je i postupný poškozující vliv různých patologických faktorů a vlivů, jak píše Maximus, to může pomoci vysvětlit např. část případů alergie získané v pozdějším věku. Pokud působí dlouhodobě na organismus příliš kyselosti, vnímané jako agresivní činitel, může se to projevit zhoršením zdravotního stavu včetně rozvoje alergie. Asi ne všichni vědí, že kyselé jsou i koncentrované džusy a ovocné šťávy a mají se aspoň ředit vodou. Dobrá pomoc jsou antioxidanty, jako třeba některé vitamíny, ale u těchto spíš v přirozené podobě než v tabletách. Typů agresí je víc. Poškozovat tělo mohou i různé nanočástice a jiní dříve i pro odborníky "neviditelní" nepřátelé.

Takže podobně tak jako jsme my jedinečné bytosti, je dobré vnímat i alergie a další věci jako mnohdy dost jedinečné, variabilní, vyplatí se hledat a zkoušet a z různých postupů vybrat ty, které daný konkrétní případ problému skutečně řeší.

Hezký den všem.
31. 07. 2011 | 01:29

pavla2 napsal(a):

Myslím, že se velkou měrou podílí chemizace prostředí, dědičnost, ale hodně i stres, který bývá často spouštěčem alergie.
Jinak bych řekla, že přehnaná hygiena alergie taky může způsobit, protože je stará známá věc, že tělo je pokryto ochrannou vrstvou. A jestliže již od novorozence lékaři matky nutí, aby děti, které jsou čisťounké, je celé koupaly každý den, tak je jasné, že tato ochrana není pak k ničemu.
Od malička jsme se sourozenci vyrůstali mezi zvířaty, chodili pást krávy do JZD, vždy nějakou lapli a nadojili mléka třeba do nalezené plechovky a hned vypili, ani by nás nikdy nenapadlo si běžet umývat ovoce, co jsme zrovna někde utrhli. Nejradši jsme zalezli večer do stanu, abysme se nemuseli ani chodit umývat do studánky. Ani jeden z nás na alergie nikdy netrpěl. Dnes naše děti žijí také od mala s mnoha zvířaty, pouze dvě mají alergii na pyl a seno. Ta se jim vyvinula v jeden den, když se válely v čerstvě usušeném seně a trochu je trápí dodnes.
Ještě něco na té odolnosti těla svědčí proti přehnané hygieně. Známe jednoho chlapíka, který žije v horách, v hrozné pastoušce. Jeho tělo vodu na umytí nevidí vůbec, chlapi ho jednou za dlouhý čas donutí v práci se osprchovat, ale to je opravdu za hodně dlouho. Tento člověk, když se mu z pily nechce jít 5 km pěšky domů, tak si klidně v 10 stupňovém mrazu lehne do čekárny na autobus, jindy jen tak pod smrk. Zatím nezmrzl, nikdo ho neviděl nikdy nemocného. Lidi by ho do auta nevzali, prý by jim to zasmradil, ale sestra ho vezla domů a říkala, že nic takového cítit nebylo.
Myslím, že na jednu stranu se čistota opravdu přehání, na druhou stranu do nás cpou samé svinstva v potravinách. Zkrátka to chce asi zlatou střední cestu a zdravý selský rozum.
31. 07. 2011 | 01:30

jih napsal(a):

Je zajimave ze vsemozna neblaha rizika naseho zivota se zvysuji a koreluji se zvysovanim velikosti stredniho veku doziti. Cim vetsi a hrozivejsi zivotni rizika snasime tim se dozivame vyssiho a vyssiho veku. Bud jsme blbi mi, nebo statisticti demografove. Nas je ale daleko vic takze blbi budou zrejme ti demografove.
31. 07. 2011 | 02:06

kočka šklíba napsal(a):

Ale no tak Maxime, nerozumíte odlehčení? Je jasné, že oni mají kromě svých zkušeností,jako my, také znalosti, které my laici nemáme. Já bych se určitě také bavila v oboru, kde mám určité znalosti v rámci své profese, kdybych četla názory laiků, to není nic špatného. Nepíši vysmívala, ani oni se určitě nevysmívají. Možná naopak,může to pro ně být i obohacující, nicméně jsme zde téměř všichni laici, takže spíše bychom měli čerpat my od nich, a nedělat zde sebe odborníky.
31. 07. 2011 | 03:11

honolulu napsal(a):

Pane prof. prominte, ze odbocuji. O tom co pisete nevim nic.

Chtel bych Vam vsak zachranit dusi pred ocistcem. Vy jste napsal, snad omylem vec, ktera me vydesila a je zde nebezpeci, ze na Vas spadne strecha kostela. (Jako jednou na me.)
Mame zde pul noc. Toulam se vesmirem a vse vidim jasne.

Blog - Suchanek, Breivik, Pinochet....
Vas prispevek - 28.07.2011 / 07:57

Odpoved z vesmiru prelozena occultistem nickem Honolulu

31.07.2011 / 05:05
A ted se vracim zpet ke hvezdam.

(Posledni dobou nemohu najit zadne UFO, co se asi deje ?
Ze bych vzbuzoval alergie ?)

Nejlepsi vec na svete na Alergie !

anhydrous citric acid, galatin, mannitol, mint flavor,
loratadine 10 mg / antihistamine !

Vse v jednom. Zachrana zivota jista. Nepotrebujete vodu. Pres jazyk se rospusti rychlostne do tela.
Informace pripravena nejhloupejsim "doktorem" na svete s temi nejlepsimi vysledky. Mnou.
31. 07. 2011 | 05:51

olga napsal(a):

Zbyněk
Vím, že si vytvářím ochranné látky na základě styku s nebezpečím. Ovšem vím, že jsem se mohla napít vody z řeky, ze které se dnes napít nemohu. Není to absencí ochranných látek v mém těle, ale nečistotama v dnešní řece. Ještě k parazitům. V minulém systému jsme měli střediska, kde museli cizinci, kteří přišli k nám na práci, trávit nějakou dobu v karanténě. Mimo jiné se museli zbavit parazitů. Dnes, při volném pohybu, se dá předpokládat, že tu máme něco, co jsme tu neměli. Nejsem odborník. Posuzuji na základě zkušenosti.
31. 07. 2011 | 06:44

olga napsal(a):

Maximus
Myslím, že mohu potvrdit správnost tvrzení které uvádíte. Můj manžel pocházel z vesnice, kde se v jeho dětství pila voda z řeky. Byl zdravý. Na žádnou alergii netrpěl. Byl naprosto v pohodě. Pracoval na zařízeních pro zahraničí. Pracovní zařazení si vyžádalo nejdříve pobyt na Kubě, a pak v Iraku. Od dětství miloval vůni akátů. Moc rád chodil do hájíčků, kde akáty kvetly. Rád tam chodil stále. Ovšem po zahraničních pobytech, po každé takové vycházce následoval otok očí, který dříve neexistoval. Dlouho jsme nechápali, že se v dospělosti může vyskytnout něco, co v dětství a ani v mládí nebylo. Nyní tu manžel už není. Já si myslím, že to byli určitě paraziti. Možná by mu dnes pomohli.
31. 07. 2011 | 07:07

gaia napsal(a):

moje hypotéza je, že zvýšení počtu alergií způsobuje stres matky v těhotenství. To když těhotná se bojí, že přijde o místo, že ji pak nikdo s dítětem nezaměstná, že dítě chytí nějakou zvláštní nemoc , o které psali v Blesku nebo ukazovali na Nově a tak, že musí pomalu porodit v práci a za 3 dny se tam zas vrátit, jak doporučují v ženských časopisech celebrity, tak si to vyvíjející dítě myslí, že na tom světě bude pěkný záhul a nastaví si tu imunitu raději víc a pak když se narodí a ono to zas tak zlé není, tak ta zvýšená imunita a víc toho imunoglobinu v krvi způsobí ty záchvaty. Proto také na východě Německa bylo alergií méně, neb tam dítě nikomu nekřížilo kariéru, stejně tak u Turků mluvících turecky, ti nerozumějí článkům v novinách a nekoukají na televizi a tak.
Imunitu nastaví dítěti v těhotenství matka příroda podle toho, jak to dítě mimosmyslově očekává.

Takže čím víc stresu v životě, tím víc alergií, protože příroda přešponuje dispozice.
31. 07. 2011 | 07:43

Pepa Řepa napsal(a):

K článku.
Také nevím, zda jde o nadsázku, či ne. U autora jeden nikdy neví.
K tématu.
Jsem prase a jsem ještě tady. Obdivuji manželku, že se mnou žije. Kromě převařování vody jsem požíral co místní napatlali. Všude, v Asii i v Africe. Znal jsem šéfa překladatelů z Brna, Arab mu podal ruku, šel si ji umýt. Půl roku po návratu měl pohřeb. Červy v játrech, či co.
Jeden z kolegů, syn cestovatele, který projel Arábii s aerovkou tvrdil, protilátky je třeba vytvořit. Dobře živený člověk zvládne choleru i úplavici a má vystaráno. První chytil v Iráku.
Co z toho vyvodit? Nevím.
Snad jen to, že když se dva navzájem omluví, tak to člověka zklidní. Ale to je jiné thema, než thema blogu.
31. 07. 2011 | 07:53

Pepa Řepa napsal(a):

gaia
matko vysvětlete mně jednu věc. Bydleli jsme v Praze. Alergie žádná. Pak jsme se (cca pře 10 lety) přestěhovali do absolutně zdravého prostředí, bydlíme v lese, sto let staré duby a borovice.
Dcera má od té doby alergii jako řemen, zvláště, když to na jaře kvete, pořád pořírá jakýsi Zirtek(?), nikam to nevede, šeříky jsem musel vymlátit. V Japonsku žádný problém, i když kvetly sakury.
Čím to je?
31. 07. 2011 | 08:03

Pepa Řepa napsal(a):

olga
jistě, volný pohyb cosi zanáší. Ale fungovala to oboustanně. Na Vinohradech byla klinika pracovního lékařství, musela jste před každým výjezdem do Orientu absolvovat řadu vyšetření a opakovaných očkování, po návratu Vás vyšetřovali, ale ne všechno se dá zjistit při běžné prohlídce. To riziko tam vždycky je.
Kamarád má malarii i když dostával antimalarika.
Jak je to teď s očkováním při dlouhodobém pobytu mimo kontinent nevím. Mám pocit, že když jdu okolo té budovy (první pod vrátnicí) je tam dávno cosi jiného.
Riziko se navýšilo.
31. 07. 2011 | 08:15

ventos napsal(a):

vzpomínám si jak kdysi hodně dávno o prázdninách na vesnici říkala babička, že člověk má sníst za život kolečko hnoje ... vím určitě že imunologii ani nic podobného nestudovala ,-o)
31. 07. 2011 | 08:22

Petr Havelka napsal(a):

Jako děcko jsem se vřdycky "osypal" po kysaném zelí. Neberu to do huby, u babičky jsem pil čerstvé mléko od kravm z kozího jsem baštil krupičnou kaši.

Dlouhá léta nic až po čtyřicítce pravidelně o prázdninách mne to smetlo až do postele na tři dny. Alergie na pelyněk, těžká + lehčí alergie na traviny (plevele) To svinstvo kvete na přechodu července a srpna. Takže poslední týden beru xyzal dvakrát denně a mám v rezervě kapky do očí do nosu a inhalátor.

Je to na prd, ráno přijdete do práce a spustí se vám z nosu, že si pod nos můžete přistavit kyblík, oči slzejí. Během dopoledne je člověk nepoužitelný a je rád, že sedne do auta a zvládne cestu domů.

Alergie kvete v každém věku :)
31. 07. 2011 | 08:28

Pepa z depa napsal(a):

Děkujeme milý autore, že jste si dal takovou práci, abyste Nás varoval před civilizačními alergeny a nákazami. Vaše teorie je doslova podložena zkušeností a toto lze aplikovat i na jiné vývojové procesy a proto si dovolujeme podotknouti, že na současnou politickou situaci Nám již také schází ochranné protilátky a proto s upřimným soucitem s takto postiženými dáváme k DOBRU, jeden fantastický návod na navrácení STÁTNÍHO ZŘÍZENÍ do kolejí obvyklých pro důstojný život OBČANŮ ČR. Tak a teď to přijde, stačí si přečísti recept na stránkách www.vymenilijsmepolitiky.cz a protialergén použíti v dostatečném množství před konáním GENERÁLNÍ STÁVKY a jako povzbuzení pro REFERENDUM K OBČANSKÉ ÚSTAVĚ ČR. Ještě jednou děkujeme, byl to vynikající nápad. Prostě KDO UMÍ, TEN UMÍ a ten kdo neumí TEN ČUMÍ. Hezký den přeje 4. odboj a Pepa z depa.
31. 07. 2011 | 08:30

olga napsal(a):

Na alergii na politiky recept nemám. Alergikům na pyly bych doporučila vyšetření na parazity. Údajně se to dělá za 400 Kč.
31. 07. 2011 | 09:02

Maximus napsal(a):

Víte přátelé, ono by to chtělo od vědců a odborníků také trochu pokory a nenafoukanosti. Naši "odborníci" se dívají přes zdvihnuté brýle na "šarlatány" z mimo lékařského prostředí ale i na ty novátory od nich zevnitř s despektem. Ale položme si otázku. Kdyby neměli lidé jako Robert Koch, který nedisponoval v 19.st. výkonnými mikroskopy a navršenými lékařskými znalostmi geniální vnuknutí, tak by nevymyslel očkování, kdyby Ignác Semmelweiss nezjistil, že lékaři špinavými rukama a špinavými nástroji vlastně zabili a zabíjí tisíce mladých žen horečkou omladnic, tak by dál nafoukaní lékaři nevědomky zabíjeli, kolegové lékaři z něj dělali blázna a I.S. se z toho opravdu zbláznil, kdyby náhodou Alexandru Flemingovi do jedné z misek s roztoky bakterií nespadl náhodou kousek plísně a ono mu to geniálně v mozku sepnulo, tak objev antibiotik by přišel mnohem a mnohem déle?! Za všemi těmito aj. objevy bylo pozorování přírody a správné pochopení toho jak to v přírodě zřejmě funguje!!! Vždy jde jen správné pochopení zákonitostí a souvislostí celého toho neviditelného, ale velice mocného mikrosvěta kolem nás, který ve skutečnosti velmi často rozhoduje o Vašich a osudech Vašich blízkých. Naše soudobé zdravotnictví je nemocné. Nemocné namyšleností, tunelováním peněz a vládou peněz např. od farmaceutické lobby, přemnožením průměrných lékařů lapiduchů, kteří se staví před skutečné machry v lékařství a kteří stojí často skromně opodál.
Trochu bych to osvětlil na příkladu, který se stal mě. Začátkem roku jsem začal trpět bolestí achilovky a posléze
kolena nohy až tak, že jsem musel přestat intenzívně rekreačně sportovat, verdikt prvního lékaře 1. nebo 2. stupeň artrózy, se sportem končíte atd. Začal jsem hledat a zajímat se o způsoby léčení. A hlavně mě zajímalo o co jde, co je příčinou bolesti jinak v nenateklém kolenu? Co o tom píšou odborníci lékaři, ale i alternativní lékaři neuznávaná medicína. Zkrátím to. Zkusil jsem se nejdříve vyléčit sám a dnes jsem zhruba po 20 denním nasazení „ léčby“ na tom velmi dobře a třeba včera jsem vykládal z malého nákl.auta zahradní rozloženou lavici o celk. váze 500 kg. Největší části vážily cca 80kg a noha vydržela. Rovněž se vracím ke sportování. Co mi pomohlo? Recept: 2díky lékařské vědy a jeden díl té šarlatánské, neuznávané a dávkování současně s tím, že dnes nemohu říci co pomohlo nejvíce. 1.díl je použití flectoru rozpuštěného ve vodě (diclofenac) s postupným snižováním dávky, páč je to jinak sajrajt ničící ledviny, játra a žaludek, pak druhý díl je lyprinol tj. působek z novozéladské slávky (Perna Canaliculus). Vědci si totiž všimli že maorové žijící tradičním způsobem jejich života oproti těm co žijí jako |“bílí australané“ nemají prakticky problémy s klouby, šlachami atd. Za tímto stavem byla konzumace této mořské pochutiny. Po nalezení „vyníka“ přišel výzkum a pomocný lék, který je oproti např. práškovým formám jen 250x účinnější. Třetí díl je od šarlatána, ale opět člověka, který umí a vždy uměl pozorovat přírodu, od Jima Humbleho, který vynalezl MMS1 a MMS2. Všiml si totiž čím tělo likviduje v podstatě nežádoucí mikrosvět, je to kysličník chlorčitý resp. potažmo chloritan sodný. K chloritanu sodnému přidáte 5dílů aktivátoru (kys.citronové nebo ocet) a takto zředěné „savo“ v intervalech (12hod. a méně) užíváte. Takže k vaší tělní armádě vojska přidáte několikanásobně silnějšího
přítele, který nemilosrdně likviduje nežádoucí mikroorganismy ve vašem těle. Samozřejmě je to zředěné tak, aby nebyly poškozeny sliznice a funkce organismu. Pak se nastartuje unavený a vyčerpaný imunitní systém a sám dílo dokoná. Takže Jim Humble je samozřejmě dle lékařů a vědy šarlatán a farmaceutická lobby, která by přišla o byznys tvrdě útočí. No ono tasdy jde o veliké peníze a také je tu na stole lékařská ješitnost. Nějaký šarlatán z pralesa v Africe přece nemůže mít pravdu. Vždyť nemá znalosti a vybavení jako my. Dodejme pro pořádek, že Koch, Semmelweiss a Fleming aj. toto také neměli……..
31. 07. 2011 | 09:46

Tenco napsal(a):

vaclav horejsi

Čistota půl zdraví - špína celé !

Nebo jak to vlastně ten pan profesor myslel ? :))

Ale jo - háďáky může uštknout kdejaká ta havěť - a jsou v pohodě. Ty, co jedí kozí či ovčí výrobky z farmy tak zase nerozháže nějaké to klíště.Nebo dvě. Ti, co mají na dvorku vzrostlou lípu , tak kýchají jenom na Nový Rok...
Akorát mi není jasné, že někdo může být alergický na šafrán (znám takový případ).
Když se říká, že je ho tak málo...

Pane Hořejší - já sním kyselý okurek a zvlhne mi okamžitě prostor pod oběma očními důlky - dál ale nic /takže se vesele kvašáky cpu dál../
Je to příznakem něčeho vážnějšího ? Třeba že mě chybí nakvašenost ?
:))

P.S. Kubrte/popř. Pepko Řepko/, svoji diagnozu si strčte do prdele ! :(
31. 07. 2011 | 09:47

Maximus napsal(a):

Omlouvám se Ignácovi Semmelweisovi jsem přidal jedno "es" navíc.
31. 07. 2011 | 09:53

Maximus napsal(a):

Ježiš marjá, napsalů jsem vyníka sorry.
31. 07. 2011 | 09:56

kelt napsal(a):

Moje zkušenost-v sedmdesátých letech jsem vlastnil s mojí sestrou-lékařkou chalupu kde naše děti trávily prázdiny.,
Sestra svým dětem mrkev vytaženou ze země na zahradě chalupy "máchala" v hypermangamu.Stále nastydlé/neustále sledovány,zda jsou dostatečně teple oblečené/nudle u nosu jako opratě a různé trávicí potíže.Moje-naše byly pristiženy i při pojídání slepičích tentonoc /ne z hladu/a myty ve studené vodě.
Tím bych chěl jenom potvrdit některé závěry profesora poznatky z praxe.
31. 07. 2011 | 10:08

Pepa Řepa napsal(a):

Tencokydáhnůj
Hezký, jako vždycky, klidně pokračujte, ulevte si.
Když je jeden v práci i v neděli a hrabe se v hnoji, to bystří mozek.
31. 07. 2011 | 10:28

jogín napsal(a):

Jednu zajímavost- příjem antigenu (vysokomolekulární cizorodé látky) v potravě blokuje na 2-3 měsíce imunitní reakci. Je na tom založen účinek léků typu Chondrosulf. Stálo by za vyzkoušení sníst malá množství pylu od včelaře a sledovat účinek na pylovou alergii. Vašku, nenapišeš si na to grant? Já jsem to zkusil s dřevěným prachem, když jsem v dílně smrkal a kašlal po smirkování dřeva a zdá se, že to funguje.
31. 07. 2011 | 10:35

Martina K napsal(a):

Maximus napsal vcera ve 20:54:
"Nechce se mi věřit, že tento článek napsal profesor imunologie. To snad ani není možné. Je to prakticky vlastně naopak než jak je uváděno v tomto článku" a ve stejnem prizpevku o par vet dale:"Zřejmě si zase pan profesor dělá prču!"
Clovece, z Vas ta pokora jen kape.
31. 07. 2011 | 11:26

Tenco napsal(a):

jogín
Vy jste fakt snědl dřevěný prach ?
Hmm...prej je i v některých paštikách/insiders informace/...není lepší si ho teda radši namazat na chleba - než olizovat smirek ?
:))
31. 07. 2011 | 11:29

Ládik!!! napsal(a):

Před cestou do JARu nás každý upozorňoval, ať se dáme očkovat. Jeli jsme neočkovaní. Všude čisto, i na hajzlech na letišti v JNB byla označena pitná voda. V Lost City byl v pisoárech led, hrála hudba a vonělo tam. Uvažovali jsme o očkování před návratem do ČR, bylo to případnější, než před JARem.
31. 07. 2011 | 11:30

Maximus napsal(a):

Martina K

Vy člověčice a jak byste vyjádřila své překvapení když špičkový imunolog, ke kterému vzhlížíte s respektem napíše něco co není vůbec, ale vůbec komplexně ověřeno. To je tak článeček na server OSEL.CZ (Objektive Source E-Learning) Jen jsem užasnul, nic více. Kapišto?
P.S.
Chápu, že se člověk nikdy nezavděčí, vždy se najde nějaký
pochybovatel nebo pochlebník apod.
31. 07. 2011 | 11:40

Jemnický napsal(a):

Moderní člověk, většinou genetickou výbavou neolitik, se musel tisíce let přizpůsobovat nové stravě (např. mléčné výrobky, obilniny atd.), kterou nabízelo zemědělství, tento člověk žil v těsném kontaktu s chovaným dobytkem, jeho výkaly i jeho patogeny (viz tuberkulóza). Také orba vystavila jeho slizniční systém silné exposici půdním antigenům. V tomto prostředí selektivní stravy (odlišné od lovců) a antigenů se vyvinul náš imunitní systém. Děti, které měly problémy s trávením takové stravy, neměly vhodnou genetickou výbavu, ty se na reprodukci podílely jen omezeně. Přežili adaptovaní.
Časy se mění a přibyly faktory, které zde mnozí již jmenovali: chemické znečištění, fyzikální vlivy (mikrovlnné záření - otázka není definitivně rozřešena, jiné složení prachu, permanentní hluk atd.), jiné stravovací návyky, větší konzumace tvrdého alkoholu, a zjevně i dlouhodobý psychický stres (ten považuji za nejvíce nebezpečný). Hlavním stresovým faktorem u neolitického člověka byl hlad, na ten se adaptoval. Hlad nás jistě od doby druhé světové války netrápí, spíše naopak.
Dalším nezmíněným faktorem je velmi velký počet očkování v raném věku. Naprostým pozitivem je vymýcení nebo silné potlačení nemocí, které dříve způsobovaly vysokou dětskou úmrtnost nebo celoživotní poškození (obrna), na druhou stranu toto plošné očkování nastavuje určitý typ imunitní reakce u celé populace. Individuální citlivost ke kombinaci těchto faktorů se projeví jako alergická reakce imunitního systému.
Buddha pravil: "největší bolest si člověk způsobuje sám", a to je i případ všech neadekvátních reakcí imunitního systému na domnělé nebezpečí. Je to zuřivý boj s neexistujícím nepřítelem, zuřivý boj sám proti sobě. Ten samý princip stojí za duševními nemocemi a agresivním chováním. O tom někdy příště.

Pěknou, byť deštivou neděli všem přeje,

Jemnický
31. 07. 2011 | 11:52

Martina K napsal(a):

Na alergie lecba existuje. Vetsina leku, kere se dnes vyuzivaji jsou tzv. anti-histaminika a mirni projevy alergicke reakce-blokuji ucinky histaminu, pripadne dalsich letek. Kazdemu alergikovi zabere neco jineho, ruzne leky jsou take ruzne ucinne. Existuje i lecba, systematicka, ktera"uci" imunitni system vyporadat se s alergii, pomoci autovakciny. Pacientovi se v prisnem rezimu (cas a davka) vpichuje zvysujici se mnozstvi alergenu. Problem je, ze ne vzdy a vsude se to da pouzit. U nekterych alergii je nebezpeci tzv. anafylaktickeho soku (systematicka alergicka reakce) tak vysoke, ze lecba muze byt pro pacienta zivotu nebezpecna. U tech nejtezsich alergii se pouziva lecba pomoci protilatky proti jedne se slozek imunitniho systemu stojici za alergii (IgE), ale i tam se pri testech ukazalo, ze detem do 12 let hrozi urcite riziko anafylakce. Vsechny tyto problemy jsou dany ruznorodosti alergii u populace a mnozstvim faktoru, ktere ji zpusobuji a ovlivnuji.
Studie zminene p. Horejsim jsou studie rozsahle, ktere trvaly leta a vychazeji z dat od tisicu lidi/pacientu. Vysledky jsou statisticky vyznamne a v praxi se mohou uplatnit na velke mnozstvi pacientu. Zkusenosti osobni jsou zajimave, ale statisticky nevyznamne a tudiz o cele populaci alergiku rikaji jen malo. Samozrejme mohou mit urcity vyznam pro vznik alergii v jedne rodine, nikoliv v jine. Proste lidska populace je ruznoroda a stejne tak je ruznoroda i nachylnost lidi k alergiim a jeji projevy.
31. 07. 2011 | 11:57

Kritik napsal(a):

Pěkný článek. Takové stručné shrnutí si všichni občas potřebujeme přečíst a obnovit si tak naši encyklopedii znalostí. Nicméně - před alergiemi nás dnes nedokáže uchránit vůbec nic. Ani osoby s vysokou imunitou nejsou zhoubnému vlivu našeho poškozeného prostředí ušetřeny. Nebudou alergičtí třeba do vysokého věku, ale pak jednou v oslabení chřipkou to může nastat...

Chtěl bych však upozornit na důležitý faktor vzniku alergií, kterým je nadměrné používání chemických látek a přípravků. V článku autor zmiňuje negativní dopad sazí ze vznětových motorů, tedy uhlíkových shluků s extrémně vysokým povrchem a mimořádnou absorpční schopností, na nichž se zachycují všechny možné produkty spalování. Ale když si přečteme složení docela běžných potravin, nestačíme se divit. Takou sbírku chemikálií nenajdete ani v dobře vybavené chemické laboratoři.

Ke zdrojům chemických alergenů také musíme počítat nejen látky, které nám slouží ke zlepšení potravin nebo které používáme jako léky. Musíme si uvědomit, že většinou se jedná o synteticky vyrobené chemikálie, kde se jako technologie jejich získání využívají organické syntézy. A u nich vám každý, kdo otevřel učebnici organické chemie, potvrdí, že takové syntézy probíhají s účinností, kdy to jde dobře, tak 50 až 70 %, když to jde hůře i s podstatně nižší. To další, které při syntézách vzniká, se odlučuje různými metodami (pokud vůbec), ty mají rovněž omezenou účinnost.

Vzpomínám si na jednoho kolegu, který zásadně odmítal požívat B-komplex. Sám totiž pracoval jeden čas v jeho výrobě a věděl, kolik sajrajtů (mimo účinné vitamíny) ten vitamínový přípravek obsahuje.
31. 07. 2011 | 11:57

olga napsal(a):

Maximus
Nyní budu pochlebníkem já. Já Vás chválím pane Maximus.
31. 07. 2011 | 12:01

Jemnický napsal(a):

Jogín

Podání antigenů orální cestou většinou navodí anergii imunitního systému, ale ne vždy, závisí to na typu antigenu a širším kontextu (trávicí pochody - mikroflóra, doprovodné látky v potravině atd.), Navození anergie je žádoucí právě u potravinových alergenů. Obvykle, to co nám nechutná nám také neprospívá, chuťové a čichové signály (pokud nejsou jejich interpretace CNS zdevastovány nevhodnou stravou a zvyky) jsou také první ochranou proti pozření nevhodné potravy nebo pobytu na nezdravém místě. Přehnaná reakce na některé pachy (obvykle podmíněná předchozí negativní zkušeností) vede k náhlému zvracení, dávení, nebo průjmu. V extrémním případě až ke smrti.

S pozdravem,

Jemnický
31. 07. 2011 | 12:07

Martina K napsal(a):

Maximus:
Nikoliv, ja, jak jste si jiste povsiml jsem daleko vice prekvapena vasim projevem tady, nebot jsem neshledala na vasich prispevcich nic, co by dokazovalo, ze byste vyzkumy, ktere p. Horejsi zminoval dokazal posoudit. Nicmene, abyste me neobvinil z nadutosti (a uz vubec nejsem priznivec servilnosti), mate jedinecnou moznost mi objasnit, kde treba pani vedci v projektu PARSIFAL (Prevention of Allergy Risk factors for Sensitisation in children related to Farming and Anthroposophic Lifestyle) udelali chybu.
Jinak jsem blog pana Horejsiho shledala v souladu s aktualnimi znalostmi o alergiich, zjednodusene pro beznou populaci a priznam se, ze nebyt vasich prispevku, asi bych se do diskuze vubec nezapojila
31. 07. 2011 | 12:09

skeptický napsal(a):

Většina neduhů těla je způsobena chemickou imbalancí způsobenou buď stravou,nebo parasity,bakteriemi ,viry a plísněmi,a chemií kolem nás,buď přírodní,nebo umělou.

Všechen vegetální i animální svět je chemická laboratoř vyrábějící miriady různých chemických sloučenin,které jsou buď v harmonii s chemickým stavem našeho organismu,nebo nejsou.Ty,co hodně nejsou jsou přírodní jedy,buď vegetálního,minerálního nebo animálního druhu,některé zase působí léčivě,léčivé byliny.

Ve starověku se věřilo,že příroda vytváří lék na každou lidskou nemoc.Dnešní farmaceutické firmy(mimochodem největší zlodějina a podfuk na veřejnost)vynakládají velké prostředky na isolování chemické formule aktivních látek ze známých léčivých bylin,aby se daly patentovat.
Mezi lékem a jedem jak je známo je rozdíl v dávkování.A pro každého to nefunguje stejně.Co jednoho vyléčí,druhého zabije.

Samolibá naivita dnešní vědy spočívá v naprostém podcenění odkazu našich předků.Ti vůbec nebyli blbí,a troufám si říci,že byli dál.

Středověký nebo egyptský lékař měl teorii životních šťáv (humours).Ekvivalent dnešní sedimentace.Dnes se smějeme,že pacientovi pouštěli žilou.Berou nám krev dodnes.
Pozdější lékaři ,kteří už tomu nehověli,pouštěli žilou v domnění,že to léčí.
Brali moč,dokonce ji ochutnávali.Test na cukrovku.Zápach acetonu.
Teorie základních chutí,teorie čtyř temperamentů.Dnes se to detekuje testem pH lakmusovým papírkem.Je to známé tisíce let,stačí namočit třeba pergamen,nebo tkaninu do povařeného červeného zelí,a nastříhat na proužky,nemusíte to kupovat za drahé peníze v lékárně.Funguje to namočené do moči úplně stejně.

Dodnes si nikdo netroufl zmapovat interakce aminokyselin.Totéž vytvořit návazné schema chemických procesů metabolismu ve zdravém těle.To už jednou bylo uděláno,a zakódováno do zvěrokruhu a sedmi planet.

Všechny pathogeny v těle, si libují v kyselosti.Rakovina taky.A kyselost navíc způsobují.Změnit pH hodnotu v krvi je obtížné,protože je řada chemických nárazníků,které to nepovolují,jelikož se dá žít jen mezi hodnotami pH 7.35 a 7.45,mimo to vede k smrti.Ale zbytek těla se dá léčit právě díky těm nárazníků bez ohrožení života.

O snaze starověkých lékařů vytvořit v těle nějaký balanc se dnes vyjadřují posměšně.Dnešní věda přece ví,že...

Je to pořád stejné tělo,stejné procesy,stejné nemoci,jenomže si to ve své pýše nespojují.Proto se můžou dát dostat jen náhodou.
Odpověd je někde v půltuctu základních stavebních prvků těla.
Babo raď.Anebo začni myslet.
Jednodůché léky,které fungují a jsou prakticky zadarmo ovšem nechtějí.
31. 07. 2011 | 12:27

Jemnický napsal(a):

Skeptický

Někteří učenci trpí alergií na staré dobré typizace podle zvěrokruhu, fyziognomie, tarotu, a já nevím jaké ještě. Dokonce homeopatická typizace nebo typizace podle čínské medicíny jim mohou přivodit silnou nevoli a záchvat knihopalnictví. Někteří vás budou i kamenovat bludnými balvany. Moderní medicína má mocné prostředky, ale často tahá kanon na vrabce. Kšeft je kšeft. Byliny mohou pomoci tam, kde chemoterapie udělá více škody než užitku. Ale lékařské umění je něco jiného, než mastičkářství a felčarství dnešních mnohých obročníků s titulem MUDr.
Tato společnost je nemocná rozpadem morálky a korupcí, to se odrazí na charakteru nemocí jejich členů. Na psychické úrovni se to projeví zvýšenou agresivitou jednotlivců a skupin (viz. Norsko nebo Jugoslávie).

S pozdravem,

Jemnický
31. 07. 2011 | 12:51

Martina K napsal(a):

Ano, skepticky!
Nac utracet penize za drahy acylpyrin, staci nakrouhat kuru vrby

A ten indikator z cerveneho zeli-opravdu jste si ho doma pripravoval? A co manzelka, videla to?
31. 07. 2011 | 12:51

skeptický napsal(a):

Martina K

Dělejte si srandu ze svojí babičky.
V obojím případě máte pravdu.
A že aspirin je tu sto let,a dodnes se neví,proč to funguje.
31. 07. 2011 | 12:56

Martina K napsal(a):

jemnicky,
nemate pravdu, vedecke clanky zkoumajici vliv latek z treba cinske mediciny na nejruznejsi nemoci zaplavuji vedecke databaze kazdy den. Staci si jen vybrat
31. 07. 2011 | 13:00

Martina K napsal(a):

skepticky,
diky za radu, moje mladsi a posledni babicka zemrela loni na jare v pozehnanem veku 96 let. A shodou okolnosti to byla ona, ktera mi pred 30 lety pomahala uklizet tu spoust po indikatoru z cerveneho zeli. Nechapu, z ceho usuzujete, ze si delam legraci, vite jak by tenkrat moje mama radila, kdyby to videla?
31. 07. 2011 | 13:08

Petr Klán napsal(a):

Václav Hořejší

Přehnaná reakce imunitního systému může být příkladem systému s chaosem, tedy systému extrémně citlivého na počáteční podmínky. Z Vašeho blogu je patrné (hygienická hypotéza), že se zdá být důsledkem našeho čistě racionálního přístupu, který má vcelku blahodárné účinky. Prosím o odpověď na otázku, zda máte představu, že imunitní systém může stimulovat ke správné odezvě opět jen racionální řešení (např. vakcína) nebo spíše kombinace s neracionálním řešením ("ochrana proti racionalitě"), např. v podobě farmářského prostředí nebo krátkodobé červí invaze, jak zmiňujete. Předem děkuju.

Přehnaná odpověď imunitního systému je v podstatě podobná chování finančních systémů. Pokud by fungovala červí invaze, potom by řešením "alergie" finančních systémů mohlo být např. rychlé neracionální založení stovek(?) jednoduchých mikrobank (stát má na to prostředky i sítě), které by stimulovaly normální chování velkých racionálních finančních ústavů. Poté by byla činnost mikrobank utlumena.
31. 07. 2011 | 13:11

skeptický napsal(a):

Martina

Asi jste nadaná,tady se žádná spoušť neděla.
Moje matka by do toho také určitě brsňala,ale ženské které kolem sebe strpím musí něco vydržet.Matku ne,a jiná už nebude.Je jí 91.

Omočit kus papíru do červeného zelí,nechat uschnout a nastříhat na proužky zvládnu i ve dvě ráno.
31. 07. 2011 | 13:16

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Přehnaná tolerance i přehnaná reaktivita imunitního systému narušuje rovnováhu organismu.
Stejné je to ve společnosti. Existuje přehnaná agrese proti některým etnikům, která jsou jistě velmi obtížná pro spolužití, ale z hlediska destabilizace např. hospodářství nepředstavují praktickou hrozbu. Naproti tomu je vysoká míra tolerance pro příslušníky vlastního etnika, kteří v politických a stranických funkcích (na jakékoliv straně politického spektra) destruují tuto společnost v míře, která ohrožuje její bytí. Pravda, občas někomu trefí hlavu záprtek nebo padne i facka. Zápalné lahve jim do oken nikdo nehází.
Mechanismy, které spouští agresivitu, jsou různé jak v rámci imunitního systému, tak ve společnosti.
V Norsku měl vrah nutnou potřebu zabíjet, důvod pro výběr svých obětí si našel.

Pěknou neděli,

Jemnický
31. 07. 2011 | 13:17

skeptický napsal(a):

Jemnický
Nemáte nakonec alergii na masové vrahy? Pořád se to k tomu stáčí.
31. 07. 2011 | 13:20

skeptický napsal(a):

P.S.
Pokud by tomu tak bylo,máte budoucnost jako detektor.
31. 07. 2011 | 13:28

Maximus napsal(a):

Martina K
Ale Martino, nemám potřebu, snahu a ani odbornou kvalifikaci hodnotit projekt PARSIFAL i když jsem se s ním seznámil. Mám jen potřebu upozorňovat na to, že celý systém vědy o lidském těle je zatím otevřený a vědecky do hloubky nepopsaný obrovský systém či komplex a díky obrovskému kvantu informací už nikdo není schopen lékařskou vědu obsáhnout jako celek. Už tu máme jenom specialisty, kteří ovšem ztrácí potřebný nadhled a schopnost řešit prvotní příčiny nemoci, které leží často úplně jinde. Jsem samozřejmě příznivcem vědy, ale lékaři a vědci pracující v tomto oboru by vůbec neměli podceňovat lidi z jiných oborů nebo některé své kolegy, kteří příjdou s originálními nápady a řešením léčení některých nemocí. Navíc ve zdravotnictví je moc peněz a taková lobby co dodává léky má již obrovskou sílu vše vést a korigovat pro ně potřebným směrem, vždyť ta chemie je tak výnosná!!! Jen v ČR se z ročního rozpočtu 280 mld.Kč utratí za léky tuším 85 mld.Kč. Poukázal jsem na nový způsob likvidace mikrobiálních nákaz vč. parazitů geniálním nápadem Jima Humbleho, ono je to levné a účinné, to přece nemůže farmaceutický průmysl připustit. Navíc si myslím stejně jako celá řada léčitelů, alternativních lékařů, ale i části lékařů, že za většinou nemocí cca 90% je nákaza patogeny či mikroby a parazity, podmínky pro jejich působení samozřejmě připravuje stále více chemie v potravě a pití lidí. To spolu úzce souvisí. Alergie na toto je jen důsledkem na tuto zátěž imunitního systému což se projevuje zvýšenou produkcí histaminu sérotoninu a jiných působků. Lékaři resp. většina lékařů co se zabývají alergií jako takovou léčí pomocí Ziteků apod. léků pouze důsledky a projevy celé nemoci, ale né příčiny. A to nechtějí ve své nadutosti a ješitnosti přiznat. Také tady jde i hodně peněz do jejich kapsy...
P.S.
Musím končit, jdu si zahrát po 2 měsících tenis (debla) i když mě lékař milovník chemie a operativních zákroků připravoval na něco jiného.
31. 07. 2011 | 13:40

Maximus napsal(a):

Oprava... Zirteků...
31. 07. 2011 | 13:42

Jemnický napsal(a):

Petr Klán

Vliv chaosu na systém omezuje evoluce , alespoň v prenatálním vývoji jednotlivce, stabilitou v podobě dělohy. Pokud její nositelka vybrala správného partnera, sama žije v podmínkách, na které je adaptována, tak minimalizuje nepříznivé faktory pro vývoj plodu a posléze postnatální vývoj potomka. Adaptivní imunita a její regulace je evoluční odpovědí na "chaos" v podobě nepřeberného množství antigenů.
Imunitní systém by měl reagovat (a to výběrem správného mechanismu odpovědi) na skutečné nebezpečí představující ohrožení rovnováhy v organismu, jinak dochází k onemocnění.
Finanční trhy mi spíše připomínají oběhový systém s poškozenou funkcí ledvin a krvetvorby (asi leukemie).
Srdce neutáhne velký objem krve bez funkčních červených krvinek, hrozí infarkt. Hospodářství neutáhne oběh velkého množství znehodnocené měny (nesplatitelné úvěry).
Ale co já venkovan můžu vědět o těchto věcech velkého světa chaosu.
Jediné, co lze dělat s chaosem, je přestat o něm mluvit a začít uklízet.
31. 07. 2011 | 13:48

Jemnický napsal(a):

Skeptický

Nerozumím.

Jemnický
31. 07. 2011 | 13:50

gaia napsal(a):

Pepa Řepa

no to je právě o čem píši. Vaše žena zřejmě v těhotentví byla pořád v Praze a s nějakými pyly nepřišla do styku, tudíž se jejím prostřednictvím vyvinula imunita dítěte tak, že dostačuje na městské postředí, ale s pyly si nedokáže poradit.
Spostu látek potřebných k imunitě dostává miminko ao matky a je též obsažena i v mateřském mléce a pokud jste byli tenkrát pořád v Praze, imunitní systém miminka vůbec netušil, že existuje něco jako příroda. proto ta alergoe na pyly.
31. 07. 2011 | 13:51

gaia napsal(a):

a ještě si myslím, že základ zdraví je v hlavě, neb bariéru před prostředím si člověk může vytvořit i v hlavě!
31. 07. 2011 | 13:56

buldatra napsal(a):

Jak tak vpřed cválá technika a chémie všeliká an- i organická, jak tryskem vyvíjí se průmysl a takový ten celkový technický vývoj se vším všudy, co k němu patří, nás ovlivňuje ve všech směrech, zjišťujeme, že naše přizpůsobivost novému, bleskově vytvářenému prostředí je zoufale pomalá.
Člověčí schránka, schránka tvora přizpůsobivého, nestíhá.
Je to příliš mnoho změn a nových a nových podnětů v příliš krátkém čase na to, aby byl každý lidský organismus schopen se tomu všemu naráz přizpůsobit.

Zjišťuji, že alergií všelikých jest zřejmě nepřeberné množství, nějaká ta alergie na něco se pravděpodobně nikomu nevyhne.
Již v mládí jsem u sebe zaznamenal alergii na práci.
Hm, nebo je to naopak jakás imunita?
Fakt je tem, že tento svůj stav jako zodpovědný alergik již nějakou dobu pozorně zkoumám a až se dobéřu nějakého kloudného závěru, dám vědět.

Průběh alergie na práci se velice dobře zkoumá na pláži poblíž taverny ve Faliraki na ostrově Rhodos.
31. 07. 2011 | 13:57

Jemnický napsal(a):

Buldatra
u vás se nejedná o alergii na práci, ale o anergii. U ostatních může vaše anergie vyvolat alergii na vás a vaši anergii (obvykle u manželky). Pokud jste na Rhodu, může být vyvolána u některých bližních i sžíravá závist.
Užívejte si slunného Rhodu, tady chčije a chčije. Pokud vás žádná síla "F" nedonutí po vaší životní dráze "s" konat práci "W" (většinou špatně finančně ohodnocenou), pak jste dosáhnul základního stavu nepohnutelnosti. Blížíte se zenovému mistru.

Gratuluji a jdu vykydat septik,

Jemnický
31. 07. 2011 | 14:30

Martina K napsal(a):

maximovi,
v prispevku z 11:57 jsem uvedla 2 typy aktualni lecby s nastinem principu, ktera neleci dusledky, ale priciny alergii. Je tedy usmevne, ze obvinujete lekare z nadutosti, protoze neleci priciny, kdyz je ve skutecnosti leci, pokud jim to situace a stav pacienta dovoli. Jinymi slovy delate zavery z omezenych nebo nulovych informaci a tyto zavery povysujete nad ostatni.
Takze, nez zacnete kritizovat druhe, laskave si zamette pred vlastnim prahem. Jestli vam v tom pomuze tenis nevim.
31. 07. 2011 | 14:33

buldatra napsal(a):

Pane Jemnický

Ano, může se jednat o anergii, jak správně diagnotikujete.

Anebo je také možné jednodušší vysvětlení, že značmou část své exergie nepřeměňuji na mechanickou, či jakoukoliv podobnou práci, jen ji někam ukládám, páč každý reálný proces přeměny energie je provázen určitým zmenšením exergie a to my líní lidé nemáme rádi.
31. 07. 2011 | 14:50

buldatra napsal(a):

Opr.:
diagnostikujete
(písmenka se někam vytratila a to bude tím sluncem, vánkem od moře a vůní gyrosu z ndalekého stravovacího zařízení)
31. 07. 2011 | 14:53

Jemnický napsal(a):

Maximus

Tenis vám určitě pomůže, dobrá parta je lepší než celý zdravotní systém. Martina K asi bude dnes z toho počasí naKvašená, tak každému doporučuje drobné domácí práce. To, že nepoužívá diakritiku, leccos vypovídá o jejím vztahu k rodnému jazyku. Ale možná,že je v kalupu jak usilovně koštětem ometá práh svůj i sousedův.

Jemnický
31. 07. 2011 | 14:57

Eva napsal(a):

Alergici vyšších věkových skupin:
Vaše alergie má s největší pravděpodobností příčinu v tom, že s postupujícím věkem klesá u člověka tvorba protilátek - tj. snižuje se imunita-odolnost. Stejně tak se postupně vyčerpávají a selhávají ostatní systémy v těle / např. z postupného nedostatku insulinu vzniká tzv. stařecká cukrovka atd./.
Alergie starších lidí přece jen nemívají tak bouřlivý průběh a dalekosáhlé následky jako alergie, které se projeví už v dětství. Věčná kapka u nosu nebo štípání a slzení očí u nás staršíchna jaře se dá snést. Malé děti-alergici-které po vejití na louku dvacetkrát za sebou kýchnou, celé opuchnou, osypou se a prakticky nemohou žít venku, to jsou ti praví chudáci. Alergie ovlivňuje jejich organizmus jako celek ve všech jeho částech, jde o autoimunní onemocnění. Musí s tím žít celý život, a alergie se zhoršuje, bez léků už nemohou žít. To je tragédie. Podobně jako vrozený diabetes, tzv. juvenilní, u dětí a mladých osob. To je stále taky tragédie.
31. 07. 2011 | 14:57

Jemnický napsal(a):

buldatra

Jestli jen ta písmenka neodplavilo dobré a lahodné víno červené.
Stejně tak i ta energie sublimuje a přemění se v moře klidu, které jen tak šplouchá a urovnává písek na pláži, aby bylo lze do něj psát a neponechat.
No, dosti snění a hajdy na ten septik, nebo přeteče a bude moře neklidu.

Jemnický
31. 07. 2011 | 15:03

Eva napsal(a):

Pro Maxima:
Máte mé sympatie. Většinou své zdravotní potíže řeším taky tak. Cvičením a pohybem. Nejbližší pomocnou ruku najdete na konci svého ramene. A navíc- při cvičení a pohybu se začnou vyplavovat endorfiny - hormony štěstí.
Někdo ovšem dává přednost umělým kloubům- levá kyčel, pravá kyčel, levé koleno, pravé koleno. Možná v budoucnu i umělý mozek?
31. 07. 2011 | 15:08

honolulu napsal(a):

Panove, v tropickych oblastech sveta ziji strasne bakterie, virusi, cizopasnici a jedy. Proti malarii se jde ubranit.
Je mi zahadou, proc nekteri lide jsou uplne imunni, zatim co druzi ne. Cernosi na tuto hroznou nemoc umiraji, tak jako belosi.
Z krve se stane voda. L'ebola - nemoc pojmenovana podle reky v Congu, je nejhorsi na svete. Bakterie cloveka sezerou do 3 dnu.
Clovek se doslova rozpusti a roztece. Hodne ruznych cizopasniku se vam snazi dostat do krve. Alergie je smrtelne nebezpecna, jde se ji vsak zbavit. Jak se zbavite cizpoasniku v krvi ? (Napr. Bilharzia).

Kazda noha meho polniho luzka stala v konzerve s petrolejem a
a kazdou noc jsem spaval chranen siti a stejne jsem dostal vajicka pavouka do krve.
Kdyz me propousteli z nemocnoce na tropicke nemoci a ja se vracel do bushe, doktori mi rikali se smichem : "Pozor, neslapni tam na hada. Chcipl by na otravu". Tolik jedu jsem mel v krvi, byl jsem nebezpecim i pro jedovate hady. A potom prisla uplna imunita. Nepotreboval jsem luzko postavene v petroleji.

V takovych mistech nejde chovat dobytek a z takovych mist i kolonialni armady utikaly. Kdyz vsak ziskate imunutu, tak jste cenny ivestment a jste tam poslan pro zajmy vlady. Zije tam veskera zouzel, kterou je videt v ZOO, ale jinak je tam bezpecneji nez tam, kde tropicke nemoci nevrazdi. Neziji tam totiz "bojovnici za svobodu".
Musime si vazit prace pane prof. Horejsiho, je velmi dulezita..Smirime se proto a pretrpime i jeho politickou inklinaci. Vzdyt bojuje i s temi pavouky krizaky z africke bushe.
Musim ted do kostela, chci se pomodlit i za Vas pane prof., jen aby ten kostel na me nespadl...
31. 07. 2011 | 16:06

skeptický napsal(a):

Jemnický

V případě,že byste byl alergický na masové vrahy,mohli by Vás použít třeba na letiši jako detektor.Způsob signalizace by mohl být různý ( rýma,slzení,opupínkování aj. )
Berte to jenom jako úvahu.
31. 07. 2011 | 17:28

dalimír napsal(a):

Pepíku Řepo přesné konečně zde pan prof.pověsil blog hodný jeho kvalifikace ! Ale i tak ho zde na netu pana Stejskala máme snad všichni rádi ne ??? Vždy se u jeho blogu rozvine diskuze nevídaná ! A tak to má být ! Přeji všem hezký podvečer ! Dal.mil.mír @
31. 07. 2011 | 18:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

camponotus:
Na hranici upalovali ty, kteří věděli více než upalovači. Proto Vám nic podobného nemůže a nemohlo hrozit.
31. 07. 2011 | 18:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Viola 31. 07. 2011 | 00:03:
I proto je důležité, aby dítě se setkalo s pylem v raném věku a vyhnulo se tak pozdějším alergickým reakcím na něj.
31. 07. 2011 | 18:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kočka šklíba:
Někdy je toho na pobavení až příliš. ☻
31. 07. 2011 | 18:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Eva:
Antigenně bohaté prostředí neznamená prostředí prostředí špinavé a asociální.
31. 07. 2011 | 18:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Maximus:
"Obor zdravotnictví a vůbec lidské tělo je zatím pořád velká neznámá a není to co do poznatků vůbec uzavřený obor jako některé jiné obory lidské činnosti." Velká neznámá jak pro koho. Žádný obor lidské činnosti není uzavřený.
31. 07. 2011 | 18:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

olga 31. 07. 2011 | 06:44:
Souhlasím.
31. 07. 2011 | 18:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
"Bydleli jsme v Praze. Alergie žádná"
Z.M. 30. 07. 2011 | 22:48
31. 07. 2011 | 18:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Maximus:
"Robert Koch, který nedisponoval v 19.st. výkonnými mikroskopy a navršenými lékařskými znalostmi geniální vnuknutí, tak by nevymyslel očkování," Očkování vymyslel Louis Pasteur.
31. 07. 2011 | 18:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Přírodovědec nelékař.
31. 07. 2011 | 18:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jogín:
Nesmysl.
31. 07. 2011 | 18:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Martina K:
Maximus ví všechno lépe než odborník. I já s ním ztratil čas.
31. 07. 2011 | 18:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Petr Klán:
Dovolím si jenom upozornit, že alergie principiálně není přehnaná odpověď organizmu na antigenní podnět, nýbrž chybná.
31. 07. 2011 | 18:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

honolulu:
"L'ebola - nemoc pojmenovana podle reky v Congu, je nejhorsi na svete. Bakterie cloveka sezerou do 3 dnu." Žádné baktérie, nýbrž virus.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ebola
31. 07. 2011 | 18:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Když na někoho nemáte, aspoň se o něj otřete, že. Vaše přípomínky k Martině K. dost ubohé.
31. 07. 2011 | 19:01

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš,

Vidím, že jste zase ve formě a trčíte zde coby poslední instance vědeckosti a objektivity. Ale používáte diakritiku, což vám bude připočteno jako spravedlnost. Před svým prahem máte čisto a zameteno, vše je vám jasné a je třeba místní nedovzdělance pěkně zpražit a zostra přetáhnout holí své učenosti.
Hurá, ať žije Zbyněk.
31. 07. 2011 | 20:21

Jemnický napsal(a):

Skeptický

Něco zajímavějšího jste si z mých příspěvků nevybral?
Taky bych mohl kopnout do zadku. Signalizace by byla akustická.
Berte to jenom jako úvahu.
31. 07. 2011 | 20:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Žádná instance vědeckosti, jenom člověk naštvaný z Vaší JEdovatosti v 31. 07. 2011 | 14:57.
31. 07. 2011 | 20:40

Maximus napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Nevím proč se domě navážíte, jen jsem reagoval na článek, který kvalitou není hoden profesora imunologie. Děláte v laboratoři jak jste jednou uvedl a jste asi z doktorů podělaný. Invektivy si nechte od cesty nebo se bavte věcně. Také netvrdím, že jsou všichni špatní, ale je tam pořád docela dost velké procento felčarů, kteří jsou pro pacienty spíše nebezpeční. Doktory jsem potřeboval v životě pouze když jsem měl dětskou kýlu a na povinné prohlídky či rozbitou hlavu z rvačky jako kluk. Jo ještě jednou mě operovali na domnělý slepák. Nebyli si jisti zda nemám zánět slepého střeva, tak ho raději vykuchali, to mi přímo řekli. Když viděl po čase výsledný řez této operace můj kamarád ze sportu, pracující jako špičkový plastický chirurg (jeden čas byl občas vidět i v TV), tak se zhrozil a ptal se, které prase to operovalo (Thomayer. nemocnice). Z nemocí jsem si zatím vždy pomohl sám a to i z letité alergie i z vleklého zánětu kolenního kloubu aj. A jak to vidím s kvalitou lékařů? Nechci a ani nemám právo to hodnotit, ale mohu uvést, že jsem měl občas "štěstí" na doktory, o kterých nevím co si mám myslet. Tak třeba starší dceru před lety tehdy ve věku 13 let školní doktorka začala po školním vyšetření ládovat tuším tyreoglobulinem, že prý má "špatnou" štítnou žlázu s nedostatečnou funkcí. Najednou se ovšem u holky rozjely příznaky spíše hyperfunkce štítné žlázy, což není žádná sranda a je to velmi nebezpečné, protože toto jde i dnes velmi špatně stabilizovat, příznaky byly signifikantní, bylo jí velmi zle, potila a třásla se a začala hubnout aj. Jejikož jsem totiž tehdy nelenil a prostudoval si odborné knihy o nemoci štítné žlázy a bylo mi ihned jasné, že doktorka zhřejmě pěkně ulítla. To co jsem jí řekl nebylo nic slušného a trval jsem na vyšetření u specialisty! Pak se tahle lapiduška stáhla, měl jsem totiž pravdu, což vyšetření v nemocnici potvrdilo. U druhé dcery jí zase pořád lékařky celou školní docházku ZŠ v osobní kartě psaly, že má srdeční vadu a prý anomálii srdce atd., později to blokovalo její přijetí na zdravotnické škole. Tak jsem se naštval a přes známé jsem si zařídil její vyšetření u mladého špičkového lékaře, machra, který denně operuje srdce lidí v Motolské nemocnici. Ten mi po důkladném vyšetření řekl, že holka má trochu větší srdíčko, ale že je to ještě vše v toleranci a také to dal na papír! Byl si jistý. Nejenže ode mě nic nechtěl, ale dceři napsal, že může bez problému studovat na SZŠ. Před takovými lékaři, kteří něco umí a je za nimi spousta práce, smekám a jsem v pokoře. Mohl bych uvést ještě spoustu dalších historek, někdy humorných, ale někdy i smutných. Díky ješitnosti jedné praktické lékařky neměl syn mého kamaráda šanci na vyléčení. Měl vzácnou nemoc. Šance tehdy byla sice tak 50 na 50, ale šance tady byla. Ona si prostě ale byla jistá diagnózou, že prý to dítě vyléčí a na návštěvu specialisty odborníka to není. Bohužel, neměla pravdu, kluk umřel, na léčbu už bylo pozdě i u nejlepších odborníků v nemocnici. Takže takovým lékařům by se měl člověk obloukem vyhýbat.
Pěkný večer!
31. 07. 2011 | 20:51

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Považujete za jedovatější opomíjení diakritiky nebo zametání vlastního prahu, které doporučila Maximovi.
Nějak nerozumím tomu, co vás tak popudilo.
Skeptický ze mě dělá alergika, nabízí mi zaměstnání jako detektor, no a taky ho nezatracuji.
Neberte ty blogy tak smrtelně vážně. To byste se choval jako imunitní systém alergikův.
Pro dnešní večer doporučuji Vivaldiho Le Quattro Staigoni, Václav Hudeček je tam skvělý.

S pozdravem,

Jemnický
31. 07. 2011 | 21:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Zdeněk Brom:

"Je text míněn vážně, nebo jde o jeden z Vašich vtipů?"

No samozrejme je to vtip, skvele jste to prokoukl...

..
31. 07. 2011 | 21:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Ibn Sina:

"Pro děcka je nejlepší, když se nechají válet v bahně a špině, protože tak přijdou do kontaktu s různými mikroby a antigeny a to všechno pomáhá formovat jejich imunitní systém."

To jste ten muj clanek moc dobre nepochopil...
Kdyz se ty deti valeji ve spine, budou sice odolnejsi vuci alergiim, ale mohou chytit nejakou smrtelne nebezpecnou chorobu (treba tetanus).

..
31. 07. 2011 | 21:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Anuszka:

Samozrejme nikdo nerika, ze ten "zivot na farme" chrani dokonale - je to tak, ze pokud dite patri do teto skupiny, bude mit rekneme pravdepodobnost vzniku alergii 10%, zatimco u tech ostatnich to bude treba 25%.

..
31. 07. 2011 | 21:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Maximus:
Nenavážím se do nikoho, jenom mne udivuje Vaše sebejistota (lépe drzost), s jakou lehce odsoudíte článek, jehož téma jste vůbec nepochopil. To je asi ta příčina.
Také by mne zajímala Vaše kvalifikace k posouzení, že "kvalitou není hoden profesora imunologie."
A ještě si vymýšlíte, prý "Invektivy si nechte od cesty nebo se bavte věcně"! Vždyť přesně to platí na Vás.
31. 07. 2011 | 21:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
31. 07. 2011 | 20:40
31. 07. 2011 | 21:55

vaclavhorejsi napsal(a):

Maximus:

Prosim vas, nejprve si poradne prectete, co pisu...

..
31. 07. 2011 | 21:57

Viola napsal(a):

Zbyňku Matyáši,

já asi dnes vidím zásadní chybu v mé výchově, kdy jsem s ani ne roční dcerou jela vlakem navštívit tchýni na venkov, kde jsme strávili asi týden. Už tam dostala angínu a potom bývala pravidelně co půl roku nemocná s rýmou a záněty průdušek a teprve až když začala chodit do školy jsem navštívila alerkoložku. Kdybych jen krátkodobě vyjížděla na výlety jen kousek za město, možná by to bylo lepší.
31. 07. 2011 | 22:11

tazatelka napsal(a):

Měla bych dotaz na autora, do jaké míry se domnívá, že očkování dětí ovlivňuje jejich přirozenou imunitu? Dnes se děti očkují (podle mě přehnaně) proti prakticky všemu - kromě šesti povinných injekcí (s šesti nebo třemi nemocemi najednou) ještě často dostávají další nepovinné. Za chvilku se děti budou očkovat i proti planým neštovicím. Není větší riziko do nich píchat neustále vakcíny i proti nepříliš nebezpečným nemocem nebo nemocem, které nemají šanci chytit, než je proti všemu očkovat?
31. 07. 2011 | 22:11

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...alergie,...alergie,...co to je? Neznám. Ano, jednou kdosi pronesl, že je alergický na jisté lidi,...ani tuto alergii neznám, někteří lidé jsou mi pouze lhostejní, některým se vyhýbám, a když není vyhnutí, tak halt se do "toho vopřu po svojim". Ani nevim, jak vypdá můj obvodní lékař, sousedi říkají, že je "mladej". Třeba i mne dostihne nějaká ta alergie a pak konečně poznám svého obvodního lékaře, prozatím mi stačí kopřiva, řebřiček a pampeliška. Tužka.
31. 07. 2011 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Viola:
Škoda, že jste na venkově strávily jenom týden. Pravidelná cca ´co půl roku´ vždy vyléčená nealergická onemocnění bez komplikací jsou dětem jenom k užitku. V Praze je většinou holá dlažba plná roztočů z holubů.
31. 07. 2011 | 22:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tužka:
Určitě Vám pomáhají časté výjezdy do Norska. ☺
31. 07. 2011 | 22:20

Viola napsal(a):

Zbyňku Matyáši,

jenže já si myslím, že tam právě tu alergii už dostala, dostala plný zásah a rozjelo se to. Do té doby byla zdravá a neměla vůbec rýmu.
31. 07. 2011 | 22:22

Viola napsal(a):

Jo a ta alergie na lepek, není to celiakie? A není to tím, že se dnes rodí děti ve větším počtu předčasně a tudíž s málo vyvinutým trávicím systémem?
31. 07. 2011 | 22:26

Viola napsal(a):

A ještě něco, alergie na různé rostliny může postihnout člověka, když se častěji s určitou rostlinou stýká. Takový zahradník, když se specializuje na jednu kytku třeba po několika letech úspěšného pěstování se mu ta kytka odmění alergií. Viděla jsem alergii na hyacinty.
31. 07. 2011 | 22:31

Viola napsal(a):

A zapomněla jsem pozdravit pana profesora.

Dobrý večer pane profesore. :-)
31. 07. 2011 | 22:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Viola:
Jakou alergii? Ta rýma byla alergická?
Ano, je to celiakie, což je autoimunitní onemocnění. Označovat ji za alergii na lepek je nepřesné.
31. 07. 2011 | 22:41

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Zbyněk Matyáš, děkuji, pane. Jsem opravdu přesvědčená, že základ mého zdraví, mimo jiné, jsou právě ty tři výše jmenované rostliny. Pampelišku dávala babička do všech polévek, tedy jsem ji měla v nějaké podobě každý den. Kopřiva byla taky často součástí jídelníčku a při každém mytí vlasů. Abych neměla lupy a vši. No a řebříček, řebříček mi babička s prababičkou vařily a dávaly suché květy do polštářku pod hlavou, aby ze mne "narostla pořádná žnská, jak má bejt". No a tyto tři rostliny mne provází celý život, jeden, dva dny občas vynechám, a zase se k nim vracím, život si bez nich neumím představit. Jo, a v Norsku roste nádherný řepík, takový tady nenajdete, suším, vlajková loď proti zánětům. A staré čarodějné knihy mám pod postelí, jak je problém, nakouknu a vyřeším, svůj i těch kolem mne, u nás se k doktorům nechodí. My bychom přivedli zdravotnictví a lékarny "total na buben". Tužka
31. 07. 2011 | 22:57

Viola napsal(a):

Zbyňku

Jestli jde o alergii se přece nepozná hned, pozná se to až testy, do té doby se to léčí jako zánět nosohltanu, nebo zánět průdušek, nebo dokonce jako zánět plic, protože to dítě má i teploty. Možná by se hned měly udělat testy na alergii, když má dítě po sobě několik různých zánětlivých onemocnění a předešlo by se nadměrnému užívání antibiotik.
31. 07. 2011 | 23:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tužka:
Moudrá babička, moudrá vnučka.
Norsko jsem navštívil před 3 roky, na přírodu v Ă nikdy nezapomenu.
31. 07. 2011 | 23:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Viola:
Takže jde o aktuální záležitost?
Co když je to tak, že dítě na venkově klasicky onemocnělo?
31. 07. 2011 | 23:11

Martina K napsal(a):

Jemnicky, vzhledem k tomu, jak se tady projevujete vazne pochybuju ze mate schopnosti zjistit, jake bylo dnes pocasi tam kde ziju, takze nemejte o moji naladu z pocasi nejmensi starosti.
Ja si myslim, ze sprostarny se nemaji nechat byt, aby neprerostly pres hlavu a to co vcera zacal predvadet maximus prestalo byt proste usmevne. Nicmene nevylucuje, ze je to jeho normalni projev a jinak to neumi. Na hruby pytel hruba zaplata. Jak se ale zda, jemu tahle ferovost moc nevoni. Co by delal, kdybych zacala v jeho stylu: "No to si snad delas prcu, ne..."
No, ale kdo vi, treba to je ten jeho styl, kteremu rozumi...
31. 07. 2011 | 23:14

Viola napsal(a):

Zbyňku Matyáši,

nejde o aktuální záležitost. Zpětně si to tak promýšlím, že to bylo tak, dcera dostala na venkově zásah pylem v množství větším, než mohla snést a od té doby alergicky reagovala, ale byla až do doby vyšetření na alerkologii léčena antibiotiky na různé záněty. Po zjištění, že je alergická na pyl už začala užívat jiné léky a byla očkována proti alergii a zlepšilo se to v tom, že přestala užívat zbytečně antibiotika.
31. 07. 2011 | 23:40

honolulu napsal(a):

Pane Zbynek Matyas,
toto je thema (18:58) ve kterem Vam rad ustoupim.
Ja opravdu nevim, nevyznam se v tom.

Vy vsichni panove,
informace pro Vas ze svetu neznamych....
Stejne jako telo buduje immunitu - sebeobranu. Tak vase psychika, kdyz stale zijete v napeti a nebezpeci buduje intuici,
premonition a vnitrni "radar". Za nejakou dobu zacnete cist znameni prirody. Potom zjistite, ze mate "poplach", aniz by vam oci, nos, a usi rekli proc. To nejde vysvetlit !
Myslim si, ze je to dukaz toho, ze mame dusi. Ale nebijte me. Nejsem prof. a ja opravdu nevim.
01. 08. 2011 | 00:38

Maximus napsal(a):

vaclavhorejsi
Jestli jsem se Vás nějak nevhodně dotknul, tak se omlouvám. Váš článek jsem opravdu jen přelítl. Možná mě k reakci nabudila jedna včerejší scénka, kdy jsem byl svědkem toho jak cizí pes olizoval malé asi 2-leté dítě a jeho matka mladá dětská lékařka říkala majitelce psa, jen ho nechte, ať si jeho organismus zvyká! Nezlobte se na mě, ale to je zřejmě sestra tura domácího. Nebo zrovna před týdnem jsem s přítelkyní byl (už nevím důvod) u její asi 58 leté známé, která když vylezla v Praze před dům, tak jsem bezděky procedil, že ta má doma asi celou zvířecí zoologickou zahradu. Přítelkyně se zeptala, jak to víš? Ano, bylo to na ní vidět, byla prolezná celou řadou nemocí. Prý má doma celé hejno koček a dokonce s nimi spí v posteli, fuj! Tak tahle na první pohled nezdravá žena měla a má zcela určitě v sobě celou řadu parazitů a k tomu odpovídajících nemocí. Podle některých odborníků, má v sobě zhruba 90% lidí "něco" co tam nepatří, mikroba, parazita atd. Třeba 80% Francouzů má v sobě toxoplasmózu třeba i jen v latentní formě. Nevím proč v ČR, kde je pěstováno zhruba 2,5 mil.psů a 1 mil. koček bysme měli být ušetřeni příslušnými nákazami. Naši hygienici a příslušní spec.lékaři se tady v této oblasti moc nečiní a je o tom zlověstné ticho. Kvůli stávajícímu neutěšenému stavu u nás v této oblasti, kdy za špatnou hygienou je celá řada zbytečných nemocí a posléze strádání lidí, jsem asi na Váš článek zareagoval nesprávně. Ale myslím, že byste se neměl urážet nebo na mě naštvávat, kdyby zdejší Váš blok s následnou diskusí přispěl alespoň trochu k tomu, že by pár lidí o tom přemýšlelo a udělalo správné závěry v jejich chování z hlediska osobní hygieny, tak to bude přínos a náš farmaceutický nenažraný průmysl přijde o trochu peněz a lékaři budou mít míň práce!
Dobrou noc!
01. 08. 2011 | 03:00

skeptický napsal(a):

Jemnický

S tím kopnutím do zadku je to dobrý nápad.To ostatně spadá pod to moje aj.
Kopnout masového vraha je známkou odvahy,chvalitebná vlastnost.Ačkoliv na letišti bývá vždy policie poblíž,kdyby něco.

Ještě si to přečtu,jestli mne něco nezaujme,ale to už bude druhotné.Nejlépe mi funguje první instinkt.

No tak jsem si to přečet.
Pořád se to konsistentně stáčí k násilí.
Z toho jednoho vyléčí jedna ze dvou věcí.Buď jeden dostane včas přes hubu,anebo usoudí,že by si to při svém věku už měl rozmyslet.Říká se tomu moudrost stáří.

Nejlepší byl Váš odkaz na chaos.Jednou jsem se to už snažil profesorovi vysvětlit,a on to suverénně zavrhl jako dětinské.Jeho škoda.To je ta odpověď v půl tuctu základních stavebních prvků těla.

Jeho aminokyseliny se neskládají z ničeho jiného.
Zajímavé tam jsou třeba ještě NO,nebo NaHCO3,která ničí rakovinné buňky,ale ztrácí z nějakého důvodu svoji schopnost,a aceton,který se najde jak v mateřském mléce tak v moči.

Aminokyseliny mají před očima,nevědí co s tím,tak by se měli vrátit zpátky k chemii.

Jinak píšete hezky.
01. 08. 2011 | 03:09

skeptický napsal(a):

P.S.
Bohužel v akademických kruzích většina neuznává nic krom toho,co se učili ve škole,a někteří vědátoři by nečetli nic od druhých,pokud autor nemá aspoň dva doktoráty.
01. 08. 2011 | 03:15

honolulu napsal(a):

Statni tajemstvi pro pana Skeptickeho pouze.
Ja Vam musim zdelit statni tajemstvi, ale nesmi se to dozvedet zadny profesor, doktor, vedec nebo postovni mexicky kun. NEKTERI ti profesori a doktori jsou zasazeni strasnou bakterii ci virusem, aniz by o tom vedeli.
To stejne, co je v Africe L'Ebola, tak v Evrope mezi ucenymi pany radi virus, zvany VANITY COSIDE, (nacamrana jesitnost).

Tato nakaza byla rozsirena mezi postovnimi konmi v Mexiku, ktere pouzival PANCHO VILLA. Aby se neodcizili revoluci, tak meli klapky na ocich. Nejak se to preneslo do Evropy a od te doby je kazda universita revolucne levicova, plna ucenych panu nacichnutych socialismem, jako ty kone co mel Pancho Villa a s klapkami na ocich.

Zduraznuji, ze nas pan prof. takovy NENI ! Tato situce se vsak zlepsuje diky mnoha doktorum a prof., kteri maji titul od stejne firmy jako mam ja, titul Prince of Honolulu. Musel jsem si ho koupit. Prava hrabenka mi nechtela dovolit rozepnou zip u sukne.
V mem znaku je plechova hlava, s takovym mnozstvim per, ze nejaky pstros je dodnes holopr.elaty.
A ted se jdu schovat, abych nebyl nalezen....
01. 08. 2011 | 04:06

skeptický napsal(a):

Honolulu

Díky za důvěrnou informaci.Pod erby české šlechty (je jich strašně moc),si spřízněných plechových hlav najdete co hrdlo ráčí.Nemám chuť hledat šptrosí péra,jistě je tam najdete sám.

Každopádně tento weekend je pro mne úplný eyeopener.Otvírák na očka.
Vyléčil jsem se z celoživotního bludu.Pochopil jsem totiž po shlédnutí,že voliéra bude asi na ptáky.
01. 08. 2011 | 04:57

dennis napsal(a):

Pane Skepticky,
vas optimisticky humor jsem si oblibil uz pred casem. K tem dvema doktoratum vam pridam rikanku, kterou mne naucil muj otec koncem padesatych let:
Rekla krava krave,
ze precetla Rude pravo prave.
Az ho precte desetkrat,
ze pak slozi doktorat.
Asi to byl disidentsky posmesek na adresu hrdeho socialistickeho doktorskeho titulu RSDr. Mnozi bojovnici proti stalemu komunistickemu nebezpeci se budou zaprisahat, ze titul RSDr se daval za absolvovani VUML. Mate-li na mysli dva doktoraty pro tutez osobu, asi by to byl RSDr pred jmenem a za jmenem DrSc. To by byl dvojnasobny doktor se vzestupnou spiralou vzdelanosti. Ale na to nestacilo si precist Rude pravo dvacetkrat. Tak jednoduche to nebylo. Bylo treba si Rude pravo predplatit.
01. 08. 2011 | 05:02

skeptický napsal(a):

Nejváženější jsou dnes lékařky filosofie,obor gen-dr.t.etické (pohlavní)studie.
Ministerský matryjál.Velmi veřejně prospěšné.Ty už nečtou vůbec nic,jen píšou.Většinou o vládní dotace.
Doktoři vůbec pořád potřebují od státu peníze.Je jich tu moc.
01. 08. 2011 | 05:25

žena napsal(a):

skeptický

Žila jsem celý život v tolerantním prostředí. Přesto se u mě projevila alergie na genderové blogy paní Sokačové a Marksové Tominové, naskakuje mi kopřivka, když si vzpomenu na to, že z peněz daňových poplatníků jsou dotovány Gender Studies. Takže neplatí, že je to obecně prospěšná společnost. Mně vskutku neprospívá, ale škodí.
Není doktor jako doktor. Není magistr jako magistr.
01. 08. 2011 | 08:26

Jedla napsal(a):

Smím se, poněkud neskromně, domnívat, že volba tématu tohoto blogu mohla být inspirována diskusí pod blogem http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=13672 ? (Mám na mysli nadnesené porovnávání dětiček ze "sterilního" prostředí s izolátorovým chovem lab. myší... přísp. v diskusi 10. 07. 2011 | 10:02 bod 5 :-))
01. 08. 2011 | 09:08

skeptický napsal(a):

žena
Od té doby ,co vynalezli vakcíny mám jeden recept.Píchat,píchat,píchat.´Doporučte dál.
01. 08. 2011 | 09:14

Jedla napsal(a):

Maximus

jak, prosím, definujete "něco, co tam nepatří"?

Doporučuji promyslet definici zdraví dle WHO: "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." (zdroj: http://www.who.int/en/ )

Zdá se mi, milý Maxime, (soudím tak z Vašeho dnešního příspěvku psaného ve tři ráno), že se nenacházíte ve stavu "mental an social well-being", a nejste tedy zdráv. Možná by vás uzdravila kočka nebo pes (felisterapie, canisterapie), pokud byste s terapeutem - zvířetem na své léčbě řádně spolupracoval. Zvažte to, jde o vaše zdraví!
01. 08. 2011 | 09:18

žena napsal(a):

skeptický
:-)))))
Provedu
01. 08. 2011 | 09:24

skeptický napsal(a):

V posledních dvou dílech Šeherezády jsem našel záblesk humoru v tom,jak matka se sestrou převezly Edu,a ojebaly jí o peníze.

Pořád mi ten seriál byl něčím divný,a nemohl jsem přijít na to,co to je.Absolutní nedostatek smyslu pro humor.Všichni se tam pohybují jako přiblblíci v nějakém těžkém snu.

Jediný závěr : napsala to ženská.
01. 08. 2011 | 09:24

vaclavhorejsi napsal(a):

tazatelka:

"Měla bych dotaz na autora, do jaké míry se domnívá, že očkování dětí ovlivňuje jejich přirozenou imunitu?"

Muj nazor je ve shode s drtivou vetsinou odborniku - ockovani je vysoce pozitivni vec, pozitiva nesrovnatelne prevysuji vyjimecne negativni reakce. Rozhodne nijak nepriznive neovlivnuje "prirozenou imunitu", nybrz naopak.
Boj nekterych skupin proti ockovani je iracionalni a rekl bych primo trestuhodny.
Uz jsem o tom psal:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=3323

..
01. 08. 2011 | 09:27

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu, omlouvám se, to, co bylo jen pro pana Skeptického jsem si přečetla, bavila jsem se a moc. Taky Vám svěřím tajemství. Mám erb. Sama jsem si ho navrhla, sama vyřezala z jilmového dřeva. Na tom erbu jsou tři pole. Levá polovina má ve znaku slunce, pravá je rozdělena na další dvě pole, na hořením je Luna a dolením kulaté hodiny, ukazují za pět minut dvanáct. Erb je zavěšen na veliké rudé sametové stuze, na skobě, kterou ukoval můj dědeček kovář. Je na chodbě, proti hlavním dveřím, je hádankou pro návštěvníky. Ještě ji nikdo nerozluštil. Na té skobě býval zavěšený jeden z chomoutů pro koně. Všechno to je symbolika, můžete hádat jaká.
No, to slunce neznamená,...kam nechodí slunce, tam obědnávají rakev, nebo, pozor na slunce, i na něj lze získat alergii, abych zůstala při myšlence blogu pana profesora. Tužka a úsměv, prosím.
01. 08. 2011 | 09:35

skeptický napsal(a):

Záleží na tom,co v tom očkování je.
Pokud se v tom najde moc těžkých kovů,žraločí olej,kultivuje se to na játrech ze zelených opic kde je alespoň padesát neznámých virů,a cinkne se to živým virem ptačí chřipky,a navíc je to povinné,pak se i blbá veřejnost pozastavuje.
Díky bohu zdejší uvědomělá media která praktikují korektní samocenzuru tyto pro veřejnost zbytečné zavádějící informace nešíří.
Naštěstí je toho dost,roční trvanlivost se dá podpisem prodloužit na čtyři,případně i na osm let.
01. 08. 2011 | 09:38

buldatra napsal(a):

Pane Skeptický,

ten Váš recept lze vřele doporučit jako veskrze užitečný a to za všech okolností.
I kdyby bývaly vakcíny vynalezeny nebyly.
01. 08. 2011 | 09:46

skeptický napsal(a):

Tužka

Solomonka Uhrmacherová náhodou nebudete?
Je ta pravá půlka lomená břevnem vodorovným,nebo kosým?
Jestli je u Vás oběd za pět minut dvanáct,tak je to taky špatně.

.L.
L♦L
.L.

Jestlipak víte,co je tohle?
01. 08. 2011 | 10:01

Tamia Bestius napsal(a):

jj..olga kdesi hore napisala ze zijeme vo vacsej spine ako kedysi..a to je pravda...po druhe chemia ktorej je prilis a strava..taka sosovica obycajna cocka ktorej vyzivna hodnota je teraz len 65 % oproti cocke sped 20 rokov..a po tretie geny ktore mame a sposob zivota ktory vedieme..

Kazda cast sveta, narody, etnikum ma svoju prirodzenu ochranu ktora sa vyvijala s nim...priklad :malokto si uvedomuje ze narody ktore radi palive jedla ich jedia vlastne kvoli parazitom..keby nie, tak ich v ich prostredi paraziti vyslovene vyhubia od korena cize od creva...taky beduin ktory kocuje vlastne nekocuje kvoli zalube v sirosirej pusti..niekedy sa zbali a zlozi inde aj ked jeho stado ma este obzivu na povodnom mieste...jednoducho kvoli parazitom a blcham..a nosenie buriek a habu nie je muslimansky zakon ale zakon zivota..ono v danych oblastiach sa zena aj chlap chranili od pocasia/prirody a aj od zvedavych pohladov aj k takemu ukonu ako ked sa isli zenske do potoka kupat..kmene v europe na pomerne malom uzemi bojovali medi sebou o obzivu a miesto a to sa stalo vlastne pravidelnou funkciou etnika, kmena, naroda, vlastne trvalym sposobom obzivy a preto aj slovania mali mnohozenstvo a od ich zien sa panenstvo neocakavalo , prave naopak ak chlap zistil pri svatbe ze zena je panna mohol ju vyhnat so slovami ze keby stala za nieco stala boli by ju muzi milovali....kdzeto na inom konci sveta kmen znamenal prislusnost, sudrznost na obrovskom uzemi kde bol sam a ochranu proti supereniu kde sa vojna viedla len ako vyboj, ukazka moci kmenu, naroda, etnika a odveta..cize zena tym padom pozivala vyhody o akych sa zenam na europskom uzemi ani nesnivalo...taky priklad zidia, ktory nie su narod,ale zliepanec kdekoho co sa pridruzilo a ako boj o prezitie je svetly priklad ich dedicstva nabozenstva po matke--otec moze byt hocikto lebo neexistuje povodny rod/zakladatel..v historii ludstva vsetko so vsetkym suvisi..nas kolia alergie a civilizacne choroby a inde napriklad geneticke choroby a bieda a hlad..jedine co nam ako "bielym"ostalo z davnych cias az doteraz je vojna a organizacia a organizacie k vojnovym ucelom za rozsirenim uzemia a trvalemu sposobu obzivy ktora nas zabija a ubija...
01. 08. 2011 | 10:05

skeptický napsal(a):

Tužka

Ve dne v noci nestíhám?
01. 08. 2011 | 10:09

pavla2 napsal(a):

Maximus: Myslím, že mladá lékařka s olizováním psa měla pravdu. Pes na jazyku nemá nic špatného, pouze na čumáku. Máme doma hodně zkušeností s tím, že jakoukoliv ránu, kterou si necháte olizovat od psa i kočky, vyléčíte daleko dříve než bůhvíjakýma mastičkama. Proč si myslíte, že se psům i kočkám rány zahojí i bez doktora a proč by si je jinak olizovali? Paní, která má doma hodně zvířat, vůbec nemusí být nemocná z nich. My máme doma také dost velký zvěřinec, psi s námi spávají a jsem zdravá jak ryba. Jen jak jsem psala, dvě děti mají mírné alergie na pyly a seno, nikoliv na zvířecí chlupy či něco jiného. Zvířata jsou od toho, aby s námi žila ve společnosti, ne abysme se báli se jich dotýkat. Kdo má dobrou imunitu,dobrý genetický základ, se od nich nenakazí nikdy, kdo je oslaben z jiných důvodů, tak něco chytit může a pak se to svádí na zvířata. Jen je třeba se starat, aby naši mazlíčci neměli zbytečných parazitů a pak by mělo být vše v pořádku.
Jinak trochu zapomínáte na další důležitou věc. Děti, kterým je dovoleno mít zvířátko, se kterým se můžou mazlit, tzn. také se nechat klidně olizovat, mít ho i v posteli, nejsou tak sobecké. Vědí, že se o lásku i třeba jídlo můžou rozdělit s nějakým jiným tvorečkem, který se sám postarat neumí. Nejsem psycholog, ale za tímto názorem si stojím. A řekla bych, že taková vlastnost je pro život mnohem důležitější než i nějaká případná nemoc z nečistoty. To spíše dostanete žloutenku či úplavici, ale rozhodně ne ze zvířat.
01. 08. 2011 | 11:03

ζ napsal(a):

Vaclav Horejsi:

“Mimochodem, v našem střevním traktu máme 500-1000 druhů bakterií (jedou z nejhojnějších je nyní velmi populární Escherichia coli)...”

Pane rediteli, pane rediteli....nepotesil jste... :(

Vypada to, ze vubec nevite, ze E. COLI A PRIBUZNE TYPY BACTERII TVORI POUZE ASI 0.1% STREVNI FLORY! (Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, Purdom E, Dethlefsen L et al. (2005). "Diversity of the human intestinal microbial flora". Science 308 (5728): 1635–1638.) Ano, 0.1%!!! Tomu rikate “nejhojnejsi”???

Pro Vasi informaci, napriklad ruzne druhy bakteroidu tvori zhruba 30% strevni flory a tez napr. klostridia, eubakterie, fusobakterie, peptokoky, ruminokoky, bifidobacterie a peptostreptokoky jsou ve strevni flore podstatne cetnejsi nez E. coli. Prosim Vas, pane rediteli, nez priste placnete podobny nesmysl o E. coli, tak si o tom neco prectete...
01. 08. 2011 | 11:09

skeptický napsal(a):

Ze zvířat jsou červi,které po pitvě najdou ve střevech,játrech,mozku i v očích.
Můžete mít čistotného psíka,který očuchá každé hovno,a které mu chutná zblajzne.

Z exotických ptáků jsou naprosto neznámé nemoci.
Tak vás budou vás léčit na něco jiného,hlavně že léčí.
Jim je to jedno.
01. 08. 2011 | 11:12

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, pane Skeptický, hádanky dávám, ale sama je nerada luštím, přímo to jsou nepřátelé, berou mi čas. Solomon byl zoolog, třídil škůdce, že by po něm, bylo cosi pojmenováno? Mám ráda kolmice, kolmé úhly, krátké a rychlé přihrávky, žádné hračičky, tedy, až na jednu vyjímku,....proto bych nemohla dělat takové ty "nimračky práce".

Já stíhám ve dne i v noci. Ze soboty na neděli jsem v noci pekla tři koláče, osazenstvo ráno vstávalo, ti koukali "na drát". Mému tělu se nechtělo spát, Černá Luna na obloze vykonala své.

Pane Skeptický, nevím, co to znamená, záleží na úhlu pohledu, ten je rozhodující ve všem, i ve vědě, pane profesore Hořejší. Ano? Tužka.
01. 08. 2011 | 11:14

ζ napsal(a):

Vaclav Horejsi:

P.S.: To, ze tady placate ruzne politickoekonomicke nesmysly je odpustitelne – kazdy vi, ze jste v te oblasti “dilettante”....avsak placani vedeckych nesmyslu je ve Vasem pripade neodpustitelne... :(
01. 08. 2011 | 11:26

gaia napsal(a):

pavla2

no nevím nevím, zrovna nedávno proběhla tiskem zpráva, že někde v Ostravě si děti hrály na pískovišti a onemocněly nějakou exotickou škrkavkou, kterou ani nikdo nemohl určit, neb ji neznal až po dlouhých týdnech se zjistilo, že je to nějaký asijský, u nás vůbec se nevyskytující druh. Naší škrkavce by se děti jistě ubránily, ale s asijskou jejich imunita nemá zkušenosti. Takže v gůlobální společnosti bych tu hygienu vůbec nepodceňovala, lidé mohou onemocnět v New Yorku např, nilskou horečkou, že to tam doveze letadlo z Egypta, a jejich imunita musí zápasit s něčím, s čím by se jinak vůbec nepotkali.
A stěmi psy je to podobné.
Psi žijí s člověkem ode dávna, ale teprve poslední dobou si je berou lidé do postelí a jedí s nimi u stolu. Dřív žili psi výhradně na dvorku ve své boudě a do bytu nesměli.
01. 08. 2011 | 11:29

skeptický napsal(a):

Tužka

Pokud nedělám nic,tak stíhám ve dne i v noci.Kdysi jsem si říkal Sám si vařím,sám si peru,a tak si držím ženskou.Pracovitou.
Badatel musí být líný na praktické banální věci.

Solomon měl 800 žen a konkubín nemálo,takže jako zoolog měl dost širokou praxi.
Toho Solomona jsem si vydedukoval ze Sol a Moon.Když už víte o Černé Luně,jste v obraze.
Na drát se mrká,popř.čumí nebo čubrní.
Na hračičky se raději neptám,každý máme nějakou slabůstku.
01. 08. 2011 | 11:29

vaclavhorejsi napsal(a):

ζ:

Dekuji za upozorneni, za chybu se omlouvam, uz jsem ji odstranil.

..
01. 08. 2011 | 11:55

skeptický napsal(a):

Nagooglete si

operation intestinal worms

Jinak červíčci se i hodí na požírání odumřelé tkáně,když má jeden třeba sněť.
01. 08. 2011 | 11:55

skeptický napsal(a):

Tužka

Znamená to čtyři loupežníci.
01. 08. 2011 | 12:42

Maximus napsal(a):

Pavla2
Svatá prostoto!
Jste asi hodná a milá žena, ale s těmi zvířátky jste vedle jako jedle. Sám mám psa a vím, že olíže a sežere často věci, které byste asi nekonzumovala. Ovšem zejména kočky, které mají volný výběh z domu jsou díky nemocem a parazitům jichž jsou přenašeči velmi nebezpečné pro zdraví lidí a i samozřejmě dětí. Zákeřnost některých bakterií, ale hlavně parazitů je v tom, že umí dokonale maskovat svojí přítomnost ve vašem těle a vyčerpávají postupně Váš organismus a imunitní systém. Někdy tento boj může trvat i mněsíce, roky a více. Začíná to různými alergiemi v pozdním věku, bolestí kloubů, ústřely (lumbago) páteře, cukrovkou, střevními potížemi atd. Dokonce někteří parazité si libují přímo v srdci a plicích! Někteří parazité se dostanou i do blízkosti mozku a i do očních kanálků. Zkuste si o tom něco přečíst, jde to dnes bez problémů vyhledat na NETu. Doporučuji Vám si přečíst články třeba od Dr.Jelisejevové (původně oftalmoložky)ze zkušenostmi z Ruska, která už nějaký čas působí i u nás. Navíc celá řada parazitů je živorodých tzn., že je nenajdete ve stolici třeba nemocného dítěte. Je to smutné čtení. Myslím, že tím, že mikrosvět člověk normálně bez výkon.mikroskopů a spec. zařízení nevidí vede většinu lidí tak nějak k tomu, že tento svět neexistuje a vlastně je to něco co se nás netýká. Ale on existuje a dává o sobě znát a to většinou ve zlém. Za cca 90% všech nemocí stojí patogeny, paraziti a spol. mocného a nebezpečného mikrosvěta.
Pěkný den!
01. 08. 2011 | 12:54

Maximus napsal(a):

Jedla
Píšete s určitou dávkou jedovatosti a nadřazenosti, že jsem asi nemocný, páč jsem psal zde ve 3 hod. v noci. No když mě stačí už po léta spát jen pár hodin, max. 4 hod. a jsem fit. Zkuste si něco zjistit třeba o Napoleonovi, ten spal snad 3 hod. denně. Takových lidí je spousta, to byste se divil a nejsou nemocní. Spíše ti lidé co spí více než 8 hod. denně jsou v podezření, že mají nějakou nemoc.
01. 08. 2011 | 12:59

pavla2 napsal(a):

Gaia, maximus: Snad ty potvory - paraziti můžou na někoho vlézt. Ale nám se prozatím vždycky nějak vyhýbaly. Když jsme měli jako děti doma velké psy, kteří byli opravdu jen venku, tak jsem s nimi velice ráda přebývala v boudě, zrovna tak si hrála s liškou, kterou jsme měli ochočenou, věčně jsem se muchlala s malými nutrijkami a nosila je do školy, nikdo z nás neměl žádné škrkavky, tasemnice a nic podobného. Naši rodiče zrovna tak žijí celý život ve společnosti mnoha zvířat, mají 75 let a kromě opotřebovaných kloubů z těžké práce je netrápí vůbec nic. Zato rodiče manžela i on nikdy žádná zvířata doma neměli a jsou celý život prolezlí všemi možnými nemocemi. Možná jsou dnešní lidé více choulostiví, ale já si myslím, že je to právě tím, že mnozí vyrůstají spíše jako skleníkové květinky a nejsou odolní.
Jinak samozřejmě vím, že psi olížou téměř všechno, máme doma 3, ale prý snad na jazyku nějaké bacily nemají, jen na čumáku. No a našemu největšímu chutná nejvíce molitan a ručníky.
01. 08. 2011 | 14:48

Pompeius Magnus napsal(a):

To: Maximus

taky spím jen tři, čtyři hodiny. Úplně mi to stačí, akorát jsem si někde přečetl, že je to prý předstupeň k nějakému závažnému duševnímu onemocnění. Tak nevím, asi se milý Maxime sejdeme v Horních Beřkovicích!
01. 08. 2011 | 15:43

Peter napsal(a):

Očkovanie má celkovo veľmi zlý vplyv na imunitu.

Protilátky produkuje Th2 zložka imunity, kým boj s bežnými infekciami zabezpečuje zložka Th1. Tieto dve zložky pôsobia ako hojdačka, t.j. buď je v popredí jedna alebo druhá. Zvyčajne najprv zasahuje Th1 a až dokončovanie liečby má na starosti Th2.

Malé dieťa sa rodí predisponované skôr k Th2 aby prežilo v maternici, ale po narodení postupne "ochutnáva" mikróby a posilňuje si Th1 zložku imunity. Tento proces hľadania imunitnej rovnováhy prebieha najmä počas prvých 2 rokov života. Ak sa vývoj naruší, bude na celý život trpieť imunitnou nerovnováhou a sklonmi k alergiám alebo autoimunite.

Vakcíny typicky obsahujú adjuvans na báze hliníka, ktorý má jediný cieľ: donútiť organizmus k tvorbe protilátok. Blokuje Th1 zložku a niekoľko týždňov dráždi zložku Th2. Takýchto kopanco dostane dieťa viacero už počas prvého roku života. Vakcíny tak opakovane tlačia nezrelý imunitný systém do Th2 reakcií, bránia mu správne sa vyvinúť. Hliník okrem toho alergizuje. Lepšie je to opísané a vedecky podložené v článku http://rizikaockovania.sk/dok/vran/Anafylakticke_deti.pdf

V súlade s týmto rámcom je potom pozorovanie skutočnosti - už len oddialenie očkovania DTP o 2 mesiace znižuje riziko astmy o polovicu. http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(07)02379-2/fulltext

Okrem toho si treba všimnúť aj zhubný vplyv na nervový systé. Pozrite článok Prof. Baylocka http://www.slobodavockovani.sk/news/vakciny-vyvoj-nervoveho-systemu-a-poruchy-autistickeho-spektra-1-cast/
01. 08. 2011 | 16:41

honolulu napsal(a):

pane prof. (09:27) moje sousedka me jednou volala o pomoc ve 3 a.m., odvazel jsem ji do nemocnice na Emergency.

Zcernala ji ruka, ochrnula, dostala pasovy opar (Shingels) po (flu shot) - ockovani proti chripce.

Nekdy ockovani vzbudi neco v tele, co tam spi. Nejaky virus.
Po tom zminenem ockovani, take nekdy stari lide umreli,
a nasi doktori se ted hadaji.
Ja temto vecem nerozumim, tak radej chodim na ockovani do baru.
Doporucuji i Vam pane prof. shot of whisky - OLD WILD TURKEY,
(Stary Divoky Krocan), dela divy.

Pani Tuzko,
je pro me svatkem, kdyz Vy, knezna na Aktualne CZ me oslovi.
(09:35) Jste krasna duse se smyslem pro umeni a vim, ze i vnimate to, co druzi nevnimaji.

Musim Vam vsak rict pani, ze navrhnout si erb muze byt nebezpecne.
Ja jsem si jednou nechal usit PRAPOR, vlajku (velkou) podle sveho citu pro krasu a vyvesil ji z balkonu.
Zbalili me policajti a odvezli k panu doktorovi, musel jsem curat do skenicek. Asi hledali bakterie z mojich horecek na Zambezi.
Na vlajce byl Andel drzici podnos na kterem byl upeceny krocan.
Ano pani, tak to je. Na kazdeho Sokola utoci kdejaky Brabec.
Koncim pro dnesek.
01. 08. 2011 | 16:46

skeptický napsal(a):

Hon. Olulu

Pokud jste to vyšíl na americkou vlajku,nebo nějakou spřízněnou ,ani se nedivím.

Asociace jako cold Turkey,nebo dead Turkey se přímo nabízejí.
Tady by to měli za nějakou nacistickou odnož církve husitské.

Za to by si pro Vás přijeli i tady,i bez znalosti jazyka.Tady totiž víme,co se patří.Ale asi by se na to musel sejít nejdřív branný výbor.Máme tu znalce na všechno.
01. 08. 2011 | 17:37

skeptický napsal(a):

P.S.
Když jsme u těch ptáků : Nepotkal jste tam na Zambezi mezi Mašukulumby nějaké potomky Dr.Emila Holuba?
01. 08. 2011 | 17:48

Lord Helma napsal(a):

No hlavní rozdíl mezi někdejším východem a západem, mezi venkovem a městem je právě ta možnost konzumovat potraviny nezatížené chemikáliemi, na něž naše organizmy neměly čas si za padesáte let zvyknout.
01. 08. 2011 | 20:18

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu, díky, pane. Jako pozornost k Vaší zálibě o UFO, naťukejte si, www.seznam.cz , je tam o UFO na dně Baltu. Portál seznam je podobný, jako centrum, ale centrum je o poznání lepší.

Ostatní prominou, prosím, pan Honolulu je daleko, tak aby měl více zdrojů informací. Tužka.
01. 08. 2011 | 20:31

honolulu napsal(a):

Pane Skepticky,
Dr. Emil Holub byl vyborny doktor, humanista, ale spirit Afriky ci psycholigii tohoto bohateho kontinentu nikdy nepochopil.
Prochazel kraji, kde bylo zlato, diamanty a jine cenne mineraly, nedotcene, ale on je nevidel a radej shromazdoval odpad, hracky, "umeni" cernochu na ktere nikdo v Evrope nebyl zvedav.

Vedl svoji vypravu detinsky naivne a ztrata lidskych zivotu v jeho vyprave byla zbytecna. Nedostal se dale nez do dnesni Zambie.
Zadny kmen Masukolumbu nekde, nikdy neexistval.

Kdyz sel pres dnesni zapadni Rhodesii, tak se dostal do styku s kmenem NDEBELE (Matabele), po prekroceni Zambezi zapadne od Livingstone (tenkrat neexistovalo) se dostal do styku s TONGA. Severnej od nich zije LOZI (Barotse) a jeho vyprava zkoncila na uzemi kmene Luvale - absolutnim dizastrem. NEchtel bych ho za sefa ani za nic.
Vim vsak, ze jako doktor, by byl vybornym kolegou prof. Horejsiho. (Take specificky nadaneho, ale jinak popleteneho). Byl uznavan v Kymberley (meste diamantu na hranicich Cape Province a Orange Free State.
H. M. Stanley (explorer) byl z nich ze vsech nejlepsi a nejschopnejsi a bylo jich hodne.
01. 08. 2011 | 20:31

honolulu napsal(a):

Dekuji pani Tuzko, vim o nem. To pilotoval UFOun Tencokyda a v Habrove na smetisti z neho vypadnul. Ted je zde na Aktualne Cz v prestrojeni za nicka slapku a klobasku.
01. 08. 2011 | 20:42

|Jan Holý napsal(a):

Dnes se neléčí, dnes se předepisuje. Lékař-dealer, pacient-feťák. Tak to funguje k radosti farmafirem, které z tohoto legálního drogového byznysu mají nejlepší kšeft a lékařů, kteří z toho mají procenta. Drtivá většina alergií je uměle nově vytvořených, hlavně když se kolem toho mohou motat, bohatnout a "léčit" zástupy "odborníků". Přitom skutečné problémy (namátkou lupenka, bolesti hlavy, hypertenze, cukrovka) lékaři léčit neumějí. Ptám se jako nelékař: co se pořád na těch školách učí, co v těch výzkumných ústavech zkoumají, co na těch kongresech (čím exotičtěji, tím líp...) projednávají? Mít technika takové (ne)výsledky jako medicína, vyrábíme dosud elektřinu třením ebenové tyče liščím ohonem a jezdíme na oslech...
01. 08. 2011 | 20:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ad ζ:
Také jsem měl v úmyslu připomenout anaeroby, byl jste rychlejší. ☺
01. 08. 2011 | 21:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

|Jan Holý:
´ vyrábíme dosud elektřinu třením ebenové tyče liščím ohonem a jezdíme na oslech...umíráme na choleru, mor, záškrt, tetanus, vzteklinu, pravé neštovice...´ ☺
01. 08. 2011 | 21:36

skeptický napsal(a):

Hon.Olulu

Já rostu.Celoživotní mýty padají jeden za druhým.Voliéra není co jsem myslel,teď Mašukulumbové,ještě řekněte Masajové,a vrátím vysvědčení ze šesté třídy.

Bylo mi osm,četl jsem dvě 8 cm tlusté bible,krásně vázané,s věnováním našemu mocnáři.
Snad zmapoval vodopády objevené královnou Viktorií,setkal se s Jonathanem Livingstonem Seagullem,k Amundsenovi se ale nedostal.

Ono najít někde zlato nebo diamanty taky není snadná věc.Kdyby tam šel kvůli tomu,taky by mohl hledat dodnes.

Vím ,co to je jít do buše se základní prospektorskou výbavou na týden "nalehko".Plná polní.Jen 40 patron,víc neunesete.To není jako na houby,a i mimo Afriku jsou místa,kde vás chce pořád něco sežrat.Počínaje komáry.Když si zlomíte nohu,zpátky se nedostanete.Dnes už jsou aspoň mobily (pokud je signál)a GPS.
Tenkrát vysílačka vážila přes kilo.
01. 08. 2011 | 21:47

opravník omylů napsal(a):

Páni cestovatelé S. a H.,

Mašukulumbové, jeden z cca 70 kmenů multikulturní Zambie, se dnes jmenují Ilové (Ila), to jistě víte, netahejte nás za nožičku, se zeměpisem na tom nejsme my Češi tak zle. Pan Skeptický vrátí vysvědčení z šesté třídy, plete si je s Masaji, ale třeba zrovna chyběl. Taktéž z literatury má za pět, plete si Jonatána od Bacha s Davidem.

Malý drb nakonec - své potomky u domorodců nezanechal Holub, ale jiný český cestovatel, Alberto Vojtěch Frič, který si v Paraguayi s náčelníkovou dcerou pořídil dcerku Hermínu, její potomci žijí v Esperanze dodnes.

Co to má co dělat na blogu o alergiích ale nevím.
01. 08. 2011 | 23:11

Viola napsal(a):

honolulu,

říkáš o vzdělaném a inteligentním člověku popletený a sám neumíš opsat název obce z mapy - Hrabová.
01. 08. 2011 | 23:23

skeptický napsal(a):

Pane Opravník

Nikde jsem netvrdil,že Mašukulombové a Masajové jsou totéž.Nesahejte mi na akademické úspěchy.

S nějakou Hermínou jsem v patnácti krátce chodil.Pokaždé,když jsem jí na lavičce rozepnul blůzičku,aby se jí lépe dýchalo,seděla jak sfinga a ronila slzy.Dodnes nevím proč.

David je od Michelanžela,to ví každý,Bach je hudební komponenta,jako Dvořana a Smeták.

Pane,tady se mezi nás nepleťte,sešli se dva světáci,my si rozumíme.
Znáte nějakého masaje? Jste si jist,že byste na něj nebyl alergický,kdyby Vám třeba chodil za dcerou?

Jo,a pletete si tu Hermínu s Pocahontas,prababičkou Rybeny,a prapraprababičkou Šer,Chánovou manželkou.Taky indiánská princezna.

Inteligence je co Vám zbude,když zapomenete vše,co jste se naučil ve škole.Školní znalosti k objevům nevedou.
01. 08. 2011 | 23:39

skeptický napsal(a):

Mašukulumbové,Honolulu mne zblbnul.
01. 08. 2011 | 23:43

opravník napsal(a):

Jo, entelygence, řikáte?

Ráčejí dovolit, vašnosto, pletete si racka (Jonathan Livingstone Seagull od Richarda Bacha, moooc pěkně přeloženo od ňákýho Hrona) se skotským misionářem a cestovatelem Davidem Livingstonem, co objevil ty Viktoriiny vodopády, co potom Holub tak pěkně zmapoval. To nemá co se školníma znalostma co dělat, ráčej vodpustit, voni akademickej úspěchu, to chce jen umět ábecedu a slabikovat.

Vašnosto a nepleťte si indiány Čamakoky (Hermínu) s pohádkama vod Disneye, nebo se mohu domnívat, že jste nějakej rychlokvašnej absolvent nějaké soukromé junivéérzity.

Poroučím se, světáci, jdu čekat, co mi zbude. :-)
01. 08. 2011 | 23:59

skeptický napsal(a):

Pane @,to se načekáte.Blbnout se musí dynamicky,bez práce to nejde.
Krom čtení jsem vystudoval i psaní a počty.
Čuju tady ženskou.
02. 08. 2011 | 00:09

opravník napsal(a):

Mmm, dynamický blbnutí, vašnosto, povídejte, jak na to, jak moc těžká práce a na který škole se to učí?
02. 08. 2011 | 00:26

honolulu napsal(a):

Viola,
Samozrejme, ze je vzdelany a take popleteny, kdyz me 2x (dvakrat) verejne nazval rasistem. Ja rasisty nemam rad, oni diskriminuji ! Ja jsem S E P A R A T I S T A ! Ja se oddeluji na zaklade meho rozhodnuti.
Jak by Vam bylo kdyby Vam toto zakladni pravo nekdo bral ? Hmmm ?
(Predstavte si, kdyby Vas nasilim nutili zit vedle Tencokyda Hnuj. Mela by jste alergie na zbytek zivota. Z alergie se umira.)

Pane opravnik,
Kmeny jmenovane moji malickosti v Zambii (Bantu) jsou rasove odlisne od Masaju (Tutsi) z Tanzanie o kterych se zminujete. Psat o rozdilech dvou zminenych ras se neda na Aktualne CZ, jelikoz bych byl zase nalapkovan. Rozumite-li kmenum a rasam v Africe, tak nepiste o vztahu Islamu ke vsem ostatnim v Africe.
Vse je mi to stejne uplne fuk, jako ta Habrova, Srabova ci Hrabova.

Pane Skepticky, zpusobem, ktery jste popsal ve Vasem prispevku (21:47) se do buse (Savany) nechodi a nejezdi. Byl by s Vami velmi rychle konec. Nechci vsak o tom psat na tomto blogu stejne ne, jako treba o tech nerostech. Musime se drzet thematu.
02. 08. 2011 | 00:27

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,.... ano,... volal jste mne, pane Skeptický, ?,...Vy jste tou ozdobou nudných přestávek a pasáží, neumdlévejte, vždyť bych nemohla jinak vařit klemborový bradlík, včera se mi obzvlášť povedl, však jsem mu říkala, "seš skeptickej", tak rychle vyplaval a nerozvařil se. Tím nevznikla žádná alergie u stolu, abych byla stále v rovině blogu. Díky, bavím se, Tužka.
02. 08. 2011 | 00:39

honolulu napsal(a):

POUZE pro Pana Skeptickeho,
"radar" mi rekl ze "opravnik" je KLOBASKA = Tencokyda hnuj.
Prave me zaujala jeho jedna veta......
Osidil nas oba dva.
Proto volam na jeho adresu : "Hey ty certe, lstivy vrahu, do riti bez z meho prahu". (Ten Frankenstain smrdi i pre ocean a dalsi stovky mil. Jak on to dela...? ?)

Dnes v noci jdu do klubu spiritualistu (Occultistu) zmapuji dusi i prof. immunologie.
02. 08. 2011 | 00:54

skeptický napsal(a):

Hon.Olulu
Yukon není Jižní Afrika.Každé má svoje specifika.Od silnice k silnici 200 km.To,čemu se tam říká bush je většinou neprůchodné.

Vyřešil jsem Bealeho poklad.Je to úplně jinde.Ani nemusím vytáhnout paty.Nechám to jiným,ať se postřílejí.

Opravník a vyhledávač

ZBŠS - Základní bábovková škola Svijanech.Koupil jsem si flašku na ochutnání.

Tužka

Zkuste něco lehčího,třeba mršenou dukev a pietní dárek.
02. 08. 2011 | 01:01

skeptický napsal(a):

Honolulu

Tuším,že se výjimečně mýlíte.Tentokrát je to něco stokrát nebezpečnějšího.
02. 08. 2011 | 01:04

im napsal(a):

:-)
Tady je veselo, tady se nespí???

Milá Tužko, s čím že jste dělala ten bradlík? S mladým špenátem a jehněčím? To máme pěkný oslí můstek zpět k tématu blogu, můžeme se posunout k potravinovým alergiím, abychom tu panu profesorovi nezaplevelovali/y blog věcmi mimo téma. Potravinových alergií je moc, ale jsou i alergie na nápoje? Pivo? Mám osobní zkšenost s alergií na mléko, ale to je snad potraviny. Jogurty mi nevadí.
02. 08. 2011 | 01:34

im napsal(a):

Ajaj, už mi vypadávají písmenka, tak dobrou.
02. 08. 2011 | 01:42

skeptický napsal(a):

Imčus

A kde Vy se tady berete,madame?Tady to dejchá,tady to žije.A bez namáčení.Pan profesor nám nějak zvadnul,asi má zítra přednášku,tak aby tam neusnul.Naposledy reagoval na nějakou zetku.

A japato,že nespíte?Dovča?Vybrala jste si počasíčko.
Chystám se na houby.
Vy jste taková chytrá žapka..Co má Karkulka společného s vlkem?Ostatní nenapovídat.
02. 08. 2011 | 01:52

merlin napsal(a):

Víte, nějaký čtenář by se ještě mohl domnívat, že nejjistější by bylo se infikovat hepatitidou a kochem jen tak pro jistotu, aby měl kvylitní imunitní odpověď.
Já sice (doufám) chápu smysl sdělení, ale formu a argumenty pokládám za poněkud nešťastně volené, pane kolego.
02. 08. 2011 | 08:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Peter:

"Očkovanie má celkovo veľmi zlý vplyv na imunitu."

Nesmysl...

"Protilátky produkuje Th2 zložka imunity, kým boj s bežnými infekciami zabezpečuje zložka Th1."

Mate to nejake popletene; protilatky jsou zasadni slozkou prirozenych odpovedi na vetsinu infekci; ochranny ucinek proti opakovane infekci maji hlavne protilatky.
O tech zakladnich imunitnich mechanismech (vcetne role Th1 a Th2 lymfocytu) tady brzy napisu clanek.
Th1 lymfocyty jsou dulezite pro vyvolani zanetlive reakce, ktera se uplatnuje hlavne proti intrecelularnim parazitum (napr. mykobakterie).
**************************

merlin:

"Víte, nějaký čtenář by se ještě mohl domnívat, že nejjistější by bylo se infikovat hepatitidou a kochem jen tak pro jistotu, aby měl kvylitní imunitní odpověď."

Tak hloupeho ctenare skutecne, ale skutecne nepredpokladam...

"Já sice (doufám) chápu smysl sdělení, ale formu a argumenty pokládám za poněkud nešťastně volené, pane kolego."

I ja doufam, ze smysl tohoto sdeleni chapete; nevim ovsem, proc argumenty a formu pokladate za "nestastne zvolene" - muzete prosim specifikovat?

..
02. 08. 2011 | 08:15

skeptický napsal(a):

A Safra,
Z profesora se nám vyklubal kolega mág.
02. 08. 2011 | 08:17

skeptický napsal(a):

Pozoruhodné,kolik lidí poslalo poster tak brzy ráno.
02. 08. 2011 | 08:20

Sio napsal(a):

Tedy - zírám. Myslel jsem že Václav Hořejší je spíše novinář a politik. Tomu mi tak odpovídá ten článek. Ovšem profesor imunologie? Žasnu a nejsem tady první. Uvedu můj koment, který jsem napsal ke článku jinde.
"Tohle není dobrý článek. K tomuto oboru mám velmi blízko a proto vím, že obsahuje mnoho zjednodušení, které vedou ke špatnému pochopení problému. Nechci tu uvádět nějaký protičlánek, to bych ponechal odborníkům.
Takže jen pár poznámek.
1. "Mezi dnešními imunology a alergology je dnes všeobecně přijímaná tzv. „hygienická hypotéza“ jako vysvětlení dnešní epidemie alergií."
Spíše ne, než ano. Jistě, v některých případech to pravda být může, na základě toho se provádí tzv. desensibilazace, což je týdny provádění podávání zvyšujících se dávek alergenů. Funguje to opravdu jen někdy.
Generalizovat tuto hypotézu na hlavní příčinu alergií je novinářská zkratka.
2. Alergiemi trpí velmi často právě děti a po pubertě se to upraví. Což popírá teorii, že kdyby byly v dětství vystaveny alergenům, vyléčily by se. Většina se totiž nevyléčí.
3. Alergií je mnoho druhů. Třeba na domácí prach, psy a kočky, pyly atd. Jistě, jsou na farmě, ale v paneláku také. V paneláku jsou i další látky, třeba formaldehydy z nábytku.
4. Podle této teorie by nejméně měli mít lidé, kteři vyrůstali na Ostravsku. Vždyť se jim dostávalo tvrdého tréningu od dětství, ne?
5. Statistiky se dělají podle toho, kolik alergiků z toho či onoho vzorku populace jde s potížemi k lékaři. "Negermanizovaní Turci" prostě nejsou s potížemi k lékaři, příčiny jsou ekonomické a v neinformovanosti.

Atd,..... mohl bych pokračovat. Proč to dělám?
Myšlenka, že je třeba děti nechat rýt v hnoji a onemocnět třeba hepatitidou je VELMI nebezpečná a hloupá. Dost také pochybuji, že kdo neměl tasemnici a škrkavky, ten je více ohrožen asthmatem. Tedy raději to s těmi svými nezkoušejte. Raději si dobře zjistěte, co je to suchý, laryngiální sípavý (pískavý) kašel a pokud jej uslušíte před spaním či v noci, trvejte na návštěvě alergologa. Oni totiž někteří obvoďáci z různých důvodů vaše děti k němu raději nepošlou. Po popíchání včelami nebo vosami si nehrejte na hrdiny, pokud má dramatičtější průběh."
02. 08. 2011 | 08:42

skeptický napsal(a):

Očkování má tu nešťastnou vlastnost,že se dá zneužít jako účinná cílená bio-zbraň.Zvlášť,když se to udělá povinné.Pak je to 100%.

Přísady,adjuvanty jako squalene,hliník ,rtuť, zvyšující účinnost a trvanlivost vakcín vyvolávají tucty vleklých onemocnění a alergií nejasného původu později,které se dají svést na cokoliv jiného.

Když se to omylem namíchá s živým virem zabijákem,svede se úmrtí na pandemii,a očkování se zintenzivní.

Očkovat se dá ve fázích.Ta první vypne imunitní systém,viry se množí,tělo proti tomu nebojuje,bez příznaků.Druhá fáze nastartuje imunitní systém,a ten vás zabije.

Pouštět to do vzduchu jako v Bondovkách se nehodí,to si nevybírá,protilátka pro vybrané může přestat fungovat.

Ve školách se toho neučí.

Byly doby,kdy se ještě očkovalo sice nečistým očkováním ,ale v dobré víře.To bylo ještě zdravotnictví pro lidi.Dnes je to naopak, jsme trochu dál,a lidí je moc.
02. 08. 2011 | 09:15

Sio2Skeptický napsal(a):

Zneužít se dá cokoli, ne? I o ohno se říká, že je dobrým sluhou, ale špatným pánem.
02. 08. 2011 | 09:25

Sio2Jan Holý napsal(a):

Tedy lékař nejsem také, ale že by se JEN předepisovaly léky namísto léčení, s tím naprosto nesouhlasím. Jistě, je tu i tento problém a není malý. Ale vyvozovat z toho, že je to tak vždy a lékaři nic nevědí - promiňte, to je hloupost kterou popírá každodenní praxe. Ano, léky občas jen potlačí příznaky. Ale jsou to ty příznaky, které zabíjejí, pokud imunitní systém je oslabený, nebo nereaguje dost rychle. Zkuste nenasadit nic třeba na meningitidu, tuberu nebo hepatitidu a uvidíme.
02. 08. 2011 | 09:34

Sio2vaclavhořejší napsal(a):

"Samozrejme nikdo nerika, ze ten "zivot na farme" chrani dokonale - je to tak, ze pokud dite patri do teto skupiny, bude mit rekneme pravdepodobnost vzniku alergii 10%, zatimco u tech ostatnich to bude treba 25%"

Pane profesore. Pokud jste to myslel takto, je to pravda (až na ta čísla, ta jsou jistě jiná). Ovšem vyjádřil jste to opravdu velmi nesrozumitelně. Nedivím se těm reakcím.
02. 08. 2011 | 09:40

skeptický napsal(a):

Hliník je spojován s Alzhajmrem a autismem,nebo i naopak.

Hliník se vyskytuje v přírodě v Bauxitu,kuchyńském nádobí ,alobalu ,prášku do pečiva,zubní pastě,anti-acid tabletách,pičifucích, šmrdlátkách a očkování.
Sice to není "těžký",kov,ale leze to na mozek,a je jedovatý.
02. 08. 2011 | 09:42

vaclavhorejsi napsal(a):

Sio:

Skoda, ze reagujete aniz byste si poradne precetl, co pisu.
Zcela jasne a se zvyraznenim pisu:

"Samozřejmě, že je v pořádku, když se snažíme žít hygienicky a snažíme se vyvarovat nebezpečných infekcí. Řešením problémů s alergiemi rozhodně není vracet se zpátky do nehygienických podmínek a riskovat nebezpečná infekční onemocnění."

..
02. 08. 2011 | 10:13

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, všem bych chtěla připomenout povinné očkování proti dětské obrně, které proběhlo v roce 1960. Od tohoto roku probíhalo povinné očkování všech dětí. Díky tomuto plošnému očkování, tenkrát to byla Sabinova vakcína, byl výskyt na území našeho státu dětské obrny nulový. Tohle očkování počítám bolševikovi k dobru. Při tom jsou státy, třeba Turecko, kde je očkování dobrovolné a drahé a tam následky obrny na zmrzačených dětech uvidíte v každém městě i vesnici.

To je jeden příklad za všechny, našly by se další. Mám zkušenost, na sportovním soustředění dostalo dítě úporný kašel, za pár desítek minut bylo v tak zuboženém stavu, vyčerpané dávivým kašlem, že jsem s hrůzou počítala minuty, až pohotovost dojede. Rodiče odmítali jakékoliv očkování, já jsem začala odmítat přebírat za něj odpovědnost, když nevíte, jak bude jeho tělo reagovat v jiném prosředí a jiném režimu zatížení. Já beru mnohá očkování jako požehnání /viz proti tetanu/. Proti chřipce to považuji za .... řekněma za výstřel, bez znalosti cíle. Tužka
02. 08. 2011 | 11:22

skeptický napsal(a):

Ničení ochranné mikrobiální flory je jen část problémů.Navíc je to chemický útok,který se dostává do těla skrz kůži.

Nalejte si do baterky vodu z kohoutku,uvidíte.Co má v těle co dělat,a co ne se jakž takž ví.

U potravin,nápojů,jsou umělá sladidla,soja,formaldehyd a monoglutamát ve všem,dále zpracované tuky a oleje.U hygienických potřeb samé jedy,a v lécích totéž.

Vyléčený pacient je ztracený zákazník.Je pravdou,že v některých věcech alternativa není,mají pár léků,které si nevyrobíte.
Jediní doktoři kteří nemohou švindlovat jsou chirurgové,pokud si ovšem nedají připlatit.Lepší operaci Vám peníze ale nekoupí,leda ochotu schopnějšího chirurga,aby se na vás někdo neučil,nebo místo v pořadníku.

Zpátky k máslu a sádlu.Problém je ,že zvířata jsou dnes kontaminovaná.Krávy krmí rybí moučkou.Navíc se rtutí.Tendence je prodávat bezcenné hnoje co nejdráž,a pořád to vydávat za potraviny.Následky pak draho léčit,doplňky postavit mimo zákon nebo cenově znepřístupnit,takže jste odkázán na jejich léčbu.

Doktorům by se nemělo křivdit.Vědí jen to,co se naučili ve škole,všemu ostatnímu se pošklebují.Byli ve škole naučeni prodávat prášky lidem,které druhá ruka otrávila.Kdyby měli léčit svoji vlastní rodinu,předpisovali by jim totéž.
Naštěstí jsou ještě lidé,kteří to vidí.Smůla je ,že je to zaběhnutý systém,který vydělává obrovské peníze,a snaha to měnit tu pochopitelně není.

Fluorizace vody v některých zemích aby se obyvatelstvo udrželo placidní a přiblblé.Pro zuby to nic nedělá.
Předepisovat vápník,po kterém se blbne.Na řídnutí kostí nepomáhá,v kostech se nechytá.

Že je lak na nehty jedovatý se ví.Totéž barvy na vlasy.Prodávjí se vesele.
Na veřejném zdraví není zájem,spíše naopak.
02. 08. 2011 | 11:27

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Doktorům by se nemělo křivdit.Vědí jen to,co se naučili ve škole,všemu ostatnímu se pošklebují."

No hlavne ze vy toho vite vic, zadneho studia netreba...

..
02. 08. 2011 | 11:49

Sio2vaclavhorejsi napsal(a):

Sio:

Skoda, ze reagujete aniz byste si poradne precetl, co pisu.
Zcela jasne a se zvyraznenim pisu:

"Samozřejmě, že je v pořádku, když se snažíme žít hygienicky a snažíme se vyvarovat nebezpečných infekcí. Řešením problémů s alergiemi rozhodně není vracet se zpátky do nehygienických podmínek a riskovat nebezpečná infekční onemocnění."

V pořádku, pod celkovým dojmem z článku jsem tady trochu "ujel". Způsobily to obavy z toho, že si to opravdu spousta lidí vysvětlí jinak. Vy jste zřejmě zvyklý na vědecké auditorium, které důkladně zkoumá každý text. Při čtení populárního článku to tak být nemusí. Nemyslím, že článek je celý špatný nebo celý dobrý. Jen mi připadne nevyvážený a potenciálně zavádějící. Tohle ale nejsou exaktní tvrzení ani pojmy, tohle snad v rychlých reakcích ode mě nemůžete ani čekat. Je to na blogu, ne ve vědeckém časáku. Tam byste pravděpodobně použil jiný jazyk a já také, pokud bych si to komentovat vůbec troufl.
02. 08. 2011 | 12:35

skeptický napsal(a):

Profesore Hořejší

"..žádného studia netřeba"
Ale třeba.Celý život.Ale musí Vás to bavit.To je nejlepší učitel.
jako hlad je nejlepší kuchař.A neusínat na vavřínech.

90 % lidí dostane nějaký diplom,a zbytek života tráví v úctě k sobě samému.Jejich přínos společnosti jako vědců je většinou nulový.Job from nine to five.

Organizované vzdělání z jednoho udělá šroubek do mašiny.
Při bádání si co potřebuju průběžně najdu,nepotřebuji si cpát hlavu zbytečným balastem.Bádání je cesta,ne tábor.Když jedna cesta nikam nevede,zkusím jinou.Stoprvní bingo.

Říkám doktoři,mluvím o lékařích,jak je poznávám.
Jejich problém je,že jsou v oboru,kde se nebádá,co se naučili ve škole je bible,jsou zkažení pane doktore sem,pane doktore tam,děkuju pane doktore,chodí se k nim s nábožnou úctou,na venkově jim nosili husy,a ti blbější se mají za bohy,protože nevědí,že jsou blbí.
To je jako ten vtip,proč se ....oušci smějí.

Jak učitelky v obecné,děti vesměs nic nevědí,a rodiče jim lezou do zadku.
Arogantní doktorku jsem už taky potkal.Mladá káča odpudlivého zevněšku.Nejspíš lesba.
Vy kouřítééé? Jak si to představujetééé?

Vy víte možná stokrát víc než já a prošel jste sítem,kde jste demonstroval schopnost si to zapamatovat,ale jsou to vědomosti veřejnosti přístupné,může to vědět každý,kdo umí číst.Ať se podívají na výplatní pásku,jakou to má cenu.

Ve Vašem oboru máte pravdu před očima.A tisíce profesorů s vámi. A honí se blbým směrem.A nevidí.A já Vás hecuju marně.
02. 08. 2011 | 12:52

buldatra napsal(a):

Pane Skeptický,

Malý doplněk k tématu:
"Doktorům by se nemělo křivdit.Vědí jen to,co se naučili ve škole,všemu ostatnímu se pošklebují."

No hlavne ze vy toho vite vic, zadneho studia netreba...

Je tu totiž piedestal a vo to go.
Piedestal je vyvýšenina, ze které je vidět dolů, ale tam dole je to všecko příliš malé a je toho hrozně moc a tak aby to jeden shůry rozeznal, musel by slézt z toho piedestalu. Hrozná představa.
A je z piedestalu vidět i nahoru.Na piedestaly o něco vyšší a na oblohu, na které v podstatě nic nového není.
02. 08. 2011 | 13:12

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Ja jsem samozrejme potkal take radu spatnych, arogantnich, atd. doktoru.
Vinou lekaru mi umreli oba rodice...

ALE znam mnohem vic doktoru dobrych, kvalitnich.

"Ve Vašem oboru máte pravdu před očima.A tisíce profesorů s vámi. A honí se blbým směrem.A nevidí.A já Vás hecuju marně."

Fantasticke - JAK vite, ze jakysi "Vas", "ne-blby" smer je spravny, na rozdil od toho, kterym hledi miliony odborniku?
Jaky to vubec je ten vas smer? Muzete dat nejaky relevantni odkaz?
Nejake esotericke "duchovno"? Aštar? Neco takoveho??

..
02. 08. 2011 | 13:15

skeptický napsal(a):

Buldatra
Slovutný nadkolego

Je přísloví
Čím jsou větší,tím tvrději padají.

Moje zkušenost ale je,že
Čím jsou větší,tím tvrději padám já.
02. 08. 2011 | 13:20

buldatra napsal(a):

Aštara bych nepodceňoval.

Myslím si že je stále nedoceněný, až podceněný.
Zatím jediní, kdo ho správně pochopili, jsou vrabci.
Někde jsem četl, že požádali Aštara o evakuaci a nezanedbatelná většina z nich znechuceně opustila naši planetu.
02. 08. 2011 | 13:25

buldatra napsal(a):

Možná, že u piedestalu je rozhodující, jaký materiál je pod ním.
A jak hustý je předmět, který z něho padá na to podloží.

Slyšel jsem o miminu, které vypadlo ze sedmého patra a toliko se strašně leklo. Až na ty drobné oděrky, samozřejmě, protože dole bylo jakésí křoví.
Mimina asi nejsou moc hustá.
02. 08. 2011 | 13:34

Sio2vaclavhorejsi napsal(a):

Pane profesore, v tomto stojím plně za vámi. Aštary se to tu jen hemží, to je potřeba mít na paměti. A krásně je vidět škodlivost generalizací. Jeden špatný doktor, všichni špatní doktoři.
A ty řeči o piedestalech. Lidi sami ve své nevědomosti staví lékaře na piedestal a pak se diví, že to nejsou bohové. Je to jejich hloupost, že nechápou, že je to odpovědná profese, jako je i spousta jiných.
Tvořivost u lékařů. (skeptický) Zase - praktik asi ani moc tvořit nemá, měl by postupovat lege artis. Tvůrčí proces je zatížen vysokou chybovostí. přichází na řadu, když známé a ověřené postupy selhaly a úspěch se nedá zaručit.
02. 08. 2011 | 13:56

skeptický napsal(a):

Profesore

Ohledně Vašich rodičů je mi líto.Je to běžnější,než se ví.

O dobrých doktorech vím taky.Dokonce doktorkách.Nejsem žádný bigot ani šovinista.

...Jak víte,že Váš ne-blbý směr je správný..":

Protože to vychází matematicky i geometricky,krásně to zapadá do současných znalostí,a je to geometricky krásné.Pravda je krásná.

A symbolika zanechaná našimi předky v náboženství,architektuře,literatuře,starých bájích,umění ,pravda vetkaná do orientálních koberců,náboženských symbolů,vše přesně zapadá.Staří používali diagramy,chemické vzorce právě jako dnes,jen je poznat.

To je svět,který máme denně před očima,a nevnímáme.

Těch směrů a slepých uliček bylo za 40 let hodně.Jen pár jich nakonec někam vedlo.
Plus nějaké slibné zajímavosti,a vlastnosti čísel.

Díky Vám jsem se z úcty k Vaší tvorbě a osobnosti podíval,čím se živíte.A něco mi tam bylo moc povědomé.

Už jsem Vám říkal,codonová tabulka aminokyselin.
Hic Rhodos,hic salto.

Dva nejlépe financované tábory,jeden v Americe,druhý na nějaké britské univerzitě se snaží dekódovat lidský genom brutální silou počítačů, v naději ,že budou moci patentovat nějaké léky a vydělají majlant.
Honba za slávou a penězi.Ctižádost.I když se jim to povede,pořád mají rozebrané auto,a nevědí,že je to auto.

Totiž vědec by měl mít privilegium bádat svým směrem.
Bez dotací to jde taky,ve volném čase.Bohužel mu některé výsledky nedovolí zveřejnit ani aplikovat,některé směry jsou tabu.Vyšší zájmy.

A Některé věci si nechat pro sebe.
Proč ne pro potěšení z objevu? Takový vynálezce bomby si to měl nechat pro sebe.Ne,on si to musel zkusit.Stejně se to nakonec použije.
02. 08. 2011 | 13:58

skeptický napsal(a):

P.S.
Bez vzdělání to nejde,máte pravdu.Je to obrovská mosaika,a je potřeba mít přehled o spoustě dalších věcí z mnoha oborů,které cestou vyskočí v mysli jako nápověda jak dál,Vědět čím se zabývali filosofové starověku,to Vám dá počáteční směr.

Začínat se ale musí od úplných trivialit,od jedničky.
Jeden život nestačí.
Do hlavy to nikdo nikomu nenaleje.Je to osamělá cesta.
02. 08. 2011 | 14:21

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Date mi tedy nejaky ten odkaz, abych se mohl podivat, k cemu ze se hlasite?
Nebo je to nejaky vas zcela originalni geometricko-matematicky smer, vse pouze ve vasi hlave?

"Dva nejlépe financované tábory, jeden v Americe, druhý na nějaké britské univerzitě se snaží dekódovat lidský genom brutální silou počítačů, v naději ,že budou moci patentovat nějaké léky a vydělají majlant."

To uz je davno hotove a bylo to trochu jinak - oba tymy byly americke - jeden soukromy, druhy verejnopravni-statni; stalo to skoro 3 miliardy USD (http://www.genome.gov/11006943); zanedlouho bude stat totez (precteni kompletniho genomu kterehokoli cloveka) jen par tisic a bude trvat 1-2 dni...

Smim se zeptat, jake mate vzdelani? Co jste studoval pokud jde o prirodni vedy?
Tyhle veci opravdu nejdou resit nejakou intuici, "osvicenim" - je to narocne remeslo vyzadujici dlouha leta driny. Pokud si nekdo mysli, ze je to zbytecne a ze vystaci s nejakym genialnim "vhledem", tak je prinejmensim, prominte, nerozumne pysny (dalo by se to rici i mnohem neslusneji... ;-)).

..
02. 08. 2011 | 14:27

buldatra napsal(a):

Řeči o tom, že lid prostý, nečesaný nemytý, zbožní kohosi ze svého středu a vysadí ho na piedestal, jsou generalizací.
Neboť ono vyzvednutí někoho někým někam, je jen jedna z cest na piedestal. Ale to samo o sobě není tak zajímavé, zajímavější je onen na piedestalu se vyskytnuvší. (i když i jeho klaka také není nezajímavá)
Tedy on a hlavně jeho mysl, až namyšlení, ona sebejistota a nadhled správně vědoucího, taková ta velikost staršího bratra, který ví nejlépe, na rozdíl od jiných, která bije.
02. 08. 2011 | 14:30

Sio2buldatra napsal(a):

Promiňte, ale musím to říci. Nemáte vy vůči "těm na piedestalu" nejakou animozitu nebo komplex méněcennosti? Na obecné klišé bych se být vámi vykašlal, jistě je mnoho nafoukanců, co se tam snaží posadit sami. A také mnoho zakomplexovaných, co jim to žerou.
Ale zajímavé pro vás je, koho si tam dáte VY, ne? Já se dívám na výsledky a na piedestaly si s nikým nehraji. Což neznamená, že si někoho nemohu vážit. Což dále neznamená, že od něj "žeru" cokoli.
02. 08. 2011 | 15:01

skeptický napsal(a):

Profesore
Geniality 5% ,zbytek tvrdá práce.Dnes je to brnkačka s internetem,dřív to bylo vysedávání v universitních knihovnách do půlnoci.

Moje vzdělání jsou čtení,psaní a počty,usnadní Vám to škatulkování.Nemám potřebu tu nikomu vyprávět svůj životní příběh.Máte jistou tendenci vidět za vším mimo svou vědu duchařinu.

Moc si o té duchařině také nemyslím,esoterické vědy a metafyzika jsou tajné,takže kritizovat je je snadné,ale nerozumné,když o nich jeden vůbec nic neví.Je to ale jenom a pouze pokračování Vaší vědy.V přírodě nejsou žádné zázraky,jen to,co se stále vymyká
dnešním znalostem přírodních zákonů.

No,to,co se vydává za okultní vědy jako numerologie,třikrátsedmdvacet jedna,to je dobře,jak říkala Růžičková,nebo astrologie na ministerstvu války,ani se Vám nedivím.

Chápu,že Vás štvu,rád byste ze mne udělal blbce.Zastanu to sám.
Pochopte,že s tím vzděláním se to má tak,že kdybyste byl sensei třeba v karate,a žák Vaší školy na ulici někoho potkal,a dostal přes hubu,ohánění se tím,že má černý pásek mu nebude nic platné.

Stejně tak člověk vzdělaný v přírodních vědách nemá patent na rozum.

Začínat z této pozice by se také dalo nazvat pejchou,a hůř.
Já jsem Vám z dobroty srdce naznačil směr,nic jiného,než myslet k tomu nepotřebujete.
You can lead a horse to water,but you can't make it drink.
02. 08. 2011 | 15:09

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Vy jste jako ten Smrtak z te cimrmanovske hry ("my nesmime ani naznacovat")

..
02. 08. 2011 | 15:15

skeptický napsal(a):

P.S.
Kdyby lidé zítra začali levitovat,a dělal to každý,trápili byste tím děti ve škole u zkoušek,někdo by dostal nobelovku,a za měsíc by Vám to ani nepřišlo.
02. 08. 2011 | 15:24

skeptický napsal(a):

Profesor

Neznám

Ten spolek mi moc sympatický není,smrdí z nich kantorština a pracný humor.
Na kulturu nemám čas,jsem nespolečenský mrzutý dědek.
02. 08. 2011 | 15:31

honolulu napsal(a):

Pane Skepticky,
Vy jste velmi inteligentni clovek, mam uctu pred Vasi schopnosti myslet samostatne. Nikdy nemente nick at vim, kde Vas najit.

Pane prof., to, co jste napsal o ztrate rodicu, je smutna tragedie. Vim o nekolika pripadech i zde. Prijde potom k soudnimu procesu a zamete se to pod "koberecek".

Byl jsem pred 15 lety na pohrebe ucitelky (36), ktera zemrela kvuli zubum. Nekteri doktori neumi myslet a jsou hanbou sveho oboru,
nekteri jsou vsak vyborni. Rozdily v kvalite doktoru jsou nejvetsi u nas.
My zde definitivne mame ty nejhloupejsi a nejlepsi na svete.
Je mezi nimi hodne valek.

Umrit na infekci ci dehydraci je nejtezsi smrt na svete.
Umrit na alergicky sok je vlastne uduseni, podobne jako je smrt hadem. Zabranit teto smrti jde rychlosti proti akce. U nas je na to silny a nebezpecny antihistamin nebo emergency injekce.
Nejvetsi bolest na svete je Trigeminal Neurolga (vypocitano,
4 x horsi nez rakovina).

Panove tento blog je velmi zajimavy.
Nekteri doktori u nas tvrdi, ze alergie se da pozvolna zmenit dietou. Lide trpici alergii musi nosit naramek na leve ruce v pripade emergency s udajem o nemoci.

Tento prispevek napsal nejhloupejsi "doktor" na svete nick honolulu, jen proto, aby se vam pochlubil, ze jsem si umel vrazit injekci do stehna (v Africe) v pripade potreby, drive nez jsem se podelal strachem.
02. 08. 2011 | 15:34

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Neznám
Ten spolek mi moc sympatický není,smrdí z nich kantorština a pracný humor."

Tak to je to s vami jeste mnohem horsi, nez jsem si myslel. Ze nemate rad vedu je spatne, ale ze nemate rad cimrmany, je MNOHEM horsi ;-)

..
02. 08. 2011 | 16:04

skeptický napsal(a):

Profesore
Kdybych neměl rád vědu,vůbec bych se s vámi nebavil.

Dám Vám ještě jeden návod.Vymyslete důvod proč mají určité chemické prvky pouze určité isotopy.

Věda jde totiž dál,a chybí jí základy.
To je brnkačka.Důvod to mít musí.Nobelovka Vás nemine.

Na osvícení nedám dopustit.Česky to znamená,že na něco koukáte třicet let,a pak Vám to jednoho dne dojde.
Nehledejte v ničem nadpřirozeno.

Jste mi tak vzdálený,a přece tak blízký.
Připouštím,že občas jsem se zasmál.S Vaším odsudkem se pokusím žít.
02. 08. 2011 | 16:22

honolulu napsal(a):

Zase jste to prohral pane prof., (15:09) tentokrat s panem Skeptickym. Zminujete se o spiritualite..Vcera jsem byl na seanci. Podarilo se mi vpadnout do jine dimenze. Ptal jsem se na mnoho veci. Napr. na pana Stejkala, za jak dlouho se nam zblazni z nasich prispevku. Ptal jsem se na profil a budoucnost prof., ktery nema rad "rasisty" (Vas) atd. atd. Chtel jsem videt nejaky cin pani Tuzky a obraz pani Bobsikove v budoucnosti. Chtel jsem videt sny chytrych lidi na Aktualne cz.
Kdyby lide vedeli, co jde precist z hvezd a z dimenzi, usnuli by u TV nudou.

Na Vas jsem se ptal nekoho kdo vas zna.

Kdo to je ve Vasem zivote ? Oznamovatel, pruvodce, prinosce, ochrance a ten, ktery vam dava silu resit denni problemy a posiluje Vas mentalne kazdy den. Kdo to asi je ?
Zeptate se p. Halika, nebo na to prijdete sam ?
(Vratim se vecer musim z domu).
02. 08. 2011 | 16:24

skeptický napsal(a):

PS.
Spojuje nás láska quědě.
02. 08. 2011 | 16:25

Sio napsal(a):

Mno, zdá se, že každý máme svůj svět, což tedy objev rozhodně není.
02. 08. 2011 | 16:36

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Vymyslete důvod proč mají určité chemické prvky pouze určité isotopy."

To neni otazka pro me, ale pro odborniky v jaderne fyzice.
Jsem si jist, ze soucasna teoreticka jaderna fyzika umi dobre vysvetlit, proc jsou stabilni jen nektere isotopy.
Vase vysvetleni je jake?
Kolik toho mate nastudovano z teoreticke jaderne fyziky?

..
02. 08. 2011 | 16:47

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu, tak, pane,..co na mne prozradily hvězdy, mluvily jasně, nebo jen naznačovaly.?? Chtěl jste vidět něco z mé minulosti, nebo z mé budoucnosti? Zajímá mne to. Jsou události, které věda pana profesora Hořejšího nevysvětlí,...a přeci se udály a já jsem je viděla na vlastní oči. Moje nevlastní babička a prababička mne vždycky nabádaly,... nemluv o tom, budou tě mít za blázna. Vy pane Skeptický, jste jednou napsal, že by mne ve středověku upálili. A já Vám odepsala,...upálili, pane Skeptický, upálili, a popel hodili do nejbližší řeky, aby nic nezůstalo.
Hranice vzplála,
tam na břehu řeky.
Zatratit tělo
a myšlenky na věky,....

Těším se na odpověď, pane Honolulu.
Vám se, pane Hořejší, nikdy nepřihodilo něco zvláštního, co jste si nedokázal vysvětlit? Dost možná, že nepřihodilo. Podle zákonů pravděpodobnosti a náhodných možností je to možné,...a je možné i to nemožné. Spektrum od nuly až po nekonečno. Tužka.
02. 08. 2011 | 16:57

vaclavhorejsi napsal(a):

Tužka:

Jiste, asi skoro kazdy zazil neco, co mu pripada "nevysvetlitelne".
Jsem presvedcen, ze v zasade vsechny lze vysvetlit nedokonalosti nasich smyslu (je prekvapive snadne je osalit), resp. naseho vedomi (viz "budou tě mít za blázna"), nebo vzacnou shodou nahod, resp. tim, ze nektere veci jsou principialne mozne, ale velmi nepravdepodobne (ale obcas se stanou).

Soustavne a presvedcive o tom pise Michael Shermer (pravidelne skepticke sloupky v Scientific American, ma svuj skepticky blog - viz http://www.michaelshermer.com/, http://www.michaelshermer.com/category/sciam-columns/ atd).

Jeden zdejsi diskuter (Z.Matyas) zde kdysi rekl neco, co se mi velmi libi:
"jsou veci mezi nebem a zemi - hlavne v lidskem mozku".

..
02. 08. 2011 | 17:27

buldatra napsal(a):

Sio,
neberte svět a lidi moc vážně.
Nadhled není na škodu.
Komplex vůči těm na piedestalu zdá se mi být naprosto zbytečným.
Piedestaly jsou jen dočasné.
Jo, kdyby byly věčné...

Jediný komplex, kterým trpím a o kterém si myslím, že vím, je komplex méněcennosti vůči voňavým národům, protože nevím, které národy to jsou, ale to sem nepatří, neboť by to mohlo rozpoutat nepatřičnou debatu.
Nejsem tedy imunní vůči komplexu a možná je to alergie. Což je tematické.
Budu o tom přemýšlet hned zítra ráno, až vlezu do vody.
Nebo až vylezu z vody.
Nyní přemýšlím o první večeři.

Dlení ve výšinách přísluší toliko orlům a podobné důležité havěti, která má vrozenou schopnost svým zrakem popatřit z té výšky každičký detail a dokáže si neomylně vybrat to, co je ku prospěchu její věci a jejím zájmům.
O což se snaží i orlové náhradní-piedestálníci, ač by se měli spíše snažit hledat a najít detaily, které jsou ku prospěchu těm, pro které je jejich činnost (někteří to nazývají posláním) určena.
Aby něco takové popatřili, maje nedokonalý zrak, musí z piedestalu dolů, což se nerado slyší.
Paušálně to nemyslím, možná jen většinově.
U profesora si nesmírně cením, že hledá a občas se s námi podělí o nalezené.

Toliko pouze jsem neumětelsky navázal na slova pana Skeptického, protože jeho náhled na tuto problematiku považuji za náhled správný.
Vážím si lidí, kteří apriori nezavrhují ani to,ul v čem nejsou kovaní.
02. 08. 2011 | 17:46

skeptický napsal(a):

Profesore

Dávat cizímu člověku výsledky toho,nad čím jsem si lámal hlavu leta je iracionální.

Dnešní člověk musí být učen.Nalito do hlavy.Nemáte rád záhady,které jste díky svému vzdělání trénován řešit?

To s isotopy nikdo neví.Proto Vám to navrhuju.
Jejich vysvětlení typu "tento prvek existuje jenom v tomhle isotopu protože další místo už je obsazeno prvkem s vyšším atomovým číslem",si můžou strčit za klobouk.

"Atomy nabírají potřebný počet neutronů,aby zajistily stabilitu" mne také nijak nedojímá.

Celá chemie je empirická,tabulky se udělaly z vážení a poměrů,a jede se dál.Neznáte stavební kameny.
Neudělal snad ten,který stvořil vnějšek nádoby také její vnitřek?

Proč prvky s at.vahou 5 a 8 neexistují se neví.
Proč neexistují stabilní prvky s at.číslem 43 a 61 se neví.
Proč má zlato jen jeden stabilní isotop,a cín jich má deset?

Zabýval jsem se tím léta.Jakýs takýs přehled o atomové fyzice mám,k odpovědi to nevede.

Skutečná vnitřní stavba atomu je jiná,než si to představují.Potřebovali by větší mikroskop.Pak se zahrabali s nějakými quarky,to je úplně mimo mé chápání,a taky se s tím nikam nedostali.

Váše alma mater obor organická chemie mne zaujal až nyní.Ale dnes už bych byl schopen skládat s bídou tak jednu zkoušku za semestr,myslí mi to pomalu ale blbě.

Kolik má jeden nastudováno je možná nějaké měřítko pro Vás,ale u nás se tomu říká k hovnu.Každým rokem university vychrlí spousty co mají nastudováno,a také nevědí.A nechybí jim to.Honí se tam,kde jsou peníze,špičková věda,nové hranice.
Nevědí to ani největší kapacity.Možná Vám dají nějakou moudrou přednášku,ale kloudnou odpověď nedostanete.
Chybějí základy,dům stavěný na písku.

Přírodní filosofie začíná někde Egyptem přes Řecko a končí někde Newtonem a Boylem.Na současnou vědu neměli.Spokojen?
02. 08. 2011 | 17:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Tužka:

Jeden pekny priklad vysvetleni "paranormalniho jevu", ktery uvadi Shermer:

A common story is the one about having a dream or thought about the death of a friend or relative and then receiving a phone call five minutes later about the unexpected death of that very person cannot always explain such specific incidents, but a princi­ple of probability called the Law of Large Numbers shows that an event with a low probability of occur­rence in a small number of trials has a high probability of occurrence in a large number of trials. Events with million-to-one odds happen 295 times a day in America.

..
02. 08. 2011 | 17:58

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"To s isotopy nikdo neví."

Zjistim si to u odborniku a dam vam vedet.

"Jejich vysvětlení typu "tento prvek existuje jenom v tomhle isotopu protože další místo už je obsazeno prvkem s vyšším atomovým číslem",si můžou strčit za klobouk."

Takhle to urcite nikdo nevysvetluje - pokud vim, existuje solidni teorie atomoveho jadra, obdobna teorii elektroniovych obalu.
Zjistim a poslu odkaz.

"Celá chemie je empirická,tabulky se udělaly z vážení a poměrů,a jede se dál.Neznáte stavební kameny."

Omyl, existuje velmi solidni kvantova chemie, ktera dobre vysvetluje vlastnosti areaktivitu jednotlivych prvku.

"Jakýs takýs přehled o atomové fyzice mám,k odpovědi to nevede."

Jste si jist, ze jsou vase znalosti dostatecne, abyste mohl vyslovovat takova odvazna tvrzeni?
Krom toho - samozrejme existuje spousta veci, ktere teprve vysvetleny budou; solidni veda se dela teprve kratkou dobu.

"Skutečná vnitřní stavba atomu je jiná,než si to představují.Potřebovali by větší mikroskop."

Velmi odvazne - myslite, ze predcite vsechny ty brilantni mozky, ktere tvorily moderni fyziku?

"Pak se zahrabali s nějakými quarky,to je úplně mimo mé chápání,a taky se s tím nikam nedostali."

Velmi typicke - kvarky a tzv. standardni model jaderne fyziky je uplna abeceda a vy to odbudete nejakym "to je úplně mimo mé chápání".

No nic...

..
02. 08. 2011 | 18:18

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

jeste neco:

ten vyrok "Pak se zahrabali s nějakými quarky, to je úplně mimo mé chápání, a taky se s tím nikam nedostali."
je stejny, jako byste v diskuse o podstate dedicnosti rekl:

"Pak se zahrabali s nějakými geny a DNA, to je úplně mimo mé chápání, a taky se s tím nikam nedostali."

Nezlobte se, ale soudy o tom, jestli v nejake oblasti soucasna veda selhava, jsou verohodne jen od nekoho, kdo je opravdovym odbornikem, kdo do toho opravdu vidi - ne od nevzdelaneho amatera (omlouvam se za uprimna slova).
Spousty takovych amateru napr. "vyvraceji Einsteina", objevuji perpetuum mobile, popiraji Darwina, atd. atd.
Je to pycha nevedomosti...
Pritom skutecne existuji problemy, na ktere je zatim veda kratka, napr.:

- fyzikalni "teorie vseho", ktera by na jednotnem zaklade vysvetlovala vsechny 4 zname fyzikalni sily a "elementarni castice"

- jak vznikl zivot

- co je vedomi

Ale jak uz jsem rekl - vedu "poradne" delame max. nejakych 150-200 let; pockejte si dalsich 100 event. 1000 let a uvidite, co vsechno budeme vedet...

..
02. 08. 2011 | 18:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi 02. 08. 2011 | 17:27:
Vaše opakovaná pochvala (lichotivá obzvlášť v čsp. Vesmír) mého výroku mi připadá zajímavá, nicméně výrok sám logicky vyplývá z poznání, že živá hmota tvoří nejsložitější systém v nám známém vesmíru; z ní pak je nejsložitějším systémem systém nervový - především mozek.
Všechny znalosti lidstva sbíral, třídil a hodnotil kolektívní rozum a nyní to vypadá tak, že s rozvojem světových informačních, energetických a dalších sítí začíná rození nadlidského všudypřítomného Geo-organizmu.
A náboženští věřící budou jásat nad příchodem Mesiáše (Židé), ke křesťanům sestoupí z nebes Kristus, k ostatním jejich reinkarnovaná božstva a předkové a masy lidí přivítají království boží na Zemi, podřídí se Nejmoudřejšímu Věku a vzdají se svých individuálních tužeb.
Jenom věční frflalové nepřestanou frflat. Česky.
Lidstvo opět si vytvoří svého boha, tentokrát univerzálního všeplatného všudybyla.
I taková real-fantasy je produktem lidského mozku.
☺☺☺
02. 08. 2011 | 19:45

Skeptický napsal(a):

Vážený profesore,

Pokud si potřebujete takovéhle základní věci ověřovat u odborníků,udělejte to.Myslel jsem,že chemie je váš obor.
Na periodické tabulce stojí všechna vaše věda.To je abeceda.

Položte jim otázky přesně jak dáno.

Rád se poučím.Nevím,je to diskuse mezi nevzdělaným amatérem a vzdělaným profesionálem,když se musíte ptát?Znáte to rčení nesuď koně podle sedla?Pýcha vzdělané nevědomosti?
Možná politika je Vaše parketa.

DNA už není mimo mé chápání,i když v zimě jsem o tom věděl jen to,že to existuje.
Ale podsouváte mi,že je to stejné,jako bych řekl atd...
Doufám,že na Hitlera dnes nedojde.

Those events million to one happening 295 times a day sounds like meaningless blábol.Nemám čas rozjímat,jde se na Šeherezádu.
02. 08. 2011 | 19:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Skeptický:

Pane, otazky ohledne stability izotopu nepatri do chemie, nybrz do fyziky!!! Jaderne fyziky!!!

Ano, chemie je muj puvodni obor (specializace biochemie), fyzika nikoli!
Nicmene muj bratr je profesorem teoreticke jaderne fyziky na MFF UK.

Chemie se zabyva v podstate deji, ktere jsou zalozeny na interqakcich elektronovych obalu atomu; jadra jsou v chemickych dejich prakticky irelevantni.

"Those events million to one happening 295 times a day sounds like meaningless blábol."

Nikoli - prectete si cely ten Shermeruv text - pokud je pravdepodobnost toho, ze onen "prorocky sen" je opravdu jen nahodou s pravdepodobnost 1 ku milionu, pak pri poctu obyvatel USA tam dochazi k takto nepravdepodobnym udalostem denne cca 295x. Kazdemu z tech 295 lidi, kteremu se to prihodi, se ovsem zda, ze to prece nemuze byt nahoda, ze...

..
02. 08. 2011 | 21:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Skeptický:

Jeste jsem zapomnel:

"Pýcha vzdělané nevědomosti"

Ta jiste existuje.Ale rekl bych, ze mnohem castejsi je pycha NEVZDELANE nevedomosti - ktera ani nevi, co nevi...

..
02. 08. 2011 | 21:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"pycha NEVZDELANE nevedomosti - ktera ani nevi, co nevi..." anebo tuší, že neví → frustrace
02. 08. 2011 | 22:22

skeptický napsal(a):

Profesore

Dobrý,to už je jen hraní se slovíčky.

Že to patří do jaderné fyziky mi neuniklo asi před 40 lety.To je právě to,že člověk by měl vědět od každého trošku.Pak se dá vynalézat.Vařit jenom z vody se nedá,ale bez ní taky ne.

To vysvětlení "místo je už obsazeno" bylo z tlusté staré knihy Fyzikální Chemie,nějaký český prófa,asi hlava.Odnesl jsem si ji za bůra z antikvariátu,teď už je dávno vyhozená.

Když něco nevím,že nevím,ani mi to nechybí.S tímhle jste si začal Vy,já bych se být na Vašem místě neshodil vytahovat vzdělání na prosťáčka.Dávám přednost neosobním argumentům.

Prozradím Vám svoji teorii.Budete dlouho hledat,abyste vůbec něco o stabilních isotopech našel,krom toho,že nepodléhají známým formám rozpadu,tedy nejsou radioaktivní.A spousta keců kolem kolik jich je.

Uvidíme,co říká velký bratr.

Já už s pár profesorama v životě mluvil.Jó,na to existuje quantová mechanika,fyzika,chemie...

Co mi neřekli je ,že tomu v republice rozumějí s bídou dva lidi.
Ani jsem se nepokoušel.Kdysi jsem dělal nějakou zkoušku ze Schroedingerových rovnic,a příští den to zapomněl.

Mám dojem,že bádání v tomto směru není žádoucí.Tabu.
Kdybyste náhodou propadl alchymii,nikomu to neříkejte,měl byste po kariéře.Taky Tabu.

Nagooglete si

Why do isotopes exist

Druhý odkaz shora 16.Sept.2010
Poslední odstavec.
02. 08. 2011 | 22:28

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana profesora Václava Hořejšího, děkuji za odpovědi. Pokud jde o mne a o chemii, tak pro mě platí věta ,.. stydlivost nevzdělané nevědomosti, ...chemii jsem neměla ráda,/ své chemické zanedbanosti lituji/, z fyziky jsem maturovala. Nelze být odborníkem na všechno. Přeji hezký večer, Tužka.
02. 08. 2011 | 22:37

Curious napsal(a):

skepticky:

Vazeny pane,
na tomto blogu jste pouzil vyraz “meaningless blabol”. Zajimalo by me, proc jste pouzil tento vyraz misto napr. “meaningless drivel” nebo “bezvyznamny blabol”... :)
02. 08. 2011 | 23:00

skeptický napsal(a):

Curious(proč tam nemáte wrote?)

Snažil jsem se citovat předchozí text jak dlouho to šlo,a přejít do češtiny,aby to mělo šťávu,a měl co vysvětlovat.
02. 08. 2011 | 23:08

honolulu napsal(a):

Tak, a je zde po pohode. Honolulu se vratil (zvany rasita) a nese panu prof., vzkaz ze vcerejsi occultisticke seance.
Vzkazuje Vam andel, delivering the vision. (Ja Ne !)

Toc se, vrt se, skripej korouhvicko,
prije cas a panty se Ti zrezavi
i Tvuj trapny skripot cas Ti jednou zastavi.
Ty pak predstoupis pred hvezdneho pana
i poznas, ze jsi byl jen cerna vrana
a za ten skripot hlasu Tveho
se Ti navzdy zavre zlata brana.
A Ty nikdy NEVSTOUPIS.

Nebojte se pane profesore ! Obcuji s andely a primluvim se.
Mluvil jsem vcera i s Minervou a s Aesclepiusem - Buh mediciny -o Vas samozrejme.
Ale medium zacalo kecat latinsky a vino mi nepomhlo. Tim byla ukoncena druha seance. Prvni se nepovedla, ale treti, to byla cesta az k hranicim moznosti.
Treti bude pouze pro pani Tuzku.
02. 08. 2011 | 23:21

honolulu napsal(a):

Pouze pro pani Tuzku.
Tri devcata a ja (psychik, medium, antena, a koordinator) jsme prisli k zaveru, ze nase seance cis. 2 nemela zadne GRADY.
Nebyla barevna, nemela hudbu, a nebyla blazniva. Ano,
CRAZINESS a MADNESS nam chybely. Tak, dalsi dve lahve Burgundy, nove esence, vonave koreni do vina a zmena se ohlasila.
Hluboka koncentrace a modlitba s zadosti o obraz, (ne vzkaz) a najednou medium zacne kricet: "Jsme v OPERE !".

Predstavte si, pani Tuzko, ze pan Stejskal ma rad klasickou hudbu a ma drimajici umelecke vlohy.
(To nikdo nevi na aktualne CZ.)
Zjevil se mi na jevisti oblecen v Tuxedu a zacal zpivat starou ceskou operu pred preplnenym hledistem :

"Jmenem pana krale, vsechny vitam vas !
Co bude se dit dale rozhodnu JA znas.
Je treba bditi stale, co povoleno snit,
Jmenem pana krale muzete i zhnit.
Ja jsem pana krale, jeho druhe ja
a bude to tak dale ve jmenu
pana krale a nesmi se nic dit !

Silna ovace zaplnila hlediste. Byla vsak pouze od jednoho certa. (Sedel tam agent Bredschnider, zvany KLOBASKA.)

Dusod koni vsak ohlasil prijezd ceske aristokracie.
Ano, blanicti rytiri se ritili na Prahu a na operu ze vsech stran.
Sam velky hrdina z videnskych hradeb grand master a markrabe moravsky Cochtan a jeho praporecnik Honolulu utocili v prvnim sledu.

I zapel velky umelec pan Stejskal novou tklivou sonatu :

"Ja vim, jak srdce boli, kdyz zarmutku jde vztric, kdyz chybnou myslenkou, vsem placem chradne lic"....

A najednou jste se tam v opere objevila Vy, pani Tuzko. Jako the High Priestess. Elegantni, krasna zena (Vy) pristupovala k uplakanemu panu Stejskalovi a na zlatem podnosu mu prinasela zlaty pohar se slovy :

"Ja vim jak srdce Tve Te boli, znam vsak i na to lek, ten lek je hermanek nic vic".

Praporecnik honolulu pred vyprazdnujicim se hladistem pokracoval v marne snaze doplnit umelecky vykon narodniho umelce pana Stejskala.
Obratil skopek plny necistot na hlavu udavace Bredshnidra, ktery byl znemoznen ceskym panem hrabetem Karlem Kubertem von Strakonice. Mlatil do skopku valecnou palici a rikal:

"Pijme pivo z bobkem, at je dobra nalada !
Smradme certa skopkem, umyje ho Helada"...
Pani Tuzko, je krasne videt budoucnost a toulat se hvezdami.
(Toto byl prispevek pouze pro pani Tuzku.)
03. 08. 2011 | 01:01

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Že to patří do jaderné fyziky mi neuniklo asi před 40 lety."

Verte, ze za 40 let doslo ve vede k urcitemu pokroku...

"To je právě to,že člověk by měl vědět od každého trošku.Pak se dá vynalézat."

Tak to je prave ta "pycha nevzdelanosti".
Se stredoskolskymi znalostmi chemie a fyziky dneska nic nevynaleznete.
Abyste objasnil napr. to, proc jsou nektere izotopy stabilni a jine ne, nezbytne musite nastudovat dnesni teorie atomoveho jadra a vse, co s tim souvisi. To neni vubec trivialni...

"Nagooglete si
Why do isotopes exist
Druhý odkaz shora 16.Sept.2010"

No jestli tohle povazujete za nejakou autoritu...
To je neco na urovni zakladky...

..
03. 08. 2011 | 07:25

skeptický napsal(a):

Profesore

Ranní ptáče víc sežere a dřív chcípne.Tak jsme dnes dva,kdo poslali poster.Dobré jitro.

Z Vás se vyklubal dárek.Okouzlující debatér.Bavím se královsky.
Chtělo to jenom získat pozornost,a trochu Vás zvednout.Není to ani tak těžké.Když se sejde nevzdělaná pejcha s vzdělanou,lítají jiskry.

Ten odkaz má pouze za účel poukázat na dvě věty:
"How they exist is not explained.Their existence is taken for granted in nature."Je to anglicky,tak to bude pravda.

Tady se vracíme k tomu,že někteří vědátoři ani nečtou,pokud dotyčný nemá aspoň dva doktoráty.

Atomová fyzika se zamalovala do rohu,a neví jak ven.Řekl bych,že se moc nesnaží.Ony se z toho dají dělat věci které bouchají,a není třeba,aby tomu rozuměl každý školák.

Kdybych Vám řekl,že i středoškolské znalosti jsou zbytečně velký kanon na vyřešení těchto problémů,asi byste dostal psotniček.

Ty quarky,larky ,farky jsou částice s mizivou životností,to jsou zlomky,a od ďábla.
Pámbu stvořil svět z celých čísel.To by Vám řek už starej Pythagoras.
Jelikož nemají dost velký mikroskop,tak se do těch atomů strefují jinými částicemi,a v mlžné komoře koukají,co z toho lítá.
Kolikrát jim už z toho vylít nějaký střep,a dávali si nobelovky za objev nové částice.

Vezměte si budíka,dejte ho za lajntuch,a střílejte do něj.To co z toho lítá je vidět jako stíny na lajntuchu,a ze zakřivení dráhy v magnetickém poli si můžete vypočítat váhy těch střepů.
Z toho se pak snaží vydedukovat jak ten budík vypadá vevnitř.

Ta unifikovaná teorie pole,nebo unifikovaná teorie všeho,kde se navíc snaží do toho vysvětlit,jak souvisí všechny síly ,fyzikální veličiny a konstanty je chvalitebná věc,doufá se,že by to mohlo existovat,ale nemají přesnou představu,co vlastně hledají.
Asi jako s kvantovými počítači,tam jsou na tom stejně.

Hlavní je financování,jak alchymisti u císaře Rudolfa.To určitě znáte.Deset let se staví nějaký urychlovač,pak dělají hokus pokusy,koukají tomu jak kočce do pr...,možná objeví novou částici,nic nevymyslí tak chtějí větší za miliardy.Do penze to vydrží.
Mně tam osobně vadí silné a slabé síly,podle mne tam nemají co dělat.Možná bych je do toho dokázal nějak nacpat,ale jsou mi od pohledu nesympatické.Jemný instinkt skety.

Jinak v MKSA se to dá vyřešit levou zadní za odpoledne,někam jsem to založil před pár lety.Snaží se tam toho nacpat moc.Unifikující
princip je energie,a energie mechanická,elektrická se dá skloubit,včetně všech veličin gravitační síla incl.

Trpíte zřejmě představou,že neumím číst,a co čtu bylo publikováno před 40 lety.Někdy co se napsalo před 2000 lety má k pravdě mnohem blíž.Když mne něco zajímá,chci vědět současný state of art,a nemusím z toho dělat nikde zkoušky.Věda je množina omylů na pochodu.Před stopadesáti lety se učilo,že mozek je tu proto,aby vytvářel hlen a sperma.

To,že se dnes určitě neví,co je magnetismus,elektřina, gravitace a čas Vás také určitě nerozhází.
Nemusím nastudovat nic,stačí si přečíst,kouknu a vidím.Taky jsme celý život neprospali.

Prozatím bych rád věděl odpověď Vašeho pana bratra profesora,proč
se atomové váhy prvků 5 a 8 nevyskytují,proč se atomová čísla 43 a 61 nevyskytují,a důvod,princip,(možná algoritmus) za stabilitou isotopů.
Jinými slovy proč má každý prvek daného atomového čísla jen určité stejné stabilní isotopy.

To,že chemici pracují jen s kombinačními vlastnostmi prvků mi také neuniklo.Isotopy stejného prvku mají stejné chemické vlastnosti,ale rozdílnou váhu a rozdílné fysikální vlastnosti(to dávám na odiv rozsah svých znalostí).
03. 08. 2011 | 09:18

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

OK, takze to chce ten mikroskop, stareho Pythagora a alchymii, a jsme doma.

"Jinak v MKSA se to dá vyřešit levou zadní za odpoledne,někam jsem to založil před pár lety."

To je skvela zprava, at zije MKSA (co je to??)

..
03. 08. 2011 | 09:31

skeptický napsal(a):

Profesore

MKSA,nebo mksA .To se učilo za císaře pána.Jste mladej kluk,chápu,že to neznáte.

Chce to myslet,ne nastudovat.
Tam se dovíte jen to,co vymysleli jiní.A bez záruky.

Milostivá mi tady nakoukla do korespondence,a povídá :

Á jé,sešli se dva vědátoři,a celej den se tu budou onanovat,jak jsou dobrý.

Má dnes dovolenou,jde na zahrádku,tak budu mít klid.
03. 08. 2011 | 09:44

Sio2vaclavhorejsi napsal(a):

No, faktem je, že Einstein nepotřeboval několikakilometrový urychlovač, aby objevil teorii relativity. Nic ovšem proti výzkumům z urychlovačem, pomáhají přidávávat kamínky do mozaiky, kterou zajisté někdo jednou složí. A znalost oněch kamínků se mu bude hodit.
03. 08. 2011 | 09:46

skeptický napsal(a):

Teorie relativity je jednoduchá.

Máte dva pány,A a B.
Pán A strčí nos pánu B kamsi.

Pak platí,že:

pán A má nos v ...

Pán B má nos v ...

Pán B je na tom relativně lépe.

Starej Albrecht z Ajnštejna řešil tyhle problémy na starejch obálkách tužkou.Měl tu kliku,že se leccos dozvěděl od bývalé Teslovy milenky.Ten Tesla,to byl Pan vědec,vedle Newtona.Víte že N.byl alchymista?

Jinak jeho genialita pramenila z autismu,a učit na vysoké škole nemohl,protože s... profesory svou mladickou drzostí.(viz WIKI-musím se občas držet faktů).
Propadal z čeho se dalo.Nakonec té nejvyšší akademické mety dosáhl,a ten profesor se z něj taky stal.Cesty mohou býti rozličné.
03. 08. 2011 | 10:19

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Dekuji za zajimavou informaci, ze jste chodil do skoly za cisare pana a ucil se tam MKSA (budte tak hodny, prozradte mne, mladikovi, co to je...).

Jeste k tomu vasemu predchozimu vstupu – to, jestli vy osobne uznavate nebo neuznavate existenci silnych a slabych interakci, je zcela irelevantni a komicke. Tyto interakce jsou zcela realne presne tak, jako gravitacni a elektromagneticke.

Nize uvadim, co jsem se dozvedel od odborniku (ten termin „magicky“ neni nijak magicky v obvyklem slova smyslu – je to jen technicky termin):

Vsechno to vyplyva z nyni platneho „slupkoveho“ modelu jadra (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_shell_model, http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/shell.html
Podrobneji viz standardni ucebnice jaderne fyziky.

Jde zhruba o to, ze ten cin (Sn) ma tzv. magicky pocet protonu (50), coz znamena uzavrenych nekolik slupek ve slupkovem modelu jadra. Cin 100 je pak dvojnasobne magicke jadro (50 protonu a 50 neutronu). Okolo tech magickych poctu se pak lze nadit vetsi stability pokud jde o "prilepene" neutrony, tudiz velky pocet isotopu. Cin jich ma vubec nejvic, ale je take pravda, ze je cela rada prvku, ktere maji 5 - 7 izotopu, napr. atomove cislo 44 (ruthenium).

Pokud jde o zlato, to ma lichy pocet protonu (79) a jadra s lichym poctem protonu jsou obecne slabeji vazana: jde o dominantni"parovani" nukleonu v duledku povahy jadernych sil a ten lichy nukleon je pak jen slabe vazan a pak se tam tezko lepi i dalsi neutrony. Zlato je asi vyjimecne tim, ze ma zrejme jen jeden stabilni izotop, jina jadra s lichym poctem protonu mohou mit maly pocet izotopu vetsi nez 1.

Souhrnne receno, jde o vlastnost parovani nukleonu pri pusobeni jadernych sil a eventuelne o vyrazny efekt "magickych" poctu nuklonu.

S tim, ze takovato vysvetleni nejsou (napr. narozdil od vysvetleni funkce kola na hrideli ci spalovaciho motoru) v rovine "selskeho rozumu" se neda nic delat - priroda je holt takova...

..
03. 08. 2011 | 10:41

skeptický napsal(a):

Profesore

Aha

Přesně jak jsem čekal.
Spusta kulatých slov,všechno pravda,ale odpověď žádná.

Pokud to ovšem uspokojuje Váš vzdělaný ostře analytický mozek,bůh Vám žehnej.

Přidám Vám taky jeden.Důvod,proč v přírodě existuje radioaktivní carbon C6/13: je zde za účelem radioaktivního datování.
Příroda je holt taková.

Metr kilogram sekunda Ampér se učí už na obecné.Oceňuji Váš smysl pro humor.Přece jen nebudete suchar.

Kdybyste se místo vytahování nad nižšími životními formami zamyslel nad mým návrhem.Kdysi jste řekl,že v téhle republice žádného kandidáta na nobelovku neznáte.Vám by slušela.Já Vám fandím. Máte to na stříbrném podnosu.

Já mám také vysoce vyvinutý smysl pro komično.Ovšem každý ho nalézáme jinde.

Na ty dva Hinty čili Clues ty síly vůbec nepotřebujete.To je tak,když si toho jeden nacpe do hlavy moc.To je jak u počítače,ucpete si ho daty,jede pomalu.U mne je to stáří a nevzdělanost.

Na matfyz chodily za mých mladých let bedny.Že to tam někomu nedojde?Váš pan bratr je s takovou odpovědí spokojen?
Že je to současný state of art není poslední slovo.Proto Vám to říkám.

Díky za snahu.
03. 08. 2011 | 11:32

skeptický napsal(a):

Dám Vám ještě jednu radu.Ten selský rozum je odpověď.
Pravda boží se zjevuje dětem,a uzavírá se učeným profesorům.

Charmed particles,magic numbers.Ti vědátoři už dnes taky nevědí kudy kam.

Příjde den,kdy tu elity budou chodit,a mlátit hlavou do zdi,a volat já byl tak blbej.Proč jsem na to nepřišel sám?
03. 08. 2011 | 11:55

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Jak myslite...
Blahopreji vam k tomu, jak neskonale prevysujete vsechny ty hlupaky, kteri promarnili leta zivota studiem zbytecnych teorii, kdyz vsechno se da zjistit selskym rozumem (MKSA) podeprenym pythagorejskymi principy.
S tim stribrnym podnosem nehazardujte, radeji se ve Stockholmu prihlaste sam! Je to hromada penez a hlavne velka slava! I pro cely narod! Vsichni vam budeme vdecni, kdyz uz ten Klaus a Havel ostrouhali!

BTW - nestabilita C13 vyplyva z toho slupkoveho modelu jadra. Ale to jsou samozrejme jenom nesmysly zabednencu s precpanymi hlavami, ze...

Nemylim-li se, pred casem jste tady vyvracel i Archimeduv zakon (rikal jste ze podle nejakeho nemeckeho genia za jasnych mesicnich noci kameny v potoce vyplouvaji na hladinu). A take jste myslim originalne objasnoval schopnost ptaku letat. Ale mozna si vas pletu s nejakym jinym podobnym diskuterem-myslitelem.

..
03. 08. 2011 | 12:00

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu, děkuji, pana. Tak, hvězdy i médium i Vy byli jste ke mně shovívaví,...jako kněžna v opeře, tak takový sen jsem měla jen v mládí, když jsem poprvé viděla Rusalku. Často jsme v zahradě si právě tuto operu hrály. Na mne zbyla vždycky role prince,...vidino krásná, přesladká, jsi li ty skutečná, nebo pohádka,...

V kuchyni mám dvě dózy se sušeným heřmánkem, květ v jedné, list v druhé. Víte jak se pozná heřmánek od rmenu? Květ heřmánku je dutý, květ rmenu plný. A taky, sladce po heřmánku, trpce po rmenu. Na Americkém kontinentu není heřmánek domovem, bývá tam vysazován, neprosperuje, nelíbí se mu tam, je na Ameriku alergický, alergie i u rostlin, pane profesore, pokud to čtete.
/Alespoň trochu zůstávám v kontextu blogu/.

Teď už vím, kde je pramen všech Vašich informací,..ale stejně, že jste přesně uhodl tu jednu kartu, mezi tolika, to mne stále jaksi zneklidňuje, ... nemám ráda, když mi kdokoliv nahlíží do mých plánů do budoucnosti.

Prozřetelnost mi to naplánovala, hvězdy to ví a můj Anděl Strážný to jistí. A pan Honolulu pátrá ve hvězdách. Toulejte se hvězdnou oblohou stále dál, je inspirativní, já se toulám taky, ráda se dívám na nebe. Má to ale jednu nevýhodu, občas se šlápne do něčeho nevábného, nebo zakopne, ale to mne nemůže odradit ...Zenit i horizont jsou v pravém úhlu a pomáhají nastolit ten správný pohled na svět. Nekoukat jen do misek, baňčiček, mikroskopu, počítače, a tak,..

Omlouvám se, pane profesore, omlouvám se, pánové, pokud jste to četli, bylo to z opačného spektra vašich zájmů,..já vím. Stańte se tuláky po hvězdách jako pan Honolulu, i to je přínosem, díky, Tužka.
03. 08. 2011 | 12:11

skeptický napsal(a):

Profesore

Taky už nevíte cobyste mi přišil.
Archimedův zákon těžko,nic mi to neříká.Ti ptáci možná,ale už si ale nevzpomínám,o co šlo.

Já to nechci,stejně brzo umřu,a musel bych jít na hrad,čert ví co tam bude za raracha,a otravovali by mne novináři,kvůli kterým dnes mění pravopis.
Pak by se našli staří spolužáci,dyk on byl blbej,doufám,že ne nějaké nemanželské děti,dejte pokoj.

Minulý týden jsem byl na svatbě netince,měl jsem nakázáno se s nikým nebavit,všude dělám ostudu.

Cestuji inkognito přestrojen za bezdomovce,každej by mi dal korunu,Vy možná ne,odhaduji Vás na škrta,učitelský obyčejně bývají.

O universitních profesorech se říkávalo,že učí své studenty překonávat problémy života,kterým se sami vyhnuli tím,že se stali profesory.

Ta Vaše slavná magický čísla jsou také empirická.Pak by se možná na to dosazením vhodných hodnot dala nasadit nějaká rovnice,aby to pasovalo.Vynalézání odzadu.
Chybí teorie.
03. 08. 2011 | 12:19

skeptický napsal(a):

P.S.
Ptáci jsou odjakživa lehčí vzduchu.Jen mechanismus jak mění svoji váhu nám uniká.

Máte pravdu,býval jsem brilantnější.Co nadělám.A Řepa mne tam nazval zapatlancem.No počkej...
03. 08. 2011 | 12:33

Viola napsal(a):

Pane Skeptický,

proč si myslíte, že by se profesor Hořejší mohl přeorientovat na fyziku, když je biolog? A jak by mohla alergie souviset s množstvím izotopů? Mi připadá, že čím více izotopů, tím hůře.
03. 08. 2011 | 12:42

buldatra napsal(a):

Něco nevědeckosti pro uklidnění:.

http://www.cropcircleconnector.com/2011/windmillhill2/windmillhill2011b.html

Ti ptáci lehčí vzduchu jsou jak opeření, tak i neopeření.
Vzájemně se sice nepodobají, nicméně jejich společný rys spočívá právě v tom pohybu vzhůru.
Endejáni pro ně měli společný název, říkali jim opeřený had.
03. 08. 2011 | 12:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy