Rusko – potenciální nebezpečí nebo příští spojenec?

18. 07. 2008 | 20:57
Přečteno 26436 krát
V českých sdělovacích prostředcích se v poslední době stále častěji objevují úvahy o tom, jaký by měl být náš vztah k Rusku.
Nejčastěji se dočítáme, že Rusko představuje potenciální hrozbu, že s ním máme špatné historické zkušenosti a že bychom si na něj tudíž měli dát pozor.
Slýcháme i to, že Rusko patří do úplně jiného kulturního okruhu neslučitelného s naším evropským, že je to země silně nedemokratická, tradičně imperialistická a agresivní.


Pro moji generaci je samozřejmě velmi důležitá historická zkušenost – Sovětský svaz sice podstatným způsobem přispěl k porážce nacistického Německa, ale pak způsobil, že u nás zavládl na 40 let zprvu tvrdě totalitní, později poněkud mírnější, avšak stále velmi nedemokratický, utlačovatelský a ekonomicky neefektivní režim. Těžkým traumatem byl vojenský zásah v srpnu 1968, který zadusil několik měsíců svobody v době „Pražského jara“.
Pro mnoho lidí z mé generace je tedy Rusko a Rusové podobným problémem, jako pro generaci mých rodičů bylo Německo a Němci.

Jsem však hluboce přesvědčen, že politika založená na předpokladu, že Ruska se máme obávat a že je to potenciální vojenský protivník je naprosto nesprávná a těžce poškozuje nejen české, ale i evropské zájmy.
Dnešní strašení Ruskem mi připomíná doby z mého dětství a mládí, kdy jsme neustále slyšeli o akutním nebezpečí ze strany západoněmeckých militaristů a revanšistů.
Jsem rád, že např. náš pan prezident (k jehož mnoha jiným názorům je možno, resp. třeba, mít značné výhrady) je výrazným zastáncem přátelských vztahů s Ruskem; je škoda, že v tomto směru neovlivňuje více některé jiné naše politiky.

Myslím, že dnešní Rusko má sice spoustu problémů - rozhodně bych neměnil náš nedokonalý politický systém za jejich ještě nedokonalejší, ale zcela zásadní je, že už to dávno není ona nebezpečná velmoc s totalitní ideologií a světovládnými ambicemi.

Vadí mi, že se i dnes zcela běžně používá pohrdlivé a nenávistné označení „rusáci“ – to jsme používali v dobách komunistického režimu, kdy jsme k tomu měli důvody, ale dnes to pokládám za nepřijatelné; představte si, že by někdo použil veřejně a s gustem podle stejného vzoru utvořené označení pro Židy...

Rusové si od roku 1917 hodně vytrpěli – ti, kdo jim vládli, určitě mnohem více ublížili svému vlastnímu národu než těm ostatním, které se octly v jejich sféře vlivu.
To, že Rusové (i ostatní národy bývalého SSSR) dokázali poměrně v klidu zvládnout totální změnu ekonomického a politického systému, která jim přinesla spoustu problémů a ponížení, včetně ztráty obrovských území, mě skoro naplňuje úžasem.
Nikdy bych býval nevěřil, že k něčemu takovému dojde – v komunistických dobách jsem si vždy říkal, že taková hypotetická změna (po které jsme samozřejmě toužili) by musela být provázena krvavou občanskou válkou, možná dokonce světovou atomovou válkou, kterou by rozpoutali ti, kteří by ztráceli svoji moc i ideologickou oporu.
To, že k žádné takové apokalypse nedošlo, jistě svědčí o celkem mírumilovné povaze tohoto národa, o tom, že rozhodující ruští a sovětští politikové byli schopni realisticky zhodnotit situaci, že mezi nimi už nebyli ke všemu odhodlaní fanatici.
Pozoruhodné je i to, že k žádným sociálním bouřím nedošlo ani v poměrně chaotickém období za vlády Borise Jelcina, kdy nebyly celé měsíce vypláceny mzdy, lidé přišli o úspory a zhroutil se systém sociálního zabezpečení.
Velice tehdy utrpěla i ruská věda (a trpí vlastně dodneška) – většina těch opravdu dobrých vědců musela z existenčních důvodů emigrovat a mnoho z nich udělalo „díru do světa“ v USA.
Vůbec se nedivím, že Rusové oceňují, že Vladimír Putin „udělal pořádek“ (zdá se, že se to začíná lepšit i s financováním ruských vědců), a nechápu neustálou démonizaci tohoto šikovného politika některými našimi novináři.

Je velmi smutné, že možná spousta lidí už ani neví, kdo je Michail Gorbačov. Věřím, že přijde čas, kdy tomuto člověku budeme stavět pomníky a děkovat mu za vše, co pro svět udělal... Nic na tom nemění ani to, že většina Rusů ho dnes vůbec nemá ráda, protože si myslí, že to provedl špatně – mně a desítkám milionů jiných lidí zásadně pozitivně změnil život; jsem mu za to nesmírně vděčný.

Řeči o tom, že Rusko je jaksi kulturně zcela nesourodé s Evropou, jsou podle mého názoru zcela mylné. Rusko má dlouhou křesťanskou tradici (sice pravoslavnou – ale vadí to snad někomu v případě Řecka nebo Rumunska?), jeho přínos k evropské a světové kultuře a vědě je obrovský (každý asi může okamžitě vysypat desítky jmen slavných Rusů), jeho zásluhy o porážku nacistického Německa naprosto zásadní pro osud většiny evropských národů.

Právě tak si rozhodně nemyslím, že Rusko je nějaký agresivní imperialistický stát. Jistě takovým byl za sovětských časů. Jistě je pravda i to, že carské Rusko po staletí expandovalo a ovládlo obrovská území hlavně na Sibiři. Ale přesně totéž přece udělaly v 19. století např. USA!
Místo dlouhých řečí stačí srovnat nynější vojenský rozpočet Ruska a USA, nebo počet zahraničních vojenských základen a vojáků na nich...
Je zcela přirozené, že taková velmoc hájí své zájmy, že dbá na to, aby někdo nebudoval blízko jeho hranic vojenská zařízení, která by ho mohla ohrožovat, snaží se, aby v jeho sousedství nebyly otevřeně nepřátelské státy. Těžko očekávat, že takový stát bude bez povšimnutí ignorovat různé „naschvály“ a provokace, které mu mají ukázat, že na jeho názorech a zájmech nezáleží.
Jak by se asi chovaly USA, kdyby Rusko udržovalo a budovalo na Kubě, ve Venezuele, v Mexiku a v Kanadě desítky vojenských základen s desetitisíci vojáků?
Rozhodně si nemyslím, že by Rusko plánovalo znova obsadit státy, které mělo ve své mocenské sféře před rokem 1989; považuji to za hloupost a „výrobu umělého nepřítele“, kterého potřebují ti, kteří žijí z těch enormních vojenských rozpočtů.

Asi je potřeba říci si otevřeně i to, jak dalece jsou či nejsou Rusové zodpovědni za to, co se u nás dělo v těch 40 letech komunistického režimu. Naprosto největší díl viny leží nepochybně na našich vlastních komunistech. Samozřejmě, že ti by se asi tak snadno nedrželi u moci, kdyby necítili v zádech stálou oporu SSSR. Sovětští poradci určitě nesou velkou zodpovědnost za rozpoutání teroru v 50. letech. Ale musíme si přiznat, že na rozdíl od mnohých jiných okupací, byla ta sovětská po roce 1968 trochu jiná – nevládl tady přímo nějaký „říšský protektor“, sovětští vojáci nestříleli (kromě několika srpnových dnů v roce 1968) po československých občanech. Na téměř všechno prostě bohatě stačili naši vlastní domácí utlačovatelé.

Jsem přesvědčen, že Západ by se měl maximálně snažit o co nejlepší vztahy s Ruskem, o co největší hospodářskou i politickou integraci Ruska do Evropy.
Pokud zcela vážně mluvíme o přijetí Turecka do EU, bylo by Rusko z hlediska kulturního a historického jistě ještě mnohem logičtějším kandidátem (pokud by o to ovšem stálo...). Je nadějné, že např. Německo a Francie se jasně snaží o velmi dobré vztahy s Ruskem. Doufejme, že si z toho vezmou příklad i ostatní evropské země a že v budoucnu se stane Rusko i pro nás stejným přátelským partnerem, jakým jsou dnes Německo, Francie či Holandsko. A doufám, že vlajka EU jednou zavlaje i nad Moskvou a Vladivostokem. Určitě to bude vzájemně prospěšné ekonomicky, odstraní to zbytečné vojenské výdaje, a pomůže to i zlepšit demokratické poměry v Rusku.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Provokatér napsal(a):

Tedy vy si zase koledujete, pane profesore ...

http://www.globalvoicesonli...
18. 07. 2008 | 21:10

skeptický napsal(a):

Ruskou vládu dosadili stejní lidé,kteří dosazují všechny tzv.demokratické vlády ve světě.Proto takový zájem o šíření demokracie.Je to fraška,stejný hráč hraje na obou stranách šachovnice ke svému maximálnímu zisku.Divadýlko pro prosťáčky.
18. 07. 2008 | 21:15

StandaT napsal(a):

Plný souhlas - tuzemští komunisté jsou hlavními viníky. Obušky a flinty nedržely sovětské ruce, ale naši Grebeníčkové a Vondruškové. Přesto by činnost sovětských poradců měla být řádně zdokumentována a v případě spáchání trestného činu být vypátráni, obžalováni a popohnáni před soud. A ani to nemusí být náš, stačí ten v Haagu.
18. 07. 2008 | 21:18

Lerak napsal(a):

Po dnešním blogu pana Hořejšího si myslím, že pro něho i pro nás čtenáře bude lepší, aby se pan profesor věnoval svému profesnímu oboru, nikoliv takovým úvahám jaké předvedl nyní, jež jsou velmi vzdáleny od skutečného stavu věcí. Opravdu se věnujte raději genetice.
18. 07. 2008 | 21:24

řeča napsal(a):

Pane profesore, toš dnes ste to napsal skoro jak Ondřej Liška včera nebo předvčírem. Také letem světem páté přes deváté zamotané do jakési guče místo do klubka, aby bylo co rozmotávat.
A s prominutím na vašu úroveň obou dvou sa na to nedá ináč reagovat než týmto stylem a takovů řečů.
Toš necháme to na příště až to bude o nečem.
Nechte zatým vlát vlajky tajak vlajů.
18. 07. 2008 | 21:40

Ročník 53 napsal(a):

Vážený pane Hořejší.
Bydlím v domě, kde se snažíme udržovat všeobecně přátelské vztahy. Proč ne, ty jsou vždy lepší, než otevřené nepřátelství. S mnoha lidmi se zdravím a s těmi, kteří se nikdy nenaučili odpovídat na pozdrav, se jen míjíme. Dá se říci, že v našem domě nic nehrozí. Otázka je jak to bude v budoucnu.

Přesto není vše tak idylické, jak by se na první pohled mohlo zdát. Sousedy v přízemí jacísi hajzlíci vykradli. Mnohokrát.
Dobrovolně si tedy dali mříže na okna a tak si žijí ve svém vězení. Pak je někdo vykradl dveřmi. Už toho měli dost a rozhodli se, že si dají mříže i na dveře. To se z estetických hledisek nelíbilo mnoha nájemníkům, a proto muselo proběhnout referendum na téma mříže na dveřích. Kdo by je prý vykradl, když máme nové vchodové dveře. Referendem mříže neprošly, a tak sousedé s obavou čekají, až je někdo vykrade, neboť pro pojišťovnu to nejsou lukrativní zákazníci.

Pak u nás žije mnohačetná rodina, která nám dělala dlouhá léta problémy. Ne celému domu, ale hlavně spolunájemníkům na patře a pod nimi. Tato rodina dokázala okupovat nočními mejdany několik pater našeho výškového domu, takže jsme se stali nedobrovolně členy jejich rozvětvené rodiny. Bylo to jen dočasné, neboť se to později zklidnilo. Pro svoji chudobu totiž neplatili pravidelně nájemné a hrozil úplný rozpad jejich rodiny. Začali proto žít trochu ekonomicky aby měli na dluhy (chodí do práce), a tím začali s námi udržovat přátelské vztahy. Zdravíme se, prohodíme slušné slovo, ale velcí přátelé nejsme.

Myslíte, že bychom se měli začít navštěvovat, že je to až tak potřebné?! Myslíte si, že bychom jim měli otevřít dveře svých bytů, neboť je to opravdu velká rodina?

Ročníkův dodatek:
Zapomněl jste se zmínit o vraždění indiánů evropskými přistěhovalci do Ameriky.
18. 07. 2008 | 21:41

Hugo napsal(a):

Pane profesore:
myslim, ze jste to docela vystihl. Snad jen rikate, "zdá se, že se to začíná lepšit i s financováním ruských vědců". Ja myslim, ze je to vyrazne lepsi, nez bylo pred nejakymi 5lety.
A jako perlicku Vam mohu rici, ze muj znamy, architekt, jez odesel do Moskvy, neb mu tam nabidli 2x vyssi mzdu nez v Praze.
18. 07. 2008 | 21:50

vaclavhorejsi napsal(a):

Ročník 53:

S problemy ve vasem dome vam veru neporadim.

S tim vrazdenim indianu mate naprostou pravdu, uz jsem se chystal, ze o tom nekdy napisu :-).
V kazdem pripade tech indianu povrazdili Americane mnohem vic nez Rusove jejich bratrancu na Sibiri...
18. 07. 2008 | 21:57

Gru napsal(a):

Ročník 53

Ten problém se řešívá různě., Znám příklad paneláku, kde hlučnou partaj nahradila jakási skupina, která tam vůbec ani nebydlí, ale zařídila si tam šmajchlcimru, ve které dělá hrozný bengál, podobně, jako v celé řadě jiných paneláků, kde má taky zřízené šmajchlcimry. Pochopitelně, že nájem taky neplatí, ani ne tak z důvodu chudoby, ale prostě proto, že za šmajchlcimry neplatí zásadně.
18. 07. 2008 | 22:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Blue Jay,

Vaše urážlivé, osobně laděné, útočné příspěvky, které pouze hodnotí blogery a jejichž cílem není korektní diskuse o podstatě nastoleného problému, zde nejsou vítány. Pokud zde chcete debatovat, změňte prosím dikci.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 07. 2008 | 22:05

Winpoj napsal(a):

Mě se moc nezdá ta paralela s Německem. Německo bylo ve druhé světové poraženo na hlavu a provedlo dosti důkladnou reflexi a alespoň nějakou, i když ne úplnou denacifikaci.
SSSR prohrál studenou válku a rozpadl se, ale zdá se, že Rusko se od něj v mnoha ohledech nedistancovalo, naopak na něj navazuje, a to i v symbolické rovině - sovětská hymna s novými slovy například. A netýká se to jen politiků - docela znepokojující jsou i výsledky veřejného mínění např. o Stalinovi.
Ještě horší je podle mě ruská politika vůči zemím bývalého SSSR - podpora diktatur v Bělorusku či Uzbekistánu, udržování nestabilní situace v Moldavsku a Gruzii apod.
V tiskové zprávě k česko-americké smlouvě o radaru, Rusové kritizují umisťování vojenských zařízení v blízkosti jejich hranic, přestože mezi námi leží Slovensko a velký stát Ukrajina.
To je jen pár věcí, které mě na Rusku přece jen znepokojují, i když i já jsem pro to udržovat s ním pokud možno dobré vztahy,
18. 07. 2008 | 22:13

Ročník 53 napsal(a):

Pane Hořejší, ty indiány povraždili Evropané!
18. 07. 2008 | 22:19

Ročník 53 napsal(a):

Zapomněl jsem dodat pane Hořejší, že Evropská politika kopíruje situaci v našem domě, byť byla Evropa daleko dříve, než náš dům. Neříkejte, že jste to nepochopil.
18. 07. 2008 | 22:22

veverka napsal(a):

Výpadky ruské ropy se České republice prodraží
http://ekonomika.ihned.cz/c...
18. 07. 2008 | 22:24

Kus napsal(a):

Vážený pane Hořejší,-

samozřejmě, že je dobře se snažit o co nej-
lepší vztahy s Ruskem.
Bohužel je to ale tak, že zároveň by bylo
dobře mít obranný systém a to z jednoduché-
ho důvodu: pro případ, že jednoho dne ty vztahy nebudou dobré.

Rusko vždycky respektovalo jistou sílu a
odhodlanost. A vztahy se mění podle sfér
vlivu. Proč by jinak Rusko vyrábělo nové
rakety ? Obává se nás ? Nebo Belgičanů ?

Takže opakuji: vztahy ano.
Obranu zároveň
18. 07. 2008 | 22:28

Gru napsal(a):

Samozřejmě, že Rusko potenciální hrozbou je, přičemž hodně záleží na stupni provokace z naší strany a především na míře, s níž se zapleteme do záležitostí mnohem nebezpečnějšího, nestálého a vzdáleného hegemona, který se vyznačuje tím, že své vazaly opustí, jakmile mu přestanou být užiteční. Role, jakou tento státeček hraje, je tradičně politováníhodná a trapná, už od Protektorátu.
18. 07. 2008 | 22:46

Pepa Řepa napsal(a):

Rusko – potenciální nebezpečí nebo příští spojenec?

Fajn. Rád bych se zeptal proti komu by mělo nýt Rusko spojencem?

Proti Islámu? Ale tam přece (podle vás) žádné nebezpečí nehrozí.

Proti Číňanům, Indům, Peršanům nebo Eskymákům, Marťanům nebo příušnicím?

Nebo že by proti sionistům a Američanům?

Nemohl byste upřesnit tento podstatný moment.
18. 07. 2008 | 22:48

bigjirka napsal(a):

pane profesore, v této fázi vývoje Rusko ještě nepřestalo být čistým nebezpečím. zaplaťpámbůsice, že se jej Putinovi jakž takž daří stavět na nohy... ale... je to demokrat? je to autokrat? alespoň potlačil chaos. to je šance
18. 07. 2008 | 22:49

Blue Jay napsal(a):

Sorry Stejskal,
Me ale uz zacinaji stvat prispevky Horejsich, Havlu, Pehe a dalsich mozku kteri asi maji za ukol rozdelovat ceskou spolecnost. Pripada me to maximalne primitivni a nechutne a tak se obcas neovladnu. Ale vy Stejskale v tom mate take trochu tlapky. Ty "headlines" od Zaoralka, Ratha, Havla a podobnych jsou opravdu nevkusne. Co si o tom myslite?
18. 07. 2008 | 22:55

Blue Jay napsal(a):

Talking head Horejsi,

Opet kleka pred CCCP. Snad se Cesi nedaj zvyklat. Horejsich uz CR mela dost.
18. 07. 2008 | 23:08

Blue Jay napsal(a):

Horejsi napsal hodne pismenek,
Ale jde shrnout do jedne vety. "Cesi budte hodni k CCCP a nebo budete trpet."
18. 07. 2008 | 23:16

prirodovedec napsal(a):

Stejskal, Blue Jay: Jak byste se jako rozeni demokrate divali na nasledujici text:

"Sorry, uz me zacinaji stvat prispevky Blue Jayu a dalsich mozku, kteri asi maji za ukol rozdelovat zde diskutujici spolecnost. Pripada mi to maximalne primitivni a nechutne ..." (zatim se ale ovladam).

Co se s tim da delat? Dle mne nejlepe nic. Texty blogu vypovidaji o autorech vcetne titulku, diskusni texty vypovidaji o diskutujicich. A jsem rad za editora, ktery to tu dle mne poctive cisti od kanalnich vstupu.

A texty i diskusni prispevky jsou ukazkami, jak se treba podle nekoho da nezvladnout (podle jineho zvladnout - to je pravo na svobodny nazor) nejake tema. A i to je cenne. Vyjasnuje to. Jak jsem jiz zminoval, ja jsem treba rad za zdejsi zajimave zejmena diskusni prispevky, ale i za moznost i zde sledovat pomaly rust zdejsiho fasismu (nacismu).
18. 07. 2008 | 23:16

prirodovedec napsal(a):

Uvedeny text se mi dnes zda az prilis optimisticky a az naivne vstricny. Az asymetricky s ohledem na podobne nedavne pohledy autora pres ocean. Ale je to jeho pravo a je dobre, ze je ma.
18. 07. 2008 | 23:18

PatientO.T. napsal(a):

Tato propaganda pana Hořejšího připomíná Strážnou věž: Příslušníci evropských národů si vesele hrají v rozkvetlé zahradě ozářené sluncem a mezi nimi radostně hopká ruská orlice. Všichni (Evropané) se smějí, volají puť puť puť, orlice uzobává zrní a štěstí vládne vůkol... Jen je třeba mít se na pozoru před Johnnym a Itzikem!
18. 07. 2008 | 23:22

veverka napsal(a):

Kus

"samozřejmě, že je dobře se snažit o co nej-
lepší vztahy s Ruskem.
Bohužel je to ale tak, že zároveň by bylo
dobře mít obranný systém a to z jednoduché-
ho důvodu: pro případ, že jednoho dne ty vztahy nebudou dobré."

Naše vláda se chystá budovat nějaký "obranný systém" proti Rusku? Jaký? Nezní náhodou oficiální verze propagandy tak,že radar proti Rusku rozhodně ,ale rozhodně není?
18. 07. 2008 | 23:24

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak se pane Stejskale ovládejte dál.

Tak jako se musíme ovládat my,když čteme nesmysly a cílené lži od přemoudřelých socialistů.

Ivan.
18. 07. 2008 | 23:38

prirodovedec napsal(a):

veverka: Obranna kvalita radaru zrejme spociva v tom, ze jej USA v pripade nutnosti budou branit (proti vsem a tedy i Rusku) a soucasne s nim budou logicky branit i jiste epsilon okoli (polomer odhaduji tak cca 500 km). Tim tedy neprimo vznika i zmineny obranny system. Prijmete tuto spekulaci vlidne. :)
18. 07. 2008 | 23:43

Blue Jay napsal(a):

To prirodovedec,
Kdyz na Vas tady kazdej den kricej talking heads jako Zaoralek, Havel, Pehe, Havel, Pehe , Zaoralek, Rath, Pehe, Havel....jak to berete? A v tahu tech talking heads jsou satelite jako Salivan, vlk, Tupelo a dalsi fanatici. Ma tu vubec cenu diskutovat? Vzdyt se tyto blogy staly kolbistem CSSD a jejich zombies. Nikdo jinej sem skoro nepise. Sorry Adam Mezei.
18. 07. 2008 | 23:51

vlaďa napsal(a):

Copak by asi na Váš zábavný článek řekla Rzeczpospolita ? :) Si nemohu pomoct, ale vidím Rusko jako velký problém... podobně jako PatientO.T. A není to vůbec žádná sranda, ale smutno a truchlivo...
18. 07. 2008 | 23:55

Hugo napsal(a):

Bigjirka:
Putin neni ani jedno ani druhe, neni demokrat, ale zaroven neni ani autokrat. Zvladl vic nez jen potlacit chaos.
A nebezpeci? Vojensky tezko. Ted Rusove valci ekonomicky, a docela chytre. Jen tak mimochodem nam skoupili Skodu JS.
18. 07. 2008 | 23:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak se pane přírodovědče ovládejte dál.

Tak jako se musíme ovládat my,když čteme nesmysly a cílené lži od přemoudřelých socialistů.

Ivan.
19. 07. 2008 | 00:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další hrubě urážlivý výkřik, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Pánové Blue Jay a Hochmanne, pokud Vás texty pana profesora tak rozrušují, doporučuji nečíst je.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 07. 2008 | 00:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane přírodovědče,

co bych řekl? No, mně ta Vaše hypotetická a nikdy nepublikovaná úvaha v úvozkách mluví ze srdce ;-)

Libor Stejskal
19. 07. 2008 | 00:11

Holoubek napsal(a):

...ale měl by jste, pane Stejskal něco s vyváženosti svého díla něco dělat. Mazat jen "hrubě urážlivý výkřik" bude asi tochu málo. Už se to tu nedá číst. A to jsem sem po delší době zabloudil.
19. 07. 2008 | 00:11

Bkue Jay napsal(a):

Stejskale?
Me Horejsi nevzrusuje. Ja si myslim ze je to marxisticky nerd ktery se snazi rozdelovat spolecnost. Cim vice se lide nenavidej, tim je to pro Horejsi a Havly lepsi.

Mate jinej nazor Stejskale?
19. 07. 2008 | 00:12

stejskal napsal(a):

Nečíst, pane Holoubku, doporučuji nečíst.

A nebo jen Vám sympatické a ideově spřízněné blogery. V seznamu vpravo této strany jich najdete celou řadu, mnozí jsou stále aktivní. Nicméně nemohu za to, že řadě jiných se psát nechce. Jestli na ně máte nějaké páky, budu Vám povděčen, když je přimějete publikovat častěji.

Pane Blue Jay,

vynechte mne prosím ze svých otázek. Nejsem schopný vést diskusi Vaším stylem, nebylo by to pro Vás ani zábavné, ani inspirativní.

Libor Stejskal
19. 07. 2008 | 00:26

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
před chvílí jsem dojel ze SRN, kde jsem měl dost náročný program a tak zase na netu a alespoň pár vět před spaním.
S Vašimi názory se zcela ztotožňuji a myslím si, že jsou psány velmi umírněně. Snad bych měl následující připomínky:
- Srovnávat zkušenosti naše a našich rodičů je srovnávání nesrovnatelného. Už vzhledem k charakteru 2. WW i tomu, že po celou dobu své nadvlády nám Rusové dovolili daleko vyšší životní úroveň než měli Rusové sami. Byli jsme pro ně zemí zaslíbenou, to dnes už neplatí - ani náhodou. Je tragedií Čechů, že nedovedou vážit a zvážit. Podívat se Rusům do tváře a spočítat jim - bez lhaní a žvanění - za co jim vděčíme a co nás stáli.
- Naše ekonomie je zcela řízena ze zahraničí a o vlastní zahraniční politice nelze mluvit. Pokud by zde Rusové měli ekonomické zájmy, tak to snadno mohou projednat se svým hlavním partnerem - SRN. Ale myslím si, že pro ně nemáme žádný význam.
- Strašní Ruskem jako vojenskou velmocí a jejich případnou agresí je tak stupidní, že to nestojí za komentář. Stačí nahlédnout jejich možnosti, výdaje na zbrojení v porovnání s USA, základny v zahrančí aj. Mnohokrát jsme o tom mluvili.
- Stačí si vzpomenout na nesplněné sliby Gorbačevovi a Rusům, barevné revoluce, nehorázné zasahování do ruských věcí atd., myslím, že to vypovídá o mnohém.
- Správně připomínáte, že svůj arsenál nepoužili ani ve chvíli, kdy věděli, že jdou do totálního srabu. Hitler chtěl před pádem režimu totální zničení Německa, ale nemohl, byť se o to snažil. Tehdejší stupeň techniky to neumožnil. Rusům stačilo pár rozkazů raketovým vojskům ... ale to našim kovaným bojovníkům nevysvětlíte ...
19. 07. 2008 | 00:54

Petr napsal(a):

Pane profesore, to je opravdu odvaha se takto vyjádřit ve vypjaté atmosféře, živené většinou novinářů (zejména z MfD a NP), kde každý, kdo v Rusku nevidí "imperialisty" a nechce zde budovat radar (ve skutečnosti namířený proti Rusku), je hned označen málem za stalinistu.
19. 07. 2008 | 01:56

Mard napsal(a):

Rusko je imperiální agresor a mluvit o jejich mírumilovné povaze je výsměchem inteligence! Máte ropuchu osobnosti pane vědátore. Pro svou nenávist k USA jste ochoten tvrdit cokoliv.
19. 07. 2008 | 02:07

Mard napsal(a):

To Karel Mueller: Jaké SRN, kde jste to na mapě našel?!? Spolková republika německo, byl komunisty prosazovaný název Německa, aby zněl blbě vedle hrdého NDR, což byla Německá demokratická republika. Pokus jste se vrátil z SRN, tak jste duchem 20 let v minulosti a pak je jasné, pro se vám adorace a rektální alpinismus vůči Rusku líbí.
19. 07. 2008 | 02:10

Selen napsal(a):

Pane Hořejší, jděte už prosím s tímto Vaším tažením proti radaru do háje. Kolik čte tyhle články lidí? Tisíc? Dva? Pět? Stojí Vám to za to úsilí se je snažit vytrvale ovlivnit na stranu svých názorů? Líbí se vám, když Vás odpůrci radaru virtuálně poplácávají po zádech jak jste to zase hezky napsal? Chcete udělat politickou kariéru? Nechápu, proč takové energie pro tohle politické téma. Každý už svůj názor dávno má, a jelikož nepřicházíte do tématu s ničím novým než co se tu omílalo už před měsíci, tak jsou tyhle články mlácením prázdné slámy. Když už se chcete vyjadřovat k politickým tématům, pište radši o tom jak Řebíček rozkrádá miliardy z ČD Carga. To mi připadá důležitější a aktuálnější než jestli tu bude nebo nebude radar (resp. jací jsou/nejsou rusáci) :)
19. 07. 2008 | 02:42

Ročník 53 napsal(a):

Pane Karle Muellere.
Opravdu se divím vaší argumentaci. Možná jste byl jen před spaním unaven.

Prý po celou dobu své nadvlády nám Rusové povolili daleko větší úroveň, než měli oni sami. Jak se povoluje životní úroveň? Vyhláškou, zákonem či jak? Rusové nám nic nedovolovali, Rusové se mohli jen snažit o dohonění té naši. Rusové by se nám měli podívat do tváře a - bez žvanění a lhaní - by nám měli přiznat, co nás stáli. Měl byste vědět, že Rusy nařízený přechod ekonomiky z lehkého na těžký průmysl nás vrhl o desetiletí zpět. Vaše srovnávání s válkou také pokulhává. Že nás Rusové osvobodili? Nenechejte se vysmát. Chtěli dobýt Berlín a získat vliv v Evropě. Kdyby nás vynechali, Schröderova armáda by stejně kapitulovala a naše země by byla na úrovni těch západních. Za II. WW jsme se na konci války měli dokonce lépe, než v Německu. Jako protektorát jsme nebyli postaveni na úroveň okupovaných zemí.

Byli jsme prý zemí zaslíbenou, což dnes ani náhodou neplatí. Místo návštěvy Německa byste měl tedy navštívit Rusko. Nezůstávejte v Petrohradě, nebo Moskvě a navštivte venkov, malá města a vesnice. Zjistíte, že nemají životní úroveň jako my ani náhodou. Rusko není jen zemí miliardářů. Žije tam velmi mnoho lidí pod hranicí chudoby i podle jejich měřítek. Natož podle těch našich. Zatímco v Německu je životní úroveň podobná ve všech jeho zemích, v Rusku tomu tak není.

Naše ekonomie a zahraniční politika je prý opět řízena ze zahraníčí... Kým prosím vás? Ekonomika je řízena jedině trhem, tak jako vždy, a tak jak je obvyklé. Zahraniční politiku máme svoji, a nenecháme si do ní kecat. Zeptejte se Topolánka na to, kdo mu dává pokyny z EU. Vysměje se vám, ale i EU do tváře.

Strašení Ruskem není strašením. Zkušenost říká něco jiného. Na jedné straně tvrdíte, jak jsou bohatí, a na druhé, jaké jsou jejich možnosti. Co tedy platí? Řekl bych, že jejich možnosti zatím agrese neumožňují. Věřte, že Rusové dělají vše proto, aby se jejich možnosti vést válku rapidně změnily. Podceňování dnešního i budoucího ruského vojenského potenciálu je tak stupidní, že nestojí za komentář.

Můžete napsat jaké sliby dané Gorbačovovi nebyly splněny? Co jim kdo slíbil, a co my s tím máme do činění?

Jak měli použít svůj arzenál, když měli jí do totálního srabu? Totálním srabem míníte rozpad SSSR? Vždyť dnes se mají podle vás přímo výborně! Nebo se domníváte, že se změnou vlády musí odstupující vláda zanechat po sobě spálenou zemi? To totiž tvrdíte.

Beru to tak, že po návštěvě Německa jste byl opravdu unaven.
19. 07. 2008 | 06:50

Jan K. napsal(a):

Karel Mueller:
1). "Podívat se Rusům do tváře a spočítat jim - bez lhaní a žvanění - za co jim vděčíme a co nás stáli." Milý pane, za co jim máme být vděčni? Za osvobození od Němců? To nebylo osvobození, to jen jeden imperialista nás ukradl jinému imperialistovi. A co nás stáli? To by se v životě nedoplatili.

2). "StrašEní Ruskem jako vojenskou velmocí a jejich případnou agresí je tak stupidní, že to nestojí za komentář." Zřejmě jste zcela mimo. Před pár lety byl v TV pořad, kde mluvili s ruskými vysokoškoláky a naprostá většina mluvila stylem "Nás mnógo a proto vy budete dělat to, co my vám dovolíme." Pěkně to dokumentuje dění kolem radaru. Když si postavíte radar, namíříme na vás rakety. Ale že my jsme si u Petrohradu před rokem a půl postavili radar Voroněž, do toho vám nic není.

ČT24 napsal:

Putin chce do roku 2015 uskutečnit velký protiraketový program
11.08.2007 - 19:06
Ruský prezident Vladimir Putin dnes potvrdil, že Rusko chce do roku 2015 uskutečnit rozsáhlý protiraketový program. Je to poprvé, co Kreml tento záměr potvrdil veřejně; již dříve se však o něm objevily informace z neoficiálních zdrojů.

Putin své prohlášení učinil při dnešní návštěvě nového radaru poblíž Petrohradu. Radarovou stanici Voroněž přitom podle agentury ITAR-TASS označil za "první krok při realizaci velkého programu (v oblasti systému varování před raketovým útokem) naplánovaného do roku 2015".

"To je to, co nazýváme moderním rozvojem ozbrojených sil; mnohem levnějších, mnohem efektivnějších a spolehlivějších," citovala ruská agentura Putina.

Podle agentury Reuters je radarová stanice Voroněž zhruba 50 kilometrů severně od Petrohradu v provozu od prosince loňského roku a může monitorovat oblast mezi Severním pólem a Afrikou.

3). ostatní příspěvky jsou tak stupidní, , že to nestojí za komentář
19. 07. 2008 | 07:35

Jirka napsal(a):

Vazeny pane Horejsi,
tak jak vetsinou nemam nic proti Vasim zacaste smirlivym nazorum, v tomto textu se dopoustite neoduvodnenych zjednoduseni a pouzivate diskutabilnich premis. Jako priklad Vase uvedu porovnani Ruska a Nemecka. Nemecko na rozdil od Ruska reflektovalo svou historii, omluvilo se a distancuje se temer chorobne od sve nacisticke minulosti. Rusko, se svym absolutistickym prezidentem v mnoha pripadech se ke sve komunisticko-imperialisticke historii odkazuje, a jejim protagonistum minimalne nerusi pomniky. Prosim zustante kritickym i v pripade, ze pisete o necem, k cemu zrejme mate spise emocionalni vztah. Emocionalnich pisalku je tu dostatek, muzu s pevnym a kritickym nazorem nedostatek.
19. 07. 2008 | 08:04

Michal Hocek napsal(a):

Vaclave, kdybys psal v Rusku kriticky k vlade jako tady, tak bys skoncil jako Pulitkovska nebo Chodorkovskij - takze drobny rozdil bych tu videl...
Rusko se svych imperialistickych ambici rozhodne nevzdalo a naopak s rostoucim bohatstvim jim sebevedomi stoupa a budou pritvrzovat. Nas porad berou jako svoji kolonii.
19. 07. 2008 | 08:43

jr napsal(a):

O četnosti základen USA.
Je-li USA globální velmocí,musí míti určitý počet základen po celém světě.Naopak Rusko vzhledem ke své velikosti nemusí.
Termín:Operační způsobilost vojsk, je u obou velmocí zřejmý při pohledu na mapu.
Rusko při taktickém manévrováním pouze na svém území,dosáhne operační výhody pro celý svět,mimo jižní ameriky,Austrálie a pod.
Voj.strategie je nemněná.
V době raketojaderných zbraní je diplomacie přednější.
19. 07. 2008 | 09:07

Hugo napsal(a):

R53:
A Vy jste tim ruskym venkovem nekdy projel?
Jake sliby? No tak treba ten o nerozsirovani NATO na vychod.
Schornerova armada ze by kapitulovala? No, tak pohadka o Karkulce se mi tedy libila vic.
K.Mueller:
Zdravim. Presne tak, zejmena v tom s tim vazenim a zvazenim mate bohuzel pravdu.
19. 07. 2008 | 09:29

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:
Rudá armáda zbavila značnou část světa jedné diktatury, aby v něm vzápětí pomohla nastolit a udržet jinou. Za podíl na vítězství Spojenců ve WW2 a za statečnost vojáků (z nichž mnozí ovšem Rusko a KSSS k smrti nenáviděli) patří vděk a zásluhy tehdejšímu SSSR, nikoli jen Rusku. Je třeba si uvědomit, že SSSR osvobodil mj. ČSR ne z nějakého svobodymyslného entuziasmu, ale z nutnosti vlastní záchrany. Také je dobré nezapomínat, že sovětští vůdci se proti III. říši nijak neangažovali až do 22.6.1941; dokonce s ní měli podepsanou vzájemně velmi výhodnou smlouvu.
Ano, je nutné "podívat se Rusům do tváře a spočítat jim - bez lhaní a žvanění - za co jim vděčíme a co nás stáli". Položme tedy na jednu misku vah vojenské zásluhy na poražení Osy, na druhou dejme činnost NKVD na území Československa ještě před koncem války, odvlékání čs. občanů na Sibiř, pomoc při instalaci čtyřicetileté komunistické diktatury, činnost tzv. poradců, okradení našeho státu o obrovské množství uranu, destrukce průmyslu, zničení struktury venkova, totální podřízenost sovětské ekonomice v rámci RVHP, okupace 1968, instalace normalizační garnitury a tím spolupodílení se na hnusném morálním klimatu ovlivňujícím do dneška život u nás... Je to jen stručné, psáno spatra, přesto se ptám, kdo dluží víc? Zkuste to vyčíslit vy, pane Muellere.
P.S.: Vy vážně patříte mezi ty lidi, kteří jsou přesvědčeni, že sovětští vůdcové utrhovali vlastním lidem od huby, jen proto, abychom se my měli dobře? Dále píšete: "Naše ekonomie je zcela řízena ze zahraničí a o vlastní zahraniční politice nelze mluvit." Tedy jako v letech 1945-89, nic nového, jen mi sdělte, které cizí vládě to padá na vrub, prosím. Barevné revoluce probíhají především na územích států, jež SSSR nezákonně okupoval. Tam je zřejmý počátek problému. Hitler chtěl totálním zničením Německa vzít svůj národ na cestu do pekla, sovětští generálové vlasní pochod tamtéž nechtěli urychlovat, a proto ZHN na zničení světa (nikoli jen SSSR!) nepoužili...
19. 07. 2008 | 09:41

Ročník napsal(a):

Hugo:

Mám kamaráda, který jezdí často pracovně do Ruska a také na ten ruský venkov. Přiváží fotografie, pokud mu nezakáží(!) ruští demokraté fotit. Někdy je to otřes, protože nejezdí do enkláv pro turisty.

"Schornerova armada ze by kapitulovala? No, tak pohadka o Karkulce se mi tedy libila vic."

Zřejmě vám uníká kapitulace Německa v Remeši podepsaná Jodlem, a později opakovaná a podepsaná Kaitlem. Němci by rádi kapitulovali, kdyby mohli jít do amerického zajetí. Nic jiného si vroucněji nepřáli. To ví skutečně každý, vyjma vás.

Byla podepsána dohoda s Gorbačovem o nerozříření NATO? Jak se jmenuje a kdo ji podepsal?!
19. 07. 2008 | 10:13

RUMCAJS napsal(a):

S Ruskem to nebude tak jednoduché. Odkazuji na blog pana Krause. Nacionalismus je tam velice silný. Když si vzpomenu na naší "éru", tak vím, že jim bylo od malinka vtloukáno do hlavy, že jsou nejlepší na světě a že nad ně není. V dějepise se učili, že všechno vynalezli Rusové. Když měli nějakou přednášku u nás na škole, promítali nám fotky hrdinů a hrdinek SSSR s uměle dokresleným vysokým čelem.
Nacionalismus a nadřazenost byla za totáče u Rusů silně pěstována a to se nedokáže srovnat za pár let.
19. 07. 2008 | 10:39

SuP napsal(a):

"Dnešní strašení Ruskem mi připomíná doby z mého dětství a mládí, kdy jsme neustále slyšeli o akutním nebezpečí ze strany západoněmeckých militaristů a revanšistů."
....Víte, že bych předpokládal, že už byste si v tom mohl umět udělat jasno?
"To, že Rusové (i ostatní národy bývalého SSSR) dokázali poměrně v klidu zvládnout totální změnu ekonomického a politického systému, která jim přinesla spoustu problémů a ponížení, včetně ztráty obrovských území, mě skoro naplňuje úžasem."
....Mě zase naplňuje úžasem, o která že to "ruská" území Rusko přišlo? To jsou ta, které obsadili při budování Sovětského svazu?
A tak by se dalo pokračovat, například jak US radar v Čechách ohrožuje ruskou bezpečnost.....
19. 07. 2008 | 11:40

Saliven napsal(a):

Přijde mi, že se změnil režim, ale nezměnilo se uvažování lidí. Dřív byl super SSSR, dneska je super USA. Dřív byl nepřítel, který si na nás brousí zuby imperialista z USA, dneska si na nás brousí zuby imperialista z Ruska.

Nechápu to vymýšlení nepřátel a stavení radaru proti Rusku (viz. Topolánek a Schwarzenberg). I když mi přijde článek velice optimistický a zbytečně konfrontační s USA tak souhlasím s jádrem - Rusko pro nás žádné nebezpečí není, kulturní odlišnosti na škodu nejsou a pořád o mnoho řádů lepší pravoslaví než islám a pro nás (i celou Evropu a USA) je důležité být s ním zadobře. Ve spoustě věcí nám Rusové ublížili, ale nejde se pořád rýpat v minulosti, stejně jako je nesmysl dnes vyčítat Němcům válku.
19. 07. 2008 | 11:58

Saliven napsal(a):

Patient O.T.:
Je ovšem otázka, do jaké míry si o ten uran a placení poradců lépe než ministry řekli sami sověti. Stejně tak SSSR určitě nenařídil, aby se vykládalo jak je všechno v SSSR super. Asi ani transparenty typu "Se Sovětským Svazem na věčné časy a nikdy jinak". Bylo to hlavně řiťolezectví tehdejších komunistů, kteří sem sami ty poradce zvali a cpali jim obrovské platy až sověti čuměli jako vrány. Snad nejlepší příklad, který ilustruje chování československých komunistů je rušení drobného podnikání. Vedle SSSR bylo zrušeno jen v Mongolsku, Kambodži a ČSSR.
19. 07. 2008 | 12:07

StandaT napsal(a):

Salivene: Píšete: "Přijde mi, že se změnil režim, ale nezměnilo se uvažování lidí." Máte pravdu. Ale. Pokud to platí pro nás, nemyslíte, že to platí i pro Rusy? Co platí - Váš první odstavec (pesimistický vůči tuzemci), nebo Váš druhý odstavec (optimistický vůči cizozemci)?
19. 07. 2008 | 12:09

prirodovedec napsal(a):

SuP: Spise ma na mysli ta uzemi obsazena behem expanze od Ivana Hrozneho, a pak Petra Velikeho. :) Tam zijici narody se zrejme neuvazuji :) (koneckoncu je tam nevnimali predtim ani Svedove, Litevci ci Polaci nebo nejaka ta Horda ci chan):

http://www.zum.de/whkmla/hi...

http://www.zum.de/whkmla/hi...

http://www.zum.de/whkmla/hi...

http://www.zum.de/whkmla/hi...

http://www.zum.de/whkmla/hi...
19. 07. 2008 | 12:10

Jan K. napsal(a):

Salivene, dříve jsem Vás považoval za někoho, kdo má sice jiný názor, než já, ale píše docela rozumně. V posledních dnech mi však připadá, že jste se hodně změnil, snad máte možnost dostat se v ČSSD na vyšší post, ale musíte horlivostí prokázat loajalitu. Souhlasím s Vámi, že se uvažování lidí nezměnilo. Jenže ne tak, jak píšete Vy. Pro většinu lidí u nás byl vždy nepřítel SSSR (nebo minimálně po roce 1968). A oprávněně.
19. 07. 2008 | 12:12

Saliven napsal(a):

StandaT:
Nevím jestli to platí pro Rusy, ani nevím jak bych to na ně narouboval. Oni nikdy neměli "velkého bratra", který všechno dělal dobře a po kterém je třeba se opičit.
19. 07. 2008 | 12:13

Saliven napsal(a):

Jan K.:
Jelikož máte hotový názor, tak je myslím zbytečné o čemkoliv vás přesvědčovat a cokoliv vysvětlovat. Jen mi prosím vysvětlete čím z příspěvku bych se mohl špičkám ČSSD zavděčit.

PS: Jj, všichni nenáviděli komunisty a proto je volilo 99,9 procent lidí a všichni nenáviděli SSSR a proto jsme od nich všechno zkopírovali a psali an ně oslavné články. Zkrátka všichni těch 40 let nenáviděli tak upřímně, že si toho nikdo nevšimnul.
19. 07. 2008 | 12:18

StandaT napsal(a):

Salivene: toto je, promiňte, úkrok stranou. Chování lidí nelze omezit jen na nějakou specifickou část (lezení do zadku). Pokud jsme se nezměnili, pak to platí obecně, ne? Tedy i na přístupu k cizímu majetku (přestalo platit Kdo nekrade, okrádá rodinu?), na dodržování předpisů i když nejsou sankce (situace na dálnicích)... a v tisících dalších nikách našeho uvažování. Nezměnili jsme se? OK, souhlasím. Pak se ale nezměnili ani Rusové, ne? A ani Poláci, Slováci...
19. 07. 2008 | 12:19

kacir napsal(a):

Odpověď zní: Oboje!
19. 07. 2008 | 12:22

Saliven napsal(a):

StandaT:
Není to úkrok stranou. Uznejte, že mám možnost kvalifikovaně soudit jen situaci u nás. Co dělají ostatní se můžu jenom dohadovat. Ale máte pravdu, že chování lidí nelze omezit jen na jednu specifickou část.
19. 07. 2008 | 12:25

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Ve většině případů nešlo o ří´tolezectví. Tak to může vidět jenom ten, kdo tu dobu nezažil. Ve skutečnosti šlo o uhájení holého života.
19. 07. 2008 | 12:29

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
V rovině běžných lidí máte pravdu (v tom PS jsem rýpnul víc než bylo patřičné), ale pravidla sem běžní lidi nezaváděli. Češi chtěli být sovětštější než sověti.
19. 07. 2008 | 12:33

Jan K. napsal(a):

Salivene, stále pokračujuete v hloupostech. Kopírování SSSR byla vůle lidu? A pokud Vám připadá, že lidi volili komunisty z lásky, tak jste si opravdu ničeho nevšiml. Ale je možné, že jste byl v nějaké partě, která se o tom navzájem přesvědčovala.
19. 07. 2008 | 12:35

StandaT napsal(a):

Salivene: jistě. Ale pokud odvozuji/zobecňuji (a to musíte dělat i u nás), pak můžu dělat totéž u kohokoliv. Tedy mohu předpokládat, že když jsme se nezměnili my sami, že ani Rusové sa za posledních 20let nikam moc neposunuli. Tedy nemám (já osobně) nejmenší důvod měnit svůj postoj k nim. Když uvidím změnu u nás, teprve pak mohu (a budu) předpokládat, že se situace mění i v další posttotalitní zemi. V mých očích jste sem napsal dvě navzájem nekompatibilní myšlenky/postoje.
19. 07. 2008 | 12:35

Saliven napsal(a):

Češi míněno v kontextu československé komunistické špičky.
19. 07. 2008 | 12:35

Saliven napsal(a):

StandaT:
Váš příspěvek má logiku a tento náhled je samozřejmě možný. Možná jsem já k českému národu více kritický, ale já skutečně nechápu, proč se kupříkladu rozhodnutí o radaru staví stylem vyber si buď Rusko nebo USA.
19. 07. 2008 | 12:40

Saliven napsal(a):

Jan K.:
Názor máte hotový, takže není důvod vám cokoliv vysvětlovat a pokračovat v "diskuzi".
19. 07. 2008 | 12:43

PatientO.T. napsal(a):

2 Saliven: jestli rozhodli o dodávkách uranu do SSSR pouze čs. komunisté nevím, v každém případě to byli lidé, které u moci drželi Sověti, a proto byli ochotni udělat pro SSSR cokoli. V normální demokracii by se nic takového nepřihodilo.
To, že Rusové nikdy neměli Velkého bratra a vše si dělali po svém je patrné dodnes. Jen nevím nakolik se jim ten svéráz vyplácí. Vždyť i jejich dnešní rozvoj je založen především na vlastnictví a vývozu surovin, struktura ekonomiky (a vlastně celé společnosti) se příliš nepozvedla.
19. 07. 2008 | 12:46

StandaT napsal(a):

Salivene: A to já zase chápu. Jsou to velmoci a velikost jejich moci je dána (možná hlavně, možná jedině) vlivem v dalších zemích. Ale já osobně bych to nedredukoval jen na USA a Rusko, já bych přidal i Německo. Názor, že radar je symbolem potvrzující, že se z Ruského vlivu vymaňujeme, je názorem kterému nejen rozumím, ale plně jej podporuji. Ale to je už trochu jiná diskuse, do které bych se tady nerad zapojoval.
19. 07. 2008 | 12:55

Saliven napsal(a):

PatientO.T.:
I Maďary i Poláky drželi u moci Sověti a třeba to drobné podnikání se nerušilo. V ČSSR byla zřejmě ta příchylnost k SSSR jedna z největších. Onehdá jsem viděl pořad o sovětských poradcích v ČSSD na přelomu 40. a 50. let. Sověti koukali jak vrány na ty platy, které jim tu dávali a jak horlivě naši přistupovali na sebevětší blbost, kterou vymysleli.

To, že neměli velkého bratra je patrné dodnes v jejich megalomanství a nacionalismu, ale myslím, že drtivá většina z nich už pochopila, že jedinou cestou je jít podobnou cestou jako Evropa a USA. Vzhledem k moci bývalých struktur a té ekonomické spoušti, co zdědili po komunistech, jim to ale potrvá trochu déle.
19. 07. 2008 | 12:58

Saliven napsal(a):

StandaT:
A já bych si zrovna tohle docela poslechl. Já tu souvislost mezi radarem a vymaňováním se z vlivu Ruska moc nevidím. Já tu totiž až na Karlovy Vary vliv současného Ruska nevidím vůbec.
19. 07. 2008 | 13:00

prirodovedec napsal(a):

Saliven: Pane kolego, nemusite bezprostredne reagovat na kazde popichnuti ideoveho protivnika. :) Zejmena, kdyz obsahuje jen dojmy a jeho nazor na Vas. Lze byt povznesen jiste podobne jako on. :)

Shrnujici komentar vuci "drobkum" oponentu jednou za cas Vam jiste umozni lepe drzet diskusni rovnovahu na rozdil od rychlych, kratkych a nutne nepresnych reakci, ktere reaguji na podobne kratke, nepresne texty Vasich oponentu za situace, kdy proti minulosti zde chybi zrejme dovolenkujici se Vasi drivejsi spoluargumentujici partneri (namatkou Tupelo, vlk, m&m, ...) a dalsi, kteri spise kladou duraz na kvalitu argumentu nez nalepky a Vy je vsechny mozna chcete zastoupit.

Ono to ale neni treba, normalni ctenar "ideove spravne lec stereotypni texty" preletne odkyva, ci odmitne podle svych preferenci a zastavi se jen u tech, ve kterych je alespon jedna myslenka. :)

Navic samozrejme jako mlady nemuzete prece plne pochopit to velke utrpeni, kterym zde Vasi starsi kolegove za minuleho rezimu bez vyjimky prosli a rovnez nemuzete plne pochopit jejich odpor vuci takovemu rezimu. Pritom ovsem nevyuzivate v takovych diskusich vyhodu mladi naivne, chapave a uprimne se ptat v duchu, "a jak Vy takovy moudry jste mohl dopustit."

Zvazte mnou sdelene, at se Vase "opustene diskuse" stanou zabavnejsi, berte to zkratka tak, ze jsem zde divak, ktery "ranenemu a temer odzbrojenemu" gladiatorovi :) haze trojzubec a sit, protoze jednak sympatizuje s jednotlivcem proti prevaze, ale take se chce dele bavit. :)
19. 07. 2008 | 13:11

PatientO.T. napsal(a):

2 Saliven: příchylní k SSSR byli komunisté, já ne, moje rodina rovněž ne. A dále: to co jste zmínil o drobném podnikání je pravda, já jsem ovšem psal o tom, že je nutné vyčíslit Rusům, na kolik nás ta družba přišla. Ruskou sekeru v české (československé) hospodě mohu dále doplnit o položky nikoli nevýznamné... A vůbec, píšete, jako byste se mnou polemizoval, ale jen si vedete svou...
19. 07. 2008 | 13:11

Saliven napsal(a):

PatientO.T.:
Já spíš jen chtěl poukázat na to, že z nevýznamné části si tu sekery v hospodě zarazili Češi sami.
19. 07. 2008 | 13:14

Saliven napsal(a):

prirodovedec:
Děkuji za příspěvek, zvláště ta pasáž s hozeným trojzubcem mě velice pobavila. :-)) Vaše rady si vezmu určitě k srdci (alespoň se o to budu snažit). :-)
19. 07. 2008 | 13:15

bigjirka napsal(a):

Salivene, přiložte si obkládek. Vždyť to skončilo, když vám bylo asi deset. No tak nám vysvětlete, jak to tady teda bylo.

Karle, řekl bych, že tentokrát jsi šlápl do opravdu smrdutého lejna. Odpočiň si. (Já jedu na dovolenou v pondělí. Ti, které seru, si také odpočinou.)

Samozřejmě, že SSSR nás neosvobodil. Že jeden imperialista vyrval válečnou kořist jinému imperialistovi.

Jak psal jsem výše, Rusko je brutálním nebezpečím. Nemyslím, že by mělo přímý záměr zaútočit. Ano, Putin není ani demokrat, ani diktátor, je něčím mezi. Je pro Rusko darem a koneckonců i pro svět, protože zastavil chaos a Rusko mění. Přestože naše představy o svobodě a demokracii jsou jiné. Jenže oni jsou v jiném stupni vývoje. Rusko je nebezpečím vojenským i hospodářským - ne snad proto, že by chtělo ihned udeřit, ale tím, že takový nápad není vyloučen.
19. 07. 2008 | 13:19

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Na soudy, které jsem tu vyřknul jsem v tom celej život žít nemusel - umím číst, slýchával jsem vyprávění těch, kteří v tom žili, mám televizi a internet. A slintání o tom, jak je SSSR super si ze školy a televize pamatuju z děství. Měli jsme na náměstí krásný transparenty. Jeden byl "Se Sovětským svazem navždy a nikdy jinak" a druhej "Lenin žil, žije a bude žít".

Rád bych vás poprosil o vysvětlení v čem je Rusko brutálním nebezpečením. Předem děkuji.
19. 07. 2008 | 13:29

Pobo napsal(a):

Ach ten krásný lidumil KGBák Putin, nepochopitelně neustále démonizovaný šikovný politik (těmi českými pisálky).

Děkuji Vám za článek, pane profesore. Sice mi při jeho čtení údivem (z Vašeho myšlení) málem vypadly oči z důlku, ale musím přiznat, že mne vždy překvapíte kam až schopen se svými názory dojít.

P.S.: Kdybych seděl v ruské Dumě, určitě bych Vás, pane profesore, navrhl jako kandidáta na cenu Putinova Medvídka za rozvoj Česko-ruského přátelství a porozumění. Ale nesedím tam, tak Vám to snad zařídí někdo jiný, či jinak ocení Vaši práci pro blaho celé Evropy.

ещё один раз спасибо
19. 07. 2008 | 13:33

bigjirka napsal(a):

Už jsem to napsal. Prý umíte číst. Jasně, psát si můžete, co chcete. Poučte nás všechny. Jasně, Bilak, Husák, to byli Češi. Jasně... Gottwald a další, zpracovaní v kom. Internacionále v SSSR, jasně, vám je všechno jasné..
19. 07. 2008 | 13:36

bigjirka napsal(a):

Btw. nejsem si např. jist, zda Bilak byl vůbec Slovák. Přečetl jsem si v jeho pamětech, že z jeho okolí z jeho mádí nepřežil vůbec nikdo. tipnul bych si na sovětského ilegála
19. 07. 2008 | 13:38

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Nenapsal. Napsal jste, že je Rusko nebezpečí, ale nenapsal jste v čem.

Psal jsem Češi, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o Československo tak samořejmě myslím i Slováky. Chápu, že musíte bojovat za svoje čisté svědomí z dob socialismu a že se nikdy nemůžeme shodnout (jelikož jsem mladej hejsek) a proto bych vás poprosil o ukončení diskuze o tomto tématu. Zodpovězte mi otázku výše - proč je Rusko nebezpečí. Děkuji.
19. 07. 2008 | 13:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

Dekuji Vam, vedome jsem to napsal velmi mirne; asi se k tomu jeste vratim a vyuziju i Vasich myslenek.

Pepa Řepa:

"Rusko – potenciální nebezpečí nebo příští spojenec?
Fajn. Rád bych se zeptal proti komu by mělo nýt Rusko spojencem?
Proti Islámu? Ale tam přece (podle vás) žádné nebezpečí nehrozí.
Proti Číňanům, Indům, Peršanům nebo Eskymákům, Marťanům nebo příušnicím?
Nebo že by proti sionistům a Američanům?
Nemohl byste upřesnit tento podstatný moment."

Velmi spravne rikate, ze je to podstatny moment.
Myslim, ze spojenectvi nemusi byt PROTI nekomu, ale PRO neco. Jsem tedy pro spojenectvi EU, USA, Ruska, Ciny, Indie, atd. - v zajmu globalniho rozvoje a zamezeni valkam.
Tato idea tady je prinejmensim od zalozeni OSN, je to zapsano v Charte OSN. To ze to nefungovalo, bylo dano situaci studene valky v dobe 1946-89.
Doufal jsem, ze po jejim skonceni se svet zase k idealum Charty navrati; par let to tak dokonce vypadalo. Bohuzel se pak objevil GWB a spol.
...
19. 07. 2008 | 13:45

Rejpal napsal(a):

Pan Hořejší, jeho příznivci i odpůrci směšují jazyk (národnost) se státní příslušností. Podle mne názory některých politických elit pak mylně generalisují do "státních" doktrín a tradic.

Zdá se mi to stejné jako kdyby pan Klaus z Hradu se svými vlastními pochybnostmi o globálním oteplování tímto nesmyslným názorem měl reprezentoval všechny lidi mluvící česky, tedy i mne osobně. Proti tomu se ohrazuji a doufám, že tomu ani tak není a nebude.

Velmi důkladně se směšováním vrahů (představitelů komunismu) v Rusku s jejich obětmí zabýval Alexander Solženicyn. Komunistická ideologie a její fanatičtí propagátoři znásilňovali i lidské myšlení kdekoliv se dostali k moci.

Pro lepší pochopení poměrů v komunistickém Československu a jeho vztahu k SSSR doporučuji studium zajímaveho poválečného "Příspěvku k dějinám KSČ", vydaném po roce 1968.

Myslím, že nebezpečné pro své "okolí" jsou nejen silné totalitní státy ať už založené na fanatických ekonomických hypotézách nebo na různých stejně fanatických národních či náboženských ideologiích, nýbrž i malé zfanatizované skupiny "oddaných příslušníků" různých extrémních společenství.

Lékem snad může být etické vzdělání, rovnost a úcta mezi lidmi.
19. 07. 2008 | 13:45

vaclavhorejsi napsal(a):

Pobo:

не за что
19. 07. 2008 | 13:59

StandaT napsal(a):

Salivene: do tohoto tématu se mi vážně vůbec nechce. Takže jen skutečně krátce, bez dalších replik.

Politika, i ta mezinárodní je o symbolech. Radar je symbol. Symbol, jehož váhu/poselství nelze ignorovat ani bagatelizovat. Je to totéž, jako vylézt na kótu a zapíchnut tam prapor pluku.

Radar má mnoho rovin a toto je pouze jedna z nich. Jak významná v porovnání s ostatními je otázka, kterou neumím zodpovědět, stejně tak, jak je životaschopná sama o osobě. Já tuto rovinu chápu a akceptuji. Nic víc tady neříkám.
19. 07. 2008 | 14:02

Pobo napsal(a):

Pane profesore, tak jsem se z vašeho komentáře (19.07.2008 13:45:47) dozvěděl, že jste pro spojenectví s Čínou.

Jak byste mi zhodnotil přístup Čínských představitelů k diktátorským režimům v Africe? Nezdá se Vám podivná vstřícnost Číňanů (dodávky zbraní) výměnou za levné nerostné suroviny (příp. i potraviny), když ostatní státy se snaží (např. embargem) tyto africké režimy umravnit? A kdo to odnese? Lidé tam žijící, kteří z těchto "obchodů" nejenže nic nemají, ale ještě při tom "chcípají" hlady.

Takže si myslím, že nejenom jestli spojenectví PRO nebo PROTI, ale taky ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ.
19. 07. 2008 | 14:02

vaclavhorejsi napsal(a):

Pobo:
Uplne stejne jako Cinane se chovaji a vzdy chovali take predstavitele demokratickych zemi. Podpora mnohych odpornych diktatoru temito zememi odjakziva do dneska je notoricky znama. Americane dodavaji do vsemoznych diktatur radove vic zbrani nez kdokoli jiny.
Prosluly je vyrok F.D. Roosevelta kdyz mu jeho tajemnik namital, ze by USA nemely podporovat nikaraguyskeho diktatora, protoze je to "son of a bitch". Presidentova odpoved znela "But OUR S.O.B.".
A to byl FDR jednim z politiku s pomerne vysokymi mravnimi standardy...
19. 07. 2008 | 14:12

Pobo napsal(a):

2 V.H.:

Aha, takže Čína s Ruskem mohou torpédovat jakékoliv snahy přes OSN, protože kdysi (tuším, že FDR zemřel v r. 1945) FDR chtěl podporovat nějakého "svého zk...syna" v Nikaragui.
Nějak jsem neslyšel, nečetl, že by tyto snahy o embarga tak často torpédovaly USA či evropské státy.
A potom se všichni diví, a řvou, když USA začne jednat na vlastní pěst.
19. 07. 2008 | 14:22

Werner napsal(a):

Pane Hořejší, výmluva na Rusko je ta nejjednodušší obrána všech průšvihů co se tady stali! Proč se znárodňovali i drobné živnosti a drobná hospodářství? To Rusáci, ti to po nás chtěli! Zajímavé, že v okolních zemích zůstali bez omezení. Proč šli lidi na uran? To Rusáci. Proč byl u nás komunismus? To Rusáci! Jednoduchá výmluva pro jednoduché lidi od lidí, kteří potřebují zakrýt svoje zločiny! A tak se stávají z osvoboditelů okupanti, i když sem žádný komunismus nezavedli-ten jsme si sem prosím zavedli sami! Různé prověrky také nevedli Rusové. Koncerty bigbítu také nerozháněli Ruští vojáci! Ale je to jednodušší na ně hodit! No a dnes se nám do hlavy lijí hlouposti o kulturních odlišnostech(nejvíc jsem se zasmál, když tohle vypisoval Karel Pacner-člověk za minulých let v CCCP pečený vařený-dnes velký Amerikofil!)a myšlení, na přehlídce tam přejedou přes náměstí během oslav 9.5. tři tanky a hned je z toho strašení zbraněmi atd. Pořád naši mocipáni potřebují toho zlého Rusa-zbrojařská lobby potřebuje hold zakázky! Naštěstí už pomalu lidi přestávají tu hloupou propagandu o "hodném" západě a "zlém" východě žrát! Za posledních 20 už té masáže bylo opravdu trochu moc!
19. 07. 2008 | 14:51

Hugo napsal(a):

R53:
vidite, ja v Rusku studoval, a dokonce mam kamarady jez na jedne vesnici na Sibiri ziji, a sam jsem se tam chvili pohyboval. O blahobytu to neni, avsak my, ale zejmena Vy, to vidite hur nez to doopravdy je.
Fotit muzete co chcete kde chcete - krome strategickych staveb - ale to by mel ten vas svetaznaly kolega vedet.
Jo? Tak to je zajimave ze ve Slovinsku se valcilo jeste v puli kvetna.
Byl to slib Havla.
19. 07. 2008 | 14:56

Aleš napsal(a):

Odvážný článek, ale nemůžu s vámi plně souhlasit. Pokud se nejpopulárnější osobností Ruska stal Stalin, který je nepřímo odpovědný za smrt více jak 30 mil lidí v DOBĚ MÍRU, lidí vlastního státu, stále si myslím, že úcta k člověku, ke svobodě, k demokracii jw zde stále na velmi nízké úrovni.
Hezký komentář pana Hanáka
http://pravo.novinky.cz/min...
19. 07. 2008 | 14:59

Werner napsal(a):

Pobo: Ale ono to není ještě tak dávno co USA chránili a mnohé stále ještě chrání jiné S.O.B. před embargem! Jedním z nich byl i Saddam, různí řezníci z Latinské Ameriky a kdyby USA nedrželi ochranou ruku nad "demokraty" v SA měli by embargo jak z praku! I dnes stačí aby se ten SOB obrátil na stejnou víru(čti boj proti terorismu)a nejednou jsou všechny hříchy zapomenuty-viz Kaddafi nebo Kim Čong Il-stačilo trochu zahrát na americkou strunku a šup už jsou pryč z osy zla! Takže ono je to opravdu o dost složitější než omezený pohled ala hodné USA zlá Čína!
19. 07. 2008 | 15:05

Pobo napsal(a):

2 Werner:

To máte asi pravdu, že věci jsou složitější než omezený pohled zlý Bush - hodný Putin (nebo jak píšete hodné USA zlá Čína).

Já jsem si jenom dovolil pana profesora konfrontovat s jeho názorem o šikovném, celému světu prospěšném, politikovi Putinovi a jeho hodných čínských soudruzích, které neustále provokují zlotřilé Spojené státy.
19. 07. 2008 | 15:15

Werner napsal(a):

Mno, já bych řekl že usa se za Bushe hodně zlotřili a opravdu bych z nich nějaké samaritány už nedělal! Btw víte kdo pujčuje USA na jejich jednání ná vlastní pěst? Zkuste hádat!)))
19. 07. 2008 | 15:22

Pobo napsal(a):

2 Werner:
Podle Vašeho předposledního komentáře tuším, že správná odpověď bude: "demokraté" v SA.

Co jsem vyhrál? Asi zase nic. :o))
19. 07. 2008 | 15:29

Werner napsal(a):

Tu du du dum nebo jak byl ten zvuk při špatné odpovědi blahé paměti v Risku! Odpověď je špatná! Čína je spravná odpověď!)))
19. 07. 2008 | 15:52

bigjirka napsal(a):

Salivene, hejskem jste se nazval sám, ale nebudu vám to vyvracet, v tomto punktu jsme zajedno :-). Z dob bolševického temna žádné špatné svědomí nemám, nepotřebuju si nic maskovat. Rozhodně jsem se ve prospěch komanče nijak neangažoval, kličkoval jako každý normální člověk. Nekličkovali (no... až na další) disidenti a komanči sami. Ostatně zeptejte se táty, je-li vám taková postava dostupná. Rusko je nebezpečné zejména nejistotou toho, kam to tam všechno povede. Nemyslím, že by aktuálně na někoho chtělo zaútočit. Ale sám výrok Prahu bombardovat nebudeme by stál za analýzu.. Ale nebráním vám ve špičatění hlavy. Já rusáky rád nemám a mít nebudu, já jsem viděl okupanty, mě to stačilo. Bilaka za Čecha může prohlásit opravdu jenom ... (vidíte, pane Stejskale?).
19. 07. 2008 | 16:04

Pobo napsal(a):

Aha, proto asi jede GWB na zahájení OH.
19. 07. 2008 | 16:05

Kritik napsal(a):

Reflexe na výše uvedené:

Zůstává nepochopitelné, že mezi Čechy se našlo dost lidí, kteří nechápou mentalitu Rusů a souhlasí s provokací, jímž je pro ně výstavba radaru, kterýž oni považují za nepřátelský. Myslí si snad tito Češi, že podrážděný soused (téměř soused), nám dá o to levnější ropu nebo zemní plyn, či nenamíří na nás své smrtonosné zbraně? O jaké bezpečnosti a o bezpečnosti pro koho se tu mluví?

Ostatně zvažte: Kdo skutečně použil atomové bomby proti lidem, napalm na vesničany, platil za svržení nepohodlných režimů, kdo neustále kolem sebe střílí hlava nehlava ze strachu před údajnými nepřáteli? I když najdeme jakous takous omluvu, kde je pak hranice pro oprávněnost rčení "účel světí prostředky"?

Co jsou tito Češi zač? Vždyť v sobě mají tytéž geny jako Rusové nebo Srbové. Jsou přece z jednoho otce a možná i z jedné matky. Možná právě proto potvrzují odvěké pravidlo, že mezi bratry bývá největší nenávist.
19. 07. 2008 | 16:21

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Když je pro vás snaha o slušné vztahy se sousedy (kteří se už 20 let chovaní až na ojedinělé excesy slušně) špičatění hlavy tak prosím, je to váš názor. Chtěl bych vidět vaše hrdinství, kdyby Rus skutečně zavřel kohoutek s plynem, ropou a uranem. Hejskem jsem se nazval sám, ale jsem dost inteligentní na to, abych poznal, když mě tak někdo bere. Právě proto, že jsem se o socialismu s otcem mnohokrát bavil tak vím, že mnozí dnešní velkopodnikatelé a dále zatvrzelí antikomunisté a voliči příp. členové ODS byli kovaní bolševici, udavači a horliví svazáci. Opravdu mi vadí, když člověk, který za socialismu nezvedl hlas je dnes horlivým antikomunistou, případně virtuálním věsitelem komunistů na kandelábry.

Též z dob studií psychologie vím, že ve svých vzpomínkách mají lidé tendenci změkčovat a omlouvat svoje dřívější selhání. Je dobře zdokumentováno, že národy, které nikdy nebojovaly mají tendence se mstít mnohem víc a hůře než národy, které to mají v krvi. A to je i případ toho našeho. Ten výrok s bombardováním Prahy je podle mne zveličený, vždyť je to výrok ve stylu našeho "hlavu ti za to trhat nebudu." O analýzu bych stál, ale spíše ve smyslu "Proč bych se měl Ruska bát." Já z něj strach v současnosti nemám.

Ještě bych vás poprosil o naznačení, kam myslíte, že by se mohlo ubírat Rusko. Osobně se v Rusku bojím jen toho, že musulmani přerostou pravoslavné Rusy a převezmou vládu jako v Kosovu.

Werner:
Mluvíte mi z duše. Díky! Ono je to lepší všechno na ty ošklivý Rusy svést.
19. 07. 2008 | 16:25

prirodovedec napsal(a):

Ales: 19.07.2008 14:59:02 Vazeny kolego, ziskejte si vice informaci, co je to za "anketu", kterou zminujete prosim. Podivejte se kolik vybiralo, kolikrat, jak a z koho. Inspiraci mohou byt odkazy v diskusi k:

http://blog.aktualne.centru...

Vazim si rady Vasich postrehu, a az tak zkratkovitou argumentaci s Vami nemam spojenou.
19. 07. 2008 | 16:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Pana Hořejšího naplňuje úžasem,že rusové dokázali zvládnout .....co?

Zatím nedokázali nic.Ani se neomluvili za bordel,který nadělali jako Svaz Sovětských Socialistických Republik po celém světě.(Ještě si neodvezli ani 30-ti metrovou sochu Lenina z Mogadiša.Doufám,že ji odvezou do moře Číňani až budou stavět sochu Mao-ce-tunga.Chudáci somálčané.)Ještě nevyřešili primární problémy rozpadu svého komunistickou mocí slepeného imperia.

Kdosi tady napsal,že jsou si vědomi,že jim kavkazská ropa a plyn dojdou za pár let a to je donutí k akceptaci civilisovaných forem.To chci vidět.Zatím pod tímto dojmem začínají usurpovat a okupovat vody a pevninu pod Severním pólem.

Situace na Kavkaze a problémy Černomořské flotily jsou také úžasné.Také jsem zvědav ,co budou dělat se svým zrezavělým atomovým arsenálem.

Pane Hořejší,než začnete pět oslavné chorály nad Rudou hvězdou tak se napřed aspoň opláchněte studenou vodou.

Ivan.
19. 07. 2008 | 16:33

prirodovedec napsal(a):

Saliven: Vidim, ze si rady berete k srdci, :) uz jste zacal vyuzivat svoje "neznale mladi" a projevil i "chapavost" - cituji: "Chápu, že musíte bojovat za svoje čisté svědomí z dob socialismu" :)

Nicmene to chce jeste zlepsit formulacne a vlozit tam otazky. A trosicku to retezit, neodhalit vse hned prvnim dotazem. :)

Jinak jste to na bigjirkovi otestoval pekne (sorry kolego bigjirko - viz jeden muj vstup vyse), ale dale uz zase "naivne" a pocitve vysvetlujete (i kdyz mate - nejen svoji - pravdu napr. o hovoru s otcem). Vyuzijte radeji sve "naivity" a kladte "naivni otazky", oponenti budou padat "jako mouchy" v pocitacove hre. :) Chce to ovsem par tech sekvenci naivnich otazek vypreparovat. A nehnevejte se na fanouska, ktery Vam radi. :)
19. 07. 2008 | 16:40

Saliven napsal(a):

prirodovedec:
Ani Řím nebyl postaven za den, buďte prosím shovívavý. :-)
19. 07. 2008 | 16:47

Rejpal napsal(a):

Werner 19.7., 14.51

Svádět svou vlastní hloupost nebo omyl na jiné je opravdu dost častý a nešťastný dětský zlozvyk, který v lidech přetrvá někdy až do pozdního stáří. Proto často slyšíme "já nic, to oni" (třeba "Rusové" nebo "byrokracie EU" atd).

Volič by měl myslet svou vlastní hlavou než příště vhodí svůj volební lístek do volební urny! Nejen v Česku!
19. 07. 2008 | 16:56

Vico napsal(a):

Saliven 16,25 Výborný forhend k zadní čáře. Na přednáškách a seminářích psychologie jste evidentně dával pozor. Ze sociální psychologie píši za jedna. Bohužel nejsem profesor ani přírodovědec.
19. 07. 2008 | 17:14

Werner napsal(a):

Rejpal: Ale takhle se vymlouvá pořád! Za komunistů když něco nebylo mohli za to "rejdy kapitalistů", od roku 89 za všechno může "neblahé dědictví komunismu"-Krade se, tuneluje?"Neblahé dědictví komunismu"! Politici se chovají jako prasata a hůře než komunističtí papaláší?"Neblahé dědictví komunismu"! Nebo se to paušalizuje na "čecháčkovství" a "švejkovinu" místo aby se skutečně našel jeden ne více vinníků a odstranila chyba! Mimochodem, stejné chyby se dějí i v zahraničí takže se "neblahé dědictví komunismu", "čecháčkovství" a "švejkování" projevuje i 99% staré Evropské unie! Krade se, tuneluje i tam kde nikdy nikdo komunistu anobrž Rusa neviděl! Ovšem dnes opět prošla stará dobrá výmluva prošla modernizací a jak správně píšete vše se dnes hází na EU resp. Evropskou komisi! No jo! Neschopní a zločinci potřebují vždy nějakého obětního beránka! Btw: Na Rusi se většinou vymlouvali v posledních 20 letech komunisti. Zajímavé.
19. 07. 2008 | 17:43

StandaT napsal(a):

hmmmm... tak psychologie řekla, že voliči a členové ODS jsou deprivanti, kteří za předchozího režimu selhali... a já naiva už myslel, že vědecké teorie v politice a rozčleňování lidí do skupin hodní/zlí a slušní/sprostí už skončily! No tfujtabl, to jsem dneska dostal přímo na sonar!
19. 07. 2008 | 17:48

Ročník 53 napsal(a):

Hugo:
Nevím kdy jste studoval v Rusku, ale tehdy to zřejmě byl ještě Sovětský svaz. V té době byla mizerná životní úroveň v celém východním bloku. Po rozpadu SSSR a pádu komunismu s následným dřevním kapitalismem spadla životní úroveň v bývalém SSSR na dno.
Já mám známého, který za bolševika prožil v SSSR mnoho let. Kdybych vám zdělil jeho jméno, možná byste ho i znal. Potom mám kamaráda, který tam jezdí pracovně teď, a podle jeho slov ty rozdíly mezi městem a venkovem jsou daleko horší, než byly v době SSSR.

Schröderova armáda by stejně kapitulovala, bez ohledu na to, do kdy se střílelo ve Slovinsku. Moje tvrzení, že němečtí vojáci chtěli do amerického zajetí, nevznikly nějakou moji hlubokou úvahou. Kdyby Eisenhower nepřikázal Pattonovi dodržet demarkační čáru, Schröderova armáda by se vzdala Američanům, nebylo by Pražské povstání a bolševik by utřel nos.

Nevím proč se přete o všeobecně uznávaných faktech, které nejsou pouhým výmyslem nějakého ročníka...
19. 07. 2008 | 18:03

Saliven napsal(a):

StandaT:
Doporučuji si to přečíst ještě jednou, dvakrát, třikrát...
19. 07. 2008 | 18:05

prirodovedec napsal(a):

StandaT: A kdo to pise? Ja pouze nasel od Salivena co "pry vi od otce". Tu psychologii a rozclenenovani do uvedenych skupin jsem tam ale nenasel, cituji: "vím, že mnozí dnešní velkopodnikatelé a dále zatvrzelí antikomunisté a voliči příp. členové ODS byli kovaní bolševici, udavači a horliví svazáci." S tim se prece da tezko polemizovat, jiste umite takovou vetu napsat i v opacnem gardu, ne? Jinak upozornuji, ze na pouziti zkratek ODS:CSSD na teto strance je to i s Vasim vstupem zatim 2:1. To neni spatne, ne? :)
19. 07. 2008 | 18:07

Saliven napsal(a):

Ročník53:
Každý voják Wehrmachtu se radši vzdal americkým vojákům, protože věděl, co by ho v Rusku čekalo. Z 200 tisíc vojáků 6. armády zajatých u Stalingradu se vrátilo z Ruska (někdy v roce 1955) 5 tisíc lidí. Jen vás musím poopravit - nebyl to Schröder, ale polní maršál Schörner.
19. 07. 2008 | 18:10

StandaT napsal(a):

Salivene, a jak to mám číst?

... a voliči příp. členové ODS byli kovaní bolševici, udavači a horliví svazáci...člověk, který za socialismu nezvedl hlas je dnes...z dob studií psychologie vím, že ve svých vzpomínkách mají lidé tendenci změkčovat a omlouvat svoje dřívější selhání...
19. 07. 2008 | 18:16

Hugo napsal(a):

R53:
NE. Kdyz rikam Rusko myslim Ruskou Federaci. Vubec ne. Bohati nejsou, ale na dne rozhodne nejsou. Co jsem pravil platí. Nelze dat na povrchni prvni dojmy.

Dobra tedy, jinak. Jo, na konci by jim moc jinych variant nezbylo, ale klidne by mohli valcit dalsi mesic. Co chci rici, je, ze mame byt za co vdecni.
19. 07. 2008 | 18:49

Hugo napsal(a):

R53:
a k te mizerne urovni Vam jeste reknu par perlicek. Jeden muj znamy - architekt odesel z Prahy do Moskvy neb dostane asi 2-2,5x vic. No a kolegove fyzici u TVELu (v Zelenogorsku) meli pred 2r. radove 2x vic nez kolegove fyzici u CEZu.
19. 07. 2008 | 18:55

Ročník 53 napsal(a):

Hugo, tady ani nejde o to jak se lidé mají v Rusku. Budu upřímný, je mi to srdečně jedno, jak žijí.
Mně šlo o argumentaci pana Muellera, že "Byli jsme pro ně zemí zaslíbenou, to dnes už neplatí - ani náhodou", ze které jako bych slyšel sovětskou propagandu o znamenitých výdobytcích sovětských lidí. Takže zásadně nesouhlasím s jeho výrazem "ani náhodou". To platí o západních ekonomikách, nikoli o té Ruské.

Nehodlám zde zavádět žabomyší války kolik si může koupit ruský vesničan a ten náš.

Salivene, díky za upozornění. Než člověk něco napíše, neměl by si být absolutně jist svoji pamětí, a ověřit si "fakta". :))
19. 07. 2008 | 19:02

Saliven napsal(a):

StandaT:
Je to jednoduché - čtěte to celé a nevybírejte si z toho jen něco, aby jste zcela měnil kontext: "MNOZÍ dnešní velkopodnikatelé a dále zatvrzelí antikomunisté a voliči příp. členové ODS byli kovaní bolševici, udavači a horliví svazáci."

To, že lidé mají tendenci změkčovat a omlouvat svoje dřívější selhání je fakt, nezávislý na politice a doložený mnoha studiemi, takže skutečně nevím, proč se vztekáte. Nebyla to generalizace, kterou tu používají mnozí vaši soukmenovci o závistivých levičácích natahujících ruku.
19. 07. 2008 | 19:07

Vico napsal(a):

StandaT: Nebuďte vztahovačný. Osobně znám spoustu voličů ODS, včetně mých rodinných příslušníků, na které Salivenova charakteristika nesedí. Za vypjatým a hlasitě vykřikovaným antikomunismem, o němž však okolí dotyčného nemělo před rokem 1989 ani potuchy, opravdu vidím nějaké selhání z minula, kterým může být i obyčejná pasivita nebo tichá zbabělost. Ostatně po 2.WW jsme měli najednou více partizánů než Jugoslávci.
19. 07. 2008 | 19:12

prirodovedec napsal(a):

StandaT: Pane kolego, proc citujete tak SELEKTIVNE, a tedy ucelove? Aby se tomu pak dala snazeji nalepit nalepka? Abyste se projevil jako jiny diskuter nez dosud? Vypada to totiz jako trosicku ledabyle odbyty zamer. Je to zbytecne, mohl jste se prece trefovat daleko snazeji do jeho jinych vet (viz vety za citacemi).

Divat se a analyzovat, jak jedni manipuluji s vyjadrenimi druhych mne bavi jiz od dob Rudeho Prava, tak se nezlobte, ze se rozborem zamerim ted na Vasi manipulaci:

Prvni co vzbudi podezreni je, kdyz se necituji cele vety (tomu se snazim sam vyhnout, pokud na to nezapomenu :) ):

Puvodni citace znela: "Právě proto, že jsem se o socialismu s otcem mnohokrát bavil tak vím, že mnozí dnešní velkopodnikatelé a dále zatvrzelí antikomunisté a voliči příp. členové ODS byli kovaní bolševici, udavači a horliví svazáci."

Ted Vase uprava: ... a voliči příp. členové ODS byli kovaní bolševici, udavači a horliví svazáci

Zde jste vynechal "mnozi dnesni" (schoval za ...) a zmenil vyzneni na implicitne vsichni. Souhlas? :) Ze to "mnozi" napsal Saliven alibisticky? No napsal, proto se to tak pise.

Navic podle mne toto jeho vyjadreni (viz "slavna diskuse" s jarporem o implikaci aneb co na jinem Horejsim rekl podle pravidel logiky vlk) nevylucuje tvrdit, ze takovi jsou i ostatni (nevolici ODS, nepodnikatele).

Co dale napsal: "Opravdu mi vadí, když člověk, který za socialismu nezvedl hlas je dnes horlivým antikomunistou, případně virtuálním věsitelem komunistů na kandelábry."

Vy: ...člověk, který za socialismu nezvedl hlas je dnes

Opet jste vynechal zacatek co mu "vadi" a za "je dnes". Smysl teto citace? Snad naznacit propojeni s novym odstavcem? Smysl vynechani je zrejmy (neopakovat pejorativni slova na adresu tech s kterymi sympatizuji).

"Též z dob studií psychologie vím, že ve svých vzpomínkách mají lidé tendenci změkčovat a omlouvat svoje dřívější selhání."

Citujete temer presne, az na vynechane sluvko "Tez":

...z dob studií psychologie vím, že ve svých vzpomínkách mají lidé tendenci změkčovat a omlouvat svoje dřívější selhání...

Vnimate ten rozdil? Podle mne z deprivantstvi vini mnohe (ne vsechny) z nasi generace na zaklade psychologie. :) A to predtim (coz vztahuje i na velkopodnikatele, antikomunisty a volice ODS) tvrdi na zaklade hovoru s otcem.

Jemne receno, ja osobne Vasi reakci citacni kompilaci na Vase: "hmmmm... tak psychologie řekla, že voliči a členové ODS jsou deprivanti, kteří za předchozího režimu selhali..." povazuji za jiste nepochopeni puvodniho textu, a pak snahu na nem setrvat a podlozit sva zjednoduseni, ale mohu se mylit.

Vice stesti v citaci Salivena priste. :)
19. 07. 2008 | 19:15

Saliven napsal(a):

Vico:
Přesně tak. Samozřejmě jsem neměl na mysli všechny voliče ODS, ale jen ty, kteří hned po revoluci otočili a ač bývalí komunisté, stali se zarytými antikomunisty. A ti nejhlasitější často bývali ti nejhorší. Máte pravdu - po 2. světové tu taky bylo najedou tolik uvědomnělých vlastenců, kteří měli potřebu se mstít řadových němcům, kteří byli zbaveni občanských práv.
19. 07. 2008 | 19:16

Vico napsal(a):

Jsem rád za svůj náskok před přírodovědcem o 3 minuty, jinak bych si připadal jak středně učenlivý papoušek.
19. 07. 2008 | 19:18

Saliven napsal(a):

Omlouvám se, ale musím citovat klasika: Moji Přírodovědci (Vicové) mi rozumějí. :-))
19. 07. 2008 | 19:23

Werner napsal(a):

Přidovědče, kdyby jsi byl za podobnou nápravu citací na diskuzích byl placen do dvou dnů si milionář neboť vězšina diskutérů vytrhvá přesně stejným způsobem jako Standa)))
19. 07. 2008 | 19:23

StandaT napsal(a):

přídovědec: nekopu za ODS. Nejsem jejich členem. Kopu za sebe a za svou budoucnost.

Salivene: ...mnozí vaši soukmenovci o závistivých levičácích natahujících ruku...

Soukmenovci... to už jsem taky slyšel. A dokonce moji! Salivene, nevytrhávám, jen zkracuji, kontext se nezměnil. Ale budiš. Vidím, že dneska jsem už strčen do fašistické škatulky. No nic, v tom nejste sám, tento mor se objevil i tady na Aktuálně a už před Váma.

Mějte se.
19. 07. 2008 | 19:29

Saliven napsal(a):

StandaT:
Do žádné fašistické škatulky jste strčen nebyl. Pravičák jste a mnozí pravičáci (vaši soukmenovci, stejně jako jsou levičáci moji soukmenovci) tento termín používají. O fašismu jsem v kontextu s vámi nepsal vůbec. Zcela účelově jste zkreslil co jsem psal a stavěl to do zcela jiného světla - jako, že to píšu o všech voličích ODS. Skutečně netuším o co vám dnes jde.
19. 07. 2008 | 19:37

Vico napsal(a):

StandaT : Opět, nebuďte vztahovačný. Soudě podle vašich příspěvků ,jako jediného pramene informací o vaší osobě, vás nikdo nemůže zařadit do žádné škatulky a fašistické pak už vůbec ne.
19. 07. 2008 | 19:37

Ročník 53 napsal(a):

Přírodovědče, napsal jste , že z dob studií psychologie víte, že ve svých vzpomínkách mají lidé tendenci změkčovat a omlouvat svoje dřívější selhání.

Mohl byste připomenout ještě další psychologický aspekt; doslova pronásledování disidentů, odmítání jejich zásluh o dnešní dobu a snahu vytvářet z nich pouhý spolek neschopných opilců.

Tam se zase podle mě projevuje psychologický jev, kdy mnozí lidé omlouvají svoji zbabělost a nicnedělání snižováním těch statečných. Ještě chybí, aby si rozdali medaile za zbabělost, když odmítají rozdat medaile za statečnost.

Je smutné, kolik lidí na to slyší.
19. 07. 2008 | 19:38

StandaT napsal(a):

přírodovědec: asi ano. Budu o tom přemýšlet.
19. 07. 2008 | 19:46

StandaT napsal(a):

Vico: sorry, ale slovo soukmenovec jsem v jiné souvislosti než s fašismem doposud neslyšel. Vy ano? Ale možná nejsem dost sečtělý/vzdělaný.
19. 07. 2008 | 19:49

Saliven napsal(a):

StandaT:
A já zase slovo soukmenovec doposud neslyšel v souvislosti s fašismem. Pokud to berete takto, tak se omlouvám.
19. 07. 2008 | 19:50

vlk napsal(a):

pane profesore - skvělý článek! Jakkoliv jste nepochybně opět šlápl do vosího hnízda! Ostatně vosy pod blogem jsouvenku a mají silnou tendenci vás uštípat.
Proč?
Protože nejsou schopni pochopiut, že je něco nad jejich osobní křivdou nebo nad křivdou jejich rodiny. A proto myslí ve schematech rusák%bolševik. Rusko=SSSR. Jakákolvi aktivita Rusů= zavedení bolševických pořádků.

Vždycky znova mne překvapuje naprostá nekritičnost těhle lidí a jejich absolutní neschopnost posuzovat eru bolševika a současnost v prizmatu dějin národa, jeho ž příslušníky se cítí býti.
Rusové jako takoví a bolševici zejména měli nějaký vliv na osudy téhle země 40 let.
Český národ tu žije řádově 1400 let. A valnou většinu z nich strávil v područí jiných. Nejčastěji pod německým vlivem. Hodně pod vlivem habsburským. Jindy pod nadvládou polskou. Ale zná i drtivé vpády Avarů. Maďarů, Francouzůa kdo í koho ještě. Zná spálenou zemi. Zná morové rány. Zná násilnou rekatolizaci. Zná poněmčování. Ve všech příapdech šlo o národní existenci. Nikdo o tom ani slovo. Ale bolševik je noční můra. Nechci jej zpátky ani omylem. Ale po 30ti leté válce bylo v českých zemích celkem 500 tisíc obyvatel....Nevím, že by někdo měl absolutní averzi k Rakousku. Jakkoliv ještě Rakousko bylo velkým problémem 1.republiky. Respektive restaurace domu Habsburského. To dnes nikoho netrápí. Přesto, že je daleko pravděpodobnější, že Habsburkové uplatní svůj nárok na českou korunu , než že sem přijedou ruské tanky!
Vylučovat Rusko z Evropy je naprostý nesmysl. Pretendenti tohohle posteje zcela ecvidentně duševně stačí tak na nákup v supermáku, ale nikoliv na trochu souvislejší problém. To opravdu chtějí Rusko vytěsnit do aliance s Teheránem neboPekingem? Opravdu si myslí, že Rusko daleko více potřebuje nás než my je?
Rád bych viděl, čím by tihle mozci chtěli nahradit ruskou energetickou základnu! Naftu nejspíš budou dovážet z takových prima stabilních a demorkatickch zemí jako je Irák, Irán, Venezuela,Nigerie, Indonesie, ALžírsko, Libye,Irán, Emiráty, Kuvajt, Saudi....Plyn totéž. Ti všichni jsou jistě vypočitatelnější a spoelhlivější než Rusové! Má ty svatá prostoto...
Rusové totiž jsou schopni klidně toky energetických surovin otočit a zásobovat Japonsko, Čínu,Indii. A teřba také Německo nebo Francii. Kteří poněkud více rozumí svým národním zájmům. My si jen hojíme svoje bolístky.

Díky za blog. Máte naprostou pravdu.
19. 07. 2008 | 19:55

Vico napsal(a):

StandaT : Ano to slovo v souvislosti s německým fašismem/nacismem/ jsem slyšel.Je to pejorativní označení, kterým jsou tu na webu většinou častováni spíš ti z levého spektra. Ostatně Saliven se vám už omluvil.
19. 07. 2008 | 20:03

Jan K. napsal(a):

Dodatečně ještě pro Salivena:
Psal jsem, že se mi Vaše příspěvky v posledních dnech zdají méně rozumné, o to víc horlivější. Měl jsem hlavně na mysli čtvrteční blog J. Peheho "Premiér, který neví, co činí." Až jsem si myslel, že pod Vaší značkou vystupuje někdo jiný. Protože takovou snůšku nesmyslů, hlavně o "kolaboraci" ODS s KSČM, k níž mělo docházet tím, že společně hlasovaly proti návrhům zákonů, které však každé z těchto stran nevyhovovaly z naprosto odlišných důvodů, jsem ještě od Vás nečetl.
19. 07. 2008 | 20:13

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,
děkji za uznání, už se mi nechce ani nic dodávat, ani odpovídat nesohlasným hlasům. Jako obvykle zaexceloval přítel vlk a tak to ani není nutné.

Hugo:
Zdravím též. Jak bylo na parníku?
19. 07. 2008 | 20:13

prirodovedec napsal(a):

Vico: :) Dekuji, pobavil jste mne tou poznamkou o papouskovi.

Werner: Bohuzel neplacen. Proto jen obcas, kdyz mne to trkne a namlouvam si, ze to treba na chvili argumentaci zkvalitni.

Rocnik 53: Zoufale volam: Ale to napsal Saliven! Ja jen citoval.

vlk: Zdravim. Na cestach? Chybite. Urcite zde Salivenovi vcera. :)

Saliven, StandaT: Ano zde bych dal za pravdu StandoviT - soukmenovec jsem slysel vice ve spojeni s fasismem.

StandaT: O.K. Dekuji za relativne klidnou reakci. Nenapsal jsem, ze Vas povazuji za clena ODS nebo ano? A neradim Vas prece mezi fasisty i kdyz nevaham v obecne rovine o projevech fasisimu ve zdejsi diskusi hovorit.

Zaujala mne nahodou ta Vase citace (predtim se mi zde zdal Saliven "opusteny levicak" tak mne bavilo mu do toho mluvit, jak vite), ktera je podle mne zkreslena, ale nic prece nebrani tomu, aby priste byla zcela trefna, kdyz budete chtit. Prave jsem se jinde omlouval editorovi, ze jsem ho chybne citoval. Proc by nemohly byt nektere diskuse u blogu na urcite argumentacni urovni?
19. 07. 2008 | 20:14

Saliven napsal(a):

Pane Jene K., vy zřejmě trpíte stejným nešvarem jako zde pan StandaT - vytrhujete z kontextu. Buďte tak laskav a přečtete si celou diskuzi s panem neem, který tvrdil, že ČSSD kolaboruje s KSČM. Na to jsem se ho zeptal, zdali kolaboruje s KSČM i ODS, když 60 procent v tomto a 95 zákonů v minulém volebním období prohlasovala spolu s ODS. Poukazoval jsem na absurditu tohoto termínu. Tedy tento váš příspěvek považuji vůči svojí osobě za krajně nespravedlivý.
19. 07. 2008 | 20:18

Jan K. napsal(a):

Salivene, právě, že jsem četl celou debatu a nepoznával jsem Vás. Je přece něco jiného, pokud někdo s někým hlasuje společně proti něčemu, každý z jiného důvodu, a něco jiného, když ČSSD přehlasuje koaliční partnery společně s KSČM, případně i s Marťany. Doposud jsem si u Vás cenil, že se podobné demagogie nedopouštíte.
19. 07. 2008 | 20:25

Saliven napsal(a):

Jan K.:
A co je na tom jiného, když to beztak to většinou všichni dělají proto, aby osolili vládu. Nebo mi chcete spílat o poctivých úmyslech ODS v minulém volebním období? To nebyla žádná demagogie, to byl boj s naprosto nesmyslnými a urážlivými tvrzeními o kolaboraci pana nea. Ale do žádných větších diskuzí se tu pouštět nehodlám, bylo by to mimo téma.
19. 07. 2008 | 20:31

StandaT napsal(a):

přírodovědec: to byla reakce na ODS:CSSD 2:1. Asi bych měl přestat dělat zkratky, že?

K té mé kritice máte pravdu. Já to intepretoval tak, že to slůvko MOŽNÁ kontext neměnilo. Jen zjemňovalo vyjádření. Má chyba.

Salivene: omlouvám se.
19. 07. 2008 | 20:31

StandaT napsal(a):

ach jo. Další chyba. teda MNOZÍ ne MOŽNÁ.
19. 07. 2008 | 20:33

Jan K. napsal(a):

Saliven:
Naprosto nesmyslná a urážlivá tvrzení o kolaboraci? Tak to už se jen útrpně usmívám. Dobrou noc.
19. 07. 2008 | 20:37

vlk napsal(a):

přírodovědec

no na dovolené- Někde, kde není nejen internet, ale dokonce ani signál na mobil... Mám prostě dokonalej absťák. Tak musím využít každou vteřinu. Než se tam zase vrátím...

A Saliven si jistě poradí sám. Je dost dobrý.Tímto zdravím i Salivena.
19. 07. 2008 | 20:38

Vaclav Horejsi napsal(a):

Jan K.:
Prominte, je to mimo tema, ale presto se zeptam - proc by to i v pripade CSSD a Martanu nemohlo byt tak, ze kazdy z nich hlasuje stejne, avsak z vice ci mene jinych duvodu?
19. 07. 2008 | 20:40

Saliven napsal(a):

StandaT:
Omlouvat se netřeba. Jen jsme si prostě neporozuměli, to se stane. :-)

Jan K.:
Tak to zřejmě máme každý jinou představu o významu slova kolaborace. Podle mě je to termín naprosto pejorativní, který navozuje srovnání s udavači, kteří spoluprací s nacisty přivedli spoustu lidí na šibenici. Tento termín mně osobně uráží a považuji jeho aplikaci na naší současnou politiku jako opravdu sprostým.

vlk:
Taky tě zdravím. :-)
19. 07. 2008 | 20:43

Hugo napsal(a):

R53:
Vy jste zacal resit jak je Rusko na dne. Ja vam ukazuji, ze nemate pravdu, neb ja jsem projel trosku jine Rusko nez Vasi kolegove.
A proc? Protoze jsem nazoru KM vi velice dobre o cem mluvi.

K. Mueller:
Zdravim. Parnik byl dobry. Ale A Vy sam znate Rusko odkud? Neprimo, anebo primo?
Jinak Rusko je asi ma cestovatelsky nejoblibenejsich zeme.
19. 07. 2008 | 20:44

Saliven napsal(a):

Hugo:
Když čtu, že máte zkušenosti s Ruskem, jak je to tam s kriminalitou? Zprávy z médií jsou tedy dost skeptickém, ale zase soused, který tam lítá za byznysem neříkal, že by se s něčím takovým setkal. Předem díky za odpověď, docela by mě Rusko jako turistická destinace zajímalo.
19. 07. 2008 | 20:47

Jan K. napsal(a):

V. Hořejší:
Už jsem to psal výše. Pokud některé strany hlasují společně PRO nějaký zákon, znamená to, že v něm nacházejí určité styčné body. Pokud naopak hlasují PROTI, tak to může být z naprosto odlišných důvodů.
19. 07. 2008 | 20:54

Karel Mueller napsal(a):

Hugo:
Přiznám se, že jsem v Rusku nikdy nebyl, ale strašně rád bych navštívil místa stalingradské bitvy, delší dobu se na to chystám.
Mám zásadu, že o určité zemi se nejvíce dozvím, pokud se o ní budu bavit s míšenci, kteří dokonale znají naši i druhou mentalitu. A proto ví naprosto přesně, jak se jeden druhému jeví. Na to mám jednu skvělou známou :-).
19. 07. 2008 | 20:54

Werner napsal(a):

Vlku: u nás jsou lidi strašně zpitomělí! Mnozí pisálcí by se rádí ne připojili jako rovnocení ale přímo asimilovali do západu takže křižáci=hodní, husité=špatní, sudeťáci-hodní, češi-špatní-nikdo už si neřekne že 90% udavačů a gestapáků v protektorátě bylo sudeťáků a němců z čech, 2sv-zapomenutí že jsme byli osvobozeni ze dvou stran-jen ta us strana platí. Ostatně nacisti byli sice špatní(holokaust,že.), ale trochu je obhajuje, že bojovali proti bolševismu(hlavně vyvražďováním civilního obyvatelstva).A ti když se jim za to pomstili byli strašní "barbaři"!A takovéhle názory se u nás tisknou v novinách které sami sebe označují za "intelektuální"! No a 68 je nádherný cíl! Přišlo to z východu,od Rusů, komunistů, kteří nás pak 20 let okupovali(nebo jsme se spíše "okupovali" sami! Pokud vím rusové z těch jejich základen nevytáhli ani nos a venku spíše řádili různí kariéristé a soudruzi, kteří dnes vykládají pohádky o tom jak strašně trpěli)! Prostě kdo chce psa bít, hůl si vždy najde! Jen by mne opravdu zajímalo co by psali kdyby se vítr obrátil zase směrem na východ!
19. 07. 2008 | 21:02

Hugo napsal(a):

Saliven:
to zalezi :))), strasne zalezi. Nekde je to ostre jinde ne. Poprve mi penezenku ukradli v Praze - tyden po tom co jsem se vratil ze semestru straveneho v RF, na konci jsem si dal Peterburgu - byly bile noci, cili jsem prochodil noc. V pohode. Muzu vam rici, ze mnohem tisnivejsi pocit jsem mel v cerne ctvrti parize, o Lisabonu ani nemluvim.

JEDTE !! je to krasna zem. Vulkany Kamcatky jsou prekrasne. Anebo Bajkal - to je opravdu perla Sibire. Vyberete si. Jen musite umet rusky ....
A pokud nam prosadite dostavbu temosa, muzu Vam poslat odkaz na par obrazku :-).
19. 07. 2008 | 21:02

Vico napsal(a):

Já nevím, ale někdy mám dojem, že si historii vykládáme tak, aby jsme byli co nejvíce malověrní. To teď myslím zcela všeobecně, aniž bych konkrétně reagoval na něčí předchozí příspěvek. Středobodem veškeré naší bídy asi byla Bílá hora a poprava naší elity na Staroměstském náměstí. Nějakou svou Bílou horu však měli i jiní, ale jen ta naše nás uvrhla do děsivých temnot.Možná by stálo zato si připomenout dějiny námi vzývaného hrdého Albionu,který úpěl pod botou cizáků pěkných pár staletí a možná i dosud, aniž si to uvědomuje.Název Anglie je odvozen od germánského kmene Anglů, kteří vytlačili do okrajových částí předtím dominantní Brity.Bohužel pro Angly a Sasy v 9. století zahájili Dánové plenění Anglie a nakonec ji 1013 celou ovládli.To nejhorší však přišlo v roce 1066 v bitvě u Hastingsu, kde na bitevním poli se utopila v krvi celá tehdejší elita národa. Celou zemi ovládli Normané. Za vlády Viléma Dobyvatele přišla doslova plošně Anglosaská šlechta o svůj majetek.Co je vedle toho šermovačka u letohrádku Hvězda.A zbabělost Čechů je spíše fáma než skutečnost. V září 1938 by takovým způsobem zbabělý národ nemobilizoval.
19. 07. 2008 | 21:05

prirodovedec napsal(a):

StandaT: Dekuji Vam osobne za Vas nasledovanihodny pristup.

Ano, obcas pisu i v naznacich, ale v danem pripade ODS:CSSD jsem ve zdejsim kontextu chapal jako vyhru pro nas vsechny, ze to svedci o tom, ze tu moc stranickych nalepek nebylo, jen ty osobni. :) Pripoustim, ze lev...:prav... jsem si neprojel. :)

Jinak nazory k obsahu jsem napsal kdesi nahore a vyplyvaji z toho, ze jsem na vsechny strany malo duverivy. :)

Ale docela zanikl postreh autora a nasledna kraticka diskuse o moznosti spojit se PRO neco (skoncilo to myslim Mugabem).
19. 07. 2008 | 21:09

Hugo napsal(a):

Karel Mueller:
Muzu jen doporucit. A pokud najdete dostatek fyzickych sil, mohu doporucit co salivenovi vyse. Joj mit dovolenou .... jel bych hned:).
Jinak mym snem je projet si Kolymskou dalnici a dojet po sousi az na Kamcatku.
19. 07. 2008 | 21:09

bigjirka napsal(a):

Salivánku, floutku, skutečně střílíte úplně vedle.. Hm.. kdepak jsme to chlapče tu psychologii studovali? na pajďárně? Možná jste z toho zblbnul... Chlapečkovi nestačí jednoduché vysvětlení: kdo musel většinu dosavadního života plavat v žumpě, už nechce. Jste poněkud deprivovaný.. já za to ale nemůžu.

Co se týče Ruska, vy mu věříte, já ne. Triviální. Až nám zavřou kohoutek s uranem, který nám ukradli? Až zavřou naftu, kterou potřebují prodávat? Každopádně jsou vaše argumenty dosti utilitární, takže si dovedu představit, že až by na vás StBáci přitlačili, že byste zazpíval i podepsal...
19. 07. 2008 | 21:33

Werner napsal(a):

Vico: V českých dějinách se není za co stydět! Všechny špatnosti byli více než vykoupeny českou odvahou, hrdinstvím prostých lidí a morálností! Bílá hora nebyl vůbec konec českého protihabsburského odboje-mnohá města se držela až do roku 1623, po celou dobu své vlády se čechů habsburkové báli a jejich režim vůbec nebyl ta selanka jak se nám to dnes snaží někteří nakukat-opírali se hlavně o české němce a ti opravdu nebyli nějací přátelští potrhlící jako Dušek v Musíme si pomáhat! V první válce jsme dokázali dát do hromady z ničeho Legie, za té druhé to stejné navíc odboj nebyl jen ten saloní jak se nám mnozí snaží nakukat ale tvrdý boj s okupantem-také tomu naše ztráty na civilním obyvatelstvu odpovídají! Za komunismu byli u nás v roce 1953 vůbec prvvní bouře proti komunismu v celé východní evropě, Charta 77 dokázala spolu s lidmi jako byl Tygrid pořádně nakrknout normalizátory(považuji za urážku když někteří tupci za ten jedinný správný odboj považují ten ozbojený a tupé vraždění jak to předvedli Mašíni.)Nemáme se za co stydět! Podle mne jen ti co v poslední době na vlastní národ a dějiny hází tuny hnoje potřebují něco zakrýt ve své osobní minulosti!
19. 07. 2008 | 21:33

RUMCAJS napsal(a):

Je zajímavé, jak mezi zločinci a levičáky funguje jakýsi šestý smysl. Saliven se tady potácel sám,takřka neschopen pohybu,scházela už jenom rána z milosti a co se nestalo. Prirodovedec se pomodlil za návrat přátel srpu a kladiva a světe div se, jsou tu !

A tak můžeme být v klidu, ropa , plyn a stalíčnaja dál potečou !
19. 07. 2008 | 21:34

StandaT napsal(a):

přírodovědec: To mě vyhovují spíše osobní nálepky než ty stranické. Když už musí být. Ty stranické totiž zařaďují člověka do nějaké skupiny, ve které vůbec není. A taky to ničí diskusi. Já osobně spíš snesu, že jsem vůl, než že jsem ODSák :-).

Ono to pohybování se pravolevé ose mi taky vůbec nesedí. Používám jej také, to je pravda, ale jen se přizpůsobuji úzusu na diskusích. Mě velice ovlivnili Arvin a Heidi Tofflerovi. Třetí vlna byla pro mě zjevením - i to, jak pravolevou osu zahodili jako nepotřebný a nesmyslný balast.
19. 07. 2008 | 21:38

RUMCAJS napsal(a):

V Rusku jsem taky nebyl,ale měl jsem ale tu čest, žít ve vesnici s ruskou posádkou.
Chlast
Rvačky
Byty rozstřílený
Žádný svědomí

Prostě někdo, s kým je třeba vytvářet přátelské vztahy.
19. 07. 2008 | 21:39

Werner napsal(a):

Rumcajsi jistě! Ještě nějaká pohádka? Pokud vím rusové předávali své bytovky v poměrně dobrém stavu pak se na ně vrhli kobylky z okolí a poněkud je vylepšili! A oni mezi vás pustili prosté ruské soldaty? Nepovídej! Rusové drželi své posádky v dokonalé izolaci-pokud už někdo přišel do kontaktu s rusy pak to bylo s důstojníky! A že jste měli na vsi chlast, rvačky a žádné svědomí? No jo jaký jste si to tam udělali ale za to vám rusové nemohli!
19. 07. 2008 | 21:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Je zajímavé,že se na profesorových blozích sejdou vždy ty samé individuality se svými mírně kolidujícími individuálními rozumy.V neustále se opakujících rozumovačných polemikách se nakonec shodnou jaký je pan profesor genius,pošlou si kytičku a úlevně konstatují že není ještě vše ztraceno.

To potom ještě po Internetu trousí zkazky o bolšoj úrovni socanských blogů.

Pane přírodovědče,vidím,že Vaše slovo po blozích skáče.

Ivan
19. 07. 2008 | 21:53

Saliven napsal(a):

Hugo:
Jsem na trochu jiný druh památek - chtěl bych vidět spíš bývalé carské statky, v luxusu se Rusům nevyrovnal nikdo. :-)

Šlo mi spíš o to, jestli člověka neoberou na první ulici. :-)

bigjirka:
Ano, studoval jsem psychologii na pedáku a to nic nemění na tom, že to tak prostě je. Že si to vztahujete na sebe by spíš mohlo naznačovat, že se vás to týká, ale já to nechci tvrdit. :-) Jen kroutím hlavou nad tím, jak mě musíte neustále napadat. A nebojte se, fantazii mám bujnou i já - já si dokážu představit, že na vás jemně zatlačili, udal jste kamaráda a teď si to otevřeným antikomunismem kompenzujete. :-))

Každopádně pro mě jste ztratil i zbytek dřívějšího půvabu, který jste pro mě dříve měl. Respektoval jsem vás jako někoho, kdo má jiný názor, ale vy si prostě musíte něco dokazovat rejpáním a útočením na jiné, což je pro mě nepřípustné. Nadále s vámi nehodlám ztrácet čas. Dobrou noc.

RUMCAJS:
Loupežníku, ty jsi byl dneska celej den mimo les viď? A ten tvuj popis je velice fajn. Někteří rakouští spoluobčané mají zase vynikající vztahy s Čechy. Dokonce tak dobré, že si dávají na krámy cedule "Češi nekraďte."
19. 07. 2008 | 21:54

grőssling napsal(a):

Možná, že už opakovaně zmiňuji dopis Františka Palackého z dubna 1848 sněmu do Frankfurtu, ve kterém tehdejší národní vůdce jasnozřivě popisuje naši situaci jako balancování mezi Německem a Ruskem. Abychom to balancování přežili jako národ, musí podle Palackého existovat kolem Dunaje mocný stát, který by chránil své příslušníky proti nebezpečí tu ze západu tu z východu. Jak Německo, prostřednictvím kukaččího vejce, Lisabonské smlouvy, tak Rusko samozřejmě stále hrozby pro nás jsou podobně jako před 160ti lety.
To nic nemění na skutečnosti, že pražský intelektuální mainstream je opravdu primitivně pravicový, antikomunistický a domnívá se že tím pádem musí být také protiruský, vždyť bečka "vezdy páchne slanečkem", jak psal Merle ( někdy je však zase extrémně levicový, až anarchistický, to když jde o peníze pro jeho stoupence, viz. aféra s granty ).
Dnes to může být EU, která bude neutralizovat tlaky jak z východu tak západu, zejména budou-li fungovat zámořské garance.
Podle opomíjeného Petra Robejška má zahraniční politika každé země dva hlavní úkoly, zajistit bezpečnost a blahobyt svých občanů. Za situace, kdy státní a národní sobectví je legitimní aktivitou, musí docházet ke konfliktům i v rámci EU ( viz snahy Německa o postavení produktovodu po dně Baltu ). Mýty o spolupráci, nezištné pomoci a věčném míru mezi smluvními sousedy byly vyprávěny za časů RVHP. Spíše než Ruské federaci a Turecku by členství v EU slušelo Ukrajině. Také z pohledu slovanského vyrovnání podílu nových členských zemí vůči těm zakladatelským.
19. 07. 2008 | 22:01

PatientO.T. napsal(a):

Byty po SA - v dobrém stavu, kostely a další církevní stavby rovněž, sídla posádek - bez ekologické zátěže. Ano tak to všechno bylo, milý Wernere. A ti vojáci SA, se kterými jsme v 80. letech coby studenti (civilního) gymnázia dřeli na nucených polních pracích, to byli ochotníci... A ti podivní lidé s gramofonovými deskami na hlavách, které jsme potkávali, to byli mimozemšťané, zřejmě Marťani.
19. 07. 2008 | 22:02

RUMCAJS napsal(a):

Werner:
Ano, ty co popisuju, byli ti nejlepší, tedy důstojníci. V oknech místo záclon noviny a byty jak po nájezdu menšiny. Na tom trvám. Dneska v těch bytech bydlí naši. Museli je ale kompletně deratizovat a předělat.
Kromě toho, loupežníci nelžou, jenom kradou.
19. 07. 2008 | 22:04

Hugo napsal(a):

Saliven:
aha ..... :-). Tak na primou otazku prima odpoved:-). Ne neoberou toho se bat nemusite. A pokud mate rad druh pamatek jez naznacujete, zkuste dat "Zolotoe Kolco" ani tam se nemusite bat nejake extremni kriminality.
bigjirka:
Nelze mluvit o ukradeni uranu - on to vystihl uz Saliven. Ja bych jeste dodal smlouvu o mirovem vyuzivani jaderne energie ( + vyvoj KS-150 )
19. 07. 2008 | 22:06

tata napsal(a):

pane Rumcajs

Krasné že něco odsuzujete a nic otom nevíte.Ja tam pracoval skorem 5 let sice je to země kontrastu ale nechazejte špínu na něco co neznate.Jejich mentalita se nedá popsat jednoduše i ten alkohol tam figuruje.Jinak je to pohostiný narod,který se nedá tak zatracovat bez souvislostí.
19. 07. 2008 | 22:10

werner napsal(a):

Abych neplkal do větru bydleli jsme tři km od Žateckého letiště, jediné Ruské vojáky co jsem do roku 89 videl byli důstojníci a poddůstojníci(kteří velmi hojně obchodovali s naším obyvatelstvem)první prosté vojáky jsem viděl po 90(před tím je dokonce do kasáren a do různých posádek vozili v zaplachtovaných náklaďácích)a to dost vyjevéné kam se to dostali a ve skupině vedené poddůstojníkém od které se ani nehli! Poprvé jsme se do jejich kasáren a na jejich letiště mohli mrknout jak to u nich vypadá když už byli odváženi pryč-bytovky byli v pořádku pohádky o jejich rozstřílení si řáholečník může vyprávět leda tak dětem ve školce! Po jejich odchodu se pustili do své "bohulibé" činnosti někteří naši občané, kteří z dosud obyvatelných paneláků udělali zbořeniny!
19. 07. 2008 | 22:11

Karel Mueller napsal(a):

bigjirka:
Ahoj Jirko,
je skutečně zajímavé, jak může propaganda ovlivnit i velmi inteligentní lidi ...
Řeč je o ruské vojenské agresi a jestli se jí máme bát. Dnešní Rusko letí ekonomicky nahoru a má snad největší imigraci na světě, miliony tam jedou za prací. To určitě není průvodní jev někoho, kdo chystá válku.
Koho by tak asi vojensky napadli? A co by tím získali? Nedozírné mezinárodněpolitické dopady, ztrátu důvěry ve světě, nesmírně drahou guerillu a morální kocovinu? Dnes se hraje ekonomicky a tady mají velmi silné trumfy: Nerostné bohatství, naftu a plyn. A ty potoky zlata tekoucí do Ruska rostou a ještě porostou, to je jasné.
Jejich hlavné problém je otočit křivku natality a tím odvrátit možno ztrátu Sibiře. Jiný stěžejní problém už nemají, armádu dělají na obranu, to je jasné už z jejich vojenských priorit: Rakety a ponorky. Nikoliv pozemní vojsko.
Ruští vládcové určitě nejsou žádní beránci. Tvrdě a nelítostně sledují a budou sledovat své zájmy. Ale nejsou to hlupáci. Umějí počítat a dokonale si spočítají "výhodnost" vojenského napadení nějakého státu.
19. 07. 2008 | 22:11

Saliven napsal(a):

Hugo:
Pokud jsem dobře hledal a dobře, tak Zolotoe Kolco jsou nějaké ruské lidové vesničky ne? Já měl spíš na mysli Carské selo, Ermitáž, Petrodvorec atd. :-)
19. 07. 2008 | 22:23

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:
Aniž bych se chtěl řadit mezi vámi uznávané inteligentní lidi, nemohu si odpustit poznámku: většina z nás, oponentů pana Hořejšího, nemá potíže s Rusy jako jednotlivci. Jde nám o to, že Rusku jako státu se nedá věřit. Co jiného můžeme vyvozovat z prohlášení hosta ČSSD, gen.Bužinského: "Jsme samozřejmě rozumní lidé, nemáme v plánu nikoho bombardovat" a následných selektivních potíží při dodávkách ruské ropy do ČR, např.? Existuje snad nějaká smlouva, která stále platí, nebo ne?
19. 07. 2008 | 22:24

RUMCAJS napsal(a):

Jméno:
Chce si to doplnit vzdělání. ale nejvíce indiánů pobyli Španělé, jinými slovy Evropani.

Jedinej slušnej Němec byl tuším Olda Šetrný.
19. 07. 2008 | 22:27

RUMCAJS napsal(a):

tata:
V podstatě s Váma souhlasím.
Ale tak to platí i pro Írán, Sev.Koreu atd.
19. 07. 2008 | 22:29

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Rozumi tomu psravne, ze prirodovedci (obzvlaste jeden) jsou zlocinci? :)

StandaT: Mne nevyhovuji nalepky vubec a zlobim se na sebe vzdy, kdyz k nim neoduvodnene sklouznu. Dovoluji si je ale pouze sroubovanejsim zpusobem, pokud se citim "jimi polepen".

Tofflerovi by bylo rozhodne lepsi tema. :) Zminena pravo-leva osa mne take nijak nebere. Vim o nich ale prilis malo. Vnimam nadherne myslenky, objevne postrehy (napr. kolem potrebnych novych skills) zaujeti novosti, ale nekdy k tomu zaujimam i rezervovane stanovisko, protoze pro nove nadsene pristupy (a zejmena softwarovou dobou motivovane pojmoslovi) casto nachazim pri "trose snahy" i klasicka tvrda "matematicka" vysvetleni a neco mi zavani mladickym odriznutim od minulosti. :) I proto verim na dulezitost a ucinnost hlubokych a tradicnich (nezjednodusenych) myslenkovych korenu a pristupu. Zaroven i s novou dobou nektere predpoklady existence zustavaji platne i kdyz nabidka sebeuplatneni v ramci noveho je neskutecne se rozsirujici. Pripustme tedy, ze Toffler k nam do CR teprve dorazi, pokud jej ovsem neposlou zpet do budoucnosti nedostatecne robustni (viz Klan) pristupy dneska (outsourcovani i strategickych vyrobku, zranitelnost nekterych komunikacnich a financnich systemu, kratkodobe optimalizovane zdimani zdroju, nakup demokracie, ... aj.).

Diky za zajimavy namet a na shledanou.
19. 07. 2008 | 22:32

Karel Mueller napsal(a):

PatientO.T.
Ale tím mě nevyvracíte. Naopak potvrzujete to, co píšu o jejich kartách ve hře. Možná to skutečně byly technické potíže, možná vyslaný signál.
Na jedno vezmětě jed. Ty smlovy nemáme navždy. Po vypršení smluvní doby je třeba tyto slouvy obnovit ... a tady vezmměte jed na to, že náhradu za nás kvůli radaru najdou okamžitě. Čína (a dnes asi i Indie) by okamžitě spolkla celou produkci.
19. 07. 2008 | 22:34

novocián napsal(a):

Salivene, pokusím se odpovědět na Tvou otázku, čím je Rusko nebezpečné.A nebezpečné je, a to smrtelně, celému světu.To nebezpečí ovšem nespočívá v jeho raketách či bombách, tedy v jeho imperializmu, v tom čím by snad hrozilo navenek.Ostatně , vezmeme-li delší historické období,Rusko nepatřilo mezi význačné imperialisty; taková Británie byla jak známo neporovnatelně úspěšnější - a kdo dnes o Britech tvrdí že by byli nebezpeční světu ?
Nebezpečí Ruska spočívá UVNITŘ; v jeho zřízení,v jeho politickém systému a celkovém pojetí státu a jeho poměru k národu. Systému který pod různými nálepkami, občas se s prodlevou měnícími,trvá už 700 let.To věděli i Karel Havlíček i Palacký a proto se Ruska tak báli.
Po celou tu dobu je Rusko země, která nepatří národu, nýbrž vládnoucí skupině (v současnosti KGB-nomenklaturně - kriminální mafie).Těm vládcům patří i lid; národ není nic než materiál pro jejich potřebu.Já na rozdíl od Tebe (proto mi musíš dovolit i tykání)jsem o více než generaci starší.Rusky umím perfektně a k Rusům jsem přistupoval s apriorní úctou jako ke každému a s vědomím, že jsou nám geneticky, tedy i charakterově blízcí.Více o tom na př.Alois Jirásek,"F.L.Věk"
Poznal jsem jich dost.Jejich pojetím politiky jsme byl zděšen, a to byli vesměs vzdělaní lidé; jak vypadají ti prostí neumím si představit. Nedospěli ještě do feudalizmu; tam i ten ubohý nevolník měl přece jen nějaká práva o něž se mohl soudit; v Rusku nemá ŽÁDNÁ a ani si to neumí představit, tudíž je ani nežádá.Vše je na vůli pána. Rozhodne se z rozmaru obětovat milion lidí - tedy se obětují.Zachce se mu je nakrmit - tedy dostanou majíst, zachce se mu nechat jich 3 miliony umřít hladem ,poněvadž jakousi bláznivou logikou usoudí že to prospěje jeho vládě, tak umřou.Někdy vládne blahosklonně, jindy s šílenou brutalitou - jak uzná za vhodné.Odvolání žádné není.Údělem prostého člověka je JAKÝMKOLI způsobem přežít, umět se vyhnout ranám ,které mu osud neustále uštědřuje.Daří-li se mu to, je spokojen, jiných přání ani ctižádosti nemá.
To je unikátní pojetí státu a společnosti,které nemá v Evropě, v Americe a ani v Číně obdoby; snad v některých předkoloniálních státech Afriky.Všude se vládci považovali za odpovědné za stav země jako celku; v Rusku nikoli.Vládcové a lid jsou tam trvalými nepřáteli; lid je ovšem vždy ten poražený.
Jako psycholog (předpokládám) jistě víte lépe než já že rozdělení lidí podle povahových sklonů je zhruba na celém světě stejné.Určitě i jinde existují lidé kteří by chtěli vládnout ostatním stejným způsobem jako je to v Rusku. A tato nešťastná země je pro ně trvalou a silnou inspirací; jenže zatím se jim nikde nepodařilo zmocnit se vlády.Jakmile by se to stalo,vytvoří režim, který je shopen se reprodukovat do nekonečna; jako v Rusku se táhne už těch zmíněných 700 let; a vyhlídka na změnu ?? žadná, samozřejmě.V tom tedy já vidím nebezpečí Ruska; nebezpečí proti němuž je riziko raket jen dětským strašákem.
Domnívám se (ve shodě s panem Havlem) že toto strašné vnitřní nebezpečí Ruska mohlo být v době rozkladu tamější moci promyšlenou politkou Evropy postupně a pomalu eliminováno; Rusové se mohli začlenit mezi kulturní národy, k čemuž mají všechny předpoklady.To se promeškalo; vládci tatarského stylu opět zasedli pevně na trůn a a mají vše v rukou.Bylo by to krásné, kdyby modrá hvězdnatá vlajka vlála va Vladivostku, ale to se nestane.Ruští vládci asi pochopili že pro ně bude vhodnější přimknout se k nejsilnější mocnosti budoucna (ne-li už přítomnosti) a tak tam nejspíš bude za čas vlát prapor sice také s hvězdami, ale na rudém podkladu.

To Hugo; Rusko má druhý nebo třetí nejvyšší poměrný počet vražd ( za Kolumbií), ale řada vražd tam vůbec neprojde evidencí, tak takový je stav kriminality.Co může být jiného ve státě, kde kriminální mafie vládne ?
19. 07. 2008 | 22:37

werner napsal(a):

PatientO.T.: A která mocnost je důvěryhodná? Usa útočí za pomoci zfalšovaných důkazů mluví o demokracii a lidských právech a pak mučí! Věřit se nedá ani jedné!
19. 07. 2008 | 22:40

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:
Pak tedy navrhujete podřídit veškeré naše konání tomu, aby s námi kdokoli z budoucích ruských vládců blahosklonně podepsal dohody nové? Myslíte, že není jiná cesta, než stát se znovu ruským vazalem, tentokrát neobsazeným vojensky leč spoutaným smlouvami o dodávkách ropy, plynu a dalších surovin?
19. 07. 2008 | 22:47

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Pan Stalin, Paroubkuv Hujer Horejsi a Jmeno se podle ocekavani vyznacuje stejnym IP a velmi podobne inteligentni dikci a neuvedomil si zatim, ze neni na idnes ci novinkach a ze zde porusil Stejskaluv Kodex, jak mu zrejme editor i zitra naznaci. Cili komunikace byt o Indianech je zbytecna. :) A bavem se my velci kluci :) mezi sebou. :)

I.H.: Zdravim. A za to skakani meho slova (posledni dva tydny bohuzel marodim, mohu si to tedy nad miru dovolit) mne chvalite? Nebo mi davate najevo, ze mne bdele sleduiete?

Jinak pokud socanskymi blogy myslite ty na aktualne, je to ponekud plytke nalepkovani (viz pohled Tofflera dle StandyT). Ale souhlasim s Vami, ze zdejsi blogy a zejmena diskuse a diskutujici (vcetne Vas) jsou na www v CR nejlepsi. Budme hrdi a pochlubme se. Nebo znate lepsi? Rad se podivam a presunu jinam. :)

A dekuji za upozorneni: Pane profesore V.H. omlouvam se, ze jsem Vam jeste dnes (jako ostatni) neoznacil za genia. Doufam, ze jsem to timto napravil. :)
19. 07. 2008 | 22:49

PatientO.T. napsal(a):

2 Werner:
Diskutejeme o Rusku. Zůstaňme prozatím u něho...
19. 07. 2008 | 22:49

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Pochopil jste to špatně. Máte pouze šestý smysl, jako oni.
19. 07. 2008 | 22:50

Saliven napsal(a):

novocián:
Děkuji za příspěvek. S tykáním vskutku problém nemám a psycholog nejsem - jsem vystudovaný učitel, byť neučím. To jen na úvod. :-)
Ano - souhlasím, že v posledních mnoha stoletích (od invaze Vikingů a nástupu Rurikovců až po bolševiky) byl prostý člověk naprostá nula, se kterou si mohl každý pán dělat, co se mu zlíbí. Také luxus ruských carů snad nemá obdoby ani u Ludvíka XIV. Přesto si myslím (bez jeho hlubších znalostí - nikdy jsem tam nebyl), že současné Rusko se pomalu mění k lepšímu. Sice tam pořád vládne kult osobnosti, vzhlížení ke svému vládci (Putin - viděl jste tu reportáž o Putinově mládeži?) a pořád existuje úzká šlechta, která může všechno (Děripaska, Ambramovič,atd.), ale běžný člověk už nějaké to právo má a pomalu bohatne. Tím, že Rusové bohatnou tak cestují a poznávají západní zvyky. Je to pro ně nové a proto se jim to líbí. Budou to vozit domů a nakonec ne bezvýznamná část společnosti západní zvyky přijme za své. Proto si myslím, že z Ruska není třeba mít obavy - až se zkultivují penězi a přijímáním západních zvyků, tak budou skoro jako my. Obavy mám jen z Ruského kapitálu v Evropě - i když vlastně ani nevím proč.

PS: Znáte ten vtip jak se potkají v Moskvě dva bohatí podnikatelé? Jeden říká - tak se podívej, tuhle raketu jsem koupil támhle v krámě za 2 tisíce dolarů. Druhej se začne chechtat a říká - ty seš ale hloupej, támhle za rohem jí maj za 3 tisíce. :-)
19. 07. 2008 | 23:00

Karel Mueller napsal(a):

Patient O.T.
Milý pane,
tak jsme se konečně dobrali jádra problému. Byli jsme přesvědčováni o globální vesnici. Jistě, počítalo se s tím, že ruskou oligarchickou elitu budou reprezentovat vybraná jména a tatoo elita neomezeně povládne Rusku ... co všechno jsem řekl si vyhodnoťte sám.
Zdá se, že tato elita není "úplně ta správná" a nadto si v Rusku nemůže dělat úplně co chce (opět vyhodnoťte). Proto ty strašné náhlé obavy z Ruska.
Ale ve světě volného toku kapitálu s tím nic nenaděláte - tady buďte realista. Když se Rusové dohodno s Němci o tom, že koncern VW prodá většinu akcií Gazpromu, tak máte ve Škodovce ruské vedení obratem ruky a nikdo ani nepípne.
Nejednou jsem napsal, že muti-kulti globální vesnice může vypadat úplně jinak, než si hoši představovali. A místo Rusa tady klidně můžete mít Číňana nebo Inda. Vybrat si můžete podle libosti. Nemyslím si, že by ten Rus byl nejhorší možností, to opravdu ne.
19. 07. 2008 | 23:15

PatientO.T. napsal(a):

Stále se míjíme pane Muellere. Já bych ty smlouvy s Ruskem podepsal bez výhrad. A to přesně v té chvíli, ve které bych nabyl dojmu, že se jimi Rusové (resp. jejich vládci) budou cítit vázáni. Mě nejde o izolaci Ruska... Mě jde o to, aby nás přestali považovat za své poddané, kteří jsou povinni projevovat jim vděk na věčné časy a nikdy jinak.
19. 07. 2008 | 23:29

Werner napsal(a):

Bohužel dokud mají ruku na kohoutu jsme poddaní! Vymyslete nový zdroj energie a pak se můžem bavit jako rovní!
19. 07. 2008 | 23:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři urážlivé příspěvky (odeslané ze stejné IP adresy), které byly v rozporu s Kodexem blogera a posláním těchto stránek (korektní výměna názorů).

Děkuji za pochopení a zároveň se omluvám za menší zpoždění; poněkud jsem se zasekl vedle u blogu pana Krause ;-)

Libor Stejskal, editor blogů
19. 07. 2008 | 23:37

PatientO.T. napsal(a):

2 Werner:
O to mi jde pane. Měli bychom více vymýšlet a méně se drát do bezmyšlenkového poddanství, byť vyhřátého teplem z nejistě tekoucí ropy...
19. 07. 2008 | 23:44

Karel Mueller napsal(a):

Opravdu se míjíme pane Patient O.T.
Já si myslím, že Rusové nás už za své poddané dávno nepovažují a dokonce nejsme ani v jejich hledáčku zájmu. Hrají úplně jiné partie a nějaké Česko vstoupilo do jejich hledáčku jen díky radaru.
Znovu opakuji, dnešní Rusové jsou tvrdí obchodníci ve stylu mám dáti dám, má dáti dá.
Já si dokonce myslím, že vděčnost od nás ani nečekají, ani nežádají, koneckonců pokud nedokážeme vzdát hold jejich obětem ve 2. WW, tak je to především naše vizitka, nikoliv jejich.
Víte, co mám info, kterým mohu věřit (téměř na sto procent), tak nás Rusové brali do poloviny 90. let, skutečně s respektem.
Dnes je jejich vztah k nám velmi pohrdavý. A dali jsme jim sami k tomu mnoho důvodu, bohužel.
Myslím, že je nezajímáme. Pokud budou mít ekonomický zájem na nějakém podniku ... tak si ho prostě koupí. Ale my jim opravdu jsme lhostejní a nebýt radaru, tak se o nás v Rusku ani nemluví, ani nepíše. Tady si hrajeme na něco, co nejsme.
19. 07. 2008 | 23:47

RUMCAJS napsal(a):

Karel Mueller:
Já si myslím, že Rusové namají důvod být na sebe hrdý. Nebýt ropy a plynu, nejsou nic.
19. 07. 2008 | 23:55

RUMCAJS napsal(a):

Nemáme se bát Ruska ?
Proč teda lezem po kolenou ?
19. 07. 2008 | 23:57

novocián napsal(a):

Salivene, dovol Tě trochu poopravit.Ruské dějiny dost znám a jejich úpadek nezačal hned; naopak byli poměrně pokročilým a nadějným ranně feudálním státem s kulturou sice odlišnou, ale v podstatě plně na úrovni doby.Rozhodně vyspělejší než my.Měli psaný zákoník, vedli podrobné kroniky; to vše u nás v 11. a 12 století zdaleka nebylo.Jejich tehdejší architektura je velkolepá, (bohužel velkou část z toho zničili bolševici).Úpadek nastal až s mongolským panstvím ve 13.stol; oni to byli jež založili státní systém, který jsem popsal.O těch kočovnických "státech" píše zajímavě H.G.Wells v jeho Dějinách světa.Moskevští vládcové byli původně jen tatarskými důvěrníky, tedy kolaboranty; a ten charakter pak nese ruský stát až dodnes.Tolik jen na upřesnění, v ostatním zhruba souhlas.
Jen se obávám, aby ta tak říkaje "modernizace" nebo "zcivilizování" Ruska nepopadlo tak jako za Petra Velikého.Něco se od Evropy převzalo, naučili se určité technické dovednosti, ale podstata společnosti zůstala.Dějiny jsou mrcha; táhnou si svou tendenci po staletí a lidé ne a ne ji změnit.
19. 07. 2008 | 23:57

prirodovedec napsal(a):

K.M., Patient O.T.: Panove dekuji, za zasadni postreh "Vaseho mijeni se" vidim nasledujici. Co kdyz rusky kapital (a ted klidne napisu ten kremelsky) odkoupi od zahranicnich a jinych vlastniku "rodinne prumyslove stribro". Zmineny VW, Prazdroj, dostupne pozemky, ... doplnte si sami. Je na vsem jasne, co to znamena? A ze dle mne proti tomu obranne mechanismy jsou znacne omezene? Cili cela diskuse o tom koho a ceho se bat a co jsou skutecne hrozby (nejake kohoutky ... :) nebo rakety ... :) proboha proc?) se stava ponekud relativni a ukazuje se, ze na "volnem trhu" mnohe "vyresi" :) "statne kapitalisticky pristup".

Muzeme byt tedy skutecne "zajimava zeme" s radarem a radou strategickych podniku v ruskych rukach. :)
20. 07. 2008 | 00:05

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:
Mě je celkem lhostejné, jak se na mne Rusové dívají, já jim svůj pohled taky nevnucuji. Pokud však budu předpokládat, že prodej ruských surovin do ČR je obchod a nikoli charita (což jistě platí), pak je ten obchod nějakým způsobem přijatelný a výhodný i pro Rusy. Tedy jedná se o smluvně podloženou záležitost mezi rovnocennými partnery. Tak jako my jsme rádi, že k nám přichází jejich zdroje, jsou oni štěstím bez sebe, že nám mohou něco prodat. Nakonec myslím, že velký business je tvořen malými kšefty...
20. 07. 2008 | 00:07

zdesta napsal(a):

Dnešní ruská finančí oligarchie si bude v případě potřeb, chránit svůj kapitál a výsadní postavení,stejně tvrdě a nekopromisně jako každá jiná.Stačí ji jen náznaky ohrožení a bude reagovat.Putin není přiblblý Brežněv a dnešní Rusko není CCCP.Chce nás Rusko napadnout a opět zde zavést piońýry,svazáky a komunisty? Nebo nám chce šlohnout těch pár vrtů u Hodonína? Chce snad Rusko napadnout Evropu kvůli strategickému nerostnému bohatství? Schází tu logické zdůvodnění nějakého nebezpečí.Pro Rusko nejsme ani obchodní partner, spíše naopak.Rusko se nechová nijak jinak, než kterákoliv velmoc.Nemusíme být vůči Rusku servilní,ale respektujme ji jako stát, který má světovou váhu.Solidní partnerské vztahy nejsou na škodu.Ta stále vyživovaná pečlivě udržovaná nenávist je v dnešní době stupidní.
20. 07. 2008 | 00:12

prirodovedec napsal(a):

novocian: Velmi konzistentni a zajimave.
20. 07. 2008 | 00:12

PatientO.T. napsal(a):

2 prirodovedec:
Tohle by mi bylo opravdu lhostejno. Prazdroj je dnes, tuším, jihoafrický, no tak by holt byl zítra ruský. Jezdím ve Fordu, vlastník VW mne rovněž nezajímá. Případný ruský majitel by Škodu asi nezavřel a výrobu žigulíků v ní nezavedl. A zavřel-li by, snad by to pro ČR znamenalo bolestné vysvobození ze závislosti na jediném podniku jediného průmyslového odvětví. P.S.: řeči o "rodinných stříbrech" jsem vždy považoval za trapný populismus. Dějiny ukázaly, že se jednalo zpravidla o eufemismus pro "české tunely".
20. 07. 2008 | 00:16

Karel Mueller napsal(a):

Rumcajs:
Otázku hrdosti nehodlám komentovat. Nevím, jestli se před někým plazíme po kolenou. Pokud ano, tak to rčtě nejsou Rusové.

přírodovědec:
Tato varianta v kapitálově propojeném světě není nereálná. Zajímavá situace ... pokud by skutečně ovládli ekonomii, tak samozřejmě budou mít i "svoji" vládu, o tom může snad pochybovat jen dítě.
20. 07. 2008 | 00:17

Werner napsal(a):

PatientO.T. : Bohužel pokud se jedná o energii a suroviny jsme k rusům poddání a můžete vymýšlet co chcete! Vláda dělá blbost v tom že se s Ruskem nesnaží držet když ne dobré tak alespoň korektní vztahy-řeči Topolánka a ostatních právě ten business poškozují! Jsem opravdu zvědav jak tu někdo píše co budou ti slavní liberálové dělat až se skutečně masivně začne projevovat ve světě ruský a čínský kapitál!
20. 07. 2008 | 00:34

PatientO.T. napsal(a):

Podívejte se, pane, mohu udržovat dobré vztahy se sousedem, aniž bych mu nutně předkládal ke schválení rodinný rozpočet, případně nabízel manželku k libovolnému použití. Bude-li soused na zmíněných absurditách trvat a bude-li to dvoumetrový kickboxer, pořídím si pušku, dobré dveře a poplašné zařízení (takový malý radar, chápete jistě) a budu se před ním mít na pozoru. Případně požádám souseda z druhého konce chodby o pomoc. Rozhodně sousedovi prvnímu v jeho absurdních požadavcích nevyhovím, byť by to znamenalo jisté neshody v domě...
20. 07. 2008 | 00:54

prirodovedec napsal(a):

Patient O.T.: Pokud Vam nevadi moznost vlastneni podstatne casti ceske ekonomiky ruskym statnim kapitalem jako mozna reakce a postup na eliminaci zdejsi instalace radaru, pak jsem ponekud prekvapen. Zda se mi totiz, ze nemusi vubec bojovat, ale podobne jako jini si sve strategicke cile mohou pri cenach tech surovin (jak pise Rumcajs - bic jineho nemaji) koupit. Mohou to udelat elegantne a zcela podle trznich pravidel tak trochu "saudsky". :)
20. 07. 2008 | 00:56

prirodovedec napsal(a):

Patiernt O.T.: Problem je, pokud Vas soused koupi pozemky kolem Vas, bude vlastnit "Vase zdroje" a Vase hypoteky. Vasi manzelku ani chtit nebude, jen budete na nem zavisly a budete s tim pocitem muset stejne zit.
20. 07. 2008 | 01:00

ika napsal(a):

Dobrý večer (ráno)

Saliven

"Proto si myslím, že z Ruska není třeba mít obavy - až se zkultivují penězi a přijímáním západních zvyků, tak budou skoro jako my."

Jako ilustrace do výkladového slovníku k pojmu...?
20. 07. 2008 | 01:04

PatientO.T. napsal(a):

2 prirodovedec:
Vadí nevadí, co nadělám... Národnost vlastníka soukromé firmy je mi ukradená. Od začátku se snažím diskutovat o vztahu ČR - Rusko. Ten mohu do jisté míry ovlivňovat.
20. 07. 2008 | 01:04

PatientO.T. napsal(a):

2 prirodovedec:
Myslíte, že kremelští kapitalisté skoupí ČR jen proto, aby se pomstili za radar? Nabídněte jim pro začátek třeba Mostecko, podle některých diskutérů tam panuje bída přímo středověká. Bude-li to však jen kvůli businessu, přeplatí všechny konkurenty nebo je nechají zlikvidovat?
20. 07. 2008 | 01:14

prirodovedec napsal(a):

Patient O.T.: Zda se mi, ze nechapavost hrajete. :) Nebo nectete napr. poznamky Karla Mullera pozorne?

Cili cast ekonomiky nasi relativne velmi male zeme lze relativne levne nakoupit statne kapitalistickymi nastroji jine velke surovinove bohatnouci zeme (model Chealsea :) ) ne jako pomstu (dobry vtip takova kategorie v mezinarodnich vztazich), ale jako nastroj ziskani vlivu na zemi, ktera ma USA radar. A proto se podivuji tomu, ze presto "narodnost vlastnika" je Vam ukradena. Protoze ekonomicka moc se promita do moci politicke (to je celkem zrejme) a potom se jedna o ten vztah CR-Rusko, ktery v tomto pripade tedy nehodlate ovlivnovat, a to je pro mne zabavny paradox.

Mne fascinuje, jak zde mnozi cekaji od Ruska ty "zlocinne postupy" (rakety u Kaliningradu, agenti v parlamentu hlasujici proti apod.), a pritom jim mozna budou stacit naprosto ideologicky korektni postupy presne podle vzoru nasich zapadnich pratel (kteri ovsem maji obranne mechanismy na rozdil od nas). To je vse.
20. 07. 2008 | 02:47

Vaclav Horejsi napsal(a):

prirodovedec:
Omluva se prijima
Genius :-)
20. 07. 2008 | 07:56

zdesta napsal(a):

Nepřítel je v politice potřebný jako voda k životu. Nejvíce se jim ohánějí především ti,kteří čurají do studánky ze které dřív pili.Pokud je nepřítel v rámci tradice, je to perfektní. Nač vymýšlet nového.Je to riskantní a nemusí to obstát.Uzpůsobit si průběh historických události podle svých potřeb,není u vítězů politické moci nic nového.
20. 07. 2008 | 08:13

StandaT napsal(a):

To, aby se klíčové podniky neocitly v nesprávných rukou je jedno z hlavních zadání pro české bezpečnostní služby a jedno z témat řešených bezp. radou státu. Otázka je, zda tyto instrumenty fungují.

Když si někdo koupí třeba Škodovku, nic se neděje. Pokud má někdo váhu jen jako zaměstnavatel, nechť je vlastněn kýmkoliv.
20. 07. 2008 | 08:16

Josef Ježek napsal(a):

Po přečtení páně Hořejšího blogu mě napadlo nejprve to, že něco tak hloupého už jsem drahnou dobu nečetl (přiznám se, že nečtu Haló noviny a ani (Rudé) právo). Ale - pokud si člověk vezme různé hlasy i ze Západní Evropy (viz rozhovor v posledním Respektu) - tak si uvědomí sebevražedné tendence naší civilizace, především její evropské části.
Rusko není (a sotva kdy bude) součástí naší civilizace, vyvíjelo se po celou dobu odděleně a jinak než Evropa. Ruskou mentalitu bezesporu ovlivnila i genetická výbava z časů Zlaté hordy. Od Petra Velikého ohrožuje Rusko Evropu (nezřídka v souznění s Německem či spíše Pruskem - Friedrich Veliký, Adolf Hitler, ale i mnozí další). Nejdále se dostal Džugašvili, pak bylo chvíli Rusko na ústupu a nyní by opět rádo na Západ. A ochotných přátel tam nemá málo (ať již - parafrázujeme-li klasiky - z blbosti nebo za cizí peníze).
V této chvíli, tváří tvář islámu, Číně i Rusku, je jedinou garancí svobody v Evropě spojenectví se Spojenými státy, jedinou akceschopnou zemí západní civilizace (v Evropě snad ještě Velká Británie, ta samo o sobě ale mnoho nezmůže).
Leccos vysvětluje i životopis páně profesorův. Na druhou stranu je ale p. Hořejší věrným druhem mnoha západních, i amerických, universitních intelektuálů, kteří naplňují "skutkovou podstatu" toho, co se u nás mezi válkami nazývalo "salónní bolševik". Jen málo z těchto ultralevicových intelektuálů z let dvacátých až padesátých si pak bylo schopno přiznat, že i oni dláždili cestu ke koncentrákům...
Můj vzkaz p. Hořejšímu je jeden - až nad Moskvou a Vladivostokem zavlaje vlajka EU, bude to nejen konec Evropské unie, ale i Evropy a evropské civilizace jako takové.
20. 07. 2008 | 09:10

PatientO.T. napsal(a):

2 prirodovedec:
Víte pane, s vámi je ta potíž, že přesně víte, jaký je scénář budoucnosti, a že jste ochoten velmi drobnými, téměř neznatelnými sabotážemi dezinterpretovat myšlenky oponenta, případně diskusi zaměřit jakoby náhodou na téma úplně jiné. (Podívejte se na mou diskusi s K.M. a na to, kde, nikoli mým přičiněním, skončila. Nemluvě o tom paradoxu, že K.M. záměrně na můj první příspěvek vůbec nereagoval). No, nejste sám. Face 2 face bychom si pravděpodobně příjemně pohovořili, ale tohle psaní mi zabírá příliš mnoho času... Zdravím vás.
20. 07. 2008 | 09:18

Hugo napsal(a):

Saliven:
s zolotoe kolco je to tak. Aha, takze vy chcete videt zlato, stribro. No podle toho, co jste uvedl uz mate i vybrano:-). Myslim ze jen samotny Peterburg se Vam bude libit. Hodne stesti pri realizaci planu :).
20. 07. 2008 | 09:39

Tupelo napsal(a):

Dobry den pane profesore,
diky za clanek, souhlasim a jsem rad ze se nebojite podobne nazory prezentovat, byt je to pichnuti do vosiho hnizda. Vzpominani nemci nebo holandane jsou ve vztahu k Rusku objektivnejsi proto, ze nemaji tak silne emocni zazitky a tak se mohou chovat pragmaticteji. U nas je to nejspi otazka vymen generaci, i kdyz mam pocit, ze uz ted rozumnych hlasu zacina pribyvat a tech histerickych naopak, s mizejicim 2. stoletim, ubyvat. A chtel bych podekovat za paradni cteni i mnoha diskutujicim (zejmena Saliven, prirodovedec, K.M. a vlk)
, debata se zamerila presne tim smerem, jaky jsem cekal u predchoziho clanku p. profesora (prazske a K.V. bomby), totiz k zamysleni, nakolik je v nekterych pripadech lepsi ekonomicke ovladnuti zame oproti vojenskemu.

Dobry den pane Stejskale,
udelal jsem ten vypocet, jak jste me zadal, vyslo mi, ze radar v Brdech pri nulovem uhlu muze primo videt predmety ve vysce 399km nad Pleseckem. Pri 2 stupnich je to 485km. Svuj postup vypoctu, pokud budete chtit a budem ve sporu, uverejnim (jen mi musite dat chvilku to pripravit, jsem ted pomerne zavalen jinou praci), kolik vyslo Vam? Jen par poznamek, nepocital jsem se zplostenim zemekoule vlivem rotace, coz by dle me vedlo k mensi vysce nad Pleseckem a rovnez jsem pominul nadmorskou vysku Brd a Plesecku (opet by asi upravilo onu vysku, v pripade ze Brdy lezi vys nez Pleseck). Netroufam si odhadnout jak moc by se tyto faktory projevily, mozna ze par metru, mozna kilometry.

Krome drive uvedeneho odkazu ( http://www.atmonline.cz/ana... ), ktery uvadi, pomerne vagnich, 'vic nez 400km' jsem nasel clanek z jineho soudku, presto se zabyvajici tim samym (otazkou zde bylo, zda je mozna z Bratislavy videt Alpy): http://fidler.blog.sme.sk/c... Pro tento pripad byla vytvorena stranka: http://www.oktava2002backup... . Tento link jiz predvyplnuje hodnoty nadmorske vysky Brd (200m) a viditelnost (2190km: vzdalenost Brdy - Pleseck) a udava viditelnost predmetu ve vysce 377km. Ovsem chybi tu ony dva stupne, pri jejich pridani bychom mohli dostat podobne hodnoty k jakym jsem dospel.

A konecne k samotnym raketam, na http://www.palba.cz/viewtop... je tabulka, jakou vysku musi balisticka raketa dosahnout, v zavislosti na vzdalenosti cile. Vsechny hodnoty jsou hodne nad 500km, coz jeste nic neznamena, protoze rakety se odpaluji pod jistymi uhly. Ovsem pokud radar dohledne 4000-6000km a vezme-li se v uvahu test rakety na vzdalenost 5000km (Plesetsk - Sibir), da se predpokladat, ze raketa (ci jeji hlavice) mohou byt pro radar behem nekterych casti letu viditelne. Zalezelo by na trajektorii drahy. Pekny obrazek je ve ctvrtem prispevku na poslednim linku, trajektorie Topol-M je hodne zajimava. Vypada to ze k vyreseni naseho sporu bychom potrebovali jeste dalsi udaje, zatim mi to vychazi jako ze, ano nektere rakety mohou byt videt a jine rakety nikoliv. Pripadne variace ve smyslu vsechny rakety mohou byt videt pri dobre nastavenem testu nebo ze zadne (otazka je jestli by takove testy byly uzitecne) :)

S pozdravem

Tupelo
20. 07. 2008 | 10:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Josefe Ježku,

vyslovil jste zde poprvé co já už po několikáte a Vašimi slovy do puntíku opakuji.

Jenže,nejen mě ale i spoustě ostatních už dávno došel hrách.Perly ještě občas zazáří,ale to je tak vše co na blozích od profesorů a docentů můžete očekávat.Donekonečna se opakující kolovrátky rusofilství a antiamerikanismu - a z toho vyplývající slovník levicových hnusob.

Zajisté bychom si toho nemuseli všímat.Máme svoje životy v jiných dimenzích a krákání rudých vran byť jakkoliv hlasité se nás nedotýká.

Leč pozor, už mockrát v historii jsme dojeli na podcenění hygieny nemocí nebezpečnou.

Ivan.
20. 07. 2008 | 10:36

bigjirka napsal(a):

Salivene, očekávám vvaši omluvu, floutku nechutný. Překročil jste veškeré meze. To je příběh! Jak se produkt budějovické pajďárny dokáže povýšit až na z...a.
20. 07. 2008 | 11:00

bigjirka napsal(a):

Karle, Rusové pro nás nikdy nic dobrého neudělali a je na místě sledovat jejich aktivity s krajním podezřením. Byl ybch šťasten, kdybys měl pravdu a kdyby se dokázali postavit na vlastní nohy, aniž by pořád potřebovali někoho mordovat a zabírat. Mají k tomu všechny předpoklady, myslím, že co do přírodního bohatství jsou nejbohatším státem světa. Osvobození? To byl vedlejší produkt boje s Hitlerem, nic osobního vůči nám. V podstatě zábor, nahrazení jedné diktatury druhou.
20. 07. 2008 | 11:06

Marty napsal(a):

prirodovedec: osobne bych v ruskem kapitalu problem nevidel. Prave uzka ekonomicka provazanost je nejlepsi garanci toho, ze v budoucnu nedojde ke konfliktu. Strany si jednoduse spocitaji, ze by se jim silne nevyplatil.
20. 07. 2008 | 11:07

bigjirka napsal(a):

Hugo, máte pravdu, odnětí uranu nebyla krádež, bylo to vydírání. A blbečkovský názor, jak "češi zavírali čechy"? Krádež to nebyla, to by si ten uran museli vykrást ze země sami. My ho museli dodat, dobrovolně to nikdo dělat nešel, i dostali jsme gulagové know-how.
20. 07. 2008 | 11:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý příspěvek, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 07. 2008 | 11:16

bigjirka napsal(a):

Mimochodem, otevřela se tu boční diskuse na téma vlastnictví. Hlásím se k liberalismu, nehlásím se však k absolutní volnosti pohybu jakéhokoli kapitálu. Samozřejmě ano, chci-li já koupit dílnu v Německu nebo jasný identifikovaný angličan firmu u nás... Ale kapitál, který není na žádné straně pod žádnou demokratickou kontrolou? A "privatizace" do rukou státních či polostátních molochů z jiné země? To je mi divná svoboda a liberalizace.
20. 07. 2008 | 11:22

bigjirka napsal(a):

Ivane, krákání rudých vran, to je moc pěkný!!!!!!!
20. 07. 2008 | 11:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tupelo,

ten výpočet je naprosto přesný, v textu je ovšem jedna drobná, ne však zanedbatelná, chybná úvaha.

Pokud by Rusové vypustili testovací balistickou střelu z Plesecku (evropská část Ruska, oblast nedaleko Archangelsku, prakticky za rohem) směr Sibiř, tak ji potenciální brdský radar nikdy neuvidí. Trajektorie jejího letu se nikdy neprotne s pomyslnou výsečí působnosti radaru danou jeho akčním rádiem (namalujte si to, je to docela hezký obrázek). To je to, co mne na tom poněkud zaráží ;-)

Oni to Rusové ovšem moc dobře vědí, tak touto "potenciální hrozbou" ani nikde neoperují.

Raději občas vypouštějí neoficiální úvahy o tom, že NMD může zachytit odvetný úder desítek raket poté, co první americký útok z ponorek zničí 19 tisíc jejich balistických střel, z toho několik tisíc v pohotovosti ;-)

Libor Stejskal
20. 07. 2008 | 11:32

Tupelo napsal(a):

Pane Stejskale, jsem rad ze na vypoctu jsme se shodli (preci jen nejsem pobliz sve knihovny, tak jsem si musel oprasit znalosti z goniometrie na internetu).

Ovsem bohuzel musim trvat na tom co jsem napsal v predchozim prispevku. Za urcitych, podle me beznych okolnosti (napriklad test rakety Pleseck->Kamcatka) musi raketa dosahnout (podle tabulky na kterou jsem dal odkaz) urcite vyse, ted je jen otazka kdy. Podle dalsiho obrazku a popisu (opet odkaz v predchozim prispevku, zkracene: http://www.palba.cz/forumfo... ) ma Topol-M velmi zajimavou drahu, ktera by za jistych podminek mohla byt viditelna pro radar, napr. v pripade za apogeum pro raketu bude jeste dostatecne blizko Plesecku.

A k Vasemu poslednimu odstavci, jak jsem jiz napsal minule, zadny vojak si nevezme natriko ze podceni nejakou hrozbu - pokud existuje moznost ze protistrana muze eliminovat moznosti jaderne odplaty (i kdyz ne stoprocentne a nejake zbytkove sily by pronikly NMD, myslim, ze americane tomu rikaji vedlejsi ztraty, tentokrat na vlastnich lidech ;)), tak se bude snazit aby jaderne odstrasujici sily zustali efektivni - o tom ze to povede k dalsim kolum zbrojeni netreba pochybovat. Jen pripomenu ze dalsi krok muze byt ze jedna antiraketa bude obsahovat vic antihlavic (logicky bych se o to snazil). Zajimavejsi udaj nez 19 tisic raket by bylo mnozsti jejich odpalovacich zarizeni.

Tupelo
20. 07. 2008 | 11:51

Karel napsal(a):

To : Josef Ježek

Vaše argumentace a způsob myšlení je přesně to, co bych nazval "Mor Evropy". Tento defektní a ideologický způsob myšlení je hnací sílou všech podivností a zrůdnosti. Vrcholem je, že lidé tohoto ražení se umí dobře orientovat v každé společnosti, a proto ví, že dnes se musí přímo DEMONSTRATIVNĚ vymezovat nejen proti nacismu, komunismu, ale rusům, islámu atd.
Vám smrdí slova jako otevřenost, diskuze, transparentnost
Samozřejmě, že máte v některých bodech pravdu :
nechuť Evropy budovat efektivní politickou a vojenskou sílu (není paradoxem, že ODS-radaristi dělá vše aby prvky sjednocování EU sabotovala?)
přímo demagogicky přenášite historické reálie na dnešní reálie (prostě si účelově vybíráte vše pro podporu Vašich ideologických eskamotáží)

Ano, pane Ježku spolupráce s USA je pro Evropu zárukou. Ale ne vše, co USA chtějí v Evropě realizovat, může být zrovna dobré pro Evropu. Proč k tomu není u nás vedena diskuze? Podívejte se na masáž médií.

Pane Ježku, už nežijeme ve 18. století či v letech 1917-1941 apod. Co Rusko nám zemi začleněné do EU a NATO může vzít?
Ropu, nerostné suroviny, zemní plyn, uran, strojírenské výrobky (které si může koupit jinde), další výrobky (které si může taky koupit jinde)?
ZKUSTE PROSÍM, p. Ježku, ODPOVĚDĚT.
Pane Ježku, které země leží před energetickými, ekonomickými a následně civilizačními problémy?
Skutečně Rusko? Pane Ježku, Rusko?
Pane Ježku, zavedení protiraketové systému do Evropy a do státu okolo Ruska umožní realizovat byť teoreticky „US nuclear first-strike policy“ Rusku vůči USA či EU bez obavy z odvetného úderu?
Tak stojí současný pokus USA narušit odstrašující jadernou rovnováhu?
Co by Rusko získalo prvním jaderným úderem? Totální zničení pohodlného života ruských miliardářů následným USA protiúderem, evropskou ropu a český zemní plyn?

Nejsou současné realie trochu barevnější?
20. 07. 2008 | 12:53

prirodovedec napsal(a):

Patient O.T.: Zdravim. Jiste bychom si popovidali. Reagujete zbytecne popuzene. Ve Vasi diskuzi mne zaujaly tyto postrehy K.M. napsal:

"Ale ve světě volného toku kapitálu s tím nic nenaděláte - tady buďte realista. Když se Rusové dohodno s Němci o tom, že koncern VW prodá většinu akcií Gazpromu, tak máte ve Škodovce ruské vedení obratem ruky a nikdo ani nepípne.
Nejednou jsem napsal, že muti-kulti globální vesnice může vypadat úplně jinak, než si hoši představovali." 19.07.2008 23:15:18

"Pokud budou mít ekonomický zájem na nějakém podniku ... tak si ho prostě koupí." 19.07.2008 23:47:54

To mne zaujalo a reagoval jsem:

"K.M., Patient O.T.: Panove dekuji, za zasadni postreh "Vaseho mijeni se" vidim nasledujici. Co kdyz rusky kapital (a ted klidne napisu ten kremelsky) odkoupi od zahranicnich a jinych vlastniku "rodinne prumyslove stribro". Zmineny VW, Prazdroj, dostupne pozemky, ... doplnte si sami. Je na vsem jasne, co to znamena? A ze dle mne proti tomu obranne mechanismy jsou znacne omezene? Cili cela diskuse o tom koho a ceho se bat a co jsou skutecne hrozby (nejake kohoutky ... :) nebo rakety ... :) proboha proc?) se stava ponekud relativni a ukazuje se, ze na "volnem trhu" mnohe "vyresi" :) "statne kapitalisticky pristup". Muzeme byt tedy skutecne "zajimava zeme" s radarem a radou strategickych podniku v ruskych rukach. :) 20.07.2008 00:05:38"

Nasledovalo Vase:

"Tohle by mi bylo opravdu lhostejno. Prazdroj je dnes, tuším, jihoafrický, no tak by holt byl zítra ruský.... P.S.: řeči o "rodinných stříbrech" jsem vždy považoval za trapný populismus. Dějiny ukázaly, že se jednalo zpravidla o eufemismus pro "české tunely".
20.07.2008 00:16:13"

Doplatil jsem spravne na svoji nepresnost, ze jsem nenapsal "strategicke" rodinne stribro (a neuvedl priklady zcasti statem a i soukromniky vlastnenych podniku CEZ, letiste, produktovody, energeticke zdroje, atd.)

Karel Mueller napsal:

"Tato varianta v kapitálově propojeném světě není nereálná. Zajímavá situace ... pokud by skutečně ovládli ekonomii, tak samozřejmě budou mít i "svoji" vládu, o tom může snad pochybovat jen dítě. 20.07.2008 00:17:47"

A to je podle mne pointa. Pak jiz nekomentuji nasi diskusi o domku, jeho zabezpeceni pred sousedem, o hypotekach koupenych sousedem, ani Vasi otazku, zda nas koupi kvuli pomste ani moji odpoved o Vasem nepochopeni meho nazoru v intencich vyse uvedeneho K.M. (ziskani politicke moci v CR prostrednictvim moci ekonomicke).

Jeste chci zareagovat na Vas posledni prispevek:

"Víte pane, s vámi je ta potíž, že přesně víte, jaký je scénář budoucnosti,"

To je Vase zkresleni. Vyse jsem prece uvedl:

"Co kdyz ..." coz prece neznamena, ze vim, jaky bude scenar, ale ze se ptam na urcitou moznost.

"a že jste ochoten velmi drobnými, téměř neznatelnými sabotážemi dezinterpretovat myšlenky oponenta,"

Skoda, ze nejste ochoten tyto sabotaze dolozit konkretne na teto nasi diskusi. Ja se Vas nesnazil napadnout ani urazit ani znemoznit, cili nechapu nevrle reakce. Mne zaujala moznost vyplyvajici z Vasi vymeny nazoru s K.M., ze Rusove mohou mozna daleko uspesneji prijmout proti nam naprosto legitimni ekonomicke kroky, proti kterym neni snadna obrana, a ktere mohou vest k posileni politickemu vlivu u nas (ne pres komunisty, ale jednoduse pres ekonomicke lobby). A zajimala mne daleko vice diskuse, jak je toto mozne, ci realne a jak se lze tomu branit. Misto toho jste nerudny.

20.07.2008 09:18:07 "případně diskusi zaměřit jakoby náhodou na téma úplně jiné. (Podívejte se na mou diskusi s K.M. a na to, kde, nikoli mým přičiněním, skončila. ..."

Ja se priznam, ze diskusi mezi Vami a K.M. jsem bral jako Vasi diskusi a nezajimal jsem se o ni a nezaujala mne, az na zmineny moment, ktery mne zaujal velmi a ne nahodou, ale zcela zamerne a potesilo mne, ze jsem z cizi diskuse ziskal zajimavy podnet a toho jsem si na Vasi diskusi cenil. Vam to asi pripadalo jako utok?

Je zajimave, jak lze nahlizet na psane zcela odlisnou optikou. :)
20. 07. 2008 | 13:04

bigjirka napsal(a):

Rusko -> SSSR -> Rusko bylo vždy agresivní a ani verbálně se této agresivity nikdy nevzdalo. Na nic ji přitom nepotřebuje, vše potřebné má doma. Strašlivý, nepředvídatelný stát.
20. 07. 2008 | 13:05

Karel napsal(a):

To : bigjirka
Když někoho takhle účelově chcete zahnat do kouta, tak je jasné, že Vám jde pouze o silové řešení.
Myslíte, že to je skutečně řešení? Komu to může vyhovovat?
Jak je dnes Rusko agresivní?
Kde vyvolává války?
Kde staví po světě základny?
20. 07. 2008 | 13:16

prirodovedec napsal(a):

StandaT: Pripad prodeje letiste a privatizace CEZ asi mohou kontrolovat tajne sluzby, jak jste zcela spravne psal. Doufejme, ze vse zkontroluji radne. Je ovsem otazka, kolik dalsich strategickych podniku je ve soukromych rukou s temer neznamou vlastnickou strukturou. Tam se asi o pripadnem ekonomickem ruskem vlivu dozvime, az zacne byt uplatnovan.

Marty: Napsal jste "Osobne bych v ruskem kapitalu problem nevidel. Prave uzka ekonomicka provazanost je nejlepsi garanci toho, ze v budoucnu nedojde ke konfliktu. Strany si jednoduse spocitaji, ze by se jim silne nevyplatil. 20.07.2008 11:07:38" Souhlasim, ze to riziko konfliktu vyznamne snizuje, byt z obou valek "pamatujeme" provazana vlastnictvi pres fronty. Ovsem vlastnictvi neresi to nadhozene reseni strategickych zajmu velmoci prostrednictvim masivnich investic penez z prodeje surovin do male zeme jako je CR. Zkratka jsme mozna "tak trochu na prodej". Co s tim? Nic?

bigjirka: Ano, je tu jisty problem. Proto se mi skoro jevi jako rozumne drzet zbyvajici statni podniky za kazdou cenu, protoze to jsou "vladni karty ve velkych hrach". Navic pokud nejsou ztratove (viz CEZ). Zkratka mi pripada rozumnejsi analyzovat situaci a modelovat zajmy a konflikty (vynechavam sve oblibene modely :) ) a nesvazovat se -ismovymi pouckami, ktere nas ucini zranitelnymi vuci tem, kteri je hlasaji, ale nedodrzuji. :)
20. 07. 2008 | 13:24

Marty napsal(a):

prirodovedec: Rusko ma realne sanci ziskat ceske podniky v energetice a tezbe surovin. V ostatnich oblastech tamni podniky nemaji potrebne know-how a kapital na vyhru v tendrech (mluvim napr. o Ruzyni apod.). Ale zrovna ta energetika je klicova. Dnes mame CEZ. Je ovladan statem a co z toho mame? Absenci konkurence, ktere stat ucelove zamezil vstup na cesky trh. CEZ tak dnes pekne doji ceske domacnosti a vydelava na tom ohromne penize. Pokud by se CEZ prodaval, tak bych souhlasil s jeho rozkouskovanim a ne prodejem celku. Pak by koncentrace v rukou jednoho vlastnika nehrozila.
20. 07. 2008 | 13:37

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane prírodovědče,

nejste nějak moc liberální?
Rád bych viděl zemi ,která prodá Rusům(komukoliv) strategickou výrobu,či obchod.

Navíc - ať se Vám to líbí nebo ne jsme členy zatím obranného společenství NATO.Pokud dojde ke strategické fúzi v možných budoucích konfliktech ,tak bych rád viděl ochotu štábu informovat o citlivých,tajných plánech,akcích celou tu "východní generalitu".Ze zemí ve kterých si mohou Rusové koupit nejen Prazdroj ale i strategickou Zbrojovku.

Děkuji nechci.Ivan.
20. 07. 2008 | 13:39

bigjirka napsal(a):

Karle, tak se podívejte na Kavkaz. A je mimo můj okruh chápání, jak někomu může vadit stavba radaru na našem území. Zvláště pak, když podobný ruský radar ve vzdálenosti pár km již byl před 89 skoro postaven. Rusko vnímám jako agresivní velmoc par excellence. I když z velké části jsou to tanečky namířené vnitropoliticky.
20. 07. 2008 | 14:10

bigjirka napsal(a):

Myslím si že vstupující nadnárodní kapitál by měl být velmi přísně regulován.
20. 07. 2008 | 14:11

prirodovedec napsal(a):

Marty: OK, racionalni pohled. S energetikou souhlas. Z ovladani CEZu mame to, ze "mame" v ruce jeden nastroj/zbran statni/vladni politiky, jako maji jine zeme (prehled mate jiste sam), a tedy nejsme naprostou hrickou (to je to "navic"). Souhlasim, ze rozkouskovani je dobra moznost. Otazkou jsou nepruhledni zajemci vlastneni pres mnoho vazeb.

I.H.: Vidite, zda se, ze skatulky nestaci? :) Na liberalniho prirodovedce. :) Rusum to nikdo neproda, oni to ale mohou koupit i pres prostredniky a napr. jiz privatizovane mohou koupit od novych zahranicnich vlastniku.

Znovu opakuji, ze pokud si "zemi koupite", nemusite s ni prece valcit, ci generalove informace nepotrebuji.

Jako racionalni dnesni strategie ruske verchusky mi pripada "castecny cinsky model", tj. tezit z rostoucich cen surovin a nakupovat v budoucnu perspektivni "hodnoty" (napr. Karlovy Vary - pardon ty uz asi vlastni :) ) a nevalcit. Uplatnovat zkratka svoji silnou stranku naprosto zapadnimi mechanismy.

Ja je neobdivuji, ja jen popisuji situaci. Ze to mozna nezvladnou a budou preferovat iracionalni postupy, to je jina.
20. 07. 2008 | 14:47

Král napsal(a):

Hochmanne a Ježku držte se.
Bolševici vystrkujou hlavy.
20. 07. 2008 | 14:51

bigjirka napsal(a):

Králi, taky to pozoruju. A to ani zdaleka k nim neřadím profesora, jako někteří. Profesor je salonní krajní levičák, 5.1. by jej asi zařadil do kategorie užitečných idiotů.
20. 07. 2008 | 15:05

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Ze by s ohledem na styl argumentace kriticke slovo do vlastnich rad?
20. 07. 2008 | 15:09

bigjirka napsal(a):

to jsem přírodovědče nějak ně póňal. já tu žádné řady nemám. ale jak jsem koukal, vy to berete nějak trošku fémově. Salivenovi jste docela pomohl, aby se odkopal.
20. 07. 2008 | 15:22

Hugo napsal(a):

Bigjirka:
A kdo je tedy zaviral? Nemci? Rusove? Martani? Jen a pouze Cesi. Nebo napr. Brozova Polednova neni Ceska?

Ale dal to fakt nema smysl.
zijte blaze
20. 07. 2008 | 15:36

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: femove = ???

Salivenovi pomohl ???

aby se odkopal ???

Kralova dvojveta je pri vhodnem cteni viceznacna. :)

Jak vite, spise bolsevismus spojuji s jistym mene schopnym stylem argumentace (takovym tim "tridnim") nez s barvou, takze jsem si rypl "do tech bdelych na strazi pred rudym nebezpecim" pres repliku na Vas.
20. 07. 2008 | 15:46

gyps napsal(a):

Rusko bych si neidealizoval třeba tak, že jsou to Slované apod. Je to mnohonárodnostní konglomerát (což je dvousečné) a výraz impérium je na místě. Je to velmoc na všeobecném vzestupu, zatímco USA se svou upadající moc snaží zuby nehty udržet. Evropané (EU) nejsou už moc dlouho zvyklí mít skutečnou odpovědnost. Znáte snad nějaké skutečně silné, iniciativní, inspirativní a vizionářské osobnosti mezi evropskými politiky - pravé vůdce? Svěřte se mi, prosím.

Vstup Ruska do EU? Tomu jsem se smál od chvíle, kdy to v devadesátých letech občas někoho napadlo říci či napsat. Státy EU jsou "jen" vyspělé a z nejbohatších (zatím), chybí jim ovšem velikost (té malosti je tu až příliš). Evropa (EU) se (doposud /doufám!/) řádně nemá ke svému osudu... Anebo je to prostě dekadentní, stárnoucí, do sebe zahleděný a degenerující makroregion? /Pozn. bokem: Zatímco ženy ve vysokém stupni těhotenství se přinejmenším připravují na mateřskou "dovolenou", ve Španělsku je to "důvod" k přijetí funkce ministra/yně obrany. Dřív by se taková zpráva řadila do stejné kategorie jako, že někdo snědl třicet šneků na posezení.../

Rusko mj. také bohatne ("Tak si vás prostě koupíme," řekl kdesi kdysi na Západě se šibalským úsměvem Putin.)

Přistoupení Ruska k EU? Copak si vážně myslíte, že stát s takovým všestranným, byť podrozvinutým, strategickým potenciálem, by se podřídil (!) unijní legislativě? Proč by to dělal? To nemá větší naději na realizaci než mělo přistoupení USA k Varšavské smlouvě.

Rusko má budoucnost. (V Rusku je budoucnost.) - Informační společnost a znalostní ekonomika holt stále "jedou" na ropu, plyn, uran, ... pšenici, rýži, kukuřici... A tím to zdaleka nekončí.)

Jde "jen" o to, zda chceme spíš silnou sjednocenou Evropu, nebo dál žít v pupkosvětových iluzích a atlantickém vazalství. V druhém případě se dost možná "paradoxně" dočkáme života třeba de facto (ne nutně de iure) v "Českém autonomním okruhu". Ale třeba to tak má být... Za rodinu!? (Ochrana proti spamu "napovídá" ... "before" "directed"... Tak pozor!)
20. 07. 2008 | 16:31

Saliven napsal(a):

novocián:
Díky za upřesnění. Ano - je otázka, jestli se obohatí kulturně naším směrem a nebo se vytvoří něco horšího. Ale to těžko můžem předjímat a vyvozovat z toho nějaké obavy.

Hugo:
Ano, více méně vybráno mám, ale ty vesničky to taky nevypadá špatně, ale na to už by člověk musel mít opravdu v Rusku nějaké vztahy, aby věděl kam a pak jet tam na vlastní pěst bych se bál. To ten Petrohrad a Moskva jsou přece jen víc po ruce. Díky za informace. :-)
bigjirka:
Nehodlám se omlouvat za to, že jsem se snížil ke stejně hloupému stylu napadání jako děláte vy sám. Vy si mě umíte přestavit jako udavače, já vás též. To, že mě v každém příspěvku urážíte (tentokráte dokonce zmrd) jen ukazuje vaši úroveň. Přejmenujete se na bigego a nečiňte druhým co sám nechcete, aby činili oni vám. A už na mě nereagujte, nemám zájem s vámi komunikovat.
20. 07. 2008 | 16:42

Rejpal napsal(a):

2 novocián 19.7.22.37

Vztah Karla Havlíčka k Rusku, viz Obrazy z Rus, vydání 1929 (L.Mazáč). Cituji ze stati "Rusové", otištěné 1850 ve Slovanu.

"Něco jiného jsou Rusové, naši slovanští bratří, národ veliký, dobromyslný, velmi schopný a čiperný, zachovalý ve staroslovanských dobrých obyčejích, národ s velikou budoucností, od kteréhožto se i my i všichni ostatní slabší kmenové slovanští pro budoucnost ještě mnohého dobrodiní nadíti můžeme: a něco jiného jest zase nynější ruská vláda, vláda to zcela dle cizích, nechvalitebných obyčejů chytře zosnovaná, jejížto nejhlavnější nástrojové jsou cizinci, beze všeho citu k národu ruskému."

Dále:

"Nikde není pravá sociální theorie tak zdravě a užitečně do života uvedena, jako právě v Rusích, a mnohý francouzský socialista, který vymýšlí podivné a nemotorné plány k provedení svého učení, mohl by se podívati do Rus, do země vlků a mrazů (jak on myslí), a uviděl by tam socialismus zdravý pod křídly ruského orla v nejpěknějším rozkvětu, socialismus, pro který (by) jej ve francouzské republice do vězení uvrhli. Uviděl by tam , jak celé vesnice vedle svého hospodářství dle komunistických zásad rozděleného, zase dle socialistických zásad provozují fabričně (obyčejně v zimě) některé řemeslo."

Nějak mi Havlíčkova stať nejde dohromady s Vaším názorem o obavách Karla Havlíčka z Ruska, co říkáte?
20. 07. 2008 | 16:48

Saliven napsal(a):

Ivan Hochmann:
Rád bych se Vás pane Hochmanne zeptal na jednu věc. Jak víte, že jste to zrovna vy, kdo má tu pravdu? Předem děkuji za odpověď.
20. 07. 2008 | 16:55

VK-Can napsal(a):

Vazeni kolegove a kolegyne diskutujici.
Pred nejakou dobou jsem s politovanim zjistil, ze uroven debat zdejsich bloggu ma klesajici uroven.

Nezlobte se, nechci byt karatelem, protoze se k tomu necitim opravnen, ale jako clovek, ktery mel poteseni si na techto strankach precist a casto i vymenit mnoho nazoru a znalostí, ziskat nove fakty, dozvedet se mnoho zajimavych veci, ziskat cenne linky, to byla temer návyková droga, ktera sem na tyto stranky cloveka pritahla temer v kazde volne chvili.

škála přispivajich je tak barevna, ze ji dat dohromady vzalo delší dobu. Bylo by skoda nas vsech, kdybychom ji ztratili!

Karel Mueller, pani Clair, vlk, prirodovedec, Pepa Repa, bigjirka, Hochmann, Saliven, Tupelo, tata, rocnik 53, Jarpor, buldatra a mnoho dalsich ( at se na mne nezlobi ti, ktere jsem nestacil vyjmenovat, ale jejichz nazoru si stejne vazim). Co jmeno, to zajimavy a vzdy dobre fundovany nazor.

Co se vlastne deje?
Sklouzavame do osobniho napadani, nalepkovani, skatulkovani a do systemu "Muj nazor je ten ořechovy" a pro jistotu drzitele jineho nazoru "ocejchovat" hanlivou nalepkou.
Podle meho je to lacine, klamne a skodlive!
A co hlavni, je to nedůstojné normalniho člověka se zdravým sebevědomim.

Při tom jsem zcela presvedcen, ze az na vzacne vyjimky je kazdy z nas nejen schopen, ale doufam i ochoten vyslechnout nazor druheho.

Protoze temer vsichni z nas mame dost RUZNYCH zivotnich zkusenosti, ktere navic jsme schopni artikulovat, nestálo by za to, kazdy tento nazor precist a zvazit ?

Z vlastni zkusenosti vim, ze na techto nazorech je vzdy neco, co stoji za to vzit v potaz!
Velka vetsina nazoru zde psanych jsou zalozeny na velmi individualnich zážitcích a zkušenostech. To samo o sobe stoji za uvahu.

Kazdy nazor, at už autora bloggu, či přispěvatele je stejne dobry jako ty druhe az potud, pokud neni vnucovan. Potom prestava byt nazorem a stava se diktatem!
Myslim, ze vsichni mame s touto praksi sve zkusenosti. Spatne ! Velmi spatne!!
Primlouvam se, abychom se k tomu nesnizovali.
20. 07. 2008 | 16:56

VK-Can napsal(a):

Dodatek.
Je mnoho jmen a nicku, ktere jsem neuvedl, protoze bohuzel uz mne nekdy pamet neslouzi tak, jak by mela, ale jeden musim doplnit - profesor.
Jeho prispevky maji vzdy vysokou uroven.
Omlouvam se profesore za opomenuti.
20. 07. 2008 | 17:11

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Hochmanne,

mýlíte se, editor nemá dovolenou. Váš text jsem z důvodů porušení Kodexu diskutujích (např. označení konkrétních lidí "komunistickou sebrankou") smazal.

Děkuji za pochopení.

Máte-li dojem, že úroveň blogů na Aktuálně.cz je tragická, velmi Vám doporučuji je nečíst a zejména pod nimi nediskutovat. Ušetříte tím sobě i mně zcela zbytečnou práci.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 07. 2008 | 17:22

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Salivane,

proč se mě ptáte tak blbě?Nebo si myslíte,že pravdu mám?Já nevím kdo jakou pravdu má.Ani to vědět nepotřebuji.Jen vím,kdo mě tady oblbuje,lže jako když Rudé právo tiskne.Manipuluje s objektivní skutečnosti a sguadra přikyvuje jako papoušci na hřadu.Ani nikdo z nich seriozně nevysvětlí PROČ?

Tak si musím odpovědět sám .Protože jsou to levičáci,socani stejného ražení.Tečka.Ale pane Salivene,je možné že se sám mýlím.Tak mě to můžete klidně říci co jsem za vola a nemusíte oklikou .Pan Stejkal Vás určitě nesmaže.

Ivan.
20. 07. 2008 | 17:26

PatientO.T. napsal(a):

2 prirodovedec:
jen rychlá reakce: nejsem popuzený. Já prostě naše diskuse beru jako příjemnou a poučnou názorovou konfrontaci. Nemám tolik času jako vy, abych jednotlivé texty do detailu zkoumal a reinterpretoval. Spíše se držím pojetí diskuse jako kavárenského dialogu, v němž nejde o úplně stoprocentní precizaci každého slova. To není výčitka, prosím, těším se na další setkání, já s doutníkem a kávou, vy s analytickou vášní... Mějte se.
20. 07. 2008 | 17:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Jistě pane Stejskale,Já to čekal,že můj článek smažete.On totiž nebyl o komunistické sebrance na blogu pana ministra.Měl jinou vypovídací hodnotu.

A na základě tohoto poznání Vám sděluji že jste dacan a já s vámi skončil.Jste na stejné lodi jako všichni o kterých jsem psal.

Ivan.
20. 07. 2008 | 17:32

bigjirka napsal(a):

Salivene, doufám, že už tedy mezi námi komunikace opravdu skončila. Včetně vašeho naplivování. Ano, vidím, že opravdu jste tak ubohý, že nejste schopen rozlišovat mezi hypotézou a minulostí. Ta totiž byla a komunističtí zkurvysyni nás tu čtyřicet let deptali. Natolik, že ti zbabělejší své přátele opravdu udávali. Měli podobné argumenty jako vy. Já jsem tu minulost prožil a s těmi zkurvysyny si nezadal. EOC
20. 07. 2008 | 17:34

Ivan Hochmann napsal(a):

A vůbec - celý ten dlouhý článek napíši ještě jednou- takovou sklerozu ještě nemám. Vynechám tedy označení jmenovaných na blogu pana¨Lišky komunistickou sebrankou.

Uvidím alespoň,co si ze svých censorských mánýrů vyberete příště. Ivan.
20. 07. 2008 | 17:38

bigjirka napsal(a):

přírodovědče, je vysoký stupeň biologické zátěže, že? Co je to bolševismus a bolševizace, je přece úplně jasné ne? nebo Vám ne? to byste mne zklamal.
20. 07. 2008 | 17:40

bigjirka napsal(a):

Hugo, pokud si myslíte, že Češi to tu dělali čtyřicet let dobrovolně, tak si asi moc co říct nemáme. To jste asi snad docela komanč?
20. 07. 2008 | 17:43

prirodovedec napsal(a):

Patient O.T.: "reintepretoval" :) Ale budte klidny, marodeni mi skoncilo, prepych s diskusemi mi skoncil, kratsi prispevky sice nebudou, ale zase se omezim jen na par autoru a temat a u nich na obvykly duraz na formulace a navic mne ceka zrejme delsi cestovani byt s prestavkami doma. Byla to prijemna zmena po relativne unavnych promocich.
20. 07. 2008 | 17:45

Hugo napsal(a):

Bigjirka:
tak ok, Vasi agresivni dikci. Jsa mladsi jsem nikdy nebyl v jiskre, ni v pionyru - jako jediny z cele tridy. A muzete Vy Bigjirko, muzete rici to same?
20. 07. 2008 | 17:46

Hugo napsal(a):

Bigjirka:
o ksc ani nemluve.....
20. 07. 2008 | 17:49

Rejpal napsal(a):

2 Ivan Hochman 20.7., 16.51

Prosím, abyste si i Vy našel historická fakta a zodpověděl si též na několik otázek. Já Vám jen napovím.

1. Proč se po válce v ČSR dostali komunisté k moci?
Moje odpověď: protože si je voliči, zvláště v Čechách a na Moravě, dobrovolně zvolili, přestože tito voliči věděli o Kominterně řízené Moskvou.

2. Proč se do Prahy dostavili sovětští poradci a vyšetřovatelé?
Moje odpověď: protože si je komunističtí ministři i premiér pozvali, aby se poučili od sovětských soudruhů. Mučení a souzení obstarávali pak oddaní čeští a slovenští soudruzi.

Vy to vidíte asi jinak, ale historická fakta jsou jasná.

Poslední otázka zní: Kdo může za pogromy a několik set politických poprav v ČSR?
Moje odpověď: především poválečný volič v ČSR, který v rozhodujících poválečných volbách uvěřil a dal svůj hlas komunistickým soudruhům. V kritické situaci pak (řízeně) tlačil na co nejpřísnější potrestání všech zrádců a válečných štváčů.

Přemýšlejte, co z této historie plyne pro Vás do budoucna!
Pro mne nehraje národnost (jazyk) kandidáta do politické reprezentace naprosto žádnou roli, nýbrž pouze program politické strany a chování i přesvědčení jejích kandidátů.
20. 07. 2008 | 17:51

bigjirka napsal(a):

Hugo, to říct nemůžu.. Ale pak nechápu, jak jste jim na to takhle naskočil. Celej ten komančov byl řízen z Moskvy napřed oficiální Kominternou a pak neoficiální. Že místní mocipánečci měli jistý stupeň decentralizace, je jasné. A že si mohli zkusit nesplnit plán v loupení uranu je taky jasné..
20. 07. 2008 | 17:57

bigjirka napsal(a):

Rejpale, odpověď byla zčásti i pro vás. Jednak o svobodné volbě voličstva to není pravda, byl tam únorový puč. Jednak pro případ jeho nezdaření už byla sovětská vojska připravena. Je jasné, že to nemá nic úplně společného s ruskou národností, ale s komunistickou zhůvěřilostí, která se z SSSR šířila
20. 07. 2008 | 18:01

vaclavhorejsi napsal(a):

VK-Can:

Moc dekuji za Vas prispevek, kez by si to vsichni diskutujici vzali k srdci...

Prave tak jako pan editor bych velice uvital, kdyby zde nediskutovali nenavistni lide jako pan Hochmann (toho jsem k tomu velmi slusne vyzval uz nekolikrat).

Nechapu, proc je i pro nektere dalsi tak obtizne diskutovat slusne a s uctou k tomu druhemu. pro musite videt v cloveku s jinym nazorem hlupaka nebo dokonce nebezpecneho skudce? Od toho je uz jenom krok k vyhruzkam fyzickou likvidaci (i na to uz v "diskusich" pod mymi texty doslo...).

Je to snad jen tim, ze se tito lide citi kryti svoji internetovou anonymitou a tak si dovoli sprostoty, ktere by si (snad) v neanonymni diskusi prece jen nedovolili. Cozpak nevidi, ze tim degraduji jen sami sebe?

Jak slusny clovek muze pouzit v diskusi vyrazy jako:

"blbečkovský názor",

"kdepak jsme to chlapče tu psychologii studovali? na pajďárně? Možná jste z toho zblbnul..."

"Jste poněkud deprivovaný.."

"dovedu představit, že až by na vás StBáci přitlačili, že byste zazpíval i podepsal..."

"krákání rudých vran"

.....
.....
20. 07. 2008 | 18:03

bigjirka napsal(a):

jo, přírodovědče :-) bolševizace právě probíhá v zelenině, bolševizují Burš s brutální Kačkou
20. 07. 2008 | 18:03

bigjirka napsal(a):

ale ale, pane profesore... :-)
20. 07. 2008 | 18:05

bigjirka napsal(a):

VK-CAN - The Bridge over the troubled water?
20. 07. 2008 | 18:06

bigjirka napsal(a):

ale pane profesore, klidně věřte těm, co nás přes 20 let okupovali a 40 let řídili naše nevolnictví...
20. 07. 2008 | 18:09

Hugo napsal(a):

Bigjirka:
tohoto si cenim, a to vazne.
Ne soudim, ze nemuseli. Je to mnohem slozitejsi. Kolegove spocitali ze Fuchs (spion v Los Alamos ) usetril 1-2 roky k uspesne detonaci RDS-1. Kolik usetril uran z CSR nevim (ani nevim o nekom kdo by to spocital), ale muj odhad je, ze mnohem kratsi dobu. Ono je (bylo) docela dost uranu v NDR (a to byla korist). (http://en.wikipedia.org/wik... )
No a uvazte ze z 1t uranu mate 1-5kg Pu, - v nalozi je +-10-15kg .... Proste Cesti soudruzi byli sovetstejsti nez soveti. Je to smutne, ale ja jsem presvedcen, ze tomu tak je
20. 07. 2008 | 18:10

Ivan Hochmann napsal(a):

Budu stručnější poněvadž budu zase vymazán a nakonec celý podrobný článek asi napíši na jiný blog .

Tak tedy 17.7.vyšel blog ministra Lišky "Ruská Evropa ,nebo evropské Rusko?"Okamžitě byl napaden lidmi které jsem jmenoval a které pan editor smazal.

Následující den vyšel jakoby náhodou velmi rychle spíchnutý sermon profesora Hořejšího:"Rusko-potenciální nebezpečí....."
Okamžitě se v něm etablovala známá sguadra levičáckých demagogů jako Saliven,Vlk,Mueller,Ročník 53 a další.Že blog sám ani vůbec nečetli svědčí jejich zasediskuzeovšemmožném.

Zmíním se jen o pár perlách,které z tohoto dalšího tendenčního výplodu na objednávku Paroubka trčí jak zlomené trámy.

Pana profesora naplňuje úžasem,co rusové dokázali.......hlavně na Kavkaze!!!Pan Putin je vynikající státník,který hájí zájmy Ruska jako velmoci.....??
Ruští vědci v emigraci prý pomohli v USA k technologickmu prvenství......!!!A nejhorší je závěr.Očista gaunerů z NKVD a KGB.Prý si všechno můžeme sami.Naši čeští komunisté.Tak pro tohle už nemám slov!!!!!!

Ano pánové "diskutéři" o tomto byla řeč a vy jste zapatlaní špínou jak frackové u potoka.Ale nakonec není se čemu divit.Vrána k vráně sedá....rovný rovného si hledá.Jen tak dál.

Uroveň na jiných blozích je ještě daleko horší.Bylo mě doporučeno abych nečetl a nediskutoval.Jak typické.

Ivan.
20. 07. 2008 | 18:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane VK.Can,

k Vašemu povídání odpovím na jiném blogu a jindy,-až se trochu uklidním.

To co se tady děje jsou opravdu cílené provokace k rozeštvávání lidí.Umělé konstrukce sekretariátů politických stran a jejich mediálních a stranických vasalů.

Pane možná slyším růst trávu.Ale tento výraz ztrácí na kvalitě,pokud tráva řve na lesy.

Ivan.
20. 07. 2008 | 18:20

Ivan Hochmann napsal(a):

To Rejpal,

Promiňte pane o kterém článku 16.51 hovoříte? Žádný takový článek neexistuje.

Ivan.
20. 07. 2008 | 18:25

bigjirka napsal(a):

Hugo, není to tak. Komunismus byl centrálně řízen z Moskvy, neignorujte historii. I když je původně německým know-how.

Ivane, asi je v posledních dnech nějaká vysoká biologická zátěž. Tak vysoká až se jednomu floutkovi podařilo mne opravdu urazit. Jednomu z těch, co by rusákovi asi i přidrželi.
20. 07. 2008 | 18:30

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Doufal jsem v sirsi odpoved, alespon na ty ???.

Jinak jsem na zaver neodolal, abych na Vasi vyzvu neskrtl sirkou. :)

Bolsevismus a bolsevicke metody jak vime je nahlizen dnes z ruznych uhlu :), abych Vam doplnil ty skvrny :) davam Vam siroke spektrum moznosti, kazdy demokrat si samozrejme muze vybrat, co pod nim chape:

http://cs.wikipedia.org/wik...

http://www.euportal.cz/Arti...

http://www.virtually.cz/ind...

http://www.virtually.cz/?ar...

http://www.lokutus.cz/51163...

http://www.cibulka.net/nnov...

http://www.globalpolicy.org...

http://www.tdaxp.com/archiv...

http://www.tydenika2.cz/arc...

http://www.pehe.cz/clanky/2...

http://www.pehe.cz/clanky/1...

http://modra-sance.blogspot...

Jak se Vam libi Stiglitzovi "trzni bolsevici"? Nebo Peheho: ""Bolševismus v nás, jak se zdá, má málo společného s tím, kdo se kde pohyboval 17. listopadu. Má též málo společného s pravicí nebo levicí. Projevuje se netolerantností k názorům druhých, arogancí a zvláštní obhroublostí."

Neotrele, vidte?
20. 07. 2008 | 19:01

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří ,

mosty přes rozbouřené vody potřebují pevné a profesionální základy.

Paul a Art je měli - jejich Boxer je nádhera.

Ivan
20. 07. 2008 | 19:02

ruda napsal(a):

Nedokážu přečíst diskusi, ale Pepa Řepa hned v úvodu napsal: "spojenec -a proti komu?"
Tím je řečeno vše.
Neměl jsem je rád, nemám a mít nebudu.
Já tu chci amíky a je mi jedno, jestli tady budou mít radar, nebo polní latríny. Hlavně když je budou bránit.
20. 07. 2008 | 19:07

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane prof. Horejsi.
Osobne mam pocit, ze se na techto strankach projevuje cim dal, tim vice rozcarovani obcanu Ceske republiky nad politickym vyvojem.

Mam obavy, ze Vase a jine bloggy se jen stavaji hromosvodem. Nevim, zda je to "pozehnani" ci "kletba", aby jste Vy a dalsi slouzili k vybiti frustrace (odpustte tento vyraz, lepsi neznam), ktera se siri v Cesku a myslim i jinych zemich EU.

Osobne vim, ze nekdy s Vami souhlasim, jindy jsme na protejsich stranach, nicmene mohutné pravidelne ohlasy na Vase uvahy a nazory by mely alarmovat vedouci cinitele, cimz nemam na mysli politiky, ale spise lidi v pozadi!

Jen lze doufat, ze odpovedni cinitele ctou tyto stranky a vezmou si z nich pouceni.
Za tuto medvedi sluzbu, kdy "nosite svoji kuzi na trh" Vam patri dik.
20. 07. 2008 | 19:12

VK-Can napsal(a):

Pro bigjirka.
Nevim, zda mohu byt timto mostem (pokud jste to tak myslel), ale aspon to zkousim.
Ctu zde mnoho zivotnich zkusenosti, vyjadrenych lidmi, jez jsou schopni pouzivat svoji hlavu.
Kazdy mame jiny zpusob presentace, ale to by nemelo nic ubirat na kvalite a nebo nekvalite toho, co presentujeme.
Pokud to jak pisatel, tak i ctenar na mysli, da se debatovat.
20. 07. 2008 | 19:21

vaclavhorejsi napsal(a):

VK-Can:

Myslim, ze mate pravdu. To rozcarovani zacalo uz nekdy kolem roku 2006 (Vaclav Havel tomu rikal "blba nalada") a od te doby se to spise porad zhorsuje (a to pres velmi dobre vykony ekonomiky).

Myslim, ze vrcholu to dosahuje prave nyni - lide jsou opravdu znechuceni tim, co se deje - politici si nadavaji, novinari v tom s velkou radosti pomahaji.
Vlada zalozena na prebehlicich, uplne otevrene politicke zneuziti policie (plk. Kubice) a justice (Cunkova afera) a ted jeste vrchol - nahrada funkce justice soukromou detektivni kancelari (p. Schwarzenberg vs. p. Cunek)...

Naproste pohrdani verejnym minenim (americky radar, Kosovo)...

Je to ale jeste o to horsi, ze lide jsou proste znechuceni a misto aktivni snahy o zmenu se zase stahuji do soukromi a politiku ignoruji; jako v 70. a 80. letech (prestoze ted maji neskonale lepsi moznosti vyjadrit se, protestovat).
Maji ale pocit, ze at budou delat cokoli, stejne se nic nezmeni, ze zadna z existujicich politickych stran neni dobra, ze "neni koho volit", ze "oni" si stejne udelaji, co budou chtit.

No, aspon ze muzeme svobodne mluvit (pokud to jeste nekomu stoji za to...).

Jsem moc zvedav, kdy se to zlepsi...
20. 07. 2008 | 19:28

Tupelo napsal(a):

VK-Cane, po delsi dobe Vas zdravim. Souhlasim s tim ze blogy, resp. autor blogu casto slouzi jako hromosvod pro nektere frustrovane jedince (jak muzeme hojne videt i zde) a pripojuji se k dikum pro autora, ostatne uz jsem jej vyjadril v mem prispevku. Ale pro me je duvod one frustrace ponekud odlisny, nevim jak je tomu v jinych evrospkych zemich, ani jakou atmosferu maji podobne zahranicni projekty jako zdejsi blogy, ale podle me je duvodem frustrace tzv. pravice zpusob vladnuti soucasne vlady. Pocinaje necistymi praktikami v samotnych volbach, pres proces schvalovani vlady az po prosazovani silovych reseni (nejen v pripade radaru, ale i v otazce Kosova), to vse vede ty, co by nyni volilo jinak (podle pruzkumu velka cast volicu zelenych a ods) nejspis k prepjatym reakcim. S tim se nejspis neda delat nic jineho, nez to co dela p. Stejskal (skoda ze zde neni moznost registraci). Jina moznost je ignorovani, ta ovsem neresi rozbijeni diskuzi temito jedinci. Ostatne Vy o tom vite sve, take jste mel k sobe prilepeny stin, stejne jako asi vetsina z nas, ktery vice nez na obsah prispevku reagoval vyhradne v osobi rovine. ;)
20. 07. 2008 | 19:30

prirodovedec napsal(a):

VK-Can: Nemyslim si, ze je to tu ted o tolik nenavistnejsi, ale temata Cunek, radar a Rusove, jsou zkratka vnimana jako citliva a idealni k nalepkovani.

Ja sam pro sebe tu stale nalezam myslenky a pro mne zajimave namety a docela jsem si par dnu za nemoci zde uzil a pocetl. I diky editorovi je zde dle mne naproste minimum frustraci.

Domnivat se, ze to zde snad politici ctou povazuji za nemistny optimismus a ze se budou necim snad ridit krome svych zajmu je dle mne bohuzel nerealne prani nesplnitelne diky jejich dispozicim.

Nicmene si myslim, ze muzete byt v Kanade v naprostem klidu. At uz se zuroci tradicni vyroci 08/09 nebo se bude pokracovat jako dosud, lide se maji lepe nez kdykoliv predtim (v prumeru :) ) a vychutnavaji si cas dovolenych. A jsou spokojeni, ze zase maji ty "oni", kteri za to zase muzou.

Nu a k tomu se chsytaji podzimni volby (viz dnesni agresivni Zaoralek v OVM a vlezli hejtmani utracejici erarni penize na svoji detinskou propagaci).

Cili budte klidny a necekejte, ze kazdy blog V.H. bude mit takove dopady jako ty zdravotnicke. :)
20. 07. 2008 | 19:31

VK-Can napsal(a):

Pro pana Hochmanna.
Jsem rad, ze jste na moji hlavu nevylil kybl odpadu, protoze vidim z Vasich radek, ze mnoho veci Vam zacina lezt krkem.

Jsme oba ve veku, kdy nam zivot ustedril peknych par facek a tak mame pocit povinnosti varovat ty druhe. Jenze ti druzi casto o to varovani nemaji zajem. Cim vic jim to vnucujem, tim vice tomu odporuji.

Nekdy mirne slovo a porozumneni dokaze mnohem vice nez facka. I kdyz priznam, ze ta facka je nekdy nutna. Jde jen o to vybrat co v kterou dobu bude nejucinnejsi.
20. 07. 2008 | 19:36

Saliven napsal(a):

VK-Can:
Zdravím vás! Jako obvykle jste vytvořil vynikající příspěvek. Vnímám to stejně jako vy a též mně to mrzí. Ale nejsem si jist, jestli to má východisko, protože příkopy jsou vykopání a my na levém spektru jsme bolševická verbež, která chce všem krást peníze, lézt do zadku Rusům, případně nastolit znovu komunismus. Dokud lidi neopustí stará schémat černá-bílá, rudá-modrá, tak to východisko nevidím.

Ivan Hochmann:
Slušně jsem se zeptal, takže nechápu proč používáte takový tón. Pokud se nedomníváte, že máte pravdu, tak nechápu, proč se vyjadřujete tak, jak se vyjadřujete. Jen jsem od vás chtěl vysvětlení. Pokud se nedomníváte, že máte potřebu mi ho poskytnou potom ok. Zaujmu k tomu stanovisko bez vás. Je mi krajně nepříjemné se s kýmkoliv hádat, kvůli tomu jsem přestal chodit na novinky. Škoda, že velká část vašich příspěvků má tak útočný charakter, některé vaše příspěvky mi byly sympatické.

bigjirka:
Já hlavně doufám, že to dodržíte vy a přestanete mě urážet v každém druhém příspěvku. Stejně si myslím, že ve svém věku by jste mohl mít trochu nadhled.
20. 07. 2008 | 19:48

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Až teď jsem si všim, že jste mě znovu sprostě napadl. Podle mého jste naprostý ubožák a důrazně vás žádám, aby jste si na mě už konečně přestal léčit komplexy z toho, že jste byl za socialismu za pecí a škemral u KSČ o požehnání ke kandidatůře (tu určitě všichni k životu nepotřebovali). Nemám žádné velké sympatie k Rusům, je to pro mě národ jako kterýkoliv jiný, na než nemám potřebu dělat ramena. Vy tu máte plnou hubu keců, ale když jste mohl zvednout hlas proti komunistům, tak jste držel hubu a začal machrovat až po revoluci, kdy už byl čistej vzduch. Navíc se vám vůbec nemusím z ničeho zodpovídat, už mi konečně dejte pokoj!!!
20. 07. 2008 | 19:54

Saliven napsal(a):

Ivan Hochmann:
Ještě doplním - nemyslím, že jste za vola. Myslím, že jste zbytečně zahořklý vzhledem k tomu, že už je 20 let po pádu socialismu. Zamyslete se nad tím, jestli má cenu se pořád rýpat v minulosti, když už tu komunisti nevládnou a (podle pana prezidenta) prožívá naše země nejlepší léta (zrovna v tomhle s ním souhlasím). Teď to prosím neberte jako útok na vás, myslím to v dobrém.
20. 07. 2008 | 19:59

ROSSIAN napsal(a):

Pane Hořejší, vy mne naplnujete neskonalým úžasem, ALE V DOBRÉM SLOVA SMYSLU !!
Snad poprvé slyším od českého intelektuála, objektivní a nepředpojaté zhodnocení Ruska, s hodně věcmi co píšete se naprosto ztotožnuji. Rusko je rovnocennou součástí evropské kultury y civilizace, je to mírumilovný národ hájící pouze své přirozené bezpečnostní zájmy a spolupracovat s Ruskem přinese nejen nám ale celé evropě v budoucnosti pozitiva.
Jen pochybuji o tom, že navzdory nepopiratelné evropské povaze ruské kultury a civilizace někdy zavlaje vlajka EU nad Moskvou a Vladivostokem. Rusko je totiž příliš obrovksá země, které má své zájmy nejen v evropě ale i v azii (ačkoli je jinak zcela součást evropské kultury), které Rusku brání připojit se k jakékoli organizaci, která by limitovala jeho zájmy. Rusko by se totiž muselo přizpůsobit direktivám bruselu, což dost dobře není možné, vzhledem k přirozeným geopolitickým zájmům Ruska. Navíc EU by těžko pojala něco tak velkého jako je Rusko. Zkrátka a dobře máte téměř ve všem pravdu, spolupráce Ruska a EU je svrchovaně žádoucí, ale při vzájemném nezávislém poměru, umožnující oboum aktérům hájit své zájmy, což však nic nemění na podstatě nutnosti nejen mocenského ale civillizačního sblížení Ruska a Evropy a zahození nesmyslných předsudků o ruském imperialismu, jež byly účelově vytvořeny západní propagandou v rámci boje proti SSSR, ale dnes již ztrácejí jakékoli opodsttnění a vůči Rusku je to sprostá a ponižující taktika.
JINAK JEŠTĚ JEDNOU PANE HOŘEJŠÍ SMEKÁM, A DRŽÍM PALCE !! JSTE MŮJ ČLOVĚK !!
20. 07. 2008 | 20:02

bigjirka napsal(a):

Přírodovědče, bolševismus a bolševisace, to je zcela jasný výraz. jedná se o převládnutí uvnitř jedné strany (klidně Vám připustím, že to můžeme zobecnit nejen na rudou) a exkomunikaci oponentů. to je bolševisace, provedená ve VKS(b) a KSČ. v současné době se odehrává v zelí pod taktovkou Burše a Brutální Kačeny. ostatní významy jsou nesmyslné a rozplizují původní význam úmyslně nebo z blbosti
20. 07. 2008 | 20:08

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Inteligent se pozná na první pohled, že pane bigego. Jen reaguji na vaše příspěvky, neurážejte mně a nebudu reagovat. Tolik snad po vás zase nechci.

Ivan Hochmann:
Ještě bych měl jednu otázku - můžete mi vysvětlit, z jakých důvodů mne považujete za demagoga? Předem děkuji za odpověď.
20. 07. 2008 | 20:10

Saliven napsal(a):

prirodovedec:
Nevíte náhodou zdali autor http://www.lokutus.cz je oním zdejším Lokutem? Tak štvavý článek by člověk pohledal.
20. 07. 2008 | 20:12

bigjirka shows napsal(a):

pane profesore, hluboce se omlouvám za plití na podlahu
20. 07. 2008 | 20:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane VK ,

proč bych to dělal?To mám tak špatnou pověst?
Ivan.
20. 07. 2008 | 20:19

prirodovedec napsal(a):

bigijirka: O.K. srozumitelne. Nicmene vyvoj pouzivani tohoto pojmu mne zaujal, protoze to vypada jako klasicke hledani analogii a uplatneni procesu abstrakce od historickych udalosti k vnimani metod bolseviku a hledani dnesnich paralel. Samozrejme s umyslnym vyuzitim pejorativniho obsahu k nalepkovani ve svuj prospech (Pehe i Stiglitz).
20. 07. 2008 | 20:21

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Jen si pořádně ulevte, když vám to udělá dobře. Možná jsem budějickej přicmrda (za svůj původ a absolvovanou fakultu se nestydím), ale nikdy jsem nebyl nebyl v pionýru, v SSM, ani škemrat na partaji, aby mně nechali dělat kandidatůru. Ponořujete se neustále do stále větších fekálií, doufám, že vám to stojí za to,
20. 07. 2008 | 20:22

ROSSIAN napsal(a):

pánové, nevím o co se tu hádáte, dneska už stejně nikoho nezajímá, jestli někdo lezl bolševikům do prdele, nebo s nima bojoval.
Já jsem mladý člověk, a většině mladých lidí už je to jedno, život jde prostě dál.
Jinak k p. Hoffamnovi, to je prostě "enfant terrible" těchto diskuzí, příklad jak někdo zůstal myšlením totálně v minulosti. Považuje totiž za demagoga každého kdo neodsoudí Rusko, co si pořád plete s SSSR.
20. 07. 2008 | 20:23

Saliven napsal(a):

Ivan Hochmann:
Aha, vy jste mně už dávno poslal do říti. No budiž pane Hochmanne, když umíte stejně jako pan bigego jen urážet a nejste schopen věcné diskuze (přestože se k vám chovám velice uctivě) tak dobrá. Budu si to pamatovat.
20. 07. 2008 | 20:25

bigjirka shows napsal(a):

přírodovědče, ano, jsem přesvědčen, že v oněch případech šlo o demgogické nálepkování. obsah bolševisace je přece v dějinách VKS(b) jasně vysvětlen a jedná se tam právě o tuto mocenskou rošádu. nemá to nic společného s přehlasováním, je si zaměňují někteří méně duchaplní. na zeleninu hleďte, tam probíhá moderní bolševisace. takže ten pojem v jeho vývoji jsme schopni očistit od stranictví a aplikovat jej poblitkologicky, ale neměli bychom jej očišťovat od obsahu
20. 07. 2008 | 20:27

Saliven napsal(a):

ROSSIAN:
Já jsem taky mladý člověk a opravdu mně dokáže rozčílit, když mě někdo neustále uráží bolševictvím a příchylností k Rusku, ačkoliv sám nikdy proti socialismu nezvedl hlas. Ostatně byli jsme oba zařazeni do toho stejného balíčku těch se závadnými názory. :-))

Prof. Hořejší:
Velice se vám omlouvám za svoje předchozí výstupy mimo téma k panu big.. I já mám svojí hrdost a věčně si nemůžu nechat kálet na hlavu. Příště se pokusím polepšit.
20. 07. 2008 | 20:29

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Škoda, že jste nebyl takovým bojovníkem proti Rusku, když jste potřeboval kandidaturu. To jste určitě vychvalovat sovětské soudruhy do nebe. Co mám udělat proto, aby jste mi dal pokoj? Vlastně je to jedno, dále už na vás nebudu reagovat ať budete urážet jak chcete (beztak nic jinýho neumíte).
20. 07. 2008 | 20:34

bigjirka napsal(a):

jeje, vonosé.. mi vlepil rekapču do nicka... no samo, že jsem to porád já
20. 07. 2008 | 20:35

bigjirka napsal(a):

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
20. 07. 2008 | 20:36

bigjirka napsal(a):

VK, myslel jsem to tak. A společně s Ivanem si myslíme, že je třeba udělat všechno, aby se ten hnusný režim ani nic jemu podobného nevrátilo. Drzí floutkové si samozřejmě ve své nedovzdělanosti nedovedou představit, co je ve hře a co bolševik umí -

přírodovědče, pohlcení socdem v 1948 byl také druh bolševisace, když už řešíme terminologii - to bylo na úrovni stran a ne jedinců, ale v principu jde o totéž. Převládnutí a likvidace opozice.
20. 07. 2008 | 20:46

Saliven napsal(a):

...zatímco ctihodní starci si samozřejmě při své přichytralosti nedokážou uvědomit, že sami tvrdí, že bolševismus už přijít nemůže (čeští komunisté za nic nemohli, to všechno SSSR), protože úzce závisel na SSSR, a Rusko už není v žádném případě bolševickým státem, naopak tvrdě kapitalistickým. SSSR 1968 nerovná se Rusko 2008. Převládnutí a likvidace opozice je spíš v současti doménou koalice, která generuje přebělíky a snaží se převolovat výbory, které se podle jednacího řádu sněmovny volí na ustavující schůzy sněmovny. Byl to právě Ivan Langer z ODS, který měl prohlásit, že střídání stran je škodlivé a toho, kdo je proti zákonu o tajných službách by měli zastřelit.
20. 07. 2008 | 20:58

VK-Can napsal(a):

Zdravim take pane Tupelo.
To, co se deje na politicke scene Ceska je obrazek skupiny nedavnych zbohatliku, kteri se chteji dostat mezi ty opravdově bohaté.
Vetsina ceskych politiku je jen jejich nářadim. Nekteri politici to vedi, drzi hubu a koukaji si prihrat "malou domu" pokud to jde.
Je par politiku, kteri chudaci ani nevi ktera bije!
Nejhorsi je, ze ve skutecnosti neni nejake rychle reseni.
A to muze byt jeden z duvodu, proc zde vidime tu frustraci.
Pravice nebo Levice ?
Pane Tupelo, pokud nekdo na to jeste veri, tak muze cekat na Blanicke Rytire.
Jina visitka na dverich. Za dvermi stejne zajmy!
Jedni si hraji na Robin Hood a pri tom maji obe ruce v kapsach lidi, druzi maji jen jednu ruku v kapse lidi, ale nechaji lidi svemu osudu. Pomož si jak můžeš!
Pricitam toto zlo evolucnimu vyvoji, kterym Evropa prochazi prechodem na EU.
20. 07. 2008 | 20:59

Imhotep napsal(a):

pro Salivena:

Pane Salivene, pomůcka pro další debatu. Když na Vás někdo hodně křičí a nadává Vám, tak je to většinou z toho důvodu, že potřebuje něco překřičet v sobě :)

Přeji vše dobré.
20. 07. 2008 | 21:05

bigjirka napsal(a):

:-DDDDDDDDDDDDDDD
20. 07. 2008 | 21:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy