Extrémní levičák, rudoch, bolševik, zavilý antiamerikanista a antisemita.

26. 07. 2008 | 19:14
Přečteno 23331 krát
Názvy uvedenými v názvu tohoto textu mě titulují někteří diskutéři pod mými články. Někteří takové mé kritice věnovali dokonce své vlastní články (zde, zde, zde).
Někteří diskutéři dospívají dokonce k závěru, že bych měl být pro své nebezpečné názory fyzicky likvidován:

"...tak bychom vás museli s ohledem na vlastní děti suše postřílet.
Nehřešte na to, že v naší zemi zatím zabíjeli spoluobčany jen komunisté a nacisté, oni i demokrati umí zabíjet, jak rád v americkém případě akcentujete." (nick Pocestny)

„Nepřestanete-li svým agresivním chováním, požádáme teroristické svépomocné frakce o vaše zlikvidování.“ (nick Řeč mysli)

Je možné, že někdo si může myslet, že jsem skutečně přívržencem výše uvedených názorů, neboť se v některých věcech vskutku shoduji s komunisty – například v tom, že progresivní zdanění je spravedlivější než rovná daň, nebo v tom, že 3+3=6.
Nicméně musím říci, že se naprosto necítím být extrémním levičákem, že nechovám pražádných sympatií ke komunistům, že nejsem antisemitou ani „antiamerikanistou“.

Chtěl bych také říci, že ten blog píšu hlavně proto, že mě to baví a že si přitom sám pro sebe líp ujasňuji své názory a postoje. A také proto, že si myslím, že by lidé vůbec měli víc využívat současných možností a říkat veřejně své názory, nenechávat si vnutit to, co jim servíruje manipulativní žurnalistika, a neremcat jen u piva...

Rád bych tedy v dnešním textu shrnul své skutečné názory a sympatie a antipatie, abych v budoucnu mohl své kritiky prostě odkazovat na toto své osobní „programové prohlášení“.

Bohužel mi to dneska vyšlo nějak moc dlouhé...


Politický systém

Jsem bezvýhradným stoupencem standardní evropské demokracie, širokých občanských práv a svobod, občanské společnosti a sociálně-tržního ekonomického systému. Zdá se mi, že pojmy „pravice“ a „levice“ v evropských společnostech čím dál více zastarávají; kdyby nějaký „marťan“ zčistajasna a bez předchozí informace zavítal do země, ve které právě vládne „levicová“ strana, a poté do sousední země, kde vládne strana „pravicová“, asi by nezjistil téměř žádné rozdíly. Rozdíly se redukují na to, jak velká má být daňová progrese, jaká má být proporce mezi daněmi přímými a nepřímými, jestli stát má poskytovat občanům trochu více nebo trochu méně služeb, o které detaily se má starat raději stát nebo soukromé subjekty.
Myslím, že mnohem důležitější než tato tradiční a čím dál tím více umělá ideologie je skutečná profesionální a morální kvalita politiků, státních úředníků a státních zaměstnanců.
Jsem zcela proti různým revolučním akcím ve fungujících demokraciích, jsem i proti nátlakovým akcím zájmových skupin, které omezují ostatní občany (protestní blokády silnic, politické, ale asi i ekonomické delší stávky). Jsem přesvědčen, že v demokracii je dostatek pokojných prostředků k vyjádření názoru a k přiměřenému nátlaku na politiky (oslovovat poslance, pořádat nenásilné demonstrace, psát do novin, případně pořádat demonstrativní hladovky a podobné akce, které nikoho kromě protestujících vážněji neobtěžují a neomezují).

Pro mě jsou ideálem společnosti ve skandinávských zemích, ve kterých stát poskytuje poměrně rozsáhlé a velmi kvalitní služby (samozřejmě za cenu poměrně vysokého daňového zatížení). Říkávalo se tomu „švédský socialismus“... Proti takovému „socialismu“ bych vůbec nic neměl.

Rozhodně nejsem stoupencem nějakého „demokratického socialismu“ pod taktovkou „hodných komunistů“ a la Dubček a Smrkovský.

Vztah ke komunistům

Ke komunistům mám vztah veskrze negativní. Vždy jsem považoval za tragickou nespravedlnost osudu, že se u nás po válce zmocnili vlády. Proč jsme nemohli mít osud podobný jako Rakousko... Ale zaplať Pánbůh, že přišel Gorbačov, rok 1989 a že se to konečně „otočilo“, jak jsme dlouhá léta snili (ale asi ani nedoufali v reálnost takových snů).

Stalinistické období považuji za v pravém slova smyslu totalitní, plně srovnatelné s nacismem. Nechápu, že hned po listopadovém převratu nebyli potrestáni všichni zločinci z onoho období (prokurátoři a soudci z politických procesů, vězeňští dozorci, pohraničníci, kteří zabíjeli „narušitele“), a to přesto, že v čele příslušných úřadů a komisí stáli význační disidenti.

Následující fáze komunistického režimu byly někdy více, někdy méně utlačovatelské, nedemokratické, autoritativní a hlavně ekonomicky velmi neefektivní. Název „totalitní“ se však pro ně nehodí – měli bychom jej rezervovat pro systémy, které se skutečně snaží o úplné (totální) mocenské ovládnutí společnosti, ale i o ovládnutí duše jednotlivců i celé společnosti. V opravdové totalitě si lidé v hospodě nevykládají politické vtipy, nebaví se v práci o tom, co včera říkali na Hlasu Ameriky, nedívají se na západoněmeckou televizi.

Naprosto nesouhlasím s názorem, že tato posttotalitní fáze komunistického režimu byla jen nepatrně odlišnou variantou toho brutálního, krvavého režimu z 50. let, nebo něčím podobným nacismu. Ačkoli jistě hrozilo nebezpečí, že se za určité situace může opět rychle změnit na tu pravou totalitu, tento režim již rezignoval na ovládnutí duše lidí a namísto dřívějšího hesla „kdo nejde s námi, jde proti nám“ (tedy místo ideálu aktivní, dobrovolné, uvědomělé podpory), se spokojili s pragmatickým „kdo nejde (aktivně) proti nám, jde s námi“. Celkem tedy nechávali na pokoji ty, kteří se proti režimu nestavěli aktivně (preferovali ovšem ty, kteří režim více či méně aktivně podporovali, ať už z přesvědčení, nebo (čím dál tím více) z pouhého pragmatického oportunismu).
V některých šedesátých letech tady dokonce existovala docela zajímavá intelektuální atmosféra (okořeněná pocitem, že existuje mocný, ale opovrhovaný protivník, a optimistickým pocitem, že se věci zlepšují a se z toho brzy vyvine něco opravdu zajímavého).
Na rozdíl od pachatelů stalinistických zločinů nepovažuji většinu z těch, kteří se i aktivně podíleli na tom posttotalitním režimu (členové KSČ i ostatních podřízených politických stran a společenských organizací, asi i většina funkcionářů těchto stran a organizací) za nějaké „zločince“.
Sám jsem sice v KSČ nebyl (bylo mi to sice nabízeno, ale neměl jsem na to prostě žaludek), ale nijak zvlášť to nevytýkám některým svým vědeckým kolegům, kterým členství usnadnilo např. cesty do zahraničních laboratoří.

Říkat, že lidé jako Dubček, Gorbačov, ale dokonce i různí ti tajemníci a členové politbyra byli srovnatelní s nacistickými zločinci, je podle mého názoru naprostá hloupost (znova opakuji, že konkrétní zločiny a protizákonnosti měly být potrestány hned po převratu, a že je hanba, že se tak nestalo). Byli to prostě udržovatelé principiálně špatného systému, který v tehdejší situaci nešlo proti vůli SSSR změnit.

Gorbačova považuji za opomíjenou „hvězdu dějin“, kterému by se měly stavět pomníky. Bez něj mohla ta agónie komunistického režimu trvat možná ještě desítky let a možná skočit nějakou světovou katastrofou.

Nemyslím, že komunistická ideologie byla založena na nějakém „programovém zlu“; byla založena na radikálně levicové ideologii a přesvědčení, že násilnými prostředky lze společnost rychle změnit v něco ekonomicky a společensky mnohem lepšího, než standardní demokracie a kapitalismus.
Tento obrovský společenský experiment totálně selhal (za cenu nesmírných obětí) a doufejme definitivně zdiskreditoval ideologii, která ho zplodila.
Samozřejmě, že uskutečňování komunistických cílů bylo provázeno obrovským množstvím zla, ale je dobré si uvědomit, že to jistě platí i o jiných, úspěšnějších revolučních hnutích (buržoazní revoluce, náboženská reformní hnutí), jejichž plody si dnes užíváme. Kdyby komunistický experiment skutečně vedl k onomu kýženému „ráji na zemi“, který nám školáčkům líčila soudružka učitelka (a doma zpochybňovali rodiče), asi by ty oběti byly uznány také za „nutné zlo“.
Avšak – nestalo se tak, a tak organizátorům onoho experimentu zůstává na rukou všechna ta zbytečně prolitá krev a historická zodpovědnost za zničené životy a obrovské ekonomické škody.

K dnešním českým komunistům mám také zcela negativní vztah. Ačkoli snad již nehlásají násilné uskutečnění svých politických cílů, stále se pozitivně hlásí k onomu katastrofálnímu experimentu z let 1948-1989, do jejich novin stále píší lidé jako pověstný J.Kojzar.
Nicméně si myslím, že dnes nepředstavují žádné reálné nebezpečí, protože mají malou podporu ve společnosti a hlavně proto, že už nemají (a bohdá už nikdy mít nebudou) za zády mocnou světovou velmoc.
To, že se „komunistické nebezpečí“ stává vždy předvolebním tématem, považuji za docela hloupý manévr k odvrácení pozornosti od mnohonásobně důležitějších témat naší současnosti. Právě tak považuji za hloupé akce typu „S komunisty se nemluví“. Asi by mi moc nevadilo, kdyby se dnešní „neškodní“ komunisté dostali třeba i do vlády – myslím, že by tím rychle ztratili většinu svých voličů, právě tak, jak se stalo ve Francii a v Itálii.
Osobně bych si přál, aby komunisté měli jen 1-2% voličů, jako je tomu ve většině „slušných“ zemí. To, že jich mají víc, padá hlavně na vrub často špatné politiky stran, které u nás v posledních 18 letech vládly.

Některé momenty z naší moderní historie

Jako mnozí si myslím, že rozbití Rakouska-Uherska bylo dosti sporným počinem, ale asi to tenkrát jinak nešlo. Škoda, že Franz Josef nezemřel o 20 let dříve...

První republika byla určitě velmi pozitivním obdobím naší historie; je škoda, že ji pohřbila mimořádně nepříznivá mezinárodní situace (hospodářská krize ve 30. letech a to, co z ní v Evropě vyplynulo).

Na to, jestli jsme se v roce 1938 přes zradu spojenců měli bránit, nemám jasný názor. Spíše se mi ale zdá, že E.Beneš přece jen zvolit lepší z těch obou špatných řešení...

Poválečný odsun Němců považuji za velkou skvrnu na naší národní historii. Přesto si myslím, že i zde by asi to druhé řešení přineslo ještě horší následky – asi by docházelo ke konfliktům mezi českým a „zrádným“ německým obyvatelstvem, nedovedu si také představit, jak by se řešilo individuální potrestání velkého počtu Němců, kteří se za války tak či onak provinili. Ti „odsunutí“ (správněji řečeno „vyhnaní“) Němci na tom nakonec ve velké většině vydělali (po nějakých 15 letech se v Bavorsku asi měli lépe, než by se měli v ČSR, o situaci po dalších 10 letech ani nemluvě).
Je ovšem hrozné, že během vyhánění docházelo ze strany Čechů k neomluvitelným zločinům, které ve velké většině případů zůstaly nepotrestány.

Rok 1968 jsem coby osmnáctiletý maturant prožíval velmi intenzivně. Dobře si pamatuji na tu euforii ze svobody „Pražského jara“, šok z 21. srpna (který jsem shodou okolností, ač venkovan, prožil v Praze), a chmury postupné „normalizace“.
Byli jsme tehdy jistě naivní, ale myslím, že „Pražské jaro“ mělo velký význam v procesech, které nakonec vyústily v Gorbačovovu perestrojku a konečný rozpad „tábora míru a socialismu“ a nakonec i SSSR.

O chmurném období „normalizace“ snad raději nemluvit; jediným pozitivem tehdá bylo, že jsme byli mladí, vychovávali jsme své děti a snažili se žít jak to šlo. Naštěstí už tenkrát nešlo o život, spíš to byla čím dál tím větší fraška; světlo na konci tunelu se objevilo s příchodem M.Gorbačova (kterého naši Husákové, Jakešové a Bilakové čím dál víc nenáviděli, a měli proč...).

O tom, jak jsem prožíval rok 1989 doufám napíšu napřesrok, až bude kulaté výročí. Teď jen řeknu, že jsem moc rád, že jsem se osobně zúčastnil celého pochodu 17.11., až do toho konce na Národní (naštěstí mě tam nezmlátili...). A to, co následovalo v příštích týdnech bylo jako z pohádky...

Rozdělení Československa mě zarmoutilo, ale s odstupem si myslím, že to bylo správné a že jsme si ušetřili spoustu problémů. Jsem docela pyšný, že jsme to dokázali udělat v klidu, ba dokonce přátelsky (i když tam byla řada trapností). Je to jeden z opravdu světlých momentů našich moderních dějin. Je třeba ocenit, jak to tehdy Václav Klaus zvládl stylem státníka světového formátu...

Mezinárodní politika

Jsem naprostým stoupence evropské integrace. Doufám, že vývoj půjde směrem k Evropské federaci podobné v mnoha směrech třeba politickému uspořádání USA a že tomuto vývoji nezabrání ani politikové jako např. Václav Klaus.

Jsem přesvědčen o tom že je potřeba co nejdůsledněji respektovat platná mezinárodní pravidla (mnohem důsledněji než dosud), obnovit funkčnost OSN a upustit od jednostranných kroků založených pouze na vojenské síle.
Je pro mě obrovským zklamáním, že se takto začala chovat Bushova americká vláda a pevně doufám, že budoucí prezident Obama to změní.
Na toto téma jsem už tady psal (zde, zde), a tak se nebudu opakovat.

Moc bych si přál, aby byl skutečně nastolen „nový světový pořádek“, kdy bude důsledně vynucováno respektování mezinárodního práva a jeho rušitelé budou trestáni (viz zářný příklad potrestání agresora v Kuvajtu).
Vůbec nic bych neměl proti tomu, kdyby nad tímto pořádkem třeba i dbal nějaký americký „četník“, který by ale musel mít dostatek velkorysosti a nesměl by podléhat pokušení zneužívat své moci pro uspokojení svých krátkodobých zájmů.
Pevně doufám, že už se nebude opakovat to, co se stalo v Iráku, že nedojde k „trestání darebáckých států” zabíjením a mrzačením statisíců jejich občanů, nebude pokračovat porušování mezinárodních dohod a podpora různých separatistických „národně osvobozeneckých“ nacionalistů, ale že naopak zavládne doba úspěšné mezinárodní diplomacie kombinované s neodolatelnými ekonomickými nabídkami.

Jsem přesvědčen, že i blízkovýchodní konflikt by šel vyřešit, pokud by Američané opravdu chtěli, kdyby opustili politiku bezvýhradné podpory jedné strany konfliktu a pomohli i v izraelském zájmu vybudovat prosperující palestinský stát. Určitě by tím ubylo i různých arabských a muslimských fanatiků bojujících proti Izraeli, USA a Západu.

Nemyslím, že pro „Západ“ představují nějaké osudové nebezpečí islámské země nebo radikální islámská hnutí, alespoň pokud si tohoto „nepřítele“ nebudeme sami záměrně pěstovat (abychom uživili zbrojaře).

Doufám také, že Rusko přestane být považováno za potenciálního nepřítele a stane se postupně standardním „západním” státem (i o tom jsem už psal), a že i Čína bude pokračovat na cestě, která mi velice připomíná to, čím už dříve prošlo Japonsko, Jižní Korea a Tchajwan – tedy od zaostalé diktatury přes ekonomicky silný autoritářský režim k demokracii.

Jsem asi nenapravitelný optimista, ale myslím, že svět opravdu pomalu směřuje k budoucímu mírovému globálnímu uspořádání, jehož předobrazem je současná Evropa. Kdo by před sto lety věřil, že Německo a Francie budou nejbližšími spojenci, že ve většině Evropy se bude platit stejnou měnou a že bude existovat Evropský parlament! Věřím, že tato zóna míru a spolupráce se bude stále šířit a za sto let obsáhne celý svět.

Současná česká politika

Musím souhlasit s naším prezidentem, že prožíváme nejlepší období v dějinách, nebo aspoň v naší moderní historii. Máme tu nevídanou ekonomickou prosperitu, úplnou svobodu slova, můžeme si volně cestovat po světě – prostě nádhera!
Na tom nemění nic to, že zcela oprávněně vytýkáme našim politikům spoustu nepravostí.

Nejvíc bych jim vytkl to, že se skoro vůbec nesnaží o to, aby se tady zásadně zlepšila kvalita státní správy na všech úrovních, aby pracovníci na ministerstvech a všemožných úřadech byli profesionály nezávislými na střídání politiků po volbách. Výrazným negativním příkladem bylo to, co se dělo v posledních dvou letech na Ministerstvu školství.
Chtěl bych, aby se tato věc stala naprostou prioritou (tak jako jí kdysi bylo třeba vybudování moderního bankovního sektoru a privatizace), abychom si výslovně dali cíl dohnat v této oblasti nejvyšší světový standard.

Neobyčejně nešťastné bylo to, že mezi našimi dvěma nejsilnějšími politickými stranami nastal stav jakési nesmiřitelné politické války, která se přenesla do celé společnosti. Odstartoval to Miloš Zeman svým výrokem o tom, že „půjde vládě po krku“, pokračovalo to předvolební „mobilisací“ a pak už neustálými urážkami, trestními oznámeními, mnohokrát opakovanými prohlášeními o tom, že „vláda škodí této zemi“. Možná je to jen divadlo pro nás voliče, ale podle mého názoru je naprosto zhoubné. Kdyby bylo po mém, zavedl bych přísné tresty pro neslušné a agresivní politiky.
Mělo by být jasné, že existence demokratického názorového soupeře (ne nepřítele!) je normální a žádoucí, že soupeře je potřeba porazit argumenty a výsledky praktické politiky, a ne nadávkami a urážkami.
Tohle jsem tedy před těmi více než osmnácti lety nečekal...

Jak už jsem řekl výše, nepovažuji řeči o pravici a levici za příliš smysluplné, nevidím ani reálné „komunistické nebezpečí“.

Velmi mi vadí neschopnost či neochota politiků prakticky řešit reálné problémy každodenního života. Proč se neudělá něco účinného s tím, co se děje na našich silnicích? Jak bychom reagovali, kdyby při teroristických útocích zahynulo ročně tisíc lidí? A při stejném počtu zabitých na silnicích se skoro nic neděje (dokonce se snad bude zvyšovat povolená rychlost na dálnicích a zakáže se měřit rychlost v obcích...).
Totéž platí o nečinnosti ohledně neuvěřitelně rozbujelého hazardu nebo provozu zlodějských bazarů.

Osobně bych přivítal, aby závažné reformní kroky, které se jeví jako asi opravdu nezbytné (zdravotnictví, důchody), provedla vláda velké koalice. Vláda založená na několika přeběhlících je stejně prosadit v potřebném rozsahu nemůže, protože se bojí, že si popudí voliče v příštích volbách.

Velmi mi vadí „manipulativní žurnalistika“, která podle mého názoru vládne mediálnímu prostoru. Skoro nikde nevidím moudré a skutečně nezaujaté novináře a komentátory.

Závěr

Opravdu se mi nezdá, že jsem „extrémní levičák“ aniž cokoli dalšího z toho názvu dnešního článku. Vám ano?
K některým z těch dnes nadhozených věcí se možná vrátím v budoucích článcích (budeme-li živi a zdrávi, jak vždy říkával můj tatínek).


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

trotl napsal(a):

Ač se vším nesouhlasím, musím říci, že v článku byly v kostce shrnuty problémy, které tíží skoro celou populaci.
26. 07. 2008 | 19:41

nepolitik napsal(a):

Příliš dlouhé a pro ty, kteří nadávají zcela zbytečné vysvětlování. Nejjednodušší je pochopit, že i tací lidé mezi námi žijí a jejicg výpady ignorovat. Více Vám poradit nemohu. Polemiziváním s nimi bic nevyřešíte, ba naopak "přiléváte oleje do ohně".
26. 07. 2008 | 19:44

nepolitik napsal(a):

Oprava a omluva za překlepy:
jejich výpady ...
nic nevyřešíte ...
26. 07. 2008 | 19:46

Bessy napsal(a):

No jo, ale když napíšete- že to vlastně bylo dobré- v normalizaci-nikdo nebyl pověšen-ale ten život v podstatě zničený-nic jste nemohl dělat-přístup k lepšímu zaměstnání nebyl-takže nevím, jaké máte hodnoty- nedovolit normálně žít je pro mne to samé jako věšení.
26. 07. 2008 | 19:53

Petr napsal(a):

Pane profesore Hořejší zdravím Vás.
Rozumím tomu, že chcete uklidnit Vaše oponenty. Proto asi ta stanoviska k některým hlavním otázkám. Já z Vás mám pocit, že se nebojíte, nejste lhostejný a věříte tomu, že každý z nás může za to co je a bude, my starší i za to co bylo. Žije se nám většinou dobře, ale něco k nespokojenosti si najít musíme. Kdyby nás bylo více nebojácných a zodpovědných, tak bychom třeba už měli referendum, politici by nebyli v takové četnosti ostudou společnosti a radar bychom stavěli a obsluhovali sami ve prospěch Evropy a USA. Takže buďte příkladem. A podívejte se kolem sebe po lidech, kteří něco dokázali. Ve Vás autoritách je síla příkladu. Dopisovatelé prosím Vás, neotravujme pana profesora, ale kritizujme jej, máme li co napsat.
26. 07. 2008 | 19:53

Pocestny napsal(a):

Hm, pane doktore, suše a krátce -když tu tak kritizujete "manipulativní media,", proč se dopouštíte toho samého "zločinu", na který poukazujete?

Když už mi tu děláte takovou reklamu, rád bych, abyste dodržel etiku nejen novinářskou, ale hlavně tu vaší, vědeckou a když někoho citujete, tak v plném znění.

Vybral jste druhou půlku odstavce, která se vám hodí do krámu, tu první jste "zapomněl" už minule, ona se naopak tuze nehodí do krámu..... jako Blesk.

Kdo to četl, udělá si svůj obrázek,. Ostatní chleba kůrky nepodají.

A tenhle člověk mi ještě před dvěma dny nabízel "prostor na svém blogu" výměnou za mé jméno.

Opravdu morální pilíř tohoto media!!!

Jestli to neopravíte, budu muset trvat na tom, že jste to vše, od čeho se tu dnes alibizujete.

Jinak - s tím Benešem, člověkem, který se osobně a z velmi osobních důvodů postavil do čela party, chystající fyzickou likvidaci pravice v této zemi (většina pravicových exprotektorátních politiků, kteří se od Beneše lišili v tom detailu, že "jim neletělo v roce 38 to letadlo", byla zlikvidována ještě před únorem 48) jste se předvedl jako klasický zástupce své generace - "moc toho nevim, ale jsem Hořejší, tak lidi pozor!!!, JÁ si myslim, že když všiichni myslíme, že to darebák nebyl, tak teda nebyl, jo a lidi, kdyby někdo říkal jinak, tak je to blázen, to říkám, jako že se Hořejší jmenuji. A to něco znamená (v genetice)....
Nutíte mne opakovat, co jsem napsal už jednou - kdyby "pravice" (kromě Malypetra samí výhonkové Husákova období) - tedy ODS jednala tak, jak jí neustále pomlouváte a tak, jak řádila levice po válce, jak znova řádila po okupaci (život ti sice nevezmem, nebudem dělat z nikoho mučedníka, ale práci nedostaneš, tak koukej prodat barák nebo tě zašijem za příživu, ať lid vidí, že jsi jen lempl a žádnej politickej, prostě tě ten život nenecháme žít - budeš vždy vyražen odevšud, kde se ti začne líbit, jsi ten intelektuál, tak půjdeš kopat lopatou, řidičák ti vezmem, pas ti vezmem, budeš sedět doma a nikdo nebude moci říci, že ti nějak ubližujem.),
tak tu tekly potoky krve už dávno.

Dnes tu píšete líbivé politické CV, ale jinde si notujete se "zastánci míru a humanity", kteří oslavují arabské vrahy, čekám nějakou salvu alibismu i na toto téma.

Pan doktor tu káže mír s Tamášem a jeho přáteli těchto lidí http://www.pi-news.net/2008... rád udělá řezníka z někoho poblíž, to se dnes opět nalevo nosí, vidět za každým kamenem nácka, místo obrazu vlastního zoufalství, které "tomu náckovi" v hlavách stojí modelem.
26. 07. 2008 | 19:54

kiruna napsal(a):

Z urovne mistnich reakci mam bohuzel posledni dobou dojem, ze kazdy vzdelanejsi, informovanejsi clovek, tedy vice nez je v kraji zvykem, je automaticky lidmi urcite intelektualni urovne nazvan podobne , jak uvadite v uvodu blogu. Je to dost smutna vizitka ceske pravice nebo spis "pravice".
26. 07. 2008 | 19:56

Tupelo napsal(a):

Temer vycerpavajici shrnuti Vasich postoju, musim rict, ze v naproste vetsine se kryji s mymi nazory. Diky za clanek i za linky na externi zdroje oponentu.
Co se tyce kadrovani a nalepkovani (extremni levicak, ci mirnejsi varianta v podobe levicaka salonniho, ruzna levicova panoptika ;), komanci atp.), asi se mu ani v budoucnu nevyhnete (napric tomu ze pro Vas sablona prava/leva mizi) a nejlepe je je (v mnoha kolovratkovych pripadech) ignorovat. Podle me i nyni (v dobe pozicni zakopove valky v ceske politice) pribyva lidi, kteri cloveka s jinymi nazory nevidi jako nepritele, ale jako nazoroveho oponenta.
26. 07. 2008 | 19:59

kiruna napsal(a):

P.S. temi reakcemi myslim reakce na ruzne blogy na aktualne.cz, nejen na tento.
26. 07. 2008 | 19:59

jojo napsal(a):

Zajimave. Procpak je progresivni zdaneni spravedlivejsi a v cem. Muzete to nejak vysvetlit??

Hlavne prosim doplnte. co povazujete za spravedlivejsi.
jestli vy osobne, ze sveho rpofesorskeho a reditelskeho platu platite a chcete platit vice to je vase vec, ale vas vykald spravedlnosti vas myslim odmaskoval mnohem lepe, nez ironicke psani.
26. 07. 2008 | 20:04

jojo napsal(a):

Ty velmi kvalitni sluzby ve skandinavskych zemich, to je take dobry mytus? Jake konkretni lespi lsuzby poskytuje ten hodny stat, napriklad lepe, nez svycarsky soukromnik?
26. 07. 2008 | 20:08

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
„..progresivní zdanění je spravedlivější než rovná daň,..“
Proč ? Vždyť je to lež !

Lidi nejsou stejní, mají různou inteligenci, píli, vzdělání a tím pádem i různě vysoký příjem. Jedinné kde jsou si rovni je čas. Ten plyne pro každého stejně. Rovná daň znamená, že každý daruje státu stejný čas. Tedy je rovná daň spravedlivá.

Proč by měla být progressivní daň kdy jeden člověk pracuje pro stát třeba 5 měsíců a jiný jen pár dní spravedlivější ?
Nechápu, jak vysokoškolsky vzdělaný člověk může napsat něco takového!
26. 07. 2008 | 20:12

Bessy napsal(a):

To Kiruna-ne každý vzdělaný a infomovaný člověk je automaticky nějakým guru.Intelektuální schopnost není zárukou objektivity a už vůbec ne zárukou politické schopnosti.
26. 07. 2008 | 20:14

třebaKarel napsal(a):

Potíž může být taky v tom , že leckdo nezná ve svém okolí svobodné lidi , kteří říkají obvykle co si myslí a přitom snesou oponenta .Kdo je nepotkává , může z toho být docela vedle .Ale kdo pozná jaká je to paráda ,už se na škatulky a klišé vykašle .Čtu vaše blogy rád . třebaKarel
26. 07. 2008 | 20:21

veverka napsal(a):

Pane Hořejší,s některými Vašimi názory souhlasím,s jinými ne. Každopádně lidi typu "Pocestný" je nejlépe ignorovat a zbytečně nemrhat "obranou" před jejich urážkami. Věřte mi,čím více času jim budete věnovat,tím víc síly jim dodáte aby pokračovali ve své "činnosti".Nedělejte to a ignorujte je.

Mnoho zdaru a hodně dalších blogů,ty Vaše si vždy rád přečtu.
26. 07. 2008 | 20:23

Martina K napsal(a):

Tak tohle jsem nepochopila. Bud na svem blogu zverejnujete sve skutecne nazory a pak netreba dalsiho vysvetlovani a nebo tahate sve ctenare za nos, ale pak doufam neocekavate, ze to zmenite jednim clankem. Nebo dosla temata?
26. 07. 2008 | 20:24

třebaKarel napsal(a):

Čochtane ,
cotřeba zkusit nevidět stát jako nepřítele , jsem to já , jste to vy , a všichni kolem .
A u vědomí toho by Vás zas tak strašně bolet přispět na druhý nemuselo .A cvrček podle kterýho se to spočítá je
už jen věcí dohody .Ale
dát státu nějakej čas by
nemusel být až tak silnej argument , co vy na to ?V úctě tK
26. 07. 2008 | 20:27

kiruna napsal(a):

Proc je spravnejsi progresivni zdaneni nez rovna dan. K tomu jen tohle: zadna vyspela zeme v Evrope ani jinde nema rovnou dan. Casto je ta progrese hodne strma.Financni citlivost cloveka se 100 000 prijmem a 10 000 pri dani rekneme tomu 15% je uplne nekde jinde.
Evropska civilizace je zalozena na solidarite mladych se starymi, zdravych s nemocnymi, bohatych s chudymi.Pece o nejslabsi clanky spolecnosti je vyrazem kultivovanosti zeme.
Spojeni "socialni smir"
neni vulgarni slovo, jak to
mnozi tady vnimaji.
Vsechny zebricky kvality zivota, spokojenosti vedou severske zeme,tedy zeme s velmi progresivnim zdanenim. Ono se ukazuje ,ze propasti ve spolecnosti nejsou znamkou jeji vyspelosti -viz.Rusko, zeme Latin.Ameriky, Azie..
Navic, z dani se plati take policie, armada, infrastruktura atd.- zajiste vice ponici silnice majitel spediterske firmy nez zamestnanec se skodovkou, proc by mel platit na danich stejne malo? To same s ochranou majetku...
Ani s progresivnim zdanenim, nebudou mit nikdy vsichni stejny prijem, nedojde k zadnemu rovnostarstvi, jak tu tvrdi nekteri.Na zaver: LLPS- lide se rodi rovni ve svych pravech.

Pred nejakym casem, kdyz prez Reagan snizil prechodne dane,/aby je rychle vratil nazpet kvuli propadu prijmu eraru/, tak dostal petici amer. prumyslniku, kteri protestovali proti nivelizaci dani s tim, ze nesouhlasi, aby platili stejne procento jako nekdo s prijmem uklizecky.
26. 07. 2008 | 20:32

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
procházím Váš článek odstavec po odstavci, a komentuji průběžně. Budu to pro přehlednosz číslovat.

1. Tvrdíte že posttotalitní fáze komunistického režimu nebyla jen nepatrně odlišnou variantou toho brutálního, krvavého režimu z 50. let.
Pokud nebyla, pak NE proto, že by byla tak humánní, ALE PROTOŽE byla veskrze neschopná ! Neschopná dokonce i páchat zločiny 50.tých let. Vrazi degenerovali na blby a šašky.

2. „Říkat, že lidé jako Dubček, Gorbačov, ale dokonce i různí ti tajemníci a členové politbyra byli srovnatelní s nacistickými zločinci,“
Ono přijde na to s KTERÝMI zločinci. Určitě ne s Hitlerem, Goebelsem, Göringem, Himmlerem.
Co se viny týče, sedělo by srovnání se Speerem, tam ale nesedí srovnání inteligence a schopností.

3. „Rozdělení Československa mě zarmoutilo, ale s odstupem si myslím, že to bylo správné a že jsme si ušetřili spoustu problémů.“
Mě spíš zarmoutilo chování Slováků. Politiků i velké části slovenskáho národa. Škoda, že to rozdělení nepřišlo mnohem dřív. Nejlépe v roce 45.

4. Při „trestání darebáckých států” nedošlo k zabíjení a mrzačení statisíců jejich občanů, to prostě není pravda. Nutné vojenské akce byly provedeny tak perfektně a k civilistům ohleduplně, jak ještě nikdy v historii světa.
Zabíjení a mrzačení civilistů probíhá až po likvidaci Sadáma a jeho režimu. Provádí to islámští fanatici, šiíti a suniti. To není americká ale islámská záležitost.
26. 07. 2008 | 20:43

Čochtan napsal(a):

třebaKarle:
já nejsem ochoten pracovat pro stát 6 měsíců, zatím co si Déžo Demeter válí šunky a pro stát nehne prstem ani 5 minut.
26. 07. 2008 | 20:45

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
původně jsem chtěl napsat obsáhlou odpověď ve formě komentáře ke každému odstavci. Pak jsem si řekl, že to nemá cenu, všechno jsem už v diskuzích pod Vašimi blogy řekl.
Učitě byl Váš článek iniciován debatou na Vašem posledním blogu. Víte, dostal jsem pár jedniček s hvězdičkou za svoji první odpověď panu Pocestnému. Neprávem, nahrál na ni sám. Nejvíce si cením příspěvku pana Skogena:
"... Nyní jde o to, zda obě země tak jako tenkrát zachovají pevné nervy, anebo někdo zmáčkně příslovečné červené tlačítko. Těch rozkurážených a z neúspěchů vystresovaných za oceánem se nyní obávám víc. Proč? Nedávno si Rusové posteskli, že ani za studené války nebyly vztahy mezi CCCP a USA tak špatné jako nyní, to je symptom. Příčinou je to, že zatímco Rusko na tom špatně už bylo a zvládly to, USA na tom pravděpodobně už nikdy nebudou lépe než nyní. V kontextu s ekonomikou a se vzestupem a perspektivou Číny rozhodně ne, zvládnou to? Rusko se mělo totálně rozložit, přijít o Sibiř bohatou na nerostné zdroje, která měla následovat osud Aljašky. V horším případě by územní nároky vznesla Čína. Nestalo se tak. Rusko je v pevných rukou, makroekonomicky prosperuje, má know-how i suroviny, o což jeví zájem Čína. Třeba Rusko svou ropu a zemní plyn přesměruje tam, kde to bude jeho zájmům lépe vyhovovat, není důvod, proč by nemohlo, Čína prostředky má a bude hladová. Nyní jde o to, zda se Američané dokáží smířit s ústupem ze scény, žádná říše nevydžela věčně.
24.07.2008 22:21:16"
Čistá desítka, dosažená velmi jednoduchou formou.
Proto je dobře, že jste to napsal. Jako velmi úspěšný vědec jste autoritou, která může ovlivnit zejména inteligentní a vzdělané lidi. A ta nervozita stoupá asi nejen za oceánem ...
26. 07. 2008 | 20:53

třebaKarel napsal(a):

Dežo Demetera neznám ale obávám se že na růžích ustláno mít nebude.Ale podle jména které jste zvolil tuším kam míříte . Tam nejdu . tK
26. 07. 2008 | 20:53

Skogen napsal(a):

Nemáte pravdu, Čochtane. Rovná daň není spravedlivější už z toho důvodu, že peníze dělají peníze. Chápete? Je zde multiplikační efekt. Jestliže máte volné prostředky, můžete je investovat (s různou mírou rizika, to je na vás), můžete lépe pečovat o své zdraví, můžete se lépe vzdělávat, můžete se kulturně a sociálně realizovat a následně získávat konexe v sociálních sítích, což vás dále popostrčí, Bez volných prostředků přežíváte. Daňová progrese toto kompenzuje.
26. 07. 2008 | 20:55

Skogen napsal(a):

Pane Muellere, při chvále se červenám, hrozí, že coby rajče mohl bych být použit do kečupu.. Děkuji.
26. 07. 2008 | 21:01

Čochtan napsal(a):

Také nechápu, „že hned po listopadovém převratu nebyli potrestáni všichni zločinci z onoho období (prokurátoři a soudci z politických procesů, vězeňští dozorci, pohraničníci, kteří zabíjeli „narušitele“),“
To, že je stát nepotrestal ale odměnil vysokými penzemi, dalo poškozeným právo tyto zrůdy trestat vlastní rukou, a vzalo státu (morální) právo trestat soudce a katy rudých bestií.
Každý, kdo má čisté ruce má právo trestat.
26. 07. 2008 | 21:01

Čochtan napsal(a):

Skogene: Daňová progrese toto kompenzuje.
Takže pak všichni pouze přežívají.
To je hodně pitomá, ba až komunistická "spravedlnost".
Takovou nechci.
26. 07. 2008 | 21:04

Martin napsal(a):

Pristup ke spravedlnosti rovne nebo progresivni dane vychazi ciste z naseho pohledu na okolni svet, nema vubec nic spolecneho se vzdelanim ci inteligenci.

Velka cast konzervativni pravice spolu se skoro celou levici a casti stredu povazuje spolecnost za velmi dulezitou a proto i chape progresivni dan jako spravedlivejsi. Cast stredu a liberalni pravice zas stavi hlavne na jednotlivci a pro ne je rovna dan spravedlivejsi. A ultraliberalove zas vidi jako nejspravedlivejsi zadnou dan nebo v nejhorsim pripade dan z hlavy protoze je jen jednotlivec a stat cili de facto spolecnost je to nejhorsi co muze existovat.
26. 07. 2008 | 21:06

veverka napsal(a):

Čochtan
"Při „trestání darebáckých států” nedošlo k zabíjení a mrzačení statisíců jejich občanů, to prostě není pravda"

Souhlasím.Těch mrtvých tam nejsou statisíce,ale milióny.
http://www.blisty.cz/art/36...
Jaká část z nich připadá přímo na vrub US army a jaká "islámským fanatikům,šiitům a sunitům"(zřejmě Vám nikdo neřekl,že tito jsou tam doma a jen brání svou zemi před protiprávní okupací,co si to dovolili,že?) není podstatné.Podstatné je to,že se tak děje v důsledku americké protiprávní invaze založené na lžích o ZHN,skutečný důvod =ropa,
http://aktualne.centrum.cz/...
26. 07. 2008 | 21:10

Skogen napsal(a):

Čochtan:

A co chcete, Čochtane? Neoaristokracii? Protože zatímco rovná příležitost znamená využití potenciálu těch opravdu schopných, prosté možnosti majetku povznášejí leda tak rodovou linii.
26. 07. 2008 | 21:13

Zacheus napsal(a):

Pokud jde o
Vaše sympatie, pane profesore, k myšlence "nového světového pořádku", pak si dovoluji informovat, že nedávno vyšla velmi zajímavá kniha, jejímž autorem je Andreas von Retyi, s názvem " Neviditelná moc tajných společenství". Je zde mj. dokumentárně popsán případ zavražděného amerického novináře Dannyho Casorala, který se snažil získat pár zajímavých informací o těch, kteří ten "nový světový pořádek" lidstvu připravují... i kdyby byla pravdivá jen polovina zde uvedených informací, je to opravdu "husté" čtení a vřele doporučuji nejenom Vám k přečtení.

Pokud jde o islám, také se například domnívám,že vojenský zásad proti Iráku byl protiprávní a zcela chápu odpor muslimů proti této akci. Na druhé straně v samotném koránu jsou zcela jasné pasáže, které jsou naprosto -velmi mírně a politicky korektně řečeno - odmítavé k "jinověrcům". To jsou jistě i Vám známá fakta. Při přepadení školy v Beslanu útočníci provolávali "Alláh je veliký". Islámský etický koncept s názvem "taqueya" dovoluje muslimům lhát ne-muslimům, je-li to v zájmu islámu. O nebezpečí zneužití mešit k verbování bojovníků proti "prohnilému" Západu bylo řečeno také dost.Takže bych radil k jisté opatrnosti.

Pokud jde o evropskou integraci, měla by se především respektovat daná pravidla hry. Jestliže například bylo řečeno, že Lisabonská smmlouva ( která je v hlavních rysech nestydatě překopírovaná již odmítnutá tzv. evropská ústava) bude platit tehdy, jestliže bude přijata všemi zeměmi, pak odmítnutím ze strany Irska by se - za předpokladu respektování daných pravidel - měla považovat za odmítnutou a mrtvou.
Prezident Klaus nedávno řekl, že po prohře ve fotbalovém utkání s Tureckem jsme také nežádali opakování zápasu, a stejná pravidla by tím spíše měla platit v politice. Ostatně fakt,že například Velká Británie neumožnila ( přes předchozí politický slib) svým občanům o Lisabonské smlouvě hlasovat v referendu, svědčí o tom, že obavy, že by toto hlasování dopadlo stejně jako v Irsku, jsou reálné. Přání je jedna věc, ale podle mne je zřejmé,že si obyvatelé členských zemí Evropské unie další prohlubování politické integrace prostě a jednoduše nepřejí.

To jenom tak na okraj s s přáním hezkého večera.
26. 07. 2008 | 21:13

Čochtan napsal(a):

Zajímavý způsob bránění: Výbuchy na tržištích mezi ženskými a dětmi.

Kdyby tento meziislámský terorismus nebyl, pak by byla US Army už dávno doma.
26. 07. 2008 | 21:13

kiruna napsal(a):

COCHTAN, doporucuju zajet se podivat nekam na sever, od Danska po Finsko, a nejen tam, treba i Irsko, ktere po startu s rovnou dani zase naskocilo na dane FO vysoce progresivni, 20% a 42%: Abyste mel vlastni zkusenost a nepouzival zbytecna nicnerikajici klise typu "komunisticka spravedlnost". Jinak rovnou dan maji skutecne jen zeme vychodni Evropy, z jinych napr.Irak. Pro rozjezd ekonomiky je urcite vyhovujici, pro vyspely stat ne.
26. 07. 2008 | 21:14

kiruna napsal(a):

COCHTAN, jeste k vybuchum: vsiml jste si, jak za tech 7 let, co USA bojuji proti terorismu, se terorismus rozrostl a rozrusta se dale??
26. 07. 2008 | 21:16

jarpor napsal(a):

Pane profesore,
po pravdě řečeno, musím Vám poděkovat za Váš blog, protože jste jím sám potvrdil, jaké pocity mám z tohoto i jiných Vašich sdělení. Jedním slovem – rozporuplné. Chcete příklady ? Tak pár namátkou :

Jste sice proti revolučním akcím ve fungujících demokraciích, proti nátlakovým akcím zájmových skupin, ale např. demonstrativní hladovky ohrožující pouze hladovkáře těmito akcemi dle Vás nejsou… Ať zemřou, míníte ?

Nemyslíte si, že komunistická ideologie byla programově založena na „zlu“. Dobrá, ale znamená to, že třídní boj byl míněn jako mírumilovný a láskyplný vztah … antagonistických tříd ….?

Komunistické cíle byly provázeny ohromným množstvím zla, ale jak píšete, to lze říci o buržoazní revoluci a náboženských hnutích taktéž. A plody těchto užíváme … Jaké plody máte na mysli u komunistických cílů, které si patrně taktéž užíváme, vzhledem k těm zlům ... ?

Světového četníka si dovedete přestavit, ale nesměl by …. Není to až příliš naivní a idealistické a že by „Rus“ nebo „Číňan“ či … by byl lepší ?

Politici neřeší každodenní problémy lidí – třeba NĚCO v dopravě. Není to PŘEDEVŠÍM na nás, účastnících provozu … ? Skutečně mají politici řídit Vaše či mé auto ?

Dovolím si zkopírovat Martinu K :
„Buď na svém blogu zveřejňujete své skutečné názory a pak netřeba dalšího vysvětlování a nebo taháte své čtenáře za nos, ale pak doufám neočekáváte, ze to změníte jedním článkem.“
S tím totiž bez výhrad souhlasím.

Nechce se mi věřit, že jste tento blog psal především jako vysvětlení Vašich postojů na základě vulgárních diskutujících.
Jistě víte, takovým stejně Vaše vysvětlení bude jako mrtvému zimník …

Hezký podvečer
26. 07. 2008 | 21:16

Zacheus napsal(a):

Upřesňuji, že zavražděný americký novinář, pátrající po "chobotnici" se jmenoval Danny Casolaro (viz můj příspěvek shora).
26. 07. 2008 | 21:21

Kamil napsal(a):

Kiruna
terorismus se rozrůstá vždy, když stoupá cena ropy.
Hezký večer.
26. 07. 2008 | 21:22

Čochtan napsal(a):

Kiruno, a to má být vina američanů ?
26. 07. 2008 | 21:27

veverka napsal(a):

Čochtan
US army tam především vůbec nemá co dělat.Rozpoutala krvavou občanskou válku(to jsou ty "výbuchy na tržištích"),rozvrátila celý region,v důsledku její okupace zahynulo přes milion lidí a z dalších milionů jsou uprchlíci.A to vše kvůli ropě.
26. 07. 2008 | 21:27

Čochtan napsal(a):

US Army zlikvidovala zločinecký režim a jeho armádu.
Občanskou válku rozpoutali šiíti proti vládnoucím sunitům.
To je vše.
POkud vůbec někdo nemá někde co dělat, tak to jsou muslimové v našem bílém světě. V Americe a Evropě.
26. 07. 2008 | 21:33

Zuzka napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,

skvělé shrnutí Vašich postojů. Takhle Vás už nějakou dobu vnímám a nezklamal jste mne. Vaše blogy si nenechám nikdy ujít, patří k nejzajímavějším. Děkuji.

To Kiruna ve 20.32 hod. - není co dodat,pěkně napsáno. Hezký večer.
26. 07. 2008 | 21:38

Bessy napsal(a):

veverka- teror v Pakistánu, v Indii-v jihovýchodní Asii- jak jej vysvětlíte?
26. 07. 2008 | 21:55

Martin napsal(a):

Bessy a teror na Cejlonu, v Severnim Irsku, v Baskicku, na Korsice, v Recku, v Oklahome a stovkach dalsich mist vysvetlite jak, take zlymi muslimy ?
26. 07. 2008 | 21:58

Bessy napsal(a):

Martin- no rozhodně tam není umístěna US Army-a ještě tedy proti muslimskému teroru je to čajíček.
26. 07. 2008 | 22:05

Tom napsal(a):

Dobrý večer,
hezká zpověď, ale nedá mi to a zeptám se Kiruny a pana profesora:
Proč je podle Vás spravedlivější daňová progrese?
Při rovné dani přece každý platí stejný díl svého příjmu, ne stejnou částku. Má-li pan profesor desetkrát vyšší příjmy než já, zaplatí desetkrát více. To mi přijde spravedlivé.
Z pohledu ekonoma mi ale přijde lepší mírná progrese kvůli stabilizaci cyklu. A tady mám druhou otázku:
Jaká by podle Vás měla být spravedlivá progrese? Zkuste vybrat jednu ze čtyř variant a říct, proč právě tu:
18% - 20% - 22%
15% - 20% - 25%
10% - 20% - 30%
5% - 20% - 35%

Ještě bych chtěl upozornit na dvě věci.
Nelze zdaleka ztotožňovat příjem a užitek. Např. plazmová televize za 50 000 Kč určitě nepřináší majiteli 10x větší užitek než normální televize za 5 000 Kč, nehledě k tomu, že si ji možná koupím za dva roky za 10 000Kč. Tedy příjmová nerovnost se musí vidět touto optikou.
Daňová soustava v západní Evropě je výsledkem politického rozhodnutí a její návaznost na kvalitu života v těchto zemích je nepřímá, ve hře jsou desítky dalších faktorů. Jinými slovy, možná mají progresi a proto jsou bohatí, možná jsou bohatí a proto mají progresi.

Díky za odpověď!
26. 07. 2008 | 22:06

grőssling napsal(a):

Také bych to tak nějak napsal, kdybych to uměl. Jenom další stupeň integrace EU mi připadá dost vzdálen.
Ad nenávist v domácí politice.
U nás doma se máme dobře a vlastně se nic děsivého neděje. Proč tedy ta nenávist ? Jednou tak slyšet vůdce opozice jak chválí vládu bez ironie za nějakou povedenou zásadní věc a projeví loajalitu k těm co nesou hlavní tíhu odpovědnosti. A naopak vládnoucí stranu, která bude mít tolik velkorysosti, aby nabídla dialog opozici před důležitými rozhodnutími.
Asi utopie, ale něco podobného jsem kdysi slyšel v přímém přenosu z britského parlamentu, když Tony Blair informoval o postupu vlády po teroristických útocích v Londýně.
Ad média.
Taky bych jednou v sobotu ráno rád zašel do trafiky ( nebo do té virtuální ) a tam si pořídil noviny, které nebudou bulvár, články nebudou průhledně stranící a budou třeba obsahovat eseje, které se jednou dostanou do čítanek. A ty noviny budou hlídat standard jazyka. A prostě bude radost si v nich počíst. Možná, že právě blogy na tomto serveru jsou začátek změny k lepšímu.
26. 07. 2008 | 22:50

RUMCAJS napsal(a):

Tohle mi už o Vás ale víme dávno pane profesore. Jste prostě levičák, s kterým se dá mluvit ale nedá se s ním souhlasit. Nebudu zde opakovat spolubojovníky a dám jenom poznámku k progresi.

99% daní je bez progrese. Rozdíl pro státní rozpočet, mezi rovnou a progresivní daní naprosto zanedbatelný. O tom, že by jedno nebo druhé ovlivňvalo život toho chudšího, se nedá mluvit. Proto progresivní daň můžeme pouze chápat jako trest za úspěšnost či líbivou kostičku pro chudé a spravedlnost hledající prosťáčky.

Skandinávské země mi určitě nejsou vzorem. Skuste si tam zajet na dovolenou a zjistíte jak je tam draho.
26. 07. 2008 | 22:51

tata napsal(a):

pane profesore

Ono to stejně nemá cenu můžete své postoje vysvětlovat jak chcete,jak dostanete nálepku už je člověk odepsanej.A některé lidi je lepší naprosto ignorovat.Jejich pravda je jedině ta správná.Jinak mam hodně podobné názory.Obdivuji že VÁS,neodradili ty hulváti a provokatéři.Já se zde vyskytuji relativně krátce ale ten hnůj od některých mně celkem odradil,takže teď jen většinou čtu.No přeji Vám pevné nervy a hulvátu se nevšímat.
26. 07. 2008 | 23:09

Skogen napsal(a):

No vidíš, Rumcajsi, já zase říkám, že milionářská daň není žádný problém, protože se vždy najde nějaký ten milionář, který si rád zahraje na elitu.
26. 07. 2008 | 23:13

ladislav kocman napsal(a):

Zajímavé. Že by všichni komunisté byli blbci a zločinci? Necelých 20 let po převratu vidím ve vládách spoustu blbců,amorálních individuí a současného premiéra bych navíc zařadil mezi zločince.No vida, a nic se neděje.Jsme svobodní a můžeme si jezdit, kam můžeme. Kdy jste byl naposledy na Hlavním či Masarykově nádraží,abyste viděl výkvět demokracie a svobody ve formě opilých a hulvátských bezdomovců?Kdy jste stál u autobusů na Smíchovském nádraží a poslouchal jejich vulgární hádky?Kdy jste jel se smrdícími bezdomovci tramvají či busem?Že by moji svobodu zajišťovali dealeři a narkomani?Zvolili jsme si zástupce,kteří nám takhle zamořili město.To jsme chtěli? Poslouchat idiotské obhajoby radaru?Radovat se z finanční pomoci samostatnému Kosovu se zločineckým prezidentem?Amerického Vondru?Amorálního Čunka?Hloupého Topolánka?Klause s klapkami na očích?Humanitárně bombardujícího Havla?
Tím chci říci,že pitomců bylo dost předtím,ale nahradili je pitomci-oponenti.A ti opět nedělají nic pro národ.To nejsou politici lidu,to jsou politici svých stran.
Ano,nepoměrně se zvýšila individuální svoboda.Nicméně jen do té míry,dokud nepřekáží vládnoucím.Ale nezvýšila se svoboda národa.
To se mi jeví jako zatraceně málo.
Je to opět diktatura,jen někoho jiného.
26. 07. 2008 | 23:13

RUMCAJS napsal(a):

Skogen:
Tak to mi musíš říci tak nějak polopaticky. Tomu jsem nerozuměl.
26. 07. 2008 | 23:16

tng napsal(a):

Podle me je obrovsky solidarni uz samotna rovna dan - kdyby se role statu omezila rekneme na policii, soudy a armadu, tzn. kazdy by se o sebe musel postarat svymi *vlastnimi* silami, misto aby spolehal na peci statu (financovaneho cizimi silami), byla by na tom treba polovina lidi MNOHEM hure nez ted. Nerikam ze by to tak bylo spravne, ale faktem je ze stupen solidarity je nesmirny a nezalezi moc na tom, jestli je dan progresivni nebo "jen" rovna.
26. 07. 2008 | 23:36

Skogen napsal(a):

Do Řáholce - pěkně to napsal Martin (26.07.2008 21:06:19): „Pristup ke spravedlnosti rovne nebo progresivni dane vychazi ciste z naseho pohledu na okolni svet, nema vubec nic spolecneho se vzdelanim ci inteligenci.“

Nejde ani tak o záležitost ekonomickou (to by se většina zemí s daňovou progresí nebabrala), jako spíš sociálně-psychologický. Někdo si libuje v elitářství, jiný zase v rovnosti.
26. 07. 2008 | 23:36

tng napsal(a):

Souhlasim s clankem v tom, ze mezi evropskou a domaci pravici a levici je maly rozdil (i kdyz mira hysterie tomu neodpovida). Osobne bych CSSD uplne klidne volil, kdyby ODS byla zkorumpovana az na dren a socanci naopak byli cestni, pravdomluvni, inteligentni atd. Ale je tomu tak ? Posudte sami. Nakonec mi zase zbyva rozhodovat se podle te ideologie ;)
26. 07. 2008 | 23:44

m........................ napsal(a):

Vážený pane profesore,
ve většině věcí s Vámi musím souhlasit, tak mi dovolte jen jednu malou poznámku k odsunu Němců po válce. Já i vy jsme oba příliš mladí(patříme ke střední generaci) a nepamatujeme rok 1938. Můj otec měl dlouholetého kamaráda, který pocházel z Krkonoš. Po podepsání Mnichovské dohody a obsazování pohlaničí Němci měli jako celá rodina pouze 2 hodiny !!!! na to, aby si sbalili věci a opustili svůj dosavadní domov. Co nepobrali, museli zanechat na místě pro příchozí Němce. Měli jen jednu volbu: buď se přidat k Němcům a stát se říšskými občany anebo okamžité vystěhování. O tomto aspektu českých dějin se jaksi nemluví a takových lidí bylo před válkou v našem pohraničí tisíce.
26. 07. 2008 | 23:51

RUMCAJS napsal(a):

Skogen:
Rovnostářství je disfunkční. Důkazů z praxe je něúrekom.

Tak proč v zájmu rovnostářství dusit hospodářství, když konce takového přístupu jsou velice chmurné.
27. 07. 2008 | 00:03

K.H.Borovský napsal(a):

"Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit."
27. 07. 2008 | 00:08

PatientO.T. napsal(a):

1.Škoda, že Václav Hořejší nezemřel o 20 let dříve...
Není moc hezké číst něco takového, pane Hořejší, což? Vážíte vždy svá slova?
2.Rakouský osud nás minul proto, že odsud včas neodešli Rusové, pokud to tedy skutečně nevíte...
3.Extrémní levičák asi nejste. Jste ovšem Paroubkův pohůnek. (A jen tak pro pořádek: byl-li byste pohůnek Topolánkův, vyšlo by to pro mne nastejno.)
27. 07. 2008 | 00:24

prirodovedec napsal(a):

Tom: Domnivam se, ze pan profesor mel spise napsat "podle mne je spravedlivejsi". :) Nu a pak je to otazka voleb a zkusenosti. Odhaduji, :) ze tak jak jsou explicitni regresni modely CNB na inflacni cileni, :) tak funguji implicitni modely z hlediska prilisne variability majetku a prijmu. Zkratka po prekroceni urcite meze dochazi ke korekcim jako vysledek voleb ci revoluci, z duvodu vnitrni stabilizace prilis oscilujiciho systemu :).
Odpovim ale vazneji, neprimo odkazy (podivuji se, ze je necitujete sam :), asi V.H. zkousite, ze?):

http://en.wikipedia.org/wik...

Koneckoncu jiz Adam Smith napsal (vzdyt to vite :) ):

http://www.adamsmith.org/sm...

"The inequality with which a tax of this kind might fall upon the owners of different ground-rents would arise altogether from the accidental inequality of this division. But the inequality with which it might fall upon the inhabitants of different houses would arise not only from this, but from another cause. The proportion of the expense of house-rent to the whole expense of living is different in the different degrees of fortune. It is perhaps highest in the highest degree, and it diminishes gradually through the inferior degrees, so as in general to be lowest in the lowest degree. The necessaries of life occasion the great expense of the poor. They find it difficult to get food, and the greater part of their little revenue is spent in getting it. The luxuries and vanities of life occasion the principal expense of the rich, and a magnificent house embellishes and sets off to the best advantage all the other luxuries and vanities which they possess. A tax upon house-rents, therefore, would in general fall heaviest upon the rich; and in this sort of inequality there would not, perhaps, be anything very unreasonable. It is not very unreasonable that the rich should contribute to the public expense, not only in proportion to their revenue, but something more than in that proportion."

Coz bych ve svete nasich ekonomu bral jako "jimi oblibeny dukaz autoritou."

A zajimavy vhled pro matematictejsiho ctenare:

http://eprints.lse.ac.uk/32...
27. 07. 2008 | 00:36

Skogen napsal(a):

Rumcajs:

Elitářství zase budí vášně. Důkazů o nic méně. Pro klid bys musel eliminovat všechny až po elitáře, jenže pak by se požrali vzájemně. Vtip je v tom, že elita pro sebeurčení nutně potřebuje plebs. Ty to potvrzuješ - čím větší plebs, tím větší elita. Ani náhodou nejde o nějaký "izolovaný nadstandard".
27. 07. 2008 | 00:37

čtenář napsal(a):

Hele, PatientO.T. Takto,kádrovací lopato. Už ten nick , ten říká všechno. Ano, pacient seš. A to dost těžký. On tu Paroubek nebyl , a najednou tu je. Pozdravuj mluvící bonsaj! A ať si ten s tím zatvrdlým prostředníkem dá bacha při vytírání vlastního rekta. O hradním a zaoceánském se snad raději ani nezmiňovat. Hele Paciente, tvému příspěvku už chybí jediné: Vítej nám Radare Radaroviči, nejkulatější ze všech kulatých, nejmírovější ze všech mírových, miluju tě ve dvojici, neb sám mám radarové pytlíkové dvojče... Máš velký problém. Každého, kdo nežere tvojí Katrinu. Jestlipak si už nacvičuješ úkony a připravuješ plastiku očí na zkosenou linii?
27. 07. 2008 | 00:49

Michal J napsal(a):

Prirodovedec:

Jojo, to by chtelo verejne citovat casteji. Problemecek je, ze spousta militantnich zastancu rovne dane ony "autority" moc necetla a obcas provadi pouze "dukaz selektivni citaci". ;)

Zato jsme si mohli pred casem precist blog od autora jednoho "apolitickeho" think tanku s velmi presvedcivym nazvem, cituji: "Rovnou dan ma jiz pulka Evropy". K nahlednuti stale zde:

http://blog.aktualne.centru...

Tim nechci vyznit pouze jednostranne, prilisna progrese je pravdepodobne skodliva 'temer' pro vsechny (equity-efficiency tradeoff), pouze me zarazi, ze pri debatach o rovne dani ci dani mirne progresivni se nepouziva plna skala (odbornych) argumentu a jede se pouze v ideologicke linii.
27. 07. 2008 | 01:11

Michal J napsal(a):

Jeste by se k vyse uvedenemu odkazu dalo dodat, ze pri pohledu na onu mapku se cloveku vybavi, at uz zaslouzene ci ne,...

http://en.wikipedia.org/wik...

Je pravda, ze prilisna progrese ma tendenci vyhanet vysoce kvalifikovane pracovniky do danove priznivejsiho prostredi. Ale ta mapka zase dosti napovi, do jake miry je to v soucasnosti relevantni. :-) (Nepopiram zmeny danoveho domicilu, je-li to mozne a pokud zisk znatelne prevysuje transakcni naklady.) Kazdopadne pri mirne progresi to velky problem neni, otazka je definice mirnosti, na coz narazi Tom.
27. 07. 2008 | 05:56

jepice napsal(a):

Pane profesore, věřím vám, že vaše rekapitulace postojů ke všemu možnému je upřímná, i když mi není úplně jasný její důvod.
Jenom v jednom bodě vám tak úplně nevěřím, a to jsou věty o českých politických stranách a jejich vzájemně vyhrocených vztazích a o následné polarizaci české společnosti. Naznačujete, že vám tato polarizace vadí a že byste přivítal konstruktivnější ovzduší. Jenže - a v tom je jádro pudla mé námitky - to by pak vaše blogy na téma vnitropolických i zahraničněpolitických záležitostí neměly přilévat olej do ohně /velmi specifickým, chytrým a jedovatým způsobem/.
Od lidí vašeho postavení, odborné pověsti, všeobecného rozhledu a všeobecné autority, bych očekávala, že se stanou svorníkem společnosti, že dokážou stát nad malostí politiků, že ukážou lidem, jak vypadá velkorysost a noblesa. A čekala bych u nich uvědomění si toho, že chytrost není všechno a taky že jejich slovo veřejně pronesené nebo napsané zanechává stopu. Dobrou nebo špatnou.
27. 07. 2008 | 07:30

Petr186 napsal(a):

to Čochtan

Z amerických vojenských skladů v Iráku se ztratilo víc jak 200000 zbraní, kdepak asi ty zbraně jsou? Je známo, že amíci podporují obě znepřátelené části obyvatelstva - Šiity a Sunnity a štvou je proti sobě, přesně podle hesla "rozděl a panuj", jak se ostatně dělo vždy ve všech koloniálních zemích.
A co se týče těch zločinů proti obyvatelstvu, stačí se podívat na filmy "Redacted" a "Bitva o Hadithu", natočené podle skutečných událostí.
27. 07. 2008 | 07:37

RUMCAJS napsal(a):

Skogen:
Právě popíráš sám sebe. Existenci mnohovrstevné společnosti zastávám já. Ty tu mluvíš o "jedný lajně" !
27. 07. 2008 | 08:18

badatel napsal(a):

to autor,
chápu Vás v mnohém, nerozumím však, proč jste své názory neprosazoval za socialismu a nesnažil se změnit popřípadě ovlivnit Vaši rodinu s poměrně významným postavením a funkcemi v té době. Věřím, že i u čestných lidí se světonázor s dobou vyvíjí a klidně to mohou přiznat.
Jinak z matematického hlediska ten Vámi odsouzený "komunismus" byl z hlediska normálního rozdělení (a to přes všechna ta svá negativa a ekonomickou nefunkčnost) prospěšnější pokud se práce , bydlení, škol a zdravotnictví týče pro masu lidí této země. Tu svobodu si lidé vzali sami - ta v učení není, tak jako z učení udělali dogma, které i Vás jako badatele nutili papouškovat, a to minimálně u aspirantských zkoušek.
Mrzí mne, že se nepokusíte o formulaci principů nového - ismu, protože ta -ie v mnohém selhává právě proto, že je to aplikovaná statistika a prosazovaná vůle "většiny". Bohužel někdy s rozhodujícím hlasem "pidistran" a bezcharakterních jedinců tu většinu vytvářejících.
27. 07. 2008 | 08:48

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore, Vy budete filuta, nejste Vy náhodou konzistentní :)

Tady to máte těžké, někteří těžko chápou, že nemusíte být ani nalevo, ani napravo, natož uprostřed, nýbrž, že důležitý je nadhled. Ne ten cynický, ale zkoumavý.
27. 07. 2008 | 09:08

Nuba napsal(a):

Opodstatnění progresivní daně vidím takto:

Na svět přicházíme bez vlastního přičinění s jinými dispozicemi, které následně limitují kvalitu našeho života.

Zastávám názor, že kdo víc dostal ( myšleno rozumu do hlavy) je povinen za toto štěstí víc odevzdat, a to všemi způsoby. Již ten fakt, že nejsem úplně hloupá a jsem dobře situovaná a prozatím zdravá mě naplňuje základním pocitem spokojenosti.
Ten mě nutí podívat se na ostatní kolem sebe a pokoušet se v mezích svých možností se s nimi o svoji spokojenost podělit.

Neberu pod křídlo nevím jak početnou skupinu našich spoluobčanů, kterým se skutečně pracovat nechce a vyloženě parazitují. Tam bych přistoupila k redukci sociálních dávek, případně jejich výplatu podmínila jednoduchými veřejně prospěšnými pracemi. Bohužel takováto individua si denní dávku pro své přežití stejně zajistí třeba kriminální činností mnohdy i násilného charakteru.
Domnívám se však, že tato skupina není tak početná, jak se rádi pro uklidnění svého svědomí ohánějí zastánci sobeckých pohledů na život a jeho smysl.

Nevím, proč by mělo např. 10 % světové populace vlastnit 90 % veškerého bohatství . Každý z 10 % množiny není z pohledu charity bohužel Bill Gates. Připomíná mi to trošku úsměvně moji kdysi tříletou dceru, která si své oblíbené hračky nahrnula k sobě se slovy " to je moje" a nikdo na ně nesměl sáhnout. Naštěstí z toho již vyrostla.

Lidská civilizace se od doby svého vzniku materiálně posunula o obrovský kus dopředu. Nechce se mi přijmout jako fakt, že tato skutečnost nemá stopu ve vědomí, a že jsme z tohoto pohledu jako na počátku, kdy platilo, urvi co můžeš, jinak zemřeš hladem. Bylo by pro mě degradací lidské inteligence smířit se s tím, že vrcholem všeho je konzumní společnost založená pouze na povrchním blahobytu. Tento stav mi připomíná spíše Sodomu Gomoru před jejím zánikem, než vítězství ducha.

Rozhodně se přikláním k názoru, že spokojenější se budu cítit v prostředí, kde nebudou na první pohled patrné PROPASTNÉ rozdíly mezi lidmi.

Ačkoli mám daleko k milosrdné sestře řádu svatého Jiří, která lépe než já přijímá jako fakt, že i duševní lidská troska ( kriminální živly, paraziti a úchylové všeho druhu)je dítkem božím.
27. 07. 2008 | 09:10

Michal J napsal(a):

Nuba:

Hezky komentar a souhlasim.

Nekdy je az usmevne, kdyz si lide, kteri vydelavaji desetinasobek prumerne mzdy mysli, ze jsou automaticky desetkrat vice inteligentni a pracuji desetkrat tvrdeji nezli ti, kteri pobiraji prumer.

Filozoficke zduvodneni moznosti nerovnomerneho rozdeleni danoveho bremene jsou tak, jak pisete: Spousta vlivu na nase prijmy je nahodna (zdravi, schopnosti, inteligence). Proto urcite `pojisteni' prostrednictvim socialni site zvysuje blahobyt.

John Rawls zavedl termin 'veil of ignorance', coz vysvetluje podobne. Zdravi, talentovani a uspesni maji tendenci byt presvedceni, ze spravedlive usporadani sveta je s vetsi majetkovou nerovnosti, protoze bohati si svuj majetek tvrdou praci zaslouzili a chudi jsou vetsinou ve sve situaci svou vlastni vinou. Pokud tyto same osoby postavite za 'zavoj nevedomosti' s tim, ze nevedi, zda do sveta vstoupi zdravi, talentovani a 's urcitou davkou stesti' ve srovnani s vetsinou, budou mit tendenci volit mensi majetkovou nerovnost, aby neriskovali, ze zrovna oni se ocitnou dole.

Podobne neni treba dodavat, ze prvni koruny nasich prijmu jdou na ubytovani, jidlo, obleceni, vzdelani, deti, tzn. nezbytnosti, zatimco dalsi a dalsi koruny maji tendenci smerovat k vecem, ktere jsou mene nezbytne.

Take je nutno rict, ze meritokraticka spolecnost s rovnymi sancemi vytvari vetsi bohatstvi, nebot dojde k efektivni alokaci zdroju (ti nejschopnejsi budou na nejnarocnejsich pozicich atd.). Nutno dodat, ze to se casto nelibi elitam, ktere by ve svobodne konkurenci na vzdelavacim trhu (ci jejich deti) nutne nemusely uspet, ale umele udrzovana exklusivita ve forme vysokeho skolneho (a nemoznosti chudych si bez zaruky statu pujcit) jejich uspech casto temer zarucuji.

Na druhou stranu, pokud jde o vasi poznamku "...spoluobčanů, kterým se skutečně pracovat nechce a vyloženě parazitují. Tam bych přistoupila k redukci sociálních dávek, případně jejich výplatu podmínila jednoduchými veřejně prospěšnými pracemi.":

Problem je, jak oddelit zrno od plev. Vsichni budou predstirat, ze oni jsou ti potrebni a je casto velmi obtizne zjistit, kdo je kdo. Pokud prijdete na chytry zpusob, jak odlisit ty, kterym se pracovat nechce od tech, kteri skutecne nemohou adekvatni praci sehnat, bude to skoro na Nobelovu cenu. :-) A to vytvari soucasny stav v mnoha zemich, kdy se tem skutecne potrebnym nedostava (omezene zdroje kazde zeme) prave kvuli tomu, ze velkou cast penez odcerpavaji ti nepotrebni v masce potrebnych.

A taky je treba zminit, ze pokud by se efektivne rozdelovaly mnohem mensi dane, dostalo by se na potrebne mnohem vice nez ve zkorumpovanem systemu s danemi silne progresivnimi.

Takze to neni vzdy cernobile. :-)
27. 07. 2008 | 10:15

Čochtan napsal(a):

Nubo:
"kdo víc dostal ( myšleno rozumu do hlavy) je povinen za toto štěstí víc odevzdat, a to všemi způsoby."

To je hodně sprostý názor ! Což to trošku pozměnit, jen docela málo a máme obranu otrokářství:
"kdo víc dostal ( myšleno pigmentu do kůže) je povinen za toto štěstí víc odevzdat, a to všemi způsoby.( nejlépe na plantáži)"

Co ty na to ?
27. 07. 2008 | 10:22

tata napsal(a):

Jepice

Ono je to těžký,když má někdo jednostranný pohled těžko pochopí proč.Ona to není polarizace ale pohled s druhého uhlu když to nechápete je to ve Vás né v autorovi.Autor seznámil ze svým uhlem pohledu můžete sním nesouhlasit,polemizovat ale rozhodně né říkat že to je vyhrocování situace,to by pak jakýkoliv jiný názor než VÁŠ byl špatný.Naučte se přijímat sice třeba nesouhlasit jiný názor.
27. 07. 2008 | 10:25

aram napsal(a):

To JoJo: K té Skandinavii.To je o pocitu, který se těžko někomu popisuje. Např. se cítíte abslolutně bezpečně přestože to co vám tu bezpečnost zajišťuje nevidíte ( a že jsou na bezpečnost vysazení) a to co vidíte např. na silnicích je pro všechny ( ploty proti losům, středová svodidla, která udrží kamion, ale jsou pružná),
nevidíte v podstatě lidi typu našich bezdomovců( celkem 3, slovy tři během deseti dní přesto, že se pohybujete ve velkých městech Kodaň, Stockholm, Oslo).Nevidíte policajta. Za dva dny zjistíte, že si nemusíte hlídat tašku ani peněženku.Všude smíte, dokonce i na soukromé pozemky, pokud neobtěžujete majitele. Z lidí cítíte klid,pohodu, slušnost, vsřícnost.
Odjíždíte a chováte se taky tak.
Tady ani náhodou spíš pravý opak a vše je směřováno k tomu, aby se staral každý sám o sebe.Ten kdo se chová jako arogantnmí blb je považován za elitu národa.

A co se týká cen není to zdaleka tak hrozné jak se tady všeobecně soudí. Dokonce i čech má na to, aby si dal v zahrádce kafe nebo pizzu.

Zvláštní, že např.ve Švédsku je
nyní pravicová vláda a přesto zachovává tato pravidla. Zřejmě to není o pravicovosti nebo levicovosti, ale o společenském ovzduší.
27. 07. 2008 | 10:34

aram napsal(a):

To Nuba: Absolutní souhlas. Děkuji. Mluvíte mi zduše.
27. 07. 2008 | 10:47

juvel napsal(a):

pro Nubu: je dobře, že zde někdo uvedl i argumenty, které nejsou ani ekonomické ani ideologické, ale pramení z lidského vztahu k druhým, neboli z lásky k bližnímu. To považuji za argument nejsilnější a tak dík za Váš příspěvek. Jen v takovém prostředí mohou být lidé skutečně šťastni a taková společnost má stabilitu.
Takový postoj by měl být u lidí přirozený. Je zajímavé, že i když to v lidstvu zdaleka přirozené není, stabilita společnosti a praktické soužití si nakonec vynutí nějakou formu dělení materiálního produktu. Třeba ve formě progresívního zdanění. Domnívám se, že i bohatí, chtějí-li si své bohatsví užít, potřebují společenskou stabilitu, dobrou infrastrukturu, bezpečí, fungující správu společnosti a.t.d. Ti rozumější to chápou a vědí, že to něco stojí.
V postojích a názorech p. profesora Hořejšího je rovněž cítit dobrý vztah k lidem a zájem o ně.
27. 07. 2008 | 10:50

třebaKarel napsal(a):

Nubo ,
taky se mi Váš sloupek líbí . Jen zkusím , přestože jsme na jedné vlnové délce , oponovat .
Není to skutečně ničí povinnost se dneska starat o druhé a já si představuju že lidi kteří z mého pohledu takhle cynicky vystupují mají život těžší , třeba jim někdo stojí denně na krku a tak si třeba "radost" dopřejí tím , když ukážou že mají něco víc než druzí .Myslím ale zároveň že je to jako s pankáčema - málokdo zůstane pankáčem navěky .
Rozumný člověk se samozřejmě o druhé okolo stará , v čemž mu ale rovná daň nepřekáží .A to že vlastní menšina většinu bohatství mi nevadí .Spíš mám dojem že vadí to , že s bohatstvím nemáme většina žádnou delší zkušenost .Jednou byly moje žena s jednou dcerou na dovolené a vedle nich seděli Francouzi .Jelikož holky rozuměly , slyšely že se baví o nich - a jak jinak než "co" to asi je ?
A proč to píšu- představte si že Francouzi na to mají termín - rich nouveau , boháč který je jím krátce .Tak to asi bude problém který trápí ledaskde .
Mně tedy v souvislosti s tím jak říká Rumcajs "rovnostářstvím"
vadí víc ta naběhlá žíla na čele .Víc by se mi líbilo kdybychom se mohli bavit bez těch kategorických prohlášení /třeba že pan H. je "levičák"/, což by myslím prospělo všem .Ale možná by to byla krátká debata .
27. 07. 2008 | 11:30

Tom napsal(a):

třebaKarel:
Víc by se mi líbilo kdybychom se mohli bavit bez těch kategorických prohlášení /třeba že pan H. je "levičák"/, což by myslím prospělo všem .Ale možná by to byla krátká debata .

Ano, velmi trefné. Do výčtu vět, které nepřispívají k rozumné debatě, bych přidal ještě:
Můj dnešní příspěvek bude velmi krátký, neboť věc je velmi jednoduchá.
Proč má být důležitým výsledkem reformy to, aby manažer pobírající třeba milion měsíčně dostával ještě o 10% víc a mohl si koupit častěji nového mercedesa?
Myslím si, že je to hanebnost.
27. 07. 2008 | 11:36

Vaclav Horejsi napsal(a):

badatel:

Bohuzel jsem tam nemohl napsat vsechno - i tak uz to bylo dlouhe. O tom, ze je dnes spousta negativnich veci, ktere za komunistu nebyly, napisu zase jindy.

"nerozumím však, proč jste své názory neprosazoval za socialismu a nesnažil se změnit popřípadě ovlivnit Vaši rodinu s poměrně významným postavením a funkcemi v té době."

Nevim, co tim mate na mysli. Muj tatinek byl venkovsky ucetni, maminka prodavacka v ve vesnicke samoobsluze; neco podobneho platilo i o rodine me manzelky; ja jsem v te dobe byl nejprve "vedecky aspirant", pak radovy vedecky pracovnik - nemyslim, ze to bylo u kohokoli z nasi rodiny ani naznakem nejake "vyznamne postaveni a funkce" - asi si me s nekym pletete.

To, ze jsem tehda "neprosazoval sve nazory" ma jednoduchou pricinu - nechtel jsem mit potize, chtel jsem delat svoji praci, starat se o svoji rodinu. Byl jsem typickym predstavitelem te "sede zony" (alespon do te strany jsem nevlezl...).
Presto jsem se vzdy stydel pred temi, kdo takovou odvahu meli (jako treba jeden muj spoluzak, vyznacny chartista).
Trochu jsem si zacal "vyskakovat" az behem roku 89, kdy, jsem podepisoval ruzne petice; to uz ale zadna velka odvaha nebyla, protoze bylo jasne, ze uz se neco stane...

jepice:
Nemyslim, ze bych svym psanim zanechaval spatnou stopu a prileval oleje do ohne. Samozrejme, ze mam sve nazory, je spravne, kdyz je maji politici i ostatni obcane. Jde o to, aby je vyjadrovali slusne, aby sve oponenty neurazeli, aby se vzajemne nechovali jako nepratele na zivot a na smrt.
To myslim nedelam - muzete mi uvest priklad, kdy jsem se neceho takoveho dopustil?
Ironii (slusnou) povazuji za zcela prijatelnou.

...

...
27. 07. 2008 | 11:46

třebaKarel napsal(a):

Tome ,
Nerad dělám advokáta někomu o němž nemám taky valné mínění .Jenomže s těmi bohatými lidmi je to problém všude , třeba ve Francii před nima taky couvaji a nedivte se .Oni se přehláseji do daňovýho ráje a stát z nich nebude mít vůbec nic .To ale opravdu není vynález naší země .
A s tím Mercedesem - no třeba jsou i manažeři kteří s penězi nakládají rozumně a tak že by Vás to potěšilo .Kdyby ale obecně bohatí platili všechno co bychom jim my "nebohatí"
poradili, žádný bohatí by nebyli .
27. 07. 2008 | 11:59

Marty napsal(a):

Sice to vetsina z diskutujicich vi, ale stejne na to porad zapomina. Bohati lide plati z vetsiho zakladu. Prestante se tvarit, jakoby pri "rovne dani" vsichni platili stejne. Kdyz nekdo vydelava 10x vice, tak by platil i 10x vyssi dane.

Nuba muze klidne spat, protoze diky sve inteligenci plati mnohem vyssi dane nez hloupy chudak a socialisty muze hrat vedomi, ze bohati plati vyssi dane nez oni vydelaji.
27. 07. 2008 | 12:19

jepice napsal(a):

Pane profesore,
jednou tu poznamenal pan přírodovědec, že mu váš blog připomíná Antoniův proslov nad Caesarovou mrvolou. "A Brutus, toť se ví, je poctivec". Během chvilky, kdy toto několikrát zopakoval, poštval Antonius, jak praví dějepis a Shakespeare, Římany proti Brutovi.
Pan přírodovědec, toť se ví, je váš obdivovatel.
Ale jinak konstatuju, jak si tak pročítám váš přehled postojů, se ve většině s vámi shodnu.
27. 07. 2008 | 12:36

Nuba napsal(a):

třeba Karle,
rovná daň je pro všechny stejná. Nezohledňuje to, o čem jsem psala, a sice daň z daru shůry.
Povinností jsem mínila spíše vnímání vnitřního pocitu každého člověka, který se holedbá hrdým titulem homo sapiens.
Domnívám se, že pro takového jedince není v protikladu povinnost, kterou pociťuje sám s tou, kterou by mu progresivní daní určil stát. Alespoň já to tak nevnímám.
Hezké nedělní poledne
27. 07. 2008 | 13:00

Vaclav Horejsi napsal(a):

jepice:

Nezbyva nez rici:
""A jepice, toť se ví, je poctivec" :-)
27. 07. 2008 | 13:01

Tupelo napsal(a):

Take bych chtel podekovat Nube za prispevek, tohle bych klidne podepsal.
Zaroven bych chtel upozornit na clanek, ktery snad s tematem souvisi:
"Britská vládní komise bude prosazovat sociální rovnost" na http://www.blisty.cz/art/41... .
27. 07. 2008 | 13:03

Marty napsal(a):

Nuba: pri zamyslene "rovne dani" by dan nebyla stejna. Stejna by byla sazba, ale ta by se pocitala z jineho zakladu.
27. 07. 2008 | 13:03

prirodovedec napsal(a):

jepice: Sice jen drobne zkresleni citace (ze? :) viz byl to jiny zdejsi blogger H., kdyz psal "otevrene" o zdravotnictvi), ale zni to dobre, skoro lepe nez muj original. Dekuji a hlasim se k tomu slovy Carlose Saury: "Minulost neni to co bylo, ale to na co vzpominame". Jiank se jiste shodneme, ze i cetba (novodobeho :) ) Shakespeara kultivuje i loupezniky. :) Nu a kdyz to loupeznici nezvladaji? CO z toho plyne? (to neni ani skryty vypad na zdejsiho povestneho LOUPEZNIKA)

Marty: Trosku polemiky s Adamem S. by nebylo? :)

Ciste matematicky vzato, efektu rovne dane lze dosahnout i tim, ze se uplatni progresivni dan na temer rovne prijmy nebo spadajici do jednoho danoveho pasma, co vy na to? :)

Jeste jsem se chtel zeptat, jak se liberalove divaji na moznosti vyvoje systemu k situaci, ze rekneme skutecne par lidi bude vlastnit 99% "bohatstvi" a vsichni ostatni na planete zbyvajici 1%.

Je mozne podle Vas predpokladat, ze k tomu nedojde alespon lokalne (viz historie)? Povazuje to Vas liberalismus za normalni? Jaky SPRAVNY vyvoj se predpoklada po dosazeni tohoto stavu (neco ala Fukuyamuv :) Konec :) )? Nebo diky cemu je tento stav (i lokalne) nedosazitelny? Napr. prohlasi se to soutezeni svobodnych jedincu za "sport" a "rozdaji se karty znovu"? :)

Ja naznacil vyse, ze ruzne zpusoby obirani lidi (tak ci onak), a pripravovani je o jejich nezcizitelne pravo vlastnit, lze povazovat za zcela logicke dusledky "prirozene obrany stability systemu" pred pitoresknimi situacemi.

Nuba: Velice pekne a presvedcive napsano. Dekuji.
27. 07. 2008 | 13:05

jarpor napsal(a):

aram

Jen doufám, že to, jak se ve skandinávských zemích lidé chovají, a v tom s Vámi souhlasím, nebudete spojovat v výškou daňové zátěže a s progresivní daní .... Spíše to souvsí s historickým vývojem zemí, i podnebím, které naučilo vzájemně si pomoci, ale také s tím, že taková pomoc nebyla zneužívána ...

Nevím, proč se celá diskuse více-méně věnuje jen "problému" rovné daně. Soudím, že autor vyjádřil více problematických závěrů ...

Hezký den
27. 07. 2008 | 13:08

Nuba napsal(a):

Marty,
ale to já přece vím, a přesto klidně spím
27. 07. 2008 | 13:09

Marty napsal(a):

prirodovedec: ja vychazim z dnesni situace, kdy se ve vyspelych zemi maji lide objektivne velice dobre a nemaji duvod k revolucim, kdyz se jejich zivotni uroven prubezne zlepsuje. Ale zase jsem ochoten spis souhlasit ohledne progrese se Smithem, nez s kecy o spravedlnosti.

Ciste liberalne vzato by bylo nejlepsi, kdyby se stat osekal a na svou cinnost nepotreboval takove ohromne mnozstvi dani.

Nejsem jasnovidec, takze to vyloucit nemohu. Ale je mnohem slozitejsi takoveho stavu dosahnout v prostredi skutene volneho trhu a volne souteze, nez ve stavu, kde staty vytvari obrovske monopoly, nebo kde staci uplatit par uredniku a prosperovat i se spatnym produktem a nekonkurenceschopnymi cenami.
27. 07. 2008 | 13:26

prirodovedec napsal(a):

jarpor, aram: A proc ne? Zalezi, jak tu kauzalitu (implikaci :) - kvuli vzpomince) pojmete. Vzdyt Vy to skoro rikate jinymi slovy:

Pokud napr. napisete: Severske zeme a jejich vesnice byly diky prirodnim podminkam velmi chudobne a odlehle, a to prirozene vedlo k potrebe spoluprace a jiste sounalezitosti a ochote se delit (dnes nalovim ryby ja a podelim se, pristi rok zase ty, uz mame vetsi lod, budeme lovit spolu), a to se rozvinulo v to, jak se tam lide chovaji, a proto jsou i pristupnejsi k akceptaci principu sounalezitosti, a tim i progresivniho zdaneni (nemluvim z osobni zkusenosti o jejich spokojenosti s vysi dani :) ).

Jinak snadno prece najdete koreny tohoto "usmerneni diskuse". :) Plus dalsi obvykli kritici autora dosud neotevreli ty "problematicke zavery" a ani Vy jste se neodhodlal.

Marty: Diky. Souhlas s Vasim A.S., ale vnimam i argumentaci Nuby. Co se tyka Vasich odkazu na soucasny stav, jasnovidectvi, roli volne souteze - OK.

Bohuzel se nadale domnivam, ze klasicky model volne souteze popsatelny v case ala nahodny proces by sice mozna teoreticky vedl k malym pravdepodobnostem extremnich scenaru, jenze realne moznosti cilenych zasahu do jeho prubehu, kterym se nebrani a nelze jim z hlediska purismu branit, vedou dle mne spise k jejich sprazenemu efektu a kriticke scenare se mozna stavaji realnejsimi nez by nabizely koncepty ala "binomial lattice tree".
27. 07. 2008 | 14:03

Imhotep napsal(a):

Začím se domnívat, pane profesore, že jste docela náruživý mediální sadomasochista. Vaše cílevědomé rozpoutávání kampaně proti vlastní osobě je udivují i pro mne :)
Nebo si stále ještě myslíte, že mediální prostředí je něco jako odbroná debata, kde se naslouchá argumentům druhého?
Jinak přeji vše dobré.
27. 07. 2008 | 14:22

Marty napsal(a):

prirodovedec: ve sci-fi literature jsem se setkal jak se scenari Zeme ovladane superkporacemi, tak se scenari Zeme ovladane policejnimi staty. A ohledne policejniho statu lze dnes moc dobre videt, jak prituhuje (bezp. kamery na kazdem kroku, zesilena kontrola obcanu a jejich pohybu, omezovani zakl. prav ve jmenu narodni bezpecnosti, dlouhe zadrzovani bez obvineni ... ). Tento kriticky scenar se mi zda pravdepodobnejsi, nez 99% bohatstvi v rukou 1%.
27. 07. 2008 | 14:23

Tupelo napsal(a):

Marty: ony vyspele zeme, ve kterych, jak pisete, "se maji lide objektivne velice dobre" maji v naproste vetsine progresivni zdaneni, takze je docela mozne ze toto zdaneni bylo jednim z faktoru, ktery se na soucasnem stavu podepsal. ;) K Vasemu poslednimu prispevku, ony oba modely (korporatni a policejni) nestoji jen proti sobe, dokazi si je predstavit v pokojne symbioze, kdy policejni slozky mozna budou potrebovat z tohoto svazku o neco mene, nez slozky korporatni, ktere preci jen budou potrebovat silove slozky na obranu svych majetku, zajmu, hodnot... :)
27. 07. 2008 | 14:33

hv napsal(a):

Vytrhnu jednu vetu z komentare Nuby:

"Zastávám názor, že kdo víc dostal ( myšleno rozumu do hlavy) je povinen za toto štěstí víc odevzdat, a to všemi způsoby"

Nevim, jak je presne mysleno, ale to je jako ruda barva pro "pravicaka".

Jedna vec je skutecnost, ze je neco dobre ci uzitecne. Druha vec je zpusob implementace tohoto dobreho umyslu. Pokud ucinim "dobrou vec" povinnosti ("citim" sounalezitost prostrednictvim danove progrese), pak to drive nebo pozdeji bude krok, ktery vede k opacnemu nez zamyslenemu chovani. Zvysena danova progrese nevzbudi v nikom vetsi pocit sounalezitosti, ze by mel odevzdavat vice. Je to neuvedomele, neni v tom zadne nadseni, dobrovolnost nebo zapaleni, je to jen povinnosti, kterou jsme nuceni cinit. Prave povinnost vzbudi v nas spise pocit, ze na nas ukor je ziven nekdo, kdo si to nezaslouzi (a ze takovi se vzdycky najdou).

Problem je, ze prave ona povinnost (v tomto pripade to muze byt danova) je zkratkou, ktera vede na opacny konec - lhostejnosti a bezcitnosti.
27. 07. 2008 | 14:56

Tom napsal(a):

Přírodovědec:
K Vaší tezi o 1% obyvatel vlastnícímu 99% bohatství:
Neznám případ, kdyby k něčemu takovému došlo v liberální společnosti, snad třeba v monarchii či diktatuře. Pokud např. vezmeme USA od nezávislosti do WWII, potom tento stát byl plus mínus liberální ekonomika s malým podílem veřejného sektoru atp. Tam zcela jistě nedošlo k rozdělení na dvě skupiny vítězů a poražených. Za Reagana došlo k nárustu nerovnosti, ale zároveň se 20% z nejchudší pětiny domácností přesunulo do nejbohatší pětiny -> měli příležitosti.
Teď mě napadá, nečetl Vy jste Marxe? To, co jste zmínil, je totiž přesně jeho představa vývoje - stále se zmenšující skupina kapitalistů a rostoucí masa dělníků až do stavu, kdy přijde revoluce. První zemí měla být Británie. Sám vidíte, jak to dopadlo.
Světový Gini se podle toho, co jsem četl, zmenšuje alespoň posledních 40 let (měřeno podle parity kupní síly), i když dochází k fluktuacím a zmenšování je taženo jen jistými regiony (na druhou stranu, ty zbylé regiony si za to mohou do velké míry samy). siteresources.worldbank.org/ INTDECINEQ/Resources/miliband4.ppt
K datům WB jsou metodické výhrady, proto je lze považovat za "potenciálně nadhodnocené" ve prospěch nerovnosti.
http://www.gapminder.com

Tupelo:
Mohu Vám jmenovat dost zemí, které mají progresivní zdanění a mají se špatně :) Takhle se uvažovat nedá.

Nuba:
Velmi se mi líbí Váš příspěvek a plně Vás chápu, ale pořád jsem nepochopil, proč je rovná daň morálně horší než progresivní. Přijde mi spíš, jako byste obhajovala rovnou daň proti myšlence, aby každý platil na dani stejnou částku.
Vždyť já za své nadání, které se ztělesní do dvojnásobného platu, odvedu dvojnásobnou daň.
27. 07. 2008 | 16:42

jepice napsal(a):

Přírodovědče, váš obdiv k Shakespearovi a jeho následovníkům, jejichž jména začínají na H., se zřejmě projevil víckrát.
Viz váš originál z blogu pana domácího dne 20.05.2008 22:12:46:
prirodovedec napsal(a):
autor: Jako ctenar smekam. Pusobi to dokonale. Opet mam pocit cetby reci Shakespearova Marca Antonia nad mrtvym Caesarem (dejavu?)...
Saurův citát si píšu, je velmi pravdivý.
27. 07. 2008 | 16:51

Ládik napsal(a):

Příliš obnažujete svoji duši, nechte si něco pro sebe. Může Vám být jedno, co si o Vás myslí "nějací lidi", důležité je, že Vás znají Vaši blízcí.
27. 07. 2008 | 16:57

jepice napsal(a):

Pane přírodovědče, ještě poznámku k té vaší o možnosti, že se 99 procent bohatství soustředí do rukou jednoho procenta lidí. Na jednom blogu jsme šli ještě dál, a nebyli jsme tam samí liberálové. Uvažovali jsme, co by se stalo, kdyby se všechno, co lze vlastnit /kromě nutného osobního majetku/ ocitlo v rukou jednoho člověka. Dohadovali jsme se, co by si s tím takový supervlastník počal dál a přišli jsme na tyto možnosti:
a) odstěhoval by se na jinou planetu a začal ji kolonizovat
b) hodil by si mašli
c) zavedl by chozrasčot
Co myslíte vy?
27. 07. 2008 | 17:09

radek napsal(a):

Vážený pane profesore,
nenávistných komentářů si nevšímejte, pište dál své názory. Chytráků, neomylných a sobeckých lidí bude vždy mnoho.
Dále můj názor na pravici v ČR:
Co jiného než rozprodej nemocnic kamárádům, snížení daní bohatým, státní zakázky spřízněným firmám může pravice v ČR nabídnout svým oddaným voličům. Poctivá práce ve prospěch všech soc. skupin lidí to určitě nebude.

Přeji hezký den.
27. 07. 2008 | 17:16

Tupelo napsal(a):

Tome, mate pravdu, takovych zemi by bylo jiste dost, nicmene pokud by platil nejaky vztah mezi zpusobem daneni <-> vykonosti ekonomiky <-> spokojenosti obyvatel (k te je potreba vic nez jen ekonomika, ale ta patri k zakladum) tak by bylo uzitecne vzit v uvahu i tento aspekt. Severske zeme potvrzuji, ze vyse (zde opravdu vyse, ne nize;)) ci zpusob zdaneni neni na prekazku spokojenosti obyvatel. Rovna dan jako volebni heslo muze znit (a asi i znela) lakave nicmene osobne je pro me dulezitejsi otazkou boj s korupci nebo fungovani statni spravy. Myslim ze i pro mnoho podnikatelu je dulezitejsi treba rychlost soudu nebo transparentni vyberova rizeni.
Zcela mimo tema, jaka je u nas vlastne vyse dani podle nejake objektivni (zahranicni?) metodiky, 15% nebo 23%? Da se vubec udelat nejake srovnani (vypocet), pokud cesky model je ve svete udajne jedinecny tim, ze se dani uz jednou zdanene (soc & zdr. poj.) penize?
27. 07. 2008 | 17:29

Nuba napsal(a):

Tome,
progresivní daní platíte za výhru ve virtuální loterii života. Je to poplatek za obrovskou výhodu větších předpokladů pro prožití kvalitnějšího života. Věřte tomu, že těch pár stovek, či tisícovek ba mnohem více, stojí za to.
Přeji Vám, ať své předpoklady plně zhodnotíte a žádný z nich zbytečně nepromarníte.
27. 07. 2008 | 18:13

Tom napsal(a):

Nuba:
Děkuji, ale to je stále to samé. Proč je platba za nadání rovnou daní nedostatečná a progresivní daní dostatečná (klidně pochopím, když nebudete mít žádný racionální argument, ale bude to Vaše přesvědčení, jen chci vědět, jestli ty argumenty máte)? Jak velká má být progrese, aby to bylo už spravedlivé? Rozdělme např. populaci do třetin podle příjmu a ty zdaňme různou sazbou. Jakou variantu byste preferovala?
18% - 20% - 22%?
15% - 20% - 25%?
10% - 20% - 30%?
5% - 20% - 35%?
Či snad 0% - 10% - 50%?
Stačí, aby byla progrese, nebo musí být progrese dostatečně velká? Kdy už by byla příliš velká?
Takovéto otázky jsou totiž podle mě velmi důležité, pokud chceme mít progresivní zdanění.

Mimochodem, znáte myšlenku tzv. Basic Income? Mohlo by Vás to zajímat.
27. 07. 2008 | 18:24

prirodovedec napsal(a):

Tom: Nejen Marxe :) (toho ale povinne, a tedy zbezne, na rozdil od Vasich dnesnich moznosti).

Zkuste se prosim zamyslet nejen jako presvedceny liberalni ekonom, ale i jako studujici matematicke obory (pokud si pamatuji).

Cili nezajima mne "soucasny stav" (viz Marty), nezajima mne to, co nazyva Marty "sci-fi" (asi tim mysli Orwella, Huxleye aj.), nezajima mne Vase "Marxova idea co podle neho urcite/deterministicky bude" (pokud jste si nevsiml, vyjadril jsem se pravdepodobnostne - viz nize) a priznam se, ze jsem se i Vas jinde dotazoval (viz Mlcoch - kde jsme zminovali souhlasne nebezpeci agregace) ne na Gini (kolegove diskutujici si asi zaslouzi definitoricky odkaz:

http://en.wikipedia.org/wik...

), ale ptal jsem se na informace o vyvoji rozdeleni cetnosti (viz skutecnost, ze dynamicke zobrazeni dat je na rozdil od doby pana Giniho 1912 jiz diky PC, software a exploratorni analyze dat mozne), a to pro rozdeleni bohatstvi (zde) a prijmu (u Mlcocha). Priznam se, ze ciselne charakteristiky si pak umim spocitat i sam. :) Proto diky za oba vynikajici odkazy.

Opakuji ale presto dotazy (neptal jsem se prece na data) a sam sebe:

"Jeste jsem se chtel zeptat, jak se liberalove divaji na moznosti vyvoje systemu k situaci, ze rekneme skutecne par lidi bude vlastnit 99% "bohatstvi" a vsichni ostatni na planete zbyvajici 1%. Je mozne podle Vas predpokladat, ze k tomu nedojde alespon lokalne (viz historie)? Povazuje to Vas liberalismus za normalni? Jaky SPRAVNY vyvoj se predpoklada po dosazeni tohoto stavu (neco ala Fukuyamuv :) Konec :) )? Nebo diky cemu je tento stav (i lokalne) nedosazitelny? Napr. prohlasi se to soutezeni svobodnych jedincu za "sport" a "rozdaji se karty znovu"? :) Ja naznacil vyse, ze ruzne zpusoby obirani lidi (tak ci onak), a pripravovani je o jejich nezcizitelne pravo vlastnit, lze povazovat za zcela logicke dusledky "prirozene obrany stability systemu" pred pitoresknimi situacemi"

Dodavam tedy, ze kdyz uz tak, by se dle mne hodila spise percentilova informace a ne Gini (viz Vase Reagonovo preskupeni - zkuste si pohrat s ruznymi rozdelenimi a prislusnymi cdf - viz i Vase zdroje). Ke Gini jen cituji: "There does not exist a sample statistic that is in general an unbiased estimator of the population Gini coefficient. The Gini coefficient calculated from a sample is a statistic and its standard error, or confidence intervals for the population Gini coefficient, should be reported. These can be calculated using bootstrap techniques but those proposed have been mathematically complicated and computationally onerous even in an era of fast computers. Ogwang (2000) ...Giles (2004) ...(Ogwang 2004) ... (Reza & Gastwirth 2006) ... The debate continues."

A doplnim opakovani ze sve drivejsi poznamky:

"Bohuzel se nadale domnivam, ze klasicky model volne souteze popsatelny v case ala nahodny proces by sice mozna teoreticky vedl k malym pravdepodobnostem extremnich scenaru, jenze realne moznosti cilenych zasahu do jeho prubehu, kterym se nebrani a nelze jim z hlediska purismu branit, vedou dle mne spise k jejich sprazenemu efektu a kriticke scenare se mozna stavaji realnejsimi nez by nabizely koncepty ala "binomial lattice tree"."

Cili mozna jinak:

Stale nevim, zda moznost mnou uvedeneho rozdeleni bohatstvi povazujete za spravnou ci nespravnou nebo se teto kategorii vyhybate (jako ja). Z meho matematickeho pohledu je takova situace ale znacne krehka a system pak neni robustni (viz Klan :) ), proto bych ji nerad riskoval. :) To je muj pristup k riziku.

Proto mne zajima, zda liberalismus jako -ismus takovou moznost vylucuje (a proc), ignoruje nebo si s ni umi poradit a jak. A nezajima mne idealni situace, ze vsichni budou respektovat slavna pravidla volne souteze. Zajima mne, jake obranne mechanismy proti svemu zneuziti liberalismus ma, protoze opomijeni moznosti regulace v case akcemi jednech vuci druhym v podstate znamena, ze pripadnou "destabilizaci systemu" nelze korigovat a lze se jen ridit virou v -ismus.

Cili neco jako dotaz: Jste pro Markovske retezce nebo i rizene Markovske retezce? Verite, ze nektere nebezpecne stavy u nerizeneho retezce budou vzdy dosazitelne jen s velmi malou pravdepodobnosti? :) Berte to ale jako nadsazku (rizenim nemyslim nutne zasahy statu, ale i dusledek chovani skupiny lidi). Nektere -ismy mi totiz odmitanim jistych postupu pripadaji jako "opovazlive spolehani na milosrdenstvi Bozi" :)
27. 07. 2008 | 18:26

badatel napsal(a):

to autor,
možná že si Vás pletu, v opačném případě pozdravujte Blanku.
27. 07. 2008 | 18:47

zdesta napsal(a):

Základním problémem v článku p. profesora je skutečnost,že pro svůj pohled na věci kolem sebe, je dehonestován,urážen na nejvýšší míru. Dokonce se zde objevuje zkryté fyzické vyhrožování.Otázka zní proč? Má vůbec někdo právo hrubě útočit na člověka jen proto,že se chová a uvažuje v rámci civilizovaných norem jinak než si představuji.Pokud to někdo dělá,pak to signalizuje nějaký zádrhel ve výchově, nebo v genetické výbavě (přirozená inteligence)Jestliže dává někdo přednost ideologii před slušností,tolerancí azdravým rozumem, pak se v demokratické společnosti stává balastem.Někteří jedinci zde vystupují jako "experti" bývalého režimu s vygruntovaným mozkem jedné ideologie.Vůbec nerespektují lidskou odlišnost, ať fyzickou,nebo duševní.Je naprosto jedno zda jsou levicoví,či pravicoví.Jsou společensky neúnosní a nebezpeční.Kazí mezilidské vztahy a jsou nositelé nenávisti.
27. 07. 2008 | 19:08

Tom napsal(a):

Přírodovědec:
Musím Vás zklamat, ale u nás na fakultě by mě určitě neoznačili za přesvědčeného liberála, tím jsem si jistý. Nedávno mi jeden vyučující sdělil, že se podivuje mé víře v osvícený stát. Ale stejně jako Vy šíříte matematiku záměrně možná až příliš (jak jste psal pod Michlem a já to teď neuměle parafrázuji), tak se já tady snažím vyvažovat intervencionistické nálady zdejších diskutujících. Na fakultě by ze mě byl přesvědčený socialista :) Mimch. bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že z hlediska hospodářské politiky a stabilizace cyklu je rovná daň horší než progresivní, takže kdyby to bylo na mně, volil bych progresivní daně.

K Vašim otázkám:
Promiňte, ale na některé nejsem schopný kvalifikovaně odpovědět. Mám své názory, ale ty nemůžu vydávat za postoje liberálů (kór když nejsem ten pravý liberál :), protože nemám načteno dostatečně.
Takže odpovědi:
Podle mého je velmi nepravděpodobné, aby ve svobodné soutěži se vším, co liberalismus předpokládá (jasná práva, efektivní malý stát, dobré soudy atp.) došlo k tak velké koncentraci bohatství. Pokud by to nastalo, jednalo by se podle mého o selhání trhu, neboť by k tomu nejspíše došlo nějakou monopolní cestou či tak nějak. Na to tady je státní moc, která má vynucovat dodržování jasně stanovených pravidel (Ordnungspolitik).
Takové rozdělení bohatství, jaké uvádíte, je těžko hodnotit nějak normativně. Nicméně, použijeme-li tezi o omezenosti zdrojů na Zemi, pak by to znamenalo, že na 99% obyvatel zbývá 1% omezených zdrojů, tedy s největší pravděpodobností by tito lidé neměli bohatství na dostatečné úrovni, aby jim zajistilo kvalitní život, jak to chápeme my. Z tohoto hlediska je to špatné. Neznám přesně možnosti matičky Země, ale v případě, že by se 99% obyvatel (výhledově nějakých 9-10 miliard lidí) dělilo o pouhé procento zdrojů, jejich životní úroveň by musela nejspíš být nižší než je dnes naše životní úroveň. Proto si také myslím, že takový stav těžko nastane v liberálním prostředí, protože by to znamenalo zchudnutí větší části S. Ameriky a Evropy. Evedl jsem celosvětový příklad, ale na úrovni států by to mohlo fungovat podobně.
Obranným mechanismem -ismu je např. ÚOHS, ale hlavně samotní lidé a jejich podnikatelský elán (Marshall jej dokonce přiřadil k půdě, kapitálu a práci jako čtvrtý výrobní faktor). Bude-li jednoduché založit si živnost a budou-li lidé moci svobodně rozhodnout o umístění svých prostředků, je koncentrace kapitálu podle mého názoru (zdůrazňuji, podle mého názoru) velmi nepravděpodobná.
Ještě poznámka: liberalismus předpokládá, že stát se snaží být efektivní a chrání volnou soutěž. V takovém prostředí se dobře daří schopným. To je základ, bez kterého se dle mne nedá žádná liberální společnost budovat (opět by se mnou mnozí u nás nesouhlasili). Vy se vlastně ptáte, jak bude liberalismus fungovat v neliberálním prostředí :) Liberalismus, tak jak ho vidím já, totiž odmítá nadbytečné zásahy státu (z mnoha důvodů, lze často dokázat že zásahy státu mají mnohdy opačné účinky než zamýšlené), nikoliv všechny.
Otočím otázku: Jak se stavíte k riziku, že pod rouškou intervencionismu dojde k uchopení moci/bohatství jistou skupinou za užití státního aparátu?
Mě intervencionismus zase přijde jako spoléhání na genialitu někoho v exekutivě...
27. 07. 2008 | 19:24

Imhotep napsal(a):

pro zdestu:

To, co přesně popisujete, je skrytým dědictvím doby minulé. Člověk s jiným názorem = člověk, kterého je třeba tupit a vyhrožovat mu.
Tolerance a respektu k názoru jiných je málo. Bohužel.
27. 07. 2008 | 19:25

jojo napsal(a):

Fascinuje mne, jak se to zde hemzi hesly "pro stat je vyhodne...". Ale koho to zajima, co je pro stat vyhodne? Vyhodne to musi byt predevsim pro obcany statu, stat je fiktivni identita. Ukolem statu, proc si jej lide zrizuji je aby se staral o jejich bezpecnost, aby zabranil tyraniii. Ostatni ukoly statu jsou nesmysly. To ze existuje hypertrofie statu, coz je rust zasahovani vlad a parlamentu do veci, do nichz zasahovat nemaji neospravedlnuje nic. Rovna dan je take progresivni, tudiz nespravedliva, ale je to alespon posun spravnym smerem v dnesnim socialistickem svete.
27. 07. 2008 | 19:52

jojo napsal(a):

Tome, mohl byste vysvetlit a byt konkretnejsi, proc by nemohlo dojit ke koncentraci bohatstvi aproc by mel byt monopol spatny?
Jake selhani trhu mate na mysli?
27. 07. 2008 | 19:54

Tom napsal(a):

jojo:
Já Vám teď neřeknu nějakou řadu implikací, kde na konci bude závěr: Proto je koncentrace bohatství nemožné. Na to nejsem dost dobrý.
Spíš bych se podíval na to, jak by k tomu mohlo dojít, jaké jsou podmínky takového vývoje a jak se to shoduje s uspořádáním v liberální ekonomice (tak jak ji chápu já). To je ale na dlouhou diskuzi.
Monopol je špatný z několika důvodů:
1.) snaží se stabilizovat svou tržní pozici, tedy vytváří překážky pro ostatní společnosti (otázka je, jak to řešit a zda to v některých případech řešit)
2.) monopol má tendenci vyrábět méně, nevyrábět efektivně a prodávat za víc, než firmy v konkurenčním prostředí
3.)monopol stabilizuje cenu a tím smazává její informační funkci, která je velmi důležitá
4.) pokud k produktu neexistují substituty a poptávka je neelastická, potom si monopol může diktovat cenu do větší míry (ovšem nikdy ne zcela)

Selhání trhu by třeba mohlo být v podobě velmi asymetrických informací atp.
27. 07. 2008 | 20:23

Martin napsal(a):

Neni pravdou, ze ulohou statu je jen zaruceni bezpecnosti. Od vzniku statu bylo jeho ulohou zaruceni obcanum nejakych podminek k preziti. I prvni kmenova spolecenstvi se starala o nejslabsi, kteri si nebyli schopni sami ulovit mamuta. A tak to pokracovalo dale, cim slozitejsi svet kolem nas tim rozsahlejsi i funkce statu.
27. 07. 2008 | 20:42

Marty napsal(a):

Martin: ano, stat by mel navic jeste chranit majetek a vlastnicke pravo.
27. 07. 2008 | 21:12

Martin napsal(a):

Stat by mel zarucit lidem podobne podminky prinejmensim na startu a mel by zarucit aby lide neumirali hladem a v bide. Delal to uz od sveho vzniku a kdyz zvyraznil svoji cinnost, tak zamoznost naproste vetsiny lidi zacala bleskurychle rust.
27. 07. 2008 | 21:16

Tom napsal(a):

Martin:
Chápu Vaši myšlenku o státu, ale musím Vás poopravit:
Existuje mnoho společností i dnes (tím více v historii), které se zbavují slabých, starých či postižených. Např. Eskymáci nemají domovy pro důchodce.

"Delal to uz od sveho vzniku a kdyz zvyraznil svoji cinnost, tak zamoznost naproste vetsiny lidi zacala bleskurychle rust."
Mohl byste to rozvést? Nějak netuším, co máte přesně na mysli.
27. 07. 2008 | 21:20

Nuba napsal(a):

Tome,
tady přece nejde o argumenty, ale o filozofii. Čtu z Vašich příspěvků, že jste typ člověka, který potřebuje mít všechno spočítané a volit ekonomicky nejvýhodnější variantu. V pořádku.

Moje argumenty se nedají spočítat, jsou z přihrádky ne množství hmoty, ale ducha.
Tak jako nelze najít objektivně správný postoj k činnosti bratrů Mašínů, nebo k tomu pitomému radaru, ať zůstanu v krajině blogů.
Ať je po Vašem - progresivní daň tady byla a byla dostačující.

Vím, že se na mě proto, že vnímám svět a jeho problémy v jiné hierarchii než Vy, nezlobíte.
27. 07. 2008 | 21:25

Martin napsal(a):

samozrejme, ze to nebylo dokonale a vztah ke starsim ci pri narozeni nejak poskozenym je dalsi vec. ale spolecenstvi se starala o celek nenechala vse nejakemu nezavislemu trhu. jen tak totiz mohla prezit.

staci si porovnat zivotni uroven v zapadnich zemich, kde rozumne zasahuje stat, se zbytkem sveta, kde stat na socialni politiku kasle.
27. 07. 2008 | 21:26

Tom napsal(a):

Nuba:
Děkuji, to jsem chtěl slyšet. Váš filosofický přístup je stejně dobrý jako můj, resp. nelze rozhodnout, který je lepší.

Martin:
A jak Vám do toho zapadá Čína, kde sociální systém skoro neexistuje a v některých regionech vládne kapitalismus takřka smithovský?
Nejde třeba i o to, že v Peru trvá dva roky zaregistrovat dům a na Filipínách stojí založení firmy 5 ročních průměrných příjmů? Pan de Soto se tím dlouhodobě zabývá a z toho, co jsem četl, jsem pochopil proč jsou ty země tak zaostalé. A zdaleka (či vůbec) se to netýkalo jen sociální sítě.
Myšlenka sociálního státu je stará, ale většina z toho, co dnes nazýváme sociální sítí, vznikla na přelomu 19.-20.století (podpora, důchod, nemocenská atp.). Přitom k prudkému nárustu životní úrovně došlo i předtím, nebo ne? V GB došlo k prosazení státu blahobytu až po WWII, nemýlím-li se.
27. 07. 2008 | 21:46

Marty napsal(a):

Martin: o slabe a potrebne se nema starat trh. O slabe a potrebne se mame starat my. Je smutne, ze to lide hazeji na stat, ktery na slabe a potrebne z vysoka kasle.
27. 07. 2008 | 21:54

Martin napsal(a):

Tom

Cina je neco zvlastniho a o smithovskem kapitalismu tam nelze vubec mluvit, zvlast kdyz se podivame na ty obrovske zasahy statu do ekonomiky, vystavby a na dlouhodobe statni planovani. Co bude Cina uvidime, dnes to neni ani komunismus ani trh.

V devatenactem stoleti doslo (ci mozna zacala) k zmene struktury spolecnosti ze zemedelske na prumyslovou. O rustu kvality zivota na zacatku moc mluvit nejde, protoze merime naprosto rozdilne veci. Necim jinym je temer sobestacny zemedelec a necim jinym namezdni pracovni sila.

K rustu blahobytu i nizsich vrstev doslo zahadne az pote, co zacal byt omezovan pracovni den, detska prace atd. Soubezne zacaly vznikat odbory, ktere pomahaly lidem v nouzi, podporovaly vzdelani, byly silou v jednani se zamestnavateli. Socialni stat byl az vyustenim techto zasahu, ktere se objevily uz v druhe polovine 19. stoleti.

Marty

kdybychom se my o ne starali tak nikdo to na stat nehazi. jaksi trh neumoznuje a nemotivuje ke starani se o potrebne
27. 07. 2008 | 22:15

Marty napsal(a):

Martin: trh se starosti o stare nesouvisi.
27. 07. 2008 | 22:19

Martin napsal(a):

Marty: ale souvisi, kde misto statu nastupuje trh tam upada pece o slabe a starsi. protoze nejak "my" jednotlivci se o ne starat nechceme
27. 07. 2008 | 22:25

Marty napsal(a):

Martin: znovu opakuji, ze volny trh s peci o slabe a stare nesouvisi. Jsou to dve naprosto odlisne veci a je naprosto absurdni je smesovat. O slabe a stare se nikdo nechce dnes starat, protoze si kazdy mysli, ze to je starost statu, ktera se ho vubec netyka. Statni pece tak ve spolecnosti vytvari lhostejnost vuci slabym a starym. Dalsimi smutnymi dusledky je neefektivita takove pece a skutecnost, ze jeji velka cast (ne-li vetsina) se ke slabym a starym ani nedostane.
27. 07. 2008 | 22:39

Martin napsal(a):

Trh s peci o slabe a stare souvisi, pokud mame omezovat stat, protoze vse vyresi svobodna spolecnost oprena o volny trh, tak s tim musi souviset. Bohuzel, tam kde mizi stat, zacina mizet pece o slabe a stare, protoze jednotlivci to v nature nemaji.
27. 07. 2008 | 22:40

Tom napsal(a):

Martin:
A byly to zásahy státu? Mohl byste jmenovat nějaké zákony nebo něco podobného? Nikde jsem se to nedočetl a rozhodně to nemusí být výsledek státních zásahů.

O Číně bylo nedávno psáno v National Geographic, celé číslo. Bylo to velmi zajímavé.
27. 07. 2008 | 22:46

vlk napsal(a):

Pane profesore Hořejší, vrátil jsme s e právě po týdnu domů a otevřel blogy Aktuálně. D ost nedčkavě.
A začal jsem tím Vaším. Je pokročilá hodina.Blog je dlouhý a dává ještě dokazy na další zdroje. Prohrábnu s e tím zítra. Stejně tak jako diskusí. Ale co je pro mne naprosto neuvěřitelné a mimorádně deprimující - je skutečnost , že člověk jako Vy má vůbec potřebu se hájit! Nevím , k čemu bych to přirovnal- napadá mne jediné heslo - Koncil v Kostnici!
Máte zde svůj blog. Jste tady jedním z nejčtenějších, ne li nejčtenější. Jste nezpochybnitelně intelektuál s velkým I ,za kterým je vidět obrovský kus práce,jste ale především obrovský člověk,zaujímajííc občanský postoj.Máte na to právo! Proč cítíte potřeebu vysvětlovat a hájit se?
Udělejte mi radost, a lidmi jako Pocestný nebo Řeč mysli se vůbec nezabývajte. A buďte svůj. Jako doposud. Díky.
27. 07. 2008 | 22:46

Martin napsal(a):

Tome, trebas omezeni detske prace uz v prvni polovine 19. stoleti ve Velke Britanii.
27. 07. 2008 | 22:47

Tom napsal(a):

A další?
Já našel toto:
1883 Germany enacted a pioneer law on national compulsory health and maternity insurance for industrial workers and their families.

1888 Austria adopted compulsory health insurance legislation.
27. 07. 2008 | 22:54

Marty napsal(a):

Martin: alespon neustale rozsirujete sve definice, aby se pod ne vsechno veslo. O slabe a stare se nestara lhostejny a otupeny clovek. Presne takove produkuje socialni stat.
27. 07. 2008 | 22:56

Martin napsal(a):

Tome Britanie, do prvni poloviny omezila jeste praci zen v tovarnach a potom zavedla povinne pracovni prestavky plus dalsi omezeni pracovni doby zvlaste u zen a deti.
27. 07. 2008 | 22:58

Martin napsal(a):

Marty, o stare se nestara lhostejny a sobecky clovek, presne takove produkuje neomezovany trh.
27. 07. 2008 | 22:59

Tom napsal(a):

Martine:
Pošlete mi pls odkazy na zdroje, rád si počtu.
27. 07. 2008 | 23:00

Martin napsal(a):

Jezis Tome, tohle mam z hlavy, ale podivam se na to co je i na netu. Musi toho byt spousta, protoze omezovani prace deti a dalsi nasledujici akty zacaly v 19. stoleti a to je uz dost slusne zmapovana historie.
27. 07. 2008 | 23:03

Marty napsal(a):

Martin: volny trh nikoho neprodukuje. Volny trh nekeca rodicum do vychovy a neutvari hodnotovy zebricek lidi.
27. 07. 2008 | 23:06

Tom napsal(a):

MArtin:
Tak to nechte být. Já si doplním vzdělání.
Už mi to nemyslí, nechám si myšlenky na ráno.
Dobrou noc
27. 07. 2008 | 23:07

Martin napsal(a):

Marty, neomezovany volny trh deformuje charakter lidi omezujice jejich svetonazor pouze na blahoslaveni sobectvi.

Tome, dobrou noc, do zitra bych vam mel sem neco najit co je dostupne online
27. 07. 2008 | 23:08

Marty napsal(a):

Martin: rad si poslechnu, jak to ten volny trh dela.
27. 07. 2008 | 23:11

Martin napsal(a):

Marty, to nevite ze vas charakter formuje vse co je kolem vas a ne jenom rodice ?
27. 07. 2008 | 23:13

Marty napsal(a):

Martin: a jak to tedy ten volny trh dela? Jak formuje charakter deti?
27. 07. 2008 | 23:19

Martin napsal(a):

Deformuje a nejen deti ale i dospele tim, ze vytvari jako nejvetsi hodnotu sobeckost.
27. 07. 2008 | 23:22

Martin napsal(a):

Maty, ale toto nikam nevede, stejne tak bych mohl zavrit oci a rikat stat je ve vsem nevinne, za vse muzou jednotlivci a ignorovat cokoliv co namitnete. Tak muzeme na sebe vykrikovat cely den a nikam se nedobereme. Tudiz pokud nemate neco konkretniho, krome predstavy ze to co je kolem nas nas nijak neovlivnuje, tak zatim nashle.
27. 07. 2008 | 23:24

Marty napsal(a):

Martin: ano, nikam to nevede. Tvrdite hovadiny a porad na nich tvrdohlave trvate. Volny trh nici osobnost neformuje. Pozadal jsem Vas o vyvsetleni Vaseho absurdniho tvoreni a dostalo se mi pouze obecneho konstatovani, ze osobnost tvori vse kolem. Takze si rad poslechnu, jak mou osobnost ovlivnili napr. kameny nebo kere.
27. 07. 2008 | 23:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Gorbačova považuji za opomíjenou „hvězdu dějin“, kterému by se měly stavět pomníky. Bez něj mohla ta agónie komunistického režimu trvat možná ještě desítky let a možná skočit nějakou světovou katastrofou." Tentýž opomíjený názor zastávám i já.
to Čochtan:
"Nutné vojenské akce byly provedeny tak perfektně a k civilistům ohleduplně, jak ještě nikdy v historii světa." :))))))))))
27. 07. 2008 | 23:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

ještě k Čochtanovi:
"Kdyby tento meziislámský terorismus nebyl, pak by byla US Army už dávno doma." :))))))))
Dík za humorné vložky.
27. 07. 2008 | 23:38

Gru napsal(a):

¨Zjëvně vykazujete, pane profesore, pevně zafixovsné znaky, atributy onoho zlořádu, který odsuzujete - totiž horlivé kádrování až na kost, projevující se dle dobře zažitého¨schématu úvodním přihlášëním k nosné pravověrné svatonázorovostri, odsouzením dříve zastávané (nyní odmítané) pravověrnosti - zůstáváte totiž kádrovákem. Nedjříve prokádrujete sám sebe (není Vám to trochu hloupé, takto přistupovat právě na onen odpudivý princip totalitního režimu a pomáhat udržování tohoto zlozvyku?) Myslíte,že je Vás důstojné nadbíhat současným modrým mutacím té stejné úchylky,jaká byla poznávacím znakem totality rudé - totiž horlivě přitakávat novým kádrovákům v jejich nálepkování veřejných nepřátel?
Myslíte si, že bez této úlitby Satanu kádrováctví snad nemáte právo se vyslovit k děni?
A tak, při vší té Vaší Komdelíovské snaze praporečníka historického optimismu dáváte oné vzývané demokracii do kolébky jed starých totalitních tiků, kterých se nemůžete zbavit přesto, že onu chimérickou demkokracii zabíjí. Právě období normalizace zařadilo do svého arzenálu daleko zhoubnější mrzačení české duše, než byůy plimitivní fyzické likvidace let 50.

Přece lze říci, že považuji dělení na levici a pravici za prázdné ikony bez obsahu, aniž bych se předtím musel bít do hrudi, jaký že to jsem odpůrce komunismu a demokrat, a že takový přihlašovací rituál není nutný k tomu, abych mohl požadovat po veřejných činitelích řádný výkon funkce - když ted máme onu denmokracii??
27. 07. 2008 | 23:39

Martin napsal(a):

Marty, s hovadinou jste zacal vy tvrdice jake lidi produkuje socialni stat. Stejne tak produkuje lidi volny trh, stejne tak je utvari socialni pomery (zas volny trh i stat zde maji roli), stejne tak je utvari nabozenstvi a tisice dalsich vlivu. Pokuste se to nekdy pochopit.
27. 07. 2008 | 23:39

prirodovedec napsal(a):

jepice: 27.07.2008 16:51:09 Diky za dohledani. Inu ten Saura plati i pro mne. :) Mate pravdu, u Holuba to byla premiera, u V.H. dejavu. :) Jinak Vam z ucty k Vam nyni nabidnu versovanku (jste prvni komu se dostalo na aktualne teto cti :) ): "Jepice, jepice, Vy jste pekne chytra opice." Doufam, ze je to pri cetbe hodnotneho Shakespeara prijemne rozptyleni.

K 27.07.2008 17:09:26: Ocekavam pak samozrejme pro mne zcela logicke:

d) Budou nalezeny vsemi ostatnimi zcela akceptovane (a tedy i statisticky vzato spravedlive) duvody, aby byl od tize sveho bohatstvi osvobozen a toto bylo prerozdeleno.

Z hlediska meho pohledu na fungovani systemu je to pripad vstupu "rizeni" do v te chvili "degenerovaneho chovani" trzniho Markovskeho retezce. Napr. v numerickych iteracnich algoritmech se tomu rika restart. :) Cilem restartu je obvykle potreba zachovat tzv. konvergenci metody. Pro zajemce temer klasika :):

http://www.research.ibm.com...
27. 07. 2008 | 23:44

prirodovedec napsal(a):

vlk: Zdravim z odpocinku. :) Nudit se nebudes (zajimaji mne nazory praktika napr. na 2x Kohout, 1x Mlcoch).
27. 07. 2008 | 23:46

Marty napsal(a):

Martin: socialni stat to vsak cini. Keca rodicum do vychovy a z casti ji formou povinne skolni dochazky nahrazuje. Ve skole je pak diteti vstipeno pouze to, co predtim statni urednici schvali.
27. 07. 2008 | 23:58

jojo napsal(a):

1.) snaží se stabilizovat svou tržní pozici, tedy vytváří překážky pro ostatní společnosti (otázka je, jak to řešit a zda to v některých případech řešit)

Kazdy se snazi stabilizovat svou pozici, i nemonopol. Monopol statni vytvari prekazky, jiny monopol zadne prekazky vytvaret nemuze, jake prekazky mate na mysli. Budte vice konkretni? Uvedte priklad monopolu, jez vytvari prekazky.


2.) monopol má tendenci vyrábět méně, nevyrábět efektivně a prodávat za víc, než firmy v konkurenčním prostředí

Tim popirate co jste napsal vyse. Nevyrabi li efektivne a prodava za vic, neni tedy konkurenceschopny a svuj monopol ztraci. Mate v tom velmi velke logicke chyby.

3.)monopol stabilizuje cenu a tím smazává její informační funkci, která je velmi důležitá

Jak stabilizuje cenu? A proc by stabilizovana cena mela ztracet informacni funkci? Co je to proboha za moudro? Informacni funkci ztraci cena dotovana, nikoliv stabilizovana. Opet popirate co jste napsal vyse. nejdrive napisete, ze prodava za vice nez konkurenci firmy a pak v zapeti tvrdite,ze ztraci informacni funcki. Divne...

4.) pokud k produktu neexistují substituty a poptávka je neelastická, potom si monopol může diktovat cenu do větší míry (ovšem nikdy ne zcela)

To se opakujete. Uvedte priklad.

Selhání trhu by třeba mohlo být v podobě velmi asymetrických informací atp.

Co to je a tak podobne konkretne?
nestaci jen radoby ucene recicky.
Martin napsal(a):
Neni pravdou, ze ulohou statu je jen zaruceni bezpecnosti. Od vzniku statu bylo jeho ulohou zaruceni obcanum nejakych podminek k preziti. I prvni kmenova spolecenstvi se starala o nejslabsi, kteri si nebyli schopni sami ulovit mamuta.

To jsou myty. Nevim jak presne fungovala spolecenstvi lovcu mamutu, nebot jsme tam nebyl a ani vy ne. Nebavime se vsak o lovcich mamutu, kde lovci dostali najist a nejslabsi neprezili a lide se dozivali triceti let maximalne.

Bavime se o statu, ktery hypertrofoval a ze svych funkci, ktere by mely lidem slouzit, tedy starat se o zabezpeceni jejich majetku a zivota, jiz nezbylo skoro nic.

Zadne, "cim slozitejsi svet tim vice statu", to jsou socialne inzenyrska hesla zastirajici roztazenost vlad a statni moci.
Jaka zvlastni slozitost sveta panuje dnes nad slozitosti z devatenacteho stoleti?
28. 07. 2008 | 00:02

jojo napsal(a):

Gorbacov byl jen dalsim komunistickym vudcem, ktery nepochopil, zesocialismus se neda reformovat, ci mozna spise ziskal inspiraci od Lenina, ktery na zachranu komunismu povolal trochu kapitalismu. Tentokrat to vsak neustal. Zaplatpanbuh.

Pripisovat nekomu takovemu nejake zasluhy je typicka levicova vlastnost.
28. 07. 2008 | 00:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to jojo:
"Pripisovat nekomu takovemu nejake zasluhy je typicka levicova vlastnost." :))
Měl jste zůstat na ondovně, tam patříte. :)
28. 07. 2008 | 00:12

Ares napsal(a):

Marty: Jedinec se vyvijí pod vlivem společnosti, které je členem a současně ji svým jednáním ovlivňuje. V sociologii existuje řada směrů, které mají různý názor na to do jaké míry společnost formuje člověka a naopak, ale žádný z těchto směrů netvrdí, že člověk je ve svém vývoji a chování na společnosti zcela nezávyslý.
Pokud chápeme trh jako významnou (nejvýznamnější) instituci moderní společnosti, pak je logické mu připsat i významný díl vlivu na formování člověka. Předpokládám, že se shodneme, že naše společnost založená na volném trhu by produkovala odlišné typy lidí, než např. čistě militantní společnost, založená na vojenském řádu, obstarávající si zdroje pleněním okolních zemí.
Úspěšný člověk v této společnosti znamená úspěšný na trhu. Dokázat se draze prodat. Aby toho byl schopný, musí disponovat určitými schopnostmi. Liberál jako vy by určitě zdůraznil, pracovitost, inteligence, znalosti atd. To je ale trochu z idealizovaný pohled. Mimo to jsou tu jsou např. známosti apod., které fungují rovněž velmi dobře a které jsou trochu v rozporu s meritokratickým vnímáním světa.
Samotnou kapitolou jsou pak vlastnosti, které by se daly označit jako morální. A to je to na co narážel Martin. Řekl byste že současná společnost je spíše výhodná pro sobce co jdou za svými cíly, nebo někoho kdo se objetuje pro ostatní a společné hodnoty.
Otázka na vás. Jaké vlastnosti podle vás trh podporuje (odměňuje).
28. 07. 2008 | 00:14

Marty napsal(a):

Ares: jsem ochoten se bavit o tom, ze spolecnost v pripade volneho trhu nejakym zpusobem formuje osobnost cloveka. Diskuse o tom do jake miry a zda lze osobnost po urcitem veku vubec nejak vyrazneji formovat necham odbornikum. Ale rozhodne nici osobnost neformuje volny trh. Volny trh neni zadna instituce. Je to pouhy princip.
28. 07. 2008 | 00:23

jojo napsal(a):

Martin:
Deformuje a nejen deti ale i dospele tim, ze vytvari jako nejvetsi hodnotu sobeckost.

Kam na ta komunisticka hesla chodite? To je jeden z nejvetsich blabolu zdejsich levicaku. Sobeckost je lidska vlastnost, stejne jako zavist, stejne jako touha, stejne jako vlidnost atd. Trh je neosobnim nastrojem, jak tyto vasne krotit. Ac ne vzdy, kroti je velmi dobre a zrovna sobeckost, tedy za kterou vy schovavate touhu po majetku, kroti ku prospechu ostatnich lidi. Zkuste nekdy precist neco jineho nez marxistickou literaturu. Takovyto nazor zcela opomiji sirokou oblast v niz se z vrelke vetsiny realizuje lidske chovani.

Za komunistu se rikalo, kdo neokrada stat okrada vlastni rovinu, at uz je to rpavda nebo ne, neznam vice sobecke prohlaseni nez toto.
28. 07. 2008 | 00:23

jojo napsal(a):

Starejte se o sebe, kde mate zustat. Gorbacov byl komunisticky vudce, vychvalovat komunistickeho vudce je blaznovstvi. Stejne jako by nekdo vychvaloval Hesse za snahu o ukonceni valky.
28. 07. 2008 | 00:26

prirodovedec napsal(a):

Tom: Diky za obsirnou reakci. K prvnimu odstavci - vystizne, presne a srozumitelne formulovane. Vasemu vztahu k liberalismu snad rozumim (a blahopreji :) ).

2.odstavec: Ano zrejme by se jednalo o to co Vy (ekonomove :) ) nazyvate selhanim trhu. A chapu, ze pak ocekavate roli statu, ktera tomu ma zabranit. Cili to je dle mne celkem v souladu s mym nazorem, ze stabilita systemu (a pro mne i maximalni uspokojeni maxima ucastniku pri redukci rizik) je dulezita a i ucelova opatreni (ne nutne statni zasahy, ale i napr. naprosta majetkova zmena) jsou jen logickym dusledkem pusobeni realnych zpetnych vazeb systemu pred jeho zhroucenim pokud je system prilis "rozkyvan".

3.odstavec k hodnoceni rozdeleni bohatstvi: Uvazujete dle mne logicky. Nicmene muze to samozrejme znamenat i rust vsech (nejen ten pokles) s uvedenou koncentraci (pokud nasobne vzroste celkovy objem "bohatstvi"). Rikate, ze v liberalnim prostredi je takova koncentrace necekana - nebudu polemizovat, ale co radi liberal v pripadech kdyz jsou "nami uznane staty", kdy diktator a jeho kamarila vlastni temer zdroje statu. Ma byt svrzen a vyvlastnen? Nebo ma byt svrzen a respektovano to, co si naloupil?

Jinak vsuvka: Zkuste si v Matlabu maly modylek. Staci tribodove diskretni rozdeleni bohatstvi, stacionarni 3x3 matice pravdepodobnosti prechodu a pohrat si trosku s pravdepodobnostmi v ruznych variantach a vyzkouset si co udela takova linearni transformace puvodniho rozdeleni cetnosti padesatou mocninou uvedene matice reprezentujici nerusenych padesat let liberalni demokracie. :) Odhaduji, ze i v tomto banalnim pripade nastanou pri experimentovani varianty, kdy zatouzite jako ja po likvidaci stacionarity nebo po rizeni zmineneho retezce. :) Beru Vas UOHS pokud funguje.
Zaruceni rovnych podminek souteze mi zni jako teoreticky koncept, spise se obavam, ze prvotni nerovnost podminek je spise tzv. volnou soutezi dale zesilovana.

Cituji: "V takovém prostředí se dobře daří schopným." A ja dodavam, ze nejlepe pak vseho schopnym. Zkatka nemit ohled na druhe se KRATKODOBE vyplaci, dlouhodobe se pak projevi to, ze trochu mene schopni se zacnou spojovat proti tem vice schopnym a vitezne docasne extremy jsou celkem logicky za urcitych situaci eliminovany.

"Vy se vlastně ptáte, jak bude liberalismus fungovat v neliberálním prostředí :)" Ano minim v realnem prostredi.

"Otočím otázku: Jak se stavíte k riziku, že pod rouškou intervencionismu dojde k uchopení moci/bohatství jistou skupinou za užití státního aparátu? Mě intervencionismus zase přijde jako spoléhání na genialitu někoho v exekutivě..."

Vyborny dotaz (bez odpovedi na otazku :) ). Podstata me odpovedi je, ze ja spise kladu duraz na existujici system, ktery vidim jako smes trendu. A jsem spise priznivcem postupnych zmen (neverim na globalni optimalizaci metodou reforem skokem do tmy :) ). Neco na existujicim systemu je liberalnejsi vice, neco mene. Pokud ma system dostatecne vybudovane zpetne vazby a neni jednorozmerny, stava se neprehlednym a centralne obtizne zneuzitelnym. Tato bezpecnost ma samozrejme sve naklady (napr. ze schodky nejsou zakazane, danove progrese take ne aj. take ale nejsou zakazane regrese ci prebytky :) ). Pokud se ale system trivializuje (napr. odbouranim zpetnych vazeb, demokracie a zavedenim hierarchickeho "firemniho" rizeni nebo naopak, pokud se zplosti jinak pod heslem nejakeho -ismu a svym zpusobem se nejakymi hesly vyprazdni, stava se snadno zneuzitelnym, protoze nabizi prostor chovat se aktivne nad ramec "cestnych pravidel liberalismu" a naplnit jej vlastni hierarchii). Pekny vecer.
28. 07. 2008 | 00:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to jojo:
Já se starám, proto jsem zde, a ne tam. :)
Ten Váš zapšklý antikomunismus je směšný. Ono totiž je zjevné, že to zhroucení SSSR mohlo také proběhnout jinak. Nic ve zlém, tím se nezatěžujte.
28. 07. 2008 | 00:34

jojo napsal(a):

Pokud mohu na rozdil od vsech co si mysli, ze trh podporuje sobectvi vyjmenovat neco co trh podporuje (ackoliv si stejne jako Marty nemyslim, ze trh jako princip nekoho nejak utvari), tak je to: proziravost, rozvaznost, setrnost, vytrvalost, podnikavost, bystrost.

Umet se postarat sam o sebe a pomahat druhym nelze povazovat za protiklad, ale za vzajemne se doplnujici cinnost. Takze sobeckost patri k lidem stejne jako altruismus.

Ja bych vhodny termin pro oznaceni chovani lidi, kteri sleduji sve vlastni zajmy vybral slovo "autonomie". je to prave dusledek toho, ze vsichni lide jsou si rovni. Povinnosti a zavazky k druhym musi vyplyvat z individualniho rozhodnuti.

Socialismus vnasi do spolecnosti zavist a zlo, prave snahy o vynucene dobro.

jesltize je nejakym naisim cilem stesti lidstva, pak osobni zdokonaleni a zbohatnuti nelze z tohoto stesti vypustit.

Spolecnost po rpavu odsuzuje toho, kdo je liny, marnotratny, nebo na sebe nedba. ten kdo nesleduje svuj vlastni rpospech se stava nakonec pro ostatni pritezi. Deive nez lide zacnou pomahat druhym, musi se umet postarat o sebe.

Radeji si udelejte jasne predstavy, jak demokraticky kapitalismus funguje, namisto kritiky "sobeckosti". Clovek je omylny a s moralnimi nedostatky se budeme setkavat dalsich stovky let, ale nazor ze chovani je bud sobecke nebo sebeobetave opomiji docela sirokou oblast.
28. 07. 2008 | 00:36

jojo napsal(a):

Zapskly antikomunismus:-)))

A co zapsklu antinacimsus, ten se povoluje...?
28. 07. 2008 | 00:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to jojo:
Povoluje? V jakých dimenzích uvažujete!?
Zapšklost Vašeho osobního antikomunismu Vás k vede k nesmyslným paralelám, jakou je např. ta o Gorbačovovi a Hessovi.
Ale jak říkám, tím se nezatěžujte. :)
28. 07. 2008 | 00:47

jojo napsal(a):

Kam vy na ty vyrazy chodite pane Bene. "Zapsklost vaseho osobniho antikomunismu"...To zni durazne az vyhruzne, ale je to uplna kravina.

Ano, je to antikomunismus. Mozna i zaskly. Nevim proc bych po zkusenostech s komunismem a milionama prtvol v jeho jmenu mel slusny clovek k nemu byt clovek tolerantni, ci smirlivy Jen pro udajne hezke myslenky. Nevim proc bych ve svobodne spolecnosti nemohl nazvat komunistickeho vudce komunistickym vudcem k nemuz zadnou uctu nenosim (byt jen za akce v Gruzii, nebo v Litve, o drivejsich puusobenich v politbyru nemluvim). Co vas tak popuzuje, vase minule svazani s komunistickou stranou? jestli ano, to je mi lito, ale to je vas problem.

Ze je to osobni, to je snad jasne, ja nejsem zadny kolektiv, ale obcan, osoba, takze to je uplne hloupa poznamka.
28. 07. 2008 | 01:03

prirodovedec napsal(a):

Gru: Zda se mi, ze jste pominul reakce nekterych novych diskutujicich na V.H., ktere ho zrejme k sepsani textu vedly (pus i neci vyzva), viz:

"Rád bych tedy v dnešním textu shrnul své skutečné názory a sympatie a antipatie, abych v budoucnu mohl své kritiky prostě odkazovat na toto své osobní „programové prohlášení“."

Marty+Martin: Dekuji. Budu hluboce premyslet nad tim co mne (a muj zivot) vice deformuje: Zda volny trh nebo hlasatele jeho bezbreheho pusobeni. Celkem bych chtel byt neosobni a svest to na trh, ale kdyz si Marty preje budu priste jmenovity ... ma pravdu, mohou za to lide ...

jojo: Nevim, jak a kdy Vam Tom odpovi viz puvodni: "Tome, mohl byste vysvetlit a byt konkretnejsi, proc by nemohlo dojit ke koncentraci bohatstvi aproc by mel byt monopol spatny?"

Muj pohled je, ze ke koncentraci bohatstvi muze dojit. A muj dalsi pohled je, ze pokud je prilisna, dojde celkem logicky k majetkovym zvratum. A neni to pro mne otazkou spravedlnosti, ale pouhe uvahy, ze pokud se navic system i tim zjednodusi (zhrouti se jeho slozitejsi struktura), je pro chude pomerne snadne synchronizovat konani a obrat ty bohate. Takze se domnivam, ze je pro bohate jednodussi platit "vypalne" prubezne a neco si zachovat. Samozrejme mohou "optimalizovat" (v case lokalne - docasne) a riskovat pozdeji. Je to na nich.
28. 07. 2008 | 01:14

Ares napsal(a):

Marty: Moje chyba. Odborný termín. Instituce zde neznamená to co v běžné řeči. Je to spíše ustálený způsob jednání resp. hodnot. Nahraďte to třeba formulací „významným prvkem společnosti“.
28. 07. 2008 | 01:18

prirodovedec napsal(a):

Ares: Jeste par takovych argumentacne poutavych vstupu (dekuji a viz jinde i scientist) a rad zbrzdim sve tradicni vypady proti spolecenskym vedam. :)
28. 07. 2008 | 01:33

Ares napsal(a):

prirodovedec: My nejsme tak špatní, jen nám na škole nešla matematika :-).
28. 07. 2008 | 01:36

prirodovedec napsal(a):

Ares: To bylo jiste ucitelem. :) Asi Vam zatajili co to je ta "matika". Vy ji vlastne ve svych formulacich pouzivate, jen o tom jeste nevite. :)) Jen tak dale. Koneckoncu Riesmana a Baumanna jsem kdysi louskal temer pod perinou tak Vy muzete zacit listovat napr. relacnimi strukturami. :)
28. 07. 2008 | 02:05

jojo napsal(a):

Ale odpoved na otazku proc je to spravedlivejsi jsem nedostal, sam uvadite, ze se jedna spise o stabilite....
Je totiz tezke napsat o necem, co je nespravedlive, ze je to spravedlive, rpoto tolik reci kolem.

Mozna to autor vysvetli.
28. 07. 2008 | 07:48

prirodovedec napsal(a):

jojo: Ja netvrdim, ze je TO spravedlivejsi. Jine roviny Vasi otazky si vyrikejte s autorem, Nubou, ci Tomem. Ja tvrdim, ze prilisna kumulace je pro cely system riskantnejsi diky pravdepodobnejsi moznosti kolapsu. Kolaps casto znamena ztratu pro vsechny. Proto je dle mne rozumne iedologicky nevylucovat nastroje, ktere umoznuji system "uridit" i kdyz to rizeni napr. muze byt "jen" dopad vetsinoveho vysledku voleb a teprve pak primy statni zasah. To je vse.
28. 07. 2008 | 09:05

jarpor napsal(a):

Jojo

Dobrý den,

jen pár poznámek k Vaší diskusi, velmi zajímavé diskusi.

Je "spravedlivé", když fotbalista či hokejista "bere" miliony za týden a špičkový chirurg ... ? Asi není, ale co s tím ? Prostě je to realita a dokud budou miliony sledovat sportovní klání (a za to platit), tak se to nezmění.

Snažit se "napravovat nespravedlnost" progresivní daní je bláhové, stejně jako argumentovat, že progresívní daň je znakem "vyššího" sociálního cítění.
Abych byl pochopen, mám-li danou povinnost, pak ji buď plním, nebo se jí snažím obejít.
Se sociálním cítěním to, dle mého, naprosto nesouvisí.
Spíše slouží tento argument jako berlička. Chabá berlička jisté politické ideologie ...
Zajímavé, že nikdo ze zastánců progresivní daně neodpověděl na tabulku vytvořenou Tomem, tedy, jaké pásma by zvolili a proč. Lepší důkaz o "političnosti" této záležitosti, tím nevyjádřením se, nemohl být podán...
28. 07. 2008 | 09:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Je zajimave, ze se zde diskutuje skoro vyhradne o podruzne veci - progresivni resp. rovne dani z prijmu...
28. 07. 2008 | 09:53

neo napsal(a):

vaclavhorejsi:

to není podruzna věc.
pokud víte, že 3+3=6, tak nechápu, jak můžete tvrdit, že progresivní daň je spravedlivější.

proč by měla? To, že někdo platí za stejné služby více není zrovna spravedlivé. Spravedlivá není ani rovná daň. Spravedlivá by mohla býti jedině paušální částka, která by byla pro všechny stejná.
28. 07. 2008 | 09:58

jarpor napsal(a):

vaclavhorejsi

Nejen o "podružné věci".
Viz 26.07.2008 21:16:46

Hezký den
28. 07. 2008 | 10:08

Marty napsal(a):

Ares: porad to neni presne. Volny trh neznamena jednat nejakym zpusobem. Volny trh znamena, ze muzete jednat jakymkoliv zpusobem (samozrejme v ramci prava). Volny trh nema hodnoty. Je to princip na jehoz zaklade pak funguje trh. Hodnoty a zpusoby jednani se utvareji az nasledne v dusledku jinych cinitelu. Volny trh je necim naprosto odosobnenym a v dusledku toho objektivnim. Konaji a tvori lide v ramci trhu. Volny trh jim pouze poskytne volnost tak cinit a dosahovat nejlepsich vysledku. Proto volny trh ani nemuze formovat neci charakter. Dokonce neformuje ani trh. Pouze trhu poskytne svobodu se volne formovat.
28. 07. 2008 | 10:41

jojo napsal(a):

Tak jste to nemel do sveho prispevku psat, kdyz je to podruzne. Nekoho pak zakonite zajima, proc si myslite, ze je neco spravedlivejsi nez to druhe.
28. 07. 2008 | 11:05

jojo napsal(a):

Ja sjem rpirodovedce netrvdil, ze vy to tvrdite. Vas prispevek jsme pochopil, ze uproednostnujete stabilitu, coz je argument samozrejme bezne uzivany. jen jsme si posteskl, ze odpoved jsme nedostal. Navic se mi takove uplaceni nezdava. Uplaceni nei spravedlive...
28. 07. 2008 | 11:07

jojo napsal(a):

Presne tak Marty, ti kdo volnemu trhu prisuzuji schopnosti fomovat lidi a podobne bozske vlastnosti jej pouze nepochopili.

Ono je to vubec takove modni.
28. 07. 2008 | 11:16

Ares napsal(a):

Marty: Nejspíše se bavíme každý o trochu něčem jiném. Já chápu trh jako jeden z možných způsobů organizace produkce a směny ve společnosti. Tak jako je např. demokracie způsobem rozhodování či řízení společnosti. To že tato společnost funguje na těchto principech (lidé tak jednají) formuje její členy. Jako čistá abstrakce žádný přímý vliv samozřejmě nemá.

prirodovedec: Po pravdě řečeno. Já jsem s matematikou problém neměl. Byl to můj oblíbený předmět. Navíc mám průmyslovku a mé původní profese spadaly do této kategorie. Byl jsem tedy zvyklý na určitou formu podání informací. Z toho důvodu sdílím do jisté míry vaši averzi vůči tomu okecávání humanitních oborů.

Po jistých zkušenostech z aplikovaného výzkumu jsem ale přehodnotil svůj vztah ke kvalitativním metodám. Pokud chcete pochopit situaci a řešit praktické problémy, tak si s matematikou v sociálních vědách nevystačíte. Kdyby ano, tak by se za těch 200 let co existuje např. sociologie objevil někdo od vás a ukázal těm nevzdělaným sociologům, jak se to má správně dělat :-).
28. 07. 2008 | 11:31

ad0 napsal(a):

Je velkym nestestim, kdyz rychlokvaska, tzv. profesor vsemu rozumi a do vseho presne tak jak v ty hospode, keca. Jsou to opravdu vetsinou plky, na urovni jedna baba povidala... a ted bych mohl citovat mnohe pasaze, jako ze VK coby svetovy politik prispel k rozdeleni byvaleho CeskoSlovenska a pod.
Jako clovek pracujici ve vede by musel hledat a pidit se po podstate a ne plkat neco z novin. O rozdeleni bylo dohodnuto jiz v cervnu 1987 v Zeneve mezi "experty" z NSR a SSSR o rozdeleni sfer vlivu...Pro rozdeleni tehda udelal daleko nejvic nejaky V. Havel a pod., napriklad provokacemi na Jiznim Slovensku a pod. A tak bych mohl pokracovat, napr. povrchni reci o Gorbacovovi a pod. Nema cenu jit do detailu. Jenom chci konstatovat, ze lidi jako VH mohou byt urcitym zpusobem, svoji zasadni nekvalifikovanosti, kdyz vlastne glorifikuji uplne nevedeckym zpusobem sami sebe, nakonec nebezpecim pro sve okoli svym chtenym, ci nechtenym ohlupovanim na baze nekvalifikovaneho plkani o vsem, s tim, ze vystupuji, hlavne pro mlade lidi, jako samozvane autority, pane profesor, to je neco...
28. 07. 2008 | 11:42

MS napsal(a):

Pane Hořejší,

chtělo by se mi napsat, že se světonázorem se člověk rodí a pak už jen vnější vlivy člověka usměrňují a pouze nevyhraněný člověk je schopen se změnit. Ale tomu tak asi není.

Přesto je nutné pochopit hlavní ideje levicově a pravicově založeného člověka a s tímto pracovat. V žádném případě jeden ani druhý není méněcenný – přestože z našich debat to tak vyplývá. Při Vašem vzdělání se domnívám, že toto víte, a proto proč ten pohled do “historie Vašich názorů“???
Levičák – je vždy spíše pro kolektiv, pravičák - je vždy na straně individualismu. Pak jsou střeďáci, kteří jsou naprosto nevyzpytatelní, a ti se musí vyhranit, nebo jen tápou a zmítají se sem tam. (Vše, prosím, berte s rezervou a nadsázkou).
Levičák o pravičákovi řekne, že je sobec, a pravičák o levičákovi, že je naivní blbec, ale pochopit, proč ten či onen říká, to co říká, je daleko složitější.

Kdybychom všichni – jako kolektiv – jak je i Vaším levicovým krédem – přistupovali stejně k věci a uvědomovali si základní ideje toho druhého, pak věřte tomu, že se na naprosté věci shodneme a s minimálním kompromisem problém vyřešíme (min. ty technické problémy – mezi které patří i daně, poplatky u lékaře, radar, lisabonskou smlouvu a plno dalších témat, na které tu diskutujeme).

Ale protože jsme všichni nenapravitelní individualisti, kteří při lámání chleba vidí nejdřív sebe a potom ty druhé (to říkají dějiny!!), a je jedno jaký máme světonázor, tak naše domluva minimálně mezi tábory skřípe. Když dojde na detaily – domluva skřípe i uvnitř táborů – (Melčák, Kott, Tlustý, …. – a kolik je debat, o kterých nevíme :-).)

Takže ať napíšete článek jak napíšete – píšete jej pro celé spektrum světonázorů, proto vždy Vás někdo někam zařadí a pošle - proč tedy máte potřebu hájit svoje “levičáctví“? Chcete nám právě proto vysvětlit, že máme stejné názory? To přece pro toto spektrum nejde, ne???

Buďte svůj, mějte jasně vyhraněné názory – těmi někoho přesvědčíte, někoho odradíte, ale zavděčit se stejným slovníkem všem???

Věřte, že se, jako pravičák, s Vámi budu hádat i nadále. ;-))).
28. 07. 2008 | 11:52

karel IV napsal(a):

No pane Horejsi, tohle jsou vase nazory, ktere jste shromazdil za cely svuj zivot? Ja bych se za ten eklekticky referat povrchnosti spise stydel. Mimochodem, to, co si o sobe sam myslite / tedy ze nejste extremni levicak, atd/ neznamena, ze jim skutecne nejste. Vase nazory, ktere jste popsal jsou vyargumentovane asi tak jako hospodske kecy ve ctvrte cenove.
28. 07. 2008 | 12:01

Ondřej napsal(a):

také přispěji svou troškou do tohoto názorového klání a ať jsem klidně onálepkován jako extrémní bolševik: progresivní zdanění je spravedlivější prostě proto, že lidé na vrcholu společenské pyramidy disponují prostředky, které vytvářejí tisíce lidí pod nimi. Ano souhlasím, vedoucí pracovník jež se svou pílí vypracoval má být lépe ohodnocen než třeba méně pilný, pasivní a méně inteligentní dělník, nicméně to že někdo organizuje práci tisíců lidí(a je z tohoto hlediska významnější) nic nemění na skutečnosti, že nakládá s výsledky jejich práce a bez nich by nic nevydělal. Kapitalismus nefunguje jako spravedlivá pohádka: když se v něm narodíte jako boháč, tak můžete být úplný lempl, nic nedělat a jako boháč pravděpodobně i zemřete. Když investujete miliardu a máte stoprocentní výnos tak vyděláte miliardu, ten kdo může investovat poze pětku vydělá pětku. Spravedlnost?:-). A proč to vše? Já prostě nechci žít v zemi kde by umírali lidé na ulicích v kartónech, kde by jako v USA ýznačná část populace neměla zdravotní pojištění. Proč bych toto měl akceptovat na začátku 21.st, v době kdy lidstvo dobývá už 40 let vesmír. Takže skandinávskému modelu společnosti ZDAR! (a propo pro ty kdo mě budou mít za starého bolševika, pokud pro vás bolševik tak zatím mladý:-)
28. 07. 2008 | 12:31

neo napsal(a):

Ondřej:

progresivní zdanění je nespravedlnost, protože platíte více za stejné služby.

jedinná spravedlivá daň by byla paušální částka pro všechny stejná.
a ta vaše ubohá teorie o pyramidě je mimo, protože největší daně platí vždy zaměstnanec a ten ve většině případů nežije z práce druhých.

Navíc když tvrdíte, že ten co je na vrcholu nakládá z výsledky práce jiných, jako slušná kompenzace myslím postačí, že těm JINÝM dal práci, takže jsou si kvit. Proto nechápu Vaše obhajování něčeho tak nespravedlivého, jako je progresivní daň.
28. 07. 2008 | 12:45

Caps napsal(a):

Pojmy pravice a levice zastarávají? Vy jste politolog, ne? Tak se vám to skutečně zdá. To, že vy nechápete rozdíly mezi programem pravice a levice a zdají se vám nevýznamné pouze ukazuje na vaši nevzdělanost. A ten Martan, to je ten samy jako o nem mluví váš stranicky guru? Jen hlupák si může myslet, že toto rozlišení na pravici a levici je něco umělého. Z těchto ideologickych východisek totiz teprve vychází profesionalita, jinak je to jen technologie moci ala Gross. Vy evidentně ani v nejmenším nechápete, že na počátku každého praktického činu v politice je - měla by být - ta nejobecnější myšlenka politické filosofie. To, že tento fakt nedokážete domyslet, je vidět i z vaší argumentace ve prospěch progresivní daně. Vy ji podporujete, ale tak plytkými argumenty, které navíc ani v nejmenším nesouvisí s tím, na jakých argumentech levicolvých ideologů progresivní dan stojí. Podporujte progresivni dan, ale taky si o tom neco prectete, to ze jste pro jen proto, ze podle vas je to moralni nic neznamena a svoje uvahy tim pouze degradujete. Dále, co to jsou ekonomicke delsi stavky. Co to jsou delsi stavky? To je ty vase argumentace stylem byt napul tehotny. Výsmechem rozumu je pak vase podpora svedskeho socialismu. Vite vy vubec, na cem svedsky socialismus, ktery je za soucasnym poklesem konkurenceschopnosti Svedska, stoji? Je to bezprecedentni nadbihani obrim firmam, pro ktere je extremni danova zatez za normalnich okolnosti duvodem k odchodu ze zeme. Kdo to ve Svedsku platil? Male a stredni firmy a obcane. Budte pro to, ale nechte si ty reci o moralce. A hlavne - nastudujte si neco o Svedske ekonomice - doporucuji neco jineho nez vasi oblibenou pochybnou Wikipedii. Ke komunismu - zase, vy jste politolog, ze urcujete co je to opravdova totalita? Tento vas odstavec povazuji za mimoradne nechutny - je plny osobniho alibismu a arogance vuci lidem, kteri si za komunistu v dobe, kdy vy jste se v poklidu a teple neangazoval, vytrpeli sve. Skutecne dela se mi nevolno z myslenkoveho sveta, ve kterem zijete. Ale za nevzdelanost - a nic na tom nezmeni ani kdybyste byl desetkrat profesor imunologie - si muze kazdy sam.
28. 07. 2008 | 13:11

jarpor napsal(a):

Ondřej

Mládí Vás může omluvit, tedy jak dlouho ?

K tomu, co napsal neo jen doplnění - jak se vyrovnáte s tím, když jedinec, např. vynálezce, bude disponovat ...tedy BEZ těch tisíců lidí... ?
A mimochodem - brání něco "těm na vrcholu pyramidy" dobrovolně přispívat těm druhým ?
Zkuste se zamyslet nad termíny povinnost x dobrovolnost v souvislosti se "sociálností" jedince.

MS

Hezky napsáno.

Hezký den
28. 07. 2008 | 13:14

Saliven napsal(a):

neo:
Nesdílím Vaše přesvědčení, že jediná spravedlivá daň je daň z hlavy. Řekl bych, že máte pravdu, kdyby měli všichni na počátku stejné podmínky a o úspěchu by rozhodovalo jen vlastní přičinění. To ale jak jistě uznáte prostě neplatí a nespravedlnost vzniká v okamžiku narození a mnohdy se při výchově prohlubuje. O tom čerpání stejných služeb by se dalo polemizovat.

Co můžu připustit jako spravedlivé, tak je dejme tomu rovná daň (jedna sazba). Osobně jsem pro progresivní zdanění se stropy na pojistném. Zřejmě bych zvolil 10-20-30 a ponechal na diskuzi, kde udělat hranice. V době, kdy nastupovala současná vláda mi přišlo než zavedení rovné daně lepší změnit hranice daňových sazeb, aby to nebylo někde kolem 10tis., 18tis. a 32tis. (teď jen odhaduji, nepamatuji si to přesně), ale třeba 15, 30, 50 tisíc. Zdálo se mi přehnané, aby se nějaká zhruba třetina zaměstnanců tehdy pohybovala v nejvyšším daňovém pásmu.

Naopak degresivní daň (naše současné danění fyzických osob) mi ale přijde nespravedlivá. Osobně bych navrhoval buď rovnou daň bez stropů a nebo progresivní zdanění se stropy na pojistném.

Pro pana profesora:
Vzhledem k významu, jaký měla daňová reforma při posledních volbách bych ji tedy za okrajovou nepovažoval. Jedná se o jeden z hlavních střetů ODS a ČSSD u nás.

PS: Paní/slečna Nuba to napsala velice hezky. Vnímám to podobně.
28. 07. 2008 | 13:15

Saliven napsal(a):

jarpor:
Položím Vám otázku. Domníváte se, že mezi výší příjmů a charitou existuje přímá úměra? Já se domnívám, že ne. Proto s Vámi nesouhlasím.

A též jsem přesvědčen o tom, že lidé mají (mj. kvůli oslabení náboženství) k charitě neustále zápornější vztah a spíše hledí na svojí peněženku, než na úroveň společnosti. Ale to je možná jen můj pohled (myslím tento odstavec).
28. 07. 2008 | 13:17

frequents napsal(a):

to Ondrej
Tu blbost o pyramide jste vymyslel sam? Nezlobte se, ale to je tak smesne a hloupe, ze se k tomu neda vic rict. Pokud jde o toho, ktery se narodil jako bohac? Vy jste kdo, ze budete prerozdelovat neci majetek? A vy jste kdo, ze budete urcovat, co uz je bohatstvi a co jeste ne. A kapitalismus je spravedlivy - nesnazi se socialnim inzenyrstvim menit prirodu. Kazdy se narodil nejak, chytrejsi, rychlejsi, hezci, mensi, vetsi, kapitalismus neni zadny domyslivy nadutec, tak jako vy, aby trestal cloveka za to, ze mu priroda nadelila jine vychozi podminky nez nekomu jinemu. To o cem vy mluvite je ten nejsporostsi pripad komunisticke manipulace, ktera vydava svoji pokrivenou rovnost za spravedlnost, koneckoncu to same dela i Horejsi.
28. 07. 2008 | 13:24

jarpor napsal(a):

Saliven

Na rozdíl od Vás odpovídám - nevím.
Snad se ale můžeme shodnout na jednom :
Jedinec, který "ze svého" dobrovolně pomáhá potřebným, má silnější sociální cítění než ten, jež tak činí z "pouhé" zákonem nařízené povinnosti.

Hezký den
28. 07. 2008 | 13:34

Saliven napsal(a):

jarpor:
Na tom se opravdu shodneme. Toto sociální cítění je ovšem na penězích pravděpodobně nezávislé.

I Vám hezký den.
28. 07. 2008 | 13:42

StandaT napsal(a):

Když to tady čtu, vidím, tak jako obvykle, že bydlím na jiné planetě. To u nás, na Marsu, mám na výplatní pásce několik položek, které jsou mi strhávány. Z těch, které se týkají solidarity s méně úspěšnými a s potřebnými, není progresivní ani jedna (sociální, zdravotní, důchody, nezaměstnanost). Naopak progresivní je ta, kterou si platím služby Státu (policie, silnice, úřednictvo).

Jedinou spravedlnost, kterou tady vidím, je to, že si platím "víc" byrokrata a ten mě taky víc buzeruje.
28. 07. 2008 | 13:46

jarpor napsal(a):

Saliven

Díky.
Vaši druhou větu dokonce vyslovuji bez "pravděpodobně".
Myslím, že jsme si vzájemně potvrdili, že progresivní, stejně jako rovná daň, nemá žádnou souvislost se "sociálnem" jedince.

Pěkné odpoledne
28. 07. 2008 | 13:54

SuP napsal(a):

Salivene -
dobře, sociální cítění je na penězích nezávislé. Ale přece když je nemáte, jak chcete někomu pomoct? Slov se potřebný nenají. A pomáhat tak, že mě to nic nestojí, není sociální cítění, ale solidarita.
28. 07. 2008 | 14:07

Pocestny napsal(a):

Názorné, při pondělku se dočítám záplavy teorie od osob, které k ní nemohou přiřadit praxi, velmi mne baví ten princip, podle kterého tu vesměs (odhaduji) erární zaměstnanci diskkutují o tom, co je dobře pro všechny.

Čtu tu rozsáhlé encykliky od lidí, kteří se zabývají zásadně spotřebou veřejných peněz, ve kterých diskutují o tom, kolik by podle jejich expertního názoru měli vydělávat druzí, aby jim to sedělo matematicky či statisticky. Čili názorná ukázka totalitních manýr.

Odpověď panu Hořejšímu nestojí za řeč, teď bych rád pro změnu požádal o citaci těch "vulgarit".

A nakonec - o daňové progresi nechť rozhodují tio, kterých se týká, tudíž ti, kteří si na ni vydělají.
Ti, kteří na progresi chtějí prebendovat - všichni ti členové "humanistických struktur za lepší socialistický život" této degenerované společnosti - ne ti, kterým je koruna navíc ze společného určena, nechť doufají v rozum a milosrdenství.
Vše ostatní je oktrojovaný diktát.

Jinak pan doktor napsal CV klasického střihu, chápu, že se s ním stotožňuje většina dalších z těch, co "nemohli nic dělat".

Tato společnost má morálky a humanismu plnou hubu, ale faktem zůstává, že v této síni morálních pilířů byli veřejného odporu proti režimu schopny jen máničky protestující proti útisku androšových kapel.

To je vysvědčení pánové titulovaní mudrci, jenom ty máničky uměly zvednout hlavu, vy jste ryli rypáky v bahně pokory před Vasilem a Gustávem v očekávání kostičky a podrbání za způsobné panáčkování.

Dnes tu mentorujete to, co se smí a nesmí říkat.

Necítíte se osobně trapně???
28. 07. 2008 | 14:29

Saliven napsal(a):

jarpor:
Souhlas, se sociálnem nemá. Ale o to tu tak uplně nejde. Evidentně, kdyby bylo sociálno ve společnosti dostatečně silné, tak není třeba tuto věc delegovat na stát.

SuP:
Ten chudý je přece ale příjemcem systému. Nicméně to, že má málo, neznamená, že nemůže dát alespoň symbolicky. Nespojoval bych sociální cítění (nebo po vašem solidarita) přímo s množstvím. Pokud se chceme bavit o rovné nebo progresivní dani, potom se bavíme jen o množství, která se následně bude realokovat, solidární je obojí. Lafferisti určitě nebudou souhlasit, ale progresivní daň generuje víc peněz.

Pocestny:
Četl jsem spoustu vašich příspěvků a zajímala by mne jedna věc. Neustále někoho peskujete, že se tváří jako že "nemohl nic dělat". Co jste proti socialismu dělal Vy? Jak jste bojoval?
28. 07. 2008 | 14:42

prirodovedec napsal(a):

autor: Vidite, vidite. Zdalo se Vam, ze se resi marginalni otazky a dockal jste se "Vami vyzadanych" a "oblibenych" nalepkovych reakci. Potesit Vas muze, ze Ti stali diskutujici Vam uz ani (zrejme z rezignace a unavy :) ) ty nalepky nelepi, ale upoutal jste radu novych nicku, kteri na Vas radostne reaguji jako na idnes ci novinkach. Gratuluji k uspechu. :) A abych Vas potesil: Dekuji za blog. Z reakci snadno poznate, ze jste byl vrcholne uspesny.

Jinak si z toho nic nedelejte. Ja se tu marne ptal na vice veci (vynechal jsem zde oblibena sluvka jako spravedlnost), ale vysvetleni a postrehu jsem se dockal jen od Toma ...

Jeste postreh pro vsechny. Peclivym sledovanim diskuse jsem pochopil, ze liberalismus je vyhodny tim, ze vsem dava prostrednictvim svobody rozhodovani na volnem trhu a neomezovanim rovne sance, ktere kazdy dokaze realizovat podle (cituji vyse jojo) svych schopnosti: proziravosti, rozvaznosti, setrnosti, vytrvalosti, podnikavosti, bystrosti. Pro takovy liberalismus skoro jsem (Marty nekazte mi to :) ), jenze se mi zda, ze nelze takovy krasny liberalismus hned zavest, protoze schopni lide jsou diskriminovani tim, ze existuji lide (opet cituji zamerne vytrzenim z kontextu), ktere spolecnost po pravu odsuzuje protoze jsou sice majetni, ale lini a marnotratni. Proto se mi jevi jako logicke zavest liberalismus celosvetove a "spravedlive" ve dvou fazich. Nejprve se trochu srovnaji majetkove pomery (odecte se to nespravedlive prisvojene zdedenim, az na stejny zaklad a ponecha se pouze ciste vydelane at + ci -), je jedno jak se to nazve, nejaky termin z novoreci se jiste najde :) dan se to nazyvat nemusi, a potom jiz vypukne spravedlivy liberalismus s plnou vzajemnou informovanosti minimalnim statem a rovnou dani. Pripada mi to jako nastoleni idealu, po kterem mnozi volaji, samozrejme s jistou drobnosti, ze musi byt ty rovne podminky, aby se projevily jen ty protrzni vlastnosti. Vsichni spokojeni? nebo ne?
28. 07. 2008 | 14:44

Martin napsal(a):

Aresi to je tezke, vy a ja (a myslim si ze nejenom) chapeme, ze zpusob smeny ovlivnuje chovani a navyky cloveka. Marty (a samozrejme nejenom on) si mysli, ze to na nas vliv zadny nema. A ted co s tim ?
28. 07. 2008 | 14:47

Martin napsal(a):

Tome, napriklad tady

http://www.uncp.edu/home/rw...
28. 07. 2008 | 14:51

Pocestny napsal(a):

Mám plné zuby daňové progrese, která jde na golfové turnaje vaší politické šlechty, na zástupy tet z různých nadací "pro záchranu dětí", když děcáky praskají ve švech, my živíme spolek tet, ale děti v 18 skončí na ulici, protože na tyhle spratky už nemáme dotační titul, mám plné zuby Džamilovin, které skrývají fakt, že znatelná část autochtonní populace se chová hůř než příslušníci segregovaných menšin, peníze tu tečou proudem do kapes lidí, kteým nepatří a bídou a neštěstím oprávněných recipientů podpory se omlouvají další rozpočtové orgie mezi spolky měšťáckých paniček a jejich bolševicky myslících "podnikatelských" přícmrdů, kteří tak vracejí drobné za předražené státní zakázky.

Pravice se z cca 3 milionu lidí, kteří se svýmui rodinami fungují jako OSVČ smrskla v duševním sklepení místních humanistů na ODS a její přícmrdy, jiného pravičáka tu není vidět.

Zase špatně, pravice nemůže být generována lidmi, kteří závisí svojí obživou na veřejných rozpočtech, ale to je skupině obyvatel, která má skoro celoživotní zkušenost s nájemnou prací za plat - neboli ve čtyři s čistou hlavou na jedno - nelze vysvětlit.

Tahle diskuse je velmi názorná - ukazuje tu hrůznou fůru omylů a smyšlenek, kterými trpí náš člověk, zejména pak, když mluví o věcech, kterým se v životě dodnes pečlivě vyhýbal. Znovu tu cítím tu banalitu života na ulici a sofistikovanou iluzi reality v akademických pokusných stanicích tohoto planetárního lidského kolchozu.

Ono, co čekat od lidí s takovou životní anamnézou, ze které se tu vyznal pan doktor.

Obecně, zbabělost není trestná, pochopil bych jí před listopadem, pokud dnes musíme konstatovat, že stejná zbabělost trvá dodnes, je to fatální.

Všem těm, kteří se mně tu zeptají na to obvyklé - cos dělal ty?? odpovídám - ve svých 19, jsem dělal, co jsem mohl, nejsem si jist, jestli si stejně odpovíte i vy - i když i na tohle se dá říci NIC (jsem nemohl). Ono to vždy bylo pohodlnější.

Já se zeptám vás - Co vy jste udělali pro někoho druhého - ne pro "stát", ale pro nějakého člověka v nouzi? Není to tak, že tu definujete "kolik od nás budete chtít" i když nemáte ani šajnu, kde ty peníze nakonec skončí?
Jak můžete od občana chtít příspěvek na ten zdravý socialismus, když většinu zdrojů požere systém na přerozdělení vybraného, další, markantní část z něj ukradnou jeho exponenti s kamarády?

To je typická levicová lživá teorie mandatorního předvýběru zdrojů na "očekávané náklady", kde se prostě spočte, kolik soudruzi utratí a pak se začne shánět stádo idiotů, kteří to povinně zafinancují.
28. 07. 2008 | 14:54

Martin napsal(a):

Pocestny, proc lide s pravicovymi nazory nejdou vsem prikladem. Podle reci kazdy pravicovy clovek je mlady, velmi uspesny a bohaty. Ti co podporuji levici jsou zas jen chudina co zije na davkach. Takze by naprosto stacilo, aby ti pravicovi ukazali, jak jejich charita je dokonalejsi nez stat, protoze stejne pry jen oni vytvareji nejake hodnoty. Staci jen neplakat, co ten stat dela spatne, hop ukazte vsem, ze co pravicak to filantrop.
28. 07. 2008 | 15:02

Saliven napsal(a):

Pocestny:
Pokud chápete zbabělost před revolucí, potom si protiřečíte. Vaše vyjádření, že jste dělal co jste mohl, může ve finále znamenat, že jste dělal to co všichni obyčejní lidé. Pokud vám bylo v roce 1989 19 let, tak moc nechápu ty vaše odkazy na dědu v první světové a otce ve druhé světové. Nebo alespoň myslím, že jste to psal.

PS: Škoda, že vás vaši hrdinní předkové nenaučili trochu tolerance k jiným názorům. To, že si myslíte, že máte pravdu ještě neznamená, že ji opravdu globálně máte.
28. 07. 2008 | 15:04

Pocestny napsal(a):

Největší junda je potom souvislost mezi požadováním progrese v dani a současná nechuť k placení banálních správních poplatků, které na víc ukazují, že přes třetinový propad "nemocnosti" v obyvatelstvu, se Julínkovným mortalita nijak nezvedla.

Tak jako po lustracích tu pan doktor hýkal s ostatními hýkaly cosi o masových sebevraždách ostrakizovaných "obětí estébáckých her a pomluv", dnes sedí v parlamentu takové kreatury jako Snítilý a ještě navíc byli kandidováni tou stranou, která je tu "pro lid", počet falešných lustračních negací dostupuje řádu desítek, brzo se přehoupneme přes stovku.

Čili ti, kteří páchali zločiny dříve, je páchají dál a pan doktor s nimi politicky "lehává" za ty lepší zítřky.

Dnes pan doktor sehrál estrádu nad Julinkovnym s podobným koncem - nic se neděje, ale historie zaznamená, že Hořejší byl proti.

Otázka na konec - Proč se člověk intelektem tak vyjimečný lidsky zahrabává mezi průměrnou bídu našeho člověka? Proč si nedovolí méně masový názor?

Pan doktor dělá politiku, tak není čas na upřímnost......
28. 07. 2008 | 15:07

Marty napsal(a):

Martin: ocividne nechapte nic, protoze neustale menite sva prohlaseni.
28. 07. 2008 | 15:29

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: Prominte, ze na Vas reaguji. I ja Vas ctu a Vase temer rozsahle encykliky. Ale proc neustale volite ten az legracne nenavistny ton? Proc tim v podstate likvidujete vsechny sve zajimave postrehy, kterych mivate ve svych textech celou radu? To se rad stylizujete do role stredostavovskeho fasisty, ktery zatim jen nafukuje tvaricky a hrozi pestickou? Nebo to neni jen stylizace? Proc ale pak z Vasich prispevku cisi takove vseobjimajici pohrdani vsemi ostatnimi a pomerne spatne skryvana nenavist? Proc ten opakovane zjevovany mindrak vuci zamestnancum, lidem zijicim dle Vas z verejnych penez a akademikum? :) Proc ctete ty nase "rozsahle encykliky", kdyz k nim pak umite jen prilepit nalepku a ne argument? Tesi Vas "slovy nicit" ty druhe "podle Vas" "ty spatne"? Nebo si jen tak pohravate a bavi Vas "jen" destruovat diskusi a vystvavat bloggery? Umite byt take laskavy a chapavy alespon vuci svym blizkym? Umite byt i vtipny a nad veci?

Pokud lidi oslovite nebo i jen slovy napadnete, nedivte se, ze se neshrbi a nepadnou pred Vami na tvar, ale brani se a ptaji se. Nu a Ti mladi jako Saliven si mohu dovolit ten prepych ptat se starsich mentoru, co tehdy delali. Protoze kazdy zvlastni ukaz si vyzaduje vysvetleni a pochopeni odkud se vlastne vzal.
28. 07. 2008 | 15:40

Ondřej napsal(a):

pro pana frequentse a další:
progresivní zdanění narovnává podmínky ve společnosti, jež má do jisté míry strukturu oné vysmívané pyramidy. Ptáte se kdo jsem, že chci určovat jak přerozdělit majetek a kde začíná bohatství? Ale to jste si přečetl kde, že to chci dělat já osobně?:-) To musí být výsledek demokratického konsesu. A proč? Možná protože chceme stabilní společnost, která se vyhýbá ohrožujícím extrémům. Chcete snad společnost 19.st., ve které po ztrátě zaměstnání vás nechali chcípnout hlady na ulici, opravdu chcete společnost ze které vyrostli fašismus a komunismus? Dvě nejvražednější ideologie snažící se řešit problémy liberalismu? Sociální stát funguje, a i přes veškeré snahy ho denunciovat je faktem, že skandinávci mají nejvyšší životní úroveň. To samozřejmě neznamená, že bychom měli rezignovat na jeho zlepšování a zavádění motivačních prvků tam kde je ochrana kontraproduktivní. Nikdo ještě nic lepšího než je welfare state nevymyslel.
28. 07. 2008 | 16:18

Pocestny napsal(a):

Salivene, toleranci chcete po obětech, co budete chtít po těch, kteří si v těch chvílích hledí svých záděr? Nic, troufám si tvrdit.

Jinak mne těší váš principielní pokus zase hledat mouchy tam, kde nejsou, protože "kdo je bez viny, ať hodí kamenem, ale my jsme se dohodli, že to dělat nebudem, radši si ohlídáme naše malé špinavosti, které dělá každý".

Martine, úproč by to měl někdo dělat? V této situaci, kdy tu vy titulujete každého napravo od vás jako zloděje a vlastizrádce a zároveň dohlížíte nad "přiměřenou hladinou zisku jedince"? Dobrá vůle se nedá na nikom vynutit, to byste měl vědět sám.

Zároveň bych vás ád upozornil na míru sebeprojekce do životů ostatních, které se dopouštíte mudrováním o banalitách obchodu ve své sofistice akademika, který bezva spočítá všechny matice a pak jde volit Sládka nebo se nechá okrást zlodějským fondem. Ta odporná intelektuální lidovost, to podbízení se proletáři, to tu máme stejné jako v dobách, kdy docent byl proti instalatérovi nula. Ta míra absolutního nedostatku akademického nadhledu, malý narcismus malých generálů, to vše jsem zakoušel v AS UK, kde pod vedením žvanivého pseudokomouše Palouše "recyklovali svou kariéru takoví lumeni jako byl pan Malý (jediný prorektor postkom UK, který nastoupil na práva v roce 1957, přežil všechna salta režimu a zakončil svou kariéru známou aférou s kšeftem s přijímačkami), pam Winkler (dnes náměstek Ministra Zahraničí, který se proslavil velmi sociálními pronájmy rektorátních nebytovek)a další lumeni, které akademická obec nedokázala ani umravnit ani vypudit. Míra červovitosti charakteru jejich okolí si tehdá nezadala s tím, co si pamatuji jako malý kluk, holt jsem nebyl z "malých poměrů", tak jsme měli pár let doprovod i na špacíru podle řeky. To také mnoho bývalých přátel neumělo najednou pozdravit (co kdyby je někdo viděl??)

A tato část populu nám tu vymývá mozek v tom základním - soudržnosti společnosti a obraně a staví tu mne (privátní osobu s pozitivním daňovým benefitem) na úroveň levicových vlastizrádců z roku 38, 4 a 68.

Ne vážení nenávist, mindrák, zloba - to je vše špatně, to správné slovo je ještě horší - hluboké opovržení těmi, kdo atakují bližní jako zločince proto, aby jejich teoretický smysl pro "spravedlnost" vůči "ubohému Rusovi".

Doporučuji jeden další dětinský výtvor člověka, který je bezesporu také méně hodnotným jedincem než místní mudrlant -
http://neviditelnypes.lidov...
28. 07. 2008 | 16:21

jarpor napsal(a):

Saliven

„Evidentně, kdyby bylo sociálno ve společnosti dostatečně silné, tak není třeba tuto věc delegovat na stát.“

Tak zde se nechápeme.
Čeho je poskrovnu v jedinci, tím taktéž ve společnosti, toho může být „ve státě“ vrchovatě, případně to lze nařídit „delegováním“ ??

S trochou nadsázky : společnost nemá dostatečnou víru, tak ji budeme delegovat na stát, nebo nemá dostatek schopností k výchově dětí, tak to delegujme na stát ???!! To snad ne, něco z toho zde již byly snahy zavést …

Začali jsme tou progresí a s tím, zda je argument větší sociálnosti v progresi „v pořádku“. Dle mého – není. A když pro nic jiného, tak pro pravdivost konstatování Standy T. z 13:46:47.

Hezký den
28. 07. 2008 | 16:27

jojo napsal(a):

Progresivni zdaneni zadne podminky ve spolecnosti nenarovnava. Proc proboha pisete takove bezobsazne fraze, aniz byste zminil jake podminky a jak je narovnava??

Jeste jsme nevidel nic podobne kradezi, co by narovnavalo podminky ve spolecnosti. Ale jsme asi z jinych planet, vy asi z Paroubkova Marsu.

Spravne je, neskryvat se za krasna slova, ale napsat, ze progresivni zdaneni bere vetsi cast vydelku jedne casti lidi a prerozdeluje je do kapes druhe mene uspesne casti. Mene uspesna neznamena, ze za nekolik let bude stale mene uspesna, naopka, neznamena to ani vice ci mene stastna. To je nespravedlnost, i kdyby stokrat vynucene demokratickym konsensem.
Je to levicacke hantyrka, komolici slova a odebirajici jim puvodni vyznam. Cerne je bile, bile je cerne. Ani tisic lidi, jez se usnese demokraticky zabrat nekomu cast majetku neopravnuje nikoho ke kradezi.
To barvite dickensonovske liceni 19. stoleti s haldovymi lidmi na ulici, je vazne zabavne, zvlaste ve svetle, kdy socialni inzenyri dvacateho stoleti
pachali nejhorsi zverstva ve jmenu "demokratickeho konsensu".

Sociální stát funguje, ale jen diky kapitalismu a volnemu trhu. To ze funguje, neni jeho zasluha, ale uzasne schopnosti kapitalistu.

Levicakum jiz opravdu nezbyva nic jineho, nez mantra o skandinavskem modelu, kdyz uz tolik jinych modelu prokazalo svoji neschopnost. Ale ono to nebude tak pravda, jak se pise, jsou jine zeme, kde je zivotni uroven a SPRAVEDLNOST vyssi, nez ve skandinavii.
28. 07. 2008 | 16:56

Gru napsal(a):

Jak čtu rozpepři o progresivní dani, nedá mi to, abych tu nereprodukoval brilantní satrický šleh z pera významného autora Süskinda - naložte s tím dle libosti:

"Markýz se již ve čtyřiceti letech obrátil k dvorskému životu ve Versailles zády, uchýlil se na své statky a zde žil vědami. Z jeho pera pocházelo významné dílo o dynamické národní ekonomice, v němž navrhl odstranění všech dávek z pozemků a zemědělských výrobků a zavedení obrácené progresivní daně z příjmu, která by nejtvrději zasáhla ty nejchudší a tak je přinutila k čilejší hospodářské aktivitě. Povzbuzen úspěchem dílka, vydal traktát o výchově hochů a dívek ve věku mezi pěti a desíti lety, načež se věnoval experimentálnímu zemědělství..."
28. 07. 2008 | 16:59

jojo napsal(a):

Mate Salivene nejaky priklad toho, kdy progresivni dan generuje vice penez a jak to dela?
28. 07. 2008 | 17:00

MS napsal(a):

Pocestný

zloba, nenávist, opovržení a co já vím co ještě? Ano to vše z Vašich příspěvků jen srší. Přitom intelekt na výši. Kde je tedy chyba?

Já se tak chovám, když jsem nešťastná. Podle sebe soudím tebe – tak bych řekla, že hodně a dlouhodobě. S psychiatrem mě pošlete do háje, tak aspoň zkuste dýchání s Nešporem, mě pomáhá i koupel při svíčkách s olejovou vůní a příjemnou muzikou. Dlouhodobé uvolnění v přírodě a v klidu. Kolem jsou i hodní lidé – jen je někdy těžké, je najít. A je úplně jedno, že si myslí něco jiného než Vy. Vzpomeňte si na Ježíše :-) - to mi taky pomáhá, i když nejsem věřící.

Máte pravdu. Už držím hubu. :-))).
28. 07. 2008 | 17:02

Saliven napsal(a):

Pocestny:
Děláte na mě dojem jen rádoby chytráka, co začal bojovat až když už nebylo o co, ale mohu se mýlit. I kdybych nakrásně souhlasil s tím, co píšete, tak
styl jakým to píšete je dost nechutný.

jarpor:
No tak smysl je přeci v ajištění slušného života pro všechny, na to se tu skládáme. Kdyby lidé byli k sobě solidární sami od
sebe, tak přeci není třeba takového systému. Pomoc by se potom zúžila jen na ty, kteří jsou sami, nebo mají skutečně nuzné poměry. Podobně je to s penzemi - kdyby se děti byly schopny postarat o rodiče, tak není třeba penzí (až opět na výjimku těch, kteří nemůžou). Penze se datují až od Bismarcka, do té doby to lidé zvládali. Abych nebyl nepochopen - nepíšu to, že bych se skutečně chtěl vrátit k dobrovolbé a mezigenerační solidaritě.
Stát (podle mého) má upravovat (vyvažovat) co ve společnosti
nefunguje.

A čistě teoreticky kdyby lidé nedokázali vychovávat děti a stát to dokázal, tak by bylo logické tuto věc delegovat na stát, nicméně je to dovedené ad absurdum.

Ale zpět k tomu, kde jsme tedy začali - moje argumentace se
čistě omezuje na množství peněz. Pokud rovná daň zajistí dost
prostředků na chod státu (alespoň trochu efektivně fungujícího), pak proč ne, já se klidně konceptu progresivní daně vzdám. Jsem jen proti dani z hlavy a degresivní dani, protože zvýhodňují ty, kteří už byli zvýhodněni v momentu narození, nebo rodinného prostředí. Vedle toho se domnívám, že nadanější a schopnější člověk má větší zodpovědnost za celek a proto má dát společnosti víc, ale stím jako člověk uvažující "pravicově" asi těžko budete souhlasit.

jojo:
Kdo se podle vás hádá, že progresivní zdanění nebere větší část výdělku jedné části lidí a přerozděluje do kapes druhé méně
úspěšné? Vždyť je to fakt. Vy tu operujete se spravedlností, ale
pomíjíte, že z velké části o své budoucnosti člověk nerozhoduje.
Kvůli tomu se ta solidarita zavádí. Můžete solidaritu zrušit,
dnes stabilní sociální systém přestane být stabilní a pak už se
jenom těště jak s vámi "lůza" zatočí.

Progresivní zdanění přece předpokládá vyšší odvody od občanů (i když samozřejmě záleží na stanovaných sazbách). Koneckonců velký podíl z odvedených daní odvádějí ti co jsou nejvýše. Dokázat to v rámci této virtuální debaty nemohu, ale Laffer je podle mého více méně jen ekonomická teorie (i když jako neekonom o tom těžko mohu fundovaně polemizovat).
28. 07. 2008 | 17:31

Marty napsal(a):

Saliven: a jak ma ten stat upravovat a vyvazovat to, co ve spolecnosti nefunguje, kdyz sam je nejhure fungujici instituci vubec? Ale jinak je od Vas pekne, ze jste se priznal, ze dobrovolna mezigeneracni solidarita neni nic pro Vas. Asi Vas doma malo bili (nebo naopak hodne).
28. 07. 2008 | 17:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to jojo:
Kam Vy chodíte na oslovení, pane jojo? Píše sem snad nějaký Ben? Plné jméno s příjmením je pro Vás asi náročné. Vzhledem Vašemu nicku se ani nedivím. :)
V souvislosti s Vaší jednoduchou argumentací v dobrém jsem vyjádřil názor, abyste se nezatěžoval hodnocením jevů a osob, kterým nerozumíte. Marně, tedy musím oponovat konkrétně: Gorbačovovi bychom měli být vděčni za to, že dovedl SSSR do konce klidným navenek nekonfliktním způsobem, což, jak sám dokazujete, ne každý je schopen ocenit. Ono to opravdu mohlo dopadnout úplně jinak, jak explicitně vyjadřuje lidové přísloví o zdechající kobyle.
Vidět paralelu s Rudolfem Hessem může snad jenom úplný fantasta.
Na něčem se však shodnout můžreme: "Ano, je to antikomunismus. Mozna i zaskly."
Realita je však o něčem jiném.
28. 07. 2008 | 17:50

Saliven napsal(a):

Marty:
Buďte tak hodný a nepřekrucujte to aby jste mi jako "levicově" smýšlejícími člověku nasazoval psí hlavu. Já si opravdu nedokážu představit, jak se ruší penze. Navíc to má být ..dobrovolné (solidaritě) a mezigenerační solidaritě.

Dále jsem psal o teorii, ne praxi, takže jste opravdu out.
28. 07. 2008 | 17:55

Pocestny napsal(a):

Salivene, zvysoka kašlu na vaše pokusy o kádrování. Text leží, čekám polemiku nad ním - ne nad svou osobou.
Ale je vidět, jak se tato společnost brání jistému druhu diskuse, nakonec jen potvrzujete, co jsem napsal minulý týden.

Kde se ve vás bere ta arogance si myslet, že mne zajímá váš rozbor mé osobnosti?

Vám vůbec nedochází souvislosti, jste dle vlastní tvorby nadšený teoretik s pár lety praxe a už si tu osobujete to zupácké právo určovat, kdo psát může a kdo by radši neměl.

Hraním to schválně, protože se tu hezky vybarvujete, barvu si přidělte dle svého rozmaru, ono je to jedno.
To základní je ten hrůzný mustr myšlení, že tisíc neschopných udělá víc než několik schopných. Nejpikantnější je ta kritika těch "egoistických harpagonů", kteří vytvářejí pracovní příležitost pro polovinu populace. Polovina populace by chtěla řídit, ale není schopna to pracovní místo ani vytvořit ani financovat. Ale i vašimi ústy tu arogantně žvaní o našich "nekalých úmyslech" a svých "nejčistších vizích".

Znovu konstatuji, že různé pokusy o socialismus zavraždily na světě víc lidí než tisíciletý spor mezi hlavními třema vírami. Ani Rakousko (což lze chápat jako režim "pravicový") ani ČSR do roku 1930 (kdy začala vláda levice, která trvá dodnes) se nikdy nechovala k lidem tak odporně, jako systémy, které přišly zleva potom.

Česká levice předělala to základní z demokracie "žij a nech žít" do podoby orwellovské CCTV společnosti dneška a na to "spotřebovala miliony lidských životů.
28. 07. 2008 | 17:57

Marty napsal(a):

Saliven: tak penze se zrusi snadno. Kazdy si zaridi penzijni pripojisteni. A aby bylo Vasi levicove dusicce ucineno zadost, muzete ho klidne udelat povinym :)
28. 07. 2008 | 17:59

Gru napsal(a):

Spravedlnost?

Mám za to, že jde o něco zcela jiného. Společenský smír, sociální klima, solidarita, a podobné záležitosti vůbec nejsou otázkou nějaké spravedlnosti.Spravedlnost vůbec je velice diskutabilní pojem - kolik držitelů moci, tolik různých psravedlností). Jde o účelnost. Zájem majetných lidí na fungování režimu je vždy podstatně větší než zájem "obecného lidu". Není to tudíž ani otázka "zodpovědnosti", nýbrž čistě egoistická prevence. Jde o stabilitu systému. Buďto je nutno financovat vlastní represivní aparát k ochraně své i svého majetku a činností, nebo platit "solidaritu". Druhá možnost se ukázala být praktičtější.
28. 07. 2008 | 17:59

Pocestny napsal(a):

Jo a Gorbačov, to byl chlapík, který poznal, že prohrál a začal se tomu adekvátně chovat.
Bankrot ekonomický, velmocenský (Afghán) i vojenský (válka v zálivu jasně ukázala, že přežití východní technologie je závislé jen na přesnosti palby zbraní západu)mu nedala na výběr, hned v zápětí se ukázalo, že bez totálního státu se Sojuz neudrží a také se celkem v klidu rozpadl. Dodnes nevím, zda Gorbiho odstranili ti generálové, kteří jsou podezřelí z neschopnosti spolknout hořkou a totální porážku v "třetí světové" nebo jestli byl hlupákem pro tu partu postsovětských národních prezidentů, kteří se ho potřebovali zbavit, aby se zbavili i CCCP.

Mimochodem, Gorbačov je stále v Rusku chápán jako "trus", který nám Rusům prohrál válku s Amerikoua ještě nám zakazoval flašku.

V žebříčku popularity vládne Stalin. Tak co , levičáci? U nás to bude Klema, Alexej, Antonín, nebo kdo je ten "nejlepší vrah našeho národa, ke kterému vzhlížíe stejně jako nám "podobní" Rusové??
28. 07. 2008 | 18:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to Pocestny:
"vytvářejí pracovní příležitost pro polovinu populace"
Nikoliv, oni si jenom kupují její pracovní sílu.
28. 07. 2008 | 18:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Gorbačov, to byl chlapík, který poznal, že prohrál a začal se tomu adekvátně chovat."
Ano, to je přesné.
Dalo by se dodat, že byla i alternatíva chování neadekvátního.
28. 07. 2008 | 18:11

Saliven napsal(a):

Pocestny:
Tak právě kvůli tomu co jste teď předvedl je každá polemika zbytečná. O tom co píšu nechte s dovolením rozhodovat mně, já vám nebráním se projevovat. Přesně potvrzujete moje dřívější příspěvky o bojovnících s komunismem 20 let po jeho smrti, kteří si tak kompenzují frustraci z vlastní nečinnosti v době, kdy bojovat mělo smysl . Navíc nesoulad v tom co píšete a na co jsem poukazoval vás důvěryhodným nečíní (leda, že by vás měl váš otec, bojující v 2. světové válce měl v 60ti).

Marty:
A proč pojištění, když bude mezigenerační solidarita? Taky vás doma bili moc nebo málo?

Gru:
Váš příspěvek dává smysl, ale je to spíš o pohledu - o té napůl plné nebo napůl prázdné sklenici. Vy v tom vidíte plnění hladových krků, aby nebyla revoluce, já v tom vidím solidaritu. Ale oba pohledy jsou samozřejmě možné.
28. 07. 2008 | 18:12

Ondřej napsal(a):

pro pana joja a další:
dnes mě to diskutování fakt chytlo:-)(vždy mě fascinuje kde berou draví a podnikaví přízivci čisté pravice tolik času aby během své jistě úspěšné kariéry stíhali celé dny nadávat oponentům na netu),takže ještě jedna reakce: vždy mě překvapí ahistorické chápání lidí vyznávající svobodný trh bez přívlasků a "hurá" přirozený výběr. Pokud Vám dikensovský popis reality příjde zábavný, věřte, že těm lidem co to žili nikoliv. Už jste se někdy zamyslel nad příčinami nacismu a komunismu?? Zkuste to. Já osobně pochybuji, že se lidé do toho vrhali jen ze zlé vůle, hlouposti a lenosti. Jednalo se o pokus řešit strukturální problémy společnosti o pokus řešit sociální nejistoty (není od věci připomenout, že obě ideologie prosazovali i tzv. měšťáci. kteří se cítili ohrožení).
A na záběr, mohl byjste laskavě uvést ty mnohem bohatší a spravedlivější země než jsou ony skandinávské (asi máte na mysli nějaké ropné emiráty - no to bude jistě životaschopný model pro celou planetu - stačí když si každý najdeme svůj gejzír ropy:-)
28. 07. 2008 | 18:14

Gru napsal(a):

Saliven

Jistě je to o pohledu. Jde jen o to, který pohled je přesvědčivější. Osobně jsem přesvědčen o správnosti pohledu těch, kteří vysvětlují jakoukoliv lidskou solidaritu, charitu, spořádanost, apod. jako v zásadě egoistickou prevenci, vlivem kulturního rozvoje už neuvědomovanou - vytváření prostředí, které by mi (někdy v budoucnu) mohlo případně přijít vhod.
28. 07. 2008 | 18:18

Marty napsal(a):

Saliven: odpovidal jsem na Vasi poznamku, ze si nedovedete predstavit zruseni penzi.
Ja byl vychovan dobre. Je ze me slusny clovek, procez nevolim levici.
28. 07. 2008 | 18:19

MS napsal(a):

Gru,

pletete pojmy dohromady. Ne všichni bohatí jsou levičáci a ne všichni chudí jsou pravičáci. Věřte mi, znám plno příkladů.

A když si odmyslíte úplné extrémy, tak i ti, dle Vás chudí, mají majetek, který je nutno chránit.

Pokud si myslíte, že je k Vám někdo nespravedlivý (i stát), jak chcete, aby s ním (kdokoliv) byl solidární a chtěl mu pomáhat?

A to pořád nechápete, že procenta – jsou pro boháče pořád nespravedlnost – tudíž dle Vás solidárnost. Mluvíte, jako by bohatý přispívat stejnou částkou a ne stejným procentem. To asi nelze pochopit, že?

No musím přiznat, že Saliven mi reakcí na Vás zamotal hlavu ještě více. Vážně Vás pánové nechápu, seč se snažím.
28. 07. 2008 | 18:22

Saliven napsal(a):

Gru:
Je skutečně pravděpodobné, že to bylo po revolučních záchvěvech logické východisko zavedené vládnoucí vrstvou.

Marty:
Možná jste až tak moc dobře vychován nebyl (minimálně ne zrovna tolerantně), když každého kdo vyznává určitý politický směr (odlišný než vy) označujete jako neslušného.
28. 07. 2008 | 18:23

Gru napsal(a):

MS

Já zase moc nechápu Vaši repliku. Pro ujasnění - už jsem na jiném místě uvedl, že dělení na "pravici" a "levici" považuji za prázdné škatulky.

Nesmyslím si, že lidé pomáhají, protože by chtěli, ale protože musí. Zní to nehezky, ale je to asi nejblíže skutečnosti. Vytváří se tak společenské klima, které může v některém okamžiku každý z nás potřebovat. Je to účelné (např. podporuji, aby všichni znali záasady první pomoci - proč asi?)
28. 07. 2008 | 18:28

Marty napsal(a):

Saliven: to bych si nedovolil :) Pro volice levice mam jine oznaceni.
28. 07. 2008 | 18:30

StandaT napsal(a):

Salivene:
komunismus není mrtvý. Proč jinak by ho tolik lidí omlouvalo, relativizovalo a vztekalo se nad zabedněností nás, nekolektivistů a pravičáků ? :-)

píšete: Můžete solidaritu zrušit,
dnes stabilní sociální systém přestane být stabilní a pak už se
jenom těště jak s vámi "lůza" zatočí.

Solidarita provozovaná přes stát už dávno není solidaritou, ale výpalným. Hlavně proto, že ti skutečně potřební jsou až na konci "potravního řetězce" přerozdělování. Mimochodem, ti nemají sílu (přestárlí, děti) nebo možnosti (postižení, invalidi) nás věšet na kandelábry. Ti, co tu sílu mají (tedy ta lůza) jsou ti, co v tomto solidárním ekosystému hrají roli parazitů. Tím chci jenom jemně naznačit, že systém už dávno zdegeneroval, generuje podstatně větší škody než užitek a demokratické levice by si už konečně měla začít hlídat, s kým se motá v jednom chumlu a nekoukat jenom doprava. Pojem "boj za sociální stát" by jste měli přizpůsobit realitě. Největší nebezpečí nepřichází z Jánského vršku, ale z vaší neschopnosti redefinovat jaká ohrožení reálně existují, jakou mají váhu, pravděpodobnost a možné důsledky. Bojujete za sociální stát ale co socialista, to jiný názor a směr střelby - a tak vlastně nebojujete za nic, jen střílíte po všem co se hýbe.
28. 07. 2008 | 18:40

MS napsal(a):

Gru,

vy jste zase nečetl to, kde píši, že pravice a levice není škatulkování, ale filozofie. Určitě jste filozofii ve škole měl min. v občanské nauce, takže pojmy snad chápeme stejně.

Nejsem bohatá, jsem pravičák a pomáhám pravidelně na charitu a ne jen na jednu. Máte pravdu, že vždy se dá říci, že to nedělám ze solidárnosti, ale z nutnosti – strachu, co kdyby i já. To Vám důkazy vyvrátit neumím.

Vy jste dle mého bohatý. Máte počítač, připojení na internet – nouzí tedy určitě netrpíte a přesto jste levičák. Jen nevím na jakou a zda vůbec nějakou charitu přispíváte a z jakého důvodu. Musím říci, že Vás vidím stejně jako sebe či někoho jiného v této diskuzi a nechápu, kde berete ty informace, že Vy jste ten správný a někdo jiný ten špatný!!!

Podívejte se svým zrakem i na sebe nejen na ty druhé, možná, že se podivíte, co vidíte a pak třeba pochopíte, že někdo říká něco jiného a přitom nevidí za tím jen svůj prospěch. :-(.
28. 07. 2008 | 18:41

jarpor napsal(a):

Saliven

Rozumím Vám takto : Apriori předpokládáte, že rovná daň nepřinese dostatečné množství peněz oproti progresivní dani, jak píšete, „pro slušný život všech“.

Opomíjíte dva problémy – kdo určí, jak moc peněz je potřeba „slušný život všech“ a to, že ten stát zcela rezignuje na kontrolu zneužívání „sociálna“. Je-li málo, podle nějakých kritérií – zvýšíme progresi a je vymalováno.
Pak ovšem ti, jež jsou progresivně zdaněni, možná právě proto, jak vidí zneužívání a neefektivitu, nemají již potřebu jakékoliv pomoci – „už mi stát vzal dost“, a je to vykládáno jako málo „sociálna“ těchto jedinců.
Lišíme se v tom, že Vy pro stabilitu systému raději „vezmete, kde je“ a „nasypete“, já spíše „tlačím“ na zodpovědné chování jedince za svůj „slušný život“ a nasypu jen tam, kde opravdu „je potřeba“. Na každém „kde je“, ponechám rozhodnutí, jak moc přispěje na „slušný život všech“ nad rámec toho, co mu vezme stát.
Ponechám zcela na Vaší úvaze, zda to nutně znamená, že mám méně „sociálna“ než Vy.

„Abych nebyl nepochopen - nepíšu to, že bych se skutečně chtěl vrátit k dobrovolbé a mezigenerační solidaritě.“
Na to Vám odpověděl Marty. Nemám co dodat.

Hezký podvečer
28. 07. 2008 | 18:46

Gru napsal(a):

MS

Marně hledám, kde jsem napsal, či naznačil, že jsem "ten správný"..?

Dopustil jsem se akorát toho prohřešku, že tvrdím, že lidské pohnutky (tedy i mé, i Vaše...) jsou v zásadě sobecké a pouze je na nich altruistický nános. Ten ale mizí, když se klima stává drsnějším, jak jsme se mnohokrát v historii mohli přesvědčit. Ostatně, nejsem tím chytrým, ktrý to vymyslel, to byli jiní pašáci, já akorát mám za to, že jsou hodně blízko skutečnosti. Vcelku je mi jedno, jestli toto stanovisko označíte za levičácké nebo třeba za pihovaté.
28. 07. 2008 | 18:49

StandaT napsal(a):

Gru: Mýlíte se. Alturismus není nějaký civilazační nános na člověku. Alturismus je regulerní strategie přežití a vychází z toho, že jsme společenský tvor vytvářející struktury (kmen, vesnice, ...). Pokud půjde o krátkodobé zhoršení situace struktury (týdny, měsíce), nebo pro opakovanou nepřízeň na kterou se dá připravit(opakující se období sucha), je alturismus optimální strategií, která znamená "až se to přežene, budeme silnější než ONI". Jiná věc je získání/udržení dominanace uvnitř struktury(tlupa/kmen/vesnice) a strategie přežití dlouhodobé nepřízně (přesněji, kde nevidíme konce).
28. 07. 2008 | 19:11

MS napsal(a):

Dojmu, že někdo (tedy i Vy) je ten správný a někdo ten špatný, jsem nabyla např. z této Vaší věty: „Zájem majetných lidí na fungování režimu je vždy podstatně větší než zájem "obecného lidu".“ (17.59.50)

Jinak se Vám to povedlo, dostal jste mne do pasti, ze které se v krátké internetové diskuzi jen těžce dostávám. Proto nebudu kličkovat a přiznávám to.
Obecně pravičáci jsou sobci. Ale dle mého je to jen povrchní pohled, který je způsoben nepochopení věci, toho kdo to tvrdí (filozofie). Proto ve většině případů je to obráceně než píšete. :-)).
Obrátím svou nevýhodu (past) na Vás - když jsme sobci, tak jakože Vy (případně jiní) jste levičák – myslíte sociálně, ….?? :-).

Jestli my napíšete, že nikdo nejsme, pak proč se hádáme??? :-).

Souhlasím se StandouT.
28. 07. 2008 | 19:12

Saliven napsal(a):

StandaT:
Lidí, kteří ho omlouvají rozhodně není dost na, aby ho mohli oživit. Navíc v současnosti není k dispozici velký bratr, což byla podmínka nutná k udržení socialismu ani špatné sociální poměry.

To co píšete s tím výpalným je též o úhlu pohledu. Může být, že to tak je a že je systém zdegenerovaný. Potom je ale něco špatně a já myslím, že to co je špatně není systém sám, ale politici, kteří ho neumí nastavit. Naším politikům vůbec schází schopnosti a to nemluvím jen o vládních stranách. Souhlasím, že je třeba něco změnit, ale já jsem v tomhle ohledu skutečně malý pán.

jarpor:
Rozumíte dobře. To co považujete za problémy já spíš vnímám jako téma k diskuzi mezi všemi parlamentními stranami. Jde o to stanovit ten standard, na který budeme přispívek a nad tento rámec ať jede každý za své. Zatímco vy vidíte východisko ve zvýšení daní, já ve zvýšení efektivity.
Zneužívání dávek je to samé - není přeci problém provádět dílčí úpravy, které povedou k zefektivnění. Já osobně bych třeba šel spíše cestou daňových úlev nebo úplným osvobozením od daní namísto vyplácení dávek (dávky jen nezaměstnaným).

Těžko můžu souhlasit s paušalizací, že lidé, kteří platí větší daně mají pocit, že už jim stát vzal dost a tak už sami dávat nechtějí. A ano lišíme se v tomto principu, ovšem je otázka jestli to co prosazujete je vůbec reálné. Pokud chcete na lidi tlačit způsobem jako pan Nečas, tedy, že chcete motivovat lidi ke hledání práce tím, že snížíte podpory, tak jste podle mého naivní. Pokud necháte na lidech, aby přispívali na sociálno, tak se stane to, že ti kdo dávají i teď budou dávat stejně, ale spousta lidí když nebude muset dávat tak nedá a ty peníze v tom systému nebudou. Potom se chudí propadnou do bídy a za pár desítek let se může vylíhnout další Hitler nebo Lenin.

Nemáte co byste dodal k té mezigenerační solidaritě? Tak v tom případě jste mimo realitu, protože jinak to u nás v současnosti nejde.
28. 07. 2008 | 19:13

MS napsal(a):

Gru - viz. výše - pospíchám a dělám chyby.
28. 07. 2008 | 19:13

Tom napsal(a):

jojo:
K monopolu jsem Vám samozřejmě napsal jen to základní, nebudu tu vypisovat vše co vím na dvě stránky. I monopol může mít své pozitiva a není vždy záhodno se mu bránit. Pokud chcete víc, tak si přečtěte např. Slaného. Ale na něco musím odpovědět:
"Uvedte priklad monopolu, jez vytvari prekazky."
Co tak ČD? Jednak jsou propojené s vládou, jednak jdou do vyhlášených výběrových řízení s dumpingovými cenami a tím zabraňují ostatním ve vstupu na trh.
"Nevyrabi li efektivne a prodava za vic, neni tedy konkurenceschopny a svuj monopol ztraci. Mate v tom velmi velke logicke chyby."
Logika je ošidná věc:) Co tak situace, kdy monopolní firma může vyrábět za míň, než ostatní (patent, licence, technický náskok)? Potom klidně může být konkurenceschopný, a přesto prodává a vyrábí za víc, než kdyby neměl znevýhodněnou konkurenci.
"Jak stabilizuje cenu? A proc by stabilizovana cena mela ztracet informacni funkci?"
Když sníží náklady, co monopol nutí i snížit cenu, když nemá konkurenci? Prostě zvedne marži. Čímž se lidem nedostane informace, že produkt monopolu je možno vyrábět efektivněji (a změnilo se optimum užitkové funkce).
"To se opakujete. Uvedte priklad. " Lék na AIDS. Až dostanete AIDS, buď si ten lék koupíte, nebo zemřete.

Když už chcete obhajovat liberální myšlenky, tak prosím tak, abyste nenadělal více škody jak užitku.

Martin:
Děkuji za odkaz, hodně toho říká a není to hezké čtení. To určitě není liberalismus tak, jak ho chci já. Ty státní zásahy byly nadmíru vhodné.
Nicméně tam pořád ještě nešlo o přerozdělování a k růstu životní úrovně měřeno reálnou mzdou přesto došlo, jak usuzuji z odkazů pro Přírodovědce. S Vaším rozhledem byste mohl zhodnotit přesnost pramenů.

Přírodovědec:
K debatě i pro Vaši potěchu:
http://pierre-marteau.com/w...
Zde můžete sledovat vývoj průměrné reálné mzdy v GB.
http://www.delta.ens.fr/XIX...
Zde je možné si doplnit dobový obrázek.
Podle mého lze z grafu vyčíst, že průměrná mzda se v GB zvyšovala od cca roku 1825 (podle Martinova dokumentu je to rok, kdy povolili odbory, což může ilustrovat jejich vliv, na druhou stranu i sám dokument se zmiňuje, že ještě měly malý vliv). Zároveň se příjem nejbohatších relativné zmenšil ve prospěch ostatních. Otázkou je důvěryhodnost dat, ale to já bohužel neposoudím.
Tady jsou na konci dokumentu data o zemích, které procházejí ekonomickým rozvojem a moc npřerzdělují (Čína, Indie).
http://www.columbia.edu/~xs... pdfs/World_Income_Distribution_QJE.pdf
Samozřejmě konkrétní příklady nemají obecnou platnost a našel by se možná i protipříklad.

Mimochodem, StandaT otevřel hezkou otázku:
Máme zavést progresivní zdravotní a sociální pojištění?
28. 07. 2008 | 19:20

Gru napsal(a):

Standa

Ale přesně tak to vidím taky. V jádru to je strategie. Altruisimus je jen nános (chcete-li, nátěr). Účel je, jak popisujete.

MS

Nemyslím si, že jsem levičák, případně Vy pravičák (jsou i chybné či přežité, vyprázdněné filozofické koncepty).
V "sociálním" přístupu vidím nutnost. S tím nelze souhlasit či nesouhlasit.
28. 07. 2008 | 19:23

MS napsal(a):

Gru,

nechci Vás nesprávně obvinit, bohužel nemám čas znovu pročítat Vaše příspěvky, ale nějak se mi zdá, že jste změnil barvu. Sice na oko jste pořád barevný jako na začátku, ale nyní v jádru máte barvu jako já :-). Nebo je to opačně :-).

Se sociálním přístupem nemám problém, problém je v tom kolik, kdo a kde.

Pod úhlem pohledu Vašeho posledního příspěvku, jsem ochotna i souhlasit s Vámi, že pravice x levice, je škatulkování - všem nám jde o totéž. Vlastně potvrzujete to, co jsem napsala v 11.52.30 – při troše tolerantnosti se shodneme na všem důležitém. :-).

Teď změním úhel pohledu - a pak musím říci - nevím, co jste Vy, já jsem pravičák, v tom že je to prázdný pojem – Vás asi nechápu, protože kdybyste, dle mých zkušeností, “byl tolik nad věcí“, psal byste jinak??? No třeba změníte moji zkušenost.

Pokud mne nechápete, omlouvám se, snaha pochopit a najít společného jmenovatele diskuzi znepřehledňuje. Vypadá to, že melu bludy z tepla.

Hezký večer.
28. 07. 2008 | 19:52

Gru napsal(a):

MS

Myslím, že jste mě zpočátku nepřesně otaxovala, v tom to asi bude. Barvu mám stále stejnou, tzn. šedě skvrnitou.

Tudíž můj názor je zhruba takový: jestliže bych v pozici zaměstnavatele dospěl k závěru, že platit si solidaritu (jak tu kdosi psal "výpalné"), je nutnost, pak bych se snažil, aby se se mnou na financování oné solidarity podílelo co nejvíce lidí - to je přece pochopitelné. Jestliže by to ale nešlo (jakože to opravdu asi nejde), pak jsem ovšem připravený si připlatit, protože získám ze solidarity více užitku než moji zaměstnanci či jejich nezaměstnaní příbuzní. Co je na tom záhadného? Je to logicky totéž, jako když jsem ochotný si zaplatit za noc v hotelovém pokoji víc než tramp za přespání v noclehárně. Získávám větší (společenský) komfort.
28. 07. 2008 | 20:10

MS napsal(a):

Gru,

omlouvám se, ale zase nechápu. Po přečtení Vašeho příspěvku jsem já ten, kdo stojí na jiné straně – ovšem té opačné než deklaruje.
Naše diskuze nemá cenu, protože když nechápu, neumím ani diskutovat.

Hezký večer.
28. 07. 2008 | 20:28

Gru napsal(a):

MS

Ach, snad to není tak moc zlé, spíše pějeme každý v jiné tónině. Ale nevadí, to není ve zlém.
Taky pěkný večer!
28. 07. 2008 | 20:33

Pocestny napsal(a):

Autorovy nejvvětší smyšlenky:

1. Pol. systém.
sociálně - tržní systém je nesmysl - opět tu levice směšuje funkci trhu jako místa směny, která musí být co nejsvobodnější a systém saturace potřeb těch, kteří OSOBNĚ trpí přirozenými limity svých schopností (děti, starci, invalidé, sirotci apod.), který pochází z distribuce daní.

Podnikání není sociální činnost, proto jakékoliv pokusy ho "socializovat" vedou ke státně - klientelistickému marasmu, jaký vidíme dnes zde. Obecně řečeno, kde se stát objeví, tam utrpí rovnost a pravidla byznysu, protože stát si dovoluje to, co si žádná firma nedovolí. Firma se totiž řídí zákony (těch 99%, o kterých se na Novinkách,cz nepíše)

Dualita levice a pravice jest motorem pokroku v zemích, kde ani jedna strana nepřekročila hranice, které jí činí zločinnou jako levici u nás. V situaci, kdy levice ignoruje pravidla a veřejně říká, že pokud nevyhrála volby tak je "to podraz", nelze čekat, že strana druhá zůstane tupým stádem na porážku v socialistických "výchovných" institucích.
Naopak, dichtomie a balans mezi hamižností jedince (pravice) a tlupy (levice) je základ politiky - pan doktor zase něco nestudoval.

2. Popis "Husákismu" s tím "posloucháním Svobodky a díváním se a ARD - to je ta základní alibistická lež, která naprosto arogantně útočí na cca 25 tisíc lidí, kterým ta doba vzala vše včetně svobody. Pan doktor zřejmě jednak zapomíná, že i za heydrichiády lidé poslouchali Londýn - tenkrát nehrozil uliční výbor ale provaz od gestapa a také nikdo snad nepolemizuje o "době nesvobody".

Další alibistická lež je - cituji: Vždy jsem považoval za tragickou nespravedlnost osudu, že se u nás po válce zmocnili vlády.
Ne pane doktore, to nebyl osud, ale čeští spoluobčané v čele s panem Benešem, kteří rozhodli o tom, kam vyrazí tahle země po konci války. Ten váš osud jest apotéosou neschopnosti "demokratických" tajtrdlíků z levicových stran, kteří sice halasně souhlasili s likvidací pravice, ale pro veškerou zlodějinu na německých konfiskátech si nepovšimli, že komouš časem zatočí stejně s nimi.
Pokud dnes stojí v čele opozice jeden z mocenských příserů z Národní Fronty, který legalizoval hrou na partaje rudé zlo a pan doktor ho tu brání, ukazuje o sobě více než tuší.
On totiž poturčenec horší turka, to víme už dávno.
3. Evropská integrace? Jak chápat proces, který přenáší pravomoce konkrétní na nekonkrétní komise bez zpětné kontroly, jak chápúat EP, který nemá zákonodárnou iniciativu a je žvanírnou Evropy? Jak chápat OSN, ve které si Arabové odhlasují s třetím světem rezoluci proti tomu, že se Izrael brání? Jak chápat instituci, která bez uzardění sleduje jatka tam i onde a připouští do civilizované společnosti vrahy a zvířata jako je Mugabe, Amin a jim podobní?
Jak chápat autorovu naivní víru v mírného Araba a Rusa, když oba dělají vše proto, aby se jim nedalo věřit vůbec nic? Jak chápat appeasement Mnichovského typu, který se snaží říci, že mohamedán vlastně neplundroval Evropu od jejího počátku až do dnes, že nebylo Poitiers, že nebyla okupována celá východní Evropa tak dlouho, dokud se někomu (Rusům a Kakánii) nehodilo ty lidi ujařmit místo seldžuka? A to vždy, když Evropa byla v klinči a její polovina s Turkem hrála hru na bratrskou pomoc proti jiným křesťanům.

Pan doktor zapomíná, že to byli muslimové, kdo pekl s Hitlerem, Stalinem, prostě s každým grázlem a renegátem křes´tanství. On také zapomíná na to, že řečení kašlou na názory pana doktora, protože jeho zem se vždy vydá nepříteli sama a bez boje. On zapomíná, že bezvěrec je pro muslima "zvíře, které mluví". Pozor na to, pane doktore, zdá se, že podobně jako Faust a Sedmihradský pán hledáte mír ve stínu ďábla.
Pan doktor nechápe, že okolní velmoci NEMAJÍ žádný zájem na prosperitě v této části Evropy, pokud ona negeneruje peníze jim. On se těší z frankoněmeckého bloku v EU, ale nechápe, že tento blok potřebuje nutně ještě Rusko, aby mohl přestat brát ohled na zbytek EU - ne proto, aby Hořejšímu bylo v Praze lépe.
28. 07. 2008 | 20:46

Pocestny napsal(a):

Nakonec, současnost je obrazem toho, jak hluboko padla ta základní vlastnost občana - loajalita společnému domu. Všechny dnešní partaje si odnesly z dob rudých:
1Pocit nadřazenosti lidem, ve kterém je servilita populu naprosto utvrzuje
2. Naprosté opovržení státem jako ideou, naopak jsou konsternováni, když se opovržení občané dožadují plnění ne snad toho, co před volbami slíbili, ale toho základního, co dělá stát státem - státní zaměstnanec je příkladem v tom, jak se dodržují pravidla vycházející z ústavy, pravidla činící partajkracii neboli politický oligopol nástrojem moci volební většiny.
3. Naprosté nadřazení skupinových (stranických) zájmů čemukoli, co je sice z pohledu občana důležité, leč pro politika zbytné.

Vše díky té krásné vlastnosti české levice, která vždy ví PROTI čemu se sjednotit, ale nikdy neumí se PRO něco s někým spojit.

Tak tu máme zástupce "státního výběrového kapitalismu, čili partu modrých bolševiků, kteří na to jdou "podnikatelsky" a pak tu hladovou chátru nalevo, která se prostituuje naprosto svévolně s kýmkoliv. Tomu nasazuje korunu symbol vší kolaborace - strana "křesťanská", která ovšem nechyběla v jediném darebáctvím, které minulé století zažilo.

To vše je rezultát toho, jak se zde posouvá význam slov až k absurdním článkům jako je tento.
28. 07. 2008 | 20:46

Nuba napsal(a):

Salivene,
způsob vedení diskuse ze strany naštěstí pouze několika bezejmenných nazývám - syndrom.
Je to druh postižení, které získali např. veteráni vrátivší se z dlouho trvajících válek.
Tito lidé zažili hrůzu, která mnohé z nich poznamenala na celý život.

Obdobu lze vysledovat i u lidí postižených komunismem. Každý se s příkořím, hrubostí, agresivitou, ponižováním a podobnými zvěrstvy vyrovnáváme jinak.
Někdo se s tím vyrovnat po čase dokáže, někdo nikdy.

Teď budu hodně až kýčovitě patetická - myslím si totiž, že do vyrovnání se s příkořím a hrůzou má hodně co říci srdce. Na dobré srdce dočasně zkamenělé prožitou hrůzou časem zapůsobí životodárná eroze. Bylo - li ovšem kamenné i před tím, tam není již pomoci.
Zdraví básnířka (chtěla jsem napsat Sapfó, ale mohlo by to být špatně pochopeno)
28. 07. 2008 | 20:47

Pocestny napsal(a):

Salivene, vaše algebra je stejně mizerná jako vaše historie, to neva však se dopočítáte - tak schválně - já jsem ročník 1970, otec byl 1926, děd 1879, tak a teď co je možné a co není? Asi to spíš záleží na tom, jestli se počítat chce nebo ne.

Připomínáte mi toho chlapa, který nevěří v kosmonauty, protože žádného neviděl.

Jinak podotýkám, že naše generace udělala za ty dva roky (88 - 90) pro tuhle zemi víc než ta Hořejšího za celý život. Dodnes si myslím, že listopad 89 byl v této zbolševizované zemi malý zázrak, protože kdybychom opravdu usilovali od začátku o nápravu rudých zločinů, ty milice po nás určitě začaly střílet za sohlasného mručení davu.
Kdybyste nebyl trouba, který nedostatek faktů zamazává mocnou porcí teorie a pouček o druhých, kdybyste nebyl tak pln své jediné pravdy a zášti, kterou vy "normální" jste naplněni od té doby, kdy se ukázalo, že přirozeně nejsme rovni dosaženými výsledky, ak byste musel připustit, že ta vaše levicová anabáze zkrachovala pokaždé, když uchopila moc pro zásadní nedostatek lidí schopných stát udržovat a nekrást u toho.

Ten pán, co tu tvrdí, že si podnikatel "nakupuje pracovní sílu", zřejmě nechápe, že nejdříve musí být někdo, kdo nese riziko, tudíž kdo bona fide vytvoří instituci, která jest později naplněna skutky závislých. Ovšem platí, že zaměstnanec nemůže existovat bez zaměstnavatele, který nese rizika, nese právní zodpovědnost za podnik, on je tím, kdo buď vyhrává nebo je poražen. Námezdný krajánek sio sbalí svých pět švestek a hne se dál, to je sakramentská životní filozofie.

Závěrem mne napadá, že pokud bych hledal nějaký slogan téhle generae, tak to bude "100% prebend a benefitů za 0% zodpovědnosti - to je ten pravý český sen.
28. 07. 2008 | 21:01

Gru napsal(a):

Pocestný

zvláštní, do jaké míry nad Vámi má moc úvaha jednoho imunologa - řekl bych přímo "psotníkotvorný" účinek...

Pokud jde o přínos té či oné generace v r. 1989 a následujících, pak ovšem události měly zcela jasnou hybnou sílu, tou rozhodně nebyl nikdo ze zdejší kotliny, jak si mohl každý, kdo to zažil, snadno všimnout.

Samozřejmě, že podnikatel nese riziko - a co má být?
Uniká vám ovšem stupeň závislosti. Zaměstnavatel - soukromník je mnohem závislejší subjekt. Proto, když to dojde až na kost, je zranitelnější.
28. 07. 2008 | 21:19

Saliven napsal(a):

Pocestny:
Jak už jsem psal - nemyslím, že se s vámi dá polemizovat. Nicméně si troufám tvrdit, že moje algebra je o hodně lepší než ta vaše. Mimochodem operace s celými čísly se nezabývá algebra, ale aritmetika. To se učí ve 2. třídě.

PS: Docela bych rád věděl (bez dalších polemik) co jste v rámci svojí generace pro tuto zemi tak zázračného udělal. Pokud se domníváte, že jste měl nějaký podíl na "sametové revoluci" tak jste mnohem hloupější než vypadáte. Kdyby to Gorbačov a spol. nepustili, tak by žádná revoluce nebyla i kdyby jste se na hlavu stavěl.
28. 07. 2008 | 21:27

Ondřej napsal(a):

pane Pocestny, sice jste pro nas udělal nejvíc jak jste skromě podotkl, ale občas se zdá, že žijete jinde než ostatní:
"Ovšem platí, že zaměstnanec nemůže existovat bez zaměstnavatele, který nese rizika, nese právní zodpovědnost za podnik, on je tím, kdo buď vyhrává nebo je poražen. Námezdný krajánek sio sbalí svých pět švestek a hne se dál, to je sakramentská životní filozofie." Hmm a proto tu máme třeba odbory, které se zuby nehty brání uzavírání podniků. Pokud si myslíte, že lidem nezáleží na přetrvání jejich práce tak jste asi čistý teoretik. Možná by jste se divil jak jsou ochotni solidarizovat se svou firmou, z osobní zkušenosti jsem zažil, že po dohodě se zaměstnavatelem si vzali úvěry a půl roku čekali na výplatu.
28. 07. 2008 | 21:44

PatientO.T. napsal(a):

Je vidět, Salivene, že jste byl v 89. opravdu malý kluk. Když jsme coby studenti "vyšli do ulic", rozhodně jsme se tenkrát nemohli utěšovat tím, že vše je rozhodnuto a nám se nic nestane. (Pominu-li scénáře vysloveně katastrofické, v případě neúspěchu jsme riskovali nejméně profesní existenci, což tenkrát nebylo úplně samozřejmé, jak milerád dosvědčí třeba pan Hořejší). Dovolím si vás upozornit, že mnozí z nás, tehdejších studentů, při tzv. převratu prožili chvíle opravdu nehezké. ČSLA, SNB, StB a koneckonců i LM plné strejců odhodlaných vystřelit si do těch inteligentů (viz r.1969) rozhodně nebyly žádné charitativní sdružení. Kdybychom neudělali pro tento národ nic jiného, než, že jsme se, jakkoli podělaní strachy, pustili do boje proti totalitnímu systému, a dokonce vytrhli z blažené pasivity generaci svých rodičů, myslím, že by to docela stačilo. Nezapomínejte, že i v ČSSR bylo dost komunistů typu Nicolae Ceausescu. Vyhledejte si, pokud vám není známo, jak ten odpor proti vládě dělnické třídy probíhal v Rumunsku. Myslíte, že jsme se nebáli, že jsme neznali své Bilaky, Šalgoviče, Václavíky a další? To jen vy dneska můžete prohlašovat, že o nic nešlo, protože Gorbačev bla, bla, bla... A různí relativisté mohou tvrdit, že 40 let se nedalo a nemělo(!) dělat proti totalitě nic a pak nám prostě povolili otěže, takže my tehdejší angažovaní jsme vlastně naivní hlupáci.
28. 07. 2008 | 21:54

Saliven napsal(a):

PatientO.T.:
Nesměšujte dvě věci. Spontánní demonstrace studentů a převrat jsou dvě různé věci. Odvahu a ideály vám nikdo nebere. Já jen říkám, že kdyby se Gorbačov a další komunisti rozhodli, že zůstane socialismus, tak prostě zůstal a žádní studenti by s tím nic neudělali (což jste vy samozřejmě nevěděli). Vy si též myslíte, že jste udělal pro tuto zemi v letech 89 až 90 víc než váš otec, pan profesor Hořejší nebo jiní lidé, kteří žili dříve? Tohle prohlásit je pro mě skutečná arogance a sprostota. Navíc neprohlašuji a nikdy jsem neprohlašoval, že o nic nešlo.
28. 07. 2008 | 22:01

PatientO.T. napsal(a):

2 Saliven:
pokud se týká odvahy a schopnosti riskovat pro svobodu, udělal jsem toho NEPOCHYBNĚ mnohem více než můj otec (který neudělal téměř nic a sám to uznává) nebo pan Hořejší, který neudělal vůbec nic. Nevím, co je na tomto tvrzení arogantního, natož sprostého. Zároveň zdůrazňuji, že se nesrovnávám se skutečnými hrdiny (Magor, Benda, Havel, Uhl a další), o nich však řeč nebyla.
28. 07. 2008 | 22:09

Gru napsal(a):

Saliven a spol.

Spontánní demonstrace?
Zdá se, že Vám zcela unikají lidé jako Zifčák a spol, aktéři oné "spontánnosti".

Do mé generace skutečně stříleli. V r. 1969. Ostrými. Byli mrtví. Ale tehdy byla jiná mocenská situace.
28. 07. 2008 | 22:09

StandaT napsal(a):

Saliven: to víte, že ne! 12% trvalá přízeň, 5-6% přetáhl Paroubek, 1-2% Obroda v mimikrách frakčního křídla uvnitř SocDem a její příznivci a k tomu 2-5% frustrátů ochotných dát hlas té největší slibotechně. Takže cca 1/5 lidu.
28. 07. 2008 | 22:15

vaclavhorejsi napsal(a):

Shledavam docela zabavnym, jak tady nekteri rikaji, jak ve svych 19 letech povalili bolsevika.

Pripomina mi to, jak onehda pocatkem roku 1990 k nam prijel na navstevu po 20 letech jeden mimoradne vyznacny vedec, ktery emigroval v roce 68. Byli jsme s nim v restauraci a on rikal: "Ja porad nechapu, jak je mozne, ze studenti vysli do ulic, tyden se demonstrovalo, a komunisti to vzdali?". A jedna moje kolegyne rekla pamatnou vetu: "Ale to nebyli jenom sudenti! Taky HERCI!"...

Inu, kdepak nejaky Gorbacov, my sami jsme si to prece vybojovali - zmasakrovali nas na Narodni a pak jsme hrdinne mrzli na Letne!

...
28. 07. 2008 | 22:16

Saliven napsal(a):

PatientO.T.:
V těchto dvou věcech vy konkrétně třeba ano - ale celá generace? A pro zemi jako celek? To mi přijde opravdu arogantní. Váš otec žil v tvrdíš době, v roce 1989 už režim polevoval. Dále bych doporučoval se v tom nepitvat, tato pocitová a slovíčkářská diskuze by stejně nevedla k nějakým solidním závěrům, každý to vidíme trochu jinak. Přeji vám dobrou noc a omlouvám se, jestli jsem se vás dotknul.

Gru:
Demonstrace začala spontánně, Zifčák aspol. se objevili později. Ano - proti Rusům to bylo mnohem horší, tehdy to komunisti nepustili. V 89. to mohlo být zrovna tak, nebýt právě toho Gorbačova.
28. 07. 2008 | 22:17

Saliven napsal(a):

StandaT:
V tuhle chvíli mají asi 12 procent voličů (ne lidu) a to mají komunisti ještě největší volební účast. Důležitější byl ale velký bratr. Jak Hitler, tak Lenin se Stalinem měli štěstí na nesmírně příznivou konstelaci - sociální problémy apod. Umíte si představit, jak jde dneska někdo něco znárodňovat nebo vyhlašuje vládu jedné strany? Já tedy ne. Jdu spát, přeji vám dobrou noc.
28. 07. 2008 | 22:22

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:
takoví lidé jsou vskutku zábavní. Někdo z nich tady snad diskutuje? Kdo to je, prosím pěkně, jaksi mi unikl...
28. 07. 2008 | 22:23

vaclavhorejsi napsal(a):

PatientO.T.:

Jakysi Pocestny a PatientO.T....
28. 07. 2008 | 22:25

StandaT napsal(a):

Salivene: samozřejmě že nejsou podmínky, aby vyhráli. To ale neznamená, že se nenajde dost pošuků, kteří to rádi zkusí. Třeba i po vzoru Rudých brigád.

Dobrou
28. 07. 2008 | 22:34

Gru napsal(a):

O Zifčákovi skutečně nevím, kdy se "objevil". Ovšem demosntrace se obecně očekávala, byli jsme předposlední země, kde k tomu doposud nedošlo. Mnozí počítali s tím, že to bude už 28. října. Zajímavé je, že zprávu o zásahu policie jsme slyšeli na ORF3 o 1 hodinu dříve, než k tomu skutečně došlo. Tolik ke spontánnosti.
28. 07. 2008 | 22:43

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:
Pokud najdete v mých příspěvcích tvrzení, že jsem v 19 letech povalil bolševika, máte u mne lahev Chivas Regal. Pokud ne, setrvám u svého přesvědčení, že jste ubohý demagog.
28. 07. 2008 | 23:09

Pavel Rychetský napsal(a):

Pane Hořejší, to jsem rád, že jste príma chlapík. Že, přestože se ve svých blozích názorově většinou překrýváte s komunisty, tak k nim máte negativní vztah. Že vám 70. léta, kdy se Československem místo obyvatelstva plazila bezduchá šedivá kaše, kterou již nebylo třeba krvavě terorizovat, přišla netotalitní, což jste také pracně obhájil http://blog.aktualne.centru... A že tedy nejste antiamerikanistou a spokojíte se nyní s americkým četníkem, jehož působení ve světě jste zhustil do ohodnocení “co když ta radarová základna se někdy v budoucnu stane nějakým novým Guantánamem?” http://blog.aktualne.centru... . Což jistě bylo prohlášení, jež mělo přinést moudro, přispět ke zklidnění emocí a neutralizovat vámi tolik neoblíbenou manipulativní žurnalistiku, jak jste napsal zde. A o vaší proamerické orientaci také jistě svědčí fakt, že o příspěvku USA k poražení světového komunismu jste zde nebyl ochoten napsat ani slovo, a vše připíšete Gorbačovovi; Truman, Reagan, Bush - všechno stejná militaristická mír nemilující pakáž. A že nejste antisemitou, jen máte názory jako Hamásníci http://blog.aktualne.centru... , když tvrdíte, že “...civilizační úspěchy moderního státu Izrael...byly vykoupeny velkým utrpením, stály spoustu životů v několika válkách. Hlavními oběťmi byli Palestinci...”, což vyzní jako by Izraelci úspěchy Arabům ukradli, a jako by všechny ty války nezačali Arabové s jasným úmyslem Židy vyhladit.
28. 07. 2008 | 23:19

prirodovedec napsal(a):

Jsem uprimne potesen, ze nekteri diskutujici pro nas obycejne ostatni a celou tuto zemi v roce 89 vybojovali cela devadesata leta a i soucasnost a hrde se k tomu hlasi. Gratuluji jim. Docela mne bavi, ze to vybojovali po boku autora, cehoz si ale jaksi nevsimli. Cituji autora vyse:

"Teď jen řeknu, že jsem moc rád, že jsem se osobně zúčastnil celého pochodu 17.11., až do toho konce na Národní (naštěstí mě tam nezmlátili...). A to, co následovalo v příštích týdnech bylo jako z pohádky..."

Pravda, pak to pane profesore vzalo tak trochu styl spise Pernikove chaloupky nebo Karkulky bez myslivce a pozdeji i klipu z Nocni mury z Elm street, ale ted je to spise styl poklesle beckove komedie (pravda MZ spise do toho striha Jamu a kyvadlo a jini Spalovac mrtvol), ale i tak to je a byla zabava, protoze to stale neni ani zlomek Souostrovi Gulag. Diky Vam vsem, kteri jste to pro nas ziskali.

Mam ale jeden logicky problem - cituji hrde studentske revolucionare viz patient O.T.:

"pokud se týká odvahy a schopnosti riskovat pro svobodu, udělal jsem toho NEPOCHYBNĚ mnohem více než můj otec (který neudělal téměř nic a sám to uznává) nebo pan Hořejší, který neudělal vůbec nic."

Je uzasne, jak diskutujici sam muze odstrelit jedinou nesmyslnou vetou veskery respekt, ktery u ostatnich ziskal. Velkorysy autor mu to pritom prechazi. Pokud to vyhodnotim zcela vecne, tak pan profesor se zucastnil 89 jako Vy a navic udelal pro tuto zemi leccos i pred tim a potom. Zejmena odborne. Rekneme, ze v zahranici jsou znami spise lide jako on nez byvali pocestni clenove senatu ci pacienti. Je tez otazkou, co by zaznelo z ust zahranicnich ctenaru na nasi adresu, kdyby cetli preklady nasich diskusi. :) Navic celkem verim i vyjadreni V.H.:

"Rok 1968 jsem coby osmnáctiletý maturant prožíval velmi intenzivně."

Z toho pohledu se mi jevi namyslenost nekterych diskutujicich na svoji revolucni roli a neschopnost videt ty druhe jako neschopnost cist text vyse nebo zastydla frackovita drzost kolegu ctyricatniku. S pravicovym individualismem ci "sobectvim" (nesmysl sobci jsme vsichni) bych to nespojoval.

Docela mne bavi predstava, jak po Narodni 17.11.1989 kraci vedle sebe autor, Pacient O.T. a Pocestny, pripadne dalsi. Nebo tam dokonce byl pan profesor z nich jen sam? O ta hruza, ze je jeste casnejsi revolucionar nez ti pravi. A po devatenacti letech frustraci z "vysledku sve revoluce" (pardon nasi) se zde nekteri rozhodli, ze ten kyblicek frustraci a nenaplnenych snu vyliji na pana profesora, ktery sice tehdy demonstroval s nimi, ale neboji se byt tercem, protoze si dovoluje ten prepych, ze pise co si mysli. Mozna nedokonale, mozna pro nekoho naivne, pro jineho neznale podle politologicko-ekonomickych skatulek a -ismu, ale slusne a konzistentne. Kdyby to nebylo smutne, bylo by to mimoradne legracni. Panove gratuluji. Nadherne ilustrujete jak revoluce poziraji sve deti pripadne revolucni deti se nejprve pozerou navzajem ci presneji jak hledaji sve obeti, protoze maji strach, ze se jich nekdo zepta, kam jste to dovedli? A pritom by mohli byt docela spokojeni, protoze dokazali mnohe a meli historicke stesti, ze je velmoci nechali dychat. Bohuzel ale zklamali ocekavani mnohych, ktera nejprve vyvolali, a tak postupne ukazali, ze jsou jen "oni".

Osobni vzkaz: kolego Salivene smekam. Netusil jsem jak dokazete jednu radu tak zavile dusledne a opakovane uplatnit. :) Jinak si pamatujte, ze mate timto v rukou naprosto spolehlivou mezigeneracni zbran. Pravda za dvacet let se obrati proti Vam. :) Hodne stesti.
28. 07. 2008 | 23:28

Pocestny napsal(a):

Pár vzpomínek - s Pánkem jsme se o těhle revolučních věcech bavili, když jsme Na Bojišti nakládali pomoc pro Arménii. To, že pomoc odletěla pod hlavičkou Národní Fronty nám nevadilo, dostali jsme poprvé v životě 20 tun pomoci do cílové oblasti (to si proto Rusové museli přiletět).
Půl roku nato ,jsem pořídil v Leninakanu, kam jsem přivlekl pár desítek kilo antibiotik, pár chutných záběrů.

Ano, 17. listopadu jsme po měsících šumu po kolejích (ti se vždy většinou starali o sebe) pozorovali, jak to roste, jak se najednou přidávají i potichu lidé, kteří včera dělali zelí komoušům na konferenci, kde Štěpán vyhrožoval tim, kolik má Milicí ve městě a soptěl, že nedopustí nic a nikdy a cosi o rasantních opatřeních... bylo po Palachiádě, všichni chodili ve farmách a krátkých bundách, napětí bylo cítit všude.

Na sklonku léta jsem bavil pašováním dederonů přes Petřín a následným úprkem před žampiony
Týden před 17. mne vytáhl pan asistent na Mafii (Marxleninská filosofie) , aby se mne před celou posluchárnou zeptal, kdože to byl tou pravou rukou ekonomického snílka Šika a později "našeptávačem" panu předsedovi Národního Shromáždění Smrkovskému, že to byl nějaký (zaznělo mé příjmení) a vesele se tázal jestlipak to není nějakej strejda?
Zeptal jsem se ho proč šaškuje, když ví, že mluví o mém otci. Pak jsem se ho zeptal, odkdy a pročpak tak dobrej bolševik jako byl Pepa Smrkovský, koncentráčník a hrdina Pražskýho povstání, souhovi smrdí, že mu pejorativně říká pan.? Tak na mně zařval, že "vám to stejně spočítáme, se s váma svinit nebudu"...

Takže ano, počítali jsme s tím, že dostanem do držky a šli jsme si proto, Zifčák nikoho nikam nevedl, to byl pokus asi 20 tisíc lid se všeljak dostat na Václavák, pralo se to nejen na Národní, kde ten tajtrdlík Zifčák dělal pak mrtvolu.
28. 07. 2008 | 23:30

Marty napsal(a):

prirodovedec: mozna by Vam prospelo obcas mluvit za sebe a nepasovat se do role mluvciho za vsechny ostatni.

Saliven: revoluce by byla, i kdyby se Grobacov stavel na hlavu. Mozna by byla o neco pozdeji, ale byla by. SSSR se hroutil ekonomicky i politicky a jako takovy byl neudrzitelny.
28. 07. 2008 | 23:50

Pocestny napsal(a):

To důležité je v tom, že se podařilo dostat na ulici největší počet lidí od 21.8.69 a dokonce to skončilo největším počtem zraněných od toho dne. Naštěstí, ten zbytek lidí, kteří si na Národní opravdu vyseděli tu řežbu, byli lidé, kteří tváří v tvář těm mladým zajícům v panciři najednu ucítili jakousi sílu se vzepřít, ale stále věřili, že tohle dobře dopadne.
Meritorně to byla bitka, která by ve fotbale větší rozruch nevyvolala, ale to důležité se hnulo.

Havel a "jeho parta" zkoušeli výročí, zkoušeli obecně lidská práva, ale kromě pár tisíc statečných a hordy čumilů to nikdy větší odezvu nevyvolalo. Až palachiáda cosi změnila, přišlo Několik vět (co pane doktore???) jenže celý disent seděl v díře a na ten listopad opravdu zbyli Pánek, Bendové, přícmrda Mejstřík od SS Mládeže a hlavní demagog - Martin Klíma, který vymazal Mejstříka z tribuny poprvé v Martinové bohaté kariéře. Mnozí z těch, kdo přišli na Albertov, přišli poprvé, protože s "náckovskym pankhartem Havlem" nechtěli mít nic společného.

Ten "sen pana doktora" vypadal v mém podání takto - od 17.11. do 25.11. jsem třikrát usnul na dvě hodiny, jinak to byl kolovrátek - do Disku na schůzi pro novinky, po schůzi (3 ráno) na fakultu, rozdělit práci, do šesti namnožit, do sedmi strčit do auta a vyhnat na venkov, nebo na letiště (Slováci) a do deseti ráno dostat nezávislé zprávy mezi lidi, v devět přišlo 1000 lidí na chůzi se hádat o prkotinách, pak schůze lidí, kteří se starali o provoz baráků ve kterých byli studenti, závoz jídla lidem, kteří hlídají archivy VB a a odpoledne chystat lidi na odpolední lekci pasívním. To, že se nám dařilo udržet tlak na vládu po celý týden, takže byl prostor zvednout nejpasivnější masu v ostblock do generální stávky, bylo jen díky tomu, že jsme byli lepší a rychlejší než podrazy od Mohority a jiných "chlapců na půl cesty". Po nocích lobbying schůze a tiskovky, no a bylo devět večer a šup do Disku. A znova

Od 21. listpadu do druhého týdne prosince jsem nebyl minutu doma. Byli jsme rychlejší, masovější a přesvědčivější než protistrana, i když jsem pravidelně musel někam jet vymňoukat pár lidí z basy či fízlárny, kde je drželi souzi. Ne to nebyl sen, to byl sakramentsky povedený manžerský výkon, to byla politika, která zvedla ze židle více než pár lidí, to bylo jediné lidské uskupení schopné se do komoušů navézt ze všech sil a se vším šarmem, se kterým jsme je ztrapˇnovali na tiskovkách, tím jak nerozuměli našim celkem drtivým komentářům k úsilí strany vycouvat z problému, Pánek zachytil ten první náznak jednoho, na čem jsme se domluvili, že to nepřipustíme a suverénně ve svém prvním vystoupení sestřelil vlastizrádce a západního bolševika Mlynáře st. v televizi, čímž aspoň trochu zachránil rozpaky z prvního interview s Havlem.

Sorry, panstvo, kdybychom to nechali po demisi Jakeše na Foru a Adamcovi, tak se domluvili - tlak na nás, abychom zalezli, když Adamec nominoval ten paskvil, který vydržel jeden den, byl takový, že na Pánka řval Mejstřík , na mne nějaká soužka obrodová z OF a všichni chtěli, ať toho už necháme.
Kdepak, kdybychom tenkrát poslechli, tak je prezidentem Dubček a pokračování svinstva s lidskou tváří mohlo znovu nastartovat.
To, že tehdejší Češi (Slováci věděli o Havlovi, že je Čech, to stačilo) zvolili Havla bylo díkem tak tvrdé kampaně mezi poslanci, jaká se od té doby neopakovala. Někteří souzi prominou, ale zařídil jsem jim denní dodávku metráku pošty z celého státu, na které stálo "Chceme Havla", do vánoc jsme ty rudé šašky terorizovali natolik, že i odstupující rektor Češka vrtěl hlavou nad tím, jak je dokážeme dusit ve vl. šťávě.
Výsledkem bylo panoptikum prvního stupně, kdy obě rudé komory Federálního Shromáždění poctivě aklamací odhajlovaly příchod satana samotného. Paradoxem dějin se podobné dostálo Československu, ve stejné místnosti, akorát v 89 nebyl nikdo ožralý, v roce 92 jich tam byla většina utlumena chlastem.
29. 07. 2008 | 00:05

prirodovedec napsal(a):

Tom: Diky, podivam se, ozvu se. S Vami mne diskutovat bavi, protoze se rad dozvidam od mladych a jsem nadsen, kdyz hloubaji a nenalepkuji. Bohuzel pro jine mozna plati, ze mate rad odkazy, snazite se byt srozumitelny a premyslite o tom co ctete. Cili snadny terc pro nalepky. A asi jste filatelista, protoze lepite jen doma a tady nalepky skoro vubec nepouzivate. :)

Zbynek Matyas: Obdivuji Vasi zde laskavou trpelivost a jsem rad, ze na rozdil od Vas mohu konstatovat, ze na mne nebylo reagovano a necitim tedy povinnost odpovedet, i kdyz se obavam, ze neco pro mne bylo omylem adresovano Martinovi. :)

Gru: Dekuji za strucnost 28.07.2008 17:59:50. Vyjadril jste dle mne podstatu. A na rozdil ode mne strucne. :)

MS: Omlouvam se, ale nabyl jsem dojmu, ze polemizujete s necim jinym nez tim na co Gru klade duraz - viz vyse. Mylim se? Tim nerikam, ze diskutujete tak, ci onak, pouze mi Vas dialog pripadal jako potencialne zajimavy, a pak se mi zacalo zdat, ze se mijite a prislo mi lito, ze se "neco" nedozvim. Nechcete zkusit se jeste potkat s gru v diskusi?

Jinak plny souhlas s 28.07.2008 17:02:18.

Nuba: Gratuluji Sapfo :): 28.07.2008 20:47:31

Ondrej: Vas bavi skrtat sirkami, ze? A delate to velice dovedne. :)

jarpor, Saliven, StandaT, Patient O.T.: Ctu se zajmem, ale Vase rovina "spravedlnosti" mne prilis neinspiruje. Mate vsichni svoji pravdu. :) Pro mne je podstatna stabilita a nezuzovani manevrovaciho prostoru a vyber nastroju volbami.

Marty: Trochu zivota do te otravenosti ve Vasi argumentaci. :) pripada mi, ze "tisickrat nic umorilo i Vas". :)
29. 07. 2008 | 00:13

prirodovedec napsal(a):

Marty: Domnivam se, ze jsem obvykle dusledny v tom, abych psal za sebe (dle mne, atd.). Uvital bych od precizniho pravnika :) dolozeni toho, kde vsude jsem zde mluvil za druhe, viz Vase citace: "obcas mluvit za sebe".

Ano, pokud mate na mysli muj styl 28.07.2008 23:28:05, tj. "pro nas obycejne ostatni" jiste chapate, ze jsem jej volil zamerne. I proto, ze jsem se citil osloven jako soucast "davu". Pokud mam pravdu, ze Vam vadi uvedeny prispevek, zkuste upresnit sve vyjadreni, at vim, co mate na mysli a netapu, dekuji.
29. 07. 2008 | 00:23

Pocestny napsal(a):

Ne přátelé, ne já a ne kolega, ale NÁS 50 tisíc puberťáků za to může, protože pochopili, že na vlastních rodičích to nechat nejde, ti už jednou prohráli a podruhé to nezkusí. Každý z těch, kdo dva měsíce žili tak, jak jiní dvacet let nedokázali.

Víte, co byl ten nejlepší pocit? To když jste komoušovi mohli říci "hele jsem mladej, nic nemam, budeš mne muset zabít, protože jinak mne neumlčíš, i když mne zabiješ, tak mne neobrátíš, nemáš, co mi nabídnout, než takovej život jako ty máš, to radši žádnej...

Ano věděli jsme, že okolo to "prasklo" a Moskva se kouká, ono, kdo tam v tom 89 byl, viděl, že Gorbimu jinýho nezbylo. Ale nikdo nemohl tušit, jak se zachová těch 1,5 milionu lidí, kteří byli schopni dělat našim předkům taková zvěrstva, jaká páchali. Rusa se nebál nikdo, Štěpána i ostatní komouši. Taky nezapomenu na "poslední cvičení Lidových Milicí, jsem kvůli dědkovi pyšný na to, že jsem je zažil potupně vyklízet Karlák. A jedno tvrdím dodnes, kdyby se Václavík nezastřelil, ale velel marš, tak ti, co vylezli z kasáren , byli schopni střílet, jako ti milicionáři, které jsem si prohlížel, než je odveleli, odzbrojili a rozpustili.

Jo a taky jsem měl zážitek, když jsme s Marií Durnovou z Ypsilonky šli rozpouštět KSČ a SS Mládeže na údolí dutých hlav neboli Pohotovostní Pluk VB na kouzelné adrese Praha - HRDLOŘEZY. Sfouklo se to za dvě hodiny, za dva dny se pak sfouklo to napětí s těma z tribuny z Letné.
Tolik mé skromné zásluhy největší čest mi činí fakt, že se mi podařilo už Češku přemluvit k prozatimnímu Senátu UK pod rouškou rušení Vojenských kateder.

Tak co máte vy, velikáni???
29. 07. 2008 | 00:23

Marty napsal(a):

prirodovedec: spis chapu vznetlivost lidi jako Patient O.T., kdyz jsou konfrontovani s prizdisraci.
29. 07. 2008 | 00:26

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: Dekuji za Vase prispevky 28.07.2008 23:30:09 a ten dalsi a smekam. Jen nechapu, proc tak nepisete stale? Jen mi potvrzujete, ze mate co rici, ale pokud vetsinu svym stylem napadnete, je to stejne jako mlceni.

Jinak ted lepe chapu Vase duvody frustrace, pripomina mi to rodinne vzpominky tech, kteri ciny nadsene usilovali o CR 1918, a pak nesmirne emotivne pocitovali dopady 1938.
29. 07. 2008 | 00:27

prirodovedec napsal(a):

Marty: Ktere "prizdisrace" mate na mysli? Az tolik zivota jsem na mysli nemel. :) Nejak se mijime, netusim na co reagujete. Asi muste byt pro mne preciznejsi v odkazech, pokud se nemame mijet.
29. 07. 2008 | 00:40

prirodovedec napsal(a):

Neni mi jasny nasledujici rozpor:

Pocestny: 29.07.2008 00:23:15

"A jedno tvrdím dodnes, kdyby se Václavík nezastřelil, ale velel marš, tak ti, co vylezli z kasáren , byli schopni střílet, jako ti milicionáři, které jsem si prohlížel, než je odveleli, odzbrojili a rozpustili."

Na druhe strane:

http://iuridictum.pecina.cz...

"Milan Václavík, předlistopadový mínistr obrany, dostal v r. 1996 milost, když byl obviněn z účasti na nezákonném vyzbrojování Lidových milicí."

Dostal milost in memoriam? Nebo to byl jiny Vaclavik?
29. 07. 2008 | 00:42

Pocestny napsal(a):

Směju se těm zlým komentářům o kyblíčcích bolesti a floskulím o revoluci, zvláště když přicházejí od lidí, kteří hrdě nesou vlastní bágl plný věcí, které jsem nikdy neudělal.

Akademičtí slintalové na obecná témata a postižení obecnou žvanírnou na tomhle serveru mi prominou, ale ten skvostný způsob, jakým se tu alibizuje místní populární autor, mne nutí mu tohle vše sdělit

Jen se ptám, pane doktore, je lepší být antisemita, nebo jet do Afghánu s Pánkem vyvrtat studnu nebo postavit školu?

Je lepší dělat advokáta RasPutinovi nebo podpořit ruské demokraty?

Je lepší prázdně mentorovat politiky a pak tvořit stejným způsobem nebo jen nežvanit a třeba kandidovat, když má pán potřebu formovat vědomí a podvědomí mas?

Co takhle za něco takového, jako rozpor ve vašich tvrzeních a realitě pověsit za odpovědnost, kam manipulujete veřejné mínění.

Jste ochoten přijmout odpovědnost za každou oběť potenciální nedostatečnosti obranného systému NATO? Zde nebo jinde na světě?

Jste pro to, abychom selektivně požadovali ochranu před naším potenciálním okupantem a zároveň odmítali totéž druhým?
Měl byste, vedete lidovou diskusi na odborná témata, čímž se dopouštíte ovlivňování lidí proti zdokonalení obranného systému.

Proč jsme, podle vás vstoupili do NATO
29. 07. 2008 | 00:42

jarpor napsal(a):

Prirodovedec

Dík za comment

Pocestný

Stoupáte ... a pokud mohu jen drobnost, zkuste dát na prirodovedce 29.07.2008 00:27:19.

Hezký den
29. 07. 2008 | 07:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Pocestny:

"Co takhle za něco takového, jako rozpor ve vašich tvrzeních a realitě pověsit za odpovědnost, kam manipulujete veřejné mínění. "

Pardon - to jako skutecne myslite, ze byste me chtel POVESIT???
To by bylo jiste krasne vyvrcholeni vasi revolucni aktivity...

...
29. 07. 2008 | 08:24

PatientO.T. napsal(a):

2 prirodovedec:
Pane, mám-li vaše slova ´A po devatenacti letech frustraci z "vysledku sve revoluce" (pardon nasi) se zde nekteri rozhodli, ze ten kyblicek frustraci a nenaplnenych snu vyliji...´vztáhnout i na sebe, musím pobaveně konstatovat, že jste úplně vedle.
Vezmu-li do úvahy svůj život za komančů a život dnešní, nemám věru důvod k frustraci. Dá se říci, že se mi splnilo i to, v co jsem nedoufal, ovšem je pravda, že jsem poměrně skromný. K vašim pokusům o odhad mých pocitů dovolím si malinkou radu opsanou od jistého Johna Lydona: "...nesuďte knihu podle obálky...".
K vaší humorné fikci o setkání zmíněné trojice na Národní třídě: dovedu si představit, proč tam šel Pocestny, nalezl bych i důvody ke své účasti (ve skutečnosti jsem tam nebyl!), co mi ale vrtá hlavou, je tamní přítomnost pana Hořejšího. V listopadu ´89 mu bylo přeci jasné, že režim se poroučí dle scénáře psaného Gorbačevem, bylo mu zřejmé, že demonstranti nic nezmohou a na šachovnici velmocí nehrají žádnou roli, jakož i to, že vše dopadne dobře. Proč tam tedy šel, pan Hořejší? Protože už byl konec? Nebo okukoval techniku VB? Snad nějaká studentka jej přitáhla...? To zkuste dopsat, přírodovědče.
29. 07. 2008 | 09:02

jarpor napsal(a):

PatientO.T.

Jakmile se včerejší diskuse stočila směrem "co, kdo, kdy dělal", nebyl jsem tomu rád. Usuzovat na činy člověka jen z "pár řádků", ale třeba i z jeho vlastního vyjádření je často velmi ošidné. Takové diskuse nevyhledávám, protože se necítím povolán hodnotit chování jiných z "útržků".
Složitá je odpověď na otázku, kdo má větší "zásluhy" na změně v 89. Zda disidenti a ti, co žili v zahraničí, nebo ti, kteří doma nějak žili a třeba jen ve svém okolí se pokoušeli "rozšiřovat cestičku" pro budoucí společenskou změnu, nebo někdo úplně jiný ...

Nicméně, Vaše včerejší diskuse jež vyústila ve Vaše úvahy z 09:02:47 je velmi poučná. Díky za ni i za ty úvahy "přetavené" v otázky adresované přírodovědci.

Hezký den
29. 07. 2008 | 10:19

PatientO.T. napsal(a):

2 jarpor:
i já vás zdravím. Neměl jsem skutečně zájem diskutovat o jednotlivcích a jejich "zásluhách". Psal jsem o postoji různých generací ke komunistickému zlu a jejich ochotě zlu se postavit. V tom byl dle mého zmíněný přínos "studentské" revolty. Po letech mlčení a pasivity předvedli jsme otcům, že jsou věci, kvůli kterým je nutné zvednout se od piva a riskovat, že pivo zůstane nedopité... O nic jiného mi v diskusi nešlo, tím méně jsem se chtěl zabývat pracovními či odbornými úspěchy jednotlivých protagonistů.
29. 07. 2008 | 11:00

Skogen napsal(a):

Pane profesore, možná dosáhnete toho, že se některá zde přítomná hodnotově nevyzrálá individua čelem ke svým výrokům zastydí, když zjistí, že většinový postoj (chór společnosti) jim nedává zapravdu. Možná je to vaše strategie, netuším.

Nedokáži si představit, že by vás za korektní projev mohl napadat kdokoliv se ctí v těle, tedy osobnost vyzrálá a lidsky rozvinutá. Ty případy, které se zde vyskytují, osobně nepokládám za jedince pohybující se v mezích normality. Daleko spíše jde o různé patologické osobnosti, které se v populaci přirozeně vyskytují a to bohužel i v pozicích důležitých a obecně vážených. V odosobněném a vrcholně individualistickém (egoistickém) světě dokonce tím spíše, vždyť určitá míra psycho a sociopatie zde dává jedinci do rukou větší možnosti. Není tedy důvodu, proč by se nemohly prezentovat v internetových diskusích, dejme tomu pod Vašimi články.

Tudíž v motiv prvního odstavce nevěřím a spíše si říkám, že smyslem je, aby si ti ostatní, takto nepostižení, uvědomili, jak si celkově mohou škodit, když těm patologicky utvořeným nechají příliš velkou volnost projevu.

----

Vážení, svinstvo v minulosti, přítomnosti a nepochybně i v budoucnu páchala a bude páchat jak levice, tak pravice, ale původci tohoto svinstva byli bezvýhradně duševní mrzáci. Tito se dostávají ke slovu kdykoliv dochází k prudkým společenským změnám, padají všeobecně platné společenské normy, společnost ztrácí svou ochannou funkci. Kouzlo vyzrálé demokracie tkví v tom, že se její podstata desetiletí tříbí ve stabilním prostředí, kdy pychopaté a sociopaté nemají pro své extrémní myšlení a jednání vhodnou půdu pod nohama. Prakticita výroku "Účel světí prostředky" platí jen do jisté míry.

Možná je tento text pana prof. Hořejšího právě takovým kultivačním médiem, kde vyplývají na povrch nejen korektní argumentační schopnosti, ale též symptomatické nectnosti téhož.
29. 07. 2008 | 12:47

jojo napsal(a):

To byste z toho vyklouzl lehce skogene jenom takovym povrchnim komentarem.
Reknete jake svinstvo napachala pravice, liberalne konzervativni pravice... Uvedte nejake pripady kdy liberalove zavedli koncentraky a pozabijeli miliony lidi.

To lepe osvetli vase postoje pri takzvanem hrnuti vseho na ejdnu hromadu.

Uz se tesim na vymluvy.
29. 07. 2008 | 14:28

prirodovedec napsal(a):

Patient O.T., jarpor: Polozili jste mi otazku na motivaci autora pro 17.11. Ja nevim. Zeptejte se ho sami primo. Samozrejme se mohu pokusit o konstrukci. Budu se drzet jim sdeleneho (a nebud to zpochybnovat podobne jako nezpochybnuji uvedene Pocestnym a Patientem O.T. at se to tyka skutku, ci motivaci - az na zrejmy rozpor s Vaclavikem, ktery se dle Pocestneho zastrelil - umi to nekdo vysvetlit? Viz vyse.). V.H. byl nadseny pro 1968 jako maturant. Se zrejmou ulevou a obdivem vital Gorbacova. Shromazdeni na Albertove 17.11. nebylo protestni, ale oficialni akce SSM a nezavislych studentu. Takovych akci se ucastnili studenti, vyucujici i lide z AV. Napr. z ucty k valecnym obetem studentu. Cili nebylo tam jen 50 tisic pubertaku, jak psal Pocestny (viz wwww zdroje, ktere uvadeji varianty poctu). Ucast V.H. dle mne byla logicka minimalne ze dvou duvodu (prislusnost k AV s uctou k davnym mrtvym a prani a ocekavani Gorbacovskych a mozna nejen jeho zmen). Kdyz to promyslim, jeho motivace se mi zda hlubsi a procitenejsi nez ta nekterych tehdejsich "pubertaku" (lepe adolescentu). Co Vy na to tehdejsi adolescenti? :)

jojo: Nemohu odolat a s chuti ocituji Ondreje vyse, ktery mozna muze mit pocit, ze jiz na Vasi otazku odpovedel predem 28.07.2008 16:18:20 :

"Ondřej napsal(a): Ptáte se kdo jsem, že chci určovat jak přerozdělit majetek a kde začíná bohatství? Ale to jste si přečetl kde, že to chci dělat já osobně?:-) To musí být výsledek demokratického konsesu. A proč? Možná protože chceme stabilní společnost, která se vyhýbá ohrožujícím extrémům. Chcete snad společnost 19.st., ve které po ztrátě zaměstnání vás nechali chcípnout hlady na ulici, opravdu chcete společnost ze které vyrostli fašismus a komunismus? Dvě nejvražednější ideologie snažící se řešit problémy liberalismu?"

Neni to pro Vas podnetne? :)
29. 07. 2008 | 15:29

Gru napsal(a):

Jojo.
Smůla - na Vaši provokativní otázku existuje pregnantní odpověď: vůbec první koncentráky zřídili právě liberálové, a to v Jižní Africe, v průběhu druhé búrské války.

Baron Kitchener, který to měl v referátě, nebyl jistě socialista, stejně tak jako Joseph Chamberlain (otec Nevilla) - ministr kolonií v Salisburyho vládě, ten byl dokonce šéfem liberálních unionistů a na jeho vrub spadá druhá burská válka. Kdo byl Salisbury, tehdejší předseda vlády, snad víte.

Ne, že by tento historický fakt sám o sobě příliš znamenal,ale ptal jste se - tak tady je odpověď.
29. 07. 2008 | 15:30

Vaclav Horejsi napsal(a):

Patient O.T., jarpor, prirodovedec:

Jsem opakovane tazan, proc ze jsem sel na tu demonstraci pamatneho 17.11.

Uz nekolik dni predtim se sirily zpravy, ze "se tam neco stane". Vsichni jsme byli uz celi nadrzeni, kdy konecne to praskne i tady - byla to ostuda, ze uz jen v Ceskoslovensku a Rumunsku se nic nedelo - kdyz uz i ti dederoni....
Rozhodne me (stejne jako velkou vetsinu tehdejsich ucastniku) nemotivovala ani tak vzpominka na rok 1939, ale moznost, ze se z toho vyvine neco jako mesic predtim v Lipsku.
Ja jsem chodil i na vsechny demonstrace "Palachova tydne" o 9 mesicu drive, podepisoval jsem ruzne petice (jmena signataru se cetla na Svobodne Evrope). Uz jsem se nemohl dockat.
To, jak se to pak rozjelo, predcilo veskere me ocekavani - samozrejme jsem byl rad, ze to bylo neco mnohem radikalnejsiho, nez nejaka repriza roku 68.
S nadsenim jsem chodil, na vsechny listopadove a prosincove demonstrace a svym dceram jsem kladl na srdce, aby si to dobre zapamatovaly, ze neco takoveho se deje tak jednou za sto let...
Take ja jsem byl rad, ze se prezidentem stal Havel a ne Dubcek (o jinych moznostech ani nemluve), ze to vedlo ke standardni zapadni demokracii a kapitalismu, a ne k nejakemu "socialismu s lidskou tvari" pod vedenim "hodnych komunistu" - myslim, ze je to z toho meho textu dos patrne?
Samozrejme je skvele, ze se toho chopili studenti, rozhodne nikterak nebagatelizuji jejich ulohu, ALE zcela realisticky je potreba videt, ze kdyby od Husaka a Jakese nedal Gorbacov ruce pryc a kdyby zmenu nepodporovali i pragmatici z tehdejsiho vedeni KSC (Mohorita, Adamec, Hegenbart, ano, i Lorenc), tak by to policajti a milicionari potlacili jako nic.
Zaplat panbuh, ze to vzdali - dobre vedeli, ze je to i pro ne tak dlouhodobe lepsi.

Jak uz jsem rekl v tom hlavnim textu - se soucasnym politickym systemem jsem v principu spokojeny, ale to neznamena, ze mame jen sedet a rikat jak je to skvele ve srovnani s komunismem (bohuzel hodne lidi se s tim stale jeste spokojuje).
Naopak, je tady spousta spatnosti - musime na ne prinejmensim poukazovat, a jeste lepe se snazit s nimi podle svych schopnosti neco delat.

Rmouti me, kdyz tolik lidi evidentne touzi zase po eliminaci lidi s jinym nazorem, kdyz tolik lidi totalne falsuje skutecnost (napr. zde mnohokrat prezentovana "pravda", ze levice = gulagy, nebo ze kdokoli kritizuje soucasnou americkou politiku je "antiamerikanista" a bolsevik, ze ten, kdo kritizuje izraelskou politiku je antisemita, ze ucta k mezinarodnimu pravu je "appeasment", atd.). PRESNE TOTEZ delali prece ti zatraceni komunisti!!!

A dvojnasob smutne je, kdyz jsou to lide, kteri (jako nas Pocestny) opravdu pro svobodu tehda pracovali.

Ted by me chtel veset (v lepsim pripade strilet)...

...
...
29. 07. 2008 | 16:09

jojo napsal(a):

Jiste GRU britsti liberalove, staveli koncentraky a hnali tam cele narody, zeny s detmi:-)) Neco lepsiho byste tam nemel v zasobe demagogickeho, nez tento pruhledny stale otrepany argument? Chcete tyto koncetracni tabory davat na uroven komunistickych a levicovych tedy i nacistickych zverstev? Vazne?

Ostatne, nedivim se, kdyz davate na roven Masinovis komunistickymi vrahy.
29. 07. 2008 | 16:18

Gru napsal(a):

Jojo

Očekával jste vykrucování, a teď se k němu sám uchylujete. Ptal jste se - Vaše chyba, máte se ptát obratněji...

Britští liberální kolonialisté byli zkrátka průkopníky nové technologie - takže od nich ani nešlo očekávat, že by to dotáhli k takové výkonnosti jako jejich napodobitelé a pokračovatelé - vývoj má svou dynamiku, ale je třeba ocenit originální nápad. Jinak ovšem do svých koncentráků právě ty ženy s dětmi hnali, v tom jste se plně trefil.
29. 07. 2008 | 16:24

PatientO.T. napsal(a):

2 prirodovedec:
Byl jsem spíše zvědavý, jestli v případě pana Hořejšího vymyslíte něco stejně vtipného, jako když mne jste nazval hrdým studentským revolucionářem. No nic...
S tím Václavíkem to překvapivě bude tak, že se Pocestny spletl. Zastřelil se mj. Viliam Šalgovič, který patřil mezi ortodoxní fanatické komanče, tak jako Václavík... No a po letech je zřejmě Pocestny zaměnil
29. 07. 2008 | 16:24

Gru napsal(a):

Jojo

"na uroven komunistickych a levicovych tedy i nacistickych zverstev"

Často používaná manipulace v těchto debatách je oznámkování nacismu jako levicové ideologie. Nacismus byl oficiálně - v obžalovacím mnateriálu Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku - označen za extrémně pravicovou ideologii.
Možná ale problematice rozumíte lépe a zasvěceněji než tým expertů, kteří pro Tribunál hodnocení naciusmu vypracovali??
29. 07. 2008 | 17:08

prirodovedec napsal(a):

Patient O.T.: Chtel jsem, aby se vyjadril autor, to se podarilo. Vam se nelibi byt "hrdym studentskym revolucionarem"? :) Jse prece na ceste do ucebnic. :)) A to pomylene videni Vasich neexistujicich frustraci mi zkuste odpustit, zmatly mne nektere Vase prilis procitene komentare(ze prece jen nejaka malilinka frustrace? :) )

Oplatim otazkou: Umel byste nejak vtipne ci s fantazii oglosovat, zda jste si dokazal tehdy predstavit, jak se stane, ze vyznamny studentsky vudce, spolutvurce premen Listopadu 89 (nemyslim Vas) muze na alespon dva ucastniky diskusi (myslim autora a sebe, mozna se najdou a prihlasi dalsi) po dvaceti letech pusobit jako clovek majici zalibu ve fasistickem stylu vyjadrovani vcetne pohrdavych glos i ke svym partnerum v tehdejsich udalostech? Mel fasisticke sklony jiz tehdy nebo se jim postupne stal? Nebo je jen jeho velikost nepochopena a nedocenena? Jako u "blahoslaveneho kabonilka"? Kdyz si vzpomeneme na "nickname" organizatora vrazdy Matteotiho.
29. 07. 2008 | 17:09

prirodovedec napsal(a):

Gru: Netrapte se tim, to je zdejsi jiz rok trvajici trik, zacinajici jiz od Misese.

Venoval jsem jiz dost casu zdrojovani toho: kdo si nacisty platil, od jakych pravicovych myslitelu cerpali sve "nadlidske teorie", daval jsem odkazy i na stanoviska USA soudu, kdo z nich tezil. Zda se, ze si z toho udelam takovy balicek a budu jej sem vzdy jen kopirovat. Tesim se, ze prispejete svoji resersi.

Je potesujici, kdyz zde vidime, ze i horecni obhajci pravice umi prebirat nalepkove triky davneho ministra Kopeckeho. :) Jen se ptam, maji toho zapotrebi? Neni lepsi, kdyz ma kazde hnuti svoji nocni muru a sveho kostlivce, ktery je desi a brani jim v degneraci?
29. 07. 2008 | 17:19

Gru napsal(a):

Přírodovědec

Já se tím rozhodně netrápím. Ale baví mě pozorovat, jak nenápadité a uniformní techniky používají manipulátoři od dob rudých médií po dnešek (akorát vyměnili nátěry). Dobrým příkladem je počet obětí stalinismu. Byl to tuším r. 1990, kdy se objevily historické hrubé odhady (sic!), že počet lidských obětí stalinistické éry v SSSR mohl dosáhnout až 37 milionů (včetně padlých ve 2. SV). Netrvalo snad ani dva týdny a tento údaj byl "zakökrouhlen" na 40 mil., následně vynásoben na 80 mil a krátce na to znovu zaokrouhlen na hezky kulaté číslo 100 milionů (vše dílo médií, nikoliv historiků). Od té doby opakovaně čtu v ridskuzích údaje o stovkách (ne o jednom stu, ale o stovkách) milionů obětí stalinismu, korunu tomu nasadila jedna diskutující, která objaovala údaj o stu miliardách obětí.
Nutno dodat, že naprosto stejně postupují diskutující, kteří kritizují katolicismus a rovněž dospěli k magickému číslu 100 milionů obětí.
Pomyšlení, že lidé, kteří takto postupují, si snad opravdu představují, že jim jejich argumentaci někdo spolkne, je současně zábavné i děsivé.
29. 07. 2008 | 17:50

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:
Nikde jsem nenapsal, že jsem povalil komunismus. Ve svém příspěvku určeném Salivenovi jsem zmínil, jak velké positivum vidím v tom, že se nám podařilo přimět starší generaci k činu, o kterém tato neměla tušení, že je ho vůbec schopna. Psal jsem i o tom, že jsme "převrat" vůbec nevnímali jako rozhodnutý a že jsme mnohokrát měli docela velký strach (sám jste naznačil možnost krveprolití). Přesto jsme riskovali a do konfliktu šli (to je přesně to, čeho ti starší bez nás nebyli schopni - překonat strach a risknout nějakou tu případnou osobní oběť), na to jsem skutečně velmi hrdý... Jak je patrno, celkem se shodujeme, proto mi uniká smysl vaší zmínky na téma devatenáctiletí revolucionáři.
29. 07. 2008 | 18:14

jarpor napsal(a):

vaclavhořejší

Ne ne, prosím, já se Vás neptal, a už vůbec ne opakovaně, co jste dělal 17. 11. Jen jsem vyjádřil jistý obdiv jednomu z blogerů, jak diskusi dobře „přetavil“ v otázky, které však také přímo Vám nesměřoval.
Nevytvářejte tedy dojem, že strkám nos do Vašeho soukromí. Myslím, že vědecky erudovaného člověka bych nemusel vyzývat k přesnosti a k neposouvání významu napsaného tam, kde vůbec nebylo.

Nevím, odkud berete ten pocit, že „…tolik lidí evidentně touží zase po eliminaci lidí s jiným názorem…“. Ze života ? Vyhrožuje Vám někdo na ulici, v zaměstnání ? Pokud je to na základě „výkřiků“ některých zdejších přispívatelů, pak se Vám, vzdělanému člověku, skutečně divím. Pokud je to z vyjádření názorů Vašich oponentů, které Vám nevoní, pak alespoň v mém případě soudím, že nevíte, o čem je termín „diskuse“ a divím se dvojnásob. Nebo je to podle sebe soudím tebe ?

Máte potřebu jít se svými názory na veřejnost, proč ne. Avšak myslíte, že ve všem s Vámi ta veřejnost bude souhlasit ? A to, že je někdo v diskusi „ostřejší“ a podobně jako Vy sám, použije zkratku a nadsázku, to není na „plakání“ a pocit „ublíženosti“. Ten dávný spor, který si dovolím zkratkovitě nazvat sporem levice a pravice zde byl, je a bude. A celá ta Vaše „eliminace lidí z jiným názorem“ je jen o jednom : žádná strana si nemůže dělat patent na vládnutí, a dostane-li se do opoziční role, neměla by se chovat jako rozmařilý fracek, kterému vzali hračku. Tedy uznat, že i oponent má právo „ukázat, co umí“ a že nikdo nemá patent na rozum. O tom je demokracie, o tom jsou volby a k tomu by i „elity“ měly přispět. To nehovořím jen o současnosti, abych byl pochopen.

Zda přispíváte ke „kultivaci“, nebo spíše „hrotíte“ rozpory ve společnosti je jen a jen na Vás.
Míním, že z mých reakcí můj názor, jako inteligentní člověk, dovede vyvodit. I když, vzhledem k tomu posouvání, nejsem si tak jistý …

Hezký podvečer

P.S.
Když je člověk, označen jako pravičák, málokdy se proti tomu ohradí. Je-li označen levičákem, často se „brání“. V čem to asi vězí ? Není to na zamyšlení … ?
29. 07. 2008 | 18:14

bigjirka napsal(a):

Zdravím, děcka! Tjo.. tejden si člověk užívá sluníčka a faraonovy pomsta a tady tohle. Někde praskl nějaký rudý odpad neboco a teď to sem čančá?

Pane profesore, Vám gratuluji. Máte geniální talent provokovat. Že byste chtěl příště kandidovat na presidenta? Tato zdarma reklama je na to skvělá :-))) I ten mírný antisemitismus je celkem populární. A to salonní levičáctví? Hm... zas není tak daleko od středu, aby se nedalo skousnout... Fakt dobrý.

Rusko... nikdy nám nic dobrýho nepřineslo, nechápu, jak někdo může očekávat, že tentokrát přinese. Osvobodit nás nepřišli, to jen vítěz zabral državy poraženého.

Daně... jsou především vysoké ve svém součtu. Jsou-li svou progresivitou ještě nespravedlivější, nemá to ekonomicky celkem žádný vliv, jen je to velmi tvrdé opatření proti střední třídě. Bohatí neplatí nejen progresivní, ale žádné daně. Daňový poradce se zaplatí z prostředků firmy,... jenže nám chudým se ta kouzla pro pár tisícovek nevyplatí. Hlavně když si na tom levičáci zgustnou.

Koukal jsem, že mne tu nějaký z..d napadal i během dovolené. No, louskat to všechno nebudu, nestojí mi to za to.

Gru, máte pravdu, ty oběti komunismu se počítají těžko. Stakinovy chyby na začátku války, hladomory na Ukrajině, lesy na Kolymě, Katyň, napadení Polska.. A co Čína, Kambodža,... máte pravdu, že vyčíslení je těžké.

Co se týče nacismu, zařazení k pravici nebo k levici je obtížné a skoro nemožné a je závislé na definici pravice a levice. Já osobně vnímám pravici jako určitý mix svobody a demokracie... a levici jako určitý mix zejména dirigismu a přerozdělování.. Lze se divit tomu, že pak nacismus řadím vlevo? Zejména když komunistické státy všech mechanismů využily: Kraft durch Freude, Hitlerjugend, Die deutsche Frauen, Gestapo, sítě udavačů...
29. 07. 2008 | 18:26

Gru napsal(a):

PatientO.T.

Myslím, že by Věšemu postoji k vlastním historickým zásluhám neškodila jistá míra střízlivosti a nadhledu. Vezmu příklad popisovaný Pocestným, jak "vymňoukával" z basy a fízlárny zadržené lidi - jaksi levou zadní, jak z jeho textu vyplývá.
V r. 1969 jsem byl v davu asi 150 lidí, kteří se shromáždili před "fízlárnou" a požadovali propuštění 2 lidí, kteří byli zadrženi při vylepování protestních plakátů. Po asi 20 minutách přijela 2 auta plná esenbáků s dlouhými pendreky - a byli jsem rádi, že většina nás utekla. V čem je rozdíl? V r. 1969 byla v Evropě naprosto rozdílná situace, nebyl žádný Gorbačov, žádné přestříhané dráty na hranicích, žádné lipské demonstrace.
29. 07. 2008 | 18:28

Gru napsal(a):

Bigjirka

K přiřazování k pravici a levici - skutečně krajně problematické, proto to považuji za nefunkční. Zastavím se u kritéria dirigismu: z tohoto pohledu by bylo nutno zařadit současný režïm v USA mezi levicové, neboť tak robustní stát, jako nyní, ještě nikdy v USA v době neválečné ještě nebyl. Ať se snažím jak chci, vždycky něco zásadně nesouhlasí - hledisko je umělé, podléhající diktátu doby (být "pravicový" je požadavek doby...).
Definovat cokoliv pomocí pojmu demokracie, který je sám svízelně vymezitelný, mi nepřipadá zrovna šťastné (jak vlastně byste defonoval "demokratický"?)
29. 07. 2008 | 18:50

PatientO.T. napsal(a):

2 Gru:
a/ o svých osobních zásluhách jsem nemluvil. K jistému nedorozumnění jsem přispěl svou druhou odpovědí panu Salivenovi. Dále jsem myslím svůj názor vysvětlil.
b/ nedalo by se to nejjednodušeji formulovat následovně:
pravičák: šťastní jedinci vytvářejí šťastnou společnost.
levičák: šťastná společnost vytváří šťastné jedince?
(oba názory považuji za rovnocenné a potřebné. Nemyslím si ovšem, že současné politické strany, ať už se deklarují jakkoli, by se daly přiřadit k určitým názorovým proudům. U stran jde bohužel jen o moc).
29. 07. 2008 | 19:18

Imhotep napsal(a):

pro Pocestného:

Až vystřízlívíte ze svého opojení Vaší revolucí, zkuste si přečíst následující:

Začneme oklikou:

Proč jsme vstoupili do NATO? Ale my jsme do té organizace nevstoupili, my jsme tam byli dost náhle vstoupeni....a shodou okolností za krátký čas nastala válka s Jugoslávií. Ono si jen NATO vytvářelo nástupní prostor. Jen několik skalních nadšenců tuto shodu ráčilo přehlédnouti a dodnes se radují ze vstupu do NATO.

Stejně tak došlo k Vašemu rozpouštění KSČ a SSM. On to totiž byl dost připravený proces. Pokud máte dojem, že jste něco dokázal, tak na něj rychle zapomeňte. Pouze jste byl svědkem a pomocníkem přechodu státního majetku do soukromých rukou, které velmi často patřili lidem spojeným s KSČ.

Vedl jsem krátce po převratu 89 rozhovor s vysoce postaveným členem hierarchie KSČ a ptal se ho, koho bude volit. Jasně jmenoval jednu tehdy formující se tzv. pravicovou stranu. Byl jsem udiven. On mi to ale vysvětlil zcela jasně: "Mám zájem o zisk lukrativních podniků a ne o další hraní na socialismus v krachující ekonomice."

Vot tak.
29. 07. 2008 | 19:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestný:
"naše generace udělala za ty dva roky (88 - 90) pro tuhle zemi víc než ta Hořejšího za celý život."
Stěží najít pregnantnější příklad arogantní namyšlenosti.
"různé pokusy o socialismus zavraždily na světě víc lidí než tisíciletý spor mezi hlavními třema vírami"
Nehledě na příčiny oněch pokusů bylo by třeba tak zásadní tvrzení aspoň částečně dokázat.
"čeští spoluobčané v čele s panem Benešem, kteří rozhodli o tom, kam vyrazí tahle země po konci války"
Nikoliv, o tom bylo rozhodnuto už dříve v Jaltě a koneckonců ještě dříve v Mnichově.
"Ten pán, co tu tvrdí, že si podnikatel "nakupuje pracovní sílu", zřejmě nechápe, že nejdříve musí být někdo, kdo nese riziko"
Každý podnikatel nese riziko svého podnikání. Nepředpokládal jsem, že takovou trivialitu Vám bude zapotřebí připomenout. Pokud ke splnění svého podnikatelského záměru potřebuje pomoc dalších lidí a nakoupí tedy jejich pracovní sílu, nemůže na ně přenášet riziko celé, jinak by spíše měl přibrat společníka.
29. 07. 2008 | 20:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy