Estébácké seznamy – něco ze života...

03. 08. 2008 | 10:23
Přečteno 26501 krát
Dnes dělám výjimku a píšu další příspěvek krátce po tom předchozím (zde).
Je to proto, že v diskusi pod tím předvčerejším článkem se objevily některé komentáře, které jsem v podstatě čekal, ale také takové, které mě dost překvapily.
A je to také hlavně proto, že to téma považuji za velmi závažné a principiální...


Samozřejmě se několik diskutérů zajímá o to, jestli o tomto tématu nepíšu proto, že také v nějakých seznamech jsem.

Nejsem (moje ředitelská funkce vyžaduje negativní lustrační osvědčení) - ale možná bude poučné uvést moji osobní zkušenost s estébáky.

Pro pořádek uvádím, že jsem nebyl členem ani kandidátem KSČ (ačkoli mi to bylo jednou nepřímo a jednou přímo nabízeno), ani žádné jiné strany. Byl jsem však na střední škole (jako každý ve třídě) členem ČSM a od roku 1973 asi do roku 1979 členem SSM (vstoupil jsem tam na poslední chvíli poté, co mi bylo řečeno zcela nekompromisně, že bez toho se nemohu dostat na vědeckou aspiranturu). Byl jsem také členem ROH (myslím, že od roku 1973 do roku 1989).

S estébáky jsem se dostal do styku několikrát, jako většina z těch, kteří v předlistopadové době občas služebně vyjeli na západ.

Já jsem takto vyjel v oné době na různé konference a kratší či delší pobyty asi desetkrát; poprvé v roce 1976. Na pracovištích, kde jsem působil (nejprve aspirantura na Přírodovědecké fakultě UK, od roku 1977 Ústav molekulární genetiky ČSAV) to nebylo nic tak vyjímečného, pokud byl člověk vědecky dobrý a neměl žádný vyložený politický průšvih. Kolegové, kteří byli v KSČ, jezdili poněkud snáze, ale rozdíl nebyl příliš dramatický. Nemít politický průšvih znamenalo např. ukázněně chodit na školení „socialistické školy práce“, dávat příspěvky na Fond solidarity, chodit s pracovním kolektivem do prvomájového průvodu, chodit spořádaně „manifestačně volit“, nenechat se chytit při pašování „závadové literatury“ (tou mohly být v době perestrojky třeba i sovětské noviny a časopisy), nebýt vyloučeným z KSČ v normalizačních prověrkách.

Zásadně záleželo na osobě ředitele pracoviště – na ÚMG jím byl akademik Říman, který byl vynikajícím vědcem, a přitom měl velmi silnou politickou pozici (člen ÚV KSČ). Důležité bylo, že se opravdu snažil své pozice využít k maximální podpoře čs. vědy (shánět pro ni peníze, podporovat dobré vědce). Nikdy nám nebylo jasné, jestli tu komunistickou víru dobře předstíral, nebo byl vzácným exemplářem skutečného „věřícího“ (myslím, že nejdříve byl tím prvním a postupně se stal tím druhým...). Podporoval tedy zahraniční cesty zvláště mladých a nadějných vědců, a to i přesto, že každoročně jich několik emigrovalo (a on s tím pak měl určité potíže "nahoře"). Dokázal zařídit i občasné povolení k zahraničním cestám pro lidi s nějakým škraloupem z osmašedesátého.
Dobře vím, že na některých jiných vědeckých pracovištích tomu bylo jinak – např. na Mikrobiologickém ústavu ČSAV byl ředitelem skutečně hrozný člověk, který zvláště nestraníkům opravdu ztrpčoval život a nějakým zahraničním cestám směrem na západ vskutku nepřál.

Po každé služební cestě se musela vyplnit standardní zpráva o zahraniční cestě pro zaměstnavatele, která bývala dosti formální a obsahovala většinou celkem vágní formulace o odborném přínosu cesty, ale také povinnou závěrečnou větu o tom, že nedošlo k žádným politicky závadným kontaktům (nebo tak nějak).

Nicméně před některými cestami (nebo po nich) byl člověk předvolán na StB do Bartolomějské nebo Olšanské. Já jsem tam byl asi čtyřikrát nebo pětkrát. Kladli mi tam hlavně na srdce, jak se mám zachovat, kdyby mě tam kontaktoval nějaký špion nebo emigrant (popř. se po návratu vyptávali, jestli mě tací kontaktovali). Jednou mi na závěr toho "předvýjezdového poučení" řekli, že si mě po návratu z konference zase zavolají, abychom si pohovořili. Bylo to někdy v době perestrojky, a tak jsem trochu vzpurně odvětil, že po návratu podám zaměstnavateli onu povinnou zprávu o výsledcích cesty, a tím že splním své povinnosti. Odpovědí bylo mrazivým hlasem pronesené konstatování „Uvědomte si, soudruhu doktore, že o tom, jestli příště někam pojedete, rozhodujeme MY, a ne zaměstnavatel“. To už jsem pochopitelně dále výrazněji nekomentoval...

V roce 1985 jsem po dlouhých letech snažení měl odjet na roční studijní pobyt do světově špičkové laboratoře na Harvardově universitě. Nesmírně jsem o to stál – věděl jsem, že to pro mě bude z odborného hlediska zásadní zkušenost. Měl jsem jet, jak bylo tehdy samozřejmou praxí, bez rodiny (měl jsem tehdy dvě malé dcerky) – tím se měla minimalizovat možnost emigrace.
Asi deset dní před odjezdem mi volal soudruh Prachař z kádrového oddělení: „ Jdou za vámi soudruzi...“.
Přišli dva mladí sportovně vyhlížející muži v kožených bundách. Předložili mi služební průkazy a zcela bez obalu mi řekli: „Vy brzy pojedete na Harvard – máme tam jisté zájmy a byli bychom rádi, kdybyste s námi spolupracoval“. Samozřejmě mi hned vytanulo – když odmítnu, nikam nepojedu... Začal jsem blekotat cosi o tom, že se tam hodlám plně věnovat vědecké práci, a beztak nic jiného neumím. Spadl mi kámen ze srdce, když řekli: „Abyste nám rozuměl – my máme zájem pouze o skutečně dobrovolnou spolupráci“. Řekl jsem tedy, že takový zájem nemám, oni pokývali hlavou, řekli, že o jejich návštěvě nesmím s nikým mluvit, a odešli. Myslím, že ještě neopustili budovu, a už jsem to samozřejmě říkal svým kolegům. Do Ameriky jsem bez problémů odjel...

Druhé podobné setkání bylo myslím někdy v roce 1987. Byl jsem předvolán na Obvodní vojenskou správu. Tam na mě čekal jakýsi soudruh v uniformě kapitána ČSLA, který se představil slovy „nemusím vám asi říkat, z jakého útvaru jsem“. Upozornil mě, že na otázky, které mi bude klást, jsem podle jakéhosi jím citovaného zákona povinen odpovídat pravdivě a nic nezatajovat; v opačném případě mohu být potrestán až dvěma roky odnětí svobody.

Začal se vyptávat na to, co vím o nemoci z ozáření. Odpovídal jsem tedy víceméně jako u zkoušky. On pak řekl, že jistě občas jezdím na mezinárodní konference, a že by potřebovali, abych tam pro ně získával kuloárové informace o této problematice, které se veřejně nepublikují. Přesvědčoval jsem ho, že nikdo nic takového důležitého, co ještě nepublikoval, „nevykecává“, několikrát jsem mu opakoval, že bych stejně nedokázal získat žádné jiné informace, než ty, které si mohou přečíst v odborných časopisech, jejichž názvy jsem mu uvedl. Docela naléhal, ale já jsem si stál na svém, že je to nesmysl. Nakonec to vzdal, ale dal mi podepsat nějaký velmi oficiálně vyhlížející papír se státním znakem, ve kterém stálo cosi jako že jsem mu poskytl informaci a že o pohovoru nebudu pod hrozbou trestního stíhání s nikým mluvit (samozřejmě, že jsem mluvil, hned po příchodu do práce...).

Takže když jsem si v roce 1993 žádal o lustrační osvědčení a když jsem si později prohlížel všelijaké ty seznamy (včetně těch z minulého týdne), byla ve mně malá dušička – co když ten papír, který jsem podepsal, byl považován za onu osudnou „spolupráci“?

Na základě svých zkušeností si tedy dovedu docela živě představit, jak někteří chudáci mohli spadnout do tohohle lustračního bahna, jak mohl vypadat nějaký „vědomý podpis“ a „spolupráce“.

Co kdyby mě tehdy před odjezdem do Ameriky nějak "lámali"? Kdyby řekli: "Buď nám to podepíšete, nebo nikam nepojedete"? Myslím sice, že bych tu Ameriku raději oželel, ale určitě by také bylo možné říci si: "Tak já jim to podepíšu a pak jim budu říkat jenom to, co si stejně mohou přečíst v novinách". Takhle nějak si to asi řeklo dost lidí - zvlášť pokud na ně nasadili silnější páky - třeba vydírání nějakými intimnostmi. A mnozí třeba i dokázali potom dělat hlupáky a nějak v tom "bruslit" tak, aby nikomu moc neublížili.

Co měl dělat ten vyplašený voják základní služby (ze kterého se později stal poslanec) po předchozím poučení, že podle zákona je pod hrozbou trestního stíhání povinen povědět "kontrášovi" vše, co ví o emigrovaných příbuzných a známých? Navíc když bylo pravděpodobné, že většinu toho už stejně vědí a snadno ho mohou nachytat při lži?

*****************************
Pokud jde o ty diskusní příspěvky – zarazilo mě, že i někteří diskutéři, kterých si vážím a vím, že mají nejen bystrý rozum, ale zřejmě i „srdce na pravém místě“, zjevně nepochopili (nebo nechtěli pochopit), o co mi jde.
Tak tedy ještě jednou:

1) Samozřejmě, že jakékoli zločiny spáchané v době nesvobody měly a mají být důsledně potrestány. Je velmi smutné, že k tomu zřejmě v mnoha případech nedošlo. Trvám na tom, že hlavní vinu na tom mají ti, kteří byli u moci v popřevratových 90. letech. Teď už je vlastně pozdě - honit nějakou devadesátiletou prokurátorku je sice správné, ale přece jen trochu k ničemu...

2) Ty estébácké seznamy jistě jsou, nebo spíše byly, cenným podkladovým materiálem, na jehož základě mělo být CO NEJDŘÍVE po převratu zjištěno, kdo skutečně někomu závažně ublížil. Takoví lidé (a hlavně jejich řídící orgány) měli být zveřejněni a pranýřováni. V případě naplnění skutkové podstaty trestného činu odsouzeni a potrestáni. V ostatních případech „pouhého“ závažnějšího morálního provinění bych byl pro nějaký „čestný soud“. Opět - to, že k tomu nedošlo je vinou těch, kteří byli u moci v popřevratových 90. letech.

3) Naprosto nemohu přijmout jako nějakou apriorní vinu to, že někdo pouze „podepsal spolupráci“. Co udělal tak hrozného, když jim říkal nějaké triviality a bezcenné informace? Oč je to větší provinění, než když někdo chodil (v podstatě dobrovolně) k „volbám“, nebo do prvomájových průvodů, když vstoupil do KSČ? Skoro všichni (až na pár stovek statečných disidentů) jsme měli nějaké to máslo na hlavě. Proč teď mají být někteří na jakémsi loterijním principu selektivně vytahováni a ostouzeni, zatímco ti šťastnější (kteří objektivně udělali třeba i něco mnohem horšího) se na tom pasou a s uspokojením se ujišťují o své morální převaze? Je přece známo, že v těch seznamech byla spousta velmi známých lidí, o jejichž cti a velkých zásluhách nemůže být žádných pochyb – podepsali pod hrubým nátlakem někde ve vězení a pak se z toho nějak vyvlékli. A teď na ně mají plivat lidé, kteří v poklidu volili kandidáty národní fronty a vylepovali v oknech sovětské praporky?? Nebo takoví, kteří byli tak bezvýznamní, že o ně ta StB ani neměla zájem?

4) Ti, kteří „nemají čisté lustrační osvědčení“ (bez dalšího zkoumání, jestli jen proto, že „podepsali“ a pak vlastně nikomu neublížili, nebo jestli opravdu někoho poškodili) nemohou vykonávat některé funkce, které by jinak na základě svých schopností vykonávat mohli. Není pravda, že se nejedná o trest - takové omezení bývá spojeno s výraznou finanční, profesní a společenskou újmou.

5) Absurdita lustračního zákona je ještě umocněna tím, že každý ví, že ty „velké ryby“ byly včas ze seznamů odstraněny. Vláčení těch chudáků (nejnověji několika poslanců) v novinách je o to absurdnější, že o jejich řídících orgánech (pobírajících často tučné odstupné) nikdo ani neví...

6) Dokonce i kdyby se prokázalo zcela jasně, že někdo už po podpisu neudělal pro StB vůbec nic, nebylo by mu to nic platné – podle zákona je ta přítomnost v seznamech, ať už jakkoli vynucená.

7) Další absurditou je, že většina pozitivně lustrovaných uspěje u soudu s žalobou na neoprávněnost uvedení v seznamech. To ale není založeno na nějakém meritorním zkoumání toho, jestli skutečně donášel nebo ne, ale na formalitách, jako že důkazem nemůže být nějaká kopie záznamu, nýbrž pouze (nedostupný) originál. To je přece alibistická trapnost...

8) Naprosto mě šokuje, když právě diskutujícím, kteří se profilují jako radikální liberálové, nevadí, že je porušován elementární princip právního státu (rozdíl mezi podezřelým a prokazatelně vinným) a je nahrazován jakousi kolektivní vinou (házením do jednoho pytle bez jakéhokoli „přebírání“). To bychom se jednou mohli dočkat zákona, že do určitých pozic mají zákaz přístupu třeba bývalí členové některé polistopadové politické strany...

9) Krom toho je absurdní, aby i v případě těch, kteří skutečně donášeli a někoho poškodili, neexistovala žádná promlčecí lhůta a jejich zasloužený trest (ano, je to trest!) byl doživotní. Ti, kteří v 90. letech nevídaným způsobem tunelovali, mají své nikoli morální poklesky, ale trestné činy, promlčené. Po dvaceti letech je promlčena i vražda a na vraha je pak nutno pohlížet právně jako na nevinného. I kdybychom přijali to, že „přebírání“ těch seznamů a objektivní zjišťování, kdo byl opravdu padouch, kdo neškodná nicka a kdo nešťastná oběť, by bylo časově příliš náročné, byla by snad jako revoluční kompromis přijatelná nějaká časově omezená platnost lustračního zákona (např. 5 let, jak tomu skutečně původně bylo) spojená s prošetřením skutečné viny registrovaných osob. To, že má snad platit paušálně na věky a přebíráním „sprostých podezřelých“ se nikdo zabývat nebude, je prostě výsměchem spravedlnosti.

Jeden diskutující řekl, že ten lustrační „berufsverbot“ je stejný, jako když stát rozhodne třeba o tom, že epileptik nesmí dostat řidičský průkaz. Nikoli – to je, jako kdyby stát rozhodl, že řidičský průkaz nesmí dostat lidé s genetickou predispozicí k epilepsii.

Řada diskutujících říká, že se těm "pozitivně lustrovaným" (tedy - připomeňme si to ještě jednou - PODEZŘELÝM z toho, že někomu ublížili) se zase nic tak hrozného neděje - mohou bez problémů vykonávat naprostou většinu zaměstnání, a mohou být rádi, že jsme s nimi nezatočili víc (mohli jsme třeba v zájmu demokracie a svobody zakázat jejich dětem přístup na vysoké školy, že?).
Tuhle argumentaci jsem už dávno slyšel - to, že nečlenové KSČ nebo lidé ze strany vyloučení měli pouze "kádrový strop" a nedělo se jim nic horšího, vydávali husákovci za ohromnou benevolenci - vždyť ti lidé mohli bez potíží vykonávat naprostou většinu zaměstnání! Proč by si měli dělat nárok na nějaké vyšší a lépe placené funkce, že? Ať jsou rádi, že nedopadli jako nepřátelé lidu v 50. letech!

Jiný diskutér míní, že těmto lidem by bylo možno odpustit, ale oni by nejprve museli učinit pokání. Ale vždyť spousta z nich žádnou vinu oprávněně necítí! Mám snad já cítit nějakou vinu za to, co jsem řekl o nemoci z ozáření tomu kapitánovi-rozvědčíkovi? Zvláště po jeho upozornění, že když s ním odmítnu mluvit, může mě dát zavřít? Vím o lidech, kteří se do seznamů dostali skutečně za velmi podobná „provinění“.

Celá řada diskutujících s naprostou samozřejmostí mluví o těch lidech v seznamech jako o „lidech, kteří evidentně selhali“, „práskačích“, „estébáckých kreaturách“ a dokonce „bolševických bastardech“.
Cožpak nevidí, že je rozdíl mezi podezřelým a usvědčeným? Proč toto samozřejmě garantujeme každému kapsáři, ale ne nějakému vystrašenému záklaďákovi, nota bene za „zločin“ spáchaný před 25 lety?

Cožpak není zřejmé, že tyhle záležitosti jsou především účinným nástrojem politického vydírání a mohou být (a zřejmě jsou) "v pravý čas" využívány?

Diskutér, kterého si jinak velmi vážím, řekl:
„Samozřejmě bylo určité procento těch, kteří prostě byli vydíráni tak, že v podstatě neměli na výběr. Těch je mi líto a cítím s nimi. A nevím, jak řešit jejich pozici, ale chceme-li , jednou pro vždy , mít společnost, kde každý bude mít svoje občanská práva, jsou fízlové bez omezení lustračního zákona netolerovatelní.“

To naprosto nechápu – to „určité procento“ (možná docela vysoké) prostě zanedbáme a obětujeme ve jménu „občanských práv pro každého“? Vždyť to je úplně postavené na hlavu!!

Byl zmíněn i slavný případ donašeče Sabiny – ale tam mu bylo přece jasně dokázáno, jak a za kolik donášel, komu a jak konkrétně uškodil; ten nebyl jen v nějakých pochybných seznamech. Každému, kdo za našich časů konal to, co Karel Sabina, bych asi přál i ten jeho osud...
Já se tady přece ale zastávám úplně jiných, což to není zřejmé?

Někteří diskutující se podivují, proč se o tyhle věci vůbec starám (většinou se domnívají, že z nějakých sobeckých důvodů).
Jak už jsem vícekrát řekl – jsem velmi rád, že máme svobodu a demokracii skutečně mi vadí, když ji hyzdí takové evidentní vředy. Myslím, že tu svobodu a demokracii máme právě proto, abychom se starali o věci veřejné, a abychom se nedrželi hesla „co tě nepálí, nehas“.

Těším se, že lepší vláda, která vzejde z příštích voleb se postará o zrušení téhle ostudy našeho zákonodárství...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

PAne profesore,

osobně velmi nesouhlasím s tím, že jste napsal tento blog .Zejména jeho první polovinu.Přesně tohle jste neměl dělat. Podle mne nemáte žádnoupovinnost a zejména potřebu s e jakkoliv očišťovat a zpovídat. Mezi zdejší komunitou jste velmi respektovaná a vážená osobnost. O mé maličkosti v tomto směru nemluvě.
Ti, u kterých, z fanaticky ideologických hledisek tento statut nepožíváte, nemůžete naprosto nic získat, kdyby jste se svlékl do naha.
Naopak - oni si tím bahnem hodí zas.

něco jiného je druhá půlka blogu.
S lecčíms souhlasím, s lecčíms ne. toho prvního je daleko více. A nechce s emi s vámi bojovat. Protože vím, že jste čistá duše, humanista a zejména skvělý člověk. Nikolvi fanatik, vidící pouze prizmatem prospěchu svojí oblíbené partaje nebo prizmatem prospěchu osobního.Nota bene máme dost podobné zkušenosti s režimem. Včetně těch, co popisujete.

Ale nemohu si odpustit dvě repliky.
Srovnání vyloučených, vyškrtnutýc, ostarkizovaných za Husákiady a s těmi, kteří jsou "poškozeni" LZ. Tohle je drsné srovnání, co provozujete. Na mou věru!
Zkusím vám připomenout situaci těch prvních. Nusené odchody do kotelen a podobných míst, děti zákaz studia. A podobné peripetie.
Ti postižení podle LZ nesmějí jediné - působit v peřsně vyjmenovaných funkcích správy tohoto státu. To je všechno.
Ostarkizování za Husáka a státní zpráva? Nebo podobné pozice? No z těhc byly vyhozeni. Nikoliv ,že by jim bylo bráněno, aby s e snad ucházeli o jejich získání.
Jinak jimv jejich plnohodnotném uplatnění nikdo nebrání. Řada z nich je nesmírně bohatá a vlivná. Tak, že si to sotva umíte představit. dokonce jsou tací, kteří veřejně přiznávají, že bylo štěstí , že byllLZ a byli přinuseni odejít do soukroma.

Věc druhá o které s e chcui zmínit. Co myslíte,co byl obnen velký a hlavní proud těch práskačů? Ti kteří práskali buď z přesbědčení, prospěchuosbní zvrhlosti, zbabělosti nebo ti,co je prostě nějak nešťatsně semlel osud. Co myslíte , byl hlavní proud z těch, kteří skutečě donášeli na své okolí nebo z těch, kteří se to snažili nějak zahrát do autu.
Pro men je odpověď jasná.V obou kategoriích.Zkuste poctivě odpoěvdět sám sobě.

Pokud si odpovíte s tejně jako já - pak byste měl vzít v úvahu, že prostě absolutní spravedlnost neexistuje. a že si můžeme vybrat mezi ublížením jednotlivcům, okterých s ezmiňujete nebo ublížení celé společnosti. A v každém případě - obětí práskačů.

Pro vás je nepřijatelné, aby trpěli ti v záznamech, semletí osudem. Pro mne je nepřijatelné, aby byli lidé se záznamem budovali nový stát a podíleli se na jeho řízení.

rozpor mezi námi ,ten faktický, je ovšme daeko menší, než vyplývá z našich zdejších písemných projevů.
03. 08. 2008 | 10:49

Ročník 53 napsal(a):

Pane profesore,
domnívám se, že někdy hovoříte k lidem co mají úplně jasno a kteří vědí, že pravda je na jejich straně a nikdy jinak. Ti nepochybují.

Nejhorší jsi ti, co byli jednou požádáni o spolupráci a odolali i výhrůžkám. Ti pak "podle sebe soudí tebe". Vy jste byl požádán, odolal jste a stejně se na problém díváte chápajícíma očima. Jak je to ošidné. Nikdo z nás neví jak dlouho a jakým způsobem byli někteří "spolupracovníci" vystaveni nátlaku. Spolupracovníky jsem dal do uvozovek, protože spolupráce je dobrovolná, nikoli vynucená.

Obávám se, že přes vaše dodatečné při/vysvětlení stejně nebudete pochopen. Vždyť nekompromisních a teoretických hrdinů má náš národ mnoho.
03. 08. 2008 | 10:51

všeználek napsal(a):

Dobrý den, co k Vašemu komentáři jiného dodat. Co píšete je naprostá pravda. Kdo to však nezažil, tak stejně neuvěří a bude si plácat tu svou. Již vidím, jak někteří diskutující Vás budou napadat, jak jinak neži že jste převlečený komouš, sodemák apod. Jejich názory ve většině případu jsou ubohost samo o sobě. V jedné diskusy jsem psal, že každý - v té době, kdo cestoval na služební cestu, tak s nim byl proveden pohovor, a to mohlo být třeba i do soc. státu. Po návratu byl opět činěn pohovor, většinou si to někdo psal, někdy to bylo bráno jako výslech a vyslíchající protokol podepsal. Tady asi máme podpisy.S Vašim názorem, který zde citujete plně souhlasím a doufám, že alespoň někomu to otevře oči a bude přemýšlet hlavou.
03. 08. 2008 | 11:05

vlk napsal(a):

Ročníku

tak to není. Není to o paušálním odsudku. i které ďábel poptal v Husákiadě byli v nesrovnatelně lepší pozici než ti, které poptal v 50-tých letech.

Ale jde fakt o něco jiného. Jde o to, zda na základě toho, že existují spolurpacovníci sporní, spolupracovníci více méně nespolupracující, atd. atd. nechat prostě všechny. ted y i halvní proud skutečných grázlů - fízlů. Nechat je vniknout do státní zprávy. Dát možnost komukoliv je vydírat a tím využít pro svůj prospěch. Dát jim možnost získat generální pardon a tím vlastěn s dělit, že udávání je normální.
O tohle jde příteli. O tohle.
Nikolvi o kategorické soudy.

Jsme skor stejně staří.Pan profesor,ty ,já, takže máme společné zkušensoti. A přesto rozdílný pohled.
03. 08. 2008 | 11:06

bigjirka napsal(a):

vlku, s částí tvého příspěvku plně souhlasím, jistě víš, se kterou. btw, ti, které ďábel oslovil v 50's, jsou již víceméně mimo hru. ve hře je naše generace. nerozumím tvé adoraci pana profesora, protože nerozumím ani jeho snaze obhajovat neobhajitelné, přestože v tom sám nelítá. proč dělá užitečného idiota svoločím? ten, koho tam kolečka přichytila, ať se očišťuje. jenže ta možnost, že někdo je tam nesprávně, je víceméně teoretická. a pokud ne, může zveřejnit svůj spis a vysvětlit to. Ze spisů je to víceméně jasné vždycky. To, co profesor provozuje je pseudohumanismus, Leninův užitečný idiotismus. Nevím, proč to má zapotřebí. Chce kandidovat na presidenta?
03. 08. 2008 | 11:25

Ikena napsal(a):

Pane Hořejší,
máte můj naprostý souhlas, bohužel Vaše vysvětlení nebude pochopeno.
Je paradoxem, že šéfové STB, kteří dobrovolně odešli v prosinci 89, pobírají měsíční rentu cca 10.000,- měsíčně a jsou v klidu.
Správně jste uvedl souvislost mezi LZ a zákezem výkonu funkcí či povolání. Je to naprosto stejné, jako když chtěl v 50.letech kdosi z reakční rodiny studovat.
Mohl by? Děti kulaků, kolik toho bylo popsáno, že nemohl někdo studovat a dnes
je lustrák kvalifikačním předpokladem č. 1.

Mám známého, který byl spolupracovníkem
cizí zpravodajské služby, prokazatelně, existuje o tom svazek STB, ale
byl také na jiném seznamu. Jemu hrozilo při odhalení 15 let, ale je morálně doživotně diskvalifikován.
03. 08. 2008 | 11:30

vlk napsal(a):

Bigjirko

možná, že bych nemusel odpovídat. Přečti si ročník 53.Tam to více méně je.
Ale odpovím.
Napíši znova jen to, co jsme napsal už na předchozím blogu p.profesora.
Stojí proti sobě dva pohledy.
jeden , který zastává individuální práva právona odpuštění , promlčení atd.a td.
Druhý, který vidí problematiku optikounikoliv práv jednotlivce,a le vznikajícího státu. Jde o dvarůzné pohledya o to, který kdo preferuje.

Nikoliv o to, že by pan profesor měl problém s našímchápáním nebo, alespoň já s jeho. Jde o to, co si kdo vybere jako pohled nadřazený tomu d ruhému.

Zkus pochopit že pan profesor má právo na s vůj úhel pohledu, ty zas na jiný. a že v podstatě nejste v rozporu.
03. 08. 2008 | 11:31

Stařeček napsal(a):

jako člověk naprosto bezvýznamný jsem nebyl nikdy požádán a nemohu soudit ty kteří ano. Zájem a tlak na ty kteří vyjeli např. do USA byl velký. Jedna dívka z dílny, absolutně bez politického názoru a zájmu o plitiku jela na návštěvu k rodině do USA, byla tam pozvána od příbuzných. Několikrát byla povolána STB-áky před odjezdem na pohovor a stejně po příjezdu. O jednáních s nimi nikdy ze strachu nepromluvila.
03. 08. 2008 | 11:33

Bessy napsal(a):

Málokdy s vámi,pane profesore,souhlasím,ale dnes jste to popsal doopravdy věrně-zejména bod 5. ano, chytají se malé ryby- velkým se nic většinou nestalo- estébáci a vysocí funkcionáři odešli sice v dosti případech, ale s tučným odstupným a vysokými důchody- ti co naopak byli systémem pronásledováni- zejména ta část, která,jak i vy píšete měla omezené možnosti postupu ,či zaměstnání,a nebyla hlavním desidenstským jádrem, tak ta dodnes cítí nespravedlnost,neboť z omezeného zaměstnání vznikly i omezené dnešní důchody-ani rehabilitace toto nijak nevyřešila.Takže to, co je nám předkládáno,je tristně málo.
03. 08. 2008 | 11:35

bigjirka napsal(a):

vlku, profesor se pohybuje po pěšince, která je pro mne divná a hazardní. já mám snahu zabraňovat zlu, aby se vrátilo. k Israeli má pan profesor takové připomínky, že jejich realisací by možnost obrany byla zrušena. když jsem mu tedy logicky dovodil, že by mu asi moc nevadilo, kdyby Židé byli vyhubeni (jak plánovali Arabové před válkou v 67), zlobil se na mne... mě se ta profesorova pěšinka nelíbí... radši chodím po zemi, ne po žhavém uhlí. co se týče seznamů, doposud jsem neslyšel o nikom, kdo by tam byl zařazen zcela nedůvodně. ano, mnozí to popírají, aniž by ukázali. ukázaná platí. argumentem není ani to, že soudy špatně soudí nebo že někde v legislativě něco nenavazuje. to je, jako kdyby policie přestala chytat lumpy s odůvodněním, že všechny stejně nelapne a když lapne, soudy pustí.
03. 08. 2008 | 11:42

bigjirka napsal(a):

a právo na odpuštění? kurva co to je? na odpuštění nemá právo nikdo. odpuštění je výsostným právem odpouštějícího... zpupnost fízlů.. tak jsem tam byl, no a co?? fuj!

Jaké lidské právo je porušováno znepřístupněním snad 1% pracovních míst? Skutečně má kdejaká svoloč právo být zase nad námi? A když ne svoloč, tak zbabělec? Obdivovatelé Fučíka, vpřed! Nadaný člověk, zbabělec a práskač. Co si myslel?
03. 08. 2008 | 11:48

vlk napsal(a):

bigjirka

odbočuješ. dnes máme LZ.Nikoliv Izrael. Píši to proto, že byť jak na LZ tak Izrael mám společný pohled s tebou,nepokládám námitky papna profesora ani za liché,ani za lehké, aby se daly odmítnout mávnutím ruky.
A pokud jdeo agenty - ti kteří jsou na seznamech by,pokud by tady byl býval zůstal bolševik,jistě práskali dál. bez zaváhání. vezměme, tedy pan profesor byměl vzít v úvahu itenhle rozměr.

Stejně tak, jako ti, co kradli za bolševika kradou i teď dál.
03. 08. 2008 | 11:52

m&m napsal(a):

autor:
1. Nevěřím, že někdo nevěděl, jestli podepsal nebo nepodepsal spolupráci s STB, rozvědkou, kontrarozvědkou... Tomu opravdu nevěřím. Nevěřím, že by někdo podepsal OMYLEM spolupráci v dojmu, že podepisuje "NĚJAKÝ" papír o tom, že podal výpověď. Tak nedůležité to nebylo. Taková legrace také ne. Dokážete si představit, že by dnes někdo OMYLEM podepsal spolupráci s BIS?

2. Veškeré kroky jednotlivců v STB byly jištěny a kontrolovány dvou- až trojnásobně. Pravděpodobnost, že by si kterýkoliv STBák vytvořil fiktivního důvěrníka klesá k nule. Hlavní pracovní metodou v síti STB byla totiž paradoxně nedůvěra. Každý věděl, že může být nadřízenými kdykoliv prověřován. Tak mohla být kdykoliv z různých stran prověřena nejen schůzka, ale i její obsah a seznam panáků a piv na každé účtence. Cenu měla pro STB JAKÁKOLIV i ta nejmenší a zdánlivě zcela nepodstatná informace. Byla to jen maličká součást mozaiky, síla však byla v množství těch samostatně nepodstatných a bezcených informací.

3. Vymazat někoho z archívů dodatečně, soudně přikázat "aby v seznamu nebyl", je překrucování historie, nelze dodatečně zajistit, "aby tam nebyl", když už tam jednou byl. Proto je třeba o tom mluvit, mluvit a mluvit, aby se ukázalo zda a nakolik uškodil. Jiná cesta není. Výzvy k ukončení diskuse stejně nikdy nemohou být a nebudou vyslyšeny. Dokud existuje lidská zvědavost, snaha pochopit a dokud existují ti, kterým bylo ublíženo, tyto diskuse nezastavíme...

4. Jsem pro trvání LZ? Nevím. Ještě dlouho po revoluci mi život nesmírně ztrpčoval jeden důvěrník STB (zřejmě však vyšší šarže, skartováno?) s výcvikem v Rusku. Naprosto mafiánské metody, propracované manipulace a snaha o psychický útlak... Sebejistota z něj jen vyzařovala. Mohl beztrestně pokračovat v tom, co se naučil dříve a pro své skvělé kontakty s policií věděl, že je králem situace. Na rozdíl od velké skupiny lidí, kterou promyšleně terorizoval. Předpokládám, že by mu zveřejnění a vědomí, že byl zveřejněn ubralo kuráže i jistoty a zázemí.
03. 08. 2008 | 11:55

Ladic napsal(a):

Jen by mne zajímalo, proč zveřejňování seznamů leží autorovi v žaludku....zajímavé...pokud ¨by se něco tajilo, bylo by zle, pokud se něco zveřejní, je zle.....ale je potřeba si všimnout, komu to zveřejnění vadí, že autore...?
03. 08. 2008 | 11:58

Imhotep napsal(a):

Vážený pane Hořejší,

mám dojem, že se začínáte do tématu těžce zamotávat. Souhlasím s Vámi, že lustrační zákon je nesmyslnost. Váš dnešní text je ale velmi jednostranně podaná zkušenost s StB. Bohužel dost narůžovělá, takže mnozí se mohou domnívat, že odolat bylo dost snadné.

Bohužel zapomínáte, že v době, o které píšete, byl umlácen k smrti Pavel Wonka a jeho bratr Jiří si vytrpěl také své. StB v té době stále běžně používala fyzické a psychické násilí. Samozřejmě Vám tyto zkušenosti nepřeju, ale víte, ono po první ráně pěstí nebo psychickém vydírání se ten pohled na tuto věc radikálně mění.

Je příznačné, že za smrt Pavla wonky nebyl nikdy a nikdo odsouzen, stejně jako za spoustu jiných brutálních výslechů, perzekucí atd. K soudu přišlo jen několik málo věcí spojených víceméně s vládnoucí polistopadovou garniturou a "slavnými" disidenty.

Pane profesore, nechci Vám nějak radit, ale v tomto případě byste se jako člověk vedeckého myšlení znalý zamyslet a ověřit všechny možné praktiky StB, nežli vypustíte nějaký text na toto téma. Osobně bych více než seznamy donašečů uvítal seznamy profesionálních pracovníků StB a důsledné prošetření všech jejich záležitostí.Jinak vše dobré.
03. 08. 2008 | 11:58

Blue Jay napsal(a):

Pan Horejsi rika,

"Někteří diskutující se podivují, proč se o tyhle věci vůbec starám (většinou se domnívají, že z nějakých sobeckých důvodů)."


Ja si myslim ze Horejsi moc dobre vi proc se o to stara. Dle jeho posledni vety je zretelne ze je bud clenem CSSD a nebo aspon jejich velky sympatizant. Vi ze volicska zakladna CSSD je starsi nez napriklad ODS a ze je vice pravdepodobne, ze se neco "vystoura" na clena jeho oblibene politicke strany. A jeho strach je opravneny. Staci se podivat na seznam poslancu za CSSD a kolik z nich bylo cleny KSC. Takze Horejsi ma sve duvody. I kdyz se to snazi velmi rafinovane maskovat.
03. 08. 2008 | 12:00

vlk napsal(a):

No koukejme koukejme,MOucha opět otravuje a bzučí.

Tak mu sem dám jedne zajímavý odkaz http://zpravy.ods.cz/prispe...

a tenhle odkaz vřele doporučuji všem,kteří profesora Hořejšího hodlají vláčet kanály levičáctví, soc demáctví nebo dokonce kanálem bolševickým...
03. 08. 2008 | 12:06

Babka napsal(a):

Pane Hořejší,
z Vašeho blogu vyplývá, že se podivujete nad věcmi, které jsou běžné. Seznamy StB v zásadě mohly obsahovat x-mil.jmen, v podstatě seznam veškeré dospělé populace vč.zemřelých. I estébáci potřebovali vykazovat činnost, tak jako řada státem placených ouřadů dodnes. Když jsem si toto uvědomila, přestaly mě seznamy zajímat. Dnes tyto seznamy slouží pouze jako páka morálního vydírání osob menší odolnosti, protože tito lidé mají strach - z fanatiků, drben anebo třeba onoho proslulého "není kouře bez ohýnku". Že je do určité míry oprávněný, o tom nemá cenu diskutovat. Je možné, že seznamům pozornost věnována byla a Váš bod 2) je nadbytečný. Lustrační zákon byl absurdní již v okamžiku jeho schválení, protože nerespektoval presumpci neviny, tedy posouzení skutečné spolupráce a jejího rozsahu. Skutečnost, že část archivu StB byla v té době již skartována jeho absurditu jenom potvrzovala. Uveřejnění seznamů a celou kampaň okolo vč.lustrací lze proto považovat za podřadné, ale mediálně prezentované divadlo.
Váš bod 1) je mírně zcestný. V žádném případě nemá cenu honit 90-letou prokurátorku, která byla o vině obžalovaných přesvědčena. O vině obžalovaného rozhoduje SOUDCE, ne prokurátor, a je pouze na něm a jeho morální vyspělosti, jaký verdikt vynese. Ale upřímně řečeno kolik soudců Státního soudu bylo postaveno na pranýř? Kolik jich tvrdilo, že neměli jinou volbu, než soudit u Státního soudu? A kolik jich úspěšně dožilo i po 90. roce u soudu do důchodu? A kolik soudců dnes má opravdu vysoký morální kredit?
03. 08. 2008 | 12:08

Blue Jay napsal(a):

Se nerozciluj kojote,

Vzdyt ja se schoduji z tvym nazorem. LZ musi byt zachovan. Akorat jsem vzal v potaz mozne duvody proc Horejsi tak horlive bojuje za zruseni tohoto zakona. A nebo si myslis ze Horejsi neni levicak ?
03. 08. 2008 | 12:13

vlk napsal(a):

Moucho

a není to pro Teb e pokyn, aby jsi s eurychleně nechal vyšetřit, a tomplexně, zdali jsi zdráv. Ted ykdyž si myslíš, že se shodujeme? Já si to nemyslím.
A věř, že s enerozčiluji. Já se bavím.
03. 08. 2008 | 12:17

Ladic napsal(a):

Škoda, že tu autor někdy neokomentuje praktiky STB jak je výstižně popsal Imhotep..
03. 08. 2008 | 12:19

Ladic napsal(a):

vlku, a ty už jsi si vzal prášek?Apropos- Blu Jay se dá souhlasit..
03. 08. 2008 | 12:20

Ladic napsal(a):

Pardon s Blu Jay
03. 08. 2008 | 12:21

Blue Jay napsal(a):

Lol kojote,
Se sice nerozcilujes, ale precti si po sobe co jsi napsal. A nebo naspal. Doporucuji ti si to precist eurychlene a tomplexne, Rofl.
03. 08. 2008 | 12:22

vlk napsal(a):

LAdič

nikoliv. Ani prášek,anialkohol. Soudíte podle sebe? Ale jsiět. Pak berte v úvahu, že není každý jako vy a že existují i normální lidé.Nikolvi závisláci.
03. 08. 2008 | 12:22

Ladic napsal(a):

neboť se v některých věcech vskutku shoduji s komunisty – například v tom, že progresivní zdanění je spravedlivější než rovná daň....Autor hořejší
03. 08. 2008 | 12:24

bigjirka napsal(a):

Samozřejmě něco poněkud jiného jsou záznamy VKR týkajících se vojáků základní služby. Všude je nutno rozlišovat kategorie jasně vědomých spolupracovníků od kandidátů tajné spolupráce či důvěrníků. KTS podle Obzinova rozkazu dokonce o prověřování vědět neměl! Důvěrník není automaticky důvodem k difamisaci, je třeba vidět spis. Btw., LZ se na tyto kategorie nevztahuje! Lidé, nemaťte pojmy! Nekalte vodu! Kdo kalí vodu, asi chce něco schovat.
03. 08. 2008 | 12:25

Ladic napsal(a):

a tak proč vlku někoho ty posíláš na léčení? Neodporuješ si trošku?
03. 08. 2008 | 12:25

fudoshin napsal(a):

pane profesore naprosto chápu vaše uvažování v této věci, stejně jako jsem ho chápal už po vašich předchozích příspěvcích.mám na věci v zásadě principiálně úplně shodný názor.taktéž mě překvapují názory diskutujících, které považuji za soudné,znalé a nepostrádající srdce a cit pro věci i spravedlnost.víc snad nemám, co bych dodal.jinak bych se utopil v sáhodlouhém a nicneříkajícím vymezování a protiargumentaci.což je zbytečné, svůj názor jsem naznačil výše.
03. 08. 2008 | 12:28

bigjirka napsal(a):

Jsem rád, že se jednou shodnu i s ideovými protivníky m&m a Imhotepem
03. 08. 2008 | 12:28

bigjirka napsal(a):

fudoshine, dochází k neblahému matení. zaměňují se účelové selektivní vyhledávání něčeho na určité lidi a lustrační zákon. Lustrační zákon pouze činí poněkud obtížnějším šplhání ocejchovaných zase po našich zádech nahoru. Nemyslím, že by existovalo lidské právo být vždy nahoře.
Něco jiného je účelové tahání králíků z klobouku. Tomu se dá nejlépe předejít úplným zveřejněním. Zavřít to v žumpě, to stejně nejde.
03. 08. 2008 | 12:34

vlk napsal(a):

Ladič, to bys nepochopil. Až ta situace nastane u tebe , uvědomím tě taky.
03. 08. 2008 | 12:38

Ladic napsal(a):

Ještě autore Hořejší držíte hladovku proti radaru? Nebo už si dáváte do nosu?Pokud jste odpůrcem, měl by jste vytrvat...
03. 08. 2008 | 12:38

Ladic napsal(a):

Aha, takže ty chápající ynteligente vlku, ty tady budeš někoho posílat k lékaři a druhý ti nesmí doporučit prášek....děkuji za vysvětlení....
03. 08. 2008 | 12:41

Václav napsal(a):

Příspěvek pana prof. Hořejšího obsahuje mnoho pravdy. Ale jedná swe tu o jeden obrovský omyl, který není řešen a o kterém se nechce slyšet.Byl velký rozdíl podepsaná zpráva o zahraniční cestě a protokol o spolupráci. Ti, co podepsali zprávu,v tom seznamu nejsou.A každý,kdo v tom seznamu je,to musel vědět a vědomě podepsat.Vymlouvat se na to,že počítal s tím,že od něho nebudeou nic chtít,je sprostý a hnusný alibizmus.Každý,kdo to podepsal,musel počítat s tím,že na požádání sprostěudá i své rodinné příslušníky.A to amnestovat a odpouštět nelze.Podívejte se,jak se mění a kam směřuje politická kultura.Právě kvůli takovým alibizmům a krysy opět vylézají z podpalubí,protože vědí, že mohou a že zase budou mít svá sobecká koryta a že mohou beztrestně škodit dál. V tomto se pane profesore, hluboce mýlíte.
03. 08. 2008 | 12:41

vlk napsal(a):

Ladič
skutečně nevíte,která bije. Některé věty mají svoji dlouhou historii.
Neraqč se tím zabývat. Nepřepínej.
03. 08. 2008 | 12:43

Ladic napsal(a):

ty mě také, vlku.... jo a vem si ten prášek..
03. 08. 2008 | 12:45

Václav napsal(a):

Blue Jayi,jste nespravedlivý demagog,který je zjevně smadno zfanatizovatelný jako každý primitiv.Nejsem ani členem,ani zvláštním sympatizantem ČSSD,ale nesnáším,když se na někoho hází vlastní špína.Podívejte se,jakých bývalých komunistů a přímo komunistických sviní je dnes v ODS.A to nemusíme zrovna hledat v niřších řadách.
03. 08. 2008 | 12:50

Aleš napsal(a):

Pane profesore, DĚKUJI ZA ZPOVĚĎ osobní výpověď, ten problém má mnoho vrstev a mnoho složitostí.
1. Nepochybně byla po roce 89 velmi důležitá eliminace lidí, kteří spolupracovali s komunistickým režimem a StB.
2. nepochybně bylo velmi obtížné jak na to- velké množství dokumentů StB bylo skartováno a o spolupráci s KGB je velmi málo dokumentů a myslím, že po roce 68 nebylo nic horšího než spolurcovat s KGB.
3. Vyšlo se ze záznamů zločinné organizace StB a její záznamy byly považovány za 100% validní. Z diskusí na jednom serveru jsem nabyl dojmu- že zfalšovat údaje tak, aby bylo někdo vedenen ve svazku bez toho , že by o tom věděl je velmi nepravděpodobné.
Problém je v tom, že někdo se stal spolupracovníkem StB s cílem karierního růstu, chtěl se mstít, zlikvidovat někoho kdo mu stál v karieře, prostě hledal z toho prospěch. Jiní byli vystavení enormnímu nátlaku- četl jsem historku o jednom knězi, kterého dovezli k Macoše a nad propastí mu vyprávěli, co udělají s jeho nemocnou maminkou.
A také rozsah poskytnutých informcí byl různý a navíc jak jsem uvedl většina materiálů byla skartována.
3. Byly zvoleny lustrace , které měly princip kolektivní viny- míra osobní viny neposuzována a lustrace měly být nahrazeny po několika letech myslím ne více než 10- zákonem o státní službě, který by měl mít ambice skutečně posuzovat míru osobního provinění- bohužel se tak nestalo a proto si myslím, že jako v jiných oblastech zůstáváme stále ve vleku socialistické kolektivní viny.
Na závěr je to strašně složitý problém na straně jedné- eliminace spolupracovníků komun. režimu na klíčových a důležitých místech státní správy a na straně druhé nutnost posoudit individuální provinění kažého jednotlivce. Mne to maličko připomíná problém odsunu Němců po 2. svět. válce.
03. 08. 2008 | 12:51

Ladic napsal(a):

Václava přispěvateli - podle vyjadřování tipuji volič levice?apropos - přečti te si průzkumy kdo koho volí....vzdělanče..
03. 08. 2008 | 12:56

Ladic napsal(a):

autore, jen bych se chtěl zeptat, jestli jste držel hladovku proti RAKETOVÉ základně u nás v době, kdy jeji přítomnost u nás rozjednali socialisté a nebo jste od nich nebyl informován? Jak to dnes líčí souduh zaorálek..
03. 08. 2008 | 12:58

Ladic napsal(a):

http://www.radio.cz/cz/zpra...

Zaorálek o konzultacích k radaru od své vlády nevěděl
Zahraniční expert ČSSD Lubomír Zaorálek uvedl, že ani jako předseda sněmovny nevěděl o konzultacích k umístění americké základny v Česku, byť je v únoru 2004 schválila vlády v čele s ČSSD. Nynější místopředseda sněmovny Zaorálek to uvedl v pořadu Nedělní partie televize Prima. "Byl jsme členem Bezpečnostní rady státu, na žádném jednání se tento bod prostě neobjevil. Pro mě ta informace byla tajná nebo neznámá
03. 08. 2008 | 13:01

prirodovedec napsal(a):

vlk: Je veci V.H., jaky napise blog. Cili respektuji jeho i blog a prijimam jej. Ja bych takovy nenapsal. Bezesporu je konkretni a vyvola zajimavou diskusi.

Souhlasim s: "Ti, u kterých, z fanaticky ideologických hledisek tento statut nepožíváte, nemůžete naprosto nic získat, kdyby jste se svlékl do naha. Naopak - oni si tím bahnem hodí zas."

Ale V.H. si je jiste toho vedom a pristoupil na toto riziko dobrovolne. A nemusi to byt ani fanatici a ani hozeni blatem. Muze to byt i jen trocha podezrivavosti, jake jsem se zde ja dockal za cizi pribeh u minuleho V.H. od dvou kolegu, kterych si nesmirne vazim a od kterych bych to v tom kontextu necekal. Ted jim snad rozumim lepe.

Zbytek textu V.H. a Tve reakce neresim, protoze mam nazor zverejnit zcela vse co je dostupne a dat to do rukou vsem. A pak jen zverejnovat a zverejnovat (i seznamy tech, kteri vedou seznamy :) ). Kazdy si najde dle sebe dulezity seznam a kazdy se najde v nejakem seznamu.

Oni se pak najdou i "seznamovi Hlobilove" (odhaduji, ze to budou mladi informaticti teenageri, kteri dnes davaji klipu ucitelu na youtube a kteri se za par let budou radostne bavit na ukor tech "stariku", kteri prozivaji svoje prehistorie a budou pro pobaveni programovat aplikace a simulace social networks podle tech slavnych seznamu), kteri to proseji napr. programy pro zpracovani textu a dat, zkombinuji s dalsimi zdroji a dozvime se tolik ruznych moznych realit a o tolika pripadnych manipulacich, ze si budeme moci vybrat. A nakonec z toho bude napr. pocitacova hra mozna na namet ovladnuti ekonomiky CR v 20.stoleti. A ve stari si budeme moci hrat a volit pocitacove postavicky Havla, Klause, Kozeneho, ci Kellnera, ... a mozna i vlka a bigjirky ...

V podstate v jiste chvili bude chybet jen par pocitacovych fandu typu toho, ktery venoval dojemnou pozornost Richterovi a Kucharove a "spiknuti profesionalu proti nim" (dokonala ukazka toho, kolik toho umi uz zase Ti nahore a Ti dole). S ohledem na zkusenost s odborniky nahore kolem radaru, ocekavam, ze podobne kvalifikovani budou i ti oficialni seznamovi odbornici. Takze se budeme bavit. Jen ty seznamy zverejnit, aby datova zakladna byla co nejrealistictejsi.

Utrpeni minulosti bohuzel zustane v dalsich generacich nepochopeno a neprociteno (s vyjimkou par mladych, kteri miri do politiky).

bigjirka: Nabidnu vlastni komentar: "protože nerozumím ani jeho snaze obhajovat neobhajitelné, přestože v tom sám nelítá. proč dělá užitečného idiota svoločím?"

Dle mne velmi jednoduche: On je opravdu nadsen dneskem i kdyz se to nekterym zde nezda a vazi si svobody a druhych. Ale jednoduse chce vice a upozornuje na chyby ne kvuli "navratu minulosti", ale zlepseni soucasnosti.

Nepochopeni teto elementarni tuzby nekterymi a jejich reakce zde budi dojem, ze jim soucasnost a jeji problemy vyhovuji, protoze v "kalnych vodach" dneska a minulosti lovi sve kapriky a jen by do te vody radi dodali jeste nejake bahynko. To je ovsem ode mne zrejme podobne podezreni jako to Vase vcera k memu pribehu, ze? :)

A jednoduse autorovi dle mne vadi to, co lze, byt naprosto zlomkove, povazovat za to, co bylo typicke pro minulost. A jednoduse se dle mne snazi i sve oponenty upozornovat po letech, aby "nebyli jako oni".

Nu a zde je diskuse, zda nebyti jako oni je chybou dnes a zda to bylo v minulosti. Priklady minulosti (Slavnikovci, 50.leta ...) rikaji, ze velkorysost byva potrestana a aby vitezove mohli prepsat historii podle sebe, musi sve oponenty vyhladit. Nicmene k velkorysosti druheho muze mit clovek uctu a respekt az natolik, ze ho rad haji v diskusich i proti potomkum Cingischana. :)
03. 08. 2008 | 13:06

vaclavhorejsi napsal(a):

prirodovedec:

Diky, rekl jste to lepe nez ja...
03. 08. 2008 | 13:14

Pepa Řepa napsal(a):

Pane profesore
máte to zapotřebí? Je okurková sezóna. V televizi jsou zprávy typu:Rybíz se neurodil (včera v hlavní relaci).

Čunkofleky se přejedly.Nejbližší měsíce budeme tedy krmeni Karadžičem. Jakou měl v Haagu stolici a tak. Davu se musí předhodit ještě něco z domácí politiky.Tak se opět vytáhnul lustrák a vy jste si naběh. Budete jak kolega veverka. Ten začíná radarem a radarem končí.I v posteli vidí všude radar.Možná dva radary č.5.

Když to půjde takhle dál, budete myslet imrwere na seznamy a na lustrák. Vždyť je to všechno virtuální.On nikdo netrpí, že je na seznamech. Občas se ozve nějaká celebrita, kterou soudce za deset vteřin slávy v TV zpravodajství s chutí vymázne.To je vše. Vy znáte někoho, kdo skáče z Nuseláku?

Podívejte, venku je hezky. Budou OH.Jen proboha nepište o tom, že by sportovci měli se zaťatou pěstí, po vzoru černých muslimů, bojovat proti sionismu, neoconům nebo českému lustračnímu zákonu.
Buďte v pohodě.
O VK slyšet není, ani ten Ivan Hochmann se nehádá.Dejte si jointíka nebo lahvinku.Nejlepší je oboje.

Nebo se věnujte vědě.K jejímu vedení mám despekt od té doby, kdy si nechalo proklouznot mezi prsty největší český talent, odborníka přes teorii relativity, pana Františka Adamce.
03. 08. 2008 | 13:26

vlk napsal(a):

přírodovědče

měl jsme si nechat určitý odstup a pak teprv psát reaki na nový blog pana profesora.

Já muneupírám právo napsat blog, tím méně bych mu upíral právo napsat jej jak uzná za vhodné.O tom snad nemusím přesvědčvat nikoho a zejména ne vás dva. Volil jsme nepříliš šťatsnou vstupní větu.
Ale i tak je myslím zřejmé, že jsme chtěl napsat, že ti,u kterých pan profesor požívá úcty,tak tam nemohl nic získat. U těch,kteříjen a jen fanaticky jdou za opačným politickým názorem- tam nemohl rovněž nic získat. Reakce Blue Jay je myslím ilustrartivní po všech s tránkách. Proto je pro mne první půlka blogu zbytečná akontraproduktivní.Kontraproduktovní v tom, že de facto uznává lidi jako Blue Jay, Ivan Hochmann, Ladič, dál si libovolně doplň za oprávnné jej soudit a to z hlediska vyššího principu mravního. Tak říkajíc.Což pokládám za velmi nešťastné. A já bych jim prostě tuhle koncesi nikdy nedal. Protože všechno,c o řekne ,bude těmito dříve nebo později použito proti němu. Víš , praktici hodně dělají s lidmi. Vy v akademickém prostředí také. ale tam s epohybuje jen určitý vzorek populace. Nikoliv celá. Takže si troufnu říci, že mám s odhadem lidských r eakcí o dost větší zkušenosti.
A ty mi říkají, že to prostě pan profesor dělat neměl. Že měl zůstat jen u argumentace nad problémem.
Byla by stačila.Bohatě.

Jinak souhlas v podstatě s evším, co píšeš.

A ona vize toho,c o můžeme očekávat od kyberprostoru e hodně děsivá. Novou dimenzijsi dal do hry. Víš,byloy snadné s e dnes pošklebovat Richterovi. Ne že bynebylo dost důvodů. Ale prostě tahe pseudorealita je mimořádně chytlavá a o to nebezpečnější. a to je jen začátek. Takže přeji Richterovi,aby toho borce dokázal najít a dokázala mu naložit.
Pro ne totiž ten borec je jen jiný druh donašeče. A na ty, protože manipulují s lidskými osudy a navíc skrytě,nejsem ani trochu zvědav.

No teď potěším svého oblíbence Blue Jaye a dalšího svého fandu -totiž Ladiče. Nikdy bychnevěřil, že budu obhajovat týpka jako je Richter a že budu psát něco na jeho obranu. Stalo. Popřemýšlím, jestli nemám udělat to, co jsme výše doporučil Mouchovi. Asi je skutečně čas. A třeba výsledkem bud e , že dostanu i prášek. Pak potěším Ladiče.
03. 08. 2008 | 13:38

Marty napsal(a):

S komunisty se melo zamest hned po revoluci. Bohuzel se tak nestalo a STBacke site se dostaly (pripadne zustaly) na ministerstva, do velkych podniku, do parlamentu ... Nekolikrat jsem narazil na podezrele obchody a ze zvedavosti projel daneho podnikatele cibulkovymi seznamy a hle, on to STBak (v jednom pripade dokonce tusim v hodnosti kapitana a dnes ovlada miliardovy majetek). Pak jsem projel pravniky figurujici v dane transakci a co se nestalo, opet STBaci. Tito lide proste drzi pri sobe i tolik let po revoluci. Vim o nekolika advokatnich kancelarich, jejichz partneri jsou naprosto neschopni, ale maji se dobre, protoze znaji ty spravne lidi a nemaji nouzi o lukrativni zakazky. To jsou smutne dusledky nezameteni hned po revoluci. Zde bych videl velkou vinu Vaclava Havla, ze mel strach udelat bolestivy krok a radeji s komunisty vladnul.
Ale vzhledem k tomu, ze stat selhal a k zameteni nedoslo, nelze tolik let po revoluci kvuli tomuto selhani lidi ostrakizovat. Osobne takovym lidem tezko odpustim a asi nikdy nemavnu nad jejich cinosti rukou, ale mame zde pravni stat a prave on selhal a nemuze ted dodatecne sve selhani napravovat na ukor lidi. ALe u strategickych pozic jsou lustrace nutne a samozrejme (v USA si sefa CIA urcite take dobre proklepnou).

V teto souvislosti mi prijde zajimave, ze se debata o zruseni lustraci vede az na vyjimky na zaklade nejakeho minuleho hrichu politika. Politici budou vzdy predmetem verejneho zajmu a novinari se budou snazit na ne neco vystourat. Politici by timto zpusobem chranit nemeli.
03. 08. 2008 | 13:50

bigjirka napsal(a):

Vlku, mě se furt zdá, že tí, kdo si nejvíc tady troufá posuzovat a hodnotit lidi, jsi ty.

Přírodovědče, mě se nezdá správné opírat se proti lustračnímu zákonu, který je v principu správný a potřebný, ale velmi děravý a měkký. Problematický je ne ten zákon, ale všelijaké manipulace kolem spisů a seznamů a lustrací. Ale to je přece jiná písnička?
03. 08. 2008 | 14:10

Rejpal napsal(a):

Jsem rád, pane profesore, že máte odvahu popsat na svém vlastním příběhu zlotřilost bývalého komunistického systému i kritizovat nespravedlnost LZ v systému dnešním.

LZ je naprosto nesprávný a nesmyslný. Prokazatelně totiž nezabránil ani největším zlodějnám a korupcím, které již musí hradit nový "stát", tedy dnešní daňoví poplatníci. Ani verbování přeběhlíků do opačného "tábora" poslanců či senátorů na základě úniku "kompromitujících" informací z různých registrů komunistických bezpečnostních služeb nesvědčí o smysluplnosti LZ.

Vzpomínám si, jak A. Solženicyn kdysi popsal, jak byl naverbován ke spolupráci ve vězení. Zřejmě podle LZ made in ČR by takový člověk nemohl zastávat ani místo vyššího státního úředníka, zatímco bývalí dobrovolní soudruzi a kariéristé bezpochyby ano.
03. 08. 2008 | 14:33

češka napsal(a):

Vážení, každý z nás starších si vzpomene, jak to za totality vypadalo na pracovištích. Každý si musel dávat pozor na to, co říká a apriori musel počítat s tím, že jej někdo udá. Je jedno kdo.
Z rodinné anamnézy taky vím, že situace v 50 letech byla s dobou Husáka nesrovnatelná.
Co se rýče vyloučených komunistů, kteří skončili po kotelnách, tak právě tito lidé většinou v 50 letech své přátele posílali do Jáchymova.
Kohout, CHramostová... to byl spolek, kterým se slušní lidé vždy vyhýbali obloukem a jakákoli jejich činnost musela v normálních lidech vzbuzovat podezření. Dodnes si vzpomínám na zděšení svého otce, když se dočetl o dění na sjezdu spisovatelů v 68 a jména řečníků, některá jména byla spojována s KGB.
Jenže žijeme v 21 století a musíme si uvědomit, že totéž v bleděmodrém probíhalo a probíhá po celém světě a špína, která se provalí při změně režimu zůstává beze změny režimu zrakům skryta. To neznamená, že neexistuje.
03. 08. 2008 | 15:08

Karel Rossmann napsal(a):

Proč se zde téměř hádají mnozí mou úctu mající diskutující, s rozumem a srdcem na pravém místě, když se liší názorem jen v drobnostech. V podstatném se shodujeme, ale v různých mediálních špecích a virtuálních interpretacích se necháme vyprovokovat k vzájemnému napadání. Proč to.
Inu zlí lidé, řekněme naturální škodiči, existovali, existují a existovat budou. Tehdy škodili mimo jiné a například dobrovolným donášením a práskáním. Některými dobrými sousedy a kolegy počínaje, a aktivními vědomými, či profesionálními fízly konče. Naturální škodiči se během převratu postarali o zmizení podstatných (myšleno kvalitativně, ne kvantitativně) částí seznamů a údajů a pak vynalezli zákon, který takto okleštěný zdroj používá jako metodu.Naturální škodili dnes házejí bláto na čisté a nevinné, anebo naopak umožňují znovu „budovat stát“ těm, kterým cesta byla vyčištěna předem a nevíme o nich. Plný souhlas s panem profesorem, pochopení a úcta k jeho osobním prožitkům. Ale proč to vášnění okolo. Víme jak to bylo a jak to je. A když už stále o tomtéž, tak budiž zveřejněni profesionální estébáci. Ubylo by jistě několika novodobých budovatelů státu a mnoha parazitů. A pokud je někdo čistý pochybně „vylustrován“, má možnost svou věc zveřejnit, nezačunkovat. Pokud si je jistý, že je vážně čistý. Sám před sebou. Už to tak je, že trestné činy mají promlčecí doby, ale některé škraloupy si každý nese v sobě navždy. A musí s tímto vědomím umět naložit. Pokud možno hlavně nelhat sám sobě.
Pokud se hádáme mezi sebou a máme skoro stejný názor a čisté svědomí, nepřinese to žádný obecný užitek, byť o něj touto diskusí stojíme.
Jen to, že naturální škodiči se nám opět smějí. To nechci.
V úctě
Karel Rossmann
03. 08. 2008 | 15:09

fudoshin napsal(a):

to bigjirka:aby jsme si rozuměli.nejsem proti zveřejnění.a s tím, jak se každý morálně obhájí je jeho věc.to je hold osud,že se někdo do seznamu dostal.ale lustrační zákon brání výkonu určitých povolání.a to já jako omezení považuji a to dost podstatné.snad se to, kdo bude zastávat vyšší funkci vybírá i podle odborných a podobných dispozic.nebo by se mělo,ale konexe a politická příslušnost je asi důležitější,to je věc jiná.já nemám problém se zveřejněním.ale s tím,že každý kdo je uveden na seznamu je automaticky morální ubožák.mělo by se přihlížet k opravdovému zavinění, což jste vy sám psal,proto nechápu, jak můžete lz obhajovat, když všechny hází do jednoho pytle...ale to je asi opravdu tím,že se rozcházíme v tom,jestli omezení výkonu určitých funkcí je nebo není omezení osobních svobod.věc jiná je,že už asi v dnešní době opodstatnění nemá, byla to "revoluční", respektive porevoluční záležitost. a vyloučit manipulaci nelze.v žádném smyslu.odstranění složek řídících osob je realita,to by se mělo řešit, to byla opravdová škodná.ale to bychom zase narazili na to,že "nová vlna" o tom musela vědět a musela mít odůvodněný zájem na takovémto zametení...
03. 08. 2008 | 15:14

Imhotep napsal(a):

pro přírodovědce:

S tím zveřejňování bych byl velice opatrný. Ať se to komu líbí nebo nelíbí, StB byla profesionální organizace a pracovali pro ni velice inteligentní lidé - inteligentní ne slušní. Proto tato organizace byla připravena i na takové události, jakou byl listopad 89. Příprava spočívala v cílené likvidaci, případně deponování na jiných místech, "užitečných" svazků, falšování dokumentace, vyrábění falešných svazků - inu zkrátka zametání stop a dezinformační mlžící práce. takže opatrně, velmi opatrně. Ty prameny zaslouží velice přísnou kritiku a rozbor.

Blogy pana V.H. čtu rád, ale domnívám se, že tentokrát poněkud podcenil šířku a hloubku tématu. jeho svědectví je cenné, ale skutečně může vzbudit jistý dojem, že StB byla taková vlastně skoro neškodná partička lidí, se kterou se dalo tak nějak jednat.
03. 08. 2008 | 15:15

Blue Jay napsal(a):

kojot alias vlk opet steka,


on a lide jako privilegovany synek minuleho rezimu Horejsi by nejradeji videli zruseni vseho co se zabyva zlocinosti komunistickeho rezimu. Ja osobne Horejsimu neverim tu jeho pohadku. Lide kterym komuniste dovolili pracovat v institucich jako Harvard U urcite museli byt povazovani za "spolehlive" obcany. Mozna spis Horejsiho byl skartovan a on ted hrdinne muze agitovat za zakaz Ustavu ktery proveruje zlociny jeho soubezniku. Kojot je smesny sasula. Jemu staci jakykoliv clanek od Paroubka, Havla, Horejsiho ci jineho bloggare kteri si prisvojili tyto stranky na svou pseudokomunistickou propagaci, aby mu to zpusobilo kyvani hlavy. Je jako ta Cinska hracka. Skleneny ptacek ktery porad kyva hlavou az se jeho zobacek dotkne vody. Nabere kapicku a zacne opet kyvat.

PS. Horejsi is an interesting creature. A little bit antisemitic, a little bit socialistic and a little bit of "I know the best".. In English person like Horejsi has a label. An educated nerd.
03. 08. 2008 | 15:21

fudoshin napsal(a):

to bigjirka: a tady čtu,že se vám líbí lz, ale ne jeho chyby.tak mě se prostě nelíbí, protože má tolik chyb včetně možnosti manipulace se svazky. ;-)
03. 08. 2008 | 15:23

prirodovedec napsal(a):

V.H.: Rad.

P.R.: :) Dokonale.

vlk: Souhlas. Jenze tim, ze to napsal a snesl ty reakce, prispel ke zretelnemu zviditelneni tech i druhych. Zapusobil jako katalyzator a umoznil ukazat ctenarum: Jsou tu i takovi a takovi a takovi. Vyberte si sve vzory a ty, ke kterym se chcete hlasit pod svym nickem a svoji IP zde. Byt takto zdanlive anonymne se zaradime.

Tvuj odkaz na Zahradila bych hodnotil, jako odkaz na cloveka, ktery dokaze myslet i na nekolik kroku dopredu, coz je mi mezi politiky vzacne. Pres jeho zdejsi dosud mizerne a ctenare podcenujici blogy, ma zrejme jako jeden z mala v ODS potencial na Klausuv format v premysleni.

Inu V.H. zverejneni odmita, jini po nem volaji a Zahradil se zverejneni obava z podobnych duvodu, jako je ja vitam a volam vice, vice. Navic jsem si vedom jiste neodvratnosti:

K dobe virtualni reality - je dobre si zacit zvykat, ze doba soukromi skoncila vsem. A jedina obrana zarucujici jistou rovnost je, ze je zaruceno, ze vsichni vedi vsechno na vsechny. Zvratit vyvoj je dle mne mozne jen katastrofou.

Richter je exemplarni prikladem, na kterem se muzeme ucit, jak se v podobne situaci lze chovat i nechovat, az se v ni ocitne kdokoliv z nas. Lze rici, ze to nezvladl (jako i jine veci predtim). Suverenita, vizaz a politicke zazemi dnes uz na takove situace nestaci. Kontrast jeho vystoupeni a nasledujiciho videa "autora" je dokladem.

Marty: Podle mne prave zverejneni vseho umoznuje dnes parovat dnesni vliv, majetek a moc s drivejsim postavenim ve vztahu k StB a samozrejme dalsim skupinam minule spolecnosti (pripadne k dalsim seznamum: vekslaci, disidenti, seda zona ...). Oba vime, ze k tomu stejne dojde, az se budou psat podobne studijni prace, jako se psaly o "robber barons" v USA.

bigjirka: Domnivam se, ze vlk spise hodnoti v reakci na hodnotitele viz i zde (rad se zastava dle mne napadenych krome sebe).

Se mnou netreba diskutovat, ja jsem pro normy jako LZ a ocekavam vyvoj k povinnosti zverejnovat dalsi a dalsi seznamy.

Rejpal: Postreh k Solzenicynovi je vystizny.
03. 08. 2008 | 15:26

Blue Jay napsal(a):

Tak me nak pripada,

Ze by asi bylo pro urcite Cechy nejlepsi udelat velky taborak na letenske plani. Nejlepsi nekde blizko toho kyvadla. Spalit vsechny dukazy o 40 letech jejich historie a pak kolem krepcit a volat, " Jsme se zbavily naseho svedomi. Pohrbily jsme minulost! Hura!" A kojot byde stekat a Horejsi si bude mnout ruce, "uz to konecne skoncilo, vymazaly jsme minulost". A jako zaverecnou tecku zborit to kyvadlo. Yupeee.
03. 08. 2008 | 15:33

bigjirka napsal(a):

ovšem nemá smysl zastírat, že i Solženicyn spoluprací morálně selhal
03. 08. 2008 | 15:38

prirodovedec napsal(a):

imhotep: Ano jiste je dobra opatrnost. Nicmene vyhodnocovani seznamu amatery a politiky skryte pred verejnosti hrozi jejich dalsi manipulaci.

Navic jak jsem psal, doba je jinde a zaujati teenageri z rodu hackeru, kdyby meli duvod, seznamy rozanalyzuji zpusobem, ktery zpusobi, ze zacne plavat na povrchu i to, co ma LZ zamaskovat (dozvime se nektera vynechana jmena, pracovniky StB, jejich pusobeni v ekonomice a jinde a snad i vliv "vsech nasich bratru" kolem nas).

Jen bych se trochu bal, ze omylem rozkryji i dnesni site BIS a jinych tajnych. Mladi jsou sikovni. :)

Prilis bych neprehanel viru v slouzici profesionaly v dobe, kdy utikaji a kdy na mne ti jejich sefove nahore pusobi svoji inteligenci a chovanim jako povestny projev z Cerveneho Hradku.

Doba preje amaterum. Takze ven s tim a mladi s chuti do toho. Software na social network analysis je dnes i freeware. Nerad to rikam, ale trosicku vim co pisu.

Navic si uvedomte, ze bohuzel na rozdil od nas to ti mladi nebudou brat prilis vazne. I proto, ze jim bude stale zduraznovano, ze to maji vazne brat.
03. 08. 2008 | 15:39

Josef K. napsal(a):

Domnívám se, že podobné diskuse jsou "mytím" rukou. Pan Hořejší, jako tisíce dalších, byl členem ČSM, SSM atp. Kdo tvořil režim? (A pro mne jde v historických souvislostech o režim především po roce 68) Oněch 15 tisíc příslušníků StB, nebo členové normalizační KSČ? Nebo všichni ti, kdo byli členy SSM, SČSP atp... atp.??? Především oni byli režim a zůstávají jím být, přenášejí jej do přítomnosti, pokud zde nevznikne obecný pocit jejich vinny, jejich přímé odpovědnosti, pokud takový pocit nevznine u nich samých. Oni nezvítězili ve svých životech v otevřené konkurenci a měli by cítit povinnost v ní obstát. Ale to se neděje. Tak nemá tato společnost možnost jít dále. Ale on ten pocit odpovědnosti nevznikne, neboť všichni, kdo se aktivně podíleli na režimu, byli jím, se dnes vydávají za oběti. To není o trestech, to je o mravnosti. Této většiny si nelze vážit. Protože, vím z vlastní zkušenosti, šlo nebýt součástí režimu jako oni, byť to stálo jinou zkušenosti z pomocných prací, z kotelen, mytí výloh, zákazů studií (přesto se dalo vystudovat). Pan Hořejší a další vskutku pouze přenášejí tu chorobu zbabělosti a předposranosti a společnost tím trpí a kontuniálně, stále normalizačně, chátrá.
03. 08. 2008 | 15:41

buldatra napsal(a):

To Bue Jay:

Skvělý nápad!To s tím křepčením.

Nicméně si dovoluji podotknout,že pravopis a to se týká i používání písmenek i,y je stále platný.Doporučuji Vám nahlédnout občas do pravidel českého pravopisu,např. :
http://www.pravidla.cz/

Pak budou mít Vaše příspěvky možná větší váhu.Pro začátek by stačilo pod Váš příspěvek do diskuse napsat:
otpusťte drobné chibi.
03. 08. 2008 | 15:45

Blue Jay napsal(a):

@ prirodovedec,
What the hell is wrong with Czechs? Is it shame or just total lack of courage to face their past? Everybody has so much to say and result is next to zero. The same wolves are still howling the same slogans. Why?
PS. I realize that my query might be beyond your sphere of knowledge,....but?
03. 08. 2008 | 15:49

Gru napsal(a):

Je velice nápadný nedostatek razance a důslednosti v této oblasti v době po převratu,¨kdy zto ještrě mělo smysl, v kontrastu s "pozdní radikalitou" současného establishmentu.
Osobně pokládám tak pozdní a - podotýkám: etapovité - využívání seznamů estébáků za zcela nevěrohodné. Čím pozdější využívání, tím větší je potencální zákeřnost - zejména možnost očisty neoprávněně uvedených jmen se rapidně snižuje.

Seznamy tototo druhu - buď zveřejnit ihned a kompletně, nebo vůbec. Názor, že v podstatě "o nic nejde" je docela zhoubný - před několika lety zveřejnily noviny v Británii seznamy "možných pedofilů" i s adresami (!!), později se některým lidem omluvili, že to bylo omylem. jejich životy však už byly navěky poznamenány.
Zveřejňování proskribovaných je vždycky, za všech dob a režimů, honem na čarodějnice, jednoduše proto, že neexistuje záruka, jak zamezit manipulacím (v dnešní době, kdy se "dodatečně nalízají" pytle s dalšími jmény, půjde především o připisovcáíní na seznamy).
03. 08. 2008 | 15:50

Blue Jay napsal(a):

To buldatra,
Mate pravdu. Ta Cestina je pekelna. Ziju v CR uz 4 roky a porad mam potize s i a y. Asi bych mel psat v Anglictine. Ale kdyz se podivam na to jak tu pise treba vlk ktery ma prej byt CZECH tak na tom zase tak spatne nejsem. Az na ty hacky a carky, lol.
PS. Nesmim zapomenout na krouzek nad U. To take neumim.
03. 08. 2008 | 15:57

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Pokud vim, s tim Frantiskem Adamcem jeste neni nic ztraceno, pry se o nej pere MFF UK, Prirodovedecka fakulta MU a Fyzikalni ustav AV. Jen se obavam, ze nam ho vyfoukne cambridge...
03. 08. 2008 | 16:01

prirodovedec napsal(a):

Blue Jay: Vidim, ze jsem zapomnel i na zverejneni seznamu naturalizovanych emigrantu. :) Ten doufam, ze bude take sestaven a zverejnen. Chapu, ze se citite dotcen a prehlednut. Omlouvam se za opomenuti, ale kdyz jsem zaslech bzukot mouchy, doufal jsem, ze Vy mne prehlednete. :)

Nevim, co je spatneho s Vami a ostatnimi, ja jsem se sebou spokojen a napr. srovnani s Vami a nekterymi dalsimi mi dodava az prilis sebeduvery a vice spokojenosti. :)

Beze sporu jste mimo me sfery (nastesti) takze Vam nemusim rozumet ani na napsane reagovat a statecne se Vasm stavet tvari.

Josef K.: "Především oni byli režim a zůstávají jím být, přenášejí jej do přítomnosti, pokud zde nevznikne obecný pocit jejich vinny, jejich přímé odpovědnosti, pokud takový pocit nevznine u nich samých."

Ano toto je precizni veta. Nadcasove platna ... 1789, 1848, 1918, 1938, 1945, 1948, 1968, 1989, 2008/09 ... pokazde ji vyslovala jina usta a pokazde se lide nestydeli dostatecne a museli byt k tomu poradne prinuceni.

Budte tedy klidny, opet obecny pocit nevznikne. Bude skupinovy, bude generacni. Stejne jako nevznikne pocit viny u jinych za davnou okupaci a dalsich za poslednich dvacet let a zretelne nevznikne u nekterych mladych ani za budoucnost.

Pokud chcete vytvaret davovou atmosferu hodnoceni a pokani Vasich viniku, je treba se spise ucit u mistru vytvareni takovych nalad - v historii jich par najdete.

Nadeji jsou mladi, ale ti dle mych zkusenosti zkritizuji v jednom baliku zlodejny poslednich let s predchozi totalitou. Pro mnohe nespravedlive, ale to je tak vse, co se s tim da delat.
03. 08. 2008 | 16:05

Blue Jay napsal(a):

Ouch proffesore Horejsi,

Se pise Cambridge. Aspon tak to tvrdi muj tchan v Anglii ktery tam vystudoval. Ale on nema rad oxford. Prej tam studuje par horejsich.
03. 08. 2008 | 16:07

Gru napsal(a):

V podstatě by mi nějaká omezení pro pomahače bývalého režimu v ani tolik nevadily, kdyby... ano, kdyby to jednak nebylo tak pochybné a za druhé, kdyby z toho nevanul signál, že se hledá poměrně křečovitě jakási "legitimace" režimu současného, přesně řečeno legitimace jednoho z pilířů režimu, tzn. ODS.
Řeči o "estébáckých sítích" jsou 19 roků po formální změně režimu zcela k smíchu. Současný režim přece všechny zdatné a přínosné agenty bývalé tajné služby okamžitě převzal, tak, jako to dělají všechny režimy v celé historii. Domnívá se snad někdo, že ten nekvalitní, ten nepřevzatý zbytek "sítě" může přežívat v akceschopném stavu skoro dvě desetiletí, bez finančního a logistického zajištění?
03. 08. 2008 | 16:07

Gru napsal(a):

Oprava

"Omezení... nevadilA", proboha, samozřejmě (už píšu skoro jako nějaký pseudoemigrant ze zámoří... hrůza!)
03. 08. 2008 | 16:13

prirodovedec napsal(a):

Gru: Ano seznamy jsou problem. Priklad z Britanie sedi.

Pokud se ale vytvori, jak jste zminoval dostatecne intenzivni atmosfera kombinujici Sullu/vybory pro verejne blaho/a padesata leta a doplni se o zasadu: Kazdy musi byt na nejakem nemravnem seznamu a pokud neni, muze se radeji priznat a kazdy mocny musi byt na vice seznamech (umerne jeho moci :) ), je nadeje, ze to bude brano realisticteji a mene pogromove, protoze vsichni budou zdeseni a budou-li chtit prezit, prijmou realitu a zbavi se urcitych idealu a idolu.

S ohledem na svobodu a demkracii se ukazuje, ze bychom si mohli kazdy zacit tvorit ve svem okoli svuj seznam (Sulla nas vzor).

Nekteri uz ten seznam bloggeru maji (i kdyz je na nem jen mumlave neustale V.H., V.H., ...).

Podstata veci je, aby kazdy za sva rozhodnuti nesl zodpovednost a byl si vedom, ze ponese a uvedomil si to a podle toho konal, a pak se nedivil.

Ten kdo podepsal musi pocitat se zverejnenym podpisem. At podepsal StB, KGB, BIS, CIA, ci Usamovi. Ten kdo vola po zverejneni seznamu ve kterych sam neni musi vedet, ze budou zverejneny i seznamy, ve kterych bude.
03. 08. 2008 | 16:13

Blue Jay napsal(a):

@ prirodovedec,
Vubec se necitim dotcen a prehlednut. Ja jen sedim v obecenstvu a sleduji to zajimave a fascinujici predstaveni ruznych potvurek ze zivocisne rise. A dokonce i tech co tvrdi ze tomu rozumeji. Ti jsou jeste srandovnejsi. Jako treba Dr. Dolittle. Myslim ze to byl prirodovedec. Aspon ale umel zpivat. Ten Ceskej umi jen zvatlat.
03. 08. 2008 | 16:14

prirodovedec napsal(a):

Blue Jay: Trefne. :) Ale obcas take bzucite rad na scene a nebavi Vas "jen sedet", ze? :)
03. 08. 2008 | 16:17

Acidburn napsal(a):

Hm, tak pan Hořejší se rozjel, po jednom blogu následuje další.

Víte, pane Hořejší, nechápu, proč hlásáte do světa, že stejně všichni máme nějaké máslo na hlavě, kromě pár stovek disidentů, a následně se rozčilujete nad házením estébáků a jejich udavačů do jednoho pytle. Primo: děláte to samé, takže přestaňte kázat o presumpci neviny,
secundo: to, co tvrdíte, je nesmysl, máslo na hlavě není stejné. Kdo nechtěl vlézt do KSČ, nevlezl, přestože si znemožnil kariéru. Srovnávat to s povinným chozením do prvomájového průvodu je nesmysl, resp. nehoráznost. Srovnávat členství ve Straně se členstvím v StB je nehoráznost ještě větší. Co se týká udavačů a konfidentů StB, opět je jejich vina nesrovnatelná s chozením po průvodech nebo s povinnou účastí ve volbách.
Tertio: komunisté a jejich pomahači tady dusili zbytek občanů 41 let. Proto je vaše volání po promlčení těchto zločinů 19 let po převratu volovina. Srovnávat tunelování s udavačstvím je opět srovnání nesrovnatelného. Na tunelování jsou paragrafy, na udavačství paragrafy nejsou, díky právní kontinuitě. Schválně, řekněte tohle nějakému muklovi z 50. let, pošle vás někam (že od něj nedostanete pár facek, je jen kvůli jejich chatrnému zdraví, zničenému v komunistických koncentračních táborech).

Kromě toho, já bych byl také velmi rád, aby o vině lidí ze seznamů rozhodoval soud, aby ti, kteří byli k podepsání a případné spolupráci donuceni tvrdým nátlakem, poté u soudu jasně řekli, jak to bylo, tedy že sice fízlovali, ale jinak hrozilo nebezpečí jejich blízkým. To by každý soudný člověk pochopil, třeba Bohdalová tohle mohla udělat. Jenže ouha, ona se raději hájí tím, že nic nepodepsala, že je nevinná jako lilium, přestože v době, kdy se v seznamu ocitla, měla težce nemocného otce. To se ale u soudu nedozvíte.

O pravosti seznamů, o tom, jestli ti, co vnich jsou, tam jsou právem nebo ne, se debatovalo na expertní úrovni právě v 90. letech, dospělo se k tomu, že ti, co na těch seznamech jsou, tam nejsou ani náhodou, ani omylem, ale díky tomu, že podepsali spolupráci, že s StB spolupracovali (a nevěřím tomu, že jim dodávali jen bezcenné informace, to tvrdili už o Fučíkovi, je to blbost).

Čili, pane Hořejší, srovnávejte jen to, co objektivně srovnat lze. Kritizujte, ale nedělejte totéž, jste vzdělaný člověk.
A především, přestaňte tady malovat tlusté čáry za minulostí. To už tu dělal Havel. Tlustou čáru za minulostí - resp. odpuštění a zapomenutí komunistické minulosti - nemůžete lidem nadiktovat, buď k tomu časem spontánně dojde, nebo ne. Ale sociálního inženýrství už tu bylo dost. Nehledě na to, že na tuto minulost se zapomenout nesmí.
To je, jako kdybyste v Německu v roce 1963 řekl - zapomeňme na nacisty, udělejme za nimi tlustou čáru - ale na to se zapomenout nesmí. Víte doufám, kdy byl unesen a poté popraven Adolf Eichmann? Tak je to s těmi čárami za minulostí.
03. 08. 2008 | 16:19

Gru napsal(a):

Přírodovědec
myslím, že máme na mysli zhruba totéž.

Dodal bych ale: naděje jsou velice iluzorní. Současná atmosféra by se nejspíš dala charakterizovat novelizovaným vtipem o programu pravidelné měsíční porady Žáčkova ústavu:

1. zahájení
2. zpráva o činnosti za minulý měsíc
3. volba nových agentů Stb
4. ukončení
03. 08. 2008 | 16:20

Blue Jay napsal(a):

Dr Dolittle alias prirodovedec,


Does little ale zna hodne pismenek. Pak z tech pismenek slozi vety! Svete div se. A dokonce z tech vet sestavi i clanek. Darwin se musi obracet v hrobe. V CR existuje intelligent creation. Wow!
03. 08. 2008 | 16:22

prirodovedec napsal(a):

Blue Jay: A vy to moucho pisete jak nozickami? Nebo snad nejakym jinym organem?
03. 08. 2008 | 16:32

tata napsal(a):

panové

Co mě nejvíce stale zaraží,jak tady více obeznámený lidi.Vědí jak ty opravdu hlavní darebaci jedou ve velkych kšeftech, a přitom 20 let po převratu rešíme uplně bezvíznamný lidi.A je vubec spravedlivé opravdový darebaci si užívaly jak sem čet obrovské peníze a člověk ktery třeba tímto darebakem byl donucen.Byl na pranyři.připadá mi to proti logice i pravu.

pane vlk vidělste poslední reportery čt?Kamencové jezero.BOHUŽEL VELKÁ darebarna posvěcená i zastupiteli čssd.Dost poučné jaké tady ma obyčejny občan právo.Držet akorát usta.
03. 08. 2008 | 16:33

pplk Hrázda napsal(a):

Soudruhu profesore, myslel jsem že jsme se na něčem domluvili. Svobodu projevu si zřejmě špatně vysvětlujete. Dostavte se v pondělí v 8:30 na policii , Bartolomějská 6, ať pro Vás nemusím posílat své chlapce. Děkuji
03. 08. 2008 | 16:36

jepice napsal(a):

Mám prosbu k těm, kteří tu o hovoří o tom, že lustrační zákon někomu brání ve výkonu povolání: Znáte nějaký konkrétní příběh člověka, který měl všechny předpoklady k tomu, aby mohl být (nám všem) užitečnější ve funkci, na kterou se vztahuje LZ, než tím co dělá teď, a který v takové funkci není, protože je v seznamech? Nemusíte pochopitelně prozrazovat identitu takového člověka, jen by mě zajímalo, jestli takové lidi znáte. Třeba na základě vašich příběhů změním na LZ názor. Děkuji vám předem.
03. 08. 2008 | 16:37

Blue Jay napsal(a):

Nepisi nicim nic Doktore Dolittle,


Jen sleduji vase predstaveni. Akorat nevim do jake kategorie to mam zaradit. Komedie?
03. 08. 2008 | 16:38

prirodovedec napsal(a):

Acidburn: Doplnuji, ze podle pribehu skauta Kopta byl otec Jiriny Bohdalove pan Bohdal zavreny za protistatni cinnost v padesatych letech. To by melo byt zvyrazneno.

Domnivam se nadale, ze zasadni je zverejneni vseho - vsech seznamu. Lide minuli a soucasni maji nest dusledky vsech svych rozhodnuti i tech, ktere udelali neuvazene i pod tlakem (treba Vas si vazim, protoze jste podle svych jasnych slov pripraven nest cely zivot dusledky sveho rozhodnuti stat se clenem Mladych konzervativcu a nosit tuto zretelnou znacku, byt ji treba mnozi vnimaji a budou vnimat kriticky a budou si Vas automaticky zarazovat do nejakeho seznamu bez vnimani Vas jako cloveka). Domnivam se, ze zverejnovani by melo platit jako princip. At se jedna o seznamy StB, ci seznamy StBaku, pripadne seznamy informujici o majetkovych presunech od devadesatych let. Shoduji se s Vami, ze princip tluste cary je nevhodny, protoze by mohl byt pak take politicky vynucovan napr. vuci pripadum tunelovani, korupce, aj.
03. 08. 2008 | 16:43

prirodovedec napsal(a):

Blue Jay: Bezesporu. :)

Gru: Dokonale.

Tata: Presne. To je ale cilem, ne? At se mluvi o malych rybach a nerusi se ty velke. Proto je nutne to rozhybat tak, aby to sebral i hybatele a ty velke. Ofenziva je zde lepsi nez defenziva (viz Zahradil; odkaz dle vlka). Vycisti to mnohe.

jepice: S ohledem na muj predchozi nazor (najdete si u minuleho V.H. - jarpora to "nadchlo"), ze dolozene darebactvi by melo byt nutnym predpokladem pro politickou karieru v CR, musim rici, ze bohuzel jsou seznamy plne takovych lidi, kteri nam ted chybi a jiste by se radi seberealizovali.
03. 08. 2008 | 16:50

Ročník 53 napsal(a):

Vlku, přečetl jsem si teď všechny příspěvky.

Po jejich přečtení jsem si uvědomil, že v ani jednom není zmínka o přechodu naší společnosti k demokracii.

Takže úvodem - kdysi jsem měl pocit, že bolševik je tu navždy, a že k odstranění jeho diktatury by musela vypuknout III. světová válka. Pak přišel Gorbačov a po pár letech byl bolševik, k mému údivu, bezmocný a na lopatkách.

Pro mě a celé Československo přišla v roce 1989 svoboda. Ta svoboda měla přijít pro všechny, tedy i pro ty "spolupracovníky" z donucení, neboť oni byli také oběti režimu. Jenže jak to vypadá, tak i po téměř devatenácti letech po plyšáku jsou tito občané - šikanovaní STB, demokratickým režimem šikanováni znovu, zatímco jejich "referenti" pobírají výsluhy, a díky svými znalostmi s možností vydírání jiných jsou již za vodou. V článku "Rozhovor o StB" jsou spolupracovníci z donucení popsáni jako pro STB bezvýznamní. Je lehké odlišit ty co se "posrali" a udali v kolik chodí soused z hospody, od těch, které to začalo doopravdy bavit, a v donášení se seberealizovali.

Ve chvíli kdy já mám demokracii a svobodu, tak mi vadí, že jiný, také pronásledovaný komunisty, tuto svobodu nemá. Když nedokážeme odlišit svině od obětí, ať mají všichni pardon. Tento stát měl na zkoumání svazků STB 19 let. Nedomnívám se, že po takové době má stát ještě právo vytahovat svazky na lidi, u kterých nemají absolutní jistotu, že patřili k absolutní špičce donašečů. Takovým nedomrlým donašečem byl třeba Nohavica. Po letech nátlaku kdy odolával, podepsal před pádem režimu spolupráci. Neřekl stbákům nic co by sami nevěděli, a přesto je tento zpěvák vláčen jako nepřítel demokracie, po mnoha letech protirežimního jednání a chování.

Mně jde zase o toto. Po 19. letech od pádu komunismu bych klidně zrušil lustrační zákon. Nemá již smysl. Trestá jen malé ryby (spíše oběti) a ty velké se ho nemusí bát, protože ve svazcích nejsou. Mimo jiné – mezi tím nám vyrostly nové, mladé, a energické svině, které mají uvažování jako stbáci. Tisk si všímá spíše těch bezmocných. Od nich represe nehrozí, že…
03. 08. 2008 | 16:55

prirodovedec napsal(a):

Rocnik 53: Zdravim. Vy to ale schytate ...

Zverejnovani nezabranite. Stale se bude neco znaleho objevovat. Abyste dosahl na ty z posledniho odstavce mozna je musite nechat rozkutalet zdanlive malou kulicku, ktera zasahne jedny, pak druhe a nakonec vsechny i ty, kteri ji rozkutaleli. Vzpomente na "Slanskeho paradox".
03. 08. 2008 | 17:00

RUMCAJS napsal(a):

Pane Stejskale,pokud mi děkujete za pochopení u smazání předešlého příspěvku , děkujete zbytečně. Já pro tento případ nemám pochopení. Je pravda, že se můžu vycintat jinde,ale budu to spíše řešit nereagováním na témata, kde nedokážu udržet chladnou hlavu. Volání po tlusté čáře za minulostí vnímám jako volání po možnosti propagovat nacismus. To, že jsme ke zločinům komunismu shovívavější, má svůj původ v tom, že máme všichni máslo na hlavě. Že se naše svědomí těžko smiřuje s tím, že když jsme cucali tureckej med v pionýrských šátkách, tak jiní nesmyslně umírali v komunistických lágrech.
Já ale nemám potřepu léčit si své špatné svědomí stavěním se do role papežence. Každej zákon, každej ústav, který bude ukazovat na svinstva komunismu a fašismu, je lepší, než "Tlustá čára".

Pro pana profesora: Soudit neměla vláda ale soudy.
03. 08. 2008 | 17:01

Blue Jay napsal(a):

Typicka Ceska povaha,
Zapomenout na minulost. Vzdyt je to uz davno. Na co si s tim delat mindraky, ze?
03. 08. 2008 | 17:07

Gru napsal(a):

Přírodovědec, Ročník 53
Zveřejňování se nezabrání, neúplnost zveřejňovaného nelze v žádném případě zaručit (jinak by seznamy zcela ztratily svůj základní smysl).

Co zbývá, je kultivovat instinkt, který ve společnosti je, ale dřímá a je dost potlačovaný - totiž vypěstovat jakýsi společenský dávivý reflex na cokoliv, co jen trochu zavání špiclováním, postarat se, aby fízlové, bez ohledu na své zabarvení, dostali přidělenu nejnižší příčku společenského žebříčku, a to ze zásady a bez výjimky.
03. 08. 2008 | 17:15

Gru napsal(a):

Oprava

Proboha, asi je moc vedro...
Pochopitelně: úplnost zveřejňovaného"...
03. 08. 2008 | 17:16

Lila napsal(a):

Pane profesore,

jaký názor máte na konfidenty gestapa? Motivace byla u nich nejspíš obdobná, jako u spolupracovníků státní bezpečnosti. Myslíte, že čas jejich činy rehabilitoval?

Obávám se, že stejnou míru tolerance, jako část společnosti zaujímá vůči lidem vědomě (sic!) spolupracujícím s StB, dopřáváme dalším neblahým jevům, jako je např. korupce, zneužití pravomoci veřejného činitele, nepotismus či mafiánské praktiky. Dokonce jsem přesvědčená, že to spolu i nepřímo souvisí.
Když už se někdo náhodou ozve, okamžitě se vyrojí zběsilá smečka a začne poštěkávat něco o kádrování, závisti a rušení klidu na práci. Bohužel ti poštěkávači (silně připomínající psy z Orwellovy Farmy zvířat), se právě rekrutují z okruhu těch, za jejichž práva se přimlouváte. Ti evidentně žádnou katarzí neprošli...
03. 08. 2008 | 17:17

Ikena napsal(a):

Bigjirka,
v předešlých příspěvcích jsem trochu nastínil, že seznamy mohou být těžce zavádějící a proto mám na Vás otázku, ale vlastně pro všechny zastánce LZ, jednu otázku?
Bude se vztahovat LZ i na potomky
osob, které jsou evidované v seznamech?

Z mnoha fundovaných příspěvků, nabývám dojmu, že jsou snad přímo od důstojníků STB, jak se hájí pravdivost seznamů. Jedni uvádějí, jací to byli profesionálové, ale hajzlové, se vším počítali, vše si připravovali, ale co když si tak trochu někdo připravil i ty seznamy a nebo je trochu upravil, vyselektoval.
Lze věřit tomu, že právě zveřejněné seznamy skoro 20let po r.89, jsou skutečně OK a nejsou účelově přefiltrované, např. novými
tajnými službami?
03. 08. 2008 | 17:22

Ročník 53 napsal(a):

Já vím, že se nedá zabránit zveřejnění nějakého jména.

Já bych to vyřešil plošným zveřejněním všech(!) jmen, a naopak bych zase zrušil lustrační zákon. Předešlo by se vydírání vydíratelných osob, někteří poslanci by se proto přestali bát hlasovat proti své straně, a celkově by to přineslo ozdravění společnosti. Když všichni vědí, nebo mají možnost vědět, přestaly by být svazky možným zdrojem vydírání. V té přemíře jmen by svazky přestal do půl roku být zajímavé.

Rozhodně by to byl lepší počin, než pozvolné trhání zubu. Jedno škubnutí sice bolí, ale brzy přebolí.
03. 08. 2008 | 17:23

Blue Jay napsal(a):

To Ikena,
Nejste tam nahodou i vy? Kdo se totiz boji asi ma neco v minulosti ceho by se bat mel.
03. 08. 2008 | 17:26

vlk napsal(a):

přirodovědec

oba víme, že nejlepším příkladem teorie, což jsou naše vzájemné průpovídky,je praxe.

Pokud čteš takového Mouchu z 15:21:45 nebo Acidburna 16:19:31, tak je přesně zřejmé, že to funguje pesně tak, jak jsem řekl. Ani u jednoho to není polemika s jeho názorem, ale polemika s osobou. Z titulu soudce.
Absolutně komické je to paku druhého z nich. On prostě si dovoluje soudit prof. Hořejšího z titulu toho,že tenkrát byl na houbách!
Nejde mi o jeho věk, jde mi o to, žeon nebyl vystven žádné zkoušce. a hodnotí.
Aniž by se obtěžoval už Zahradilem, který píše totéž, co Hořejší.
A nemohu si neodpustit poznámku. Máš své zkušenosti stejně jako já. Jakpak vypadali týpci, kteří většinou okupovali fakultní výbory SSM´, co za typ lidí byli už na fakultě kandidáty nebo členy, vzpomíníš na kousky , kteří veleli četámna vojenské přípravě? Typologicky komupak jako by z oka vypadli?

No a teď k tomu Zahradilovi. jsme přesvědčen, že s e mýlíš. Že jádrem jeho článku vůbec není starost o neviné. O tohle mu vůbec nejde. On reaguje na situaci,že tři soukmenovci jsou v podezření. A protože je dostatečně chytrý na to, aby vědl, že nemůže křičet jen -jsou nevinní, napsal to v širším záběru.Mohou tam být stovky nevinných.
Říkáš, že j e to politik možná klausovského rozměru? Sotva,když mu dělá bezvýhradnou hlásnou troubu. Sotva, když jeho názorem je vždy jen co, co je názorem Klause. To z něj ještě Klause nedělá a neudělá. A drobnost - nemá Klausův taktický smysl. Všimnisi,že Hrad nevydal k těmhle věcem žádné prohlášení. Necítí potřebu. Pro mne celkem logicky. A celekm správně. Zahradil ovšem má problém s namočenými spolustraníky. Ale nemá už třeba žádný problém s kolegou Fajmonem, který, pokud men paměť neklame studoval jako hlavní obor vědecký komunismus. Nejspíš proto,že chtěpoznat nepřítele a rozvracet jej zevnitř.
03. 08. 2008 | 17:26

Gru napsal(a):

Ročník 53

Správně - jenže to, že se jedná o kompletní svazky (po přiznaných "některých" ztrátách), jsme slyšeli nejen v poslední době, ale už i předtím. Vsaďte se, že se zase a znovu najdou další "zastrčené místnosti" s dalšími pytli dokumentů. Je to mimo jiné dobrá metoda, jak korigovat předchozí vypuštění některých jmen (tehdy se nehodily, teď se ale "našly"). A to bude trvat do té doby, než se veřejnost evidentně přestane věcí vzrušovat a poctí ji štítivým nezájmem.
03. 08. 2008 | 17:30

Ikena napsal(a):

Jepice,
odkazuji Vás na můj příspěvek
03.08.2008 11:30:22
Skutečně existuje člověk, který byl agentem
jedné z tajných služeb, ale byl také přinucen
se stýkat s STB. Pro Západ toho udělal samozřejmě daleko více, ale myslíte si že mu dají čestné ověření? Hrozilo mu 15 a více let
a dnes díky LZ, může co?
03. 08. 2008 | 17:31

vlk napsal(a):

ročník 53

musím , bohužel oponovat. Moje příspěvky jsou právě o tom, že žijeme v demokracii. A arguemnatci mámpostavenou právě na tomhle. N a právu státu, demorkatického, nebýt pod kuratelou těch, kteří donášeli.

Ostatní výhrady k vašemu stanovisku byh užtaké jen opakoval.
Prostě vám vadí,že když vy máte svobodu, jiný, také pronásledovaný komouši ji nemá...
To, c on nemá proti vám, je možnost být předsedou vlády. Třeba. Vybyste chtěl předsedu vlády se záznamem? Já tedy ani omylem. To by zase vadilo mně.

Zveřejnění je jediná cesta. A nechme LZ platit. Je bezzubý, ale vymezuje nás proti ztrátě vlastní paměti.
Ale ppřírodoědec neá v mém případě pravdu.Neschytáte nic. Respektuji váš názor i názor pana profesora. Ale nemusím s nimi souhlasit. Toť vše. Stejně jako vy s mým. Proto si nebud myslet že jsme lepší a chytřejší než vy.
03. 08. 2008 | 17:34

Karel Rossmann napsal(a):

Ad přírodovědec

Cit.: „ Nevim, co je spatneho s Vami a ostatnimi, ja jsem se sebou spokojen a napr. srovnani s Vami a nekterymi dalsimi mi dodava az prilis sebeduvery a vice spokojenosti. :)“konec cit. – to se mi moc nelíbí, že jste při srovnávání s námi ostatními tak spokojen a sebevědomý, ale budiž. Já reaguji na jinou Vaši větu, cituji:

„Podstata veci je, aby kazdy za sva rozhodnuti nesl zodpovednost a byl si vedom, ze ponese a uvedomil si to a podle toho konal, a pak se nedivil.“

„Domnivam se nadale, ze zasadni je zverejneni vseho - vsech seznamu. Lide minuli a soucasni maji nest dusledky vsech svych rozhodnuti i tech, ktere udelali neuvazene i pod tlakem“

Za tyto věty děkuji, vyjádřil jste přesně a stručně to, co mně se tak výstižně prve nepovedlo.

Debatovat a hádat se po devatenácti letech o tom coby kdyby je vskutku trapná ztráta času. Už je dávno vymalováno. Ale vyrovnat se s naturálními škodiči, zbavit se jich,nebo alespoň minimalizovat jejich vliv, to bychom měli, i s vědomím různých nedokonalostí ve své vlastní anamnese a se zodpovědností za ně.

Ad Ročník 53
Jarek Nohavica není vláčen jako nepřítel demokracie. A pokud ano, tak je vláčen nějakými kretény. Nás, kteří ho máme rádi jako svého vlastního bráchu pouze neuvěřitelně bolí, že tak urputně zatlouká, že nám lže do očí. Stačilo by, kdyby špitnul, že se stydí a už bychom se o tom nikdy nebavili.

V úctě
Karel Rossmann
03. 08. 2008 | 17:35

Lila napsal(a):

Pro Ročník 53

Mluvíte o šikanování těch chudáků, co spolupracovali s tajnou policií. Fajn, uvedu dva příklady ze života.

1. Manželův bratranec byl elitním vojenským pilotem. Naneštěstí se mu jednou zželelo nějakého Rakušáka, kterému se cosi porouchalo v motoru auta a zjevně si nevěděl rady. Bratranec závadu během několika minut odstranil a vděčný cizinec mu za to dal krabičkou amerik. Bratrance promptně někdo udal. Do letadla už nesedl. Trápil se tak dlouho, až onemocněl a umřel.

2. Kamarád v 70. letech emigroval do Austrálie. Když mu vážně onemocněla matka, vrátil se. Vzhledem k tomu, že protiprávně opustil zem, měl být souzený. Podepsal spolupráci a získal tak čas, aby se mohl o matku postarat až do její smrti. Když se zase vrátil do party, velmi důrazně nás upozornil, abychom před ním nic neříkali. Pochopili jsme úplně všichni.

Pro mě z toho plyne ponaučení, že byly situace, kdy nešlo nepodepsat, ale zachovat si čest šlo i tak. (Sakra, to zní pateticky.)
03. 08. 2008 | 17:36

Ročník 53 napsal(a):

To Gru.
Bohužel nezbývá nic jiného, než souhlasit. Byl bych pro, aby na výročí sametové revoluce byly svazky uzavřeny a označeny jako kompletní a takto zpřístupněny.
Ty svazky, které by byly "náhodou" objeveny později, by musely být tajné a přístupné jen historikům.
03. 08. 2008 | 17:36

Vico napsal(a):

Myšlenka multiseznamů by vskutku mohla nahradit již zastaralou teorii společenské smlouvy. Vybudovat soustavu seznamů však bude velmi pracné. Nicméně až na pár světců je jasné, že každý se nakonec v nějakém seznamu ocitne. Z tohoto faktu by se mohla dovodit fikce dědičné viny /dědičného hříchu/, který by apriori vylučoval zastávat taxativně uvedené funkce ve státním sektoru zejména státních úřadech. Zároveň by se stanovila rigorózní pravidla očištění čili jakýsi očistný rituál, který by mohl trvat od několika dnů do několika let. Na jeho konci by pak speciálně k tomu zřízený čestný tribunál vynesl očistný verdikt, který by nabyl účinnosti do šedesáti dnů. V této lhůtě by ještě mohl verdikt napadnout Úřad státního ombudsmana. Očistnými verdikty by se však muselo šetřit. Křehká rovnováha vyvažovaná členstvím v různých seznamech / s tajícím másle na hlavě je každý svolný ke kompromisům a dohodám/ by totiž zaručovala dlouhodobý stav společenského příměří a z různých dnešních tripartit by učinila nepotřebné staré železo.S myšlenkou přírodovědce nijak nekoliduje jen zdánlivě jemu oponující JosefK.Jeho myšlenka, že režim zosobňují všichni, kteří se byť pasivně podíleli na jeho existenci, přesně odpovídá premise, že každý figuruje v nějakém difamujícím seznamu, čili je personou s máslem na hlavě.
03. 08. 2008 | 17:37

Blue Jay napsal(a):

Ale no tak vlku,
Ja jsem jeste od tebe neslysel nezavislej nazor. Ty se nejdrive podivas kdo tu neco napsal a pak si prispusobis svuj "nazor". Nebud smesnej. Pozoroval jsem tve "nazory" u blogu Havlu, Paroubku, Zaoralku, Rathu, Horejsich, Sobotku...atd. Ty mas nazory jedine barvy. Aspon se nesnaz vystupovat jako nekdo se "sirokym" nadhledem. Soustred se na ten uzky. ODS minus. To ti jde skvele. I kdyz se obcas snazis vystupovat jako nekdo kdo ma sirsi nazory. Ale ty to vzdy pokakas a priznas se co jsi.
03. 08. 2008 | 17:38

bigjirka napsal(a):

Ikeno, vřed je třeba vyčistit, zveřejnit určitě. LZ by se dal asi vylepšit.. zrušit bych jej nechtěl.. co je to za lidi, kteří se ušpinili, ale za své základní lidské právo považují lézt zase po hlavách druhých... to platí bez ohledu na to, že jiným ještě horším prochází všechno. tímto způsobem relativizace bychom mohli zrušit pronásledování lumpů policajty - stejně chytí jenom malé ryby, spíš oběti! vřed se bez vyčištění nezhojí.

co se týče seznamů, databáze jsou jistě celkem snadno manipulovatelné. pokud vím originální seznamy jsou vedeny v šitých knihách, které se manipulují dost blbě...

znovu opakuju - problematičnost je jasná, to ale není důvod všechno vzdát.

snad teď budou zveřejněni i loutkáři.
03. 08. 2008 | 17:42

doktor napsal(a):

Když se u nás jako v jediné postkomunistické zemi zaváděl lustrační zákon, hlavním argumentem bylo, že lidé, kteří spolupracovali s StB jsou bývalými estébáky vydíratelní. Jak se ukázalo, jsou opravdu vydíratelní, ale nikoliv estébáky, ale těmi, co mají plnou hubu svobody a demokracie, a ve skutečnosti jim jde jen o moc a bohatství, novými mocipány. Lustrační zákon je ostudou polistopadového režimu. To,že ho máme, něco říká o charakteru našeho národa. Není to nic pěkného.
03. 08. 2008 | 17:42

Petr Havelka napsal(a):

A co zahrádkáři? Taky bych zveřejnil jejich seznamy.
03. 08. 2008 | 17:44

Gru napsal(a):

Vico

To není žádná fikce, s tímto scénařem se pevně počítá, jak vyplynulo počátkem 80. let ze skandálu kolem úniku infrmací o rakouském modelu řízení státu po event. nukleárním konfliktu. Základem dalšího fungování společnosti byly dopředu chystané a stále aktualizované seznamy, uchovávané ve vládních krytech, zvl. majeková daňová trestní, státobezpečnostní, pojistnáa další data, slovem, řada drobných "kostek másla na všech hlavách".
03. 08. 2008 | 17:46

Blue Jay napsal(a):

Ok Doktore,
Ale musite uznat ze za NDR byli Cesi nejvetsi praskaci na sve sousedy. Je to ostuda. Myslim ze je to bohuzel v Ceske povaze. A dnes ti sami co to tehdy delali to zoufale chteji zamest pod koberec. A pomahaji jim Paroubkove a dokonce i Horejsi.
03. 08. 2008 | 17:52

Ročník 53 napsal(a):

To Lila.

Co jste tím chtěla říci? Že vám udavač zabil bratrance? To snad ne.

Já měl rodiče v cizině a jako otevřený nepřítel režimu jsem byl pro udavače čítankový příklad na donášení. Nikdy jsem z represí ani neonemocněl.
Nespojuji běžné komunistické represe, jako ztráta zaměstnání, zákaz cestování, vyloučení z pořadníku na byt a pod. se zdravotní stránkou člověka. S psychickou ano, ale tvrdit že váš bratranec umřel, protože ho někdo udal, je nadnesené. Mimochodem, víte přesně co všechno musel takový elitní vojenský pilot podepsat, aby jím mohl být?!

Ten váš australský kamarád podepsal. Jistě, řekl vám, abyste před ním mlčeli. Pro ostatní, pro mě a pro jiné může být sprostým udavačem. Jenže já ho považuji také za oběť, rozumíte? Protože jeho podpis někde je, je pro některé, kteří ho neznají, také udavačem.

Z mých příspěvků vyplývá, že hájím právě takové lidi, jako byl ten váš australský kamarád. Když o tom člověku nevím nic, musím se na něj dívat jako na někoho, kdo podepsal z donucení.
03. 08. 2008 | 17:53

Ročník 53 napsal(a):

Ad Rossman.
Jarek Nohavica nezatlouká. Svoje pochybení přiznal a já jen nevím, co by měl dělat dál. Nechat se veřejně mrskat, nebo chodit s čepicí s nápisem "UDAVAČ"? Kdy a kde skončí touha lidí někoho pronásledovat?
03. 08. 2008 | 17:57

Blue Jay napsal(a):

mladej rocniku 53,
Uz Vas tu delsi dobu pozoruji. Pobirate invalidni duchod? Prece nejste zase tak starej. Jinak si nedovedu predstavit Vas cas ktery tu travite. Neberte si to spatne, ale clovek co je v kazde debate a zvatla do vseho od rana do vecera ve mne zdviha otazku. Cim se ten rocnik 53 zivi?
03. 08. 2008 | 18:02

Ročník 53 napsal(a):

Programováním, Moucho, nikoli donášením na ostatní jako vy.
03. 08. 2008 | 18:04

Vico napsal(a):

Gru : Zase jsem objevil Ameriku.
Blue Jay : Pokud jde o vás, jste s největší pravděpodobností na seznamu tajných spolupracovníků Jiřího Paroubka. Chce to jen ještě více přitvrdit. Jako fanda ODS pokud možno poplivte kde koho v ukruhu 200 km nejlépe celý národ a medvědí služba pro modré bude dokonána.
03. 08. 2008 | 18:05

doktor napsal(a):

Blue Jayovi:
Na rozdíl od profesora Hořejšího jsem zažil donášení mých gymnasijních kolegů o mém protikomunismu. A to nic nevěděli o letácích, které jsem roznášel před volbami v roce 1948,o tajném skautském oddíle, o práci v zakázané katolické studentské organizaci,atd. K maturitě mne sice pustili, ale po ní jsem se povinně seznamoval s dělnickou třídou: nejprve jsem se naučil házet lopatou a pak na dvouleté vojně nabíjet protiletecké kanony. Při ostrých střelbách jsem tehdy dobře poznal Brdy(Jince).Pro ten radar je té krásné krajiny škoda.Na lékařskou fakultu jsem mohl až po odhalení "Stalinova kultu". Kvůli těm spolužákům jsem po léta nechodil na abiturientské schůzky, později jsem najednou chodit začal, a ti práskači mi tam vůbec nevadí. Povídáme si vesele o rodinách, o svých nemocech a o práci - jako by se nechumelilo. A ono se také nechumelí.
03. 08. 2008 | 18:06

vlk napsal(a):

Moucho,

ty nemáš ani triviální paměť. Jinak by jsi si pamatoval,že před pár hodinami jsi mi psal,že si myslíš totéž , co já. Takže , prootže jsme na tomhle i minulém blogu v oposici s panem profesorem Hořejším, jsitě uznáš,že bys fakt k tomu doktorovi asi měl zaskočit.
Ratkovy blogy nechodím. Tonemám zapotřebí. NA PAroubkovy jen občas a zpravidla opatrně.
A pánové Zaorálek a Sobotka , přiznávám, zhusta píší,co si myslím také. Těžko s eproti nim vymezovat. Docent havel naopak napsal celý blog o tom, kdy seznal můj nesouhlas s jiným jeho blogem , okamžitě vyjádřený za oprávněný.
Ale nepamatuji se , že by něco podobného, by%t ve zlomku bylo viděno od tebe. Vyjmi břevno z mušího oka. Třeba zjistíš, kdo z nás dvou je tu směšný. A čí reakce se vyznačují pavlovským reflexem.
03. 08. 2008 | 18:07

Karel Rossmann napsal(a):

Ad Ročník 53

Ne ne ne, žádné flagelantství, žádná čepice a už vůbec ne nějaká touha pronásledovat. Ročníku 53, já o tom dosud nevěděl, že Jarek někde přiznal pochybení, a že jsem se hodně snažil ho nalézt. Nevěděl jsem, jinak bych se o tom vůbec nebavil. Dejte odkaz a budu rád.
V úctě
Karel Rossmann
03. 08. 2008 | 18:08

tata napsal(a):

panové bigjirka a spol

CHapal bych vaše zanícení a souhlasil s nim kdyby se jednalo pravě o ty velké ryby.Nechapu vaší nesmiřitelnost s lidmi co sou zde popisovani.Přece nezapomenout na ty velké ryby co za zločiny dělaly a bohatě ted využívaj své moci dále bestrestně žit a to přepichově a místo toho vy pořadate hon na čarodejnice na mřenky.Přesně jak píše ročník 53.for evertit
03. 08. 2008 | 18:09

Ročník 53 napsal(a):

Někde to najdu, pane Rossmane. Měl jsem dokonce nějaký odkaz na článek v Lidovkách, nebo tak nějak...
03. 08. 2008 | 18:15

Blue Jay napsal(a):

Ale no tak kojote,
Ja na rozdil od tebe mam vyhodu ze jsem tu jako turista a z dalky muzu sledovat domorodce jako jses ty. Je to velmi poucne. Nenavist jak se zda je v CR engine of progress. A ty a Horejsi, Paroubkove, Topolankove a dalsi se jak se zda snazi Vam vyhovuji. A hlavne obdivuji vas soudni system. Az nekoho zavrazdim tak se necham soudit v CR. Myslim si ze placnuti pres ruku preziju. Co je to tu za bordel? Ve vasem parlamentu sedi KSCM s Vondruskami, CSSD s 28 komunisty a ODS z dalsimi. Co je to za taskarici?
03. 08. 2008 | 18:23

Lila napsal(a):

Ročníku 53, já jsem neřekla, že bratrance zabil udavač, ale že se utrápil ze ztráty zaměstnání a na tom se shodla celá rodina. Byl to jeho klukovský sen a aby se mu splnil, musel vynaložit spoustu úsilí.
Ten případ jsem uvedla jen proto, že mi připadá, že mnohé diskutující víc dojímá osud donašečů, než jejich obětí.

Lidí registrovaných jako spolupracovníků StB znám několik, nevím však o jediném, který by své konání vysvětlil, nedejbože aby projevil lítost. Jen jedna bývalá kolegyně tak mezi řečí utrousila, že se holt na tu vejšku nějak dostat musela, a těch pár kaček co si tak vydělala, byla vlastně taková brigáda. Tak o co šlo, že?
03. 08. 2008 | 18:27

Blue Jay napsal(a):

No rocniku,
Ja jsem vyrostl v Canade. Ale Vas utok na mne chapu. Asi se tu hodne donaselo. Vcetne Vas?
03. 08. 2008 | 18:27

Ročník 53 napsal(a):

Moucho, já na vás útočil? A kde prosím? Zato vy jste měl obavy o to jak se já živím.
Nevím jak se hodně donášelo. Já jen vím, že na mě docela dost.
03. 08. 2008 | 18:38

franci napsal(a):

..Tak to je,že se honí malé ryby.Ty velké byly vymazány hned po roce 89 a nalezly tam,kde se dalo něco rozkrást.
Je to jasné,že ODS hledá vnitřního nepřítele,tak jak komunisti.A snaži se strašit lidi.V takových věcech se měl dělat pořádek hned po roce 89 a né teď.Proč nikdo nepotrestal Jakeše,ten si chodí po letenské pláni a směje se jim do ksichtu.
03. 08. 2008 | 18:39

zdesta napsal(a):

Je zřejmé,že morální a charakterové selhání a skutky z nich vyplývající,nejsou z hlediska odsouzení stejné.Schází zde základní informace za jakých okolností ke spolupráci došlo.Vynucený podpis pod nátlakem,je právně neplatný.Agenti postupující tímto způsobem, porušili základní právo jako takové.Jejich jména neznáme, nejsou souzeni,a dokonce nejsou vystaveni ani veřejnému tlaku.Co vlastně brání zveřejnění jmen důstojníků STB? Proč nemůžeme znát u jména v registru i jméno náhončího? Jméno,datum narození, hodnost a místo služebny? To není mravní očista společnosti.ale paskvil.Ten kdo inicioval a dodržuje tuto dohodu o nedoknutelnosti grázlů, má stejnou hodnotu.
03. 08. 2008 | 18:40

Blue Jay napsal(a):

OK kojote,
Priznam se. Jsem demokrat! Vyrostl jsem v zemi ktera ma spoustu narodnosti a i pres to je to jedna ze zemi G8. Pruser co? Ale CR? Ta se nevejde s lidmi jako ty nikam. Akorat tak do sfery zemi ktere jsou neschopne zvladnout sve problemy. Zeme porad zavisla na Rusku, na tom kolik lidi voli komunisty at z KSCM ci CSSD a porad se trese pred mandelinkou bramborovou. Moderni Cesko s komunistickou minulosti ktere se desne boji a nechce si to pripustit.
03. 08. 2008 | 18:43

Blue Jay napsal(a):

Zdesta je typicky Cech,

No tak tu radili 40 let komuniste! Nemuzem jim uz konecnme odpustit?
03. 08. 2008 | 18:47

Ikena napsal(a):

Blue Jay,
zdravím Vás, měl bych menší dotaz. Vyrůstal jste v Kanadě od narození, nebo jste se narodil v ČR a do Kanady odešel s rodiči?
03. 08. 2008 | 18:54

Zdesta napsal(a):

Blue Jay.Můžete prosím najít nějakou větu, nebo slovo o nějakém odpuštění?Jste vůbec schopen logické úvahy?
03. 08. 2008 | 19:00

prirodovedec napsal(a):

Ikena: Mate na mysl odesel nebo byl vyslan s rodici?
03. 08. 2008 | 19:01

Viola napsal(a):

Pro bigjirku

Já už dlouho cítím, že by pan profesor Hořejší mohl kandidovat na presidenta, co byste měl proti?
03. 08. 2008 | 19:05

kopřík napsal(a):

Takže opět padly všechny myslitelné argumenty pro a proti, není co dalšího dodat.
Ještě před pár dny bych bezvýhradně souhlasil s panem Hořejším. Argumenty jeho oponentů v této a minulé diskuzi mě dost nalomily. Ale přesto bych dal i nadále přednost názoru prof. Hořejšího, protože jeho pohled je humanistický, což je podle mě nejdůležitější adjektivum pohledu na svět.
03. 08. 2008 | 19:08

Miluše napsal(a):

Pane profesore, jděte do politiky. tenhle zoufalý stav morálky naší společnosti, který projevují i někteří diskutující, se musí změnit. Bohužel za to mohou i lidé s téměř aureolou světce. Mají starost hlavně o sebe a o Marťany, pardon, o Tibeťany. Osudy milionů lidí v Africe jsou jim šuma fuk.
03. 08. 2008 | 19:12

VOM napsal(a):

Pane profesore, snim ci bdim? Proc se v tom tak matlate?
Skoro to vypada, ze jste dostal stranicky ukol napsat blablabla na tema, ze v podstate o nic nejde.
Vyprodukoval jste spoustu slov, pokus o analyzu problemu zadny, o pripadne synteze ani nemluve. Predvadite emoce, ktere pri Vasi vedecke erudici vypadaji jako profesionalni smecko. Jestli takhle patlate i biochemii, tak je to na povazenou.
Pokud hledate nejake jednoduche kriterium, kde a jak vytvorit rozhrani spolupracoval/nespolupracoval, navrhuji dostaval/nedostaval penize za svodky. Pokud se u nekoho prokaze, ze si nechal proplacet slozenky, tak palec dolu.
Ale je to jen momentalni napad, problemem se az tak intenzivne nezabyvam.
03. 08. 2008 | 19:13

Blue Jay napsal(a):

Dolittle,

Se ptate,Ikena: Mate na mysl odesel nebo byl vyslan s rodici?

Co tim jako myslite? Rad ctu vase nesmyslne blaboly a tak si myslim ze i tu moji otazku nak prirodovedecky vysvetlite. Ale pozor na pismenka. Nepletvejte jima jak to maji v povaze prumerni Cesi jako Vy. Bla, bla, bla?
03. 08. 2008 | 19:18

ondatra36 napsal(a):

ČSSR byla zločineckým státem. S tím se musíme vyrovnat. Jistě ne honem na čarodějnice, ale nějak ano. Veřejní činitelé musí mít morální kredit, jinak se ze současné situace nevyhrabeme. Mimochdem, děkan fakulty dnes musí taky při každé grantové žádosti dokládat výpis z rejstříku trestů - proč asi? Problém je, že se o minulosti vesměs zcela mlčí. Výhodu lustračního zákona vidím v tom, že lidi činné v minulém režimu nutí promluvit o tom, co v totalitním státě dělali, a na základě toho si lze o nich udělat obrázek.
Pane Hořejší, doufám, že příští vláda zákon nezruší. A mimochodem, říká se o vás, že v ní velice hodně chce být. Co vy na to?
03. 08. 2008 | 19:19

Blue Jay napsal(a):

Horejsi je talking head,

A to jeste dost spatna.
03. 08. 2008 | 19:21

Blue Jay napsal(a):

"Těším se, že lepší vláda, která vzejde z příštích voleb se postará o zrušení téhle ostudy našeho zákonodárství..."

Horejsi se tesi. Dokonce se tesi az se nauci jak se pise Cambridge U. Horejsi se holt tesi. A zvatla a zvatla a zvatla. Asi na to ma doktorat. Kupredu leva.
03. 08. 2008 | 19:26

prirodovedec napsal(a):

Karel Rossman: Doporucuji si precist kontext.

Sympatak Blue Jay napsal: What the hell is wrong with Czechs? Is it shame or just total lack of courage to face their past? Everybody has so much to say and result is next to zero. The same wolves are still howling the same slogans. Why? PS. I realize that my query might be beyond your sphere of nowledge,....but?
03.08.2008 15:49:04

Na to a jen na to jsem reagoval:

Blue Jay: Vidim, ze jsem zapomnel i na zverejneni seznamu naturalizovanych emigrantu. :) Ten doufam, ze bude take sestaven a zverejnen. Chapu, ze se citite dotcen a prehlednut. Omlouvam se za opomenuti, ale kdyz jsem zaslech bzukot mouchy, doufal jsem, ze Vy mne prehlednete. :)

Nevim, co je spatneho s Vami a ostatnimi, ja jsem se sebou spokojen a napr. srovnani s Vami a nekterymi dalsimi mi dodava az prilis sebeduvery a vice spokojenosti. :)

Beze sporu jste mimo me sfery (nastesti) takze Vam nemusim rozumet ani na napsane reagovat a statecne se Vasm stavet tvari.
03.08.2008 16:05:14

Uvedomte si, ze kolega Blue Jay je povestny sympatak Moucha na zdi alias Mandrake povestny zejmena tim, ze dosahl absolutniho rekordu prispevku smazanych editorem. Podporuje sve tzv. pravicove fanousky a uvadi nazory na Cechy jako pravy Kanadan. Obvykle na neho nikdo nereaguje, a on odleti. Sem tam, jako mne dnes to nekomu neda.

Mrzi mne, ze jste na sebe zrejme vztahl: "srovnani s Vami a nekterymi dalsimi". Viz Vase:

"to se mi moc nelíbí, že jste při srovnávání s námi ostatními tak spokojen a sebevědomý, ale budiž."

To se netykalo Vas a mnohych, ale spise tech, kteri tak jako moucha, davaji prednost kratkym vykrikum a argumentacni nouzi. To se Vas prece netyka. Vuci tem se opravda citim velmi spokojen a sebevedomy.

S dalsim co pisete souhlasim.
03. 08. 2008 | 19:27

prirodovedec napsal(a):

Blue Jay: Prece Vasi rodice mohli byt v Kanade nejprve pracovne (napr. jako Svejnarovi nebo na velvyslanectvi, ci prace pro nejakou PZO), ne? To je prece stejny typ otazek, jako zde kladete Vy.
03. 08. 2008 | 19:29

Ročník 53 napsal(a):

Lilo, napsala jste:
"Lidí registrovaných jako spolupracovníků StB znám několik, nevím však o jediném, který by své konání vysvětlil, nedejbože aby projevil lítost."

Co chcete od lidí kteří selhali?! Že se budou někde donekonečna omlouvat? Nemáte pocit, že po nich chcete aby se ponížili?
Mohu vám říci, že chtít po někom aby se neustále ponižoval za bývalé zlomení svého charakteru, je mravně ne nepodobné praktikám STB. Stejně by žádná omluva, žádné vysvětlování nezměnilo váš názor, to jen vy si hledáte důvod pro jejich mravní ostouzení.
03. 08. 2008 | 19:37

vlk napsal(a):

Ano Moucho. Ty jsi skutečně vejlupek demokracie a tenpravý, který by měl soudit a posuzovat jiného.
Je tady hodně exotů. Ale exot tvého formátu, tak en je tu hodně vzácký. To už musí být skutečně velmi retardovaný jedinec, aby se ti vyrovnal.
A o men si s tarost nedělej.Já si tady s tím , co tu máme ,nějak poradím. Stejně jako spjsem si poradil spoustu let před tím. A dokonce,nebudeš tomu sice věřit, si poradím i bez tvých rad.
03. 08. 2008 | 19:38

Blue Jay napsal(a):

Ouch,
Predni mozek CR prirodovedec Dolittle promluvil. Vznesl hned najednou nekolik zavaznych otazek. Mam se tomu idiotu Blue Jay co zil cely zivot v demokracii postavit tvari v tvar? A nebo ho nazvu Mouchou? Prirodovedc Dolittle dlouho premyslel. A pak se rozhodl. Nazvu ho Kanadanem. Musi to byt blb. Co on o demokracii vi? Ja Dr. Dolittle z CR to vim lip. At me do toho nikdo nekeca! Ja mam doktorat na demokracii z Ceske Akadamie na Demokracii (CAD).
03. 08. 2008 | 19:41

Blue Jay napsal(a):

kojote,

Si myslim ze ty jsi vzacky. Jeste ze neucim Cesky od primitivniho blba jako ty. Ty ani Cesky neumis psat. Proc se vubec snazis ?
03. 08. 2008 | 19:44

prirodovedec napsal(a):

Gru napsal(a): "totiž vypěstovat jakýsi společenský dávivý reflex na cokoliv, co jen trochu zavání špiclováním, postarat se, aby fízlové, bez ohledu na své zabarvení, dostali přidělenu nejnižší příčku společenského žebříčku, a to ze zásady a bez výjimky." 03.08.2008 17:15:16 Souhlas.

Lila: 03.08.2008 17:17:12 "Pane profesore, jaký názor máte na konfidenty gestapa?" Neptate se mne, ale zverejnit vcetne uplnych materialu, ktere na ne prechovavala StB a i za cenu, ze by mela vyplavat kolaborace s nacismem nekterych totalitnich i polistopadovych uspesnych rodin.

"Obávám se, že stejnou míru tolerance, ... dopřáváme dalším neblahým jevům, ..." Prave proto doporucuji tech seznamu co nejvice (uvadel jsem napr. predlistopadove materialy o vekslacich).

Ikena: 03.08.2008 17:22:36 Samozrejme ucelove prefiltrovane tam musi byt, jinak by to nebyla dnes tajna sluzba, ale banda neschopnych. "Bude se vztahovat LZ i na potomky osob, které jsou evidované v seznamech?" Zajimavy dotaz. Dle zakona jiste ne, ale skvrna samozrejme ulpi a nekterym to bude jedno a jini na to budou samozrejme brat zretel, z jake rodiny pochazi (viz napr. zdejsi blogger Klaus mladsi aj.). "Z mnoha fundovaných příspěvků, nabývám dojmu, že jsou snad přímo od důstojníků STB," a pridejte dalsi tajne sluzby a politicke strany (viz co psal I.H.), navic jsme jiste pod dozorem. otazkou je, kdo nas tu hlida. Pozname tu IP adresu? To je vyzva. Jinak si myslim, ze i prefiltrovane seznamy mohou rici daleko vice spise o tech, kteri je zverejnili a vyuzili, nez o zverejnenych.
03. 08. 2008 | 19:47

Blue Jay napsal(a):

Te ujistuji kojote alias vlku,

Ze si starost nedelam. Akorat se divim ze tak inteligentni kojot pise vety jako,


"A o men si s tarost nedělej."


Asi jsem hnup, lol.
03. 08. 2008 | 19:50

Martin napsal(a):

Souhlasim s Vami pane Horejsi, zvlaste s tou druhou casti. Prvni jak jiz napsal Vlk jste psat nemusel, nektere nepresvedcite ti maji jasno. Diskuse nad timto tematem ukazuje jednu zajimavou vec. Lide o levicovych a stredovych nazorech s vami mohou nesouhlasit, ale uznavaji vase pravo na to mit jiny nazor a za jiny nazor nemaji potrebu vas hned odsuzovat. Ale velka cast lidi o pravicovych nazorech projevuje ciste bolsevicky zapal. Jen jejich nazor je povolen a kdokoliv kdo si dovoli mit jiny, tak je okamzite kadrovan a stava se hlupakem, tridnim nepritelem, agentem a vubec obecnzm zlem. Tahle ideologicka zaslepenost povolujici jen jeden nazor je asi nejhorsim dedictvim komunismu. A take pripomina trochu prislovi poturcenec horsi turka
03. 08. 2008 | 19:52

vlk napsal(a):

moucho

máš něco věcného, jak by se na weltmana tvého formátu slušelo?Ne? Pak neztrácej čas a jdi si oobsadit nějakou čerstvou mršinu.Než ji zaberou ostatní masařky.
03. 08. 2008 | 19:56

Blue napsal(a):

Dr. Dolittle,
Jestli Vas zajima nazor nekoho z takove nedemokraticke zeme jako je Kanada (Canada). Tak toho obcana uplne udivuji nazory nekoho jako Horejsi. Nebylo by lepsi na vse zapomenout a predstirat ze se nic nestalo? Nikoho to nezrani. Vse bude okey dokey. Kazdy si bude opet rovny. Me lide jako Horejsi pripadaji velmi nebezpecni. Pod titulkem akademika tu sireji bludy. Asi je to v CR spise standard nez vyjimka.
03. 08. 2008 | 19:58

prirodovedec napsal(a):

Rocnik 53: "Já bych to vyřešil plošným zveřejněním všech(!) jmen, a naopak bych zase zrušil lustrační zákon. Předešlo by se vydírání vydíratelných osob, někteří poslanci by se proto přestali bát hlasovat proti své straně, a celkově by to přineslo ozdravění společnosti. Když všichni vědí, nebo mají možnost vědět, přestaly by být svazky možným zdrojem vydírání. V té přemíře jmen by svazky přestal do půl roku být zajímavé."

Ano to je podstata. A take proto to tak nebude. Naprosty souhlas. Pochopil jste i mne.

vlk: Ta vzpominka na typky mne zaujala. Radeji ji nepotvrdim, protoze nechci skrtat vice nez je nutne.

Acidburna si vazim, protoze si zvolil tak extremni moznost kariery a vyjadruje se tak otevrene, ze vidim, ze mu jde o jeho vec, protoze pri tech nazorech bez anonymity je zrejme vetsinove v budoucnu u nas nevolitelny - jakykoliv protikandidat by ho porazil jen citovanim. Pokud samozrejme extremy zacnu ziskavat hlasy, muze byt perspektivni. Karieru spolehliveho apratcika nektere jim blizke politicke strany to samozrejme nevylucuje ani dnes. Ti normalizacni svazaci vice mlceli a mysleli na svoji karieru.
03. 08. 2008 | 19:58

ivan napsal(a):

Jsem prislusnik starsi generace a jako takovy jsem v padesatych letech nesmel studovat a podobne. Ted ziji od roku 1968 v Kanade a tak muj prispevek je zalozen jen na textualni informaci o LZ a ne na prime zkusenosti z normalizace a doby nasledujici.

Podle meho nazoru je LZ, jak mu rozumim, necivilizovany. Mysim, ze jsou jen dva civilizovane zpusoby jak jednat s otazkou pozustatku diktatury: Bud vsem odpustit na zaklade nejakych jasne definovanych podminek (jako to udelali vice mene v Jihoafricke Republice), nebo osoby podezrele z nezakonneho chovani radne obvinit a radne soudit. Uverejnovat nejake seznamy s moznymi ale neprokazanymi viniky, a zakazovat jim pristup k VEREJNYM funkcim je podle mne nemoralni -zakazovat jim pristup k prilezitostem, ktere vsichni ostatni maji mi prilis pripomina dobu kdy jsem pracoval u pece v hutich a slouzil ve specialnich jednotkach v armade protoze jsem nesmel studovat aniz by mne kdy nekdo za neco soudil.
03. 08. 2008 | 20:00

prirodovedec napsal(a):

Blue: Celkem mne zaujalo, ze nepisete o svem osudu po vzoru V.H. ale po tom co Vam napsal Vico: "Blue Jay : Pokud jde o vás, jste s největší pravděpodobností na seznamu tajných spolupracovníků Jiřího Paroubka. Chce to jen ještě více přitvrdit. Jako fanda ODS pokud možno poplivte kde koho v ukruhu 200 km nejlépe celý národ a medvědí služba pro modré bude dokonána. 03.08.2008 18:05:54" musim rici, ze mi otevrel oci a gratuluji - delate to dobre, urcite budete ocenen. :)
03. 08. 2008 | 20:03

Gru napsal(a):

Ivan

Uhodil jste hřebík na hlavičku.
03. 08. 2008 | 20:04

Blue Jay napsal(a):

Uz zacinas bejt unavnej kojote,
Porad stekas to same. Tebe cist pod clanky Paroubka, Zaoralka, Havla a dalsi socialisticke elity je jako poslouchat ohranou desku. Porad to zni, "Kupredu leva zpatky...atd" Tve myslenky jsou v souladu s Paroubkem. Asi to je ESP.
03. 08. 2008 | 20:04

prirodovedec napsal(a):

Vico: Dekuji za podnetne doplneni mych ideji. 03.08.2008 17:37:15

"Myšlenka multiseznamů by vskutku mohla nahradit již zastaralou teorii společenské smlouvy." Asi jste pravnik? Tam jsem to nedotahl.

"který by apriori vylučoval zastávat taxativně uvedené funkce ve státním sektoru zejména státních úřadech."

Pouze si najdete, ze existenci v urcitych seznamech naopak povazuji naopak za nutnou podminku pro zastaveni funkce. Napr. premier, ktery jedna s temi darebaky premiery odjinud z principu nemuze byt slusny clovek, to bychom pak dopadli.

"S myšlenkou přírodovědce nijak nekoliduje jen zdánlivě jemu oponující JosefK." Dekuji, otevrel jste mi oci. :)
03. 08. 2008 | 20:08

Ikena napsal(a):

Blue Jay,
zdravím Vás, čekám na Vaši odpověď na můj dotaz, zda-li jste se v Kanadě narodil nebo jste do Kanady dorazil společně s rodiči.

Prirodovedec,
domnívám se, že LZ měl být ohraničen nějakou dobou a nahrazen zákonem o státní službě, proč to nejde? Někomu spíše vyhovuje vytahovat seznamy a odvádět pozornost od důležitých témat.
Ale k těm potomkům, my v Čechách jsme zvyklý stále kádrovat a někdy až za hrob a tak se osobně domnívám, že seznamy budou v budoucnosti mocným zdrojem pro nových kádrováků. Osobně mně je to buřt, ale moje právní vědomí, je totálně deptáno.
03. 08. 2008 | 20:10

Blue Jay napsal(a):

Mate pravdu Dolittle,

Cele mladi jsem ztravil kutim piklu na brehu jezera Wabamun. Jednou jsem i spatril beavera jak vlece praporek CSSD. Nechalo to na mne desnou jizvu. Ale vy to asi znate soudruhu prirodnevedeckej. Beavers are kapitalistic creatures. Good for nothing. They just build some dams and live in lodges. Holt vy jste Cech a ja Kanadan. Asi jste vice uvedomelej. Cesi jsou tim slavni. Pupek sveta je prece CR!
03. 08. 2008 | 20:16

prirodovedec napsal(a):

Gru, Ivan, koprik, tata, zdesta, franci, bigjirka: Ano, mate pravdu. Vypada to, ze jde o male ryby a ne o loutkare. Nikdy uz nebude odpusteno, vycisteno, souzeno. Seznamy se chteji a selektivni a dale objevovane.

Proto plati zverejnit vse. Minim ale VSE. Pak to lze zcela nezavisle zpracovat tak, ze budou jasne i mnohe sporne veci.

Viola, ondatra36: Jak vite, V.H. zajem nema (ondatra36: prece se nebude diskvalifikovat pred ziskanim vyssiho postu), ale bezesporu po schvaleni prime volby prezidenta a diky schopnosti oslovit pres Internet jako Obama je i pro mne favoritem a jiste mnozi diskutujici pro neho udelaji prvni posledni. On to samozrejme nyni popre, tak se to prece dela. :)
03. 08. 2008 | 20:19

Gru napsal(a):

Přírodovědec

Zveřejnit VŠE - přiznejme si - je nereálné (všichni to přece v nitru dobře víme...)
K tomu nikdy nedojde.

Proto je třeba jít jinou cestou. Lepší je budovat imunitu, štítivé opovržení všemi, kdo malují bahnem.
03. 08. 2008 | 20:24

jarpor napsal(a):

Dobrý podvečer pane Hořejší a vážení diskutující.

Po krásné neděli s houbařením, dobrým jídlem, posezením s přáteli u sklenky jiskrného moku, prostě nádhera … kouknu sem – a nic.
Nic nového. Pozice jsou stejné, jeví se mi, že žádná strana nemá již jak a čím podpořit své názory.

Nejsem přírodovědec ( zdravím ) a nechci jít v jeho stopách „komentování“ názorů.

Jedno si ale neodpustím. Pane profesore, k bodu 8 poslední věta :
Pokud by byl, někdy v budoucnu, režim po 89 prohlášen za režim nedemokratický a zločinný, mohla by Vámi popisovaná situace. Myslíte, že je tomu tak ?

Jsem opravdu překvapen, k jakým závěrům může dospět vzdělaný člověk. Slušnost a etika mi nedovoluje nahlas říci, co si o tom myslím…

Budoucnost však dá panu profesorovi za pravdu. Do politiky a do funkcí na které se vztahuje LZ budou nastupovat lidé, kteří nemohou být ve svazcích evidováni, protože ještě nebyli na světě. Zákon „vyhoří“ a bude po tématu. Takže vlastně bude po jeho.

Než se tak stane, budou ještě nějaké volby. Co takhle dát jasně najevo, co chceme od kandidátů do PS či do krajských zastupitelstev vědět. S čím vstupují do politiky, včetně postoje k LZ. A uvidíme. Do té doby LZ platí a je právem pana profesora proti němu bojovat.
Každý se „ztrapňujeme“ svým způsobem. Proč by to nemělo platit i u akademiků. Nebo si myslíte, že je dobré leváka učit psát pravou rukou ?
Z vlastní zkušenosti vím, že je lépe vědět, kdo píše pravou a kdo levou a jako takového ho brát. I když bude přesvědčovat, že "umí" i druhou.

Hezký nedělní večer
03. 08. 2008 | 20:28

jarpor napsal(a):

oprava :

...mohla by Vámi popisovaná situace nastat. Myslíte ...

Sorry
03. 08. 2008 | 20:31

Blue Jay napsal(a):

To Ikena,
S rodici. Po 1968. Byl jsem mladej a ani nechapal co se deje. Ale Canada je asi nejvice tolerantni zeme na svete. Kazdej je od nekud a kazdej si je rovnej. Asi je to pro Cechy dost nepochopitelne.
03. 08. 2008 | 20:34

Tupelo napsal(a):

ivan, diky za Vas prispevek, vidim to uplne stejne, pro me je v soucasne dobe LZ prekonana vec, prave z duvodu neuplnosti ci mozneho pozmeneni dat v minulosti. Honeni mrenek (jak zde jiz nekdo pripodobnil), kdyz se sumci spokojene vali nekde u dna mozna nekomu zvedne sebevedomi, ale me to pripada spis smesne (onem sumcum jiste take).

Martine, Vas prispevek z 03.08.2008 19:52:23 nema chybu. Podobnych neuct k nazorum druhych z ust ceskych pseudopravicaku si vsimam uz delsi dobu. Nevim jestli jde o poturcence, ale o pozustatky komunistickeho mysleni urcite. Kdyby nas anektovali cinani, tak by mnozi zakladali salony krasy se specializaci na zasikmeni oci. ;)
03. 08. 2008 | 20:35

Lila napsal(a):

Pro Ročník 53:

Z vaší repliky mě doslova zamrazilo. Smýšlíte přesně jako oni - omluvu rovněž chápou jako ponížení. Upřímnou omluvu jsem nikdy nechápala jako projev slabosti (spíš naopak), natož ponížení. Řekla bych, že si dost pletete pojmy.

Dále říkáte: "Stejně žádná omluva, žádné vysvětlování by nezměnilo váš názor, to jen vy si hledáte důvod pro jejich morální ostouzení."

Tak to je, ročníku 53, hodně silná káva. Ovšem těžko ostouzet někoho, kdo už se zostudil sám. A jestli mezi ně patříte, tak je mi vás upřímně líto.
Přesto vám přeji hezký večer.
03. 08. 2008 | 20:35

Ikena napsal(a):

Ivan,
ano, takto to cítím i já, ale mnozí se po revoluci báli tento způsob realizovat.
Úloha Čalfy při předávání moci a bleskové volbě VH za prezidenta, a to ještě komunistickým parlamentem, bude zřejmě ještě dlouho tajemstvím. Např. jedním z poslanců byl gen. Š.- velitel pohraničních vojsk. Nevšiml jsem si, že by byl po revoluci odsouzen za střelbu na hranicích, měl nějaké záruky?
03. 08. 2008 | 20:37

Ikena napsal(a):

Blue Jay,
děkuji za odpověď. Zvláštní je, že jiní dopisovatelé ze Zámoří, zdůrazňují, že nemohou některé věci hodnotit, většinou ze současnosti. Proto mám další otázku, jaké mají na Vás osobně dopady reformy ODS, zejména z oblasti zdravotnictví. A další otázka, byli Vaši rodiče nebo Vy sám před r. 89 v ČR?
03. 08. 2008 | 20:46

vlk napsal(a):

přírodovědče

omyl. Ti týpci taky byli podobně argumenatčn zdatní. Pokud si pamatuji. Ctili heslo, jen ten, kdo sám hoří, může zapalovat jiné. Tedy, za našich časů to alespoň předstírali. Vím tom své. Cosi jsem řekl v laboratořích...

Mno a atady mohu arguemntovat. Tam jsme byl řešen v nepřítomnosti aniž bych byl ještě členem.
03. 08. 2008 | 20:47

Blue Jay napsal(a):

To Jarpor,

Ja uprimne verim ze vzdelanost ma s nazory Horejsiho prachmalo spolecneho. On proste hlasa stranickou rhetoriku CSSD. Dela to tu uz dost dlouho. Mozna ze premmysli o politice. A proc ne? Muze byt dalsi Dryml. CSSD potrebuje chytre a vzdelane cleny, lol.
03. 08. 2008 | 20:53

Blue Jay napsal(a):

Kojot napsal,
"Mno a atady mohu arguemntovat." O tom bych asi neargumentoval. Vlk se opet ozral a keca. Co je noveho?
03. 08. 2008 | 20:56

vlk napsal(a):

Moucho,

schází obraz císaře pána? Takže kálíš tady? Dej adresu , pošlu ti zarámovanýho držitele klíčů vod Hradu. Abys mohl nerušeně dostát svému historickému poslání.
03. 08. 2008 | 20:59

Jirka Cech napsal(a):

Pisete: "Takže když jsem si v roce 1993 žádal o lustrační osvědčení a když jsem si později prohlížel všelijaké ty seznamy (včetně těch z minulého týdne), byla ve mně malá dušička – co když ten papír, který jsem podepsal,..."
Mozna jsem to prehledl, ale nenapsal jste primo a explicitne, souhruhu doktore, jestli jste se v tech seznamech teda nakonec nasel nebo ne. Skoda, asi jste tu drobnost zapomel napsat, ono stejne o nic nejde, jak rikate, nikdo by nemel trestat udavace a katovi pomocniky, at jiz donaseli Gestapu nebo komunisticke politicke policii a rozvedce, ze?
03. 08. 2008 | 21:02

Josef K. napsal(a):

Rád bych k tomu, co jsem napsal, připsal malou poznámku. Být členem organizací jako SSM znamenalo také občas hlasovat, třeba pro vyloučení někoho ze studií či aspirantury. Kolik tajových hlasování a zničených životů máte na svědomí???
03. 08. 2008 | 21:06

Blue Jay napsal(a):

Nekecej kojote,
Co tu zatim vidim, tak mas potize dat dohromady normalni vetu. Mam ti zopakovat ty tve paskvily? A to se ja porad ucim Cesky,lol.
03. 08. 2008 | 21:06

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

dovoluji si P.T. diskutující upozornit, že člověk, jenž zde vystupuje střídavě pod pseudonymy Blue Jay, Mandrake, Fly On the Wall, Moucha na zdi či fanda ratha je typickým představitelem tzv. počítačového stalkingu (odvozeno v psychiatrii a kriminalistice používaného termínu "stalker" http://www.trosky.cz/stalki...).

V současné době už má tato úchylka i svojí diagnózu a ve své extremní podobě je i trestně stíhatelná.

Takto postiženému jedinci jde o jedinou věc: obtěžovat ostatní (oběti si vyhlíží individuálně). Pokud budete na jeho provokace odpovídat, je velmi slušná šance, že se mu podaří rozbít jakoukoliv diskusi.

Zde vystupující "stalker" je počítačově poměrně gramotnou osobou, takže umí obejít případné blokování své IP adresy. Mazáním všech jeho textů nemíním ztrácet čas (tolik jako on ho nemám).

Ve vlastním zájmu doporučuji jeho obsesívní výpady ignorovar. Popravdě řečeno tím ulehčíte práci i mně (dokáže velmi efektivně vyvolávat tzv. flame).

Děkuji předem za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 08. 2008 | 21:11

Gru napsal(a):

Lila

Mám pocit, že Ročník 53 hovořil o trochu něčem jiném, než na co reagujete.

Ale jinak - pohoršení nad donašeči - dost pochopitelné. Jistě se mnou budete souhlasit, že stát se donašečem není otázka politického názoru, ale osobní nedostatečnosti? Že tudíž jsou všichni donašeči morálně rovnocenní, ať už jde o donašeče

- c.k. policii
- ˇpolicii čsl. republiky
- nacistické policii
- komunistcké policii
- pseudodemokratické policii ??
03. 08. 2008 | 21:12

vlk napsal(a):

přírodovědče

čteš nicky Jirka Čech a Josef K.?

Takže tady máš na dlani to, co jsem předjímal.

A tady je i to, co jsme psal na blozích doc. Havla. Ohledn toho, co by se stalo, kdyby namístě W.B. byl on.
Halvně , že je dobré vědět, kdo píše pravou a kdo levou. Hledám ty, kteří umí oběma.
03. 08. 2008 | 21:14

L.T. napsal(a):

Jen malounko,nedá mi.Blue Jay,když už ze zásady netitulujete pana profesora,jak máte,tak by se slušelo aspon pan Hořejší.Ale je to o kultuře člověka.Pane profesore,díky za všechny články,ráda je čtu,jsou ducha povznášející-pro toho,co ovšem ducha má, a svědčí o Vaši velikosti.Ale prosím,nepředhazujte sám sebe,na to jste příliš cenný.A znáte to o těch perlách a sviních.A ještě jedno - vlku,vlku moc se mi líbíš!
03. 08. 2008 | 21:17

Englishman napsal(a):

Těžko napsat něco k tématu a neopakovat se. Podstatou celého sporu (teď se opakuji) je dle mého názoru otázka, zda LZ někoho trestá. Pokud trestá, tak je to špatně, pokud netrestá, tak mají udavači laskavě mlčet a být rádi, že jsou rádi. Já myslím, že netrestá.

Pokud si někdo myslí, že podepsat vázací akt StB bylo možné omylem, pak se mýlí. Pokud někdo tvrdí, že to omylem podepsal, tak lže. Jak jsem psal pod minulým blogem, znal jsem řadu lidí, kteří to podepsali. Ti, se kterými jsem o tom mluvil, dobře věděli, co udělali, a hlavně dobře věděli, že podpisem to neskončilo, ale naopak začalo.

Argumentace tím, že seznamu jsou neúplné a že v nich jsou jen malé ryby, je nesmyslná. Je to jakoby se hájil drobný zlodějíček před soudem tím, že nechytili Procházku, který ukradl půl giga. Pokud v seznamech chybí velké ryby, tak ty velké ryby je třeba najít.

Zajímavá je argumentace p.t. autora s řidičským průkazem a epilepsií. Stát epileptikům zakazuje určité činnosti (a tím pádem i určitá povolání). Totéž dělá i s agenty StB. Agent se agentem stal vlastní vinou, epileptik epileptikem nikoli. Proč je tedy zákaz pro agenta trestem, ale pro epileptika ne? Co to má společného s genetickou dispozicí?

Představme si, že by Václav Hořejší před odjezdem na Harvard podepsal spolupráci s StB. Díky tomu by teď nebyl ředitelem, ale podřízeným jiného ředitele. Byl by tím trestán? A je dnes trestán ten, kdo by byl ředitelem místo něj, ale není? Není to nesmyslné?

Nikoho bych si nedovolil odsuzovat jen za to, že to podepsal. Ale jednoznačné odsouzení komunismu, jeho tajné policie a spolupráce s ní je naprosto namístě - narozdíl od tlusté čáry Václava Hořejšího.
03. 08. 2008 | 21:19

Blue Jay napsal(a):

Lol Stejskale,
Chapu ze ti narusuji tvuj club. Vzdyt jsi tak tvrde pracoval aby jsi sem natahl Paroubka, Ratha, Haska, Sobotku, Zaoralka, Havla, Horejsiho ...atd, atd. A ted ti tu rusim pohodu. Co tu udelat jen klubovnu pro Saliveny, Vlky a dalsi fandy CSSD? By ti to usetrilo mazani. Byla by tu pohoda. Kazdej by se mel rad a ty by jsi se mohl soustredit sem dostat Vondrusky a Filipy. Aby to by tu bylo idealni a harmonicke.
03. 08. 2008 | 21:21

vlk napsal(a):

L.T.

díky za květiny. Kam mám poslat podepsané foto? Tedy samozřejmě také s květinami...
03. 08. 2008 | 21:26

Gru napsal(a):

Englishman

Je značný rozdíl mezi znemožněním výkonu citlivých funkcí (zákonem stanovených) a mezi zveřejňováním jmen.

O manipulacích, jak ve smyslu mazání, tak ve smyslu připisování, nelze pochybovat - okolnost, že se tak děje postupně a ve vlnách, je dostatečně výmluvná.

Paralela s honem na čarodějnice je poměrně přesná, přidávám se k ní - už jen ten přístup pravověrných, kteří považují jakoukoliv pochybnost o lustračním zákonu za jakési kacířství, připomíná slavnou větu z úvodu Kladiva na čarodějnice: "Haeresis maxima est, opera maleficarum non credere"...
03. 08. 2008 | 21:29

Blue Jay napsal(a):

Btw Stejskale,

Lzete! Ukazte me jediny prispevek kdy jsem tu vystupoval jako mandrake. Stalker jste vy Stejskale kdyz si delate zaznamy jake pouzivam nicky. Delate si je o kazdem kdo navstivi vase blogy? Se vsadim ze ano. Mate na to asi talent z minuleho rezimu.
03. 08. 2008 | 21:31

Zuzka napsal(a):

To Blue Jay - podepisujete se nejen jako Blue Jay, Mandrake, moucha na zdi,fanda Ratha, ale i Muronisoo. Není třeba Vás nijak sledovat, Váš styl a hrubost jsou nepřehlédnutelné. Kazíte tady všechny diskuze a jen Vaše příspěvky se vyznačují napadáním všeho, co je české. Tak mne napadá, proč tu vlastně žijete? Je to tu tak strašné, češi jsou tak nemožní, všichni jsou komunisti a všichni podle Vás lžou. Vám se muselo v životě něco hrozného přihodit, i když tvrdíte, jak jste si v Ca skvěle žil. Nevěřím Vám ani slovo a být ostatními, vůbec bych na Vás nereagovala. Diskuze by měla ještě větší spád. Všem dnešním diskutérům moc děkuji, jste skvělí.
03. 08. 2008 | 21:47

děda napsal(a):

Uvedl jste: "Zásadně záleželo na osobě ředitele pracoviště – na ÚMG jím byl akademik Říman, který byl vynikajícím vědcem, a přitom měl velmi silnou politickou pozici (člen ÚV KSČ)".

Bylo by přínosem uvádět osoby plným jménem a titulem. Není všem jednoznačné jasné, kdo byl akademiík Říman.
03. 08. 2008 | 21:49

L.T. napsal(a):

Vlku,občas se ozvu,ale málo,jednak jsem ženská, ne však tak kybernetická,abych byla schopna čelit těmto diskuzích,ale ráda si je čtu.Můj mozek není naprogramován na úroven páně profesora.Spíš je pro mou dušičku počtení jeho moudrostí osvěžením,že mezi naší inteligencí jsou lidé s jeho kalibrem/bude jich ubývat s postupnou devastací našich vysokých škol/.Spíš zatím bude více agresorů typu B.J.Ale všeho dočasu,příroda si pomůže i přes lidskou blbost.A kytky nejím!!
03. 08. 2008 | 21:51

Blue Jay napsal(a):

Zajimave,
Zde se vede debata o udavacich a spizlech. A ejhle. Stejskal sem prijde a z jeho soukromeho zapisniku sem zacne chrlit jmena a to i ty ktere videl v jinych debatach. A pak tu napise neco o stalking. Ja bych pro Stejskala mel jinej nazev.
03. 08. 2008 | 21:51

L.T. napsal(a):

B.J.já pro Vás taky,ale nešel by publikovat.
03. 08. 2008 | 21:55

Ikena napsal(a):

To Englishman,
domnívám se, že se trochu mýlíte, nebo že by záměr. Z Vaší terminologie je zřejmé, že jste studoval materiály STB, takže Vám položím otázku, co když dotyčný vůbec nevěděl, že se stýká s STbáky nebo vojenskou rozvědkou (její seznamy ještě čekají na svojí chvíli), např. při zahraničním pobytu, kdy se dotyčná osoba musela stýkat s pracovníky ambasády.
A byl vždy vyžadován podpis?
Ty velké ryby, už asi nikdo nenajde, to přeci víte, 20let po revoluci a kdo bude riskovat dominový efekt. Ani bývalý ministr R. si netroufl na své STBáky.
Přikláním se k názoru, že LZ je účelový zákon, který zde bude ještě dalších 50 let a přijme se i na potomky.
Neobhajuji všechny agenty, ale ty které jsem znal a poznal jejich osoudy, jsou LZ
poškození.
03. 08. 2008 | 21:55

Martin napsal(a):

Tupelo, ja bych sazel opravdu na ty poturcence. Nekde takovyto nenavistny a netolerantni pristup k jinym nazorum museli ziskat. Predpokladam ze bud ve stranicke rodine nebo vlastni bolsevickou aktivitou. Jen tak ze vzduchu se prece neobjevil.
03. 08. 2008 | 22:03

Blue Jay napsal(a):

To Zuzka,
Priznam se ze jsem tu pouzil moucha na zdi, asi pred rokem a pul jsem na 2 tydny pouzil Fanda Ratha a ted uz dlouho pouzivam Blue Jay. Mandrake jsem tu nikdy nepouzil!! To si schovavam na ty debilni debaty v aktualne.cz. Muronisoo ani nevim co to znamena. Nikdy jsem to nepouzil! Ale Stejskala by to asi zajimalo. Udelal by si dalsi poznamku do sveho notysku. Nak tu ten hoch poradek musi mit! By ho jinak Paroubek pokaral.
03. 08. 2008 | 22:04

Ročník 53 napsal(a):

Dobře Lilo, jak se má takový člověk, který kdysi podlehl slabosti a pošpinil se spoluprací s STB, omluvit?

Každému koho potká jmenovitě, hromadně, osobně nebo jak? Má se pranýřovat veřejně nebo v soukromí?

Tak vy to totiž píšete. Že se vám nedostalo omluvy. Za co by se vám měl kdo omlouvat? Kdyby někdo udal vás, tak by se vám měl omluvit, to ano. To by bylo v pořádku, ale proč by se měl někdo donekonečna všem omlouvat? V tom já vidím jeho ponižování.

Proto si myslím, že vaše stěžování na fakt, že se vám nějaký "spolupracovník" neomluvil, je nadbytečné přidávání hanby. Takový člověk ji má dost. Já jsem možná jiný v tom, že považuji jakékoli snižování lidské důstojnosti za zavrženíhodné. I v případě lidí ze seznamů STB.
03. 08. 2008 | 22:06

Englishman napsal(a):

Gru:
Byl jsem vždy stoupencem zveřejnění všeho a všem. Pouze částečné zveřejnění a jen vybraným prosadili, myslím, levičáci. Takže se stížnostmi na manipulace a postupné a načasované zveřejňování se laskavě obraťte na odpůrce LZ.

Mluvit v souvislosti s odhalením agentů zločinecké organizace terorizující 40 let 15 milionů lidí o "honu na čarodějnice" je nejen nemístné, ale i urážející. Pokud váš nick nemá nic společného s GRU tak byste to měl snadno nahlédnout.
03. 08. 2008 | 22:06

prirodovedec napsal(a):

stejskal: Kdyz uz jste byl oznacen v diskusi o udavacich jako udavac: "Zde se vede debata o udavacich a spizlech. A ejhle. Stejskal sem prijde a z jeho soukromeho zapisniku sem zacne chrlit jmena a to i ty ktere videl v jinych debatach." nechcete zcela vyjimecne emocionalne podlehnout prirozene lidske slabosti a naprosto vyjimecne se stalkingem bojovat? :) Nebo ze bychom to zde uzavreli peknym flamem? Mam na to docela chut, byla by to takova dustojna tecka za zdejsi diskusi a uz se to k tomu blizi. On by zase nekdo mohl zverejnit neci identitu (ja to nechystam) a kdo to ma pak hasit, ze? :)
03. 08. 2008 | 22:08

Martin napsal(a):

Prirodovedce, myslite ze to ma smysl ? Podle mne psychicky nemocni lide jako moucha by meli jit na leceni a meli bychom je spise litovat nez s nimi bojovat.
03. 08. 2008 | 22:14

Blue Jay napsal(a):

Ikeno?
Takze je asi nejlepsi vse pohrbit a zapomenout? Strcit hlavu do pisku a cekat az vymrou? Dobrej napad. Se vsadim ze by se hodne lidem libil. Grebenicek uz to skousel. Se divim ze mu to parlament neschvalil. Ale bylo to tesne. CSSD se snazila pomoct...bohuzel. Mozna priste, co?
03. 08. 2008 | 22:14

Frank napsal(a):

Pekny clanek, dekuji. To vite, ono se vzdy lepe bojuje proti malym rybam, ktere ale vlastne zadnou skodu nenapachaly a velke ryby se z toho vykrouti, protoze proti nim se nikomu nechce ... nicmene treba takova stredni rybicka Ploc se alespon chytil a dnes vime proc byl kdysi protekcne uprednostnovan pred Malcem...
03. 08. 2008 | 22:16

Englishman napsal(a):

Ročník 53: V minulém blogu padla zmínka o Kánském. Alois Kánský se veřejně přiznal a omluvil - a jeho církevní nadřízení s ním mimochodem (narozdíl od těch, kteří zatloukali nebo se neomluvili) zametli. Dnes se mu ale asi nikdo neodváží to, že to podepsal, vyčítat.
Mě se dokoce ten, který mě udal, omluvil ještě předem, tedy před tím, než to udělal. Nijak mě tím v tu chvíli nepotěšil, ale vždy jsem ho pak bránil před těmi, kdo mu vyčítali zbabělost. Nebyl to sice největší hrdina pod sluncem, ale byl natolik statečný, že se mi, tehdy naprosté nule, omluvil a varoval mě. Pravděpodobně mě ostatně udal proto, aby dokázal mlčet o něčem důležitějším. Omluva je prostě důležitá a nutná věc a dokáže toho hodně změnit. Kdo se omluvit chce, ten si způsob najde.
03. 08. 2008 | 22:18

Gru napsal(a):

Englishman

Je mi vcelku jedno, zda etapovité a pouze neúplné zveřejňování mají na svědomí pravicoví, levicoví či třeba kostrční - podstatné je, že to takto je a tím je zaručena nevěrohodnost a manipulativnost.

15 milionů a 40 let je slabý argument, i když ze správného soudku - hon na čarodě¨jnice byl historicky zdůvodňován "věčným" ohrožením celého světa.

To pochopitelně nemá nic společného s nějakým politickým přesvědčením, nýbrž s historicky osvědčeným využíváním lidského sklonu k pronásledování a s úlevnou rolí "obětních beránků". Je vždycky dobré mít v zásobě nějaké nepřátele, ať už kacíře, čarodějnice, pohany, židobolševiky, zrádce národa, kosmopolity, diverzanty, imperialisty, či estébáky.
03. 08. 2008 | 22:19

vlk napsal(a):

L.T

pokud vznikl dojem, že bych snad květinou rozuměl hlávkový salát nebo rebarboru, tak s eomlouvám za velmi nedokonalou formulaci. Poslal bych květiny hodné toho jména Teď, aby to bylo úplně jasné, ybch volil růže. Protože kvůli trnům se skutečně konzumovat nedají..

Pokdu jde o názor na prof..Hořejšího, jsme v souladu.Al e je jcih takových víc. Projeďte si pár logů dalšíchzdejších akademiků. Třeba pana doc. Klána, pana doc. Havla a jakkoliv k němu mám od jisté doby zásadníodstup i pana primáře Nešpora. Potěší duši!
03. 08. 2008 | 22:21

bigjirka napsal(a):

Ikeno, jak zhanobit hanebné? Posrání posraného je nežalovatelné, alespoň dle názoru naší milé KVS. Do styku jsme přišli... třeba s Honzou Dontem, nedovedu si představit debila, kterej by při jeho výkladu, abychom si nečetli dokumentaci u okna, nepoznal, že je StBák, přesněji řečeno OBZAMINI. Což je ovšem složka, která asi demaskována nebude :-(((
03. 08. 2008 | 22:22

Saliven napsal(a):

Všechno bylo řečeno, část je pro a část proti. Jen nechápu proč má pan profesor potřebu se takovým způsobem se odhalovat a obhajovat před anonymním davem. Před známými bych tomu rozuměl, ale tady? Část to vůbec nepotřebuje (ani nevyžaduje) a ta druhá část si stejně kopne tak jako tak.
03. 08. 2008 | 22:23

Ročník 53 napsal(a):

Englishmane,
abych nebyl špatně pochopen, že mám něco proti omluvám. Jen bych si přál, aby zůstaly v nějaké morální normě, i když se týkají spolupracovníků STB.
Jde mi opravdu jen o to, kolikrát si ten člověk má sypat hlavu popelem. Aby to na druhou stranu nezabředlo do forem mstivosti. Aby se potom nestalo to, že se stírají morální rozdíly mezi viníkem a obětí.
03. 08. 2008 | 22:26

Blue Jay napsal(a):

Don't worry Dr. Dolittle

Mr. Stejskal is safe. And so is his cache of CSSD bloggers. It is his private treasure. Can't you see the signs all about his blog "Do not touch! Don't walk on grass! Private property!"
God help those that don't obey Stejskal's commandments. They may be assimilated.
03. 08. 2008 | 22:27

L.T. napsal(a):

Rovněž je čtu,a souhlasím.Zdravím a určitě se zase setkáme.Vlku,vlčku jsi mi sympatický!!!
03. 08. 2008 | 22:30

stejskal napsal(a):

A víte, že ani nechci, pane přírodovědče ;-)

Po více než roce správcování zdejších stránek pozoruji na sobě jakousi transformaci dosavadní inteligence lidské (pohříchu nepříliš omračující) v inteligenci svým způsobem umělou. A tu - jak jistě víte - různé slabosti neřku-li emoce nijak neomezují ani nenasměrovávají ;-)

Udavač? Já už toho v životě byl... ;-)

Libor Stejskal
03. 08. 2008 | 22:32

Blue Jay napsal(a):

A proc ne Salivene?
Ty jsi taky odhalil na netu ze jsi clen CSSD. A navic jsi tam dal fotky sve druzky. Mam sem dat link? Jen s tvym svolenim ofcourse, nejsem nejakej Stejskal.
03. 08. 2008 | 22:34

Saliven napsal(a):

A pak, že Moucha není stalker...
03. 08. 2008 | 22:36

bigjirka napsal(a):

Ročníku, alespoň jednou. Mělo by být vidět, že svoloč pochopila, že je svoločí. Vždyť oni se sápou zase nad nás a stěžují si na LZ! A měkká srdcata jim přizvukují! Kato chlastal s gestapáky na ambasádě šampus a bral si od nich prachy, oni si to natočili... a on vyhrál soud! Nevěděl, že je to gestapo... to je moc! copak jste se tlustočárníci opravdu pominuli?
03. 08. 2008 | 22:36

Gru napsal(a):

Současné stupňování "boje proti estébákům" má opravdu hlubší kořeny a s honem na čarodějnice srovnatelný je. Vyvěrá z potřeby kompenzovat frustraci. Historicky vysoký klerus pronásledování čarodějnictví dokonce zakazoval, ale tlak na to přišel po frustraci z morové pandemie právě z lidových vrstev a nízkého kléru, koncepce "čarodějnického sabatu" se zrodila kolem r. 1400 v oblasti Bodamského jezera a nakonec si vynutila souhlas vysokého kléru. Největěší vlny pronásledování přišly vždy po neúrodných letech a mimořádně mrazivých a tuhých zimách. Frustrace v postkomunistických zemích zrodila, ve shodě s nižším klérem (Praha), hon na vybrané skupiny osob, ačkoliv to vysoký klérus (Brusel a Washington) zatím nežádá. Ti chtějí pouze boj proti kacířství - další shoda se schématem z konce středověku.
03. 08. 2008 | 22:36

Blue Jay napsal(a):

Stejskale asi jste prodelal metamorphis. Jinak si vase jednani v posledni dobe nedokazu vysvetlit. Tlak z Lidoveho Domu?
03. 08. 2008 | 22:39

bigjirka napsal(a):

panenkomarjá, copak to Gru znamená GRU? takový plky! jasně, lidská práva špehům! Kato for president!
03. 08. 2008 | 22:40

Ikena napsal(a):

Bigjirka,
věřím Vaší zkušenosti, abychom se nepřeli o stejném názoru, že se to mnohdy dalo poznat.
Ale co se změní, ÚDV stejně nezveřejní tehdejší pravidla a co jsem si přečetl u Cibulky, to mi stačilo.
03. 08. 2008 | 22:46

Gru napsal(a):

Bigjirka

Kde co píšu o lidských právech? Hovořím o lidských pudech, a sice čistě lidských, neboť touha ulevit si v nesnázích účastí na pronásledování stejnodruhových jedinců se vysktuje pouze u člověka.-
03. 08. 2008 | 22:47

Ročník 53 napsal(a):

Bigjirko, nepominuli jsme se, ale kvůli několika Katům (asi by mělo být správně Katoům) nemohu odsoudit ostatní jedním šmahem. Ne všichni byli jako Kato.

No a stejně, jak jste sám napsal, velcí šmejdi jako Kato z toho vždy vyjdou dobře. Jejich funkce jim to zaručí.
03. 08. 2008 | 22:50

Ikena napsal(a):

Pane Bigjirko
máte obavu, že se někdo sápe nad Vás, tak buďtě lepší, nebo jste tak neschopný. To co hlásáte je bolševismus nejhrubšího zrna.
Takhle si vypomáhal bolševik v 50letech, když
poptíral třídní nepřítele a jsme v tom zase.
03. 08. 2008 | 22:51

Vaclav Horejsi napsal(a):

děda:

Akademik Josef Riman.
****************************

Englishman (a dalsi):

Ja jsem myslel, ze jsem to rekl dost zretelne:
Pokud nekdo opravdu svym udavanim (at uz za penize nebo z presvedceni) ublizil, zaslouzil si pranyrovani (jako Sabina), pripadne soudni trest.
Pokud nekdo dodaval jen nicotne "informace" a nikomu tim neublizil (coz byl napr. pripad tzv. ideovych spolupracovniku, t.j. hlavne lidi, kteri dlouhodobe pracovali venku a byli zvani k pohovorum na cs. ambasadu), pripada mi jejich skandalizace nespravedliva.
Argument, ze kazda drobnost byla pro StB dulezita, je trochu slaby - podobnymi kaminky jsme pomahali udrzovat ten rezim i jinak ("volby", pruvody, skoleni...).
Myslim, ze perfektne to tady rekl "ivan" (03.08.2008 20:00:32), ktery asi opravdu nemuze byt podezrivan z toho, ze je nejaky "rudoch".

Jsem rad, ze podobne nazory jako ja sdili i pan Zahradil, ktery mi jinak moc nazorove blizky neni...
Mimochodem, vyznacnych a uctyhodnych odpurcu lustracniho zakona bylo mnoho (V.Havel, Pithart...), ten zakon prosel ve FS jen velmi tesne.
*******************

Englishman:

Vy byste opravdu povazoval za primerene, aby stat rozhodl, ze vsichni, kdo maji genetickou predispozici k epilepsii (nebo treba k alkoholismu), nemohou dostat ridicak? A to i tehdy, kdyby se ta predispozice skutecne projevila danym onemocnenim jen u treba 50% takovych jedincu? Podle meho nazoru je jednoznacne spravnejsi omezit se na ty, kteri skutecne tou chorobou trpi, ne? Prave tak u tech "lustratu" omezit (a to jeste na dobu urcitou, treba 10 let) urcita obcanska prava pouze u tech, kteri opravdu ublizili.
Nebo, jak uz jsem take rekl, vzhledem k obtiznosti takoveho prosetrovani desetitisicu jmen postihnout plosne vsechny na urcitou dobu (napr. 5 let), behem ktere se to "prebere".
Nevim, co na takovem veskrze pravne konzervativnim nazoru muze nekomu vadit?
*********************************

Ano, ano, Horejsi for president! To je ono! Po nicem jinem netouzim - z Hradu je tak krasna vyhlidka!
**********************************

Vsem, kdo reaguji na Blue Jay se divim, ze tak cini...

...
03. 08. 2008 | 22:53

Saliven napsal(a):

Dám jen dvě takové otázky lidem zastávajícím názor jako bigjirka. Má společnost ještě dnes potřebu se bránit před lidmi, kteří dříve spolupracovali s StB? Pokud byl někdo ke spolupráci donucen špinavými praktikami StB je skutečně vinen takovým způsobem, že pyká stejně jako ti, kteří udávali s láskou nebo pro prospěch? Děkuji za odpověď.
03. 08. 2008 | 22:55

Tupelo napsal(a):

Martine, nejspis to bude setrvacnosti v mysleni lidi v kombinaci s vychovou (v pripade zde nevyrustajicich). Prestoze moc nepisi, clanky a diskuze pod poslednimi dvema blogy profesora Horejsiho povazuji za nadmiru uzitecne, navic me bavi. Vcera , kdyz jsem popisoval svuj nazor na podle me prirozenou touhu se sdruzovat (my/oni) prisel nazorny priklad (fronta proti vlkovi) a dnes jeden 'protivnik' (jde o mouchu, proto ty uvozovky ;)) autora blogu je podrazden ze se dostal na seznam stalkeru. Skvele. :)
03. 08. 2008 | 22:59

Vaclav Horejsi napsal(a):

Saliven, vlk, Martin etc.:

Prekvapuje me, ze to, co jsem o sobe napsal, povazujete za nejakou sebediskreditaci. Ja myslim, ze se celkem nemam za co stydet, ne?
03. 08. 2008 | 23:04

Ikena napsal(a):

Salivene,
dle mého názoru, pokud byl někdo získán na základě přinucení, kompromitace, tak záleží na tom, jaký byl důsledek toho jednání.
Pokud někdo kývl na spolupráci kvůli nevěře
a práskal jako divý, palec dolů.
Pokud se někdo nabídl sám, i takoví jsou, tak palec dolů.
Ale i vražda je promlčená po 20letech a když nejsou schopni z ÚDV dostat Minaříka,
tak chápu plošné seznamy. Jediný případ který je před soudem, je atentát na manželku starosty Štrasburku.
03. 08. 2008 | 23:05

bigjirka napsal(a):

a Vy se pane profesore opravdu nemáte za co stydět. alespoň z té minulosti určitě ne.
03. 08. 2008 | 23:06

Saliven napsal(a):

Prof. Hořejší:
Neřekl bych sebediskreditaci, dozajista se nemáte za co stydět. Ale proč máte potřebu zveřejňovat tyto informace na základě obviňování ze strany lidí, kterým se beztak nikdy nemůžete zavděčit, protože nekopete za jejich vyvolenou partaj a dovolujete si dokonce mít odlišné názory? Jim se nikdy zavděčit nemůžete, a z mého pohledu je to házení perel sviním (pan Stejskal promine).
03. 08. 2008 | 23:08

Martin napsal(a):

Pane Horejsi, rozhodne si nemyslim, ze se mate za co stydet. Jen jsem si rikal, ze to pusobi jako obrana, kterou povazuji za zbytecnou (a navic ty co vas maj za bolsevika ci agenta ci kdovi co jeste stejne nepresvedcite), protoze vy mate pravo na svuj nazor nehlede na jakykoliv zivotopis.
03. 08. 2008 | 23:11

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Od vás já žádná povolení nepotřebuji a navíc sem se vás na nic neptal. Nejste schopen ani dodržet svoje slovo, že na mne nebudete reagovat.
03. 08. 2008 | 23:11

Blue Jay napsal(a):

To Saliven,

Horejsi ma potrebu si udelat alibi. Mozna je v tom vic. Proc jinak se Horejsi uz nekolik dni snazi ocistit jeho osobu a jemu podobne. Myslim ze se rika. Kde je kour tam je ohen. A z Horejsiho se kouri!
03. 08. 2008 | 23:14

suchánek napsal(a):

:-) vzhledem k tomu, že víkendy trávím aktivně a pohodově (sympatie k podobnému počínání páně jarpora), jsem velmi rád, že mi pan hořejší opakovaně poskytuje dostatečnou porci uspávací zábavy. diskuzi jsem přečetl jedním dechem a k tématu se vyjadřovat nechci (vím o něm kulové).

ovšem přece jen jsem nucen PANU HOŘEJŠÍMU položit dvě otázky:

1. hořejší napsal: Teď už je vlastně pozdě - honit nějakou devadesátiletou prokurátorku je sice správné, ale přece jen trochu k ničemu...

potřeboval bych to dovysvětlit. je to tedy správné? nebo je to k ničemu? obávám se, že o té SPRÁVNOSTI dost pochybujete. a celá vaše věta je encyklopedickou definicí protimluvu. (pokud v případné odpovědi budete operovat tou promlčecí lhůtou nebo tím, že se po ní mělo jít daleko dřív, bude to argumentace lichá, opravdu mě zajímá, jak to teď cítíte. je to správné? nebo k ničemu? A nebo B?

((dělat něco, co je zbytečné nikdy nemůže být správné, to se doufám vědecky shodnem))

2. (mimo téma) doplnil jste podrobnosti k vašemu pobytu na harvardu. co že jste neměl potřebu studovat v moskvě? vždyť tamnější vědce zná dnes každý. váš postoj k US je spíš chladný, zatímco k rusku velmi vřelý. proč jste si sám do svého profilu ten harvard napsal???
03. 08. 2008 | 23:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik hrubě urážlivých textů, které byly v rozporu s Kodexem diskutujích i elementární lidskou slušností.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 08. 2008 | 23:14

m&m napsal(a):

autor: ad "slabý argument"

Mám takovou teoretickou otázku: Byla by pro STB informace, že pilot ČSLA kouřil Marlborku (v příběhu Lily výše - viz 03.08.2008 17:36:04) nicotná nebo extrémně důležitá?

A pro onoho pilota - byl by fakt, že jeho kolega tuto drobnou, jednotlivou informaci podal STB, nepodstatnou banalitou nebo extrémně důležitým životním zlomem?
03. 08. 2008 | 23:16

Saliven napsal(a):

bigjirka:
:-))))))
03. 08. 2008 | 23:17

Gru napsal(a):

Hořejší
Milý pane profesore, jestliže tu mnozí mají dojem, že úvod Vaší úvahy vapdá jako captatio benevolentiae (to jsem vytkl již Vaší minulé úvaze), pak by možná bylo vhdoné pohnat k zodpovědnosti za tento doejm nejen čtenáře, ale v první řadě autora. Mně to např. taky poněkud ruší: takové obligátní úvodní "přihlášení se k závěrům"...
03. 08. 2008 | 23:17

bigjirka napsal(a):

jdi do prdele, vemeno a neotravuj normální lidi, učitýlku nevydařenej
03. 08. 2008 | 23:19

Ikena napsal(a):

Bigjirko,
Vás asi vynechala STB právem, skrze tu zkratkovitost v myšlení. Vy jste si asi nevšiml, že bolševickým obhájcem tu nejsem sám, odkazuji Vás na příspěvek Ivana, který jasně hodnotil LZ a toho bych nepovažoval
za Rudocha.
Víte, že agenty nemohli být pracovníci a funkcionáři KSČ všech stupňů, politruci v armádě a zejména aparátčíci KSČ ovlivňovali život mnoha lidí. Vy víte, o čem rozhodoval takový tajemník okresního výboru pro průmysl nebo školství? Myslíte si, že Šlouf
je někde v seznamech agentů? Vydal někdo jejich seznam, takže podle mého, jsme všichni vedle.
03. 08. 2008 | 23:21

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Ještě, že se můžete schovat za anonymitu. Já na vás nereagoval, vy reagujete na mě a navíc mě sprostě urážíte (viz. nevydařenej učitýlek, mongol, atd.)
03. 08. 2008 | 23:21

stejskal napsal(a):

Smazal jsem postupně dvě reakce pana bigjirky na pana Salivena (a už mne to nebaví). Třetí zde nechávám z čistého alibismu. Aby bylo jasné, proč od teď VŠECHNY jeho texty v této diskusi mažu (byť třeba se zpožděním).

Libor Stejskal, editor blogů
03. 08. 2008 | 23:22

Blue Jay napsal(a):

Jsem si rikal,,

Proc me Stejskal nema rad? A pak me to doslo. Stejskal je pohrobek komunistickeho rezimu. Nesnasi neco co se "nehodi" Ma rad poradek kterej mu zarucuji Zaoralkove a dalsi stado z CSSD ktere tvori pater jeho blogu. Se citi bezpecnej. A kdyz se mu nekdo nehodi, Stejskal vytahne svuj notysek a zacne jako za totality nabadat vsechny diskutery at se radsi s tim rebelem nebavej. Otazka? Jaky je rozdil mezi Stejskalem a cenzory za totality? Zadny!! Styd se Stejskale.
03. 08. 2008 | 23:30

suchánek napsal(a):

pane m&m,

rád vás opět vidím a velmi zdravím (navíc s okouzlujícím vědomím, že snad poprvé máme na danou problematiku stejný náhled)

mimochodem, mně, jakožto někomu, koho STB neměla nijak možnost ovlivnit by opravdu zajímalo několik věcí:

a) na základě čeho tato organizace vůbec mohla vzniknout (československým komunistickým kádrům bych ji asi nepřisuzoval)

b) evidentně šlo o propracovanou strukturu, čerpali tvůrci dle nějakého již existujícího "manuálu"?

c) nebylo by lepší začít od začátku? lustrační zákon je v časové ose "příběhu" úplně na konci. já bych opravdu ocenil, kdyby pan hořejší věnoval blog tomu začátku.

tedy sovětskému svazu.
03. 08. 2008 | 23:32

bigjirka napsal(a):

A pokud pane Stejskale tuto pitomost 03.08.2008 23:28:37 myslíte vážně, mrzí mne, že jsem se s článkem psal nadarmo
03. 08. 2008 | 23:33

Gru napsal(a):

Saliven

Myslím, že editor blogů už přestřelku s bigjirkou vyřešil. Zůstává ovšem stále u toho, že diskuse se tu zásluhou některých jedinců stabilně stáčí místo ad personam. Kdo za to může?
03. 08. 2008 | 23:33

Saliven napsal(a):

Ikena:
Souhlasím s vámi a děkuji za odpověď, ale moje otázka nebyla zřejmě směřována přímo k vám. :-)
03. 08. 2008 | 23:33

Saliven napsal(a):

Gru:
Přestřekla byla nesmyslná a zcela zbytečná. Proč se diskuze takto stáčejí nechci hodnotit, tedy ne že bych na to neměl názor, ale nechci tu nic vyvolávat.
03. 08. 2008 | 23:35

prirodovedec napsal(a):

stejskal, Blue Jay: Tak, tak, rekl jste si o to editore, rekl, tak si to uzijte. :) Ja si uz uzivam (dnes vyjimecne Martine), ahoj kanadska moucho, mandrake, fly, Blue, je to s Vami dnes bezva. Jeste jste neco pouzil u Adama Mezeie, ne? (tam skoro chapu :) ) A nedavno, pred rokem to nebylo. :) At ty nicky jsou komplet. :)
03. 08. 2008 | 23:41

Gru napsal(a):

Saliven

Dokážu pochopit, že je to někdy obtížnější, nicméně nereagovat lze vždy, a to bez ztráty bodů (je to otázka osobnostní struktury, nikoliv politického zaměření) a takoví lidé mají velice omezený arzenál - obvykle kromě nadávek z kategorie oplzlostí vytáhnou cosi nazývané IQ, popřípadě vzdělanostní statut - pochopitelně Váš, domnělý, nikoliv svůj skutečný, a nazvou Vás pohbrobkem.... (dosaďte si momentální oficiální padouchy, t.j. do r. 1989 by to byla buržoazie a imperialisté, po r. 1989 bolševici a estébáci). Takže o žádný střet v intelektuálním smyslu ani jít nemůže.
03. 08. 2008 | 23:43

Saliven napsal(a):

Gru:
Reagovat vždy nelze, protože to někdy vyvolá flame, což zbytečně likviduje diskuzi. Holt anonymní prostředí láká některé lidi k vulgaritám a vybití každodenních frustrací, s tím je třeba se smířit. Ale jinak vámi zmiňovaný bič je zde velice populární a skutečně připomíná ten předrevoluční.
03. 08. 2008 | 23:48

Blue Jay napsal(a):

Lol vedce,
Me bavej Stejskalove. V CR je sranda. Jo nesmime zapomenout na Adama Mezka. Ceskeho Canadana co se vzdal Canadskeho obcanstvi. To je opravdu kedinecne. Holt Mezek. Aspon ma pastvu u Stejskala. Jak se zda tak tu pro ruzne mezky je rezervace. Stejskal Park.
03. 08. 2008 | 23:49

Lojza napsal(a):

Pane Hořejší, chápu Váš pohled. Zároveň musím souhlasit s bigjirkou, ale i s vlkem, ročníkem 53 a v určitých věcech i s někým jiným. Fakt mi vadí že estébáci žijí v poklidu,berou renty, podnikají. Vadí mi taky poseroutkové ochotní(jedno zda ze strachu či prospěchu)donášet.

Mnohem víc škody než ti, kteří se tu propírají, udělali spoluobčanům pomocníci VB a jiní udavači. Ti v žádných dostupných seznamech nejsou. Do dnešního dne mám velký problém některým odpovídat na podbízivé pozdravy. Víte že uliční výbor KSČ rozhodoval o tom kdo může do Jugoslávie nebo Itálie? Znáte svůj uliční výbor?

Opravdu by to chtělo zaměřit se na ty kdo to řídily a na ty smrady poslouchající pod okny, kteří nefigurují v žádných seznamech.
03. 08. 2008 | 23:49

prirodovedec napsal(a):

Gru (bigjirka): Argumentacne brilantni, dle mne nesmirne tezke k presvedcivemu "odoponovani", jsem nesmirne zvedav, kdo to zkusi a v mych ocich uspeje. Je vhodne doplnit, ze mnohe carodejnice skutecne byly viny, nikoliv slety, ale neuspesnym lecenim, neuspesnym andelickarstvim, majetkem, aj.
03. 08. 2008 | 23:52

bigjirka napsal(a):

přírodovědče, ať si čarodějnice čarují, ale ať se necpou na místa komandantů, placených z daní
03. 08. 2008 | 23:59

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Opet bych poprosil co presne myslite svoji vetou:

"Jedno si ale neodpustím. Pane profesore, k bodu 8 poslední věta : Pokud by byl, někdy v budoucnu, režim po 89 prohlášen za režim nedemokratický a zločinný, mohla by Vámi popisovaná situace. Myslíte, že je tomu tak ?"

V reakci na:

"8) Naprosto mě šokuje, když právě diskutujícím, kteří se profilují jako radikální liberálové, nevadí, že je porušován elementární princip právního státu (rozdíl mezi podezřelým a prokazatelně vinným) a je nahrazován jakousi kolektivní vinou (házením do jednoho pytle bez jakéhokoli „přebírání“). To bychom se jednou mohli dočkat zákona, že do určitých pozic mají zákaz přístupu třeba bývalí členové některé polistopadové politické strany..."

Nejak mi unika souvislost. Nebo naznacujete, ze ostatni strany zakazi KSCM a Vam to vadi?

Jinak skoda, ze nekomentujete - proto jsem pridal neco nize pro Vas, abych Vas zbavil Vaseho zklamani a rad bych se Vas zeptal, jak je Vam sympaticky vyznavac modreho koure jako Vy Jirka Cech (Vaseho "partaka" Blue Jaye komentovat asi nebudete? :) ) cituji (tam nemusim jako vy dofabulovavat co V.H. myslel ci ne, tam je to jasne):

"Mozna jsem to prehledl, ale nenapsal jste primo a explicitne, souhruhu doktore, jestli jste se v tech seznamech teda nakonec nasel nebo ne."

Trochu mi to neco pripomina, vzpominate na "pribeh syna"? Priznam se, ze pri takovych pristupech (dle mne bizarnich) naprosto nemam problem formulovat sve bizarnosti. Tak si poctete. :)

Jeste co se tyka ztrapnovani, zalezi nejen jakym zpusobem, ale u koho. Odhaduji, ze V.H. se pred nekterymi diskutujicimi "ztrapnuje" bez problemu, protoze jejich schopnost respektu k nemu a logicke argumentace se limitne blizi nule. Tak proc by mu melo na jejich nazorech zalezet? Pokud je "akademik" "trapny" pred par exoty, unese to i jako "normalni" clovek :).

Jinak se domnivam, ze LZ prave umoznuje prijimani podobnych norem v budoucnosti. Dovedu si napr. predstavit normu, ze politicke pozice nemohou zastavat lide do x-teho kolena, kteri se prostrednictvim rodinnych prislusniku zamestnancu StB domohli majetku bez toho, ze by vykonali pokani a dosahli verejneho odpusteni. Nebo si myslite, ze mladi jsou mene vynalezavi nez jejich otcove? A tyto informace mit nebudou? Maji prece dobre priklady. :)

Suchanek: Zdravim a omlouvam se, ze tak brzy. Ale musim Vam to napsat, s ohledem na to co mam ja v pameti o Vas (viz nase smazana komunikace - co Vy o mne): Je mi smutno z Vaseho bodu 2. Harvard/Moskva: Tradicni stiplavost? Lacine kopnuti do autora ala Jirka Cech? Jste prece vetsi format, jak jste ukazal v precizni 1., a pak navrhem vzit to historicky a v kontextu (to by se mi velmi libilo vcetne pouziti spolupracovniku gestapa, tradic ceky a carske tajne policie aj.).
04. 08. 2008 | 00:01

Gru napsal(a):

Přírodovědec

Ano, byly vinny léčením (i úspěšným), majetkem, přílišným mládím a krsou či naopak stářím a ohyzdností, apod., ale vždy jako doprovodný zločin k tomu hlavnímu: létání na sabat, succuba, odřeknutí se víry, atp.
(Léčíš - tak tedy taky tancuješ v povětří.)
04. 08. 2008 | 00:03

bigjirka napsal(a):

přírodovědče, vy jste zde váženou postavou, vy tohle nemůžete.
04. 08. 2008 | 00:03

Blue Jay napsal(a):

Hele vedce,
Jsem ohromen. Ty se ptas kdo v tvych ocich muze uspet? Ti usetrim badani. Nikdo! Ty jsi proste ten nej, nej, nej. A pokud ti nekdo i vzdalene naznaci ze jsi jen brebta, kopni ho do xichtu! At pochopi ze nema sanci. Covece, ty musis bejt z nejake jine vetve nez ti Darwinove opice. Kdyz te tu pozoruji tak zacinam vahat jestli opravdu na te theorii intelligent design neco neni.
04. 08. 2008 | 00:04

bigjirka napsal(a):

to je to, sojko, že chvílema by tě člověk koupil a pak vyhřezne zas nějaká šílenost. fakt jsi provokatér :-(
04. 08. 2008 | 00:11

tata napsal(a):

panové

JÁ zírám co se zde stalo ,koukám že par lidem ujeli nervy.

PANE STEJSKAL

Došlo na má slova.Jak sem psal že sním naprosto nemá cenu debatovat.Divím se že se sním ještě někdo zahazuje.
04. 08. 2008 | 00:11

Blue Jay napsal(a):

Prestan udavat tato,
O tobe tenhle clanek vlastne je.
04. 08. 2008 | 00:16

prirodovedec napsal(a):

Englishman (a dalsi na stejne note jako on a ja - jeho uvadim proto, ze s ohledem na kamery vsude v UK bude mit pochopeni - viz prispevky vyse): Chapete to stejne jako ja, ze je vhodne postupne zverejnit? (urceno i pro ty, kterym se seznamy zdaji zoufale neuplne a nedostatecne, pokud se nekomu udela nevolno, doporucuji to chapat, ze dospel do sveho tzv. seznamoveho limitu a poznal svoji vysetrovatelsko/udavatelsko/spravedlivou hranici):

Takze ty seznamy - co mne napadly a co zaznely v diskusich: Jmena vsech tech, kteri se zavazali tajnym (pokud mozno od Bile hory az do dnes - tj. pod heslem: "demokracie bez fizlu"), jmena vsech tech, kteri je zavazovali (od Bile hory do dnes, opet heslo "demokracie bez fizlu"), jmena vsech tech, ktere zavazovatele ridili od nas ci z venku (tady asi pak bude par mrtvych a problemu s dekonspiraci par zahranicnich a mozna nam to tu pak nekdo trochu vystrili, ale co neudelat pro cistotu, ze?), jmena disidentu, jmena clenu strany (nejen KSC, ale i dalsich stran pred a po 89), jmena clenu stranickych organu vsech urovni, jmena stranickych zamestnancu, jmena clenu LM, SSM (jak spravne pise Jirka K. - vylucovali z kolektivu), politickych organizaci mladych, Svazarmu, SCSP, ROH, CSTV, Pionyra, jmena clenu dalsich organizaci (viz Havelka - zahradkari, pejskari, filateliste, ...), jmena zamestnancu represivnich slozek (armady a SNB, prokuratur a soudu), jmena clenu nomenklatur vcetne ridicich pracovniku podniku, skol, ustavu, bank, jmena zamestnancu statni spravy, ministerstev, vlady, prezidentu a poslancu pred 89 a po 89, poradcu, lobbistu, jmena tech, kteri rozhodovali o privatizaci, jmena tech, kteri se ucastnili privatizaci a s jakym vysledkem, jmena majitelu a jednatelu firem a pozemku, jmena dnes mocnych a majetnych, jmena novinaru pusobicich pred 89 a po 89, jmena disidentu pred i po 68 a vcetne jejich pusobeni pred 68 pred 48 pred 45 pred 39 pred 38 pred 1918, seznamy politickych veznu a jejich trestanych rodinnych prislusniku vcetne forme trestu (vezneni, neprijeti na skolu, delnicka profese), seznamy aspirantu, vysokoskolaku a maturantu, seznamy cestujicich na Zapad, kteri se vratili a kteri ne, seznamy emigrantu a jejich organizace a vyzadane zaznamy zahranicnich tajnych sluzeb, seznamy vyslanych drive i dnes do muslimskych zemi, seznamy pracujicich ve vychodnim bloku a na Kube, v Cine, Vietnamu, KLDR, Angole, seznamy pracovniku pro nacisticky rezim, konfidentu, statnich zamestnancu (i obdobi okupaci a 38-39), vlajkaru, ucastniku SNP, prazskeho povstani, clenu RG, kolonizatoru pohranici po odsunu, nositelu ruznych orlic a hvezd a radu, seznamy vekslaku a trestanych pred 89 a po 89 ..., jmena clenu ruznych think-tanku ala CEP, CEVRO, IKHB LI, OI, Prognosticky ustav, seznamy epileptiku, lecenych alkoholiku, osetrenych na psychiatrii, seznam s genetickymi predispozicemi k ruznym nemocem, seznam prestupku pri rizeni aut, seznam tech, kteri dali prarodice do domova duchodcu, seznam tech, kteri dali deti do jesli/skolky a kdy, seznam tech, kteri byli zaznamenani pro styk s prostitutkou, vse tak, aby bylo umozneno parovani jmen v uvedenych seznamech a pripadne navaznosti az na dnesni deti, ....

A pozor, vse verejne pro vsechny.

Protoze bude obtizne spolehat na existujici seznamy, bylo by vhodne, kdyby vznikla internetova aplikace, nejlepe nekde na Filipinach (viz kauza Richie), ktera by umoznovala, aby kazdy dopsal, co si pamatuje na ty, ktere si pamatuje (samozrejme na ty, ktere nema rad) pripadne i sam na sebe. Aplikace by samozrejme po celou dobu umoznovala stahovat a prohlizet vlozene informace vsem beznym obcanum. Vlozene informace by se kontrolovaly krizem, zpochybnovala by se verohodnost (identifikovanych) vkladatelu. Domnivam se, ze by tim byla plne uspokojena jak lidska zvedavost, tak zcdejsi zaliby v udavani i v kadrovani.

Jiste by to take napr. podle Dr.Nespora pomohlo i celkove katarzi a dusevni ociste naroda (zapomnel jsem pro nektere kolegy na rasoveji orientovane verejne sezamy, ale na to jsem uz zaludek nemel ani ja ...) a proslavilo by nas to ve svete. Prvni realny Brave New World vcetne zachyceni toho, jak vznikl. A zacal to jeden drobny zakon. LZ. :) Turiste by se k nam jen hrnuli ... a ukazovali by prstem - aha to je ten, ktery je v tech a tech seznamech ... Papuanci by nam tu turistiku zavideli. Takovou spolecnost a civilizaci nemaji ani oni. :)
04. 08. 2008 | 00:18

suchánek napsal(a):

taky zdravím přírodovědče,
omlouváte se, že tak brzy? :-) my jsme spolu někdy měli nějaký problém? nepamatuji si :-)

k vašemu komentáři:
jirku cecha neznám a jeho komentáře nezaregistroval. rovnou a bez mučení se přiznávám, že minule neskutečně proruské blogy hořejšího mi uvízly v žaludku více, než bych si přál. a já osobně to nevidím tak nízké, jako vy. i když na první přečtení to tak může vypadat. (jen upozorňuji, že harvard si do profilu uvedl sám autor a jinou zahraniční zkušenost tam hledám marně, zajímala by mě definice potřeby autora to tam uvést)

k historii stb, tady se přiznám, že nerozpoznám, jestli to myslíte ironicky nebo ne. ale já o tom vážně nic nevím a jakoukoliv skutečnost bych vážně uvítal. je tu na to prostor. nějaký link by nebyl? (a sarkastický nejsem)

s dcerou jsem o tom nemluvil, učí se otom dnes děti na školách? v dějepise asi ne, ale v občanské nauce (společenské vědy) už by to snad prošlo.
04. 08. 2008 | 00:18

bigjirka napsal(a):

k elementárnímu vyčištění vředu nedošlo. por. Lukáš: Švejku, vy zase strašně blbnete.
je to něco jako s tepelnou smrtí vesmíru: až se teplo rozplizne rovnoměrně, bude šmytec. s informacemi to funguje podobně.
04. 08. 2008 | 00:22

Blue Jay napsal(a):

Neblbni vedce,
Tolik pismenek po pulnoci?
Prý jednou žil muž,který dokonale pochopil ženy.Bohužel než to stacil nekomu ríct,umrel smíchy.
04. 08. 2008 | 00:23

bigjirka napsal(a):

dneska byl on idiotbox dosti šílený pořad o Rusku. jestli je to z desetiny pravda, pámbu s náma...
04. 08. 2008 | 00:24

Gru napsal(a):

Přírodovědec
No výborně, těší mě, že tak pěkně rozvíjíte mou včerejší tézi o správcích seznamů - ale zapomněl jste na tu nejhorší sortu, totiž na sezna, lidí, kteří nejsou uvedeni na žádných seznamech /(a tudiž jsou krajně podezřelí, neboť jistě něco skrývají).
04. 08. 2008 | 00:25

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Dekuji. Beru jako varovani. Ale pred cim a proc?: "přírodovědče, vy jste zde váženou postavou, vy tohle nemůžete. 04.08.2008 00:03:58

Cetl jsem az po poslednim prispevku.

Blue Jay: S tim uspenim - bravo, nachytel jste mne. Co tak zase cchvilku pozornosti nekomu jinemu? :)
04. 08. 2008 | 00:26

bigjirka napsal(a):

eh.. no tak já myslel, že si rozumíme.. ono to vypadá jako hlas pro tlustou čáru.. ale já myslel, že jste proti?
když si zadřete písek, musí to ven.. dřív nebo pozdějc.
04. 08. 2008 | 00:29

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Souhlas s tim poradem o Rusku. Doufam, ze budou opakovat. Take jste si polozil otazku a co z toho je mozna u nas? Pak bych mozna na ty seznamy seznamu zacal i verit ...

Gru: Ano na seznam tech, co nejsou na zadnem seznamu jsem zapomnel nicmene nejsem si jist, zda to nebude prazdna mnozina. :)

Rovnez na Vicuv seznam seznamu, ale tady to jsou sami informatici a ja nechtel resit GB teorii mnozin (presneji trid), zda seznam seznamu je v seznamu ci neni :).

Jinak v ramci naseho soutezeni o prvenstvi ve zverejneni ideje vice seznamu pane kolego upozornuji, ze to prirozene rozviji moji puvodni myslenku, viz J.Havel:

http://blog.aktualne.centru...

01.08.2008 10:05:27 a dale,

kde zadam zverejnit vse a dale to dpolnuji jiz tam :) (doplneno i o ideu, ze naopak clenstvi seznamu nejakych dolozenych darebaku by melo byt predpokladem k tomu, aby clovek mohl byt politikem). Tesim se na vzajemne sladeni ideji a spolecne publikace. :)
04. 08. 2008 | 00:38

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Ja jsem PROTI tluste care. Kde jsem PRO? A opravdu bych zverejnoval daleko vice. Zejmena loutkare. V tom se snad shodneme.

A jak jsem psal a programatorovi nemusim vysvetlovat, ze s rozvojem techniky dohledat pripadne zpetne fixlovani take nemusi byt problem vcetne statisticke analyzy "nahodneho postupneho pousteni". Ja vim, ze mi to nekdo da pravdepodobnostne, ale umim (za sebe) s informacemi: Na 90% ohrozil XY lidi nebo na 80% to Zacek pustil na politickou objednavku.

Pouze se (asi trosku zamerne dle suchanka a jarpora nejasne a s jistou sebeironii) zamyslim nad tim, k cemu to me (nase) prani vsemu muze vest. A svym zpusobem jsem s tim smiren.
04. 08. 2008 | 00:42

bigjirka napsal(a):

dostupnost všech informací nevede k jejich skutečné vyšší dostupnosti.. ale to je asi věc spotřebitele :-)
04. 08. 2008 | 00:48

prirodovedec napsal(a):

Tak nas zitra ceka Hvizdaluv nekrolog za Solzenicyna ... jdu si listovat Jednim dnem I.D....
04. 08. 2008 | 00:55

Rejpal napsal(a):

LZ je absurdní nikoliv jenom kvůli možnosti šikanovat různé možné spolupracovníky bezpečnosti na nejnižší úrovni, většinou nestraníky, nýbrž právě kvůli jakési "amnestii" pro skutečné a zcela dobrovolné spolupracovníky minulého režimu, členy KSČ.

Kdo zažil jakoukoliv šikanu v minulém režimu podobně jako pan profesor Hořejší musí být překvapen, když se dosud v nějakých registrech bývalé bezpečnosti neobjevil. Nedá se totiž předpokládat, že bezpečnost obtěžovala občany naprosto náhodně a bez systematických záznamů o učiněných krocích.

Snad bylo mnoho materiálů skartováno, ale registry různých složek bezpečnosti patrně stále existují a po dávkách mohou být nadále zveřejňovány a využívány i k politickému boji. Je proto otázka, co bude dalším soustem pro hladové novináře a publicisty.

Sám jsem zatím nenašel své jméno v dosud zveřejněných registrech. Vzhledem k tomu, že podle staré terminologie jistou dobu "nebylo ve státním zájmu", aby mi "pasy a víza" vydaly ani tak zvanou přílohu k občanskému průkazu, předpokládám, že jsem asi někde v registrech bezpečnosti registrován byl. Patrně i moje výslechy v Bartolomějské ulici jsou někam do registrů zaneseny, snad někde v hlubších temnotách bývalé zločinecké organizace Stb.

Je zřejmé, že podobně jako pan profesor či Kafkův Josef K. v Zámku marně čekám až se za některými dveřmi ozve moje jméno.
04. 08. 2008 | 01:51

Dominik napsal(a):

Celá diskuze ukazuje ubohost českého národa, včetně těch, kteří si hrají na spravedlivé. Může mi někdo odpovědět, v čem a jakými metodami se liší dnešní spolupracovníci tajných služeb od těch estébáckých?
04. 08. 2008 | 07:16

jarpor napsal(a):

Prirodovedec

Jsem-li osloven odpovídám.
Jinak už bych se k tématu nevracel, protože si skutečně myslím, že vše, co mohlo být řečeno, bylo, a ke změnám postojů „aktérů sporu“ těžko dojde. Někdo je slušnější, někdo ostřejší – i když to „sprostotu“ nemusí znamenat, někdo naopak je „jen sprostý“. Oponent si taky vybere co se mu hodí … a argumentuje opět jedním ze třech výše uvedených způsobů a gulášek názorů se vaří a vaří, aniž by k uvaření čehokoliv došlo ….

V reakci na bod 8 jsem svou větou mínil následující :
Minulý režim 48 - 89 byl tuším jakýmisi akty prohlášen za zločinný a nedemokratický. Z toho vyplývá celá řada norem – restituce, …i LZ. Na komunistickou ideologii se nahlíží stejně jako na ideologii nacistickou.

Já, patrně na rozdíl od pana profesora, v člověku, jež se objeví v nějakém svazku, nevidím apriori dopředu nějakého hajzla. Mluvím prosím, o těch nejnižších stupních těch důvěrníků či spolupracovníků nebo jak je vedli…. Proto, jako „liberál“, stejně jako podmínku habilitace shledávám jako nediskriminující pro titul „profesor“, podmínku „čistého čela“ jako nediskriminující pro vyjmenované funkce a postavení. Tedy, žádná kolektivní vina těch důvěrníků, spolupracovníků …. Soud a jen soud určí – ano, tento „spolupracoval“ vědomě, dovolím si použít termín „vinen“, tento nevinen.

Jestliže pan profesor napsal, že dnešnímu režimu je rád, je rád demokracii svobodě, jak napsal, jak může dovozovat, že tento demokratický režim „vyprodukuje zákon, že členové některé z polistopadových politických stran by se „mohli dočkat zákazu …“ .
Může se mi nelíbit KSČM a její politický program, ale tento systém řekl, vše je z pohledu demokratické státu O.K.. Tak to respektuji.

Takže jedině, když nastane situace, a tento režim po 89 by byl prohlášen …. A to už jsem psal.
Na rozdíl od Vás si situaci s nějakým zákonem pro následníky do x-kolena v demokratické společnosti představit nedovedu. A dále – už někde „normální pravice“ vyprodukovala „totalitu, nebo se o to vždy postarala jiná, než pravicová ideologie ?

To „ztrapňování“ platí pro mne, Vás, pro všechny. Jdeme s názory „ven“, někdo řekne jo, dobrý, někdo – trapný. Vidíte snad v takové formulaci, jak jsem napsal, nějaký osobní útok ?

Jakoukoliv slušnou otázku na autora blogu, nepovažuji za vláčení bahnem. ( A vydávat toto za „předjímání“ považuji za hloupost. ) To je případ Jirky Čecha. I soudruh není nic sprostého. Takže nevím, proč bych měl něco komentovat. Ať odpoví ten, komu byla adresována.
Že mne házíte do jednoho pytle s ním a s Blue Jayem ( Váš parťák…) To je spíše Váš problém. Mne to moc netěší, ale nic s tím nenadělám. Blue Jay se vyjadřuje drsně. Já bych to tak nedokázal formulovat. Jde na, někdy až za hranu. Je usměrňován dost. nenám potřebu se do toho plést. Ideově se mi spíše blíží, než že by byl na jiné straně. Stačí ?

Vaše pohledy jsou obohacující. Štve mě, že se nevyjadřuji jasněji. Díky za commenty.

Hezký den
04. 08. 2008 | 07:42

vaclavhorejsi napsal(a):

suchánek:

Honit devadesatiletou prokuratorku je PRINCIPIALNE spravne, ale zadny prakticky efekt to uz mit nemuze, dokonce to u nekterych lidi muze vzbudit opacne reakce ("at chudaka babicku nechaji na pokoji") (=je to skoro k nicemu).

Nevim, kde jste ziskal dojem, ze muj „postoj k US je spíš chladný, zatímco k Rusku velmi vřelý“ (mimochodem tato vase formulace mi velmi pripomina kadrovacke formulace z doby predlistopadove...).
Mel byste si lepe precist moje clanky, abyste si tento nazor opravil.
V dobe predlistopadove jsme samozrejme meli vztah k SSSR velmi negativni, zatimco k USA velmi pozitivni. Jeste dulezitejsi ale tehda bylo, ze americka molekularni biologie byla (a do dneska je) radove lepsi nez ruska (tehdy sovetska). V nekterych oborech (matematika, teoreticka a jaderna fyzika) tomu tak nebylo.

„proč jste si sám do svého profilu ten harvard napsal???“

Teto otazce nerozumim... Jednoducha odpoved je, ze je to pravda a ze je to velmi dulezity bod meho CV.
04. 08. 2008 | 08:07

Ročník 53 napsal(a):

Bigjirko, teď jste napsal příspěvek tak, že s jeho podstatou souhlasím.

Napsal jste:
"Něco jiného je nátlak. Ten provozovali. Byl bych proti odsuzování a pronásledování - to by opravdu musel soud. Ale zásadně si nepřeju, aby prokazatelně morálně vadní byli bez problémů puštěni zas nahoru."

Kdyby se zveřejnily bez průtahů všechny svazky, všechny jména tak jak jsou známé (a ne že si necháme něco pro strýčka Příhodu), byla by to byla jedině správná akce. Každý by věděl, zda jeho "favorit" ve volbách, či někde jinde, nezapletl v minulosti s režimem.
Bylo by na posouzení lidí, zda ten člověk ublížil, nebo neublížil. Důvěrník, který STB nic důvěrně nesdělil, je pro mě přijatelnější, než člen uličního výboru, který dokázal mnoha lidem zničit život po profesní stránce, a není v žádných seznamech! Také by takový člověk měl právo se obrátit na soud, jak jste konečně sám napsal.

Také já si nepřeji, aby prokazatelně komunistický darebák měl možnost završit své celoživotní udávání vysokým postem.
Chci však, aby nebyla uplatňována presumpce kolektivní viny. Tu na mě uplatňoval bolševik za mé prarodiče a rodiče. Já se ani nestačil protisocialisticky projevit, a stejně jsem už byl protisocialistický živel.

Jenže nyní máme demokracii a my snad nejsme jako oni, že?

A to je taková moje tečka za tímto blogem, opakuji, a to je taková moje tečka za tímto blogem.
04. 08. 2008 | 08:32

Silvie napsal(a):

Zveřejnění seznamů konfidentů STB pokládám za správné. Domnívám se, že každý,kdo spolupráci podepsal, věděl ,co činí a co z této "kooperace" vyplývá. Vyvodit z toho důsledky měl stát ovšem už záhy po převratu, v současné době je na všechno pozdě. Bývalí stbáčci jsou rozlezlí na všech významných úřadech a ve všech lukrativních soukromých firmách, které si založili z rozkradeného státního majetku. Nikdo netvrdí, že měli" registrované "věšet, ale mělo jim být rozhodně zabráněno vstoupit do politiky a veřejného života, protože zůstanou navždy nedůvěryhodnými osobami. Alespoň pro mně. I když - my jsme leta věděli, kdo dostal mého dědu v padesátých letech do kriminálu, ale na toho už je světská spravedlnost krátká... A divím se toleranci páně profesora - právě jemu by mělo být známo, jak byla(a je) celá univerzita prolezlá udavači otitulovanými zepředu i zezadu.
04. 08. 2008 | 08:57

suchánek napsal(a):

hořejší:

víte, pane hořejší, jednou jsem měl komickou mailovou konverzaci s panem rejžkem na téma katovna. když už nevlastnil vůbec žádné argumenty, nazval mě estébákem a pohunkem minulého režimu (neboli že mám kádrovacké formolulace). vysvětlil jsem mu, že já se, narozdíl od něho, ve škole učil francouzsky a ne rusky.

a asi se na mě, pane hořejší, nebudete zlobit, že před existencí vašich blogů jsem o vás netušil ani zbla. to, že jsem do morku kosti přesvědčen o vaši proruské zaměřenosti jsem nezpůsobil já, ale vy.

a závěrem: jestli máte problém s porozuměním té jasné otázce, zda-li ANO či NE (k prokurátorce), už nevím, jak bych to přiblížil. zkuste si ještě jednou přečíst zadání té otázky a odpovědět mi, jak to cítíte VY.

(vaši odpověď mně považuji jen za repliku té původní, znovu popisujete obě možnosti dohrmady).
04. 08. 2008 | 08:59

Vaclav Horejsi napsal(a):

suchánek:

"já se, narozdíl od něho, ve škole učil francouzsky a ne rusky."

Gratuluji! :)

"jsem do morku kosti přesvědčen o vaši proruské zaměřenosti"

Asi bude neco v neporadku s tim morkem...

"vaši odpověď mně považuji jen za repliku té původní, znovu popisujete obě možnosti dohrmady"

Vite, vetsina veci neni cernobila, ma vice aspektu. Odpovedel jsem, jak nejlepe jsem umel, a myslim, ze dostatecne jasne.
Pokud je to na vas moc slozite, zjednodusil bych to na - ANO.
04. 08. 2008 | 09:05

suchánek napsal(a):

hořejší:

no, myslím, že jsme se dostali k jádru pudla. pro mě je to v případě prokurátorky naprosto černobílé a jednoznačné.
pokud by se ke každému případu přistupovalo individuálně a na míru by se určovaly aspekty, pak o nedokonalosti a zbytečnosti lustračního zákona nemůže být pochyb.

s vaši vědecké práce snad víte, že pokud je "problém" složitý, je výzvou ho vyřešit. ano, častokrát je jednodušší se na něj úplně vykašlat, ale...

mimochodem váš názor na LZ je černobílý až až
04. 08. 2008 | 09:14

suchánek napsal(a):

...z vaší vědecké...
04. 08. 2008 | 09:14

Daňový poplatník napsal(a):

Nechci být podezřívavý, a vlastně o nic podstatného nejde, jen začínám mít dojem, že si pan Hořejší připravuje vstup do politiky. A už se těším na články (chronologicky)
- Co může přinést vědecký pracovník do politiky
- Jak jsem přinesl svoji skrovnou hrstku do mlýna
- Je politika opravdu takové svinstvo?
- Jak jsem si naběhl na vidle.
V případě, že se tak během 4 let nestane, hluboce se panu Hořejšímu předem omlouvám, že jsem jej tak hrubě podcenil, a za ty čtyři roky si u něj udělám (jak říkala moje babička: pokaď dočkáme) červenou tečku.A budu trochu míň rejpat, ale jen o trochu, a až za ty 4 roky.
04. 08. 2008 | 09:19

Daniel Kvasnička napsal(a):

Pane profesore, já s Vámi maximálně souhlasím. Český systém lustrací a český systém "větrání peřin" na veřejnosti mi připadne od začátku nesmyslný.

Je hnán představou, že pokáním je jen zvracení písmenek, vázacích aktů a soukromí. Dávicí efekt provádějí dobře oholení doktůrkové, který je jedno, co bude potom...

Ale vy jste mne nadzvedl svou zpovědí také. Věřte nebo ne. Vy jste tvrdil, že každý musel být v ČSM či SSM. To jste vedle a mám z Vás strach, protože jste jen náhodou, z mazanosti a chytrosti unikl všem seznamům. Způsob myšlení máte stejný jako všichni estébáci. Nakonec "museli" všichni podepsat, každý měl nějaký důvod.

Takže tak. Jinak se mějte moc dobře a nic ve zlém, ale tohle jsem Vám napsat musel.
04. 08. 2008 | 09:45

Karel napsal(a):

Nevím jestli cílem posledního snažení p. Žáčka je to, abychom se báli vzpomenout na to, že v nějakém prvomájovém průvodu jsme potkali hezké děvče.
Asi to je další protikomunistická předvolební mobilizace ODS.
Ovšem nejzajímavější by bylo vidět seznamy spolupracovníků StB tak v říjnu 1989, to by bylo počteníčko.
Nyní již řásně přebrané jsou pouze nástrojem snaživého svazáka Žáčka a je pozoruhodné, co lidí se dá na to nachytat.
04. 08. 2008 | 10:03

ok napsal(a):

Neměli jste to tady lehké a musím říci, že podle toho většina z vás taky vypadá. Vzpomínám si sice, že jsem někdy na přelomu 50/60 musel vstoupit do ČSM, abych mohl studovat. Byl jsem příliš mladý, abych nad tím dále hloubal, pouze jsem si umínil, že z této mizerie vypadnu, jak jen to bude možné.To mi také ušetřilo problémy a morální prostituce, kterým jste byli vystaveni vy. Myslím, že jediné měřítko viny a neviny, může být pouze vlastní svědomí. Ti, kteří někoho prokazatelně a vědomě poškodili by měli být potrestáni a ti, kteří chtějí být v čelných funkcích v politice a zaujímat významná místa ve veřejném životě, musí být čistí nad jakékoli pochybnosti. Není tudíž přípustný ani ten "morálně nezávazný" podpis. On totiž závazný je a české chytračení na tom nic nezmění.
04. 08. 2008 | 10:09

jarpor napsal(a):

Karel

"Nejzajímavější by bylo..."

Naprostý souhlas.
Mám pocit, že ti, kteří v dnešních diskusích říkají raději někdy než nikdy, kteří říkají zveřejnit vše,
tak ti asi nebyli v říjnu 89 "proti počteníčku".
Může být zajímavé vědět, zda máte stejný pocit nebo to vidíte jinak.

Hezký den
04. 08. 2008 | 10:16

daňový poplatník napsal(a):

Mimo téma. Vážně by mně zajímalo, kde pracují týpci jako nick vlk nebo ročník53, kteří zde diskutují pomalu od rána do večera.
Předpoklad, že se jedná o nevytížené státní úředníky asi nebude tak vzdálen realitě.
04. 08. 2008 | 10:22

Saliven napsal(a):

jarpor:
Samotný seznam toho až tak moc neříká. Proč trestat někoho, kdo byl k přiznání donucen? A i tito jsou LZ trestáni. Měli se trestat jen ti, kteří režimu sloužili za odměnu, ubližovali ze závisti a dalších nízkých pudů, ale ne LZ, ale kriminálem.

V roce 89 to by skutečně počteníčko bylo. Až by se tam objevila většina naší ranně polistopadové reprezentace. Svazky na všechny tehdejší špičky Sacher zničil (nebo schoval?), asi moc dobře věděl proč.

Mně ale hlavně pořád chybí potrestání těch, kteří ta přiznání a udávání vynucovali - samotné estébáky a též ty, kvůli kterým se to dělalo - členy ÚV.
04. 08. 2008 | 10:23

Rejpal napsal(a):

bigjirka

Svým příspěvkem jsem chtěl zdůraznit, že členství v KSČ považuji za nesmírně horší prohřešek vůči morálce a čistému svědomí než nějaký papír vytažený z pochybných registrů zločinecké organizace. Pokud je členství v KSČ tolerováno i ve vysokých státních funkcích (viz pánové Tošovský, Dlouhý nebo Tlustý) považuji za naprosto zcestné jakýmkoliv způsobem považovat za nemorální a pro stát rizikové záznam v registrech Stb.

V kterési dávné televizní debatě mezi soudruhy Ransdorfem a Dlouhým zaznělo, že Dlouhý (který jako někdejší partajní činovník udělil Ransdorfovi důtku za revizionismus!) vstoupil do KSČ prý jen proto, aby mohl studovat na katolické zahraniční universitě. Ransdorf kabát nepřevlékl a považuji ho od té doby za morálně mnohem čistšího než je soudruh - pan Dlouhý. Má-li některý z nich záznam v registrech Stb nemám tušení.

Stejně si nesmírně morálně vážím některých šikanovaných církevních hodnostářů přesto, že nějaké záznamy v registrech mají.

Jak už jsem napsal výše, žádné registry nezabránily chamtivosti, rozkrádání a stamiliardovým dluhům, které teď hradí daňoví poplatníci.
04. 08. 2008 | 10:33

Karel Rossmann napsal(a):

Ad přírodovědec
Pokud ještě dnes na tento blog zablogdíte, pak přijměte dík za vysvětlení z 03.08.2008 19:27:30, které jsem až teď v pauze objevil. Mouchu se snažím nevnímat, takže mi kontext unikl. Díky jsem rád, protože Vašich názorů si vážím.
Hezký den přeju
Karel Rossmann
04. 08. 2008 | 10:37

Jan Skalický napsal(a):

Můj táta byl živnostník, školy jsme doháněli dálkově, jako kádrová rezerva na funkci, kterou jsem stejně nikdy nedostal. Nepodepsat přihlášku do KSČ by znamenalo, že vysokou byl dělat nemohl, dceru by mi nevzali na gymnázium atd. Tak co, pánové, jsem špatný? A pro který režim?
04. 08. 2008 | 10:40

jarpor napsal(a):

Saliven

Míním, že na toto téma jsem již vše řekl.
Nejsme ve při s tím, že seznam nic neříká.
Je-li někdo na seznamu, a má-li pocit, že je LZ trestán, má zde soudy aby zjistily, zda byl donucen či ne. Já, a myslím ani Vy, mu nepomůžeme.
Mě potrestání špiček taky chybí, a co dělal Sacher a proč - to ví on velmi dobře. Taky souhlas s Vámi.
Já Vás nepřesvědčuji, abyste změnil Vaše postoje, "životní filosofii" já je, i ji asi taktéž nezměním.
Na závěr možná zcela obecný příklad.
Je zde přijat zákon. Třeba o daních. Byl přijat "demokraticky", respektuji ho. Může se mi zdát nespravedlivý. Budu psát a hovořit proč se mi zdá ZÁKON špatný, nebudu však křičet, že ti co ho přijali a ti kdo s ním souhlasí, že TI škodí, TI jsou nespravedliví, že TI chtějí "kolektivně trestat", nebudu jeho zastánce nesmyslně obviňovat z bůhvíčeho. Budu usilovat o jeho změnu. Především preferencemi a volbami těch, kteří budou mít podobný postoj v této věci jako já.

Mělo by to tak být i s LZ.

Hezký den
04. 08. 2008 | 10:59

tata napsal(a):

pane jarpor

CITACE:Blue Jay se vyjadřuje drsně. Já bych to tak nedokázal formulovat. Jde na, někdy až za hranu. Je usměrňován dost. nenám potřebu se do toho plést. Ideově se mi spíše blíží, než že by byl na jiné straně. Stačí ?
Velice kulatně řečeno.Jestli takový člověk je nějaké ide blízko ja chci byt na kilometry daleko.Jen uražky,provokace a celkový hnus.To je celkem překvapení že takový člověk je Vám blíž.Každy slušny člověk se od takových musí distancovat.to není drsnost to je sprostota.Když pan stejskal už to nevydržel to už je co říct.Je to VAše volba a nezlobte se o něčem vypovídá.Kdyby měl pře a sprostost s par lidma ještě bych to chápal. No celkem ted je jasno.Žadné prostředky nejsou cizí.Hlavně si neumazat ruce.
04. 08. 2008 | 11:45

Standa napsal(a):

S Fakty, hodnocením a názory autory je třeba plně souhlasit, zcela vystihují dobu kterou mnozí pisatelé ani nepamatují. Lustrace byly od začátku a jsou kupodivu i skoro po 20 letech dodnes nástrojem politického boje o moc ve státě. Teď si ale lustrátoři zvěřejněním seznamů VKR "naběhli na vidle", když tam našli i některé svoje lidi.Např. Snítilý byl označel Žáčkem za agenta STB před volbou presidenta, když Klause volil, už to umlklo. Langrův žáček Žáček a jeho spolupracovníci připomínají horlivé svazáky padesátých let, jen nepřítel je po půl století jiný.Jak dlouho ještě toto tažení, zvané "vyrovnávání s minulostí "
vydrží? Žáčkův ústav potřebuje, aby jim to vydrželo do penze, to je ještě asi 30-35 let..
04. 08. 2008 | 12:01

Ročník 53 napsal(a):

"Týpku", co si říkáte daňový poplatník, co je vám do toho, kde kdo pracuje? Komu byste to chtěl udat?! STB už přece neexistuje. Vy byste si ale někoho našel, že ano?

Možná vám při vaší nízké inteligenci uniklo, že včera byla neděle...
04. 08. 2008 | 12:06

tata napsal(a):

pane bigjirka

Otom to je,Vy osobně také občas sklouznete ke sprostotě ale tam je zřejmé že VÁS NECO VYTOČILO.Není to samoučelné a i to k člověku patří,i když já to nepoužívám ale chapu že i to někdy k tomu patří.Tady nejde o sdělení,o nazor to koněčně mužeme myt někdy stejný a přitom sme oba jinde.TADY jde o respekt k člověku i s jiným nazorem.To že takový člověk je obhajcem Vašich pravd je jen na škodu Vám. Dovedete si představit,že tenhle člověk by měl moc rozhodovat o nás.Stohoto pohledu se nato musíte dívat.OD Takovýchto extremu je potřeba se radikalně distancovat s obou stran.VžDit právě VY TEN levicový extrém kritizujete.A toto teda přejdem sice je to sprosták ale 70 procent ma pravdu.
04. 08. 2008 | 12:21

Pocestny napsal(a):

No, pane doktore, to jste se zase předvedl!!!
1. Lustrační zákon jest naprosto přirozenou metodou, která byla použita i v poválečném Německu a to daleko hlouběji a více plošně. U nás zabraňuje návratu cca 30 tisíc lidí, kteří jinak nebyli potrestáni za zločiny, kterých se dopustili, návratu do úzce taxativně vyděleného prostoru státního koryta. Oni mohou kandidovat, oni mohou podnikat,pracovat kdekoliv jinde, jako těch 9,5 milionu lidí u nás, ale jen a pouze nesmějí do státní nomenklatury.

To není žádný trest, omezení daná zákonem lidem se záznamem v trestním rejstříku jsou daleko větší i když se tito lidé ve srovnání s fízly, práskači a podobnou verbeží spáchali banální zlodějinu nebo jinou "klukovinu".

2. To vaše kvílení o tom, jak se to "mělo řešit už dávno" je pokračováním vašeho procesu sebepoznání. Takový morální pilíř jako vy jistě vždy dělal vše pro to, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost - "živě si vybavuji vaší dlouholetou činnost" v tomto směru.
Dvacet let jste nehnul prstem pro vyrovnání a teď se tu zastáváte těch "ubohých fízlů a donašečů", kteří už dvacet let čekají na společenský pardon, o který vám jde.

Jestli chcete někomu nadávat, tak se pusťte do Pitharta, Rychetského, do všech obrodářských recyklátů bolševika, kteří pro vás jsou vzorem ctností, pro mne jsou společenským furunklem, který je třeba co nejrychlejí "říznout", aby vytekl hnis a rána se začala hojit.

Na závěr konstatuji, že pokud se jako politologický nýmand a historický diletant navážíte do Žáčka a titulujete ho tu tak, jak jste to napsal, musím si o vás myslet, že jste jen odporný bolševický hnus, který se nestydí pomlouvat jednoho z mála lidí, kteří místo vašeho pitomého tlachání o vlastní minulosti a o vlastním chcípáctví něco už leta dělají pro návrat práva do české společnosti. Žáček je velmi korektní a slušný člověk, velmi dobrý badatel a narozdíl od vás nemá zlomenou páteř podlézáním a kolaborací.

Proto je vám logicky trnem v oku, vy byste po těch letech, kdy to vaše kolaborantská generace odsouvala, dali rudým celkový pardon a pustili je zpět ke korytům. O, jaká humanistická politika - pokus o boj za práva zločinců.

Jaká perverze žene akademika do role advokáta těch nejodpornějších hnusů mezi námi. To "přinucení ka spolupráci", to je ta největší výmluva na aktivistické řiťolezectví a kolaboraci. Výmluvou pro tu lidskou moální slabost, která omluvu rozhodně nezaslouží. To je jako byste se snažil tvrdit, že byl někdo "donucen ke spáchání vraždy".

Vy jste opravdu nemorální zoufalec, člověče!
04. 08. 2008 | 12:29

jarpor napsal(a):

bigjirka

Máte pravdu, ale to je trochu jiný problém, pro toto se přece nelze se soudů vzdát. Bohužel, rozhodují jak rozhodují ... Snad mi rozumíte, jak to myslím.

tata

Myslím, že bigjirka v reakci vystihl to, co bych Vám napsal. Takže jej nebudu opakovat.

Prosím o přesnost. Napsal jsem že je mi ideově blíž, nikoliv že ji mi blíž.
V tom vidím dost velký rozdíl.
Vidíte-li v tom, že neokřikuji druhého, že jsem se nedistancoval, že si nechci umazat ruce, co s tím mám dělat ? Reagovat na každý výkřik ?

Já mohu na svou obranu jen napsat - já za distanc považuji i to, že nikdy jsem s ním nevyjádřil souhlas, nikdy jsem se němu nepřipojil.

Rozumím tomu, že to pro Vás může být málo.

Hezký den
04. 08. 2008 | 12:37

Frantisek napsal(a):

V podstate s vami souhlasim. Muj otec prozil 5 let bolsevickeho kriminalu jako politicky vezen v padesatych letech. Znam priklad jeho spoluvezne, ktery prodelal 15 let po kriminalech a v polistopadovych letech figuroval v seznamech jako spolupracovnik a plivali po nem lidi, kteri sice na seznamech nejsou, ale posluhovali systemu zcela dobrovalne a horlive. Sam jsem mel spoustu problemu abych mohl vystudovat. Nic jsem nikdy nepodepsal a na zadnych seznamech nefiguruji. Spousta lidi mi ublizila ale nakonec jsem pres vyuceni a prumyslovku vystudoval i vysokou skolu. Je pravda, ze i jako vysokoskolak jsem nakonec stejne nemohl zastavat radu pracovnich mist, ktere by mym schopnostem i vzdelani odpovidaly. Nejsem zatrpkly a nikomu se nechci mstit, ale taky se mi spatne posloucha, ze nekdo neco udelal pod natlakem a nikomu nakonec nechtel ublizit. Absolutni spravedlnost neexistuje a je opravdu tezke rici, aby trpel kazdy kdo je na nejakem seznamu, stejne tak jako aby se nad tim mavlo rukou, protoze ti hlavni tam stejne nejsou a tito jsou male ryby.
04. 08. 2008 | 12:43

prirodovedec napsal(a):

04. 08. 2008 | 12:53

tata napsal(a):

pane jarpor

Mate pravdu že se nedá reagovat na každy výkřik.Toto promně bylo něco jiného.NA něj ja osobně taky nereaguji.Výte on je to spíš,VAŠ problem když se Vaše idea ,,pravice,,spojuje s takovým člověkem.Neumím to tak dobře vyjadřit slovy.Plno lidí s nim spojí pravě to co se jí vyčíta aroganci,pohrdaní,neuctu k normalním lidem,protože on pravě vše co vyslový jiny nazor než pravicový je socan,a ani lidi typu pan stejskal nejsou ušetřeny i když levicovému nazoru je teda zdalen.Jen sem se vtomto případě musel ozvat,protože Vaše reakce mě připadala příliš alibistická.Ale mate pravdu,každý to mužeme cítit jinak.

jinak hezký den musím jít pracovat.
04. 08. 2008 | 13:05

Alex napsal(a):

Tohle extra alibistický příspěvek. Už jen čekám, kdy se na autora něco najde a on si tímto článkem zlegitimizuje své selhání. Tyhle lidi ani ždáné jiné nebudu srovnávat s StBáky či komouši, ale s těmi, kteří prostě byli zásadoví a nikdy nbepochybovali o svých hodnotách, a mezi něž autor tototo blogu zřejmě nepatří.
04. 08. 2008 | 13:12

jarpor napsal(a):

tata

Přeji klid pro práci a hezký den také.

Jen musím něco napsat.
"... Váš problém když se Vaše idea "pravice" spojuje s takovým člověkem."

Já svou ideu prosazuji svým projevem, on taktéž. On nemůže za mou, já nemůžu za jeho. Je na posluchačích ( jednom i více ) nás obou, jak si to "spojí" či "nespojí".
On není obhájcem "mé nebo naší pravdy" jak píšete bigjirkovi. To jste si z něj udělal Vy sám, bez mého přispění. Copak mohu za to, jak a s kým si mne "zaškatulkujete" ? (v dobrém, prosím )

Já jej pro obhajobu "mé pravdy" nepotřebuji, stejně jako on asi nepotřebuje mne.

Tak zase po práci někdy ..
04. 08. 2008 | 13:22

daňový poplatník napsal(a):

Ročník 53: Týpku 53. Co se týče STB a udávání neposuzuj druhé podle sebe. Zajímá koho platím ze svých pěnez a co za to dělá. Je vidět, že jsem se nemýlil. Ve státním je socialistický ráj, co.
04. 08. 2008 | 13:24

prirodovedec napsal(a):

tata: Dekuji Vam za Vas precizni a pro mne uctyhodny lidsky postoj. Jen mi ukazujete, ze zivot neni o vzdelani, revolucionarich, seznamech, lepsich ci horsich idejich, ale o lidech. Nemam co dodat a citim se spise zahanben. Az se shodnu s nejakym hulvatem podle Vas ja nebo se zastitim, ze je sice tvrdak, ale prece argumentuje spravne - dejte mi to prosim jasne najevo. Kazdy potrebujeme zpetnou vazbu. Dekuji.
04. 08. 2008 | 13:44

prirodovedec napsal(a):

jarpor, bigjirka: To je tezke, Vam "je lito", ze druzi se nedistancuji od podle Vas levicovych extremu a podivujete se nad tim, ze nektere Vase oponenty prekvapuje Vase vice nez symetricke jednani, kdyz, ac kultivovani a premyslivi, nalezate omluvy pro radikaly na sve strane, misto abyste je sami dokazali usmernit.

Mne to bohuzel zni jako: "Inu je to sice sprostak, ale nas sprostak, ze?" Koneckoncu je to jen obmeneny citat slavneho politika. Divite se pak tomu, kdyz Vico oznaci Blue Jay za Paroubkova agenta, ktery mu nahani hlasy a ze tak pusobi? Ja ne.

A divite se, ze setrvavam zamerne na svem cynismu, kdyz vidim naprosto ucelove chovani a uvazovani na obou stranach v prikrem rozporu s ruznymi proklamacemi slusnosti?

Ale ja Vas chapu, jenze celkem cynicky a pochopte jarpore, ze nemohu pak vazne verit, prestoze se snazim, ze nektere veci sveho presvedceni berete tak seriozne, jak pisete, kdyz je Vam i hulvat dobry. Cekal bych spise, ze mne zkusite presvedcit svoji duslednosti v uplatnovani principu, ktere vyznavate. Tolik napr. k pochopeni, proc nadsazuji, jak nadsazuji.

Dekuji za odpoved na bod 8. Jeste snad pridam posledni prispevek pred cestou k lekari.
04. 08. 2008 | 13:48

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Nerozumim: "Já, patrně na rozdíl od pana profesora, v člověku, jež se objeví v nějakém svazku, nevidím apriori dopředu nějakého hajzla."

Nejak nevidim, kde to profesor tvrdi (obcas zminujete nepresne formulace, ale tady je prece jednoduchy lek - ocituji PRESNE autorovu vetu - napisu, ze ji chapu tak a tak proto a proto a ze s ni nesouhlasim tak a tak).

"Tedy, žádná kolektivní vina těch důvěrníků, spolupracovníků …. Soud a jen soud určí – ano, tento „spolupracoval“ vědomě, dovolím si použít termín „vinen“, tento nevinen."

Cili rozumim tomu spravne tak, ze ve Vasem pojeti by LZ mel byt nahrazen rozhodovanim soudu a az pak zverejnenim rozsudku? Cili zadne verejne seznamy?

"Jestliže pan profesor napsal, že dnešnímu režimu je rád, je rád demokracii svobodě, jak napsal, jak může dovozovat, že tento demokratický režim „vyprodukuje zákon, že členové některé z polistopadových politických stran by se „mohli dočkat zákazu …“ ."

Vzdyt navrhy na zakaz KSCM se objevuji stale, cili k zakazu politicke strany muze prece dojit (viz i 1.republika) i za soucasneho rezimu.

A znovu opakuji, prectete si autora znovu. Veta zni:

"Naprosto mě šokuje, když právě diskutujícím, kteří se profilují jako radikální liberálové, nevadí, že je porušován elementární princip právního státu (rozdíl mezi podezřelým a prokazatelně vinným) a je nahrazován jakousi kolektivní vinou (házením do jednoho pytle bez jakéhokoli „přebírání“). To bychom se jednou mohli dočkat zákona, že do určitých pozic mají zákaz přístupu třeba bývalí členové některé polistopadové politické strany..."

Dle mne text autora neobsahuje nic o tom, ze tento rezim (vy zrejme vychazite z toho, ze tento rezim je zde naveky, coz s ohledem na minulost techto zemi je ponekud optimisticke). Navic autor upozornuje, ze zkratka zmeny mohou prijit dle neho kvuli postojum tzv. liberalu.

"Takže jedině, když nastane situace, a tento režim po 89 by byl prohlášen …. A to už jsem psal."

Samozrejme na to staci ponekud vetsi imigrace, selhani multikulti- pristupu a porodnosti, rust nacionalismu a mame tu chalifat nebo diktaturu a ta prohlasi minulost za to, co bude potrebovat.

"Na rozdíl od Vás si situaci s nějakým zákonem pro následníky do x-kolena v demokratické společnosti představit nedovedu."

S ohledem na vyse uvedene si to samozrejme predstavit dovedu. Docela bezna soucast mocenskeho boje i v demokraciich pokud by byla poptavka velke vetsiny volicu. Na to mohou stacit ekonomicke napr. surovinove potize, poulicni boure, hledani viniku lidmi i politiky (priznejme si, ze ti co vladli pred dvaceti lety budou uz jako vinici ponekud vycpeli - statistiky u nas i ve svete ukazuji, ze se to na ne da svadet tak cca 20 let) a zaroven takovych, kterym je co zabavit (princip "pozitivniho" vztahu k cizimu majetku podle krale Filipa a papeze Klementa - viz templari) a kde se najdou spravne duvody - ty jsem vypsal: jsou to jiste ty rodinne mafie, ktere pachaly zlociny pred 89, obahatily se zlociny po 89 ... je to zase vyhranena spekulace a ja Vam ji sdelil.

Berte to tak, ze se znarodnovalo v minulosti v celem svete i v USA. Zduvodneni se vzdy naslo, pokud byla slozita situace.

Predstava, ze ode dneska pujde vyvoj po krasne primce zatimco drive to byly oscilace je pro mne ponekud neduveryhodna. Nerikam, ze to vitam, ze tomu verim - naopak, soucasnost mi plne vyhovuje, ale nevidim duvod nepsat o moznych trendech.
04. 08. 2008 | 13:55

Nemo X napsal(a):

Hezký den, tak jsem si přečetl diskuzi pod minulým blogem pana profesora,tu jsem zvládl, tu dnešní už jsem jen tak prolétl, je to stále stejné. Pane Hořejší, ani to vyčerpávající vysvětlení zjevně nezabralo. Víte, ta diskuse je moc pěkná a poučná, ale má jednu zásadní a neodstranitelnou chybu.
Nikdo se totiž nedozví, jak se všichni ti Blogjirkové, Vlci, Rumcajsové, modré mouchy a ostatní hrdinové chovali samy.
Já mám dojem, že za těch 20 let si to svoje hrdinství a morální zásady tak vyprecizovali, že mu nyní sami věří a dojatě a skoro se slzou v oku vzpomínají, jak jednou, to bylo myslím v r. 1986 nešli do průvodu a drze jeli na ryby.:-)
Snad uznáte, že teď mají právo soudit!
04. 08. 2008 | 13:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy