Stupidní reklama – nejhorší znečištění našeho životního prostředí.

08. 08. 2008 | 18:44
Přečteno 13274 krát
Jak už jsem v několika svých článcích řekl, jsem moc rád, že došlo k převratu v roce 1989, že jsme se zbavili toho předlistopadového režimu, že máme svobodu a celkem dobře fungující ekonomiku, že už skoro jsme „normální“ západoevropskou zemí.

Přesto je řada věcí, které mi „pijí krev“ a které jsou teď horší, ba dokonce mnohem horší, než byly za komunistů. Často se tyto věci vydávají za nezbytnou daň za naši svobodu a demokracii. Patří sem např. daleko větší kriminalita všeho druhu, daleko větší problémy se „sociálně nepřizpůsobivými občany“, pokleslá úroveň většiny komerčních rádií a televizí a rychlá „bulvarizace“ masové kultury a společenského života vůbec, a v neposlední řadě všudypřítomná stupidní a vlezlá reklama.


Někdy se mi zdá, že ty reklamní žvásty, které se na nás valí ze všech stran, mi lezou na nervy snad ještě víc než kdysi ty komunistické žvásty. Hloupá, vlezlá a často i oplzlá reklama na nás vyskočí dokonce i z Rádia Classic, které poslouchám po většinu dne. Silnice jsou lemovány reklamními plakáty tak hustě, že na některých místech se už snad ani další prostě nevejdou. Některé z těchto plakátů nebo reklamních klipů propagují dokonce vyloženě škodlivé výrobky, jako alkoholické nápoje nebo kuřivo.

Jedu krásnou českou krajinou, a najednou v poli před krásným lesem stojí gigantická reklama na minerálku. Už skoro čekám, že jednoho dne spatřím obří billboard o rozměrech 100x100 metrů třeba na vrcholu Řípu, propagující nějaký prací prášek nebo pivo – to teprve bude skutečný triumf nějakého skvěle placeného „kreativce“ a reklamní agentury...
Však už jsem četl cosi o plánech promítat reklamy přes polovinu noční oblohy, s využitím umělých družic a laserů.

Myslím, že reklama je opravdu obzvláště škodlivou formou znečištění našeho životního prostředí, protože toto znečištění není jen fyzické (ty plakáty a jiné objekty zaplňující naše ulice, silnice a krajinu), ale hlavně duševní – reklamníci znásilňují a vyprazdňují náš jazyk a otupují naši vnímavost.

Kdybych měl tu moc, reklamu bych drasticky omezil, zavedl bych na ni prostě jakousi cenzuru – ponechal bych jen velmi omezené množství reklamy vtipné a inteligentní (jako třeba kdysi ten „Orion, vaše čokoládová hvězda“) a pro informace o nových výrobcích (bez těch stupidních manipulativních přívěsků) bych vymezil nějaký informační věstník a televizní teletext. Rozhodně si nemyslím, že tyhle reklamní orgie jsou nějakým projevem svobody slova a nezbytnou součástí svobodné společnosti a tržní ekonomiky ať už bez přívlastků nebo s přívlastky, jak jistě v diskusi budou tvrdit „pravicoví“ diskutéři.
Bohužel se zdá, že takovou moc zakázat reklamu nikdy mít nebudu...

Hezky to vyjádřila před časem kolegyně bloggerka J.Mihovičová (aspoň myslím, že to ona napsala následující):

(OMLOUVÁM SE DODATEČNĚ ZA CHYBU - autorem tohoto výroku je diskutér píšící pod přezdívkou "bezvýznamnýbambula". Upřímně se omouvám jak bezvýznamnémubambulovi tak paní Mihovičové - však by to bylo divné, když je zaměstnána u reklamní agentury, není-liž pravda...)

Podobné je to například i se zamořením veřejného prostoru reklamou, která jedincům citlivým na logickou čistotu prostoru může svým způsobem působit nepřekonatelné podvědomé utrpení a ztrátu chuti k životu. Jistě budete souhlasit, že v jistém smyslu smogů existuje veliká škála, od toho "klasického", tak jak ho chápe asi většina z nás, tedy toho tuhého popílku a těkavých, jedovatách plynů, přes neprokázaný smog elektromagnetický, optický, logický, až po myšlenkový a citový smog (růžové seriály, bumbum filmy, lidské povahy, politická situace, apod.)


A úplně skvěle to vyjádřil loni Ivan Hoffman (Literární noviny, 1.10.20070:

Klamy reklam

Jedním z přínosů listopadového převratu z roku 1989 mělo být skoncování s nedůstojnou manipulací. Ta spočívala v tom, že se šířily éterem bludy, aniž by měl jednotlivec šanci tomu zabránit. Chválil se režim, který si to přitom zjevně nezasloužil. Po lidech už se nakonec ani nechtělo, aby věřili, že jim strana a vláda přinášejí štěstí. Postačilo, že nepolemizují, rozporů mezi skutečností a jejím popisem že si nevšímají. Proti propagandistické manipulaci se skutečně málokdo ohradil. Neslo to jen nepříjemnosti a ve svém okolí byl člověk vnímán spíše jako hlupák než jako hrdina. Platila pro tyto případy lidová instrukce co nedělat proti větru. Pamětníků ubývá a pro historiky nebude takový estetický detail příliš zajímavý.

Dějepisci se logicky soustřeďují na porušování lidských práv a svobod, spíše tedy na dokumentovatelná fakta než na atmosféru.
Manipulaci ale stojí za to registrovat, protože má mnoho životů a ani náhodou nezanikla s komunismem. Jenom se dnes místo komunistické manipulace provozuje kapitalistická, tržní a je s podivem, jak se té minulé podobá! Vychvalují se různé předměty a služby, přičemž je každému jasné, že se ta chvála nezakládá na pravdě, a kdo by nahlas protestoval, byl by ve svém okolí za hlupáka. Pro manipulaci, která prolezla společenský organismus jako rakovina, se zaužíval termín „reklama“. Dovolí-li laskavý čtenář jistou nadsázku, bude zmíněný fenomén na následujících řádcích pojednán jako organizovaná lumpárna, někdy dokonce zločin. Ví se obecně, že reklama nemá nic společného s pravdou a její ambicí je pouhá propagace. Smyslem různých plakátů, inzerátů či televizních spotů není objektivně informovat, ale udělat kšeft. V reklamě se přehání, říká jenom to, co se hodí, nikoli tedy všechno. Zákonem je zakázáno prvoplánově lhát a jistá regulace garantuje rovnou soutěž jednotlivých propagátorů. Obecná podstata reklamy jako podvodu ovšem žádnou regulací dotčena není. Ochranou společnosti před rafinovanou manipulací může být pouze zákaz reklamy jako takové, včetně všech jejich modifikací. Takový krok je stále aktuálnější. Reklama dávno neplní roli nějakého servisu, neslouží k orientaci v nepřehledném terénu, jak to o sobě tvrdí. Obrovské objemy peněz protékající reklamními či PR agenturami spíše vypovídají o funkcích „tunelu“ či „pračky“. To vedle manipulace veřejným míněním představuje podstatnou hrozbu pro svobodu a demokracii. Povšimněme si, že zisky z manipulace umožňují či dokonce podmiňují vydávaní novin či vysílání většiny televizí a rádií. Bez přispění manipulátorů-sponzorů by se neuskutečnila většina sportovních či kulturních akcí. Reklama čili legalizovaná manipulace pak dokonce umožňuje řadu humanitárních či ekologických aktivit, což je naprosto absurdní. Reklamní peníze deformují ceny a trh, aniž by to koho nějak viditelně zajímalo.

A proč vůbec reklama funguje? Velké peníze přitahují ty nejschopnější tvůrce: V reklamě pracují lidé kreativní, duchaplní, veselí, příjemní, kteří většinou nevědí, co činí – nedomýšlejí důsledky. Na rozdíl od vědců, jejichž objevy jsou zamýšleny jako služba dobrému, ale bývají zneužity armádou při vývoji moderních technologií zabíjení, s lidmi v reklamě je to naopak: Podílejí se na manipulaci čili špatnosti, přičemž se občas vedlejším produktem jejich negativní aktivity stane něco pozitivního. Když na demonstracích v listopadu 1989 zazněl požadavek vyškrtnout ze socialistické ústavy článek zajišťující vedoucí úlohu komunistické strany ve společnosti, v první chvíli to všem vyrazilo dech. Na chvíli se zdálo, že v reakci na takovou neslýchanou drzost nastane třetí světová válka. Dnes se spíše podivujeme, že taková pitomost mohla být v ústavě zakotvena. Podobně, postaví-li se mimo zákon veškerá reklama, PR, marketing, sponzoring a podobná veteš, budou se jednou lidé divit, že tady něco takového mohlo legálně existovat. A celá tato naše stupidně reklamní civilizace bude předmětem ťukání na čelo.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ročník 53 napsal(a):

Mě pane Hořejší nevadí reklamy, ale lživé reklamy na špatné výrobky.

Zeptejte se v ČOIce, jak dopadly naše povinné české receptury na téměř jakékoli potraviny. Jejich změkčení převzetím slabých evropských norem způsobily, že jídlo obsahuje místo masa soju, vodu, pak vodu a ještě trochu vody.
Za takové výrobky by byl kdysi inspektor ČOI velice vděčný, protože by rozdával pokuty a vysoké prémie by ho neminuly.

Když je pak takový výrobek v reklamě uveden jako "tradiční český výrobek s vynikající chutí", říkám si - proč ČOI nezasáhne?! Nemůže, nemá páky v normách.
08. 08. 2008 | 19:01

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší: Máte pravdu. Bolest z neustálého omílání všeliakých blábolů je skoro fyzická. A práh téhleté bolesti má každý jiný. Dokonce bych si dovolil tvrdit, informace je obsažena tak v 10 % všeho, co je napsáno, vysíláno nebo jinak vnucováno je nějaká informace, která dává smysl. A v 10 % z těch 10 % je pak ta informace nová a podnětná. Nezbývá mi, než zavzpomínat na dobrodince p. Koniáše, SJ.
08. 08. 2008 | 19:43

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Malá oprava textu: Máte pravdu. Bolest z neustálého omílání všeliakých blábolů je skoro fyzická. A práh téhleté bolesti má každý jiný. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že tak pouze v 10 % všeho, co je napsáno, vysíláno, nebo jinak vnucováno je nějaká informace, která dává smysl. A v 10 % z těch 10 % je pak ta informace nová a podnětná. Nezbývá mi, než zavzpomínat na dobrodince p. Koniáše, SJ.
08. 08. 2008 | 19:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ještě bych doplnil, že zdrojem žvástů není jenom stupidní reklama, ale mnohý český novinář. V dnešním Dobrém ránu v ČT jsem zaslechl skvostnou domněnku redaktora o tom, že zatčení britští zloději v Praze, kteří ukradli desítky miliónů britských liber, chystali se ty milóny liber legalizovat v českých nevěstincích.
Takže české nevěstince, které mají vlastní potíže při legalizaci svých příjmů, prý budou legalizovat libry z GB!
Souhlasím s nedávným výrokem M. Zemana, že průměrný český občan je inteligentnější než průměrný český politik. A dodávám, že samozřejmě je inteligentnější než průměrný český novinář.
08. 08. 2008 | 20:24

vlk napsal(a):

Pane profesore,
dneska s vámi souhlasit nemohu. Reklama je plevel. To máte pravdu, ale je jen a jen na nás, resp. na zákonodárcích, kolik plevelu dají prostoru. Vedle toho máme ještě sami možnost ten plevel okud možno omezovat.
Takže je to s kritikou reklamy asi stejné ,jako byste protestoval proti špinavému a znečištěnému vzduchu.
BYzny s výdycky může jen to, co je mu dovoleno.
A to, co dovol byznysu čeští " zákonodárrci" je srovnatelné jen s e situací v rozvojových zemích. Ostatně, čeští ákonodárci toto umožňují přesně na stejných principech jako jejich kolegové v rovníkové Africe.
Pro mne tentokráte máte dobré téma, ale špatného viníka.

Zbyněk Matyáš

Zeman jako obyčejně - nemá pravdu. Jednak konání politiků nená mantinel v chybějící inteligenci, on koná znaprosto logických pohnutek,tak jak koná.A kdyby byl český volič skutečně daleko inteligentnější než jeho politici, pak by je nikdy nemohl zvolit. Obvyklé přezkoušení teoretického výroku praxí.
08. 08. 2008 | 20:34

Jirka Cech napsal(a):

Mne by docela zajimalo, jak by si soudruh doktor Horejsi to omezeni reklamy predstavoval. Mame preci svobodu slova, takze je mozno rict, ze Klaus je genius a proziravy euroskeptik, nebo ze je vul, zlodej a zpatecnicky klimaskeptik, nebo ze Havel je idiot a utlacovatel reformovanych komunistu pripadne idiot a ochrance StBaku, dle preferenci.

Dokonce Vam za vysloveni neceho takoveho nehrozi kriminal, gulag, prevychovny pracovni tabor a kupodivu ani takova malickost jako neprijeti vasich deti k studiu na VS nebo jejich dozivotni stigmatizace, zakaz vyjezdni dolozky nafurt pro celou rodinu a podobne.

Jak v tomto pravnim ramci chcete nekomu ZAKAZAT aby si za svoje penize napsal ze pivo Bluj je fakt cool a je nejpenivejsi ze vsech nebo ze Milka je nejlepsi cokolada nebo ze Mirka je nejlepsi devka?

Nebo si predstavujete nejakou zmenu rezimu, kde by se zavedla "docasne omezena svoboda slova" a o tom, co je spolecensky vhodne by rozhodovaly vybory verejneho blaha, poulicni organizace a statem placeni cenzori? Nejak mi neni jasne jak byste tu reklamu omezil. Budu rad, kdyz tu vasi hypotezu trochu rozvedete, bude to zajimave pro mne i pro vas.
08. 08. 2008 | 20:44

Vaclav Horejsi napsal(a):

Jirka Cech:

Vida, strazce svobody slova uz je tady...
Ja si skutecne nemyslim, ze svoboda slova je neomezena. Prave tak, jako nemuzete v ramci svobody slova rozvesovat billboardy oslavujici Stalina, Hitlera, Usamu, nebo plakaty s pornografickymi zabery, tak bychom klidne mohli mit zakon striktne omezujici reklamu, a to zvlaste stupidni reklamu (dala by se na to zridit nejaka prisna komise). Takovou cenzuru bych jen uvital...
08. 08. 2008 | 20:53

bezvýznamnýbambula napsal(a):

({;^D), pane Profesore, ehm, jak říká pan kolega Oblud, dovolím si malý ohradek, neboť výše citovaný citát nepsala sl. Mihovičová, neboť ta se k reklamě vyjadřuje spíše sporadicky a víceméně střízlivě, nýbrž má maličkost. To jste se trochu překoukl, ...no, ale to je jedno, byl jsem citován ústy věhlasného pana profesora, což mne nadnáší a nadýmá pýchou tak nebeskou, že to jako odměna za to utrpení docela postačuje. No a co se onoho mého dávného výkřiku týče, ano, stále to tak cítím a bude hůře. Také jsem slečně Mihu dost nevraživě svého času vytýkal, že se to, čemu se dříve říkalo u lavičky v parku "opěradlo" změnilo přez noc v "reklamadlo" a že secese v Praze definitivně skončila. Téměř všechny lavičky kam se jen podíváte jsou, nebojím se to říci, ZNEUŽITY pro reklamu. Je smutné, že se tento trend přesunul i k nám, na maloměsto, takže se nedivte, když na tý Pražácí tak žehráme a slovo "Pražák", je tady u nás již vlastně z okruhu slov hanlivých. Je to vlastně synonymu slova "lufťák". No, ale to jsem Vás nepotěšil. Ani vy mne asi nepotěšíte, že? A teď mne omluvte, jenom jsem tak nakoukl, na diskuse již nechodím, ale tento Váš nový blog s onou faktografickou chybičkou mne trochu opět zatáhl do hry, ...ano, je to těžké, tato moderní doba, dříve stačil dost dobře vývěsní štít, nebo plakátová plocha, dnes je však o televizi a o internet a o dálníční kilometráž a o obalovou kartonáž a o tiskovinovou smršť plochy ploch více, navíc životní styl je dravější, což je stimulováno ideologií nekonečného ekonomického růstu (coř evokuje další docela dobrou filozofickou otázku: "Má progresivita civilizace někde své meze?", resp.: "Nebylo by lepší záměrně zastavit takzvaný POKROK na 75% jeho maximální únosnosti?", či: "Jaký je rozdíl mezi termínem Civilizace a Vyspělá ekonomika?"), který se nemůže zastavit, neboť by ho dohnala chiméra inflace a tak stále dokola. Babo a Makroekonom raď!!!
:-)), a teď tu bedýnku definitivně vypnu, mám toho za ten týden dost, včetně reklam.
Jo, ještě jedna věc, prokristapána, viděl jste to neštěstí? Rychlík u Studénky narazil do ocelových nosníků v plné rychlosti, ...několik mladých žen zemřelo přímo pod lokomotivou..., ...to je strašné, ...proč mám pocit viny i za ně, ...jak jim mohu pomoci, ...proč se to nedá vrátit, ...proč?! Proč se takové věci dějí, jsem z toho velmi smutný a navíc ta doba k tomu, ...míval jsem svého času velké deprese, sice jsem se z toho plně dostal, ale přeci jen, když se něco takového stane, nebo když si uvědomím, v čem, kde, a pod nadvládou čeho a vlastně i koho, to žiju, tak Vám povím, pane profesore, že na mne ty deprese občas lezou zas.
Tak ať to nepřeskočí i na Vás, navrhuji: pojďme, vykašleme se dnes na to, zhasněme v rámci piety ten prokletý internet, natáhněme si všichni holínky a pojďme do lesa, ...co Vy na to? Jdeme?! Je tam laskavé ticho a neklidné duše obětí nás lépe uslyší...

B.
08. 08. 2008 | 20:54

Zuzana napsal(a):

Pane profesore, snad nam nechcete naznacit, ze jste naprosty idealista a snilek? Reklama funguje prece i ve vedecke sfere - chces penize, pak musis spravnym zpusobem prezentovat projekt, abys dostal grant (na kvalite tolik nezalezi). O uspesnosti pri udelovani grantu take nepochybne rozhoduje oficialni prezentace zadatele ;-) Anebo jina: Chces mit vetsi vliv - zaloz si blog na aktualne.cz :-) Aktualne zase udela dobre, kdyz bude mit na svych blogovych strankach zajimave ci vlivne osobnosti..
08. 08. 2008 | 20:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
"kdyby byl český volič skutečně daleko inteligentnější než jeho politici, pak by je nikdy nemohl zvolit. Obvyklé přezkoušení teoretického výroku praxí."
Chybná logika, je to právě naopak. Volič volí (mnozí nevolí) z poskytnutého možného výběru. Politici moc dobře vědí, že nakonec někdo zvolen bude. Způsob výběru implikuje výsledek a v konkrétních podmínkách české politiky není inteligence vlastností potřebnou k politické kariéře.
08. 08. 2008 | 21:01

reppih napsal(a):

Reklamu tvoří profesionálové tak, aby byla co nejúčinnější, pokud vám vadí její úroveň, vadí vám úroveň vašich spoluobčanů...emigrujte.
A Hoffman?
Mezi propagandistickou manipulací a reklamou je zásadní rozdíl, z reklamy se sypou zlaťáky a na těch zatím stojí svět.
08. 08. 2008 | 21:01

Jirka Cech napsal(a):

No, plakaty, letaky a brozurky s Leninem, Stalinem, CheGuevarou a jinymi vrahy najdete na kazdem setkani KSC, a tech je do roka mnoho.

Plakaty s Usamou a palestinskymi teroristy najdete na kazdem srazu bojovniku proti imperialistickemu a utocnemu zidoamerickemu radaru, ktere v cesku take bezi pomerne casto, ne?

Takze chcete zmenu rezimu a dosane omezeni svobody slova :) nejakou prisnou komisi ktera by cenzurovala "hloupe reklamy"....

Hloupe podle koho? Podle pani Vomackove z horich kozomrdek? Jednou pry byla i ve strediskove vesnici. Podle Pepu z Kladna vole, co jezdi kamionem do Holandska, vole, a je to, ten, vole, swingers, nebo co? Podle Ing. Ivo A Bendu co vede mistni velvyslanectvi vesmirnych lidi? Podle s. RSDr. Jecneho, co se po prevratu dal k jehovistum? Podle patera monsignora Kukacky, podle ktereho je hloupe vse co neni v bibli? Podle spolku Sysifos? Jak chcete rozhodovat, kdo ma pravo vyslovit svuj nazor, byt i sebestupidnejsi?
08. 08. 2008 | 21:12

RUMCAJS napsal(a):

Souhlas s Jirkou z Čech.
Musíte pochopit pane profesore, že část obyvatel této země není syta z daní ale z toho co prodá.A aby něco prodal, musí investovat do reklamy.Ať blbé nebo chytré.
Snahu ji nějak omezit v komerčních medií považuju za naprostou pitomost.To může opravdu napadnout jenom státního zaměstnance s návykem každý měsíc si zajít k misce a nestarat se o to, kde se to tam vzalo.
08. 08. 2008 | 21:13

Vaclav Horejsi napsal(a):

Jirka Cech:

Ale vzdyt prece existuje Rada CT, Rada pro televizni a rozhlasove vysilani, a ty take rikaji, co uz vybocilo z mezi prijatelnosti.
Existuji grantove i komise.

A konec koncu takova soudni porota je take jakasi komise, ktera o necem rozhoduje, ne?

Nebo parlamentni vybory?

Spousta veci ve spolecnosti je regulovana tim, jak rozhodne nejaky k tomu zplnomocneny organ.
08. 08. 2008 | 21:24

vlk napsal(a):

Zybněk Matyáš

chyba. Kdby byl průměrný volič inteligentnější, měl by leppší s trany a sám by s ev nich angažoval..Nedělá to.
08. 08. 2008 | 21:35

Manik napsal(a):

Jirka z čech: Jste úplně mimo!
08. 08. 2008 | 21:38

bigjirka napsal(a):

Revoluce per partes: zrušit lustrace, zavést zase komise, co se budou srát do všeho...
08. 08. 2008 | 21:48

Vaclav Horejsi napsal(a):

bigjirka:

Ano, a zavest progresivni dan z prijmu, na to nesmime zapomenout!
:))
08. 08. 2008 | 21:52

Michal napsal(a):

Rozsáhlá regulace asi není příliš reálná, ale srovnejte si lesy debilboardů kolem našich dálnic a stav v Rakousku či Německu. Stačilo by jediné - trocha pověstné "politické vůle".
08. 08. 2008 | 22:00

Jirka Cech napsal(a):

To VH: Myslim, ze i ostre (aspon exponencialne) progresivni dan z prijmu je proste zpatecnitvi, v nove, pokrokove, socialne, genderove i enviromentalne uvedomele evrope si vystacime s pravidlem, ze kdyz ma nekdo nad 50 tisic mesicne, nemohl si na to vydelat poctive a proto se mu to zabavi a prerozdeli spolecnosti.

V dalsi fazi rusime i ten limit padesati ticis, dame to flexibilnejsi na vic nez 3x zivotni minimum, a potom, v dalsi fazi, uz nechame vyber osob s majetkem vhodnym k prerozdeleni na moudre a uvazlive volbe komise (akcni petky) uredniku toho prerozdelovaciho uradu.

Jen tak se zajisti vseobecne blaho a poradek a tak.

:-)
08. 08. 2008 | 22:07

Lila napsal(a):

Když ono v podnikání stoprocentně platí, že o kom se neví, jako kdyby nebyl. A cílem reklamy je upoutat pozornost za každou cenu, odlišit se... Takže zrovna reklamu, která nás irituje ze všeho nejvíc, si pravděpodobně zapamatujeme spíš, než ty decentní, uměřené, ale nijak nevybočující z řady.

Nejsem konzumentkou televizních reklam, z nabídky televizí si pečlivě vybírám, takže si nestěžuji. Ale na nervy mi lezou obří billboardy u silnic, zvlášť když propagují zboží tak pochybných kvalit jako jsou naši zájemci o politické funkce (které si zpravidla mezi sebou rozdají pár měsíců před volbami).
To snad raději ty prací prášky...
08. 08. 2008 | 22:09

Jirka Cech napsal(a):

to Michal:
Muzeme to vymezit na jednu klicovou otazku, opravdu se Vam zda mira regulace Vaseho zivota ruznymi uredniky, aktivisty, vybory a komisemi nedostatecna a volate po vetsim mnozstvi regulaci, omezeni a narizeni?
08. 08. 2008 | 22:10

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Pánové, proč tuto otázku politizujete? Jisté mantinely toho, co a kdy je možné veřejně publikovat existují všude. V ČR je hlavním problémem to, že tyto mantinely v divokých 90. letech neexistovaly (neexistovaly dokonce ani jiné významnější mantinely) a co se rozmohlo a zakořenilo, těžko budete vykořeňovat.
Jinak pro bijirku (tímto ho zdravím) a Jirku z Čech...
i) omezení vlezlé reklamy prosím nezaměňovat s cenzurou
ii) myslet si, že skutečná cenzura neexistuje je prosím naivní. Zesílená propaganda má k cenzuře názorů oponenta velmi blízko. A propaganda má zase metodicky sakra blízko k reklamě.
-FK-
08. 08. 2008 | 22:10

bigjirka napsal(a):

pane profesore, progresivně paralytická daň z příjmu je bezvýznamná. je jen nespravedlivá a kontraproduktivní, ekonomicky ty hrátky s prohýbáním křivky jsou bezvýznamné. třeba mizerná odpisová politika brzdí ekonomiku víc.
08. 08. 2008 | 22:14

bigjirka napsal(a):

ahoj krokodýle... selektivní omezení reklamy cenzurou je. omezení určitých druhů reklamy ne.. ale ovšemže mi 90% reklamy připadá jako humáč, co mne akorát buzeruje
08. 08. 2008 | 22:16

sasa napsal(a):

Myslim, ze by stacil zakon, ktery by omezil reklamu pouze do reklamnich casopisu ci novin, reklamnich televizi nebo reklamnich radii pripadne webovych stranek. Proste kazdy by vedel, ze tento informacni zdroj je prostredkem reklamy. A zakazal by 3D reklamu. Podstatou by bylo, ze clovek si musi prijem reklamy sam zvolit.
08. 08. 2008 | 22:25

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Na druhé straně je mnohdy hlavním zdrojem příjmů pro média a ta by se bez ní neobešla. Dovedete si představit, že by jste za například za časopis platili o 200% víc?
08. 08. 2008 | 22:44

Jan napsal(a):

Mluvíte mi z duše pane profesore.
Často na to myslím. Už i na ČT2 je reklama, nedá se uniknout. vymývání mozků reklamou a vymývání mozků bolševickou propagandou se liší účelem. Pořád je to ale vymývání mozků.
Mám problem, že si to pamatuju. To de ja vue je tak intenzivní.
Naše představy v roce 1989 prostě byli zcestné a je těžké si to přiznat. Hezky to řekla dneska jedna paní Číňanka : lidi se mají dobře, lidská práva je nezajímají... Je to tak pane profesore ti lidi na Václaváku nechtěli svobodu, chtěli se mít dobře. "Lidé jsou spokojení u oltářů televizí..."
P.S.Reklamy podél dálnic jsou jen na divokém východě./společně s kurvami/
08. 08. 2008 | 22:47

KarelMasin napsal(a):

myslím že je to o nastavení člověka. Reklamu nemám rád, tak nemám televizor, radio jen v autě a soustředím se na cestu. A ta málo co ku mě pronikne, je mi k směšná.
Hlavně nic proboha nezakazovat!
Zdravím K. M.
08. 08. 2008 | 22:49

Karel Rossmann napsal(a):

Vlku, s Vámi (20:34:25) jako zpravidla obvykle souhlas. Ale vaše věta
„ale je jen a jen na nás, resp. na zákonodárcích, kolik plevelu dají prostoru. Vedle toho máme ještě sami možnost ten plevel okud možno omezovat“ – to snad není věta od Vás.
Jak bychom mohli vůbec v čemkoli ovlivnit své zákonodárce, ty prvoplánové loutky, natož pak loutkáře.
Na zákonodárce nemáme vůbec žádný vliv. A zvolíme-li jednou za čtyři roky jiné, stane se s nimi „Proměna“. Máme svobodu slova, sláva, ale to slovo nikoho nezajímá. Jak jste myslil ten vliv, tu naši možnost. Ta bezmoc prolíná se všemi blogy, tedy všemi tématy. Obludná bezmoc a hádky na internetu. Už jsem tady někde vyzýval k založení spolku Pondělníků, neposlušných. Ani jedna odezva. A aby mě pan Stejskal nesmazal, že to není k tématu , tak k reklamě zpět- ano je to těžký smog a je to znásilňování ducha a bude toho přibývat,protože to vynáší. Tak si pojďme udělat sbírku reklam, od těch trestných, přes ty pouze lživé, k těm jenom stupidním a nakonec k těm skutečně informativním, hezkým a vtipným. A pak vyhlásíme a předložíme různým fundovaným Radám co chceme, co podporujeme, a čeho se štítíme. Ne zákaz, ale náš rozum, naše volba, náš vtip.
Hezký večer všem neunaveným četbou Zápisků z podzemí.
Karel Rossmann
08. 08. 2008 | 23:00

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
kolem té reklamy jsem léta jezdíval každý týden, známka, že Bilina je za humny. Snad by mi ten pták tam už chyběl :-).
Stupidita našich reklam, jde vcelku mimo mě, nevnímám je. Kromě toho jsou zde k vidění věci poněkud závažnější: Opilá či zdrogovaná mládež, špalíry holek s holými zadky při silnicích apod. Nejsem pedofil a tak mi to poslední neladí.

Otázkou ovšem je, jak ty reklamy mohou být účinné. Jinými slovy, jak dalece národ zpitoměl, tj. jestli má větší vliv barnumská reklama nebo slovo autority.

Obávám se, že odpověď by byla dost tistní. Už proto, kdo je pro hlavně pro mládež autoritou.
08. 08. 2008 | 23:01

jepice napsal(a):

Je na každém z nás, kolik iritující reklamy si pustí do svého soukromého prostoru. S veřejným prostorem je to horší. U těch silnic si taky říkám, že když je něčeho moc, tak je toho příliš. Ale když se víceméně daří vytěsňovat velkoplošnou reklamu z historických částí měst, proč by to nešlo i v případě hezké české krajiny? Navíc mám pocit, že díky těm obřím obludám se toho propagovaného zboží zas o tolik víc neprodá. Výrobci i agentury by mohli v zájmu našich nervů podstoupit test: na půl roku dát ty ohavnosti k ledu a pak vyhodnotit, o kolik klesnul prodej, pokud by vůbec byl nějaký pokles měřitelný.
08. 08. 2008 | 23:10

Fialovy Krokodyl napsal(a):

KarelMašín:

Jenže to jste jeden z mála. Například děti nasají všechno hrozně rychle.
Když někdo bez pozvání vtrhne do lidského podvědomí a oblasti pudů a rozpoutá tam karneval tak se moc bránit nelze. Mimochodem, i jen to, že reklamu slyšíte aniž by jste ji poslouchal dobře udělanému reklamnímu spotu v rádiu stačí k tomu, aby byl účinný.
08. 08. 2008 | 23:12

KarelMasin napsal(a):

Fialový Krokodýl:

pokud toto pravidlo neznáte..jistě! pokud ho znáte, jste si ho vědom - Vaše volba.
S dětma je to těžké, ale každý si tím musí projít, není stejně jako pubertou. Berme to jako věc která prostě je.
Jako že prší, a je několik možností jak nezmoknout, a nebo hrdě kráčen mokrý :o)
Vše je jen na člověku.
Krásnou noc K. M.
08. 08. 2008 | 23:24

zdesta napsal(a):

Pan Hořejší. Řešíte Solženicynovské dilema.Bývalý režim jste neměl rád a tento také zrovna nemilujete.Takových lidí je spousta.Problém nastává,pokud se v rámci svobody slova, vyjádříte k něčemu kriticky.Jste okamžitě dehonestován, napadán a.t.p.Nevysvětlujte své osobní postoje, obzvláště ty, které se týkají bývalého režimu.Taktéž nevysvětlíte milovníkům neomylných ideologii, že myšlení je vzpoura.Je to zbytečné.Co setýká reklam.Bez reklam to dnes asi nepujde.Záleží jen na tom jakou mají úroveň a zda nejsou klamavé.Některé budí dojem,že je nedělají profíci, ale pitomci.Ohledně nějakých rad, či komisí jsem dost skeptický.Že je vše přereklamováno stím asi nejde nic dělat a mě to také vadí.
08. 08. 2008 | 23:26

KarelMasin napsal(a):

není tam nemá být...jsem datel :o)
08. 08. 2008 | 23:26

hv napsal(a):

Proc krome stupidni reklamy nezakazat i stupidni porady v rozhlasu/televizi?

Proc krome skodlive reklamy nezakazat i skodlive vyrobky jako alkohol, tucna jidla, kokakoly a jine?

Proc krome vlezle reklamy nezakazat mluvit i vlezlym lidem?

Proc krome vlezle reklamy nezakazat vystupovat i vlezlym umelcum?

Vse, co je vlezle, stupidni, skodlive, odpuzujici tim z tohoto sveta zmizi. Vsechny tyto veci posoudi odbornici na slovo vzati a rozhodnou, co je pro obcana dobre, co na nej ma blahodarny vliv, co muze konzumovat, poslouchat, jist, pit, videt.. cokoliv?

Takovi obcane potom budou neskutecne stastni :)
08. 08. 2008 | 23:30

Fialovy Krokodyl napsal(a):

hv

Argumentace ad absurdum v tomto případě nemá smysl. Mluvíme o reklamě, a pouze té pokleslé, které se navíc nelze vyhnout. Tučné jídlo a alkohol můžete o vlastní volbě vynechat.
09. 08. 2008 | 00:35

prirodovedec napsal(a):

bezvyznamnybambula: Zdravim po case. Vracejte se prosim casteji!

Autor a dalsi: Tema mi udelalo velikou radost, nebot navazuje na moji ideu u J.M., ze jeste daleko vetsi deprivaci nez drzeni ditete sestrou za nozicku vzhuru nohama zpusobuje reklama pro deti a mladistve. Vyzyval jsem slecnu J.M. jako odbornici, aby se nan sverila, jak resi svuj rozpor hlasani lepsi budoucnosti bez deprivaci (bez injekci, s homeopatiky, mazlenymi detmi) s tim, ze prispiva deprivaci reklamou. Bohuzel tema zatim neuchopila.

Vy jste mi udelal velkou radost. A samozrejme mne tesi, ze jste mi tim doplnil moji nedokoncenou (pan Stejskal mlci) rozmluvu s editorem na tema kvalita nasich medii.

Pravdou ovsem je, ze se zakazovanim a komisi zasadne nesouhlasim. Po precteni typickych bodu k tematu (jak je zavadim i ja) tykajici se progresivni dane mne napadlo zcela jine reseni.

Verejnopravni TV by vyhlasila soutez o nejduchaplnejsi reklamu a naopak o nejmizernejsi. Hlasujici divaci by rozhodli o tom, ze prvnich sto nejlepsich reklam podle divaku by zarucili firmam s vyrobky a tvurcum reklam rocni osvobozeni od jiste casti dane. Naopak sto odhlasovanych reklam by vedle k tomu, ze by na ne byla uplatnena tzv. zesilena exponencialni danova progrese (autori vyse jiste vi, co tim mysleli).

Pomohlo by to urychleni vycisteni trhu od neschopnych firem, vycistilo by to zivotni prostredi a podporilo by to schopne a uspesne. A obsahovalo by to porvek odmeny. Co Vy na to? :)
09. 08. 2008 | 00:47

pmichak napsal(a):

Cituji bloggera:
"Kdybych měl tu moc, reklamu bych drasticky omezil, zavedl bych na ni prostě jakousi cenzuru – ponechal bych jen velmi omezené množství reklamy vtipné a inteligentní".

Jake mnozstvi reklamy je velmi omezene? kdo bude rozhodovat o tom, ktera reklama je vtipna a inteligentni? Vam muze reklama Orion pripadat uzasna, mi pripada stupidni. Kazdy je jiny, nekomu se libi Orion, jinemu I muzi maji sve dny. O tom, co pro nas bylo inteligentni a vtipne 40 let rozhodoval bolsevik a co ja si pamatuji tak vtipne a inteligentni to urcite nebylo. Dnes to staci vypnout, ja to tak delam.
09. 08. 2008 | 01:40

Pepa Řepa napsal(a):

Pane profesore, měl bych pro vás návrh.
Začněte od sebe, jděte příkladem.

Za pár měsíců budou volby. Nechť strana, které jste příznivcem se zřekne billboardů a jakékoliv reklamy vůbec.Leafletů, brožur, různých předmětů, videoklipů.
Ušetříte, to je pravda.Ale omezíte možnost lidem vymílat poslední mozkové závity, které zbyly. Totéž na druhou stranu, abyste neměl představu, že jdu po krku jen vaší milované straně.Třeba se toho druhá partaj chytí, když zjistí, že jste vyhráli volby o dvacet procent a do reklamy dali desetinu.
Nebo to tak, probůh není? Nebo potřebujete lidem naprat do hlavy svojí (ve vašem případě) bohulibou osvětu a omezit to naprosto tupé, lživé a odporné (v případě protivníka) vymývání mozků.V čase voleb totiž politická reklama ovládá všechny billboardy.Prášky na praní jdou stranou.
K tomu zřídíme komisi a dvě subkomise. Přirozeně podle výsledků voleb, ale pouze v případě, že volby vyhrajete. Doporučoval bych ještě zřízení billboardové policie.

Všichni jsme manipulováni. Od rána do večera. Selektivním výběrem informací,politickou korektností, absurdními zákony typu zákona protifackovacího,klamavou reklamou, vtlučeným neoflagelantsvím, potlačováním národního povědomí.Kolik se jen tady objevilo tupých nalejváren ohledně Kosova.

Že mi billboardy nevadí? To víte, že vadí! Víc mně ale vadí ty monstrozní škatule za nimi. Řepka olejka, vrtule na kopci, politická korektnost, slepé eurohujerství, reklama na inkontinenci, když večeřím.Pak přijdou hemeroidy a zakončíme to roztomilou vložkou.Dobrou chuť.

Co tedy s tím, pane profesore?
Jednoduché.Budou volby. Začněte!

P.S. Pamatujete film Slavnosti sněženek? Už tam, chodila dvojice s šablonou Zahrádkáři Kersku. Vyšvihla ji všude, kde bylo volné místo. Tuším, že i na to bambulovo opěradlo laviček.
Průkopníci české reklamy, řekl bych.Bylo to ještě za totáče.
09. 08. 2008 | 07:54

Pepa Řepa napsal(a):

To přírodovědec
Hlasujici divaci by rozhodli o tom, ze prvnich sto nejlepsich reklam podle divaku by zarucili firmam s vyrobky a tvurcum reklam rocni osvobozeni od jiste casti dane...

Hezká myšlenka. Obávám se, že vhodná Thomase Mora.Myslíte, že neexistují cesty jak zmanipulovat hlasování?Na rozdíl od paní Mihovičové nikdy jsem nehlásal světlou budoucnost.Spíše naopak. Snad proto, že o reklamě cosi vím.Ale to sem tahat nechci.Je to tenký led a já mám na nohou staré šlajfky.
09. 08. 2008 | 08:05

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Vy si opravdu myslite, ze jsem nejaky Nadparoubek?

Jen tak mimochodem - ja nemam zadnou "milovanou stranu" - Vy ano?
09. 08. 2008 | 08:12

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
mně také vadí pitomá, vlezlá, opruzující reklama, ale mnohem více by mi vadilo ministerstvo reklamy, kde by tisíce úředníků za mé peníze rozhodovali, kterou reklamu smím vidět, a kterou ne.

Já to řeším takhle: při nákupu se zamyslím, zda mne tento výrobek obtěžoval reklamou, když ano, pak ho odložím a koupím ten, na který jsem reklamu ještě neviděl. Samozřejmě v případě srovnatelné kvality a ceny.
Kdyby takhle nakupovala většina lidí, neměl byste důvod Váš článek psát.
09. 08. 2008 | 08:51

Proto napsal(a):

Reklama v agresivní,přebujelé podobě,kterou zde právě zakoušíme, není v žádném případě znakem svobody. Je naopak indikátorem a nástrojem rafinovaného druhu nesvobody prostupující společností.Chtít aby politici, reklamu nějak regulovali,či omezili je podobné jako chtít po rybách,aby si vypouštěly rybník. Velké procento lidí je již zmasírováno, naučeno nepřemýšlet, nehodnotit produkt rozumem a nakupovat podle reklamy.Před volbami loga výrobců nahradí loga politických stran a politická soutěž myšlenek zaručená ústavou spočívá hlavně v tom, kolik si jaká strana může dovolit investovat do bilboardů atd.Žebříček uváděných sum vydaných do předvolební kampaně poměrně dobře kopíruje výsledek voleb. Mozky voličů obrobené reklamou jsou pro současné mocenské struktury ideálním materiálem.
09. 08. 2008 | 09:06

vlk napsal(a):

Karel Rossmann

zdá se, že jsme nebyl ve formulaci přesný, protože nejsme ve sporu. Mylsíme totiž oba naprosto stejně. Chtěl jsme říci totéž co vy. Totiž , že k omezení reklamy , společensky přijatelnému, vedou jen dvě cesty .
První omezení má v ruce zákonodárce. Co si o nichmyslím a očekávám,jsme se domníval,že jsme napsal dostatečně tím, že jsem použil výraz "zákonodárce" a srovnal e s jejich kolegy z rozvojových zemí... Samozřejmě jsem tímchtěl sdělit, že jejcih důvody být pro něco nebo proti něčemu jsou úplně jiné než mínění jejich voličů a už vůbec ne obecný prospěch.

A naše c esta k omezení plevelu je doufám jasné.
Přírodovědče promiň, ale tvůj nápad je velmi humorná utopie! Směju se od ucha k uchu. A představuji si tu šílenou reklamní kampaň na nejlepší reklamu, kdyby ten nápad byl realizován. Představuji si i nábory "dobrovolníků" hlasujících právě pro tuhle reklamu.
A bavím se při představě, jak by se tak trh očistil od neschopných firem. Já osobně za jedny z nejdementnějších reklam pokládám reklamy T Mobile a O2 a kdyby nebylo vzpomínek na staré reklamy OScara,tak i Vodafonu. Mylsíš , že by zmizeli z trhu kdby neinzerovali? A proč y měli zmizet z trhu výrobci nebo poskytovatelé něčho, v souvislosti s tím, že si najdou reklamní agentru, co není právě v kondici. Reklamy tytu Bobika nebo Vypuštěná nemohou vznikat každý den.

Tak vidíš a jsme v polemice.
09. 08. 2008 | 09:13

jepice napsal(a):

Čochtane, tohle téma je u nás doma na denním pořádku. Každou chvíli dostanu vynadáno, že se nechávám zblbnout otravnou reklamou. Jenže já při reklamě vypínám zvuk i svou pozornost a neznám tudíž ty strašlivé spoty, které mého muže iritují natolik, že se rozhodl dotyčné zboží bojkotovat! Budu si asi muset vyžádat seznam zakázaných značek.
09. 08. 2008 | 09:16

jepice napsal(a):

Bóbika i Vypuštěná jsou fajn, dokonce tak fajn, že většina lidí (včetně mě) neví, co vlastně propagovaly.;)
09. 08. 2008 | 09:21

Proto napsal(a):

to Čochtan : Nemyslím, že by zde někdo toužil po jakémsi ministerstvu reklamy.Vždyť by přeci stačilo,aby se reklama stala běžným zbožím,tak jak je to s jinými produkty.Někdo reklamu vyrobí,kdo má o ni zájem, prostě si jí zakoupí.Tzn. noviny,časopisy,TV kanál specializovaný na reklamu.Jejich úspěšnost na trhu by je sama regulovala.V dnešním systému dostáváte onen produkt-reklamu, aniž by jste měl o ní zájem. Vytvořila se tak jakási povinost reklamu konzumovat.Je to stav,kdy jeden může svobodně reklamu produkovat,ostatní ji prakticky musí konzumovat.
09. 08. 2008 | 09:40

Čochtan napsal(a):

Jepice:
upřímnou soustrast! Cítím s Vámi i s manželem ! :-)))

Všem: ono by stačilo pro začátek zakázat vkládání reklam do pořadů televize. Tedy do běžících pořadů. Reklamu koncentrovat do bloků MEZI pořady a ne v nich. Jenže kdo platí určuje co se bude hrát. A reklama platí víc.

Uvítal bych reklamu jako INFORMACI. Podrobnou technickou informaci s detailními záběry, atd. Chápu, že tohle je možné u aut, fotoaparátů, ... ale nemožné u vložek s křidýlky, parfémů...
09. 08. 2008 | 10:29

KamilW napsal(a):

Vážený kolego i ostatní čtenáři blogu,
k danému tématu doporučuji také přečtení úvodníčku na stránkách
http://www.chemicke-listy.c...
09. 08. 2008 | 10:47

Pepa Řepa napsal(a):

Pane profesore,
v posledních volbách jsem volil Balbínovu poetickou. V našem obvodě jsme byli tři. Já, jeden herec od Cimrmanů a třetího blba jsme nedohledali.
Že to je hlas hozený do koše? To vím taky.A u jiných stran je to jiné?

Zvláštní, že se averze soustřeďuje na komerční reklamu. Tam občas přijde někdo s nápadem. Nepamatuju si, že bych někdy viděl kreativní billboard politické strany.Kromě posměšných, přirozené.

Pokud jde o osvobození od daně, doporučoval bych model, osvobodit od daně reklamu zesměšňující politické strany. Pár kovaných straníků by to kleplo.
Pokud se k nim nepočítáte, což je promne milá zpráva, nemáte se čeho bát.
09. 08. 2008 | 11:07

Lila napsal(a):

To Proto

Je to sice poněkud od věci, ale představitelům jedné politické strany se podařilo v 90. letech zapíjet úspěch v parlamentních volbách tak důkladně, že oslava na parníku stála víc, než celá volební kampaň.
Ta strana už neexistuje, dluhy, které po sobě zanechala zřejmě ještě existují...
09. 08. 2008 | 11:20

Čochtan napsal(a):

KamilW:
Díky za link, PERFEKTNÍ !!!!
09. 08. 2008 | 11:36

Pepa Řepa napsal(a):

KamilW
výborný link. I to je o manipulaci. V současné době máme doma jakousi konvici s filtrem. Zřejmě se po čase dozvím, že filtr nic nepřefiltruje a je třeba koupit maxifiltr.
09. 08. 2008 | 11:41

vlk napsal(a):

jepice

měl jsem za to,že jsme vám odpověděl,co propagovala reklama na Bobiku a Vypuštěnou, a le zdá s e, že jsme porušil kodex a pan STejskal mne smáznul....

panu rofesorovi KW...

díky za link. Ano, přesně tak to je.
09. 08. 2008 | 13:10

Karel Mueller napsal(a):

Milí přátelé,
vlku, Pepo Řepo, přírodovědče i další,
opusťme chvíli téma méně podstatné a koukněte na vývoj v Gruzii.
Pandořina skříňka ... asi je to tady.
09. 08. 2008 | 13:18

suchánek napsal(a):

LOL

tak když jsem dočetl ten výtvor, spadla mi na 30 minut čelist, ve které vytrvala nehybně po celou dobu a to i tehdy, když jsem si šel dát studenou sprchu, takže jsem nedobrovolně splnil svůj pitný režim na týden dopředu.

PANE HOŘEJŠÍ, buď

a) dělaté si legraci a brzy to pompézně oznámíte, povedlo se vám to dokonale

b) jste vytvořil, a tady se předem musím omluvit, takovou DEBILITU, že u vysokoškolsky vzdělaného člověka, který pracoval na harvardu to tolerovat prostě NEJDE.

původně jsem chtěl s vámi uzavřít "příměří" a nějak vás pochopit. tento blog bylo to nejhorší, co mohlo přijít.

takže jen pár bodů:
1. nebýt reklamy, nepovídal byste si tady s nikým, nenašel byste tu lidi,kterých si tak vážíte a vaše výplody by nikdo nečetl. aktualne.cz by neexistovalo. neexistoval by ani internet. abych to dotáhl úplně, neexistovaly by noviny, televize, radio. neexistovalo by nic. ledaže byste platil a samozřejmě donutil lidi platit koncesionářské poplatky na vše výše jmenované v řádech desetitisíců měsíčně. přesvědčit lidi, proč za informovanost platit, byste musel osobním obcházením a přesvědčováním všech obyvatel české republiky, což by vám zabralo asi 158 let.

2. reklama cílí na cílovou skupinu. ta je poměrně slušně v zadání definovaná. rád bych vás upozornil, že reklamní tvůrci nemůžou subjektivně hodnotit, jak slogan připodobnit stylu prevérta. musí ten slogan i vizuál udělat tak, aby mu cílová skupina rozuměla. vy, jakožto cílová skupina, jste pro reklamu naprosto nicotná, zadavatele nezajímáte. levicových postarších vědců s praxí na harvardu existuje titěrné množství a námaha i prostředky vynaložené do toho, aby vás reklama přesvědčila k nákupu, jsou nenávratné. čím větší skupina, tím lépe pro zadavatele. jedna z nejúspěšnějších reklam na českém trhu všech dob byla na prací prášek. všichni do jednoho tvrdili, jak jim to leze na nervy - a všichni ten prášek kupovali.

3. PŘÍRODOVĚDČE -takhle mimo jsem vás tu ještě nezažil. měl byste se některým tématům automaticky vyhnout. reklamě je šumafuk, jestli se někomu líbí nebo ne, je ji ukradené, jestli je pro intelektuály kousatelná nebo ne, reklama prodává. a používá mechanismy (poměrně sofistikované) k tomu, aby to fungovalo. definujte DUCHAPLNÁ REKLAMA. pro koho? proč? aby pana hořejšího neobtěžovala? no žasnu.

4. KOMISE - zlatý hřeb vašeho blogu. zkuste vymyslet parametry, porotu, důsledek. jen drobnéupozornění, pane hořejší. to, co se líbí vám, senelíbí 90% populace a naopak. proč by se to mělo přizpůsobit vám? nepleťte si to s kulturou a uměním, to dotujete. reklamu nikdy nikdo nedotoval a dotovat nebude, dokonce bych řekl, že je to přesně naopak.

5. strejda Ford kdysi řekl, kdybych měl poslední dolar, dal bych ho na reklamu.

6. jedním z parametrů tvůrců reklam je komunikační výhoda vůči konkurenci. nelze komunikovat to, co už konkurence dávno používá a je známá. komunikuje se inovace, nápad, vylepšení. neinovuje se s potřeby prospět lidstvu a čekat, až si našeho záslužného činění někdo všimne. inovuje se proto, aby se to dalo zkomunikovat. rozumíte tomu aspoň trochu???

bože můj

pozn: zkuste se prosím, pane přírodovědče, nereagovat tady na mě. mám o vás vysoké mínění a naše diskuze zde by to mohla šmahem poupravit. bojím se toho. naopak si s vámi velmi rád popovídám na jiném blogu. díky
09. 08. 2008 | 14:05

Pepa Řepa napsal(a):

Io suchánek
Komise? Nic nového. Fungovaly až do devadesátých let.Každý pátek jste musel do Mánesa pro razítko, jinak vám návrh nikdo neproplatil. Ještě lepší komisi měli Slováci v Bratislavě. Byli tam zástupci různých společenských skupin, kteří rozhodovali, zda je červená ta správná červená. Kupodivu ta komise byla nejtolerantnější.Málokdo pochopil o co běží.

Druhá možnost je ta, že má pan Hořejší na mysli komisi ve smyslu dát něco do komise jako v bazaru. To by byl ovšem kolosální nápad. Vy byste třeba dal do komise návrh na reklamní kampaň a nějaká politická strana by si to koupila. Ono je to vlastně jedno, která.Když tam prsknete Klidná síla, tak je to univerzální.

Pane Muellere, pozorně to sleduju. Můžeme si tipnout, kdo přijde s první nalejvárnou.Můj tip je první z večerníčkové dvojice. Kterak zlovolné síly uslintaných agresorů napadly naše mírumilovné potenciální spojence.
Myslím, že z toho nic nebude.Jenom divadlo.První z kompenzací za Kosovo s trochou kraválu.V době OH zvláště pikantní.
09. 08. 2008 | 15:21

Karel Mueller napsal(a):

Pane Pepo,
byl bych rád, kdyby jste měl pravdu. Ale už z prvních reakcí i na aktuálně - které byly pak patřičně korigovány - bylo zřejmé, že tu akci vyprovokoval Saakašvilli. Možná chtěl využít OH a předpokládal, že právě v této době Moskva nic nepodnikne.
Možná chtěl definitivně vyřešit problém v Osetii. Zcela jistě svůj postup konzultoval dopředu s USA.
Ale Rusové nijak necouvli a nový president má možnost ukázat, že bude ruské zájmy tvrdě hájit. A začíná to i v Abcházii. Nakonec paralela s Kosovem je zcela evidentní a tak jediná otázka zní, jak je Rusko vojensky silné.
Může to dopadnout velmi ošklivě. Bushův výkaz po osmi letech není zrovna oslnivý, kromě ekonomických problémů a propadu dolaru má na svém vrubu iráckou katastrofu a nevyřešenou - či ještě zhoršenou - situaci v Afghanistánu.

Může to rozhořet a dopadnout velmi špatně.
09. 08. 2008 | 15:43

Pepa Řepa napsal(a):

To Karel Mueller
Hbité korekce příčiny konfliktu jsem si také všimnul. Teď přijde osvědčený scénář. Fotografie obětí (přirozeně jen jedné strany) pak nějaká ta fotka utečenců a vyhnanců směřujících přirozeně do Tbilisi (kam jinam). Možná nějaký tuberák, vyfocený za ostnatým drátem transormátoru jako ukázka nedostatečně živených grúzínců v Osetii a články. Spousta článků. O tom, jak se to s Kosovem nedá srovnávat.
Divil bych se, že by tomu bylo jinak.
09. 08. 2008 | 16:35

RUMCAJS napsal(a):

Těším se na Váš rozbor pane profesore "Osetia * Albánie" a právo na samostatný stát. Předpokládám, že Vám ta myšlenka na samostatnost nepřijde už tak nepřijatelná.
09. 08. 2008 | 16:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
" Kdby byl průměrný volič inteligentnější, měl by leppší strany a sám by s ev nich angažoval..Nedělá to."
Nedělá to mnohdy právě kvůli nízké inteligenci aktívních politiků, především však máloobsažných programů politických stran.
Tvrzení, že volič si nevybere žádný z programů politických stran v důsledku vlastní nízké inteligence je zcela mimo realitu. A jakým způsobem může volič dosáhnout, aby "měl lepší strany", víte snad jen Vy sám. Jenom nezačněte o vlastní angažovanosti, to jsme už zažili.
09. 08. 2008 | 16:59

jK napsal(a):

Co s tím? Kdyby někdo vynalezl televizor, který automaticky místo vysílané reklamy bude vysílat nekonečné pokračování seriálu Tom and Jerry, docela bych si ho koupil. To by byla pohodička.
09. 08. 2008 | 17:07

vlk napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Ale ona změna je možná skutečně jen tím, že ti co stojí mimo a nadávají vstoupí do politiky a pokusí se ji dělat jinak. Bohužel převážnou většinu znich postihne opačný efekt. Tedy , že politika dokonale změní je.
JIak to nefunguje. Pomineme li možnost revolucí.
To, že se za bolševiak jezdilo na silnici vpravo jsme také převzali.
09. 08. 2008 | 17:15

Kritik napsal(a):

Pěkný článek o ničemnosti reklamy.

Nicméně - jste opravdu přesvědčeni, že zákaz reklamy pomůže? Vždyť do uprázdněného prostoru, který k vymývání mozků užívala reklama, se okamžitě dostane něco ještě horšího, co doposud dříme na periferii našeho zájmu nebo co ještě nebylo pro nepotřebnost vymyšleno.
Přemýšlejte - mohl by politický systém, jaký tu byl před rokem 1989, a který využíval demagogii obtížně konfrontovatelnou s jinými informačními zdroji (byly obtížně dostupné), existovat v době rozšířené elektronické komunikace (např. internetu)? Takže předlistopadový systém musel padnout, neboť by se stejně nastupující informační explozi nedokázal ubránit. A byl nahrazen podstatně dokonalejším systémem ohlupování, založeném právě na šíření falešných informací. Jak snadno se nyní demagogie rozšiřuje a jak velký záběr má hromadné vymývání mozků. Reklama je jen nepatrná součást tohoto nového systému. Zakážete-li billboardy a televizní reklamy, nahradí je například samotní tvůrci televizních pořadů - svým oblečením, vystupováním, tématy seriálů, hraných produkcí. Co pak budete zakazovat?

Pokroku zkrátka nelze zábranit. A pokrok se týká i šíření zla. Neboť, jak říká nejrozšířenější tištěný zdroj, "ten zlý je mistr lži". Nemá moc pouze nad těmi, kdo poznají absolutní pravdu.
09. 08. 2008 | 17:15

Pepa Řepa napsal(a):

To Runcajs
vyjde to nastejno. Co je jednou odporná iredenta je podruhé roztomilý osvobozenecký boj.I když iredenta není zřejmě správné slovo. Abcházci a Osetinci nejsou Rusové.
Problém je, že Kosovo máme za humny a Gruzii trochu z ruky.
Dalo se to čekat.Horší bude, až někdo vytáhne kosovskou kartu v Evropě.
09. 08. 2008 | 17:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
"Ale ona změna je možná skutečně jen tím, že ti co stojí mimo a nadávají vstoupí do politiky a pokusí se ji dělat jinak."
Obvyklá naivní představa o fungování společnosti. Když mi např. nechutnají masné výrobky obsahující šlachy, kůži, sóju a další přísady, mám vstoupit do výrobní firmy a pokusit se o nápravu.
Princip politiky v "demokracii" (o demokracii = vládu lidu se jedná ve velmi malé a zprostředované míře) je boj o většinu. Pokud se v tomto boji projevuje inteligence kohokoliv, pak podstatně méně než různě přizpůsobené marketingové metody a v neposlední řadě podrazácké kampaně (naposledy čunkiáda).
09. 08. 2008 | 17:32

Pobo napsal(a):

Přiblblé reklamy, to je snad to poslední co mne trápí. Prostě je ignoruji, a přemýšlím, že stejně tak se asi budu chovat k tomuto blogu (ze stejných důvodů). :o))
09. 08. 2008 | 17:48

RUMCAJS napsal(a):

Pepa Řepa:
Předpokládám, že si pan profesor bude chtít zachovat tvář, tak jsem na tu krkolomnost docela zvědavej. Pokud teda zvedne rukavici.
09. 08. 2008 | 17:49

vlk napsal(a):

Zbyněk Matyáš

špatný příměr. Politika je, na rozdíl, od výroby špekáčků nebo aut či atomových ponorek, věc veřejná.A pokud tam nevstoupíte jste následně jen a jen objektem manipulace.

Pokdu zůstane te, stejně jako já pouze sedět na svém sofa, jste objektem manipulace. A je celkem jedno,jestli manipulace skrze politikovu intelgenci, intuici ,charisma nebo skrze marketingové metody. Jenže politiak nemá jen rozměr volební, tedy získání většiny. Daleko důležitější je, jakým způsobem politika uplatňuje svou moc! A tady už to, minimálně v Čechách, s marketingem nemá nic pslečného. TAdy je to o rabiátství, manipulaci,zašantroičení , krádeži , většinou velmi sofistikované, drzosti a sprostotě.A právě čunkiada je toho skvělým příkladem. V každé standardně demorkatické zemi by Čunek už z politiky dávno vysublimoval av každém případě by skončl před soudem. Neříkámve vězení a le před soudem určitě. Tady máme , zatím, vrchol drzosti českých politiků a jejich poskoků. A také vrchol jejich pohrdání voličem a všem závazkům, co kdy n sebe vzali. To je přesně to, oč tu běží. A co nikdo jiný než angažovaný občan prostě nezvrátí.
09. 08. 2008 | 17:55

vlk napsal(a):

Rumcajs

není to mic složitého. znáním Kosova získali Osetinci i Abcházové naprostou legitimitu pro svoji iredentu.
leda , že by svět přijal teorii , že dovoleno je jen a pouze to, co schválí SPojené státy.
09. 08. 2008 | 17:57

RUMCAJS napsal(a):

Vlk:
Složité to bude pouze pro ty, kteří mluvili o nepřijatelnosti uznání Kosova.Jsem zvědavej, až se Osetinci odtrhnou, jestli naši rudí bratři budou stejně vehementně prosazovat neuznání Osetie.

Trušku se těším na to, že to bude přípomínat Paroubkovo kázání o manželské věrnosti a následně o kázání, že ta jeho nevěra byla zcela něco jiného, jak ta Topolánkova.
Zkrátka jedna velká křeč.
09. 08. 2008 | 18:04

vlk napsal(a):

Rumcajs

, jako obyčejně - je to přesně naopak. Odrtržení Kosova legimovalo JAKOUKOLIV IREDENTU!
to je práv te problém s Kosovem, na který jsme my, co jsme byli proti jeho smaostatnosti , poukazovali.

Ten případ, co uvádíš je ilustrativní a tudíéž skvělý. Leč přesně opačně, než ho používá .Problém s manželstvím budou mít ti, kteří budou chtít dokázat, že Osetinci a Abcházové nemají právo na to, na co mají právo drogoví handlíři z Kosova.
Ano ,jedna velká křeč. Když s ekoukneš na Urbana zpátky , najdeš tam řadu diskusních příspěvků,ketří přesně tohle předpokládaly.
09. 08. 2008 | 18:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Takže politika je věc veřejná a hromadná výroba a distribuce potravin ne! Jako občan politicky neangažovaný jsem objektem manipulace, jako konzument špekáčků ne!
Vyfabrikovaná opakovaně přiživovaná kampaň typu čunkiády by ve standardní zemi, pokud by vůbec vznikla, by neměla dlouhého trvání.
Eufemisticky řečeno jste mimo realitu v zajetí jakýchsi naivních havlovských představ.
09. 08. 2008 | 19:17

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:
Podrobný průběh eskalace celého konfliktu si můžete přečíst v Britských listech, je to převzato z BBC a západních medií. Anglicky umíte, tak si to můžete přečíst kompletně. Naše kecálky samozřejmě nelze brát vážně, teď asi čekají na instrukce.
Ten Saakašvilli se snad musel zbláznit nabo ztratit soudnost. Vždyť dal Rusům kartu, která je darem z nebes. Před časem jsem psal panu VK., že Putin byl hodný a k západu vstřícný, stavěl stát na nohy a měl "minulost".Jeho nástupce nemusí a také nebude.
Samozřejmě, otevřeli jsme Pandořinu skříňku a tak je jen otázka času, kdy to vypukne a kdy to budeme mít i tady v Evropě. Teď jsem slyšel GWB mluvit o integritě gruzínského území ... to si Američané dělají srandu? Po Kosovu? Snad GWB není tak naivní, aby si nespočítal, že je to jen a jen otázka počtu vodíkovek, ponorek a kvalitních raket. A těch bude dostatek - dříve či později - nejen v Rusku ...
09. 08. 2008 | 20:13

vk napsal(a):

Zbyněk Matyáš

bud´jaksi neumíte chápat nebo chápat nechcete.
Výroba špekáčků je podnikatelské rozhodnutí. Politika je ěvc veřejná. Nechápz, co je na tom složitého.
Politika dává právo každému, být v ní aktivní, či pasivní. Proto , ež je občan. Tato kvalifikace je nedostatečná k podnikání. Tam potřebujete zvláštní povolení, kvalifikaci a kapitál.

Vaše přesvědčení jak by čunkiada fungovala v tajkovém Německu je naprsoto směšná. Tak by Čunek už nemoh dělat ani čističe a městských záchodcích. Jeden premier spolkové země musel odstoupit napříkald kvůli tomu, že mu jakási firma zaplatila dvoudenní pobyt v luxusním berlinském hotelu Adlon na Silvestra. A americe zas e jakási senátroka musel a balit po tom, co s e přišlo na to, že za svou mexisckoupomocnici v domácnosti neplatila daně. To jen tak namátkou co je zvykem v civilizaci.

Velmi humorě by tam působilo,pokud by například se obžalovaného politika zastal tak obskurní podnikatel jako VAškůj a navíc tzo uděla tím způsobem, co to uděšlal.

A o otm, že by Schwarzenberg musel pakovat také by nebylo nejmenších pochyb.

Máte pravdu, pokud na těchto principech v ČR trvám, jsme bohužel, mimo realitu! Protože zde jjsou takoví jako vy, kterým tenhle Kocourkov nevadí.
Vyfabrikované, to jste řekl také dobře. Viz nález soudce Cepla.O justiční mafii.
09. 08. 2008 | 20:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Politika je principiálně podnikání jako každé jiné, byť má jisté specifické rysy. Zrovna tak není zásadní rozdíl mezi občanem jako uživatelem produktů politiků a konzumentem jako uživatelem výrobků.
O čunkiádě fakticky zjevně víte velice málo. Vyrobit a rozjet kampaň na základě nepodložených tvrzení s absencí faktů by právě v tom Německu bylo stěží možné.
Ovšem právě Vy a Vám podobní zmanipulovaní a propagačně zmasírovaní jste důkazem, že u nás to zčásti funguje. O směšnosti se raději ani nezmiňuji.
Rozsudek soudce Cepla je nepravomocný a podle mnohých spekulatívní a nepodložený důkazy.
09. 08. 2008 | 21:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
A právě protože mi takový Kocourkov vadí, ozývám se proti jakékoliv manipulaci s námi občany. Tedy i proti čunkiádě, jako kdysi jiní proti hilsneriádě anebo dreyfussiádě.
09. 08. 2008 | 21:22

jepice napsal(a):

Suchánek: Už to konečně chápu. Komunikuje se inovace, inovuje se, aby se to dalo zkomunikovat. Geniální. Tak tím to všechno je!
09. 08. 2008 | 21:27

jepice napsal(a):

Ach jo. Soudci Ceplovi se podle toho, co říkal, výrok paní Benešové o soudní mafii příliš nelíbil, ale rozhodl, že se paní Benešová nemusí omlouvat, protože chování strany žalující k tomu označení jisté důvody poskytovalo. Nic víc, nic méně. Jestli je ten rozsudek pravomocný nebo ne, je celkem jedno. Z toho, co řekli sami žalobci u prvoinstančního soudu, už nic nevezmou zpátky.
My bychom se tím rozsudkem konečně mohli přestat mlátit po hlavách a hlavně s ním operovat v kauze Čunek. To, že ta kauza zastavena být měla, je celkem zřejmé. Bez ohledu na to, jestli se to Vesecká a spol. snažili popostrčit. A že Čunek ve vládě nemá co dělat, je taky zřejmé.
09. 08. 2008 | 21:45

Pepa Řepa napsal(a):

To vlk
pokud jde o servírované čunkofleky, mám zcele shodný názor jako Zbyněk Matyáš.Zaráží mně jak širokopu škálu obvinění jsou ochotni lidé zbaštit. Od masturbace,přes rasismus,úplatky až po poškození zájmu státu.Chybí jen vlastizrada.v případě paní Parkanové Vlastyzrada.

Pozoruhodný postřeh:
Sam Opal napsal(a):
Dost by mě zajímalo co ještě ten Čunek má na svědomí!
Můj skromný tip : Určitě záplavy v roce 1997 a 2002 a dost možná i loňského Kyrila.Nicméně předlo ňské kobylky v Bambusstánu i letošní výbuch sopky na Urinatusánu bych s velkou pravděpodobností vyloučila.
I když ,kdo víííí.....
07.08.2008 21:23:18 blog druhého Havla.

Bystrý člověk ten pan Opal, řekl bych.
09. 08. 2008 | 21:46

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon dámo. Pod nickem samopal, bych ženu nehledal.Střílí vám to pěkně.
09. 08. 2008 | 21:49

Algem napsal(a):

Horejsi:

vyborny napad na blog. Navrat bezvyznamneho bambulu- dobry prispevek, ma pravdu, prozatim alespon v lese neni reklama na kazdem rohu.
Jsem zvedavy jestli se sl. Mihovicova prijede obhajovat, podobne jak jste vy obhajoval fakta k tematum, ke kterym jste mel co rict.
09. 08. 2008 | 21:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane vlku,

nic jsem nemazal (na jakýkoliv svůj zákrok upozorňuji - snad kromě neunavného pana Adamce vršícího své standardní spamy ; tak se na mně nevymlouvejte ;-)

Mimochodem "bóbika" byla reklama na centrum.cz, pod které spadá i Aktuálně.cz a tedy i tyto stránky blogů. Nicméně jsem to zjistil také až drahnou dobu poté, co jsem začal v této firmě pracovat. Patřil jsem mezi ty, jež velmi zaujala, ale nikdy si nevšimli, co vlastně propaguje ;-)

Libor Stejskal
09. 08. 2008 | 21:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to Stejskal:
Řekl bych, že kofolu.
09. 08. 2008 | 22:03

Pepa Řepa napsal(a):

To Karel Mueller
ještě bych připouštěl možnost, že si pan Saakašvilli naběhl na widle. Zdráhám se totiž uvěřit tomu, že by Rusové a Američané takové věci mezi sebou nekonzultovali.Spekulace tohoto typu se určitě vyrojí.
Koho tipujete na první masážní článek?
09. 08. 2008 | 22:03

Pepa Řepa napsal(a):

Na co byla reklama na Bobika je vlastně jedno. Žije si to vlastním životem.
Neodolám opět zmínit nápis na nádrži fekálního vozu pána, který mi vyváží čističku.

Nápis zní:
Vaše h*vn* - naše radost
Reklamní genius, řekl bych. Umí člověka potěšit.
09. 08. 2008 | 22:15

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:
S těmi vidlemi je to pravděpodobné, ostatně jsem to zvažoval jako první variantu - využít OH.
Bush a Putin o tom mluvili v Pekingu. Z reakce GWB usuzuji, že se Putin zavázal neporušit integritu Gruzie, ale mocensky si tyto regiony tvrdě pojistit a Gruzii z nich úplně vyšachovat. V podstatě s podobným výsledkem, jako byla první fáze Kosova.
Těch kvalitních nosičů asi zatím není dostatek na to, aby vzal Medvěděv Gruzii hákem. Tedy pokračování příště - pokud Gruzie nezačne dělat vůči Rusku přijatelnou politiku (což by měla, už proto, že čtvrtina Gruzínců v Rusku škemrá o práci. A i když je v Rusku spousta nostalgiků po Stalinovi, tak nezanedbatelně Rusů kvůli němu Gruzínce hodně nenávidí).
Napsat masážní článek a neztratit tvář není lehké. Průběh eskalace ohlásila všechna světová media. Obyvatelstvo těch regionů chce nejen nezávislost, ale přímo k Rusku, je to tedy paralela s Kosovem jako vyšitá.
Myslím, že se našinci omezí na nářek nad zabitými civily, hlavně dětmi, jak vcelku výše píšete. Jako první zde bych typoval paní Hybáškovou.
09. 08. 2008 | 22:37

mp napsal(a):

Hlavně, aby se nechtěli připojit ke Gruzii Vlámové.
09. 08. 2008 | 23:18

JC napsal(a):

vlk,
"není to mic složitého. znáním Kosova získali Osetinci i Abcházové naprostou legitimitu pro svoji iredentu.
leda , že by svět přijal teorii , že dovoleno je jen a pouze to, co schválí SPojené státy."
Hmm, vlk už má zase jasno.
To jako, že neznání Kosova Ruskem mělo být vzkazem do Abcházie, aby si nedělali marné naděje na samostatnost, pravda ?
Vaše politologické vývody se začínají blížit vašemu vzoru, panu profesoru.
P.S. Ostatně ze strany vašich expertů na zahraniční politiku z řad ČSSD nejde zatím ani prd. Čím to asi bude ?
09. 08. 2008 | 23:31

JC napsal(a):

K té reklamě,
Panu profesoru se evidentně stýská po panu vajíčku.
povídá jede edvěd druhému "jezte med, je zdravý" Brum brum
09. 08. 2008 | 23:33

Hugo napsal(a):

K. Mueller:
zdravim. Zcela jiste si nabehl. Rekl bych, ze jeste pri rozbehu akce si Sakasvili myslel, ze mu z USA prijde pomoc. To se ale hodne prepocital a cena za ten prehmat asi nebude jen par tisic km2 jizni osetie.
Dostatek nosicu, co tim myslite? Mame dnes velke vyroci (zajimave, ze si nikdo nevzpomel), ale tak daleko by to dojit nemelo. Neb Rusove nejsou hloupi a pocitat umi - nastesti.
09. 08. 2008 | 23:38

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím Vás Hugo.
Vcelku potvrzujete moji domněnku,
prostě asi opravdu chtěl využít OH.
Pokud jde o ty nosiče - samozřejmě nepředpokládám, že by je Rusové použili. Ale tady platí: Je skvělé tu kartu mít a ještě lepší ji nemuset použít. A pokud Saakašvilli není úplný blb, tak nemohl jednat zcela na vlastní pěst. To by musel opravdu přijít o rozum, aby sám zaútočil na ruské jednotky. Musel dostat nějaké záruky, nějaké ujištění ...
Proto se přiznám, že z té eśkalace mám určité obavy.
Obráceně s tím musí počítat i Rusové. Kdybych byl ruský stratég, tak bych nesměl vyloučit možnost, že je to záměrná provokace s cílem vytáhnout Rusko do války postupně proti celému západu. A v případě této varianty je už jen otázka ... jestli je těch nosičů dostatek.
09. 08. 2008 | 23:57

suchánek napsal(a):

:-) člověk přijde natěšen po krásné sobotě a těší se, že bude mít konečně erudovaně co říct na téma reklama. a vepluje přímo do pánského VIP klubu řešícího Osetii. život je nespravedlivý, výborný nadhoz Mullere, neruším?

tak jen krátce:
bobika je reklama na centrum
na kofolu je reklama nene, já nemusím, já už ho vidím - obé je příklad neuvěřitelně kreativního vizuálu a silného příběhu, který zabíjí značku (všichni znají, nikdo neví, na co to je). vy zíráte my zíráme vizír - tam to bylo nadevše jasné. ale to tu opravdu nikoho momentálně nezajímá :-)

jinak, nechci vám pánové bořit iluze, ale od pana hořejšího bych vyjádření příliš neočekával. po předvolebních tématech
a) buďme s ruskem kamarádi
b) zrušme lustrační zákon
c) nejlépe zrušme reklamu

téma Osetie jaxi do toho populismu vědátora nezapadá.

důležité pro nás všechny asi je zjištění,že s ruskem je nejspíš raději opravdu lepší kamarádit, páč jejich přístup (tanky) je od dob naší okupace dávnou minulostí.

hezký zbytek vašeho klubu, pánové
10. 08. 2008 | 00:29

suchánek napsal(a):

jinak muellere větu typu
"Zcela jistě svůj postup konzultoval dopředu s USA"

opravdu miluju, tak už nám prozraďte,jak to vlastně dopadne, dík (evidentně jste informacemi zahlcen, neškudlete)
10. 08. 2008 | 00:33

EPP napsal(a):

Moc hezké komentáře:
Pan saša:
"Myslim, ze by stacil zakon, ktery by omezil reklamu pouze do reklamnich casopisu ci novin, reklamnich televizi nebo reklamnich radii pripadne webovych stranek. Proste kazdy by vedel, ze tento informacni zdroj je prostredkem reklamy."
Výborně, právě jste zrušil Aktuálně. cz, Google taky, přesněji řečeno jste zrušil celý internet, jak ho dnes známe (proč by se někdo vyvíjel s něčím, na čem nemůže vydělat), zlikvidoval jste většinu denního tisku a časopisů (přesněji řečeno všechen d mimo toho bulvárního, ten se uživí i bez reklamy), o soukromé televizi a rozhlasu nemluveě Hezký výkon, gratuluju.
Pan vlk:
"Odrtržení Kosova legimovalo JAKOUKOLIV IREDENTU!
to je práv te problém s Kosovem, na který jsme my, co jsme byli proti jeho smaostatnosti , poukazovali.".
To máte docela pravdu. Legrační je jenom to, že na nepřípustnost uznání Kosova upozorňovalo hlavně Rusko, které ted naopak obratem de facto uznalo Jižní Osetii, dokonce jejím občanům rozdalo vlastní pasy a teď tam poslalo tankovou brigádu. V mých očích to autenticitu Ruského odporu k uznání Kosova nepatrně problematizuje.
10. 08. 2008 | 00:48

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

"Saakašvilli není úplný blb, tak nemohl jednat zcela na vlastní pěst. To by musel opravdu přijít o rozum, aby sám zaútočil na ruské jednotky. Musel dostat nějaké záruky, nějaké ujištění...," napsal jeden z diskutujících.

Tak Saakašvilli zaútočil na (zřejmě nic netušící) ruské jednotky. Kde jsem to jen už...?

Aha, teď si vzpomínám. Říkala nám to paní učitelka v osmé třídě: "Finsko věrolomně přepadlo 30. listopadu 1939 SSSR" ;-)

Nic ve zlém, jen mne to tak teď před spaním pobavilo ;-)

Libor Stejskal
10. 08. 2008 | 00:57

EPP napsal(a):

Ted jsem si precetl komentare poradne a zjistuji, ze jen opakuji argumenty pana Suchanka. Touchee, pane kolego.
Posledni poznamka: predpokladam, ze znami odpurci kosovske iredenty (vlk, Mueller a dalsi) souhlasi s raznym obnovenim gruzinske svrchovanosti na uzemi jizni Osetie, odsuzuji neprijatelne vmesovani Ruska a pripoji se k nam na uterni protestni demonstraci pred ruskou ambasadou...(-:))
10. 08. 2008 | 00:58

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
nevím, čím Vás Vaše učitelka pobavila, ale dole uvedené zdroje uvedly:
2.-3. srpen: Oddíly gruzínských odstřelovačů zahajují palbu na jihoosetské jednotky dislokované na přístupech ke správnímu středisku Cchinvali. Z gruzínské strany je zaznamenáno nasazení velkorážových odstřelovačských pušek západního původu. Na obou stranách ranění, na jihoosetské šest mrtvých, částečná evakuace civilního obyvatelstva. Přestřelky pokračují v dalších dnech.

6. srpen: Míroví pozorovatelé zdokumentovali použití dělostřeleckých zbraní. Jihoosetská strana hovoří o nasazení gruzínských minometů a houfnic ráže 122 milimetrů, gruzínští příslušníci mírového kontingentu udávají použití minometů a kanónů ráže 100 milimetrů separatisty.

7. srpen: Cchinvali hlásí ostřelování města samohybnými houfnicemi ráže 152 milimetrů, soustřeďování nejméně 27 raketometů ráže 122 milimetrů poblíž nedaleké gruzínské základny Gori a pohyb zhruba padesátky gruzínských tanků. Ruští pozorovatelé hovoří o přeletech několika bezpilotních letounů a bitevníků Su-25K. Rusko dává najevo, že pokud bude násilí pokračovat, zasáhne do konfliktu. V 19:00 místního času gruzínský prezident Saakašvili vystupuje v televizi a oznamuje jednostranné zastavení palby.

8. srpen: Navzdory Saakašviliho projevu zahajují gruzínské jednotky dlouho připravovaný útok na Cchinvali se zjevným úmyslem podrobit si odbojnou provincii silou. Oficiálním důvodem je údajné ostřelování gruzínských vesnic. Probíhá masívní dělostřelecká a letecká příprava útoku, která město prakticky zničí. Fotograf agentury Reuters Vano Šlamov pořizuje snímky gruzínských raketometů českého původu RM-70 ostřelujících Cchinvali – slideshow ZDE, snímek číslo 9. Gruzie hlásí izolovaný protizemní útok ruského bombardéru Su-24. Gruzínské jednotky vstupují do centra Cchinvali, ale podle ruských zdrojů jsou během odpoledne opět vytlačeny Jihoosetinci posílenými o dobrovolníky z Kavkazu a Ruska. Ze Severní Osetie přijíždí zhruba 100.000 vojáků a desítky tanků ruské 58. armády, podle některých odhadů až 150 kusů. Rusko dále podniká nálety na gruzínskou základnu Gori a další cíle, dvě letadla jsou sestřelena, při bombardování zahynulo údajně 30 lidí. Prezident Saakašvili přirovnává ruskou akci k invazi do Československa v roce 1968, oznamuje stažení dvou tisíc vojáků z Iráku a žádá o americkou pomoc.

9. srpen: Saakašvili vyhlašuje patnáctidenní výjimečný stav a všeobecnou mobilizaci mužů ve věku 18 – 50 let, navzdory naléhání izraelských poradců, aby z Jižní Osetie stáhl dříve, než bude jeho armáda zcela zničena ruskou přesilou. Moskva uvádí, že více než 30.000 Jihoosetinců je na útěku ze země. Jihoosetský prezident Kokoity udává, že válka si dosud vyžádala nejméně 1.400 obětí. Pokračují boje v Jižní Osetii, ruské letectvo bombarduje gruzínské vojenské základny, ropovod Baku-Ceyhan a přístav Poti. Ministr zahraničí separatistické republiky Abcházie oznámil, že armáda zahájila letecké a dělostřelecké útoky na gruzínské jednotky a otevřela tak druhou frontu probíhajícího konfliktu. Agentura AFP přináší další snímek české bojové techniky používané gruzínskou armádou – samohybných houfnic vz. 77 Dana ZDE. Gruzie tvrdí, že sestřelila už 10 ruských letadel a zničila 30 tanků. Ruský ministr Lavrov varoval země, které Gruzii dodávají zbraně, že ponesou odpovědnost za situaci v Jižní Osetii.
Zdroje: Associated Press, BBC, Civil Georgia, Debka File, ITAR-TASS, Jane's Defence News, Kavkazskij uzel, Ossetia.ru, RIA-Novosti, Reuters, Spiegel Online, The Georgian Times - KD)
10. 08. 2008 | 01:11

Karel Mueller napsal(a):

Milý Suchánku,
jak jsem napsal, pokud Saakašvilli není ...
takže laskavě čtěte všechno a nevytrhujte jednotlivé věty.
Samozřejmě nevím, jestli to konzultoval, ani nevím, jestli jednal na vlastní pěst.
Jinak jsem samozřejmě proti změnám hranic - a to všech případech. Ale to je už akademická debata. Pandořinu skříňku jsme otevřeli my, jak jsem nejednou napsal. A pokud chcete stát za Gruzínci - což je v zásadě správné - tak nejdříve prosaďte odvolání uznání Kosova.
10. 08. 2008 | 01:17

suchánek napsal(a):

ještě k té úžasné větě s tou přesvědčivou dikcí "Zcela jistě svůj postup konzultoval dopředu s USA"

proběhlo to asi takhle:

saakašvilli: zdrastvuj džordž, pořebuju to tu vyčistit od rusů, možno?

bush: what?

saakašvilli: je olympiáda a ruský medvěd namířil své oko saurona na peking, udělám pořádek v osetii

bush: (přemýšlí: saakašvilli???gruzie???osetie??? WTF???)oukej

saakašvilli: jo a džordži, prolij tam putina vodkou a skočte za gejšama, ať mám nějaký prostor, da?

bush: da, da
10. 08. 2008 | 01:17

Karel Mueller napsal(a):

Dovětek:
Nikde jsem neslyšel, že by Rusko chtělo vyhlášení nezávislých států z těch oblastí. Hájí tamní obyvatele ... očividně proruské.
10. 08. 2008 | 01:19

suchánek napsal(a):

zdravím muellere,

stojím za svou rodinou a vývoj v osetii mě zajímá čistě z pozorovacího hlediska, rozhodně nemám tendence to tady zasvěceně řešit (pod blogem o reklamě). jinak, pokud chcete svůj výrok v kontextu, tak zde je:

Pane Pepo,
byl bych rád, kdyby jste měl pravdu. Ale už z prvních reakcí i na aktuálně - které byly pak patřičně korigovány - bylo zřejmé, že tu akci vyprovokoval Saakašvilli. Možná chtěl využít OH a předpokládal, že právě v této době Moskva nic nepodnikne.
Možná chtěl definitivně vyřešit problém v Osetii. Zcela jistě svůj postup konzultoval dopředu s USA.
10. 08. 2008 | 01:22

Karel Mueller napsal(a):

Suchánek, Stejskal:
Pánové, dobře, zmýlil jsem se. Přes všechny vynikající vztahy s USA a časté návštěvy v EU, NATO i USA jednal Saakašvilli zcela na vlastní pěst, aniž by se komukoliv o tom zmínil.
V tom případě ovšem celou dobu západ podporuje ... dosaďte sami.
10. 08. 2008 | 01:28

EPP napsal(a):

Pan Mueller:
"Dovětek:
Nikde jsem neslyšel, že by Rusko chtělo vyhlášení nezávislých států z těch oblastí. Hájí tamní obyvatele ... očividně proruské"

Samozřejmě, že nechce vyhlášení samostatných států z iredentistických oblastí. Úplně jim vyhovuje situace, kdy jsou nezávislé de facto, pod kontrolou ruských vojsk, a kdy tak drží v šachu příslušné státy (Gruzie, Moldavsko, atd.).
10. 08. 2008 | 01:38

EPP napsal(a):

Pan Mueller:
"Dovětek:
Nikde jsem neslyšel, že by Rusko chtělo vyhlášení nezávislých států z těch oblastí. Hájí tamní obyvatele ... očividně proruské"

Samozřejmě, že nechce vyhlášení samostatných států z iredentistických oblastí. Úplně jim vyhovuje situace, kdy jsou nezávislé de facto, pod kontrolou ruských vojsk, a kdy tak drží v šachu příslušné státy (Gruzie, Moldavsko, atd.).
10. 08. 2008 | 01:38

Karel Mueller napsal(a):

EPP:
Souhlas. Ale s tím v této fázi lze těžko něco dělat. A menšiny má i jinde. A zdaleko nejde jen o Rusko.
Ale to jsme snad při uznání Kosova mohli vážit ...¨
Jinak doporučuji velmi zajímavý text od západních analytiků:

Analysis: Georgia's decision to shell Tskhinvali could prove 'reckless'President timed action to coincide with Olympics, says academicDavid Hearst and James Orr guardian.co.uk, Friday August 08 2008 17:05 BST
10. 08. 2008 | 01:50

EPP napsal(a):

Karel Mueller:
"Souhlas. Ale s tím v této fázi lze těžko něco dělat. A menšiny má i jinde. A zdaleko nejde jen o Rusko.
Ale to jsme snad při uznání Kosova mohli vážit ..."

Nechápu. Myslel jsem, že jsme se už shodli, že se Rusko chová doma zcela opačně, než co hlásá v bývalé Jugoslávii (tj. v Osetii podporuje iredentu, zatímco v Kosovu ji odmítá)? Pak mi z toho vyplývá, že je úplně jedno, jestli jsme uznali Kosovo, protože Rusko si bude stejně dělat co chce.

Pokud uznání Kosova mohlo cokoli ovlivnit, tak snad jen podpořit Jižní Osetii v její iredentě vůči Gruzii. Vy jste ale právě popsal tři stránky rozborem pro pana Steskala, kde se snažíte dokázat, že to celé začala Gruzie!

Já to vzdávám, na tuhle logiku v tuto noční hodinu opravdu nemám.
10. 08. 2008 | 02:46

Pepa Řepa napsal(a):

To EPP
tady nejde o to,že souhlasíte s tím, aby Rusko připojilo ke svému území, at již fakticky nebo obrazně, jiné než ruské enklávy. Mimochodem, pokud se nepletu slovo iredenta se používá pro připojení vlastní menšiny, žijící na území jiného státu.Tady tomu tak není.

Jde o to, že samostatnost Kosova vám dala precedent, jak takové věci provádět. Změny hranic,vytvoření kvazistátu, znásilnění mezinárodního práva, akceptování vyhnanců bez možnosti návratu atd atd.
Nic víc, nic míň.
Od okamžiku uznání Kosova, zazní argument: Je to stejné jako v Kosovu.Je to přinejmenším hodně podobné.

Finský argument pana Stejskala by měl logiku pouze v případě, kdyby se Rusové převlékli do gruzínských uniforem.I to tady bylo na začátku WWII.

Vzhledem k počtu vojáků i k tomu,že všechny zdroje se skutečně shodují na popisu vzniku poslední fáze konfliktu tak, jak to tady uvádí KM, je tato hypotéza nepravděpodobná.

Není to tedy o míře sympatií k Rusku, ale o naprosto neomluvitelné chybě v Kosovu.

A pokud jde o konzultace,také si myslíte, že jedna velmoc vyšle větší počet jednotek do tak výbušné oblasti bez konzultace s velmocí druhou? Myslíte, že Putin s Bushem na OH tuto lokální krizi přešli mlčením?

Můžete tedy jenom spekulovat, zda Saakašvili si naběhl na widle tím, že akci provedl na vlastní pěst nebo měl jakési vágní ujištění o větší podpoře, než jaká následovala ve skutečnosti.

P.S. Mohu vás ujistit, že nejsem členem společnosti česko-ruského přátelství. Pokud tato společnost formálně existuje.
10. 08. 2008 | 07:29

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě dodatek.
Jak jste si všiml, byla podpora USA dost vlažná. Pouze ve verbální rovině. Teď jde pouze o to vytřískat mediální kapitál.
Přirozeně na obou stranách.

Kdyby byla podpora ze strany Bushe větší, už byste měl tady články o proradných neoconech a sionistickém spiknutí (jsou zmiňováni izraelští poradci). O tom jak Bush se snaží pro McCaina získat body. Nic takového se nestalo.
Sakra, co tedy napsat?

Na druhé straně lze očekávat mediální masáž ve stylu, s Kosovem to nemá co dělat.
Dost jsem na reakce zvědav.

Celou situaci bych nepřeceňoval. Vyšumí. Problém je, že metastáze kosovské rakoviny se může objevit jinde. V Makedonii, Maďarsku, Bulharsku nebo i v jiných částech světa.
10. 08. 2008 | 07:52

vlk napsal(a):

Zbyněk Matyáš

o čunkiadě vím prokazatelně dost. Řetězec důkazů je , více méně , perfektní. Čunek sliboval, že se vydá, že s eobhájí...atd.a td. Nikd y nic z tohonedodržel. Výroba důkazů? Nee. To se mělo ukázat před soudem. Neukáže. Takže došlo k jejich zašantročení. Čunek byl okrajová figirka, Který přišel do politiky. Nikdo na něj nic , ani časově fanrikovat nemohl. To je prostě hloupost. Stačí s epodívat kd y vlastěn čunkiada vypukla. Dále tzv. čunkovo alibi stojí na naprosto neuvěřitelných náhodách,evidentně křivých svědectvích a nakonec výroku,cizí detektivní agentury, že nelze Čunkovu verzi vyloučit. Nic víc. A nikdo s e už nezabývá tím, že pokud je tato varianta pravdivá, jdeo podvod. Promlčený podvod. Pokud je tohle pro vás důvěryhodný politik a obětť štvanice, pak vám závidím žaludek.

Pepa Řepa - odpověď viz výše Matyášovi.
10. 08. 2008 | 08:24

vlk napsal(a):

HC

a hele ,můj oblíbenec se ozval! Takže opět bud e třeba volit věty jednoduché, snadno srozumitelné.

Do uznání Kosova, byla Abcházie a Osetie jen odštěpeneckými provinciemi. Tak jako řad a jiných území. a v Evropě zejména. Dokonce i Rusko si bylo této skutečnosti velmi vědomo, protože si rozhodně nepřeje aktivizaci nějakých dalších sepqaratististických hnutí na svém území.
Uznání Kosov a všechno změnilo. Úplně změnilo. Jd eo jasné porušení všech možných mezinárodních dohod. Chartou OSN počínaje, přes záverčný protokol KBSE, dohod z Daytonu, Postupimských dohod, dohod z Trianonu. Separatisté celého světa dne s mají precendens , který prostě dřív nebyl. A podle toho budou jednat. Odpovědnost padá na ty co stojí za Kosovem.
Nehledě k tomu, že mezi Ksovem a Abcházií a Osetií jsou naprosto zásadní rozdíly.V neprospěch Kosova.Detaily se mi určitě ještě budou hodit tady pro daleko fundovanější diskusinež je s tebou.Věř, ale , že není žádný problém tě roztrhat na mraky.
10. 08. 2008 | 08:32

jepice napsal(a):

Pane Muellere, případně další diskutéři na gruzínské téma: Nechcete napsat článek do čtenářova blogu?
10. 08. 2008 | 08:33

vlk napsal(a):

Stejskalovi

no bejspíš budete muset svůj názor na to, jak konflikt začal, změnit. dost zásadně. Už v pátek na ČRo1 mluvil nějaký pražský Gruzín a prohlásil, že nechápe Saakašvilliho proč ten konflikt začal a že jd eo silně kontraproduktivní krok, chce li země do EU a NATO. Že si každý dobře rozmyslí, zda ji tam ten vezme. Včera večer po 20hod. byl speciál k OSetii na ČT 24. Tam se VŠICHNI diskutující,nikoliv Rusku naklonění shodlina tom,že vojenské akce zahájili Gruzíni. Netroufla si to přímo popřít ani gruzínská konzulka.

A proč to dělal Saakašvilli? o řekl bych, že má problémy hodně velké problémy uvnitř. Volby vyhrálvelmi podivným způsobem. A válka je pro tyhle týpky klasickým řešením problémů. Viz Saddám a Kuvajt.

A jak to v gruzii vypadá vypovídá fakt, že ratingové agentury Standard a nd Poors a Fitch,tedy dvě ze tří nejuznávanějších ve světě, shodě snížili úvěrový rating Gruzie na stupeň negativní. Což říká asi tolik, že Gruzie neí schopna zaručit, že dostojí svým závazkům.
Saakašvilli holt z toho usoudil, co z toho usoudil.
10. 08. 2008 | 08:41

vlk napsal(a):

Jepice

nechcem. Pro nás bude daleko zajímavější tam pak najet s nastřídanou municí. Osobně s ena to velmi těším.
10. 08. 2008 | 08:42

Karel Mueller napsal(a):

EPP:
Pepa Řepa a vlk si přivstali a předběhli mě. Jejich odpovědi jsou perfektní, jen snad mám pochybnosti o tom, že to jen tak vyšumí.
V tuto chvíli se zdá, že to Saakašvilli opravdu provedl na vlastní pěst. Šílenství.
jepice:
Chuť do toho opravdu nemám. Nehledě k tomu, že pokud to má být něco jiného než spekulace či dokonce blábol, tak musí autor znát obsahy hovorů, které vedl S. poslední dobou se západními politiky. Jestli tam bylo alespoň (či dokonce víc) ono vágní ujištění, jak píše Pepa Řepa.
10. 08. 2008 | 09:48

jepice napsal(a):

Pepa Řepa: První masážní článek je od Křečka.
Karel Mueller: Dobrá, nicméně si myslím, že na otevření debaty o Osetii na č.b. by bylo stačilo, co jste napsal tady. Teď už je to jedno.
10. 08. 2008 | 10:02

bigjirka napsal(a):

Někdo mne předběhl s panem vajíčkem, to byl asi profesorův ideál. Určitě prošlo komisemi.

Co se týče Gruzie, Kavkaz byl vždycky problematickou oblastí, asi ještě víc než Balkán. Netroufám si soudit roli Saakašviliho. Každopádně se potvrzuje můj názor, že Rusko je, nepřestalo být svrchovaně imperialistickou zemí, která namísto, aby si udělala pořádek na svém odvěkém teritoriu a využila svých zdrojů k svému rozkvětu a udržovala přitom přátelské styky se zeměmi dříve porobenými, opět válčí a snaží se porobovat znovu. Nepřinese to Rusku nic dobrého. USA jistě válku Rusku kvůli Gruzii nevyhlásí. Zcela jistě přibude nestabilních oblastí a terorismu i v Rusku. Obávám se, že Medveděv si tím řeší spíše vnitropolitické problémy. Nebude z toho mít nic dobrého ani Rusko, ani nikdo jiný. Ani v Čečně nic nevyřešili. Ať otevřou žalář národů a žijí s nimi v míru.
10. 08. 2008 | 10:09

vlk napsal(a):

bigjirka

nedělní dopoledne a takováhle blbost cos napsal? Je to vůbec možné?

Žálář národů říkáš? Hm.A že Abchazové a Osetinci chtějí radši do Ruska než do "demorkatické" Gruzie?
10. 08. 2008 | 10:17

buldatra napsal(a):

To autor:

V každém dospělci zůstává až do pozdního věku kus dítěte.V někom je z dítěte větší,v jiném menší kus.Děti jsou bytosti kreativní a kreativita je velice užitečná.Zejména tam,kde z ní má lidstvo prospěch.
Ve vědě to bez kreativity nejde.V reklamě také ne.Obé jest pro společnost a její fungování potřebné.
Avšak.
Uvědomuje si dítě v hlavě pana profesora,že jeho profesní existence je na reklamě,ať chce nebo nechce,závislá?Neboť reklama umožňuje prodávat zboží,čímž se vytvářejí peníze a ty peníze umožňují výběr daní.A to jsou zase peníze.Ty dostává pan profesor ve formě gáže.Která dozajista jest vyšší než životní minimum.Peníze takto vzniklé a vybrané dostává mimo jiné i věda,aby mohla vykonávat své dílo,které je veskrze užitečné.Ale bez peněz by nemohla existovat.Pan profesor tedy svým článkem kouše do ruky,která ho živí.Až bude jednou mít tu moc a reklamu omezí,bude to v době,kdy si bude věda a státní sektor na sebe vydělávat brigádnickou činností?

Jako osoba samostatně výdělečně činná jsem rád,že reklama existuje.Umožňuje mi prodávat mou práci.Kdyby nikdo o mě a mých produktech nevěděl,nemohl bych vytvářet peníze a nemohl bych platit a platit a zase platit.Pan profesor by pak umřel hladem.
A s ním spousta dalších dětí.

Socialismus a možná i komunismus se třeba bez reklamy a bez peněz dost dobře obejde.To jsme již měli příležitost zjistit.Dítěti se asi po té době stýská.Nebo se mýlím?
Zatím máme však ještě cosi jako kapitalismus.Ne všichni žijeme socialistickým způsobem za státní peníze.Čili v závislosti na jiných,kteří peníze tvoří.
Možná,že se tento názor bude někomu zdát hodně pravicovým.Omyl.Je to jen a pouze konstatování reality prosté.
Takže,pane profesore,vraťte se na zem.
10. 08. 2008 | 10:45

bigjirka napsal(a):

vlku, ani tam zaščiščajut. da, ani znajut zaščiščať.
10. 08. 2008 | 11:37

Hugo napsal(a):

K. Mueller:
Nezapominejte, ze i napr. Mobutu Sese Seko byl nejprve zapadnim svetem podporovan. Holt Saakasvili je jen dalsi z hodne dlouhe rady "prozapadnich" dobraku.
Ted bude zajimave o co vsechno Sakasvili prijde. Rozhodne nebude NATO a kdovi co dal.
10. 08. 2008 | 11:40

Karel Mueller napsal(a):

Hugo:
Ruskou politiku vedou mozky. Chladně a přesně uvažující, kteří krok po kroku posilující ruský stát a jeho pozici ve světě. Žádní kovbojové.
Nečekám tedy žádné hurá akce. Typoval bych to na úplné ovládnutí obou enkláv s tím, že tyto provincie zůstanou v Gruzii. Další kroky podle nálad v Gruzii a celkové mezinárodní situace.
10. 08. 2008 | 11:47

buldatra napsal(a):

Bigjirka:
Vypuštěný džin nechce do láhve.
Zahraniční dění je možné hodnotit buď s nadhledem,anebo zaujatě.
Já se snažím o nadhled.A myslím si,že kdo chce kam,pomožme mu tam.Protože nadhled jasně ukazuje například na Kosovu,že to tak má být.Kosovci chtěli samostatnost a svůj mafiánský stát.Stalo se ,mimo jiné i za pochvalného zamručení knížete pána.(To je ten,který v televizi hovoří občas česky s českými titulky).

Škoda,že nadhled chybí knížeti,který dnes směrem k Rusku mručí nepochvalně,až nelibě.Mručí sice nahlas,ale zbytečně.Vytvořil totiž cosi jako metr.A ten metr bude těžko předělávat.
Osetinci jen zkoušejí,jak metr funguje.A Rusové?Odmyslete si je a dosaďte na jejich místo Američany.Jaká by byla pak Vaše reakce?Chce to zkrátka nadhled.A čas,který ukáže,kdo je v konfliktu ten dobrý a kdo špatný.

Pak jsou na řadě další a další nárůdky a národnosti.V Evropě je jich také dost.Mám takový pocit,že kníže bude mručet ještě dlouho,ale s křížkem po funuse.Nebo někdo vytvoří nějaký nový univerzální plastický metr?
10. 08. 2008 | 11:53

Frante napsal(a):

buldatra:

Reklama umožňuje prodávat zboží, jak říkáte, v prostředí kde ta reklama je. Kdyby byla zakázaná, nebo omezená, lidi by si to zboží museli najít na vyhrazených webových stránkách, nebo inzertních novinách i přímo v prodejnách (tam by se dozvěděli i o novinkách na trhu ...atp.) a prodávalo by se stejně jako dnes - akorát bez reklamy. Jediný rozdíl by možná byl, že méně soudní lidé by v důsledku chybějící reklamy nekupovali zbytečnosti. Další rozdíl by plynul z faktu, že možnost reklamy zvýhodňuje bohaté firmy (mají na masivnější reklamu) takže její omezení by dávalo větší šance začínajícím podnikatelům.
Bylo by to i přínosnější pro ekonomiku a životní úroveň: Podnikatel musí část zisku investovat do zbytečné reklamy a tu část by mohl investovat do rozvoje a pod. , nebo část toho co podnikatelé musí investovat do reklamy by se odvedla státu jako větší daň na lepší funkci státu ...
10. 08. 2008 | 11:55

Hugo napsal(a):

K.Mueller:
o tom neni sporu. Kremelsti vudci maji hodne ulehcenou praci, neb jim cely svet nahrava :-). Evropa energetikou, USA Kosovem, a ted navic Gruzie ...
Moje reakce se tykala spis toho, ze jste uvedl "pokud Sakasvili neni uplny blb"...
Dal to bude mit Gruzie tezke. Preci jen hospodarska blokada doplnena o navrat gruzinskych pracovniku z RF zemi neposili.
Co je otazkou, jak Ukrajina.
10. 08. 2008 | 12:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Muellere,

ze všech Vámi uváděných zpráv se mi nepodařilo vyčíst, že by "Saakašvilli ... sám zaútočil na ruské jednotky."

Zatím to spíše vypadá, že gruzínská armáda zahájila vojenskou operaci proti jihoosetínským separatistům. Nebo máte pocit, že ti jsou součástí ruské armády? Armáda sousedního státu, tedy Ruska, poté vstoupila na gruzínské území a zahájila boje proti jejím jednotkám.

A teď zkusíme zcela hypotetickou analogii. Parafrázi Vašeho textu:

"Miloševič není úplný blb, tak nemohl jednat zcela na vlastní pěst. To by musel opravdu přijít o rozum, aby sám zaútočil na albánské jednotky (zde zřejmě došlo k mýlce, autor měl na mysli jednotky kosovských Albánců. Pokud je to tak, pak by taková operace byla zcela legitimní, operace regulérní armády státu proti gerile)." Problém ovšem nastal v okamžiku, kdy sousední Albánie s odůvodněním, že chrání zájmy "svých" lidí v Kosovu, vstoupila do tohoto regionu a zahájila operace proti regulérním Miloševičovým jednotkám na jugoslávském svrchovaném území.

Pane Muellere, víte jaký je hlavní rozdíl v našich pohledech na většinu dění v zahraniční (a někdy i domácí, viz radar) politice?

Pro Vás je Západ (tedy USA a západní Evropa) v lepším případě přirozeným protivníkem Ruska, které je na základě slovanské vzájemnosti naopak naším přirozeným spojencem a jeho ruští obavytelé našimi slovanskými bratry. V horším případě je Západ nepřítel, který se snaží našeho bratra a přirozeného pokrevního spojence neustále poškozovat.

No, a já to tak nevidím ;-)

Libor Stejskal
10. 08. 2008 | 12:14

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
přirozeně, že je kosovský metr jiný než ten greenwichský.
Jinak by byl zřízen mezinárodní soudní dvůr v Ulánbátáru. Saakašvili by tam byl vydán v klepetech,poslušně by zhebnul, bylo by vyhláčeno pátrání po veliteli gruzínských jednotek. Mělo by být podniknuto humanitární bombardování Tbilisi.

Nepovažuju Ivana z Moskvy za svého bratra,slovanská vzájemnost mi je ukradená. Milejší mi je Johny z NYC.
Musel bych ale být úplný vymaštěnec, kdybych neviděl kořeny toho co se děje a bohužel ještě dít bude, v samostatném Kosovu.
10. 08. 2008 | 13:17

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
to je slovo do pranice, co jste napsal. A tak trochu podrobněji. Nejdříve pojem Západ. Pokud budu uvažovat, kdo mi je blízký, budou zde dvě věci: Etnická blízkost a samozřejmě způsob života a společné hodnoty. Západ se mění v Afroeurabii a Horní Brazílii. Způsob života a systém hodnot v budoucnu je nejasný. Nejasná je i jeho role ve světě.
Pokud v Rusku bude pokračovat demokratizace - a obyčejný "pičmunda" nemá té svobody už o nic méně než "pičmunda" z Čech, tak mi Rusko a Rusové budou opravdu bližší. Nijak se tím netajím.
Pokud jde o "ubližování" Rusku - přeci nebudu opakovat, co bylo mockrát řečeno. Co všechno západ slíbil a nesplnil. Velmi bych si přál přátelské vztahy s Ruskem, ale tuším, že za současnou dobu ledovou nenesou odpovědnost Rusové. Anej sem sám, kdo si to myslí.
Začátek průběhu konfliktu je převzatý ze západního tisku. Napsal jste analogii mého jednoho výroku pro hypotetický případ Kosova. Bohužel natolik nepřesně, že jste zcela pozmněnil smysl. Správně mělo být:
"Pokud Miloševč není úplný blb, tak nemohl jednat zcela na vlastní pěst. To by musel přijít o rozum, aby sám zaútočil na jednotky OSN i albánských povstalců ... "
Psáno po "humanitárním bombardování" ...
Teď je to správně.
10. 08. 2008 | 13:39

Karel Mueller napsal(a):

Hugo:
O Ukrajině jsme měli debatu na blogu M. Nováka začně 2. studená válka na Ukrajině?
Myslím, že důvody proti přijetí jsou dost pádné, může se stát trojským koněm. Nehledě na to, že i tam lze hrát menšinovou kartu.
Jestli budete mít chvíli, tak se tam koukněte.
10. 08. 2008 | 13:51

stejskal napsal(a):

No, právě, pane Muellere,

ta etnická příbuznost, kterou zcela příznačně jmenujete na prvním místě.

Ta je podle mne tím kamenem úrazu, který nám brání podobně chápat svět v některých jeho aspektech. Vám bude vždy bližší Rus než Gruzín, Němec, Američan, Hotentót. A z toho pramení i - podle mne - poněkud nekritický obdiv ke všemu, co tento etnicky příbuzný velký bratr dělá.

Já se na Rusa dívám stejně jako na Američana, Němce, ale i Araba, Roma či třeba hotentóta. Je mi jedno, k jakému národu patří či kde žije. Zajímá mne, jaký je to člověk. Čili chová-li se ruský vůdce jako imperiální dobyvatel, je mi stejně vzdálený jako třeba Mobutu Sese Seka či Bokassa; tím neříkám, že je úplně stejný, i mezi lidmi s diktátorskými sklony jsou jisté rozdíly).

Svou roli ve světě mám docela ujasněnou, i způsob života a systém hodnot (ne že bych je ale neustále nevystavoval reflexi).

Co všechno Západ slíbil, když potřeboval, aby se rozpadl jeden koncentrační tábor bez toho, aby bylo nutné užít síly. Hodně, slibovat něco šíleným diktátorům za účelem jejich eliminace mi přijde ospravedlnitelné. Jsem rád, že Západ sliboval, aby nemusel sáhnout k daleko drastičtějším prostředkům.

Ad útok na... ale vy jste nenapsal "jednotky OSN a osetinských povstalců". Napsal jste Rusů. To je přeci jen trochu rozdíl ;-) Takže spíš něco jako ta "finská agrese vůči SSSR" ;-)

Ten útok na jednotky OSN v jižní Osetii je někde zdokumetovaný?

Mimochodem přečtěte si blog pana Tomského. Myslím, že je hodně k věci.

Libor Stejskal
10. 08. 2008 | 15:29

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
takto to není. Poslal jsem Vám pozdrav i se svým fotem a tak můžete sám posoudit, komu se fyzicky nejvíc podobám. Mimochodem mě už jako batole chovaly německé obličeje, dokonce "ukázkové" (kdyby to nebylo tak směšné, tak bych Vám poslal fota). Měl bych tedy být vysloveně orientovaný na Němce, což nejsem. I když k nim svým způsobem tíhnu.
To, co píšu jsou však fakta. My skutečně dnes nevíme, jak bude západ vypadat dál. Nejednou jsem Vám psal, že mám respekt ke každému národu a jeho kultuře. To ovšem neznamená, že mi musí být blízká.
A tady upřímně: Rusové žádnou multi-kulti globální vesnici nevyhlásili. Jejich blok se rozpadl a je nepozoruji, že by někoho napadli. Na rozdíl od jiných. A za onen šílený precedens s názvem Kosovo - a důsledky teprve přijdou - nenesou také odpovědnost. Přece to nebudu stále opakovat právě tak, jak to, co ta globální vesnice vyžaduje a jaké máme vyhlídky do budoucna.
S těmi sliby: Západ nesplnil své sliby v situaci, kdy se blok už rozpadl a komunismus byl poražen. Tam už šlo jen o zájmy a dostat Rusy úplně na kolena - nezlobte se. A jen těch 20 000 vodíkovek zachránilo Rusy před nejhorším - alespoň takto to dnes Rusové vnímají.
Jedna věc je ruský národ, druhá bolševická éra, mluvili jsme o tom mockrát.
Pokud jde o tu Osetii: V Osetii je mírová mise Rusů s pověřením OSN, pokud je mi známo. Proto jsme v té analogii použil OSN.
A co se týče průběhu? To je převzato ze západních medií, těžko lze čekat, že by byly proruské.
10. 08. 2008 | 16:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Děkuji, prokázal jste, že nevíte o čunkiádě skoro nic. V opačném případě byste se zmínil o nestandardní součinnosti vyšetřovatele se svědkyní při přípravě její výpovědi, o prokazatelném použití hotovosti v HB Real, která údajně měla se stát úplatkem, o zcizení pracovních diářů svědkyní....atd.,atd. Žádný řetězec důkazů neexistuje. Také byste si měl ujasnit, jakých důkazů, čeho? Sexuálního obtěžování, braní úplatku, neoprávněné zneužívání sociálních dávek, neplacení daní,....atd.?
A ještě se Vám (asi marně) pokusím vysvětlit, že mně nejde o osobu pana Čunka, nýbrž o oblbování veřejnosti vyfabrikovanými kampaněmi bez důkazů (ani jste se nepokusil alespoň jeden doložit, nedivím se, nelze). Ve Vašem případě kampaň přinesla své ovoce.
Zmínil jsem se o čunkiádě jako o jedné z metod české "demokracie". Aktivita občanů podle mého by se měla projevovat v kritickém přístupu, sledování a posouzení faktů z dostupných zdrojů, nikoliv v prohlašování vágních frází o účasti v politice.
10. 08. 2008 | 16:06

im napsal(a):

Gruzínsko - jihoosetinský konflikt je krok za krokem a s mnoha odkazy monitorován na anglické verzi Wikipedie:

http://en.wikipedia.org/wik...(2008)
10. 08. 2008 | 16:43

vlk napsal(a):

Zbyněk Matyáš

buďte tak laskav a hodnocení druhého si ponechte, až se seznámíte s fakty.Pokud myslíte nestandardní vztah vyšetřovatele Šošovičky k Urbanové, tedy nestandardnípodle vás, pak zksute vysvětlit, že ten postup dvakrát prověřovala inspekce minsitr a vnitra, tedy OLangerova inspekce, a nikdy neshledala na jeho postupu nic závadného. Ššovička byl dokonce povýšen. Tohle lze vysvětlit rozumně, dle vaší teorie jen tím, že ten kdo připravoval čunkiadu byl Langer osobně. Absurdita je zřejmé.
Řetězec důkazů je skuetčně perfektní.Pro vás by ale nebyl, ani kdyby s e Čunek přiznal osobně. Operoval byst e tím, že to přiznání z něj bylo vytlučeno.
Pokud jd eo oblbování - mrkněte do zrcadla. tedy pokud chcete vidět totálně zblbnutého.

No a poslední odstavec je asi stejné kvality, jako to před tím. Posuzovat doma na sofa ostřížím zrakem můžete cokoliv. A dokonce se vám, zřejmě souhrou šˇatstných okolností, může podařit učinit správný závěr. Jenže pak jdete k volbám , kd e nen koho volit. Jen výběr mezi cholerou a skvrnitým tyfem... Váš ostříží zrqak je vám k ničemu.
Bez osobní angažovanosti jste / jsme prohrávající. třeba to pochopíte.
10. 08. 2008 | 16:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
"buďte tak laskav a hodnocení druhého si ponechte, až se seznámíte s fakty" platí především pro Vás, já s hodnocením oponenta nezačal.
O důkazech raději se ani nezmiňujte, nejste-li schopen konkrétně uvést ani jediný, dokonce ani charakter přestupku či trestného činu, který údajně byl spáchán.
"Posuzovat doma na sofa ostřížím zrakem můžete cokoliv." Vy se k netu připojujete v práci, že ano. :)
Na úplný konec už jenom perlička:
"zksute vysvětlit, že ten postup dvakrát prověřovala inspekce minsitr a vnitra" Tak argumentuje angažovaný občan země, ve které elitní policisté nechají při domovní prohlídce uprchnout podzřelého zločince, kde soudce ve zločinném spolčení krade celé fabriky....atd., atd. :)))))))
No nic, díky za diskuzi, snad někdy jindy se setkáme, až zase budete plédovat za občanskou angažovanost.
:)
10. 08. 2008 | 17:37

EPP napsal(a):

To Karel Mueller: když už bych si měl vybírat podle etnicity (což mně samozřejmě ani nenapadne), tak už je mi kulturně, historicky a jinak mnohem bližsí Chorvat, Slovinec a Polák než Rus. Mimochodem, ti tzv. bosenští Muslimové jsou taky Slované.

Jinak oceňuju, že jste alespoň upřímný. Většina proruských levičáků se za své proruské levičáctví stydí, vy to aspoň přiznáte.
Myslel jsem si, že po Karlu Havlíčkovi je intelektuální slavjanofilství v čechách definitivně znemožněno, ale soudě podle tohoto webu, asi jsem neměl pravdu.
10. 08. 2008 | 18:04

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, to je moc hezké "jednotky vstoupily na území".. :-) co mi to vrtá v mozku? déja vue?

Karle, kapku Ti nerozumím. Ano, rusáci jednají ze svého hlediska racionálně, ale jejich zájem byl částečně shodný s naším naposledy v r. 1945. Jinak je to agresivní nástupce SSSR. Na Kavkaze se chovají jako šílení vrazi. "Jednotky vstoupily" svou okovanou botou někam kde nemají vůbec co dělat, ať už tam Gruzíni udělali cokoli. Bez Ruska by ta jižní osetie stejně neosetovala. marjá, vždyť to je území jednoho okresu s menším počtem obyvatelstva než okres a nic tam není - jen šance terorizovat Gruzii. Rusko se vyvíjí podivným směrem, zdá se, že cesta k demokracii není na pořadu dne.
10. 08. 2008 | 18:25

bigjirka napsal(a):

vlku - a co když čunkiádu Langer organizoval? masky ještě nespadly. a ostatně, nakolik vnitro má opravdu v ruce... vždyť je to žumpa. každopádně na Čunka nenašli nic, co by stálo za řeč. Faulovaly obě strany, čunkovská i antičunkovké, navíc není úplně jasné, kdo na které stojí. Je Vaškůj pro Čunka, nebo proti? atd. jediné co je jasné, je pachuť svinstva.
10. 08. 2008 | 18:30

Karel Mueller napsal(a):

EPP:
Ve své odpovědi jste se dopustil dvou chyb. Především automaticky předpokládáte, že jsem levičák a to kvůli názorům směrem k Rusko. Ale proi dnešnímu Rusko je ultrlevá celá EU, o tom nepochybujete. Drhá věc je můj vztah k Rusům. Řekla jsem to jasně: Není vyloučeno, že příští EU nám nebude blízká ani etnicky, ani kulturně, ani stylem života. Dokonce to lze předpokládat. Za této situace by mi bylo Rusko bližší, nic víc jsem neřekl.

Jirko,
částečně jsem odpověděl výše. Pokud jde o ten konflikt: je zde do očí bijící paralela mezi Kosovem a těmi oblastmi. A Saakašvilli udělal očividně hrubou chybu (to si můžeš přečíst i v západních mediích). Otázka prostě není položena tak, co si myslíme, nebo s kým sympatizujeme. Jde o to, že Kosovo vytvořilo precedens, který bude mít daleko závažnější následky, než jsou tyti dvě oblasti.
10. 08. 2008 | 18:54

bigjirka napsal(a):

Ano, Kosovo vytvořilo zcela šílený precedens a Saakašvili jistě není bez viny. Ale Rusko je agresivní velmoc vzdalující se od přijatelných norem chování víc a víc. Kdyby si udělali pořádek na svém dvorečku, mohli by být nejbohatší zemí světa, ale oni se furt do někoho musí srát. Nemám je rád, pamatuju jejich laufy z '68. A přestože už nejsou bolševiky, jsou dědici velkoruské, později sovětské roztahovačnosti.
10. 08. 2008 | 19:03

Pepa Řepa napsal(a):

To EPP
já mám pozitivní vztah pouze k Dostojevskému a vodce, jinak Rusy moc nemusím. Ale stát se může za pár desetiletí cokoliv.
Islamizace Evropy už není plíživá, ale probíhá pomocí přískoků.
Spočítejte si kdy budou vaši potomci žít ve státě s islámskou většinou podle muslimských pravidel. Pak možná uvidí Rusy jinak. Pokud ovšem nebude mezitím v Kremlu sedět žlutý mandarín.
Nejsem mluvčím ani mediem KM, ale mám pocit, že má toto na mysli.
10. 08. 2008 | 20:10

im napsal(a):

Nuu, s nevypočitatelným Kosovem v zádech a dvěmi desítkami milionů muslimů po Evropě taky zrovna nesrším optimismem, co se budoucnosti týče, ale v skrytu duše aspoń maličko doufám, že by nakonec selský rozum mohl zvítězit a lidé spíše spolupracovat, než upadat do područí. Nezvítězí-li, pak bude obranná hráz jistě potřebná.

Doufám, že v Kremlu mandarín sedět nebude, ale jistě bude báťuška imperátor s mandarínem spolupracovat - v Šanghajské organizaci spolupráce už pokládají základy položeny.
10. 08. 2008 | 21:09

EPP napsal(a):

Karel Mueller: "částečně jsem odpověděl výše. Pokud jde o ten konflikt: je zde do očí bijící paralela mezi Kosovem a těmi oblastmi."

No to je. Taky tady ale je do očí bijící rozpor mezi ruským odporem proti kosovské iredentě v Srbsku na straně jedné a ruskou podporou iredenty v Osetii na straně druhé, který Vás nechává zcela klidným. To, že jste levičák, je jasné ze všech Vašich reakcí na tomto blogu i jinde. Není na tom nic špatného, jenom opravdu nechápu tu odvěkou fascinaci levičáků imperiálním Ruskem. Myslím, že je to velmi nebezpečné.
10. 08. 2008 | 21:18

Karel Mueller napsal(a):

EPP:
Nechci se Vás dotknour, ale vždyť jsem řekl jasně, co mám na mysli.
Pepa Řepa vyjádřel přesně můj vztah k Rusku a také odpověděl na otázkz proč.
Na ruském jednání nevidím žádný rozpor. Pandořinu skříňku jsme otevřeli my a nikoliv Rusové. Rusové odpovídají na zbabranou a dost prasáckou akci Saakašvilliho, jak se můžete dočíst v západních mediích a podporují menšinu orientovanou na ně. A alespoň zatím nežádají odtržení Osetie. Tak jaký rozpor? Nebo si myslíte, že stát s 20 000 vodíkovkami bude jen tak čumět na svoje menšiny za situace, kdy jsme Srbům ukradli Kosovo?

Pane Stajskal. V naší TV a nejen tam se objevila spekulace, že to s USA S. ten útok skutečně konzultoval. Já jsem to v rámci variant připustil - viz výše mé příspěvky - ale rychle zamítl, protože jsem si něco tak prasácky pitomého v 1. den OH neuměl představit.
Pokud je tomu tak, tak nemám slov.
10. 08. 2008 | 22:13

bigjirka napsal(a):

Pepo, Dostojevskij krásně vyjádřil ruskou duši..

Ruská vojska bojují na cizím území. Tomu se myslím říká vojenská agrese.
10. 08. 2008 | 22:23

buldatra napsal(a):

To Frante:

K typu společnosti,kterou budujeme holt reklama patří.Že se Vám zdá reklamy příliš,že je všudypřítomná,vlezlá a obtěžující,je smutné.Ale patří to k věci.
Je to proto,že spoustu věcí doháníme,chceme se někomu vyrovnat a chceme zaujmout určité místo.Místo,kde jsme byli.Ztratili jsme však 40 let.A laťka je hodně vysoko.
Zmiňujete se o přínosu pro životní úroveň.Tím,že něco omezíte.Zákazy a omezování čehokoliv životní úroveň zvyšují?Čí životní úroveň?

Za minulého režimu bylo omezeno ledacos.A životní úroveň se zvyšovala jen a pouze aparátčíkům,policajtům,vojákům a někdy horníkům.Ostatní se těšili jen z nových a nových omezení a zákazů.Z mnoha odstínů šedi.Děkuji,nechci.Reklama je barevná.

Uměle,zákazem omezit obchod,k němuž reklama neodmyslitelně patří,znamená omezit vývoj společnosti.Znamená to,nasměrovat společnost jinam.Je to Vaše přání?

Podnikatel nemusí do reklamy investovat vůbec nic.Anebo může investovat miliony.Je to jeho problém,jeho volba.Konzument může reklamu hltat,může se reklamou nechat masírovat stejně jako jakoukoliv propagandou.Anebo nemusí.Zbytečnosti si může kupovat také kdokoliv.Spousta lidí ráda kupuje zbytečnosti.Připadají jim nezbytné.Kupují si je dobrovolně,je to jejich svobodné rozhodnutí.
Jako naprostá perla mi připadá Váš výrok:
, nebo část toho co podnikatelé musí investovat do reklamy by se odvedla státu jako větší daň na lepší funkci státu ...
Aby stát lépe fungoval je podmíněno výší daní?Jako,že čím vyšší daně,tím lepší stát a tím pádem životní úroveň?

V jaké společnosti chcete žít?
10. 08. 2008 | 23:29

Frante napsal(a):

To buldatra:
Pomocí několika výroků jsem se snažil vystihnout myšlenku. Vy nereagujete na tu myšlenku úplně přesně. Abych odpověděl vaše dotazy:
"Zákazy a omezování čehokoliv životní úroveň zvyšují?Čí životní úroveň?" Nepsal jsem že to platí obecně, ale například: Kdyby se prostředky investované do reklamních letáků poslali do zdravotnictví, mohlo by se např. předejít některým nemocem a kvalita zdravotní péče je taky součástí celkové životní úrovně.

Píšete: "Konzument může reklamu hltat,může se reklamou nechat masírovat stejně jako jakoukoliv propagandou.Anebo nemusí" Právě v tomto článku si autor stěžuje na případy kdy musí - viz článek.

Píšete: "Jako,že čím vyšší daně,tím lepší stát a tím pádem životní úroveň?"
Obecně samozřejmě nikoli ale kdyby se zvýšila jenom o to, co podnikatelé nacpou do reklamy ... mohlo by se víc poslat do zdravotnictví nebo na policii

Jinak, omezování reklamy již nějaké je. Na schránku si člověk může napsat "Nevhazujte reklamní materiály", programátoři programují antispamové filtry a firma, když vám pošle email s firemní nabídkou, má povinnost vám umožnit další emaily zakázat ... Autor se jenom domáhá ještě většího omezení. V něčem má pravdu, někde je to problematické: Stěžuje si na reklamu na rádiu Classic ale to je soukromé rádio a žije jen z reklamy nebo darů. Taky je pravda že za některé užitečné věci reklamně vděčíme, např. free software, internetové služby.
11. 08. 2008 | 00:12

suchánek napsal(a):

Frante:

všechno co píšete je utopie jak vystřižená z příručky mladý komunista, svazák, pionýr. v žádném případě z vás nechci dělat prokomunistu, ale kritizovat zaběhnutý systém a nenabízet žádné řešení, tam jste na tom podobně, jako autor. mimochodem, existuje jen velmi málo oborů, které by byly více regulovány, kontrolovány a chovaly se tak slušně vůči konkurenci a dětem, než je reklama.

navrhuji vám i autorovi (a ne ve zlém):
pokud vám reklama vadí (a nedělte ji prosím subjektivně na tu stravitelnou a nestravitelnou), odstěhujte se do zapadlé vísky lemované hustými lesy, vynechejte zavedení elektřiny (automaticky vylučuje drtivou zdrojů reklamy - elektronických), pěstujte kozu, krávu a čuníka a choďte na procházky do lesa. auto si taky nesmíte pořídit.

a garantuju vám, že na reklamu nenarazíte. nenuťte nás, abychom podobný způsob životy vedli všichni, protože po "zákazu" reklamy by naše ekonomika klesla zhruba na desetinu, zavládla by informační anarchie bez médií - zjednodušeně řečeno, vrátili bychom se na stromy. a tam já nechci. argumentačně jste velmi slabý, věřím, že jen v tomhle tématu. jinak nic proti, mějte se
11. 08. 2008 | 01:32

Hobart napsal(a):

Kdysi jsem se zařekl, že p.Hořejšího nebudu číst. Nedokázal jsem to dodržet. Pak jsem se zařekl, že ho nebudu komentovat. A u toho zůstanu. Dá mi to práci, ale zůstanu.
11. 08. 2008 | 01:51

Vaclav Horejsi napsal(a):

Jsem ted na dovolene v horach a mam spatne pripojeni, takze nereaguji na diskusi, prominte.
To, co tady rikal pan Suchanek (ze bez reklamy by na svete nebylo vubec, ale vubec nic) predcilo me ocekavani...

Podivuji se, ze diskuse se stocila k Osetii...
Pokud jde o toto tema, velmi me prekvapuje, zepanu Stejskalovi se zrejme libi to, co o veci pise pan Tomsky ("odvazny pokus").
Podle meho nazoru je ostrelovani Cchinvali zcela srovnatelne s ostrelovanim Sarajeva a tudiz pan Saakasvili zcela srovnatelny s p. Karadzicem. Doufam, ze i on se brzy octne pred nejakym soudem...
11. 08. 2008 | 07:50

bigjirka napsal(a):

Ano, pane profesore, není vyloučeno, že agresor odvleče legální gruzínskou vládu k jakémusi "soudu". Těšíte se na to? Rusáci jsou mistry v destrukci okolních, dříve anektovaných států.
11. 08. 2008 | 08:16

bigjirka napsal(a):

co se týče reklamy, je jí moc. ale pan vajíčko byl jistě schválen všemi politickovýchovnými komisemi. dnešní svět je zdeformován, existují tak vymaštěné oblasti, jakou je sport - ten je poháněn právě reklamou. odměňování sportovců ve zcela nesmyslné dimenzi za nesmyslné činnosti a pronásledování kulatých předmětů po zadrátovaném území. na druhé straně spousta lidí, které neuživí full time job. takže asi něco v pořádku není. ale že by to vyřešily komise?
11. 08. 2008 | 08:21

suchánek napsal(a):

pane hořejší,
bylo víc než jasné, že argumentovat nemáte co. jen drobnou radu do hor: na každé procházce si co deset minut říkejte -

Jak už jsem v několika svých článcích řekl, jsem moc rád, že došlo k převratu v roce 1989, že jsme se zbavili toho předlistopadového režimu, že máme svobodu a celkem dobře fungující ekonomiku

Jak už jsem v několika svých článcích řekl, jsem moc rád, že došlo k převratu v roce 1989, že jsme se zbavili toho předlistopadového režimu, že máme svobodu a celkem dobře fungující ekonomiku

Jak už jsem v několika svých článcích řekl, jsem moc rád, že došlo k převratu v roce 1989, že jsme se zbavili toho předlistopadového režimu, že máme svobodu a celkem dobře fungující ekonomiku

- možná tomu uvěříte nejen sám, ale i někdo z diskutujících zde.
11. 08. 2008 | 09:10

Pobo napsal(a):

Jakou jinou reakci než tu z (11.08.2008 07:50:54) můžeme čekat od někoho, kdo nazývá Putina šikovným, některými našimi novináři neustále démonizovaným, politikem.
11. 08. 2008 | 11:13

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší
buďte rád, že jste na horách a máte blbé připojení.Čistý vzduch je požehnáním pro vás, špatné připojení požehnáním pro nás.

Jinak by tu byl článek o sionistických poradcích Gruzínců.Prý odvážné tažení na Moskvu Saakašvilimu rozmlouvali. Pak byste určitě do toho vmotal proradné neocony, zvláště ty texasské.Dodávky českých houfnic i nitroděložních tělísek DANA by byly výsledkem lustračního zákona. Radar by byl nepotřebný, protože k nám přece žádná prskavka nedolétne, zvláště ne ta pákistánská.Já už bych mohl psát ty články za vás.

Tak si to hezky na horách užijte a dávejte pozor na Pocestné. Potkat Pocestného nad Obřím dolem nebo na Gerlachu, kolem není živá duše...no měl bych z toho obavu.
11. 08. 2008 | 17:00

buldatra napsal(a):

to Pepa Řepa:

myslíte,že Pocestny nemá k reklamě co dodat?
Ani když o ní píše profesor?
11. 08. 2008 | 17:22

bigjirka napsal(a):

Pepo, jako obvykle ;-)
11. 08. 2008 | 17:41

Pepa Řepa napsal(a):

Na žádost česko-mohamedánské multispolečnosti pro vzájemné porozumnění, uvádím ještě pár veršíků pro meditaci na horských cestách.

Dobře situovaný fanatik-Mohamedán
Týden bije hlavou o zem,
pak odjíždí vlastním vozem.

Dřív než tvoje oči usnou,
pohladím tě rašplí drsnou.

nebo:

V Novém Městě nad Váhom
mluví bába s Alláhom:
děkuju ti, Alláhu,
za slunce a za vláhu.
Chomejnímu zavolej,
ať mi pošle petrolej.

To Buldatra
Pocestný je již týden pohřešován. Také zmizela z Giga sportu jedna baseballová pálka a z Elektro Worldu jedna GPS.

Místo peněz zanechal Pocestný veršíky:

Krásne je v Tatrách
pri prvom bozku,
dochádza k zmenám
mojho mozku.

Máme doma obecního blba Jardu,
má dva doktoráty - oba na Harvardu.

Ještě, že nikdo z nás není Jarda. Vy snad jo?
11. 08. 2008 | 17:48

Daňový poplatník napsal(a):

Jakákoliv reklama je naprosto v pořádku, pokud neodporuje zákonům, či běžným normám pro slušnost, ať už obsahem, či formou, co mi vadí, je nestoudné a ponižující vymáhání poplatků za veřejnoprávní rádio a televizi (je to sice jen kosmetická záležitost, stejně bych to platil ze svých daní), ale platit si za tolik zjevné i skryté reklamy (třeba tzv. objektivní zpravodajství, či vlastní výběr pořadů) zvláštní položkou mi připadá podlé, jako plivání na záda, ale i to je dobře, alespoň vím, za co mě naše stávající politická garnitura považuje, a můžu se podle toho zařídit.
12. 08. 2008 | 08:19

Mayha napsal(a):

Já bych plošně nezakazoval. A určitě ne žádné další komise! Reklama mi vadí spíš z technické stránky, billboardy a jiné nosiče reklamy u silnic odvádějí pozornost řidičů - přímo ze své podstaty - je to jejich účel, a proto by z prinicpu měly být u silnic zakázány. Ještě bych se přimlouval za zákaz reklamy na zboží určené dětem. Ale já mám děti dvě a dost brzo jsme je naučili rozlišovat, co je a) skutečné, b) v televizi. Co je v televizi, je u nás doma synonymem blbosti/neskutečnosti a děti už to tak i docela chápou.
12. 08. 2008 | 10:14

Awathorn napsal(a):

Tak jako asi každý kdo někdy sledoval film a najednou na něj vtrhla usměvavá hospodyňka vychvalující úžasné vlastnosti nového pracího prášku Vám na té emocionální úrovni rozumím ale napsat "ponechal bych jen velmi omezené množství reklamy vtipné a inteligentní (jako třeba kdysi ten „Orion, vaše čokoládová hvězda“)" je trošku mimo.Kdo bude rozhodovat o tom která reklama je "vtipná a inteligentní"? Věřím že i z Vaší strany to bylo napsáno spíše v nadsázce ale zachovávejme si i v těchto věcech racionalitu. Reklama tu byla, je a ještě dlouho bude. Snažit se o zrušení reklamy je nesmysl, snahu bychom měli upřít směrem k postihu klamavé reklamy, případně reklamy na tabák a alkohol. Prací prášky a vložky nechme na pokoji.
12. 08. 2008 | 11:26

buldatra napsal(a):

To Pepa Řepa:

Náhodou nejsem Jarda,ale jako blb se někdy cítím.Možná se časem propracuji až k tomu obecnímu-pakliže je to honorováno z obecních prostředků.To víte,zadarmo ani buldatra nehrabe….

Pan profesor se možná v tuto chvíli drápe na Rysy,neb před ním tam kdysi vylezl kdosi slavný i s jakousi venerickou chorobou a nastavil tak určitou turistickou metu.Při té příležitosti jsem si uvědomil,že hory lze využít i k reklamním účelům.Je tam na dovolené spousta různých profesorů a ostatních smrtelníků,davy cizozemců,horolezců a jiných lezců,občas i nějaký ten prezident.Ideální místo pro reklamu.Dovedu si představit na vrcholcích hor dobře viditelnou,v noci osvětlenou vložku s křidélky o rozměrech 150x60m.Jako vrcholový bod nejedné horolezecké,popř.turistické výpravy.Z dálky dobře viditelná,v mlze doplněná stroboskopem a sirénou.Vložka by mohla být dutá a uvnitř vybavena menším supermarketem s akčním zbožím,restaurací,garážemi,ubytovací kapacitou,útulkem pro zbloudilé medvědy a pokladnou.

Zkrátka i reklama má u nás,ač se to zdá nemožné,určité rezervy.
12. 08. 2008 | 12:12

Jmeli napsal(a):

"Kdybych měl tu moc, reklamu bych drasticky omezil, zavedl bych na ni prostě jakousi cenzuru – ponechal bych jen velmi omezené množství reklamy vtipné a inteligentní"
Jsem rád, že tu moc nemáte, z té věty mě zamrazilo v zádech. Domníváte se, že jste lepší člověk než ostatní? Ne, jste lepší vědec než ostatní vědci.
13. 08. 2008 | 16:47

V.I.Lenin Horejsi napsal(a):

No vidite, a mne treba lezou krkem ty vase povrchni zvasty, to je proste demokracie, rozumis soudruhu?
15. 08. 2008 | 14:11

Mao Ce Horejsi napsal(a):

Horejsi by chtel zrizovat komise a dbat na verejnou moralku, samozrejme tu svou moralku. Opet nezapomnel pochvalit minuly rezim. Vy nejste doktor soudruhu, ale socialni inzenyr. Vy jste neuveritelny exot, nastesti takovych jako vy je cim dal mene, i kdyz tvori temer 20% nasich obyvatel volicich komunisty. Vsude ve svobodnem svete funguji reklamy vicemene jako u nas, na etiku reklamy je tady Rada pro reklamu, soukrome, oborove sdruzeni se samoregulacni funkci. Vy tu vyprodukujete vice nesmyslu, nez je za jediny reklamni blok v televizi a jeste to maskujete serioznosti novin. Vase nekompetentni vylevy komunistickeho nedouka se presto objevi na techto strankach. Vy skutecne nemate zadnou soudnost, porad byste nekomu strkal nos do soukromi.
15. 08. 2008 | 14:27

to Jmeli napsal(a):

Presne, ted jste to trefil, mrazi me nejenom z teto vety, je to jako clanek z Rudeho Prava z padesatych let.
15. 08. 2008 | 14:30

d.jk napsal(a):

Cekam, kdy Horejsi prijde s clankem odsuzujicim Rusy za jejich akci v Gruzii stejne tak, jako kritizuje NATO za akci v Kosovu a ono nic. Ze by antiamerikanisti, antisemiti, bolsevici a rusofilove meli dovolenou.
15. 08. 2008 | 14:39

karel napsal(a):

Horejsi by umoznil reklamu vtipnou a inteligentni. Hm, nechtel bych videt, co by zustalo, asi ta priblbla reklama na Orion? Tak tohle jestli je vtipne a inteligentni, tak to radeji budu koukat na nudne stupidni reklamy.
15. 08. 2008 | 14:42

d.jk napsal(a):

No vida, Horejsi na sebe nenechal dlouho cekat a nesklamal.
15. 08. 2008 | 21:11

d.jk napsal(a):

nezklamal, sorry
15. 08. 2008 | 21:12

prirodovedec napsal(a):

suchanek, Pepa Repa: Zda se mi, ze jste v mem prispevku prehledli zaverecne a dulezite: :) Pritom moji zalibu v nadsazkach znate.

O reklame vim "pouze" z osobniho pohledu a obecneji od kolegu, kteri se zivi statistikou souvisejici s reklamnimi dopady. Bezesporu perspektivni oblast pro pripadne privydelky po uspesne reforme VS u nas i pro prirodovedce. :)

Zatim mne ale reklama nezivi a tema neprozivam tak osobne, jako kolega suchanek, proto si z nej rad delam legraci, protoze pitomost nekterych reklam (vetsinou nekvalitne zvladnuty rozpor mezi potrebou podat informaci a potrebou manipulovat ji ve prospech prodejce) a jejich nasazeni je nekdy naprosto ocividna a otravna (potvrzeno mi nekterymi nevyslysenymi statistiky), a proto rad premyslim o uplatneni reklamnich metod na oblast reklamy - proto jsem jen zminil tu anketu, kterou jsme si predstavovali s jednim kolegou otravenym a nevyslysenym statistikem v jednom hovoru. Jsem rad, ze jsem nektere zaujal, i kdyz asi zmeni "to sve mineni". Ale protoze jako jednotlivec jeji existenci, ci neexistenci rozhodne neovlivnim, nevidim duvod proc se na jeji ukor nenarocne nebavit (u te ankety P.R. samozrejme u tech podvodu mate pravdu, nebylo by to ale o to zajimavejsi?).
18. 08. 2008 | 12:13

Dobrej Típek napsal(a):

Super. Hele, kdyz Vam teda vadí ta reklama na minerálku v širým poli, tak prostě zapněte autopilota a zavřete oči. To pak možná rychlejc postoupíte do dalšího levelu.

Pokud se chcete něčemu přiučit, doporučuji shlédnout následující klip. Pokud byste se teda přeci jenom chystal chopit moci. A tz konce ...
https://www.youtube.com/watc...

Já bych Vás jako nadcenzora docela bral. Máte ještě nějakou další "inteligentní nezávadnou" kromě Orionky?
24. 08. 2008 | 00:43

teletext napsal(a):

Já bych plošně nezakazoval.
10. 01. 2010 | 11:48

Roman Mikala napsal(a):

Pane profesore, mluvíte mi z duše. Za komunistů visely stupidní a nesmyslné žvásty téměř na každém rohu, ale proti tomu, co je k vidění dnes to byl jen slabý odvar. Čekám na dobu, kdy budou na trhu televize a rádia na kterých bude automatická funkce okamžitého přepnutí na jiný program v okamžiku zahájení reklamy, zatím však marně... Lepší to ale asi bude, vždyť je to vyjádřeno již v základu onoho slova, napiště si ho rozloženě, tedy takto : re - klam - a. Přeji všem hezký den a co možná nejmíň klamů.
12. 04. 2011 | 13:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy