Radar zase o krok blíže (bohužel...)

20. 09. 2008 | 15:15
Přečteno 26598 krát
Paní ministryně nám radostně oznámila, že s „Bobem“ podepsala smlouvu (s hezkým názvem SOFA) o pobytu amerických vojáků na plánované základně v Brdech. To je tedy další krok k vybudování americké radarové základny. Chybí už jen poslední důležitý krok - schválení parlamentem.

Paní ministryně říkala, že jednání byla tvrdá a že jsme na Američanech vybojovali důležité ústupky. Z toho, co jsme si přečetli, na mě největší dojem udělalo to, že dostaneme dvě 20 let stará letadla, která si budeme smět na vlastní náklady repasovat a pak s nimi pomáhat Američanům v bojích v Afghanistánu, popř. i jinde. Taktéž mě zaujalo, že USA musí během stavby radaru i jeho provozování dodržovat české zákony.

Taky to tedy asi mohlo dopadnout i tak, že bychom si ta letadla směli koupit za původní cenu a Američané by české zákony v Česku dodržovat nemuseli. Ještě že je paní ministryně tak tvrdá vyjednavačka...


Ale dost legrace - z radarové kauzy se stalo skutečně významné politikum a názory na ni rozdělují i lidi, kteří k sobě mají jinak celkem blízko.

Řada lidí z mého okolí, kterých si jinak velice považuji, je silně „proradarových“. Argumentují tím, že USA je jedinou zárukou naší svobody (protože EU a dokonce i NATO jsou jaksi impotentní). Sdílejí také názor naší současné vlády, že naše svoboda skutečně je, resp. v nedaleké budoucnosti bude, ohrožována z několika stran - militantními islámskými státy a hlavně Ruskem.

Už jsem se k tématu radar na těchto stránkách vyjadřoval vícekrát (tady, tady, tady, zde, a zde), ale přesto bych ještě jednou zopakoval, proč mezi příznivce radaru nepatřím.

1) Oficiálně uváděný argument, že nám nebo našim spojencům hrozí poměrně akutní nebezpečí napadení íránskými (nebo severokorejskými) raketami mi připadá tak absurdní, že ani nestojí za komentování. Trochu lepší je argument, který uvedl pan ministr Schwarzenberg - že je to totiž „pro strýčka Příhodu“. Ze stejného důvodu bychom ale mohli dělat tisíc jiných věcí, včetně spousty zcela absurdních, kterými bychom se „pro každý případ“ zajišťovali proti bezpočtu teoreticky myslitelných rizik v budoucnosti. Proto i tento důvod považuji za falešný.

2) Myslím, že logickým důvodem může být pouze to, že je to součást rozsáhlého systému namířeného proti Rusku.
Argument, že tento systém (včetně raket v Polsku) nemá proti Rusku význam proto, že může zachytit pouze malý počet útočných raket (zatímco Rusko jich má tisíce), také není přesvědčivý - takový systém by byl naopak velmi užitečný po masivní překvapivé likvidaci velké většiny ruských raket.

Je zcela zřejmé, že USA se systematicky snaží obklíčit Rusko stovkami základen. To by jistě bylo životně důležité, pokud bychom stáli proti nebezpečnému, expanzivnímu nepříteli, jakým byl komunistický SSSR.

Dnešní Rusko ale přece už dávno není ona nebezpečná velmoc s totalitní ideologií a světovládnými ambicemi, existuje tam docela drsný kapitalismus a poměrně svobodná společnost. A je to země s dlouhou křesťanskou tradicí, jejíž přínos k evropské a světové kultuře a vědě je obrovský.
Tamní režim je jistě na náš vkus trochu příliš autoritářský, ale nemá nic společného s nějakým „komunismem“, jak se nám neustále snaží někdo namlouvat. Komunisti tam mají mnohem menší politické možnosti než třeba u nás!

Jsem přesvědčen, že Západ by se měl maximálně snažit o co nejlepší vztahy s Ruskem, o co největší hospodářskou i politickou integraci Ruska do Evropy, o vytvoření účinného systému kolektivní bezpečnosti, který by časem nahradil i NATO.
Je myslím očividné, že Rusko vzhledem ke své stále ještě značné ekonomické slabosti nemá žádný zájem na konfrontaci a závodech ve zbrojení.
Nikdo se ale nemůže divit tomu, že se mu nelíbí stále hustší řetězec vojenských základen kolem jeho území, nebo naprosté ignorování slibů, které Západ dával, když se hroutila berlínská zeď a celý sovětský blok. Co by říkali Američané na to, kdyby Rusové začali stavět stovky základen na Kubě, v Mexiku a v Kanadě?

To, že radar skutečně má jakýsi význam v americké strategii proti Rusku se jasně ukázalo během nedávné krize v Gruzii - v této chvíli najednou naši politici a komentátoři ihned začali říkat, že Ruská intervence je jasným důvodem pro postavení brdského radaru. JAK TO, když nám dosud říkali, že je proti Rusku bezcenný?
Jsem hluboce přesvědčen, že politika založená na předpokladu, že Ruska se máme obávat a že je to potenciální vojenský protivník je naprosto nesprávná a těžce poškozuje nejen české, ale i evropské zájmy.
Dnešní strašení Ruskem mi připomíná doby z mého dětství a mládí, kdy jsme neustále slyšeli o akutním nebezpečí ze strany západoněmeckých militaristů a revanšistů.

Dobře si uvědomuji, že ti, kteří se přimlouvají za co nejlepší vztahy s Ruskem (včetně pana prezidenta) mohou být (a často jsou) označováni za jakési „agenty Kremlu“. Ještě před 10 lety jsem byl také takového názoru. Za těch 10 let se ale hodně věcí změnilo - Rusko se evidentně vydalo na správnou cestu, zatímco USA ji spíše opouštěly...
Tím naprosto neříkám, že bychom měli mít za hlavního spojence Rusko - naopak, je zcela samozřejmé, že jsme a máme být pevnou součástí EU a dobrými přáteli a spojenci USA - to se ale přece nemusí vylučovat s tím, abychom byli i dobrými přáteli Ruska?

3) Další nepochopitelnou absurditou je, že toto důležité vojenské zařízení, které by v případě nějakého budoucího konfliktu jistě bylo cílem nepřátelského útoku, má být postaveno v hustě zalidněných středních Čechách, nějakých 60 km od Prahy.

4) Zdravotní a technická bezpečnostní rizika provozu tohoto zařízení neumím posoudit; zdá se mi ale, že jsou soustavně ignorovány a potlačovány kritické posudky některých odborníků.

5) Už zcela neuvěřitelné mi připadají výroky některých „skalních“ obhájců radarové základny. Ti říkají, že umístěním této základny na svém území na sebe sice bereme riziko třeba i jaderného útoku na ni, který by si vyžádal obrovské oběti, ale že by to prostě byla naše splátka za to, co vše pro nás Američané již udělali, a že bychom na takovouto oběť přinesenou věci svobody a demokracie mohli být jen hrdi. Tak tohle mi připadá jako už úplné šílenství...

6) Zastánci radarové základny a našeho co nejtěsnějšího spojení s USA vycházejí z předpokladu, že důležitým a snad hlavním motivem americké politiky je více či méně altruistická obrana a šíření svobody a demokracie ve světě.
Ještě před nějakými 10-20 lety jsem si to myslel také. Avšak nyní, zejména po válce s Irákem, prostě nevěřím, že USA je hodnověrný partner, který nás nevtáhne do konfliktů z nějakých vylhaných důvodů a pouze ve svůj prospěch.
Myslím, že je čím dál zřejmější, že celá americká strategie „boje proti terorismu“ je chybná a nemůže skončit dobře.
Americký radar v ČR, a miliony obyvatel kolem něj, by se mohly stát terčem útoku jenom proto, že USA, bez jakéhokoliv našeho vlivu, zahájí s někým svoji válku, za svoje zájmy.
Jako velmi varovné mi připadá i to, že vlivní američtí politici (např. Bush, Palinová) zcela vážně říkají (podobně jako někteří muslimští fanatici), že se o svých záměrech radí se samotným Bohem...

Stále více se mi zdá, že zájmy USA nejsou se zájmy ČR totožné, že bychom se podle toho měli zařídit a že bychom to měli spolu s ostatními evropskými státy i našim americkým přátelům sebevědomě říkat.
To, že USA nejsou pouze nějakým „bílým rytířem“ bojujícím po světě za ušlechtilé ideály, je jasně patrné z toho, že (stejně jako vždy v minulosti), zcela pragmaticky dlouhodobě tolerují a aktivně podporují spoustu režimů, které rozhodně nelze považovat za svobodné a demokratické.

Je jistě skvělé, že USA dokázaly porazit SSSR ve studené válce, což umožnilo naše osvobození, ale je také pravda, že to bylo především v jejich nejvlastnějším zájmu. A také je třeba pamatovat, že k tomuto tento šťastnému konci studené války zásadním způsobem přispěl jakýsi Michail Gorbačov a jeho spolupracovníci...

7) Výmluvné je, že řada našich spojenců v EU, se k tomuto projektu staví buď kriticky nebo aspoň chladně. Jejich názory bychom určitě neměli podceňovat.

8) Souhlasím s tím, že bezpečnostní otázky, zvláště jejich technické detaily, by neměly být předmětem referenda. Ale z radaru se stalo tak důležité politikum, že považuji za neúnosné, aby politici jeho výstavbu schválili evidentně proti vůli většiny obyvatelstva, zvláště za situace, kdy tato věc nebyla vůbec předmětem předvolebních diskusí a lidé tedy neměli možnost zvolit si politiky i podle jejich postoje k této věci (a umístění cizí (byť spojenecké) vojenské základny na našem území rozhodně žádnou maličkostí není...).
Argumenty typu „lidé jsou příliš hloupí na to, abychom je mohli nechat rozhodovat o tak důležité věci“ mi připadají prostě nepřijatelné. To bychom potom mohli zrušit všeobecné a rovné právo volební - ve volbách přece lidé rozhodují i o mnoha dalších ještě důležitějších věcech...

Takže - doufám, že když už zřejmě referendum opravdu nebude, zabrání ukvapenému a nezvratnému rozhodnutí aspoň parlament. Upřímně řečeno, je to ale asi bláhová naděje...


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Skogen napsal(a):

Že radar není zaměřen proti Rusku poslal do říše bájí v této věci donedávna umírněný kandidát na příštího prezidenta USA Barack Obama, který pro Fox News prohlásil: „Vezmeme-li v úvahu, co se stalo v Gruzii, domnívám se, že musíme vyslat jasný signál, že se Polsko a další země v tomto regionu nestanou předmětem zastrašování a agrese.“ ( <a href="http://www.reflex.cz/Clanek...">zde</a> ). Byla tedy Saakašviliho provokace výkupným za změnu Obamova názoru? Spekulace.. Něco racionálního však za tou jinak těžko pochopitelnou akcí být musí.

Můj názor k radaru je takový, že nikoliv zvýšení bezpečnosti pro Českou republiku, ale významné bezpečnostní riziko tato základna znamená. A to v době, kdy se bude znovu polarizovat svět a my zatím netušíme, jakými prostředky.
20. 09. 2008 | 15:43

Jedlička napsal(a):

Naprostý souhlas s článkem.
20. 09. 2008 | 15:50

1234 napsal(a):

A můj názor zas je, že jde o pouhopouhé přetahování se USA s Ruskem o to, kde mají vliv... Jako by země v našem regionu byly patníky, a USA a Rusko dva psi,kteří se trumfují, který z nich očurá více patníků. Je mi hrozně líto, že máme opět takovou politickou reprezentaci, která nás uvrhá do takového nedůstojného postavení a nedokáže za nás vystupovat přímo. Copak nemůžeme, ač malý stát, být sami za sebe, i s tím rizikem, kdyby něco? Protože pokud by se radar stal cílem teroristů, souhlasím s tím, co bylo uvedeno v blogu, katastrofa, ale pokud by nám hrozila invaze z Ruska, těžko nám tento radar pomůže...
Pokud jde o odmítání referenda - souhlasím a dodávám, že je to naprosté popření demokratických principů, kdy politici by měli reprezentovat názor zdola a ne si platit kámošovu reklamku, aby zpracovala kampaň se známými osobnostmi a modely, které nám vnucují názor vlády u každé pumpy či dálnice.
20. 09. 2008 | 16:08

Karel Mueller napsal(a):

Hezké odpoledne pane profesore,
zase jste píchl do vosího hnízda :-), ale podívejme si na ty body.
Na úvod píšete, co paní ministrině vybojovala. Na světově proslulou pěvkyni je to neuvěřitelná odvaha a srdnatost. Kdo by to byl řekl, že v našem zájmu bude jako lvice bojovat ... :-)).
1. Souhlas bez výhrad.
2. Obávám se, že už je na přátelské vztahy s Ruskem pozdě. Bylo jen otázkou času, kdy Rusko bouchne do stolu a prohlásí, že té nesolidnosti, podlostí, vměšování a agresivity bylo dost. Putin zachovával dlouho tvář hráče pokeru. Lze předpokládat, že vojensky a ekonomicky jsou již silní dost, pokud do toho stolu již bouchli.
3. V Česku je asi možné vše
4. V Česku je asi možné vše
5. Vyjadřujeme se tak proti národu, jehož obětem vděčíme za to, že jako národ ještě existujeme a po 42 let v čele extraligy devótnosti vůči Rusům.
Ve světle této skutečnosti lze valnou část české elity označit jako největší mentální a intelektuální ubožáky světa.
Víte, kdyby mohli, tak by nás začli přesvědčovat, že naším největším štěstím je zaniknot, zrušit stát apod. Snad to neslýcháme jen proto, že i v zahraničí by to působilo příliš trapně.
6. Jsme pamětníci, stejně jsme poslouchali hesla se SSSR na věčné časy, SSSR jediná záruka svobody a míru apod. I formulace jsou stejné. Víc není nutné nic dodávat.
7. Hlavní hráči v EU nemají chuť ani zájem jít s Ruskoem do studené či dokonce horké vály. Mnohé vlivné síly v Evropě začínají dospívat k závěru, že koncepce obkličování Ruska není to pravé. Zatím jsou bohužel ještě slabí.
8. I to tu už bylo - pouze matička KSČ věděla, co je pro lid obecný to nejlepší. Tenkrát jsem ovšem měli "lidovou demokracii"...

K Vašem závěru: Že parlament řekne NE si též neumím představit ...
20. 09. 2008 | 16:13

jarpor napsal(a):

Jak krásný by byl svět, kdybychom se mohli bezstarostně radovat z motýla na kytce, jak ten tulák pozorovat plynoucí obláčky …

Bohužel, jak skogen napsal : „…A to v době, kdy se bude znovu polarizovat svět a my zatím netušíme, jakými prostředky.“

Jo pane Hořejší, bohužel, ta poslední skogenova věta je realitou. Bez ohledu na Vás, na mne, na nás… i na nějaký radar.

Píšete : „Už jsem se k tématu radar na těchto stránkách vyjadřoval vícekrát (tady, tady, tady, zde, a zde), ale přesto bych ještě jednou zopakoval, proč mezi příznivce radaru nepatřím.“

Takže, co nového chcete sdělit ? Něco jako že máte nějaký dojem o dvou letadlech ? To je celé ? Vědecký pracovník v imunologii a on má DOJEM o Herkulesech ! Vy ve své vědecké práci pracujete s dojmy ?

Když máte ty dojmy, podělte se o Váš dojem, kam dnes míří rakety, o kterých ruský vysoký představitel opakovaně říká, že budou „přesměrovány“ na nás ? Nemáte dojem, že třeba už dávno jsme „zaměřeni“ ? Máte dojem jak tomu je ?

Já znám z Vašich tady, tady, zde, zde … Váš názor.
Jako Vy máte své dojmy, já mám taky dojem. Dojem, že se mýlíte. Ne ve všech argumentech, které do nekonečna opakujete, ale v syntéze těchto argumentů do napohled jednoduché otázky : Radar ano či ne ?

Hezký den
20. 09. 2008 | 16:14

Admirál napsal(a):

Pane Hořejší,

děkuji, že jste kutivovaně a přehledně vyjádřil to, co bych já popisoval mnohem kostrbatěji.

Radar a to co je sním spojeno není v žádné případě jen otázka obrany CR, ale otázkou zahraniční orientace CR. Je to bod změny dosavadní dlouhodobé politiky CR. Radar a základna s sebou přináší svázání s pilitikou USA a novou kvalitu bezpečnostních rizik, kterým bude CR vystavena.

Tyto rizika neponesou pouze politici, kteří si osobují o této otázce rozhodnout, ale vsichni obyvatelé CR. Z toho důvodu si ve shodě s autorem blogu myslím, že by jim mělo být popřáno se k této otázce nějakým způsobem vyjádřit. Nejčistěji v referendu, minimálně ve volbách.

Přece není možné, aby do CR dotal radar pomocí získáváním přeběhlíků z tábora odpůrců s podežřením, že při jejich přesvědčování budou použity metody "pozitivního nebo negativího nátlaku"! Jestli by smlouva prošla parlamentem tímto způsobem, tak jsme banánový stát.
20. 09. 2008 | 16:23

Blue Jay napsal(a):

Wow! Karel Mueller souhlasi s nerdem Horejsim.

Vedec Mueller take napsal ze muze znicit USA kdyz vysle par Ruskych Topolu do Yellowstone National Park. Asi studoval tu samou vedu jako profesurek Horejsi. Ale se Mueller myli. Horejsi maji jinou strategii. On oblbne Cechy a pak prohlasi ze Rusko je jedina velmoc ktera jim zajisti bezbecnost. A mueller bude skakat a volat, "Kdo neskace, neni Rus." Kele ty rusofile Muellere? Neni v Rusku nejake j supervulkan?
20. 09. 2008 | 16:25

jarpor napsal(a):

Karel Mueller

Ta zastupitelská demokracie je ale potvora, co ?

Hezký den
20. 09. 2008 | 16:32

Karel Mueller napsal(a):

jarpor:
ani ne ... ona se od té lidové liší nějak tak čím dál méně ...
20. 09. 2008 | 16:40

Iva2 napsal(a):

Myslíte že ty stejné osoby kteří tak ochotně zvou opět cizí vojáky na naše území bez výslovného souhlasu vyjádřeného v referendu, budou jednou pohnáni před soud? Ráda bych viděla stejný metr na všechny....vlastizrada pro každého kdo ji spáchá prašt jako uhod. A pokud ne, chci vysvětlit jaký je rozdíl mezi tím zvát sem někoho z východu, nebo ze západu.
20. 09. 2008 | 16:41

vaclav horejsi napsal(a):

Blue Jay:

Mily pane, normalne na vase zajimave prispevky zasadne nereaguji, ale tentokrat udelam vyjimku.

1) Zaujalo me, proc pouzivate svetackeho vyrazu "nerd" namisto pekneho ceskeho ekvivalentu "pitomec"?

2) Spoluzakem p. Zaoralka nejsem, anzto jsem bohuzel o 7 let starsi. nazory tohoto pana mi ovsem velmi konvenuji a doufam, ze brzy bude ministrem zahranici.

3) Ano, s tim zakladanim Komunisticke strany na Harvardu jste odhalil me nejhlubsi tajemstvi - obdivuji vase detektivni schopnosti. Holt na Kanadana je cechacek kratky...

...
20. 09. 2008 | 16:43

Karel Mueller napsal(a):

Milý blue jay:
mluvil jste o vykání, tak se toho držte.
Už několikrát jsem Vás poslal na vyšetření, neb Vám z té sopky očividně hrabe. Alespoň citujte přesně, co jsem napsal.

Možná se Vám zdají Evropané směšní. Ale oni poznali válku na své kůži a doma na svém území. Něco, co Američané od občanské války neznají.
A také vědí, že 2. WW byla proti případné termojaderné jen takové pošťuchování.

A dnešné Rusové nejsou bolševici. Vojenskou agresi neplánují, ale mají své zájmy, které si budou tvrdě hájit. A s těmi základnami na Kubě a ve Venezuele lze reálně počítat. A v Kremlu nebude žádný velkohubý rudý dědek, ale ostrý, chladně a přesně uvažující Medvěděv, který Obamovi či Mc Cainovi řekne OK, tak to spusťte ...
Co dál? Zlikvidujete svět? Pak jste opravdu září a nadějí lidstva ...
20. 09. 2008 | 16:50

MerryMan napsal(a):

Blue Jay opět nezklamal a dělá čest svému nicku.
Význam:
Blue - modrý
Jay
• jay - sojka, žvanil, kecal , mluvka, hlupáček, frajer, parádník ,venkovský strejc, prostoduchý
• Jay jméno) , Jay (lat. jméno, m. i ž.),
• Bohemian jay - sojka česká
• country jay - venkovan
• dee-jay - konferenciér
• jay bird - sojka obecná
• jay-walker - neopatrný chodec
• Siberian jay - sojka zlověstná

Pramen:ang.-český slovník, centrum.cz

Význam nechť si vybere každý sám
20. 09. 2008 | 16:52

jarpor napsal(a):

Iva2

Mezi zvaním ze západu či z východu asi rozdíl nebude.

Jde ale o formu toho pozvání, zda je to za zády demokraticky zvolených struktur (parlamentu) nebo zda o tom rozhodnou tyto struktury, které k takovým rozhodnutím jsou oprávněny.

P.S.
Nejhorší na tom je, že ani ti dřívější "zvací" představitelé jedné strany nebyli nikam pohnáni.
Takže - z "tohoto pohledu" to bude stejné.

Hezký podvečer a mrkněte občas na ústavu a zákony. Nikdy není pozdě se něčemu porozumět ...
20. 09. 2008 | 16:53

Skogen napsal(a):

Není třeba Yellowstone. Ty ruské rakety nic takového nepotřebují. USA spoléhají na to, že Rusové raději nechají sami sebe ožebračit, než aby zničili celý svět. Je to vabank, se kterým nesouhlasím. Koneckonců se bude hrát jen tehdy, když američané vlastní „ožebračení“ odmítnou. Rusové mají vše co potřebují. Zdroje, prostor, know-how - a hlavně, mají nerozmazlené občany, s nimiž se Rusko odrazilo ode dna, zatímco Státy narážejí na strop. Odpověď Ruska závisí na tom, zda je prioritní prosté přežití, anebo je přežívání podřízeno „zachování si tváře“ a perspektivě úspěchu. První by přicházelo v úvahu za Jelcina, možná i za Gorbačova. Za Putina a Medveděva opravdu nevím... Pokus s Gruzií naznačuje, že je to bohužel pro nás možná jinak. Dalším stupněm testování Ruska by bylo přijetí Gruzie do NATO a další provokace.. Záležitost už značně riskantní.

Samotný radar v ČR vzhledem ke své padesátiprocentní účinnosti v ideálních podmínkách (nikoliv bojových) zdaleka nemá předpokládaný obranný význam. Snad tehdy, když takových radarů budou po Evropě desítky a antiraket tisíce. K tomu by USA potřebovaly, aby Rusové reálně ohrožovali evropské zájmy, což nyní neplatí. Evropa však ani s americkými základnami potenciálním jaderným bojištěm být nepřestane, spíš naopak.
20. 09. 2008 | 16:54

m&m napsal(a):

autor: čím se asi paní ministryně nepochlubila:

Dovoluji si sem zkopírovat svůj příspěvek z vedeljšího blogu:

Pozor, pozor, pozor, podle náměstka ministra obrany nebudou američtí občané na základně podléhat českým zákonům při údajném "plnění služebních povinností" (tj. prakticky vždy) a to nejen NA US ZÁKLADNĚ, ale i MIMO ZÁKLADNU.

Doufám, že si toho všimnou naši poslanci.

Pozor podruhé: Zjistil jsem, že nás Česká televize ("Naše televize") chtěla toho překvapení ušetřit (Je dobře, že myslí na naše nervy.) a z příslušného linku na rozhovor jeho nejdůležitější část vystřihla.

Takže vše je v celkové verzi pořadu zde: http://www.ceskatelevize.cz... v čase od cca 6.20 .
20. 09. 2008 | 16:55

m&m napsal(a):

autor: "Taktéž mě zaujalo, že USA musí během stavby radaru i jeho provozování dodržovat české zákony." Takže, bohužel, nemusí. Stačí se odvolat na to, že právě plnili své služební povinnosti.
Tak třeba montér právě převážel nějakou tu součástku, když tu srazil na přechodu to dítě... Rádi bychom Vám ho vydali, ale to víte, nemůžeme...
20. 09. 2008 | 17:02

Fraser napsal(a):

Zajimavy porad (http://www.ceskatelevize.cz...) o technickych zalezitostech radaru na CT.
20. 09. 2008 | 17:03

jarpor napsal(a):

m&m

Vidím, že správně používáte přísloví - Opakování je matkou moudrosti.

No, zde si až tak však jistý nejsem, sorry.

Tak jak to vidíte s tou podřízeností US jurisdikci MIMO ZÁKLADNU ? Třeba co by mohli dělat, co by se mohlo stát, mimo a přitom by plnili pracovní povinnosti ? Nějak mi to nenaskakuje, to víte, stáří je stáří ...

Hezký podvečer
20. 09. 2008 | 17:04

vaclav horejsi napsal(a):

Blue Jay:

Dekuji za vysvetleni - je to od Vas moc hezke. Je to pocta, kdyz cloveku rikaji "nerd" a ne "pitomec"...
Myslim, ze i panu Stejskalovi se to mnohem vic libi.

Jsem rad, ze mate tak dobre styky na "Harvarde" (ja jsem dosud zrejme chybne rikal "na Harvardu" - clovek se porad uci). Jsme tedy vlastne pres ten Harvard kolegove - to je skutecne velmi mile!

...
20. 09. 2008 | 17:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva urážlivé texty pana Blue Jay (tentokrát pro změnu nadává v angličtině), které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

I nadále doporučuji na provokace pana Blue Jaye nereagovat. Zbytečně to rozdrobuje diskusi a odvádí ji to jiným směrem. Navíc je to přesně to, co svými provokacemi sleduje - vyvolat pozornost.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 09. 2008 | 17:09

m&m napsal(a):

jarpor: Viz výše. Jinak se pod "plnění služebních povinností" dá schovat prakticky cokoliv. Viz US stíhači, kteří v Itálii podlétávali lanovku:

"Tragédii, při níž před třemi lety zahynulo v Itálii dvacet lidí, zavinil americký vojenský pilot. Třetího února 1998 odpoledne odstartovalo z italské základny NATO v Avianu k cvičnému letu v nízké výšce americké letadlo EA6B Frowler. Po hodinovém letu přetalo ocasní křídlo stroje ve výšce kolem devadesáti metru nosná lana lanovky vedoucí z obce Cavalese na horu Cermis v italských Alpách. Nikdo z dvaceti cestujících pád kabiny nepřežil. Při vyšetřování se zjistilo, že pilot Bill Ashby a jeho kolegové nerespektovali početné klauzule dohody mezi americkými a italskými orgány, týkající se letu v nízkých výškách. Zejména zprávy italských expertu hovoří "o přehnaném sebevědomí pilotů, kteří riskovali nízký let v příliš velké rychlosti, a jak sami doznali, bez náležitého soustředění na tak obtížný let". Záznamy v "černé skříňce", které mohly pomoci případ objasnit, někdo na základe v Avianu vymazal. Americké orgány odmítly předat pilota italským úřadům. Americký vojenský soud zasedající v Camp Lejeune v americkém státe North Carolina 4. března 1999, zprostil pilota Billa Ashbyho obvinění. Ashby byl později pouze vymazán z rad amerických vojenských sil a o jeho osudu již není nic známo. Událost vyvolala v Itálii velké pobouření. Po průtazích americké strany s vyplacením odškodného zaplatila italská vláda na podzim roku 1999 odškodné italským a zahraničním obětem sama. Američané zaplatili až po tlaku italské vlády a zákroku prezidenta Clintona na jaře roku 2000."

Hrátky s radarem či nezodpovědnost, která může vyústit ve škody a mrtvé MIMO ZÁKLADNU, nikdy nelze vyloučit. Nezodpovědnost všech jednotlivců, kteří nebudou jen "uvězněni" na zákaldně také ne.
20. 09. 2008 | 17:11

Blue Jay napsal(a):

No Muellere,

Oni ti Americane zase nebyli takovi lenosi. Oni bojovali v Evrope i za tvou kuzi. Ja se ptam proc se na Evropu nevysrali. Proc pomahali jak Rusum tak Anglicanum? Dnes bys tu ty chudacku musel povinne psat bud azbukou a nebo nemcinou. Vyznafat fasizmus a nebo komunismus. Ja se spis klanim k tomu ze bez Americanu by jsi dnes mluvil nemcinou. Pokud by jsi ty a tva rodina vubec byla nazivu. Ale soude podle tveho jmena tak ty by jsi se asi mel velmi dobre.
20. 09. 2008 | 17:11

stejskal napsal(a):

P.S. Proč myslíte, pane profesore?

Libor Stejskal

P.S. Mazal jsem nadávky přesně v okamžiku, kdy jste psal svoji úvahu o tom, co se mi líbí a co ne.
20. 09. 2008 | 17:11

m&m napsal(a):

Citace z MF Dnes odtud: http://www.stopusarmy.nazor...
20. 09. 2008 | 17:12

technik napsal(a):

Pane profesore,

docela by me zajimal Vas nazor na to, zda profesor Marik z CVUT, o soudruzce Sykove nemluve, jsou "kolaboranti". Plati-li poucka, ze zadne penize nesmrdi a nejsou spinave ...
Zatímco na začátku chtěli dát Američané peníze jen jako kompenzaci za radar, nyní už chtějí Česko za spojence ve výzkumu. I kdyby se smlouva o radaru nepodepsala, peníze přijdou," tvrdí profesor Vladimír Mařík, vedoucí katedry kybernetiky pražské ČVUT, který z pověření vlády půl roku vybíral ta nejlepší pracoviště.
http://investice.ihned.cz/c...
20. 09. 2008 | 17:16

Blue Jay napsal(a):

Jste smesnej Stejskale,
Jste si tu udelal klubovnu Levicaku a je zoufale chranite. Ja se ptam proc? Vam za to platej? Se vsadim ze ano. Verim ze Vas Paroubek sveze zadarmo ve velkem oranzovem trucku a dokonce Vas nakrmi i nejakym burtem.
Brw. Since when you understand English Stejskal?
20. 09. 2008 | 17:19

jarpor napsal(a):

m&m

1. Paragrafy jsou klikaté - v tom se snad shodmeme

2. Jak jste uvedl, nakonec ke spravedlnosti došlo, takže jakýsi precedenc vznikl

3. Skutečně z Vás trochu čiší to, že všichni amíci jsou hajzlové, jejichž jediným cílem je dělat zlo. (Že jsme do toho NATA lezli, když jsou tam takoví týpci... )

4. Něco o čertu na zdi jsem již taky jinde psal. To, že opakování je matkou ... Zkuste popřemýšlet ... :-)

Hezký podvečer
20. 09. 2008 | 17:23

Blue Jay napsal(a):

To Stejskal,

Horejsi aspon rozumi argumentum. At jsou jakekoliv. Vas koupila CSSD a tak musite mazat. Za kolik se da koupit jeden Stejskal? Zda se ze to moc nestoji. Staci mazat pod clanky levicaku a ma hezkej prijem. Asi v CR uz neexistuje ani jedinej novinar co se neda koupit. A ja Vam veril Stejskale!
20. 09. 2008 | 17:25

Vaclav horejsi napsal(a):

Tak se nezlobte, pane Stejskale, to byl jen takovy pokus o ironii, vsak me znate...
Skoda, ze jste ho smazal, byla to takova hezka a zajimava diskuse...

..
20. 09. 2008 | 17:30

m&m napsal(a):

jarpor: "Skutečně z Vás trochu čiší to, že všichni amíci jsou hajzlové, jejichž jediným cílem je dělat zlo. (Že jsme do toho NATA lezli, když jsou tam takoví týpci... )"

Nikdy jsem nic nenapsal proti Američanům. Proč by měli být "hajzové"?

Nevím, nevím, jestli si z odporu proti US základně nevyvozujete příliš. Nestačím se divit.

Jsem pro NATO. Naopak nejsem proti nabourávání NATO a EU dvojstrannými smlouvami. Navíc bez souhlasu obyvatel ČR...
20. 09. 2008 | 17:30

Karel Mueller napsal(a):

Milý Blue Jayi,
já se nad rozdíl od mnohých jiných skláním před památkou všech, kdo ve 2. WW bojovali proti nacismu, ať je to Rus, Američan, Angličan nebo naši odbojáři.
Můžeme děkovat Bohu, že v USA vyhrál Roosevelt, ale ani on by nemohl přes odpor izolacionistů vstoupit do 2. WW, kdyby nebylo Pearl Harbour a Německo nevyhlásilo USA válku.
Ale politika a činy politiků jsou jedna věc, druhou věcí jsou muži umírající na frontách. A kteří museli položit životy, abychom zde byli.
Nevím, jak rozhodující byla pomoc SSSR v prvním období války, možná díky ní Moskva opravdu nepadla (já si myslím, že rozhodující příspěvek podal generál Mráz), ale toto bych nechal historikům. Rozhodně západní pomoc nesnižuji. Pokud by Rusko padlo, tak jsem se nenarodil, samozřejmě. Pro svoje antifašistické postoje a germánskou vizáž by dědové spolehlivě šli ke zdi, skončili by v tzv. 4. kategorii.
V roce 44 byli už Rusové natolik silní, že by Hitlera dorazili sami. Kdyby USA nevstoupili do 2 WW? Evropa by kromě GB byla ruská a bolševická. To je vcelku jasné. Dobré téma pro sci-fi modelující paralelní vývojové možnosti. Víc k tomu nemám co dodat.
20. 09. 2008 | 17:31

stejskal napsal(a):

Ale vždyť já Vás mám také rád, pane Blue Jay ;-)

Ostatně jako všechny, kdo si sem chodí povídat.

Ale mohu-li Vám doporučit něco z vlastní zkušenosti? Nevěřte nikomu. Lidi jsou strašný mrchy ;-)

Víte, že jsem si dodneška myslel, že "nerd" má poněkud jiný význam?

"It was only later, in the 1970s, that the word took on connotations of bookishness and social ineptitude.

An alternate spelling, as nurd, also began to appear in the mid-1960s or early 70s.[6] Author Philip K. Dick claims to have coined this spelling in 1973, but its first recorded use appeared in a 1965 student publication at Rensselaer Polytechnic Institute.[7][8] Oral tradition there holds that the word is derived from "knurd" ("drunk" spelled backwards), which was used to describe people who studied rather than partied. On the other hand, the variant "gnurd" was in wide use at the Massachusetts Institute of Technology throughout the first half of the 1970s."

http://en.wikipedia.org/wik...

No, nic. Je fajn, kolik se tu člověk dozví nového.

Libor Stejskal
20. 09. 2008 | 17:31

Blue Jay napsal(a):

Otazka Stejskale!!??
Jak jsem nadaval Horejsimu? Je podle vas nerd nadavka? Vite vubec co to znamena? Nebudte zbabelec a vysvetlete to. Vase neznalost Anglictiny Vam nedava pravo nekoho mazat. To ze jste linguisticky negramot je vase chyba. Ne moje. Mazte sebe Stejskale ze nerozumite. Ale asi je pro vas jednodussi mazat neco cemu nerozumite.
20. 09. 2008 | 17:33

stejskal napsal(a):

Já se nezlobím, pane profesore ;-)

Ono je navíc totiž docela možné, že jsem zde nad "nerdem" párkrát přimhouřil oko (i když si vybaji jen jeho použití panem bigjirkou). Vysvětlení viz výše. Já si opravdu myslel, že je to spíš "snaživec, suchar či šplhoun".

Čili se zpětně omlouvám.

Libor Stejskal
20. 09. 2008 | 17:34

jarpor napsal(a):

m&m

Pokud Vaše :
"Tak třeba montér právě převážel nějakou tu součástku, když tu srazil na přechodu to dítě... Rádi bychom Vám ho vydali, ale to víte, nemůžeme..."
je doložením, že
"Nikdy jsem nic nenapsal proti Američanům. Proč by měli být "hajzové"?
pak přijměte moji omluvu.

Ale soudím, že můj výklad Vašich vět je podstatně blíže tomu, co jste mínil, než ten Váš výklad k mému vyjádření v "Zaorálkově" blogu ... :-)

Hezký podvečer
20. 09. 2008 | 17:36

Vaclav Horejsi napsal(a):

technik:

Asi jste mi spatne porozumel - ja nepovazuji politiky ani obcany (vcetne mych nekolika pratel a dobrych znamych), kteri podporuji radar, za nejake zradce a kolaboranty. To, co delaji je legalni.
Ja proste jen (podobne jako vetsina naroda) mam jiny nazor a jsem hluboce presvedcen o jeho spravnosti.

Pokud jde o ty americke penize, ktere chteji v souvislosti s radarem na podporu spolecneho vyzkumu, myslim, ze jsou to sumy v podstate zanedbatelne (slysel jsem cosi o statisicich dolaru, tedy rekneme desitkach milionu korun). CR dava na vyzkum a vyvoj ze statniho rozpoctu cca 23 miliard...
..
20. 09. 2008 | 17:37

Pumprlidentlich napsal(a):

klasické dílo málo uznávaného vědce. Hořejší také nevyužívá internet, GPS, mobilní telefony (vše z amerických vojenských projektů). Nepodporuje imperialismus. Ohromující

Nemohl by alespoň Hořejší vysvětlit tupcům z IAEA k jakému účelu obohacuje Irán uran? Proč se k tomu socialistické panoptikum nevyjadřuje? Jistě má lepší informace a fakta, která v IAEA nemají.

Kanada už taky začíná blbnout. Připravuje se na obranu před Ruskem. Za to také mohou USA?

Co bude příště? Jak v socialismu mohl každý cestovat a studovat, jak chtěl? (Hořejšího osobní zkušenost). Klaus otepluje planetu (zrovna staví v Německu desítky uhelných elektráren). Putin musel obsadit Gruzii, aby nastolil mír? Hitler obsadil Sudety, aby ochránil nebohé henleinovce?

Je to poměrně nudné a stále se opakující. Hořejší nemá zřejmě o čem psát. Ale musí se projejovat, někteří stále nevidí, jak je přehlížený.
20. 09. 2008 | 17:37

stanke napsal(a):

Pane Hořejší, děkuji za Váš článek. Bohužel lze s vašimi úvahami ve všem souhlasit. Tato vláda jednoznačně prodává naší bezpečnost. Jen by mne zajímalo za co!
20. 09. 2008 | 17:38

Blue Jay napsal(a):

Vas poucim Stejskale,

Nerd dnes znamena nekdo kdo sedi u pocitace a zije virtualni zivot. Jste nerd Stejskale? Myslim ze ano. A navic nerd co se vyziva v cenzure. Dava to nerdu jako vy extra dullezitost. Neberte to jako nadavku a duvod k mazani ale jako fakt.
20. 09. 2008 | 17:40

Karel Mueller napsal(a):

Pánové,
trochu bych přispěl k debatě o významu slova nerd. Klonil bych se k názoru pana Stejskala. Pitomce se ze mě p Blue jay snažil dělat nesčíslněkrát, obvykle jsem dostal titul dumb, na nerda si nevzpomínám :-)).
20. 09. 2008 | 17:42

stanke napsal(a):

Pane Hořejší, hlavně se nenechejte znechutit takovými jedinci jako je "Pumprlidentlich". Už ze stylu jeho psaní je zřejmé, že ten člověk nemá všechno v pořádku. Možná mu v dětství bylo nějak ublíženo a chudák se toho není schopen psychicky zbavit. A nebo je zmítán komplexy méněcennosti? Jak jinak si vysvětlit to jeho: "klasické dílo málo uznávaného vědce"? Něco takového může napsat opravdu pouze zamindrákovaný a zatrpklý jedinec.
20. 09. 2008 | 17:45

Blue Jay napsal(a):

To Horejsi,

Ale ze by se Vam pokud budete mit stesti nakych tech par milionu dollaru libilo na pruzkum ?. Ale asi Vam s Vasim rudym nazorem to moc nepodari. A take proc by melo? Zazadejte o pomoc Rusko. Tough luck.
20. 09. 2008 | 17:46

Zacheus napsal(a):

Víte, pane profesore, nedávno jsem četl, že stále velmi významný politik USA Z.Brezinski, někdejší poradce prezidenta USA Jamese Cartera pro otázky národní bezpečnosti, jasně formuloval cíl Západu po skončení studené války - a tím cílem je destabilizovat Rusko a jeho rozdělení na tři samostatné části.

Možná,že toto stanovisko, , které ovšem není jen osobním názorem Z.Brezinského, ale bylo jistě předem formulováno na demokraticky zvolených fórech ( jako například Bilderbergská skupina, Trilaterální komise apod.), může sloužit k pochopení, proč je třeba obklíčit Rusko. Smutné je, že se do těchto her pouští,jistě zcela nezištně, také naše politická reprezentace.
20. 09. 2008 | 17:48

vaclav Horejsi napsal(a):

Jeste k nerdologicke diskusi - ja jsem to slovo znal jako vicemene hanlive oznaceni blizke vyznamem slovu "pitomec".

Ale vec je podle http://cs.wikipedia.org/wik... slozitejsi:

****************************************
"Nerd je výraz převzatý z angličtiny, který označuje člověka úzce zaměřeného na jednu oblast lidské činnosti, který tak nezvládá sociální vztahy s většinou ostatní populace. Český výraz mimoň částečně původnímu významu odpovídá, hlavně dvojakostí svého vyznění (označení za nerda i mimoně můžeme chápat jako odsouzení, ale i jako láskyplné uznání odlišnosti), nezachycuje však excelenci, kterou nerdové prokazují ve svých oborech činnosti. Typickou pracovní náplní nerdů je programování a věda.

Existuje celá subkultura, kterou si nerdové vytvořili, protože je odmítla kultura mainstreamová. Mezi její důležité prvky patří využívání moderních technologií, hlavně internetu a počítačových her, nebo extenzivní holdování populární kultuře, jako je scifi nebo fantasy, hlavně ve filmové a seriálové podobě.

Nerdové se v mainstreamové kultuře v posledních letech objevují čím dál tím častěji, především jako objekty posměchu smíšeného s obdivem k jejich dětské nátuře a čistotě, s jakou (dle tohoto populárního obrazu) vstupují do mezilidských interakcí. Za příklad uveďme britkom The IT Crowd nebo americký sitkom The Big Bang Theory, jejichž hlavními hrdiny jsou nerdové."
*****************************************

Jak uz rekl pan Stejskal, cloveka diskuse zde nesmirne obohacuje.

********************

Nicmene bych nechtel, aby kvuli jiste take dulezitym nerdum zapadlo to nejdulezitejsi:

RADAR CESI VETSINOU NECHTEJI (a maji recht).

..
20. 09. 2008 | 17:49

stále rebel napsal(a):

Vedle našeho parlamentu máme ještě jednu naději a to, že zvítězí rozum za oceánem.

Objevují se i takové hlasy.
http://www.tyden.cz/rubriky...

No a pak tu máme ještě ty testy.
http://www.blisty.cz/2008/6...
20. 09. 2008 | 17:50

Tupelo napsal(a):

Pene Horejsi, zdravim Vas a diky za clanek. Ona se ministrine nejspis spletla, ty dve 20 let stara letadla dostala osobne za tu svou hvezdnatou odrhovacku. Za radar by samozrejme samozrejme nic nechtela, bezesporu ji (a spusty jinych) hreje vedomi, ze udelala temer nemozne zase pro nejakou mocnost stojici nam za zadkem (totiz prosadila neco proti vuli obcanu, kteri ji neprimo do miniserskeho kresla delegovali).

Jinak s Ruskem jste podle me trefil hrebicek na hlavicku - jeho postupne obklicovani retezcem zakladen nevidi snad jen slepi, vyse zbrojeni USA dosahuje vyse celeho zbyleho sveta - tezko uverit ze to jde na vrub jen boji s terorismem, spis to vypada jak priprava na vetsi valku (snad i historie nas muze poucit ze takto se nezbroji jen proto aby se zbrane pozdeji hodily do kose)

Jako jeden z nejsmesnejsich argumentu priznivcu zakladny povazuji ten, ze je zarukou nasi svobody a bezpecnosti. Chudaci rakusane, bez radaru nemaji ani jedno ani druhe. :) Jak uz u p. Zaoralka nekdo napsal, o svobodu se prece nebojuje radarem, ale osobnim postojem kazdeho z nas.

USA vskutku delaji politiku se kterou zacina mit problem cely svet, je jen na nas (resp. na nasich politicich) jak se k tomu postavi CR - jestli jak ovce, ktera ze strachu odkyve vse, nebo se s trochou sebevedomi bude ridit vlastnimi zajmy. Nejsme preci v situaci, kdy si musime vybrat jestli Rusko nebo USA, patrime do EU, jsme v NATO a svuj postoj bychom meli koordinovat se svymi sousedy.

Karle Muellere, preji hezke odpoledne, ja si stale dokazi predstavit jak nynejsi odmitnuti smlouvy o radaru v PS, tak i to, ze pristi vlada tuto smlouvu vylouci. Bude pro me zajimave sledovat postoje a hlavne chovani politickych stran.
20. 09. 2008 | 17:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Muellere,

zjevně nejsem sám, koho tento ryze lingvistický problém zaujal ;-)

Zdá se to být zapeklitější, než jsem si původně myslel. Klasický internetový překladač na Seznamu na mne bez otálení vyhodil jediný výraz: pitomec.

Ale Merriam-Webster spíše dává za pravdu panu Blue Jay.

nerd

Function: noun
Etymology: perhaps from nerd, a creature in the children's book If I Ran the Zoo (1950) by Dr. Seuss (Theodor Geisel)
Date: 1951
: an unstylish, unattractive, or socially inept person ; especially : one slavishly devoted to intellectual or academic pursuits <computer nerds>

Jinak co píše pan Blue Jay o mně, samozřejmě platí. Ale tento fenomén zatím slovníky ještě nestačily zahrnout do svých rejstříků.

Hezký víkend.

Libor Stejskal
20. 09. 2008 | 17:52

stejskal napsal(a):

Už jsem to zase psal ve stejnou dobu jako Vy, pane profesore ;-)

Libor Stejskal
20. 09. 2008 | 17:53

Blue Jay napsal(a):

Bravo Horejsi,

Dlouha studie.. Fakt je ze nerd v beznem zivote oznacuje nekoho jako vy. Clovicek co ma hodne pitomejch slovicek .
20. 09. 2008 | 17:54

fun napsal(a):

Pane Hořejší, z Vašeho příspěvku je cítit hluboká láska k Sovětskému svazu vypěstovaná zřejmě v období Vašeho mládí.Co mne však udivuje, že jste tak naivní a dovolujete si tvrdit, že se změnou názvu státu se něco SSSR změnilo.Domnívám se,
že lidi a jejich myšlení nemůže změnit krátké období pseudo demokracie, kterou Rusko prožívá.Jednou vymytý mozek již nikdy nepřinutíte samostatně myslet.Bylo by dobré, abyste si uvědomil roli ruského národa v historii a zapřemýšlel co dobrého pro nás kdy udělal.Možná přijdete na to, že setrváváte v omylu a to Vám může být nebezpečné.
20. 09. 2008 | 17:58

Blue Jay napsal(a):

Congratulations Stejskal,

I Vy jste pochopil vyznam slova Horejsi.
20. 09. 2008 | 17:58

Vaclav Horejsi napsal(a):

Blue Jay:

Jsem si 100% jist, ze Vy to oznaceni ve vztahu ke mne pouzivate prave v tom vyznamu
"láskyplné uznání odlišnosti". Ano, "láskyplné"!
Moc vam za to dekuji, jste jemna duse! Asi to bude tou harvardskou spriznenosti...

..
20. 09. 2008 | 17:59

gyps napsal(a):

SOFA? Mně to asociuje OTOMAN. A to mi asociuje... Takže na vřelou (až vřící) budoucnost!

Ty "boží úkoly" apod. Ano, není zde jen islámský extremismus a radikalismus. - Washington jakožto Nový Jeruzalém? Nebo co?

Je třeba vzít vážně, že ve srovnání "mezinárodního společenství" se zbytkem světa se slovo zbytek čte většina.
20. 09. 2008 | 18:04

Karel Mueller napsal(a):

Tupelo:
Zdravím Vás též :-).
Obávám se, že jste příliš optimista. Pokud to projde parlamentem, tak není cesta zpátky. Lze říct ne v současné situaci, nikoliv odstoupit od smlouvy. Z více důvodů, které nebudu uvádět.
Je možné, že v USA vyhraje jiný směr - moc v to ale nevěřím. Podívejte se na vnitřní sitaci včetně ekonomické a finanční krize, zadluženosti a zároveň vedení války na dvou frontách - na dluh - a astronomické výdaje na zbrojení.
Bohužel to je cesta, kterou volí jen státy, které se připravjí na totální válku. Velmi přesně to popisuje pan Skogen, kterého tímto také zdravím.
Pokud by se ten malý zázrak stal a v USA ten jiný směr vyhrál, tak máme jen oči pro pláč. Zbudou nám je totáně rozbité vztahy s Ruskem a samozřejmě suroviny přes třetí stranu - s patřičnou marží - nejspíž ze SRN. Ale upřímně, já už moc nevěřím, že Česko jako stát i národ příliš dlouho přežije.
Moc růžově to do budoucna nevidím.
20. 09. 2008 | 18:08

jarpor napsal(a):

Tupelo

obklíčování Ruska - zájmy obou mocností jsou velmi podobné, míníte, že Rusko nemá "rozpínavé" úmysly ?

Rakousko - není v NATO, neutrální země, nevím, zda to takhle lze napsat. Mohli jsme být taky neutrální, ale ... nejsme.

Rusko versus USA - Už jsme si vybrali, jak správně píšete. Jsme v NATO a v EU. Neshedávám pomoc jednomu ze členů NATO jako odsouzeníhodné. Naopak, na ničem se nepodílet je "vychcanost".

Výše zbrojení - porovnejte také za jaké ekonomické úrovně obyvatelstva zbrojilo a zbrojí USA a Rusko. Kdo více "ožebračuje" tím zbrojením normálního člověka.

Máte pravdu, zbrojit by se nemělo ... nebuďme naivní, dodávám.

Hezký podvečer
20. 09. 2008 | 18:08

Bessy napsal(a):

Já mám k tomu článku jen jediné- bod 2. "Rusko je dnes jiné"-to může napsat jen hluchý a slepý.Pak jistě jseou otřesené i další argumenty. Jestli někdo nevidí mocenské ambice Ruska, tak nevím....
20. 09. 2008 | 18:09

Blue Jay napsal(a):

2 Horejsi,
Myslim ze Stejskal o Vas nasel tu pravou definici nerda. "
an unstylish, unattractive, or socially inept person ; especially : one slavishly devoted to intellectual or academic pursuits."

Myslim si ze Vam to obvzlast sedi.
20. 09. 2008 | 18:09

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý den pane Stejskal,
děkuji za vyjasnění :-) a hezký víkend přeji též.
20. 09. 2008 | 18:10

noblesse_oblige napsal(a):

Dávám k úvaze:
1. Západ je slabý. Francie je byrokratizovaná a líná, Británie se nebude na kontinentu angažovat a Německo radši podepíše dohodu s Ruskem o plynu a obejde Polsko. Přes EU se Realpolitik neřeší a řešit už nebude.
2. Rusko se chce vrátit do sféry vlivu, kterou muselo vyklidit po studené válce, a udělá to, pokud se mu nedá najevo, že ho tu nechceme. Nic jiného na Rusko nikdy neplatilo.
3. Ty řeči o demokratickém Rusku jsou nesmysl. Možná tak chladná polodiktatura s agenty KGB v čele. Její nejsilnější zbraní je plyn a ropa, a Západ, místo aby vymýšlel nové technologie, až se z něj kouří, a snižoval tak svou závislost, appeasementovsky "nechce zavdat příčinu". Normálně se ruskému postoji říká vydírání.
4. To, co probíhá budováním základen v Evropě, není nic jiného než vymezování nových sfér vlivu. Tím, že v ČR bude radar a v Polsku rakety, neříkají Američané nic jiného než "tady začíná naše sféra", sféra Západu. Nejsem z toho vůbec šťastný, ale mám-li si vybrat, jestli Rusko, nebo Západ, je to jednoznačné.
5. Kdyby existovala nějaká společná obranná politika EU, byl bych všemi hlasy pro ni, ale ona není. Co nám zaručí bezpečnost? Německo? Brusel? USA? Poslední možnost je nejlepší ze špatných. Ideální by bylo užší uskupení Polsko-Česko-Slovensko-Rakousko-Maďarsko-Slovinsko-Chorvatsko (co vám to připomíná?), které by mohlo Německo i Rusko respektovat. Ale to je nereálné.
6. Všimněte si, prosím, že odpůrci ve svých úvahách jaksi automaticky počítají s tím, že Rusko na radar zaútočí, že to bude primární cíl. Ale Rusko je přece demokratické a mírumilovné, ne?
7. Rusko má ve střední Evropě strategickou enklávu Královec-Kaliningrad. Rusko ve střední Evropě už je, a právě proto ho tak irituje, že by měl jeho vliv někdo omezit.
20. 09. 2008 | 18:12

Blue Jay napsal(a):

Jsi Cech Muellere?

Jen otazka.
20. 09. 2008 | 18:12

Řeřicha napsal(a):

Pane profesore, já se Vám divím, že ztrácíte čas debatou s jakousi nebohou čecho-kanadskou existencí... je-li původ této existence pravdivý, velice mě to překvapuje. Znám totiž rodinu čecho-kanaďanů na vysoké úrovni, kteří pobývají v Britské Kolumbii. Naopak jsem slyšel vzkazky od jedné obyvatelky Toronta, že mezi tamějšími čecho-kanaďany je určité procento zvláštních existencí, kteří mj. nadávají úplně na všechno, včetně země, která jim poskytuje přístřeší. Že by odtamtud vítr foukal?...

Každopádně veškeré debaty o radaru v duchu USA vs. Rusko jsou naprosto směšné, již od chvíle, kdy se Američané začali bavit s Rusy o nás bez nás (ve stylu enormně inteligentních a věcných srovnání ala pumprlidentlich bychom mohli dodat něco ve stylu - "jak tomu bylo v Mnichově..."). Jó, vždyť TAM můžeme pracovat společně, ONI, nás nemusejí zajímat, ti u vesla budou souhlasit vždy; no problem, my friend, those s.cks don´t care which a... to wash, if you pay them cash.

To jste pane profesore zapomněl – jediná moje výtka. Sdělit, kde Rusům i Američanům ve skutečnosti ležíme, navzdory představám všech trpaslíků, specialistů v anální speleologii.
20. 09. 2008 | 18:14

Karel Mueller napsal(a):

Blue Jay:
Nemyslím si,že je to důležité.
Jsem.
20. 09. 2008 | 18:15

Blue Jay napsal(a):

Presne tak noblesse_oblige,
A to tu jde. Kde zacne sfera Ruska a kde konci? Cesi maji jedinecnou sanci rict ze je uz nechtej. A jak lepe jim to zdelit nez radarem. Ale v CR je porad hodne Zaoralku ktere do dneska mrzi ze nad CR uz nevlaje prapor se srpem a kladivem. Ti se budou radaru branit jako se branili mandelince bramborove. Pouziji stejne metody. Denne se koukam na porad "pred 25 lety" v Ct. Je to plne Zaoralku.
20. 09. 2008 | 18:22

Tupelo napsal(a):

Karel Mueller: odstoupeni od smlouvy je preci naprosto samozrejme vec. Viz USA v roce 2002 (ABM) ;). Pokud nelze od smlouvy odstoupit, uz to neni smlouva ale diktat. Chce se mi stale jeste verit ze jsme suvereni zeme, i kdyz to za soucasne vlady nevypada. Proto odstoupeni od smlouvy muze provest vlada nasledujici. Co hrozneho by se stalo? Nejcastejsi namitke je neduveryhodnost. Ale pokud analytici tretich zemi maji alespon povrchi prehled jak k prosazeni radaru v CR doslo, vypovezeni smlouvy s USA bude jen navrat do normalniho stavu. S roli USA s Vami souhlasim, lze jen doufat ze pristi administrativa, ve svetle ekonomickych problemu, zkoriguje aspon castecne svoji politiku. A nakonec, ja myslim ze cesky narod prezije dost, viz doba temna :).

JarPor: nemyslim si ze ma Rusko rozpinave umysly, intervenuje ve svem okoli a ne na druhe strane zemekoule. Nyni se da ocekavat ze nastane lobbing napr. v zemich Jizni Ameriky, ale je to az druhy krok, odpoved na americky impuls. Skoro se zda ze americane (nebo lepe receno jiste kruky) touzi po neustale konfrontaci.

Rakousko je neutralni, my nejsme. Pravda, ale co nam brani v tom abychom se o neutralitu snazili?

Jsme v NATO a to je garantem nasi bezpecnosti. A Vase slova o vychcanosti tech co se na nicem nepodileji? Bez komentare, jen s poznamkou ze CR se podili na hodne vecech. Ale nemusi na vsech.

V otazce zbrojeni, Vas argument neberu, vubec nejde o to kdo vic 'ozebracuje' vlastni obyvatelstvo, to je preci zrejme. Jde o absolutni vysi vydaju a zde je proste fakt ze USA zbroji stejne jak zbytek sveta dohromady.
20. 09. 2008 | 18:23

Blue Jay napsal(a):

Ok mueller.

Jsi Cech co nenavidi Amiky. Dobrej prumer po 40 letech. Byl jsi v KSC?
20. 09. 2008 | 18:25

jarpor napsal(a):

noblesse obliqe

Hezké a "ideově neutrální" náměty k úvahám ... Díky.

Výsledkem úvah by měla být odpověď na zdánlivě jednoduchou otázku : Nejsme-li mocnost, která z těch dvou má nás "ovlivňovat" více a kde, z historického hlediska i ze současných režimů v těchto mocnostech, můžeme větší podraz ? Z toho pak vyplynou kroky, které bychom měli činit.

Příjemné úvahy.
20. 09. 2008 | 18:30

tata napsal(a):

Panové nestačím se divit
tak se mu to povedlo
pod zaminkou nečeho je uplně jedno čeho je pul dizkuze s ním.
JEN naprosta ignorace toho člověka odradí,aspon doted ho to donutilo hodně ubrat na uražkach.
Ma to cenu na něj reagovat.Dukaz je jeho poslední příspěvek.Oamžitě reaguje utokem
20. 09. 2008 | 18:32

Drahoš napsal(a):

Mám dotaz. Nelze tomu jedinci, který si říká "Blue Jay", nějak zavřít ústa? Já vím, není to demokratické. Ale copak on se chová demokraticky?! Proč musíme neustále číst ony trapné urážky a vulgární výpady?
20. 09. 2008 | 18:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane noblesse_oblige,

těch argumentů, proč zde nechat postavit radar systému NMD, je ještě o něco více. Ale ty, které jste uvedl, jsou - alespoň podle mého názoru - správné.

Hezký zbytek víkendu.

Libor Stejskal
20. 09. 2008 | 18:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Drahoši,

snažíme se ústa nikomu nezavírat, jen vymáhat dodržování určitých pravidel a v případě jejich porušování zasáhnout.

Mimochodem "číst ony trapné urážky a vulgární výpady" nemusíme. K tomu nás nikdo přinutit nemůže.

A pro Vaši informaci: pan Blue Jay umí případné zásahy proti své IP adrese vcelku jednoduše obejít.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 09. 2008 | 18:36

Blue Jay napsal(a):

Ale zpatky ke Horejsimu,
Veri tu nekdo ze Horejsi nebyl velmi spolehlivej obcan kdyz ho KSC pustila do USA? Ja si osobne myslim ze byl hodne spolehlivej. Dokonce se dostal az na Harvard! KSC by tam nekoho jen tak nepustila. Horejsi musel mit velmi dobre osvedceni.
20. 09. 2008 | 18:37

Karel Mueller napsal(a):

Milý pane Tupelo,
byl bych šťastný, kdyby jste měl pravdu. Ale průmysl je zcela v zahraničních rukou a jsme v jednou směru raritou - stát nekontroluje ani finance, všechny hlavní banky jsou zahraniční. Za této situace je slovo suverenita poněkud úsmevné.
Co je ještě horší - těch "mých" 5 karet bylo dokonale spáleno a mezi naší elitou nevidím reálnou sílu (s nad s vyjímkou jednotlivců), která by byla vlastenecká. nejen se s tím netají, ale ještě to dávají na odiv.
To ještě v našich dějinách nebylo.
Muž formátu Beneše zde prostě není. Beneše bychom zoufale potřebovali právě dnes ...
20. 09. 2008 | 18:37

Babka napsal(a):

Pane Hořejší, s body 1+3+7 souhlas v plném rozsahu.
Ad 2) Strach jako nátlaková metoda je naprosto běžný a velmi účinný. USA od dvojčat mají neustále na talíři boj proti terorismu - viz dvojčata. Studená válka - strach z horké atomové atd.
Ad 4) Zdravotní a technickobezpečnostní rizika radarů nejsou běžně sledována. Jedinou známou výjimkou bylo sledování dopadů radaru ve Scrundě po dobu 20 let. Byly zjištěny patologické změny rostlin i mozku člověka. Celá studie na Ne základnám i s odvolávkou.
Ad 5) Souhlas s dotazem: Co pro nás skutečně Američané udělali?
Vím pouze o podpoře TGM a osvobození části republiky v r.1945.
Ad 6) Havel prohlásil "Máme demokracii amerického typu", ale jaká je to demokracie se zbraní v ruce? K prostudování a upřesnění jednotlivých pojmů (svoboda, demokracie, agrese apod.) je možno doporučit Filosofický slovník. A terorismus? Co když se v některých případech jedná jenom o účelový název pro národněosvobozenecký boj za právo na svobodu, demokracii a sebeurčení?
Ad 8) Souhlas s dodatkem: Lidé k rozhodnutí v referendu nepotřebují znát kdejaký parametr, ale měly by jim být dány k dispozici přehledné závěry studií odborníků v jednotlivých oborech ať technických či společensko-vědních s uvedením autorů, pokud možno na podstatně vyšší úrovni zpracování než je ona omílaná vládní studie před podpisem smlouvy. Opět doporučuji stránky Ne základnám, kde takových studií je víc než dost ať českých, amerických či jiných a vše s odvolávkou na originál.

A za mě: Sleduji dění okolo radaru na různých zdrojích, je mi jasné, že s radarem nelze souhlasit, protože rizika s ním spojená jsou nezanedbatelná a ohrožující velmi křehkou světovou rovnováhu. Postoj států EU je pochopitelný, protože řada z nich je provázána s USA a v NATO má USA vedoucí úlohu. Jako pamětník roku 68 mám silnou averzi k přítomnosti jakýchkoliv cizích vojsk na našem území. V případě radaru soldatesky USA, jejíž chování k obyvatelstvu v okolí základen je pod jakoukoliv kritiku (hlasy z Japonska, Itálie i odjinud na různých serverech).
20. 09. 2008 | 18:38

jarpor napsal(a):

Tupelo

Rozpínavost Ruska - Kuba, Venezuela a další státy Jižní Ameriky ... nic Vám neříká... dobrá.

Snaha o neutralitu - teď ? To menůžete myslet vážně. Nemá cenu řešit kvadraturu kruhu.

NATO garance bezpečnosti - čím ? Co by bylo bez toho člena zpoza oceánu. Jo podílíme se, mise ..., nikoliv na bezpečnosti.

Není-li pro Vás důležité, že někde se zbrojilo, když "lid" neměl co žrát, Vaše věc. Pro mne to jistým způsobem důležité je. Třeba jen o vztahu mocných vládců nahoře k těm dole, včetně toho, z jakých ideologií takový "postup" vycházel ...

Hezký podvečer
20. 09. 2008 | 18:39

D.M. napsal(a):

> Drahos > dobry den, to jste Vy pane Drahosi, ten Drahos z matfyzu?
20. 09. 2008 | 18:41

tata napsal(a):

pane Jarpo

Jeden fakt je že těžko jedni přesvědčí druhé.Ale aspon bysme se měli dohodnout na určité formě.Bohužel musíte uznat,že to co vlada vyjednala,když to mírně nazvu je slabé.I vzajmu příznivcu radaru je otupit ostří oponentu, bohužel mě to připadá jako broušení špiček.Já osobně sem někde uprostřed,ale kroky co se činí mě spíše tlačí k těm odpurcum.
20. 09. 2008 | 18:42

Stařeček napsal(a):

proto, že plně souhlasím s profesorem Hořejším, k samotnému radaru se již vyjadřovat nechci. Co se stalo v Gruzii je ovšem dalším krokem k zahájení minimálně studené války. USA chtějí, jak je výše popsáno úplně obklopit Rusko základnami. K tomu potřebují i Gruzii. Saakašviliho použili k rozpoutání bojů s Osetií a měli dobře spočítáno, že to nenechá Rusko bez zásahu. Ruský zásah tak byl předem vykalkulován k tomu aby se Gruzie co nejdříve stala součástí NATO a tak to mohlo být i zdůvodňováno. Nová vojenská technika tam již byla dodána jako humanitní pomoc křižníky US námořnictva. Další kroky Ruska v Osetii a jinde jsou a budou jenom dalším pokračováním. Mír je zachráněn.
20. 09. 2008 | 18:42

Blue Jay napsal(a):

Stejskale,

skoda ze ty neumis obejit ruzne Zaoralky co si z tvych stranek tu udelali politickej cirkus. Davas jim predvolebni agitku. Ale asi te za to platej. Me jen zajima za kolik prodas svou mamu?
Jinak si totiz nedovedu predstavit ten prostor ktery tu davas ruznym levicackym Kreckum. Kolik ti platej?
20. 09. 2008 | 18:45

nepolitik napsal(a):

Suše konstatuji, že vědec, který je ve svém oboru kapacitou, může být v jiném oboru úplným hlupákem. Tečka.
20. 09. 2008 | 18:46

Karel Mueller napsal(a):

Blue Jay:
Hádejte ... :-).
20. 09. 2008 | 18:46

Drahoš napsal(a):

D.M.: Bohužel se jedná o pouhou náhodnou shodu. Drahoš je mé křestní jméno.
20. 09. 2008 | 18:46

jarpor napsal(a):

tata

Souhlasím s Vámi stran toho přesvědčování. Proto jen argumentuji k tomu, co považuji za "argument mimo mísu", nikoho nepřesvědčuji.
Rozhodne parlament a nezbývá než rozhodnutí přijmout, ať je jakékoliv. To jsou pravidla "hry".
Nevím co byste považoval za "silné".
Nejsem si jist, zda "je broušeno špiček" mnou, nebo za sebou jdoucími blogy autora, nic nového nepřinášejícími. Kolik jich ještě bude, abychom "poznali" postoj autora ?

Hezký podvečer
20. 09. 2008 | 18:49

jirka napsal(a):

tENTOKRÁt s p. profesorem nesouhlasím , spíše s noblessem , ale dobrý. nenechte se prosím odradit blby.
20. 09. 2008 | 18:50

Drahoš napsal(a):

Pane Stejskale, i po posledním příspěvku Blue Jaye pořád "nebudete jeho příspěvky číst"? :-)
20. 09. 2008 | 18:50

Řeřicha napsal(a):

Přeji dobrý den, pane Pane Stejskale,

Tvrdíte, že "těch argumentů, proč zde nechat postavit radar systému NMD, je ještě o něco více. Ale ty, které jste uvedl, jsou - alespoň podle mého názoru - správné."

To by souhlasilo, avšak zapomněl jste na klíčový faktor – a to PODMÍNKY. Kdyby šlo o pronájem radaru, neboli propůjčení technologie USA armádě ČR, šlo by o vyváženou spolupráci suverénních celků. Bohužel, není tomu tak. "Vysvětlení", proč to nejde, jsou chabá a nepřesvědčivá.

Navíc se zapomíná na již zmíněný fakt, že o žádné USA vs. Rusko nejde. To je jen propagandistická frázička pro nebohé duše, zraněné 40 lety totality a pár rusofobů, aby se chytili na lep. My jsme tu ve skutečnosti jen pro okrasu – velcí si totiž s malými milerádi vytírají místo, kde záda ztrácí svá pojmenování, kdykoliv jim to malí se vším fekalomanským nadšením rádi umožní. Říká se tomu politika mocností.
20. 09. 2008 | 18:53

Tupelo napsal(a):

JarPore, ohledne J.A. jen dve otazky: muzete priblizit soucasnou ruskou rozpinavost na Kube a Venezuele? A jake dalsi staty J.A. jsou dale ve hre a jak konkretne? Nicmene i kdyby na Kube nebo Venezuele vznikly ruske zakladny, nebyl by to pro me dukaz ruske rozpinavosti, ale jen toho, ze umi adekvatne reagovat na rozipnavost jineho statu ;). Ale rad bych slysel odpovedi na ty dve otazky.

Nevidim duvod proc se nesnazit o neutralitu kdykoliv. Tim ze to oznacime za kvadraturu kruhu je jen uhybny manevr. Ja o ni sice nemluvil, ale docela by se mi libila.

A ohledne zbrojeni, nezkousejte neco obracet (!!), ja napsal zcela jasne ze USA zbroji stejne jak zbytek sveta, nic vic nic min. A ze to o necem svedci. Nic o hladovejicih krcich a tomu ze mi to nevadi. To jsou Vase dedukce a mohu rict ze velmi mylne.
20. 09. 2008 | 18:54

gyps napsal(a):

Co ještě říct vítačům radaru?

Drobná indicie:
Když bylo téma radaru v neděli u Moravce, velvyslanec USA se neobtěžoval, ruský odpovídal (a svým způsobem Moravce školil).

Důležitější indicie:
Riceovou skoro aby prosili, aby sem zaletěla, zatímco v mezičase byla v Moskvě současně s Gatesem. Objevili se u nás oba současně? (To, jak Gates překvapil Topolánka při tiskovce v Kramářově vile, snad ani není nutno komentovat.)

Čím dál víc se začíná morálně relativizovat Mnichov 1938 (např. Kagan), resp. se o něm hovoří stále více z pozic zájmové pragmatiky - reálpolitiky.

Jaderné zbraně zatím použily jen USA. A zase více čtu, jak jejich použití historie ospravedlnila.

Buď se Evropa začne mít rychle k sobě (Co to však znamená, že?), jinak? - Kdekdo si neumí představit válku v Evropě. Kdekdo si neumí představit konec bruselského cirkusu. Kdekdo si neumí představit, že v horké chvíli budeme Americe mnohem volnější než jsme byli kdysi Francii. Atd. atd. Ten neprozíravý naivismus "civilizačních spasitelů"! Doporučuji cvičit nejen představivost (a "trochu" víc znát).

Poznámka stranou: Proč zrovna nyní se Benedikt XVI. zastal Pia XII.?
20. 09. 2008 | 18:56

Pumprlidentlich napsal(a):

zatím málo odkazů na blicí listy (zdroj informací pro ty, kteří myslí)

Nemohl by někdo alespoň přeložit text pana Hořejšího a odeslat tupcům v IAEA? Jistě má informace, které oni nemají.

Kanada je už taky divná. http://aktualne.centrum.cz/...

ale, Karel Mueller to jistě osvětlí nějakou studií, na kterou si už nevzpomíná (odpověď na dotaz)

ČR by mělo urychleně opustit NATO. Rusko v roce 1997 taky vyhrožovalo rakatama, takže NATO je špatný.

A to všechno, protože USA.
20. 09. 2008 | 18:57

D.M. napsal(a):

> Vaclav Horejsi > Preji hezky vikend pane profesore. Vas nazor na radar a podobne je velmi zajimavy a mne sympaticky. To ocenuji, aniz tim rikam, jak jsme ja nebo vy politicky zamereni - protoze je to jen a jen vysostna zalezitost kazdeho cloveka - pokud to neni zrovna nacista nebo bolsevik (pod timto oznacenim chapu jak stare zapschle komunisty, tak ale i mj. Vaclava Klause).
Jen by mne zajimalo, proc tak urputne brojite za scientometricke koeficienty apod. Davam analogicky priklad: vzdyt i zena, ktera nema BMI zrovan kolem 20 a je ji vice nez 30, muze byt krasna. Podobne clovek, ktery napsal 5 odbornych knizek, vychoval 10 aspirantu, 30 diplomantu, ale ma jen 5 impaktovanych publikaci, muze byt pro obor uzitecny a nevidim duvod, neudelat z nej doc. nebo dokonce prof. Tim ted nemyslim, ze zrovna Vaclava Klause, o jehoz prispevcich do platku "Politicka ekonomie", za ktere dostal prof. a doc. si myslim sve - on totiz nesplnoval ani vedecka ani pedagogicka kriteria ani na doc. - a spravne prof. od UK neziskal. Dala mu ji az zkorumpovana a dobe poplatna a kolaborantska tzv. "VS" ekonomicka.
Jeste jednou hezky vikend.
20. 09. 2008 | 18:59

Řeřicha napsal(a):

Jinak tolerance té fanaticky vyřvávající vulgární sojky a urážení matky editora blogů je věru překvapivá... Vskutku úroveň hodná katologické analýzy trávicího traktu Leonida Brežněva či Adolfa Hitlera.
20. 09. 2008 | 19:00

Karel Vomacka napsal(a):

S radarem nebo bez, jestli se blizi preventivni uder, my to nijak neovlivnime. Stale je slusna sance, ze vyhraje umirnena klika a da vse do poradku. Jinak nas ceka to, co tak dobre zname, neci ochrana (v tom lepsim pripade).

Na druhou strany "podivne schvaleni" radaru, by nam mohlo v dejinach dat argument, ze vetsina byla proti, jen ti koupeni politici to zkazili...
20. 09. 2008 | 19:04

D.M. napsal(a):

> nepolitik > myslim, ze to takhle neplati. Vedec, myslim opravdovy vedec a ne jeho parodie ve styby vedec typu Vaclava Klause, je zvykly na jisty zpusob jak analytickeho tak syntetickeho mysleni, ktere by melo davat zaruku vetsinu dobreho nebo lepsiho rozhodnuti nez u ostatni pokulace. Komu byste dal vy hlas: univerzitnimu profesorovi nebo ridici jesterky.
Nechci tim tvrdit, ze by vedec mel ridit vsechno, vcetne nejakeho ustavu nebo statu ...
20. 09. 2008 | 19:04

jarpor napsal(a):

Tupelo

Proč najednou něco o obracení a abych se nesnažil ?

Souhlasím s Vámi, že nejvíce dává na zbrojení USA. Pouze upozorňuji, že je třeba také vzít v úvahu, že je zbrojení když lidi mají co jíst a je zbrojení, kdy lidi mřou hlady. Neberete-li tuto úvahu, copak Vám něco obracím ?
Takže prosím o zklidnění...

Ohledně J.A.
Pro Vás to není rozpínavost, když ne Ruska tak alespoň jím prosazované ideologie. Dobrá. Copak Vám beru Váš postoj ? (Kolumbie ..)

Na neuralitu už reagovat nebudu. Mě by se líbilo věcí ...

Hezký klidný podvečer.
20. 09. 2008 | 19:15

D.M. napsal(a):

> japor > jakou ideologii, prosim, siri Rusko? Ja myslel, ze uz to jsou stejni kapitaliste jako Amici. Muzete me prosim uvest do obrazu? Diky
20. 09. 2008 | 19:17

Blue Jay napsal(a):

Horejsi je komunista.

Uz byl tak znamej na Harvarde kde se neuspesne snazil jako vyslanec KSC zalozit bunku KS. Se mu tam vysmali. Horejsi si ted nepreje radar. Proc? Jiste to nema nic spolecneho z jeho ideologickou identitou. Chudacek nerd Horejsi. Porad pod taktovkou KSC.
20. 09. 2008 | 19:20

jarpor napsal(a):

D.M.

Soudím, že diktatura proletariátu a marx-leninismus nevychází z Washingtonu.
Jak vidíte Rusko, je plně Vaše věc. Já si o Rusku, že jsou stejní kapitalisté jako Amíci nemyslím.
P.S. Mohu se mýlit ... :-)

Hezký večer
20. 09. 2008 | 19:22

Karel Vomacka napsal(a):

@jarpor
"Pouze upozorňuji, že je třeba také vzít v úvahu, že je zbrojení když lidi mají co jíst a je zbrojení, kdy lidi mřou hlady."

Nevsiml jste si urcitych vaznych problemu zeme, ktera zbroji nejvice?
20. 09. 2008 | 19:22

Tupelo napsal(a):

Jarpore, tak vidim ze jste mi nejen nedodal zadne dalsi zeme J.A. v nichz se rozina Ruskol, ale neuvedl ani fakta rozipnavosti Ruska na Kube a Venezuele. :)

Co se tyce zklidneni, mohu Vas ubezpecit ze klidny jsem, jen nemam rad kdyz mi podsouvate neco co jsem nerekl ani si nemyslim (viz Vase: "Není-li pro Vás důležité, že někde se zbrojilo, když "lid" neměl co žrát, Vaše věc").

Klidny vecer preji i Vam :)
20. 09. 2008 | 19:22

Blue Jay napsal(a):

Tupelo?

Fandite Rusku? Me se zda ze ano.
20. 09. 2008 | 19:25

D.M. napsal(a):

> jarpor > chcete tedy tvrdit, ze Rusko vyvazi diktaturu proletariatu a marxismus-leninismus? Va myslel spise korupci a mafii. No dobre necham Vas ve vasem bludu :-)
20. 09. 2008 | 19:25

tata napsal(a):

pane jarpor

Omlouvám se asi za špatnou formulaci,bylo to myšleno na vladu.TO jak se tomu kdo staví,už zaleží na uhlu pohledu.Ano rozhodnutí které příde je nezpochybnutelné.Jen mi mrzí míra toho vysvětlovaní,tady bych řekl jako i v jinych věcech je největší problem.samozřejmě dohadovat se co je mimo mísu nema cenu pro každeho je to jiné.Ja třeba moc neberu že ten radar je na obranu,prtože kdyby k něčemu došlo byl by jako první zničen.On je to spíš přeneseně našlapná mina,na kterou někdo šlapne a okamžitě vyburcuje tu obranu která je mimo dosah první linie.Spíš bych uvítal seriozní zhodnocení těchto rizik.Ale ono ktomuto nikdo nenajde odvahu.
20. 09. 2008 | 19:27

Pepa Řepa napsal(a):

20. 09. 2008 | 19:33

gyps napsal(a):

ad jarpor:

Víte proč je pro Rusko zásadní zbrojit, mít strategické zbraně? Už uchránit to rozsáhlé (nejrozsáhlejší) státní území, navíc tak bohaté na zdroje, po kterých by se mnozí doslova utloukli, není legrace. Jde o to, aby bylo co jíst i popozítří, ne jen dnes.
20. 09. 2008 | 19:34

jarpor napsal(a):

tata

Problém je v tom, že "serioznost" si každý vysvětluje podle toho, jak to zhodnocení vyhovuje jeho osobnímu postoji k věci, kteá se "seriozně posuzuje".

Hezký večer

D.M.
Domníváte-li se, že dřívější ideologie SSSR vznikem Ruska umřela - dobrá. Nemyslím si to, ale "nebojuji" za to proti Vám.

Hezký večer

Tupela

Souhlas, nedodal. Nejen já, ale i jiní tam jisté vlivy nacházejí. Nevnucuji Vám to.

Trvám na tom, že jsem Vám NIC nepodsunul. Psal jste o absolutních výdajích, bez ohledu na souvislosti. To snad připustíte. Já pouze na ty souvislosti, možná ne nejlépe upozornil. Váš výklad o podsunutí není správný. Přijmete-li vysvětlení či ne - nemám dále nic co více k tomu říci.
Stejně jako k radaru.

Takže někdy zase nashle ...
20. 09. 2008 | 19:42

jarpor napsal(a):

gyps

Máte naprostou pravdu.
Já snad také ve věci za jakých souvislostí zbrojilo a zbrojí Rusko ve srovnání s USA. ( A oba i budou zbrojit dál .. )

Hezký večer
20. 09. 2008 | 19:48

Blue Jay napsal(a):

Pane Stejskal?

Proc me mazete? Ja jsem opravdu od nekoho kdo znal Horejsiho na Harvarde slysel ze se tam jako mladej nadsenec ktereho tam poslala KSC snazil zalozit komunistickou bunku. Nepodarilo se mu to.Tecka.
20. 09. 2008 | 19:55

m&m napsal(a):

jarpor: "Pokud Vaše :
"Tak třeba montér právě převážel nějakou tu součástku, když tu srazil na přechodu to dítě... Rádi bychom Vám ho vydali, ale to víte, nemůžeme..."
je doložením, že
"Nikdy jsem nic nenapsal proti Američanům. Proč by měli být "hajzové"?
pak přijměte moji omluvu."

No nevím, snad jsem doložil, minimálně jeden případ (protržení lanovky a 20 lidí), kdy se takto vojenské velení US Army chovalo, a proti dohodnutým smlouvám nepostavilo své nezodpovědné vojíny před italské soudy. Tuto variantu tedy nemůžeme vyloučit.

Znovu opakuji (doufám, že naposledy) - Velení US Army OPRAVDU neztotožňuji s "Američany". Opět nepřiměřeně zobecňujete. Dokonce O NIKOM netvrdím, že jsou "hajzlové". Prostě jen chránili své lidi jako vždy a všude. U nás to nebude jinak. Nepodsouvejte mi prosím svá slova. Ta omluva je podle mě potřeba...

Vždy žasnu nad logikou Vašich úvah.
20. 09. 2008 | 19:58

m&m napsal(a):

Oprava: (protržení lanovky a 20 mrtvých lidí - civilistů)
20. 09. 2008 | 19:59

D.M. napsal(a):

> jarpor >
vy jste s tim Ruskem uplne jinde, nez bylo mozne ucekavat od uvazujiciho cloveka. Rusove vymenili komunismus za mafiansky stat a praktiky. Bylo to samozrejme rizeno KGB, ktera ma ve state stale hlavni slovo. Co Rusove vyvazeji je "jen" to, ze vyvazeji sve zajmy, ideologii to sotva.
20. 09. 2008 | 20:02

D.M. napsal(a):

> Blue Jay >
o te komunisticke bunce na Harwardu nevim, ale zajimalo by me to. Sem s tim. Nicmene se divim, ze by ho strycek Sam nevyhostil
20. 09. 2008 | 20:04

Vaclav Horejsi napsal(a):

Blue Jay:

Mylite se - tu komunistickou bunku se mi tam podarilo zalozit - byli v ni pak dokonce 2 nobeliste... Ale nechteli platit prispevky.
Ostatne se o tom prece psalo i v Kubiceho zprave a je to take v tech odposlesich Mrazka.

..
20. 09. 2008 | 20:07

jarpor napsal(a):

m&m

Mírně se míjíme.
Proto zopakuji :
Vaše :"Tak třeba montér právě převážel nějakou tu součástku, když tu srazil na přechodu to dítě... Rádi bychom Vám ho vydali, ale to víte, nemůžeme..."
pro mne nedokazuje to, že byste uvažoval o amících nějak pozitivně, i přes Vaše pozdější vyjádření, že si o nich nic špatného nemyslíte. Dopředu jste v prvním vyjádření "předvídal", jak se budou chovat.

S tím žasnutím nad logikou toho druhého jsme na tom úplně stejně ... :-)

Hezký večer
20. 09. 2008 | 20:09

Blue Jay napsal(a):

Hele cukratko,
Ti tvebou tak obdivovani Rusove vyhladoveli nekolik milionu Ukrajincu, zavrazdili dalsich 80 milionu vlastnich obcanu v koncetracich. Vice nez 35 000 jich za 9 let valky zahynolu v afghanistanu a dalsich 70 000 tisich jich tam bylo zraneno. Hadej kolik tam za 7 let zahynulo vojaku Nato a USA? Ruda Armada je porad stejne slaba. Kdyz uz se musim k nekomu pridat, tak k USA. Ne k tem co Cechy jen okupovali a vydirali. Uran, ocel..atd. Ale ty se asi trepes az te znovu osvobodej, co? Horejsi se uz nemuze dockat.
20. 09. 2008 | 20:10

Blue Jay napsal(a):

Ok Horejsi,

Jsem se mylil. Asi jste si ten vylet do USA od KSC zaslouzil. Byl jste mozna castecne uspesnej. Kolik se Vam podarilo ziskat clenu? Kubicemu neverim. Ale verim tomu co jsem o Vasi aktivite na Harvardu slysel.
20. 09. 2008 | 20:16

m&m napsal(a):

jarpor: To nemá cenu. Nazývejte si "hajzly" koho chcete, možná tak mluvíte doma, možná je to Váš způsob, jak zobecňujete své zkušenosti s lidmi, nevím, je mi to jedno. Mezi opatrností a dobrou, zodpovědně sestavenou smlouvou na jedné straně a považováním ostatních za "hajzly" je podle mě DOST VELKÝ rozdíl. Snažím se apelovat na to první, Vy máte zřejmě zažité to druhé. Nechci s tím mít nic společného. Tato diskuse mi nevyhovuje.
20. 09. 2008 | 20:17

D.M. napsal(a):

> Vaclav Horejsi >
Pane profesore, ohledne te skodlivosti radaru: asi neznate "studii" meho oblibeneho doc. Pekarka (byvaleho reditele FzU AVCR), podle ktere je skodlivost radaru naprosto nesmylna a kdo tvrdi opak, je sarlatan na urovni protkare. Temer jsem zvracel,kdyz jsem po dlouhe dobe videl a slysel Pekarka na tiskovce ceske vlady.
20. 09. 2008 | 20:17

Bessy napsal(a):

Je možné jen podotknout, že třeba potencionálně nebezpečné státy - Korea, Irák,/dříve i Irán/ apod.mají technologie od Ruska- takže primární problém nastavilo Rusko-kdyby chtěli mír, tak snad s tím přestanou a technologie nebudou dodávat.Navíc, radar není útočný, ale obranný systém - tak vo co go?Máme si pod diktátem Moskvy sednout na zadek?Ruský ropočet např.od roku 2001 vydává na zbrojení
několikanásobné částky-v příštím roce to bude cca 5x více.Když tu byly před rokem 1989 na našem území ruské rakety - co jste dělal pane Hořejší? Taky jste tak plamenně mluvil?
20. 09. 2008 | 20:19

m&m napsal(a):

Blue Jay: Tak jak je v Liberci, FandoRatha alias Moucho? Pořád biflujete angličtinu před maturitou? ;-)

Zdravíme předsunutou základnu US Army v Liberci!
20. 09. 2008 | 20:20

D.M. napsal(a):

> Bessy >
pane, zda se, ze mate zcela vymytou hlavu vladni propagandou. Tvrzeni, ze radar je obrany system je proste lez. Kdo nebo co myslite, ze bude navadet ty polske raket?
Ve vasem pripade plati: "Blahoslaveni chydi duchem."
20. 09. 2008 | 20:28

jarpor napsal(a):

m&m

Ty expesivní výrazy jsem použil nevhodně. Za ty se omlouvám Vám i amíkům. Ano, nevhodné označení na Vaše ...to víte, nemůžeme vydat.
Na to "první" ( zodpovědné sestavení smlouvy) apelujete tak, že předpokládáte, že se bude opakovat případ z Itálie.
Pěkný apel, jen co je pravda ...

Hezký večer s korektním apelováním ....
20. 09. 2008 | 20:30

Marko napsal(a):

Vážení!
Vy to vůbec nechápete.Toto je ten genialní Topolánkův plán na vyčištění onoho příslovečného chléva.Když nemáme Herkulovu sílu,musíme mít Odyseovu lstivost.
Mohamedáni se netrefí/ještě nikdy se netrefili/ spadne to na Malou Stranu a hned je chlív čistý.

Pane profesore,na ctihodného vědce oplýváte vskutku nebývalou dávkou sarkasmu!všechna čest,fandím!
20. 09. 2008 | 20:32

Stan napsal(a):

K důvodům Václava Hořejšího, se kterými se naprosto ztotožňuji, přidávám ještě jeden, nezmiňovaný nikým. Jmenuje se Pohádka o Jezinkách a aneb jenom jeden prstíček si ohřejeme...

A pro příznivce radaru zde mám argumentační bomby, kterými mohou přesvědčovat na stranických schůzích své váhavé spolustraníky:
http://www.outsidermedia.cz...
20. 09. 2008 | 20:32

Blue Jay napsal(a):

To DM,

Horejsi se opravdu snazil organizovat komunistickou bunku. Na Harvardu ho povazovali za trosku streleneho a vice mene si z nej delali srandu. Jen se na nej podivej. Kolik lidi by mu verilo? Byl odvolan zpatlky do CR.Mel stesti ze selhal tesne pred 1989.
20. 09. 2008 | 20:35

Blue Jay napsal(a):

Horejsimu se to nepodarilo v USA.
Ale aspon nezapomnel skandovat'" se Sovetskym Svazem na vecne casy." To soudruh Horejsi zna setsakremensky dobre.
20. 09. 2008 | 20:45

Bessy napsal(a):

D.M.antirakety Payload jsou rakety k sestřelení vzdušného cíle-"raket"- tedy jsou obranné-nejsem tady "chydá duchem" .Co je radar?
20. 09. 2008 | 20:50

x-man napsal(a):

Pro Blue Jay:
At si pan Hořejší skandoval co chtěl,má naprostou pravdu.
Plno lidí něco skandovalo,ty určitě nebudeš vyjímka.
20. 09. 2008 | 20:50

dezo zeleny napsal(a):

pan Hořejší píše neustále bláboly.
týkalo se to Izraele, týká se to i radaru.
Rusko je extrémně nebezpečný, agresivní stát, mnohem nebezpečnější než komunistické SSSR. S Ruskem jsou dobří přátelé Chavéz, Ortega, Ahmadínežád. Takže se přidáme mezi tyto dobré přátele? Jediná záruka bezpečnosti je Amerika. Jedině ona má čisté ideály. Evropa nemá žádné ideály, žádnou vizi. Rusko má ideál ovládnout svůj prostor a držet v šachu ostatní. Zatím vyhrožuje a zkouší to, ale věřte, naznačuje , že to neskončí jen u slov...Kdo to nepochopil, je mimo.
20. 09. 2008 | 20:53

D.M. napsal(a):

> Blue Jay >
No,ja bych tomu verit. Potrhlost jsem u pana prof. zaznamenal, dokonce i znamky fanatismu v prosazovani napr. IF, H-indexu apod.
20. 09. 2008 | 20:54

D.M. napsal(a):

> x-man >
nejen, ze nekteri skandovali, nekteri hajlovali :-(
20. 09. 2008 | 20:56

Stan napsal(a):

Proč zde americký radar dlouho nevydrží:
http://www.outsidermedia.cz...
20. 09. 2008 | 20:58

Vaclav Horejsi napsal(a):

Blue Jay:

Ano, jak uz jsem rikal vyse, potvrzuji pravdivost vasich slov, ale musim se ohradit proti tvrzeni, ze jsem selhal.
Naopak - byl to ode me skutecne skvely vykon - nasadili na me agenta FBI, ale toho jsem v hospode Plough&Star premluvil, aby se take stal clenem nasi bunky.
Krome tech dvou nobelistu a toho agenta byla v mnou zalozene bunce taky cernosska uklizecka a nekolik studentu (presny pocet si uz nepamatuji).
Na prvniho maje v roce 1985 jsme pochodovali po Harvard Square s transparenty "Communism - the only future for Harvard, Massachussetts, USA and the world" a prapory se srpem a kladivem. Lidem se to moc libilo. Bohuzel tam nebyla k dostani mavatka...
Osobne mi pak blahopral predseda KS USA soudruh Guss Hall.

Jo, to byvaly casy...

..
20. 09. 2008 | 21:00

Marko napsal(a):

To Blue Jay:
V kterém roce vás p.Hořejší vyhodil od zkoušky pro totální neznalost?
Takto nenávistní bývají lidé,kteří si myslí,že jsou zneuznaní geniové,horliví blbci nebo stižení chorobnou závistí.
Víte,že mezi vámi a oněmi nesmiřitelnými kádrováky není žádný rozdíl.Jenom škodíte a smrdíte!

Nám je tu úplně jedno jestli p.profesor spal s červenou knížkou nebo ne.Kromě nenávistných antikomunistických blbců to už nikoho nezajímá.My tady diskutujeme o článku t.j.o věci a osoba blogera je vedlejší.
Takže by bylo dobré,kdybyste odletěl/a smrdět někam jinam.Pokud jste dáma omlouvám se,ale osoby vašeho ražení dámami nebývají.Nebo jsou to dámy polosvěta!

Přeji dobrou noc!
20. 09. 2008 | 21:03

D.M. napsal(a):

> Marko >
stejne byste diskutoval napr. s blogerem Hitlerem, aniz bych k nemu prirovnaval prof. Horejsiho
20. 09. 2008 | 21:08

ment Jimmy napsal(a):

Soudruh Horejsi ,
Jak je zname tak KSC "dovolila" Horejsimu cestu do USA. Poslala ho do Harvard. Mel za praci organizovat mlade lidi a ucit je socialisticky premyslet. Byl dost neuspesny. Koncem 1989 byl povolan zpet domu. Mel stesti, dnes je to vedec ktery porad bojuje proti mandelince bramborove. Nezmeska ani jednu prilezitost kdy si nekopne do Americkeho brouka. Zda se ze Horejsi nakonec svou stranu nezklamal. Vraci ji investment.
20. 09. 2008 | 21:11

tera napsal(a):

Pane profesore,

nechci polemizovat s celým Vaším článkem, ale dovolte mi polemiku zejména k bodu č.2.

Rusko dnes není komunistickou diktaturou, ale postupně se z něho stává z něj tvrdě autoritářský režim, kde lidská práva, soukromé vlastnictví a vlastní zákony jsou jejímu vlastnímu vedení k smíchu. Politika Ruska v posledních letech jasně ukazuje, že se snaží za jakoukoliv cenu vrátit na úroveň světové velmoci - oni svým způsobem velmocí jsou, ale ty prostředky jdou za hranici akceptovatelnou v Evropě i 21. století.

Pokud si myslíte, že radar je součástí nějakého širšího koplexu proti Rusku, zkuste si se mnou spočítat několik věcí. Nejprve státy, které vlastní jaderné zbraně, k nim připočteme státy vlastnící či vyvýjející rakety dlouhého doletu, odečtěte naše spojence (NATO, EU), spřátelené země (např. Izrael) a co Vám zbyde ?? Mě Rusko, Čína, Pákistán, Indie, Severní Korea, Írán a Sýrie. Vynechme Rusko a Čínu, neb Ti mají dostatečně velký počet těchto zbraní na to, aby jakýkoliv, Vámi předpokládaný útok proti nim, byl nesmyslný (stihly by odpovědět raketamy ze země, ze vzduchu i z ponorek). No a máme skupinu států, proti kterým je tento systém zaměřen. Zapomínáte také na skutečnost, na USA díky svým satelitům zjistí odpal jakékoliv rakety na zemi i předpokládané místo dopadu, ale nejsou schopni efektivně takovouto raketu sestřelit. No, a zkušenosti s jednání se Severní Koreou můžeme sledovat - pohé vlastnictví několika bomb jí umožňuje velmi tvrdě vydírat své sousedy... A jejich případným cílem by jistě nebyla ameriská základna na Okinavě či Korei, ale Soul, Tokyo či jiné místo, kde by zahynulo co nejvíce civilistů !!

Pokud předpokládáte, že radar bude cílem č. 1, bude to znamenat, že vypukla 3. světová válka se všemi svými důsledky. Pokud by se do ní zapojilo Rusko se svým arzenálem, tak se délka našeho života bude odvíjet od dobu lety balistických raket (toto byl hlavní důvod, proč spolu USA a SSSR nikdy v období studené války nebojovaly !!).

Nemusí se Vám radar líbit, je jen zvláští, že páteřní radary protiletecké obrany NATO Vám na našem území nevadí... Ano, spadají pod NATO, ale kdo je vrchním velitelem NATO v Evropě a co je to NATO bez USA ??
20. 09. 2008 | 21:16

Blue Jay napsal(a):

Dear Marko,

Kdyz Horejsi nekomu libal zadek at mu dovolej vycestovat z CSSR, tak ja jezdil na Jamaiku. A nikoho jsem se nemusel ptat. Vy jste asi povazoval za vrchol sveho zivota ze jste si koupil Trabant. Milej pane holt jste se neprodal jako Horejsi. Mel by jste se dnes lip. Jen se podivejte jak se on ma. Tak uz nezavydte. Byl jste asi prilis male zviratko.
20. 09. 2008 | 21:18

x-man napsal(a):

pro Tera:
Rusko je možná autoritářský stát,ale kdyby tomu tak nebylo,bylo by totálně rozkradené a v marasmu,ze kterého by se ,díky Jelcinovi už asi nedostali.
Radary NATO mi taky nevadí,ale vadí mi prolhaná politika USA,její celosvětové zájmy na úkor druhých,i za cenu lží ,jako v případě Iráku,a jejich údajných ZHN.
20. 09. 2008 | 21:29

Marko napsal(a):

to D.M.:
Na rozdíl od onoho pána pan Hořejší tady neprosazuje žádnou nenávistnou ideologii!

to sojka:
Kde já jsem všude cestoval,nechte na mě.A mohu vás ubezpečit,že jsem nikumu do zadku lézt nemusel a ani nelezl.

To je už pro vás všechno!
20. 09. 2008 | 21:29

Blue Jay napsal(a):

Ted budu uprimnej Horejsi,

Vy jste snad to nejhorsi co jsem kdy poznal. Mel jste privilage studovat na jedne z top US universities a i pres to porad nenavidite USA. To vas ten komunismus opravdu tolik poznamenal? Ja Vas nechapu. Odkud se u Vas vzalo tolik nenavisti? It makes me sad and a little depressed. CR has a long road ahead with people like you. When will old komunists finaly die?
20. 09. 2008 | 21:36

tera napsal(a):

pro X-man

A zase ten Irák... Problém je v toml, že Saddám porušoval sankce OSN a USA velmi dobře věděly, co mu v 80. letech dodávaly. U Jihoafrické republiky nikdo nepochybuje, že se vzdala jaderných technologií, k tomu jí stačily 2 roky !! I když nepopírám, že USA využily záminky k odstranění Saddáma, mohly to udělat už při Pouští bouři, pokud by se Rusko necuklo... Tehdy toto rozhodnutí stálo životy pár desítek tisíc šíitů na jihu.

A jedna otázka nakonec, kdo z velmocí nelže ??
20. 09. 2008 | 21:37

x-man napsal(a):

pro tera:

Samozřejmě,že lžou všichni.Ale nechci tady zařízení,o kterém se něco tvrdí,ale ve skutečnosti bude účel jiný.
20. 09. 2008 | 21:50

Honza999 napsal(a):

Pumprlidentlich

Chápal bych hrdost Amíků na internet, GPS, mobilní telefony (vše z amerických vojenských projektů) apod. Co ale nechápu, je jejich přesvědčení, že bez nich by tyto věci (?nikdy?) nebyly. To už není hrdost, to je neslýchaná nabubřelost.
Podíváme-li se však na národnostní složení amerických vědců, zjistíme, že značná část z nich jsou mozky "koupené" mimo USA. To si ti nabubřelí Američané myslí, že bez by to nikdo jiný, někde jinde a v jiný čas nedokázal? Prostě internet, GPS a mobilní telefony by stejně nakonec vznikly, třebas později, ale vznikly by.
Amerika neamerika, lidstvo se vyvíjelo a postupovalo kupředu i v časech, kdy si existenci USA nekdo nedokázal ani představit. Vyvíjeli jsme se i před vznikem USA, vyvíjet se budeme i po jejich zániku. Existence USA, stejně jako existence jakéhokoli jiného státního útvaru, jsou jen a jen pouze faktorem majícím nějaký vliv, nikoli však podmínkou pokroku.

K těm "tupcům z IAEA" - co by jim měl pan profesor vysvětlovat? Že si Irán chce zajistit energetickou soběstačnost, co je na tom divného? Co je divného na tom, že chce mít energetiku moderní, proč by měl ve 21. století primitivně pálit na energii ropu, kterou může výhodně prodat? Momentálně ani "tupci z IAEA" nemají sebemenší důkaz, že by Irán svým jaderným výzkumem skedoval vojenské účely (a že se scela jistě snaží..).
Víte, jak mi připadáte? Jako někdo, kdo zakazuje sousedům uvařit si polévku s odůvodněním, že ti sousedé mu tu vřelou polévku docela jistě chtějí vchrstnout do ksichtu a v žádném případě není ochoten připustit, že by sousedé tu polévku mohli vařit proto, že prostě mají hlad..

Kanada už také začíná blbnout.. Tak to se vůbec nedivím, když tam žijí takoví, jako Blue Jay..

Co bude příště? Jaký je rozdíl mezi tím, jestli někdo od nás dříve nemohl žít či studovat v zahraničí (jak by možná chtěl) proto, že mu to nebylo dovoleno politicky a tím, že mu to dnes není dovoleno ekonomicky?? Procento těch, kterým to dříve bylo povoleno politicky a těch, kteří i to dnes mohou dovolit ekonomicky je řekl bych stejné. A nejpozoruhodnější na tom je to, že se stejně jedná o ty samé lidi, co se "vyznají" za jakéhokoli režimu.
Američani museli od konce II.WW obsadit, vybombardovat či jinak silou nebo penězi ovlivnit (=udělat státní převrat) několik desítek států, aby zachránili co? DEMOKRACII? Mohou Iráčané volně cestovat a studovat třebas v Americe (tím nemyslím vybrané prominenty a kolaboranty s USA)?

Pumprlidentlich jste ještě více nudný a ještě více se stále opakující, než objekt Vaší kritiky..
20. 09. 2008 | 21:54

Karolinus napsal(a):

Rusko bylo, je a bude říší zla! A nikdo na tom nic nezmění. Jednou jsme se posrali před Němci a teď se máme po druhé posrat před Rusákama. Nikdy. Znal jsem jednoho šefredaktora Rudého Práva, jmenoval se Hořejší, to je Vaše rodina pane Hořejší?
20. 09. 2008 | 21:56

Karolinus napsal(a):

To Honza999

Byl jste někdy v Iráku? Tak na 13 měsíců? Měl jste možnost poznat Araby a Kurdy. Kult osobnosti v Iráku? Ne? Tak nekecej o atomové energii pro mírové účely.
20. 09. 2008 | 22:02

Admirál napsal(a):

Stále se tu zajímame o to, CO přijmout nebo nepřijmout. Ta diskuze je naprosto správná i v četně emocí.

Na všem mi vadí, že přecházíme stejně důležitou věc - JAK to rozhodnout.

Považuji za pouze teoretický mandát tohoto parlamentu, aby o této otázce rozhodoval.

Pokud by to tak skutečně dopadlo a rozhodoval by tento palamet, tak bych považoval toto rozhodnutí za velmi pochybné.
20. 09. 2008 | 22:04

Blue Jay napsal(a):

Honzo 999,

Jak Canada zacina blbnout? Povazuji te za predniho ceskeho myslitele ktery se vyzna v situaci v Severni Americe. Nakonec asi se v tom nevyzna nikdo lepe nez nejakej Ceskej Honza. Pouc me Honzo.
20. 09. 2008 | 22:04

x-man napsal(a):

A kdo tam ten kult osobnosti v Iráku pomohl dosadit?
20. 09. 2008 | 22:06

tera napsal(a):

pro X-man

A jaký účel ?? Na sledování letadel máme jiné radary, takže bude sledovat balistické rakety, a to je v pořádku. Snad si doopravdy nemyslíte, že při dnešních technologií družic potřebují USA radar, aby sledovaly, co se děje v Rusku ??
20. 09. 2008 | 22:16

Oleg napsal(a):

Výjimečně souhlasím s panem Stejskalem: Blue Jay je provokatér nebo studentík, možná už Bac, jeho slovník tomu nasvědčuje. Nevím, zda je muž nebo žena, ale asi něco mezi tím. Každopádně hlupák.
20. 09. 2008 | 22:18

jarpor napsal(a):

Admirál

Jsou ještě nějaká jiná rozhodnutí parlamentu, která za pochybná nepovažujete ? Dík za odpověď.

Hezký večer
20. 09. 2008 | 22:21

tera napsal(a):

Honza999

Problém Íránu je zejména v tom, že se netají svými ambicemi získat jaderné zbraně na zničení Izraele. Nebo snad někdo na světě pochybuje o tom, že ČR v rámci svých jaderných aktivit se snaží získat jaderné zbraně ??

V tomto ohledu je ale zajímavý posun Japonska směrem ke změnám ústavy, vybudování armády a popřípadě i jaderného arzenálu. Ono mít totiš šílence za humny (Severní Koreu), ke klidu nepřidává....
20. 09. 2008 | 22:28

Pocestny napsal(a):

Zablesklo se na lepší časy, ale recidiva lobotomie je opět zde.
Má me to hezky po bodech, tak strukturovaně, a konkrétně.
Co jsem se dočetl:

Úvod - nemám nic nového, tak znova a do zblbnutí....
1. Oficiálně je to zařízení na pozorování možného raketového útoku zvně systému, který instalace v Brdech tvoří spolu se spoustou jiných pozorovacích zařízení, které USA používjí k ochraně území svého i členských zemí NATO. Je to instalace, na kterou technicky, vojensky ani finančně nemáme.

Pan Hořejší nebere Koreu ani Irán jako dobrou výmluvu, i když prostým pohledem na mapu je v sektoru V - JV hned desítka států, které jsou schopny takovou raketu vypustit. Pan Hořejší nechápe, že to je instalace na pozorování prostoru VNĚ VÝCH. HRANNIC NATO. Jak bychom to panu Hořejšímu ještě lépe zobecnili?

2. Pokud se Rusko svými kroky, které za ně učinil jeho nový Rassputin, dostává do této společnosti, je namístě to sledovat. K čemu je instalace dobrá je jasné - vidět, co se v dané výseči děje, radar ani nestřílí, ani nevybuchuje, není to zbraň, ale monitorovací zařízení.

Rusko je země, kde ročně dojde k více než tisíci útokům na synagogy a jiné, zločinně NERUSKÉ istituce, je zavražděno průměrně 50 novinářů, kde dnes tři čtvrtě státního aparátu pochází z "lidských zdrojů" armády, milice a KGB, kde opět začíná panovat kult osobnosti.
Mluvíme o zemi, která se "snaží přiblížit západu",(který to přiblížení platí) tím, že podporuje všechny podivné režimy, které západ ostrakizuje, vyžaduje právo komandovat nezávislost svých sousedů z nějakého "velmocenského" práva, praktikuje politiku vydírání NEDODRŽENÍM smluv o dodávkách surovin a osobuje si právo určovat, kdo z jeho sousedů se bude s kým slučovat.

Pardon, takhle nemluví někdo, kdo usiluje o přátelství. Pokud Rusko dnes DÍKY SVÉ MINULÉ politice s NATO sousedí, tak musí počítat s tím, že kdo není v NATO, je prostě mimo, selektivní vztahy mohou být zvýhodněny, ale jen pokud si Rusko pořeší svůj názor na nezávislost VŠECH sousedů, kteří se chtějí spojit s námi a ne s Ruskem. Není rozdílu mezi členy a nečleny.

Pane Hořejší, pokud má JAKÝKOLIV spřátelený národ problém s Rusem, MÁ HO RUS I S NÁMI, zvykejte si na loajalitu dobrovolného člena a na odpovědnost, tedy věci, kterými vás život v socialistickém pionýráku nevystrojil.

Měe zase vaše řeči připomínají ty dva ctnostné pány, kteří před 70 lety tvrdili, že "pan Hitler dal Němcům práci, postavil na nohy stát, zametl s bolševiky a stará se o své soukmenovce v nepřátelském zahraničí."

Ano, pane Hořejší, Putin to vzal po "hnědší stezce" a začíná "legitimně" jako Adolf, vy pro změnu končíte jako malý český Chamberlain a Daladier, "který se o nás tak pral".

EU je irelevantní, ani Mastricht ani Schengen nás před útokem nespasí, najděte jasný nesouhlas v rámci řízení NATO, což je instituce, která se fakticky jako JEDINÁ stará o naši bezpečnost (ze 65% za peníze a životy Američanů) a pokud Rusko NEUMÍ mít normální vztahy s Gruzií, Ukrajinou a zejména Pobaltím, NEMŮŽE mít dobré vztahy s ŽÁDNÝM členem NATO.

Chápete vy vůbec pojem loajalita, nebo vás někdo vždy musí někdo zkomandovat a ohnout jako Husák, abyste tikal jak vás natáhnou? Nedokážete nebýt malý český kverulant?
20. 09. 2008 | 22:29

Mastodont napsal(a):

Považovat Zaorálka, který sem zve islámské teroristy na konference, za vhodného kandidáta za ministra zahraničí, to je prokazatelná známka velmi mdlého rozumu (abych byl slušný).
20. 09. 2008 | 22:31

jepice napsal(a):

Pane Hořejší, je možný i takovýto vývoj:
Parlament smlouvu neschválí, radar postaven nebude. To vás nepochybně potěší a možná budete mít dobrý pocit, že jste k tomu přispěl
Za nějaký čas v některém státě, který dnes usiluje o rakety s jadernými hlavicemi, se možná skupině fanatiků podaří rakety, namířenou na západní svět, zmocnit a úspěšně ji odpálit. V jejich úvahách nebude hrát roli pravděpodobnost odvety, postačí jim vědomí, že následkem jejich činu budou statisíce mrtvých a miliony ozářených a dosavadní svět se otřese ve svých základech.
Budete schopen dát si to potom do souvislosti s momentem svého uspokojení nad neexistencí radaru?
20. 09. 2008 | 22:38

Iva2 napsal(a):

přečtěte si na Seznamu v Novinkách o tom, jak podle toho stejného Gatese který s horákyní Parkanovou podepsal co uvařil pejsek s kočičkou, plácá o tom, jak Evropa odzbrojovala až moc! Američané nejdřív postaví radary a pak se pokusí Evropě vnutit svou produkci zbraní aby se rychleji dostali z ekonomické krize. Myslím že je načase nějakou tu válku ukázat Americe i na jejich vlastním území. Aby věděli, zač je toho lekt,co rozpoutávají jinde.....jen ne doma.
20. 09. 2008 | 22:39

Blue Jay napsal(a):

Welcome Pocestny,
Ty jsi domorodec a umis s ruznyma Horejsima zachazet. Ja s tim mam potize. Bych to vyjadril v par slovech co si myslim, ale asi by to nemelo vasi poezii. A Stejskal by me opet vymazal,lol.
20. 09. 2008 | 22:47

m&m napsal(a):

jepice: Jistě rádi nabídneme statisíce mrtvých a miliony ozářených Čechů ve prospěch Americké raketové obrany. Tak je to správné, tak to má být. Sebeobětování. Alespoň odčiníme všechny své minulé hříchy.

...Mohu do té nabídky sebeoběti také s prominutím mluvit?
20. 09. 2008 | 22:49

Karel Mueller napsal(a):

jepice:
Vaše úvaha má následující centrální omyl:
Považujete tyto "zločinecké" režimy za větší nebezpečí, než je Rusko zahnané tvrdě do kouta a musící reálně řešit variantu napadení za strany USA a tím i totální termojadernou válku.
Z toho plynou všechny další omyly v úvahách nejen Vaších.
20. 09. 2008 | 22:50

Hobart napsal(a):

ÁÁÁÁÁAAAAAAAAááááááááááááaaaaaaaaaa....

U prof. Hořejšího shledávám pozitivní jednu věc (od dob jeho psaní o zlotřilém sionismu) a to, že klíčová místa svých postů zvýrazňuje tučně. Člověk to nemusí tak číst celé.

Jen k bodu 7: naši eu-západní spojenci se za poslední rok projevovali tak, že by, myslím, bylo lepší odmítat jakékoli jejich pozvání do bavorské metropole (i kdyby šlo jen o mezivládní tah na Oktoberfestu).
20. 09. 2008 | 22:51

Ikena napsal(a):

Pane Pocestný
nesešel jste tak trochu z cesty, proč nemůže mít pan Hořejší jiný názor, to už jej nikdo nesmí mít? Ze všech vašich příspěvků na sebe prozrazujete jen jediné, že chcete stále s někým bojovat, válčit a zejména okřikovat ty, kdo mají jiný názor než vy. Vyčítáte dvoum generacím našich občanů, že nebojovali (v r.38 a 68) a zvlášt v r. 68 nestříleli po okupantech. Už Vás neomlouvá ani to mládí. Takže už se chytáte do války s Ruskem?
Mohu Vám prozradit malou informaci, mezi nejlepší klienty v amerických bankách patří samozřejmě Rusové a jak jsou hýčkaní, možná by jste se divil, jak si jich váží.
20. 09. 2008 | 22:51

m&m napsal(a):

Pocestny: Argumenty vs. agresivita = cca 15 : 85

Tentokrát jen fráze z příručky redaktorů ČT.
20. 09. 2008 | 22:53

Pocestny napsal(a):

Jdeme dál.....
3. Absurditou je, že cca 50 km na JZ od Prahy se vyskytuje obrovská enkláva, na které NIKDO nebydlí, protože se tam už skoro 100 let střílí z těžkých kanonů, cvičí vzdušné útoky na pozemní cíle, zastřelují kanony ze Škodovky atd.
Tahle koule naprosto nevýbušná, nelétá, nestřílí, ale najednou "zběsile ohrožuje". Stát to bude o 35 km dále od Prahy než Cobeckoe paketnoe silo na Brdech pražských, tedy nad Dobříší, kde byly strategické (čti útočné) rakety od počátku 80. let. Je to o 40 km od Prahy dále než jaderný reaktor v Řeži, jen tak namátkou.

4. Cituji ... zdá se mi.... Tak panu imunologovi "se zdá", to je pěkné, co s tím v tom semináři, který pořádáte pod článkem KVS???

5. ...riziko jaderného útoku..... jojo, to se na radary už od konce druhé světové BĚŽNĚ POUŽÍVÁ, že......
Jinak ten názor je naprosto v pořádku, on je pravdivý, s tím nic nenaděláte, i když vy to tak necítíte. Nemáte pocit, že já tu už teď mohu o vás napsat, že jste úplný šílenec, protože se mnou jistě nesouhlasíte?? Komu se tu zase chcete posmívat jako člen tlupy ožralých vesnických hasičů, kteří určují, jaké pocity má jedinec mít podle místního hospodského průměru po pěti desítkách?

Irák? Kde je podle vás konkrétně problém s Irákem?? Já bych rád hlouběji viděl do vaší projekce reality, díky...

USA, narozdíl od nás, Ruska a jiných států, stále jaksi mají ty stejně názory, vy je nesdílíte, jistě ne poprvé v životě, to už jste předvedl u Vietnamu, čili ppokuste se vynechat Plurál Majesticus, a podepište to - já, Václav Hořejší si myslím...se mi zdá.... mám pokračovat?

Jací spojenci v EU? Spojenci v čem?

Pokud to ovšem umístíme do té pravé pravomoci, v Bucuresti jsme snad jasně slyšeli souhlas.

Jo, už vím, kde jsme spojenci s EU - v neřešení Bosny, v Kosovu, v surovinovém prdelolezectví Mockbe. Také v tom, jak jsme doposud "plně integrovanými untermenschen v Schengenském prostoru skrze Německo a Rakousko. Taky to všechny svinsky pálí, co, pane Hořejší???
20. 09. 2008 | 22:55

Blue Jay napsal(a):

Nejsem expert jako Zaoralek,
https://www.youtube.com/watc...
Ale uprimne si myslim po prostudovani ruznych dokumentu ze o tom vim vice nez Bahno Zaoralek a jeho Boss.
20. 09. 2008 | 22:56

tera napsal(a):

Karel Mueller

"než je Rusko zahnané tvrdě do kouta a musící reálně řešit variantu napadení za strany USA a tím i totální termojadernou válku". Vždyť je to totální nesmysl, tomu nemůžete věřit !! Studená válka tu byla dost dlouho na to, aby byl tento přístup vyzkoušen, a nestalo se.

Co je Rusům do našeho radaru ?? Nic, také jim nekecáme do toho, co mají rozmístěno v Kalinigradu. A dohody s Ruskem, ty mají stejně cenu pouze toho papíru, na kterém byly podepsány. Platilo to v minulosti, platí to dnes a platit to asi bude i v budoucnu. Tak s tím jen musíme počítat.

Režim, nebo skupina fanatiků, kteří vlastní 2 jaderná bomby, mají výrazně vyšší vyjednávací (vydírací) pozici, než stát, který jich má 6.000 !!
20. 09. 2008 | 22:58

Honza999 napsal(a):

Karolinus

My o voze, ty o koze.. Nehovoříme o atomové energii v IRÁKU ale v ÍRÁNU.

Blue Jay

JÁ NETVRDIL, že Kanada začíná blbnout.. Jen jsem citoval, a v dalších větách jsem komentoval. Že Kanada začíná blbnout, bych si jen tak sám od sebe nikdy nedovolil tvrdit.. :-))

tera

Družice se dívají z blbého úhlu a mají malou rozlišovací schopnost. Radar v Brdech má mít schopnost sledovat objekty nad Pleseckem v rozlišení 15 cm, ve spolupráci (synchronizován) s dalším radarem (který se nachází v Norsku) pak rozlišení stoupá na 5 cm. Z takové "blízkosti" ještě Aneričani Topol-M "neviděli"...
Mohu dostat nějaký odkaz na dokument DOKAZUJÍCÍ, že Írán 1) v současné době vyvíjí jaderné zbraně a ne mírovou jadernou energetiku (kecy o tom, že se to DÁ zaměnit si nechte od cesty, DOKAŽTE, že Írán to MÁ V ÚMYSLU), 2) veřejně a jasně projevil úmysl zničit Izrael jadernou zbraní (zde bych opět prosil vynechat ty úmyslně zkomolené překlady z perštiny, které jsou na úrovni našeho "Evropě to osladíme").
20. 09. 2008 | 23:01

m&m napsal(a):

Miluji Mladé konzervativce. Je s nimi vždycky legrace.
20. 09. 2008 | 23:01

jepice napsal(a):

Karel Müller:
Já zaprvé nemluvím o žádném zločineckém režimu, ale o fanaticích, kterým se rakety zásluhou vlád jejich zemí nabídnou jako housky na krámě.
A za druhé:
Kdo ve vašich představách, kterým vévodí ruský medvěd zahnaný do kouta, vystřelí první raketu s jadernou náloží?
20. 09. 2008 | 23:02

jarpor napsal(a):

Karel Mueller

Skoro se mi chce plakat, jak je ten chudák Rus zahnán do kouta...

Dovolil jsem se zeptat autora, jak to vidí s nasměrováním ruských raket, když se vyjadřují, že je přesměrují. Žádná reakce.
Soudím, že nemáte daloko k postojům Vašeho přítele. Nezamyslíte se tedy za něj, na koho ten chudák teď míří ?

Jeden odpůrce radaru píše, jak si Amerika váží ruských bankovních klientů, Vy zase že Rus musí : "reálně řešit variantu napadení za strany USA".
Něco mi tu nehraje .... :-)

Hezký večer
20. 09. 2008 | 23:02

Pocestny napsal(a):

A nakonec perla - cituji
...Souhlasím s tím, že bezpečnostní otázky, zvláště jejich technické detaily, by neměly být předmětem referenda. Ale z radaru se stalo tak důležité politikum, že považuji za neúnosné, aby politici jeho výstavbu schválili evidentně proti vůli většiny ......

Tak já zpolitizuji imunologii, pomluvím vás s nehumánních intencí a ponechám selskému lidu, aby mi volbami povolili vás pověsit?

Hezká představa demokracie, jakmile něco masami zacloumá, uděláme z toho politikum.

Co takhle noční výprodej, ten určitě naláká více lidí než vaše traktáty, neměli by mít právo hlasovat o povinné slevě?? Je jich taky jako psů - hned jak něco zadara dávají, tak se jako drůbež sbíhájí....

Vy "máte pocit" a "zdá se vám", ale chcete rozhodnout. Zpolitizovali to ti, kteří to nechtějí, co si budeme povídat. Taháte do toho div ne Sitting Bulla, hlavně nebýt zase chycen u názoru, za který ponesu odpovědnost.

Tenhle názor je toptiž vyjádřením té kolektivní nezodpovědné lenosti konat ne jako produkt kolektivu, ale jako osobnost, kterou bychom tak rádi byli.
20. 09. 2008 | 23:03

x-man napsal(a):

pro tera:

myslíš,že kdyby Rusové umístili radar na Kubu,že by to amíkum nevadilo?
20. 09. 2008 | 23:04

bigjirka napsal(a):

jarpore, i já si myslím, že dnešní Rusko už není bolševické. (je fašistické)
20. 09. 2008 | 23:07

tera napsal(a):

Ikena

Problém je spíše v tom, že se Evropa ne a ne poučit. Stále si zde většina lidí myslí, že se všechno dá vyřešit jednáním a diskuzí. Jistě, je to nezbytný počátek, ale nikoliv konec. A k těm lidem patří i pan Hořejší, on Rusku asi věří.

Já nechci bojovat s Ruskem, ale také nevidím důvod, proč bychom se před ním měli sedat na "zadnici", zvlášť poté, co vím, jak to tam vypadá..... Prohlášení jednotlivých ruských generálů v posledních měsících jsou jak vystřižená z poloviny minulého století - agrese, vyhrožování a zastrašování. Jen kůli nim bych pro radar hlasoval !

A nagvíc, fakt nechci, aby se okolo mě proháněli ruští agenti s plutoniem a bombami, s cílem likvidace nepřátel nepohodných osob se souhlasem prezidenta RF (nejen, ža na to mají zákon, navíc to aktivně provádějí).
20. 09. 2008 | 23:09

bigjirka napsal(a):

x-mane, myslím, že radar by jim nevadil. nechystají se totiž raketami nikoho přepadnout. a kromě toho jsou v EW jistě lepší než Rusové.
20. 09. 2008 | 23:10

Blue Jay napsal(a):

Co me desi,

Me ani tak moc nedesi ze se v parlamente hadaji. Co me opravdu desi jsou lide jako Horejsi. Vedec co studoval v Harvarde v USA a je porad rudej. To me tedy dost desi.
20. 09. 2008 | 23:16

Frante napsal(a):

Možná by se našel ještě jeden protiargument, který mne napadl jako první na téma radar: Bezprostřední riziko teroristického útoku nám asi nehrozí. Ale už byly útoky v Madridu a Londýně a je fakt že z pražského metra byly odstraněny odpadkové koše aby tam nemohla být umístěna bomba. Pokud nějaké riziko útoku je, umístěním radaru se tak před světem přihlásíme k bratrství s nenáviděnými USA a to riziko se ještě zvýší.
20. 09. 2008 | 23:17

Pocestny napsal(a):

Už se to rojí, tak pro lobotomiky:
1. Rus jako jedinec jest člověkem, tedy přítelem (než něco provede)
2.Rusko je systém, který ani s většinou svých domorodců nezachází jinak, než zrovna potřebuje, to úctou k jedinci zrovná nezáří, dá se říci, že právě naopak.
3. Dnešní Rusko je od Sojuzu asi tak daleko, jako my od federace, stále si oba hrajeme na to, že to nezaniklo.
4.Prostá statistika vylučuje Rusko z bezpečné společnosti pro život jedince, je zároveň jedním z členů malého klubu "nebezpečných všem".
5. Tím, že instalujeme radar, uděláme to samé, co CCCP/Rusko udělalo už dávno na své straně.
6. V době, kdy Rusko je online sledováno cca 700 družic, které vyfotí titulek v novinách, které si čtete je toto technologicky nebo strategicky duležité - tedy je - pro nás, my ještě radar nemáme.
7. Naši humanisté mi přijdou stejně vycukaní, jako když před lety za Brežněva periodicky padali v pláštěnce a plynový masce "patama k epicentru".
Pavlovovské míroslinty z osmdesátých, to je ta humanistická odpověď na "svítící žárovku" KGB.
8. Tam, kde se ví, že to bude bolet nejvíc, tam se útočí nejpozději. Tady to bolet nikoho nebude, když bude vyhazovat zlaťáky a rozdávat mrdajle, nebude muset rozhánět střelbou.
20. 09. 2008 | 23:18

x-man napsal(a):

Blue Jay:
no,zřejmě nemá modré klapky na očích.
20. 09. 2008 | 23:19

jarpor napsal(a):

bigjirka

Tedy, připustíte-li, že stále je v Rusku přitažlivé "budování komunismu" (jistě na bolševickými metodami z minulého století ), tak ti, jimž je Rusko kámošem, si vlastně mohou vybrat, co je jim bližší ... :-)

Hezký večer
20. 09. 2008 | 23:19

Pocestny napsal(a):

M&M zkuste "mé emoce" vyvracet nějakým argumentem, máte 85% náskok nebo ne?
20. 09. 2008 | 23:21

tera napsal(a):

Honza999

Myslím, že Rusové nabídli Íránu dodávky paliva pro jaderné reaktory, ale bez odezvy. Írán si ho obohatit chce sám, jenže při tom se může dostat i k materiálu nezbytnému pro výrobu jaderných zbraní. Zničení Izraele je v Íránské politice dlouhodobé téma, naráží jen na problém, že Izrael jaderné zbraně vlastní a pro svou obranu je pravděpodobně také použije.

Na internetu je ostatně dostatek veřejných odkazů, agentem Mossadu nejsem, takže netuším, co k tomuto tématu mají oni. Nedávna však Izrael vybombardoval "opuštěnou továrnu" resp. jaderný reaktor v Sýrii.... Jo, kdo si vzpomene, jak všichni děkovali Izraeli za operaci Osinek, když Irák obsadil Kuvajt ??
20. 09. 2008 | 23:22

Karel Mueller napsal(a):

tera:
Víte, nemám rád, když se mnou někdo mlátí o zem. Balistické rakety s jadernou náloží jsou v těchto státech v nedohlednu.
Myslíte, že by je proti nám použili? Aby se proměnili v poušť za pár minut? Myslíte si, že to není jasné i tomu největšímu muslimskému fanatikovi? A myslíte si, že je to nutné vzhledem ke křivkám natality v Evropě a pokračující islamizaci? Podívejte se jen na dnešní událostí v Koeln ... a přestaňte ze mě dělat pitomce.
A pokud jde o Rusy: Ty rakety středného doletu do Kalininského výběžku napěchují, na to vezměte jed. Nevidím, co tím tak dalece získáme.
Představte si, že řeknou Castrovi: Namontujeme sem tisíc raket s vodíkovkami a budeme Vám za to platit pět miliard dolarů ročně (tuto částku dostanou za naftu jen od Česka za pár měsíců). Můžete se kopat do zadku a nic nedělat - na hlavu je to pět set dolarů ročně.
Myslíte, že by to Castro s jásotem nepřijal?
Pokud by Američané řekli, že je to interní věc Kubánců a Rusů ... tak řeknu OK, všechno v pořádku. Lze do NATO přijmout i Ukrajinu.
20. 09. 2008 | 23:23

x-man napsal(a):

Pocestny:

Ty by jsi rád viděl v Američanovi přítele.Ale on ,bohužel, vidí v tobě pouze svůj zájem.Tak to je ,a asi dlouho bude.
20. 09. 2008 | 23:25

Blue Jay napsal(a):

to x-man,

Jake klapky. CR nema na vyber. Kam chcete? Na zapad a nebo na vychod? Jste tak nechapavej? Jste srdce Evropy. Pokud reknete Amikum ne tak to Sovieti vezmou jako ano. Musite si konecne vybrat, nejde o to co si prejete. Jste v NARO tak se aspon tak chovejte! A nejsilnejsi clen NATO je USA. Budte radi ze je mate na sve strane.
20. 09. 2008 | 23:27

Karel Mueller napsal(a):

jarpor:
K pláči to opravdu je.
Ale z toho důvodu, že jsme tím možná už Rusko definitivně zahnali na druhou stranu s reálnou možností fašismu, jak píše Jirka.
Pokud jde o ty banky: Ty si samozřejmě vždy váží bohatých klientů, na tom nic není. Ovšem za jistou hranicí přebírají moc ostří hoši. Bez ohledu na ekonomické vazby.
20. 09. 2008 | 23:32

tera napsal(a):

X-man

A na co by jim na Kubě byl ?? Jako provokace možná, ale Rusko žádný obdobný protiraketový systém nemá a pravděpodobně ani není schono v současné době vybudovat, což je možná ten problém. Když ne my, tak oni taky ne.
20. 09. 2008 | 23:33

jepice napsal(a):

No tak kdo v těch vašich těžkých snech vystřelí první, pane Müllere?
20. 09. 2008 | 23:34

Pocestny napsal(a):

Přátele, soudruhy, ty si tu hledáte vy, nám stačí společný zájem, ale ten nelze praktikovat pouze, když jde o kůži nám.

Pánové by rádi kádrovali postoje 27 států??
20. 09. 2008 | 23:35

x-man napsal(a):

A proč bych měl volit černo-bíle?Chci to,co je pro mně výhodné,a ne co je výhodné pro Rusko,nebo USA.Jaká výhoda plyne z NATO?Že máme tu čest hasit problémy ve světě,které úmyslně někdo rozpoutal?Že můžeme honit taliban v Afganistánu,který vyzbrojily USA?
20. 09. 2008 | 23:36

Blue Jay napsal(a):

Karl Mueller je Zaoralkuv studen,

Si moc dobre pamatuji jak stinovej sasula Zaoralek prohlasoval ze se Severni Koreje nic nehrozi. Maval v parlamentu rukama a vykrikoval ze to je vse fama a ze KLDR nikdy nebude mit atomove zbrane. 3 mesice po jeho Oskarovem vystoupeni Seveni Korea vybouchla atomovku. Nemam dale co dodat jen zdelit ze Iran take nikdy nebude mit atomovky. Verim ze me Zaoralek v mem tvrzeni podpori.
20. 09. 2008 | 23:37

Pocestny napsal(a):

Muellere, vy, pan Marko, kolik vás "veteránů rudých knížek", kteří nikdy nebyli nikde a nic nic nikomu neudělali nás tu bude krmit tou vaší vděčností největšímu masovému vrahu moderní doby?
Už pochopte, že vaše životy potvrzují jen tu zhoubnou vlastnost místního intelektuála "stát se menším a menším...." až vlastně nikdo nejste - totálně zespolečenštělé ego, přechod k chvání ovce, která lalibisticky míří do nitra stáda, protože není schopna přežití na jeho okraji.
20. 09. 2008 | 23:39

Karel Mueller napsal(a):

jepice:
Pokud ty vodíkovky budo u Cháveze a na Kubě?
Zkuste si typnout ....
20. 09. 2008 | 23:41

tera napsal(a):

Karel Mueller

No, případ Severní Koreje za všechny. Totální destrukce tohoto státu asi není problém, ale ty lidské oběti.. A tak se s ním jedná a jedná. A jednoho dne, se KČI při sledování béčkového amerického filmu někde v podzemním bungru rozhodne, že už jednat nebude (pokud tedy ještě žije), a tak zase uvádějí jaderná zařízení do provozu. Během té doby vyinkasovala SK od sousedů nějaké jídlo, palivo atd. Za půl roku se to bude opakovat... Víte, nechci být v takové pozici !!

U zbytku států věřím, že použily. Fanatismus je strašný ve všech podobách, když se fanatici vyhazují do povětří i s civilisty, proč by neodpálili jadernou nálož ?? Zlikvidují větší počet civilistů v té mnohdy nenáviděné západní civilizaci...

USA sem nerozmisťují jaderné zbraně (ty tu měly Rusové a Vadilo Vám to ?? Nevěděl jste o tom, jako 99,99 % obyvatel), ale radar určený pro sledování dráhy letu balistických raket. To je docela rozdíl, nemyslíte ?? Navíc rusové mohou své rakety přivést k USA v ponorkách, alespoň v tom zbytku, který je plavbyschopný...
20. 09. 2008 | 23:47

Blue Jay napsal(a):

Pocestny,

Ja si myslim ze Mueller je spise zabavnej. Pratele z USGS rekli ze je to" very amusing individual". Mueller ani nevi jak je v USA popularni.
20. 09. 2008 | 23:48

tera napsal(a):

X-man

Podílet se na řešení problému ve světě je tak trochu povinností vyspělejší části světa. Ale pro upřesnění, USA nikdy nevyzbrojovaly Taliban (ten vznikl až po odchodu ruských vojsk). Pokud Vám to ale změní názor na naše působení v Afgánistáne, ve své podstatě řešíme problém Ruska... Před vpádem koalice do Afgánistánu to byli Rusové, kteří podporovali Severní alianci, střežili afgánsko-tádžikistánaké hranice a účastnili se bojů s islámskými extremisty na vlastním území i v bývalých státech SSSR.

Kdyby NATO odešlo, co by se stalo ?? vláda v kábulu by padla do měsíce, možná později a pak by tu válku převzali zase Rusové... Když nad tzím tak přemýšlím, možná to není tak špatný nápad.
20. 09. 2008 | 23:55

Blue Jay napsal(a):

Muellere?

Ty uz planujes atomovky i u Chaveze a na Kube? A co s tim udelaj? Muellere? Rozvin nam tu ten svuj updated doomsday scenar. Kam hodi Chavez tu atomovku? A jak? Hele Muellere? Co kdyz to Chavez vypali z nake te ukradene refinery? Slo by to Muellere?
20. 09. 2008 | 23:59

Karel Mueller napsal(a):

Poslechněte Pocestný,
kdo si myslíte, že jste? Na likvidaci Česka by stačila jedna vodíkovka. Nad tím spáleništěm bych Vás určitě našel v celé Vaší velikosti.
Vyjadřujete se o národu, který kdyby za 2.WW padnul, tak tady nejste. A odsud odtáhl díky Gorbačevovi sám, nedělejte si zásluhy, které nemáte.
Jirka mluví o fašismu v Rusku. Zatím ne, ale co není se může stát i v nacistické variantě. Pak budu moci jen západu blahopřát k vynikající práci.
Protože kdyby se tam dostal k moci skutečně nový Hitler, tak jsem na Vaše epochální činy ohromě zvědavý.

Protože Hitler dal rozkaz nejen ke spálení SSSR, ale i totálnímu zničení Německa. Prostě podle hesla ať zajdou všichni, světovláda nebo zkáza.
Zničit svět nemohl, na rozdíl od Rusů, kteří šli v roce 89 do totálního srabu a ke zničení planety stačilo pár rozkazů raketovým vojskům.

Vy tady budete pořád žvanit o největších zločincích ... to je neskutečné, co jste za tvora.
21. 09. 2008 | 00:02

x-man napsal(a):

Taliban možná vznikl později,ale základ měl za války s Ruskem.Byli vycvičeni a vyzbrojeni USA.
21. 09. 2008 | 00:03

jepice napsal(a):

Karel Mueller:
Uhýbáte, nicméně představa ubohého ruského medvěda zahnaného až do takových koutů, jako je Karibik, mě pobavila.
Stejně jako tvrzení, že nám Rusko hnědne jen a jen tím hrozným vnějším tlakem.
21. 09. 2008 | 00:05

Okurka napsal(a):

BLUE JAY:
Vy jste snad to nejhorsi co jsem kdy poznal. Mel jste PRIVILAGE studovat na jedne z top US universities a i pres to porad nenavidite USA. To vas ten komunismus opravdu tolik poznamenal? Ja Vas nechapu. Odkud se u Vas vzalo tolik nenavisti? It makes me sad and a little depressed. CR has a long road ahead with people like you. When will old KOMUNISTS FINALY die?

OKURKA: Sojka,
ty jeden rastistický žalude z Kanady, ty vřede na tváři Liberce, ty mužatko skrývající se pod nickem TOPOLÁNKOVY_SVINĚ/MANDRAKE (podle toho na čí stranu hraješ, že?) přestaň prznit český i anglický jazyk než mi to vyrazí mozek z hlavy! Hňupe.
21. 09. 2008 | 00:06

tera napsal(a):

Karel Mueller

Nějak nechápu, jak může být západ zodpovědný za situaci v Rusku, chování místních elit a myšlení lidí. Pokud myslíte ty mld. USD, co se ro Ruska v posledních letech napumpovaly v zájmu jeho "existence", tak potom možná máte pravdu.

Jinak Rusko, již od počátku 20. století, nikdy nevrátilo žádné půjčky, které dostalo... možná to bylo carem, možná bolševikem, možná současným vedením, ale je to tak :-))
21. 09. 2008 | 00:11

Ikena napsal(a):

"Jsem pro radar, jsem pro rakety, jsem pro blietzkrieg v rámci zabrání ropných nalezišť, kterých se nám jaksi nedostává." A to vše proto, že už jsem si na rachejtle zvyknul. Za bolševika jsme měli snad SS20 někde v Milovicích a byli jsme tedy "první na ráně" na nás by přiletěly Pershingy. Jen jsme změnili spolek, tak v rámci spřátelené pomoci zařídíme radar a jsme zase první na ráně, ale z druhé strany. Z vojenského hlediska jsou radary jedním z prvních terčů, takže žádné překvápko.

Položil bych jen jednu otázku, kdo má někdo zkušenosti z nadnárodních firem a vnitřních vztahů mezi zaměstanci různých národností. Víte, jaká tam někdy panuje skrytá nevraživost, např. proto, že vždy Poláci snaží zabrat vše a postrkovat se na vedoucí místa na úkor jiných a jejich Velkopolské názory jsou dost silná káva. Kavkazské národy, to je zajímavá kapitola, zejména Gruzínci dělají ze sebe oběti všeho, ale u všech výhod jsou první. Málokdo si pamatuje, že v r. 1988 postihlo Gruzii ošklivé zemětřesení, materiální pomoc skončila na tržištích Východního bloku, včetně Prahy. Tehdy byl na Spartě bazar a největšími dovozci zde byli Gruzínci. Nejsem si jist, zda bych za ně zvedl flintu.
21. 09. 2008 | 00:12

Karel Mueller napsal(a):

jepice:
Neuhýbám.
Mě ty představy moc směšné nepřipadají. Stačí si vzpomenout na všechny nesplněné sliby Rusku, rozšířovíní NATO, Srbsko, bezobdobné vměšování do ruských věcí ... Nic k smíchu, když si představím, co si Rusové musí myslet.
Ta představa vodíkovek na Kubě nebo u Cháveze taky není moc směšná. Něco podobného tady bylo a Chruščov couvl. U Medvěděva to nepředpokládám, pokud by k tomu došlo.
21. 09. 2008 | 00:15

tera napsal(a):

X-man

Dodávky zbraní ze strany CIA do Afgánistánu probíhaly, ale za vznikem Talibanu stojí Pákistán.
Rusové vyzbrojovali Hamas, OOP,levicové povstalce v půlce Jižní Ameriky a Afriky, Američané zase ten zbytek.

I československo v době komunismu exportovalo zbraně, včetně semtexu do Libye... To je dlouhá hisporie a hlavně, probíhala studená válka. Pokud někdo v devadesátých letech posílal zbraně do Afgánistánu, bylo to Rusko, které mělo panický strach z Talibanu.
21. 09. 2008 | 00:17

Okurka napsal(a):

TERA: Nějak nechápu, jak může být západ zodpovědný za situaci v Rusku, chování místních elit a myšlení lidí. Pokud myslíte ty mld. USD, co se ro Ruska v posledních letech napumpovaly v zájmu jeho "existence", tak potom možná máte pravdu.

OKURKA: Tera nechápe! Ty "mld. USD" se bohatě "západu" vrátily v podobě oligarchů emigrujících před Putinem. Dostávaly azyl v řádech týdnů. Opravdu nezvyklé.

Šlapání po nástupnických státech velmocí, tak jako se kdysi dupalo po Výmarské republice (kolektivní vina "zlého" národa) máte odvahu nazívat bojem za "existenci"? Hlava slouží?
21. 09. 2008 | 00:18

Honza999 napsal(a):

tera

A kolikpak Rusové za to jaderné palivo chtěli? Výrobní náklady, nebo světové ceny?
Výrobní náklady na kilo brambor jsou max. do koruny, platíte ze ně pak kolem 10,- Kč. Když budete mít zahrádku, necháte ji ležet ladem a nakoupíte brambory po 10,- Kč, nebo si je za kačku vyrobíte sám? Stejně tak postupuje Írán. Jinak všechny ty odkazy jsou odkazy na dohady, teorie a zpravodajské spekulace.
Zkrátka Írán má právo si svou polévku uvařit sám, dokud mu nade vší pochybnost nebude dokázáno, že nám ji chce "vchrstnout do ksichtu". Nelze na něj uplatňovat jiný metr než na jiné státy, které se jaderným výzkumem též zabývají.
Nám s 10 mio obyvatel a dvěma jadernými elektrárnami se vyplatí "kupovat brambory" v obchodě. Energetické potřeby Íránu, navíc, chce-li nějaký hospodářský a ekonomický růst, jsou mnohonásobně vyšší a to "pole neorané" (tedy rozdíl mezi momentálně dostupnou energetikou a v budoucnu pro rozvoj potřebnou energetikou) má, má tedy právo si to pole obdělat podle svého uvážení.

Blue Jay

Ty jsi s tou korejskou atomovkou opravdu srandovní... VŠICHNI odborníci na světě vědí, že Korejci napěchovali podzemní štolu nekolika tisici tun klasické trhaviny, přidali tam pár desítek kilo radioaktivního materiálu a pak to odpálili. Na první letmý pohled to působilo dojmem jaderného výbuchu a byl kolem toho také udělán pěkný humbuk. Pak se ale detailním rozborem dat ze seismografů zjistil skutečný stav, ale o tom se již mlčí. Korea tímto "pokusem" sledovala cíl vyměnit potravinovou pomoc za svůj (sice existující, ale zatím ničeho nedosáhnuvší) "jaderný program". Když nažrat nedostala, tak svůj program obnovuje.
21. 09. 2008 | 00:20

Karel Mueller napsal(a):

tera:
Pokud vím, tak se Rusko pod Putinem stalo z jednoho z největších dlužníků jedním z největších věřitelů. Samozřejmě ... pomohla jim nafta v důsledku americké akce v Iráku a jeden zavřený oligarcha. Což mělo blahodárný účinak na placení daní. Dluhy splatili.
Pokud jde o podepsání se na situaci v Rusku, o tom píši výše.
21. 09. 2008 | 00:20

Okurka napsal(a):

IKENA: Tehdy byl na Spartě bazar a největšími dovozci zde byli Gruzínci. Nejsem si jist, zda bych za ně zvedl flintu.

OKURKA: Já si nejsem jist zda GRUZÍNCI jsou připraveni bojovat jako americké proxy do posledního muže, ženy a dítěte (jako Taliban nebo Větkong). McCain ani Palinová se neobtěžovali zeptat se jich:

http://exiledonline.com/ple...
21. 09. 2008 | 00:23

tera napsal(a):

Ikena

radary jsou vždy prvním cílem, to ano, ale kdo by útočil na radar sledující balistické rakety ?? Pokud stát, který jich moc nemá, tak si vybere lepší cíl, pokud Rusko, tak je to začátek nukleární války, ze které není východisko !!

Pokud vynecháme balistické rakety a ZHN, tak protiletecké radary tu už máme.... A protesty okolních vesnic tehdejší vláda vůbec neřešeila ! Tak proč tiolik humbuků kůli radaru, který je specificky zaměřen na balistické rakety ?? kdo z našich nejbližších sousedů z výjimkou členů NATO je má ?? Rusko, Ukrajina a možná Kazachstán (nejsem si jist, zda při odsunu jaderných zbraní se zbavil i balistických raket). Pokud na nás nechtějí Rusové zaútočit, proč tolik křičí ??
21. 09. 2008 | 00:27

Blue Jay napsal(a):

Honzo 999,

Ty jsi ceskej poklad. Kam te dosud ukrejvali?
21. 09. 2008 | 00:30

tera napsal(a):

Karel Mueller

Rusové nám snad splatili dluh v plné výši ?? Takovou informací nedisponuju.....
21. 09. 2008 | 00:32

Karel Mueller napsal(a):

Kdo jsi Ty Blue Jayi?
Jakou Ty máš hrdost, pokud projevuješ nadšení nad zánikem národa, ke kterému patříš? Čím v perverzi lámeš všechny rekordy.
A pokud nepatříš, tak proč tady jsi, když jím tak pohrdáš? Proč nejsi jinde?
Mluvíš o odvaze? Kolikrát jsi se díval do tváře smrti?

Hrdinů jako jsi Ty nebo Pocestný jsem za svůj život potkal dost.
Obvykle by stačil jeden lampasák vydající patřičné decibely a běželi by si vyměnit trenky.
21. 09. 2008 | 00:34

Okurka napsal(a):

2 TERA:

Vláda přijala splátky v podobě dodávek surovin. Splaceno. Zbytek je náš problém.
21. 09. 2008 | 00:34

stejskal napsal(a):

Pane Blue Jay,

Stejskal nikdy nespí. Zkuste se zase trochu mírnit ve slovníku, jinak se zde namáháte zbytečně (viz další smazaný příspěvek).

Libor Stejskal
21. 09. 2008 | 00:35

stejskal napsal(a):

Pane Muellere, dovoluji si opět upozornit, že pan Blue Jay s Vámi nechce diskutovat ;-)

Libor Stejskal
21. 09. 2008 | 00:36

Blue Jay napsal(a):

Hele Muellere kdyz je na tom Rusko tak dobre tak proc je tam tohle?
http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...(nominal)

http://hdr.undp.org/en/stat...

http://en.wikipedia.org/wik...

Tezke co Rusofilnej Muellere?
21. 09. 2008 | 00:38

Okurka napsal(a):

2 Karel Mueller:

Dobrý večer pane Muellere,
tím zastydlým puberťákem BLUE JAY si večer prosím kazit nenechte.

Nedávno se tu pokřižoval na rasizmem ČOCHTANA, aby 2 dny na to nazval na diskuzích aktualne.cz jistého Pavla "špinavým negrem".

Pod nickem TOPOLÁNKOVY_SVINĚ zase otáčí o 180 stupňů a věnuje se pravidelně "zločinným kapitalistům". Opravdu si od toho mlíčňáka nenechte kazit chuť ;)

Jen si anonymně kompenzuje jisté nedostatky toť vše. Přeji hezký večer.
21. 09. 2008 | 00:40

Okurka napsal(a):

Pane STEJSKALE!
Dobrý večer, proč Moucha nereaguje na mé příspěvky? Jsou myslím mnohem snadněji uchopitelné takovou myšlenkovou kapacitou jako je Moucha.
21. 09. 2008 | 00:42

tera napsal(a):

Honza999

Bohužel se nebavíme o bramborách, ale plutoniu. Pokud chce Írán obohacovat své palivo sám, bez postranních úmyslů, tak zcela jistě umožní mezinárodním expertům tento svůj cíl kontrolovat. Pokud se tak nechová, jsou obavy opodstatněné.

Navíc se snaží zastrašovat demonstací svých raket atd. (i když neumí pořádně zamaskovat neúspěšné testy svých raket).. Proč to asi dělají ?? že by inspirace Severní Koreou ??
21. 09. 2008 | 00:43

Ikena napsal(a):

Tera,
dle mého názoru jsou reakce Kremlu a generálů na další radar u nás určeny jen domácímu publiku. Důležitější je vystrčení strategického letectva do Karibiku. Ale i ten radar bude záminka pro ospravedlnění výletu do Venezuely a Bolívie. Kuba je jistá.
Bush a jeho mužstvo potřebovali asi skutečně trochu odvést pozornost od domácí šlamastiky s financema.
Ale nevypočitatelnost Saakašviliho je asi taky trochu překvapila.
A dnes volá Gates po obnově zbrojení. USA potřebují rozjet ekonomiku přes zbrojení,
jinak se nevyhrabou z krize a odbytiště budou hledat v Evropě, ale dodání dvou starých letadel nesvědčí o důležitém partnerském vztahu.
21. 09. 2008 | 00:44

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Okurko,

to nevím, ale nemohu než opakovat, že je podle mne nejlepším řešením ty hrubé provokativní výpady pana Blue Jaye ignorovat. Zbytečně mu nahráváme. Nezájem je to jediné, co ho musí děsně iritovat.

Libor Stejskal
21. 09. 2008 | 00:45

Blue Jay napsal(a):

Don't be silly mr. Stejskal,

Ja s panem Muellerem rad diskutuji. Pokud se do toho tedy nepripletou blechy jako okurka. At me pan Mueller dokaze jaka je ta jeho milovana rus uzasna. Zda ze je do ni i po vsech tech letech strasne zamilovanej. Osobne si myslim ze nezdilite jeho nadseni.
21. 09. 2008 | 00:46

tera napsal(a):

Okurka

A v plné výši nominálního dluhu ?? Chápu vládu, že vzala alespoň něco, protože Rusko prostě nikdy nic nevrací..
21. 09. 2008 | 00:47

Honza999 napsal(a):

Blue Jay

1) Ten výkřik o pokladu.. kde je pointa??
2) Ohánět se Wiki.. to bych neudělal ani ve chvíli nejvyšší důkazní nouze.. Na Wiki si píše kdo chce co chce. Stejskal by mohl potvrdit, co jsem na českou Wiki dostal za věci (sice jen na pár hodin, ale byly tam a se správným odkazem jsou k nalezení dodnes.. :-))
21. 09. 2008 | 00:52

Karel Mueller napsal(a):

Pane Okurko,
zdravím, asi máte pravdu. Ale některé věci mě asi zbytečně dokáží vytočit :-).
Pane Stajskal, ta odpověď panu Okurkovi je určená i Vám :-).

Ikena:
Dobrý, asi z Vás mluví zdravý selský :-).
21. 09. 2008 | 00:52

tera napsal(a):

Ikena

V tom prvním se shodneme, jen mi to prostě vadí.

Na protiraketové obraně pracovalo několik amerických administrativ, není to výmysl Bushe a ani to nijak nesouvisí se současnou krizí finančních trhů.

Dnešnímu prohlášení Gatese se nedivím, už za Clintona USA podporovaly vznik sil rychlé reakce v zemích EU.... a od té doby absolutně nic. A to je také jeden z důvodů, proč není dobré se v obranné politice spoléhat na státy EU, protože tato politika existuje na papíře (s výjimkou VB a omezeně Francie). Celá vojenská síla NATO je založena na USA, což je špatně, ale Evropě to vždy dlouhodobě vyhovovalo. Když hovoříte o tom zbrojení, jaký byl úkol pana Tvrdíka na MO a v ČSA ?? Gripeny a Airbusy za "tučné provize"...
21. 09. 2008 | 00:58

Blue Jay napsal(a):

Muellere,

Jmenuje se Stejskal, nenech se vytocit. Nemas na to.
21. 09. 2008 | 00:58

Blue Jay napsal(a):

Good night everyone,

Sleep tight and don't let Muellers bite. Happy dreams.
21. 09. 2008 | 01:01

Ikena napsal(a):

To Karel Mueller,
ty dějiny se nám trochu opakují, sice jiná znamínka, někdy jiné státy, ale příčiny, procesy a řešení jsou, jak šachové partie.
Ten Rus má včele "rafany" a ty občas zle zavrčí, na což zbytek světa nebyl po dlouhá
léta zvyklý.Je potřeba zapomenout na obrázek Starého opelichané medvěda na řetěze v podání Jelcina.
Horší pro Strýčka Sama bude ale Pakistán a
současná roztržka.Docela by mě zajímalo, jak jsou zajištěny pakistánské nukleární zbraně. Ten otřesný výbuch ukázal, že i ostře hlídané místo je zranitelné.
Abychom se nespletli s Iranem a něco nepřiletělo z jiné země.
21. 09. 2008 | 01:07

Skogen napsal(a):

Jepice, ačkoliv, zdá se, jste vcelku inteligentní hmyz, představa, že by se kterýkoliv režim dobrovolně zbavoval iniciativy a riskoval by vlastní destabilizaci tím, že by jako housku v krámě nabídl nějaké fanatické zájmové skupině atomovou zbraň (s celou nezbytnou infrastrukturou - nehovoříme přece o kufříkové bombě), je mírně úsměvná.. To zatím neudělali dokonce ani Američané - a že ti už nabízeli ledacos a cvičili ledaskoho... Snad bychom mohli počítat Izrael, který pravděpodobně od amíků atomovku dostal, ale to je neoficiální, naopak Izrael je oficiálním státem a nikoliv nějakou samozvanou bojůvkou, i když i tady někteří tvrdí opak - čert se v tom vyznej ;o) Pokud máte noční děsy z fanatiků, kteří disponují jadernými hlavicemi na nosičích dlouhého doletu, pak si vemte prášek na spaní, jestliže můj pokus vymluvit Vám to nezabere.

Ruský křižník v Karibiku, no a? V černém moři snad není americká flotila? A když už jsme u toho, když radarová základna USA v ČR, proč ne v zájmu rovnováhy ruská jaderná sila na Kubě? Jelikož jste racionálně smýšlející, odvětíte mi, že hloupého divadla s Kubou netřeba. Postačí několik atomových ponorek s nukleárními hlavicemi na palubě, operujících v mezinárodních vodách. Ani nemusejí být v rukou fanatiků. Dost na tom, když se pár vysoce postavených tam za Atlantikem pokřižuje nad biblí (z nějakého důvodu mne napadá Palinová, nevíte proč??) a pak..., jak se to říká? Bůh s námi? Anebo s nimi? No to je fuk...

Kdo nechce respektovat možnosti Ruska, koleduje si o lekci pro celý svět. Protože ty možnosti zde jednoduše jsou. Rusko je silné. Amerika se nezbaví Cheneyho tak snadno, jako Rusko zacvičilo s Berezinským a Chodorkovským. V USA neokoni žijí ze státu, viz již zmíněný viceprezident Cheney a „jeho“ Halliburton, anebo rodina Bin Ládenů mající podíly v amerických zbrojařských firmách. V Rusku je to jinak. Když měl Jukos fúzovat se Sibněftem, dorazila k Putinovi zpráva německých tajných služeb o prodeji ExxonMobilu (v Gazpromu kupříkladu sedí pár lidí z někdejší Stasi), krátce nato byl z finančních machinací obviněn Lebeděv, Šachnovský i sám Chodorkovskij a Američané utřeli nos. Kdyby byl v Rusku u vesla někdo jako náš velký privatizátor, mohli si Američané koupit cokoliv, ale kdepak. Existuje cesta peněz a cesta moci, obojí ve značné míře splývá, protože jedno vede k druhému. V zásadě se tedy jedná o totožné a souměřitelné věci, akorát se na to v případě obou velkých rivalů jde z opačných konců. Jestli je něco z toho lepší? Zapomeňte...
21. 09. 2008 | 01:16

Honza999 napsal(a):

tera

Írán inspekce IAEA umožňoval a stejně (a bezdůvodně) na něj byly uvalovány sankce.
V roce 2006 USA přímo odmítly nabídku Íránu přijmout inspekce jaderných zařízení, tak co byste chtěli? Došlo k tomu v době, kdy Írán oznámil, že se mu zdařilo vyrobit první (nevím přesně jak velké množství) uranu obohaceného na úroveň použitelnou pro palivo do reaktoru. Íránská vláda nabídla možnost náhlých inspekcí ze strany IAEA (čili dobrá vůle ze strany Íránu BYLA), ale současně odmítla zastavení obohacování uranu (sakra proč taky? Chtějí elektřinu z jádra, chtějí ji svoji a nezávislou na cizích dodavatelích a NIKDO jim to nemá právo zakazovat).
A k těm demonstracím raket.. Prostě pes v ohrožení štěká, aby odradil útočníka. Kdyby CHTĚLI opravdu udělat svinstvo, byli by zticha A PAK BY TO UDĚLALI. Vždyť tím, že nepříteli ukáží, co mají, si jen ztíží pozici útočníka (protože "napadený" ví, nač se připravit a ztrácejí VELMI důležitý moment překvapení) - ale současně ztíží i nepříteli pozici útočníka (protože mu ukazují, že by to "bylo dražší", než se domníval). Z toho jasně logicky vyplývá, že zkoušky íránských raket (a zatajování neúspěchu) slouží hlavně k účelu ODSTRAŠENÍ útočníka.
21. 09. 2008 | 01:17

tera napsal(a):

Ikena

Pákistánská jaderná zařízení střeží speciální jednotky vycvičené za pomoci USA, ale tyto zbraně nejsou nebezpečím pro USA, ale hlavně pro Indii. tyto státy spolu několikrát válčily a nemají družice, které zaznamenají útok. Pokud někde existuje nebezběčí jaderné války, jsou to tyto dva státy, až daleko za nimi je Izrael a Írán. U USA a Ruska to nehrozí, tuto hru hrají už dlouhá desetiletí a umí to.
21. 09. 2008 | 01:18

Ikena napsal(a):

To Tera,
shodnu se s Vámi, EU trochu spí na vojenskými otázkami, nikomu se nechce nastavovat hřbet.
Např., Francie vždy v prvé řadě nasazuje své cizinecké legie, což nejsou Francouzi a s mrtvými gladiátory-legionáři se vždy počítá.

Ano, USA připravují štít delší dobu, Rusové zase spoleháají na své ponorky. Jen pro informaci, největší ruský špionážní úlovek, byl způsob a přenos komunikace mezi US ponorkami a základnou.

Jinak diskuze s Vámi OK, končím a všem
hezké sny o raketách.
21. 09. 2008 | 01:18

Karel Mueller napsal(a):

Ikena:
Tak jednoduché to asi nebude, ta Gruzie má daleko větší následky než pouhé "zlé zavrčení".
Ale máte pravdu s tím Pákistánem a za této situace (nejen ten Pákistán) je hluboká roztžka s Rusy to poslední, co potřebujeme.

Ale teď už všem dobrou noc.
21. 09. 2008 | 01:18

Okurka napsal(a):

Sojka,
měli tvoji rodiče někdy děti, které žily?
21. 09. 2008 | 01:20

tera napsal(a):

Honza999

Ten Íránský pes štěká hlavně útočně... neznám detaily jednání o Íránském jaderném programu, ale výstupem jsou sankce mezinárodních organizací (vč. Ruska), takže asi tak jednoznačné to nebude... Nicméně se v této souvislosti domnívám, že nějaké "protiakce" směřující k zastavení jaderného programu proběhne v nejbližších měsících, vsadil bych na Izrael s podporou USA a tichou podporou sunnitských států. Ale sám jsem zvědav !

Skogen

Izrael získal první reaktor od Francie, jako "poděkování" za operaci Suez... S těmi fanatiky a jaderným arsenálem nemáte dle mého názoru pravdu - prodej radioaktivního materiálu probíhá, mnohdy se jedná o ruský původ, a nikdy nevíte, kdo dostatečně uplatí ruského důstojníka bůhvíkde. Dokonce i generál Lebeď, myslím v roce 2006 přiznal, že Rusko vlastně pořádně neví, kde jsou kufříkové jaderné zbraně. Pak byl odvolán a později tragicky zahynul..., ale možná na tom bylo něco pravdy !
21. 09. 2008 | 01:50

jepice napsal(a):

Myslím, že představa některých zdejších odpůrců radaru o nutnosti ruského útoku na Brdy /nejlépe rovnou prsknout tam atomovku/ by silně překvapila samotné nejvyšší moskevské stratégy.
Skogene, asi jste mi nerozuměl. Nepodezírám vlády žádného státu, i když si o nich třeba jinak nic dobrého nemyslím, že by úplně ztratily rozum a dobrovolně pustily ke svým zbraňovým systémům bandu fanatických teroristů. Jenže kdo zaručí, že si dokážou udržet kontrolu za všech okolností?
21. 09. 2008 | 01:52

Honza999 napsal(a):

tera

pes, který štěká, nekouše. Bojte se toho, o kterém se dozvíte, až když ho máte zakousnutého v zadku.

Jen vy ho CHCETE slyšet štěkat "útočně", abyste sami před sebou i jinými mohli ospravedlnit SVŮJ ÚTOK.
21. 09. 2008 | 02:15

Englishman napsal(a):

Má smysl s těmi bludy stále zápasit? Už jsem to tady psal asi stokrát.

Irán a ostatní státy nechtějí rakety s atomovými zbraněmi proto, aby je mohly okamžitě vystřelit do Evropy, ale aby jimi mohly hrozit. Je to tak zjevné, v historii nesčíslněkrát opakované, a to dokonce i v přesně tomto případě s raketami a WMD, že nemohu uvěřit, že to někdo s průměrným IQ nechápe. Kdo tvrdí, že to nechápe, je buď hlupák, neb to pochopit nechce. Hlupáci sem nepíšou.

Nadšení z Ruska nechápu zase pro změnu já. Rusko je autoritářská země bez náznaku demokracie a celkem úspěšně a radostně padá do diktatury. Po hospodářském krachu se HDP dostalo skoro na úroveň Beneluxu a hned se vrátila stará i známá politika vyhrožování a tanků. Pokud se to někomu líbí, proč ne, doufám, že se mu budou líbit i ty miliony mrtvých, ke kterým to povede. Zatím jich jsou jen desetitisíce.

Co se soudruha Gorbačova týče, chtěl bych jen připomenou, že kromě toho, že zdaleka nejvíce obětí války v Afghánistánu bylo díky jeho osobnímu přičinění právě za jeho vlády, se do historie zapsal ještě jedním lidumilným skutkem: vydal příkaz k bombardování Vilniusu. K bombardování nedošlo jen proto, že rozkaz odmítl splnit jistý generál Dudajev. Vilnius zůstal ušetřen, ale hlavní město země generála Dudajeva Rusko blok po bloku srovnalo se zemí, a to včetně značné části jeho obyvatel a za nadašeného aplausu světovou kulturu obohacujících Rusů.
21. 09. 2008 | 02:40

Englishman napsal(a):

Honza999
Psi, kteří nejdřív štěkali a pak kousali:
Lenin
Hitler
Gottwald
Pol-Pot
...a mnoho dalších. V politice se obvykle začíná štěkáním. Stalin, který rovnou kousal, byl spíše výjimkou.
21. 09. 2008 | 02:44

Honza999 napsal(a):

Englishman

"Štěkání" Íránu se nedá srovnávat se "štěkáním" Vámi uvedených politiků. Ti štěkali sami od sebe. Írán štěká proto, že se cítí ohrožen (jak jste sám napsal ob příspěvek výše) a svým štěkotem hrozí útočníkům, že nedá kůži zadarmo.
21. 09. 2008 | 02:56

Honza Český napsal(a):

Pane Hořejší,
Vy jste ve svém blogu zhruba z poledne dne 20.9.2008 v bodě 6. mimo jiné naspal:

… nevěřím, že USA je hodnověrný partner, který nás nevtáhne do konfliktů z nějakých vylhaných důvodů a pouze ve svůj prospěch…
Americký radar v ČR, a miliony obyvatel kolem něj, by se mohly stát terčem útoku jenom proto, že USA, bez jakéhokoliv našeho vlivu, zahájí s někým svoji válku, za svoje zájmy…
Stále více se mi zdá, že zájmy USA nejsou se zájmy ČR totožné…

Já jsem ve svém příspěvku k blogu pana Zaorálka před Vámi dne 20.9. v 05:59:23 mimo jiné napsal:
Nevěřím však, zejména po válce s Irákem, že USA je hodnověrný partner, který nás nevtáhne do konfliktů z vylhaných důvodů a pouze ve svůj prospěch …
Americký radar v ČR, a miliony obyvatel kolem něj, by se mohly stát terčem útoku jenom proto, že USA si, bez jakéhokoliv našeho vlivu, zahájí s někým svoji válku…
Jsem proti americkému radaru v ČR, protože zájmy USA nejsou se zájmy ČR totožné...

Tomu říkám souznění …(?)
21. 09. 2008 | 03:06

Pepa Řepa napsal(a):

Dobré ráno
tato debata už tu byla mnohokrát.Mám pouze dvě poznámky.

1.(ad rem)
Osobně s radarem problém nemám. A to i přes Kosovo a tupou demagogii ohledně počátku konfliktu v Gruzii. Cítím se jako příslušník euroatlantické civilizace.
Pokud jde o Rusko, tam si velké iluze nedělám, vděčnost za WWII necítím, spíše negativní pocit za svěrací kazajku komunismu.Těžko bude Rusko v dohledné době demokracii západního typu.

Když si ale představím, že dožiju svůj život v USA, je to pro mne snesitelná představa. U Ruska bych ihned psal poslední vůli.Pro mne cizí kultura, Dostojevskij a spol. to nezachrání.

Otázkou je ale, co se získá, když se bude smyčka kolem medvěda utahovat? Už teď má nůž na krku od islámského mudžahedína a hrozí mu, že za pár let bude Sibiř do žluta. Pokud západní svět bude smyčku utahovat, jsou tři protivníci na medvěda moc. Bude si tedy logicky hledat spojence. Viděl bych to na přednixonovské spojení s Číňanem.
Co tím tedy já, příslušník západní civilizace získám? Není tento postup, postup postupného utahování smyčky kontraproduktivní?
A to zvláště v době, kdy už mám mudžahedína ve svém evropském bytě a mám kinžál na krku sám?

2.(ad hominem)
Mám pocit, že zde byl založen klub psychopatů.Naspadá mi jedna geniální kniha Kennedy O´Toola.

Vtipně to vystihl pan Matyáš, který poznamenal. že lobotomie je jedna z posledních možností, při léčbě schyzofrenie. Je-li tomu tak nevím, ale jistým jedincům se tento termín vryl do paměti, že bez něj nedokáží napsat ani větu. Nad tím se vznáší neodbytná sojka.

Na blogu pana Zeleného se to hemží termíny jako "česká svině". Zvláštní svět. Nedovedu si představit, že bych o někom prohlásil, že je cikánská, německá nebo židovská svině. Nic na tom nezmění skutečnost, že použiju termín "ceská svině v nás", když tím myslím ostatní a ne sebe, když nenapíšu, že je česká svině ve mně, že nejsem duševně zdráv a nevím co s tím.

Proto bych pouze poradil panu Muellerovi a ostatním, aby při styku s pocestnými se sojkou nad hlavou, zachovali klid a velkorysý nadhled.S nemocnými lidmi je jich třeba.Svět je příliš krásný a život příliš krátký. Nemá cenu si to nechat kazit.
Hezkou neděli.
21. 09. 2008 | 07:40

Petr186 napsal(a):

Historie amerických intervencí:

http://academic.evergreen.e...
21. 09. 2008 | 08:17

Pumprlidentlich napsal(a):

Honza999, proč si vymýšlíte? Taky si potřebujete hrát na odborníka, jako Karel Mueller, vlk a další? Můžete mi odpovědět alespoň Vy?

V Iránu je jediná jaderná elektrárna Busher. Jedná se o dva bloky VVER 1000 (stejně, jako náš Temelín). Výstavba začala v 70. letech a během stavby byla dokonce bombardována Irákem. Nyní teprve dochází ke spuštění (spusit JE není snadné).

Na světe jsou pouze 4 společnosti schopné dodat JE na klíč. Francouskoněmecká Areva, japonská Mitsubishi Heavy Industries, ruský Atomstrojexport a zakladatel jaderné energetiky americký Westinghouse (reaktory VVER jsou ukradené projekty amerických PWR, které vznikly v USA. Projekt tlakovodních reaktorů Rusko ukradlo, ostatně jako vše. Tím se místní panoptikum také nechlubí. Rusko se v jaderné energetice předvedlo pouze Černobylem).

Výrobní kapacity těchto společností jsou obsazené. Atomstrojexport sotva pokryje potřeby Ruska na výstavbu nových reaktorů. Minulý rok dokončil výstavbu modernizovaných VVER v Číně a dopadlo to takovým fiaskem, že se tím Rusko ani Čína nechlubí. Rusové mají dále v plánu výstavbu v Bulharsku. Možná. Mitsubishi, Areva, Westinghouse jsou také obsazení. Kanadské CANDU jsou také nemožné.

Situace je tak kritická, že až si naše vláda vzpomene na Temelín 3, 4, bude možná pozdě.

Rozparcelovaná Škoda, patřící před účelným rozkouskováním mezi světové hráče, již není schopná dodat JE na klíč. Škoda JS patří ruské skupině OMZ, kterou vlastní státní Gazprombank. Je tedy v moci Kremlu, který ji omezuje a pravděpodobně drží výrobní kapacity pro své zájmy. Gazprombank vlastní i Gazprom, tedy i greenpeace a Rakousko. V plzeňské reaktorové hale Škoda JS právě dokončují vnitřní části reaktoru EPR (projekt Areva) stavěného ve finském Olkiluotu. (je to fantastický úspěch, jde o prototyp EPR a škodováci dokázali to, co téměř nikdo na světě, i přes komplikace, které Kreml cíleně Škoda JS způsobuje.) Tlakovou nádobu pro finský EPR vyrábí Mitsubishi a mají prý komplikace. Škoda JS bohužel nedokáže tlakovou nádobu EPRu pro velké rozměry vyrobit.

O JE mají zájem Italové, Poláci. Němci se snaží zachránit větrníkovou katastrofu výstavbou uhelných elektráren, ale také budou potřebovat další JE. V celém světe je obrovská poptávka po JE a hlavním problémem již nejsou zelení, ale nedostatek výrobních kapacit a schopných lidí.

Situace je mnohem komplikovanější, ale snažím se naznačit, že v Iránu žádná další JE v následujících min. 20 letech nebude. Irán vlastní projekt JE nemá. Nemá žádnou šanci postavit vlastní JE. Palivo pro jejich jedinou JE dodává ruský TVEL (pod podmínkou, že použité palivo vrátí zpět do Ruska). Vyrábět vlastní palivo pro JE Busher Irán z technických důvodů také nemůže. Jednalo by se i o ekonomický nesmysl. Kdyby si ČR vyráběla vlastní palivo, byl by k tomu potřeba výkon min. celého Temelínu. Mimo to, Irán má velké zásoby zemního plynu.

Mezi výstavbou JE a zkopírováním žvástu z blicích listů je podstaný rozdíl. Zkopírovat žvást umí každý.

Můžete mi tedy, prosím, vysvětlit, k jakému účelu Irán obohacuje uran a případně to vysvětlit tupcům v IAEA??? Pokud mluvíte o energetické soběstačnosti Iránu, můžete jmenovat, kdo postaví v Iránu další JE? Nebo myslíte, že JE postaví Mueller, vlk a podobní, co se jenom chlubí, jak všemu rozumí a nikdy neodpoví?

Existuje v Iránu svoboda projevu?

Irán se snaží získat jadernou zbraň. Ví to celý svět, i Rusko se obává a snaží se v tom Iránu zabránit. Naštěstí. Tím se místní panoptikum také nechlubí. Nehodí se to, protože USA.
21. 09. 2008 | 08:32

Pumprlidentlich napsal(a):

Petr186, moc pěkné antiami. A něco o válkách, které USA rozpoutalo, nemáte? Nebo příběhy o blahobytě v Barmě, Severní korei, Kambodži... A co mírumilovné Rusko a všechny okolní země? Třeba o lásce Pobaltských republik k Rusku. Přitom prožívaly díky Rusku takový ráj na zemi.
21. 09. 2008 | 08:42

přemysl skála napsal(a):

václave, zřejmě jsme spolu na přírodovědě sedávali v menze, ale také byli ve stávkách 1968/9, na pohřbu jana palacha.osobně si na tebe nepamatujio, byl jsi o něco mladší.promoval jsem 1970.jak zvláštní, že každý jsme jinde. tvá pro a proti jsou typickým postojem přírodovědece zvažujícího věcnost argumentů a dávajíce jim jakousi pomyslnou bodovou hodnotu a pak ... sumasumárum ti něco vyjde a zaujmeš postoj opřený o tyto body.neemigroval jsem po srpnu, ale nyní, na důchodu o tom vážně uvažuji. většina národa bude volit levici, většina národa nechce radarovou základnu, většina národa čumí na novu, většina národa čte blesk a aha, nechť si většina národa žije na základě většinových výsledků průzkumů veřejného mínění podpořených mírotvornými argumenty vědátorů, jako jseš ty.
21. 09. 2008 | 09:06

jarpor napsal(a):

Při poslechu ranní zprávy o útoku na jistý hotel Mariot jsem si vybavil včerejší diskuzi mezi Karlem Muellerem a jepicí.

Na možný vývoj popsaný jepicí pan Mueller zareagoval takto :
"Vaše úvaha má následující centrální omyl:
Považujete tyto "zločinecké" režimy za větší nebezpečí, než je Rusko zahnané tvrdě do kouta a musící reálně řešit variantu napadení za strany USA a tím i totální termojadernou válku.
Z toho plynou všechny další omyly v úvahách nejen Vaších.
20.09.2008 22:50:59

Ve světle té ranní zprávy, tvrzení jepice o fanaticích a čeho jsou schopni, soudím, že jepice vůbec není mimo. To je spíš "vedle" ta trochu nabubřelá odpověď citovaná výše.

P.S. Pane Muellere, nad tím zahnáním Rusa do kouta klidně plačte, když jste na mou reakci, že mi téměř pro Rusa kape slza, odpověděl, že je to k pláči.
Nejen já, to zahnání Rusa do kouta nevidím...
Spíše vidím Putina, bývalého špiona a Medveděva, jeho kamaráda. O armádních velitelech litující dosnes stažení ruských vojsk z jiných území snad ani hovořit nemusím.
Tak do pláče, pane Muellere.

Na Blue Jay nereaguji, ale jedno přísloví říká : Lepší jedna facka než deset vysvětlování...
Přiznám se, že já to přísloví moc neuplatňuji, avšak někdy později to pak shledeávám jako chybu ...
To jen k Vašemu výbuchu včera večer ...

Hezkou neděli
21. 09. 2008 | 09:09

Komančov 008 napsal(a):

Asi pan profesor o tom zase moc nevi.Proč by měl byt radar zaměřeny proti Rusku .Rusko odskoušelo nove rakety které jsou schopne protiraketovy děštník překonat tak nevím o čem ještě tady pan Profesor vlastně píše ???????????????????Mi to spíš připada jako by si tady psali nějaci divní agenti????
21. 09. 2008 | 09:16

veverka napsal(a):

Pane Hořejší bravo!Článek je naprosto přesný a já se s ním zcela ztotožňuji.
21. 09. 2008 | 09:20

veverka napsal(a):

Komančov008
"Proč by měl byt radar zaměřeny proti Rusku..."

Tak mi vysvětli milý Komančove,proč považuje Topolánek(i Vondra,Poláci a další) "vpád Ruska do Gruzie"(jak on to nazývá) za jeden z nejjasnějších důvodů pro radar?Proč,pokud to prý s Ruskem nemá co dělat Poláci náhle po kavkazské krizi otočili a smlouvu rychle podepsali?
21. 09. 2008 | 09:25

veverka napsal(a):

Komančov008
A ještě k těm novým ruským raketám(myslíš pravděpodobně Bulavy a Topoly-M).No tak ty vyvinuli právě kvůli tomu,aby překonali americkou protiraketovou obranu kterou usáci spou stále blíže a blíže jejich hranic.Jenže i ta PRO se bude vyvíjet a je možné že v budoucnu dokáže zlikvidovat i tyto rakety.Pak zase Rusové budou muset vymyslet nějaké ještě dokonalejší rakety aby zachovali jakous takous rovnováhu sil atd. atd. atd.

Říká se tomu závody ve zbrojení.
21. 09. 2008 | 09:33

RUMCAJS napsal(a):

1. Proč teda vůbec zbrojit, když nám nic nehrozí? Nebylo by lepší nadělat z kulometů tisíc klarinetů ?
2.Uchrání nás radar před Ruskem ?
Jsem jen laik, ale řekl bych že je to blbost.A věřím tomu, že to vědí i Ti, co sem radar plánují.
3. Buďte v klidu pane profesore. pokud začne nějaká válka, radar neradar, kravín u nás ve vesnici asi odstřelovat nebudou. Tipl bych si, že to koupíte tak jako tak.
4. To jsme na tom stejně.

Další body jsou tak nějak o ničem. Pouze se pozastavuju nad tím, že operace NATO považujete za čistě Americkou záležitost. To je zvláštní pohled na věc. Asi bych Vás za spojence nebral.
21. 09. 2008 | 09:34

Petr186 napsal(a):

to Pumprlidentlich:
Proč antiami? To jsou fakta, předveďte mi třeba historii sovětských intervencí, i když také byly ale s těmi ami se to nedá vůbec srovnávat. A ta Kambodža, Pol Pota a Rudé Khméry také podporovali amíci, zajímavé, když to byli rudí a museli je porazit Vietnamci. No a když zmiňujete Severní Koreu, běžte se podívat na třeba na Haiti a jiné diktátorské režimy, které podporují US.
21. 09. 2008 | 10:02

otrapa napsal(a):

Docetl jsem to jenom k pomerne demokraticke spolecnosti. To pomerne znamena vubec ne? :)
21. 09. 2008 | 10:16

Linda napsal(a):

Jarpor: napsal jste 20. 9. v 17.23:

"2. Jak jste uvedl, nakonec ke spravedlnosti došlo, takže jakýsi precedenc vznikl"

Jste tady asi samí muži a je to na diskusi vidět. Utržením lanovky zemřelo dvacet lidí, ti měli své rodiny, děti, příbizné, panebože, dovedete si představit, co to nadělá s životy všech kolem? Žádná peněžní, soudní ani jiná náhrada nevrátí rodinám živitele, rodiče dětem. Existuje nějaká spravedlnost v tomto případě? Proto nesouhlasím s radarem. Takové argumenty, které se zde objevily, jak nám Američané pomohli a nebýt jich.... a proto musíme přinést oběti... snad tomu nevěříte? Bylo v zájmu USA, aby vstoupili do války, přece si nemohli dovolit nechat ovládnout Evropu Hitlerem a Asii Japonskem. A to že bojovali...naši také bojovali v zahraničí a v poměru k počtu obyvatel v ČSR nebyl jejich počet zanedbatelný. Jsem jen obyčejná ženská a možná nejsem schopná vyjádřovat se sofisikovaně jako většina zde diskutujících, ale zásadně s ohledem na své děti s radarem nesouhlasím.
21. 09. 2008 | 10:31

Selen napsal(a):

Add bod 4 článku. Zdravotní rizika jsou soustavně přeceněnována. Celá diskuze se vede pouze okolo českých hygienických limitů elektromagnetických polí (nařízení vlády č.480/2000 Sb.) Hlavní problém spočívá v tom jestli teoreticky můžou nebo nemůžou být překročeny. Pakliže ano, automaticky to někteří lidé interpretují jako zdravotní riziko. Jenže se většinou neví, že ty limity byly stanoveny jaksi naslepo. Zatím totiž neexistují žádné spolehlivé důkazy o tom, že by elektromagnetické záření mělo nějaké negativní vlivy na organismus. Jediný účinek je termický - ohřev tkání, ovšem ani v tomto případě nejde o riziko v pravém slova smyslu. Jsou zdokumentovány případy, kdy se američtí vojáci šli záměrně "ohřát" do hlavního svazku vojenského radaru čili vystavili se řádově větším hodnotám, než o kterých probíhá diskuze u nás a nestalo se samozřejmě vůbec nic.
21. 09. 2008 | 10:31

Skogen napsal(a):

Jepice, kdo zaručí, že si dokáží udržet kontrolu za všech okolností? Pokud to myslíte tak, že svrhnete režim, aniž byste nastolila něco lepšího, pak Vaše obavy vcelku chápu. Co nechápu je, na koho vlastně ta kritika míří, jestli tak trochu nestřílíte do vlastních řad. A pokud máte pocit, že se ke štěpnému materiálu mohou dostat teroristé a zaútočit pomocí špinavé bomby, pak k tomu a) nic nezmůže radar b) zkuste si najít, kolik nukleárních hlavic velmoci poztráceli (když je nenašly vojenské složky, teroristé snad tyky ne, ale někde se válí). USA oficiálně přiznávají 11 nukleárních hlavic (vodíkových). Rusko podle Greenpeace asi 40 při podvodních nehodách. Z tohoto bych strach měl, ale z fanatiků jen tehdy, když někdo v oblasti udělá opravdu velký bordel. Je třeba si uvědomit, že jaderné zbraně jsou pro JAKÝKOLIV režim vrcholnou záležitostí par excellence, dokonce i pro takovou Severní Koreu. Čím autoritativnější ten režim je, tím lépe své zbraně ochrání (USA jsou autoritativní dostatečně, zkuste se zaplést do záležitostí národní bezpečnosti - anebo radši ne ;o)
21. 09. 2008 | 10:37

mirekP napsal(a):

Ztotožňuji se s článkem p.Hořejšího. Další eskalace zbojního potenciálu k ničemu dobrému nepovede.

Uvědomte si, že naše planeta je mírně řečeno přelidněná. A vypadáto, že někomu se nechce čekat až státky jako Čína a Indie technologicky dospějí. Čím asi šéfové tohoto světa chtějí snížit stavy populace - přesvědčováním obyvatelstva asi těžko. Takže podle mě každá podpora zbrojení je špatná (ať je to na jakékoliv straně) a vedoucí k "přirozenému" úbytku obyvatel tak, jak nám dokazují dějiny lidstva.

Prostě ještě nemáme technologie na dosažení laciné energie a tak se musíme postarat o snížení spotřeby.
21. 09. 2008 | 10:52

jarpor napsal(a):

Linda

Rozumím Vám v tom, že každá smrt zasáhne i jeho okolí, rodinu ... a tedy bez souvislostí debaty zní ten vytržený bod strašně. I stou spravedlností máte úplně pravdu. Asi úplná spravedlnost neexistuje.

Nejsem žádný cynik, jak z té věty může vyplynout, a proto si dovolím Vás požádat, zda byste přece jen "nezasadila" tu moji větu do diskutovaných souvislostí.

Mohu rozumět Vašemu sdělení, proč říkáte radaru ne. Netlačím Vás do žádné změny Vašeho postoje. Pouze se lišíme v tom, že ze stejných důvodů já říkám ano, a věřte, že tím mým ano nejsem nijak nadšen. Jen si myslím, že ze dvou zel volím to méně zlé ...

Nejde ani o to, čemu či komu věřím a nevěřím. Každá činnost, tedy i vstup USA do války, je poměrem vlastního prospěchu a pomoci (nepomoci) někomu druhému.
Nedovolím si jednoznačně říci ten poměr v tomto případě. Jen si myslím, že jsme měli v této souvislosti s jinými činiteli zkušenost ještě horší ...

Hezký den
21. 09. 2008 | 10:53

Skogen napsal(a):

Jarpor, nechápu.. Hotel Marriott? Co má společného s radarem? Nepředpokládal jsem, že radar instalovaný v České republice dokáže být účinný vůči útoku náklaďákem nadívaným výbušninami kdesi v Pákistánu.. Spíš si dokážu představit nějaký ten náklaďák jedoucí po brdských okreskách k tomu radaru ;o) Každopádně se staneme cílem zájmu.
21. 09. 2008 | 10:56

Skogen napsal(a):

Tera, Lebeď hovořil asi o stovce kufříkových bomb, které mají v rukou fanatiků souvislost s radarem v Brdech asi takovou, že se k němu budou relativně dobře donášet. Toť vše.
21. 09. 2008 | 11:00

jarpor napsal(a):

Skogen

Trochu napovím. Fanatik si může opatřit a použít nejen výbušnimu na hotel. Dál zkuste přemýšlet sám...
P.S.
Cílem zájmu už jsme, soudím. Jinak by ti ruští kamarádi tím "otáčením" raket asi nehrozili, nemyslíte ?

Hezký den
21. 09. 2008 | 11:01

Skogen napsal(a):

Jarpor, ještě stále jste to nedal do souvislosti s radarem, chcete říct, že konvenční výbušninu přetransmutuje v obohacený štěpný materiál a náklaďák v nosič dlouhého doletu a spolu s tím vším i potřebná operační střediska a nezbytný systém velení? Bravo! Nesmírně schopní jsou ti fanatici a proto jen houšť - budujme proti nim radary nejen v Brdech, ale též v Beskydech a Krušných horách.
21. 09. 2008 | 11:06

RUMCAJS napsal(a):

Skogen:
Cílem zájmu jsme stále.Jste jen nevěřící pes a zasloužíte si smrt.
21. 09. 2008 | 11:08

Skogen napsal(a):

Díky Rumcajsi. Vy mluvíte o těch s hadrem okolo hlavy, zatímco já o těch, kteří mimojiné realizují kosmický program.
21. 09. 2008 | 11:10

Linda napsal(a):

Ještě malý dodatek: Zatímco v USA počet obětí 2. světové války z celkového počtu obyvatel byl 0,32%, v ČSR to bylo 2,39%.
21. 09. 2008 | 11:16

Skogen napsal(a):

Linda, Sovětský svaz 13,77%. Více už jen Polsko ( http://cs.wikipedia.org/wik...čet_obětí_druhé_světové_války ). Dokonce i poražené Německo mělo obětí méně.

Na to, že v USA válka neprobíhala, se mi 0,32% zdá být docela dost.
21. 09. 2008 | 11:21

RUMCAJS napsal(a):

Přiznám se , že jsem nečetl všechno, páč jsem líný jako LČP.

Tak jsem to trochu napravil, (né zcela)a usoudil, že chcete říct, že když nás můžou ohrozit náklaďákem, radar nemá smysl ?

Má smysl letadlo, když mě můžou zabít tankem ?
21. 09. 2008 | 11:21

RUMCAJS napsal(a):

To bylo pro Skogena:
21. 09. 2008 | 11:22

Skogen napsal(a):

Rumcajs, budou vás preventivně léčit chemoterapií, když máte chřipku?
21. 09. 2008 | 11:23

RUMCAJS napsal(a):

Skogen:
To kulhá jako kapitán Flint.
To mi k Vám nesedí.Máte na víc.
21. 09. 2008 | 11:26

jarpor napsal(a):

Skogen

Ano, ti fanatici jsou přece absolutně neschopní. Tedy podle Vás...
Že by bylo možné vzít letadlo plné lidí a kerosinu a "ťuknout"
s ním do WTC ... absolutní blbost, že ?
To, že takový čin pak udělá ne fanatik "primitiv", nýbrž vzdělaný člověk, avšak jistým způsobem s "vymytým mozkem", taky sci-fi ?

Letadlo versus biologická zbraň nebo raketa ... lze to nějak porovnat ? Hloupost, že ?

Skutečně Vás nepřesvědčuji. Jen si tak přemýšlím a píšu ...

Hezký den
21. 09. 2008 | 11:29

m&m napsal(a):

Linda: Díky, připadlo mi to tak absurdní, že jsem na to v tu chvíli ani neměl sílu ragovat.
21. 09. 2008 | 11:35

Linda napsal(a):

Jo, takže my sice přesně nevíme, jaká jsou zdravotní rizika radaru, ale pojďme, zkusme to a když se náhodou za deset let zjistí, že kolem lidi umírají na rakovinu a děti na leukémii, tak to zastavíme, že. Tak pánové, to už tady mnohokrát bylo. DDT, PCB, dioxiny, Contergan, "neškodný" melamin....Říká vám něco předběžná opatrnost? Ne. Parkanová je zamaskovaný chlap. Ale už se vám nebudu plést do nedělní diskuse, mám jiné, takové méně vznešené starosti, musím uvařit pro rodinu oběd.
21. 09. 2008 | 11:38

jarpor napsal(a):

m&m

Rozumím, na reakci chybí síla, když se vyčerpá předjímáním ...

Hezkou neděli
21. 09. 2008 | 11:40

Skogen napsal(a):

Rumcajs, dejme tomu, že jsem se snížil.. Já se domnívám, že radar má smysl. Nikoliv však proti fanatikům, ale proti divergentním státním politickým strukturám. Považuji americký koncept oprášených SDI za vrcholně pragmatickou záležitost, která by spolu s dalším mohla zajistit exklusivitu mocenského vlivu USA. Jen jsem velmi skeptický k užitku takové pozice, jsem toho názoru, že monopolarita je z hlediska demokratických principů zhoubná ať už jde o jakoukoliv velmoc. Politika nemá charakter, protože osobností disponují jen lidé, politika je schopná dělat ideové kotrmelce, anebo je třeba vůbec nemít, to jen my občané se do ní personifikujeme a pak máme problémy s jejím definováním. Proto vždy budu zastáncem symetrie. V dobách mocenské převahy USA se budu stavět za Rusko (anebo Čínu) v dobách převahy Ruska či jiných budu hájit USA. Omlouvám se, ale za sebe nemohu připustit, aby existovala světová diktatura bez (vel)mocenské plurality.
21. 09. 2008 | 11:42

Hafík napsal(a):

Všem, všem, všem: Takový malý hloupý nápad. Docela by mě zajímalo, kolik je vám, diskutéři, let. Víte jestli je názor závislý na věku a prožitých zkušenostech. Pardon, nic proti mládí, ale přece jen....Tvrdí se, že generace, která nepoznala válku ani z vyprávění, nedovede rozpoznat její blížící se příznaky.
21. 09. 2008 | 11:45

RUMCAJS napsal(a):

Argument, že se vyhneme válečnému šílenství, v případě že bude napadena Amerika, je ze stejného soudku, jako argument, že když obětujeme Československo, Hitler dá pokoj.
Je to naprostý nesmysl. Amerika je momentálně JEDINOU silou, která je schopna odrazit Džihád. Pokud padne Amerika, nic nestojí v cestě.
Rusko ? Čína ? ... Co bude stát pomoc Ruska všichni víme.
(I když pořád lepší jak celej den lozit po kolenou.)

Radar je jen součástí obranného systému (rozhodně není samospasitelnej). Proč ho odmítat ?
Protože nás neochrání před každou alternativou ???
Protože nám nic nehrozí???
Protože se ostatní tváří chladně???

Ať mi vrchnost promine, ale takové argumenty patří do Skautu, případně na sjezd Zelených. Určitě né do společnosti pragmatiků.

Jediný argument, nad kterým má smysl přemýšlet je, zda se tím nestaneme terčem. Já tvrdím, že tím terčem dávno jsme!
21. 09. 2008 | 11:46

jarpor napsal(a):

Linda

Nic ve zlém, ale pokud bychom se měli držet nepoužívat to, co plně neznáme ... no nevímj estli by se Vaše rodina dnes oběda dočkala ... a to jak z pohledu jeho přípravy, ale i z pohledu připravovaného menu ... a to platí i v jiných oblastech.

Hezký den a dobrou chuť
21. 09. 2008 | 11:48

RUMCAJS napsal(a):

Skogen:
Tak to s Váma souhlasím. Ale máme jinou možnost ?
Může se stát Evropa skutečnou silou?
Pokud ano, já jsem všema deseti pro!!!
(Ale vůbec tomu nevěřím.)
21. 09. 2008 | 11:49

Matrix napsal(a):

Včerejší zpráva:

Mezinárodní agentura pro atomovou energii dala svým členům k dispozici dokumentaci, z níž vyplývá, že se Írán pokusil modifikovat hlavici své balistické střely středního doletu tak, aby do ní mohla být uložena jaderná nálož. Íránu hrozí už čtvrté mezinárodní sankce za to, že nedostatečně vysvětlil své nukleární aktivity.

Ale pro antiami Írán nebezpečí nepředstavuje. Napadá mě něco o nadnášení holubiček.
21. 09. 2008 | 11:49

Skogen napsal(a):

Jarpor, právě o tom hovořím. Systém radarového štítu byl USA v případě WTC úplně napendrek. A vždy v takových případech také bude. S ohledem na terorismus jsou větší hrozbou biologické zbraně. Velmi špatně detekovatelné, snadno transportovatelné, s minimálními nároky na obsluhu. Protiraketový štít USA je neúčinný vůči metodám terorismu, je to kalibr pro velmocenské soupeření. Od počátků jde o Rusko.
21. 09. 2008 | 11:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
"je jedna z posledních možností, při léčbě schyzofrenie"
http://kastani.blogspot.com...
21. 09. 2008 | 11:52

ZdeněkJ. napsal(a):

jarpor
"zahnání Německa do kouta" po první světové válce byla jedna z příčin (ne-li hlavních) pozdějšího vzestupu fašismu. Z toho se vítězné velmoci po druhé světové válce poučily a zvolily jinou strategii. Obecně řečeno, nesnažily se Německo zahnat do kouta, ale snažily se zapojit denacifikované Německo do řady evropských struktur ekonomických i vojenských, v jejichž rámci byla velká pravděpodobnost demokratického chování Německa. Zdá se, že tato strategie byla úspěšná. Je tedy otázkou, zda v případě Ruska zvolit "zahánění do kouta" nebo raději spolupráci. Ať se nedočkáme stejné situace jako s Německem po první světové válce.
21. 09. 2008 | 11:54

tera napsal(a):

Skogen

Odlišujte prosím dvě skupiny - teroristy, kteří útočí lidskými těly popř. auty s výbušninou s cílem zabít pár desítek civilistů, ptoti nim je radar zbytečný. Pak jsou zde ale zvláštní režimy (státy), které se vehementně snaží získat jadernou technologii nebo alespoň jaderný materiál na výrobu "špinavé bomby". Toto umístit na rakety, které mají už není tak veliký problém a pak můžeme zažít to, co se Severní Koreou zažívá Japonsko. Proč asi Japonci uvažují o vybudování vlastní armády ??
21. 09. 2008 | 11:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Englishman:
Měl byste spíše zápasit s vlastními bludy, Váš poslední odstavec je jimi nabitý k prasknutí. Prý Gorbačov vydal rozkaz k bombardování Vilniusu...!! Panebože!
21. 09. 2008 | 11:58

jarpor napsal(a):

Zdeněk J.

Já si nejsem jist, zda Vám dobře rozumím.
Soudím, že Rusko do žádného kouta hnáno není. To tvrdí pan Mueller, s kterým jsem vedl jistou polemiku na toto téma.

Linda

jen malý dodatek - souhlas s principem předběžné opatrnosti. Teď jde jen o to, zda to upřednostníte v souvislosti s používáním věci (radaru) nebo v souvislosti s obranou našich civilizačních hodnot.

Hezký den
21. 09. 2008 | 12:00

m&m napsal(a):

jarpor: Anticipace neboli předjímání je jedním z podstatných znaků, který nás odlišuje od zvířat. Je to typický znak LIDSKĚHO myšlení a moc se snažíme ho modelovat i v rámci umělé inteligence.

Příklady, které uvedla Linda (PCB, dioxiny, Contergan, "neškodný" melamin) si rozhodně zaloužily více "předjímání", nemyslíte?
21. 09. 2008 | 12:02

tera napsal(a):

Skogen

Ještě k Lebeďovi - v té době pouze přiznal, jaký přehled mají ruské ozbrojené složky o ZHN a jaderném materiálu, stačí jen dodat polopotopené jaderné pomorky s reaktory v severských přístavech, sklady v tajných laboratořích na Sibiři atd. Situace se již doufám výrazně zlepšila, ale prodej jaderného materiálu probíhá .... většinou pochází z Ruska a nikdy nevíte, kdo první dostatečně uplatí ruského důstojníka, aby prodal něco doopravdy nebezpečného.

Navíc, odkud je např. pollonium, kterým byl zabit bývalý agent KGB v Londýně ?? Jeho stopy byly zaznamenány po půlce Evropy... Pokud za tím nestál Kreml, tak jak se k tomuto materiálu dostal někdo jiný ? Mluvíte o biologických zbraních - i ty je potřeba nějak dopravit na území nepřítele, nejlépe dostatečně daleho, aby se viry nepřenesly na vlastní území. I zde lze využít balistické rakety !
21. 09. 2008 | 12:03

tera napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Ale ano, ten Dudajev kterého v Pobaltí milují, nedal příkaz k útoku v době, kdy vyhlašovali nezávislost a vrátil se do Čečenska. Ten Dudajev, který vyhlásil nezávislost na Rusku, a byl pravděpodobně zabit (škoda, že s tou nezávislostí nepočkali na Medvěděva, dnes by po vzoru JO a Abcházie nezávislost měli, že ??)
21. 09. 2008 | 12:08

jarpor napsal(a):

Skogen

Můžete mít pravdu. Jen si nejsem jist, zda z hlediska radaru je rozdíl, letí-li "raketa fanatiků" či velmocenského soupeře. Naivně se domnívám, že zachytí oba letící subjekty.

Hezký den
21. 09. 2008 | 12:21

Pocestny napsal(a):

Pepořepo, vaše nutkavost je pozoruhodná. Kolikrát denně tak a Pocestného pomyslíte???

Pan Matyáš našel odkaz, tak si ho bedlivě pročtěte, třeba vám dojde, na kterou část toho traktátu odkazuji významem. Ale to je pro vás asi příliš složité, já vím.

Muellere, se z Rusa klidně podělejte až po obočí, ale nenuťte ostatní, aby kvůli vám také nosili hnědé kalhoty...

Jinak je tato diskuse ilustrací rozdíu (kvalitativního) mezi tzv. "pracující inteligencí" a občanem.

Tzv. PI je odstrašující příklad homunkula, kterého "strana vystudovala" na "odborníka", ale chybí mu ta lidská výbava, která patří k rodinnému vychování. Proto se PI vpodstatě chová jako tlupa asfaltérů nbo dojiček i když má "to zdělání".

Když to sem taháte, tak česká svině je ten, koho jsme za minulé půlstoletí viděli hajlovat před Benešem, Hitlerem, Stalinem, Dubčekem, Husákem, aby svou nechutnost završil "spontánnm cinkáním" pro Havla.

Je to živočich, který je zásadně proti čemukoliv, co by ho vytrhlo z jeho vegetativní strnulosti, odmítá za cokoliv převzít o´dpovědnost, vždy vyčkává, jak se věci vyvrbí a pak se přidá na správnou stranu - tedy vítěznou, ne správnou.

Ano, ty tisíce lidí, kteří štvali Horákovou a spol. na šibenici, kteří vraždili po válce starce a děti v Sudetech, aby na ně oni nepráskli, jak dobře "spolupracovali" s Gestapem, ti, kterým bylo svinsky líto a považovali za nespravedlivé, že "jejich žid" přežil a musí mu vrátit barák, všichni ti, kdo vždy obhájí své svinstvo slovy "jinak to nešlo".

Česká svině žije dle pravidel, která jsem již vypsal -
Nehas, co tě nepálí.
Kdo se kurví, ten má štěstí, ten je samý peníze.
Každej je svině, jem my ti řeknem, kdy a jak pro nás svině nebudeš....

Zkrátim to, Pepo, koukněte do zrcadla a jednu vypasenou uvidíte.....
21. 09. 2008 | 12:21

Skogen napsal(a):

Pro Rumcajs: bohužel, s Evropskou unií si myslím totéž. Žádný evropský stát skutečnou politickou vůli po sjednocení nemá. Kdyby Evropa zažila novou válku, byla by situace jiná, třebaže by stávající velmoci hledaly své trojské koně, aby vznik nového vážného soupeře přinejmenším ztížily (zlí jazykové tvrdí, že už se tak děje).

Když došlo k událostem 9/11, po prvotním zírání s otevřenou hubou jsem favorizoval hypotézu, že jde o skrytý střet nezvládnutého rozkladu Ruska s USA poté, co iniciativa USA vyvrcholila potopením Kursku. Dodnes si myslím, že by to svoji logiku mělo. Ani jedna vojenská velmoc si nemůže dovolit otevřený střet a jestliže má docházet ke konfrontacím, půjde se cestou státem organizovaného terorismu, anebo metodou prostředníků, jako v případě Gruzie, zatímco soupeřící velmoci si v žádném případě nebudou moci dovolit ztratit tvář, což by znamenalo jaderné peklo. Skutečnou roli protivníka by nebylo možné odhalit. Takové vysvětlení 9/11 je asi magořina, nicméně o logické podstatě principu jsem přesvědčen a dříve nebo později se touto cestou ve vystupňovaném konfrontačním prostředí měkterá velmoc vydá. Proto se domnívám, že když se rétoricky hovoří o hrozbě terorismu a mezi řádky o rizicích ze stran státních struktur (a Ruska - Obama, Palinová), jedná se vlastně o totéž. Význam radaru v rozporu s tím není.

Chybou je, že radar znamená ústup od vyjednávání směrem ke konfrontacím, ale protože Jelcin Rusko zničit nestačil, je takový postup USA vcelku logický, dokud jsou ještě USA relativně na vrcholu a Rusko se teprve vzmáhá. To je ten neuralgický časový bod - teď jde o lámání chleba.
21. 09. 2008 | 12:21

Skogen napsal(a):

Tera, spíš než Ruska bych se v tomto obával někdejších svazových republik, kterým jaderný arzenál náhle spadl do klína, Rusko si své mechanismy kontroly podrželo - ale to poněkud nezapadá do žádoucího ideologického obrazu, protože osamostatněné svazové republiky jsou ty správné ;o)

Ještě bych rád podotknul, že zatímco o kufříkových bombách hovoří Lebeď a o potopoených ponorkách Greenpeace, USA ztrátu 11 vodíkových hlavic přiznávají OFICIÁLNĚ, zatímco o tom, kolik čeho má Izrael se můžeme jenom dohadovat.
21. 09. 2008 | 12:27

Pocestny napsal(a):

Celé je to o cynice androida, který absolutně kašle na jakékoliv benefity, které by on měl dát druhým v rámci společnosti, naopak, on jí má k tomu, aby saturovala jeho poghříchu hmotné potřeby, on jiné nemá. To znamená, že kariéra se dělá za každého režimu, protože jsme "moc malí lidi, abysme měnili svět", ale zároveň jsme těmi zvláštními tvory, kteří si ze svých zločinů dělají pravidla, která je třeba vnutit každému.

Tihle androidi jednomu vysvětlí nutnost čehokoliv, zvláště když na tom závisí jejich vlastní benefit, to by nejradějí točili světem podle svého, ale jakmile jde o cokoliv, co smrdí risikem postoje bez odměny nebo dokonce "hloupým dodržovaním pravidel čelem nejisté situaci", odmítají.

Klasická otázka české svině jest: "A co z toho budu mít já??"
21. 09. 2008 | 12:29

jarpor napsal(a):

m&m

Naprosto s Vámi souhlasím. Jen dodám, že to předjímání by mělo být co možná nejobjektivnější, což snad také není v rozporu s Vašim uvažováním.

Takže zbývá jen si znovu přečíst Vaše vyjádření o tom montéru a smrti dítěte a další soud, jak se budou ti američané chovat.
Objektivnost těch vět si laskavý čtenář posoudí sám.

Soudím, že nemá cenu se dál kolem toho Vašeho výroku "točit".

Hezké odpoledne
21. 09. 2008 | 12:31

m&m napsal(a):

jarpor: Ne, zbývá jen přečíst si znovu mé vyjádření o tom, jak dopadla frajeřina US stíhačů v Itálii a jaká byla reakce velení. Žádný spravedlivý soud před italskými soudy. Porušení všech dohod. Můžete před tím zavřít oči nebo se poučit. US armádní velení nedopustí aby byl US občan souzen českými (italskými, japonskými...) soudy. Jste schopen předjímat nebo jen špičkujete?
21. 09. 2008 | 12:35

tera napsal(a):

Skogen

Jaredný arzenál z bývalých svazových republik byl dle mého odstraněn a rakety demontovány, mě zde zůstává Rusko.

Víte o tom, že jediná laboratoř z Moskvy neposlala vzorky dioxinu, kterým byl přiotráven Juščenko před volbami ?? Pak tu máme Litviněnka, přiotrávení Politkovské při cestě do Beslanu atd. Izraelská jaderná zařízení jsou pod velmi přísnou kontrolou a několik desítek jaderných bomb asi mají, i když to nikdy nepřiznali. Víme jedině to, co stihnul zveřejnit Vanunu.
21. 09. 2008 | 12:41

Skogen napsal(a):

Tera, spíš byste se měl/a ptát, proč po totální kapitulaci Japonsko žádnou armádu nemělo, když ji má dokonce i Česká republika daleko od Severní Korey ;o)) Ono to asi bude tím, že Česká republika naštěstí stála na té správné straně. Postulát „teroristických států“, tedy osy zla, je docela zajímavý.. Mám pocit, že se v něm dnes nachází už jen Írán. Severní Koreu prosím po vzoru USA vyškrtněte a Irák je přece zajištěným územím ;o) Uvidíme, kam to po Mušarafovi dotáhne Pákistán, jenže tam by bylo zapotřebí postavit radar někde v Kašmíru..

Své důvody, proč nevěřím na ovládání jederných zbraní fanatiky, jsem už napsal. Je to ze stejného důvodu, proč nevěřím v dobývání Vesmíru fanatiky - do skafandru se s hadrem okolo hlavy i plnovousem dost těžko leze..

Spory se mají řešit kompromisně, jenže když ročně pompujete do zbrojení téměř 500 mld dolarů, zatímco na tom parazitují různé lobbyistické skupiny, proč byste armádu nepoužíval/a?
21. 09. 2008 | 12:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy