Katolické morbidní bizarnosti - uctívání relikvií.

11. 10. 2008 | 18:10
Přečteno 36595 krát
Před nedávnem jsem tady psal o tom, že je docela dobře možné spojit důstojnou křesťanskou víru s různými více či méně bizarními „ornamenty“ - tedy s rozmanitými rituály, poněkud pověrečnými zvyky a přílepky „církevní tradice“. Některé z těchto „ornamentů“ jsou ale přece jen trochu „zu viel“ a jejich udržování katolickou církví je asi čím dál tím více kontraproduktivní.

Jednou z takových podivností je pokračující uctívání relikvií různých světců. V kostelech se uchovávají většinou větší či menší části koster světců, kterým se dokonce jaksi polooficiálně připisují jakési zázračné vlastnosti (na mysli mi vytanulo líčení Geralda Durrella, jak pobožní pravoslavní Řekové na Korfu líbali mumifikovaný palec tamního patrona, svatého Spiridiona…).

Když přijedete do Padovy a navštívíte tamní baziliku sv. Antonína, spatříte tam na jakémsi rozlehlém stole světcovu kostru rozebranou jako k výuce anatomie. Avšak jednotlivé součástky jsou vsazeny do zlata a ozdobeny perlami a drahým kamením.
Nevím, jestli by z toho onen skromný poustevník měl radost…

Člověk by nad tím mohl mávnout rukou a přimhouřit oko jako nad překonaným dědictvím minulosti. Ale podobné věci se dějí i dnes. Nejen že náš pan kardinál na státní svátek nás Václavů obchází v katedrále s lebkou sv. Václava (prý je to dost fyzicky náročný výkon, protože lebka s podstavcem váží několik kilogramů a nemladý pan kardinál ji nese v předpažení), ale naši zbožní bratři Poláci jdou ještě dále.

Před několika měsíci o tom napsal Ivan Brezina:

„Polští katolíci chtějí exhumovat tělo papeže Jana Pavla II., rozpitvat ho a jeho srdce vystavit v katedrále Wawelu.
Morbidní nápad jako vystřižený z temného středověku? Obdoba komunistické adorace Leninovy mumie? Ale fuj! Proč hned volit tak silná slova... Co je nám agnostikům vlastně do toho jak katolíci s ostatky svého Božího náměstka naloží?
V této souvislosti si ale člověk hned vzpomene na pobouření, které před časem mezi českými křesťany vyvolala výstava plastifikovaných lidských těl „Bodies“ v pražské Lucerně. Místopředseda KDU-ČSL mluvil o "nedůstojném zacházení s lidskými ostatky a za nerespektování základních etických principů naší společnosti". Páter Tomáš Halík psal o "jednom z nejodpornějších útoků na důstojnost lidské bytosti v dějinách naší civilizace".
Obou pánů bych se proto veřejně rád zeptal: v čem je rozdíl, k čertu? A půjdete se na polskou výstavu "Papa's body" podívat, nebo ji budete pobouřeně bojkotovat stejně jako tu pražskou?“


Věru, někdy si říkám, že by ten kapitán na můstku obřího zaoceánského parníku jménem „Katolická církev“ měl dát pokyn k odhození nepotřebného balastu, který na palubě zbytečně zabírá místo, a trochu energičtěji otočit kormidlem do čerstvějších vod…

P.S. – Od teologicky vzdělaného kolegy jsem se dozvěděl, jak vlastně ta záliba ve svatých relikviích povstala:

První křesťané sloužili z jakéhosi důvodu připomínku poslední večeře nad hroby mučedníků. Hrobů se ovšem postupně nedostávalo a byly neprakticky rozmístěny a proto se ostatky stěhovaly tam, kam se křesťanství nově šířilo nebo kde se stavěly nové bohoslužebné budovy.


P.S. 2 Moje věta o sv. Antonínovi (Paduánském), o kterém je řeč, coby skromném poustevníkovi je nesprávná, jak mě upozornil jeden diskutující - velice se za to omlouvám. Mea culpa...
Sv. Antonín Paduánský, jehož ostatky můžete spatřit v té padovské bazilice, sice nějakou dobu žil ve skromném klášteře, ale byl především obdivovaným kazatelem. Na výše uvedené webové stránce se můžeme poučit o několika jeho významných činech:

"V Rimini se mu stalo, že ho zprvu nikdo neposlouchal a najednou vystrčily ryby hlavy z vody a naslouchaly mu. Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku dali pokřtít."

"v Jižní Francii se účastnil křižáckého tažení proti sektě albigenských. Kázal i v Toulouse, středisku sektářů, kde měly Antonínovy promluvy takový úspěch, že se mu říkalo "kladivo kacířů"."

Nicméně na tom poustevnictví přece jen něco je:
"v roce 1231 uchýlil na statek Campo di San Pietro nedaleko Padovy. Nechal si v koruně ořechu postavit vzdušné sídlo a tam trávil volný čas."


VELMI DŮLEŽITÉ Z PRAKTICKÉHO HLEDISKA:

Je patronem :
za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, těhotných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; / proti lichvě a úrokům /
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel Mueller napsal(a):

Hezký podvečer pane profesore,
před časem jsem se dostal v debatě s jedním hluboce věřícím katolíkem i k mistru Janu Husovi a názoru dnešní katolické církve na něho.
Bylo mi sděleno, že katolická církev zkoumá ... a že posuzování nějakého jevu může trvat i staletí ... nelze se unáhlit.
Těžko říct, v jakém roce je myšlení svatých otců. Ale staletí jsou v dnešním světě přeci jen dlouhá doba.
11. 10. 2008 | 18:28

Marko napsal(a):

Pane profesore,
upřímně řečeno pro mne za mne ať si věřící věří čemu chtějí.Pokud neporušují zákon.
Já si osobně myslím,že většina svatých ostatků je nehorázný podvod.Nakonec obchod s ostatky byl ve své době výnosný bysnis.A mnoho kněží z něho mělo slušné živobytí.
Jinak ohledně "Bodies" souhlasím s panem Halíkem.
11. 10. 2008 | 19:00

suchánek napsal(a):

Prima téma, pane Hořejší, sáhl jsem do uložených mailů a tohle mi poslala žena. Jako vědce by vás to mohlo zajímat, já z toho jednu noc nespal :-)

Papež ukončil debatu o stavu limbu, šanci vstoupit na nebesa mají všichni

VATIKÁN/PRAHA Stovky let trvala debata o takzvaném stavu limbu. Tato hypotéza se zabývá otázkou, co se stane s dětmi, které zemřou ještě před pokřtěním. Někteří starověcí teologové hovořili o tom, že duše těchto dětí zůstávají někde mezi nebem a zemí. Jinými slovy nemohly jít ani do pekla (neměly čas spáchat žádný hřích), ani do nebe (nebyly pokřtěny).

Od tohoto víkendu je ale všem možným dohadům či pochybnostem konec. Papež Benedikt XVI. totiž podle očekávání koncept o stavu limbu (tato hypotéza není součástí Písma) oficiálně opustil. Svatý otec zpečetil 41stránkový dokument Mezinárodní teologické komise, která se stavem limbu tři roky zabývala. Podle ní byl stav limbu „přehnanou restrikcí spasení“.
11. 10. 2008 | 19:02

Karel Mueller napsal(a):

suchánek:
Zakímalo by mě, jak to dopadlo s oněmi 7 anděli na špičce jehly. Nevíte o tom něco?
11. 10. 2008 | 19:10

nepolitik napsal(a):

Nejdporněji na mne působí každoroční nošení lebky sv. Václava kardinálem Vlkem při pouti do Staré Boleslavi. Myslím si, že mrtvé by měli nechat na pokoji a v klidu odpočívat. To co předvádějí je dokonalý středověk.
11. 10. 2008 | 19:28

milan napsal(a):

Vážený pane profesore
(a nevážený I. Brezino) a ostatní:
nechápu to co jste napsali a proč to píšete. Katolická církev, svatí, chrámy - na tom všem přece vznikla naše civilisace v Evropě a Americe. Komu se to zdá směšné tak se může odstěhovat třeba do Číny, ta vznikla na jiných duchovních základech.
Prostě nábožensví je něco jiného než věda.
11. 10. 2008 | 20:23

Pocestny napsal(a):

Kšft se svatými kostmi je mrzkým pozůstatkem dob, kdy svaté kosti měly obchodní cenu.

Takové fetiše máme i blíže - znám jednu zemi , kde si pletou vřera a zítra a na rynku mají vycpanou opici, kterou vydávají a Velkého šéfa.
Co počali faraoni, skončilo u progresívního paralytika Gottwalda.

Vzniká otázka, jesti je lépe skrze kosti k bohu nebo skrze vycpanou opici k faraonům.

Faraon byl známým vyznavačem koček, pokud se nemýlím.

Vidím, že Souručenství Lejnotepců má zase novou potravu, tentokrát svým JZD hulvátstvím poštajgrujeme církev.

Co takhle moudrý názor na socanské řeznictví? Ten z vás nedostanem, pane "morální pilíři levice"??
11. 10. 2008 | 20:30

im napsal(a):

Kdybychom ještě byli součástí rakousko-uherské monarchie, nikdo by se pitvě srdce papeže asi příliš nedivil, protože Habsburkové měli obdobný zvyk.

Tělo císaře bylo pohřbíváno do Kapucínské hrobky, jeho vnitřnosti v katakombách pod kostelem sv. Štěpána a jeho srdce v augustiniánském kostele. Poslední panovník, takto rozdělený na kusy, byl roku 1878 otec Františka Josefa I. ("starého Procházky").
Podotýkám, že některým Habsburkovnám se kouskování nelíbilo, a radši se daly nabalzamovat.

Hrobku dodnes opečovávají kapucíni. S ukládáním těla je spojen zajímavý starý obyčej.Na zamčenou bránu hrobky klepe ceremoniář provázející rakev celkem třikrát. Dvakrát žádá vstup pro Habsburka
a vyjmenuje všechny jeho pozemské tituly.
Mniši neotevřou. Teprve když požádá o vstup pro ubohého hříšníka, je průvod s rakví vpuštěn.

Poslední Habsburkové, kteří tam odpočívají, jsou císařovna Zita (+1989) a její syn Karel Ludvík (+2007).

Předpokládám, že podobný obyčej mohl být i na jiných katlických dvorech.

Zaplať pánbu, že máme republiku.
11. 10. 2008 | 20:35

Pocestny napsal(a):

Se nám tu kucí trochu postříleli, Hejtman Pívo je z toho zelenej, tak musíme spáchat traktaci na téma víra.

Co bychom ještě vytknuli druhým, aby se jen nebavili o tom, co jsme my socané za zvěř???

Dnes jen tápu nad jedním - Jestli je tato "povídka" z levé (rudé) nebo pravé (hnědé) socanovy kapsy.
11. 10. 2008 | 20:36

im napsal(a):

...katolických....
11. 10. 2008 | 20:38

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, přečtěte si pořádně Danikena a prosím, přestaňte blábolit....
11. 10. 2008 | 20:40

Gerd napsal(a):

V každé době se i v církvi křesťanské (tedy i katolické) našli lidé, kteří uctívání kostí svatých považují za modloslužebnictví. Občas stále vypukají debaty, zda se církev nakonec tolik liší od svých nepřátel pokanských kultů, kde místo kostí uctívají sochy, prameny, stromy ... Nakonec až tolik ne. Vždyť i při šíření křesťanství kněží obratně využívali pohanských míst ke stavbě kostelů a mnoho dnešních církevních zvyků má své počátky v pohanství.
Já osobně si myslím, že nakládání s tělem papeže je vnitřní záležitostí církve. Ale pak nesmí chovat zášť k ostatním, kteří tak učiní podobným způsobem. Pokud nám vadí, jak církev zachází se svými kněžími po smrti, proč nám nevadí, jak je dnes přistupováno k tělům v pitevnách Karlovy univerzity? Někteří lidé bz příbuzných se dostanou do rukou medikům, kteří s jejich rozporcovanými ostatky zachází s menší úctou než katolická církev s lebkou sv. Václava (vím od očitých svědků).
Občas se ale církev utrhne a chová se jak za středověku, kdy zakazovala pitvy.
11. 10. 2008 | 20:55

Mirka napsal(a):

"Někteří lidé bz příbuzných se dostanou do rukou medikům, kteří s jejich rozporcovanými ostatky zachází s menší úctou než katolická církev s lebkou sv. Václava"

To není pravda, s těly, které pracují medici, se naopak pracuje s velkou úctou. Jak jinak má medik vidět tělo zevnitř, aby mohl později vykonávat svoji práci? Anatomii se živí učí od mrtvých.
11. 10. 2008 | 21:08

Mour napsal(a):

Srovnání s výstavou "Bodies" považuji za velmi nepatřičné a nevkusné: Ať už si kdokoliv o katolické církvi myslí cokoliv, uctívání relikvií má v jejím rámci nepochybně staletou či tisíciletou tradici a hluboký náboženský smysl. Např. křest může být také z určitého úhlu pohledu nesmyslným a bizarním cákáním vody na hlavu dítěte. Předpokládám ale, že katolická tradice a nauka je dosti promyšlený a provázaný systém, a tak bych se bez jeho znalosti zdržel příkrých soudů o jeho jednotlivých součástech. Navíc o významu uctívání ostatků papež Jan Pavel II. - jakožto papež - nepochybně něco věděl, takže by církev patrně nejednala proti jeho vůli.

V případě výstavy "Bodies" naopak šlo především o byznys a senzaci, nikoliv o nějaké obecně lidské hodnoty (osvětu o stavbě lidského těla lze zjevně provádět i jinými způsoby), a "vystavené osoby", pokud vím, k použití svých těl k těmto účelům nedaly výslovný souhlas.
11. 10. 2008 | 21:15

MartiN napsal(a):

Ostatky svatých beru jako historickou záležitost. Že to chtějí dělat poláci i Janem Pavlem II.. No v Polsku má církev občas zvláštní nápady.

Daleko více mě zaujala Vaše myšlenka porovnání ostatku svatých a výstavy bodies. Rád bych šel ještě dál a srovnal etický pohled na egyptské mumie. Bereme jako naprosto normální a správné, že máme v muzeu egyptské mumie. Ale to jsou přece mrtví lidé, kteří byli vytaženi ze svých hrobů. Kdyby někdo něco podobného udělal s běžným nebožtíkem na hřbitově, šel by za to do vězení a byl by postaven médii na pranýř.
Co je tedy etickým měřítkem pro vystavování mrtvol? Doba od jejich smrti?
11. 10. 2008 | 21:18

vlk napsal(a):

Zdravím pane profesore,

tentokrát s vámi nebudu souhlasit.

Víte, ostatky svatých sehrály zřejmě svoji velmi důležitou roli v šíření víry a tím i vzdělanosti kdysi dávno -v raném středověku.
A tehdejší život nebyl ani moc radostný, ani nedával moc naděje. My věříme výhru v jack potu a všelijakým pavědám, věštcům zázračným psychotronikům a dietám. Proč se divit, že ti před námi věřili v zázračnou moc ostatků?

A pokud dnes existují někde lidé s potřebou míti novodobé ostatky,nechce je při tom.Je to jejich právo.
A obložit kostru někoho, o kom s e tvrdí,že udělal zázrak, tedy evidentně něco užitečného, mi osobně připadá daleko užitečnější a pochopitelnější, než investice do mramoru a žuly na Stalinově soše nebo New Yorské burze. Nebo investice do nového Národního fotbalového stadionu. A to je jen malý váběr z našich novodobých svatých relikvií...
Ovšemna pováženou je ,že takový Pocestný tápe. No tedy ne že by tápal, to je spíš normální stav, ale že si to, jednou, umí přiznat.

Takže vidíte, co jste jedním článkem dokázal způsobit. Už tohle stálo za jeho napsání.

A pučmelounům typu wbgarten stejně nic nevymluvíte. Oni mají přece Daenikena.
11. 10. 2008 | 21:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ceremonie s částmi lidských těl je archaický pohanský posléze pokřesťanštělý obřad, ostatně jako mnoho jiných - vánoce, velikonoce...
Střízlivě uvažující člověk s mírným pobavením či znechucením o těchto starobylých zvycích si pomyslí své.
11. 10. 2008 | 21:44

trevor napsal(a):

No jo, to se smáli komunistům, a teď všichni do jednoho cupitaj za Vlkem s lebkou:-)))). To ještě že z něj nezbyl palec. To by všichni museli cucat palec:-)).
Ovšem, jak vypadá byznys s orgány, nám předvedli Havlovi kámoši v Kosovu. Proti nim jsou tito sběratelé funerálií zcela neškodní.
11. 10. 2008 | 22:14

Ares napsal(a):

Proč se vzrušovat, že někdo jednou za rok tahá kus mrtvoly po kostele. Copak vy neslavíte narozky chlapa, který je 2000 let mrtvý a přitom ani nevěříte, že žil? Tak kdo je tady divnej?

Smyslem takovýchto všemožných tradic a rituálů je udržovat společnost pohromadě. Dát pevné body a pocit, že někam patříte. Takže já bych to křesťanům moc nevyčítal. Nebo si snad myslíte, že když své tradice zredukují na hromadu veteše pod stromkem a možnost se jednou ročně ožrat při ohňostroji, že si nějak výrazně pomohou?
11. 10. 2008 | 22:14

bigjirka napsal(a):

A co Váš svatý syfylitik Uljanov, pane profesore?
Ale udělám Vám radost, můj předek, císařský ranhojič Ferdinad Schober de Hohenfirt zkouma neporušenost jazyka sv. Jana. Jazyk byl neporušený. Zato mozek Vašeho svatého porušený byl, syfl hlodal jej usilovně. Ještě ho maj schovanej....
...brou
11. 10. 2008 | 22:32

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší:
Že jsem tak smělý: proč Vám to vlastně vadí...?
11. 10. 2008 | 22:33

RUMCAJS napsal(a):

Bůh je všude a ve všem. Ale někomu to nestačí. Musí si posilovat víru relikviemi.
Tudíž si myslím, že uctívání ostatků svatých se týkají lidí s nedostatkem víry.

Vyjímečně ale opravdu vyjímečně s Váma souhlasím.
11. 10. 2008 | 22:33

Fialovy Krokodyl napsal(a):

RUMCAJS: a proč by lidé nemohli mít úctu například k někomu, kdo se nechal pro svoje přesvědčení umučit. A připomínat si to u jeho "hrobu". Vy nechodíte na hřbitov za svými blízkými?
11. 10. 2008 | 22:40

Karel Mueller napsal(a):

milan:
Dodnes jsem žil v přesvědčení, že zakladateli evropské civilizace jsou antičtí Řekové s položením základů vědeckého myšlení a snad všech vědních oborů a Římané se založením teorie práva a státu.

Bez návratu k antickému odkazu na úsvitu novověku bychom v tom středověku možná byli dodnes.

Přes hluboké sympatie k Diovi, Athéně, Aphrodité a dalším bohům, očividně projevované mnohými, jim dnes oběti nikdo nepřináší.

Patří to jaksi minulosti. A profesor chtěl snad naznačit, že minulosti patří mnohé z názorů i zvyků katolické církve.
11. 10. 2008 | 22:41

Zach napsal(a):

Vážení slovutní pánové,nikdo Vás nenutí uznávat ani zbytky nějakých svatých mužů,ani zlaté tele,ani oranžovou,ani modrou,ani duhu,tak o čem to zde žvaníte???
11. 10. 2008 | 22:46

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Karel Mueller:

Kdybychom žili pouze atiky, předhazovali bychom svoje neoblíbence lvům.

Christianitas je to co učinilo Evropu takovou, jaká je. Antika je jen jedním z prvků obsaženém v křesťanství.
11. 10. 2008 | 22:47

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Zach: :-)
11. 10. 2008 | 22:48

RUMCAJS napsal(a):

Fialovy Krokodyl:
Ale jo. Návštěva hrobu je jakési uctění, pieta. Ale přeci jenom líbat munifikovaný palec, to se mi nezdá.
11. 10. 2008 | 22:53

RUMCAJS napsal(a):

Zach:

My si jen tak žvaníme.

To se nesmí ?
11. 10. 2008 | 22:55

Fialovy Krokodyl napsal(a):

RUMCAJS: VH zde cituje autora humoristické beletrie.
11. 10. 2008 | 22:58

Zach napsal(a):

Rumcajs:
smí,smí,mnozí už před válkou o tom hovořili s okresním hejtmanem,ani já nemám na dané téma ten nejmenší problém.Dnes zde všichni (skoro) šli uctít svatého Peregrína:-))a to nevím zda celého,nebo ostatky???.....
Jinak zdravím Big Jirky,Vy ještě čtete????
11. 10. 2008 | 23:11

bigjirka napsal(a):

čteme, čteme, Zachu, ale píšeme málo, protože to zde stojí za lejno a pan senzor neustále máchá mazničkou :-)
11. 10. 2008 | 23:21

badatel napsal(a):

to autor,
pane Profesore, to je věc víry každého jedince. Do té vzdělanci by neměli zasahovat, ani v dobré víře - příznejte si, že z hlediska teorie složitosti toho o Přírodě tolik nevíme a lidská duše je ještě složitější.
Vzdělanci by neměli brát lidem víru, ani v ty relikvie.Pro mnohé je to totiž to jediné co v tomto krutém světě reálkapitalismu mají.
11. 10. 2008 | 23:39

Zach napsal(a):

No já pane bigjirko byv přesunut ze sibiře do hor španělských se velmi zklidnil,tak píši také méně a vcelku nemazatelně:-)))
11. 10. 2008 | 23:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Fialovy Krokodyl:
"Kdybychom žili pouze atiky, předhazovali bychom svoje neoblíbence lvům."
Pochybuji, že křesťanské upalování kacířů je lepší.
11. 10. 2008 | 23:43

Zdeněk Bouška napsal(a):

Dobrý večer, ačkoliv se to na první pohled nezdá, každý z nás v sobě nese a praktikuje - alespoň čas od času - rituály, pomocí kterých se snaží dosíci ať už úspěchu nebo např. zdraví. Praktikující křesťané jdou tak daleko, že povýšili své rituály na úroveň naší civilizační identity. Člověk, který neslaví vánoce (prý narození Krista) je pasován na téměř nesvéprávného. O co ale jde při aplikaci víry mezi občany? Cílem je vytvořit poslušné stádo, které je možno pomocí různých dogmat ovládat třeba i (často) na objednávku světské vlády, která za takovou službu štědře zaplatí. Je to vlastně taková personální agentura podnikající v oblasti PR, která ale není vybírána výběrovým řízením. Bere lidem identitu a nabízí oporu a spásu, když už ne tady, tak alespoň ... TAM. Dokud mezi námi budou lidé, kteří se raději spolehnou na druhé než sami na sebe, mají církve svoji roli a opodstatnění, protože od současných politiků, kteří se do rolí spasitelů rádi stavějí, se občan takové pomoci s nejvyšší pravděpodobností nedočká.
11. 10. 2008 | 23:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Fialovy Krokodyl:
"Antika je jen jedním z prvků obsaženém v křesťanství. "
Opravdu? Spíše však vtip, že ano.
11. 10. 2008 | 23:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zdeněk Bouška:
Stoprocentní souhlas.
11. 10. 2008 | 23:46

Karel Mueller napsal(a):

Fialový krokodýl:
Křesťanství se ve starém Římě formovalo jako náboženství otroků. Později bylo modifikováno tak, aby ho mohla přijmout vládnoucí elita. Mimochodem obrovský pozdější vliv jeho podobu mělo Platonovo učení.
Prohlásit o odkazu antického Řecka - zejména o jeho filosofii - že je jen jedním z prvků křesťanství ...
tak to jste mě tedy, milý Krokodýle, upřímně pobavil.

Já to vidím jinak. Křesťanství doplnilo antický odkaz přispěním k etice. Rozhodujícím způsobem, to je pravda. I její základy byly však položeny Řeky.
11. 10. 2008 | 23:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Váš předek mylně považoval zbytek mozkové tkáně za jazyk.
Btw: nechápu, proč je nutno dehonestovat selektívně některé syfilitiky, co např. náš B. Smetana?
11. 10. 2008 | 23:51

Karel III napsal(a):

Úcta k svatým, zejména k jejich ostatkům může mnohdy být zu viel. Nicméně v koruně vyjádření Vašeho názoru s kterým jsem se rád seznámil je posazena výzva k Svatému otci, aby trochu energičtěji otočil kormidlem do čerstvějších vod…
Nezlobte se, to příliš připomíná sovět (rusky rada)

Vše dobré
11. 10. 2008 | 23:54

MUDr. Pavel Poštulka napsal(a):

Vážený p. profesore. Jiný, mnohem váženější profesor, Tomáš Halík, Vám pravděpodobně neodpoví. Neodpovídá na bulvární a prvoplánové útoky na katolickou víru, tradici a historii. Ví, že vůči určitým produktům tzv. liberálního smýšlení je lepší mlčet. A dělá dobře. Přesto. Víra a nejen ta katolická, má mnoho úrovní, ve kterých mohou lidé realizovat transcendentní přirozenost svého bytí. Poklonkování ostatkům bylo, je a bude. Na kvalitě křesťanské zvěsti neubírá nic. Je jen průvodním primitivním jevem náboženské přirozenosti lidských bytostí. Dnes a denně se můžete setkávat s mnohem pokročilejšími projevy víry v každodenním životě. Najdětete je, pokud nejste hluchý a slepý a napište o nich blog. A nebo si přečtěte nějakou knihou svého mnohem váženějšího kolegy. Profesora Halíka. Věci se Vám vyjasní...
12. 10. 2008 | 00:33

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Karel Mueller

Základní křesťanská zvěst v podobě zprávy o Vzkříšení přišla a zůstala nezměněna tu nikdo nevymyslel.

Křesťanství se potom vyvíjelo několik set let synkrezí židovských a antických prvků do podoby, kterou známe nyní.
Teologii vypracovávali až mnoho let po Kristu v Evropě a v Asii, v Egyptě a Syrii. Antika tedy přispěla svou filosofickou fundací -- ale pouze přispěla.
Mimochodem, Etika starých Helénů se od etiky Židů podstatně lišila u Římanů pak už zcela. To byla úplně jiná kultura - pohanská.
12. 10. 2008 | 00:49

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Zbyněk Matyáš: viz Karel Mueller výše...
12. 10. 2008 | 00:52

Karel Mueller napsal(a):

Fialový krokodýl:
Nehodlám se pouštět do diskuze o příspěvku jednotlivých položek, tj, odkazů Řeků, Římanů a Židů na formování zákadů dnešní Evropy.
Tisíc let od pádu Římské říše do do nástupu renesance a nalézání antického odkazu považuji za dobu naprostého temna. Prostě středověk se vším všudy.

Předpokládat, že antičtí Řekové v oblasti filosofie pouze přispěli ... nu, oni nejen věděli, že je Země kulatá, ale i spočítali její průměr. Založili materialistickou i idealistickou filosofickou školu, vytvořili učení o atomech, první přišli s myšlenkou demokracie ...

Naše pohledy jsou natolik odlišné, že se nemůžeme shodnout.
12. 10. 2008 | 01:20

Jan Vaculík napsal(a):

Konečně od p.Hořejšího něco, co vě mě při čtení nebudí nevoli. Srovnání záměru vystavit srdce Jana Pavla II ve Wawelu s výstavou bodies je trefné. Následně ovšem každého napadne, že srovnání trochu kulhá: na jedné straně touha uctívat, na druhé byznys. Ale i v tom uctívání je jakýsi kalkul, i když nejde přednostně o peníze,

Lebka sv.Václava nebo kosterní pozůstatky dávných světců působí jako memento mori, což má svůj smysl i pro nás, pohany. Určitě neškodí, abychom si občas připomenuli naši konečnost a zamysleli se nad ní.

Dokážeme-li se na věc trošku jemněji soustředit, pak nám neujde, že klasická "sporá" relikvie - např. zub světce - vytváří vzrušuijící klenbu mezi mýtem a naší žitou skutečnoatí. Mýtus dává smysl a má právo na život bez ohedu na to, jestli se skutečně stal nebo ne. Podobně, i ten zub jakožto skutečnost nepopiratelně ležící před námi je právě tak pochybně pradvivý, jako ten mýtus, ke kterému se vztahuje. My si přitom uvědomíme paradox, že vůbec nezáleží na tom, jestli je (zub či mýtus) pravý, protože je jenom na nás, jestli zubu i mýtu uvěříme.
Vzrušující je i paradox, že
12. 10. 2008 | 01:41

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ke křesťanství Řekové jistě pouze přispěli filosoficky. V době Ježíše Nazaretského už byli dávno Římskými provinciemi. Jinak se ale christianizovali jako jedni z prvních.

Idealizace antických Řeků jsou báje - neustále válčili a to i mezi sebou.

Středověk byla mj. doba fascinujícího vzepětí duchovna, jaké se asi už nebude opakovat, byly pro ně důležité jiné věci. Docela stojí za to se na toto období temna podívat trochu blíže.
12. 10. 2008 | 02:02

Karel Mueller napsal(a):

...V Řecku se poprvé v dějinách zrodila víra lidu, že si dovede sám vládnout a vznikl v něm první stít, jehož ústavu si dal sám lid. Pokud jinde překročili lidé stadium předstátní organizace, dospěli pouze k despotickým nebo teokratickým státům, kde vládcové byli bohy či zástupci bohů na zemi a lid poddanou masou. Řekové první pochopili, že vztahy mezi lidmi vytvářejí lidé a že zájmy svobodných občanů lze uvést do souladu se zájmy organizované společnosti. vláda se tu stala poprvé vládou lidu: Vznikla demokracie.
V Řecku byly položeny základy všech hlavních oborů vědy. V matematice, astronomii, medicíně fyzice dosáhli lidé dřívějších dob značných úspěchů, Řekové od nich mnohé převzali. Ale jako první je zpracovali do systému platných vědeckých poznatků a rozvinuli je na úroveň, k jejímuž překonání potřebovalo lidstvo tisíciletí ... Ve společenských vědách neměli předchůdce, kromě jiných věd se stali zakladateli zejména filosofie. (pokr.)
12. 10. 2008 | 02:45

Karel Mueller napsal(a):

V Řecku spatřila svět obdivuhodná umělecká díla, jež jsou dodnes obtížně překonatelná. Stavební, sochařská a malířská díla, poezie. Řečtí umělci obohatili všechny dřívější tvůrčí činy a dosáhli mezí dokonalosti. Řecko se stalo i rodnou zemí prozy a divadla. Dalo světu největší dramatiky.
V Řecku byl poprvé vysloven požadavek, že vzdělán má být věcí všeho svobodného lidu. Zatímco jinde bylo čtení a psaní výsadou specialistů a vědecké poznatky taemstvím kněží, v řeckých městech existovaly veřejné školy a občanům se umožňovala účast na kultuře. Vzdělávání ducha se spojovalo s rozvojem tělesné zdatnosti, zrodila se tělovýchova a sportovní soutěžení. Řekové jako jediný národ vytvořil ideál kalokagatha, duševní a tělesné harmonie a krásy, který zůstal nepřekonán dodnes a měl zásadní vliv na kvalitu řecké elity ...

A to je antické Řecko, milý Krokodýle.Tyto výkony mu zajistily v dějinách místo, na kter si žádný jiný národ nemůže činit nárok, jak pravil jeden bezvýznamný filosof. Na druhou misku vah lze položit tmářství, pálení čarodějnic, inkvizici, všemocnost církve, ztrátu jakéhokoliv kritického myšlení vzhledem ke svatosti nezpochybnitelných kanonů atd. v onom tisíliletém období s názvem stedověk ... teprve na úsvitu renezance bylo možné pomýšet na překonání odkazu Řeků, nejprve alespoň v přírodních vědách. Kacíři platili za tu snahu životem.

Neberu nikomu jeho názory, neberu je ani Vám. Předpokládám, že patří k novému výkladu dějin.
12. 10. 2008 | 03:01

Ládik napsal(a):

Myslíte, že relikvie uctívají jenom katolíci?
12. 10. 2008 | 05:44

KVS napsal(a):

Vážený pane profesore, v Padově se nám letos s dcerkou také udělalo nevolno... stejně jako v Sienně při pohledu na odseparovanou hlavu jistě úžasné Kateriny Siennské.
Dlužno říci, že zcela spontánně - a negativně - moje dítě reaguje na KAŽDÝ hrom a každé ostatky v muzeu, které by podle ní měly být v hrobečku. Velmi si pochvalovala, že Tutanchamona v jeho hrobce nechali - sice pár rakviček z něj odloupli, ale tělíčko v hrobečku nechali, kde má být.
Snažila jsem se, aby mu svůj postoj vysvětlila, což pohcopitelně bylo pro dceru v jejích deseti letech obtížné. Nakonec jsme se dobraly k tomu, že věda (a vzhledem ke shora uvedeným řečníkům pravděpodobně je možno rozšířit i na víru arituály) je moc pěkná věc, ale když někdo nechává kostičky a tělíčka nepohřbená, jak si zaslouží, tak se vlastně vzpírá osudu, nechce přijmout smrt a tím pádem možná ani život.... Tolik z vysvětlení mého dítka... Osobně bych k tomu dodala: jak ctít integritu živých, když nejsme schopni ctít ani integritu mrtvých??
12. 10. 2008 | 08:47

Pepa Řepa napsal(a):

To Zdeněk Bouška
nechci se vás dotknout, ale při četbě Vašeho příspěvku jsem si vzpomněl na pár pivovarských koní, rozvážejících ve Vršovicích - v dobách mého dětství- sudy.

Na očích měly takové klapky, aby viděly jen před sebe. Mluvíte o vytváření poslušného stáda z posice pivovarského valacha, kterému jakési klapky neumožňují pohlédnout dál než pár metrů před sebe, aby právě on-kritizující- dobře táhnul náklad s pivem. Aby mu nepřišlo na mysl zkoumat duchovní hodnoty, aby -nedej Bůh- nepohlédl nahoru, aby nezačal klopýtat.Hlavně, aby se rozvezlo pivo.

Z čeho tak usuzuji? Z vět o výběrovém řízení, o stádu, PR agenturách.

Jinak bych si dovolil připomenout KM, že zavržením a odsouzením celého středověku automaticky zavrhujete část gotiky i celé předgotické umění i písemníctví. Pokud jde o gotiku, nikdy v historii výtvarného umění nedošlo k takovému duchovnímu vzepětí. Nic na tom nemění fakt, že gotika přesahovala i do novověku. Mám na mysli ducha doby.Totéž by se dalo říct i o písemnictví, od toho jsou ale tady jiní, třeba paní im, či walburga.Hodnotit duchovní zanícení středověku očima člověka konzumní éry je dost ošidné.Rozhodně bych tak jednoznačně a komplexně celou tuto brutální a syrovou éru nezatracoval.Bez ní by konečně nebyla ani myslitelná renezance.Stejně jako je naprosto mylné hodnotit barok prizmatem pobělohorského období. Vše se vším souvisí, každá doba má svůj smysl.Smysl naší-konzumní doby- zhodnotí až potomci. Pokud budou.

Co se týče uctívání ostatků nejsem příznivcem tohoto kultu. Možná nás čekají i různá překvapení s DNA Přemyslovců. Přijde mi ale povrchní vyslovit jednoduché odsouzení bez hluboké znalosti historických souvislostí.Zřejmě kult vznikl jako reflexe Golgoty.To je otázka pro církevního historika.

Nemůžu ale říct, že mě kult uráží.Pokud by ovšem byl do Staré Boleslavy nesen kyčelní kloub Václava Klause, zubní náhrada Miloše Zemana či vous Proroka, dobře bych se necítil.
I kdyby před tím, nějaká šikovná PR agentura uspořádala výběrové řízení.
12. 10. 2008 | 08:50

juvel napsal(a):

Podívejme se do Bible na křesťanství, jak ho představili J.Kristus a jeho apoštolové. Je to nový a přímý vztah k Bohu ve srovnání s předchozím Mojžíšovým zákonem. Ap. Pavel ho charakterisoval: "Chodíme vírou, ne viděním" (2.Kor.5:7)
Křesťané v době apoštolské neměli a nepotřebovali ke své víře chrámy, neměli žádné svaté místo, neměli kněze se zvláštními rouchy, neměli žádný viditelný oltář, neznali žádné sváteční dny, neměli žádné náboženské obřady, neměli žádnou náboženskou instituci, neznali žádné svaté předměty a j.
"Křesťané" v následujících obdobích směřovali k postupnému a nezadržitelnému návratu do starých časů, k praxi, která se dovolává tělesných smyslů.
Křesťan se přibližuje k Bohu prostřednictví J.Krista, což je záležitost ryze duchovní, nemateriální a vše ostatní jsou věci druhotné i postradatelné.
12. 10. 2008 | 08:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

MUDr. Pavel Poštulka:
"transcendentní přirozenost svého bytí" je nepřirozenost an sich. Lékař by měl vědět, že přirozenost lidských bytostí je materiální.
"přečtěte nějakou knihou svého mnohem váženějšího kolegy. Profesora Halíka. Věci se Vám vyjasní... " Vypadá to, že někomu spíše se věci zatemnily.
12. 10. 2008 | 09:27

Čochtan napsal(a):

Tak mě napadlo, zda relikvie nejsou jakousi "úlitbou" materialismu věřících. Asi takhle:
Rád budu věřit na svatého, ale když si na něj mohu sáhnout,....
Jak jsou na tom protestatnti ? Mám nejasný dojem, že ti něco takového nepraktikují.
12. 10. 2008 | 09:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Fialovy Krokodyl:
"Středověk byla mj. doba fascinujícího vzepětí duchovna" Zdaleka nedosáhlo osvícenství.
12. 10. 2008 | 09:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Nejspíše jde o úlitbu pohanskému fetišismu.
12. 10. 2008 | 09:35

Petr Havelka napsal(a):

A co děti? Mně se třeba nelíbí, že jsou ve společenství věřících indoktrinovány od útlého věku. Něco podobného dělali komunisti, to bylo dokonce na státním základě. Děti by měly možnost si "vybrat" až dorostou.
12. 10. 2008 | 09:42

vaclavhorejsi napsal(a):

Ares:

"Copak vy neslavíte narozky chlapa, který je 2000 let mrtvý a přitom ani nevěříte, že žil?"

OMYL - JA VERIM, ZE JEZIS ZIL, POKLADAM TO ZA SPOLEHLIVE DOKUMENTOVANOU HISTORICKOU SKUTECNOST (srovnatelne jako treba existence sv. Vaclava).
********************
milan:

"Katolická církev, svatí, chrámy - na tom všem přece vznikla naše civilisace v Evropě a Americe. Komu se to zdá směšné tak se může odstěhovat třeba do Číny, ta vznikla na jiných duchovních základech."

JA SE POVAZUJI ZA VERICIHO, DOKONCE KATOLIKA, ALE TO NEZNAMENA, ZE VSE Z "CIRKEVNI TRADICE" SE MI MUSI LIBIT.
Katolicka cirkev je nastesti velmi pluralitni...
(****************************
Fialovy Krokodyl:

"Že jsem tak smělý: proč Vám to vlastně vadí...?"

PROSTE VADI (PRIPADA MI TO JAKSI MORBIDNI, MODLOSLUZEBNE, ODVADEJICI OD TOHO PODSTATNEHO, ale uznavam, ze to nekomu vadit nemusi...

"a proč by lidé nemohli mít úctu například k někomu, kdo se nechal pro svoje přesvědčení umučit. A připomínat si to u jeho "hrobu". Vy nechodíte na hřbitov za svými blízkými?"

A VY MATE DOMA V OZDOBNE SKRINCE DEDECKOVU CELIST VYZVEDNUTOU Z HROBU?
**************************************

RUMCAJS:

"Bůh je všude a ve všem. Ale někomu to nestačí. Musí si posilovat víru relikviemi.
Tudíž si myslím, že uctívání ostatků svatých se týkají lidí s nedostatkem víry."

ABSOLUTNE SOUHLASIM, DOKONALE VYJADRENO.
**************************************
bigjirka:

"A co Váš svatý syfylitik Uljanov, pane profesore?"

KDE JSTE ZISKAL DOJEM, ZE MYM OBLIBENCEM, CI SNAD DOKONCE "SVATYM" JE ULJANOV/LENIN??? Pokud mate vice takovych halucinaci, mel byste byt v beznem zivote opatrny, aby vas treba neco neprejelo...

"Ale udělám Vám radost, můj předek, císařský ranhojič Ferdinad Schober de Hohenfirt zkouma neporušenost jazyka sv. Jana. Jazyk byl neporušený."

MATE SPATNE INFORMACE, TO, CO BYLO POVAZOVANO ZA JAZYK BYL ZBYTEK MOZKU, KTERY VE VLHKEM PROSTREDI ZISKAL ZVLASTNI KONZISTENCI BUDICI DOJEM NEPORUSENE TKANE.
**********************************

badatel:

"Vzdělanci by neměli brát lidem víru, ani v ty relikvie. Pro mnohé je to totiž to jediné co v tomto krutém světě reálkapitalismu mají."

NO, POKUD BY MEL NEKDO JEN VIRU V RELIKVIE, TAK BY TO BYLO DOST SPATNE. Doufam, ze vetsina vericich veri v neco podstatnejsiho...
********************************************************
MUDr. Pavel Poštulka:

"Dnes a denně se můžete setkávat s mnohem pokročilejšími projevy víry v každodenním životě. Najděte je, pokud nejste hluchý a slepý a napište o nich blog."

JAK UZ JSEM REKL VYSE - POVAZUJI SE ZA VERICIHO, CHODIM DOST PRAVIDELNE DO KOSTELA (ke sv. Salvatorovi, kde kaze T.Halik, moc se mi to libi), a o vztahu vedy a nabozenstvi jsem tady i jinde napsal uz radu clanku (muzete si je najit v seznamu: http://blog.aktualne.centru...

"A nebo si přečtěte nějakou knihou svého mnohem váženějšího kolegy. Profesora Halíka. Věci se Vám vyjasní..."

PRECETL JSEM SNAD VSECHNY HALIKOVY KNIHY, MOC SE MI LIBI, TESIM SE, ZE DALSI DOSTANU K VANOCUM.
Zcela take souhlasim, ze T.Halik je zaslouzene mnohem vazenejsi nez ja.
***************************************
Ládik:

"Myslíte, že relikvie uctívají jenom katolíci?"

NIKOLI, JAK I V CLANKU RIKAM, TOTEZ DELAJI PRAVOSLAVNI. Pokud vim, ostatni krestanske denominace to neprovozuji.

...
12. 10. 2008 | 09:56

us resident napsal(a):

Tady v 'good old USA'mame stary for,doufam ze to vyjde srandovni a ironicke v prekladu z anglictiny.
Cestovatel prochazi malou vesnici,je pozde vecer, je unaven.Nikde neni vydet hotel nebo hospoda.Zatuka na vrata klastera,otevre mu stary mnich a nabidne mu postel na noc.K ranu muz slysi krasnou pisen ze zahrady,jde hledat a prijde k bronzove brane.Stary mnich mu poda bronzovy medaljon a posle ho do sveta najit preklad a vyznam slov vytepanych na tomto reliku.
Muz konecne vse najde a vrati se ,otevre bronzovou branu ale za ni je dalsi stribrna brana ze stribrnym medaljonem a novymi slovy.Leta bezi,konecne po cestovani kolem sveta se mu podari tu zahadu vyresit.Otevre stribrna vrata a kouka na krasna zlata vratka za kterymy slysi i krasnejsi hudbu a zpev.Popadne tu zlatou medajlonku a protoze je uz dost stary a utahany mu to par let trva nez to konecne vsechno najde.
Stary mnich uz sotva leze s nim konecne jde a otevre tu posledni branku tu zlatou prekrasnou.
Moralka teto pohadky je,ze vy bohuzel se nikdy nedozvite co tam vlastne za tou zlatou brankou bylo,pokud to samy nepujdete hledat,ty odpovedi a vysvetleni mnoho lidi hleda cely zivot,nekteri nikdy nenajdou.
Zadna cirkev,vykopane kosticky nejakeho byvaleho svateho vam nepomuzou,pochodovat z Vaclavovou lebkou je totalne vyhozeny cas.To vsechno spis zpomaluje toho cestovatele a dokonce odvrati pozornost od puvodniho cilu.Najit vysvetleni bronzove,stribrne a zlate a konecne byt spokojeny a i mozna stastny.Jak budeme porad poslouchat ty pany patery,to je ovsem mnohem jednoduzsi,ale nikdy to pravnou krasu zivota nenajdeme.Proto je takovy velky rozdil mezi virou a nabozenstvim.
12. 10. 2008 | 10:38

skeptický napsal(a):

Naše církev samospasitelná,stojící na judeo-křesťanských základech je jediná pravá církev tohoto světa.

Neomylnost ve věcech morálky a víry přináleží pouze papeži.

Jakékoliv zpochybňování je znakem vlažnosti,a vede k odpadlictví od pravé víry.Víry protestantské,jsoucí výsledkem snahy o rozvrat církve, se řadí mezi náboženství pohanská,rouhačství a kacířství,ke spasení nevedoucím.

Katolická církev stojí na neochvějných totalitních základech.Přemýšlení,svobodný výklad víry a zpochybňování členům církve nepřísluší.

Chce-li se někdo nazývati synem této církve,měl by se tím říditi.
Kdo je kuře ,aby poučovalo kvočnu?
12. 10. 2008 | 10:48

pozorovatel napsal(a):

Myslím si,že v posledních letech se stalo moderním kopat do katolické církve. Všechno učení je podle "vědců" špatné. Jen Já povýšenec všemu rozumím. Ukažte mi jednu instituci která už funguje 2000 let! Dokud máme plná břicha, Boha nepotřebujeme! Až zmizí zdraví, nevoláme Luthere ale Bože pomoz!
12. 10. 2008 | 10:51

skeptický napsal(a):

P.S.
Význam symbolů a rituálů je i církvi dávno ztracen.
Udělali si z toho kšeft.

Učení stojí na solidním základu,málokdo mu ale porozumí.

Slibují život věčný,zlatou bránu,ale sami nevědí,co říkají.
Kdo hledá,najde.
12. 10. 2008 | 10:55

Plim napsal(a):

pozorovatel

Katolicka cirkev a Buh pouze jedno jest?!
12. 10. 2008 | 10:56

MUDr. Pavel Poštulka napsal(a):

Matyáš: P. profesorovi Hořejšímu jsem napsal. vím že je schopen sebereflexe a věcné reakce. K lidem jako Vy a ke komentářům Vašeho typu většinou mlčím. Je to lepší. Nicméně. Lékař může být věřící, je to už (snad) povoleno. A pokud takovým je, je věřící komplexně. Ne jen pro chvíle volna, po práci. Pak mu duchovní přirozenost světa, lidí, bytostí není vůbec na překážku. Tím méně v práci. Naopak. Zcela klidně a bezproblémově chápe význam sdělení, že na počátku bylo slovo a to slovo bylu u Boha...
12. 10. 2008 | 11:15

skeptický napsal(a):

Bůh nám dal náboženství,a Ďábel církev,a by ho organizovala.
12. 10. 2008 | 11:18

Zdeněk Bouška napsal(a):

pro: Pepa Řepa
Dobrý den, hlásí se valach ;-) tyto doby bohužel nepamatuji, nicméně dovoluji si zaržát, že zatím nikdo nedoložil ani existenci Ježíše a koneckonců ani samotného Boha/Alláha/račte si dosadit... Na druhé straně jsou poměrně dobře zdokladovány procesy, které katolická církev vedla proti komukoli, kdo se opovážil vznést byť i jen námitku proti některému z dogmat. Ačkoli nemohu napsat, že úloha církve byla v běhu historie pouze negativní, nemohu ani napsat, že by to bez její vedoucí úlohy "nešlo lépe". Neztotožnuji církev a víru, ale vzhůru se raději moc nedívám. Abych neklopýtl ....a nebo třeba nepřehlédl nějaký průšvih, se kterým bych mohl pomoci tady, na Zemi. Heaven can wait. Přeji hezký den bez dřiny ;-)
12. 10. 2008 | 11:48

grőssling napsal(a):

Blogový článek pana profesora nakousl důležitou otázku. Je posvátno na rozdíl od profánna zdravému rozumu přijatelné ?
Pan profesor se prostřednictvím dřívějších článků svěřil, že je praktikující katolík a jako vědec nevnímá zásadní problémy mezi vírou a vědou. To znamená, že vyznává dogmata, která spadají do oblasti posvátna, jejich pravdivost nelze dokázat vědeckými postupy.
Potom ovšem ostatky svatých jsou možná z našeho dnešního pohledu již na samé hranici toho co ještě lze akceptovat, avšak nepochybně jsou součástí tohoto prostoru. Není spíše potom tento skepticismus projevem ztráty citlivosti pro to co je posvátno ?
Názorným příkladem obecné ztráty této citlivosti je myslím nedávný spor o spravování ( nikoliv vlastnění ) katedrály sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha. Ještě do výročí milénia sv. Václava, kdy byla katedrála dostavěna, byla obecně vnímána jako symbol středověkého názoru na univerzum, v užším pohledu jako výraz vztahu české historické státnosti s pohledem nadčasovým z doby jejího hlavního stavebníka a v tom nejužším jako místo každodenního setkávání s Bohem. Tato symbolika podléhala postupně degeneraci a erozi a na rozdíl od mainstreamových názorů jsem si jist, že úpadek vyvrcholil zejména po roce 1989, kdy se z posvátné stavby stala pouťová atrakce. Současní návštěvníci se nezajímají, až na výjimky, o středověké názory, ještě počátkem dvacátého století běžně přijímané. Vnímali a vnímají je ještě tak jako pohádku vzdáleného světa, nikoliv jako prožívanou současnost. Katedrálu spravoval sekularizovaný stát a podle toho to v ní vypadalo a vypadá ( ne poprvé v její historii, viz. dřevořezba v chóru zobrazující řádění protestantů za Fridricha Falckého na začátku 17. století ). To, že se v její architektuře a zejména v jednom z klíčových míst, kapli sv. Václava, prolínají a spojují pohledy liturgické, historické, státotvorné a umělecké málokdo vnímá.
Nejenom lebka sv. Václava, ale také koruna, kterou světci věnoval Karel IV., jsou zde součástí tohoto pohledu na svět, ale také na nás minulé, současné a budoucí.
Nedávno jsem kdesi četl o vyjímání koruny z katedrální úschovy, při kterém náš současný ministr zahraničí ještě ve funkci kancléře prezidenta republiky poklekl a sepjal ruce k modlitbě.
Počtěme si ve slovnících o pojmech svatý, svátost, svatost, svátostina. Budou nám jejich významy scházet ? Ne ? Věřím, že potom ochuzujeme přinejmenším svůj život.
12. 10. 2008 | 11:49

vaclavhorejsi napsal(a):

grőssling:

Jen upresnuji - naprosto nepopiram dulezitost vsemoznych symbolu a "ornamentu" okolo toho, co je v nabozenstvi skutecne podstatne. Rozhodne nejsem zadny puritansky obrazoborec.
Kdyby se hlasalo jen to "podstatne", bez tech 99% ozdob a prikras, proste by to nebylo pusobive, nefungovalo by to. Je to velmi podobne, jako rozdil mezi krasnym romanem napsanym bohatym jazykem, a jeho jednostrankovym vytahem obsahu jako tahaku k maturite.
To, co je jeste prijatelne a co nekomu uz pripada "zu viel" je individualni; pro nekoho (Fialovy krokodyl) muze byt tradicni uctivani relikvii nejen prijatelne, ale dokonce zadouci a dustojne.

Musim se priznat, ze pro me je dost neprijemna i symbolika krize s naturalisticky vyvedenym Ukrizovanym - jako dustojny mi pripada prosty symbol krize, bez te naturalisticky zpodobene postavy.
Ale uznavam, ze jini to mohou videt uplne jinak...

..
12. 10. 2008 | 13:11

Fialovy Krokodyl napsal(a):

VH: kdybych měl pokaždé otevřeně kritizovat co se mi nelíbí, pokud mne to přímo nedotýká, kam bych přišel...:-)

Vy nadužíváte "argumentu ad absurdum". Viz například citát G.Durella. To je beletrista jehož knihy jsou na okraji satiry a jeho metoda vytváření humorných situací spočívá především v exponování neobvyklého chování (např. Opilý prales).

Samozřejmě nemám své prarodče doma ve skříni. Jejich fyzické ostatky jsou v souladu se zákonem o pohřebnictví uloženy v zemi. Ale na hřbitov kde jsou pohřbeni chodím, je to pro mne místo vzpomínky, modlitby a vůbec silných emocí.

U svatých sdílí tyto emoce mnoho věřících, svatí pravidelně vykonali mnoho dobrých činů, které ovlivnili náš život, historii a kulturu. Jejich život pokračuje, podle nauky Církvem, i po smrti fyzického těla a tudíž se cirkevní obřady odehrávají v perspektivě této paměti.

Znovu se ptám: co s tím máte za problém... co vám přijde morbidní?
12. 10. 2008 | 13:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

Proste mi to prijde morbidni a nevkusne, nemohu si pomoci; je to subjektivni pocit (jako kdyz se nekomu oslkivi pavouci).
Ale plne respektuji, ze Vam se to naopak muze libit.

..
12. 10. 2008 | 13:39

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Osvícenství bylo spíš dobou úpadku...bohužel. V učebnicích z doby nedávno minulé se ovšem traduje opak.
12. 10. 2008 | 13:40

Fialovy Krokodyl napsal(a):

VH: Já jsem nikde neřekl, že se mi to líbí... jenom bráním ty, kterým to přijde důležité za jakéhokoliv důvodu pro jejich osobní vyjádření víry.

Srovnání s výstavou preparovaných těl mi přijde nevhodné. Tam myslím, že tam jde o peníze... v druhém plánu pak možná o anatomiickou výstavu.

Arachnofobie se dá léčit.
12. 10. 2008 | 13:45

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Pokud si Poláci přejí mít uložené srdce Jana Pavla II v jeho rodné zemi (možná si to přál i on...) pak jej asi nebudou prezentovat jako putovní výstavu...se vstupným.
12. 10. 2008 | 13:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

"asi nebudou prezentovat jako putovní výstavu...se vstupným."

Pravdepodobne nikoli - a to je skutecne od nich hezke ;-)

..
12. 10. 2008 | 14:11

Fialovy Krokodyl napsal(a):

VH
Takže s ostatky jsme s vypořádali, copak přijde příště... :-)
-FK-
12. 10. 2008 | 14:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

Navrat k evoluci, tu jsme jeste nedoresili...

..
12. 10. 2008 | 14:57

Hobart napsal(a):

Předpokládám, že prof.Hořejší by "tomu kapitánovi na můstku obřího zaoceánského parníku jménem „Katolická církev“" (PS: ty uvozovky u katolické církve jsou zábavné) doporučil mimo zatočení s překonanými morbidními rituály taky odsoudit agresivní sionismus a americký imperialismus...

Jako vždy u tohoto autora dodávám:

ÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAAAAAAáááááááááááááááaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12. 10. 2008 | 15:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Hobart:

Pokud to nevite, Vatikan se vzdy stavel velmi kriticky k excesum izraelske politiky, podporoval opravnene palestinske naroky a nepodporoval temer zadne americke vojenske akce (napr. akci v Iraku)...

..
12. 10. 2008 | 15:30

skrhola napsal(a):

Mnozi vzdelani agnostici zase veri na kvarky, ackoliv jak sami priznavaji je nikdo nevidel. Znamy agnostik Popper zase zakladem sve filozofie ucinil myslenku, ze zadnou teorii nelze dokazat, pouze vyvratit. Naproti tomu vzdelani agnostikove tvrdi, ze zadna teorie dneska neni absolutne platna, ze existuji empiricky overene skutecnosti, jez s ni nejsou v souladu. Tedy ji vlastne vyvraci. Vse co tedy mame je nejaka empiricky neproveritelna, ale zrejme i nevyvratitelna vira, ktera se nam soukrome zalibila. Proto se take debaty na ruzna profanni temata podobaji nabozenskym debatam. Pokud mezi sebou hovori privrzenci jednoho smeru je svet krasny. V pritomnosti privrzencu nekolika smeru jde debata do kolmeho padu, nebo nekteri radeji mlci. V prestavkach mezi bojem na zivot a na smrt zase verime na toleranci.
12. 10. 2008 | 15:39

Romann napsal(a):

Každé náboženstvo sa opiera o svoj systém viery, obyčajne niekym niekedy „zjavenej pravdy", o nevyhnutnosť osobného presvedčenia o jej správnosti, bez toho, aby k tomu bolo potrebné a vlastne dokonca žiaduce rozumové odôvodnenie. Samozrejme každé predpokladá, že je jediné správne. Netoleranciou v tomto ohľade vyniká najmä judaizmus, kresťanstvo - predovšetkým rímske katolíctvo a islam. Presnejšie povedané, náboženská viera vlastne zakazuje samostatne myslieť o základných otázkach ľudskej existencie a prikazuje len slepo brať ako nesporné to, „čo je zhora dané", o čom sa nesmie pochybovať. Súčasne je však na svete aj viera vedecká, vyvierajúca naopak práve z myslenia. Teda je na mieste konštatovať, že špecifickým druhom náboženstva, vlastne najmodernejším náboženstvom vôbec, bol a je marxizmus-leninizmus, praktikovaný ako predpísaná ideológia komunizmu. Pokračovanie na Národný Inštitút Francois Marie Voltaire, ikona TREZOR ARCHÍV, sekcia Náboženstvo, téma: Náboženstvá a marxizmus – leninizmus: Nemyslite!
12. 10. 2008 | 15:48

trotl napsal(a):

Nevím, nevím, co by na to naši hygienici a policisti kdybychom si doma uložili vypreparované ostatky svých příbuzných.
12. 10. 2008 | 16:04

Michal J napsal(a):

Tradice jsou dulezite a ja je respektuji. Vcetne uctivani relikvii. Pokud se jimi nikomu neublizuje a pomahaji k soudrznosti urcitych skupin, je to pravdepodobne ku prospechu.

Skutecna vira je ale o necem jinem.

Pokud jde o kritiku vystavy 'Bodies', tak s ni z velke casti souhlasim (je rozdil mezi pitevnou, kde se uci medici svemu remeslu, a vystavou mrtvol pro trafikarku z rohu ulice, ktera se tam ze zvedavosti jde s rodinou pobavit nad temi, kteri sve telo pred smrti prodali za obnos, za ktery si v rozvinutych zemich clovek koupi lepsi veceri). Nicmene pokud nekdo kritizoval toto, mel by stejne kritizovat vyjimani srdce stareho Wojtily a jeho vystavovani verejnosti.

PS: O tomto zameru jsem nikde necetl, pouze na tomto blogu, takze tupe a line predpokladam jeho pravdivost.
12. 10. 2008 | 16:19

LEVAK napsal(a):

Ad Karel Mueller:
Vatikán hodnotí, vyjadřuje se uvolňuje své archivy až po uplynutí století(100 let)!
Zásada a zákonná norma státu Vatikán!
12. 10. 2008 | 16:36

vaclavhorejsi napsal(a):

12. 10. 2008 | 16:39

LEVAK napsal(a):

Vážený pane profesore, jestliže Bůh udržuje při životě takový zmetek jako je dnešní svět tak moc pochybuji,že zde uplatňuje nějaký svůj vliv. Představuji si to asi tak, že jako v laboratoři založil základní podmínky a teď jenom provádí sledování jak se mu to vyvíjí.Víte co, přečteme si raději Písně Šalomounovy a přijdeme na jiné myšlenky!
12. 10. 2008 | 16:39

agent Smith napsal(a):

Soudruhu profesore, prosím, můžete nám laskavě ještě sdělit, co jste tímto článkem chtěl jakožto básník říci? Čtu Vaše články, takže vím o Vaší oblibě v obhajobě islámského fanatismu. Je možné, že doma klečíte na koberečku a voláte Alláh akbar! To je Vaše věc, proto Vás snažně prosím, oplaťte nám katolíkům tu laskavost a nestrkejte frňák do věcí, o kterých víte stejně jako koza o petrželi. Díky moc.
12. 10. 2008 | 16:44

Karel Mueller napsal(a):

Levák:
Milý Leváku, jak jsem napsal, staletí jsou dlouhá doba v situaci, kdy nelze přesně spočítat, co bude za pět let.

Ale s tím zmetkem, jak o tom výše píšete. Myslím si, že existuje dosti dobré kriterium umožňující posoudit existenci Boha.
Pokud existuje, tak dal jahujskému poznání strop. Prostě tady máte třetí planetu a žádné mezihvězdné lety nebudou.
Můžete se tady placatit, žrát se mezi sebou, nebo ji i zničit, ale zahumusení kosmu a katastrofy kosmických rozměrů nebudou.
12. 10. 2008 | 17:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Blue Jay:

Z jiho-jiho-zapadu!

..
12. 10. 2008 | 17:26

vaclavhorejsi napsal(a):

agent Smith:

Jsem velmi potesen, ze Vy, stejne jako ja, jste katolik!

..
12. 10. 2008 | 17:27

Blue Jay napsal(a):

Muller pochopitelne

se musel ozvat. Vzdyt Horejsi nenavidi USA temer jako Mueller does. Mueller sni o tom jak znicit to hrozne USA. Obcas ma sny o raketach ktere dopadaji do Yellowstone National Park. Ale ja si myslim ze Mueller je jen typickej malej Ceskej clovicek. Nekoho musi vinit za sve nedostatky. A tak sni .
12. 10. 2008 | 17:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Blue Jay:

Skvele a vystizne receno!!

..
12. 10. 2008 | 17:37

LEVAK napsal(a):

Ad Blue Jay:
"Jako rakovina která nebyla diagnostikována, nenávist rezaví osobnost, a užírá její vitální jednotu. Nenávist ničí člověkův smysl pro cenu a jeho objektivitu. Nenávist nutí lidi zobrazovat krásné věci jako škaredé, a škaredé věci jako krásné, a zmotat pravdu se lží a lez s pravdou. Moc/Sila ve svém nejlepším je láska která se odpovídá nárokům spravedlnosti. Spravedlnost ve svém nejlepším je láska která opravuje vše co stoji proti ni (lásce)."--Dr. Martin Luther King Jr.
12. 10. 2008 | 17:43

Martin napsal(a):

Neznáte mapu. Uctívání světců je produkt pohanského náboženství, na území mimo křesťanský vliv měl každý přírodní jev svého boha, bylo jich desítky, například čském území Svarog, Svarožic, Perun, Veles atd. atd. Po příchodu křesťanství na do těchto oblastí toto mělo těžkou pozici, protože nabízelo Boha jenom jednoho a ještě se nesměl zobrazovat, proto se z taktických důvodů do katolické víry promptně importovalo uctívání světců, jejich zobrazování a pro zvýšení účinku se "sehnaly" i jejich ostatky. To všechno proto, aby atraktivnost katolické církve byla pro místní obyvatelstvo vyšší. Občas to katolické církvi nevyšlo, například materiál stovky let prezentovaný katolickou církví jako pozůstatek draka, kterého zabil Jiří, má DNA krokodýla.
A katolická církev podobné akce dělá pravidelně, například ve státech Jižní ameriky mají podobizny Ježíše Krista tmavou pleť a to prostě proto, že místní obyvatelstvo se na bělochy dívalo s despektem, ten byl do oprávněný necitlivým zacházením bělochů s místním obyvatelstvem a proto katolická církev pro zvýšení atraktivity přišla s aktualizovaným Ježíšem s tmavou pletí, který byl místními přijímán mnohem lépe.
A je ironií, že dneska už by asi nikdo nevěřil na boha hromu a blesku, tak katolická církev stále udržuje svoje procedury s uctíváním náhražek za tyto pohanské bohy.
PS: Bible v Novém zákonu prakticky jednoznačně určuje lidské tělo po smrti zlikvidovat, není ani omylem základ pro nějaké uctívání ostatků, už proto, že konzervárenský průmysl byl tehdy sci-fi a lidská těla zvláště na středním východě podléhala dramaticky rychlé zkáze.
12. 10. 2008 | 17:48

Michal J napsal(a):

Vaclav Horejsi:

Dekuji za odkazy, prosel jsem si je. (Samozrejme jsem si mohl tyto veci predtim vygooglovat, ale pouze jsem ve svem PS daval najevo, ze na to zrovna nebyl cas. Kazdopadne jeste jednou dekuji.)

Vetsina spatneho v historii pochazi z nepochopeni Boha. Je legracni, jak 'agent Smith' napise nenavistny prispevek plny odsudku, ve kterem se zaroven oznaci za vericiho. :-)
12. 10. 2008 | 17:49

Ares napsal(a):

Vaclavhorejsi: Přestože vaše články čtu celkem pravidelně, tak mě informace o tom že jste věřící nějak minula. I když to celkem vysvětluje váš nenapravitelný idealismus :-).

Ale jako od věřícího bych u vás čekal větší pochopení pro tyhle iraciálnosti církve. Tam kam přišlo křesťanství, vždy „vstřebalo“ své předchůdce. Původ rituálu je tedy třeba hledat tam. A to že se udržel až do současnosti? Holt církev stojí na tradicích. Těžko můžete čekat, že Vlk řekne „Letos to dělám naposledy. Těžký je to jak kráva, kdo se s tím má tahat a už mě ta morbidní uchylárna ani nebaví. Stejně to bylo dobré maximálně pro nějaká středověké vidláky. Příští rok můžeme uspořádat třeba ……, to je teď v módě“. Katolíci prostě takto nefungují.
12. 10. 2008 | 18:11

agent Smith napsal(a):

Profesore Hořejší, jestli Vy jste katolík, tak já jsem Klement Gottwald.

P.s.: V minulém článku jste psal, že jste katolík oficiálně, tedy patrně po narození pokřtěný, leč nepraktikující. Tato pointa Vám trochu nevyšla. Ale oceňuji, že narozdíl od soudruha Pehe reagujete na komentáře.
12. 10. 2008 | 18:29

agent Smith napsal(a):

Pro Michal J.
Můžete mi prosím sdělit, kde že přesně v textu jsem se dopustil oné bezbřehé nenávisti? Vážený, při psaní tohoto komentáře můžu leda kroutit hlavou nad tím, jak očividní ateisté, či něcaři, jak říká msgre. Halík, jsou všichni odborníci na Katolickou církev. Z toho může být člověku buď smutno nebo veselo, záleží na povaze. Na nenávist to není. Ze strany profesora Hořejšího to je spíš ubohost. Tak si říkám, že musí mít na univerzitě hodně práce, když má ještě čas na podobné výšplechty.
12. 10. 2008 | 18:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Blue Jay:
Hmm, když někdo vykřikuje něco o hajzlovi, vytane mi na mysli Žvanivá Straka ze zámoří.
A pokleslý cenzor mlčí...
12. 10. 2008 | 18:39

LEVAK napsal(a):

Ad Blue Jay:
v USA je raději střílejí!Jo holt každý národ má jiné zvyky!Či zlozvyky?
12. 10. 2008 | 18:40

juvel napsal(a):

pro Levak, k Vašemu příspěvku z 12.10. 16:39:47.
Bůh udržuje tento svět, protože zde vždy byli a jsou stále lidé, kteří projevují obětavou, láskyplnou a nezlomnou povahu J.Krista. Svět není žádnou Boží laboratoří. Bůh stvořil svět a člověka naprosto dokonale. Zneužití daru svobodné vůle, které má za následek současnou situaci ve fyzickém i duchovním světě Bůh řeší a všechny škody, které tím byly způsobeny napraví. Zárukou je J.Kristus, který s lidmi stejného postoje Boha opravňuje zasahovat do stvoření.
12. 10. 2008 | 18:42

LEVAK napsal(a):

Volil by Ježíš komunisty?
Ne, není to anekdota, jen hodně hloupá otázka...
i když za mořem diskutují, koho by Ježíš rozbombardoval.
Naše teologická tradice - a doufejme, že i naše zahraniční politika - je přece jen vytříbenější. Tak zjevně zmatečnému směšování úrovní hovoru se dovedeme vyhnout.
Nemůžeme se však vyhnout otázce, koho by měli volit křesťané, křtění ve jménu Syna božího. Vzhledem k opětovnému důrazu Písma na svobodu, kterou nás Kristus osvobodil, sotva vystačíme s výmluvou, že ten či onen církevní hodnostář nám napsal dopis, ať už to byl Dostojevského Velký inkvizitor či prostý vesnický farář. Spíš je na místě otázka, co se o tom dočteme v Písmu, na které se všichni křesťané odvolávají.
Tak třeba, měl by věřící volit tu či onu "církevní" stranu jen proto, že se okázale hlásí k blíže neurčeným, leč tradičně "křesťanským" hodnotám?
Sotva. Ježíš zastává oddělení církve a státu. Dávejte císařovi, což jest císařovo, a co božího, Bohu, čteme v evangeliu. V dobách Ježíšových představovali "církevní" stranu ti nejpřísněji věřící, farizeové a vykladači zákona. Ty Ježíš znovu a znovu napadá a odsuzuje. Považuje je za pokrytce. Vyčítá jim zálibu v okázalosti a poctách. Opětovně jim dává za příklad ty nejprostší a nejopovrhovanější.
Ostatně i ve Starém zákoně Bůh hřmí hlasy proroků Ámose, Izaiáše či Jeremiáše proti politizujícímu církevnictví posledních generací před pádem Jeruzaléma. Znovu a znovu Bůh odmítá a odsuzuje oběti a obřady. Domáhá se sociální spravedlnosti, účinného soucitu s trpícími a žádá jen jedno - Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako potok silný, jak čteme u proroka Amose.
Biblický Bůh si zřejmě nepotrpí na církevnictví. Jde mu o lásku k bližnímu a o sociální spravedlnost. Lidi neposuzuje podle toho, kdo se čím vykazuje, ale podle toho, jak se zachovali k jeho nejmenším a nejbědnějším. Podle proroků i podle vlastních výroků je Ježíš spíš sociální revolucionář.
12. 10. 2008 | 18:45

Karel Mueller napsal(a):

Milá sojko,
Vy prostě spoléháte ma taktiku absolutního znechucení z Vaší osoby ....
Prostě jakmile se objeví Blue Jay, tak spoleháte na to, že zapláčeme, zdvihneme oči v sloup a prohlásíme:
Pane Bože, zase ten absurdní tvor je tady ...
a vezeme nohy na ramena.

Máte jednoho zdatného konkurenta. Možná to jako taktika není špatné.
12. 10. 2008 | 18:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Blue Jay:

Ano, priznavam se, jsem spolupachatel te prokuratorky, byl jsem (tajnym) clenem UV KSC, byl jsem plukovnikem StB. To vite, jinak bych se na ten Harvard nedostal!
A co jsem dostal od kolegy Lorence penez za ty informace, ktere jsem odtamtud dodaval! Na jejich zaklade tady pochytali 48 americkych agentu. Mym nejlepsim kamaradem byl tehdy kapitan Minarik; take o mne natocili pisnicku, ale nejak zapadla...

..
12. 10. 2008 | 18:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

MUDr. Pavel Poštulka:
Díky za vyjímečnou reakci na mou poznámku. Škoda, že nepřesnou. kritizoval jsem názor o "transcendentní přirozenosti lidského bytí", je to nesmysl, u lékaře navíc zavádějící v práci. Ani slůvkem jsem se nezmínil o Vaší víře, je mi lhostejná, třebaže množství lidí věřících, že "na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha" v dnešní době docela udivuje.
12. 10. 2008 | 18:53

vaclavhorejsi napsal(a):

LEVAK:

To jsou velmi spravne otazky.
Nevim, jak mohou krestane, jako GWB nebo T.Blair klidne spat...

Jeden muj velmi dobry znamy, ktery je mnohem "lepsim" katolikem nez ja, a ktery podporoval utok na Irak, mi na moji namitku, ze papez to nepodporil, odpovedel cosi jako: "No jo, to nesmis brat tak vazne, to on musi rikat, mirove reci ma v popisu prace...".

Myslim, ze "socialni revolucionarstvi" je jednim z velmi dulezitych aspektu Jezisova pusobeni.

..
12. 10. 2008 | 18:58

Karel Mueller napsal(a):

Levák:
Jestli by Ježíš volil komunisty?
Dobrá otázka. Nu, z mého pohledu je teoretický marxismus odnož křesťanství se zvýšeným důrazem na původní judaismus, která zbožnila člověka.

Myslím, že nevolil. Spíš by chtěl sloučit marxistickou věrouku se svými tezemi, tedy s vírou v Boha, když to zjednoduším. Při pohledu na historii křesťanství by mu nejspíš vstaly vlasy na hlavě.

Ježíš asi odmítal násilí, nebyl revolucionář.
Myslím, že dnes by skončil v okamžiku, kdy by ohrozil výkazy v modrých číslech ...
12. 10. 2008 | 19:01

Marko napsal(a):

to Blue Jay:
Ano a sojka ze zámoří je typický projev bolševického nevdělanosti nenávidějící všechny vzdělané lidi,kteří dokázali popostrčit lidské poznání o kousíček dál.

Nebyla Vaše Jasnost v minulém životě dozorcem na Soloveckých ostrovech?
12. 10. 2008 | 19:06

Marko napsal(a):

Víra je iracionální věc,ale máme ji všichni.I ti,kdo říkají,že v nic nevěří v něco věříme.Bez víra se nedá žít.Věříme v Boha,moudrost přírody,vědecký pokrok,lásku své manželky,své politiky atd.Každý ať si dosadí.

Jenže víry v Boha se záhy zmocnil obchod.Různí reformátoři jako Ježíš,J.Hus,Luther,Kalvín a jiní se to pokusili změnit,ale neuspěli.I ostatky jsou spolu s gotickými katedrálami,nádhernými renezančními uměleckými díly a barokem součástí onoho obchodu.
Ale jsme my jiní? Ne.My jsme povýšili obchod na víru.Našimi ostatky jsou hodinky od firmy x,auta od firmy y a pod.Našimi chrámy jsou nákupní centra,hyper a super markety,logistická centra a průmyslové zony na úrodné půdě,zatím co jinde chátrají opuštěné tovární objekty.A našim evangeliem jsou mnohdy šílenosti zelených ultrafanatiků.A mohl bych pokračovat.

Proti tomuto je víra v zázračnost ostatků jen dětskou hrou s kostkami.
12. 10. 2008 | 19:21

vaclavhorejsi napsal(a):

thirteen judges:

Omyl - ja jsem ji tam uspesne zalozil; jak uz jsem vam drive vysvetloval, jejimi cleny byli m.j. i dva harvardsti nobeliste a cernosska uklizecka. Na prvniho maje jsme chodili s rudymi prapory a transparenty po Harvard Square. Moc pekne!
Dostal jsem tady za to vysoke statni vyznamenani spojene s vysokou financni odmenou.
To vite, clovek se musi umet vyznat...

..
12. 10. 2008 | 19:29

Marko napsal(a):

A Blue Jay zase vypadávají z hlavy mrtvé myšky otrávené při deriliu tremens.
12. 10. 2008 | 19:37

Michla J napsal(a):

agent Smith:

Nerikal jsem bezbrehe nenavisti. Ale Vas prispevek byl pomerne prikry a divil jsem se, odkud V. Horejsiho tolik znate (ja ho neznam), ze jste se do neho tak pustil (pratelsky ci neutralni Vas prispevek rozhodne nebyl, to asi uznate :-). Jinak ja taky nesouhlasim se vsim, co V. Horejsi pise (coz je normalni a zdrave u kazdeho autora), ale da se reagovat i jinak, ne?

Sojka alias thirteen judges:

http://en.wikipedia.org/wik...
12. 10. 2008 | 19:43

Michal J napsal(a):

Prepsal jsem se u sveho nicku, ma to byt Michal J.

Taky jsem mel napsat "blue jay alias sojka alias thirteen judges alias man alias..."
12. 10. 2008 | 19:50

Michal J napsal(a):

Mimochodem v casti Diagnostic criteria u meho vyse uvedeneho odkazu si vsimnete bodu 2. Ale samozrejme dulezite jsou body vsechny...

Vzdycky se s tim ale neco (malo) da delat, takze neveset hlavu...
12. 10. 2008 | 19:53

Pavel napsal(a):

"Obou pánů bych se proto veřejně rád zeptal: v čem je rozdíl, k čertu? A půjdete se na polskou výstavu "Papa's body" podívat, nebo ji budete pobouřeně bojkotovat stejně jako tu pražskou?“ "

- ještě bych dodal, že na výstavu Bodies oni zesnulí SOUHLASILI s tím, že jejich těla budou takto opatřena a vystavována. Chce snad někdo někoho komandovat, co smí a nesmí se svým tělem dělat? Ať si třeba uřeže ruce! A nikdo nemá co mu do toho kecat. A i po smrti je to prostě tělo toho člověka a nikoho jiného, aby namítal, co vlastně se s ním smí a nesmí. (pokud samozřejmě s ním není BEZ předchozího SOUHLASU zesnulého neeticky zacházeno /shodněme se na tom, že např. vykradení jeho hrobu je neetické/)

ad Blue Jay a další - víš, pitomečku, například do vedení ústavu Akademie Věd je potřeba určitá nemalá práce.. je úsměvné, že člověku, co toto dokázal, plácáš do komunistických hajzlíků. Komunismus je nesmyslná a nebezpečná utopie, ale ty seš blb :)
12. 10. 2008 | 19:54

grőssling napsal(a):

vaclavhorejsi 12.10.2008 13:11:50
"Kdyby se hlásalo jen to "podstatné", bez těch 99% ozdob a příkras, prostě by to nebylo působivé, nefungovalo by to."

Názory a vkus se mění v čase a také geograficky. Co je v Padově normální je u nás přeexponované, ale to nevypovídá o podstatě, jde jenom o vnější jev. Františkáni, kapucíni, ale třeba i trapisté nepřejí kudrlinkám a stejně dokáží získat stoupence. Zajeďte na výlet do Nového dvora u Teplé, stojí to za to , během bohoslužby můžete do kostela postaveného minimalistou Pawsonem s jedinou miniaturní soškou PM. http://www.novydvur.cz
12. 10. 2008 | 20:11

Pavel napsal(a):

Dear Blue Jay,

dekuji, ze mi tak nebudete rikat.. to taky nemusite panu profesorovi rikat hajzliku ;-p sice komunisty take nemam rad, ale absolvoval jsem prednasku u prof. Horejsiho (zkousku mam jiz hotovou, aby to nevypadalo jako ze se snazim ziskat vyhodu ;-) ) a nepusobi jako spatny spatny clovek..

Jinak, Blue Jay, muzete uvest zdroj, ktery verohodne dokazuje, ze byl jeho spoluzaky povazovan za komunistu a byl znam jako "rudej cech" na Harvardu?

stranou tedy pane profesore, dovolil bych se Vas zeptat, jestli neni tato informace prilis intimni - jaka je Vase politicka orientace? A jaky jste mel v minulosti vztah ke komunismu? Zajimalo by me to.. a treba to trochu uklidni zdejsi Horejsi-komunista-nálady. :)
12. 10. 2008 | 20:22

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Tedy, tady se to hemží argumenty ad personam... kde je STEJSKAL???
12. 10. 2008 | 20:22

grőssling napsal(a):

Ještě jeden odkaz k Novému Dvoru a jejich tvůrci pro fajnšmekry minimalistické architektury. Je tam také Pawsonova esej a obrázky k Novému Dvoru.
Fakt si užijete. Žádné primitivní napadání, opravdová kvalita.
http://www.johnpawson.com/s...
12. 10. 2008 | 20:38

Vlado napsal(a):

A ďalšie bizarnosti sú: kňazský celibát, nerovnoprávne postavenie žien, vyháňanie diabla, uctievanie svätých, doslovné chápanie premenenia hostie a vína, viera v z mŕtvych vstanie a ďalšie a ďalšie... Mudrovať nad tým aké by to bolo pekné keby bola viera rozumná a’la Teilhard de Chardin je síce pekné, ale ono by to už nebola viera. Zato keď taká bigotná babka uvidí relikviu, alebo hoci aj sadrovú sochu Panenky Marie a mešec v rukách pána farára, tak hneď vie koľká udrela a čo sa od nej očakáva. 

Taká viera opierajúca sa o tupú bigótnosť je pre farárov oveľa výnosnejšia a preto sa viac uchytila. ;)

A nakoniec: KEĎ CHCE BYŤ NIEKTO ROZUMNÝ, TAK TO ZAHODÍ VŠETKO, ZAHODÍ KAŽDÚ VIERU a do kostola nechodí, že pane profesore. ;)
12. 10. 2008 | 20:52

LEVAK napsal(a):

Místopředseda senátu Senátor Petr Pithart absolvoval Oxford v době kdy jeho otec byl našim velvyslancem v Paříži kam byl "odsunut" aby na něj nebylo dom tak vidět protože se silně angažoval v procesch v padesátých letech a zřejmě ledacos věděl!Povinnou vojenskou službu měl zkrácenou a absolvoval ji v Poběžovicích u pohraničníků v pohodě ve vycházkové uniformě.
12. 10. 2008 | 20:55

Mirka napsal(a):

Pavel: Jak uz tu prof. Horejsi nekolikrat psal, nikdy nebyl clenem KSC, sympatizuje se stranou CSSD - vice se dozvite v predchozich blozich. Blue Jay proste nedokaze prenest pres srdce, ze je nekdo vzdelany a ma svoje nazory.
12. 10. 2008 | 20:55

doktor napsal(a):

Tak zvaná úcta blahoslavených a svatých spolu s vírou v "trojjediného" Boha je důvod, proč židé a muslimové pokládají křesťany za pohany a modloslužebníky. Z vědeckého hlediska jde o stejnou magii, jako v domorodých kultech celého (a nejen domorodého) světa. S tím moc nenaděláte, pane profesore: je to v nás geneticky zakodováno. Nebo ne?
12. 10. 2008 | 21:00

Pavel napsal(a):

ad Mirka: ok.. priznam se, ze jsem byl liny jit skrz ty stovky prispevku v diskuzich... ale moji otazku uplne nezodpovidas; zajimalo by me, jaky mel v miunlosti prof. Horejsi VZTAH ke komunismu.. je mi jasne, ze v KSC asi nebyl. Ale asi nejsem prvni, kdo se takhle pta, za to se omlouvam.. tech prispevku je moc :)
12. 10. 2008 | 21:01

Pavel napsal(a):

ad doktor - ne, to v nas neni geneticky zakodovano.. spise se jedna o tzv. memy, coz jsou jednotky informace, ktere se dedi jaksi spolecensky, tzn. od narozeni ten jedinec vyrusta v prostredi, ktere obsahuje dane memy.. jestli se nepletu. Ale geneticky to zakodovano neni
12. 10. 2008 | 21:04

grőssling napsal(a):

Nerad otravuji, ale na stránkách pana architekta Pawsona jsem našel informaci o tom, že October 2008, John Pawson wins 4th Fondacione Frate Sole International Prize for Sacred Architecture, for his work at the Monastery of Our Lady of Novy Dvur. The sum of Euros 25 000 given to the awardś winner has been donated to the monastery, in support of ongoing work there.
Nejspíš je to nekudrlinková církevní světová architektura, o které se ve světě ví ( kolik jich máme ? ) a další dobrá zpráva, je že dodavatel věnoval cenu zákazníkovi.
Pane Stejskale, co kdyby o tom napsala Vaše kulturní rubrika ?
Já vím, asi ne, není to krvák a ani v tom není žádná česká celebrita nikdo nikoho neokrad, naopak obdaroval a ještě malo částkou, to v Monarchu měli po kapsách víc. Tak dobrou.
12. 10. 2008 | 21:15

Mirka napsal(a):

Pavel: Pokud chces vedet, jestli mel vztah pozitivni nebo negativni, tak prave z predchozich blogu a komentaru jsem pochopila, ze negativni. Treba ti VH odpovi konkretneji.. :-)
12. 10. 2008 | 21:28

Eden napsal(a):

to agent Smith:"Vážený, při psaní tohoto komentáře můžu leda kroutit hlavou nad tím, jak očividní ateisté, či něcaři, jak říká msgre. Halík"

Názory pana Halíka respektuji, nicméně se musím vysmát tomu výrazu "něcaři". Navíc přihazuji výrok nynějšího papeže(volná citace):,,Bůh ve kterého věří většina lidí naštěstí neexistuje."

No nemlatí se to trochu, tzn. že většina lidí, kteří věří v Boha jsou "něcaři" A domorodí obyvatelé Amazonie nebo Oceánie praktikující animismus jsou také "něcaři" Kdo dal katolíkům právo rozhodovat o tom, která víra je to pravá a která je potřeba takto zostuzovat.
12. 10. 2008 | 22:07

DF napsal(a):

Jo jo, je před volbama, zuří finanční krize, burčák už dokvasil, a tak někteří lidé zdá se nemají nic lepšího na práci než si najít překvapivě aktuální téma, které tu s námi je bratru dva tisíce let.
Gratuluji!
12. 10. 2008 | 22:33

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pavel:

Vas dotaz je sice trochu trapny (tedy - je trapne, ze ho vubec kladete, ze vubec naslouchate tomu choremu individuu BJ), ale budiz:

Pokud si chcete precist o mem "moralne-politickem profilu" a politickych nazorech v minulosti i nyni, psal jsem o tom zde:

http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...

Vsechny me zdejsi clanky (s nazory na dalsi veci) najdete na:
http://blog.aktualne.centru...

Novinove clanky na:
http://www.img.cas.cz/mi/Va...

Netajim se tim, ze v poslednich 10 letech volim skoro vzdy kandidaty CSSD.

Spokojen?

VH

..
12. 10. 2008 | 23:25

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Eden:

Zdravím vás...:-)

Kdyby to prohlášení o "něcařích" v originále "něcisté" bylo uvedeno s celým kontextem tak by bylo zřejmé, že se jedná o parafrázi z věty "Já v Boha nevěřím, ale něco je." Tímto krédem se dotyční vněcověřící nomenklaturně zařazují sami.

Animisté ti mají představu o tom v co věří docela propracovanou, takže to nejsou něcaři/něcisté, ale právě animisté.

Skrytý osten posměchu něcařům/něcistům je v tom, že jsou v prekérní situaci. Dostali se tam vlastní vinou díky paradoxnímu se spoléhání na svůj rozum, který není schopen připustit, že je něco co není schopen pojmout v úplnosti a proto vytváří takový pokřivený kompromis.

Katolící dráždí jediným - faktem, že si trvají na svém, což současné společnosti vadí - ta netolerance není tedy paradoxně v KC, ale v té společnosti.
13. 10. 2008 | 00:36

Pavel napsal(a):

Dekuji Vam. Sice jsem spojil svuj dotaz s BJ, ale nekladl bych ho, kdybych tu byl nevidel tyto predstavy o Vasi osobe jiz mnohokrat z nekolika stran, a nevidel jsem informace hovorici proti.
Preji mnoho vedeckych uspechu! Snad se mi take v budoucnu postesti :-)
13. 10. 2008 | 00:37

mp napsal(a):

Ony ty relikvie bývají leckdy nejen v chrámech, ale i na hradech. Ostatně...neprodaly se nedávno na aukci umění balzamované ostatky žraloka či pakoně? Středověk neskončil...
13. 10. 2008 | 00:55

Transmutátor napsal(a):

Tak jsem přišel jednou na velkou mši do Sv.Štěpána, byl r. 1972.Na kazatelně stál páter Podolák a kromě knihy písma ukázal věřícím rozevření ,,Rudé Právo" : Tak nám tady soudruzi sdělují, že Sovětská vláda a komunistická strana věnovala Muzeu Klementa Gotwalda a pracujícímu lidu Socialistického Československa jako státní dar automobil ve kterém jezdil Vladimír Iljič Lenin.V témže Rudém Právu zpochybňují ostatky svatého ( nevímjaksejmenoval ), který dostala jedna z našich farností darem z Vatikánu. Moje připomínka : Otázka Autenticity obou darů je zpochybňitelná, stejně jako lidský atavismus. Jejich smysl a význam je stejně pochybný jako pochopitelný v lidských dějinách a vkus v otázce rituálů náboženských i politických rovněž. Právě tak jako vkus autora blogu.
13. 10. 2008 | 01:06

Transmutátor napsal(a):

Ad Martin: Máte pravdu, že uctívání světců je převzaté z předkřesťanského období pohanství. Nic méně rovnítko mezi ,,tím" co se v různých civilizacích vnímalo jako ,,Drak" a krokodýl se položit dá. Tady problém není. Rovněž tak představa Ježíše v Indii viz: ISSA( a nejenom tam) jako lidské bytosti tmavé pleťi není ničím neobvyklým a nikoli z důvodů, které uvádíte. Restauroval jsem v rozpětí 30 let více malířských děl na kterých je Ježíš zobrazen v barvě pleti obvyklé u Egypťanů, Indů, Koptů etc.
13. 10. 2008 | 01:24

Radim Líčeník napsal(a):

Nemohl se mi nevybavit generál Franco, který usínal, maje pod polštářem ruku svaté Teresy. Brr:)
13. 10. 2008 | 02:19

Pepa Řepa napsal(a):

doktor napsal(a):
Tak zvaná úcta blahoslavených a svatých spolu s vírou v "trojjediného" Boha je důvod, proč židé a muslimové pokládají křesťany za pohany a modloslužebníky.

Mýlíte se.I v islámu a judaismu je praxe jiná, než teoretické učení.Zvláště u šíitů v Iráku a Íránu je silný kult uctívání světců, moudrých mužů, sloužících za vzor. Celá, převážně sunnitská, severní Afrika je prošpikována hrobkami šahídů či marabutů, kteří jsou dodnes uctíváni.V centrální Africe bude zřejmě tento kult ještě silnější, ale tam jsem nebyl.
A judaismus? Stačí se podívat, kolik neplodných matek chodí k hrobce Rachel na cestě do Bejt Lehem.
Myslím,že uctívání ostatků v křes´tanství souviselo se stavbou prvních sakrálních budov, proto i zasvěcování kostelů různým světcům.Relikví z Golgoty se nedostávalo, zřejmě se jednalo o to, stavbu patraonovi, či vzoru -jak chcete- někomu zasvětit a důležitost místa měla relikvie podepřít. Jsem laik, hravě by věc zřejmě objasnil teolog.

Pokud jde o rozpory mezi třemi monoteistickými vírami, je evidentně problém jinde, Především u sporu o Abrama a uznání či neuznání Ježíše jako Božího Syna a Muhammada jako konečné pečeti proroků.
13. 10. 2008 | 06:51

anellus napsal(a):

Po pročtení všech reakcí diskutujících na celkem odtažité téma katolické adorace mrtvol a jejich částí (často zázračně naklonovaných v mnoha exemplářích) zjišťuji, že nakonec pomalu každý druhý příspěvek se nějakým způsobem dotýká komunizmu. Celá řada diskuzí na nejrůznější témata, na tuzemském webu většinou nakonec sklouzne do obdobné polohy. Jsou snad myšlenky konmunizmu stále tak iritující a natolik podnětné, že většina lidí má pocit, že se k nim musí nějak vyhranit (většinou anti, neznám nikoho, kdo by veřejně přiznal, že je komunista nebo sympaztizující).
Panu profesoru Hořejšímu, navrhji, zkuste na svém blogu rozvinout diskuzi na toto téma, beztak Vás neustále obviňují,že jste zakuklený komunista. Váš spolužák z Př.F.UK v letech 1968-73.
13. 10. 2008 | 07:04

vaclavhorejsi napsal(a):

anellus:

na toto tema jsem tak trochu "rozvinul diskusi" jiz vicekrat:

http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...

asi take zde:
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...

Zakukleny ani nezakukleny komunista nejsem a nikdy jsem nebyl...

S pozdravem

VH
13. 10. 2008 | 07:24

skeptický napsal(a):

A co teprve mít tu ruku pod dekou.
to Pepa :
Ona ta tři náboženství všechna chtějí vládnout světu,tam bych hledal jádro pudla.
Jinak už si na sebe vždycky něco najdou.
13. 10. 2008 | 07:28

vaclavhorejsi napsal(a):

anellus:

Pardon, zapomnel jsem mozna nejrelevantnejsi odkaz:

http://blog.aktualne.centru...

..
13. 10. 2008 | 07:34

Pocestny napsal(a):

Bezvěrec je zvíře, které mluví. Hořejší je bezvěrec..... dál to nechám na úsudku ostatních.

Takhle se sozani vozili po lidovcích zrovínka v letech, kdy Tusar kázal střílet sudetské soudruhy komouše ve velkém.

Ony se všechny "socialistické revoluce" napájejí proudem posměšku, pohany a odsudku.

Pan Hořejší má jistě pocit, že je oduševnělý a odvážný, já mám pocit, že je to vše naopak.

Mohl bych napsat, že Hořejší je naopak podporovatel a volič verbezhe typu Kočka, ale nenapíšu to, protože pořád doufám, že se na levici vylíhne charakter, který nebude trpět malomyslností bolševického kašpárka a příručího.

Je to běh na dlouhou trať, protože zdejší garnitura neumí jinak než pobolševicku.

Je složité nebýt agresívní, když čtu ty výplachy mozkové.

Urážíte tu křesťany, schválně, jako vždy jde o zlomyslný štěk, který nemá za cíl nic osvětlit, jediné, o co autorovi jde, je pošpinit okolí tak, aby sám nebyl tím nejumolousanějším špindírou v okolí. Nemá to ni zbla intelektu, je to , jako by to Nejedlému z mordy vypadlo.

Hořejší, vy, vlk, a zbytek vašeho fanklubu, máte jeden zvyk - vy vyberete vždy nějaký ten detail, na kterém rozjedete tu urválkovskou dialektiku útoku na cokoliv skrze věci, které nemají pro vás žádnou relevanci a zastáváte stance, kterou bych hledal kdesi u soustruhu.

Jediným cílem tohoto traktátu bylo pohanit křesťany. Opravdu výkon hodný zaprděného a zakomplexovaného levicového břídila.

Jako vědec jste možná kapacita, jako člověk jste ovšem malý, zlý čížek se svým poťouchlým smyslem pro pomluvu a laciný odsudek.

Pane moralista, co přítel Kundera? Není to lepší téma, je to váš "demokratický soukmenovec"

Jojo, nesnesitelná lehkost blití....
13. 10. 2008 | 09:22

Pavel napsal(a):

ad pocestný

:O můžete citovat pasáže, kde VH schválně uráží křesťany? Rád bych si je přečetl.. To jsem zvědav, jak jednoznačné útoky to jsou :)
ano, poukazování na morbiditu záliby církve v ostatcích svatých může jednodušším lidem připadat jako útok na církev.
13. 10. 2008 | 09:59

Karel Mueller napsal(a):

Milý Pocestný,
rozhodl jsem se ty Vaše strašlivé slinty nekomentovat, proto jsem se v minulém blogu zdržel jakéhokoliv komentáře na estrádu Vašeho kreténismu zaměřenou hlavně na mě. Ale Vy jste snad skutečně převzal strategii BJ, prostě spoléháte na to, že si s absolutím znechucením řekneme "zase to hov... s hnojem místo mozku je tady".
Žvaníte o pohaněné křesťanů, když Vám nastavujeme zrcadlo historie, tak ječíte jak Viktorka na splavu. O nějakých lidských právech ve středověku nemůže být řeč, úkolem poddaného bylo poslouchat pána a řídit se písmem svatým pokud nechtěl skončit na popravišti nebo na hranici. Nikdo se tady nerozepisuje o genocidách celých národů, které se děly pod praporem kříže. Skutečných genocidách nikoliv těch ve fantazii propagandistů.
To je neskutečné, co jste za tvora.
13. 10. 2008 | 10:08

grőssling napsal(a):

Fialový Krokodýl 13.10.2008 00:36:55
"Katolíci dráždí jediným - faktem, že si trvají na svém, což současné společnosti vadí - ta netolerance není tedy paradoxně v KC, ale v té společnosti."

Obávám se, že toto je názor člověka, který se stýká převážně s lidmi ze svého ghetta, protože do toho se katolíci úspěšně už 90 let zavírají. Obyčejný člověk, kterému je církev šuma fuk by Vám řekl, že katolickou církev v Čechách vnímá jako spolek bažící po majetku a uzavírající se do sebe, rezignující na plnohodnotný kontakt s okolím. Můžete se vymlouvat na nepřízeň médií a dlouholetou kampaň komunistů, antikatolicismus TGM. Jedno je jisté, katolíkům se nedaří už 90 let tento názor změnit a je to jenom na nich. Názor, že je vina na straně většinové společnosti je pyšný a kontraproduktivní, v mysli obyčejného člověka jenom potvrzuje správnost jeho mínění.
Obyčejný člověk naopak ocení, když někdo nepřevléká kabát a na svém si trvá, není-li to trvání na špatné věci.
13. 10. 2008 | 10:13

bp napsal(a):

Srovnávat zbožné uctívání ostatků svatých se senzacechtivou výstavou Bodies může jen velice neinformovaný nebo zlomyslný člověk.

Je zřejmé, že pro pohany či heretiky, pro které je likvidace zemřelého žehem a následným rozptýlením popela ideálním způsobem "zbavení se problému", je něco takového nemožné pochopit. Inu, Kristovi učedníci hlásají a žijí nauku, která je "pohoršením pro židy a bláznovstvím pro pohany". :-)
13. 10. 2008 | 10:21

Pavel napsal(a):

ad bp:

1) srovnaní uctívání ostatků svatých s výstavou Bodies není dílem zla, ale je korektní a neutrální, v obojím případně jedná o zacházení s lidskými ostatky (v případě Bodies je věc více ospravedlněna než v případě církve, neboť zesnulí s expozicí svých těl předem souhlasili, nevím, jestli svatí si před smrtí přáli vystavování svých ostatků.. byli by asi za blázny a pohany)

2) expozice Bodies je spíše naučná než senzacechtivá

3) převedení těla zesnulého do formy popela má spíše spirituální a praktický význam, například aby pozůstalí mohli uchovat svého zesnulého v urně doma (s rakví to není moc praktické), a případné rozptýlení popela poměrně estetickým způsobem vyjadřuje návrat do země, přírody, z které člověk vzešel.

4) tudíž, rozptýlení popela je jaksi křesťanštějším, a nikoliv heretickým a pohanským způsobem, jak naložit se zesnulým (stvoření Adama z hlíny); z rakve se tělo do země nedostane.
13. 10. 2008 | 10:55

Fialovy Krokodyl napsal(a):

groessling:

Aby nebyla mýlka. Církev je společenství věřících, tedy, de facto, každý pokřtěný. To je v Čechách asi milion lidí, na světě kolem miliardy. Říci o nich, že jsou uzavření do ghetta se nedá. Sice existují frakce, které se o to pokouší, ale takové množství lidí bude vždy zahrnovat všechny možné názory.

To co myslí průměrný, český, spíše neinformovaný člověk, když řekne KC je ta institucionální stránka - tedy církevní hierarchie, jinými slovy církevní profesionálové. Ti se chovají pochopitelně jako jakýkoliv jiný úřad. Jednou z jejich povinností je i správa majetku a budov. Co je na tom špatného, to nechápu. Napadá mne nepřejícnost, nebo závist, nebo střet zájmů a fakt, že zrovna tato stránka je medializovaná. O tom, že se slouží mše a zpovídá asi media psát nebudou, není to senzační. Vnímání nezávisí jen na informaci samotné ale i na její prezentaci respektive na tom, kdo ji prezentuje. Známe výraz "mediální obraz", což nemusí mít s realitou společného zhola nic.

Kdo komunikovat chce, tak si cestu najde a dveře budou otevřené. Komu stačí pouhý mediální obraz, tomu je to jedno. Chcete li získat sympatie takového typu veřejnosti, musíte se značně podbízet a vytvářet "pozitivní mediální obraz" stejně vágně odpovídající realitě, jako je ten "negativní".

To KC moc nedělá. Proč taky? Důležité jsou jiné věci.
13. 10. 2008 | 11:17

JAHA napsal(a):

Par poznamok:
1. Mnoho reagujucich na clanok uvadzalo rozne nahlady na grecku civilizaciu s viac, ci menej idealistickeho pohladu. Je mnoho knih (povedal by som nepreberne mnozstvo), kde sa da mnoho docitat o vzniku, vyvoji i zaniku? "greckej civilizacie", no vrelo odporucam dve knihy Michaela Granta (mimochodom, vysli v Cesku), kde je, povedal by som az pedantne, popisany cely tento proces v roznych rovinach.
2. Co sa tyka pohorsenia niektorych (prioritne autora) nad uctievanim casti pozostatkov ludi vyhlasenych cirkvou za svatych. Pohorsuje sa niekto, ked ludia (veriaci, ci nie) uctievaju cervami rozozrate tela pribuznych, vyznamnych ludi, politikov? Pri ich uctievani (teda vzdavani ucty) myslia pritom na tie zbytky kosti (ak nejake este v hrobe zostali), alebo na ducha toho cloveka, na jeho ciny, spravanie, odkaz? A co uctievanie prachu po kremacii? To ludia uctievaju ten prach, ci nieco ine? A co iba kamienok polozeny na mieste, kde ani neboztik nebol pochovany a miesto je iba symbolicke? Tam uctievaju lidia co? Kriz, navrsene kamenie, ci co? Preco potom ten clanok autora? K comu? Co chcel povedat? A komu sa zapacit?
3. O matka Nut, rozprestri nado mnou svoje kridla, ako nebo posiate nehynucimi hviezdami (napis na sargofagu spominaneho Tutanchamona). Co si dnes na tomto faraonovi pripominame? Jeho sargofag, jeho zabalzamovane telo? Jeho samotneho? (Uplne bezvyznamny faraon). Ci fakt, ze H. Carter nasiel neposkodeny (nevykradnuty) vnutorny sargofag?
13. 10. 2008 | 11:20

mp napsal(a):

Pavel
výstava Bodies je ze všeho nejvíc ziskuchtivá, cena vstupenky nějakému naučnému záměru rozhodně nenasvědčovala. O původu těl a souhlasu zde vystavených nebožtíků s expozicí své schránky se dá taky spekulovat. Podle zprávy z tisku stejná agentura, která produkovala tuto výstavu, produkovala i výstavu předmětů z potopené lodi Titanic. Takže ta senzacechtivost tam tak nějak vykukuje také. Z nějakého důvodu se mi příčilo tyto show navštívit. Tím nijak neobhajuji církevní relikvie. Jsou nechutné a doufám, že nikdy nebudu prohlášena za svatou.
13. 10. 2008 | 11:25

Pocestny napsal(a):

Muellere - Mu HA HA

Nastavujete zrcadlo? Jako ve Vesničce? I vy lišáku!!!

Pochlubte se nám se svou láskou ke Stalinovi, pochopíme lépe vaší nenávist k "opiu lidstva".

Vy jste "bolševik dvakrátrudej", jednou od duše, podruhý vzteky!! -)))
Bacha na hercnu, soudruhu.

Co bychom si bez vás počali, kdo by tu ryčel to "chlapské slovo" na podporu těhle poťouchlých zlomyslností pana Hořejšího?

Lidská práva a středověk? Vy jste požil nejméně 40% Marxe hned po ránu!! Pozor na rudou ebrietku!!
13. 10. 2008 | 11:35

Andrzej napsal(a):

Nedávno v heretickém Česku chtěl někdo prodat kyčelní kloub údajně prý nejvyššího představitele státu. K církvi svaté prý nepatřil, ani blázen prý nebyl. Tak asi zastával nové náboženství "peníze jsou vždy až na prvním místě". No, radši dostal rychle milost.
13. 10. 2008 | 11:44

Pocestny napsal(a):

Pavle, "modloslužebnictví" a "svaté kosti" jsou fetiše.
Ty jsou staré jako lidstvo samo, každý rád nosí něco "pro štěstí", mnozí, jejichž poznání je malé, cítí potřebu mít na dohled nějaký artefakt patrona své komunity, tohle není posměšek církvi, to je další slaboduchý útok na lidskou přirozenost.

Morbidní je pak to, že tohle porovnává s provplánově šokovým vejvarem z výstavky preparátů lidských těl. To je bezsporu morální porážka vědy, ne víry.

Bodies byl kšeft založený na "vědecké bázi poznání a bourání tabu a "dogmat".

Pan Hořejší je nejen arogantní ke křesťanům (ve svaté kosti věří lidé, ne instituce, ta tyto lkosti "produkuje"), poukazy na "anatomické pojetí ostatků" v Itálii hovoří o Itálii, ne o ostatcích a víře v ně, ale hlavně ke kolegům kulturním antropologům, kteří by mu jistě rádi vysvětlili soukromě, jakých blábolů se tu dopouští.

Pana Hořejšího by totiž za tenhle paskvil musel pan Kandert vyrazit od zkoušky už v prváku, protože Hořejší nečetl Levi - Strausse ani Fostera, neví nic u svém kulturním (kultovním) původu a ohrnuje tu svůj marxistický rypáček nad něčím, co dokumentujetme od doby kamenné.

Víte, Pavle, nejhorší je, když se "vědecká kapacita" míchá do oborů, ve kterých není než diletantem. Masy jsou osloveny, protože to netuší. Je to nebezpečné, protože spousta malomozků si toto vezme jako své kázání, baptismus, s odkazem....Hořejší napsal, je to vědec, musí to být pravda.

To jsou holt ty rozpory malého člověka a velké role.
13. 10. 2008 | 11:50

Pavel napsal(a):

ad mp

no podívejte, říká se, že zadarmo ani kuře nehrabe.. a ona je to svatá pravda. Málokdo cokoliv vystavuje či poskytuje zadarmo. A jistě, spekulovat se dá o všem, co jsme neviděli na vlastní oči. Ale mě slovo provozovatelů výstavy, že dotyční s expozicí svých těl souhlasili, stačí.. Bylo by to jinak poněkud barbarské.
13. 10. 2008 | 11:51

Pocestny napsal(a):

Pavle, pohlédněte na groesslinga, to je typický případ, kterého tyto traktáty přímo boostují k výrokům podobným dnešnímu.

Marxistický opičák se nám posmívá ze své klece, protože v dialektice jeho pohledu jsme to my, kdo je za plotem.

On chápe ten plot kolem sebe jako ochranu teritoria, kde se může chovat se vší opičí zvířeckostí a nepouští si do hlavy, že po pádu plotu je nejen obklíčen lidmi ( čti cizáky), ale i subjektem a objektem interakce s nimi.

Bez těch lidí okolo by totiž nemohla vzniknout ani ta klec, ve které se před námi schovává.
13. 10. 2008 | 11:55

Pocestny napsal(a):

Andrzej, správně-
v této zemi je jeidným fetišem ten, který tiskne Státní tiskárna cenin.
13. 10. 2008 | 11:57

grőssling napsal(a):

Milý Andrzeji, píšete o výjimečné a výjimečně nechutné události.
Ale teď prakticky, nedávno jsem se zde ptal paní Walburgy ( která prohlásila stav české společnosti za zoufalý ) na nějaké statistické důkazy srovnávající jak Vy píšete "heretické" Čechy se stavem společností v zemích katolictvím žijících, v Polsku a Itálii.
Například je v těchto zemích na rozdíl od Česka nižší výskyt kriminálních činů, v tom těžkých, uživatelů drog, HIV pozitivních, sebevražd vše v přepočtu na tisíc obyvatel ?
Paní Walburga zatím neodpověděla, neznáte nějaká statistická srovnání třeba Vy ?
13. 10. 2008 | 11:58

Pavel napsal(a):

ad Pocestny

ach, na Vas opravdu nema smysl reagovat. Jste minimalne castecne demagogicky, nectete fakta, nereagujete na dulezite argumenty, jste naprosto zaujaty, ohanite se obecnymi radobyargumenty a zavidite inteligenci ci popularitu nebo uspech. Myslim, ze pritomni mi moji momentalni nekonkretnost odpusti.

ze na to vubec reaguju..
13. 10. 2008 | 11:59

Pocestny napsal(a):

Pavle, -)))))))))
Závist a nenávist ponechávám chudým, kritiku si vzít nenechám....

V tomto neurčitě rudém stavu vzteku opravdu nemá smysl reagovat, protože v tom vašem emotivn´ím výkřiku se není čeho věcně chytit.

Mám pocit, že jsem celkem konkrétní ve svých argumentech, já toho pána "studuji" už od léta, kdy se předvedl ve vší občanské kráse, jeho posici v jeho oboru mu nijak neupírám, to však s tematem tohoto článku nemá nic společného.

Toto je pozoruhodný společenský preparát myšlenek jedince, který je nejvíce postižen tím posunem reality ad socialistické absurdum, které ho formovalo.

Pročtěte si jeho argumentaci v jiných "občanských" tématech, osvoboďte se od pocitu, že si tu vzájemně cosi závidíme, je to právě naopak, já mu hluboce nezávidím názory jeho, on mně ty mé.

Já vidím jedince, který není sám schopen formulovat statement, který by nebyl na hranici verbálního útoku zejména na vlastní důstojnost autora, ale vidím také snahu o prefabrikaci veřejnéého mínění tím, že řečené oslí můstky markýruje společenskou posicí a respektem, který ovšem jeho výrokům nenáleží.
Neútočím na vědce, ale na "politika".
13. 10. 2008 | 12:27

Karel Mueller napsal(a):

Pocestný:
Víte, někdy se ptám, co vlastně sledujete.
Rudnout lze vskutku vzteky, nikoliv znechucením. A vaše výroky vyvolávají znechucení, minimálně u lidí, kteří nezpitoměli.
Vy nepíšete, co vlastně profesorovi vyčítáte z hlediska obsahu jeho článku. Pokud nesouhlasíte, tak by bylo normální napsat něco ve stylu vlka a nedodávat k tomu mraky slintů. Napsal jsem, že pod praporem kříže proběhly genocidy celých národů. Vy to nevyvracíte, pouze vydáte skřek.
Právě tak nejste schopen uvést nějaký rozumný argument proti ostatním diskutérům.
13. 10. 2008 | 12:33

mp napsal(a):

Pavel:
třeba souhlasili, ale za jakých momentálních podmínek, to nikdo z nás nemůže vědět. Třeba byli v nějaké tísni a za svou schránku jim někdo nabídl peníze, které pomohly jejich blízkým. Už tato hypotetická možnost, ne nepravděpodobná, je barbarská. Na rozdíl od těchhle preparátů církev za shlédnutí částí těl tzv. svatých, kteří určitě s expozicí nesouhlasili, peníze nevybírá. Co je horší?
13. 10. 2008 | 12:33

Pocestny napsal(a):

http://ihned.cz/c4-10072080...

grosslingu?? Ojedinělé???
A co taklhle dát si .....
http://miroslavzeman.blog.i...

funus???
13. 10. 2008 | 12:34

Pavel napsal(a):

ad Pocestny, naposled:

hehe. Nashledanou

ad mp:

me neprijde barbarske nabidnout cloveku, ktery treba je smrtelne nemocny, penize jeho rodine za to, ze bude jeho telo vystaveno. Vzdy muze nesouhlasit. Ano, je to trochu na hrane, ale pomuze to jeho rodine, a pokud se tim nebude citit zostuzen a neni na nej vynakladan nejaky psychicky natlak a nevybiraji se treba obzvlast rodinne-bidne pripady, proc ne.
Ale je zbytecne se dohadovat o tom, jak to vlastne bylo.. ja osobne jim verim a nemam, v tomto pripade, potrebu se pidit po blizsich dukazech..
13. 10. 2008 | 13:19

Pepa Řepa napsal(a):

To Karel Mueller
Ach jo, už je to tady zase. Já už se jenom směju, to se nedá brát vážně. Je to jak diskuse na Tři krále. K+M+B.

Rozdíl je pouze v tom, že Melichar s Baltazarem absentují.

Diskuse se vede pouze s tím třetím. Kopne do dveří a pozvrací futra. Zvláštní zvyk. Zvláštní tvor.Zvláštní Kašpar.

Jinak k té formě pohřbívání:V poslední době jsme měli v rodině několik úmrtí.Každý, jak si přál. Od módního rozptylu, přes uložení urny hrobníkem do hrpbky až po klasický pohřeb, za účasti kněze.Ten poslední, tak jak to dělali předci mně přišel jako nejpřirozenější, nejdůstojnější.Nejhorší byl rozptyl. Co je módní nemusí být to pravé ořechové.
13. 10. 2008 | 13:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem hrubé a urážlivé texty pana Blue Jay.

Znovu opakuji:

pan Blue Jay (který tu občas též publikuje pod nickem Fanda Ratha, Fly on the Wall či Moucha na zdi) je tzv. stalker (resp. počítačový stalker, o stalkingu více zde http://www.trosky.cz/stalki..., http://en.wikipedia.org/wik... ) Jedná se o psychickou poruchu, která má již i svoji diagnózu. Počítačoví stalkeři nechtějí diskutovat, jen napadat ostatní a obtěžovat své okolí. Nutno říct, že za to ani nemohou, snad je to i léčitelné. Jedinou obranou proti počítačovému stalkerství je dotyčného ignorovat (pokud nemá odezvu, zpravidla jej obtěžování omrzí).

Panu Blue Jay nemohu zablokovat přístup na tyto stránky. Umí můj zákaz obejít.

Přeji pokud možno korektní a slušnou diskusi.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Pane Fialový krokodýle, ad Váš příspěvek z 12.10.2008 20:22:56
STEJKAL občas spí, občas jde s rodinou na procházku, někdy dokonce i do divadla či na koncert. Včera večer byl na zahájení Fórum 2000, dnes a zítra tam stráví prakticky celý den. Předem se Vám za to omlouvá.
13. 10. 2008 | 13:35

mp napsal(a):

Rozptyl je nejlepší, nejjistější forma pohřbu, zejména je-li uskutečněn na tajném místě. Jinak se kostí může zmocnit mafie, která je může zneužít různým způsobem, od dání do dražby až po nestydaté vidírání.
13. 10. 2008 | 13:39

Pocestny napsal(a):

Ono se leccos najde i na druhé straně životní poutě
http://www.reflex.cz/Clanek...é výsledek toho vašeho systému hodnot....
P:S.
Doufám, že elegán ve zmijovce vynechá úvodník a rovnou přejde k tematu:
"Měli jsme nedavno v rodině několik porodů....."

Kdepak, vědečtí bezvěrci, pomsta totho zmetka ze Saské Kamenice.
13. 10. 2008 | 13:41

Pepa Řepa napsal(a):

To je zvláštní, pane Muellere.

Minule jsem napsal že je tu zase Berndt Posselt a jeho Trouba, teď zase že se vede debata s jedním ze Tří králů.

Řekl bych, že věty neurážlivé, ba přímo obdivné.
Pan Posselt provozuje v Praze legálně kancelář a kdo už by si mohl zasloužit větší uznání, než člověk hájící zájmy národa, který trpěl během WWII genocidou ze strany Čechů, Židů a jiné havěti.
A kdo už by měl mít větší úctu, než jeden ze tří králů.Takovou dlouhou cestu urazili i Heroda museli na zpáteční cestě obejít.

Pokaždé se ihned ozve stejné husí zakejhání, ač nikdy nejmenuji, abych snad někoho neurazil.

Já nevím čím to je. Já se nezavděčím, ač se snažím.
13. 10. 2008 | 14:16

bigjirka napsal(a):

Víte, já se moc nezapojuju - občas čtu a nevycházím z údivu. Do čeho píchal svou lancetou Ferdinand Schober de Hohenfurt opravdu nevím.. byl-li to fermentovaný mozek nebo zda fráterníci podstrčili jazyk... nevím.. jinak se mi zdá, že je to tu samá racionalizace (lidé pro své preference hledají rádoby logické zdůvodnění) a také mnohá projekce - hledání vlastních chyb u druhých.
13. 10. 2008 | 15:06

Anup1 napsal(a):

Myslím si,že by se měl p.kardinál místo nošení václavovy lebky raději věnovat studiím Bible a nejen on.Také jeho představený ve Vatikáně,i ty jejich slepé ovečky.Bylo by velmi užitečné,kdyby i oni vzali konečně za své Ježíšovo učení týkající se toho,jak nakládat s majetkem(žádné hromadění,natož něco,co bylo odebráno chtít zpátky),i připomenutí apošt.Pavla,že se má kázat zdarma!Papež si nechává platit vysoké částky za každé slovo,které chtějí média pro zveřejnění.Je také hodně smutné,že obrovský počet vysílaček Vatikánu způsobuje velký nárůst výskytu anémií u dětí v jeho blízkosti(na druhé straně se katolíky vybírá na charitu,na léčbu rakoviny)A jak se mohou nechat kněží nazývat "otcem",papež dokonce "Svatým otcem"!,když proti tomu Ježíš nabádá.Bylo by toho ještě hodně,od čeho by měli "obrátit kormidlo"
Poslouchám rozhlasové pořady "Doteky víry",kde si sami kněží stěžují,že neumí oslovit,že počet věřících v Boha klesá.Klesá myslím jen těch, jimi organizovaných.Každý,kdo uvažuje,vidí,že to je vlastně chování církve,(které je v rozporu s tím,co káže a dávala a dává tím špatný příklad),co lidi od ní odpuzuje a bohužel tím vlastně i mnohé od Boha.
T.Halík řekl,že se kněží neumí přizpůsobit dnešní době,že raději zalezli do svých "gétt".Ale on sám se také těm pro dnešní dobu hodně říkajícím důležitým místům v Bibli ve výkladech vyhýbá!
Hezký příspěvek k článku napsal pan Petr Dohnal!
13. 10. 2008 | 15:51

vlk napsal(a):

Pocestný

v jednom zdejším příspěvku na adresu vám protivných diskutérů, kam jste mne zařadil po bod pana profesore Hořejšího a přítele Karla Muellera / na což jsem mimochodem velmi hrdý/ končíte posměšnou větou :
..nesnesitelná lehkost bytí.
Ve vašem případě o tohle nejde. Ve vašem případě se jedná o nesnesitelnou lehkost blití. Nic víc nic méně.

Prostě do sebe zahleděný zakomplexovaný tupec, co ho tatík kdysi poslal studovat na pána. A on teď hýká jako osel na všechny strany - tu je kára, ten to ryje , sud kulatý.

Až někdy vystřízlivíte z obrazu vlastní dokonalosti a galaktické moudrosti, která možná stačí k tomu, abyste zrovna trefil do knajpy a neumřel hlady , zkuste to znova. S argumenty. Pokud tušíte, co tohle slovo znamená.
Ale vy to jsitě pojmete po svém, vy sihlavně nenecháte vzít kritiku. Sice ani pořádně netušíte, co kritizujete, ale proč byste nebyl slyšet,že? Podle hesla - nejvíc duní prázdný sud.

No nic, já vím, jsme na vás ošklivý. Maminka to svému věčnému broučkovi pofouká, přived eho peřd zrcadlo a řekne - víš, ty jsi nejkrásnější a nejchytřejší. oni ti závidí.
Pravdou je, že nezávidí. Není totiž co. Ale možná , že jste nejkrásnější. To nemohu posoudit.
13. 10. 2008 | 16:28

Jemnický napsal(a):

Zbyňkovi Matyášovi

Bedřich Smetana netrpěl syfilitidou (výsledky posledního výzkumu) a narozdíl od Uljanova není zodpovědmý za miliony mrtvých. Co je po smrti nevím, ale hudbu B. Smetany mám rád.
13. 10. 2008 | 17:33

Fialovy Krokodyl napsal(a):

STEJSKAL:
Máte můj generální pardon...:-)
-FK-
13. 10. 2008 | 18:03

Fialovy Krokodyl napsal(a):

bigjirka:

Jo tak racionalizujeme..? Und wo? Zeigen Sie bitte an.
13. 10. 2008 | 18:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Prosím odkaz. děkuji.
13. 10. 2008 | 18:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
"Bezvěrec je zvíře, které mluví"
Názor fanatika.
Bezvěrec je člověk, který myslí.
Názor racionálního realisty.
13. 10. 2008 | 18:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller, Pavel, vlk a další:
Nemá význam reagovat na výlevy pána spisujícího pod nickem Pocestny, očividně je chorý. A když, tak velice stručně.
13. 10. 2008 | 18:36

Pepa Řepa napsal(a):

Lex napsal(a) na blogu p. Buriana:

Dovolil bych si sestavit stupnici těch, kdo se starají o naše pobavení cestou "tvorby" humoru. 1. bavič, 2. komik, 3. šašek, 4. kašpar.

Jsou zde ještě jisté rezervy, řekl bych.
13. 10. 2008 | 18:46

Pavel napsal(a):

ad Zbyněk Matyáš

ano, jistě.. Já mívám taková vtipná období, kdy se zúčastním nějakého fora, nějaké diskuse.
Představím tam nějaké argumenty, nějaké názory, občas se tam vyskytne inteligentní (či aspoň jen korektní) diskutér, a po cca 3 dnech věnování pozornosti dané stránce svoji snahu vzdám, neboť se tam ve významném množství trpělivě a aktivně vyskytují lidé, kteří ignorují argumenty a výraz "korektní" jim vůbec nic neříká :)

A nakonec, že - kdybychom radši do ruky vzali hudební nástroj, ušlechtilou knihu, či semeno salátu letního nebo aspoň tu zkumavku s klonovacím vektorem a buněčnou suspenzí! Lépe bychom udělali!
:))
13. 10. 2008 | 19:23

bigjirka napsal(a):

..chjo
13. 10. 2008 | 20:06

Mirek napsal(a):

Vasku,

Napsal jsi (citujice Ivana Brezinu): “Polští katolíci chtějí exhumovat tělo papeže Jana Pavla II., rozpitvat ho a jeho srdce vystavit v katedrále Wawelu.” Jako oduvodneni ci motivaci k vyjmuti srdce – mimochodem jednoho z oblibenych nametu azteckych maliru – uvadis a) morbidní nápad jako vystřižený z temného středověku a b) obdoba komunistické adorace Leninovy mumie.

Dovolil bych si navrhnout treti moznost – t.j., ze Polaci pouze chteji ukazat celemu svetu, ze Karol Józef Wojtyła by nemel byt povazovan za menecennejsiho nez jiny obr v polske historii – i.e., Franciszek Chopin. Chopin (ve Francii znam jako Frédéric) je pohrben na jednom z nejslavnejsich hrbitovu na svete – parizskem ‘Cimetière du Père-Lachaise’ – nicmene ne tak uplne ‘stoprocentne,’ protoze jeho srdce je zapeceteno v piliri polskeho kostelu, ktery se jmenuje Kościół Świętego Krzyża.

Polaci maji k Chopinovu srdecnimu svalu (perfektne konzervovanemu ve francouzkem konaku nejvyssi kvality) velikou uctu, i kdyz si myslim ze trochu mensi, nez ja mam k jeho skladbam. V tomto roce, jak asi vis, dokonce odmitli poskytnout nepatrny vzorek svalu pro testovani, zdali domnela pricina Chopinovy smrti byla opravdu tuberkuloza, nebo spise cysticka fibrosa. A mit Frantovo srdce zapeceteno v piliri kostela, a Kajovo ne, by mohlo vypadat, jakoby Kajuv vyznam byl snizovam, napriklad proto, ze neumel hrat na klavir tak dobre jako Franta :)
13. 10. 2008 | 20:16

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU

"snizovan" misto "snizovam"
13. 10. 2008 | 20:20

Mirek napsal(a):

To vlk:

Byti hrdy na to, ze stojite po boku pritele Karla Muellera (13.10.2008 16:28:03), je trochu neuveritelne, ale zvykl jsem si, ze mozne je temer vsechno. Mozna, ze jste si nevsiml, ze Vas pritel Mueller zanicene obhajoval masove vrazdy Stalina, tim ze Stalin pomohl vytvorit silny stat. Zaverecny sentiment pana Muellera byl, ze z techto duvodu (= vytvoreni silneho statu) je logicke a spravne Stalinovi vsechno nelidske a zrudne jednoduse odpustit a zapomenout. Pan Mueller se navic domniva, ze tyto masove vrazdy a muceni 25 milionu nevinnych lidi naprosto jasne musi “vyblednout” v ocich vsech lidi (viz moje vymena s panem Muellerem v minulem Vaskove blogu zacinajici @ A vy zase mlátíte černochy… 07.10.2008 20:12:31), kteri si jich jakoby ani nepovsimnou, a tudiz drive nebo pozdeji (prestoze budou vedet, ze to byl naprosto zrudny masovy vrah a pravdepodobne zrudnejsi nez Hitler) zacnou oslavovat Stalina, “tak to byl teda pasak – vrazdy-nevrazdy – vzdyt on pomohl vybudovat takovy velky stat, SSSR! Musime se mu klanet a uctivat ho jako Boha!”

[A to, pane Muellere, ze velka cast SOUCASNE MLADE (nikoli starsi!!!) ruske generace (v dusledku brainwashing Putinovou novou ‘ucebnici’ dejepisu a naprostemu ZAMLCOVANI A ZATAJOVANI jeho zrudnosti) Stalina obdivuje, NENI dukazem Vasi moralne vysoce patologicke teorie (jak se mylne domnivate), ale pouze dukazem, ze disinformace a brainwashing (kdyz se delaji dobre a dukladne) opravdu funguji nyni v Rusku, stejne jako fungovaly ve fasistickem Nemecku. A tudiz to, pane Muellere, ze Putin, cast mlade ruske generace a velka cast Gruzincu uctivaji Stalina jako Boha je stejne falesny dukaz “bozstvi,” jako kdyz nekteri Nazi uctivali Hitlera jako Boha.]

Pane Vlku, myslim, ze Vas pritel pan Mueller (pokud si vyse popsane stale mysli) by se mel kazdy den vecer pred spanim zeptat sam sebe: “Neni mozne, ze kdyz povazuji brutalni masove vrazdy za spravne a logicke, ze vlastne jsem PODCLOVEK, ktery nema pravo dychat tentyz vzduch jako normalni lide? A neni nahodou take mozne, ze vzhledem k tomu, ze jsem podclovek a obhajuji zrudne vrazdy, si zasluhuji uplne presne tentyz osud jako kterykoli z tech 25 milionu umucenych Stalinem?” A kdyz se pan Mueller bude ptat tyto 2 otazky sam sebe kazdy vecer pred spanim po zbytek sveho zivota, mozna, ze jednoho vecera s trochou stesti nalezne spravnou odpoved.

A pokud, pane Vlku, jste stale jeste hrdy na to, ze stojite po boku pana Muellera, a tudiz obhajujete podobne nazory jako on v minulem Vaskove blogu, pak se obavam, ze byste si kazdy vecer pred spanim mel zacit klast tytez otazky jako pan Mueller.
13. 10. 2008 | 21:00

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:
Zdravím Vás,
s tím hodnocením asi máte pravdu, asi je nejlíp se tomu smát. Ale jinak k Vašim poznámám: Nemám nic proti ctění ostatků, vlastně "instituce" hřbitova není v podstatě nic jiného. Otázka je, jestli přenášení ostatků, jejich líbání apod. se hodí do dnešní doby, nic jiného. Koneckonců tuším, že právě katolická církev stroze odděluje duchovní a tělesnou stránku člověka.
Pokud je o hodnocení středověku, samozřejmě to nelze tak jednoznačně jednorozměrně klasifikovat. Stačí uvést Tomáše Akvinského a jeho Summa Theologiae. Ale snad mě trochu podráždila ta naprostá bagatelizace Řeků a celkové zhodnocení středověku.

vlk:
Ahoj příteli. S tou psychologickou charakteristikou toho pána máš asi pravdu :-).
13. 10. 2008 | 21:15

LEVAK napsal(a):

Hlava církve peněz nejžádostivější kardinál Vlk se nechal slyšet, že jakákoli redukce té zveřejněné částky byla by ze strany státu vydíráním. Vybízet Jeho Arcibiskupskou Skromnost, aby si přečetl Matoušovo evangelium (19,16–30) o Ježíšově varování před bohatstvím coby nebezpečnou překážkou zbožnosti, by asi bylo zbytečné.
13. 10. 2008 | 21:32

Karel Mueller napsal(a):

Pane Mirek,
tak teď jste mi to opravdu nandal. Ale znovu opakuji: Je třeba vyjít z toho, co říkám a nikoliv z toho, co si myslíte, že si myslím. Pokud takto každého nálepkujete, tak se už ničemu nedivím ...
Po jakých úvahách jste dospěl k závěru, že obhajuji jeho vraždy a jsem jeho obdivovatel?
Napsal jsem jeho finální relaci i to, co si o něm myslel antikomunista č. 1 Churchill. Nijak jsem nezpochybnil jeho vraždy, proč to melete? Kolik a v jakám rozsahu a proč - to si musí vyhodnotit Rusové, je směšné se k tomu z naší strany jakkoliv vyjadřovat. A jeho finální relace - jako každého jiného politika - vyjadřuje pouze poměr vstup/výstup, nic víc.
Napsal jsem Vám též, proč jako Čech se necítím povolán, abych se k té době v Rusku vyjadřoval a proč to náleží jen Rusům a národům SSSR.
Proč zase Putina napadáte a nadto lživě? Putin se velmi spřátelil se Solženicynem a v Rusku se ze Solženicyna stala téměř kultovní postava. To si vážně myslíte, že by za této situace mohl vystoupit jako obhájce Stalina? Nehledě na to, že nesouhlasí s přejmenováním Volgogradu na Stalingrad, jak je opakovaně žádán.
Napsal jsem Vám jasně, proč ten kult Stalina v Rusku přežívá. A pokud jde o mladou generaci, dochází postupně k jevu, který se vztahuje na včechny úspěšné vládce a který jsem Vám napsal právě v tom závěru: "Zločiny vyblednou nebo budou zpochybněny, pamětníci odejdou. Ona finální relace však v dějinách zůstane navždy, přestože je to ke všem těm obětem i nakonec samotným Rusům kruté a nespravedlivé. Jeho kult se vrátí".
Všiml jste si mé poznámky o tom, že je to kruté a nespravedlivé, nebo jste velkoryse přehlédl?
Co si myslíte, že se stane a jak to budou příští generace hodnotit? Už dnes existuje nespočet publikací udávající desetinu i méně obětí než Vy a v další období lze očekávat další zpochybňování nebo dokonce konstatování, že to bylo nutné zlo.
Tak dějiny chodí, Stalinovo SSSR prostě válku s Hitlerem reálně vyhrálo a díky tomu zde dnes jste, pokud jste Čech. K tomu přidejte onu finální relaci, ať si o tom státu myslíte cokoliv.

To je všechno možné, jen ne obhajoba Stalina. Mohu Vám být sympatický či nikoliv, můžete si o mě myslet cokoliv

Ale prosím Vás ... Nelžete !!
13. 10. 2008 | 21:49

Vaclav Horejsi napsal(a):

Anup1:

Rozhlasove vysilace nemaji zadnou souvislost s anemii (to je jen povera).

Mirek:

Promin, ale neni pravda, ze Karel Mueller "zanicene obhajoval masove vrazdy Stalina"; on jen konstatoval skutecnost historickou skutecnost, co se Stalinovi (at uz jakymikoli prostredky) podarilo dosahnout. Jsem si zcela jist, ze Karlovi M. jsou zlociny stalinismu stejne odporne jako tobe nebo mne.

Nevim, komu pripisujes citat Karlovi M???:
“tak to byl teda pasak – vrazdy-nevrazdy – vzdyt on pomohl vybudovat takovy velky stat, SSSR! Musime se mu klanet a uctivat ho jako Boha!”
Karel M. jen zcela realisticky zhodnotil motivy toho, jak se k tomu stavi nektyeri Rusove - co s tim nadelas?

Nezlob se, ale to jsi me tedy velice zklamal... Musis se polepsit! ;-)

..
13. 10. 2008 | 21:55

im napsal(a):

@Z. Matyáš

Odkaz k úmrtí B. Smetany:

http://schwarz.blog.idnes.c...
13. 10. 2008 | 21:59

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,
smekám a s Vašimi názory na tu dobu se ztotožňuji.
13. 10. 2008 | 22:12

Frantapank napsal(a):

Nejsem pravidelným čtenářem blogů...ale když už....
zarazila mě primitivnost celého článku...je to jako když otevřete nějakou příručku Volné myšlenky z přelomu století... Ten pán je vědec???
Je to jenom důkaz toho jak ignorantská a nevzdělaná dokáže být současná věda.
Ani se mi nechce polemizovat s jednotlivými výpady. bylo by to jako brát vážně výpady přez sto let staré. Diskutovat se dá s člověkem který je na současné úrovni poznání a neopakuje sto let staré bláboly.
Ještě zbývá napsat něco o nebezpečí kreacionismu to se bude taky líbit a taky je to pro blbé....
13. 10. 2008 | 22:16

Pocestny napsal(a):

Vlčku, vlčku, milý fantasto, vy ještě nabudete lyrických schopností....

Je roztomilé se o sobě zase něco dozvědět, ještě mi dlužíte to rodiště v sudetech a číslo kotle v pekle, nebo, žeby domek v zahradě? (jeden proslulý mají za Černínem).

Vaše Kollegium Lejnotepců dosahuje akordické kvality Kocourkovských učitelů, pár se vás tu přeřvává fistulí, zbytek poprdkává basy.

Kdepak, jako prázdný sud tu duní ta prázdnota vaší "humanity", "lidskosti" a těch podobných vlastností, kterými rádi šermujete.

Když vás vykolejíme z té bohorovnsti, leccos nám na sebe povíte - tu o lásce k sojuzu, tu o jistém delikátním problému s adorací masového zločinu, jinde se z velkého moralisty vyklube přízemní šťoural, někdo je "cimprlich" na barevné, jiný na sousedy, ale všichni jsou to "Fridolíni", kteří rádi mentorují druhé a honosí se vyskoými hodnotami morálních postojů, ale de facto jsou to vyklouzové, kteří popřou vše, co nezažili, bázliví psíci za Koenigsmarkovými "ploty" a omlouvači veškerého svinstva poválečné lidovlády.

Jejich důvody jsou různé, každý si tu brání tu svou lež a fixaci, ale dohromady je to sehraná parta vzájemně se ujišťujích ve svém bludu.

Oni jsou důkazem, že kromě romského, podnikatelského a cizineckého, je tu i ghetto intelektuální a erární.

Potvrzuje to mou teorii o pokusu přervat tuto společnost na co nejvíce fragmentů s protichůdnými zájmy, aby jejich menšinové vládnutí mohlo být opět většinovou diktaturou.

Když spojíme jejich myšlenky do nějakého společného konstruktu, tak vypadá jediný - vše, co se zde od války do roku 90 dělo, bylo víceméně přirozené, pak přišel zločin.

Touha po návratu do "bezpečí minulosti" je tu cítit na sto honů, proto ten sentiment o 68.....

a palčivá nenávist vůči těm, kdo je zcela přirozeně považují za bývalé příručí rudého bratra hnědého bolševika a pomatence, kteří dodnes žijí v bludu návratu průměrnosti jako biblického zákona.
13. 10. 2008 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

im:
Děkuji. O té příhodě z dětství vím, nevysvětluje však mozkové příznaky v terminálním stadiu života.
13. 10. 2008 | 22:21

Fialovy Krokodyl napsal(a):

No já nevím, tak vystavování mumií jsme probrali, někteří by je vystavili ať už za penínze nebo zadarmo, někteří by je spálili a rozptýlili. Pánové se začínají hádat a to tím nejhorším způsobem: opakováním stále stejných argumentů. Co takhle změnit téma.
13. 10. 2008 | 22:24

Pocestny napsal(a):

Povšimněme si tvorby, která to provokuje - kromě dvou článků o financování a klasifikaci vědy tu máme notorickou palbu - JÁnechci, JÁnesouhlsím, JÁ nevěřím,

čili permanentní politický negativistický lejnomet, který se rozeběhl s počátkem období Vlkovy ODS paranoie.

Všichni tu v čele s Hejtmanem Pivo kňučí jak malí pankharti, aby byl vrácen jejich kašpar, zjišťujeme, že těmto lidem není nic cizí, pokud tím mohou poňoukat přízemní masy k hospodským odsudkům.

Takoví malí, všeteční šibalové.
13. 10. 2008 | 22:25

Neznámý napsal(a):

Pocestný:
svinstva se může dopustit jen člověk, ne instituce. Instituce může tento čin pouze indukovat.

Pozor na kategorické odsudky, za kterými stojí nevědomá opozice nepoznanému!
13. 10. 2008 | 22:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Frantapank:
Autor si dovolí kriticky se vyjádřit k uctívání lidských ostatků a hned jsme poučeni o tom, "jak ignorantská a nevzdělaná dokáže být současná věda."
Na údajně primitívní článek vskutku sofistikovaná reakce.
13. 10. 2008 | 22:26

Pocestny napsal(a):

FK, pod jiným pánem, zde po zatouchá přízemností
13. 10. 2008 | 22:26

Pocestny napsal(a):

Neznámý, výborně, připomeňme to první panu Hořejšímu, když mluví o této zemi pod komouši a to pávě na základě fyzického prožitku této doby, ve které pan Hořejší nic významného na straně "lidového zločinu" nezaznamenal a nepřijde mu rozhodně tak zlá, jak někteří "flagelanti a zastydlí antikomunisté" říkají.
13. 10. 2008 | 22:29

Mirek napsal(a):

Vasku,

“Tak to byl teda pasak – vrazdy-nevrazdy – vzdyt on pomohl vybudovat takovy velky stat, SSSR! Musime se mu klanet a uctivat ho jako Boha!” neni citat, ale popis sentimentu, ktery sala z pana Muellera v prubehu nasi diskuze. Necht si ctenari prectou nasi vymenu a posoudi sami. :) Zcela urcite z nasi diskuze neplyne, ze by panu Muellerovi byly zlociny stalinismu odporne [toto JSOU citace :)]:

“...když [Stalin] umíral, tak měl světovou supervelmoc. To je jeho finální relace, se kterou vešel do dějin. Zločiny vyblednou nebo budou zpochybněny, pamětníci odejdou...”

“Jak dalece jsem se mýlil můžete posoudit sám. Jako Čech, příslušník národa, který by bez porážky Hitlera už neexistoval se necítím povolán, abych jakýkoliv verdikt nad Stalinem vyslovoval...”

Nezda se Ti Vasku, ze je to tak trochu “stretch of imagination,” povazovat tyto vyroky pana Muellera za nepochybne vyjadreni toho [toto JE opet citat :)] – “...ze Karlovi M. jsou zlociny stalinismu stejne odporne jako tobe nebo mne”? :)

No, asi se budu muset polepsit, ja nepolepsiteny triple agent, ktereho neprijali do pionyra, a vic studovat semantiku... :) A cim jsem Te velice zklamal? To me mrzi... :( Mym odlisnym vysvetlenim citatu pana Breziny ci tim, ze jsem prostalinisticke vylevy pana Muellera v Tvem minulem blogu popsal jako prostalinisticke? :)
13. 10. 2008 | 22:42

Frantapank napsal(a):

No a ještě bych dodal že si pan molekulární genetik ve své přísně pozitivistickém příspěvku popletl dvě osoby.
Sv. Antonína Paduánského jehož ostatky asi viděl v Padově a který nebyl nikdy poustevníkem se sv. Antonínem Poustevníkem který nebyl nikdy v Padově...No dělilo je skoro tisíc let a každý žil na jiném světadíle ..... maličkost. Poplést si dvě osoby a nerozeznatje to by se snad molekulárnímu genetikovi stát nemělo. Doufám že ten pán není soudním znalcem Možná bychom se dozvěděli že sv. Antonín zastřelil podle krevních stop na místě činu mladýho Kočku.....
ani nevim jestli je to colé víc k pláči a nebo k smíchu... a takový člověk bude obviňovat církev z ignorance..... ne je to vlastně víc k smíchu!!!
13. 10. 2008 | 22:44

Pavel napsal(a):

Jednoho dne bude na nejakem hrbitove lezet nahrobek (samozrejme preji at se to stane za co nejdelsi dobu), a na nem bude stat:

"Zde lezi Pocestny.. hrdinne sel hlavou proti zdi, do morku klavesnice hajil svoji pravdu.." :c)
13. 10. 2008 | 22:55

Karel Mueller napsal(a):

Pane Mirek,
hodinky nejsou holínky, i když se obojí natahuje.
Není mi jasné, co vlastně chcete slyšet.
Že Stalin převzal místo carského samoděržaví prosperující průmyslovou a blahobytnou společnost a když umíral, měl neživotaschopnou ruinu?
Že těch vražd tam bylo tolik, že tam vlastně vůbec nikdo nezůstal naživu a obyvatelstvo musel být přivezeno Bůh ví odkud?
Že kdyby Moskva v roce 41 padla, tak nás pod Hitlerem čekaly zářné zítřky?
Že Putin je ďábel, který se zločinně dostal do čela státu, který směřoval do ráje?

Určitě tady najdete zanícené přívržence těchto soudů. Na moji odpověď jste nereagoval, tak jsem si dovolil odhadnout, co asi můžete chtít slyšet.
Ale znovu opakuji, podstatné je to, co je napsáno a nikoliv to, co si myslíte, že si jeho autor myslí. Proto bych Vás prosil, aby jste se jakýchkoliv soudů o mě zdržel, citovat výrok - ovšem v plném znění - samozřejměte můžete. Ovšem holou citaci a bez Vašich doplňků o tom, co jsem chtěl říct.
13. 10. 2008 | 23:03

Mirek napsal(a):

To Karel Mueller:

To, ze nyni ironicky zpochybnujete miliony zavrazdenych Stalinem a velice negativni demograficky vliv techto vrazd v Rusku, zaprve neni prilis hezke, a zadruhe to pouze nezvratne prokazuje, ze byste se mel ptat ty dve otazky (13.10.2008 21:00:49) sam sebe nejen kazdy vecer, ale tez kazde rano.
13. 10. 2008 | 23:38

Karel Mueller napsal(a):

Pane Mirek,
já ty oběti nijak nezpochybňuji, to bych se neodvážil, jasně jsem Vám napsal, že tato otázka náleží Rusům.
Občas tady čtu o 50 a více milionech a když k tomu připočtu 1. WW, občanskou válku a především desítky milionů 2. WW, tak se lze ptát, kde se tam ten počet obyvatel udávaný v poválečném období vzal. Nic víc.
Ale hlavně jsem zkusil odhadnout, co by jste asi chtěl slyšet.
Píšete, že Stalin byl pravděpodobně zrůdnější než Hitler. Nu, že by Stalin nějaké etnikum prohlásil méněcenným, dal ho zplynovat a průmyslově využil ostatky mi není známo. Ale třeba se objeví nové skutečnosti. Třeba skutečně litujete, že Moskva v tom roce 41 nepadla. Snad jste dostatečný arijský typ.

Ale i tak, karty jsou na stole, není vcelku co dodat.
Máte zcela pravdu v jedné věci: Závěr si může z naší diskuze na tomto a minulém blogi sám.
14. 10. 2008 | 00:04

Karel Mueller napsal(a):

Oprava poslední věty:
Závěr si může z naší diskuze na tomto a minulém blogu udělat každý sám.
14. 10. 2008 | 00:09

bigjirka napsal(a):

Karle, Karle.. ostatky zavražděných se dodnes válí v lesích na Kolymě... nepotřeboval plyn... počet obětí se udává asi na 30M včetně lidí, zahubených špatným vedením války zejména v prvních obdobích..

a pak že tu nekvete racionalizace....
14. 10. 2008 | 00:39

bigjirka napsal(a):

klidně se Ti Karle přiznám, že já neobdivuju žádné diktátory a že je mi bližší každý traktorista.. ony ty velké myšlénky jsou obvykle k hovnu, jsa produkty chorých mozků
14. 10. 2008 | 00:43

Karel Mueller napsal(a):

Ale Jirko,
já s tím nepolemizuji. Ale takové jsou dějiny, s tím lze těžko něco dělat.
Samozřejmě souhlasím s tím, že miliony mrtvol jdou na vrub katastrofálním chybám na začátku 2. WW. Na druhou stranu se mi ani nijak nezamlouvá styl "to ďábel Stalin, my nic, my muzikanti a to ještě špatní", jak od mnohých Rusů i ze Stalinova okolí bylo možné slšet. O tom jsme psali nejednou. Stalinova moc se postupně vyvíjela a dosahla snad ozměrů srovnatelných s faraony starého Egypta.
Celou souhrou okolností, ale především všichni byli na počátku produkty caského samoděržaví a snad nemusím opakovat, že život mužika neznamenal vůbec nic.
Podle toho všichni mysleli a jednali ... víceméně.
14. 10. 2008 | 00:53

Dagobar napsal(a):

Tady je spousta vtipálků, vysvětlujících, jak je děsně eklhaft vystavovat plastinovaná těla a jak je děsně OK dělat to samé se světci. Tak zaprvé, v životě jsem neslyšel o tom, že by světci podepisovali prohášení, co se s jejich těly dělat smí a co nesmí. A za druhé, bylo by opravdu zajímavé dopátrat se, čí že se to těla ukazují. Zvyšování počtu reklivií jejich paděláním byla oblíbená a nutná technika v období expanze křesťanství. Jinak musím říci, že modlit se ke kusu lidského těla je opravdu brutální eklhaft. Vím o poměrně malém počtu pohanských kultů, které toto dělaly - většina se chovala k ostatkům předků s úctou, porcovaly se a vystavovaly spíše ostatky nepřátel. Katolíci se podobají nespíše kmenům z Nové Guineje, tam si lebky předků rovnají doma na polici...
14. 10. 2008 | 01:49

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,
na závěr tohoto blogu Vám přeji vše nejlepší k narozeninám, samozřejmě hodně zdraví, rodinné pohody a úspěchů v práci.
A také dobré nervy :-)) a chuť do dalších článků :-).
14. 10. 2008 | 03:11

skeptický napsal(a):

Nesporně existuje souvislost mezi terciální syfilidou, tvůrčí genialitou a svatou,známou coby Svatá Dala Nevíkomu.

Uctívání plodů této tvůrčí geniality jest vlastně důkazem tvrzení o uctívání ostatků svatých,i když dotyčný svatý se zde již vytratil z obrazu.

Jak vidno,k tomuto uctívání dochází veřejností bez ohledu na náboženství,tudíž není to výhradní doménou církve.
14. 10. 2008 | 04:03

Petr napsal(a):

Vážený pane profesore,
to že máte akademický titul může znamenat, že jste chytrý, nikoliv však moudrý. Právě jste to dokázal. Takovou ubohost jsem dlouho nečetl.
14. 10. 2008 | 07:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Frantapank:

DEKUJI ZA UPOZORNENI OHLEDNE TOHO POUSTEVNICTVI - OMLOUVAM SE.

Doplnil jsem jako P.S. 2 upresnujici informaci na konec clanku.

Nevim ale, kde jste prisel na to, ze "obvinuji cirkev z ignorance"??? Proste jen rikam, ze se mi to uctivani relikvii nelibi; a myslim, ze v tom mezi krestany zdaleka nejsem sam.

Pokud jde o ten kreacionismus - k tomu uz jsem se tady samozrejme vyjadroval:

http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...

A jeste se chystam na mnohem dukladnejsi pojednani...

..
14. 10. 2008 | 07:43

Pepa Řepa napsal(a):

Leváku protřete si trochu oči, zahoďte proticírkevní příučky,z kterých čtete a rozhlédněte se okolo. Přirozeně, že majetek není to hlavní.

Co ale myslíte, že se s ním bude na počátku 21. století dít? Myslíte, že si Vlk postaví svižnou barokní vilku proti hotelu Sen v Senohrabech? Mimochodem i ten hotel patří dneska Ukrajinci. Nebo že si Paďour koupí troje Rolexky a začne chodit na golf? Nebo že Malý koupí od Horáčka Maybach? Škarvada si půjde s milionem v kapse zastřílet k Monarchovi? A tak bychom mohli pokračovat až k vašemu místnímu faráři.Vsadím se, že jezdí ve Škodě MB 1000, pokud ovšem neobjíždí pět far v okolí na kole.Řádové sestry se zase bez Diora a Maybelline neobejdou. Hábity mají od Blanky Matragi.Vidíte někde rozcapenost typickou pro novozbohatlíky?

Ony také totiž existují hospice, stacionáře, ústavy pro postižené, nemocnice atd. atd.Židi mají pohřební bratrstvo, které se -mimo jiné- stará i o to, any člověk neumíral sám. My máme LDN. Byl jste se v některé podívat? Modlete se, abyste tam neskončil.

Pak bych měl jednu malou otázečku: Co zbylo po Vašich rudých bratřích?
Napadá mě jen Anna proletářka, socialistický realismus a hotel Internacionál v Podbabě.Když k Vám přijede někdo na návštěvu, ukážete mu místní kostel nebo kulturní dům s malbou rolnice, dělníka a kolem pětiletky?
Ony také existují stavby a výtvarná díla, zhotovená ke slávě Boží -pokud Vás tento termín přesahuje, tak ke slávě kultu-které přežijí všechny režimy.
Jak k nim církev přišla? Všelijak, zajisté i ne vždy čistě. Ale třeba i tak, že jakýsi Jan Zrzavý vše církvi odkázal a pak to rudý bratr zrekvíroval.

Zřejmě máte představu, že církev nedělá nic jiného, než že pochoduje s lebkou sv. Václava nebo se modlí k palci v Padově. Je to stejně naivní představa, jako kdybyste nabyl dojem, že se pravoslavní modlí k ikonám.Hluboký omyl. Ty jsou pouze prostředkem. Modlí se-pokud vím-skrze ikony někam dál.

Ale třeba se pletu.Třeba je stavba typu Lomonosovy university to pravé. Ještě bychom měli i my přispět lidstvu vybudováním pomníku Chlupaté pařátě, neviditelné ruce trhu. Asi tam, kde stál tady propíraný Josif.

Dneska bychom asi uvažovali o zbourání, nějak jsme tu pařátu přecenili. A tak nám zbydou pouze sakrální stavby kultu chlupaté pařáty. Tesca a ty superhypermarkety, kam se chodí v neděli na konzumní sabbat.
14. 10. 2008 | 07:43

Pepa Řepa napsal(a):

Frantapank napsal(a):
Nejsem pravidelným čtenářem blogů...ale když už

Škoda, byl byste určitě přínosem.
14. 10. 2008 | 07:52

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Pěkně napsané, ta architektura Liedelů, Billa Tesca a dalších je přesně vypovídající o této době. Vnějšjí jest ústy vnitřního, jak říkají staří gnostici. Je tam vystavena chlupatá pařáta a co je tam ocucávačů, vyznavačů a líbalů všelijakých ostatků z EU. Byl jsem v opravovaném klášteře v Nové Říši na koncertě, krása. Pokud církevní restituce jsou takto využívány, tak zaplať pámbu. Proč si prof. Hořejší vybírá dlouhodobě témata, která neumí uchopit, nevím, ale dluží nám dobrý blog o vědě a jejím rozvoji u nás.
14. 10. 2008 | 08:22

Kukačka napsal(a):

Vážený pane Hořejší - naprosto s Vámi a s Vaším článkem souhlasím. Mám na to stejný názor - když se církev ohrazovala proti výstavě těl v Lucerně, první co mně napadlo byla lebka sv. Václava na podnose. Myslím, že to od Vás byla trefa na hlavičku. Držím palce.
14. 10. 2008 | 08:35

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Pane profesore, člověk nad věcí se může oprostit od případné nevolnosti nad líbáním ostatků svatých. Horší je, když lidem za vlády Uljanova a Josifa nezbylo, než ostatky bližních pojídat. Od toho se jen tak oprostit nedá. Jen tak na okraj, byl-li jste v Moskvě, navštívil jste Mausoleum?
14. 10. 2008 | 08:44

Sam napsal(a):

Uctívání ostatků svatých považuji za produkt křesťanského synkretismu, čili pohanský ritus na pozadí nové "posvěcené" tradice. Jsem křesťan a tuto záležitost vnímám jako balast, podobně jak to nazval autor článku.
14. 10. 2008 | 08:45

Pocestny napsal(a):

Já získávám pocit, že tenhle článnek i sloupec pod ním ukazují na další hluboký příkop napříč společností.

Pokusím se teď vstoupit do posice autora a vidím dvě věci - víru a instituci.

Víra? V Evropě to rozhodně neznamená takové nebezpečí, jako víra v různé lidské -ismy, které s námi cloumaly v minulém století. Vidím spousty lidí, kteří se naprosto nerealisticky rozhodli věnovat své úsilí něčemu jinému než je dnešní střední proud konzumu. Vidím lidi, kteří se "vědeckému ateistovi" mohou jevit směšní tím, jak svou víru projevují, můžeme se posmívat prostotě starodávných rituálů, ale nemáme právo to odsuzovat, protože nám to nijak neubližuje, právě naopak, spoustě lidí zde chybí víra v cokoli, oni místo toho projevují "víru v neřestnost veškerého lidského chování", kterou pak selektivně obracejí ve skutek.

Nevidím žádnou mocnou, totalitní a násilnou církev, vidím církví hned několik, každá se liší mírou obraznosti, mírou extáze, ale žádná nekáže násilí, expanzi, imperialismus.

Naopak dnes jsou to "sběrny" těch, kteří nestačí zběsilému tempu doby nebo nesdílejí její darwinismus, či prostě nevyrostli tak, aby to mohli všechno pochopit a utilizovat.

Ptám se, je horší, když tito lidé skončí v klášteře nebo na smetišti jako bezdomovci?

Ptám se, co je špatného na boromejkách Pod Petřínem?

Co je špatného na Centru Nové Hrady?

Proč lidé, kteří tvoří takové instituce musejí být přízemně uráženi, protože pan badatel ze Zelených Domků se zase v něčem nevyzná, je mu to cizí?

Proč má pan badatel pocit, že z jeho úst nic nesmrdí?

Proč má fanoušky, kteří tu rozjedou tu svou mantru o "zlých zpátečnících"?

Není to náhodou zase ta bolševická zlomyslnost, se kterou se pomluvilo vše, co mohlo konkurovat tomu "rudému dobru", které by pan badatel a jeho fanoušci tak rádi nějak "lidsky" reformovali a vrátili do hry?

Kdepak, věřící většinou neopouštějí své děti, nezapomínají na své rodiče, nevím, kde berou socialisté tu drzost si na ně takhle vyskakovat.

Cítím z toho zase pokud ponížit okolí tak, abychom sami byli "mimochodem" povýšeni na ty "rozumné", i když sama naše myšlenka nám tuto posic nijak nepřibližuje. Cítím z toho zase to "kroucení smysly, skutky a historií", které je nutnou součástí téhle negativní kampaně proti všemu, co nezavání dubčekovým lidobolševikem.

Jsem extrémně odporný, já vím, ale pán si to zaslouží, protože tak blbě, jak se já čtu vám, se pan Hořejší čte jiným, kteří vás ovšem nezajímají, protože "kdo nejde s námi, jde proti nám".

Jsem extrémně sprostý, protože toto je ten pravý inhibitor této společnosti - hluboce vštípená nadřazenost "pověrčivým", hluboce zakořeněná víra, že někdo byl stvořen pro vedení lidstva vpřed, že "jsme dále, než ti tmáři okolo".

No a pak se podíváme na ten příběh, který se počal banálními defraudacemi v RaJi a končí Krejčířem, Pitrem, Kočkou.

To je církev a víra pana Hořejšího. Neboť neupustil ani slovo proti takovému konání, neboť toto pan autor jistě považuje za "drobnou vývojovou vadu".

Jiný "myslivec" tu pak tuto "pravdu" extrapoluje na masové vraždění v okolí i u nás "ve jménu zítřka a pokroku".

Celkově se tu od autora dočteme jen pichlavé výpady okolo, kriminalizující výroky o lidech, kteří konají proti jeho osobní vůli, tak se pán na vlně své vědecké reputace sklouzl na vlně popularity a snaží se manipulovat veřejné mínění tak, aby svět konal dle jeho intencí.

To je legitimní jen potud, pokud je to podloženo nějakou vyjimečnou positivní myšlenkou, kterou ovšem v těhle hanopisech na druhé nenacházím, jen vágní žvanění o "světovém míru".

Ten pán dál pomáhá bandám politických chasníků krájet společnost na jednotlivé fankluby, snad Hořejšímu socané také zařídí pořádnou rvačku na pumpě, jen se obávám, že "vyznavači kostí" se poprat nepřijedou.

Bude jim to příště vyčteno jako zbabělost?
14. 10. 2008 | 09:08

Kukačka napsal(a):

Jemnický - Je mi líto, ale ten kdo neumí uchopit téma jste asi bohužel vy. Přečtěte si ještě jednou článek a možná zjistíte o čem byla řeč. Lídl, Billa, Tesco... to už je opravdu daleko od tématu :)
14. 10. 2008 | 09:18

Kukačka napsal(a):

Pocestný - měl byste si přečíst i ostatní blogy od pana Hořejšího. Možná byste se pak styděl za to, co jste právě s prominutím "vyblil". Moc hezké plamenné řeči. Ale trošku vám uteklo, že pan Hořejší stojí spíše na druhé straně barikády. To že někomu někdo něco vytkne, nemusí nutně znamenat, že fandí druhé straně. Ono černobílé vidění svět je dnes asi v kurzu... bohužel.
14. 10. 2008 | 09:26

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší, 14.10.2008 07:43:22, A jeste se chystam na mnohem dukladnejsi pojednani...

Aha...

-FK-
14. 10. 2008 | 09:51

Andy napsal(a):

Kukačka: vcelku vtipné mluvit v souvislosti s panem Hořejším o nečernobílém vidění světa. Stačí si pouze přečíst pouhé názvy jeho blogů. Tady se zapoméná, že samotný výběr témat je zásadním vyjádřením názorové orientace. Každá věc má nezbytně své světlé a temné stránky, každá je racionálně kritizovatelná. Ano, katolická církev má své podivnůstky, ano, USA politika dělá spoustu chyb, ano, Izraelci taktéž .. atd. apod. Vždy je to ale o menším a větší zlu. Když si někdo vybírá tak jednostraně témata jako pan Hořejší, tak to o něčme svědčí .. bohužel.
14. 10. 2008 | 10:43

Kukačka napsal(a):

Andy - a o tom to bohužel je, někdo čte jen nadpisy, někdo si dá práci a přečte i článek a jen málo z těch, co si ho přečtou, ten článek (a jeho smysl) pochopí.
14. 10. 2008 | 11:12

jaroslav napsal(a):

Pan Horejsi pouzil dost nestasne zalezitosti v zivote spolecnosti (bodies) i cirkve (boj Polaku o ostatky jejich milovaneho Papeze) k utoku na cirkev obecne. Jako katolik souhlasim s nazorem ay se telo Jana Pavla II nepitvalo a nerozvazelo do celeho sveta. Za celym tim polskym tiatrem totiz neni vira ani katolicka cirkev, ale, podle mne, pouze paranoidni touha velke casti polaku mit doma v polsku alespon kousek jejich svateho otce, kdyz uz cely musi lezet v Rime. Znam par polskych knezi a je smutne, ze pro ne je dulezitejsi toto nez skutecny odkaz a zivot J.P.II. Je to podobna zabeznenost jako nase ceska zabednenost ve vztahu k Husovi nebo Komenskemu. Kdo z nas mili cechove muze fundovane pohovorit o jejich dile a zivote a uvadet je ve vlastni zivot. Ve skutecnosti skoro nikdo, ale pritom jich mame stale "plna usta". Nesouhlasim s pitvanm a rozvazenimm svatych ostatku, ale na druhou stranu myslim, ze to je jeden ze zpusobu ziti viry. Neni to vsak muj zpusob. Presto tento zpusob uctivani extistoval a existuje a je spise spojen spojen s lidmi nez s virou. Proto mi prijde, ze autor je trochu mimo misu. To by musel rozebirat cele lidstvo v hluboke minulosti i v dnesni pritomnosti.
14. 10. 2008 | 11:16

Ludvík napsal(a):

Nejsem ani katolík ani věřící nicméně mám pocit, že podle jejich víry je nesmrtelná duše, tělo je smrtelné a vlastně na něm nezáleží. Mně zábava s ostatky svatých připadá jako hodně nevkusná a v podstatě stejný kšeft jako prodej odpustků atd., ale pokud katolíci potřebují mimo duše i něco hmatatelnějšího, proč ne. Jsou to jejich svatí a jejich vlastní středověk a já za sebe považuji řadu jejich činností za daleko škodlivější... vztah k řadě oblastí sexu, některým menšinám, velmi vřelou náklonnost k majetku atd. Bohužel, i to jim platím ze svých daní.
14. 10. 2008 | 11:21

buldatra napsal(a):

Relikvie mají smysl jen pro toho, kdo je potřebuje.

Naše civilizace nevznikla sama od sebe. Někdo ji vytvořil.
Stojíme na základech, které vybudovali naši předkové. K těm základům patří spousta věcí. I církevní relikvie, které stejně jako mnoho ostatního, můžeme dnes považovat za jakýsi folklor, můžeme a nemusíme je uctívat, můžeme a nemusíme ledacos. Můžeme na to mít svůj názor a musíme respektovat skutečnost, že názor na to může mít každý. Názor jakýkoliv. Nikdo za názor nesmí být kamenován. Tím bychom podkopali náš základ a museli bychom budovat základ nový. Nikde není napsáno, že bychom vybudovali něco lepšího.
Proto, kdo potřebuje líbat lebku svatého, ať líbá lebku. Potřebuje to. Za nějakou dobu možná zjistí, že potřebuje něco jiného pro svůj způsob víry. A třeba jednou zjistí, že k víře nepotřebuje žádného prostředníka, ani žádnou relikvii. A udělá krok vpřed na cestě vývoje ducha.Všechno chce svůj čas.

Já osobně si myslím, že kusy těl zemřelých lidských bytostí si zaslouží věčný klid, zaslouží si být pohřbeny. Svou práci již odvedly. I bez relikvií zůstane spousta kultovních předmětů, které mnozí ke svému způsobu projevu víry nezbytně potřebují.

Nicméně mi nezbývá, než abych vyjádřil údiv nad tím, když praktikující katolík kritizuje svou církev za cokoliv. Je snad katolická církev demokratickou institucí, kde je možná diskuse a kritika? Anebo, co je to za katolíka? Něco ve stylu křížence ryby a raka?
14. 10. 2008 | 11:27

JAHA napsal(a):

Ad: Pepa Repa 7:43
Ked som cital, ako si navzajom vyznavaju lasku ti, ktori sa vysmievaju vsetkemu, ci sa aspon obtrie o vieru v Boha, neraz ma cuklo, ze zareagujem. Totiz ako vzdy, ich plac a "argumenty" vychadzaju zo skutocneho stavu vedomosti o tychto otazkach dnes. Teda - ziadnych. Oni si vymyslia vec (napr. niekto sa podla nich klania palcu), potom skonstatuju, ako moze dnesny moderny clovek toto robit (pokial nie je primitiv - teda veriaci), potom najdu riesenie, preco to ti primitivi robia ( na pokyn knazov - pre istotu homosexualnych a zvratenych, ktori sa trasu o financne, ci ine prispevky na svoje bohapuste orgie)a nakoniec to samozrejme v svatom (teda vlastne "rudom") hneve odsudia. Ze dnesny veriaci je taky isty moderny clovek ako oni, ze kritizuju, preco vlaky este stale chodia na uhlie a paru, ked by mohli na elektrinu, alebo naftu - to timto "veriacim rudym" nikdy nedojde. Chcel som reagovat, ale spomenul som si nielen na perly... No nakoniec, ty si to v svojom komentari urobil lepsie, ako by som to (ak by som uz nevydrzal:-)) napisal ja. Vdaka.
14. 10. 2008 | 11:44

Jemnický napsal(a):

Kukačka

Replika patřila Pepovi Řepovi, tak nevím proč kukáte. Jinak jsem rád, že to všechno tak pevně máte uchopeno v ruce, pardon, v zobáčku.
14. 10. 2008 | 11:55

vaclavhorejsi napsal(a):

jaroslav:

Prominte, ale velice se musim ohradit proti vasemu nazoru, ze jsem se dopustil "utoku na cirkev obecne".
To je hluboke, ale skutecne hluboke nedorozumeni a oskliva slovicka, jak by rekl klasik ;-)

buldatra:

To byste se divil - katolicka cirkev je VELMI pluralitni v nazorech }zaplat Panbuh...), najdete tam ultrakonzervativce i liberaly. Kritika a diskuse je tam zcela bezna vec...

Jeden muj znamy (vyznacny teolog) rika, ze se svymi nazory je v rodnem Nemecku povazovan za mirneho konzervativce, zatimco v ceskem katolickem prostredi za ultraliberala.

...
14. 10. 2008 | 12:22

Pepa Řepa napsal(a):

To Jemnický

Nevím proč kukačka zakukala. Já mám s názory pana Hořejšího neustálý a setrvalý problém. Zvláště se zakukleným antiamerikanismem, který jak všichni víme je vřelou láskou k USA nebo s odmítáním státu Izrael, které jak všichni víme skrývá hlubokou lásku ke všem Židům.Třeba se jednou z kokonu vylíhne motýl a všichni budeme zírat.

Od p Hořejšího jsem si vykoledoval titul kojzarřepy, který považuji vedle označení "patologická sedlina" od F.K. či titulu "česká svině" od nicku P. za cenný úlovek do své sbírky.

Nicméně podsouvat panu Hořejšímu ateistickou či dokonce protikřesťanskou parketu je blbost.Kromě p Grygara neznám jiného vědce, který by otevřeně otvíral debatu o možnosti úspěšného soužití vědy a víry.
Pravda, někdy to dělá dost nešťastně. Tady si pomotal poustevníka se svatým, Tonda jako Tonda i když je mezi nimi tisíc let.

Ale dovoluji si mu napsat omluvenku praktikujícího křesťana.Jednou jsem se dokonce chtěl u sv. Salvátora přitočit do lavice vedle něj, aby mně musel popřát "Pokoj Vám" a podat ruku. Asi by dostal kopřivku, tady by mu byla imunologie pendrek platná.
14. 10. 2008 | 12:44

Kukačka napsal(a):

Jemnický
Doba, kdy se nemohlo kukat, je naštěstí pryč (alespoň zatím). I když byl příspěvek směrován na někoho jiného, cítil jsem potřebu se k němu vyjádřit. To víte - to se v diskusích stává. Ale slibuju - už Vám to dělat nebudu :)
14. 10. 2008 | 12:48

buldatra napsal(a):

to vaclavhorejsi:

Nejsem křesťan. Ke své víře nepotřebuji žádnou organizaci. Vidím proto věci poněkud jinak. A říkám, že katolická církev a o ní a jejích relikviích je tu řeč, není demokratickou institucí, proto ten, kdo je součástí této církve není součástí demokratické instituce.
Něco jiného je mít názor.
Názor může mít každý jaký chce. Může být ostatními v rámci této církve považován za ultraliberála a za cokoliv jiného. Prozaicky řečeno: vocaď pocaď. A to je asi tak všecko, co může. Na podstatě to nic nemění.
Protože kdyby měnilo, není to katolík. O to se církev již mnohokrát postarala. Nebo snad ne?
Pravidla jsou dána. Jsou téměř neměnná, jsou prosazována tak, jak doba a místo dovolí. Jinak v Evropě, jinak dejme tomu v Jižní Americe.

Ne, nedivil bych se. Alespoň prozatím ne. Není čemu.
14. 10. 2008 | 12:53

Anup1 napsal(a):

Pane Hořejší,nechtěl byste v příštím článku na adresu církví také proprat i to další,na co jste nereagoval v mém příspěvku ( 13.10.,v 15.51),o čemž se zmiňuje dál v diskuzi i pan Levák(13.10.,ve 21.32),i pan Ludvík (14.10.,v 11.21)?
Znáte sám Bibli,nebo chodíte poslouchat jen do kostela, pořád jen to stejné citování z ní?Tam ale neuslyšíte nic o hodně dnešku říkajících pasážích,které také Bible obsahuje,(i přesto,že byla dosti"upravena"), ze kterých byste se dověděli,že se církev podle tohoto učení sama nechová,nedává dobrý příklad,tedy neplní svoji úlohu!Potřebujeme takovou instituci? A ještě aby ji měly dotovat naše děti a vnuci?
Tímto neházím do stejného pytle ty jednotlivé poctivé kněze.
14. 10. 2008 | 13:20

G. Giormani napsal(a):

Mýlíte se pane profesore. Morbidní je vaše levičáctví a nenávist vůči církvi.
14. 10. 2008 | 13:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Za toho poustevnika se jeste jednou omlouvam - nejak se mi to popletlo kvuli tomu pobyvani na strome... (neco jako Bart Simpson).

U Nejsv. Salvatora v lavici nesedim, nybrz postavam po strane. Nevim, proc si myslite, ze by mi bylo neprijemne Vam podat ruku (ostatne nevim, jak vypadate ;-).
Doufam, ze se tam nekdy setkame?
Chystam se napsat neco o te predvcerejsi bohosluzbe s machometany; to se Vam jiste bude libit...

..
14. 10. 2008 | 13:37

Novotný napsal(a):

shledávam být drzostí když komunisté nebo lidé kteří komunisty podporují či podporovali (viz životopis pana profesora) kritizuji církev.
14. 10. 2008 | 13:57

Frantapank napsal(a):

Dovolil bych si ještě vyjádřit prakvapení nad skutežností že pisateli příspěvku unikla vědeská cena relikvií. Vždyť ostatky našich světců jseu neobyčejně zajímavé i z vědeského hlediska. a pokud to někdo neví jsou ve velké většině autentické a slušně prozkoumané.
Dnes v době DNA by jistě bylo možné objevit další poznatky přesahující ty které objevil zemřelý prof. /??/ Vlček.
To by se kvůli tomu že se nějaký citlivý nos pohoršuje nad ostatky svatých měla vyhodit půlka Svatovítského pokladu?
Konec konců je snad dnešní doba jiná? nedraží se dnes na dražbách předměty z údajného vlasnictví slavných ocob? Nemáme v centru Prahy novodobé kultiště Johna Lennona?? Naopak!! Úcta k ostatkům je to co nás křesťany spojuje s primitivním náboženstvím. I lidé z dávných kultur si byli vědomi posvátnosti lidského těla. Když tuto posvátnost odstraníme, bude ještě nějaký důvod proč nevařit z těl našich zemřelých mýdlo? nebyla by to nakonez nejrozumějží ekologická likvidace mrtvol?
Domnívám se že rozumný člověk si vždy váží kultury která je mu osobně cizí a nepovyšuje se nad ní,Jisté je že žádnému z nás dnes není blízké blouzněníokolo hrobů mučedníků z počátku křesťanství ale intelektuální povýšenost....to snad je ještě horší....Několikrát v životě jsem políbil ostatek světce a políbil jsem i svoji mrtvou matku a věřím že se spolu skutečně shledáme. Ostatně věřím i v těla vzkříšení psů tak co.....
14. 10. 2008 | 14:49

bigjirka napsal(a):

pan profesor je dárcem tématů.. a to je na zdejším skoro již úhoru ještě lepší, než dárce spermatu... pan profesor je taky antiamerikanista a antisionista a levičák poválečného keynesiánského ražení.. velmi často, lépe řečeno téměř vždy s ním nesouhlasím, ale dobře, že píše. Bohužel nemohu resonovati ani s Pocestným, neb do řady souhlas zasluhujících a pěkně napsaných příspěvků se mu vkrádá něco divného a z mého hlediska abnormálního
14. 10. 2008 | 15:00

bigjirka napsal(a):

já si na kultění moc nepotrpím
14. 10. 2008 | 15:02

Pepa Řepa napsal(a):

To Frantapank

mám takový pocit, že v současné době probíhá jakýsi průzkum ostatků českých panovníků. Se vzkříšením těl psů jste mne sice potěšil, ale slyším to poprvé.
14. 10. 2008 | 15:02

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
možná máte pravdu. Dostali jsme se od kultu světců, k multi-kulti kultu.

Že by zrovna tohle byl ten evoluční pokrok?
14. 10. 2008 | 15:07

skeptický napsal(a):

Pane Pepo,

Zbylé vlasy mi vstávají na hlavě.
Nějak šikovně vyzvěďte u p.profesora,kdo přišel ke komu.
13:37:20
Nepřijde-li Mohamed...
Synchronicita,možá i kauzalita v praxi!To nemůže být náhoda.
Zděsil jsem se,že by to mohlo být biblické přísloví,naštěstí není.
14. 10. 2008 | 15:11

skeptický napsal(a):

P.S.
Kauzalita spíše ne.Tu jsem si už ověřoval v praxi.Ta mi funguje vždycky,protože svojí sázkou důsledně ovlivním tah tak,že moje čísla nepadnou.
(prozradil jsem svoji občasnou libůstku.Také se jí říká taxation of morons).
14. 10. 2008 | 15:25

JAHA napsal(a):

Ad: buldatra to vaclavhorejsi
Asi som velmi nepozorne cital prispevky nicku budatra. Doteraz sa mi totiz javil ako clovek so svojskymi nazormi, ale vcelku normalny (teda uvazujuci). Jeho "ulitba" dementnym (slusnejsie sa to neda, p. Stejskale) kritikom parnych lokomotiv pouzivanych na ceskych drahach, (kto vie, pochopi) ma ale dost sokovala. Co veta, to perla (kde su svine?). "nejsem krestan" no a co, co tym chces povedat, vies vobec, co to znamena byt krestan? "Ke sve vire nepotrebuji zadnou organizaci" teda veris? A comu? Komu? A ked nepotrebujes "organizaci" to si ty ten sam JEDINY SEBESTACNY? No nevedeli sme, ze mame noveho boha. "Vidim proto veci ponekud jinak". No to sa my, veriaci, ci neveriaci, ale predsa len nejako organizovani (v rodine, kolektive, spolocnosti, strane, cirkvi, partii, manzelstve...) ani ti necudujeme. Akoze nevidiet veci inac, ked "ke sve vire" nepotrebujes ziadnu organizaciu, teda si absolutno. (Pre istotu sa ti hned poklonim, co ked si uz naplnenim posledneho prichodu?). "A rikam" - pozor, ON rika!, "ze katolicka cirkev a o ni a jejich relikviich je tu rec, neni demokraticka instituci, proto ten, kdo je soucasti teto cirkve nenií soucasti demokraticke instituce". No, ja si myslim, ze Lenin s Marxom sa zasluhou viery tohoto individiua, a hlavne na zaklade poslednej citovanej "myslienky" inkarnuju a vstanu z mrtvych, aby mohli dokoncit svoje dielo. Ved presne tato myslienocka im chybala, aby presvedcily masy a ziskali si vecnu slavu. Teraz, podkuti takymito skvostami, dobyju cely svet. Mam pokracovat? Som ironicky, ale to naironickejsie by ta este Buldatro cakalo. Takze ak chces, mozeme pokracovat v rozoberani tvojich "myslienok". Ako spravny krestan si myslim, ze si si dal o niekolo piv (alebo co to konzumujes) viacej, nez znesies. Takze zatial nebudem pokracovat v rozoberani tvojich myslenok. Odporucam ti, aby si si ich po sebe este raz precital a nabuduce, nepis ako ja, bez pripravy, ale zosmol si nieco na papier, skontroluj, ci si aspon sam sebe neodporujes a potom pis. Pekny den.
14. 10. 2008 | 15:32

Šmakomák napsal(a):

Kristus musel být velký člověk, vždyť jeho ostatky se váží na tuny.
14. 10. 2008 | 16:01

bigjirka napsal(a):

Pepo, na multikultění už si vůbec nepotrpím
14. 10. 2008 | 16:23

JAHA napsal(a):

No a este (dnes) na zaver. Velevzdelany pan autor! Nabuduce Vam navrhujem dalsiu temu, ktora urcite rozohreje srdcia vsetkych neveriacich, ale i veriacich krestanov ako ste Vy v Cesku. Povedzte nam nieco fundovane (ved asi v tom ste odbornik, ked o tom pisete, nie v imunologii) o fenomene, ze vedla inteligentneho vzdelaneho...naroda zije take nejake zoskupenie ludi, ktore si hovori narod Slovensky (Benes sa obracia v hrobe!), ktore medzi piatimi štatnymi sviatkami ma jeden tykajuci sa svatych Cyrila a Metoda, no najma, medzi d e s i a t i m i dnami pracovneho pokoja ma o s e m sviatkov tykajucich sa krestanstva a iba dva (den vitazstva nad fasizmom a sviatok prace) tykajuce sa vseobecne "obcianskej spolocnosti". No a vrchol je samozrejme, den pracovneho pokoja 15. septembra (ja si z cestiny prekladam, urobte to aj Vy), co je pripomienka na patronku Slovenska, Sedembolestnu Pannu Mariu. To je namet, co pan "profesor"! To bude prispevkov! To bude mat (alebo nebude - ved u Brazilcana nam to ukazal) pan Stejskal prace!
14. 10. 2008 | 16:52

MedaBeda napsal(a):

Proč jinak zřejmě seriózní a inteligentní lidé, kteří v některém oboru lidské činnosti dosáhli určitých (někdy i významných) úspěchů mají za to, že jsou puncovanými znalci něčeho, co je zcela mimo jejich obor? Proč si myslí, že jejich skutečná, nebo jen domnělá inteligence (to se jistě netýká pana profesora) stačí na lehce ironické povídání o něčem, co jak sami přiznávají (ti poctivější), buď vůbec neznají, nebo jen z doslechu a la Zdeněk Nejedlý? Proč píší na základě jakési novinové zprávy o jakémsi úmyslu někoho, jako o hotové věci? Je ta ješitnost poučovat z výše své získané (nikoli vrozené) inteligence tak nezkrotná, že se nakonec připodobńují k bulváru /kdesi jsem v novinách něco četl, honem, než to zapomenu a rovnou, že už se to málem stalo/?
Je mi líto lidí, kteří možná něco ve světě vědy dokázali, ale neumí zvládnout svou malost v rovině přirozené inteligence. Mohou kolem sebe šířit odium "vědy" jak chtějí, stejně jsou ve věci které nerozumí a ani o ní pořádně nic nevědí tlachaly, které obyčejný a skromný "sedlák"svou přirozenou inteligencí převyšuje.
14. 10. 2008 | 17:44

vaclavhorejsi napsal(a):

MedaBeda:

Jsem dojat tim, ze je vam lito toho, jak neumim zvladnout svoji malost v rovine prirozene inteligence (moc hezky jste to formuloval...).

Pokud jde o ten bulvar, ze ktereho cerpal I.Brezina, jehoz jsem citoval - take mate nepochybne pravdu, protoze se jednalo o znamy bulvar jmenem Times a CNN:
http://www.timesonline.co.u...
http://edition.cnn.com/2005...

...
14. 10. 2008 | 17:54

Pocestny napsal(a):

big jirka - pohledem na místní glosáře se hrozím poznání toho, co je normální.

Jinej? Asi ano...
Abnormální? jak kde...
V tomhle podvečeru rád zahraju těm, kterým dnes pan badatel počůral hroby ať jejich kosti leží kdekoliv, aby je nezáblo z toho, jací spratkové vyrostli díky jejich skutkům...

https://www.youtube.com/watc...
14. 10. 2008 | 18:36

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
v neděli jsem u Salvátora nebyl. Odhadoval bych to na akci související s Forem 2000, kdy opravdu nevybraní jedinci, opravdu spontánně, tak nějak nepřipraveně, od srdce vzývali chvíli Krista a chvíli Proroka. Chvíli směrem k Mekce, chvíli směrem ke Staromáku.Tím se ovšem vědecky dokáže, že islamizace Evropy je blud či dokonce vítané osvěžení upadající křesťanské víry.

Možná se pletu. Chcete se vsadit? Co tipujete vy?
Že by konvertoval Usáma a nechal se v Praze pokřtít? Nebo naopak jistý katolík odříkal šahádu?

V každém případě by článek velebící machometány byl důstojným zakončením serie.
14. 10. 2008 | 18:43

skeptický napsal(a):

Pan Pepa.

Víte,že když přijde ve svaté zemi křesťan k domorodci s Novým Zákonem,může dostat dva roky?

Tam bychom si měli vzít příklad,a s imigračními politikou jakbysmet.

Co jsem se snažil dříve říci je,že synchronicita typu my o vlku,vlk za humny existuje.
Několikrát se mi stalo,že se mi vybavil ve vzpomínkách nějaký film,a příští den byl v TV.

Další případ,přijdu domů z běhání po úřadech,řeknu něco o šílených kravách,pustím TV a první slova jsou hádejte co.

Tak mi přišla k smíchu ta parafráze,že když nepřijde hora k mohamedovi přijde machometán k Hoře....
Buďte rád,že nejste husita,tam se také dějí pikantnosti.
14. 10. 2008 | 19:15

skeptický napsal(a):

P.S.
Bylo by to jediné,do kterého se ještě nešláplo.Dneska je to těžký,nevděk světem vládne.
14. 10. 2008 | 19:26

Pepa Řepa napsal(a):

No já myslím, že spíš přijde machometán k hoře. Na Bílé Hoře bude co by dup.Ani nemusíte psát zvací dopis.

Pán ráčí být také xenofobní patologická sedlina?
14. 10. 2008 | 20:11

skeptický napsal(a):

Proboha,to Vám někdo řekl?
Ssedlina,když už.
A není to xenofobie,nýbrž názor.
14. 10. 2008 | 20:35

skeptický napsal(a):

P.S.Xenofobie je definována jako strach z cizinců.Ten nemám,jen je tu nerad vidím.To je názor.
14. 10. 2008 | 20:41

Mirek napsal(a):

Vasku

vzhledem k tomu, ze zde popisujes ruzne katolické morbidní bizarnosti, dovolil bych si poznamenat, ze urcite zdanlive “katolické morbidní bizarnosti” by ve skutecnosti nemusely byt prilis morbidni nebo prilis bizarni. :) Co tim myslim? Nejlepe kdyz uvedu konkretni pripad. Jak urcite vis, dokonce i zraloci se mnozi amitotickou parthenogenezou (http://www.msnbc.msn.com/id...). Jak to souvisi s jakoukoli “katolickou morbidni bizarnosti”? Mnozi by mohli byt prekvapeni tim, ze to souvisi velice primo a velice intimne!

Specificky, tento velice zajimavy biologicky jev se nyni zda byt vice rozsiren mezi zivocisnymi druhy nez bylo odhadovano predtim, a je mozne, ze ty pohadky o “Panně Marii a jejim početi z Ducha Svatého” nejsou tak uplna katolicka bizarni kravina, jak jsme si vzdycky mysleli. Jinymi slovy, misto nevedecke, katolicke, bizarni pohadky existuje detinsky jednoduche a vedecky presne vysvetleni. Jinymi slovy – zadnej Svatej Duch, ale amitoticka parthenogeneza! :)

Je dulezite zduraznit, ze toto naprosto logicke vysvetleni je zajiste desivou ‘carou pres rozpocet’ mnohym zanicenym kritikum Bible, kteri zpochybnuji moznost tehotenstvi Panny Marie tzv. ‘za danych okolnosti.’ Jinymi slovy, tito kritici namitaji, ze je nemozne, aby Zidovka z Nazarethu s neporusenou pannenskou blanou otehotnela par tisic let pred tim, nez by bylo predstavitelne (a tudiz stav Mariiny pannenske blany potencialne zcela vysvetlujici) chirurgicke umele oplodneni skrz brisni stenu, ktere by bylo tez technicky zvladnutelne bez fatalnich nasledku.

Sumarne, je jasne, ze toto vse dost bere vitr z plachet tem kritikum, kteri usuzuji, ze jedinou teoretickou moznost neposkvrneneho poceti, t.j. transabdominalni arteficialni inseminaci, by tenkrat Marie v dusledku primitivnich chirurgickych method urcite neprezila. Tito tez argumentuji, ze i kdyz by byvala Marie tuto silenou vivisekci nahodou prezila, tak by byvala po ni urcite nevypadala tak hezky a spokojene jako na tech imortalizujicich malbach s jeji detatkem, a to i presto, ze by byvalo od te vivisekce uplynulo zhruba 9 mesicu, nez by byvala mohla byt se svym detatkem modelem malirum.

Takze, Vasku, jak vidis, to co vypadalo na prvni pohled jako potencialne velice morbidni katolicka bizarnost – tedy “rozkuchani bricha Panny Marie nesterilnim a pravdepodobne dost tupym a mozna i rezavym nozem za ucelem zachovani integrity pannenske blany” (co muze byt vic bizarnejsi nez tohle?) se stale vice ukazuje byti pouze nevinnym pohranim si prirody s jednim mitotickym vretenkem mile zidovske divky z Nazarethu, bez ktere bysme asi nemeli desatero prikazani, a (coz by bylo mnohem horsi) ja bych si nemohl delat sprtouchlata z katoliku. :)

P.S.: A pokud tohle cte jeden (nebo i vic) z miliardy katoliku, tak mi verte, ze vas vsechny kluky a holky pobozny mam uple stejne rad jako ty vsechny kluky a holky nepobozny, a ze si z vas delam uplne stejny sprtouchlata, jako si delam ze sebe a z kohokoli jineho s vyjimkou pana Muellera, z nehoz jsem si sprtouchlata vetsinou nedelal.
14. 10. 2008 | 20:49

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"panenska" misto "pannenska"
14. 10. 2008 | 20:56

skeptický napsal(a):

As it is written,there is none righteous,no,not one.
Romans 3 : 10

Jinak počítám,že jste pana profesora přesvědčil,že co do nechutnosti ty relikvie mají co dohánět.
14. 10. 2008 | 21:02

bigjirka napsal(a):

ach skeptický, ssedlina bylo správně kdys.. teď je to sedlina, či snad obojí je správně.. ..chjo. ...pan senzor nám svou břitkou mazničkou odňal shromaždiště patologických ssedlin... prý pro neaktuálnost.. a co jiní, třeba Honza Herzmann, člen MV SSM? já vím, nechtělo se vám.. Pocestný, kdyby alespoň nebylo vašeho generačního narcismu/rasismu.... to je opravdu dost výstřední... co ten Kundera? vždycky to byl chlap zlomyslná, ty jeho povídky jsou skvělé, ale fuj.. třeba ta redaktorka, co chtěla spáchat sebevraždu laxativy zaměněnými za barbituráty.. ten šmejd toho chlapa určitě prásknul, v té době to byl předvoj bolševickej, co spisoval s Kohoutem pamflety proti Horákové... pak se zase vypředvojil.. spisovatel nadanej, ale morální chátra.
14. 10. 2008 | 21:05

bigjirka napsal(a):

furt mi vrtá hlavou, co asi kočka šeptala ďuríčkovi. no, alespoň mi v té hlavě nevrtá kulka...
14. 10. 2008 | 21:07

skeptický napsal(a):

to Bigjirka

Možná je to pozůstatek po našich jazykovědcích,kteří opožděně(jako vždy u nás),bojovali proti SS.
14. 10. 2008 | 21:14

skeptický napsal(a):

P.S.
Taková devítka Luger,když si ji jeden nechá projít hlavou,dokáže v té lebce pořádně rozsvítit.
14. 10. 2008 | 21:17

bigjirka napsal(a):

a vrtá a vrtá, mrška.. devítka Luger se myslím nabíjí do Parabellky? ta by se mi moc líbila... vypadá tak pěkně hrozivě a ten závěr se tak půvabně při střelbě pohybuje... :-)
14. 10. 2008 | 21:26

bigjirka napsal(a):

taky se teď na kdejakém místě píše z, snad aby nás bratia Slováci měli radši.. no, nevím...
14. 10. 2008 | 21:27

skeptický napsal(a):

Moc fajn do ruky,ale má blbý zadní miřidla.Zezadu je to jako čtverec s malým výřezem tvaru V.
Dobrá na instinktivní nemířenou střelbu.
Nesnáší nečistoty,a listové perko do závěru se špatně shání.
P-38 je lepší.
Než je najdu (miřidla)bylo by po mně.Musí se nejdřív namířit do nebíčka,a pak sklápět zápěstí.
Komunizmus a socializmus snad nějaký potentát od té pohany zachránil.
14. 10. 2008 | 21:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Ano, bylo to v souvislosti s tim Forem 2000.
Behem bohosluzby Prorok vzyvan nebyl, pouze jeden clen pritomne iracke delegace (sedela tam, co jindy sedavaji cekatele na krest), jakysi vyznamny siitsky duchovni, tam mel velmi vstricnou rec o tom, jak se krestene, muslimove a zide maji mit radi. Podobnou rec (mnohem strucnejsi) pronesl i pater Halik.
Po msi byla asi hodinova diskuse (Q&A); muslimsky klerik odpovidal na dotazy; sklidil aplaus plneho kostela.

Napisu o tom o vikendu poradne - urcite se vam to bude libit a jiste pozadate Halika, aby v teto tradici pokracoval a prohloubil ji ;-).

..
14. 10. 2008 | 21:51

Mirek napsal(a):

To skepticky:

Walther P-38 neni spatna pistole. Nicmene SIG P226 je mnohem presnejsi a spolehlivejsi = “no jamming” s JAKOUKOLI munici, tedy od “subsonic” az po +P+. :) A druha nejlepsi (v diskutovanem 9 mm kalibru) je HK USP. Vseobecne receno, myslim, ze SIG Sauer a Heckler & Koch vyrabeji tedka daleko lepsi pistole nez Walther.

But of course, I may be wrong. :)
14. 10. 2008 | 22:10

skeptický napsal(a):

Mám radši starší modely,plastik a keramika mne neberou.
Totéž u aut.
Nový Walther se mi nelíbí vůbec.Hezčí,než PP by se těžko něco našlo,i když to trochu škube.
14. 10. 2008 | 22:20

Mirek napsal(a):

To skepticky:

P.S.: Kdybych to tak trochu “neprehnal,” tak by si nekdo lehce mohl myslet, ze Vasek si libuje v morbidnich bizarnostech. Takhle je hned kazdemu - vcetne Vas :) - ihned jasne, ze JEHO popisy jsou celkem dost nebizarni... :)))
14. 10. 2008 | 22:30

Mirek napsal(a):

skepticky:

Priznam, v teto oblasti vubec neuvazuji (mozna chybne) “krasu” jako jakoukoli validni entitu. 1) spolehlivost, 2) presnost, 3) odolnost k nepriznivym zevnim podminkam (voda, bahno, pisek, etc.) jsou moje 3 hlavni kriteria. :)
14. 10. 2008 | 22:41

bigjirka napsal(a):

kdepak, i technické věci mají být pěkné...
14. 10. 2008 | 22:46

skepticky napsal(a):

Kanony,které jmenujete mají všechny vlastnosti,ale vzhled mi tam chybí.Krom toho,nejsme ve válce (tam se stejně pistole nechávají doma),a na denní nošení je to těžké jak kráva.

Jako kapesní pistoli bych doporučil 1908 Bayard .32 (7,65),na pět ran.Nejlepší,co jsem kdy viděl.Dnes už o ně stěží zavadíte.

Ne o moc větší než Colt .25 Auto,originální design,a podstatně lepší výkon.
14. 10. 2008 | 23:00

Mirek napsal(a):

To bigjirka:

Asi me ted zacnete povazovat (mimochodem naprosto nespravne) za naprosto nekritickeho rusofila :), nicmene musim zminit, ze napr. oskliva AK-47 Vam spadne do blata nebo pisku, zvednete ji a prakticky bez jakehokoli cisteni (pokud blato neni primo v hlavni) strilite dal. A tedka zkuste tohle udelat s krasnou M16. Vsadim se s Vami o lahev Châteauneuf-du-Pape, ze nevystrelite vic nez 5 naboju pred tim, nez se beznadejne zasekne a bude vyzadovat pul hodiny dukladneho cisteni. No good if you really have to shoot and your life depends on it... Ano, souhlasim, ze mnozi povazuji M16 za mnohem “peknejsi” nez znacne osklivou AK-47....PREDTIM nez jsou obe OPRAVDU POTREBA a upadnou do blata ... :)
14. 10. 2008 | 23:09

bigjirka napsal(a):

ne, Kalašnikov je přece pěkný.. hlavně ta verze se sklopnou opěrkou, "pádlo" mi moc elegantní nepřipadá
14. 10. 2008 | 23:17

bigjirka napsal(a):

Btw., pro toho, kdo z toho umí střílet, je dobrá zbraň Pi-52, zvaná pařeznice. Slyšel jsem, že na IDETu s ní někdo pěkně nacupoval amíkům neprůstřelný svetříky. Ona ta zesílená patrona a zamčenej závěr konají svoje...
14. 10. 2008 | 23:21

Mirek napsal(a):

To skepticky:

Nemluvil jsem o dennim noseni. Mluvil jsem o IPSC, USPSA a podobnych soutezich nebo “domacim” (= protilupicovskem) pouziti; na noseni (hlavne vzhledem k temer zanedbatelne vaze a spolehlivosti teoreticky vyssi nez jakakoli pistole) se jevi vhodnejsi scandiove (nebo titaniove) .357 Magnum revolvery, i kdyz priznavam, ze napr. tento (http://www.thegunzone.com/s...) clanek me prilis nenadchnul (mozna, ze to bylo nahodnym kazem materialu).
14. 10. 2008 | 23:36

Mirek napsal(a):

To bigjirka:

Mimochodem, tzv. “arm-piercing ammunition” (s ocelovou nebo titaniovou “jehlou” uprostred kulky) se doslova “provrta” velice lehce JAKOUKOLI znamou neprustrelnou vestou, takze “pařeznice” zas neni tak absolutne nutna... :) Napr. 'arm-piercing ammunition' vystrelena z AK-47 (7.62 mm) nebo M16 (5.56 mm) projde centimetr-tlustym platem zeleza stejne lehce jako centimetr-tlustym platem masla. :)
14. 10. 2008 | 23:50

Mirek napsal(a):

To bigjirka & skepticky:

P.S.: Obavam se, ze jsme se tak trochu vzdalili od “uctívání relikvií,” i kdyz v Rusku maji vystaveny pusky jejich znamych valecnych snajperu a uctivaji je mozna vic nez nektere jejich ikony, ktere nepochybne jsou nabozenske relikvie, i kdyz ne zcela katolicke, ale spise pravoslavne. Takze jsme konecne nazpatek u toho “uctívání relikvií.” :)
15. 10. 2008 | 00:04

Mirek napsal(a):

To bigjirka:

P.P.S.: Priznavam, o “pareznici” vubec nic nevim, a mozna ze je lepsi nez M107, kterou povazuji za jednu z nejucinnejsich “sniper rifles.” Sam ji nevlastnim, avsak dobry kamarad ano, takze z ni obcas strilime, i kdyz je daleko levnejsi strilet napr. z M16, kde jeden naboj stoji kolem 3¢, kdezto jeden 1 naboj (.50 caliber) do M107 stoji 100 krat vic, tedy kolem $3. [Pro srovnani velikosti naboje – nalevo je naboj do M16 a napravo ve naboj do M107; uprostred je .30-06 kalibr https://secure.democracyina...]. Pokud by Vas to zajimalo, tak detailni technicke udaje o M107 najdete zde http://www.inetres.com/gp/m...

“Trigger Pull” je nastavitely podle Vasi preference.
15. 10. 2008 | 00:58

Pepa Řepa napsal(a):

Zajímavá, pacifistická debata. Ono se něco chystá? Já mám doma akorát vzduchovku. Abych situaci nepodcenil.
15. 10. 2008 | 06:06

mirek napsal(a):

Pepo, dobra vzduchovka je nad zlato! :)
15. 10. 2008 | 06:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Nechci byt paranoidni, ale z intenzity debaty o strelnych zbranich mam jakesi mrazeni v zadech - ze by me nazory nekoho az tak rozcilily?
Snad abych si poridil neprustrelnou vestu... ;-)

..
15. 10. 2008 | 07:00

Mirek napsal(a):

Urcite ne me, jak sis mozna vsimnul, tak jsem je pekne rozvinul a opepril parthenogenezou jako by se nechumelilo! :)))
15. 10. 2008 | 07:12

Mirek napsal(a):

Doufam, ze bigjirka proti Tobe nic nema, jinak bych mu asi musel prestat posilat info o sniper rifles....but there are also some good news – e.g., zda se, ze Pepa Repa ma pouze vzduchovku... :)
15. 10. 2008 | 07:33

buldatra napsal(a):

Milé JAHA,

To jste napsalo moc hezky. Jen co je pravda. Ve stylu silně ironickém, od lokomotivy až po Marxe. Blahopřeji.
Nicméně, v mnohém máte jistě pravdu. Člověk by asi měl být organizován, jak jen to jde. Nemá pak zbytečně moc času na svoje vlastní myšlenky, stačí, když převezme myšlení a názory druhých. Dá to méně práce. A v kolektivu je navíc přece síla.
Píšete,že jste správný křesťan. To je jistě chvályhodné. To oceňuji. A protože mi něco podobného nebylo osudem dopřáno, mohlo byste mi prosím vysvětlit, co to znamená? Možná pak odvrhnu své kacířství a vstoupím.
Pište klidně svou krásnou mateřštinou. Já už si to nějak přeložím.
S úctou buldatra.
15. 10. 2008 | 07:59

Pišta napsal(a):

Ad Karel Mueller. U andělů na špičce jehly nešlo o sedm andělů, ale spor byl o to, kolik těch andělů se na tu špičku vejde. Kdyby ti středověcí cirkevní zabedněnci tehdy tušili, že celý vesmír se vešel před velkým třeskem do špendlíkové hlavičky nemohli by řešit takovou prkotinu. Vždyť (jak alespoň tvrdí dnešní MATERIALISTÉ),celý vesmír vznikl vlastně z ničeho. A základní cihlu materialismu, zákon o zachování hmoty a energie si tím pádem můžeme strčit, ani se neptejte kam. Jen mi vrtá hlavou, kdo byl větší hlupák. Jestli ti dávní církevní otcové, nebo dnešní pokrokoví a materialističtí vědci.
15. 10. 2008 | 08:34

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, vestu si nekupujta, proti pořádné zbrani je stejně na prd. A víte dobře, že jsem rád, když píšete.

Mirku, jedná se o starou dobrou čs. armádní pistoli vzor 52, nikoli o žádný snajperský speciál. Akorát má tvrdou spoušť.
15. 10. 2008 | 08:48

Elira napsal(a):

to JAHA
Zdravím do Bratislavy na Námestie Slobody.
15. 10. 2008 | 08:56

bigjirka napsal(a):

Mirku, já mám jen ruce (jako Švehlova pozemky) :-)
15. 10. 2008 | 09:15

JAHA napsal(a):

Ad:buldatra
Zasa som o nieco smutnejsi z tvojich prejavov. Zacal si totiz zakladnym zakonom manipulatorov, ako som ho predtym popisal. Tu neide, ani neslo o ziadnu organizaciu a preberanie nieciich myslienok. Kontemplacia nie je v cirkvi zakazana, pokial o tom nevies. Ale ked si nepochopil, co som chcel povedat, ked som reagoval na tvoje - nemoze byt demokraticke, lebo je organizovane - potom skoda casu.
Dalej tiez postupujes podla mnou predtym popisaneho postupu manipulatorov. Pises, citujem :"Pisete, ze jste spravny krestan". Nie buldatra, nic take som nenapisal. To si NAPISAL TY, aby si v postupe manipulatorov mohol pokracovat. Teda - vymyslim nieco, podrobim kritike...
Tie "ulitby" autorovi mi vadia len z jedneho dovodu: ako moze niekto oslavovat cloveka, ktory nema ani tolko slusnosti, aby o veci, o ktorej ide pisat, si aspon nieco precita? To nevidis, ake je v tom nevazenie si citatelov? To si pan profesor imunologie len tak sadne a zlata hocico o hocicom, co ho napadne a vobec nema uctu k citatelom, aby si aspon overil zakladne veci, ktore pise? Ked sa chcem niecomu vysmievat, ako to robi on, aspon by som tuto problematiku mal mat v malicku a nie na haku. A ked ju nemam v malicku, existuju knihy, napr. dost objemna kniha Zivotopisy svatych. Aspon 5 min. keby pan znalec venoval pohladu do napr. takejto knihy!!! Ale to vam "ulitbovacom", vobec nevadi. Hlavne, ze pise cosi proti viere. Ak by som napr. ja teraz chcel cosi pisat o Achn-atonovi, napr., ze ci to bol blazon, ci naopak najosvietenejsi faraon, preco zaviedol jedineho boha Atona a ineho ako bol jeden z hlavnych predtym a preco dal vystavat nove hlavne mesto a este s velmi podivnou architekturou, keby som teda len tak z hlavy teraz o tom nieco pisal, bol by to clanok povyseneckeho cloveka. Napisat nejaky clanok do blogu by nemalo byt vyrazom momentalneho "cuknutia", ale seriozne pripravenej prace. Co tento clanok autora urcite nebol. A "ulitbaci" ho este obhajuju, nez aby povedali - fuj. Ze dodatocne cosi doplnil - nech dodatocne ako profesor posle znamym zomreleho pacietna dovetok, ze sa imunologickom rozbore "trochu" zmylil. O tom som, mily buldatra pisal. Pekny den.
15. 10. 2008 | 10:26

Elira napsal(a):

to JAHA
ve svém příspěvku, cituji:
"JAHA napsal(a):
Ad: buldatra to vaclavhorejsi"..

..."Takze ak chces, mozeme pokracovat v rozoberani tvojich "myslienok". Ako spravny krestan si myslim, ze si si dal o niekolo piv (alebo co to konzumujes) viacej, nez znesies."...
"14.10.2008 16:52:57"

Takže, když napadáš pana Buldatru, že ti vkládá do textu, cos nenapsal, tak lžeš.

viz:"JAHA napsal(a):
Ad:buldatra... "Pises, citujem :"Pisete, ze jste spravny krestan". Nie buldatra, nic take som nenapisal. To si NAPISAL TY, aby si v postupe manipulatorov mohol pokracovat."
15.10.2008 10:26:57"

Za sebe souhlasím s tvrzením že Řískokatolická církev je nedemokratické občanské sdružení, které má svou správní síť, hierarchii funkcionářů - kněží od faráře až po papeže, výkonnou i finanční složku,členy a dokonce má i vlastní stát Vatikán. Také má svůj program, který členům - věřícím ukládá a nařizuje v co mají věřit, co smí a co nesmí. Vrcholem je zpověď, ta je důvěrná, takže když věřící zhřeší a například zabije, tak odříká "pár zdrávasů" a je mu odpuštěno. To zcela určitě není demokratické.

Přeji Vám takový den, jaký si zasloužíte.

Elira
15. 10. 2008 | 11:09

buldatra napsal(a):

Milé JAHA,

Děkuji za zhodnocení mých manipulátorských schopností, které budou nejspíš opravdu na vysoké úrovni. Asi jsem talent od přírody.
Nechtěl bych zbytečně rejpat, ale napsal jste:

Ako spravny krestan si myslim, ze si si dal o niekolo piv (alebo co to konzumujes) viacej, nez znesies.
14.10.2008 15:32:32
No a nebo jsem si to možná špatně přeložil? I to je možné. To víte, ty jazyky. To byla vždy má slabá stránka. Snad jedině brněnskej hantec, ten by mi šel.

Proto jsem Vás, milé JAHA poprosil o vysvětlení, co to znamená, být správný křesťan. To jste mi nevysvětlilo, místo toho alespoň nyní vím, že jsem manipulátor.
Možná, že by nebylo od věci poznamenat, že já, ač nekřesťan a ve Vašich očích přinejmenším kacíř, mám křesťany rád. I ty fanatické, neboť všichni jsme jen lidi. Jen ta vaše církev a její relikvie mi vůbec, ale vůbec nic neříkají.
Kvůli tomu však nemusíte být zase o něco smutnější. Je to zbytečné. Usmějte se a mějte hezký den.
15. 10. 2008 | 11:19

buldatra napsal(a):

to Elira:

předběhl/a jste mě v odpovědi slovutnému JAHA.
Příště snad budu moci reagovat rychleji.
Přeji Vám hezký den
buldatra
15. 10. 2008 | 11:24

Elira napsal(a):

Pane nebo paní Buldatro.

Blog pana Hořejšího jsem četla a mnohé příspěvky byly proti mému nejenom názoru, ale i hlubokému přesvědčení. Já říkskokatolickou církev přirovnávám k nejhorším učenív v historii lidstva. Zvěrstev se napáchala tolik, že je nejde ani vypočítat. EAle nezapojila jsem se do diskuze dotud, dokud jsem nezjistila, díky jinému blogu, že naše slovutné JAHA pracuje na netu Information related to '195.49.188.0 - 195.49.191.255'

inetnum: 195.49.188.0 - 195.49.191.255
netname: govnet-sk
descr: The Slovak Republic Government Office
country: SK

address: Urad Vlady SR
Namestie Slobody 1
81370 Bratislava
Slovakia
org-name: Office of the Government of SR

To mně nadzvedlo a proto jsem mu napsala to, co jsem napsala. Z této sítě nám nemají co nadávat do lhářů. Nemyslím si také, že se na tuto síť může napojit řadový občan.

Jinak tuto informaci jsem zjistila ze stránky en.utrace.de. Odkaz je v jiném blogu.

Přeji hezký den

Elira
15. 10. 2008 | 12:05

Karel Mueller napsal(a):

Pišta:
Oni nespekulují jen o tom, že vesmír vznikl z ničeho, oni spekulují i o bytí mimo prostor a čas. Už jsem se k tomu několikrát vyjádřil: Prostor je základní pojem matematiky (v obecném slova smyslu), bez pojmu čas, který je odvoditený z pojmu kauzalita je bezpředmětný pojem vědomí (alespoň naše).

Proti gustu žádný dišputát, nehodlám jim do toho fušovat.Ale mám pocit, že současní teoretici jsou matematicky vysoce fundovaní scifisté. Protože nejen nemohou ověřit své teorie, nemohou ani ověřit, jestli jsou výchozí předpoklady správné.
Např. závislost Planckovy konstanty na gravitaci, o které si myslím, že existuje (dávám ji do přímého vztahu s kosmologickou konstantou). Pokud by se tato závislost potvrdila, tak všechny teorie kvantové gravitace padají.
Ale to jsem odbočil: Na téma věda a víra měl profesor více příspěvků. Z mého pohledu (víckrát jsem to napsal): Věděc musí být agnostik, základní filosofocké otázky nelze vědeckými metodami odpověď. Ve vědě pak musí respektovat vědeckou metodiku.
Vědci začli z více důvodů s náboženstvím koketovat, přispěli k tomu různé interpretace kvantové fyziky i to, že teoretická fyzika v podstatě stojí (teoretici se nemusí čílit, jejich genialitu a matematickou zdatnost nezpochybňuji. Ale jak jsem napsal...). Důvody mohly být i politické.
Je ovšem hotové neštěstí, když se vědec prezentuje jako hluboce věřící. Protože víra - to jsou nezpochybnitelné kánony a pravě ta nezpochybnitelnot je s vědou neslučitelná.
15. 10. 2008 | 12:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

z těch řečí o zbraních si nic nedělejte. To je jen páně bigjirkův velmi specifický smysl pro humor resp. možná i dojem, že tím nějak přispívá k výměně názorů mezi lidmi.

Shodou okolností si zejména s panem Čochtanem většinou začnou povídat o zbraních v diskusích, kde se debatuje o jiných etnikách, národech, náboženstvích a tak. Ale v zásadě si myslím, že pan bigjirka je v podstatě dobrák.

Jinak ten muslimský duchovní v Salvátoru byl zřejmě Ammar Al-Hakim, zástupce vůdce Nejvyšší islámské rady Iráku a generální tajemník nadace Al-Mihrab Martyr Foundation. Je synem prominentního šíitského vůdce rady Abdula Azize al-Hakima. Velmi zajímavý člověk.

Mimochodem v době Saddámova režimu, kdy jejich rodina byla dost perzekuována, studoval na teologické škole v Íránu (tedy nejspíš to byl on, já byl ve Vavřinci, ne v Salvátorovi a na konferenci jsem zaznamenal nejméně dva islámští duchovní).

A jen na okraj: mluvil jsem včera s panem profesorem Halíkem. Na mé jisté návrhy se tvářil velmi vstřícně ;-) Uvidíme.

Libor Stejskal
15. 10. 2008 | 12:17

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
vždycky když někam přijedu navštívím místní kostel nebo dokonce mešitu - pokud je pohanským psům přístup umožněn- a místní hřbitov.

Je to dost poučné. U kostela je mi v podstatě jedno, které denominaci patří. Sedím a medituju nebo podlouchám. Některé kostely, třeba katedrála v NYC jsou dost děsné. Chodil jsem radši do Greenwich i když to bylo dál. Naopak vzpomínám rád na rybářský kostelík ve skotském Obanu nebo zpívanou pravoslavnou bohoslužbu v Sozopolu, kde byl pop, stará bába a já. Popa to z míry nevyvedlo byla to paráda.

Samostatnou kapitolou jsou mše v islámských zemích.mnohem větší zážitek než Castel Gandolfo.
A tady je zřejmě kořen problematického článku pana Hořejšího. Viděl p. Vlka s lebkou sv. Václava. Možná to v něm vyvolalo hamletovskou asociaci. Ale praktické křesťanství má sice stejný základ, ale spoustu vnějších podob, nejen tu evropskou.Nevím, jestli je uctívání ostatků ryze evropská záležitost, ale vím, že vnější projevy křesťanství jsou různé.

Na půlnoční v arabském Tarábulusu se třeba jelo pět set kilometrů. Ve většině muslimských zemí, je ponechán jen jeden dosažitelný kostel, aby se neřeklo.Během půlnoční, která trvala tři hodiny, zpíval každý svoje koledy. Filipinci s bubínkem, Korejci se svislými papírky znaků, Poláci i místní Arabové, Italové, velvyslanci, různá havěť. Na těch zpěvech bylo vidět, jaké jsou rozdíly. Proto mne nechává uctívání ostatků celkem v klidu.Vůbec mne neirituje černý Kristus. Proč ne, byl z hebrejské matky, asi neměl pleť jak albín.

Vůbec bych neřešil jestli je někdo dobrý křesťan či není.To nám nepřísluší. Vždycky si vzpomenu na Tigridovo: Já jsem tady za hříšníky. A neznám nikoho, kdo by měl u nás tak čistý štít jako on.
15. 10. 2008 | 12:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy