Evoluce, kreacionismus, ID...

01. 02. 2009 | 15:42
Přečteno 36480 krát
Před půldruhým rokem jsem tady napsal příspěvek o tom, že darwinismus rozhodně nemusí být v rozporu s náboženstvím. Tento článek měl docela velký ohlas (diskutuje se pod ním až do dneška!), a tak bych chtěl na podobné téma ještě něco dodat.

Ve svém shora uvedeném článku (a několika obecněji navazujících na téma „věda a náboženství zde , zde , zde, zde a zde) jsem hájil dnes celkem všeobecně rozšířené stanovisko, že biologická evoluce (resp. obecnější proces evoluce celého vesmíru) není v žádném rozporu s trochu modernější formou náboženství, která chápe pojem Bůh trochu jinak a „dospěleji“ než ona poněkud dětinská forma, která bere prvoplánově doslovně vše, co je zapsáno v Písmu, že „samovolná“ biologická evoluce (resp. evoluce vesmíru) může být dobře považována za „metodu stvoření“, resp. průběžného „tvoření“, které směřuje k nějakému vzdálenému, lákavému vyústění. Tento názor je dnes zcela přijatelný pro spoustu teologů i pro nejvyšší představitele katolické církve, kteří na téma evoluce pořádají i seriózní vědecké konference. Mezi předními evolucionisty jsou i vysvěcení kněží (viz např. Pierre Teilhard de Chardin nebo nověji Francisco Ayala).
Vyslovil jsem tam také názor, že ti tradiční věřící, kteří bojují proti evoluční teorii, náboženství v dnešní době de facto poškozují a diskreditují.

V tomto a několika následujících článcích bych tedy chtěl říci něco více o různých směrech kreacionismu, později také o nejznámějších námitkách proti evoluční teorii, které vznášejí, a také o dvou slavných soudních sporech o výuce evoluce v amerických školách.

Chtěl bych ještě poznamenat, že věda dnes skutečně neví, jak a kde život vznikl (jsem přesvědčen, že stejně jako spoustu jiných „nerozluštitelných tajemství“ v nepříliš vzdálené budoucnosti rozluští i tuto vzrušující záhadu), ale považuje za nepochybné, že po vzniku nejjednodušších forem života se začaly uplatňovat evoluční mechanismy, které nakonec vedly k obrovské rozmanitosti životmích forem, včetně člověka. Přirozená variabilita a selekce nejživotaschopnějších variant je považována za jednu z definičních vlastností biologického života.

A ještě bych chtěl poznamenat, že věda samozřejmě nemůže vyvrátit principiálně nevyvratitelnou (a tudíž nevědeckou) hypotézu o nadpřirozených zásazích do našeho světa. Samozřejmě je možno úspěšně hájit názor, že nějaká nadpřirozená mocnost vše zařídila tak, aby měli přesvědčivou iluzi, že se vesmír a život vyvíjí, případně že částečně ponechala část přírody samovolné evoluci a nadpřirozeně stvořila jen některé „majstrštyky“, jako např. člověka. Stejně ale nelze vyvrátit „hypotézu“, že na odlehlých místech se vyskytují (neviditelní) vodníci, rusalky a bludičky...

Dnes tedy něco o základních skupinách anti-evolucionistů (ve skutečnosti je jejich variant mnohem víc, takže uvádím jen ty hlavní).

*************************************

Odpůrců darwinismu, resp. teorie evoluce, je několik hlavních druhů:

A) Kreacionisté - bibličtí fundamentalisté, kteří věří, že svět byl stvořen doslova tak, jak se píše na prvních stránkách Bible. Bůh (jakýsi antropomorfní všemocný hybatel v „duchovním zákulisí“ našeho materiálního světa) v několika dnech stvořil svět a postupně vše v něm. Podle těchto lidí je svět stár pouze něco přes 6000 let, řada původně stvořených druhů nepřežila potopu světa (známe je jako zkameněliny), ale ty dnes existující druhy se zachránily na Noemově arše.

Před několika lety jsem navštívil přednášku cyklu „Darwinův fatální omyl“ pořádaného církví Adventistů sedmého dne. Přednášející (někteří se zvučnými akademickými tituly) tam říkali, že v rajské zahradě po stvoření světa žraly šelmy trávu, neexistovali komáři a jiný obtížný hmyz - ten byl stvořen teprve jako součást trestu za Adamův hřích. Na přímý dotaz z pléna odpověděl jeden z předenášejících, že první lidé byli samozřejmě běloši (nebylo již upřesněno, zda blondýni či bruneti) a součástí tohoto trestu za první hřích bylo zčernání pokožky části Adamova potomstva.
Jiný lektor také přišel s pozoruhodným postřehem, že ti, kteří věří v to, že se člověk vyvinul z opičího předka, se svým chováním značně podobají opicím (přimělo mě to k důkladnému zamyšlení nad sebou samým…).

Mezi takovéto fundamantalisty patří snad až 70% Američanů, včetně jejich nedávného pana prezidenta, a zřejmě také naprostá většina populace v muslimských zemích. V Evropě to (zatím) není až tak špatné...

Velmi aktivním kreacionistou tohoto klasického typu je u nás pan Pavel Kábrt jehož webové stránku skutečně stojí za navštívení – jsou totiž, podobně jako níže uvedené stránky muslimského kreacionisty Haruna Yahya, skvělou ukázkou onoho pyšného amatérského ignorantství charakteristického pro tyto lidi.

B) Kreacionisté „staré Země“. Ti věří ve shodě s vědeckými poznatky, že Vesmír vznikl před cca 14 miliardami let Velkým třeskem, že Země je stará nějakých 5 miliard let, že geologické procesy probíhaly „samovolně“ tak, jak nás to učili naši materialističtí učitelé, ale tvrdí, že život nevznikl a nevyvíjel se samovolně, nýbrž byl postupně tvořen mnoha opakovanými Božími zásahy – nejprve byly před více než miliardou let stvořeny velmi jednoduché jednobuněčné organismy, poté jedndušší mnohobuněčné organismy, v druhohorách ještěři, v třetihorách šavlozubí tygři, mastodonti a podobní tvorové, a před nějakými dvěma sty tisíci let lidé. Pánbůh tedy postupoval tak, že si řekl: „A od zítřka budou nosorožci“ – a stalo se. Některé druhy Božím dopuštěním vyhynuly (viz zkameněliny), jiné se uchovaly a Bůh zřejmě i nadále čas od času pokračuje v jednorázové tvorbě nových druhů, pokud to uzná za vhodné.

Mezi zastánce tohoto názoru patří např. vlivní muslimští kreacionisté – např. Harun Yahya (vlastním jménem Adnan Oktar resp. též zde). Ten rozesílá po celém světě zdarma desetitisíce krásně vypravených šestikilogramových knih formátu A2, ve kterých „dokazuje“ neplatnost evoluce tím, že existuje spousta živočišných a rostlinných druhů, které se po desítky (a někdy stovky) milionů let do dneška téměř vůbec nezměnily (to je sice nepochybně pravda, ale jako „důkaz“ neexistence evoluce je to úplně nesmyslné a dokazuje to jen naprosté nepochopení základních principů evoluční biologie).

C) Dalším druhem anti-evolucionistů jsou zastánci teorie tzv. inteligentního designu („intelligent design“, ID). Ti většinou již evoluci tak docela nepopírají, ale tvrdí, že není založena na známém darwinovském mechanismu přirozené (mutační) variability a přírodního výběru, ale je cílevědomě vedena inteligentním tvůrcem. Zastánci tohoto názoru se někdy z oportunistických důvodů vyhýbají slovu „Bůh“ pro označení onoho „inteligentního designéra“, aby se nedostali do rozporu se zásadou odluky státu a náboženství, a tak snáze dostali svoji nauku do sekulárních (amerických) škol.

Tito lidé většinou dokonce připouštějí spontánní „mikroevoluci“ (vznik drobných variant a odrůd stávajících druhů), ale domnívají se, že pro vznik nového, opravdu výrazně odlišného druhu, je četnost spontánních mutací v genetickém kódu příliš malá a že by tedy ty pouhé stamilióny let k vývoji přirozeným výběrem zdaleka nestačily. Takže říkají, že onen Inteligentní Designér v zákulisí našeho světa prostě manipuluje pravděpodobností výskytu potřebných mutací tak, aby docházelo k vývoji žádoucím směrem. Není tedy třeba hrubého porušování základních fyzikálních zákonů (zachování hmoty a energie), ale stačí jen trochu pomoci náhodě a pravděpodobnosti. Když řeknu: „A teď se dívejte, padne mi desetkrát za sebou šestka!“, může se to klidně stát a nebude při tom porušen žádný fyzikální zákon – jen pravděpodobnost takové události je nepatrná. Pokud však onen Inteligentní Designér má vůli a moc něco takového zařídit, je pro něj hračkou nastrojit v DNA oplozeného vajíčka právě potřebných řekněme 1726 mutací, které jsou nezbytné k tomu, aby se australopithečí samičce narodila dcerka vzezření Raquel Welshové. A není pro něj samozřejmě ani problém, vyvolat stejný soubor mutací během několika málo let i u dvaceti dalších zárodků obou pohlaví australopitheků, takže vznikne pěkná zakladatelská skupinka nového druhu. Další detaily (vyhubení nemožně zaostalých předků, vývoj řeči a kultury) už klidně může obstarat ta mikroevoluce. Ostatně na podobné téma napsal pěknou sci-fi John Wyndham („Midwichské kukačky“) – tam hráli roli inteligentních designérů blíže neurčení mimozemšťané.

Mezi zastánce této varianty kreacionismu patří např. někteří (zvláště američtí) vědci, pro které je ten klasický kreacionismus přece jen už nepřijatelný a trapný.

Je zajímavé, že různé odrůdy kreacionistů a ID-istů mezi sebou nemají příliš dobré vztahy a navzájem se obviňují buď z ideové nepevnosti, nedůslednosti, pokrytectví, nebo naopak ze zpátečnictví diskreditujícího náboženský světonázor.

*************************************

Příště napíšu něco víc o námitkách různých odrůd kreacionistů a „inteligentních designérů“ proti (neo)darwinismu a o neudržitelnosti těchto námitek.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy