Před dvěma sty lety se narodil geniální Charles Darwin .

15. 02. 2009 | 17:55
Přečteno 16836 krát
Minulý týden, přesně 12. února, uplynulo 200 let od narození jednoho z nejvýznamnějších vědců lidské historie, Charlese Darwina (je zajímavé, že ve stejný den se narodil také Abraham Lincoln). V letošním roce uplyne také 150 od prvního vydání základního Darwinova díla „O původu druhů prostřednictvím přirozeného výběru“).

Darwin s jeho geniálně jednoduchou evoluční teorií vysvětlující vznik nových druhů dvěma základními faktory (trochu zjednpodušeně řečeno (a) dědičností podmíněnou přirozenou variabilitou v rámci každého druhu a (b) přírodním výběrem nejživotaschopnějších variant) je možná intelektuálně nejvlivnějším vědcem moderní doby. Je tomu tak zjevně proto, že teorie vysvětlující vznik druhů přirozenými procesy je alespoň na první pohled v rozporu s doslovně chápaným biblickým stvořením, ale hlavně proto, že vysvětluje i vznik člověka přirozenou evolucí z živočišných předků podobných dnešním lidoopům. To mocně otřáslo některými do té doby „základními pravdami“ lidstva.

Darwin ovšem zdaleka nebyl první, kdo přišel s ideou evolučního vzniku druhů. Nejznámějším jeho předchůdcem byl Jean-Baptiste Lamarck, ale také Darwinův dědeček, Erasmus Darwin, a řada dalších. Tito předchůdci Charlese Darwina však mylně předpokládali, že se dědí vlastnosti získané během života (např. namáhají-li se systematicky určité svalové partie, přenese se nějak jejich posílení i na potomstvo; ostatně i Ch.Darwin toto vysvětlení zpočátku přijímal). Názor o dědičnosti získaných vlastností (tzv. „měkká dědičnost“) se běžně označuje jako lamarckismus (a čas od času se objevují neúspěšné pokusy o jeho moderní vědeckou rehabilitaci).

Poměrně málo se ví, že spoluobjevitelem „darwinismu“ je Darwinův mladší kolega Alfred Russel Wallace (1823-1913).
Dne 1. července 1858 byly totiž prezentovány v „Linnean Society of London“ podstatné výňatky z rukopisu Darwinova díla a současně obsáhlý Wallaceův dopis Darwinovi, ve kterém popisoval prakticky stejné závěry, ke kterým dospěl i on. Wallace a Darwin sice měli později určité vědecké spory, avšak nikdy nedošlo k žádnému konfliktu ohledně priority tohoto zásadního objevu. Ačkoli Wallace byl, možná trochu neprávem, vždy ve stínu slavnějšího Darwina, vždy byl jeho neúnavným podporovatelem; Wallaceovým nejcitovanějším dílem byla ostatně kniha „Darwinism“.Darwin a Wallace

Přes značný odpor vědeckých i společenských konzervativců byla Darwinova-Wallaceova teorie poměrně rychle přijata a Darwin se stal celebritou. Jako takový je pochován ve Westminsterském opatství, v blízkosti hrobu Isaaca Newtona.

Darwinismu se dostalo obrovské podpory po objevení molekulárních principů dědičnosti a mechanismu vzniku dědičných variant (mutací). V současné době je evoluční biologie a vznik druhů v podstatě darwinovským mechanismem mezi odborníky naprosto dominantním názorem a nemají s ním problémy ani věřící, včetně Vatikánu. Dá se dokonce říci, že darwinismus (spolu s pozdějším zobecněním vývojového principu celého vesmíru na základě moderního kosmologického modelu) přispěl velice také k hlubšímu porozumění teologickým problémům a nutnosti řádné hermeneutické analýzy teologických textů. Mezi prominentními evolučními biology byla a je řada hluboce věřících, včetně duchovních (např. P.Teilhard de Chardin nebo Francisco Ayala).

Dnešní evoluční biologie nepochybně stále stojí na základních principech darwinismu (resp. dnes přejmenovaného na neo-darwinismus), rozrostla se však do obrovské šířky a ukazuje se, že na rozdíl od zjednodušeně chápaného darwinismu ji nelze redukovat na populární tezi o „boji o přežití nejschopnějších“. Strategie evolučního úspěchu mohou být rozmanité – nejen „přežití nejsilnějšího“, ale také např. určitá altruistická spolupráce mezi jedinci určitých druhů, nebo sázka na obrovské množství potomků, z nichž přežije jen nepatrný zlomeček.
Velmi zajímavé jsou také mechanismy výběru založené na sexuálních preferencích (o kterých psal už Darwin) – ukazuje se, že zásadní význam může mít třeba i to, jestli se ptačím samičkám více líbí samečci s červeným nebo žlutým kroužkem okolo oka.

Odpůrci darwinismu (stále kupodivu hojní, zvláště v USA) mu nadále vyčítají jeho údajnou bezbožnost, to, že je údajně teoretickým základem rasismu a negativní eugeniky nacistického typu, a také to, že to je prý pouze nedokazatelná hypotéza charakteru spíše ideologie nežli skutečné vědecké teorie.

Tito odpůrci (kreacionisté i někteří zastánci tzv. „teorie inteligentního designu“) považují v evoluční biologii za zcela falešné téměř všechno – zpochybňují veškerou paleontologii, dokonce i datování stáří hornin pomocí radioisotopových metod, uvádí, že celý darwinismus stojí na vědomých podvodech (piltdownský člověk, pár zubů pochybného původu, zfalšovaná Haeckelova embrya).

Jedním z jejich hlavních argumentů je, že že frekvence mutací je prostě příliš nízká, navíc velká většina mutací je škodlivá až fatální, takže údajný přírodní výběr nemá vlastně z čeho vybírat. S oblibou uvádí dokonce čísla, která podle nich dokazují, že už vznik velmi jednoduchého nového enzymu pomocí náhodných mutací je absurdně nepravděpodobný.

Dále uvádějí, že paleontologický záznam obsahuje příliš mnoho mezer a neposkytuje přesvědčivé „vývojové řady“ bez velkých mezer.
Poukazují na to, že údajně nebyl nikdy pozorován vznik žádného nového druhu a že není známo, jak by vůbec mohl vzniknout onen nejprimitivnější zárodek něčeho živého, s nímž by mohla evoluce začít pracovat.

Kreacionisté nemohou překousnout hlavně to, že by se člověk měl „vyvinout z opice“. Obvykle poukazují na údajnou zrůdnou ateistickou motivaci darwinistů – pokud je člověk jen zmutovaný živočich, není nad ním nikdo, komu se bude po smrti zodpovídat, zbavuje ho to odpovědnosti za špatné činy.

K těmto námitkám proti moderní evoluční biologii se vrátím v dalších článcích (tenhle je už zase příliš dlouhý).

Teď jen řeknu, že evoluční teorie nepochybně je pravou vědeckou teorií (narozdíl od „teorie“ kreacionismu), protože je „falzifikovatelná“ (t.j. můžeme si vymyslet situace resp. experimenty, které by ji vyvrátily). Tato teorie by byla vyvrácena např. pokud by se našla fosílie něčeho jako okřídleného hada, nebo slona s hlavou krokodýla, pokud by se ve stejné geologické vrstvě (např. prvohorní) pospolu našly např. zkameněliny trilobitů a medvědů, pokud by se objevil nějaký druh používající zcela odlišný genetický kód než všechny ostatní organismy, nebo pokud by se náhle přes noc ve Stromovce objevilo stádečko jednorožců. Všechny tyto úkazy by jistě mocně podpořily kreacionistický názor.

Nakonec upozorním na několik odkazů pro vážnější zájemce:

Anglické:

Stránky asi nejvýznamnějšího a nejvlivnějšího současného evolučního biologa (téměř darwinovského formátu), Richarda Dawkinse
Stránky o evoluci pro učitele
Další stránky o sporu kreacionismus vs. věda

České:

Stránky „Planetopia“
Kniha „Jak se dělá evoluce“ od našich předních odborníků
Základní učebnice evoluční biologie od J.Flegra
Poněkud kontroverzní, ale neobyčejně zajímavá a podnětná kniha J.Flegra „Zamrzlá evoluce“ o mechanismech přírodního výběru a některých potížích s tím spojených.

O zásadní kompatibilitě darwinismu (resp. moderní vědy vůbec) a „rozumně pojatého“ náboženství jsem už tady opakovaně psal, např. zde. Je pozoruhodné, že diskuse tam už běží více než rok a půl a zvláště v posledních dnech je opět velmi zajímavá...

Závěrem snad jen zopakuji, že odpor proti darwinistické evoluční teorii připadá dnes naprosté většině odborníků stejně pošetilý jako odpor proti heliocentrickému (resp. dnes daleko obecnějšímu) kosmologickému modelu ve „sporu“ s biblickým modelem geocentrickým.

Ať žije Charles Darwin!


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Cicero napsal(a):

Ať žije evoluční teorie. :-)
15. 02. 2009 | 18:07

bigjirka napsal(a):

A mě se líbí droboučké samičky tak kolem 50kg a metru šedesáti s vyvinutými sekundárními pohlavními znaky... :-)
15. 02. 2009 | 18:08

bigjirka napsal(a):

Ostatně myslím, že i s tou evolucí zbývá pro Boha dost místa.
15. 02. 2009 | 18:09

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

Ale sameckove pod 165 se vam hrube nelibi, ze? Jak jen jste takova individua nazyval - ne a ne si vzpomenout...

..
15. 02. 2009 | 18:33

Lena napsal(a):

Správně. Ať žije Darwin!

Mě tedy vůbec nevadí, že jsem z opice. Jsou to krásná zvířata, chytrá a většinou slušně vychovaná. O své bývalé sousedce bych toto říct nemohla.
15. 02. 2009 | 18:35

Líný černý pes napsal(a):

to vaclavhorejsi 18:33 :

Matchbox? "Napoleon"? To vše tu v diskusích padlo.

Od té doby, co jsem a gymplu přečetla O původu druhů, se divím, co že to mnozí za dílo p. Darwina vydávají. Nikde v celém spisu není nic o popírání Boha. Ale možná, že to bylo v pozdějších vydáních, toto bylo z 1.republiky.
15. 02. 2009 | 19:24

Ben napsal(a):

paní Leno,
Mně by to zase vadilo, ale naštěstí jsem si jist, že nejsem.

Onehdy jsem byl v ZOO, no, a zrovna někteří opičáci moc dobře vychováni nebyli. Na některé sousedky mám taky svůj ne zcela kladný názor :-)
15. 02. 2009 | 19:26

Ládik napsal(a):

Předevčírem sjezd ČSSD Darwinovu teorii popřel. Úplně ji otočil. Teď jsou vpředu zkameněliny. Nové je jen to, že jsou oranžové.
15. 02. 2009 | 19:32

N.O.S napsal(a):

1. USA stojí 1 soudní rozhodnutí před vyučováním ID v hodinách biologie, to je naprostá katastrofa.
2. Mnozí příznivci evoluce mají mnohdy chování jako kreacionisté speciálně Dawkins, snažící se z evoluce a Darwina vytvořit náboženství což je přesně to kam chtějí různí pobožní evoluci dostat! věda nemůže konkurovat náboženství.
3.Dawkins a ostatní "The Four Horsemen" nejsou pro naše nakladatele a televize dostatečně košer takže tyto knihy ač mnohdy oceňované (End of Faith od Žida Harrise vítěze PEN klubu)stejně jako God Delusion nepřipadají v českém jazyce v úvahu asi by nabourali představy našich lidí o stavu společnosti v USA.
15. 02. 2009 | 19:44

juvel napsal(a):

Použiji myšlenky, které jsem četl v jedné diskuzi.
Evoluční teorie je živena společenskou poptávkou, proto je tak "úspěšná" a po 150 letech je ve výtečné kondici. Koncept evoluční teorie nelze vyvrátit. Pokud se najde jakýkoliv důkaz nebo argument proti ní, nestane se nic více, než že evoluční teorie bude nějak modifikována nebo rozšířena. Evoluční myšlenka nějak fungujícího postupného vývoje je nevyvratitelná. I kdyby žádný takový proces, který by samovolně vytvářel nové organismy neexistoval, vědci mohou donekonečna formulovat nové teorie o tomto procesu. Myslím, že to plně vystihuje situaci.
15. 02. 2009 | 19:48

N.O.S napsal(a):

juvel: klasický argument pobožného psychopata, věda se může dopustit omylu děje se tak dosti často, to je věda, zvláštní že to pobožným zoufalcům nevadí např. u fyzikálních vlastností křemíku, ale jakmile někdo zapochybuje o tvrzení pologramotných nomádů kteří před 2500 lety sepsali nesmyslný škvár je problém
15. 02. 2009 | 20:00

im napsal(a):

@autor

Někteří samečkové pod 165 cm jsou docela roztomilí - kardiolog Pirk, europoslanec Železný, velvyslanec Kmoníček, herci Danny DeVito, Charlie Chaplin, no i Nicholas Sarkozy nebo Tomáš Cikrt mají něco do sebe...:-)
BigJirko, neberte to tak šmahem....
15. 02. 2009 | 20:02

Lena napsal(a):

juveli,

nespletl jste se? Nemělo to být o náboženství?
15. 02. 2009 | 20:06

Lena napsal(a):

Bene,

jist? Myslíte, že je to slovo na místě?
15. 02. 2009 | 20:07

Ben napsal(a):

Panenko skákavá, PŘ by napsal skočická!
Paní/e/ Im, pro Vás je EP Železný roztomilý?
15. 02. 2009 | 20:09

Ben napsal(a):

Paní Leno, na tomto blogu asi ne.
15. 02. 2009 | 20:10

Frante napsal(a):

Jelikož jsem darwinista nechci s autorem příliš polemizovat. Odpůrcům darwinizmu bych přiznal, že je darwinizmus zatím nedokázaná hypotéza. Z "Pravých vědeckých teorií" plynou důsledky které byly potvrzeny. (V laboratoři, urychlovači, teorie velkého třesku předpověděla reliktové záření a chemické složení mlhovin které se potvrdilo). Darwinova teorie žádnou konkrétní předpověď nedala. Je to zatím jen hypotéza, i když nejpravděpodobnější mezi všemi co byly vymyšleny z důvodů, které vysvětluje autor.
15. 02. 2009 | 20:15

Lena napsal(a):

Bene,

spíš v tom smyslu asi ne. Na jakémkoliv blogu, ne?
Copak červíček v té jistotě nehlodá ani trošičku?
15. 02. 2009 | 20:18

Ben napsal(a):

Paní Leno,
díky za zájem, ale musím Vás zklamat. V tomhle opravdu nehlodá a nemám ani rezervu 0,1%.
15. 02. 2009 | 20:32

Lena napsal(a):

Bene,

zklamaná nejsem. Spíš abyste nebyl zklamán Vy, kdyby se ukázalo, že to tak není a že přece jen ta opice ... :-)
15. 02. 2009 | 20:38

bigjirka napsal(a):

Pane profesore a im, velmi se mýlíte, mě samečkové <165cm nevadí, ale vadím jim já. Vadí jim všichni normálně narostlí chlapi - takže jim vlastně vadí skoro všichni. A na základě jejich chování a jednání, my jim pak říkáme zkutr. To je to slovíčko, pane profesore :-)
15. 02. 2009 | 20:40

Ben napsal(a):

Paní Leno,
když tak uvažuju, co jste teď napsala, tak mně vlastně žádné zklamání nehrozí, nemyslíte?
15. 02. 2009 | 20:42

bigjirka napsal(a):

Poslanec Železný je roztomilejší než Sarkozy.
15. 02. 2009 | 20:43

Líný černý pes napsal(a):

to Lena :
Jo, ve vopici bylo ledacos započato, možná i počato .....
15. 02. 2009 | 20:44

Honza napsal(a):

Dovolil bych si kacířsky zapochybovat. Já vím, že máme výročí, ale na můj vkus byl ten článek příliš jásavě oslavný. V Čechách kreacionisty (skoro) nemáme, a tak si snad můžeme dovolit být kritičtější. Já bych řekl, že nám po těch stopadesáti letech z toho Darwina zbylo vlastně docela málo. Pořád vlastně nevíme, jak vznikají živočišné druhy, už vůbec nemáme ani potuchy, jak vznikl život, paleontologické záznamy hovoří o všem jiném než o postupném přizpůsobování prostředí, a tak se musí vymýšlet teorie "přerušovaných rovnováh" a tak dále. Navíc si spolu s Popperem taky myslím, že evoluční teorie není falsifikovatelná, a proto v přísném slova smyslu není vědeckou teorií (cyničtější evoluční biologové mi to připouštějí, ale tvrdí, že to nevadí). Ani ten příklad s medvědem a trilobitem mě nepřesvědčuje, jak znám Zrzavýho, on už by si něco vymyslel. Proč by se, konec konců, nemohli trilobiti někde v jeskyni dožít čtvrtohor?
Richard Dawkins mi dnes připadá spíš jako esejista a hlavně protináboženský aktivista než jako biolog, a spolu s jedním předřečníkem mu mám za zlé, že používá darwinismu jako klacku proti církvím, což je podle mne stejná hloupost, jako opačný extrém, který autor právem kritisuje. Jeho "God Delusion" je povrchní a hloupá.
Velmi doporučuji Flégrovu "Zamrzlou evoluci", tam se čtenáři dostane mnohem plastičtějšího a hlavně kritičtějšího obrazu moderní evoluční teorie, než jaký (z nedostatku místa) tady předestřel Václav Hořejší.
15. 02. 2009 | 20:47

Lena napsal(a):

LČP,

zkušenosti však ukazují, že ve vopici pravděpodobně nelze počít evolučně vyšší stupeň druhu.
15. 02. 2009 | 20:47

Lena napsal(a):

Bene,

pronikl jste do hloubky myšlení, které nějak nestíhám sledovat. Teď jsem to trošku nepochopila.
15. 02. 2009 | 20:49

Ben napsal(a):

Paní Leno,
to není k nepochopení.
Zklamán může být ten, kdo si to připouští, a pak zjistí, že to tak není.
15. 02. 2009 | 21:12

Ben napsal(a):

Bigjirko, to ano
Ale im napsal(a), že roztomilý je Železný, Sarkozy, že má jenom něco do sebe...
Železný má k roztomilému člověku přece jenom trochu daleko, nebo ne?
15. 02. 2009 | 21:19

VOM napsal(a):

Pěkný článek. Jenom by se slušelo dodat, že sám Darwin byl duchovním anglikánské církve. A ti oškliví amíci by zasloužili...
15. 02. 2009 | 21:23

Lena napsal(a):

Bene,

měla jsem dojem, že to Vaše "jsem si jist..." vypovídá právě o tom, že s opičáky prostě nechcete mít nic společného.

Jdu spát, mějte se hezky, olysalý opičáku:-), dobrou noc.
15. 02. 2009 | 21:31

vaclavhorejsi napsal(a):

VOM:

Neni pravda, ze Darwin byl anglikanskym duchovnim, ackoli teologii studoval a pripravoval se na drahu duchovniho.

"Darwin byl zvláště nadšen spisy Williama Paleye (1743-1805), včetně argumentu Božího záměru v přírodě. Na závěrečných zkouškách v lednu 1831 si v teologii vedl velmi dobře a uspěl i znalostmi z matematiky a fyziky. Celkově se umístil na desátém místě ze 178 absolventů.
Darwinova víra v křesťanství postupně časem slábla, a se smrtí dcery Annie v roce 1851 nakonec vyhasla zcela. Sice nadále podporoval místní kostel a pomáhal s farní prací, o nedělích dával přednost procházkám. V pozdějších letech, když byl tázán na svůj postoj k víře, prohlásil, že nikdy nebyl ateista ve smyslu popření existence Boha, a že obecně se dá říci: „Agnostický by byl správnější popis mého duševního stavu.“

..
15. 02. 2009 | 21:37

bigjirka napsal(a):

Já si na ty piškuntály Bene nepotrpím. Nemám s nimi dobré zkušenosti.
15. 02. 2009 | 21:42

Ben napsal(a):

Ale paní Leno, proč bych s opičáky nechtěl mít nic společného? Rád se na ně chodím dívat, a když jsem psal, že tehdy zrovna neměli moc vychování, vždyť v tom se ani tak moc od lidí neliší :-)
Vy se taky mějte hezky a dobrou noc, ať nemáte moc divoké sny.
15. 02. 2009 | 21:42

Ben napsal(a):

Bigjirko,
ještě že tu není povinnost uvádět míry :-)
Nevím, nevím, jestli bych tu byl.
Taky Ti přeji hezký večer
15. 02. 2009 | 21:48

bigjirka napsal(a):

Bene, pokud vím, máš míry normální. Ono se to skutečně lomí někde na těch 165. Já za to nemůžu, nevymyslel jsem to já. Implementovali to oni, je to jejich munderwertigkeitsgefühl.. taktak, ü je Alt 0252 :-).
15. 02. 2009 | 22:09

Ben napsal(a):

200 let vlastně není až tak moc dlouhá doba

Dobrou noc
15. 02. 2009 | 22:23

N.O.S napsal(a):

Honza: God Delusion musí být povrchní a hloupá protože je cílena na povrchní a hloupé :) nebo se opravdu domníváte že většina společnosti je schopna pochopit i kdyby jen elementární základy libovolné vědní disciplíny

možná tvrdě řečeno, ale lidé dnes nechápou že ti co stáli intelektuálně za osvícenstvím věděli velmi dobře co znamená reálné křesťanství, to že jsme tuto elementární ideu osvícenství opustili a snažíme se najít cestu ke symbióze mezi křesťanstvím a vědou resp společností je a bude sebevražedné.

Křestanství je nutno de mytologizovat a to důkladně v základech, kreacionisté jsou velmi blízko vítězství...
15. 02. 2009 | 22:40

N.O.S napsal(a):

Dawkins God Delusion
1. část
http://video.google.com/vid...

2.část
http://video.google.com/vid...
15. 02. 2009 | 22:44

Pocestny napsal(a):

Bene, neboj, v kanadách a baretu mam punktlich dva metry, tak se nebojim ani džordže, ale se nebojim ani malejch lidiček.

Oni se ale nějak bojej mně, kdo by to byl řekl.

Klidně to přiznej, každej jsme holt narostl jinak, za to mohou rodiče, ne ty.

Nejhorší jsou ty, který svou povahou činěj vyjimku z pravidla, že člověk, kterej je větší než devět z deseti kolem toho nevyužívá...to je moudrost těch, který uměj ovládat svý právo silnějšího.

Tak kdybys měl pocit, že jiřík ve své jednoduchosti tím, jak se tu dětinsky snaží urazit mne, vlastně ubližuje tobě, tak mi řekni... já se holt snížim k hovadu a půjdu Gastona vyvenčit k Vltavě, i když tenhle favorit skončí pod prvním jezem...

Ač proti jiříkovi trpaslíček, budu daleko větší, než by si přál...-)

Tak ho nakonec vezmu na kafe a vysvětlim mu, jak shodit těch dvacet kilo nebo nám nevydrží ani do šedesátky. Já jsem netrávil mládí sbíráním takovejch frajerů s děravým břichem, abych jim v dospělym věku dětinsky ubližoval...
15. 02. 2009 | 22:47

David - 1. část napsal(a):

Dal jsem si do vyhledávače termíny jako evoluce a Darwinismus, a tak cituji:

„Darwinismus představuje evoluční teorii vytvořenou Charlesem Darwinem a Alfredem Wallacem.

Operuje s myšlenkou že evoluce probíhá za pomoci drobných změn na základě selekce vycházející z úspěšnosti rozmnožování jedince. Vychází z toho, že organismy nejsou přesně stejné, nejsou zcela neměnné, že rámcově dědí nebo mohou dědit vlastnosti svých rodičů a že jedinec, který získá nějakou dobrou vlastnost, bude mít více potomstva, kterému tuto dobrou vlastnost předá.

Zjednodušeně: ocitnou-li se srny v prostředí, kde musí hodně běhat (protože tam řádí šelmy, například), rozmnoží se jen ty, které budou mít předpoklady pro rychlý běh. Jejich mláďata pak budou převážně také dobří běžci. Mimo tohoto přirozeného výběru postuloval Darwin ještě pojetí pohlavního výběru, vycházející z myšlenky, že podobu organismu neurčuje pouze jeho schopnost dobře žít, ale též být atraktivní pro své případné sexuální partnery, neboť kdo nenajde partnera k páření, tak se též nerozmnoží a nepředá potomkům své vlastnosti.

Darwinismus se stal první evoluční teorií, která obecně ovládla vědecké myšlení (došlo k tomu v průběhu druhé poloviny 19. století), byl však též také poslední ucelenou teorií s poměrně jasným pojetím principů evoluce, které se to podařilo. Bylo to proto, že byl dosti jednoduchý a omezoval se na základní myšlenku, k čemuž i nahrávala tehdejší absence rozsáhlejšího vědeckého poznání života na úrovni buněk, biochemie, molekulární biologie a genetiky.

Postupem času, jak se znalosti v rámci těchto oborů rozšiřovaly, se začalo ukazovat, že takto pojatá základní myšlenka naprosto nedostačuje pro vědeckou práci, proto byl postupně darwinismus modifikován a obohacován o další poznatky a postuláty a vytvářely se snahy o syntézu s novými vědeckým poznáním. Této nově vznikající syntéze se říká neodarwinismus.“ Konec citace.

Celý život jsem se snažil nepřejímat mechanicky vše, co mi bylo ze všech stran, už od školních let, vtloukáno do hlavy a snažil jsem se o tom i dále a nezávisle přemýšlet, a je proto možné, že jsem tak mohl dospět i k chybným závěrům.

Já v evoluci nevěřím. Představte si, že byste se „chtěli“ stát ptákem. Celý váš život, 80 let, byste skákali z výšky nejdříve 1 metr a postupně byste si výšku zvyšovali třeba až na 3 metry. Myslíte si, že by za těch 80 let došlo u vás k nějakému vývojovému posunu tak, že by vaším potomkům třeba v tisící generaci, kteří by dělali to samé co vy, narostli třeba křídla, a že by se stali ptákem?

Navíc mi není vůbec jasné, jak mohla probíhat evoluce u rostlinných druhů.

Pokud život na planetě Zemi nevznikl stvořením, ale evolucí, tak mi vysvětlete tuto podivnost. Jak je možné, že při zcela náhodném výběru si téměř všichni živočichové na Zemi "společně řekli", že se budou vyvíjet a fungovat na stejných principech? Tím myslím, že budou mít oči, ústa, zažívací trakt, řitní otvor a zejména, že se budou všichni rozmnožovat podobným způsobem na principu kopulace - samec a samice. Toto si "předem řekli" a tak se pak evolučním způsobem dále vyvíjeli? Od myši až po slona? Ještě bych chtěl upozornit na jeden klíčový argument, který mluví proti vzniku života evolucí, a to, že pohlavní orgány živočichů se nemohly postupně vyvíjet evolučním způsobem, ale musely být STVOŘENY, a to proto, aby byly okamžitě plně a funkčně vyvinuté, a to už v první generaci. Jinak řečeno, pohlavní orgány živočichů se nemohly evolučně vyvíjet, ale musely být stvořeny.

Proto pak je jednoduchá odpověď na otázku co bylo dříve, zda vejce nebo slepice. Ten, kdo uznává teorii o stvoření může v klidu říci. Nejdříve byla stvořena slepice, která potom snesla vejce.
15. 02. 2009 | 23:01

David - 2. část napsal(a):

Podle mého názoru darwinismus je v rozporu s náboženstvím.

Každý současný živočišný i rostlinný druh musí mít svého evolučního předchůdce. Kde jsou v paleontologických nálezech všichni ti evoluční předchůdci? Co bylo evolučním předchůdcem třeba blechy nebo sekvoje? Jak se evolučně vyvíjely tyto druhy až do dnešní podoby? Kde jsou u každého současného živočišného i rostlinného druhu jejich evoluční - vývojové řady?

Cituji: „Štěpán Rucki: Je evoluční teorie věda nebo náboženství? - časť 1

Kdyby evoluce skutečně v minulosti proběhla, muselo by se to v zemské kůře hemžit zbytky přechodných článků. Skutečnost je ovšem jiná. Přechodné články prostě neexistují. Darwin se mýlil. Dokonce i ty zkameněliny, které byly kdysi považovány za chybějící přechodné články, jsou z dnešního hlediska ostře kritizovány. Jedná se například o vývojovou řadu dnešního koně, který údajně vznikl z určitého typu hlodavců. Ukazuje se, že tahle evoluce nemohla proběhnout.“ Konec citace.

Evoluce nemá logiku i proto, že je všeobecně vědci uznáváno, že asi před 65 miliony lety došlo na Zemi k vyhynutí asi 90% všech rostlin a živočichů po srážce Země s planetkou. Evoluce by musela prakticky začít znova. A nyní si vezměte tužku a počítejte. Za 2000 let, které má lidstvo poměrně přesně zdokumentované jsme nezpozorovali, že by došlo z důvodu evoluce ke vzniku jakéhokoliv nového živočišného druhu, že by třeba ze psa se časem vyvinula kočka, nebo alespoň nějaký kočkopes. A teď přemýšlejte a počítejte, stačí těch 65 milionů let na to, aby evolučním vývojem, a zdůrazňuji na principu náhody, (evoluce probíhá za pomoci drobných změn na základě selekce vycházející z úspěšnosti rozmnožování jedince) se mohly vyvinout nové rostlinné a živočišné druhy, které jsou nyní na Zemi?

To by byla příliš rychlá evoluce!!!

To je stejné jako byste si vsadili sportku a při prvním vsazení jste vyhráli 5. pořadí, při druhém vsazení 4. pořadí, při třetím vsazení 3. pořadí, při čtvrtém vsazení 2. pořadí a při dalších vašich sázkách byste vyhrávali už jen samá 1. pořadí. Na tomto příkladě vidíte, na principu pravděpodobnosti a (náhody), že teorie vzniku života evolucí má velmi vážné a zásadní nedostatky.

Chtěl bych říci, proč mluvit o evoluci u bakterií, když nedokážeme věrohodně prokázat evoluci u vyšších živočichů a rostlin? Navíc geny, jako takové, u jednotlivých živočišných druhů vlastně v podstatě brání jakémukoliv evolučnímu vývoji. Ani tisíce mutací dosud nevedly ke vzniku nového druhu, protože mutace jsou ve své většině škodlivé nebo dokonce smrtící, jsou tak procesem spíše destruktivním než konstruktivním, (dosud se žádnou mutací nestal z kočky pes).

V genech je obsaženo velké množství informací, které nemohly vzniknout jen tak náhodou, protože to by bylo stejné, jakoby slova vznikala prostě tím, že smícháme písmenka abecedy. Jediné LOGICKÉ vysvětlení tady je, a to, že toto obrovské množství informací pochází od nějaké inteligence, od nějakého "konstruktéra".

Není to až příliš velká náhoda, že všichni živočichové na Zemi „si řekli", že se při přírodním evolučním vývoji budou rozmnožovat právě na principu samec a samice (od blechy až po slona, od sedmikrásky až po sekvoji)?

Není to ZÁZRAK, když si uvědomíme kolik růstové energie a genetických informací je uloženo v tak malých částečkách jako jsou vajíčko a spermie?

Například semeno sekvoje mamutí váží pět tisícin gramu a je v něm vše, čím semeno bude, až dospěje. Stromem vysokým osmdesát metrů, s obvodem kmene třicet metrů. Celková hmotnost jeho vyrostlého dřeva bude dvě stě padesát miliardkrát větší, než byla hmotnost semene.

Formy života na Zemi, všechny založené na DNA, jsou si tak podobné, že pravděpodobně mají společný původ. Žádná náhoda, ale algoritmus?
15. 02. 2009 | 23:02

David - 3.část napsal(a):

Teorie velkého třesku a Darwinova evoluční teorie jsou v současné době novodobým dogmatem a bohužel nedávají žádný prostor k prozkoumávání i jiných názorů, a to je velká chyba, protože nám tak vyloženě brání při naší nekonečné cestě za poznáním pravdy.

Podle mého názoru, ale i osobních zkušeností - život není náhoda – protože život může pocházet zase jen ze života - a ani vědcům se také dosud nepodařilo vytvořit z látek anorganických látky organické, i když tvrdí, že se něco takového při vzniku života na Zemi stalo. V poslední době už někteří vědci netvrdí tak rezolutně, že život vznikl na Zemi, ale připouštějí, že mohl být přinesen i některou z komet.

Jen pro ty, kteří v Boha nevěří bych nabídl hypotézu, že jsme byli třeba stvořeni jinou mimozemskou civilizací.

Pokud nezničíme sami sebe a budeme schopni se tvůrčím způsobem rozvíjet, tak časem by naše civilizace mohla být tou, která by mohla podobně stvořit i život na jiných planetách. Podívejme se na to, kam už dnes dospěla naše lékařská věda, genové inženýrství a i vývoj počítačů a představme si kam až by se mohl dostat výzkum v budoucnosti, kdybychom zbytečně nevydávali ohromné finanční částky na zbrojení.

Je možné si představit i situaci, že lidstvo, pokud se samo nezničí, tak dříve nebo později bude třeba schopno "stvořit" člověka. Dnes už umíme sestrojit různé roboty, které člověka napodobují. Časem jeho kovové součástky budeme schopni nahradit "umělým masem" apod. a tyto "umělé lidi" třeba vysadíme na nějaké vhodné planetě. Třeba podobným postupem vznikl právě život na naší planetě.

Pro ateisty a stoupence evoluční teorie - podle mého názoru jsme mohli být stvořeni velmi vyspělou civilizací z jiné planety. Archeologicky nalezená vývojová stádia, třeba člověka a jiných živočichů, nejsou důkazem evoluce, ale pouze důkazem vývojových fází při konstrukci života na Zemi. Podobně jako se třeba konstrukčně vyvíjela letadla od roku 1900 do roku 2000. Etapu dinosaurů pak lze přirovnat k vývojové etapě vzniku prvních počítačů, které byly nejdříve také velmi objemné a až později jsme byli schopni zkonstruovat dokonalejší počítače malých rozměrů.

A teď vážně. Seriózní by bylo, aby byly napsány dvě knihy. Jedna kniha by obsahovala všechny dosud známé argumenty pro vznik života podle evoluční teorie. Druhá kniha všechny dosud známé argumenty pro vznik života stvořením.

A pak tyto dvě knihy dát každému, a nejen tomu kdo se o tuto otázku zajímá, ale i žákům ve školách, aby si sami utvořili svůj světový názor na vznik života na Zemi.

Zatím jsme myslím až příliš jednostranně informováni zejména v našem školství, že jedině evoluční teorie je ta jediná správná, a to je myslím chyba, ta přílišná jednostrannost v uvažování.

Já těm, kteří věří v evoluční teorii, já se jim nechci nějak vysmívat a urážet je. Mají právo mít svůj názor a nikdo jim ho ani nechce brát, ale položme si otázku. Jsou zastánci evoluční teorie k nám, kteří věříme ve stvoření života na Zemi a v Boha, stejně tak tolerantní a spravedliví, když nás ve školách zcela jednostranně a nevyváženě informují???

Já se na tento problém dívám mnohem jednodušeji. Prostě tady jsou prakticky dva zásadní a protikladné názory na to, jakým způsobem vznikl život na Zemi. Tyto dva tábory se snaží vzájemně přesvědčovat o své pravdě, což považuji za správné a normální. Výsledkem však je, že nikdo ze své pravdy nakonec stejně neustoupí a setrvá na svém názoru.
15. 02. 2009 | 23:03

David - 4.část napsal(a):

Žádný přesný názor totiž neexistuje a nikdy ani existovat nemůže. Všechno to jsou jen hypotézy.

Skutečnou pravdu lidstvo NIKDY nepozná, protože tu zná jen Bůh.

Pro diskusi na toto téma bych považoval za přínosné a dostačující to, že by oba tábory shromáždily a utřídily své argumenty a každý by si pak sám svobodně rozhodl ke které teorii se přikloní. Myslím si, že takto by se mělo postupovat zejména už ve škole, aby žáci nebyli jednostranně informováni jen o argumentech vzniku života evolucí.

Například podobně, jako je to na:

http://www.hewer.cz/kabrt/

Tu svou pravdu, v této záležitosti, si pak musí najít každý sám.

Myslím si, že není nutné rozebírat DNA a proteiny, ale stačí zapojit zdravý selský rozum – neboli obyčejné logické myšlení.

Na velký třesk také nevěřím. Představte si například výbuch plynu ve vaší kuchyni a jak by létající střepy hrnců, skleniček apod. se sami uspořádaly do pravidelných drah, stejně jak vidíme hvězdy na nebi, jak miliardy let stále putují po stejných oběžných drahách. Co to je za ohromnou sílu a řád který toto dokáže???

Všude kolem nás je úžasný řád, (vesmírné i přírodní zákony včetně i molekulární biologie a genetiky). Mohl by mi někdo logicky vysvětlit, jak z velkého chaosu (velký třesk) mohl vzniknout ten úžasný vesmírný řád, který vidíme kolem sebe?

Ještě bych se chtěl zmínit o velkém zázraku, a tím je Bible, jejíž platnost je trvalá a neměnná. Bible, to je velký zázrak, který nemohl vzniknout bez pomoci Boží. Něco tak úžasně chytrého, co platí i pro současný náš život vymysleli „pasáci ovcí“?

Mimo jiné genialita Bible spočívá v tom, že mluví v podobenstvích, což ukazuje na její sílu a nadčasovost.

Tato kniha je Boží slovo a Božímu slovu je třeba věřit. Nic to nepřinese, když se o ní zpochybňujícím způsobem diskutuje.

Bible mluví v podobenstvích, a proto není podstatné rozebírat, zda svět byl stvořen za 6 dní nebo nějakým dlouhodobým evolučním vývojem.

Patrně smyslem Bible je dát lidem víru, která dokáže uzdravovat. Dát lidem nějakou sílu, která dokáže vyvažovat rovnováhu mezi světem hmotným a světem morálních, duchovních hodnot, protože právě udržování této přibližné rovnováhy je patrně pro život lidí velmi důležité.

Proto není nutné jakkoliv revidovat a „modernizovat“ obsah Bible a přezkoumávat její starověký obsah. Bible o žádné „samovolné“ biologické evoluci, velkém třesku (resp. evoluci vesmíru) nemluví, proto neměňme její výklad o stvoření života na Zemi. Není to pokorné. Nesluší se to.

Doporučuji přečíst si v Bibli např. evangelium podle svatého Matouše, kapitola 7, verše 1-29 a zamyslet se nad obsahem.
15. 02. 2009 | 23:05

David - 5.část napsal(a):

Když už ale přece jen na toto téma diskutujeme, tak bychom nemuseli diskutovat o pojetí Boha těmi věřícími, kteří jsou evolucionisty, a těmi věřícími, kteří jsou kreacionisty. To jsou podle mne zcela zbytečné spory mezi věřícími. Podle mne to není to podstatné.

Není podstatné jak si každý po svém představuje Boha a stvoření života na Zemi, ale podstatné je, že někteří lidé v Boha nevěří vůbec.

V tom je ten zásadní problém. Proč nevěří v Boha? Jaké mají argumenty pro to, že Bůh nemůže existovat? Pokud ti, kteří v Boha vůbec nevěří vysvětlí věrohodnými argumenty jak po velkém třesku, velkém chaosu mohl vzniknout ten úžasný řád, tak to pak teprve bude téma do diskuse.

Nemyslím si, že Bůh jen „nastartoval“ na Zemi život a pak vše další už ponechal na evolučním vývoji bez dalších zásahů. Bůh stále dělá zázraky a já sám jsem je zažil na vlastní kůži. Zároveň si nemyslím, že Bůh plánuje na Zemi různé katastrofy, epidemie a tresty na lidi, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou slušní.

Bůh je láska a světlo. Bůh zlo nikdy neplánuje ani nedělá.

Nezapomínejme na to, že do jisté míry Božím protikladem je Satan, ten který činí zlo.

Ještě bych dal ve výše uvedených souvislostech další námět k zamyšlení. Z pozorování života kolem nás (lidstva) jsem si utvořil vlastní laickou teorii, že patrně existuje nějaký zákon, který já si nazývám „zákon přibližné rovnováhy protikladů."

Celý vesmír i život na Zemi je založen na této přibližné rovnováze protikladů a pokud dojde k narušení této – zdůrazňuji přibližné - ROVNOVÁHY - dochází ke katastrofě. Globální oteplování by mohlo být i důkazem toho, kam se lidstvo po narušení této rovnováhy patrně řítí.

Tak, jako kolem sebe vidíme účinky „síly hmoty“, tak v přibližné rovnováze s touto hmotnou silou - musí být někde - i ta „síla duchovní“. Zatímco sílu hmotnou jsme poznali třeba už z 50%, tak sílu duchovní jsme poznali patrně jen třeba z 1%. Myslím si, že pokud lidstvo bude rovnovážným způsobem rozvíjet i tu svoji stránku duchovní, tak časem může dojít i k objevu možnosti uzdravování lidí za pomocí duchovní síly.

Sami se zamyslete, jaké protiklady v životě vidíte kolem sebe. Já vidím například tyto protiklady: Jin a Jang, žena a muž, samice a samec, elektron a proton, hmota a antihmota, voda a oheň, země a vzduch, dobro a zlo, pravda a lež, Bůh a Satan.

Na těchto příkladech je myslím vidět, že ten vesmírný řád, který kolem sebe vidíme si od nás – lidstva - zaslouží přinejmenším velkou POKORU.

Za svůj život jsem mnohokrát zažil situace, v kterých mi zcela určitě musel pomoci Bůh, a proto moje víra v Boha je trvalá a neměnná.

Kdo pomoc Boží nezažil na vlastní kůži, tak těžko může pochopit, že někdo jiný věří v Boha, v Boha, který stvořil život na Zemi.

Ten, kdo popírá existenci Boha, dopouští se skutečně největší nerozumnosti svého života; neboť přijde chvíle, kdy se bude muset setkat se svým Stvořitelem jako se Soudcem.

Kdo spekuluje proti Bohu, vždy prohraje.

My lidé musíme vidět, že jen cesta pokoření před Bohem vede k cíli.
15. 02. 2009 | 23:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ježíši, Davide, přestaňte otravovat horou hloupostí na každém blogu. Když už nejste schopen pochopit úroveň, aspoň buďte slušný.
15. 02. 2009 | 23:09

VOM napsal(a):

to autor: No nechci se přít o detaily, ale když někdo zdárně dokončí studium teologie a v místní komunitě se aktivně účastní náboženského života, tak je prosím čím, když ne duchovním?
Jinak Ctrl C a Ctrl V z Wikipedie vám jde hbitě.
15. 02. 2009 | 23:33

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že tímto zdravím všechny, kteří se v rámci akce milujte se a množte se úspěšně vydarwinovali až do své dnešní podoby. Možná více
než před padesáti lety mi staříček sedlák pravili, synečku esli chceš sladké jabka, tak do teho musiš vrazit svoje ruky potažmo svuj blby rozumek a musíš štěpit - pro obyvatele české kotliny - roubovat. Zkrátka musíš přenést jeden materiál genetický ?? dle tvého uvážení lepší, na výchozí genetický materiál - podnož, která možná jeví větší náchylnost k přežití i když není zrovna tak sofistikována, tzn. nevykazuje třeba až tak příliš sladké plody.
Staříček prostě věděli, že samo se to prostě ne to. Jsem už staříkovského věku a musím jednoznačně konstatovat, že jsem za svůj život neviděl, potažmo
ani nezažil, že by se vůkol mě něco samo učinilo. Vždycky do toho musel někdo strčit svoje pracky, ať čistější čí špinavější, ať v dobrém či dobrém méně. Příčinonáslednictvím nebudu zbytečně obtěžovat.
No, tak když už teď teda eventuelně připustím, že jsem po darwinovsku slezl kdysi z onoho bájného stromu, abych založil novou generaci homo, tak by mě
jen tak pro zajímavost zajímalo s kým jsem se to pak začal okamžitě množit, aby vznikli další homouši. Přivezli mi snad nějaké jednorožkyně ze stromovky
nebo z jiné místní zoo, pochopitelně ze stejmým počtem chromozomů, protože jinak by se tak dobře zakládat nemohlo, myslím, že to rozmanití profesoři vědí lépěji než já. Očekávám opět nějaké znamenité killer phrasess. Takže do háje genetického. Kdo do toho všeho vývojování vrazil ty svý špinavý pracky. Náhoda. Jedna ke dvaceti milionům prý je zapotřebí, aby se učinilo v tomto všehomíru vůbec něco aspoň drobet pozitivního. A tom co je negativní čí pozitivní zase rozhoduje jen ten kdo má pracky, ne, a za těmito, přece přátelé, musí pravděpodobně asi být nějaký ten rozoumek či cosi tomuto podobného, nebo snad ne. Dominus vobiscum, dlouhý život pro vaše pračky, veselé krizování, kupujte jenom české banány a držte se prosím dál od práškovacích letadel...
15. 02. 2009 | 23:55

doktor napsal(a):

Davide,
jste katolík? Pokud ano, vězte, že římskokatolická církev už pár desítek let uznává všechny poznatky věd, včetně darwinismu (ten se stále v detailech mění, říká se mu dnes proto DARWINISMUS - NOVÁ SYNTHESA). Víra a věda jsou totiž neslučitelné - jedna neprokazuje ani nevyvrací druhou. Pokud ne, pak vám není pomoci, protože Židé i vyznavači Alláha uznávají Bibli jako doslova pravdivé Knihy, včetně jejího popisu stvoření Vesmíru Bohem za 6 dní, Vesmíru, který je stejný dnes, jako byl před 6.000 lety, kdy byl stvořen, atd.atd. Ti vaši ateisté dnes nejsou nic jiného, než lidé, věřící v náš současný Vesmír, se všemi jeho složitostmi a zákony, kterému NĚCO dalo vznik, a zajistilo mu určitý kvantový vývoj. To NĚCO v žádném případě do běhu Vesmíru a našich životů na maličké planetce, která obíhá kolem Slunce, jedné z bilionů stálic, které jsou po Vesmíru rozmístěny, NEZASAHUJE. Jsme proto podle vás "nevěřící"?
16. 02. 2009 | 00:08

Míla napsal(a):

Po dosažení kulminačního bodu, který již patrně nastal, se lidstvo počne navracet do stádia primátů. A možná ještě dále. Bude-li tento proces pozvolný, půjde o devoluci, podaří-li se zpětný chod urychlit nějakým hrdinským počinem, což je pravděpodobnější, bude to kontraevoluce.
16. 02. 2009 | 00:08

baka napsal(a):

wbgarden: sorry, ale staci si jen neco malo precist o evoluci a vsechny vami uvedene namitky vam budou pripadat zcestne. Treba Pribeh predka od R. Dawkinse. Prestoze, jak tady uz nekdo psal, je misty lehce rozvlacny - asi od ho te doby, co je slavny autor bestselleru, platej od stranky. :)
16. 02. 2009 | 00:14

Passé napsal(a):

2 David (první a poslední část): odpovím jen na část příspěvku z první části. Křídla Vám za života nenarostou. Evoluční teorie tvrdí, že pokud mezi bezkřídlými mutacemi vznikne křídlatý kus a křídla jsou pro něj v daném prostředí výhodou (může skákat z mrakodrapu, aniž by se zabil) a celý druh přitom musí pro potravu chodit pod mrakodrap, tak tento křídlatý kus a jeho křídlatí potomci mají větši šanci (pozor, šanci, nikoliv jistotu!) přežít. Tím například padá argument latimérie, který používají kreacionisté. Co se týče kytiček, tak u nich to myslím probíhá stejně - růžová kytka spíš přitáhne hmyz, než zelená, tak přežije...
To je samozřejmě zjednodušené a asi ne úplně přesné, nejsem biolog...
K Velkému Třesku: je to pořád TEORIE. To Vám řekne každý fyzik. Je to zatím nejlepší TEORIE toho, jak vznikl vesmír. Její podstata je mnohem (o vystudovaný matfyz) složitější, než to, že nějaké cosi vybouchlo a vzniklo z toho všechno ostatní. Proto se ostatně staví LHC a další urychlovače, aby se ověřily některé PŘEDPOKLADY, které vyplývají z TEORIE Velkého Třesku.
K vyrábění organických látek z anorganických: to, co píšete, je nesmysl. Organismus syntetizuje fyziologicky aktivní látky jinak, než chemici, ale výsledek je tentýž.
16. 02. 2009 | 00:25

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad babka, za svůj život jsem toho zažil dost i rozmanité autory momentálních bestselerů jsem měl tu čest..., a kdybych vládl jiným jazykem než vládnu, tak bych si i bestseler možná napsal sám, ovšem v češtině tato činnost nabývá poněkud pumprdentních rozměrů. Jinak co se týče zcestnosti, nechť vám jdou k duhu, při evoluci jsem pochopitelně nebyl, tak kecat do toho na rozdíl od jiných moc nebudu. Já vím jenom to co dělám, a jestli to dělám já, tak to určitě dělali i ti přede mnou. protože jen tak z voleje jsem to sichr nepobral...
16. 02. 2009 | 00:33

N.O.S napsal(a):

1.Bůh nejprve stvořil nebe a zemi
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.Gn 1:1

2.Světlo bez světlo produkujících objektů, v den první?
I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.Gn 1:3-5

3.Fotosyntéza běží sama slunce netřeba
Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak. Země vydala zeleň:rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.Gn 1:11-12

4. Nyní po vytvoření rostlin bůh vytvořil dvě veliká světla jedno velké a jedno malé, aby oddělovala den od noci, tedy nejen že zelené rostliny vznikly bez slunce ale dokonce podle boha měsíc vyzařuje světlo!

I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
Gn 1:14-19

5.zvláštní každou bylinu nesoucí semena za pokrm! tedy i ty jedovaté?
Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.Gn 1:29

6.Neexistovali masožravci a ani jedovaté rostliny tenkrát!
Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
Gn 1:30

7. Smrt utrpení včetně parazitů....
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.Gn 1:31

8. To musela být ale dřina...
Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř.Gn 2:19-20

9.V té době se zvířata chovala jinak než dnes....mluvící hadi kteří navíc žerou prach
Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had.Gn 3:1
Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti.Gn 3:4
I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.Gn 3:14

10. To muselo ale trvat mimochodem která zvířata jsou čistá a která ne?
Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, vždy po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu Bůh přikázal.Gn 7:8-9

11. Everest?
Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy.Gn 7:19

12.Povraždění všech čistých zvířat, pro Hospodina libá vůně.....
Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné.Gn 8:20

13.Např. žralok má z člověka menší strach než naopak
Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou.Gn 9:2
16. 02. 2009 | 00:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad n.o.s. než naopak je velice dobré. To by mohlo bý i jméno nějakého indiánského či jiného náčelníka. Než Naopak, jméno mé.
PS. Opravdu a kdo vymýšluje ty pitomé kapče by se tak mohl i jmenovat.
16. 02. 2009 | 00:51

lopata napsal(a):

N.O.S. >
Posmivat se jde jednoduse, myslet boli. Kdyz Wrightove zacali s letadlama tezsima nez vzduch vsichni se smali a pomlouvali je. Kdyz se to vzneslo byli posmevaci za debily. V tomhle je absolutni spravedlnost. Hodne lidi se smeje Stvoreni. A tluce hlavou o zem pred Evoluci jak musulmani v mesite. Holt, slepcovi jeho hul. Pravda je vetsinou takova, ze se lidi Stvoreni bojej. On totiz spor Stvoreni x Evoluce ma podstatnej dusledek - kdo je Sef nejvyssi. Pokud ma pravdu Evoluce pak si muze clovek delat co chce neb je jen nahodnej flus hmoty. Pokud ma prvdu ovsem Stvoreni, tak ma tahle koule zvana Zeme majitele a ten prijde a zepta se: "Co jsi cely zivot delal? Zil jsi tak, aby se mi to libilo? Jednal jsi VZDY s ostatnimi jako by meli stejnou cenu jako ty?"
Co odpovis? "ja .. nevim..." To, ale bude na napravu trochu pozde. To je jako stat pred soudem, kdyz se moznost smirciho reseni hodila za hlavu. Proste blbej konec. A na trvalo.

Stul na kterym mas PC se sam neudelal. Kdyby ti to nekdo tvrdil, das ho zavrit do blazince. Kdyz se tvrdi, ze mnohem slozitejsi veci se udelali jen tak, beres to jako samozrejmost. Zajimavy.
16. 02. 2009 | 01:40

N.O.S napsal(a):

lopata:
1. Řekové a Římané měli morálku neskonale dokonalejší než kdy měli křestané nebo židé ačkoliv jejich náboženství nelze považovat za moralistické a jejich bohy za nositele morálky
2.Hospodin Izraele vyslyšel a Kenaance mu vydal. Vyhubil je i s jejich městy jako klaté a nazval to místo Chorma (to je Klatbě propadlé). Nu 21:3

Hospodin však řekl Mojžíšovi: "Neboj se ho, neboť ho vydám do tvých rukou se vším jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil se Síchonem, králem emorejským, sídlícím v Chešbónu. "A pobili ho i s jeho syny a všechen jeho lid, takže nikdo nevyvázl, a jeho zemi obsadili. Nu 21:34-35

Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: "Napadni Midjánce a pobijte je. Nu 25:16-17

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vykonáš za syny Izraele pomstu na Midjáncích a pak budeš připojen ke svému lidu. ".... Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjánských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem. Midjánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili. Všechna jejich města, ve kterých sídlili, i všechna jejich hradiště vypálili. A všecku loupež i všecky kořisti pobravše, lidi i hovada,... Nu 31:1,8-10
Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. Vytkl jim: "Cože jste nechali naživu všechny ženy? Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma. Nu 31:14-16

Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe. Nu 31:17-19

Lidských duší bylo šestnáct tisíc a dávka pro Hospodina dvaatřicet osob. Mojžíš tedy dal knězi Eleazarovi tuto dávku jako Hospodinovu oběť pozdvihování, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Nu 31:40-41

Tu mi Hospodin řekl: "Hleď, už ti vydávám Síchona a jeho zemi. Začni jeho zemi obsazovat. "Síchon vytrhl proti nám do Jahsy k boji s veškerým svým lidem. A Hospodin, náš Bůh, nám ho vydal. Porazili jsme ho i jeho syny a všechen jeho lid. V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout. Jen dobytek a kořist z měst, která jsme dobyli, jsme si ponechali jako lup. Od Aróeru, který je na břehu potoka Arnónu, a od města, které je tam v úvalu, až do Gileádu nebyla pro nás žádná tvrz nedobytná; to vše nám vydal Hospodin, náš Bůh. Dt 2:30-36

-----
nohu pokračovat....

Vyhrožujete mi touto lůzou?
16. 02. 2009 | 02:14

Frante napsal(a):

David:
Passé:
Teorie velkého třesku přímo vyplývá (matematicky a logicky) z pozorovaných dat a ověřených teorií. Navíc se potvrdily některé důsledky, které z ní vyplývají: 1. Existence reliktového záření a 2.Chemické složení mezihvězdné hmoty.
16. 02. 2009 | 07:49

David napsal(a):

Frante:

mohl byste mi logickým způsobem vysvětlit, jak z velkého chaosu (velký třesk) mohl vzniknout ten úžasný vesmírný řád, který vidíme kolem sebe?

Co o tom vzniku vesmírného řádu říkají vědci?
16. 02. 2009 | 08:09

Honza napsal(a):

David:

Při Vašich úvahách jste vynechal ještě jednu možnost vzniku a existence života na Zemi, a sice přesídlením (nebo vysídlením) z nějaké jiné planety. :-)
16. 02. 2009 | 08:18

Ben napsal(a):

Tak to není, pocestný

Ale podivil jsem se, že ses přidal...ale říkám sám sobě, proč se opičáku divíš?, vždyť co je tu psáno vážně?, proč si nehrát?
Tak si hraju...ne vždy, občas...podle nálady nebo počasí... neporadil jsi mi to vlastně Ty?
PS: včera jsem měl náladu dobrou, dnes je to horší
Měj se
16. 02. 2009 | 08:34

David napsal(a):

Honza:

o možnosti vzniku a existence života na Zemi, a sice přesídlením (nebo vysídlením) z nějaké jiné planety se zmiňuji ve 3.části.
16. 02. 2009 | 08:41

Honza napsal(a):

David:

Děkuji za upozornění, to souvětí jsem přehlédl.
A souhlasím s Vámi, dokud neexistují opravdu hmatatelné důkazy o jakékoliv teorii, nedají se ty ostatní také vyloučit. Takže nemá smysl si odporovat, vzájemně se osočovat a tvrdit, že "jenom ta má teorie je pravdivá" a ostatní jsou nesmysly.

Tak se ani nedá vyvrátit teorie, že se na Zemi dostal život z jiné planety, dokonce jsem četl úvahy o tom, že už jsme potomky takovéto civilizace z jiné planety, která se na Zemi usídlila, ovšem nějakou katastrofou sama sebe téměř vyhladila. Zajímavé úvahy hraničící se sci-fi, ovšem co se dnes dá potvrdit nebo vyloučit ? Co víme o Roswell, New Mexico ve Spojených státech nebo o Tunguzském meteoritu na Sibiři? Existují dohady o neobvyklých technologiích, o kterých veřejnost informace nemá. Existují opravdu nebo jen ve fantazii některých lovců senzací ? Pokud existuji, odkud se vzaly ?
Dohady, teorie...Třeba někdy bude známo více.
16. 02. 2009 | 09:09

Frante napsal(a):

David:
Jestli vás to zajímá, přihlašte se ke studiu fyziky a biologie. Ve škole se to dozvíte. Já jsem to tak udělal a mohu to doporučit
16. 02. 2009 | 09:28

Honza napsal(a):

David (ale i jiní):

Ještě jsem si vzpomněl na jeden "školní vtip", kdy se učitel ptá Pepíčka, proč se Země točí ?
Ten hbitě odpoví: "No přeci, aby se všichni lidé na Zemi mohli vyspat, aby se střídal den a noc" .:)

Ale ruku na srdce, kdo zná opravdu odpověď na tu otázku? Proč se Země točí kolem své osy, kde na to bere energii, jak to, že se rotace nezastaví ? :)
16. 02. 2009 | 09:31

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší,Déjà vu.

Užijte si to. Zvláště N.O.S. se poved.Až se dostaví Honza999 bude obzvlášť veselo.
Já se přeměřování tělesné výšky ani jiných orgánů nezúcastním.

Musím ale pochválit, že jste odolal pokušení a zachoval se jako boschův sv.Antonín a nevylepil jste tady klausotepeckou čtvrthodinku orwellovské nenávisti.
Málokterý autor tomu odolal.
16. 02. 2009 | 09:47

jogín napsal(a):

Nejnovější přídavek v evolučnich poznatcích je theorie od Force a jeho týmu. Už Ohno před lety ukázal, že nové geny vznikájí zdvojením, takže jeden gen dál normálně funguje a druhý se může měnit mutací. Force přišel s novinkou- když u jednoho ze zdvojených genů dojde k ztrátové mutaci, třeba v oblasti, která řídí produkci v sítnici, druhý gen ho v sítnici zastoupí, nesmí ovšem mutovat v tomto místě. V jiné řídící oblasti mutovat může, včetně ztráty funkce. Tímto způsobem si dva geny postupně rozdělují funkce a mohou pak svou funkční strukturu přizpůsobit novým funkcím. Vznikají tak rodiny genů, které jejichž funkce se částečně překrývají a podobají se navzájem i strukturou. Za deset let od publikace bylo už popsáno množství takových případů. K řečem o neexistenci evoluce- díky přečtení celých genomů je možné podrobně srovnávat příbuzné druhy a podobnost daná společným předkem se potvrzuje mnohatisíckrát. Biologie by se bez evoluční teorie rozpadla na hromadu nesouvisejících střípků. Evoluce umožňuje i předvídat neznámou strukturu genů u jiných organizmů a molekulární biologové to dělají na běžícím pásu.
16. 02. 2009 | 09:53

Pepa Řepa napsal(a):

Líný černý pes napsal(a):
to Lena :
Jo, ve vopici bylo ledacos započato, možná i počato .....
-------------------
Moudrý postřeh,vystihující evoluci. Kam se na Vás hrabeme.
16. 02. 2009 | 09:55

Ben napsal(a):

Pepo Řepo,
N.O.S. má na něco opravdu nos

Řekněte pravdu, nemáte po tomhle počteníčku hned veselejší náladu?
Vždyť po tomhle ani nic jiného mít nejde...:-)
16. 02. 2009 | 10:13

jogín napsal(a):

Ještě dodatek- řada druhů bÿla znovu uměle vytvořena, hlavně u rostlin. Přírodní druh konopice zrekonstruoval prof. Hrubý už v padesátých letech a šlechtitelé de novo vyrobili řadu kulturních plodin z divokých předků, hlavně kvůli získání odolnosti vůči chorobám. Třeba pšenici, ředkev, jahodu.
16. 02. 2009 | 10:13

bigjirka napsal(a):

Jak je někde příliš mnoho slov, kolečko má hody :-(
16. 02. 2009 | 10:25

Ben napsal(a):

Jogíne,
poraďte mi,
loni jsem měl pěknou úrodu jahod.
Šlechtitelská odrůda Sladký Obrovák. Ale než jsem stačil ochutnat - polovinu skosila plíseň, druhou slimáci.
A to jsem si myslel, že uměle vytvořenou odrůdu si konečně vychutnám.
16. 02. 2009 | 10:33

buldatra napsal(a):

To Honza:

S vaším příspěvkem 15.02.2009 20:47:51 si dovoluji souhlasit, vidím to téměř identicky.

Dodávám, že v této diskuzi je paleontologie a zejména geologie poněkud stranou ( zcela nezaslouženě ), přesto si myslím, že právě zde lze dokumentovat řadu myšlenek a objevů, které mají co říci ke korekci možného průběhu evoluce. Myslím , že nové poznatky, ač nezapadají tak zcela do daných schémat, by měly být vážně brány v potaz. Možná nám ukáží jen jiné souvislosti a možnosti průběhu procesu. Možná nás přivedou na zcela nový pohled na věc.
Zajímavým způsobem o tom píše např. Zillmer. Je třeba brát v úvahu informace ze všech stran a disciplín. A to není jednoduché. Nicméně je to potřebné.
Mě osobně zajímá průběh evoluce. Časový průběh. Tam vidím hodně bílých míst. Evoluční teorii beru jako teorii, která má dle mého soudu k pravdě blíž. I když kreacionisté přicházejí také se zajímavými podněty k přemýšlení.

Vznik života je jedna otázka, průběh vývoje je otázka druhá.

Není proto dobré bránit se za každou cenu myšlenkám, byť by přicházely i z opačného tábora.
Je třeba zachovat si nadhled. Neboť všechno souvisí se vším.
16. 02. 2009 | 10:51

bigjirka napsal(a):

Bene, nepěstovat! :-) Pak to plíseň nemůže sežrat. My jsme se podobně zachovali s rajčaty... černá plíseň... a je po ní (akorát že my žerem hnusný holandský rajčata ze skleníku :-( )
16. 02. 2009 | 11:17

Ben napsal(a):

Bigjirko,
díky za radu
Ale mám pidizahrádku, skleník by se tam nevešel :-(
Prozatím se loučím, nejsem sice mladej jako pocestný, ale taky musím pracovat, aspoň občas :-)
16. 02. 2009 | 11:28

bigjirka napsal(a):

Bene, my tam taky skleník nemáme. jsou to hnusný holandský rajčata z hnusnejch holandskejch skleníků :-( s hnusnou ne-chutí. taky já musím pracovat, ventiluju tu mezi prací...
16. 02. 2009 | 12:18

Clock gene napsal(a):

to Václav Hořejší:

Ten první odkaz na stránky R. Dawkinse je chybný, odkazuje na Flegra, asi měl být: http://richarddawkins.net/
16. 02. 2009 | 12:45

wbgarden napsal(a):

E V O L U Č N Í

Kdyby tvoje máti milá
se synu tenkrát neopila
je to smutné velice
tak bez vlivu opice
snad dodnes nemám
dědice...

a je možné dle VKZ/k/ Vepřoknedlozelokultury i přitvrdit pochopitelně...

E V O L U Č N Í

Po té bábě škaredé
jinoch hned tak
nejede

však u třetí sklenice
je už zajímavá
velice

a po páté rundě
zas hrabe se jí
v ……

tak bez vlivu opice
by dodnes neměl
dědice...
16. 02. 2009 | 12:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Clock gene:

Dekuji za upozorneni, uz jsem to opravil.

..
16. 02. 2009 | 12:56

vaclavhorejsi napsal(a):

A propos, kdyz jsme u toho Dawkinse - vzdycky me zlobilo, ze je to takovy militantni atheista, coz je vlastne pro jeho vec kontraproduktivni.

Ale kdyz tady ctu prispevky tech nabozenskych fundamentalistu, tak musim rici, ze je mi atheista Dawkins mnohem prijemnejsi nez oni...

..
16. 02. 2009 | 12:58

N.O.S napsal(a):

vaclavhorejsi:

1.Dawkins uráží to není dle mého dobrá cesta, člověk jeho znalostí a intelektu by měl spíš trpělivě vysvětlovat, jeho projev je příliš jako Darwinův rottweiler.

2.Nábožný člověk reaguje velmi odmítavě pokud někdo sahá na principy jeho víry, pokud jí někdo explicitně uráží což Dawkins dělá stáhne se taková osoba do ulity a spíš než fakta a pochyby začne vyhledávat pocit jistoty v církvi.

3. Dawkins neadresuje publikum jako Václav Hořejší ale spíš jako N.O.S!

4.Vše co činí je extrémně kontraproduktivní všimněte si že v USA enormně klesá počet katolíků (uzavírají se katolické školy) na úkor fundamentalistů.
16. 02. 2009 | 13:25

Clock gene napsal(a):

Řekl bych, že Dawkins se stal militantním až když mu začal chodit hate mail od náboženských fanatiků.
16. 02. 2009 | 13:36

Jirka Hemzal napsal(a):

to vaclav horejsi:
A není to pane Hořejší trošku falešné dilema - evoluce versus stvoření? Nesměšují se zde dvě oblasti života - věda a náboženství. Věda a náboženství přece plní jinou funkci, mají jinou metodiku, jiné zásady atd. Vždyť stvoření podle Bible je jednou a provždy daná věc - dogma. Prostě uvěř nebo nechej být, tj. staň se věřícím anebo ne.
Věda a vědecké zkoumání a ověřovaní od hypotéz až po doložené fakty má rovněž danná pravidla.
Z toho usuzuji, že věřící vědec není protimluv - viz profesor Jiří Grygar. Věda a víra představují jen různé stránky jeho života. Stejně ani věřící biolog není problém, pokud dokáže tyto dvě oblasti rozlišit...
16. 02. 2009 | 13:42

Clock gene napsal(a):

Právě že na současné přijetí těch dvou oblastí (jak říkal Gould "Non-overlapping magisteria") je potřeba ovládat pokročilé techniky doublethinku, ne každý to dokáže, ale najdou se výjimky.
16. 02. 2009 | 13:57

N.O.S napsal(a):

Jirka Hemzal: řekl bych že vám unikla podstata problému není to biologie která se chce nabourat do hodin náboženství ale náboženství které se chce nabourat do hodin biologie...
16. 02. 2009 | 13:57

Jirka Hemzal napsal(a):

N.O.S:
To samozřejmě vím. Snaha o setření rozdílu mezi světskou a duchovní stránkou života je oblíbenou činností všech náboženských dogmatiků.
16. 02. 2009 | 14:04

Pocestny napsal(a):

Zdravím, badateli.
Pěkný výkop, názory tu bují v glosáři, tak musím složit poklonu za neutrální článek bez osobního dovětku.

K věci samotné, včera jsem zahlédl v ČT Flégra mluvit o tom samém, zdá se že mezi mediálními diletanty vzrůstá poptávka po dramatu, je i symptomatické, jaká podobnost váže rostoucí verbální expresivitu evolucionářů s neměnnou oslovskou posicí bigotního křídla kreacionistů a posici liberála v postbolševické populaci.

Vyvracet zakořeněné pomluvy a smyšlenky, obrátit podezíravou negaci v zainteresovanou tvůrčí sílu, to je vždy činnost pomalá, nevděčná a frustrující, nedivím se vývoji směrem k Dawkinsovi.

Já jsem vypozoroval, že dogma a přehlížení názorů těch s ním bojujících těmi, kdo nevědí, ale z plna hrdla věří, je pro intelektuála drtivé.

Ono nelze "rozumově vyvrátit" cokoliv, když ten "v zajetí pověry" nemá rozum a inteligenci, aby to vysvětlení pochopil. To je zeď, kterou učenec neumí obejít.

Tak se obávám, že se spíše než ústupu kreacionistických mudžahedínů dočkáme vzniku takových na straně evoluce.

Teď nevím, kam tenhle postoj patří - jestli mezi zbožné nebo vědecké....-)

Když čtu diskusi, potvrzuji si, jak málo víme o "matce evoluci", zatímco o Otci nebeském víme všichni vše.

Pokud tu Darwina zdánlivě rouhavě srovnám s Biblí (obé, přece vymysleli a sepsali lidé), tak ten "Darwinův manuál" je zatím jen obecnou příručkou, zatímco Bible nám v mnoha parametrech společensky začíná věcně expirovat.

Je patrné, že proces sebepoznání člověka v mnohém Bibli vyvrací, i když je Bible použitelná jako výklad poznání, není už v mnohém jeho zdrojem.

Mám pocit, že největším nedostatek v argumentaci kreacionistů je fakt, že nevnímají strnulost své pravdy v kontextu děsivého tempa poznání, kterého vedle dosahují "bezbožní kafři"..

Kreaci popírá nejen evoluční biologie, ale i ekologie, etologie, které jsou konfrontovány se studiem naprosto volatilní rovnováhy za současné klouzavé změny vnějších i vnitřních poměrů sil a parametrů

Nemyslím, že by to kterákoliv z těchto disciplín dělala jako hlavní cíl, "na objednávku", ale že to výplývá jako side effect při interpretaci výsledků...

Poslšední zásadní rozdíl - u evoluce platí, že budoucnost je otevřená dalšímu bádání a hlubšímu poznání, zatímco víra, že Bible ještě řekne něco, co neřekla je po dvou tisíci letech tak trochu Brownoffské - očekávat nález Ježíšova "prapra...pravnuka" ve Skotsku je opravdu hezká beletrie...

Myslím, že Mr. Leonardo by se za pupek popadal, kdyby ho Bůh k Brownu seslal...
16. 02. 2009 | 14:08

Clock gene napsal(a):

Dawkins bojuje za to, aby náboženské představy kohokoliv získaly stejný status, jako jeho představy, že "Mé děti jsou geniální a manželka krásná". Proč bychom měli respektovat něčí náboženství více, než jakékoliv jiné iluze? Proč když je někdo komunista nebo ODSák, může si na něj kdekdo s jiným názorem plivnout, ale když je to křesťan nebo muslim, musíme respektovat jeho city?
16. 02. 2009 | 14:14

N.O.S napsal(a):

ad Grygar tento pán si v ČR udělal jméno napodobením pořadu Carla Sagana, předseda klubu skeptiků, bojovník proti astrologii jehož víra je z 95% astrologie a zbytek tvoří bludy o neposkvrněném početí, o početí z panny a o z mrtvých vstání, nás přesvědčuje o existenci a životě modly pro jejíž život neexistují žádné historické důkazy jež měl pocházet z města které v té době ani neexistovalo....a jež přejal křesťanský fanatismus protože byl znechucen fanatismem komunistickým a nacistickým (tak to je logika)
16. 02. 2009 | 14:17

Pocestny napsal(a):

Jinak bych pokorně písmáka poprosil o jeden osobní -
"Jak vnímají konservativní věřící biologa"

Škoda, že nejste podoben Halíkovi, byli byste dva "archetypy ďábla" v pražském Klementinu. (já, dokud neprošedivěl, viděl v tom jesuitském chrámu přesný obraz toho fešáka, který prostřelil Dr. Fausta střechou té lékárny, jen se převlékl za jezuitu....-)

Teď mi to došlo....když vidim to schodiště, že vy jste s tím Halíkem už palec bodl...-)

Já si totiž myslím, že v pražském kléru může být takovou celebritou jen převlečenej pekelník...ať se na mne arcipastýř Vlk nezlobí...
16. 02. 2009 | 14:22

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, vlk arcipastýřem, může něco víc dokumentovat vážnost tohoto stavu v této zemi. Jinak prosím přátelé se příliš k járu zbytečně neucicitujte, jakousi sílu asi budete na oschlých mezích ještě potřebovat. Jinak google a jiné mašinky jsou samozřejmě už daleko hlubší než si myslíte..
16. 02. 2009 | 15:02

doktor napsal(a):

N.O.S.
Dawkinsovy eseje (na př.Unweaving the Raibow a další) jsou psány košatou angličtinou s mnoha odkazy nejen na historii, ale i na umění a kulturu. Jeho odborné knížky (třeba tlustá The Ancestor´s Tale o evoluci) jsou zase natolik odborné, že se bez předchozích znalostí čtou jen těžko. U nás má jeho rozsah zájmů jen Stanislav Komárek. V USA je podobných víc. Američani tíhnou k evangelikálům, věřícím v doslovné znění Bible proto, že jsou natolik nevzdělaní, že je Dawkins, Gould nebo J.O.Wilson nezajímají. U nás k té funkční negramotnosti směřujeme. Jiří Grygar udělal na poli popularizace astronomie obrovskou práci. Pracuje však stále také jako praktický vědec v Ústavu jaderné fysiky AV ČR a je intensivně činný i jako přednašeč a přispěvatel do nejrůznějších časopisů. Vědu, podobně jako katolická církev, jejímž je členem, přísně odděluje od víry. Mimochodem, právě on přeložil termín Big Bang do češtiny jako VELKÝ TŘESK. Vaše bludy o neposkvrněném početí jsou čirý středověk. Církev uznává Marii jako zrozenou BEZ DĚDIČNÉHO HŘÍCHU: to je to "neposkvrněné početí". Vím to i jako ateista.
16. 02. 2009 | 15:05

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ad - u nás k té funkční negramotnosti směřujeme - tzn, že čím více blbostí, potažmo vzdělanosti,kterou do mě nalejí, a která už zítra třeba nebude platit, tak tím více jsem gramotnější ?? Oj, jenom těch onobelovaných, kteří už zmizeli v propadlišti dějin.. Jinak odkud tu mařenku zrozenou bez dědičného hříchu přivezli ? Znám jednu skoro osmdesátiletou, která se toho snaží hodně dlouho usilovně zbavit, ale pokud vím, furt se do toho nikomu moc nechce...
16. 02. 2009 | 15:23

Jan napsal(a):

Vážený pane profesore.
V polemice Markoš - Dawkins.
Na čí straně stojíte?
Stále mě ten Dawkins nějak nesedí.
Nepřijdu si jako vehikl.
Není nově se vynořivší epigenetika negací Dawkinse?
16. 02. 2009 | 15:30

Clock gene napsal(a):

Příběh předka vyšel nedávno v češtině ve výborném překladu. Doufám, že někdo pracuje i na The God Delusion, určitě by se prodával skvěle i u nás.

Dávat do souvislosti Dawkinsovy, Hitchensovy, nebo Harrisovy knihy a vzrůstající počet evangelikálů v USA (napsal N.O.S.) je nesmysl. Může za to spíš upadající školství.
16. 02. 2009 | 15:33

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že podle poslední debomago theory, která byla sice oponována idioblbo industrytheorémem se ukazuje že vzrůstajícímu je úhlavním nepřítele především upadající, teda školství soudruzi, že ano, protože ony ty samice raději než by učily případně i vychovávaly příští pokolení, se samy spíš ukazují a předváději. Též dobré, ne.

MISS

Už zas spěchají
masy
Na přehlídku
krásy
Jako první
Zdoběna
Musí být
oceněna
Na výstavě
intelektu
Vyhrála už láhev
sektu
Teď porazit chce
Verunu
chce nosit zlatou
korunu
chce být miska
česká
Protože je
hezká ...
16. 02. 2009 | 15:56

Mara napsal(a):

To vite, ze Darwinuv dedecek byl kontroverzni volnomyslenkar, tusim, ze se priklanel k polygamii :-)
16. 02. 2009 | 16:09

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dědeček geologa polygam ? Sem s tím a přehánějte, prosím...
16. 02. 2009 | 16:14

Pepa Řepa napsal(a):

To Mara
už jste vyhnala brouka z počítače?
16. 02. 2009 | 16:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Honza:
"kdo zná opravdu odpověď na tu otázku? Proč se Země točí kolem své osy, kde na to bere energii, jak to, že se rotace nezastaví ? :) " Každý průměrně vzdělaný člověk ví něco o smršťování hmoty při zrodu vesmírných objektů a tedy o vzniku a trvání jejich rotace. Zkuste si to nastudovat, tady Vás sotva kdo bude vyučovat.
16. 02. 2009 | 16:44

Tillmans $10,761 napsal(a):

Pepa Repa
ale jak vidite, nestiham to vsechno dohonit - a to nejen zde.
16. 02. 2009 | 16:48

Pepa Řepa napsal(a):

Nemusíte se hned podepisovat krycím jménem a částkou, na kterou se ceníte.
16. 02. 2009 | 16:55

Mara napsal(a):

....dyt rikam, ze nestiham.
16. 02. 2009 | 17:04

Mara napsal(a):

wbgarden

to jsem si prosim pred tydnem precetla v nejnovejsim "BBC History", velmi drahy casopis - mel by byt i fundovany. Byl to dedecek sverazny a proto se od nej Darwin puvodne distancoval. Nicmene byl jim znacne ovlivnen - netusim, zda-li ve vsech smerech! Klidne ho vyhrabu (casopis) a podivam se, do jakych podrobnosti zasel (casopis).
16. 02. 2009 | 17:14

N.O.S napsal(a):

doktor: "o neposkvrněném početí, o početí z panny a o z mrtvých vstání" unikla vám čárka, jmenoval jsem některá dogmata.

co se týče Dawkinse psal jsem o God Delusion ale měl jsem to zmínit explicitně

Clock gene: netvrdím že Dawkins je jedinou příčinou, a netvrdím že lidé v USA čtou masově Dawkinse nicméně v USA je velmi silná skupina která se tímto cítí ohrožena a ta poté používá vybraných argumentů k radikalizaci.

je ale pravda že v mnoha ohledech mi připomíná katolíky svým fetišistickým vztahem k Darwinovi. On nebere Darwina jako vědce ale jako spirituálního vůdce.
16. 02. 2009 | 17:56

N.O.S napsal(a):

Trocha statistiky z USA
http://media.gallup.com/pol...

tento graf je horror
16. 02. 2009 | 17:57

Honza napsal(a):

Máte úplnou pravdu, N.O.S.i: čtrnáct procent nevěřících v Boha, to je úplná Sodoma Gomorha....(-:)))
16. 02. 2009 | 19:27

Mara napsal(a):

wbgarden

mozna Vas to potesi: E.Darwin pestoval zajimavou disciplinu - botanickou erotiku - psal basne o sexualnim zivote rostlin, kterymi poburoval nejen basniky.
(v jedne z nich se odvolava na dilo jeho jeste vystrednejsiho soucasnika M. Madana, ktery navrhuje resit problem prostituce a nekooperativnich manzelek cestou polygamie).
16. 02. 2009 | 21:24

Anba napsal(a):

doktor: "neposkvrněné početí".. jestli jste lékař, tak možná budete vědět víc. Kdesi a kdysi jsem četla, že je možné počít dítě i bez zřetelného porušení panenské blány (při její velké pružnosti a tenkosti).
Nebyl to ten zcela ojediněný případ, který možná vedl k sepsání a tradování zázraku?
David: za 8 tisíc let, asi ani za 80OOO let skákání vám křídla nenarostou, ale to za důkaz nemožnosti evoluce těžko považovat.
To je stejné, jako když Vám řeknu " a proč Bůh už přestal se zázraky tvoření? proč nestvoří něco daleko lepšího než člověka bílého, hnědého, žlutého (nebo ti nejsou stvořni ,ale matně si pamatuji nějaké hlíny),třeba oranžového nebo modrého?
Nebo proč zázračně nezasáhne do válek a neukončí zabíjení nevinných dětí?
Případná odpověď "Co Bůh činí, dobře činí" mne neuspokojuje - prostě jde jen o lidské alibi, lidskou útěchu a naději, lidský strach, co bude po smrti.
Nic proti tomu, když vám to pomáhá.
16. 02. 2009 | 21:27

vaclavhorejsi napsal(a):

N.O.S:

"Grygar...bojovník proti astrologii jehož víra je z 95% astrologie a zbytek tvoří bludy o neposkvrněném početí, o početí z panny a o z mrtvých vstání, nás přesvědčuje o existenci a životě modly pro jejíž život neexistují žádné historické důkazy"

To je od vas dost hloupe... Mimochodem, o historicite Jezisove nikdo rozumny dnes nepochybuje; je o nem mnohem vic dokladu nez treba o ranych Premyslovcich.

*****************
Pocestny:

Ano, mate pravdu, Halik ma jakysi mefistovsky fenotyp (jeste vic jim ovsem oplyva nas knizeci Aussenminister). Ano, ja nosim masku andelskou...
****************
Jan:

Mne nesedi Dawkinsuv hloupe bojovny atheismus (kontraproduktivni), ale koncepty sobeckeho genu nebo memu jsou genialni. Hrde se hlasim k tomu, ze jsem vehikl ;-).
Nejsem si vedom nejakeho zvlastniho konfliktu Markos-Dawkins?
Nemyslim, ze by epigenetika jakkoli nabouravala Dawkinsovy koncepty.
**********************
..
16. 02. 2009 | 21:28

N.O.S napsal(a):

Honza: ti lidé speciálně ze sekce "God Created Man in present form" nejsou pouze pobožní ale velmi nebezpeční psychopati jejichž ideologie je mnohem horší než nacismus nebo komunismus, jmenuje se to Dispensationalismus pokud nějaká ideologie povede ke 3 světové válce bude to tato (jejich nekompromisní podpora Izraele) , v evropě to není moc známé ačkoliv to má v Evropě kořeny na konci 19.stol

Celá ideologie je postavena na knize Zjevení resp jejím Premillennialistickém výkladu, to je rozdíl od katolíků a mainline protestantů, kteří chápou knihu Zjevení ve formě postmillennialismu.

Tito lidé obsadili pravé křídlo republikánské strany a jsou velmi dobře financovaní a velmi nebezpeční
16. 02. 2009 | 21:39

bigjirka napsal(a):

Obávám se, že křesťanství má s Bohem stejně máloco společného, jako ostatní náboženství. A Bůh si jej všímá stejně málo. Náboženství jsou lidské konstrukty, obrázkové knížky s Rüberzahlem. Existuje-li Bůh je úplně jiný a i jeho vůle se projevuje úplně jinak, než tak anthropomorfně, jak vykreslují náboženství.
16. 02. 2009 | 21:46

N.O.S napsal(a):

vaclavhorejsi:

obávám se že nemáte pravdu docela by mne ty důkazy zajímaly.

mimochodem jakmile systém začne tvrdit že o nějaké historické otázce "nikdo rozumný dnes nepochybuje" začínám velmi pozorně pochybovat

on totiž včera nikdo rozumný nepochyboval o existenci Adama a Evy, o stvoření světa dle biblického výkladu o geocentrismu, o placaté zemi atd.

Ježíš Kristus je fikce
16. 02. 2009 | 21:52

bigjirka napsal(a):

Myslím, že Ježíš Kristus je historická osoba.
16. 02. 2009 | 22:37

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad mara, botanická erotika je věc - podobně jako pravidelné pobuřování básníků - zcela zásadní. O neokoperativních manželkách jsem rovněž kdysi cosi napsal, ale na polygamii ovšem nemám. Jinak o všelikých dědečcích zde:

VÝZKUM

Již několik let vím
že dvakrát dvě
jsou čtyři
zatímco
třikrát dvě už je
šest
ale pořád to není
ono

již několik let vím
že jeho žena
není moje žena
zatímco moje žena
je i jeho
žena
ale jakoby něco
chybělo

již několik let vím
že dívám li se do zrcadla
vidím pravou ruku
na místě levém
a levou ruku
na místě
pravém
nos je kupodivu
zachován
ale v tom taky
není

jiř několik let
se proto ptám svých dvou
dědečků
proč jsou mými dědečky
zrovna oni dva
a ne jiní dva
dědečci

mají pro mě
oči plné
pochopení

a já
již několik let vím
že dvakrát dvě
jsou
štyry....
16. 02. 2009 | 22:45

Jan Vaculík napsal(a):

Pocit pokrevní spřízněnosti se zvířaty mě vždycky těšil. Tu příbuznost si považujun za veklikou čest!

Darwinova evoluční teorie mě okouzlila už jako dítě a nikdy mě nanapadlo, že by to mohlo být jinak. A brzy mi taky bylo jasné, že pro Boha je tu místo. A dnes bych řekl, že právě pro Boha -Stvořitele, a to sice místo velmi důstojné: když celý vesmír samovolně směřuje k vyšší entropii, tak právě evoluční princip, který žene hmotu k vyšší a vyšší uspořádanosti, je dílem Boha!
17. 02. 2009 | 00:52

Jan Vaculík napsal(a):

wbgarden:
potlesk!
17. 02. 2009 | 00:59

Pepa Řepa napsal(a):

Jan Vaculík napsal(a):
Pocit pokrevní spřízněnosti se zvířaty mě vždycky těšil. Tu příbuznost si považujun za veklikou čest!
---------------
Jsou tací,kteří to berou doslova.V Činoheráku hrajou hru Sylvie, ve které se Kukura zamiluje do kozy a decentní paní Vašáryová mu říká "Kozojebec". Inu, láska je mocná čarodějka,

To N.O.S.
Taky byste vzal každýho pomatence, který vleze do kostela baseballovou pálkou přes palici?

A ti flanďáci, černo... (já to napsat nemůžu, pan Stejskal by se zlobil), taky byste je poslal točit bůra na Bytízu?
17. 02. 2009 | 06:42

Pepa Řepa napsal(a):

To Mara
co máte pořád s tou polygamii?
Vy jste doma čtyři?

Mně přišla myšlemka polygamie jako zajímavá, když mně bylo okolo třiceti.

Teď když si představím, že by si čtyři manželky klepaly na čelo, co jsem za blba a čtyřikrát bych slyšel, že nemačkám pastu na zuby odspoda a neroluju... no, dejte s polygamii pokoj.

Děláte v knihovně?
17. 02. 2009 | 06:49

buldatra napsal(a):

to Pepa Řepa:

polygamie připadá mi jako celibát naruby.
Všeho moc škodí.
17. 02. 2009 | 08:31

Cicero napsal(a):

17. 02. 2009 | 09:04

Vysedlina pathologicka napsal(a):

Vy všichni zde? Moc mě těší!

Tak i mé slůvko - kvok.

1.Bůh se stále vyvíjí a rozšiřuje.

2.Člověk se vyvinul ze slepice.

Zdravím.
17. 02. 2009 | 10:16

Vysedlina pathologická napsal(a):

To buldatra, to bigjirka

Část z mých veršíčků - "Večer"

... V přírodě utíchá bojů dech,
stromy stichnou ve svých korunách,
pták křídla složí,
květ jde spát,
poté, co západ rudým shoří.

Ač tma světlo překoná,
tato tma není zlá.

Světlo, co člověk v srdci má,
jiné podstaty.

A tak i vše, co je,
září svou skrytou bojuje.

Jeden druhému lampou je.
Jeden druhému zdrojem pokoje.

Bez noci není den,
beze dne není noc,

a to vše v záři zvláštní je,
a toto vše a ve všem Pána moc.
17. 02. 2009 | 10:29

vaclavhorejsi napsal(a):

N.O.S.:

Prectete si nasledujici - pro me velmi presvedcive - pokud nepochybuji o Alexandru Velikem a sv. Vaclavovi, neni duvod ani v tomto pripade:

http://cs.wikipedia.org/wik...

..
17. 02. 2009 | 11:03

N.O.S napsal(a):

Václav Hořejší,
Omlouvám se ale jdu do práce očekávejte moji odpověd zítra děkuji za pochopení
17. 02. 2009 | 12:21

Ben napsal(a):

Vysedlino pathologická,
potlesk patří i Vám

Pěkné odpoledne
17. 02. 2009 | 12:47

N.O.S napsal(a):

1.Plinius, jeho dopisy pocházejí z počátku 2.stol
Tvrdili však,… že mají ve zvyku se ve stanovený den před východem slunce scházet a společně prozpěvovat píseň Kristu jakožto Bohu

[Tvrdili však,] zde nám autor popisuje výpověd několika lidí kteří mají nějaké zvyky, to je ale velmi chabé svědectví speciálně vezme me li v úvahu dobu kdy byli tyto dopisy napsány (80 let po události) a jejich velmi obecný charakter, navíc nikde není zmíněno jméno Ježíš, což samo o sobě....
Ok, co znamená Kristus?
Kristus není příjmení ale titul, někteří lidé věří že byl Mesiáš (hebrejsky moschiach) znamenající pomazaný, olej který sloužil k pomazání se řecky jmenuje Khrisma a pomazaná osoba Khristos, pomazání byla celkem běžná praktika původem pocházející z egypta kde slovo moschiach pochází ze slova messeh tj. posvátný krokodíl jehož tukem pomazávali sestry-manželky faraona (viz Marek 14.3), pomazáni mohli být králové, kněží a také nemocní lidé.

Ok co znamená Ježíš
Před exilem se jméno Yehoshua skládalo z dvou kořenů, Yeho (theoforikum), Shua (pomocník) a znamenáto "Bůh je spasitel, v dobách druhého chrámu byla teoforika zakázána (rouhání, tj. ukamenování) tudíš se jméno zkrátilo na Y'shua. V Galileji byla Aramejština vyslovována odlišně (nevyslovovala se alef a ayins tj. 1 a 16 písmeno hebrejské abecedy)*, tedy Yeshu (YEHshoo), formálně Yeshua (yehSHOO-ah). V dobách helenismu řecká transliterace IHSOUS (YAYsoos), latinsky IESVS.

Ježíš tvořilo asi 9% všech jmen (Šimon, Josef, Juda/Jidáš, Jochanan, Eliezer) nejznámějším je Jozue (Joshua) syn Núnův z kmene Efrejímova (Bůh dal plodnost) který byl následovník Mojžíšův v hebrejštině Nún znamená ryba symbol života speciálně pro Galilejské kteří žili na břehu Galilejského jezera. Symbol ryby je asociován s Ježíšem (rybář lidí) jehož předpokládané zrození značí počátek Věku Ryb (precese) a v astrologii je považováno za počátek konce světa nebot ryby značili konec zodiacu. Nún je 14 písmeno hebrejské abecedy a symbolizuje Davida - Krále izraele z jehož linie měl Ježíš pocházet.
17. 02. 2009 | 13:02

N.O.S napsal(a):

2.Suetonius
nám 90 let po předpokládané události popisuje že Klaudius vyhnal židy bouřící se pro pobuřovatele Krista (Chrestus), Kristus jak víme není přijímení ani jméno ale titul stejně tak Chrestus není nic jiného než jméno které obecně znamená Užitečný, Výhodný bylo to jméno které dostávali propuštěnci spojení Krista s Chrestem je extrémě pochybné

Tacitus
Pasáž ve které jsou spojeni křestané a ohen v Římě je produktem 5.stol nidko až do Sulpicia Severa toto spojení neudělal, krom toho nedávný výzkum Tacitova textu nám ukazuje že na jediném dochovaném textu z 11.stol je pro křesťany běžná korekce...kdy Chrestianos

consider it now totally safe to say, in accordance with the examinations made by Andresen,
Lodi and Rao, that the fourth letter in “Christianos” indeed has been changed from an “e” to
an “i”. Accordingly, the scribe originally wrote about Chrestiani, Chrestians. But who
changed the word?
http://chrestianos.jesuspus...
Dalším problémem je skutečnost že "Prokurátor" byl titul který byl v Judei zaveden až od dob Cuspa Fada a to jso 40.léta 1.stol
předtím to byl "Prefect" Toto je velmi dobře otestováno z kamene jehož název zní Pilátův Kámen
[DIS AUGUSTI]S TIBERIEUM
[PO]NTIUS PILATUS
[PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E
[FECIT D]E[DICAVIT]
zde vidíte [PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E nikoliv prokurátor

Že by Tacitus neznal elementární základy římské historie?
17. 02. 2009 | 13:33

N.O.S napsal(a):

Zbytek zítra nicméně jen poznámku, je paradoxní že v době předpokládaného života Ježíše žil člověk jež sám mohl poskytnot nezlomný důkaz existence, tím je Filon Alexandrijský, významný židovský spisovatel v mnoha ohledech inspirace pro křestany, psal o poměrech za dob Pontia Piláta, znal a cestoval po tehdejším světě byl vzdělán jak v helenském tak v židovském systému, popisoval nepravosti za Piláta a byl ambasadorem ke Caligulovi, jeho dílo se kompletně dochovalo a psal o procesu s pomatencem jménem Carabbas tento pán má všechny aspekty být nezlomným svědkem života Ježíše Krista! a je jím? Nikoliv

Zbytek opravdu zítra
17. 02. 2009 | 13:43

Honza napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Díky za poznámku. Tak patřím k těm podprůměrně vzdělaným, no a co ? Ale rád se nechám poučit i od průměrně vzdělaných.

O teorii vzniku rotace jsem věděl, ale třeba byste mi mohl vysvětlit tu záležitost o trvání té rotace. Jaká energie se za tím skrývá, když tak velké těleso rotuje třeba milióny let? Jak dlouho bude ještě rotovat?
17. 02. 2009 | 14:10

Mara napsal(a):

To:N.O.S.

Mate pravdu s mnoha nezpochybnitelnymi "danostmi". I v dnesnim svete neni radno o nekterych verejne pochybovat.
Bylo by drze aplikovat to na kompletnost dochovaneho dila (Filona Alexandrijskeho)? Ale to je asi kacirska myslenka, neberte me vazne.

To:Vysedlina pathologicka
nejste vy Pokorna slepice?
(Doufam, ze jsem se ted nikoho
nedotkla)

To:Pepa Repa
ja nic, to wbgarden chtel podrobnosti a dokonce chtel abych prehanela. A co mate porad s tou knihovnou? I kdybych v ni nakrasne pracovala, ja kdyz pracuju tak pracuju a nesurfuju.

Ale to uz je vsechno off topic, takze s tim radeji prestanu.
17. 02. 2009 | 15:19

vaclavhorejsi napsal(a):

N.O.S.:

Myslim, ze podobnych vudcu sekt, jakym byl Jezis, bylo v te dobe mnoho, a Filonovi prave tento pripad proste nemusel pripadat dulezity, nebo se o nem ani nedozvedel.

..
17. 02. 2009 | 15:36

Pocestny napsal(a):

Maro, zdravím!

Mám tu pro vás "kameňák"....
http://www.novinky.cz/clane...
17. 02. 2009 | 16:59

Pepa Řepa napsal(a):

To Mara
jo, to má někdo doma pořádek.

Já mám zase jednu agentku Mossadu v al-Arabii.
https://www.youtube.com/watc...

Ale už Vás nebudu trápit, vy si to nezasloužíte.
S tou knihovnou mě to zajímalo, že jste o ní psala. Spíš tipy na čtení a tak. Co se čte v Birkshire.
Mě už ta politika začíná nudit.
17. 02. 2009 | 17:24

Lena napsal(a):

K diskuzi pánů N.O.S.e a Hořejšího:

Zvláštní. Když tak výjimečný člověk, syn boha, nemusel připadat důležitý svému současníkovi (či vůbec neupoutal jeho pozornost), proč připadá důležitý následujícím generacím? Že by někdo později uměle vytvořil legendu a zpopularizoval ji?
18. 02. 2009 | 01:03

vaclavhorejsi napsal(a):

Lena:

Naopak, vubec mi to nepripada divne, ale uzasne - vcetne toho, ze ten vyjimecny clovek skoncil potupne na krizi opusten i svymi nejblizsimi, a presto pek jeho uceni "ovladlo svet".

Samozrejme, ze i ty legendy, ktere kolem toho pak vznikly, jsou soucasti toho, uzasneho, co z toho v kratke dobe povstalo.
Dela to az dojem cehosi "zazracneho".

Ale jiste na to mozno pohlizet i pouze skepticky - jako na nahodny uspech podivne sekty.

..
18. 02. 2009 | 08:35

buldatra napsal(a):

To Vysedlina patologická:

Napsala jste:
2.Člověk se vyvinul ze slepice.

Nemohu nesouhlasit.
Ba, co víc.
Řekl bych, že tento poznatek by bylo možno dále použít a rozvinout. Nic nemůže nikomu zabránit ve vyslovení teorie, že samotný život, jako takový, vznikl ve slepičí prapolévce.

Kdo s tím nesouhlasí, ať dokáže opak.

Na podporu teorie o slepičí prapolévce, lze směle uvést praktický a notoricky známý fakt, že prostá slepičí polévka, ač vařená kdykoliv, tedy i dnes, dle osvědčeného receptu, nikoli tedy vzniklá shodou náhod a různých příznivých okolností jako kdysi (tam je jen potřeba doladit recepturu) na počátku věků, dodává po požití různým jedincům životní energii a chuť žít i tehdy, když se ráno probudí po flámu s typickými průvodními příznaky a další život připadá jim jako cosi naprosto zbytečného a velmi málo snesitelného. Neb cítí se býti předemřelí.

Po požití silné slepičí polévky nastane někdy až bolestivý proces, podobající se zmrtvýchvstání. Což neodporuje ve své podstatě jak kreacionistickému pojetí, tak de facto ani pojetí evolucionistickému.
A tak jste vlastně svým výrokem – viz výše – přispěla uklidňujícím způsobem k mnohdy nesmiřitelné diskuzi mezi oběma znesvářenými tábory, což je počin veskrze chvályhodný. Takový až politicko kompromisní.
A to díky slepicím.

Slepice (kur) je nedoceněný fenomén a lze jen doufat, že přijde den, kdy dočká se konečně plného oficiálního uznání a bude k ní přistupováno s úctou, kterou si zasluhuje.
18. 02. 2009 | 09:14

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
Protože Plinius a Tacitus se o slepičí polévce nezmínili, nemohou být, Vámi uvedené skutečnosti, pravdivé.
18. 02. 2009 | 10:27

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Buldatra
Děkuji. Jsem opět dojata.

To Mara
Vývoj nicku: Děcko neví všecko (+ vstup páně Stejskala) - pokorná slepice (vznik nemoci z vnucené pokory) - vysedlina pathologická (s blahodárným vlivem páně bigjirky) + po vyléčení uvažuji o další změně.

Vývoj slepice, koho to zajímá:
planeta - voda - vzduch - země (i Česká) - ryby a malé potvůrky ve vodě - savci a ptáci (slepice) zároveň, protože bez ptáků nejsou savci - opice - člověk.

To Pepe Řepa
Pokud v době Plinia a Tacita byly hrnce, a to si pište, že byly, netřeba pochybovat.
18. 02. 2009 | 11:07

Lena napsal(a):

Pane Hořejší,

já Vám to neberu. Ale jsem prostě ten skeptik. Už jen proto, že jsem si dost upravila pár historek ze života a bavila tím kamarády, a některé se mi prakticky doslovně vrátily z jiného kouta republiky a asi tři jsem pak dokonce slyšela v televizi (od Polívky např.). A tak si říkám: jestli on dříve nebyl někdo taky takový kecka jako já...

Pokud si připustím, že Ježíš je historickou postavou a byl opuštěn a ukřižován, pak ti, co ho opustili, asi měli černé svědomí, že? Pokud tedy měli alespoň kousek cti v těle. Pak bych se nedivila tomu, že si to svědomí chtěli trošku napravit horlivým šířením Ježíšova učení dál. Je otázka jak věrně, nejspíš ho neupravovali a různě vykládali, tedy měnili. To znamená, že pro nás skutečným tvůrcem učení by nebyl ani tak Ježíš (když se nezapsal do vědomí většiny současníků jako významná osoba), ale jeho nástupci. Pokud by byl tak výjimečný, musel by oslovit daleko větší počet svých současníků, než se mu povedlo, a doklady o něm a o jeho učení by nezpochybnitelné. Můžete si tedy být jist, že jste vyznavač skutečného Ježíšova učení? Co když ne?

Trochu blbé přirovnání na konec: na počátku minulého století vznikla "fáma", že špenát má mimořádný obsah železa. Vznikla špatným přepisem desetinné čárky. Jasná chyba. Ale toto povědomí se úporně drží dodnes. Proč jste si jist, že legenda o Ježíšovi nevznikla podobným způsobem? Tedy ne zrovna chybou, ale přikrášlením skutečností?

Omlouvám se za své pochybování. Chápu, že Vy tomu věříte, a nechci se Vás nijak dotknout. Ale logické mi to nepřipadá a sama si radši počkám, až se mi Bůh zjeví, a to pro sichr opakovaně. Ačkoliv je mi jasné, že pokud je, nejspíš se zrovna mnou nebude nikterak zalamovat.
18. 02. 2009 | 11:34

Lena napsal(a):

Oprava: druhý odstavec, čtvrté souvětí, druhá věta: "nejspíš ho UPRAVOVALI" - bez ne.
18. 02. 2009 | 11:39

kancelarska_mys napsal(a):

Ještě k věcem přízemním (polívka), něco z pokladnice nepotřebných informací:

Musím zde podpořit vysedlinu pathologickou a potěšit buldatru. Anooo,polívka slepičí byla již prý známa ve starém Egyptě. Pochvalně se o ní zmiňují pravda trochu později, i učenci jako Maimonides a Avicenna. Prý pomáhá při lepře a hemoroidech...

A to zcela pomíjím J. Canfielda s jeho sérií motivačních příruček Slepičí polévka pro duši...., ten si z toho udělal docela príma živnost.
:-)

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...
18. 02. 2009 | 11:42

Vysedlina pathologicka napsal(a):

No vida, za všechny slepice - móóóc děkuji. Já to tušila!!
Tak já zas jdu, ach jo, - ťap, ťap, ťap...
18. 02. 2009 | 11:58

buldatra napsal(a):

to Pepa Řepa:

Uznávám, že slepičí prapolévka není zmiňována pány Pliniem a Tacitem. Je to mrzuté, ale je to tak.
Jasně z toho však plyne poučení, že oba pánové měli tragické mezery ve vzdělání, byli to ignoranti a co hůř, vegetariáni. Navíc lze z jejich neznalosti možno vydedukovat, že neznali ani papiňák, což je obzvláště zavrženíhodné.

A neznali ani bibli a to je přímo tragické. Ani kreacionisté by se s nimi dnes nebavili. Neboť neznalost bible je neodpustitelná.

Proto, kdyby se náhodou stalo, že byste Vy, nebo kdokoliv jiný potřeboval doplnit biblické znalosti (vím, je to sice málo pravděpodobné, ale občas člověku ledacos může vypadnout z hlavy, že), nabízím:

http://necyklopedie.wikia.c...

Plinius a Tacitus tuto skvělou možnost neměli. Dobře jim tak.
18. 02. 2009 | 13:47

Pepa Řepa napsal(a):

Milá Leno
máte-li na mysli výrok Bohumila Stejskala (hezká shoda jmen):

"Neviděl, neviděl, já jsem vaši p.ču taky neviděl a přesto věřím, že ji máte"

...tak si odmyslete vulgární nadsázku, ale ten výrok je dokonalý a má svou hloubku.
Jistě: Boha nikdy nikdo neviděl.

Sv. Tomáš byl ještě nedůvěřivější. Musel si sáhnout. Ovšem do Kristových ran, aby nedošlo k omylu.

Co by to bylo za křesťana, kdyby občas o něčem nepochyboval.Deja vu. Nepochybuje jen fanatik.

Píšete.... sama si radši počkám, až se mi Bůh zjeví, a to pro sichr opakovaně.

No to se asi načekáte.Pokud máte zájem, musíte se vydat na cestu sama. Pokud ne, nechte být. Vaše volba. Nikdo Vám to nenutí. Tady se musím překvapivě pana Hořejšího zastat.Jen nadhodil téma.
Není důležité, kam dojdete, důležitá je cesta.

Co by to bylo za víru, kdyby šla spočítat, ohmatat, vyklikat myší.
Ještě by vám mohli poslat důkaz DHL,ne?

Víte, to vaše podezření o padělání textů se tvrdilo o SZ také. Až do nálezu kumránských rukopisů. Mohl bych tady uvádět, co všechno museli staří Hebrejci dělat za kejkle, než napsali jedno písmenko, jak se po dopsání věty počítala písmenka, co se dělalo, když se nedopočítali.

K čemu by to bylo, to přirozeně není důkaz víry, ale důkaz toho, co to je teorie o padělání textů za pitomost.Jistě, překlady do řečtiny nemusí přesně vystihnout význam, některá slova mají významů několik. Ale od toho tam bylo sedmdesát špičkových znalců.

Podceňovat schopnosti těchto lidí jako N.O.S.bych se nikdy neodvážil. To, co jim chybělo na technických prostředcích, o to víc měli výhodu menšího časového odstupu a znalosti živé ústní tradice.

Když to tady přečtu, tak je tady jen jeden člověk pevné, neochvějné a nezviklatelné víry: N.O.S.
Nemám sebemenší zájem ho jakkoliv přesvědčovat.

Chovankyním ústavu šlechtičen a Zacheovi se omlouvám za vulgarismy.

reCAPTHA radí: Percival on. Hmmm.
18. 02. 2009 | 14:07

Pepa Řepa napsal(a):

To Buldatra
hezký odkaz, zvláště když jsou na stránce seřazeni sklepáci se svou bilbickou scénkou.

Skláním se před Vaší genialitou. Zřejmě chcete naznačit, že sem píše Macháček nebo Burda. Nebo že by to byl Hanák?
Ani tady nemám jistotu.
18. 02. 2009 | 14:53

Lena napsal(a):

Pepo Řepo,

jak se dneska máte?

Stejskalův výrok má jednu nelogičnost: o existenci onoho, co zmiňujete, se člověk přesvědčit může vizuálně i pohmatem. Ač třeba u jiných jedinců, než toho konkrétního, ale může opakovaně a v podstatě se stejným výsledkem. A z této zkušenosti lze zevšeobecňovat, i když i to může mít své výjimky.
Kolik lidí však vidělo nebo si šáhlo na nějakého boha? Nepočítám-li Mojžíše, který beztak viděl jen zadní část, pokud si dobře pamatuji. Teď mě tak napadlo, zda ukázání se touto nelichotivou částí, neznamená nějaké hlubší poselství Boha vůči nezdárnému lidstvu.

Po Vámi naznačené cestě, přiznám se, ani daleko nedojdu. Mám sice Bibli, četla jsem si v ní, jsou pasáže, které se mi líbily, ale pořád mě to jaksi nepřesvědčuje. Kromě toho Bible údajně vychází z eposu o Gilgamešovi a ty kousky, co jsem si přečetla, by tomu docela dobře odpovídaly.

O kumránských rukopisech jsem si četla akorát Svitky od mrtvého moře. Bylo to zajímavé.

Co se týče té ústní tradice. Tak k tomu jsem se už vyjádřila a přidala bych jen tolik, že:
1) moje sestřenice se vždycky pohádá s tetou, kdo si pamatuje lépe (jen) 5 let starou událost...!!!,
2) tuhle jsme viděli s kamarády-přírodovědci zajímavý úkaz na obloze a hned po něm jsme se nedokázali shodnout ani na barvě, ani na počtu bodů, ani kudy přes souhvězdí to vlastně letělo.

Tak si prostě budu muset ponechat svou skepsi ke všemu, co nejde změřit a opakovat a na co si nejde šáhnout.

N.O.S. reaguje určitými informacemi, pro mě zajímavými. Tak pokud myslíte, že jsou špatně, doplňte to o jiná. Ráda si je přečtu (opravdu).

A s těmi odborníky to může být i tak, že ve francouzské akademii věd taky tvrdili, že žáby nepadají z nebe. Jenže ony padaly, protože je nasála bouře a vyplivla jinde. Asi špatný příklad. Názorů odborníků si velmi cením, ale také se mnohdy mýlí, že jo? Čímž ovšem nechci zpochybňovat ty překlady.

Pepo, zdá se mi, že Vás můj minulý text trošku rozčílil. Tak to bych nerada. Prostě to berte, že jsem ve věcech víry poněkud zabedněná a díky tomu smířená s tou opicí a smrtelností.
18. 02. 2009 | 15:02

Pepa Řepa napsal(a):

To Lena
Kdepak, žádné rozčilení-pohoda.
18. 02. 2009 | 16:15

N.O.S napsal(a):

Václav Hořejší
Pane Hořejší srovnávat Alexandra z Ježíšem je dost nemístné! ale dobrá zdělte mi tedy prosím jak se mohla řecká civilizace dostat od Indii po Egypt a existovat zde několik století. Já se vás tedy táži jak se jmenoval Následovník Daria III a jak vznikla Helenistická civilizace

Dále považujete učení Ježíše za výjimečné? ok je to vaše právo a jaké to učení tedy bylo?
18. 02. 2009 | 17:09

N.O.S napsal(a):

Pokud se zmínim o Testimonium Flavianum (TF)
1. Nikde neexistuje žádná zmínka o TF do doby Eusebia tj. 4.stol ačkoliv křestané znali Iosephovo dílo nikde TF nezmiňují Origenes strávil téměř 1/2 svého života nad dílem Contra Celsum platonisty Celsa jež se snažil zpochybnit přesto tento paragraf necituje stejně tak Justin Mučedník v svých dialozích s Tryphem, je pochybné že by Iosephus jako ortodoxní žid mohl považovat Ježíše za Mesiáše a dále je pochybné že by se k tak významnému tématu jako příchod mesiáše zmínil v 1 jediném paragrafu.

dle Judaism101 je:
Belief in the eventual coming of the moshiach is a basic and fundamental part of traditional Judaism

toto očekávání se dle TF naplnilo za Iosephova života a on mu věnuje JEDINÝ paragraf!

Eusebius sám je velmi pochybný charakter jež ve svém dílku Církevní Historie píše

"Do svých Dějin vložím jen to, co by mohlo mít užitek především pro nás samé a pak i pro potomky"

Vezme me-li TF je následující odstavec velmi zajimavý...
20.3.4 About the same time also another sad calamity put the Jews into disorder

Chce nám snad Iosephus zdělit že ukřižování Ježíše bylo kalamitou pro židy?
18. 02. 2009 | 18:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Lena (18.02.2009 11:34:21):

A vite, ze tak nejak to klidne mohlo byt? Napsal o tom poutavou knihu O.Funda (http://www.cuni.cz/IFORUM-4...)

Ale vubec mi to nevadi - ty zakladni principy krestanstvi povazuji za tak dulezite, ze je pro me zcela nepodstatne, jestli je to ci ono v Novem zakone "kronikarskym faktem", nebo je to smes faktu, mytu a dobre minene fabulace (nekdy zcela pruhledne).
Mne se proste zda, ze ten "smysluplny rad sveta" (jehoz soucasti je moralka, krasa, svedomi, a vsechny takove hlouposti), ktery nekam smeruje, je projevem toho, cemu se rika Buh.
Myslim, ze radostne respektovani tohoto smysluplneho radu a ocekavani jeho tuseneho vyusteni, se da nazvat slovem "spasa".
O tom, ze neco takoveho "existuje" (spatne slovo, nemam lepsi), jsem zcela presvedcen (jiny vyraz pro "verim") - ale je to podobne, jako presvedcovat hlucheho o krase symfonie...
Omlouvam se za dalsi kazatelsky ulet...
********************

N.O.S:

V religionistice a historii jsem ubohy amater a zabar. Spolehnu se tedy na mineni odborniku, podobne jako v jinych disciplinach. Myslim, ze drtiva vetsina religionistu (i takovych, kteri nejsou krestany) se shoduje v nazoru na historicnost postavy Jezise Nazaretskeho.

..
18. 02. 2009 | 21:03

N.O.S napsal(a):

Václav Hořejší

Možná víte že křesťanství je velmi výnosný podnik dokonce v historii 20.stol existoval člověk kterému křestané zruinovali kariéru jen proto že si dovolil pochybovat o historičnosti Ježíše byl jim John Marco Allegro tento pán byl

"In 1953 he was invited to become the first British representative on the international team working on the recently discovered Dead Sea Scrolls in Jordan."

Je velmi obtížné pochybovat o jeho odbornosti, přesto na základě knihy "The Sacred Mushroom and the Cross" a "The Dead Sea Scrolls and the Christian Myth" byla jeho kariéra ZRUINOVÁNA.

ačkoliv se později

Jan Irvin wrote an article for The Journal of Higher Criticism[7] entitled Wasson and Allegro on the Tree of Knowledge as Amanita [8] that suggested that Allegro's work should be evaluated on its merits like that of any other scholar and not dismissed merely because its arguments fall outside the mainstream.

Většina učenců samozřejmě nechce dopadnout jako on

Pochybovat o křestanství se nevyplácí Ježíš je především politická záležitostje to invence především pro kontrolu davů což je základ náboženství

Navíc pravda nemá nic společného z většinou. Tedy že většina se něco domnívá je zcela lichý argument!!!!
18. 02. 2009 | 21:51

N.O.S napsal(a):

Ten Nazaret je další nesmysl toto MĚSTO viz Lukáš 1:26, 2:3, 2:39 Matouš 2:23

Není zmíněno nikde v žádném záznamu do počátku 3.stol

ve 20.století bylo několik archeologických výprav v Nazaretu jejich výsledkem je že se nalezly jeskyně sloužící např jako cisterny na vodu a hřbitov jako pozůstatek nám zůstalo několik olejových lamp, dále byl nalezen jakýsi lis na víno a nějaké zlomky keramiky tot vše navíc židé považovali smrt za nečistou tj. hřbitov nemohl být ve městě nemluvě o skutečnosti že geografický detail např Lukáš 4:29 je velmi nepravděpodobný.

Pravděpodobně se nejedná o název lokace ale o titul Nazaren

Aby toho nebylo málo fanatická křesťanka Helena nenašla v Nazaretu nic jediné co našla byla díra v zemi kterou nazvala "Mariina studna"

Nejstarší dochovaná poutní mapa tzv. Itinerarium Burdigalense z 30.let 4.stol kterou zanechal křesťanský poutník tato mapka jaksi zcela opomijí zmínit jakékoliv místo asociované s Ježíšem mimo jiné Nazaret zde zcela chybí.

Dalším problémem je že nedaleko Nazaretu leží město Cipori z římské doby to jen pro představu jak vypadá město reálné a fiktivní
18. 02. 2009 | 22:27

N.O.S napsal(a):

18. 02. 2009 | 22:33

N.O.S napsal(a):

Václav Hořejší

Ani já nejsem expert jsem jen ubohý amatér který se dívá kolem sebe, ostatně proč by kohokoliv nemohla zajímat jakákoliv oblast z historie proč by věřit mohl (měl) každý ale pochybovat jen expert.
18. 02. 2009 | 22:44

Lena napsal(a):

Václav Hořejší:

hm. To jsou mi věci. Docela mě ta knížka láká k přečtení.

Smyslupný řád světa - krásná myšlenka. Ale existuje vůbec? Nebo je to jen naše přání a naše směřování? K tomu přece boha nepotřebujeme, abychom si přáli mít krásu, morálku, svědomí, harmonii. S tím se žije lépe, proto k tomu lidstvo může docházet samo svým vlastním usilováním.

Každopádně děkuji, že jste mi odpověděl. Že se zabýváte bezbožným plácáním takového hnusného ateisty, jako jsem já.

Nevím, kdo, ale kdosi chytrý řekl (tak nějak přibližně), že:
mysterium Boha je malé, protože jej stvořil člověk, zatímco mysterium člověka je velké, protože ho stvořil Bůh.

Mějte se hezky a dobrou noc.
18. 02. 2009 | 23:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Lena:

ja mam myslim k takovym ateistum jako vy blize, nez k pambickarum.
S tou moralkou, krasou a harmonii bez predstavy Boha mate samozrejme pravdu - mozna je to jen semanticka otazka - lide si automaticky predstavuji pod pojmem "Buh" toho "Rybrcoula". Nez verit v neco takoveho, tak buudu radeji ateista.

**************
N.O.S

Jak uz jsem rekl - pro me je celkem lhostejne, jak to bylo s Nazarethem v 1. stoleti.
Souhlasim, ze v NZ je asi spousta faktickych nepresnosti a fabulaci.
Podstatne je tam ale pro me neco jineho - ten konecny efekt, ktery trva do dneska a zasadnim zpusobem ovlivnuje nas zivot.
Ano, pred >50 lety byl asi celkem silny nazor, ze Jezis nebyl historickou postavou; pokud vim, dnes se opravdu velka vetsina nezavislych religionistu kloni jednoznacne k nazoru, ze historicky byl.
Ano, vetsina nemusi mit vzdy pravdu, ale jeste mene zpravidla plati, ze ji ma mensina. Ve vsech vedeckych oborech se spoleham na mineni vetsiny odborniku - napr. Mala mensina rika, ze HIV neni pricinou AIDS, mala mensina rika, ze evolucni teorie je nespravna, mala mensina rika, ze sv. Vaclav byl totozny s Boleslavem a znama historka je jen mytem.
Ve vsech techto pripadech verim vetsine. Jak vite, snem kazdeho badatele je vyvratit vetsinovy nazor a "zmenit paradigma". Pokud se tak stane v pripade Jezisovy historicity, prijmu to jako zajimavost, ale nijak zvlast to neotrese mym nazorem na svet a moji "minimalistickou virou" ve "smysluplny rad sveta".
ROZHODNE si nemyslim, ze by dnes historikove a religioniste byli pod jakymkoli tlakem ze strany cirkve, spis bych rekl, ze je ten tlak dnes opacny (spolecenskla a politicka poptavka po ateistickych vysvetlenich).

..
19. 02. 2009 | 08:05

Cicero napsal(a):

http://www.novinky.cz/clane...

Není to striktně on-topic, ale zajímavá zpráva, tak snad nebude překážet. :-)
19. 02. 2009 | 08:49

Ben napsal(a):

Ale Cicero!
kdo by neznal Funése, ten byl s mimozemšťany přímo spolčen :-)
19. 02. 2009 | 10:17

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Lena

Jen malou poznámku o zjevení (pro Vás) Boha, a pokud možno dvakrát. Ježíš Kristus svědčil o Bohu - to hlavně. Mluvil o Jeho Vůli (co mají lidé dělat, aby byli spaseni). Ale hlavně mluvil k lidem v podobenstvích. To znamená tak, aby Jeho slovo nebylo možno upravit. Tím hlavně se liší od ostatních "spasitelů". Vykladačů potkáte nepřeberně. Co nejsprávnějšího výkladu těchto podobenství jsou schopni ti, kdo zkoušejí žít podle doporučeného chování - trénují se např. v - empatii. Učiní krok, - a pochopí. Učiní další a pochopí víc. Zároveň , bohužel, se vzdaluje ostatním. Jediné, jak může něco dokázat, je být "lepší a poctivější v pravém slova smyslu", než ostatní. Minimálně polovina záležitostí kolem Krista se odehrává na neviditelné úrovni. Lidstvo směřuje k pochopení, že není jeho existence jen na viditelné fyzické úrovni, nýbrž i v oblastech, o nichž pouze "tušíme". O této oblasti přinesl Ježíš zprávu a této oblasti se týká i naše spasení. Aby se Vám zjevil Bůh, to nevím. Jenom vím, že už se lidem zjevilo i něco jiného ( i budoucnost třeba), a dost na tom. Ježíš také věděl, že můžeme propadnout strachu. A proto nám jednoduše přiblížil Boha jako vševědoucího Otce.
19. 02. 2009 | 10:46

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, sem si zase počet fůry gůglpravd, takže přátele, teď zase drobátk něco o lži, co říkáte...

EXODUS

Jsi breviář mých rozkoší
které náhodnému pozorovateli
jeviti se mohou velmi
nemravně
a tak opusťme raději
tento dům
drahá Evo
a pojďme do Ráje
protože tam šmíruje jen
Všemohoucí
a ten přece
jako každý správný lhář
špetku hříchu
jistě
ocení....
19. 02. 2009 | 12:30

Vysedlina pathologická napsal(a):

To wbgarden
Jen tak dál...
Pán Bůh není žádný škarohlíd. Posílám Vám pusu.
19. 02. 2009 | 12:34

N.O.S napsal(a):

Vysedlina pathologická:

"Tím hlavně se liší od ostatních "spasitelů". Vykladačů potkáte nepřeberně."

Opravdu? a vy máte informace o ostatních "spasitelých" z doby kolem 1stol já se obávám že nikoliv, takže nechápu na jakém základu takto soudíte (že by víra)
Václav Hořejší:
křesťanství, tento koncept totálně selhal je komické sledovat jak se lidé neustále snaží křísit a omluvat něco co nikdy nefungovalo!
Křestanství bylo adoptováno za účelem sjednotit římskou říši v tomto křesťanství TOTALNĚ selhalo.

Existovala doba kdy byli všichni lidé v Evropě křestané a kdy nikdo nepochyboval říkáme tomu TEMNÝ VĚK
Křestanství nikdy nevytvořilo lepšího člověka ani jej neposunulo k něčemu lepšímu lidé v osvícenství což je spirituální základ této civilizace toto velmi dobře věděli.

Opět dávat dohromady HIV, Evoluci s Historii? to je trochu divné

Morálka, obávám se že např. stoická a epikurejská morálka byla nekonečně lepší než tzv žido-křesťanská pokud beru tu židovskou tak soudě dle starého zákona to je naprostá perverze.

Jestli společnost vyžaduje spíše ateistické názory to si nejsem zcela jist jen kolik práce dalo odstranit abrahamického boha z lisabonské smlouvy nemluvě o USA kde ateisté v politice jsou téměř neexistující
19. 02. 2009 | 13:15

Lena napsal(a):

Václav Hořejší a trochu Vysedlina pathologická:

tak pokud to dobře chápu, Bůh je zjednodušeně řečeno příroda nebo vesmír. Pak ale nemá smysl se modlit a pořádat obřady. Nejlepším chrámem je potom třeba les, kam si člověk dojde meditovat a pokochat se. Dojde-li ale na nějaká přání vyslovovaná Bohu (což dělá kde kdo), člověk si ho transformuje právě do toho "stařečka", se kterým může promluvit. Což je tedy špatně. Konkrétní jedinec tedy může spíš doufat, že vesmír (tedy cokoliv v něm, co bude nadáno myšlením) si bude "pamatovat" jeho existenční stopu (spíše stopu druhu jako celku) a tím mu vlastně nabídne nesmrtelnost. Tím by ale byla dána "spása" komukoliv, nejen věřícím lidem.

Bylo by to hezké, kdybyste Vy dva měli pravdu.

Pane profesore,
s tím věřením většině opatrně. Ježíš se svými učedníky byli taky původně v menšině! I dnes jsou křesťani v menšině. A přesto jeho učení věříte:-).

Cicero nám upozornil, že se Vatikán vyrovnal s možnou existencí mimozemšťanů. To tedy předbíhají dobu, protože o mimozemšťanech se zatím neví nic. Před asi 10 lety teprve omilostnili Galileiho. Teď tohle. Žasnu. Ještě by měli zrušit celibát a povolit antikoncepci a pak už bych si mohla začít myslet, že to s tou láskou k bližnímu svému myslí vážně a konečně se začínají opravdu orientovat na duchovní potřeby svých oveček.
19. 02. 2009 | 13:38

Vysedlina pathologická napsal(a):

Ale že Vám to vadí, pane N.O.S.. Křesťanství ještě nějakou dobu potrvá a obsahuje nejen morální aspekty, ale i nové informace, které bagatelizujete. A žádná politická strana s tím nic nenadělá. Totiž po smrti se sejdem všichni v jedné hospodě na nocleh, ale je lépe se o nocležné zajímat ještě za života.
19. 02. 2009 | 13:38

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Lena
Život je tvrdý i pro věřící. Nenechte si nic nabulíkovat ani věřícími ani nevěřícími. Až Vás všechno začne zajímat doopravdy, nebudete sama. Je to velmi obtížné. Nejvíce pro ty, kdo si nic nenamlouvají. Přijmout nějakou doktrínu a vměstnat celé své snažení a názory do ní, to není cesta. Ale mít zásobu tolerance a ochoty "odpustit" jiným jejich víru, a zůstat otevřen novým poznatkům, to už je úctyhodné. Nebo nevěříte, že za 500 let budou lidé vědět více - pakliže přežijeme? Zdravím Vás i pana N.O.S.
19. 02. 2009 | 13:50

N.O.S napsal(a):

Vysedlina pathologická:

je zvláštní jak pobožní zoufalci dokáží blábolit o něčem pro co nemají žádné důkazy a je komické kolik věcí se odehrálo na neviditelné úrovni

Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Matouš 10:21

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Matouš 10:22

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.Matouš 10:34-36

Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání: "Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu, nežli vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v Sodomě odehrály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám: zemi Sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě."Matouš 11:20-24

Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.Matouš 12:30

Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Matouš 12:34

Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.Matouš 13:41,42

Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů." Matouš 13:49,50

A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá." Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!" On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského." Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!" On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům." Matouš 15:22-26

A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.´Matouš 25:30

Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
Matouš 25:41  

Lukáš

Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: `Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží´. Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji, než tomu městu. Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání. Ale Týru a Sidónu bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Lukáš 10:10-15

Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.Lukáš 11:23

Jan

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." Jan 3:36

Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších." Jan 8:24

Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Jan 15:6
19. 02. 2009 | 13:53

N.O.S napsal(a):

Vysedlina pathologická:

to je celá alfa-omega pobožných psychopatů mluvit o něčem co se stane po smrti tedy něco zcela nedokazatelného

co když mají pravdu ale ostatní náboženství? ale chápu že vaše obzory začínají a končí pod mrtvolou na kříži
19. 02. 2009 | 13:58

N.O.S napsal(a):

Vysedlina pathologická

a raději nemluvě o něčem tak ubohém jako kniha zjevení
19. 02. 2009 | 14:00

N.O.S napsal(a):

Lena: inu mimozemšťané musí být zcela posedlí dostat se na zem.

Musí přeci vykonat poutní cestu do míst kde se narodil žil a zemřel Ježíš Kristus! není liž pravda jediný bůh (stvořitel) a jediný syn boží (který zemřel za naše UFO hříchy). To pro ně musí být vrchol a smysl existence

Ale možná jsou na to příliš hříšní
19. 02. 2009 | 14:12

Ben napsal(a):

Vysedlino pathologická,
kdo v dněšním uspěchaném požitkářském světě pomyslí na takovou "maličkost" smrt?

Leno,
to je, co jsem měl na mysli, že vlastně já nemůžu být zklamán...
19. 02. 2009 | 14:40

vaclavhorejsi napsal(a):

N.O.S:

Tedy - to je sila - nebyval vy jste lektorem vedeckeho atheismu? ;-)

..
19. 02. 2009 | 15:28

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší
máte ještě rezervy.To nemusí být jen z marxáku. V příručkách skalních judaistů, kterým se dělá mdlo z pomyšlení, že by mohl být Ježíš Mesiáš, to najdete taky. Hezky seřazené bod po bodu, verš po verši.

Že Vám to stojí za komentář. Vy se raději soustřeďte na článek, jak by si měl každý vzít domů jednoho nevinného rolníka z Guantánama, aby tak vyjádřil solidaritu s pane Obamou.

Kdybychom to rozpočítali na hlavu a na každého by vyšlo 0,00123 mudžahedína, tak se k Vám přidám. Zrovna jsem vyklidil jednu plechovku od kávy Meinl.
19. 02. 2009 | 16:02

N.O.S napsal(a):

Václav Hořejší

Nikoliv nejsem ateista mám zato že ateismus je stejně nedokazatelný jako theismus, spíš bych sám sebe zařadil jako agnostika.

Přiznám se že jediné co mi opravdu na křesťanství vadí a co mne motivuje k postojům a názorům je indoktrinace dětí. Mám zato že je načase zavést separaci dítě a církev nic více a nic méně.
19. 02. 2009 | 16:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Ve vasem postoji k veznum z Guantanama zretelne spatruji ty krasne krestanske principy. Jak hezke...

..
19. 02. 2009 | 16:18

Clock gene napsal(a):

to N.O.S.
Agnostik je na Dawkinsove stupnici uprostred, ne?

1=vim, ze buh neni
5=nevim, je to 50 na 50
10=vim, ze buh je

Dawkins tvrdi, ze je cislo 2 (buh skoro urcite neni). To je rozumny naturalisticky pristup (buh je velmi nepravdepodobny). Agnostik tvrdi, ze je stejne pravdepodobny vesmir bez boha i s bohem.
19. 02. 2009 | 16:28

N.O.S napsal(a):

Clock gene

Já se přiznám že neumím to říct tak jednoduše, ono jen definice co je to bůh, víte asi jak složitým procesem prošlo křesťanství (Trinity vs Unity) vs Marcionský gnosticismus - pravděpodobný zakladatel křestanství (vlastně pardon tak to být nemohlo neb všichni učenci to popírají) :)
19. 02. 2009 | 16:57

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Ben
Jsem to já, kdo v dnešním uspěchaném světě myslí dost často na smrt, protože, když zde napíšu nějaký příspěvek, tak hned přispěchá pan Buldatra s vidličkou a nožem, nebo spoň se lžící. Já to vůbec nemám v životě jednoduché.

To Pepa Řepa, promiňte,
myslíte, že jsou ti hoši z Guantanama svobodní?
19. 02. 2009 | 17:09

Lena napsal(a):

Vysedlino,

nepropadejte depresi a vytáhněte mačetu.
19. 02. 2009 | 17:54

N.O.S napsal(a):

Abych nějak dokončil ty mimozemšťany, ty bytosti musí řešit úporné problémy ani si živě nedokáži představit jak vlastně u nich náboženství funguje, pokud je křesťanství pravda...

Jak vysvětlí že si bůh vybral právě Izraelity (to je skoro nemožné) a že navíc že měl právě zde s pannou Marií počít dítě předně jak vysvětli že počal dítě na místě které nikdy neviděli a ani si jej neumí představit

Další problém je otázka proč si bůh nevybral právě je! to musí být velmi obtížné vysvětlit.

Celé to náboženství musí být extrémně odtažité vlastně musí mít pocit že se odehrává úplně někde jinde

Ale já vím jak to vyřešili! (není to ani složité kupodivu)

Nový Zákon
Našeho pána Ježíše Krista

A long time ago in a galaxy far, far away....

Evangelium podle Matouše
19. 02. 2009 | 18:04

wbgarden napsal(a):

EVANGELIUM PODLE JÁ....

Dřevěný strop a bílé stěny
za oknem jaro hořký květ
na lůžku holka obraz němý
z ručníků nápis Hotel Svět

říká že vše je k pronajmutí
že stačí utrácet a žít
je výprodej a drobné nutí
rozměnit všechno všude být

k podzimku i na úvěr ti dají
za dětství dvacku za stesk padesát
a v nekrologu neutají
že holkám všem už dal jsi mat

teď poslední ti tlačí na víčka
v ruce má účet milá kmotřička.....
19. 02. 2009 | 18:34

Ben napsal(a):

Vysedlino pathologická,
vždyť jsem psal, že je to jenom maličkost, občas by si člověk na to vzpomenout i mohl, ale probůh nemyslete na ni tak často a ještě kvůli příboru :-)
19. 02. 2009 | 18:46

Pepa Řepa napsal(a):

Vysedlina pathologická napsal(a):
To Pepa Řepa, promiňte,
myslíte, že jsou ti hoši z Guantanama svobodní?
-----------------
Nechci Vám brát iluze, ale nemusela být dívka, která si vzala vrahouna jdoucího na popraviště panna?

N.O.S napsal(a):
Přiznám se že jediné co mi opravdu na křesťanství vadí a co mne motivuje k postojům a názorům je indoktrinace dětí. Mám zato že je načase zavést separaci dítě a církev nic více a nic méně.
-------------------
No vida, a je to venku. K čemu ty dlouhé řeči okolo?
S tím ani bolševik v nejlepší formě nepřišel.
Na kostele nápis: Mládeže do 18 let vstup zakázán.
Mne jste vůbec nepřekvapil.
19. 02. 2009 | 20:36

N.O.S napsal(a):

Pepa Řepa:

Bolševik používal úplně stejné prostředky jako církev a tím byla indoktrinace dětí bolševizmem.

https://www.youtube.com/watc...

ale máte pravdu s tímhle ani bolševík nepřišel
19. 02. 2009 | 20:47

Mara napsal(a):

Lena, mila vysedlina, pepa repa

Kdyz se N.O.S. ptate, jestli treba nemaji pravdu jina nabozenstvi, ktera(e) konkretne mate na mysli?

Se mnou maji problem prislusnici temer vsech, protoze nedokazou pochopit, ze jsem ochotna respektovat je vsechny. Obzvlast je dozira, kdyz utrousim, ze se podle meho hadaji o veci, ktere mi pripadaji nepodstatne a zapominaji na to, co je vsechny spojuje. A stejne jako Pokorna slepice mi potom mnozi rikaji, ze mlzim. Ja za to nemuzu, ze mi to stejne nakonec vsechno dava smysl. Vase prispevky, N.O.S., mi pripominaji dobu, kdy ma mlada rozervana duse chtela vyzrat na otazku kdo se myli:krestane nebo muslimove?

Pepa Repa bude znat velmi dobre principy Bahai viry, ktera vsechna nabozenstvi chape jako kapitoly jedne knihy, zjevena takovym zpusobem, jaky nejlepe odpovida potrebam tech, k nimz promlouvaji. Jedna se o varianty na jedno tema. Problem citim tam, kde zacne nekdo mavat svou svatou knihou a tvrdit, ze ta jejich je ta prava, posledni a jedina spravna a vse ostatni je podradne a spasy dojde jen ten, kdo prijme jejich verzi. To tvrdi ti mene osviceni prislusnici temer vsech, i Bahai, kterym Izrael (zidovsky stat) povolil postavit si v Haife "Svetovy dum spravedlnosti".

K tomu na co si lze "sahnout".
-------------
My jsem meli v rodine zdravou skepsi vuci vsemu nesmyslnemu a na "zazraky" jsme take neverili. Dokud maminka neonemocnela. Lekari nevedeli co. Tak jsme pres skripani zubu odjeli na vesnicku k lidovemu leciteli. Kdyz kolem maminky chodil dokola s dratky a pruzinou, potili jsme se vzteky, co jsme to za buliky. Po nekolika minutach nam na listecku se jmenem profesora neurologie z prazske vojenske nemocnice napsal ten dedousek typ, stari, vahu a presne umisteni mamincina mozkoveho nadoru a nabadal nas, abychom primo od nej jeli do te nemocnice, jelikoz moc casu nezbyva. Tri dny pote se maminka podrobila sestihodinove operaci tohoto mozkoveho nadoru.

Neslo samozrejme o zazrak. Jen o jiny druh videni. A tak je to podle mne se vsim, s bohem i nabozenstvimi.

(A vedomi vlastni smrtelnosti je uzasny motor touhy po poznani pravdy/smyslu zivota atd, dokud ta touha nevyhasne, mame nadeji zit smysluplne a snad i prispet vytvoreni spolecnosti, ve ktere jsme schopni jeden druheho respektovat, i kdyz veci nevidime stejne.)
19. 02. 2009 | 21:39

Mara napsal(a):

Minuly prispevek byl adresovan samozrejme i N.O.S.!
19. 02. 2009 | 22:07

N.O.S napsal(a):

Mara

Promiňte já hlupák nevšiml jsem si vaší kacířské otázky ohledně Filona to je mimořádně zajímavé vzhledem k době od Filonova života ke vzniku křesťanství

Ale to je vaše nejsvatější právo myslet si o komkoliv cokoliv.

Mimochodem ta otázka kdo je na omylu jestli křestané nebo muslimové opravdu jste se na to někdy ptala?
Nenapadlo vás někdy že Islám vznikl zcela uměle jako obrana před šířením křesťanství
19. 02. 2009 | 23:03

N.O.S napsal(a):

Mara

Co se týče těch náboženství mluvil jsem zcela obecně
19. 02. 2009 | 23:11

Mara napsal(a):

N.O.S.

Filon byl uzasny - mnozi rani krestane z nej delali kryptokrestana. Muj komentar byl smerem ke 'kompletni' dochovanosti jeho dila. Kdybyste byl rekl, ze se dochovalo 'temer' kompletni, byla bych si nerypla.

Na otazku, zda jsem se opravdu ptala kdo se myli: vypisovala jsem si z koranu stejne horlive jako vy z bible. Ve finale me doslo, ze je to spatne polozena otazka.

Vase pojeti vzniku islamu je zajimave. Nechapu, proc by ale krestane stejne jako zide potom pozivali nezanedbatelnych privilegii pokud zili v islamske spolecnosti. Ale to muze byt soucasti planu. Jak riate, mame svate pravo si o cemkoliv myslet cokoliv :-)
20. 02. 2009 | 00:29

N.O.S napsal(a):

Mara

Mnozí ranní křestané dělali krypto křestana z kde koho např Epikteta, Seneci

Jen né nějaké plány! :) já se domnívám že křestané na těch územích žili v podstatě od konce 5.stol a to sice Nestoriáni což byla křesťanská hereze, mimo jiné jsou to právě Oni kdo na rozdíl od dnes populárních Irů "zachránili civilizaci" viz Academie v Gundishapuru

Inu ty důvody jsou vcelku pochopitelné bylo to výhodné politicky snad i ekonomicky mít na své straně někoho z druhé strany, podobně jako západ rád přijímal politické emigranty z komunistických a muslimských zemí.
20. 02. 2009 | 01:48

buldatra napsal(a):

to N.O.S.:

napsal jste:

Nenapadlo vás někdy že Islám vznikl zcela uměle jako obrana před šířením křesťanství

Dovoluji si poznamenat, že otázka by mohla být i provokativnější:
Nevznikl snad Islám uměle jako obrana před šířením určité větve křesťanství?
Nebo ještě hůře: Nevytvořila snad toto náboženství samotná katolická církev jako protiváhu jinému křesťanskému proudu, který sílil a ohrožoval sféru vlivu v dané oblasti?
Politika je, jak známo, katolické církvi vlastní.

To Mara:

Výše uvedené otázky by naznačovaly i možné odpovědi pro otázku Vaši:
Vase pojeti vzniku islamu je zajimave. Nechapu, proc by ale krestane stejne jako zide potom pozivali nezanedbatelnych privilegii pokud zili v islamske spolecnosti.
Jenže to bychom zabředli do diskuze, která se k Darwinovi zas až tak nevztahuje.
20. 02. 2009 | 08:58

Mara napsal(a):

buldatra, N.O.S.

"Politika je, jak známo, katolické církvi vlastní."
Ona v tom ta cirkev nebude sama.

Od Darwina se posouvame jinam, nemohu s Vami nez souhlasit. Dnes se skutecne i hrozici konflikty prezentuji jako strety civilizaci, zatimco jde o teritorium a zdroje. Skoro by se dalo rici, ze jsme se moc nevyvinuli, kdyz se stale pereme o to teritorium.
20. 02. 2009 | 14:27

Pepa Řepa napsal(a):

Mara napsal(a):
Lena, mila vysedlina, pepa repa

Kdyz se N.O.S. ptate, jestli treba nemaji pravdu jina nabozenstvi, ktera(e) konkretne mate na mysli?
-------------
Tak blbou otázku jsem někdy položil?

Ano znám Bahai i Haifu. Jsou to lidé čistého srdce, ale poněkud naivního vidění světa. Něco, jako unitáři v Čechách.

Neberte si to osobně, abych Vás, Maro uklidnil, vylepím sem za chvíli něco, po čem naskočíte jako motor od Trabanta.Jen až to najdu.

Podobní jako Bahai jsou Japonci.Dcera z Wasedy nám občas nějakého pošle. Jsou jako přes kopírák. Ráno Šintó v poledne buddhisti a svatbu si střihnou podle křesťanského ritu.

Má to háček.Nemůžete vzít od každého něco, navzájem si to protiřečí, ten pokrm pak není k jídlu.

Víte, že jsem si vás otipnul na Bahai, dříve než jste to uvedla.Stejně jsem si otipnul pana N.O.S. a jen čekal, až z něho vypadne závěr, ke kterému od počátku nepochybně směřoval.

Já jen žasnu, nad naivitou pana Hořejšího, že to dříve nepozná.Je to hodný člověk. To byl Jiří Šlitr taky.

Nemám zájem se tady s panem N.O.S. přetahovat. Musel bych dlouho hrabat v knihovně, ale to, co tady uvedl, už bylo mockrát stejně seřazeno v publikacích skalních talmudistů. Nic nového.Něco je i u Maxe Dimonta (Jews, God and History), kterého teď čtu.Já raději Jacoba Neusnera ( A Rabbi Talks with Jesus). Tam je oboustranný respekt.

K jakým závěrům pan N.O.S. došel?
Jak křesťanství, tak islám jsou uměle vytvořené konstrukce a nejlepší by bylo:
-------------
" Mám zato že je načase zavést separaci dítě a církev nic více a nic méně.
--------------
Je několik možností. Ten pán je buď.
1.Hlasatelem naprosto totalitního názoru, ke kterému si netroufli dojít ani komunisté ani nacisté( ti částečně tím směrem vykročili zformováním Hitlerjugend).
V tomto případě může být kovaným ateistou nebo kovaným judaistou, kterému jsou ostatní náboženství trnem v oku.
V každěm případě je to-mezi námi všemi pochybujícími- jediný člověk pevné víry.
2.Nebo je naprostým pokrytcem, který bude vzápětí tvrdit, že je pro svobodu vyznání.

Jedno naprosto vylučuje druhé. Pokud se mýlím, uve´dte kde.
20. 02. 2009 | 14:58

Mara napsal(a):

Pepa Repa,
pepo, klid, tu otazku polozil N.O.S. a take na ni odpovedel.

Mam pocit, ze jste mne nepochopil v tomto ohledu, ani ve zbytku prispevku.

Na co jste si mne otipnul vzhledem k memu prvnimu odkazu na Haifu je prece bezpredmetne. Pocatecni okouzleni necim (nekym - treba lidmi cisteho srdce, kteri propaguji jednotu v rozmanitosti, pote vsak "novy svetovy rad") je jedna vec, evoluce vsak dela sve.

Mozna si ruzna nabozenstvi zdanlive napovrch navzajem protireci, presto si mnozi krestane rozumi s budhisty atd.atd., pokud si veci nevykladame doslovne, neni mozne necitit, ze jde skutecne o jednu pravdu videnou z ruznych uhlu. Vidite, i Vas jsem rozcilila, vzdyt rikam, ze vsem lezu na nervy :-).
20. 02. 2009 | 15:28

Pepa Řepa napsal(a):

I pravil jeden starý kněz: Pohovoř o náboženství.

A on pravil: Což jsem dnes hovořil o ničem jiném?
Což nejsou náboženstvím veškeré činy i veškeré úvahy, i to, co není ani činem ani úvahou, leč údivem a překvapením, co se znovu a znovu vynořuje v duši?

Kdo dokáže oddělit víru od svých činů či své přesvědčení od své činnosti?
Kdo dokáže rozložit před sebou své hodiny se slovy: „Tyhle jsou Boží a tyhle jsou moje, to je pro mou duši a to druhé pro mé tělo?“

Všechny Vaše hodiny jsou křídly, která se v prostoru třepotají od jednoho Já, k druhému.
------------------
A pokud poznáte Boha, nestaňte se řešiteli hádanek.

Spíše ne kolem sebe rozhlédněte a spatříte, jak si Bůh hraje s Vašimi dětmi.
------------------------
A teď si představte, paní Almitro, že jsem tak nafrněnej, že si dovoluji se s vámi vsadit, že uhádnu, co přesně četli na vaši svatbě.

Když si představím kombinaci: Ona Bahai, on muslim a dílo největšího básníka Středního východu, maronity, líznutého súfismem napadá mne jen jedna možnost.
O láhev whisky? Já popotahování z šíší u šáje nemusím.
20. 02. 2009 | 15:34

Pepa Řepa napsal(a):

Vůbec jste mne nerozčílila.Jsem v absolutní pohodě. Vzhledem k tomu, že už jste druhá, tak půjdu operaci reklamovat.
Říkali, že budu jako beránek, že budu s panem Hořejším ve všem souhlasit.
20. 02. 2009 | 15:41

Mara napsal(a):

Pepo,
Proc Vam pripadam tak dulezita?
Jestli mate rad Gibrana, ja taky.
Proc neustale probirat kdo s kym ci s cim splyva? Ta debata mela byt prece o necem zcela jinem!!!(puvodne dokonce o Darwinovi)- byl jste to vy, kdo mne pochvalil za to, ze nejsem monotematicka?

Krestansky svatebni ritual je v Japonsku nyni velka moda, to je fakt. Myslim, ze byste tam ale musel chvilku zit, abyste mohl o japocich fundovane misto oblibeneho tipovani. A generalizace. N.O.S. alespon hloubkove studuje predmet sve kritiky.

Mylite se, pokud si myslite, ze bahai udelali mismas vsech nabozenstvi, oni totiz vytvorili nove - "to jedine prave" - o tom jsem psala.

Mimochodem ten citat je hezky.
Mnohem lepsi nez predesle odkazy na YouTube.

Avsak jedine, cim jste se me kdy skutecne dotknul, byl ten Trabant.

Jdu pracovat. Zatim nashle.
20. 02. 2009 | 15:58

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm Trabant Vás urazil? To je mi líto. Mál jsem napsat Rolls Royce. Moje chyba.

Omlouvám se.Já blb myslel, že Vám citátem udělám radost. On tak úplně od tématu není.
20. 02. 2009 | 16:05

Mara napsal(a):

Vzdyt rikam, ze to je krasny citat - ten k tematu patri. To ostatni mi pripada irelevantni
:-)
20. 02. 2009 | 16:14

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
píšete: "Kreacionisté nemohou překousnout hlavně to, že by se člověk měl „vyvinout z opice",.."

Cožpak o to, to bych s politovánim překousl, nakonec stačí se podívat na mnoho afrických politiků a pravdivost této teorie je očividná.
Spíš se nabízí pár otázek:
1) z čeho se vyvinuly opice,
2) proč byly opice moudřejší a zůstaly na stromech v pralese,
3) zda jejich vývoj po odštěpení lidské větve pokračoval nebo se zastavil,
4) zda se člověk vyvíjel jen z jednoho druhu opic, a pokud ano, proč máme tak různé lidské rasy.

Je mnoho věcí mezi nebem a zemí, o kterých nemáme ponětí.
20. 02. 2009 | 17:55

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že moje opice ještě neslezla, heč...
http://www.national-geograp...
20. 02. 2009 | 20:08

Mara napsal(a):

wbgarden
Neni nad krasu japonskych zahrad.
Stridaji se mi na screensaveru.
20. 02. 2009 | 20:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opkaovat, ad mara, pardon, ale to je pan profesor shinjo z kyota na mé zahradě.., ještě jednou pro obyvatele české kotliny.., na mé ostravské zahradě...
20. 02. 2009 | 20:29

Mara napsal(a):

Potlesk potlesk potlesk
Klobouk dolu. Krasa. Nadhera. po necem takovem touzime doma uz leta....asi to tady zabalim a prestehuju se do Ostravy nebo alespon na http wbgarden - ja opravdu myslela, ze je to Kyoto, jehoz krasam jsem zcela propadla...
20. 02. 2009 | 20:55

Ben napsal(a):

wbgarden:
já jsem si myslel, že Vy budete stále opakovat...a Vy už zatím v japonštině? :-)
20. 02. 2009 | 20:56

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad ben, jsem už na tom s věkem tak, že mi nezbývá nic jiného než neustále opakovat.., ale na druhé straně musím říct, že i soudobí marketingmajstři už mi tu blbou větičku začínají docela závidět, žárliví čeští kluci.., však to znáte...
20. 02. 2009 | 21:10

Lena napsal(a):

Mara:

ve věcech náboženství se snad ani efektivně mlžit nedá. Samo je dostatečně mlhavé. Kdyby nebylo a ztratilo své zázraky a nadpřirozeno, asi by zaniklo. Koho by oslovovalo tajemno bez tajemna?!
20. 02. 2009 | 21:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Čochtan:

"1) z čeho se vyvinuly opice"

Z nejakych primitivnich savcu, asi podobnych dnesnim hmyzozravcum.

"2) proč byly opice moudřejší a zůstaly na stromech v pralese,"

Nektere zustaly, nektere ne... Asi nebylo na stromech dost mista, nebo nekde vymizely stromy.

"3) zda jejich vývoj po odštěpení lidské větve pokračoval nebo se zastavil"

No samozrejme, ze pokracoval - dnesni lidoopi jsou podobnou "vetvi" jako my, ktera se vyvinula ze spolecnych predku.

"4) zda se člověk vyvíjel jen z jednoho druhu opic, a pokud ano, proč máme tak různé lidské rasy."

Jisteze z jednoho druhu. Geneticke rozdily mezi Vami, Romy, africkymi politiky a australskymi domorodci jsou naprosto nepatrne, asi jako mezi cernymi a bilymi vorisky.

"Je mnoho věcí mezi nebem a zemí, o kterých nemáme ponětí."

tak, tak...

..
20. 02. 2009 | 21:41

Lena napsal(a):

wbgardene,

proč zaháníte japonské profesory na strom? Že byste byl skrytý antidarwinista a zkoušel deevoluci? Myslíte, že dostatečně dlouhým držením profesora na větvi mu vyroste chápavý ocásek?
20. 02. 2009 | 21:42

Lena napsal(a):

Hořejší:

dovoluji si Vás upozornit (nevím, jestli to víte), ale Čochtana tu známe, je to rasista. Asi nemá moc smysl s ním debatovat.

Četla jsem před pár lety, že při vývoji to bylo tak, že nejdříve se z té "větve" odloupli orangutani, pak gorily, pak člověk a "nejčistší" zůstávají šimpanzi. Platí to dodneška?
20. 02. 2009 | 21:50

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad lena, na stromy v mém nejbližším okolí to pudí jenom mě, a to už od dětství jsem mizel v korunách, když maminka začala mluvit nahlas. Do korun se za mnou totiž nikdo ze zdejších moudrých neodváží. Jinak pan profersor je myslím přes paměti a taky čekatel na nobelaturu. Když zde v ostravě dostával čestný doktorát, přál si vidět moji zahradu. Na památku jsem mu nabídl mutanta, borovičku zakrslou asi desetiletou, kterou drží v ruce a kterou jsem já vlastnoručně vyselektoval. Moc se mu líbila, protože na rozdíl od bonsají by tuto nemusel furt řezat. Roste příšerně pomalu, mutant jeden zakrslý. Jenže genetiční ochránci nipponu by mu tuto krásku zcela jasně a jistě nedovolili importovat. Co kdyby, že. Tak jsem profesorovi dal alespoň sbírku svých ranných veršů. Má je taky v ruce, synek, i když jsou mnohem škodlivější, dle mínění 99 českých profesorů ze sta, než zmíněná borovice....
20. 02. 2009 | 22:10

Lena napsal(a):

wbgarden,

taky jsem lezla na stromy, když jsem se chtěla schovat tátovi.
Já bych místo zakrslice-borovice potřebovala asi 3 m vysoký živý plot, který by vyrostl za rok a už tak zůstal. A taky popínavé růžičky na baráček, které by kvetly od jara do podzimu, nebyly náročné na péči, byly krásné, vydržely zelené i v zimě, květy jim dlouho neopadávaly a tudíž nedělaly binec a když už, aby to nejlépe po sobě samy uklidily. A aby nepíchaly moje pejsky. Máte nápad na nějakou odrůdu?
20. 02. 2009 | 23:17

N.O.S napsal(a):

Pepa Řepa

Děkuji za poklonu :)
21. 02. 2009 | 09:11

Pepa Řepa napsal(a):

To N.O.S.
Není zač. Ale vážně by mne zajímalo, jak se díváte na základní lidské svobody.
Tím nemám namysli to, co se nám snaží vnutit PC, ale nedovedu si v hlavě srovnat, jak se Váš finální závěr
"Mám zato že je načase zavést separaci dítě a církev nic více a nic méně".
srovnává se svobodou vyznání, jednou ze základních svobod západní civilizace.

A to opomíjím otázku KDO by měl zavést tuto separaci: Stát, či nějaká organizace k tomu určená, kdo by měl zákaz dodržovat a jaké tresty by za porušení byly.

To jsou legitimní otázky: Nebo ne?
21. 02. 2009 | 10:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad lena, pro tyto specielní potřeby je dobré si poříditi zahradu z plastů, situovanější nechť pak takto učiní z nerezi. Jinak co svět světem stojí, platí, buď máte hezkou zahradu nebo hezkého psa. Dohromady to moc nejde. Veselé krizování a držte se dál od práškovacích letadel...
21. 02. 2009 | 10:04

N.O.S napsal(a):

N.O.S

1. dítě přijímá víru svých rodičů nemá tedy právo volby.
2. náboženství není o snaze po objektivním poznání světa ale o přijímání dogmat.
3. dítě nemá schopnost poznat co je a co není pravda
4. dítě je ovlivněno prostředím ve kterém vyrůstá a kde je vychováváno nikoliv vlastním kritickým myšlením
5.bible je barbarský výlev plný brutality jež je předkládána jako vůle boží.

"Člověk, pokoušený ďáblem, nechal ve svém srdci vyhasnout důvěru ke svému Stvořiteli. Tím, že zneužil své svobody, neuposlechl Božího příkazu. V tom spočívá první hřích člověka. Každý další hřích pak bude neposlušností vůči Bohu a nedostatkem důvěry v jeho dobrotu."

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a zahrnul ho svým přátelstvím. Člověk jako oduševnělý tvor však nemůže žít toto přátelství jinak, než že se svobodně PODROBÍ Bohu.

"Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.Tu farao v noci vstal, i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané, a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý." Ex 12:29-30

Ok proč dítěti neumožnit např aby šlo volit? nejsou snad svobodné volby základem západní civilizace?

mimochodem abychom si rozuměli mluvíte o západní civilizace, máte doufám na mysli dobu od Francouzské Deklarace práv člověka a občana?
21. 02. 2009 | 14:01

wbgarden napsal(a):

DĚTINSKÁ

Už s tebou nechci plakat
v zoologických
zahradách
a
smát se
na hřbitovech
už chci být člověkem
vážným
a vědět
že svobodu je dobré ukazovat
v kleci
zatímco láska
vyblebtaná do žuly
dlouho
vydrží....
21. 02. 2009 | 14:24

Lena napsal(a):

wbgardene,

chtěla bych mít jak hezkou zahradu, tak hezké psy. Jestli chcete říct, že to nelze, jdu se rovnou utopit za barák skokem do závěje.
21. 02. 2009 | 18:31

Bisnis Online napsal(a):

i feel lucky can find this usefull informations..
thanks for this great info..
04. 06. 2009 | 22:58

David - 1.část napsal(a):

Informace – Neviditelný pes:

VĚDA: Proč není darwinismus přijatelný

28. května 2009

V souvislosti s Darwinovými výročími se objevují ve sdělovacích prostředcích články a relace, ve kterých autoři dokazují platnost Darwinovy „teorie“. Podle ní nové živočišné druhy vznikaly drobnými, postupnými, dědičnými změnami v organismech. Tyto změny byly pro přežití organismu výhodnější a přirozeným výběrem takovéto organismy v životním prostředí převládly. Přirozený výběr považují současní darwinisté za mechanismus vývoje. Tímto způsobem měl vzniknout i člověk vývojem z opičího prapředka.

Darwinova „teorie“ je v současné době napadána jednak kreacionisty, jednak zastánci Inteligentního programu (IP) (Intelligent designe). Kreacionisté zastávají názor, že vývoj probíhal a probíhá v rámci druhu, ale druhy, jako takové, byly stvořeny. Někteří vycházejí z doslovného znění Bible, že svět byl stvořen v šesti dnech. Neuvědomují si, že Bible není přírodopis, a tento názor je snadno darwinisty vyvracen. Zastánci IP vycházejí ze skutečnosti, že každý jev může být vysvětlen trojím způsobem: 1) pravidelností, 2) náhodou, 3) působením nějaké inteligence. U vývoje se nejedná o pravidelnost; otázkou je, zda mohly nové druhy vzniknout náhodnými změnami.

V čem se darwinisté mýlí

Tvrzení darwinistů, že mechanismem vývoje je přirozený výběr, je nesmyslné, nevědecké a matoucí. Přirozený výběr může pouze vybírat mezi dvěma nebo více možnostmi, ale žádnou novou možnost nevytváří. Přirozený výběr nevytvořil žádný nový druh, žádnou novou rasu, ani novou bílkovinu (enzym). To je zapřahání vozu před koně. Po objevení, že základem dědičnosti je řetězec desoxyribonukleových kyselin (DNA), které určují pořadí aminokyselin v bílkovinách, mechanismus změn v organismech dostal konkrétní podobu. Známe 4 typy DNA, které se liší bázemi (adenin, guanin, cytosin, thymin). Každá aminokyselina je kódována trojicí těchto bází a přesné pořadí bází zaručuje přesné pořadí aminokyselin v bílkovině (enzymu), které je nutné, aby bílkovina byla funkční. Nový enzym, což je nový elementární evoluční krok, může vzniknout jen změnou v genomu organismu, čili v jeho řetězci DNA. Darwinovy náhodné změny mají tedy konkrétní podobu v náhodných změnách v DNA, tj. v mutacích. Změnou jedné báze v jinou může vzniknout jiná aminokyselina a kumulací těchto změn vznikne nový enzym. Tato představa je však neuskutečnitelná. Předně, k náhodným mutacím dochází v celém genomu. Předpokládá se, že jen cca jedna desetina genomu kóduje nějaký životně důležitý enzym; v tom případě každá desátá mutace zasáhne gen kódující takovýto enzym, takže se nenarodí životaschopný potomek a k žádnému vývoji nedochází.

Pracujeme-li s náhodou musíme počítat s počtem pravděpodobnosti. Jednoduchý enzym, složený z 333 aminokyselin je kódovaný 1 000 bází. Pravděpodobnost, že se nějaký tisícičlenný řetězec DNA seřadí náhodně do požadovaného pořadí bází je 1 : 10600 tedy prakticky nulový. I jednoduché enzymatické systémy se skládají z několika desítek enzymů. Zaklínadlem, kterým darwinisté řeší nepravděpodobnost, jsou miliony let, během kterých evoluce probíhala. Téměř všechny živočišné kmeny, které dnes známe, se objevily v období kambria údajně před cca 550 miliony lety, během několika desítek milionů let, hotové, bez vývojových mezistupňů a od té doby se moc nezměnily. V každém případě 500 milionů let je příliš krátká doba, aby se náhodnými mutacemi nebo jinými náhodnými změnami v genomu smysluplně změnilo několik set milionů bází. (Genom psa je 2,4 miliardy bází, genom člověka a lidoopa 3 miliardy bází).

Jak ošidné je kalkulovat s miliony let vývoje nám ukáže údajný vývoj člověka. Člověk se měl oddělit od společného předka s šimpanzem před cca 5 miliony lety, čili zhruba před milionem generací. Rozdíl v pořadí (sekvenci) bází mezi šimpanzem a člověkem je 5% bází 1. (Starší údaje uvádí 1,6%). 5% z 3 miliard je 150 milionů, takže by mělo smysluplně, v pětiprocentní části, v zárodečných buňkách (jen mutace v zárodečných buňkách jsou dědičné), zmutovat v každé generaci 150 bází. To je nesmysl, protože genom všech organismů je neobyčejně stálý a každý organismus disponuje opravnými systémy, které chyby vzniklé při dělení buněk opravují. Kromě toho by mutovaly báze i ve zbylé části, takže by byly eliminovány pro život důležité pochody.
08. 06. 2009 | 14:38

David - 2.část napsal(a):

Vznik žádného nového druhu nebyl dosud zaznamenán. (Kříženci dvou druhů rostlin, označené jako nový druh, jsou novým druhem jen papírově.) U vyšších organismů, kdy je generační doba jeden rok, je to pochopitelné, ale ani u mikroorganismů, kde je generační doba několik desítek minut, nebyl za 150 let nový druh pozorován. Octová muška, vhodný model pro genetiky, je pěstována 50 let v tisících chovech a podrobována vlivu různých mutagenů. Byly připraveny různé odrůdy a zrůdy, ale žádný nový druh a ani nový enzym nebyl zjištěn. Mikroorganismy rezistentní vůči antibiotikům nevytváří nové enzymy nebo bílkoviny, ale přebírají je od mikroorganismů, které je mají ve svém genetickém materiálu2.

Nemohli-li se organismy vyvíjet náhodně, musíme předpokládat, že vývoj je řízen nějakou inteligencí.

Podvody darwinistů

Všechny důkazy, na základě kterých byl darwinismus akceptován jsou neseriozními podvody. Hlavním důkazem pro vývoj obratlovců byly kresby E. Haeckla, ve kterých dokazoval, že vývoj embrya člověka opakuje vývoj obratlovců od ryb, obojživelníků, plazů, ptáků až po savce. Haeckel však kresby upravoval, aby vyhovovaly vývojové teorii. I když už jeho současníci poukazovali, že kresby nesouhlasí se skutečností, celé 20. století byl tento důkaz v učebnicích uváděn a je uváděn dosud 3,4,5.

Podvody se hemží i důkazy o přechodných formách mezi opicí a člověkem. Lebka nalezená v Piltdownu, určená jako přechodný typ, je podvrh. 40 let byla vystavována, bylo o ní napsáno sto článků a několik set disertací, ačkoliv dogmatem darwinismu nezatížený člověk na první pohled zjistí, že je to podvrh6. (Některá víra uzdravuje, některá zaslepuje.) Člověk nebraský byl zkonstruován na základě nálezu jednoho zubu pravěkého prasete 7. Člověk javanský z tří zubů, kusu opičí lebky a holenní kosti nalezené 15 m od lebky v hromadě jiných kostí.8 Fosilie Pekingského člověka se pro jistotu ztratily. Jediná čelist se zuby sloužila ke konstrukci Člověka haidelbergského, povýšeného dokonce za nový lidský druh. Stáří fosilie bylo určeno na 700 nebo 400 milionů let (dle libosti) a tento druh byl adoptován na předka lidí žijících v Evropě.4 Celé číslo světově známého časopisu National geographic, bylo v r. 1999 věnováno konečně nalezenému přechodu mezi dinosaury a ptáky. Jenže o 2 roky později bylo ve vší tichosti zveřejněno, že jde o podvod. Kostra byla složena z části kostry dinosaura a části kostry vyhynulého ptáka.9,10

Stáří fosilií člověka, nalezených v Evropě, určoval na universitě ve Franfurtu prof. R. Protsch. Stáří určil mezi 30 000 a 40 000 roky. Vědcům z Oxfordu tato čísla nesouhlasila s jejich měřeními a přijeli je do Frankfurtu ověřit. Tam zjistili, že přístroj, na kterém měly být fosilie měřeny (radiokarbonovou metodou), nikdy nefungoval a pan profesor si, s vědomím celého kolektivu, čísla vymýšlel. Jak se ukázalo, stáří fosílií, až na jednu výjimku, nepřesáhlo 7 500 let a to včetně kostí neandrtálců 4,11. Před komisí se Protsch hájil, že takto podvádí všichni. Přesto, že jsou tato čísla vymyšlená, uvádí se v učebnicích dál, protože se hodí do Darwinovy „teorie“!!!

Problematické je i stáří různých vyhynulých druhů. Radiokarbonovou metodou bylo určeno stáří dinosaurů na 13 tisíc let nebo o několik desítek let více a stopy dinosaurů byly nalezeny vedle stop člověka a velkých šelem. Rovněž přítomnost radioaktivního uhlíku 14C v černém uhlí zpochybňuje vysoké stáří uhlí; radioaktivní uhlík by už neměl být po 100 tisících letech přítomen, tedy měřitelný. Paleontologie i geologie je v současnosti zahlcena množstvím dat, která jsou podvodem, výmyslem, různými nepřesnostmi a je třeba je brát s velkou rezervou.

Za 150 let nepřinesli darwinisté jediný seriózní důkaz pro svoji teorii, o to víc podvodů a výmyslů.
08. 06. 2009 | 14:40

David - 3.část napsal(a):

Proč křesťané nepřijímají darwinismus

Těch důvodů je několik. Logicky myslícímu člověku je jasné, že tak složitý systém, jako jsou živé organismy, nemohl vzniknout náhodou. Darwinismus je hlavní zbraní ateistů v potírání víry v Boha. Paul Johnson nazývá Darwina „svatým patronem všech ateistů“12 a zejména komunisté byli jeho zanícenými stoupenci. Mao veřejně uváděl, že „čínský komunismus byl vybudován na základě Darwina a evoluční teorie“. Darwinismus poskytoval a stále poskytuje zdůvodnění rasismu, zejména reprezentovanému německým nacismem. Pokud je člověk jen výše vyvinutý živočich, pak pro něj platí stejné zákony jako pro ostatní živočichy, tedy slovy Darwina: „vyšší civilizované rasy po celém světě vyhladí bezpočet nižších“.13Podle této „teorie“ Hitler likvidoval „méněcenné“ rasy a slabší jedince. Darwinismus nedává vysvětlení a zdůvodnění altruismu, lásky k bližnímu, ani nemůže být základem morálky a etiky.

Výzva pro 21. století.

Jak probíhala evoluce nevíme, je však jasné, že nemohla probíhat podle Darwinovy „teorie“. Pokud chceme ve vědě postoupit dále, musíme opustit slepou uličku darwinismu.

Podrobněji na http://www.vlbehal.wz.cz/

Literatura

1 Britten R.J.: Proc.Natl.Acad.Sci., 98, 13633, 2002.

2 Běhal V.: Mode of Action of Microbial Bioactive Metabolites. Folia Microbiol. 51, 359, 2006.

3 Simpson G.G.: „An Introduction to Biology“. New York, 1965

4 Zillmer H-J: Evoluce podvod století. Knižní klub, Praha, 2006.

5 Wells J.: Darwinismus a inteligentní plán. Praha 2007.

6 Trefil J.: 1000+1 věcí, které byste měli znát, Praha, 2003.

7 Gregory W.K.: Science, 66, 579, 1927.

8 Gould S.J.: Natural History, 12, 1990.

9 Science, 290, 1114, 2000.

10 Nature 40, 539, 2001.

11 Der Spiegel 34/2004.

12 Johnson P.: Hrdinové, str. 8, Brno, 2008.

13 Megee B.: The Great Philosopher, B.B.C. Books, London, str. 247, 1987.

Vladislav Běhal
08. 06. 2009 | 14:41

beate uhse napsal(a):

Paul Johnson nazývá Darwina „svatým patronem všech ateistů“12 a zejména komunisté byli jeho zanícenými stoupenci.
02. 07. 2009 | 23:59

beate usher napsal(a):

Darwin ovšem zdaleka nebyl první, kdo přišel s ideou evolučního vzniku druhů.
10. 10. 2009 | 19:32

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.iwcwatches.us/Bv... Bvlgari watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Ca... Cartier watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Ch... chopard watch for sale
30. 01. 2010 | 04:25

OliverErna napsal(a):

That's cool that we can receive the <a href="http://bestfinance-blog.com...">credit loans</a> and this opens up new possibilities.
27. 07. 2010 | 20:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy