Mají zvířata duši?

20. 03. 2009 | 18:29
Přečteno 45805 krát
Ve škole nám říkali, že zvířata jsou jen jakési živé automaty, které se řídí vrozenými automatismy a instinkty. Tím se prý zásadně liší od lidí, kteří jednají vědomě.
Něco podobného nám říkal při hodinách náboženství i pan farář – lidé jsou prý narozdíl od zvířat obdařeni nesmrtelnou duší.


Tyto názory mi připadaly celkem rozumné – vyrůstal jsem na venkově, a slepice, králíci, prasata, ovce, ba ani psi u boudy mi nepřipadali jako příliš oduševnělí tvorové.
Teprve později jsem změnil názor – jednak pod vlivem naší nyní již třináctileté fenky (tibetský teriér) Kiry (někdy též zvané Barbucha), ale také pod vlivem výsledků několika světových etologů dokumentujících překvapivé duševní schopnosti různých druhů zvířat. Nejimpozantnější jsou jistě výsledky několika primatologů dokazující, že se lidoopi (konkrétně gorily) mohou naučit docela dobře posunkové řeči hluchoněmých a vyjadřovat v ní i poměrně komplikované věci a dokonce i některé abstraktní pojmy.

Musím tedy velice souhlasit s výrokem kolegy Jana Zrzavého, že „zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje“.
Každý, kdo nepředpojatě pozoruje chování např. psů, musí uznat, že se většinou chovají skoro stejně jako malé děti nebo duševně zaostalí lidé – mají evidentně všechny lidské emoce (a projevují je mnohem intenzivněji než většina lidí), ale chybí jim lidský intelekt. Projevují se tedy skutečně jako „hloupí lidé“.

Kdybychom si seřadili všechny lidské bytosti podle míry jejich duševních schopností (třeba podle něčeho jako onen problematický faktor IQ), dostali bychom spojitou křivku začínající u nuly (politováníhodní těžce postižení jedinci bez jakýchkoli duševních projevů, schopní pouze základních fyziologických funkcí), pokračující přes oblast velmi nízké inteligence (která ale může být provázena normálně vyvinutými emocionálními schopnostmi), k oblasti většinových „normálních lidí“, až k výšinám géniů.
Myslím, že na této křivce bychom našli body docela dobře odpovídající duševní úrovni hlemýždě (ony nešťastné „vegetativní“ lidské bytosti), potkana, psa, delfína či gorily cvičené v posunkové řeči. Samozřejmě i ten nejchytřejší pes či gorila by byli daleko za byť jen podprůměrným dospělým člověkem, ale totéž samozřejmě platí i o všech malých dětech. Často se říká, že chytrý pes nebo lidoop jsou svými duševními schopnostmi srovnatelní dejme tomu s dvou- nebo tříletým dítětem.

Všem lidským bytostem přiznáváme právo na úctu k jejich životu a říkáme, že mají „duši“ – bez ohledu na úroveň jejich rozumových schopností (a je to tak zajisté správné). Přitom je myslím nesporné (alespoň pro mě), že přinejmenším některá zvířata projevují v různé míře to, čemu poněkud vágně říkáme „duše“ – tedy projevy emocí a určitého vědomého jednání.

Pokud přijmeme názor, že „zvířata jsou obdobou hloupých lidí“, začneme asi mít trochu problém s tím, že tyto tvory pojídáme nebo je používáme k pokusným účelům...
Bojovat za přiznání stejných práv zvířatům jako „hloupým lidem“ je ale přece jen asi trochu přemrštěné; přiměřené ale jistě je dbát o to více na to, abychom zvířatům pokud možno nezpůsobovali zbytečně utrpení.

Před časem jsem diskutoval s jedním všestranně vzdělaným katolickým intelektuálem. Skoro ve všem jsme si notovali, zvláště jsme se shodovali v pozitivním názoru na mého oblíbeného P. Teilharda de Chardin. Když jsem ale řekl cosi ve smyslu, že „zvířata jsou hloupí lidé a mají také duši“, velmi se rozčílil řka: „To byste si ale o tom nejdřív měl něco přečíst, než něco takového řeknete“. Na moji chabou námitku že to je přece běžný názor dnešních biologů, mi ostře odvětil, že to jsou věci, o kterých nemají biologové co mluvit...

Někteří jiní lidé, se kterými jsem na toto téma zapředl hovor, mi klasicky namítali, že zvířata si nejsou vědoma své „osobní“ existence (svého „já“). No – já tedy nevím, zda tohle můžeme tvrdit – spíš bych řekl, že i tady platí ta analogie s malými dětmi, kterým bych také neupíral schopnost sebeuvědomění.

Dalším klasickým argumentem je, že zásadní kvalitativní rozdíl mezi psychikou lidí a zvířat spočívá ve schopnosti uvědomovat si vlastní smrtelnost a vnímat „transcendentní“ aspekty bytí („Není známo, že by mravenci v nějakém mraveništi postavili sochu Velkému Mravenci“). Ani tady bych si nebyl jist – myslím, že alespoň některá zvířata si asi uvědomují, co je smrt a tuší, že je čeká. Onehdy jsem viděl jakýsi pořad BBC, ve kterém sloni, kteří narazili na kosterní pozůstatky svého druha, jevili jasné známky znepokojení a jakéhosi smutku.

A pokud jde o nějaké to prožívání „transcendentna“ – vždyť prostě nemáme možnost se dozvědět cokoli o vnitřních pocitech a prožitcích těchto tvorů. Kdo ví, co cítí a na co myslí třeba kočky, když se sejdou ke svým hlučným seancím při úplňku, nebo kytovci při svých oceánských zpěvech.

Na otázku z nadpisu článku bych tedy odpověděl určitě kladně (a doplnil bych, že některá zvířata mají té „duše“ víc a jiná méně); jediný „malý“ problém zůstává v tom, co to vlastně je ta „duše“.
Zkusím o tom (z přírodovědeckého hlediska) napsat někdy příště.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Normální zvířata duši mají. Lidská zvířata ne.
20. 03. 2009 | 18:49

Midori napsal(a):

Ke dvěma psům z útulku jsem přišel jako pověstný Dalibor k houslím. Moje zkušenost je taková, že mají rozumové schopnosti, schopnosti empatie, a kdybych tomu více rozuměl, tak bych se odvážil říci, že i telepatie. Stali se mými přáteli. Velmi mne tento vztah, zpočátku nevítaný, obohatil.
20. 03. 2009 | 18:53

Lena napsal(a):

Přesně tak. Zvířata mají "duši". Mají spoustu hezkých vlastností, které většině lidí chybí. Jsou ale taky například škodolibá, závistivá, lakomá.

Uvědomuje si pes sebe? Asi ano, jinak by se na úkor druhého psa tak neprosazoval, ne?

Pokud vím, tak lidoopi pomocí znakové řeči dokázali určitým způsobem charakterizovat i smrt. Přirovnávali ji ke spánku, stejně jako rodiče zpravidla vysvětlují smrt dětem. A jiná zvířata se mrtvých svého druhu bojí nebo jsou smutná. Proč asi? Protože si nic neuvědomují?

Myslím, že je v lidském rodě velmi rozšířený rasismus. Dneska už se příliš nenosí být rasistou vůči jiným lidským etnikům, ale vůči zvířatům to je většina lidí schopna skousnout. Podle toho se k nim taky chová - naprosto bezcitně, bezohledně, někteří si na nich vybíjejí svoje komplexy, jiní v nich vidí jenom zdroj peněz.

Jednou jsme si u ohýnku o tom povídali, když kolem nás běhalo několik psů a řešilo si tam ty své psí starosti. Diskuze skončila, když se jeden zeptal druhého: a jak víš, že pes nemá nějakou přestavu o vesmíru? Ty si jenom myslíš, že to tak není, ale víš to? Chvíli bylo a pak dotazující dodal: "Vidíš? Víš hovno." Čili naprosto lakonicky vyjádřil obecné lidské povědomí o této problematice.

Říká se, že zvířecí chování je jenom pudové, protože nemají druhou signální soustavu. Víme to jistě? Jak to poznáme? Jak u člověka odlišíme pudové jednání od vědomého?
Co si mám myslet o psovi, který se snaží z díry vyhrabat ořech a když se mu to po dlouhé době podaří, tak ho tam za chvíli schválně hodí zpátky a vyhrabuje ho znova? Takto si moje malá fenečka jako štěndo cvičila různé dovednosti. Sama si dávala úkoly, které se snažila splnit, a když to šlo špatně, tak to naprosto vědomě opakovala, až se to naučila. Zajímavé je, že většinu svých nápadů a dovedností projevovala ve skupině - jakoby se snažila být nejšikovnější a nejchytřejší.

Když pes něčemu nerozumí, kroutí hlavou. Jako člověk. Rozdíl od člověka je v tom, že pes nejen kroutí, ale taky se tomu snaží přijít na kloub, zatímco většina lidí řekne, že je to asi blbost, a vykašle se na to. Pes má dar větší důslednosti v učení a seznamování se s okolím než člověk. Není to jenom zvědavost, ale taky snaha se chránit před možným nebezpečím, které v okolí může číhat. Svoje území se snaží znát naprosto dokonale do detailů, a to předměty, lidi i zvířata. A aplikuje znalosti ze známých míst na místa neznámá. Moji psi, nevím podle čeho, rozeznají různé druhy místností - kuchyně, pokoje, ložnice, a v každém se chovají podle zaměření té místnosti. A to i v místě, kde jsou naprosto poprvé a kde zařízení ani v nejmenším neodpovídá tomu našemu domácímu.

Dál je zajímavé, že když jsem byla dlouhodobě nemocná, psiska začala být neuvěřitelně hodná. Dokonce nechtěla chodit ven, za dveřma se vyvenčila a hned zase domů. Malá fenka se naučila podávat mi věci ze země, stará nosila mističky, abych se pro ně nemusela ohýbat. Zlobit začaly, až jsem se z toho trošku dostala. Je tohle pudové jednání?
Jedno naše štěňátko se dostalo k pánovi, který onemocněl rakovinou. A ten pes mu po celou dobu nemoci a léčby polehával přesně na tom nemocném místě.

Když to shrnu: myslím si, že diskutovat o tom, jestli zvířata mají duši nebo jsou to jen nějaké biologické strojky, je úplná hloupost pramenící z ignorace, neznalostí a rasismu. Teď, když bydlím na vesnici, tu pár frustrovaných psíků vidím. Páníčkové se domnívají, že psovi stačí dát misku se žrádlem, ale nechat ho celý den o samotě. Tahle psiska jsou duševně vyšinutá různými způsoby (hystericky kvílí, bojí se odejít kousek od své zahrady a utíká domů, panicky reaguje, když má potkat člověka nebo nedej bože jiného psa). A tito vesničani se na jednu stranu diví, že moji psi se mnou žijí - tzn. můžou do domu, ale na druhou stranu jsou jako u vytržení nad tím, co moji duševně vyrovnaní psi (na rozdíl od těch jejich zanedbaných chudáků) všechno umí a jak se přirozeně a zodpovědně chovají.
20. 03. 2009 | 19:19

bigjirka napsal(a):

Náš Baryk duši má.
20. 03. 2009 | 19:20

myrta napsal(a):

já tvrdím,že můj pes je "psí duše potažená chlupama".Fenka z útulku,za 11 let soužití si troufnu tvrdit,že rozumí všemu-slovům,gestům i náladě.Přesně ví,v jakém rozpoložení se nacházím a podle toho se chová.Přesně odhadne co se bude dít,že bude doma sama,nebo že pojede také.Někdy až žasnu.A to že nemá duši?
20. 03. 2009 | 19:30

Paterik napsal(a):

Má bakterie duši? Můj kocour má sny, řekl bych, určitě není nějaký automat. Ale takový komár se svým párem hlavových ganglií, nevím nevím...
20. 03. 2009 | 19:42

Kanalnik napsal(a):

At zile teorie relativity.

Srovnavat male deti a zvirata mi prijde velmi hrube relativisticke. Nevim presne, co tim chtel autor rici. Mne se to jevi jako nepochopeni unikatnosti ditete jako cloveka. Prijde mi to jako urazka deti. To je muj osobni nazor.

"Často se říká, že chytrý pes nebo lidoop jsou svými duševními schopnostmi srovnatelní dejme tomu s dvou- nebo tříletým dítětem."

Nevim, kdo to casto rika, ja to zde slysim poprve.

Obatme si to naruby:

"Casto se rika, ze dvou- nebo trilete dite je svymi dusevnimi schopnostmi srovanetelne dejme tomu s chytrym psem nebo lidoopem."

Zni to pekne, ze?

To jsem se zase jednou rozcilil.

Zaverem: jestli toto je vas pohled, mate na nej samozrejme pravo, ale nesdilim ho s vami ani omylem.
20. 03. 2009 | 19:48

Lena napsal(a):

Kanálníku,

Vy jste to tu možná slyšel poprvé, já už to znám několik let.
20. 03. 2009 | 19:52

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
drahý nadkolego, kam se v tom pomyslném žebříčku zařadíme my dva?
Mezi hlemýždě a potkana?

To autor
zatím nejrozumnější článek, jaký jste napsal.
20. 03. 2009 | 19:57

Holubář napsal(a):

To je velmi zajímavý text.
Dovolím si doplnit, že někdy věřím, že i stroje mají "duši", alespoň podle toho, jak reagují. Empiricky jsem sim ověřil a nezbývá mi než uvěřit v psychologii strojů. A mají -li svoji psychologii, musí tam být i něco jako.....
20. 03. 2009 | 20:05

bigjirka napsal(a):

Teď dokonce prasečí hlava vdechla duši i mešitě.
20. 03. 2009 | 20:06

Neopřemyslovec napsal(a):

Tohle je stažené z internetu. Jako počátek vzniku lidské řeči můžeme vzít okamžik vyčlenění se budoucího homo sapiens sapiens od ostatního tvorstva asi před 10 000 000 léty. Hlavním vývojovým znakem od vyčlenění se je obrovský objemový nárůst koncového mozku. A to přibližně z 450 cm3 na současný mozkový objem asi 1400cm3. Zároveň došlo k velkému zvětšení plochy mozkové kůry asi na 2 500 cm2. Zvětšení plochy mozkové kůry umožnilo dát vzniknout nejrůznějším korovým oblastem a podoblastem. Lidská řeč jako dominantní vývojový mozkový výtvor obsadil v dominantní hemisféře rozsáhlé korové oblasti. Nejdůležitější korové oblasti jsou v čelních částech obou hemisfér. Z těchto míst je řízena veškerá duševní činnost, včetně lidské řeči. Lidská řeč by nemohla existovat bez řízení z centra a bez vzájemného propojení s jinými korovými oblastmi (vědomí, myšlení, paměť, motorické, akustické, optické aj.). Řeč (akt komunikační) využívá a je navstavbou aktů projevovacích, vybavovacích. Ty máme společné i s nižšími tvorstvy. Akt projevovací (pudové a bolestné skřeky) a akt vybavovací (varovné, citové projevy, pláč) začínají vždy start vzniku z mozkového allocortextu. Lidská řeč (akt komunikační) vždy začíná startovat podněty z řídícího centra v čelních oblastech koncového mozku (neocortex).
Zvířata nikdy nestartují podněty z velkého mozku. Proto nemají "duši". I člověk se může lehce stát zvířecí stvůrou a to v okamžiku, kdy zamezí startování podnětů z koncového mozku. Jen se podívejte, jak se z "oranžových socanů" stávají zlomyslní, závistivý, mstivý, nepřející atd. lidé. To je z toho, že část podnětů startují jako zvířata - středního mozku. Dalším nebezpečným člověkem se může stát ten, kdo je na jedné straně pojmový fundamentalista (Sysifosák) a na druhé straně dojmový přicmrdálek katolické dojmové metodiky!
20. 03. 2009 | 20:10

Ben napsal(a):

Já bych řek´, Bigjirko, že nejenom váš Baryk, ale i Ferda Mravenec s Broukem Pytlíkem duši mají. A co teprve Hurvínkův Žerýk, chá chá....
Dokonce bych řek´, že náš andulák Pepa také, dnes, i když občas sněžilo to jaro cítil a vřeštěl od rána. No, abych neuškodil neonkám v akváriu, za to, že mají svoje minidušičky bych dal ruku do ohně.
Zapomněl jsem ještě nějaké zvířátko? Jo, krtečka, potvůrka jedna, duši má, a zahradu ničí.
20. 03. 2009 | 20:16

Jirka napsal(a):

Přidám svůj zážitek se psem. Opustil nás starý pes. Uplynul nějaký čas. Dozvěděl jsem se, že v útulku je také dalmatin, jako byl náš, ale vzteklý a divoký. Zašel jsem tam a sedl jsem si k jeho kleci. Zpočátku zuřil, cenil zuby rval dráty klece. Něco jsem mu povídal o životě. Po chvíli se zklidnil a za pár minut jsem ho drbal za uchem. Půjčil jsem si obojek a vodítko a byl mi přidán náhubek, "protože je to prevít."
Prošli jsme se okolo apak jsem si sním už bez náhubku vlezl do klece a byli jsme kamarádi. Týden jsem tam chodil a vždy na chvíli jsem vzal psa na procházku. Byli jsme připraveni přivést psa domů. Zazvonil telefon a pracovník z útulku mi sdělil, že nám psa dát nemůže, protože si na něj dělá nárok minulý majitel. Obrečel jsem tenkrát oba psy.
Po týdnu mi volali z útulku znova, že jestli toho psa ještě chci, abych si pro něj přijel. Již týden nežere a nepije a asi by jim pošel.
Ihned jsem tam jel. Pes byl jenom kostra potažená kůží. Jen apaticky zvedl hlavu a zavrtěl ocasem. Přivrzli jsme ho domů vykoupali a vykrmili. Měsíc mě měl za Pána Boha. Když jsem seděl v křesle, seděl kousek ode mne a díval se mi do očí.Ten pes měl duši. A velikou. Kdo říká, že ji pes nemá, neví o čem mluví.
20. 03. 2009 | 20:22

Martin, toho jména druhý napsal(a):

Má-li hinduismus pravdu, pak i zvíře samozřejmě duši mít musí.
20. 03. 2009 | 20:36

iffa napsal(a):

Zvířata maj duši, je to vídět v jejich očích...jen to chce mít zvířata rád...a brát je jako živé cítící bytosti , a ne jako věci.A ještě něco si nemůžu odpustit i když si hodně lidí popudím...jak k tomu přijde nevinné zvíře...které se jednoduše stane pokusným tvorem, proč se nedělají drastické bolestivé a nevratné úkony na bestiálních lidských tvorech. Protože to ...co dokáže lidský tvor "mající duši" zabít bezbranné dítě, nebo zabít pro pár mizerných peněz , tozvířata nedělaj...tak proto by se na nich neměl dělat žádný pokus, vlastně se ani nemůžou bránit.
20. 03. 2009 | 20:46

Ben napsal(a):

Když jsem byl malý, vyprávěl mi kamarád od vedle, že jeho babička odněkud přivedla kozu. Nežrala, mečela, měla takový smutný pohled, jeho babička prý říkala - ta koza snad brečí. Po několika dnech snad měla babičku za Panenku Marii, radostně prý mečela, když ji viděla a tak radostně se prý na ni dívala... a dokonce se nechala i vykrmit. Kdo tehdy řekl, že ta koza neměla duši, vůbec nevěděl o čem mluví.
Prý nešla ani pod nůž, došla svůj spokojený život stářím...
20. 03. 2009 | 20:46

Gambri napsal(a):

To Ben: On ten krtek jenom čeká až dostane proleželé olomoucké tvarůžky. Mám to vyzkoušené. Když se objeví krtince, tak koupím olomoucké tvarůžky a nechám je řádně v uzavřené sklenici proležet. No a potom je nakrájím na kousíčky, které vkládám do děr po odhrnutí krtinců. Nakonec zasypu hlínou a je od krtka klid. Asi je už spokojenej ....
20. 03. 2009 | 20:55

Lena napsal(a):

iffo,

a navíc jsou pokusy diskutabilní i z hlediska získaných výsledků.
20. 03. 2009 | 20:57

Ben napsal(a):

Gambri,
a co jeho dušička, také pak bude mít klid :-). Aby mne pak nechodila strašit!
20. 03. 2009 | 20:59

Hajný napsal(a):

Jestli lidé mají duši ,to nevím.Rozhodně ne takovou,jak nás učili na náboženství,kdy si čerti budou duši takového starého hříšníka,jako jsem já,opékat na ohýnku jako buřta.
Zvířata duši mají určitě.Zkuste dostřelovat srnu nebo laň,kterou před několika dny postřelil nějaký neumětelý bouchal.Při pohledu na jejich oči,onu směs smutku nad končícím životem a úlevy,že je konec bolesti a trápení,to pak i ten nejotrlejší chlap brečí jako,no zkrátka brečí.
Ale i stromy mají duši.Zkuste porazit starý silný strom.V posledním okamžiku,než se utrhne a začne padat,vydá dlouhý vzdech.V rachotu a řevu motorové pily to není slyšet.Ale za mého mládí,kdy se kácelo ručně jsem jej slyšel mnohokrát!
20. 03. 2009 | 21:07

Ben napsal(a):

Hajný,
vždyť je slyšet i trávu růst, co teprv, když se kosí, to je nářek!
Pak ať někdo řekne, že tráva nemá duši!!!
20. 03. 2009 | 21:13

shipper napsal(a):

Václav Hořejší
Teilhard de Chardin:
"...vzniká prvotní vědomí na základě rozvoje nervové soustavy; ta nevznikla z „ničeho“, tudíž musela latentně dřímat již ve všech předešlých stádiích kosmické evoluce..."
http://www.phil.muni.cz/fil...(kadlec).html
Takže dle Teilharda nejen bakterie, ale i kámen má něco jako zárodek duše...to by bylo u Sisyfosců na bludný balvan...
V.H:
"Pokud přijmeme názor, že „zvířata jsou obdobou hloupých lidí“, začneme asi mít trochu problém s tím, že tyto tvory pojídáme nebo je používáme k pokusným účelům..."
Myslím, že to je otázka doby, dnes jsou přijatelné pokusy s kmenovými buňkami, potraty, jatky, konzumace masa, trest smrti atd. Za pár let tomu může být jinak, život má v civilizovaných zemích stále větší cenu.
V.H:
"...že zvířata si nejsou vědoma své „osobní“ existence (svého „já“). No – já tedy nevím, zda tohle můžeme tvrdit..."
Pokud by zvíře bylo obdařeno sebereflexí, mělo by se to nepřímo projevit prudkým rozvojem, za který i člověk vděčí právě sebereflexi.
20. 03. 2009 | 21:16

fun napsal(a):

Zvířata prožívají "svůj život" a mají"svůj svět", to nejhorší, co pro ně můžeme udělat je, že se snažíme vtěsnat do našich rozměrů chápaní světa. Není možné porovnávat naše vnímání hodnot se zvířecími.Podle mých zkušeností život zvířat je velmi nekompromisní a tvrdý.Takové stádo nesnese ve svém středu jedince, kteří jsou nějak oslabeni.Svým chováním jsou schopni takového jedince vyčlenit za stáda a svým jednáním mu způsobit smrt.Ano, takto tvrdě v lidských očích působí zvířecí svět.Je naprosto nesmyslné jakékoliv srovnání se světem lidí, protože nejsme schopni pochopit a prožít svět zvířat.Duše je výplodem lidské fantazie, která s realitou života zvířat nemá nic společného.Co však u zvířat funguje je to, že vás nikdy nenapadnou ze zálohy a pokud ví, že jste jejich přítel, tak vás respektují a nehrozí vám od nich nebezpečí.To u lidí neplatí.
20. 03. 2009 | 21:19

Jan napsal(a):

Velice pěkný příspěvek. Pane profesore, děkuji.
20. 03. 2009 | 21:19

iffa napsal(a):

Vždy když jen zaslechnu v televizním zpravodajství o týrání zvířete, tak okamžitě televizivypínám. To samé o dětech i když ti maj jistotu ,a nebo nedej bože jejich rodiče, že se po tyranoj pátrá, dokud není polapen, ale co zvířat dnes a denně lidi týraj , umlátí, a nikdóho to moc nezajímá a po nikom se nepátrá. Vřdy když něco takového uslyším, tak si znova přeju, aby taková bezcitná lidská zrůda chcípla na místě...dřív než započne se svým záměrem.Škoda že neexistují lovci bestií.Zvíře ve své důvěřivosti v nás lidí očekává lásku a souznění našich společných duší.
20. 03. 2009 | 21:23

Ben napsal(a):

Shippere,
já ode dneška tento problém budu mít, a tak děkuji panu Hořejšímu, stávám se vegetariánem.
20. 03. 2009 | 21:25

Hajný napsal(a):

to Ben:
O trávě nemohu sloužit.Když jsem si zamlada sedal do trávy,moje pozornost byla upřena jiným směrem.
A při kosení zase syčí kosa.Po případě moje znejmilejších,že to sekám moc vysoko,kdo to má uhrabat!
Takže lituji.
20. 03. 2009 | 21:27

Martin napsal(a):

Zvířata jsou bezesporu inteligentní, ale nejsou to hloupí lidé, anóbrž není rozdíl mezi zvířaty a lidmi, prostě člověk patří do skupiny zvířat a zrovna teď má pár desítek tisíc let navrch.
Co se týká uvědomění si vlastního já, tak to prokazatelně mají už velcí ptáci, opice automaticky.
Co se týká smrtelnosti, tak to ví spousta zvířat, akorát to moc neřeší, stejně jako to neřeší afričtí domorodci.
A transcendentní aspekty života žádné neexistují, proto se jimi zvířata nezaobírají, to je jenom lidský výmysl.
20. 03. 2009 | 21:28

Hajný napsal(a):

to fun:
Tak to neznáte naši kozu.Ta vás natrkne právě když máte vyšpulíno!
20. 03. 2009 | 21:30

shipper napsal(a):

Ben
Taky by se mi vegetariánství líbilo, ale vůle chybí, pečená kachna, řízky, uzeniny...zdůvodním si to tak, že jsem člověk své doby a k dokonalosti Boha mám přece daleko :) Navíc trhat kytky, by potom byl taky hřích...
20. 03. 2009 | 21:38

Lena napsal(a):

20. 03. 2009 | 21:38

cd napsal(a):

To mi právě přijde ještě zajímavější, ty stromy. Třeba 300 let starý duby. Taky to muselo nějak "naakumulovat" zkušenost. Jen nám jí neumí předat, anebo jim nerozumíme. Kdysi jsem vykácel starý sad a dotěď mě to pronásleduje. Ale není jasné, jestli je to jen současně uznávané pojetí svědomí nebo ke mně mluví jejich duše.

Současný biolog Sheldrake mluví o morfogenetických polích. Tím vysvětluje jak např. ryby v milionových hejnech okamžitě otočí směr jako jeden celek. Smyslové předávání informací v takové rychlosti absolutně není možné. Navíc biochemocké procesy i v lidském mozku jsou neskutečně pomalé, tak se mozek nabízí jen jako jakási "anténa", připravená vníma "signály" od ostatních. Někteří neurilogové v současnosti dokonce seriózně připouštějí existenci vědomí mimo lebku a tedy lidský mozek. Ve vesmíru se nalezlo 90% tajemné "hmoty". Nemůzě tohle být vědomí? Vysvětlilo by to mnohé, např. tzv. Savant syndrom, kdy jedinec jinak dementní získá určité geniální vlohy. Odkud? Z genů? Blbost. Současná věda to vysvětluje jako "odblokovaní" nějakým traumatem nebo úrazem. To zní dost nepřesvědčivě.
20. 03. 2009 | 21:40

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
napsal jste mimořádně zajímavé článek.
Z mého pohledu je to asi takto: Považuji za mimo jakoukoliv pochybnost, že přinejmenším savci mají vědomí a tedy "cítí" a svým způsibem i myslí.
Nemyslím si však, že je lze přirovnat hloupým lidem, prostě myslí pro nás zatím nepoznaným způsobem.
Musela by jim být implantována jazylka, abychom mohli zjistit, jestli jsou schopni vnímat řeč, byť i velmi jednoducho a co jsou schopni vyjádřit. Pak bychom mohli zjistit jejich myšlenkové pochody.
20. 03. 2009 | 21:48

iffa napsal(a):

to fun Kdyby zvířata, dokázala nakládat s nosítky a nebo měla k dispozici záchranné vozi, tak by se nechovala, tak jak uvádíte.Jelikož mají soucit se zraněným a nebo jinak postiženým členem své smečky či stáda,tak udělaj to jediné a nejlepší , i pro svojí záchranu...čeho jsou jedině schopny.Hlavně proto že neustále před někým prchaj.
20. 03. 2009 | 21:50

skeptický napsal(a):

PP

Pane nadkolego.

Musím opatrně,protože lidé se urážejí.Obvykle za někoho jiného,to se dnes nosí.

Takže : Ač kdysi dítko hyperkinetické,dnes by lenochod nebo hlemýžď celkem popsal stav věcí po stránce fyzické.

Nedokáži se ale vžít do jejich duševních pochodů.
I když mezi potkany a krysami existují geniové,tam snad ano.
Máme asi všichni čtyři podobný problém.

Podle muslimů ženy duši nemají.To má ale původ v Pythagorovi,protože čísla se dělila na sudá a lichá,lichá,mající něco přebývajícího v prostředku byla považována za samčí.

Bible praví,že na zemi souhlasí spirit,voda a krev v jednom.

Vzájemně ředitelné,jak známo,ale k té duši mne to přímo nepřivádí.

Musíme kousek zpátky.

A Bůh vdechl do jeho nozder dech života.

Kdybych si chtěl napasovat na tuhle škálu formuli života,tak
bych považoval za duši v animální říši dech,konkrétně kyslík.V říši vegetabilní by to byl zase kyslík,nebo CO2(tam to bere potravu carbon rovnou).

Vodu bych bral coby tělo,vodík coby spirit,carbon coby potravu pro tělo zhoustlé,dech coby duši.
Specifickou váhu těla lze brát zhruba stejnou co vody,antož dokážeme plavat.

Takže bycom měli otce na nebesích,ducha coby dech,a vodu coby tělo.

H Spirit: emise světla a tepla při slučování s O,výsledek voda.

O duch (duše)k životu nutný.

2H2O tělo voda k životu nutná.

A Abraham vypustil ducha,a odebral se k předkům.
Všechny pochody mezi těmito si chemik může doplnit,rovnici vybalancovat,nejsme pedanti.

Někde jsem tuším slyšel,že rozdíl mezi živočišnou a vegetální formou je špetka síry.

Čili zkouška by byla zavřít,vyčerpat vzduch,když to umře,mělo to duši.
Věřím,že myšlení má souvislost s dechem,smysl odpovídající zvuku,v souvislosti s řečí a dechem je sluch,a vibrace hudby Vás přivádějí k extázi,jak jsem si všiml.

Trochu to připomíná ty zkoušky vodou pro čarodějnice.
Svázat, hodit do vody.Když se neutopíš,zvážena bylas shledána lehkou,tudíž upálit.
Naši předkové nebyli blbí.

Snad pan profesor toho homunkula nakonec vysedí.
Já umím jenom plivníka.To se vezme vejce z černé slepice,nosí tři neděle podpaždí,a až se to kuře vylíhne,bude za mnou chodit,a myslet,že jsem jeho maminka.
20. 03. 2009 | 22:02

JC napsal(a):

Cítím to podobně jako to vysvětloval Martin Kabát loupežníkovi Sarku-farkovi/Rumcajs promine/, co to vlastně ta duše je. To takový to svíravý tady na prsou, to je svědomí. Neupírám některým zvířatům intelekt/u některých až zarážející/, ale svědomísi myslím nemají.
Ale nevím, říkám, že je to jen můj pocit.
20. 03. 2009 | 22:06

shipper napsal(a):

20. 03. 2009 | 22:10

fun napsal(a):

to Hajný,no možná že vaše koza ví, že když vás nabere tak , dostane něco dobrého od paní hajné.
To Iffa:
tak to opravdu nevíte o čem píšete.Spíš než nosítka a pomoc bližnímu, se dočkáte toho , že matka opustí svého potomka po narození, když cítí ,že jeho šance na přežití je minimální.Na druhou stranu, neznám lepší matky, které se starají o svá zdravá mládˇata.
20. 03. 2009 | 22:16

skeptický napsal(a):

Zvíře svědomí nepotřebuje,neboť nehřeší.Nemá totiž systém morálních pravidel,pokud nežije s člověkem.Ve smečce existují jen pravidla hierarchická.

Zabíjí jen pro potravu,ne pro zábavu.I když o orkách se občas tvrdí i jiné věci.
Zřejmě se vzrůstající inteligencí rostou kriminální sklony.
20. 03. 2009 | 22:18

Lena napsal(a):

JC

a lidi, kteří také nemají svědomí, podle Vás nemají duši?
20. 03. 2009 | 22:19

Lena napsal(a):

skeptický

nemáte pravdu. Některá zvířata jsou nakrmená a zabíjejí, protože je to jejich silný pud.
20. 03. 2009 | 22:24

Hajný napsal(a):

to fun:
A víte,že máte pravdu!!!
20. 03. 2009 | 22:25

skeptický napsal(a):

Mají,ale křivou a černou.V tom je záznam,který si odnesou ssebou.Kdo by to nahoře počítal ;takhle předloží u nebeské brány svoji kreditku,a alou zpátky do světa.

Tohle je totiž peklo,samej hříšník.To jen katolická církev tvrdí,že je ještě něco horšího,aby měli čím strašit.
20. 03. 2009 | 22:26

Lena napsal(a):

fun

možná matka opustí nemocné mládě, ale jedno jí to není. Moje fena plakala nad svým štěnětem dva dny, když ho ve dvou letech přejelo auto. A to to ani neviděla, ani neviděla mrtvého potomka a ty dva roky už s námi nebydlel, ale viděli se občas. Prostě si to vyčuchala ze zakrvaveného hadru, šla k nim na zahradu a přesně našla místo, kde ho pohřbili. A pak s ní celý víkend nic nebylo.
20. 03. 2009 | 22:29

skeptický napsal(a):

Lena

Pud je zábava?Nemluvím teď o lidské zvrhlosti dělání si zábavu z posvátného aktu plození.
20. 03. 2009 | 22:30

Lena napsal(a):

skeptický,

když tomu tak rozumíte (a vůbec všichni tady), asi by bylo dobře si nejdříve definovat pojem duše.

Takže: co si pod tím představujete?
20. 03. 2009 | 22:31

Lena napsal(a):

skeptický,

lovecký pud dle mého názoru může být pro lovce zábava. Vidím to na mých fenách. Jak zahlídnou myš, ptáka, kočku, tak jsou po nich. Kočka, když se zastaví, tak to tím končí. Myš a ptáka by zabily, kdybych je nedoběhla a neodtáhla pryč. Baví je to, věřte mi.

Stejně tak baví kunu zabíjet slepice, aniž by jednu z nich sežrala.
20. 03. 2009 | 22:36

fun napsal(a):

Ano, máte pravdu v tomto případě, pokud matka neměla jiného potomka je přirozený stesk po příteli, neboť ve dvou letech již nejde o vztah matky a dcery, ale o vztah přátel.Po dvou letech totiž nemůže existovat vztah matka - dcera.
20. 03. 2009 | 22:40

terapeut napsal(a):

Lena

Lena ve sv0m elementu. Viz :Přesně tak. Zvířata mají "duši". Mají spoustu hezkých vlastností, které většině lidí chybí. Jsou ale taky například škodolibá, závistivá, lakomá."

Mům návrh pro nový byznis: publikovat horoskopy pro domácí miláčky, tentokrát ne ženy, ale psíky a kočky. A "spirituálně" orientované ženy (a řekněte mi, která tak či onak není:)pak mohou nad šálkem kávy nebo zeleného čaje dokenknačna meditovat, zda se ona, ve znamená Panny, hodí ke kokrovi ve znamená Raka. Nebo zda fenku ve znamení tom a tom může připustik psíkovi ve znamení tom a tom. Astrologické zamení ve zlatě nebo s deahokamem také potěší duši. Psíka a jeho majitelky.
20. 03. 2009 | 22:41

skeptický napsal(a):

Lena

Abych nebyl za blbce,budu muset tvrdit,že se jedná o zvířata inteligentní.Anebo si to nacvičují,opakování matkou moudrosti.
Kdybyste je dala na nějakou větší husí farmu,asi by je to za chvíli omrzelo.
20. 03. 2009 | 22:42

Lena napsal(a):

fun,

bylo-li to pro mě, tak tato matka trvale žije s další svojí dcerou. Toho druhého svého potomka viděla jen občas a skoro vždycky mu dala výchovnou nakládačku, protože jí otravoval.
20. 03. 2009 | 22:44

Lena napsal(a):

terapeute,

udělejte si horoskop sám, mě takovéhle kraviny neberou.
20. 03. 2009 | 22:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik:
"jestli toto je vas pohled, mate na nej samozrejme pravo, ale nesdilim ho s vami ani omylem." Váš omyl.
20. 03. 2009 | 22:46

skeptický napsal(a):

Lena

Vítejte mezi živými.Jak bylo na měsíci?
Co si představuji pod duší jsem napsal ve 22:02.Nečekám,že s tím budete souhlasit.
20. 03. 2009 | 22:47

Lena napsal(a):

skeptický,

na jakém měsíci?
20. 03. 2009 | 22:48

skeptický napsal(a):

Lena
Kolik jich znáte?
20. 03. 2009 | 22:49

mš napsal(a):

Duše je prostředníkem mezi duchem a tělem a má ji všechno živé. Aristotelés věděl, co říká, když ji připisoval i rostlinám.

Na přírodovědecký traktát o duši si rád počkám. Škoda jen, že jste se nedotkl úzce související věci: totiž, které oduševnělé tvory můžeme zabíjet, popř. jíst.
20. 03. 2009 | 22:51

Lena napsal(a):

skeptický,

znova jsem si to Vaše povídání o duši přečetla, tam není s čím souhlasit nebo nesouhlasit.
20. 03. 2009 | 22:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Martin:
Přesné!
20. 03. 2009 | 22:52

Lena napsal(a):

skeptický,

no mraky. To je víc než 100.
A Vy?
20. 03. 2009 | 22:52

IVI napsal(a):

Pan Hořejší nám slíbil,že o tom bude příští blog.Už se na to těším.Osobně si myslím,že svědomí jsme obdrželi všichni,jenom ho různě vnímáme,nebo cítíme.Je možná součástí duše.
20. 03. 2009 | 22:52

JC napsal(a):

Lena,
Na rozdíl od vás to nevím. Psal jsem, že je to jen pocit.
20. 03. 2009 | 22:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Dosud nikomu se nepodařilo definovat pojem duše. Je to pikantní především v psychologii, která nemá definován předmět zkoumání.
20. 03. 2009 | 22:55

Lena napsal(a):

JC,

no, jen jsem rozvinula Vaší myšlenku-pocit a ptala se, jestli lidi bez svědomí považuje za bezduché.
20. 03. 2009 | 22:56

Lena napsal(a):

Matyáši,

no právě. Takže si tu každý představuje, co chce, a podle své vágní představy o "ničem" posuzuje ne svůj druh, ale dokonce cizí druhy - zvířata.
Nejdřív bychom si měli říct, co pod tím kdo chápe.
20. 03. 2009 | 22:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Zábava při lovu u šelem zvláště kočkovitým je objektívním projevem emocí, které usnadňují či umožňují životně důležitou činnost. Ostatně i výkonnost lidí pomocí pozitívních emocí značně stoupá.
20. 03. 2009 | 22:59

IVI napsal(a):

Duše je neviditelná životní síla,jejíž účinky jsou viditelné.
20. 03. 2009 | 23:02

skeptický napsal(a):

Lena
Že neshledáváte nic k nesouhlasu považuji za úspěch.

Ohledně souhlasu : Bible praví,že mana,chléb z nebes jsou jen plevy v lidských očích.

Vaši psi by asi zabíjeli z inteligence,protože mají inteligentní majitelku.Nebo třeba i z blbosti,kdo ví.

Já znám měsíců dvanáct,nepočítám-li měsíc československo-sovětského přátelství,plus ten na obloze.
Jste lepší.
20. 03. 2009 | 23:05

vaclavurban napsal(a):

Je zvláštní, že jako ideoví odpůrci máme společné inspirace. I já jsem měl rád P.T.Chardina. Dokonce jsem ho namaloval.

Viz následující odkaz:
http://neuhaus.cz/kontakt/i...
20. 03. 2009 | 23:06

Lena napsal(a):

skeptický,

ve Vašem příspěvku nebyl názor, nebylo co hodnotit.

Tak pokud jste myslel Lunu, tak ta se píše s velkým M.
20. 03. 2009 | 23:10

Lena napsal(a):

Matyáši,

moc hezky řečeno.
20. 03. 2009 | 23:12

JC napsal(a):

vaclavurban,
Moc hezký, fakt.
20. 03. 2009 | 23:13

skeptický napsal(a):

Mišna má pravdu.Ti židi vůbec nejsou blbí.
re-captcha praví :Rabiner 82,55pra
20. 03. 2009 | 23:14

JC napsal(a):

vaclavurban,
Moc hezký, fakt,ale na zeď bych si to nedával..je to příliž silné
20. 03. 2009 | 23:15

Lena napsal(a):

vaclavurban,

zajímavé.
20. 03. 2009 | 23:16

im napsal(a):

Je duše nějak měřitelná?

Někdo spočítal, že váží 21 gramů, nebo´t v okamžiku smrti ztratí tělo tolik ze své hmotnosti.

Někdo jiný o tom natočil stejnojmenný film ("21 gramů")
20. 03. 2009 | 23:34

JC napsal(a):

Zbyněk Matyáš,
Máte patrně na mysli domácí Mícu rozmazmazlenou mlíčkem, co si pohrává s myškou. Myslím, že tři týdny hladový lev pokud se potká s buvolem to moc za zábavné nepovažuje a klidně by to vyměnil za nůši Hamburgerů :-))
20. 03. 2009 | 23:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
Mám na mysli např. hru lvic se lvíčaty, o níž odborníci tvrdí, že fakticky jde o učení lovu.
20. 03. 2009 | 23:50

JC napsal(a):

Zbyněk Matyáš,
Aha..špatně jsem to pochopil, to se mi občas stává.
20. 03. 2009 | 23:54

Bobik napsal(a):

Ja jsem byl v minulem zivote pes jmenem Bobik
proto vim ze nejen psi ale take kazdy tvor ma dusi a nesmrtelnou
Hauuuu haf
21. 03. 2009 | 00:04

Qiedo napsal(a):

Blýská se na lepší časy.Možná právě tato obrátka v tematech diskuzí poslední doby může být cestou,jak ze šlamastyky ven.
Právě proto,že je člověk dál v technickém pokroku,neškodilo by mu víc empatie a pokory.
21. 03. 2009 | 00:50

Čochtan napsal(a):

Pes duši má. Má i něco navíc. Midori (2 komentář ze zhora) psal o telepatii. Jezevčík u rodičů ve Znojmě vždy půl hodiny před našim příjezdem z Mnichova už stál u dveří a štěkal. To jinak nikdy nedělal. Jezdili jsme taky dost nepravidelně.

Zvířata mají něco navíc, co my nemáme. Možná něco co my UŽ nemáme. Za to my máme jiné "věci", např. abstraktní myšlení, .... možná že ne všichni,.... umí (některá) zvířata myslet abstraktně ?

Teď jsem viděl pořad na VOXu, reportáž o dětech, kteří nedodělali základní školu. (v Německu). Holka, ucházela se o učební poměr jako kadeřnice a nebyla schopna říct kolik je 10% z 80,- Euro. On ten odstup Homo "sapiense" od zvířat nebude zase tak veliký.
Homo možná, ale sapiens ?

Jó a nakonec abych nezapomněl, gratuluji pane profesore ke skvělému článku. Tady bude hodně dlouho živo.
21. 03. 2009 | 00:54

george napsal(a):

Jednou jsem se zúčastnil diskuze na téma "Je pro vás Bůh důležitý"
Co by na to řekli myslivci (je to k jídlu?) Zejména myslivec Šmejd...ten přes duši i upadne, když nese gambrinus.

http://myslivost.blogspot.com

Náhledy do stupidní duše jsou zčásti tady:

http://amicuswebsite.blogsp...

Jsou tu moc dobré příspěvky, přesné, ocenil jsem tento: Duše je neviditelná životní síla,jejíž účinky jsou viditelné.

Pan profesor trefil téma. Ze zkušenosti tvrdím, že i u zvířat platí: Oko do duše okno.

Všechny zdravím
george
21. 03. 2009 | 01:23

Jan Vaculík napsal(a):

Je pravděpodobné,
že v očích zvířat jsou lidé jen hloupějším druhem zvířat. Lidé si myslí, že inteligence se odehrává právě jen v té dimenzi, kterou oni ovládají.

Naše kočky vždy dobře předvídaly, jaké vysvědčení děti přinesou domů, a když nebylo nic moc, tak se už dopředu převentivně zdekovaly. V předvídání budoucnosti jsme skutečně tupí.

Anebo pes: nedokáže pochopit, že my se divíme tomu, že on mě poznává, i když jsem se s ním viděl jen jednou a to sice před třemi roky.

Člověk je prostě tak hloupý, že si myslí, že když někdo nemluví o tom, co všechno ví, tak nic neví a je hloupý.
21. 03. 2009 | 02:09

Kanalnik napsal(a):

Zbynek Matyas:

Nemyslim si, ze jsem v omylu. Proste srovnavat deti a zvirata ohledne dusevniho vyvoje mi prijde vysoce neeticke a degradujici nejen deti ale lidske bytosti jako takove. Vam to samozrejme muze vyhovovat, mne ne.

Stejne tak, jak nekdo vyse napsal neco ve smyslu, ze clovek je jen vyvinutejsi zvire. Dle mne tyto uvahy srovnavani zvirat a cloveka plynou prave z tohoto svetonazoru, ktery hluboce nesedilim.

To je muj nazor, za kterym si stojim, vy samozrejme muzete mit jiny.
21. 03. 2009 | 02:24

Pepa Řepa napsal(a):

Měli jsme retrievera. Ve čtyřech letech dostal leukemii. Naběhly uzliny, nic nepomáhalo. Věděli jsme, že přijde chvíle, kdy bude muset dostat injekci.Otázkou bylo, jak najít vhodný okamžik.Nezkrátit mu zbytečně život a neprodlužovat bolest.
Byli jsme na chalupě v Jizerkách.Jeden den psovi zezelenaly oči. Obešel všechny členy rodiny, jednoho po druhém, dlouze se s nimi mazlil.
Pak do mě dloubnul čenichem. Jdeme!

Když mu dávala veterinářka injekci držel jak beránek. Měl jsem na něm ruku, když se složil. V ten moment do mě proběhl radostný pocit.Něco jako elektrický proud.Zní to blbě, ale v tu chvíli jsem pochopil, že bolest je v umírání, ale samotná smrt je radostná.

Když jsem odcházel s obojkem v ruce, zeptal jsem se veterinářky: Myslíte, že mají zvířata duši?
Koukla na mě jak na magora a řekla: To si pište.
21. 03. 2009 | 06:06

Petr Havelka napsal(a):

http://www.fotoaparat.cz/g/...

Jasně, mají duši dvojitou
21. 03. 2009 | 07:31

Neopřemyslovec napsal(a):

V minulých dnech autor uděloval "Bludné balvany".Je to ocenění lidí z AV. Hlavním znakem občanů z AV je starší a starý věk. Tak tam dominuje sexuální ochablost. Ale oni si chtějí hrát. Tak si hrají. Příšerně je irituje, je nerozumí "duši" i "neduši". Ocenit Mudr. J. Jonáše je stejně jako zde článek o duši. Viděli jste jak jsou ty "kapacity" Sysifosu při udělování cen v extázi (asi náhrada za sex.ochablost)? Autor je fundametalista z Sysifosu. Může si prosím dovolit uvažovat tak nevědecky o duši? Proč neřekne věřím, nevěřím na duši? Jen provokuje. Tak mě napadá. Nemají odměnění objekty bludnými balvany právo na trestní odvetu? I s uvědoměním postiže mnoha let vězení?

Sjednocenost Evropy.
Takže akce Přemyslovců z 27.9.995 byla oprávněná. Přemyslovci tím chtěli sjednocenost zemské kotliny. Určitě Přemyslovci věděli, že demokratickým procesem by sjednocení vzniklo jen dlouhou krvavou občanskou válkou. Proto volili, co zvolili. Nebýt té akce, nebylo by nikdy království. Nemělo by se vše zakončit tak, aby ten den měl parametry 17.11.1989?
21. 03. 2009 | 08:19

Ládik napsal(a):

Psovi je vidět na očích, že má duši. Stačí se dobře dívat.
21. 03. 2009 | 08:23

MA-FU napsal(a):

Jsem přesvědčena,že nejen zvířata mají duši.Čtete-li knihu "Kámen a bolest" přesvědčil mne i Michelangelo Buonarroti o tom,že i kámen má duši
21. 03. 2009 | 08:54

Saliven napsal(a):

Duše neduše..biftek se nedá ničím nahradit. :-)
21. 03. 2009 | 09:00

Rudolf napsal(a):

K rozumnému rozuzlení navozeného problému chybí několik věcí. V prvé řadě jde o to, že žádný vědecký výzkum není nikdy ukončen a různá tvrzení o fungování mozku a signálních soustav jsou pouze výslednicí současných znalostí. Dále nelze definovat termín duše. Takže přistoupit k tématu příspěvku racionálně , opravdu nelze. Emocionálně však ano, takže všichni majitelé zvířecích miláčků je milují a považují je minimálně za rovnocené členy společnosti. A toto je ten jediný správný přístup.
21. 03. 2009 | 09:02

Leon Doxansky napsal(a):

Vite, clovek pozna Ono konkretni Zvire, az kdyz s nim je v celodennim, celorocnim, desetiletem kontaktu. Muj pes nemluvi, ale staci nam mezi ssebou jen jeden pohled. Mezi lidmi potrebujeme tisice slov a tisice vet a stejne nas skoro nikdy pochopi........
21. 03. 2009 | 09:21

george napsal(a):

Kdo svou duši nehledá, neuvidí ani zvířecí duši. Jsou tu perly (PepaŘepa, Ládik),ale jako vždy bláboly. Konec člověka a jeho duše je jiný, je zatížen škodlivými zásahy deprivujících psychopatologických jedinců vlastního druhu během života. Proč a proto nejíme lidské maso, páchne.Maso zvířat je čisté...,kromě těch co trpí.
21. 03. 2009 | 09:22

vlk napsal(a):

Pane profesore to je zase téma!
vy si prostě nikdy nevyberete nějakou jednoduchost nebo nudu..
Téma - mají zvířata duši a jsou rovna lidem...

no vidím tady zásadní problém- totiž, že jej posuzujeme my. tedy lidé.a náš soud považujeme za konečný A univerzální. nikoho ani enapadne, aby se zajímal o názor protistrany§
naše jednání vyplývá z faktu, že umíme sobě podřídit - lépe pasuje- zotročit, všechny nižší tvroy. naše dovednostia prostředky jsou nesrovnatelně větší než jejich zuby, drápy, ostny, fyzická síla svalů, lepší čich, zrak, sluch a spousta speciálních schopností, které zvířata mají.
A ted´prostě vedem diskusi o tom, do jakého vývojového stupně člověka dosáhnou...
To mi přijde docela zvláštní. Co se mne týče. Zvířata duši mají.A pokud mohu sledovat naší betynu, chová se přesně asi tak, jak se chová jednoroční dítě.Stejné reflexy, stejné priority, stejné vyžadování pozornostia stejné projevy.
Problém vidím v tom, že naší Betyně jsemn velmi schopen přiznat duši.A poměřovat jís člověk. Anonymně se pasoucí krávě u silnice, kde projíždím toto přiznat ochoten nejsem. těžko bych si totiž zdůvodnil, proč chci, aby žena příští neděli udělala k obědu španělské ptáčky.
Na druhé straně - oba víme, že jsou kulturní okruhy, které problém vidí jinaka dokonce jej už i yvřešili.věří například v reinkarnaci, kde forma budoucího života klidně může být zvíře. Tyto kulturní okruhy tedy na Vaši otázku odpovídají naprosto jednoznačně a problém mají dokonale vyřešený.
21. 03. 2009 | 09:28

Ben napsal(a):

Jo, Vlku,
tak to jste vystihl přesně.
Našim miláčkům, s kterými prožijeme i tu jejich bolest či umírání, duši klidně přivlastníme, ale u krav nebo prasat s tím máme už problémy.

Ale i ty pesky někdo má rád i jinak, vzpomeňte Bóbika.
21. 03. 2009 | 09:43

Ben napsal(a):

Jo, a ještě Vlku, u pana Havla jste s politikou začal Vy, nakonec to dopadlo vcelku fajn, mohu se tedy Vás něco nevhodného na tomto blogu zeptat já?
Kdo má větší duši, modří nebo oranžoví či zelení? O černých už víme, že ji mají nej :-)
21. 03. 2009 | 09:55

Čochtan napsal(a):

Bene:
Proč problémy ? Má antilopa duši ? Ano. Má lev duši ? Proč by ne ? Žere lev antilopy ? A jak rád ! To o co jde ? A proč bychom my neměli sežrat kus šunky ? Dobrý nápad, jdu na ní. Ještě jem nesnídal.
21. 03. 2009 | 10:01

Ládik napsal(a):

Jeden z mých přátel má doma v obýváku kámen (žulový valoun - 50-60kg), na němž je nápis: "i kámen pláče nad zločiny komunismu". Proto i nerosty mají svoji duši.
21. 03. 2009 | 10:03

Ben napsal(a):

Čochtane,
tu šunku máte z antilopy nebo lva?

Dobrý den a dobrou chuť
21. 03. 2009 | 10:07

Leon Doxansky napsal(a):

to: Ladik, mel by tam mit spise Napsano: .. i kamen place nad nestestim sveta, "clovekem"...
21. 03. 2009 | 10:08

vlk napsal(a):

bene
když si projedete blog p. havla včera těsně před půlnocí, najdete tam můj příspěvek. Kde jednoznačně konstatuji, že jsem prohrál a vy jste vítěz.
Na nastolenou otázku- většina modrých by odmítla , že mají duši, protože to jsou vyznavači osobní odpoěvdnostia přísné ekonomičnosti.
U zelených nevím. Tam jsou vyznavači reinkarnací, stejně jako klasičtí evropští věřící, stejěn jako totální bezvěrci.
Socani - .většinově jsitě bezvěrci,s ostoucím vzděláním nejspíš lidé tvrdící, že mají duši. Už kvůli sociálnímu rozměru jejich politrického proudu..Tohle nebylo nevhodné.
Nevhodný je ten bobika.U nás pejskařů,-))
21. 03. 2009 | 10:11

skeptický napsal(a):

Lidské maso nejíme,protože je nečisté.Připomíná tudíž prasečí;prase zase připomíná člověka v mnoha směrech,i mentalitou.Máme-li ale rádi vepřové,dokazujeme,že máme rádi lidi,tudíž jsme lidé dobří.A naopak.

Lidské maso je nasládlé,podobně jako koňské.Duše existují minerální,vegetální a animální.
Tudíž i kámen by měl mít duši.

Každá duše má svoje specifika,tudíž pochybuji,že duše člověka by se změnila třeba na psí.

V pohádkách je moudrost.
Duše, kyslík je chycena v těle,t.j. ve vodě.
Nestahovali dušičky právě do vody vodníci? H2O?

V bibli se praví :řeknu vám bratří otevřeně,že váš bůh je světlo.Řekneme si,jak krásně řečeno.
Dodnes se vedou polemiky na téma,co je bůh.

I když máme pravdu před očima,meleme si dál svou.Máme rádi mystérie.
Totéž o duši.Pravda může být obyčejná.
Nebeská mana je jen plevel v lidských očích...

Vodní pára a světlo.
Výsledek duha,manifestace boží.Barev je šest,v šesti dnech bůh stvořil nebe a zemi.Sedmý den odpočíval.

Kdyby moudrost křičela ze střech,nikdo by neposlouchal.
21. 03. 2009 | 10:12

Vaclav Horejsi napsal(a):

Dekuji za radu velmi zajimavych (a nekdy opravdu pusobivych - Lena, Pepa Repa...) prispevku.

Jsem rad, ze to asi vetsina vidi tak jako ja (tedy ze mezi nami a zviraty neni zase takovy rozdil, ze vsichni mame "dusi").

To, ze z takoveho poznani vyplyvaji urcite obtize ohledne zabijeni zvirat a jejich nasledneho gastronomickeho ci jineho ekonomickeho vyuzivani, jsem v clanku kratce zminil.
Asi je to urcity moralni problem, pro nekoho vetsi, pro jineho mensi; snad je uspokojive snazit se chovat (a posleze zabijet) hospodarska zvirata co "nejhumanneji". Ostatne jsme soucasti prirody, kde se podobne veci deji neustale...

Docela zajimave jsou ty postrehy o jakychsi "paranormalnich" schopnostech zvirat (viz napr. Cochtan se psem predvidajicim navstevu na ceste). Jakozto presvedceny prirodovedec s tim mam problem, jak to vysvetlit; jestli nakonec prece jen nejsou nejake ty "veci mezi nebem a zemi"...
Ale to bych nemel rikat, abych si nemusel dat Bludny balvan, ze...

Jak uz jsem rekl - problem je, co to vlastne je ta "duse" - nekolik diskutujicich spravne reklo, ze definici nikdo nezna; psani meho pristiho clanku na toto tema tedy nebude snadne...
*****************************
Karel Mueller:

Ano, bylo by velmi zajimave, jak by se zmenil nas pristup ke zviratum, kdyby umela mluvit lidskou reci (jakkoli primitivne). Ty gorily, ktere se naucily znakove reci, ale prece mluvi!
A vsichni, kteri mame doma psa, vime, ze nam dobre rozumi, a my jemu take (ale rekl bych, ze psi nam rozimi mnohem lepe nez my jim - to take cosi rika o te vzajemne urovni inteligence, ze ;-)).
Prece jen by asi bylo obtiznejsi porazet na jatkach kravy, ktere by hlasite lidskou reci protestovaly nebo prosily...
********************************
vaclavurban:

Dekuji za krasny a pusobivy obrazek!
**************************
Martin:

"A transcendentní aspekty života žádné neexistují, proto se jimi zvířata nezaobírají, to je jenom lidský výmysl."

S tim velmi silne nesouhlasim - "transcendentni" znamena vse, co nas nejak "presahuje" - patri sem veci jako "smysl individualniho zivota", "smysl sveta", "krasa", "svedomi"...
Nemyslim, ze je to jen klamny "vymysl" - myslim, ze je to proste realita (a jsem presvedcen, ze jsou si ji vedoma i nektera zvirata).

..
21. 03. 2009 | 10:13

Rumcajs napsal(a):

Já se připojuju k zdejším pejskařům, že pes duši má. Duši poznáte podle toho, že duše se umí smát a náš Timíček se dokonce řehtá.
21. 03. 2009 | 10:14

Alois Podhajsky napsal(a):

P. Hořešjí, nevím kdo byl ten Váš teolog, ale sv.František z Assisi si podávál pracky s vlky, tenkrát ještě v severní Itálii žili. A nejde zde o vybájenou postavu. Ten kluk žil, napřed jako playboy, pak v té své jeskyni.
21. 03. 2009 | 10:21

skeptický napsal(a):

P.S.
Lidé jsou většinou blbí.Hloubavých lidí je málo,a těch,co ve svém hloubání vytrvají,jak šafránu.
Zatím tady nikdo nepřišel s alternativní teorií.

Zrovna tak bych se mohl zeptat,kde je nebe.Musím napřed vědět,co je nebe.Pak se můžeme bavit dál.
21. 03. 2009 | 10:21

Ben napsal(a):

Vlku,
vítěz nejsem, žádná sázka nebyla.

Na východě je psí maso běžné jako u nás maso třeba z té bezduché kravky.

V našich končinách samozřejmě psi, kočky duši musí mít, psal jsem, že i naše neonky mají duši, ale jenom takovóóu malinkou...však pan Hořejší píše: některá zvířata mají té "duše" víc a některá míň.
Takže mu věřím a přisuzuji naši andulce té "duše" o něco víc než těm rybkám...
21. 03. 2009 | 10:28

korycan napsal(a):

Přečtěte si, prosím knihu Věda a Akášické pole od Ervina Laszloa. Všechno v Universu je si rovnoprávné. Tělo je jen cancourek k duši. Vegetariáni, ať se jim to líbí, nebo nelíbí, spořádávají rovnoprávné cancourky.
21. 03. 2009 | 10:29

Ben napsal(a):

Skeptický,
nebude to nebe tam, kde je ta duše retrievera Pepy Řepy?

I na mne ten příběh zapůsobil...
21. 03. 2009 | 10:36

skeptický napsal(a):

Ben
Pan Pepa má dar promluvit k duši.Také se mi to líbilo.
21. 03. 2009 | 10:45

skeptický napsal(a):

P.S.Pravdu máte,že tam.Ale kde?
21. 03. 2009 | 10:47

Ládik napsal(a):

U lidí bych hledal spojitost mezi duší, vůlí a morálkou. U zvířat bych hledal jen čistou duši.
Duší je stále méně... co se začaly používat bezdušové pneumatiky.
21. 03. 2009 | 10:51

Ben napsal(a):

Skeptický,
zkuste se zeptat Pepy Řepy, když má ten dar...

Odskočil jsem si do práce, teď jedu domů. Volala žena, že k obědu bude hovězí biftek. Bohužel, už mi neřekla, jestli zrovna ta kráva byla bezduchá...tak nevím, co udělám.
21. 03. 2009 | 10:52

vlk napsal(a):

Bene
vítěz může být i bez sázky. Váš odjad byl prostě lepšía tím vaše napomenutí bylo správné.
ovšem vašim nejnovějším tvrzením se vzpírám. neonky a duše , tak to už mi přijde hodně kách. Jakkoliv vím, že když ji přiznám naší betyně, musím i neonkám.. Ale nepřřiznám!
Ovšem, kdyby duši měly, pak určitě stejnou jako pes. život men naučil, že není velkých a malých zákazníků. Jen dobrýcha špatných. podoběn to bdue s dušemi. není velkýcha malých. Jen dobrýcha těch druhých..
21. 03. 2009 | 11:10

skeptický napsal(a):

Ben
Podle Platona v Timaeovi(Timaeus) existuje šedesát kategorií duší.
Tak někde tam to bude.
Uvidíme,co na to pan nadkolega.
21. 03. 2009 | 11:19

Pocestny napsal(a):

Badateli, hlubokýsklon!

Tohle je dílko jářku povedené, jak hezky se čte ta lidskost, když mluvíme o nám blízké zvěři...
Dospíváme, ženíme se, množíme se, stárneme, ale naším nejlepším přítelem zůstává pes a někdy i žena.

Na tohle pokračování se docela těším..
Stálé Zdraví!
21. 03. 2009 | 11:22

Vaclav Horejsi napsal(a):

korycan:

Akasicka pole, ganzfeld experimenty, torzni pole, atd. jsou pavedecke fantazie...

..
21. 03. 2009 | 11:23

skeptický napsal(a):

P.S.
K obědu jsem měl fenkašluky s červenou řepou.Asi tedy budu mít nakonec rád lidi(!?)
Muselo být oduševnělé,bylo to IA.
21. 03. 2009 | 11:24

Lena napsal(a):

K těm, co tu lehce vtipkují na téma bifteků:

my jsme nyní jako celek na vrcholu potravinového řetězce. Nemusí to tak být navždy. A až jednou budeme pro někoho potravou, budeme se pak asi těžko odvolávat na duši. Budeme rádi, pokud nám bude dopřán klidný a aspoň trochu příjemný život do doby porážky s rychlým a bezbolestným koncem.

A teď si to porovnejte s tím, co se děje se zvířaty, které jíme. A to i u nás, neberu v potaz asijské manýry se stahováním a vařením zaživa. Ačkoliv: viděla jsem na jatkách prasata, která ještě živá šla do pece, a ty krávy vedle taky při stahování z kůže byly tutově jen (kdovíjak hluboce) omráčené než mrtvé a už se stahovaly. Každému doporučuji exkurzi do takového závodu. Ubezpečuji Vás, že většině lidí z toho bude dlouho nevolno. Za strašlivého kvílení zvířat jsme se tam brodili asi v 1 cm krve po celém provozu a místní zaměstnanci rozumu mdlého a lidské duše zřejmě zcela postrádající po nás pro tu srandu házeli kousky mozku a masa. A bylo nám to ukazováno jako nejmodernější masný závod u nás.

Vtipkovat na úkor krutých bolestí, strachu a smrti živého tvora?! Ať už mu ze své blahovůle přisoudíme "duši" nebo nikoliv, každopádně živý je a podle toho je nutné s ním nakládat. Bezcitnost, krutost a lhostejnost ještě nikoho lepším člověkem neudělaly. A to ani toho, kdo se tak chová, ale ani toho, komu je to jedno. Má člověk lhostejný k utrpení zvířete duši? Myslím, že ne. Anebo je prostě jenom hloupý. Ale hloupý člověk se podle mého nerovná chytrému zvířeti - na rozdíl od autorem zmíněného zvířete, které se rovná hloupému člověku. Rozdíl je tam v citech. A o tom asi ta duše je. V souboru vlastností jako je vcítění, věrnost, láska, schopnost spolupracovat s komunitou. Do jaké míry do duše vstupuje například vzdělání, inteligence a technické dovednosti? Myslím, že jen ve spojitosti s tím, jak je dotyčný využije, bezduchý s nimi umí škodit, oduševnělý pomáhat.

Stejně tak jako mají duši lidi, mají ji i zvířata. Ale v obou skupinách rozhodně ne všichni jedinci.
21. 03. 2009 | 11:29

skeptický napsal(a):

Důkazem toho,že naše těla i duše jsou vyššího řádu než zvířecí,nebo rostlinná je to,že je pro konzumaci musíme vyhnat nahoru tepelným zpracováním.
21. 03. 2009 | 11:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Lena:

To, co se deje na jatkach, rozhodne neni zadna legrace, a melo by se s tim co nejdriv neco delat.
Myslel jsem, ze uz se to zlepsilo, protoze jsme museli prijmout nejake standardy EU?

Prave tak se to tyka dlouhych transportu jatecnich zvirat, pri kterych casto velmi trpi.

..
21. 03. 2009 | 11:36

vlk napsal(a):

lena
narážíte snad na můj příspěvek?
ptám se pr jistotu.
protože jsem sice nepsal o bifteku,a le o španělském ptáčku.

Pak prosím, abyste si to přečetla ještě jednou, pomalu. A pokud opět dojdete k názoru, že jse lejkomyslně žertoval a patří mi Váš kacer, holt musím konstatovat, že jsem se vyjádřil velmi neobratně. protože jsem mohl napsat stejné třeba Takhle:
Zvířata mají duši.Jsem velmi ochoten přiznat duši naší Betyně. A poměřovat jís člověkem.Ale mám pak problém. Dát do sklepa jed na krysy.
snad je zřejmější, co jsem chtěl sdělit.
21. 03. 2009 | 11:41

Viola napsal(a):

Jestliže připouštíme, že jsme vznikli ze zvířat, tak i ta zvířata musí mít duši. A podle Bible, Bůh vdechl život celé naší zemi, všemu živému, co tu je. Naše země je živá, má také duši.
21. 03. 2009 | 11:47

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,
tak teď jste to rozseknul :-). Brr ... představa těch kravek prosících o život ... no, asi jsem měkota.
Za celý život jsem nezabil jediného živého tvora, zlomit vaz králíkovi nebo uříznout hlavu kapříkovi byla práce mých přítelkyň. Decentně jsem se vzdálil, načež něco trousili o atrapě chlapa. Moje práce pak byla kompletní vykostění, vyjmutí vnitřností a příprava vánočních řízků.
Ale to jsem odbočil :-), navážu na to, co jsem už psal několikrát: Je třeba oddělit myšlení a vědomí. Myšlení je algoritmizovatelné, vědomí nikoliv. Mám na mysli jeho základní projev - vjem. Emoční sféra patří do této oblasti, psychická bolest bývá silnější než fyzická. Daleko.
A s pojmem duše spojujeme právě ony emoce. Pro mě jako agnostika principiálně nevysvětlitelné, psal jsem o tom víckrát.
21. 03. 2009 | 11:49

Viola napsal(a):

Od zvířat se lišíme tím, že jsme přijali Boha, máme náboženství, jestliže se náboženství vzdáme, budeme, jako ta zvířata.
21. 03. 2009 | 11:50

Alice napsal(a):

Pokud, cituji z textu: „Všem lidským bytostem přiznáváme právo na úctu k jejich životu a říkáme, že mají „duši“ – bez ohledu na úroveň jejich rozumových schopností“, pak bychom měli zvířatům přiznat právo na ohleduplné zacházení a důstojnou existenci bez ohledu na to zda mají či nemají „duši“. Tuto zásadní mravní povinnost uznávají všechny vyspělé národy, tvůrčí osobnosti, moudří a citově vyspělí lidé už odjakživa. Vyspělost demokratické společnosti se projevuje především v tom, do jaké míry se dokáže postarat o ty, kteří nejsou schopni si svá práva prosadit sami, kteří jsou odkázáni na naši milost a nemilost. Nejlépe to definoval Jeremy Bentham (1748-1832), představitel utilitárního filozofického směru, ve svém díle "Základ morálky a zákonodárství" ("The Principle of Morals and Legislation" 1789) zařadil lidské bytosti i zvířata do jedné kategorie vědomých bytostí, tedy stvoření nadaných příznivými i nepříznivými stavy vědomí a schopných pociťovat radost i bolest. Známá je věta, kterou vyjádřil tento svůj postoj: "Otázkou je nikoliv zda zvířata dokáží myslet. Ani zda dokáží mluvit. Ale zda dokáží trpět." Jakmile tedy přiznáme, že zvířata jsou vědomé bytosti, které mají svůj "vnitřní" život a schopnost trpět, stávají se tak předměty naší morální odpovědnosti a získávají tím morální postavení zcela nezávislé na jejich rozumových schopnostech.
21. 03. 2009 | 11:53

JE HORESJI OSTUDA KU A AVCR? napsal(a):

Typicky liberalni (v pripade Horejsoho dokonce marxisticky) Frankenstein Horejsi se pozna podle toho, ze oslavuje pokusy na embryonálních kmenových buněkach (ref. zcestny pseudo-politicky blog "Správný krok správného prezidenta") a zaroven pise: cituji "Jsem rad, ze to asi vetsina vidi tak jako ja (tedy ze mezi nami a zviraty neni zase takovy rozdil, ze vsichni mame "dusi" (ref.: blog "Mají zvířata duši?"); a to nemluvim o tom, ze karierou posedly vyvaly svazak, Profesor KU V. Horejsi, k opublikovani svych "7500x IF publikaci" utratil tisice laboratornich modelu (tedy mysi a krys) pro sve imunologicke a geneticke pokusy. Boze (at je to kdokoli), ochran nas pred Hippokraty.
21. 03. 2009 | 11:54

Frante napsal(a):

Autor a Zrzavý píší: "zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje". Já bych souhlasil že jsou to hloupí lidé ale stejně tak je pravda že jsou to stroje, stejně jako lidé. To se nevylučuje.

Téměř se vším ostatním bych souhlasil až na jedno: Zastával jsem názor že zvířata mají přeci jenom odlišný postoj k vlastní smrti. Je to u nich dáno tím, že žijí v přítomnosti, takže si třeba mohou uvědomovat smrtelnou hrozbu od nějakého dravce ale pochybuji že si uvědomují nevyhnutelnost vlastní smrti kvůli stárnutí.
21. 03. 2009 | 12:02

Lena napsal(a):

Hořejší:

jsem ráda, že se mnou už zase mluvíte:-).

Něco se zlepšuje, něco zhoršuje. Záleží to na lobbování různě silných skupin jdoucích po penězích. Některé to vyhrají, jiné prohrají. Existují všelijaké petice pro zlepšení v tomto směru a s těmi se potom tlačí na EU nebo i u nás na poslance. S výsledkem všelijakým.
Před asi dvěma lety se tu začal roztahovat návrh na zlegalizování pokusů na zvířatech pro kosmetické účely. Naštěstí to neprošlo, ale jen díky tomu, že se proti tomu návrhu postavili nejen organizace ale i neorganizovaní lidi. Já jsem se v souvislosti s tímto střetla s obrovskou hloupostí a lhostejností různých lidí a dokonce mi jeden řekl, že on s pokusama souhlasí a kdykoliv by podepsal cokoliv pro zavedení těchto pokusů, protože my jsme ta vyšší rasa a zvířata nám musí být k dispozici. Hlavně, že si hraje na bohabojného křesťana.
Kanada například pořádá lovy tuleňátek kvůli kožešinám. Stahování zaživa těm primitivům, co to dělají, nečiní žádné problémy. Jak je vidět z videí, mají z toho ještě srandu.
Firma Procter and Gambel zase za rok umučí asi 50 000 zvířat, aby "vyzkoušela" již dávno vyzkoušené výrobky nebo vylepšené prací prášky nebo žrádlo Eukanubu pro psy. I u nás jsou spolky, které se nechávají Eukanubou uplatit, neboť ji dostávají od místního distributora Plačka zdarma do útulků. To že tato firma vydělává několik miliard dolarů ročně, ale nenamáhá se koupit zvířatům před vyříznutím masa k rozboru smrtící injekci, se prostě přejde. Nicméně videa ukazují to, že jejich laboranti ty zvířata nejdřív pořádně zmlátí (opici rozkopali ruce, aby se jimi nemohla držet v titěrné kleci a dostali jí ven, psa jeden držel za kůži ve vzduchu a druhý do něj mlátil pěstma... atd.). U nás tato firma koupila Rakonu.

Další jsou pokusy pro medicínu. O tom asi budete vědět víc než já. Existuje organizace lékařů vystupující proti těmto pokusům, protože nepřinášejí kýžené výsledky a lidi nezřídka i umírají po lécích prošlých úšpěšně zkouškami na zvířatech. Zajímavé je, že ta zvířata při pokusech nezřídka spolupracují jakoby smířená s tím, co je. Takže by si aspoň na sklonku života zasloužila "důchod", najít jim nějaký domov a nechat je dožít. Ale to se taky neděje, radši je zabijí.

O transportech to je jasné. V Polsku jsou velkochovy a v Itálii se staví jatka pro celou Evropu. Takže transporty budou asi vesele pokračovat. Zvířata přitom nemají vodu a asi 10 % (teď nevím přesně, ale možná i víc) jich zahyne cestou. Ostatní jsou většinou hodně pomlácení a v posledním tažení. Viděla jsem jak překládali krávy ježábem. Jeřáb jí držel za nohu, druhá noha evidentně ulomená, držela jen na kůži a přes tělo krávy volně visela k jejímu hřbetu. Opravdu přirozená poloha pro nohu, že? A pak jim ta kráva ještě upadla z výšky asi 2. patra na ostatní krávy dole. Nebylo to moc dobře vidět, ale vypadalo to, že upadla proto, že se jí ta noha prostě utrhla.

Naše velkochovy zase většinou "chovají" zvířata v malých prostorách, která velikostí lehce přesahují velikost daného jedince. Někdy se tam zvíře nemůže ani otočit. A chování k nim je taky různé. Kamarádka odebírala vzorky mlíka od krav a viděla ty rozdíly: některé krávy v pořádku a v psychické pohodě, většina z nich však zbědovaná, stresovaná, špinavá. Často se k ní ty zanedbané krávy velice měly (byť pře nimi byla varovaná), protože ona je hladila a mluvila na ně a pak s nimi při odběru mlíka neměla vůbec žádné problémy. Problémy ovšem měla se zaměstnanci, protože kvalita mlíka odpovídala stavu těch krav a jezeďáci si na ní stěžovali.

Když už je někdo takový trouba, že je mu tohle všechno fuk, měl by si uvědomit, že způsob nakládání se zvířaty se promítá do stavu produktů - masa, mlíka atd. Takže spokojená, ošetřená zvířata mají kvalitní produkty, ty odstatní (většina toho, co dnes jíme) velmi nekvalitní. Proto je rozdíl už na první pohled například ve vajíčkách domácích a vajíčkách z obchodu. Ty kupované mi nežerou ani psiska.

No a o farmách kožešinových zvířat nemá cenu tu ani psát. Ty jsou na vrcholu týrání a navíc jsou zhola zbytečné. Kdo z nás dneska potřebuje kůži ze zvířete, aby mu nebyla zima, že?

Musím do práce, takže končím. Je mi jasné, že až přijdu večer domů, tak bu bude mít řadu příspěvků, ve kterých to pěkně schytám. Nicméně mi to v tomto případě stojí za to.
Zajímavé info v tomto směru jsou na http://www.svobodazvirat.cz a odtud odkazy na lidi, kteří se zabývají i hospodářskými zvířaty.
21. 03. 2009 | 12:11

Viola napsal(a):

My lidé máme dokonce snahu evangelizovat zvířata, protože jsou pokusy s delfíny a šimpanzy, nebo orangutany naučit je mluvit. Slovo - logos - to přebývalo u Boha, pak se stalo tělem a zas je po pravici Boží.
21. 03. 2009 | 12:11

Ben napsal(a):

Leno,
kdyby téma znělo: týrání zvířat,vtípky by byly dost nevhodné, ale tady se jedná o duše zvířat a to někdy k vtípkům příno vybízí...
21. 03. 2009 | 12:14

Lena napsal(a):

vlku,

na Vás jsem to nemyslela. Zrovna ... tentokrát. Kdyby pro nic jiného tak už jen proto, že psovité šelmy mám ve velké oblibě a proto jim i ledaccos odpustím. Myslela jsem někoho jiného.
21. 03. 2009 | 12:16

Honza999 napsal(a):

Mnohá zvířata jsou lidmi více, než "lidé" samotní...
21. 03. 2009 | 12:21

Lena napsal(a):

Bene,

týrání zvířat je i odjímání jim jejich přirozených potřeb. Například většina druhů psů jsou sociální zvířata a velmi trpí osamělostí a nevšímavostí. Fyzicky jim třeba nikdo neubližuje, ale přesto jsou de facto týraní. Kdyby neměli tu "dušičku", o které tu diskutujeme (samozřejmě ve smyslu, jak jí chápu velmi subjektivně já), pak by jim bylo jedno, jestli jsou sami.
21. 03. 2009 | 12:21

LEVAK napsal(a):

Nevím pane profesor do jkej školy jste chodili a jací tam byli učitelé esli to byli muži nebo ženy,ale já když jsem chodil do národní školy tak nám pan řidicí vštěpovali do hlav a někdy i za pomocí pohlavků toto:"Zvíře cítí jako ty nedělej mu trampoty!"To nám pravili aj panáček co nás měli na náboženství!Dokonce si pamatuju,že toto mosel 100 x ve čtvrtéj třídě napsat spolužák, když ho řidící chytli, jak háže kameně po kočkách.Ešče pořád žije,ale kočky u nich na dvoře sa nesmíja ani omžít,ale inak mu tam gagotá,pípá,kejhá,štěká,bučí,mečí etc. všecko možné!!
21. 03. 2009 | 12:23

Ben napsal(a):

Já tu "duši" zvířat, Leno, chápu, bohužel, jinak.Tady se, zase píšu bohužel, diskutuje především o duši psa, což je pochopitelné, jsou to naši mazlíčci...

Víte, po přečtení blogu jsem měl pocit jednoho velkého vtípku...panu Hořejšímu se omlouvám.
21. 03. 2009 | 12:30

Viola napsal(a):

Leno

jaký máte názor na chování psů, jako domácích mazlíčků? Neměli by se týrat a neměla by se jim dát svoboda? Vždyť jsou otroky svých pánů, jen jim slouží, kdyby dostali svobodu, běželi by za svými druhy a družkami a radovali se pospolu. Je mi dost líto, když vidím psy na procházce a jejich touhu se spolu setkat a jejich páníčkové jim v tom všemožně brání. Vždyť trpí.
21. 03. 2009 | 12:35

Viola napsal(a):

Naše společnost začíná být asi silně zvrácená. Bůh nám zakázal stýkat se se zvířaty - zoofilie. To, co tu zcela nevědomky předvádí Lena k tomu vede. Za chvíli lidé budou mít sex se zvířaty a nikomu to nebude divné, protože ten kdo by se ozval proti, by byl označen za rasistu. Hlavou ženy má být hlava muže a hlavou muže má být Bůh.
21. 03. 2009 | 12:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Aaa, pan IP 71.237.20.58 se konecne dostavil! Zdravim ho pozdravem At zije Obama!

Nadpis jeho prispevku, ktery pouziva misto nicku, je vskutku trefny a naplnuje smysl techto stranek, t.j. korektni a slusnou diskusi, v anglosaskem resp. americkem stylu, jak rika pan Stejskal.

Velmi zajimave je zvolani na konci jeho prispevku "Boze (at je to kdokoli), ochran nas pred Hippokraty.", ktere hezky ukazuje hloubku klasickeho zdelani resp. uskali snah pouzivat cizi termity.

Ale ano - nazory ktere zde uvadim jsou nepochybne marxisticko-leninske, a nazory opacne by takove byly take (pokud bych je vyslovil ja).

..
21. 03. 2009 | 12:49

LEVAK napsal(a):

Ad Viola:to bránění setkání je spíše motivováno "chovným listem" než necitelností majitele pejska.Ono to máte jak u lidí.I zde se vybírají páry zase podle majetkového zázemí té které rodiny.I já jsem jednou v mládí slyšel "pane já si nepřeji aby jste chodil s naší dcerou,protože by jste jí nebyl schopen zajistit životní úroveň na kterou je zvyklá!" Spolužák zase se musel rozejít se svou milou,protože otec zjistil, že je luteránka!
Vy tady píšete, že pejci jsou otroci svých pánů,ale my jsme zase otroci konvencí,tradic,mamonu, etc.!
21. 03. 2009 | 13:02

Pepa Řepa napsal(a):

Bene, kde je duše mého psa nevím. Nevím ani, kde je moje.

Přesto si lidi troufají na dalekosáhlé úvahy a spekulace o Bohu.
Já před racionalitou na zadek nepadám.Jsou věci, které nespočítáte, nedoložíte, nevygůglujete. Je jedno jestli budete mít ščot, logaritmické pravítko,nejmodernější počítače nebo supergoogle.

Nikdy se těch věcí-za života- nedotknete.Můžete je maximálně ucítit.Třeba v Beethovenovi, u Leonarda, ale i třeba u Šímy nebo Chalíla Džibrána.

Některé věci jenom tušíme.Nejvíc si to uvědomíte v poušti, kde máte hvězdy na dotek ruky. Nepotřebujete Hubblovo kukátko.

Výstup z toho ale není žádný. Ani nějaké racionální poučení. Jenom závan pocitu, že ten nad námi se našimi úvahami musí náramně bavit.
21. 03. 2009 | 13:17

dzindzik napsal(a):

veriaci musi verit, bez hladania dokazov-- najcistejsia viera zachovava najhlbsie mlcanie.
nabozenstvo a aj niektore utesujuce filozofie tvrdia ze zavislost duse od organov je ciste nahodna a dusa sa oslobodi a bude stastna ked ju oslobodi smrt tela.pekne?! ale istotu o tom nemozemen a nechceme ziskat ziskat na vlastne oci , takze sa dako zvycajne nesurime s tymto zistovanim pravdivosti--lebo toto poznanie stoji zivot--velmi drahe poznanie..;-)
ale zasa zit znamena citit. takze ak citim jestvujem.kedze to viem vdaka svojmu pocitu, viem tiez ze ked prestanem citit, nebudem uz existovat. ak by som citil este aj po smrti, by ma to nastvalo teda a myslim! ze sa poriadne nastvem na toho, kto by mi chcel navraviet ze uz som mrtvy! teda ked myslim tak aj zijem.teda zit znamena aj mysliet, kedze myslenie vznika porovnavanim a skumanim! urcitych vztahov, dojmov a udalosti..a ich ukladanie -pamat.cize hmota ktora je neschopna prijmat dojmy, pocity-- nema pamat. som sucastou obrovskeho vesmiru, rozpravam do eteru a predstavujem si ze vydavam ucet z celeho svojho pocinania..vcela, ktora stavia plast,lastovica hniezdo aj tem mravec,pavuk co suka siet..aj ja ktory tu pisem ..nokto znas by nikdy neurobil nic, keby neprijal a nezakodoval daco co by ho udrziavalo pri zivote..alebo to musime uznat alebo si musime pripustit ze aj hmota beztvarna- bez ukladania dojmov, pocitov, udalosti, ich spracovaniu mysli.
21. 03. 2009 | 13:21

Englishman napsal(a):

Vzhledem k tomu, že nepatřím mezi zdejší majitele a chovatele rozičného zvířectva, bych chtěl trochu okomentovat jen tvrzení pana faráře, že nesmrtelnou duši mají jen lidé.

Především z tohoto tvrzení nijak neplyne, že zviřata duši nemají. Právě naopak, toto tvrzení vychází z aristotelské filozofie, kde duše je formou všech živých tvorů, tedy i rostlin. Aristoteles zvířatům upírá rozumovou duši (anima intellectiva), jeho cílem byla ale zjevně analýza lidské duše a nikoli nějaké tvrzení o zvířatech a asi by se o tom, zda zvířata mají rozum, moc urputně nehádal.

Tvrzení katolické církve, že nesmrtelnou duši má jen člověk (dogma o nesmrtelnosti lidské duše bylo vyhlášeno na 5. lateránském koncilu) lze samozřejmě chápat tak, že katolíci zase kecají do všeho. Lze to ale také chápat také jen tak, že zvířata se nemají křtít a tahat do kostela, protože "jen člověk má nesmrtelnou duši, <i>o kterou se církev zajímá</i>. Rozhodně se tím nic neříká o schopnosti zvířat rozumově myslet nebo vytvářet abstraktní pojmy.

Jen na okraj: V latině, podobně jako v mnoha jiných jazycích, není rozdíl mezi slovom "člověk" a "muž". Feministky proto občas nesmyslně tvrdí, že katolická církev (nesmrtelnou) duši upírá i ženám.
21. 03. 2009 | 13:24

ODPOVED V. HOREJSIMU napsal(a):

Pane doktore Horesji, musel jsem reagovat, byt jsem opravdu uz nechtel, je o vysilujici a unavne. Nejradeji bych Vam vsak zatelefonoval mimo tento chat a poradil bych Vam, at uz neblbnete. Jste prece jenom vzdelany clovek a co tak zmenit Vase zamereni na neco ucinnejsiho a pospesnejsiho? Mam pro Vas navrhy, vedecke, na urovni a ne provokativni pitomosti ktere nejsou hodne rededitele ustavu AVCR s IF 7500 (coz je mimochodem jedna moje publikace). Well, zajdete si do zverince, kteremu take sefujete, a podivejte se kolem sebe :))))). S pozdravem 71.237.20.58

vaclavhorejsi napsal(a):
pan IP 71.237.20.58 se konecne dostavil! Zdravim ho ...

PS Je to ale sranda cist ty prispevky, opavdu vzdelani upada vsemi smery. Je to jasny "effekt McDonald" a jeste k tomu ten Obama :))))
21. 03. 2009 | 13:44

Ben napsal(a):

Pepo Řepo,
o té duši Vašeho psa to chápu, ale že zrovna Vy nevíte, kde máte svou duši? Tak to je na pováženou...u některých jiných bych se až tak nedivil.
No, už se těším na příští blog, kde nám "duše", i když "jen" z přírodovědeckého hlediska bude objasněna. Nebo nebude.

Jak jsou pravdivá slova bigjirky, pan profesor si prostě umí zvolit témata...
21. 03. 2009 | 13:50

Lena napsal(a):

Hleďme, IP 71.237.20.58 mění taktiku! Nejdříve se snažil rozeštvat čtenáře proti Hořejšímu. Nevyšlo to, tak tu máme opačný přístup. S Hořejším bude kámoš, cosi užitečného mu poradí, ale nejspíš jen, když se Hořejší vykašla na nás - zdejší blbce, kteří ničemu nerozumí.

Pan Stejskal má tyto příspěvky za demokratické vyjádření názoru. Já myslím, že je to prachsprosté obtěžování vybraného autora blogu.
21. 03. 2009 | 13:54

Lena napsal(a):

Violo,

kromě odvolávání se na boha, o němž ani nevíme, zda je, a nařkávání mě ze zoofílie jen proto, že se mi nelíbí mučení zvířat, máte taky nějaké faktické připomínky k mým názorům?
21. 03. 2009 | 13:56

DODATEK K V.H. napsal(a):

Boze, ja bych Vas nechtel urazit, slovem hypocrisy..., to bych si nedovolil :)) a pan Stejskal by me smazal :))) a toho se bojim.
21. 03. 2009 | 14:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Jeste nekolik odkazu na cirkevni nazory na tyto otazky (ten druhy mi pripada trochu legracni...):

http://www.teologicketexty....

http://www.in.cz/?menu=21&t...

http://animalrights.webz.cz...

..
21. 03. 2009 | 14:03

vaclavhorejsi napsal(a):

71.237.20.58:

Jsem rad, ze se to s tim Hippokratem vyjasnilo jako hezky ftip! Uz jsem se bal, ze Hippokrata take mate zarazeneho ve skupine marxistu-leninistu-obamistu.

Z vaseho ponekud nejasneho vyjadreni rozumim, ze jste vedec a mate clanek, ktery byl citovan 7500x (rikate-li, ze mate publikaci s IF 7500, tak je to stezi mozne, protoze IF (impact factor) je charakteristikou casopisu; pokud vim zadny casopis nema IF vyssi nez 50, vsechno, co je nad 10 je excelentni...).
Budte tak hodny a poslete mi e-mail (nebo odhalte identitu zde) - rad se s vami seznamim (pokud ovsem nebude pod vasi uroven komunikovat s nekym tak slabym, ze jeho prace maji jen 7500 citaci - vy jich zrejme musite mit statisice, ze?
Pokud tomu tak je, rad vas pozvu na navstevu naseho ustavu, abyste nam rekl, jak se dekla veda spravne (a treba take neco o americke politice - pokud se nemylim, pusobite tam, ze?).

S pozdravem Obama mia

Vaclav Horejsi

..
21. 03. 2009 | 14:14

Čochtan napsal(a):

Pane profesore, přesvědčený přírodovědče.
To, že existují "věci mezi nebem a zemí", které nám přírodovědcům způsobují rozpaky, to není nic tam strašného. Do nedávna to byl například blesk, který jsme si, neznaje elektřinu, nedovedli vysvětlit. Taky úkaz doslova "mezi nebem a zemí". Dnes o hodně věcích hodně víme, hodně dokážeme změřit, některým dokonce rozumíme, ale nemůžeme předpokládat, že jsme už objevili vše. Pořád je tu fůra záhad.
To je dobře, protože i v budoucnu budou chtít mladí vědci dostat příležitost k získání Nobelovy ceny.

Co se té psí "telepatie" týče, pes má i nesrovnatelně citlivější nos. Ten to v tomhle případě nebyl, nemohl nás cítit v uzavřeném autě asi 40 km jihovýchodně od Znojma (přechod Hatě) při silném severozápadním větru. I kdybych se rok nemyl, tak to pachové molekuly nezvládnou.
Spíš bych typoval elektromagnetické pole. Stručně: Mozek - EEG - elektromagnetické pole (to je teoreticky nekonečné) - psí mozek (s dosud neznámou citlivostí) - indukce (každý vodič v EM-poli ji podléha), zatím neměřitelné, ale neodporuje to fyzice.
Zřejmě jsme si mysleli, "tak už jen půl hodiny, copak dělá Bertík, to psisko, ten bude rád že mu vezeme zbytky šunky."
Tato myšlenka se ve formě EM-pole šířila rychlostí světla (i proti větru :-)) až do Znojma a nedivte se, že ta mlsná potvora na ni reagovala. Spíš je záhadou, jak si z té spousty EM-polí vybere zrovna to naše.
Za tohle by určitě byl Nobel ! Nechcete se do toho dát ?
Hezký víkend přeji, tady v Mnichově svítí slunce.
21. 03. 2009 | 14:33

Neopřemyslovec napsal(a):

Začátkem devadesátých let minulého století velké množství potomků Přemyslovců oslavovalo ó mia Havel. Do dvou let to samé množství potomků nemohlo přijít Havlovi na jméno. Mám obavy, že se Obama dočká toho samého. Musíme si uvědomit, že cortex orebri (mozková kůra) nemá u Obamy ty samé parametry co potomek klasického Američana! Jako naši indoRomové se nemohou rovnat neuronové struktuře tisícíletých potomků (od roku 995 - 2009). IndoRomové nás mohou obohatit vztahem k tanci, vnitřně rodinným vztahům apod.). Bílý potomci mají přednosti v pracovitosti, poslušnosti, úžasným IQ, neobyčejnou badatelostí apod. Myslím, že drtivá většina vnímá Obamu s uvážlivostí, ne jako třeba E.Moravec vnímal německou dominanci... Pamatujte si neobjektivně vyzdvihující Obamu!
21. 03. 2009 | 14:34

Ben napsal(a):

Paní Leno,
jste moudrá žena, nepozastavujte se nad některými příspěvky(mými nebo třeba namátkou 71.237....), téma "duše" zvířat je opravdu na hluboké úvahy...:-(

Vy jste do toho zapojila týrání zvířat. Jistě. Má to i s tím nějakou tu souvislost. Ale stejně si myslím, že na týrání zvířat by nestačil jeden blog.
Týrání zvířat je svinstvo, a v tom si zřejmě nebude libovat ze zdejších diskutéru nikdo.
Tak si, prosím, nemyslete, že když si myslím, že pes či kráva duši podobnou té mé nemá, a napíšu něco zlehčujícího o psích nebo hovězích řízcích, tak hned jsem ten, kterému nevadí týrání, ať už se jedná o hůl na psa nebo ta jatka, která popisujete. Ne, nelíbí se mně to a ani to neschvaluji. Jako se mi nelíbí bezhlavé ničení přírody a také si nemyslím, že stromy nebo čisté řeky mají duši.
Jistě, veškerá příroda má svou "duši". Ale, bohužel, pan Hořejší svůj blog napsal tak, abychom se tady třeba my dva pohádali.
Ale podívejte se na většinu jeho blogů. Jsou vždy schválně v takovém duchu nebo "duši", aby čtivost a diskuzí bylo co nejvíc. A zatím se daří, vedou s přehledem...

Píšete, že se chystáte do práce. Přeji Vám, abyste se v ní cítila v pohodě a po práci měla stále svěží a čistou mysl nebo duši.
:-)
21. 03. 2009 | 14:35

Kanalnik napsal(a):

Osobne nechapu, jak se muze srovnavat dusevni vyvoj ditete s dusevnim vyvojem zvirete. To mi prijde krajne neeticke, nicmene nikdo se k tomu doposud podstatneji nevyjadril a je to prechazeno mlcenim.

Dle meho nazoru srovnavat dite a zvire je jako srovnavat Zemi a Mesic. Zeme je planeta, Mesic je mesic, tedy uplne odlizne kategorie vesmirnych teles. Budu-li srovnavat to, co k sobe nepatri, mohu se dopracovat k chybnym zaverum.

Prece nikdo nemuze myslet vazne srovnavat nesmirne bohaty emocionalni a myslenkovy vyvoj ditete s dusevnim vyvojem chytreho psa. To at se na me nikdo nezlobi.

Domnivam se, ze tento pristup znacne relativizuje postaveni unikatni lidske bytosti a ve sve podstate dava v dusedku zaklad setrelemu vnimani hodnot moralnich, etickych, duchovnich.
21. 03. 2009 | 14:41

Pepa Řepa napsal(a):

Pak muž, hostinský pravil. Pohovoř o jídle a pití. A on pravil.

Kéž byste mohli žít jen z vůně země a jako rostliny nacházet potravu jen ve světle.
Protože však musíte zabíjet, abyste se najedli a připravovat novorozeně o mateřské mléko, abyste ukojili svou žízeń, nechť je to jako pobožnost.

Když zabíjíte zvíře, řekněte mu v hloubi srdce:

"Ta síla, která tě skolila, skolila i mne: I já budu pohlcen.

Neboť zákon, který tě přivedl do mých rukou, přivede mne do rukou mnohem mocnějších.
Tvá krev i má krev fsou pouze mízou, která napájí strom nebeský".
Chalíl Džibrán:Prorok
21. 03. 2009 | 14:43

Lena napsal(a):

Kanálníku,

oficiálně se Zemi s Měsícem říká spíše dvojplaneta než planeta a měsíc. To jen tak pro upřesnění.

K Vašim dalším názorům se vyjadřovat nebudu, považuji je (tedy já sama za sebe, nikomu jinému to nevnucuji)za podřadné, rasistické, nehodné reakce.
21. 03. 2009 | 14:44

Čochtan napsal(a):

Apropo duše,
mám takový nejasný dojem, že v židovské theologii má člověk tři různé duše. Nevíte někdo jak to je ?
21. 03. 2009 | 14:48

Pepa Řepa napsal(a):

To Lena
ale v tom je ten půvab. Co by to bylo za život bez Much na zdi?
Co by to bylo za debatu: Pane docente, já Vám oponuji....
Nuda.Sbor kastrátů zpívajících jeden chorál.
21. 03. 2009 | 14:51

Lena napsal(a):

Bene,

ta Vaše duše od zvířecí se liší spíše složitostí nadstavby v podobě uvědomování si hlubších propojení do minulosti i budoucnosti a vztahů k širšímu celku, ne v tom jestli je nebo není. V tom podstatném jsou obě "duše" prakticky stejné, alespoň z mého pohledu.

Už v té práci jsem a moje dvě chlupaté dušičky kvílí přede dveřmi nebo leží v otevřeném autě. Přitom si tu můžou běhat po 5 000 m2. Jsou to trubky hloupé, ale bezduché tedy nejsou.
21. 03. 2009 | 14:57

Kanalnik napsal(a):

Lena:

Prominte, ale muzete mi rici, co je rasistickeho na tom, ze se neztotoznuji se srovnavanim deti a zvirat? To mi skutecne nejde narozum a byl bych vam vdecen, abyste mi to vysvetlila, nebot oznaceni "rasisticke" mi prijde jako hruba urazka toho, co jsem napsal a vubec nechapu, jak jste na to prisla.

Misto toho, abyste uvedla protinazor k tomu, co jsem napsal, reknete, ze to nebudete komentovat, a jednoduse onalepkujete moje prispevky jako rasisticke?
21. 03. 2009 | 14:59

Lena napsal(a):

Kanálníku,

k poslední větě: ano.
21. 03. 2009 | 15:02

Ben napsal(a):

Leno,
jistě, to v žádném případě :-)

Ale nebude to spíše přežraností než tou hloupostí?
Já jsem po tom bifteku také na chvíli musel zalehnout. Tím nechci říct, že nejsem hloupý :-(
21. 03. 2009 | 15:03

Kanalnik napsal(a):

Prominte, ale mohu se zeptat proc?

Misto objasneni vaseho nazoru, proc moje prispevky takto vidite, proste odmitnete komunikovat, oznacite moje komentare za podradne a rasisticke?

To chcete, abychom se tady nalepkovali? Ja jsem vas nenalepkoval a to, co jste napsala povazuji za hrubou urazku a chtel bych vas pozadat o omluvu.

Muzete mi rici, co je rasistickeho na:
"Osobne nechapu, jak se muze srovnavat dusevni vyvoj ditete s dusevnim vyvojem zvirete. To mi prijde krajne neeticke..." ???
21. 03. 2009 | 15:09

Kanalnik napsal(a):

To bylo pro vas, Leno.
21. 03. 2009 | 15:10

Lena napsal(a):

Bene,

tu hloupost z mého příspěvku si zase tak nepřipouštějte! Měla jsem tam spíš napsat - nedostatečně informovaní v daném směru a proto lhostejní nebo tolerantní. Není to úplně přesné, ta hloupost taky není úplně přesná, nemůžu přijít na jiné, trefnější slovo.
21. 03. 2009 | 15:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Kanalnik:

Ja (a zjevne take velka vetsina zde diskutujicich) nechapu, jak proc by se nemel srovnavat dusevni vyvoj cloveka (ditete) s dusevnim vyvojem zvirete.
Lide jsou prece take druhem savce, jsou zarazeni do systematiky zivocichu jako kazdy jiny druh:

Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: primáti (Primates)
Nadčeleď: hominoidi (Hominoidea)
Čeleď: hominidi (Hominidae)
Podčeleď: lidé (Homininae)
Rod: člověk (Homo)
Druh: člověk moudrý (H. sapiens)

Clovek se vyvinul z predku velmi podobnych dnesnim lidoopum, atd...

..
21. 03. 2009 | 15:18

Lena napsal(a):

Možná by měl kanálníka někdo poučit, že z větve lidoopů se nejdříve oddělili orangutáni, pak gorily, pak člověk. A tedy nejčistší formou zůstávají šimpanzi. To je taky pěkná urážka, že? Býti odpadlou "odnoží" šimpánů (jak jim říkal komisař Clouseau).
21. 03. 2009 | 15:23

Kanalnik napsal(a):

Leno:
V jednom v predchozich prispevku jste napsala:

"Myslím, že je v lidském rodě velmi rozšířený rasismus. Dneska už se příliš nenosí být rasistou vůči jiným lidským etnikům, ale vůči zvířatům to je většina lidí schopna skousnout. Podle toho se k nim taky chová - naprosto bezcitně, bezohledně, někteří si na nich vybíjejí svoje komplexy, jiní v nich vidí jenom zdroj peněz."

Pokud toto, je vase definice rasisty, osvetlete mi, prosim, jak jste z mych prispevku dosla k zaveru, ze jsem rasista, tedy ze se ke zviratum chovam "naprosto bezcitně, bezohledně", ze "si na nich vybím svoje komplexy", nebo ze "v nich vidím jenom zdroj peněz."

Ja jsem mluvil o srovnavani deti a zvirat, nikoliv o zviratech.

To, co jste si vy vykonstruovala nad to, co jsem napsal, za to ja nemuzu.

Sproste jste mne oznacila za rasistu (viz vase definice), ackoli moje nazory na zivrata neznate.

Proto po vas pozaduji omluvu.
21. 03. 2009 | 15:23

Lena napsal(a):

Kanálníku,

emocionální vývoj savců bych být Vámi vůbec nezmiňovala. Můžete tak maximálně diskutovat nad rozdílem v intelektuálním vývoji dítěte a psa, tam to má svůj smysl. Ale bohatý emocionální svět a vývoj mají i zvířata, tam jste zcela vedle.

Vy vyvyšujete jednu rasu nad druhé iracionálně. To je rasismus, i když v této souvislosti to skoro nikdo nepoužívá. Já ano. Jestli se Vás to dotklo, Vaše věc. Pokud za to chcete omluvu, klidně Vám ji tímto poskytuji. Kdybyste ale psal o opravdových rozdílech, ne o neetictikém přístupu a urážkách dětí atd., nikdy bych Vás tak "neonálepkovala".
21. 03. 2009 | 15:29

Kanalnik napsal(a):

Vaclav Horejsi:

Dobry den, pane profesore.

Jiste jste si vedom, ze vase teze, ze clovek se vyvinul... je jedna z hypotez, nikoli vsak jedina. Ja ji nezastavam. Mne se vnitrne prici zaradit cloveka do skupiny zvirat, protoze vidim mezi zviraty a clovekem obrovskou propast.

Navic mi pak prijde, ze vsechno se dostava na uroven vrtkave relativity hodnot (etickych, duchovnich atd.). Napr. na zaklade stejneho pristupu nekteri lide tvrdi, ze hodnoty vznikaji tak, ze se na nich shodne vetsina (viz vas minuly blog) atd., nikoliv, ze takove hodnoty nas presahuji a pochazeji vne nas.

Nechci provokovat, ale ciste hypoteticky - treba filozofie exsitence arijske rasy za Adolfa Hitlera by v pripade Hitlerova uspechu jiste vesla v "obecnou platnost" a lide by ji prijali a vetsinove by ji verili. Dokonce by se to mohlo zduvodnovat jako dalsi evolucni krok ve vyvoji lidstva. Pritom se ale shodnem (doufam), ze by to bylo velmi pochybne nastaveni hodnot. Proc by to bylo pochybne nastabeni hodnot? Jak to poznam? Podle toho, co si mysli vetsina, nebo na cem se vetsina shodne? Nikoliv.

Nedelam si patent na rozum, ale takto to vidim a vnitrne citim.
21. 03. 2009 | 15:36

Kanalnik napsal(a):

Lena:
Dekuji za omluvu.
21. 03. 2009 | 15:38

Anna napsal(a):

Nechapu rozcileni nekterych lidi kvuli porovnani se zviraty. Prici se jim, ze patri mezi ne take. A jak ukazuje zkusenost prici se to jen tem, kteri maji problem se sebou.
Spousta lidi ma zvireci vlastnosti stejne jako zvirata lidske. Jsou ale tyto vlastnosti vzdy neci? To jen clovek vymyslel, ze toto je lidske a neco jineho je zvireci. Hlavne ze si pro sebe vybral ty nejvznesenejsi...
Pro me kazde zvire je jedinecne, maji svoje zaliby a maji k necemu averzi, mohou se citove upnout na nekoho nebo treba bezduvodne nesnaset. My je povazujeme za menecenne bytosti jen proto, ze neumeji pocitat a psat.
A vubec, dokud se nenaucime vazit si zvirat kam se hrabeme na dustojne mezilidske (mezinarodni, mezikulturni...) vztahy???
21. 03. 2009 | 15:54

Kanalnik napsal(a):

Anna:

Nekteri lide se zkratka mezi zvirata nepocitaji. Ja patrim mezi takove lidi. Nevim, jak jste prisla, proc by takovi lide meli mit problem sami se sebou. To s tim preci vubec nesouvisi.

Ja vidim lidskou bytost jako unikatni a nesmirne cennou, ale ne tak cennou jako zvirata. Ja se nikdy nebudu divat na deti jako na zviratka, kdyz to prezenu. To je pro mne degradace lidskych bytosti. Nic vic, nic min.

Vy vidite pro rozvoj mezilidskych vztahu pedpoklad, ze nejdrive se musime naucit vazit si zvirat? Podle mne to berete zajimavou a pro mne nepochopitelnou oklikou. Podle mne to je naopak. Vazim-li si sebe, mohu si vazit i ostatnich lidi i zvirat. (Nevim, ale proc bych v ramci toho mel zvirata videt jako rovnocenna sobe, jak mi to alespon vyzniva z vaseho prispevku.)

Vy povazujete zvirata za sobe rovna?
21. 03. 2009 | 16:02

Lena napsal(a):

Kanálníku,

píšete: "Ja vidim lidskou bytost jako unikatni a nesmirne cennou, ale ne tak cennou jako zvirata."
Chacha, to se Vám trošku nepovedlo, co?

Vy opravdu máte problém, vědom si ho nejste, to je zřejmé.
21. 03. 2009 | 16:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Kanalnik:

Ja nevidim naprosto zadny rozpor mezi tim, ze clovek je proste jeden druh savce, ze se vyvinul primitivnejsich zvirecich predku, a tim, ze existuji, jak spravne rikate "hodnoty, ktere nas presahuji", ze existuje svedomi, atd. Nevim, proc by take tyto veci nemohly byt plodem prirozeneho vyvoje, kterym se naplnuje "smysluplny rad sveta".

Nevim, proc by pevna, neoddelitelna vazba psychiky, moralky, "duse", na "hmotne telo" mela byt necim dehonestujicim a nepatricnym.

Naopak - jsem presvedcen, ze se tak proste realizuje (zcela prirozenymi a zakonitymi prostredky) to, cemu muzeme rikat "Bozi plan", a v cem je ten Buh neustale podstatnym zpusobem pritomen.

Interpretace typu "jsme-li jen zvirata, je spravne a prirozene chovat se "zvirecky", t.j. nasilne, amoralne" jsou spatne a nemaji zadne opodstatneni. Na nasem stupni vyvoje se proste objevily nove "emergentni jevy" (psychika, moralka, religiozita), ktere jsou zcela realne a musime (mame) je respektovat.

Vubec nezalezi na tom, jestli se tyhle veci vyvinuly proto, ze je to pro preziti naseho druhu vyhodne (sociobiologicke vysvetleni) - proste je to tady a je to stejna realita jako treba vzduch, ktery dychame.

Nevidim nic dehonestujiciho na tom, ze jsme jednim z zivocisnych druhu (= ze jsme "zvirata") - naopak - vidim to jako uzasny zavazek, jako pripominku, ze mame byt pokorni a skromni, ale take jako uzasnou vec, ze svet je udelan tak, ze umoznuje i vznik tak subtilnichh veci, jako je lidska psychika, moralka, "duse".

Pro me je to mnohem dustojnejsi a uspokojivejsi nez nejaky "kouzelnicky trik", kterym by jakysi panbuh a la Rybrcoul vycaroval cloveka.

..
21. 03. 2009 | 16:19

Englishman napsal(a):

Čochtan: Tři duše má člověk podle Aristotela: vegetativní, animální a racionální. Tu první mají i zvířata, tu druhou i rostliny. Židovská teologie, konkrétně Maimonides, tento koncept převzala.

Kromě toho je v židosvké tradici ještě další trojice duší. V Zákoně jsou totiž pro duši použita tři různá slova. Podle neoplatonika Filóna jsou těmito třemi různými slovy myšleny tři různé duše: smyslová, citová a rozumová. Smyslová sídlí v břiše, citová v srdci a rozumová v mozku.
21. 03. 2009 | 16:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Jeste neco - ja rozhodne nerikam, ze clovek=pes nebo simpanz. SAMOZREJME, ze lidske vedomi/duse je neco kvalitativne jineho. Samozrejme nerikam, ze pes je pro me stejne cenny jako dvoulete dite.
Pokud takto rozumite memu clanku, tak jste ho spatne cetl.

Jak uz vyse v diskusi nekolikrat padlo - presto, ze jsem presvedcen, ze "zvirata maji dusi", nepochybne existuji situace, kdy je muzeme (hospodarska zvirata), resp. musime (napr. potkany a jine skudce) zabijet; jde ale o to, aby to nebylo zabijeni zbytecne a aby se zviratum nepusobilo zbytecne utrpeni.
Velmi pekne to bylo vyjadreno v basni, kterou citoval Papa Repa.

..
21. 03. 2009 | 16:24

Kanalnik napsal(a):

Vaclav Horesji:
Ok. Jak jsem napsal, vidim spoustu veci jinak, nicmene repektuji vas pohled. A dekuji za reakci.

Lena:
Neco se mi nepovedlo asi podle vas. Podle mne nikoliv.
Jste vegetarianka?
Chcete mi rict, ze napr. zastrelene dite je totez co zastreleny pes? Jestli ano, tak potom skutecne asi nikdy nepochopim vase myselni a emoce. Coz z vas ci ze mne ovsem nedela mene hodnotneho cloveka.
21. 03. 2009 | 16:30

Kanalnik napsal(a):

VH

Ve vasem poslednim prispevku se s vami ve vetsine shodnu :)
21. 03. 2009 | 16:31

bara napsal(a):

Muj predchozi pes umiral na rakovinu. Je to uz 6 let a stale je pro me tezke o tom psat.
Nastala chvile, kdy jsem musela zvednout telefon a zavolat veterinari, ze prijedeme na injekci - tu posledni. V te chvili se na me pes lezici v kresle podival a na ten pohled nikdy nezapomenu. On to vedel.

Dekuji za krasny clanek.
21. 03. 2009 | 16:40

ivanT napsal(a):

Zajimavy namet ktery jako obvykle vyvolal plno reakci. Mam s tim vsim ovsem zasadni problem - ze vsichni mluvi o 'dusi' aniz by nekdo jasne rekl co tim mysli. To je jaksi staveni vozu pred kone nebo jak se to rika.

Vim ze autor slibil, ze i k tomu se v budoucnosti vyjadri, ale dokud se to nestane, je veskera diskuse naprosto zbytecna. Mozna, ze az bude 'duse' definovana (lepe by se mi libilo mluvit o 'vedomi' a vedomi definovat presneji, protoze 'duse' ma jakysi smysl neceho co nejak zije v tele a po smrti to nekam odleti), zjisti se, ze kazdy z nas si vlastne pod 'dusi' predstavoval neco jineho a tedy 'ja o koze a ty o voze'.
21. 03. 2009 | 16:44

Kritik napsal(a):

Odpovědět na otázku, zda mají zvířata duši, by nejprve vyžadovalo definici pojmu "duše". Jinak se k ničemu nedostaneme.

Je nad slunce jasnější, že člověk se od zvířat liší výrazně - např. schopností chápání transcedentna, eschatologie, umělecké tvorby a uměleckého vnímání, atd.. Zkráceně - člověk je sice živočich jako každé zvíře (v mnoha směrech dokonce méně dokonalé zvíře), nicméně má schopnost přibližovat se k Bohu (čehož se mnozí dobrovolně vzdávají a dávají přednost nechat se ovládnout živočišnými pudy).

Doporučuji k přečtení útlou knížečku "Život se zvířaty" (Birch, Vischer; Kalich 2007). Nejenom z ní, ale také z úvodních kapitol Bible (k tomu doporučuji výklady Genesis prof. Beneše - na ČR audio, ale lze i knižně) vyplývá, že náš vztah ke zvířatům má být založen na porozumnění a má být směrován k omezení trápení zvířat.

Stručně řečeno, člověk se má ke zvířatů sklonit a vcítit se do nich, namísto aby je krutě a nemilosrdně využíval.
21. 03. 2009 | 16:49

Pepa Řepa napsal(a):

To Čochtan
http://goldmann.blog.idnes....
Je to ale dost zjednodušené. Asi někde vyštrachám něco lepšího.
21. 03. 2009 | 17:04

fudoshin napsal(a):

Nechtěl bych se pouštět do zdlouhavé filozofické diskuse, mimo jiné proto, že jsem si naordinoval "duševní klid" :-) pravdou ale zůstává, že pokud je člověk otevřený a nepředpojatý, může dojít k zajímavým závěrům (nejenom ohledně této otázky).pak už záleží na něm, jak se svými závěry naloží...
21. 03. 2009 | 17:08

Karton napsal(a):

Jak jsem to tady četl, došel jsem k závěru, že se tu rozvinula diskuze o něčem, co není hmatatelné ani dokazatelné. Sám autor řekl, že neví co je to duše. Já v duši, tím měně nesmrtelnou duši nevěřím. Za to věřím v přírodu (nikoliv v Boha). Duše a Bůh je lidský výmysl.
Teď konkretně k těm zvířatům a lidem. Někde jsem četl, žýe člověk se od svých předků liší velikosti svého mozku, přičemž jeho mozek začal růst, až začal přecházet z vegetariánské stravy na masitou. Protože člověk je přírodní tvor, musí se řídit přírodními zákony; proto nevidím nic špatného na tom, právě naopak, je to přirozené (od slova příroda). Z toho hlediska je nutné považovat člověka za vrchol potravinového řetězce a ostatní zvířata za jeho potravu. Člověk se liší od zvířat svým genovým vybavením. Relativně malá odlišnost stačí, aby člověk byl chytřejší než jakékoliv zvíře. Proto nelze srovnávat děti se zvířaty. Dítě má stejné geny jako dospělý člověk a je na začátku svého života.
To co jsem řekl ovšem nic nemění na mém názoru, že zvířata myslí, mají paměť i sny, dokážou komunikovat. Máme fenku pudla, která si s náma dobře rozumí, dokáše číst z naší tváře a my z jejího pohledu, a to vůbec nehovořím o slovní komunikaci; skoro všemu rozumí a má nás ráda. To ovšem ještě neznamená že já anebo ona máme duši.
21. 03. 2009 | 17:11

Čochtan napsal(a):

Baro,
není to paradox ? Pes dostane injekci, aby nemusel trpět, ale člověk musí trpět jako zvíře. Jinak by šel pan doktor do lochu.
Mám taky dojem, že některá zvířata "čtou" naše myšlenky.
21. 03. 2009 | 17:11

Pepa Řepa napsal(a):

To VH
ona to v podstatě báseň není, spíš próza psaná nádherným orientálním jazykem.
Kahlil Gibran byl libanonský maronita,Proroka vydal už r.1923.
Tady to vyšlo několikrát, nejhezčí je Academia ISBN 89-300-1015-7 s naprosto špičkovými ilustracemi Jana Híska (nový Zrzavý).

Džibrán žil v Paříži i USA.Svého času tady byl jeden Arab v pasáži Hvězda, který pořádal okruh Libanonem i s návštěvou Bšarré a kláštera Már Sarkis, kde je Džibrán pohřben. Zájem byl, ale pak se to začalo v Libanonu řezat. Jak je to teď nevím, ale knihu mohu doporučit.
21. 03. 2009 | 17:24

Kritik napsal(a):

Karton

"Příroda", v níž věříte, není to snad také lidský výmysl? Zkuste se zamyslet nad skutečným obsahem pojmů. Víra v přírodu je přece základem mnoha náboženství.
21. 03. 2009 | 17:24

Lena napsal(a):

Kanálníku,

z Vaší mnou citované věty vyplývá, že jsou zvířata cennější než lidi. To jste asi nechtěl říct, že? Takže se Vám to nepovedlo vyjádřit to, co jste chtěl. Tolik k mé poznámce.

Sním asi tak 2 kg masa ročně, takže nejsem vegetariánka.

Porovnávat zastřelené dítě a zastřeleného psa je špatně. Zamýšlejte se nad tím, kdo střílel a proč. To je právě ten Váš problém a naprosto odlišné myšlení od mého. Vy nehodnotíte agresora, poněvadž to je člověk - automaticky nadřazená rasa. Vy hodnotíte oběť. Takže zbytečně, třeba jen pro zábavu, zničený život jedinečného a cítícího zvířete je podle Vás OK? A já Vám tedy říkám, že pro mě to OK není. Pro mě je člověk, který střílí po dětech a zvířatech méně cenný než zvířata sama prostě jen tím, že má určité vlastnosti, pro které si patří před ním akorát tak odplivnout. (Doufám, že jste nyní pochopil, že mi nejde o zabití zvířete pro potravu.)
21. 03. 2009 | 17:50

Jan napsal(a):

Je eticke pojidat (hypoteticke) mimozemstany se stejnou urovni IQ jako maji lide? NE

Je eticke pojidat nejmensi deti nebo mentalne retardovane dospele s IQ na podobne urovni jako maji zvirata? NE

Nezalezi tedy ani na biologickem druhu bytosti ani na jeji inteligenci.
Proc je tedy eticke pojidat zvirata ??? Nvic bolest a strach citi velmi podobne jako my.

Velmi podivne mi tez prijde, ze do krmiva pro psy a kocky se pridava jak veprove tak i delfini maso. Pricemz oba posledne jmenovane druhy jsou intelignetnejsi nez pes a kocka.
21. 03. 2009 | 18:32

Viola napsal(a):

Leno, proč také nebojujete proti nošení obojků a vodítek a náhubků u psů, vždyť tím trpí, nejsou svobodní a svoboda je něco krásného, po čem my lidé toužíme, proč to upírat zvířatům? Vaše názory jsou fanatické. Člověku bylo dáno shůry do vínku vše, co tu máme - zvířata, rostliny, celá země (zatím). My s tím vším musíme nakládat rozumně. Já nepovažuju zlidšťování zvířat za rozumné.
21. 03. 2009 | 18:38

Englishman napsal(a):

Václav Hořejší: "SAMOZREJME, ze lidske vedomi/duse je neco kvalitativne jineho (než vědomí/duše zvířete)".

Hmmmm.... Nějak mi ta samozřejmost kvalitativního rozdílu uniká. Já bych spíš řekl, že o vědomí zvířete toho víme velmi málo a o duši nic. Pak se těžko porovnává...
21. 03. 2009 | 19:02

Hajný napsal(a):

Vážení,
jak může taková řada vysokoškolsky vzdělaných lidí diskutovat o něčem tak iracionálním jako je duše.Kdo ji viděl,zvážil,změřil.Nikdo.To,že někdy na nás někde padá kouzlo místa nebo okamžiku,je přece způsobeno stavem mysli.
A zvířata?Tady operujeme psy a kočkami.To jsou přece smečková zvířata.Jejich chování je obvykle podmíněno pudovým chováním podřízeného člena smečky.Možná mají telepatii.Ale ta je dorozumívacím prostředkem.Tak se členové smečky svolávají k lovu.
A ochrana lidských mláďat?Smečka svá mláďata také chrání.A rodina jim nahrazuje smečku.Někdy je vůdce smečky člověk,někdy zvíře.Pak ustupuje jen proto,že uznává sílu!

Neměli byste vrátit diplomy a přihlásit se u pana astronoma o náklad kamení?
Vzděláním jste v 21.století,ale smyšlením a pověrčivostí u lovců mamutů!
21. 03. 2009 | 19:15

Viola napsal(a):

Pane Hajný

Najděte si to, duši zvážili Japonci.
21. 03. 2009 | 19:23

Lena napsal(a):

Violo,

taky nepovažuji zlidšťování zvířat za rozumné. Jsme tedy ve shodě. Jen by mě zajímalo, co přesně si pod tímto pojem představujete.
21. 03. 2009 | 19:29

Kanalnik napsal(a):

Lena:
Hmm, ano, ta moje veta tak vyzniva, uplne opacne, nez jsem ji myslel :) To se stava, ne?

"Takže zbytečně, třeba jen pro zábavu, zničený život jedinečného a cítícího zvířete je podle Vás OK?"
Ne neni to podle mne ok.

Je zajimave, jak moje otazky otacite. Ja neschvaluji samolibe strileni deti ani strileni zvirat, a o takovem cloveku si myslim sve (nicmene porad vidim jeho hodnotu jako individualniho cloveka vetsi, nezli hodnotu jakehokoli zvirete). Pokud se to stane a je vysledkem zastrelene dite, je to pro mne mnohem vetsi rana, nez zastreleny pes. Jak je to u vas?

V pripade vysinuteho zvirete (treba vlka, ne toho z diskuze) taktez neschvaluji samolibe rdouseni deti ani rdouseni zvirat, a o takovem vlku si myslim sve (a navic porad budu videt jeho hodnotu jako individualniho zvirete mensi, nezli hodnotu jakehokoli cloveka). Pokud se to stane a je vysledkem zardousene dite, je to pro mne mnohem vetsi rana, nez zardouseny pes. Jak je to u vas?

Jinymi slovy dobry ci zly clovek ma u mne principielne mnohem vetsi hodnotu, zkratka protoze je to clovek, i kdyz o dobrem si budu myslet neco jineho nez o zlem. O hodnem zvreti si budu myslet take neco jineho, nez o zlem, ale nikdy je nebudu videt na stejne hodnotove urovni jako cloveka. Jak je to u vas?
21. 03. 2009 | 19:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Englishman;

No prece jen - nic takoveho jako vedu, umeni, u zvirat nepozorujeme...

*********************
Hajný:

Pro cloveka je zcela objektivne dulezitych i spousta "iracionalnich" veci, dokonce bych rekl, ze jsou to ty nejzajimavejsi - myslite opravdu, ze by se o nich nemelo diskutovat, nebo ze by diskuteri meli byt trestani odebranim vysokoskolskych diplomu??

..
21. 03. 2009 | 19:42

Hajný napsal(a):

To Viola:
Tento vědecký objev jsem nezpozoroval.
Moje tchýně byla zdravotní sestra.Viděla umírat hodně lidí.Ale o duši unikající z těla nikdy nemluvila.Takže ji nikdy neviděla.A protože byla silně věřící,tak by nám to zajisté obratem sdělila,kdyby ano.
Já sám jsem také viděl umírat pár lidí a také jsem žádnou duši neviděl.To že si člověk v okamžiku smrti vzdychne,je jiná věc.

Necháme si každý svou víru.Já si nechám tu svou. Alespoň se nebudu klepat strachy jak dopadnu kvůli svým hříchům
21. 03. 2009 | 19:46

Hajný napsal(a):

to vaclavhorejsi:
To víte že ne!Já jsem si jen chtěl se svou obvyklou potměšilostí dloubnou.A těšit se na reakce.
21. 03. 2009 | 19:49

Hajný napsal(a):

oprava:
....dloubnout.
21. 03. 2009 | 19:50

im napsal(a):

@Pepa Řepa

Omlouvám se za off topic.

Na minulém blogu (Správný krok...) jsem Vám 19.3. v 18,40 nechala drobnou poznámku k pokračování Nebe nad Berlínem.
21. 03. 2009 | 20:00

Viola napsal(a):

Pravděpodobně je to tak, ten poslední vzdech je duše, která opouští tělo, je jiný než obvyklý výdech, je to ten dech, který nám byl Bohem vdechnut a my při smrti tuto duši mu vracíme.

Pro Lenu

na příkladu domácích mazlíčků je vidět to polidšťování. Namísto aby lidé hledali oporu zase v lidech, pořídí si pejska, kterého mají jako kamaráda, dítě, přítele, partnera atp. Oblékají je, mluví s nimi, dávají jim jíst to samé, co jí oni, podřizují ho svému životu. Pak vzniknou takové diskuse o duši zvířete a z toho mohou pak vzejít špatné závěry.
21. 03. 2009 | 20:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik
Tak tedy jinak:
" Mne se to jevi jako nepochopeni unikatnosti ditete jako cloveka. " V čem je dítě - lidské mládě unikátní?
21. 03. 2009 | 20:13

JAHA napsal(a):

Kedze vacsina pisatelov presla od zvierat vseobecne (ako to uviedol autor) k psovi (co je pochopitelne, s nim maju vycsie skusenosti, ako s inymi zvieratami), trpezlivo cakam na reakciu "Lineho cerneho pse" na otazku autora. Ale aj absencii hoci len jedneho "haf", pokial rozumien LCpsovi, mi nieco hovori:-).
P. S. Len tak na okraj, cosi este z komunistickych osemdesiatych rokov:
Bajku, ci satiru
napisat chcel som
neviem vsak ako
pohnut s tou vecou.
O zvieratkach bajky
napisane boli
o zveroch sa pisat
ktokolvek dnes boji...
21. 03. 2009 | 20:16

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
nevím proč poeticky hovořit o smrti slonů.

Zajděte si na jatka a uvidíte, jakou mají ta zvířata ze smrti hrůzu.

Inu - raději asi ne, že?
Po takovém zážitku by Vám ten biftek tolik nechutnal.

Možná byste, jako vědátor, co utrápil hezkou řádku živých tvorů, mohl založit nadaci na pomník Laboratorní Myši.
21. 03. 2009 | 20:16

shipper napsal(a):

Hajný
Jak může taková řada vysokoškolsky vzdělaných lidí diskutovat o něčem tak iracionálním jako je duše?
Protože je to pro mnohé totéž, co vědomí.
21. 03. 2009 | 20:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Pan IP 71.237.20.58 se chová jako kolega pana profesora a současně jako zhrzený konkurent frustrovaný z nedostatečného úspěchu.
21. 03. 2009 | 20:27

bigjirka napsal(a):

Nejsem si jist, zda mají duši měňavka, trepka velká, nezmar.. nevím, kde je ta hranice. Baryk duši má a Betynka ji měla taky. Když jsem pro ni jel po operaci lymfomu na střevech, moje nejlepší manželka mi řekla.. a přivez ji, ne abys ji tam nechal píchnout.. Vyskočila z auta, moc jí to nešlo.. byla vyhublá.. zkusila žrát, nešlo to.. vzdala to.. pak i pití.. poslední den si obešla svoje místa a čuchala si k vodě.. byla důstojná...
21. 03. 2009 | 20:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik:
"Osobne nechapu, jak se muze srovnavat dusevni vyvoj ditete s dusevnim vyvojem zvirete." To bude asi tím, že srovnatelné jsou. Ostatně o tom byly i vědecké práce.
21. 03. 2009 | 20:31

JAHA napsal(a):

Ad: dzindzik
Zdravim vychodnara!
21. 03. 2009 | 20:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
To je tím, že není definován pojem duše. Osobně mne vždy zaujal rozdíl v chování měňavek oproti bičíkovcům v nativním preparátu. Bičíkovec při svém doputování na okraj sklíčka změnil směr svého pohybu více ke středu, měňavka vždy lezla "tupě" dál, až na suchu praskla. Takže by se dalo říci, že bičíkovec na rozdíl od měňavky měl už něco jako zárodek duše. :)
21. 03. 2009 | 20:40

Kanalnik napsal(a):

Zbynek Matyas:

Osobne by mne zajimalo, jaky prinos by mohl mit vyzkum, jehoz podstatou je srovnani dusevniho vyvoje cloveka a zvirete. To, ze takove vedecke prace byly provedeny (o cemz nevim, ale proc ne) mi nijak nesdeluje motiv a smysl takove cinnosti.

Dite se vyviji jako dite a nechapu jak diteti ci jeho rodicum muze prospet znalost dusevniho vyvoje zvirete a naopak. Zda se mi, ze je uzitecnejsi se zabyvat dusevnim vyvojem deti, srovnavat deti mezi sebou, jejich rodiny atd., protoze to muze rodinam a detem pomoci. Jak muze pomoci srovnavani dusevniho vyvoje deti a zvirat mne nenapada a ani bych tam ja osbone nic nehledal, protoze tam zadny pro mne hodnotny vysledek podle mne nebude, nebot, jak jsem rekl vyse, povazuji zvirata a cloveka za dve oddelene skupiny.

Jinak vas argument na vetu "Osobne nechapu, jak se muze srovnavat dusevni vyvoj ditete s dusevnim vyvojem zvirete." stylem "To bude asi tím, že srovnatelné jsou." je nic neresici a nikam neposunujici, respektive nenese to informacni hodnotu, ve ktere bych mohl od vas neco najit. Mozna myslite, ze to nechapu, protoze srovnatelne jsou, ale to neni argument k meritu veci. Ja vam zase mohu rict, ze to nechapete vy, protoze srovnatelne nejsou a nijak se vzajemne neobohatime.

Dite je unikatni tim, ze je to clovek, osobnost, na naprosto jine kvalitativni urovni ve srovnani se zviretem. Ma unikatnost lidske bytosti. Zvirata jsou take unikatni, ale jako zvirata. Protoze ja zvirata nepovazuji za plnohodnotne osobnosti tak, jako lidi ci deti. Mozna je mohu povazovat za unikatni zvireci osobnosti, individuality, nicmene nikdy je nepostavim na stejnou uroven jako lidskou bytost. Vy ano?
21. 03. 2009 | 20:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Viola:
"Pravděpodobně je to tak, ten poslední vzdech je duše, která opouští tělo" Pravděpodobnější však je, že jde o výmysl nemající se skutečností nic společného.
21. 03. 2009 | 20:58

Ben napsal(a):

Bigjirko,
už jsem tu psal, že psi duši musí mít, jsou to přece naši nejvěrnější, tak proč jim tu duši brát, ale co chudák kráva, koza, prase. Uvažujeme a diskutujeme, jestli ji mají též? U nich už nám to ani tak moc nevadí, jestli ji mají či ne.
To jenom ty smutné oči našich pejsků působí. Ale smutné oči má i kůň nebo vrabec, když dokonává. Loni sousedovic potvora Micka samozřejmě s duší(je hodně mazlivá) zakousla kosí mládě asi bez duše (kosi nejsou mazliví) a to kose ještě tak smutně zamrkalo očima, že kdybys to viděl, tak bys řek´, nejenom náš Baryk duši má.
A když kose tak i měňavka, nebo to není živý tvor?
21. 03. 2009 | 21:01

JC napsal(a):

Zbyzněk Matyáš,
K těm dětem - lidským bytostem, byste jako atheista mohl třeba zaujmout postoj, že prostřednictvím lidského mozku vesmír přemýšlí sám o sobě.To se myslím prostřednictvím mozku opičího nebo kočičího nekoná.Kromě výše uvedenáho umění a vědy je lidský mozek schopen také víry. A nemusí to být jen v boha,ale třeba že Sparta zítra porazí Baník.
21. 03. 2009 | 21:06

Kanalnik napsal(a):

Lena: Jsem zvedavy na vase odpovedi.
21. 03. 2009 | 21:07

Ben napsal(a):

JC,
trochu jste se zmýlil, Baník dneska byl poražen Příbrami, ale to jen na zasmání, nezlobte se.

Spíše by mne zajímal názor pana Stejskala. Většinou zasahuje do každého blogu buď mazáním nebo slovem, tady se mi zdá, že neučinil ani jedno. Pane Stejskale, jste tam?
21. 03. 2009 | 21:16

bigjirka napsal(a):

No.. já nevím.. nebo má duši všechno živé a ta duše je podstatou života? Pak by všechno mohlo být trochu jinak a trochu blíž k tomu, co jsem tady už kdys psal...
21. 03. 2009 | 21:19

bigjirka napsal(a):

Jasně, schází tu trocha mazání! Když jsou v diskusi všechny příspěvky, je to otravně jednoduché!
21. 03. 2009 | 21:20

Ben napsal(a):

Bigjirko,
myslel jsem to jinak :-)

Asi nemáš čas a nečetl jsi diskuzi celou :-)
21. 03. 2009 | 21:25

bigjirka napsal(a):

Já nikdy nečtu všechno, Bene. A mazání náramně prospívá. Nejlepší je, když se smaže všechno. Máš největší prostor k přemýšlení, co tam vlastně bylo.
21. 03. 2009 | 21:27

Ben napsal(a):

:-))))
21. 03. 2009 | 21:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
Jaký lidský mozek? Mozek dítěte ve své činnosti do určité doby po narození se neprojevuje nijak rozdílně od mozku zvířat. Začíná se lišit až později následkem vývoje, rozdíly jsou pozdnější úměrně fylogenetické příbuznosti druhu zvířat k člověku.
kanalnik:
Motivem výzkumné práce je dosahování výsledků.
21. 03. 2009 | 21:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kanalnik:
"Dite je unikatni tim, ze je to clovek, osobnost, na naprosto jine kvalitativni urovni ve srovnani se zviretem" Není.
21. 03. 2009 | 21:36

Kanalnik napsal(a):

Zbynek Matyas:
"Mozek dítěte ve své činnosti do určité doby po narození se neprojevuje nijak rozdílně od mozku zvířat."
Jak jste na to prisel a co myslite time "neprojevuje"?

Domnivate se, ze motivem vyzkumne prace je vzdy dosahovani smysluplnych vysledku?
21. 03. 2009 | 21:37

Kanalnik napsal(a):

Zbynek Matyas:

S vami se skutecne "dobre" diskutuje. Diky za obohaceni.

"Dite je unikatni tim, ze je to clovek, osobnost, na naprosto jine kvalitativni urovni ve srovnani se zviretem". Je.
21. 03. 2009 | 21:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ale to dokázaly ty pokusy, o kterých prý nevíte, že není.
Vaše osobní angažovanost je obdivuhodná.
21. 03. 2009 | 21:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Motivem vědecké práce je dosahování výsledků. Nových. Prostě objevování. Samozřejmě nověobjevené má smysl.
21. 03. 2009 | 21:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Do určité doby není rozdíl mezi mládětem gorily či šimpanze a člověka.
21. 03. 2009 | 21:53

JC napsal(a):

Zbyněk Matyáš,
Nikdo vám nebere vaši nevíru v duši.Myslím ,že vím kam míříte s těmi dětmi.Chcete říct, že pokud budou novorozence vychovávat opice/zapomeňme na Mauglího/ nikdy se z něj nestane člověk, ale bude to takový více inteligentní lidoop.Asi nikdy nebude přemýšlet o bohu a vesmíru, ale také nikdy nesestrojí parní stroj v tom souhlasím, ale v každém tom nově narozeném člověku/pokud se bude standardně vyvíjet v lidské společnosti/ je naděje/tu mimochodem zvířata také neznají/,že možná pohne lidstvem k něčemu lepšímu.
21. 03. 2009 | 22:01

Kanalnik napsal(a):

Zbynek Matyas:

Co dokazaly pokusy?
Co jeste vsechno dokazaly pokusy?

Veda, to jsou jednotlive osoby, ktere neco zkoumaji. Veda ci pokusy vam dokazi jednoznacne mnoho v nekterych oblastech, ale v nekterych ne. Toto, co mi tvrdite, je jedna z nich. Stejne tak je treba "dokazana" evoluce. To jsou hypotezy, ne dukazy ze neco je nebo neni.

Od prvniho dne od narozni ci i pred nim zacina unikatni emocionalni vyvoj ditete, ktery se neda srovnavat s vyvojem zvirete. To je proste skutecnost a toto mi nevyvratite.

Moji osobni angazovanost nechte prosim napokoji. Ja reaguji na vase strucne komentare, aniz byste mi prozradil, co si vlastne myslite, tak nevim, proc se nad tim pozastavujete.
21. 03. 2009 | 22:03

Viola napsal(a):

Jen tak pro zajímavost:

Psi měli v různých zemích různé postavení. Zejména v Egyptě, kde se jich užívalo při lovu, těšili se na tehdejší poměry velké úctě. Písmo používá pojem „psi“ jako obraz pro vetřelce, kteří narušují klid v církvi, jak čteme v listě Filipským 3,2 „Dejte pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky…“
21. 03. 2009 | 22:24

Čochtan napsal(a):

Padlo tu slovo osobnost. Pes, kočka i někteří ptáci jsou "osobnosti". Měňavka nejspíš ne. Nesouvisí to spolu, duše a osobnost ?
21. 03. 2009 | 22:26

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
mám problém s pochopením té systematiky.

Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: primáti (Primates)
Nadčeleď: hominoidi (Hominoidea)
Čeleď: hominidi (Hominidae)
Podčeleď: lidé (Homininae)
Rod: člověk (Homo)
Druh: člověk moudrý (H. Sapiens)

Chápu, že já i šimpanz jsme savci a primáti. Je šimpanz jiná nadčeleď ? Kde se odštěpuje ?
Jak je to s podčeledí „lidé“, má víc rodů ? Co rod „člověk“, má víc druhů ? Nezdá se mi totiž, že by některá etnika musela nutně mít přívlastek sapiens.
21. 03. 2009 | 22:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
Staly se případy lidí unesených v batolecím věku zvířaty do džungle nalezeny v pozdějším věku. Např. dívka vychovaná vlky lidmi objevená v jejích tuším třinácti létech se chovala jako vlk. Zemřela dvacetiletá na duševní úrovni čtyřletého dítěte. Ve výchově dítěte platí táž zásada jako u vyšších zvířat: pokud se propásne příslušný věk vhodný pro vznik či vývoj určité vlastnosti, v budoucnu již se plnohodnotně nevyvine.
21. 03. 2009 | 22:52

JC napsal(a):

Čochtan,
Myslím, že ne. Co já považuji na lidském mozku unikátní je to, že existenci vlastní nebo zvířecí duše dokáže vůbec připustit.
P.S. Pro atheisty : duši člověka nahraďte duchovním životem.
21. 03. 2009 | 22:54

JC napsal(a):

Zbyňek Matyáš,
O těch případech vím, proto jsem to psal.
21. 03. 2009 | 22:56

stále rebel napsal(a):

Duše (latinsky anima) je v pojetí mnoha filozofických a náboženských systémů duchovní podstatou, která je vlastní živým bytostem. Tyto systémy považují většinou duši za nesmrtelnou, často nehmotnou.

http://cs.wikipedia.org/wik...
21. 03. 2009 | 23:04

Hajný napsal(a):

to JC:
Císař Fridrych II. udělal pokus.Nechal nemluvňata vychovávat tak,že jejich chůvy se s nimi nesměli mazlit ani na ně mluvit.A nechal pozorovat jejich vývoj.Všechna zemřela na duševní úrovni ročního dítěte ve velmi útlém věku.
Stejně tak nechal poravit člověka uzavřením v sudu.Pak hledal duši,žádnou nenalezl!
21. 03. 2009 | 23:06

EWCZ+ napsal(a):

Rod Homo ma jen jeden druh. lidske rasy se povazuji za geograficke populace, nikoli druhy, protoze se mohou vzajemne krizit za vzniku plodnych misencu. Jestli je to ovsem dobry napad, je otazka zcela jina...
21. 03. 2009 | 23:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik:
"Veda, to jsou jednotlive osoby, ktere neco zkoumaji" Nikoliv, ve vědě platí pravidlo objektivity experimentu, za stejných podmínek stejný experiment poskytne stejný výsledek. Větší potíž bývá s vědami neexperimentálními a potom s těmi společenskými, které leckdo se zdráhá považovat za vědy.
Evoluce je dokazatelná fosilními nálezy, např. není možno nalézt kosterní pozůstatky dinosaurů v prvohorních či čtvrtohorních vrstvách, lidské např. ve vrstvách usazených před 10 milióny let.
"Od prvniho dne od narozni ci i pred nim zacina unikatni emocionalni vyvoj ditete, ktery se neda srovnavat s vyvojem zvirete." Nikdo nic takového neprokázal, opak však ano.
21. 03. 2009 | 23:07

Hajný napsal(a):

oprava:
...nesměly...

Nejvyšší čas jít spát,takových chyb!
21. 03. 2009 | 23:08

franta64 napsal(a):

A toto jste viděli ?
http://www.novinky.cz/kokte...
21. 03. 2009 | 23:12

Čochtan napsal(a):

EWCZ+
Jak je to s psy ?
Tam se také mohou různé rasy křížit za vzniku plodných míšenců. Takže psi smí mít různé rasy a Homo ne ?
21. 03. 2009 | 23:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
rod Homo a jeho druhy:
http://en.wikipedia.org/wik...(genus)
21. 03. 2009 | 23:36

Čochtan napsal(a):

Dík Zbyňku.
21. 03. 2009 | 23:51

Jan Vaculík napsal(a):

Duše, o které tu hovoříme, je lidská.
Zvířata mají tolik duše, kolik jim jí dáme; ale vždyť tak je to i s lidmi. (Člověk, který by od narození vyrůstal uzavřen v černé bedně, izolován od všech podnětů, by asi dopadla moc špatně a kdejaké zvíře by nám asi připadalo oduševnělejší, než on.)

Divoká zvířata, ktrá žijí jen mezi sebou, nemají příležitost získávat lidskou duši. Zůstávají tedy prázdná?
Pochybuju.

Pokusy z duší člověka a zvířat lidi lákaly už dávno: Mauglí, lidské mládě vychované vlky. Jaký by asi ve skutečnosti byl?
Bohužel, člověk si nedovede u zvířat představit jinou duši, než lidskou.
22. 03. 2009 | 00:58

Lena napsal(a):

Kanálník:

Ja neschvaluji samolibe strileni deti ani strileni zvirat, a o takovem cloveku si myslim sve (nicmene porad vidim jeho hodnotu jako individualniho cloveka vetsi, nezli hodnotu jakehokoli zvirete).
***
1) Proč?
2) Nesouhlasím. Takový člověk žádnou hodnotu nemá.
-------------
Pokud se to stane a je vysledkem zastrelene dite, je to pro mne mnohem vetsi rana, nez zastreleny pes. Jak je to u vas?
***
Souhlasím. Taky ve své podstatě nadržuji své rase.
22. 03. 2009 | 00:59

Jan Vaculík napsal(a):

Leno (11:29),
díky za formulaci, že člověk momentálně stojí na vrcholu potravního řetězce, kdyby tomu tak zrovna nebylo, tak by to s tou duší taky asi viděl jinak.
Ano, myslím si, že přesně tak to je.
Antropocentrismus je hypertrofovaný. Vychází k křesťanství a křesťanská tradice (ano, jsme sekularizovaní křesťané!) je furt to nejlepší, co máme. Ale myslím, že se musí narodit systém, který bude od toho antropocentrismu osvobozen. Pokud lidstvo do té doby dožije.
22. 03. 2009 | 01:11

Lena napsal(a):

Viola:

na příkladu domácích mazlíčků je vidět to polidšťování. Namísto aby lidé hledali oporu zase v lidech, pořídí si pejska, kterého mají jako kamaráda, dítě, přítele, partnera atp.
MÁTE DOJEM, ŽE SI TITO LIDÉ MYSLÍ, ŽE JIM PES POMŮŽE STAVĚT BARÁK NEBO UŽIVIT DĚTI? DĚLÁTE SI S TOU OPOROU LEGRACI?

Oblékají je,
KDYŽ MÁTE ŠTĚNĚ NEBO STARÉHO PSA SE ZÁVĚSY, PAK JE V ZIMĚ OBLEČEK NEVYHNUTNÝ. JINAK SE TAKY DÁ POŘÍDIT PSOVI NĚJAKÁ NEPĚKNÁ NEMOC - NAPŘÍKLAD CHRONICKÝ ZÁNĚT MOČÁKU. TAKŽE CO JE LEPŠÍ - NEMOC NEBO OBLEČEK?
(POZN.: MÁS SE TO ZATÍM NETÝKÁ, KDYBYSTE SNAD CHTĚLA NĚCO VYVOZOVAT.)

mluví s nimi,
A TO JAKO MÁM TY POVELY PSOVI HRÁT NA KLAVÍR? MOJI PSI ROZUMÍ SLOVNÍM, PÍSKANÝM I RUČNÍM POVELŮM. A KROM TOHO JEŠTĚ I NĚKTERÝM JEDNODUCHÝM VĚTÁM O 3 AŽ 5 SLOVECH, ROZLIŠUJÍ PŘEDMĚT A PODMĚT U SLOV, KTERÉ ZNAJÍ. ČÁSTEČNĚ ZNAJÍ SVOJI ANATOMII. A VÍTE PROČ? PROTOŽE JE PRAKTICKÉ JE TYHLE VĚCI NAUČIT, USNADŇUJE MI TO MANIPULACI S NIMI.

dávají jim jíst to samé, co jí oni,
TO JE PĚKNÁ BLBOST, NEJSOU NA TO STAVĚNÍ.

podřizují ho svému životu.
TO JE V POŘÁDKU. JÁ JSEM "ALFA FENA" NAŠÍ SMEČKY A ONI JAKO PODŘÍZENÍ ČLENOVÉ MĚ MUSÍ POSLOUCHAT (ASPOŇ NĚKDY:-)). PES SE TOMU PŘIZPŮSOBUJE RÁD, JE TO JEHO JISTOTA, JEHO ZÁZEMÍ, JEHO ŽIVOTNÍ NÁPLŇ.

Pak vzniknou takové diskuse o duši zvířete a z toho mohou pak vzejít špatné závěry.
Z VÝŠE UVEDENÉHO ŽÁDNÉ DISKUZE O DUŠI ZVÍŘETE NEVZNIKAJÍ. TY VZNIKAJÍ Z TOHO, ŽE ČLOVĚK NA TOHO PSA ČI JINÉ ZVÍŘE KOUKÁ BEZ NÁBOŽENSKÝCH NEBO JINÝCH PŘEDSUDKŮ A VŠÍMÁ SI JEHO ÚSUDKU, ROZHODOVÁNÍ, PŘEMÝŠLENÍ, PROJEVŮ SNŮ VE SPÁNKU, NÁLAD, VLASTNOSTÍ, NÁZORŮ ATD.
22. 03. 2009 | 01:11

Jan Vaculík napsal(a):

Jo, k antropocentrismu jsem si teď vzpomněl na jeden vtip:

Letí Zeměkoule vesmírem a potká jinou Planetu. Pozdraví se a Planeta se ptá: "Jak se máš?"
"Blbě; chytla jsem lidi!"
"Z toho si nic nedělej, to časem přejde samo!"
22. 03. 2009 | 01:17

Lena napsal(a):

Čochtane,

ve Vesmíru (časopis Akademie věd) kdysi psali, že pes je jediné zvíře, který spolu s člověkem nemá genetické odlišnosti podle ras. Proč? Zůstávalo v té době záhadou. Možná má na to právě vliv to dlouhodobé spolužití s člověkem už od dob neandrtálců. Prostě jak se rozmnožoval člověk a míchali se jednotlivci z různých skupin, tak nějak se rozmnožovali i psi, které si lidi brali s sebou. Mnoho dnešních ras psů jsou rasy poměrně mladé. Já mám jednu ze starších verzí, čili poměrně "čistou" rasu, starou asi 200 let. Jaká genetická odchylka se mohla za 200 let u té "mojí" rasy objevit? To by asi věděl spíš pan profesor. Asi ale nic moc důsledně se prosazujícího. Ostatní savci zatím tu krev asi příliš nemísily.
22. 03. 2009 | 01:21

Lena napsal(a):

Jane Vaculíku,

parádní vtípek!!!

Antropocentrismus je naprosto zhovadilá myšlenka a hele, když se tu rozhlédneme, kolik tu má zastánců. Na můj vkus až moc.
22. 03. 2009 | 01:24

Lena napsal(a):

Jane Vaculíku,

francouzský král (nevím který) měl pokusné dítě. Udržoval ho bez kontaktu s jinými lidmi, ačkoliv s jídlem a celkem v pohodlí. Bylo duševně velmi frustrované, zbláznilo se a zemřelo v 5 letech. Tehdy se vedly hlubokomyslné filosofické debaty nad tím, zda řeč je člověku vrozená nebo je to vlastnost získaná. Tento "pokus" měl pomoci tuto naprosto zásadní a důležitou životní záhadu rozřešit. Na tomto příkladu je vidět, kam až sahá lidská blbost. A dnes to s tou lidskou debilitou není o moc lepší, jen se přesunula do jiných oblastí.
22. 03. 2009 | 01:30

Jan Vaculík napsal(a):

Co je to duše?
Souhrn všech citových vazeb, které
člověk za svého života pobral a které je schopen rozpoutat. Včetně maličkých jisker.

Zkouším, jak to nazvat, aby to pasovalo i na zvířata :--)
22. 03. 2009 | 01:30

Jan Vaculík napsal(a):

Leno,
výsledek toho zvrhlého pokusu je předem jasný! Tak mě překvapuje, že někdo cítil potřebu ho dělat.
22. 03. 2009 | 01:37

Lena napsal(a):

No, oni novodobí psychologové taky dělali "smysluplné" pokusy na zvířatech.

Například takový Lamas měl dvě skupiny prasat. Jedny vystavoval elektrickým šokům, druhé ne. Svým "výzkumem" došel k závěru, že elektrické šoky vedou ke ztrátě paměti.
Tento člověk byl také rasista stejně jako se tu projevuje Kanálník s tou svojí nadřazeností lidí nad zvířata. Ale zajímavé je, že přes svůj skeptický náhled na šimpanze po nich Lamas vyžadoval lidské chování. Museli si před ním klekat a líbat mu ruku.
No, a na podobné "výzkumy" dostával dotce, takže si týráním zvířat docela dobře vydělával, léčil svoje komplexy a krutost a ještě dělal jméno. Připadá mi, že takovíhle lidi (plus řada filosofů) jsou naprosto zbyteční. Měli by dostat lopatu a pěknou hromadu písku a makat, až by je přešly roupy.
22. 03. 2009 | 01:49

Jan Vaculík napsal(a):

Já si myslím, že antropocentrismus resp. celý problém s duší (tedy s tím, že se nám nechce přiznat ji zvířatům) vznikl proto, že se nějak musíme vyrovnat s tím, že zabíjíme a požíráme své soudruhy.

Ale já skutečně nepotřebuju sahat po až takové berličce. Mě stačí smířit se s tím, že tak je to prostě v řádu světa. Vědomí, že v masokombinátech se trápí zvířata, mi připadá mnohem trýznivější, než když vezmu králíka, kterého si půl roku hýčkáme v kotci, lupnu mu jednu za uši a sníme ho; duše neduše.
22. 03. 2009 | 01:51

Lena napsal(a):

Jane Vaculíku,

napsal jste: "Souhrn všech citových vazeb, které
člověk za svého života pobral a které je schopen rozpoutat."

To je přesně to, co funguje i na zvířata, která žijí sociálně.

Říká se, že pes nemá paměť. Je tedy zajímavé, že moje starší fena si pamatuje svojí původní paničku - blondýnu s tmavým Fordem Ka. A na každou takovou se jde podívat. Pamatuje si přesně tvar paničky i tvar a tmavost auta. Blondýna se světlým Káčkem nefunguje, bruneta s tmavým Káčkem taky ne. A to už tu paničku neviděla přes 11 let!

Svojí vlastní matku poznala asi po dvou letech a je zajímavé, že matka jí taky. Vůči svým vlastním štěňátkům uplatňovala svoji autoritu, i když se dlouho (roky) neviděli a štěňata už byla hodně dospělými psy. A oni jí respektovali a chovali se podřídivě až štěněcky infantilně, což k jiným psům nedělají.
22. 03. 2009 | 01:56

Jan Vaculík napsal(a):

Fakt je, že člověk ty kotrny, které jsou "na maso", už od začátku odlišuje od těch, v kterých si pěstuje duši; takže jim nedává jméno, atp. Myslím, že tak to tradične dělali i zemědělci.
22. 03. 2009 | 01:58

Lena napsal(a):

Jane Vaculíku,

přesně tak. Je třeba jim zajistit slušný život a zacházení a pak je bezbolestně zabít. Ačkoliv já to tak nedělám a masu se vyhýbám. Ono stejně není zase až tak zdravé, že jo?! Každopádně když už si ho dám, tak to tedy musí být opravdu kvalitní, žádné ze supermarketu. Pěkně z domácího chovu.
22. 03. 2009 | 01:59

Lena napsal(a):

Hm, tak to nemám zkušenost. Možná, že bych dokázala zabít slepici, s ostatními hospodářskými zvířaty už bych měla problémy.
22. 03. 2009 | 02:03

Jan Vaculík napsal(a):

Jak to, že psi nemají paměť?
Nebojím se psů a vycházím s nima dobře, a tak jsem se mohl přesvědčit, že i psisko vychované spíš ostře si mě pamatuje po dlouhé době (vybavuju si příklad, kdy to byly 3 roky), i když na začátku "známosti" byla třeba jenom jednodenní návštěva.

Četl jsem, že pes dokáže rozlišit a pamatovat si snad dva tisíce tváří. Musel se vždycky starat, který kus patří ještě do jeho smečky (či stáda) a který už ne.
22. 03. 2009 | 02:10

Lena napsal(a):

Obecně se tvrdí, že nemají paměť. Prý se proto nemají trestat, když člověk přijde domů a oni evidentně něco vyvedli. No, v tuhle chvíli je nejde trestat spíš proto, že se zavčasu někam odplíží a pak si honem lehnou na záda. Pes na zádech se přece netrestá, že? To ví každý houpý bezduchý pes:-).

S tou smečkou je zajímavé, že moji psi jsou ochotni smečku rozšiřovat jedinci různých, pro ně přijatelných ras. (O ptáčka tedy ne, to už je jednou jasné ze dvou naprosto nezdařených pokusů.) Ale přidružující se jedinec musí vyvinout určité úsilí v tomto směru. Nesmí být agresivní a musí spolupracovat. Je to úplně stejné jako u lidí. Spolupracující jedinec se do týmu hodí, může být přínosem, toho berem.

Už půjdu spát. Zítra musím zase do práce.
Dobrou noc.
22. 03. 2009 | 02:18

Jan Vaculík napsal(a):

Měl jsem onehdy pěkný zážitek se psem: Asi dvanáct lidí vystoupilo z motoráčku a vyrazili jsme směrem na hřeben Brd. Nepatřili jsme všichni k sobě - byly to asi čtyři skupiny lidí; kdosi z nich měl psa. Ten ovšem pochopil, že všichni jsme jeho stádo. Asi dvě hodiny jsme stoupali zasněženou krajinou víceméně pospolu; občas se někdo zdržel, někdo byl zase o 100 m vpředu, ale ten pes to musel držet pod kontrolou a běhal od prvního k poslednímu a zpět. Na hřebeni bylo lidí víc a smečka začala být nad jeho síly.
22. 03. 2009 | 02:22

Lena napsal(a):

Jo, taky jsme jednou odrovnali mojí starší fenečku hledáním hub v lese. Furt nás obíhala, jestli jsme všichni, pak už si sedala, pak lehala a pak jsme si sedli pospolu a pes se zhroutil do jediného bezpečného místa - mě na klín - a usnul.
Ale co bylo nejkrásnější: ten zoufalý výraz ve tváři, když to skutečně přestala zvládat a už nemohla.
Podobný zoufalý výraz vyměnila během asi 20 sekund z výrazu šťastného a nadšeného, když mi chlubivě přenechala uloveného divokého králíka a já ho k psímu zděšení vyhodila do popelnice. To psí neštěstí, tu zoufalost, vytřeštěné oči a svěšené koutky to jste neviděl. A pak mě řádně sprdla a kroutila nade mnou chvíli hlavou, neb pochopila, že jsem úplně blbá.

Tak dobrou. Už fakt musím.
22. 03. 2009 | 02:29

Morgast napsal(a):

Vážený pane Hořejší, opravdu nevycházím z údivu! Biolog opravdu nemá co mluvit o duši, protože je to věc mu nepříslušející. A pokud jde o to, jestli má zvíře duši, můžeme najít filozofické koncepty, které oduševní nejen zvířata, ale kupříkladu i nerosty. Činí je to rovné lidem?! Protože tohle dle mého Váš článek sleduje! A odpověď zní, nikoliv!
22. 03. 2009 | 03:24

Jan Vaculík napsal(a):

Mě překvapilo, s jakou samozřejmostí nás ten pes zahrnul do svého stáda, ačkoliv jsme vůbec nešli v jednom chumlu - každý si udržoval jakýsi diskrátní odstup. Ale na druhou stranu jsme nakonec zůstali velmi dlouho takto pospolu, protože ten pes si přál, aby to tak bylo. :-)

Dobrou noc!
22. 03. 2009 | 03:26

Jan Vaculík napsal(a):

Morgaste,
dějí se tady ještě mnohem horší věci, než tušíte:
mluví tady o duši nejen biolog, ale i ekonomka, lesník, ba dokonce - ó hrůzo! - i automechanik!
22. 03. 2009 | 03:30

OLO napsal(a):

Pro:iffa já si myslel že já a moje sestra jsme slabé povahy to vypínání TV při nechutných ukázek týrání zvířat a dětí okamžitě přepínám je mne zle co homo sapiens dovede mněl by si každý uvědomit že na týhle kouli co vyrostlo co se narodilo by mnělo být tabu,a do přírody zasahovat co nejšetrněji a naše nároky by se nemněli zvyšovat na ukor tvorů žijících na této planetě která má duši a člověk který má v ruce samopal neznamená že by mněl být pánem tvorstva jsme tu jen na navšťevě proto se tak chovejme.
22. 03. 2009 | 06:41

skeptický napsal(a):

Chemik má podle mého názoru k vysvětlení pojmu duše blíže,než nějaký odchovanec theologického semináře,a to více,než si uvědomuje.

Bůh stvořil svět.

Ten se podle posledních vědeckých poznatků skládá z atomů,které se různě kombinují.
Čili tam by se mělo začít hledat.

Podle Aristotela se začalo s ohněm a vodou.
Část vody se odpařila,vytvořila vzduch,zhoustlá část vody vytvořila zemi.

Pohanská náboženství měla blíž k přírodě.Měli Dia hromovládného,Neptuna boha moří,Mithraický kult vzýval boha slunce.

Vývojem se z toho stal kšeft.
Církev si nepřeje,aby někdo pátral po bohu sám.To je jejich monopol.Bible se dokonce zakazovaly laikům.

Pak šíří moudra jako cesty boží jsou nevyzpytatelné,mysterium svaté trojice,lidská mysl není schopna pochopit boha.

Kde by byla moc biskupů,rabínů a dalších,jejich vliv a bohatství,kdyby si lidé uvědomili,že se vlastně klanějí slunci,vodě a vzduchu,neoddiskutovatelně třem základním a nutným požadavkům života.

Omluvou jim budiž,že otcové církví to už dávno nevědí také.

Mezi lidem pak nekonečné debaty,kde každý uvádí učená moudra,která si někde přečetl,s nevyhnutelným závěrem,že je to nad lidské chápání,a že je to tak vlastně dobře.Je to jak mateřská školka pořádající semináře o atomové fysice.(Ta je ostatně taky vedle).

Nikdo nechce jednoduché pravdy.

Učenci si žárlivě hájí svoji vědy,neboť ty jim dávjí prestiž.
Jejich pravda je nedokonalá,pro stromy nevidí les.

Na to plánované téma se moc těším.
22. 03. 2009 | 06:49

Vaclav Horejsi napsal(a):

Čochtan:

Do celede Hominidae patri Homo sapiens (jediny druh, tzv. rasy jsou si ze zoologickeho hlediska tak blizke, ze netvori ani tzv. poddruhy), lidoopi a gibboni. - viz http://cs.wikipedia.org/wik...

Vymrelymi druhy rodu homo jsou napr. Homo neanderthalensis (vymrel cca pred cca 30 tis. lety), Homo florensis (vymrel cca pred cca 12 tis. lety).

Pro prehled dalsich fosilnich druhu viz http://cs.wikipedia.org/wik...

Taxonomicke vztahy mezi ruznymi prislusniky nadceledi Hominoidea viz http://cs.wikipedia.org/wik... - cloveku je nejblizsi simpanz (2 druhy), pak gorila, jeste mene orangutan (vsichni celed Hominidae) a jeste mene gibboni (celed Hylobatidae).

..
22. 03. 2009 | 08:39

vaclav Horejsi napsal(a):

Lena:

Antropocentrismus je (v rozumne mire!) OK, ba dokonce nezbytnost.

..
22. 03. 2009 | 08:45

Čochtan napsal(a):

Leno,
"..že pes je jediné zvíře, který spolu s člověkem nemá genetické odlišnosti podle ras.."

To je s dovolením blbost, protože štěně feny jezevčíka, když ji pokreje jezevčík, je opět jezevčík a ne třeba dobrman. Takže někde (nejen) fyzické vlastnosti jeho rasy zakodovány být musí.
To je stejné i u lidí, černoch s černoškou mají opět černouška.
22. 03. 2009 | 08:48

Čochtan napsal(a):

Pane profesore, díky za linky.
Vidím, že věda v tom všem nemá ještě úplně jasno. "..Systematika se v souvislosti s novými paleontologickými nálezy mění... ". Když se tak dívám na obrázek onoho Homo erectus, tak mi připadá, že mnoho Afričanů se jemu podobá víc, než většině Evropanů. Stavbou lebky, tvarem nosu,.....
22. 03. 2009 | 09:03

Jan napsal(a):

Nejenom pejskařům doporučuji knihu kterou napsal Rupert Sheldrake z University of Cambridge

Název: Váš pes to ví

Podtitul: Jak psi poznají kdy se jejich pán vrací domů a další neobjasněné schopnosti zvířat

link na český překlad:

http://www.neoluxor.cz/knih...
22. 03. 2009 | 09:26

vaclavhorejsi napsal(a):

Čochtan:

"Když se tak dívám na obrázek onoho Homo erectus, tak mi připadá, že mnoho Afričanů se jemu podobá víc, než většině Evropanů. Stavbou lebky, tvarem nosu,....."

To je velmi amatersky nazor - zkuste se zeptat odborniku-antropologu, anatomu; myslim, ze z kosternich pozustatku se neda spolehlive poznat prislusnost k "rase".
Rozdily mezi cernochy a belochy jsou asi takove, jako mezi svetlymi a tmavymi vorisky.

..
22. 03. 2009 | 09:29

Viola napsal(a):

Pro Morgasta

Pro pana profesora Hořejšího je dokonce potřebné o duši mluvit.

Pokud jde o minerály, jsou také živé, ale nemají duši, protože nedýchají. Celý vesmír je živý a zatím jedinou jeho duší jsme my, protože naše Země dýchá. Vše, co dýchá má duši. V dechu je možná více, než si myslíme, dechem se ovlivňujeme. Jen malinký příklad: četla jsem, že ženy žijící pospolu mají synchronizovaný menstruační cyklus. Olivňují se jen tím, že jsou spolu a dýchají spolu. Teď mě napadlo rčení : "jeden dýchá pro druhého".

Pro Lenu, pravděpodobně jsem Vám šlápla na bolavé kuří oko. Na psí myzlíčky bychom si opravdu měli dát pozor, aby nám nepřerostli přes hlavu. Znám případ, kdy dvojice spolu žije a mají psa, pro jakési citové naplnění , žena má silnou alergii, že ráno a někdy i celou noc prokašlá, ale psa se nejsou schopni zbavit - nepochopitelné!
22. 03. 2009 | 09:40

Viola napsal(a):

Myzlíčky skoro ani nebudu opravovat, samozřejmě patří mazlíčky. Této chybě se říká zákonitá a podvědomá :-))
22. 03. 2009 | 09:43

Viola napsal(a):

A ještě něco,

napsal tu někdo, že duše není duch?
22. 03. 2009 | 09:53

Jagoda napsal(a):

Psi došli k lásce k člověku evolučně, je to s ní stejné jako s krunýřem nebo trny na hřbetě - pes je před člověkem chráněn "přes city". Člověk má rád psy, protože psi mu projevují lásku. Není na tom ale nic špatného, sám mám dvě boxerky a nezahlížím na ně kvůli tomu.
Dále bych chtěl vypíchnout přístup katolické církve ke zvířatům, který je pouze pragmatický. Vatikám nikdy nepřipustí, že by zvíře mohlo mít duši a mohlo přijít do nebe. Ačkoliv kdo ví, třeba za nějakých dvacet let bude svatořečen první jezevčík.
22. 03. 2009 | 10:05

JC napsal(a):

Skeptický,Jagoda,
Pokud se bavíme obecně o duchovnu,bohu,duši,nevím proč stále zmiňujete Vatikán.Existují náboženství, které zvířatům duši přisuzují. Já si myslím, že existují meze lidského poznání.V náboženstvích se tomu říká tabu nebo záclona za kterou není radno se vydávat. Vědci se také občas dostanou k výsledkům/třeba v kvantové fyzice/, kdy už to ani jejich mozek nebere a svádí je to k myšlence boží existence. Nicméně výsledek snažení dostat se za tuto pomyslnou hranici je v případě věřících i atheistů stejný - zcvoknou./kdo ví možná je to důkaz, že se s bohem osobně setkali/:-)).
Skeptický, To co jste napsal o církvích samozřejmě platí/o některých/, nicméně to přece nemůže mít nic společnéh s tím jestli bůh je nebo není.
22. 03. 2009 | 10:23

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
to není "amatérský názor" to je to, co moje oči vidí. Nic víc, nic míň.
22. 03. 2009 | 10:28

Viola napsal(a):

Okopírováno z jedné ze stránek o náboženství, které uvedl pan profesor:

….a Eugen Drewermann: „Vše, co existuje, žije jen skrze Boha. Vše živé má božskou duši. Zvíře samozřejmě neví, co ví člověk: že v něm přebývá nesmrtelná duše. Ví to však člověk skutečně? Nežije většina lidí v tupé nevědomosti podobně jako zvěř? Jsou si vědomi svého božství? Neuvědomují si ji o nic víc než zvířata. Kdo ví, zda zvířata si v průběhu evoluce neuvědomí svoji duši a nevyvinou se výše než my?…..“
22. 03. 2009 | 10:29

skeptický napsal(a):

JC

Otázky existence boha jsem se nedotkl,protože ji nezpochybňuji.

Všechna náboženství se víceméně převlékají do různých kabátů,přizpůsobených jazyku té které části světa.Ale zpráva je stejná.

Pohádky mají také co říci.

Vezmete-li různá božstva různých náboženství,různých dob,existují dokonce ekvivalentní tabulky.

Perský ,později románský Mithras
má svůj původ v řeckém bohu slunce Heliovi.

Původ křesťanských svátků byste našel už ve starých pohanských náboženstvích.
Takže křesťanské svátky nahradily postupně vžité pohanské oslavy ve stejnou dobu roční bez velkých problémů.

Několik miliard lidí věří v boha pod několika různými jmény.
Ovšem organisovaná náboženství nerado vidí jak laiky,tak i svoji kleriku se v náboženství Štourat v podobě náboženských spekulací.

Ve středověku se sice někteří mniši a různí přírodní filosofové těmito otázkami zabývali,a existují cenná díla v tomto směru.Ovšem Vámi zmiňovaná tabu v podobě Inkvizice hrozila vždy.

Poměrně liberální v tomto směru byl judaismus se svojí Kabalou.
Koncem 19.stol.téměř každý druhý žid ve východní evropě byl kabalista,včetně mnoha rabínů.

Bohužel všechna tři současná náboženství jednoho boha jsou víceméně nesmiřitelná v otázkách náboženství,a mají tendence si vyhledávat militantní prvky ve svých písmech.Dále pak jinověrce paušálně označovat jako pohany.

Ohledně limitů lidského poznání mám jiný názor.Je ovšem předem nutno vědět,co hledám.

Atomová fyzika se zamalovala na podlaze do kouta,i se svou kvantovou mechanikou.Pánubohu stačily kuchyňské počty.

Vezmete-li si počítač,kde ucpete paměť na limit,mnohdy zbytečnostmi,nebo i chybnými daty,moc rychle vám už neběhá.
22. 03. 2009 | 11:11

skeptický napsal(a):

P.S.
Zpátky k těm limitům poznání bych chtěl dodat,že dál,než k pravdě se člověk nedobéře.Další pokrok není možný v daném směru.

Lze však tuto pravdu aplikovat jako pevný základní kámen při hledání jiné pravdy,odpovědi to na jinou otázku,pokud existuje souvislost.
22. 03. 2009 | 11:25

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Oprava pro znalé : ...svoje kleriky...
22. 03. 2009 | 11:39

Lena napsal(a):

Vilolo,

Jen malinký příklad: četla jsem, že ženy žijící pospolu mají synchronizovaný menstruační cyklus. Olivňují se jen tím, že jsou spolu a dýchají spolu. Teď mě napadlo rčení : "jeden dýchá pro druhého".
TAK FENY TO MAJÍ TAKY TAK.

Pro Lenu, pravděpodobně jsem Vám šlápla na bolavé kuří oko. Na psí myzlíčky bychom si opravdu měli dát pozor, aby nám nepřerostli přes hlavu. Znám případ, kdy dvojice spolu žije a mají psa, pro jakési citové naplnění , žena má silnou alergii, že ráno a někdy i celou noc prokašlá, ale psa se nejsou schopni zbavit - nepochopitelné!
OPRAVDU JE TO ŠLÁPNUTÍ NA KUŘÍ OKO TO JEDINÉ, ČÍM JSTE SCHOPNÁ REAGOVAT NA MOJE PRAKTICKÁ VYSVĚTLENÍ K VAŠIM PŘEDSUDKŮM? A PŘIDÁTE PŘEDSUDEK DALŠÍ? TAK TO JE DOSTI UBOHÉ.
STEJNĚ JAKO S KANÁLNÍKEM NEMÁ SMYSL SE S VÁMI BAVIT, VY JSTE NEPOUČITELNÁ, UZAVŘENÁ DO SVÉHO NÁBOŽENSKÉHO FANATISMU A NEMÁTE ZÁJEM SE COKOLIV DOZVĚDĚT.
TO I TEN ČOCHTAN JE LEPŠÍ.
22. 03. 2009 | 11:40

Lena napsal(a):

Čochtane,

citovala jsem jen to, co si pamatuji z časopisu Akademie věd. Reklamace, prosím, uplatňujte tam:-).
22. 03. 2009 | 11:41

Lena napsal(a):

Pane Hořejší:

s tím antropocentrismem je to jako s kořením - měl by se užívat jen málo. O rozumné míře tohoto náhledu má každý jinou představu. Myslím, že my ho v současné době užíváme extrémně mnoho a že se nám to hrubě nevyplatí. Takže se to nakonec ukáže jako antiproduktivní myšlenka. Byla bych pro, abychom vyznávali spíše antropoharmonii.
22. 03. 2009 | 11:46

Lena napsal(a):

Čochtane,

jen tak pro pobavení:
jedna moje známá má kamarádku a té se v manželství s bělochem narodil černoušek. To byla korrida! Taťka ho odmítl uznat, není se co divit, a šel na test. A pak málem dostal infarkt, když byl testem prokazatelně uznán za biologického otce.
To jsou věci, co? Nakonec se po pátrání v rodině ukázalo, že nějaký pradědeček byl taky černoch, na jeho dítěti to však nebylo znát, na dalších generacích taky ne, tak se na to zapomnělo až do ... to už víte.
22. 03. 2009 | 11:51

Lena napsal(a):

Jagoda,

perfektní.
Je potřeba si uvědomit, že pes je v podstatě symbiont člověka. Došlo k tomu pro vzájemnou výhodnost, která funguje dodnes. Mě se tedy velmi hodí, když mi psi signalizují vetřelce nebo nějaký problém, který se jim nelíbí. Často se nelíbí ani mě a jsem ráda, že o něm od nich vím včas. Psi jsou upotřebitelní i na speciální práce, známe psy vodící, asistenční, lovecké, pastevecké, canisterapeutické, záchranářské. Pes se v průběhu věků člověku přizpůsobil, naučil se i částečně rozumět řeči. Stejně jako člověk je to sociální zvíře a do své smečky už dneska bere nejen jedince svého druhu, ale také jedince lidské. Je to prostě přirozený vývoj.
To akorát egocentrističtí lidští pitomci si dneska myslí, že žádné sociální skupiny - lidské ani psí - nepotřebují. A pak jsou třeba ještě móc rádi, když jim nějaký socializovaný, empatický lidský dobrovolník po havárii a následném pobytu na vozíku vycvičí psa, aby mu nosil věci z ledničky, otevíral dveře a podával upadlé předměty.
22. 03. 2009 | 12:09

bigjirka napsal(a):

Nojo, Leno, Mendelově hrachu to vycházelo taky tak. Myslím, že příznakem vědomí je i strach.

To, že šutry jsou živé, bych nekomentoval.

Možná ale, že život = duše?
22. 03. 2009 | 12:10

Jan Vaculík napsal(a):

Co je to duše a jestli existuje - to je nadbytečná otázka, dokud si člověk neujasní, z jakého hlediska na ni pohlíží.

Jinak se na to bude dívat "pravověrný" křesťan, jinak budhista a jinak komunista, který duši nepřizná třídnímu nepříteli, a proto raději nikomu. I každý z nás, mluvě o duši, bude tím v různých souvislostech myslet něco jiného. Pokud je někdo profesí psycholog zvířat, asi nebude říkat, že zvířata duši nemají.
22. 03. 2009 | 12:14

Jan Vaculík napsal(a):

Na jedné straně vidím duši (tedy jakousi nesmrtelnou boží sílu) v tom, že živá hmota je schopna uspořádavat se do celků, které jsou pak obdařeny obdivuhodnými vlastnostmi. (Darwinova eoluční teorie mě okouzlila, když mi bylo 11 let, a vydrželo mi to dodnes.
To by přesně odpovídalo tomu, co říká Bigjirka.

Pak můžu duši vidět ve schopnosti sdílet a projevovat cit. To zvířata určitě dokážou, ale je otázka, nakolik je jim to vlastní, tedy nakolik to převzaly od člověka.
22. 03. 2009 | 12:23

Lena napsal(a):

bigjirko,

zdravím.
O šutrech jsem nic nepsala. Ale teď jsem si vzpomněla na pokusy s rostlinami. Měly obranné reakce na lidi, kteří jim ublížíli.
22. 03. 2009 | 12:24

Lena napsal(a):

Jane Vaculíku,

převzít od lidí by to mohli zvířata domácí. Ale vzájemný cit mají i divoká zvířata. Je to podle mě způsob jak přežít.

Musím zase pracovat, tak se tu zatím mějte hezky.
22. 03. 2009 | 12:26

bigjirka napsal(a):

Leno, o šutrech psala Viola. Já měl trochu na mysli právě ty rostliny.
22. 03. 2009 | 12:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy