Správný krok správného prezidenta.

13. 03. 2009 | 16:38
Přečteno 16720 krát
Před téměř dvěma lety jsem zde uveřejnil článek s názvem “Kmenové buňky - špatný krok špatného prezidenta”, ve kterém jsem negativně komentoval to, že prezident Bush opakovaně vetoval zákon, který by i v USA umožnil financovat státem výzkum lidských embryonálních kmenových buněk.
Z USA nyní přišla zpráva, že nový prezident zrušil onen problematický zákaz financovat tento výzkum ze státních prostředků.


Jelikož opakování je jak známo matka moudrosti, dovolím si dnes víceméně zopakovat to, co jsem psal tehdy – jen v té dnešní perspektivě správného prezidentského rozhodnutí.

Lidé jako G.W.Bush, tedy většinou konzervativně ladění věřící, vyjadřují k výzkumu na embryonálních kmenových buněk poli silné etické výhrady, protože považují embryo od prvního okamžiku po početí za lidského jedince, který má požívat práva na život. Ze stejných důvodů jsou tito lidé také proti umělým potratům i v nejčasnějších stádiích těhotenství, ba někteří i proti většině metod antikoncepce a tzv. asistované reprodukce.

Samozřejmě se všichni shodneme na tom, že každý lidský život zasluhuje náležitou právní ochranu. Je však projevem jakéhosi iracionálního fundamentalismu, když někdo tvrdí, že lidské embryo je člověkem se vším všudy už od samého počátku. Většina rozumných lidí se kloní naopak k názoru, že „lidství“ zárodku se objevuje a prohlubuje během jeho vývoje a že je spíše věcí všeobecné dohody, odkdy je jeho úmyslné usmrcení morálně a právně nepřípustné. Osobně se domnívám (a myslím, že je to většinový rozumný, střízlivý názor), že v nejčasnějších stadiích vývoje (v několika prvních dnech až týdnech) není zárodek ekvivalentem malého dítěte, ale jen jakýmsi jeho „příslibem“. Je myslím obzvláště absurdní tvrdit, že lidskou bytostí je embryo v tzv. preimplantačním stadiu, tedy předtím, než se pevně usadí v děloze. V tomto období skutečně ani v nejmenším nepřipomíná ani vzdáleně nějakou bytost a je opravdu jen „shlukem buněk“.
Embrya, která vznikají na klinikách asistované reprodukce s cílem pomoci neplodným párům k potomkům, jsou právě taková. Připravuje se jich přitom „pro jistotu“ obvykle více, než je možno skutečně využít. Nechápu, jak může někdo s elementárním etickým cítěním říkat, že je mravnější tato „nadbytečná“ a samostatně samozřejmě života neschopná embrya zlikvidovat (nebo alibisticky dlouhodobě udržovat zmrazená), než je využít pro výzkum, který by v budoucnu mohl vést k postupům k odstranění utrpení množství těžce nemocných, o jejichž „plném lidství“ nemůže být naprosto žádných pochyb.

Z genetického hlediska jsou v zásadě ekvivalentní téměř všechny buňky našeho těla. Umělými manipulacemi je dokonce možno přinutit některé tělní buňky, aby se začaly vyvíjet stejně jako oplodněné vajíčko. Jistě z toho nemůžeme vyvozovat, že každá buňka našeho organismu si zaslouží stejné ochrany jako „celý člověk“. To, že se na časné zárodky vždy pohlíželo jinak než například na novorozence, je zřejmé i z toho, že spontánní potrat není považován za totéž co úmrtí dítěte (nekoná se pohřeb). A to se většinou jedná již o zárodky, které skutečně již více či méně vypadají jako malý človíček... Tvrzení, že „zničit“, resp. „rozebrat“ několikabuněčné embryo, je prakticky totéž jako zabít člověka, je stejně absurdní jako říkat, že sníst jádro z jablka je totéž jako zlikvidovat krásný vzrostlý strom.

Odpůrci těchto metod někdy ještě matou veřejnost a vyvolávají dojem, že někdo chce pěstovat skutečné lidské zárodky do pokročilého stádia na „náhradní díly“. Podobní lidé před lety odsuzovali dnes zcela běžné metody asistované reprodukce („děti ze zkumavky“), a ještě dříve Darwina či Koperníka. Tito lidé si z nějakého důvodu pyšně myslí, že vědí, co je Božím záměrem a už celá staletí se při každém pokroku vědy hrozí toho, že si „člověk chce hrát na Boha“. Za obzvlášť nemístné považuji občasné srovnávání využití nadbytečných časných embryí s bestiálními pokusy na vězních koncentračních táborů. To je myslím již urážkou nejen dnešních badatelů, ale hlavně obětí těch zvrácených nacistických pokusů.

Fundamentalistickými zastánci teze, že oplodněné vajíčko je totéž co dospělý člověk, jsou především někteří věřící a představitelé některých církví (bohužel je to i silný oficiální názor církve katolické...). Chtěl bych proto připomenout, že ani v Písmu nenajdeme nikde názor, že vyvíjející se zárodek je od samého počátku totéž co lidská bytost. Naopak - někteří církevní Otcové (Augustin, Tomáš Akvinský) říkají, že člověkem se zárodek stává někdy mezi třetím a šestým měsícem těhotenství. Podobného názoru, shodného ostatně s obecným míněním laiků, jsou i nekřesťanská náboženství.
**********************************************************
Možná neuškodí zopakovat si, co jsou to kmenové buňky. Velmi stručně a velmi zjednodušeně řečeno jsou to buňky, ze kterých mohou vznikat různé typy tkání. Nejuniverzálnější jsou tzv. embryonální kmenové buňky (lze je právě získat z časných embryí), které jsou „pluripotentní“, resp. „totipotentní”, t.j. jsou schopny dát vzniknout jakýmkoli typům buněk organismu a jsou tedy schopné být základem vývojem celého jedince. Podobně „všehoschopné” buňky lze získat i umělými manipulacemi s některými neembryonálními buňkami (viz známé výsledky s klonováním). Dalším typem jsou různé „pluripotentní” kmenové buňky, ze kterých může vzniknout za vhodných podmínek určité omezené spektrum zralých buněčných typů a tkání; příkladem jsou hematopoietické (krvetvorné) kmenové buňky, které se nacházejí v malých množstvích v kostní dřeni a vznikají z nich všechny druhy krevních buněk - červené krvinky, krevní destičky, různé druhy tzv. bílých krvinek (lymfocyty, monocyty, granulocyty atd). Existují i velmi specializované kmenové buňky, pomocí kterých dochází k průběžné obnově tkání jako je kůže, střevní výstelka, výstelka cév, svaly, atd. Existují však i poměrně nedávno objevené tzv. nádorové kmenové buňky, ze kterých vzniká velká většina buňek v nádoru, a které by mohly být optimálním cílem protinádorové léčby.

Kdybychom uměli kmenové buňky dobře využívat, mohli bychom mít možnost nahradit chybějící nebo těžce poškozené části některých tkání a orgánů (ledvin, svalů, kostí, mozku, míchy atd.). Ideální by bylo napodobit třeba některé obojživelníky, kteří umějí regenerovat i ztracené končetiny.
Problém je, že ony specializované tkáňové kmenové buňky se zatím špatně získávají a velmi málo o nich víme. Proto se zdá schůdnější využívat těch méně specializovaných buněk, např. krvetvorných, a přinutit je k tomu, aby z nich mohly vznikat i jiné než krevní buňky. Některé experimenty ukazují, že by tomu tak skutečně mohlo být.

Ačkoli léčebné použití různých typů kmenových buněk představuje pro budoucnost určitě velkou naději, je třeba se mít na pozoru před šarlatány, kteří již dnes vyvolávají dojem, že umí léčit např. ochrnuté pacienty s přerušenou míchou právě pomocí kmenových buněk (které by teoreticky mohly obnovit chybějící neurony v místě přerušení). Jediné dosud známé bezpochybné použití kmenových buněk je při „transplantaci kostní dřeně“, kteroužto metodou se léčí některé leukemie a poruchy krvetvorby.

***************************************************************
Pokud bych tedy měl vyslovit svůj názor na nynější krok prezidenta Obamy, řekl bych, že je to prostě jeden z řady kroků správným směrem tohoto slibného prezidenta.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

orinoko napsal(a):

Pane Hořejší, problematika kmenových buněk mi prakticky nic neříká. Nemám na tu věc žádný názor, ale vzhledem k tomu, že Bush s oblibou blábolil, že jeho kroky vede bůh, tak asi tuším, kde se bere jeho postoj v této věci.
Lidé Bushova ražení se holedbají konzervativními hodnotami. Ale nějaké statistiky z USA říkají, že porno na webu v USA nejvíce sledují lidé ze Středozápadu. Ti nejvíce v konzervě naložení. Jak to jde dohromady s pánem bohem to snad neví ani nejvyšší český kadidelník.
A myslím, že máte smůlu. Kulometná rota Janského vršku a možná i Antivirák Biskupského paláce o sobě rychle dají vědět.
A že jde o odborný a nejspíš i etický problém je vůbec nebude zajímat.
Jste totiž Václav Hořejší.

Zdravím.
13. 03. 2009 | 16:54

Daniel Veselý napsal(a):

Pane Horejsi, celkem se divim Vasi naivite ohledne B. Obamy. Vite treba o tom, ze vydaje na "obranu" v roce 2010 US budou jeste vyssi nez za Bushe? Ze Obama nestahne VSECHNY vojaky z Iraku, ale ponecha tam kontingent cca 50.000 "rezidualnich sil". Obama eskaluje jiz tak napjatou situaci v Afghanistanu a Pakistanu prostrednictvim "surge", tedy navysenim jednotek v Afghanistanu o 17.000? Zatim jsou v nekterych US statech omezovany pocty vyucovacich hodin na skolach, aby se "usetrilo"?
13. 03. 2009 | 17:06

Wojtyla napsal(a):

Nejvyššího českého kadidelníka (příhodný název) takové věci vůbec nezajímají. Ho zajímá mamon. Co myslíte, že si ten parazit Vlk mumlá pod nosem, když tančí kolem oltáře v té sukni a znečišťuje živ. prostředí dýmem? Many, many. Když si uvědomí, jaké miliardy mu pomalu u nás unikají, roztřese se jak sulc.
13. 03. 2009 | 17:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Wojtyla:

Prominte, to je ale hodne hloupy komentar, a v teto souvislosti vylozene nejapny nick.

..
13. 03. 2009 | 17:18

Čochtan napsal(a):

Zatím nemám proti Obamovi námitek. Kmenové buňky - správné rozhodnutí. Uvidíme jak dál.
13. 03. 2009 | 17:20

Čochtan napsal(a):

Nejapný ? Sprostota přímo komoušská !
Pane profesore, takhle se mi to líbí. Rozumné a poučné. Díky.
13. 03. 2009 | 17:22

Paterik napsal(a):

Já osobně bych byl raději, kdyby se kmenové buňky získávaly k hematopoetických kmenových buněk mobilizovaných ze dřeně. Ne že bych sdílel různé fanatické postoje, ale odstranilo by se tím morální dilema, které nyní vzniká. Bude to nepochybně pracnější, ale alespoň odpadnou různé spory a vzájemné napadání.
13. 03. 2009 | 17:26

Admirál napsal(a):

Mrazí mne v zádech, jakmile nějaký se nějaký politik začne zaklínat Bohem. Nejvíc mne vyděsí takové "Je to Boží přání, je to úkol od Boha." To se taky můžou chystat velká jatka. bylo to tak odjakživa. Bush se tím zaklínal, také kandidátka za republikány na víceprezidentku měla Boha plnou hubu.

Obama v tomhle směru vypadá příznivěji, je otázka, aby příjemným vystupováním a malými úkroky (kmenové buňky)nemaskoval ten samý směr politiky, jakou praktikoval Bush.

Taky je otázka, zda ho moře amerických "neo" nezničí. Naši jestřábi by zajisté jásali.
13. 03. 2009 | 17:36

Archeopteryx napsal(a):

Paterik:
Ano, vsak toto je take pranim a cilem badani mnoha vedcu. K tomu je ovsem nutny kvalitni vyzkum onech "pravych" embryonalnich kmenovych bunek, abychom dobre poznali jejich vlastnosti a duvody jejich unikatnosti. Vyzkum embryonalnich kmenovych bunek (tedy to, co katolicka cirkev odsuzuje) by tak paradoxne mel vest k situaci, kdy je bude mozne prakticky nahradit jinym typem bunek (s cimz by jiz katolicka cirkev nemela mit takovy moralni problem).
13. 03. 2009 | 17:42

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
je pravda, že kmenové buňky se získávají z přebytečných embryí, které by jinak skončily v kýblu ?
13. 03. 2009 | 17:45

Al Jouda napsal(a):

Je to určitě správné rozhodnutí amerického prezidenta. Zatím nevím o nějakém jeho špatném rozhodnutí.
13. 03. 2009 | 17:52

Pobo napsal(a):

Doporučoval bych všem (včetně autora) na toho ubožáka z Orlové s IP adresou 213.29.144.10, který tak drze používá nick, který používá, nereagovat.
Toto nebohé individuum si vylívá svou nenávist na mnoha diskusích, kde jenom padne zmínka o (zejména katolické) církvi nebo náboženství.
Asi o osvítil duch doby. Nevím.
13. 03. 2009 | 17:53

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

děkuji za dnešní blog. Ohledně Obamy, tu určitě rozvíříte vlnu reakcí, ale bral bych, kdyby Vám "hopeoptimismus" vyšel :)
13. 03. 2009 | 17:59

shipper napsal(a):

Václav Hořejší
Zárodek člověka se stává člověkem někdy mezi 3. a 6. měsícem těhotenství...to je dobré, ale do budoucna rozhodně neúnosné.
13. 03. 2009 | 18:26

Hajný napsal(a):

to Wojtyla:
Zalez pod zem ,změň si nick a nech se vyšetřit.Pan primář Nešpor má přímo andělskou trpělivost,tak tě možná přijme.
13. 03. 2009 | 18:29

Paterik napsal(a):

Ne že bych se chtěl zastávat Wojtíka, ale faktem je, že církev se k takovýmto výzkumům staví odmítavě, což není vůči lidem, kterým by mohla tato metoda pomoci, příliš soucitné. Občas to vypadá, jako by církev měla trochu nepořádek v prioritách.
13. 03. 2009 | 18:46

Neopřemyslovec napsal(a):

Co udělali Přemyslovci 27.9.995 se Slavníkovci, když se postavili proti Bohu? Příznivci Boha (Bush) a oponenti Boha (Obama) nějak rozhodli dle svého vědomí a svědomí. Tvrzení proti tvrzení. Nemůže-li exaktní a alternativní věda dokázat své tvrzení (okamžik života či neživota), je nutné nepřijmout jedno či druhé rozhodnutí. Je nutné s vývojem počkat do chvíle, kdy znalosti pokročí. Bude-li někdo chtít toto rozhodnutí obejít, potom každý má právo provést akci podobné té z 27.9.995.
13. 03. 2009 | 18:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"je pravda, že kmenové buňky se získávají z přebytečných embryí?"
Snad mi pan profesor promine mou neomalenost, dovolím si odpovědět také: Je to pravda. Odpůrci zdůvodňují svůj nesouhlas posvátnou úctou k lidskému životu a kvalifikují toto použití embrya jako vraždu.
13. 03. 2009 | 18:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ovšem také je pravda, že nejnověji dají se kmenové buňky získat z dospělého organizmu¨.
13. 03. 2009 | 18:51

Danny napsal(a):

autorovi

Obamovi, stejně tak jeho podporovatelům, kterých je, chvála bohu, i přes jeho pigmentaci, což i v loňských volbách je v USA, hlavně za plentou u volební urny, velký handikap, není co závidět.

Zruinovaný finanční systém, republikány, od Reagana po GWB fatálně zadlužený stát, k tomu navíc chronická neschopnost vyrábět a vyvážet to, co svět chce a to alespoň přibližně ve stejném objemu, jako je americký dovoz, tp je v podstatě a jednoznačně neřešitelná situace, zbankrotovaná země, ikdyž si peníze na splácení dluhu sama tiskne.

Nicméně, zaplať pánbůh, hlavně z hlediska mezinárodního, že ničení skoro všeho Bushovou partou gaunerů, alespň v tom ohledu, že to už nemohou dělat z Bílého domu, skončilo.

Jako náš profláknutý rádoby odborník na všechno, který se teď v USA, také vymyšlenými ciframi s gustem strefoval do Obamova deficitního rozpočtu a který - jak si mnozí jistě dobře vzpomínají - podobně jako generalissimus Stalin, co jako buržoázní pavědu zatracoval kybernetiku, ještě před pár lety opakovaně a veřejně zesměšňoval význam internetu, tak se Bush zasloužil o to, že USA a svět ztratily několik let tím, že zakázal výzkum užívající kmenových buněk.

USA se dokázaly zbavit Bushe a jeho republikánů, Slováci se před lety dokázali zbavit Mečiára, jen my asi budeme muset, jako Rakušané s Heiderem, čekat na neviditelnou ruku osudu, která nám pomůže z politické scény vykázat našeho demagoga.
13. 03. 2009 | 18:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Čochtan:

"je pravda, že kmenové buňky se získávají z přebytečných embryí, které by jinak skončily v kýblu?"

Ano, je to v zasade tak. Odpurci tohoto vyzkumu jsou soucasne i odpurci metod asistovane reprodukce ("oplodneni ve zkumavce") hlavne proto, ze tak vznikaji ona nadbytecna embrya, ktera se pak musi likvidovat (nebo alibisticky skladovat zmrazena).

..
13. 03. 2009 | 19:04

Xavier napsal(a):

Vážený pane Hořejší!

Váš článek je zajímavý hlavně tím, jak prokládáte argumenty pro své tvrzení, že lidský zárodek nezasluhuje stejnou ochranu, jako narozený člověk, resp. tříměsíční zárodek, s pohrdavými výroky na adresu těch, kdo s vámi nesouhlasí. Tito lidé podle vás rozhodně nepatří k „většině rozumných lidí“, jsou „iracionálními fundamentalisty“, „matou veřejnost“ (mimochodem, myslel jsem, že veřejnost patří do „většiny rozumných lidí“), „pyšně si myslí, že ...“ a „hrozí se pokroku vědy“. Díky evoluci však máme Vás, který nás před nebezpečím všeobecného pokroku a blaha, které tito lidé ohrožují, ochrání. Příroda si oddechla!

Teď pár poznámek k vašim argumentům:

1. „Je však projevem jakéhosi iracionálního fundamentalismu, když někdo tvrdí, že lidské embryo je člověkem se vším všudy už od samého počátku. Většina rozumných lidí se kloní naopak k názoru, že „lidství“ zárodku se objevuje a prohlubuje během jeho vývoje a že je spíše věcí všeobecné dohody, odkdy je jeho úmyslné usmrcení morálně a právně nepřípustné.“
Lidské embryo se od prvního rýhování nemůže stát ničím jiným, než člověkem. Spustí se proces, který nevyhnutelně, pokud nedojde k úmrtí, vede k narození člověka. Nemůže se narodit krysa, pes, ani cokoliv jiného. Zárodek člověka od prvního okamžiku dělení obsahuje všechny informace potřebné k tomu, aby za 40 týdnu spatřil světlo světa další člověk. Na tom nezmění nic žádná všeobecná dohoda, ani většina rozumných lidí.
2. „Je myslím obzvláště absurdní tvrdit, že lidskou bytostí je embryo v tzv. preimplantačním stadiu, tedy předtím, než se pevně usadí v děloze. V tomto období skutečně ani v nejmenším nepřipomíná ani vzdáleně nějakou bytost a je opravdu jen „shlukem buněk“.“
Zde nepřinášíte žádný nový argument – viz moje reakce k bodu 1.
3. „Tvrzení, že „zničit“, resp. „rozebrat“ několikabuněčné embryo, je prakticky totéž jako zabít člověka, je stejně absurdní jako říkat, že sníst jádro z jablka je totéž jako zlikvidovat krásný vzrostlý strom.“
Jádro jablka musí někdo zasadit do zěmě a pečovat o něj, aby z něj byl krásný vzrostlý strom, jinak má naději jen jako planá jabloň. Z jádra se strom stát nemusí, ze zárodku člověka nic než člověk být nemůže. To, že zárodku člověka jiný člověk nedopřeje přirozeného vývoje a usmrtí ho, není chybou nedostatečnosti zárodku. Když bych měl pouřít vaši analogii, tak semínkem v jablku, které zmiňujete, je lidské semeno, tedy spermie. A nikdo netvrdí, že likvidací spermie zabíjíme potencionálního člověka.

3. Chtěl bych proto připomenout, že ani v Písmu nenajdeme nikde názor, že vyvíjející se zárodek je od samého počátku totéž co lidská bytost.
Žalm 139:
„13 Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. 14 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. 15 Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. 16 Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.”
13. 03. 2009 | 19:19

Tiger napsal(a):

orinoko
TAK TY JSI ZMĚNIL KORYTO, CO? Dál pokračuješ ve svém stylu, tady jsi sice napřed přiznal, že na to nemáš názor a vůbec tomu nerozumíš, ale pak jsi se k tomu hned hrdině postavil. Tak kdy se omluvíš za vyhulený hlavy?
13. 03. 2009 | 19:25

shipper napsal(a):

Xavier
Konečně někdo...
13. 03. 2009 | 19:40

vaclavhorejsi napsal(a):

Xavier:

Nekolikabunecne embryo ziskane oplodnenim in vitro by musel nekdo "vsadit" do delohy, aby se z nej mohl vyvinout clovek - tedy analogie s tim jadrem jablka vsazenym do zeme je docela presna.

Vase analogie (jadro odpovidajici spermii) je naprosto nespravna - analogii spermie je pylove zrnko.

Vas citat Zalmu 139 rozhodne nelze vykladat jednoznacne jako nazor, ze mikroskopicky zarodek pred uhnizdenim v deloze je "clovekem".

..
13. 03. 2009 | 19:51

Archeopteryx napsal(a):

Xavier - bod 3:

Naopak, analogie se semínkem v jablku je perfektní. Tak jako z oplozeného lidského vajíčka nemůže vzejít "krysa, pes, ani cokoliv jiného", zrovna tak z jablečného semínka nevyroste hrušeň, smrk nebo přeslička. Tak jako musíte pečovat o jádro jablka, aby z něj byl krásný vzrostlý strom, musíte pečovat i o lidský zárodek, i když tomu se v děloze maminky dostává péče jaksi automaticky. A konečně, pokud hledáte analogii k "lidskému semenu, tedy spermii" v rostlinné říši, správným řešením jsou samčí pohlavní buňky na tyčinkách květů (tedy pyl), který je třeba přenést na blizny (ať už větrem nebo čmelákem), aby došlo k oplodnění vajíčka (tedy opylení). Lingvistická podobnost mezi lidským semenem a rostlinným semínkem je čistě náhodná :-)
13. 03. 2009 | 19:52

Paterik napsal(a):

Xavier:

problém je, že v současné chvíli není lepší cesty, jak pokračovat ve výzkumu, který by dal lidem s těžkými poruchami naději na lepší život. Chápu, že pečujete o mrtvé, ale důležité je pečovat i o živé.
13. 03. 2009 | 19:57

shipper napsal(a):

Paterik
Xavier pečuje o živé.
13. 03. 2009 | 20:00

Xavier napsal(a):

Oplodnění vajíčka spermíí mimo dělohu nenastalo samovolně. Ten, kdo je za něj zodpovědný, nese i zodpovědnost za to, co se s ním posléze děje. Na charakteru zárodku to nic nemění - je to člověk ve svém nejrannějším stadiu.

Analogie spermie není pylové zrno. Argument se netýkal toho, jak vzniká jablko, ale toho, jak vzniká strom. Ačkoliv zrnko z jádřince má v sobě potenciál stát se stromem, ne každé se stromem stane. Dokonce ani ne každé zrno, které zasadíte do země a budete mu věnovat péči, se nemusí stát stromem, stejně jako ne každá spermie dokáže oplodnit vajíčko. Spermie má potenciál dát vzniknout novému životu při oplodnění vajíčka, ale sama o sobě nový život neznamená. Narozdíl od zárodku člověka, který se nic jiného než člověkem stát nemůže (pokud nezemře - ať už přirozenou či násilnou smrtí).

Nejpřirozenější význam mého citátu z Žalmu 139 je ten, že Hospodin vidí zárodek člověka jako osobnost (Tvé oči MĚ viděly v zárodku,...), a to dokonce ještě před uhnízděním v děloze, dokonce ještě před jeho početím (...všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.”). To dává smysl, neboť Hospodin není časem omezen. Ve Starém zákoně se můžeme podívat také na Hospodinův rozhovor s Jeremjášem ( "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."), a na řadu dalších míst, kde je Hospodin jednoznačně označen jako ten, kdo je svrchovaně účasten na životě člověka od samotného okamžiku početí. Dále se můžeme v Novém zákoně zamyslet nad početím Mesiáše Duchem svatým v děloze Marie. Stal se snad Ježíš člověkem až ve třetím měsíci? Kdyby Marie šla na potrat, zbavila by se jen nějakého "nadbytečného embrya"? Tyto argumenty uvádím proto, že jste tvrdil o Písmu něco, co není zcela evidentně pravda.
13. 03. 2009 | 20:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Xavier:

"Oplodnění vajíčka spermíí mimo dělohu nenastalo samovolně. Ten, kdo je za něj zodpovědný, nese i zodpovědnost za to, co se s ním posléze děje. "

Velmi spravne - pokud tedy usoudi, ze nadbytecna embrya vznikla v procesu in vitro fertilizace je spravne pouzit k priprave kmenovych bunek, ktere pozdeji mohou nekomu pomoci, je to podle me OK.

"Na charakteru zárodku to nic nemění - je to člověk ve svém nejrannějším stadiu."

Presne tak - prave tak, jako seminko je rostlinou v nejranejsim stadiu.

"Nejpřirozenější význam mého citátu z Žalmu 139 je ten, že Hospodin vidí zárodek člověka jako osobnost"

Mozna ano, mozna ne. Nemyslim ovsem, ze by se nase jednani nutne muselo ridit tim, co napsal zalmista pred 2500 lety.

"Kdyby Marie šla na potrat, zbavila by se jen nějakého "nadbytečného embrya"?"

Ja tady rozhodne nevystupuji jako nejaky propagator potratu!!
Rikam ale, ze je rozumejsi a mravnejsi vyuzit ona embrya temer nevyhnutelne vznikajici pri IVF pro pripravu kmenovych bunek, nez je vyhodit.
IVF povazuji za legitimni a zadouci medicinskou metodu, ktera nekterym lidem pomaha v jejich nestesti.
Zavrhovat ji (nebo antikoncepci) jen kvuli nejakym (pochybnym) interpretacim starozakonnich textu mi pripada absurdni.

..
13. 03. 2009 | 20:32

Michal J napsal(a):

Vaclav Horejsi: Naprosty souhlas s Vami.
13. 03. 2009 | 20:37

Darock napsal(a):

Xaviere, ty akorát slovíčkaříš, zatímco jiní lidé pracují, abys ty, až nedejbože onemocníš, mohl dostat léčbu, která ti zajistí ještě dlouhá léta spokojeného života v tomto slzavém údolí.
Neopakuj stále dokola, že několikabuněčné embryo musí být bezpodmíněčně člověkem. Pokud jsi dobře četl článek, tak bys měl vědět, že nemusí. Může být třeba ledvinou, játrami nebo míchou. Záleží, co se s ním provede.
13. 03. 2009 | 20:47

Paterik napsal(a):

shipper:

ne, on pečuje o nenarozené - tedy o mrtvé. Tímto způsobem argumentace církev mj. zavrhuje antikoncepci.
13. 03. 2009 | 20:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dovolím si připomenout, že kmenové buňky jsou nutné a potřebné, aby člověk nakonec neskončil svůj život nedůstojně např. Alzheimerovou chorobou jako nic nechápající roztřesené individuum.
13. 03. 2009 | 21:05

jaro napsal(a):

Fuj to jsem se flek,že to je o Klausovi. To by mne oravdu prekvapilo.
13. 03. 2009 | 21:07

Hajný napsal(a):

Xaviere,
vy mi připomínáte byzantské mnichy asi z 15.století.Ti také tvrdili,že co je podstatné,bylo zjeveno v Bibli.A tedy,co není v Bibli,je nepodstatné amusím být zničeno.A začali pálit knihy.A zasatvili vědu.
Je zajímavé,že se asi ve stejnou dobu s tímtež shodovali s dervíši.Jen místo Bible byl Korán.
A spálili zbytek knih Alexandrijské knihovny.Prý těmi knihami topili v městských lázních tři měsíce.

Vraťte se do středověku!

PS:Nakonec.Kdyby to nebyla Boží vůle,tak nevykoumají nic.A žádné umělé oplodnění se nepovede atd.!!!!
13. 03. 2009 | 21:11

doktor napsal(a):

Je s podivem, že ti nejhorlivější odpůrci výzkumu lidských kmenových buněk (a interrupcí) s odůvodněním, že jde vlastně o zabíjení živého člověka, Božího tvora, nemají žádné problémy s hromadným belegitimním zabíjením dospělých "nepřátelských bojovníků", jejichž vinu žádný soud neprokázal, a civilistů "darebáckých států", kteří jsou pravidelně vojáky USA, NATO a Izraele zabíjeni "omylem". Morálka t.zv. lidských práv je úděsná.
13. 03. 2009 | 21:27

Archeopteryx napsal(a):

Xavier:

Analogie profesora Hořejšího stále perfektně funguje i v souvislostech, které popisujete. Dovolím si doplnit Vaše myšlenky o příslušná přirovnání.

1) Ačkoliv zrnko z jádřince má v sobě potenciál stát se stromem, ne každé se stromem stane. (Ačkoliv oplozené lidské vajíčko má v sobě potenciál stát se dospělým člověkem, ne každé se jím stane, viz můj poslední odstavec níže).
2) Dokonce ani ne každé zrno, které zasadíte do země a budete mu věnovat péči, se nemusí stát stromem (stejné jako v předchozím bodě), stejně jako ne každá spermie dokáže oplodnit vajíčko (stejně jako ne každé pylové zrno dokáže oplodnit rostlinné vajíčko).
3) Spermie má potenciál dát vzniknout novému životu při oplodnění vajíčka, ale sama o sobě nový život neznamená. (Pylové zrno má potenciál dát vzniknout novému stromu při oplodnění rostlinného vajíčka, ale samo o sobě nový život neznamená).
4) Narozdíl od zárodku člověka, který se nic jiného než člověkem stát nemůže pokud nezemře - ať už přirozenou či násilnou smrtí. (Ani jablečné semínko nemůže dát vznik ničemu jinému než jabloni, pokud nezemře - přirozenou či násilnou smrtí.)

A slíbený dodatek. Odhaduje se, že jen cca každá čtvrtá zplozená dvojčata se jako dvojčata skutečně narodí. Tzn. že v cca 75% případů jeden ze dvou zárodků zemře (spontánní potrat), anižby si toho většinou maminka všimla... Stejně jako když zasadíte určitý počet semínek a stromů Vám přes veškerou snahu vyroste méně...
13. 03. 2009 | 21:28

sasa napsal(a):

Darock: dobre napsano
13. 03. 2009 | 21:38

sasa napsal(a):

Xavier: muj vyklad zalmu 139. Hospodin je vedecky pracovnik z budoucnosti, pripadne z jine civilizace, ktery dokaze na zaklade znalosti genetickeho kodu matky a otce projektovat vlastnosti jejich ditete.
13. 03. 2009 | 21:42

Eden napsal(a):

dodatek to Archeopteryx: Ne každé oplozené vajíčko skončí jako narozený člověk. Pouze 40 - 45% oplozených vajíček dá vznik narozenému dítěti. O přibližně asi 40% těhotenství ženy ani neví.
13. 03. 2009 | 21:43

Martin, toho jména druhý napsal(a):

Pane profesore, celkem k Vašemu blogu nic nemám. Jen Vás opravdu prosím - používání frází :"Většina rozumných lidí se kloní k názoru..." - přijde Vám to fér? A vědecké? Pak by tedy ti, kteří se kloní k jinému názoru byli nerozumná menšina? Aniž bych Vás chtěl z čehokoli podezírat, tohle je manipulativní!
13. 03. 2009 | 21:58

jogín napsal(a):

Paterik: Kmenové buňky z kostní dřeně mají hodně omezený počet dělení, na rozdíl od embryonálních KB. Takže z nich moc užitku není. Bez riskantního zásahu do genomu se ale dají přesměrovat germinální KB z varlat na embryonální a opačně to jde také. Jenže zatím neumíme vývoj KB pořádně řídit. Časem to ale půjde, Asashima udělal fungující druhé srdce u žáby, i když to byl napůl přírodní postup. Transplantoval uměle připravený základ srdce do jen částečně vyvinutého pulce. http://www.ijdb.ehu.es/web/...
13. 03. 2009 | 21:59

Paterik napsal(a):

Jogín:

kostní dřeň se musí dělit celý život, čili moc omezený počet dělení mít nemůžou. Ono je třeba mít na paměti, že existuje několik stupňů progernitorových buněk, zralejší stupně jsou více diferencované a také mají menší dělivý potenciál. Nám jde ale především o ty co nejméně difirencované buňky. Také by se dalo uvažovat, jak provést u kmenové buňky dediferenciaci až do stádia embryonální KB.
13. 03. 2009 | 22:05

IIvan Sommer napsal(a):

VH.

Co vlastně dokazuje, že k vývoji lidského zárodku je opravdu zapotřebí děloha? Kdyby se ukázalo, že není zapotřebí, tak je zárodek od počátku lidskou bytostí. Ostatně občas dochází k těhotenství mimoděložnímu.

Ptáci dělohu nepotřebují a zárodek obsahuje všechny informace ke vzniku jedince.
13. 03. 2009 | 22:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zárodek není lidskou bytostí, je zárodkem lidské bytosti.
Mimoděložní těhoteství je vždy nutno uměle ukončit.
13. 03. 2009 | 22:20

Paterik napsal(a):

Ivan Sommer:

Bez placenty není život. Mimoděložní těhotenství může skončit možná smrtí matky, ale určitě ne úspěšným porodem. Srování s ptáky je úplně od věci, protože ptáci mají úplně jiný typ zárodku - vajíčko ptáků má vysoký obsah žloutku, tedy živin nutných ke svému vývoji. Naproti tomu lidské vajíčko neobsahuje téměř žádný žloutek, bez přísunu živin od matky se zárodek neobejde.
13. 03. 2009 | 22:22

dříve ruda napsal(a):

"Většina rozumných lidí se kloní naopak k názoru..."

Zdrcující kalibr. Dá se nakonec použít naprosto univerzálně, že? O předmětu blogu se necítím povolán debatovat, ale tato formulace se mi vůbec nezamlouvá a skoro to vypadá, jakoby k zařazení do této skupiny stačilo mít stejný názor s panem Hořejším.
13. 03. 2009 | 22:34

citizen napsal(a):

Zajímavé, že tady nikdy nepíše o těch Koteckého a NASA faktech. Prostě, že Klaus je sofista, tvrdá fakta znát nepotřebuje, neboť je pro něj přesvědčit lidi a nikoli pravda. Jako „nositel dobrých zpráv“ má i celkem velkou šanci („nebojte se, večírek nekončí, věřte mi“)
13. 03. 2009 | 23:38

citizen napsal(a):

Pardon, dvě otevřená okna - tohle je Koteckému do blogu...
13. 03. 2009 | 23:40

shipper napsal(a):

Paterik
"...problém je, že v současné chvíli není lepší cesty, jak pokračovat ve výzkumu..."(Paterik)
Souhlas. A až bude lepší cesty??? Bude se na podobné pokusy nahlížet jako na barbarství poplatné své době. Jedna věc je říct: Víme, že je to špatně, ale zatím to jinak neumíme...A druhá věc je tvrdit: Takhle je to v pořádku, jste iracionální fundamentalisté...
14. 03. 2009 | 05:19

VACLAV HOREJSI napsal(a):

dříve ruda (a dalsi):

"Většina rozumných lidí se kloní naopak k názoru..."

ANO, POUZIL JSEM NESPRAVNOU, PONEKUD MANIPULATIVNI FORMULACI, OMLOUVAM SE.

..
14. 03. 2009 | 07:23

Ladic napsal(a):

Soudruh Hořejší chtěl asi napsat ,,tohoto slibujícího prezidenta,, a ne slibného. No prostě se překlepl.
14. 03. 2009 | 07:31

Eva napsal(a):

Pane Horejsí,musím Vam jen kratce sdelit:Dekuji,dekji.Lepe jste nemohl vyjadrit o co vlastne jde.
14. 03. 2009 | 08:14

Plim napsal(a):

Vaclav Horejsi:

Argumentujete tim,ze embrya nepouzita k oplodneni se stejne "splachnou do zachodu"....Chcete mi snad tvrdit,ze pokud se kmenove bunky ujmou,ze se
tato embrya nebudou primarne tvorit jen pro tento proces....to mi pripomina tu pohadku o Jezinkach a dvou prsticcich...ostatne dnes jste pouzil vice ran pod pas...treba ten zmineny manipulativni o "vsech rozumnych"(beru,uz jste se omluvil),dale jste vyrukoval s pismem svatym pro svou podporu,ale v okamziku kdy se Vam to jiz nehodilo,tak tvrdite,ze neni treba se ridit starymi spisy...nejak mi to k Vam nesedi..takze budu doufat,ze to bylo "jen" v zajmu nadseni z Obamy...Tomas Zbiral
14. 03. 2009 | 08:28

Norma napsal(a):

Vždy to někde začne a překročí se práh.Pak nám pragmatici typu Mengele vše odůvodní.Dnes embrya a plod,zítra staří a nevýkonní.
14. 03. 2009 | 08:35

Xavier napsal(a):

"Velmi spravne - pokud tedy usoudi, ze nadbytecna embrya vznikla v procesu in vitro fertilizace je spravne pouzit k priprave kmenovych bunek, ktere pozdeji mohou nekomu pomoci, je to podle me OK."

Může být individuální názor jakéhokoliv jedince všeobecnou normou správnosti či nesprávnosti jednání? Každá společnost hledá a nachází jednání, které podporuje, toleruje a zavrhuje. Tato diskuse je o tom, do které kategorie patří likvidace lidských zárodků (zamražování se děje právě proto, že zárodky jsou rozpoznány jako lidské bytosti). To, co je nakonec zákonnou normou ve společnosti zahrnuje mnoho různých faktorů, v naší době to vyžaduje především finanční kompetence, které se uplatňují vlivem v zákonodárných orgánech a sdělovacích prostředcích. Každý názor v etické, ekonomické, lidskovztahové oblasti nějak vypovídá o obecném světovém názoru dotyčného zastánce. Vy tedy tvrdíte, že je to jen věcí dotyčného vědce, jak naloží s zárodkem nového člověka, zda ho usmrtí, či nikoliv, protože nakonec (po zničení nesčíslného počtu dalších zárodků) to může pomoci někomu jinému. To je vzhledem k těm, kdo jsou takto připraveni o možnost spatřit světlo světa naprosto brutální. Co kdyby tento přístup někdo uplatnil vůči vám ve vašem embryonálním stádiu? Takové rozhodnutí by společnost neměla (a taky to nedělá) nechat jen na svědomí dotyčného vědce. Zda společnost (zákonodárství) nakonec rozhodne tak, či onak, ještě nevypovídá o správnosti toho či onoho. A správnost jednání se posuzuje opět dle světového názoru. Evropská civilizace spočívá na tvrzení, že hodnoty správnosti nás přesahují a jsou ukotveny mimo prostor a čas ve Stvořitelově řádu věcí, minimálně alespoň tak, jak se ozývají v našem svědomí. Víme, jak skončily všechny pokusy to změnit.

"Presne tak - prave tak, jako seminko je rostlinou v nejranejsim stadiu."
Je semínko rostlinou v nejrannějším stadiu? Není. Musí začít klíčit. Oplodněné vajíčko je klíčící semínko. Toto (vaše) přirovnání má svoje meze a neměli bychom z něho dělat střed diskuse.

"Nemyslim ovsem, ze by se nase jednani nutne muselo ridit tim, co napsal zalmista pred 2500 lety."
Je dobře, že jste se posunul z tvrzení o tom, že "ani v Písmu nenajdeme nikde názor, že vyvíjející se zárodek je od samého počátku totéž co lidská bytost" k tvrzení, že to pro nás není závazné. To je samozřejmě jiná otázka, zda z tohoto faktu. že o tom písmo jasně mluví ve Starém i Novém zákoně, pro nás vyplývají nějaké důsledky, či nikoliv.
Stran výkladu biblických textů bych vás poprosil, abyste uplatňoval stejná měřítka na Bibli, jako uplatňujete na jinou literaturu při jejím čtení. Tvrzení typu "může to znamenat toto, ale také nemusí" jsou cíleně relativizující. Může váš text zamenat obhajobu laboratorního využití lidských zárodků, ale také nemusí?

"Rikam ale, ze je rozumejsi a mravnejsi vyuzit ona embrya temer nevyhnutelne vznikajici pri IVF pro pripravu kmenovych bunek, nez je vyhodit."
Buď jsou embrya lidskými zárodky a je třeba je chránit a pokusit se o jejich přirozený vývoj v děloze, anebo jsou jen biologickým materiálem a otázku mravnosti zde nemusíme vůbec řešit.
14. 03. 2009 | 09:23

Paterik napsal(a):

shipper:

budeme tyto pokusy muset akceptovat jako nutné zlo. Až bude zjednodušeně řečeno možné kmenové buňky pěstovat doma v truhlíku a žádné etické problémy už nebudou, budeme mít nástroj jak pomáhat i tam, kde je to dnes nemožné. Ale do takového stádia se musíme napřed prokopat.
14. 03. 2009 | 09:53

dříve ruda napsal(a):

Pane Hořejší,
-za vaši reakci smekám.
-vím, že v případě potřeby bych využil s vděčností výsledků výzkumu, jakkoliv by mi jeho etika připadala problematická a tudíž nemám právo kohokoliv soudit. Takže opět POUZE k argumentaci.
Vaše přirovnání k semínku jabloně je podle mého názoru chybné. Ano, zlikvidováním semínka přijdeme o potenciální strom. To je bez debat. Háček je v tom, že v případě jabloně si to klidně můžeme dovolit. O nic nejde. On ten strom by stál ještě dost práce a je na našem svobodném rozhodnutí, zda semínko zasadíme. Blog je o etice a člověk prostě není jabloň o jejíž existenci má plné právo rozhodovat podle své vůle.

Mě na věci vadí to uchopení neuchopitelného. Vědecké argumenty v otázce, na kterou je lidská věda krátká. Žádný vědec nedokázal stvořit život tam, kde předtím nebyl. Vzniku života z neživé hmoty nebyl svědkem. Teorii máme (spíše máte), důkazy nikoliv. Přesto si děláme nárok rozhodovat o tom, kdy je zárodek člověkem. Na základě čeho? Vnější podobnosti? To nestojí za komentář. Jen shluk buněk? Jenže zde jde o to, jaké (čí) ty buňky jsou. Není buňka jako buňka.

Přitom výsledek takového výzkumu může mnoho přinést. A nějaké etické zakotvení ten výzkum mít musí. Jen by snad mohla být přítomna větší pokora a menší suverenita v definicích toho, co je lidskému vědění (zatím?) prostě nedostupné.
14. 03. 2009 | 10:17

dříve ruda napsal(a):

oprava: Mně vadí...
14. 03. 2009 | 10:18

shipper napsal(a):

Paterik
Souhlas, já to vnímám podobně jako "dříve ruda".
14. 03. 2009 | 10:26

Vaclav Horejsi napsal(a):

Xavier:

"Může být individuální názor jakéhokoliv jedince všeobecnou normou správnosti či nesprávnosti jednání?"

Samozrejme nejde o to, jaky nazor v takovych kontroverznich pripadech ma nejaky jedinec, ale o to, jaky postup uzna spolecnost za prijatelny (zakonny).

Samozrejme, ze nelze rici, ze spolecnost muze prijmout zakon, ze nevylecitelne nemocne je mozne zabijet, a je vse OK - to je extremni pripad.
Ale existuje proste siroka oblast "moralne spornych" zalezitosti, kde se musi "moralne normalni" (vim, ze je to vagni...) spolecnost dohodnout, co je jeste prijatelne a co ne.

Vy reprezentujete nazor, ze vyuziti "nadbytecnych" embryi, ktera vznikla (technicky takrka nevyhnutelne) v procesu IVF, je moralne nepripustne.

Ja zastavam nazor opacny. Oba mame jakesi duvody pro sve presvedceni - ja si myslim, ze ten muj je racionalnejsi (a neni v zadnem explicitnim rozporu s Pismem), vy si myslite, ze ten vas je moralne zasadovejsi a ze ma oporu v Bibli.

Domnivam se, ze v tomto pripade je treba se dohodnout, co si mysli vetsina (samozrejme pomoci zavedenych demokratickych mechanismu), prijmout prislusny zakon, a podle nej postupovat (coz se deje).
Tim neni receno, ze ten, kdo se zakonem nesouhlasi, proti nemu nemuze argumentovat a demokratickymi (nenasilnymi) prostredky se snazit o jeho zmenu (=ziskat podporu vetsiny).

V podobne situaci jsme take v jinych moralne kontroverznich situacich - potraty, legalizace dobrovolne "euthanasie" trpicich nevylecitelne nemocnych, legalizace nekterych drog, v ocich nekterych dokonce take veci jako rozvody, homosexualita nebo antikoncepce.

Prominte, ale argumentujete neferove:

"...To je vzhledem k těm, kdo jsou takto připraveni o možnost spatřit světlo světa naprosto brutální."

Vy byste tedy chtel prinutit ty rodice, aby si matka nechala postupne implantovat vsechna ta vznikla embrya, treba s tim, ze se pak narodi osmercata (z nichz polovina zemre), resp. to ucinit behem let "jedno po druhem" s temi zmrazenymi?
Nebo byste pro jistotu zakazal IVF vubec?
Mozna byste zakonem zakazal i jakoukoli antikoncepci?

"Co kdyby tento přístup někdo uplatnil vůči vám ve vašem embryonálním stádiu? "

Ja jsem nebyl pocat pomoci IVF, a nikde nerikam, ze by se mela vyvijejici se embrya vytahovat z delohy...

"Evropská civilizace spočívá na tvrzení, že hodnoty správnosti nás přesahují a jsou ukotveny mimo prostor a čas ve Stvořitelově řádu věcí, minimálně alespoň tak, jak se ozývají v našem svědomí."

Evropska civilizace se opira i o druhy pilir - osvicenskou racionalitu. I ja se povazuji za vericiho, ale nemyslim si, ze soucasti "Stvoritelova radu veci" je zakazovat IVF nebo regulovat porodnost.
S podezrenim se divam na ty, kteri si mysli, ze narozdil od jinych VEDI, co je Stvoritelovym zamerem a nevidi slozitost sveta a paradoxnost mnoha moralnich otazek...

"To je samozřejmě jiná otázka, zda z tohoto faktu. že o tom písmo jasně mluví ve Starém i Novém zákoně,..."

Prominte, ale trvam na tom, ze v Bibli neni toto nikde explicitne receno. jak uz jsem rekl, i cirkevni otcove na to meli nazor blizsi memu nez vasemu; kdyby to tam bylo jasne receno, jak tvrdite, jiste by meli nazor jiny.

"Stran výkladu biblických textů bych vás poprosil, abyste uplatňoval stejná měřítka na Bibli, jako uplatňujete na jinou literaturu při jejím čtení."

VELMI SOUHLASIM!!! Biblicke texty, podobne jako pusobiva literarni dila maji mnoho vyznamu a rovin, je treba je interpretovat v kulturnim a dobovem kontextu. To je velky rozdil od suchych prirodovedeckych ucebnic nebo treba policejnich protokolu, ktere jsou mnohem jednoznacnejsi (ale i mnohem mene pusobive).
Doslovne chapani biblickych textu, popr. domnenka, ze nektery vyklad je "nepochybne spravny" (a ostatni jsou kaciri) byvaji nebezpecne. Tim se ale take nehlasim k naprostemu relativismu - jen rikam, ze je to slozite a musime byt opatrni a pokorni.

"Buď jsou embrya lidskými zárodky a je třeba je chránit a pokusit se o jejich přirozený vývoj v děloze, anebo jsou jen biologickým materiálem a otázku mravnosti zde nemusíme vůbec řešit."

Ano, muj nazor je, ze konkretne "prebytecna" embrya z IVF jsou "biologickym materialem" a ze otazku mravnosti zde nemusime resit.

..
14. 03. 2009 | 10:48

jepice napsal(a):

Xavier:
Napsal jste: "Evropská civilizace spočívá na tvrzení, že hodnoty správnosti nás přesahují a jsou ukotveny mimo prostor a čas ve Stvořitelově řádu věcí, minimálně alespoň tak, jak se ozývají v našem svědomí. Víme, jak skončily všechny pokusy to změnit".
To jak věřící vnímají Stvořitelův řád věcí, se naštěstí opravdu proměňuje. Jinak by tisíce dětí, tisíce lidských bytostí nadaných rozumem, láskou, vědomím odpovědnosti, neměly šanci se narodit, protože před časem se mnohým zdálo být oplodnění ve zkumavce proti tomuto řádu.
Buďte se mnou optimista v naději, že pomoc, kterou lidským bytostem poskytnou výsledky lékařského výzkumu kmenových buněk, posune vnímání Stvořitelova řádu věcí i v této věci.
14. 03. 2009 | 12:32

ctenar napsal(a):

PRAVDA JE JINDE

Predevsim by jste mel vecet, ze GW Bush uvolnil dostatel penez a bunek na "Stem Cell Research" a Obama zrusil pouze limity (cituji: "Obama ends Bush limits on stem cell research"); ale levicove media vse popisuji jinak, stejne jako popisuji jinak vse kolem Obamy. Nicmene z grantu krmeni profesori nepriznaji, ze koncept Stem Cell je zatim velmi neuspesny a pouzivaji tento vyzkum, stejne jako slovo "rakovina", hlavne za ucelem ziskavani financi na zatim neproduktivni vedecky badani (clanek o nicem v casopise jeste neni vedecky uspech). Bohuzel to je pravda. Stejne principy ale plati i v CR, ze?
14. 03. 2009 | 12:44

Kuba napsal(a):

Pane profesore, kdy se podle Vašeho názoru rozhoduje o tom, kolik duší opodněním vzniká? K rozdělení do jednovaječných dvojčat dochází poměrně dlouho po oplodnění. Zůstává část duše z tzv. chimér v jedinci, který se narodí se svou vlastní duší? Děkuji.
14. 03. 2009 | 13:00

xxx napsal(a):

Obamamania se projevuje temito vety:

Pokud bych tedy měl vyslovit svůj názor na nynější krok prezidenta Obamy, řekl bych, že je to prostě jeden z řady kroků správným směrem tohoto slibného prezidenta.

co by clovek cekal od mladeho komouse a svazaka SSM a UV KSC prokadrovaneho CSc.
14. 03. 2009 | 13:12

Paterik napsal(a):

Pan Hořejší má jako vědec z prezidenta Obamy jistě radost, ale ty propagandistické obrázky si mohl odpustit. Připomíná mi to budovatelské plakáty z dob minulých.
14. 03. 2009 | 13:28

Vaclav Horejsi napsal(a):

Kuba:

To, cemu rikame "duse" vznika postupne behem vyvoje jedince - neni to zadny skokovy dej. Rekl bych, ze o nejakych prvopocatcich takove "duse" se da mluvit jakmile se u plodu vytvori mozek. Rozhodne ne drive... A k plnemu vyvoji "duse" pak dochazi evidentne az po narozeni.

..
14. 03. 2009 | 13:41

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
fajn článek. Embryo je tedy vhodnou surovinou k pěstění něčeho diferencovanějšího - "náhradního dílu" vhodného k transplantaci.

Divím se, že člověk tak liberálního smýšlení se stavěl proti devitalizaci!

Levné chirurgické metodě léčby solidních tumorů, která je zcela ve shodě s logikou Vaší disciplíny - aktivní imunizace.

Co v tom může být?
Nemá snad pacient právo nakládat se svým tělem podle svého uvážení?

Pokud má být součástí lékařské etiky důraz na autonomii pacienta, pacient má právo si zvolit, jakou metodou má být léčen, i navzdory panujícímu medicínskému dogmatu.

Kdo nechce vidět, neuvidí.
Kdo nechce věřit, neuvěří.
14. 03. 2009 | 15:25

DALSI DUKAZ napsal(a):

to je dalsi dukaz -- Obamomaniak Horejsi (nadejny clen SSM by byl dnes urcite jiz clen KCS) svoje marxisticko-leninske mysleni demostruje mimo jine unorovymi plakaty Barack Hussein Obama. TO JE DALSI DUKAZ.
14. 03. 2009 | 15:30

Vaclav Horejsi napsal(a):

DALSI DUKAZ:

Ano, jeste jste zapomnel odhalit, ze Barack Hussein Obama je tajnym predsedou KS USA.

..
14. 03. 2009 | 15:46

im napsal(a):

Drobná poznámka mimo, snad mi editoři a diskutéři prominou:

Před dvěma-třema týdny tu u V.H.probíhala velmi živá diskuse pod blogem o andělech a přišel na přetřes i film Wima Wenderse NEBE NAD BERLÍNEM.

Pro ty, kteří by ho chtěli vidět na velkém plátně, protože na DVD je špatně sehnatelný, uvádím, že bude šance za dva týdny na FEBIOFESTu, což je filmový festival v Praze u Anděla v multiplexu Village Cinema (ne v obchodním centru, tam je Palace multiplex, ale přes ulici, poblíž zastávky autobusů, vchod z malého náměstíčka u zastávky). Další filmové projekce budou i v jiných malých kinech (české filmy z roku 1969) nebo v nákupním centru.

NEBE dávají 27. března (pátek) večer od osmi jako součást pocty Wendersovi (dávají ten den čtyři jeho filmy za sebou). Druhá šance vidět bude v sobotu 28. odpoledne ve 14,45 hod.
14. 03. 2009 | 15:47

D.D. napsal(a):

K diskuzi mam par postrehu o ktere bych se rad rozdelil:

Zbytecne slovickareni o seminku z jablka a lidskem embryu pripomina diskuzi o tom, zda bylo drive vejce nebo slepice. To si mohli oba panove (VH a Xavier) v zajmu "rozumne vetsiny" :-) odpustit.

Z poznamek pana VH mam dojem, ze lidske embryo, pokud vznikne prirozenou cestou v deloze, je jiz clovekem (odpor k potratum a dalsi poznamky), zatimco emryo vznikle ve zkumavce je biologicky odpad. Vzbuzuje to ve mne dojem, ze v tom pan VH nema zcela jasno.

Nemohu nez souhlasit s tvrzenim pana Xaviera, ze od okamziku splynuti vajicka a spermie jsou predem dane veskere vlastnosti cloveka - vzhled, sklony k onemocnenim, povahove rysy. Rozhodne se ovsem nemohu ztotoznit s nazorem, ze se v teto fazi nejadna o cloveka, jenom proto, ze urcitou dobu trva, nez se v zarodku zacnou formovat organy nervove soustavy.

Dale si vybavuji nazor pana VH, ze zakony se maji tvorit na zaklade toho, co si preje vetsina. Pevne doufam, ze k tomu nikdy nedojde, jako ekonom si nedovedu a ani nechci predstavit, kam by smeroval vyvoj CR, kdyby o zakonech rozhodovalo prani vetsiny lidi. Myslim, ze po totalnim kolapsu pravniho statu, ktery by zapricinilo vetsinove prani neplatit dane, by si asi i ta "rozumna vetsina" uvedomila, ze o nekterych otazkach maji rozhodovat jen Ti, kteri jim dobre rozumi.

Tim se dostavam k zaveru sveho komentare. Chtel bych vyjadrit sve presvedceni, ze rozhodovat o moralnich aspektech vyzkumu kmenovych bunek by nemeli vedci na vyzkumu zainteresovani, ani vedci jini, ani politici, ani demokraticka vetsina. Rozhodnuti bych nechal na filosofech a teolozich, kteri se ethikou zabyvaji.
14. 03. 2009 | 16:08

Vaclav Horejsi napsal(a):

D.D.:

"Z poznamek pana VH mam dojem, ze lidske embryo, pokud vznikne prirozenou cestou v deloze, je jiz clovekem (odpor k potratum a dalsi poznamky), zatimco emryo vznikle ve zkumavce je biologicky odpad. Vzbuzuje to ve mne dojem, ze v tom pan VH nema zcela jasno."

Nikoli, myslim, ze v tom mam celkem jasno - vznik "cloveka" z prvotniho "shluku bunek" (casneho embrya) povazuji za kontinualni proces i kdyz ke vzniku embrya dojde zcela prirozene. Za plnohodnotneho cloveka embryo nikdo nepovazuje - po spontannim potratu (dokonce i v pokrocilem stadiu) se napr. neporada pohreb. V pripade prirozeneho vzniku vsak je splnena nezbytna podminka uspesneho vyvoje - uhnizdeni casneho embrya v deloze, coz in vitro pochopitelne samovolne nenastava.

"Dale si vybavuji nazor pana VH, ze zakony se maji tvorit na zaklade toho, co si preje vetsina......"

Ja jsem si myslel, ze zakony se u nas skutecvne tvori v zasade s vuli vetsiny (zprostredkovane mechanismy zastupitelske demokracie), ale vy si zrejme myslite, ze jsou (resp. mely by byt) tvoreny filosofy a teology?
U tech teologu je to obzvlaste zajimave v prevazne atheisticke spolecnosti...
Poznamenal bych, ze takto to funguje v theokraciich jako je Iran...
Proti gustu zadny disputat...

..
14. 03. 2009 | 16:25

D.D. napsal(a):

V nasi spolecnosti take vetsina lidi nema ekonomicke vzdelani - je "a-ekonomicka". Presto se pri vypracovani statniho rozpoctu vsichi ridi radami ekonomu.

Zde bych problem resil stejne - at rozhodnou odbornici, v tomto pripade odbornici v oblasti ethiky. Jak vite, tento obor se studuje v ramci filosofie a take teologie, proto rikam, at rozhoduji filosofove a teologove.

Doufam, ze narazka na Iran nemela vest k debate o srovnavani zapadnich demokracii a muslimskych statu. To bychom asi k diskuzi museli prizvat jeste historiky a kulturology :-)
14. 03. 2009 | 16:35

Mara napsal(a):

Vaclav Horejsi, dříve ruda, Martin (a dalsi):

ja vim, ze jdu trochu s krizkem po funuse, ale ja to pochopila uplne jinak - mame tady ty rozumne lidi, z nichz vetsina si cosi mysli...(cili ne vsichni rozumni lide si mysli to same)
nekdy problem hledame tam, kde neni :-)

******************************
Dalsi uhel pohledu
Nekteri verici poukazuji na nasi neschopnost ci neochotu prijmout ukol vlozeny na nase bedra bohem/osudem/karmou jako treba vyporadat se s tim, ze nemuzeme mit vlastni dite - IVF (mne se to mluvi, kdyz je mam), zatimco tolik opustenych deti by potrebovalo nekoho, kdo by o ne s laskou pecoval. (Chapu, toto nejsou veci vzajemne se vylucujici).
Cili neplodnost nebudou chapat jako chybu designu ci nedopatreni, ale duchovni cestu nekam - stejne jako Alzheimra. Treba jako ukol, ktery si duse "zadala" pro vlastni rust ci rust tech kolem ni (zcela se vyhybam konceptu trestu za neco, to bychom se dostali jinam).

Ackoliv v principu podporuji vedecky pokrok, ze stejnych duvodu budou mozna i proti chapani lidskych organu jako nahradnich dilu (transplantace) apod.
Jsou tu pro ne mantinely/hranice, ktere se jim spatne prekracuji.

Zajimaly be mne vase nazory, me nejsou zdaleka vyhranene vzhledem k tomu, ze jsem kolem sebe zazila tolik utrpeni (vcetne Alzheimra) a myslim si, ze dokazu sypmatizovat snad se vsemi uhly pohledu. Sobecky se vetsinou spis priklanim ke snaze nejdrive vycerpat vsechny moznosti a teprve pote se smirovat s osudem.

To hazim do eteru jen aby rec nestala.Anybody?
14. 03. 2009 | 16:35

Vaclav Horejsi napsal(a):

D.D.:

OK, domnivam se, ze vetsina nekonfesijnich odborniku na etiku a filosofii rekne, ze vyuziti nadbytecnych embryi pro bohulibe ucely je prijatelne, prave tak, jako transplantace organu, IVF, antikoncepce, prenatalni diagnostika (s naslednou moznosti umeleho potratu), ba i v nekterych "normalnich" pripadech aborty.

..
14. 03. 2009 | 16:43

Mara napsal(a):

D.D,V.H.

PS Videla jsem pred mesicem velmi zajimavy dokument o sex change operacich provadenych v Iranu - prijemne mne to prekvapilo! Statem schvalene a profesionalne osetrene od A do Z vcetne podpory psychologa, poradenskych sluzeb pro rodinu pacienta atd.
14. 03. 2009 | 16:46

D.D. napsal(a):

"Domnivam se, ze vetsina nekonfesijnich odborniku na etiku a filosofii rekne, ze"...

A 6/7 zubaru doporucuje zubni pastu Colgate ;-)
14. 03. 2009 | 16:52

Mara napsal(a):

PPS rekla jsem "prijemne" proto, ze znam ceskeho chlapce - dnes divku, ktery/a si pred lety prosel peklem a nekolikrat se pokusil spachat sebevrazdu - ale je to samozrejme dalsi velmi slozita kontroverzni oblast. Ach jo.
14. 03. 2009 | 16:53

Vaclav Horejsi napsal(a):

D.D.:

Takze spravny rozhodovaci model by byl - zeptame se pana D.D. a ten to rozhodne ;-)

Pripadne uzakonime, ze o etickych zalezitostech (vcetne pripustnosti antikoncepce) bude rozhodovat biskupska konference nebo Vedecka rada nektere theologicke fakulty?

..

..
14. 03. 2009 | 17:02

Odpoved VH napsal(a):

Vaclav Horejsi napsal(a):
DALSI DUKAZ:

Ano, jeste jste zapomnel odhalit, ze Barack Hussein Obama je tajnym predsedou KS USA.
ODPOVED: JE TO JESTE HORSI

PS
Správný krok správného prezidenta...aneb KUPREDU LEVA KUPREDA LEVA ...
14. 03. 2009 | 17:09

JE Profesor DILENTANTEM? napsal(a):

HORESI tomu (zase) nerozumi

"Obama ends Bush limits on stem cell research"

!!!!! limits !!!!!

Je silne levicovy Profesor Přírodovědecky fakulty University Karlovy dilatant?
14. 03. 2009 | 17:14

Vaclav Horejsi napsal(a):

Odpoved VH:

"JE TO JESTE HORSI"

Ano, je to CERNOCH, hruza...

..
14. 03. 2009 | 17:15

D.D. napsal(a):

> VH

Ja jsem jenom rikal, ze co se moralniho aspektu tyka, zajimal by mne nazor odborniku.
Narozdil od Vas si netroufam odhadovat, jaky by byl.

Myslim, ze jiz nema cenu dale diskutovat, asi uz nemate vecne argumenty o kterych bychom se mohli bavit, kdyz jste zacal s ironii vuci me osobe.

> Mara

Omlouvam se, ze se nezapojim do diskuze, ale jedno ozehave a kontroverzni tema mi pro dnesek stacilo.

> Vsichni

Hezke proziti zbytku vikendu!
14. 03. 2009 | 17:16

je Vaclav Horejsi rasita??? napsal(a):

Vaclav Horejsi napsal: Ano, je to CERNOCH, hruza.
TENTO PRISPEVEK JE NAPSAN RASISTOU -- ALE PROF HOREJSI (BYVALY AKTIVNI SVAZAK) BY MEL VEDET, ZE OBAMOVA MATKA BYLA BILA-EVROPSKEHO VZHLEDU (foto: Naughty Obama Mamma. MALO KDO VI KDO JE B.H.O.
WAS COMMUNIST FRANK MARSHALL DAVIS MERELY OBAMA'S MENTOR?
14. 03. 2009 | 19:55

Xavier napsal(a):

Děkuji D.D. za jeho postřehy a otázky, některé bych panu Hořejšímu také adresoval.

Teď pár poznámek k argumentům a odpovědím pana profesora:
"Samozrejme, ze nelze rici, ze spolecnost muze prijmout zakon, ze nevylecitelne nemocne je mozne zabijet, a je vse OK - to je extremni pripad."
Proč to nelze, je-li jedinou normou společenská shoda? Nacistické Německo začalo čištění Árijské rasy na duševně nemocných lidech, a to včetně dětí. S genocidou Židů souhlasila značná část obyvatel. Proč by potom tyto kroky měly být špatné, je-li hlavním měřítkem shoda většiny? Že této shody nebylo dosaženo v demokratickém procesu? A kdyby jí dosaženo bylo, pak by vše bylo v pořádku?

"Vy byste tedy chtel prinutit ty rodice, aby si matka nechala postupne implantovat vsechna ta vznikla embrya, treba s tim, ze se pak narodi osmercata (z nichz polovina zemre), resp. to ucinit behem let "jedno po druhem" s temi zmrazenymi?
Nebo byste pro jistotu zakazal IVF vubec?"
Každý prostředek, který má člověk k dispozici, může sloužit dobrému nebo špatnému účelu. dokážeme-li dnes napomoci vzniku života člověka, jsme o to více zatíženi morální povinností pečovat o takový zárodek člověka s ohledem na jeho nejlepší prospěch. Rodiče i lékaří mají na takového člověka pohlížet stejně, jako by svůj život počal obvyklým způsobem - tedy uvnitř dělohy. Není nutné ženě vkládat do dělohy všechna oplodněná vajíčka najednou, domnívám se však, že by rodiče, přistupující k IVF, měli pohlížet na zárodky vzniklé touto metoudou se stejnou láskou a odpovědností, jak k zárodkům uhnízděným v děloze přirozenou cestou. Nestačí prostě lidské zárodky přejmenovat na buněčný shluk a tím si otevřít cestu k jejich zničení. Váš argument, že při potratu zárodku se nekoná pohřeb, a proto zárodek nelze považovat za člověka, není zrovna výkladní skříní racionalismu, ke kterému se hlásíte.

Teď pár slov k naší diskusi ohledně učení Bible na toto téma. Já jsme vám uvedl dva oddíly ze Starého zákona, které velice jasně k tomuto tématu promlouvají. Dají se najít další. Ano, při čtení (nejen) Bible musíme dbát na literární žánr, historický kontext a bezprostřední kontext toho daného oddílu. Většinou však můžeme Bibli (stejně jako jiným knihám) porozumět při prvním čtení. Pokora a opatrnost jsou na místě, neměly by sloužit jako výmluva pro naši neochotu přijmout to, co Bible říká, přestože se mi to nehodí. Vy si trváte na tom, že církevní otcové v této otázce souhlasí s vaším postojem. (Nechejme stranou, zda to tak je, nebo ne.) Držíte se výkladu Bible, který vám vyhovuje, místo toho, abyste se postavil tváří v tvář Bibli samotné. Studiem této otázky v Bibli samotné bychom, při společné dobré vůli, neměli dojít k protichůdným závěrům o tom, co Bible říká. Jinak nemám pro schopnost lidí komunikovat mnoho naděje.
14. 03. 2009 | 20:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Xavier:
Je docela paradoxní, že vlastní činností zde potvrzujete poslední větu předešlého příspěvku.
14. 03. 2009 | 20:40

Čochtan napsal(a):

"Vaclav Horejsi napsal: Ano, je to CERNOCH, hruza..."
BLBOST !
Mulat Obama má s Afrikou společnou pouze jednu spermii. Jinak vyrůstal v "bílém" prostředí, chodil do "bílé" školy a dostal "bílé" vzdělání na "bílé" universitě.
Má myšlení vzdělaného bělocha a ne "negra" ze slumu.
14. 03. 2009 | 23:24

Ivan Sommer napsal(a):

Paterik
- o potřebě dělohy

Jestliže by byla matka pouze zdrojem živin, teoreticky by bylo možné namíchat živný "koktejl" a vytvořit umělou vnější matku. V současnosti je to jistě utopie. Zajímalo by mě ale, zda během děložního vývoje dochází k výměně informací mezi matkou a plodem, nutných pro další vývoj plodu, nebo zda je veškerá potřebná informace uložena v embryu.

Mimoděložní těhotenství je určitě nebezpečné. Jeho existence však poskytuje informaci, že embryo se může usadit i jinde než v děloze.

Ve starých indiánských vyobrazeních v jižní a střední Americe se objevují "ptačí" lidé, zrození jako ptáci z vajíčka. Pravděpodobně jde o projev nějaké mytologie, ale její původ může být odrazem dosud neznámé skutečnosti a navozuje opět otázku, kolik informace je uloženo v lidském zárodku.
14. 03. 2009 | 23:28

KDO JE Vaclav Horejsi napsal(a):

Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky NAPSAL:

"Vaclav Horejsi napsal: Ano, je to CERNOCH, hruza..."
15. 03. 2009 | 00:32

Vaclav Horejsi rasista napsal(a):

KDO JE Vaclav Horejsi:
Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky NAPSAL:

"Vaclav Horejsi napsal: Ano, je to CERNOCH, hruza..."
15. 03. 2009 | 00:33

Zacheus napsal(a):

Jakkoli se snažím porozumět Vašim arugmentům, pane profesore Hořejší, nemohu se přesto zbavit dojmu, že i Vy si prostě "hrajete na Boha". Zjevně Vás to baví - ale je otázka, zda je to také morálně a eticky správné.
15. 03. 2009 | 01:24

Zacheus napsal(a):

V jiném svém příspěvku jsem citoval mluvčího ortodoxních rabínů USA a Kanady,který se ohradil proti současnému prezidentovi USA Obamovi s tím, že prosazuje "prostituci hodnot".

V této souvislosti není bez zajímavosti zpráva, podle níž deník "Washington Times" napsal na adresu amerického prezidenta: "Pane Obamo, jste velký řečník, ale musíte také být muž velkých činů. Musíte uskutečnit změny, které chrání lidský život".

Katolický biskup Rino Fisechella odsoudil aroganci státníka (prezidenta Obamy) který vůbec nedbá na požadavky obyvatel vlastní země (!) a řídí se ideologickými požadavky těch, kteří se pokládájí za oprávněné rozhodovat o životě a smrti lidí. L´ Osservatore Romano napsal, že ze všech věcí, které mohl udělat, udělal Obama to nejhořší.

(převzato z časopisu Světlo 7/20009).

To uvádím jenom pro doplnění k nekritickým chválám, bohužel trochu připomínající svazácké nadšení pro dnes již zapomenuté státníky totalitní minulosti, které se v příspěvcích pana profesora objevují v při hodnocení nynějšího prezidenta USA Baracka Husseina Obamy.

( Dodávám, že podle průzkumu veřejného mínění 58 procent obyvatel USA s politikou prezidenta USA v etických otázkách nesouhlasí).
15. 03. 2009 | 01:55

Zacheus napsal(a):

...opravuji "Světlo 7/2009...
15. 03. 2009 | 01:57

Zacheus napsal(a):

Ráno moudřejší večera. Slova o tom, že si pan profesor hraje na Boha a slova následující beru zpět - přesto si však myslím, že záležitost zdaleka není tak eticky jednoduchá, jak nám je v blogu prezentováno.
15. 03. 2009 | 07:43

Vaclav Horejsi napsal(a):

Zacheus:

Nedelam nic jineho, nez ze vyjadruji svuj nazor - nikterak extremni ci neobvykly, v nasem prostredi rozhodne vetsinovy a konvencni...

..
15. 03. 2009 | 09:02

Lena napsal(a):

Embryjka jsou ve stavu, kdy pravděpodobně ještě nic necítí. Že jsou rozebrány je pravděpodobně nebolí a nijak si to coby osobnosti neuvědomují. Takže tady můžeme mít asi (ASI!) čisté svědomí.

Přebytečné zárodky by stejně dříve či později zanikly. Jen některé z nich jsou využity. Co s ostatními? Nechat je zamražené? Jak dlouhou životnost vůbec má taková zmražená blastocysta? Dá se patřičným způsobem použít ještě po 10 letech? To opravdu nevím.
Tady bych viděla problém jen v tom, že jak bílá rasa pomalu ztrácí schopnost přirozené reprodukce, mohly by se tyto zárodky za nějakou dobu zatraceně hodit!

Než se filosoficky rozohňovat nad etickou stránkou využití kmenových buněk z hlediska především náboženského, mi připadá důležitější odnaučit lidi používat potraty jako součást antikoncepce, protože ty se dělají ve vyšším stupni těhotenství na vyvinutějších nebo velmi vyvinutých zárodcích, dá se kolikrát říci dětech.

Nedávno proběhla zpráva, že se člověku za deset let po aplikaci kmenových buněk v místech vpichů (v páteři a hlavě) vytvořily nádory. Takže buňky nejen pomohly, ale také uškodily, protože se namnožily do toho, oč nikdo nestál. Je sklon k tvorbě nádorů vlastností těchto buněk nebo se to dá nějak obejít?
15. 03. 2009 | 12:54

vaclavhorejsi napsal(a):

Lena:

"Je sklon k tvorbě nádorů vlastností těchto buněk nebo se to dá nějak obejít?"

Ano, to je potencialne zavazny problem, take proto je potreba udelat na tom jeste hodne vyzkumu.

..
15. 03. 2009 | 13:36

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Občasné polemiky s Vámi neberte , prosím, ve zlém, a pokud se mně někdy "podaří", že to tak vypadá, tak se omlouvám, jako i v tomto případě. Přeji Vám hezkou neděli.
15. 03. 2009 | 14:08

Ben napsal(a):

Vidíte, paní Leno, i vy jste si připsala slůvko asi a podruhé dokonce z vykřičníkem. Nebude to v této oblasti s tím naším svědomím tak čisté!
Nejsou zrovna ty nádory tak trochu varováním...?
15. 03. 2009 | 14:09

Ivan Hochmann napsal(a):

Stojí cikán na mostě a onanuje.
"Co to tady děláte,člověče???"ptá se policista.
"Ále posílám děcka k móři ať si také užijou".

Čochtane,říkáš v "kýblu?"

Ivan.
15. 03. 2009 | 14:14

Ben napsal(a):

Oprava ...s vykřičníkem
Ach bože!!!
15. 03. 2009 | 14:16

Martina K napsal(a):

Pane profesore,
to, co jste napsal o kmenovych bunkach je pekne, presto nemate pravdu v zakladni myslence celeho blogu.Bush praci s embryonalnimi bunkami nezakazal, ale povolil. Pouzivat lidska embrya k vyzkumu, je zakazane od r. 1966 a tento zakaz i nadale plati, prezident ho zrusit nemuze, to musi udelat senat/parlament. Na konci 90. let se zdalo, ze tenkrat nove odvozene EB se podari vyjmout z existujiciho zakazu, druha strana bojovala o pravy opak. (proto thomson, aoutor prvnich EB je radeji prevedl na Wicell). Pak v srpnu 2001 predstoupil pred narod Bush a oznamil, ze linie odvozene za ucitych podminek do onoho dne maji i nadale moznost byti soucasti vyzkumu za federalni penize, ostatni maji smulu. Sice notne zklamal ocekavani vedecke komunity, ale lepsi nez uplny zakaz. Obama jen zrusil to datum. V praxi se nic nemeni. Ti co chteli pracovat s EB bunkami uz pracuji, ti co chteli odvozovat nove linie i nadale musi pozadat o privatni financni zdroje. Vyhodou je, ze po jejich odvozeni uz je mohou financovat federalne (pokud je odvodili za danych podminek). Protoze se na to, co chteji danovy poplatnici velmi dba, bude tezke zmenit zakon z r. 1966 i v soucasnem parlamentu.
15. 03. 2009 | 14:19

Martina K napsal(a):

Leno, embrya se neodebiraji. Odebiraji se vajicka na umele oplodneni, ktere se pak umele oplodni. Tato oplodnena vajicka se vkladaji zpet do delohy matce. Jsou ve stadiu pred uhnizdenim v deloze. Na bunecne linie se pouzivati ty, co zbyly, po pisemnem souhlasu rodicu.
Problem je ze Americanum se clovek v tehle vecech nezavdeci. Nedavno se tu narodila osmercata. Jejich matka si nechala naimplantovat vsechna embrya co ji zbyla po predchozich oplodnenich. Vysledek? Zase spatne..
15. 03. 2009 | 14:29

Martina K napsal(a):

To Plim
"Chcete mi snad tvrdit,ze pokud se kmenove bunky ujmou,ze se
tato embrya nebudou primarne tvorit jen pro tento proces..."
Nevim, jestli vam to bude tvrdit pan Horejsi, ale ja klidne. Toto neni mozne, alespon ne v oficialni vede. Pokud chcete v USA pacientovy oderat i jen krev pro vedecke ucely, bude vas zamer zkoumat eticka komise. Oplodnovat vajicka pouze za ucelem vyzkumu je zakazane a spatruje se jako vysoce neeticke. Ne proto, ze to nejaky urednik zakazal, ale proto, ze se na tom shodli sami vedci. Tyto principy automaticky plati pri zadosti o grant, pri publikaci vysledku....Samozrejme, mohu si predstavit situaci, kdy se to bude dit neoficialne v soukromych laboratorich. Tomu ovsem nezabrani ani Bush, ani Obama, ani zadny zakaz.
Btw: Kmenove bunky se uz ujaly
15. 03. 2009 | 14:59

vaclavhorejsi napsal(a):

Martina K:

Prominte, ale myslim, ze to rikate velmi nepresne.

Pokud vim, v USA (a take napr. u nas, a v mnoha jinych zemich) je zakazane pouzivat lidska embrya vytvorena in vitro prave pouze pro ucely vyzkumu.

Clintonova administrativa vypracovala v roce 1999 pravidla umoznujici pouzivat prebytecna embrya z IVF pro vyzkumne ucely.
Tato pravidla vsak nebyla schvalena nasledujici Bushovou administrativou - ta v roce 2001 namisto toho pouze povolila statni financovani vyzkumu jiz existujicich 21 linii embryonalnich kmenovych bunek, ale nikoli vyvoj novych linii (z prebytecnych embryi IVF).

V roce 2005 a pote zase v roce 2007 Kongres schvalil zakon, ktery by umoznoval verejne financovani vyzkumu na novych liniich (ziskanych nove z prebytecnych embryi), avsak GWB jej vetoval (Kongres nebyl schopen veto dvoutretinove prehlasovat).

9.3.2009 Obama zrusil toto prezidentska veto (Obama announced "we will lift the ban on federal funding for promising embryonic stem cell research [and] will vigorously support scientists who pursue this research.").

Nicmene situace je komplikovana tim, ze nadale zustava v platnosti tzv. Dickey-Wicker Amendment z roku 1996, ktery de facto zakazuje derivaci novych linii embryonalnich kmenovych bunek i z prebytecnych embryi.

Takze nynejsi Obamovo gesto je spise prvnim krokem ke zmene.
Americti vedci ale i za vlady GWB mohli pro takovyto vyzkum pouzivat soukrome (nestatni) zdroje financi.

O detailech one momentalne ponekud komplikovane legislativni situace si muzete precist v poslednim cisle Science (Science 13 March 2009: Vol. 323. no. 5920, pp. 1412 - 1413).

..
15. 03. 2009 | 15:17

PROF KU HOREJSI SE PLETE-Obama-s SciFi napsal(a):

ANO, Prof KU Horejsi z Prahy nema pravdu v zakladni myslence celeho blogu: G.W. Bush praci s embryonalnimi bunkami nezakazal (!), dokonce povolil (!) a take financoval; ale s limitem. POZADOVAL OD VEDCU VYSLEDKY, KTERE ZATIM NIKODO Z NICH NEPREDLOZIL.
Obama's 'Science' Fiction
16. 03. 2009 | 03:41

pgjed napsal(a):

Pane Hořejší

Tak jsem se přece jenom dočkal. Odjíždím a nebudu mít dnes čas na nějaké polemiky. Zatím na první pohled plno zaužívaných frází, ale argumentačně velmi chabé.

Zítra snad bude více času, tak to probereme. Do rezervy byste si mohl přemýšlet nad dalším krokem pana Obamy. A sice nad prodloužením restriktivních opatření proti Íránu.

Zdravím.
16. 03. 2009 | 08:26

tbr napsal(a):

Pane profesore,
před časem jsem Vám děkoval za článek uveřejněný v Universu, kritizující teorii ID, tudíž jsem s Vámi v mnoha věcech kongeniální (ostatně se jak hlásím ke křesťanství, tak jsem členem Sisyfa a Ing. Kábrta jsem na Bludný balvan navrhl loni i letos.
Zde bych však polemizoval - a sice tvrzení (opřené o církevní otce, jmenovitě Tomáše Akvinského), že "embryo se člověkem stává jaksi postupně a totéž platí o duši" -

1) Tomáš Akvinský samozřejmě nemohl znát dnešní moderní embryologii, takže pokud chceme jednat opravdu racionálně (předpokládám, že oba), pak musíme vycházet zejména z ní a neopírat se o tomismus.
Čili: debata o postupném prenatálním vývoji čehosi do člověka s duší je zcela mimo racionální rovinu a otvírat ji je kontraproduktivní. Před časem podobně argumentoval prof. Pafko - když život člověka končí mozkovou smrtí, pak plnou funkčností nervové soustavy rovněž lidský život začíná - a jaksi nedovysvětlil, jak jsou na tom organismy nervovou soustavou nevybavené - to pokládám za neznalost systematické biologie. Právě počátek života v zygotě je obecný jev, který spojuje všechny generativně se rozmnožující organismy, rostliny a houby nevyjímaje. V tom mi argumentace, že po rekombinaci se "ještě o lidský organismus nejedná" a pak "nějakým vyšším zásahem se v něho promění" přijde nejen demagogická, ale i iracionálnější než výkřiky mnohých fundamentalistů - nezávisle na konfesi. A pokud jde o to, že se v raném stadiu vývoje jedná jen o "shluk buněk", pak, chceme-li zůstat v racionální rovině, je člověk shlukem buněk po celý život (s celkem minoritním zastoupením mezibuněčné hmoty) a rozdíl je pouze v míře diferenciace.
Samozřejmě jiná věc je vědecký výzkum v této oblasti a otázka IVF počatých embryí - to ale nic na faktu počátku života v zygotě nic nemění.
Další spornou věcí je "vyjádření demokratické většiny" - aniž bych chtěl ve střední EVropě zavádět teokratický režim typu Íránu (ono to naštěstí ani příliš nejde), stavět na mínění většiny je maximálně ošidné - už proto, že vzdělaní a morálně vyspělí lidé budou vždy v menšině (jiný příklad - i dnes mají nadšení hltači horoskopů výraznou většinu nad skeptiky pokládající astrologii za pavědu), takže stavět na mínění většiny v etických otázkách je stavba na hliněných nohách - a zde jsem pro to, aby o etických a odborných otázkách rozhodovali skutečně odborníci, kteří věci rozumějí (jinak to všem, včetně té většiny, přinese plody v podobě mezinárodní ostudy, viz soudy našeho prezidenta o oboru, jemuž absolutně nerozumí - totiž klimatologii.
Pokud jde o svobodu vědeckého bádání, zde snad jsme zajedno. Možná právě proto bych se tolik neodvolával na Tomáše Akvinského, jehož metafyzika, byť v mnohém předběhla tehdejší prardigma, přece jen odpovídala dobovému stavu znalostí, nikoli dnešnímu. Ten totiž zná (v čistě vědecké rovině) rekombinaci DNA při splynutí gamet a posléze vývoj organismu, nejrychlejší v prenatálním stadiu a výrazně pomalejší po narození.

Tomáš Bayer, Geofyzikální ústav AVČR
16. 03. 2009 | 11:03

buldatra napsal(a):

Škoda, že pan profesor neodpověděl nicku Luba, který napsal:

Divím se, že člověk tak liberálního smýšlení se stavěl proti devitalizaci!
Co v tom může být?
Nemá snad pacient právo nakládat se svým tělem podle svého uvážení?

Pan profesor k tomu asi má své důvody, proto si dotazu nevšiml a navíc, zase někdo otravuje s tou devitalizací.

Možná je to tak, že je jen přednost dávána metodám, které především slibují zabezpečení přísunu financí příslušným institucím (jen ne proboha naopak!) a následně výrobcům příslušných produktů a to v množství větším, než malém. Na úkor metod, které jsou levné a pokazily by někomu byznys. To se přece nedělá, kazit byznys.
A tak potencionálně levná metoda nemá nárok, je předem neoblíbená, byznys ohrožující, je rakovinnými odborníky kvitována nesouhlasným mručením, je poněkud odsunuta na vedlejší kolej, následně až na kolej mimo nádraží a pak na vrakoviště neperspektivních metod, kde je zapomenuta. Amen.

Oproti tomu jsou však slibné výzkumy po všech stránkách, při kterých navíc právo na zacházení se svým tělem nikoho nevzrušuje, jelikož shluk buněk za tělo považováno není.
Anebo za tělo považováno je, ale buňky neprotestují nahlas, že.
I když nesporně, výzkum je to užitečný, o tom ani v nejmenší nepochybuji.
Navíc hrozící štědrou finanční podporou. Je to příslib a naděje, jak pro mnoho lidí, které současná medicína nedovede vyléčit, ale samozřejmě i pro dobrý byznys, pravý opak např. devitalizace.
A v tom vidím problém přístupu k tomu, o čem říká se, že je to etika.
Co je to vlastně ta etika?
16. 03. 2009 | 11:21

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

Nemam cas vzdy na vsechno okamzite odpovidat; k te devitalizaci se vyjadrim nekdy vecer.

..
16. 03. 2009 | 12:57

Martina K napsal(a):

to V. Horejsi:
"...ta v roce 2001 namisto toho pouze povolila statni financovani vyzkumu jiz existujicich 21 linii embryonalnich kmenovych bunek..."

jsem rada, ze se shodneme, ze nelze zakazat neco, co nebylo nikdy povoleno. Soucasny stav je ten o ktery usiloval Clinton.
NIH masivne podporuje vyzkum indukovanych pluripotentnich bunek a Demokrate priznavaji, ze si nejsou jisti, ze dokazou zrusit ten puvodni zakaz (ne vsechni demokrati jsou pro).
Je docela mozne, ze soucasny stav bude trvaly. Katastrofa to ale nebude. Skody uz byly napachany. Je jen otazku, zda byly vetsi ty zpusobene samotnym Bushovym vynosem nebo mylnou predstavou (i ve vedecke komunite), ze prece s EB je zakazana.
S pozdravem
16. 03. 2009 | 13:13

Honza H napsal(a):

Pane Hořejší,
píšete, že "většina rozumných lidí se kloní k názoru, že „lidství“ zárodku se objevuje a prohlubuje během jeho vývoje..." Je mi líto, ale to, zda se "většina lidí" k něčemu kloní, přece není podstatné! Za Hitlera se také většina lidí k čemusi klonila. A že je "věcí všeobecné dohody, kdy je umrcení nenarozeného dítěte nepřípustné"? A co když se většina dohodne, že bude přípustné zabíjení i narozených dětí??
Jan Horálek
16. 03. 2009 | 14:01

cd napsal(a):

Pane profesore,
v dějinách měla pravdu vždycky menšina. Ale alibisticky posouvat stáří embrya/fétu na zkoumatelnou/potratitelnou úroveň ... Věda by se některých ambicí prostě měla vzdát, pokud k nim nedospěla - to co tu píšete je ideologie. Bud říkam ano-ano/ne -ne. To, že píšete, že nejste pro potraty vás neexkulpuje. Marek Vácha vyjadřuje alespoň jasný postoj. To co píšete, je pak jenom "academic buzz". Jste PRO-LIFE nabo PRO-CHOICE?
16. 03. 2009 | 17:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Luba, buldatra:

Pokud jde o tu devitalizaci, diskutovali jsme o ni uz drive (http://blog.aktualne.centru...)

Zopakuji tedy:

Byl jsem pro to, aby se ta metoda pokud mozno solidne vyzkousela. Myslim (ale nejsem onkolog), ze ty klinicke testy, ktere se delaly, nebyly sice mozna optimalne provedene, ale presto dopadly v zasade negativne.
Jsem presvedcen (podobne jako skutecni a nezpochybnitelni onkologicti odbornici, jako napr. prof. Vorlicek), ze tato metoda je pro klinicke pouziti nevhodna.
Nemohu s vami souhlasit, ze soucasna onkologicka lecba je v zasade neuspesna - za poslednich 20 let byl obrovsky pokrok (pomaly, nenapadny, kazdorocne o par procent), jak vam rekne kazdy onkolog. Uspesna je dnes lecba cca 50 % nadoru, ktere byvaly nelecitelne.
V takove situaci je obtizne testovat nejakou riskantni novou metodu (presto se to v opravnenych pripadech a za presne stanovenych podminek dela).

Lekar nemuze byt nucen poskytovat odborne nekvalifikovanemu pacientovi na jeho prani "lecbu", o jejiz ucinnosti neni presvedcen (nebo dokonce o jejich NEucinnosti je presvedcen).
Pacient by ale samozrejme mel mit pravo lecbu odmitnout (na zaklade dukladne informovanosti).
Je ovsem absurdni, aby pacient rozhodoval o metode, kterou bude lecen... (a lekar nesl zodpovednost za vysledek).

Ale opravdu nejsem vdodny pro tyto diskuse - jsem stejne jako vy neodbornik-nelekar...

Napsal jsem o tom pred lety clanek do Vesmitu (Hořejší V: Chtělo by to více profesionality… Vesmír 80: (č. 11) 607-608, 2001) - muzete hoo najit na mych strankach (http://www.img.cas.cz/mi/Va..., polozka c. 14. - pozor, zacina to jinym clankem (J.Svobody) na toto tema, pak teprve nasleduje ten muj).

..
16. 03. 2009 | 18:12

vaclavhorejsi napsal(a):

tbr:

"debata o postupném prenatálním vývoji čehosi do člověka s duší je zcela mimo racionální rovinu a otvírat ji je kontraproduktivní."

Nemyslim, ze je to mimo racionalni rovinu - "duse" (psyche) zcela objektivne existuje, vsak se ji zabyva nekolik vednich odvetvi...
To, cemu rikame "duse" vznika postupne behem vyvoje jedince - neni to zadny skokovy dej. Rekl bych, ze o nejakych prvopocatcich takove "duse" se da mluvit jakmile se u plodu vytvori mozek. Rozhodne ne drive... A k plnemu vyvoji "duse" pak dochazi evidentne az po narozeni.

"...argumentace, že po rekombinaci se "ještě o lidský organismus nejedná" a pak "nějakým vyšším zásahem se v něho promění" přijde nejen demagogická, ale i iracionálnější než výkřiky mnohých fundamentalistů"

Probuh, nikdy jsem nic takoveho nerekl - SAMOZREJME, ze o zadny "vyssi zasah" behem ontogeneze by mi ani neprisel na mysl - asi jste to nejak spatne cetl?

Pokud jde o Tomase Akvinskeho - samozrejme jsem se ho nedovolaval jako nejake smerodatne autority, ale jen jsem na nej chtel poukazat vzhledem k lidem, kteri dnes argumentuji z nabozenskeho hlediska!

Pokud jde o "demokratickou vetsinu" - pres vsechny mozne vyhrady jsem presvedcenym zastancem parlamentni demokracie - je v rukou poslancu, jake prijnou zakony napr. ohledne klonovani, kmenovych bunek, atd. - a jsem presvedcen, ze se v tom odrazi jednak nazory odborniku, ale take prevazujici nazor ve spolecnosti (kterou bych zase tak nepodcenoval).
********************
Honza H:

Jak uz jsem rekl vyse:

Samozrejme, ze nelze rici, ze spolecnost napr. muze prijmout zakon, ze nevylecitelne nemocne je mozne zabijet, a je vse OK - to je extremni pripad.
Ale existuje proste siroka oblast "moralne spornych" zalezitosti, kde se musi "moralne normalni" (vim, ze je to vagni...) spolecnost dohodnout, co je jeste prijatelne a co ne.
Vy reprezentujete nazor, ze vyuziti "nadbytecnych" embryi, ktera vznikla (technicky takrka nevyhnutelne) v procesu IVF, je moralne nepripustne.
Ja zastavam nazor opacny. Oba mame jakesi duvody pro sve presvedceni - ja si myslim, ze ten muj je racionalnejsi (a neni v zadnem explicitnim rozporu s Pismem), vy si myslite, ze ten vas je moralne zasadovejsi a ze ma oporu v Bibli.
Domnivam se, ze v tomto pripade je treba se dohodnout, co si mysli vetsina (samozrejme pomoci zavedenych demokratickych mechanismu), prijmout prislusny zakon, a podle nej postupovat (coz se deje).
Tim neni receno, ze ten, kdo se zakonem nesouhlasi, proti nemu nemuze argumentovat a demokratickymi (nenasilnymi) prostredky se snazit o jeho zmenu (=ziskat podporu vetsiny).
V podobne situaci jsme take v jinych moralne kontroverznich situacich - potraty, legalizace dobrovolne "euthanasie" trpicich nevylecitelne nemocnych, legalizace nekterych drog, v ocich nekterych dokonce take veci jako rozvody, homosexualita nebo antikoncepce.
*******************************
cd:

Ano, jsem presvedcen, ze lze rici, ze az do urciteho stadie je embryo/fetus na "potratitelne urovni", jak jste to nazval. Zadna ostra hranice ovsem neni - je to vec jakehosi spolecenskeho mravniho konsensu - v nekterych spolecnostech to muze byt zcela neprijatelne, jine mohou tolerovat napr. "potratitelnost" do 2-3 mesicu gestace. Nepovazuji to za zadny alibismus.
To samozrejme neznamena, ze se takovyto potrat (nebo vyzkumne vyuziti "prebytecneho" embrya z IVF) muze udelat zcela lehkovazne, ale myslim, ze v urcitych situacich to ospravedlnitelne je. V tomto smyslu jsem "PRO-CHOICE". Vyraz "PRO-LIFE" povazuji za zavadejici - paradoxne jeho uplatnovani muze vest k vetsim tragickym nasledkum...
Jsem rad, ze jsem se nikdy nedostal do situace, kdy bych neco takoveho musel resit...

..
16. 03. 2009 | 18:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
""duse" (psyche) zcela objektivne existuje, vsak se ji zabyva nekolik vednich odvetvi..." Pouze ji neumějí definovat. :))
16. 03. 2009 | 18:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

When modern scientists speak of the soul, it is generally as a poetic synonym for mind. ......one can learn everything knowable about the human soul by studying the workings of the human brain. Depending on one's belief regarding the relationship between the soul and the mind, then, the findings of neuroscience may be relevant to one's understanding of the soul.

..
16. 03. 2009 | 18:42

Bratrík od Kališníkov napsal(a):

Bavím sa na tom ako kresťan (autor) vysvetľuje problémy spoločnosti, života zásadne materialistickým spôsobom. Že výskum robenž na embryách pomôže ľudstvu? No pomôže, ale ktorej čati toho ľudstva?
-
tiež som za odstránenie chorôb zo sveta, ale v tomto som za "kacírsku" metódu. Som za metódu ktorá je odvodená z toho že človek má telo v takom stave aký je jeho duch. Uznávam teda duchovné príčiny chorôb. Iste že táto reakcia je trocha mimo témy, ale myslím si že predsa kde-čo ozrejmí ....
16. 03. 2009 | 20:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"the findings of neuroscience may be relevant to one's understanding of the soul"
I agree. I learned some studies from F. Koukolík.
16. 03. 2009 | 21:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Bratrík od Kališníkov:
"človek má telo v takom stave aký je jeho duch" Je to presne opačne, človek má ducha v takom stave, aké je jeho telo, aj keď to neplatí bez výnimky (Hawking).
Možno ako kresťan sa bavíte, ale v omyle.
16. 03. 2009 | 22:02

shipper napsal(a):

Válav Hořejší:
"Rekl bych, ze o nejakych prvopocatcich takove "duse" se da mluvit jakmile se u plodu vytvori mozek. Rozhodne ne drive..."

Pierre Teilhard de Chardin:
"Na živých organismech se teprve projevuje, že už hmota sama patrně má jakousi velmi rudimentární „duchovní stránku“ čili „zakřivení“. To se dále prosazuje ve vývoji nervové soustavy živočichů, kde vzniká i jakési prvotní vědomí, jakkoli ještě málo patrné."

Tak tady jste trochu se svým vzorem v rozporu.
16. 03. 2009 | 22:04

Vaclav Horejsi napsal(a):

shipper:

"Tak tady jste trochu se svým vzorem v rozporu."

Nevadi! :-)
Teilhard mluvi obecne o "hmote" zivych organismu - pokud byste z toho chtel vyvozovat nejake radikalni dusledky (jake snad vyvozujete ohledne nepripustnosti manipulaci s casnym lidskym embryem), pak byste musel vyvozovat podobne radikalni dusledky napr. ohledne zabijeni zvirat (nekteri tak skutecne cini).
Myslim, ze Teilhard nebyl vegetarianem...

..
16. 03. 2009 | 22:34

JR napsal(a):

Tato debata o vyvoji duse v lidskem zarodku mi nedala a musim se pana Horejsiho zeptat:

(Rekl bych, ze o nejakych prvopocatcich takove "duse" se da mluvit jakmile se u plodu vytvori mozek. Rozhodne ne drive. - VH)

Pokud rikate, ze je lidska duse "navazana" na existenci centralni nervove soustavy, jakym zpusobem si (jako nejspis verici krestan) predstavujete nesmrtelnost duse? K rozpadu lidskeho tela dochazi relativne kratce po smrti.

Nezvazujete nahodou, ze sve telo date pro jistotu balzamovat? :-)
16. 03. 2009 | 23:18

Kanalnik napsal(a):

Pane Horejsi, po tomto vasem blogu a vasich reakcich v diskuzi jsem mozna tak trochu pochopil, co vytaci nektere vase ctenare v politickych tematech, kde jste vetsinou nalevo a oni napravo (ctu vase blogy docela casto).

Odhledme-li od podstaty tohoto vaseho blogu, vy zde celkem rafinovane podsouvate ctenarum to, co vam idelologicky vyhovuje, a pouzivate k tomu slovni spojeni jako "vetsina rozumnych lidi", "iracionálního fundamentalismus" atd., nekteri diskutujici uz je trefne zminili.

Toto, k cemu se uchylojete, je ve sve podstate zcela zavadejici manipulace, se kterou byste nemohl prece nikde ve vede uspet. Proc postupujete exaktne a ferove ve vede, ale nejste toho schopen v takovemto blogu, a nejen v tomto, ale i v jinych tematech?

Vy muzete mit svetonazor (politicky, ci tykajici se IVF), nikdo vam ho nebere, ale podsouvat svuj svetonazor jinym manipulativnimi spojenimi je docela pochybne a ubira to znacne na kvalite toho, co vyjadrujete. Priznivnci vaseho nazoru (at uz se tyka cehokoli) vas samozrejme po takoveto "argumentaci" podporuji, ale tem, co s vami nesouhlasi, to prijde jako zakerne a nefer jednani, a ja po dnesku rozumim proc.

Take se uchylujete ke komentarum, ktere nalepkuji vaseho diskuzniho "protivnika", coz se mi jevi taktez znacne nefer, predvsim proto, ze si takove "argumenty" cucate z prstu. Zde je priklad (reakce na Xacera):

"Vy byste tedy chtel prinutit ty rodice, aby si matka nechala postupne implantovat vsechna ta vznikla embrya, treba s tim, ze se pak narodi osmercata (z nichz polovina zemre), resp. to ucinit behem let "jedno po druhem" s temi zmrazenymi?
Nebo byste pro jistotu zakazal IVF vubec?
Mozna byste zakonem zakazal i jakoukoli antikoncepci?"

Evidentne je jasne, ze pokud pujdete exaktne po tom, co Xavier napsal, nikde tam nenajdete to, co jste s vyjadril v poslednih dvou vetach. Predevsim polsedni veta mi pripada jako docela slusna podpasovka a distorze toho, co Xavier rekl se svym jemne ironizujicim podtextem.

Mate vliv, pane profesore, tak je prosim nezneuzivejte k distorzim ostatnich diskutujicich. Je to lacine.

Kdyz to shrnu, tak muj dojem je, ze jste vlasne ideolog jako remen. Proc byste se jinak uchyloval k takovym to pochybnym zpusobum diskuze?
16. 03. 2009 | 23:22

Kanalnik napsal(a):

VH:
oprava:
...,co Xavier rekl, se svym (tedy vasim) jemne ironizujicim podtextem.
16. 03. 2009 | 23:26

Kanalnik napsal(a):

VH:

Pokud budu konkretni, tak vas termin "rozumna vetsina" je vlastne demagogie. Mozna to je vetsina (a tak nam to podlozte fakty, jak to vite), ale nikde nenajdete oporu pro termin "rozumna" protoze je rozumna podle vas. To je nalepkovani, ktere manipuluje uz ze sve podstaty toho, ze mate nejakou autority mezi lidmi.
16. 03. 2009 | 23:31

HOREJSI JE PLACEN TAKE STATEM napsal(a):

nevim zda autor bloguje v pracovni dobe, ale musim mit radost uz jenom proto, ze jeho plat take financovany státem...
Dale nepochopil, ze pokud je rozpor ve financovani z dani a v pranich danovych poplatniku, tak spravny president by mel respektovat prave danove poplatniky, coz G. W. Bush presne udelal (na rozdil od Obamy, ktery byl sice demokraticky zvolen ale ne celkovou vetsinou obyvatelstva,303,824,640, ale vetsinou straniku, 66,882,230)
17. 03. 2009 | 05:40

vaclavhorejsi napsal(a):

Kanalnik:

Ja nedelam nic jineho, nez ze tady prezentuji sve nazory, a na rozdil od vetsiny ostatnich bloggeru se i ucastnim diskuse.
Nevim, jak bych mohl nekoho vyslovovanim svych nazoru "manipulovat" - kazdy ma svuj rozum a informace a nazory, ktere se k nemu dostanou, so prebere.
Kdyz tady ctu blogy ruznych politiku, rozhodne na me jejich psani nema nejaky "manipulativni" vliv - spis naopak...

Za nevhodne pouziti vety s formulaci "vetsina rozumnych lidi..." jsem se jiz vyse v diskusi omluvil a cinim tak tedy jeste jednou.

Opravdu nevim, proc vas irituje, kdyz nekdo ve svobodnem mediu svobodne prezentuje sve nazory. Skutecne vas nikdo nenuti cokoli cist, kdyz se vam to nelibi...

..
17. 03. 2009 | 07:51

JR napsal(a):

Jenom zopakuji svuj komentar, ktery se zatim nedockal odpovedi:

Tato debata o vyvoji duse v lidskem zarodku mi nedala a musim se pana Horejsiho zeptat:

(Rekl bych, ze o nejakych prvopocatcich takove "duse" se da mluvit jakmile se u plodu vytvori mozek. Rozhodne ne drive. - VH)

Pokud rikate, ze je lidska duse "navazana" na existenci centralni nervove soustavy, jakym zpusobem si (jako nejspis verici krestan) predstavujete nesmrtelnost duse? K rozpadu lidskeho tela dochazi relativne kratce po smrti.

Nezvazujete nahodou, ze sve telo date pro jistotu balzamovat? :-)
17. 03. 2009 | 08:22

buldatra napsal(a):

To Václav Hořejší:

Děkuji za Vaši reakci a názor(16.03.2009 18:12:09 ) na téma devitalizační.

S pozdravem
buldatra
17. 03. 2009 | 09:55

Vlado napsal(a):

Veriaci krestan vidi lepsie ako mikroskop, a preto pre neho embryo nie je len zhlukom buniek, ale vidi v nom ducha.
Ked Maria po zvestovani niesla vo svojom zivote Syna cloveka, tiez to bol len zhluk buniek? Ak ano, tak dokedy? Do tretieho mesiaca? Ktory mudrc to urci? Ten mudrc, ktory bude zasa raz rozhodovat o zivote druhych. Clovek, co si vravi krestan, hovori bud Ano alebo Nie. Nic medzitym nie je. Bud je ludsky zivot pre nas svaty alebo nie je.
Tiez som vedec, nikdy by som nebranil pokroku, ale vedci musia byt zodpovedni za to, co sposobia. Aj Einstein mal velky vnutorny problem s jadrovou, ci vodikovou bombou. Tu sa nejedna o bomby, ale o kmenove bunky. Viem, ze su to potrebne a slubne nastroje pre rozne aplikacie. Treba k nim vsak pristupovat s baznou a uctou, lebo v nich sa dotykame zazraku zivota. Prave preto treba hladat sposoby, mozno tazsie, ako ich ziskat bez straty tejto bazne a ucty k ludskemu zivotu. Je to mozne, vsetci ich mame v sebe po cely zivot.
Na zaver, nemyslim si ze ten, co je proti pouzivaniu embrya, musi byt pokrytec, pysny a fundamentalista. Mozno je prave poctivejsi vo svojom pristupe. Nic nestratime, nic nam neutecie, ak zachovame uctu a lasku k zivotu. Ak to vsak nie sme schopni, nekryvme, nedeformujme krestansku vieru, len aby sme pred sebou ostali cisti. Lebo prave to je pokrytecke.
17. 03. 2009 | 10:54

buldatra napsal(a):

to Vlado:

Dovoluji si jen podotknout, že se jedná pouze o život.
Neexistuje nic, co by bylo víc.
Jen živé totiž může mít k životu úctu a lásku.
Sídlí-li duše v něčem, lze předpokládat, že to něco je živé. A to tak, že v různých životních formách. (Buńka, shluk buněk, embryo, atd…)
Nikdo neví, s naprostou jistotou že už je, nebo ještě není duše přítomna v té, či oné formě.

Cílem výzkumu a později aplikace není život zničit, nýbrž zachovat. A zkvalitnit.
Živé buňky tedy nemají být zničeny (nemají skončit v kýblu, kde doposud končí), jen mají být použity a mají žít. Mají život podporovat a mají se podílet na zvyšování kvality života. Zvyšování kvality života nemusí tedy snižovat kvalitu duše, spíše naopak.
Léčba je zkvalitnění, čili má za účel změnit stav od horšího k lepšímu. Podílí se na tom tedy i to, co nazýváme duší.
17. 03. 2009 | 11:45

vaclavhorejsi napsal(a):

JR:

"Pokud rikate, ze je lidska duse "navazana" na existenci centralni nervove soustavy, jakym zpusobem si (jako nejspis verici krestan) predstavujete nesmrtelnost duse?"

Ja na tu nesmrtelnost lidske duse moc neverim, rozhodne ne v tom "tradicnim" (ponekud infantilnim) smyslu, ze po smrti se duse oddeli od tela a "odleti do nebe".
Jakkoli to zni fantaskne, dovedu si predstavit cosi jako "vzkriseni mrtvych" a jejich "vecny" zivot jako soucast onoho finalniho vyusteni vyvoje - ale jakym zpusobem, v jake forme, to opravdu nevim...

To, cemu rikame "duse" povazuji skutecne za "emergentni jev" vynorujici se na urcite urovni organizovanosti (ziveho) systemu. Verim, ze v (nedaleke?) budoucnosti bude mozno sestrojit i umele systemy s "dusi" (neco jako ten palubni pocitac Hal z Vesmirne odyseje 2001).

"Nezvazujete nahodou, ze sve telo date pro jistotu balzamovat? :-)"

Myslim, ze ne ;-). Rekl bych, ze je to dosti odporny zvyk...

..
17. 03. 2009 | 13:00

HOREJSI BLOGUJE Z KANCELARE REDITELE napsal(a):

Pitomosti (viz vyse) Horejsi bloguje z pracovny reditele Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. A STAT Z DANI TO PLATI. To je tak, kdyz svazak (SSM)* jednou vyjede na Harvard a potom dela redivele.
* Socialistický svaz mládeže (zkratka SSM) byla organizace v ČSSR sdružující mládež ve věku 18 - 35 let, fungující mezi lety 1970 a 1989, řízená a spravována byla KSČ. Hlavním úkolem bylo vštěpovat základy marxismu a leninismu mezi československou mládež.
17. 03. 2009 | 13:43

Ben napsal(a):

Bohužel to vštěpování marx-leninismu u některých bylo asi velmi důkladné...:-(
17. 03. 2009 | 14:02

cd napsal(a):

To Vlado:
Naprosto souhalsim, z vědy se tímto stává ideologie: jenom úryvek z rozhovoru s prof. Živným, přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK: "Pro mně je potrat jednoznačně zabitím, ale jsem profesionál, tak zatnu zuby a jdu to provést". Tak takhle mluví přednosta ústavu. S takovým zmatkem v hodnotách by se mi teda do důchodu nechtělo. To lze vztáhnout i na názory prof. Hořejšího.
17. 03. 2009 | 14:17

Bratrík od Kališníkov napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Hawking? Ten otec memetiky? Tej memetiky ktorú na stránkych Sisyfa Českí skeptici hodnotia takto? "Memetiku lze jen těžko považovat za vědu, když jde o disciplínu jen spekulativní"
-
Vaše presvedčenie, vaša viera v hmotu váš intelekt nahýna na tú misku váh života, ktorá vidí len hmota. Koniec koncov aj nem tejto hmoty je len ilúzia ktorej vízia závisí od našich vnemov. Keby tieto cnemy boli trocha iné, aj naše poznanie by bolo iné ...
-
Pozrite sa na tak jednoduchý fakt ktorý netreba ani dokazovať: Môj psychický stav ma môže pokojne doviesť k chorobe. Rozčuľujem sa? Ochorie mi srdce. Pestujem v sebe hnev? Ochorie mi pečeň ... Ako teda môžte povedať že "duch", teda to čo nevidno nevplýva na hmotu? Nebudem sa teraz baviť o podstatne tohto ducha, ale keby to aj bola myšlienka v materialistickom zmysle, ktorá vplýva na hmotu, ktorá ju priamo či nepriamo orgnizuje, videli ste túto myšlienku. Vy napríklad nikdy nedokážete priamo existenciu vlastných myšlienok, a predsa veríte tomu že ich máte. A potom je tu introspekcia plynúca zo slobodného rozhosnutia človeka v skutku prerušiť kontinuitu deterministického správania sa hmoty a vedome vedome jednať.
-
To že je to hmota, ktorá si utvára ducha, to musíte dokázať. Opak totiž dosvedčuje sám život v ktorom uplatňujeme svoju slobodnú vôľu.Iste, ak neveríte Dawkinsovým rozprávkam, že sme len stroje ktoré si vybudovali sebecké Memy, bez Ja, ale bo naše Ja je len zložitý Memplex. Ak je to tak, potom zbohom sloboda, humanita, kultúra, etika, právo ....
17. 03. 2009 | 14:50

Bratrík od Kališníkov napsal(a):

SORRY!

Zmýlil som si Hawkinga s Dawkinsom.:-)
Ale čo sa Hawkinga týka, ten sa pojmu Boha vôbec nevyhýba ....
17. 03. 2009 | 14:53

[ STB AGENTU] napsal(a):

Nejvetsi koncetrace STB / m2; [STB agent]/m2 ? ODPOVED: byvala CSAV - pokracovatelka je Akademie věd České republiky. A vsichni uvnitr CSAV vedeli "kdo je kdo" a vsichni hrali stejnou hru... VUML KSC STB, tituly CSs .. a nemoralni principy se staly beznou normou materialismu. To vse vetsinou zustalo do dnesniho dne. De-facto se jedna o masivni korupci zalozenou na grantech a statnich financi. Monopol na materialism bez moralky. To ma byt dnesni vedec?
17. 03. 2009 | 17:54

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale, pane Mihalco,

nemohli byste prosim smazat prispevky toho nenavistneho individua, ktere sem pise pod asi 10 nicky?

..
17. 03. 2009 | 18:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Bratrík od Kališníkov:
"Rozčuľujem sa? Ochorie mi srdce" Nikoliv, ischemická choroba srdce prokazatelně má materiální základ zrovna tak, jako to rozčilování.
71.237.20.58:
Denunciante, nezmůžeš se na vlastní nick?
17. 03. 2009 | 18:39

Hajný napsal(a):

to vaclavhorejsi:
Pane prfesore,
možná,že se mýlím,ale již delší čas pozoruji,že se zde určitá nepočetná skupina lidí snaží vyštvat odtud všechny kvalitní blogery a diskutující.Co tím sledují,to nevím.Ale ani Vy,ani pan Stejskal s tím asi nic nenaděláte.Jen jejich plky nečíst.

Vydržte!Držím palce.
17. 03. 2009 | 19:12

Hajný napsal(a):

oprava:
omlouvám se za chybu v oslovení.Správně má být :Pane profesore,....
17. 03. 2009 | 19:13

HOREJSI POZADUJE CENZURU SVEHO BLOGU napsal(a):

PROF HOREJSI POZADUJE CENZURU VLASTNIHO BLOGU - DOSLI MU ARGUMENTY -- takze byvaly svazak (SSM), s VUML a marxisticko-leninskym vzdelanim nam nejenom vysvetluje moralku okolo kmenovych bunek, ale dokonce pozaduje cenzuru. Kde je SVOBOBA SLOVA? Profesor KU Horejsi neumi unest fakta.

1. Mohu dokazat proc je blok "Správný krok správného prezidenta" mylny.
2. Mohu dolozit ze CSc Prof Horejsiho bylo schvaleno UV KSC, stejne a jeho marxisticko-leninske mysleni zkresluje cely pohled na etiku celeho vyzkumu...
3. Mohu dokazat, ze CSAV byla (a je) plna agentu STB (nekteri podepsali nekolikanasobne spolupraci) a tito materialiste nemaji jak se rika patent na rozum...

Proc CENZURU? Ja nikoho neurazil a prispevky cituji: Příspěvky do diskuse se týkaji tématu a nejsou vulgární.

Pouze upozornuji, ze marxisticko-leninsky vzdelani CSc (s UV KSC schavlovacim rizeni), VUMLem nema a namuze mit spravny nazor na problematiku vyzkumu kmenovych bunek a dale tvrdim, ze Prof Horejsi ve svem blogu nemluvi pravdu, protoze nerozumi financuje vyzkumu z penez danovych poplatniku.

Nemel bych nic proti publikaci v NATURE, ale omyly Prof Horejsiho v tomto blogu jsou katastroficke.

S odvolanim na:

vaclavhorejsi napsal(a):
Pane Stejskale, pane Mihalco,
nemohli byste prosim smazat prispevky toho nenavistneho individua, ktere sem pise pod asi 10 nicky?
18. 03. 2009 | 01:19

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

autor příspěvků, jejichž smazání požadujete, se nedopustil žádného prohřešku proti zdejším pravidlům. Chápu, že Vás jeho texty pobuřují a za sebe říkám, že jim nevěřím a považuji je za provokaci.

Ale kdybych se pustil do mazání všecho, čemu nevěřím a považuji za provokaci, přestali by tyto stránky být tím, čím jsou. Jakýmsi českým Hyde Parkem. Byly by to spíše stránky na téma, co Libor Stejskal resp. Zdeněk Mihalco považují za správné.

Každý, kdo zde publikuje (včetně mě samotného), se dobrovolně vystavuje podobným konfrontacím. Narozdíl od diskutujících zase máme jiné výhody (například můžeme nastolovat témata apod).

Doporučuji provokace ignorovat. Já proti nim zasahovat nebudu. Neslučuje se to s mým pohledem na svobodu projevu.

Věřím, že můj postup pochopíte.

Libor Stejskal
18. 03. 2009 | 11:23

bigjirka napsal(a):

Snažme se být trochu objektivní.
Multinicku, zkuste si vybrat jeden nick a nějak se ho držet, diskusi to prospěje.
Není pravdou, že kandidaturu schvaloval ÚV.
Pravdou je, že všichni, kdo jsme dělali kandidaturu, jsme museli být zapsáni v tzv. okresním nomenklaturním seznamu (seznam lidí, se kterými se "počítá")
Lidé z "citlivých" oblastí - energetika, ekonomie, společenské "vědy" museli být v krajském.
Tak to prostě je, taková byla doba a ten, koho režim neměl rád, se do toho stěží dostal.
To samo o sobě nic nevypovídá o tom, jaký je prof. Hořejší
Nevypovídá o tom nic ani to, že ČSAV byla plná estébáků. Estébáků bylo plné kdeco.
Pane profesore, tou žádostí o censuru Vám ale trochu povolily nervy, ne?
Ten nick Vás rád nemá.. Vy jeho taky ne.. Pepu a mne taky nemáte rád..
Je dobře, že píšete. Máte dar volby tématu, i když z Vašich názorů by jeden potratil někdy...
To je docela dobrý, ne?
18. 03. 2009 | 11:34

JAHA napsal(a):

Ad: Hajny
Nemyslim, ze je tu nejaka skupina. Najde sa sem tam individuum, ktore sa vyjadruje expresivnejsie, no to ma dve priciny.
1. pan Horejsi si takmer vzdy vybera kontroverzne temy a v nich pouziva metody, ktore velmi dobre popisali "kanalnik", "vlado" a dalsi. Takmer v kazdom svojom prispevku p. Horejsi deklaruje, ze je veriaci krestan a pritom prezentuje ako zlucitelne s takouto vierou uplne opacne nazory. Pokial ste inteligentny clovek, co myslim ste, pochopite, ze taketo metody nie su "len vyslovovanim svojho nazoru", ale nenapadne manipulativnou metodou na "masirovanie" svedomia tych, ktori nemaju k tymto temam vyhraneny nazor a hladaju. Ved, povedia si - aj veriaci krestan Horejsi tvrdi (mysli si...), ze, napr. "Ja na tu nesmrtelnost lidske duse moc neverim, rozhodne ne v tom "tradicnim" (ponekud infantilnim smyslu)...". Infantilni=nachodiaci sa na detskom stupni vyvoja, detinsky, nevyspely.
Len na ukazku- tou jednou vetickou hovori - ako uz viete, som veriaci krestan, ale na podstatnu vec z krestanstva (nesmrtelnost duse) neverim, tak ako t i d e t i n s k i a n e v y s p e l i dospeli ludia, ktori si myslia (veria), ze existuje nejaky vecny zivot a to bud nebo (blazenost vyplyvajuca z toho, ze jedinec uvidi Boha z tvare do tvare - (to este... nevidelo...), alebo jeho opak (vecna nespokojnost z nemoznosti to dosiahnut). Pritom urcite vie, ze existuje x vedcov s vyssim kreditom, vedcov tak v exaktnych vedach, ale aj inych, a to aj na medzinarodnom poli, ktori presne "infantilne" veria vo vecny zivot...
Taketo vety pouziva bezne, dokonca ako normu. Pokial niekto oponuje, potom nastupuje (v jeho ociach inteligentna) ironizacia nazoroveho oponenta. No a kde nie je ironizacia, tam pride x krat pouzita zaklinacia formulka (nazvime to Horejsiho predikcia) - "Nedelam nic jineho, nez ze vyjadruji svuj nazor - nikterak extremni, ci neobvykly, v nasem prostredi r o z h o d n e vetsinovy a konvencni". A nezabudajme (a p. Horejsi si je toho plne vedomy, tym padom i zodpovedny) - exempla trahunt.
2. Takymito metodami p. Horejsiho "nastartovani" oponenti nie su vzdy schopni (alebo sa im nechce, alebo pre mozno nieco ine) odpovedat p. Horejsimu v podobnom duchu a podobnymi metodami a preto sa vyjadruju, ako sa vyjadruju.

Kto chce, zamysli sa a precita si mnozstvo prispevkov (a jeho reakcii na diskusie) p. Horejsiho k podobnym temam z minulosti a moze porovnat, ci som v bode 1 klamal.

Prave preto, ze ho (ako pisete kvalitneho) bloggera nechcem "odhanat", tak nereagujem skoro vobec, alebo nie jeho stylom na jeho "rozhodne nekonfliktne, vacsinove a konvencne" prispevky.
18. 03. 2009 | 11:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

dekuji, ale drive jste alespon upozornil, ze by se lide meli drzet jednoho nicku...

Kdyby bylo po mem, tak bych nemel vubec nic proti tomu, aby to byly stranky typu "co Libor Stejskal resp. Zdeněk Mihalco považují za správné.", spise nez takovyto "Hyde Park" pro kazdeho nenavistneho "diskutera", ktery se navic nevyjadruje k tematu.
Naopak - je jasne, ze to, co Libor Stejskal resp. Zdeněk Mihalco považují za správné by za spravne povazovali i vsichni slusni lide.

Ale samozrejme je pouze na vas abyste usoudil, ze takovito lide jsou pro diskusi v zasade prospesni a zadouci a mazal pouze detinske sprostarnicky a la bigjirka.

Ja si myslim, ze vase velmi zadouci ambice k povzneseni urovne tech diskusi by se nemely zastavit pouze na urovni sprostych slov.

Neco jineho je samozrejme vase pracovni kapacita, ale zda se mi, ze vy toto nevidite jako hlavni problem, nybrz zasadne nechcete "cenzurovat" ruzne treba i jasne urazlive a s diskusi nesouvisejici prispevky, a to i v pripade, ze byste to kapacitne snadno zvladli.

Myslim, ze kdybyste trochu pritvrdil, brzy by se omezil i pocet takovychto nezadoucich zlobnych a jeduplnych prispevku.

Myslim, ze velka vetsina diskutujicich by nejake pritvrzeni z vasi strany uvitala (samozrejme vcetne takovychto prispevku osocujicich vas).

Asi se trochu lisime v nazoru, co je spravne, co je svoboda slova a co jeji zneuzivani...

Samozrejme, ze pokud je hlavnim duvodem to, ze by vam to pridelalo moc prace, tak to naprosto chapu. Pokud je hlavni duvod jiny, tak to tak uplne nechapu - ale na tom stejne nezalezi :-)

Zdravi

V.Horejsi

.
18. 03. 2009 | 13:01

vaclavhorejsi napsal(a):

JAHA:

Prominte, ale jestli ospravedlnujete z jakehokoli duvodu ty nenavistne, osobne zamerene prispevky toho individua (a jemu podobnych - nejproslulejsi je ona kanadska "moucha"), ktere navic vubec nemaji nic spolecneho s tematem diskause a jen se mi snazi nadavat a urazet, tak me to opravdu udivuje...

Samozrejme, ze nemusite souhlasit s mymi nazory at uz v clancich nebo v diskusich pod nimi (kterych se rad zucastnuji), ale trvam na tom, ze je vyslovuji slusne. Nemyslim, ze prekracuji miru vkusu, pokud se nekdy uchylim k sarkasmu nebo nadsazce.
Myslim, ze obvineni z nejake "manipulace" je liche - proste pisu sve nazory a verim, ze kazdy ma dost sveho rozumu, aby s nimi bud souhlasil, polemizoval, nebo je zcela odmitl - vsechno je samozrejme OK.
Jedine, co bych opravdu chtel, je diskuse k veci, slusna, bez osobnich utoku, lzivych vymyslu, urazek a nadavek...

Pokud jde o muj citat "Ja na tu nesmrtelnost lidske duse moc neverim, rozhodne ne v tom "tradicnim" (ponekud infantilnim smyslu)..." - samozrejme kazdy si muze precist v diskusi zcela opacne nazory jinych (treba vas) a rozhodnout se, s cim spise souhlasi.

SAMOZREJME, ze spousta lidi nemusi urcity "tradicni, konzervativni" zpusob viry povazovat za "infantilni" a ma plne pravo jej obhajovat - ja si zase myslim, ze mam plne pravo rici otevrene svuj nazor (treba i nespravny) - co je na tom spatne?
Vubec se nebudu zlobit, kdyz vy zase zkritizujete ten muj nazor - treba se oba z diskuse poucime?

..
18. 03. 2009 | 13:19

PODSTATA BLOGU HOREJSIHO JE NESMYSL napsal(a):

od profesora bych ocekaval vice, nez blog typu "Správný krok správného prezidenta"

zde jsou fakta:
http://stemcells.nih.gov/

President EO entitled Removing Barriers to Responsible Scientific Research Involving Human Stem Cells
18. 03. 2009 | 13:37

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Myslim, ze ste dnes trochu podrazdenejsi, ako obvykle. Preto Vam samozrejme na vety tu a tam vybrate (Vy viete, ze ta veta bola ako PRIKLAD za vsetky ine podobne) a opakovanie o vlastnych, ci nevlastnych nazoroch nebudem reagovat. Byt ste pochopil ZMYSEL toho, co som pisal, alebo nie. To je Vasa vec.

Ale NOEBHAJUJEM, a to si uz vyprosim mi toto vkladat "do ust", nikoho a z nijakeho dovodu. Prestante si vy(na?)myslat.

Doslova som napisal: "Nemyslim, ze je tu nejaka skupina. Najde sa sem tam individuum, ktore sa vyjadruje expresivnejsie, no to dve priciny."
Potom nasleduje pricina na Vasej strane v bode 1.
Za tym pricina na "ich" strane, citujem:"Takymito metodami nastartovani oponenti nie su vzdy schopni (alebo sa im nechce, alebo PRE MOZNO NIECO INE) (to som mal i pre trochu inteligentnejsich napisat podla Vas, ze preto, ze su "blbci", to INE sa neda pochopit?) odpovedat p. Horejsimu v podobnom duchu..."
18. 03. 2009 | 14:36

Pepa Řepa napsal(a):

bigjirka napsal(a):
Ten nick Vás rád nemá.. Vy jeho taky ne.. Pepu a mne taky nemáte rád..
----------------
Smiřte se s tím. Láska není vždy opětována.

JAHA napsal(a):
Myslim, ze ste dnes trochu podrazdenejsi, ako obvykle. -------------
No bodeť by podrážděný nebyl. Vy se divíte? Rušíte.

HOMUNKULUS VILÍK 1, umělý jedinec, na kterém je všechno levé, se má čile k světu.Už umí odříkat i basmaslu a poslat Izrael tam, kam patří.

Pan profesor teď pracuje na tvorbě HOMUNKULY JARMILY 1.
V plánu jsou-jak bývá zvykem-partnerky čtyři. Budou z kmenových buněk ze žebra VILÍKA.
Tak nerušte.
-------------
Za tym pricina na "ich" strane, citujem:"Takymito metodami nastartovani oponenti nie su vzdy schopni (alebo sa im nechce, alebo PRE MOZNO NIECO INE) (to som mal i pre trochu inteligentnejsich napisat podla Vas, ze preto, ze su "blbci", to INE sa neda pochopit?) odpovedat p. Horejsimu v podobnom duchu..."
-------------
Vy nevíte, že nejdříve je diskuse a pak teprve článek?
Vy se nechcete poučit? Vzdělat?
Já ano.

Když se třeba dozvím, že jsem blb, slušně poděkuji. Z takových úst, je to pro mne vyznamenáním.
18. 03. 2009 | 14:57

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon: Basmalu
18. 03. 2009 | 15:10

Pepa Řepa napsal(a):

Jo, abych nezapomněl, pane JAHA. Já kmenovou buňku obdivuji.
------------------
Správný krok správného prezidenta.
--------------------
Kmenová buňka, mrška malinkatá, hned pozná, že je tady ten správný prezident.To se to bude množit.To nebude jako za neoconů. Rozhodnutí vlády sem, rozhodnutí tam.
Všechno půjde teď samo.

Minule nám tady poručík Dub, sídlící za velkou louží sdělil, že "War On Terror Is Over". Obama to zařídil.

Hmm. Když Alláh dopustí, i motyka spustí.
Tentokráte chtěla islámská motyka spustit v Nizozemí.Chybělo málo.

Ale nevadí. War Is over.My to víme.
18. 03. 2009 | 15:27

IDEOLOG PROFESOR HOREJSI TO VSE PLETE napsal(a):

Media Myths
Stem Cell Research and Cloning
Myth 1. Stem cells can only come from embryos. In fact stem cells can be taken from umbilical cords, the placenta, amniotic fluid, adult tissues and organs such as bone marrow, fat from liposuction, regions of the nose, and even from cadavers up to 20 hours after death.

Myth 2. Christians are against stem cell research. There are four categories of stem cells: embryonic stem cells, embryonic germ cells, umbilical cord stem cells, and adult stem cells. Given that germ cells can come from miscarriages that involve no deliberate interruption of pregnancy, Christians in general oppose the use of only one of these four categories, i.e., embryonic stem cells. In other words, most Christians approve of three of the four possible types of stem cell research.

Myth 3. Embryonic stem cell research has the greatest promise. Up to now, no human being has ever been cured of a disease using embryonic stem cells. Adult stem cells, on the other hand, have already cured thousands. For example, bone marrow cells from the hipbone have repaired scar tissue on the heart after heart attacks. Research using adult cells is 20-30 years ahead of embryonic stem cells and holds greater promise. This is in part because stem cells are part of the natural repair mechanisms of an adult body, while embryonic stem cells do not belong in an adult body (where they are likely to form tumors, and to be rejected as foreign tissue by the recipient). Rather, embryonic stem cells really belong only within in the specialized microenvironment of a rapidly growing embryo, which is a radically different setting from an adult body.

Myth 4. Embryonic stem cell research is against the law. In reality, there is no law or regulation against destroying human embryos for research purposes. While President Bush has banned the use of federal funding to support research on embryonic stem cell lines created after August 2001, it is not illegal. Anyone using private funds is free to pursue it.

Myth 5. President Bush created new restrictions to federal funding of embryonic stem cell research. The 1996 Dickey Amendment prohibited the use of federal funds for research that would involve the destruction of human embryos. Bush’s decision to permit research on embryonic stem cell lines created before a certain date thus relaxes this restriction from the Clinton era.

Myth 6. Theraputic cloning and reproductive cloning are fundamentally different from each other. The creation of cloned embryos either to make a baby or to harvest cells occurs by the same series of technical steps. The only difference is what will be done with the cloned human embryo that is produced. Will it be given the protection of a woman’s womb in order to be born? Or will it be destroyed for its stem cells?

Myth 7. Somatic nuclear cell transfer is different from cloning. In fact, “somatic cell nuclear transfer” is simply cloning by a different name. The end result is still a cloned embryo.

Myth 8. By doing somatic cell nuclear transfer, we can directly produce tissues or organs without having to clone an embryo. At the present stage of research, scientists are unable to bypass the creation of an embryo in the production of tissues or organs. In the future it may be possible to inject elements from the cytoplasm of a woman’s ovum into a somatic cell to “reprogram” it into a stem cell. This is called “de-differentiation.” If so, there would be no fundamental moral objection to this approach to getting stem cells.

Myth 9. Every body cell, or somatic cell, is somehow an embryo and thus a human life. People sometimes argue: “Every cell in the body has the potential to become an embryo. Does that mean that every time we wash our hands and are shedding thousands of cells, we are killing life?” The problem is that this overlooks the basic biological difference between a regular body cell, and one whose nuclear material has been fused with an unfertilized egg cell, resulting in an embryo. A normal skin cell will only give rise to more skin cells when it divides, while an embryo will give rise to the entire adult organism. Skin cells are not potential adults. Skin cells are potentially only more skin cells. Only embryos are potential adults.

Myth 10. Because frozen embryos may one day end up being discarded by somebody, that makes it allowable, even laudable, to violate and destroy those embryos. The moral analysis of what we may permissibly do with an embryo doesn’t depend on its otherwise “going to waste,” nor on the incidental fact that those embryos are “trapped” in liquid nitrogen. Consider a radical case in which a group of children are permanently trapped in a schoolhouse through no fault of their own; that would not make it morally acceptable to send in a remote control robotic device which would harvest organs from those children and cause their demise.
18. 03. 2009 | 16:03

OBAMOMANIA IDEOLOG HOREJSI NA BLOGU napsal(a):

Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky HOREJSI NEUMI PRESENTOVAT FAKTA A TYPICKY "ANTI-BUSH"+"OBAMOMANIA".

VECNE CHYBY V JEHO BLOGU JSOU ZARAZEJICI A IDEOLOGICKE, TEDY BEZ FAKTU.

CENZURA NEPOMUZE
18. 03. 2009 | 16:07

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

občas požádám některého z diskutujících, který mění nicky, aby vzbudil názor, že zde jeho postoj zastává více lidí, aby takto nemátl ostatní (mohu jen žádat, neboť nick si samozřejmě každý může dát, jaký chce).

Člověk, který na Vás útočí, nic takového nepředstírá a sotva by se našel někdo, kdo by si mohl myslet, že výpady vůči Vám jsou nějakým univerzálním názorem více lidí než dotyčného.

Co se týče mých (našich) ambicí na moderování debaty, více už k tomu nemám, co bych dodal. Musím Vás zklamat, ale není to jen otázka nedostatku času (ne že bych ho měl nadbytek), ale přístupu mého ke svobodné výměně názorů a informací. Připouštím, že mě inspiruje tradiční anglosaský resp. americký přístup, který je o poznání liberálnější než ten evrospký.

Také já Vás zdravím.

Libor Stejskal
18. 03. 2009 | 16:35

MUJ ZAVER K BLOGU napsal(a):

Pan Stejskal ma pravdu. Neni co dodat.

Podstata problemu je, ze profesionalni autorita (Harvard, tituly, profesor KU, reditel ustavu) zcela nepresne hodnoti ve svem blogu "Správný krok správného prezidenta" (svuj) pohled na vyzkum kmenovych bunek v USA (ne v Ceske Rep, kde zije).

Opakuji, NENI PRAVDA, co vam V. Horejsi tvrdi ve svem blogu.

Diskuse pouze poukazuje na to, ze krajne levicovy nazor V. Horejsiho je zcestny a pouze ideologicky (politicky) motivovan (Obamomania vs Anti-Bush), a nevedecky.

Tod vse.

(ZADAT O CENZURU KDYZ DOJDOU ARGUMENTY JE NEJEM PROHRA, ALE TRAPNE)
18. 03. 2009 | 17:30

vaclavhorejsi napsal(a):

OK, zcela presvedcen panem Stejskalem pratelsky zdravim mnohojmenneho pana diskutera a doufam, ze se jeho novatorsky nick-less styl rozsiri.
Doufam, ze tento pan bude i nadale obohacovat tyto diskuse v anglosaskem (americkem) stylu a ucastnit se zasluzneho boje proti nevedeckym, zcestnym a krajne levicovym nazorum!

Je jiste treba uznat, ze v diskusi o jakemkoli tematu by rozhodne nemely chybet pripominky o estebacich, marxismu-leninismu, SSM a UV KSC. Tyto veci zustavaji totiz nesmirne aktualni i v roce 20. vyroci nasi sametove revoluce, a zustanou nepochybne aktualni i v dalsich desetiletich!

..
18. 03. 2009 | 18:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Hajný:
"Co tím sledují,to nevím" Je to docela logické, frustrovaný jedinec se neumí racionálně vypořádat s argumenty autora a tak nezvladatelně reaguje pod vlivem záporných emocí. V podstatě je k politování jako každý jiný psychotik.
JAHA:
Zásadně se mýlíte, příčina reakcí individua s IP 71.237.20.58 není u autora blogu, nýbrž v narušené psychice zmíněného individua. Vaše přihřívání si vlastní polívčičky je nejen neetické, ale především nechutné.
18. 03. 2009 | 18:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"se jeho novatorsky nick-less styl rozsiri" To závisí na počtu psychotiků.
18. 03. 2009 | 18:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to IP 71.237.20.58:
Shut up.
18. 03. 2009 | 18:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš, Hajný, bigjirka:

Dekuji!

..
18. 03. 2009 | 19:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Poněkud mne naštvalo, že musím přeskakovat ty jeho bláboly. Doufám, že v Coloradu je tento exot jediným Čechem.
18. 03. 2009 | 21:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Napsal jsem to blbě, mínil jsem, že tento exot je v Coloradu jediným česky píšícím psychotem.
18. 03. 2009 | 21:47

Alles Gute napsal(a):

Uz jsem nechtel nic dodavat k teto frasce:

kdo nesouhlasil byl oznacen za psychotika (zabehle praktiky), dokonce pry "shut-up" (umlcet nasilim); a kdo souhlasil, tomu profesor V.H. udelil podekoval "pred nastoupenou jednotkou a udelil Rad Lenina" (presne jak ho v mladi naprogramovali ve VUMLu) :))))
18. 03. 2009 | 21:52

im napsal(a):

@Pepa Řepa

Nevím, nevím milý Pepo, dnes byste se asi jako Pýthie neuživil a delftská věštírna by asi čelila reklamacím.

Říkali dnes v televizi, tak to jistě je pravda, že Obama si to s koncem války prý zase rozmyslel, chce válčit dál, převálcovat kromě Afghánistánu taky kus Pákistánu. Už ae neřekli, jestli se Pákistánců ptal, ja se jim t líbí.....
18. 03. 2009 | 21:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to IP 71.237.20.58:
Vy ale očividně jste psychotik a ti skutečně v případech, když řvou, musejí být umlčováni i násilně.
18. 03. 2009 | 22:06

bigjirka napsal(a):

ano, pane profesore, tyto věci zůstávají relevantní. protože bolševické bestie se znovu vyšplhaly nad nás.

já osobně věřím tomu, že vůči Vaší osobě jsou takové výpady neoprávněné.

..brou

P.S. čtěte trochu líp, třeba neuvidíte dětinské sprosťárničky ...
18. 03. 2009 | 22:21

Lena napsal(a):

Hm, tak se sem jdu po práci trošku rozptýlit od účetního stresu a tady je to jak na fotbale!
Bude se tu ještě diskutovat nad kmenovými buňkami nebo už jen nad tím schizofrenikem s padesáti nicky?
19. 03. 2009 | 01:52

Lena napsal(a):

P.S.:

Svině rejou, bude hezky!
19. 03. 2009 | 01:55

Pepa Řepa napsal(a):

To im
výrok, že War is Over není z mé dílny.Myslím si pravý opak. Je na počátku.

Já proti Obamovi nic nemám, zároveň ho ale nepovažuju za mesiáše, takže mne nečeká desiluse.
Obamovi totiž nic jiného nezbývá. Jinak by spáchal seppuku a my se svezli s ním.

Díky za tip na Febio. Půjdu na Wenderse ještě jednou. Prej má Nebe nad Berlínem i druhý díl.
Mějte se.
19. 03. 2009 | 07:15

JAHA napsal(a):

Ad: Zbynek Matyas
Az zacnete "hltat doslova" prispevky inych tak, ako p. Horejsiho (napr. si, pokial ste tomu nerozumeli, precitate aspon 5x moje komentare), potom pochopite, ze si odpovedate na Vami vymyslene, ako Vas vzor. Ja som nenapisal, ze pricina reakcii niekoho je u autora blogu. Ja som napisal, ze AJ u autora. Pokial mate problem s operatormi "len a len" a "aj" (co sa tyka aspon stredoskolskej matematiky, myslim, ze sa to uci i v CR, ci nie?), potom tazko s Vami debatovat.
Co je tu na tejto diskusii neeticke a nechutne - manipulacia typu - vymyslim si nieco, co druhy nepovedal, netvrdil, a potom to skritizujem.
Pozrite sa na prispevky a hladajte, ktore nicky to tak robia. Nie ste jeden z nich?
19. 03. 2009 | 08:44

muc napsal(a):

Odpůrci výzkumu kmenových buněk by měli vzít na vědomí, kolika lidem potencionálně ubližují a berou naději do budoucna..

Vzal bych je na pár oddělení včetně patologického v nějakém větším špitále, snad by je to alespoň donutilo se nad problémem znovu zamyslet.
19. 03. 2009 | 15:17

The playground of Frankensteins napsal(a):

jeste jednou pro ignoranty:

Embryonic (!) stem cell research: Hope for the Hopeless

Profesor Horesji zpolitizoval cely prispevek k federalnimu (z dani (!!!) financovani (!!) EMBRYONIC (!!) stem cell v USA (ne v Ceske Republice) a postavil ho ve stylu ANTI-BUSH vs OBAMOMANIA. Ve svem blogu nevysvetlil podstatu cele zalezitosti ( i kdyz priznavam, malo kdo ma kapacitu to cele pochopit).

Je opravdu zajimave, jak lide nerozumi problematice a jak jednaji pod vlivem levicovych (marxisticko-leninskych netolerantnich) medii, bohuzel vcetne prof KU V. Horejsiho (vime proc, viz CV) a jeho vztoupencu...

Fakt #1: cituji “…Obama's executive order giving federal funding to embryonic stem cell experiments much of the citizens of the USA oppose; and for good reason”.
Ref https://www.youtube.com/watc...


Fakt #2: embryonic stem je prekonan … “…cell researchers are working to develop techniques of isolating stem cells that are as potent as embryonic stem cells, but do not require a human embryo..”.
Ref: ^ C.Cowan, J. Atienza, D. Melton and K. Eggan. (August 26, 2005) "Nuclear reprogramming of somatic cells after fusion with human embryonic stem cells." Science, 309:1369.

Fakt #3 Vyzkum byl-je-a bude- financovan (ale bez vysledku): currently, the National Institutes of Health has 399 funding opportunities for researchers interested in hESC. In 2005 the NIH funded $607 million worth of stem cell research, of which $39 million was specifically used for hESC. Of the 514 currently recruiting clinical trials that are using stem cells as treatment, the federal government is supporting 206 of them; however, none of these trials are using hESC. Sigrid Fry-Revere has argued that private organizations, not the federal government, should provide funding for stem-cell research, so that shifts in public opinion and government policy would not bring valuable scientific research to a grinding halt[51] In 2005 the State of California took out 3 billion dollars in bond loans to fund embryonic stem cell research in that state.[52]
19. 03. 2009 | 15:58

vaclavhorejsi napsal(a):

Vazeny pane IP 71.237.20.58,

myslim, ze jsem vec vysvetlil dostatecne - jde o to, jestli se maji klast iracionalni prekazky vyzkumnemu vyuziti tech "prebytecnych" embryi z IVF (ktera by se jinak bud zlikvidovala, nebo alibisticky drzela zmrazena, coz je totez).

Nemyslim, ze jsem cokoli prekroutil - Bush skutecne vetoval navrh Kongresu, a Obama to ted chce zmenit.

Nikde jsem netvrdil, ze se v USA nesmi tento vyzkum provadet za penize z nefederalnich resp. nestatnich zdroju.

Jina vec je, jestli tento vyzkum prinese ovoce - to se samozrejme neda nikdy zarucit.

Samozrejme vim, ze existuji i jine kmenove bunky nez ty embryonalni, ale zatim se zda, ze ty embryonalniho puvodu maji nektere lepsi vlastnosti.

Ten clanek nebyl minen jako nejake vycerpavajici odborne pojednani o vsech moznych typech kmenovych bunek, ale pouze ZAMERNE upozornoval na onen kontroverzni eticky aspekt EMBRYONALNICH kmenovych bunek.

Vyjadril jsem nazor, ktery je ve svetove (vcetne americke) vedecke obci vyrazne vetsinovy, rozhodne nijak extremni nebo "levicovy". Podporu vyzkumu embryonalnich kmenovych bunek vyjadrilo i mnoho pravicove zamerenych americkych osobnosti.
Nemyslim, ze to ma cokoli spolecneho s nejakou pravicovosti-levicovosti, ci dokonce s nejakym marxismem-leninismem.

Co mate porad s nejakymi marxisticko-leninskymi medii, pod vlivem kterych podle vas jednam? Co za takova marxisticko-leninska media povazujete? Ja cerpam z mainstreamovych ceskych i americkych medii (napr. NYT) a odbornych casopisu (Nature, Science).
Ty jsou podle vas marxisticko-leninske?
Nebo je snad podle vas marxisticko-leninsky americky prezident???

Nevim, co mi tady porad predhazujete nejaky VUML - nic takoveho jsem neabsolvoval (mozna na rozdil od vas?)

..
19. 03. 2009 | 16:54

ODPOVED VK: napsal(a):

Vazeny Pane Profesore KU:

Navrhuji Vam prepsat Vas blog "Správný krok správného prezidenta", nebo ason zde, v komentari, zverenit novou revizi Vaseho clanku. Potom nemusite dovysvetlovat co ve clanku proste neni. To se dela, kdyz clanek neni spravny, nebo ma chyby.
(odpovedi na Vase "?": (1)nevim z ceho cerpate, v bogu neni fer na Nature a Science (ja odkaz udelal); ale uz Vas titulek je POLITICKY, ne vedecky. (2) Marx-Len uceni bylo soucasti CSc, urcite si vzpominate; VUML tehdy byl pro DrSc; a ve bylo rizeni UV KSC. (3) opravdu zda se, ze B.O.H. je s nadsazkou marxisticky americky prezident, ktery casto hovori mf. o distribuci bohatstvi (Obama Distribution Of Wealth Program); a pozn: "Obama had an admitted relationship with someone who was publicly identified as a member of the Communist Party USA (CPUSA)".)
19. 03. 2009 | 17:16

adam napsal(a):

Jen hlupaci opakovane ctou povrchni a zavadejici vyplody nejakeho bezcharakterniho jedince jmenem VH (zkuseny clovek udela v dane veci chybu jenom jednou).
Moudry clovek s intuici a odbornou znalosti ve veci po precteni jedneho takoveho bludu= blogu a la VH, zapomene na to, ze nejaky nestastny jedinec VH existuje a dal netrati cas ctenim techto pavedeckych vyplodku na urovni denniho tisku, ba dokonce casto vedeckeho bulvaru. Ano, doba falesnych proroku, podvodniku, pavedcu, kejkliru ducha, atd je jiz nejakou dobu zde.
19. 03. 2009 | 17:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JAHA:
"napisal, ze AJ u autora" Tvrdil som niečo iné? Lenže Váš zásadný omyl je v tom, že príčina zlovolných reakcií individuá IP 71.237.20.58 nemá nič spoločného s písaním autora, jediná príčina je v psychike tohto individuá. A za poznámkou o nechutnosti Vášho ohrievania si vlastnej polievočky si stojím.
(Ne)shodnosť nickov sa dá overiť IP adresou.
19. 03. 2009 | 18:34

im napsal(a):

@Pepa Řepa

Ad Váš včerejší příspěvek v 15:27

Ta moje poznámka o věštění byl pokus o vtip, reakce na Vaše klaunsky smutné "War Is Over. My to víme." Sdílím Váš názor, že válka není over, i to, že Obama je člověk s osobním kouzlem, ale je předčasné z něj dělat spasitele.

Pokračování NEBE NAD BERLÍNEM se jmenuje TAK DALEKO, TAK BLÍZKO, budou to taky na Febiu dávat, 28. března v 16 hod a 1. dubna ve 14 hod. Bylo by pěkné vidět oba kousky za sebou v jednom dni, ale bohužel to nejde, jsou oba přes dvě hodiny a ty začátky by se toho 28. překrývaly.

Děj je vlastně pokračováním NEBE po pádu berlínské zdi, kdy se i ten druhý anděl stane člověkem. Malý výstup tam má i Gorbačov, prý ho Raisa, fanynka Wenderse, přemluvila.

Jste-li i v nevirtuálním životě Pepa, přeju Vám, abyste si ten svátek pěkně užil.
19. 03. 2009 | 18:40

vaclavhorejsi napsal(a):

Vazeny pane IP 71.237.20.58,

clanky, ktere sem pisu nejsou VEDECKE - jsou to spise jakesi fejetony. Vedecke clanky pisu jinam (mate-li zajem se na ne podivat, jdete na http://www.ncbi.nlm.nih.gov... a dejte si tam "horejsi v").
V tomto zanru je zcela normalni vyjadrit svuj nazor, vcetne politickeho.
Jak uz jsem rekl, nebylo moji ambici napsat zde popularne vedecky clanek o problematice kmenovych bunek, a nevim, proc to po mne tak urputne vyzadujete. Vyber temat i zpracovani v "blogu" je vyhradne na mne.
Opakuji, ze jsem zadny VUML neabsolvoval (vy ano?).

Zkousku z marxismu-leninismu musel v predlistopadove dobe absolvovat kazdy vysokoskolak, a adepti na titul CSc take jeste jednou.
Vsichni to povazovali za "nutne zlo" - nevim, proc z toho vyvozujete jakekoli dusledky - myslite, ze ten, kdo tim prosel (a treba kazdy, kdo se v te dobe dival na televizi, poslouchal radio, byl na vojne) zustava do konce zivota jakymsi vyvrzencem, ktery nema pravo vystupovat na verejnosti?

To, ze povazujete soucasneho americkeho prezidenta (ktereho vyrazne podporuje vetsina Americanu) za "marxisticko-leninskeho" o necem svedci...

..
20. 03. 2009 | 07:54

Daňový poplatník napsal(a):

V každém případě s odkazem na příslušné systémy ISO a HACCP nedoporučuji mužům onanovat bez ochrany nad vodními plochami, aby nedošlo k oplodnění jiker ryb, nebo korýšů, a tim i vzniku příšerných monster.
V případě, že tento komentář bude číst pan Spielberg, a natočí o tom horor, požaduji přiměřenou odměnu, nejlépe v akciích amerických důchodových fondů, protože peníze kazí charakter, a já jsem duševní virgo intacta.
20. 03. 2009 | 08:45

buldatra napsal(a):

Malá odbočka od kmenových buněk k andělům, i když i to k tomu jaksi patří.
Cesty páně jsou nevyzpytatelné. A vše souvisí se vším.
Což obé zní jako otřepané fráze. Zdánlivě.

Takže zde máme k počteníčku, z dílny pana autora:
Pan prezident je velkou nadějí pro celý svět! Správný krok správného prezidenta. Existence andělů vědecky dokázána.

Prezident je oděn do andělského hávu, andělolog je dehonestován, zesměšněn, bludným balvanem oceněn. Toto ocenění odpovídá dikci článku pana autora. Způsoby hodnocení činnosti prezidenta( který je prezentován téměř jako anděl) a andělologa jsou naprosto rozdílné. Čehož si povšiml i potrefený výzkumník. Jeho reakce by byla málokým povšimnuta proto si ji dovolím sem přenést, doufaje, že pan editor mi odpustí:
10. března 2009
Výbor pro udělování bludných balvanů SISYFa
RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Vážený pane doktore,
obdržel jsem oznámení o udělení Bronzového bludného balvanu 2008. Rád bych věděl, za co přesně mi byl udělen. To jste zapomněli napsat. Stojí tam jen „za mimořádné zásluhy… za rok 2008“. Jediná publikace, která mi vyšla v roce 2008, je druhá část onoho článku v Neuroendocrinology letters, kterou Karlova univerzita ocenila vyznamenáním.
Balvan se přece neuděluje jen na základě nějakých nedokazatelných klevet a řečí z třetí ruky. Uděluje se za pavědecká díla, která se vydávají za vědecká a tím matou českou veřejnost. Mělo by existovat nějaké mé písemné dílo, které možno citovat jako důkaz pseudo-vědeckého myšlení. To dílo jste nenašli. Můžete tento nedostatek opravit?
Dovolte, abych shrnul historii Vašich chabých pokusů (a Vašich přátel) odborně mi oponovat: Prof. Heřt napsal, že jsem nějak selektivně zasahoval do dat, na nichž byla má hypotéza o dějinných rytmech testována. Byl to lživý výmysl, protože všechny vstupná data sestavili nezávislí odborníci a jsou dostupná k prověření. Dále Prof. Blecha se pokusil zpochybnit můj výsledek námitkou, že pozorované rytmy jsou zdánlivé a neodpovídají skutečnému historickému dění. Vznikly prý subjektivním hodnocením kronikářů a mezerovitostí dějinných záznamů. Jeho námitka by byla myslitelná, kdyby šlo jen o několik období v několika zemích a několika oblastech kultury. Není ale možné si představit, že by kronikáři všech dob a všech zemí zkreslovali dějinné záznamy anebo je ztráceli souhlasně v jednotném rytmu. Předpokládalo by to nějakou celosvětovou konspiraci kronikářů trvající 5000 let, k níž neexistoval ani společný motiv ani možnost kontaktu mezi vzdálenými kulturami. Naopak, existence pravidelných vzorců dokazuje, že dějinné záznamy obsahují kromě subjektivní složky i objektivní jádro. Blechův argument selhal, a přesto ho Prof. Hořejší prezentoval ve svém blogu, jako kdyby to byl vyvracející argument mých oponentů, kvůli němuž získávám bludný balvan.
Vaší povinností je vycházet při mém hodnocení z výsledků otevřené diskuze mezi odborníky. Z toho, co se skutečně odehrálo na konferencích a co je publikováno v odborných časopisech. Pak by jste ale mohli citovat jen kladná hodnocení a žádná záporná. Vy ale místo skutečnosti vycházíte z vlastních snů, které se odehrály jen ve světě Vašich přání. Když se Vám nelíbím osobně, řekněte to normálně, a nemaskujte to oceněním, jakoby existovaly nějaké odborné námitky.
Radím Vám, abyste rychle našli někoho, kdo v mé práci najde nějaké přesvědčivé chyby. Jinak jste mi dali skvělou možnost odsoudit Vás v mediích jako podvodníky, kteří záměrně matou českou veřejnost. Proto Vám upřímně děkuji, že jste nakonec vyhověli mé žádosti a zaujali oficiální stanovisko k mé práci. Neoficiálním pomluvám ze strany rádoby skeptiků jsem se těžko bránil, protože byli anonymní a pomlouvači na veřejnosti popírali , co řekli v soukromí. Teď jste mi to podepsali a mám Vás v hrsti. Laskavě přečtěte tento dopis na slavnosti udělování balvanů jako mou děkovnou řeč, jelikož kvůli pěti minutám nehodlám cestovat do Prahy.
Předpokládám, že se budete i nadále vyhýbat jakémukoli veřejnému dialogu, který by byl pro Vás zoufale diskreditující. Kdyby se něco změnilo, přátelsky na všechno zapomenu. V mládí jsem byl amatérským astronomem a jako mnozí, měl jsem Vaše „Okna vesmíru dokořán“ velice rád. Stručnou verzi mé práce „Sedm archandělů. Rytmy inspirace v dějinách kultury a přírody“ rád věnuji knihovně Sisyfa, jestli Vás vůbec zajímá, čemu oponujete.

S pozdravem, RNDr. Emil Páleš, CSc.
20. 03. 2009 | 09:36

adam napsal(a):

Vazeni,protoze diskuse k vedeckym bludum VH na tomto miste pokracuje dal, chci napsat nekolik zasadnich veci z pohledu soucasne vedy. Porusuji tak sve predesle rozhodnuti blogy VH necist, nesledovat a tim setrit drahocenny cas. Cinim tak tez na primluvu kolegy, ktery by to povazoval za prinosne, nejenom pro tuto diskusi. Jak vyplyne dal, bude to bohuzel svedcit o tom, ze VH coby graduovany biolog, dokonce "profesor", stavi doposud na svem zrejme silne marxistickem studiu biologie. Za to zrejme primo nemuze, ale pravy vedec nemuze ustrnout v dobe, kdy byla napr. genetika soudruhy povazovana za pavedu, podobne jako kybernetika apod.

Tak k veci same.
1/ Soucasna veda, vcetne biologie uznava census, ze neexistuje exatni a universalni definice ZIVOTa. Proste neexistuje vedecka definice "co je zivy system" (viz mnohe diskuse na toto tema na urovni molekularni biologie, biofyziky, teoreticke biologie,...)
2/ Soucasna veda, vcetne biologie se z principu a definice vedy jako takove, nezabyva otazkou existence DUSe. Duvody jsou nabiledni.
Nositel Nobelovy ceny za medicinu a fyziologii, spoluobjevitel (s J. Watsonem) genetickeho kodu, erudici teoreticky fyzik- Francis Crick se poslednich nekolik desitek let sveho zivota venoval studiu mozku. Jenom Crick si mohl snad dovolit polozit zasadni otazku, asi vubec poprve v ramci exaktni vedy: Co je vedomi? A dle Cricka je prave tato otazka jednou z nejtezsich otazek, ktere si clovek ve vede kdykoliv polozil. (Viz monografie napsana Ch. Kochem, zakem F. Cricka, ktera ale obsahuje prakticky myslenky a badani zapocate prave F. Crickem: Ch. Koch, The Quest for Consciousness; A neurobiological Apoproach, Roberts and Co, Englewood, 2004)
Poznamenejme zde, ze po nedavnem umrti F. Cricka badani v tomto smeru hodne polevilo. A ze doposud vysledkem z hlediska vedy je, ze je dokonce otazkou, jestli je otazka co je vedomi, spravne vedecky polozena!
3/ Ve vyse uvedenem kontextu je tez patrne, ze je absolutne otevrena otazka po mozne souvislosti a vztahu vubec, mezi vedomim a dusi! To jsme jiz ale mimo soucasnou vedu a biologii.
Zaver: Ve vyse uvedenem kontextu na baze soucasne vedy je nabiledni, ze smesice vedeckych nesmyslu VH, jsou bludy a se soucasnou vedou nemaji nic spolecneho. Z hlediska vedy je nepripustne michat vedu, viru, nabozenstvi, pavedy...At si ctenar tohoto blogu laskave jeste jednou precte blog VH, viz napr. "vyvoj duse v embryu"... Je to az desive! Jak je mozne, ze reditel biologickeho ustavu AVCR, dokonce Ústavu molekulární genetiky AV ČR, nezna zakladni znalosti soucasne vedy, konkretne biologie?! A je vubec unosne, aby takovi jedinci vedli ustavy AVCR? Clenstvi v nejake Ucene spolecnosti je pak spis usmevne...
20. 03. 2009 | 11:34

Daňový poplatník napsal(a):

A uz je to tady, spermie dopadly do vody už před půlstoletím......Je tělo Adama kryto šupinami, nebo chitinovými plátky?
20. 03. 2009 | 12:36

vaclavhorejsi napsal(a):

adam:

Vubec nerozumim, co mi vytykate.
Ve svem clanku nikde nemluvim o "dusi" (to prijde teprve v pristim clanku...).
Vsechno, co rikate (body 1-3) je v podstate pravda, ale naprosto nechapu, proc to rikate v souvislosti s mym clankem, ktery je o necem uplne jinem.
V diskusi pod clankem jsem se jiste vyslovoval i k tomu, cemu rikate "vyvoj duse v embryu", ale nechapu, proc vas to poburuje.
Zcela bezne se prece pouzivaji terminy jako "dusevni zivot", "dusevni porucha", "psychologie", "psychiatrie", atd.
To, ze se lide neshoduji na definici toho, co je "zivot", "duse", "krasa", atd., je sice pravda, ale to neznamena, ze takove veci neexistuji?
Vztah mezi vedou a nabozenstvim je nyni neobycejne frekventovanym a zcela legitimnim tematem (zvlaste v souvislosti s kreacionismem) - to vidi kazdy, kdo cte casopisy jako Nature, Science, EMBO Journal, atd.

Samozrejme souhlasim, ze nejsem Ded Vseved, ale presto bych prosil upresnit, ktere "zakladni znalosti soucasne vedy, konkretne biologie" mi podle vaseho nazoru chybi?

..
20. 03. 2009 | 12:39

CO BY MEL VEDET V.H. O POPULARNI VEDE napsal(a):

Pane doktore Horejsi

Odpoved je:

1. take nevedecke clanky maji byt bez chyb (viz popularni vedec Dr. Jiri Grigar).

2. Medline nezobrazuje IF a to je rozhodujici pro kvalitu prace. Navic jako autorita z Medline by jste nemel psat ved-polularni nesmysly, kdyz uz umite napsat odborne clanek (coz nikdo nepopira). To je presne ten problem: velky zivotopis a blog plny nesmyslu.

3. Vyjadril jste svuj politicky nazor a ja jsme na Vas politisky nazor reagoval a oznacil jsem ho za marxisticky (i kdyz se tomu branite) je to tak: poznamenali vas...

4. Popularne-vedecky clanek by mel byt o to vice bez chyb, nebot ctenari logicky nejsou experti a prebiraji zjednoduceny vyklad (ktery musi byt bez vecnych chyb) a ne pouhe cerno-bile politicke videni ANTI-BUSH vs OBAMAMANIA sveta. Jste vedec, budte nepoliticky a objektivni.

5. Piste si do blogu co chcete, ale je nutne podtrhnout, ze zijete v Praze a problematice v USA proste nerozumite a ani rozumet nemuzete, navic vse mate jenom prevzate z medii; navic hodnotite ciziho presidenta, cizi zemi - co tak psat radeji o V. Klausovi (ekonom, co se stal v dobe ekonomicke krize ochrancem prirody)? Navic dane platite v Praze a ne v USA, a Vas se tato problematika netyka.

6. Vyjadril jste sve marxistice nazory (ktere Vam naprogramovali v mladi) a ani o tom nevite. Proto jsem upozornil, proc vidite svet marxisticky (viz CV). Jak vidim, nechapete, ze mnoho lidi se nedostalo za komunistu ani na skolu a posgradualni studium (aspirantura) byla nutne schvalena KSC. Musel vyselektovany aspirant musle mit dobry posudek od KSC, jinak by jste proste CSc nikdy neobhajil. To je fakt. Je mozne, ze jiz nekteri vyselektorvani aspiranti to povazovali za "nutne zlo", ale vetsina aktivne pracovala v SSM, vstupovala do KSC a pouzivla politiku ke kariere a vyjezdum na Zapad. To je take fakt. Nic jste nemusel, vy jste se tak rozhodl. To je take fakt.

7. Mate pravdu, soucasny americky president je levicoveho, nevim proc se divite, take Klementa si lid zvolil take dobrovolne :))))
20. 03. 2009 | 12:47

JAHA napsal(a):

Ad: Adam
Pisem druhykrat, lebo sa to nejako zmazalo.

Dakujem Vam, ze ste sa ozvali. Mali by ste sa ozvat castejsie, lebo tu na tomto blogu neide zo strany autora o nejaku vedu, ci podavanie nejakych svojich nazorov, ale o popularitu, a hlavne, to je moj nazor, o co najvacsie "zmatenie mysli" citatelov. A ze sa mu to dari, vidiet na mnozstve absolutne nekritickych obdivovatelov. (Staci si precitat predchadzajuce prispevky "... som tu uz po 1000 krat..." a pod.). Ale, mate aj Vy zodpovednost za to, aby na taketo jeho blogy, kedy, priznam sa, mam problem reagovat slusne, niekto erudovany odpovedal.
20. 03. 2009 | 15:01

JAHA napsal(a):

Ad: Adam
Pocitajte s tym, ze budete oznaceny nielen nickom "Hajny" za nejaku sucast organizovanej skupiny, ktora chce odtial vystvat super blogera!
20. 03. 2009 | 15:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Vazeny pane IP 71.237.20.58,

Skoda, ze nepouzivate nejaky nick, takhle je to trochu neohrabane (ale panu Stejskalovi to navedi...).

K Vasim bodum:

1. take nevedecke clanky maji byt bez chyb (viz popularni vedec Dr. Jiri Grigar).

ZCELA SOUHLASIM, ALE NEJSEM SI VEDOM, ZE BY V MEM CLANKU BYLY NEJAKE CHYBY - MUZETE NEJAKE FAKTICKE CHYBY KONKRETNE UVEST?

2. Medline nezobrazuje IF a to je rozhodujici pro kvalitu prace.

VELKA VETSINA MYCH CLANKU JE V CASOPISECH S VYSOKYM IF - POKUD CHCETE, MOHU VAM DODAT NA POZADANI IF PRO JAKEKOLI KONKRETNI CASOPISY, KTERE VAS ZAJIMAJI.
VE VSI SKROMNOSTI BYCH POZNAMENAL, ZE PRACE, KTERYCH JSEM SPOLUAUTOREM, BYLY CELKEM CITOVANY CCA 7500x; V CESKU JSOU MYSLIM MOMENTALNE JEN 2-3 LIDE (ZE VSECH OBORU), KTERI MAJI CITACI VIC...

Navic jako autorita z Medline by jste nemel psat ved-polularni nesmysly, kdyz uz umite napsat odborne clanek (coz nikdo nepopira). To je presne ten problem: velky zivotopis a blog plny nesmyslu.

OPET - NEVIM, O JAKYCH NESMYSLECH MLUVITE - ZA VSIM, CO JSEM NAPSAL SI STOJIM.
SAMOZREJME BY SE TOHO DALO NAPSAT PODROBNEJI MNOHEM VIC, ALE TO NEBYLO UCELEM.

3. Vyjadril jste svuj politicky nazor a ja jsme na Vas politisky nazor reagoval a oznacil jsem ho za marxisticky (i kdyz se tomu branite) je to tak: poznamenali vas...

JEDINE CO JSEM SI DOVOLIL "POLITICKEHO" BYLO TO, ZE JSEM VYJADRIL SYMPATIE K PREZIDENTU USA, KTERY MA VYSOKOU PODPORU I V USA. NECHAPU, CO JE NA TOM "MARXISTICKEHO".
MIMOCHODEM - ASI VITE, ZE RADA VYZNACNYCH NEOCONS Z BYVALE BUSHOVY ADMINISTRATIVY ZACINALA ZAMLADA JAKO SKUTECNI AKTIVNI MARXISTE ZE SKOLY H.MARCUSE.

4. Popularne-vedecky clanek by mel byt o to vice bez chyb, nebot ctenari logicky nejsou experti a prebiraji zjednoduceny vyklad (ktery musi byt bez vecnych chyb) a ne pouhe cerno-bile politicke videni ANTI-BUSH vs OBAMAMANIA sveta. Jste vedec, budte nepoliticky a objektivni.

JESTE JEDNOU - KDE JSOU V MEM CLANKU JAKE VECNE CHYBY? TO, ZE POCHVALIM AMERICKEHO PREZIDENTA NENI ZADNA VECNA CHYBA, NE??

5. Piste si do blogu co chcete, ale je nutne podtrhnout, ze zijete v Praze a problematice v USA proste nerozumite a ani rozumet nemuzete, navic vse mate jenom prevzate z medii; navic hodnotite ciziho presidenta, cizi zemi - co tak psat radeji o V. Klausovi (ekonom, co se stal v dobe ekonomicke krize ochrancem prirody)? Navic dane platite v Praze a ne v USA, a Vas se tato problematika netyka.

TO SNAD NENI MOZNE - VY SI OPRAVDU MYSLITE, ZE CESI SE NEMAJI ZAJIMAT O DENI V JINYCH ZEMICH A VYJADROVAT SE K NEMU??
JAKO VEDCE SE ME SAMOZREJME VELICE TYKA VSECHNO, CO SE DEJE VE VEDECKY ZDALEKA NEJVYZNAMNEJSI ZEMI SVETA.

..
20. 03. 2009 | 17:47

vaclavhorejsi napsal(a):

(DOKONCENI)
6. Vyjadril jste sve marxistice nazory (ktere Vam naprogramovali v mladi) a ani o tom nevite. Proto jsem upozornil, proc vidite svet marxisticky (viz CV).

PANE BOZE - CO JE MARXISTICKEHO NA TOM, ZE POCHVALIM AMERICKEHO PREZIDENTA???
JE TEDY "MARXISTICKA" TA VETSINA AMERICANU, KTERA HO ZVOLILA?
JE SNAD MARXISTICKA DRTIVA VETSINA AMERICKYCH VEDCU, KTERI PRIVITALI ONO ROZHODNUTI O PODPORE VYZKUMU EMBRYONALNICH KMENOVYCH BUNEK???
PROBLEM JE ASI V TOM, ZE VY PROSTE OZNACITE ZA MARXISTU-LENINISTU KAZDEHO, KDO NENI BEZVYHRADNYM STOUPENCEM NEJPRAVICOVEJSI CASTI AMERICKYCH REPUBLIKANU...
NEBYL JSTE NAHODOU ZA KOMUNISTICKEHO REZIMU KADROVAKEM? TO JE PRESNE JEJICH STYL...

Jak vidim, nechapete, ze mnoho lidi se nedostalo za komunistu ani na skolu a posgradualni studium (aspirantura) byla nutne schvalena KSC.

ANO, TO SAMOZREJME VIM, ALE TO NEZNAMENA, ZE KDO SE NA TU SKOLU DOSTAL, BYL NEJAKY "KOMUNISTA".
KROM TOHO - JA JSEM PRISEL NA UNIVERSITU V ROCE 1968, A TEHDY POLITICKE ZALEZITOSTI NEHRALY VUBEC ZADNOU ROLI.
ANO, DO SSM JSEM NA POSLEDNI CHVILI VLEZL, ABY ME VZALI NA ASPIRANTURU (SSM BYLA CELKEM NESKODNA ORGANIZACE), ALE NESMEL JSEM PAK ZUSTAT NA FAKULTE, PROTOZE JSEM ODMITL VSTOUPIT DO KSC.
UZ JSEM TADY O TOM OPAKOVANE PSAL - VIZ NAPR. http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
Musel vyselektovany aspirant musle mit dobry posudek od KSC, jinak by jste proste CSc nikdy neobhajil. To je fakt. Je mozne, ze jiz nekteri vyselektorvani aspiranti to povazovali za "nutne zlo", ale vetsina aktivne pracovala v SSM, vstupovala do KSC a pouzivla politiku ke kariere a vyjezdum na Zapad. To je take fakt. Nic jste nemusel, vy jste se tak rozhodl. To je take fakt.

PANE, V 70. A 80. LETECH TO BYLO TAK, ZE SOUDRUHUM V ZASADE STACILO, KDYZ JSTE NEBYL AKTIVNE PROTI NIM, POSLUSNE CHODIL NA NEJAKE TY SCHUZE A K „VOLBAM”, APOD.
ANO, TO BYLA URCITA KOLABORACE S REZIMEM, ALE DELALO TO 95 % LIDI; JEN NEJAKYCH 20% BYLI OPRAVDU AKTIVNI SPOLUPRACOVNICI REZIMU A PROGRAMOVI KARIERISTE.
CHCETE RICI, ZE VSICHNI, KTERI ZISKALI TITUL CSc, NEBO ZISKALI VYSOKOSKOLSKE VZDELANI ZA KOMUNISTU (NEBO NEBYLI ZAVRENI) JSOU ODSOUZENIHODNI PADOUSI?
JA JSEM V KSC NEBYL A ZADNOU POLITICKOU KARIERU NEDELAL. JEN JSEM NEMEL TU STATECNOST BYT AKTIVNE PROTI (JAKO TREBA CHARTISTE).
CHTEL JSEM PROSTE DELAT VEDU A TUDIZ JSEM MUSEL (JAKO KAZDY VEDEC V TE DOBE) UDELAT NEJAKOU TU ULITBU (SSM, ROH, NEKDO I SCSP), ALE MAM CISTE SVEDOMI, ZE JSEM ROZHODNE NEBYL ZADNYM AKTIVNIM „KOLABORANTEM”.

7. Mate pravdu, soucasny americky president je levicoveho, nevim proc se divite, take Klementa si lid zvolil take dobrovolne :))))

VYBORNE – TAKZE VY SROVNAVATE OBAMU S GOTTWALDEM? TO MLUVI ZA VSE...

..
20. 03. 2009 | 17:47

vaclavhorejsi napsal(a):

JAHA:

Take u vas pozoruji tu kadrovacko-inkvizicni mentalitu - "nespravne" nazory je nutno potlacit, aby ctenarstvo neschopne vlastniho usudku bylo usetreno skodlivych myslenek a nebylo "zmateno".

..
20. 03. 2009 | 17:51

THIS IS THE END napsal(a):

Myslim, ze je vse ohledne V.H. zbytecne .. dalsi blog "Václav Hořejší: Mají zvířata duši?" je dukaz.

ALLES GUTE
20. 03. 2009 | 18:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IP 71.237.20.58
Škoda, že jste na svůj poslední nick nepřišel dřív. Prakticky.
20. 03. 2009 | 22:20

JE HORESJI OSTUDA KU A AVCR? napsal(a):

Typicky liberalni (v pripade Horejsoho dokonce marxisticky) Frankenstein Horejsi se pozna podle toho, ze oslavuje pokusy na embryonálních kmenových buněkach (ref. zcestny pseudo-politicky blog "Správný krok správného prezidenta") a zaroven pise: cituji "Jsem rad, ze to asi vetsina vidi tak jako ja (tedy ze mezi nami a zviraty neni zase takovy rozdil, ze vsichni mame "dusi" (ref.: blog "Mají zvířata duši?"); a to nemluvim o tom, ze karierou posedly vyvaly svazak, Profesor KU V. Horejsi, k opublikovani svych "7500x IF publikaci" utratil tisice laboratornich modelu (tedy mysi a krys) pro sve imunologicke a geneticke pokusy. Boze (at je to kdokoli), ochran nas pred Hippokraty.
21. 03. 2009 | 11:52

vaclavhorejsi napsal(a):

IP 71.237.20.58:

Ano, Hippokratove jsou nejhorsi - vezmete si jen tu Hippokratovu prisahu! Hruza...
Ostatne byste mel take verejnosti odhalit malo znamy fakt, ze Hippokrates byl marxista-leninista!

..
21. 03. 2009 | 13:18

ODPOVED napsal(a):

Boze, ja vas preci nechtel urazit, slovem hypocrisy.. to bych si nedovolil a pan Stejskal by me smazal :)))
21. 03. 2009 | 13:59

vaclavhorejsi napsal(a):

IP 71.237.20.58:

Vyborne, Hippocrates, hypocrite, hippothalamus, hippodrom, Hippodamie, hypoteza, hippopotamus, hippies - everything goes...

..
21. 03. 2009 | 14:34

JAHA napsal(a):

Ad: valclavhorejsi
No, u mna skor inkvizicku, nez kadrovacku:-).
21. 03. 2009 | 19:58

Martin napsal(a):

Prispevek jsem neprecetl cely, ale s tim, co jsem precetl, bezvyhradne souhlasim. Martin
21. 03. 2009 | 23:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Martin:
Fajn. Teď už stačí jenom se dozvědět, co jste přečetl.
21. 03. 2009 | 23:40

Martin napsal(a):

Precetl jsem si vse krome casti psane kurzivou, protoze co jsou kmenove bunky vim.
22. 03. 2009 | 02:50

VYSLEDEK PANA HOREJSIHO napsal(a):

Jawohl, Herr Kommandant Martin. Zase dalsi Frankenstein?; nebo jenom freak ktery ma pouze Play God syndrome*? Ne, ne, ne, pouze student a to potom staci jedna lzicka rybiho oleje denne a ono se to srovna...

Takze, student bezvyhradne souhlasi a ani nevi proc; to je uspech pane prof. Horejsi. A uz z toho mate druhy stune, aneb 0bama-doctrination :)))

* Pozn.: pro V.H.: jedna z prvnich ochran / etika v medicine/ byla opravdu napsana Hippokratem z Kos II. (#3 Never to do deliberate harm to anyone for anyone else's interest; #4 avoid violating the morals of my community).... kdo je a neni hypokrat necham na Vas...


Alles Gute
23. 03. 2009 | 00:28

Maritn napsal(a):

Dobry den, pane "VYSLEDEK PANA HOREJSIHO". Vas nazor necham bez komentare, protoze nema vecnou slozku.
23. 03. 2009 | 01:13

Eden napsal(a):

téééda, todle se nedá číst. Můžete mě prosím pane 71.237.20.58 vysvětlit, proč nemůžete diskutovat věcně? Podařilo se Vám rozvrátit celou diskuzi. Jste spokojen? Co Vás k tomu vedlo?

Zajímalo by mě, co máte za vzdělání, biologické rozhodně ne, proto jste mohl napsat(Ctrl+C a Ctrl+V) spoustu "mýtů" a nedělalo Vám to sebemenší problém.

Ještě otázka: Kolik % populace planety je podle Vás marxisty-leninisty, kolik je jich např v ČR a kolik třeba v Grónsku?
23. 03. 2009 | 21:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Eden:
" Co Vás k tomu vedlo?" Typická frustrace z oligopotence.
23. 03. 2009 | 22:08

JAHA napsal(a):

Ad: Zbynek Matyas
Ona oligopotencia sa u mnohych moze prejavovat i vo forme nekritickeho obdivu myslienok ineho z nedostatku vlastnych (pripade nedostatku odvahy- neopotentnost na vlastne).
24. 03. 2009 | 08:26

ODPOVED napsal(a):

Edenovi z koleje cuni (KU) bych rad take doporucil lzicky rybiho oleje denne a dozrat :)))
25. 03. 2009 | 05:55

POZNAMKA NA OKRAJ napsal(a):

POZNAMKA K CESKEMU HODNOCENI USA:

Co plati? (a)Správný krok správného prezidenta -- (b) nebo cesta do pekla?

EU Presidency: Obama Plans 'a Way to Hell'

http://www.foxnews.com/stor...
25. 03. 2009 | 18:09

Radek Mikula napsal(a):

vaclavhorejsi: "Za obzvlášť nemístné považuji občasné srovnávání využití nadbytečných časných embryí s bestiálními pokusy na vězních koncentračních táborů. To je myslím již urážkou nejen dnešních badatelů, ale hlavně obětí těch zvrácených nacistických pokusů."

To, že je takové srovnání urážlivé, dokládáte menším stupněm vývinu nenarozených lidí ve srovnání s narozenými. Z toho vyvozujete méněcennost těch prvých. Ano, po jejich smrti jim nebývá vystrojován pohřeb. To mnohým bezdomovcům také ne. Znamená to, že i lidé bez domova mohou být použiti jako materiál na pokusy? A opravdu necítíte žádnou spřízněnost s kolegou Mengelem?
26. 03. 2009 | 01:38

DEFINICE ZIVOTA napsal(a):

cely clanek prof Horejsiho je technokraticky a pouze papouskuje levicove nazory.
Pravdou je ze wehrmacht delal pokusy; kdy SS "testovali" na veznich KT kolik vydrzi v ledove vode jejich sestreleny letec Luftwaffe. Cela SS veda byla proto, protoze nacisti povysili svuj zivot na vse, nad zivoty jinych. Proste "pouze" Nazi Party si definovala sve hodnoty zivota.
26. 03. 2009 | 14:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Radek Mikula:

"Znamená to, že i lidé bez domova mohou být použiti jako materiál na pokusy?"

Absurdni...

"A opravdu necítíte žádnou spřízněnost s kolegou Mengelem?"

Budete se divit, ale opravdu ne.
Myslite si, ze takovou spriznenost by mela pocitovat cela spolecnost, protoze mame zakony legalizujici za urcitych podminek potraty?

..
26. 03. 2009 | 15:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JAHA:
Nevsimol som si ani najmenšieho (tobož nekritického) obdivu pána 71.237.20.58 k myšlienkam kohokolvek. Vy ano?
26. 03. 2009 | 21:26

jordan shoes napsal(a):

A že jde o odborný a nejspíš i etický problém je vůbec nebude zajímat.
Jste totiž Václav Hořejší.
22. 05. 2009 | 08:06

ugg napsal(a):

To je myslím již urážkou nejen dnešních badatelů, ale hlavně obětí těch zvrácených nacistických pokusů."
22. 05. 2009 | 08:06

Bisnis Online napsal(a):

i feel lucky can find this usefull informations..
thanks for this great diccusion..
09. 06. 2009 | 02:04

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:35

IDLVVLov napsal(a):

That's the smart thiinnkg we could all benefit from.
25. 08. 2013 | 04:51

VGOTiYVX7u2 napsal(a):

Knocked my socks off with <a href="http://atpflg.com">knoleedgw!</a>
26. 08. 2013 | 07:47

sH6sfsR3s napsal(a):

It's imeiratpve that more people make this exact point. http://ephwhqgzvqj.com [url=http://rbsknlfci.com]rbsknlfci[/url] [link=http://ujswteywj.com]ujswteywj[/link]
26. 08. 2013 | 20:02

dJqsICJdBI napsal(a):

That's way the <a href="http://viruoqh.com">beesstt</a> answer so far!
29. 08. 2013 | 17:58

8hh02iyjzh napsal(a):

I actually found this more entnrtaieing than James Joyce. http://iaxupfiecu.com [url=http://hujxdqrii.com]hujxdqrii[/url] [link=http://xwygkfcbr.com]xwygkfcbr[/link]
06. 09. 2013 | 23:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy