Fascinující velikonoční příběh Ježíše Nazaretského

08. 04. 2009 | 18:57
Přečteno 55645 krát
Pozítří bude opět Velký pátek, a tak si dnes trochu opovážlivě dovolím napsat něco k velikonočnímu tématu.

Velikonoční příběh Ježíšova odsouzení, popravy a údajného zmrtvýchvstání je samozřejmě centrální součástí křesťanství. Proto jsou pro křesťany (ale vzhledem k enormnímu historickému a společenskému vlivu křesťanství i pro atheisty či agnostiky) důležité otázky jako:
• Kdo byl Ježíš Kristus, resp. historický Ježíš Nazaretský?
• Jaké byly jeho autentické názory a jak dalece jim odpovídá to, co čteme v novozákonních textech a co je součástí tzv. církevní tradice?
• Jak vůbec vzniklo křesťanství a jak je chápáno dnešním moderním člověkem?


Na tato témata byly ovšem za dlouhá staletí napsány tisíce knih a v souvislosti s ním zahynuly tisíce, možná milióny lidí. Křesťanství, ať si o něm myslí kdo chce co chce, je beze sporu jedním ze tří nosných pilířů evropské civilizace (těmi dalšími jsou antická řecko-římská vzdělanost a novověké osvícenství).
Pro většinu dnešních Čechů je odpověď jasná – velikonoční příběh a vůbec vše kolem Ježíšova života považují pouze za pošetilou báji srovnatelnou s historkami o starořeckých bozích na Olympu. Velikonoce jsou pro ně nanejvýše folklórními svátky jara s velice vítaným jedním dnem pracovního volna navíc (ze stejného důvodu by asi uvítali i zavedení Velkého pátku jako dalšího svátku).

Pro menšinu našich spoluobčanů, křesťanů věřících tradičním, ortodoxním způsobem, je odpověď také jasná – vše, co je možné či potřebné vědět o životě a skutcích Ježíše Krista a jeho učedníků, je přesně a spolehlivě popsáno v sedmadvaceti součástech („knihách“) Nového zákona. Ježíš byl Bohočlověkem, který se narodil z Panny Marie a neměl žádného lidského biologického otce, během svého krátkého (snad ročního, snad tříletého) veřejného působení konal mnohé zázraky (vyléčení nemocných, vzkříšení mrtvých, proměna vody na víno, atd.), po své popravě ukřižováním doslovně fyzicky (nikoli nějak alegoricky) vstal z mrtvých a po dalších 40 dnech „vstoupil na nebesa“. Svou mučivou smrtí na kříži vykoupil před Bohem lidstvo z jeho hříchů, a jednou „znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce“.

************************************************
Pro řadu dalších, včetně mě, je Ježíšovo vystoupení, potupná poprava a následující neuvěřitelný rozmach křesťanství fascinující z úplně jiných důvodů než pro ony údajné doprovodné nadpřirozené jevy.

Mě fascinuje onen příběh charismatického potulného kazatele, člověka se vším všudy, který se rád stýkal s nejprostšími lidmi, včetně těch na okraji společnosti, přátelil se a hodoval s nimi.
Člověka, jehož mnohé výroky byly nejen znepokojivě radikální, často paradoxní a někdy i těžko pochopitelné, a pro většinu upřímně věřících židů i neslýchaně rouhavé.
Člověka, který byl zjevně hluboce přesvědčen o svém zcela mimořádném poslání.
Náboženského génia, který se ale zcela lidsky mýlil, protože byl evidentně přesvědčen, že se bezprostředně blíží zásadní světodějný zlom a začátek „království Božího“.
Heretika, popraveného nejpotupnějším způsobem, který si v posledních chvílích života zjevně zoufal („Bože, proč jsi mě opustil?“).

A přece se toto zdánlivě totální fiasko vpravdě „zázračně“ obrátilo v obrovský úspěch – dvacet let po Ježíšově smrti se našel člověk, helenizovaný Žid, vzdělaný intelektuál a vynikající literát Pavel z Tarsu, který de facto způsobil, že rané křesťanství přestalo být jen jakousi okrajovou židovskou sektou, ale stalo se postupně nejvlivnějším světovým náboženstvím tvořícím dějiny. Pavel a jeho následovníci učinili z Ježíše Krista ústřední postavu nového náboženství, vybudovali jeho sofistikovanou mytologii a teologii a dokázali se vyrovnat i s tím, že Ježíšem očekávané království Boží nepřišlo.

Existuje nejméně dvacetiletá mezera mezi Ježíšovou popravou a prvními novozákonními texty.
Bylo by nesmírně zajímavé vědět, jak se v tomto období formovala prvokřesťanská víra, jak se na autentické vzpomínky očitých svědků nabalovaly mýty, „literární nadsázky“ a fabulace.
Toto je jasně vidět i u novozákonních textů – v Lukášově a Janově evangeliu a zvláště ve Skutcích apoštolů (zřejmě z počátku 2. století) je těchto prvků mnohem více než v nejpůvodnějším evangeliu Markově nebo v prvních Pavlových listech (z let cca 50-60).

Ono ale na tom, „jak to všechno doopravdy bylo“ vlastně ani nezáleží. Důležitý je výsledek – a ten je bezesporu ohromující.

Jiná věc je, co by asi tomu, co vzniklo z jeho učení, říkal sám Ježíš Nazaretský.

A co by říkal třeba i tomu, jak doslovně a vrchovatou měrou se naplnila jeho slova „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina“.
A co by říkal tomu, jak zvráceně doslovným způsobem byla některými pochopena jeho slova „Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.“...

Moc by mě to zajímalo...

Veselé Velikonoce!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Jednuduchá odpověď : Ježíš by zíral s otevřenými ústy a nebyl by schopen slova.
08. 04. 2009 | 19:14

Ládik napsal(a):

Obracíte se ke kořenům z nedostatečnosti současných ideologií?
08. 04. 2009 | 19:19

Cech napsal(a):

"Jiná věc je, co by asi tomu, co vzniklo z jeho učení, říkal sám Ježíš Nazaretský."

Pane profesore, obavam se, ze by se z toho poblil...
08. 04. 2009 | 19:23

Pepa Řepa napsal(a):

Heretika, popraveného nejpotupnějším způsobem, který si v posledních chvílích života zjevně zoufal („Bože, proč jsi mě opustil?“).
----------------
Jste si tím jist? Je to projev zoufalství? Není to citace žalmu? Naplnění údělu, poslání?

Zjistil jsem, že jsem ortodoxní.
Potulný kazatel? Trochu málo, řekl bych.Těch tu bylo.

Nicméně je přínosné, že jste v této době s článkem přišel.
08. 04. 2009 | 19:58

Xavier napsal(a):

Vytvořil jste si soukromého Ježíše a pak se ptáte, co by tomu říkal. To nám povězte vy, vy jste si ho přetvořil k obrazu svému, vy víte nejlépe, co by říkal.

Ježíš zvaný Nazaretský byl ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých, tak jak to sám předpověděl. Ani jeho nejbližší to nedokázali pochopit. Hrob byl nicméně prázdný. Jeho učedníci z toho byli naprosto vykolejení a schovávali se před lidmi ze strachu, že je může potkat podobný osud, jako jeho. Co způsobilo jejich proměnu, že začali najednou bez strachu zvěstovat Kristovo vítězství nad smrtí, tedy jeho vzkříšení? Asi těžko Saul z Tarsu, posléze proměněný setkáním se Vzkříšeným na apoštola Pavla, který Ježíšovy následovníky do tohoto svého osobního zlomového okamžiku nechával zavírat, bít a popravovat právě pro hlásání Ježíšova zmrtvýchvstání.
Pro vás to však není otázka hodná pozornosti. Pro vás jsou záznamy Bible jen inspirací pro vlastní spekulace. Máte na ně právo, jen je nevydávejte za pravdivější, než svědectví očitých svědků. Narozdíl od nich jste vy u toho nebyl. Ježíš nemohl vstát z mrtvých jen trochu. Buď žije, anebo je mrtvý. Není nic mezi. Mrtvý spasitel není žádným spasitelem.
Proto vás zdravím staroslověnským velikonočním pozdravem:
Christos voskrese!
08. 04. 2009 | 20:04

pierre napsal(a):

k antice, krestanstvi a evropskemu osvicenstvi bych jeste pridal renaissanci a (v ramci krestanstvi) i reformaci.
diky za prispevek.
vam take hezke velikonoce...
08. 04. 2009 | 20:15

Ben napsal(a):

Nevím, jestli se mám :-) nebo být:-(
08. 04. 2009 | 20:18

SuP napsal(a):

Na tato témata byly ovšem za dlouhá staletí napsány tisíce knih,
ALE TENHLE ČLÁNEK skutečně, skutečně ještě chyběl.
Děkujeme za něj......
08. 04. 2009 | 20:31

student napsal(a):

Všechno se opakuje. Jeden přemýšlivý a tím pádem nespokojený Žid vymyslel zdokonalení a zjednodušení ideologie svých předků. Byl popraven. Poté jeho následovníci začli pronásledovat Ježíšovy příbuzné.
Obdobně v 20tém století vznikli na půdorysu sociální demokracie komunisté, kteří pak ty původní socdemokraty zlikvidovali. Ti vrazi i jejich přeživší oběti se dnes pokouší zase o nějaký nový spletenec. Zase to nepřinese nic dobrého. Obdobně jako nelze očekávat nic dobrého od znovuvyvolání vlivu církví - všech.
08. 04. 2009 | 20:33

Tonda napsal(a):

Je to zarazejici. Pragmaticka doba tretiho tisicileti - a presto se najdou posetilci, kteri veri na zazraky, duchy nebo zombicke zmrtvychvstani.

Co jineho jsou nabozenstvi, nez filosofie pritupna diskuzi? Nabozenstvi nijak nesouvisi s fakty a svedectvimi - tento typ zkoumani nalezi vedcum a nikoliv knezim. Na nabozenstvi jsou zajimave diskuze o smyslu veci kolem nas, o moralnich a dusevnich hodnotach. Zaslepene vzyvani bible je bezesporu tupym ignorantstvim.
Zcela se priklanim k postoji prof.Horejsiho
08. 04. 2009 | 20:34

vlaďa napsal(a):

Před pár lety jsem dostal knihu Ježíšova dynastie,napsal ji současný biblický historik,archeolog James Tabor.Čte se jedním dechem...opravdu fascinující téma. Hezké Velikonoce!
08. 04. 2009 | 20:55

Fialovy Krokodyl napsal(a):

student:
Copak to studujete?
-FK-
08. 04. 2009 | 20:58

stejskal napsal(a):

Hezké Velikonoce, pane profesore.

Vám, Vašim blízkým, čtenářům a vlastně i všem ostatním.

Libor Stejskal
08. 04. 2009 | 21:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý a agresívní text, neboť byl v rozporu se záměrem těchto stránek poskytovat prostor pro slušnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 04. 2009 | 21:16

Black napsal(a):

Ježíš je spíše "putující metafora", než zakladatel jakéholiv učení, spíše orientační bod shrnující zkušenosti věků, nelze si ho přivlastnit...to, co lze je možnost ho prožít jako životní zkušenost, vždy pouze na osobní rovině...pokusy na rovině společenské z podstaty věci vždy končí "tvůrčím krachem" a za sebe dodávám "zaplaťpánbů"... Jinak díky za článek p. profesore, řekněte mi, čím to je, že racionální lidé Vašeho ražení, mají takové emocionální problémy?
08. 04. 2009 | 21:31

Mastodont napsal(a):

Tonda:
Mohl bych napsat, že je mi vás líto, ale není. Karmu si kurví každý sám dle vlastního rozhodnutí :-))
08. 04. 2009 | 21:32

Kritik napsal(a):

Autora článku by zajímaly odpovědi na otázky položené na konci jeho článku.

Nezbývá, než mu poradit, aby se uskromnil a prosil Boha, aby mu dopřál skutečnou víru. Pak by přišel i na to, že Boží království může být, a pro mnohé skutečně je, již zde na Zemi.

Opravdové poznání víry je totiž dar. Kdo dostane dar ducha, může ducha pochopit. Kdo tento dar nemá, ani neví, o čem je řeč. A proto se snaží pochopit lidským intelektem. Zprávy od Boha však pocházejí z míst mimo náš čas a prostor. Jsou jednoduché a srozumitelné pro ty, kdož chtějí dar porozumnění přijmout. Nikdo není vyloučen, dar má možnost přijmout každý. Stačí chtít.
08. 04. 2009 | 21:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Black:

"řekněte mi, čím to je, že racionální lidé Vašeho ražení, mají takové emocionální problémy?"

Prominte - otazku nechapu - o jakych mych emocionalnich problemech mluvite? Ja si celkem nejsem zadnych vedom?

..
08. 04. 2009 | 21:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Metamorfózy všech náboženství v sekularizujícím se světě budou jistě zajímavé. Ono to zmrtvýchvstání v dobách minulých bylo snáze uvěřitelné, dnes již zbývá většinou ortodoxním fanatikům, ozvali se i zde.
08. 04. 2009 | 21:38

MA-FU napsal(a):

Pane profesore,hodně jste si článek přizpůsobil k obrazu svému,možná i k obrazu součastných poměrů ve společnosti.
Profesor Tomáš Halík ve své knize Oslovit Zachea z dubna 2003 píše:Dějiny neskončily Velkým pátkem,cesta vede dál.Vede mlčením Bílé soboty-až k ránu,které konečně přineslo světlo,světlo,které ve tmách svítí a tmy ho nepohltily.....
08. 04. 2009 | 21:43

Tonda napsal(a):

To Mastodont:
Myslim, ze prave Vase stanovisko vuci memu komentari jen posiluje jeho platnost

Mimochodem: Zabyvat se karmou, geomagnetickymi zonami, kabalou a podobnymi tlachy je kuriozni pitomost ;)
Pozdravujte za mne Astara Serana...
08. 04. 2009 | 21:43

Paterik napsal(a):

Pokud já vím, tak Ježíš hlásal brzký nástup Božího království. Takže by nyní byl asi hořce zklamán, že nakonec nepřišlo.
08. 04. 2009 | 21:44

Jarek napsal(a):

To Black & Vaclav Horejsi:
Na emocionalni nevyrovnannost ukazuje spise rvavy charakter vetsiny shora uvedenych fantasmagorickych prispevku.
Dusevne balancovany clovek se nepotrebuje upinat k Bohu ani jinym konejsivym lzim
08. 04. 2009 | 21:47

Kritik napsal(a):

Chcete-li slyšet svědectví lidí o živém Bohu a živém Ježíši Kristu, zkuste si poslechnout něco z pořadů TWR na http://www.twr.cz/inclupage... nebo poslechnout přednášky Ing. Pavla Steigera na http://www.hcjb.cz.

Milióny lidí denně přijímají dary poznání a porozumnění o Kristu. Jsou snad tito lidé fikcí nebo nereálnou a neexistující abstrakcí, kterou tzv. učení intelektuálové nemusí brát vůbec v potaz?
08. 04. 2009 | 21:51

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Paterik
Inu, on taky řekl, že jeho Království není z tohoto světa, není profánní, je sakrální.
-FK-
08. 04. 2009 | 21:52

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Jarek:
Ten výraz "duševně balancovaný" mi prosím vysvětelete.
-FK-
08. 04. 2009 | 21:55

Paterik napsal(a):

Fialový krokodýl:

království boží na zemi ale nebylo pojímáno jako nějaký "duchovní" svět. Byl to naopak svět velmi fyzický, v němž bude osobně přebývat bůh. Viz Nový Jeruzalém v Apokalypse...
08. 04. 2009 | 21:59

Jarek napsal(a):

To Fialovy krokodyl
"Dusevne balancovany" clovek nepocituje potrebu unikat z reality k ruznym nadskutecnycm ucenim a demagogickym hnutim.

Samozrejme jsou i pragmaticti verici krestane... takovi ovsem neciti potrebu svou viru obhajovat nebo dokonce propagovat
08. 04. 2009 | 22:02

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj napsal(a):

Ja bych si pral, aby autor dostal nadeleno trochu soudnosti a sebekritiky a mene moralizovat a vice cetl.
Jinak je blabol, ktery se tvari jako duchaplne pojednani, ostatne jako vzdycky.
08. 04. 2009 | 22:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
"Jsou snad tito lidé fikcí nebo nereálnou a neexistující abstrakcí" Ti lidé samozřejmě ne, ale jejich víra. Víra je výrazem touhy pochopit i to, na co rozum nestačí. Takže záleží především na rozumu.
08. 04. 2009 | 22:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj: Moje, přání, aby bylo co nejméně tak hloupých reakcí, jako je Vaše, je podstatně závažnější.
08. 04. 2009 | 22:10

Pepino napsal(a):

Pane profesore, ctím desatero, ale jsem nevěřící. Rozdíl mezi mnou a věřícími je ten, že já nepočítám, že bych na konci poutě dostal tu sladkou odměnu v podobě dalšího života.

Víru respektuji, Vám a všem ostatním přeji veselé Velikonoce.
08. 04. 2009 | 22:12

Kritik napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Není to právě naopak - že rozum nestačí na to, aby pochopil víru? Či se snad domníváte, že lidský rozum je to nejdokonalejší ve vesmíru? Podívejte se kolem sebe, co lidský rozum dokázal třeba z té nádhery přírody udělat! A dokázal snad rozum nějakého člověka vytvořit život?
08. 04. 2009 | 22:13

Black napsal(a):

Nic ve zlém, p. profesore, ale svou reakcí na můj příspěvek trefujete ono "živé jádro" - ostatně v souladu s tím, o čem dnes píšete.
08. 04. 2009 | 22:23

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Jarek:
Nejprve máme tvrzení:
DB člověk se nepotřebuje utíkat k ideologiím.
A pak definici:
Ten člověk, který se nepotřebuje utíkat k ideologiím je DB.

Stále postrádám definici toho novotvaru "duševní balancovanost"...?
08. 04. 2009 | 22:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
Samozřejmě, lidský rozum je nejdokonalejší entita v nám známém vesmíru. Je totiž znovu a znovu schopen si vymyslet transcendentní entitu - Boha.
08. 04. 2009 | 22:31

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Paterik:

Já jenom opakuji, co stojí v evangeliu...

-FK-
08. 04. 2009 | 22:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Fialovy Krokodyl:
Možná Jarek mínil duševní vybalancovanost.
08. 04. 2009 | 22:34

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Jo, jo, určitě to bude mít něco společného s rovnováhou...

-FK-
08. 04. 2009 | 22:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Fialovy Krokodyl:
Ano, duševně vyvážený.
08. 04. 2009 | 22:41

Paterik napsal(a):

Já teď pana profesora asi hrozně zklamu, ale Pavel z Tarsu se o prosazení své vize nové víry moc nezasloužil. Správně byste měl oslavit císaře Konstantina, který z křesťanství z pragmatických důvodů učinil státní náboženství.
08. 04. 2009 | 22:41

LEVAK napsal(a):

Vážený pane profesore považuji se za křesťana i za věřícího, odmítám však, aby moji víru v Nejvy šší autoritu zprostředkovávala jakákoliv církev se svými sekretariáty, institucemi a svátky. Líbí se mi otázka albigenských kacířů: kde jsi byl, biskupe, kdy ž Adam oral a Eva předla? Také je církev katolická po dobytí jejich bašty v Béziers vyvraždila. S doporučením papežského legáta: zabijte vinné i nevinné, Bůh si to už přebere!
08. 04. 2009 | 22:42

Jarek napsal(a):

To Filaovy krokodyl & Zbynek Matyas:
Samozrejme, ze "balancovany" znamena vyrovnany, vyvazeny...

" Nejprve máme tvrzení:
DB člověk se nepotřebuje utíkat k ideologiím.
A pak definici:
Ten člověk, který se nepotřebuje utíkat k ideologiím je DB.
Stále postrádám definici toho novotvaru "duševní balancovanost"...? "

Myslim, ze ve shora uvedenem prispevku tu definici hned dvakrat opakujete... Ocekaval bych, ze se zamerite spise na podstatu toho tvrzeni, nez na jeho semanticky rozbor
08. 04. 2009 | 22:52

Anba napsal(a):

Já myslím, že se Ježišův osud stále znovu opakuje (až na tu formu ukřižování). Pokud opravdu jeho slova byla, že přínáší meč, pak to chápu jako vědomé vnesení střetu mezi ortodoxní židy a novokřesťany, mezi učení "oko za oko" a učení "lásky k bližnímu". Je to učení i dnešnímu člověku nepochopitelné, neuchopitelné a vlastně až na výjimky nepraktikované.(Kolik bylo válek, vražd a mučení v těch dvou tisíciletích od vzniku křesťanství prý někdo spočítal, já to nevím, ale pokud nešlo o majetek, tak šlo jistě o "víru").
Muselo to být drsné, v rodině se najednou našli odpadlíci, odrodilci proti tradici, vzbouřenci proti autoritě otce, proti rodovému společenství. Asi jako když za našich časů se v rodinách počestných mešťanostů a podnikatelů objevil třeba syn komunista. A třeba prosazoval třídní boj nebo šel bojovat do Španělska. Pokud nepadl, přežil třeba koncentrák a dožil se jakoby uskutečnění svých myšlenek, tak zjistil, že se mýlil, nebo že to, čemu celý život věřil, bylo pokřiveno.Když měl štěstí a nebyl potupně popraven vlastními lidmi, prohlédl a stal se z něj třeba disident - takový Pavel z Tarsu. S malými obměnami opakování lidského osudu těch, kteří přicházejí s novými myšlenkami.
Omlouvám se těm, kteří se budou domnívat, že srovnávám Ježíše s komunisty. Jen jsem nemohla v současném světě najít nějakého nositele nového světového názoru - vize.Vlastně nejen nositele, ani tu vizi neznám. Demokracie se zaplétá s byrokracií, že ani není k rozeznání jedna od druhé, terorismus a boj s terorismem se vzájemně oplodňují, multikulturalismus plodí strach z jiných kultur - xenofobii, lidé kolem sebe střílí bez zjevného důvodu a většinou jsou to asi křesťané. Kromě klíčů si asi budeme muset pořídít na dveře závory.

Ano, pokud žil člověk Ježíš a jeho myšlenky stále žijí a někteří lidé se jimi dokonce řídí (i já nekradu, nelžu a nezabíjím, ctila jsem své rodiče, nečiním nikomu co nechci aby mně bylo učiněno, ale o neděli klidně pracuji), pak to byl velký člověk a pokud v jeho jménu jsou někteří lidé lepší, milosrdnější a laskavější než by byli bez něho, pak je jen dobré, že si v tyto dny vzpomeneme jeho smrti a přivítáme příslib života v jarním dnu. Hezké Velikonoce.
08. 04. 2009 | 23:47

lk napsal(a):

Nebudu k autorovi článku tak ohleduplný jako Kritik nebo Xavier... Je prostě faktem, že autor se ve své víře nedostal dál, než ke spekulacím o možnosti resuscitace mrtvoly, chození/nechození po vodě a pod. Současná teologie se po přečtení článku konečně vydá po správné cestě...
09. 04. 2009 | 00:08

Fcuk napsal(a):

Podstata všech náboženenství je věru stejná, liší se provedením a množstvím balastu, který se na ni nabalí v podobě všech možných i nemožných pohádek, pojmů, báchorek, fantazií, skutečností, které se vyberou tak, aby se hodily do krámu atd. Z tohoto pohledu křesťanství postrádá jakoukoliv abstrakci - všude bylo nutné dosadit jakési postavičky (a to nechci nijak spekulovat o tom, kdo byl Ježíš a zda jestli, nezáleží na tom), kterým byla vkládána do úst moudra, která tisíciletým opakováním ztratila jakýkoliv smysl - představte si hru na tichou poštu o kupříkladu jen tři sta lidech. Podstata se musela nazvat Bohem, ale protože i to je pojem příliš abstraktní, byla mu pro potřeby prostého lidu dána lidská tvář v podobě Ježíše Krista s mnoha slovy, která nám ta tichá pošta dochovala do současnosti (nemluvě o mnoha a mnoha koncilech, kdy bylo nutno z politických důvodů Bibli vždy trošičku upravit). Tím chci říct jen to, že křesťanství je v podstatě tragicky nepochopená ruina pradávné moudrosti, kdy lidé tak nějak ještě věděli, proč tu vlastně jsou. Nemá cenu spekulovat, co je v Bibli a co není, můžeme tam pátrat po nějakém celkovém smyslu, rozebírat samostatná úsloví nemá naprosto žádný význam.

Nikdo mi třeba nikdy nevysvětlil, proč tím, že se Ježíš nechal ukřižovat, vykoupil lidstvo. Je to už tolikrát omýlané, že se nad tím člověk už často ani nepozastaví. Nevidím v tom smysl z jakéhokoliv úhlu pohledu. Aneb jak vysvětlíte nepochopitelné - prostě milionkrát řeknete, že to tak je a ono to nakonec tak je.

A nikdy nevěřte lidem, co mají ve znaku kříž s mrtvým chlapem... JE to divný.
09. 04. 2009 | 00:08

jepice napsal(a):

Při svém zatvrzelém ateismu považuju na křesťanství nejzázračnější to, že i dementní žebrák u vrat měl pro Boha stejnou cenu jako ten, kdo mu strkal mince do čepice, a že se po lidech požadovalo, aby se podle toho chovali.
09. 04. 2009 | 00:35

hojahoj napsal(a):

Jakkoliv nemám větších námitek k vašemu textu myslím, že jste pozapomněl uvést autora předlohy. Učiním to tedy za vás: Milan Machovec - Ježíš pro moderního člověka. (Akropolis 2003)
09. 04. 2009 | 01:13

krůpěj rosy napsal(a):

Biblická zpráva o životě a díle Ježíše Krista je ta nejkrásnější a nejradostnější zpráva, která kdy byla vůči člověku vyslána. Každý má ale možnost se svobodně rozhodnout co s ní udělá.
Ježíš nežil "obyčejný" život pro sebe, tak jak jej žijeme my ostatní. Přišel žít pro druhé a obětovat všechno co měl aby zachránil člověka. Tak nabídl novou možnost lepšího života pro okolím nenáviděného celníka Zachea, nedůvěryhodné samaritánce, prostitutce Marii z Magdaly, slepým, hluchým a němým, malomocným a jinak těžce nemocným ale i dokonce mrtvým lidem. Nedělal to pro zisk, slávu nebo uznání. Ke každému přistupoval nejen s pomoci ale i s láskou. To ona měla největší vliv na životy těch jedinců, ona v mnohých případech jim dala pocítit teplo lásky, se kterým se do té chvíle dosud nesetkali. Byla to Ježíšova láska, která dokázala v té době se jemně dotknout tvrdých, studených lidských srdcí a rozjasnit jejich další dny. Stejným láskyplným teplem chce i dnes každému nabídnout podobnou pomoc.
Stránky Nového zákona - zvláště ev. sv. Jana velmi výstižně přibližují tyto důležité momenty pro nás. Ukazují ale i vrchol Jeho díla - dobrovolnou obětní smrt pro záchranu člověka. Tím, že znovu vstal do nového života, otevřel tuto možnost každému jednotlivci.
S blížicími se svátky přeji všem, nad stránkama Bible se vrátit do událostí před 2000 roky. Zkusme to tentokrát ale číst jinak. Pokusme se postavit na místa těch, o kterých se tam píše. Uvažujme zda i pro nás by tam nebylo něco teplého k mání... Zda by i naše budoucí dny nemohly být radostnější.
Ta LÁSKA totiž žije stále a chce pomoci i TOBĚ !
09. 04. 2009 | 01:37

Petr napsal(a):

Naprosto souhlasím s Xavierem na začátku!

Podle dosti plitché a svým způsobem povrchní úvahy (jak může být pro někoho fascinující, že Ježíš sedal s žebráky a ne to že byl vzkříšen! )soudím, že sám pan prof. v tom má poměrně slušný nepořádek.
09. 04. 2009 | 01:41

Pepa Řepa napsal(a):

Mně zase vrtá hlavou, jak je možné snažit se- v duchu- komunikovat s mrtvým Bohem, pouze kazatelem, jedním z mnoha.

Pokud se o kontakt nepokouším,pak mohu vyznávat kult Alberta Einsteina nebo Darwina, či kohokoliv jiného,který lidstvo obohatil. Vyjde to na stejno. Jen měli tu smůlu, že neměli "ideologa", Pavla z Tarsu.

Proč tedy chodím na mši, přijímám eucharistii?
Tělo mrtvého kazatele?

Pokud Ježíše Krista vytěsním a zbyde mně jen "Otec" a "Duch", jsem křesťanem?

To pak opravdu mohu odříkat basmalu a stát se muslimem,či judaistou-pokud mne- mezi sebe přijmou.Nebo bát unitářem, od každého něco a přitom nic.

Jaký je pak rozdíl mezi mnou, ateistou či agnostikem, žijícím mravně a v souladu s přirozeným během světa.

Mohu se označit za věřícího? Čemu?

Také výrok "Eli, Eli Lama Sabachtani" má-pokud vím- několik dimenzí.
Úzkost umírajícího lidství je pouze jedna strana mince. Bavil jsem se o tom jednou s Kohákem. Dokládal to citací žalmu, který musel být vyřčen, aby bylo poslání naplněno.
Dost by mne zajímalo, jak se na to dívá oslovený celník na stromě-Zacheus.

Na stromě má člověk nadhled.
09. 04. 2009 | 06:41

Pepa Řepa napsal(a):

Nemaje po ruce Koháka, našel jsem něco na netu, což uznávám je zdroj pochybný
----------------
A teachable moment?
Eli, eli, lamach sabathani is nothing more (and nothing less) than the first line of Psalm 22. It starts out in agony but ends on a note of praise and triumph! Remember that the Jews were generally well educated and put a great deal of effort into knowing the Psalms. As instruction, the rabbi would simply recite the first line of a particular Psalm, expecting his students to simply know the rest of it from their studies. I suggest you read that particular Psalm with the thought of Christ on the Cross. See if you don't get the "chills" as you read it. Even from the Cross, He was instructing us!
09. 04. 2009 | 06:51

arn napsal(a):

Teda nevím pane Hořejší s tím "potulným kazatelem". Uvedu níže pár Ježíšových výroků....když bude takhle kdololiv mluvit, zavřou ho do blázince. Trochu vám pomůžu...třeba nechtěl abyste došel k názoru že je jenom potulným kazatelem.

Já jsem ta cesta, pravda i život.
Já jsem vzkříšení a život.
Já jsem chléb života.
Já jsem alfa i omega.
Já jsem výkupné za mnohé.
Dříve než Abrahám byl já jsem.
Kdo vidí mne vidí otce (Boha)
09. 04. 2009 | 06:57

Michal Macek napsal(a):

jak uz sem pod jeden vas blog napsal je velmi pravdepodobne ze kristus na krizi nezemrel ale upadl do hlubokeho bezvedomi a komatu podobnemu stavu po velke ztrate krve a nasledkem vycerpani a bolesti.nasledne zmrtvychvstani tedy nemuselo byt zmrtvychvstani ale uzdraveni
09. 04. 2009 | 07:10

arn napsal(a):

to Michal Macek...

...ano a následně se ten polomrtvý zjeví učedníkům a mnoha a přesvědčí je že je pánem nad smrtí načež oni kvůli tomu postaví svět vzhůru nohama a následně sami zemřou mučednickou smrtí...tomu nelze věřit. Tahle teorie byla v módě koncem 19 století, dnes jí žádný seriozní historik neuznává.
Přečtěte si třeba v Antiquity of Flavious Josephus jak se mu (Flaviouvi)Titus pokoušel nejlepší lékařskou péčí zachránit ukřižované druhy...nepřežili.
09. 04. 2009 | 07:16

Johana napsal(a):

Váš článek mi mluvil z duše. Podle mého názoru musí být Ježíš zklamaný, co z jeho úžasného učení udělala církev během staletí. On, který žil v chudobě kdyby se měl potkat s církevními hodnostáři ověšenými mohutnými zlatými kříži. Církev se chovala vždy politicky a ne podle Ježíšova učení. Myslím, že klíč existuje v tajných archivech Vatikánu, ale jak se tam dostat?
09. 04. 2009 | 07:25

Michal Macek napsal(a):

arn:

jiste indicie tomu ale nasvedcuji - napr takovy josef z arimatie - jaky mel vztah k JK?nebyl to ani blizky pritel ani pribuzny - a presto pro neho rezervoval hrobku a nakoupil masti a platno v mnohem vetsim mnozstvi nez se pouzivalo k balzamaci mrtvych - v mnozstvi ktere spis nasvedcovalo umyslu vylecit tezka poraneni - a kdyz pak po nekolika dnech prisla do hrobky mari magdalena nalezla zde podle evangelia andela (bile odeneho muze) ktery ji rekl: "proc hledate ziveho mezi mrtvymi?" - tady je to dokonce jasne receno - a techto indicii je vice
09. 04. 2009 | 07:25

Kesey napsal(a):

Anba - dekuju!
Je to asi tak, ze i kdyby jen jeden clovek si z toho vseho vzal neco, co mu umozni lip se chovat k ostatnim a k sobe samemu, tak snad to vse stalo za to. Faktem asi zustava, ze cirkev s tim vsim nema nic spolecneho. Nebo si skutecne nekdo mysli, ze paleni knih a upalovani lidi za ziva(coz je snad v evrope uz za nami) a prodavani odpustku (to funguje v jinych obdobach stale) je vyrazem osvicenectvi, lasky k druhym a nastolenim "kralovstvi boziho"? Shrnul bych to asi takhle: "Bibli" napsal clovek. A "Dasenku" taky...
09. 04. 2009 | 07:38

arn napsal(a):

to Michal Macek

Josef z A.....1.) měl k Ježíši respekt a litoval toho co se stalo..ten vztah projevil tím, že onen rituál provedl patřičně na úrovni.2.) nevím jak by veliké množství masti a důkladné obvinutí plátnem mohlo jakkoliv pomoci rekonvalescenci.
S tím andělem a "proč hledáte živého"...nerozumím jak toto mluví pro vaši teorii?
Přijde mi to celé strašně nepravděpodobné...setník Ježíši propíchne bok kopím a profesionální zabiják nepozná že někdo není mrtvý. Ježíš v tom hrobu ožije, dostane se z těch pláten, odvalí (v tom stavu) ten kámen, přesvědčí vojáky aby utekli, přesvědčí učedníky že je zmrtvýchvstalý Bůh...co s ním potom udělají? Nebylo by křesťanství zničeno už v zárodku kdyby kdokoliv z jeho nepřátel (a že jich mělo) mohl poukázat na obživlého Ježíše který se někde v lese krčí aby to těm učedníkům nepokazil?
09. 04. 2009 | 07:43

Michal Macek napsal(a):

arn:

to ze neprezili ukrizovani pratele josefa flavia je dost dobre mozne - rimane nechavali odsouzence na krizi viset totiz do druheho dne - az na par vyjimek - a jednou z nich byl nas JK - ten na krizi nestravil podle evangelia vic nez 3 hodiny!!!
navic podle vsech pramenu (a napriklad i podle turinskeho platna - nesmejte se,jeho datovani je dost sporne) byl JK silny a vysoky muz v nejlepsim veku - dnes bychom rekli atlet - takze mohl prezit bicovani,krizovou cestu a 3 hodinove ukrizovani a probodnuty bok
09. 04. 2009 | 07:44

Michal Macek napsal(a):

arn:

mast - lek
platno - obvaz

jinak JK se nemusel sam dostavat z obvazu atd - jeho telo proste dostal josef z arimatie a odnesl si ho do hrobky a co snim tam delal je otazka

co se tyce andela nebyl to andel ale clovek -- pravdepodobne clen sekty esejcu (stejne jako JK a josef z arimatie)
09. 04. 2009 | 07:46

arn napsal(a):

to Michal Macek:

OK, možné je samozřejmě všechno. Mně to pouze nepřijde pravděpodobné jako teorie která uspokojivě vysvětluje to co je nám známo.
09. 04. 2009 | 07:49

Michal Macek napsal(a):

arn:

a znate tzv "occamovu britvu"?pan profesor me kdyztak snad opravi - je to postulat jednoho stredovekeho ucence ktery rika: to nejjednodusi reseni byva vetsinou spravne .uvedomte si ze pred 2000 lety byla medicina nekde trochu jinde - koho my dnes zachranime resuscitaci ten byl tenkrat odepsany - tim chci rict ze pro vetsinu lidi nezasvecenych do tajemnstvi to vypadalo tak ze JK skutecne vstal z mrtvych.

jinak ja uznavam uceni JK a nesnizuju jeho vyznam - myslim si jen ze na tom pribehu je nabaleno hodne nadprirozeneho balastu
09. 04. 2009 | 07:59

Kesey napsal(a):

arn: ono je podle vas pravdepodobnejsi, ze nekdo vstane z mrtvych nez, ze se ze svych zraneni vyleci?
09. 04. 2009 | 08:03

Josef Šédl napsal(a):

Ono ale na tom, „jak to všechno doopravdy bylo“ vlastně ani nezáleží. Důležitý je výsledek – a ten je bezesporu ohromující.

Omlouvám se pane profesore, ale tento zcela "soukromý umělý konstrukt" osoby Ježíše Krista je značně "zjednodušený". Je jasné, že máte právo na svůj názor, ale je "důležité" aby obsahoval skutečná "fakta". Bohužel "fakta" nemůžou být vyrobena "subjektivním" názorem. Na něčem určitě záleží, na předávání pravdy, i kdyby byl "výsledek ohromující" bez pravdy se předat "život" nedá. Pavel s Tarsu opravdu "křesťanství" nestvořil.
09. 04. 2009 | 08:03

arn napsal(a):

ano znám břitvu.
Podle mého názoru je to nejjednodušší řešení předpoklad že byl vzkříšen. Nejlépe vysvětluje fakta která známe.

Kdo a kdy tam nabalil ten balast? Můžete to nějak vyargumentovat prosím?
09. 04. 2009 | 08:04

arn napsal(a):

To Kesey:

ono záleží jaké máte výchozí předpoklady. Pakliže apriori předpokládáte že Bůh není pak s vámi souhlasím. Pakliže jste ale rozumný člověk a víte že vás k tvrzení že Bůh není nic racionálního neopravňuje...pak je opravdu nejjednodušší vysvětlení že byl vzkříšen z mrtvých.
09. 04. 2009 | 08:08

Michal Macek napsal(a):

arn:

ten balast - no jak profesor nahore pise mezi ukrizovanim a napsanim prvniho evangelia ubehly desitky let - to mate velky prostor pro vsemozne dohady a legendy - navic kdyz se vlady nad cirkvi ujal apostol pavel z tarsu (a to je trochu kontroverzni postava to snad uznate) mel zajem na tom udelat z JK po zemi kracejiciho Boha
09. 04. 2009 | 08:22

Michal Macek napsal(a):

arn:

a hlavne vsichni si meli myslet ze JK vstal z mrtvych - to byl ucel.Zide potrebovali mesiase aby je sjednotil a vedl proti rimanum.takze tomas asi skutecne vlozil prsty do jeho ran a to muselo na apostoly velmi zapusobit.

to ze vzkriseni nebylo zazrak nevylucuje existenci boha - stejne jako evolucni teorie
09. 04. 2009 | 08:26

Otazka napsal(a):

Dobry den pane Horejsi.
Dekuji za Vas text. Chtel bych Vas upozornit na jednu zalezitost, jenz mozna neni zcela zrejma. Uvedu to otazkou:
"Proc Jezis nic nenapsal?"

Souvislosti:
1) Minimalne cist umel (cetl v syngoze z Jeremiase)
2) V pribehu o cizoloznici je napriklad uvedeno, ze neco napsal do pisku a vsichni se pak rozesli....
3) V jeho textech je casto tvrzeni uvedeno slovy:"nebot je psano:..."

Souvislosti s vyse uvedenou otazkou je asi vice....

Ta 20leta pauza od popravy k prvnim textum je asi problematicka. Tŕeba neni takova, jak se nam zda. Datovani nejstarsich textu neni zcela jasne a navic predpoklada se pramen Q a tam ani zadne casove okno nemusi byt....

Pokud se ponorite do nejhlubsich vrstev textu, tedy sestavite si jezisovo uceni na zaklade nikoliv interpretaci, ale tkzv. prime reci Jezise, dostanete zcela jine uceni, nez jake je prezentovano temi, "co hazi uschle ratolesti do ohne".
Dulezite je take to, ze i v tkzv. primych vyrocich Jezise je pritomna jista struktura. Proste nektere vyroky jsou dulezitejsi, nektere mene. Asi si kazdy dulezitost a strukturu do textu vlozi podle sebe. Nekdo napriklad bude povazovat za nejzasadnejsi posledni slova: "Boze muj, boze muj, proc jsi mne opustil.." Nekdo treba na vrcholek pyramidy da motlitbu otcenas, nekdo kazani na hore....

Tedy, proc Jezis nic nenapsal?
1) Je zcela evidentni, ze ta postava, jak jsou jeji vyroky zapsany vubec nepocitala s nejakou 2 tisiciletou risi organizovanou podobne jako zname treba KSC. Vzdyt jasne rika, ze nepomine toto pokoleni a nastane jeho druhy prichod ... Ano Jezis zrejme vubec nepocital s nejakou historii, s dlouhym cekanim na konec sveta, natoz s nejakymi okresnimi tajemniky KSC, kteri se samozrejme oznacuji v ruznych dobach ruzne a jsou treba vyznavaci jineho systemu, nez je onen priklad KSC...Nakonec i ve skutcich apostolu je videt, ze prvni krestane (tkzv. zidokrestane) nepocitali s nejakou dalekou budoucnosti (pro nas samozrejme historii).

Proc tedy Jezis nic nenapsal?
Nebo napsal?
Mozna se da najit odpoved prave ve velikonocnim tragedii.
09. 04. 2009 | 08:32

Kesey napsal(a):

Myslim, ze jsem byl pomerne vyznamne casteji svedkem uzdraveni zranenych a nemocnych lidi, nez toho, ze by vstavali z mrtvych... Dost dobre tedy nerozumim tomu, co ma s pravdepodobnosti jako takovou Buh spolecneho...
09. 04. 2009 | 08:33

Michal Macek napsal(a):

otazka:

sou i dalsi otazky napr co jezis delal v obdobi mezi narozenim a dospelosti? jedina zminka je o tom cteni v chramu kdyz mu bylo 12 (kde ziskal v tomhle veku tak hluboke znalosti tory - na urovni rabina?)
09. 04. 2009 | 08:41

Otazka napsal(a):

Vazeny pane Xavier,
rad bych se vas otazal, co rozumite terminem, oznacenim, tvrzenim:
"on zije"

Mozna se mylim, dle meho soudu v pripade Jezise tim prece rozumite neco zcela jineho, nez kdyz reknete, ze vy zijete, nebo kdyz reknete, ze ja ziji, ze pan Horejsi zije atd.
Myslite tim tedy to same, co v pripade cloveka, ktereho potkate treba na ulici nebo s nimz nyni komunikujete nebo je to neco jineho?

Kdyz reknete Jezis zije, co tim myslite?
Dekuji za Vasi odpoved.
09. 04. 2009 | 08:44

Otazka napsal(a):

to Michal Macek
Ano, otazek je jiste nepreberne mnozstvi.
Kazdemu mohou pripadat dulezite ty, jinemu jine...Mozna jiz v tomto je nase charakteristika. Nekteri lide tvrdi, ze se Jezis zmylil v tom, kdyz vyrkl svoji posledni vetu:
" boze muj, boze muj, proc jsi mne opustil"
nekdo rika, ze se spletl , kdyz rikal, ze nepomine generace jeho soucasniku a prijde bozi kralovstvi atd.
nekdo rika, ze se v nicem nemylil....

Jiz vyberme otazky, zamerenim sveho pohledu jsme charkterizovani. Nekdo se otazky desi a nekdo nikoliv. Mezi lidmi jsou jiste rozdily.
09. 04. 2009 | 08:50

Otazka napsal(a):

to arn
i potulny kazatel prece muze hlasat:
"Já jsem ta cesta, pravda i život.
Já jsem vzkříšení a život.
Já jsem chléb života.
Já jsem alfa i omega.
Já jsem výkupné za mnohé.
Dříve než Abrahám byl já jsem.
Kdo vidí mne vidí otce (Boha) "

Prece neni dulezite, oznaceni "potulny kazatel", ale obsahem sdeleni bylo neco zcela jineho. To, ze jste se pozastavil prave nad timto, je prece prave o Vas. Proc zrovna pro Vas je oznaceni Jezise jako potulneho kazatele dulezite? Je to hanlive? Je to proti vasemu vnitrnimu systemu?

Podivejte, Budha se narodil v naprostem prepychu. Jako kralovsky syn. Jezis podle textu ve chlivku. Proc vam vadi oznaceni "potulny kazatel" a nevadi vam ten chlivek?
09. 04. 2009 | 08:56

jd napsal(a):

Musím vyjádřis souhlas s Xavier, Petr, !!!!! a menšinou zde. Většina zde diskutujících, včetně autora si plete resuscitaci ev. klinickou smrt a vzkříšení (resurrection), chcete-li pojem transfyzikální, nám ani dalším generacím z tohoto světa nepřístupný a přesto reálný. Vždyť Ježíše ani nemohli zpočátku poznat. Nemohlo se tedy jednat o obživlou mrtvolu. Pro křesťana by nemělo být přečtení blogu jen úsměvným zpestřením dne, ale snaha s otevřeným hledím chápat a přijmout všechny, ateisty, budhisty, ajťáky i devotní liberály, jako je pan profesor.
09. 04. 2009 | 08:57

arn napsal(a):

To Kesey
Mluvil jsem o tom jak nám naturalistický versus Bohu otevřený vstupní světonázor míchá s kartami a pravděpodobností.
Pravděpodobnost čehokoliv se musí poměřovat s kontextem. Pravděpodobnost vzkříšení ve vesmíru bez Boha je velmi malá a naopak. Ohledně kontextu…zde je tím kontextem historicky nezpochybnitelná skutečnost mimořádného charakteru Ježíšova života a jeho výroků (to je kontext) ….a teprve potom můžeme pravděpodobnostně hodnotit jeho zmrtvýchvstání. Dalšími kontexty které upravují pravděpodobnostní počet je skutečnost nepravděpodobného vzniku křesťasntví v ultraortodoxním prostředí (a přece se stalo), fenomenální kvalita historických záznamů očitých svědků a podobně.
To Macek
Říkáte že Židé potřebovali mesiáše…ano oni ho čekali…čekali politického mesiáše, máte pravdu.
Ježíš tuto roli ale několikrát odmítnul.
To že židé nicméně mesiáše čekali vůbec neznamená že si jej učedníci pro svět vyrobili….představte si co by to bylo za lidi kteří celý život strádají a nakonec hroznou smrtí zemřou hlásajíce “pravdu vzmrtvýchvstání” (kterou si vyrobili) …a zároveň vědí že Ježíš (který na tuhle hru přistoupil) je někde uschován v Indii aby jim to celé nepokazil.
09. 04. 2009 | 09:00

Frank napsal(a):

Ja v celem tom pribehu vidim zakladni lidskou potrebu = preziti!! V te dobe byla zidovska spolecnost totalne zkorumpovana, knezi se starali hlavne o sve kapsy. V chramech se misto rozjimani obchodovalo.
Lide citili, ze je neco hodne spatne. Takze "poptavka" po vybrednuti z te "krize" tam byla.. .. pisu to timto zpusobem, abyste pane profesore porozumnel :)

Zasadni je, ze Jezis chtel obratit spolecnost zpet k moralnimu chovani a pokore. (Kolikrat v dejinach se tato situace opakuje... nynejsi krize ma take souvislost s moralnim chovanim ... ).

K zazrakum. Ja nevim, mne to nepripada nejak dulezite, dulezity je cil a odkaz. Ale kdyz jsme u toho: kdysi se nas fyzikar (KSC) nejak dostal k tomu, ze zacal rozebirat chuzi Krista po vode se zaverem, ze to je naprosty nesmysl a vsichni se chechtali..... pred nekolika lety jsem cetl vysledky pocitacove simulace pocasi pro tu oblast v te dobe. Stalo tam, ze jednou za nekolik let pravdepodobne dochazelo k anomalii, kdy teplota pres noc klesla pod bod mrazu a vytvoril se i nejaky led. Nikdo nevi, jak to tehdy bylo doopravdy, ale jestli toho rana chodil Kristus ve skutecnosti po lede, tak se vsem nevericim vedcum asi pekne smeje..

Take si vzpominam, jak nekdy v roce 1980 nam jedna ucitelka argumentovala, ze Gagarin nikoho nahore nevidel... nechtejte pane profesore, abych Vas zaradil do teto kategorie.
09. 04. 2009 | 09:10

Michal Macek napsal(a):

arn:

ja nerikam ze vim jak to bylo - jak bych mohl - jen co je podle meho nazoru nejpravdepodobnejsi.ja nejsem zadny materialista ktery neveri v nadprirozeno - ja verim i tomu ze jezis konal nejake zazraky - treba chodil po vode.jde o to necpat napdrirozeno za kazdou cenu vsude a snazit se jim vysvetlit vse - JK proste podle me NEPOTREBOVAL vstat z mrtvych protoze si myslim ze neumrel - netvrdim ale ze by to nebylo teoreticky mozne - jen si mylsim ze to bylo zbytecne
09. 04. 2009 | 09:14

Otazka napsal(a):

to jd
" ale snaha s otevřeným hledím chápat a přijmout všechny, ateisty, budhisty, ajťáky i devotní liberály, jako je pan profesor. "

Otevrene hledi ma prece rytir jdouci do boje v krizove vyprave. To jste vy? Je to tezke mit nekoho rad a zaroven do oci mu nadavat do devotnich liberalu....Nelze sedet na dvou zidlich, budto muzete upalovat nebo milovat.
09. 04. 2009 | 09:14

Otazka napsal(a):

to jd
" ale snaha s otevřeným hledím chápat a přijmout všechny, ateisty, budhisty, ajťáky i devotní liberály, jako je pan profesor. "

Otevrene hledi ma prece rytir jdouci do boje v krizove vyprave. To jste vy? Je to tezke mit nekoho rad a zaroven do oci mu nadavat do devotnich liberalu....Nelze sedet na dvou zidlich, budto muzete upalovat nebo milovat.
09. 04. 2009 | 09:14

Michal Macek napsal(a):

frank:

ja si myslim ze kristus byl velmi trenovany - jak fyzicky tak mentalne,urcite to byl mistr meditace a ovladal hromadu ruznych technik - a vzhledem k mezeram v jeho zivotopise je mozne ze ziskaval znalosti nejen o zidovskych mudrcu ale take od arabskych dervisu,africkych samanu ale mozna i indickych joginu - pak by takova chuze po vode nemusela byt zas takovy problem :)
09. 04. 2009 | 09:26

Nevěřící Pes napsal(a):

Díky za připomenutí VELIKONOC jinak, než tržně bezduchým způsobem. Jako nevěřící (neboť klasik nás poučil, že "nestačí jen něčemu věřit...") myslím, že velikonoční příběh je v první řadě SYMBOLICKÝ. Je to zamyšlení nad cyklicky se opakujícím zázrakem jara, toho "zmrtvýchvstání", které příroda vždy neomylně naděluje celé přírodě, tedy rostlinstvu, zvířectvu i nám lidem. A cyklické opakování života má i mnohou další symboliku, jež je dnes zatím "mimo hru", ale která hrála v předkřesťanské tradici (nejen keltské, ale i slovanské) důležitou úlohu.
Ano. Přišel člověk, který byl obdařen jakousi vyšší úlohou, a který proto ani plně člověkem být nemohl, byl by omezen svým lidstvím a svůj úkol by nemohl splnit. Každých zhruba 2000 let se tak děje - z šera dávných věků vystupuje napřed Mojžíš, pak Abrahám, pak Ježíš. Ano, jde o reálnou postavu, né jen o smyšlenku. Zajímavé na té postavě je, že svůj úkol začně plnit ve 33 letech, a v tom věku poučovat ostatní, což je jistě nelibě neseno. Zdvihá se proti němu hnutí, založené na napochopení jeho myšlenek (protože jeho úloha je zejména myšlenková, a zároveň pro chápající i konkrétní - jak by měl člověk žít lépe), a končící logicky jeho smrtí. Byl nepohodlný pohodlným a nebezpečný navyklým na "vyjeté koleje". Na rozdíl od křesťanké věrouky vím, že tento velikán ducha nepřišel proto, aby zemřel, z čehož pramení i ona teze vykoupení lidstva z dědičného hříchu, ale přišel aby ukázal cestu k lepšímu lidství. V souladu s přírodou, kterou zmiňuji na začátku. V souladu s lidskou láskou k bližnímu.
Protože v té době neexistovaly písemné památky, informace se šířily ústním podáním, a také ježíšovo poslání se takto šířilo a každý z "vypravěčů" si zkrátka něco přidal, až z původních myšlenek zbylo po desítkách a stech let opravdu málo...
09. 04. 2009 | 09:47

arn napsal(a):

to Otazka.

Byl to myslím Chesterton kdo řekl, že "otevřená mysl je jako otevřená pusa. Má zůstat otevřená do té doby dokuď se nemůže do něčeho pevného zakousnout". Jinými slovy...otevřená mysl není cíl ale prostředek.
Jinak...ptáte se mně proč mi vadí "potulný kazatel". Mně to nevadí, jenom je to bohužel nesprávný závěr analýzy Ježíšových tvrzení typu "jsem pravda" nebo "vzkříšení". Ta slova něco znamenají. Pokuď já vím, tak nikdy nic podobného nikdo normální nepronesl. Jste připravená přisoudit Ježíši přívlastek "nenormální"?
K Budhovi...rozdíl mezi jím a Ježíšem je v tom že zatímco Budha mluví o tom že nám ukáže cestu k prozření (světlu), tak Ježíš tvrdí že on je to světlo.

To Macek.
naznačujete že to byl Pavel kdo z Ježíše udělal Boha...jak to prosím? Máme několik očitých svědků kteří prohlašují že Ježíš tvrdil že je Bůh (evangelia). Dokonce i všichni gnostici (to by si měl pan D.Brown ověřit než začne psát další absurdnosti) jako třeba Tomášovo nebo Filipovo evangelium vidí v Ježíši spíše než člověka Boha. Pavel s tím opravdu neměl nic společného..ten pouze rozpracovával teologii.
09. 04. 2009 | 09:53

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, to o tom jak Ježíška po odkřižování potom uzdravili a on plodil další potomstvo, to budete probírat taky tady nebo až v dalším díle ?

SERIÁL
/pan režisér vypravuje.../

Tento příběh
milé dámy
je velmi obskurní
a tak se prosím příliš nedivte
když autor tvrdí
že na vlastní oči viděl
kterak
P á m b ů
E i n s t e i n
a
k r á s n á M e r y l y n
vystupují z taxíku
a ubytovávají se zrovna ve vašem
městečku

prosím
uklidněte se
a buďte chvíli zticha
neb všichni tři jsou zcela vyčerpáni
ale jen co se vysprchují
a lehce upraví
opustí své pokoje
a co nevidět je spatříme
tentokrát v hotelovém baru
kterak si připíjejí s místní
honorací

velmi brzy budou
jak se říká
v o b r a z e
ale i málinko
p ó d o b r a z
a Pámbů ten starý exhibicionista
to nevydrží
a jen tak pro pobavení barmana
znovu předvede ten hloupý fór s žebrem
kouzlo se kupodivu povede
a začne
b ó ž í d o p u š t ě n í
na závěr kterého bude
pramáti Eva
opět zvolena královnou krásy
což se pochopitelně
samozřejmě
a zcela jasně
dotkne
krásné Merylyn
ta se naštve
hrábne Einsteinovi do vzorečků
a chce rázem všechno vyhodit
do povětří
( včetně té nestydy pramatičky )
ale naštěstí se přihodí
něco veselého
na burze
znějí fanfáry
a ve dveřích se objevuje
sám Pan Prezident
v každé ruce drží pistoli a
- demokracie jsem já
dámy a pánové
pamatujte si
já -
říká …
a
- happy birthday Mr. President
happy birthday … -
vzdychá Merylyn
všichni tleskají
a odcházejí
na recepci...

po večeři si pánové
pouštějí ošemetné filmy
a krásná Merylyn s pramátí Evou
se snaží vysvětlit místním sufražetkám
že bez chlapů
a ť u ž j s o u j a c í j s o u
to na tomto světě
zatím
asi dost dobře
nepůjde

nad ránem ještě slyšíme
housle
to pan Einstein se snaží přehlušit
Stvořitele
který po tom
v e š k e r é m p o p í j e n í
nezřízeně
chrápe

PS
v příštím díle
milé dámy
se konečně seznámíte s Adamem
je to docela milý chlapec
a když zrovna s Evou nezalidňuje okolí
hraje golf
a obstojně
jezdí
na koni...
09. 04. 2009 | 09:56

arn napsal(a):

Nevěřící pes.

píšete že..Protože v té době neexistovaly písemné památky, informace se šířily ústním podáním, a také ježíšovo poslání se takto šířilo a každý z "vypravěčů" si zkrátka něco přidal, až z původních myšlenek zbylo po desítkách a stech let opravdu málo...

To co píšete je tvrzení a ne argument. Zajímalo by mne co víte o textové kritice? Podejte nám prosím důkaz o tom co tu předkládáte. Díky.
09. 04. 2009 | 10:00

Banjo napsal(a):

Pepino, to se mi líbí - tak vy dodržujete Desatero a přitom nevěříte v Boha? A jaké je první přikázání Desatera?
09. 04. 2009 | 10:02

Xavier napsal(a):

Otazka se ptá:
"Kdyz reknete Jezis zije, co tim myslite?"
Myslím tím, že žije tak jako vy, anebo já, ale ve fyzickém těle, které je nesmrtelné("Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně."). Bible toto tělo nazývá "oslaveným". Je to tělo, které má velice zvláštní vlastnosti. Může přijímat potravu ("Máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi"), můžeme se ho dotýkat("Vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř"), přesto nepodléhá fyzikálním zákonům našeho světa(Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl:"Pokoj vám!"). Je to tělo, které má Ježíš dnes v nebesích, kde sedí po pravici Otce na nebeském trůně.
Je to tělo, které přijmou všichni věřící, kteří se s Kristem setkají (= mrtví budou vzkříšeni a těla živých budou proměněna) při jeho fyzickém a viditelném návratu na Zemi "ve slávě svého Otce a nebeských zástupů". Ježíš totiž slíbil, že se vrátí. Ne už jako dítě, ale jako Král králů a Pán pánů.
Kristův návrat bude největší podívaná lidské historie!

(V závorkách jsou citáty z NZ, většinou přímo Ježíšových slov)
09. 04. 2009 | 10:43

jd napsal(a):

to Otazka
Souhlasím, že bych neměl nikomu nadávat, ale jakožto "radikál" se musím jasně vyjádřit :) Čili k článku říkám ne, k osobě pana profesora a kohokoliv jiného, ano. Pokud se vám to zdá sezení na dvou židlích, tak nevím, ale líp to vyjádřit neumím.

Souhlasím také, že je velice těžké napsat něco s podpisem a veřejně, jak to činí pan profesor nebo reagovat anonymně pod pseudonymem. V tomto směru si pana profesora vážím i když si myslím, že pokud křesťan přijímá jen to, co je v souladu se současným pozitivistickým paradigmatem, tak se o mnoho ochuzuje.

Článek pana profesora je jen mírnějším vyjádřením toho, co proklamuje většina psychiatrů, že Ježíš by se v současné éře antipsychotik a antidepresiv v klidu věnoval tesařině a rodině a zbytečně nepoložil život, a svou iluzí nepoblouznil půlku zeměkoule. Pokud má tedy iluze takovouhle moc, tak asi bude potřeba přehodnotit terminologii. V článku se vyskytují naprosto nevyhraněné pojmy jako "Ježíšův příběh". Zajímal by mne autorův iá dalších pohled třeba na "příběh" Milady Horákové, abychom nezacházeli v dějinách tak daleko. Ty nejušlechtilejší lidi v dejinách jako byla Horáková, Sokrates, Ježíš byli popraveni. Myslím ale, že je v současné době na čase vyjádřit se jasně že, Ježíš byl člověk ale i nejen člověk. Pokud to nepřijmete, tak veškerá snaha o snižování oxidů dusíku, záchrana pralesů, léky proti rakovině je sice užitečná činnost, ale naprosto k ničemu, pokud nepřijmu drama života právě ve světle naděje vzkříšení.
Na křesťanství je nejzajímavější právě ta intelekt drásající neuchopitelnost, která přesto ukazuje k pravdě.

Pro mně je to cesta, ne proto, že by křesťanství mělo pravdu víc než jiný názor, ale právě proto, že je tak intelektuálně nedostižné a strhující. Pro někoho je víc strhující třeba Dan Brown, ale nepřekonatelnost argumentace třeba Augustina nebo C.S. Lewise je pro mně nosnější než tento článek.

Takže pokud byl "příběh" Ježíše nebo Horákové jen příběh, tak nevidím důvod si spolu s Dawkinsem neužívat života, urvat co se dá a po večerech si číst zajímavosti z oblasti zahrádkaření a Bible.
09. 04. 2009 | 10:46

Pocestny napsal(a):

Jojo badateli,
jeden se nezavděčí.....
Měl bych mít radost, jako zastydlý templář - antikomouš, že se tu dnes tak pěkně kroutí ti "uražení a potupení" nositelé víry pravé.

Nejsem zarytej "antikrist" - ateista, nejsem templář víry , tak tu vzácně budu tím, kdo tentokrát vytvoří nekalou menšinu...
Jo, hezky jste to napsal, většině tolerantních barbarů to musí konvenovat.

Já to chápu jako pokus o pohled zvně, picture pro nás, kteří se za pevné ve víře nepokládáme.
Bigotních křesťanů je u nás cca stejně tolik jako homosexuálních liberálů.

Je proto přirozené, že pokud o homosexualitě mohou polemizovat jen ti "postižení", stejné "právo" si tu dobývají ti "vírou zasvěcení".

My, kdo jsme Bibli přečetli bez nutkání "vystudovat" na jejího vykladače, kdo nestudujeme tento příběh proto, abychom podle něj řídili sebe ani ty druhé, kdo si užíváme toho, že desatero je v sekulárním světě dobrovolné, hřích je sice přirozený, ale neměl by překračovat rámec toho, co vidíme v bandě bonobáků, že pokání si musí každý uložit sám a stejně tak si šetřit své svědomí tím, že nedějáme věci, které by ho mohly zatížit nad míru snesitelnou pro okolí i nás samotné, pro ty, kteří si sami uloží řeholi odříkání, když neskočí na každý záblesk životní příležitosti a snaží se orat tu rovnou brázdu i bez pomoci Boha, církve a státu

my si možná místo smutku a extáze nad vzkříšením prostě uvážeme ty pentličky a spolu s primitivním barbarem se zaradujeme nad tím, že jsme prostě přežili další zimu, oslavíme příchod života a začneme nabíjet své skoro vybité baterie tím, že se proti všem pravidlům víry rozpustíme v tom bujícím chaosu budící se přírody.

Na duše jsme mysleli v listopadu, o vánocích jsme mnozí prostřeli i těm, kteří již nikdy nepřijdou, i mnohokrát tehdy, když nás Morana - tma a slota hnaly do bezpečí našich kutlochů (pokud možno ne vytápěných plynem)

Je totiž přirozeností Boží i mateřsky přírodní (vyberte dle svého přesvědčení, že narozdíl od Jeruzalémských to jaro opravdu máme.

Proto se my "barbaři" budeme radovat z něčeho, co křesťanský kalendář nezná....škoda, že Ježíš nezažil pomlázku, bylo by o mýtus méně....
09. 04. 2009 | 10:49

vaclavhorejsi napsal(a):

jd:

"nepřekonatelnost argumentace třeba Augustina nebo C.S. Lewise je pro mně nosnější než tento článek."

To jste me tedy zklamal - ja myslel, ze prinosnejsi je tento clanek ;-), ;-), ;-)

..
09. 04. 2009 | 10:56

jd napsal(a):

Stavil bych se k tomu s humorem, kdyby to nebylo napsáno na Velikonoce, ale chápu, že liturgický prožívání roku je sakra těžkej úkol...
Jinak si ale uvědomuji, že s tolerancí na tom asi nebudu nejlíp:).

Přeji všem plné prožití Velikonoc i hezký počasí, jd
09. 04. 2009 | 11:12

Senechal napsal(a):

Ježíš byl obyčejný vzbouřenec, rebel a popletený snílek. Něco jako dnes Ivo Benda. Takových byly na přelomu letopočtů (a i dnes) v Palestině (a i jinde) tisíce. Nic zajímavého na jeho příběhu není. Zajímavé je akorát jak z tak bezvýznamné sekty vznikla taková mocná církev a jak z Ježíše dokázal udělat Krista sv. Pavel.
09. 04. 2009 | 11:15

Michal Macek napsal(a):

arn:

nechci naznacovat ze pavel udelal z JK boha,to ne.myslim ale ze ma lvi podil na podobe noveho zakona jak ho zname dnes.

JK rikal ze je buh ale to uz je na jinou debatu - jezis podle me dosahl stavu mysli ktery buddhiste nazyvaji osviceni - takze myslim ze bohem skutecne byl - nebo se jim stal(presneji receno splynul s nim),proto si myslim ze nepotreboval vstavat z mrtvych pokud to nebylo nutne.sam se zdrahal konat zazraky "zbytecne"
09. 04. 2009 | 11:37

Patrik napsal(a):

Jeden racionálně uvažující profesor vysvětlil žákům jaký je v dnešní době nesmysl tvrdit, že existuje Bůh a Ježíš. Když nadšený syn přiběhl domů a tuto novinu sdělil matce, usmála se a řekla synovi "Zeptej se pana profesora kde jej všude hledal než zjistil, že neexistuje".
Jsem věřící - a vůbec neodmítám názory pohanů. U většiny příspěvků jsem si ale ověřil, že většina diskutujících nikdy nečetla Bibli (nebo aspoň NZ). Plete si Boha (JK) s lidmi v církvích a opakuje poněkud úsměvně pozměněné názory vědeckého ateismu. ... na námitku - proč Bůh připustil co se v jeho jménu dělo a nepotrestal viníky, sděluji, že kdyby na takové jednání přistoupil - nejsme tady vůbec nikdo. Jeho spravedlnost by nás jednoduše všechny smetla, naštěstí je Bůh láska a jeho velikost není ohrožena ani shora uvedeným zamyšlením páně profesorovým, ani mnohými "závěry" diskutujících. Ostatně z některých názorů by měl jeden z největších potlačovatelů křesťanství soudruh Kim Čong Il upřímnou soudružskou radost. A pokud se někdy do Bible začtete, zjistíte, že nakonec spravedlnost přece jen bude vykonána. Také přeji veselé velikonoce :o)))
09. 04. 2009 | 11:43

hmmh napsal(a):

Velikonoce, vánoce, soboty a neděle: jsou jen časové nanoúseky v našem fyzikálně-biologickém časoprostoru. Zásadní chyba je, že dnes světová pseudovědecká propaganda hlásá náhodný samovývoj neživé hmoty do živých organizmů a nesmyslný kvantově přeskakující biologický samovývoj živých organizmů od mikrobů až po nejvyšší živočichy. Toto je ta nejabsurdnější a nejfanatičtější víra, kterou dnes vyznávají domnělí potomci opic kteří se nadevše pyšní touto dekadencí rozumu. Bez genetického DNA superprogramu je totiž absolutně vyloučeno, aby vznikl jediný biologický živý tvor - žádný neživý útvar není schopen vyvinout DNA superprogram který definuje veškeré vlastnosti pro živé biologické tvory. Z tohoto pohledu je křesťanská víra mnohem racionálnější než víra v pseudovědecký hmoto-biologický samovývoj. Veselé velikonoce všem věřícím samovývojovým nesmyslům !
09. 04. 2009 | 11:45

Michal Macek napsal(a):

paterik

diky vam taky :) du si pustit na youtube scenku Bible od divadla Sklep :)
09. 04. 2009 | 11:52

Pepa Řepa napsal(a):

To Xavier
Asi jste si zavařil.Trochu mi to připomíná seminář Járy Cimrmana.

Jeden řeší:"Proc Jezis nic nenapsal?"
Je zcela evidentni, ze ta postava, jak jsou jeji vyroky zapsany vubec nepocitala s nejakou 2 tisiciletou risi organizovanou podobne jako zname treba KSC.
Jiz vyberme otazky, zamerenim sveho pohledu jsme charkterizovani.
------------------
Druhý řeší jestli nebyl Ježíš jako Houdini, jak se mohl z plátna vymotat, třetí, kde vzal na hrob Josefa, čtvrtý viděl šestkrát šifru mistra Leonarda a má jasno o spiknutí.

Očekávám už jen zkoumání, proč Mojžíš koktal a nepsal, proč nevydal Jan Křtitel paměti jako Husák a proč občas nenapíše Eliáš něco na net.
Asi se dojde i k tomu, že nemohl Muhammad zvěstovat Korán, neb byl sám negramotný. Zda psal Buddha své výroky nevím.

Nějaká bystrá fenministka určitě objeví, že všichni proroci byli transvestité, za muže se převlékaly ženy.

Tak si to, pane Hořejší a Xaviere hezky užijte. Chápu, proč jsou Čechy označovány za misijní území.

P.S. Pane Otázka, doporučuju návštěvu představení divadla SKLEP "Piš, Kafka, piš".
Třeba přijdete na kloub tomu, proč proroci většinou nedělali sami sobě písaře.
Pravda, o tisícileté říši KSČ tam nenajdete ani slovo.
09. 04. 2009 | 11:58

jd napsal(a):

Opět to tu sklouzává k zajímavé, ale v k tématu neužitečné debatě věda vs. víra.

Zde argumentace k tématu od někoho, kdo se tím alespoň o pár desítek let zaobírá déle, než my "pomazaní" :)

O.Cantalamessa: „problematičnost takového historického bádání o Ježíši, které nejen odhlíží, ale přímo vylučuje víru v Boha z východiska svého přístupu“, a i když je – jak podotkl – „dalek toho, aby nevěřícím upíral právo zaobírat se Ježíšem“, nelze nevidět „důsledky, které z takovéhoto přístupu k Ježíšovi vyplývají“. „Předpojatost nevěřících má na jejich historické bádání nesrovnatelně větší vliv než východisko, které je vlastní věřícím, i když si to třeba nevěřící nemyslí. Popírá-li se totiž nebo přehlíží-li se víra v Boha, eliminuje se nejen božství nebo takzvaný Kristus víry, ale také historický Ježíš jako takový, nezůstane ušetřen ani člověk Ježíš. Nikdo nemůže historicky popřít, že Ježíš evangelií žije a jedná v neustálém spojení s nebeským Otcem, že káže, jedná, učí modlitbě a staví všechno na víře v Boha. Pokud se Ježíšovi evangelií upře tato dimenze, nezůstane z něho absolutně nic.
Pokud se vychází z tohoto, ať už nevysloveného či deklarovaného předpokladu, že Bůh neexistuje, pak Ježíš není ničím jiným než jednou z mnoha iluzí, což znamená, že kázal, jednal a učil svým vlastním stínem či projekcí své vlastní podstaty, jak říká Feuerbach. Ježíš by tak byl vlastně nejslavnější obětí toho, co militantní ateista Dawkins definoval jako „iluze Boha“. Jak potom ale vysvětlit, že život tohoto člověka „změnil svět“ a ze vzdálenosti dvou tisíc let i nadále interpeluje všechny duchy jako žádný jiný? Je-li tedy iluze schopná působit to, co učinil s dějinami Ježíš, pak Dawkins a ostatní asi musí změnit své vlastní pojetí iluze nebo své pojetí úplně všeho.“
09. 04. 2009 | 11:59

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Macku, Vybli Bibli si rád pouštím. Pokud byste o lidech, kteří tam hrají něco věděl, asi by Vás překvapilo, že téměř všichni učinkující jsou věřící křesťané.

Ale to s těmi pitomostmi,které jsou tady prezentovány, vůbec nesouvisí.
Scénka je dokonalá, jemná parodie o mudrlantech.

Tady je to o mudrlantech na festivalu hloupostí.
Hezké Velikonoce.
09. 04. 2009 | 12:05

Selen napsal(a):

Zajímavé. Já (aniž se chci dotknout ortodoxních křesťanů) jsem dříve uvažoval, jestli Ježíš nemohl člověk být stižen psychiatrickou poruchou. Nasvědčovalo by tomu nevývratné přesvědčení o vlastní důležitosti kvůli existenci vyšší bytosti, která k němu promlouvá (halucinace a bludy). Pokud jinak nevypadal jako typický postižený v měřítkách té doby, nedivil bych se kdyby svým zaujetím přesvědčil i jiné. Jelikož sám konal pouze čemu bezvýhradně věřil, co "viděl a slyšel"... Proto tam nešlo o lhaní a vymýšlení si v pravém slova smyslu. Podobně by se to dalo vztáhnout třeba i na Muhammada. Snad to nikoho neuráží...
09. 04. 2009 | 12:25

Michal Macek napsal(a):

selen:

jezis podle bible dokonce jednoho silence vyleci - kdyz vyzene demony z jednoho nestastnika
09. 04. 2009 | 12:32

Pocestny napsal(a):

Přeji všem Veselé Velikonoce

https://www.youtube.com/watc...
09. 04. 2009 | 12:38

Nevěřící Pes napsal(a):

To ARN :
Zdravím a děkuji.
Tvrzení bývá někdy argumentem. Důkazem je sám život - ústním podáním se vyprávěly příběhy ještě "nedávno" za dlouhých zimních večerů, když nebyla elektrika a staří vyprávěli (ještě před nějakými 100 lety).
Většinou tedy jak říkám si někdo něco přibásnil, a tím se původní textace zkreslila. Ovšem ke zkreslení došlo někdy i úmyslně. V zájmu nadvlády nad "dušičkama" podřízených, kteří se měli bát pekelných trestů, když nebudou poslouchat vrchnost (o tom píšou Jirásek a předchůdci).
Jak známo, přímý učedník Kristův Pavel z Tarsu přenášel dále jeho učení upřimně v souladu se svým úkolem od svého učitele. Následovníci Pavla se však už odchylovali stále více (viz např. Koncil Nikajský tuším 325).
Zdraví NP
09. 04. 2009 | 12:51

Lokutus napsal(a):

Co by asi Ježíš řekl? Pravděpodobně nic. Vsadím se, že ani neexistoval. ;-)
09. 04. 2009 | 12:59

jd napsal(a):

Článek popisuje Pavla jako někoho, kdo oživil křesťanství jen jakožto intelektuální výzvu. Jenže vše se událo bez toho, že by to on sám původně chtěl.

To je právě ten rozdíl mezi všemi těmito články na netu, které zapadnou v nicotě (nic proti nim) a pravým tvořícím Slovem.

Představte si, že byste začali do lidí hustit zprávy o nějakém současném hrdinovi, byť by byl sebeušlechtilejší. Za pár let si na něj nikdo ani nevzpomene.

Tam se muselo opravdu NĚCO stát. My pro to nemáme otevřené oči, ale působí to stále. Oproti tomu nějaké spekulace o chození po vodě jsou naprosto nezajímavé.

Mimochodem moře bylo ve starověku bráno jako nebezpečný živel a výklad metafor jakožto reportáže z minulosti je naprosto mimo.
09. 04. 2009 | 13:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Nevěřící Pes:

Pavel NEBYL primym ucednikem, Jezise osobne NEZNAL.
Mezi apostoly (primymi ucedniky, kteri s Jezisem chodili, hovorili, stolovali...) ale byli jeho dva bratri (Jakub, Juda); nekteri ovsem tvrdi, ze to byli spise bratranci...

..
09. 04. 2009 | 13:10

Samvěd napsal(a):

"...Mě fascinuje onen příběh... náboženského génia, který se ale zcela lidsky mýlil, protože byl evidentně přesvědčen, že se bezprostředně blíží zásadní světodějný zlom a začátek „království Božího“."

POZN:
Ježíš učil své učedníky modlitbu, ve které se mj. praví: "přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi..." -> toto "království" je především zákon milosti a lásky, který má Bůh moc realizovat v srdci člověka. Tento člověk ale potřebuje věřit ve vzkříšeného Krista, cele se mu poddat, aby byl schopen principy Božího království uskutečňovat v každodenních vztazích...

Domnívám se, že pokud by toto lidé chápali a podřízovali se tomu (="praktikovali"), nebyl by bordel v naší společnosti, v politice, mezi sousedy, v rodinách, v práci, atd.

Nesouhlasím s tím, že by Kristus snad zemřel zklamán ve své bláhovosti. Naopak.
09. 04. 2009 | 13:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Lokutus:

Dnes zadny seriozni badatel (historik, biblista, religionista), at uz s jakymkoli vztahem ke krestanstvi (krestan, atheista, jinoverec) nepochybuje o historicnosti (realne existenci) Jezise.

..
09. 04. 2009 | 13:19

Nevěřící Pes napsal(a):

To vaclavhorejsi :
Děkuji, pane Hořejší, za autorské upřesnění. Vaše články čtu rád, a proto mě i tento zaujal.
Přeji hodně radosti z velikonočních proměn a zdravím,
NP
09. 04. 2009 | 13:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Pardon - upresnuji, ze Jakub a Juda byli samozrejme bratri Jezisovi (nikoli Pavlovi, jak by se mohlo zdat z meho zkratkoviteho vyjadreni...)

..
09. 04. 2009 | 13:25

arn napsal(a):

To NP
1.) není žádný důvod myslet si že si kdokoliv cokoliv přibásnil. Je ale dobrý důvod datovat evangelia (snad kromě Jana) a Pavlovy epištoly do doby výrazně před rok 60, tedy do doby kdy byla většina přímých svědků událostí v nich popisovaných naživu.
2.) Je skutečností, že mýty prostě nevznikají dříve než ve třetí generaci od předmětné události (prof. Sherman White, Oxford). I toto je ale zřejmě sporné…první informace o Budhovi máme například zaznamenané cca 300-400 let po jeho smrti, co se týče Mohameda pak se jedná o 200 let…věříte že jsou to mýty?
3.) Průměrně je první dochovaná kopie jakéhokoliv starověkého díla vzdálena asi 900 let od sepsání originálu. Málokdy máme více než deset kopií. Co se týče Nového zákona, máme těchto kopií kolem 5 500. Tou nejstarší je tzv. John Ryland svitek který se našel v Egyptě a paleografií je datován do let 110 po Kristu. Je to fragment z Janova evangelia které se předpokládá bylo sepsáno jako poslední.
4.) Knihy nového zákona (jejich kopie) se nešířily lineárně ale geometricky (jedna kopie dala vzniknout ne jedné ale třebas pěti). Rekonstruovat originál je poté při takovém množství kopií relativně jednoduché. Dnes můžeme mít jistotu že naše Bible je z 99,5% totožná s originálem.
5.) Už kolem roku 100 AD máme k dispozici obrovské množství citací tzv. církevních otců. Pouze s těchto citací můžeme rekonstruovat téměř celý Nový zákon (asi bez dvanácti veršů)…světe div se, neliší se od toho našeho
6.) Nikdy v církevní historii nebyla zpochybněna autentičnost a pravost jakéhokoliv evangelia z těch čtyř co máme.
7.) Na Nikajském koncilu se v roce 325 (oproti tomu co plácá pan Brown) neřešil kánon Bible ale to zda je Kristus Bůh se vším všudy a nebo je Bůh tak nějak na polovic. Z 318 volitelů se 316 podepsalo pod tezi že Kristus je Bohem “na plno” stejně jako otec. Pro zajímavost, císaři Konstantinovi se to moc nelíbilo.
09. 04. 2009 | 13:27

Lokutus napsal(a):

vaclavhorejsi:

Ano, dogma je dogma. :-)
Fakt je, že zatímco třeba takový Julius Caesar po sobě zanechal například busty, různé zápisky a další, po Ježíšovi se nenašly ani jeho kosti. Všechno jeho učení je zprostředkované jinými osobami a jak jste sám řekl, minimálně dvacet let po Ježíšovi. (Mimochodem, současná podoba bible byla sepsána mnohem později a navíc mnohokrát upravována)
Kdo si vůbec tehdy pamatoval, co bylo před dvaceti lety v nějaké malé a nezajímavé Římské provincii?
09. 04. 2009 | 13:28

bp napsal(a):

Napomínám vás ve jménu evangelia, že jste na cestě k zavržení, bratře Hořejší.

A propos: Máte rád P. Tomáše Halíka? Ten také veřejně hlásá podobné hereze, jako vy. On to má o to horší, že je vysvěcený kněz, vy jste - naštěstí pro vás - jen v tomto oboru málo sečtělý laik.
09. 04. 2009 | 13:48

jd napsal(a):

to Lokutus:

Z našich předků bych nedělal blby. Zvlášť v současnosti, kdy jeden není schopen bez navigace dojet ani za roh. Naši předci samozřejmě neveřili na oživlé mrtvoly. Autenticita evangeliií je méně sporná než kterýkoliv světový rekord snímaný pěti kamerami a výskyt duševních nemocí a halucinací byl rovněž tehdy známý.
09. 04. 2009 | 13:49

Lokutus napsal(a):

id:
Proč lze zpochybnit báje a pověsti, založené na lidových písních své doby, ve kterých se vyskytují draci, víly a jiné nadpřirozené bytosti, a které jsou staré několik málo set let, zatímco dva tisíce let starou pověst o Ježíši, co měnil vodu ve víno, chodil po vodě a vstal z mrtvých, považujeme za historický fakt? A to bez důkazů, prosím.
Jen proto, že ty dva tisíce let existovala autorita, která toto dogma trpělivě vtloukala lidem do hlav?
Víte jak ty opožděné zápisky zněly v originále? Je fakt, že si ani nejsem jist, zda se vůbec dochovaly. A pokud ano, kdo zaručí, že nejde o podvrh? Kolik už takových falzifikátů a dezinterpretací v historii bylo.
Každopádně jde o pouhou "interpretaci", tedy děj, zprostředkovaný nezúčastněnými osobami, dva tisíce let upravovaný a oprašovaný. Tohle může za jednoznačný fakt považovat snad jen blázen.
09. 04. 2009 | 14:02

id napsal(a):

jo, blázen. Tzv. "blázni" drží dějiny. Takže v tomhle ohledu mě to označení naprosto neuráží.
09. 04. 2009 | 14:10

Kasparek napsal(a):

Osobně se považuji za agnostika, nejspise prave pro hluboce zakoreneny onen jiraskovsky pohled.
Osobne nepovazuji cirkev za nijak zvlast prinosnou organizaci, rozhodne je krasne videt vzestup moci cirkve a utlum a staleti temna v dejinach evropske civilizace.
Nicmene osoba Jezise je fascinujici a ma nam stale co dat.
Pro ty, co neberou svou viru fanaticky a umi se zivotem i bavit a sbirat nove podnety, doporucuji jednu zajimavou starsi komedii: Dogma
http://www.csfd.cz/film/102...
zde kupodivu dost inteligentne otviraji tuto otazku a vtipne se snazi privest divaka k vlastnimu hledani cesty.
09. 04. 2009 | 14:14

N.O.S napsal(a):

Paterik

Vy jste opravdu hlupák který nezná ani elementární základy historie nejen že nerozeznáte 2 evangelia od sebe ale ani nevíte že Konstantin nikdy neudělal křestanství státním náboženstvím, ale preferovaným státním ho učinil až Theodosius hlavně že máte plno nesmyslných poznámek
09. 04. 2009 | 15:39

N.O.S napsal(a):

Václav Hořejší

Nevím co vám na to mám říct nicméně váš příspěvek je dost naivní vycházíte s předpokladu že Ježíš Kristus je historická postava problém je ve skutečnosti že nemáte žádné důkazy což zcela evidentně nejste schopen připustit vaším jediným důkazem jsou výlevy křesťanských psychopatů kteří něco sesmolili mimo křestanské texty neexistuje nic.

Odpovězte prosím ná pár otázek

1. Kdo sepsal evangelia
2. Kdy byla evangelia sepsána
3. Kde byla evangelia sepsána
4. Jaký literární žánr evangelia představují
5. Kdo jako první o nich informoval
09. 04. 2009 | 15:52

Pepa Řepa napsal(a):

Řek bych, že Ježíš Kristus neexistoval, neb se nemůže vykázat publikační činností.
--------------
Nevěřícímu psu bych doporučil seznámit se s rituálním systémem přepisu textů (zvláště SZ), počítání písmen u masoretů v hebrejštině, možnosti chyb, či zkomolení.
Také bych mu doporučil seznámit se s nálezy rukopisů z Kumránu v Judské poušti nebo codexem z Nag Hammadí nebo Sinajským codexem kláštera Sv. Kateřiny.

Tam lze, v celku nepatrné rozdíly u textů, které od sebe dělí několik století, porovnat.
09. 04. 2009 | 16:03

vaclavhorejsi napsal(a):

N.O.S.:

Pokud mi Vytykate, ze jsem naivni, jste tedy jiste proti me odbornik na starovekou historii a religionistiku? Nechci se chlubit, ale myslim, ze jsem toho o tematu sveho clanku precetl a s odborniky prodiskutoval pomerne dost - je to tak trochu muj konicek.

Prakticky nikdo z odborniku (bez ohledu na to, jestli vericich nebo nevericich) dnes nepochybuje o historicite postavy Jezise Nazaretskeho - podivejte se aspon semhle:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Biblistika a religionistika jsou solidni vedecke obory, zadna propaganda nebo jak rikate "výlevy křesťanských psychopatů".
Jeden z techto vedcu, prof. Petr Pokorny dostal predloni k 28. rijnu prezidentskou medaili Za zasluhy v oblasti vedy.

Pokud jde o vase otazky, odkazuji alespon na internetove zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wik...
http://cs.wikipedia.org/wik...
http://cs.wikipedia.org/wik...
http://cs.wikipedia.org/wik...
http://cs.wikipedia.org/wik...

Pripadne obdobne podrobnejsi clanky v anglictine.

Pokud byste mel hlubsi zajem, velmi bych doporucoval knihy O.Fundy (puvodne teologa, ktery se nakonec svym duslednym kritickym rozborem dostal az na atheistickou pozici - ani nahodou ovsem nepochybuje o Jezisove historicite):

http://www.kosmas.cz/hledan...

Na vase otazky najdete fundovane odpovedi zde:
http://cs.wikipedia.org/wik...

..
09. 04. 2009 | 16:22

blueheart napsal(a):

Co by Kristus říkal? Nová spiritualita pokládá kristovské Vědomí za existující kosmickou energii. Takže něco si myslí a něco říká: stačí naslouchat a uslyšíte. Pěkné Velikonoce přeje Jirka
09. 04. 2009 | 16:28

Pepino napsal(a):

Banjo, pardon, dodržuji pouze devatero. :)
09. 04. 2009 | 16:30

N.O.S napsal(a):

Václav Hořejší

inu ani jedna odpověd na nějakou z mích otázek

1. Kdo sepsal evangelia
2. Kdy byla evangelia sepsána
3. Kde byla evangelia sepsána
4. Jaký literární žánr evangelia představují
5. Kdo jako první o nich informoval
09. 04. 2009 | 16:39

vlk napsal(a):

Pane profesore,
když jsme viděl nadpis Vašeho blogu, měl jsme okamžitě ostych sem vůbec vstoupit.
Když jsem jej přečetl, zjistil jsem, že instinkt byl správný.
a když jsem si přečetl diskusi , získal jsme jediný pocit -pokoru.

Před Vámi i před drtivou většinou diskutujících.Včetně těch, které zpravidla nešetřím...
Tadiskus e je ,v drtivé většině, stejně úžasná jako Váš blog.
a myslím, že ve své pestrosti dává odpověď na vaše:¨
co by říkal.
Nevím, jestli by se našel v odpovědi Pepu Řepu, Zbyňka Matyáše,Xaviera, Kritika, Anbu, Pocestného, Fialového krokodýla,Kašpárka, Nevěřícího psa,SuPa atd. atd. Nebo třeba ve verších wbgrdena.. Nebo v něčem jiném, ale rozhodně by měl radost.
Vám pěkné Velikonoce. Všem ostatním, pokud na sebe nenarazíme ještě zítra také.
Úžasné. Díky všem.
09. 04. 2009 | 16:45

vaclavhorejsi napsal(a):

N.O.S.:

Jeste jednou - odpovedi na sve otazky najdete zde:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Je to tak tezke tam kliknout?

..
09. 04. 2009 | 16:49

Lexová napsal(a):

zdena
to vaclavhorejsi

Odkud berete"jistotu", že měl JK bratry?
Tenkrát si byli všichni bratry a sestrami!
09. 04. 2009 | 17:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Lexová:

Jistotu v tom samozrejme nema nikdo (jako o mnoha dalsich vecech v Bibli), ale zvlaste o Jakubovi se takto mluvi v evangellich na vice mistech.
Rozbor teto veci je napr. zde:
http://apo-logia.blogspot.c...

..
09. 04. 2009 | 17:35

N.O.S napsal(a):

Václav Hořejší

bohužel budu si muset odpovědět sám nebot od vás se odpovědi nedočkám, kliknutí na nějakou encyklopedii která provádí censuru mě vůbec nezajímají

První zmínkou o evangeliích je Papias cca 130 n.l. tento pán píše toto

Mark having become the
interpreter of Peter, wrote down accurately whatsoever he remembered. It
was not, however, in exact order that he related the sayings or deeds of
Christ. For he neither heard the Lord nor accompanied Him. But
afterwards, as I said, he accompanied Peter, who accommodated his
instructions to the necessities [of his hearers], but with no intention of
giving a regular narrative of the Lord’s sayings. Wherefore Mark made no
mistake in thus writing some things as he remembered them For of one
thing he took especial care, not to omit anything he had heard, and not to
put anything fictitious into the statements.

Matthew put together the oracles [of the Lord] in
the Hebrew language, and each one interpreted them as best he could.
09. 04. 2009 | 17:37

Co tim chtel basnik rici opravdu nevim ? napsal(a):

Ctim Vas osobni nazor. ALE co je predevsim fascinující Vase blogova aktivita s expertizou temer na vse .. Nicmene, jak se kdysi rikalo, co je moc to je moc... To co vsak predvadite posledni dobou se hodi tak maximalne do Blesku. Aktivity nekterych Vasich stalych stoupencu radeji hodnotit nebudu.

Protože jste predni cesky vedec, dovolim si proti Vam postavit opravdovou authoritu vedy:

A. Einstein (cituji): „Slovo bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit,“

… “náboženství stejně jako všechna ostatní ztělesněním nejpošetilejších pověr.” (nutno dodat, ze Einstein náboženství respektoval, ale vnímal jej v jiných dimenzích než běžní lidé).

Ref. zde

Uz jsem Vas jednou upozornil, ze by jste mel jako vedec, Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, nemel psat takove bulvarni pitomosti.

Cist si diskusi k Vasim clankum uz chce silne nervy. Jak kdysi pravil jeden muj profesor, jeste ze se to netiskne na papir, usetri se aspon lesy.

Tesim se ze napisete neco lepsiho a prerusite tak serii tech vsech propadaku.

Uprimne :)
09. 04. 2009 | 17:39

jh napsal(a):

A jéje soudruh velemarxkapitalista se přidal..
09. 04. 2009 | 18:07

RUMCAJS napsal(a):

Vidím to stejně jako Vy pane profesore. Chovám ke Kristu obdiv, který se při pomyšlení, že se nejednalo o Boha, ale o člověka, ještě několikanásobně umocňuje.Pokud to tedy evangélia popisují pravdivě.

Zaráží mě ale, že kromě biblických pramenů nikdo Ježíše nezmiňuje. To je při jeho zázracích dost podivné.Rovněž mi přijde podivné chování Piláta. Mít před sebou někoho, kdo má takovou moc, tak bych se ho snažil představit alespoň císaři.
Přece mít vedle sebe někoho, kdo uzdraví každý neduh, to se nestává každý den.
09. 04. 2009 | 18:10

hmmh napsal(a):

Engels vymyslel a Lenin zpropagoval nádhernou definici: "náboženství je opium lidstva". Na druhou stranu život nevznikl náhodným bezcílným samovývojem, ale na bázi autorské činnosti vytvoření superprogramů DNA, které definují druh a úroveň živých organizmů. Bez těchto superprogramů není v žádné hmotě jakýkoli život. Otázka je - kdo to naprogramoval ? Náboženství se snaží dát odpověď, ale ta je jednoznačně zjistitelná rozumovou dedukcí. Potom je otázka, jestli přece jen něco na tom náboženství není ? A hle- v originálních zápisech jedné knihy na světě existuje jednoznačně prokázaný ekvidistanční kód který generuje skrytý text s informacemi o hlavních světových dějinách a nejvíce o jednom jménu: Ješua -tj. hebrejsky Ježíš.
09. 04. 2009 | 18:31

jh napsal(a):

Nejzvláštnější na tom všem je, že my všichni tady budem dávno mrtví (ať z krize nebo z přežrání), ale Ježíšova osoba bude drásat mysl dalších pokolení. A stejně jako my i ti kdo ho popravili nakonec řeknou: nebyl to nakonec doopravdy Bůh, kdo k nám skrze něho mluvil?
09. 04. 2009 | 18:31

N.O.S napsal(a):

Václav Hořejší

Biblistika a religionistika jsou solidni vedecke obory, zadna propaganda nebo jak rikate "výlevy křesťanských psychopatů".
Jeden z techto vedcu, prof. Petr Pokorny dostal predloni k 28. rijnu prezidentskou medaili Za zasluhy v oblasti vedy.

Ne nejsou! jsou to výlevy psychopatů pokud se rozloží biblický Izrael rozloží se ten dnešní, pokud bude politické rozhodnutí zlikvidovat křesťanství stanese tak a ta nebohá fikce jménem Ježíš Kristus skončí na smetišti s dalšími kdysi zcela jistě existujícími bohy.

Promiňte ale to že někdo dostal nějakou medaili za něco neznamená vůbec nic, komunisti těch medailí předali a nacisti a církev?
09. 04. 2009 | 18:47

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Váš článek je velmi zajímavý a vyvážený.

Přesto si dovolím pouze podotknout, že - na první pohled opravdu kontroverzní - větu, kterou citujete v závěru, není podle mne možné mechanicky vytrhovat z kontextu celého Ježíšova poselství, které tkví v lásce k bližnímu a odpuštění ( včetně vysloveným nepřátelům). Podle mého názoru Ježíš tímto upozorňoval, že skutečně dojde ke kontraverzím a sporům, že ne každý jeho učení přijme a z toho mohou vznikat konflikty ( " jako mne nenáviděli...i vás budou nenávidět"). O tom, že měl pravdu, svědčí celé dějiny a možná i některé diskusní příspěvky zde (. V tomto směru se tedy musím Pána Ježíše zastat.

Pokud jde o druhý problém, který v závěru uvádíte, zde šlo o sv. Augustina, který slova" jdi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil "( Lk 14,23) vyložil zcela nesprávně a viděl v nich výzvu, aby se nepoddajní heretikové nebo pohané nutili k víře násilím, resp. že "heretikové mají být nuceni k vlastní spáse i proti své vůli". Tím skutečně byla odůvodňována inkvizice, na tuto zásadu se odvolával i Luther při svém postoji k sedlákům a také Kalvín tím odůvodňoval své krvavé rozsudky v Ženevě.

V Novém zákoně se ovšem marně hledá ospravedlnění násilných opatření v náboženské oblasti ( na rozdíl od koránu). Je ovšem třeba podotknout, že sám sv. Augustin nikdy neschvaloval trest smrti pro heretiky ( srov. též knihu Augusta Franzena: Malé církevní dějiny).

To jen na upřesnění.

S přáním pěkných a požehnaných Velikonoc Vám a všem lidem dobré vůle, kteří s dobrými úmysly přispívají do této diskuse Vás zdraví Zacheus
09. 04. 2009 | 20:10

N.O.S napsal(a):

Zacheus

Pokud opominu celou knihu Zjevení proti které je korán pouhá pohádka, napadá mě

aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.
2 Tesalonickým 1:8
09. 04. 2009 | 20:31

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Pokud vás i ostatní skeptiky opravdu, alo opravdu zajímá, co by tomu řekl Kristus, tak se ho přímo zeptejte. Velký Pátek je k tomu jako stvořený.

Ptejte se rozumem, naslouchejte srdcem.

Váš Jemnický
09. 04. 2009 | 21:37

hmmh napsal(a):

Odpověď N.O.S.: taky jsem jeden čas vyhrožoval některým lidem podobnými biblickými citáty, ale je potřeba si uvědomit vyváženost Bible a hlavně definici "božský je láska" a také "láska překrývá množství hříchů" kterými se kromě dalších vyjadřuje boží vlastnost stvořitele jako otce- to je co Ješua učil učedníky - jak mají oslovovat, a hlavně chápat jaký je božský stvořitel. Smysl naší existence je, že božský otec chce mít s lidmi jeho vlastní rodinu - tj. každý je určený být jeho dítětem: záleží na nás, jestli to vezmeme nebo ne. Ježíšova zástupná božská oběť je klíč k pochopení tohoto božského záměru o našem určení.
09. 04. 2009 | 21:59

kája napsal(a):

Já nevím, ale článek se mi nelíbí. Je povrchní. Víc nedokážu ani napsat.
09. 04. 2009 | 22:03

Jemnický napsal(a):

Všem rozumbradům

Pokud nevěříte v Boha, neřešte Kristovo zmrtvýchvstání. Skutečně to potom nemá řešení a můžete se jen dohadovat o tom, jak jen to ten chlapík udělal, a dávat naodiv svou sečtělost a ostrovtip. Nic méně je vidět, že si mnozí holobrádci pořezali krk Occamovou břitvou při snaze odstranit rašící chmýří filosofie, jež opovídá se nutkavou svědivostí vyjadřovat se k tématům, jimž dosud nedorostli. Odpusťte mi trochu ironie.
Je vhodná doba přečíst si evangelia. Kristus předjímá otázky "nevěřících tomášů" a jasně na ně odpovídá. Využijte darů veřejného školsví a knihtisku ku svému prospěchu.

Váš Jemnický
09. 04. 2009 | 22:11

hmmh napsal(a):

k příspěvku Arn:
určitě jste chtěla říci "starověká kopie", nikoli "středověká". Jinak skvělé historické zdůvodnění, děkuji! Pouze mám 1 poznámku: české a jiné národní překlady Bible ve skutečnosti nelze nazívat Biblí, protože neodpovídají originálním hebrejským a řeckým textům - jsou přebásněné metodou tzv. volného překladu (tj. jedno originální slovo je přeloženo mnoha překladovými slovy a běžně se vynechávají nebo přidávají spojky a pod. - někdy i celá slova nebo dokonce i věty). Mnohem reálnější pochopení o originálních božích myšlenkách je možné získat pouze z překladů doslovných: v češtěně vyšel naposledy takový překlad v r. 2000 pod názvem Nový kovenant, ovšem křesťané kteří mají často raději náboženství než pravdu ho většinou neuznávají.
09. 04. 2009 | 22:16

martiXXX napsal(a):

Na programu National Geographic často dávají pořady o době, kdy žil Kristus a nepochybují o jeho existenci...a přitom to je program, který vždy nahrává tzv. racionálnímu řešení.
09. 04. 2009 | 22:43

petrs napsal(a):

Ježíš- relativně mladý muž s vidinami, slyšel hlasy- tedy bludy a halucinace- vše hovoří pro schizofrenii. V dávné minulosti byli schizofrenici často náboženskými vůdci, šamany a kouzelníky- reprezentovali díky své duševní poruše nadpřirozeno- hlasy shůry, zjevení apod.
09. 04. 2009 | 22:53

Olda napsal(a):

Nerad bych se někoho dotknul, ale na názor mám snad právo :) ...

Historie nám ukázala, co náboženství způsobilo ... miliony mrtvých ...

Můj názor je, že náboženství je zde pouze pro manipulaci s lidmi, pro udržení jejich poslušnosti ...

p.s.: zajímavé čtení, díky a hezké svátky
09. 04. 2009 | 22:58

Englishman napsal(a):

Je docela pozoruhodné, jaký ohlas tento článek vzbudil, ještě pozoruhodnější se mi však zdá to, kolik vášní vzbuzuje autenticita textů Nového zákona.

Proč tolik vzrušení vzbuzuje (dávno zodpovězená) otázka, jak moc se současný text NZ podobá původním textům? Pokud někdo chce o křesťanství pochybovat, neměl by spíše pochybovat o tom, zda původní texty NZ popisují skutečné události? Proč odpůrce křesťanství více vzrušuje text než realita?

Podle mého názoru je to právě díky křesťanství, kterým jsou tito odpůrci ovlivněni mnohem více než by si přáli. V naší kultuře se knihy uctívají a o tom, co je v knize, se příliš nepochybuje, protože naši předkové znali vesměs jen jednu knihu, Bibli. O tom, co stojí v Knize, nemohli pochybovat, protože v Knize stojí jen to, co nadiktoval Duch svatý - ledaže by její text byl zkomolen nebo zfalšován.

Odpůrci křesťanství, kteří (většinou hloupě a bez dostatečných znalostí) útočí na autenticitu "současných" biblických textů, tedy na křesťanství útočí čistě křesťanským způsobem. Přijde mi to docela zábavné a roztomilé :-)
10. 04. 2009 | 00:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Englishman:
"naši předkové znali vesměs jen jednu knihu" To snad ne!
10. 04. 2009 | 00:31

N.O.S napsal(a):

arn
Klasické nakládání s informacemi jako křestan
1. Datovat evangelia před rok 60 je úroven kterou drží fundamentalisté, normální "učenci" datují evangelia trochu jinak Matouš je datován do doby po zničení Jeruzalema tj po roce 70, Marek je chápán v kontextu porážky bar Kokhbovy revolty tj. po roce 135 viz "malá apokalypsa" Lukáš není přímím svědkem jak sám píše viz Lk 1.1-5 obecně se tvrdí že sepsání spadá do doby po roce 70 - 135 přičemž existuje doměnka že Marcion ze Sinope (pol. 2stol.) je zdrojem pro Lukáše
Pavlovy epištoly, které máte na mysli ty pravé nebo ty falešné, mimochodem ve vztahu k Ježíšově historicitě jsou zcela bezvýznamné.
2. je to možné
3. inu problém je že každé antické město a téměř každý dům měl knihovnu to že to křestanští gengstři zničili není problém té civilizace jako důkaz bych použil Pompeje kde se taková knihovna našla. Nikoliv ten svitek není datován do 110 ale je datován přibližně mezi roky 125-160
5. nemáme obrovské množství v podstatě prvním "nezávislím" zdrojem je Papias cca 130 a to je křestan. což mluví samo za sebe mimochodem které církevní otce máte na mysli další zmínkou je Irenaeus cca 170 n.l to jsme už 100 resp. 140 let od předpokládané události
6. evangelia mají rozpory mezi sebou, kde se narodil, kde josef a marie žili před narozením ježíše, kam odešli po ježíšovo narození, byli Farizejové pokřtění Janem atd atd... je možné že každé evangelium bylo sepsáno jako odpověd na to předchozí.
10. 04. 2009 | 00:32

Lojza napsal(a):

Vlku,nerozumím tvému obdivu.Já jsem ze všeho spíš smutný.Někdo tu napsal že článek je vyvážený.Nejen článek, i příspěvky jsou vyvážené vzhledem k předpokládanému poměru věřících(i co do kvality) a nevěřících.

Když Ježíš řekl, že cesta k životu je úzká a je málo těch, kdo po ní kráčejí, byli všichni věřící.Jenže většina raději naslouchala prorokům, kteří jim "lechtali uši". Ani dnes to není jiné a zdaleka ne jen v Čechách. Žel, Bohu žel.
10. 04. 2009 | 01:12

Englishman napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Samozřejmě záleží na tom, do jaké minulosti jdeme :-) Ale až do 17. století se většina populace asi s jinou knihou než Biblí nesetkala.
10. 04. 2009 | 01:42

Fr. Řeka napsal(a):

Myslím si, že Ježíš byl především reformátor myšlení tehdejších Židů. A podobně jako on reformoval jejich víru, která byla posléze přiznána i jiným národům, ji reformovali i myslitelé evropské křesťanské reformace a podobně by se mělo myšlení lidí reformovat i dál. Zastávám názor, že právě Ježíšův příklad je dokladem toho, že nemáme lpět na sých věcech, institucích a řádech, ale - máme-li být skutečně šťastní, být neustále v pohybu a v neustálé změně. A nějaké věci stran toho jestli učinil takové nebo makové zázraky, jestli vstal z mrtvých metaforicky nebo doslovně, jsou podružné. Jestliže se dokážeme pozitivně změnit - reformovat - žije i Ježíšův odkaz v nás.
10. 04. 2009 | 03:37

Fr. Řeka napsal(a):

a jinak je mi docela na blití z toho, kolik marných, zbytečných a hlupáckých řečí vedených nosem a jinými se tady už namlelo. pane profesore Hořejší, neměl jste sem ten článek dávat, je to jako házet perly před svině.
10. 04. 2009 | 03:47

Michal Macek napsal(a):

lokutus:

po jezisovi nemohli zustat zadne kosti ani relikvie kdyz vstal z mrtvych a vstoupil na nebesa :)
10. 04. 2009 | 06:25

Pepa Řepa napsal(a):

Inu, pane Řeko, ony příspěvky vypovídají především o "duši" jejich pisatelů.
Dnes, v době postmaterialismu, máme i bezdušové pneumatiky,proč ne lidi bez duše.Píší bezduché příspěvky(vím, že duch a duše nejsou totéž).

Před časem tady jeden význačný blogger, znalec talmudu, použil obrat, že se Panna Maria" kurvila" a tím došlo k početí JK. Když jste se ozval, byl jste označen za orthodoxního,ba přímo militantního fundamentalistu.

Dnes jiný,duševní titán mluví o křesťanských gangsterech. Už mne to nechává v klidu.Nad tou blbostí se můžete jen pousmát.Historii nepsali jen Savonarola nebo Borgia.Plivance ke křesťanství patří od počátku.

Pro mne je to o poselství.
Je jeden Bůh, který vyslal Mojžíše s poselstvím k Židům. Nenaložili s ním zřejmě podle jeho představ. Který národ by s tak těžkým úkolem neselhal?

Byl vyslán Ježíš Kristus, aby přinesl radostnou zvěst, naději nejen vyvolenému národu.

Pořád ještě zbývali synové Ismaele. I oni dostali v době Abrama příslib. Přišel tedy Muhammad.

Pokud by to nebyl Boží záměr, dávno by se za těmi jmény zavřela voda jako za jinými lžiproroky.

Člověk má možnost volby.Někoho neoslovil ani jeden směr, nevydal se na cestu. Inu jeho věc.Cesty jsou různé. O tom, proč není muslimská cesta pro mne, jsem tady napsal dost.
Vždycky jsem ale měl respekt k mohamedánovi, který si vedle mne v poušti vytáhnul kobereček. Okolo nebyla živá duše.
Chcete poznat Boha? Vypravte se do pouště.

Jiný má potřebu plivat. Ať si tedy flusstrát fluše jak chce.Zahlení sám sebe.

Považuji se za hříšného, nepravidelně praktikujícího, přesto prakticky uvažujícího-ne naivního- křesťana.
Vyznávám ovšem živého Boha, Boha který většinou mlčí, ale kterého je plno okolo mě.
Jinak bych měl problém jak s kredem, tak eucharistii.Křesťanství bez živého Boha, Ježíše Krista, postráfá pro mne smysl.

Ale každý máme svou cestu.Nejsem jehovista se Strážní věží pod paží, nikomu nedělám díru do hlavy. Ať si každý myslí co chce.
Hezké Velikonoce
10. 04. 2009 | 06:44

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě bych ocenil pana kolegu.
Flusat nosem neumí každý.Možná si ho pozve Jan Kraus. Mistr světa v onanii už tam byl.
10. 04. 2009 | 06:51

arn napsal(a):

To N.O.S.
Klasické nakládání s informacemi jako předpojatý skeptik pane kolego :-)
Jenom rychle a možná trošku neuspořádaně.

a.) Skutky apoštolů se nezmiňují o pádu Jeruzaléma v roce 70 což by se ze zřejmých důvodů nestalo pakliže by byly sepsány později
b.) Skutky apoštolů se nezmiňují o Neronově pronásledování v půlce šedesátých…ten text je ve velmi „klidné tónině“
c.) Skutky apoštolů se nezmiňují o popravě Jakuba (rok 61), Pavla (rok 64) ani Petra (rok 65). Smrt Štěpána a Jakuba bratra Janova nicméně zaznamenávají. Nezmínily by se o těchto třech vůdcích prvotní církve?
d.) Skutky apoštolské nezmiňují židovskou válku (od 66)
e.) není tedy důvod datovat skutky po rok 61.

Víme, ale že Skutkům muselo předcházet evangelium Lukáše. Je nyní myslím konsensus nalevo i na pravo celého spektra, že Q a Marek časově předcházely Lukášovi a Matoušovi…..nechám na vás jaký závěr s datováním učiníte. Po roce šedesát to ale bude sotva že? :-) Učenci se prosím neohánějte, víte dobře jako já že učenci stojí nalevo i napravo.
Co se týče Pavlova autorství, opět je absolutní konsensus že je autorem, Římanů, obou Korinstským, Galatským. V poslední době i liberálové přijímají jeho autorství efezkým, Timoteovi. Jak píše Hengel.. Pavlova Kristologie nevykazuje žádné známky jakéhokoliv vývoje, musela tedy být utvořená ještě před začátkem jeho misijních cest (tj. rok 48). Patnáct let po Kristově smrti je už tedy všechno kompletní.

Ohledně citací církevních otců….nechce se mi věřit že jste neslyšel o jménech jako Polycarp (65-155), Clement (30-100) nebo Ignatius (30-107). Nebudu tu zdržovat citacemi.
Ohledně datování John Ryland…..to je žabomyší věc….vím o dost lidech kteří vidí důvod datování ještě „předsunout“.
Co ostatně říkáte fragmentu z Markova evangelia 7Q5 (José O'Callaghan) nalezenému v Qumránu????

Rozpory mezi evangelii?? To myslíte vážně?
10. 04. 2009 | 07:28

Michal Macek napsal(a):

dobry clanek na BL s nazvem "tri hodiny odpoldne" mrknete:
http://www.blisty.cz
10. 04. 2009 | 08:09

Englishman napsal(a):

arn:
Jen detail: O autorství listu Římanům se vesele pochybuje, pokud mi je známo.
10. 04. 2009 | 08:23

MedaBeda napsal(a):

Milý pane profesore,
vy se musíte při/po(?) své práci strašně nudit, když tak stále spekulujete o tom, o čem víte asi tolik, jako housenka o Karlově universitě (to je bonmot prof. Halíka). Nebo jste exhibicionista, který si prostě nemůže pomoci a pořád šťourá do něčeho, o čem nic neví(takový malý Véna Klaus).¨
Říká se, že čím více vědec (tedy ten skutečný,opravdový)proniká do tajů svého oboru, tím více se stává pokorným, u vědomí toho, jak se stále rozšiřuje obzor jeho poznání, že"ví, že nic neví". To ovšem není váš případ, že ne?
Co kdyby jste alespoň pořádně četl? Soudím, že by vám to dalo tak zabrat, že už by vám nezbyl čas na tu vtipné, tu hloupé, tu trapné spekulace o něčem, co je "pod prahem vašeho vnímání"? Hezké velikonoce, Mistře!
10. 04. 2009 | 08:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Skoro se vsim, co rikate, vlastne souhlasim.

Nesouhlas s nekterymi vecmi je mozna spise semanticke povahy.

Napr. nikdy jsem nevedel, co lide mini tak casto pouzivanym terminem "zivy Buh". Nevim, jak si to "predstavujete" a proc pro vas neni dostatecne, kdyz to nekdo bere proste tak, ze ty ideje, vliv a vsechno kolem toho "ziji" ve vedomi lidi a spolecnosti? Vzdyt to je prece take "duchovni existence"?

Proc nestaci, ze "Buh" je "to co zpusobilo, ze svet je takovy, jaky je, ze je smysluplny, smeruje k "lakavemu cili", je neustale pritomno ve vsem kolem nas, atd."?

Samozrejme je pak i veskere duchovni dedictvi lidstva soucasti takoveto univerzalni "entity"...
A prominentni soucasti je i vse kolem JK, ktery takto jistym zpusobem "zije" a muzeme se k nemu obracet.

Nebo myslite, ze lepsi predstava je ten "zakulisni svet", ve kterem DOSLOVNE Syn SEDI po pravici Otce, kolem letaji andele a duse a tyto bytosti obcas materialne zasahnou do toho naseho sveta?

Jeste s dovolenim par amaterskych komentaru k vasim poznamkam z 09.04.2009 06:41:38:

"....pak mohu vyznávat kult Alberta Einsteina nebo Darwina, či kohokoliv jiného,který lidstvo obohatil. Vyjde to na stejno. Jen měli tu smůlu, že neměli "ideologa", Pavla z Tarsu."

Ja jsem ale rikal, ze JK povazuji za zcela vyjimecneho, nesrovnatelnou "singularitu".

"Proč tedy chodím na mši, přijímám eucharistii?
Tělo mrtvého kazatele?"

Ja jsem presvedcen, ze i JK toto povazoval za (velice pusobivy) symbol (a takto to berou i protestante) - teorii transsubstanciace povazuji za priklad trochu prehnane filosoficko-teologicke ekvilibristiky; myslim, ze dnesnimu cloveku pranic nerika onen staroveky filosoficky pojem "podstata" - vam ano? Myslim, ze i ten, kdo neveri na onu "transsubstanciaci", nybrz bere eucharistii jako symbolicke pripomenuti posledni vecere, se smele muze povazovat za krestana (katolici to ale maji povinne... :-(, ale jiste se z toho mohou "vykroutit" nejakou dalsi intelektualni ekvilibristikou.

"Pokud Ježíše Krista vytěsním a zbyde mně jen "Otec" a "Duch", jsem křesťanem?"

Ja jsem ale v tom svem textu nenamital proti titulu "Syn Bozi" - duvody jsem uvadel.

"To pak opravdu mohu odříkat basmalu a stát se muslimem,či judaistou-pokud mne- mezi sebe přijmou. Nebo být unitářem, od každého něco a přitom nic."

Judaistou tezko - myslim, ze malokteri uznavaji byt i formalje JK jako "Boziho syna" nebo aspon velevyznamneho cloveka.
Muslimem asi taky tezko - ze zrejmych duvodu - maji jeste cosi podstatneho navic...
Unitari jsou asi OK, ne? I kdyz vsechny tyhle cirkve jsou nejak neduzive, coz asi neco indikuje...

"Jaký je pak rozdíl mezi mnou, ateistou či agnostikem, žijícím mravně a v souladu s přirozeným během světa."

Skutecne ten rozdil nemusi byt moc velky; myslim, ze hlavni rozdil je, ze verici veri ve smysl sveho zivota jako soucast smysluplneho, smerujiciho sveta; o detailech tohoto smerovani podle meho nazoru neni moudre prilis spekulovat a spis jen doufat...

"Mohu se označit za věřícího? Čemu?"

Vericiho ve smysl sveho zivota jeko soucast smysluplneho, smerujiciho sveta...

"Také výrok "Eli, Eli Lama Sabachtani" má-pokud vím- několik dimenzí.
Úzkost umírajícího lidství je pouze jedna strana mince. Bavil jsem se o tom jednou s Kohákem. Dokládal to citací žalmu, který musel být vyřčen, aby bylo poslání naplněno."

Ano, to je pravda a je to jedna z casto uvadenych interpretaci; nekteri dokonce pochybuji o autenticnosti tohoto vykriku a mysli si, ze z vami uvadenych duvodu byl do evangelia doplnen "ucelove" (samozrejme v dobre vire).

"Dost by mne zajímalo, jak se na to dívá oslovený celník na stromě-Zacheus."

Zacheovi dekuji za jeho komentar, jehoz si velmi vazim (obaval jsem se, ze me zkritizuje mnohem vic).

...
10. 04. 2009 | 08:37

ok napsal(a):

Pan Václav Hořejší je komunista? Je zajímavé, jak naprosto ho podstata křesťanství míjí. Pan Hořejší zná historii vzniku Nového zákona, ale o křesťanství de fakto neví vůbec nic.
Panu Hořejšímu napovím, aby se alespoň trochu zorientoval: křesťanství je především pravda a láska.
10. 04. 2009 | 09:12

Michal Macek napsal(a):

vaclav horejsi:

aby byl buh bohem tak bohuzel nestaci aby byl jen: "Buh" je "to co zpusobilo, ze svet je takovy, jaky je, ze je smysluplny, smeruje k "lakavemu cili", je neustale pritomno ve vsem kolem nas, atd."?

aby byl buh bohem tak to musi byt osoba - nemyslim osoba nutne s rukama a nohama ale muzeme to definovat jako inteligentni entitu ktera si uvedomuje svou existenci

vase definice nestaci - pak to neni buh ale jen jakysi princip - a k principu se modlit nelze nebo ano?
10. 04. 2009 | 09:18

teta napsal(a):

Dnes je oficiální uvedení nového překladu Bible. Překlad trval 15 let.

http://www.bible21.cz

Dojemná diskuse v ateistickém Česku, ale začněte spíš koupí této knihy, navíc bez víry a skutků jsou to tady jen zbytečný řeči...

Zdravím, teta
10. 04. 2009 | 09:24

prirodovedec napsal(a):

V.H.: Pro mne velice prijemny (hledajici nikoliv vedouci ci tak casto vsevedouci :) ) pokus smirit a propojit jednu z nejstarsich ver s podstatne mladsi vedeckou racionalitou.

Nicmene tak pokorny postoj k druhym musi rozjitrit i mysl tech, kteri veri, a proto vedi (vse podstatne) a nekteri z nich i pohrdaji (nastesti spise legracne a smesne - pri srovnani, co hlasa jejich vira) ateistickym "Ceskem". :)

To "rozjitreni mysli" :) a naprosto rozmanite reakce je jeste pusobivejsi nez puvodni text.

Snad jediny nedostatek pro mne je, ze chybi jeste vice presnych odkazu a citaci, aby se ctenar mohl dozvedet o co se vira jednotlivych opira, ci proc ji nekdo popira.
10. 04. 2009 | 10:09

Frank napsal(a):

to N.O.S., lokutus a dalsi hlupaci

Unika vam podstata. Nezalezi, jestli se nejaky papirus podepsany Kristem nasel nebo nikoliv a nezalezi ani na jednotlivych slovech Krista, kdyz se vytrhnou z kontextu te doby, mista, nalady .. (dnesni deti, ktere ctou texty z 1968, dochazi k o neco jine predstave nez lide tehdy... a to je pouhych 41 let)

Dulezite je co hlasal a to je: moralka, odpusteni, pokora, vira, pomoc slabsim, obet ..

Je celkem spolehlive prokazano, ze lidem, kteri se takhle chovaji je psychicky lepe nez podvodnikum, snobum, zbabelcum a dalsim skudcum vseho druhu.

Nezavisi to ani na tom k cemu se konkretni clovek hlasi oficialne. Pravoverny marxista, ktery pomuze ostatnim ma urcite vetsi cenu, nez praktikujici katolik, ktery se zivi distribuci drog, podplaci policajty a ma treba i kolotoce.

Ciste racionalne: Spolecnost, ktera se chova moralne ma vetsi sanci na uspech, nez spolecnost zalozena na dogmatu, boji, utlaku atd. V modernim (velmi vedeckem) podani to pekne vysvetluje treba Popper a da se to i simulovat na pocitacich :)

to Horejsi:
Puvodne mne ve Vasem clanku slova "potulny kazatel" znela velmi hanlive, ale z Vasich dalsich komentaru plyne, ze se o tuto historii zajimave skutecne velmi detailne, takze to pravdepodobne ma verne popsat tehdejsi realitu.
Ja bych to spis formulovat jinak: byl to kazatel bez prideleneho chramu. Dokazal lidi zaujmout tak, ze byli ochotni jej poslouchat proste i venku :). Svoje zaky inspiroval natolik, ze i zaci jejich zaku v tomto pokracovali.... pote co toto uceni prijal establishment, tak byly tendence (jako pokazde v historii) je zneuzit ... ale vznikla reformace a protestanstvi, ktere se vratili zpet k puvodnim myslekam...

Pekne Velikonoce a dekuji, ze jste mne vyprovokoval na Velky patek k premysleni o historii :)
10. 04. 2009 | 10:14

jepice napsal(a):

Nemohu se zbavit podezření, že pozice pana profesora by se dala vyložit třeba takhle:
Nevidím nikde Boha, jakého mi nabízí křesťanství. Ale co kdyby přece jen měli věřící pravdu? Jejich "živý" Bůh by pak viděl mou nevěřící mysl, takže bych ho neoblafnul nějakým předstíráním, ale taky by zaznamenal mou snahu o racionální přístup k jeho dobru a lásce a přes mou slepotu by snad se mnou měl slitování.
10. 04. 2009 | 10:24

teta napsal(a):

Všem diskutujícím se omlouvám. Jsem ale přece jenom trochu fundamentalsita a trocha fundamentalismu neuškodí - minimálně dá řád, stejne jako ve vědě.
10. 04. 2009 | 10:30

arn napsal(a):

to Frank:
jeden bod který se tu pořád opakuje a který je myslím chybný.

Osoba Krista na jedné straně a jeho učení na straně druhé nelze oddělit, protože on je to učení.
Můžete oddělit Budhu od jeho osmi cest, Mohameda od Koránu a podobně...vždy vám zůstane učení které nezávisí na těch kteří s ním přišli.

Pakliže jsou texty nového zákona autentické (a já se výše snažil to vyargumentovat), pak tu máme člověka který například nehlásal odpuštění ale tvrdil že jenom skrze něho je vůbec možné odpouštět.

Křesťanství není primárně o učení ale o Kristu jako jediné cestě k jakékoliv pravdě o světě nebo životu. Vím že to zní lidem kteří by měli rádi Krista ochočeného hrozně "netolerantně" a nabubřele, ale pouze takového Krista nám představuje Bible.
viz "já jsem ta cesta, ta pravda a ten život" a nebo "nikdo nepřichází k Otci (Bohu) než skrze mne" To je absolutní a šílené (pokuď si to nevymyslel enbo byl duševně chorý)
10. 04. 2009 | 10:33

Michal Macek napsal(a):

arn:

ted nechapu proc treba buddhovo uceni podle vas od buddhy oddelit lze ale kristovo uceni od krista ne - me to prijde stejne neoddelitelne
10. 04. 2009 | 10:38

Theophilus napsal(a):

Docela legrační diskuse. Na názor má samozřejmě právo každý a debatu vítám, jen bych chtěl poznamenat, že biblická exegeze a archeologie je dost tvrdá a těžká věda a těžko něco vyřešíme v diskusi pod internetovým článkem. Vím, o čem mluvím, na opravdu kvalifikovaný názor musí člověk hodně dlouho studovat, umět hebrejsky, řecky, latinsky, několik živých jazyků a jako třešnička na dortu ještě aramejština, staroegyptština atd.atd.
Arn: zastávám se Vás v jedné věci: o autenticitě listu Římanům opravdu není pochyb. Jinak ale nemáte pravdu ohledně datování Skutků a Lk. Terminus post quem je tady určitě Mk a Q, ale i zničení Jeruzaléma: Lk 21,24 nebo Lk 19,43. Hodně dalších faktů hovoří pro to, že Lk vznikl na konci 80. let - na tom se dneska shodují všichni "napravo i nalevo", jak píšete.
Panu profesorovi díky za milý článek a všem požehnané Velikonoce!
10. 04. 2009 | 10:39

Peter napsal(a):

Co by tomu řekl Kristus ?
Sám řekl, že nepřinesl na zem pokoj. Je jasné, že víra každého lidského jedince se odlišuje. Někdy mírně, někdy radikálně. I tyto odlišnosti mohou někdy být jablkem sváru.
Mám dojem, že by Ježíše nic z historického vývoje nepřekvapilo.
Osobně si myslím, že chtěl, aby lidé pochopili , že duševní záležitosti jsou hodnotnější než ty hmotné.
10. 04. 2009 | 10:44

Michal Macek napsal(a):

Theopilus:

tady se nic neresi,my si tu jen povidame :)
10. 04. 2009 | 10:50

arn napsal(a):

Theophilus:
díky za zastání :-)
samozřejmě s vámi nemůžu souhlasit s datováním Lk - argumenty jsem přednesl. O tom že je ve smyslu vašeho závěru všeobecná shoda lze úspěšně pochybovat, (tedy pakliže mezi odborníky nepočítáte třebas, A.Harnacka, W.Allbrighta, N.Geislera, J.A.T.Robinsona, Hemera či Carsona abych jmenoval několik)

Ohánění se argumentem z autority je samozřejmě ošidné a jsem tím tedy i já vinen...odborník který k věci přijde s "antisupernatural bias" se bude samozřejmě sakra ohánět aby třeba Daniele datoval do druhého století. Platí to samozřejmě i naopak.
10. 04. 2009 | 10:54

arn napsal(a):

to Macek:

myslím to tak že vám nic nebrání zabít v sobě všechny žádosti pakliže chcete dospět k blaženosti v rámci Budhismu. Budhu k tomu ale nepotřebujete.

Pakliže vám ale jde o odpuštění hříchů...pak Bible praví, že " není na světě jiného jména (Kristus) skrze kterého je možné být spasen".
Tam nepotřebujete něco ale někoho - a tím někým je (podle Bible) pouze Kristus.
10. 04. 2009 | 10:57

jd napsal(a):

Líp než jepice bych to formulovat nedovedl, ale účastnit diskuse už jakožto fundamentalista nebudu, protože byste mne stejně nepřijali, stejně jako komouše.

Přitom ortodoxáci mají taky svoji úlohu, alespoň si myslim, že v Bibli není nic, proti čemu by se dalo v jakékoli době protestovat. Třeba: ne sedmkrát ale sedmasedmdesátkrát, to je to o čem mluví současná deklarace lidských práv, aby všechna ta sociální hnutí nerozložila sociální nenávist. Tohle jestli je produkt schizofrenika... To není ani genialita, jak píš p. profesor, ale naprosto nepuchopitelná pravda, o které Einstein říkal, že to nezapadá do žádného mýtu a musí nás to rozdrtit tím slovem samotným.

K tomu co píše Frank: "Dulezite je co hlasal a to je: moralka, odpusteni, pokora, vira, pomoc slabsim, obet "
bych dodal, že aby to nespadlo do upachtěnýho humanismu (viz ty kondomy - v tom má papež pravdu) a liberalismu, se musí dodat, že se máme taky na co těšit, že to pravý "doma" asi nebude tady...

Pro ty, co namísto prožívání Velkého pátku hledají opravdu intelektuální "exctiement", doporučuju něco od souč. papeže Ratzingera, a samozřejmě i jiných, ale jeho uvádím proto, že sa má a priori za to, že na tomto postu dosalili jen nějakýho páprdu, přitom se jedná o dost masivního superintelektuála, viz radiovaticana.cz/, kterj podle mně vidí o dost dál, než ty figurky v Bruselu a NATO.

Zdravím všechny!
10. 04. 2009 | 11:00

Michal Macek napsal(a):

arn:

nevim no - ja si myslim ze k "miluj blizniho sveho,jako sebe sameho" taky nepotrebujete jezise - je fakt ze Buddha tvrdil ze on pouze ukazuje na cestu,kterou objevil - jezis ten rika primo: ja sem cesta
ale v praxi muzete zit podle jejich uceni i bez nich ne?
10. 04. 2009 | 11:01

arn napsal(a):

to Macek:
myslím, že ano i ne.
Ježíš říká, že "ne každý kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten kdo činí vůli mého Otce v nebesích". V Janově ev. pak čteme že tou vůlí (Otce v nebesích) je "aby poznali Boha".
Není to tedy primárně o etice ale o vztahu. Křesťanská etika nikoho nezachrání protože každý z nás ji dost často porušuje. Křesťanství je primárně o záchraně lidstva z trestu za hřích. Ježíš říká že přišel "dát svůj život (dobrovolně) jako výkupné za mnohé".

promiňte..nerad bych tu kázal :-)
10. 04. 2009 | 11:09

Michal Macek napsal(a):

arn:

ne,v pohode,me to zajima - ale vy vidite jako hlavni poselstvi krista vykoupeni hrichu - spaseni

podle me je hlavnim poselstvim jeho myslenky typu "nastav druhou tvar", "miluj blizniho sveho,jako sebe sameho","prvni budou posledni,posledni budou prvni" atd, to sou podle me teze ktere predbehly dobu ne o 2000let ale o 10000 let a pro me sou dulezitejsi nez slib nejakeho abstraktniho "boziho kralovstvi" - nic ve zlym
10. 04. 2009 | 11:14

arn napsal(a):

to Macek:
rozumím vám...takhle jak píšete je křesťanství tradičně vnímáno.
Podle mně jsou ale ty nádherné principy které zmiňujete "nastav druhou tvář" "pouze" dopravní značky které se starají o to abychom v nějakém provozuschopném stavu dojeli do cíle. O ten tu jde především a tím cílem, podle Bible je "užívat si, nebo radovat se z Boha"...tedy vztah. V jakémkoliv vztahu jsou samozřejmě zapotřebí nějaké mantinely a to je ta etika. Bible ale dost jasně mluví o tom, že "ze skutků zákona, nebude nikdo ospravedlněn" (tj. nikdo ty etické normy neumí dokonale naplnit) a také že kdyby to bylo možné (je dokonale naplnit) tak "proč se vlastně Kristus obětovával na kříži?"
Nový zákon opravdu není o etice (ta je vítaný "byproduct"), ale o zástupné oběti za mně a každého kdo ví že zase tak za moc mravně nestojí.
10. 04. 2009 | 11:26

Michal Macek napsal(a):

arn:

ale tim to uceni popirate - kdyz to vezmu do dusledku tak muzu hresit jak chci a kdyz na smrtelne posteli uznam krista jako sveho boha ("kdo veri ve me ma zivot vecny" tak du do "nebe".
nebo muzu cely zivot zit podle jezisovych pravidel ale pred smrti ho neuznam jako boha a du do "pekla" to mi prijde nespravedlive!

abych vas parafrazoval - pokud by stacilo verit v krista a budu spasen proc by se jezis namahal s tim kazanim apodobenstvimi jak se mame chovat?
10. 04. 2009 | 11:33

prirodovedec napsal(a):

M.M.: Jevite se mi temer laikovi :) jako vetsi krestan nez arn. :) Nicmene z jeho pohledu jste jiste heretik. Z boziho? To zalezi na Bohu. Uvidime.

To je to krasne, ze ac nabozenstvi ruznych, vsichni se v pekle, ci nebi sejdeme. Nekdo bude mit panny, jiny horky masazni olej v kotliku.
10. 04. 2009 | 11:36

arn napsal(a):

to Macek?
dobrý postřeh...to je častá námitka

Ježíš jí předjímá a (parafrázuji) říká:
1.) "nikdo nemá větší lásku než ten kdo položí život za své přátele"
2.) "ten kdo mně miluje (za to co jsme pro něj udělal svojí smrtí) BUDE ZACHOVÁVAT MÁ PŘIKÁZÁNÍ"
3.) "a má přikázání znáte, milujte se jako já jsme miloval vás"

tedy...víru musí doprovázet skutky,,,jinak to není víra ale nějaký kalkul který nepomůže. (viz mnohé z historie institucionalizovaných církví)
10. 04. 2009 | 11:38

arn napsal(a):

to prirodovedec:

upřímně..jsem bídný křesťan. Laťka je vysoko a člověk je slabý.
10. 04. 2009 | 11:41

Michal Macek napsal(a):

prirodovedec:

je mi 31,do 11 let sem byl ateista,pak sem byl krestan nejdriv tak 2 roky katolik,pak protestant taky tak 2 roky,pak sem objevil vychodni nabozenstvi,hlavne buddhismus takze sem byl dobrejch par let buddhista cinknutej bhagavadgitou - pak sem si precetl nejake soucasne guruy (prabhupada,osho) a nejake mystiky (papus,levi) a zjistil sem ze vse je ponekud slozitejsi nez se zda - takze sem se v poslednich par letech vzdal toho patrit k nejakemu nabozenstvi a snazim se najit vlastni cestu ktera by byla co nejvice v souladu s mymi vnitrnimi pocity - utvrzuje me v to to ze kdyz sem porovnaval ruzne nabizenske systemy sveta zjistil sem ze maji hodne spolecneho - tolik ze se domnivam ze vsechna nabozenstvi rikaji to same jen jinym jazykem

ps:vzdy me desila fanaticnost - napr. jehovistu.pristup "my mame pravdu a vime takze nas nezajimaji vase otazky a argumenty" je snad to nejhorsi co muze byt :)
10. 04. 2009 | 11:44

Michal Macek napsal(a):

arn:

asi to chapu - jedno nemuze byt bez druheho
10. 04. 2009 | 11:45

Frank napsal(a):

to arn:
mne pripada toto lpeni na jednotlivych slovech a vetach Krista jako dogmatismus, proti kteremu Kristus tak nesmiritelne bojoval!! (V te dobe byly naprostym dogmatem tehdejsi texty)

Predstavme si hodinove kazani Krista pod sirym nebem k treba tisicu lidi. Kolik stovek vet asi rekl? Kolikrat jeho kazani gradovalo? Take je jasne, ze mluvil k davu, nikoliv k ucencum a musel mluvit tak, aby to zaujalo i posledniho nadenika.

Kdyz tedy jeho zaci citovali: "já jsem ta cesta, ta pravda a ten život" a nebo "nikdo nepřichází k Otci (Bohu) než skrze mne", slo zcela jiste o symboliku.

Kdyz dnes Obama rika: "Yes, we can.", tak to funguje taky perfetne, lidi to chteji slyset a nikoho na namesti nenapadne to vytrhnout z kontextu a rici: je to silenec, neni to realne.
To napadne az kritiky, kteri to zacnou pitvat slovo od slova, zacnou tomu davat jiny kontext, zacnou to posunovat tam, kam sami chteji.

Takze ja zustavam u sveho: dulezita je pouze podstata. Spatne vylozene detaily ji mohou dost pokrivit!
10. 04. 2009 | 11:56

arn napsal(a):

to Macek:
přeju hodně moudrosti v hledání cesty.
Jestli mohu,jednu reakci...

první dva zákony logiky nám (trošku jinak :-)říkají že "žena nemůže být zároveň těhotná a zároveň netěhotná" :-)
Pakliže například Hinduismus tvrdí že je 330 000 000 bohů a Islám, že je pouze jeden, pak oba ty systémy činí pravdivostní prohlášení které nemůžou být obě pravdivé. Jinými slovy....ať už ti a nebo ti (vím...je jich hrozně moc), se prostě mýlí. Tímto reaguji na to co říkáte,totiž že všechna náboženství jsou stejně pravdivá. Podle mně to vylučuje elementární logika.

Jakékoliv prohlášení které má cenu brát vážně je netolerantní k jiným pravdivostním prohlášením. 2+2 je 4 at už se to půlce světa líbí a nebo nelíbí. Pravda je ze své podstaty strašně úzkoprsá a všichni ji mít nemohou. Důležité dle mého názoru je zda jsou lidé schopni si tu pravdu kterou zastávají racionálně obhájit. Bojím se že dnes je to hodně o tom co komu vyhovuje a "sedí" spíše než zda to či ono koresponduje s realitou. (z toho zrovna vás samozřejmě nepodezírám)
10. 04. 2009 | 11:59

arn napsal(a):

to Frank:

je mi líto že to tak vnímáte ale pakliže je možné věřit (mít důvody věřit) v autentičnost textů nového zákona pak Ježíš (stranou Vámi napadaného dogmatismu a lpění na větách) řekl: "nebe a země pominou ale má slova nikdy nepominou"

Opět..hrozně nabubřelé pakliže to není pravda...pakliže je to pravda, pak byl nesmírně dogmatický. (Třeba říkal pravdu a ta taková je.)
10. 04. 2009 | 12:02

Michal Macek napsal(a):

arn:

ano hinduizmus ma hafo bohu ale taky ma boha nejvyssiho - krsnu.pad dalsi 3 -4 hodne vysoke (indra,visnu,siva) apk dalsi mensi a mensi - ale hlavni nejvetsi je 1 - krsna

podivejte oni tomu rikaji bozi - ale mysli tim duchovni bytosti na vyssi urovni nez je clovek - a ty ma krestanstci taky - archandely,andely,serafy...tady jde jen o pojmenovani - chapete jak to myslim?
10. 04. 2009 | 12:04

arn napsal(a):

To Macek:
no dobře chápu. Tady je to lehce sporné.
Tak jiný rozdíl:
Teistická náboženství vnímají materiální svět jako obraz a Boha jako malíře který od něj může odstoupit.Materie je přitom skutečná a dobrá

Penteistická náboženství vnímají materiální svět jako iluzi. Materie, hmota je tu pouze zdáním a je bezpečně zlá.

Další rozdíly...třebas Bůh je osobní (teismus) a Bůh je neosobní (penteismus)...morální/mimo morálku...svět je stvořený v čase (mimochodem to koresponduje s dnešní kosmologií)...a nebo je svět věčný...dá se pokračovat
10. 04. 2009 | 12:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Mozna bych zde diskutujicim "pravovernym" (to ted nerikam nijak pejorativne!) vznesl jeste jedno tema - onu udajnou Jezisovu obet, kterou umoznil "vykoupeni" lidi.
Asi se to nejcasteji a nejjednoduseji interpretuje tak, ze aby se Buh Otec usmiril nad nehodnym lidstvem, bylo potreba, aby jeho jediny Syn zemrel na krizi. Tim byl onen Buh Otec uspokojen...

To je ale prece hrozne, takovy krvelacny Buh - to je jeden z duvodu, proc nemohu verit v onoho tradicne chapaneho "osobniho Boha", soucasne vsemohouciho, ale poskytujiciho lidem i svobodnou vuli, jehoz "osobnost" se projevuje i tim, ze nekdy velmi primo komunikuje s lidmi, ma "antropomorfni" emoce, atd.

Dalsim podobnym problemem je "theodicea" - tedy jak to, ze Buh dopousti (nezavinene) zlo (tezce postizeni lide, prirodni katastrofy, atd).

Tyhle veci prece jasne musi vest k jinemu "pojeti Boha", ne?

..
10. 04. 2009 | 12:13

Theophilus napsal(a):

Michal Macek: jsem rád, že si povídáte (povídáme), jen jsem chtěl nějak vyjádřit, že jsou to dost zásadní a důležitá témata. A že zjednodušovat a střílet po sobě útržkovitý citáty atd. je vzhledem k problematice velká škoda. Jinak si cením Vaší upřímnosti a přeju Vám hodně štěstí na cestě, ale mezi světovými náboženstvími docela rozdíl je. A velký.
Arn: nebojte, Harnacka a další Vámi zmíněné za autority samozřejmě nepokládám. Ale právě, diskutovat o datování Lk na tomhle fóru asi nemá cenu. Jinak se Vás opět zastávám :) - křesťanství ani podle mě není primárně o etice. Já bych zformuloval hlavní poselství třeba takhle: láska k Bohu a láska k lidem?
10. 04. 2009 | 12:15

prirodovedec napsal(a):

M.M., arn: Zalezi, kterou logiku pouzivate. V ruznych formalnich systemech pri ruznych axiomech lze vyvodit ruzne. Stejne systemy pri ruznem "znaceni" mohou vypadat ruzne. Koexistence techto systemu je mozna podobne jako vice ruznych vesmiru. :)

Nesmiritelni fanatici nas dnes mohou spise bavit - nastesti. Az prituhne, bude to horsi.

arn: Ten problem neni problem nabubrelosti nebo dogmatismu, ale volby jazyku umerne skupine adresatu.

Navic je hezke, ze si tam kazdy najde svoje ... :)

Frank: Vas pristup se mi libi. Nepouzil bych jen Vase "hlupaci" a nejsem si jist vyznenim, ktere ve mne budi dojem, ze pro Vas protestanstvi je konecna ...
10. 04. 2009 | 12:16

vaclavhorejsi napsal(a):

arn:

"Teistická náboženství vnímají materiální svět jako obraz a Boha jako malíře který od něj může odstoupit."

Ale existuje i jine pojeti Boha jako tvurce, ktere se mi libi mnohem vic:
Jako hudebniho virtuoza nebo jeste spise umeleckeho tanecnika! takovyto tvurce je soucasne nedilnou soucasti dila (ale je pritom i necim mnohem vic).

Viz:
http://www.wir-sind-kirche....

..
10. 04. 2009 | 12:17

Michal Macek napsal(a):

arn:

o tom se da urcite diskutovat (napriklad buddhiste opravdu tvrdi ze to co vnimame jako realitu je iluze - ale zaroven rikaji ze kdyz tuto iluzi prohledne pravou realitu pak poznate) takze tech temat k diskuzi je tu opravdu hodne - ale vy se soustredite na rozdily - kdybaste hledal shodne body tak urcite najdete - a myslim ze vic znez rozdilu

vaclav horejsi:

ano a ted si vemte ze lidi podle krista nezijou - oni se dal zabiji atd - takze Jk zemrel zbytecne - v tom pripade by nas otec mel uz davno sesmahnout - vzdyt u sodomy-gomory mu stacilo mnohem min nez smrt milovaneho syna
10. 04. 2009 | 12:19

arn napsal(a):

slovy známého ateisty Hitchense
/I rest my case/ :-)

musím jít totiž taky něco dělat.

přeju příjemné svátky vzkříšení
a díky za kultivovanou diskusi.
10. 04. 2009 | 12:24

Theophilus napsal(a):

Pane profesore, k první části Vašeho dotazu hodně stručně: není to tak, že by byl zlý krvelačný Bůh "usmířen" smrtí svého Syna. "Spravedlnost" chápe Starý zákon hlavně jako věrnost, spolehlivost, milosrdenství - viz třeba Gen 15,6 nebo 1 Sam 24,18. To je v pozadí pavlovské teologie (2Kor 5,18), z této sémantiky autor vycházel. Bůh dělá z hříšníků nové, proměněné lidi skrze Krista. Smiřuje člověka sama se sebou - ve smyslu člověka s člověkem (řecky hemas heauto). Kristus je prostředek, médium, který změnil status člověka, důkaz lásky Boží a jeho touhy po smíření. Asi tak v krátkosti. Zdravím Vás a díky za Vaše odvážné a podnětné články!
10. 04. 2009 | 12:31

jh napsal(a):

nový překlad Bible v .pdf ke stažení na bible21.cz
10. 04. 2009 | 12:34

putuhepka napsal(a):

Děkuji za moc hezké slová, ráda čtu vaše blogy, jsem ráda, že máme tak vzdělané lidi , kterých slová nás obohacují
10. 04. 2009 | 12:40

MedaBeda napsal(a):

Hm - musím říci, že řada příspěvků je velmi fundovaných a prozrazují přemýšlivé hlavy. To je určitě dobře a může to vést k cíli, tedy k pochopení že Bůh v křesťanském smyslu existuje.Pokoušet se ovšem poměřovat Boha (toho křesťanského) lidským rozumem (jako metrem) je roztomile naivní a přemýšlivý člověk by měl sám sobě přiznat, že lidská měřítka tu nestačí. Dále - srovnávat Starý a nový zákon podle zcela odlišných situací je také mírně řečeno "amatérské". Chceteli porozumět, ptejte se (poctivě!) po smyslu psaného/řečeného.
Jinak sice budete vypadat rozumně, ale bohužel jen vypadat.
Nečetl jste snad, že to:" zjevil maličkým (= pokorným), bohatí (=nadutci velebící svůj vlastní rozum)však odešli s prázdnou".?
Nemáte-li smysl pro obraznost, a důkladnou znalost reálií Ježíšovy doby, nepokoušejte se o efektní, avšak vratké a nepravdivé konstrukce.
10. 04. 2009 | 12:44

Daňový poplatník napsal(a):

Ještě nebyla tu řeč o Milánském koncilu, to se divím.
A ač ateista, těch 50 brambor si na zahrádku zasážu až zítra, abych náhodou nenarazil na poklad, a nebyl následně úplně zkaženej.
Všem hezké svátky.
10. 04. 2009 | 12:45

Michal Macek napsal(a):

taky mizim tak hezke velikonoce
10. 04. 2009 | 12:51

MM napsal(a):

Michalu Mackovi :
KAM mizíš ??
MM
10. 04. 2009 | 13:44

Duch napsal(a):

10. 04. 2009 | 14:00

Pepa Řepa napsal(a):

To arn a Theofilus
pánové rozšířili jste moje obzory.Děkuji.

Jsem rád, že jste oba tady. Je trapné, když teologicky nevzdělaný hříšník jako jsem já, má hájit křesťanství.Dovolím se na Vás obrátit, až mně bude něco nejasné.
Jestli bych něco současné církvi vyčítal, tak je to nekomunikovanost a podcenění nových forem komunikace, netu zvlášť.

Mnozí si křesťana představují jako prostoduchého, nevzdělaného,bigotního a nemoderního pablba bez smyslu pro humor.
Mne odkojili Reinsberg od Týna. Vojta Eliáš od Ludmily, farář z Rožmitálu na Šumavě (jméno jsem zapomněl) a svůj vliv mají i Tomáš Halík, Jan Sokol,Paďour nebo i reformovaní Karásek či Kohák.Občas si vzpomenu i na Milana Machovce z Holešovic.
Kdyby bylo víc takových lidí, mnozí by tady nepsali to, co píší.

Pane Hořejší, musím si to nechat uležet v hlavě.Zvláště formulaci "Živý Bůh".Pokud ovšem píšete:

....tvurce je soucasne nedilnou soucasti dila (ale je pritom i necim mnohem vic).
tak sám jednu z forem živosti formulujete.

Nemusí to být zrovna Intrerventionist God
https://www.youtube.com/watc...

A krvelačný Bůh? To vůbec ne.Theofilus odpověděl dokonale.
10. 04. 2009 | 14:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Theophilus:

Dekuji, ale obavam se, ze ta vase formulace je pro bezneho cloveka (jako jsem ja) nesrozumitelna, jaksi zasifrovana tim zvlastnim teologickym jazykem.

Neodpovida mi to na to, proc tedy vlastne byla ta krvava obet pro onoho osobniho a vsemocneho Boha nutna.

Ja ji chapu velice "civilne" - JK proste zaplatil svym zivotem za to, co rikal (za sve rouhani - videno ocima tehdejsich zidovskych teologu), za to, ze neodvolal - podobne jako tisice jinych heretiku pred nim a hlavne po nem.

Jeho smrt na krizi potvrdila a dale velmi silne zverohodnila jeho uceni a tim asi zasadne prispela ke konecnemu uspechu krestanstvi.
V tomto smyslu to skutecne byla obet polozena v zajmu ostatnich lidi. A protoze ve vsem deni je bytostne pritomen Buh, bylo to soucasti one "Bozi vule".

Ale kdyz to nekomu "ortodoxnimu" reknu takto, tak mi obycejne odpovi, ze to je "malo", ze to by bylo "jen" neco jako treba obet Husova... Ze je to treba brat nejak jinak - a pak rekne neco podobne pro me nesrozumitelneho, jako Vy (prominte, ze to rikam tak uprimne).

..
10. 04. 2009 | 14:34

Ara napsal(a):

Možná budu jen papouškovat někoho přede mnou (pro časovou tíseň nemám žel čas číst přidané komentáře a eventuální reakce na ně), ale budiž... ;o)

Mezi Ježíšem "historickým" a "ahistorickým" (mýtickým) je jistě rozdíl, však soudím že nepodstatný. V takovýchto případech je ostatně důležitý především klíčový obsah zvěsti, mytologické "pozlátko" je pak jen jakýsi zkrášlující obal.
Znát historického Ježíše může být zajímavé zvláště pro zvídavé historiky, však mýtický Ježíš taky není špatný ;-)
10. 04. 2009 | 15:14

Manitů napsal(a):

Tady řešíte, jestli ježíš a bůch a přitom to třeba za čásek vyřeší nějaká kometa, který to bude jedno :-)
10. 04. 2009 | 15:23

Frank napsal(a):

to vaclavhorejsi, k Vasemu poslednimu komentari: "Buh dopusti zlo", "Jezisova obet", .... berte to, jako ze si o tom chci pokecat a jinde nez na tomto blogu by to snad ani neslo :)

Myslim si, ze je spatne vykladan a chapan pojem "vsemocnost". Ctenar Bible si jiste vsimnul, ze Buh nebyl s lidmi spokojen... presto nasel pro lidi tu slabost, ze je nevyhubil uplne. Nevim kde se vzala ta predstava, ze by Buh mel byt garantem, ze se nikomu nic nestane. Spis by se melo rici, ze kdyz se spolecnost odvrati od Boha (dnesnimi pojmy: moralni upadek), tak si o nejaky maler primo koleduje, nebo spis se maler (trest) stane nevyhnutelnym.

Ten spatny vyklad byl, podle mne, opravdu pouzit predevsim k nemotornemu ovladnuti lidi za feudalismu. Coz bylo silne proti myslenkam krestanstvi... nechci nejak utocit na katolictvi, protoze znam spoustu vynikajicich katoliku, ale nepripomina vam nekdy honosna vyzdoba katolickych kostelu zlate tele?

Jak plyne z Bible, Jezis vedel dopredu (rekneme diky empatii a intuici), ze bude zrazen a mohl tedy lehce uniknout. Jenze tim by poprel vse co ucil. Naopak, on chtel ukazat, ze za svym ucenim stoji, at se deje cokoliv. Bylo to pro neho dulezitejsi nez zivot. Vykoupeni ostatnich lze take chapat tak, ze to bylo nutne k sireni myslenek o moralce, odpousteni... a kdyz v toto budou lidi skutecne verit, budou podle toho vypadat i jejich skutky a svet bude urcite lepsi... Ja za tim vidim velmi racionalni uvazovani.

Samozdrejme "top" tema je diskuze "existuje Buh?". Jedno je jiste, tady v CZ zacina existovat hodne casto az je konkretnimu cloveku hodne spatne... (popis obraceni dogmaticke clenky KSC si necham na jindy..)
10. 04. 2009 | 15:31

pavliczech napsal(a):

Teda od pana profesora bych čekal lepší všeobecný přehled :-))) To jsou dobré bláboly, co tam píše
10. 04. 2009 | 15:39

Pepa Řepa napsal(a):

To Frank
o odvracení se a o vykoledování si trestu je celý judaismus, i když po holocaustu se to těžko vysvětluje. Byla vina tak nesmírná? Zřejmě ne.

Jestli si koledujene teď? To si pište.

O honosné výzdobě a zlatém teleti bych nemluvil. Víte o kolik nádherných uměleckých skvostů byste by ochuzen? Že je to někdy přezdobené? Inu baroko a rokoko takové přezdobené (z našeho pohledu) byly. Nejen ve výzdobě kostelů.
Přiblížit se Bohu nemusíte jen bádáním nebo zkoumáním textů. Jde to i hudbou, obrazem nebo básní.

Stejně tak se mylně díváme na pravoslaví. Není to adorace někdy přezdobených ikon jde to "skrz" ně.

Z tohoto pohledu nepřesného pochopení nebo nepochopení jsem mnohdy slyšel: Co to bylo za proroka, když se nechal ukřižovat?
10. 04. 2009 | 15:58

Englishman napsal(a):

Václav Hořejší: Buďte v klidu, jako katolík na transsubstanciaci věřit nemusíte.

Ad theodicea a Jeříšova oběť: Pokud něco hodnotíme jako zlo, tak si musíme uvědomit, že to je naše hodnocení učiněné v určité fázi našeho života. Z hlediska věřnosti a zejména z Božiho hlediska mohou věci vypadat úplně jinak a to, že naše hodnocení s námi třeba sdílí skoro všichni, na tom nic nemění. Ostatně v Izaiášovi stojí, že "mé myšlenky nejsou myšlenky vaše".
10. 04. 2009 | 16:04

Ara napsal(a):

to pavliczech 15:39:10
Pokud očekáváš reakci, měl bys být trochu konkrétnější. Jinak zůstane tvůj "postřeh" prázdný, jen pouhým nedobrým blábolem :)
10. 04. 2009 | 16:04

IO napsal(a):

Jak ukazuje dosavadní rozprava k tomuto blogovému textu pana Hořejšího, blog má opravdu hodně nesnadné téma. Některé příspěvky přiznávají, že jejich autoři smysl Ježíšovy mučednické smrti (zatím) nepochopili, a to ani svým rozumem, ani svým srdcem, svým citem. Přesto anebo právě proto se potřebujeme s mementem smrti a zmrtvýchvstání tohoto Božího syna střetávat a vyrovnávat. Vhodnou cestou k tomu je zastavit se, zklidnit svou mysl, r o z j í m a t. Aniž bych tím chtěl panu Hořejšímu odporovat, domnívám se, že neodpovídá zcela skutečnosti, že (cituji jej jen přibližně): „pro většinu dnešních Čechů... je velikonoční příběh... pouze pošetilou bájí...“. Nasvědčuje tomu například tlumený, pašijový, decentní, tolerantní a nekonfliktní ráz této rozpravy. A kdybychom si jen trochu více zpřesnili to slovo „Češi” a rozčlenili je užitečně na “Češi“, „Moravané“, „moravští Slezané“, „Romové“ a další, viděli bychom, jak se tyto etnické skupiny přece jen vzájemně odlišně více anebo méně přiklánějí buď k té „pošetilé báji“ nebo spíše k více či méně věrné víře podle jednotlivých věrouk. Tím autora nekritizuji, ani hloupě nepošťuchuji, jen obecně doporučuji, abychom si pro lepší vzájemnou informovanost a komunikaci na takové jemnější rozlišování zvykli.
10. 04. 2009 | 16:18

IO napsal(a):

Protože má (Ježíšův) velikonoční příběh místy strhující tempo, nečekané zvraty a zcela bizarní zauzlení, je pro mnohé nepřehledný. Myslím, že pan Hořejší nemá na mysli nic nactiutrhačného, když mluví o Ježíšově odsouzení. Přesto bych to ale rád trochu upřesnil pro ty, kteří by si z toho případně vyvodili nějaké mylné závěry. Pan Ježíš vlastně nebyl odsouzen, přinejmenším nebyl odsouzen světskou mocí za nějaký světský přečin. Ježíš rozhodně nebyl žádný odsouzeníhodný zločinec! Naopak, jeho soudce Pilát z Pontu na Ježíšovi neshledal ž á d n o u v i n u! Ježíš se provinil pouze z pohledu světské a církevní moci Židů a jeho provinění se podle tehdejších židovských zvyklostí bohužel trestalo absolutním trestem v jeho nejpotupnější podobě. O tom, že Ježíš nedostal Pilátovu milost a že místo něj byl amnestován skutečný, usvědčený zločinec, politický vrah (dnes bychom asi řekli atentátník nebo terorista) Barnabáš, rozhodl bizarní shodou okolností lidský dav Židů, štvaný politickými zákulisními pletichami.
10. 04. 2009 | 16:46

IO napsal(a):

Můžeme vůbec Velký pátek slavit jako svátek? Myslím, že ne, ať už jsme křesťansky věřící, nebo ti ostatní. Pro křesťany je Velký pátek velmi významný den, pro ty ostatní by jím měl být také kvůli respektu vůči jejich křesťansky věřícím spoluobčanům. A také kvůli společné obraně proti těm silám temnot, pro něž je Velký pátek významný z úplně jiného důvodu. Je proto podle mého názoru třeba neúprosně bojovat za to, aby Velký pátek byl dnem pracovního klidu, dnem rozjímání, dnem hledání vnitřní jistoty. Nevím, zda Den práce (1. květen) je oslavovaným dnem pracovního klidu v zemích mimo euroamerickou kulturní sféru. Ale pokud bychom byli postaveni před volbu, zda bude v naší kulturní sféře dnem pracovního klidu 1. květen, nebo Velký pátek, měli bychom podle mého názoru rozhodně dát přednost Velkému pátku. V pozadí Svátku práce (1. květen) jsou totiž podle náznaků velmi temné jevy propojené s dalšími, laskavý zájemce například v internetu najde velmi překvapivé a velmi zarážející informace a tvrzení.
10. 04. 2009 | 17:14

Theophilus napsal(a):

Milý pane profesore,
máte pravdu a zkusím to tedy ještě jednou. Především si při teologické reflexi Bible musíme uvědomit, v jakém prostředí a v jaké kultuře žili její autoři. Podotýkám, že to byli lidé, byť inspirovaní Duchem, jak věříme. Na začátku stála velikonoční událost, potom ústní tradice a pak se někteří pokusili sepsat to, co zažili, případně co slyšeli. Pavel, ovlivněný svým zážitkem před Damaškem píše už teologickou reflexi a snaží se vysvětlovat, přesvědčovat, dělá misie. U něj se poprvé objevují pojmy jako oběť, smíření, ospravedlnění. Evangelisté měli jiné akcenty. Všimněte si například, že Pavla vůbec nezajímá pozemský Ježíš.
V antice mělo nějakou hodnotu pouze to, co bylo nějak staré, osvědčené (na rozdíl od dnešního kultu "novosti"). I Pavel vychází především ze Starého zákona, což bylo Písmo prvních křesťanů. Když hovoří Starý zákon o spravedlnosti Boží, má na mysli především jeho věrnost, slitování, milosrdenství. Tedy ne primárně to, co napadne dneska nás: spravedlnost u soudu, vina - trest apod. Když psal Pavel o smíření, narážel hlavně na židovskou slavnost Jom Kippur (Lev 16, 12-17). Ta byla místem smíření: velekněz přišel s obětí, krví zvířete, Bůh byl přítomen a odpouštěl svému lidu jeho prohřešky.
Pavel se snažil svým čtenářům vysvětlit, že tento kult byl překonán a Kristus je teď místem, médiem smíření. Bůh změnil kříž, tenkrát odpudivý symbol, ve znamení smíření.
NIKDE Pavel nepíše, že spása proběhla podle schématu "zlobící se Bůh - Kristova krvavá oběť - Bůh už se nezlobí a je smířen". Takový výklad je novější, přišel s ním až jeden teolog ve středověku, který se jmenoval Anselm z Canterbury.
Pavel naopak píše, že ne Bůh, ale člověk potřebuje smíření. To mu daroval v Kristu Bůh (Řím 5,11 nebo např. 2 Kor 5,18). Bůh nám v Kristu daruje zdarma naše smíření, možnost začít znovu a bez hříchů, v něm ukazuje svou spravedlnost, kterou ale Pavel chápal jako věrnost smlouvě, milosrdenství.
Je to strašně náročný problém, který souvisí i s pavlovským "ospravedlněním". Pavlův jazyk se dá ale pochopit jen na pozadí Starého zákona. Každopádně ještě jednou zdůrazňuji: Pavel NIKDE nepíše o smíření uraženého Boha krvavou obětí Krista, je to nebiblické a vlastně by to bylo opakováním nějakého "kultického rituálu", jak ho vnímali někteří Židé a který Pavel považoval za "přežitý".
Snad je to teď o něco srozumitelnější. Rozhodně to není téma na internetovou diskusi. Pokud Vás to téma zajímá, asi to chce přečíst nějaké dobré biblické komentáře, případně teologické komentáře k Pavlovi a jeho učení. Zdravím Vás a mějte se dobře.
10. 04. 2009 | 17:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Theophilus:

Dekuji!

VH
10. 04. 2009 | 18:24

DK napsal(a):

Komentář...jako obyčejný člověk v pár větách:
Bůh poslal ve správný čas (lidi už dost vnímaví, ale ne otupělí - současnost)
Svého syna (nezáleží, jestli Jeho otcovství bylo biologické povahy)
Na správné místo (přesný průsečík všech kontinentů, když si rozložíte mapu)
Abychom netápali - skrze jeho slovo (bez toho by se stavěly baráky a zvyšovala spotřeba bez jakéhokoliv smyslu)
Dostali jsme svobodnou vůli (přijmi, nepřijmi, nes si důsledky - a myslím, že do boží povahy nepatří neustále intervenovat)
Ale přesto máme tu naději.

Zdravím
10. 04. 2009 | 19:16

Lexová napsal(a):

to vh z 9.4.-17:35:40
Dík za doporučení:
Ježíšova rodina (dokument BBC)
Britský vědec zjistil, že sv. Josef, pěstoun Ježíše a později manžel Panny Marie, byl vdovec a měl z prvního manželství čtyři syny a dvě dcery (Myriam a Salome) - tudíž nevlastní sourozence Ježíše - a zemřel asi po dvanáctém roku věku Ježíše (později už není o něm žádná zmínka). Panna Maria, která zůstala pannou i po narození Ježíše, se dožila vysokého věku (přes devadesát let) a byla asi podruhé provdána a měla další děti - opět nevlastní sourozence Ježíše (apoštolé).

to hmmh-9.4.-18:31:07
SOUHLAS (vytvoření superprogramů DNA)
10. 04. 2009 | 19:56

LEVAK napsal(a):

Ad IO:nemáte pravdu,že Ježíše popravili Židé.Kdyby tomu tak bylo, byl by ukamenován podle židovských zákonů.Protože však skončil na kříži bylo to rozhodnutí Římanů,kteří tímto způsobem popravovali provinilce!
Apropó jak skončil Spartakus?Toho tky popravili Židé?
10. 04. 2009 | 21:16

Cicero napsal(a):

IO:

Snaha evangelistů vyvinit Piláta a všechnu vinu hodit na Židy je vcelku pochopitelná vzhledem k nesnadné koexistenci s římskou státní mocí. Ve skutečnosti byl Pilát velmi krutý muž (i na tehdejší poměry) a je jen velmi obtížně představitelné, že by Ježíše "řešil" způsobem, který je popisován v Bibli. Můj odhad je ten, že by nařídil, aby ho dopadli, a buďto ho ukřižovali, nebo v tichosti podřízli v nějaké zapadlé uličce, podle toho, co by se zrovna víc hodilo.
10. 04. 2009 | 21:25

Prescott Bush & ig farben... napsal(a):

qui prodest? ona bajna story o utrpeni jezise... jak by rekl jack o ńeal,"pockam si, az to zfilmuji", ano, nas mily hollywood ji nekolikrat zfilmoval... jenon jedna verze je tabu, ty ostatni jako sinusoida vyplavou a opet zmizi.. tady v cz, zemi totalne ateisticke, na rozdil od bratru slowaku, temer zadna zminka , zadny film... jako wawrovy filmy o janu husowi,zizkowi etc... dwe milenia udajne uplynula od one udalosti a ? jak se fuhrerove, overlordi, ubermenschowe, co wedou , narody,staty,entity... poucili? nijak.... jen clovek je asynchronni bytost ve vesmiru a nikdo nevi proc??? offer: http://www.ceskatelevize.cz 7.5.06.. jaroslav dusek na plovarne marka ebena... tam za dvacet minut z jineho uhlu se dovite veci,nad kterymi v dnesni dobe neni cas se vubec trosku zamyslet...cas se jakoby zrychloval...jestli to je tim , ze se k nam blizi Nibiru-2012 a udalosti dostawaji schwung...ze vssech stran hruza, ohne,tsunami,povodne tam i onde, nyni zemetreseni...resume-neni to vina tech lidicek dole, ktere jsou zfanatizowawany, potom slouzi jako kanonenfuter, poslaize jako hypermarketfutter... oni by se zesynchronizovali, ale neni good will od tech nahore, co je jako vedou...zaver bohatstvi a chudoba na planete musi byt delitelne poctem jejich obyvatel, jinak se nikam nedostaneme... to bude skutecna globalizace globu...aby x tisic rodin vedlo planetu a melo konta po celem svete, zatimco jejich soukmenovci nemaji ani chleb nas vezdejsi, tak o cem chceme jeste mluvit,debatovat??? je to skoda,clausewitzowe a jemu podobne myslici nikdy nepochopi, jak vzacny je kazdy zivot v tom horkostudenem a povetsinu prazdnem universu...snad jedinou utechou bude, ze snad opravdu,ale opravdu HELL nekde je... a ze ti, co to zpackali-vedome tam skoncili a jejich geneticti iluminati tam take skonci..jinak snad ten zivot ani moc smysluplny nebyl... jedine slovy,parole,words,worten ... bez cisteho obsahu , jen prazdna slova, tuny, tuny slov.... i ja jsem nyni v pekle a I am sorry, ale to nestaci.. mam vice zkrvavene ruce , nez ten was pontius pilatus...snad konecne bude platit... omnia tempus habent...aby nemuselo byt receno consumatum est...
10. 04. 2009 | 22:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
"smysl Ježíšovy mučednické smrti (zatím) nepochopili"
Význam ´mučednické´ smrti Ježíše Krista je po historických zkušenostech značně pochybný. Od jeho smrti uplynuly dva tisíce let, během kterých byly zabity milióny nevinných lidí (i ve jménu JK), a nikdo tyto oběti jako mučedníky nevzpomíná. Z tohoto hlediska se jeví ukřižování Ježíše Krista jako ideologicky účelový příběh, ze kterého mimovolně vyplývá právě ta ideologická (v tomto případě křesťanská) arogance. Utrpení a smrt patřily vždy k lidstvu, víra ve zmrtvýchvstání je však fakticky znevažuje.
10. 04. 2009 | 22:54

hmmh napsal(a):

každý věří v co se mu líbí, nebo co pokládá za užitečné... otázka je, jestli je některá z těch vír správná ? Já věřím že smysl existence lidí není udělat na zemi trochu víc humusu nebo popela, ale rozeznat toho kdo nás udělal podle sebe sama - tj. božského stvořitele, jehož destinací pro lidi bylo a je mít s námi jeho rodinu. A je na nás, jestli na to přistoupíme a staneme se jeho dětma nebo ne.
10. 04. 2009 | 23:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

hmmh, když to někomu stačí...... ;(
11. 04. 2009 | 00:10

doktor napsal(a):

Na příběhu Ježíše, syna Josefova, je fascinující jen fantazie a um jeho novozákonních tvůrců, kteří jeho příběhy vymysleli a sepsali. I tak v něm zapomněli napravit spoustu protimluvů, které kdysi geniálně shrnul Karol Sidon v Evangeliu Josefa Flavia. Stojí za přečtení. Skutečným tvůrcem Ježíšovské legendy a křesťanství byl zřejmě Saulus (Pavel) z Tarsu, učený římský občan židovské krve. Jeho filosoficko-teologické názory, které zanechal ve svých Epištolách, a k jejichž podpoře zřejmě postavu Pomazaného (Krista) potřeboval, straší až dosud křesťanům světa v hlavách i srdcích.
11. 04. 2009 | 00:57

Ondřej napsal(a):

Ahoj! Jsem křesťan. Pro mně je potvrzující učení a zmrtvýchvstání Ježíše svědectví jeho apoštolu. Až na Jana všichni zemřeli mučednickou smrti. Pro lež by to nikdo neudělal. A že dvacet let po Ježíšově smrti nic nebylo napsáno? Prostě nebyla potřeba. Až kdy Apoštolově byli už starší a chtěli aby učení o Ježíši se předávalo dal. Křesťane jsou lidmi kteří se o vědu zajímají a život Ježíše se zkoumá. Stejně i zázraky v dnešní době. Tak prosím nedělejte z lidi navštěvující bohoslužby (často doktoři, učitele, ing atd) blbce!:-) A všimněte se, že většina lidí jsou ve světě věřící! Jen naše republika je výjimkou.. Ale je to jen 10 mln lidí! :-) Hezké požehnané svátky zmrtvýchvstání všem lidem dobré vůle!
11. 04. 2009 | 06:30

Sab. napsal(a):

K tématu víry a boha...si můžete přečíst nedávno vyšlé knihy od Petra Russella „Od vědy k Bohu" a od Petra Bakaláře "Bůh jako psychický virus" (Memetika a náboženství. Proč Bůh téměř jistě neexistuje?...).

Vhodně se doplňují.
11. 04. 2009 | 07:35

Luba napsal(a):

Také by mne zajímalo, co se z Nového zákona "ztratilo v překladu".

Rovněž je zajímavé, co z ideologie lásky k bližnímu svému dokázala udělat církevní sebranka.

Vždy, když vidím pitomce, jako je třeba premiér Berlusconi, kteří pořádají hon na lidi, co se rozhodli ukončit přežívání svých blízkých "bez mozku", říkám si, že je něco špatně.

Jak si dovolují spekulanti s reklamami a vstupenkami na pomyslné nebesské atrakce, jako je božský Silvio a Benedetto žvanit do intimních záležitostí mezi živými rodiči a jejich prakticky mrtvými dětmi?

Je v tom neuvěřitelná zpupnost a neomalenost! Kdo žije život nedůstojný člověka, má právo na bezbolestnou smrt.

Dysthanázie je odporná a nehodná lidské bytosti, která se už nedokáže radovat, ani trpět.

Církev katolická je plná sadismu a masochismu.

Říkám si, jestli nakonec ten všude visící ukřižovaný Ježíš naní náhodou varováním církevních otců:

Drž hubu, nebo skončíš stejně!
11. 04. 2009 | 08:18

Cicero napsal(a):

Prescott Bush & ig farben:

Nekvíkejte, nejsme v prasečáku. :) Cui.

Sab: Bakalář je pavědec a baron Prášil par excellence. Toho bych sem vůbec netahal. Ještě by sem nedejhmoto mohl přijít osobně.
11. 04. 2009 | 08:44

Milena Mikulková napsal(a):

Pane Hořejší, poněkolikáté jsem se setkala s Vaším pojetím pravdy. Jste inteligentní a tato Vaše přednost je zřetelná ve všech Vašich článcích. Z toho všeho, co produkujete na webu - žel jinak Vás neznám - ale vyplývá, že to podstatné, k čemu možná zatím spějete, je MOUDROST. A je krásné a pro lidstvo velmi přínosné, pokud se inteligence a moudrost potkají. Protože "moudrost", jak praví M.E.Seligman a CH.Peterson, "je znalost, která je v samém jádru osobnosti, o kterou se tvrdě bojuje celý život a které se potom používá pro všeobecné dobro." Přeji Vám, aby Vaše názory přinášely moudrost ke zvládnutí života jak Vám, tak i Vašim příznivcům.
11. 04. 2009 | 10:02

IO napsal(a):

Pro značku LEVÁK:
bylo by dobré, kdybyste si pořádně přečetl, co jsem napsal. Pak byste mi totiž nevytýkal něco, co já vůbec netvrdím, ani si nemyslím. Římané Ježíše neodsoudili, protože podle římského práva se ničím neprovinil. Římané jej však na přání židovské soudní i církevní moci p o p r a v i l i, protože Římané měli tehdy v Jeruzalémě soudní i výkonnou moc. Ježíše o d s o u d i l i k smrti ukřižováním Židé, a to dokonce třikrát. Byli to konkrétně za prvé židovští farizeové, za druhé židovští zákoníci a za třetí politicky zmanipulovaný dav Židů, politických přívrženců Barnabáše, který aklamací rozhodl o tom, že amnestován bude nikoli Ježíš, ale jejich politický vůdce, Barnabáš. Důvodem amnestie bylo zvykové právo, podle kterého mohl římský místodržící u příležitosti každoročního významného židovského svátku připadajícího zhruba na období později vzniklých křesťanských Velikonoc udělit milost jednomu z odsouzených. Pro nás i pro římského místodržícího Piláta z Pontu je nesmírně tragické, že připustil, aby byl Ježíš postaven na roveň Barnabášovi, aby byl Římany považován za regulérně odsouzeného, a že nevyužil svoji moc a autoritu, aby se proti rozsudku/nerozsudku židovských duchovních a zákonodárců postavil. Vše tedy podle mého názoru dokládá, že Římané byli pouhými vykonavateli toho, o čem rozhodl židovský klérus, židovští mocipáni a účelově zmanipulovaný židovský dav. Pro mě a myslím pro každého je na tom varující především to, jaké neštěstí a zlo dokáže způsobit zfanatizovaný lidský dav.
11. 04. 2009 | 10:03

liku napsal(a):

myslím,že kdyby Ježíš Nazaretský viděl, jak se chovají jeho zástupci na zemi asi by si zoufal.Máme papeže,který byl členem Hitlerjugend, odsuzuje nás za odsun Němců a osvobodil kardinála, který popírá vyvraždování židů.Oni sami popírají hlavní myšlenku křestanství. My máme štěstí,že nám nevládne žádná církev a doufám, že nikdy vládnout nebude. Protože běda národům, kde se dostává církev k moci. Není rozdíl mezi mizernými politiky a církevními hodnostáři.
11. 04. 2009 | 10:10

IO napsal(a):

Pro značku Cicero:
nerozumím Vašim připomínkám a nechci se v souvislosti s tak choulostivým tématem zabývat úvahami o tom, že by snad někdo někoho někde podřezal…
11. 04. 2009 | 10:12

IO napsal(a):

Pro značku Zbyněk Matyáš:
nerozumím Vašim nesourodým připomínkám k jedné větě jednoho z mých příspěvků. To se mi u Vašich příspěvků ostatně stává častěji, ale zvykl jsem si je respektovat a nereaguji na ně, pokud se nedotýkají toho, co jsem řekl já. Nezaujímám ale vzhledem ke svému neporozumění k Vašim připomínkám žádné stanovisko, jen podotýkám, že Vaše znevažování významu Ježíšovy smrti se jistě nepříjemně dotýká značné části těch, kteří tento blog čtou nebo sem přispívají. Já považuji za správné se citů těchto lidí nedotýkat.
11. 04. 2009 | 10:26

Karel napsal(a):

Pročpak tolik komentářů? Ježíš si pozornost zaslouží. Jen jedna poznámka pro ateisty. Jeho první příchod byl mnohokrát prorokován ve Starém zákoně a splnily se všechny podmínky předem ohlášené. A bylo jich hodně. Tím se žádný jiný "prorok" nebo "léčitel" nebo "mystik" nebo jak jej hanebně nazýváte chlubit nemůže. Pouze pravý Bůh se tím může oprávněně prokázat. Škoda že se o něj lidstvo zajímá jen povrchně.
11. 04. 2009 | 10:42

Luba napsal(a):

Pane profesore,
jakási paní Mikulíková zde vycítila potřebu ještě trochu přifouknout Vaše ředitelské Ego a udělat z Vás ztělesnění moudrosti.

Ale, jak víme, Vám jako každému papaláši - ať už je to v politice nebo ve vědě - skutečná moudrost chybí.

Moudrý člověk nezaměňuje kritické myšlení s obhajobou vyjetých kolejí svého paradigmatu.

Vaše pokora je pokora k uznaným autoritám a mocným tohoto světa. Ale je jasné, že bez jistého druhu zaslepenosti není možné státi se funkcionářem.

Vám, jakož i paní Mikulíkové, přeji veselé velikonoční "bití žen" :)
11. 04. 2009 | 11:01

Cicero napsal(a):

IO:

Nevím, čemu na mém příspěvku nerozumíte. Zcela nekriticky přijímáte popis událostí v Novém zákoně jako historickou pravdu, ba dokonce to, že Pilát údajně nenašel na Ježíšovi žádnou vinu, píšete prokládaně. Já jsem Vás upozornil, že zde byl dobrý důvod pro to nedráždit římskou státní moc tím, že by byl Pilát v tom příběhu líčen jako krutý despota (kterým ve skutečnosti byl), a proto patrně vznikl biblický Pilát, který byl tlakem okolností (zejména zlého a proradného židovstva) donucen nechat Ježíše popravit. Skutečný Pilát by židovského apokalyptika, který vyvolával politickou nestabilitu v oblasti, nechal bez nejmenší výčitky svědomí buďto rovnou ukřižovat, nebo, pokud by si myslel, že by to vzbudilo přílišný odpor u civilního obyvatelstva, by za ním poslal vrahy a zbavil se ho v tichosti. Takový byl starověk, a Pilát byl navíc ještě krutější, než jiní muži jeho doby. Jak se věci skutečně udály, to se patrně už nikdy nedozvíme. Musíme však mít na paměti, že Ježíšův konec byl pisateli evangelia napasován na Starý Zákon, aby jó bylo jasné, že toto je právě onen mesiáš a žádný jiný.
11. 04. 2009 | 11:44

Lopata. napsal(a):

Theopilus.
Diky ti chlape za tvuj opravdu hodnotny komentar. Mam z toho velmi dobry pocit. Jen tak dal.
Jeste jednou diky.
11. 04. 2009 | 12:11

IO napsal(a):

Pro značku Cicero:
upokojte se prosím. Když napíšu, že Vám nerozumím, neznamená to, že s Vámi nesouhlasím. Spíše jsem se svými slovy chtěl stáhnout z další diskuse ve Vámi naznačeném směru, protože mi ten směr připadal poněkud svatokrádežný. Ale s pomocí Vašeho podrobnějšího vysvětlení už jsem Vám porozuměl.
11. 04. 2009 | 12:54

milena mikulková napsal(a):

V této diskusi je patrné, že chybí schopnost číst mezi řádky. Pokud jsem napsala, že pan Hořejší "směřuje k moudrosti", opakj jsem tím mínila, že jeho inteligence je zatím vše, co má a moudrost mu chybí. A že teprve moudrost dokáže člověka přimět ke změnám. Zřejmě je diskuse nastavená na vulgaritu a znevažování a "obláčkování" popisující nesouhlas s článkem musí být napsán v tomto duchu. Takže možná zřetelně: opovážlivost, se kterou pan Hořejší prezentuje své názory vyvolává údiv ale ne obdiv, jeho inteligence je podobná roli Gargamela v seriálu o Šmoulech, ale v žádném případě moudré rady prostých moudrých lidí v klasických pohádkách. Takže vyjadřuji-li se k názoru "veličiny" v oboru molekulární imunologie, vnímám jeho "inteligenci" - ale chybí mi u něj pokora před poznáním či nepoznaným - a toto je podle mého názoru atribut moudrosti.ačkoliv nejsem historik, teolog, biolog ale pohybuji se ve sféře práce s lidmi, vnímám, že základní lidskou potřebou je hledat způsob jak kvalitně žít. A k tomu Ježíšovo učení přispělo daleko víc než výzkumy či názory pana Hořejšího.Takže, pokud jsem svým komentářem přispěla ke zvýšení už tak přebujelého Ega pana Hořejšího, je to smůla - poučila jsem se, že "ano" má být "ano" a "ne" má být "ne" - Díky, LUBO.
11. 04. 2009 | 12:56

Cicero napsal(a):

IO:

Dobrá, už si rozumíme. Ke svatokrádežnosti: Jsou jistá místa, kde bych podobné úvahy nerozvíjel, například kostel. :-) Tam se hraje podle křesťanských pravidel. Tady platí Kodex diskutéra či jak se to jmenuje, takže podobné omezení necítím. Pokud je snad nějaký křesťan pohoršen tím, co píšu, potom měl být varován již hlavním článkem a předchozí diskusí. Ale i tak přeju všem křesťanům, aby Velikonoce prožili podle svých ideálních představ. Je jaro, je hezky, není důvod si kazit náladu dva tisíce let starými spory. :)
11. 04. 2009 | 13:05

IO napsal(a):

Cicero:
zcela s Vámi souhlasím. Jen doplním, že křesťané svoji svátost Velikonoc prožívají nejen pro sebe a za sebe, ale i pro ostatní a za ostatní. A to je dobrý čin, to je milosrdný dar a je na každém, zda jej případně odmítne, anebo zda jej vděčně přijme. Já jej s hlubokou vděčností za celou svoji rodinu přijímám. Pokojné svátky všem!
11. 04. 2009 | 13:17

Luba napsal(a):

Paní Mikulková,
z perspektivy své odbornosti snad víte, jak to s onou schopností číst mezi řádky je.

Když něco píšeme, máme o tom sami zcela jasnou představu, a předpokládáme, že čtenáři musí být naše sdělení jasné, leč tak tomu nebývá.

Většinou opomeneme napsat upřesňující drobnosti, bez kterého text nabývá zavádějících významů.

Také proto je důležitá role všech recenzentů, v případě textu určeného veřejnosti - laiků.

S Vaším názorem na pana ředitele se zcela ztotožňuji.
11. 04. 2009 | 14:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
Mým poznámkám samozřejmě nebudete rozumět, dokud je budete považovat za nesourodé. Reagoval jsem na Vaši větu "Některé příspěvky přiznávají, že jejich autoři smysl Ježíšovy mučednické smrti (zatím) nepochopili, a to ani svým rozumem, ani svým srdcem, svým citem.", ze které je zřejmé, že Vy osobně jste přesvědčen, že jste smysl Ježíšovy mučednické smrti pochopil. Můj názor, že postupující vývoj lidstva čím dál více odhaluje nesmyslnost této Ježíšovy mučednické smrti a celého učení a náboženství vůbec podle Vás prý nemám vyjadřovat, protože "se jistě nepříjemně dotýká značné části těch, kteří tento blog čtou nebo sem přispívají." Takže ve Vašem pojetí by měl diskutér mlčet, aby se nedotkl citů věřících. Opravdu považujete své vlastní uvažování za normální? Anebo připustíte, že jde o typickou náboženskou aroganci natolik do hlavy zažranou, že ji nejste schopen vnímat?
11. 04. 2009 | 14:23

Theophilus napsal(a):

Lopata: díky za podporu, vážím si toho. A když už si tykáme, tak: pěkný svátky Ti přeju, chlape!
Cicero: z Vašich příspěvků jsem pochopil, že nejste křesťan? Pokud ne, tak klobouk dolů před Vaším přehledem o Bibli (to myslím bez jakékoliv ironie). A dejte si pozor, Pámbu čte i diskuse na internetu :))
11. 04. 2009 | 14:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel:
"Jeho první příchod byl mnohokrát prorokován ve Starém zákoně a splnily se všechny podmínky předem ohlášené. A bylo jich hodně." Hmm, a Židé, kteří SZ napsali, Ježíše za Mesiáše nepovažují.
11. 04. 2009 | 14:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

milena mikulková:
"lidskou potřebou je hledat způsob jak kvalitně žít. A k tomu Ježíšovo učení přispělo daleko víc než výzkumy či názory pana Hořejšího." Děkuji za názor. Nejvýstižnější projev náboženské arogance.
11. 04. 2009 | 14:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
"křesťané svoji svátost Velikonoc prožívají nejen pro sebe a za sebe, ale i pro ostatní a za ostatní." Buďte tak laskav a mne z toho svého prožívání vynechejte. Děkuji.
11. 04. 2009 | 14:32

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
promiňte, ale mně Vaše připomínky k mému příspěvku připadají vzájemně nesouvislé, tedy nesourodé, kromě Vašeho výpadu vůči náboženské aroganci jim nerozumím. Já svoje příspěvky pod tímto blogovým textem považuji za volnomyšlenkářsky spravedlivé, rovnostářsky nestranné. Pokud byste je snad - nevím - považoval za "zažraně nábožensky arogantní", připadalo by mi to, promiňte, opravdu směšné! Jak už jsem uvedl výše, už jsem si zvykl, že Vaše příspěvky do diskuse jsou nesouhlasné, analyticky leptavé a pramálo konstruktivní, a naučil jsem se s tím žít tak, že na ně nereaguji. Ale přesto Vám děkuji za Váš - byť poněkud nevstřícný - zájem.
11. 04. 2009 | 14:41

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
netřeba děkovat, rád Vás i bez toho úplně vynechám.
11. 04. 2009 | 14:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
Na Vašich suverénních textech, které vyjadřuji jen jedinou (tu vaši náboženskou) platnou pravdu, jsem prokázal Vaši náboženskou aroganci. K nestrannosti mají velice daleko. Asi proto mým příspěvkům nerozumíte a nechápete, že s Vašimi téměř nikdy nemohou být souhlasné. S jinými příspěvky mnohdy souhlasím, bohužel málokdy s Vašimi. Asi to souvisí s tím, že nesouhlas považujete za "leptavou analýzu". :))
"rád Vás i bez toho úplně vynechám." Kéž by! Jenomže si protiřečíte.
11. 04. 2009 | 15:09

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
já s Vašimi příspěvky někdy dokonce souhlasím, i když to není moc často. Čím déle Vás pozoruji, tím více je mi jasné, proč mi Váš způsob zasahování do zdejších rozprav nekonvenuje. Chováte se - zřejmě z profesionálního zvyku - jako nechutný školomet. Přestože jsem původním povoláním učitel, anebo možná právě proto, že jsem - a dobrý - učitel, školomety z duše nenávidím. Chytáte studentíky za slovíčko, číháte na chybu, soustřeďujete se ne na to, co smysluplného Váš examinant dohromady uvedl, ale kde šlápnul vedle. Přesně tak ty Vaše nečekané výpady vypadají. Pak ale nejste schopen vidět a hodnotit celek, Vaše příspěvky o tom plně svědčí, jsou to jen bodnutí sršně, správně vnímáte jen jednotlivosti. Vaši studenti si s Vámi museli něco zakusit a jistě Vás z duše nenávidí. Nedivím se jim a Vám to přeju.
11. 04. 2009 | 15:26

prirodovedec napsal(a):

IO: Budu dalsi skolomet: Vase reakce na Z.M. ale moc krestanska neni. Zadat schopnost precizne se vyjadrovat patri do vyuky stejne jako podpora tvorivosti a predstavivosti.

Pani Mikulkova: Jevi se Vam Vase glosa k autorovi moudra nebo dokonce jako projev zivotni moudrosti? Zajimal by mne Vas nazor.
11. 04. 2009 | 15:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
Nikdy jsem neučil. V profesním životě jsem s podřízenými vycházel slušně. Vaše subjektívní osobní hodnocení si strčte za klobouk. Ostatně bylo by dobré pro všechny a především pro Vás, kdybyste dokázal diskutovat k věci a hodnocení diskutujících se zdržel, není to slušné.
prirodovedec:
Dík za podporu. Říká se, kdo umí dělá, kdo neumí, učí. Pan IO dokazuje, že aspoň někdy to bývá pravdou.
11. 04. 2009 | 16:08

IO napsal(a):

Přírodovědec:
díky za Vaši pozornost. Když si prosím pečlivě přečtete moje zdejší příspěvky, myslím, že jsou obecně, nikoli vysloveně křesťansky, tedy ne nějak exaltovaně pokorně, smířlivé. To, že jsem se tady podle svých chabých sil snažil trochu upřesnit záležitosti Ježíšova odsouzení, přece nemá znamenat, že do mě musejí začít mlátit ateisté? Nebo ano? Byl snad Tomáš Masaryk semita, protože se ve známé aféře žida Hilsnera podle svého přesvědčení spravedlivě jmenovaného zastával? Potřebujeme snad i o tak význačných svátcích stále někoho deptat? Souhlasím s Vámi naprosto, že máme "žádat schopnost precizně se vyjadřovat". Koneckonců právě o to mi při mé práci učitele především šlo. Ale bylo by neodpustitelné, kdybychom svoje žáky hodnotili především podle toho, co neumějí, jak to právě dělá školomet. To dělá ze školometa přes všechnu jeho snahu právě jen neužitečného trubce, kterého včely dělnice dřív anebo později vyženou.
11. 04. 2009 | 16:19

prirodovedec napsal(a):

IO, Z.M.: Mne se tato diskuse libi svoji rozmanitosti. Ja i v otazkach viry mam rad hloubani a diskuse.

Pokud verim/neverim muze mne to presto obohatit, vest k lepsimu pochopeni tech druhych, byt treba z meho uhlu pohledu.

Samozrejme to znamena zvladnout se v situaci, ktere jedni i druzi vnimaji jako "misijni cinnost" tech druhych pro svuj nazor. Jedny i druhe drazdi blahosklonnost ci ironie. Ano i ja se k ni leckde snizuji, ale stale si myslim, ze spise starozakonne. Tad se mi zda, ze pokud blog privolal takove texty jako Theophila, nevic podane s usmevem, stal za to.
11. 04. 2009 | 16:28

prirodovedec napsal(a):

I.O., Z.M.: Zkuste casteji pouzit "podle mne" a hned si budete lepe rozumet.

A ted se muzete vrhnout na radce. :)
11. 04. 2009 | 16:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

prirodovedec:
Samozřejmě všechny názory zde jsou typu "podle mne", jenomže mají různou míru objektivity. Jestliže diskutér napíše, že někdo něco (zatím) nepochopil, implikuje názor, že on sám (už) pochopil, což je v iracionálních věroučných tématech nesmysl. Podle mne sekularizace ve světě svědčí o jistém "vyvětrávání" (erozi) náboženství. Opakuji, že milióny zavražděných nevinných lidí během histórie logicky vede k inflaci významu údajné Ježíšově mučednické smrti. Ale to prý nemám říkat, abych se nedotknul citů věřících. A dokonce prý nemám o tak význačných svátcích nikoho deptat. Připadám si jako v rozpravě s bláznem.
11. 04. 2009 | 17:24

milena mikulková napsal(a):

ZM
pokud jsem četla vaše příspěvky, jsou permanentně arogantní vůči všemu a vůči všem - jak podle vás vypadá nearogance jakákoliv, neřku-li náboženská?

přírodovědec
moje glosa je vychází z mého chápání a vnímání světa - proto si nečiním nárok na objektivní posouzení přínosu poznatků pana Hořejšího, ale vztahuji to na mou situaci a situaci lidí, se kterými se setkávám - žel, neznám nikoho, jehož by zmiňovaný autor životně ovlivnil.
Po nepochopení původního komentáře jsem využila styl, který je na tomto blogu obvyklý
11. 04. 2009 | 17:38

IO napsal(a):

Paní pod značkou Mikulková, děkuji Vám za komentář, byť není právě vstřícný. Nevím, zda máte na mysli jen moje příspěvky pod tímto blogem nebo i pod jinými blogy? Já Vám proto také vstřícností neoplatím. Já jsem Vaše příspěvky pod tímto blogem četl jen povrchně a nehodlám se jimi ani diskusí s Vámi dál zabývat. Věnujte se prosím po libosti dál předloženému tématu.
11. 04. 2009 | 18:00

IO napsal(a):

Přírodovědec:
já si myslím, že nejdůležitější je, aby s diskusí byl spokojen příslušný autor blogu. A zde se obávám, že z naší výměny názorů s panem Z.M. asi není nadšený. Já z ní také vůbec nemám žádný plezír: už když mně pan Z.M. první uštědřil ťafku, bylo mi jasné, že s takovým diskutérem se bohužel zapletu do velmi nehezké rozpravy odcházející od tématu, zacházející do osobních urážek a nehodné svátku Velikonoc. Chce-li mne pan Z.M. za každou cenu vidět jako militantního křesťana (a v tom se „podle mne“ mýlí, koneckonců jsem mu to i výslovně řekl, ale nedbá), ať tedy prosím respektuje moje výsostné sváteční právo na nerušené hloubání o věroučných otázkách, na tradiční velkopáteční klid a na bělosobotní ticho. „Podle mne“ mu také militantní křesťané, kteří navštěvují tento blog, právě za to budou nejvíc vděčni.
11. 04. 2009 | 18:15

Vaclav Horejsi napsal(a):

milena mikulková:

Dekuji za Vasi pozornost; v cem prosim konkretne spatrujete moji nemoudrost?
Myslite, ze vyjadrovat slusnym zpusobem verejne vlastni nazory je obecne "opovazlive"? Nebo to povazujete za opovazlive proto, ze s mymi nazory nesouhlasite?

Serial o Smoulech jsem nesledoval, ale rozumim, ze ten Gargamel musi byt tedy pekny padouch, n'est ce pas? :-)

"chybí mi u něj pokora před poznáním či nepoznaným"

Opravdu nevim, jak jste k tomuto nazoru dospela - rekl bych, ze prave toto je moje silna stranka ;-).

"základní lidskou potřebou je hledat způsob jak kvalitně žít."

S timto vasim konstatovanim zcela souhlasim, ale bohuzel nevim, jak to souvisi s mym psanim. Pokud me psani zhorsuje kvalitu zivota kohokoli, je velmi jednoducha pomoc - necist me!

"A k tomu Ježíšovo učení přispělo daleko víc než výzkumy či názory pana Hořejšího."

S tim ABSOLUTNE souhlasim!!!! Myslela jste snad, ze ne???

..
11. 04. 2009 | 19:05

God napsal(a):

„Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.”

Zprava z tisku:

“U.S. Defense Secretary Robert Gates is pushing a 2010 Pentagon budget that reflects major changes in Defense Department priorities. The proposed budget cuts several traditional big-ticket items while investing in programs designed to bolster the military's ability to wage an ongoing conflict against terrorists and other extremist elements in multiple regions at the same time.”

It is nice to see that the Pentagon is becoming wiser and instead of continuing to work on various additional deterrents against the Russians/Chinese, the US Army is getting better equipped to kill as many of those pesky Muslim terrorists as possible. That makes me happy and I think Jesus of Nazareth would be happy, too! :)

Happy Easter to everybody! :)

God
11. 04. 2009 | 19:30

Theophilus napsal(a):

Přírodovědče: co znamená "starozákonně se snížit?" Zajímá mě to! Jinak díky za uznání :)
11. 04. 2009 | 19:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

milena mikulková:
Vypadá to, že čtete mé příspěvky selektívně anebo je nesprávně interpretujete.
Arogance: "lidskou potřebou je hledat způsob jak kvalitně žít. A k tomu Ježíšovo učení přispělo daleko víc než výzkumy či názory pana Hořejšího."
Nearogance (bohužel pouze teoretická: "lidskou potřebou je hledat způsob jak kvalitně žít. "lidskou potřebou je hledat způsob jak kvalitně žít. A k tomu přispělo Ježíšovo učení."
Pokud byste se chtěla pouštět na tenký led porovnávání přínosů jednoho mýtu s přínosem vědy a vědců ke kvalitě života, lze samozřejmě i nalézti a použít velmi pádné argumenty o podstatně větším přínosu vědy.
Vaše argumentace však obsahuje i stránku jinou - demagogickou. Porovnávat přínos tisiceletí vytvářené ideologie s přínosem jednoho vědce je totéž, jako bych řekl v opačném gardu, že světová věda přispěla ke kvalitě života daleko víc, než práce a názory paní Mikulkové.
11. 04. 2009 | 20:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Oprava: text "lidskou potřebou je hledat způsob jak kvalitně žít." je napastován dvakrát omylem.
11. 04. 2009 | 20:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
"Já jsem Vaše příspěvky pod tímto blogem četl jen povrchně"
To je pravda, příspěvek paní Mikulkové, na který jste reagoval, byl určen mně. :)
11. 04. 2009 | 20:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
"s takovým diskutérem se bohužel zapletu do velmi nehezké rozpravy odcházející od tématu, zacházející do osobních urážek "
Neurážejte oponenta a do ničeho se nezapletete.
11. 04. 2009 | 20:40

Theophilus napsal(a):

Z.M.: nechci teď hájit m.mikulkovou a s jejími příspěvky samozřejmě nesouhlasím. Jen bych Vám rád připomenul, že věda i moderna se zrodila právě z toho "mýtu", jak píšete. Stejně tak svobodná společnost atd.atd. Má věda větší přínos pro "kvalitu života"? Diskutabilní... Pokud bych začal argumentovat zjednodušeně jako Vy, řekl bych, že věda přispěla třeba atomovými zbraněmi, ničením přírody. Zní to možná divně, ale kam se hrabe to církevní násilí (které bylo hrozné a které právem kritizujete) na násilí v epoše vědy...
Jinak se zbytkem Vaší námitky víceméně souhlas. Moudrost je, jak řekl Sokrates, když vím, že nic nevím. U V. Hořejšího cítím pokoru a poctivé hledání a zároveň je odborníkem ve svém oboru. To pak někdy vyvolá závist, většinou u lidí, kteří neví opravdu vůbec nic a ještě se tím vytahují a pohrdají ostatními. Asi tak.
11. 04. 2009 | 21:02

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Aha! Děkuju za upozornění, jsem rád, že paní Mikulková nemyslela mě, vůbec jsem tomu nerozuměl. Byl to můj omyl, nepozornost, protože Vy, pane Matyáši, a já máme shodou okolností stejné inicály Z.M. :-) Tak všechno dobré a promiňte, že jsem na Vás trochu ostře vyjel.
11. 04. 2009 | 21:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Theophilus:
Řekl bych, že věda se zrodila mýtu navzdory, ale to není to nejpodstatnější. Ničení přírody probíhá vědě taktéž navzdory, převážně v méně rozvinutých zemích. Atomové zbraně byly vyvinuty na rozkaz vládců v situaci ohrožení, nikoliv z inicitívy vědců.
Připadá mi však zajímavé a podstatné, že většina křesťanů jaksi samozřejmě považuje učení, které zastávají, za morálnější než ostatní, neřku-li atheismus. A v tom vidím onu náboženskou aroganci.
11. 04. 2009 | 21:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
Netušil jsem, že IO je totéž jako ZM.
11. 04. 2009 | 21:23

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
mám shodou okolností stejná počáteční písmena svého jména jako Vy. Tak jsem ten příspěvek z nepozornosti považoval za adresovaný sobě. IO je jen moje značka, můj kryptogram v blogu. Často jsem ta dvě písmenka vídal na obrovských výrobcích, když jsem pracoval v továrnách v Německu a v Rakousku. A to bylo dobré, protože tam to znamená, že ten výrobek je i.O., tedy in Ordnung (v pořádku, schválený kontrolou jakosti). Jako římské číslice 1 (jedna) a 0 (nula) dokážou ve dvojkové číselné soustavě popsat celý rozumem uchopitelný vesmír. Vyjadřují dva možné stavy polovodičů: proud protéká a proud neprotéká a jsou tak základním předpokladem pro tuto naši virtuální komunikaci. Jako symboly v indoevropských jazycích obvykle znamenají Vypnuto a Zapnuto :-)
11. 04. 2009 | 22:21

Theophilus napsal(a):

Z.M.: věda se zrodila mýtu navzdory, to máte pravdu. Já jsem ale psal o mýtu ve Vašem slova smylu a kterým, jestli jsem to dobře pochopil, jste měl na mysli náboženství a hlavně křesťanství? V tomto smyslu bych nesouhlasil, protože moderna se zrodila na půdě křesťanství: tak třeba (kardinál) Mikuláš Kusánský jako první řekl, že se zeměkoule točí okolo slunce. Atd.
Ničení přírody: byl to zakladatel "moderní metody" Descartes, který prohlásil přírodu za "rex extensa", za mechanismus, mašinu, se kterou může člověk úplně volně nakládat, čerpat z ní neomezeně, ničit. To bylo pro křesťanské myslitele dosud nemožné - žili z Aristotela, podle kterýho mělo všechno živé a příroda duši.
Jak může být nějaké učení morální? Morální nebo nemorální jsou lidi. S náboženskou arogancí jsem se bohužel i já setkal často - i já věřící. A máte pravdu, problém hodně katolíků je, že pokládají ostatní za nemorální a sami sebe za vrchol morálnosti.
Já teď musím jít, jestli budete zítra, tak můžem dál povídat. Mějte se.
11. 04. 2009 | 22:46

Theophilus napsal(a):

Z.M.: pardon, myslel jsem "res extensa" - rex znamená samozřejmě trochu něco jinýho.
11. 04. 2009 | 22:48

Luk napsal(a):

Je mi hrozně smutno, když čtu článek tahového profesora.
Všem těmhle intelektuálům, vědcům, myslitelům, zkrátka mozkům, chybí totiž srdce.
Víra je totiž záležitost srdce, ne mozku.
Kdo neotevře srdce, nikdy nepozná Boha a to je smutné. Prožije prázdný život, možná tisíce dalších, zbytečně. Tito lidé podvědomě cítí, že jim něco chybí a proto je postavy jako Ježíš dráždí. Chtějí je logicky potlačit, zesměšnit, nejlépe vymazat z dějin. Stejně jako by vymazali všechny věřící.
Pojďme se za pana profesora pomodlit. To je to nejlepší co pro něj můžeme udělat.
11. 04. 2009 | 23:22

prirodovedec napsal(a):

Theophilus: Je to mineno tak, ze se snizuji ke starozakonnimu pristupu "oko za oko" misto abych "nastavil druhou tvar". Za par tydnu nashledanou.
11. 04. 2009 | 23:46

BTW napsal(a):

To Luk:

Modlit se za bejvaleho svazaka a soucasneho protosoudruha Horejsiho? Myslite, ze to nekomu pomuze??? :))))))
11. 04. 2009 | 23:50

posvětit jmeno napsal(a):

A Ten, ktrý sedí na trůnu, řekl: "Pohleď, činím všechny věci nové."Piš, protože tato slova jsou věrná a pravá." A řekl mi:"Stala se! Já jsem Alfa a Omega, počátek a konec. Každému, kdo žízní dám zdarma z pramene vodu života. Každý, kdo zvítězí zdědí tyto věci, a budu jeho Bohem a bude mým synem. Ale Zbabělci a bez víry a ti, kdo jsou ohavníve své špíně, a vrazi a smilníci a ti, kdo provozují spiritismus,"(nebo "kouzelníci" doslova"uživatelé drog" -řecky "farma.kois")"a modláři a všichni lháři, ti budou mít podíl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, to znamená druhou smrt" (Zjevení 21:3-8) A ne si možná někdy dovolit,když bude na to kde vydělat, jet na dovolenou někde, kde ještě zbyde kousek přírody. Tak podle toho hodlám ZMĚNIT dosavadní způsob života, v tomto zkaženém světě, kt. je celý v moci toho ničemného padlého anděla Satana a jeho démonů, kt. svádí na scestí celou obydlenou zemi.(Zjevení 12:9)
Výsledek je takový, jako když dostaneme životní "kuchařku"-Bibli, inspirovanou Bohem a k tomu vzor nejlepšího "šefkuchaře" Ježíše. Ten ukazuje svými činy, že může tím, že nehřeší-je dokonalý, a dodržuje Boží Biblické zásady, vykoupit a také to udělal, lidstvo z hříchu (skrze svoji tělesnou smrt) a toho plynoucích nemocí a smrti. Ale my musíme DOKÁZAT, pokud chceme dosáhnout něčeho jiného, než strastí, bolestí, zármutku a smrti-že věříme v PRAVÉHO Boha. JISTĚ MÁ SVÉ JMÉNO, kt. znamená v češtině: PŮSOBÍ, ABY SE STALO. Takže to nebude nějaký bůžek na obláčku. Ale NEJMOCNĚJŠÍ činná síla v celém nekonečném vesmíru,sčítá počet hvězd, všechny je je nazývá jejich jménem (Žalm 147:4),má k dispozici miriády miriád andělů(hebrejcům 12:22,Zjevení 5:11), duchovních bytostí.
Např: "Jedna běda pominula, pohleďme po následujících věcech"(Zjevení 9:12). Šestý anděl uslyší hlas a rozváže ty čtyři anděly, kt. jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí. A počet vojsk jízdy -(andělů na koních,autorita těch koní je v jejich ohnivých ústech a jejich hadích ocasech, kt. škodí třemi ranami-ohněm, dýmem a sýrou a byla zabyta třetina lidí!) - byl dvě myriády myriád, tzn. 20000 x 10000, tedy 200 000 000!!! (Zjevení Janovi 9:13-19)Malý příklad, toho, co má nastat podle Bible, nemá zastrašit lidi pokorné, ale ukázat tu BOŽÍ moc,nad zkaženými lidmi,kt. se bojí spíše lidí, nežli Boha.
Zjevení6:9-17:
"A když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše těch, kdo byli pobiti, kvůli Božímu slovua kvůli svědeckému dílu,(svědectví) jež mívali. A volalai silným hlasem a říkali: "Až do kdy, Svrchovaný Pane(Adho.nai-hebrejsky,ho De.spo'tes-řecky),svatý a pravý, se budeš zdržovat a nebudeš soudit a mstít naši krev na těch, kdo bydlí na zemi?" A každému z nich bylo dáno bílé roucho, a bylo jim řečeno, aby ještě chvilku odpočívali, dokud se nenaplní také počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabiti jako oni.
A viděl jsem, když otevřel šestou pečeť, a nastalo velké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněná pytlovina, celý měsíc jakoby zkrvavěl a nebezké hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník, kterým zatřásl silný vítr, shazuje své nezralé fíky. A nebe se vzdálilo jako svitek, který se svinuje, a každá hora a každýostrov byly odstraněny ze svého místa. A králové země a lidé vysokého postavení a vojenští velitelé a bohatí a silní i každý otrok a každý svobodný se schovali v jeskyních a v horských skalních masivech. A stále říkají horám a skalním masivům:"Padněte na nás a skryjte nás před obličejem Toho,který sedí na trůnu,a před Beránkovou zlobou, protože přišel velký den jejich zloby,a kdo je schopen obstát?""
Ve 2. Tim. 3:16 se píše: "Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování,ke kárání...

prorok HABAKUKA 3:3:
"VIDĚNÍ JE TOIŽ JEŠTĚ NA U S T A N O V E N Ý ČAS A STÁLE SUPÍ KE KONCI A N E P O V Í LEŽ. I KDYBY SE ZDRŽELO. STÁLE JEJ O Č E K Á V E J, ZCELA JISTĚ SE TOTIŽ S P L N Í. NEOPOZDÍ SE.
12. 04. 2009 | 00:05

Mikulka napsal(a):

milena mikulková:

"...vnímám, že základní lidskou potřebou je hledat způsob jak kvalitně žít. A k tomu Ježíšovo učení přispělo daleko víc než výzkumy či názory pana Hořejšího."

Zaprve, napr. zakladni lidskou potrebou milionu militantnich muslimu je vyvrazdit vsechny zidy, krestany, ateisty a vsechny ostatni, kteri neprijmou islam jako svou “denodenni zakladni lidskou potrebu” – viz napr. vysvetleni od byvale muslimky https://www.youtube.com/watc...

Zadruhe, vyroky pravdive ci nepravdive pripisovane Jezisovi Nazaretskemu jako je napr. „Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí“ zcela urcite NEPRISPELY ke ‘zpusobum jak kvalitne zit’ daleko vic nez Horejsiho vyzkum, kteremu vubec nerozumite, a pravdepodobne nikdy neporozumite, mila Mileno Mikulková. :-)

Oproti tomu zcela urcite, napr. pouhych 10 z Horejsiho publikaci (vice mene nahodne vybranych pro demostraci tohoto argumentu – i.e., Science 254:1016-1018, 1991; Science 254:1016-1018, 1991; J. Exp. Med. 181:1381-1390, 1995; J. Exp. Med. 191:1591-1604, 2000; Nature Immunol. 3:61-68, 2002; Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99:16180-16185, 2002; J. Exp. Med. 196:1617-1626, 2002; J. Exp. Med. 198:1453-1462, 2003; J. Exp. Med. 200:1001-1013, 2004; Immunity 21:681-691, 2004), i kdyz nektere z nich jsou pouze tzv. “pripisovacky” :-), PRISPELY k pochopeni naseho sveta (obzvlasne nekterych aspektu molekularni imunologie) nesrovnatelne vic, nez jakykoli blabol, ktery Jezis Nazaretsky skutecne ci pouze ‘vybajene’ vyprodukoval.

Souhrne, mila Mileno Mikulkova, vase prispevky k tomuto blogu jsou nesmyslne. :-)
12. 04. 2009 | 08:01

Petr napsal(a):

Až na tu pasáž o omylu Ježíše o brzkém nástupu Božího království, kde došlo patrně k nepochopení, se mi příspěvek zdá pozoruhodný, P.
12. 04. 2009 | 10:37

Vaclav Horejsi napsal(a):

Luk:

"Tito lidé podvědomě cítí, že jim něco chybí a proto je postavy jako Ježíš dráždí. Chtějí je logicky potlačit, zesměšnit, nejlépe vymazat z dějin. Stejně jako by vymazali všechny věřící."

Proboha, jak jste prisel na to, ze mi jde o neco takoveho??? Cetl jste vubec muj clanek, nebo moje drivejsi clanky na tema veda a nabozenstvi??

Ja se povazuji za (katolickeho) krestana, docela pravidelne a rad chodim do kostela...
Ovsem spektrum toho jak a cemu ruzne odrudy krestanu veri, nebo na co kladou resp. nekladou duraz, co povazuji za doslovne a co za alegorie, je velice siroke (a je to dobre)...

Nicmene pokud se za me chcete modlit, budu jen rad ;-).
********************

Theophilus:

Dekuji! :-)

*******************
Mikulka:

Prominte, ale takhle osklive byste o JK mluvit opravdu nemel...

..
12. 04. 2009 | 11:06

dzindzik napsal(a):

Ako vzniklo historicky krestanstvo? Jednoducho. Su zaznamy, su slapaje konkretnych ludi v konkretnom case a priestore.Aj tych 20 rokov, na ktore sa pytate su historicky ci uz ustne alebo aj pisomne viac menej zdokumentovane. Uzko suvisia a danou oblastou a sposobom ako spolocenskeho tak aj socialneho zivota, takisto ako samotny Jezisov zivot. S terajsim hlasanym krestanstvom a Jezisom to nema ale nic spolocne.To si vytvorili a znetvorili europania na svoj obraz ;-)).Ved krestania ani nevedia kto bol naozaj Jezis.
...len tak mimochodom na zaver ;-)):
Excitat auditor studium,laudataque virtus Crescit
et immensum gloria calcar habet.
12. 04. 2009 | 11:17

Pepa Řepa napsal(a):

Také si myslím, že je dobré, když nezní jen jeden názor.Křesťanství ponechává člověku dost velký prostor pro individuální cestu, možnost volby, osobní svobodu.Jiný byl Jan Pavel II, jiný současný papež a jiný bude třeba budoucí Hotentot.

Přirozeně musí být určité mantinely, aby to ještě křesťanství bylo.

To Theophilus
Když jsme u možnosti volby, mám určitý problém s postavou Jidáše, symbolem zrady a proradnosti.
Měl možnost volby? Vše bylo dáno předem.
12. 04. 2009 | 11:42

Michael napsal(a):

Lidem chybí tolerance k názorům druhých,dokud se to nezmění,žádná ideologie je nezachrání.
12. 04. 2009 | 11:58

milena mikulková napsal(a):

Možná poslední komentář -reaguji arogantně na slovo náboženská arogance - jako potomek politického vězně vím, jak arogance chutná, jak umí znetvořit a překroutit pravdu a jak všemi prostředky vymazává "odlišnost". Proto mne ani tak nepopudil samotný článek jak spíše arogantní a dehonestující komentáře. Jinak dík za polemiku - je to přinejmenším zajímavé.
12. 04. 2009 | 12:30

dzindzik napsal(a):

Pepo Repo, aka indiviualita alebo priestor or osobna sloboda existuje v nabozenstve/krestanstve or vobec vo vsetkych troch najmladsich nabozenstvach?!
...staci uz len, ze sa musime (v nich tych nabozenstvach) modlit k Bohu a verit! ze sa nam dostava vymodlenej milosti aj keby sa zdalo , ze je to naopak...;-))
12. 04. 2009 | 13:00

Theophilus napsal(a):

Pepa Řepa: já si myslím, že Jidáš možnost volby měl. Proč by neměl? Já ho pokládám spíš za nešťastníka a možná je jeho role někdy, v rámci zjednodušování a potřeby čistě negativních postav, přeceňovaná. Je jasné, že Ježíš některé (pro antisemity a hlupáky zdůrazňuji to některé!!) Židy dost štval a vrchol bylo zřejmě jeho vyčištění chrámu v Jeruzalémě, jak o něm píšou všichni evangelisté. To už byl vrchol a zpochybnění celého kultu. To byl asi taky motiv Jidáše, aby Ježíše udal veleknězi.
Jidáš zradil Ježíše, resp. prozradil, kde se zrovna nachází, asi aby zatčení neprobíhalo "před zraky veřejnosti". Skoro epizodní role, řekl bych, na Ježíše měli mnohem více políčeno jiní a síť se stahovala i bez Jidáše. Jak už jsem o tom psal, Nový zákon je potřeba chápat na pozadí Starého zákona a tam byl jednou z typologických postav pro Ježíše král David. Ten byl taky zrazen od svého nejbližšího okolí. Přesně to měl ve čtenářích evokovat příběh velikonoční zrady. Ježíš, stejně jako David, byl pronásledován nepřáteli a zrazen, a přece ho Bůh nevydal podsvětí.
Nadávat na Jidáše je dost jednoduché, protože jsme všichni přesvědčení, že bychom se zachovali jinak. Jinak takový ty výkřiky, že se Jidáš smaží v pekle, jsou jen "soukromé názory". O pekle víme jen to, že je. Kdo v něm je, nevíme. Třeba Jidáš ještě v posledním okamžiku, předtím, než se oběsil, litoval...
12. 04. 2009 | 15:25

agent Smith napsal(a):

Xaviere, gratuluji k Vašim argumentům.

Pane profesore, už jsem pochopil, co jste zač. Jste jen další teologický požitkář, kterého baví do víry šťourat, jak se zrovna hodí. Jste prostě genetik od A do Z. Asi něco jako když americké dětičky pitvají žáby ve školách a myslí na poznání. Ale já Vám něco povím. Ten, kdo zničí krásnou věc, aby zjistil, z čeho je složená, opustil cestu moudrosti. Dejte si na to pozor!

Vaše úvahy by samy o sobě byly neškodné, pokud bychom neměli nevidomou společnost formovanou módním nepřátelstvím vůči Církvi. To, co Vy možná považujete za výzkum oni použijí jako zbraň. Zamyslete se!
12. 04. 2009 | 15:51

oldis napsal(a):

me zarazi jen jedno, jake mnozstvi lidi se najde aby verili takove hovadine.
12. 04. 2009 | 16:07

Šroubovák napsal(a):

Ježíš Nazaretský: „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.”

RIYADH, Saudi Arabia (April 12, 2009) — A Saudi man convicted of rape and robbery has been beheaded, becoming the 22nd prisoner to be executed by sword this year in the kingdom. An Interior Ministry statement says the man committed the crimes after drinking alcohol. Saudi Arabia follows a strict interpretation of Islam under which people convicted of murder, drug trafficking, rape and armed robbery can be executed — usually with a sword.

Žeby Arabové kopírovali Ježíšovo “uvádění” meče?
12. 04. 2009 | 16:44

Pamětník napsal(a):

Jepice (10.04.2009 10:24:00), uhodil(a) jste hřebík přesně na hlavičku! :-) Nikdo zde nepopsal životní filosofii Hořejšího – t.j. alibismus (který z mnohých jeho blogů přímo tryská a možná alibismus je hlavním důvodem proč je píše???) – lépe než vy! Už jako malý kluk byl Václav Hořejší úplně stejný!!! :-)))
12. 04. 2009 | 18:11

agent Smith napsal(a):

Pane profesore, je něco jiného se za katolíka považovat a něco jiného katolíkem být. Jen tak pro zajímavost, chodíte ke Svatému přijímání?
12. 04. 2009 | 18:45

vaclavhorejsi napsal(a):

jepice (10.04.2009 10:24:00):
Pamětník:

Dekuji - takove psychoanalyticke ponory do meho nitra jsou opravdu neocenitelne; cloveku neobycejne pomuze, kdyz mu nekdo nezistne vysvetli, jak to vlastne myslel, resp. jaky je vlastne hlupak, alibista a pokrytec!
************
agent Smith:

Ano, obcas...

..
12. 04. 2009 | 18:57

agent Smith napsal(a):

Chodíte ke Svatému přijímání, ale označujete zmrtvýchvstání jako údajné.
Prosím Vás, aby nedošlo k omylu, jak si to mám vysvětlit?
12. 04. 2009 | 19:27

Sigmund Freud napsal(a):

vaclavhorejsi (12.04.2009 18:57:40): “...hlupak, alibista a pokrytec!”

Velice vystizna sebekritika! :-) Nakopnuta husa se vzdycky ozve! :-)
12. 04. 2009 | 20:21

Hurá napsal(a):

Ježíš se nejmenoval Ježíš, ale Emanue. Nezemřel a dožil se vysokého věku. Jeho hrob je kdesi v Indii. Byl synem lidí, dílem pozemských (matka) a dílem mimozemských (otec). Byl prorokem (rozuměj zvěstovatelem, rozuměj vysvětlovatelem věcí přirozených, věcí zdeformovaných náboženským fanatizmem. Učil rozumnému způsobu života aj. Měl ženu, Marii z Magdaly a syna (min. jednoho). Pokud dnes žije (reinkarnace), bude dál "prorokem", tedy člověkem opět zatracovaným. "Bohu"žel .
12. 04. 2009 | 20:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy