Pan prezident to Evropě pěkně osladil, před landsmanšaftem nás zachránil.

31. 10. 2009 | 18:02
Přečteno 28787 krát
Není jistě příliš originální psát nyní o tom, jak náš pan prezident slavně a za podpory velké většiny národa zvítězil, Evropě to osladil a uchránil nás v poslední chvíli od sudeťácké hrozby. Přesto neodolám a (po způsobu Brouka Pytlíka) také něco dodám.
Vím dobře, že moje názory se většině čtenářů (včetně mé manželky nebo respektovaných diskutérů jako je pan Karel Mueller) nebudou líbit, ale nedá se nic dělat - veritas vincit ;-).

Po celé své dětství a mládí jsem nepřetržitě slýchal z komunistických sdělovacích prostředků o revanšistických centrálách, landsmanšaftech, válkychtivém kancléři Adenauerovi, atd. atd. Tenkrát jsem o tom moc nepřemýšlel a celkem jsem věřil tomu, že ti Němci si to zasloužili a dobře jim tak, že jsme je vyhnali. Dnes jsem však přesvědčen, že vyhnání českých Němců je temnou skvrnou na cti našeho národa. Samozřejmě, že zlo, které pomáhala značná část českých Němců rozpoutat, bylo nesrovnatelně horší než zlo, kterého se jim po válce dostalo v odplatu. Kdybych byl Němec, asi bych si u vědomí této skutečnosti netroufl jakkoli protestovat. Ale já jsem Čech a nemohu se smířit s tím, že po válce jsme se nerozpakovali aplikovat princip kolektivní viny a provést etnickou čistku v nevídaném měřítku, ať už byla v tehdejší situaci jakkoli „spravedlivou“ odplatou za to, co se stalo předtím.

Aby mi bylo dobře rozuměno – nehorlím zde jen proti odporným excesům, ke kterým docházelo při „divokém odsunu“ (a které byly hanebně v podstatě hromadně amnestovány), ale proti mysli je mi samotný princip: vyhnání téměř třímilionové národnostní menšiny, která zde žila po mnoho staletí. Korektní by samozřejmě bylo, aby byli individuálně potrestáni všichni váleční zločinci, nacističtí aktivisté či udavači bez ohledu na to, jaký byl jejich mateřský jazyk. Vyhnání statisíců prostých, v zásadě apolitických venkovanů, žen a dětí, mi připadá prostě barbarské – a to i tehdy, pokud by se uskutečnilo naprosto humánně a bez násilí.

Chápu, že situace a atmosféra byla tehdy úplně jiná než teď a je samozřejmé, že co se stalo už se stejně nemůže odestát. Ale věřím, že český národ by nikterak neztratil (naopak!) na vlastní cti a hrdosti, kdyby s více než šedesátiletým odstupem uznal, že to, co se tehdy stalo, bylo prostě nemorální.

Tím, že jsme vyhnali Němce, jsme navíc hlavně poškodili sami sebe – dříve převážně německé pohraniční oblasti se leckde ještě do dneška plně nevzpamatovaly z devastace, která po vysídlení Němců nastala. Bez vyhnání Němců by byla cesta komunistů k moci možná těžší. A je zcela jisté, že pohraniční města a vesnice by dnes vypadaly úplně jinak a sotva by byly onou ostudnou zónou sádrových trpaslíků a prostitutek.

Jistě, znám dobře ony argumenty o tom, jak tito lidé masově zradili demokratickou ČSR a dali přednost hnusnému totalitnímu nacionalistickému režimu, vím, jak vyjadřovali touhu po „domově v Říši“, ale přesto nemohu přijmout tvrzení, že Benešovo rozhodnutí bylo spravedlivé a morálně ospravedlnitelné.

Na druhé straně je třeba uznat i to, že „odsun“ pravděpodobně zabránil jestě horším věcem, ke kterým by docházelo, kdyby zde Němci zůstali. V diskusi pod jiným článkem řekla diskutérka „jepice“:
„Odsun nás, Čechy, do jisté míry uchránil před stigmatem mstitelů. I tak toho mají příslušníci našeho národa na svědomí dost, ale mohlo to být daleko horší. Myslím, že by mnozí Němci sami odcházeli ještě před Únorem a po něm taky (je otázka, jestli by jim v tom komunisti bránili)”.

Paradoxní ovšem je, že většina těch vyhnaných Němců se po nějakých 15-20 letech měla mnohem líp než ti, ať už Češi nebo Němci, kteří zde zůstali...

Je dobré si také uvědomit, že princip poválečného odsunu Němců z některých zemí byl v posledních fázích války přijat vítězícími mocnostmi a byl výslovně schválen i Postupimskou konferencí - v článku XIII. Závěrečné zprávy Postupimské konference z 2. 8. 1945 se praví: „Tři vlády posuzovaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky.“

Není tomu tedy tak, že by Češi (a Poláci a další) konali tyto etnické čistky svévolně, proti vůli vítězných velmocí. To jistě může pro naše národní historické svědomí sloužit alespoň jako „polehčující okolnost“ a dobrá výmluva.
Krom toho je dobré si uvědomit, že podobnými a často mnohem většími morálními problémy je zatížena historie a pošpiněna čest mnoha jiných národů – o Němcích a Rakušanech ani nemluvím; Britové, Francouzi, Španělé, Portugalci, Holanďané páchali obludné zločiny v koloniích, Rusové uvedli v život vražedný stalinismus, Američané toho mají na svědomí také požehnaně (včetně atomových útoků na dvě japonská města na konci války nebo zničení Drážďan).
Málokterý národ se se asi může pochlubit skutečně zcela čistým svědomím...
Nejsme v tom tedy zdaleka sami, ale tím spíš bychom si to měli přiznat.

Je samozřejmě nemožné a absurdní, aby potomci vyhnaných Němců restituovali své majetky v Česku, resp. aby byly jakýmkoli jiným způsobem revidovány výsledky 2. světové války.
Na druhé straně by mi vůbec nevadilo, kdyby zde v rámci volného pohybu v EU za několik desítek let zase byla výrazná cizojazyčná (třeba německá) menšina. Jsem přesvědčen, že dnešní Němci či Rakušané nejsou o nic horší a nebezpečnější než Holanďané, Francouzi či Švédové – všichni jsou to příslušníci demokratických, vysoce vyspělých národů, od kterých se můžeme spíše učit a ne se jich xenofobně stranit.
Myslím, že česká kultura je dostatečně silná, aby obstála i při mnohem těsnějším stylu s kulturou jiných národů. A pokud jde o nějaké nacionalistické či snad dokonce nacisticko-revanšistické výstřelky mezi Němci, kteří se nám sem zase nastěhují – myslím, že nebudou o nic vážnější než ty, se kterými se setkáváme u „našich“ skinheadů a jiných extrémistů. Budeme se s nimi prostě muset vypořádat bez ohledu na to, jakým jazykem ten či onen provinilec mluví.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PatientO.T. napsal(a):

To bude mela!
P.S: Tentokrát se s vámi téměř ve všrm shoduji. :-)
31. 10. 2009 | 18:07

Deny napsal(a):

To je blábol. Vy jste asi za války o nikoho z příbuzných nepřišel, že? Kdyby byl Váš otec šest let zavřený v koncentráku, jako můj, tak by jste asi mluvil jinak. Jděte se prosím bodnout s takovými názory
31. 10. 2009 | 18:16

fafnir napsal(a):

pane Hořejší .Já zírám.My se pro jednou shodujeme.Můj otec za války bojoval aktivně se zbraní v ruce proti nacistům,a říkal totéž co vy.Odsunem nebo spíše vyhnáním,jsme zabránili potrestání skutečných provinilců,protože těm se kromě odsunu nic nestalo,a potrestali vyhnáním spoustu nevinných.Potrestali jsme také sami sebe,vyrabováním kdysi kvetoucího kraje,a nahrazením pracovitých a profesně zdatných lidí romskými spoluobčany,s kterými máme dodnes problémy.Ale nakonec,stejně se postupovalo proti církvím,a proti našim často německy mluvícím židům,kteří po návratu z koncentráku šli do odsunu,a jejich nacisty zabavený majetek(stejně jako u církví)byl zabaven,s oslnivým tvrzením,že se tím kompenzují nacistické zločiny(Vila Tugendandt,Vila Tereza,Waldesova sbírka a další)
31. 10. 2009 | 18:21

JC napsal(a):

Proč mela?
Já s tím textem také nemám větší problém.
31. 10. 2009 | 18:22

PavelT napsal(a):

Naprosto korektní názor. Je potřeba s nenávistí skončit, podobně jako to udělali Franouzi/Němci a jiní. Uměle živená nenávist je zhoubná.
31. 10. 2009 | 18:24

Frante napsal(a):

Autor:
Trochu mne překvapuje že odsuzujete nukleární útok na Japonsko. Uvádí se, že kdyby Amerika chtěla válku ukončit konvenčními zbraněmi tak by ztráty byly podstatně větší i na japonské straně. Jinak, když se válčí tak se princip kolektivní viny tak nějak bere automaticky (cílem je zabíjet minimálně vojáky, kteří nemívají vinu na podstatě sporu)- teď nemám na mysli odsun Němců ale spíš zmínku o zničení Drážďan. To byste, pane profesore nemohl válčit vůbec :)
31. 10. 2009 | 18:30

radek napsal(a):

90% sudetských němců vítalo Hitlera..., nesuďmě tehdejší dekrety dnešníma očima - byla prostě jiná doba a německé zločiny byly mimořádně tragické, z hlediska odškodnění pokud by se vyčíslily přímé škody způsobené republice (vč. např. rozkradení zlatých rezerv fašisty) a náklady komunismu (jako důsledku války),tak by se němci nedoplatili...
31. 10. 2009 | 18:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Frante:

Nemyslim, ze v Hirosime, Nagasaki a Drazdanech slo o zabijeni vojaku, tech tam myslim moc nebylo...
I rada mych britskych znamych rika, ze zniceni Drazdan byl v podstate valecny zlocin.

..
31. 10. 2009 | 18:39

radek napsal(a):

ještě jedno doplnění:

Američané po válce nechali japonské následovníky mengeleho na pokoji výměnou za jejich výsledky práce (nelidsky umučeno - "vědecky" testováno cca 10.000 číňanů)...
31. 10. 2009 | 18:41

n.o.s napsal(a):

"...aby byly jakýmkoli jiným způsobem revidovány výsledky 2. světové války."

známe přesně okolnosti vzniku a průběh 2. světové války?

pokud neznáme (nečetli jsme) archivní materiály (mnohé jsou stále klasifikované) sotva lze vytvářet jakékoliv závěry.
31. 10. 2009 | 18:48

Frante napsal(a):

vaclavhorejsi
Jasně, šlo o to ukončit válku co nejrychleji bez ohledu kdo je tou obětí, jestli civil, nebo voják. Osobně cítím rozdíl, mezi vojákem z povolání a zbytkem obyvatelstva ale necítím ho mezi civilistou a vojákem který musel narukovat nedobrovolně. Ve válce je víc těch nedobrovolných ...
31. 10. 2009 | 18:49

Tribun napsal(a):

Možná, že to znáte, ale pokud, myslím, že by pro vás, pane profesore, mohla být zajímavý rozbor "otázky státoprávní" jistého Františka Schwarzeberga: http://tribun.bloguje.cz/81...

Pro mne, když jsem to před lety četl poprvé, to bylo nové, překvapivé a - poučné.

Jinak lehce k tématu: jsem zádadním odpůrcem toho vyhýbat se slovu "vyhnání" a okecávat to jako "odsun". Proč? Nikoho jsme neodsunuli, prostě jsme je vyhnali, protože se s nimi v jednom státě žít nedalo. Tehdy. Nestyteď se za vyhnání, neomlouvat se, ale hrdě se k tomu přihlásit - a zároveň uznat, že z pohledu dnešní situace a dnešních měřítek je to postup nešťastný a nešikovný, který by měl být používám velmi obezřetně, raději vůbec.
31. 10. 2009 | 18:53

sasa napsal(a):

autor: Nerozumim, proc reseni odsunem povazujete za spatne? Bylo by snad lepsi chtit reparace z Nemecka nebo by reparace platili cesti Nemci? Nechte toho pane rediteli. Nikomu se nezavdecite a svemu svedomi neulevite. Co takhle ceska mensina v Mnichove?
31. 10. 2009 | 18:56

n.o.s napsal(a):

docela zajímavé je přečíst si co prováděli spojenci (USA, Francie) v Německu na německých zajatcích to byla mnohem větší zvěrstva jak vyhnání z pohraničí o těchto zločinech se taktně mlčí a mlčelo pouze se poukazovalo na zločiny páchané rudou armádou.

landsmannschaft je zcela jiný problém tito lidé a jejich příznivci jsou jako cyklisté nahoru (tj. západ) se hrbí dolu (tj. východ) šlape, tito lidé jsou smutnou ukázkou otrocké morálky
31. 10. 2009 | 19:02

n.o.s napsal(a):

Tribun

Já se domnívám že Češi dost dobře nedokáží žít vůbec s nikým a podám li se na boj levice - pravice obávám se že nedokáží žít ani spolu.

největší omyl v historii Československa byl jeho vznik, na troskách Rakouska Uherska.
řešení
1.rozpustit
2.germanizovat
31. 10. 2009 | 19:06

arlon napsal(a):

prof.Hořejší

Je to stále složité, váš příspěvek hovoří o dobré vůli. Jen jste smíchal hrušky s jabkama, a chtěl byste z toho slivovici, nejlépe Jelínkovu.

Smíchal jste válečný a poválečný/mírový/ - stav a přibral jste doby koloniální, přičemž jste to vytmavil nejen Rusům, ale hlavně Američanům. To celé silně připomíná další věc, kterou jsme zde také slýchávali na adresu zlých amerických úřadů, zlé americké policie, zlé americké Národní gardy a všech zlých prezidentů počínaje Kennedym a konče Reaganem - vy také bijete černochy.
Pane Hořejší - vy byste nejradši s těmi Rakušáky, Bavoráky a Sudeťáky vyběhl tak nějak po evropsku - pustíme sem Holanďany, Švédy, Dány, Francouze, Řeky i Portugalce - snad se ta němčina ztratí a nebude tolik slyšet.

Jenže na to se vás nikdo ptát nebude, pokud to těmto národům, ale třeba i Bulharům, Italům, Turkům, Marokáncům a jiným opáleným etnikům bude vyhovovat, zejména sociálně, budeme mít na školách z fleku jiné studenty a vy v akademii jiné úkoly. Na to vemte jed.

Ale myšlenka vašeho blogu je nosná - musí se na tom pracovat, vše ostatní je téma na každodenní diskusi a nikoliv politické strašení, jak to dělají oranžády a modří ptáci dohromady. Teď v podstatě jde o to, že z českého zabahněného a zasmrádlého rybníku, plného líných kaprů se dá dostat do Evropy jedinou vodní cestou řekou Vltava. Jde tedy o to, být smířen a chápat, že tato řeka se též zazývá Moldau a že jiní národové jinak než nečesky neumějí. Tou řekou Moldau sem začne brzo proudit příliv s evropskou příchutí, záleží na těch kaprech, zda jim to v rybníce bude svědčit i nadále, nebo je mořský vzduch i voda zahubí...

Jak jste na tom vy, pane profesore? Méte někde achilovu patu?

recaptcha
achille Friday
31. 10. 2009 | 19:08

Martin napsal(a):

Nemam k clanku co dodat. Jen bych poznamenal, ze Benes se pricinil o postoj viteznych mocnosti k odsunu.
K Radkovi: 90% souhlas nemcu s nacisty bych konfrontoval s majovymi pruvody po prevzeti moci komunisty. Za na prvni pohled zhruba stejnou podporu komunismu nas take nikdo nechtel odsunout do Ruska.
31. 10. 2009 | 19:10

YoutubeRotschildCriminals napsal(a):

VSSECHNO JE JINAK, JAK RIKA NEJEN GROF DE BUQOUIO... AZ NEKDE SE NAJDOU RETRIBUCNI SOUDY, JEZ PROBEHLY V CSR PO WW-2 . BUDE JASNO, KDO PO ODSUNUTYCH 900 LET ZDE ZIJICICH, HENLEINEM POMYLENYCH S.D. - KDO TEDY PO NICH GRATIS OBDRZEL MAJETECEK...MATE VY V ONOM PROSTORU VILU, POZEMKY,PALAC? ASI NE.ZE? JSOU JISTA TABU,KTERA SE VZORNE V TETO ZEMICCE UDRZUJI, O PROTEKTORATU SE TEMER NIC NEDOVITE... 300 TIS.ZABITYCH CECHOSLOVAKU.,PRI PANYCHIDE ZA HEYDRICHA V NARODNIM DIVADLE NEVIDITE VYRETUSOVANE DNES JESTE ZIJICI, TEHDY HAJLUJICI OSOBY.. ODNESL TO JEN KAREL H. ...KTERY JE HNED ZKRAJE ... KURATORIUM, KDO VI, CO TO BYLA ZA ORGANIZACE? SEZNAM UDAVACU GESTAPA, DODNES NEDOSTUPNY.. DIVNE..ZE PAN TAUSSIG UVEDE PRI VZPOMINCE NA KARLA HASLERA, ZE V MAUTHAUSENU HO VLASTNE "PRODALI" KAPOVE Z KSC..NEUVEDE ALE, KDO HO UDAL A BEHEM NATACENI FILMU JANA DRDY MESTECKO NA DLANI HO ODVEZLI NAVZDY... NEVYCITAME NIKOMU NIC, ALE NEZ RICI POLOVICNI PRAVDU, TAK DNES TO JIZ NESTACI.. BUD OD A - DO ZET .. .NEBO RADEJI MLCET...ALE POZOR, KAZDY TEN DNESNI GEHORSAME DIENER TOHOTO - ISMU .. NELZE... ANO, NELZE, JENOM NEREKNE TO , CO JE TABU... ZVLASTNI, CEHO JSME SE V POSTMODERNIM SVETE DOZILI,ZE??? PROF.H. NAJDOU SI NA http://www.rozhlas.cz/cro6... 12.06.t.r. media v postmodernim svete .. .20.10 hod. .. jak uvazuje prof. Belohradsky.. a posmaknou si ... paradoxne, jenom clovek jeho typu a z velkeho odstupu od tuzemske baziny... je schopen videt jako slepy Homer..a jeste si najdou pravdu o 911.. http://www.911.yweb. sk.- jo, pravda nejde od bushu , ale zo slovenska.. to jsou paradoxy..... a kouknou, jak se tavi ocel uz pri 650 gradech.a na zaver pro relax.. na youtube.com ... trailen michael moore capitalism love story a vsimnou si 90.vteriny, kdy se autor pta "WHERE IS OUR MONEY?" A CO MU TA MADAM - PUPPIT ON THE STRING ODPOVI..... ..lachaim.. a mir do dusi neklidnych vsech...zvlastne , kteri tak nenavistne reaguji na Vase clanky...NEMATE TO LEHKE V OBLASTI KOLEM BLANIKA , KDYZ VOJSKA STALE SPINKAJI...PARDON DRIMOU...
31. 10. 2009 | 19:11

MOR napsal(a):

I já zcela souhlasím. Myslím, že jsme vůči sami sobě povinni přiznat si i ostatním teror a zlo, které spáchali naši předci. Dokud tak neučiníme, skvrna bude narůstat a působit zhoubně v každém z nás. Je to jeden z dluhů, který máme a před kterým jistě neunikneme, je to náš vnitřní dluh, stejně jako poválečné události a třeba, zde si, trochu rýpnu - naše neschopnost uznat za příkladné hrdiny např. pány - Ctirada a Josefa Mašínovi, Milana Paumera, Václava Švédu, Zbyňka Janatu a Ctibora Nováka a přiznat si svou hanbu a své pokoření nad sebou samým, protože my, my jsme to, co tito pánové, nedokázali.
31. 10. 2009 | 19:12

MOR napsal(a):

P.S.: v předchozím mám na mysli poválečné události do roku 1989.
31. 10. 2009 | 19:15

JC napsal(a):

Pan Hořejší/včetně jeho mnoha Britských přátel/ vidí válku jako hru na indiány a kovboje, kdy se všichni rozejdou pozdravem "ahoj zítra zase tady" když maminka zavolá k večeři.
31. 10. 2009 | 19:16

Tribun napsal(a):

n.o.s.i,
s tou germanizací to nevidím (jednou jsme Slované, ať se to komu líbí, nebo ne, nic s tím nenaděláme a zkoušet to změnit by nic dobrého nepřineslo), ale musím přiznat, že s postupem času si stále častěji říkám, že jsme to Rakousko-Uhersko neměli rozbíjet, byť tehdy asi nešlo jednat jinak. To je ta (ne)výhoda odstupu.
31. 10. 2009 | 19:19

Milan Horky napsal(a):

Jestli to z toho příspěvku chápu dobře, tak řešení je vlastně geniálně jednoduché. Zančněme popisovat a vnímat časoprostorovou realitu života přesněji, bez zevšeoběcňování.

O nic jiného nejde pravděpodobně ani přírodním vědcům, pouze ji hledají na jiných prostorových úrovních. Chování konkrétních částic, atomů, molekul a nebo shluků galaxií. Tak proč bychom toho neměli být schopni i na úrovni jedinců a sociálních skupin?

Co by se pod takovou přesností mohlo skrývat? Pokud někdo krade, nazývejme jej jeho skutečným jménem. Jak jsme se kdysi čertili, po otevření hranic, když na dveřích německých a rakouských obchodů visely cedulky "češi nekraďte?" Stejný mechanismus popsal pan Hořejší u vyhnanství.

Každý lidský organismus, ať je příslušníkem jakékoliv sociální skupiny, je především vybaven pudem své vlastní sebezáchovy. A ten mu nikdy nedovolí vnitřně prožitkově akceptovat a nést vinu za jedince jiného. (Stačí se jen do podobné situace vcítit, jak my prožíváme jakékoliv příkoří (nespravedlnost, újmu) sami na sobě)

Národ, jehož jednotlivci se s takovou přesností opravdu naučí zacházet, získá obrovskou výhodu. Najednou bude umět velmi rychle idenifikovat jména konkrétních lidí, kteří pro jeho vývoj a rozvoj (evoluční potřeba růstu) představují TO SKUTEČNÉ OHROŽENÍ. Jednoduše řečeno, jejich mozek nikdy neuvěří demagogům, populistům, manipulantům, lhářům, a gaunerům všeho druhu.

Každý jedinec bude výrazně přesněji vnímat s kým má tu čest. Zda s člověkem, který se dopustil nějaké chyby poškozující ostatní z pouhé neznalosti a nebo s deprivantem, jehož společenskou roli a mocenský vliv je nutno okamžitě změnit.

Ve výsledku je vždy jednodušší uznat, chybu, omluvit se a napravit ji, než se po staletí argumentačně přetahovat, kdo byl větší gauner. A ve stylu oko za oko pokračovat v budování budoucnosti vesele dál.
31. 10. 2009 | 19:27

Imhotep napsal(a):

Pane profesore, napsal jste to přesně - po vzoru Brouka Pytlíka jste něco dodal. Ujel Vám vlak. Současné bádání a debaty jsou již dál, byť politici na obou stranách straší a straší.
31. 10. 2009 | 19:29

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
děkji za to, že jste se o mě zmínil :-). Říct, že by se mi Vaše názory nelíbily by nebylo asi nejpřesnější. Moje zásadní námitka proti podobným názorům je v tom, že nerespektuje myšlení tehdejších lidí (o relaci příčina - následek.

Toto téma je "der alte Hund", jak říkají Němci. Mockrát jsme o tom debatovali a já jsem to snad nejvíc detaině rozebral na http://blog.aktualne.centru..., kde jsem mimo jiné napsal v diskuzi s panem Stejskalem:

""Pane Stejskal,
Němce mám ve svém rodokmenu a v SRN i zde mám řadu Němců s velmi přátelskými vztahy. O válce nepadlo za léta ani slovo, možná byl jejich děda v SS, já nevím. Ale je mi to jedno. Ale oni si uvědomují, že Německo zahájilo, vedlo a prohrálo genocidní válku na život a na smrt a že je tedy zázrak že vůbec válku nějak přežili. A vědí, že jimi říznutý Čech sedící vedle to ví taky a tak z něho nebudou dělat pitomce. Protože můžeme být skvělými přáteli, ale pitomce ze mě dělat nemůže.
Budoucnost byla nalajnována na Jaltě a Beneš tomu celkovou politiku přizpůsobil, včetně jeho snu spojky mezi východem a západem. Nemohl vědět, že přijde jaderný monopol, který otočí dějiny. Stalin se 70% spálené země tu spolupráci potřeboval. A tak Churchill zahájil studenou válku. Kdyby tu sudetští Němci zůstali tak se okamžitě začla hrát nacionalistická karta a situace v Evropě - tehdejší nálady a názory - byly úplně jiné než dnes. Stalin monopol srovnal a krátkodobě získal vodíkový monopol. Víte, co to znamenalo? Že v tu chvíli už Rusko mohlo totálně zničit západ, obráceně však ne. Stalin by si nás prostě za jásotu Čechů vzal a kdyby někdo v Evropě pípnul, tak by si ho vzal také ... vodíkovka je sto i vícekrát silnější než atomka. Takže USA by mohly jen přihlížet ...
A pokud jde o sudetské Němce - vyhrál by ten, kdo by utekl. ""

Samozřejmě nešlo o nějaké apolitické zemědělce a mstu na nich. Šlo o to, že tenkrát tváří tvář té šílené zkáze dospěli politici k závěru, že je třeba mít maximum monoetnických a monokulturních států vzhledem ke zneužitelnosti menšin v krizových situacích. Sám Beneš píše v Pamětech, že český národ nemůže žít s německým revolverem na prsou ... A tento skutečný důvod dnes v dnešní záměrně vytvářené multi-kulti nikdo z politiků neřekne.

Nikdy jsem v debatě s žádným Němcem nenačal téma 2. WW, natož abych něco vyčítal. To je o ničem, minulost je pro poučení a ne pro zneužívání. Jenže z projevů předáků lansmannschaftu skutečně plyne, že tlustou čáru za minulostí odmítají. A v roce 90, kdy si mysleli, že jsme poražený stát na kolenou a Václav Havel přispěchal s omuvou nám to dali dost tvrdě a argantně najevo. Bohužel ...

Nepřeji Němcům nic zlého, to opravdu ne. Ale co je nenávistná a silná minorita řízená za zahraničí možná v blízké budoucnosti poznají sami.

Víte, demokracie a společnosti vyznávající zásady humanismu a tolerance jsou moc hezké, ale bohužel nemají žádnou definitivu, to jest dnes zde jsou, zítra tu být nemusí. Ale menšiny pak zůstanou ...

Rád bych se mýlil, ale do nástupu nacismu platili Němci za snad nejkulturnější národ a v 19. století se jim dokonce přezdívalo národ básníků a filosofů ...

Only time will tel it ...
31. 10. 2009 | 19:30

n.o.s napsal(a):

Tribun

Lužičtí Srbové jsou dobrý (nikoliv ideální) příklad.

můj názor jest že některé národy a etnické skupiny NEJSOU schopni vládnout sami sobě, což vede k tragikomickým situacím.
31. 10. 2009 | 19:33

Veterán napsal(a):

Pane Hořejší,
dám Vám takový jednoduchý příklad.
Váš syn je v armádě, která momentálně zatlačila útočníka zpět na jeho území. Vrchní velitel zveřejní následující informaci: "Zabitím mnoha tisíc civilních obyvatel útočníka (Drážďany jako zásobovací uzel) ušetříme život tisíce vlastních vojáků". Co byste si vy osobně vybral, zvláště jestli již někdo v okolí ve válce zemřel?
31. 10. 2009 | 19:35

MOR napsal(a):

To Milan Horký

Mýlíte se, přiznat chybu je daleko těžší než se přetahovat - události i dnešních dnů - kroky ing. Klause o tom svědčí. Uznat chybu, to dokáže jen silný, nebojásný a sebevědomý. Slabý odkazuje na ostatní, vždyť přeci oni ...
31. 10. 2009 | 19:36

n.o.s napsal(a):

Karel Mueller

domnívám se že při vašem intelektu je nešťastné uchylovat se ke zjednodušením

nikdo z nás není dle mého soudu schopen kvalifikovaně odpovědět na otázku proč vznikla druhá světová válka.

ale zeptám se vás jinak, kdo financoval Hitlera a jeho válečnou mašinerii?
31. 10. 2009 | 19:40

Paterik napsal(a):

Je ovšem otázkou, jak by ono soužití Němců a Čechů po válce vypadalo. Pro Čechy byla okupace nesmírné trauma a soužití s německou menšinou by bylo velmi problematické a možná by vedlo ke stále dalším konfliktům. Někdy je jediný způsob, jak ukončit vzájemné spory, odělit znesvářené strany od sebe. V tomto případě státní hranicí. Je to temná kapitola našich dějin, ale pochybuji, že se tehdy dalo najít nějaké ideální řešení.
31. 10. 2009 | 19:42

MOR napsal(a):

To Paterik

Pak tedy, hranice ČR měla, Z INICIATIVY ČSR, vésti jinudy.
31. 10. 2009 | 19:44

Daria napsal(a):

Někde jsem četla, že se krátce po válce v některých z těch malých zemí jako je Nizozemí nebo Belgie, dokázali místní lidé i za velkého nedostatku potravin dělit s německými zajatci o jídlo. Moc bych si přála, abychom se jak já, tak i moje země dostaly na podobnou úroveň.
31. 10. 2009 | 19:48

Karel Mueller napsal(a):

n.o.s.:

Přiznám se, že Vám nerozumím. Otázku příčin vzniku 2.WW nikde neřeším, pouze poukazuji na zneužitelnost menšin. Sudetští Němci byli jedním z nástrojů bez kterého by k ní nejspíš nedošlo. Nikoliv příčinou, samozřejmě.
31. 10. 2009 | 20:00

Lila napsal(a):

Napsat tento text v době, kdy ještě doznívají nadšené ovace projevu paní Anděly Dvořákové, která nesnášenlivost, šovinismus a protiněmecký nacionalismus vydává za boj za národní zájmy, vyžaduje velkou dávku odvahy a osobní statečnosti.

Děkuji Vám za to, přesně jste vyjádřil i moje pocity. Také jsem prošla podobným vývojem... Moc jsem se snažila pochopit, co se to v pohraničí tehdy stalo, jaké byly příčiny těch strašlivých důsledků. Začala jsem Karlem Klostermannem a skončila u pamětníků; ostatně část mojí rodiny v Sudetech žila a onu dobu prožila na vlastní kůži.
Soudím, že pravdu měl i jeden z diskutujích na jiném blogu, který připomenul, že na Benešovy dekrety bylo zaděláno už při vzniku ČSR v roce 1918, kdy se z tří milionů Němců stala národnostní menšina.

Ano, nemalá část Němců propadla zhoubné ideologii, stejně jako nemálo Čechů a Slováků o něco později uvěřilo v komunistickou ideologii, jejíž jménem popravovali, věznili a šikanovali své odpůrce. I já jsem pro to, aby byli vždy trestáni jen konkrétní viníci, princip kolektivní viny je zhůvěřilý.

Letos jsem navštívila vojenské hřbitovy v Normandii. V místech, kde probíhaly jedny z nejtěžších bojů 2. světové války, kde města a vesnice byly srovnány se zemí a mrtví se tu počítali na statisíce, je i hřbitov La Cambe, kde odpočívají němečtí padlí. Dostává se jim stejné úcty a piety, jako Američanům, Francouzům, Kanaďanům, Angličanům. Ti vojáci, stejně jako skláři či sedláci německé národnosti z českého pohraničí přece válku nezavinili...
Mimochodem, na německém hřbitově ve Francii je na náhrobcích i nemálo českých jmen, jejichž nositelé bojovali ve Wehrmachtu.

V životě jsem potkala řadu lidí, kteří prošli nacistickými koncentráky či komunistickými lágry (nebo obojím), lidi, kterým tyto režimy rozvrátily nebo zničily život. Žádná nenávist nebo touha po odplatě z nich nevyzařovala, naopak, byli to vyrovnaní lidé, kteří o životě a lidské povaze už něco věděli a naučili se odpouštět. Němci, myslím, svou sebereflexí už prošli, nás teprve čeká... Se zlobou a nenávistí v srdci se věčně žít nedá.

Pane profesore, ještě jednou velký dík!
31. 10. 2009 | 20:10

Paterik napsal(a):

MOR:

jinými slovy bychom vlastně uznali platnost mnichovské dohody? Opravdu se mi jeví jako silně nepraděpodobné, že by na to ať už čeští politici nebo samotný český národ přistoupil.
31. 10. 2009 | 20:11

Bessy napsal(a):

Blog je hezký- city a nějaká naše velkorysost.Ale ,pravdu má p.Karel Mueller-"tváří tvář šílené zkáze"- v tom je asi řečeno vše-tolik hrůzy se nedá nikdy odčinit- vyhnání ze Sudet bylo jen mírnou pomstou- tu by jsme v onom čase cítili všichni.Takže soudit něco, co my jsme nemuseli řešit je dost problematické a vlastně nesprávné-již nemáme ten správný pohled .Přeci určitě v sobě spíše máme"oko za oko,zub za zub",než "ty po mně kamenem ,já chlebem.Navíc-jen tak- ty dnešní "sudetské požadavky" mluví o majetku, ne etice.
31. 10. 2009 | 20:17

n.o.s napsal(a):

Karel Mueller

"Sudetští Němci byli jedním z nástrojů bez kterého by k ní nejspíš nedošlo."

k čemu k druhé světové?, to je nesmysl.

mimochodem rusové nikdy neměli monopol na vodíkovou bombu, jejich návrh byl téměř nefunkční (nedalo se sním dosáhnout MT max v řádu stovek KT)
31. 10. 2009 | 20:21

MOR napsal(a):

To Paterik

Ano, ale pokud český národ potlačoval německou menšinu a menšiny další - např. slovenskou(viz rozpad společného státu), respektive tato menšiny měly tento více či méně oprávněný pocit - a zde je málo platné, že v okolních zemích byla situace podstatně horší - není možno nespokojenost těchto menšin rešit, podle mého názoru, aplikací kolektivní viny a vyhnáním menšiny.
31. 10. 2009 | 20:22

IO napsal(a):

Tyhle věci jsou mnohovrstevné, a proto z nich vyplývá mnoho vzájemně rozporných, protikladných životních osudů, cest, stanovisek a postojů, a to i kdybychom brali v úvahu jen oficální průběh dějin, nikoli nějaké další, skryté, utajené paralelní dějiny, pane profesore! Přinejmenším je tedy třeba všem sebemrskačům a vyčítačům, ať už jsou z kteréhokoli tábora (národa, jak vy to zde pro přehlednou jednoduchost členíte), že dějiny (oficiální i paralelní) n e z a č a l y vyhnáním Sudetských/sudetských Němců, nezačaly dokonce ani Mnichovskou dohodou, a že odchod/odsun/vysídlení/vyhnání většiny obyvatelstva Československé republiky, které se považovalo, nebo bylo považováno za Němce a za Maďary, má svůj původ pravděpodobně už v raném středověku, výrazným uzlovým bodem tohoto dosud neukončeného vývoje byla Velká francouzská revoluce. Je to příliš místně i časově dalekosáhlý komplot, který koneckonců není zapříčiněn národností, než abychom se tady mohli jeho objasnění dobrat, také s ohledem na "politickou korektnost", tedy na témata, případně konkrétní osoby, o kterých mluvit v této souvislosti není dovoleno, je t a b u. Laskavý zájemce ale nalezne přímo ze svého nebo půjčeného počítače v internetu dostatek informací, často naprosto šokujících!
31. 10. 2009 | 20:27

Pocestny napsal(a):

No, badateli, potichu zírám, čelem o zem biji...

Také jste pomaslu došel na konec cesty, kde stojí psáno, boj se sám sebe
31. 10. 2009 | 20:28

Hurá napsal(a):

Pane Hořejší, můžete si klidně dál věřit tomu, že dinosaur skákal tak dlouho, dokud mu nenarostla křídla, ale tomu, co jste zde napsal, nevěřte !
31. 10. 2009 | 20:28

Karel Mueller napsal(a):

n.o.s.:

Německý generální štáb se hájil v Norimbergu tím, že by bez Mnichova Hitlera svrhl a ukázalo se, že nejspíš právem. V Mnichově dostal Hitler bianko šek na rozbití ČR, případnou válku mezi ČR a Německem udělal v rámci národního sebeurčení spravedlivou po Německo. O tom se moc nemluví, když se útočí na Beneše ...

Ale já nechci modelovat další vývoj, coby kdyby. Monoetnický stát nemá pátou kolonu (jen přímé zrádce).

Pokud jde o ty vodíkovky, tak se opírám o "Jasnější než tisíc sluncí". Pokud máte lepší a naprosto věrohodný zdroj, tak to přivítám.
31. 10. 2009 | 20:35

Paterik napsal(a):

MOR:

tyhle věci jsou obávám se, na předlouhou debatu. češi ještě za dob monarchie žili s pocitem, že jsou utiskováni. zdali a jak moc tomu tak bylo hodnotit nechci, ale když češi konečně dosáhli "svobody", neměli pro požadavky něměcké menšiny příliš pochopení. češi krváceli za monarchii, aniž by jim to monarchie kdy splatila. Když "němci" resp. rakušané nedělali prve ústupky jim, neměli příliš chuti dělat je nyní.

Slovensko bylo jistě čechy ekonomicky opomíjeno, ale na druhou stranu jim češi dvakrát poskytli útočiště. Poprvé, kdyžjim hrozilo nebezpečí ze strany zrozeného Maďarska, podruhé když Slovákům umožnili de facto přestoupit na stranu vítězů války. Nicméně myslím, že rozdělení po revoluci bylo správné.
31. 10. 2009 | 20:40

MOR napsal(a):

I já se domnívám, že rozdělení bylo O.K. A zrovna tak se domnívám, že je nutno podrobit vyhnání německé menšiny kritické diskuzi a to především v Čechách, Němci své moderní dějiny sami podrobili kritice, my bychom se měli pokusit o totéž.
31. 10. 2009 | 20:46

Stan napsal(a):

Pane profesore, ty nešťastné návraty dějinami ze strany idealistů (sám se k nim taky počítám), které budou vždy zneužity politiky k aktuálním politickým cílům podle zrovna panující konstelace.

A tak musí být Češi dohnáni k sebemrskačství, z jedné strany za holocaust, který měli na svědomí Němci, z druhé strany za vyhnání právě těchto pro Hitlera plédujících Němců (velmoci jim přece jenom splnily přání "Zpět do Říše", nebo ne?), z té třetí za ruské područí, které bylo výsledkem Jalty a z té čtvrté za pochybnosti o způsobu, jakým se integruje EU. Zkouší to někdo podobným způsobem na Poláky nebo třeba na Dány? A nechají si to oni líbit? 65 let po těch událostech, kdy přímí učástníci ani oběti nejsou naživu, je potřeba to znova otevřít a znova se v tom patlat. A co bude výsledkem? Další kolo restitucí, tentokrát do zahraničí. Budeme vracet již ne jednou, ale několikrát Němci vyplacený "arizovaný" majetek, budeme čelit majetkovým požadavkům potomků vyhnaných sudetských Němců, kvůli nimž jsme se již kdysi vzdali reparací, a kteří již byli bohatě odškodněni spolkovou vládou.

Idealismus je krásná věc, omluva je taky krásná věc, ale politické důsledky? Již dnes se naši ministři střídají v Jeruzalémě jako svatí na orloji, domlouváme prý úžasné kšefty typu bezpilotních letadel pro agresivní války na druhém konci světa. A dva či tři roky do přijetí Chorvatská jsou dlouhá doba, kdy budou moci špičkoví právníci precizovat žaloby na to, že upíráme "našim evropským spoluobčanům" právo na dědictví. Nemám žádné iluze o motivaci Václava Klause, asi jí skutečně byla sociální práva. Ale pokud evropské soudy rozhodují podobně jako ty české, máme se v tomto směru na co těšit. Pokud jako národ neukážeme jednotný a pevný postoj, dopadneme jako bývalá Jugoslávie.
31. 10. 2009 | 20:47

Gru napsal(a):

Milý p. Hořejší,

v těchto otázkách nelze postupovat "bez ohledu na to, co předcházelo" - to se na mne nezlobte.
Stejně tak není na místě prosazovat s odvoláním na nepřijatelnost kolektivní viny kolektivní nevinu, a to ještě selektivně pojatou.
Jistěže šlo o vyhnání, líbí-li se Vám a Vašim zadavatelům to slovo víc než pojem "odsun" - v daném dobovém kontextu šlo o totéž. Je zajímavéí, že dnes nikdo nelká nad neněmeckým obyvatelstvem vyhnaným 1938 ze Sudet a 1940 z Alsaska a rovněž nikdo nehořekuje nad Němci vyhnanými 1944-1945 z Alsaska, z Východního Pruska a Pobaltí (a našlo by se ještě víc). Pouze a jedině sudetská porce vysídlenců je ta palčívá?

Pokud jde o kolektivní nevinu, doporučuji prohlédnout si znovu /jistě jste již někdy viděl) dokumenty např. ze sudetských demonstrací v průběhu Runcimanovy mise. Znáte přece to burácivé skandování:

Lieber Lord,
mach uns frei
von der Tschechoslowakei!!

To nebyla žádná skupinka, to byla masa sudetských Němců.

Shrnuto: selektivní přístup k problematice, vytrhávající jeden segment z kontextu dobové nutnosti je intelektuálně nepoctivý.

Aby bylo jasno - považuji tehdejší velmocenský (idea nebyla Benešova, ale Churchillova) přístup k německému menšinovému (prokázaně destruktivnímu) elementu za jedině možný. Implementovat do tehdejší situace dnešní postoje, modelovaní navíc pozdním revašnismem, je nesprávné. Podporovat tuto snahu pseudoargumenty, předpokládajícími nějaký politický vliv něměcké menšiny (sic!) je hodnmě neobratné.

Čím víc se u nás nachází spolupracovníků působících na erozi B. dekretů, tím zřejmější je, že nejde o nic nevinného. Zbývá jen otázka: je třeba na to pohlížet jako na první fázi? Bude pak následovat požadavek navrácení Alsaska a téměř poloviny dnešního Polska?
31. 10. 2009 | 20:48

n.o.s napsal(a):

Karel Mueller
Norimberk byla parodie na soudní proces, spíš podobné komunistickým procesům v 50 letech nebo ještě lépe procesům s čarodějnicemi.

"high-grade lynching party"

ad) vodíková bomba
Their first Sloika design test, Joe 4, was detonated in 1953 with a yield equivalent to 400 kilotons of TNT (only 15%–20% from fusion). Attempts to use a Sloika design to achieve megaton-range results proved unfeasible.
31. 10. 2009 | 20:48

Samota napsal(a):

Diky pane Horejsi za Vas clanek, temer se vsim mohu s Vami souhlasit.
Take si pri pohledu na zarostle rujny domu v pohranici kladu otazky o co vsechno jsme se kulturne ochudili vyhnanim nemecke mensiny. Nadruhou stranu zlobu tech lidi ve sve dobe po tom vsem, co se udalo dokazu velmi dobre pochopit. A navic, vyhaneni, tentokrat Cechu a dalsiho nenemeckeho obyvatelstva, zacalo uz v roce 1938 po Mnichovu ze sudetskych oblasti. Dobre si pamatuji vypraveni pametniku z nemeckeho Iglau/Jihlavy.
Pres to vsechno mam z celeho odsunu/vyhnani velmi rozporuplne pocity a myslim, ze jsme se nejvice ochudili my sami.
Zdravi S.
31. 10. 2009 | 20:50

Bavič napsal(a):

Eto vaše delo, stařenky a staříci! Měli byste si o tom vyprávět na hřbitově. Je něco horšího, než když lidi s rizikem, že ženřou za rok, pět či deset a žvaní? My mladí se zásadně díváme do budocna, ne do starověku. Hořejší, čím jsi nemocný? Je ti šedesát a představ si, že za dva měsíce můžeš být hromádka popela. Jdi si hrát se vnoučaty.
31. 10. 2009 | 20:51

Inci napsal(a):

Hmmm ... pan Hořejší staví svůj blog na jednom ze základních morálních principů lidstva , na nepřijatelnosti myšlenky kolektivní viny , jenže jsou situace kdy si musíme vybrat jen mezi větším a menším zlem . Já si také neumím představit normální soužití obou znesvářených národů ve společném poválečném státě . Němci by byli po celá léta občany druhé kategorie , všeobecná nenávist by je vystavila neúměrné persekuci . Dokážu si představit i pogromy , nucené práce a ožebračení při snaze nahradit ekonomické újmy Čechů vyvolané válkou ... ne pane Hořejší , tak jako neexistuje žádná národní povaha tak také neplatí , že Češi jsou mírumilovní holoubci ... ostatně Heydrich by mohl vyprávět ...

Odsun Němců a jejich oddělení od ostatních národů má víc kladů než záporů i z jejich pohledu , po válce by se spravedlnosti nedočkali . Ti kdo dnes nejvíc ječí a bojují za návrat jsou ti nejmajetnější z nich , jenže ti také nejvíc podporovali Hitlera a jeho výboje , bez jejich peněz by landsmanschaft dávno neexistoval .
Také je nutno vzít v úvahu ještě jeden aspekt celého problému , náš národ v době před touto válkou ještě neukončil svůj emancipační proces , myšlení spousty lidí odpovídalo době na konci obrozeneckého hnutí což je pochopitelné , slovanský ostrůvek obklopený německojazyčným územím by se choval jinak než Francouzi , Britové a Španělé , kteří nikdy nic takového nezažili . Byla by lepší neustálá přítomnost osvoboditelských armád při snaze oddělit znesvářené národy a zamezovat násilí ... ???

Německý národ když to přeženu zachránilo vylodění v Normandii , jedině přítomnost spojeneckých armád na kontinentě zabránilo Stalinovi sejmout náhubek svým armádám , osud Königsbergu a Východního Pruska je dost výmluvný ... taktika spálené země uplatňovaná Němci v Rusku byla sebevraždou celého národa , Stalin byl naprosto bezskurpulózní a tady mohl ospravedlnit své úmysly ... alespoň před vlastním národem .

Připouštím jistou zaujatost , můj dědeček se vrátil z nucených prací v Hamburku jako kostra obalená kůží ...
31. 10. 2009 | 20:53

Karel Mueller napsal(a):

Lila:

Vaše poznámka o jménech vyjadřuje celou absurditu česko-sudetoněmeckých vztahů. Víte kolik funkcionářů landsmannschaftu má české příjmení a kolik Čechů nesnášící Němce má nejen německé příjmení, ale i echt prajzáckou vizáž? Nemusel bych chodit daleko ...
Mají (či měli) jiné vzpomínky než my.

Heydrich hlásil Hitlerovi (s patřičnou škodolibostí vůči Frankovi), že Češi jsou daleko víc severní Germáni než sudetští Němci.
31. 10. 2009 | 20:55

Paterik napsal(a):

n.o.s.:

norimberk byla parodie? opravdu věříte tomu, že obžalovaní, kteří tam seděli, byli nevinní? Jakým jiným způsobem byste se s nimi chtěl vypořádat? Ano, Stalin to měl vymyšlené, střílet, dokonce už měl stanovené i kvóty - byl tentokrát skromný, chtěl jenom 50 000 popravených. Mimochodem při hlavním procesu honu na čarodějnice byli ti obžalovaní osvobozeni...
31. 10. 2009 | 20:59

Imhotep napsal(a):

pro Gru:

Máte pravdu, je třeba zkoumati věci v souvislostech. Potom ale nepřehlédnětě, v jaké situaci se po roce 1918 nacházela německá menšina. Centrální pražská vláda se vůči pohraničí nechovala vůbec vstřícně a jednostranně podporovala pouze Čechy, takže vznikla řevnivost. Některá území nechla vláda zcela svému osudu - např. Vitorszasko dříve dostávalo finanční pomoc od Rakouska. Československá vláda ho za každou cenu urvala, ale nedosáhla zcela svých cílů, tak se na ty lidi tam vykašlala. Podhoubí tedy bylo založeno. Je tedy třeba zkoumat v souvislostech, ale ve všech souuvislostech - i v těch pro nás nepříjemných.
31. 10. 2009 | 21:01

Pípa napsal(a):

Pane autore, při vší vaší dobře míněné snaze vše dobře a objektivně posoudit, nikomu neublížit, atd jste se dostal do situace, kdy nevidíte realitu. Také na věc nahlížíte pohledem dnešního světa, který je hodně rozdílný od toho, kdy se události děly. Takže, bohužel, s vaší úvahy vznikla hámota.

Dále bych vám chtěl připomenout, že po Mnichovu došlo k vyhnání Čechů ze Sudet. Stalo se to i rodině mého otce. Rozsah byl menší než po válce, ale precedent to asi byl. O tomto se taktně mlčí. Proč asi?
31. 10. 2009 | 21:04

Theophilus napsal(a):

Pane profesore, díky za článek, mluvíte mi z duše. Snad jedině poznámka ke srovnání s Němci, Rakušany atd. Na rozdíl od nás se s vlastními dějinami snažili vyrovnat. Němci prošli dost důkladnou "denacifikací", Rakousko, přestože si dlouhou dobu hrálo na "první oběť Hitlera" (samozřejmě nesmysl), bylo alespoň schopno postavit před soud stovky nacistických zločinců. U nás bohužel ani jeden soud s tzv. českými vlastneci, kteří po válce vraždili německé děti, ani nějaká významná celospolečenská debata nebo analýza. Vůbec nic. O vyrovnání s komunismem ani nemluvě. I díky tomu jsme teď v takovém marasmu.
31. 10. 2009 | 21:04

Karel Mueller napsal(a):

n.o.s.:

Vzhledem k Vašemu názoru na soud v Norimbergu nemá další debata smysl.

Bavič:

Co Vy mladíci v té budoucnosti vidíte?
Svěřte se nám, ať si nad hrobem můžeme ještě zaplakat nebo se od srdce naposled zasmát.
31. 10. 2009 | 21:07

vlk napsal(a):

Pane profesore,
jakkoliv si vás nesmírně vážím, tentokráte s vámi nemohu souhlasit téměř v ničem.
Váš pohled na princip odsunu mi připomíná pohled člověka, kterému se v roce 1945 zabili rodiče při autonehodě a on dnes kaceruje automobilku , s tím , že po ní možná bud e vymáhat náhradu škody za to, že život prožil jako sirotek, protože to havarované auto nebylo vybaveno bezpečnostními pásy, ABS, EDS, zimními pneumatikami a vůbec současnými bezpečnostními standardy. Kdybychom žili v US , nejspíš by takový soud nikomu nepřipadal až zas tak absurdní.
Stejné je to se SN a jejich odsunem. Uplatňovat současné požadavky a standardy lidských práv na dobu po skončení 2.ww, nejděsivější války v dějinách, je dokonale absurdní. Stejně jako uplatňování současných technických norem na tehdejší automobily.

Položil jste si otázku proč vítězné velmoci souhlasily s odsunem?
Pokud ne, W.CH. na to odpověděl velmi jednoznačně- aby bylo zabráněno v budoucnu opakování vzniku světové války tzv. ochranou práv menšin!
Položil jste si jinou otázku - například -opravdu si myslíte, že po 2.ww. po Mnichovu, po dokonané iridentě SN, po Lidicích, bylo soužití s SN v jednom státě možné?
Za sebe říkám že nikoliv.Příkopy byly příliš hluboké. a nezasypatelné. Minimálně jednu generaci.
A zřejmě jste s i nepoložil ani otázku další - totiž jak by as dnes vypadalo soužití s SN , pokud by tady byli zůstali. Po rozpadu federace, po odchodu Slováků. Myslíte , že byste dnes cestoval do Karlových Varů jako součásti tohoto státu? Konvenovalo by vám, pokud bychom museli SN přiznat stejnou míru práv a volnosti jednání jako Slovákům, kdyby současná ČR najednou měla protektorátní hranice? Nejspíš mi odpovíte poukázáním na slovenské Maďary... Ti nijak své argumentaci nepomůžete. Nárůst napětí mezi Bratislavou a Budapeští je zásadní. každý fotbal s Dunajskou Stredou je přísně rizikovou záležitostí. maďarský president je persona non grata na Slovensku. A další eskalace je víc e než pravděpodobná. a to na Slovensku nefunguje fenomen výrazně rozdílné životní úrovně mezi Maďarskem a Slovenskem. jako by tomu bylo mezi současnou ČR a D. Umím si i představit tlaky na náhradu škod pro SN pro poválečnou suspendaci jejich občanských práv, ke které došlo i u těch, co tu mohli zůstat.
Otázka další - zabýval jste s e někdy tím , proč jedna jediná evropská země po 2.ww nepřijala jakékoliv sankce proti svým německým spoluobčanům: a která že to byla? Odpovím. Jde o Švýcarsko. A proč tamní Němci neměli problém? Odpověď je opět velmi jednoduchá. Jako jediní nevolali ein Volk, ein Reich , ein Fuehrer! Byli a zůstali Švýcary. Kdyby totéž byli provozovali SN , žádný odsun by se nekonal. Jenže SdP, pokud s e dobře pamatuji, v posledních svobodných volbách staré ČSR dostala asi 92,5% hlasů. No a oba jsme s e na základce učili, ve stejných letech, že v republice žije 8% německého obyvatelstva. Ten poměr je , možná shodou okolností, přesný.
Položil jste si někdy třeba i následnou otázkou- dejme tomu, že by bylo možné neuplatnit princip kolektivní viny. Ale že by šlo zkoumat každý případ přísně individuálně. S použitím platné legislativy 1. republiky.
Jak si myslíte , že by to a si dopadlo. Muži složili fuehrerovi na frontě. Zejména v 88 pěší divizi, rozbité nakonec v Kyjevě - symbolicky také za pomoci českého tankového sboru.
První republika pro to měla jasný trest - poprava. Podobně pro příslušníky SD,Luftschutzu, Todtovy organizace atd. atd. Prostě napomáhání nepříteli v době ohrožení republiky. Totéž Bund deustche Mutter, Hitlerjugend a podobně. Takže odsun tohle řešil poměrně milosrdně.
31. 10. 2009 | 21:09

vlk napsal(a):

pokračování
Uplatnění konkrétní spravedlnosti by bylo muselo být daleko drastičtější.
SN si svůj osud vybrali sami. Jistě ne všichni. Podobně jako ne všichni říšští Němci. a přece všichni museli projít ztrátou občanských práv po dobu výkonu okupační správy vítězných mocností. také princip kolektivní viny. A kupodivu s tím nikdo problém nemá.
Pokud jde o mne a můj postoj k problému. J e formulován / nejen / výše položenými otázkami a odpověďmi. Ale například tím, že považuji za krajně nešťastný onen Benešův dekret, který dal generální pardon všem krvelačným bestiím tohoto národa při divokých odsunech. ten neměl nikdy vstoupit v platnost.Ani viděno těsně poválečnou optikou.
Nicméně - ostatní Benešovy dekrety považuji za naprosto správné v globálu. O řadě sporných detailů by se jistě dalo mluvit. A president Beneš sám je pro mne sic e historicky spornou osobou, která evidentně nebyla na výši úkolů, které před něj život nakonec postavil, nicméně kdyby nebyl , myslím vyznání reformovaného, bylo by na místě žádat jeho prohlášení za svatého tohoto národa. ušetřil nás mnohých trablů.
A na závěr ještě jedna drobná poznámka. Samozřejmě , že Klaus využil ke své obstrukci a potížismu zcela cíleně jedinou věc na kterou slyší většina národa a bud e slyšet kdykoliv- totiž strachu z revanše SN. Samozřejmě , že šlo o naprosto účelové zneužití Klausem této problematiky. Ale položil jste si někdy otázku proč na to znovu a znovu slyšíme? a položím vám ještě jednu v tomhle kontextu- myslíte si , že by pro nás problém SN existoval v téhle formě, kdyby naše populace nečítala nějakých 10 mio lidí , ale dejme tomu šestinásobek? za sebe říkám, že jako šedesátimilionový národ bychom odsun , jeho následky a nějaké možné majetkové nároky SN vůbec neřešili. Tak jako Rusové ani omylem neřeší otázku Kaliningradu. prostě je zcela zřejmé, že bez atomové války jim nikdo Východní Prusko nevezme a nikdo proti nim nic neuplatní.
Strach českého národa prostě vyplývá z historické zkušenosti Té nedávné i té nejčerstvější- Tou nedávnou je Mnichov, tou včerejší naprosto čerstvou je Obamova stopka radaru.
Velmoci prostě předvedly- dodávám , že demokratické velmoci, c si myslí o národech naší velikosti a významu. takže každému je jasné , že pokud by se někdy otázka SN dostala skutečně na pořad dne ,jsme nejspíš prohrávající. Proto jsme na všechno kolen odsunu a dekretů tak sensitivní. Nikoli kvůli špatnému svědomí. SN dostali po válce jen to, co si plně zasloužili. Nebylo jim zdaleka tak hrozně jako antifašistům v , pokud ještě nějací byli, V Hamburku nebo Drážďanech v dubnu 45.
Naštěstí máte pravdu v tom, že současný Němec je stejný jako současný Holanďan nebo Švéd. A doufejme, že to tak už zůstane.
Přeji vám hezký večer a vlídnou manželku.
31. 10. 2009 | 21:09

Karel Mueller napsal(a):

Paterik:

Trochu byl Vás upřesnil. Stalin chtěl 50 000 zajatých německých důstojníků popravit. A Roosevelt při pohledu na spálené Rusko byl tak otřesen, že v Jaltě prohlásil, že doufá, že Stalin tento požadavek zopakuje.

Narazili na tvrdý odpor Chrchilla, který už plánoval hráz proti Rusům.

Historii je třeba uvádět přesně.
31. 10. 2009 | 21:11

n.o.s napsal(a):

Paterik

Norimberk

Soudní proces který bere svědecké výpovědi jako fakt (bez dalšího ověření)je PARODIE (stejné jako při procesech s čarodějnicemi)
31. 10. 2009 | 21:12

n.o.s napsal(a):

Karel Mueller

"Historii je třeba uvádět přesně."

jen hloupá fráze evidentně
31. 10. 2009 | 21:14

vlk napsal(a):

Karel Mueller

zdar pardále! Jak jd e život?

Četl jsem tvou odpověď lůze pod nickem Bavič.
no viděl bych to trochu jinak.

poznámka první pamatuješ na hlášky , které začínali slovy - my mladí....?

Pozmka druhá:
starý vtip. Víš jaký je rozdíl mezi starýma mladým blbcem? Ten první má netušené možnosti překonat toho prvního.

Dalšího komentáře netřeba.

Jo a s tím .no.s. jsi to uděl a dobře.

nepojedeš zas eněkd y do Práglu?
31. 10. 2009 | 21:15

MOR napsal(a):

To že se někdo zachová vůči komukoliv zle, není argument, pro to, aby jeho chybu první postižený opakoval. A zvláště, je -li otázkou, kdo byl první. :) Jistě, je to argument pro částečné pochopení, nikoliv pro souhlas s takovým jednáním. Spirálu vzájemných obvinění ukončí jen přiznání vlastních chyb oběma stranami.
31. 10. 2009 | 21:19

IO napsal(a):

Ale snad se můžeme alespoň pokusit ukázat na několika drobnostech, jak nám vládnoucí myšlenková klišé brání pochopit Vámi předložená dějinná témata jinak než podle oficiálních doktrín, a možná správněji, pane profesore. Už několikrát jsem Vás upozornil, bohužel zatím asi marně, že pojem „Češi“ nemůžeme ztotožňovat a s pojmem „národ“. Z Vašeho aktuálního pohledu jsou „Češi“ národ obývající Českou republiku. Už to je z jiného pohledu hrubá nepřesnost, protože Českou republiku obývají minimálně čtyři etnika: Češi, Moravané, moravští/Moravští Slezané, Romové a Židé. Pak tedy českou republiku neobývá ve skutečnosti „český národ“, ale přesněji řečeno občané, kteří hovoří česky, většinou česky jako svým mateřským jazykem. Z tohoto pohledu jsou tedy „Češi“ přesněji ti, kdo obývali a obývají území (někdejšího) Českého království, geologicky území Českého masívu, jehož součástí je g e o l o g i c k é území zvané Sudety. Moravané a moravští Slezané obývali po většinu dosavadních dějin jiné státní celky a neměli tehdy volnou možnost pokrevně se mísit navzájem, ani s Čechy, tuto výsadu měla jen šlechta, a tyto skupiny obyvatel tvoří tedy z tohoto důvodu poněkud jiná, svébytná etnika. Ale zároveň všechna výše jmenovaná etnika, která žila na území Čech, Moravy a moravského (rakousko-uherského) útržku Slezska, mluvila jako svým mateřským jazykem buď česky, nebo německy, nebo oběma zároveň (vedle romštiny a jiddisch) a sama sebe považovala buď za česky mluvící Čechy (Tscheche), nebo za německy mluvící Čechy (Böhm), za česky mluvící Moravany (Mährer), nebo za německy mluvící Moravany (Deutschmährer) a tak dále. Takže situace na pozdějším území Československa (když zde pro zjednodušení vynechám relativně krátce připojenou enklávu Podkarpatské Ukrajiny) v dobách Rakouska-Uherska a později v dobách Československa až asi do r. 1946 byla obdobná jako situace ve Švýcarsku, které mluví čtyřmi úředními jazyky. Tak, jako je společnou vlastí (Heimat) všech Švýcarů celé Švýcarsko, nikoli kanton, ve kterém se narodili nebo žijí, s p o l e č n o u vlastí například česky mluvících Čechů a německy mluvících Čechů byly po většinu dějin Čechy (Böhmen) a tak dále. Tento stav pokojného soužití a vstřícné vzájemnosti těchto lidí trval až do rozbití Rakouska-Uherska, odkdy, spolu se vznikem Československa, se rozsáhlé skupiny jeho obyvatel náhle a proti své vůli ocitly v naprosto nečekané a bizarní situaci: na svém vlastním území se stali „národnostními menšinami“ (např. německy mluvící obyvatelé Čech, Moravy, Slezska, maďarsky mluvící obyvatelé Slovenska atd.). V této souvislosti již někteří badatelé cudně přiznávají, že Masaryk a Beneš se „mýlili“, když tvrdě prosazovali falešnou myšlenku takzvaného „československého národa“. Na otázku, proč vlastně a kým bylo rozbito Rakousko-Uhersko, existuje více možných odpovědí.
31. 10. 2009 | 21:22

Ben napsal(a):

Pane Hořejší,
už druhý Váš blog, který jsem pročetl bez dechu.

Nemám co dodat.
Jak už napsala paní Lila, v těchto dnech, kdy doznívají úplně jiná slova ať už V. Klause či jiných, je to od Vás statečné, ale především hluboce lidské.

Skláním se před Vámi a sám ve skrytu duše se stydím, že jsem měl o Vás trochu jiné mínění. Ne moc lichotivé, ale to už je pryč.
Jen ten stud mně zatím zůstal...
31. 10. 2009 | 21:23

vlk napsal(a):

Imhotep

zdravím Vaší velekněžskou učenost!

leč dovolím si nezdvořilou otázku - vlastně několik
1- co myslíte, neměla ta určitá nevstčícnost , v začátcích státu určitý důvod? napříkald v ozbrojených vystoupeních tzv. Deutsch Boehmen proti suverenitě nového státu s e zbraní v ruce?
2- můžete jmenovat ústrky, konkrétní ústrky, kterým byli SN vystaveni od nového s tátu? Kromě jedného známého - požadavku na všechny s tátní zaměstnance , aby uměli doložitelně buď česky nebo slovensky?
3- připadá vám tento požadavek divný?
4- pokud ano, proč existoval za R. U. stejný požadavek na znalosti němčiny u státních úředníků? A nikomu npřišlo divné, že by tomutak nemělo být?
5- proč jakékoliv pokusy o iredentu utichly mezi Sn v r. 1921?
a naopak od té doby byli němečtí ministři součástí téměř každé pražské vládní formace?
6- myslíte, že ono nevstřícné chování vlády k pohraničí, o kterém píšete mělo stejný rozměr jako napříkal d události při tzv. Volkstagu v Brně v r. tuším 1905?
31. 10. 2009 | 21:23

Paterik napsal(a):

Karel Mueller:

tohle já samozřejmě vím, ale neměl jsem pocit, že je třeba to ještě všechno takhle rozepisovat. Historie je komplikovaná věc, kterou není nikdy možné odvyprávět do všech detailů.

n.o.s.:

a vy se domníváte, že svědectví byla vše, co měl soud k dispozici? A co ty stohy dokumentů, v nichž sami němci vypočítávali, kolik lidí dokázali usmrtit? kromě toho zločiny proti lidskosti nebyly jediným obviněním, obžaloba měla celkem 4 body. V nich figuroval např. samotný akt rozpoutání války, porušování mezinárodního práva, teror proti obyvatelům na obsazených územích, a samá takováhle "šeptanda". Ale podle vás asi koncentráky neexistovaly a gestapo bylo něco jako červený kříž, že...
31. 10. 2009 | 21:26

Pája napsal(a):

O tom, že to nebylo morální není sporu, je ale otázka jak by další soužití dopadlo a kam bychom se asi dostali po roce 89...? Oni sudedští němci si mohli vybrat mezi demokratickou ČSR nebo Hitlerem plánujícím holokaust a světovládu. Pokud by Hitler vyhrál nebyli bychom pouze odsunuti(stejně jako Židé, Romové a všichni slované-možná s vyjímkou Slováků a Chorvatů...). Je otázkou zda byla po Osvětimi individuální spravedlnost či nějaká velkorysost možná.
31. 10. 2009 | 21:28

n.o.s napsal(a):

Karel Mueller

věřím že Norimberk je TA nezpochybnitelná událost.

zdá se že jsem nalezl novou modlu, modla jménem Norimberk, má stejné aspekty jako každá modla věří se v ni a nesmí se o ni pochybovat (věřící to stejně ani nedělají).
31. 10. 2009 | 21:32

Karel Mueller napsal(a):

vlk:

Ahoj příteli,
jsem rád, že jsi se tu objevil a díky za skvělý příspěvek, mě se to už nechce tak rozepisovat.

Jak jde život? Jednou jsem ti volal a nedovolal se, mail nějak nemohu najít. A tak posílám :-), rozepíšu se.
31. 10. 2009 | 21:32

vlk napsal(a):

No a jedna drobounká otázka pro zdejší vciťovače, kterých tu je pro men naprosto neuvěřitelný počet-

vážení, zaznamenali jste vůbec , co se dělo před nedávnem a ještě děje na území bývalé Jugoslávie?

To jen jako kostproba situac ena etnicky silně smíšených územích v době postmodernizmu a exzaltace lidských práv pokud s e ke slovu dostanou místní nacionalisté.
co říkáte, měli byste jako obyvatelé z bývalé Jugoslávie na věc stejný názor jako jako máte teď?
pokud ano, máte u domovních a bytových dveří zámek a zamykáte? proč? vždy´t lidé jsou přeci dobří a prevence není nutná!
31. 10. 2009 | 21:33

xxl napsal(a):

Nezmínil jste tady jednu věc. Jestliže Němci v roce 38 rozbili republiku a dopustili se vlastizrady, tak v poválečné perspektivě nemohl nikdo garantovat, že se o to nepokusí dejme tomu za padesát let znovu. Už jednou se ukázali jako nespolehliví a problematičtí. Proto hlavním důvodem odsunu byla snaha ochránit republiku před opakováním událostí ze září 38 a nejlepším řešením byl odsun celé německé menšiny, která zradila jako celek. Cílem byla tedy ochrana země a ne prvoplánová pomsta.
31. 10. 2009 | 21:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Ben:

Dekuji, rdim se rozpaky nad takovou chvalou...
Smim se zeptat, ktery byl ten prvni clanek?

*************************
vlk:

Jsem rad, ze jste se po delsi dobe zase objevil, i kdyz tentokrat spolu nesouhlasime - co se da delat ;-).

..
31. 10. 2009 | 21:36

vlk napsal(a):

Karel Mueller
pardále, ozvu s e ti.
31. 10. 2009 | 21:37

Vilém napsal(a):

Článek profesora Hořejšího je brilantní, diametrálně odlišný od povrchního a nepřesvědčivého vychvalování ČSSD, které zde občas předváděl. Tady se naopak jasně ukazuje, k jak zásadním a pádným, rozumově prakticky neotřesitelným závěrům lze dospět při principiálních pohledech a těším se, že stejnou metodu bude pan profesor používat také při hodnocení aktuálních témat.

Pokud někdo tvrdí, že soužití s Němci bylo nemožné, pak by si měl uvědomit, že totéž se tehdy tvrdilo o Maďarech, ale přes všechnu snahu se je nepodařilo vystěhovat, takže se ukázalo, že soužití s nimi možné bylo. Nejde samozřejmě mechanicky přenášet dnešní standardy na dění v roce 1945, ale měli bychom se například zbavit pozůstatků tehdejších pahodnot a stádní mentality kolektivního lynče, dodnes aplikovaných na jiné menšiny, hlavně jednu menšinu, s níž také údajně "není možné soužití".
31. 10. 2009 | 21:38

n.o.s napsal(a):

Paterik

Ale no tak nepředhazujte mi něco co jsem nenapsal, A ANI SI TO NEMYSLÍM
31. 10. 2009 | 21:38

Gru napsal(a):

Theophilus
Denacifikace? Pouhé vytírání očí, mýtus. Nijak jinak tro ani být nemohlo - pro ilustraci: podle zákona vydaného v březnu 1946 byli podezřelíé rozdělení do 5 kategorií dle závažnosti. Rozhodovalo se podle rotáazníků, kterých bylo je v US zóně během 1 roku rozdáno 13 m,ilionů, v každém z nich bylo přesd 130 otázek... před soudy bylo poístavebo 2,5 milionu lidí během 3 roků... Takové množství lidí za tak krátkou dobu nelze soudit jinak než jen hrubě formálně, stručně řečeno "na oko". Dle toho to taky vypadalo. Kromě toho se v r. 1946 prosadil nový koncept politiky USA, podle kteríého bylo třeba urychleně z Němců udělat klíčové spojence.
O skutečné denacifikaci tudíž vůbec nelze hovořit.
31. 10. 2009 | 21:39

MOR napsal(a):

Ano, život v Čechách není snadný, nečinně jsme přihlíželi holocaustu, vyhnali jsme Němce, rozešli se se Slováky ... ale co budeme, proboha dělat, až zde zbydeme sami? :)
31. 10. 2009 | 21:42

vlk napsal(a):

václav hořejší

pane profesore
naše vzájemné nesouhlasení by s eukázalo v přímé diskusi nejspíš nevelmi zásadní. Jiank díky za přivítání.
Nevím jestli budu chodit. současná politika mne natolik otrávila, že přestávám vidět smysl s e jí jakkoliv účastnit. Včetně voleb a diskusí. Připomíná mi hrabání s e v kafilerních materiálech....
Joa ještě jednu poznámku - váš článek ohledně ČSSD a její politiky považuji za naprosto skvělý A plně vyjadřující moje pocity. A nepíši to proto, že abych vám nezůstal dlužen nějaké laudacio.
31. 10. 2009 | 21:43

Paterik napsal(a):

MOR:

myslím, že se slováky vycházíme líp než před rozdělením a vztahy s německem máme už taky korektní. takže bych se neobával, že zůstaneme sami...

n.o.s.:

váš odpor k Norimberku mi přišel poněkud iracionální, takže jsem si v závěru trochu zaryl drápek...
31. 10. 2009 | 21:46

vlk napsal(a):

Viléme

Maďaři vypálili nějaké Lidice, Nebo zřídilinějaký terezín? nebo Maďarští voliči volalli eď Magyaroszag, eD´ Horty, jeden národ neumím? nějak mi to ve škole zamlčeli.
stejěn jako to, že Maďarsko vyvolalo 2.ww.
A to, že Maďaři nebyli odsunuti s tejně jako němci nám dodnes slováci vyčítají. A právě na Slovenských Maďarech vidíme , co jsme si nejspíš ušetřili. Byť tamní "laboratořů je velmi nedokonalá. Kvůli stejné životní nebo dne s možná vyšší na Slovensku než v MaĎarsku.
31. 10. 2009 | 21:47

Milan napsal(a):

Totolánek beztrestně sliboval po vítězství ve volbách Noc dlouhých nožů.
Neofašisti- krajní pravice,klidně pochodují ulicemi.
Sudetští němci křičí na kancléřku Merkelovou ať našemu prezidentovi veme tipec.
Vám co tomu tak rozumíte bych doporučil
nezapomínat na koncentrační tábory nebo
odkaz E. Beneše.

Odsun je součástí naší smutné historie od které nás ani slavní spojenci nedokázali ochránit.
Dík pane prezidente Václave Klausi, že Vás tady máme.
31. 10. 2009 | 21:49

Pepa Řepa napsal(a):

Zdravím neoflagelantské spartakiádní cvičení pod vedením V. Hořejšího

https://www.youtube.com/watc...

Poupata odkvetla, stuhy vystřídaly flagelantské důtky, jen ta ruka se chvěje.

Kdy vyjedete na turné po EU?
31. 10. 2009 | 21:57

Paterik napsal(a):

Vilém:

pokud sledujete dění, tak jistě vidíte, že soužití Slováků a Maďarů má k dokonalosti daleko. Přes hranici sice dnes už nelétají granáty, ale jen peprné invektivy, ale i pochod nějaké té gardy dokáže leckomu na Slovensku zvednout mandle. A to byli za WWII spojenci a Hitler držel územní nároky svých vazalů vůči sobě navzájem ještě nějak na uzdě...
31. 10. 2009 | 22:03

IO napsal(a):

Proč vlastně a kým bylo rozbito Rakousko-Uhersko? Jaká byla vlastně skutečná činnost a role oněch trojčetných „českých legií“? Kam zmizela koncem 1. světové války část zlatého pokladu Ruské carské říše a celý zlatý poklad Rumunského království a jakou roli v tom případně hráli Masaryk a Štefánik? Bude ta dosud nenalezená část zlatého pokladu Ruské carské říše skutečně znovu nalezena? Proč byli náhle z rozhodnutí tehdejšího papeže vyvražděni templáři? Proč vlastně Velká francouzská revoluce vraždila šlechtu a duchovenstvo? Proč totéž dělali bolševici v Rusku? Do jaké míry je křesťanská církev ještě původní, jak málo případně stačí k jejímu naprostému zničení? Například tyto letmo nadhozené otázky a odpovědi na ně spolu navzájem souvisejí, tvoří červenou nit vedoucí bludištěm dějinných událostí, můžete je zkusit v internetu prozkoumat.
31. 10. 2009 | 22:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubé nadávky ("kreatůra", "lump"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 10. 2009 | 22:05

Ben napsal(a):

Pane Hořejší,
z mé strany to není chvála, jen vyjádření určitých sympatií, které jsem po přečtení tohoto blogu a blogu O bezzásadové politice ČSSD k Vám pocítil :-)
31. 10. 2009 | 22:07

JaPr napsal(a):

co takhle nazírat na česko-německé vztahy z perspektivy 21. století a ne 19.století ?
pak nebude problém uznat jak německou vinu na druhé světové, tak to, že česká odveta do dneška rozhodně nepatří a uznat to není zrada na narodu.
31. 10. 2009 | 22:14

Vilém napsal(a):

Vlk
Maďaři na Slovensku nebyli o nic lepší než v Čechách Němci, dokonce Slovákům upírali právo na národní existenci, zatímco Němci Čechům jen právo na politické prosazení. Samozřejmě že Maďaři za druhé světové války nemohli Slovákům celkem nic udělat, když je neokupovali, ale Maďarsko bylo stejně prolezlé fašismem (Šípové kříže tam ve volbách v roce 1939 získali vyšší podíl hlasů než NSDAP v posledních svobodných volbách v Německu) a touhou po revanši za první světovou válku jako Německo, na nově přivtělených územích pak s židy jednalo stejně jak
Určitě by německá menšina byla dodnes zdrojem určitých problémů podobného druhu jako Maďaři na Slovensku, ale nevidím důvod k předpokladu, že soužití bylo nemožné, mezi tím je ještě obrovský rozdíl, a tak banální problémy přeci nemohou ospravedlnit tak masivní vyhnání. Pokud dnes kalkulujeme s tím, jak bylo vyhnání výhodné, tak bychom měli také započítat, že s nimi bychom měli o tři miliony obyvatel víc s odpovídajícími ekonomickými důsledky, takže ani v tomhle směru není bilance jednoznačná.
31. 10. 2009 | 22:17

Gudka napsal(a):

JaPr

V tom je právě problém, že existují pořád ještě zájmy vydávat poválečné odsunutí problematických menšin za jakousi revanš.
Nikoliv, vždy jsem to chápal - a taky to tak tehdejší politikové vysvětlovali - jako omezení třecích ploch, jako prevenci. Prevence mohou být - jako některéí vakcinace např. - docela drsné, nicméně užitečné a nezbytné.
31. 10. 2009 | 22:20

Vilém napsal(a):

Paterik
Na to jsem odpověděl u v reakci na příspěvek Vlka.
Tam jsem tak dlouho měnil formulace, až jsem zapomněl dopsat, že na přivtělených územích Maďaři páchali válečné zločiny podobného druhu jako Němci v Protektorátu.
31. 10. 2009 | 22:21

vlk napsal(a):

Viléme

když už chcete diskutiovat, měl byste zvážit arguemntaci.

Argumentovat národnostní situací, resp. národnostní politikou na Slovensku před vznikem Československa ze strany maďarů a na základě toho je stavět na roveň SN je věru prima taškařice. Abych vás upokojil, žádný Sudetský Němec nebyl vystěhován na základ ě své eventuální protičeské činnosti do r 1918. opravdu . můžete tedy klidně ulehnout a zahnat případné děsivé s ny.
dokonc e žádný Sn nebyl vystěhován kvůli tomu, že v Německu vznikla NSDAP nebo proto, že vyhrával poslední německé svobodné volby.
V ostaním , vás odkížu na svůj původní příspěvek. co s e vám zdá ohledně soužití možné nebo nemožné je mi dokonale jedno. Co kdyby jste s e zeptal třeba svého dědečka?
a maně si vzpomínám na prjezd Jugoslávií v roc e 1967. Když autobus přijel ke Kragujevaci, byla před cedulí označující město ještě jedna. A bylo na ní napsáno - Němcům vstup do města zakázán. Viděl jsem jí na vlastní oči. Pročpak asi? dvacet let po válce.
31. 10. 2009 | 22:26

Paterik napsal(a):

Vilém:

jenže vaše argumentace má jednu mezeru - Maďaři nikdy Slovensko neokupovali. Ne, že by to nezkoušeli, legionáři s nimi měli co dělat a nakonec jsme byli rádi za Rumunskou intervenci. Kdyby dostali Maďaři někdy na Slovensku volnou ruku, tak byste možná chápal, co to znamená "nemožné soužití". Velice podobná situace ostatně nastávala i v případě maďarské menšiny v rumunsku.
31. 10. 2009 | 22:29

Vilém napsal(a):

vlk
I v roce 1945 se ojediněle na české straně vyskytly pochybnosti o odsunu jako takovém, proto nemohu akceptovat představu, že šlo o přírodně nevyhnutelný proces s předurčeným výsledkem. A také celkovou meziskupinovou zkušenost nelze omezit na léta 1939-1945, konflikty se táhly minimálně od roku 1848 a celková zkušenost Slováků s Maďary byla podle všeho horší. Poukázal bych taky například na to, že dokonce v SSSR zůstala německá menšina, takže o nemožnosti soužití nemůže být řeči.
Jistěže tehdejší politikové měli možnost rozhodnout jinak, například ještě Řezáč v Nástupu popisuje, jak Němci nevěřili, že budou vyhnáni, a chtěli se adaptovat na nové poměry.
V Jugoslávii jsem v 80. letech viděl úplně jiný obraz, německých turistů tam byly úplné mraky, i když v roce 1967 mohly přetrvávat postoje z války, podle mne spíš demonstrativně. Ostatně nedopadlo to tam neblaze právě v oblasti mezietnického soužití?
31. 10. 2009 | 22:38

Vilém napsal(a):

Paterik
Ale sudetští Němci přeci taky neokupovali ČSR, ti se od ní jen odtrhli, podobně jako jihoslovenští Maďaři a při stejné příležitosti.
31. 10. 2009 | 22:41

Paterik napsal(a):

Viléme:

Sudetští němci nás sice neokupovali, ale zato nás okupovali němci z říše. v tomto ohledu veřejné mínění příliš nerozlišovalo. Většina sudetských němců se přihlásila k říši a souhlasila s naší okupací.

a mimochodem, němci žijící v SSSR byli po roce 1941 vystaveni tvrdé perzekuci a byli masově vysídlováni. poklidné soužití jako řemen...
31. 10. 2009 | 22:46

Lex napsal(a):

václav hořejší, Karel Mueller, vlk
Ode mne to bude dnes velmi jednoduché. Stojím jednoznačně na straně Karla Muellera a vlka, které tímto také zdravím.
Kdybych měl hodnotit, kdo tu je profesor a kdo žák, pane Hořejší, sestupujete do školních škamen. Tak zjednodušující pohled na celý fenomén vytváření poválečného uspořádání evropského prostoru jako důsledku druhé světové války, to chce fakt monochromatické osvětlení.
Neposeděl jste, pane profesore, včera v intelektuální pražské kavárně trochu déle? Tento spisek není hoden Vaší erudice a Vašeho akademického stavu.
No, nezoufejte, není každý den posvícení. Možná to píšu příliš přímočaře, možná bych to měl trochu zaobalit, ale mám zato, že někdo to říci musel.
Lex
31. 10. 2009 | 22:47

Černý kašel napsal(a):

Partije je dohrána a náš prezident se projevil jako mistrný hráč. Je to jeho veliké vítězství a současně i vítězství českého národa (byť v tom mají někteří dosud zmatek) ... :)
Všichni ti nafoukaní eurobyrokraté se před ním museli sklonit a jít mu na ruku, protože s velikou noblesou a odvahou přestál všechny výpady a vytáčky té vzteklé smečky (i kolaborantů).
Vynikající úspěch pane prezidente a velký dík vám. Kéž inspirujete i celou naši politickou garnituru ...
Jsem přesvědčen, že další generace budou pana prezidenta ctít jako jednu z největších postav našich dějin.
Já vím, není jistě příliš originální psát nyní o tom, jak náš pan prezident slavně a za podpory velké většiny národa zvítězil, ale pokud člověk nikoho neodsunul ani nevyhnal (tak jako já), proč by nedal najevo svou neposkvrněnou radost ...
31. 10. 2009 | 22:47

Lex napsal(a):

vlk
Jestli takhle vypadá výtvor
"vyhořelého" autora, pak nevím, jak píše ten v plné síle.
Vítejte zpátky z rauše, příteli!
Lex
31. 10. 2009 | 22:51

Vilém napsal(a):

Paterik
Ovšem Maďaři v ČSR byli rovněž přesidlováni, "reslovakizováni" apod., ve všech případech však šlo o jednostranné akce států, nikoli o nějaké projevy neschopnosti soužití ze strany těchto menšin.
Navíc podle mě měli v zásadě právo se odtrhnout, nebýt tehdejších souvislostí, podobně jako měli právo na vlastní stát Slováci. Ti se provinili vůči ČSR vlastně přibližně stejně závažně jako ty menšiny.
31. 10. 2009 | 22:53

Targus napsal(a):

To Václv Hořejší:

Původně jsem se po Vás chtěl parádně sklouznout, nicméně udělali to za mne ušlechtilejší formou Karel Mueller a vlk (tímto je zdravím).
K výše řečenému si dovolím přidat jedinou poznámku. Jste poválečný ročník a silně pochybuji, že jste obeznámen s tím, v jakém stavu se nalézalo po skončení války:
1/ obyvatelstvo,
2/ výkonná moc,
3/ samotné soudnictví.
Tedy ne skutečnosti, které jste si mohl nastudovat, ale jak se říká reál.
A v tomto bordelu byste chtěl posuzovat (= vést regulérní soudní přelíčení) vinu a nevinu dejme tomu milionu lidí, to jest zbytku přeživších dospělých SN? S přihlédnutím k pokleslé morálce, která nepochybně panovala po ukončení války byste chtěl milionu lidí zajistit spravedlivý proces? Jste vůbec schopen domyslet konce takového rozhodnutí? Já pod vlivem zkušeností z balkánských válek ano, rozjelo by se masové vyvražďování přeživších svědků a domnělých viníků. V tomto světle se mi zdá mnohem přijatelnější odsun SN.

To vlk:

Pokud se zde ještě mrknete, pro rozšíření Vašeho duševního obzoru:
jeden národ = égy nemzet
Je možno užít i slůvka "nép", avšak jako hungarista - (těžký)amatér bych pro tento výraz preferoval překlad "lid".
I když "volk" zřejmě také není tak vyhraněn, jako dva naše výrazy.
P.S. Zkuste se někdy překonat a sem tam tu utrousit nějaké moudro, člověku se tu pak líp dýchá.
31. 10. 2009 | 23:06

vlk napsal(a):

Vilém

musíte být za komika?
Ano, už v roc e 45 s evyskytly ojedinělé hlasy proti odsunu. To je pravda. Což neznamená , že měly pravdu.
I dnes s e vyskytují ojedinělé hlasy, že by se mělo povolit volné požívání drog. A ještě ojedinělejší hlasy žádájící legalizaci všech drog. Jsou i ojedinělé hlasy, že krádež vlastěn neí krádeží, protože je umožněna nedokonalou ochranou majetku . že co je řádné hlídáno, nikdo neukradne a jistě by s enašlo na základě téhle arguemnatc e dost těch, kteří by tvrdili , že za krádež by s eněmelo trstat. podobně je tomus dětským sexem. Pedofilové by určitě uěmli arguemntovat, že dětský sex je vlastně přirozený a že by tomělo být povolené. Což neznamená, ani v jednom příapd ě , že je to správný názor.A aby mi bylo rozuměno správně - nestavím nositele tehdejších názorů proti odsunu na rveň hašišáků, zlodějů a pediofilů. Ani omylem. Mylsím, že mezi nimi byl třeba Václav Černý. Jen říkám, že tvrdě menšinový názor je v drtivé většině případů názorem chybným. a opět - ne vždycky, ne absolutně jen vmíře , která opravňuje menšinové názory nerespektovat a na většinovém názoru a jeho paltnosti postavit základ demokracie.

koukám, že Slováci vás stále d rží! Hm. tak znova- ani jediný Němec nebyl vysídlen kvůli své činnosti před roekm 1918. tak už snad dáte pokoj.
Noc prima je argumentace němeci z Rsuka. prý také nebyly odsunuti. No že byste s e o tzv. volžských němcích informoval? Jejich osudu?
V kostce. Po vypuknutí války byli odsunuti do kazachstánu. Do podmínek, které byste nechtěl zažít ani v hororru.
A tam drženi c elou válku. trest za jakoukolvi neposlušnost nebo selhání? Smrt.
Po válce? no spousta z nich by byla rád a šla do odsunu. Jaksi jim nebylo dovoleno: Ne že byli v klidu ponecháni na svých teritoriích! ani omylem. Vybité rusko potřebovalo pracovní sílu. Takže žádný odsun. pragmatismus.
A hned jak s e trošku uvolnili ledy rušští Němci začali hroamdně emigrovat! Až t v německu dělalo problémy.
Copíše řezáč v Nástupu je asi s tejně relevantní jako množství s něhu v roc e 1941 na osud SN.
A že věřili že se nějak zaranžují? Ale jistě. Jenže druhá strana na to nevěřila. Kdyby vyhráli válku, myslíte , že byste tu dneska byl?

A ta Jugoslávie je dokonalou ukázkou toho, jak to funguje na územích s e silnými etnickými menšinami A jejich ambicemi. Lepší informaci o tom, čeho jsme byli učetřeni nelze získat....
31. 10. 2009 | 23:13

vlk napsal(a):

Lexi

díky za květiny. Od vás mne obzvláště těší. Mimochodem, neí problém vám to oplatit. N a Outsidermedia jste napsal skvělý blog!
31. 10. 2009 | 23:14

Paterik napsal(a):

Vilém:

nezapomínejte, že Maďaři by vznik samostatného Slovenského státu nikdy nedovolili. Jak už jsem psal - vpád Maďarů na slovensko nám pomohla odrazit až intervence Rumunů. Pokud by Maďaři slovensko připojili, tak bych řekl, že by se situace nevyvíjela moc růžově. Po porážce maďarských vojsk samozřejmě maďarské menšině nezbylo než se přizpůsobit. I my jsme ostatně dokázali s Němci až do druhé války soužít. Ovšem co šlo před ní, nešlo už tak dobře po ní.
31. 10. 2009 | 23:15

vlk napsal(a):

targus

dvojnásobný dík!
Jednak za květiny - nemohu nic slíbit.. Jsme g¨fakt otrávený a vyhořelý.
A jednak za poučení. Ten egy nemzet nebo a spoň nep jsme měl dát dohromady taky.. Nepředstírám, že umím maďarsky. Jen naprosto chatrné zbytky z dob, kdy jsme povinně vojákoval na východním Slovensku. Nicméně. fakt je že tenkrát s dobrovolnou učitelkou jsme robírali jinou látku. ... a je to už zatraceně dávno.
31. 10. 2009 | 23:18

Targus napsal(a):

To Vilém:

zřejmě jste navštívil tu část Jugoslávie, kde byli Němci bráni jako nejbližší spojenci. V těchto lokalitách jsem vídal v 90. letech na vypálených domech srbských obyvatel velká "U".
Naopak u Kragujevace se potuloval za války můj tchán a hezké vzpomínky to určitě nebyly, protože byl neskutečný problém z něj něco vypáčit. A pokud člověk vypáčil, ihned toho litoval.
31. 10. 2009 | 23:20

typro napsal(a):

Sudetští Němci bytostně nenáviděli ČSR. Byla to pro ně zrada a nikdy se neztotožnili s tím , být menšinou. Při první příležitosti zradili republiku a to jim bylo osudné.Nebo to bylo jinak?
31. 10. 2009 | 23:20

PatientO.T. napsal(a):

Proč je třeba vypočítávat, kolik občanů ČSR volilo před válkou SdP a výslednou sumu uvádět jako argument pro vyhnání? SdP byla naprosto legální strana v tehdejším politickém systému. Důvody, proč jakýkoli volič vhodil do urny svůj hlas právě této straně, byly jistě mnohé a různé. V každém případě lidé volící SdP se nedopustili žádného zločinu vůči ČSR...
Koneckonců i ve zdejší diskusi figurují persony, které by si raději uřízly ruku, než by měly zopakovat svou volbu z r.2006 a které by raději emigrovaly, než by volily právě tu stranu, pro kterou následující 3 roky plamenně horovaly... :-)
31. 10. 2009 | 23:23

Vilém napsal(a):

Vlku
Vidím, že tato věc má nejen pro Vás, ale i pro řadu Vašich vrstevníků obrovský význam.
Nechte si své přesvědčení, ale není založeno na obecných důvodech, nemá obecně přijatelnou oporu, nelze tomu vyhnání dát váhu příkladu, jak by se věci měly řešit, maximálně lze konstatovat, že vinou tehdejší atmosféry a poměrů se prosadilo toto řešení bez ohledu na už tehdy dávno známé a abstraktně hlásané principy spravedlnosti, na něž však i tehdy odpovědnější jednotlivci poukazovali.
Hezký večer
31. 10. 2009 | 23:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"po válce jsme se nerozpakovali aplikovat princip kolektivní viny"
Pane profesore, celá válka je kolektívní státní činností, kdy na jedince se nebere téměř žádný ohled a bylo by dětinské přepokládat, že s prvním mírovým dnem se tato praxe může radikálně změnit. Ostatně Vaše formulace "nerozpakovali jsme se" - kdo my? Máte snad Vy nebo já či kdokoliv z diskutujících nějaký osobní podíl na přijetí rozhodnutí a realizací odsunu bývalých čsl. Němců? Vaše přesvědčení, že "vyhnání českých Němců je temnou skvrnou na cti našeho národa." je jenom pokračování kolektivistického uvažování příznačného pro tehdejší dobu kombinovaného s ideologickou dnes u nás prosazovanou mantrou o nepřípustnosti kolektívní viny.
K té společnost, ovšem zdaleka ne všude ve světě, dospěla po desítkách let od konce WWII, logicky nelze předpokládat retroaktivitu ve společenském vědomí.
Škoda, logika přírodovědce by měla přinášet exaktnější závěry i v oblasti společenských disciplín.
31. 10. 2009 | 23:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vilém:
"vinou tehdejší atmosféry a poměrů se prosadilo toto řešení bez ohledu na už tehdy dávno známé a abstraktně hlásané principy spravedlnosti, na něž však i tehdy odpovědnější jednotlivci poukazovali" Opravdu? Mohl byste konkrétizovat ty jedince?
31. 10. 2009 | 23:27

PatientO.T. napsal(a):

Jen ještě malou poznámku. Jako obyvatel Sudet musím dnes a denně konstatovat, že naši Němci nám tady stále chybějí...
31. 10. 2009 | 23:29

Josef Ježek napsal(a):

Je to strašné a nevím, jak se s tím vyrovnat...
Již podruhé jsem se přistihl, že s p. Hořejším souhlasím. Naštěstí vložil vždy nějaké ty poznámky, s nimiž mohu polemizovat.
Nejít volit (minulý blog) není žádné řešení. Cestou volby nejmenšího zla si člověk i v tom dnešním marasmu může jakž takž vybrat.
Hirošima, Nagasaki: díky atomovým bombám bylo ušetřeno obrovské množství životů, zejména pak japonských a civilních. Jak myslíte, že by po zkušenostech z Okinawy probíhalo dobývání japonských ostrovů?
Drážďany: nelze zpochybnit právo spojenců na nálet kamkoli v Německu, a to do 8.5.45. Drážďanský nálet navíc byl realizován na objednávku Rusů (či sovětů).
Přeji hodně inspirace do dalších blogů
Josef Ježek
31. 10. 2009 | 23:29

PatientO.T. napsal(a):

31. 10. 2009 | 23:31

Matyáš napsal(a):

Žvásty o tom,že 90% sudeťáků vítalo Hïtlera-to je směšné.Ono 90% čecháčků tleskalo Gottwaldovi a on je nechal v podstatě zavřít do jednoho velkého koncentráku.Naprosto souhlasím s blogem,do posledního písmene!Tady se pořád omílají nacionalistické fráze,hovoří se o "německém revanšismu"-a přitom ten český revanšismus byl stejně odporný,jako německý fašismus.My tady často zaměňujeme pojem národ a pojem vlast.Skutečný vlastenec miluje svou zemi bez ohledu na to,jestli jsou její obyvatelé stejné národnosti,barvy pleti apod.Nacionalista (Dělnická strana,pan Klaus a Národní strana a komunisté a další) je "hrdý" na svůj národ a na vlast kašle.Proto byl odsun německé menšiny podle principu kolektivní viny zločinem nejen "mocností",které s tím souhlasily,ale i zločinem všech těch vykutálených čecháčků v čele s morální kreaturou Benešem.On totiž Beneš např.Emila Háchu velice dlouho přesvědčoval,aby "vzal" prezidentský úřad a ujistil ho plnou podporou.Po válce tentýž Beneš (který mimochodem pro Háchu během války nehnul prstem) nechal dr.Háchu napospas zdivočelým hordám revolučních gard,jejichž členové se rekrutovali většinou z konfidentů gestapa a z naprosté lidské spodiny.Tentýž Beneš nebyl schopen ničeho,co by Československou republiku zařadilo mezi vítěze války jinak než na papíře.A co šlo před válkou,šlo i po ní.Normální soužití možné bylo.Němci sami velice rychla vystřízlivěli z podobného ideologického opojení,ze kterého my jsme nebyli schopni vystřízlivět ani po 20 letech od nástupu demokracie-stále se mnohým stýská po totalitě a po časech,kdy všechno za ně dělal stát.Klaus se projevil jako opravdu senilní stařík,ze kterého má legraci celý svět-nejen Evropa.A jeho "dodatek" k LS je jen plácáním do vody a potvrzením blbosti velké části národa,který oproti národům jiným utrpěl ve 2. světové válce jen nepatrné šrámy.Když srovnám oběti války u nás a např. v Polsku nebo ve Španělsku,tak jsme byli válkou téměř nezasaženi.A to nemluvím o obětech na straně Ruska,protože tam krev obětí má na rukách nejen Hitler,ale stejně tak jeho zrcadlový obraz-Stalin.
31. 10. 2009 | 23:31

PatientO.T. napsal(a):

2 Matyáš:
Kruté a pravdivé. Krásně napsané...
31. 10. 2009 | 23:38

Milan Bukovecký napsal(a):

Vážený pane Hořejší,

hrdinně jste počkal, vylezl ze sklepa, vzal do pusy kostku cukru, skrz něj se napil čaje a v duchu sloganu: „podle gusta žádný dišputát“, jste promyšleně vyřadil většinu oponentů, zatáhl do toho i svou ženu, chyběli jen děti. Také že se mi nechtělo psát, natož přitakávat na laciné a podprůměrné řeči samozvaného moudra. Jako ve vystřihovánkách Neználka je skryt Váš kompilát obžaloby „primitivních kývačů Klause“. V podstatě je to udivená obžaloba „ onemocnělého národa, nemocného tituly, který nemůže léčit sám sebe“( úprava citátu Parkinsona ),že tleská „obludě Beneš-Klaus“ a Vy, vědom si své propůjčené výjimečnosti, neomaleně vypouštíte cinty, jakoby sepsané na ohnilém prkénku, můžete si vybrat kde. Do textu jste pak zakomponoval jen to, co se hodilo a rozehrál lítostivou hru namyšleného provokatéra.

Dobrý večer, pane Hořejší, dnes je to za 5!

Milan Bukovecký
31. 10. 2009 | 23:41

Targus napsal(a):

To Zbyněk Matyáš:

...válka je kolektívní státní činností, kdy na jedince se nebere téměř žádný ohled...

Kde jste na takovou kravinu přišel? Ve válce se přece neberou absolutně žádné ohledy na celé národy, o nějakém jednotlivci nmůže být ani řeči!!!
Jinak s Vámi souhlasím téměř do puntíku.
K autorovi - pan Hořejší nám prostě předvedl krásnou etudu čecháčkovského sebemrskačství, které nám tady zavedla média v dobách, kdy se za odsun začal omlouvat Venca Veškrna, a které se rozvinulo do dokonalosti v éře plodného ministrování Džamily von Kyzylkum.
K tomuto blogu už jen chybí připojit klip nebo alespoň sérii fotografií, kterak se autor ze žalu nad provedeným odsunem vrhá na domácí hnojiště, an si tamtéž trhá a jinak ničí zmáčený a zasmrádlý šat, přičemž mu jeho životní družka sype z uhláku na hlavu popel ze severočeského hnědého uhlí.
31. 10. 2009 | 23:43

PatientO.T. napsal(a):

Série fotografií? Tady je:
http://aktualne.centrum.cz/...
31. 10. 2009 | 23:47

vlk napsal(a):

Viléme

tenhle problém je fatální a měl by mít zásadní význam pro každou zdejší generaci. Jeho otevření mže následovat kdykoliv a vždycky bud e na kraji existenc e státu a národa.
třeba to někd y pochopíte.

Patient )byl byste tak laskav a vysvětlil, jak s Sudetech chybějí SN? Myslíte že jako v A ši by byl blahobyta že by nebyla zavření Ohara nebo Tosta? Nbeo v kraslicích krajka? Nebo že by Amatka teď silně prosperovala? nebo že by na Tachovsku vzorně fungoval státní statek?

No ku d jd eo legalitu SdP. Jistě , byla to legální strana. to její velký vzor NSDAP byla také!
A měly stejné cíle. I ty byly legální? a poslední volby nebyly o posílení rpeubliky aspolužití v jednom s tátě. Poslední volby byly ze stran SdP jasně postavené na rozbití rpeubliky. Hla s pro SdP byl hlas proti republice.
SdP s enatjila nijak zakládáním svého ozbrojeného křídla achtí ozbrojenou mocí vystoupit proti svémustátu. Bohulibé a přísně demokratické počínání.

Ano ve zdejší diskusi figirují lidé, kteří nejsou ochotni volit stejně jako v r. 06, protože si umí vzít poučení. A dokonce jsou s chopni reflexe cvv tom smyslu, že dojdou k závěru, že ti , co s ejim jevili báti alespoň minimálně menším zlem jsou úplně stejní jako ti, co jsou pro ně nevolitelní. Chápu, naopak, že jsou lidé, kteří toho schopni nejsou. proto to tady vypadá, jak to vypadá.
31. 10. 2009 | 23:47

vlk napsal(a):

Milan Bukovecký
tak stakovýmhle duševním průjmem jste mohl skutečně zůsta tam , kd e jste byl.
Co takhle zkusit nějakou a rgumentaci? nebylo by?
Radši nějaký veršíček?
pro šmíru stupnice neexistuje.
31. 10. 2009 | 23:51

Karel Mueller napsal(a):

Lex, Targus:

Díky a zdravím Vás též :-).

Speciálně pro právníka:

Beneš napsal ve svých pamětech, že občan státu má spoluodpovědnost za zahraniční politiku tohoto státu, jinak bychom se nikam nedostali. A právě tento princip bere za své. Dotaženo do absurdna: Rusové by usoudili, že je štvem a jednou vodíkovkou by vymazali Prahu i okolí. Pak by se třeba v rámci voleb dostal někdo jiný k moci, tento čin odsoudil a pak už by se tady objevila dobrosrdečná ruská tvář, bratrsky nás objala a prohlásila, že za nic nemůže a Rusko s tím činem nesouhlasí. A hrozně se divila, že nad ním nejevíme nadšení.

Absurdní? Samozřejmě. Ale nějak je tento přístup čím dál víc akceptovaný. Se všemi důsledky z toho plynoucími.

MerryMan napsal v jedné debatě snad nejskvělejší příspěvek, který o 2. WW kdy někdo v těchto debatách napsal. Volně asi takto:

Z fronty se vrátili otrlí muži, kteří byli zvyklí léta střílet a pak se domlouvat. Často jim ta okamžitá střelba zachránila život. A ti nemohli změnit své zvyky za týden ...

A já k tomu snad mohu jen dodat, že mě vždy fascinovaly hlubokomyslné úvahy o 2.WW našich humanitních intelektuálů při představě, jak by se chovali, kdybych je oblékl do uniformy a nějaký lampasák na ně houknul... A teď vůbec nemám na mysli profesora.
31. 10. 2009 | 23:52

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
Džamila von Kyzylkum? Není to spíše Dzhamila von Komotau, občanka ČR? A není to jedno?
Co vy to vlastně máte společného s těmi Poláky?
31. 10. 2009 | 23:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Ani jeden příklad odsouzení odsunu.
31. 10. 2009 | 23:54

vlk napsal(a):

Trgus

pane kolego, dovoluji si vás upozornit, že psoledním diskusním příspěvkem jste si věru zadělal.
Zamindrákovaný flagelant není schopen pochopit vůbec nic. tomu prostě kape místo arguemntů žluč z tlamky.
Řečeno a Dantem - zanechte marného konání. Smím li nezištně poradit.
31. 10. 2009 | 23:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Matyáš:
Není vám blbé ukrádnout polovinu nicku? Vaše další žvásty nekomentuji.
31. 10. 2009 | 23:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
Promiňte mi, prosím, mou snahu o korektnost.
31. 10. 2009 | 23:57

Navvy napsal(a):

Prakticky všichni sousedé Německa odsunuli své Němce. Poláci si zabrali kus bývalého Německa a také tamní německé obyvatelstvo přesunuli do oblasti ohraničené poválečnými hranicemi Německa. Ano, ten přesun byl tvrdý a nebýt toho co mu předcházelo, byl by i nepřijatelný. Jenže zpochybňování poválečného přesunu německého obyvatelstva po II. světové válce je i revize jejích výsledků. Nic víc, nic méně. Ano, přesun byl z dnešního pohledu nepřijatelný a paradoxně na tom možná ti přesunutí materiálně vydělali (tak jako většinou materiálně na svém přesunu vydělají lidé jejichž vesnice musela ustoupit vodní nádrži. Dnes by už takovou návrž třeba nikdo nedovolil. Tak tu nádrž vypustíme? Nepřipomínejme už dnes Němcům naše mrtvé a nenechme si připomínat naše přesunuté občany, kteří se rozhodli stát součástí Velkoněmecké říše.
01. 11. 2009 | 00:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
"Jako obyvatel Sudet musím dnes a denně konstatovat, že naši Němci nám tady stále chybějí..." taky patříte k Herrenvolk?
01. 11. 2009 | 00:01

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:
Nevím, který z vámi jmenovaných podniků by existoval. V každém případě, pokud by tady naši Němci zůstali, nezmizely by stovky historických sídel, nebylo by nutné navážet do Sudet póvl neschopný samostatného života, nemohly by být Karlovy Vary prodány východním barbarům, nebyla by zničena přirozená struktura společnosti. Mimochodem, osud podniků, které jste vyjmenoval, jasně deklaruje, že my, Češi, jsme je bez Němců přivedli na buben a že tedy nám ti naši Němci snad opravdu chybí...
Vaše tanečky okolo SdP jsou jen pro ty, kteří tančí s vlky. Byla to legální strana. Tečka. Myslím, že MV fungovalo i za 1.republiky...
Členové KSČ, proč nebyli po 89. odsunuti? Po skončené VÁLCE, byť studené, jako kolektivní viníci, měli snad být se svými 30 kg odsunuti (nikoli vyhnáni, samozřejmě) v lepším případě za Ural, v horším do Vladivostoku?
01. 11. 2009 | 00:06

Ben napsal(a):

Pane Hořejší,
ale stejně máte štěstí, že Vás někteří i po tomto článku stále titulují Vaším jménem.

Co říkáte na to, jak se tady a nejen tady pojmenovávají bývalý prezident nebo bývalá ministrině? Nesvědčí to taky o něčem?

Přeji dobrou noc

Přiznávám, nemám rád současného prezidenta a když už ho zmíním, nenapadlo by mě ho ale pojmenovat jinak, než pan Klaus, Václav Klaus nebo prostě prezident.

Také se snažím nechodit na blogy svých neoblíbenců. Nemusím se nervovat a nemusím jim alespoň v duchu nadávat. Proto se divím, kolik nadávek a různých hanlivých titulů má od svých neoblíbenců třeba pan Pehe. A to dokonce i od takových zkušených diskutérů, kterým se na blozích říká elegáni...
01. 11. 2009 | 00:10

PatientO.T. napsal(a):

2 Zdeněk Matyáš:
Nikoli. Jsem čestný muž: chodský Rusín nebo rusínský Chod. Jako takový jsem pochopitelně ve svých kořenech zasažen jak nacionálním, tak internacionálním socialismem. Vzpamatovali jsme se z toho...
01. 11. 2009 | 00:11

PatientO.T. napsal(a):

Mein Gott!
Znovu ten Zdeněk. Promiňte Zbyňku... :-)
01. 11. 2009 | 00:12

Ben napsal(a):

Rozloučení mně naskočilo dřív než dokončení :-)

Vidina spánku byla asi silnější :-)

Tak dobrou
01. 11. 2009 | 00:13

PatientO.T. napsal(a):

2 ZM:
K těm mým odkazům: chtěl jste konkretizovat jedince. Dostal jste svoje.
Zajímá-li vás to detailně, tak si to najděte, člověče, já nejsem guglík. Jestli jste nikdy neslyšel ve spojení s odsunem Němců o Tigridovi a Marešovi, tak máte opravdu velké mezery.
01. 11. 2009 | 00:18

brazilec napsal(a):

Zbabělí Češi využili války aby se s tichým souhlasem nejprve zbavili židovské menšiny a aniž by se zasloužili o porážku nacismu profitovali opět odsunem dalších menšin na území ČSR.S nikým se totiž nesnesou a podle toho vypadá jejich historie, což se odráží i na vnitřní politice.Netolerance, nesnášenlivost,hulvátství.
01. 11. 2009 | 00:19

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

Vážený, studujte lépe a více. V Postoloprtech nejsou identifikovány mrtvoly a není určeno datum jejich pohřbení. Podle toho, co jsem si přečetl, je zřejmé, že k pochovávání či spíše zakopávání zde došlo v několika termínech, což neodpovídá časovému průběhu odsunu. Dále se v tomto prostoru ztratila skupina židů určených k odsunu(už zas ten odsun) do Terezína. Dále tudy procházely kolony vězňů, jakož i uprchlíků ještě za války. Prokázaná vražda, o níž se ví, kdo vydal rozkaz a kdo ji vykonal, je pouze u několika jednotlivců. Takže klidně můžete vstát z hnojiště a setřepat popel a slámu z vlasů.

S Poláky nemám společného naprosto nic, kromě toho že většina z naší množiny vypadá jako Homo sapiens sapiens. Kromě toho ovládám jejich jazyk v míře dovolující vzájemné porozumění slovem i písmem, aniž bych navštěvoval školy s tímto vyučovacím jazykem. Vše ostatní je irelevantní. Pokud jste myslel vztah k Polsku, taky nic moc, kromě toho, že z rozděleného území Těšínského knížectví pochází část mých předků, se kterými ovšem neudržuji bližší vztahy. Konc výslechu?
01. 11. 2009 | 00:19

Karel Mueller napsal(a):

PatientO.T.:

Koncem šedesátých let nás hodnotili Američané oblasti jaderné energetiky téměř jako GB nebo Francii, v keždém případě v první desítce. Myslíte, že nám to tu udělali Němci?

Podle plánu Stalina jsme se začli orientovat na těžký průmysl. Znáte Vůbec strukturu našeho průmyslu a naši výrpbu před rokem 89?

Chtěl by jste členy KSČ vystěhovat? ČSSR zahájila a vedla genocidní válku pod vedením KSČ? Nestačím žasnout.
01. 11. 2009 | 00:20

Petr napsal(a):

RE Matyáš: Naprosto souhlasím s Vašimi závěry. Jen chci něco dodaz. Beneš byl zakomplexovaný, sobecký a umíněný skrček, který nás zaprodal Stalinovi. Ve svém velikášství chtěl hrát jakýsi ,,most,, mezi Východem a Západem, ale dělal všechno možné nikoli pro to, aby se ČSR po válce stala neutrální zemí, čehož jsme jako ,,protektorát,, tedy ,,chráněné,, území mohli dosáhnout mnohem snadněji než např. Rakousko, tedy Beneš ve svém fanatickém rusofilství dělal všechno pjr to, abychom spadli do sféry vlivu Ruska. Jednal se Stalinem za zády západních spojenců, přesvědčoval je, že Rusko pod vedením Stalina směřuje k demokracii a měl jistě i velký podíl na výsledku jaltské konference. Nakonec se spojil s komunisty a umožnil jim dostat se k moci.
Už za války připravoval vyhnání německy mluvících obyvatel předválečného Československa, tedy německy mluvících Čechoslováků. A když mu to západní politici rozmlouvali, tak prohlásil, že to stejně provede a to za pomoci Stalina. Což také udělal.
K té Postupimské konferenci. V průběhu konference se jejím účastníků donesla zpráva o vyhánění německy mluvících obyvatel z východních území, která vyvolala rozhořčení a odpor. Nakonec však bylo konstatováno, že se VYHÁNĚNÍ NEDÁ ZABRÁNIT A PROTO JE NUTNÉ, ABY PROBÍHALO SPOŘÁDANĚ A ORGANIZOVANĚ FORMOU VYSTĚHOVÁNÍ a zároveň, že je třeba ve válkou zničeném Německu vytvořit podmínky pro přijetí milionů vyhnanců.
Tedy není pravdou, že by vyhnání z československých a polských území bylo rozhodnutím západních mocností, pouze to musely přijmout jako fakt, kterému nemohly zabránit

. Je zajímavé, že se tak nedělo na západě, ve východních oblastech Francie, Belgie a Holandska jsou dodnes početné německy mluvící menšiny. Stačí si poslechnout některou rozhlasovou stanici z této oblasti a vysílání je tam dvojjazyčné, střídavě francouzsky a německy a dokonce v dialektu.

A ještě dovětek: je zajímavé, jak se Klaus podobá Benešovi národoveckým fanatismem,necitelností, sobectvím a umíněností. A dokonce i vzhledem. Snad až na ty brýle.
01. 11. 2009 | 00:25

Ben napsal(a):

Narvy,
ještě než usnu...

Poláci si nic sami nezabrali.Někde jsme četl, že chtěli hranice předválečné jako my, bohužel pro ně, rozhodl Stalin. Kus Německa dostali za kus Polska zabraného SSSR.
01. 11. 2009 | 00:26

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:
Nechci nikoho stěhovat. Jen se pozastavuji nad tím, proč lidé do krve hájící princip kolektivní viny u sudetských Němců se vždycky velmi vyděsí nad možností, že by komunisté, členové zločinecké organizace KSČ, kteří nás na 40 let připoutali k říši zla, měli následovat příklad SN a odsunout se do své politické Otčiny.
01. 11. 2009 | 00:26

Milan Bukovecký napsal(a):

Vlk

Nějak jste zatuhnul. Měl byste brzdit. Měl byste se věnovat čemu rozumíte. Jestliže jste nepostřehl o čem to je, nepřekročil jste svůj stín. A k těm veršíčkům, nechte bejt, až se je naučíte, napište mi, je to začátek něčeho lepšího ve Vás.

Upřímně, vůbec nevím proč jste mi psal.

Milan Bukovecký
01. 11. 2009 | 00:27

majolenka napsal(a):

nejsem pamětník odsunu, ale slyšela jsem, dva názory oba jako osobní zkušeností vypravěčů, oba od Čechů, kterých si vážím oba se shodují na tom, že s odsunem byli vyhnáni i slušní Němci, oba se shodují v tom, že si nastupující čeští "kádři" už zajišťovali a rozebírali pozice a majetky, jeden z vypravěčů žije dodnes v pohraničí a zažil i nehezké věci po válce, kdy se v pohraničí i po válce odehrávali "bitky" - nikoliv ilegální útěky, dnes se oba spíš strachují, že pohraničí spíš ovládnou Vietnamci s trpaslíkama
01. 11. 2009 | 00:27

Petr napsal(a):

RE Matyáš: Naprosto souhlasím s Vašimi závěry. Jen chci něco dodaz. Beneš byl zakomplexovaný, sobecký a umíněný skrček, který nás zaprodal Stalinovi. Ve svém velikášství chtěl hrát jakýsi ,,most,, mezi Východem a Západem, ale dělal všechno možné nikoli pro to, aby se ČSR po válce stala neutrální zemí, čehož jsme jako ,,protektorát,, tedy ,,chráněné,, území mohli dosáhnout mnohem snadněji než např. Rakousko, tedy Beneš ve svém fanatickém rusofilství dělal všechno pjr to, abychom spadli do sféry vlivu Ruska. Jednal se Stalinem za zády západních spojenců, přesvědčoval je, že Rusko pod vedením Stalina směřuje k demokracii a měl jistě i velký podíl na výsledku jaltské konference. Nakonec se spojil s komunisty a umožnil jim dostat se k moci.
Už za války připravoval vyhnání německy mluvících obyvatel předválečného Československa, tedy německy mluvících Čechoslováků. A když mu to západní politici rozmlouvali, tak prohlásil, že to stejně provede a to za pomoci Stalina. Což také udělal.
K té Postupimské konferenci. V průběhu konference se jejím účastníků donesla zpráva o vyhánění německy mluvících obyvatel z východních území, která vyvolala rozhořčení a odpor. Nakonec však bylo konstatováno, že se VYHÁNĚNÍ NEDÁ ZABRÁNIT A PROTO JE NUTNÉ, ABY PROBÍHALO SPOŘÁDANĚ A ORGANIZOVANĚ FORMOU VYSTĚHOVÁNÍ a zároveň, že je třeba ve válkou zničeném Německu vytvořit podmínky pro přijetí milionů vyhnanců.
Tedy není pravdou, že by vyhnání z československých a polských území bylo rozhodnutím západních mocností, pouze to musely přijmout jako fakt, kterému nemohly zabránit

. Je zajímavé, že se tak nedělo na západě, ve východních oblastech Francie, Belgie a Holandska jsou dodnes početné německy mluvící menšiny. Stačí si poslechnout některou rozhlasovou stanici z této oblasti a vysílání je tam dvojjazyčné, střídavě francouzsky a německy a dokonce v dialektu.

A ještě dovětek: je zajímavé, jak se Klaus podobá Benešovi národoveckým fanatismem,necitelností, sobectvím a umíněností. A dokonce i vzhledem. Snad až na ty brýle.
01. 11. 2009 | 00:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

brazilec:
Nelžete, české obyvatelstvo většinou s Židy, které likvidovali Němci, sympatizovalo. Co se týče hulvátství, podle Vašeho nicku soudě bych tipoval portugalsky hovořící Jihoameričany. :)
01. 11. 2009 | 00:28

mb napsal(a):

dobrý článek pane

( vidím to podobně )
01. 11. 2009 | 00:29

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
To nebyl výslech, jen poznámka. Reagoval jsem na skutečnost, že v případě paní Stehlíkové (opravdu ji jako političku nemám rád) je pro vás důležitá její národnost. Se státní příslušností se zkrátka nespokojíte. Jako kdysi...
01. 11. 2009 | 00:30

Targus napsal(a):

To Ben:

Pokud narážka o titulování patřila mně, vězte, že jsem většinou schopen komunikovat i s lidmi, se kterými se rozcházím v názorech. Jsou však lidé, jejichž skutky (a někdy neskutky) zapříčiňují, že se mi samo jejich jméno příčí v ústech. Mimoto o předchůdci Václava Klause jsem se vyjádřil v tom smyslu, že jej odmítám uznávat jako hlavu a čelného představitele našeho státu, přičemž jsem roztrhal svůj český pas. A zatím tento člověk nedokázal mé stanovisko ničím změnit.
01. 11. 2009 | 00:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Petr:
Dovolím si doplnit, že o naší poválečné příslušnosti do oblasti sovětského vlivu bylo rozhodnuto na konferenci v Jaltě v 1944 a Beneš na to měl velmi malý vliv.
Vysídlení čsl. Němců prosazoval především W. Churchill a téma odsunu bylo připraveným bodem jednání Postupimské konference.
01. 11. 2009 | 00:34

PatientO.T. napsal(a):

2 Zbyněk Matyáš:
To už bylo docela dost Němců pobito a vyhnáno, než proběhla Postupimská konference, není-liž pravda?
01. 11. 2009 | 00:37

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Hořejší,
velmi výstižně a přehledně jste popsal situaci. Vaše úvaha nesměle vrcholí slovy:
"Na druhé straně by mi vůbec nevadilo, kdyby zde v rámci volného pohybu v EU za několik desítek let zase byla výrazná cizojazyčná (třeba německá) menšina."
Tedy - jak to bude dál?

Strašení Němci mi připadá opravdu nesmyslné: jako jednotlivci i jako národ prošli (nucenou!) sebereflexí a snad i díky tomu (spornému?) odsunu lze říci, že dneska máme vynikající vztahy (osobně mohu ptvrdit na základě laždodenních vztahů z pracovní oblasti). Ale furt se bojíme Němců, zatímco národní majetek nám tady přes různé tuneláře pokoutně vykoupili Rusové. - Nic proti nim, ale jestliže vztahy k Němcům máme teď konečně narovnané, o Rusech to říci nelze. Rusové žádnou sbereflexí neprošli, většina Čechů se jich buď bojí, nebo jimi pohrdá, ale snaha po sblížení není žádná. Přitom u nás tvoří početnou a majetnou enklávu, která nikomu nestála ještě ani za sociologický výzkum.
01. 11. 2009 | 00:38

vlk napsal(a):

patient

no vřele bych vám, když tak roníte slzy ve velkém , doporučoval zajet za hranice. Třeba přes Selb do Hofu. tam se podívat na to jak dopadly jejich keramičky a textilky. a to vás zcela záměrně neposílám směr Oelsnitz, Adorf , Zwickau nebo chemnitz či Aue , abyste s epodíval, jak bezvadně si tam počínají místní firmy, kd yž mi Čěši dokazujeme na Tostě, Krajce, Ohaře a Amáti svou neschopnost. Jistě mi budete umět zásadně popsat ten orzdíl. Jinak - místo papírového kapesníčku, nad tím potokem slzí - leidská sídla vznikala a zamikala. Nic nového.
pěkná je t a větička - úst humanisty , který slzí na d odsunem - o dovozu , cituji : póvl neschopný samostatného života! Jo není na dopravdivý humanismus! Mimochodem, kd e by asi ten povl dnes žil , že ?
No nic. co tam mám e dál?
Jo Vary a jejich prodej východním barbarům... No pokud men paměť neklame, tak v první vlně tobyli němci, co rozkoupili Vary. pamatujete? No a v druhé vlně to prodali Rusům.. Divné, že? Myslím, že to mohu tvrdit dost kvalifikovaně. přímá zkušensot. mate ji také?
Ano SdP byla legální strana. Stejně jako její velký vzor / přímácitac e jistého Konráda H./ NSDAP: Na tom už jsme s e shodli.
proč nebyli odsunuti členové KSČ po studené válce? Napříkla d proto, že nelze jaksi odsunout někoho kdo má občanství tohoto státu. A ujišťuji výás , že 09.05.1945 mělo českolsovenské státní občanství naprosto minimální množství sudetských němců, V podstatě jen ti, kteří byli v zahraniční emigraci. Je to celkém prosté. Byli občany jiného státu. Podbně jako internovaní Němci ve Velké britanii. Po skončení války byli odsunuti. Máte s tím nějaký problém s touhle jednoduchou logikou?

A hele objevil s e zdejší arbitr české morálky
Golgo!
tak ten tu ještě chyběl. Pane Golgo, proč mezi námi tak tvrdošíjně trpíte? Naprosto dobrovolně? řeba vám nějaká laskavá duše vyvětí, že působit si neptržitou újmu za viny druhých je sic e chválihodné, ale pokud nelze dojít rozumné nápravy, pak že to je bláhové až nesmyslné?
co takhle řešit problémy své vlasti, napříkal d s vyháněním původních obyvatel z jejich regionů a zabránit další devastaci jejich přirozeného životního prostředí?
nevyháním vás, klidně tu zůstaňte, jen jsme veřejně přiznal, že si vás nezasloužíme!
01. 11. 2009 | 00:42

Petr napsal(a):

RE Majolenka: Já jsem pamětníkem vyhánění, kterého jsem byl svědkem jako dítě, ale dodnes to vidím: ženy, děti, sedření staří lidé, kteří to málo co měli, nějaké ty hadříky, peřinku, pár hrníčků, aby se mohli cestou napít vody, to vše si vezli selském voze taženém kravičkou, protože koně neměli. A místní zlodějské zrůdy číhaly a pod rukama jim kradly z vozu co se dalo. Dodnes to vidí: holčička o málo starší než jsem byl já v šatečkách z hrubé šedé látky jako z pytloviny se hořce rozplakala, když viděla, že jejich vůz je zcela vykradený. Chtěl jsem, že se s ní rozdělím o své hračky, ale německy jsem neuměl a rodiče říkali, že oni čistou němčinou stejně nemluví. A pak jsem viděl malé dítě, které ještě nechodilo, jen tak v košilce bez kalhotek sedělo na zemi na peřince. Přiběhla česká ,,máma,, to polonahé dítě popadla a hrubě ho posadila na studenou tvrdou zem a peřinku ukradla. AS ty české hyeny neodradila ani střelba do vzduchu stráží, které ty vyhnance doprovázely.
a o zvěrstvech jaká se děla jsem slyšel. Čeští ,,vlastenci,, chytali německy mluvící ženy a děti podrobovali je krutým mučením, aby prý také poznali jaké to je. Nebe ty nevinné lidi doslova utloukli k smrti.
01. 11. 2009 | 00:44

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

V případě vysídlení všech členů KSČ i s jejich rodinami byste musel vystěhovat 70% populace z České republiky, na Slovensku to bylo znatelně méně. Jinak jsem si nevšiml, že by KSČ měla program podobný SdP nebo NSDAP. Můžete vyjmenovat některé zásadní body politického programu, které se Vám zdají stejné? Třeba rozbití svrchovaného státu, ovládnutí evropského prostoru, začlenění všch lidí jedné národnosti do jednoho státu, státem řízená diskriminace předem vydefinované skupiny obyvatelstva.....

K paní z polopouště - ta vyrostla někde jinde a pokud má diametrálně jiné představy o fungování společnosti, nechť je uplatňuje ve své domovské zemi. Nic, kromě napáchaných škod, po sobě nezanechala.
01. 11. 2009 | 00:45

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:
Ohledně těch voleb: Své hlasování v roce 2006 považujete za omyl. Pomineme-li cokoli dalšího, proč by se podobně nemohl mýlit nějaký Sepp v první republice? A hlavně, proč by měl být za svou volbu trestán?
01. 11. 2009 | 00:48

vlk napsal(a):

Bukovecký
zřejmě jste nic nepochopil No měl jsme vás z a lepší klasu. Potřeboval jste si hodit bahnem po profesoru Hořejším U zd e certifikovaného estáta mne to překvapilo do té míry, že jsme na to jaksi poukázal. stejným způsobem, jako jste psal vy. Na hrubý pytel hrubá záplata. A to i přesto, že s panem profesorem velmi tentokrát nesouhlasím. Jenže argumentuji.
Vy s e tím neobtěžujete , vy prostě házíte blítem.
A veršíčky? no už jsme si tu kdysi dokázali, že toho, čeho jste schopen vy jsem schopen také. Nicméně poezie zcela evidentně na vás neměl a naprosto žádný zjemňující vliv.
Já s e snažím zejména s evěnovat tomu, čemu rozumím. A co men baví? Čeu rozumíte vy?
nějak jste zatím amorfní. Až na to , že teď házíte bahnem.
01. 11. 2009 | 00:49

Karel Mueller napsal(a):

Petr:

To je neuvěřitelné, jak jste schopen lhát. Naše pozice na začátku války byla katastrofální, Beneš byl doslova kouzelník v tom, že obnovil státnost ČR a mimo jiné jsme byli jediný stát, odkud po válce Rusové odešli, všechny ostatní státy padly do ruské sféry a ani nemrkly. Včetně sovětských vojsk, které tam zůstaly. Pád do ruské sféry byl dán především studenou válkou, na Jaltě se o ČR nejednalo, ČR bylo považováno za vzorné dítě velké trojky.

Odsun byl definitivně stvrzen v Postupimi, ovšem dávno již předběžně odsouhlasen. V té době měli už Američané atomovou bombu, myslíte si, že by nebyli schopni říct Ne?

S protesty proti násilnému vyhánění přišel Churchill až po válce, kdy byl odsun definitivně potvrzen, je o tom zmíňka i v Gilbertově knize o norimbeském procesu.
01. 11. 2009 | 00:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Nepovídejte, kolik?
01. 11. 2009 | 00:52

vlk napsal(a):

Patient

no na rozdl od Seppa jsme neměl důvod vykřikovat Jedne národ, Jedne tpolánek. A jít kvůli tomu vystěhovat souseda, co volil soc dem.
dokonc e jsme ani necítil potřebu nasadit piklhaubnu a jít bojovat do ruska. nebo s ervilně dopředu schvalovat úderná CD s majorem Radarinem.
A Sepp byl trestán za volbu? Jooo? A máet pro to nějaký důkaz?
Nebo měl Sepp občanství Velkoněmecké říše a byl ted y ciz státní příslušník? Nebo byl SEpp nedobrovolným občanem Velkoněmecké říše / po Kusrku už nejspíš každý druhý, že? ovšem do Stalingradu ani omylem/, ovšem pak s e na něj vztahoval zákon o službě v cizí armád ě v době hrožení republiky a za to byl jediný trest.Bez ohledu , jestli sloužil dobrovolně či nikoliv.
01. 11. 2009 | 00:56

Targus napsal(a):

To Petr:

Aniž bych ospravedlňoval okrádání odsunovaných, Vy si naivně myslíte, že při odchodu Čechů ze Sudet to bylo jiné? Než tato území obsadil wehrmacht rozhodně v žádném případě. Totéž platí o pohraničí zabraném Polskem. Tam to bylo stejné, pro Čechy, kteří se přistěhovali po r. 1918 ještě mnohem horší. Ti pozbyli automaticky veškerý majetek, i když jej řádně nabyli, mohli si odnést jen jedno zavazadlo s osobními věcmi.
01. 11. 2009 | 00:56

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
Paní z polopouště je úplně stejným občanem ČR jako vy. Její práva jsou dána ústavou, nikoli vaší xenofobií. Tak to prostě je, s tím neuděláte vůbec nic.
Co jiného bylo programovým cílem KSČ než připoutání Československa k SSSR? V žádném dokumentu to ovšem komunisté nenapsali (s malinkou výjimkou Husáka v roce 1945). To, že si svůj cíl nikam nevytkli ovšem neznamená, že ho zdárně nenaplňovali. Jistě, budete-li trvat na přesných programových cílech, můžete se cítit nade mnou jako vítěz, protože písemnou zmínku nenajdeme. Oba jsme ovšem, Tarqusi, zažili ČSSR. Já jsem si v ní 22 let svého života připadal jako druhořadý občan sovětské gubernie. Komunisté rozvrátili mou zem a připojili ji k SSSR...
01. 11. 2009 | 00:59

Petr napsal(a):

Re Targus:

Zajímavá ,,logika,, můžete krást, protože soused také krade?
01. 11. 2009 | 01:01

PatientO.T. napsal(a):

Jdu spát. Aspoň jsem to zkusil...
01. 11. 2009 | 01:01

PatientO.T. napsal(a):

Ještě 2 vlk:
Bože můj, nejde o to, kdo co vykřikoval. Jde o momentální životní podmínky, o naděje vkládané v politickou stranu. O pozdější realizaci individuálních snů...
Tak jako vy jste volil ODS kvůli svým prachům, mohl Sepp volit SdP protože se nesměl stát šéfem četnictva nebo ředitelem pošty nebo byl třeba moc dlouho nezaměstnaný. Vaše prachy jsou snad lepším důvodem? Tak jako vy jste (prý) netušil, co vás potká pod vládou Topolánkovou, ani ten Sepp nevěděl, jak to skončí...
01. 11. 2009 | 01:09

Charles Wiener napsal(a):

"Američané toho mají na svědomí také požehnaně (včetně atomových útoků na dvě japonská města na konci války nebo zničení Drážďan)."

Americane meli jenom jednu povinnost - ukoncit valku s minimem ztrat ve vlastnich radach. Atomove pumy ukoncili valku behem nekolika dni, konvencni boj by trval neskonale dele a s daleko vice obetmi mezi civilnim obyvatelstvem. Hirosima a Nagasaki si to odnesly za vsechny ostatni japonske lokality. Ale kdo si tu valku zacal? USA nebo Japonsko?

Snaha udelat z Japoncu obeti a z Americanu ty spatne je prepisovani dejin. Pan Horejsi by nebyl prvni, ktery by se o to pokusil, ale na dejinach samotnych by to nic nezmenilo. Na Pearl Harbor, americke uzemi, zautocili Japonci. Nebo se mylim?

Co se tyce Drazdan, tvrzeni pana Horejsiho je pro mne novinka. Zil jsem v domneni, ze Drazdany bombardovali Britove, ne Americane.

Jinak s panem Horejsim souhlasim a nesouhlasim. Odsun rozhodli Spojenci, ne jenom Cesi. Ale zpusob odsunu si vymysleli Cesi. A mnohdy ten zpusob porusoval text Postupimske dohody, kterou pan Horejsi citoval.

Kdyby se Cesi omluvili Sudetakum za zpusob odsunu, moralne by vyrostli. S tim, ze by jednim dechem rekli, ze to byl nasledek valky a ze doufaji, ze dnes se obe strany poucili a hodlaji zit v miru. Kazdy narod musi akceptovat sve chyby, byt jeho jednotlivy prislusnik se tech chyb nutne nedopustil. Stejne tak by se meli Cesku omluvit Nemci, jak to udelal Willi Brandt v Polsku. Tou omluvou by se uzavrela diskuse - obe strany by deklarovaly, ze nemaji pretence vuci te druhe.

Pokud by Sudetaci chteli reparace, muselo by jim to dat Nemecko. Coz je nemozne, protoze pak by muselo Nemecko odskodnit odsunute z Polska, Rumunska, Madarska a proc ne, i risske Nemce a Rakusany. Ale to by byla jejich vnitrni zalezitost.
01. 11. 2009 | 01:09

kormoran napsal(a):

..Dokument 8 dilu s autentickymi snimky a tehdejsi doby....https://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2009 | 01:10

vlk napsal(a):

Petr

a nebyli by tihle, kteří nějdřív vyhnali Čechy je klidn nechali poslat do plynových komor, stejně jako židy, kdyby byli vyhráli válku? Netvrdili většinově v 38 , ež nechtějí žít s českým gesindelem pohromadě? Že soužití v jednom státě není možné?
To není o tom, že oni nejdřív vyhnali Čechy. to je prostě o tom, že v drtivé většině zničili tenhle stát. a ten jim nechtěl dát šanci na to, aby to ještě někdy mohli zopakovat.
co myslíte, bylo by vhodné doplnit občanský zákoník o paragraf, že když s e s manželkou rozvedete z její vuiny, může s ek vám svobodně, s plnými práv y vrátit zpět, když zjistí , ež novej amant taky není to pravý ořechový?

Myslíte, že někdo v Lidicích z německých uzavíracích jednotek byl stejně sentimentální jako vy?
Neomlouvám žádné zlodějny, neomlouvám žádné zybtečné nasilí, neomlouvám vraždy. To s e nemělo stát. A pokud ano, mělo to být potrestáno , ne pardonováno. Stejně tak neměli být postiženi němečtí antifašisté. to je zřejmé. ale odsun jako princip byl naprosto ready amáme kliku, že proběhl.
01. 11. 2009 | 01:11

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

Paní z polopouště nemá žádné morální právo, tak jako kterýkoli jiný občan této země, dělat na naší společnosti nějaké nedomyšlené pokusy, aby se zviditelnila ona a její brčálová strana. Kdyby tato osoba, pocházela ze země, kde takové zákony a zvyklosti fungují, neřekl bych ani popel.
Jelikož je však odhodlána prokazovat nám blaho za každou cenu, je na místě, aby nám to předvedla tam, kde to zná. Jsem přesvědčen, že by v Kazachstánu sklidila úspěch, avšak jen poloviční, protože tam nemají nepřizpůsobivé občany.

Co se týká života v ČSSR, žili jsme asi každý v jiné zemi. Nebudu-li se zabývat problematickým vycestováním za dráty, moje hmotná úroveň v dospělosti byla daleko vyšší než v zemi, kde snědli včera to, co měli na zítra a taktéž v okolních soc.prc. A pokud se sem přihnali příbuzní a známí ze západní Říše, čučeli jak telata na vystavěné patrové hrady se železobetonovými podlahami a s ploty z ocelových profilů, za jejichž cenu byste dnes pořídil velmi solidní auto. Že bylo vše podloženo tvrdou prací a šetřením, je asi zbytečné dodávat. Většina lidí to nechápala kdysi a nechápe to ani dnes.
01. 11. 2009 | 01:16

Charlie napsal(a):

pane prof.Hořejší

dobrý a odvážný článek
(i když se vším co jste napsal nesouhlasím)

Dozvuky válečného běsnění doznívaly ještě několik let a optikou té doby lze odsun (častěji vyhnání) pochopit.

Radost mi ale dělá to, že většina zde diskutujících si uvědomuje, že sebevědomý národ si umí přiznat chyby.
Je to pro mne dost překvapivé a příjemné zjištění.

Oboustraně velkorysé podání si rukou a obrácení myšlenek k budoucnosti je pro Český národ to nejlepší řešení.

Zapšklá malost, pěstovaná nenávist a xenofobie z nás dělá v dnešní době směšné kašpary.
Já prezidentovi Klausovi za trapný záchranný úkrok k Benešovým dekretům poděkovat neumim. Nechám to na paní Dvořákové - ta řeční, jak bolševici na Džbánu.

P.S. Otec mi vyprávěl, jak se vyhánění a rabování nejaktivněji zůčastňovali rychlokvašní členové RG.
Mnozí proto, aby zakryli předchozí aktivní spolupráci s Němci(Vlajka).
01. 11. 2009 | 01:18

Charlie napsal(a):

opr ....zúčastňovali....
01. 11. 2009 | 01:20

Targus napsal(a):

To Petr:

Přečtěte si laskavě ještě jednou moji první větu.

"Aniž bych ospravedlňoval okrádání odsunovaných,"

Jste vůbec schopen pochopit význam této věty nebo na to potřebujete speciálního tlumočníka?
01. 11. 2009 | 01:21

vlk napsal(a):

Patient
když u chcete spekulovat o mých důvodech pro nějakou volbu , měl byste si pamatovat i argumenty, které jsem tu uváděl pro svou volbu. Bylo to vždycky pohromadě. jenže selektivní paměť s e hodí. Zejména tam, kd e nestačím a rgumentačně a potřebuji si a lespoň nějak načechrat peříčka, že?
takež pro vá s znovu. nedokázal jsme vydýchat, že lídrem naší n¨kandidátky soc dem byl bývalý politruk. Podobně jsme nedokázal vydýchat předchozí skandály soc dem typu Zgarba.

Kedů o tom, jak s e Sepp stal příznivcem SdP protože s e nesměl stát velitelem četnictva či čímsi jiným, no buďte té lásky a ušetřete mne jich. Onen Sepp možná také byl ordnerem. když už spekulujeme. A p odpolednech lítal s kvérem po cvičáku. A copak tam asi cvičil. A předpokládám, že byl gramotný. Musel být, když vám schází v sudetech. A není povl neschopná samostatné existence. takže nejspíš byl schopen pochopit, co chce SdP : Proč sbírá hlasy. Totiž pro orzbití republiky.
a pokud jd eo mne já tušil,co může stopolánkem přijít. Ale netušiljsme, že to bud e až takový nářez! Netušil jsme nic Dalíkovi a o tom, jak bud e dělat většinu. Netušil jsme nic o Řebíčkovi. Netušil jsme nic o %Cunkovi, netušil jsme nic o tom , že Bursíkovic rodinka prostě bud e ordinkařit. Netušil jsme nic o způsobu volby presidenta. netušil jsme nic o náhubkovém zákonu. Netušil jsme nic o poslanci Moravovi, který chtěl vidírat svou přítelkyni z jiné s trany přes její dceru. o tom všem jsme skutečně nic netušil. Ale kdyby byl Topolánek chtěl rozbít republiku, nikdy by můj hlas snedostal. nebo kdyby chtěl vracet majetek SN.

takže jsme reagoval tak, že jsme si z toho vzal poučení a nehodlám mu, stejně jako SN , dát další šanci na ničení tohoto sátu. třeba pochopíte, že v obou případech měřím úplně stejným loktem a stjím na stejných principech.
Na orzdíl od Seppa. Který je jednou říšský Němec a jednou občan Československé republiky.
01. 11. 2009 | 01:24

Milan Bukovecký napsal(a):

Vlk

Tak jo, já o voze, Vy o koze. I kdybych připustil, že na Vaší žízni něco je, nic to nemění na skutečnosti, že jste vztahovačný a zatahujete to někam jinam, bezbolestně pro pana Hořejšího. Asi jste nepochopil meritum věci. Je jím pohana prezidenta Beneše, Klause a retardující polemika k této věci a její přemílání, přemítání o zmíněných.
Vážený, neznalý mého pobouření, sklouzl jste do domovnického žargonu, kdybych nás připodobnil, podle Vašeho, svůj k svému. Jako domovnice byste měl skutečně sklapnout a jako básník, viditelně sebevědomý, pokračovat až do nekonečna.
Musím se smát, jestli si myslíte, že bych sklouzl na Vaši současnou úroveň adolescenta. Měl byste rozlišovat. Zatím jste si oblékl roli dominy a mohlo by se Vám stát, že zůstanete sám, v mezích svého pohlaví, zatím bezpohlavního jazyka. Co?

Milan Bukovecký

P.S. O panu Hořejším nepochybuji, umí se obhájit a Vaše křeč mě udivuje. Ještě k argumentům. Nalevo, napravo, na sever, na jih, všichni argumentují. Nevím co bych dodal.
Možná si počkám, možná to nebude třeba. Možná i budu s Vámi souhlasit. Dobrý, co? Co takhle se usmířit, básníku?
01. 11. 2009 | 01:25

Petr napsal(a):

To Targus:

Nevím kdo z nás by potřeboval speciálního tlumočníka. Jste vůbec schopen pochopit význam toho, co jste napsal? Nejde o první větu, ale o ty další věty. Těch krádeží a násilností se zpravidla nedopouštěli ti, jimž bylo kýmkoli předtím ublíženo, ale obvykle spodina, zrůdy, které předtím podlézaly nebo i spolupracovaly s Gestapem a říšskou mocí. Často aby zakryli svou minulost a prokázali své ,,vlastenectví,,. Také jsem znal takové lidi, o nichž mi to pamětníci vyprávěli.
01. 11. 2009 | 01:29

Targus napsal(a):

To Charles Wiener:

Drážďany, jakož i Hirošima a Nagasaki byly docela obyčejné válečné zločiny.
Drážďany - nulový průmysl, po skončení útoku zanedlouho začalo fungovat nádraží, letiště téměř ihned, škody pouze na civilistech.

Cíle v Japonsku - totéž. USA si mohly vybrat kterékoli jiné cíle, japonské letectvo již téměř neexistovalo, PVO taktéž. Mohly zničit ještě činné průmyslové komplexy, přístavní doky nebo zaútočit na Tokio. Psychlogický účinek by byl téměř ekvivalentní. Plky o dobývání ostrovů jsou zcela irelevantní, vojenské síly Japonska by byly zničeny ze vzduchu a z lodí.
01. 11. 2009 | 01:31

Targus napsal(a):

To Petr:

Bohužel další mé věty se týkaly o vysídlování Čechů ze Sudet.
Souhlasím, ti co vyháněli a okrádali Čechy, byli zrůdy. A spolupracovali s říšskými složkami branné moci, to máte také pravdu.
Totéž platí pro Čechy, kteří okrádali odcházející Němce. Byl to i jeden můj prastrýc, který přišel vyrazit Němce ze svého statku. Zpráskal ženské bičem, o poloinvalidního pacholka zlomil násadu vidlí a kopal ho, dokud se hýbal. Zůstal jediný z šesti chlapů, kteří na tom statku před válkou žili jen s napůl chromou sedřenou matkou, která chcípala šest let hladem, prorože nemohla makat a neměla nárok na lístky.
01. 11. 2009 | 01:45

Targus napsal(a):

Ještě k těm vlastencům, můj tchán mi ukazoval na fotkách lidi, kteří obsazovali a vyčišťovali coby polští partyzáni území, které zabralo Polsko. Titíž lidé na jiných fotkách veleli při zdejším odsunu početné skupiny Němců. Mezitím ještě stihli dělat lumpárny během celé války, protože měli tzv. volkslist.
01. 11. 2009 | 01:51

vlk napsal(a):

Bukovecký

no když už jsme u těch domovnic a jejich stylu tak za tohle

hrdinně jste počkal, vylezl ze sklepa, vzal do pusy kostku cukru, skrz něj se napil čaje a v duchu sloganu: „podle gusta žádný dišputát“, jste promyšleně vyřadil většinu oponentů, zatáhl do toho i svou ženu, chyběli jen děti. Také že se mi nechtělo psát, natož přitakávat na laciné a podprůměrné řeči samozvaného moudra. Jako ve vystřihovánkách Neználka je skryt Váš kompilát obžaloby „primitivních kývačů Klause“. V podstatě je to udivená obžaloba „ onemocnělého národa, nemocného tituly, který nemůže léčit sám sebe“( úprava citátu Parkinsona ),že tleská „obludě Beneš-Klaus“ a Vy, vědom si své propůjčené výjimečnosti, neomaleně vypouštíte cinty, jakoby sepsané na ohnilém prkénku, můžete si vybrat kde. Do textu jste pak zakomponoval jen to, co se hodilo a rozehrál lítostivou hru namyšleného provokatéra.

Dobrý večer, pane Hořejší, dnes je to za 5!

by s e fakt nemusela stadět žádná členka ,své cti dbalá, uličního výboru neblahé paměti.
A sklouznout na mou úroveň. Smělá myšlenka. o d vrhače bahna! Leč sluší zřejmě bardovi samozvanému. Který náhle z estíta s e chopil, jak v čechách zvykem jest, chlapa z gulema. Dokokonc e i místo hlavy.
P.S.
ano , pan profesor hořejší s e jistě umí obhájt sám. Jne leckdy noblesa mu často nedovoluje s e vypořád s občas dost velkým bahnem. Přišlo mi vhodné to udělat za něj.
Nakonec dorbná poznámka - nemám aspirace býti veršotepcem: Jenže s emi příčí, když samozvaní estéti s e chovají jako pracovníci v kafilerce.A ještě mají potřebu dávat nä jevo svou domělou jedinečnost.
01. 11. 2009 | 02:00

Jozef napsal(a):

Plne sa stotoznujem
s argumentaciou panov Muellera,Vlka...

Bielemu muzovi verit nemozno.Vyhladil domorodcov na celom kontinente,napisal krasnu ustavu slobody - a ulovil zo 12 milionov africkych otrokov...Dobyl Ameriku,Afriku,takmer celu Aziu...
Politika nie su slova,politika je rozneho druhu vojna.
NATO nie je ta omacka o slobode,NATO je americka armada:To keep German down and Russian out.To je podstata NATO aj teraz.

Aby USA drzali Nemcov vo svojom protektorate bezpecne dole,spojili ich s Francuzmi uhlim a ocelou.Pevne.Bolo treba zadrziavat komunizmus.
Ak chcete sa dostat do EU protektoratu,musite najprv dat prihlasku do NATO armady.
Velke,samostatne Nemecko je nebezpecne: musi sa vzdat marky,inac nemoze dostat povolenie k zjednoteniu...

Media su mocensky /vojnovy/nastroj - prostriedok propagandy a manipulacie.Cesi,Slovaci a mnohi ini su viac-menej bezbranni.Preto tolko naivity aj na tychto blogoch.
01. 11. 2009 | 02:18

Čičmurda napsal(a):

Pane Hořejší, to snad nemyslíte vážně, co jste tady napsal. Jako kdyby jste neznal dějiny našeho národa. I ti „prostí Němci“ se vždy chovali proti Čechům jako panský národ. Žiji v Terezíně a vím, o čem píši. Jen ať si zůstanou tam, kde jsou. Velmi milují svoje němectví, jen Češi jsou nacionalisté, oni ne.
01. 11. 2009 | 03:00

Krupa Václav napsal(a):

Pane profesore je to přesně tak.Jezdím za dcerou do Bavorska a jsem rád,že nemusím vozit CS.Více než 60 let po válce se hádáme jestli máme postavit pomník nevinným.Klaus píchnul do vosího hnízda.Umyslně.Říká se že nejžárlivější bývají největší nevěrníci.Nedůvěřivý člověk je sám nejméně důvěryhodný.Tak nás budou posuzovat všechny.Zdravím K.V.
01. 11. 2009 | 07:40

Emil Zápotočný napsal(a):

Pan Hořejší m.j. píše: "Je samozřejmě nemožné a absurdní, aby potomci vyhnaných Němců restituovali své majetky v Česku, resp. aby byly jakýmkoli jiným způsobem revidovány výsledky 2. světové války." ....... Pro něj to absurdní je, ne však pro potomky oněch odsunutých-vyhnaných (nehodící se škrtněte) - těm by šlo nyní o jediné - o majetek, majetek, majetek, majetek - a nastaly by nové křivdy. .... Takže, ať se sem Němci klidně stěhují (o čemž pochybuji), ale ať nevyhánějí české lidi z objektů, které těmto lidem podle čských zákonů dávno patří.
01. 11. 2009 | 07:42

geront napsal(a):

Pane Hořejší,vy jste vypiplán komunisty a prostrčen tlakem jejich spojenců do falešného zástěrkového systému.S vyjímkou velmi správné citace Postupimi,cintáte zde vysoce Mnichovanské názory své a jiných.Jako člověk,který je desetinásobně přeplácen svým státem,jde proti němu.Nejste první.Před Vámi šel touto cestou Vondra dvacet let,dnes navrhovaný na zástupce ČR v EU podobnými sobě zrádci české státnosti.Špidla totéž 5 let činnosti.Přitom platí Benešovy dekrety s komentářem,aby byl trestán každý jejich zrádce v budoucnosti.Česká justice neexistuje! Sama sobě svým hanebným jednáním vzala kredit být považována za justici.Krom toho cintáte i historické polopravdy. Gotwaldovská justice byla papežštější než papež:Vysoce proněmecká.Od ní sudeťákum po Únoru naprosto nic nehrozilo.Ale tu "proti-postupimskou" krvavou činnost vzali do svých rukou ti nejrůznější lidoví Zoro-mstitelé,kteří měli své příbuzné daleko bestiálnějším způsobem a ve větším počtu povražděné nedlouho předtím nacisty.Za to si asi Václav Havel jezdil do Německa pro metály.
Václav Klaus se prostě vrátil ze sumitu EU s nepořízenou.V otázce dekretů nebylo nic zaručeno,nic rozhodnuto,potvrzeno-prostě se o nich nejednalo.ČR se vrátilo s první důtkou-sankcí-škrtnutím práv,která jiní mají.Tomu předcházelo Vondrovo nicnevyjednávání,když byl Topolánkem pověřen Sudety projednat.Tomu předcházel Zemanův útok na rakouského premiéra.Tomu předcházelo,nepověření eurokomisaře Špidly projednáváním Sudet po pět let ani vlastním premiérem Paroubkem,ani "cizím: Topolánkem.Řešení na poslední chvíli.I když se smlouva pozměňovala,tři roky mohla být diskutována s protinávrhy.
01. 11. 2009 | 07:53

Kelly napsal(a):

Je to samozřejmě jen otázka diskuse,ale kdyby došlo k naplnění plánu Německa a přání valné většiny Sudet´áků, už by v tomto prostoru dnes nežil asi jedinný Čech, který by se Němcům mohl omluvit. Mimoto se velkoryse zapomíná na to, že první proud vyhnanců byli vlastně Čechové ze Sudet (včetně mých rodičů), vozíky naložené vším, co se dalo posbírat, nějak se v našich novinách tyto snímky přestaly objevovat, proč asi? Sice to nebyl oficiální příkaz Němců, že naši lidé musí toto území opustit, ale žít v prostředí nenávisti tehdejších Němců proti Čechům, kdy veškeré zákony (např. rasové) by stály na straně nových pánů, se zkrátka nedalo. Zapomínáte na to, že Němci dávali práci jen Němcům. Jakákoliv práce na místním úřadě tím dnem pro Čechy zkončila, jen snad umývat podlahu. Omluvil se snad někdo za toto někdy Čechům, za toto vynucené vyhnanství? Velkorysost je samozřejmě gentlemanské gesto, ale neměla by předcházet omluva Sudeťáků za vyhnanství Čechů po Mnichovské smlouvě?
01. 11. 2009 | 07:58

Jura napsal(a):

Vcelku s článkem souhlasím. Jen ke větě: "Bez vyhnání Němců by byla cesta komunistů k moci možná těžší", často opakované, poznamenávám: a co NDR? Dále: Kdyby nebylo tenkrát téměř jisté, že komunisté se dostanou k moci přes volby a parlamentní cestou, zvolil by Stalin jinou taktiku, ale dosáhl by stejně svého. Takže tady nesouhlasím.
01. 11. 2009 | 08:08

Tupelo napsal(a):

Pane Horejsi, diky za clanek a odvahu ho napsat, osobne to citim velmi podobne. Vec ma (pro me) dve roviny, prvni je samotny akt dalsiho Klausova pozadavku (ucelova resuscitace problematiky BD) a zpusob jakym ho podal. Pote co jsem se o dalsi Klausove podmince dozvedel poprve, jsem si rek, ze mu tento jeho kalkul vynese alespon dalsich 15% podpory obyvatelstva. Vyzkumu bylo povicero, od vysledku kde zaznamenal zvyseni nejspis v radu procent (LN 60%, chybi pruzkum pred vyroky) az po propad a nesouhlas s Klausovym chovanim (tento byl pro me nejrelevantnejsi, stejna agentura, proto patrne stejna metodika). Zadny narust sympatiii pro toho podivne zvoleneho prezidenta. Toto je pro me velmi pozitivni zprava. Tim se dostavam k druhe rovine a tim je to, ze zrejme pribyva pocet lidi, kteri se chteji osvobodit od zcela urcite jednostraneho pohledu jez byl obyvatelum CR po generace vnucovan. Zde pujde jeste asi o beh na dlouhou trat, ale vyse zmineny pruzkum, mnohe prispevky na ceskem internetu (nejen zde) a take osobni zkusenost me vedou k presvedceni, ze casem dojde k vyvazenejsi interpretaci nasich dejin napric spolecnosti. K tomu urcite pomaha i Vas clanek a proto jeste jednou diky.
01. 11. 2009 | 08:11

Petr Havelka napsal(a):

Můj pradědeček byl ruský legionář, vracel se z první války přes Sibiř, druhý pradědeček padl v Italii. Jedna prababička byla čistokrevná sudetská němka, Sudety měli 100 metrů od baráku. Kdyby si prababička zažádala o německé občanství, děda by trajdal do wermachtu, takhle skončil co by železničář na Ukrajině kde spravoval mosty. I tak se po válce objevili svině, kterým se naše prababička nepozdávala. Někteří češi znovunabyvši bojovného ducha, posbírali zajaté německé vojáky(staří chlapi a mladí chlapci), zajeli do vedlejšího Německého Brodku (sudety) nahnali obyvatelstvo do houfu a to se dívalo jak u hřbitovní zdi vojáky postřileli.

Válka, jako extrémní životní situace, umožňuje různým kreaturám realizovat své potlačované cosi, kreatury vytvoří kolem sebe "krycí" masu a konají. Tím se vymaní z osobní viny, protože mají spolupachatele, kteří jsou mnohdy "spoluoběti."

Český stát byl mladý, němci v pohraničí byli zmanipulováni. Je to o tom "Kdyby". Kdyby bývali věděli, co to přinese, nikdy by tak nehlasovali. Kdyby Beneš necuknul, mohli jsme němcům statečně pár dní vzdorovat.

Kdyby nebylo Mnichova nebylo by protektorátu.

Britové a frantíci nás podfoukli, němci jsou v současnosti nejzodpovědnější národ v Evropě. Nemám důvěru vůči francouzům a britové se také nenacházejí v nespolehlivější kondici.
Němci jsou kotva Evropy.

Náš prezident si prostě hraje, ten sudetský žolík co vytáhl. On velmi dobře ví, že zabere. Taky se mu dostalo mohutné podpory zdejšího obyvatelstva. Inu prezident je sofistikovaný populista.
01. 11. 2009 | 08:18

Milan Bukovecký napsal(a):

Svět podle Vlka

Jestliže ještě pořád zuříte, mohla by v tom být i záštˇ. Škoda Vás, takového talentu, ale když nemáte sebereflexi, zkusil jste být advokátem malých? Možná jste už začal, deformovaný prostředím anonymů a jako bych Vám bral hračku? Třeba jste si oblíbil mou repliku na pana Hořejšího, zasáhla Vás, otevřete si síň tradic aktuálně a budete se v tom hnípat se a hnípat. Pane Dobrý a Poctivý, tam to někde asi je. V iluzi ukázkového doupěte. Ředitel Vašeho muzea bude ještě po letech provázet nadšence Vlkova fan klubu. Tady žil, myslel a tvořil Vlk, zásadový a příkladný. Tady je louže, kde se Vlk klouzal. Klouzej se Vlku, klouzej, volali příznivci, jednou budeš velkým komentátorem…

Dobrá, Milane Bukovecký, říkám si, má pro Tebe i hodně kladných stránek? Jo! Nechám mu hřiště jen pro sebe? Ano!

Vážený pane Vlku, můžete si zde, od této chvíle, jen samolibě rochnit a rypákem kance honit na poli omezené. Sice jste mě nepřesvědčil o mé úplné špatnosti, ale proč ne, asi máte jenom tuhle práci, zavřete oči, člověk bez vlastností odchází.

Hezký den a už žádné depky

Milan Bukovecký
01. 11. 2009 | 08:31

george napsal(a):

Petr Havelka to: Moc děkuji, naprosto správně a výstižně, zvláště ten konec. Už s tím dejme pokoj, jsme nejhorší národ z té 27, nenávidíme sami sebe, závist a snaha udělat pro sebe něco pořádného, to je naše vizitka.
01. 11. 2009 | 08:34

Béda napsal(a):

p. Hořejší,

chtěl bych zde poukázat na fakt, že významné německé menšině v pro¨vorepublikovém Československu nebyly dobré žádné výsady. Měla své zástupce v parlamentu, v podstatě jakousi územní autonomii - nebylo to dost. Právě nenaplnění její ambice, které by byla uspokojena pouze odtržením a nikoliv "potupným" přiřazením k nově vznikající ČSR po 1.SV, byly zaklety příčiny Mnichova.

Ten odsun byl podmínkou toho, aby nikdy v budoucnu nemohlo dojít k podobnému vývoji. V opačném případě je možné, že při borcení berlínské zdi bychom byli opět svědky vznešení sudetského požadavku na odtržení od Československa. Ovšem nikolivěk pouze personálního (jak se stalo) ale taky územního.

Těžko tedy hodnotit zpětně něco, co se stalo před více než 60 lety.
01. 11. 2009 | 09:13

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:
Chodím sem diskutovat, nikoli natřásat si peří, případně poštěkávat po okolí.
Už jednou jsem vás odkázal na vaše vlastní slova. Protože jste mi tenkrát neodpověděl, ocituji vám je znovu:
Před posledními volbami jsem já i naše rodina /celkem 6 hlasů/ byli v dost beznadějné situaci. Prostě jsme nevěděli komu dát hlas. Jako vaši kmenoví voliči.
A váhali jsme, zdali je pro nás menší problém na Vvaší kandidátce lidé jako Rath, leader naší krajské kandidátky- bývalý politruk, skandály z vašeho vládnutí typu Zgarba a pod. nebona druhé straně hlas pro Tlustého, Langera, Nečase a rtuhle chásku a jejich minulé skandály.

Nakonec, v absolutním zoufalství jsme si vzpomněli na vaši daňovou úpravu, o které mluvíte a řekli jsme si - vždyť oni nám řekli, že nás nechtějí!!
Ano, tohle jste de facto řekli všem kvalifikovaným zaměstnancům. To jsou ovšem ti, kteří vždycky chodí k volbám.
V naší rodině to prostě místo 6:0 z r. 92 bylo 0:6. Jiné rozhodovací kriterium jsme prostě nenašli. A hledali jsme skutečně důkladně. Jenže rozdíl mezi chováním vaší vlády a a ODS byl skutečně minimální.řada skandálů byla prostě příliš dlouhá.
napsal vlk B.Sobotkovi 08.04.2008 20:46:27

"JINÉ ROZHODOVACÍ KRITÉRIUM JSME PROSTĚ NENAŠLI."

P.S.: Z toho, co jste mi k tematu napsal je patrné vaše přesvědčení, že i vaše omyly jsou nejlepší a jedinečné. Buďte tedy zdráv...
01. 11. 2009 | 09:17

Rumcajs napsal(a):

Tak jsem si říkal,když jsem viděl tu horu příspěvků, že si přečtu jenom známý ksichty.
Ale ouha,nic jsem si tím neušetřil.

Kašlete pane profesore na manželku a Muellera. Ode dneška si můžete povídat se mnou, páč já s Váma beze zbytku souhlasím.
A nejvíc se chechtám pod vousy těm, co nyní naříkají nad tím, že se nebudou moci dovolávat Evropského soudu na základě Evropské charty.
Přesně tohle muselo přijít a z toho mám radost nelíčenou, páč ten dvojí přístup k právu mi opravdu hnul žlučí.
01. 11. 2009 | 09:26

Jemnický napsal(a):

Hořejší

Opět se odvoláváte na "Veritas vincit". Jenže v politice je každý vlastníkem té své jediné "pravdy" která vyrůstá z jeho dychtění a žádostí. Co je pro danou chvíli pravdivé určují v politice (a jak známo, válka je pokračování politiky násilnými prostředky) vítězové. Jaká a čí pravda tedy zvítězila.
Vy jste posedlý děláním tlustých čar za událostmi v minulosti. Jenže zabetonovat minulost nelze.
Vztah Němců k Čechům ve středověku vystihuje staré přísloví "Spíše koza vlka pozře, než Němec Čechu udělá dobře".To platilo až do konce války. Nyní se to snad mění.

Na vaše nepochopené "Veritas vincit" opět odpovídám "Omnia vincit amor"

Jemnický
01. 11. 2009 | 09:35

Pocestny napsal(a):

A jejej, on byl úplněk!

Jezuskote, to jsem zase zaspal mejdan s dřevěnými kolíky a svěcenými stříbrnými kulemi..

Inu sešla se tu geniální parta...
1.Prej jste bloud, badateli, když na zločiny doby tehdejší pohlížíte dnením pohledem...

Jakým jiným bychom měli hledět?
Tím jejich? Vždyť tu čteme něco, co snad už šedesát let po válce ani říkat nelze?

Tedy lze, ono stále asi lze tvrdit, že jsme národ, který měl vždy pravdu, ale skoro nikdy ta pradvda padne pod lží a nenávistí, kterou nás zahrnuje celý svět okolní, protože on ani na nic jiného neměl čas.

Tak se ten svět teď celej zastavil, aby agresívně počkal, až odříkáme tu Erbenovu plačtivou, abychom si dodali odvahy:
"U lavice dítě stálo,
z plna hrdla křičelo..."

Tak tu sice trpíme akutní klaustrofobií, ale jinak jsme dále zimmerfrei!

Tak Badateli, bdět, nepolevovat, může to přijít kdykoliv, už se u Weidenu srocují...
...pod plachetkou hnáty křivé...
01. 11. 2009 | 09:50

Kelly napsal(a):

Můj dědedek byl legionář v Rusku a bojoval proti Němcům na frontě. Byl to více méně tehdy snad i čestný boj, chlapa proti chlapovi. Nedovedu si představit jeho potupu, když musel před Němci a jejich protičeskou nenávistí utíkat v roce 1938 ze samého srdce Moravy, z města Moravská Třebová, kde najednout nebylo pro Čechy místa. To již nebyl boj v zákopech, to byl boj s teorií o nadřazenosti Němců vůči Slovanům, a s tím se bojovat nedalo, když na straně Němců byla vojenská síla podepřená podporou Anglie a Francie. Snad máme ještě na paměti pogromy Němců proti Židům, to mohlo ve druhém kole potkat Čechy, kteří před Němci z pohraničí neutekli.
Chudák dědeček, ještě že se nedožil toho, jak se jeho jménem někdo Němcům omluvá. Odjel tehdy z Moraské Třebové a už se tam nikdy nevrátil.
01. 11. 2009 | 09:50

Jedla napsal(a):

Dobrý den všem. Zaujal mne blog i diskuse. Blog je vyvážený, autor zmiňuje a uznává i platnost argumentů opačných, své vývody včak považuje za závažnější; oponující diskutéři, zejména vlk, neodmítají argumenty autora jako zcela neplatné, jen jim přikládají nižší váhu, respektive namítají jejich nižší váhu v době, o které je řeč.
Nejsem si jist, zda na to mám, ale zkusím to posunout trochu z osy. Jsem "od zvířat", a odkazuji tímto na Konráda Lorenze (Takzvané zlo); není od věci, že i na něm lpí hnědá skvrna.
Společenské organismy (tlupa, smečka, stádo, roj, hejno, ...) za určitých okolností vždy znovu a znovu dají přednost skupinové sounáležitosti. Pak ochranné mechanismy, které brzdí agrsivitu uvnitř skupiny přestanou fungovat na příslušníky jiné skupiny, byť jde o tentýž druh, a vykazuje znaky, které jinak ochranné mechanismy spouštějí (vzhled a chování mláděte, submisivita). Evoluční biologové mohou vysvětlit, že se to v minulosti jaksi "osvědčilo", že genotypy, které by za určitých okolností neupřednostnili "vlastní" skupinu měly nižší fitness a byly selekcí vyřazeny. To beru jako fakt, na který naše "kultura" musí navázat, ne jej popírat.
Rozhodně zde neobhajuji "kolektivní vinu", ale trápí mne otázka kolektivní, či chcete-li korporátní (skupinové, společenské, nemusí jít nutně o právnickou osobu - firmu, stát) odpovědnosti.
Dovolím si fikci vítězství třetí říše. Proti historicky skutečně uplatněné kolektivní vině by příslušná skupina čerpala v této fikci čerpala kolektivní profit. Majetky vyvražděných Židů, vyhnaných Čechů, práce totálně nasazených Čechů, veřejný majetek včetně území československého státu atd., by byl jejich benefitem. Jaká je cena? Od uveřejnění teorie sobeckého genu se biologové učí počítat výnosy a náklady - costs and benefits - z pohledu genotypu. Funguje to.
Pokud rozpoutání války - ne z pohledu vůdce - ale z pohledu skupiny, cestou skupinové podpory agresivního vůdce - může přinést celé skupině benefits - zisky, pak své společenské, kulturní ochranné mechanismy musíme nastavit tak, že nikoliv individuum vůdce, ale celá skupina musí dát něco v sázku, cenu, náklad, costs - která by v případě takové války měla převážit eventuální benefit z vítězství.
Jestliže vítězství přinese skupině benefit, ale costs = nulové riziko na základě principiální nepřípustnosti kolektivní viny, válka je nevyhnutelná, neboť její rozpoutání se skupině "vyplatí".
Ano, kolektivní vina je nepřípustná, je to cesta k bezpráví, pogromům, genocidám a další hrůze. Ale před námi stojí úkol definovat skupinovou "odpovědnost" (pouhé válečné reparace nestačí, skupina nemusí být definována shodně se státem - viz občanské války), tak, aby vyvážila eventuální zisky ze skupinově páchaných, skupinově podporovaných zločinů.
01. 11. 2009 | 10:00

byv. obcan napsal(a):

se do toho moc nemontuju, ale jsem rad, ze u vas uz nemusim zit, nechali nas vystehovat dost pozde, ale lepsi pozde nez vubec, skoda, ze nase predky nevyhnali hned po valce, jsou to vitezove proti tem nemcum co ve svoji vlasti zustali
01. 11. 2009 | 10:08

jarpor napsal(a):

Obávám se, že hodnocení česko-německých vztahů a jejich dopadů do současnosti začít tím, že za počátek této historie budu považovat odsun po 2. světové válce je chybou. Tam ta historie nezačala.

Pan Hořejší sice slyšel cosi z komunistických sdělovacích prostředků o revanšistech..., ale asi už nezná útrapy vyhnaných Čechů z pohraničí, neví o zavření škol pro výchovu budoucí inteligence, snad něco slyšel o koncentrácích, o nadřazenosti německé rasy a o násilí, jež ji mělo zabezpečit...
Jinak by totiž nemohl začít povídání o té historii tam, kde začal.

Z chybné výchozí teze mohu těžko dospět ke správným závěrům.

Nejsou to Češi, kteří se obracejí zpět a mají snahu "cosi" z kruté historie "napravovat". Naopak - bylo vyvinuto mnoho úsilí, abychom se dívali do budoucna, abychom jakousi čárou usmíření si řekli - žijme vedle sebe lépe a krutosti napáchané na obou stranách na nevinných lidech v důsledku toho, co byla příčina a co následek, ponechejme historikům...

Tak chápu snahu těchto dní v souvislosti s vyjímkami a neplatností.... Připomenout a a právně uktovit to "nedívání se zpět".

Zda se to ve změti ustanovení, paragrafů a odkazů LS, kterým už téměř nerozumí nikdo, podařilo - to ukáže až čas.

....

"Ale věřím, že český národ by nikterak neztratil (naopak!) na vlastní cti a hrdosti, kdyby s více než šedesátiletým odstupem uznal, že to, co se tehdy stalo, bylo prostě nemorální."

Pane Hořejší, soudím, že v česko-německé deklaraci se již tak stalo... a nenajdete zde Čecha, jež by cosi chtěl, protože ho vyhodili z vysoké školy kterou zavřeli, protože otce odtáhli do koncentráku..., který se chce ohlížet zpět.

Snahu, aby i v "novém evropském uspořádání" nebylo možné se "ohlížet zpět" jinak než z historického hlediska, oceňuji. Možná proto, že vycházím z premisy, že odsunem to nezačalo...

Hezký den
01. 11. 2009 | 10:15

Petr Havelka napsal(a):

Pane Jedla,

zajímavé čtení. Mohu Vám doporučit knihu od Eliase Canettiho Masa a moc.

Velice poučné čtení o chování mas, smeček.

Knížku u nás kdysi vydal jeden ze zdejších blogerů Jan Krůta vr 94

http://www.eruditus.cz/knih...

Zřejmě byla vydána i později.
01. 11. 2009 | 10:20

divoli napsal(a):

Prošel jsem si názory k diskusi-blogu vyvolaném Paroubkovou negativní reakcí na Dlouhého-možného eurokomisaře a vidím tam z příspěvků:
1. Vondra-naprosto nepřijatelný
2.Špidla-málo přijatelný
3.Švejnar-málovýznamný politik
Tak,ač se možná Dlouhý o růst HDP mnoho nezasloužil,přece jen asi toho nemůže tolik v zahraničně-politické funkci zkazit jako ostatní.K tomu ovšem musí mít na rozdíl od nich minimální občanskou zodpovědnost.
Nepodporujme v diskusích nárust atmosféry,kteá ničí charakter,dělá z politiků za nic placené bezpáteřníky.V tomto blogu ve vztahu k naprosto historicky oprávněným Benešovým dekretům,vidím i mnoho těch,kdo nám nepřejí svobodnný život bez budoucí drastické války.Jenže pak to už nebude pouhých 360 tisíc,ale minimálně desetinásobek.Počítám,že za každého zprofanovaného politika,který sám dobrovolně neodstoupí-milion jiných lidských životů později.To přijde draho.
01. 11. 2009 | 10:24

Čochtan napsal(a):

Problém nejsou vztahy mezi evropskými národy, ale mezi evropskými "hostitely" neevropských vetřelců.
Tohle bohužel členové "východoevropských" národů nechápou, protože zůstali zatím, a zaplať Pánbůh, ušetřeni této neevropské infekce.
Po podepsání LS ale dostaneme příděl africko-islámských immigrantů. Pak uvidíme co je to zač, ta multikultura.
01. 11. 2009 | 10:26

vlk napsal(a):

Bukovecký
soudím všechny podle sebe. 'Ze. rádoby literárt sní svůj sen o muzeu, nejlépe o pamatánků Národního písmáka Bukoveckého.. A soudí, že po otm touží i jiní.
Zbavím vás noční mlůry. Mou ambicí to opravdu, ale opravdu nikdy nebylo! Jsem prost tohoto histrionství. nebojte nebudu vám konkurovat, zůstanete vedle Klause jediný koryfej na svoje muzeum.Snad s e na vás dostane. Přeji vám to.

Patient
jistě. Napsal jsem to. Primární důvod byl přesně týž ,c o jsem napsal. Pokud by u nás nekandidoval politruk a nebyl Rath, dostala by hlas naší rodiny v 06 nepochybně soc dem? Stačí vám až do jednoduchosti dovedený výklad?

Pocestný
Vandráku slyšel jsi někdy o právní zásadě , že činy spáchané podle zákonů určité doby se neposuzují legislativou platnou v době souzení , alebrž podle legislativy platné v době spáchání toho činu? je to zásada, prostá, jasné a moudrá.

rumcajs
jsi si jistý, že nikdy nebudeš potřebovat práva, kterými teď tak pohrdáš? A kterých s e tak lehkomyslně vzdáváš?
Co když tady bud e jednou hodně levicový režim, který prostě zruší premisu nedotknutelnosti majetku. Například? Nebo jsi si jistý, že garáž j¨netavřeš a nebudeš muset nastoupit někd e jako zaměstnanec? Nebo že nepůjdeš do občansko právního sporu, kde tvoje práva budou tuzemskými zákony daleko tvrději sankcionována než podle pravidel Listiny?
Klausovy příznivci jsou dokonalí komici! Ohledně odsunu chtějí , prý podle Klause, daleko důslednější krytí. Připomínají onu vdovu, co natahuje na vibrátor preservativ s e slovy - sichr je sichr. Ovšem sami s jásáním s e vzdají svých , podotýkám svých osobních práv! gratuluji k takovému logickému počínání.

Jedla
napsal jste prima repliku. Ale chci s evás zeptat na něco jiného-jste ten Jedla s kterým s e potkávám na Aukru?
Pokud ano, vystavujete zajímavé kousky.
01. 11. 2009 | 10:31

Inci napsal(a):

Jenže historie nekončí vážení ... staré národy jsou v úpadku , každý den prokazují neživotaschopnost ... pohltí je nenásilně barbaři . Němce nahradí Kurd , Francouze Arab , Čecha Cikán a Angličana bůhvíkdo ... ale ani tady nebude konec ... Barbaři sice dokáží svého hostitele dokonale vysát , jenže postrádají další vlastnosti důležité pro přežití krom plodnosti ... pracovitost a skromnost ...
Jo jo , budoucnost světa hledejme v Číně a Vietnamu , rozumbradovat o nějakejch dekretech je v tomto kontextu nesmyslné a nepodstatné , běh dějin se nedá zastavit , kde jsou Galové , Vizigóti , Etruskové ...
Z mého hlediska je jakýkoli projev národovectví nesmyslnej , člověk je buď dobrej nebo špatnej s odchylkama na všechny strany ...
01. 11. 2009 | 10:31

Čochtan napsal(a):

Jarpore,
já bych ty útrapy Čechů nepřisuzoval německému národu, ale německému vládnoucímu socialismu.

Útrapy Čechů o deset let později působil také socialismus. Český socialismus, a čeští estébáci vraždili stejně jako němečtí gestapáci.
01. 11. 2009 | 10:32

adastra napsal(a):

Jako tečka za velice plodnou diskusí si dovolím upozornit, že absolutní pravda je v polaritním světě nedosažitelná: jen se k ní dokážeme více či méně přiblížit na stupnici protikladů (lež-pravda). Myslím, že jako má každý člověk svou karmu, mají ji i národy. Takže podle jejího zákona jsme sklidili jen to, co jsme zasili. Jak v případě sudetských Němců, tak i se Slováky po převratu před dvaceti lety.
01. 11. 2009 | 10:43

Pavel Urban napsal(a):

Autor má pravdu : bylo to nemorální.
Zároveň nás to zbavilo možnosti žít v kvetoucím multinárodním státě, jakým je například Belgie, Španělsko (Baskicko), Severní Irsko nebo jakým byla například stará Jugoslávie. Zbavili jsme se také zdroje duchovní inspirace, který katalyzoval například vznik národního socialismu. (Na obou stranách. Rozdíl byl v tom, že ten český v první světové válce azítězil, zatámco německý se musel vyrovnávat s ponižující porážkou.)
01. 11. 2009 | 10:45

Petr Havelka napsal(a):

@adastra

Kecáte, třeba my doma žádnou karmu nemáme. Máme plynový kotel a kotel na dřevo Tečka
01. 11. 2009 | 10:47

Jedla napsal(a):

Petr Havelka: Děkuji za tip
Vlk: Ne, to je náhodná shoda. Na aukru nejsem zaregistrován.
01. 11. 2009 | 10:47

MOR napsal(a):

Uvedu banální příklad. Dva sousedé, letití přátelé se pohádají. Pokud se budou každý soustředit na minulé reálné i domělé křivdy, kterých se dopustil ten druhý, jejich přátelství je ztraceno. Každý z nich bude svou energii vynakládat na prokázání toho, že právě on je lepší než ten druhý, že na vině je ten druhý a on vždy jen spravedlivě odplácel. Pokud ovšem každý z nich uzná především své chyby, jejich přátelství se obnoví.
01. 11. 2009 | 10:55

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

Zdravím vypelichanče.

....Že všechno může být lidem odňato, ale důl? To je díra v zemi, to mi nikdo vzít nemůže !...
Kdepak hochu. Já nejsem proti tý chartě a Evropskýmu právu. Proti Evropskému prápu a její chartě jsou ti, co chtějí vyjímku na Benešovi dekrety a ti, jež se bojí být posuzováni tímto právem.

A to já rozhodně nejsem.
01. 11. 2009 | 11:01

jarpor napsal(a):

Vlku,
génie těchto stránek a nositeli jediné a neotřesitelné pravdy,
jsem Vám dlužen odpověď na Vaši repliku pod Pehem :

Síla urážek lidí s jiným názorem nikterak nezesiluje Vaše argumenty. Spíše Vás řadí k nadutým hovadům, čímž se nechci nijak dotknout hovězího dobytka, neb ten je veskrze užitečný...

Milý génie, píšte-li:
"Co když tady bud e jednou hodně levicový režim, který prostě zruší premisu nedotknutelnosti majetku. Například? Nebo jsi si jistý, že garáž j¨netavřeš a nebudeš muset nastoupit někd e jako zaměstnanec? Nebo že nepůjdeš do občansko právního sporu, kde tvoje práva budou tuzemskými zákony daleko tvrději sankcionována než podle pravidel Listiny?"
u vědomí, že každá mince má dvě strany, naopak to být nemůže ?

Gratuluji ke geniálnímu jednosměrnému myšlení...

Hezký den
01. 11. 2009 | 11:04

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:
Ano. Vzal jste do úvahy fakta a ROZHODL SE PODLE SVÉ PENĚŽENKY. Později jste zjistil, že jste se spletl. Zahořel jste opět pro stranu zatracenou. Shodou okolností i ČSSD je pro vás nyní nepřijatelná... Právo na omyl při volbě politických stran ovšem podle vás neměli SN, byť se zmýlili třeba jen jednou.
Je dobře, že se dovedete ze svých omylů poučit. Jednou se jistě rozhodnete správně.
Vy nechápete, že je mi jedno. koho jste volil. Chci jen poukázat na skutečnost, že důvody pro volbu nějaké strany jsou velmi různé a že přání voliče nemusejí být naplněna ani po případném vítězství oné strany.
01. 11. 2009 | 11:05

grőssling napsal(a):

Říkám si, má to ještě smysl pořád dokola probírat některá témata ? Mezi nimi i téma odsunu českých Němců ? Je možné se z článků a diskuzí pod nimi dozvědět ještě něco nového ? Nebo zastánci svých pravd z obou částí hlavních názorových táborů budou jen zase opakovat to, co ( i na těchto blozích ) zaznělo už mnohokrát.

Ale ano, má to smysl, pokud nehodláme rezignovaně přihlížet revizi základních historických skutečností doby dnes již dosti vzdálené.
A tak je třeba stále dokola opakovat argumenty vyvracející nesmyslné mýty, které jsou stále dokola opakovány, ba mnohé s ještě větší intenzitou hlásány, zejména staví-li se za ně osobnost tak respektovaná jako je pan profesor Václav Hořejší.

Tak věcně k věci:

„ Pan prezident to Evropě pěkně osladil, před landsmanšaftem nás zachránil „

Nezaznamenal jsem, že by požadavek pana prezidenta na dodatek k LS někomu v oficiální Evropě až tolik vadil. Věru shodli se pánové v Radě EU, zejména ti hlavní, tak natěšení na to, že LS vejde již 1.12.2009 v platnost, velmi rychle na řešení. Jediní, kteří prostestovali byli přímí potrefení, známá to Černá internacionála München, Wien, Budapest . Proč asi ? Pokud by nic nechystali, nejspíš by jim požadavek pana prezidenta nestál za komentář.

„.. nemohu se smířit s tím, že po válce jsme se nerozpakovali aplikovat princip kolektivní viny a provést etnickou čistku v nevídaném měřítku, ať už byla v tehdejší situaci jakkoli „spravedlivou“ odplatou za to, co se stalo předtím.“

Aplikací principu kolektivní viny je každý požadavek na odškodnění, například prostřednictvím reparací, za které musí platit poražený stát utrpením svých státních příslušníků, za důsledky prohrané války. Tak tomu bylo vždy. Jenom často nebylo jasné zda ten kdo válku vyhrál byl také ten spravedlivý, který může oprávněně odškodnění požadovat. V případě odsunu českých Němců z českého pohraničí a 2.SV takové pochybování snad nesdílí ani pan profesor Hořejší, žijící jak se zdá stále více ve své věži ze slonoviny, zcela mimo praktický život a tvrdou realitu. Zejména by se jako nesmyslné jevilo vzdát se takového požadavku za situace, kdy například ČSR platila po válce Velké Británii za každý vystřelený náboj z letadel pilotovaných československými piloty v Bitvě o Británii.

„Korektní by samozřejmě bylo, aby byli individuálně potrestáni všichni váleční zločinci, nacističtí aktivisté či udavači bez ohledu na to, jaký byl jejich mateřský jazyk. Vyhnání statisíců prostých, v zásadě apolitických venkovanů, žen a dětí, mi připadá prostě barbarské – a to i tehdy, pokud by se uskutečnilo naprosto humánně a bez násilí.“

Požadavek, který se ukázal v praxi zcela nerealizovatelný v celé poválečné Evropě i u zcela zřejmých masových zločinců chráněných například „demokratickou justicí“ a celou řadou tzv. občanských sdružení Spolkové republiky Německo až do 90tých let minulého století. O apolitických venkovanech mám zcela jiné mínění vytvořené osobní zkušeností. Pravda, poznal jsem při pobytu v našem pohraničí v šedesátých a sedmdesátých letech několik českých Němců, kteří byli antifašisty, jenže těch bylo opravdu jako šafránu. Jeden z nich zajel na pohřeb svého otce někdy kolem roku 1975 do SRN a nakládačku dostal od svých soukmenovců hned při vystoupení z vlaku.
01. 11. 2009 | 11:07

grőssling napsal(a):

„Chápu, že situace a atmosféra byla tehdy úplně jiná než teď a je samozřejmé, že co se stalo už se stejně nemůže odestát. Ale věřím, že český národ by nikterak neztratil (naopak!) na vlastní cti a hrdosti, kdyby s více než šedesátiletým odstupem uznal, že to, co se tehdy stalo, bylo prostě nemorální.“

Pan profesor nám tu hlásá novou morálku, podle které by se měla oběť prokázaného pokusu o svoji národní genocidu omluvit zločinci, aniž tento projevil lítost nad svým pokusem a co víc, distancoval se od něj, ačkoliv byl jeho přímým původcem a vykonavatelem ( to my ne, to Hitler ). Byla by to věru od nás veliká velkodušnost, jenže naprosto nemístná a tvrdím, rovnající se chování hloupého jehněte lísajícího se k vlkovi majícího ještě tlamu plnou krve od jeho zardoušené matky. Když pro nic jiného, tak pro tento, pana profesora nejnovější návod k morální zvrhlosti, je třeba znovu důrazně připomenout : Němci začali námi nevyprovokovanou válku, způsobili jí nesmírná utrpení, zejména národům, které považovali za méněcenné a chystali se provést genocidu stejně tak na Češích za přímé účasti a pomoci Němců českých. Taková zvrácenost se v evropské historii naposledy odehrála před tisíci lety někdy za Karla Velikého, kdy onen, původem asi Pangermán, likvidoval pro víru například nám blízké Sasy, nebo za obsazování Východního Pruska Řádem německých rytířů. Pomozte mi, pane profesore, znáte ještě nějaký podobný případ genocidy celého národa v evropské historii jak to udělali ti, kterým se podle Vás máme omlouvat s Židy, Romy, Poláky ( tam jim jenom čas zabránil dotáhnout záměr do konce ) ?

„Tím, že jsme vyhnali Němce, jsme navíc hlavně poškodili sami sebe – dříve převážně německé pohraniční oblasti se leckde ještě do dneška plně nevzpamatovaly z devastace, která po vysídlení Němců nastala.“

Hlavním důvodem devastace pohraničí přeci nebyla obměna obyvatelstva za méně civilizované ( nakonec v pohraničí se udržel a rozvinul průmysl ), ale skutečnost, že republika neměla díky studené válce na potřebné investice do infrastruktury.

„Paradoxní ovšem je, že většina těch vyhnaných Němců se po nějakých 15-20 letech měla mnohem líp než ti, ať už Češi nebo Němci, kteří zde zůstali.“

To není paradoxní, bez masivních amerických investic a podstatně nižších výdajů na zbrojení, by k hospodářskému zázraku v SRN nedošlo.

„Málokterý národ se asi může pochlubit skutečně zcela čistým svědomím...
Nejsme v tom tedy zdaleka sami, ale tím spíš bychom si to měli přiznat.“

Tak, tak nejen před válkou, ale dlouho po válce nebyl na světě stát , členská země OSN, která by plnila všechny články deklarace lidských práv. Realita života je prostě barevná, i když možná z věže ze slonoviny se jeví zcela jinak, jako prosté porovnávání černobílých absolutních ideálů a jejich uskutečňování hřešícími lidmi.

„Je samozřejmě nemožné a absurdní, aby potomci vyhnaných Němců restituovali své majetky v Česku, resp. aby byly jakýmkoli jiným způsobem revidovány výsledky 2. světové války.“

Jak Vás napadl takový nesmysl ? Pamatujeme si ještě na začátek devadesátých let, kdy kdekdo tvrdil, že mu o restituce nejde, že důležité je aby pravda a láska zvítězila. A zatím se jejich majetkové procesy nezastavily dodnes, viz. například soudy vedené nezvoleným předsedou TOP 09, jinak dvoj synem s nároky i na majetek hlubocké rodové větve..

„Na druhé straně by mi vůbec nevadilo, kdyby zde v rámci volného pohybu v EU za několik desítek let zase byla výrazná cizojazyčná (třeba německá) menšina“

Nu proč ne, sociologové a antropologové vědí, jak mocná ( v procentech z celkové populace ) taková menšina může ještě být, než začne být pro stát destruktivní ( odhaduji, že tak maximálně 10 % ). Naivita zastánců multikulti je o to nebezpečnější, že v žádném státě na světě soužití s menšinami nikdy nefungovalo a nefunguje. Pan profesor ale možná ví o zdárných příkladech, které mi zůstaly utajeny.
01. 11. 2009 | 11:09

Pocestny napsal(a):

Čéče, chlupatče,
jak jsem tak pozoroval to vaše brkoslavé hemžení, tak jsem si vzpomněl na něco z dětství
https://www.youtube.com/watc...

Jenom nevim, kterej jste kterej...

Před těma dvaceti lety to ještě byla legra, co???

No a tak nějak vidím ten tvůj "právní rozklad".

Nějakej zase zpěněnej, chlupatče, nejenom úplněk, ale ještě asi v kraji práškovali, les vápnili
https://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2009 | 11:29

Pocestny napsal(a):

A grossling, to je hlas z hrobu k dušičkám..

Jak to tu mají rozebrané po kapitolách, modláři..
Povšimněme si, že jakmile se tu připomenou zločiny českého národního bolševismu, okamžitě tu vypukne konkurs na hlavního žalobce v Norimberku.

Mám pocit, že badatel na moment přestoupil k chirurgům a řízl pěkný furunkl, hnis se valí proudem...
01. 11. 2009 | 11:36

divoli napsal(a):

Mnoho diskutérů zde uvažuje "pravdoláskařsky"-že tu jde jen o to,zda nás Němci mají rádi nebo neradi.To chodí tak možná v životě osobním.
Tady je jiná situace:
Benešovy dekrety aneb sudetoněmecká otázka ČR jako status quo vyhovuje.
Je v tom historická zkušenost,že první republika padla s neřešitelností té otázky v jejím rámci a platnosti-kdy tu fyzicky byli.
Po Postupimi 1945 (nakolik ještě platné?) v tom vidíme historickou a právní kontinuitu.
V Německu je situace odlišná:
Za prvé by se rádo zbavilo Postupimské dohody vůbec,protože se často domnívá,že bylo sankcionováno kvůli vojenské porážce,nikoliv zločinům.
Za druhé-u nás existuje Svaz antifašistických bojovníků-ale nikoliv jako nástroj znovuřešení Sudet.
Naopak v Německu existuje vlivná,trvalá politická síla představující Sudetské Němce,s vlivem v Europarlamentu,s rozsáhlými akcemi ve všech zemích Evropy,která stojí o znovuřešení Sudet.
Zatím V.Klaus dostal EU sumitem jen důkaz toho,že se tím nechtěli zabývat.
Ale díky sudeťákům v Německu stav napětí trvá.
Tedy mít ve funkcích našich zahraničních reprezentantů pouze lidi,kteří to ignorují (jako dosud) nebo odsouvají na neurčito-není uspokojivé.
01. 11. 2009 | 11:55

MerryMan napsal(a):

Autor:
Obávám se, že můj odhad o změně profesního zařazení, nebo výhodné stáži v zahraničí byl správný. Váš blog je slušně nepsán, uvedená fakta jsou správná ale ne úplná. Podle mého názoru zcela chybí násl. údaje.
1. Soužití Němců a Čechů bylo vynikající hlavně v době, kdy Němci tvořili vládnoucí vrstvu a Češi byly nevzdělanými služkami, podruhy, max. řemeslníky zcela závislými na Němcích.
2. Po zavedení povinné školní docházky M. Terezií se pomalu začala obnovovat vzdělanost Čechů zlikvidovaná katolickou církví po Bílé Hoře.
3. S nárůstem vzdělanosti se začalo objevovat větší množství českých úředníků, podnikatelů, obchodníků a pod. Toto množství už Němci nestačili asimilovat do té míry, jak tomu bylo dříve.
4. Problémy ve vztazích začaly tehdy, když se Češi začali domáhat svého podílu na ekonomické a potom i politické moci. Hesla jako "Svůj k svému", Čech kupuje u Čecha" atp. do určité míry zabrala a Češi alespoň po ekonomické stránce začali získávat převahu a to se Němcům nelíbilo.
5. Nevraživost postupně narůstala a docházelo k pravidelným rvačkám mezi Čechy a Němci obdobně jako dnes dochází k rvačkám fotbalových fanoušků. Rozdíl byl v tom, že těchto rvaček se zúčastnili i tzv. "vážení občané" a následky (monokly, modřiny, případně policejního zadržení) se chlubili.
6. V r. 1918 nevzniklo na území Čech a Moravy jen Československo, ale vznikla i sudetská republika (přesný název a trvání si laskavě najděte) s cílem přiřazení k Německu nebo Rakousku. To podle mého názoru nesvědčí o velkém nadšení pro další "vynikající" soužití. A tento nedostatek vůle po společném státě se projevil ještě než stačil nově vzniklý stát jakkoliv utlačovat Němce.
7. Separatistické hnutí zesílilo po nástupu Hitlera. heslo "Domů do Říše" je dostatečně známé.
Shrnutí: Soužití Němců a Čechů bylo bezproblémové, pokud Němci vládli. Se ztrátou jejich nadvlády problémy v soužití narůstaly.
01. 11. 2009 | 11:56

Béda napsal(a):

Pocestny,

jistě je vám známo, že SL nejde o pouhou omluvu. Té se jim vrchovatě dostalo již z úst českého prezidenta V.Havla. Těm jde o mnohem víc.

Já kupříkladu sudetským Němcům jejich "práva" neupírám. S tou výhradou, že souběžně s omluvou české vlády bude probíhat omluva německé vlády za své předky a že s materiálním odškodněním za odsun (resp. vyhánění sudetských Němců) proběhne vyplacení všech válečných reparací. Samozřejmě měly by být vyčísleny i škody nepřímé, které Československu vznikly v rámci důsledků poválečného vývoje.

Z reparací bychom vyplatili nároky sudetských Němců a z přebytku bychom zafinancovali rozvoj vědy, školství, infrastruktury atd..

V případě, že nedojde k souběžnému vypořádání s kostlivci minulosti, odmítám se touto otázkou jednostranně vůbec zabývat.
01. 11. 2009 | 12:00

jarpor napsal(a):

grossling

Díky za Vaše :

"Němci začali námi nevyprovokovanou válku, způsobili jí nesmírná utrpení, zejména národům, které považovali za méněcenné a chystali se provést genocidu stejně tak na Češích za přímé účasti a pomoci Němců českých."

Hlas z hrobu, říká se zde.... nikoliv.
Neotřesitelný fakt.

Hezký den
01. 11. 2009 | 12:03

MerryMan napsal(a):

Autor: Pokračování.
8. V době Protektorátu Němci v drtivé většině přijali říšské občanství, což nebyla bezvýznamná formalita. Znamenalo to větší potravinové lístky, přístup ke konfiskátům (hlavně bytům), vyšší platy (např. u gestapa), dost Němců i donášelo atd.
9. Bohužel několik let strachu, ponižování a pod. se na každém podepíše. Lid se potom snaží pomstít/oplatit utrpěná nebo i představovaná příkoří. Rovněž je třeba si představit, že s obou stran určitě docházelo i k vyřizování osobních účtů nebo k vyhrožování s cílem např. levně koupit majetek atp.
1O. Jak správně píšete, rozhodnutí o odsunu Němců nebylo jen rozhodnutím Čechů ale spojenců jako celku. Odsun byl tedy plně v souladu s právem nejposvátnějším, právem vítěze zaplaceným mnoha miliony životů. Německo kapitulovalo bezpodmínečně, tzn. že Němci neměli právo na nic. A Československo jako vítězný stát mohlo rozhodnout i samo, zda nechá na svém území občany poraženého Německa.
Lze o tom napsat ještě mnoho. Chápu, že docházelo na obou stranách k lidským tragediím, k postihu nevinných osob atd. Zodpovědnost jednoznačně padá na toho, kdo válku začal, protože válka se nadá zastavit např. 8.května. V Čechách se bojovalo ještě 12. května.
V žádném případě nemám zájem vyvolávat nějaké vášně a přikláním se k názoru Karla Muelera, že nejlépe je o tom nemluvit a doufat, že se na to postupem času zapomene. Niméně když se o tom vyvolá diskuze, tak je třeba se seznámit se všemi aspekty.
01. 11. 2009 | 12:18

Rumcajs napsal(a):

I když ve vztahu Česka k LS zdaleka nejde o posuzování té či oné viny, ale vzhledem k tomu, že se mnozí na toto téma dívají z tohoto úhlu (dle mého nesmyslně), dovolím si připomenout, že vztah sudetských Němců a Čechů byl dle vyprávění starousedlíků naprosto bezproblémový do doby , než je zfanatizovala ultralevicová pakáž pod vedením Hitlera.

Nedělejme si iluze, že jsme jiný. Kolik z Čechů se nechalo zfanatizovat Gottwaldem, a bylo ochotno vraždit dokonce i vlastní sousedy.
01. 11. 2009 | 12:21

Béda napsal(a):

Rumcajs,

"...Kolik z Čechů se nechalo zfanatizovat Gottwaldem, a bylo ochotno vraždit dokonce i vlastní sousedy"?

K těm nacistickým ultralevičákům. Zajímavé, že Hitler se stal říšským kancléřem po domluvě s národním velkokapitálem. Bez opory v něm by k pokojnému odevzdání moci v Německu nacistům nikdy nedošlo. Položil jste si někdy otázku, proč tomu tak bylo?
01. 11. 2009 | 12:30

Jozef napsal(a):

grossling

Plne suhlasim s celou Vasou oponenturou.

Zakladatelia,resp.rozsirovatelia EU sa zaciatkom 90-ych rokov priamo prihlasili ku Karolovi Velkemu.A konali rovnako nemilosrdne,ako Karol Velky,ale za pouzitia osvedcenych dobovych prostriedkov:plast a dyka,na tvari usmev,v rukach jed.
Vychod a juh Europy vtedy padol v ruinach k noham dobyvatelov.
J.Attali,1992 v Holandsku:Europania dobyjaju dnes Europu,ako pred 500 rokmi dobyjali Ameriku

Dnes je uz podstata rimskych risi nezlucitelna s existenciou ludstva disponujuceho apokalypticky nicivou energiou.

Ak ma ludstvo prezit,musi pri plnom vedomi situacie vladnuci svetovy Neporiadok uplne zmenit.
01. 11. 2009 | 12:38

Petr Havelka napsal(a):

http://www.nastojaka.cz/271...
Běžte s těma sudetskejma hrozbama k šípku
01. 11. 2009 | 12:58

Miroslav Brzobohatý napsal(a):

01. 11. 2009 | 13:10

Pavel Urban napsal(a):

Ad divoli :
Sudetoněmecký landsmanšaft je organizace, kterou berou vážně v Bavorsku a jednou za uherský rok v Berlíně. "Vlivná" síla s "rozsáhlými akcemi ve všech zemích Evropy" patří do virtuální reality české paranoie. Budeme-li ovšem nadále pokračovat ve snaze o "řešení" tohoto problému cestou jeho internacionalizace, může se stát, že ty Sudeťáky opravdu na evropskou úroveň vykopneme. Jako plnoprávný člen EU ty možnosti máme. A pak už nám opravdu budou moci dělat problémy.
01. 11. 2009 | 13:10

MerryMan napsal(a):

Grosling:
Myslím, že máte opravdu a ty týpky jako Pocestný a spol. se neohlížejte. Kromě nepodložených útoků nic neumí.
01. 11. 2009 | 13:20

MerryMan napsal(a):

Divím se těm zastáncům Němců a němectví obecně. Asi jím není známo, že v minulém století Rakušané a Němci během 31 let zahájili a prohráli dvě světové války. Co zaslouží tak hloupý národ (domnívám se, že všichni jsou Němci)?
01. 11. 2009 | 13:23

Wurstchen napsal(a):

Autorovi: Díky za tenhle článek. Při jeho čtení mě napadlo, že záštita odsunu Postupimskými dohodami, které podepsaly stejné velmoci jako Mnichovskou dohodu, je velmi chabá. Vlastně nemá vůbec žádnou cenu.

Je třeba vidět, že v odsunu bylo mnoho zcela nevinných lidí.
01. 11. 2009 | 13:33

Jan Konvalinka napsal(a):

Václave, opravdu klobouk dolů. Skvělé, udělal jsi mi radost. K diskusi pod blogem snad jen jediné: je opravdu smutné, jak geniální trik Josefa Stalina na odtržení českých zemí od západní Evropy funguje ještě po šedesáti letech.
My bychom se snad ani neměli omlouvat sudetským Němcům. My bychom se měli omluvit té krajině, mému rodnému Chomutovsku, Litvínovsku, zničeným vesnicím v Krušných horách, Doupovu a krajině kolem...Stalo se veliké zlo a byli jsme za ně strašlivě potrestáni. A nejsmutnější na tom je, že si to někteří z nás ještě ani neuvědomili.
01. 11. 2009 | 13:39

Béda napsal(a):

Jan Konvalinka,

jistě, a taky bychom se měli Německu omluvit za rozpoutání 2.SV, prakticky "vynucený" zábor Československa, za R.Heydricha, za politiku konečného řešení...

Jen tak mimochodem, vynucují śi opakovaně historické reminiscence a vyrovnávání Češi anebo sudetští Němci?
01. 11. 2009 | 13:49

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Myslíte velkokapitál v rukou židů ?

Kam chodíte na ty báchorky ?
01. 11. 2009 | 14:07

Martin napsal(a):

Velmi se divím zastáncům vyhnání a oloupení všech těch žen, dětí a starců, kteří zde po válce zbyli, na základě kolektivní viny. A´t se na to dívám z kterékoliv strany, je to prostě morálně neospraveditelné a je dobře že se o tom nyní mluví- díky i vám, pane profesore.

Ještě k těm souvislostem- v době, kdy začal ve volbách vyhrávat Henlein a jeho strana, byla v Sudetech oproti vnitrozemí 4x větší nezaměstnanost a pražská vláda tyto problémy ignorovala. Za 20 let první republiky nebylo ze strany centrálních orgánů učiněno téměř nic pro řešení problémů německé "menšiny" (Němců žilo v republice více než Slováků a přesto byli bráni jako občané druhé kategorie). Neexistovala nejmenší snaha podpořit loajalitu občanů německé národnosti k ČS republice. Ani to rádio nebyly centrální orgány schopny pro Němce provozovat a ti byli tak samozřejmě masírování propagandou z médií z nacistického Německa.
01. 11. 2009 | 14:15

MerryMan napsal(a):

Béda:
Máte pravdu. Již vyšla kniha "Czechoslovakia - state that failed" by Mary Heimann kde se doslova píše (tedy anglicky) že si za obsazení můžeme sami.
http://www.blisty.cz/art/49...
Vskutku vynikající postřeh uvedené americké "historičky"
01. 11. 2009 | 14:16

MerryMan napsal(a):

Martin:
Zkuste si přečíst Marryman 01.11.2009 11:56:36. Je to sice kusé, ale něco o "diskriminaci" a hlavně "touze Němců" žít ve společném státě s Čechy se tam dočtete. Rozhodným způsobem svoji "touhu" projevili a to ještě před tím, než je stát mohl jakýmkoliv způsobem diskriminovat.
01. 11. 2009 | 14:20

Kritik napsal(a):

Je zajímavé, jak se každý rád vyjadřuje k odsunu sudetských Němců. Je to sice lákavé téma pro obě strany, nicméně jde o historii, na které nekokážeme změnit ani čárku. Prostě se to stalo. Kdo se chce hanbit, nechť se hanbí, kdo se cítí jako vítěz, nechť si pije z vítězného poháru. Kdovíjak bychom reagovali my, kdybychom se ocitli v té době, podobně jako pan Brouček byl v 15. století.

Kdyby nebyli Češi proradní vůči sobě navzájem, nemuseli by se bát nespravedlnosti od kohokoliv i při vytahování strašáků z minulé doby. Nějaký, byť slovutný hradní pán stejně nedokáže udělat přítrž pokroucení práva. Zvláště, když ho sám dokonale překrucuje.
01. 11. 2009 | 14:56

Martin napsal(a):

Ad Merryman

Váš pohled jistě částečně ukazuje na problémy soužití, ale je to pohled ode zdi ke zdi, řekl bych opět "infikovaný" černobílým viděním a principem kolektivní viny/zásluhy/či čeho chcete.

Naopak v matrikách se např. dozvíte kolik bylo smíšených manželství, tisíce pamětníků vám dosvědčí že žili se "svými" Němci v naprosté sousedské shodě....

Potíž nastala, když se do běžného staletého soužití začala míchat politika s jejími poosvíceneckými národoveckými tezemi a tříděním lidí.

Sudetští Němci byli násilně po rozpadu Rakouska přičleněni k ČSR. Jako Čech to beru jako správné, ČSR vznikla na svém historickém území (kde na části od nepaměti žili Němci, ať už byl pánem země kdokoliv)- nicméně právě proto bylo přímo morální povinností nové čs. garnitury po vzniku ČSR usilovat o vnitřní stmelení státu a jeho jednotlivých národností např. po vzoru Švýcarska a ne ještě dále prohlubovat ignorací a až ostentativním nepřátelstvím nechuť Němců setrvat v novém státě. Vytvořit nosnou ideu společného soužití založenou na příslušnosti k zemi společenství. To by byla výzva hodná vyspělého národa, a ne pěstování plíživé nenávisti- ať na té či oné straně!
01. 11. 2009 | 15:06

Pavel Urban napsal(a):

Ad Merryman :
Vzpomeňme, jakou touhu žít ve společném státě s Němci projevili Češi v roce 1848. A to ještě předtím, než je mohlo sjednocené Německo jakkoli diskriminovat.
01. 11. 2009 | 15:35

Imhotep napsal(a):

pro Vlka:

Reagoval jsem na jednostrannou poznámku jistého debatéra, který se dožadoval nahlížení odsunu v souvislostech, ale chtěl vidět jenom část faktů.
Zásadně nejsem příznivcem vyslovování konečných soudů typu: Může za to ten...., protože to v dějinách nejde. Odsun, někdy spíše vyhnání, byla velká chyba, která se vymstila především naší zemi, a dodnes nám komplikuje vztahy s Německem. Navíc je to politická karta, která se dá vytáhnout a změnit tak např. styl hry.
Ale konkrétně:

1) Ano, to je možné. Ale abych byl upřímný, ten boj chápu. Nicméně potom by např. naši političtí exulanti po r. 1948 a 1968 museli být také byti. Nakonec, proti vniku ČSR bojovali i Poláci.

2)Ústava ČSR zaručovala menšinám, které tvořili, tuším, více než 20% obyvatel plná práva, včetně toho, že na úřadech se mělo jednat v jejich jazyce, některé volební obvody byly vytvářeny tak, aby vyhovovali Čechům - ostatně i vznik tzv. Čechoslováků byl dost ovlivněn tím, aby byl byl vůči Němcům získán vhodný početní podíl - tak vznikla i země Moravskoslezská, Němci nesměli do některých vojenských oddílů, některá úzení si ČSR urvala i bez historických podkladů (Vitorazsko), středem politiky byla tzv. Pětka a pouze okrajově některá německá strana, Češi se přestali starat o některé ekonomicky slabé příhraniční oblasti, které dříve dostávaly podporu, nově přišlým českým úředníkům a jejich rodinám se ostentativně stavěly nové školy ...

3) Požadavek byl správný, proč ne.

5) Utichly, nebo byly potlačeny a doutnaly?

6) Stejný rozměr nemělo, ale mělo stejné následky.
01. 11. 2009 | 15:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Martin:
"kde na části od nepaměti žili Němci" Záleží na stavu paměti. Němci přicházeli do Českého království od 12. století na pozvání králů kolonizovat neosídlená území. Způsoby transferu byly různé, o jednom je zmínka i v německé lidové slovesnosti (Krysař).
Po vzniku ČSR se čsl. Němci nemohli smířit s myšlenkou, že se stali menšinou a přestali být Herrenvolk. Koneckonců už v časech R.-U. si v dobovém tisku stěžovali na neslýchanou skutečnost, že čeština se šíří a dokonce se v užíván í vyrovnává němčině! Český naconalismus byl vždy jen odvarem a zrcadlovým obrazem nacionalismu německého, což koneckonců potvrdila historie.
01. 11. 2009 | 15:42

kormoran napsal(a):

Na zamysleni a zhrnuto...https://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2009 | 16:14

Petr Havelka napsal(a):

01. 11. 2009 | 16:16

Vico napsal(a):

Až teď jsem měl čas si projít diskuzi pod asi záměrně trochu kontroverzně pojatým článkem našeho milého pana profesora.

Diskuzní večírek se změnil ve rvačku, po níž více méně mají všichni jen krvavé ruce, pouze Bukovecký, jako jediný, i krvavou hlavu.

Vlkův návrat ve shora uvedeném punktu byl surový, nicméně asi odpovídající pravdě.Je mi to líto pane Bukovecký, ale je to tak.
01. 11. 2009 | 16:27

Petr Havelka napsal(a):

Řešíte tu békoviny.

Víte co tu ze strany prezidenta chybí?

Proč se prezident k tak závažnému tématu jako je LS, vyjadřuje několika větami od pultíku nebo pár řádky pro media? Za minimální považuji rozhovor, když už ne diskuzi. Prezident sedí jako bůžek někde na vršku a místo sebe posílá svoje pohunky. Prezident nediskutuje, nezodpovídá se, odboural demokratickou zpětnou vazbu.

Prezident nás nepotřebuje, jede si svoje. jestli si dobře pamatuju, politika je služba občanům, pokud si dobře pamatuju.

Taky je možné, že prezident je zombie, potom by bylo všechno v pořádku.
01. 11. 2009 | 16:56

Lex napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Nejsem vůbec žádný historik, ale přesto si dovolím navázat na Váš komentář Martinovi ohledně jeho „kde na části od nepaměti žili Němci“, a to citací z „Dekretu kutnohorského“ krále Václava IV. z 18.ledna 1409: „Ačkoli jsme všeobecně povinní dbát o prospěch všech lidí, přece jen nesmíme jim být nakloněni natolik starostlivě, že by snad podléhal škodě a újmě prospěch těch, kteří jsou k nám těsně připoutáni příhodností míst, časů nebo některými jinými okolnostmi. I když totiž každý člověk je povinen milovat každého člověka, přece jen je potřebí, aby samo toto milování vycházelo toliko z náklonnosti náležité; dávat přednost v lásce cizinci před domácím je proto zvrácením náležité náklonnosti, ježto pravá láska začíná vždy u sebe sama a potom se přenáší na potomky podle příbuzenství. Protože pak národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelského práva v Českém království…“. Nu, hleďme, ještě na počátku patnáctého století „NÁROD NĚMECKÝ ŽÁDNÉHO OBYVATELSKÉHO PRÁVA V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ NEMÁ“!!! A dále si dovolím připomenout, že v onom lednu 1409 byl Václav IV. kromě krále českého též králem římským, když předtím v srpnu 1400 byl sesazen z trůnu německého, avšak nedlouho po onom kutnohorském dekretu byl znovu koncilem v Pise z 25. března 1409 uznán králem německým. To jsou věci!
01. 11. 2009 | 16:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Děkuji za významné sdělení s obsahem i pro mne neznámým. Jsem rád, že mé konstatování o Vašem perfektním působení v diskuzích téměř všech blogů jste takto potvrdil.
01. 11. 2009 | 17:24

Alarien napsal(a):

Lex:
Musím Vás poněkud poopravit. Titul římského krále je v podstatě synonymem krále německého. Rex Teutonicorum se však v pramenech právní povahy, myslím, nikdy nevyskytuje. Václav byl zvolen králem římským ještě za života otce a titul si ponechal i po svém sesazení částí kurfiřtů v roce 1400. A byl nadále uznáván těmi, kteří na jeho pomoc spoléhali (např. řádem německých rytířů). Dekret Kutnohorský byl ostatně vydán i z toho důvodu, že potřeboval sobě nakloněnou universitu při účasti na koncilu v Pise, od něhož očekával opětovné potvrzení římského královského titulu. V pozadí sporu o přerozdělení hlasů na universitě byly zase v první řadě ideologické rozpory stoupenců a odpůrců Viklefova učení, které shodou okolností odpovídaly i národnostnímu dělení.
01. 11. 2009 | 17:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Lex:

Hmmm... Veru silny argument.... Vaclav IV...
Pridal bych jeste Praotce Cecha...

..
01. 11. 2009 | 17:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Máte pravdu, opravdu silný argument proti domněnkám o od nepaměti žijících Němcích v království Českém. Praotce Čecha však pod Říp nepřivedl žádný krysař. :)
01. 11. 2009 | 18:09

Rejpal napsal(a):

S obsahem blogu souhlasím (nikoliv však s nadpisem).

V komentářích mi chybí jakákoliv zmínka o "právu národů na sebeurčení . ." a možnosti jeho uplatnění v předválečné republice. Komentáře podle mne chybně spojují Klausovu obstrukci vůči LS s vyhnáním SN a jakési možností jejich "odplaty".
01. 11. 2009 | 18:11

grőssling napsal(a):

Pocestný,
máte na víc než jenom na výkřiky bez argumentů, zklamal jste mne. No ale takhle to teď u nás vypadá skoro všude, vyprázdněnost a faleš, jak správně předvídal pan pezident .

Pavel Urban napsal(a):
Ad Merryman :
Vzpomeňme, jakou touhu žít ve společném státě s Němci projevili Češi v roce 1848. A to ještě předtím, než je mohlo sjednocené Německo jakkoli diskriminovat.

Pane Urbane, Vy přece víte jak to bylo, určitě znáte dopis z Frankfurtu am Main a následnou odpověď Františka Palackého Říšskému sněmu do Frankfurtu z téhož roku a jeho argumentaci. Nebudu tady rozvláčně unavovat, zájemci si dokument jistě vygooglují.

Mnozí, šířící mýty o pokojném soužití Čechů a Němců až do roku 1918, resp. 1933,

Přečtěte si prosím kroniku Františka Pražského o trampotách biskupa Jana IV. z Dražic, kterého čeští Němci práskli do Avignonu rovnou papeži, vrátil se z návštěvy na koberečku někdy kolem roku 1333 ( kronika vyšla naposledy za reál-socialismu v nakladatelství Svoboda ).
Ale pravda, bylo to soupeření k něčemu dobré, biskup Jan po návratu postavil třetí kamenný most v Čechách a první přes Labe, dřív než Karlův. Česká komunita tak byla na druhé straně Labe kolem sjezdu z mostu přece jenom o několik desítek kilometrů po staletí odolnější.
Jo a ještě mimo jiné postavil hrad kdesi v pohraničí, prý " téměř uprostřed národa neřestného".
01. 11. 2009 | 18:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rejpal:
´V komentářích mi chybí jakákoliv zmínka o "právu národů na sebeurčení . ." a možnosti jeho uplatnění v předválečné republice.´ Zkuste dodat.
01. 11. 2009 | 18:26

Martin napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Tahle paranoia je už ale opravdu nudná- my nic, my chudáci, to ti ostatní nám pořád chtějí ublížit, ohrožují nás a nejradši by nás všechny usmažili...
Tak jsem si tím vyhnáním zchladili žáhu a už jsme stejný zmetci jako oni, ne?....

K té paměti, tuším, že 12. století si asi nepamatujete, že jste to někde vyčetl nebo vám to někdo vyprávěl... Nebo snad chcete říct, že Vám říkají Metuzalém?:-)
01. 11. 2009 | 18:30

JC napsal(a):

vaclavhorejsi,
Tou oslední poznámkou k Lexovi ste vstoupil do pěkně velkého kravince.
Když nic, tak alespoň jste mohl ocenit ten,selským rozumem pochopitelný způsob, popsaný "Otcem Vlasti" jak a proč vlastně vzniká patriotismus.
A protože princip "Já moji potomci a rodina" je bezpochyby univerzální, je zřejmé, že i "národní patriotismus" je universální a proto každé sebemrskačství ohledně nějakého speciálního českého šovinismu,který nikde jinde nenajdete je obyčejná blbá póza.
01. 11. 2009 | 18:36

MerryMan napsal(a):

Martin 01.11.2009 15:06:23:
Souhlasím, že je to problém složitý a nemá jednoduché řešení. Podle mne má řešení jedno a to mlčet o tom. Stejně jako snad každá rodina má nějaký problém o kterém se nemluví tak je to možná i s národy. Já jsem uvedl fakta, tak jak je znám a i když jsem je uvedl velmi stručně, myslím že jsem nic důležitého nevynechal. Soužití mezi Čechy a Němci bylo perfektní, pokud Češi byli podřízení Němcům. Když se tyto věci vyrovnaly, přestal i soulad. Že to proběhlo ve stejné době jako národní obrození a v době sílícího nacionalizmu může (ale nemusí) mít příčinnou souvislost
Židé žili s Němci v naprosté sousedské shodě po několik staletí až jim začali Němci rozbíjet živnosti, zakázali jim vstup do parků, kin, kaváren atd a následně je fyzicky likvidovali. Doufám, že mi nechcete vykládat že žádný Němec nevěděl že židé nesmí do parku atd. Pouze v Německu nezůstali ty tisíce Židů, kteří by dosvědčili, v jaké shodě s Němci žili.
A k tomu co Československo zanedbalo. Prakticky mělo ČSR čas od konce r. 1918 do r. 1927-8. Potom začal v Německu Hitler a kdo si myslí, že se i potom šlo s Němci domluvit, je idealista.
Zkuste se oprostit od všeobecnosti a jak jsem já napsal svoje názory bod po bodu, uveďte svoje výhrady a diskuze může pokračovat. Ale nejlépe po částech, ne vše najednou.
Děkuji a přeji dobrý den.
01. 11. 2009 | 18:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš, Lex:

Jsem veru zvedav, jestli vytahnete take vsechny ty kralovske edikty proti Zidum, kteri, jak znamo, v teto jinak odnepameti etnicky belostne ciste zemi, stejne jako Nemci nezili od nepameti, nicht wahr?

No, to by se jiste nesluselo, ale Nemci, to je prece jina...

..
01. 11. 2009 | 18:39

PatientO.T. napsal(a):

Tvrzení „NÁROD NĚMECKÝ ŽÁDNÉHO OBYVATELSKÉHO PRÁVA V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ NEMÁ“!!! přece nepopírá tehdejší dlouhodobou a trvalou přítomnost Němců v ČK.
01. 11. 2009 | 18:40

MerryMan napsal(a):

Pavel Urban napsal(a):
Ad Merryman :
Vzpomeňme, jakou touhu žít ve společném státě s Němci projevili Češi v roce 1848. A to ještě předtím, než je mohlo sjednocené Německo jakkoli diskriminovat.
01.11.2009 15:35:32
Pane,
ke sjednocení Německa došlo až kolem r. 1870, možná o něco později. Těžko bylo možné projevovat touhu žít ve státě, který ještě neexistoval. Je pravdou, že Němci vždy považovaly Čechy za své území, ale obráceně to neplatilo.
V těchto souvislostech musím konstatovat, že nechápu smysl Vaší poznámky.
01. 11. 2009 | 18:42

vaclavhorejsi napsal(a):

JC:

Vaclav IV jest nyni zvan Otcem vlasti?
Jen tak mimochodem, pokud tedy Vaclav IV byl toho nazoru, ze „NÁROD NĚMECKÝ ŽÁDNÉHO OBYVATELSKÉHO PRÁVA V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ NEMÁ“, vztahovalo se to tez na jeho dedecka-Lucemburcana? A jeho pana otce, jen z poloviny Cecha?

..
01. 11. 2009 | 18:44

slava slavik napsal(a):

se vzdy ptam,kdyz ten maly cokl ceni zuby za plotem a citi se byt hrdinou.specificke pro cechy je ostatne,se chlubit cizim perim..(dietzenhoferi,parleri..atd)
01. 11. 2009 | 18:46

MerryMan napsal(a):

PatientO.T.- modrý génius bez přívlastku.
Chápu, že tam kde jste, se těžko můžete někoho zeptat na vysvětlení, na internetu si význam asi nedokážete sám najít a statný ošetřovatel Vám nechce pomoci.
"OBYVATELSKÉ PRÁVO" se dnes nazývá "povolení k trvalému pobytu". Na povolení k pobytu můžete žít v zemi (nejenom ČR) libovolně dlouho, a když Vám trvalý pobyt neprodlouží, tak musíte odcestovat. Pouhou přítomností na území státu Vám nevznikají žádná práva.
Přeji modrý den a pozdravujte statného ošetřovatele.
01. 11. 2009 | 18:49

slava slavik napsal(a):

Clovek v Cesku nemusi byt ani cizincem,staci byt Prazakem,Moravakem.Ostatne se mrknete na lasku Cechu k Slovakum a obracene.
01. 11. 2009 | 18:49

jepice napsal(a):

Lexi, s tím národem, jmenovaným v dekretu kutnohorském, se to má tak, že šlo o "národ" universitní, zahrnující profesory i studenty pocházející z Čech a Moravy, ale také z Uher a Sedmihradska. Bylo úplně jedno, jestli je jejich mateřský jazyk čeština anebo němčina.
Je mi líto.
01. 11. 2009 | 18:51

slava slavik napsal(a):

vaclavhorejsi :--haha,kez by z poloviny..ona ta Premyslovna mela nemeckou matku..gundu..
01. 11. 2009 | 18:53

slava slavik napsal(a):

jepice souhlasi..jo a jeden z nejhorlivejsich husitu byl nemec Faulfisch z Budejic.Ostatne o Konradu z Vechty a o petru z Drazdan,tez mnohe vime!
01. 11. 2009 | 18:57

JC napsal(a):

vaclavhorejsi.
OK václav IV - moje chyba.
Váš kravinec je ten odkaz na praotce Čecha.
01. 11. 2009 | 19:00

vaclavhorejsi napsal(a):

slava slavik:

Ano, mate pravdu; a otec Elisky Premyslovny, Vaclav II mel uherskou matku. A jeji dedecek, Premysl Otakar II byl synem Kunhuty Staufske...
Ale prece jen nejakou tu kapku CISTE CESKE krve bychom u Vaclava IV (podle JC Otce vlasti) prece jen nasli...

..
01. 11. 2009 | 19:03

vaclavhorejsi napsal(a):

JC:

Co mate proti Praotci Cechovi? Mate snad zpravy, ze to byl ve skutecnosti Sudetak?

..
01. 11. 2009 | 19:05

Béda napsal(a):

Otázka bokem:

Velice by mě zajímalo, jestli nějací slované žijící v německých zemích měli v čase první republiky srovnatelná práva se sudetskými Němci v Československu.
01. 11. 2009 | 19:07

MerryMan napsal(a):

václavhořejší 01.11.2009 18:44:03:
Pokud se nejedná o zneužití nicku, tak musím konstatovat, že ztrácíte glanc.
Jiní Vám napsali, že sestupujete do školních škamen. Já se domnívám, že jste ve škole nedával pozor.
Děda Václava IV se jmenoval Jan, říkalo se mu Lucemburský (ne Německý). Byl uznáván za krále českého, markraběte moravského etc.
Jeho syn Václav, později Karel IV. nebyl napůl Čech, protože jeho babičkou byla Němka. A česká šlechta, která v té době válčila s jeho otcem se mu přišla po narození poklonit a uznat ho za svého pána.
U Václava IV. si vůbec netroufnu ani odhadnout, z kolika procent byl Čech ale byl králem českým a římským.
Pane Hořejší, nedělejte si dále ostudu. Já jsem Vaše blogy rád četl, považoval jsem je za podnětné s výjimkou posledních dvou.
01. 11. 2009 | 19:08

slava slavik napsal(a):

MerryMan jak kdo..Johann von Luxenburg..a Zikmund byl Siegmund.Priznacne pro Cechy jsou Drazdany ok,rekne-li Prag..te opravi.Ostatne pradeda Otakara II byl Barbarossa..Rudovous..
01. 11. 2009 | 19:18

blue jay napsal(a):

Ted jste
uz opravdu v perdeli Horejsi.
Kdyz uz Vami pohrda i nejchytrejsi muzik CR MerryMan jinak znamej jako studna vsech znalosti.
01. 11. 2009 | 19:22

slava slavik napsal(a):

koukam mnozi zde, jste davali pri hodinach dejepisu pozor..tudle jsem cetl:zadny nezna svoje dejiny tak dobre,jakoz zaroven tak nespravne,teda pokrivene.a veta neboztika Rudly Capa..byt nas Cechu 80 milionu,nepotrebovli bychom ani Adolfa..
01. 11. 2009 | 19:23

slava slavik napsal(a):

Koukam nackove zde nedostanou z krku nazev Svate Rimske Rise naroda Nemeckeho.PRAVDA PRATELE-by mela v zemi kde vcera znamena zitra,VITEZIT!
01. 11. 2009 | 19:27

JC napsal(a):

vaclavhorejsi,
Proti Praotci Čechovi - bytosti mystické nemám nic. Jen nevím proč jste se zastavil u něj.Mohl jste přece napsat" A pak se země ochladila a přišli dinosauři.
P.S. Zjištěním, že národy nejsou přímými fyzickými potomky své šlechty jste opravdu objevil parník.
01. 11. 2009 | 19:35

vaclavhorejsi napsal(a):

blue jay:

No vidite, a to jste jeste tuhle v jine diskusi odhalil, ze s oblibou vystupuji pod krycim nickem MerryMan....
**************
MerryMan:

Jsem rad, ze se v teto diskusi prokazalo, ze nejsem totozny s Merrymanem (i kdyz kdo vi...).
Pokud jde o vec samu - jiste jste pochopil, ze jsem chtel rici, ze Vaclav IV (ktery podle Lexe upiral Nemcum pravo zit v Cechach) jiste nebyl zdaleka cistokrevny Cech; ano, bylo to s nim jeste "horsi", nez jsem zkratkovite uvedl; o par minut pred Vami jsem uvedl dalsi detaily z jeho rodokmenu.
Nemyslim ovsem, ze tyto veci jsou pro diskusi o vyhnani sudetskych Nemcu jakkoli relevantni...

..
01. 11. 2009 | 19:35

blue jay napsal(a):

MerryMane?
Existuje nekdo kdo je vice inteligentni nez VY? Ma nekdo Vase znalosti? Kde jste k te neuveritelne "chytrosti" prisel? Vse vite lip nez kdokoliv jinej. A vsechny tak rad poucujete. Nechci bejt kacatko a tak se Vas mistre co vi vse zeptam, odkud to vse vite? A jakto ze uz nejste v ocenen Nobelovkou? Ja si myslim ze si ji zaslouzite. Jste nejchytrejsi clovek na teto planete a i snad ve vesmiru.
01. 11. 2009 | 19:38

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Nepochybně jste svým dnešním příspěvkem projevil odvahu k otevření velmi závažného tématu.

Rád bych - aniž si dělám nárok nato, že zrovna já mám pravdu - podotkl alespoň toto:


1/ Vaše slova:
„Korektní by samozřejmě bylo, aby byli individuálně potrestáni všichni váleční zločinci, nacističtí aktivisté či udavači bez ohledu na to, jaký byl jejich mateřský jazyk", podle mne vystihuji jádro problému. Právě proto,že k tomu nedošlo - teď pomíjím technické možnosti toto zrealizovat - bylo zaděláno na další problémy pro následující desetiletí.

2/ V zájmu objektivity je ovšem třeba také říci, že "princip kolektivní viny" byl už tehdy prolomen ustanovením, podle něhož se povinost odsunu nevztahovala na antifašisty ( volně řečeno). I když v obráceném gardu, ale přece jen po právní stránce i tehdy existovala možnost se odsunu vyhnout - což se také alespoň v některých případech stalo. I v tomto smyslu je podle mne také třeba chápat problematiku odsunu.

Samozřejmě tzv. "divoký odsun" žádné právní ( kladné) základy nemá.

3/ Nelze při úvahách, které jste nastínil, také odhlédnout od přirozeného a ústavního požadavku našich občanů na právní jistotu, týkající se také majektových vztahů ( připomínám délku doby 1945-2009).
Z tohoto pohledu pak lze snad (...) dojít k závěru, že
pokud výjimka, kterou se prezident Klaus pokusil vyjednat, stanoví, že

" Tam, kde ustanovení Listiny odkazuje na vnitrostátní předpisy a zvyklosti, vztahuje se toto ustanovení na Polsko či Spojené království ( a Českou republiku) pouze (!) v tom rozsahu, v jakém jsou práva nebo zásady v dotyčném ustanovení obsažené uznávány v právních předpisech nebo zvyklostech Polska či Spojeného království",

pak jde ochranu ústavních práv občanů České republiky.

Ti, kdo tvrdí že tím "padá" uplatňování Listiny základních práv Evropské unie pro naše občany, nemají pravdu - nepadá, ale bylo by limitováno obsahem našeho právního řádu.

Do zajímavých polemik ohledně historického vztahu Čechů a Němců už zasahovat nebudu - ale všem přeji další zajímavou diskusi:)
01. 11. 2009 | 19:40

blue jay napsal(a):

Ja to vedel Horejsi,

jste MarryMan. Vite vse lip nez obycejni smrtelnici jako jsem ja. Znate Encyclopedia Britannica pozpatku a umite azbuku. To ja nikdy umet nebudu. Ja mam jen 35 let zkusenosti s demokracii v jakesi zemicce co ma na vlajce javorovej list. A poslednich 6 let ziji v CR. Co ja vim Horejsi?
01. 11. 2009 | 19:48

vlk napsal(a):

Jedla

díky za zpětné info říkal jsme si - jak stíháte obojí?? A tiš e záviděl,-))

Imhotep
Soudím přesně opačně. Kdyby tu SN byli zůstali, byly by naše současné vztahy s Německem daleko v íc e zatížené než takhle. Viz situac e Slovensko - Maďarsko. A jak jsme napsal , to slověnští Maďaři dne s ještě mají na Slovensku nejspíš e lepší životní úroveň než kdyby byli v Maďarsku . U Sn by to bylo přesně opačně. Se všemi důsledky.
A teď k těm otázkám , na které jste odpověděl. byly jen dvě.
1- vy máte pochopení proti ozbrojenému vystoupení Němců proti ČSR, Pokud skutečně , měl byste mít pochopení i pro tehdejší reakci ústřední moci.§ emigranty do toho netahejte. Nikdo nebránil SN , aby s e z ČSR také vystěhovali po jejím vzniku. rovněž Poláky ne. Ti nebojovali proti jejímu vzniku Jejich stát vznikal totiž úplně stejně zako ten náš. Oni bojovali pouze proti začlenění Těšínska. Nic víc. a toto musel a rozhodovat mezinárodní arbitráž. O Chebsku jako součásti ČSR nebyla vůbe c žádná diskuse. Byl to jasný axiom.
2- jmenujte , jak byla porušena ústava zaručující Němcům a ostatním menšinám jejich práva! Konkrétně? Že se měnilo uspořádání země? No já to pamatuji dokonce za svůj život , tuším - čtyřikrát!
I bez Sn. A u nich to bylo jen jednou, když s ekonstituoval nový s tát. Že ten měl určité priority, jiné než staré R-U? To vám přijd e divné?

Operovat tím, že Němci nemohli úplně do všech vojenských jednotek? to myslíte vážně? Vy byste je například zaměstnal v kontrašpionáži. Nebo na genštábu? Skutečně?
A že fungovala pětka? Jistě a co to má co d ělat s omezením německých občanských práv?

patient

no disponovat vaší logikou, bál bych se přejít ulici..
Nic víc. vy nidky nejspíš nepochopíte, že kriterium vlastní peněženky nemusí být pro někoho kriteriem primárním, leč posledním. Za kterým zž bylo jen - nejít volbám.
Stejně jako nepochopíte, že pro někoho je normální měřit všem stejným metrem. ted yjak těm, kteří hlásají více sympatické myšlenky, tak těm , kteří hlásají ty sympatické méně. nevadí. Není to můj problém , leč váš. A pokud hodláte srovnávat onoho Seppa a jeho hlasování pro násilné rozbití republiky s tím, že někdo je ochoten hlasovat proti těm, kteří mu cpou dohlavy cosi a dělají něco úplně jiného, pak je mi vás už jen líto.

Vico
díky!

Pocestný

no jsem rád , že vím , kdo teď vlastní obraz Doriana Greye. Takže v klidu může požít i koncentrovaného medvídka. Jen je hloupé t předvádět tady.nezávidím ti to. jednou tě čeká dvojitý absťák.

Rumcajs

neodpověděl jsi mi na otázku, jak s e někdo může radovat s výrazného zeslabení svých garantovaných občanských práv a to všechno pod heslem jejich posílení? O dole řeč nebyla. Nicméně lze přijít i o něj. dokonc e iv Anglii kdysi doly znárodnili...Blbý co?

No a odpovídat na moudra intelektuála z Horní Dolní, řečeno slovníkem jeho oblíbené partaje? Proč???
01. 11. 2009 | 20:07

Targus napsal(a):

To Béda:

Vaše drzá otázka z dneška 19:07 bude ignorována a můžete být rád, že Vám nikdo nestřihne jednu za ucho.
Tady jsou ublížení jedině němečtí chudáčci, zatímco ty české svině jim ubližovaly celou válku, celé 20. století, celý středověk, celý starověk, celou dobu kamennou a kdoví, jestli je nevykopávali ze stromů od těch nejlepších banánů.
01. 11. 2009 | 20:19

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:
Tak ještě jednodušeji:
Zatímco vy jste volil ODS kvůli prachům, já ji volil (poprvé a naposled) kvůli 3 důvodům: 1.Falmer, 2.Paroubek, 3.Rath. Sledujete to, ano? Oba jsme měli různé důvody a přesto jsme volili tutéž stranu. Pořád to máte? Tak teď si představte, že někdo mohl volit SdP i z jiného důvodu nežbyste očekával zrovna vy. Stále chápete? No a zatímco vy můžete jít v příštích volbách volit, koho chcete a svou domnělou chybu napravit, SN už na reparát nedosáhli. Stále jste v obraze? Prima- takže na závěr: upozorňoval jsem na nezpochybnitelný fakt, že hlasováním pro SdP se nikdo nedopustil trestného činu proti ČSR a tedy tento fakt nemůže být nikomu předkládán jako negativum.
Veškerá naše další korespondence se odklonila od tohoto mého prostého sdělení díky vašemu způsobu diskuse, kterou bych tímto milerád ukončil, a to, všimněte si, bez jakékoli zmínce o vás nebo o vašich vlastnostech.
01. 11. 2009 | 20:23

blue jay napsal(a):

Vitej Vlku,
Tve vyti tu chybelo. Ty jsi skoro tak chytrej jako MarryMan. Akorat pouzivas vice samohlasek a souhlasek. Me se libi jak se poustis do Pocestneho. Pripadas me trpaslika co se snazi nekomu okopat kotniky.

Moc ten tvuj blog nejde co vlku? Ani se tomu nedivim. Jsem tam zavital a precetl jsem si ty tve socialisticke utopie a zeptal jsem se jestli nezakladas nejakou sektu. Reverend Moon tu uz byl. Co "Vlci vyti"? Vstupne by mohlo bejt 30KC a legitimace KSC. To by bylo clenu!
01. 11. 2009 | 20:26

blue jay napsal(a):

PatientO?

Oranzovej Vlk volil ODS? Odkud to mate? Vlk bude volit Paroubka i kdyby nemel nic do huby. Porad bude sedet nekde na kopci a s otevrenou hubou cekat na holuba. Obcas i zavije.
01. 11. 2009 | 20:36

PatientO.T. napsal(a):

2 blue jay:

Vlk skutečně volil ODS. Psal o tom a nemůže nám svou volbu odpustit...
Více třeba v diskusi: http://blog.aktualne.centru...
01. 11. 2009 | 20:39

Admirál napsal(a):

blue jay - nejste Vy jasnovidec?
01. 11. 2009 | 20:42

vaclavhorejsi napsal(a):

Admirál:

Blue jay je neco uplne jineho - nemohu rici co, protoze bych byl po zasluze smazan.

..
01. 11. 2009 | 20:49

blue jay napsal(a):

Don't be shy Horejsi,
Rekni ze blue jay je Canadskej zmetek co si z Cechu a jejich predstavy "demokracije" dela srandu.
PS. Kdybych chtel uprimne rict co si o demokracii v CR opravdu myslim, tak bych byl asi opravdu smazan profesore Horejsi.
01. 11. 2009 | 21:02

blue jay napsal(a):

PatientO,
Tak to jsem prekvapen. A proc vlk tak zoranzovel? To vis?
01. 11. 2009 | 21:08

MOR napsal(a):

To je neuvěřitelné, co jsou zde někteří diskutující ochotni naplkat a jak hluboko se ponořit do dějin, exhibovat (chtěl jsem napsat výstižnější výraz, ale byl bych smazán) nad nimi ve snaze obhájit zřejmý nesmysl - tedy to, že je v pořádku, že byli potrestáni nevinní, že nevinní lidé byli vyhnáni, a to způsobem horším než hospodářská zvířata, ze svých domovů. Nikdo zde přitom netvrdil, že provinivší se sudetští Němci nemají být potrestáni.
01. 11. 2009 | 21:10

PatientO.T. napsal(a):

2 blue jay:
Myslím, že to bylo naopak: oranžový vlk zmodral při pohledu na kandidátku ČSSD a při studiu Sobotkových pokusů o daňovou reformu.
Po uplynulých 3 letech se vrátil k původní barvě, ale poté, co konečně odhalil Paroubkův charakter, rozhodl se, že k volbám nepůjde. Toto své prozatímní definitivní stanovisko považuje za nejlepší možné a každému, kdo ho nesdílí, vlk naznačuje své opovržení. Nic nového... Zkrátka i mýlit se umí vlk nejlépe ze všech.
01. 11. 2009 | 21:19

blue jay napsal(a):

A jeste neco Horejsi,
Me pripada skoro absurdni ze obcane malinke chude zemicky ktera se zmita v krizi se misto toho aby se spojili, se hadaji jeste vice. America prozila krizi 30tych let a ted proziva dalsi. Ale se vsadim ze i z teto krize vyvaznou lip nez cela EU. A vis proc Horejsi? Protoze America ma neco cemu se rika narodni hrdost. To same ma Canada. Maji to Cesi?
Where are you from Horejsi?
01. 11. 2009 | 21:21

Vaclav Horejsi napsal(a):

blue jay:

"Where are you from Horejsi? "

From Mlynske Struhadlo ;-).

..
01. 11. 2009 | 21:29

blue jay napsal(a):

Aha PatientO,
Uz jsem se bal ze se vlk prestal tocit ve vetru . Ale asi ceka kam se korouhlicka otoci a kde se zastavi. Pak se rozvazne rozhodne. Ten vlk je mazanej, lol.
01. 11. 2009 | 21:29

blue jay napsal(a):

Vaclave Horejsi!
Paroubek by rekl, "I am from European Union".
And you say that you are from Mlynske Struhadlo. Where is that?
01. 11. 2009 | 21:39

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

Poslední Vaše úvaha o volbách nevolbách je přesná, ovšem opět míří zcela jiným směrem.
Opravdu zřejmě nepochopíte daný problém, pokud si neprostudujete, na jaký volební program lákal učitýlek Konrad své soukmenovce.
Když už jsme u těch programů - Co takhle Karlovarský program? Zkuste na to mrknout.
Srovnání s volbami v r. 2006 pokulhává na všechny čtyři. Naprosto jiná vnitropolitická situace, naprosto jiná ekonomická situace, naprosto jiná zahraničně politická situace.
Srovnávat byste mohl, kdyby Priština v době vyčišťování od Srbů, Turků a cikánů byla ve Vídni, třetina obyvatel by neměla moc co do huby,Sládkovci s DS by domlouvali velkou koalici a Poláci by sem tam cvičně vyhodili koleje košicko-bohumínské trati či můstek na silnici 11/1, po které by zdrhali Hornouhři před láskyplnou nadvládou Dolnouhrů.
Tenkrát neexistovaly nezávislé zpravodajské zdroje (ony téměř neexistují ani dnes), aby se SN dozvěděli všechny špeky na Führera, pokud by se o to ovšem zajímali. A proto se radostně vrhali do jeho objetí, aniž by si většinově uvědomovali, že to asi skončí hodně blbě.
Na počátku jejich rozhodnutí byla prostá lidská hamižnost. Chtěli se mít líp a Áda s konradem byli zkušené slibotechny.
01. 11. 2009 | 21:54

Pocestny napsal(a):

No Badateli, začnu zase psát velké B, protože takovou mazanici nepamatuju od loňského léta!
Teda chlape, porovnávám bedlivě s pokusy dalších bloggerů, ale vy dokážete zvednout žluč a hormon takovym způsobem, že se skoro přestávam stydět za to, jak jsem vám s vlkem na tohle skočil a nevydržel vás za to neseřvat jako jiní dnes...

Jede to z kopečka, leckteří si už drží klobouček, jiní už zelenají a brzo budou blít.
Je dobrý bejt na kozlíku, poněvádž jenom tam nehrozí, že vás ty šavle budou šlehat do tváře...

Napsal jste něco, co prostě napadá každého, kdo se stává unaveným po těch dekádách urputného mlčení na téma "jací vlastně jsme", kdo nechce být házen do stejného pytle holohlavých předsudků, kdo pohledem přes Rozvadov nevidí víc než Weidhaus, čili podobnou "prd..l polní, jako je cokoliv na naší straně, v ní normální venkovany s normálně děsivě venkovskými názory, jen je to v jiné řeči.

Možná je opravdu nejvyšší čas se hnout od pokryteckých panychiád a zlomyslných výzev k násilí a agresi ve školních osnovách, protože to, co se dnes děje, příliš karikuje svým průběhem ty "god blessed" cíle, které jsou tu vyzývány..

Mam pocit takového jako studu za nedospělost dospělých, protože co se před dvaceti lety dalo omluvit neinformovanosti a brainwashingem, kterým jsme nelítostně prošli všichni,to se dnes dá přičítat jen zabedněnosti a nevůli přemýšlet.

Jsme tu nařčeni z "dnešního nazírání na věci tenkrát proběhlé", ale všem těm, kdo tu závodí v nejlepší definici dejinné zločinnosti němčourovy nedochází, že oni se tu snaží nám vnutit princip, dle kterého bychom očima odsunu měli hledět i na naší současnost....

Je to příliš trapné, dětinské a směšné,než aby to vyvážilo znechucené vrtění hlavou a to zejména v těch koutech světa, které nemají s naší věčnou německou žáhou nic společného.

Je možná čas si narovinu říci, že zaprvé máme prostý lidský problém ani ne s tím, jak to tehdy bylo, ale jak se to dodnes zneužívá k tomu, aby ta českoněmecká hranice byla pořád vidět, jak to bylo celá ta leta, co tam stál ten plot,
zadruhé nemáme problém s "velkoněmeckou politikou", která, upřímně řečeno, vytáhla tuto zem a její občany z bahna, ve kterém přistál ten pokus o národní socialistický kapitalismus pana Klause, jeho Velkých Privatizérů, Jistot Desetinásobku a Investiční Podvodnické Banky.

Já chápu Klausovo palčivé antiněmectví jakožto to místní kvílení za výraz "uplavaly kačenky", který nasadili všichni zmínění, když Zeman, ničeho lepšího nevěda, střelil, co mohl německým sozankameraden bracha Schroedera výměnou za cash, kterou zalepil ten bail out českých bank, které v roce 98 vypadaly stejně jako Lehmani loni zjara.

Tam uplavaly hračky, dnes odchází poslední možnost jim to opět někdy zfendovat, kolo se uzavírá, protože Benešovy Dekrety 1.1.2010 konečně přestanou cokoliv fysicky představovat.

Vsaďme se, že to bude stejné, jako po vstupu do EU, do NATO, do Schengen.....
po století, kdy každá změna pořádku v této zemi znamenala krev, násilí, nenávist, útěky a smrt, kdy plnila kriminály a šibenice....
se poprvé jedinec probudil, s tím, že jeho země se prudce změnila, a přitom se na ulici děje úplné ho...

Pak se konečně dočkáme i toho, že všechny tyhle lamentace naprosto pozbydou smyslu a stanou se něčím, na co budeme opartně myslet vždy, když se chytíme u pocitu, že jsme nevinné jehně čí náramní pašáci.

Ono je opravdu důležitější, jak bude letos v zimě, než jak to bylo tenkrát, je asi opravdu čas to urovnat, aby to spadlo jednou provždy pod stůl.

Němci nás už šedesát let přesvědčují, že nejsou nacistické svině, je čas jim to oplatit podobným. To je totiž jediná cesta, jak jim to někdy v budoucnu hloupě nedat za záminku k nějaké "morální facce", na kterou jsme jim vyrobili tímhle dílkem logistiky...

Já myslím, že by při vědomí všeho, co tu jedinec musel pro blaho moci v letech 45 - 89 "přiznat, podepsat, odsouhlasit, oddemonstrovat....", jak se tu za dvojitým elektrickým plotem kilák za vsí zacházelo s našinci, kolika z těch, kteří utíkali nejen za budoucností, ale hlavně o život dali Němci po válce asyl i tu budoucnost beze msty a dokonce s jistou mírou trpělivosti s jejich duševnem...

..je poněkud trapné tu vést ty obžalovací projevy z roku 45, které mají dodnes trestat německého vesničana za to, že nebyl chrabřejší než ten český vesničan, když ho přišli zkolchoznit o sedm let později.

Ono tu opravdu nejde o nic jiného, než zamezit diskusi o věcech, které dobu nectí.
01. 11. 2009 | 22:01

Karel Mueller napsal(a):

Milá sojko,

píšete, že USA a Kanada se vyhrabe z krize daleko lépe, neb má cosi, čemu se u nás kdysi říkalo národní hrdost.

OK

Ale my léta posloucháme z úst nejzvučnějších slova o xenofobii, slova o tom, že národ je sprosté slovo, národ by se měl zrušit, slovo vlast je tím nejstrašnějším co existuje apod.

Zároveň jsme ujišťování o nejvyšším ocenění a respektu, kterému se majitelé oněch úst na západě, USA zvlášť, těší.

Zajímavý to jev.
01. 11. 2009 | 22:01

vlk napsal(a):

Patient
vy jste skutečně už pacient.
Jste schopen pochopit, že jsme hledal mnaprosto jakýkoliv , marginální důvod proč vůbec někoho volit, když jsme nemohl, ze zásadních důvodů, volit stranu mně ideologick y nejbližší? proto že politruka prostě nevydýchám? Asi ne . Tak to laskavě napiště. něco ve smyslu . nejsme schopen pochopit, že někdo na ty s vé uplatňuje stejná měřítka jako na ty nesvé. bdu e to jasné a zřejmé.
Oak teprv pište kecy o prachách.

Pokud jd e o to že někdo mohl mohl volit SdP a nevědět, že jejím hlavním a jediným cílem j e rozbir¨tí ČSR, tak to ted y volně, svobodně , bez mučení přiznávám , že takovou bezbřehou fantasii nemám a představit si to neumím. Že by k tomu bylo třeba si prásknout? no nebudu s evás ptát. nemusím a nechci vědět všechno.
V jednom máte pravdu - ne SdP už reparát neměla. Dosáhla totiž svého. Heslo ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer bylo naplněno. Pro reparát nebyl důvod. Mé velmi skromné očekávání co do kvality vlád y ODs naplněno na druhou stranu nebylo. Marasmus dosáhl dříve nemyslitelných orzměrů. A ukázalo s e to velmi záhy. Takže jsem to zaregistrovala dal najevo. Opět - zřejmě tentokráte na d vaše chápání. No oba máme zjevně svéhranice.
Jsem rád, že nerozcházíme v názoru, že SN NeBYLI nijak postiženi za své hlasování v posledních svobodných volbách.

Byli odsunuti na základě dekretu , který nese v názvu Dekter o němcích Maďarech a zrádcích.
Sn tedy byli podrobeni stejné proceduře jako domácí zrádci. Na rozdíl od nich nebyli ani dlouhodobě arestováni, ani popraveni , přestože jako občané Republiky československé by tak nutně museli být vtéměř stoprocentní míře, co s e týče dospělých , postiženi. Proč , to jsme popsal ve s vém prvním vstupu. nevidím důvod to opakovat. Jenže oni byli, díky naplnění programu strany, pro kterou hlasovali - občany jiného státu. Takže byli odsunuti. Jako němci z Británie, francie, itálie a kdo ví odkud, kd e byli v internačních táborech občané Velkoněmecké říše.
co s e týče ukončení disksue - nikdo vám v tom nebrání. Já určitě ne.
A pokud se zmiňuji v tomto příspěvku o vašich vlastnostech, pak jen potud, že mají svoje limity. Což konstatuji i o sobě. Jak jste si , snad , říčil povšimnout.

Moucha
ale jdi hmyze. Já jsme spokojen, dokonale tam kd e jsem . Zítra nebo pozítří vyjd e můj d alší příspěvek. Jistě tě potěší. A rozšíří ti to obzory. O což s e snažím konec konců i tady. I to bylo součástí moho vstupu. Přinést do tvé poněkud zanedbané kedlubny něco novéhopoznání. Marná snaha.
Tvů muší duševní rozměr je konstatní.
01. 11. 2009 | 22:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy