Kdo za to může?

21. 11. 2009 | 16:08
Přečteno 23401 krát
Otázka v nadpisu by se mohla týkat lecčeho – třeba vytunelování stamiliard během 90. let, stále sílícího korupčního prostředí, stále rostoucí rozčarovanosti občanů nad úrovní české politiky a politiků, neřešeného problému „sociálně nepřizpůsobivých občanů“, bídné úrovně naší (manipulativní) žurnalistiky, zřejmě „na věčné časy“ platného ostudného lustračního zákona, či bezpříkladného rozmachu zločinného „podnikání“ v oboru hazardních her.
Já mám ale na mysli to, kdo konkrétně je zodpovědný za trvající, bezpříkladnou krizi financování české vědy a výzkumu, která hrozí fatálně postihnout hlavně Akademii věd.


Psal jsem tady o tom už vícekrát (zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde), právě tak jako několik jiných bloggerů. Vážným zájemcům o fakta velmi doporučuji důkladné pojednání od K.Aima.

Tato záležitost se dostala do centra pozornosti opět tento týden, když Jiří Grygar odmítl cenu za popularizaci vědy, kterou uděluje Rada pro výzkum a vývoj, kterážto sehrála v tom kolosálním průšvihu hlavní roli.
Mimochodem, stojí opravdu za to, přečíst si včerejší rozhovor Jiřího Grygara, ve kterém si tento neobyčejně slušný a noblesní pán opravdu nebere servítky. Ještě lepší je poslechnout si rozhlasový rozhovor s Jiřím Grygarem.
Chtěl bych teď na jeho odpovědi tak trochu navázat a ještě více konkretizovat „kdo za to může“.

Tak tedy – Rada pro výzkum a vývoj (nedávno přejmenovaná na Radu pro výzkum, vývoj a inovace, potom nakrátko na Radu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, a posléze opět na Radu pro výzkum, vývoj a inovace...) je poradním orgánem vlády.
Myslím, že by to měl být orgán odborný, že jejími členy by měli být lidé, kteří mají ve výzkumné komunitě jasný odborný kredit, ať už jde o výzkum základní, aplikovaný či o tzv. průmyslový vývoj.

Skutečností je, že většina současných členů Rady takový kredit nemá.
Jen několik z nich bychom mohli zařadit mezi řekněme „top 500“ českých vědců či vynálezců. Mezi „top 100“ by se podle mého názoru kvalifikoval asi jen jeden z nich...

Předsedou Rady je (ze zákona) premiér, což je myslím poněkud nešťastné (těžko se této funkci může patřičně věnovat).
Ještě horší je, že 1. místopředsedkyní (tedy cosi jako výkonnou předsedkyní) je již skoro 2 roky Miroslava Kopicová. Těžko lze věřit, že ministryně, vytížená agendou školství, mládeže a tělovýchovy, se může důkladně věnovat takovéto funkci – nepochybně musí spoléhat na nějaké úředníky a „rádce“. Krom toho není správné, když je na takové pozici hlavní představitel(ka) jednoho z klíčových výzkumných subjektů – nelze v tom nevidět jakýsi střet zájmů (podobně, jako kdyby byl na stejné pozici třeba předseda AV).
Po dlouhá léta hraje v Radě klíčovou roli (jako její sekretář) velmi pilný a zdatný úředník Marek Blažka

Přes mírně řečeno odborně neoptimální personální složení Rady v posledních letech zvládala svoji roli docela dobře, a to zejména proto, že výdaje na vědu a výzkum vláda každoročně slušně navyšovala (možná to bylo i proto, že 1. místopředsedou byl dlouhá léta Vladimír Viklický, který měl celoživotní zkušenosti se základním i aplikovaným výzkumem).
Nebylo proto problémem uspokojit jakž takž vědce i ty, kteří volali, že je třeba více investovat do průmyslového vývoje (u nás často nesprávně nazývaného „aplikovaný výzkum“), který prý potom bude zaručeně přinášet rychle vysoké výnosy (toto je v našich podmínkách vysoce problematický, dokonce bych řekl vyloženě nesprávný předpoklad).

Nelze si nevšimnout, že v Radě byla po několik let systematicky posilována skupina lidí, kterou lze označit jako „průmyslová lobby“.

Problém nastal letos, kdy přišly problémy vyvolané ekonomickou krizí. Rada se v této situaci rozhodla jednoznačně preferovat zájmy oné průmyslové lobby na úkor vědy a výzkumu, a to především Akademie věd.

Je třeba jasně říci, že tato orientace na podporu údajně ekonomicky výhodného průmyslového vývoje byla leitmotivem Topolánkovy „reformy výzkumu a vývoje“. Tento trend nezměněně pokračoval i po pádu neblahé Topolánkovy vlády.
Na vlastní uši jsem slyšel, když Marek Blažka říkal, že Rada při jednání o rozpočtu pro oblast výzkumu a vývoje postupovala v souladu s programem neblahé Topolánkovy vlády, jinými slovy plnila určité politické zadání. Toto mi připadá od orgánu, který by měl být odborný a nepolitický, zcela nesprávné.

Vraťme se ale k otázce v nadpisu. Podle mého názoru nesou za vzniklou krizi v české vědě a výzkumu (např. za to, že se přestávají vracet skvělí mladí vědci z dlouhodobých zahraničních pobytů) prvořadou historickou zodpovědnost následující lidé:

Mirek Topolánek – jako ten, který osobně vedl tzv. „reformu výzkumu a vývoje“ (která ovšem, jako skoro všechno, do čeho se tento svérázný politik pustil, skončila fiaskem).
Miroslava Kopicová – jakožto de facto předsedkyně Rady pro výzkum a vývoj, osoba blízká Topolánkovi, která realizovala zadání neblahé Topolánkovy vlády v oblasti vědy a výzkumu.
Petr Matějů – významný člen Rady, působící jako „šedá eminence“ s velkým vlivem na M.Kopicovou.
Marek Blažka – sekretář Rady, úředník, který iniciativně připravoval a prosazoval klíčové dokumenty Rady a osobně se mnohokrát angažoval proti Akademii věd a základnímu výzkumu.
Dále lze do této skupiny „bad guys“ zařadit ty členy Rady, kteří patří mezi onu „průmyslovou lobby“ – Jaroslav Doležal (místopředseda Rady, zástupce korporace Honeywell v ČR), Martin Jahn (člen managementu firmy Volkswagen), Miroslav Janeček (dlouholetý funkcionář organizací aplikovaného výzkumu), Michal Korecký (manažer Škoda Holding).

Je smutné, že akce poškozující českou vědu podpořili svými hlasy i představitelé vysokých škol v Radě. Nedivil bych se tomu tolik u těch, kteří reprezentují některé hodně technicky orientované školy (Jan Hron, Vladimír Haasz).
Více se divím rektorům Masarykovy univerzity (politolog Petr Fiala) a Univerzity Pardubice (chemik Jiří Málek).

Premiérovi (a formálnímu předsedovi RVV) Janu Fischerovi bych příliš vinu nedával – má spoustu jiných starostí. Ale i on má jistě blíže k ODS a tudíž k podpoře linie nastolené neblahou Topolánkovou vládou. A jeho odmítání pouličních demonstrací proti plánovaným likvidačním škrtům v rozpočtu AV mu také neslouží ke cti...

V nejbližší době by měla být jmenována nová Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Uvidíme, zda se bude jednat jen o nějaké kosmetické úpravy, nebo jestli dojde vzhledem k naprostému selhání dosavadní rady k zásadní změně. Podle mého názoru by v nové Radě neměl zůstat ani jeden z jejích současných členů. A svoji pozici by měl ROZHODNĚ opustit sekretář Rady, Marek Blažka.

Závěrem snad jedna dobrá zpráva:
Parlamentní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
přijal nedávno usnesení, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně ČR přijmout toto usnesení:

„ Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby nesnižovala institucionální podporu Akademie věd ČR a ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2011 - 2012 zachovala institucionální výdaje Akademie věd na úrovni roku 2009.“

A úplně na závěr – je již prakticky jisté, že na rok 2010 dostane Akademie věd (jako jediný významný výzkumný subjekt) o cca 10% menší rozpočet než v roce 2009. Nějak to zvládneme (v zásadě snížením mezd). Jde teď o to, aby byl zrušen onen smrtící výhled na roky 2011 a 2012, jehož realizace by znamenala snížení o 50% a tedy faktickou likvidaci.

Zásadní bude jistě výsledek jarních voleb.
Zvítězí-li ODS, bude to mít podle mého názoru definitivně katastrofální důsledky pro českou vědu.
Modlím se, aby se tak nestalo...


Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy