Kdo za to může?

21. 11. 2009 | 16:08
Přečteno 22802 krát
Otázka v nadpisu by se mohla týkat lecčeho – třeba vytunelování stamiliard během 90. let, stále sílícího korupčního prostředí, stále rostoucí rozčarovanosti občanů nad úrovní české politiky a politiků, neřešeného problému „sociálně nepřizpůsobivých občanů“, bídné úrovně naší (manipulativní) žurnalistiky, zřejmě „na věčné časy“ platného ostudného lustračního zákona, či bezpříkladného rozmachu zločinného „podnikání“ v oboru hazardních her.
Já mám ale na mysli to, kdo konkrétně je zodpovědný za trvající, bezpříkladnou krizi financování české vědy a výzkumu, která hrozí fatálně postihnout hlavně Akademii věd.


Psal jsem tady o tom už vícekrát (zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde), právě tak jako několik jiných bloggerů. Vážným zájemcům o fakta velmi doporučuji důkladné pojednání od K.Aima.

Tato záležitost se dostala do centra pozornosti opět tento týden, když Jiří Grygar odmítl cenu za popularizaci vědy, kterou uděluje Rada pro výzkum a vývoj, kterážto sehrála v tom kolosálním průšvihu hlavní roli.
Mimochodem, stojí opravdu za to, přečíst si včerejší rozhovor Jiřího Grygara, ve kterém si tento neobyčejně slušný a noblesní pán opravdu nebere servítky. Ještě lepší je poslechnout si rozhlasový rozhovor s Jiřím Grygarem.
Chtěl bych teď na jeho odpovědi tak trochu navázat a ještě více konkretizovat „kdo za to může“.

Tak tedy – Rada pro výzkum a vývoj (nedávno přejmenovaná na Radu pro výzkum, vývoj a inovace, potom nakrátko na Radu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, a posléze opět na Radu pro výzkum, vývoj a inovace...) je poradním orgánem vlády.
Myslím, že by to měl být orgán odborný, že jejími členy by měli být lidé, kteří mají ve výzkumné komunitě jasný odborný kredit, ať už jde o výzkum základní, aplikovaný či o tzv. průmyslový vývoj.

Skutečností je, že většina současných členů Rady takový kredit nemá.
Jen několik z nich bychom mohli zařadit mezi řekněme „top 500“ českých vědců či vynálezců. Mezi „top 100“ by se podle mého názoru kvalifikoval asi jen jeden z nich...

Předsedou Rady je (ze zákona) premiér, což je myslím poněkud nešťastné (těžko se této funkci může patřičně věnovat).
Ještě horší je, že 1. místopředsedkyní (tedy cosi jako výkonnou předsedkyní) je již skoro 2 roky Miroslava Kopicová. Těžko lze věřit, že ministryně, vytížená agendou školství, mládeže a tělovýchovy, se může důkladně věnovat takovéto funkci – nepochybně musí spoléhat na nějaké úředníky a „rádce“. Krom toho není správné, když je na takové pozici hlavní představitel(ka) jednoho z klíčových výzkumných subjektů – nelze v tom nevidět jakýsi střet zájmů (podobně, jako kdyby byl na stejné pozici třeba předseda AV).
Po dlouhá léta hraje v Radě klíčovou roli (jako její sekretář) velmi pilný a zdatný úředník Marek Blažka

Přes mírně řečeno odborně neoptimální personální složení Rady v posledních letech zvládala svoji roli docela dobře, a to zejména proto, že výdaje na vědu a výzkum vláda každoročně slušně navyšovala (možná to bylo i proto, že 1. místopředsedou byl dlouhá léta Vladimír Viklický, který měl celoživotní zkušenosti se základním i aplikovaným výzkumem).
Nebylo proto problémem uspokojit jakž takž vědce i ty, kteří volali, že je třeba více investovat do průmyslového vývoje (u nás často nesprávně nazývaného „aplikovaný výzkum“), který prý potom bude zaručeně přinášet rychle vysoké výnosy (toto je v našich podmínkách vysoce problematický, dokonce bych řekl vyloženě nesprávný předpoklad).

Nelze si nevšimnout, že v Radě byla po několik let systematicky posilována skupina lidí, kterou lze označit jako „průmyslová lobby“.

Problém nastal letos, kdy přišly problémy vyvolané ekonomickou krizí. Rada se v této situaci rozhodla jednoznačně preferovat zájmy oné průmyslové lobby na úkor vědy a výzkumu, a to především Akademie věd.

Je třeba jasně říci, že tato orientace na podporu údajně ekonomicky výhodného průmyslového vývoje byla leitmotivem Topolánkovy „reformy výzkumu a vývoje“. Tento trend nezměněně pokračoval i po pádu neblahé Topolánkovy vlády.
Na vlastní uši jsem slyšel, když Marek Blažka říkal, že Rada při jednání o rozpočtu pro oblast výzkumu a vývoje postupovala v souladu s programem neblahé Topolánkovy vlády, jinými slovy plnila určité politické zadání. Toto mi připadá od orgánu, který by měl být odborný a nepolitický, zcela nesprávné.

Vraťme se ale k otázce v nadpisu. Podle mého názoru nesou za vzniklou krizi v české vědě a výzkumu (např. za to, že se přestávají vracet skvělí mladí vědci z dlouhodobých zahraničních pobytů) prvořadou historickou zodpovědnost následující lidé:

Mirek Topolánek – jako ten, který osobně vedl tzv. „reformu výzkumu a vývoje“ (která ovšem, jako skoro všechno, do čeho se tento svérázný politik pustil, skončila fiaskem).
Miroslava Kopicová – jakožto de facto předsedkyně Rady pro výzkum a vývoj, osoba blízká Topolánkovi, která realizovala zadání neblahé Topolánkovy vlády v oblasti vědy a výzkumu.
Petr Matějů – významný člen Rady, působící jako „šedá eminence“ s velkým vlivem na M.Kopicovou.
Marek Blažka – sekretář Rady, úředník, který iniciativně připravoval a prosazoval klíčové dokumenty Rady a osobně se mnohokrát angažoval proti Akademii věd a základnímu výzkumu.
Dále lze do této skupiny „bad guys“ zařadit ty členy Rady, kteří patří mezi onu „průmyslovou lobby“ – Jaroslav Doležal (místopředseda Rady, zástupce korporace Honeywell v ČR), Martin Jahn (člen managementu firmy Volkswagen), Miroslav Janeček (dlouholetý funkcionář organizací aplikovaného výzkumu), Michal Korecký (manažer Škoda Holding).

Je smutné, že akce poškozující českou vědu podpořili svými hlasy i představitelé vysokých škol v Radě. Nedivil bych se tomu tolik u těch, kteří reprezentují některé hodně technicky orientované školy (Jan Hron, Vladimír Haasz).
Více se divím rektorům Masarykovy univerzity (politolog Petr Fiala) a Univerzity Pardubice (chemik Jiří Málek).

Premiérovi (a formálnímu předsedovi RVV) Janu Fischerovi bych příliš vinu nedával – má spoustu jiných starostí. Ale i on má jistě blíže k ODS a tudíž k podpoře linie nastolené neblahou Topolánkovou vládou. A jeho odmítání pouličních demonstrací proti plánovaným likvidačním škrtům v rozpočtu AV mu také neslouží ke cti...

V nejbližší době by měla být jmenována nová Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Uvidíme, zda se bude jednat jen o nějaké kosmetické úpravy, nebo jestli dojde vzhledem k naprostému selhání dosavadní rady k zásadní změně. Podle mého názoru by v nové Radě neměl zůstat ani jeden z jejích současných členů. A svoji pozici by měl ROZHODNĚ opustit sekretář Rady, Marek Blažka.

Závěrem snad jedna dobrá zpráva:
Parlamentní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
přijal nedávno usnesení, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně ČR přijmout toto usnesení:

„ Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby nesnižovala institucionální podporu Akademie věd ČR a ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2011 - 2012 zachovala institucionální výdaje Akademie věd na úrovni roku 2009.“

A úplně na závěr – je již prakticky jisté, že na rok 2010 dostane Akademie věd (jako jediný významný výzkumný subjekt) o cca 10% menší rozpočet než v roce 2009. Nějak to zvládneme (v zásadě snížením mezd). Jde teď o to, aby byl zrušen onen smrtící výhled na roky 2011 a 2012, jehož realizace by znamenala snížení o 50% a tedy faktickou likvidaci.

Zásadní bude jistě výsledek jarních voleb.
Zvítězí-li ODS, bude to mít podle mého názoru definitivně katastrofální důsledky pro českou vědu.
Modlím se, aby se tak nestalo...


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PatientO.T. napsal(a):

Jinými slovy, vědecký RaJ na zemi nastane s příchodem Salvatora:
http://pavek.bloguje.cz/img...
21. 11. 2009 | 16:18

Paterik napsal(a):

Jestli si myslíte, že ČSSD vám ty peníze vrátí, tak vám je nevrátí. Díra v rozpočtu bude prostě příliš velká.
21. 11. 2009 | 16:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Paterik:

My jen chceme, aby se ty nase penize nepresouvaly k nekomu jinemu (te prumyslove lobby).

..
21. 11. 2009 | 16:39

Jarda napsal(a):

Václav Hořejší:
Každý se modlíme za něco jiného. Já třeba za další rozšíření hazardních her a větší spolupráci s Vláďou Putinem,který jediný má smysl pro pořádek a správný poměr demokracie a zdravé autority...
21. 11. 2009 | 16:43

Paterik napsal(a):

Pane Hořejší, já samozřejmě vím, co požadujete. Četl jsem to nedávno přímo na nástěnce ÚMG. Já s krácením peněz pro AVČR nesouhlasím stejně jako vy.
21. 11. 2009 | 16:46

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

to, že AV napřesrok "očesají" rozpočet na 50% zdravý rozum nepobere.

Určitě by se na AV našla určitá míra nehospodárně vynaložených peněz je to zcela běžný jev, ostatně běžně se tak děje i v jiných státem financovaných institucích.

Přitom na zdejších blozích si lze zjistit, že investice do školství a vědy je potřeba zvyšovat, jako to dělají jiné rozumně spravované státy.

Děje se pravý opak, nejde tedy o zdravý rozum, ale o "kořist" pro průmysl.

Naděje, že levicová vláda to stopne?
Připadne mi planá, nalevo napravo stejná sorta lidí. Samý přizemní hokynář bez vizí.
21. 11. 2009 | 17:12

Názor Jan napsal(a):

"Kdo za to může", to rozhodne v budoucnu nezávislý soud; o tom jsem přesvědčen. Korupční prostředí však pomáhali vytvořit ti politici, kteří se po roce 1992 dostali k moci a z nadšení sametové revoluce udělali blbou náladu. Lidé pomalu začali chápat, že z ideálů pravdy a lásky se touto politikou stala nespravedlnost pro většinu a výsady pro vyvolené sobeckou sveřepostí, a že na tom za současné situace nejde nic změnit. Tak lidé opět jako před rokem 89 resignovali na politiku a vrátili se k chatám či chalupám a návdavkem k zahraničnímu cestování. Kdo chtěl a opět měl prostředky, mohl v tom zahraničí třeba zůstat. V tom byl ten výdobytek Post-sametu.
Takže jména těch, kdo za to mohou, dosud neznáme. Ale jména těch politiků, kteří umožnili nebo alespoň trpěli to zlo, ta jména znají lidé dobře a v pravou chvíli je budou i nahlas vyslovovat. Dosti času !
21. 11. 2009 | 17:24

bbara155 napsal(a):

Pane Hořejší vy doufáte, že v novém složení RVVI nebude nikdo ze stávajících členů. Bohužel nejméně jeden člověk tam pravděpodobně zůstane a to Marek Blažka. Sdělila nám to osobně paní ministryně Kopicová, která se o něm vyjádřila ve zkratce takto: Pan Blažka bude i nadále při reorganizaci české vědy, protože má velké znalosti a nekrade. Pokud by si někdo chtěl přečíst podrobnosti, může navštívit můj blog na http://blogy.nenasili.cz/cs...
21. 11. 2009 | 17:26

pgjed napsal(a):

V podstatě souhlasím se vším jenom s jednou výhradou. Vlastně dvěma.

1.) Termín průmyslová lobby je nepravdivý. Je to lobby především zájmová, která potřebuje uhradit nějak část svých provozních nákladů a mají ty strejčky nahoře. Ti, kteří něco v průmyslu skutečně zkoumají, vyvíjejí, následně aplikují a uplatní na trhu, nejlépe zahraničním, dostanou stejně málo, nebo nic, jako dosud.

2.) To, že se páni akademici tváří, že jinak provozovat tu velkou a pro přízemní laiky naprosto nepochopitelnou vědu, než dnes nelze, je nepravdivá póza. Jednak si všichni ještě pamatujeme někdejší ČSAV, takže to, že ČAV je k domácímu průmyslu otočená ne zády ale zadkem je nepochybně chyba. Jednak je (mělo by být) nám všem jasné, že nemůžeme při naší velikosti a zdrojích financovat úplně všechny obory, některé navíc duplicitně i multiplicitně. Jistě by mnohému pomohlo rozhodnutí, co budou zkoumat akademici, co školy a co necháme na zcela soukromou bázi.

A nemusíte mě ukamenovat ihned, něco si nechejte i na zítra. ;-)
21. 11. 2009 | 17:35

Naštvaný napsal(a):

"Kdo za to může?" Lidi, i vy akademici, co blbnete? Itálie bojuje s mafií století a téměř nic nezmohla. Nám se tu ta nomenklaturní - v podobách estebáckých, partajních za padesátiletí tak zhoubně rozlezla a vy byste ji chtěli za pětiletku zlikvidovat? Už nechte toho osočování a ukazování prstem a pracujte na tom, abychom ji zlikvidovali.Prostě musí vyhnít!
21. 11. 2009 | 17:46

SuP napsal(a):

pgjed -
Zdravím a podepisuji.
21. 11. 2009 | 17:52

Milan Horky napsal(a):

Vědci, mají všeobecně ve společnosti velmi vysoký kredit. A nutno dodat, že to není náhoda, ale jejich individuální zásluha a určitá forma životního sebeobětování ve prospěch naši budoucnosti.

Jednoduše hledají celoživotně stále přesnější pravdu, která je naučila, jak nepodstatný je z evolučního pohledu význam a prosazování jednoho, vlastního Já. Musí jich být mnohem víc a všichni mít určitý prostor k životu se stejnými podmínkami, tak aby se druh mohl evolučně a dovednostně rozvíjet. (ta lidská žumpa co je v současné politice nechápe ani jedno, i když toho mají plnou hubu)

Já se domnívám, že takový životní přístup je podmínka přímo nezbytná, aby člověk dokázal být následně prospěšný nejen sobě, ale i celospolečensky.

Máme tedy jednoduchou rovnici. Vědci a jejich přístup k životu + popularita a opodstatněná důvěra veřejnosti + uvědomování si důležitosti rozvojové potenciálu lidského poznání, pro jakýkoliv společenský rozvoj.

Pane Hořejší, nebude pro celou společnost a v důsledku i pro vědu účelnější, když se přestanete zaobírat žabomyší přetlačovanou a jako vědci do toho konečně šlápnete a uchopíte se společenského kormidla? Prostě dokud budou základy společnosti vachrlaté (vy jste je mnohé popsal v úvodu svého článku), tak další váši následovníci v akademii budou znovu dříve či později postaveni do role žebráků, místo toho, aby se primárně věnovali tomu co je pro společnost prospěšné a co umí.

Nechcete vy starší a životně hodnotově vyzrálejší se pro jednou odtrhnout od mikroskopu a uspořádat makrosvět aspoň v intencích našich teritoriálních hranic?

Lidé by na tuhle nabídku slyšeli a rádi. Poznal by jste jak by z komentářů pod blogy najednou vymyzely poznámky o volbě menšího zla, či nemožnosti volby. Zkuste nad tím na akademii zapřemýšlet. Mladé nechte bádat, rozvíjet se a vy starší, se postarejte o podmínky, které tu zůstanou na velmi dlouhou dobu.

Indiáni nebyli až takoví zaostalci, když nechávali rozhodovat radu starších a moudrých namísto chamtivců a řvounů
21. 11. 2009 | 17:54

blue jay napsal(a):

Soudruhu Horejsi,
Me uchvacuje jak se mozek jako jste vy snazi rozhadat Ceskou spolecnost. Ve vice nez 200ti clancich ( asi record tohoto blogu) tu neustale vzbuzujete rozcinere reakce. Co napsat neco o tom jak by se Cesi meli chovat aby se meli lip? Ale vam jak se zda jde o to jak je nastvete. Vite pane Horejsi, moje matka byla pred 1968 profesorkou na FFKU. Utekla pred lidmi jako jste vy. A budu ji za to navzdy vdecnej. Utekla pred figurkami jako jste VY! Co se pretvaruji za demokraty ale z ust jim zni Internacionala. A to nejhorsi je ze jste povazovan za intelektuala a ze tu muzete hnojit tyto blogy svym socialistickym hnojivem. Chtel jsem napasat neco co taky zacina na h, ale pocitam ze by me to Stejskal vymazal.
21. 11. 2009 | 17:55

Jemnický napsal(a):

Pane profesore,

což si opravdu myslíte, že Bůh nemá jiné starosti než problémy s financováním AV ČR?, která ho navíc vědecky popírá, ani ten zázrak mu nedovolí, fyzikální konstanty fixuje jak banka úvěry a andělům jeho svatým by nejraději křídla přistříhla.
Resortní ústavy a university jsou na tom podobně, také 10 -15 % rozpočtu dolu. Nevím jak je to na theologických fakultách. Pokud jsou také tam kráceny finance, tak to s tím modlením asi nepochodíte.
Zkuste to se zlatou rybkou nebo třemi vlasy Děda Vševěda. Pokud vás zajímá, zda tady zase nebude ta neblahá Topolánkova vláda (třikráte jste se tím zaklínal), tak zajděte k astrologovi či kartářce. Na Prognostickém ústavu je snad dosud oddělení numorologie a astrologie v provozu.
Hlavu vzhůru, Bruna upálili, Galileo odvolal. Máte co do zkumavky?. Máte, tak nebrblejte a míchejte. Já bych sázel na transmutaci. Je chybou akademie, že nemá ústav alchymie. Dost jste ten aplikovaný výzkum podcenili.

Váš Jemnický
21. 11. 2009 | 17:58

Vaclav Horejsi napsal(a):

pgjed:

"Je to lobby především zájmová, která potřebuje uhradit nějak část svých provozních nákladů a mají ty strejčky nahoře. Ti, kteří něco v průmyslu skutečně zkoumají, vyvíjejí, následně aplikují a uplatní na trhu, nejlépe zahraničním, dostanou stejně málo, nebo nic, jako dosud."

Ano, souhlasim, rekl jste to velmi spravne.

"To, že se páni akademici tváří, že jinak provozovat tu velkou a pro přízemní laiky naprosto nepochopitelnou vědu, než dnes nelze, je nepravdivá póza. Jednak si všichni ještě pamatujeme někdejší ČSAV, takže to, že ČAV je k domácímu průmyslu otočená ne zády ale zadkem je nepochybně chyba."

Neni tomu tak - nejlepsi je ten uz otrepany, ale jasny priklad Holeho (a UOCHB vubec), ale zdaleka nejen to - treba moje skupina (a mnoho dalsich, velmi kvalitnich) je prevazne financovana z programu 1M, ktery vyzaduje spolupraci s firmami; delame to velmi intenzivne; da se pri tom dobre spojit vyzkum zakladni, aplikovany, i dotazeni do komercniho konce.
Nikde to nezduraznuji, ale mozna nejvyraznejsimi a nejtrvalejsimi vysledky me skupiny jsou prave ty "aplikacni" - hlavne z nich povstala a tezi firma, ktera ma dnes pres 30 zamestnancu... Tesi me, ze produkty pochazejici z nasi laboratore a komercializovane onou firmou (Exbio) nachazim v katalozich rady svetovych distribucnich firem.

..
21. 11. 2009 | 18:00

Anička z Kuřimi napsal(a):

Kdo za to může?
No přeci DEMOGRACIE - každý si dělá co chce bez postihu.
Za TOTALITY, by se to nestalo.
Komunisti měli zpětnou vazbu a to ve vyloučením ze strany !!
Nyní můžete udělat jakoukoliv hloupost, podraz, kriminální čin a "straníci" vás podrží -mlčí, senát vás nevydá ve jménu "pádu vlády" apod.
Zkopíruji si diplomku, na přednášky nechodím, Judr jsem za 2měsíce a co ??
Wono NIC!!
Neodstoupím, páč jsem nic neproved, pouze malý podvod ve velkém a navíc práci přeci wopravím!!
Soukmenovci mlčí- nás se to netýká.
Takže chybí zpětná vazba.
Wo tom to je
21. 11. 2009 | 18:02

Vaclav Horejsi napsal(a):

blue jay:

zdravim vas - take ja doufam, ze budete p. Stejskalem vymazan.

V roce 68 jsem maturoval; netusil jsem, ze kvuli mne vase matka emigrovala, asi nejaka fobie ze studentu?

Jinak - slysel jsem, ze vase kanadska vlast je hrda na vase neunavne pusobeni na Aktualne.cz - pry se pro vas dokonce chysta nejaka medaile.

...
21. 11. 2009 | 18:04

pgjed napsal(a):

To V.H.

Jsem rád, že výjimky z pravidla nejsou až tak ojedinělé. Poraďte mě proto, zda se někdo na AV nezabývá enzymy pro hydrolýzu polysacharidů.
21. 11. 2009 | 18:08

Jemnický napsal(a):

Milan Horký,

Pane Horký, s tím kreditem vědců to není tak horký. Většinou jsou u vědeckých koryt bývalí soudruzi a svazáci. U těch mikroskopů se jim sedět nechce. Bída české vědy je také Bídou managementů ústavů. Pokud si myslíte, že ty nekradou a neplýtvají, tak sněte sladce dál svůj český sen. Po plzeňském ale neusnete. Problém je, že i z té malé spršky krejcárků na vědu toho na vědcův laboratorní ponk moc nenaprší.

S pozdravem,

Jemnický
21. 11. 2009 | 18:16

Inci napsal(a):

Kdo za to může ? Já vám to tedy řeknu , může za to malá podpora veřejnosti vašim myšlenkám , politici a úředníci dobře ví co si mohou s ohledem na veřejné mínění dovolit aniž by výrazně riskovali . Těch pár demonstrujících vědců a studentů to nezachrání , zde narážíte na přinejmenším neutrální postoj veřejnosti k celému problému .

Ten podivný postoj veřejnosti se ale táhne už od dob totality , dám malý příklad který je základem celého problému financování vědy a výzkumu do dnešních dnů :
Na slavných kontaktních čočkách prof. Wichterleho se se napakoval a stále pakuje kde kdo ... jen ne profesorova rodina nebo náš stát ...

Dalším odstrašujícím příkladem pro naši veřejnost je tentokrát událost z doby nedávné : náš exceletní chemik nalezl látku potlačující rakovinu ... okamžitě se jí zmocnila americká firma ! Veřejnost oprávněně očekávala , že tím kdo první a v tomto případě většinou poslední možnost léčby vyzkouší bude náš občan ... Totálnímu trapasu zabránila sama firma která tušíc mediální průšvih našla pár pacientů i u nás ...

Lék ? Přesvědčit veřejnost že z financování vědy a výzkumu něco má , že plody alespoň částečně bude moci využít .Jaderný fyzik vystudovaný u nás vyrábějící bomby v Íránu nám nepomůže , stejně jako vynálezce léku který nebude pro občany jeho mateřské země pro jeho cenu použitelný ...
21. 11. 2009 | 18:22

Jemnický napsal(a):

Blue jay

Sakra sojko zlověstná, co vám Václav Hořejší provedl. Já s ním často nesouhlasím, ale věřte, že jako řiditele bych si ho velmi vážil a přál. ÚMG patří k našim špičkovým ústavům a je to i zásluhou prof. Hořejšího. Kdyby jste znal managementy některých českých vědeckých ústavů (ne jen těch pod AV), tak by jste mi dal zapravdu.

Zdravím,

Jemnický
21. 11. 2009 | 18:24

Franta z pastoušky napsal(a):

Došlo k nejhoršímu. Začne se makat!
21. 11. 2009 | 18:31

SuP napsal(a):

Vaclav Horejsi -
K odpovědi pgjed(ovi):
...A proč tam ty strejčky nemáte vy, když už je tam mají všichni? Co takhle chcete zmoci?
Mimochodem, nepřeceňujte průmyslovou lobby. Průmyslová zóna peníze do rozpočtu vydělává a svůj výzkum, i když "jen" aplikovaný si dokáže zaplatit i když ta slavná rada (a rozpočet na vědu) nebude. Takže se starejte hlavně,kdo bude financovat vás. Ne ale způsobem "Voni nám to seberou, to se řééééknéééé!".
21. 11. 2009 | 18:36

radek napsal(a):

souhlas s prof. Hořejším, jenom si dovoluji doplnit:

Zvítězí-li ODS, bude to mít podle mého názoru definitivně katastrofální důsledky "nejenom" pro českou vědu...
21. 11. 2009 | 18:38

Vaclav Horejsi napsal(a):

Jemnický:

"Většinou jsou u vědeckých koryt bývalí soudruzi a svazáci. U těch mikroskopů se jim sedět nechce."

No nevim, kolik ustavu AV jste v posledni dobe videl. Prijdte se podivat k nam (nebo na kterykoli ustav krcskeho arealu); vsadim se, ze se za tento vyrok omluvite...

"Bída české vědy je také Bídou managementů ústavů. Pokud si myslíte, že ty nekradou a neplýtvají, tak sněte sladce dál svůj český sen."

Jeste jednou - PRIJDTE SE PODIVAT!!!

"Problém je, že i z té malé spršky krejcárků na vědu toho na vědcův laboratorní ponk moc nenaprší."

Omyl, ta "sprska" byla v poslednich letech uz docela slusna (divil byste se, uz skoro srovnatelne se "zapadem"...) - ted se jen bojime, aby se to zase nepropadlo do te bidy pred 10-15 lety...

PRIJDTE SE PODIVAT!!!

..
21. 11. 2009 | 18:44

Paterik napsal(a):

SuPe:

v technice si průmysl jistě vývoj rád zaplatí sám. V biologii a medicíně je to složitější. Biomedicínský výzkum potřebuje mít za sebou spoustu základního výzkumu. Můžete třeba tvrdit, že sekvenovat genom nějaké kvasinky je moc drahá legrace a mělo by se to seškrtat, ale obávám se, že pak by aplikovaný výzkum daleko nedošel. Ono abyste mohl nějaký biologický proces řízeně ovlivnit, musíte ho napřed podrobně prostudovat a to dlouho trvá a stojí spoustu peněz...
21. 11. 2009 | 18:51

JŠ napsal(a):

Kdo za to může? To není tak složité zodpovědět.Příčinou současného stavu je mentalita velké části obyvatelstva ČR,dá se to taky nazvat morální úpadek.
Zájmem určitých skupin je,aby ČR zůstala "levnou dílnou" Evropy.
21. 11. 2009 | 18:58

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší,

Pane profesore, nemluvil jsem vůbec o UMG (viz moje poznámka pro Blue jay kousek nahoře). Váš ústav i Krčský areál znám velmi dobře a spolupráci s vědci z těhto ústavů, jakožto s dalšími ústavy AV si velmi vážím. To, že je AV útočištěm služných lidí je také fakt. Mluvil jsem zde o jiných ústavech, zejména resortních, kde nastává jakási divná privatizace v.v.i. Věřte mi, že vím o čem mluvím.
Souhlasím s vámi, že financování vědy se začalo zelpšovat, ale stejně tak dobře vím, že peníze často nekončí tam, kde by měly.
Naprosto se shodujeme v názorech na kafemlejnek, který stimuluje velkoprodukci průměrnosti.
Bohužel, mám pocit, že vědci usilující o originalitu a užitečnost výzkumu prohrávají v boji s rutinéry průměrnosti. Alespoň já vidím kolem sebe mnoho příkladů.

S pozdravem,

Jemnický
21. 11. 2009 | 19:15

zdesta napsal(a):

Blue jay: Před nedávnem jste tu něco psal o vzájemné toleranci a zbytečné občanské "válce" Neustále nám zde předhazujete že jste občanem Kanady etc.Ačkoliv je zde na to většina pendrek zvědavá.Předpokládejme,že český balík neví co je pluralitní demokracie tak nás poučte.Já jenom vím,že člověk se odlišuje nejen papilárními čárami na prstech,ale i něčím jiným.Také se liší vnímáním reality,názorem,přesvědčením vírou a ideou.Navíc nespokojenost je hnací silou společnosti.Kdyby se česká společnost spokojila s vládou komunistů,pak by jste tu nebyl a nepsal příspěvky,které signalizují že jste demagog nejhrubšího zrna. Jednu "nejlepší ideologii" a "jednotný" souhlas jsme tu měli přes 40 let.Profesor Hořejší má právo na svůj individuální svobodný názor.Pokud nejste schopen chápat tak zásadní věc,pak s tím camcaním běžte do háje a neotravujte.
21. 11. 2009 | 19:31

SuP napsal(a):

Pateriku -
Aby nedošlo k nedorozumění. Nikdy a nikde jsem nehlásal, že se peníze "na vědu" mají omezovat nebo jinak krátit. Říkám jen, že vědecká společnost musí začít aktivně hledat cesty, jak financování zajistit. Ne čekat, kolik dostanou a pak křičet, že je to málo. A když vidíme, jak stát jako správce financí selhává kde může, těžko můžou vědci čekat, že jim přidělí prostředky v potřebném (ale i zdůvodnitelném) objemu. Protože když neumí stanovit, kolik má stát silnice, těžko můžou odhadnout, kolik má stát duševno. V tom jsem s profesorem zajedno. Ale vadí mi ta pasivita. Protože oni odpovídají I ZA TO, že budou mít z čeho fungovat.
21. 11. 2009 | 19:55

Imhotep napsal(a):

vaclavhořejši:

No já Vás nechci zarmucovat, ale laboratoř, ze které vychází produkty pro přímo vyrábějící firmy má i můj kolega v Praze. Jenže soukromou a žádné státní dotace nevyžaduje, vydělává si sám i se svými kolegy.
21. 11. 2009 | 20:02

jhony napsal(a):

Panr Horejsi vy si mislite ze cssd to vyresi, to vam nevadi neustale zadluzvani tedle zeme. Osobne vidim aspon podle jejich slibu ze v tom v tom nehodlaji prestat.To vam nevadi jejich ticha spoluprace s komunisty.To vam nevadi neustale priblizovani jejich zahranicni politiky k rusku Osobne sem ods volil ale ted uz ne.Sklamali me,volim Top 09.Osobne si ale mislim ze ze vyhra cssd by byla pro tuto zemi sebevrazda.Co jste zde napsal je zavazne ale nikdo me neprinuti abych volil ceskou levici.Proste ne.
21. 11. 2009 | 20:03

Imhotep napsal(a):

ihony:

Tak Vás Top 09 jenom přeju :)
21. 11. 2009 | 20:30

lékař a výzkumník napsal(a):

Pro jhony:
Jen tak mimochodem, zadlužování země levice (tedy ČSSD, komunisti samozřejmě nejsou normální demokratickou politickou stranou) už neprovádí od roku 2006 a nikterak nevidím, že by tato země díky tomu vzkvétala. Volit TOP 09 znamená volit pána, který ani nedokázal odhadnout vliv největší světové ekonomické krize od 30.let na malou otevřenou ekonomiku čili jde o zjevný nerozum.
Pan profesor Hořejší má naprostou pravdu. ale říká to ještě příliš slušně: plány předchozí vlády a její Rady pro výzkum nejsou nic jiného než tunelování veřejných peněz pro vývojové potřeby soukromé průmyslové sféry. Tím nechci říci, že stát nemá podporovat soukromou vývojovou sféru - ale standardní forma ve světě je opačná, soukromé peníze naopak putují do státních (veřejných) výzkumných pracovišť a užitek z toho mají obě strany.
21. 11. 2009 | 20:40

blue jay napsal(a):

Jste trapnej Horejsi,
Moje mama by vas nazvala synkem revoluce. co se schovaval u babicky. A vase prani u Stejskala ze tu budu socialisticky vymazan se vam nepovedlo. Vite pane Horejsi, demokracie neni o tom kdo se vam libi. Kdyby bylo na mne tak bych vymazal vas. Komunistu. Ale to by nebylo demokraticke.
21. 11. 2009 | 20:41

blue jay napsal(a):

Horejsi..synek KSC,
Vite vubec jak se Horejsi dostaval k "vyletum" na zapad za totality? Horejsi byl povazovan za spolehliveho kadra. Byl osvedcenej. Nehrozilo ze by se do socialisticke vlasti nevratil. Horejsi byl jistota ze i kdyz ho pustej do USA tak se vrati. A pak bude reportovat. Nekdo z New Yorku na nej dodnes vzpomina.
21. 11. 2009 | 20:51

Longer napsal(a):

Dokázal si někdo v r. 2006, že se dá zrušit akademie věd bleskovým tempem?

No, teď už tedy víme, že dá. Legrace však je, že řadu mladých výzkumníků (zaměstnanců AV!) to od volby ODS neodradí. Dál zaslepeně agitují a hlavně prý, abychom nezadlužovali stát a reformy a Paroubek má bradavici a tak.

Co s takovými lidmi?

Dostanou, co si zaslouží.
21. 11. 2009 | 20:52

Longer napsal(a):

Oprava: Dokázal si někdo v r. 2006, představit...
21. 11. 2009 | 20:53

doktor napsal(a):

Vysvětlující je zejména včerejší rozhovor Libora Dvořáka, redaktora ČRo 6, s Jiřím Grygarem. Je v archivu ČRo: http://www.rozhlas.cz/radio... Argument, že náš parlament si odhlasoval (jen pro rok 2010!) snížení příjmů o 4%, a akademii věd chce na radu Rady snížit v letech 2010 - 2012 příjmy každoročně o procent 20 = celkem o 60%, je snad i pro diletanty na tomto blogu srozumitelný. Nejde o peníze vlády nebo parlamentu, ale o NAŠE z daní a dávek. Že vše je dílem psychopatického šoumena Topolánka a jeho zločinných poradců - neporadců, je nabíledni. S nějakou levicovostí nebo pravicovostí to nemá nic společného.
21. 11. 2009 | 21:02

karel napsal(a):

nj, chtělo by to vyměnit celou politickou scénu a to se evidentně bez násilí neobejde. je také pravda - to tvrdím to na základě vlastního pozorování, tudíž zákonitě nemůže jít o pravdu objektivní, která ovšem stejně neexistuje -, že skupině lidí vládne/ou ten/ti, kterého/které si tato skupina zvolí, toleruje, upřednostňuje atd.
je naprosto jedno, která ze současných stran se dostane k moci, i když v ods se urodilo opravdu nadměrně povedených ptáčků, neb naši současní krásní politici (i nepolitici ve vedoucích funkcích - viz současná vláda a různí funkcionáři po ministerstvech a podobných ústavech) jsou převážně bezpáteřní oportunisti a kleptomani, podfukáři a vexláci, jejichž morálka je natolik vysoká, že za přiměřený obnos dokáží schválit či vymyslet zákony, které poškozují zemi a její obyvatele. ahoj
21. 11. 2009 | 21:08

siven napsal(a):

Úroveň některých "diskutérů" už mě silně unavuje. Chvílemi přestávám chápat veškerý smysl internetových diskusí...

Ano, ano - nelítají tu h.vna, p.dele, k.eténi.
Ale pocit marnosti zůstává.

Na nějaké diskutování (nejen) zde už jsem se dávno vykašlal a vykašlu se i na čtení diskusí. Omezím se na blogery. Co se dá dělat.
21. 11. 2009 | 21:24

Longer napsal(a):

K čemu věda, když máme průmysl?

K čemu kultura, když máme stranu?

K čemu vzdělaní lidé, když si za vzdělání chleba nekoupíš?

My v ODS máme dobré vzory: http://kulturni-revoluce.na...
21. 11. 2009 | 21:53

jája napsal(a):

Blue Jay, nemyslím si, že vaše matka byla profesorkou čehokoliv, vyjma nejstaršího řemesla. Jinak by nemohla splodit něco tak tupého, nemáte argumenty, nahrazujete urážkami. Nechápu Stejskala, asi smaže mě, on hlupáky má všeobecně v oblibě. Hlavně ty Pravé.
21. 11. 2009 | 22:07

jája napsal(a):

Longer, stejnou situaci o podřezávání větve znám z jednoho významného divadla. Všichni vědí, že ČSSD jim zajišťovala peníze na provoz, přesto drtivá většina volí ODS. Důvody stejné, bradavice, pingl, zadlužování a další sloky mordé básničky pro nemyslící. A co bude dál? To neřeší!!!
21. 11. 2009 | 22:13

Englishman napsal(a):

Obávám se, že Václava Hořejšího i mnohé diskutující naštvu a budu zařazen do škatulky ignorantských primitivů. Ale co se dá dělat, pro dobrou věc je třeba přinášet oběti :-)

Postoj vědců je jasný: věda posouvá společnost kupředu a je podmínkou společenského i i ekonomického pokroku a chce-li stát ekonomicky prosperovat a chce-li se společnost rozvíjet, je třeba investovat ze společných prostředků do vědy. Kdo na tyto peníze sáhne nebo kdo je ze základního výzkumu chce přesunout do aplikovaného, je zločinec a padouch.

Existuje i velmi rozdílný pohled na vědu a její financování: Vědci jsou jedni z máa lidí, které stát platí za to, že se věnují svému hobby. Ve své aroganci považují daňové poplatníky za nevolníky, kteří mají povinnost jejich hobby financovat, a to bez ohledu na jakékoli vnější podmínky a bez ohledu na výsledný efekt pro stát nebo společnost.

Netvrdím, že onen druhý pohled je mým osobním postojem, ale tvrdím, že je zcela legitimní. Nikdo nemá právo na to, aby inkasoval od jiných za nevyžádané zboží nebo služby. To, že inkasoval v minulosti, nezakládá nárok do budoucnosti. Věda z tohoto pravidla není vyjmuta.

Pokud poptávka státu po službách, které AV poskytuje, klesne tak racionální reakcí je hledat poptávku jinde, změnit nabídku nebo omezit náklady. Snažit se vydupat si stejné příjmy jako v minulosti je hloupé.

Kromě rozměru chytré versus hloupé je navíc rozměr morální versus amorální. Pánové a dámy, které daňoví poplatníci platí za to, že se věnují svému hobby, by občas mohli vyhlédnout z okna. Tam venku totiž zuří krize, která ani vzdáleně nekončí a z které se vyhrabeme jen za cenu velkých a zatraceně bolestivých změn. Mnozí (včetně mě) navíc ztratili mnohem víc než 20% za rok a mnozí jsou nebo brzy budou na dlažbě. Stát spěje k bankrotu a i když na mnoha místech stále plýtvá šílenými prostředky, je pochybné se tam, kde chce šetřit, vzpouzet.
21. 11. 2009 | 22:14

Marcel Derian napsal(a):

Milý pane řediteli, kdyby Vašemu ústavu škrtli peníze, ani bych se nezlobil. Asi padají do pěkné duševní žumpy, pochybuji že zrovna Váš ústav zrovna něco užitečného dělá pro tenhle národ a tento stát.
21. 11. 2009 | 22:15

václav franče napsal(a):

Výborný článek!
21. 11. 2009 | 22:18

Zdeněk Zadražil napsal(a):

Pro pana nejodvážnějšího: blue jay

Pane blue jayi,
Zaprvé Vám závidím Vaše úžasné jméno....škoda, že mi moji rodiče taky podobné nepropůjčili:) (předpokládám, že je to Vaše pravé jméno, to samožřejmě)
Ano, souhlasím s Vámi, prof. Hořejší jen rozčiluje lidi. Prosíme tedy Vás, abyste předožil nějaký skvělý článek, který by pomohl Čechům a možná i celému světu, jak se mít lépe. Zajímalo by mě, zda jste vůbec vnímal, o čem článek prof. Hořejšího byl, nebo jen mermomocí potřebujete schodit každého, kdo nezdílí stejný politický názor? Promiňte, že se pouštím nyní konkrétně do Vás, ale v této diskusi jste mne zaujal nejvíce. Celkově jsme vždy velmi rozčarován diskutéry, snad na jakékoliv diskusi. Nejen že 99%procent z nich není schopno se pod svůj názor podepsat (mimochodem je to přesně proto, protože všichni tito lidé by takový názor nikdy nahlas neřekli, jakmile by mohl kdokoliv zjistit, že to byli právě oni)
problém financováni AV věcí kolem toho je velký, ale mám pocit, že velká část veřejnosti má podobný přístup jako Vy (tedy ne konkrétně tento, ale spíš je to absolutní disrespekt k vastním odbornosti, stačí si přečíst diskuse k "prasečí" chřipce a hned zjistíte, že vlastně 85% populace jsou virologové, imunologové, lékaři a bůhvíco jěště dohromady)
S panem Hořejším souhlasím a jsem rád, že moudří lidé ještě nevymřeli...
21. 11. 2009 | 22:27

Zdeněk Zadražil napsal(a):

Až teď jsem si všiml příspěvku pana Marcela Deriana:

Pane Deriane, vy něco víte o Ústavu molekulární genetiky? Nebo o vědě vůbec? Laskavě si rozšiřte své znalosti, poté možná už podobnou hloupost z úst nikdy nevypustíte:)
21. 11. 2009 | 22:32

pumprlidentlich napsal(a):

Hořejší asi neví, že socialistické panoptikum nemá k dispozici hranice s ostnatým drátem. Zřejmě pozůstatek z doby, kdy mohl svobodně studovat, cestovat a bojovat proti okupantům, narozdíl od odpůrců socialismu.
Zbytečně používá staré nástroje.
"Průmyslová lobby" je ubohá příprava na další výsledek socialistického inženýrství v podobě ochrany klimatu. Jaké vědce Hořejší zastupuje nejlépe vystihuje Tutter, vědecká legenda v oblasti jaderné energetiky. Ale bojuje proti USA a to je super. Co dokázala socialistická přehlídka v Evropě během posledních let dokáže vysvětlit snad jenom právě vědecká kolekce Hořejší a Tutter.
Diskuzi s Hořejším (nechápavým se neodpovídá) zajistí hořejšího tým všediskuzních odborníků na vše.
Hořejšího blogy jsou velkou inspirací i varováním. A v odpovědích (pouze pro chápavé) lze najít další kroky těch, kteří myslí na rodiny s dětmi (a klima). Socialisti vždy ví, kdo za to může. Ví všechno a jen oni mohou rozhodovat.
21. 11. 2009 | 22:45

Zdeněk Zadražil napsal(a):

Tedy teď už se vážně omlouvám, že něčtu pozorně a slibuji, že je to poslední příspěvek v řadě. A jen odkáži svoje předešlé tvrzení : pan Englishman je přesný důkaz toho , co jsem říkal - nic o dané věci neví, ale soudy má pěkné. Vážně si myslíte, že vědci jsou parta nadšenců, kteří si dělají svoje zábavné pokusy, jenž jim platí veřejnost? Zde je možná vidět velký problém, že totiž narozdíl tomu, jak si myslí veřejnost, ne všechno dělají doktoři.. Proč nemají lidé úctu ke znalostem?? Tím myslím to, že nejsou sami k sobě kritičtí... Nejsou schopni uznat, že možná o dané věci nevědí absolutně nic, na to aby ji mohly soudit. Proč se aspoň trochu nad Vaším výrokem nezamyslíte? Vždyť je absolutním nesmyslem, aby to mohla být pravda. Na druhou stranu Vás musím omluvit, protože veřejnost je bombardována médii stupidními zprávami typu: holandští vědci po 78letém výzkumu přisli na to, že vyšší lidé mají větší plat! Ve skutečnosti je to všem 35let stará práce jistého antropologa, dokonce slavného a mající i zajímavé závěry, ovšem takto podaná... A podobných zpráv jsou mraky, potom se vážně nemůžeme divit, že lidé mají pocit, že vědci jsou jen rozverní panáčči nedělající absolutně nic užitečného...To ale bohudík má od pravdy velmi daleko.
21. 11. 2009 | 22:45

Zacheus napsal(a):

Osobně s profesorem Hořejším souhlasím.

Asi jsem možná už bohužel dost zkušený, a třeba vidím věci horší,než jsou - nejenom v této otázce- ale podle mne jde prostě o to, že finanční prostředky určené původně na vědu, se pod záminkou neprůhlených inovací prostě přesunou na soukromý sektor a umožní se tak, aby se někdo na úkor vědců ( a tím i celé společnosti) pořádně napakoval. Jak jednoduché.

Ale možná, že celá zamýšlená operace má ještě jeden, hlubší důvod: zlé, paranoidní jazyky v souvislosti s integrací Evropy už v 90.letech pravily, že perspektiva pro Českou republiku je naplánovaná tak, že toto území bude mít prioritně na starosti tranzit a služby - a pak jaká věda, že.
21. 11. 2009 | 22:45

Merlin napsal(a):

A kolik by česká věda potřebovala, pane profesore ? Stačilo by pár miliard měsíčně ?
Já bych věděl, kde je vzít, a vůbec by nás to nebolelo. Měsíc co měsíc, pár miliard .....
21. 11. 2009 | 23:17

zdesta napsal(a):

Blue jay. Zase plácáš pitominy.Komunisti měli návrat těch které tam pustili zajištěn tím,že zde jim zde zůstala rodina.Navíc existuje určitý druh lidí, pro které je místo kde se narodili a kde hráli kuličky něco jako domov.Jesli se domníváš že útěk patří hrdinům,pak nevím kde tě zařadit.Existovali a existují lidé kteří dobře ví, že určitý positivní vědecký objev nebude sloužit jen komunistům nebo neoliberálům,ví že to bude sloužit všem.Vědecká práce není o pečení rohlíků.Sebemenší dílčí úspěch je přínosem do budoucnosti.To je ovšem pro tebe španělská vesnice že? Čím chceš obohatit společnost Ty? Tou svou tupou ideologickou nenávisti? Až budeš dělat někde v "tramtárii"ředitele Ustavu molekulární genetiky,pak tu vyskakuj.Jseš asi nějak flustrovaný z těch kteří něco znamenají.Prof.Hořejší má právo na svůj názor.Nemusíš souhlasit,ale chovej se civilizovaně.Budíš dojem,že tvůj dlohodobý pobyt v kanadě ti byl na penrek.
21. 11. 2009 | 23:24

Longer napsal(a):

Zacheus: Prozradíte, jak ta zlá EU donutila ODS a její "nezávislá odborníky" likvidovat AV?
21. 11. 2009 | 23:31

KK napsal(a):

Článek je non sequitur - reforma se začala chystat už za koaliční vlády ČSSD a jen díky nulové výkonnosti jejich ministrů se nedostala dále. Proč obviňovat jen a pouze ODS, když Matějů se dnes snaží získat další vliv skrze TOP09? Představa, že za ČSSD se bude vědě dařit výborně je směšná - ideologické brýle p. prof. Hořejšího jsou truchlivou stránkou jeho osobnosti. Copak jeho samotného představa, jak Paroubek, Tvrdík, Rath a Jandák účinně a rozumně řeší problémy AV nebo univerzit, nerozesměje? Copak je průmyslový lobby jen v ODS a nikoli v ČSSD? Vždy mne překvapuje, jak rozumný člověk může ztratit kolečko, když se začne mluvit o politice ...
21. 11. 2009 | 23:43

Jarda napsal(a):

KK:
No, tomuto zajímavému fenoménu, kdy nějaký vzdělaný a schopný učenec je úplna mimo mísu v jiných sférách života, dali Němci krásný termín "fachidiot". A co si budeme povídat, takoví jsou skoro všiochni vědci. Například bývalá šéfka AV profesorka Ilnerová na výtky ze Strany zelených, že se málo snažila při volební kampani do Senátu dotčeně odpověděla, že toho udělala více než dost pro svou volební propagaci, a jako konkrétní příklad uvedla, že když se jí někdo z lidí zeptal v metru na její politické názory, tak mu pokaždé odpověděla...chudinka si myslela, že toto bohatě stačí k tomu , aby se dostala do Senátu... :-)
21. 11. 2009 | 23:55

Zacheus napsal(a):

To Longer. Mluvil jsem pouze o možné filosofii vývoje, konec konců, kde je dnes náš průmysl a kam směřuje české zemědělství, je celkem zřejmé, že. To, že vedle "oficiálních" struktur zpravidla existují ve společnosti také ty "neoficiální" (někdy mocnější než ty první), na tom se snad shodneme:-). Přeji dobrou noc.
22. 11. 2009 | 00:16

cwfort napsal(a):

Inu, pane Hořejší, já bych vám v zásadě moc přál vítězství bolševiků, ať už pod vedením Filipa nebo Paroubka (ostatně nejsou oni vašimi soudruhy?), abyste konečně pochopil, že ta levicová lůza vás fakt nezachrání...
Jenže splnění tohoto přání by znamenalo, že tihle šmejdi budou vládnout nejenom vám, ale i ostatním v zásadě slušným lidem, kterým to už fakt přát nemůžu...
Takže nakonec nezbývá než popřát, abyste pukl vzteky a přestal zamožovat veřejnými prostor svými proruskými a ultralevičáckými úlety.
22. 11. 2009 | 00:18

zdesta napsal(a):

Merlin."Geniové"z aerolinek udělají třímiliardovou sekyru a za tuto určitě "prospěšnou" činnost si vyplatí odměny 120 melounů.To nemluvíme o různých Krejčířích,Pitrech,Koláčcích a jim podobných fešácích.Kam se na ně hrabou vědátoři se svými nesmyslnými požadavky.Zrušit.
22. 11. 2009 | 00:29

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
to, že o důležitých věcech v naší zemi rozhodují na všech úrovních lidé nekompetentní je téměř pravidlem.
Takže "volnotržní" aktivity RVVI nejsou ničím neočekávatelným.

Kupodivu se naši pravičisté z chovu konzervo-liberálně klausistního v principu drží Husákových slov: "Něch odpadně čo je kolísavé! Něch odpadně, čo je oportunistické!", jen v duchu svého dogmatu vhodně doplňují totalitu volného trhu.

Přišktit zdroj prostředků na základní výzkum je kolosální pitomost - lidé, kteří tak rádi hovoří o svobodě tak vlastně znemožňují tuto svobodnou volbu lidem, jejichž práci nerozumí - vědcům.

Chtějí výběrově podporovat pouze vynikající individuality, nikoli instituce, jakou je třeba Akademie věd.
Ale jak tuto individualitu mohou páni politici rozpoznat? Který průmyslník či bussinessman jim pana kandidáta doporučí?

Když jsem na kongresu ODS poslouchal pana Langera, říkal jsem si, jak tento člověk mohl přijít ke dvěma doktorátům?

"Síla" jeho projevu byla v neustálém omílání několika slov a tato slovní exhibice mu dělala evidentně dobře. Ale - ta dunivá prázdnota - žádné ideály, žádná vize, jen soustředěnost na politický management a na boj s nepřítelem! A to je demokratický politik?
Nechápu, proč na Hitlera karikují zrovna exponenta ČSSD Ratha?

Pan Pospíšil se na ptačím kongresu chopil agendy "financování vědy a výzkumu". Mluvil o vícezdrojovém financování, ale i o té "výběrové podpoře". Uvidíme, co pan fofrděkan vymyslí. Jeho absolventskou práci prý Kindl nevedl. Nechejme se překvapit!
22. 11. 2009 | 00:38

jenicek napsal(a):

Musím se přidat ke KK. Někdy cca v roce 2003 se začalo zkoumat co se vlastně za peníze vkládané do výzkumu získává, a ten průzkum se dělal přes všechny instituce rozdělující finance, kterých tehdy bylo neskutečné množství (řádově desítky). Vyšel o tom článek v Respektu (tehdy se ještě dal číst...) s výsledkem více méně ve smyslu "co jde přes ministerstva a jiné úřady mizí v černé díře" a i v těch školách či akademii to občas končí na nesmyslech. Učebnicovým příkladem bylo MPO, kde ruplo, že spousta firem nakupuje běžné výrobní technologie za "výzkumné" granty a dotace a nazývají to výzkumem a vývojem. Tak vznikla idea reformy rozdělování peněz na výzkum. Jedním ze základů byla kontrola výstupu a snížení počtu institucí rozdělujících peníze. Jenže firmy a ministerstva se své moci nechtěla vzdát a tak to dopadlo kafemlejnkem uzpůsobeným pro firmy. Základy kafemlejnku už byly položeny dávno za vlád ČSSD, ale se stranami to nemá celkem co dělat. Jde o kamarádčofty firem s úředníky a na tom kdo je zrovna u vlády celkem nesejde.
To jest problém je samotný princp, tam kde se "rozdávají peníze" nalezou ti co je chtějí (rent-seekers) http://en.wikipedia.org/wik... Nic překvapivého.
22. 11. 2009 | 00:46

David napsal(a):

Pane Hořejší

Myslet si, že výsledkem nějaké strany ve volbách se něco zásadního změní pro Akademii Věd, svědčí o vaší hluboké naivitě a (promiňte mi ten výraz) politické nedospělosti.
Ostatní strany jsou pod vlivem různých zájmových organizací úplně stejně jako ODS. To, že AV bude krácen rozpočet takovým způsobem je vina jen a jen jejích představitelů, kteří nedokázali obhájit její důležitost před politiky. Vy máte místo psaní blogů leštit kliky na ministerstvech jako to dělá Martin Roman. Jste šéfem ústavu, jste placen (a velmi dobře placen) za to, abyste reprezentoval váš obor a obhajoval výsledky. Kecat do politiky umí každý, ale něco udělat ve svém oboru, co přesvědčí ostatní o nezbytnosti už je halt těžší
22. 11. 2009 | 04:17

Jirka napsal(a):

Levičák a modlí se k Bohu ? Kam jsme to dopracovali. Mám pocit, že pokud budou ředitelovat vědeckým ústavům tak jednostranně přemýšlející lidé máme tady velký problém. Nedokážu si představit jak pan Hořejší může řídit své podřízené, evidentně to není manažer. Pane Hořejší, možná jste odborník ve svém oboru ale nejste manažer. Vaše članky musí působit rozvrat ve vaši instituci. Proto jedná rada - abdikujte.
22. 11. 2009 | 07:30

Petr napsal(a):

Pane Horejsi,

domnivam se, ze dnes uz je absolutne jedno, zda zkoumate v CR za penize zdejsich danovych poplatniku, nebo zda zkoumate v zahranici za "cizi". Obyvatel Kanady ma z vysledku Vaseho vyzkumu ve finale stejny prospech jako obyvatel CR. To ze by postupne zanikla AV neberu jako velky problem. Kdo chce delat spickouvou vedu, muze napriklad v USA. Pro CR to zadna ujma nebude.
22. 11. 2009 | 08:26

grőssling napsal(a):

Prof. Hořejší,
Kdo za to může ? No přeci my ( ČAV ) ne !!!
Chování AV mi připomíná jiné „firmy“, které tvrdí, že jsou pro stát užitečné a tak „mají nárok“. Podobnost s chováním katolické církve, nebo řady na státu závislých kulturních institucí není náhodná.
Také pořádně nevíte jak vypadá šéf ČAV, natož abyste znali jeho názory ? ČAV je pro občany černá skříňka. Veřejnost ještě tak ví co do ní vchází, už méně co ji opouští, ale vůbec nic o tom co se děje uvnitř. V době svobodného šíření informací a marketingového a PR řízení čehokoliv je tento stav především chybou a neprofesionalitou vedení ČAV. Přitom asi uvnitř černé skříňky budou ústavy, které se problematikou toho co nejvíc navenek ČAV nedělá, zabývají . Jenže jenom vědecky dovnitř, oni o tom bádají, ale firma to jaksi neaplikuje, bylo by to přece pod její úroveň, zašpinit se zápasem o peníze . Hořejší je naprostá výjimka, bohužel, sám to napravit nezvládne ( když navíc nehodlá volit ČSSD ).
22. 11. 2009 | 08:37

KamilW napsal(a):

Včera večer vysílala televize záznam z předávání cen Česká hlava. Režizérovi záznamu se podařilo vystřihnout potlesk, který se ozval po oznámení, že Jiří Grygar odmítl cenu.
Fuj !
22. 11. 2009 | 08:48

grőssling napsal(a):

KamilW,
to bude tím, že ČT vede bývalý bolševik Janeček. Pořád nám to ti komouši kazí a kazí.
22. 11. 2009 | 09:05

Inci napsal(a):

Jedinej pro naše obyvatelstvo prokazatelně prospěšnej výsledek výzkumu je novej motor v Mladé Boleslavi , udrží vysokou zaměstnanost ... jenže se mi to zdá za celkově vynaložené peníze trochu málo ...
22. 11. 2009 | 09:33

Rumcajs napsal(a):

Rozhovor s Grygarem jsem četl. Toho pána si sice taky vážím, ale tak nějak mi přišlo mimo mísu, když zdůraznil, že základní výzkum nemůže přinášet ekonomický profit a následně vyjmenovával případy, kdy profit přinesl.

To, že profesore tady píšete o tom, že aplikovaný výzkum, či jeho financování je v rukou lobistů, přece nemůže být důvodem k rozbití snahy o větší aplikovatelnost výzkumu a volání po praktických výsledcích s ekonomickým dopadem.

Vy i Grygar momentálně nemáte žádnou vizi financování vědy na rozdíl od Topolánka. Leda tu, abychom do vás cpali prachy dál a drželi hubu a krok, páč ničemu nerozumíme.

Taky si prosím, při svém pohrdavém postoji vůči průmyslu uvědomte, kdo na to Vaše hraní musí vydělat.

A pokud budete volit takovou bandu, jako je současná ČSSD, tak Vám garantuju, že během deseti let nebudete mít ani to, co máte dnes.

Zdravím SuPa a podobné. Povětšinou souhlas.
22. 11. 2009 | 09:45

zdesta napsal(a):

Jirka. Nedovedete oddělit ani hrušky od jablek a chcete někomu radit.Levicová orientace nevylučuje víru v boha.(jen u komunistů)Pana Hořejšího do funkce ředitele zřejmě dosadil UV KSČ a doporučení dostal od Jakeše z dejvické vily že? To ředitelování dostal právě z důvodů že neumí nic řídit.To byla ta nejdůležitější podmínka.Napište ještě něco. V tom pošmourném počasí dostane člověk lepší náladu.
22. 11. 2009 | 09:55

Frantina napsal(a):

Zvítězí-li ve volbách ČSSD prolezlá komunisty, která spolupracuje s KSČM, kterou vede udavač StB (a bývalou totalitní KSČ), bude to mít kastastrofální důsledky pro Českou republiku. Takže dokud se těch bolševiků nezbavíme, oželím negativní dopady i na jiné obory.
22. 11. 2009 | 09:57

Matěj Kopecký napsal(a):

Soudruh Hořejší díky rudé knížce byl v Haevardu a měl tam lépe posloucha t sledovat jak se vývoj a jak se získáívají peníze, to asi nebylo našemu soudruhoví s CSc nějak jasné..., dnes neví kam z konopí...
22. 11. 2009 | 09:59

badatel napsal(a):

Vážený pane profesore,
v mnohém máte pravdu.Prosím ale, aby z hlediska objektivity jste také napsal blog o negativech AV ČR.
Buďte jako při oponování vědecké práce i kritický. I na dobré práci je možné něco zlepšit, nebo poukázat co nebylo rozvinuto a kam se rozvíjet.
Můžete začít např. rozborem funkčnosti Presidia, kde její bývalý předseda psal blogy o tom, jak dal zkoušku blondýnce, místo aby se zabýval rozvojem AV a zastavil tu cestu do propasti, o které hovoří p.Grygar (mimochodem ten případ s blondýnkou mohl utvrdit některé experty ze Západočeské university o rozdávání doktorotů rádoby blondýnkám, že ano).
Můžete pokračovat rozborem přínosu spolupráce s CERN, do které ČR za více než dvacetiletou spolupráci investovala stamiliony, při ujišťování min. průmyslu, jak se nám to vrátí např. objednávkami železa na urychlovač apod.
Můžete končit tím, že AV se zabývá předevší konservativně tím, co si přejí její týmy, a ne tím co je ve světě nosným směrem.
Jinak podle scholaru tak třetina pracovníků splňuje publikační kriteria, ostatní se vezou.
Prosím o konkrétní rozbor s čísly, aby šlo argumentačně přesvědčivě odargumentovat negativní příspěvky některých komentátorů.
Sám osobně AV ČR fandím, ale nemyslím si že za všechno může Rada pro vědu a výzkum či co, že ano.
22. 11. 2009 | 10:02

Merlin napsal(a):

Zdesto,
třímiliardová sekera v Aerolinkách je jen JEDNA.
Já píši o několika miliardách MĚSÍČNĚ, které zmizí v "černé díře" !!!
A effekt ? Černá díra se jen zvětší, a je ještě hladovější !
22. 11. 2009 | 10:06

Merlin napsal(a):

Aplikovaný výzkum, který přináší peníze, není možný bez širokého základního výzkumu, který přínáší "jen" základní poznatky a porozumění přírodním zákonům.
Nemůžeme přenechat základní výzkum jiným a věnovat se pouze aplikovanému.

I objevitelé laseru si dlouho mysleli, že to je jen nový poznatek a hezká hračka.
22. 11. 2009 | 10:17

Jemnický napsal(a):

Rumcajs,

S tou kanonádou na Hořejšího a Grygara bych byl opatrnější. Politické názory Hořejšího nesdílím, ale jako odborníka si ho vážím a mít ho za ředitele bych si přál. Na rozdíl od mnoha jiných nekrade a jde mu o skutečné vědecké výsledky a rozvoj kvalitní vědy.
Pamatuji nesmyslné diskuse o významu základního výzkumu už za totálního bolševika. Stejně blbé diskuse probíhají za posttotálitního bolševika.
Věda je nedílnou součástí národní kultury, to věděli již obrozenci. Nacisté destrukci kultury praktikovali v protektorátu cíleně, a naštěstí z podstaty systému i v Říši. Bez kultury národ zanikne.
Na AV, universitách a resortních ústavech jsou velmi kvalitní vědci a slušní lidé. Problém je v managementu, kde často sedí bývalí bolševici a svazáci, nebo novodobí zloději vychovaní opozičními smlouvami. Těch 30 miliard na vědu ze státního rozpočtu je prostě hromada, na kterou se slezou všichni tihle hovniválové.
Nalézt společnou řeč vědců a průmyslu bude trvat delší dobu, ale už se to nastartovalo, jen to nesmí různí kazbundové kazit. V této oblasti pracuji, vidím trendy a první výsledky.
Už to tak je, že se ke kormidlům prosazují místo slušných a tvořivých ti agresivní a ziskuchtiví hochštapleři.
Tak to je po celou historii, jen občas se to podaří omezit, pak vidíme tu a tam rozkvět demokracie.

P.S.
Řáholec máš v soukromém vlastnictví, loupežnickém pronájmu nebo patří lesům ČR?

S pozdravem,

Jemnický
22. 11. 2009 | 10:20

SuP napsal(a):

Jeníček -
Vidíš, s tímhle (22.11.2009 00:46:50) souhlasím i já. .....
22. 11. 2009 | 10:23

zdesta napsal(a):

Rumcajs.Nazdar chlapíku. Existují stovky týmů,kde vědátoři bádají nad chřipkovými viry.(svině-přád mutují)Pak se vyhazují zbytečné prachy na výzkum rakovinotvorného bujení etc.Těch zbytečně vyhozených prachů,které nejsou na trhu nikde vidět a toho promarněného času.Dám příklad.Můžeš třeba sedět v automobilu kde zmáčkneš tlačítko a potvora tě zaveze kam potřebuješ.Co ti to bude ovšem platné s rakovinou slinivky břišní je jasné.Dalo by se toto téma dlouhodobě rozvádět.Mám pocit že je to zbytečné.Někteří nerozpoznají petriho misku a zkumavku od toaletního papíru,ale mají jasno kam se má česká věda ubírat,případně kolik prachů do ní vrazit.Ber moji připomínku s reservou, to víš starý vůl.
22. 11. 2009 | 10:33

grőssling napsal(a):

Rumcajs napsal Hořejšímu,
„A pokud budete volit takovou bandu, jako je současná ČSSD, tak Vám garantuju, že během deseti let nebudete mít ani to, co máte dnes.“

Ále Rumcajsi, zlatá doba české vědy a školství začala masivními finančními injekcemi v posledních 20ti letech až s vládou ČSSD. Konkurovat tomuto stavu mohou historicky a finančně pouze bolševici, kteří zřízením ČSAV skokově podpořili rozvoj vědy v ČSR, tak jako nikdo před tím v historii českého národa.

Sleduji ten slet bandy Blbů z Horní Dolní, Velrybářů a Kmotrů. Je to to samé co tu píše pan profesor. To ne my, to voni, to voni, říká náčelník BlboVelryboKmotrovského alotria. Pořád nám jen škodí a chtějí se prát, místo aby uznali jací jsme mi pašáci a nechali nás rybolovit.

Vzpomněl jsem si na hru o dobití severní točny partou otužilců z Podolí.
Kdo způsobil, že sám náčelník vydával takové zvrácené rozkazy, ptá se náčelník ? A představte si, konala se valná hromada, já navržen a nezvolen, Fuj to byl sen. Ale náčelníku, my stojíme za Tebou to byl jenom sen.

Zaplať Pánbů, že to tak dopadne, tím se BlboVelryboKmotři odepíšou pro příští volby zcela jistě.
Ale, že to umění umí vidět do budoucna, co Rumco ?
22. 11. 2009 | 10:36

Jemnický napsal(a):

Badatel

Velmi dobrá připomínka pro Hořejšího. Když si uvědomím, jaká řevnivost panuje mezi některými "Akademiky", tak těžko dohlédnouti časů lepších. Existence slabších vědeckých týmů není primárním problémem, tím je existence neschopných a zlodějských managementů na úrovni jednotlivých ústavů (jistě ne všech). V podstatě probíhá jakási tichá privatizace některých ústavů. Stálo by to za širší diskusi a sdělení zkušeností více lidí, kteří se v této oblasti pohybují. I česká věda má své Augiášovy chlévy.

S pozdravem,

Jemnický
22. 11. 2009 | 10:37

Englishman napsal(a):

Zdeněk Zadražil:

Nevíte o mně absolutně nic, ale "víte", čeho jsem přesně příkladem a že nic nevím já.

"Vážně si myslíte, že vědci jsou parta nadšenců, kteří si dělají svoje zábavné pokusy, jenž jim platí veřejnost?" - Je to poněkud jednoduchá vulgarizace, ale budiž - takže ano, vážně si myslím, že tento pohled je z pohledu většiny lidí zcela legitimní a oprávněný.

Neznám nikoho, kdo by chtěl v dětství dělat soustružníka, ale rodiče ho dali na gympl, pak chtěl na strojní fakultu, ale dostal se jen na matfyz a po škole chtěl jít do fabriky, ale našel místo jen v Matematickém ústavu AV. Tak to prostě v životě nechodí, zato to velmi často chodí obráceně.

Ti, kteří se živí vědou, by měli mít odvahu přiznat, že se živí svým hobby. Toto přiznání samozřejmě nemusí být jednoduché. Několik mých přátel a známých se domnívalo, že věda jejich hobby není a odešlo dělat něco jiného. Všichni, kteří tím nezískali o řád vyšší příjmy, se brzy se staženým ocasem vrátili do AV nebo na nějakou VŠ.

"Proč nemají lidé úctu ke znalostem?? Tím myslím to, že nejsou sami k sobě kritičtí... Nejsou schopni uznat, že možná o dané věci nevědí absolutně nic, na to aby ji mohly soudit." - Odhlédnu-li od hrubky a od zjevného faktu, že střílíte i sám na sebe (nevíte o mně nic), mi není jasná jedna věc: Lze vaši první větu číst tak, že nežádáte úctu ostatních k sobě? A pokud ne (já to nedokážu), jakým právem to požadujete?
22. 11. 2009 | 10:39

Rumcajs napsal(a):

Jemnický:

Co já znám slušných podnikatelů, co by za svou firmu dejchali, ale jejich naivní představa že takto smýšlí každý zaměstnanec, je dovedla ke krachu, páč této naivní představě uzpůsobili i systém řízení.

Systém, ať se to někomu libí nebo ne, musí být maximálně korektní, ale taky maximálně efektivní.
Forman kdysi řekl, že když chce natočit 1 hodnotný film, deset dalších s poněkud menším uměleckým nádechem mu na to musí vydělat.

U vědců to musí být stejné. Pokud bude systém dobře nastaven, nechápu, jak by ho někdo mohl zneužít či lobisticky využít.

Já bych měl momentálně pro AV taky vědecké zadání.
Vrtá mi hlavou, proč je kýbl nahoře širší jak dole, když výrobně je to náročnější jak válcová plocha a na nějaký zásadní argument pro volbu tohoto kuželového tvaru nemám.

P.S. Řáholec je sice můj, ale jestli brzo neskončí ta krize, tak mi ho seberou
22. 11. 2009 | 10:43

Kevin Ladman napsal(a):

Pane profesore,
mám oprávněný respekt před Vašimi vědeckými kvalitami.
To ale neznamená,že musíte mít pravdu v tom,jak financovat vědu a výzkum,ani to,že Vaše exkurze do politiky nejsou poněkud naivní.

Akademie chce být státem ve státě,určovat jak financovat svůj rozpočet a dále už nic kromě příslibů neposkytovat.
Prezentovat se jednou jako nedílná součast kultury,jindy jako nutná základna pro zásadní změnu výrobních procesů,bez kterých u nás blahobyt nikdy nebude.
Ale když se má něco najít pro argumentaci,pak nesmí chybět především Wichterleho čočky (vědecký výsledek ze 60tých let).Právě profesor Wichterle by Vám měl dát impuls k zamyšlení.Byl příkladem efektivního propojení půmyslového výzkumu,výroby a výzkumu základního.Pokud by Akademie nebo Rada měla lidi jeho formátu ve svém vedení,"akademické diskuze "by asi vyzněly jinak.
Ale těžko lze očekávat objektivitu od lidí,jejichž velmi dobré existenční jistoty byly ,jsou a mají být spojeny jen touto institucí.
Pokud citujete jako směrodatný názor p.Aima,patří k nim.
Nezdá se Vám poněkud zvláštní,že v rozhodovacích orgánech Akademie,vedení ústavů a reprezentaci Akademie posledních 20 let rotuje velmi omezený okruh lidí,často zastávajících několik funkcí?

Domnívám se ,že jejich jednání je motivováno nejen obranou vědy,na kterou již nemohou mít čas,ale často subjektivně a pragmaticky.

Proto ani nezaráží,že jejich komunikace s politiky a ekonomickou sferou není konstruktivní.
22. 11. 2009 | 10:44

Jemnický napsal(a):

Merlin,

Nemůžeme přenechat základní výzkum jiným, stejně jako Merlin nesměl přenechat svůj vliv Morgianě. O tom snad něco víš, kouzelníku. Či snad i Mágu?

Jemnický
22. 11. 2009 | 10:44

Rumcajs napsal(a):

grőssling:

Ony ty zlaté éry většinou jak rychle začaly, taky tak rychle skočily, pokud nebyly postaveny na zdravém základu.

Kdyš se podíváš na dnešní krizi, myslíš že socanské rozhazování bylo postaveno na zdravém základu ?
22. 11. 2009 | 10:47

Merlin napsal(a):

Zdesto,
někdo přece musí lidstvu ukázat: Tudy ne ! Tudy cesta nevede !
Měli bycho častěji vzpomenout největšího českého vědce, Járu Cimmermanna !
22. 11. 2009 | 10:56

Josef Šlerka napsal(a):

Jen tak mimochodem, ackoli nejsem priznivcem personifikaci sporu, tak mne velmi pobavilo, ze nove zrizena Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání ma plnou ctvrtinu clenu z RVVI. Zda se, ze prof. Fiala, prof. Málek a ing. Frolik jsou vskutku renesancni osobnosti. (http://www.msmt.cz/pro-novi...)<p> Ale bez ironie, proste se ukazuje oc skutecne v reforme vedy, vyzkumu a vysokych skol jde: o prevod penez smerem k Ministerstvu prumyslu a obchodu a plneme podrizeni AV CR a vysokych skol prumyslovym zajmum. Pokud nebude akademicka obec sama schopna postavit tomuto trendu alternativnu, ktera krom pozadavaku statu dej, neprinese i navrhu odkud, tak bude smetena.
22. 11. 2009 | 10:58

petr napsal(a):

Také pracuji jako PhD student v Akademii věd a velmi bych prosil pana Hořejšího, pokud chce nějak pomoci AV, aby si své předvolební agitky schoval na členskou schuzi CSSD. Lidi si pak nutne museji myslet, ze v AV maji vsichni stejne rude videni sveta jako tento "neblahy" pan, ktery je cim dal vice spise nejakou komickou figurkou ze serialu Zena za pultem. Ac Radu vlady nepovazuji za prilis kompetentni, spravedlive rozhorceni tohoto pana, ktere zneuziva k propagaci svych spolustraniku, rozhodne neni nic, cim by se lide nevezici myslenim hluboko v minulosti meli inspirovat.
22. 11. 2009 | 11:01

Jemnický napsal(a):

Rumcajs,

rozumíme si.
Poznámka ke kýblům.
Vědra byla nahoře užší, asi kvůli cákání a způsobu přenosu (tyč na ramenou), prostor se podél hrudníku zužoval a paže byla v ohybu pěstí nahoru. Kýb se nosí níže, tak by do širšího spodku často noha lýtkem zavadila. Pokud to zadáte na akademii, tak bych se obrátil na nějakou uklízečku, která se ještě zabývá nějakou konkrétní činností. Vědci musí psát zprávy, granty, obhajoby sebe sama atd. Na výzkum vskutku nemají mnoho času. Od toho jsou tam postgraduální studenti (6000 KČ stipendia za měsíc, někdy i částečný úvazek).Proto to tady tak vypadá. Pokud by nebylo vykořisťování postgraduálních studentů, tak se financování vědy sesype. Takhle se dělá pořádná zlodějina a ne to vaše ruce vzhuru babičko, já vám s tou nůší na záda pomůžu.

Zdravím Manku. Co dnes po revoluci dělá ta bruneta Anka?

Jemnický
22. 11. 2009 | 11:05

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

"...perspektiva pro Českou republiku je naplánovaná tak, že toto území bude mít prioritně na starosti tranzit a služby - a pak jaká věda, že."

Nejsem sice priznivcem konspiracnich teorii, ale toto me take napadlo (i kdyz bych to rozhodne nedaval do souvislosti s EU); dokonce uz jsem to v textu clanku mel napsane, ale pak jsem to vymazal...
***************************
Merlin:

"A kolik by česká věda potřebovala, pane profesore ? Stačilo by pár miliard měsíčně ?"

Pokud vas zajimaji konkretni cisla, uz jsem o tom psal zde:
http://blog.aktualne.centru...
Jak vidite, skoro presne jste to trefil - stat dava letos na "vyzkum a vyvoj" cca 25 mld. rocne, tedy par (dve) miliardy mesicne, coz je na pocet obyvatel a velikost HDP o dost mene nez u nejvyspelejsich zemi (ale zase o dost vic nez na Slovensku, o Zimbabwe nemluve).
************************

KK:

CSSD opakovane vydala prohlaseni na podporu AV v teto krizi.
*************************
cwfort:

Oznacujete-li CSSD za bolseviky a levicovou luzu, dava to smutne svedectvi o vas...
**************************
jenicek:

"Učebnicovým příkladem bylo MPO, kde ruplo, že spousta firem nakupuje běžné výrobní technologie za "výzkumné" granty a dotace a nazývají to výzkumem a vývojem."
"Jedním ze základů byla kontrola výstupu a snížení počtu institucí rozdělujících peníze. Jenže firmy a ministerstva se své moci nechtěla vzdát a tak to dopadlo kafemlejnkem uzpůsobeným pro firmy."

Tentokrat s vami 100% souhlasim, anmo, prave o tom tady opakovane pisu - to je ten "krach Topolankovy reformy", jsem rad, ze i Vy to tak vidite.

*****************************
grőssling:

Nemyslim, ze je problem v tom, ze by verejnost nepodporovala AV - naopak jsem byl velmi potesen, jak v nynejsi krizi verejnost jednoznacne podporila AV (pruzkumy mineni, novinari).
Prece jen myslim, ze tu CSSD volit budu - ale volil bych ji radeji, kdyby mela v cele nekoho jineho...
*************************
Matěj Kopecký:

V KSC jsem nikdy nebyl...
**************************

badatel:

Samozrejme mate pravdu, ze v AV zdaleka neni vse OK. Verejne jsem to rikal uz aspon 15 let. Ale jinde je to jeste horsi, to je ten problem...
Mimochodem, uz 19 let neexistuje "Presidium", ale Akademicka rada (a je to nejen terminologicky rozdil...).
Soucasny predseda AV (J.Drahos) je skvely, muz na svem miste, excelentni pro politicka vyjednavani a pritom zasadovy.
**************************

..
22. 11. 2009 | 11:09

D.M. napsal(a):

> Vaclav Horejsi >
Vazeny pane, to co tady predvadite je bezectne pokrytectvi. AV iniciovala vznik Rady pro vyzkum a ted, kdyz jim tato nejde na ruku, tak proti ni broji. Puvodne si AV myslela, ze vytuneluje VS. Kdyz se vsak VS ukazuji jako zivota-schopnejsi, tak se to pochopitelne AV nelibi. AV je post-komunisticka organizace zrala na zruseni.
22. 11. 2009 | 11:11

Pocestny napsal(a):

Panstvo, tohle je ponuré čtení.....

Badatel lobbuje za svůj chleba, kdo z vás by to na jeho místě nedělal??

Dělá to tak, jako každý lobbyista, tudíž potlačuje negativa a vyzvedává positiva svého snažení, máme tu "společenský význam vědy", atd...
To je ale přece vše úplně normální, nebo ne?

Tak proč tu zase zasedá učená komis modrejch wohnoutů, kteří místo aby zostřili podmínky boje o zdroje a tím urychlili selekci těch pracovišť, která nejsou v akademickém životě vitálně nutná, zavádí tu plošný, ryze a veskrze bolševický plošný cut o 50%!

Po dvaceti letech zkušeností víme, že se peníze ztrácí všude. Ztrácí se plošnou měrou, ztrácí se už jen tím, že náklad na přerozdělení každé koruny ve státním rozpočtu je neskutečně drahé - sebere to cca 32 haléřů z každé koruny.

Náš velectěný erár si za mohutné podpory národních degenerátů (voličů) dovoluje třetinovou provizi z účetnictví, ale místní rozumové si nasadí kazatelské brýle a budou tu řešit, zda-li si tu někdo "nežije" za cizí....

Čemu nerozumíme, co neovládáme, co neřídíme, to zrušíme - jakobych slyšel Kočárníka, Klause a Dlouhého v devadesátých.

Prostě - co se nedá střelit kámošům v privatizaci, to je balast, zrušit!

Diskuse pod tímhle článkem jasně ukazuje, proč jsme v tom společenském klinči, ve kterém jsme.

Místní degeneráti tu budou vědcům a cikánům kontrolovat každou korunu z toho bakšiše, který stát na tyto "menšiny" utratí, ale nedochází jim, že v moři našich "mandatorních výdajů na udržení erárních koryt" je těch pár miliard naprosto nezajímavým procentem.

Tak tu budeme pedanticky zvedat prstíky nad tím, jak na Akádě "prošustrovali pár tisíc" zatímco ti, které jsme ke korytu poslali, ti rubou po miliardách denně....

Pánové, AV jebejte až v té chvíli, kdy budete schopni zdůvodnit každou korunu vydanou v "mandatorních výdajích eráru"!

Proč mám pocit, že opět "pravice" dokazuje svůj hluboký, modrý, normalizační kořen?

Trochu mi to připomíná "kotlíkáře" v 80. letech v Srbsku (u Berouna).

Ti nás vždy chodili v ochranářském zápalu buzerovat, ať tam nelezeme po skalách, neboť plašíme hnízdící ptáky, ale pranic jim nevadily periodické výbuchy a konstantní obludný kravál z místního lomu a mlýna na vápenec.

Nahoru krotcí, dolu prudcí, takoví jsme my češi. Rádi "pořešíme" - čili namydlíme schody každé "menšině", protože nás, kolomaznických wohnoutů z fabričních odborů je nejvíce, tak se svět bude točit podle nás.

Modří, šetrní hoši, při pohledu na to, kolik rozpočtů Hořejšího "hvězdopraveckýho sročka" DENNĚ ukradne z rozpočtu Prahy místní ODS pod pláštíkem "péče o občany", se vaším argumentům musím smát.

Krátit budget o polovic, to je prostě likvidace, fajn - ti, kdo by tuhle zemi táhli nahoru se prodají jinde a zde se opět zahustí populace průměrných břídilů bez talentu.
22. 11. 2009 | 11:12

Frant. Lukeš napsal(a):

Naprosto souhlasím s kritickým postojem prof. Hořejšího ve věci financování základního výzkumu - týká se především Akademie věd , ale nejen jí. Přesun finančních prostředků do oblasti aplikovaného výzkumu či jak již to nazveme z finančních prostředků vyčleňovaných dosud pro základní výzkum je fatální chybou. Standartní situace ve vyspělých státech (USA, Japonsko. Anglie, Německo a desítky dalších) je, že na financování základního výzkumu se vedle státu podílejí fakticky i největší průmyslové podniky jak dobře vím z pobytu v USA (jsem vysokoškolský učitel v důchodu a v USA jsem ztrávil více než rok). U nás bohužel nelze očekávat, že taková situace nastane, protože nejvýznamější průmyslové podniky vlastní zahraniční či nadnárodní podniky a ty samozřejmě financují výzkum ve svých mateřských státech, protože dobře vědí, že vysoké zisky se rodí v podstatě ve výzkumných laboratořích a ne v montovnách.A očekávat, že představitelé českých průmyslových podniků budou výrazně podporovat výzkum je vskutku nerealistické až naivní. Kolik dává např. ČEZ na alespoň kvalitní aplikovaný výzkum? Že by snad podporoval základní výzkum o tom jsem zatím neslyšel. A další podnikatelé? Např. pan Kelner Babiš, Bakala, Komárek a jiní - podporuje snad někdo z nich základní výzkum?
22. 11. 2009 | 11:15

Josef Šlerka napsal(a):

to D.M. ad iniciovani rady: problem preci neni v existenci rady, je velmi dobre, ze existuje. Problem je v tom, ze misto toho, aby byla mediatorem ruznych pozadavku a nazoru, tak je tim kdo ma vlastni jednostranou politiku, kterou prosazuje pochybnym zpusobem. Toho je schopna diky svemu slozeni a koncentraci moci do nekolika malo rukou.

ad zivotaschopnost VS: no opravte mne, ale v oblasti vyzkumu prakticky veskery vyzkum v CR delaji UK, AV CR a CVUT a ty dve VS byly jaksi zivotaschopne vzdy. Cili v oblasti vyzkumu a vedy se naopak ukazuje, jak tezke je vybudovat vyzkumnou univerzitu.

ad zruseni AV CR jako komunistickemu prezitku: ruzne formy akademii ved lze najit v mnoha zemi zapadni Evropy. V tom problem neni.
22. 11. 2009 | 11:22

Rumcajs napsal(a):

Jemnický:

Vidíš, to mi taky napadlo to cákání u věder.
U kýble mi napadlo, že šiším hrdlem se se našim předkům lépe nabírala voda z potoka, či něco podobného.
Ale k čemu je to té uklízečce, to teda nemám nápad.

Manka dneska studuje ekonomickou pavědu, láme si hlavu s bakalářkou a zavádí mzdový systém do garáže.
22. 11. 2009 | 11:38

Rumcajs napsal(a):

Pocestný:

Víš hochu, odvolávat se na nešetrnost modrých hochů v případě rozházování SR v jiných kapitolách je poněkud mimo misku.

Byly tam oranžoví,modří,duhový i šedivé uřednické myšky a zatím jsem si nevšiml, že by někdo znich nastavil rozpočet tak, aby lid řekl... výborně, tohle už nikdo nerozkrade.

I Janota s převahou zelených sockomančů ve vládě a v parlamentu mohl tyto běžně defraudované částky přemístit do kapitoly "Hořejší a jeho banda ".

Ale ejhle, nějam mu to stejně nevyšlo.
22. 11. 2009 | 11:44

max napsal(a):

pane profesore, vydal jste se na poměrně jednoduchou cestu.
Otevřeně jste odsoudil jednu politickou stranu, čímž jste v podstatě podpořil tu konkurenční. Zřejmě doufáte,že Vám to bude časem nějakým způsobem vráceno nebo se jedná o akt poněkud zoufalý, promiňte.
Nehodnotím způsob reformy vědy a výzkumu,protože se jedná o poměrně složitou věc,kde nikdy nemohou být všichni spokojeni a je i možné,že je skutečně nastavena špatně,z čehož jste v podstatě obvinil Topolánka a Kopicovou (ale zatím jsem si nevšiml,že by např.Paroubek výrazně protestoval). Hodnotím Váš způsob oponentury,který mi připadá poněkud krátkozraký. Myslím,že pokud volby vyhraje ČSSD, bude mít určitě jiné priority (bohužel) než vědu a výzkum,což je ze stanovisek jejich představitelů již dnes zřejmé (13.důchody, "bezplatné" zdravotnictví a školství, apod. ekonomické nesmysly). Voličská základna ČSSD určitě nespočívá ve vědcích,což velmi dobře víte. Domnívám se,že jste prostě nasměroval plachty špatným směrem a trochu jste dal průchod emocím více než zdravému rozumu. Ale možná víte více,než jste naznačil a chystáte se již na politickou kariéru ...
22. 11. 2009 | 12:03

Pocestny napsal(a):

Loupežníku,
proč mám pocit, že čtu odborovýho předáka a ne majitele garáže???

Odborář může hejkat, že poněvádž managorát "krade", budem i my, dílenský, máme "svatý právo dorovnat" Zákon Zachování Sraček,

majitel musí rázně omezit položky CUZ (co ukradnou zaměstnanci), CPZ (co poserou zaměstnanci) a změnit poměry "chovných a tažných", tak aby budget firmy nesežral provoz a zbylo na vývoj vpřed, neboť co neroste, to vymírá....

Tak bych prosil tuto logiku i při nakládání s veřejnými zdroji.

Tím, že zrušíš vědu, nezrušíš zlodějinu, jen se bude krát více na zbývajících místech tvého mizejícího světa.

Pravice je diversita, je tvou povinností jí udržovat. Teď jsi důkazem, že i "pravicový průmyslový management" se umí chovat jako odborová kolomacznicko - inkousťácká zvěř.

Proč , dořiti, v týhle zemi i ti "napravo" touží po klidném hnití v tlupě středoproudu??

Začínám mít pocit, že věc se má tak, že i dnešní "podnikatelé" stále nazírají na vše okolo svého podniku ryze normalizačním okem.

Kdy už pochopíš, že vědce si musíš pěstovat jako Ferda mšice, protože ti svými mozky opatřují "žrádlo" pro tvé soustruhy a frézy?

Ti pomalí totiž vždy žili z výroby toho, co ti rychlí vymysleli, protože ti rychlí nemají při vymýšlení čas hrabat prachy na výrobu toho, co vymyslí...
22. 11. 2009 | 12:11

Zdeněk Zadražil napsal(a):

to Englishman

Máte pravdu, ta hrubka je strašná... za ní se omlouvám, ale to se jaksi může stát každému a asi to není vůbec jádrem věci.
Chytře berete mé výroky za slovo. Ale budiž, mohl jsem se vyjdřit obratněji.
Žádám úctu lidí k vědcům. A protože jste schopen říct, cituji:
Vědci jsou jedni z máa lidí, které stát platí za to, že se věnují svému hobby. Ve své aroganci považují daňové poplatníky za nevolníky, kteří mají povinnost jejich hobby financovat, a to bez ohledu na jakékoli vnější podmínky a bez ohledu na výsledný efekt pro stát nebo společnost.
Ano, toto není přímo Váš názor, ale považujete ho za legitimní.
No a promiňte, toto je podle mne pádný důvod proto abych si myslel,aniž bych Vás osobně znal, že dost dobře nevíte, co to věda je...
Dobrá tedy, řekněte mi prosím, odkud pochází všechny moderní přístroje, odkud se ví, jak bojovat s viry a bakteriemi, odkud pochází léčby rakoviny, odkud je částečně kompenzující léčba AIDS, kde se vzala možnost zachraňovat vymírající druhy, díky čemu jsme schopni transplantovat, díky čemu jsme schopni léčit alergie, díky čemu se můžeme vypořádávat s některými vrozenými vadami, díky čemu existují testy DNA (s ohromným dopadem), proč si lidé už nemyslí, že Slunce obíhá Zemi, odkud jsme schpní genově inženýrsky připravit řasy produkující vodík, kdo zjistil starodávný vývoj člověka, ... a toto jsou opravdu jen věci co mi právě vyvstaly na mysli (ani zlomkový výčet není možné v žádném případě uskutečnit), nechytejte mne tedy prosím znovu za slovo, má to být jen ilustrace toho, že výše citovaný názor je naprostý nesmysl. A nikdy jsem neřekl, že věda není zároveň hobby. Ale rozhodně to není hobby samoúčelná! Věda nejde dělat bez nadšení. Což byste také věděl, měl li byste o vědě větší přehled. (a to říkám jako další důvod, proč Vás soudím, aniž bych Vás znal)
A nemyslete si, že práce vědců není pod drobnohledem (který je teď mimochodem velmi špatně nastaven, o čemž , mohu říct, byl článek prof. Hořejšího), a že si každý může dělat co chce, aniž by to mělo nějaký účel či důsledek (jak byste mohl s tímto souhlasit, věděl li byste, jak to ve vědě chodí?)
Pokud ale máte důkazy, že se mýlím a skutečně na světě není (nebo teď se omezme na akademii věd) vědec, který by něco přinesl, nebo ještě lépe, většina ze zaměstnanců AV jsou lidé k "ničemu" (v uvozovkách, abyste nemusel mluvit o primitivních vulgarismech)
Potom si je rád poslechnu.
Možná, že jsme Vás jen špatně pochopil, což bych po pravdě byl nesmírně rád.
Přeji hezký den.
22. 11. 2009 | 12:13

blue jay napsal(a):

Vsem co reagovali na me "blaboly" dekuji,

To byl jejich ucel. Vzdyt hadat se je to hlavni co tu prof. Horejsi prosazuje. O nic jineho mu nejde. Rozhadat a rozdelit. A pak levicak jako Horejsi bude oslavovat. Moc dobre vi ze oslabena a rozhadana spolecnost se lip kontroluje.
22. 11. 2009 | 12:36

SuP napsal(a):

Rumcajsi -
Aby se daly stohovat. A nekecej tu, že to nevíš! Já to tu uvádím jen kvůli "Jemnický", ten to očividně neví. Ale co bys chtěl - Vědec!
22. 11. 2009 | 12:41

SuP napsal(a):

P.S.(Aby se jich vešlo co nejvíc do hasičský zbrojnice.)
22. 11. 2009 | 12:42

Pocestny napsal(a):

Badateli,
je mi líto, před rokem jste tu vítězně opovrhoval lidmi, jejichž podpory se nyní jaksi nedostává.

Je mi dvojnásob líto, že jste doposud nepochopil, že cokoliv současná vláda činí, děje se s požehnáním těch, ve které doufáte.

A nejvíce je mi líto, že stále nechápete, že jste právě prožil "zlatá léta", neboť fitness této společnosti se samofinancovat je a ještě dlouho bude daleko menší, než je potřeba.

Splácení státního dluhu, smrštění realné ekonomiky po odpadnutí konjunkturálních výpotků, hypertrofující erární aparát, to vše je příčinou toho, že nyní se zase budou likvidovat ty části našeho společenství, které nemají většinový charakter.
Bolševik zase vítězně hýká, položil to zase na českou platformu "nehas, co tě nepálí" a "proč bychom šetřili my, když můžeme zrušit jiné" a "co je národní, to je věc státu, ne národa".

Tohle není žert - víte, vy byste nejvíce potřebovali někoho takového, jako Terku Maxovou.
Proč?

Znám jí od dětství a proto vím, že když ona klidně a s úsměvem požádá na večírku přítomné gentlemen o podporu jejích rodinných sirotčinců, vznikne náhle přirozené prostředí, kdy tito kanci okázale okamžitě poukáží svůj měsiční rozpočet na děvky, chlast, koks a benál do Harleye, protože vznikne pocit společenské nutnosti ukázat svou lepší stránku.
Nikdo v té chvíli ani na vteřinu nezapochybuje, že ty prachy skončí tam, kam je Terezka žádá, protože nikdo ani na chvilku nepochybuje o tom, že tím žije.

Věda zaspala, teď mne jen mrzí, že se úsilí lidí jako Vašek Cílek, Vláďa Kořen se prostě vytrácí doztracena.

Ta správná marketingová fráze je:

Základní výzkum je kořenem, zde kterého se odvíjí všechny tradible applications čili výsledky základního výzkumu determinují "výrobky" aplikovaného, nelze bez něj aplikace rozvíjet protože základní výzkum je pohybem vpřed, zatímco aplikace je zároveň zastavením i odbočením do laterální větve rozvíjející myšlenku, která mezitím může být vývojem základního výzkumu odmítnuta.

Nemůžete hokynářům prodávat vědu an sich, zabalte to vždy do kabátu průmyslových a NatGeographic "sraček" a oni po tom sami skočí.
Základní výzkum "se hodí" jen vám, aplikace je šance tupounům se napakovat tím, že odkoupí nápad a vyrobí z něj zboží...
Dokud se nepodřídíte pravidlům jungle, nebudete v ní moci přežít...
22. 11. 2009 | 12:45

Starý krokodýl napsal(a):

Pan Hořejší má výrazně levicové názory, ten marxismus je silně znát. Marxismem myslím myšlenky vycházející z tohoto učení, ne nutně oficiální ideologii ksčm. Za marxistické či postavené na marxismu jednoznačně vidím např. feministické hnutí.
Věda, ne jako posvátná ideál, ale v praxi, je poplatná různým vlivům. Sovětská věda pod Lysenkem byla typickou ukázkou toho, že vědě nelze slepě důvěřovat. V sočasné vědě, zejména v demokratických zemích, ovšem ovlivnění marxistickými a levicovými myšlenkami je přítomno neméně u řady vědců. Pouze to není děláno tak primitivně, ale sofistikovanějšími metodami. Různé ústavy Gender Studies jsou vydržovány ze státního rozpočtu. Fakticky nejde o nic jiného než o z marxismu odvozenou ideologii v určité oblasti. Ve skutečnosti jde o stejnou parodii skutečné, solidní vědy stejně jako za časů Lysenka. Ideologie předem určuje výsledek vědeckého bádání. Zde nešlo o falšování pokusů, protože zde se žádné nekonají. Pouze se kompilují ideologické traktáty, dokola se opakuje pár myšlenek dokola.
Za komunismu zde existovala řada pseudovědeckých institucí, nejen ústav profesora Kahudy, bylo jich celá řada (volně cituji prof. Klenera). Příklad Gender Studies pouze ukazuje, že pseudověda se dále pěstuje. Smutné dále je, že toto často slouží k získání titulu na vš, resp. po solidním studiu oboru se na toto píše diplomka. Dále je faktem, že toto se děje za peníze nás všech.
Přístup řady vědců vč. p. Hořejšího je asi tento. Vy nám dejte peníze. Stát peníze dát musí. Ale my, jako vědci, budeme mít autonomii. Nikdo, kdo není z našeho středu nás nemá právo kontrolovat (z hlediska vědy a výsledů výzkumu), my sami si určíme, co je správná věda a co ne. A o výsledky se nestarejte, věda je potřeba.
Je třeba sledovat přínosnost každé katedry, ústavu na vš či ústavu v akademii. Jednak neplatit pseudovědu, pak ústavy, které - nejsou potřeba. Musí tu být viditelný výstup, odpovídající vloženým financím. Ano, určitá vědecká pracoviště vůbec nepotřebujeme. Nemyslím jen Gender Studies pseudovědce. Např. nepotřebujeme z fakult kvanta kulturologů, egyptologů, archeologů - kteří nenajdou uplatnění.
22. 11. 2009 | 12:52

blue jay napsal(a):

Otazka pro Horejsiho,
Muzete me profesore vysvetlit odkud bere CSSD penize na ty sve megalomanske a nepretrzite predvolebni kampane? Pocitam ze jako jeden z tech 30 000 clenu CSSD na to mate odpoved. Urcite se to nefinancuje jen z vasich clenskych prispevku ci z prerozdelovani penez za ziskane hlasy. Chapu ze nejste matematik, ale urcite k tomu mate svou theorii. A jen dodatecna otazka Horejsi? Uz CSSD zaplatila Altnerovi?
22. 11. 2009 | 12:52

Starý krokodýl napsal(a):

Za komunismu, na který p. Hořejší nevzpomíná zle (srov. článek k revoluci), tu kupodivu určitá pragmatičnost byla. Studenti - jen podle potřeb praxe. Výzkumná pracoviště - dle potřeb společnosti. Ta zásada byla rozumná. Problém byl, že potřeby absolventů se neuměly pořádně určit a že výzkumné projekty pro ústavy stanovovala zvrácená ideologie, ne skutečné potřeby společnosti. Takže stát, jakožto ten, kdo platí, musí určovat které obory a kolik lidí bude studovat. A které obory výzkumu se budou držet a které ne. Jako malá země nepotřebujeme zkoumat kde co. Radši pár solidních ústavů s viditelnými a přínosnými výstupy než výzkumák na kde co, kde vědecká a praktická cena výstupu bude nulová.
22. 11. 2009 | 12:52

Pocestny napsal(a):

P.S.
Badatel je tu Hořejší, aby bylo jasno těm, kdo se na téhle přezdívce zde přiživují.

Rád bych, aby tohle bylo jasné.
22. 11. 2009 | 12:56

SuP napsal(a):

Rumcajsi -
Pokud tu Pocestný pere do "modrejch šetřilů" proto, že akorát oni na tomhle blogu chtějí zdůvodňovat náklady, má pravdu.
Ale pokud je to tak, tak má pravdu i v tom ostatním. (Tady u Hořejšího).
Já osobně čekám na bilanci letošních příjmů do SR, která jedině snad dokáže přesvědčit všechny ty stávkující za své "oprávněné požadavky" na úkor ostatních, že když "nemám miláčku", je ti prd platný, co si nárokuješ. Pak se možná konečně dostaneme k překopání "Mandatorních výdajů" na nějaké realističtější hodnoty. Ale že by se politici naučili hospodařit, když mají k prošustrování 80% SR, se neobávám.
22. 11. 2009 | 13:03

Pocestny napsal(a):

Starý krokodýl
bolševik právě promluvil z vás - bolševik, který "za většinu" konstatuje, jaká má jedinec práva.
Bolševik, který zakazuje to, co se mu většinou do hlavy nevejde.

Bolševik, který napíše to, co vy místo - přestaňme s právy na jakékoliv vzdělání, naopak, podpořme z veřejného to, co není paskvilem vědy jako Gender Studies, vyžeňme z vědy politiku tím, že přestaneme míchat výzkumníky s právníky, překladateli a lapiduchy, kteří absolvují "vysoké učení" ve svém řemesle, omezme státní podporu oborů, které produkují komerční joby, posilme budget těm, kdo na něco přicházejí na úkor těch, kteří to zpeněží.
22. 11. 2009 | 13:03

blue jay napsal(a):

to Traveler,

Every man alone is sincere. At the entrance of a second person, hypocrisy begins. We parry and fend the approach of our fellow-man by compliments, by gossip, by amusements, by affairs. We cover up our thought from him under a hundred folds. ~Ralph Waldo Emerson.

The world is full of fools and faint hearts; and yet everyone has courage enough to bear the misfortunes, and wisdom enough to manage the affairs, of his neighbor. ~Benjamin Franklin
22. 11. 2009 | 13:11

Josef Šlerka napsal(a):

to Stary krokodyl: Pisete, ze "Např. nepotřebujeme z fakult kvanta kulturologů, egyptologů, archeologů - kteří nenajdou uplatnění. " v cemz uz predem rikate, co ma byt smyslem VS vzdelani, totiz produkce odborniku pro praxi podle potreb trhu. Problem je v tom, ze tohle je ta nejhloupejsi predstava, alespon v pripade humanitnich obor. Dobry vysokoskolak z humanitne zamerene skoly si predevsim osvoji radu navyku (uceni se, prace s prameny, analyticke uvazovani) a nakonec najde uplatneni spise podle sveho naturelu, nez podle vzdelani. Prikladem budiz muj obor. Jsem vystudovany estetik a nic mi nebrani pritom delat na vyzkumech semantickych siti v IT bussinesu (a ke vsemu komercnich a placenych vyhradne ze soukromych penez).
22. 11. 2009 | 13:18

SuP napsal(a):

Pocestny -
Seš si jist (správněji, ale blběji - Jsi si jist), že "Starý krokodýl" to tak nemyslel? Že zrovna Ty bys nepřipustil, že způsob prezentace každého z nás, má-li být osobní, nemusí být vžycky pro všechny 100% jednoznačný?
22. 11. 2009 | 13:19

Budulínek napsal(a):

Pan Pocestný to velmi moudře (a přitom jednoduše) vysvětlil. Obzvlášť v poslední větě.

A komu nestačí ani takové vysvětlení, nechť ho to trkne.

Ale ať proboha nedostanou trkanec všichni, bez rozdílu. A šlo to s námi se všemi od desíti k pěti.
Některým pitomcům by se to možná chvíli líbilo, ale ne nadlouho...
22. 11. 2009 | 13:21

Englishman napsal(a):

Zdeněk Zadražil:

Váš náhodný výčet úspěchů vědy je vcelku působivý, ale jako argument do této debaty cenný jen do okamžiku, než vám nějaká "lopata" předhodí, kde se vzal chleba, který jste měl k snídani, kalhoty, které máte na sobě a střecha domu, ve kterém toto píšete - máte to všechno jen díky těm "lopatám", po kterých žádáte úctu. Je však zjevné, že umřete dříve hlady nebo zimou než na AIDS.

Napsal jsem, že vědci jsou placeni státem za to, že se věnují svému hobby. Z toho nijak neplyne, že vědu považuju za samoúčelné hobby. Jen se vám snažím vysvětlit, že se těšíte výsadám, o kterých se většině lidí může leda tak zdát (a aby bylo jasno: nemluví ze mne závist, já mám ty výsady také).

Pokud tedy chcete po chlapech, kteří stojí celý den u soustruhu, aby si večer v hospodě nalili do hlavy o dvě piva méně a za ušetřené peníze financovali vědecký výzkum (který vám navíc přináší postatně větší uspokojení než jim přináší práce ve fabrice), tak musíte předem zatraceně dobře přemýšlet, za co je opravdu potřeba peníze utratit a bez čeho se lze obejít, a pak jim to musíte vysvětlit a slušně je o ty peníze požádat. Rozhodně nemůžete peníze od nich považovat za samozřejmost. A k vašemu požadavku úcty se raději nebudu vracet.

Nikde jsem nenapsal, že v AV není vědec, který by něco užitečného přinesl. S větou, že většina zaměstnanců AV je k "ničemu" bych sice možná opatrně souhlasil, ale jedním dechem bych přidal, že je to více či méně nutná daň za to, že je tam menšina, která vědecké poznání pousouvá skutečně kupředu. Tvrdím něco jiného: Financování vědy z peněz daňových poplatníků není samozřejmé. A už vůbec to není samozřejmé v malém chudém státě v době hluboké globální krize.
22. 11. 2009 | 13:31

hezoun napsal(a):

Pokud se ujme vlady CSSD je jasne ze obem penez na vedu bude vetsi.ODS ta po cele 3 roky i ostatnima koalicnima stranama vede kopala hrob.
22. 11. 2009 | 13:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane blue jay,

můžete mi prosím vysvětlit, proč by Vám dle Vašeho názoru měl pan profesor po všech těch sprosťárnách, které jste na jeho adresu vychrlil, odpovídat?

Libor Stejskal
22. 11. 2009 | 13:39

StandaT napsal(a):

Pocestný: dokážete si představit jiný stimul, než -50%, který by badatele nakopl tak, aby se sami zbavili alespoň těch velkých cecíkářů co jsou mezi nimi? Aby se sami pročistili alepoň od toho křiklavého balastu, který mezi sebou trpí od 70tých let? Aby nebylo (nikterak vyjímečné, byť zejména na vysokých školách), že my jim platíme třeba 13 let vývoj a když z toho vznikne použitelné know-how, tak vznikne sro, které v okamžiku, kdy zjistí, kolik má platit daně se přeregistruje ven?

Pokud ano, tak sem s ním. Jsem zvědav. Nějak nevidím rovnováhu mezi požadovanou akademickou svobodou a nabízenou zodpovědností. Nějak nevidím, že by vědci sami nabízeli nějaké instrumenty, pomocí kterých bychom my, jejich donátoři, měli nějaký rozumný vhled do jejich komunity. Tajemný hrad v Karpatech se mě osobně spolu financovat nechce. A řečma o nepostradatelnosti pro společnost toho či onoho cecíkáře už jsem presycen a znechucen od akce pražských kulturníků.
22. 11. 2009 | 13:41

kemal napsal(a):

Prosim podivejte se na seznam "rady vlady pro vedu a vyzkum" prezidenta Obamy a srovnejte se seznamem a skutky lidi v te nasi "rade". Ja myslim ze kazdemu je jasne o co tady jde. Nas pan premier by mel celou RVV okamzite odvolat ...

http://www.whitehouse.gov/t...
22. 11. 2009 | 13:48

Nosotonda napsal(a):

Poslouchám rozhovor, který nabízí Hořejší. Bývalý předseda ČSAV Zahradník je skutečný demagog a hodil by se hodil do každého totalitního režimu. Mohl by snadno spolupracovat s Goebbelsem i Molotovem.
http://www.rozhlas.cz/radio...
Pak se nemůžeme divit, že nám vyrůstají takové plagiáty, které dokonce stávkují a jde jim jedině prachy.
Už toho Zahradníka musím zhasnout a to už by bylo skoro lepší pustít si raději Dawkinse.
Jinak schizofrenik, který se modlí vyznání víry ale prosazuje evoluci a popularizátor současně s tím souhlasí. Jak je možné, že ve společnosti, kde věda zpochybňuje morálku tvrzením o relativitě pravdy, o tom, že je více pravd, o tom, že naše západní civilizace má právo vnucovat svou dekadentní morálku ohněm a mečem ostatnímu světu, na úkor kteréhož světa žijeme. Pan Grygar tvrdí, že jsou nezpochybnitelní vědečtí pracovníci. Podobné tvrdili bolševici o proletariátu. Sodoma Gomora
22. 11. 2009 | 13:51

Lena napsal(a):

Pane Hořejší,

Vy, akademici, byste si ale taky měli zamést před svým prahem.

Když tak vezmu jen případy, jejich aktéry znám osobně (jmenovat nebudu), tak:

1) byl udělec titul Doc. pánovi, který zdaleka na jakoukoliv vědu nedosáhne, udivuje mě, jak mohl tohoto titulu dosáhnout,

2) na MU bylo vyhrožováno vyhazovem jednomu drzému odvážlivci, který nechtěl nechat projít určitého studenta, který na to prostě neměl dostatečně naučeno ani náhodou,

3) je s podivem, že AV zcela proti svým zájmům naprosto nepochopitelně nekomunikuje a je zcela inertní k iniciativě určitých lidí zabývajících se světelnou technikou, kteří by rádi spolupracovali v oblasti omezení světelného znečištění.

Myslím si, že podobné případy pak zavdávají důvod některým politikářům rádoby "oprávněně" se ujímat určitých funkcí sami, byť na to nemají patřičné schopnosti a akorát škodí.
22. 11. 2009 | 13:53

Starý krokodýl napsal(a):

To Josef Šlerka. Víte, on i Bill Gates je fakticky vzato středoškolák. I když studoval svůj obor, pouze nedokončil. V IT jde získání často nejnovějších technologií, často se tu uplatní lidi, kteří vš nemají, ale naučí se tyto technologie. A i kdo studuje na vš tento obor, tak uplatní jen část znalostí (určité znalosti jaksi nezastarávají a platí stále) a stejně se nové musí doučit. V tomto oboru je řada středoškoláků, řada nedostudovaných vš, kteří ale absolvovali delší kus studia a řada vš absolventů z různých oborů. Cílem vš ale nemá být poskytnou jakékoli vzdělání s tím, že s příchodem do praxe dotyčný se vše naučí nebo zná věci sám, ale nesouvisely s jeho studiem. VŠ má rozvíjet schopnosti uvažování, práce s literaturou, dát rozhled atd. Ale dosti oborů je takových, kde je toto s velkým otazníkem. Právě myslím obory jako filozofie, sociologie, různá gender studies apod. Dosti škol je spíš o nabiflování obrovského kvanta poznatků – medicína, práva. Rozvíjení myšlení, to se děje na matfyzu, mozek si pocvičí i inženýři (myslím čvut, nikoli vše). Některé obory jsou ale spíš o naučení se než o schopnosti pronikat logicky do problému.
22. 11. 2009 | 14:07

Pocestny napsal(a):

SuP
1.Tato společnost je titulomanická, proto ho musí "mít každej", ne proto, aby byl chytřejší, ale proto, aby měl ty požadovaná písmenka.
Proto tu hrubá síla lidu "studuje", aby si mohla přilepit písmenka. Jakákoliv.

2. Obory studia nevymýšlí student, nýbrž Akreditační komise, takže se těžko můžeme vyhnout myšlence, že tohle plýtvání penězi nemá nic společného s oblbováním davů, nýbrž je to jen "vynález" dalšího počtu mandatorních žlabů pro ty, kteří se neuživí v rámci současných disciplín, proto vynalézají nové.
3. Nikdo nemá právo ponižovat absolventa jakékoliv školy, která má erární licenci, protože sám má jaksi titul větší, lepší či významnější.
Nikdo nemá právo ponižovat obor lidské činnosti jen z titulu názoru, který v něm vypěstoval fachidiot na jeho vysoké.

Šíře spektra studijních oborů je to samé jako obsazení sportovních disciplín na OH - velké národy mají olypmpionika v každém oboru, ty nejlepší mají dokonce na vítězné štafety, zatímco malé národy přijíždějí s několika pracně vypiplanými jedinci.
V naší zemi kope do meruny každý, přesto nemáme ani jedenáctku, která by nedělala ostudu s Azerbajdžánem..., každej dělá u piva a compu do politiky, ale nemáme jedinej kabinet, kterej by nespáchal nějakej hromskej mezinárodní trapas, "každej" tu v devadesátých "podnikal", ale dnes je většina populu zaměstnána u cizáka...

Last but not least - tímto se dostaneme do situace, kdy budeme dále vyvážet mozky a dovážet paže...

Mám pocit, že stejně jako u sudeťáků tak u tohoto panuje konsensus, že je třeba to prostě nechat sveřepě vyhnít, protože tu prostě chybí dobrá vůle s tím něco dělat.

Vědci se bouří, ale stále platí, že vše, co potřebujeme k bádání, dosune stát, oni se starat nebudou, nemají čas, musí bádat, na druhé straně ta sveřepá nutkavost bývalých "horních 10%" s titulem pohrdat všemi, kdo nestudují Alma Mater (M,F,Ch,Bi) či "nadochtora" (práva a medicína) nebo "nainžu"...

A zase se bude vylučovat z osady, tentokrát titulovanejch, zase se bude veřejně dišputýrovat, kterej obor v záchvatu racia popravit, zase tu bude řádit bolševik většinového zájmu těch, kdo působí v "nezpochybnitelných" vědách.

Nikdo neřekne, že tu maturitu musí mít i "pitomej automecjhanik", právě proto, aby nebyl pitomej a uměl si vyplnit účtnictví, pochopil, že žije v právním státě a přestal si hrát na osobní Klondyke, aby pochopil, o čem je život v demokraci, aby uměl psát, počítat a někdo ho donutil přečíst a pochopit aspoň to nejnutnější penzum znalostí, aby se maturitou kvalifikoval ne jako "odborník", ale jako bazálně vzdělaný dospělý občan.

Dnes prostě plošný požadavek na obecnou gramotnost pokročil natolik, že i ten, kdo tráví život v tunelu pod autem, musí být schopen pochopit pravidla, která panují všude okolo tunelu.

Je třeba naopak plošně a suše sdělit rodičům všech dnešních "plodů babyboomu", že bez maturity a bez obecného důrazu na vzdělání - ne na titulaturu a sociální zvonkohru - jsou jejich děti budoucím sociálním odpadem.

Hořejší, když nekáže obrozeného komanče, je tím, kdo žene do spurtu špičku vědeckého pelotonu, díky lidem jako on musí ale zrychlit celej peloton, aby nedošlo k úniku. Tím celej peloton ztratí raison d´etre, protože jakmile ujede prvních patnáct, není už o co závodit, pořadí, to je ryze osobní záležitost, nikdo není zvědavej na hrdinu, kterej "za národ" dojel stodvacátejšestej.

Proč většina našich špičkových sportovců vydělává chleba v zahraničí? Protože neumíme vytvořit jedinej klub, kterej by jim dal srovnatelné podmínky - v hokeji, fotbalu, basketu, volejbalu, vědě, vážné musice (interpretace, dirigenti), v medicíně, byznysu, no ve všem, co je universalitou tohoto světa?

Proč jsme schopni občas téměř či doopravdy vyhrát turnaj v cizině, ale nejsme schopni pomalu zorganizovat jediný turnaj v hlavních disciplínách, který by nekončil škandály jako liberecké běžky, či Hušákova StB Aréna a hokej, kterej mimochodem skončil i propadákem manšaftu, kterej to o tuším rok později ve vídni s přehledem vyhrál.

Ta nekromancie našeho vnitřního prostoru je "křišťálově" viditelná - když se nám nepodaří jakýkoliv pokus zhatit v počátku, tak ho aspoň nakonec podrazíme přízemním xindlismem těch, kteří soukromě zbohatli na tomto veřejném statku.
22. 11. 2009 | 14:10

Zdeněk Zadražil napsal(a):

Englishman:
Ano tak už jsem možná pochopil Váš postoj. Úctou jsem rozhodně nemyslel, že se mají chlapi s lopatou k vědcům modlit. Mluvil jsem o úctě té, že člověk by měl respektovat druhé ve smyslu tom, že já se nebudu hádat s instalatérem, jak rozvézt trubky po domě protože proboha vím, že on tomu rozumí mnohem lépe! A pokud budu mít pochybnosti, nenaběhnu na něj, že je blbec a k ničemu, protože já mám pocit, že to co dělá je špatně a že já to vím přece mnohem lépe, protože jsem tuhle viděl plakát, jak se trubky vedou metr nad podlahou prostředkem místnosti. A že je vlastně k ničemu a ať radší zruší instalatéry (a teď je úplně jedno, jaký je mezi potřebou mít vědce a instalatéry rozdíl). A práci s lopatou jsem zažil, a myslím, že pořádně.

A kdybyste přečetl článek prof. Hořejšího pořádně, zjistil byste, že tím že na AV půjde méně peněz, rozhodně žádný daňový poplatník neušetří. A navíc ony peníze se pouze přesunou do jiných sektorů
"vědy a výzkumu" Takže myslím že chápu Vaše rozhořčení, ale zároveň myslím, že je neoprávněné (to si neprotiřečí). Máte tušení, jaky by to mělo dopad, kdyby AV padla? A nebo věda vůbec? Pochybuji, ale pokud přece, jiště statečně přijmete, až zemře někdo Vám blízký na zápal plic, protože v rámci toho bylo víc peněz na chleba (což je stejně nesmysl, to tvrdím, aniž bych věděl dost o ekonomice). A tedy, řekněte tvrzení, které podpoří to, že byste s větou: že většina zaměstnanců AV je k "ničemu" opatrně souhlasil. Proč si to myslíte? Máte snad nějaké zkušenosti, jak to chodí na AV? Máte v rukou něco, co podpoří toto tvrzení? Nebo si to myslíte prostě proto, že podle Vás je věda v dnešní situaci k ničemu... Nebo to máte z novin? Nebo máte zatrpklý pocit, že Vědci, ve své nepotřebnosti, jsou oceněni mnohem více, než chudáci chlapi s lopatou? Já si chlapů s lopatou vážím! A vážně, nemáte náhodou pocit, že je zde mnohem více skutečně pro společnost nepotřebných lidí, kteří se živí na daňových polatnících v mnohonásobně větší míře než vědci?
A na závěr: jistě, v Pravěku se lidé bez vědy taky obešli....
22. 11. 2009 | 14:12

Rumcajs napsal(a):

Pocestný:

Nikdo nechce zakazovat vědu !

Já chci, aby její financování (Třeba z 50%) bylo financováno z privátní sféry prodejem výsledků jejich práce.

Tenhle stát a myslím že ani žádný jiný, nemá tolik peněz jako Rudolf II, aby mohl platit vědce typu Filipovského s jejich hatla matla žbrďuch.
Topolánkův pokus o zavedení jakési metriky je krok zcela správným směrem a debata by se měla vést nad tou metrikou a nad způsobem financování.

Výkřiky některých vědců, že se tím někdo snaží zničit vědu považuji za silně demagogické.
22. 11. 2009 | 14:20

Josef Šlerka napsal(a):

to stary krokodyl: "Ale dosti oborů je takových, kde je toto s velkým otazníkem. Právě myslím obory jako filozofie, sociologie, různá gender studies apod." nase firma (IT) zamestnava radu filozofu na ruznych mistech a je s nimi velice spokojena, protoze maji prave daleko vic otevrenou hlavu, naopak s absloventy skol typu VSB, ktere se soustredi na inzenyri do praxe mame tu nejhorsi zkusenost, protoze proste nejsou schopni opustit to, co se ve skole nacili pro praxi, kdyz se ukaze, ze je praxe jina.
22. 11. 2009 | 14:20

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Hochu, já tady přemýšlel nad správným profilem bagrové lopaty a tak jsem narazil na ten kýbl.

Pravda je ale někdy prostá a to s tím štosováním, to mě fakt nenapadlo.
Nu i já bych asi potřeboval financovat tak, aniž by se kdo ptal po výsledcích mé práce.
22. 11. 2009 | 14:24

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený pane Hořejší.
V této záležitosti panuje řada mýtů.
Prvním mýtem je, že se všichni "vědci" domnívají, že ten jejich obor je důležitý a že proto by jej "stát" (tedy daňoví poplatníci) měli bohatě financovat.
Druhým mýtem je, že "stát" nemá za své peníze co požadovat, protože každý "vědec" nejlépe ví za co je utratit.
Třetím mýtem je, že více peněz na "Vědu" povede k rozvoji znalostí celé společnosti.
Postavme se se na reálnou zem!
V historii se již mnohokráte prokázalo, že ne jakési samovolné bádání, ale cílený vědecko-technický výzkum vedou urychleně k společensky žádoucím cílům. Žádný "vědecký ústav" z Horní Dolní nebyl například schopen sám během několika let vyvinout atomovou bombu. Žádný "vědecký ústav z Horní Dolní" ani žádný "podnikatel" nebyl sám o sobě schopen vyrobit kosmickou raketu, syntetický benzín, elektrickou síť založenou na jaderné energetice, zajisti přistání na Měsíci, atd.
"Stát" má nejen právo, ale i povinnost žádat od jím financované vědy, aby pomohla při řešení jeho hlavních problémů.
Tragedií je, že za posledních dvacet let naši neználci nebyli schopni pro vědu zformulovat hlavní problémy a tak věda se začala pást sama.
Přitom za tmavého období reálného socialismu naše věda výrazně prospěla k řešení tak závažných problémů jako bylo výrazné snížení dětské úmrtnosti, vymýcení dětské obrny, výstavba jaderné elektrárny Temelín, kompletní elektrifikace a dopravní zpřístupnění, atd.
Copak nyní nemáme problémy, které by vyžadovaly urychleného řešení?
Proč není například zformulován státní program výrazného snížení úmrtí na rakovinu? Namísto toho se zavedly třicetikorunové poplatky, které měly vše tržně vyřešit. Atd., atd.
Vymřely vědecké osobnosti schopny vytvořit nejen vědecké školy, ale i rozsáhlé realizační programy, schopné nalézt porozumění v celé společnosti.
Zůstali kašpaři s rolničkami a podvodníci jako například "Ústav státu a práva".
22. 11. 2009 | 14:27

Pocestny napsal(a):

StandaT
vědci jsou podmnožinou české společnosti, ne naopak, proto je logické, že ten kanál začneme čistit odshora, jak se do něj budeme spouštět.

Nechtějte po "malých vědcích", aby se chovali lépe, než "velcí pravičáci".

Já čekal na plody, které pošly z modré zahrady a jako člověk, kterému jest levicový zdejší posbolševický prázdný socanismus
viz
http://zpravy.idnes.cz/o-sv...

naprosto odporný, konstatuji, že ta současná representace "pravice" zde je chamradí, která naprosto dorovnává xindlismus Badatelova milce Pupicka a jeho duševního kočkodromu.

ODS je waste of time, stejně jako i celá její "národní politika", je to intelektuální mongolismus křížený s s přirozeným pravidlem českých humen "větší pes mr...", sebranka autobazaristů, hampejzářů, okresních lenníků, městských vexláků a pasáků všemožné lidské duševní i fysické prostituce.

Je mi smutno z toho, že musím konstatovat, ale ODS právě dokončuje svůj mentální přerod z té edoduché "demokratické" na Občanskou Dělnickou Stranu.
Nic víc než "nic než národ" nepředvedli.

Morální rovina současné ODS je taková, že již prosté členství považuji za stejné svinstvo jako členství v KSČ.

Pokusme se být lepší než je naše politická representace, protože tahle metrobizonská chátra je takovou spodinou, že nás zastupovat ani nesmí.
Je čas je poslat k čertu, jinak se nic nezmění, nic se nemění u nich, proč dále čekat.

Ono to ostatně platí i na druhé straně - socani zneužívají stát pro partajní zisky stejně odporně, jen po cestě drobí čtvrťáky, drbanu to stačí
22. 11. 2009 | 14:33

Pocestny napsal(a):

Rumcajs
šnitni budget o polovic a ukaž, co vyrobíš....
suchý z nosu....leda
22. 11. 2009 | 14:35

Dan Kučera napsal(a):

Autor: "Zvítězí-li ODS, bude to mít podle mého názoru definitivně katastrofální důsledky pro českou vědu."

Je otázka, jestli horší volební výsledek, který je špatný pro vědu nebo ten, který se rýsuje a bude špatný pro všechno ostatní...
22. 11. 2009 | 14:43

Rumcajs napsal(a):

Pocestny:

Jak jsi přišel na to, že je chci připravit o polovinu příjmu ?
To už aprióri počítáš s tím, že nic neprodaj ?
22. 11. 2009 | 14:46

Starý krokodýl napsal(a):

Pořád si myslím, že studium se má zejména vztahovat k oboru, který bude dotyčný vykonávat. Pokud vystudovaný lékař funguje jak prodejce nějakého přípravku, je to vyhozené studium. Pokud tento lékař půjde pracovat jako programátor, tak sice mozek si pocvičí, ale většinu nabytých znalostí nevyužije. Pokud někdo vystuduje např. logiku (na mff nebo ff), tak se v IT patrně dobře uplatní. Ale přímá cesta je spíš studovat obor ekonomicko-IT, např. pro software pro účetnictví, banky apod.
Pokud ti absolventi humanitních oborů jsou v praxi lepší než inženýři z vš báňské, tak to ukazuje na nekvalitu inženýrů. IT je netypický obor, ale i účetní – přímá cesty je vš ekonomická (myslím obecně, ne specielně tu pražskou vše), ne vystudovat chemii jako Kalousek a pak se ekonomické věci naučit více méně sám. A v řadě oborů musí vzdělání přesně odpovídat vykonávané profesi: lékař, právník, zdrav. sestra či laborant. Přitom dřív byli lidé, kteří se vypracovali ze zřízence na rtg laboranta. Dnes je na to bc. studium.
Dosti škol je spíš únikových. Dotyčný/á nevyniká chytrostí, ale chce nějakou (=snadnou) vš. S tím, že pak si najde nějakou obživu, klidně mimo obor. Na co platit tolik vystudovaných pedagogů, co pak jdou dělat to reklamní agentury?
Určité řešení by bylo zavedení školného. Za vystudované pedagogy by pak platila škola jeho splátky, po odučení určitých let by dotyčný mohl jít mimo obor. Asi jako je, když někdo studuje u armády - musí si odsloužit, nebo doplatit zbytek studia, co neodsloužil
22. 11. 2009 | 14:47

Starý krokodýl napsal(a):

pan Hrbek - ten příspěvek mi přijde velice věcný a naprosto správný. Nevím, jestli bych se se vším mohl vč. detailů ztotožnit na 100%, to bych musel číst podrobněji. Ale celková myšlenka je správná určitě.
22. 11. 2009 | 14:49

StandaT napsal(a):

Pocestný: ten článek jsem četl a nepřekvapil mě. Už rok tady píši, že liberální koncept (ne úzce ekonomický, ale ten společenský, obecně hodnotový či jak ho nazvat) tady v Čechách zkrachoval. A taky píši proč: protože selhala česká inteligence. Není hodnototvorná.
22. 11. 2009 | 14:50

Rumcajs napsal(a):

Starý krokodýl:

Nikdo není lepší, jak inženýr z Bani !!!!!!!!!!!!!
22. 11. 2009 | 14:50

Anička z Kuřimi napsal(a):

Jak prosté,
je to o financích!!
Díky Topolánkově Daňové DEFORMĚ nebudou!
Zřekl se financí tam, kde jsou a převedl na výběr, tam kde nejsou.
Po privatizaci české cesty tu máme "českou cestu" rovnou daní.
Tady je VÝSLEDEK - finance nejsou a nebudou!!!!
Na Slovensku mají alespoň REGISTRAČNí pokladny.
Takže,jak jednoduché řešení: narovnat daňový systém dle západních demokratických zemí.
Wo tom to je, wo penězích, ale wo tom ODS, nechce ani slyšet !!!
22. 11. 2009 | 14:50

Pocestny napsal(a):

Pro tuhle společnost je paradoxně daleko prospěšnější "marxista Hořejší" či "Alles Mueller oder was" než různí ti mudrlanti, kteří si doma bedlivě hledí svého, ale zde se věnují "okopávání kotníků", čili mouder pivních sxáčů.

Pro tuto společnost je naléhavě nutné, aby "proletariát" měl maturitu, tím se stane občanstvem, od kterého lze žádat odpovědnost - čili schopnost rozpoznat, že gambling, chlast, fety, dluhy u Providentů, půjčky na "placatou" televizi a dovolenou na Lidu a jiné tu nejsou pro každého, nýbrž pro zoufalce, protože lidé zacházejí se svým životem méně emocionálně, více rozumem.

Proto je logické, že inteligent se pozná schopností mít pomaturitní vzdělání, jedinou výmluvou, kterou připouštím, je fakt, že moha mladým nezbývá než jít pracovat už po matuře, jinak by nepřežili. a proty jsou tu tituly a obory, které se dají současně dělat i studovat.

I natolik šílený obor jako "rekreologie", kterou jsem ke svému pobavení tuhle objevil na netu, je - pokud vezmu vážně jejich sylabus - cesta, jak za šest semestrů vychovat standardní hotelový a cestovkový personál tak, aby se choval jako každý jiný v civilizaci. Pokud jim tam pověsí bakaláře na konec, znamená to pro mne, že uchazeč o robotu jest normativně atestován k tomu, abych od něj automaticky mohl chtítjisté návyky a dovednosti.
Vychovat takové lidi z toho, co vypustí život na trh, je daleko dražší a delší.

Je samozřejmé, že pro fungování takového systému je ještě třeba kromě legality dotáhnout legitimitu těchto titulů tím, že se prověží nakolik absolventi zvládli sylabus v praxi.

V reálném světě žádný pitomec u nás nepřežil déle než tři měsíce. Mělo by to tak fungovat i v tom světě erárního skleníku.

Je mi ukradené, jaký titul má jedinec, který reálně prokazuje prací svou schopnost myslet a adaptovat se na podmínky, zarůst do party a chovat se jako vzdělanec, je mi prd platné zkoumat tituly, když Plzeňská Erární Universita otitulovává div ne chomutovské lachtany.

Když může bejt Gross a Benda JUDr. , může bejt kdokoliv kýmkoliv.
22. 11. 2009 | 14:56

Pocestny napsal(a):

Rumcajz, to je department vývoje, to není obchodní zastoupení....
22. 11. 2009 | 14:57

Pocestny napsal(a):

StandaT
Česká inteligence je
NÁMEZDNÁ,
STÁDNÁ
NEDEFINOVANÁ
to ostatní je rozvíjením výše uvedeného.
22. 11. 2009 | 15:01

Rumcajs napsal(a):

Pocestný:

Tož já myslím, že většina vynálezů byla obchodem a na zakázku.
Nebo myslíš, že žárovku vynalezl akademik, co se jen tak ploncal po vytopených chodbách AV ?.
22. 11. 2009 | 15:05

Pocestny napsal(a):

StandaT
Akademiky nelze silou donutit, je ale možné je trpělivým a připraveným rozkladem připravit o jistotu vlastních výroků, jsou tací, které lze přesvědčit i o nutnosti přírodníého boje, ale pes je zakopán v dokonale zbolševizovaném zřizovateli.

Povšimněte si, jak zuřivě modří reformují školství a vědu - s VYJIMKOU resortního ministerstva, to si udržuje stejný mocenský patronát, jen odhazuje břemeno odpovědnosti za výstup, jak modré, jak klasické - zrušme vše, co pražští vexláci k životu nepotřebují.
22. 11. 2009 | 15:05

vaclavhorejsi napsal(a):

Englishman:

"Ti, kteří se živí vědou, by měli mít odvahu přiznat, že se živí svým hobby. Toto přiznání samozřejmě nemusí být jednoduché."

ALE SAMOZREJME - pro vedce by jeho zamestnani melo byt "povolanim" a konickem.
Prave tak tomu ma byt i u umeklcu a jinych kreativnich povolani (rekl bych, ze i u podnikatelu typu Bata nebo Gates).
Pokud tomu tak neni, tak je to spatne!!!

Je zajimave, ze vy to vidite jako neco negativniho...

"Financování vědy z peněz daňových poplatníků není samozřejmé. A už vůbec to není samozřejmé v malém chudém státě v době hluboké globální krize. "

Ano, to je pravda, ale proc tedy SAKRA chteji zardousit prave AV - nejvykonnejsi cast systemu? (ano, uznavam, ze lze i rici "jednookemu mezi slepymi...)
Vsem ostatnim nechaji stejne a penize sebrane AV daji prevazne na primou podporu soukromym podnikum...
********************
Starý krokodýl:

Gender studies a feminismus skutecne, ale skutecne nejsou moji parketou...
Jinak - velmi dobre o tom pojednal Pocestny.

*****************************
blue jay:

Clenem CSSD nejsem.
Pokud vim, CSSD soud s Altnerem vyhrala.
**************************
Lena:

Zcela souhlasim, ze v akademicke sfere je spousta nepravosti. Potrebovalo by to DUKLADNOu akci na odstraneni sucheho dreva a nahradu novym, mladym, zdravym. RIKAM TO UZ 15 LET, verejne, delam si tim nepratele. Jenze to je mnohem tezsi nez nejake kalkulackove kafemlejnky a prelivani penez... Overil jsem si to pri pomerne dukladne reforme naseho ustavu.
**********************
Rumcajs:

"Já chci, aby její financování (Třeba z 50%) bylo financováno z privátní sféry prodejem výsledků jejich práce"

Vite, o cem mluvite??? Kde by se v prumyslu s nasi (montovnovou) strukturou vzalo tech 12 mld., ktere by daval do OPRAVDOVEHO vyzkumu?
Mimochodem, oficialne se vykazuje, ze soukroma sfera dava do vlastniho "vyzkumu a vyvoje" cca 28 mld. Kc rocne. Otazka ale je, co se za ten VaV vydava...
*******************************
Rumcajs:

"Topolánkův pokus o zavedení jakési metriky je krok zcela správným směrem a debata by se měla vést nad tou metrikou a nad způsobem financování."

Tato debata se nekolik mesicuu vede a cela akademicka obec se v podstate shoduje, ze tento "pokus" je naprosto spatny, amatersky, smesny.
*****************************
Pocestny:

Pupicek neni mym milcem - psal jsem o tom tady nedavno. Kdyby mela CSSD v cele nekoho sympatictejsihio, nerku-li charismatictejsiho, BY:LA BY NEPORAZITELNA, mela by >50%.

*******************************

Jinak bych do diskuse pripomnel neco, co jsem take mel dat do clanku - ze je totiz absurdni, ze "pravicovi" politici prosazuji statni dotovani prumyslovych podniku na ukor vedy. Statni dotovani podniku je prece jinak typicky levicovy manevr, ne?

Pripominam, ze:

Plných 13 procent podnikatelských výdajů na výzkum a vývoj v ČR bylo pokryto domácími veřejnými zdroji, což je v Evropě po Rumunsku (43 procent) a Španělsku (14 procent) nejvyšší podíl.
V průměru v evropské sedmadvacítce se veřejné zdroje na podnikatelských výdajích na výzkum a vývoj podílejí jen sedmi procenty. Ve Švýcarsku, Finsku a j. je to méně než 4%.
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

..
22. 11. 2009 | 15:24

Nonym napsal(a):

Myslím, že tento článek je tradiční "blábol" AV ČR, kdy AV ČR obhajuje svůj podíl na veřejných financích, aniž by však předložila nějaký rozumný protinávrh, jak se bude transformovat tak, aby se zvýšila efektivita veřejných prostředků vložených do české vědy. Že by to šlo, ukazuje tento článek http://blisty.cz/art/49823.... Názory pana profesora na financování instituce, jejíž je součástí, nepřekvapí. Jako kapr ovládající rybník jen těžko bude obhajovat jeho vypouštění. Raději bude hledat vnějšího nepřítele. Přitom to není žádný finanční expert. Možná před 20 lety by si za takové vystoupení vysloužil komentář od Milouše Jakeše, že projídá dělnické peníze. Jenže tehdy byla alespoň strategie, podle které se jednotlivé vědecké obory rozvíjely. Teď stát není schopen zadat svou objednávku, ale domnívá se, že se problém struktury podporovaných oborů vyřeší finančním tlakem...
22. 11. 2009 | 15:27

Rumcajs napsal(a):

Prof. Hořejší:

A kde je napsaný, že to musíte prodávat jenom našim podnikům ?

A ty montovny tu zavedl kdo ?
22. 11. 2009 | 15:31

kolega Fyzik napsal(a):

Takze jste prestal predstirat, ze jste apoliticky a objektivni vedec a uz za rude kopete otevrene? Nebo vam jde jen o to, aby vam nekdo bez souteze "prerozdelil" penize sebrane lidem, kteri si je narozdil od vas vydelali a ne aby je od nekoho dostali shora...?
22. 11. 2009 | 15:37

Kolega chemik napsal(a):

Správně, kolego Fyziku
22. 11. 2009 | 15:53

SuP napsal(a):

Pocestný -
K tomu (22.11.2009 14:10:47) já nemám co dodat, jen to, že jsem rád, žes to z nás dvou formuloval Ty, protože to umíš líp.
Ty další jsem ještě nedočetl.
A k té výměně s Rumcajsem - chybička je v tom, že srovnáváš nerovné. Rumcajs žije z toho co prodá a prodá jen co umí (udělat). Vědec žije z naděje ostatních, že co umí, se někdy prodá. Jen si nemyslím, že by tohle Rumcajs nevěděl.
22. 11. 2009 | 16:07

Admirál napsal(a):

blue jay - jste takový milý "kadet Bigler" zdejších diskuzí. Jen pokračujte. Možná dostanete frčku.
22. 11. 2009 | 16:10

Lena napsal(a):

Vážení,

ono to bude vypadat jako že si protiřečím s prvním mým příspěvkem. Ale musím se vyjádřit ke dvěma věcem, co tady čtu:
1) financování vědy by mělo být velkorysé, protože nikdo předem neví, odkud se vynoří nějaký objev nebo nová technologie. To neví ani objevitel,
2) chudá země že nemá na financování vědy? A může mi tedy někdo vysvětlit, proč USA odtahaly vědce k sobě a zkoupily i ty věci, o které v Evropě nikdo neměl zájem? Pravda je totiž ta, že na tom v globále vydělaly. Kdo by například kdysi dávno řekl, že kosmonautika bude tak výnosná. Nebo že se dají vydělat peníze vydáváním Bečvářových atlasů hvězdné oblohy. Vydělávat bude vždycky spíš ten chytrej, protože bude o krok vepředu před blbem, co nevymyslí nikdy nic.

Rumcajsi,
obávám se, že realizace Vašeho nápadu by vedla pouze k emigraci vědců (kolikáté už?) a v konečném důsledku ochuzení našeho státu.
22. 11. 2009 | 16:14

vaclavhorejsi napsal(a):

kolega Fyzik:

"Takze jste prestal predstirat, ze jste apoliticky a objektivni vedec a uz za rude kopete otevrene? "

Nikdy jsem nepredstiral, ze jsem "apoliticky" - z meho psani bylo vzdy patrne, ze jsem "mirne levicovy" a ze ze soucasnych politickych stran je mi nejblizsi program CSSD (za vlad vedenych touto stranou se tato zeme mela dosud nejlepe - popirat to muze jen clovek zcela ideologicky zaslepeny).
Za zadne "rude" rozhodne nekopu (pokud tim slovem oznacujete komunisty).

"Nebo vam jde jen o to, aby vam nekdo bez souteze "prerozdelil" penize sebrane lidem, kteri si je narozdil od vas vydelali a ne aby je od nekoho dostali shora...?"

Vsude na svete financuje stat vysokoskolske vzdelani a vedu (tyto dve veci jsou neoddelitelne).
Pokud jde o tu soutez - vsechny ustavy AV (a university) delaji vyzkum temer vyhradne z penez, ktere si z vysoutezi od nejruznejsich grantovych agentur apod. Pochopitelne i zde se jedna predevsim o statni penize.

Diskusni prispevky drtive vetsiny "pravicovych" diskuteru zcela jasne potvrzuji, ze "pravice" (alespon ta ceska, ale bylo to tak treba i v thatcherovske Britanii) je vuci vede a kulture prevazne nepratelska.
Preferuje jen jedine - okamzity zisk, bez ohledu na dlouhodobe zajmu spolecnosti a zeme.
Lide by si to meli dobre uvedomit.

..
22. 11. 2009 | 16:27

Rumcajs napsal(a):

Lena:

Už si nepamatuju, jak se ten pán jmenoval, ale byl z jakési anglické uninerzity a mluvil o tom, že venku je financování z privátních zdrojů a větší zainteresovanost na praktických výsledcích mnohem větší jak u nás.

Ale chápu. Když se bádá a nikdo po mě nic nechce, je to určitě lepší.
Viz léto s kovbojem.
22. 11. 2009 | 16:35

Vaclav Havel: napsal(a):

to vaclahorejsi: "Pravda a láská, že, zvítězí nad lží a nenávistí. Tato země nechť vzkvétá..." - They have lived happyly ever after.
22. 11. 2009 | 16:37

Rumcajs napsal(a):

Profesore, ten Váš závěr je už opravdu hodně směšný.

Použiju stejně trapnou argumentaci jako Vy:

Milí bezdomovci. Až budete mrznout, vzpomeňte si na Grygara a jeho novej teleskop.To Vás určitě zahřeje!
22. 11. 2009 | 16:38

Dan Kučera napsal(a):

Já nejsem proti vědě, ale proti tomu, že by AV narozdíl od jiných subjektů měla mít "své jisté" v rámci institucionální podpory. AV date dokola uvádí jméno prof. Holého, ale nikde neuvádí i ten zástup prof. "Vlasatých", kteří se jen vezou. V podstatě jsem pro to z ústavů AV udělat "not-for-profit" subjekty, které si své peníze musí sehnat sami nebo jako součást VŠ. Speciální kapitola v rozpočtu je nesmysl.
22. 11. 2009 | 16:42

Lena napsal(a):

Rumcajsi,

k poslední větě: když je někdo schopen bádat, má bádat, a ne shánět peníze, což většinou neumí. Jasně, že si má obhájit svůj výzkum a svou kvalifikaci, ale papírovat kolem toho co nejméně. Můj kamarád je génius, vymyslel leccos, ale poskytoval to zdarma. Až přišel "manažer" - jeho známý, rozeslal upoutávku na práci mého kamaráda po světě a připsal k tomu, že je to zadarmo, ale kdyby jim třeba někdo někdy poslal malý příspěvek - například 10 dolarů - určitě by je to potěšilo. Můj kamarád se pak radoval, že mu se mu jeho nuzný příjem z univerzity rapidně zvýšil. Je ale pravda, že dneska už jeho příjem z univerzity a AV po sečtení zase tak špatný není. Vydá zhruba na jeden příjem průměrný.
22. 11. 2009 | 17:00

ZdeněkZadražil napsal(a):

To Rumcajs:

Narozdíl od závěru pana Hořejšího, Váš závěr skutečně trapný je:) připadá mi to tu pomalu jako diskuse s kreacionisty... Možná ještě o dost horší... A tedy , vy co orodujete za to, že věda je k ničemu, peníze ať si seženou sami, všichni se jen vezou, chudáci občané mají kvůli vědcům hlad (ó ano, vědci jsou nejbohatší lidé na planetě...měli byste vidět ten zástup mercedesů u AV), vzdejte se nejdřív všeho, co Vám kdy věda přinesla (a to i věci z minulosti...přece byste nefinancovali vědu jen do té doby, co sype věci, které se Vám hodí, to už by bylo ubohé), Víte ale vůbec, které to jsou?.... pak budou mít Vaše argumenty váhu. A ještě aspoň v rámci slušnosti, když už ne toho, že si za svým názorem stojíte, neskrývejte svou identitu, je to trapné.... Nikdo nepotřebuje vědět adresy:) ale proč se proboha bojíte napsat své jméno?? Vymyslet si falešné jméno je věc druhá....
22. 11. 2009 | 17:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Dan Kučera:

"Já nejsem proti vědě, ale proti tomu, že by AV narozdíl od jiných subjektů měla mít "své jisté" v rámci institucionální podpory."

Je videt, ze o veci vubec nic nevite.
VSECHNY nase verejne vyzkumne subjekty (vysoke skoly, rezortni vyzkumne ustavy) maji stejne jako ustavy AV jednak zast financi "institucionalnich" ("jistych") a (zpravidla vetsi) cast "ucelovou" (vysoutezenou v grantech a programovych projektech).
Na nasem ustavu jsou z >30% zamestnancu studenti.

Kdy jste se byl naposledy podivat na nejakem akademickem ustavu?
Prijdte se podivat k nam - jste srdecne zvan (http://www.img.cas.cz/main.php)

..
22. 11. 2009 | 17:20

Jan Rybenský napsal(a):

Pane profesore,
myslím, že ten, koho jste podcenili, je právě pan Matějů. Proti akademmi vyrazil do útoku už před deseti lety a její likividaci bere, myslím, jak akt osobní msty. Jakými cestami udržuje svůj vliv je pro mne záhada.
Ať se Vám daří!
22. 11. 2009 | 17:22

vaclavhorejsi napsal(a):

Rumcajs:

"Milí bezdomovci. Až budete mrznout, vzpomeňte si na Grygara a jeho novej teleskop.To Vás určitě zahřeje!"

Tak tohle trhne v trapnosti i Milose Jakese...

..
22. 11. 2009 | 17:22

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený starý krokodile,
jsou dva základní problémy:
1. absolvent vysoké školy dělé něco zcela jiného, než studoval
2. absolvent vysoké školy odchází do zahraničí
Jediným řešením je zpoplatnění vysokoškolského studia. Vysokoškolské studium je investice jako každá jiná a každý si může zvážit, zda se mu investice vyplatí, nebo ne.
Pomocnou cestou je prudké zvýšení náročnosti vysokoškolského studia, aby odpadli ti, kteří sice mají peníze, ale chtějí studium proflákat.
Lze však v současné společnosti nalézt pro tyto kroky porozumění?
Kolegovi fyzikovi bych chtěl připomenout, že nejde o to aby AV přinášela zisk, ale společenský užitek. Peníze, které lehce utrácí by z někoho vydřeny - z daňových poplatníků. Kdo z našich miliardářů je takovým sponzorem vědy a umění jako byl pan Hlávka?
22. 11. 2009 | 17:32

jojo napsal(a):

Ten kdo zacina svuj clanek obvzklzm odkazem na vytunelovani stamiliard, je socanske vemeno. Soudruh profesor ani nevi o cem mluvi, on ani netusi, co to tunelovani je, tak do toho micha vsechno mozne. Skoda slov.
22. 11. 2009 | 17:42

jenicek napsal(a):

Já s Váma v zásadě taky souhlasím, ale neberu tu Vaši stranickou vyhraněnost, ta s tím problémem nemá celkem co dělat.
Prapůvod problému vidím v celkové nedůvěře ve společnosti. Tam leží důvod proč se vůbec někdo snažil vyrobit neosobní mechanismus pro posuzování kvality výzkumu a vývoje, ti rozdělovači peněz nevědí komu mají věřit, že posuzovaný výzkumný záměr je kvalitní a smysluplný. Byla to snaha vyhnout se spřízněným bratrstvům píšícím si navzájem příznivé posudky na výzkumné záměry.
Jenže těm zájmovým skupinám se podařilo protlačit svoje trojské koně do pravidel a na tom to shořelo.
22. 11. 2009 | 17:44

JC napsal(a):

Kdo za to může ?
No především Hořejší.
Hořejší který volil
Zemana - spálenou zemi.
Špidlu - zdroje jsou.
Grosse - ekonomického tygra
Paoubka - co státní dluhy neplatí.
Hořejší, který, ač akademik nikdy nepochopí proč v Rumunsku zemře pacient, protože sanitka není vybavena kyslíkem, nebo v Řecku musí rodina obstarat pacienta v nemocnici místo sester.
Hořejší, který nikdy nepochopí, že z hovna upleteným bičem nelze zapráskat nebo že kde nic není ani smrt nebere.
Hořejší, který klidně bude volit bolševika, jen když mu "ukápne na ty jeho zkumavky.
22. 11. 2009 | 17:47

ZdeněkZadražil napsal(a):

jojo

svou přezdívku sis vYbral krásně, škoda slov k Tobě. A ted malé zamyšlení... Mluvil bys tak drsně i potom, co by lidé věděli, kd jsi? Nenutilo by Tě náhodou udání své identity trošku se nad sebou zamyslet? Radši bys to měl udělat. přeji v tom mnoho úspěchů:)
Plus kde pořád berete ty soudruhy apod.? to znamená, každý, kdo se liší názorem je komunista? Nebo co proboha?:)
22. 11. 2009 | 17:47

Jemnický napsal(a):

SuP i Rumcajs

Kdyby jste si Supíku přečetl vše, tak jsem Rumcajse odkázal na tu uklizečku, která si kýble štosuje v kumbálku 1x1m. Možná se u vás v hasičárně ještě kýble štosují a při HOŘÍ se všichni seběhnete a kýbl pěkně z ručky do ručky.
U nás v hasičárně máme už i ruční stříkačky. Na AV prý mají i MiniMax.
Hlavní důvod rozšíření horní části kýblu je snadnější naražení na hlavu. Zkuste si to, až zase budete přemýšlet, k čemu že je ten základní výzkum.

Jemnický
22. 11. 2009 | 18:02

radek napsal(a):

Pane Hořejší, co jiného čekat od ODS? Udělala tato strana někdy něco pro demokracii? Dle mého názoru nikoliv.
Jde jí pouze o majetky a moc. Při nedostaku argumentace vždy dojde na to, že čssd zadlužuje stát a paktuje se s komunisty. Toto je opakováno stále dokola...
22. 11. 2009 | 18:03

Englishman napsal(a):

Václav Hořejší:

Nikde jsem nenapsal, že je špatné, když něčí práce je jeho koníčkem. Dokonce jsem ani nenapsal, že je špatné, když někomu platí jeho koníček daňoví poplatníci (což je mimochodem případ vědců z AV, ale už nikoli těch, které jste udával jako další příklady).

Snažím se vám jen vysvětlit, že váš pohled je jednostranný, a že z jiného pohledu užíváte výhod, o kterých se ostatním ani nesní - a právě ti ostatní vám ty výhody financují. Můžete mít ve svém oboru sebelepší výsledky, ale to stále nezakládá vaše právo být placen z prostředků daňových poplatníků.

Opakovaně píšete, kdo chce AV sebrat peníze. To přece ale vůbec není pravda, nikdo AV nechce nic sebrat, chce jen dávat méně. Miliony lidí v Česku zjišťují, že po pár letech, kdy se měli relativně dobře, je čekají roky, kdy se budou mít hůře nebo i vyloženě špatně. Proč by zaměstnanci AV měli být výjimkou?
22. 11. 2009 | 18:05

vaclavhorejsi napsal(a):

JC:

Leta, kdy vladla (sam, ci v koalici) CSSD byly pro tuto zemi dosud zjevne nejlepsi; nevidi to snad jen slepy.
Tim ovsem nerikam, ze je to strana idealni - viz:
http://blog.aktualne.centru...

Spidla byl jednim z mala slusnych a solidnich politiku teto zeme. Bohuzel ale zvoral volbu prezidenta...

..
22. 11. 2009 | 18:05

vaclavhorejsi napsal(a):

Englishman:

SAMOZREJME, ze Av nema na nic "automaticke pravo" - to nema v zasade nikdo...
Uz jsem to tady vysvetloval mockrat, tak jeste jednou:

Vlada rozhodla, ze celkove na vydaje vyzkum a vyvoj nebude v letech 2010-12 kratit (na rozdil od jinych rozpoctovych kapitol).
To je velmi dobre a chvalyhodne, je to preference pro toto odvetvi.

Problem je, ze v ramci tohoto celkoveho zachovani v letech 2010-12 chteji vsem subjektum nechat penize v podstate ve stejne vysi, pouze te nejkvalitnejsi (i kdyz zdaleka ne bezproblemove) casi, t.j. AV, chteli do 3 let sebrat 50% a dat je na "prumyslovy vyvoj" (tedy - jak tvrdim - na prilepsenou podnikum).
To povazuji za nespravne a proto proti tomu pisu.
Jini zase mohou takove rozhodnuti obhajovat, ne?
Myslite, ze spravne by bylo, abychom pokorne rekli "tak dobra, vlada ma vzdycky pravdu" a sli se postavit do fronty na pracaku?
Mimochodem, na pristi rok je prakticky jiste snizeni rozpoctu AV o 10%. Da se to zvladnout, ale pouze snizenim osoobnich nakladu (propousteni, kraceni uvazku, snizovani mezd).
Takze - samozrejme, neseme naklady krize, dokonce vic nez statni zamestnanci (ti maji 4% snizeni), kteri kvuli tomu stavkuji.
Pokud by to bylo tech puvodne planovanych 20-50%, bylo by to proste likvidacni.
Chapu, ze vam se to muze zdat OK, ale mel byste zase chapat, ze jini maji jiny nazor.

..
22. 11. 2009 | 18:18

Jemnický napsal(a):

Hořejší

Tak to vidíte pane Profesore, když se teď tohoto davu zeptám:"Koho vám mám propustit" Hořejšího nebo nějakého Barabáše", budou chtít Barabáše.
Jste vinen uplně vším. Zbičovat a ukřižovat.
Jejich hloupost ať padne na jejich hlavy až do sedmého pokolení. Mor a cholera nechť je poklátí.

Já si myji ruce, jako vždy před večeří.

Váš Pilát Jemnický
22. 11. 2009 | 18:18

JC napsal(a):

vaclav Hořejší.
Nezklamal jste :-))))
https://www.youtube.com/watc...
22. 11. 2009 | 18:21

Jan Klasa napsal(a):

Pane Hořejší,
souhlasím nejen s obsahem Vašeho aktuálního příspěvku. Dovolil bych si jen jednu malou poznámku. Domnívám se, že diskuse s fanatiky typu "Rumcajs" nebo "blue jay" jsou zbytečnou ztrátou času, a proto bych se na Vašem místě vůbec nenamáhal na jejich žlučovité nic reagovat. Ostatně o čem chcete přsvědčovat člověka, který sice na jedné straně všechny, kdož nevyznávají jeho modrohnědočerné barvy, poučuje a sprostě uráží, na straně druhé ovšem netuší, že tvar kýble souvisí s potřebou jeho skladování. Každá paní uklízečka by musela puknout smíchy nad tímto "pravicovým Rumcajsem". Svatá prostoto!
Pevné nervy, pane profesore! Těchto troubelínů přece nemůže být mnoho.
22. 11. 2009 | 18:28

agent Smith napsal(a):

Pane profesore, nenabídli Vám už v ČSSD, abyste to po tom Paroubkovi vzal? Nebo alespoň nějaké to křeslo ve vládě?
22. 11. 2009 | 18:29

agent Smith napsal(a):

Žasnu, jak se tady ti nejmilitantnější ateisti neustále dovolávají Pána Boha. On Vám to jednou spočítá! Přečtěte si jeho II. přikázání!
22. 11. 2009 | 18:32

Škoula napsal(a):

pane profesore,při Vaší inteligenci a inteligenci jiných bych předpokládal,že víte,že : tak jako v rodině má stát jen jeden balík peněz a ani Vy nemůžete doma rohazovat,tak i stát musí penize děli.Pokud si někdo myslí,že je dostává průmysl,tak chci jenom upozornit,že je v soukromých rukou.Zatím ze všech dostávají nejméně lékaři a ti na rozdíl od Vás musí podávat výkon denně-
22. 11. 2009 | 18:36

vaclavhorejsi napsal(a):

Škoula:

"Pokud si někdo myslí,že je dostává průmysl,tak chci jenom upozornit,že je v soukromých rukou."

Ale ano - o to prave jde - proc ma stat skrytymi dotacemi podporovat soukrome firmy, nota bene vlada "pravicova"??
Statni podpora vyzkumu a vyvoje v soukromych firmach je legitimni (podle urcitych pravidel), ale u nas je vyssi nez jinde (a jeste ji chteji zvysovat na ukor AV).

..
22. 11. 2009 | 18:41

Jemnický napsal(a):

Jan Klasa,

Ten pravicový Rumcajs má velmi dobré a trefné připomínky, do státní kasy odvádí daně a ptá se co za ně. Srovnávat ho s Blue jay je známkou opravdové Klasy na blogu.
A ještě poznámku. Velkoskladování kýblů už není zřejmě in. Možná u vás a u Supa v hasičárně. Proto se správně Rumcajs, člověk který pracuje, ptá na možnou změnu tvaru.
Těch troubelínu je opravdu dost, tak nerozšiřujte jejich řady.

Jemnický
22. 11. 2009 | 18:42

Jean de la Fontaine napsal(a):

Píseń pro RVVV:

"...Příteli, vědět chci,
proč vás by kdokoli měl ctíti.
Jaképak je to živobytí,
jen knihy číst a číst ! Co dokážete tím?
Vy a vám podobní v podkroví bydlíváte,
v červnu a v prosinci týž oblek máte
a sluhou jediným je nanejvýš váš stín.
Takoví chuďasové věční
stát nevytrhnou pohříchu.
jen ti lidé jsou užiteční
již blahobytem svým jsou mnohým ku prospěchu. Těch radovánek jen ! A všichni chválí si je: kupec a řemeslník, ta, která sukně šije, i ta, co je nosí,
i vy, který tak rád
od mecenášů přijímáte
za špatné knihy dobrý plat."
...
Vzdělanec nemluvil, ač mnoho mohl říci.
Válka jej pomstila lépe než satirici.
Mars zničil městečko, kde oba bydleli
a zbyli z nich jen lidé pěší.
Ten hloupý zůstal bez přístřeší,
neboť jím každý pohrdal.
Ten druhý naopak byl ctěn a vážen všemi.
hle spor a jeho rozřešení !
Není nad vzdělanost. Blázni ať žvaní dál.

Francie, 1676
22. 11. 2009 | 18:42

Rumcajs napsal(a):

Profesor:

Milouše asi jo, ale Vás určitě ne.

Berte to, jako nastavené zrcadlo.
22. 11. 2009 | 18:46

JC napsal(a):

PS.
To děvče z HN má v komentáři jen jednu podstatnou chybu.
Není pravdou, že by některá polistopadová vláda splatila byť jednu korunu ze státního dluhu. Jediné co se pravidelně splácí jsou úroky těchto dluhů a ty dosahují něco kolem 60 mld ročně/pokud mě paměť neklme/.
22. 11. 2009 | 18:48

Rumcajs napsal(a):

ZdeněkZdražil:

Tohle je fakticky trapná diskuze i argumentace na úrovni socanských damagogů.
Když si někdo dovolí říci, že sociální výdaje by měly mít nějaký řád a kontrolní mechanismy, pak socan řekne, že pravičák vlastně žádnou sociální politiku nechce, žádné důchody, žádné zdrav. pojištění atd.

Když si někdo dovolí říci, že věda by měla mít nějakou metriku či praktické výstupy, tak vlastně nechce vědu.

A já zase říkám , ZLATEJ MILOUŠ.
Když vidím argumentaci profesora či Vaši, tak je mi do bréče.
22. 11. 2009 | 18:53

Rumcajs napsal(a):

Jemnický:

Ten kýbl na hlavě .... to beru )))))
22. 11. 2009 | 18:55

Terry napsal(a):

Zvítězí-li ve volbách ODS, bude to mít katastrofální důsledky pro českou vědu.

Ale možná budeme mít nejvíc právníků v přepočtu na jednoho obyvatele.
22. 11. 2009 | 19:05

jojo napsal(a):

Pravy Zdenku Zadrazile, internetove kolbiste je plne nicku, ale ty sis vybral jen jeden, ze ano? Jojo je celkem dumyslna hracka, jak to souvisi s nazory nechapu. Zadrazil mne take pripada prihodne a nepisu o tom. Pan profesor Horejsi je mozna dobry (ci byl) v imunologii, ale jako ekonom ci jako politicky analytik je totalne mimo. Proto pouziva obehrana klise, kterymi uvadi sve agitacni clanky. Pri vedomi toho, ze je to clovek, ketry voli nejhorsi luzu, Paroubka na svem <tvrdem> vyjadreni trvam.
Byt socialistou je vada charakteru a jeho lzi tomu napovidaji. Nejedna se totiz o jiny nazor, ten klidne snesu, ale na lzi budu reagovat.
Takze jeste jednou, uvadet ODS jako puvodce <tunelovani> a <ztracenych miliard> vypovida: O neznalosti skutecnych udaju (napr. zpravy FNM), o kratke pameti o dobe komunismu (zrejme kdyz byl provereny pan Horejsi v USA) ci o pokrivenem charakteru, nebot to ani s dnesnim <problemem> financovani vedy nesouvisi.
Ostatne, zrusi li se sociologicke a podobne ustavy, bude mit Akademie porad dost.
22. 11. 2009 | 19:06

Karel Boček napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

dva členové Rady jsou též špičkovými členy AVČR. Myslíte si, že Petr Matějů (člen Akademického sněmu AVČR a vedoucí Oddělení pro výzkum vzdělání a stratifikace v Sociologickém ústavu AVČR) a Vladimír Nekvasil (místopředseda AVČR) dospěli k názoru, že AVČR za moc nestojí, a proto pomáhají průmyslové lobby ji zničit? Jan Rybenský (22.11.2009 17:22:18) cosi podobného naznačuje o prvně jmenovaném...
22. 11. 2009 | 19:07

jojo napsal(a):

Radku, jak vy si predstavujete tu vasi demokracii, kdyz podle vas ODS pro ni nic neudelala?
22. 11. 2009 | 19:08

SuP napsal(a):

Jemnický -
...."tak jsem Rumcajse odkázal na tu uklizečku, která si kýble štosuje v kumbálku 1x1m. ..."
To myslíte vážně? Můžete mi to NĚKDE v těch Vašich elaborátech najít?
Spíš to vypadá jako u té Vaší vědy často, že když Vám někdo něco poradí, začnete se tvářit, že jste to věděli už dávno.
Takže: přečtěte si to po sobě SÁM, důkladně, a pak si kritizujte. Vy tak maximálně ...."asi kvůli cákání a způsobu přenosu (tyč na ramenou), prostor se podél hrudníku zužoval a paže byla v ohybu pěstí nahoru. Kýb se nosí níže, tak by do širšího spodku často noha lýtkem zavadila...."

Nebo snad si uzurpujete, že použiji-li výraz "uklizečka", sdělil jsem tím laické veřejnosti automaticky taky - "kbelík"," kumbál,"štosování", "teplá voda", "bojler", "podlahová vpusť-gula", "zápachová uzavírka"? Vždyť o polovině těch hesel ani nevíte, jak to vypadá. A to chcete, abychom Vás brali vážně.
Na otázku profesora "Kdo za to může?" si odpovězte: SAMI SI ZA TO MŮŽETE!
22. 11. 2009 | 19:30

max napsal(a):

"Kde by se v prumyslu s nasi (montovnovou) strukturou vzalo tech 12 mld., ktere by daval do OPRAVDOVEHO vyzkumu?" citát autora.
Pane profesore, pokud se tak otevřeně stavíte na stranu ČSSD a hodnotíte jejich vládu jako nejlepší, víte vůbec, za jakých vlád se u nás "montovny" začaly stavět?

"Leta, kdy vladla (sam, ci v koalici) CSSD byly pro tuto zemi dosud zjevne nejlepsi; nevidi to snad jen slepy."
Jdu si koupit hůl a asistenčního psa,protože to vidím úplně jinak, zřejmě přes své ekonomické vzdělání a 20-ti letou praxi nejsem stále dostatečně makroekonomicky vybaven. Takto jednoduše se vymezit mi připadá z vaší strany až nedůstojné. Pro mě jsou vlády ČSSD symbolem žití na dluh,tj. na úkor jiných (plátců daní a budoucích generací),bohužel.

Tento váš blog je vysloveně politický a zpolitizovává i celou debatu o financování vědy a výzkumu. Navíc jste opomněl, nevím proč, uvést, že celou reformu musí posvětit až vláda premiéra Fischera, kterou jste rovnou označil za pravicovou. Také nevím proč. Toto vaše nálepkování není mírně řečeno šťastné a celý váš blog je tentokráte prostě nepovedený, to je aspoň můj názor.
22. 11. 2009 | 19:38

radek napsal(a):

obecné referendum, omezení lobistů, podpora neziskových organizací, demokratické rozhodnutí o Blobu, reforma zdravotictví na základě veřejné diskuse (nikoliv tunelu Julinka), Bém a Jančík v Praze, rozumný přístup k evropské integraci ... mám pokračovat ???

téměř všechny kroky ODS jdou proti demokracii - podle "pokynů" několika lidí...
22. 11. 2009 | 19:40

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Boček:

Dosavadnimi cleny RVVI za AV byli P.Vlasak a V.Nekvasil. Ti samozrejme vzdy hlasovali proti tem silenostem, ale byli prehlasovani.
P.mateju je sice ze Sociologickeho ustavu, ale soucasne take z nekolika jinych instituci. Zajmy AV ale ROZHODNE nezastupuje. Ma na AV uz cca 12 let z osobnich duvodu "pifku" a myslim, ze to, co rikal p. Rybensky, je pravda.
Neco se muzete dozvedet z nasledujiciho clanku:
http://ekonom.ihned.cz/c4-1...

..
22. 11. 2009 | 20:05

ZdenekZadražil napsal(a):

jojo:
popravdě mne to možná napadlo v souvislosti s pestrými barvami na joju směřujícími do středu.... to u mě vyvolává pocit jakéhosi bláznovství... a to proto, že jste nazval kohokoliv kdo něco podobného tvrdí socanským vemenem. O pravou identitu mi jde proto, protože pokud má někdo nějaký názor, ať se za něj postaví! vím, že se to zde nedá úplně srovnávat s vystupováním na veřejnosti v masce, ale mám ten pocit, že kdyby se všichni podepisovali a věděli, že nějaký člověk je tu může znát, nebo jinde poznat apod., přemýšleli by o svých názorech mnohem víc. Také by se jistě krotili v silných výrazech, které opravdu není problém použít, když nikdo neví, kdo jste... silně pochybuji, že by kdokoliv ze zdejších anonymů říkal to samé nahlas na veřejnosti:)
22. 11. 2009 | 20:08

vaclavhorejsi napsal(a):

max:

"vláda premiéra Fischera, kterou jste rovnou označil za pravicovou."

Nikde jsem Fischerovu vladu takto neoznacil. Pokud jsem mluvil o pravicove vlade, tak to byla Topolankova, ktera to cele spiskala. pak to uz jen pokracovalo samospadem.

..
22. 11. 2009 | 20:08

Ladic napsal(a):

Soudruh Hořejší opět nezklamal...
22. 11. 2009 | 20:11

Ladic napsal(a):

Takže - velmi bych prosil politiky (ty asi spíše až před dalšími volbami), novináře a komentátory - uberte prosím v té absurdní ideologické razanci, nerozeštvávejte zbytečně lidi ...

http://blog.aktualne.centru...

Já bych jen soudruhu Hořejší o totéž prosil i vás...děkuji..
22. 11. 2009 | 20:16

Starý krokodýl napsal(a):

panu Hrbkovi - Ano, tak jsem to myslel. Nevím, jestli by bylo třeba, aby si studenti studium zcela platili nebo šlo jen o motivační spoluúčast, která by mj. umožnila lepší zaplacení a tudíž lepší kvalitu vš pedagogů. Jak jsem psal dříve, dovedu si představit, že by splátky za studium nehradil student, ale zaměstnavatel, který využívá jeho kvalifikaci. Ono je možná jedno, jestli někdo má menší plat a benefit navíc nebo vyšší plat a z toho si splácí např. studium. Pokud někdo působí v nějaké státní službě, tj. dotyčný vrací investici státu svou kvalifikovanou prací, tak ať pak platit nemusí. A absolvent pedagogické fakulty by zvážil, jestli dělat učitele za menší plat, nebo jít do soukr. firmy mimo obor a platit za studium. V armádě služba za sludium myslím trvá 3 roky za rok studia, což mi přijde adekvátní. Podobně u lékaře, buď za menší plat v nějaké nemocnici základní sítě, nebo v nějakém nadstandarním zařízení, vysoký plat - ale hradit si studium zcela sám. Totéž při odchodu do zahraničí.
Lidé by studium brali jako investici, což je stejně. Ovšem ne z jejich kapsy, a naplnuje se zásada, z cizího krev neteče. I tak by byly studenti, co by šli mimo obor, vystudovali by "nějaký" (lehký) obor, aby byl titul z vš. Ale bylo by to za jejich a bylo by to daleko čestnější.
A u vědy to vidím podobně jako Vy. Vědecká instituce má mít jasný vědecký úkol a musí produkovat výsledky. A v oborech, kde to je skutečně třeba, např. medicínský výzkum.
22. 11. 2009 | 20:18

Ladic napsal(a):

http://blog.aktualne.centru...
20.08.2009: Zvyšte daně! Konečně rozumný nápad!
Autor: Václav Hořejší
22. 11. 2009 | 20:20

Starý krokodýl napsal(a):

pokrač. Je tady zvláštní, že u nás je věda dosti odtržená od vš. Výzkum v akademii a vš jen výuka?? Tak to bylo za komunismu, v Americe daleko víc výzkumu se děje v rámci vš. Výzkum mají dělat špičkoví vědci a ti mají být vš učiteli.
22. 11. 2009 | 20:21

Ladic napsal(a):

Autor jako člen islámisticko bolševické iniciativy nezakladnam asi pracuje 28 hodin denně.....politika, ekonomika, hodně mu také zabere antiamerikanismus a možná také věda..
22. 11. 2009 | 20:22

Jemnický napsal(a):

SuP,

Celkem si vážím vašich příspěvků, ale teď si laskavě sundejte ten kýbl z hlavy. Je naprosto nepodstatný pro téma tohoto blogu. S Rumcajsem to vyřešíme sami. Asi trpíte nějakou akutní fobií z vědců. Skoro až nenávistnou. Pro vaše uklidnění, nejsem pracovníkem AV a celkem mám jasno v tom, proč je potřeba podporovat základní výzkum stejně tak jako následný aplikovaný výzkum. O tom přece není spor. Problém je v reorganizaci výzkumu tak, aby se nestal substrátem pro parazity všeho druhu.
O tom zde můžeme vést debatu a věřím, že vaše příspěvky budou dobré a podněnté, jako ostatně většinou jsou.

I já mám někdy kýbl na hlavě.

S pozdravem,

Jemnický
22. 11. 2009 | 20:24

Ladic napsal(a):

Pro názornost o objektivitě autora:

http://blog.aktualne.centru...

15.11.2008: Komunisté ve vládě – reálné nebezpečí nebo strašák?
Autor: Václav Hořejší

Po nedávných krajských volbách (jejichž výsledek mě velmi potěšil)...................
22. 11. 2009 | 20:27

Starý krokodýl napsal(a):

Chápal bych, že pan Hořejší je levicový vědec. Určitá logika v tom je. Levice má vyšší daně, víc vybere a přerozdělí. Na výzkum poskytne často více, nebo se nestará o výstupy z vědeckých ústavů. Chápu, že vědci chtějí autonomii, vědeckou svobodu. Potíž je, že tu jde o peníze druhých lidí. Nelze říci, chci svobodu, volnost. Vy ostatní mi do toho nemluvte, ale jen pořádně plaťte.
Co mě však zaráží, že prof. Hořejšímu nevadí Paroubkova "sociální demokracie". To je sociální demokracie už jen podle jména, ne fakticky. Paroubek dávno nasedl do vlaku komunismu a spojenectví s Ruskem. To by panu Hořejšímu mělo vadit. Komunismus ani Rusko neznamenaly velkorysé vydávání prostředků na vědu, ale naopak obrovské zásady státu a ideologie do vědy, naprostý konec vědecké volnosti. Vedle pavědy tu ovšem v Rusku existovali špičkoví vědci např. v oblasti matematiky, fyziky, letectví a raketové techniky. Zde bylo ale naprosto striktní zadání a tvrdá, kapitalistická, honba za jasným výsledkem. Ani náhodou vědecká svoboda, bádat, co nás zajímá a baví. Proto by pan Hořejší neměl Paroubkovce podporovat, chápal bych ovšem podporu Zemanovy nové partaje. Zeman, na rozdíl od Paroubka, je i člověk velmi vzdělaný a s rozhledem.
22. 11. 2009 | 20:29

Ladic napsal(a):

http://blog.aktualne.centru...
Asi by mi moc nevadilo, kdyby se dnešní v podstatě „neškodní“ komunisté dostali nejen do krajské, ale i třeba i ústřední vlády ..........
Autor: Václav Hořejší
22. 11. 2009 | 20:29

Ladic napsal(a):

To krokodýl.....pan Hořejší se projevuje těžce prokomunisticky a komunisty tahá zpět k moci právě paroubek....jak prosté, ale zároveň smutné...
22. 11. 2009 | 20:31

Starý krokodýl napsal(a):

to Ladic. Mám podobný dojem, i když takto jsem se to neodvážil vyslovit. Řada lidí se děsí, kolik bývalých estébáků, komunistických lampasáků, esenbáků atd. i dnes působí - ve vysokých funkcích. Obávám se, že totéž platí pro vš i ústavy AV. Nějaké humanitní obory, tam se ty rudé kádry vyházely, to bylo do očí bijící. Ale že je silná ideologizace vědy i v jiných oborech, právě např. v biologii, to dosti lidem nedošlo.
Pan Hořejší studoval myslím 3 roky za totality v USA na Harvardu. To mohl málokdo, zdaleka ne každý člen strany - mladý vědec, by měl tuto možnost, vůbec na Západ vyjet třeba jen nadovolenou. Natož studovat a navíc v USA a na jedné z nejprestižnějších škol. Chápu, že revoluci před 20 lety neoslavuje, ale píše něco o velké listopadové revoluci ... Inu, takovýchto sociálních demokratů je více. Ti na vš mi ale docela vadí.
22. 11. 2009 | 20:43

badtel napsal(a):

to Ladic,
prosím Vás co je na tom špatného, kdyby národ ve volbách po dvaceti letech opět volil komunisty a ti se podíleli na odstraňování marasmu (např. v tom financování vědy), který zde je?
Ta demokracie platí i pro KSČM, že ano. Pokud chcete zákony či diktaturou postupovat jinak (např. ji zrušit), pak ale nelze o demokracii mluvit, neníliž pravda .
22. 11. 2009 | 20:48

grőssling napsal(a):

Prof. Hořejší,
napíšu to jinak, vedení ČAV dělá špatně PR, protože má marketingovou koncepci, která je mimo tento reálný svět. Popíšu to krátce na příkladu. V roce 1995 jsem se poprvé služebně dostal do Barcelony. V první volné chvíli jsem hned metelil do muzea Miróa ( a taky za Gaudího baráky a na Picassovu výstavu ve starém městě). U vchodu do Miróovy expozice byla na zdi cedule se jmény barcelonských papalášů, kteří nějak muzeum podporují. Vrátil jsem se domů a náhodou potkal kamaráda šéfujícího krajské příspěvkové kulturní firmě. Pravil,“Ani nevíš jak je to ponižující, pořád žebrat o nějaké sponzorské dary“. Ptám se, „A co takhle nějaký výbor fandů Tvého muzea z vlivných lidí ve městě ? To myslíš, že si do toho nechám kecat kdejakým blbcem ?“ A bylo vymalováno.
Prostě je takový svět. Kolik má ČAV lobistů v parlamentu ? Kolik příznivců z řad mimo ČAV je uvedeno v minulé výroční zprávě ? Atd., atd., atd.. To jste fakt tak natvrdlí ? Pokud budete dělat PR jako Philip Morris, nebudete vědět co s penězi.
22. 11. 2009 | 21:01

SuP napsal(a):

Jemnický -
A vidíte že to jde....o:)

Apropos! Co se toho kýblu týká. Víte, že jsem už zapoměl, že dřív byly konické obráceně? Ale když s plným třískli o zem, dno vypadlo, voda vytekla, přestože ji kdovíjak daleko nesli. To nasere. Tak tu konicitu otočili. A tím zjistili, že se dají stohovat. U nás v hasičárně jsme je přestali používat sice taky už po válce, ale dlouho ještě patřily do tabulkového vybavení.
22. 11. 2009 | 21:08

SuP napsal(a):

Tedy patřila. Ta vědra. Plechová. Tabulková.
22. 11. 2009 | 21:09

SuP napsal(a):

badtel -
Marazmus...? Financování vědy vázne, protože nejsou peníze! Ne protože nejsou komunisti.
22. 11. 2009 | 21:11

Kritik napsal(a):

Autorovi: Jsme s Vámi!
22. 11. 2009 | 21:13

Petr napsal(a):

Zvítězí-li vaše oranžovorudá ČSSD,bude to mít katastofální důsledky pro celou naší ČR.S Paroubkem,Rathem,komunisty a Marťany ruku v ruce pod prapory revoluce tuhle zemi dobudem.To je Paroubkovo heslo.
22. 11. 2009 | 21:29

Martin napsal(a):

Pane Hořejší, až bude vláda ČSSD, jak si přejete, tak možná vy na tom budete dobře. Dobře jste ovšem na tom již i dnes, neboť většinu vašich názorů produkujete v době, kdy většina lidí pracuje. Co tedy pak dělate mimo vašich dedukcí ?
Nezlobte se, ale velká část mojich daní jde státu a ty se přerozdělují. Třeba k vám.
Ale ouha, vy z těch co nejsou v akademii dělate blbečky. Takže, když chete ČSSD, ať vam vaší práci platí voliči ČSSD.
Kdysi bylo zvykem, že vědecky názor a teorie vznikala na základě vědecké konfronrace. Vy jste ovsšem nositelem jediné vědecké pravdy a oponenty zesměšujete. Viz globalní oteplování, kde asi nejste moc kompetentní, ale vyjadřujete se.
Na co chcete peníze, na Váš plat a výzkum, který trávíte psaním blogu ? Znám jednu Vaší kolegyni, která tráví dny na fórech lide.cz :)) Na tohle mají jíz moje daně ?
22. 11. 2009 | 21:43

Martin J. napsal(a):

Vsichni, co Vas znaji vi, ze jste v dusi kovany komunista. Jen tady predstirate demokrata a cloveka s rozhledem. Pro vsechny doporucuji zjistit si informace na tohoto soudruha od lidi, kteri se s nim musi stykat.
22. 11. 2009 | 21:47

JC napsal(a):

Petr,
Nechci vám brát iluze, ale myslím, že co se splácení státního dluhu týká jsme už za "horizontem událostí" a vesele směřujeme k sešupu do "černé díry". Náš rozmařilý život na dluh si vyžereme všichni a nejřív to pocítí rozpočtová sféra.
útěchou nám může být, že v tom zdaleka nejsme sami. Týká se to jak EU tak USA i např.Japonska.
22. 11. 2009 | 21:51

Volte sysly napsal(a):

Zatracenej Napoleon... Podporovat Voltu a ještě jej jmenovat hrabětem?!
Taková hanebnost.

Posmrtně vrátit titul!!!!

Žalovat Francii i Itálii!

A to by v tom byl čert, abychom tu soudní válku nevyhráli. Nějaká melda z toho určo kápne.
Saša Lukašenko nám v tom třeba pomůže. ;)
Lepší 100 melounů na ruku, než miliarda vědců, to dá přeci rozum.
Mlask!
22. 11. 2009 | 22:09

jogín napsal(a):

Abych potěšil pár diskutérů, uvedu nějaké drby: Nová RVV byla už tajně jmenována, samozřejmě v ní není nikdo z Akademie ani z pražské UK. Přesně totéž platí o "12ti expertech pro reformu" na na MŠMT. Přece si ouřad svůj socializmus nedá rozvracet. Nechybí ovšem Matějů a podnikoví experti na vědu.
22. 11. 2009 | 22:15

medvěd napsal(a):

A ZVÍTĚZÍ-LI ČSSD BUDE TO KATASTROFA PRO CELOU NAŠÍ ZEMI.
22. 11. 2009 | 22:25

Jája napsal(a):

Voliči ODS vědu nechtějí, jsou totiž tupější část populace, která neví o vědě a výzkumu nic. Krást a podvádět se dá s titulem z Plzně, nebo i bez něj, jak nám ODS ukazuje. Proto ta nenávist modrých vůči vědě, výzkumu, kulruře, vůči všemu, z čeho okamžitě nekoukají prachy. Jó, Modrej Pták - Zloděják, všechno, co není modré a má jiný názor je komunizmus!!! Chudáci, kdyby tady tem socializmus nebyl, kde by jste byli? Program by nebyl, hesla by nebyla, co byste vyřvávali do éteru?
22. 11. 2009 | 22:38

Rumcajs napsal(a):

Jája:

Ještě jednou si to po sobě přečti a řekni mi prosím, jestli si opravdu myslíš, že tohle je schopný napsat inteligentní člověk ?
22. 11. 2009 | 22:58

Karel Boček napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

děkuji za článek, který popisuje, že Petr Matějů je v podstatě cirkumanálním akrobatem Mirka Topolánka, což vysvětluje mnohé...
22. 11. 2009 | 23:05

StandaT napsal(a):

"Chudáci, kdyby tady tem socializmus nebyl, kde by jste byli?"

My bychom dnes byli v normální, relativně slušné a prosperující zemi, jájo.
22. 11. 2009 | 23:09

WorldWidePimpaku napsal(a):

Pan profesor žuchl do louže zvané dualita. To by koneckonců nebylo ani tragické, ani vyjímečné, nebýt toho rozběhu, se kterým tam skočil.
Buďto anděl, nebo čert. Užitečné zvíře, nebo škodná. Částice, nebo vlnění. Seno, nebo sláma.
Pan profesor by se stejnou vehemencí mohl hájit (nebo hanit, to je nakonec jedno) třeba nějaký prací prášek.
To by mu (jeho výzkumnému týmu) celkem jistě vyneslo potřebnou měnu.
22. 11. 2009 | 23:19

Rumcajs napsal(a):

Čím to, že vědeckému světu udává tón nejliberálnější země světa ?

Čím to, že vědeckotechnická revoluce proběhla synchronně s buržoazní ?

Čím to, že nejvíce se dařilo objevům tam, kde kvetl a rostl průmysl ?

Čím to, že vědecké objevy se klubaly na svět, i když u koryt nebyli zrovna socani ?

Možná by nám profesor mohl ještě vysvětlit, co myslí zlatými časy pro AV za socanů.
Jestli tím myslí množství objevů či množství prošustrovaných peněz.

A taky bych se rád dozvěděl, na jakých projektech se přestalo pracovat a kůli kterým bychom mělit ronit krokodýlí slzy.
22. 11. 2009 | 23:26

JC napsal(a):

WorldWidePimpaku,
Nový tady ?
A hned napoprvé dobrý :-))
22. 11. 2009 | 23:32

Lena napsal(a):

JC:
ten nick, katerý jmenujete, nebudu ho opisovat, tu je pod stejnou IP jako jiný nick. Takže poprvé tu nebude ani náhodou:-).
22. 11. 2009 | 23:40

ZdeněkZdaražil napsal(a):

Právě jsem přišel na to , proč jsou všichni diskutéři tak politicky, agresivně zaujatí proti článku pana Hořejšího.
Je tomu proto, že na aktuálně cz je tento článek avizován podtitulem:
Zvítězí-li ve volbách ODS, bude to mít katastrofální důsledky pro českou vědu
No to se potom nemůžeme ničemu divit. každé kdo brouzdá po aktualně.cz, nebo se tam nějakým způsobem dostane, uvidí jen toto, klikne na příslušný odkaz, nejspíš si vůbec nepřečte, o čem článek je, a rovnou se pustí do "rudého bolševika"
Zajímalo by mne, kdo je odpovědý za zpodtitulování právě této věty? Vždyt muselo být jasné, co to způsobí. Ha, někdo je tady komouš, pojďme do něj... bohužel tento podtitulek je opravdu zcestný...je to jen vytržená věta, která radikalním nečtivým návštěvníkům internetu nedovolí nic jiného, než hloupě nadávat...
23. 11. 2009 | 00:11

Az kviz napsal(a):

To Horejsi:

(Ad:

Vaclav Horejsi napsal(a):
Jemnický:

"Většinou jsou u vědeckých koryt bývalí soudruzi a svazáci. U těch mikroskopů se jim sedět nechce."

No nevim, kolik ustavu AV jste v posledni dobe videl. Prijdte se podivat k nam (nebo na kterykoli ustav krcskeho arealu); vsadim se, ze se za tento vyrok omluvite...)"

Sedi tam a ne ze ne. Treba zastupce reditele UMG AV CR - to je ten ustav, kde Horejsi (=nekomunista) rediteluje, tak ten zastupce, jmenem Draber, byl znamy soudruh. Viz http://www.postreh.com/phpr... Dnes se prekabatil a tvari se jako kapitalista. Nadherny priklad. Ryba hnije od hlavy. Neni treba omluv.
23. 11. 2009 | 04:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Ladic:

Na oslovovani "soudruhu" jste zvykly z vasi stranicke bunky?

..
23. 11. 2009 | 07:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Starý krokodýl:

"Je tady zvláštní, že u nás je věda dosti odtržená od vš. Výzkum v akademii a vš jen výuka?? Tak to bylo za komunismu, v Americe daleko víc výzkumu se děje v rámci vš. Výzkum mají dělat špičkoví vědci a ti mají být vš učiteli."

Je videt, ze jste skutecne "odbornik".
Mel byste vedet, ze dnes se vic vyzkumu dela na VS nez na AV. Na AV se ale zase hodne "uci" - na nasem ustavu tvori tretinu osazenstva studenti, pracovnici meho ustavu zajistuji 27 semestralnich prednasek...

..
23. 11. 2009 | 07:28

vaclavhorejsi napsal(a):

grőssling:

"Kolik má ČAV lobistů v parlamentu ?"

Divil byste se, ale prave zde je AV velmi uspesna; detaily se nehodi rikat...

"To jste fakt tak natvrdlí ?"

Myslim, ze ani ne...

..
23. 11. 2009 | 07:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Az kviz:

Muj zminovany zastupce skutecne byl clenem strany (jako napr. soucasny premier Fischer, byvali vyznacni politici Kocarnik, Tosovsky, atd atd). Nikdy nikomu neuskodil, naopak pomohl.
Je to v kazdem pripade jeden z nejlepsich ceskych vedcu, s vynikajicim svetovym renome.

..
23. 11. 2009 | 07:41

Luba napsal(a):

Mezi lidské svobody patří i svoboda vyznání.

Je tedy zajímavé, že kdejaký zastánce svobod se snaží kádrovat lidi jiné víry. Zvláště charakteristické je to pro vyznavače kultu modrého ptáka.

Proč to, ptám se?

Jestli se za tím všelikým "antikomunismem" neskrývá hlavně vlastní názorová nejistota a povědomí o kolaboraci s bývalým režimem.

Režim komunistický byl shledán zločinným. Masa za plotem, navíc s informační bariérou cenzury, se dobře ovládá. Ještě v roce 1989, kdy "to prasklo" to vypadalo, že totalita KSČ zde bude "na věčné časy a nikdy jinak".

Proto se nelze divit, že lidé, nemuseli to být pouze kariéristé, ale zkrátka tací, kteří se snažili něco podstatného vykonat a zlepšit, se do nomenklaturního systému zapojili - volba to byla omezená a vynucovaná tlakem přímým a nepřímým.

Proč soudruzi z ODS nekritizují vězně nacistických lágrů, že se v nich nechali věznit přes to, že jich bylo početně nepoměrně více, než dozorců?

Členů KSČ bylo více než milión, ale kolik z nich tam bylo z přesvědčení? Kdo chtěl po čtyřiceti letech železnou pěstí proletariátu nabít držku proradným kapitálistům? Řekl bych, že nikdo. Tato víra snad neopustila jen Husáka, protože si musel nějak vnitřně vysvětlit, proč, ač levověrný, trpěl v kriminále.

Proto je hodně srandovní, když modroptáci, vesměs konformní s bývalým režimem, protože jinak to ani, mimo kotelnu, ulici a pastvinu dost dobře nešlo, nyní kritizují jiné za nedostatečné disidentství.
A dokonce jako hodnověrný důkaz předkládají seznamy vyděračské STB.

Jsem toho názoru, že KSČM a jiné strany, které se nominálně drží odkazu komunistů je třeba zakázat, protože to dlužíme obětem totality.
Dalším důvodem je, že tím podstatně ubude munice rádobypravicovým blbům.
23. 11. 2009 | 08:09

J.O. napsal(a):

Oni si za to vědci mohou také trochu sami. Kdyby naivně nepřitakávali pravicovým moudrům o zvýhodňování schopných, tak by situace mohla vypadat trochu jinak, protože určitý vliv na veřejné mínění mají.
Teď možná budou muset jen vzít na vědomí, že skutečná definice oněch schopností je krapet jiná než si představovali.
23. 11. 2009 | 08:13

Frank napsal(a):

Pane Horejsi, problem je, ze jste aktivni pouze pokud jde o penize pro vedu. Kdybychom v korupci predstihli Rusko, tak by Vam to nevadilo, pokud by bylo dost penez na vedu. Jeste byste tu vladu chvalil.

Penize by to vedy jiste jit mely. Transparetne, efektivne. Stejne tak do skolstvi, zdravotnictvi atd.

Dokazete zajistit, ze by se ty penize dostali ke kvalitnim vedcum, ucitelum, lekarum a ti nekvalitni by byli vymeneni??

Pokud ano, vstupte do politiky a neschovavejte se za vedu!
23. 11. 2009 | 08:15

ll napsal(a):

Chce to slastné doby reálného socialismu; nejen pro vědu, ale např. i pro film či "umění" všeobecně.
23. 11. 2009 | 08:16

JPoznání napsal(a):

Vážený pane profesore, plně s vámi souhlasím a dodávám, že jste živoucím důkazem toho, že inteligence má k ods skutečně hodně daleko.
23. 11. 2009 | 08:33

JC napsal(a):

Lena,
A kdo to tedy je ?
Sorry, ale já IP-čka nestuduji.
23. 11. 2009 | 08:34

Ford napsal(a):

A v čem je soudruzi výzkumníci problém? Ne přece jste vyzkoumali potřebné věci za které pracující vám rádi zaplatí. Nebo že by jste vyzkoumali, tak leda kokyno a tudíž nikdo nemá pochopení pro vaši věc.
23. 11. 2009 | 09:58

Viola napsal(a):

Já bych měla jen technickou

k panu profesorovi
ohledně modlení

Modlitba by měla být pozitivní. Modlit se k něčemu, aby se to stalo a ne nestalo. Modlitby bývají vyslyšeny, když jsou bohulibé, většinou neslyší, když někdo prosí o peníze, nebo dokonce prosí o hlavní výhru.
23. 11. 2009 | 10:39

jogín napsal(a):

Podle zdroje z ministerstva právě Matějů letos v létě prosadil, aby pokračování projektu Reformy terciárního vzdělávání místo něj vedl docent Jakub Fischer, proděkan fakulty informatiky Vysoké školy ekonomické a syn úřednického premiéra Jana Fischera. http://ekonom.ihned.cz/c4-1...

Čímž si Matějů šikovně rozšířil portfolio svých politických ochránců.
23. 11. 2009 | 10:49

WorldWidePimpaku napsal(a):

Lena: dívat se jednomu hned na IP, není v tom jistý sexismus?
JC: byl tam i í-mejl.
23. 11. 2009 | 10:54

Pozorovatel napsal(a):

Doufám, že snad naše věda tyhle všechny nesmysle co s ní chtějí provést nějak nakonec přežije, ale opravdu mně to děsí, když i takové kapacity jako Grygar se bouří, jde do tuhého ... snad neskončíme za 20let jako černá díra v níž se topí peníze plná blbců
23. 11. 2009 | 10:56

Radim Líčeník napsal(a):

Nemýlím-li se, tak jsi pozapomněl na jednoho z nejcitovanějších českých vědců pan Frolíka, výrobce zdravotnických postelí Linet.

Je to smutné, když naší krásné zemi vládnou čarodějové 4. kategorie. Bohužel zásobárna elit se vyčerpala, tak je snad i dobře, že můžeme v případě nouze sáhnout po rezervách se stranickou knížkou z 80. let.
23. 11. 2009 | 11:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Radim Líčeník:

Frolika si prave docela vazim, protoze ze na rozdil od tech ostatnich "vyvojaru" v Rade opravdu neco dokazal. A myslim, ze i k AV a vede se v Rade choval OK, aspon jsem to slysel...

..
23. 11. 2009 | 12:02

Matylda napsal(a):

Pane profesore, jako pravidelná čtenářka vašich článků a diskuzí k nim, ve většině případů trapných,si myslím, že je pod vaší úroveň na některé vůbec reagovat. Jsou to totiž pouze nenávistné bláboly, se kterými nemá význam diskutovat. Jejich autorům vlastně ani o diskuzi nejde, protože v nich chybí věcnost.(Omlouvám se, že radím, ale v Sovětském svazu jsem byla a šedesát mi bylo už hodně dávno.)
23. 11. 2009 | 13:35

rostislav napsal(a):

Na jedné straně profesor, který něco znamená a reprezentuje jednu z klíčových sfér, vedle kultury, umění, a společného dědictví (lidského i přírodního) - VĚDU.

Na straně druhé se vždy někdo najde - zde, krom většiny chápajících, i pár anonymních nicek, které se realizují vyřváváním "Ty ty ty" na pana profesora.

Jinak jejich výlevy interpretovat ani nelze. Možná někteří postrádají důležitou vlastnost v diskusi a úmyslu býti pochopen (aneb sebereflexi). Avšak mohou se zaklínat jak chtějí, ale dobrým, či užitečným úmyslem jejich primitivní štěkání nepůsobí ani trochu.
Neboli v době krize je zajisté na místě citlivě(!) reformovat a zprůhlednit i tento sektor - nikoliv kvůli penězům, ale především za cílem POMOCI tomuto sektoru. Z mnoha důvodů, neméně i z důvodu krizím předcházet (kdo se nad touto větou trochu zamyslí, pochopí určité souvislosti. Obzvlášť bojovníci proti jednoduchým řešením a populismu...). K tomu je ovšem jednak přistupovat (opakuji) velmi citlivě (s ohledem na klíčovost vědy) a jednak svoje vize nejen pečlivě zvážit, nýbrž je i KONZULTOVAT s představiteli této sféry. V inteligentním dialogu a objektivní analýze uzná nedostatky každý kultivovaný a zodpovědný člověk. Přičemž chyby a nedostatky jsou věcí přirozenou, které se vyskytují vždy a všude a je zkrátka třeba je neustále napravovat. Bezchybné je snad jedině Království nebeské.

Nazývá-li někdo odebrání drtivého procenta rozpočtu, bez jakékoli konzultace a komunikace s představiteli tohoto sektoru, a přihráním této částky kamarádíčkům v průmyslu, citlivou a promyšlenou reformou, ba dokonce pomocí, může směle kandidovat na titul blba století.

Kdo nechápe zásadní význam vědy i v první větě jmenovaných oblastí, tomu není rady, tudíž ani pomoci. Omezuje-li se podobný jedinec na triviální útoky na představitele vědy, aby dal průchod svým frustracím, pak lze podobné individuum jedině politovat. A popřát mu, aby jednoho krásného dne na svou hloupost sám nedoplatil.
23. 11. 2009 | 13:53

Zdenek Zadražil napsal(a):

Rostislave,

díky!
naprosto souhlasím.
23. 11. 2009 | 14:06

Luba napsal(a):

rostislav
to napsal hezky.

Vědci jsou lidé chybující, ale jen skutečný mudřec mezi nimi to přizná.

Jsou ale tací, na něž sedí rčení pana Ortegy y Gasseta, kterého blbci z ODS označují za "klasika liberálního konzervatismu", čímž chtěli delikátně naznačit, že jeho dílo bylo zneužito k politikaření panem Klausem.

Ortega píše: ""Specialista" v politice, v umění, ve společenských otázkách i v ostatních vědních oborech zaujímá stanoviska primitivní, stanoviska omezenečkova, ale zaujme je energicky a nadutě, aniž by si připouštěl, v tom je ten paradox, mínění specialistů těchto oborů. Tím, že ho společnost specializovala, učinila ho hermetickým a spokojeným ve své omezenosti, tento vnitřní pocit moci ho však pudí k tomu, aby se snažil nabýt vrchu i mimo svou specializaci."

Na jiném místě "Vzpoury davů" pak uvádí, že býti levicovým či pravicovým neznamená nic jiného, než jistý způsob mravního ochrnutí.

Jsou tedy vědci, kteří mohou být občanům vzorem poctivosti a mravnosti, a "vědci", kteří byli akademickou obcí uznáni vzdělavatelnými, leč šance ke zmoudření nevyužili.
Pro neumětely je daleko důležitější jistá moc nad lidmi, kterou vyšší společenské postavení otitulovaným přináší.
23. 11. 2009 | 16:13

Imhotep napsal(a):

rostislav:

Cituji:

"Na jedné straně profesor, který něco znamená a reprezentuje jednu z klíčových sfér, vedle kultury, umění, a společného dědictví (lidského i přírodního) - VĚDU.

Na straně druhé se vždy někdo najde - zde, krom většiny chápajících, i pár anonymních nicek, které se realizují vyřváváním "Ty ty ty" na pana profesora."

Tak to mi něco připomíná. Na jedné straně vyvolená rasa a na druhé straně povykující židé (napsal bych to v dobovém kontextu, ale to by mi bylo vymáznuto)...tak nějak to tenktát bylo.

Jinak, milý rostislave, pan profesor nenabízí žádnou představu řešení financování vědy. Tedy krom volebního vítězství ČSSD. pokud máte trochu ponětí o státních financích, pak Vám musí být jasné, že brzy bude tzv. věda řešit složitější problémy.
23. 11. 2009 | 16:27

max napsal(a):

to autor:
Dobrý den. Bohužel jste mi včera neodpověděl, jen jste mi naznačil,že jste měl na mysli jinou vládu. Ale v tom případě, pokud vám tak vadí dotace státu (daňových poplatníků) soukromým průmyslovým podnikům, mám dotaz : co říkáte na šrotovné prosazované ČSSD? Jeho výše by postačila na dofinancování vědy a výzkumu. Stejně tak i tzv. 13.důchody. Proč neprotestujete proti zbytečnému plýtvání peněz z rozpočtu a jeho současné špatné struktuře,kde mandatorní výdaje (povinné) činí přes 80% a rostou. Zde je totiž zakopaný pes a největší podíl na tom měly právě vámi chválené "skvělé" vlády ČSSD. Mělo by to více logiky. Proč neprosazujete svoji vizi reformy? Nebo je to celé (tento váš blog) o jakési úlitbě jedné politické straně za budoucí přihození peněz (na to již jsem se také jednou ptal)?
Jinak vám i nám přeji tak silnou vládu,která nebude ani pod tlakem lobbyistů z AV nebo automobilového průmyslu (nebo ČEZu),ale bude především pod tlakem daňových poplatníků (tedy nikoli těch kdo z daní čerpají,ale těch,kdo daně platí). Myslím,že v tom případě by mělo na smysluplný a efektivní výzkum a vědu být peněz dost. Ve všech skutečně vyspělých státech se totiž jedná o mimořádně efektivně vynaložené prostředky.
23. 11. 2009 | 16:48

Vaclav Horejsi napsal(a):

max:

Pokud vim, CSSD uz srotovne nepodporuje.
Rozpakuji se ovsem kritizovat "rozhazovani" navysovanim duchodu - duchodci na tom rozhodne nejsou moc dobre...
Nekdy mam pocit, ze lide jako vy i tu soucasnou "vysi" duchodu povazuji za rozmarile rozhazovani.
Naprotitomu jsem vsemi deseti pro zruseni rovne dane a znovuzavedeni vyssiho zdaneni vyssich prijmu.
Nemel bych nic ani proti zvyseni DPH.

..
23. 11. 2009 | 19:59

Zdeněk Zadražil napsal(a):

Imhotep:
Jasně, mohl bys třeba přirovnat vědce k nacistům:)
Dále pokud vím, hovoří se tu o přesunu peněz z AV do "průmyslového sektoru" - řešení - toto nedělat:)
23. 11. 2009 | 21:06

Imhotep napsal(a):

Zdeněk Zadražil:

No tak pokud vím, nacisté si na vědu potrpěli a drtivá většina německých vědců jim šla dost ochotně na ruku.
Tak o tom rádi hovoří Grygar s Hořejším. problém je mnohem hlubší. Moloch AV potřebuje pořádný audit a skutečnou reformu financování.
23. 11. 2009 | 21:36

jogín napsal(a):

Zdejší kritici autora prostě nechápou, že objevování věcí neznámých se nedá naplánovat. Spousta velice výnosných objevů vznikla oklikou, při sledování něčeho jiného. Horování pro praktické výsledky mě připadá jako výkřik lempla- mě nezajímá, jak budík funguje, já ho potřebuju spravit! Takže si počíná systematicky, klepe s ním o stůl, ohřeje ho, dva dny ho nechá stát vzhůru nohama- a ten sajrajt nejde a nejde.
23. 11. 2009 | 21:47

jogín napsal(a):

Tak tedy skutečný případ. Vypěstujeme si nový zub, prostě vyvrtáme díru do čelisti a zasadíme semínko. Fazoli, konopí nebo povíjnici divotvotnou? Kupodivu je potřeba nejdřív vědět, jak zub vzniká, co jsou buňky epitelu a mezenchymu, kde jsou a jak je poznáme. A taky mít vědomosti o mediích k pěstování buněk, znát typy mezibuněčných bílkovin a spousty dalších věcí. Až vám za pět let zubař semínko zasadí a zinkasuje vás o čtvrt milionu, zkonstatujete, že je to frajer a peníze si zaslouží. Ne jako ti pitomci, co se bavili buňkami, medii, mezibuněčnou hmotou a podobnými nesmysly. Co na tom, že o regeneraci a buňkách nic neví a že mu příslušné semínko udělala laboratoř, co zkopírovala popsané postupy. Malinko to připomíná komunisty, pro které měl zásluhy jenom dělník.
23. 11. 2009 | 22:27

Zdeněk Zadražil napsal(a):

Imhotep:
ano, a to je důvod přirovnání vědců k nacistům...směšné

jogín:
"zub a zubář" - perfektní:)
23. 11. 2009 | 23:59

Imhotep napsal(a):

Zdeněk Zadražil:

Dobře si přečtěte, jak to přirovnání vzniklo. Ne všechny vědce, ale ty elitáře, které tu vymezil rostislav.
24. 11. 2009 | 07:35

jogín napsal(a):

Imenhotep: Japonská parta, která vypěstovala první stoličku, by si ani nešktla, kdyby jí tisíce biologů a chemiků nenasbíralo potřebné informace o úplně nevýdělečných nesmyslech. Jak víte, kdo je elitář , když jste nečetl jejich publikace a když nevíte, o čem jsou? Před lety znamenala leukemie rozsudek smrti. Dneska je vyléčeno 90% pacientů. Je to především díky znalosti membránových bílkovin bílých krvinek včetně poznání, jak se diferencují- a zrovna tady si získal Hořejší jméno. Bez informací, které vedou k objevům a nic než poznání nepřinášejí, žádné výnosné aplikace nebudou.
24. 11. 2009 | 09:58

Imhotep napsal(a):

jogín:

Začněme základní otázkou: Kde je příčina mnoha nemocí, které potom tak slavně léčíme? Zažil jsem komický výstup jednoho onkologa, který se v hlubokých 90. letech kasal, jak je to naše zdravotnictví vyspělé a jedinečné, že např. domorodé kmeny z Afriky jenom žasnou. Odpověděl mu člověk, který u některých těchto kmenů pobýval a sdělil panu onkologovi, že tyto kmeny skutečně takové zdravotnictví nemají, ale taky, že ho prostě nepotřebují, protože mnoho našich problematických chorob nemají. Ty se u nich dostavují úměrně jejich přechodem k "civilizovanému" způsobu životu.

Ono zničit vodní zdroje, zamořit vzduch, pěstovat chemické potraviny, podceňovat prevenci ... to má svoje následky.

Mimochodem, jako jogín byste měl vědět něco o dechu a jak ho využít k vlastnímu léčení.
24. 11. 2009 | 10:08

Imhotep napsal(a):

jogín:

A zcela na okraj, státní finanční letadlo asi brzy dolétá: http://domaci.ihned.cz/c1-3... - a pak bude spoustě lidem jedno, co se vyzkoumalo, protože se k tomu stejně nedostanou.
24. 11. 2009 | 10:36

jogín napsal(a):

Imhotep: Když se trochu zorientujete v molekulárce, zjistíte, že s příčinami to není tak jednoduché. Třeba u diabetu 2 byly zjištěny čtyři defekty genů, které ho působí- a dohromady představují asi 2 % všech případů. Čili diabetes 2 ja sbírka mnoha chorob s různými příčinami, které mají velmi podobné výsledky. Džungle regulací organizmů je mnohem větší, než si laici představují- je známo asi 10000 regulačních genů, kolikpak může být jejich vzájemných interakcí? U dvojic genů to vychází na 100 milionů, jenže často spolupracuje genů několik, vytvářejí sítě a do toho se motají ještě metabolické regulace přes nízkomolekulární signály. Samozřejmě známe jen zlomek všeho. Navrch normální člověk dostane pilulku, která většinou funguje aspoň zčásti a o spletitých cestách k ní nemá ani tušení. V šedesátce třeba oceníte inhibitor hydroxylázy testosteronu, který vám ušetří zatraceně bolestivou operaci prostaty a nedočkáte se karcinomu, který zabil mé dva spolužáky. Nebo vaše manželka konečně otěhotní po několika potratech, když jí budou píchat heparin. Problém je, že často ani lékaři netuší, jak lék funguje a pro běžného smrtelníka jsou i značné úspěchy úplně neviditelné. A nezapomeňte, že hledat neznámé není sranda a neznámého je moc. Jenže musíme nejdřív vědět, jak organizmus funguje, než můžeme najít cestu k nějaké opravě. Je to úplně stejné jako u zmíněného budíku.
24. 11. 2009 | 12:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

No ja tedy slysim od evropskych lekaru naprosto odlisne (primo HROZNE) zpravy o zdravotnim stavu obyvatelstva malo civilizovanych zemi (priserne infekce, parazitarni nemoci, podvyziva...).
Vase bagatelizace vysledku moderni mediciny a naivni velebeni "stastnych divochu" mi pripada jako neuveritelne rouhani...
At zije moderni civilizace!
Divim se vam, ze se tedy z te hrozne civilizace neodstehujete nekam do rovnikoveho pralesa nebo sibirske tajgy...

..
24. 11. 2009 | 12:17

IMHO napsal(a):

Imhotep - jj, vám to pálí. Rostislav se zmíní o klíčovosti vědeckého sektoru a vy tu spustíte tirádu o nacistech a křovácích.
Kdepak Řebíček s jeho kšeftíky, a další podobné kreatury z politiky a šedé ekonomiky, s jejich miliardovými tunely: největším problémem ČR je přece AV!
Jsme to ale koumáci, když politikům vše odkývneme a pustíme se místo toho do vědců! Jsou to ale hovádka elitářská a vykutálená, no ne?

Btw, křováci možná netrpí obezitou, rakovinou či cukrovkou, ale např. taková veterinární kontrola či hygienici u nich v praxi nejsou zavedeni.
Tudíž přítomnost parazitů a bakterií a boj proti nim jaksi nemohou ovlivnit, na rozdíl od nás, kteří máme přeci jen o poznání větší možnost volby, chceme-li se vyhnout „našim“ civilizačním nemocem (zda žít v zamořené oblasti, stresovat se, chlastat, kouřit a cpát se bůčkem s tlačenkou).
24. 11. 2009 | 12:19

Imhotep napsal(a):

vaclavhorejsi:

Samozřejmě. Ty zprávy jsou z oblastí, kde už naše civilizace blahodárně zasáhla. Ostatně, na co zahynula velká část indiánské populace? Na zavlečené infekce. A zcela na okraj, profesore, kam směřují mnohé výpravy farmaceutických firem a odborníků? Do pralesa, profesore, do pralesa za znalostmi přírody místních kmenů. Existuje kniha "Myšlení přírodních národů" od Léviho-Strausse, kde se o tom v začátku hodně píše.

"At zije moderni civilizace!" Ale ano, ať žije, ale jenom prosím už ne na dluh a za cenu devastace přírody.

Víte, profesore, narodil jsem se v Čechách a líbí se mi tu. Svůj "prales" jsem si tedy vytvořil zde a z výdobytků civilizace používám jen to, co k něčemu je - např. počítač pro rychlejší komunikaci, byť znám jeho důsledky na lidské zdraví.
24. 11. 2009 | 13:04

Imhotep napsal(a):

IMHO:

Hluboce se mýlíte. Klíčový sektor se nazývá zemědělství. Jak by řekl můj dědeček: "Z chleba umí hovno udělat každý. Ale z hovna chléb umí udělat jen zemědělec." (Pan
Stejskal promine to slovo :) )
Tak to je Váš první omyl.
Mezi nídou politickou a akademickou je spojitost, což se nedávno ukázalo dost zřetelně, takže to nestavte do protikladu.
To je Váš druhý omyl.
O křovácích víte houby.
To je Váš třetí omyl.

A to je tak asi vše.
24. 11. 2009 | 13:12

Imhotep napsal(a):

jogín:

Se vším, co jste napsal, mohu klidně souhlasit. Právě proto doporučuji především hlubokou pokoru při tom bádání a po svých zkušenost mohu jen doporučit věnovat velkou pozornost znalostem našich předků.
24. 11. 2009 | 13:18

Englishman napsal(a):

Václav Hořejší:

"Chapu, ze vam se to muze zdat OK, ale mel byste zase chapat, ze jini maji jiny nazor."

Já samozřejmě chápu, že jiní mají jiný názor - o tom a o ničem jiném jsou moje příspěvky pod vaším blogem. Vědci z AV mají jenden názor, ale legitimní je i úplně jiný.

Jinak pevně doufám, že většina ústavů AV má k vědecké poctivosti poněkud blíže než Climate Research Unit at the University of East Anglia. Uniklé dokumenty o manipulacích s globálním oteplováním jsou pro nás, kteří od začátku tvrdíme, že se jedná o podvod, skutečnou lahůdkou :-)

Už delší dobu tvrdím, že budoucí odhalení podvodu s globálním oteplováním otřese důvěrou ve VŠECHNY přírodní vědy na hodě dlouhou dobu. A vzhledem k tomu, že věda je vesměs placena daňovými poplatníky, platí přímá úměrnost: čím méně důvěry, tím méně peněz.
24. 11. 2009 | 14:26

Imhotep napsal(a):

Englishman:

Ten únik je skutečně pozoruhodný. Jenom bych byl opatrný při jeho hodnocení, protože z USA zase přicházejí signály, že se data upravovala podle vůle Bushe.
24. 11. 2009 | 15:02

max napsal(a):

to autor:
"Nekdy mam pocit, ze lide jako vy i tu soucasnou "vysi" duchodu povazuji za rozmarile rozhazovani."
Mohu se vás zeptat,jak jste na tuto myšlenku přišel? Mám začít vůči vám též nálepkovat a značkovat? Myslím,že to nemáte zapotřebí.
Za rozhazování považuji tzv. 13.důchod z "peněz ČEZu",protože to je jen účetní trik a v současné době tato země na to prostě nemá. Nedělejte ze mě asociála. Asociální je dle mého názoru naopak žití na dluh,byť to někomu tak nemusí připadat.
To,že se ČSSD momentálně ke šrotovnému nehlásí neznamená,že to nebude zítra jinak - viz kauza předčasných voleb a obrat Jiřího Paroubka o 180st. během jednoho dne.
Co se týče tzv. rovné daně - zaměstnanci s příjmem cca do 10tis.Kč dnes neplatí daně žádné, pak je zde systém různých odpočtů,atd.,takže se dá jen obtížně hovořit o rovné dani, pokud máte na mysli daně přímé. U nepřímých daní to neplatí vůbec.
Progresivní zdanění příjmů fyzických osob a zaměstnanců považuji v dnešní době za rozumné,ale mělo by být možná časově omezené a hlavně vyvážené. Ale málokdo ví (pod tíhou propagandy ČSSD),že zavedení progresivního zdanění přinese (u příjmů nad 100t.Kč) 2-4mld.Kč maxim. Někteří hovoří spíše o spodní hranici,protože se to bude prostě obcházet,takže to schodek rozpočtu ve výši 165mld.Kč nezachrání. Je to jen vějička a odpoutání pozornosti jinam. Bez řešení (nepříjemného) struktury a výše mandatorních výdajů se schodek rozpočtu snížit nedá,to snad dnes již chápe i vedení ČSSD (bohužel to však nemůže svým voličům říkat nahlas), zdroje již totiž nejsou.
Ale znovu a naposled : tento váš blog je zpolitizovaný,agitační a v kontextu ostatních patří k těm nejhorším. To je můj názor.
Jinak vám přeji hezký večer a příště více štěstí.
24. 11. 2009 | 17:39

Jemnický napsal(a):

Imnotep

Váš dědeček u mně zabodoval. Asi proto naši zemědělci dostávají od státu to hovno. Však oni si s ním nějak poradí. Jen aby si neřekli: "Hovno dostáváme tak tady ho máte nazpátek".
K těm křovákům. Velmi si jich vážím, úchvatné přizpůsobení přírodním podmínkám a existenční minimalismus, stejně jako Inuité.
Každý žijeme ve své divočině, oni donedávna v přírodní, my v civilizační.
Nabídka profesora na návrat do buše je nesmyslná, není už volná buš, není se vrátit kam a člověk z civilizace by to asi nepřežil.

S pozdravem,

Jemnický
24. 11. 2009 | 18:37

Jemnický napsal(a):

Imhotep

Opravuji překlep

Jemnický
24. 11. 2009 | 18:38

Ara napsal(a):

Englishman:

Čeho se ten avizovaný "velký podvod s globálním oteplováním" týká? Jako že vůbec neexistuje, anebo že je způsobeno jinou příčinou, než je obvykle uváděný CO2?
26. 11. 2009 | 09:28

buldatra napsal(a):

Doufám v skrytu duše, že oteplování bude ve skutečnosti ještě vydatnější, než oteplovači slibují.

Kysličník sem, kysličník tam. Čím víc ho bude, tím lépe porostou na mé zahradě banánovníky, jejichž výsadbu plánuji a to ihned jak se konečně řádně oteplí.

Jen doufám, že má Englishman nepřesné informace.
Kysličníku zdar! A uhličitému zvlášť!
26. 11. 2009 | 13:55

Imhotep napsal(a):

buldatra:

Někteří se spíš těší na ayahuascu.
26. 11. 2009 | 14:38

Nosotonda napsal(a):

Engli, Imho, Jemni!
Klucí, jste bezvadní. Nevím koho pochválit dřív nebo abych na někoho nezapomenul. Akademici si ve své pýše domýšlí, že je jejich ten zbytek světa, co jim ponechají generálové, sportovci a politici.
Jeden proslulý universitní profesor, kandidát Nobelovy ceny, slavný v celém světě, si jednou vyšel na břeh jezera.
U břehu uviděl rybáře s bárkou, a protože se mu zachtělo projet se po jezeře, požádal rybáře, aby ho na své bárce svezl. Rybář souhlasil a profesor nastoupil do loďky. Když už byli dost daleko od břehu, profesor se začal rybáře vyptávat. „Znáš dějiny?
„Ne.“
„Pak je čtvrtina tvého života ztracená. Znáš astronomii?“ „Ne.“
„Pak dvě čtvrtiny tvého života jsou ztraceny. Znáš filosofii?“
„Ne“ „Pak jsou tedy ztracené tři čtvrtiny tvého života.“
V tom okamžiku se zvedla strašná bouře. S bárkou uprostřed jezera si vítr a vlny pohrávaly jako s ořechovou skořápkou. Rybář se obrátil na profesora a snažil se překřičet řev větru. „Umíte plavat?“
„Ne,“ odpověděl profesor.
„Pak je ovšem celý váš život ztracený.“
26. 11. 2009 | 18:24

Englishman napsal(a):

Ara:
Podvod s globáním oteplováním je zcela evidentní. Neustále jsme masírováni "vědeckými" předpověďmi globálního oteplování nebo (jak se dnes díky evidentnímu rozporu teorie se skutečností raději říká) globální změny klimatu.

Problém je ale v tom, že předpověď klimatu NENÍ PŘEDMĚTEM ŽÁDNÉ VĚDY. Není tomu tak proto, že by se vědcům nechtělo vědecky klima předpovídat (pravý opak je pravdou), ale proto, že dnes prostě nelze na vývoj klimatu aplikovat vědeckou metodu přírodních věd. Abychom to mohi udělat, musíme si počkat pár milionů let a během nich sbírat ostrá data.

Vědci obvykle nejsou svým založením úplní podvodníci a proto se snaží v případě vývoje klimatu sbírat data z minulosti, tedy ze současného pozorování (například historických sedimentů, hstorického ledu atd) usuzovat na historická data. Platnost těchto historických dat ale závisí bez výjimky na neověřitelných předpokladech a není proto možné na nich vystavět vědeckou hypotézu v pravém smyslu.

Takže ještě jednou a stručně: předpověď klimatu není a nemůže být vědou, je pouze předstíráním vědy.

Fakt, že mnozí zastánci globálního oteplování z řad vědecké obce používají proti svým oponentům mocenské nástroje a že odmítají vydávat ostrá nezpracovaná data, jen dokresluje, že si dotýční jsou svého podvodného jednání vědomi.

Ti poctivější zastánci teorie globálního oteplování říkají něco ve smyslu: Ano, víme, že naše tvrzení není skutečnou vědeckou hypotézou, ale nemáme čas sbírat miliony let data a náš výzkum (resp. jeho výsledek) je lepší než nic. Tento názor tu jednou v diskuzi se mnu prezentoval i Václav Hořejší. Obdobný argument ale mohl používat například středověký badatel, snažící se odhalit vlastnosti succuba.
27. 11. 2009 | 08:05

buldatra napsal(a):

Stejně si myslím, že hokejkový graf krásně symbolizuje ten hokej, který z globálního oteplování má nečesaná nemytá veřejnost v hlavách.
Nedej bože, aby se ochladilo.
27. 11. 2009 | 09:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Englishman:

Jaka fakta by vas presvedcila? O kolik by musela rekneme za 50 let stoupnout prumerna teplota, o kolik by musela stoupnout hladina oceanu, abyste uznal, ze zmena klimatu je realna? Nebo byste nadale pozadoval data za "miliony let"?

..
27. 11. 2009 | 13:56

Nemo napsal(a):

Tak takovou kupu nesmyslu, co naprodukoval Englishman v jedinem prispevku (27.11.2009 08:05:52) jsem tady uz dost dlouho nevidel. Takze pro upresneni:

1) Klimatologickymi zmenami se zabyva klimatologie, ktera je podobne jako vsechny ostatni prirodni vedy (s vyjimkou teoreticke fyziky) znacne nepresna.

2) V historie zemekoule byla jak ruzna obdobi “ochlazovani” tak i “oteplovani” a vedeckych dukazu (prevazne z ruznych detailnich geologickych studii) pro existence techto obdobi je cela rada.

3) Vyrok “Abychom to mohi udělat, musíme si počkat pár milionů let a během nich sbírat ostrá data” je takova hovadina, ze analyzovat ji by bylo pouhe plytvani casem.

4) Pouze totalni idiot ignorujici fakta muze tvrdit, ze zemekoule se v soucasne dobe neotepluje a led na polech netaje (viz napr. – https://www.youtube.com/watc...).

5) Samozrejme otazkou je, do jake miry je toto oteplovani “irreversibilni” a jake faktory k nemu prispivaji. Nazoru v techto oblastech je mnoho a jejich (i pomerne povrchni) rozbor by vyzadoval znacne mnozstvi casu a (od ctenaru tohoto blogu) detailni znalost nekterych oblasti fyziky, chemie a geologie, a proto presahuje ramec tohoto blogu.
27. 11. 2009 | 18:19

Englishman napsal(a):

Václav Hořejší:

Jaká fakta by mě přesvědčila? Nerozumím otázce. Přesvědčila o čem?

Fakta mne mohou přesvědčit o tom, že se globální klima otepluje nebo ochlazuje, ale žádná fakta mne asi nepřesvědčí o tom, že předpovídání těchto změn je vědou. Vědeckou metodou přírodních věd je empirická indukce. Není jí ani spekulace, ani indukce z dat závislých na neověřitelných předpokladech. Vy to přece víte mnohem lépe než já.

Nemo:

Pokud považujete přírodní vědy (s výjimkou teoretické fyziky) za značně nepřesné, pak pevně doufám, že nejste přírodovědcem. Bylo by to vskutku politováníhodné.

Váš bod 2) nijak nesouvisí s tématem a doufám, že mi neposouváte, že ho popírám.

Bod 3) je jen ubohá řečnická figura, na kterou nelze racionálně reagovat, tudíž se o to nebudu ani pokoušet.

Zajímavý je abod 4) - je to naprosto typická ukázka demagogie z nižší cenové skupiny. Nikde jsem o ledu na pólech nenapsal ani slovo, podsouváte mi tvrzení, které dle vás může pronést jen totální idiot, a vyvracíte ho neplatným argumentem - grafickým znázorněním POLOVINY subjektu a končícím v MINULOSTI, přestože tím chcete doložit SOUČASNOST. Fakt, že vaše tvrzení (jehož opak považujete za idiotský) je shodou okolností asi nepravdívé (platí jen pro Arktidu a pravděpodobně jen do minulého roku), je už jen nepříliš podstatný kolorit.

Bod 5) je zase zcela mimo téma.

Přeji dobrý den.
28. 11. 2009 | 00:22

Nemo napsal(a):

Englishman:

27.11.2009 18:19:36
28. 11. 2009 | 04:08

rm napsal(a):

28. 11. 2009 | 14:55

vaclavhorejsi napsal(a):

rm:

Vas odkaz je pekna BLBOST.

..
28. 11. 2009 | 17:23

Jura napsal(a):

Václav Hořejší:
Dosavadnimi cleny RVVI za AV byli P.Vlasak a V.Nekvasil. Ti samozrejme vzdy hlasovali proti tem silenostem, ale byli prehlasovani.
P.mateju je sice ze Sociologickeho ustavu, ale soucasne take z nekolika jinych instituci. Zajmy AV ale ROZHODNE nezastupuje. Ma na AV uz cca 12 let z osobnich duvodu "pifku" a myslim, ze to, co rikal p. Rybensky, je pravda.

Petre Matějů je skutečně velmi negativní figurou na území vědy a VŠ. Je ředitelem Grantové agentury ČR, kde zavedl zcela nepúrůhledné praktikjy hodnocení a jmenování členů panelů a jejich předsedů. I o obsazení tohoto místa a míst podobných by se měla vést dikuse. Kým, proč jak byl zrovna on na toto místo dosazen? Neměla by to být otázka veřejně kontrolované soutěže? Utápí se ve svých vizionářských podnicích (Bílá kniha), které chce "na silu" převádět do praxe. Ano, i tento člověk - společně s M. Blažkou - by měl opustir své úřady, kterých má asi 10-15. Akademie věd se ho bohužel nedokázala zbavit, takže - i za její peníze má teď šanci ji poškozovat. Paradox!
30. 11. 2009 | 09:17

Anup1 napsal(a):

V.Hořejší:

To,co je na odkazu od rm,(29.11.,14.55),není vůbec blbost,vše zapadá do souvislostí,které patrně neregistrujete !
30. 11. 2009 | 17:15

vaclavhorejsi napsal(a):

Anup1:

Jak myslite....
Je to ale SILENA BLBOST...
Priste o tom napisu clanek.

..
01. 12. 2009 | 10:45

Imhotep napsal(a):

vaclavhorejsi:

No aby ten Váš článek nebyl NEJŠÍLENĚJŠÍ BLBOST.

P.S. Hodláte si opět některá fakta vymýšlet? :)
01. 12. 2009 | 14:22

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

"Hodláte si opět některá fakta vymýšlet? :)"

Jiste, jako vzdy ;-)

..
01. 12. 2009 | 15:48

FYI napsal(a):

Horejsi, buldatra, Englishman, Nemo, Imhotep a ostatni teplotni experti:

Puvodni vysledky mereni teploty, ktere “jasne indikovaly” globalni oteplovani v poslednich zhruba 150 letech byly zamerne zniceny (http://www.foxnews.com/stor...), takze “skeptikove” jako Jose Maria Aznar ci Vaclav Klaus by mohli mit do urcite miry pravdu... :-)
01. 12. 2009 | 18:14

FYI napsal(a):

Horejsi:

“Jiste, jako vzdy ;-)”

Prehanite! Pokud jsem si vsimnul, tak si vymyslite pouze kdyz vam dojdou argumenty... :-)
01. 12. 2009 | 18:27

Imhotep napsal(a):

vaclavhorejsi:

Již žhnu nedočkavostí :)
02. 12. 2009 | 12:56

buldatra napsal(a):

FYI:

jsou teplotní experti, oteplovači, ochlazovači a Klaus.
A pak ti, kteří mají rádi teplo a tam patří i buldatra.
Kysličníku zdar! A uhličitému zvlášť!
02. 12. 2009 | 13:16

FYI napsal(a):

buldatra:

Banany a teplo vam samozrejme preju! Jen se divim, ze nepresidlite do teplejsich kraju. Ze 14 rovnikovych zemi bych doporucoval Brazilii ci (pokud mate krome bananu tez rad kokain) Kolumbii. :-)

P.S.: A pokud mate rad ‘kaviar mezi drogami’, tak se vubec nestydte, nejste sam, vzdyt i Sigmund Freud (vedle mnoha jinych dulezitych lidi) jej mel rad a napsal: "Když jsem poprvé vzal kokain, byl jsem ve stavu mírné deprese vyvolané únavou (...). Pár minut nato jsem náhle pocítil veselost provázenou pocitem blaha (...) dosti dlouhým a ničím se nelišícím od normální euforie u zdravé osoby. Člověk má dojem, že je s to se lépe ovládat, že má větší životní sílu a může lépe pracovat (...) jinak řečeno, je prostě normální; sotva by věřil, že je ovlivněn nějakým produktem." :-)
02. 12. 2009 | 17:27

buldatra napsal(a):

FYI:

napsal jste to moc hezky a je evidentní, že víte, o čem píšete. Mě nezbývá nic jiného, než Vám popřát hodně dalších příjemných chvil s kokainem.
02. 12. 2009 | 17:51

FYI napsal(a):

buldatra:

Moc dekuji za prani nevyhnutelneho, a napodobne preji vhodne mnozstvi, formu a casove vyhovujici dodani kyslicniku uhliciteho a samozrejme nespocetne prijemnych chvil s kyslicnikem. :-)
02. 12. 2009 | 19:40

buldatra napsal(a):

FYI:

Malá bulvární zajímavost k vývoji klimatu, tentokrát bez přihlédnutí k možnostem pěstování banánů na Jižní Moravě.

http://zpravy.idnes.cz/v-af...
03. 12. 2009 | 15:33

Astaga.com lifestyle on the net napsal(a):

informasi yang sangat menarik
14. 01. 2010 | 12:31

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:20

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy