(Nejen) vánoční pohádka.

19. 12. 2009 | 14:46
Přečteno 27655 krát
Na vánoční téma jsem tady psal docela obsáhle loni; dnes bych na to trochu navázal.

Je celkem zřejmé, že oslava Kristových narozenin nemá žádnou oporu v Písmu, a v křesťanství (především katolickém a pravoslavném) představuje jen jeden z mnoha „přílepků“ tzv. církevní tradice.


Myslím, v současnosti převládá i v církevních kruzích názor, že Vánoce jako svátek Ježíšova narození byly zavedeny skutečně proto, aby nahradily dřívější svátky slunovratu, resp. oficiální římský „svátek zrození nepřemožitelného slunce“, a že žádný věrohodný křesťanský podklad nemají.
Nicméně pro mnoho tradičních věřících je něco takového těžko přijatelné, protože to zavání jakýmsi kacířstvím.

Možnost (ne)křesťanské podstaty Vánoc totiž otevírá obecnější otázky - co je v křesťanství opravdu důležité, nakolik můžeme, resp. musíme doslovně věřit všemožným prvkům církevní tradice, ale i Bibli, co všechno je „jen pohádka“.

Tradičně věřící se většinou domnívají, že křesťanství stojí a padá nejen s doslovným chápáním toho, co čteme v Bibli, ale i s vírou v postupně nashromážděnou bohatou církevní tradici, s vírou v zázraky, v „nebe“ obývané antropomorfním Bohem, anděli, svatými, dušemi zemřelých, atd.

V diskusích pod mými několika články týkajícími se náboženství (a dokonce i pod články zabývajícími se úplně jinými věcmi) se vyskytují dva typy ohnivých diskutérů:
Jedni jsou důslednými zastánci onoho konzervativního, tradičního pojetí, jiní jsou naopak vášnivými odpůrci křesťanství, jakožto údajně zcela vyfabulovaného tmářského náboženství, ve kterém není ve striktním slova smyslu „pravdivé“ vůbec nic.

Obzvláště aktivní byl v těchto diskusích evidentně historicky velmi vzdělaný pisatel vystupující pod nickem „n.o.s.“ (od zednářského Novus Ordo Seclorum?), který odmítal z křesťanství úplně všechno (obhájce křesťanství nazýval s oblibou „klauny“), hájil názor, že i historický Ježíš je jen vymyšlenou postavou, a na křesťanství nenacházel vůbec nic pozitivního.

Podobně jako řada jiných radikálních kritiků vinil křesťanství z toho, že zničilo rozvinutou antickou kulturu a tak de facto vrhlo Evropu o nějakých 1500 let zpět, že v jeho jménu bylo spáchána spousta odporných zločinů a vedeno mnoho strašných válek.

Já jsem sice docela pevně přesvědčen, že křesťanství není „úplně vymyšlené“, že jeho zakladatelé (Ježíš z Nazareta, Pavel z Tarsu, apoštolové) byli historickými osobnostmi, ale v podstatě je mi jedno, jaká byla historická objektivní skutečnost, kterou bychom zjistili po výletu nějakým strojem času do první poloviny 1. století.
V zásadě by mi ani nevadilo, kdybychom po takovém výletě zjistili, že n.o.s. má pravdu a žádný historický Ježíš neexistoval.

Důležité je, co se z toho všeho postupně vyvinulo a jakou roli to hraje v dnešním světě.
A je mi úplně jedno, do jaké míry je to jakási 2000 let psaná „pohádka“ či „báseň“. Pohádky jsou přece pro formování naší identity zásadně důležité – asi víc než učebnice...
Čerti, draci a vodníci v reálném světě sice neexistují, ale stateční a čestní Honzové ano (a do značné míry proto, že jim v dětství rodiče četli pohádky o čertech, dracích, princeznách a Honzech).

Samozřejmě mi vadí všechny ty historické špatnosti spojené s křesťanstvím, ať už jsou to náboženské války, upalování kacířů a čarodějnic či pedofilní kněží.

Ale myslím, že mnohem důležitější je to, čím je, resp. může být křesťanství pro moderního člověka.
Ať už jsou historické skutečnosti jakékoli, je myslím zcela zřejmé, že moderní křesťanství s hlubokými historickými a dějinotvornými kořeny, zcela smířené s osvícenským humanismem a moderní vědou, je hlavním a nenahraditelným tmelem našeho civilizačního okruhu.

Ať už věříme spíše tradičně nebo „moderně“ (viz můj oblíbený R.Lenaers – doufám, že ho někdo přeloží do češtiny), může nám to dávat nesmírně důležitý pocit, že žijeme ve smysluplném světě, který (pomalu a klopýtavě, ale za naší aktivní účasti) směřuje k něčemu velmi lákavému. Ten „smysluplný řád světa“ je podle mého názoru zcela evidentní skutečností.

A nejméně stejně důležité je, že nám křesťanství (v tradičním i „moderním“ pojetí) dává pevný základ etiky. Vůbec přitom nezáleží na tom, že podobné etické zásady byly a jsou přítomny i v jiných náboženských a filosofických systémech – v našem civilizačním okruhu je zjevně jejich efektivním nositelem pouze křesťanství, ať se nám to líbí nebo nelíbí (mně se to líbí).

Radostné Vánoce 2009!
(A toho Lenaerse si přečtěte...)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

dalimil napsal(a):

Takže pane prof.podle vás a učení jesuitů se můžem těšit a očekávat posmrtný život v jiné dimenzi ? Doufám že alespon vy nás nebudete strašit peklem ! Máme zde těch politických pekelníků na zemi dostatek a také všichni již plné zubi ! Přeji Vám i vaši rodině krásné vánoce a úspěšný Nový rok v boji se zdejšími oportunisty ! Dali.
19. 12. 2009 | 15:08

vaclavhorejsi napsal(a):

dalimil:

"Takže pane prof.podle vás a učení jesuitů se můžem těšit a očekávat posmrtný život v jiné dimenzi ? Doufám že alespon vy nás nebudete strašit peklem"

Nikoli, ani jedno, ani druhe - PRECTETE SI TOHO LANEARSE...

..
19. 12. 2009 | 15:12

Koranda napsal(a):

Co je to Bůh?
Dokážete to, pane Hořejší, popsat co nejjednodušeji, nejstručněji a dostatečně přesně? Dokáže říct, co ještě je a co už není Bůh?
Možná, že všichni věříme v jednoho Boha, jenom o tom nevíme.
19. 12. 2009 | 15:41

Koranda napsal(a):

dalimile,
posmrtný život samořejmě existuje. Přinejmenším ve vašich potomcích jsou Vaše geny, vychováváte-li je, snad přijmou i některé Vaše memy. Zbude toho po vás víc. Materiálního i nehmotného. Možná. Dá-li Bůh a nezničí to.
19. 12. 2009 | 15:49

Janovec napsal(a):

Ono je to těžké, pane profesore. Pořád platí: dejte mi pevný bod a pohnu Zemí. Křesťanství není žádným pevným bodem.

Stačí například objevit jeden jediný pravdivý důkaz o neexistenci Ježíše a Bože můj, to by najednou bylo nešťastných lidí. On možná takový důkaz neexistence již "existuje", jen třeba chudák nesmí na světlo Boží.

Kdoví co by se ještě zhroutilo. my v ČR bychom třeba najednou nebyli církvi zavázáni 80 miliardami "ukradeného" majetku. Jestli oni majetku nabyli podvodným způsobem - tím, že nás oklamali, možná, že nás oklamali ani o tom sami nevěděli. "v dobré víře", chcete-li.

Věřit v Písmo svaté mohou podle mého názoru jen Ti, kteří Starý a Nový Zákon nikdy nečetli poctivě, nebo Ti, kteří v něj dogn¨maticky uvěřili ještě předtím, než ho začali číst. Jinak by o něm okamžitě museli pochybovat. Ještě je tu velká skupina lidí, kteří si křesťanství zvolili jako dobrý džob.

Je to stejné jako s komunistickou vírou. Kdyby lidé opravdu četli díla marxistických klasiků, nepřistupovali by k tomu tak doktrinářsky, pochybovali by a bylo by to pro tuhle ekonomicko-sociální vědu vlastně dobře. Nebyla by tak trapně zkompromitovaná jako je dnes. Vezměte si jen přístup ke Karlu Marxovi v zemích na západ od nás. A srovnejte to se situací u nás - my ho máme téměř za kacíře.

Já bych se dokonce nehlásil příliš ani k tomu morálnímu kodexu, který křesťanství přineslo do Evropy. Jestliže totiž takový morální kodex je potřísněn krví nevinných obětí, nikdy to nemůže sloužit za příklad hodný následování.

Vždyť nad morálkou je tu stále:
"co je císařovo, dejte císaři a co je Boží, dejte Bohu". A s tímhle heslem můžeme klidně rozpoutat třetí světovou válku. A Bůh bude zase světit zbraně na obou stranách.

Nelze totiž z toho křesťanství vytáhnout pouze to zdánlivě dobré a přehlédnout to reálně špatné. Všechno vždycky působí v kontextu, nebo v souvislostech, a pokaždé se zjeví někdo, kdo si vzponene na zapomenuté dědictví.

Můj oblíbený spisovatel Kurt Vonnegut napsal, že v historii lidské společnosti je posledních dva tisíce let dobou odstraňování následků po ukřižování Ježíše Krista." To se mi zdá, že je docela výstižné.

A tak ty naše Vánoce opravdu považuji za návrat oživeného slunce, které od této chvíle narůstá a vrací život ospalé přírodě. Je to každoroční naděje na to, že se něco změní, co povede klepšímu.

Hezké Vánoce Vám přeji, pane profesore Hořejší.
19. 12. 2009 | 15:54

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší
"Přečtěte si toho Lenaerse" - Ale vždyť to nejde. Už několikrát jsem se pokoušel ho otevřít, ale vždycky se mi zpřístupní jen asi čtyři kapitoly. Snad jedině při prvním otevření byly přístupné všechny, jenže na jedno posezení tu knížku nepřečtu, a jakmile ji otevřu podruhé, už se mi zobrazí jen asi 50 stránek (z 250!), v některých kapitolách jsou navíc několik stránek vynecháno - prý z důvodu ochrany autorských práv.
Nebo dělám někde při prohlížení chybu?
19. 12. 2009 | 16:14

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Oprava: ...je navíc několik stránek vynecháno ...
19. 12. 2009 | 16:17

n.o.s napsal(a):

dobrý den,

článek je to moc pěkný ale,
je to všechno špatně

křesťanství je nositelem jediného - sociální cohese, dává masám pocit jakési 1. identity, (z judaismu ostatně k tomu byl judaismus vytvořen nikoliv židy, ale pravděpodobně někým zcela jiným), 2.naděje (dle mého soudu zcela falešná)
3.pravdy tj. jakýkoliv systém je ospravedlněn pokud jej křesťanství adoptuje (např. Vánoce, Velikonoce, Valentýn, Aristotelismus, Galénismus by byli dávno mrtvé kdyby je křesťanství neadoptovalo)

je to systém sociálního darwinismu par excelence

a právě proto je dobré vědět proč jak a kdy tento systém vznikl.

"A nejméně stejně důležité je, že nám křesťanství (v tradičním i „moderním“ pojetí) dává pevný základ etiky"

nerozumím jaké etiky?! té biblické? to přeci není etika ale barbarství.

shrnutí, křesťanství je systém ve kterém neexistuje vlastní optika, pouze masová optika, masový názor, masová etika jinak řečeno originalita a vlastní identita jednotlivce v křesťanství je Hereze, pouze masová identita autoritou (čtěte Bohem) Zjevená (Revealed)je ctnost

To je barbarské a v žádném případě nelze toto považovat za pozitivum, naprostý opak je blíže realitě :)
19. 12. 2009 | 16:19

iga napsal(a):

Janovec bohudik, to nelze udelat ani naopak - vybrat jen to "realne" spatne a zavrhnout to "zdanlive" dobre.

Mimochodem Vonnegut to rekl spravne i z meho pohledu. A to verim tomu, cemu vy neverite:-)
19. 12. 2009 | 16:26

vaclavhorejsi napsal(a):

Koranda:

Uz jsem tady vicekrat psal o svem nazoru na tuto otazku:

http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...

Budu z toho citovat:

"Bůh je v tomto pojetí víceméně totožný s oním smysluplným řádem světa, je to mimo jiné to, co způsobilo, že náš svět se řídí právě takovými zákony, které v něm vládnou a tím, co je stále udržuje v platnosti (přinejmenším je to to jediné, co se umíme o Bohu dozvědět). Je tedy přímo a bytostně spojen s naším materiálním světem, o kterém toho zatím zřejmě víme jen velmi málo. Na základě dosavadní empirické zkušenosti existuje dobrá naděje, že lidstvo bude takového Boha stále lépe poznávat (samozřejmě hlavně prostřednictvím vědeckého poznávání přírody), přibližovat se mu a ztotožňovat se s ním - prostě ten Teilhardův „bod Omega“….
Myslím, že takový přístup je v plném souladu s nejzákladnějším principem křesťanství – požadavkem milovat z celého srdce Boha. Jinak řečeno – plně a s radostí respektovat smysluplný řád světa, který jak se zdá směřuje k něčemu velkému a lákavému, co prozatím přinejlepším tušíme v hrubých obrysech."

Mohlo by se zdat, ze je to prilis vagni "definice", ze takovyto "Buh" vlastne neni nic nez "Priroda", ale neni tomu tak - prectete si toho Lenaerse...

Buh podle meho nazoru NENI nejaka antropomorfni "duchovni bytost", ktera nekdy zasahuje do chodu tohoto sveta nadprirozenymi zazraky, projevuje emoce jako zlost ci radost, na pozadani plni prani, tresta zlo a odmenuje dobro.

Mnohem lepe nez ja to rika citovany R.Lenaers - prectete si to, je to profesional...

..
19. 12. 2009 | 16:29

Pepa Řepa napsal(a):

No nevím, nevím, pane Hořejší

Jednou jsem šel s dětmi na Vánoce okouknout betlémy. Ani nevím v kterém kostele to bylo, ale byl tam betlém, ve kterém chyběl Ježíšek. Jestli ho někdo ukrad nevím, prostě prázdná kolíbka.Možná zaúřadoval Herodes.

Jinak bylo všechno v cajku.Tady stál vůl, támhle oslík i muti-kulti Baltazar nechyběl.

Ani nevím proč, ale mám teď stejný pocit.
Nějak se Vám ten Kristus -čím dál, tím víc-vytrácí, nějak ho redukujete jenom na autora jakési kuchařky.

Já vím, teď zase přijde poučení, že blbě čtu........

Jinak nepochybuju, že zase bude vše OK.
Ovečka zabečí, oslík kejchne H1N1, ani voleček si nenechá ujít příležitost aby sdělil, že je vše podvrh.
Kdo nemá šifru mistra Leonarda najde ji pod stromečkem a bude mít jasno. Zastánci multi-kulti zaplesají a zalitují, proč se saracén Baltazar vrátil na východ.

A ostatní? Inu, nacpou se k prasknutí.
https://www.youtube.com/watc...
A až jim vytráví, začnou nadávat na politiky.

Snad se ještě najde pár Zacheů a Theofilů.
https://www.youtube.com/watc...
Wave your hands
But don’t say goodbye
We’re all gonna meet you
On the other side

Klidné Vánoce všem.
19. 12. 2009 | 16:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):

Ano, to je pravda, ted je pristupnych jen nekolik kapitol...
Ale muzete si tu knihu koupit (viz odkazy na te strance na Amazon, Megabooks).
Ja jsem ji dostal k svatku, mohu vam ji pujcit.

..
19. 12. 2009 | 16:34

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

Novozakonni etiku nemuze nikdo rozumny povazovat za barbarsjou...

..
19. 12. 2009 | 16:37

n.o.s napsal(a):

václav hořejší

"Bůh je v tomto pojetí víceméně totožný s oním smysluplným řádem světa, je to mimo jiné to, co způsobilo, že náš svět se řídí právě takovými zákony, které v něm vládnou a tím, co je stále udržuje v platnosti (přinejmenším je to to jediné, co se umíme o Bohu dozvědět)"

A co jiného by jste se o něm chtěl dozvědět? vždyť tento citát říká to co já čtěte:

Bůh je v tomto pojetí víceméně totožný s oním smysluplným řádem světa
(smysluplný řád určuje autorita)

je to mimo jiné to, co způsobilo, že náš svět se řídí právě takovými zákony, které v něm vládnou
(určuje autorita)

co je stále udržuje v platnosti
(udržuje či vymáhá je autorita)

Co jiného by tam mělo být?
19. 12. 2009 | 16:41

Bavor napsal(a):

Křesťanství chápu jako soubor etických zásad, vzniklý historickým vývojem a jako takový má v dějinách pozitivní účinky. Víra v Boha je naproti tomu osobní věc každého jedince a rovněž proti ní nelze nic namítat. Ovšem náboženství jako takové je politika církví (hlavně katolické) a ta už v mnoha případech nemá s křesťanskými zásadami vůbec nic společného a jejím cílem je moc světská. A to je třeba odsoudit.
19. 12. 2009 | 16:41

Joshua napsal(a):

V. Horejsi:

“Ten „smysluplný řád světa“ je podle mého názoru zcela evidentní skutečností.”

Nepochybne, Roger Lenaers Vam leze z nosu i z usi. :) Nicmene stejne jako Lenaers se mylite a zadny “smysluplný řád světa” neexistuje. “Řád světa” vzdy byl, je a v dohledne budoucnosti bude diktovan temi bohatsimi a silnejsimi, a ti chudsi a slabsi musi jen poslouchat. Obcas ti bohatsi a silnejsi udelaji chybu a umozni neco jako “VŘSR”, jsou vyhubeni a nova kasta ‘bohatsich a silnejsich’ zaujme sve pozice....ale zadny “smysluplný řád světa” to urcite neni....vse je jen chaos, ktery ti bohatsi a silnejsi udrzuji pod urcitou kontrolou – brutalnim nasilim, s pomoci ruznych nabozenstvi, sikovnym a tvorivym uplatnovanim “demokratickych principu”, cimkoli co funguje... :)
19. 12. 2009 | 16:42

Rumcajs napsal(a):

Tož já se s dovolením neřadím ani k jednomu táboru. V pojetí víry či náhledu na ní bych si s troufalostí sobě vlastní dovolil tvrdit, že jsme v naprosté shodě s mým třídním nepřítelem Hořejším.

Až poženeme socany na Sibiř, přičtu mu to k dobru.

Je mi taktéž jedno, nakolik je NZ historicky věrohodný a spíše čerpám z obsahu. Pro mě je to oslava lidství a jeho vítězství nad fanatickým pojetím Božích přikázání.
Kristus jasně ukázal, že ve věcích víry má prim srdce a až pak fanatické doržování "Božích předpisů".

A pokud historicky Ježíš skutečně byl, a Evangélia věrně popisují jeho život, pak není "Většího mezi náma".

Kéž by vedení socanů a jejich voliči dokázali aspoň z jedné promile žít v souladu s tím co hlásají, tak jako on.

P.S. V evoluci vidím taky jakousi tajemnou cestu k cíli. Jako by duch měl zvítězit nad hmotou. To už se ale blížíme spíše k Budhismu.
19. 12. 2009 | 16:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Rumcajs:

"Až poženeme socany na Sibiř, přičtu mu to k dobru."

Moc dekuji, slibuji vam totez v opacnem gardu.

"Kéž by vedení socanů a jejich voliči dokázali aspoň z jedné promile žít v souladu s tím co hlásají, tak jako on."

Pod tento vyrok bych se podepsal, s jednou malou opravou - slovo "socanu" bych nahradil slovem "pravicaku". To je ale jen drobny detail...

..
19. 12. 2009 | 16:47

Lena napsal(a):

Křesťani znásilnili kdejaký svátek a předmět "barbarských" náboženství (tedy jak říká n.o.s. - adoptovalo). Vánoce = zimní slunovrat, Velikonoce se pohybují kolem jarní rovnodennosti, dušičky jsou prakticky ve stejném termínu jako keltský svátek mrtvých, do menhirů se zarážely kříže. V křesťanství je skryt i kult Slunce, známý snad ze všech starších náboženství.

Nemám ráda náboženství, protože uzavírá mysl člověka, a zvláště nemám ráda církve, protože ohlupují lidi a žijí z nich nezřídka i materiálně.

Vztah náboženství a etiky mi jako přímo úměrný nepřipadá, mám opačné zkušenosti. A to ani v případě křesťanské víry, tak často se ohánějící desaterem. Napsat si nějaký kodex a pak ho hromadně nedodržovat, mi jako základ etiky nepřijde. A už vůbec mě na tom dráždí to, že je možné se vyzpovídat z lumpáren a tím je odpuštěno a navíc je takový člověk cennější, protože je věřící, než ateista, který podle desatera opravdu žije.

Na křesťanství se mi líbí to, že zavedlo pojem "farizejský" - a tím bych taky charakterizovala celou jeho historii, podstatu a činnost.
19. 12. 2009 | 16:55

Rumcajs napsal(a):

Prof. Hořejší:

Jak jistě víte, krédem nás pravičáků je urvi co můžeš, zašlapej,zadupej, zotroč.... tož si myslím, že minimálně na 2promile žiju v souladu .
19. 12. 2009 | 16:57

Rumcajs napsal(a):

Mám pocit, že s N.O.Sem jsem se taky hádal.

Bacha na něj. Je chytrej pacholek. Ale skončí v pekle!
19. 12. 2009 | 16:58

Antonín Hrbek napsal(a):

Domnívám se, že Bavor udeřil hřebíček na hlavičku. Je totiž třeba pečlivě rozlišovat mezi Bohem, náboženstvími a církvemi.

Víra v Boha je skutečně ryze osobní věc a nepotřebuje žádného zprostředkovatele, zejména oblečeného jako kašpárka.

To neznamená, že církve nemají pro společnost význam. Řada lidí potřebuje pomoc, ať již pro duši tak i pro tělo. A jsou pořád v církvích lidé, kteří zasvětili svůj život pokorné službě jiným.
Ale pořád převažují vlkové v rouše beránčím.

Vánoce jsou dobré k zamyšlení, že kromě nás žijí na světě i jiní, kteří mají právo na svůj názor, na svůj život, na svou svobodu, na své štěstí, na svůj mír.

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
19. 12. 2009 | 17:02

Antonín Hrbek napsal(a):

Domnívám se, že Bavor udeřil hřebíček na hlavičku. Je totiž třeba pečlivě rozlišovat mezi Bohem, náboženstvími a církvemi.

Víra v Boha je skutečně ryze osobní věc a nepotřebuje žádného zprostředkovatele, zejména oblečeného jako kašpárka.

To neznamená, že církve nemají pro společnost význam. Řada lidí potřebuje pomoc, ať již pro duši tak i pro tělo. A jsou pořád v církvích lidé, kteří zasvětili svůj život pokorné službě jiným.
Ale pořád převažují vlkové v rouše beránčím.

Vánoce jsou dobré k zamyšlení, že kromě nás žijí na světě i jiní, kteří mají právo na svůj názor, na svůj život, na svou svobodu, na své štěstí, na svůj mír.

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
19. 12. 2009 | 17:03

jarda napsal(a):

Václav Hořejší:
Jak se jako uznávaný vědec díváte na nesmysly typu: "Ježíš vstal z hrobu"? Vždyť na podobných volovinách stojí celá Bible a učení křesťanské církve. A Vy, pokud si vzpomínám, jste tu mnohokrát psal, jak rád chodíte do kostela poslechnout si tyhle bludy, co tam káží různí Halíci...proboha, proč?
19. 12. 2009 | 17:03

siven napsal(a):

Já jsem víceméně agnostik a tím jsem v cajku, díkybohu.
19. 12. 2009 | 17:06

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší
Já bych si ji rád koupil, ale mám problém s placením. Nemám účet v eurech a byl jsem varován, že banka, kde mám účet v korunách (Poštovní spoř.) si prý za zprostředkování platby účtuje nekřesťanské (několikasetkorunové) poplatky.
Ale zkusím se zeptat v nějakém knihkupectví. V Paláci knihy v Luxoru na Václ.nám. mi jednou říkali, že některé knihy mohou dovézt na přání zákazníků.
Jinak pokud jde o tu internetovou verzi, tak jistej fígl, jak částečně obejít to omezení, existuje, ale to tu nebudu rozvádět.
19. 12. 2009 | 17:06

vaclavhorejsi napsal(a):

jarda:

Ja samozrejme tyhle veci beru jako mytologii, podobenstvi, nikoli jako "literaturu faktu".
Kdyz to v kostele posloucham, prekladam si to timto zpusobem.
Je to velmi podobne jako s pohadkami, basnemi nebo prozou - nic z toho neni "pravdive" ve smyslu "policejniho protokolu o probehle udalosti". Presto je to "pravdive" jinym, mnohem ucinnejsim zpusobem.
Ale jiste - mnohym lidem to nemusi nic rikat, podobne jako mnohym lidem muze pripadat jako "volovina" treba moderni klasicka hudba.

..
19. 12. 2009 | 17:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):

Urcite by vam to opatrili v Megabooks (Katerinska 15, P2, popr. dalsi pobocky - http://www.megabooks.cz/con...)
Nemel bych to rikat, udelal jsem si pdf kopii, pripadne se ozvete...

..
19. 12. 2009 | 17:15

juvel napsal(a):

Bible je především kniha o Bohu. Popisuje jednání Boha s lidmi ve všech možných situacích a z toho je možno Boha poznávat, což je velmi důležité k tomu, aby si člověk vytvořil k němu blízký, důvěrný vztah, který vrcholí ve vztahu k němu skrze J.Krista.

Bible ukazuje, že křesťanství je jediná duchovní soustava, která má kořeny v tisícileté minulosti. Tyto kořeny jsou pozorovány a popisovány v konkrétním čase, v konkrétních územích a v souvislosti s konkrétními lidmi. Mnoho z toho lze historicky doložit. Kristus byl očekáván více než jedno tisíciletí a Bůh proto, aby byl Ježíš jako Kristus poznám a přijat, vytvořil zde na zemi nutný rámec (národ, zákon, proroctví a to nejdůležitější spočívá v tom, že z toho lidé měli poznat proč nezbytně potřebují Krista pro svou záchranu).

Bible ukazuje, jak Bůh řeší situaci, kdy lidé stvořeni se svobodnou vůlí, tuto vůli sobecky zneužívají, aniž by Bůh porušil svá měřítka spravedlnosti a moudrosti.

Bible je pro člověka kniha na celý život. Je možno ji porozumět jen tehdy, jestliže je čtena v tomtéž duchu ve kterém byla psána. Vede člověka k tomu, co je pro něho nejdůležitější a na čem závisí jeho trvalá existence, t.j. blízký, důvěrný vztah ke Stvořiteli skrze J.Krista.(To je ten pověstný pevný bod, ze které člověk bude hýbat vesmírem)
19. 12. 2009 | 17:16

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší
Díky za informace, objednám si ji.
19. 12. 2009 | 17:19

Koranda napsal(a):

Co je Bůh?
Ptám se věřících i těch druhých, všichni mne jen někam odkážou.
R.Lenaerse číst nebudu, nemám na to čas.

Zkusím to sám

Bůh(dílo Boží, tváře Boží) je vše okolo nás.
I my sami jsme dílem Božím, protože jsou v nás geny všech předků, všechno co je měnilo i utvářelo (okolnosti, evoluce,tedy úradek Boží).
Naše těla máme po předcích z vůle Boží (že se dožili zplození potomka), i mozky máme po předcích i většinu myšlenek a naučených schémat.
Naší jedinečností je soubor našeho myšlení a to, co z toho vznikne (vznikne-li).Jedinečné je pak naše jednání v jedinečné době a okolnostech s jedinečným vlivem na ně(většinou zanedbatelným).Tím se pak stáváme nástrojem Božím.

Tak: naše myšlení a jednání z naší vůle jsme my. Vše ostatní je vůle Boží. Tedy Bůh.
Lišíme se, pane Hořejší asi jen v názoru na to, zda je to nějak řízené a k něčemu to směřuje, někdo to řídí, je to smysluplné.
Věřící věří, že smysl(cíl) má, nevěřící tomu nevěří.

Jinak:
"Říkají lidé,
že Bůh je všude.
V každý nábojnici,
v každý popelnici,
v každým vrahovi
a v každý válce taky.
Asi jó"
(Fiala, Žďorp)
19. 12. 2009 | 17:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Koranda:

Myslim, ze se shodujeme.

**********************

Rumcajs:

No vidite, a ja myslel, ze nezanedbatelna cast pravice se hlasi ke krestanstvi, a obvinuje socany z bezbozneho atheismu (presto, ze J.P. jak znamo citi povolani od nejvyssi Bytosti, zatimco Topolanek se s tim zatim nepochlubil).

..
19. 12. 2009 | 17:30

Rumcajs napsal(a):

prof. Hořejší:

Já myslím, že povoláni budou nakonec oba. Akorát kdyby to bylo na mě, tak Paroubkovi bych na termostatu natočil tak o 50°C víc.
19. 12. 2009 | 17:37

n.o.s napsal(a):

juvel

"Bible je pro člověka kniha na celý život. Je možno ji porozumět jen tehdy, jestliže je čtena v tomtéž duchu ve kterém byla psána."

Tak to je přesně ten problém! mimochodem vaše poznámka je excelentní, problém je že pro nás je tento "duch ve kterém byla psána" navěky ztracen

to je důvod proč používám to slovo klauni neb společnost ve které a okolnosti za kterých vznikla jsou pryč, mi můžeme jen tápat neznáme to a pokud bychom to mohli poznat,

katolická církev mimo jiné se postará aby to tak zůstalo
19. 12. 2009 | 17:40

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi
http://en.wikipedia.org/wik...

budete to muset pročíst výtah neudělám hlásí mi to odmítnuto spam
19. 12. 2009 | 17:45

Emissary napsal(a):

Tedy profesore, směšné.

Kam Vás proboha zařadit? Mezi napůl věřící hybrid?

N.o.s. jeden kámen (byl to on, s kým jsem o tom diskutoval?) považuje za důkaz všech důkazů.

Lena, ta je se vším hned hotová.

Rumcajs jako obvykle chytrý.

A co? Odhodíme všechna náboženství, pak zavrhneme všechny filozofické směry a nakonec zůstane jen ten jeden, marxistický? To budeme považovat za vítězství lidského ducha, tím lidstvo vyřeší všechny své problémy, podstatu své existence?

Omyl, velmi rychlá a jednosměrná cesta, cesta do pekel, jak podobně říká Rumcajs.

Dobrý večer.
19. 12. 2009 | 17:45

Imhotep napsal(a):

A jejda! Pán profesor je zase na misionářské cestě do našich lbí.
Na jedné straně je hrzké, že nám celkem stručně sděluje, kam se bratři jesuité profilosovali, ale na druhé straně je jednomu smutno, kam v jejich podání křesťanství zašlo.
Inu, je to, pán profesor, skutečně tak, že křesťanské Vánoce navazují na oslavy slunovratů. Kristus byl vnímán jadu sluneční "bystost", takže mnohá tradiční náboženství neměla s touto vírou potíže. Pouze ale do doby, než se dostavili zpovykaní Pavláni a začali třeštit s jedinou pravou vírou, které musí ostatní ustoupit.
Celkem n.o.s -e chápu. Potíž je v tom, že nevím, zda Bibli pojímá jako celek Starého a Nového zákona, nebo svou kritiku cílí pouze na Nový zákon. Zároveň bohužel bere slova křesťatsví a katolicví jako synonyma, což je velká chyba.
19. 12. 2009 | 17:53

JC napsal(a):

n.o.s
Jenže, vy nevidíte do hlavy polského, italského nebo jihoamerického katolíka, stejně jako nevidíte do hlavy ortodoxního žida. A může se stát něco čeho jsem byl svědkem, když "nevěřícímu Tomášovi" po dotyku Zdi nářků v Jeruzalému bezděčně bez jakéhokoliv racionálního vysvětlení vyhrkly slzy do očí.
19. 12. 2009 | 17:59

Janovec napsal(a):

Asi pře devíti lety jsem si pro sebe přeložil asi polovinu starověkého sumerského příběhu o člověku jménem Atrachasís, který je, pokud si dobře vzpomínám jedním z předchůdců biblického Noa.

Sumerské eposy jsou mnohem čtivější než biblická kniha Genesis. Malý kousek zde dávám k posouzení (jde o volný překlad z angličtiny ze zdroje http://etcsl.orinst.ox.ac.uk.

Mimo tento úryvek se v mýtu Atrachasís dočtete, jaký motiv měli starověcí bohové, když stvořili lidskou bytost. Na otrockou práci nás stvořili, přátelé, bohové byli obyčejní starověcí otrokáři.
Tedy milujme svého otrokáře!

"Pak zavolali na bohyni, požádali
Tu porodní bábu, moudrou Mami

Jsi bohorodičkou, tedy stvoř i lidstvo,
Stvoř smrtelníka, který lopotu zastat může,
Ať zastane tu práci, dřinu Enlilovu,
Ať zastane tu lopotu bohů.

Nintu tehdy promluvil,
A řekl bohům velikým,

Na prvého, sedmého a patnáctého v měsíci,
Budu očistu umýváním provádět,
Pak jeden z bohů buď ubit k tomu účelu,
A bohové nechť pak očištěni ponořením jsou.
Nintu hlínu jemnou bude mísit
S jeho masem a krví jeho.
Tehdy bůh a člověk
V hlíně společně uhněteni budou.
Ať víření bubnů provždy bude znít,
Ať duch božského masa do bytosti vstoupí,
Ať oznámí to, že oživení nastalo,
Ať duch, jenž oživen jest, boha mrtvého pak nezapomene.

Oni řekli „ano“ ve shromáždění,
Velcí Anuakové, kteří osudy určují.

Na prvého, sedmého a patnáctého v měsíci,
Když očistu umýváním prováděl,
Geštu-E boha, který rozum měl
Zabili ze svého středu
Nintu hlínu jemnou mísil,
S jeho masem a krví jeho.
Víření bubnů provždy znělo jim,
Duch božského masa do bytosti vstoupil,
A ona oznámila, že oživení nastalo,
A duch, jenž oživen byl, boha mrtvého pak nezapoměl.
Poté co hlínu uhnětla,
Zavolala Anuaky, velké bohy,
Igigové, velcí bohové,
Plivanec vmetli do hlíny
Mami tehdy promluvila
A řekla bohům velkým,

Provedla jsem výborně
Práci, jíž jste mne pověřili.
Zabili jste boha společně s jeho rozumem,
Mám zmírnit vaši těžkou dřinu,
Mám lopotu vaši na člověka přenést,
Vzpouru přenechali jste člověku,
Vzpouru přenechali jste lidstvu.
Mohu pouta uvolnit a svobodu vám zajistit.

Poslouchali její řeč,
Osvobozeni od strachu, šlépěje její líbali pak.

Doposud nazývali jsme tě pouze Mami,
Od nynějška jméno tvoje „ všech bohů učitelka“.

Vševědoucí Enki a moudrá Mami
Do místnosti osudu vešli.
Když bohorodičky všechny shromážděny byly,
Opatrně našlapoval hlínu v její přítomnosti,
Ona zaklínadla předříkavala,
Pro Enkiho, stojícího vedle, předříkávala.
Když hotova byla s kouzly,
Uštípla čtrnáct kousků hlíny,
A postavila sedm hrudek napravo
A sedm hrudek nalevo,
A mezi ně cihlu z bláta položila.
Nachystala rákos pro přeříznutí pupeční šňůry,
Zavolala moudré a chytré
Bohorodičky, sedm a sedm.
Sedm z nich vytvářelo muže,
Sedm vytvářelo ženy,
Pro bohorodičku jest stvořitel osudu.
On …. je dva po dvou.
…. je dva po dvou za její přítomnosti.
Mami zavedla tato pravidla pro lidi.

V domě, v němž žena rodit bude,
Nechť cihla z bláta po sedm dní položena bude,
A Belet-ili, moudrá Mami, nechť uctívána jest.
Ať porodní báby radují se v domě, kde žena rodit bude,
A když pak dítě matka počne
Nechť matku a dítě od sebe oddělí.
Muž k dívce ….
… její poprsí
Vous objeví se
Na tváři mladého muže.
V zahradách a při krajích cest,
Ať žena a její muž vybírají si jeden druhého.

Bohorodičky byly shromážděny
A Nintu byl s nimi. Počítali měsíce,
Vyhlásili desátý za měsíc zrodu.
Když desátý měsíc přišel,
Odstranila zábranu a otevřela lůno.
Její tvář byla plná radosti a očekávání.
Pak přikryla její hlavu,
Přípravu porodnickou provedla,
Stiskla ji v pase, odříkala požehnání,
V moučném prachu obrázek nakreslila a cihlu z bláta položila."

Konec úryvku.
19. 12. 2009 | 18:03

juvel napsal(a):

n.o.s.
Tento duch není ztracen. Ještě nejsme v "pekle". Stále platí Boží slib, že kdo s opravdovostí Boha hledá(t.j. je to pro něho to nejdůležitější v životě, je v tom poctivý, opravdový a vytrvalý - nepoctivý člověk oklame i sám sebe,je ochoten se proto vzdát i věcí, považovaných ve světě za cenné), tomu Bůh vyjde vztříc a dá se mu poznat.

V Bibli je popsaná řada příběhů lidí s tímto postojem a jakého výsledku dosáhli (Abraham, Mojžíš,Daniel, Marie, ap. Pavel a.t.d.).

Jistě, dnes je mnoho "křesťanů" v různých církvích, kteří, jak říká Kristus, do Božího království sami nevcházejí a druhým v tom zabraňují. Nicméně Boží slib platí pro konkrétního jednotlivce, nikoliv pro náboženské instituce.
19. 12. 2009 | 18:08

n.o.s napsal(a):

Emissary

materiální důkaz je v archeologii vždy nadřazen literárnímu dílu.
19. 12. 2009 | 18:09

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zdravím pekelníky...
Jinak o všelijakých pánbíčcích jsem se v mládí nejvíc dozvěděl od jisté Marcely neb ta...

Nasadila parohy
Pánbíčkovi
na rohy
Což je pěkný nesmysl
Dere se mi
Na mysl
Však pochybnůstka
Kdes tam tiká
Co když náš milej
Pánbíček
Lechtivejch chtivej
Hračiček
Publikum prosím nechť si
Zvyká
Včíl upgradoval
Na
ďáblíka…

Veselé krizování a vepřové chřipkování.., a co takhle modrej spasitel. Docela dobrý, ne ?
http://kaifolog.ru/uploads/...
19. 12. 2009 | 18:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Velmi zajimave - s Rumcajsem se v techto vecech plne shoduji; jeho chvalite, me obvinujete z marxismu...

..
19. 12. 2009 | 18:15

Imhotep napsal(a):

n.o.s

S archeologickými materiálními důkazy bych doporučoval operovat velmi opatrně.
19. 12. 2009 | 18:15

n.o.s napsal(a):

JC

Zeď Nářků nemá nic společného z judaismem, Jeruzalém byl zničen a na jeho místě bylo postaveno nové město Aelia Capitolina ta zeď je zbytek chrámu Jova Kapitolského.
19. 12. 2009 | 18:16

Imhotep napsal(a):

Janovec

Díky :)
19. 12. 2009 | 18:19

Emissary napsal(a):

Aha pane n.o.s.

Ten Váš materiální důkaz nic moc neříká. Jen to, že literární je stejný důkaz, a že materiální důkaz mohl být snahou falzifikovat ten literární. Proč si myslíte, že události staré tisíciletí se vyvíjeli tak, jak si to Vy přejete nebo pochopíte? Exaktně to prokážete, až budete mít stroj času.
19. 12. 2009 | 18:19

Emissary napsal(a):

Pro: vaclavhorejsi

Jeho chválím z jiných důvodů a Vás haním proto, že se nemůžete rozhodnout. Já se třeba také těžko rozhoduji zda věřit či nevěřit, pak ovšem zjistím, že budu-li věřit, nemám co ztratit. Ale raději o tom nepíšu. A nemusím kvůli tomu chodit do kostela.
19. 12. 2009 | 18:23

n.o.s napsal(a):

juvel

ten materiální důkaz říká jedno že tj. Tacitus byl zfalšován na základě díla které bylo špatně lidmi kteří neměli nic jiného k dispozici (tzn nepracovali s oficiálními dokumenty)
19. 12. 2009 | 18:27

n.o.s napsal(a):

juvel

pardon to je pro diskutujícího s nickem

Emissary
19. 12. 2009 | 18:28

n.o.s napsal(a):

Emissary

vy se domníváte že Pilát neznal svůj titul, pokud tvrdíte zfalšované, dobrá dokažte to.
19. 12. 2009 | 18:31

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, oficiální dokumenty, to mi něco říká, máte na své ctěné mysli něco veselého z kodaně, či snad jiné poučení z krizového vývoje ?
Veselé krizování...
http://dl.ziza.ru/other/082...
19. 12. 2009 | 18:36

Janovec napsal(a):

Dvě omluvy a malé upřesnění:

Mýtus Atrachasis není 1) sumerský, ale akkadský a je zhruba z období 1600 -1700 B.C.. Atrachasis je následovníkem sumerského Ziusudry, v starobabylónském eposu o Gilgamešovi se vyskytuje také jako Uta-napištim. Všichni jsou předchůdci biblického Noa. Jméno Atrachasis snad znamená "přemoudrý".

2. omluva) Původní text nepochází z webu ETCSL, bohužel jsem si nezapsal zdroj textu.
19. 12. 2009 | 18:38

Ivan napsal(a):

Pěkný článek pane profesore. Ale pitvat to je zbytečné. Co je stmelující? Dle mého, v křesťanství desatero si myslím já. Vlůastně se jedná o kulturu žití. Pravda je, že každý může víru vnímat jinak. Jediné co není dobré, obecně u jednotlivých náboženství,je neúcta k jiným náboženstvím. To vede k nesmyslným antagonismům a vzájemné neúctě, dokonce k válkám. Neberme lidem víru, zejména pokud je posiluje, važme si věřícího, i když pije z jiného šálku. Na druhé straně by si měla náboženství měla uvědomit, že politika by neměla být jejich doménou. Víra a náboženství se může stát rozdílnou. Nejhorší je, když začnu ideologizovat ve prospěch jedné, jediné a je to nedůstojné. Na víc křesťanství je naše kultura, proto, z minulosti berme poučení a nezneužívejme toho. Příjemné prožití svátků vánočních všem. A Vám pane profesore, dík za. článek
19. 12. 2009 | 18:43

agent Smith napsal(a):

Vážení spoludiskutující,

přiznám se, že mne již mnohdy zůstává rozum stát, čeho všeho je schopen profesor Václav Hořejší a někteří jemu podobní. Během čtení jeho blogu se permanentně dovídám, že tito výše jmenovaní !!! BÝVALÍ !!! členové Katolické církve odmítají Tradici.

Katechismus Katolické církve přece jasně stanoví, že Tradice a Písmo Svaté jsou na stejné rovině. A změnit takovou věc by ze své podstaty mohl pouze papež, eventuelně Svatý koncil. Takové podmínky nenastaly a Katolická církev jak známo není žádnou demokracií.

Toliko k formální právní stránce. Mrzí mne, že se my katolíci musíme takovými hloupostmi vůbec zabývat, zvláště když tyto osoby, než propadly do automatické exkomunikace, v Církvi nepohnuli prstem, nechodli na mše a vůbec kašlali na všechno, jenom neustále hořekovali a šířili klepy. No prostě, zvedá se mi z nich žaludek.

Samozřejmě, že za těchto předpokladů nelze přijímání svátostí od těchto osob definovat jinak než jako vědomé svatokrádeže.

Tímto stanoviskem vyzývým všechny katolíky, aby na tyto aktivity směřující proti KC upozorňovali příslušná místa.

Je totiž rozhodně zbytečné ztrácet čas s takto psychicky narušenými osobami. To, že jsem použil takovýto výraz není samoúčelné. Jestliže někdo nesouhlasí s Katechismem Katolické církve a má naprosto jiné duchovní hodnoty, bylo by vcelku přirozené, kdyby v klidu z kostela odešel. Jestliže někdo sympatizuje s protestanty a nevěří na přítomnost Krista v eucharistii, tak by se neměl snažit mrzačit Katolickou církev, ale jít na poslední večeři. Jestliže někdo věří, že Ježíš byl Alláhův prorok, měl by se jít obalit dynamitem a unášet letadla. Jestliže se někdo podvodem snaží zlikvidovat Katolickou církev zevnitř, říká si tím jenom o vyšetření na psychiatrii, které mu velmi rád domluvím.

P.s.: Pane profesore, kdybyste se neprohlašoval neustále lživě za katolíka, asi bych tady psal něco jiného a velmi kladného.
19. 12. 2009 | 18:44

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Nevim, proc si myslite, ze se nemohu rozhodnout. Ja mam pocit, ze jsem rozhodnut velice jednoznacne.

..
19. 12. 2009 | 18:45

Emissary napsal(a):

Pro: n.o.s.

Je mi to jedno, co říkal Tacitus. Takové „důkazy“ rád nechávám hodnotit historikům, Vás nepovažuji . Předložte mi nějaké posouzení, nejlépe od víc renomovaných odborníků. Ale ani to nemusí být pravda, dost často se pletou. Já se prostě na to dívám jinak a nemám potřebu něco dokazovat, tedy ve vědě ano, tam velmi silnou.
19. 12. 2009 | 18:45

Janovec napsal(a):

Všimněte si Ivane, že největší konflikty mezi náboženskými směry vznikaly tehdy, když měly společné nebo velmi blízké kořeny. Pokud byly od sebe ideologicky vzdálené, chovaly se vůči sobě docela tolerantně. Čím však bližší dogma, tím více krve teklo.

Koneckonců nejhorší konflikty táhnoucí se až podnes jsou mezi islámem a judaismem, které jsou oba založeny nad Starým Zákonem.

V křesťanství je podobný problém mezi katolíky a protestanty. Být křesťanem, tak za tohle se velmi stydím.

Nechme je tedy dále bojovat jednoho proti druhému, až se jednoho dne všichni ocitnou v ráji. A tam si můžou znovu nabít svoje samopaly a naostřit dýky.
19. 12. 2009 | 18:52

agent Smith napsal(a):

Janovec: Ta Vaše na pohled dobrá teorie má podstatnou vadu. Katolíci a protestanti si vůbec nejsou podobní, naopak se od sebe vzdálili jak jen je to možné. Katolíci si jsou velmi podobní s Pravoslavními a já věřím, že jednoho dne bude schizma překonáno. Takže si raději ještě něco zjistěte, než zase začnete rubat do křesťanů.
19. 12. 2009 | 18:57

vaclavhorejsi napsal(a):

agent Smith:

Mate pravdu, ja se skutecne nemohu s dobrym svedomim oznacit za katolika - napr. platny katolicky katechismus povazuji za uplne hroznou knihu.
Naprotitomu cirkevni tradici nijak zvlast nezavrhuji - povazuji ji za "ornamenty", ktere jsou dulezitym (nekdy trochu bizarnim, nekdy nefunkcnim) prostredkem, jak mnoha lidem krestanstvi zpristupnit, ucinit zabavnejsim.

Jsem ale jako katolik pokrten a nejvice se mi libi katolicka bohosluzba (asi imprinting z detstvi).
Nicmene nemyslim, ze bych mel byt proto povazovan za hodna psychiatrickeho vysetreni ;-).

Trochu me zneklidnuje, co se stane, az na me nepristojnosti "upozornite prislusna mista" - snad ale dopadnu lepe nez bych dopadl jeste pred 300 lety...

Mozna vas uklidni, ze od te doby, co jste me tak upenlive zaprisahal, jsem skutecne skoro nikdy nesel ke sv. prijimani - jste spokojen? :-)

Pevne ovsem doufam, ze za nejakych cca 200 let bude Lenaers svatorecen a jeho pojeti bude v katolicke cirkvi mainstreamem (je fakt, ze dnes je asi nejblizsi Unitarum...).

Omnia ad maiorem Dei gloriam!

..
19. 12. 2009 | 19:01

JC napsal(a):

n.o.s,
A jak to souvisí s tím co jsem psal. Snad, že ten dotyčný neměl žádný důvod k pláči ?
Škoda, že jste tam nebyl vy, abyste mu to vysvětlil.
19. 12. 2009 | 19:02

Emissary napsal(a):

Nevím, pane profesore.

Prostě už nějakou dobu vaše blogy sledují a z toho mi to vychází. Já beru, když někdo řekne, že je ateista. Sice to nepovažují za rozumné, ale respektuji to. Je to jeho věc. Nechápu, když někdo tvrdí, že je věřící, dokonce chodí i do kostela, ale svým smýšlením a činy nahrává spíš těm ateistům. Pro mě je to něco jako schizofrenie, hybridita v myšlení. Takto je možné uvažovat i ve vědních disciplínách a tam to je dokonce žádoucí. Vy to děláte jinak. Darwinowou evoluční a neoevoluční teorii hájíte s neochvějnou vírou, náboženskou, kterou jste jakoby potomkem a civilizačně srostlý, se stejnou vírou bombardujete, i když se do té obce zařazujete. A to mi nesedí.
19. 12. 2009 | 19:02

Kritik napsal(a):

Že Ježíš Nazaretský byl historickou postavou, to již ve starověku doložili nekřesťanští historikové a není důvod o tom pochybovat.

Je také vyloženě nevědecké popírat, že transcedentní vlivy na člověka nepůsobí. Křesťanství však není jen víra, ale především osobní zkušenost. Tím se liší od všech náboženství a proto je také křesťanství považováno za náboženství spíše z terminologických důvodů, než ze své podstaty.

Vemte si příklad se zeleným jablkem. Pokud Vám někdo takové jablko předloží, můžete si podle jeho vzhledu myslet, že bude nejspíš kyselé či trpké. Když Vám někdo řekne, že je naopak velmi chutné a sladké, můžete mu uvěřit, nebo se přesvědčit a ochutnat, nebo bez dalšího zkoumání předkládané tvrzení odmítnout. Přijmout jen vírou, to není úplnost poznání a je v rozporu s lidskou podstatou. Odmítnout bez zkoušky je pak přímo nevědecké a popírá lidskou přirozenost touhy po poznání.

Autor článku se často zabývá transcedentními úvahami. Je současně vědcem. Ale přijmout a ochutnat nabízené ovoce, to se mu ještě nezdařilo.

Nabídku má každý jedinec na tomto světe. A já Vám říkám, že taková nabídka je závdavkem rájem na Zemi. Jediná věc, kterou všemohoucí Bůh neudělá je, že když takový nabízený dar odmítnete, nebude Vám Vaši svobodu omezovat vnucováním.

Každý člověk na Zemi dostal nebo dostane takovu nabídku od Boha přinejmenším dvakrát. Nikdo se nemůže vymlouvat. Všímejte si, ať v tom rámusu kolem ten tichý hlas nepřeslechnete.

[Jób 33:14]  Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehne.
19. 12. 2009 | 19:05

Janovec napsal(a):

Agent Smith:

Ano pane, znal jsem velmi dobře jednoho českého pravoslavného kněze, který k pravoslaví konvertoval z katolické víry. Jednou jsme spolu stáli v jeho kostele a já jsem se ho optal, proč konvertoval: Řekl mi: ze dvou důvodů:

Za prvé: moje manželka byla pravoslavného vyznání. A byla to skvělá žena.

Za druhé: pravoslavná církev nikdy nekolaborovala s nacismem a to je pro mne důkaz pravdy Boží.

Tolik k té podobě mezi katolickou církví a pravoslavnými.
19. 12. 2009 | 19:06

agent Smith napsal(a):

Pane profesore, neberte to tak tragicky. Vaše slova mě potěšila. Toto není žádný zákaz chození do kostela, jenom mi přijde přirozeně nelogické, abych se účastnil něčeho s čím nesouhlasím. To je jako kdybych kritizoval komunisty a chodil na jejich sjezdy. Je samozřejmě škoda, že jste se takto vzdal svojí příslušnosti k Církvi, ale to je samozřejmě jen Vaše soukromé rozhodnutí. Alespoň vidíte, že nejsem takový fanatik jak zde možná leckdo myslí. ;-)
19. 12. 2009 | 19:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Kritik:

"Je také vyloženě nevědecké popírat, že transcedentní vlivy na člověka nepůsobí."

To ja take nikterak nepopiram - jen tomu rozumim asi trochu jinak nez vy.

"Autor článku se často zabývá transcedentními úvahami. Je současně vědcem. Ale přijmout a ochutnat nabízené ovoce, to se mu ještě nezdařilo."

Ja si myslim, ze zdarilo, a jsem tomu velice rad - ale asi jinym zpusobem nez se to snad zdarilo vam.
Znate to podobenstvi o slepcich a slonovi?
Mozna jsme dva takovi slepci zkoumajici ruzne aspekty toho slona...

..
19. 12. 2009 | 19:09

agent Smith napsal(a):

Janovec: A kolik pravoslavných kolaborovalo s komunismem? Katolická církev s nacismem nekolaborovala, jednotlivci ano, ale ne globál.
To o té podobnosti je zřejmé. Jinak by si ke konverzi nevybral pravoslavné, ale třeba mormony.
19. 12. 2009 | 19:10

iga napsal(a):

agent smith

Uprime receno, bratre, jsem docela rada, ze o tom, kdo je a kdo neni katolikem nerozhodujete vy - nejsem si jista jestli bych prosla...
Rovnez bych byla na vasem miste opatrnejsi s tim upozornovanim na prislusnych mistech (ktera to jsou?).
1. vuci hledajicim to zni jako vyhruzka
2. abyste pres cizi trisky neprehledl vlastni brevno...

vaclav horejsi

prosim nez pujdete ke svatemu prijmani, proberte vse s knezem v ramci svatosti smireni, obavam se, ze agent smith neni v techto vecech tim nejlepsim radcem
19. 12. 2009 | 19:11

Kritik napsal(a):

vaclavhorejsi

Možná že jsme dva slepci. Zkusme však poznání doplnit dotekem. Mohu potvrdit, že to funguje.
19. 12. 2009 | 19:13

dalimil napsal(a):

Vážení páni profesoři a ti ostatní ! Kdo z vás četl knihu Hrůzi španělské inkvizice ? Já ji četl v mládí a málem mi pokřivila charakter ! Není co dodat ! Dal.
19. 12. 2009 | 19:17

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dotekem stvrzuji, že kdybych já třeba měl duchovní problémy určitě si pořídím slona.., i když ta vedle taky docela na duchovno ujde...
Veselé krizování..
http://www.shodka.net/attac...
19. 12. 2009 | 19:23

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
zdá se mi, že zaměňujete křesťanství s církvemi, což asi nelze.

Nelze zaměňovat člověka, který naplňuje své spirituální potřeby skrze křesťanství s činěním politických institucí, jakými jsou právě církve.

Například lidi, upalující "kacíře" a "čarodějnice" asi nelze považovat za křesťany - tedy za stoupence učení Ježíše Krista. Ale docela dobře je možno je považovat za členy totalitní politické organizace "Církev Svatá".
19. 12. 2009 | 19:34

Pocestny napsal(a):

Hezké vánoce,
nechť vám přivedou ty, které chcete mít u sebe, ať vám vyženou z hlavy chmuru...

..ať už to s nimi máte jakkoliv, noc vrcholí, každé světlo je dobré, když svítí na cestu a v mrazu i hřeje...

Mějte i lepší, méně jednobarevný Nový Rok, přeji, ať je pro vás něčím popravdu novým, ne jen opakováním toho, co brzo skončí, či těch, které už jen vzpomenem.

Co nejméně puchýřů a hlavně žádné proleženiny!
19. 12. 2009 | 19:46

vaclavhorejsi napsal(a):

Kritik:

"Možná že jsme dva slepci. Zkusme však poznání doplnit dotekem. Mohu potvrdit, že to funguje."

I ja to mohu potvrdit ;-).

..
19. 12. 2009 | 19:48

radek napsal(a):

panu Hořejšímu přeji pěkné vánoční svátky a prosím o další zajímavé blogy v roce 2010
19. 12. 2009 | 20:35

vlk napsal(a):

Dobrý večer pane profesore...
Než cokoliv ťuknu tak dovolte,abych popřál i já Vám pěkné , klidné , spokojené Vánoce. Totéž Vašim blízkým. A šťastný a úspěšný rok 2010. A poděkoval Vám za Vaše blogy a neuvěřitelnou trpělivost s námi, kteří cítí zpravidla nutkání k nim cosi podotknout.. A yjadřuji, stejně jako třeba pod panem Klánem stejné přání, abych u Vás pod stromečkem našel malý dárek, o který se rozdělím rád s e všemi dalšími na Aktuálně -totiž další a další vaš e blogy..
Teď k vlastnímu textu. Vytáhnu si z něj pár maličkostí, které zůstaly ušetřeny zájmu n.o.s.ů , ale třeba i Rumcajsů a emisárků.
Třeba to, co píšete jako o časté výtc e vůči křešsťanství- totiž , ž e nahradilo antický způsob myšlení. Pro mne to není mínus. Prostě antická spiritualita zcela jednoznačně došla na hranici svých možnost. Popsat, ale zejména -motivovat většinu tehdejší společnosti ke každodennímu životu! ˇA naopak křesťanská věrouka, ,zcela evidentně tento úkol začala pro většinu lidí naplňvat daleko lépe. Prostě antický s vět s e někd y kolem Nerona dostal do vrcholného stadia dekadencee , kd y začal ničit svu bezobsažností sám sebe. přirozený proces.
A je velko zásluhou křesťanství, že neslo , řekněme nejzákladnější prvky , antiské kultury dále. V podstatě do celého světa. Jistě, najd e s e dost těch, co namítnou - velmi krvavým způsobem. fajnvážení. a jaký je rozdíl mezi tzv. obrácením na víru pohanů ohněm a mečem pod křížem nebo totálním vyhlazením Helvétů Juliem Ceasarem?
A odobně jako antický způsob myšlení a živoat zbytněl a zdegradoval a narazil na své limity, stalo s e totéž i křesťatství. zbytnělo, ztučnělo, bylo vyprázdněno. Proto přišly krvavé reformace! A když ani reformace nestačili tak nastoupilo pod vlajkou osvícenství bezvěrectví a tzv. technická civilizace. V čem jsme dne s lepší a v čem si očínáme odpovědněji než tolik vysmívaná církev? V tom, že jsme vyvinuli atomovou bombu? a žejsme schopni , z ideologických hledisek zničit zeměkouli? V tom, že jsme stejně nesnášenliví a mnozí z nás stejně bigotní, byť bez víry jako katolíci a protestanti v době 30-ti leté války?
Viz Rumcajsovo až budou socani hnáni na Sibiř.. V čem se tohle liší od śpanělské konquisty po objevení Ameriky?

Celý rozdíl je jen v tom, , že ušpanělů lze ukázat na celou c írkev. U Rumcajsov a blábolu jen na Rumcajse. jakkoli s e najd e dost těch, kteří si myslí totéž...

Prostě kříž, Ježíš Kristus a církevní s ymboly byly nahraženy penězi a výpisem z bankovního konta.
Soudím, že i naše tzv technická civilizace , postavená na osvícenství, zbytněla a zdegenerovala. Je jasné, co nás tedy asi tak čeká. Jenže máme atomovou pumu a jsme schopni zničit zeměkouli...
19. 12. 2009 | 20:43

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, psovitej, taky zapomněls zbohatnout...

UPDATE

Dneska už to jasně
vím
Já zapomněl stát se
bohatým
A konec zatím někde
v dálce
Tak aspoň žvaním
O morálce...

Veselé krizování...
http://hitgid.ru/uploads/po...
19. 12. 2009 | 20:51

Rumcajs napsal(a):

Ten nadpis sedí.
I pocestný je na měkko a tak vánoce mají asi opravdu kouzelnou moc.

Tož Tobě Pocestný taky hezký vánoce a teké veškeré havěti čisté i nečisté, s kopytami rozdělenými či celými, přežvykujícími či nepřežvykujícími.

A Vlkovi připomínám:
Nic z veškeré havěti hemžící se po zemi, nic, co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani co má více noh, nesmíte jíst, je to hodno opovržení.... a Karkule už vůbec ne !
19. 12. 2009 | 20:53

Skogen napsal(a):

Vycházel bych z toho, že v případě náboženství zacházíme se symboly ve vztahu k nějakému ideálu. Posuzovat náboženství ve smyslu historické pravdy je, zastávám ten názor, slepou uličkou, která nic neřeší. Analýzou symbolu ztrácíme dotek s ideálem a připravujeme se o možnost se s ním ztotožnit, zůstává racionálně zdůvodnitelná část, což je však málo. Naše touhy, fantazie, naděje, ideje v té nejvyšší formě, pozbývají nároku na existenci.

Ponechme Vánocím symbolický význam, berme je jako kouzelný čas, kdy si můžeme dovolit být idealističtí a pohlédnout na svět očima bez klapek každodenních zájmů..
19. 12. 2009 | 21:02

agent Smith napsal(a):

iga: Možná byste neprošla. Z exkomunikace se nelze vyzpovídat. Ta může být maximálně sňata.
Vůči panu profesorovi to není výhružka, protože on není hledající, on si svůj názor už udělal, jak zde již několikrát zmínil. A zmínil toho tolik, že by do té automatické exkomunikace spadl nejméně padesátkrát. To není žádný můj výmysl, ale církevní právo.
19. 12. 2009 | 21:09

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,

po jisté době nacházíme společnou řeč, dnes asi více než kdy jindy. A tak nebudu opakovat všechno to, co jsem říkal v mnoha jiných minulých debatách.

Myslím, že odstavec

"Důležité je, co se z toho všeho postupně vyvinulo a jakou roli to hraje v dnešním světě.
A je mi úplně jedno, do jaké míry je to jakási 2000 let psaná „pohádka“ či „báseň“. Pohádky jsou přece pro formování naší identity zásadně důležité – asi víc než učebnice...
Čerti, draci a vodníci v reálném světě sice neexistují, ale stateční a čestní Honzové ano (a do značné míry proto, že jim v dětství rodiče četli pohádky o čertech, dracích, princeznách a Honzech)."

je natolik výstižný, že říká vše podstatné.

A tak Vám a Vaší rodině přeji krásné prožití těch nejkřesťanštějších svátků a totéž přeji i starým známým debatérům (zejm. Pepovi Řepovi), kteří zde již jsou nebo se ještě objeví.
19. 12. 2009 | 21:35

iga napsal(a):

Jak jsem jiz psala, nastesti to nerozhodujete vy. O tom, komu da knez rozhreseni a komu ne rovnez rozhoduje pouze on sam. Neupiram vam erudici v cirkevnim pravu. Doufam jen, ze stejne razantne, poctive a nekompromisne pristupujete i k vlastnim pokleskum. Neurazte se prosim, ale ty vase prispevky nepusobi prilis laskyplne.
19. 12. 2009 | 21:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Václav Hořejší:
"může nám to dávat nesmírně důležitý pocit, že žijeme ve smysluplném světě" Potřeba smysluplnosti je snad nejvýraznější výsledek činnosti lidského mozku. Poznání, že smysl existence a života lidstva, jedince či čehokoliv tkví v jeho samotné existenci a v životě, je dosud pro většinu lidí nepřijatelné. Potřeba mýtů je silnější než racionalita. Působení emocí přispívající k snadnějšímu učení a paměti v tomto případě se míjí racionálním účinkem.

"křesťanství... pojetí) dává pevný základ etiky" Pregnantní vyjádření křesťanské arogance. Nic v historii lidstva nenasvědčuje tomuto rozšířenému křesťansky sebestřednému klamu, křesťané masově nikdy neprojevili nějakou jinou, neřku-li vyšší etiku než vyznavači jiných učení.
19. 12. 2009 | 21:44

Gábor Laco napsal(a):

Budou Vánoce a pohádkami se to na webu jen hemží.
Pohádka č.
1 Křesťanké smýšlení nahradilo antické smýšlení.
V této pohádce je podtext naznačující pokrok k lepšímu. Proto ji křesťané mají rádi.
Skutečnost bohyně žel je jiná. Počátek křesťanství je konec matriarchátu. A sice bezpříkladně násilný konec.
Pohádka č.
2 Před Křesťanstvím se slavil v době Vánoční slunovrat.
Není tomu tak. Vždy se slavilo narození božího syna.
Pohádka č.
3 Ježíš byl jen jeden (nebo neexistoval).
Takových jako Ježíš bylo spousta. Bez nich by se nemohly slavit od nepaměti slavené svátky Vánoc a Velikonoc.
Pohádka č. ...
Takhle by se dalo pokračovat...

Jenže lidé mají raději ty pohádky než realitu.
Mnoho z nich dříve věřilo pohádce o lepších socialistických zítřcích. Teprve dehonestikace této pohádky jim otevřela cestu k jiným pohádkám.
19. 12. 2009 | 21:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
"Nemám ráda náboženství, protože uzavírá mysl člověka, a zvláště nemám ráda církve, protože ohlupují lidi a žijí z nich nezřídka i materiálně." Ohleduplný eufemismus. Expresívněji stručně: Náboženství oblbuje.
19. 12. 2009 | 21:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
" Je chytrej pacholek. Ale skončí v pekle!" Jen abyste tam neskončil Vy za ty socany na Sibiř.
19. 12. 2009 | 21:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Gábor Laco:
"Vždy se slavilo narození božího syna." Boží syn v předkřesťanských dobách byl archetyp slunce a slunovratu.
"Takových jako Ježíš bylo spousta. Bez nich by se nemohly slavit od nepaměti slavené svátky Vánoc a Velikonoc." Velikonoce jsou křesťanskou náhradou svátků jara, plodnosti a nového životy a slavily se dávno před údajným Ježíšem Kristem.
19. 12. 2009 | 21:58

n.o.s napsal(a):

Kritik

"Že Ježíš Nazaretský byl historickou postavou, to již ve starověku doložili nekřesťanští historikové a není důvod o tom pochybovat."

a kteří to doložily?

"Křesťanství však není jen víra, ale především osobní zkušenost. Tím se liší od všech náboženství a proto je také křesťanství považováno za náboženství spíše z terminologických důvodů, než ze své podstaty."

Zásadní omyl někdy si něco nastudujte např.:antická mystéria.
19. 12. 2009 | 22:01

Imhotep napsal(a):

Gábor Laco:

Při vší úctě malý dotaz. Mohl byste se více rozepsat o té oslavě narození božího syna v době slunovratu v mezolitu? To mě skutečně zajímá.
19. 12. 2009 | 22:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
"Že Ježíš Nazaretský byl historickou postavou, to již ve starověku doložili nekřesťanští historikové" Opravdu?? Mohl byste uvést aspoň jediný pramen?
19. 12. 2009 | 22:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

n.o.s:
Pardon, nevědomky jsem zopakoval Vaši otázku.
19. 12. 2009 | 22:14

Carlos V> napsal(a):

Nebylo by od veci se zamyslet, kdo byl Jezis a co bylo jeho uceni.

A co je uceni Pavla z Tarsu. Prodal sve uceni o zemrelem polobohu. Nejvetsi problem mel s odpadlickymi sektari ... z Jeruzalema, tedy jedinymi, kteri Jezise znali.

Mozna, ze Pavel byl tvurce a siritel krestanstvi. Jezis je pak jen jmeno jednoho z potulnych fanatiku, ktere Pavel pouzil.
19. 12. 2009 | 22:21

n.o.s napsal(a):

Zbyněk Matyáš

to je naopak otázka kterou je nutno stále opakovat :)
19. 12. 2009 | 22:28

Lena napsal(a):

Gábore Laco,
boží syn se slaví od začátku letopočtu čili 2000 let, maximálně. Slunovrat tu byl o pár miliard let dříve, skoro o pět. Dovolím si tedy tvrdit, že se slavil o pár tisíc let dříve.
19. 12. 2009 | 22:34

Gábor Laco napsal(a):

Na Vánoce se narodí syn boží. Je taktéž bůh (muž) protože se "narodí" slunce (slunovrat). Slunce je oheň a oheň(a vzduch) je mužský element.
Zcela logicky musel být tento bůh splozen. To se stalo devět(pro Imhotepa - v nezolitu sedm) měsíců před narozením tudíž ve svátky plodnosti na Velikonoce(pro Imhotepa - v době dnešních Letnic).
Odtud pochází název "Velikonoce".
V den Venuše-v pátek bůh zemře a v den Luny-v pondělí vstane z mrtvých = začne žít jako plod ve své matce zemi(jeskyni). V sobotu a neděli bůh nežije a proto je noc - vlká noc.
19. 12. 2009 | 22:34

Lena napsal(a):

Zbyňku Matyáši,

ano. A jestli jsem to dobře pochopila, jsem tu pro slušnou a korektní diskuzi a vyjádření názoru, nikoliv pro ohleduplné postoje.
19. 12. 2009 | 22:35

blue jay napsal(a):

Vaclave Horejsi,

Duch Vanoc je o necem co dnesni CR chybi. Slusnost a predevsim tolerance. Ale presto Vam preji, Have a Merry Christmas and a Happy New Year!
PS. He who has not Christmas in his heart will never find it under a tree.
19. 12. 2009 | 22:35

JV napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
vaše tvrzení "Poznání, že smysl existence a života lidstva, jedince či čehokoliv tkví v jeho samotné existenci a v životě, je dosud pro většinu lidí nepřijatelné" je jádro pudla ve všech sporech mezi věřícími a nevěřícími. V zásadě říká, že onen Theilhardův bod Ómega je zde již vlastně dávno a my ho jenom naplňujeme novým obsahem tím, jak žijeme. A jestli ho naplňujeme válkami nebo spoluprací je z toho pohledu irelevantní. Jenom se některým z nás více líbí válčit a jiní dávají přednost spolupráci. Jestli se jednou přikloníme více ke spolupráci bude záležet jen na tom jestli si to budeme více přát a ne na tom jestli tomu budem věřit.
Zdravím Jiří Vorlíček
19. 12. 2009 | 22:39

Lena napsal(a):

No hurá, takže o víkendu jsme bezprizorní. Bůh nežije a můžeme vlčit!
A krom toho, jestli tu pověru, že oheň je mužský element, převedu na mého bývalého manžela. Tak teda já jsem potom ďáblova pekelná vatra.
Gábore, co takhle míň mysticismu a trošku víc realismu?
19. 12. 2009 | 22:41

n.o.s napsal(a):

Carlos V>

učení Ježíše, jak řekl Albert Schweitzer kdo hledá historického Ježíše především nalézá odraz sebe samého.

ale jinak řečeno ježíš byl v posledních několika stovkách let vším od reformátora po cynického filosofa. jako každá fikce je všude není nikde, nicméně taková nejserioznější a nejvíce učenci zkoumaná hypotéza je Q (hypoteticky dokument) dle mého soudu zcela umělá berlička, aby nemuseli říct že je fikce

Pavel to je syntéza Judaismu a antických mystérií s trochou pochybného stoicismu.
19. 12. 2009 | 22:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JV:
Děkuji, je radostné poznat pochopení.

Lena:
Bezprizorní potřebují vychovatele, lidstvo ne. Třebaže si bohy vymyslelo, vlčilo stejně.
P.S.: Přeji Vám a doufám, že Váš nynější manžel má ohně víc. :)
19. 12. 2009 | 22:49

Gábor Laco napsal(a):

Samozřejmě Leno,
o Velikonocích se souložilo o sto šest. Jsou to přece svátky plodnosti. Jedlo se boží maso(dříve skutečný člověk, potom beran, nebo kanec a nakonec-dnes pečivo). Boží kreví se potřísnila pole, aby dala úrodu a zase se souložilo. Leno, já píšu o Matriarchátu, to jest o době, kdy ženy měly moc ve svých rukou! Já za to nemohu, že tomu tak bylo. Pouze chci poukázat na skutečné tzradice lidstva.
19. 12. 2009 | 22:50

Targus napsal(a):

To agent Smith:

Křesťanství, rep. její představitelé, poprvé kolabrovalo se světskou mocí, když bylo přijato jako jediné státní náboženství v Římě, tuším v r. 380 n.l. výměnou za dobře placenou pomoc při správě obrovského státu. S tím nic nenaděláte, i kdybyste se na hlavu stavěl. A podle toho to v katolické církvi taky vypadá.

Btw. Janovec měl na mysli rozdílná náboženství zcela jiného charakteru, jako je např. Buddhizmus a třeba šintóizmus nebo tak něco, pokud vůbec víte, o čem mluvím. A nikoli srovnání tří náboženských směrů vycházejících z ranného křesťanství.
A abych Vás nakrknul úplně, pravoslaví se oddělilo od katolické církve mnohem dříve, než různá jiná protestantská učení vracející se k původním hodnotám (sic!) křesťanství ve formě takové, jak je zachycena v Bibli.
19. 12. 2009 | 22:51

im napsal(a):

Pane ZM, byla po Vás sháňka na posledním blogu pana Bendy.
19. 12. 2009 | 22:58

Lena napsal(a):

No jo, Gábore, tak to je jiná. Vím, že to tak bylo. Ale Vy jste to podal tak, jako byste té podstatě věřil dodnes.
19. 12. 2009 | 23:10

malma napsal(a):

blue jay
hele ty duchu vánoc, ted mě tak napadlo, nezamýšlel ty si původně nick "blue ray" a nepopletl to?
víš jakej seš popleta :))
19. 12. 2009 | 23:10

Lena napsal(a):

Matyáši,
lidstvo vlčilo, vlčí a vlčit bude. Bozi nebozi.
A Vy jste navíc ještě sadista, ne(?), když mi škodolibě přejete dalšího manžela. Toho bohdá nebude.
Dnes končím, dobrou noc.
19. 12. 2009 | 23:11

Lena napsal(a):

Vážení

vlastnoručně jsem u protinožců "ulovila" a nyní upravila ... a po vyčerpávající intelektuální dřině nad obrázkem konečně vyrobila jedno PF pro Vás:

http://picasaweb.google.cz/...

Pěkné Vánoce a Nový rok!!!!!
:-)
Všem.
19. 12. 2009 | 23:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Nejsem sadista, přeji Vám i ostatním všechno dobré, a nejen o vánocích. Děkuji za přání, zlatou rybku bych potřeboval. Zatím mne podle všeho poctil svou činností mořský had, ti jsou nejjedovatější.
19. 12. 2009 | 23:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

im:
Děkuji za vzkaz, ale nenašel jsem to. Nebyl by link?
19. 12. 2009 | 23:19

malma napsal(a):

jinak k té docela hezké vánoční pohádce pana profesora...,
asi většina měla tu čest shlédnout internetovou undregroundovou hitovku The Zeitgeist, kterou někteří zdejší pravičáci nazvou zavádějící levičáckou konspirací, nicméně ta první část věnovaná náboženství je podle mě velice poučná a sofistikovaně vysvětlující původ, vznik a vliv náboženství od počátků.viz.:
http://video.google.cz/vide...
19. 12. 2009 | 23:20

JC napsal(a):

ZM,n.o.s.
Ježíše, jako historickou postavu nezpochybňují ani komunisté.
P.S.
Židům by se v podstatě také hodilo, kdyby fyzicky neexistoval a myslím že by pro ně nebyl problém to dokázat.
Prozatím tvrdí, že sice žil, ale nebyl jejich prorokem.
19. 12. 2009 | 23:28

im napsal(a):

@ZM

magor včera 22:04, skeptický dneska 3:27

http://blog.aktualne.centru...
19. 12. 2009 | 23:30

n.o.s napsal(a):

malma

čekal jsem kdo to sem přitáhne no a je to tu NE tenhle dokument ne nic nepoškodilo teorii o Ježíšovo Neexistenci jako tohle.

tedy ne že by tam nebylo mnoho věcí dobře ale mnohé je špatně.
19. 12. 2009 | 23:30

Lena napsal(a):

Matyáši,

určitě se to zlepší!!!
A už fakt dobrou.
19. 12. 2009 | 23:35

n.o.s napsal(a):

JC
"Ježíše, jako historickou postavu nezpochybňují ani komunisté."

no to je ale absurdní argument

"Židům by se v podstatě také hodilo, kdyby fyzicky neexistoval a myslím že by pro ně nebyl problém to dokázat."

omyl, jsou to právě křestané (tedy ne podle pana Hořejšího) resp. fundamentalisté speciálně v USA kteří politicky drží Izrael při životě, Dispensationalism

tj. není politický důvod
19. 12. 2009 | 23:38

JC napsal(a):

P.S.
Letem světm, zkuste něco vyhledat.
http://www.lifeofchrist.com...
19. 12. 2009 | 23:44

Gábor Laco napsal(a):

Pane Zbyňku Matiáši

názvy jako Svátky slunovratu nebo Svátky jara, či plodnosti jsou křesťanské výmysly.(Stejně jako hebrejské vysvětlení jména Ježíš. Ježíš ve skutečnosti znamená syn Bohyně Isis.)
Od počátku byla všechna mysteria spojená s oblohou a děním na ní. Začalo to pochopitelně s měsíčnímy fázemi a menstruací. Potom s vynecháním menstruace a porodem... Jinýmy slovy, začaly s tím ženy a tím získaly moc. Tomu se říkalo Matriarchát a ten se vyvíjel až do začátku patriarchátu. Desítky, možná sta tisíce let. K jejich rituálům patřily jak Vánoce, tak Velikonoce.
Dříve na Velikonoce umírali králové a tím se z nich stávali bohové. Později místo králů umírali náhradníci.
Zprvu tito náhradníci vyrůstali jako králové. Někdo dal své novorozeně do vrbového koše a puistil jej po vodě. Paláce stojící u vody měly pro tento účel schody až do vody. Tam královna(v těch dobách bohyně) odchytla plaváčka a vychovala ho jako svého vlastního syna. V dospělosti tento člověk na velikonoce umřel a stal se bohem. Téměř každý národ má svou báji o plaváčkovi(Sigfried, Mojžíš...)
V dobách před MM už stačilo jen boží jméno. Tedy syn Bohyně.

Tento "boží syn" byl zabit, aby sám sebou oplodnil svou matku. Stal se Kristusem, což je řecky, a znamená to pomazaný penis. Jestli chcete, tak se můžete do Řecka zajet podívat. Kristusů se tam pár zachovalo. Jsou z kamene a rituálně se na nich odpaňovaly novicky vstupující do tehdejších klášterů.

Velikonoce a Vánoce jsou svátky cyklické víry a reprodukují koloběh života. Nutnost smrti k znovuzrození.
Křesťanství je ale náboženství lineární a proto se v něm vyskytuje jen jediný Ježíš.
Tím nechci polemizovat o tom, jestli právě tento Ježíš skutečně žil.
Vzhledem k četnosti lží a polopravd spojených s vyrovnáváním kruhu do přímky(země je placatá, slunce stvořil bůh první den a světlo až třetí...) spíš nevěřím.
19. 12. 2009 | 23:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

im:
Děkuji, už tam letím. :)
19. 12. 2009 | 23:58

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zb.Matyáš
No vida, tak dnes jste předvedl, že ani Vy se neobejdete bez „berliček, iluzí a mýtů“. Samozřejmě není pravdou, že „smysl existence a života lidstva, jedince či čehokoliv tkví v jeho samotné existenci a v životě“. To je jen prázdná fráze.

Správná odpověď je, že v materialistickém obrazu světa žádný smysl života neexistuje. Kde vládne náhoda, tam není místo pro účelnost, jedno druhé vylučuje.

Kromě toho z kosmického hlediska je přece úplně jedno, jestli na planetě Zemi existují nějací lidé (ta trocha plísně, která se na ní přechodně utvořila) nebo ne. Příroda přece člověka k ničemu nepotřebuje. (Ani by nemohla, vesmír není bytost, jen samé anorganické „šutry“, smrtící kosmická záření či žhavé plyny.)

Nietzsche byl upřímnější a statečnější, když jasně konstatoval neexistenci smyslu a požadoval přijmout tuto skutečnost bez přikrášlování, heroicky a s láskou. To je podle mne význam jeho hesla „amor fatí“ – láska k svému osudu, tj. k bezesmyslné existenci, která vyplývá z důsledného popření všech náboženských představ („berliček“).
Také existencialisté dobře věděli, o čem hovoří. Nehlásali nějaké své vlastní pochmurné názory, pouze konstatovali fakta.

Některým lidem je ale tak zatěžko se s tímhle důsledkem materialismu vyrovnat, že by nejraději nařídili vyznávat smysluplnost života povinně. Nedávno jeden lékař v rozhlase prohlásil, že každý zdravý člověk přece považuje život za smysluplný, a pokud někdo tento názor nesdílí, nemůže být duševně zdráv. (To mi připomíná logiku marxistických ideologů, pro které nevěřit ve vítěztví komunismu rovněž znamenalo duševní poruchu.)
20. 12. 2009 | 00:02

Viola napsal(a):

Už tady někdy byl smysluplný řád? Asi ne, takže pane profesore jste nevěřící, protože takový bůh tu ještě nebyl. Řád není Bůh a neřád také ne. Bůh je láska, láska, láska.
20. 12. 2009 | 00:13

Carlos V. napsal(a):

Je zřejmé, že Ježíš skutečně žil. Byl to náboženský blouznivec s hrstkou věrných. Takových mesiášů bylo v Jeruzalémě mnoho a většinou byli zapomenuti.

Křesťanství, tedy všechny legendy o Ježíšovi, včechny jeho výroky a jeo životní příběh jsou výtvorem Pavla z Tarsu.

Ten pochopil, že lidem nejde o živéhoho Mesiáše, ale o legendu. Pavel bzÿl tvůrcem a manažerem, on je ten, k němuž by se křesťané měli modlit.

Dukazem budiz Skutky apostolu.
20. 12. 2009 | 00:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):
Myslím, že se zásadně mýlíte, není prázdná fráze jenom proto, že v ní smysl nevidíte. V materialistickém pojetí světa samozřejmě jeho smysl existuje, není však uměle odtržen a hledán mimo jeho existenci. Samozřejmě, že z kosmického hlediska "je úplně jedno, jestli na planetě Zemi existují nějací lidé", už jenom proto, že žádné kosmické hledisko neexistuje, jde jen o lidskou spekulaci. Smysluplnost života je samozřejmě "povinnou výbavou" jedince proto, že lidstvo se tak vyvinulo. Pokud by se tak nevyvinulo, nebyli bychom lidmi, ale jinými primáty. Jedincova psychická výbava je plně založena materiálně - metabolicky. Proto odpovídá skutečnosti i onen výrok lékaře.
20. 12. 2009 | 00:54

Cicero napsal(a):

Možná jsem příliš zmlsaný Fundou, ale... No a? Tohle přeci není článek, to je jakýsi koncept článku, pahýl, pár myšlenek relativně na sebe navazujících, nebo snad improvizace mysli uvyklé na sofistikovanější argumentaci... něco jako motor běžící na volnoběh - pořád jsem čekal, kdy na to šlápnete a přidáte tomu nějakou hloubku... a ono nic. Co nového jste napsal oproti dřívějším článkům? Jako prefix vánočního přání je to příliš zbytnělé, a jako něco, nad čím bych se měl zamyslet, příliš krátké a nevýživné. Dnes jsem si moc nepočetl, pane Hořejší. Za přání však děkuji a rovněž přeji hezké Vánoce.
20. 12. 2009 | 00:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):
A ještě je třeba zdůraznit jednu Vaši základní chybu:
" Kde vládne náhoda, tam není místo pro účelnost, jedno druhé vylučuje" Naopak, náhoda korigována realitou je zdrojem účelnosti (evoluce).
20. 12. 2009 | 01:06

Jan Vaculík napsal(a):

Zdravím pana Hořejšího!
Je to takové mile konsenzuální náboženské minimum pro ateisty. Mohu s tím souhlasit i v nejskeptičtějších chvílích. Napsáno moc hezky, evidentně za účelem usmíření odpůrců u příležitosti Vánoc.
Naštěstí Vánoce začínají až se soumrakem 24.12. Pak se tady teprve rozhostí opravdová nuda!
20. 12. 2009 | 02:52

P.K. napsal(a):

Názor prostého, nevzdělaného hocha, věřícího ateisty, odchovaného pohádkami: Českou (Švejk, pivo, Queen), Ruskou (Mrazík, vodka, Labutí jezero) a později také Americkou (Superman, Diet Coke, Eminem) kulturou (dalo by se tedy říct "multi-kulti":-)):
Myslím, že člověk, který věří v několik bohů, je možná trochu dále od "ateismu" než ten, kdo věří v boha jednoho; je to podobné tomu, že ten, kdo žije v mnohoženství (nebo s několika partnery), má obvykle trochu dále ke "svobodě", než ten s "jedním".:-). A jakmile jsme "svobodní" (někdy i dříve), většinou si okamžitě hledáme jinou víru, partnera...Asi bez toho nemůžeme žít ? Je to tedy problém ? (Pokud ano, můžeme ho "snadno" vyřešit).
Náboženství vyměníme třeba za Vědu, která má (možná) na svědomí stejné množství "obětí", jako jiná "náboženství". A to je "u moci" relativně krátkou dobu. Proto bych s posuzováním (odsuzováním) toho, jaký vliv na naši civilizaci měla, má, víra(náboženství) ještě tak 1000 let počkal; pokud to tedy lidstvo, díky Vědě, přežije...Můžeme sice namítnout, že Věda nemůže být nebezpečná; nebezpeční jsou přece pouze ti, kdo ji zneužívají...ale to asi platí i o náboženství (a "jeho vládu" jsme, prozatím, jako lidstvo přežili...i když se ztrátami).
K literárním, či archeologickým důkazům, které vytvářejí náš pohled na dějiny, bych přidal ještě obyčejný "selský rozum", případně psychologii :-); pohled na ně může být potom mnohem blíž k realitě. Zase tak moc jsme se nezměnili :-) (stateční a čestní hrdinové, odchovaní pohádkami, obvykle umírají v boji za "Pravdu" s drakem první; takže, pokud jsou, navíc, i inteligentní, s tou "ctí", případně "morálkou" to raději moc nepřehánějí. Ale to by byl špatný příklad pro další vývoj naší civilizace; budeme na ně tedy raději i nadále věřit:-)).
Možná je to více o tom, že si každý může sám, "svobodně" vybrat, v co věřit; to "sám" a "svobodně" si přece také můžeme vyložit po svém.
Můžeme věřit, že nás čeká grandiózní budoucnost, či nikoliv. Ale jak píše p. Emissary, vírou nic neztratíme. A s tím naprosto souhlasím...i když, můžeme také věřit, že v nic nevěříme; ale i v tom případě se asi jedná o víru...(v businessu sice nevěřím nikomu, ale na půlnoční raději půjdu...a pro jistotu se stavím i v synagóze, mešitě, Národním muzeu, doma se pokloním bystě Karla Marxe a před spaním políbím knihu Květoslava Minaříka...a jsem pro, aby byly na našem území stavěny minarety i větrné elektrárny).
Happy Hanukkah :-) Ahoj, slečno naivko.
20. 12. 2009 | 07:02

P.K. napsal(a):

..ty minarety by vlastně mohly také sloužit jako větrné elektrárny...skvělá "symbiosa" víry a vědy:-). A v tom je, možná, naše budoucnost...
20. 12. 2009 | 07:14

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zb.Matyáš
Ale kdepak. Nahodilost a účelnost se vylučují už svou podstatou, jako A a nonA. S tím nic nenaděláte. A Země, stejně jako vznikla, tak také zanikne, s veškerým náhodným životem na svém povrchu, žádná evoluce jí v tom nezabrání. Jenom se o tom v úvahách o smyslu nesmí mluvit, je to tabu. Nebo snad chcete tvrdit, že vesmírná tělesa mezi sebou evolučně soupeří? Jak komické. A že Země v tom souboji obstojí coby zdatnější individuum? To je přece absurdní.

Žádný bod Omega neexistuje, jen bod Nula. A pan profesor to moc dobře ví, proto materialistický základ rozšiřuje o duchovní prazáklad (viz odkaz na Lenaerse), ale nesmí se tomu prý říkat říkat idealismus či spiritualismus (další tabu), musí se to dále považovat za materialistický monismus – viz minulá listopadová diskuse.

„Ideas have consequences“. Jestliže omezíte obor úvahy jen na hmotnou skutečnost, musíte přijmout i logické důsledky toho omezení. Stejně jako když dejme tomu omezíte obor úvahy pouze na reálná čísla, nemá druhá odmocnina z minus jedničky žádné řešení. Vy ale omezujete a důsledky odmítáte přijmout. Toť vše.

Raději toho necháme, tohle nepříliš optimistické téma mi s předvánoční atmosférou nejde dohromady, nebudeme si ji kazit. Přeji hezké svátky a mnoho optimismu do nového roku.
20. 12. 2009 | 08:13

Béda napsal(a):

Vánoce pro mně jako ateistu, jsou dny volna, kdy se utíkám k přírodě a sebezpytování. Kladu si otázky o smyslu lidského života, o lidské podstatě, o lidském směřování.

Hloubám o potřebě nezůstat sám, soucítit s druhými, pomáhat těm, co neměli to štěstí být zdrávi a těšit se materiálnímu dostatku.

A při tom všem si ve skrytu duše říkám: Noc se krátí, naděje zůstává.
20. 12. 2009 | 08:24

Baba napsal(a):

Vědecky nebo zenově? Nejlépe obojí současně. Užijete si.
20. 12. 2009 | 09:08

Zacheus napsal(a):

Spíše mně, pane profesore, připadá, že k těm zednářům patříte také:-). A pokud formálně ne, jistě by Vás rádi mezi sebe s Vašimi názory ( včetně nepopíratelné schopnosti eventuálně i razantně "odbýt" eventuálního názorového oponenta - např. Petr Hájek je idiot, pan Harun Yaha taktéž:-) přijali.

Existuje hezká myšlenka, kterou jsem již před časem četl:

"Není třeba, abys někoho přemlouval k víře. Ale modli se za něho".

A ještě si dovolím - v čase adventu - přidat jednu myšlenku svatého Augustina:

" Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem".

Zejména těm, kteří alespoň v tento čas mají pokoj a pokoru v srdci, přeji hezké Vánoce. Zacheus
20. 12. 2009 | 09:11

Kelt napsal(a):

To "agent Smith"článek pana Hořejšího chápu jako námět k zamyšlení nad věcmi kolem nás.On se přeci nevymezuje a nesoudí.K tomu, abych jako agnostik žil podle obecně uznávaných zásad opravdu církev nepotřebuji.Nad pedofilními katolickými hodnostáři se mi obrací žaludek.
20. 12. 2009 | 09:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

"Už tady někdy byl smysluplný řád? Asi ne, takže pane profesore jste nevěřící, protože takový bůh tu ještě nebyl. Řád není Bůh a neřád také ne. Bůh je láska, láska, láska."

Ja nevim jak vy, ale ja "smysluplny rad" vidim vsude okoli sebe - Vesmir, ktery povstal z chaosu Velkeho tresku a byl nastaven tak, ze se v nem vyvinuly tak uzasne struktury jak Viola nebo Blue Jay, obdarene vedomim, vnimanim krasy, spravedlnosti, atd. - a vypada to, ze jsme jen nekde v polovine cesty - to je prece fascinujici, smysluplne, ne?

S prohlasenim, ze "Buh je laska" mam trochu problem - je to trochu vagni; mne se spis libi ten "smysluplny rad", ve kterem je i ta laska...
**********************

Cicero:

Ano, mate pravdu, proti O.Fundovi jsem zabar, vubec se za to nestydim - vsak on je v tom oboru take profesional, kdezto ja jen ubohy amater.
Trochu mi ale vadi, ze on, kdyz dosel k velmi podobnemu zaveru jako ja (resp. Lenaers), nazyva svoji pozici atheismem - myslim, ze v tom se myli a je zbytecne pesimisticky.

**********************
20. 12. 2009 | 09:27

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zacheus
Musím říct, že mi doslova vyrazilo dech, když jsem se před několika lety dozvěděl, že vyšlo najevo, že známý katolický kněz Ivan Odilo Štampach je už jedenáct let tajně členem zednářské lóže.

V televizi pak tvrdil, že na tom není nic neregulérního, přestože opak je pravdou, členství v zednářských lóžích bylo Vatikánem několikrát výslovně prohlášeno za neslučitelné s členstvím v katol.církvi. (viz Hans Baum, Robert Prantner: Svobodné zednářství a Církev, 1999, Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc)
20. 12. 2009 | 09:46

Zacheus napsal(a):

To Kolemjdoucí (J.Š).

Děkuji za odpověď. Publikaci citujete přesně. Pokud mně je známo, tak v současné době pan Štampach přednáší religionistiku.

Doporučuji Vám k přečtení ( a nejenom Vám, případně i panu Štampachovi), publikaci Jerzyho Roberta Nowaka "Církev a Velká francouzská revoluce".

Přeji pěkné Vánoce. Zacheus
20. 12. 2009 | 09:59

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zacheus
Děkuji, i Vám přeji hezké svátky.
Já nejsem žádný obhájce katolíků, ale považuji za nutné si všímat, co se děje kolem nás, „padni, komu padni“.
20. 12. 2009 | 10:16

Rumcajs napsal(a):

Kolemjdoucí:(J.Š)

Padni komu padni - to bylo oblínené rčení Grebeníčka. Možná proto jeho otec nikdy nedorazil k soudu.
20. 12. 2009 | 10:27

Rumcajs napsal(a):

Profesore,
kdysi jste tady řešil, jestli jsme z opice nebo ne. Mě se ta opičí představa jen těžko zkousává, na druhou stranu člověk nemůže zavírat oči před různými antropologickými nálezy.

Kdybychom řekli že ano, jak by jste viděl zmrtvýchvstání či pohnání před Boží soud ?

Čím bycho začli ? Australopythecus, homo sapiens...nebo až homo homo sapiens ?
20. 12. 2009 | 10:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Nemyslim, ze zednarstvi (ackoli o nem mnoho nevim) je neco spatneho, spise ho vnimam pozitivne; mezi zednari bylo a je mnoho uctyhodnych osobnosti (Washington, Franklin, Mozart, Benes, Mucha...).
Katolikum je skutecne clenstvi zakazano, naprotitomu mnozi anglikansti biskupove byli zednari.

Pokud povazujete za sveho nazoroveho souputnika muslimskeho fundamentalistu Yahya Haruna (vlastnim jmenem Adnan Oktar - http://en.wikipedia.org/wik...), autora knihy "Lez holokaustu", odsouzeneho za sexualni delikty, nemohu rici nez "Proti gustu zadny disputat".

" Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem".

S touto myslenkou velice souhlasim, a doporucuji, abyste o ni intenzivne premyslel.
*****************************
Kolemjdoucí (J.Š.):

Stampach uz davno neni v katolicke cirkvi, ale pokud vim v jakesi male cirkvi (Spolecenstvi krestanu, nebo tak nejak).

..
20. 12. 2009 | 10:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Rumcajs:

"...jak by jste viděl zmrtvýchvstání či pohnání před Boží soud ?"

Asi jako mytologii...

..
20. 12. 2009 | 10:39

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, od ježíška ke grebeníčkovi.., asi jsem tu dobře. Všechny slušně vydarwinované zdravím po ránu..., když se tu furt zdraví, se přidám, ne...
Veselé krizování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
20. 12. 2009 | 10:40

Rumcajs napsal(a):

Prof. Hořejší:

A nějakého konstruktéra na pozadí vzniku vidíte ? A pokud ano, co mohlo být smyslem jeho počínání(stvoření vesmíru), pokud označíme ony věci za mytologii ?
20. 12. 2009 | 10:51

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší
Není podstatné, co dělá I.Štampach dnes, poté, co mu byla činnost katol.kněze znemožněna. Podstatné je, že do zednářské lóže vstoupil jakožto katol.kněz (počátkem 90.let), a že tedy zhruba deset let působil jako kněz a zároveň byl tajně zednářem.
20. 12. 2009 | 11:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Rumcajs:

"A nějakého konstruktéra na pozadí vzniku vidíte ?"

To je neprijatelne antropomorfni oznaceni, ale jako velmi nepresne prirovnani to muzeme pouzit.

"A pokud ano, co mohlo být smyslem jeho počínání(stvoření vesmíru), pokud označíme ony věci za mytologii ?"

To samozrejme nevime, muzeme to jenom snad tusit a verit, pomahat si velmi nedokonalymi alegorickymi nazvy jako "Bozi kralovstvi", "Novy Jeruzalem", "Bod Omega"... Proste "lakave Tajemstvi".

Myslet si, ze soucasti toho bude vzkriseni mrtvych, se zda jako "naivni pohadka", ale priznam se, ze v neco takoveho tajne trochu doufam (predstavuji si to jako neco na zpusob rekonstrukce valkou znicenych mest na zaklade uchovanych informaci).
Ale ted jsem se asi beznadejne ztrapnil pred lidmi jako Z.Matyas...

..
20. 12. 2009 | 11:08

Rumcajs napsal(a):

Prof. Hořejší:

Jasně. Celá tahle oblast je jenom vaření z vody. Domnívám se že jasno tu může mít jenom blázen.

Já mám pouze pár bláznovských postulátu a to:

1. Vesmír nevznikl samovolně
2. Jeho vznik má smysl

No a na tom se už dá stavět.

Třeba že zmrtvýchvstání je reálné, což Vy jako genetik můžete si myslím jenom potvrdit.

Třeba, že existence "Něčeho" mimo prostor a čas plyne z dnešního poznání jak astrálního tak fyzikálního.

Třeba že jakýsi soud by měl být, páč Rumcajs nemůže dopadnout stejně blbě jako Badatel ....

Je toho hodně, co z výše uvedeného vyplává.
20. 12. 2009 | 11:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Rumcajs:

"Jasně. Celá tahle oblast je jenom vaření z vody. Domnívám se že jasno tu může mít jenom blázen."

Naprosty souhlas.

"1. Vesmír nevznikl samovolně
2. Jeho vznik má smysl
No a na tom se už dá stavět."

Naprosty souhlas.

"Třeba že zmrtvýchvstání je reálné, což Vy jako genetik můžete si myslím jenom potvrdit."

To prave bohuzel potvrdit nemohu, pri soucasnem stavu poznani je to naproste blaznovstvi. Pri soucasnem stavu poznani...

"Třeba, že existence "Něčeho" mimo prostor a čas plyne z dnešního poznání jak astrálního tak fyzikálního."

Nevim, cemu rikate "astralni poznani"...
Poznani mimo prostor a cas je nam bohuzel nedostupne. Pokud neco takoveho existuje (oblast cire viry), pak jsme asi v podobne situaci jako muj pes nad nejakou knihou.

"Třeba že jakýsi soud by měl být, páč Rumcajs nemůže dopadnout stejně blbě jako Badatel ...."

Naprosty souhlas.

..
20. 12. 2009 | 11:44

Petr Havelka napsal(a):

My ateisti si myslíme, že celý ten vesmír a vznik vhodných podmínek pro planetu zemi je souhra náhod a štěstí.

Náhoda je že to vyšlo zrovna zde ve vesmírném zákoutí a štěstí je v tom že jsme se zde narodili.

My ateisté si toho velice vážíme a velice děkujeme i když nevíme komu.

Hlavně, že nám to tak vyšlo :)
20. 12. 2009 | 11:45

jepice napsal(a):

Nejpovzbudivější je, že můžeme uznávat moderní křesťanství s hlubokými historickými a dějinotvornými kořeny, zcela smířené s osvícenským humanismem a moderní vědou, za hlavní a nenahraditelný tmel našeho civilizačního okruhu, a přitom z toho Boha úplně vynechat.
Já sice vidím ještě jiné důležité kořeny našeho myšlenkového světa, ale k takto pojímaným křesťanům se počítám. Boha přitom nikde nevidím a nemám potřebu ho hledat.
20. 12. 2009 | 11:46

Jan Vaculík napsal(a):

Evoluční teorie mi vždycky připadala jako naprostá samozřejmost; v pomyšlení na svoji příbuznost se zvířaty nacházím hluboké uspokojení.

Leč existence Boha je taky mimo veškerou diskusi. Vždyť přece komu by jinak ten vesmír patřil? Připustíme-li myšlenku, že nikomu, nabízí se pak otázka jeho privatizace a to bych viděl velmi nerad.

Bůh je přirozeným původcem informací jako takových; informací, které předcházejí skutečnost. Je otcem smyšlených příběhů. - No dobrá, pro genderisty: otcem a matkou.
20. 12. 2009 | 11:51

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Některá tvrzení o panu Harunovi ( pokud jsou ovšem pravdivá) jsem skutečně neznal. V tomto smyslu s ním opravdu názorový souputník nejsem, ale zase na druhé straně asi není správné apriori dehonestovat všechny jeho texty jenom proto, že on je jejich autorem.

Pokud budete mít někdy chvilku, přečtěte si,prosím, knížečku, kterou jsem doporučil shora panu Štampachovi "Církev a Velká francouzská revoluce". V tomto kontextu, pokud byl pan Štampach zároveň katolickým knězem a přitom svobodným zednářem, není opravdu co dodat.Tím samozřejmě netvrdím, že například současné zednářství v Čechách nemá své místo v názorové pluralitě a demokratickém prostředí.
20. 12. 2009 | 11:52

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, myslím, že by to chtělo lépěji fincovat vědy. Spojení a sjednocení vědci nám pak dodají lepší hokejky a bude vymalováno.., jednou provždy.

VĚDMA

paralelní vesmíry
zrcadlové světy
to všechno mi nabízela
duše jisté
Běty

Teta Běta
doktorka všech
běd
s tělem velmi nadaným
ochladit
i led...

http://www.xoxma.lv/uploads...
20. 12. 2009 | 11:55

Jan Vaculík napsal(a):

Petr Havelka
Jo, tak nějak:
Bůh je hybatelem náhod.
Bez Boha by Darwinova teorie byla nemyslitelná, protože prostým hromaděním náhod by vznikl zase jen "bílý šum".

Božský proncip lze spatřovat ve vzájemném sdílení informací směrem k dalším povedeným náhodám.
20. 12. 2009 | 11:57

Jan Vaculík napsal(a):

wbgarden
To nemá chybu!
Patře na nabídnutý obrázek, tak cítím, že i když příští rok bude jedením z nejtěžších, tak jej určitě zvládneme...!
20. 12. 2009 | 12:02

Rumcajs napsal(a):

Prof. Hořejší:

Váš souhlas s poslední bodem mě nesmírně potěšil.
Ještě na sobě trochu pracujte a možná ....

No a ten astrální... asi to nebylo přesně řečeno ale zážitky některých lidí mluví o cestování v čase a prostoru -.... bible mluvý o ráji mimo prostor a čas .... a nokonec i dnešní teorie vzniku vesmíru potřebuje
Ne-prostor a Ne-čas.

P.S. Taková zajímavost, co mi zarazila v evangéliích bylo, že se Krista ptali na to, jak vypadá svět odkud přichází a on odpověděl něco ve smyslu že není možné ten svět popsat, respektivě že je lidskému chápání nevysvětlitelný.
To mi přijde jako poměrně užásný moment.
Mohl si vymýšlet něco o dvanácti pannách,Rajské zahradě .... mohl toho na důkaz svého božského původu namluvit mnoho
a spíše by si tím pomohl, ale on to podal takto, což dle mého odpovífá i dnešním poznatkům.
20. 12. 2009 | 12:03

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, my beznadějní a špatně financovaní kutilové máme zcela jasno, jinak slabá baba zhouba rodiny...

BABY UNIVERSE

Pořád na mě naráží
Můj nový vesmír
v garáži

Než života jsem převlík
plavky
Umazané od hmoty
Tak mi vypad
ze zkumavky
Zas táhne mě
do temnoty

Už jsem trošku starší
kutil
Nenechám se uprosit
Natož aby mě zas najít
nutil
dírku
co může ho snad
donosit

Po krk mám už velkých
třesků
plných singulárních
stesků
vždyť k života vzplanutí
prý stačí jen něžné
fňuknutí...

Nebojte kucí, my na to přijdem...
Veselé krizování..
http://de.fishki.net/picsw/...
20. 12. 2009 | 12:14

Petr Havelka napsal(a):

Pane Vaculíku,

píšete "Bůh je hybatelem náhod"

my ateisté neříkéme tak ani tak. Je-li bůh? Bylo by to pěkné, kdyby byl. Nicméně bych si dovolil tvrdit, že bůh by chtěl, abych se cítil svobodně. Neumím si představit, že bych měl třeba klečet a mlátit hlavou o zem odříkávat při tom rýmovačku. Podle mého si to klečení a brumlání tak nějak vymysleli lidé sami.

Tím zároveň nechci různá náboženství zavrhovat, lze tu nalézt jistý přínos lidstvu v oblasti etiky.
20. 12. 2009 | 12:36

Imhotep napsal(a):

Gábor Laco:
V podstatě ano. Jenom s malou poznámkou, že v cyklickém vnímání světa nic neumírá, ale obnovuje se. V matriarchálním vidění světa i planety byly živé bytosti, navíc obydlené specifickými bytostmi, takže s těmi živly je to složitější.
O některých svátcích se "souložilo", ale vždy mne trochu mrazí, když čtu, jak z celého dlouhodobého procesu je vytržena jen jedna věc a tak se pak probírá.
20. 12. 2009 | 12:42

Imhotep napsal(a):

Lena:

Podstata zůstane podstatou. S tím nic nenaděláte.
20. 12. 2009 | 12:44

Kritik napsal(a):

Vážení, kteří se ptali na potvrzení existence Ježíše Nazaretského (Krista) z mimokřesťanských pramenů, dovoluji si Vám předložit odkaz, kde pod odstavcem s názvem "Historický pohled na Ježíšovu osobu" najdete vše potřebné.

http://cs.wikipedia.org/wik...

Udělal jsem to rád, ale moji milí, máme přece internet nejen k zábavě, ale i k
poznání.

Přeji monoho štěstí a lásky, té skutečné, opravdové, Boží - agapé.
20. 12. 2009 | 12:47

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že by lidstvo samo bez všelikých ideově postižených bičů božích nepřišlo časem na to, že je lépěji spolupracovat, než si furt navzájem podřezávat krky. Se mi nechce věřit. Naopak jsem plně přesvědčen, když teď občas vídávám zanícené pohledy těch nových, např. dnešních klimakteriků, že by bez bičů božích jsme my lidstvo byli přece jen drobet dál. Fantastické třeba rovněž je, jak se ti kucí a holky přísně ideoví navzájem nesnášejí, bo oveček o které především jde není až tak tolik. Ale v jednom mají jasno, okamžitě se spojí, když nastane příležitost vyhubit nás bezvěrce.., co jim do těch jejich krvavých vznešeností furt kecáme...
Veselé krizování...
http://www.ateo.cz/f/images...
20. 12. 2009 | 12:51

Gábor Laco napsal(a):

Viola,

"Bůh je láska, láska, láska."
Asi jako oběť se zamiluje do svého únosce?
Bůh je strach, strach, strach. Zajděte si do kostela. Ponurá atmosféra, přítmí, samá ukřižovaná mrtvola, obrazy a plastiky ukazují vraždění. Co na tom, že vrah má křídla, nebo svatozář a oběť rohy či kopyto. To se dá "přimalovat" i v reálném životě.
Když se posuneme do vyšší hladiny, tak je bůh opětovně především strach a potom něco jiného a to pro každého něco jiného.
Úplně jedno na jaké úrovni se věřící baví, strach je společný všem a zbytek pocitů se různí.
Základ a motor každé víry je strach, strach a strach.
Pokud by neexistovali lidé se strachem o své ego, tak by neexistovali bohové.
Strach je ale zcela normální. Bez strachu by jsme již tady nebyli.
Horší je, že se dali lidé dohromady a udělali si z tohoto strachu platformu k získání moci.
Ještě horší je, že někteří z těchto lidí tomu strachu pomohli vražděním, mučením... .
Nejhorší ale je, že se dodnes spousta lidí obrací právě na ideologické dědice těchto vrahů při hledání smyslu života.
20. 12. 2009 | 13:01

Gábor Laco napsal(a):

Imhotep,

je velmi těžké pár řádky popsat desítky tisíc let v celém kontextu.
Jinak máte pravdu.
Mne prostě jen vadí, že si katolíci přivlastňují svátky, které nejsou jejich a jednoznačně mají svůj původ jinde.
20. 12. 2009 | 13:15

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

Marxík iljič klema che
A svět si zase
popláče
A pustí sobě trochu
žilou
Když mudrlanti páchnou
Silou...

Veselé krizování...
http://dl.ziza.ru/other/082...
20. 12. 2009 | 13:16

Frante napsal(a):

Autor:

"...křesťanství dává pevný základ etiky. ... – v našem civilizačním okruhu je zjevně jejich efektivním nositelem pouze křesťanství, ať se nám to líbí nebo nelíbí (mně se to líbí)"

Základ etiky je v našich genech. Opravdu potřebujeme k etickému chování náboženské pravděpodobně pohádky? Všimněte si třeba vašich kolegů, spolupracovníků. Je pravda, že ti věřící se chovají morálněji než kolegové ateisté?
20. 12. 2009 | 13:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Frante:

"Základ etiky je v našich genech."

To je jiste pravda, ale ty geny jsou soucasti onoho "smysluplneho radu sveta" a jsou tedy prostredkem k realizaci tech "emergentnich jevu", jako je etika, vnimani krasy, spravedlnosti, lasky, atd.

"Je pravda, že ti věřící se chovají morálněji než kolegové ateisté?"

Je jiste spousta lidi, kteri se sice povazuji za "verici", ale jsou jimi jen povrchne; u tech velke pozitivni pusobeni jejich "viry" nepozoruji.
Rekl bych ale, ze mezi "skutecnymi vericimi" je daleko mene lumpu, amoralnicj jedincu, nerku-li zlocincu.
Je ale pravda, ze je i hodne stejne moralne kvalitnich "atheistu", kteri se ridi obdobnymi etickymi pravidly jako "opravdovi verici". Nekdy se rika, ze tito "atheiste" jsou ve skutecnosti "nevedomymi vericimi" (veri v "neco", zavazny moralni rad, resp. to, cemu rikam "smysluplny rad sveta").
Rekl bych, ze i z teto diskuseje patrne, ze to, jestli je nekdo "verici", "agnostik", nebo "atheista" je do zbacne miry otazkou semantickou...

..
20. 12. 2009 | 13:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
Váš odkaz nepřináší důkaz o fyzické existenci Ježíše Krista, a to dokonce ani z pramenů křesťanských. Ostatně ani nemůže, neexistuje.
20. 12. 2009 | 13:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):
"Nahodilost a účelnost se vylučují už svou podstatou" Zásadně se mýlíte, možná proto, že málo víte o vývoji vesmíru a evoluci života na Zemi. Evoluce by nemohla probíhat bez náhody.
" A Země, stejně jako vznikla, tak také zanikne" Nejen země, ale celý vesmír. http://www.vesmir.cz/clanek...
"Nebo snad chcete tvrdit, že vesmírná tělesa mezi sebou evolučně soupeří?" Samozřejmě v principu ano, byť bych to nevyjadřoval tak antropoanalogicky. Pricip spočívá v tom, že každý vesmírný objekt má svůj časový začátek i konec, individuální trvání objektu obecně závisí na vnějších podmínkách, kterým je objekt během svého trvání podroben a na vlastnostech objektu.
Bod 0 nebo cokoliv, co lze nazvat počátkem tohoto vesmíru, lze obtížně myšlenkově pojmout už jenom proto, že čas je atribut hmoty a ta nebyla.
Vznik vesmíru dle dnešního vědeckého pojetí nastal fluktuací vysokoenergetického vakua, tedy náhodně, náhodně pokračoval ve vývoji, při kterém přetrvaly náhody nevyrušené náhodnými událostmi jinými. Do mozku člověka, kde se vytváří virtuální obraz reality, se řetězec těchto náhod promítá jako účelovost.
"Vy ale omezujete a důsledky odmítáte přijmout." Nikoliv, nepřijímám jenom idealistické rozšíření lidské vnímání reality pomocné pro její akceptaci. To jsou skutečné berličky, nikoliv Vámi podaný jejich převrácený obraz.
20. 12. 2009 | 14:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"Vesmir, ktery povstal z chaosu Velkeho tresku a byl nastaven tak, ze se v nem vyvinuly tak uzasne struktury " Nikoliv, vesmír nebyl předem nastaven nijak, vzniknul náhodně a náhodně se rozvíjel. Ve skutečnosti to, co se jeví jako předurčenost, je výsledkem náhodných procesů proběhlých v čase.
20. 12. 2009 | 14:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Petr Havelka:
"My ateisti si myslíme, že celý ten vesmír a vznik vhodných podmínek pro planetu zemi je souhra náhod a štěstí." Na druhé straně nevíme, kolik zmařených jiných způsobů vývoje jiných vesmírů a v našem vesmíru jiných objektů a jiných způsobů evoluce života skončilo v nicotě, takže se dá předpokládat, že současná existence našeho vesmíru a života v něm a lidstva je jenom důkazem, že "někdy nějak to vyjít muselo". Opakuji: není zásadního rozdílu mezi náhodou a účelností. Věřící promítají dojem z výsledku náhodně probíhajícího vývoje do minulosti a personifikují ho.
20. 12. 2009 | 14:40

Lena napsal(a):

Matyáši,
pan Hořejší naráží na antropický princip (asi na silnou verzi AP - zdá se mi, že to nastavení podmínek podává jako záměr).
20. 12. 2009 | 14:41

Pocestny napsal(a):

Lidičky,
vánoce jsou zvyk, jsou součástí naší identity a ať si je vykládáte, jak je vám libo, jsou a zůstanou těmi několika dny, pro které stojí za to vrátit se domů, ať je jeden, kde je.

Když čtu tu zarputilou disputaci, tak se jen uculuju, je mi úplně jedno, kdo a proč je slaví či neslaví, nepotřebuju výklad k tomu, jak se budu cítit, když uvidím jedno krásnou paní a dva páry dětských očí prožívat moment štěstí....a o tom to je...

O domově, o těch, kteří ho tvoří, o těch, kteří ho opustili, o těch, kteří přicházejí...pár dní, které spojí rodinu ...večer, který dává energii chovat se zase rok tak, abychom se zase sešli.

Ne, není to o tom, co na nás jede z médií, není to o hromadě krámů, která má nahradit celoroční nedostatek času a zájmu, není to výkrmná žranice a chlastačka, je to o tom, uvědomit si sílu domova a lidí, kteří ho tvoří, tím hloupým slůvkem které tu někdo už vyvětral...

Jojo, bez lásky není domov ani vánoce, pak se holt dělou ty věci zástupný...

Vánoce jsou symbolikou toho, že ať je doba individualitě jakkoliv nakloněná, jakékoliv naše životní vítězství nemá smysl, když není nikdo, komu bychom ho dali pod stromeček, když vše, co konáme, konáme pro sebe a svou samotu.
Vánoce jsou důkazem, že existují hodnoty, které nelze ani potratit, ani rozvést, ani ošvindlovat sobeckým individualismem, protože ze dvou jsme pošli. To, že odejdeme každý sám, je druhý konec, vánoce každému ukáží, jak je sám daleko na té trase od kolébky k hrobu, neboť každý žijeme to, čemu se duševné blížíme.

Kdosi napsal, že zrození je vrchol života, po něm už jen léta umíráme, jiní tvrdí, že vrcholem života je smrt a zrození je jen počátkem přípravy na ní, já myslím, že před zubatou nás hlavně chrání to, že se držíme té strany zrození, proto ji slavíme tím, že se sveřepě, rok po roce setkáváme abychom oslavili kruh ze kterého pošel smysl našich životů.

Vánoce jsou prostě dárek pro ty, kteří si je zaslouží a občas to věru není jednoduché...
20. 12. 2009 | 14:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
´geny jsou soucasti onoho "smysluplneho radu sveta" ´ I junk DNA?
20. 12. 2009 | 14:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Ano, a v tom se podle mne mýlí. Vesmír nebyl nastaven pro vývoj člověka, ale náhodně se vyvinul jako vhodné místo pro evoluci života s vrcholem zatím člověkem.
20. 12. 2009 | 14:47

Lena napsal(a):

Matyáši,
s tím člověkem coby vrcholem nesouhlasím.
20. 12. 2009 | 14:53

Lena napsal(a):

Pocestný:

moc hezké. Jakoby Vás někdo vyměnil.
20. 12. 2009 | 14:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
"Vánoce jsou prostě dárek pro ty, kteří si je zaslouží " Ano, zasloužím si odpočinek a díky vánocům se mi ho dostane. Konečně mimo bludný uzavřený kruh generální úklid->veliký nákup->velké vaření->stromeček->kapr->dárky, prostě jen dolce far niente.
20. 12. 2009 | 14:54

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"´geny jsou soucasti onoho "smysluplneho radu sveta" ´ I junk DNA?"

Jiste; ostatne spousta z toho, co se nam jeste zdalo jako "junk DNA" vubec zadny junk neni (koduje to miRNA, umoznuje sestrih RNA a tim vetsi mnozstvi variant genovych produktu, ucastni se to regulace konformace chromatinu, je to zdrojem useku pro rekombinaci, atd).

..
20. 12. 2009 | 14:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Asi jste přehlédla slovo před ním.
20. 12. 2009 | 14:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Stěží si představit lepší důkaz pozůstatků onoho náhodného procesu, i když vím, že mnoho z junk smysl má. Další výzkum zajisté potvrdí.
20. 12. 2009 | 14:59

Lena napsal(a):

Matyáši,
nepřehlédla. My nemůžeme vědět, jestli paralelně nejsou vyvinutější bytosti.
20. 12. 2009 | 15:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Btw. pane profesore, domníváte se, že streptokoová rezistence "streptomycinového typu" je výsledkem záměru anebo náhody?
20. 12. 2009 | 15:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Proto to slovo, měl jsem snad ještě dodat ´známým´.
20. 12. 2009 | 15:03

Frante napsal(a):

Ohledně těch genů: "Jsou součástí onoho "smysluplneho radu sveta" a jsou tedy prostredkem k realizaci tech "emergentnich jevu"" . Můžeme se na biologii člověka, jeho potřeb etického chování, krásy ... dívat z vašeho "křesťanského" úhlu pohledu, ale nemusíme; na to si můžeme vystačit s Darwinem, atp. Takže bych neřekl že "efektivním nositelem etiky je pouze křesťanství". (Teď mám trochu problém co chápat slovem "nositel"...)

Píšete: "Rekl bych ale, ze mezi "skutecnymi vericimi" je daleko mene lumpu, amoralnicj jedincu"
Souhlasím s tím, že statisticky bychom k takovému závěru došli. Myslím si ale, že část morálních věřících jsou lidi , kteří by se chovali morálně i kdyby se v životě s žádným náboženstvím nesetkali (tito si ke svému morálnímu cítění to náboženství přijali jako zdůvodnění), podobně jako řada ateistů (kteří iracionální zdůvodnění nepotřebují). Souhlasím , že část lidí se chová morálně alespoň někdy v důsledku své víry. Teď je otázka, jestli takových lidí je dost na to, abychom mohli tvrdit, že "pouze křesťanství dává pevný základ etiky". (Mimochodem, shodujeme se na tom, že většinové křesťanství je na úkor důstojnosti - takže je dobré to podporovat? Neshodli jsme se na tom, zda vaše "elementární křesťanství" poskytne/neposkytne argumenty pro morálku jak tvrdíte/tvrdím)
20. 12. 2009 | 15:04

Karel Mueller napsal(a):

Lenko,

nechci se opakovat, na toto a podobná témata jsme na blozích u profesora debtovali mnohokrát.

Pokud Vám mohu doporučit opravdu zajímavou knihu, tak První tři minuty od S. Weinbergera.
20. 12. 2009 | 15:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Zrejme si nerozumime - ja naprosto nepopiram nahodnost mutacnich procesu.
Nejsem ani nahodou zastancem jakehokoli prvoplanoveho ID (panbuh ridici nahodne deje zadoucim smerem, manipulujici nahodami tak, aby to spravne vyslo, zvysujici pravdepodobnost vysoce nepravdepodobnych kombinaci).
Jen rikam, ze cely svet je nastaven tak, ze se nakonec ubira (aspon na nekterych mistech) kupodivu ke vzniku stale komplexnejsich sttruktur, k "emergentnim jevum".
Takovy svet neni naprogramovan k tomu, ze 1O mld let po jeho vzniku dojde prave na planete Zemi ke vzniku zivota, o 3 mld let pozdeji budou trilobiti, o dalsich 500 mil. let dinosauri, atd.
Ale je "naprogramovan" tak, ze "nekde" vznikne v urcitem neostrem casovem intervalu zivot, po dalsich rekneme 1-5 mld. let vznikne nekde (mnohonasobne?) inteligentni zivot, atd.
Proste nejaky probabilisticky determinismus.
Zcela souhlasim, ze si to muzeme vykladat jako "samo od sebe", ze pojem Boha v zasade nepotrebujeme.
Ale na me to dela dojem, ze to skutecne v necemu (???) smeruje.
Je to nedokazatelna vira - prave tak, jako vase vira, ze tomu tak neni.
Moji viru povazuji za prijemnejsi a optimistictejsi.
Ve vsech praktickych zalezitostech (mechanismus evoluce) se naprosto shodneme.

..
20. 12. 2009 | 15:12

Luba napsal(a):

No, pane řediteli,
díky za přáníčko - i Vám Šťastné a Veselé. :)

A tady máte malý dárek:
http://www.springer.com/cda...
20. 12. 2009 | 15:18

Karel Mueller napsal(a):

Frante:

Aby jste mol nějaký etický systém označit za správný či dokonce jediný správný ze šech možných, tak by museli být splněny dvě věci:
- Systém by musel být konsistentní a tedy neobsahovat vnitřní rozpory
- Musel by jste mít kriteria, podle kterých by jste mohl posuzovat "správnost" jednotlivých systémů.

První požadavek je nesplnitelný, jak plyne již z naší biologické podstaty. V případě kriterií: Tato kriteria Vám věda poskytnout nemůže, věda může jen modelovat (samozřejmě s jistou nepřesností), jak se společnost bude pravděpodobně vyvíjet při použití toho či onoho systému.
20. 12. 2009 | 15:19

Karel Mueller napsal(a):

Frante:
Pardon za překlepy (musely)
20. 12. 2009 | 15:21

Frante napsal(a):

Karel Mueller

Není mi úplně jasné na co narážíte? To že jsem tvrdil že si můžeme vystačit s Darwinem?
20. 12. 2009 | 15:31

Lena napsal(a):

Karle,

vím. Proto už tak moc nedebatuju. Spíš si čtu. První tři minuty jsem četla, dávno již tomu, asi 10 let. Teď jsou v některé škatuli po stěhování u jednoho mého zákazníka ve skladu za Brnem. Takže podruhé se ke čtení hned tak nedostanu...

Také mám Poslední tři minuty, jsou ovšem tamtéž, co ty První... Jestli je nesežerou myši, tak na jaře je přistěhuju domů.
20. 12. 2009 | 15:48

Lena napsal(a):

Matyáši,

tak se slovem "známý" už proti tomu zase tak moc nemám. Ačkoliv i tak lze diskutovat, zda i na zemi jsme vrcholem.
Lidi, kteří preferují inteligenci, budou tvrdit, že ano.
20. 12. 2009 | 15:52

Pocestny napsal(a):

Půlnoční 1989
...kdesi uprostřed šachovnice maďarských domků bezejmenné díry u rumunských hranic zářil do stříbrné netmy zasněženého parku kostel, luteránská stodola se štíhlou věží, dodaleka čnící nad přízemními domky v okolí. Veliká okna po stranách zářila světlem, otevřenými dveřmi vyhřezával dav, kostel rezonoval zpěvem, chybělo burácení varhan...

Pocestný se s ležérností bezdomovce vyvaloval na lavičce zastávky naproti přes ulici, pozoroval mši v řeči, které nerozuměl ani slovo a hlavou mu letělo, jak štědrý byl jeho den....

..začalo to, no začalo to před pár dny, ale do toho štědrého se probudil z jakési hodinové dřímoty v kabině kamionu, když rádio zařvalo to klasické "pojď na panáka" a nějaká pani strašně nahlas řekla: "Právě bylo šest hodin, Československý rozhlas, ranní zprávy..."
...o půl hodiny později věděl, že je zle, náklad nevyložen, další čtyři nákladní auta pryč, plná tělocvična krámů od těch, kdo v noci přijeli, vyložili a zmizeli, suita nasraných doktorů s otazníkem v tváři, medici ironicky hlaholící cosi o tom, že holt na ty pošuky broukomilný se nedá spolehnout...jo a čtyři nezvěstní mamlasové, kteří údajně se Štětinou nadivoko po ránu přešli zelenou hranici do Rumunska, nikdo neví proč...

...do hlavy mu do toho znělo cosi, co zbylo kromě kocoviny z té hodinky s Mirkem v sanitce, ještě tam s nimi byla spišská a špek,..."já mám pocit, že tahle akce je fiasko, ti lékaři se nyní leknou a bude z toho blamáž, ty tu nic nepořešíš, protože tě mají na háku, pojď se mnou, v Bucuresti to bude divoké, informace odtamtud, to je priorita....",

aha, Pánkovic kucí se vybodli na nádeničinu a vyrazili za slávou...paráda, sedm metráků hadrů a jídla a jsem na to sám...

V poledne konečně naloženo, přeloženo, všichni poctivě ožralí medici ve výsadkovém autobusu, my ve zbylých, totálně přetížených aviích, před námi dlouhá kolona sanitek, všichni cik cak po silnici a po škarpách, pozorujeme vzdálenou výměnu mezi dvěmi kulomety a dvěma smečkami kalachů, kromě světelných z kulometů nic v rozlehlých polích nebylo vidět, jen kravál, potom syčení raketometu od vzdáleného železničního náspu, pecka v blízkém hájku a ticho... stovka chlapů se zvedla a udělala to, co předtím, než přiklekla, vymočila se, nervy pochodovaly proudem...

...popoledni, hnusné předměstí Temešváru, první mrtvola na kraji silnice s lavorem krve u hlavy, nedostavěná / vybydlená nemocnice, hysterický úprk s krabicemmi léků do skladu v přízemí, ve vysílačce střídavě hlasitá řeč známých hlasů, občas chraplavé, vzdálené rozkazy v rumunštině, co deset minut, to rána či dávka z automatu kdesi nahoře uvnitř obrovské budovy...

...slunce zapadalo, když se ukázalo, že ve škole zbylo spousta hadrů a přijela ještě další auta. hned po příjezdu páni lékaři, kteří cestou zpět k hranici rozházeli po třech vesnicích celých těch pět tun nákladu a hrnuli se k flašce se slovy, že je tam už nikdo nedostane, čárka za hrdinství byla udělena, už byli slavní, stačilo. ..
20. 12. 2009 | 15:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"Proste nejaky probabilisticky determinismus." A není ten Váš determinismus zpětnou projekcí výsledku? Není přece jen reálnější závěr, že logicky musíme žít právě v takovém vesmíru, který náhodou se tak vhodně pro nás vyvinul, a logicky nemůžeme žít ve vesmíru, který se vyvinul jinak resp. zaniknul?
20. 12. 2009 | 16:05

Karel Mueller napsal(a):

Frante:

V 20.12.2009 13:43:35 píšete že základ etiky je v našich genech. REaguji hlaně na to.

Z toho, co je v našich genech můžete vytvořit různé vzájemně neslučitelné etické systémy.
20. 12. 2009 | 16:06

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zb.Matyáš
„ „A Země, stejně jako vznikla, tak také zanikne“ Nejen země, ale celý vesmír.“

To je ale přece totéž, jako že žádný smysl (žádný hodnotný cíl, žádný směr, žádný bod Omega) neexistuje, a o tom byla původně řeč. Je možné, že Vy to tak nevidíte. Lidé jsou různí, vidí tytéž věci z různých hledisek a docházejí tudíž k různým závěrům. S tím se nedá nic dělat, je to jen o důvod víc proč být tolerantní k názorové pluralitě.
20. 12. 2009 | 16:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Ano, záleží na kritériích. Stěží ovšem lze nalézti vhodnější, než úspěšnost a inteligenci.
20. 12. 2009 | 16:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):
O názorové pluralitě nediskutujeme, nýbrž o intepretaci reality.
"To je ale přece totéž, jako že žádný smysl (žádný hodnotný cíl, žádný směr, žádný bod Omega) neexistuje" Není to totéž pro materialisty, kteří nehledají smysl mimo hmotu a proto si ho nemusejí vymýšlet.
20. 12. 2009 | 16:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Ale jiste, tak, jak to rikate, to klidne muze byt. Muzete tomu verit. Stejne dobre mohu verit te sve variante, ktera se mi libi vic a pro vsechny prakticke ucely dava stejne vysledky (az na tu (trochu iracionalni) nadeji...).

..
20. 12. 2009 | 16:13

Pocestny napsal(a):

..."sme došli tuná, dondzeme áž tam" zaslechl za zády, parta vyhodňárů se čtyřmi Aviemi jídla a hadrů se po hodině pomalu rozjela do tmy, na hranici bylo jasně vidět, kde je Maďarsko, se svítícími světly a kde je Romania, ponořená do tmy...
bylo takové to zimní ticho, sních tlumil zvuky, změkčoval světlo a mrrrrzlo až rty pálily..

..osm večer ...přišla mlha, vesnice ponořená do tmy probleskovala lampami a baterkami, vše podsvětleno světly aut a uprostřed, jako podium střešními hledáčky osvětlená náves..na ní rej postav horečně překládajících balíky a bedny do školy a radnice, před očima obrázky jako..
..děti bojující o první bochník chleba z tisíce na voze...
..mandarinky mizející v ústech i se slupkou, po proškolení, že se to loupe si stejně děti daly slupky do kapsy...
...stařena s vnučkou v pubertě, která jí potichu a upřímně nabídla výměnou za destikilovou pixlu hovězího pro veřejné stravování....
...pravidelně se ze tmy nořící skupiny siluet s puškou a věčná otázka...zase "naši" nebo poprvé "ti druzí"???
....devět párů očí, které sice přišly pomáhat, ale stále se vzájemně jistí, napětí s každým novým obličejem zářícím chtivostí..."hajde, vypadněme, kým sa začnů o tovar rúbac" ...

Bylo k půlnoci, když utekl z budovy školy, která se pomalu měnila v c.k. nevěstinec, stres, strach a únavu za pár hodin vystřídala extáze, chlast, dvě desítky sester a pocit "chlapství" udělaly své....
..uklidil bordel v tělocvičně, pak se roztřásl horečkou ze stresu, prostál možná hodinu v horké sprše bez smyslu pro vjem toho, co se dělo okolo a vypadl počkat na rohu, kým sa chalani neupracú na cestu domov...

Seděl tiše, opřen o batoh, ucucával z lahve a naslouchal...
zpěv nerušil, ugrofinština zněla jako Morgenstern, hlavou táhlo chvíli najednou vzdálené šílení posledních dvou měsíců, co bylo před tím, se zdálo nekonečně vzdálené, nebyla vzpomínka na minulé vánoce, na konec léta, kdy poprvé zažil pocit bytí opuštěn, chyběl pocit rostoucího pašáctví z konce období hysterického štvaní jedněch proti druhým, pocit moci, když poslední nátlaková hra skončila, Praha jakoby doléhala z dálky, ale už to byl cizí zvuk, zvuk, který nepřinášel vzrušení, spíše nechuť...nechuť být součástí té nechutné pitky, kterou po intronizaci očekával...prosinec byl dlouhý a ka jeho konci povolovaly ty těsné morální šle listopadu na kdekterém břuchu...

Najednou v něm pocit, že doma je vše v pohodě (ukecal školníka deseti dolary, které měl u sebe "cokdyby" a zavolal domu, aby zjistil, že fajn, ale za chvíli bude volat strejc z Edinburku, tak se koukej objevit, pozítří přijede tetka z Bernu...ne mami, ozvu se zejtra večer..) dal pocit klidu a míru i v něm, v hlavě mu dozníval kravál v bytě plném lidí a veselí v pozadí, hlavou letěla hasnoucí představa nechutné chlastačky na Staromáku a pomalu se z toho nořila tvář Ježíška...
20. 12. 2009 | 16:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Racionální víra je mi bližší, ta iracionální piha na kráse mi vadí.
20. 12. 2009 | 16:21

Lena napsal(a):

Matyáši,
posuzujete to podle toho, co znáte a co si myslíte, že nejlepší je. Myslím, že větší úspěch je rozvoj při současné harmonii se svým životním prostředím. A to tedy nezvládáme ani omylem. V tom jsme zcela stejní jako zvířátka. Takže to vlastnictví inteligence je spíše ostuda, že jí nedokážeme využít, než něco, čím bychom se mohli chlubit.
20. 12. 2009 | 16:22

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zb.Matyáš
To říkáte Vy, já říkám, že je tomu naopak, že si materialisté smysl vymýšlet musí, protože tam (ve hmotě, kde vše existující směřuje k zániku, ke znicotnění) žádný není.
20. 12. 2009 | 16:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
Přihlásím se o výtisk, až to dopíšete.
20. 12. 2009 | 16:25

Frante napsal(a):

Karel Mueller:

"Z toho, co je v našich genech můžete vytvořit různé vzájemně neslučitelné etické systémy."

To ano. Co jsem měl na mysli pod pojmem etika, morálka bylo myšleno to, na čem bych se shodl s většinou diskutérů (a hlavně s Hořejším kterému jsem to psal) a co by zřejmě bylo součástí většiny etických systémů: Nelhat, nepodvádět, nekrást ...
20. 12. 2009 | 16:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):
Zánik je jen jedna stránka dynamiky, druhou je vznik. Nekoukejte na svět schématicky a nebudete potřebovat bohy.
20. 12. 2009 | 16:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
"posuzujete to podle toho, co znáte" Proto se snažím poznat co nejvíce. Má to dvě hlavní výhody: 1) neodvádí mne to ke zbytečnostem; 2) znalosti či povědomí o nich (i to je důležité) pomáhají k přesnější životní orientaci.
"rozvoj při současné harmonii se svým životním prostředím. A to tedy nezvládáme ani omylem" Nelze to tvrdit tak kategoricky.
20. 12. 2009 | 16:33

Light napsal(a):

N.O.S má pravdu, že žádný takový Ježíš, jak ho vidíme v Bibli neexistoval. Existovali jen jacýsi jemu podobní, ale natolik odlišní od biblických pohádkových superstar, že se mu ani nedivím, že svůj postoj tímto způsobem prezentuje.

Každé malé dítě přece ví, že Bible byla sepsána na zakázku císaře Flaviuse Valeriuse Constantina a od roku 325 n.l. se oficiálně lidstvo od Nicejského konsilu začalo seznamovat se záměrně zmanipulovanými mystifikacemi, tvořící jen vrcholek pyramidy atlanské konpirace, kterou je ovládáno lidstvo od dob, táhnoucích se až od období cca 25 000 př. n. l. Pro moderního člověka jako např. Václava Hořejšího i mnoho dalších, absolutně nepochopitelný paradox, že civilizovaný člověk, žil na naši planetě TAK DÁVNO, jako před nepochopitelnými 27 000 lety.

Vánoce jsou zde z jistých důvodů - marketing a reklama - se to dá stručně vyjádřit. Také marketing a obchod a jsme doma. Žádné narození Ježíše, ale dobrý business. Hra na dobré lidi a po Vánocích zase všichni do starých kolejí a šup do práce, no nemám pravdu??? Pojďme být k sobě více laskaví, uvědomělí a chápaví a mějme úctu nejen k lidem, ale i k sobě samým a budeme mít Štědrý den každý den... Přeji všem krásné a pohodové Vánoce:-)
20. 12. 2009 | 17:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Mne se ten (neskodny) iracionalni prvek naopak libi. Ten "absolutni" racionalismus mi tak trochu pripomina cloveka, ktery nema hudebni sluch a povazuje za podiviny lidi, kteri s potesenim poslouchaji Janacka.

..
20. 12. 2009 | 17:28

Pocestny napsal(a):

Ježíšek překvapeně zamrkal, Pocestny se probral z dřímoty a pozoroval, jak se vzdálený hukot Prahy rychle změnil na děsivý kravál diskotéky, kterou si doktoři spustili v "ložnici muži", tedy v jídelně. Tam, kde včera hrál symfonický orchestr žaludků a řití a pěl chór chrápajících hrdel ve všech tonech, rytmech a falsetech, které dá dohromady padesát chlapů v jedné cimře, tam nyní probíhala orgie pro starší a pokročilé.

Líbezný úsměv Ježíškův se změnil v údiv, oči rozšířené hrůzou se zúžily a hlásek zasyčel:
"Jů ár enimals!
It íz krismes ív!"

Pocestny jen potopil flašku hlouběji do kapsy peřovky, pomalu se postavil a omluvně pokrčil rameny s pohledem nahoru do oken školy za zády.
"Sorry, they have had a hard day, we have been near evil, evil must go and this is the way....they do not have Xmas".

"Jů sím bí eloun, váj jú not žoin as?"

"First, I am not evena christian person....
secondly, you worship in language I do not understand.."
...posmutněle pokrčil rameny a vytáhl lahev,
"and at the end of the day I am one of those", mávl rukou k otevřenému oknu, Ive been to hell today, I cannot come to Lord, because I bear the dark fear that spreads around there where they celebrate death at the moment".
"And also my carriage is ready",
dodal, když uslyšel motory ze dvora školy,
"thanks, ut I am done here and I am on the way to see my little Jesus".
S úsměvem, tentokrát už veselým sebral bágl, a s daleko lidštějším přáním v daleko lidštější tváři se odporoučel do kabiny avie, která vykoukla z vrat,
"by, and Merry Christmas.."
za půl hodiny se ježíšek v teple kabiny zhmotnil ve velmi pěkný sen, Ježíšek čekal u nádraží v Košicích, měl na sobě šusťákovou kombinezu a potřeboval pomoci s angličtinou, byl krásný a jmenoval se Janka....-)
Co dva měsíce rašilo, hezky došlo do květu...

taková povídka k Ježíšku, badateli, aby vám nevyschlo brko.-)
20. 12. 2009 | 17:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Pocestny:

Diky, hezke vanoce!

Vaclav
20. 12. 2009 | 17:39

Pocestny napsal(a):

P.S. jsem to po sobě ani nečetl, tak se omlouvám za ty chyby...
20. 12. 2009 | 17:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Konzistentní racionalismus musí být absolutní, žena také nemůže být těhotná trošku.
Když ale to tajemné iracionálno láká....
20. 12. 2009 | 18:22

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, trošku těhotné na výletě zde. Jinak to není špatné téma uprostřed vesmíru a před vánoci...
Veselé krizování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
20. 12. 2009 | 18:39

agent Smith napsal(a):

iga: Podvakráte Vám velmi děkuji za Vaši starost. Ale Římskokatolická církev není cirkus, kde by se dalo tolerovat, že lidé chodí ve velkých botách s červeným nosem. Člověk může projevit shovívavost, protože nikdo není dokonalý, ale profesor Hořejší se hrdě přiznává k názorům, které Církev označuje za kacířství a platí pro ně automatická exkomunikace. Očividně jste tu nová, proto Vám povím, že jsem ho tady půl roku přesvědčoval. Jestli někdy nad tím vyjádří lítost, to už je záležitost mezi ním a Církví. Do té doby je jeho stav jasný. Tohleto je ale právě ten problém dnešní doby. Nic se nesmí nazývat pravými jmény, v rámci tolerance. Homosexuálům se nesmí říkat, že jsou homosexuálové, Cikánům se nesmí říkat Cíkáni, černochům černoši, bělochům běloši...Mám pochybnosti, že toto falešné rovnostářství něčemu prospěje.
20. 12. 2009 | 18:43

agent Smith napsal(a):

light: Jasně, všechno je to jedno veliké spiknutí.
20. 12. 2009 | 18:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nazývat věci pravými jmény je moje dlouhodobé hobby. Je sice pravda, že mezi kazateli nemám zrovna kamarády a rozmanité soužky mi zakazovaly hlásit se už na základce, o pozdějších šťastných zítřcích rači ani nemluvím.., ale jinak, dá se s tím docela žít a hlavně krásně spát...
Veselé krizování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
20. 12. 2009 | 18:58

JC napsal(a):

Zbyněk Matyáš,
Podívejte se, i vánočně zjihnuvší Pocestný je důkazem, že to iracionálno má něco do sebe. Ty kouzelné zářící dětské oči jsou pro mě osobně přijatelnější než vaše racionální "cosi" o uvolněných endorfinech.
S napůl těhotnou ženou se poměrně snadno argumentuje, horší už je to s některými projevy hmoty na kvantové úrovni.
To potom i nejzarputilejší racionalisté čumí na drát,cože se to děje.
ůže být, že pokud za každou cenu chcou těm věcem přijít na kloub,něco v hlavě blikne a poté si jsou schopni maximálně zavázat tkaničky u bot.
20. 12. 2009 | 19:01

Honza999 napsal(a):

Hořejší

Církev sama není nic jiného, než přílepek na Bibli.
20. 12. 2009 | 19:06

vaclavhorejsi napsal(a):

agent Smith:

Exkomunikace latae sententiae

Exkomunikace latae sententiae (v laické řeči „automatická exkomunikace“) je exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného už samým vykonáním činu, a to i tehdy, když byl čin utajen.

U „exkomunikace latae sententiae“ se rozlišují exkomunikace vyhrazené a nevyhrazené Svatému stolci (rozuměj exkomunikace, o jejichž snětí rozhoduje výhradně Svatý stolec, a exkomunikace, o jejichž snětí lze rozhodnout na nižší úrovni, obvykle diecézní).

V současném kanonickém právu je patrný odklon od užívání „exkomunikace latae sententiae“, v Kodexu kanonického práva (CIC) z roku 1983 došlo k výrazné redukci takto trestaných činů oproti Kodexu z roku 1917, u Kodexu kánonů východních církví, vydaného v roce 1990, se tento typ exkomunikace nevyskytuje vůbec.

Činy, pro které je zrušení „exkomunikace latae sententiae“ v platném CIC:

* vyhrazeno Svatému stolci:
o fyzický útok na papeže
o znesvěcení eucharistie
o rozhřešení spoluviníka hříchu proti šestému přikázání
o porušení zpovědního tajemství
o vysvěcení biskupa bez papežského mandátu

* nevyhrazeno Svatému stolci:

o podstoupení interrupce či její provedení
o kacířství, schizma, odpadlictví od víry

************************
Takze mozna automaticky exkomunikovany nejsem? Alespon u vychodnich cirkvi? ;-)

Mozna by nejprve nekdo musel rozhodnout, jestli jsem se dopustil kacirstvi?

;-)

..
20. 12. 2009 | 19:08

Ivan napsal(a):

to: Janovec
Souhlasím, protože ti, co k sobě mají blíž, snadněji pochopí ideologii uměle vytvořeného soupeře, tedy, najde způsob, jak ho nazvat bezvěrcem. Proto nemám rád, pokud se víra proplete s politikou. Nastává ideologie, jako nástroj. Komunistická ideologie je příkladem nejbližší ukázkou, jak lze využít masy ve svouj prospěch. Těžko ideologicky přesvědčit lidi, proti, neznámým náboženstvím, např. Čína, Japonsko, Indie. Zde je kultura, pro většinu, neznámá, tam to tak snadné není, tam nelze uspět, tak jednoduchým způsobem,Zajisté se hledají jiné formy, ale tak urputný boj to není, uvidíme co přinese globalizace. Dík za zajímavý podnět.
20. 12. 2009 | 19:13

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, kdyby jenom přílepek na bibli. Nejdřív zlikvidovali toto:
http://wbgarden.com/nove/wb...
A místo toho postavili jistě úžasnou budku:
http://wbgarden.com/nove/wb...
Zstavili pokork ńa minimálně tisíc let. O hřbitovech rači nemluvím...
Veselé krizování...
20. 12. 2009 | 19:14

Honza999 napsal(a):

Hořejší

PS: Církev nositelem etiky??

Neměli by náhodou být nositeli etiky LIDÉ, bez ohledu na to jestli věří či ne?

"v našem civilizačním okruhu je zjevně jejich efektivním nositelem pouze křesťanství"

Vždyť vy vlastně říkáte, že se všichni lidé chovají neeticky a církev jediná že jim tu etiku přináší. To je neskutečná demagogie.

Každý si etiku má nést svou. Kdo nosí etiku "pro druhé" je na 99% gauner, který

1) nesením etiky pro druhé skrývá nedostatek etiky vlastní
2) etické chování ostatních nutně potřebuje k zachování jím samým neeticky získaných statků.
20. 12. 2009 | 19:25

Ben napsal(a):

Přeji Vám, pane Hořejší, klidné, pohodové a veselé Vánoce 2009.

Přeji klidné a pohodové Vánoce i všem na blozích.
20. 12. 2009 | 19:41

n.o.s napsal(a):

ad Lenaers, přiznám se že každý kdo má elementární ponětí o historii starověku musí označit Leaerse za lháře!

jen letmo z jeho knihy kapitola 3

Christian proclamation is the best there is, far surpassing everything its competitors have to offer.

opravdu a co to jako má být Ježíš coby mýtický archetyp, Paul a jeho helenistický hybrid?

Past experiences confirm this: the Christian message has always been received with open arms in the West, and has been infused into every aspect of Western society

no přirozeně lidé akceptovali nacismus, komunismus především proto že opak znamenal smrt, naopak křesťanství nikdo nebral (za 100 tj pol.2.stol. let cca 1%] kolem roku 300 max 15%

Christian message
co to je?

good Jewish-Christian thinking
co to má znamenat křesťanství byla perverze klasický civilizace, jejich
Jewish-Christian thinking byla doba temna, aby měli nějakou filosofii museli od muslimů převzít Aristotela

aby měli nějaké umění a vědu museli převzít v renezanci všechno z klasické civilizace co byli schopni chápat

na zbytek museli čekat ještě pár století do doby osvícenství

"Chriristianity developed in the ancient Greek and Roman culture that knew many such myths. But these were pagan myths and hence they were for the Christians utterly unacceptable because they could not be reconciled with their own specific Christian myths."

Christianity' therefore soon developed its own myths.

A to jsou které? vždyť to celé není nic jiného než vulgární forma pohanství od početí až po církevní hierarchii.
"But after the Enlightenment, this can only he an image, a myth, no less than the Gods on the Olympus. This means: we no longer take it literally but at the most as a way of presenting a logos"

Takže to je asi tak jako pohané před 2200 lety, mimochodem logos je pohanský koncept

"In the past, only rare enlightened spirits such as Socrates asked such questions."

a sním epikurjci, stoikové, skeptici, atomisté, příznivci platonismu, Lykea (aristoteles)

tj více lidí než kdy dobrovolně konvertovalo ke křesťanství (v Římě celé spektrum společnosti od vzdělaných otroků, přes ženy až po každého kdo měl zájem o vzdělání)

Enlightenment consisted of opening the eyes of Western people to the fact that these stories were no accounts at all, not more than those of the Gilgamesh epic or the Iliad.

Stejně jako minimálně od dob Herodota

Kniha plná naprosto nehorázných lží
20. 12. 2009 | 20:02

Wikipedia napsal(a):

Lež je typ klamu mající formu nepravdivého výroku, zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu.[1] Pojetí rozsahu pojmu lži se liší v různých kulturách i mezi jednotlivými lidmi - týž výrok může být označen i při správné interpretaci za lživý i pravdivý. Lži se zpravidla intuitivně rozlišují na "velké" a "malé" podle toho, jakou škodu způsobují.[2] Lhát znamená tvrdit něco, o čemž mluvčí nebo pisatel ví, že je nepravdivé, nebo o čem nemá rozumný důvod se domnívat, že je pravdivé, přičemž to vydává za pravdu buď sobě nebo jiným. Lhář(ka) je osoba, která lže, která lhala v minulosti nebo která má tendenci lhát opakovaně (notorický či patologický lhář).
20. 12. 2009 | 20:48

n.o.s napsal(a):

Wikipedia

lež je základ křesťanství od počátku až do konce nikoliv na darmo se prvním 4.stol křestanství říká "věk zbožných podvodů"

Eusebius of Caesarea: Praeparatio Evangelica

Book 12 Ch31. That it will be necessary sometimes to use falsehood as a remedy for the benefit of those who require such a mode of treatment

There is nothing so easy as by sheer volubility to deceive a common crowd or an uneducated congregation: such most admire what they fail to understand.

Jerome Dopisy LII

But we shall introduce into this history in general only those events which may be usefull first to ourselves and afterwards to posterity.

Eusebius, Církevní Historie VIII
20. 12. 2009 | 21:17

Hurá napsal(a):

Pravdu ovšem se zřejmě dozvíme až po své smrti. Možná nám někdy pravdu naznačí i mimozemšťané, všechno je možné. "Nemožností" už bylo překonáno dost. Nebo si snad někdo naivně myslí, při existenci mnoha dalších vesmírů, že jsme jediní lidé v tomto (ne)prostoru ? Jednou z přirozených vlastností člověka je přece využít nebo zneužít slabosti (neznalosti) protivníka sobě ku prospěchu. A beztrestně (?) Není to tak trochu smyslem existence všech církví ? A tak mně připadá nejsmyslnější příspěvek Janovce a jeho sumerského eposu.
20. 12. 2009 | 21:18

Hurá napsal(a):

OPRAVA: - nejmysluplněší -
20. 12. 2009 | 21:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
Chápu, že Vám se leccos nelíbí, nemuselo by to však uškodit kvalitě komunikace. Co má "vánočně zjihnutý Pocestny" s iracionalitou víte asi jenom Vy sám, a že se Vám líbí rozzářené dětské oči více než povídání o endorfinech je jenom Váš problém. Asi jste si nevšimnul, že jen zdůvodňuji své názory, ale nikterak nikomu - tedy ani Vám - je nenutím. Bohužel však někteří odlišné názory nesnášejí.
20. 12. 2009 | 21:22

JC napsal(a):

Zbyněk Matyáš,
Asi jste těsně nepochopil co jsem myslel. Není to ani o tom co se mi líbí nebo nelíbí.
A odlišný názor klidně snesu.
20. 12. 2009 | 22:07

PatientO.T. napsal(a):

20. 12. 2009 | 22:26

JC napsal(a):

PatientO.T.
Nádhera, dík za link.
20. 12. 2009 | 22:56

Jemnický napsal(a):

Pokoj vám, drazí blogeři, pane profesore.
Na kus řeči se za mnou zastavil Hospodin, jak už má ve zvyku před vánocemi, a pročetl si se zájmem a bleskově vaše příspěvky. Moc se pobavil, a protože neumí psát všemi deseti (má jich nekonečně mnoho) požádal mě, abych odpověděl na některé zásadní otázky.
1. Je Bůh? (Tato otázka je snad již všem blogerům nyní jasná)
2. Žil byl Ježíš?
(Hospodin: což bych svého milovaného syna poslal mezi tu žido-římskou chátru a zběř, vidíte sami, jak to dopadlo, už to nikdy neudělám)
3. Jak vzniknul vesmír?
Hospodin: podle nejnovějších vědeckých poznatků, stejně jako já.
4. Co bylo prvně, vejce nebo slepice? Já!!!, potom kohout.
5. Zůstane i po těchto jasných odpovědích Zbyněk Matyáš zarytým chorobným ateistou? Hospodin: Bohužel ano, může za to zapeklitá náhodná porucha na chromosomu Y. V příští inkarnaci na opravu osobně dohlédne opat Mendel.
6. Lze Zbyňkovi pomoci již v tomto životě.
Hospodin: Ano, masivní investicí do vědy a celé AV ČR. Musí mu všechny chromosomy vyměnit za jiný Y, nejlépe ze svíčkové báby nebo nějakého svatého. Lze použít i Y z nějakého svatého textu.

7. Co je příčinou globálního oteplování? Hospodin: Ochladnutí ve víře.
Hospodin: můžu se vás lidé dobří na něco zeptat já?
Jemnický: myslím, že ano.
Už vám mohu znovu svěřit božské novorozeně, nebo to tady mám raději sežehnout rovnou, pěkně podle nejnovějších vědeckých poznatků.

Jemnický: Prosím Pane, nestačilo by 10 spravedlivých.
Hospodin: Kde je máš, Jemnický.
Pokud milí blogeři máte na Hospodina nějaké otázky, prosím, neváhejte se obrátit na mě, nebo přímo a Hospodina. Vyvoleným bude doručena e-mailová adresa. Možnost přímého spojení s využitím platebních odpustkových karet připravuje Vatikán. Ovšem kvůli zvýšení kvality služeb budou vaše hovory monitorovány.

Hezké vánoce plné hřejivých mezilidských vztahů vám přeje,
Jemnický
20. 12. 2009 | 23:00

Jan Vaculík napsal(a):

Jemnický
Jo, taky jsem si už říkal, že jestli si to tady Bůh přečte, tak z toho bude mít náramnou psinu!
20. 12. 2009 | 23:13

mb napsal(a):

ad nos ... anežka přemyslovna byla sociální darwinista par excellance nicht wahr ? --- a svatej františek rovněž ...

miluju atheisty
20. 12. 2009 | 23:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
"Asi jste těsně nepochopil co jsem myslel."
Vaše "něco v hlavě blikne a poté si jsou schopni maximálně zavázat tkaničky u bot" znamená, že si uvědomujete materiální podstatu duševních projevů? Pokud ano, přiznávám, že jsem Vás nepochopil.
20. 12. 2009 | 23:22

JC napsal(a):

Jemnický,
V bodě 2 se mýlíte a kromě toho se lehce dotýkéte boží zřítelnice.
Ale jinak dobrý. I bůh má smysl pro humor.
20. 12. 2009 | 23:23

Light napsal(a):

Kdejaký pobuda se občas vydává za Hospodina, když z někým mluví a odpovídá mu Já!!!, potom kohout. Pravý Hospodin říká, nejdřív jsi byl TY - naše světlo, pak MY - člověk a nakonec jsem BYL já - lidé... MY VŠICHNI JSME STVOŘILI PŘÍBĚH O VEJCI A SLEPICI. Vejce je jen náš vesmír a slepice to světlo jeho probudilého vědomí, které tvoříme my sami...

Hurá kdysi napsal:

"Ježíš se nejmenoval Ježíš, ale Emanue. Nezemřel a dožil se vysokého věku. Jeho hrob je kdesi v Indii. Byl synem lidí, dílem pozemských (matka) a dílem mimozemských (otec). Byl prorokem (rozuměj zvěstovatelem, rozuměj vysvětlovatelem věcí přirozených, věcí zdeformovaných náboženským fanatizmem. Učil rozumnému způsobu života aj. Měl ženu, Marii z Magdaly a syna (min. jednoho). Pokud dnes žije (reinkarnace), bude dál "prorokem", tedy člověkem opět zatracovaným. "Bohu"žel "

Ježíšové byli dva, jeden se narodil 12 l. př. n. l., 2. 7 př. n. l. Nezemřeli na kříži a oba odešli, celkově jim dohromady bylo 93 let, zůstal 3. "pseudoježíš", kterého "uklidili do Francie", když ukřižování byl jen takový malý hollywodský trik:-)

Nicméně, pokud se kluci inkarnovali znovu, je možné, že oním vyvoleným prorokem je samotný velký bratr N.o.s ...
20. 12. 2009 | 23:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
"Zůstane i po těchto jasných odpovědích Zbyněk Matyáš zarytým chorobným ateistou?" Raději vědoucí chorobný ateista než ´zdravý´ nevědoucí idealista, který neví ani to, že od svíčkové báby chromozóm Y převzít nelze, neboť ho nemají.

Jan Vaculík:
Bůh nemá zapotřebí něco číst, je vševědoucí.
20. 12. 2009 | 23:30

mb napsal(a):

hezký juvel ...
20. 12. 2009 | 23:32

Jemnický napsal(a):

JC

Jak Hospodin diktoval, tak jsem psal. Pokud se tedy Hospodin mýlí v bodě 2, znamená to co?

Light

Milé světlo, kdejaký pobuda dnes ví, co říká pravý Hospodin, další co říká levý hospodin. Já věřím Hospodinu, že byl před vejcem i slepicí. Pokud z jalového vejce vysedíte kuře, pak samozřejmě toho kohouta nepotřebujete. Stačí vám to jalové vejce. Sedněte na něj, hřejte a čekejte. Neusnětě a bděte.
Já jdu na kutě.

Dobrou noc.

Jemnický
20. 12. 2009 | 23:46

Light napsal(a):

to Jemnický:

Hospodin nejen byl před slepicí a vejcem, ale Hospodin JE to vejce a slepice, dokaď budeme MY:)

"Jemnický: Prosím Pane, nestačilo by 10 spravedlivých"

10 spravedlivých nestačí, ale stačilo by takových 50 a né víc !!! Např. (68,5 + 32,5 stupňů) děleno 2. Samozřejmě zaokrouhlených na celé stupně dolů. Celkově 101 se snadno spojí, když je rozdělí chaos a podle sklonu pyramidy pozná se také záloha celého systému, že ano:)

Proto jak říkával císař Rudolf II., bádejte dál, bádejte, poznávejte a my jdeme také "na kutě", bdít za hraběnkou Stradovou, spí nahoře na nebesích...
21. 12. 2009 | 00:00

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Ach Zbyňku, Zbyňku, digitální knihomole, co víte o svíčkových bábách a jejich chromosomech? Což je skutečný svět tak černobílý, což je málo příkladů podivuhodného mísení pohlaví v jedinci, což jstenečetl knihy mýtů? Víte to, já vím, že to víte. Jen jste hrůzou jat vždy, kdy váš inženýrský svět přesných ozubených koleček by přestal tikat dle výpočtů. Jenže každý nepokoj, každý kyv, každý krok jde přez průrvu do propastné nezměrné iracionality. Věděl to Heisenberg i Bascal.

Jemnický
21. 12. 2009 | 00:05

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Na mysli jsem měl samozřejmě
Blaise Pascal
21. 12. 2009 | 00:10

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Chcete vy, ateista, zakazovat Hospodinu i četbu? Což i vševědoucí (třeba i vy) si nemůže občas jen tak pro zábavu něco přečíst nebo napsat. Vždyť i Kristus psal do písku a četl v synagoze svitky.

Jemnický
21. 12. 2009 | 00:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Jako ateista, který stvořil bohy, jim mohu zakazovat cokoliv. Je také na mé libovůli, zda poslechnou.
21. 12. 2009 | 00:27

n.o.s napsal(a):

václavhořejší

"Novozakonni etiku nemuze nikdo rozumny povazovat za barbarsjou..."

ale může

A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.
Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu. Matouš 10.14,15

Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně.
Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla. Matouš 18.8,9

Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Matouš 10.21

A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.
Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu. Matouš 10.14,15

kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Matouš 10.33

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Matouš 10.34-37

Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. Matouš 12.30

I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím Matouš 12.32

A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ Matouš 15.22-26

A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Marek 6.11

Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších.“ Jan 8.24
21. 12. 2009 | 06:35

P.K. napsal(a):

n.o.s.
celá naše civilizace je tedy vybudovaná na "lži"...bez ní by "vládci" jen těžko dokázali vytvořit státy, nebo se potom potřebnou dobu udržet u moci. A nijak výrazně se to asi nezměnilo ani dnes...
Pravda a lež jsou přece dost relativní pojmy...atd....
V pohledu na dějiny tedy navrhuji jistý "kompromis":
Pokud připustíme, že naši "předkové", i ti chudí, pili (ředěné) pivo, případně víno, (v některých oblastech je dost pravděpodobné, že také požívali "přírodní" drogy, pot...), a že ti, kteří třeba uměli psát, mohli být bohatší, tedy měli přísun kvalitnějšího pití, je potom docela reálné, že byli schopni vidět i psát různé věci: třeba i nějakého J.K. chodícího po vodě, nebo podobné "přírodní" anomálie...nemám čas to dále rozvádět, ale i tuto možnost bychom měli připustit. A protože drogy ani alkohol tenkrát nebyly zakázané (drogy byly osvědčenou pomůckou při věštění budoucnosti a dokonce se tvrdilo, že "In Vino Veritas), potom je možné, že se při vzniku našich "tradic" vůbec nejednalo o "vědomé lži", ale jen o "výroky osob v pokročilém stadiu alkoholismu"...Jelikož alkohol byl ještě v minulém století "polehčující okolností" třeba při dopravních nehodách, je nutné se s jistou tolerancí dívat i na naši, lidskou historii.
Ale je to pouze moje teorie; a já jsem jako slepá evoluční větev homo ss (sapiens sapiens), "homo aa" (ateista abstinent) trochu zaujatý...
21. 12. 2009 | 06:59

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

n.o.s
Tak jsem si v rychlosti zkontroloval jeden Vámi uváděný citát (Matouš 15.22-26) a zjistil jsem, že pointu jste vynechal. Ta ve starším Sýkorově překladu zní:

Tu Ježíš odpověděl jí: „Ženo, veliká jest víra tvá, staň se tobě, jak žádáš.“ I ozdravěla dcera její od té hodiny. (Matouš 15.28)

Zdá se, že jste opravdu „věrohodný“ informátor …
21. 12. 2009 | 08:35

naivka napsal(a):

Dobrý den.

Dovolím si přidat vlastní zamyšlení :-) ...

Náboženství patří mezi základní informaci o společnosti. Je informací stále živou, a to již několik tisíc nebo miliónů (?) let, komunikuje s člověkem, je aktivní.. Lidský mozek se poslední (minimálně) desítky tisíc let vyvíjí v kulturním prostředí, kde je víra v bohy (či jednoho boha) šířena jako jakýsi "myšlenkový virus" (- tento termín jsem někde zahlédla, není můj).... Jsem ve shodě s panem Hořejším a i s některými jinými pány na této diskuzi v tom, že otázka "pravdy" a otázka "hodnoty" náboženství jsou odlišné, a pokud jsem správně porozuměla, pan Hořejší věří v "pozitivní" hodnotu náboženství (na rozdíl třeba od pana n.o.s.).
Ano, možná je lepší mít "víru" než být třeba závislý na heroinu či jiných drogách (pan P.K. zmiňuje alkohol; možná by se hodil uskutečnit výzkum, který snad ještě nikdy nikoho nenapadlo udělat, a to, jak moc požívání alkoholu ovlivňuje z evolučního, ale i kulturního hlediska funkci našeho mozku a společnosti .. pokud si vzpomínám, požívání alkoholu je dokázáno z archeologických vykopávek starých minimálně několik stovek let před naším letopočtem)... Ale zpět k mojí úvaze. Je zajímavé, že ač se lidské společnosti vyvíjejí, vedou mezi sebou války, zanikají a vznikají nové státy, "Informace", za kterou náboženství považuji, nezaniká, prostupuje všemi úrovněmi společnosti, a i my, lidé 21. století po "Kristu" o ní vážně i nevážně diskutujeme :-)... Je možné tedy předpokládat, že náboženství je takovým druhem informace, kterou lidé považují za užitečnou (podporuje soulad ve společnosti, a nezkoumám, v čí prospěch..), osvojují si ji, pro mnohé se stává jakýmsi jejich "spasitelem duše" ...

Náboženství tedy vnímám i jako jakousi záchranou síť před hlubinami samoty člověka..

Nu, závěrem si trochu postesknu :-).. škoda, že mi pan Hořejší nedokázal odpovědět na moji již dřívější námitku vzhledem k jeho víře v "grandiózní budoucnost bytosti sapiens" .. mohu ji ocitovat znovu, prosím ?
"Nejsem si vůbec jista Vaší vírou k tomu grandióznímu vyústění, naopak, ve vesmíru vládnou podmínky podobné těm našim pozemským : ten dravější a silnější má většinou vždy navrch. Jistě víte třeba jen o "pouhých" srážkách galaxií, i nás čeká srážka s velkou spirálovou galaxií v Andromedě .. neumím si představit, jak takovou apokalypsu dokáže "bytost sapiens z masa a kostí" přežít.. i kdybychom unikli všem nástrahám vesmíru, jsou tu změny v zemském magnetismu, vzdaluje se od nás náš souputník Měsíc, náš planetární systém díky pohybům planet bude zcela jinak nastaven ještě před vyhasnutím Slunce, je tu tolik aspektů, které jsou pro život v dnešní naší podobě naprosto neslučitelné. Proto jsem zmiňovala "prach jsi, a v prach se obrátíš" .. neměla jsem na mysli jednoho konkrétního člověka .." - konec citace :-) .. zkrátka, dokud nedostanu odpovědi alespoň na tuto jen namátkou a lehce nastíněnou apokalypsu biologického života, neuvěřím, pane Hořejší, ve vaši víru, cituji vás : "..že žijeme ve smysluplném světě, který (pomalu a klopýtavě, ale za naší aktivní účasti) směřuje k něčemu velmi lákavému".. :-)

Veselé vánoce.

Dovoluji si pozdravit všechny, kdo o to stojíte, přeji všem příjemné vánoční svátky. Také, prosím, panu Klánovi na vedlejším blogu, pokud moje řádky čte .. :-)

pane P.K., posílám pozdrav na severní pól všem tučňákům i tučňačkám, eskymákům a sněhovým vločkám :-) ...

Šťastné a veselé.
21. 12. 2009 | 09:19

n.o.s napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

myslím že pointu jste nepochopil vy

jinak řečeno jen člověk který se poníží (jehož víra jest veliká) je hodný pomoci

jinak

"Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“
21. 12. 2009 | 09:22

n.o.s napsal(a):

naivka

pan Hořejší nevěří v pozitivní úlohu náboženství, pouze v pozitivní úlohu křesťanství.

křesťanství nebylo volbou ale podmínkou, lidé jej neadoptovali protože bylo lepší ale protože museli (pokud chtěli žít).

dle mého názoru náboženství (i křesťanství) může sehrát pozitivní funkci pokud si jej člověk dobrovolně zvolí

to je fundamentální rozdíl
21. 12. 2009 | 09:56

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

Nikoli, ja verim v pozitivni ulohu i jinych nabozenstvi - ale v nasem civilizacnim okruhu ma tuto ulohu z ruznych duvodu hlavne krestanstvi.

Jinak s vasim poslednim prispevkem souhlasim.

..
21. 12. 2009 | 10:14

n.o.s napsal(a):

vaclavhořejší

"ale v nasem civilizacnim okruhu ma tuto ulohu z ruznych duvodu hlavne krestanstvi."

samozřejmě protože zde nebyla jiná možnost, resp. jediná možnost jak absorbovat jiné vlivy bylo christianizovat je.

a to se dělo několikanásobně dle potřeb to je ale dle mého soudu perverze,

jenom bych prosím nerad, aby jste mou kritiku bral nějak osobně to by mne velmi mrzelo a není to ani můj záměr, já si vás velmi vážím a musím přiznat že mimo tohoto rozporu s vámi souhlasím.
21. 12. 2009 | 10:22

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

n.o.s
Vy tady neustále předkládáte jen své vlastní interpretace křesťanských textů. Ty ale nejsou podstatné, podstatné jsou interpretace skutečně uplatňované v jednotlivých církvích.
21. 12. 2009 | 10:23

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

Dekuji, i ja si vas vazim; myslim, ze krestanstvi musi byt schopno vyporadat se argumentacne i s tak tvrdymi kritiky, jako jste vy.
Myslim, ze bychom se mohli shodnout v tom, ze bez ohledu na temne stranky minulosti muze dnes krestanstvi (i jina nabozenstvi) plnit velmi pozitivni ulohy.

..
21. 12. 2009 | 10:27

n.o.s napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

takže jen interpretace daná autoritou je ta pravdivá, především proto že to říká autorita

excelentní :)
21. 12. 2009 | 10:28

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

neumím vám nyní smysluplně odpovědět
21. 12. 2009 | 10:32

n.o.s napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

podstatná je jen pouze a výlučně optika každého jedince nikoliv doktrína nějaké organizace.
21. 12. 2009 | 10:36

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Jemnický:
Jako ateista, který stvořil bohy, jim mohu zakazovat cokoliv. Je také na mé libovůli, zda poslechnou.
21.12.2009 00:27:59
Vy jste Zbyňku nepochybně velmi inteligentní a vzdělaný člověk, no, jen aby se vám to nevymknulo z rukou. Aby se z těch Dědků pohanských našich předků nestali běsové, kteří neuposlechnou svého tvůrce ni přístrojů jeho.

Vědění bezbožných obrátím proti ním a dílem jejich rukou
svět zkažený rozdrtím.
Hospodin (dosud nepublikováno a neuskutečněno)

Já jedu pro stromeček a ryby, pak si sednu se psem ke kamnům a budu si číst knihu o nanotoxikologii, abych dobře rozpoznal jména běsů nových.

Snad jen na závěr:

"V neustálem koloběhu proměn z nepatrného povstává veliké,
veliké pak stává se nicotným"

Lao c a váš Jemnický
21. 12. 2009 | 10:40

Light napsal(a):

Jaké jsou příčiny křesťanských fals??? :

"Znění nicejského kréda:

Věříme v jednoho Boha, vševládnoucího Otce,
Stvořitele všeho viditelného i neviditelného.

A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
zrozeného z Otce, to jeste z podstaty Otce,
Boha z Boha, Světlo ze Světla, pravého Boha z pravého Boha,
zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož vše vzniklo
- to, co je na nebi, i to, co je na zemi -,
který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil a vtělil se,
stal se člověkem, trpěl a třetího dne vstal (z mrtvých),
vystoupil na nebesa a přijde soudit živé i mrtvé.

A v Ducha svatého.

Ty však, kteří říkají: „Byl (čas), kdy nebyl“
a „před svým zrozením nebyl“ a že vznikl z nebytí
anebo z jiné hypostaze nebo podstaty, kteří tvrdí,
že Boží Syn podléhá změně nebo proměně,
ty všeobecná a apoštolská církev anatematizuje."

***

Tak za prvé přátelé, kde je zmínka o matce, rodinu tvoří přece otec, matka a jejich potomek - duch. Duch je společným produktem otce a matky, nejen otce, takže křesťané nyní vidí, kde udělali chybu. Zcela opomenuli matku, jak známo zdroj YUNASAI díky architektuře YANAS - otec, matka, duch, dále tvořil. Křesťané nepotřebovali tvořit, ale ovládat, proto vypustili 1/3 této konstrukce a tváří se vesele a spokojeně dál, že jim nic nechybí... a pak se divíme, že se matka příroda bouří, když je nadále opomíjena.

Za druhé, co je to anatemizace???
21. 12. 2009 | 10:44

Light napsal(a):

Či anatematizace, nebo když někoho anatematizují?:)
21. 12. 2009 | 10:47

buldatra napsal(a):

Řekl bych, že zásadní je myšlenka:

dle mého názoru náboženství (i křesťanství) může sehrát pozitivní funkci pokud si jej člověk dobrovolně zvolí (n.o.s.)

S tím zásadně souhlasím, protože svobodná volba, respektive, možnost svobodné volby, ukazuje míru svobody jednotlivce ve společnosti, v civilizaci.
A svoboda je nesmírně cenná.
Pakliže připustíme možnost, že nějaká civilizace by mohla vzniknout na lži a průběhem času, hrou osudu a okolností, se stala civilizací svobodných lidí, lidí, se svobodnou volbou, není to zas tak zlé (pravdivá lež?).
Každopádně se pak člověk cítí alespoň svobodněji, než v civilizaci vzniklé na jediné pravdě, jejíž porušení znamená smrt. A to není málo.

Hospodin je pro křesťana středobodem jeho víry, k němu se podle příruček křesťan modlit musí, prosí ho o pomoc, děkuje mu za dary a podobně. Dělá to určitým, předepsaným a někým vytvořeným a kontrolovaným způsobem. Je to cosi jako modlitební dril.

Hospodyň je pro nekřesťana podobným středobodem (nebo vlastně je mnohem, mnohem víc, když se tak nad tím zamyslím). Nekřesťan se ke své hospodyni nemodlí, stačí mu jen obyčejná láska a ta prochází žaludkem. A tak nekřesťan těší se, že hospodyň připraví smaženého kapra s bramborovým salátem, který bude schlamstnut v ten skvělý den, v den Vánoční. Hospodyń dokáže vytvořit krásnou vánoční atmosféru a nekřesťan se na tom dobrovolně podílí ze všech svých sil.

A tak přeji všem hospodyním a všem, kteří mají rádi hospodyně a všem křesťanům i nekřesťanům: Veselé Vánoce.
21. 12. 2009 | 10:49

Light napsal(a):

to naivka:

odpověď na vaši "řečnickou otázku"

"Jistě víte třeba jen o "pouhých" srážkách galaxií, i nás čeká srážka s velkou spirálovou galaxií v Andromedě.. neumím si představit, jak takovou apokalypsu dokáže "bytost sapiens z masa a kostí" přežít.."

Dokáže ji přežít, protože tato srážka je ZÁKLADEM STVOŘENÍ. Nedovolíme, aby lidstvo zaniklo, změní se jen naše temná duše, proto v ní musíme rozsvítit. Tento vnitřní rozbřesk způsobí apokalypsu a naše vnitřní ukřižování doslova "zabije" některé až příliš materiálně založené ponořené do hmoty, protože se změní pojetí jejich světa, proto tento čas bude pro některé hotový Armagedon.

Tento "symbolický duchovní Armagedon" bude kulminovat na konci roku 2 012, přesněji od 11. 12. 2 012 do 21. 12. 2 012, ale nebojte se, nejedná se o fyzickou destrukci, ale spíše o transformaci lidské duše v důsledku její vlastní polarizace směrem ke světlu, pravdě, dobru, lásce a smysluplné existenci nás všech...
21. 12. 2009 | 11:05

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

n.o.s
Myslím, že kdybyste své zdejší komentáře předložil někde úplně jinde, třeba nějakému budhistickému učiteli, řekl by Vám něco podobného, co v Kunderově Žertu řekl jakýsi evangelík hlavní postavě románu Ludvíkovi, totiž že je natolik v zajetí negativních emocí, že žije v pekle. Což je mimochodem v Česku jev dost častý. Ta zvláštní nevraživost, zavilost, posedlost negativismem.

Je to podle mne způsobené nedostatečnou duševní sebeočistou a sebevýchovou. Tak jako se člověk v běžném životě musí pravidelně očišťovat na těle, musí se očišťovat i na duši, musí se zbavovat kalu (neutralizovat ho, ne vylévat po okolí), který se v něm v důsledku všednodenních nepříjemností i vlastních nedokonalostí usazuje.

A to my tu neumíme, my ten kal ještě rozhojňujeme. Vzpomínám na jednoho známého, který si jednu dobu neustále ulevoval tím, že mne oblažoval svými negativistickými myšlenkami a kterému jsem musel takřka denně opakovat „Nejsem žádný kanál, abys na mne vylíval kbelíky špíny, kterou nosíš ve svém nitru a které nejsi schopen se zbavovat vhodnějším způsobem.“

Když Vás křesťanství tak dráždí, zkuste se poučit u budhistů o tom, co soudí o negativních emocích a o tom, jak s nimi zacházet.
21. 12. 2009 | 11:08

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Křesťanství pojímám jako dědictvý našich předků, které nám odkázali. Každá generace s tímto dědictvím naloží lépe či hůře. Tak jako rolník neobstojí bez půdy, kterou získal po svých předcích, tak i my těžko obstojíme bez kultivování dědctví křesťanské víry.
Jasným slovům Kristovým mnohdy nerozumíme a rozumět nechcemem, protože vyžadují zapřít sebe sama, vzít na sebe kříž a následovat jej. Proto ty debaty o tom, zda byl či nebyl. Proč následovat někoho, kdo nikdy neexistoval, a máme to odbyto.
Pro mě tyto debaty pod vašimi blogy mají velmi pozitivní přínos, protože mnozí blogeři jsou velmi vzdělaní a jejich pohled na problém je originální.
Pravdou a krásou evangelií nelze otřást, souzní totiž s lidskou duší a ta je krůpějí Krve boží, stejně jako naše vědomí je jiskrou Ducha svatého.
No, už jsem to s tou poetičností nanodrobek přehnal, asi to bude těmi vánocemi. Postihlo to i Pocestného.

Pěkné svátky, a v příštím roce hodně zdraví a bohaté diskuse pod vašimi blogy. Ať se to tady zase mele hlava nehlava.

Váš Jemnický
21. 12. 2009 | 11:08

Rumcajs napsal(a):

Trocha filosofie:

(co mi chodí poštou)

Až mi bude asi tak 110,
přijde Bůh a zmáčkne reset.
21. 12. 2009 | 11:09

n.o.s napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

proč bych své argumenty předkládal např.: buddhistickému učiteli, já buddhismus neznám tj. naprosto nevím jak bych se zachoval
21. 12. 2009 | 11:19

Petr Havelka napsal(a):

Pane Rumcajsi,

ona trocha poezie má autora Karla Plíhala

https://www.youtube.com/watc...
21. 12. 2009 | 11:28

HHH napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Překvapuje mě, že Vy, který tolik vzýváte racionalitu, se tak zapáleně věnujete internetové diskusi o smyslu náboženství. To je snad to nejméně racionální chování, jaké si lze představit. Zárodek racionality v něm lze najít, jen kdybyste si myslel, že se Vám podaří ostatní přesvědčit o své pravdě a tím by se pro Vás svět stal pohodlnějším a bezpečnějším. A to si určitě nemyslíte.
Aby se i Vám nestalo to, co jste napsal výše, totiž že náboženství oblbuje. Vás ne jako příznivce, ale jako protivníka.
Marnit čas bojem s větrnými mlýny je přece iracionální a jestliže jste si jistý svým pohledem (a vypadá to, že jste si velmi jistý), pak by ve Vás náboženství, jako jistý druh „choroby racionality“, nemělo vzbuzovat žádné emoce. Já například se neúčastním internetové diskuse o rýmě. Beru ji jako otravnou věc, kterou je nutné vzít na vědomí, teple se oblékám, ale to je asi tak všechno co proti ní dělám.
Naproti tomu Vás cosi nutí proti náboženství (jako chorobě rozumu) bojovat, i když to děláte nanejvýš slušným způsobem a výbornou argumentací. Na mně to působí dojmem, jako byste se cítil touto nemocí (iracionalitou) ohrožen a snad na sobě nacházel i první příznaky infekce, což ve Vás vyvolává potřebu se přesvědčit, že infikovaný nejste, nebo že Váš imunitní systém určitě nemoc potlačí. Vaší obranou je argumentace a člověk vždy vrší argumenty ve vědomí v místech, kde se mu obrana jeho světonázoru zdá nejslabší. Stačí si tedy najít reprezentanty odpovídajícího názoru a pokusit se je v diskusi „porazit“ a tím i neutralizovat ve skutečnosti vnitřní konflikt. Dobře k tomu poslouží vědecký jazyk, který má apotropaické účinky.
S nadsázkou - jako člověk, který má tento problém vyřešen, byste nás „nevědoucí“ měl sledovat maximálně s lehkým úsměvem a pobavením J Jestliže skutečně vyřeším rébus, odložím ho a přestává pro mě existovat.
21. 12. 2009 | 11:31

n.o.s napsal(a):

buldatra

"Pakliže připustíme možnost, že nějaká civilizace by mohla vzniknout na lži a průběhem času, hrou osudu a okolností, se stala civilizací svobodných lidí, lidí, se svobodnou volbou, není to zas tak zlé (pravdivá lež?)."

dnešní civilizace je fundamentálně odlišná od té středověké, Průmyslová Revoluce vytvořila zcela novou civilizaci otázka zní máme ideologii zcela cizí dnešním potřebám adoptovat nebo ne profesor Hořejší se domnívá že Křesťanství je schopno nejen se adoptovat ale navíc uspokojit potřeby které tato transformace uspokojit nedokáže (snad se mnou bude souhlasit)

můj názor je že pravděpodobně ne, a že je třeba vytvořit jinou např.: na Metafyzickém Naturalismu

křesťanství má problémy které nelze překonat např.: evoluce vs ID aniž bychom zfalšovali část bible, jinak řečeno vytvořili umělou konstrukci a doufali že se nám nezhroutí
21. 12. 2009 | 11:44

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

n.o.s
Vždyť o nějakou tu novou ideologii se lidé pokoušejí už nejméně dvě stě let, ale jde to zatraceně pomalu. A obdobu Bible zatím ještě nikdo nenapsal. Nebo snad ano? Máte nějaký tip?
21. 12. 2009 | 12:08

n.o.s napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)
podívejte proč by kdo psal novou bibli, takový přístup by byla cesta zpět, v žádném případě nejde o sepsání nějakého nového kánon
21. 12. 2009 | 12:32

Light napsal(a):

Takový budhistický učitel, Kristus, Kršna, Lemuřan Aláh ateista jinověrec Budha otevřený člověk, je produktem všech a i n.o.s mu dodává vaši sílu. Žije, spí a je probudilý, jako MY všichni. Kdo je tak naivní, ať hlásá víru ferdy mravence, ale všichni jsme stejně v kleci. Proto pohádka jakékoliv náboženské filozofie, je jen restart, ne však reset, RESET JE jen ČISTÁ dogmativní ILUZE našeho hlavolamu:)

Neodsuzujme sebe ani N.O.Se, za jeho vnímání, vidíte přece, že i on se začíná pomalu měnit (strašně se nyní mračí, jako když Light zatahoval kdysi svá mračna) a stává se menším a ještě menším. N.o.s je archetyp SKLAMANÉHO člověka, který věří, ale ne křesťanské církvi. Probodnul ji svým pohledem, ale stále HLEDÁ A NENAŠEL, JAKO VY VŠICHNI. Je to jen hra na schovávanou, milí štědří přátelé. Proč asi? Za naši bezúhonnost, nízké nasazení a MÁLO VIZE SPOLEČNÉ LÁSKY PRO VŠECHNY. Víme přece, že armáda lásky přemůže všechny nesnáze a nechá vklidu i omámené čtenáře, kteří nevěří.

Ateismus má k realitě stejně blízko, jako víra kteréhokoliv člověka. ŠTVOU VÁS TYTO ANALÝZY, PROČ ASI? SPÍTE, NEJSTE PROBUDILÍ A ČÍM VÍC TOHO VLASTNĚ UŽ VÍTE, TÍM JSTE chytřejší v poznávání vlastní nevědomosti, resp. neznalosti, ale střídmého jednání. TOTO JE PRO AKTIVNÍ STYL nového probudilého člověka, ne radioaktivního ducha nepřítele, ale přátelství LIDSTVÍ PŘÍRODY, které najdeme ve vlastní pohádce o Vánočním stromečku pro všechny BEZ ROZDÍLU POLITICKÝCH STRAN.

PROTO ZAČNEME S KONSTRUKCÍ ČASU, KTERÉHO SE UŽ NEBOJÍME, PROTOŽE NÁŠ VNITŘNÍ PLAMEN V SOBĚ JIŽ DOKÁŽEME SKROTIT A UKOČÍROVAT, VYUŽÍVEJME SVĚTLO INFORMACE K DOBRÉ KOMUNIKACI, V DOBRÉ STABILIZACI MINIMALNÍ AGRESE A 99% TVŮRČÍ SCHOPNOSTI DUCHA, PŘÍJMOUT LÁSKU NÁS VŠECH SVÝM POCHOPENÍM HARMONIZUJÍCÍCH LIDSKÝCH ÚMYSLŮ ČLOVĚKA. Ochraňujme své světlo, je to náš zdroj energie, je to náš člověk...

6 x 4 = 24, asi tak vznikly křesťanské svátky. Nehloubejme nad tím, proč co a jak bylo, POJĎME SE BAVIT, CO JE A CO MŮŽEME UDĚLAT PRO VŠECHNY kolem nás. 25. dne v panně posunuli o 3 měsíce a zakryli mlhou, kterou i n.o.s prohlédl, ale tápe kde je ten strom poznání vlastně zakopaný:-))) Míň pečovat o sebe a víc o naši lásku k druhým, míň dárku nakupovat a více ze svého rozdávat, míň řešit a více sledovat tuto hru...krásné Vánoce nám všem drazí přátelé...

***

to n.o.s :

Brácho řídíš se správně nosem, ale dávej pozor i na své rty, slovo já nepoužívá ani bůh, proto jestli něčemu věříš, můžeš budhismus považovat za STMELUJÍCÍ PRVEK celé náboženské architektury dějin lidstva. Ani budhista nemá vyhráno, jen synenergetický člověk dokáže podat ruku i muslimům a židům a samozřejmě křesťanům :))) , tak důležitým bratrům naší ctěné pozemské civilizace. S Kršnou dojdeš nejdál, proto se drž všech a POZOR, AŤ NĚKOHO V TOM DAVU NEZAŠLÁPNEŠ. Proto kdo nechápe, že náboženství jsou jen ryby v moři a člověk JE ten vodnář (tímto jsou vysvětleny UFO únosy rybářů lidí:)) , tak není člověk, ale opice pana Darwina. Kdo odhalí zakletí myšlenky skutečného světelného člověka do zvířecí mysli lidské duše, ať pověsí na Vánoční STROM, baňku své lásky a pochopení k SYSTÉMU svého bližního:) ...

Souhlasím s tebou, ale co dál příteli, čekám Tvé návrhy, nejen hromy a blesky nad zatnutou pěstí křesťanů, ale novou zem musíš zdejšímu Hospodinovi obdarovat. Snažme se všichni a společně nalezneme cestu k hoře osudu. Vždyť náš čas Vánoc je i časem společného zamyšlení...
21. 12. 2009 | 12:32

JAHA napsal(a):

K "(Nejen) vanocni pohadka", ani k roznym faktom a "faktom"... sa vyjadrovat (tentoraz) nemienim (co se babe ...), a kedze je este stale cas adventny, ked sa da este mnoho do ocakavaneho dvojiteho prichodu Jezisa Krista (slavnosti Jeho narodenia - nie datumu!!! a eschatologickeho) stihnut, co sa tyka nasho pristupu, dovolim si podat dalej nasledovne:

ADVENT

Tri veci su potrebne

Tri veci musis sebe i druhym zelat: zdravie, priatelov, radost.
Tri veci musis ovladat: svoju povahu, svoj jazyk, svoje spravanie.
Tri veci musis zdokonalovat: odvahu, dobrotu, lasku k bliznemu.
Tri veci musis dat: co najviac chudobnym, slovo utechy smutnym, slovo pochvaly tym, co si ju zasluzia.
Tri veci musis obdivovat: krasu prirody, deti, starych ludi.

Trom veciam sa musis vyhybat: krutosti, namyslenosti, nevdacnosti.
Aj napriek tymto zelaniam chcem vyslovit este jedno, iba pre Teba: aby si slovo "musis" dokazal (a) zmenit vo svojom zivote na slovo "chcem".

Nech Ti v tom pomaha a sprevadza Ta Bozie pozehnanie.
21. 12. 2009 | 12:36

n.o.s napsal(a):

Light

"N.o.s je archetyp ZKLAMANÉHO člověka, který věří, ale ne křesťanské církvi."....

víte že máte možná pravdu
21. 12. 2009 | 12:52

František Novotný napsal(a):

Pane Nosi,
Velice si vážím Vašich znalostí; musíte být v jádru dobrý člověk a určitě máte také dobrou paměť. Jinak byste nemohl být tak vzdělaný.
Ale musím se ohradit, napsal jste, že "křesťanství nebylo volbou ale podmínkou, lidé jej neadoptovali protože bylo lepší ale protože museli (pokud chtěli žít)".
Takhle by to přeci křesťané nikdy nemohli vyhrát: nemůžete většinu jen tak k něčemu donutit bez toho, abyste jim za to něco dal, či slíbil.
Opravdu nebylo křesťanství lepší ? A pročpak ne ? Z jakého důvodu bylo lepší dávat oběti, či modlit se k několika desítkám bohů (!!!), muset si pamatovat všechna jejich jména, když stačí pomodlit se k jedinému a výsledek jest velice pravděpodobně naprosto stejný.
Někteří lidé se nechali přeci pokřtít také proto, že uvěřili: jako i my, starší, v případě tzv. "komunismu".
A jiní z důvodů výhod, které jim za to byly nabízeny: třeba zisku (toť jest běžný jev, dnes pravděpodobně mnohem rozšířenější. Dnešní demokraté Vám možná nevadí, ale Křesťany a Židy rád nemáte ?)
Noví křesťané mohli potom žíti v jakémsi míru s těmi, kdo již pokřtěni byli (a bylo jich stále více) a pod praporem křesťanství sami šířit víru svatou mezi pohany (v našem případě třeba mezi pohanskými Prusy). A to obnášelo kořist, obchod s otroky (přestože to církev velice zavrhovala, dary na usmíření jistě neodmítala), kterým se potom financoval vznik států (velice pravděpodobně i Českého knížectví). Nejde zde tedy zcela zřejmě jen o samo "Křesťanství", ale HLAVNĚ o sjednocení se pod nějakým symbolem, tedy v nejhlubší podstatě o jakousi první "Globalizaci".
A to přeci v konečném to důsledku přineslo jistý pokrok všem, neboť v roztříštěném světě, kde si každý věří čemu chce, se informace či dezinformace dosti špatně šíří. A vidíte přece sám, kam až jsme se do dneška již dopracovali. Zdá se Vám snad, že jsme toho dokázali málo ? Jestlipak víte, kolik je dnes křesťanů mezi naší elitou, vědci akademiky, nebo třeba i mezi herci a zpěváky. Jsou snad všichni tito vyjímeční lidé lháři, nebo snad vy věříte tomu, že věří v nějakou velikou lež ?
Co jste v životě dokázal Vy, kromě neustálého čtení několika stejných knih, že se opovažujete nazvat pana Learse lhářem ? Ten alespoň jednu knihu sám napsal.
A co vy ostatní, jeho příznivci, vy se ho zde ani nezastanete ? Necháte zde hanobit naše předky a nazývat je lháři ? Považujete snad pana Nose za nějakou autoritu, od které si necháváte diktovat nějakou jeho pravdu ?
Osobně proti Vám pane Nosi vůbec nic nemám. Naopak, velice si vážím lidí, kteří se v životě snaží něco smysluplného dělat a číst knihy. Zvláště ty staré, které nám velice napomáhají pochopit jak mysleli ti, kdož je psali.
Nebudu Vás zde již dále rušit ve Vašem akademickém rozjímání.
Jen ještě nakonec bych si dovolil malou poznámku:
Řekneme-li něco, čemu věříme, lží to býti nemůže (jinak bychom byli přeci lháři všichni). Jen to nemusí být tak úplně pravdou
Jestliže o někom řekneme, že pravdu nemá, zní to méně vulgárně, než nazveme-li ho lhářem. Příjemné akademické rozjímání.
Paní Naivko,
Vaše úvahy zde i jinde napsané, mne velice zaujaly. Jste nesmírně citlivá a okouzlující bytost a s největší pravděpodobností byste o sobě mohla klidně říct, že jste Člověk. A nelhala byste, na rozdíl od mnoha jiných "lidí". I já Vám přeji Hezké oslavy narozenin pána našeho, Ježíše.
21. 12. 2009 | 13:18

Light napsal(a):

to n.o.s:

Drahý bratře, nechtějte mne dojmout k slzám a tykejme si, oki?:)

Co takhle místo nového kánon psát novou učebnici dějepisu, biologie nebo nové vědecké publikace a nové duchovní knihy, rozšiřující obzor vědění lidí všech ras, kultur i náboženského vyznání? Už jsme toho dokázali sbořit dost a JE NA ČASE VSTÁT Z MRTVÝCH A ZAČÍT NĚCO DĚLAT. Je na čase, vzkřísit křídla naší nové civilizace, ale nepopálit se při tom o slunce našich předešlých chyb. Proto po vesmírném žebříku nešplhejme jako hadi příliš rychle a vysoko, ani kdybychom znali nazpaměť všechny Bible i Korány dohromady. Nejsem budhistický učitel, jsem budhův žák, Budha je mé světlo, které Kristus s Aláhem drží společně ve svých láskyplných rukou Kršny. A stejně tak jako má i Kršna svou ruku štěstí, má také světlo haptiky svou řeč těla - pouto mysli symbolu váNOČNÍho stroMEČku. Naše Vánoční HVĚZDA je stvořena z pochopení nás všech...

Naše společné pochopení tkví v tom, že ČLOVĚK JAKO SYMBOL, NEBUDE NAVĚKY ICARUS...
21. 12. 2009 | 13:36

buldatra napsal(a):

to n.o.s.:

Nekřesťana netrápí (a to ani co by se za nehet vešlo)nějaký iluzorní problém s hledáním jakýchsi možností adaptace, transformace, zmodernizování věrouky jakékoliv-křesťanství v to počítaje. Proč? Protože vyznávám a věřím v absolutní svobodu.
Jsem přesvědčen, že hledat jakousi novou, nebo náhradní náboženskou ideologii, upímat se k ní, zasvětit jí duši, je cesta do nikam. A proč taky?
Všechna náboženství jsou jen a jen ideologiemi a mají jediný smysl. Jedni ovládají a druzí jsou ovládáni.
Ti, co ovládají, ti z toho mají svůj job a jejich šikovnost a propracovanost jejich ideologických nástrojů, ukazuje, jak jsou v tomto byznysu dobří. A tak máme bohaté církve a církve méně bohaté a snad i chudé a sekty a sektičky. Společného mají to, že hlava spolku trpí blahobytem.
Vo to go. Omáčka kolem se skládá z ingrediencí, které můžeme postupně popsat, rozebrat, zhodnotit a nakonec najdeme jeden prazáklad.
Tím je politika (pro tento případ náboženská) a je-li někde politika, tak prchám. Protože, kde začíná politika a náboženství, tam je čára. Plot. Ohrada. Opona. Hranice, která nás vzdaluje od absolutní svobody. A tím od boha.

Jakékoliv organisované náboženství je pro mě užitečné co by ukazatel, že tudy cesta za svobodou ducha nevede.
Křesťanství tvarovalo po dvě tisíciletí tvář naší civilizace, je tedy naším základem. Něco lidstvu dalo, něco mu vzalo. Dnes je jednou z mnoha možností v nabídce, jen poptávka jaksi vázne. Nějakou transformací nikdo nic nezíská. Lepší je pohlédnout k nekonečnému vesmíru a poznat prostor bez hranic. Nějaká náboženská ohrada pro ovce, se ve vesmíru ztratí mezi ostatním galaktickým smetím..
21. 12. 2009 | 14:02

buldatra napsal(a):

to František Novotný:

napsal jste:
Řekneme-li něco, čemu věříme, lží to býti nemůže (jinak bychom byli přeci lháři všichni). Jen to nemusí být tak úplně pravdou. Konec citátu.

Krásně napsáno. Perla.
Znamenám si.
21. 12. 2009 | 14:16

Light napsal(a):

ad buldatra:

Myšlenka absolutní svobody není dobrá. Dáte - li některým absolutní svobodu, začnou nám tvořit nové bariéry, smlouvy, řády a omezovat naše práva. Musí zde být vnitřní řád omezování naši vnitřní svobody, ať dokážeme zůstat skutečně svobodnými!!!

Kam vedla svoboda v demokratickém systému? I ke kolaboraci, špionáži, manipulacím, politické nestabilitě. Kam vedla svoboda islámu? K džihádu, náboženskému fanatismu, extremismu. Kam vedla svoboda křesťanského ducha minulých staletí? Ke křižáckým výpravám. Kam vedla svoboda volného trhu? K osvobozenému trhu burzovních spekulantů, obchodníků s drogami a šedé ekonomiky. Kam vedly myšlenky svobodného ducha budování socialismu? K pádu komunismu. Proto to s tou svobodou nesmíme tolik přehánět, protože ABSOLUTNÍ SVOBODA v nedokonalé společnosti (jsme jí!!!), TVOŘÍ JEN NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ či pseudosměry a to my přece nechceme, takže musíme odmítnout ve své podstatě i absolutní svobodu ducha.

To po čem toužíme je však svoboda NAŠÍ MYSLI, svobodná myšlenka. Náš duch tuto myšlenku drží ve svých rukou a naloží s ní podle svých pravidel - toto je konzervatismus svobodné duše systému, chránit dobré lidské úmysly v duchu všeho a všech, protože je to přínosné především pro člověka.

Náboženství a víra je jako nebe a dudy, přesto však více jak 90% populace toto zcela ztotožňuje. Dalo by se v globále říci, že všechny náboženství jsou jen cestou do pekla a jakákoliv skutečná duchovní vnitřní víra je tou správnou cestou ke spravedlivému životu uvnitř našeho systému...
21. 12. 2009 | 14:26

n.o.s napsal(a):

František Novotný

"Takhle by to přeci křesťané nikdy nemohli vyhrát: nemůžete většinu jen tak k něčemu donutit bez toho, abyste jim za to něco dal, či slíbil."

komunismus, nacismus vyhrál ve 20.stol mnohem rychleji než křesťanství ve století 4. tím přirovnáním chci ukázat že bez ohledu na vzdělanost populace (která byla ve 20.stol nepoměrně větší) dokáží autoritářské ideologie zvítězit.

Přirozeně taková ideologie dokáže velmi efektivně motivovat bohaté lidi k tomu aby ji akceptovali, např.: těm co vstoupí do církve odpustí vojenskou službu a zbaví je daňové povinnosti.

Monoteismus

starověká společnost byla velmi dynamická ten přechod k monoteismu nebyl žido-křestanská invence (judaismus je produkt Zoroastrismus) křesťanství je syntéza několika směrů především helenistická mystéria a helenistický judaismus, + několik směrů cynismus, stoicismus srv. Pavla a např.: Senecu

ten přerod byl velmi pozvolný a nikoliv lineární někteří v bohy nevěřily vůbec, jiní tvrdili že existují ale nezajímají se o lidi, Aristoteles např.: Nehybný Hybatel, a nejen tak i v mnoha směrech existovali značné rozdíly (pozdní stoa x střední stoa), Neo-Platonismus, v náboženství existovalo spojení božstva se sluncem (např.: Sol Invictus) někteří se modlily k Cybele, Mitrovy, Attisovy, Romulovy, Romě atd.

neznamenalo to že by všichni se modlily ke všem to byla volba každého jednotlivce to je fundamentální rozdíl přirozeně existovalo určité "státní náboženství" jehož primární funkcí bylo vyjádřit určitou loajalitu ke státnímu zřízení.
21. 12. 2009 | 14:32

buldatra napsal(a):

to light:

svoboda je jako les.
A kdo se bojí, nesmí do lesa.
Až nse jednou přestanete bát, pochopíte o co jde.
K tomu Vám dopomáhej Bůh.
21. 12. 2009 | 14:42

n.o.s napsal(a):

František Novotný

ale HLAVNĚ o sjednocení se pod nějakým symbolem, tedy v nejhlubší podstatě o jakousi první "Globalizaci".
A to přeci v konečném to důsledku přineslo jistý pokrok všem, neboť v roztříštěném světě, kde si každý věří čemu chce, se informace či dezinformace dosti špatně šíří.

Pax Romana byl systém který vytvořil ekonomické logistické a komunikační prostředí na úrovni které bylo do 18.stol pro většinu světa jen nedosažným snem
(monetarizace, managment, distribuce, množství a kvalita zboží logistika mimojiné armády, efektivita institucí např.: velikost stavebních projektů) o tom si křestanský svět mohl nechat jen zdát nemluvě o takových elementárních věcech jako centrakizovaná hygiena (v Itálii měl člověk přístup k vodě strovnatelný z Římskou Říší až na poč. 20.stol v Londýně ve stol 19)

Jestlipak víte, kolik je dnes křesťanů mezi naší elitou, vědci akademiky. Jsou snad všichni tito vyjímeční lidé lháři, nebo snad vy věříte tomu, že věří v nějakou velikou lež ?

ano dnes ovšem nikoliv v době před osvícenstvím, možná renezancí, ale zcela jistě ne ve stol 5 nebo 13

lidé akceptují pravdy aniž by je zkoumali kriticky berou je jako fakt. Kolik je křestanů a kolik z nich četlo bibli ačkoliv ji mají doma, dozvědí se lidé v kostele že Marek a Matouš stejně jako Jan a Lukáš Ježíše nikdy neviděli ani neznali někoho kdo jej viděl, nebo tak elementární základy např.: neznáme ani jména autorů evangelií ani odkud pocházeli
21. 12. 2009 | 14:52

n.o.s napsal(a):

"neboť v roztříštěném světě, kde si každý věří čemu chce, se informace či dezinformace dosti špatně šíří."

jinak řečeno ve společnost kde vládne jedna strana musí být oproti pluralitní společnosti nekonečně efektivnější
21. 12. 2009 | 14:56

n.o.s napsal(a):

buldatra

Jsem přesvědčen, že hledat jakousi novou, nebo náhradní náboženskou ideologii, upímat se k ní, zasvětit jí duši, je cesta do nikam. A proč taky?

zcela souhlasím, to je ale ideál nevím zdali bude ve společnosti k tomuto vůle
21. 12. 2009 | 15:04

n.o.s napsal(a):

"Co jste v životě dokázal Vy, kromě neustálého čtení několika stejných knih, že se opovažujete nazvat pana Learse lhářem ? Ten alespoň jednu knihu sám napsal."
a proč ne když píše naprosté bludy
21. 12. 2009 | 15:07

JAHA napsal(a):

Nestacim sa divit. Autor clanku, i ini, pisu cosi o tom, ze si velmi vazia nejakych historickych, ci akych znalostiach nosa. Ja, ako som uz davno napisal, a nemam k tomu nic co dodat, pokial sa tyka nosa, tak akurat vidim obycajny SOPEL z nosa. Opisovat urcite veci, ktore sa mi do svojeho videnia hodia a ignorovat (vulgarne!!!) tie, co sa mi nehodia, nepokladam ani za znak historickych vedomosti, ani za znak zakladneho inteligentneho pristupu k inym nazorom. Neviem, akymi nazormi opisanymi od inych vas ten sopel tak vzrusuje. Neviete snad citat rozne knihy roznych autorov a nazor si urobit sami?
21. 12. 2009 | 15:35

naivka napsal(a):

Vážený pane Františku Novotný,

děkuji Vám za komplimenty, které mě nadchly :-) .. Prozraďte mi, prosím, jak dokážete z monitoru Vašeho PC vyčíst ty krásné "lidské" vlastnosti, které mi přisuzujete ? :-) ..

Nu, dovolím si ještě pár slov k diskutovanému tématu, prosím. Jen tak, zcela obyčejně ...

Pan Hořejší se zřejmě nemýlí, když uvažuje, že od časů první bakterie se naše "informace" - vědomí neustále "zdokonaluje", nebo spíše nabývá na složitosti. A s příchodem prvních lidí roste i jeho sebepoznání .. Jsme účastníky příběhu, z kterého nemůžeme uniknout, ba ani naší smrtí ne, mám -li věřit v existenci Nebe nebo Pekla :-) ... Je to náš příběh, a i když v jeho smysluplnost příliš nevěřím (viz moje dřívější úvahy), připadá mi rozhodně dobrodružný a zajímavý .. asi nemá příliš smyslu hledat Pravdu, která má zřejmě mnoho různých podob, ale spíše se zabývat tajemnou krásou našeho života (samozřejmě za podmínky, že nejsem třeba bezdomovcem..).. Vnímám, že jednou z úloh náboženství je utužovat společenství lidí, podtrhovat mravní zásady našich životů, a sama, ač nejsem "věřící", uznávám člověka, který takové víře zasvětil svůj život a žije v pokoře před zázrakem, kterým Život opravdu je .. :-) ..

dobrý večer.
21. 12. 2009 | 17:07

mb napsal(a):

k tématu nahodilosti a účelnosti ... myslím že se to nevylučuje ... nahodilé může být něco, ale v rámci nahodilého něčeho si můžu ( nebo někdo může, pro věřící dokonce něco může) vytvářet cosi / něco účelného ....

tak jako si kolemjdoucí j.š. účelně naplánuje čas, jde li mu o to stihnout akci, na níž mu záleží ...
21. 12. 2009 | 17:16

Jemnický napsal(a):

N.O.S.
... křesťanství je syntéza několika směrů především helenistická mystéria a helenistický judaismus, + několik směrů cynismus, stoicismus srv. Pavla a např.: Senecu

Křesťanství je především následování Ježíše Krista v srdci i skutcích. Vše ostatní jsou jen ismy.

Pokud není u vás zataženo, podívejte se na oblohu, krásná a téměř přesná délková konjunkce Jupitera a Měsíce. Vynikající příležitost pro duševní rozvoj. Tak to nepropásněte grafomanií.

Jemnický
21. 12. 2009 | 17:32

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pane Hořejší, konečně jste (alespoň jednou za rok) upřímný.
To těmi vánocemi. Tož já budu také upřímná. Řeknu Vám, že pán Ježíš Kristus žije, akorát není vidět. Mně to řekla babička, a té já věřím. Pěkné vánoce.
21. 12. 2009 | 17:42

Vysdlina pathologická napsal(a):

Pane Hořejší, z těch baktérií byste se měl jít vyzpovídat, protože matete začínající věřící. Máte nás na svědomí.

Jinak pěkné klidné vánoce, pevné zdraví a šťastný nový rok přeji všem.
21. 12. 2009 | 17:46

Rumcajs napsal(a):

Petr Havelka:

Dobrý. Dík!
21. 12. 2009 | 17:52

Pobo napsal(a):

I have to say only one: "You Got Talent Mr. Profesor."

Kdo nevěří, ať sem čumí:
https://www.youtube.com/watc...
21. 12. 2009 | 17:59

Pepa Řepa napsal(a):

Teda, pane Hořejší, já žasnu.
Co Vy všechno nestihnete, do čeho Vy neděláte?
Zelená Vám sluší a tanec vám jde líp než tahání soplů.

To Jaha. U nás říkáme holub, na Moravě šušeň. Vyjde to nastejno.
Hezké Vánoce.
21. 12. 2009 | 18:14

n.o.s napsal(a):

Jemnický

i kdyby opravdu žil je ztracen, nevíme o něm nic autoři evangelií jej neznali apoštol Pavel jej neznal (poznal jej jako vizi na cestě do Damašku)

jeho příběhy jsou tak absurdní a ve své době tak běžné že nikdo soudný jim nemůže uvěřit

jedná se o kompozitní charakter

OEDIPUS
His mother, Jocasta, is (1) a princess, and his father is (2) King Laius, who, like her, is (3) of the line of Cadmus. He has sworn to have no connection with her, but (4) does so when drunk, probably (5) in the character of Dionysos. Laius (6) tries to kill CEdipus at birth, but (7) he is spirited away, and (8) reared by the King of Corinth. (9) We hear nothing of his childhood, but (10) on reaching manhood he returns to Thebes, after (11) gaining victories over his father and the Sphinx. He (12) marries Jocasta, and (13) becomes king. For some years he (14) reigns uneventfully, but (16) later comes to be regarded as the cause of a plague, and (17) is deposed and driven into exile. He meets with (18) a mysterious death at (19) a place near Athens called the Steep Pavement. He is succeeded by (20) Creon, through whom he was deposed, and though (21) the place of his burial is uncertain, he has (22) several holy sepulchres.
He does not seem to have been regarded as a legislator; apart from that we may award him full marks.

Theseus
His mother, itthra, is (1) a royal virgin, and his father is (2) King ifcgeus, who is (4) induced to have intercourse with her by a trick. He is also (5) reputed to be the son of Poseidon. At birth he is hidden from the Pal-Iantida;, who (6) wish to kill him, and (8) reared by his maternal grandfather. We hear (9) nothing of his childhood, but on reaching manhood he (10) proceeds to Athens, (11) killing monsters on the way. He marries (12) several heiress princesses, but (13) succeeds to the kingdom of his father, whose death he (11) causes. For a time (14) he reigns peacefully, and (15) prescribes laws, but later (16) becomes unpopular, is driven (17) from Athens, and (18) is thrown or falls from (19) a high cliff. His supplantcr, Menestheus, is (20) no relation. His burial-place is (21) unknown, but bones supposed to be his are placed in (22) a holy sepulchre at Athens.
He scores twenty.
21. 12. 2009 | 18:38

n.o.s napsal(a):

Romulus
His mother, Rhea, is (1) a royal virgin, and his father is (2) King Amulius, who is (3) her uncle, and (4) visits her in armour. He is also (5) reputed to be the son of Mars. At birth (6) his father tries to kill him, but (7) he is wafted away, and (8) reared by foster-parents at a distance. On reaching manhood he (10) returns to his birthplace, and having (11) killed his father and gained a magical victory over his brother, he (12) founds Rome and becomes king. His marriage is uncertain, and he is said to have performed some feats after his accession, but he (IS) prescribes laws, and (16) later becomes unpopular. Leaving the city (17) after his deposition has been decided upon, he is (18) carried to the sky in a chariot of fire. His successor is (20) a stranger. His body (21) not having been found, he is (22) worshipped in a temple.
We can give him eighteen points.
Objeví se na cestě do Alba Longy Proculovy
aby jako bůh Quirinius zvěstoval slávu Říma
21. 12. 2009 | 18:41

n.o.s napsal(a):

Heracles
His mother, Alcmenc, is (1) a royal virgin, and his father is (2) King Amphitryon, who is (3) her first cousin. He is reputed to be (5) the son of Zeus, who (4) visited Alcmene in the guise of Amphitryon. At his birth (6) Hera tries to kill him. On reaching manhood he (11) performs feats and wins victories, after which he (10) proceeds to Calydon, where he (12) marries the King's daughter, and (13) becomes ruler. He remains there (14) quietly for some years, after which an accidental manslaughter compels him (17) to flee from the country. He disappears (18) from a funeral pyre (19) on the top of Mount (Eta. His sons (20) do not succeed him. His body (21) is not found, and (22) he is worshipped in temples.
He scores seventeen points.

Perseus
His mother, Danae, is (1) a royal virgin, and his father is (2) King Proetus, who is (3) her uncle. He is also reputed to be (5) the son of Zeus, who (4) visited Danae in a shower of gold. His mother's father (6) tries to kill him at birth, but he is (7) wafted away, and (8) reared by the King of Seriphos. We hear (9) nothing of his childhood, but on reaching manhood he (11) kills a dragon and (12) marries a princess. He then (10) returns to his birthplace, where he (11) kills his father or uncle, and (13) becomes king. We hear (14) nothing of his reign, and his end is (18) variously reported, though in one version he is killed by his successor. His children (20) do not succeed him. His burial-place is (21) unknown, but he is (22) worshipped at shrines.

Jason
His mother, Alcimede, is (1) a princess, and his father is (2) King iCson. His uncle, Pelias, (6) tries to kill him at birth, but (7) he is spirited away, and (8) brought up at a distance by Cheiron. We hear (9) nothing of his childhood, but on reaching manhood he wins the Golden Fleece, and (12) marries a princess, after which he proceeds (10) to his birthplace, causes (11) the death of Pelias, and (13) becomes king in his stead. He is afterwards (17) driven from throne and city by his uncle's son, and his end is (18) obscure. His children do not (20) succeed him. His burial-place is (21) unknown, but he is (22) worshipped at shrines. He scores fifteen points.
21. 12. 2009 | 18:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy