Ústavní soud a důchody

18. 04. 2010 | 20:10
Přečteno 15694 krát
Vzhledem k tomu, že se kvapem blížím k důchodovému věku, mě v pátek zaujala zpráva, že Ústavní soud vyhověl návrhu Krajského soudu v Ostravě, podle kterého jsou penze lidí, kteří měli vysoké výdělky, nespravedlivě nízké. Krajský soud jednal v souvislosti se stížností důchodce (čirou shodou okolností soudce), který si stěžoval, že v letech 1986 až 2005 vydělával průměrně přes 68 tis. korun, ale byl mu vyměřen invalidní důchod pouze něco přes 13 tis. Kč.

To, že existuje velmi malá diferenciace výše důchodů u lidí s velmi odlišnými předchozími výdělky, mě vždy trochu udivovalo. Proto jsem se v první chvíli zaradoval z toho, že to Ústavní soud uznal za neústavní diskriminaci a uložil politikům zjednat brzkou nápravu. Přiznám se, že jsem se na chvíli začal pravicově těšit, že budu brát starobní důchod řekněme ve výši 50% své současné mzdy – to by věru nebylo špatné...

Brzy ovšem převládlo mé lepší, mírně levicové já, které se hlásí k principu „sociální solidarity“.
Je jasné, že tohle zvýšení by stálo spoustu peněz, které by někdo musel zaplatit – kdo jiný, než ti mladší, kteří odvádějí ze své mzdy daně (i když se falešně jmenují „sociální pojištění“).
Zřejmě to tedy dopadne tak, že politici použijí osvědčenou metodu "nažraný vlk a celá koza", přejmenují ono „pojištění“ na „daň“ a budou doufat, že jim to Ústavní soud spolkne.

A co tedy s tou nespravedlností postihující nás diskriminované chudáky, nadprůměrně vydělávající občany?
Asi jediné realistické řešení je - prostě si soukromě spořit na stáří, ať už u nějakého penzijního fondu, nebo jakkoli jinak.
Většina z nás to stejně asi dělá (investice do nemovitostí na Floridě, zlatých cihlel, sbírky známek či Picassových obrazů) – málokdo by se asi spolehl jen na ten čtrnáctitisícový důchod...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

Tenhle blog jste, opět, pane profesore, napsal i za mne. Do posledního detailu.
Víc psát nebudu. Vše podstatné k věci, i ohledně řešení, jsem napsal pod Zaorálkem Závistívým.
18. 04. 2010 | 20:22

Béda napsal(a):

Debata k problému již běží pod blogem p. Zaorálka.

Napadá mě ještě jeden problém, který nebyl vzpomenut. Jestliže tedy dojde "k narovnání" v systému, kdo a jak to zaplatí?

Jestliže zůstane objem odvodů zachován a důsledně bude naplněn princip zásluhovosti, pak tedy někomu bude muset být dramaticky ubráno. Kdopak to bude v zásluhovém systému? Z toho logicky plyne, že to budou ti co do systému neodvedli nic - tedy celoživotní invalidé a postiženi a pod..

Anebo odněkud musejí do systému připlout další prostředky, což znamená další zvýšení sociální daně. Otázkou jest odkud, když není kde brát.

Anebo to má být každým rokem na úkor dalšího zadlužení?

P.S.: zdá se, že ještě existuje možnost ekonomického Perpetua mobile, o kterém prozatím vědí pouze ústavní soudci.
18. 04. 2010 | 20:28

PatientO.T. napsal(a):

I kdyby to dopadlo jen panem Hořejším zmíněným přejmenováním pojištění na daň, nebylo by to vůbec špatné. Alespoň by si lidé ve větší míře uvědomili, jaká je podstata průběžného důchodového systému (je neuvěřitelné, kolik občanů je přesvědčeno, že "si spoří na důchod"). A různí chytráci snažící se přesunout další a další peníze z kapes bezbranných poddaných filtrem státního rozpočtu ke spřáteleným firmám by ztratili možnost k permanentnímu povyku o nutnosti zvyšování daní...
18. 04. 2010 | 20:30

Milan napsal(a):

tohle je hloupá rada když je Vám nad 60 nebo máte 2 malé děti a manželku doma.

Asi lepší rada je kompletně vyměnit politiky (tohle jsem už včera slyšel od mladých zpěváků na hudebních cenách Anděl), pak by snad už skončily ty obrovské tranfery peněz do zahraničí a mohli by jsme mít podobné důchody jako v Německu (v procentech platu, ne v absolutní výši).

Na ty fondy bych moc nespoléhal. Rodinná zkušenost (děda, táta) mi říká, že než mladí zestárnou, fondy zbankrotují nebo je
zestátní (jako za bolševika, výsledek je stejný)
18. 04. 2010 | 20:35

Béda napsal(a):

Milan,

jak chcete zakázat vyvádění peněz z ekonomiky, když tzv. tržní svoboda bez hranic a omezení je alfou a onmegou všeho?
18. 04. 2010 | 20:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Milan:

"Na ty fondy bych moc nespoléhal. Rodinná zkušenost (děda, táta) mi říká, že než mladí zestárnou, fondy zbankrotují nebo je
zestátní (jako za bolševika, výsledek je stejný)"

Ano, souhlasim, doporucuji ty zlate cihly, nemovitosti, sbirky Pisassa ;-).

..
18. 04. 2010 | 20:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dobře, pane profesore, chybí jen dodat, že pokud se mají srovnávat důchody svrchu dolů, bylo by správné takto srovnávat i pojistné na ně. Nemluvě o tom, že za zaměstnance tři čtvrtiny pojistného platí zaměstnavatel.
18. 04. 2010 | 20:53

tata napsal(a):

dobry den

čemu se divíme soudci se davno vymknuli naprosto kontrle, soudnosti,i pochopení normalniho života,i když je potřeba nezavislost soudcu,zaroven by neměla byt neodvolatelnost,nevim sice jak toto zkloubit,ale jejich rosudky normalní člověk přestava chapat,ted nemluvím konkretně o ustavnich ale celkově,copak je to možny aby mohli fakticky byt bohové samozřejmě přeneseně.

VLASTNĚ VYKONAVAJ tuto funkci bez jakekoliv zodpovědnosti za nasledky,jen stačí zduvodnit že on to tak vidí,i když všechny ostatní tvrdí pravy opak,přestavam takove věci chapat
18. 04. 2010 | 20:54

radek napsal(a):

pane Hořejší, zkuste akcie
18. 04. 2010 | 20:58

hoven napsal(a):

pane dolejší,
na vysokých důchodech není nic pravicového, to je levičáckej vynález poměřovat příjmy a výdaje státu podle toho, kolik kdo vydělává. já řikám, at je rovná daň a rovnej důchod. pokud má člověk vysoké příjmy musí si na důchod spořit. není jiné cesty. to není otázka solidarity, to je otázka matematiky. ústavní soud se vymyká zdravemu rozumu.
18. 04. 2010 | 20:58

hoven napsal(a):

oprava hořejší....(to nebyl zaměr)
18. 04. 2010 | 20:59

vaclavhorejsi napsal(a):

radek>

Ano, zkusil jsem napr. Lehmann Bros. ;-)

..
18. 04. 2010 | 21:00

Targus napsal(a):

Velice by mne zajímalo, kolik si pan stěžovatel a žalobníček z těch svých výplat uspořil. Řekl bych, že vůbec nic a teďka se diví, že nemůže ujet ze čtrnáctky, to jest z částky, ze které musí vyžít čtyřčlenná rodina, aniž by měla nárok na jednu jedinou korunu od státu, coby sociální dávku.

Pokud se to pánovi nelíbí, nechť oblékne fáračky a jde si přilepšit k důchodu na šachtu. A třeba rovnou do čelby, tam to sype.
18. 04. 2010 | 21:01

stále rebel napsal(a):

Odlišné stanovisko soudce Ústavního soudu Jana Musila

„Svým rozhodnutím v této věci porušil Ústavní soud všeobecně uznávaný princip
ústavního soudnictví, totiž princip zdrženlivosti a vědomého sebeomezení (judicial selfrestraint).
Tento princip znamená, že Ústavní soud má zásadně rezignovat na to, «aby
„provozoval politiku“, tj. aby zasahoval do ústavou vytvořeného a ohraničeného prostoru svobodné politické tvorby, . . . který ústava garantovala pro ostatní ústavní orgány» (viz např. nález německého Spolkového ústavního soudu BVerfGE 36, 1, 14).“

„pojmovým znakem sociálních práv „je skutečnost, že nemají bezpodmínečnou povahu a je možné se jich domáhat pouze v mezích zákonů (čl. 41 odst. 1 Listiny). Toto ustanovení dává pravomoc zákonodárci stanovit konkrétní podmínky realizace sociálních práv“ (bod 52 citovaného nálezu);

· sociální práva „jsou závislá zejména na ekonomické situaci státu. Úroveň jejich
poskytování reflektuje nejen hospodářský a sociální vývoj státu, ale i vztah státu a občana, založený na vzájemné odpovědnosti a na uznání principu solidarity“ (bod 53 citovaného
nálezu);

· „plnění, poskytovaná v rámci sociálních práv, pocházejí ze státního rozpočtu
a odpovědnost za tato plnění spočívá zcela na straně státu. Je-li to stát, kdo je a bude vázán sociálními plněními, pak také musí mít možnost stanovit konkrétní podmínky takového plnění“ (bod 54 citovaného nálezu);

· „Listina ponechala zákonodárci nejen provedení a určení podmínek výše uvedených
ústavních práv, ale zároveň vymezila realizaci těchto práv již v samotném ústavním textu prostřednictvím termínů … „přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří“ apod. Vzhledem k tomu, že Listina blíže nespecifikuje obsah těchto termínů, je zřejmé, že jejich vymezení je, stejně jako stanovení dalších podrobností, ponecháno na zákonné úpravě“ (bod 55
citovaného nálezu);“
http://www.concourt.cz/clan...
18. 04. 2010 | 21:02

radek napsal(a):

vaclavhorejsi

jedna akcie se nepovede, ostatní to vynahradí, to je život (uznávám někdy i podvod), o jiné variantě nevím (tedy nejlepší je asi koupit pole za prahou a prodat jako parcely...)
18. 04. 2010 | 21:04

David napsal(a):

To, co provedl Ústavní soud bych přirovnal k 11. září 2001. Naprostá katastrofa.

Patrně už nastal čas přestat respektovat rozhodnutí Ústavního soudu.

Ústavní soudci by si nyní měli pozorně přečíst všechny reakce politiků a odborníků v médiích na to jejich rozhodnutí a zamyslet se, zda už nedošlo k nějaké chybě – co vlastně způsobili.

I mistr tesař se může někdy utnout.

Podobně rozhodl Ústavní soud už o zrušení voleb v loňském roce, kdy poslanci Melčákovi šlo více o peníze, než o stát. A nyní je to podobné.

Vypadá to, že náš Ústavní soud je neomylný, nekontrolovatelný, nepostižitelný a spravedlnost si vykládá jak se mu to hodí. Je vidět, že většina ústavních soudců se už těší do důchodu.

Jim nejde o spravedlnost, když nezrušili násilné „vytěsňování“ minoritních akcionářů, tak to se nepostavili na obranu základního lidského práva na soukromého vlastnictví. Soudcům ani nevadí nemravné bankovní poplatky, NEspravedlivé odměny generálního ředitele ČEZu apod.

Jako laik si myslím, že Ústavní soud už překračuje své pravomoci a že Ústavnímu soudu nepřísluší aby posuzoval míru solidarity ve společnosti a dokonce aby nařizoval, že solidarita se nesmí upřednostňovat před zásluhovostí. To, že současný důchodový systém není a ani nemůže být spravedlivý víme dávno, ale takovýmto způsobem nařizovat míru spravedlnosti je už podivné. Podle mého názoru snad Ústavní soud ani nezvážil široké souvislosti a dopad jeho rozhodnutí.

Souhlasím s názory, které říkají, že Ústavní soud se snad už zbláznil. Pokud to jejich „bláznění“ včas nezastavíme, tak může jednou nastat tak velký konflikt, že prostě rozhodnutí Ústavního soudu nebudeme moci respektovat i kdybychom chtěli. Od 1.10.2011 totiž hrozí začátek kolapsu důchodového systému a tím i následně celého státního rozpočtu. I když nejsem stoupencem zavedení eura, tak na euro můžeme definitivně zapomenout.

Nejlepší řešení navrhl ministr Janota, účelově přejmenovat sociální pojištění na sociální daň. A když to zase někdo dá k soudu, tak budeme čekat zase několik let na rozhodnutí a všechno pak může být jinak. Soudcům by se toto přejmenování na daň hůře rušilo.

Bohužel - v důsledku přerušení letového provozu, třeba na několik měsíců, budeme mít patrně úplně jiné starosti, než plnit toto nemyslné rozhodnutí Ústavního soudu.

Ústavní soud by si měl znovu přečíst Listinu základních práv a svobod a tedy vyžadovat, aby VŠECHNA tato práva byla důsledně DODRŽOVÁNA a zjistí, že státní rozpočet by se úplně zhroutil.

U nás jsou lidská práva v řadě oblastí porušována a Ústavní soud s tím nic nedělá.

Jen bohatí a mocní mají peníze, aby si zaplatili advokáty a chudí lidé, ti nejsou vůbec chráněni, jim nikdo nepomáhá.

Jen připomínám, že Listina mimo jiné deklaruje :

právo na příznivé životní prostředí

právo na ochranu zdraví, bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění

právo na informace - povinnost veřejných orgánů poskytovat informace o své činnosti

nedotknutelnost osobního soukromí a obydlí

právo na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména

právo na veřejné projednání bez průtahů

právo na náhradu škody způsobené nezákonným postupem státu

rovnost všech vlastníků a ochrany vlastnictví –- „vytěsňování minoritních akcionářů“ ???

právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky

Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.

Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v PŘIMĚŘENÉM rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

-----------

Podpory v nezaměstnanosti a existenční minimum je taky potřeba zvýšit, vážený Ústavní soude, protože nájmy a náklady na energie jsou neúnosně a nepřiměřeně vysoké !!!
18. 04. 2010 | 21:05

student napsal(a):

Soudci argumentují, že do důchodového systému odvedou za svůj život moc milionů a v důchodě dostanou zpátky mnohem méně.
Jenže to je lež. Z toho co odvádí platí 2/3
zaměstnavatel. V případě soudců je to stát, čili já a mí sousedé.
18. 04. 2010 | 21:06

Duroy napsal(a):

Mám dotaz: Vzhledem k tomu, za jakých podmínek je osoba uznána invalidním a tudíž s nárokem pobírat invalidní důchod, není mi jasné, jak uvedená osoba žalovatele mohla být invalidním důchodcem a nadále pracovat v téměř předešlé profesi.
18. 04. 2010 | 21:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane profesore,
pro lidi neekonomických profesí jsou nejlepší indexové deriváty, v dlouhodobém časovém horizontu nejbezpečnější a výnosné.
18. 04. 2010 | 21:13

yara napsal(a):

vlkovi:
V DD Donovalská v Praze 4 je důchodce dř. prokurátor V.š, který pobírá měsíční důchod 24 tis.Kč. Asi jsem tedy závistivý jako pan Zaorálek, ale nějak mě nenapadají slušná slova pro tohoto pána, páč nic dobrého pro tuhle zem a naše lidi neudělal
a je nadstandardně státem odměňován.
18. 04. 2010 | 21:15

vaclavhorejsi napsal(a):

radek:

Ano, ja diverzifikuji nty nemovitosti na Floride - kdybych mel jen jednu, muze mi ji znicit hurikan.
Kdyz jich mam 10, je to mnohem bezpecnejsi ;-).

..
18. 04. 2010 | 21:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

student:
"Z toho co odvádí platí 2/3
zaměstnavatel." Na starobní důchod 3/4.
18. 04. 2010 | 21:18

Milan napsal(a):

ad Beda

ja myslim tech v průmeru 100 miliard ročně
od pánu co u nás ovládaji hazardní business (ti vsichni maji danovou residenci mimo CR),
od těch, co prodavaji naše uhli a jine suroviny jako by byly jejich (podobně jako ruští oligarchove),
"podnikatele z danovych raju",
zkratka ty co si u nás mohou dovolit to, co neni možné v civilizovane Evrope. Přidejte kriminálni živly na útěku (jména získáte četbou denního tisku) - myslíte že to nedá 50 či 100 miliard ročně???
Nemyslím zahraniční kapitál, který tu investoval a poctivě tu platí daně.

ad pan profesor:

Já jako jediné rozumné zajištění jsem si nechal opravil svůj dům se zahradou a teď se ještě snažím snížit velké provozní náklady s tím spojené. Půjde to.
Všechny movitosti, co propagujete, Vám ukradnou. V Praze se krade jako nikdy předtím, zeptejte se někoho z pojištovny.
18. 04. 2010 | 21:19

Quido napsal(a):

Nabízí se ještě jedno řešení. Rozhodnutí ústavního soudu ignorovat. Precedens tady je. Když v Zimbabwe Mugabe začal rozdělovat půdu bělošských farmářů, tamější ústavní soud rozhodl, že to je nezákonné, ale Mugabe se nálezem ústavního soudu neřídil. Pokud se u nás budeme rozhodnutím ÚS řídit, tak taky se můžeme ekonomicky dostat na úroveň Zimbabwe.
18. 04. 2010 | 21:20

radek napsal(a):

autor

přeci jste neměl jen lehmany?
18. 04. 2010 | 21:21

Béda napsal(a):

Milan,

možností kde brát znám mnohem víc. Otázka ovšem stojí, jak chcete docílit, aby daňové subjekty odváděly daně v ČR a neutíkaly do daňových rájů? Copak je to vůbec v dnešním světě možné, když "sídlo" mají v nich?
18. 04. 2010 | 21:25

vaclavhorejsi napsal(a):

radek:

"přeci jste neměl jen lehmany?"

Mel, ale jen za cca 10 milionu, takze to nebyla takova katastrofa ;-).

..
18. 04. 2010 | 21:28

Pípa napsal(a):

Já si myslím, že by důchodový systém měl být méně solidární a více vracet těm, kteří více (mnohonásobně více) do něj přispěli. Rozhodnutí ústavního soudu vítám. Mělo by být signálem pro politiky, aby přehodnotili příliš štědré důchody těm, kteří do systému, bez zjevného důvodu, nepřispívali. Také by měli tvrdě ze systému vyloučit všechny podvodníky, zneužívající invalidní důchody a potrestat úplatné doktory, kteří jim to umožnili. Tady by se našly prostředky na vyšší důchody pro ty, kteří si je zaslouží. Sociálně slabí ať berou z jiné kapitoly rozpočtu.
Jinak pro hovny a pod. Poslední, kdo přidal všem důchodcům plošně, pěkně po socialisticku, byl Nečas před dvěma lety.
18. 04. 2010 | 21:31

alarm napsal(a):

to David: ÚS musí být doplněn od "stínový ÚS" z lidu. Není umění zpracovat pojmy a doplnit je pojmy. Umění je pojmy doplnit přísně logickými dojmy. To je to, co nedokážeme současnými znalostmi pochopit. Diagnostické či zobrazovací metody nezjistí žádné poškození, jen mozek nefunguje tak jak má. Pan Hořejší to zná ze svých zkušeností. Roky mu nejde laboratorní vědné pojmy doplnit laboratorními vědními pojmy. A ta malinko přidá laboratorní nevědecký dojem. ÚS udělal něco podobného. Přidal do svého výtvoru trochu alternativní politiky. Reakcí bude, že mu politici napříč stranami klepnou přes vyčuhující rypáček. Ústavní soude, potřebuješ to jako koza drbání.
18. 04. 2010 | 21:34

jarpor napsal(a):

Pan profesor zde názorně "ukázal" jak vzdělaný člověk dovede "naložit" s chvályhodnou vlastností všech normálních lidí, chudých i bohatých - šetření si po dobu aktivního života na dobu, kdy již aktivní nelze být...

Soudím, že ona vlastnost není závislá na výši příjmů...

Pan profesor napsal o sobě více, než zamýšlel...
Alespoň já mám z tohoto blogu tento pocit...
Hezký večer
18. 04. 2010 | 21:34

vaclavhorejsi napsal(a):

jarpor:

Prominte, nerozumim Vam - jadro meho sdeleni spociva ve vete:

"Asi jediné realistické řešení je - prostě si soukromě spořit na stáří, ať už u nějakého penzijního fondu, nebo jakkoli jinak."

Myslel bych, ze prave toto by melo souznit s lidmi jako vy?
Opravdu bych rad vedel, co se vam an tom nelibi?

..
18. 04. 2010 | 21:44

Chlupaty knedlik napsal(a):

Ve slusne spolecnosti bych rekl souhlas. Ale v Cesku si vasi solidaritu prilis mnoho gauneru vylozi tak, ze zbyde vice verejnych penez na rozkradeni a lumparny
18. 04. 2010 | 21:48

radek napsal(a):

autor

tak to je nepříjemná a drahá zkušenost, ale asi všichni známe větší průšvihy viz. pád letadla poláků či vážná nemoc, chce to zkoušet dál a hlavně diverzifikovat, já jsem také na US krizi (na mé poměry) prodělal dost...
18. 04. 2010 | 21:49

vaclavhorejsi napsal(a):

radek:

Omlouvam se, samozrejme jsem jen zertoval - ale mozna jsem ted zase ja skocil na vase zertovani? ;-)

..
18. 04. 2010 | 21:53

radek napsal(a):

autor

proč myslíte, že žertuji?
18. 04. 2010 | 21:57

jarpor napsal(a):

autor

Nač ta "skromnost" ?
Proč jste nezkopíroval i následující větu ? Zkuste to...
Třeba porozumíte... celému Vašemu "jádru".

Hezký večer
18. 04. 2010 | 21:59

Petr Havelka napsal(a):

Teď mi někdo vysvětlet šičky z OP Prostějov. Ještě donedávna pracovaly za minimální 8,5 h týdně. Šance na vyšší plat je v této profesi minimální. Mohl bych jmenovat více mizerně placených povolání, většinou jsou to "ženské" profese.

Miluju argumenty, že se ten a ten měl či měla lépe učit. Každému přece není dáno, aby měl maturitu ev. vysokou školu.

Přibývá nám vysokoškoláků či maturantů. Když některé pozoruju při "práci" napadá mne, že se "nehodí ani na hnůj".

Přibývá nám státních zaměstnanců, ale nemá to vliv na kvalitu státní správy ( SLUŽBY).
Zato mají udivující hospodaření se "mzdovým" fondem vůči soukromému sektoru. Na konci roku ho "rozpráší" mezi sebe, takže 13 plat klidně 2 či 3 krát větší než normálně! Mzdový fond narůstá díky mrtvým duším, "nenaplněná" tabulková místa.

Dělníkům se leckde věnují pohrdlivé komentáře, ale jejich vydělané peníze jsou převážně poctivě vydělané, poněvadž za nimi musí být "něco" vidět. Mají nad sebou vedení, které jim práci mnohdy neulehčuje, týká se to organizace či podmínek k práci.

Soudci jsou bezpochyby vzdělaní lidé, mají zodpovědnou práci. Jen bych se rád zeptal proč jsou soudy tak pomalé?
18. 04. 2010 | 22:07

dennis napsal(a):

Heslo: Kazdemu podle jeho zasluh! Na mne jdou mrakoty. Vzdyt to je princip socialisticke propagandy!

Heslo: Kazdemu podle jeho potreb! No z toho jsem na mrtvici. Nic hroznejsiho si komunisticka demagogie nemohla vymyslet!

Zapomenme na solidaritu i na zavist. Zrusme cely duchodovy system. Podle jiste definice se delka lidske historie odhaduje na 40 000 let. Je era duchodoveho zaopatreni srovnatelna s dobou existence lidske spolecnosti? Neni. Lide zili a umirali pred zakony o duchodovem systemu a budou zit a umirat i pak.
Nepochopim, proc se cela polozka nevyskrtne z vladniho rozpoctu. Ulevilo by se pak vsem i ustavnim soudcum. Nebo si snad nekdo mysli, ze to panove v talarech delaji pro sve poteseni? Urcite si kazdy z nich dovede predstavit mnohem prijemnejsi zpusob, jak travit cas.
18. 04. 2010 | 22:07

patriot napsal(a):

student:

Státní zaměstnanci včetně soudců do systému neodvádí vůbec nic, protože jejich čistý příjem i tzv. daně pochází z daní soukromého sektoru. Nejedná se o daňové poplatníky, nýbrž o daňové strávníky. Tito lidé ze systému pouze čerpají – tím více, čím vyšší pobírají plat.

Vše je ihned jasné, pokud si modelově představíte, že by daně byly úplně zrušeny. Inženýr ve fabrice by si okamžitě polepšil (o částku rovnající se daním, které platí), zatímco státní plat Klause nebo Rychetského by klesl na nulu.
18. 04. 2010 | 22:09

vaclavhorejsi napsal(a):

patriot:

Ano, a podobnymi parazity jsou policiste, ucitele a lekari...

..
18. 04. 2010 | 22:15

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm, solidarita je hezká věc, má dokonce sídliště ve Strašnicích.
Když půjdu kolem Šervůdu, tak si lehnu vedle bezdomovce a projevím tím solidární křesťanské srdce?

A podle čeho vyměřovat důchod, když ne podle příjmů a tedy odvodům do společné díže?
Podle velikosti prostaty, či jiného orgánu?
18. 04. 2010 | 22:21

krok napsal(a):

být to podle mozku, tak jsi Pepíku bez důchodu..
18. 04. 2010 | 22:38

MUC. napsal(a):

Vždy jsem tento systém považoval za v rámci možností spravedlivý.

Větší diverzifikace důchodů (v jakémkoli smyslu) je neúnosná.

Tak či onak, ve svých dvaadvaceti nepočítám, že bych jednou nějaký důchod dostával...
18. 04. 2010 | 22:48

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Hořejší,
tentokrát mám stejný názor.

Myslím si, že důchodový systém zajišťovaný státem má být průběžný a v zásadě spíš solidární, než zásluhový. A pozor na věc: vždycky to bude fungovat v závislosti na tom, kolik budeme mít dětí a jak je naučíme pracovat.

"Fondovou složku" svého zajištění ve stáří ať si řeší každý sám podle svého; truhle se zlaťáky zakopané na zahradě věřím víc, než institucím s mramorovým průčelím a shnilým vnitřkem.
18. 04. 2010 | 22:54

Rumcajs napsal(a):

Taková míra solidarity povede tak leda k letargii. Člověk, který bere zhruba 50 tisíc měsíčně, navyklí na určitý standard, se s prvním důchodem bude muset smířit s tím, že se honil zbytečně.

Nebo má druhou možnost, uskromnit se během aktivního života a vyhodit si z kopýtka až na důchod.

Tomu říkám motivace.
18. 04. 2010 | 22:58

mrňús napsal(a):

Levičáci a co takový menší experiment - zrušíme to letadlo všech letadel - důchodový systém.

Každý by pak si vybral konkrétního důchodce a tomu by solidárně odváděl část své mzdy - pravá čistá krystalická solidarita. Kdo by si jej nevybral byl by mu přidělen.

Jediné co by stát dělal by byla evidence důchodců a jejich plátců. U domku důchodce by třeba byla v záhrádce zabodnuta tabulka s tímto textem - "tohoto důchodce Josefa Krče podporuje Hořejší Václav imunolog - pan Krč se těší dobrému zdraví přečkal již dvě ptačí chřipky".

Pan Hořejší by měl důchodce stále na kameře on line.

Co by se ušetřilo práce s vybíráním peněz, kolik státních zaměstnanců by se propustilo a ušetřila by se jejich mzda na ČSSZ a MPSV.

A hlavně kolik planých levičáckých rozhazovačných plků by zmizelo okolo jejich výkladu základních práv.
18. 04. 2010 | 23:06

jarpor napsal(a):

Václav Hořejší

S těmi "parazity" je zřejmé, že je to hloupost..., a že Vy zmíněné profese za parazity nepovažujete.
Souhlasím s Vámi.

Tedy - až na některé učitele. Neučíte ... ? .. :-))

Hezký večer
18. 04. 2010 | 23:10

Platan napsal(a):

kroku, Bingo! Napadla mě úplně stejná myšlenka...

Jinak samozřejmě, co se "zásluhovosti" důchodu týče, je to věc diskuse, která se ovšem má vést v parlamentu, nikoliv na ústavním soudu. Pokud si ústavní soud dovolí takto "zaříznout" státní rozpočet (či spíše rozpočty), pak je tu cosi velmi shnilého ve státě právním...
18. 04. 2010 | 23:11

Jirka Praha napsal(a):

Pane smekám v úctě před Vaší rozumným uvažováním !
Když čtu ty přihlouplé názory, které nechápou, že se soudcům jedná a jejich vlastní důchody a že ty vysoké důchody má logicky obdržet 2-5% elita s tím, že běžní pracovníci, živnostníci a podnikatelé s nižšími příjmy utřou nos a budou jenom platit víc na důchody elitě, tak je mi nad jejich uvažováním smutno !
Dík za rozumný názor !
18. 04. 2010 | 23:28

ZM napsal(a):

To se ani nedivím,že útsvní soud tak rozhodl.Ti ústavní soudci taky jednou budou pobírat důchod :)
18. 04. 2010 | 23:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jirka Praha:
" ty vysoké důchody má logicky obdržet 2-5% elita s tím, že běžní pracovníci, živnostníci a podnikatelé s nižšími příjmy utřou nos a budou jenom platit víc na důchody elitě, tak je mi nad jejich uvažováním smutno !"
Co to je za nesmysl - platit víc na důchody elitě??! Každý platí podle svého příjmu (i když zaměstnancům tři čtvrtiny platí zaměstnavatel), ale důchod podle svého příjmu nedostává, ti výšepříjmoví dostávají relatívně méně, tzn. elita platí na důchody těm chudým. A o tom je výrok ÚS.
Mně je zase smutno nad Vaším uvažováním.

that subclass
reCAPTCHA asi míní levičácké frflaly.
18. 04. 2010 | 23:56

Skogen napsal(a):

Na první pohled nepoměr mezi původním příjmem a vyměřeným důchodem působí značně nespravedlivě. Je však třeba vzít v úvahu, že při významně nadprůměrném příjmu nemusí být problémem si na penzi spořit, zatímco ne tak dobře příjmově situovaní jsou v tomto ohledu omezeni. Postačí vzít v úvahu průměrné české příjmy a české ceny za zboží a služby, aby bylo jasné, že spoření je pro podstatnou část domácností (okolo 30%) tabu.

Ústavní soud rozhodl jak rozhodl. Dal přednost významu "státní penze" v duchu spoření namísto nezbytného zajištění. Dobře situovaní si tak mohou dovolit zase trochu více utrácet a ti méně disponovaní co? Více šetřit?
18. 04. 2010 | 23:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Skogen:
"při významně nadprůměrném příjmu nemusí být problémem si na penzi spořit" Samozřejmě, měly by se však ponechat lidem ty peníze, které nadprůměrně musejí platit do současného systému.
Vůbec nechápu, jak to někdo nemůže pochopit.
19. 04. 2010 | 00:15

stále rebel napsal(a):

Pro Petr Havelka.
Nečas by vám to vysvětlil.
http://www.blesk.cz/clanek/...
http://www.blesk.cz/clanek/...
19. 04. 2010 | 00:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Skogen:
Vzhledem k Vašim blábolům na Zaorálkově blogu už chápu.
19. 04. 2010 | 01:00

Jirka Praha napsal(a):

Zbyněk Matyáš napsal:
Co to je za nesmysl - platit víc na důchody elitě??!
elita platí na důchody těm chudým. A o tom je výrok ÚS.
Mně je zase smutno nad Vaším uvažováním.
Vůbec nechápu, jak to někdo nemůže pochopit.
Doporučuji mu přečíst s článek:
Útok na důchodový systém, nyní od justiční mafie !
http://jiricumpelik.blog.id...
Ale pochybují, že ho pochopí !
19. 04. 2010 | 01:15

Skogen napsal(a):

Matyáši, OK. Nemám pražádnou potřebu s vámi diskutovat. Pakliže v kontextu s realitou zcela vážně míníte, že šest tisíc korun je dostatečná částka k životu, s vámi coby soudným jedincem končím. Dřív vyslovený názor si ponechávám.
19. 04. 2010 | 01:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jirka Praha:
Váš článek jsem četl, jsou to starodávné překonané názory. Stát by měl mít povinnost zajistit důchody v minimální výši pouze těm, kteří prokazatelně ve stáří nemají žádné příjmy či majetek. Ostatní by se měli na stáří zajistit sami.
19. 04. 2010 | 01:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Skogen:
Chápu.
Já na pivo každý den nemusím.
19. 04. 2010 | 01:40

Hurá napsal(a):

To je tady komunistů, safra. Diskriminace je považována správnou věc ! Nechtěli byste začít zase znárodňovat, a pak to prochlastat ? Ústavní soud rozhodl zcela správně ! Co ale není správné, to jsou zločinecky vysoké platy různých darmožroutů. Tudy bych viděl cestu k normálnímu stavu společnosti, kdy lidé, kteří zaslouženě berou víc a také víc odvádějí na daních, budou mít logicky větší důchod. Ušetřit se musí na těch darmožroutech. A také by bylo dobré se smířit s tím, že v živodě jsou a budou bohatší a chudší. Každá rovnost je zhoubná a brání jakémukoliv pokroku. Není tomu tak náhodou i ve fauně a floře ?
19. 04. 2010 | 02:07

Petr napsal(a):

Hurá:
A kdo bude rozhodovat co jsou to zločinecké platy různých darmožroutů? Vy?
Kdo bude rozhodovat kteří lidé berou zaslouženě víc? Vy?
O to se před Vámi pokoušel již s.Jakeš a spol.
19. 04. 2010 | 04:13

Béda napsal(a):

Hurá,

to bysze musel začít u pana prezidenta (a exprezidenta na prezidentském "důchodě"), u europoslanců, poslanců a senátorů, ministrů a ministerských úředníků, vojáků, policistů, soudců a ústavních soudců, různých správních úředníků.

Btw: zkuste těmto "přepotřebným" někdy šáhnout na plat, výsluhy, nadstandardy - a pak uvidíte ten frmol.
19. 04. 2010 | 05:43

patriot napsal(a):

vaclavhorejsi:

Nepodsouvejte mi něco, co jsem nenapsal.

Lékaře, učitele, atd. určitě nepovažuji za parazity – to jste napsal vy.

Šlo mi o to, aby bylo pochopeno, že státní zaměstnanci s obrovskými příjmy, kteří si podle ÚS rovněž zaslouží odpovídající vyšší penze, do systému ve skutečnosti nepřispívali a jejich „zásluhovost“ je nulová.
19. 04. 2010 | 06:22

Fanda napsal(a):

Není nic lepšího, než si začít od mala spořit na stáří. Nejlepší jsou akcie. Já jsem měl ENRONA. Musím uznat, že pod mostem je mi dobře. Zimy jsou teď mírnější. Ani ta letošní mě nedostala, protože se mi podařilo vypáčit jedno víko od kanálu teplovodu. Heč, neřeknu které, sám mám málo. Jenom mě štve, že to globální oteplování se tak vleče.
19. 04. 2010 | 06:24

student napsal(a):

Patriot:
Máte pravdu. Pro ty co vás nepochopili bych dodal, že je rozdíl mezi vysokým příjmem, který ten dotyčný získal v tvrdém konkurenčním tržním prostředí (tady souhlasím s Klausem), a vysokým příjmem, který přidělil stát.
19. 04. 2010 | 06:56

Nemelhobe napsal(a):

Jsem názoru, že systém výpočtu důchodů by se neměl měnit.
Ten pán, co šel do důchodu šel totiž do invalidního důchodu, takže by bylo nutné též přihlížet k tomu, kolik si kdo
za celý život naspořil. Ten pán si mohl za celý život naspořit méně peněz, než ti, co musí pracovat do 65-let, možná v budoucnosti i do 70-ti let.
Překvapuje mne, jak ústavní soud
dovede myslet málo ekonomicky i málo pro sociální smír.
19. 04. 2010 | 07:05

jazve napsal(a):

Existuje jedno řešení které by ani soudci nemohli zpochybnit.Prostě o to co by stálo navýšení důchodů pro vysokopříjmové snížit platy vysokopříjmovým státním zaměstnancům.M.j.i samozřejmě soudcům.Soukromý sektor má zaplaceno a stát je kromě poskytovatele důchodů i zaměstnavatelem.
19. 04. 2010 | 07:15

jarpor napsal(a):

Nemelhobe

Nezlobte se, ale měl byste si zjistit, podrobnosti toho, k čemu se vyjadřujete... jinak totiž plácáte nesmyly...

Ten pán si právě naspořil... a to, že nakonec skrze zdravotního stavu šel do invalidního důchodu s rozhodnutím ÚS ani s blogem pana profesora nesouvisí...

ÚS nemá co myslet ekonomicky, či "sociálně smírně".
ÚS má dbát na to, abychom si byli před zákonem rovni, aby jedny zákony nepřiměřeně nepoškozovaly druhé - třeba i v rovině ekonomické... třeba i v rovině "politické" stran sociálního smíru

Hezký den
19. 04. 2010 | 07:26

jarpor napsal(a):

....nepoškozovaly před druhými...

Cosi mi vypadlo... sorry.
19. 04. 2010 | 07:28

Pepa Řepa napsal(a):

To krok
To je fakt. Ať tedy žije solidarita :-)
19. 04. 2010 | 07:43

Pepa Řepa napsal(a):

To krok
a když jsem bez mozku, neměl bych se dát k socanům?
Tam by mne možná čekala skvělá kariera.
19. 04. 2010 | 07:46

Terry napsal(a):

Jednou z příčin současné krize důchodů ("prázdný" důchodový účet) je i to, že za "financování" pana profesora Klause tento jako ministr financí nechal zahrnout (rozpustit) do té doby vysoce přebytkový důchodový účet (z dob totality) do svého "vyrovnaného" státního rozpočtu (čímž se dosud chvástá!).

Od té doby (kdy ještě bylo z čeho "brát") už každý státní rozpočet s důchody "bojuje".

Díky, skvělý Klausi! Jsi jednička! I důchody jsi vytuneloval!!
19. 04. 2010 | 07:56

pgjed napsal(a):

To Hořejší:

Proč se, dle mého zcela nesprávně, domníváte že solidarita je levicová hodnota? To by pak muselo platit, že čím levicovější tím solidárnější. Nejvyšší míra solidarity dle Vás by pak byla u maoistů, nebo rudých Kmérů. Obávám se, že si solidaritu pletete s rovnostářstvín, což jsou ale dvě diametrálně rozdílné věci.

Solidarita je konzervativní hodnota. Pro konzervatismus ale na falešném, leč hojně užívaném pravolevém měřítku politologické klasifikace jaksi nezbývá místo. Díky tomu je pak možné, aby nás obě velké strany ODS i socdem obelhávaly často nesmyslnými hesly.
19. 04. 2010 | 08:03

Terry napsal(a):

Zajímalo by mě, jakou "odpovídající" výši důchodu by si ÚS představoval pro manažery typu generálního ředitele společnosti ČEZ Martina Romana, jehož průměrné měsíční (!!!) příjmy jsou cca 20 miliónů korun (viz http://ohneta.pise.cz/34601... mj. na automobil střední třídy si pan Roman vydělá za 3 hodiny).

Přitom (mu) občané v ceně domácí energie "dotují" i její prodej do zahraničí.

Šéf ČEZ on-line: Cena elektřiny je absolutně asociální (http://aktualne.centrum.cz/...)
19. 04. 2010 | 08:07

Aleš napsal(a):

zasazení českého důchodového systému do širšího kontextu
http://www.euroskop.cz/38/8...
Nerozumím proto tomu ryku.
Ano rohodnutí ÚS je nepochybně na hraně jeho kompetencí. Ale meritum tohoto rozodnutí je naprosto správné viz i citovaný odkaz . český důchod se blíží k příspěvku na stáří z pohledu toho jak je konstruován.
19. 04. 2010 | 08:19

martys napsal(a):

spravedlnost neexistuje....myslím, že by se to mělo udělat takto: spočítat kolik tak normální průměrně vydělávající člověk zhruba potřebuje k živobytí a na to nastavit důchody.....myslím, že ani milionář nepotřebuje "tři večeře a pět obědů".....a pokud ano tak si na to určitě našetřil během pracovní kariery
19. 04. 2010 | 08:31

neo napsal(a):

Pane Hořejší, teď jste na to kápnul. Spořit si soukromně. To je totiž jediná záchrana pro lidi, kteří nechtějí dávat miliony do SR a pak dostat na stará kolena almužnu jako ti, kteří celý život byli třeba na podpoře.

Toho se ale lidé jako vy nejvíce bojí. Po rozdělení důchodového systému na státní a soukromé spoření, by drtivá většina lidí začala spořit soukromě, protože ví, že stát jim dá almužničku z toho co za celý život odvedli....tj zkáza pro socialistickou populistickou politiku.
19. 04. 2010 | 08:40

neo napsal(a):

Terry,

to by záleželo na odvodech pana Romana na SP.

určitě by měl mít vyšší důchod než Terry, který odvede 1000krát míň a zase menší důchod než John Terry, který odvede víc:)
19. 04. 2010 | 08:43

Pepi napsal(a):

Když se do něčeho stále vrtá, tak se to rozvrtá...
Ústavní soud není nestranný ale na straně těch, kteří mají peněz moc a bojí se, že budou mít ve stáří méně...!
Konečně se daří modrým sobcům rozeštvat společnost.
Mladé proti starým, děti proti rodičům. To je ta politika mocných.
Bez peněz jsme/jste přišli na svět a bez peněz i odejdeme vážení a v důchodu jsou si už skoro všichni rovni...
Ano, ti co mají peněz MOC mají také MOC si zákony zajistit ještě více peněz...!!
Doporučuji ke zhlédnutí „Aroganci financí“ od Prof. J. Kellera (1-9díl „o elitách“): https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
„Smolensk“ je memento mocným a elitám světa, že nejsou všemocní, že tady nikdo nejsme navždy, že se jednou všichni v té „hospodě pro všechny - u hřbitovní zdi“, „pán nepán“ sejdem...
19. 04. 2010 | 09:04

patriot napsal(a):

neo:

Každý normální člověk, který má dostatečně vysoké příjmy, si samozřejmě soukromě spoří i bez jakéhokoliv přinucení státem.

Problém povinného soukromého spoření na důchod je v tom, že drtivá většina lidí v tomto státě nemá z čeho významněji spořit. Takže zavedení povinného spoření na důchod při relativním snížení státních důchodů (a o to jde těm, kteří takový systém prosazují) by vedlo akorát k tomu, že drtivé většině lidí by se v důchodu vedlo mnohem hůře.

Pokud píšete, že „by drtivá většina lidí začala spořit soukromě“, pak je to zjevný nesmysl.
19. 04. 2010 | 09:12

Ládik napsal(a):

Já bych důchody zrušil úplně - v tu ránu by utichly pindy o jejich výši.
19. 04. 2010 | 09:20

neo napsal(a):

Patriot:

Když je to zjevný nesmysl, tak proč to nepodpořit?

Státu dávat minimum a mít zajištěn minimální důchod a zbytek si ukládat kde libo, třeba i utratit.
Pak by ti, kteří celý život pracují nebyli nuceni odevzdávat 35% svého platu státu s vidinou, že dostanou možná nějakou almužnu na stará kolena a mohli by si spořit sami.
19. 04. 2010 | 09:23

Styblík napsal(a):

Pane Stejskal
můžete mi řící proč tento blog nemohu odeslet e-mailem jako ostatní? Zde přes několik pokusů se mi to nedaří.
K blogu - bezvýhradně souhlasím i když i mě by se to týkalo. Výrazně bych si polepšil. Ale zde přeci o solidaritu jak píšete. Tato "stížnost" se neměla k ÚS vůbec dostat a když již tam byla tak ji měl ˇUS odmítnout přijmout. Takto je prováděno ve vetšině evropských zemí. ÚS opět zklamal a dokázal, že mu nejsou známy základní principy řízení společnosti.
Styblík.
19. 04. 2010 | 09:25

jarpor napsal(a):

"Problém povinného soukromého spoření na důchod je v tom, že drtivá většina lidí v tomto státě nemá z čeho významněji spořit."

Soudím, že drtivá většina není a ani nemůže být v situaci, kdy by si nemohla spořit,
drtivá většina považuje spoření za něco "nadstandartního" a veškeré prostředky spotřebovává, bez ohledu na "zítřek".

Kdo je zodpovědný, hospodaří tak, aby nezůstal bez prostředků. Bez ohledu na výši příjmů...

Může být období, kdy to jde "z ruky do huby". Toto období však nesmí trvat celý aktivní život... pak je něco špatně - na straně takového jedince, nikoliv společnosti.

Hezký den
19. 04. 2010 | 09:33

tata napsal(a):

pane JARPOR

nezlobte se ale socialní smír bude vždy poškozovat ty bohaté,otazka je jeho mira, i ten nejmenší projev socialniho smiru znamena větší vydaje pro bohate.a zaroven nezlobte se vaše podaní co ma dělat US JE PRAVĚ to co vteto republice chybí většině soudcu,rozhoduje uzce podle sveho pohledu ,že zakon je zakon,at je sebeblbější,proto to tak dopada a darebaci maji navrch,pravě že ustavní soud by měl posoudit uplně všechny aspekty a byt poslední instancí nad zhovadilostí,proto je nad soudama,proto ma darebak vice šancí,protože s dobrym advokatem najde vždy nebo skorem vždy skulinu v zakonu,tuto možnost ale poctivy člověk nema nebot je odkazan je to zakon at to sebe vice křičí naprostou blbostí,zakon by měl myt sve hranice,ano nesmí to byt anarchije,ale davno se to vymklo,logice a zakon je pravě podporou takovych nazoru,jaky tady hlasate uplně mimo co by měl zajištovat,a že ta možnost je dokazali ty 2 soudci pravě stim pohledem že zakon není pro zakon ale musi postihnout realitu života,a vzit v potaz uplně všechno.KONEČNĚ VŽDY vytykate jinym jejich zaslepenost co je teda todle citace,,,,,Nemelhobe

Nezlobte se, ale měl byste si zjistit, podrobnosti toho, k čemu se vyjadřujete... jinak totiž plácáte nesmyly...
JEN že ma jiny pohled placa nesmysly?CO TAK NESMYSLNEHO napsal když pišete že musi byt spravedlnost.

ŽE třeba ten pan muže vydělavat 3 roky třeba 100000 pude do invalidy a cely život bude pobirat s tohoto platu ?to by bylo spravedlivé,jak chcete rozlišovat takoveto věci,že ma nazor konečně shodny s mim není tak duležity ,taky neřikam že placate nesmysli,jen s vaším nazorem nesouhlasím,rad prohlašujete vytky lidem co vas kritizují,tak prosím podle toho posuzujte i jine,na to je klasik nečin jinym co se tobě nelibí asi sem to nenapsal přesně,ano nesouhlaste,řikejte jak to vidíte vy,ja to vidím ale uplně jinak proto placam nesmysly?ano budete těmto věcem rozumět určitě vice,ale pravě že s něčim podobnym pracujete,jste zatižen určitou profesní deformací občas se podivat pohledem selskeho rozumu není na škodu,nemato byt kritika vašeho jednaní ale polemika,jestli pravě ješte dokažete vzhladem sve profesi kde ve smlouvě co je dano na papiře je zakon i když to tam je dano určítym podvodnym zaměrem,připustit že normalni by bylo tu smlouvu prohlasit za neplatnou,tak i zakon by měl pohližet na tyto aspekty,proto si myslim že tento pohled co zde prezentujete se dostal za hranici spravnosti a je to voda na mlyn darebakum.
19. 04. 2010 | 09:36

ZdeněkJ. napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Napsal jste:"Nemluvě o tom, že za zaměstnance tři čtvrtiny pojistného platí zaměstnavatel." a "Z toho co odvádí platí 2/3
zaměstnavatel."
Omyl.Neplatí, ale odvádí.
19. 04. 2010 | 09:43

Suchec napsal(a):

Neo:
1. Poplatky za recept a pod. jsou taky zjevný nesmysl, odporují Ústavě, a přece bojuješ za ně, jako lev.

Vždy jen, jak se Ti to hodí.

Jo, přečti si po sobě, co napíšeš.

Blbost se dá celkem dobře kamuflovat, tak si s tím dej alespoň trošku práci.

2. Pokud náklady na důchodový systém odpovídají zhruba součtu odvodů na SP, pak co se stane:
a) když to SP snížíš? (provedla ODS -1,5%)
b) Co se stane, když začneš vyměřovat důchody dle přání ÚS?

Vzhledem ke skutečnosti, že důchodový systém je průběžný, a ne fondový, pak bez ořezání stávajících , již vyměřených, důchodů, nejsi schopen zachovat fiskální rovnováhu.

To značí, že pokud začneš vyměřovat důchody po novu, pak musíš ty peníze někde vzít.

Buď přidáš další (ti vícevydělávající si holt budou uset přispořit fondově, či zvedneš odvody), anebo holt sebereš těm dole.
Spojité nádoby jsou spojité nádoby.

Mě se strašně líbí ty kecy co máš Ty, Matyáš a další. O tom, jak si mají ti nízkopříjmoví šetřit navíc.

Z čeho?

Napřed zjisti tedy, aby ta naše prodavačka, či dělník u pásu bral stejné peníze , jak ten , co dělá třeba v Ně+mecku, pak nastavuj systém, co je v Německu.

Ale hlavně, že tu máme 1300000 exekucí, 850000 lidí je v registrech dlužníků, tento stát se proměnil v lichvářský a bankovnézlodějský ráj.
950000 lidí je vedeno jako OSVČ, z toho min. 50% jedou ve švarcsystému s min. odvody a spoluúčastí.

Jak si šetřit na penzi v situaci, kdy peníze vložené do fondu nejsou pojištěny, a roční výnos je záporný?

Jak si šetřit na penzi, když při dumpingu mezd u nás za stejnou práci bere ten samý pracovník 40% toho, co ten na západ od nás. A to při srovnatelných cenách a nákladech.
Matyáš:

Zaměstnavatel neplatí SP jako dotaci zaměstnanc ze "svého". Zaměstnavatel odvádí ze mzdy zaměstnance.

Cena práce zaměstnance není jeho hrubá, ani jeho čistá mzda, ale "superhrubá".
I kdyby tu práci odváděl zaměstnavatel sám, tak ten náklad ohledně SP musí vynaložit i sám na sebe.
Takže soc. poj. není milodar zaměstnavatele, ale část jeho nákladu na pracovní místo.
19. 04. 2010 | 09:52

martys napsal(a):

důchod by měl sloužit k tomu, aby člověk neumřel hlady a neskončil pod mostem.....žádný důchodce nepotřebuje 50000,- měsíčně....a už vůbec ne takový který vydělával v aktivním životě víc jak např. 100000,-.....když si nenašetřil jeho chyba
19. 04. 2010 | 09:56

jarpro napsal(a):

tata

Pane tata, reagoval jsem, že je nesmysl toto :

"Ten pán si mohl za celý život naspořit méně peněz, než ti, co musí pracovat do 65-let, možná v budoucnosti i do 70-ti let."

Kdyby si dal autor výše uvedené citace tu práci, z veřejných zdrojů by zjistil, že ten pán za svůj život měl takové příjmy, že naspořil dostatek...

Mě se zdálo, že autor citace udělal z toho pána vyčůraného invalidu, který chce hodně peněz, aniž pracoval. Proto taková, možná ostřejší reakce.

A k Vašemu příkladu jen jedno : Základ pro výpočet důchodu se počítá z hrubých mezd dosažených za předcházejících 35 let. Nikoliv za nějaké krátké období, kdy třeba měl dotyčný extrémně vysoké výplaty.

Hezký den
19. 04. 2010 | 09:56

tata napsal(a):

pane jarpor

ANO DRTIVA většina to nebude,myslim tim co by třeba nemohli dat aspon 100,otazka je co by mu ta 100 přinesla,dat do banky uroky jsou takove že to skorem efekt nepřinese,dat to do fondu,sem konzervativní.nikdy něvěřím nabidkam na 15 procentní i vyše zhodnocení,takže me uspory mi nesou jen minimalní zisk možna že žadny nerozumym těmto věcem a přesvedčil sem se že na rady takz.odborniku nesmím dat.

PŘED 2 ROKAMA MI V E SPOŘITELNE UKECALY,Zhodnotit penize ve fondu,ještě že muj konzervatismus zapracoval a pustil sem jen čast uspor a to 50 tisic a jen na nerizikovy fond,určitě vam nemusí složitě popisovat i ty rizikove jste určitě odbornik na toto,takže sem zvolil ten nerizikovy,to že mi sdělily nepřesne udaje že kdikoliv bez jake straty to budu moc vybrat pez penale jen že nedostanu uroky pominu,nebot po roce když sem zjistil že 50 tisic nepřineslo doslova ani desetnik sem to chtěl zrušit,tak najednou ouha musel bych zaplatit pokutu ted nevim přesně kolik asi něco kolem 5000 tisic ale to si nepamatuji,no tak sem rok musel čekat vysledek za dva roky sem dostal necelou tisicovku misto slibované asi 10nasobku co mě přesvědčovaly,a to sem prosim šel do naprosto nerizikoveho ,znamy takle ztratil vtom rizikovem majlant,to je ten druhy pohled pane jarpor
19. 04. 2010 | 09:58

neo napsal(a):

Suchec:

1. Poplatky za recept a pod. jsou taky zjevný nesmysl, odporují Ústavě, a přece bojuješ za ně, jako lev.

Vždy jen, jak se Ti to hodí. /// vtipálek Suchec se opět projevil.
Nevšiml jsem si, že by poplatky odporovaly ústavě a to byl i tento případ ÚS projednán.
Jinak mě nezajímá nějaká rovnováha. Mě zajímá fakt, že člověk, který odvádí mnohonásobně více na svůj důchod, dostane o něco málo více než ten, který odvádí minimum.

Proto jsem pro svobodu volby, aby se člověk mohl rozhodnout kam bude své peníze vrážet. Zdali státu na důchody pro všechny nebo kamkoli jinam na důchod pro sebe.
19. 04. 2010 | 09:58

hawk napsal(a):

Chyba je v celém důchodovém systému, který více či méně stále funguje z dob bolševika. Samozřejmě je nespravedlivý. Flinkové berou stejný důchod, jako lidi, kteří se o sebe v předdůchodovém věku dovedou postarat. Takže tleskám Nálezu Ústavního soudu a třeba to politiky nakopne změnit systém a ne zavádět 13-té důchody a na běžné si půjčovat.
Těší mě, že proti Nálezu ÚS není žádný opravný prostředek, a to řádný ani mimořádný, dokonce ani stížnost k Evropskému soudu. Hotovo, konec, vymalováno, socani a bolševici ať se jdou třeba pos..t. :-)
19. 04. 2010 | 09:59

Suchec napsal(a):

Aleš:

Ta Zlámalová je dobrá pipka.

Tu bych vůbec jako zdroj nebral. Max. k zamyšlení nad tím, jak jsou někteří schopni vůbec uvažovat.
19. 04. 2010 | 10:02

Suchec napsal(a):

jarpor:

Co tu pořádmeleš o spoření na důchod?

Jedná se o průběžný systém, který zajišťuje úhradu nákladů na důchody pro současné důchodce. Max. si spoříš na penz. poj. (se záporným ziskm).

Je to smysluplnější už jen proto, že neexistuje záruka doby, po kterou bude ten který člověk z důchodového systému čerpat.

Neo:
Člověk může využít možnosti volby pouze v okamžiku, kdy má možnost svobodně volit za co utratí vlastní příjem, či alespoň jeho část.

Pokud bude v tomto státě 60% lidí s příjmem pod 15000 hrubého/měs. (600€= 20€/den)), pak Tvoje teze o svobodné volbě je úsměvná.
19. 04. 2010 | 10:11

Suchec napsal(a):

hawk:
Ten důchodový systém funguje v podobných dimenzích už od dob Bismarcka ne bolševika.
19. 04. 2010 | 10:12

Aleš napsal(a):

Suchec Zlámalovou nemám také moc rád, odkaz jsem dával pro zařazení "českých důchodů" pro porovnání se zahraničím a to je docela tristní.
19. 04. 2010 | 10:14

hawk napsal(a):

Suchec

nikoliv, mikoliv. Ale krásný socialistický výkřik do tmy. Mimochodem, kdyby to tak bylo, tak je důchodový systém opravdu velmi špatně nastaven, od dob Bismarcka se vývoj přece jen trošku pohnul :-)
19. 04. 2010 | 10:17

Olga napsal(a):

Myslíte si, že je pro důchodce nejdůležitější výše důchodu? Pro mě je důležitější třeba zdraví. Mějte se pěkně.
19. 04. 2010 | 10:20

hawk napsal(a):

to Olga

Máte pravdu, přeji všem důchodcům hodně zdraví, až do úmrtí hladem :-)
19. 04. 2010 | 10:22

Ládik napsal(a):

A hladovku je potřeba dodržet, jinak nemá smysl.
19. 04. 2010 | 10:30

jarpor napsal(a):

tata

Dle mého, pořád je lepší šetřit a našetřit, i když to "nic" nenese, než dnes "prožít" a později opravdu nic nemít... Ale každý nechť si vybere.

A musel jste to vybrat, patrně tím porušit smlouvu ? A jsem znova u toho, co jsem napsal výše...

Suchec

Že nechápeš, že já melu o spoření, obecně, a ty jen o důchodech... to není můj problém.

Hezký den
19. 04. 2010 | 10:38

neo napsal(a):

Suchec,

60% pracujících nemá příjmy pod 15 000 hr.

To je prostě lež.

pod 15 K má maximálně 22%.
19. 04. 2010 | 10:45

martys napsal(a):

neo:
a to se ti zdá málo? podle mě jednak nemáš pravdu a i kdyby tak je to šílené množství
19. 04. 2010 | 10:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

Herdek, člověk odjede na tři dny mimo civilizaci, vrátí se a zjistí, že nefunguje letecká doprava (což mi až tak nevadí) a zcela se mění systém výpočtu důchodů(což nevím zda mi vadí - spíše bych na tom asi vydělal, ale s něčím jsem počítal, dlouhá leta se tak choval a teď zase přijde někdo a tvrdí, že bude vše jinak).

Radši už nikam nebudu jezdit. Mohl bych se vrátit a třeba zjistit, že komunisti vyhráli volby. Což by byl teda průser, neboť jak říkám - leteckou dopravu nevyužívám. A cestovat lodí několik týdnů ? No snad bych to nějak ve zdraví přežil.

P.S. Ať žijí permanentní reformy všeho !
(Hmm. Teď mě tak napadlo - a nemůže se takto snaha o dosažení nejracionálnějšího a tím i nejstabilnějšího Řádu proměnit v naprostý Chaos ?!?!)
19. 04. 2010 | 11:19

VP napsal(a):

Pane Hořejší,
jste partie? Jste dobrá partie?
Za jistých okolností bych šetřila s v(V)ámi. Myslela jsem si, že jste chudák. Kvok.
19. 04. 2010 | 11:25

bob napsal(a):

Nejhorší na tom je, že si ústavní soudci rozhodovali o svých důchodech:-)
19. 04. 2010 | 11:26

Béda napsal(a):

hawk,

o jakém stejném důchodu mluvíte?

Je podle vás důchod ve výši, řekněme 6.000 Kč stejný jako důchod 13.000Kč? V tom případě je stejný i plat 18.000 Kč a 100.000 Kč měsíčně.

V tom případě není co řešit. Všichni mají "stejné" platy a všichni by měli mít "stejné" důchody.
19. 04. 2010 | 11:28

pepr napsal(a):

Souhlasím, už mám 9 Picassových obrazů z růžového a modrého období...
19. 04. 2010 | 11:42

neo napsal(a):

Martys:

kdo tvrdí, že je to málo??

jen neuznávám lživé argumenty o jistých 60ti %. Je to nesmysl.

22% není málo, ale také to není 2/3 pracujících, kteří by dle Suchece neměli z čeho spořit.

Suchec navíc nebere v potaz snížení odvodů do státního, při jistém rozdělení systému na státní/soukromý
19. 04. 2010 | 11:50

Tydýt napsal(a):

Nemyslím, že by přejmenování pojištění na daň bylo nějakou fintou, na kterou má ÚS skočit. Je to jednoduše, a konečně, pojmenování kachny kachnou. Ono jde v první řadě právě o to, kde by ten stát měl na "spravedlivý" důchod peníze brát. Jestliže i pro nízké a nespravedlivě rovné důchody se systém dostává do stále většího schodku, pak je jakákoli úvaha o důchodové progresi dokonale absurdní. Kde to žijeme... soud tu bez ohledu na stav veřejných financí rozhoduje na základě výkladu významu slova "přiměřený" o tom, že nadprůměrně vydělávající mají mít nadprůměrný důchod. Pojďme schválit několik ústavních zákonů o tom, že se máme všichni nárok mít dobře. Stále méně aktivních lidí má přitom živit stále více důchodců. ÚS má ale jasno a v roce 2011 nastane spravedlnost, protože máme moudře vyloženou moudrou ústavu. Děsí mě představa, že ÚS takto rozhodl především proto, že je složen z brzytakydůchodců. Nevím, co panu stěžovateli bránilo spořit ze svého mimořádného platu na stará kolena, investovat. Nelíbí se mi představa, že já bych měl teď x let, a se mnou další dva takoví, platit ne dva či tři důchodce, ale jednoho, který za ty peníze bude jezdit k moři, jak přece ti správní západní důchodci jezdívají... zatímco ty zbylé dva důchodce bude platit kdo? Moje čtyřletá dcera a její děti a děti jejich dětí, kteří se ve věku 65 let půjdou pást? Důchodová reforma stojící na výkladu jednoho slova v textu ústavy... si přímo říká o zrušení tím, že se změní v jiném zákoně jiné slovo.
19. 04. 2010 | 11:51

patriot napsal(a):

lepší levicové a pravicové já ... úžasný výplod ... tomu se říká rozdvojená osobnost pane autore ...
19. 04. 2010 | 11:56

vaclavhorejsi napsal(a):

VP:

Jsem vskutku docela dobra partie, reditele ustavu, dekani fakult, apod. maji mzdy cca >4x vyssi nez je celostatni prumer.
Ale jsem stastne zenat a nehodlam na tom nic menit :-).

..
19. 04. 2010 | 11:58

Terry napsal(a):

neo napsal(a):
"určitě by měl mít vyšší důchod než Terry, který odvede 1000krát míň.."

Je otázkou, zda pan Roman s 1000krát vyšším příjmem odvádí (denně) 1000krát víc práce než průměrný občan, který (i jemu) ze svého zdaněného příjmu "dotuje" export elektřiny)

Petr Havlík » Otevřený dopis generálnímu řediteli ČEZ Martinu Romanovi
(http://blog.aktualne.centru...)
19. 04. 2010 | 12:02

David - 1.část napsal(a):

iHNed.cz:

19.4.2010 08:20

ČSSD našla kličku, jak obejít rozhodnutí soudu a nezvýšit penze bohatým

Sociální demokraté plánují přejmenovat penzijní pojištění na daň. Ústavní soud totiž v pátek řekl, lidé s nejvyššími příjmy dostávají nespravedlivě nízké důchody a je třeba tento stav napravit.

Bohatší lidé se pravděpodobně vyšších důchodů hned tak nedočkají. Tedy minimálně v případě, že volby vyhraje podle předpokladů sociální demokracie a že dodrží své sliby. A to i přes páteční rozhodnutí Ústavního soudu o tom, že český důchodový systém nespravedlivě diskriminuje lidi s vyššími příjmy, kterým přiznává příliš nízké důchody.

Socialisté totiž chtějí rozhodnutí Ústavního soudu velmi jednoduše obejít tak, aby se nic podstatného nezměnilo. Soudci vytkli českému zákonu o důchodovém pojištění hlavně to, že se u bohatších lidí nechová jako opravdové pojištění, to znamená, že jim nevyplácí důchody úměrné zaplacenému pojištění.

A právě toho hodlá ČSSD využít tak, že důchodové pojištění přejmenuje na důchodovou daň. Slibuje si od toho, že v tom případě nebude muset stát důchody bohatších lidí, které jsou v poměru k jejich odvodům mnohem nižší než u lidí s nízkými příjmy, vůbec řešit.

"Řešení je jednoduché: Už to nebude pojištění, ale běžná důchodová daň. Tím pak máte celý problém vyřešený, protože daň můžete nastolit naprosto volně," řekl HN ekonomický expert ČSSD Jiří Havel.

Nechceme snížení důchodů

Podle sociálních demokratů je tato klička jedinou možnou variantou, která zabrání tomu, aby lidem se středními a nižšími příjmy, kteří míří do penze, neklesly důchody.

Letos dá stát na penze 358 miliard korun a pokud by tuhle částku spravedlivěji rozdělil ve prospěch bohatších, tak by logicky zbylo méně na ty chudší. "Pokud bychom měli dodržet rozhodnutí Ústavního soudu, tak dvěma třetinám chudších lidí klesnou důchody. Řešením není to, že by stát pouze přidal bohatším, protože to by udělalo zářez do rozpočtu ve výši 20 až 30 miliard ročně. A to si při současném stavu veřejných financí nemůžeme dovolit," vysvětluje Havel.
19. 04. 2010 | 12:03

David - 2.část napsal(a):

Socialisté přitom nejsou jediní, kdo navrhuje, aby se rozhodnutí Ústavního soudu obešlo pouhou změnou pojmů. Ke stejnému fíglu se kloní i někteří experti "Když bude legislativa pravdivě říkat, že jsou důchodové odvody daní, tak se systém nemusí ani měnit. Když platíte daně, tak je platíte podle svých příjmů a nikdo neočekává, že by lidé podle svých daní čerpali více veřejných služeb," říká třeba člen Bezděkovy důchodové komise Michal Frankl.

S takovou argumentací ale nesouhlasí ODS, která je přesvědčená, že jedinou cestou, jak reagovat na rozhodnutí soudců, je dokončení důchodové reformy, která bude založená na možnosti vyvést si ze státního penzijního systému několik procent na soukromé účty. Právě to by totiž zvýšilo zásluhovost důchodového systému a udělalo penze spravedlivější.

"Přejmenováním důchodového systému nic nevyřešíme. Jedinou cestou je zvýšit zásluhovost prostřednictvím vytvoření druhého důchodového pilíře, protože současný systém je morálně i finančně neudržitelný," upozorňuje ekonomický expert ODS Martin Kocourek.

ODS: Přidáme bohatším

Jakákoli vláda bude muset v každém případě do 30. září příštího roku vyřešit rébus, jak nově nastavit tzv. redukční hranice, podle kterých se důchody vypočítávají. Právě tyto hranice totiž Ústavní soud zrušil.

Až dosud se vyměřovací základ (což je obvykle hrubá mzda) do 10,5 tisíce započítával ze 100 procent, od 10,5 tisíce do 27 tisíc počítal stát 30 procent a nad 27 tisíc pouhých deset procent. Což způsobuje, že bohatí lidé dostávají z důchodového systému oproti ostatním lidem mnohem méně procent než ostatní.

Třeba bývalý soudce Karel Sochor, který celou kauzu svou žalobou rozpoutal, měl v letech 1986 až 2005 průměrný měsíční příjem 68 635 korun. Stát mu ale vyměřil invalidní důchod jen ve výši 13 346 korun, což je necelých 19,5 procenta hrubé mzdy. V průměru přitom dostávají Češi od státu důchod, který dělá 42 až 43 procent hrubé mzdy.

Ani jedna ze stran ale nechce redukční hranice zrušit. Třeba ODS ale na rozdíl od ČSSD navrhuje udělat tyhle hranice spravedlivější. "Jednou z možností je, aby se do první redukční hranice započítalo 80 procent, do druhé 50 procent a do třetí 40 procent," říká místopředseda strany Petr Nečas. To ale socialisté odmítají. "Vedlo by to jen ke snížení důchodů lidí s nižšími příjmy. A to nechceme dopustit," říká Havel.

Autor/ři: Petr Vašek,
19. 04. 2010 | 12:03

Pepa Řepa napsal(a):

Seznamka pro senioři?

Dobrej nápad. Pan Hořejší si šlape po štěstí. Drátheník by nezaváhal.Stihne oboje.

To Olga
a víte, že jste snad jediná rozumná ženská na tomto blogu?

Mně to přijde jako spor ve stacionáři, že Máňa dostala do melty nadrobenou vánočku a Boženka nic.

I kdybych měl 50 000 Kč, co s tím?
Cukrovka, artroza, podágra a já nevím, co ještě jinýho.
Ledaže bych si koupil titánový koleno nebo rakev s hi-fi soupravou.
I to by mi někdo záviděl.
19. 04. 2010 | 12:12

johor napsal(a):

Bohužel jsem se ani zde nesetkal s racionálním názorem.
Ústavní soud rozhodl po asi 3 letech zvažování mezi zcela určitě celým spektrem možných řešení. Podle informací, které jsou k dispozici, nakonec rozhodoval mezi dvěma principy: principem solidarity a principem zásluhovosti. Vzhledem k tomu, že princip solidarity byl zneužit, pokroucen a znásilněn minulým systémem a nahrazen principem rovnostářství. ÚS se snažil disproporci mezi těmito dvěma principy (rovnostářství a zásluhovosti) narovnat. Tak i učinil, a učinil tak skvěle. Kdybych měl dotáhnout úvahy o principu solidarity ad absurdum, bylo by 100% solidární, kdyby lidé s příjmy nad např. 50 000/m měli redukční koeficient nad 27 000 roven nule. Nebo ještě lépe, vzhledem k tomu, že vydělávali dost, mohli si našetřit a důchod jim bude přidělen na úrovni životního minima, anebo rovnou nic, to bude nejsolidárnější. Ptejme se s kým toto absurdní divadlo bude nejsolidárnější: S invalidy ? S nemocnými ? S matkami s malými dětmi, které opilec opustil ?

První odhady praví, že narovnání důchodů by stálo v první fázi cca 5 miliard, poté více, tak jak bude přibývat důchodců. Všichni byrokraté, Paroubkem, Sobotkou počínaje a Janotou konče tvrdí, že na to není a konec světa bude. Shodou okolností v minulém týdnu vyplavalo, že na falešném alkoholu erár tratí okolo 20 miliard, Transparency International odhaduje, že se v ČR rozkrade polovina vybraných daní, Miloš Zeman uvádí číslo 200 miliard. Další odhady říkají čísla od 20 miliard do 120 miliard rozkradených peněz ročně. Prosím, stále ještě věříte, že na prkotinu ve výši 5 miliard ročně na důchody pro schopné, pilné není ? V tomto státě JE peněz až k nepotřebě, co zde není je vůle s tím cokoliv udělat. Status quo vyhovuje všem mocenským elitám, neboť těch pilných, schopných a pracovitých je málo, je to zanedbatelný voličský potenciál. Proto je lze vzít beztrestně u úst.

Co mě ovšem děsí ze všeho nejvíce je skutečnost, že tuto falešnou filozofii a argumentaci o nedostatku peněz díky ohlupující masáži sdělovacích prostředků a diletantských redakcí přijímají intelektuální elity, které se nahrbí, a nakonec rezignují. Pane profesore Hořejší, byl Vám dán dar skvělé mysli a rovněž slova, prosím použijte je a svůj důchod ve výši 50% své mzdy tvrdě vyžadujte, patří Vám ! A stejně tak těm několika desítkám tisíc, kteří na odvodech, daních, pojistném odvedli za svůj život miliony korun a nakonec dostanou na stáří žebračenku.
19. 04. 2010 | 12:18

Jirka napsal(a):

Takže ústavní soud rozhodl "pravicově" a v Hořejším se probudilo "lepší levicové já", ach jo a to je profesor.
19. 04. 2010 | 12:27

neo napsal(a):

Terry:

nepochopil, nu což.

nebude mít 1000Krát vyšší důchod. Jen o něco vyšší, aby to odpovídalo faktu, že odváděl do státního rozpočtu docela slušnou sumu peněz a tedy by nebylo od věci mu dát důchod, který několikanásobně přeplatil.

To, jakou odvádí práci jest na posouzení zaměstnavatele, který ho odměňuje.
19. 04. 2010 | 12:29

Carlos V. napsal(a):

kde je problem ?

at vsichni plati na duchod stejne malo
a vsichni dostavaji stejne malo.

Chytri a odpovedni pravicaci si zbytek nasetri.
Chytri a odpovedni levicaci taky.

Kde je chyba ?
19. 04. 2010 | 12:31

Bara napsal(a):

Na ty vysoké důchody by se dalo ušetřit jednoduše tím, že by se jednak zrušil senát, a jednak by se soudcům a dalším lidem placeným z našich daní snížily přemrštěně vysoké platy. Dobrý nápad, ne? :-))
19. 04. 2010 | 12:34

Hloupý Honza napsal(a):

Myslím, že by stačilo zvednout hranici pro odchod do důchodu u mužů na takových 120 let a u žen na 100 let v případě 10-ti dětí, 110 let u pěti dětí atd.. Co by se ušetřilo na důchodech o to bych zvýšil na maximum rozpočty Ministerstva obrany a Ředitelství silnic a dálnic a důchody vysloužilým poslancům a senátorům podle počtu let odseděných v lavici. Dále bych zavedl různé daně na hlavu, např. daň z dýchání a spotřeby kyslíku, chodníkovou daň z používání chodníku, daň z dešťových srážek (nyní pouze u firem) bych rozšířil na každého apod..

Myslím, že peněz je v našem státě dost a dost .... stačí je jen najít a hezky spravedlivě a solidárně rozdělit.
19. 04. 2010 | 12:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"I kdybych měl 50 000 Kč, co s tím?"

Jste IDEALNI obcan - staci vam existencni minimum - skvele, Janota jasa!

..
19. 04. 2010 | 12:45

Nuba napsal(a):

Politika je boj jinými prostředky. Boj jedněch proti druhým, těch slabších se silnějšími. Stav, že slabší z pohledu historického vyhrávají mě naplňuje optimismem. Ale děje se tak pouze díky moudřejším, nikoli hlupákům. Dlouhá cesta jednoho dne také snad skončí, nebude proč a o co bojovat. Lidé přestanou být zvířaty a svět džungle.To, když to půjde dobře. A následovníci se na nás budou dívat s takovým zájmem jako my se díváme na naše předky - všelijaké lidoopy a jiné lidi neadrtálské.

Když se dobře zadívám, tak vidím sedět na stromě jednoho Rumcajse, jak si tiskne k tělu velký trs posledních již zahnívajících banánů. A potom toho slabšího opičáka Nubu, který na něm neúnavně loudí jeden jediný, třeba ten nejvíc nahnilý, má doma totiž mladé. Toho ovšem kulturista Rumcajs neustále odkopává, až Nuba z toho stromu spadne na zem. Trošku se narovná, popadne do ruky ulomený kyj, aby se přidržel a nespadl. Přitom vyryje v zemi brázdu a do ní zapadne pár semínek, která vytřese z kožichu, když si vybírá blechy. Tak to vypadá, že motivem pokroku bylo na počátku sobectví. A co je na konci, pokud vůbec existuje ?

No přece eden (Ráj nebudu z pochopitelných důvodů psát, aby se toho zase někdo nechytl) V edenu totiž zákony džungle nemají co dělat. Tam není dokonce ani politika, žádné monopoly, zbrojařské koncerny, diamantové obojky pro psy, zlatá telata a podobné zhovadilosti tohohle rádoby pokrokového světa. Jsme teprve v počáteční etapě, chvíli po startu. Kapacita mozku je využívána na pár % a duše prý neexistuje vůbec.

Ano, ano, opičáčci zlatí, ještě pořád máte záda shrbená a nechodíte úplně zpříma. Jinak byste viděli to zářivé sluníčko nad námi a slyšeli krásné trylky ptáčků zpěváčků, kteří nás VŠECHNY zvou k tanci na rozkvetlé louce.

Tak co si tak hopsnout pospolu nějakou čtverylku ? Ještě ne ? Tak možná v příštím desetitisíciletí. Á, to je pořád brzo, spíš to vypadá na začátek dalšího milionletí.

Ještě, že je ten vesmír nekonečný, místa je tam spousta a času je zatím taky dost, pokud se nedostaví nějaká nenadálá potopa z rukou božích či erupce z rukou člověka.

PS: Rumcajsi, ty banány, co Vám zatím shnily, hoďte alespoň do kompostu, ať je z nich něco užitečného.
19. 04. 2010 | 12:50

Carlos V. napsal(a):

Nubo, nebud tedy liny a na tu palmu si velez sam, co porad jen skemras po jinejch.

Anebo nabidni Rumcajzovi do vycviku jednu ze svych mladych samicek, vsak on banan da.

A nediv se, ze ty rostlinkly z tvych seminek sklidi Rumcajsz, kdyz ty budes zrovna skotacit na rozkvetle louce.
19. 04. 2010 | 12:56

Nuba napsal(a):

Milý Carlosi V.

Váš tvůrčí potenciál se vždy nejlépe projeví v okecávání důvodů vlastního sobectví, nic, co by mě mohlo zaskočit.

A samičku ode mne nedostane, ráda bych totiž konečně vyšlechtila nějaké onačejší plemeno :)
19. 04. 2010 | 13:07

Tydýt napsal(a):

Dotaz pro Johora

Stálo by to pět miliard? Pět miliard měsíčně, či ročně by to stálo v té "první" fázi? Pět miliard je deset tisíc pro půl milionu lidí, že ano.

Je poměrně demagogické šermovat miliardami ztracenými v důsledku korupce, a dokonce v konkrétní kauze. Korupce je svinstvo, s nímž je třeba bojovat, leč je také přirozenou a neodstranitelnou součástí věci... snažme se ty ztráty jednoduchými pravidly a přehledností snížit třeba jen na deset procent z patnácti či dvaceti, ale po těch miliardách úplně stejně natahují ruku všichni... školství, věda, sport, kultura, každý hned ví, co si za ty hypoteticky ušetřené miliardy "koupí" bohulibého. Vy tedy připlatíte některým důchodcům.

Sociální pojištění prostě je daň. Pojištění je věc, která by měla být do systému přidána právě pro takové lidi, kteří si ji mohou dovolit. Nevěřím, že by tu někdo byl schopen nastavit systém progresivně tak, aby byl účet vyrovnaný. A nevidím pro to žádný důvod. Je to absurdní, ale já tu právě s byrokraty Paroubkem a Janotou souhlasím... nevidím důvod proto, aby někdo moudrý stanovoval spravedlivou výši mého důchodu. Chci jednoduchý systém, do něhož odvedu nezbytné minimum a to nezbytné minimum bude vyplaceno všem stejné.

A je na místě uvažovat o tom, jak motivovat aktivní lidi k připojištění, protože třicetiletý člověk v průměru na takové věci prostě nemyslí.
19. 04. 2010 | 13:09

tata napsal(a):

pane JARPOR

ach jo bud nečtete co pišu nebo nechcete pochopit,za prvé pišu že mi něco jineho řikali než byla pravda v tom ohledu je upně jedno jestli sem musel,navic sem jasně psal že nevybral,je to reakce na to jak řikate jak se lidi maj postarat ja vam napišu jak pro obyčejneho člověka je tolik uskalí,vím co mi napišete,že každej je zodpovědnej,pomalu vyplouva že vubec si neumite představit co pro obyčejneho člověka neznaliho věcí čeka uskalí,vy všechno hodnotite ze sveho uhlu a pohledu,a svych znalostí,vubec si neuvědomujete jak jsou tyto lidi vystaveny našemu bordelu,a to ja kritizuju,na jedné straně chcete at tito lidi šetří ale vubec neberete v potaz jak lehko u nas i přes zodpovědnost přidete o vše,ano vy nalitnete těžko protože znate všechny uskalí,jenže nedokažete uznat jak jsou tito lidi vydany napospas dravcum,no myslim že ve většině sedí syty hladovymu nevěří,neměl sem problemi nikdy se o sebe postarat,ale pravicove myšlení kdyš sou blbí tak to maj nikdy vyznavat nebudu,jen dofam že schovavaní za řeči pochopi vic lidí, jakty socky zavidí a chtěj vše zadarmo,přitom de jenom at když sem šikovnej a vubec netvrdím že ne po zasluze mi stoho myho bohatyho kolače neukousne ten myn schopnej,at si pekně zustane před vratama a neotravuje a možna mu milostivě hodim kost,vždyt ma stejne možnosti,to je pravě nema a budte rad že nema,všichni nemužou byt uspešní,šikovní,chytří a ta dan nas šikovnych a tak to u dost lidí chodí že mu stoho myho kolače ukrojim protože většinou stejně ten kolač nesním,ano na druhou stranu mate plne pravo razit že z myho kolače mi nikdo jist nebude,to mi vubec nevadí vadi mě,že ten vaš legitimní postoj vadavate za dogma,myslim tim pravici ne vas osobně a schovavate to za hesla o zavisti,že se ty lidi nechtěj o sebe postarat.
19. 04. 2010 | 13:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kdo nás zamýšlí posunouti v žebříčku Giniho indexu směrem k JAR a proč ?
Thats the question.
19. 04. 2010 | 13:14

buldatra napsal(a):

Nebylo by možná zcela od věcí míti na mysli pár detailů, spojených s rozhodováním soudu výše přetřásaného, například že:

-ústavní soudcové půjdou, spíš dříve, nežli později, do ústavně soudcovského důchodu

-soudcové ústavní jsou zvyklí na svý jistý, v určité, pokud možno co nejčastěji navyšované výši a jistota jejich a nejen jejich jistého, je v jejich rukou. Přičemž jak vidět platí, že lepší jistota vyšší, než nižší.

Zákon, právo a spravedlnost jsou tři různá slova.
19. 04. 2010 | 13:15

VP napsal(a):

Nu, co nadělám, ale překlopil jste mě tím, že odpověď byla snad upřímná. Nebo že byste mě zase doběh? Kvok?
19. 04. 2010 | 13:18

tata napsal(a):

pani NUBA

krasa ale z reakce vidite,že krasa je pro někoho pojem co nepozna,on totiž tu louku by okamžitě proměnil na vyhodny kšeft rozparceloval a vybiral poplatek,pro nej je krasa,jak mu cinka,moc pěkné
19. 04. 2010 | 13:18

Tydýt napsal(a):

Přesně tak... nechci, aby o výši toho, čemu říkám "nezbytné minimum", rozhodovalo 15 mudrců důchodového věku. O tom může rozhodovat jen a jedině poslanecká sněmovna.
19. 04. 2010 | 13:19

VP napsal(a):

buldatra
Zákon, právo a spravedlnost jsou tři hrůzná slova.
19. 04. 2010 | 13:19

VP napsal(a):

Tydýt
Vy jste tomu dal!
19. 04. 2010 | 13:21

Carlos V. napsal(a):

tata ... prsene tak, penize jsou fuj.

a Rumcajz, bude cely zivot lozit na palmy a rozdavat ty banany tem opickam veselicim se na louce
19. 04. 2010 | 13:24

václav franče napsal(a):

Přesně tak, stát zde není od toho, aby někomu garantoval vysokou životní úroveň i v důchodu, stát má jen garantovat, aby důchodci nespadli do chudoby. pokud někdo chce vyšší důchod, ať si na něj spoří...
19. 04. 2010 | 13:24

neo napsal(a):

václav franče:

ovšem. Ale když tedy nemůže garantovat vysokou životní úroveň, nemůže na druhé straně od těch lidí požadovat vysoké odvody. To je pak prachsprostá zlodějina, která je nazývána solidaritou.
19. 04. 2010 | 13:30

Carlos V. napsal(a):

Nuba,

tyhle miluju :

- doma par malych opicek

- obziva : veskemra banany. Sama na strom neleze, odrely by se nehty. Obcas donese banan nektery s opicaku, se kterym opicka skotaci.

- proc banany nenosi otec opicak : neznamy, narodily po radostnem skotaceni
- anebo otec opicak nema rad, kdyz opicka skotaci s jinymi opicaky
- anebo ma otec opicak spatne vlastnosti, nerad nasloucha, nechape, nerad skotaci
19. 04. 2010 | 13:35

Tydýt napsal(a):

Nevím, čemu přesně jsem co dal, ale nějak se v tomto případě obracejí tradiční pojmy levice jako vyznavačů státu, který spravedlivě a moudře rozdělí, a pravice jako zastánců osobní zodpovědnosti a minimálního státu.

Chtít větší důchod, protože více odvádím na sociálním "pojištění" není správná úvaha. Správná úvaha je chtít odvádět nezbytné minimum. Jestliže souhlasíme, že toto minimum může znamenat něco okolo deseti tisíc korun měsíčně pro každého důchodce, pak výběrem daně musí tyto peníze jaksi přitéct, a právě tyto peníze. Jestli to jde zařídit tak, aby byl odvod té daně rovný, což by bylo báječné a spravedlivé, tím lépe. Jestli to nelze, tím menší je důvod natahovat ruku po "spravedlivějším důchodu" pro "bohaté".
19. 04. 2010 | 13:36

Tydýt napsal(a):

Můžeme se zde celkem snadno dostat k úvahám o tom, že kdo platí vyšší daň, ať už relativní či absolutní, má nárok na lepší zacházení ze strany státu také v jiných otázkách... bezpečnosti například? základního vzdělání svých dětí?
19. 04. 2010 | 13:41

Carlos V. napsal(a):

Tydyt :

Ac mate pravdu, nerovna bezpecnost je velmi tezko proveditelna.

Proto je lepsi skutecne rovna dan - kazdy stejnou castku.

A potom i kazdy stejnou bezpecnost, stejne verejne skolstvi ci verejne zdravotnictvi.
19. 04. 2010 | 13:43

Tydýt napsal(a):

Jistě... ale dovedeme si představit jiné zacházení orgánů s občany první kategorie v situacích, do nichž se může dostat každý, atd.

Nevím, jestli je rovná daň ve smyslu každý stejnou částku "lepší", v první řadě jaksi jde o to, že pokud má stát něco konkrétního zajistit, musí na to vybrat konkrétní peníze, a pokud možno nezadlužovat se. Každý stejnou částku bude určitě znamenat, že nevybere dost, protože buď ta částka bude nízká, aby mohl platit každý, že ano, ale jejich součet nepostačí, nebo příliš vysoká, atd. a blabla. Tedy každý stejné procento... a i zde platí, že to musí vyjít vyrovnané a nezatížit nerozumně žádnou skupinu obyvatelstva... no a o tom to celé je.

Přemýšlet o přiměřeně spravedlivém důchodu je trochu jako když Horáček s Pažoutem vymýšleli, jestli si koupí trabanta nebo mercédes. První věcí je minimální základ a dlouhodobě vyrovnaný rozpočet. Pak se bavme o trabantu a mercédesu.
19. 04. 2010 | 13:53

Locke napsal(a):

Zajímalo, kolik politiků a zde přispívajících bloggerů si přečetl odůvodnění nálezu Ústavního soudu. Podle reakcí asi nikdo. Doporučoval bych všem těm horkým hlavám, které přispěchaly s hroznými vizemi státního bankrotu pro případ nastolení principu zásluhovosti, aby přerušili psaní svých poznámek, přešli na stránky http://www.concourt.cz, přečetli si ten nález a pak o tom, co rozhodli ústavní soudci, chvíli popřemýšlely. A pak (a teprve pak) sem napište. Ústavní soud totiž vůbec nezpochybnil princip solidarity! Jen rozhodl, že tento princip již v nynější podobě zašel příliš daleko a že při nezastropovaném pojistném mít výrazně zastropované důchody je již nespravedlivé. Je otázkou najít míru mezi stropy na pojistném a na důchodech. A přejmenování pojistného na daň - to si snad ti pánové dělají legraci. Ať to nazvou, jak chtějí, soud to bude posuzovat materielně (podle skutečného obsahu) a nikoli formálně (podle nálepky). Ostatně vychází se z čl. 30 Listiny základních práv a svobod, kde se hovoří o právu na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří (a nikoli o důchodu, pojistném či dani)...

Jak s panem Hořejším, tak i s Vlkem často souhlasím, tak tentokrát, myslím, vzplanuli příliš rychle a jejich rozhořčení není na místě.
19. 04. 2010 | 13:58

Tydýt napsal(a):

Ale četli to... vždyť potvrzujete to, co všichni říkají. Soud rozohodl, že to je nespravedlivě nízké, je tedy třeba důchody těch, kdo platili více, zvýšit, aby to bylo spravedlivé a přiměřené.

Soud si vykládá slovo "přiměřený" ve vztahu k odvedenému "pojistnému", což je argumentace dosti vratká, a až nazvou tu daň daní, bude ještě vratší.

Jak už jsem napsal... navrhuju ústavní zákon následujícího znění: "každý člověk má nárok na přiměřenou životní úroveň". A rázem nám bude všem blaze, a kdyby někdo namítal, že na to nejsou peníze, ÚS nás spasí.

Chceme platit vyšší sociální daň proto, aby existovaly spravedlivé státní dvacetitisícové a třicetitisícové důchody? Ať jdou s takovým programem politici do voleb. Já je volit nebudu, děkuji, čím méně peněz stát spravuje a rozděluje, tím lépe.
19. 04. 2010 | 14:07

Tydýt napsal(a):

Já bych větě o "právu na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří" rozuměl tak, že by člověk, který v životě pracoval, neměl trpět bídou. (Závazně nám ústavu vykládá ÚS, jistě.) Přiměřené ve smyslu důstojného přežití. Na tom se nepodílí jen stát, ale také rodina ostatně. Což je další velice podstatná věc, jež musí v reformě hrát roli.
19. 04. 2010 | 14:14

IQ napsal(a):

IQ napsal(a):
Vlku, tentokrát tě pojmenuji Vlčku a dávám jedničku s hvězdičkou. Není to ode mne jen tak chvála pro tebe - dopřej mi to. Tímto si podpírám také své duševní zdraví, protože už už jsem měl dojem, že jsem jediný a osamocený, když řadu let říkám, že zákon 155/95 je podvodný a jsem velmi naštvaný na svůj mrský stanovený důchod. Ani oba ministři práce a soc.věcí / Škromach i Nečas/ neměli čas a chuť zabývat se " nějakými připomínkami k výpočtu důchodů, o nichž si někdo myslí, že jsou nesprávné a nespravedlivé.

Až na Ústavní soud. Já jsem s jeho výnosem spokojen - já levičák.
Ano je to rozhodnutí průlomové a bude-li bráno odpovědně, bude znamenat všestranný přínos, ovšem převedení do praxe musí dělat moudří a zodpovědní lidé, nikoli vykukové. Jak si dotyční politici představují řešení píší dnešní Hospodářské noviny.

Zaorálkův blábol nemá smysl ani číst.

Tak koho vlastně budeme volit?
19.04.2010 14:13:04
19. 04. 2010 | 14:16

Tydýt napsal(a):

Konečně... konečně skutečný levičák, který si na nic nehraje a ví, o čem mluví. Zásadně s vámi nesouhlasím :-))
19. 04. 2010 | 14:19

Tydýt napsal(a):

...ale formálně máte úplnou pravdu, včetně toho, že věc nikdo neřeší, a že snad toto bude jakési nakopnutí politiků k řešení... o jehož kvalitách si, podobně jako vy, iluze nedělám.
19. 04. 2010 | 14:20

Locke napsal(a):

to Tydýt

Asi jste to taky nečetl dost důsledně. ÚS totiž neváže přeměřenost důchodu jen na odvedné pojistné, jak píšete. Váže "přiměřenost" primárně na důstojné "přežití" (princip solidarity) a sekundárně i na odvedené pojistné (princip zásluhovosti). Mezi oběma principy nemá být tak obrovská propast jako je tomu podle současné úpravy. Věřím, že bude stačit určitá minimální korekce, buď zavedení stropů na pojistné, případně pravidelná valorizace těch pásem pro výpočet důchodů apod. ÚS výslovně uvedl, že si je vědom, že vstupuje na pole sociálních práv, jejichž realzace je z podstaty politickým rozhodnutím, a že přistoupil k zásahu jen výjimečně z důvodu závažného nesouladu mezi oběma zmíněnými principy. Myslím, že bude v případě korekce systému a nové ústavní stížnosti velice zdrženlivý. Shrnu-li to, myslím, že bude stačit nikoli zásadní revize důchodového systému. Ale samozřejmě je otázkou, jak to pojmou politické strany, protože teď se bude každý ohánět Ústavním soudem a tvrdit, že jeho řešení je jediné, které je v souladu s ÚS, přičemž veškerá negativa případné změny hodí na hlavu Ústavnímu soudu s tím, že to byl on, kdo tu změnu požaduje (tedy politk si bude mýt ruce nad vlastním rozhodnutím)...
19. 04. 2010 | 14:39

Filip napsal(a):

Houbeles soukromě spořit na stáří,to není samospasitelná, ale snad jen podpůrná metoda;nyní jde skutečně o to, aby byl urychleně zrušen přetrvávající jánošíkovsko-komunisticko-paroubkovský systém. Ať každý dostává tolik, kolik si zaslouží, neboť jak praví stará moudrost, "každý strůjcem svého štěstí". Teorii "stejných žaludků" jistého Antonína Zápotockého ,která je dodnes myšlenkovým základem výše charakterizovaného penzijního systému už, proboha, dejme i s její praxí jednou provždy k ledu !
19. 04. 2010 | 14:41

kočka šklíba napsal(a):

Nubo, rčení "házet perly sviním" a nebo "hrách na zeď" je Vám jistě známo a nyní se okamžitě potvrdilo ;).

Jinak mě zde i pod blogem Zaorálka nepřestává udivovat, jak někteří diskutující stále předpokládají, že ti s průměrnými nebo podprůměrnými příjmy jsou lenoši a že se dostatečně nesnaží. Přitom ty práce méně honorované jednak někdo dělat musí a jednak mnohdy tito lidé vynaloží mnohem víc úsilí než ti placení nadprůměrně. Ale vysvětlovat toto lidem typu Rumcajs, neo a spol. je právě ono "házet.....".
19. 04. 2010 | 14:46

Joska napsal(a):

Na rozdíl od autora mám v investicích na důchod poněkud jiný vkus. Já nakupuji díla Leonarda a místo Floridy dávám přednost nakupování nemovitostí na francouzské riviéře. Několik kousků se v obou případech už podařilo. A to prosím jsem jen nevzdělaný uklizeč, ale v hlavě to mám srovnané.
19. 04. 2010 | 14:47

Tydýt napsal(a):

Promiňte, Locke, ale vy říkáte, že vázat přiměřenost na důstojné přežití má něco společného s principem solidarity? Výše důchodu přiměřená tomu, aby člověk důstojně přežil, nemá se solidaritou co do činění. O solidaritě se bavme na straně příjmů systému. Zásluhovost je pak věc k diskusi na straně výdajů. A já bych jednoduše ve státním penzijním systému zásluhovost řešil jen potud, pokud člověk celoživotní prací na státní penzi dosáhne. Cokoli si chce "zasloužit" nad tuto míru, nechť je řešeno soukromým připojištěním a jinými způsoby, dle libovůle každého jedince. Zásadní debata budiž o tom, jak zajistit minimální důstojnou penzi pro všechny, a mít vyrovnaný rozpočet systému. Politická debata budiž o tom, co je důstojné, a jak se máme na věc složit, aby nerostly dluhy, aby, ale to už bych chtěl asi moc, vznikla případně rezerva na horší časy, které jistě přijdou.

Je velice pěkné od ÚS, že si uvědomuje, že se pustil na tenký led. Já jen nechápu, že někdo je ochotný říci, že je třeba více platit, ale už neříká, kde na to má stát vzít peníze. Jistě mohou nastoupit regimenty spravedlivých a sypat z rukávu Grippeny a Pandury a dálnice a já nevím co všechno. Mohou. Ale dluh v systému už je, a bude větší a větší, a krásné řeči o tom, jak to tady "oni" rozkradli, ty dluhy nezaplatí. Reformovat důchody s ohledem na princip zásluhovosti? Pěkný politický program... jak říkám, kdo se ho chce chopit, ať se ho chopí a předloží ho voličům. Strana ÚS ve volbách, pokud správně vidím, nekandiduje.

To Filip:

Nechápu... soukromé spoření není jistě samospasitelné, ale jak chcete zařídit, aby každý dostával, co "zaslouží"? Kdeže je ta solidarita, pokud ti, kdo více přispívají, protože mohou a tedy musí, si to pak na své důchody zase vyberou zpět? Jánošík a Paroubek vám leží v žaludku, mně taky, ale na rozdíl od vás bych si nemyslel, že cesta je skrze státní systém stojící na "zásluhovosti"... proč by cokoli, co se týká "zásluhovosti" měl řešit stát? Dejme státu minimum toho, co potřebuje. A zbytek ať, laskavě, nechá na nás. I za cenu, že mnozí z nás věc podcení, a následně budou odkázání na státní minimální důchod a podporu rodiny, protože si své zásluhy svobodně během aktivních let prožereme.
19. 04. 2010 | 15:03

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pokud budeme do svého světonázoru zahrnovat fenomeny jako je štěstí (ve smyslu být ve správnou dobu na správném místě se správnými lidmi) a pomineme fakt, že mnoha lidem se účast na této vzácné konjunkci nezdařila, ocitneme se v pekle mnohem mnohem dříve, než většina z nás zamýšlela.

Mjte se. Lidé.(Ještě lidé ?!, Už ne lidé?!)
19. 04. 2010 | 15:03

Locke napsal(a):

To Tydýt

Ale jo. My se vcelku shodneme. Jen jsem chtěl přispět k pochopení toho rozhodnutí, že prostě není řečeno, že se musí ta zásluhovst projevit naplno a že postačí zřejmě i menší revize...

Btw je fajn pobavit se s někým bez emocí a v racionální rovině, což není ani zdaleka pravidlem (nicméně z celé řady blogů na různých serverech mi tento připadá nejracionálnější).
19. 04. 2010 | 15:10

Vico napsal(a):

Je dost nešikovné, když tu jsou paralelně dva blogy s naprosto stejnou tématikou. Své jsem si řekl u toho druhého/Zaorálek/. Tady se spokojím jen s replikami.

Nuba : dobrý, ale tady s těmi podobenstvími to máte těžké. Tady, kdyby přišel S.Dalí se svým slavným obrazem Hořící žirafy nebo P. Šabach se svou povídkou Hovno, hoří, tak ten první bude prohlášen za idiota a ten druhý rovnou smazán pro porušení kodexu :-)

Já mám sto chutí zase napsat, že svým rozhodnutím Ústavní soud šlápl do hovna/možná i hořícího/, ale ve shodě s prohlášením generálního sekretáře ÚS jen řeknu, že stoupl "na tenký led".

Skoro se mi chce říci, že není záhodno se dotýkat drátů na zem spadlých a není záhodno stoupat ani na tenký led. Vědomě tak činí jen...blbec.
19. 04. 2010 | 15:27

Petr napsal(a):

P. Tydýte,
vím, že svým příspěvkem nic nepřinesu, nicméně Vám děkuji za příspěvky Vaše. Bylo to pro mne příjemné čtení v záplavě různých hawků, neů, IQů, ba i vlků atd.
Děkuji a mějte se pěkně.
19. 04. 2010 | 15:44

Jeliman napsal(a):

Bylo by vhodné, aby lidé pochopili, že stávající důchodový systém je řekněme průběžný. To znamená, že právě výdělečná generace platí důchody právě důchod čerpající generace. Není v tom kapka solidarity či tak něco. Tím, jak roste počet důchodců, se snižuje množství peněz vybraných na jednoho důchodce. Jinými slovy je to systém letadlo. Zkušenost ukazuje, že systém letadlo nefunguje do nekonečna. Nález ÚS je správný a jasně ukazuje, že náš důchodový systém je špatný. Je třeba provést reformu důchodového pojištění, kdy jistou minimální část člověk dostane od státu a na případně další příjmy si musí založit své vlastní spoření. S tím jde ruku v ruce také omezení státem požadovaných odvodů na důchody.
19. 04. 2010 | 15:50

Nuba napsal(a):

Kočko šklíbo

Zdravím Vás :) a odbíhám opět lenošit na zahradu
19. 04. 2010 | 15:51

neo napsal(a):

ŠKLÍBO, OPĚT V ŘÍŠI DIVŮ. Nevim jak ostatní, ale já nepředpokládám nic takového o nesnažení apod. jak se snažíš vnutit.

Jde o spravedlnost.
Ten kdo odvede za život na důchody miliony nemůže pobírat stejný či o málo vyšší důchod než ten, kdo odvede statisíce.

Na jedné straně levičácká bolševická klika opěvuje progresivní daně a odvody a na straně druhé brojí proti progresivním důchodům, mateřským, rodičovským.

Nejlíp progresivní daň a degresivní výdaje z rozpočtu co?
19. 04. 2010 | 15:57

Karel (taky) napsal(a):

Mně se při téhle příležitosti líbí jedno:

Tzv. pravicově smýšlející Češi, pokud jsou bohatší než průměr, zásadně odmítají platit do systému víc, než chudší spoluobčané. Ale jak jde o to něco ze systému získat, hned chtějí brát víc, protože si to přece zaslouží.

Do pravicově smýšlejících lidí mají tací ještě hodně daleko - toto je smýšlení sobeckých hovad.
19. 04. 2010 | 16:06

Tencokida Hnuj napsal(a):

neo
Zjednodušme. Máme zaměstnance. Inflace kompenzuje nárust mzdy(100% ).

1. Celý život mzda 100 000,- netto.
2. Celý život mzda 50 000,- netto.
3. Celý život mzda 25 000,- netto.
4. Celý život mzda 15 000,- netto.

Jakou navrhujete konstrukci důchodů ?
19. 04. 2010 | 16:06

Jane napsal(a):

Šroubovar doprava nebo raději ve směru hodinových ručiček?
Je dvojka vlevo dole na levé straně z vašeho pohledu nebo pohledu zubaře?
Mnohdy se zdá jasně co je vpravo a co vlevo, ale ve skutečnosti to tak být nemusí. Ani co se politiky týče.

Ve vyspělé civilizované společnosti jistě existuje solidarita silnějších se slabšími.
Solidarita má za konečný cíl těm slabším zajistit důstojný život.

Solidarita se nemá týkat těch, kteří na ní chtějí úmyslně parazitovat. Z hlediska presumpce neviny budeme rozhodující část těch potřebných proto považovat za poctivé lidi.

Úspěšný člověk si na důchod dokáže našetřit sám, méně úspěšný částečně a mnohý přes veškerou snahu vůbec.

Je to stejné jako u lidí ještě v aktivním věku. Proto existuje pomoc státu formu různých sociálních příspěvků.
Pravicové strany s takovou politikou oficiálně souhlasí, dlouhodobě se však dožadují dosud chybějící adresnosti zmíněných dávek.

Konzistetní úvaha nás vede k tomu, že podobná argumentace musí být nezbytně platná i pro důchody. Důchod by tedy měla být adresná renta vyplácená měsíčně oněm potřebným v individuálně stanovené výši.

Ryzí pravicový přístup by se tedy neměl dožadovat toho, čeho se dožadoval dotčený soudce svým podnětem k ústavnímu soudu, ale zcela naopak. Romanové, Kellnerové, soudci a politici, kteří na svých postech proseděli celá desetiletí ti by se měli z tohoto pohledu svých důchodů vyplácených státem nadobro zříci.
19. 04. 2010 | 16:09

neo napsal(a):

Tencokida:

třeba:
1. Celý život mzda 100 000,- netto. / důchod 40 000
2. Celý život mzda 50 000,- netto./ důchod 25000
3. Celý život mzda 25 000,- netto./ důchod 15 000
4. Celý život mzda 15 000,- netto./ důchod 10 000
19. 04. 2010 | 16:22

Nuba napsal(a):

Vico

Vás nemohu přehlédnout, jako téměř vždy s Vámi souhlasím a domnívám se, že to dopadne tak nějak jako jste naznačil na blogu vedle - aby se vlk nažral a koza zůstala celá

A nad tím rozhodnutím ÚS taky kroutím hlavou, tady se už politizují snad i ti kohouti na hnoji

Kykyryký, nechte slípky
19. 04. 2010 | 16:28

Jane napsal(a):

Neo

Anebo:
1. Celý život mzda 100 000,- netto. / důchod 0,-
2. Celý život mzda 50 000,- netto./ důchod 5000,-
3. Celý život mzda 25 000,- netto./ důchod 10 000
4. Celý život mzda 15 000,- netto./ důchod 12 000
19. 04. 2010 | 16:31

neo napsal(a):

Jane:

to měli na stránkách socani?:)
19. 04. 2010 | 16:44

Jane napsal(a):

Neo

Naopak, to vyplývá z pravicové rétoriky, jak jsem psal výše.
Proč by toho schopného a úspěšného měl zaopatřovat stát?
19. 04. 2010 | 16:48

Tencokida Hnuj napsal(a):

neo
(Za Jane.)

Ne. Ani socani, ani konzervy. Pokud umíte číst, tak si z vás srandu dělala Jane.
19. 04. 2010 | 16:49

Ladic napsal(a):

Soudruh Hořejší se svým nejlepším levičáctvím zapomněl zkritizovat hnusné pravičáky, vydělávající sto tisíc měsíčně a odvádějící do státní kasy jak z pozice zaměstnance tak zaměstnavatele hnusně pravicově vydělané peníze.........a že jde o jiné částky než od nejlepších levicových ,, obyčejných lidí,, jak je nazývá kandidát na spolupráci s STB pod krycím jménem ROKO....
19. 04. 2010 | 16:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

W. Buffet(březen 2010)
Pojišťovací a průmyslový konglomerát W. Buffetta Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) vyplatil šéfovi
již po 29. v řadě stejný plat, tzn. obvyklých 100 tis. USD, firmě se zvýšilo equity o 20% a zisk stoupl o 61%,
Buffett platí firmě za poštovné a osobní telefonické hovory.
Žije stále v tomtéž domě v Omaze, který koupil na konci padesátých let za 31 tisíc. V roce 2006 šokoval svět prohlášením,
že hodlá 83% svého majetku postupně rozdat charitě. Konečná hodnota je přitom sporná, neboť v čase neustále roste...

P.S. Ani nevím, kolik bude mít w. Buffett důchod. Ale myslím si, že to neví ani on.
19. 04. 2010 | 16:59

neo napsal(a):

Jane:

To je pak sprostá zlodějina.

Beru systém kde by byl minimální odvod na důchod pro všechny stejný a z toho garantovaný důchod státem pro všechny stejný.

Zbytek už by si lidé mohli spořit dle uvážení.
19. 04. 2010 | 17:00

Jane napsal(a):

Neo

Neobstojí ani argument, že bohatý odvádí více do systému, neboť i více spotřebuje.
Zjednodušeně boháč versus nuzák.
- nepřímé daně za které se postaví dálnice; nuzák nemá auto anebo málo jezdí
- daně na financování policie;
nuzák nemá majetek k ochraně
- daně na zdravotní péči; nuzák umírá dříve
- daně na paláce kultury a sportu; nuzák navštěvuje tyto akce sporadicky
etc.
19. 04. 2010 | 17:00

neo napsal(a):

Tencokida:

ušlechtilé, pokud je solidarita dobrovolná, že?

ale jak by se chudák Buffet tvářil, kdyby mu Jirka a spol nařídili věnovat povinně charitě 83% majetku?
19. 04. 2010 | 17:01

neo napsal(a):

Jane:

to je nesmyslná argumentace.

Za prvé by nebylo od věci uvést, jak si představujete nuzáka a boháče.

Auto má skoro každej, policie nechrání jen majetek, blbost že by kdokoli umíral dřive jen dle příjmů....

A odvody na důchody nejsou primárně určeny ani na policii, ani na dálnice a už vůbec ne na paláce kultury Tarzanova družko.
19. 04. 2010 | 17:07

Carlos V. napsal(a):

Tencokida Hnuj :

Zjednodušme. Máme zaměstnance. Inflace kompenzuje nárust mzdy(100% ).

1. Celý život mzda 100 000,- netto.
Duchod 5000.
2. Celý život mzda 50 000,- netto.
Duchod 5000.
3. Celý život mzda 25 000,- netto.
Duchod 5000.
4. Celý život mzda 15 000,- netto.Duchod 5000.

Mesicni platba duchodoveho pojisteni - kazdy 2000.

PS Nemam cas to pocitat mesicni platbu.
19. 04. 2010 | 17:22

Jane napsal(a):

Neo
Jj primárně nejsou určeny.., ale jak je to v reálu? Vekslování kapitol, krabičky hejbejte se.

Sociálně slabší přispívá minimum do státní kasy, ale také méně spotřebuje. To je neoddiskutovatelný fakt.
Například nedávno v TV ukazovali jak si pro dávky jezdí lidé v Mercedesu ověšení zlatem.
Naopak máma s dětma tam jede s kočárkem. Kdo asi víc rozfláká ty silnice?
19. 04. 2010 | 17:22

IQ napsal(a):

Tydýt napsal :

Zásadní debata budiž o tom, jak zajistit minimální důstojnou penzi pro všechny, a mít vyrovnaný rozpočet systému. Politická debata budiž o tom, co je důstojné, a jak se máme na věc složit, aby nerostly dluhy, aby, ale to už bych chtěl asi moc, vznikla případně rezerva na horší časy, které jistě přijdou.

K tomu jen dodávám : nezbytnost odborné i laické diskuse k výkonnosti ekonomiky - zejména v jednotlivých regionech.
Tam jsou rezervy a neváhám říci i zdroje.
19. 04. 2010 | 17:24

neo napsal(a):

Jane:

tak znovu. na tyto účely máte daně aj.

ne odvody na SP a už vůbec ne část určenou na důchody.

tudíž vaše argumentace je mimo.

Ano, ten kdo nemá auto a nejezdí po dálnici , neodvádí do rozpočtu daň z benzinu, dph z oleje a gum, nekupuje dálniční známku, nekupuje fridex a brzdovku a neutrácí za tisíc jiných věcí spojených s motorismem.
19. 04. 2010 | 17:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

Carlos V
5000,- není životní minimum. Obávám se, že bych ani nenašel odvahu to nazvat almužnou.

Ale jistá logika v tom je, uznávám.

Spíše bych tuto částku odvozoval od běžného nájemného v tom či onom regionu, cenové hladiny nezbytných životních potřeb etc. Ale 5000 je málo.

A bonifikoval bych více vydělávající a odvádějící lidi. Jak, to nechám koňovi. Má větší hlavu.

Mějte se. Jdu na úhoře. Včera brali.
19. 04. 2010 | 17:32

jarpor napsal(a):

tata

Pane tata,
my se trochu míjíme.
Vy vyčítáte pravici věci, které pravice neříká a neprosazuje... na to já v takto obecné rovině nehodlám reagovat...
Já mám z Vašich příspěvků a otázek dojem, že pravice je pro Vás zdrojem všeho zla...

Myslím, si, že to tak není... lumpové jsou vpravo i vlevo, stejně jako lidé jsou na obou stranách i lidé, kterých si lze vážit.
Nemohu mluvit za "pravici" a nemluvím za ni.
Pokud nesouhlasíte se mnou, replikujte v čem.
Já neumím odpovídat na otázky typu - Vy sice, Jarpore, nic takového neříkáte ale.... a následuje vysvětlení jak Vás někdo obelhal, jaké problémy má obyčený člověk...
Mohu Vás ujistit, že problémy má každý...

Přeji hezký podvečer
a pokud pocítíte, že byste potřeboval radu, sdělte problém, já pokusím se poradit... jak nejlépe budu umět.
19. 04. 2010 | 18:41

Holubář napsal(a):

Diskuse o důchodech je jen pro starce. Lidé pod 45 let už vědí, že žádné důchody nebudou. My o deset let starší se ještě kojíme (marnou) nadějí.
Zcela vyprázděné téma.
19. 04. 2010 | 18:52

tata napsal(a):

pane jarpor
MY SE OPRAVDU MIJIME,
takže nejste pravicově založenej člověk,?
reaguju na toto......Soudím, že drtivá většina není a ani nemůže být v situaci, kdy by si nemohla spořit,
drtivá většina považuje spoření za něco "nadstandartního" a veškeré prostředky spotřebovává, bez ohledu na "zítřek".

Kdo je zodpovědný, hospodaří tak, aby nezůstal bez prostředků. Bez ohledu na výši příjmů...

Může být období, kdy to jde "z ruky do huby". Toto období však nesmí trvat celý aktivní život... pak je něco špatně - na straně takového jedince, nikoliv společnosti.


tojeto zkusil jste si živit rodinu za 9000 čisteho,ty lidi stale slyši jak si maj utahovat opasky,stale slyši jak jsou nezodpovědní,zdravi je drahe plate,na duchody není plate,je krize musi jit platy dolu,co ještě maj unest na svych zadech,jejich chyba je jen že nejsou dostatečně chytří ,prubojní,

pak přidou ty uspešni chytři a vysvětlujou jim jaky sou paraziti,pane v mnohych fabrikach jsou platy na stejne urovni několik let ted naopak ještě menši ,kolik procent dosahuje pruměrneho platu vite to? TO CO JSTE PSAL VYŠE TO JE TO PRAVICOVE MYŠLENÍ CO KRITIZUJU.

ano vypada to logicky,ale to slovo soudim , pravě to soudite špatně ono když mnohde pracuje jeden,nebo plno domactností kdy plat obou nepřesahne 18 000 no podle vas jsou nezodpovědni tady opravdu je zbytečne pokračovat,
19. 04. 2010 | 19:22

Suchec napsal(a):

Nuba - LoL
Jane - s dogmatikem jako NEO se diskutovat nedá.

Tata - s Jarporem se míjíte, Jarpor má svý jistý, a má strach, že by náhodou o to mohl přijít. Strach o majetek a peníze hýbe celou pravicí, která to ale zakrývá líbivými kecy o spravedlnosti, a taky kecy o závistivých sockách. Že, Jarpore? LoL
19. 04. 2010 | 19:49

Suchec napsal(a):

P.S.
Taky bych se asi bál. ROFL Vidím to na některých příbuzných. Čím má víc, tím je větší žgrt. V hospodě, na dovolené, kdekoliv.
19. 04. 2010 | 19:51

jarpor napsal(a):

tata

Pane tata,
počítám se mezi ty, kteří věří ve své ruce a ve svou hlavu, počítám se mezi ty, kteří nepotřebují aby je stát "opatroval",
počítám se mezi ty, kteří nic neukradli,
počítám se mezi ty, kteří vybudovali firmu, dáváme několika rodinám práci a vážím si těch, kteří ve firmě pracují,
počítám se mezi ty, kteří si dnes nežijí špatně.
Jak žiju, to jsem si zařídil s rodinou, v tomto "bordelu", jak jste napsal...
Chcete-li tomu říkat "pravicově založenej" - jak je libo. A také to mé "pravicové myšlení krtizovat...

Začínal jsem tak, že jako vystudovaný Ve 27 letech jsem dělal cca za polovinu toho, co měli v národním podniku průměrní dělníci.
Než jsem odjel z domu ( v pronájmu ), poklidil jsem prasata, osprchoval jsem se abych nesmrděl a odjel. Brambory, řepa, zeleninu, ovoce - vše jsme si vypěstovali sami. Já s manželkou, děti se batolily na poli...
S rodinou jsem si postavil vlastníma rukama domek, když kolega si stěžoval, že nájem za byt v paneláku je "hrozný"... bylo to asi kolem 800,- Kčs... a známí se předbíhali s chlubením, kde byli na dovolené. Říkali jsme s manželkou, že jsme se sedm let nezasmáli... a dovolenou jsme trávili na maltě a na písku...

Vím jak se žije za málo peněz... to mne nemusíte vyučovat, ale vím, co je potřeba dělat, aby těch peněz bylo více ! Nečekat na stát, na nikoho ale pracovat ! A šetřit. I když bylo málo, i když je málo, vždy jde šetřit.

Ode mne jste nečetl něco o parazitech, ode mne jste neslyšel, jako od chytrého, jak to má kdo dělat, ode mne jste neslyšel, že jsou všichni s nižšími příjmy nezodpovědní...

Vrátím Vám stejnou - tady je opravdu zbytečné pokračovat.

Možná jsem se trochu "rozjel"... tak mne omluvte. A neškolte ve věcech, jež znám..

Hezký večer
19. 04. 2010 | 19:54

jarpor napsal(a):

Suchec

Co za ptákovinu tam máte dál ? Protože kravinu, že mám svý jistý, a že se bojím ... to nestojí ani za slovo, ne tak za nějaký komentář...

Mějte se..
19. 04. 2010 | 20:01

Plzák napsal(a):

A co takhle zrušit stropy v odvodu na sociální pojištění ???

Je velmi a velmi zajímavé, že ani autor, ani politici a ani média nevolají po zrušení dnes platného stropu v odvodech na sociální pojištění. Takže dnešní příjemci velkých platů budou mít velké důchody i z objemu peněz nad stropem, z nichž se již tuším tři léta nic neodvádí do systému sociálního zabezpečení
19. 04. 2010 | 20:16

tata napsal(a):

pane jarpor

pane jarpor

to co jste vyše popsal je velice zaslužne a dokazuje jedno že jste velice chytry,šikovny muž,i když jste tam zamotal,i trochu jinou eru,ale i tam jste jak je vidno neměl problem,ja bych vam taky mohl diktovat jak sem si poradil ovšem o určity stupen min protože prostě nejsem tak chytry a šikovny,pocad není problem a tady je uplně namistě že vy za svoji šikovnost jste lepe honorovan tady snad i vy budete souhlasit,pak nasledujou lidi kteři jsou zase o něco min šikovni jako ja a ještě min se umněj prosadit na trhu prace a zase jejih finanční situace je oto horší zase vše v pořadku. tady uvedu zjednodušení vy mate mercedes,ja mam oktavku,ten min šikovnej jak ja ma ojeté auto pocad stale nemame problem každy podle zasluh

a ted nasleduje naše rozdilne posuzovani a to co ja kritizuju,ne že se opravněně branite ze sveho poctivě nabiteho kolače dat sousto,ale že vše posuzujete podle sve šikovnosti,chytrosti a tvrdite mate stejne možnosti jako ja ne nemaj a je to dobre i pro vas,kdyby všichni byli jako vy chytří,šikovní tento svět by nebyl,kdo by zametal ulice...inženiři,doktoři,kdo by uklizel zachody,kdo by vyvažel popelnice,poskočime dal o stupinek,mužou byt všichni podnikatelé,jasně že ne kdo by dělal ve fabrikach ale tady je vyvaženost rozdilnym platem a dostupnosti určitych životnich standartu a ted nasleduje naš rozpor kde ukazujete že vy jste se taky postaral at se ten druhy taky postara,jenže on nema s čeho ne že je lajdak,zloděj prostě bez obalu není tak chytry,šikovny za to dostava podle trhu prace tu mzdu,to je to vaše nepochopení,aby tato společnost fungovala,tak ti šikovni bohužel doplací na ty min šikovne,a samozřejmě na ty lajdaky ale to zase vyvaži ty darebaci s druhe strany,jak jste napsal na obou stranach jsou darebaci ale i poctivci.tady je naš rozpor kde se nikdy nedohodnem,že určite věci už ty min šikovní na svych zadech neunesou,to jsou ty duchody poplatky u doktora
19. 04. 2010 | 21:36

Belgičan napsal(a):

Moje babička říkávala:
"Jak si ráno usteleš, tak si večer lehneš."

Moudrá to žena!!!
V této větě vystihla filozofii života člověka, který za sebe přebírá zodpovědnost.

Za ty co se heslem mé babičky neřídí rád přebírá zodpovědnost stát.

Čím víc zodpovědnosti za nás převezme stát, tím více naši osobní svobody ztratíme ve prospěch závislosti na státě.
Čím víc se blížíme k egalizaci, tím více se vzdalujeme od kreativity.

ÚS neprovedl nic jiného, než že politikům ukázal jisté mantinely. Z mého hlediska velmi nutný krok.
I když se jedná o příslovečnou kapku na horký kámen.
19. 04. 2010 | 21:40

Student napsal(a):

Cítím tady nevraživost vůči soudcům. Já osobně si vážím lidí, kteří při své práci mají nadhled, široký rozhled a prokazují smysl pro rovnováhu. Mají mimořádnou kvalifikaci a osobní předpoklady, které mnozí z nás nemají. Jejich činnost je nezbytná pro bezpečí našich domovů.Svou práci dělají i s vědomím nadprůměrného rizika.
Nevím zda tomu všemu vyhovují soudci, ale rozhodně tomu vyhovují kominíci. Přimlouvám se proto aby kominíci měli průměrný plat 68 000 Kč a aby při výpočtu jejich důchodů nebyla uplatňována nadbytečná regulace a vyžadována přehnaná solidarita.
19. 04. 2010 | 22:04

Hurá napsal(a):

Petr:
To by byla ideální varianta !
Béda:
Jak to zařídit, kromě jakési antirevoluce, nevím také.
19. 04. 2010 | 22:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Suchec:
»Zaměstnavatel neplatí SP jako dotaci zaměstnanc ze "svého". Zaměstnavatel odvádí ze mzdy zaměstnance.« Nepravda. Seznamte se s konstrukcí odvodů na sociální pojištění. Chápu, že z pozice zaměstnance každá lež poslouží.
19. 04. 2010 | 22:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

ZdeněkJ.:
»Omyl.Neplatí, ale odvádí« Nepravda. Zaměstnavatel odvody platí ze zisku před zdaněním. Doporučení jako Suchecovi a dalším neználkům: seznamte se s konstrukcí tvorby odvodů sodiálního a zdravotního pojistného zaměstnavatele za zaměstnace. Až budete hotovi, můžete se ozvat.
19. 04. 2010 | 22:24

Kateřina napsal(a):

Plzákovi:

Anebo stropy nechat a zavést je i v příjmech. Každé hovado má svůj strop, jak říkal Mirek Topolánek.
19. 04. 2010 | 22:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Suchec:
»Ten důchodový systém funguje v podobných dimenzích už od dob Bismarcka ne bolševika.«
Bylo by pro nás všechny lepší, kdybyste se o důchodovém systému něco naučil. Bismarck uzákonil 1) povinnost zaměstnanců platit si na starobní důchod; 2) povinnost zaměstnavatelů tutéž částku zaměstnancům připlácet. Za komunistů důchody byly vypláceny ze státního rozpočtu, do kterého podniky odváděly tzv. odvody z mezd ve výši 50 % objemu mzdových prostředků. Po plyšáku se tyto odvody transformovaly na platby tzv. zákonného pojištění (zdravotního a sociálního) a 50 % bylo sníženo na 35 %.
19. 04. 2010 | 22:36

jogín napsal(a):

Já bych taky spořil jako za komančů, jenže ceny od sametu vylezly asi osmkrát a nejvíc za vlády finančního velmistra VK r. 1993. A tak jsou moje úspory v čudu. On profesor dobře ví, proč mluví o spoření ve zlatých cihlách nebo nemovitostech na Floridě. Těší mě ovšem myšlenka, že spořiví důchodci dostanou od zastánců penzijní reformy lístek na tramvaj, aby mohli na konečné spásat nezaprášenou trávu.
19. 04. 2010 | 22:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jogín:
Spoření v penězích je nedomyšlené.
19. 04. 2010 | 22:53

jarpor napsal(a):

tata

Máte právo na pocity, zdůrazňuji, na pocity, které rozvádíte ve druhém odstavci Vašeho minulého příspěvku.

Opět opakujete to, že VY dopředu znáte, jak JÁ nahlížím na čističe záchodů a zametače ulic... Dle Vás s nimi jistým způsobem pohrdám, neboť mi říkáte, že někdo to dělat musí, a že je to práce důležitá... že všichni nemohou být podnikatelé.

Pane tata, to jsou Vaše dedukce,
nikoliv mé postoje a názory ! Polemizujte s tím co skutečně napíšu. Ne s tím, co si myslíte, že napíšu.

Dobrou noc.
19. 04. 2010 | 23:22

kočka šklíba napsal(a):

Studente :D, skvělé :D
20. 04. 2010 | 02:33

tata napsal(a):

pane jarpor

ja polemizuju jedině stim co jste napsal,ale vy jste napsal dedukce,vkladate mi co nepišu naposled.....mnozi pohrdaj a pišou to doslova vy jen nechapete a to jsem doložil,ani slovo nechapete to přesně nevystihuje.....takže toto jste napsal,,,,,,.Soudím, že drtivá většina není a ani nemůže být v situaci, kdy by si nemohla spořit,
drtivá většina považuje spoření za něco "nadstandartního" a veškeré prostředky spotřebovává, bez ohledu na "zítřek".

Kdo je zodpovědný, hospodaří tak, aby nezůstal bez prostředků. Bez ohledu na výši příjmů...

TADY TO JASNĚ PIŠETE,KOLIK lidí u nas dosahuje pruměrnyho platu?podle mě se stimto nikdo nezabyva,podle zprav a vědomostí kolik se kde bere to není ani 50procent lidí,třeba v mem městě VARNSDORF URČITĚ ČTVRtINA,ma horko těžko polovinu to jest kolem 12000 hrubeho,zavody jako ..VeLveta,ELITE...,TOSOU ty velky pak ,,TOS.. TAM VIC JAK POLOVINA nema třičtvrtě pruměrny mzdy,je natom zhruba jako ja plat se nam pohybuje kolem 15000 hrubeho,,,,tady jasně pišu s čim polemizuju..... vy soudite,vy považujete a vkladate jim do ust očem jste přesvedčen podle sebe a sve šikovonosti chytrosti předpokladate že jinak není možne aby nešetřili toto jim vkladate.......drtivá většina považuje spoření za něco "nadstandartního" a veškeré prostředky spotřebovává, bez ohledu na "zítřek".nenapsal jste to? vtom se mijime oni prostředky nemaj na to co se odnich stale vic a vic chce at jsou zodpovědni a platej,ja vam nic nevkladam ja jen polemizuju přesně podle toho co napišete možna to špatně formuluju ale toto je snad jasne nebo zase ne?
20. 04. 2010 | 07:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Plzák:

"Je velmi a velmi zajímavé, že ani autor, ani politici a ani média nevolají po zrušení dnes platného stropu v odvodech na sociální pojištění."

Ackoli to v clanku nepisu, SAMOZREJME souhlasim se zrusenim toho stropu v odvodech.
*********************

Kateřina:

"Anebo stropy nechat a zavést je i v příjmech."

Kdyby bylo po mem, zavedl bych takove progresivni zdaneni, ze by de facto znamenalo zastropovani prijmu na cca 10-nasobku prumerneho prijmu. Vetsi rozdily mi pripadaji amoralni...

..
20. 04. 2010 | 08:09

neo napsal(a):

HOŘEJŠÍ///Kdyby bylo po mem, zavedl bych takove progresivni zdaneni, ze by de facto znamenalo zastropovani prijmu na cca 10-nasobku prumerneho prijmu. Vetsi rozdily mi pripadaji amoralni..///

Mě pane Hořejší zase přijde amorální, že někdo má tu drzost nařizovat, kolik lidem platit za odvedenou práci. V soukromém sektoru ať si každý bere kolik chce, když si firma vydělá.

Amorální jsou pak vysoké platy a odměny, tam, kde firma nevydělá a to v drtivé většině firem kde má náš velký sociální stát své tlapky.

Žaludy a podobný vychcánky přeplácí, výsledky jsou tragické a odborářská růžovka řve po dotacích.
To je amorální.
20. 04. 2010 | 08:36

vaclavhorejsi napsal(a):

neo:

Nazyvat vyjadreni nazoru "drzosti" mi prijde charakteristicke pro urcity druh zdejsich "diskuteru".

..
20. 04. 2010 | 09:23

Student napsal(a):

Neo:
"vysoké platy a odměny, tam, kde má náš velký sociální stát své tlapky."
A to tak zařídili tzv.pravicoví politici nebo tzv.levicoví ?
20. 04. 2010 | 09:59

neo napsal(a):

vaclavhorejsi:

Asi by nebylo od věci přečíst si pořádně co je psáno pane Hořejší.

Nenazval jsem drzostí uvedení názoru, ale nařizování, kolik platit lidem za práci. To je dost podstatný rozdíl.
Student:
To je přece úplně jedno !
20. 04. 2010 | 10:12

Student napsal(a):

Neo:
Správně jste jednu záležitost nazval jako amorální. Taková věc musí být potrestána.
Ale když píšete, že je jedno kdo to způsobil, tak nevím koho trestat.
20. 04. 2010 | 10:17

neo napsal(a):

Student:

ty, kteří mají tu moc to změnit a nečiní tak...
20. 04. 2010 | 11:12

Student napsal(a):

Neo:
Takže vy taky propagujete defenestraci ?
20. 04. 2010 | 11:40

neo napsal(a):

Student:

ne , jsem pro demokratické principy, nenásilné...
20. 04. 2010 | 11:50

Student napsal(a):

Neo:
Chvíli to vypadalo, že se od vás dozvím něco nového. Ale výklad komisařů a těch správných ideologů už jsem zažil mockrát.
20. 04. 2010 | 13:11

AZ kvíz napsal(a):

Ještě mi tu chybí, aby někdo navrhl progresivní sociální pojištění. Třeba 28% základ a s každým 100-tisícem navrch o 10% víc. Čili na příjmu cca 500-600 tisíc ročně bysme se dostali na nulu (daň+sociál+nemocenské). Kdo by bral víc, musel by si ještě povinně sehnat další prachy ze svých úspor, protože je přece nemravné brát víc. Takže volme všichni Paroubky a za odměnu nám bude něco sebráno (někomu všechno). Řada socDem členů už má své firmy v daňových rájích, takže zbytek voličů socdem se tam jistě brzy úředně přemístí a pak vysaje hnusné modroptáčníky a knížecí přisluhovače. Pak tu bude ráj na zemi :) Snad dají v mezičase člověku aspoň šanci se vystěhovat, za nácků a za komunistů to dost lidí nestihlo i když chtělo...
20. 04. 2010 | 18:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"SAMOZREJME souhlasim se zrusenim toho stropu v odvodech."
A se stropem v důchodech souhlasíte! Nemáte dojem, pane profesore, že tu je porušena elementární logika?
20. 04. 2010 | 21:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"zastropovani prijmu na cca 10-nasobku prumerneho prijmu. Vetsi rozdily mi pripadaji amoralni..."
Větší rozdíly v odvodech Vám amorální nepřipadají? Zvláštní pojetí morálky.
20. 04. 2010 | 21:35

1888 napsal(a):

Soudce jde domu na obed. Pani soudcova jeste neni hotova a vola na nej z okna "Tato ty uz mas poveseno a ja jeste nemam navareno."
21. 04. 2010 | 02:50

1888 napsal(a):

Stanoveni vyse duvodu je vec nesmirne obtizna. V nekterych statech s nejdelsi kapitalisticko vykoristovatelskou tradici berou vsichni duchodci stejne.
21. 04. 2010 | 02:54

Palo napsal(a):

Ano rozdíl ve výši důchodu je rozdílný ale také odvody musí tomu odpovídat.Hlavně by si bohatí mohli více našetři v penzijních fondech nebo jim nevěří.
22. 04. 2010 | 08:22

hexokinase napsal(a):

Naprosto nesouhlasím s progresivním zdaněním a už vůbec ne s amoralitou vysokých příjmů. Nenazývala bych sociální solidaritou něco, co se snaží "trestat" úspěšné lidi. Vždyť je to nesmírně demotivující a nesystémové. Člověk, který vede podnik (jakékoliv velikosti) nese často zodpovědnost za prodej, výrobu a další složky. Pobuřuje mě, že někteří lidé to považují za nečestnou práci a plat, který za to daný člověk dostává, za nepoctivě vydělané peníze. Napadání takových lidí vytváří ve společnosti negativní nálady vůči nim. Takový člověk tedy celý život usilovně pracuje, platí obrovské daně, musí shánět práci pro sebe a zaměstnance a ještě se stává terčem společenské šikany za úspěch. Kde by takový člověk měl brát sociální cítění, když ho stát celý život jenom "dojí", aby platil armády neschopů, a ještě mu lidé cokoliv, na co si poctivě vydělá, nestoudně závidí? Navíc by k tomu měl dostat 12tis. důchod? Já vám nevím...
15. 05. 2010 | 01:16

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
30. 05. 2010 | 10:23

compare auto insurance rates by zip code napsal(a):

I beloved up to you will obtain performed right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. however, you command get bought an impatience over that you wish be turning in the following. sick unquestionably come further beforehand again since precisely the same nearly very frequently within case you shield this hike. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">car insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 06:13

personal loans napsal(a):

freelance writer
22. 12. 2011 | 20:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy