Naše skvělá civilizace – ještě jednou...

08. 05. 2010 | 19:15
Přečteno 20533 krát
Dnes si opět trochu ulehčím práci – přetisknu s malými úpravami a aktualizacemi něco, co jsem tady publikoval už skoro před třemi lety.
Zdá se mi totiž, že za ty tři roky ještě vzrostl všeobecný pesimismus ohledně perspektiv naší “západní” civilizace – asi hlavně kvůli problémům s ekonomickou krizí, které se říká “globální”, ale ve skutečnosti se týká skoro jen těch nejvyspělejších, nejbohatších, ale také nejrozmařilejších a nejzadluženějších zemí.
Já si myslím, že ty problémy nejsou nijak nezbytnou součástí té “západní civilizace”, ale jen důsledkem našich chyb, prohřešků (či spíše hříchů) proti jejím v zásadě dobrým principům.


*****************************************************

V různých článcích a diskusích se překvapivě často setkávám s velmi skeptickým až pesimistickým názorem na možnosti a budoucnost toho, čemu říkáme „západní civilizace“.

Lidé (většinou vlivní humanisticky vzdělaní intelektuálové) často říkají, že „je zřejmé, že možnosti naší civilizace se vyčerpaly“, běžně se hovoří o jakémsi selhání moderní vědy a techniky, která nás prý zavedla do slepé uličky. Módními se naopak stávají různé „postmoderní“ filosofie stavící se odmítavě k naší racionální vědecko-technické civilizaci a nabízející místo ní radikální environmentalismus, příklon k různým formám okultismu a esoterických „alternativních“ nauk.

Jsem přesvědčen, že je to všechno omyl, projev něčeho, co bych nazval „pálení z dobrého bydla“. Realita je přece zcela očividně taková, že stále více lidí žije za podmínek, o jakých se ještě před 100 lety, neřku-li dříve, ani nesnilo (ano, nezavírám oči před tím, že stále ještě existují země, kde to bohužel zdaleka neplatí...). Většina lidstva má zajištěny slušné a stále se zlepšující životní podmínky, dramaticky poklesla dětská úmrtnost a prodloužil se průměrný věk, stále více lidí si může dovolit to, co bylo ještě před 100 lety považováno za nepředstavitelný luxus. Nevídaným způsobem se zmenšilo utrpení pocházející z hladu, epidemií, mnoha smrtelných nemocí, úmrtí dětí v raném věku, úmrtí rodiček, atd. atd. – prostě téměř „aurea prima“, alespoň v té rozvinutější polovině světa.

Tohle všechno je zcela jasně výsledkem prudkého rozvoje „západní“ společnosti založené na tržních principech, účinných sociálních opatřeních státu, demokracii a hlavně na úžasném a stále se zrychlujícím vědeckotechnickém pokroku. Všechno tohle začalo někdy před 400 lety v jižní a západní Evropě a během posledních cca 150 let nabralo obrovské tempo. Brzy se stalo zřejmým, že tento systém je mnohem silnější a životaschopnější než jakýkoli jiný, a proto jej postupně začaly přebírat i prakticky všechny ostatní společnosti, které s ním přišly do styku. Někdy byl ovšem tento proces „přebírání“ provázen strašnými tragédiemi a hanebnostmi…

Je jasné, že celý tento proces s sebou přinášel a dosud přináší také spoustu negativních jevů (ničení přírody, masivní ohlupující reklama, zneužívání svobody k rozmachu zločinného podnikání, zneužívání drog, zbraně hromadného ničení...), ale podle mého názoru je více než jasné, že pozitiva alespoň dosud výrazně převažují. Nejlepším důkazem je právě to, jak je spontánně atraktivní pro lidi z jiných kulturních okruhů, kteří se s ním dostanou do styku – možnost dosyta se najíst, mít dobrou šanci na to, že se děti ve zdraví dožijí dospělosti, možnost cestovat, dozvídat se spoustu informací o okolním světě, možnost být svobodným občanem a aspoň teoreticky mít šanci na dosažení odpovídajícího postavení ve společnosti na základě vlastních schopností, to vše působí jako silný magnet.

Je očividné, že tento typ společnosti, který se začal rozvíjet nejprve v západní Evropě, zapustil rychle kořeny v severní Americe, posléze v Japonsku i v zemích bývalého sovětského bloku a vlastně až na pár výjimek skoro všude ve světě. I z posledního velkého formálně “komunistického“ státu rychle roste ukázková (až příliš...) kapitalistická země, ze které se jistě během krátké doby stane něco na způsob Japonska či Jižní Koreje. A vsadím se, že dříve či později tam dojde i k určité politické liberalizaci a politickému posunu „západním“ směrem (možná si i vezmou poučení z našich chyb a vyhnou se alespoň některým z těch doprovodných negativních jevů).

Myslím, že je prakticky jisté, že pokud si to sami nějak nezkazíme, budeme mít takřka ve všech zemích v historicky dohledné době velmi podobný globalizovaný sociálně-ekonomický systém zajišťující čím dál tím více lidem slušný život a stále lepší perspektivy.

Technické možnosti naší skvělé civilizace jsou čím dál tím větší – můžeme značně omezit důsledky epidemií nových smrtelných chorob, přírodních katastrof, můžeme dokonce ve výhledu uvažovat o odvrácení kosmické katastrofy spočívající v zásahu naší Země nějakým asteroidem. Jako reálné se snad jeví pro příští staletí i možnosti expanze lidstva do vesmíru.

Velké problémy, které s sebou technický rozvoj přináší (znečištění životního prostředí, vyčerpávání přírodních zdrojů), podle mého názoru vyřeší (a již řeší) opět další vědeckotechnický pokrok (lepší a šetrnější technologie) a racionálnější organizace globální společnosti.

Existuje vůbec nějaký nebezpečný konkurenční alternativní společenský systém, který by mohl být příčinou zhoubného „střetu civilizací“?
Myslím, že nikoli. V poslední době sice někteří za takové nebezpečí považují nějaký radikální islamismus, ale podle mého názoru je to jen „papírový tygr“, jehož nebezpečí je ve srovnání třeba s nebezpečím zdegenerovaného sovětského komunismu ještě před nějakými 30 lety naprosto zanedbatelné.
Sovětský komunismus byl skutečně potenciálně velmi nebezpečný – byl vyzbrojen výraznou cílevědomou ideologií se světovládnými ambicemi a dosáhl vysoké vojenské technologické úrovně.
Islámský strašák se ale leckomu může dobře hodit jako záminka pro úplně jiné cíle (např. jak nakrmit nenasytný „vojensko-průmyslový komplex”).
Jsem přesvědčen, že i v islámských zemích půjde vývoj stejně jako všude jinde – tedy cestou sbližování se „Západem“. Ostatně se to tak ve většině islámských zemí již dávno děje. Tento proces bychom měli co nejvíce podporovat a ne jej brzdit umělým vytvářením nepřítele (ať už záměrným, nebo jen z naší hlouposti).

Vím, že to, co říkám, zní jako neodpustitelně naivně-modernistické vize z doby Julese Verna, ale jsem hluboce přesvědčen (nebo aspoň doufám...), že je to tak. Módní „postmoderní“ pesimismus je nebezpečný – může totiž fungovat jako „sebenaplňující očekávání“.

Já jsem stále hluboce přesvědčen, že cesta, kterou lidstvo pomalu a tápavě nastoupilo v renesanci, západoevropských buržoasních revolucích a se vznikem a systematickým budováním vědy a technologií, je unikátní dálnicí ke skvělé budoucnosti.
Nemyslím, že současné ekonomické potíže jsou nějak fatální – v nejhorším případě snad povedou k tomu, že se ekonomické a civilizační centrum přesune do Asie.
No a co? Však jsou to lidé jako my, a v podstatě vyznávají stejné hodnoty jako my...

Jízdu po téhle dálnici nám ale mohou zkomplikovat těžké nehody způsobené třeba náboženskými nebo nacionalisticko-politickými fanatiky – nemyslím teď ani tak ty islámské, kteří nemají a bohdá nebudou mít v rukou dostatečně ničivé prostředky.
Spíše se obávám amerických křesťanských evangelikálů, pro které je i jejich současný prezident nepřijatelný “socialista”, a kteří se uvědoměle a ve svatém nadšení chystají na „bitvu u Armageddonu“…

P.S. Jako doplňkovou četbu spřízněného charakteru bych si dovolil doporučit článek kolegy Wagnera v mých oblíbených Britských listech.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

p. Hořejší,

jaksi mi ve vašem výčtu chybí populační exploze lidstva obecně a demografické trendy.

Já bych to zdaleka tak optimisticky neviděl.
08. 05. 2010 | 19:26

SuP napsal(a):

Profesore -
Tentokrát - u mě dobrý!!

P.S.
Ty Blisty číst nebudu, ty mi nesmí přes práh.
08. 05. 2010 | 19:49

náhodný čtenář napsal(a):

Jojo..., SuPe, alespoň občasná objektivní pravda a pohled na českou zatuchlinu zvenčí holt bolí a tak nesmí přes práh. To taková Mladá Fronta či zdegenerované Lidové Noviny (Karel Čapek se asi obrací v hrobě) to je jiná, že ? :-).
Vy čeští fanatici jediné správné ideologie jste pozoruhodní...Jste svébytná forma života.
08. 05. 2010 | 19:54

hoven napsal(a):

musim hluboce nesouhlasit,
samozřejmě , bolševici byli zločinci prvního stupně, masoví vrazi od lenina až po brežněva, fanatici, blázni, ale nikdy neznali sebevražedné atentáty. měli uctu alespon ke svým vlastním životům, možnost zničujícího jadernýho konflitku pro obě dvě strany na ně měl odstrašující učinek. u islámských radikálů to neplatí. muslimové jsou daleko nebezpečnější. hořejší píše "nemyslím teď ani tak ty islámské, kteří nemají a bohdá nebudou mít v rukou dostatečně ničivé prostředky"...projev najivity nebo zaměrného sebeklamu??? samozřejmě je jenom otazkou času, než se utěrky dostanou ke zbraním hromadneho ničení, o tom není žádných pochyb. samozřejmě je taky použijí. to je nevyhnutelné. neexistuje zpusob, jak tomu zabránit. otazka, kterou by si měl zapad položit je, jak bude reagovat??.... musí na utok odpověďet, vypálit jadernou bombu . to je jasný. ale nikdo neví kam. bude to meka, teherán? zapadní pakistán, afganistán?? možná všechno. doufám jenom, že bude sedět v Bílem domě někdo, jako G W Bush a né Obama. islam je neslučitelný s naší civilizací.
08. 05. 2010 | 20:06

xxx napsal(a):

No já bych jako hlavní a možná jedinou příčinu blahobytu tipoval spíš využití fosilních paliv :-)
08. 05. 2010 | 20:07

DB-Kalifornie napsal(a):

Pesimusmus ohledne zapadni civilizace-z toho co muzu porovnat (prima interakce s lidmi) je nejrozsirenejsi v Cesku, nasleduje zapadni Evropa, pak Spojene staty a napriklad u asijske komunity se clovek s takovymi nazory vubec nesetka.
Jinymi slovy ne vsude ve svete vladne takova atmosfera s jakou se clovek muze nekdy setkat napriklad na ceskych internetovych diskusich. Zda se mne, ze ke skepsi inklinuji lide, kteri davaji prilis velkou vahu slovum.

Osobne nejvetsi obavu spatruji v demografickem vyvoji zapadni civilizace.Bez dlouhych analyz-spolecnost bez deti/mladych lidi bude minimalne hodne smutnou spolecnosti.
08. 05. 2010 | 20:15

JC napsal(a):

Nějak bylo, nějak bude.
Jsme tu od toho, abysme to posunovali dopředu, což se myslím přez občasné potíže "růstu" více-méně daří.
Všeobecný pesimismus si nemůžeme dovolit. Ten luxus si může snad občas dopřát nějaký ten humanitní vzdělanec.
08. 05. 2010 | 20:28

vlk napsal(a):

/ne profesore,
asi Vás nepřekvapím, když dnes pod Váš blog nenapíši - bezvýhradný souhlas!. Nemohu.
A yv to víte.
souhalsím s popisem toho, jak se nejrozvinutější svět dostal tam, kam s e dostal. Ale je potřeba také konstatovat, že široký vysoký životní standard západnícivilizac e byl vykoupen dvěma světovými válkami, než jaksi držitelům klíčů došlo, že o bohatství je třeba s e podělit, pokud se chceme vyhnout smrtelnným extrímům Nebudu mluvit o tom, že náš vysoký životní standrd byl v mnohých případech placen rozvojovovým světem. Protože tak to v dějinách vždycky bylo - ty silnější žili na úkor slabších. A velmis eobávám, že naše demorkacie na tom nic nezměnila.
Nicméně - nesouhlasím ve dvou věcec:
1- Evropa podle mne beznadějně zaostává a čká ji poodbný sestup , jaký začila v v minulosti třeba Čína
Prostě - nebude, resp. není schopna obhájit ani s voje pozice, ani zájmy ani vysoký životní standard.Velmis ebojím dalšího vývoje.
2- radikální islamismus je pro Vás papírovým tygrem. pro men nikoli. pro mne je to dokonalá hrozba. Srovnáváte islamisty s bolševikem. Že měl propracovanou ideologii a vysoký stupeň vojenských technologií..
Pokdu s e týče oné militantní islámské ideologie, ta už trvá 13. století. Bolševismus s e všemi dvými zakladateli jen 150 let. Bolševismus odezně, ztratil reálnou silovou i ekonomickou základnu: A podle men s e již nikd y nevrátí. Islamismus přežil. A posiluje. Nevěřím, ež na planetě je dost zdrojů pro vysoký životní standard všech. Když není a ni dost práce a vody. Islamismus yb byl okrajovým hnutím, kdyby nestál na petrodolarech. Islámské elity evidentně nejsou ochotny se dlěit o své bhatství se souvěrci. Rozpor mezi chudými a bihatá¨ými je tam neuvěřitelný. a nejsnazší ze všeho a vždy funkční je - než třeba pomoci palestincům - je nábožensky je radikalizovat a ukázat jim "toho pravého ďábla" , který způsobuje jejcih neštěsí - totiž západ a Izrael.
Bolševik sic e měl atomový arzenál. ale jednak s ním uměl zacházet a jednak byl vypočitatelný. nějaký fanatický muftí nebo bin Ládin a atomová zbraň, Pro men fatální kombinace! Absolutně fatální!! Dejte jim šanci a oni klidně, ve jméu svého boje proti nevěřícím zničí celý svět.

A tíms e vracím k bodu 1. evropě a jejímu úpadku. Už jsme to tady parkárt napsal - v okamžiku, kd zvítezil kapitalismus a demokracie, založené na sociálně tržním hospodářství, a ovládl svět,udělal osudovou chybu . v rámci vlstní krátkozrakosti a chamtivosti elt s e snahou po maximalizaci zisku začal vyvážet práci, know how a kapitál! Ničeho z tohoto trojlístku není na světě dost!
A ono s e to začalo vyvážet do Číny, Koreje, ietnamu a Indie. Nejdříve jen jednoduché a špinavé práce. Teď už skoro všechno. my jen spotřebováváma. Za chvíli nebud e z čeho. Prostě kapitalismus má nyní v podstatě neporazotelného protivníka - čínského a indického dělníka, ocotného dělat celý den za zlomek mzdy nás tad y v rozvinutých zemích.
To je pravá příčina toho , proč kolabují naše rozpočty a sociální systémy. A bude hůř.Daleko hůř.
Budoucnost prostě vidím hodně černě. Čína není malajsie, kd e s e někd y v 80-tých letech takoé hodně investovalo. jenže tehd y výnosy, pokdu v Malajsku nějaké byly , staly kořistí tamější úzké elity. Čína obětovala dvě generace a klidně objetuje sociálnnímu dumpingu ještě další dvě. al e výnosy cíleně reinvestuje. D vnitřní infrastruktury, školství, vědeckých center a do nákupů ložisek surovin.
My se jen zadlužujume. Vojenskou sílu už jsme ztratili dávno. ta zůstala už jen US. Nikdo nemá repekt ke slábnoucíma slabým. Tak jsme vyučovali v uplynulých 3 stoletích celý svět. On si to pamatuje. A ukáže nám to s velkým gustem.
08. 05. 2010 | 20:31

hermelín napsal(a):

Zdravím pane Hořejší,

vycházíte z "reality" dnešních dní, ale problém je podle mě poněkud složitější. Dnes jsme si zvykli, že žijeme v demokracii a kapitalismu, ale náš problém je daleko větší než si možná kdokoliv z nás umí představit. Představím Vám jinou vizi, přijde Vám určitě úsměvná, ale zkuste se nad ní alespoň zamyslet.

Jenže co je to ta demokracie a kapitalismus?

Začněme demokracií:

Když kouknu svým amatérským okem tak vidím toto:

- korupce
- manipulace médií
- zadlužování poplatníků ( i zbytku občanů )
- řešení zástupných problémů , které nemají reálné měřitelné řešení
- podíl občana na rozhodování se limitně blíží 0 ( to nikdo nevidí, že poměrný volební systém jen nahrává korupci a možnsoti manipulace médii?? )

Dnes v poměrném systému nemáme nárok na skutečnou politickou změnu, místo toho jsou nám v médiích předhazována dvě řešení. Obě mě jsou podle mě špatná pro občany a poplatníky ale jsou prezentována jako jediná možná.

Pokud máte jiný názor a i když upozorňujete na konkrétní problémy, jste označen za klimaskeptika, euroskeptika, homofoba, rasistu apodobně a v našem poměrném systému jste okamžitě bez šance.

Kapitalismus:

Na čem vlastně stojí dnešní kapitalismus, kde hlavní rezervní měnou je používán americký dolar?
Stojí na zákoně přijatém federální vládou spojených států a 1913 a vytrvořením federálního systému rezerv, který bude mít monopol na vydávání federální měny. Jenže tento systém není federální US institude, je to čistě soukromá instituce, ve skutečnosti konzorcium velkých angloamerických bank.
U většiny zemí, jež prodělali poslední nějakou formu diktatury probíhal po "osvobození" probíhal podobný vývoj:
Zapojení soukromých subjektů do světohého trhu, nějaká forma privatizace ekonomiky. Následoval pád bank a jejich odprodání zahraničním korporacím za symbolické častky ( u nás se tomu pak říkalo oddlužení ) a následně zadlužování státu. Nejsem ekonom, nedokážu to přesně popsat, ale takhle se mi to jeví z dálky.

Zajímavé souvislosti:

- pár měsíců po podepsání Federal reserve act vypukne první světová válka. Tato válka je soubojem o suroviny v africe a různě po světě.
- po první světové válce jsou v Evropě vyvořeny demokratické země ( mnohdy uměle )
- těmto zemím jsou samozřejmě nabídnuty půjčky na opravy a rekonstrukci země po konci války
- dluhová show končí o přibližně desetiletí později, Černým pátkem na burze a celosvětovou hospodářskou krizí
- v různých demokratických státech se dostávají k moci populisti, kteří přinášejí "řešení". Od prvního do posledního to jsou socialističtí experimentátoři, kteří hodlají určovat společnosti jak bude žít ( dokažte mi že se pletu )
- o deset let později vypukne druhá světová válka, během prvních dvou let si Hitler a Stalin rozdělí Evropu. V africe probíhá klasická válka o suroviny. V této situaci Japonsko, které okujue Čínu provede útok na Pearl HArbor ( panebože proč?? vidíte někdo logickej důvod?? jasná sebevražda ). USA mají záminku vstoupit do války a jakožto zatím jediná bojem neposvrňená mocnost rozhoduje.
- na sklonku války a dochází k přerozdělení světa a druhá světová válka ve skutečnosti končí spadnutím železné opony
- ve svobodných zemích je opět rozjeta ekonomika pomocí dluhů

Pokud si myslíte, že jsem totálně vyšinutý, doporučuji následující pár let starý dokument BBC ( snad ještě trochu záuruka serióznosti ), o vzestupu militnatního islamismu i o pozadí islámksých revolucí probáhajících na středním východě. V médiích jsem zatím prevděpodobnější verzi neviděl.

Power of Nightmares: Rise of the Politics of Fear, The
Režie: Adam Curtis

K dispozici na GoogleVideo s titulky:
http://video.google.com/vid...
08. 05. 2010 | 20:41

hermelín napsal(a):

Shrnutí:

Opravdová demokracie a kapitalismus můžou fungovat. Ale socialismus a kapitalismus fungovat nemůžou.

Základem pro dnešní kapitalismus je nutná znalost prostředí a odhad rizik, které si subjekt na trhu může dovolit podstoupit. Jenže jaká rizika nese člověk operující s cizími penězy? Vždy to vede k plýtvání a korupci. A v oblasti států to znamená neustálé zvyšování daní a pokud je to politicky neprůchodné, začne se zadlužovat.

To vede k následující situaci na trzích:
V obrovském objemu jsou obchodovány státní dluhopisy - což je v podstatě směnka na daně odvedené v budoucnu občany.
Zároveň jsou na trhu obchodovány produkty a suroviny, které budou na trhu až za několik měsíců ( futures ).

Spojeno do kloudného závěru:
Velké finanční skupiny ovládající bankovní sektor a média určují ve skutečnosti politiku naší země. My reálně nemáme volbu, buď si zvolíme Frantu Pepu nebo Máňu Omáčkovou, ale vůbec na tom nezáleží, politika se určuje někde jinde.
Sami jsme za pomoci médií manipulováni a štváni jeden proti druhému a snažíme se dokázaturážením oponentů , že jen on má pravdu.
Politic jsou mediální prostituky, herci. Ale herci maj alespoň dost úcty se k tomu přiznat. Všem jde o jedno: bejt v novinách, v televizi, sbírat úplatky a zařídit sobě a kamarádům lepší život na úkor daňových poplatníků. Dnes nám Ti samí politici co příhlíželi zadlužování jednotlivých států říkají, že je potřeba to dát dokupy a pořešit to ještě větším dluhem. A sami jim k tomu kejváme, joo kamo to je v pohode oddlužte je ještě větším dluhem.

Když se na to kouknete z nadhledu je to jasná manipulace davy. Místo aby se řešilo enormní zadlužení a důvod proč vzniká, tak se řeší globální oteplování a terorismus. S náma občanama se hraje špinavá hra jako vždy v historii.

A naposled asi největší nebezpěčí socializace - státní školství
Víte co je utrpení?? 90% lidí nezná dějiny posledního století. A tudíž si budeme muset zopakovat všechny ty chyby ještě jednou.

A uvědomte si jednu věc: v předvečer druhé světové války neměli ti vyšinutí šílenci opilí mocí ( politici) k dispozici jaderné zbraně a podobné hračky.

Snad mi jen hrabe, ale doufám, že Vám Váš optimismus vydrží.
Přeji příjemný den.
08. 05. 2010 | 20:41

Lukáš napsal(a):

S autorem víceméně souhlasím s hodnocením současného stavu, ale do budoucna se nedívám zdaleka tak optimisticky. Indukce typu rok 1995 byl dobrý, rok 2005 byl dobrý, rok 2020 bude také dobrý je mírně řečeno pochybná, už proto, že v historii vždy po obdobích prosperity následovala období bídy (a naopak).
Za největší problém současné civilizace považuji její neudržitelnost. Trendy demografické a ekonomické zajistili materiální blaho mnohých, ale zároveň nás vystřelily na kolizní dráhu s přírodou - a ta zpravidla nevyjednává. Žádná bezúročná půjčka ani restruktualizace dluhu nepadá v úvahu. Od doby, co Meadowsovi a kolektiv vydali studii Limity růstu uplynulo téměř 40 let a zatím ani technologie, ani vlády nebyly schopny tehdejší trendy změnit a uvrhnout studii do zapomnění (viz srovnání reality a modelu http://www.csiro.au/files/f... ). Autor nedávno prohlásil ( http://www.theoildrum.com/n... ), že studie v rozporu se skutečností není a že očekává "konec růstu" v období 2010 - 2040 (spíše dříve). Důvodem není to, že by "něco došlo", ale že náklady na získávání zdrojů přesáhnou únosnou mez. Technický skok považuje za irelevantní, protože ten problém neřeší, ale odkládá nanejvýše o pár let.

Osobně si nemyslím, že to povede ke katastrofě a konci civilizace, ale čekám další ekonomické problémy a podstatně větší napětí. Číně už to došlo a skupuje zdroje surovin po celém světě, USA v menší míře též a Evropa je bohužel ta třetí vzadu, která se utápí ve vnitřních problémech. Takovéhle články k řešení problému sotva přispívají. Spíš se obávám, že za současné pohodlí bude muset příští generace zaplatit, a to nejen z důvodu státních dluhů.
08. 05. 2010 | 21:15

SuP napsal(a):

náhodný čtenář -
Vy si čtete, co chcete a nikdo vám do toho nekecá.
Proč do toho kecáte vy druhým?
08. 05. 2010 | 21:19

Ondra napsal(a):

S tím islámem bych si dovolil nesouhlasit, tady je poměrně zajímavý článek

http://neviditelnypes.lidov...

Velký problém západní civilizace je podle mě v přílišné toleranci k různým menšinám. Ve starověkém Řecku, měli starosti aby se demokraice nestala diktaturou většiny, v současnosti jsem však svědky pravého opaku, demokracie se stává diktaturou různých menšin, ať už jsou to cigáni tady v čechách, nebo muslimové například v Nizozemsku.
08. 05. 2010 | 21:21

alarm napsal(a):

Co by za to někteří za pár let dali, kdyby dopadli jako B.Sobotka? Jedna rána a dost. Třeba vy Hořejší dostanete za články takovou nakládačku, že vám bezprostředně dají plný důchod. Z počátku jste tak neprovokoval. Nyní, když přišlo období vzepnutí "kapacit" z éry socáše, vystrkujete čumáček. Prosím, nemyslete si, že když máte dva tituly zepředu a jeden zezadu, tak umíte přísně logicky myslet! Věřte, že Bůh a Ďábel jedno jest. Jednou vrčí Bůh a je dobře. Jednou vrčí Ďábel a peklo jest. Na Poláky vykoukl Ďábel a buch, letadlo spadlo. Na Čechy vykoukne do konce roku Ďábel a buch! Já vím jakí tragédie nás čeká do konce roku. Zamyslete se přísně logicky a uvidíte to vizualizačně také.
08. 05. 2010 | 21:23

Lukáš napsal(a):

A ještě jedna maličkost - copak jsme za skvělou civilizaci, když se kvůli pádu jedné středně významné investiční banky v září 2008 a nyní kvůli hrozícímu pádu ekonomicky bezvýznamné země finanční systém otřásá samotných v základech? (http://aktualne.centrum.cz/...

http://www.guardian.co.uk/b... )
08. 05. 2010 | 21:23

hoven napsal(a):

lukáš,
s energetickou soběstačností bych si hlavu nelámal, američani jsou poměrně blízko (20-50 let) termojaderný fúzi, to je to nejmenší. problem vidím bud 1. v nějaký nemoci, která se rychle rozšíří po cely zeměkouli a zkosí 90% lidstva, 2. dopadu asteroidu, který vyhladí lidstvo , nebo 3. v magorech , který se dostanou ke zbraním hromadnýho ničení.
08. 05. 2010 | 21:24

vaclavhorejsi napsal(a):

vlk:

Ano, Cina nas asi "prevalcuje", ale co na tom? Zcela prevezme (v odstate uz prevzala) veskery "zapadni" zpusob zivota, podobne jako kdysi "barbari" prevzali anticke principy.

Nebudeme uz dominantni, ale neverim, ze nas vyhubi - nakonec stejne vznikne globalni system, kde sice budou vladnout asi jini nez "bili", ale co na tom?
Vzdyt ani dnes nevladnou svetu Cesi, a da se v tom Cechum docela dobre zit?

Ani ti mohamedani me moc nedesi - nakonec ti radikalove nezvitezi, bude stejne jako dosud (a jeste vic!) prevladat umirneny islam tureckeho a indoneskeho razeni, vsadte se...

..
08. 05. 2010 | 21:25

Rumcajs napsal(a):

Dneska to nebylo úplně blbý profesore.

Takže 80% souhlas s Vlkem,SuPem a Hovenem.

Dodal bych:

Jediná šance jak se vyhnout konfliktu s islam. zeměma je doufat, že se tam uchytí demokracie západního střihu. To ale jak ukazuje Irák,Afganistán..,nebude vůbec jednoduché. Takže spíše věřím na ten konflikt.

Dalším velikým nebezpečím jsme my sami ,naše sociální přecitlivění a růst byrokratických nákladů.

Pokud nebudou sociální programy postaveny na reálném,ufinancovatelném základě, přijde sebedestrukce.
Stačí si představit, že to co se děje v Řecku, zasáhne celou Unii.

Pokud půjde příkladem Brusel proti zbytečným byrokratických nákladům ,
svým každoročním přesunem členů evropského parlamentu z Štrasburku do Bruselu s vynaložením téměř 200 miliónů eur, nebo se silně přeplacenými úředníky sestavených jako trafika z odložených politiků,či snahou dotovat vše a všechny, pak nás čeká to samé.
08. 05. 2010 | 21:31

Lukáš napsal(a):

hoven: "termojaderná fúze bude vyřešena za 20 - 50 let" je výrok, který je k mání už asi 50 let.
Spíš bych jako částečné řešení problému viděl renesanci jaderné energetiky, ale to je podle všeho politicky nezajímavé téma.
Vaše obavy 1 a 2 nesdílím, protože je považuju za krajně nepravděpodobné, s bodem 3 souhlas.
08. 05. 2010 | 21:33

LEVAK napsal(a):

Ad Ondra:promiňte mi,ale jste na omylu.Máme tady diktaturu investorů a tedy bankéřů
08. 05. 2010 | 21:34

hoven napsal(a):

lukáš,
jenže ted to začalo mít trochu ostřejší obraz. američani zkoušejí laser, kterym by šla ta jaderna reakce zažehnout. myslim, že budeme mít řízenou termojadernou fuzi dřív než lek na aids.
08. 05. 2010 | 21:38

voroshilov napsal(a):

To je zajimave ze panu V.H.vadil zdegenorovany sovetsky komunismus ale pokrokovy cinsky komunismus bez socialnich jistot za dve misy rize na den mu samozrejme nevadi,inu"tam jsou take lidi",v SSSR nezili lidi ale upiri
08. 05. 2010 | 21:50

Pepa Řepa napsal(a):

Ach, pane profesore, jak Vy to jen děláte,

že vždy uhodíte hřebíček na hlavičku.
A nikdy se nebouchnete do vlastního prstu.Obdivuhodné.

Pravda, hřevíček je pokaždé ohnutý, to nic, zafoukal vitr. Východní, u Vás doma vždycky fouká od východu.

Co nám vlastně chcete sdělit za moudra?

Jsme přežraní? Ja kdo.

Pryč s postmoderním pesimismem. Nebyly snad svazácky rozzářené oči krásné?

A hlavní perla.
Jak by na tomto světě bylo krásně, kdybychom se zbavili těch zatracených amerických křeťanských evangelikánů!

Chytli bychm se za ruce.
Puťka z Kremlu, Peťka z Hybernské, Vy, Ahmadínežád, Mishál, Cohn-Bendit, Gaddáfí, Avneri,Kim, Chávez,Zawahíri,Garraudy..............do kapsy bychom si dali, blicí listy a vykročili ke světlým zítřkům.

To by byla krása. Svět podle Hořejšího.
08. 05. 2010 | 21:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pesimizmus je dnes u nás intelektuální módou, není podmíněn fakty. Nejde jenom o ´pálení z dobrého bydla´, nýbrž o myšlenkové zlenivění, zmizely racionální důvody ideové soutěže. Dali jsme se na konzum, aniž bychom respektovali, že spotřeba je jedna část produkce. Nevěnujeme dostatečnou péči tomu, co nám má osobní spotřeba přinést, nevyužíváme v dostatečné míře technické možnosti vyspělé civilizace k rozvoji vlastní osobnosti. Nikdy v histórii nebyly obecně tak dostupné informace, na druhé straně je třeba věnovat energii a péči aktívnímu výběru informací kvalitních a ignorovat brak. Ostatně to se týká nejen informací.
08. 05. 2010 | 21:54

voroshilov napsal(a):

S tim Reckem je to jeste lepsi-kdyz bylo Rusko v bankrotu v roce 1998 nikdo neukazal zadne lidske pochopeni,vsichni se jenom sklebili,ted vytahovat appolony z krize bude jako vzdy Nemecko-to by zajimalo jak dlouho budou Nemci ochotni ze sebe delat vecne dojnou kravu?
08. 05. 2010 | 21:55

Ondra napsal(a):

voroshilov: Možná proto že Rusko nebylo a není členem eurozóny.
08. 05. 2010 | 21:59

Aktiv napsal(a):

Neexistuje žádný alternativní systém-EXISTUJE JIŽ EKONOMICKÝ A POLITICKÝ SYSTÉM ,KTERÝ NENÍ NAPLŇOVÁN NAŠÍ A SVĚTOVOU POLITIKOU-ŘÍKEJME MU SYSTÉM ROVNÝCH ŠANCÍ.
Tento systém je založen na spravedlivém nakládání s bohatstvím ZEMĚ a obyvatel,kteří investují svými daněmi na provoz státu -OVŠEM KALOUSEK ,A JEMU PODOBNÍ OD POČ.90 LET MRHAJÍ NAŠÍM BOHATSTVÍM,proto vám nechám k přečtení pár myšlenek s kterými naprosto souhlasím:.>TO JE ALFA A OMEGA ZÁKLADU ZDRAVÉHO HOSPODAŘENÍ> Kdyby se kapitál dělil o své zisky se zaměstnanci či dodavateli, platil daně jako dřív a tak umožňoval fungování veřejných služeb, nemusely by si domácnosti půjčovat od bank střechu nad hlavou a státy by na svém území udržely civilizační úroveň bez zadlužování.<>Protože neoliberální ekonomové a vládní poradci jsou dnes zřejmě již poslední odborníci, kteří toto nechápou, doporučil bych odborům, aby nelitovaly posledních peněz a zaplatily těmto expertům alespoň několikadenní studijní pobyt ve Spojených státech. Viděli by, že když v nějaké ekonomice 40 let nerostou mzdy, zatímco zisky korporací letí vzhůru takřka geometrickou řadou, není pro ony miliardy na kontech jednotlivců opravdu žádné uplatnění. Pokud investujete na domácím trhu do výroby, nic neprodáte, protože koupěschopnost obyvatel pozoruhodně neroste, přestože se ekonomice tak daří - je to vážně záhada. Pokud chcete investovat, postavíte továrnu v Indonésii nebo Mexiku, kde jsou pracující stále ještě o něco konkurenceschopnější než Američané. Anebo nakoupíte státní dluh, který vzniká proto, že vaše spřátelené rodiny investovaly místo ve Spojených státech v Mexiku nebo Indonésii. Anebo můžete nafukovat bubliny, tedy vytvářet dluhy přímo. - A nyní si představte, že by ony stovky miliard, které takto odplouvají z ekonomiky do daňových rájů, místo kont jednotlivců obývaly v rozměněné podobě peněženky statisíců lidí. Navíc v podmínkách, kdy by tito lidé nemuseli všechno škudlit na doktora nebo školné. Náhle by mohli nakupovat, je to neuvěřitelné. U řemeslníků, obchodníků, poskytovatelů služeb ve své ulici, ve své obci. (Samotného by mě zajímalo, jestli i ve Spojených státech se většina samostatně výdělečně činných domnívá jako v Česku, že jejich ekonomické zájmy, kupříkladu daňové, se shodují se zájmy bankéřů a zahraničních investorů. Tipuji, že ne, to jen česká ODS-TOP O9 má tak široké srdce, že by jím alespoň ve volební kampani dokázala bez dalšího pokrýt i otroky s otrokáři. Myslím, že republikáni v USA k takové názorové konvergenci potřebují alespoň náboženství.)

TAK JEŠTĚ CHCEME HLEDAT NĚJAKÝ ALTERNATIVNÍ SYSTÉMY-JE JEN ALTERNATIVNÍ A ZDRAVÝ PŘÍSTUP K TOMU ČÍM DISPONUJEME,JENŽE NĚKTERÝM SE NEDCHE UŽ 20 LET NAPŘÍČ POLITICKÝMI STRANAMI....
08. 05. 2010 | 22:03

voroshilov napsal(a):

Ondra:
Rusko ma vlastni izbu,zleho hlidaciho psa a neco nalozene ve spizirne coz o moudre eurozone se rict neda!
08. 05. 2010 | 22:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
´Sociální dumping´ je nesmyslný termín nemající reálný význam. Je zjevné, že cena pracovní síly v Číně je kompatibilní s tamními hospodářskými poměry a už nyní v důsledku globalizace místy roste. Lpění na dosavadních relacích k ceně evropské pracovní síly pod pláštíkem boje proti ´sociálnímu dumpingu´ je projevem zaostalosti ekonomického myšlení a třídně skupinového egoizmu.
08. 05. 2010 | 22:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Rusko v 1998 nebylo členem žádné ekonomické skupiny podobné eurozóně a navíc mělo obrovský hospodářský potenciál, což se později projevilo.
08. 05. 2010 | 22:07

voroshilov napsal(a):

Aktiv:
Nikomu se nechce,po 11 zari skupina oligarchu roztrhala vsichni konvence o lidskych pravech a zacala budovat svet pro"zlatou miliardu",nedavno samaritan Bill Gates hlasal jak je dulezite omezovat porodnost v afroasiatskich zemich,prej uz se na tom pracuje...
08. 05. 2010 | 22:08

Pepa Řepa napsal(a):

No vida, už se Vám scházejí souputníci do řetězu
https://www.youtube.com/watc...

Levák, Voroshilov,..... kde jste Vilíku, elfiku, hovorko 12....., že by byl dneska koncert Alexandrovců k ukončení WWII?
08. 05. 2010 | 22:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
" je doufat, že se tam uchytí demokracie západního střihu" Toho se nedožijete.
08. 05. 2010 | 22:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
" je dulezite omezovat porodnost v afroasiatskich zemich,prej uz se na tom pracuje... " Je obecně známo, že Čína na tom pracuje už desetiletí.
08. 05. 2010 | 22:12

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matiyas:
Mluvil o tom ze je treba zavadet povinnou sterilizaci zen,to neni ani v Cine!
08. 05. 2010 | 22:15

skeptický napsal(a):

Úroky na dluzích rostou rychleji než lidé peníze vydělávají.

Během staletí vyzkoušený princip lichvy - kšeftování s penězi.Bezpracný zisk bez vytváření jakýchkoliv hodnot.

Ta vytrubovaná solidarita je pouhá past tam stáhnout i ostatní.Řešení ještě větším dluhem.Pak budou padat domina.

Historie téhle země posledních dvaceti let je přivést co se dá na buben a koupit za hubičku.Teď se to bude dělat ve velkém s celými zeměmi.

Banky jsou rakovinou světa.
08. 05. 2010 | 22:15

Dalimír napsal(a):

Dobrý večer všem ! Pane moudrý akademiku je již konečně třeba aby se spojily levicové stany a to nejen u nás ! Soc. demokracie je příliž skostnatělá na to aby zde v tomhle státě provedla sama nějaké změny pro lidi k lepšímu ! Zde je třeba porazit velkokapitál a to nebude snadné ! Pravicové strany o to samozřejmě usilovat nebudou ! Proto vyzívám mladé komunisty a vůbec mladé lidi se sociálním cítěním aby se již touto neúnosnou hospodářskou situací konečně začali zabývat ! Práce není vše co doposud trochu prosperovalo se zavírá ! No kde to jsme ,snad na divokém západě ? Kamiony zbytečně kříží evropou z jedné strany na druhou a převážejí zboží a potraviny které by lidé u nás mohli sami vyrobit nebo vypěstovat ! Kapitalismus = vše špatně ! Chce to změny vážení a tvrdé ! Třeba napařil bych čínanům za ty jejich šmejdy co sem posílají takové clo až by s toho skoprněli ! A vietnamští obchodníci ? Eskortem domů pěstovat rýži Máme zde dost svých obchodníků ! To by byl první krok k záchraně naši české populace ! V hlavě se mi toho honí hodně co by se zde dalo zlepšit ! Ale o tom musí rozhodnout pánové povolaní našim lidem ! Doufám že se tak v brzké budoucnosti stane ! Proto mi všichni volme levicové strany , jen tam je záruka že budou pracovat pro blaho národa ! Dal.@
08. 05. 2010 | 22:19

Pepa Řepa napsal(a):

To Rumcajs
žasnu, jak Vy jste se k tomu přimotal.

Kdy pojedete s delegací džendrtet a s panem Hořejším rovnat pohlaví na al-Azhar nebo zavádět západní demokracii do Karbalá?
08. 05. 2010 | 22:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Nevěřím, že by Bill Gates něco takového řekl. Prosím odkaz.
08. 05. 2010 | 22:26

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:

Alexandrovci budou ve skvělé KV aréně. Tato šilená akce, které se zúčastní ještě Lucie Bílá a ing.Aleš Brichta je plakátována již dnes, přestože show je naplánována na předvečer dne ČSLA, tedy na 5.10.2010. Nechcete přijet?

P.S. Malý bonbónek. Tihle borci kdysi také vystupovali v ČST, snad v Televarieté. Jako kluci jsme z nich měli dobrou srandu:
https://www.youtube.com/watc... (Záznam je z roku 77; v U.K. hořely plameny punkové revolty, v ČSSR Plameny ÚV SSM a v CCCP pidlikaly Samocvěty...)
08. 05. 2010 | 22:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
V září budou A. vystupovat i ve Zlíně.
08. 05. 2010 | 22:42

hermelín napsal(a):

Btw pro lidi, kteří ještě stále věří odehrávajícímu se divadlu, popřemýšlejte o dvou věcech.

"Pokud něco funguje, neměň to."

A jeden princip o kterym si většinou myslíme, že je to záležitost historie:

"Rozděl a panuj."

Přemýšlejte!!

( Zkoukněte tenhle dokument BBC - s velmi kvalitním hudebním podkladem - pokud máte strach, že v každém větším městě je Bin Ládinovo bratr z třetího kolene připravenej odpálit autobus )
Moc nočních můr : Vzestup politiky strachu
(režie Adam Curtis, BBC)
http://video.google.com/vid...
08. 05. 2010 | 22:43

Pepa Řepa napsal(a):

To Patient
neznáte nějaký jed nebo postřik na americké křesťanské evangelikány?

Jak by bylo krásně kdyby nebyli.
Žádné konflikty, žádná atentáty, všude klid a mír.
08. 05. 2010 | 22:46

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana autora.Malý příběh, pokud jste ho už četl, omlouvám se, už jsem ho dvakrát psala na jiných blozích jiných autorů. Prostě si na něj vždycky vzpomenu, když čtu o neomezených možnostech dnešní civilizace. Možnosti mají svou mez.Tak ten příběh,je z mé zahradnické činnosti.

Mám skleník, ve kterém pěstuji převážně papriky. Jednou jsem měla málo času a skleníku jsem se nevěnovala. Přemnožily se mi tam mšice všeho druhu. Nepoužívám chemii,likviduji je omýváním výluhy z určitých bylin a v tom roce na to nebyl čas. Mšic bylo čím dál víc, obalily listy, květy, plody, byly na sklech, rámech skleníku.Už jsem tam ani nechodila, vždycky jen strčila na zem hadici a zalévala, docela jsem se toho prostředí štítila, byla jsem rozhodnutá, že to nakonec vytrhám a zlikviduji jednorázově. Ale odkládala jsem to. Uprostřed srpna jsem po ránu zase nahlédla do skleníku a bylo to neuvěřitelné, všechny mšice naráz uhynuly a popadly na zem.Ještě pár hodin před tím spokojeně žily. Nikde ani jediná živá mšice. Prostě se tak nekontrolovatelně množily, až překročily určitou mez, jakousi hranici jejich možností v uzavřeném prostoru skleníku.

Mně se nabízí srovnání s naší civilizací, uzavřené na povrchu Zeměkoule.I tady jsou meze, jsou tu hranice, které, budou li překročeny ,způsobí něco jako zpětnný impuls, impuls k zániku. Omlouvám se těm,co jste to už v minulosti četli.Tužka, a nemám Váš optimismus.
08. 05. 2010 | 22:52

PatientO.T. napsal(a):

2 ZM:
A už máte ve Zlíně billboardy?

2 Pepa Řepa:
Ale jistě. Ovšem pozor, je to nebezpečné:
https://www.youtube.com/watc...
;-)
08. 05. 2010 | 22:52

Dalimír napsal(a):

Pane Pepo ŘEPO nepřeháníte to trochu s tou vaši vtipností ? Mezinárodní situace není zralá na vtipkování ! D.@
08. 05. 2010 | 22:53

kormoran napsal(a):

S clovecenstvem by to bylo OK ,do te doby , nez za jednotlivce zacne premyslet a jednat nekdo jiny)))
08. 05. 2010 | 22:59

kormoran napsal(a):

08. 05. 2010 | 23:01

vlaďa napsal(a):

Pepa Řepa:
Díky moc za odkaz na perfekt country;škoda,že umím jen rusky.Lekl jsem se toho druhého pižlíka,že je to sám Velký R.John z VV,skáče odevšad jak čertík z krabičky...ale není...ten hraje jen na hubu a jen v čezku.Však holky pohledné se do tý muziky moc pěkně položily.Kouknu na to jistě ještě zítra :)
A profesor je také ok.
08. 05. 2010 | 23:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Právě z billboardů to vím, 25.9.
Kááááálinka, kalinka.... :)
08. 05. 2010 | 23:06

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

PAX IN TERRIS

Jsem už dost starý
a tak si myslím
že by mi ho už mohli konečně
ukázat

Člověka
který
chce
válku

Jsem už dost starý
a v televizích pořád vídám
jen ty
co chtějí
mír....

Veselé krizování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
08. 05. 2010 | 23:07

Pepa Řepa napsal(a):

Ale no tak, pane Dalimíre, hlavu vzhůru, žádný postmoderní pesimismus a nihhilismus není na místě říká pan Hořejší.

Když se sejdou tři elementy, zaprvé američan, zadruhé křesťan a za třetí evangelikán
je třeba DDT, to dá rozum.

Kdo dělá po světě atentáty, kdo se množí jako australský králík?
Přece evangelikán.
Já si jen snažím nasadit brejle mámení od firmy Hořejší.

Až se jim zbavíme odpadne terorismus, islamizace Evropy, multi etnické konflikty, nebude snaha o obnovení táboru socialismu, hospodářská krize nebude, cigáni vystudují VŠ a přestanou házet odpadky z oken, Kim a Ahmadínežád odzbojí a Mojmír z Bnghází nám dá ropu zadarmo.
Chce to jen zbavit se evangelikánů.
Možná včech američanů.
Možná i všech křesťanů. Bude jistota.
08. 05. 2010 | 23:14

kormoran napsal(a):

Soudruzi Kalinka na Stradivarkach))))https://www.youtube.com/watc...
... a poradne Stradivarky))))https://www.youtube.com/watc...
08. 05. 2010 | 23:18

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
Odkaz byl pred dvema mesici a navic v rustine,verte,ja Vam nelzu!
A jeste je dost naivni verit ze nejbohatsi clovek sveta nepatri do zadne vlivne skupiny co nerozhoduje o vasem a mem osudu!
08. 05. 2010 | 23:20

PatientO.T. napsal(a):

2 Zbyněk Matyáš:

Tak to už se člověk nemůže divit ani následujícímu videu:
https://www.youtube.com/watc...
Ach jo...
08. 05. 2010 | 23:23

PatientO.T. napsal(a):

08. 05. 2010 | 23:29

Pepa Řepa napsal(a):

Voroshilove, že jsem tak smělý, igrajete na garmošku?

To bylo vždycky moje. Řeka, břízy ta tesknota v duši, láhev vodky prázdná a do toho garmoška.
Mně vždycky vyhrkly slzy.
08. 05. 2010 | 23:30

voroshilov napsal(a):

PatientO.T:
Kalinka neni ruska narodni pisen,to je vasi bludna predstava jako medvedi s balalajkami,ne pripisujte nam sve ubohe videni sveta!
08. 05. 2010 | 23:31

milena napsal(a):

Na Zemi už zaniklo několikero civilizací, i ta naše značně degeneruje. Copak je to za "pokrok", že kdeco vyměníme za mamon? Že vše je pro nás jen "zdroj"-lidský, přírodní a my drancujeme, prostě proto, že to dokážeme? Nojo, prodat se dá fakt všechno: zdraví, čest, domov a život, vzduch, budoucnost ... ale zpět se to koupit nedá. Připravujeme se o hodnoty, jež mohly a měly zůstat trvalými i pro naše potomky. Jsme čím dál závislejší na berličkách, stačí utnout elektřinu, dálnice, čističky - a jací jsme byli.
08. 05. 2010 | 23:33

voroshilov napsal(a):

Pepa Repa:!
Ne garmoska,kytara je nasim spolecnikem!
Zkusil jste vubec neco precist o Rusku noveho stoleti?
Omladina chce rap a hiphop!
08. 05. 2010 | 23:34

PatientO.T. napsal(a):

2 voroshilov:

A kde píšu, východní barbare, o tom, že je to národní píseň?
08. 05. 2010 | 23:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
"je dost naivni verit ze nejbohatsi clovek sveta nepatri do zadne vlivne skupiny co nerozhoduje o vasem a mem osudu" O nic méně naivní než věřit jeho údajnému výroku o povinné sterilizaci žen.
08. 05. 2010 | 23:35

Pepa Řepa napsal(a):

Hiphop?
A jak to píšete?
Gip-Gop nebo Chip-Chop?
08. 05. 2010 | 23:37

voroshilov napsal(a):

PatientO.K:
Tak proc to sem cpes,zapadni civilizatore?
08. 05. 2010 | 23:38

voroshilov napsal(a):

Pepa Repa:
хипхоп
08. 05. 2010 | 23:41

Jan Vaculík napsal(a):

Úvaha Hořejšího je dobrá, potlesk!
Úvaha Vlkova je dobrá, potlesk!
Jenže ke všemu, co jim tady tak zdánlivě neotřesitelně vyplývá, patří nějaké "ale".
Něco se tu přehlíží. Třeba to, co Voskovec tak zdařile doplnil do báje o Sysifovi: to, že cestou dolů, zpět ke svému skutálivšímu se kamenu, Sysifos potkal vílu a pomiloval se s ní na mechu.

Jako obvykle, pravdě nejblíže zdá se mi názor wbgardenův.

A ještě něco:
Nějak bylo - nějak bude.
Ještě nikdy se lid v této kotlině neměl tak dlouho täk dobře, jak je tomu teď.
Po sedmi letech tučných následuje sedm let hubených.
Proč zrovna sedm? Protože to je doba akorát dost dlouhá, abychom přišli na to, jak pokračovat dál.
08. 05. 2010 | 23:41

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kleisthenova reforma fýl byla tím, co je schopno zachránit a aktualizovat západní demokracii i dnes. Otázkou nepříliš vzdálené budoucnosti bude, zda ji bude provádět shora nový Klisthenes či zdola "uvědomělé stádo". Znovu provést odbřemenění a proměnit parciální zájmy v zájem obce - to bude velký úkol pro budoucí generace, nechceme-li dopadnout jako dinosauři.

Možná svěží vítr zavane právě z té médii vulgarizované Číny. Kdo ví.
Každopádně to bude vyžadovat, aby se už nyní začal vytvářet konsensus v otázkách jako je : 1)omezené zdroje neobnovitelných surovin a co s tím, 2)eliminace sociálního, náboženského a etnického radikalismu, 3)vztah člověka k přírodě jako celku, 4)etablování vládnoucích elit jinak, než je tomu dnes
5) stanovení nových kontrolních mechanismů těchto elit, 6)jednotící vize založená na universalistické etice.

Radikální humanismus by měl být základnou "nové evoluce člověka". Neboť sami nevíme (a je to dobře) kam chceme dospět, ale každopádně bychom měli vykročit na cestu skutečné a opravdové lásky k přírodě jako celku a to v kontextu všeho dobrého, co nám přinesla historie civilizace. Kultivovat, kultivovat, kultivovat. Sebe, ostatní a vzájemné interakce. Mezi lidmi a mezi člověkem a přírodou.

Jiná cesta není. Nebo je, ale dopadneme jako ti dinosauři. Sežereme se mezi sebou navzájem, až tady zbyde jen pár tisíc Tyranosaurů, kteří budou tou poslední větví genealogického stromu zvaného "člověk".

Velká slova, vím. Ale času zbývá poměrně dost. Slunce vyhasne až za stamiliony let. My tu už nebudeme, ale geny v našich potomcích budou žít stále.

Takto se stáváme nesmrtelnými. Malou Masarykovskou prací a uskutečňováním konsnsuálních vizí. Má vize je aktualizovaná Kleisthenova reforma fýl.

Ale pozor ! :

"Slova jsou jako prst ukazující na měsíc, sledujeme-li ho, neuvidíme měsíc".

Či tak nějak.
08. 05. 2010 | 23:47

PatientO.T. napsal(a):

2 voroshilov:

Odpovídal jsem ZM, rudej maršále...
08. 05. 2010 | 23:47

Φ napsal(a):

Pepa Řepa:

Volně interpretováno (08.05.2010 21:53:38): „Ahmadínežád, Mishál, Avneri, Chávez, Zawahíri a Hořejší, něžně se držíce za ruce se procházejí v zahradě Pražského hradu, Hořejší básní o „papírových tygrech radikálního islámismu“ a všem jim z kapes čouhá čerstvé vydání Blicích Listů... Existuje lepší představa ilustrující tento hmyz výstižněji?“

Pepo, kreslíte slovy lépe než Leonardo da Vinci štětcem! :)))
08. 05. 2010 | 23:48

LEVAK napsal(a):

Patient.O.T.: pane doktore už Vás zase opouští rozum inteligence?Doporučuji si počíst o toleranci v Masarykovi!
08. 05. 2010 | 23:51

Pepa Řepa napsal(a):

Milena napsala.
Jsme čím dál závislejší na berličkách, stačí utnout elektřinu, dálnice, čističky - a jací jsme byli.
------------
Jste moudrá žena, Mileno
Bez berličky nevstanu a když vypadne elektřina, zblázní se mi čistčka a musí přijet hovnocuc
Já se na něj těším, chlapík má na tendru nápis
VAŠE HOVNO NAŠE RADOST.

Už to tady lepím potřetí, ale mně se nápis líbí a rád dělám lidem radost.
08. 05. 2010 | 23:52

kormoran napsal(a):

Dobra tedy ruska narodni pisen:https://www.youtube.com/watch?v=H9SWdSC3fh8&feature=related
08. 05. 2010 | 23:56

kormoran napsal(a):

08. 05. 2010 | 23:57

PatientO.T. napsal(a):

2 LEVAK:
Výborně. Nadutec z rozpadlého impéria voroshilov se do mne narve ("ne pripisujte nam sve ubohe videni sveta!") a vy mi předložíte Masaryka...
08. 05. 2010 | 23:57

Pepa Řepa napsal(a):

Φ napsal(a):
hezky jste to vylepšíl
Inu, když se ruka k ruce vine.....
Internet je kolektivní tvorba.

Nemusím čekat na Štědrý den.
Ne ne já UŽ JE VIDÍM
08. 05. 2010 | 23:58

voroshilov napsal(a):

kormoran:
A je mozne aspon nazev,ja to nabirat nebudu...
08. 05. 2010 | 23:58

voroshilov napsal(a):

kormoran:
Delate ze mne prdel?
Ja Mrazika nemusim-blondaty teplous a holka bez koz mne neberou!
09. 05. 2010 | 00:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Božský Kája u Němců vždy zabodoval. I Alexandrovci, co vlastně máte proti nim?
09. 05. 2010 | 00:02

Pepa Řepa napsal(a):

Φ
jo a obraz by mohl ít název:
ZAHRADA NEOMARXISTICKÝCH ROZKOŠÍ
09. 05. 2010 | 00:03

n.o.s napsal(a):

Platon speciálně Republika a Leo Strauss začal bych dílem Člověk a Obec to je fundamentální základ k pochopení dnešní postmoderní společnosti.
09. 05. 2010 | 00:09

kormoran napsal(a):

Milena a ja to rikam furt , prezije jen ten , ktery bude vlastnit par umeleckych del na platne, par drahych kovu, pazourek, trosinku od vsech men sveta , zahradku + policko+ domaci zvirectvo+ par vedomosti a co je nejdulezitejsi, vysoce vykonnou zbran !))))
09. 05. 2010 | 00:10

Pepa Řepa napsal(a):

Voroshilov
teď jste si zavařil.
Vaše ochránkyně-Jelena Vasiljevna-nenechá na Mrazíka dopustit.
09. 05. 2010 | 00:10

PatientO.T. napsal(a):

2 Zbyněk Matyáš:

Umělecký soubor Rudé armády. Bohužel, pro mne jeden ze symbolů armády, která okupovala a devastovala moji zem...
09. 05. 2010 | 00:11

BK napsal(a):

Tencokida Hnuj

Jste lhář!
To, co kydáte, není hnůj...
09. 05. 2010 | 00:15

Pepa Řepa napsal(a):

A jéje-hořejšího stín n.o.s.
To je jasný.
Vyhubit všechny křesťany.
Ještě že je po půlnoci do hodiny vlka (ne toho našeho) nevydržím-
Mějte se.
09. 05. 2010 | 00:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Tuto zem devastovalo mnoho armád, mnohé přímo zdejší. Ostatně Rudá armáda devastovala i své rodné Rusko. A ta Kalinka je docela pěkná....
09. 05. 2010 | 00:17

kormoran napsal(a):

Zbynku , neberte "nekdy" zivot tak vazne)))))
09. 05. 2010 | 00:21

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

06.04.2010 07:57:24
"Já Vám řeknu, ten Herzl nebo kdo je autorem sionismu, byl ale hlava.Jak on dokázel padělat svitky od Mrtvého moře."

:)
09. 05. 2010 | 00:24

kormoran napsal(a):

Vorosilov a jak velke stado koz musivlastnit ruska zena?
09. 05. 2010 | 00:25

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
To je pro Vas,pokud staci rozumu a citu dodivat se do konce,vsem veteranum se zasvecuje:
https://www.youtube.com/watc...
09. 05. 2010 | 00:27

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

ne křestané jsou důležití, dokonce ani muslimové nejsou tak jednoduše manipulovatelní jako křesťané, a to už je co říct. :)
09. 05. 2010 | 00:28

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matias:
To nevadi,priste neco najdeme lepsiho nez kalinka!
09. 05. 2010 | 00:30

PatientO.T. napsal(a):

2 ZM:

Já si nemůžu pomoci.
A ty jejich písně, to je pro mne hrůza.
Jedinkrát jsem měl radost, že je vidím zpívat. Bylo to v Berlíně, v r.1990, ve Zdi Rogera Waterse. Po skončení jejich vystoupení jsem si pomyslel: "Děkuji. A teď už táhněte..."
09. 05. 2010 | 00:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Spasibo.
Raději bych však toho Gatese.
09. 05. 2010 | 00:37

kormoran napsal(a):

Vorosilov a co tedy maji rusove za narodni pisen?
Treba Cesi maji sem tam "Ach synku synku"
09. 05. 2010 | 00:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Nojo, ten patos. Na druhé straně měl jste někdy štěstí zúčastnit se nějakého výletu mit deutschen Kameraden, když si sednou u stolu, chytnou se pod paží a kývajíce se do rytmu zpívají? Lahůdka. :)
09. 05. 2010 | 00:43

Pepa Řepa napsal(a):

To vlaďa
neumíte anglicky? Nevadí, já taky ne.
Starej, profláklej hit
Wil the circle nbe unbroken

Zpěvácí lkají, že jejich matku -stranu odváží havrani.Je ale důležitě nepřerušit řetěz....pokračovat.

Jak říkal Tonda (nebo Kléma?)
Vstanou noví bojovníci.....
Dobrou noc.
09. 05. 2010 | 00:46

voroshilov napsal(a):

Kormoran,Zbynek Matias a Pacient:
Tak zitra nezapomente plivnout na hrob nejakeho vojina a proklit Rusy za to ze vas vymanili z naruce laskaveho a moudreho fuhrera,ja plivu na vas,zrudy!
09. 05. 2010 | 00:48

Φ napsal(a):

Pepa Řepa:

Přesně tak!

„ZAHRADA NEOMARXISTICKÝCH ROZKOŠÍ S PAPÍROVÝMI TYGRY ISLÁMU“
09. 05. 2010 | 00:50

Pepa Řepa napsal(a):

To Matyáš
Kakalinka?
Byl by to hezkej klip.
Latrina- pomalu se to rozjíždí
Ka-ka-lin-ka a nakonec radostný výkřik, úleva-povedlo se.

Kakalína majá.
09. 05. 2010 | 00:57

voroshilov napsal(a):

Kormoran:
Jses debil par excelence,my nemame jedinou pisen-mame desitky oblibenych narodnich i z filmu a estrady!
09. 05. 2010 | 00:59

kormoran napsal(a):

Vorosilov , tak ted jste mi nahral, vsichni dobre vime , jak byla Evropa rozdelena jeste pred koncem 2 svetove valky.
V zadnem pripade neplivu na jakekoli "osvoboditele", zrejme doslo k omylu a nebylo takzvane jednorazove vyrovnani za "osvobozeni" a vlastne od ceho?
On nekdo muze namitnout , nebyt tech , nebo onech asi bys tady nepsal .
Mozna ze ne , protoze by psal urcite nekdo jiny!
Navic jsou mi blizsi nemecka pravidla tvrdosti, preciznosti a hlavne pruhledneho systemu , nez ta , z vychodniho bordelu a korupce....
09. 05. 2010 | 01:01

voroshilov napsal(a):

Pepa Repa:
To byla ukazka ceskeho humoru?
Neni divu ze jste narodem luseru a otlukanku,posledni vasi slava skoncila s Janenem Husem!
09. 05. 2010 | 01:02

voroshilov napsal(a):

Kormoran:
Jses tak odporny ze plives do ksichtu i generalu Svobode a veteranum Dukelske operace,dokazu predstavit co delal tvuj dedecek za protektoratu!
Mimochodem v koalicii Spojencu byli anglicane,americane a francouze,velky vdek vsem kdo bojoval za tvoji nenarozenou prdel!
09. 05. 2010 | 01:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Copak, víc stachanů?
Až vystřízlivíte, doporučuji se vrátit a pozorněji číst, nezrůdo, možná objevíte, že jsem se vás zastával.
A za toho Führera jste si to vybrali už v 1968.
09. 05. 2010 | 01:07

Pepa Řepa napsal(a):

Voroshilove
moc si to berete.
Ale co čekáte? Jaká osvobození?
Jaký vděk?
Vači předci vyhnali fašouny, aby na dalších- málem 50 let- vehnali tuto zem do rudého, komunistického srabu.
to nemá s rusofobii nic společného, klidně se s Vámi budu zítra bavit v hospodě, ale vděk nečekejte.
Za co proboha.
Chce to trochu sebereflexe.
09. 05. 2010 | 01:07

PatientO.T. napsal(a):

2 voroshilov:

Půlka mojí rodiny byla osvobozena, ach promiňte, US Army. Druhá polovina byla hned po "osvobození" Sovětským svazem vytržena z ČSR a připojena k Ukrajině (Podkarpatská Rus).
09. 05. 2010 | 01:09

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
Vy,jste se mne nezastaval,Vy jste delal srandu z Kalinky,ktera i kdyz je zanedbatelna prece soucasti nasi kultury,a prave proto jste se nam posmival-tupi barbari nemaji jinou pisen nez folklorni kitch.
09. 05. 2010 | 01:12

voroshilov napsal(a):

Pepa Repa:
Ja necekal zadny vdek ale trochu ucty k padlym!
09. 05. 2010 | 01:13

voroshilov napsal(a):

Pacient:
Jste takovy hnusak ze s Vama se ani nemuzu bavit!
09. 05. 2010 | 01:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Pro přesnost je třeba uvést, že Podkarpatská Rus nebyla součástí předválečné ČSR, nýbrž územím svěřeným Společností národů pod správu ČSR. Ani v histórii nikdy nepatřila k českému státu v jakékoliv formě.
09. 05. 2010 | 01:15

Pepa Řepa napsal(a):

Víte co, Voroshilove
Máte Tolstého, Čechova, Gogola, Turgeněva a hlavně Dosrtojevskýho.
kam se na něj ti módní Coelho-brownové a já neví kdo ještě serou.

Tak navazujte na ně a ne na bolševiky.
V tom je Váš problém.
09. 05. 2010 | 01:15

PatientO.T. napsal(a):

2 Zbyněk Matyáš:

Také ovšem Podkarpatská Rus nikdy nebyla součástí Ukrajiny.
09. 05. 2010 | 01:17

PatientO.T. napsal(a):

2 voroshilov:
No tak se se mnou nebavte, když nepřekousnete pravdu, kterou jsem napsal. Já o vás nestojím.
09. 05. 2010 | 01:19

voroshilov napsal(a):

PatientO.T.:
A Sudety byli soucasti Ceska?
09. 05. 2010 | 01:21

PatientO.T. napsal(a):

2 voroshilov:
Má úcta k padlým vojákům nemá nic společného s mým opovržením k vám, "nechutně bohatýmu" (jak jste nás několikrát upozornil) rusákovi z Prahy.
09. 05. 2010 | 01:22

voroshilov napsal(a):

PatientO.T.:
Kde jste psal pravdu a ne spinavou rusofobii?
09. 05. 2010 | 01:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilove, nelžete, z Kalinky jsem si srandu nedělal.
Tak nevím, jestli jsou všichni Rusi tak cimprlich, pro zajímavost sem pastnu jeden výtvor Jeleny v podobném duchu:
"Elena napsal(a):
vyznaťsa vo vašých dejinach česy, šak to človek musy byť vunderkindom,
v prvej svetovej , to je jasnačka , tam ste bojovali za Císara pána a jeho Rodinu, to viem od švejka, a bojovali ste proti Rusom, klassika,
ale v bitke pri Slavkove, za koho ste bojovali v bytke pri Slavkove, vtedy rakusko- uhorsko bolo spojencom ruska , proti francuzom, tak že to tak vyzera že v bitke pri slavkove ste boli s rusmi spojenci , to bolo tušim v roku 1805, ale neskoršie v roku 1812 zase ste boli rekrutmi pri ťaženii napoleona na rusko a klassika zase ste sa tam natrepali pre zmenu s napoleonom, ach bože,
ešte s tými rusmy si vybavujte účty, vždy ste sa do ruska natrepali či za Císara pána, alebo za toho adika šlohnutého, potom sa čudujete,
ked sa to tak v globale zoberie, tak v zákopach po obydvoch stran krmili vši Slovane, jedni za Rusských vodcov, dalšie za Rakusko -úhorských ale na frontoch boli vetčinou sami slovane, ešte si niečo vyčitajte medzi sebou
05.05.2010 22:01:28
Elena napsal(a):
no, a keď že ste boli vkuse na nejakých frontoch, kto robil decka vašým ženam?
a potom že si hovoriťe že ste Kelty, šak to je čista právda
05.05.2010 22:23:30
Zbyněk Matyáš napsal(a):
Jelena:
Keď beriete české dejiny šmahom tak po-russki, nečude, že nechápete a potrebujete stručnú lekciu. Za cisára pána Česi bojovali s nevôlou, tak prebehali front k slovanským bratom Rusom. Lenže tí sa navzájom znepriatelili červení proti bielym, a čo s tým mali Česi robiť? Potom, čo zachránili mátušku Rus u Zborova a Bachmače sa zobrali a davaj domov. Lenže ani červení ani bieli nechceli tak dobrých českých vojákov pustiť, tak si československé légie vybojovali magistrálu a šup cez Vladivostok okľukou na západný front bojovať proti Nemcom, keďže Rusom už sa nechcelo.
S Napoleonom ste to, Jelenka, poplietli, Česi s ním v Rusku neboli, ach bóže.
Takže až Vas napadne zase volačo trepať o Čechoch, odporúčam naštudovať aspoň základné fakty, abyste tuná neboli za Škrholu.
05.05.2010 22:27:00 "
http://blog.aktualne.centru...
09. 05. 2010 | 01:24

PatientO.T. napsal(a):

Proč sem pletete Sudety, barbare?
09. 05. 2010 | 01:24

PatientO.T. napsal(a):

2 voroshilov:

Jinak.
Kde jsem psal nepravdu?
09. 05. 2010 | 01:26

voroshilov napsal(a):

Ja nechtel psat ze jsem nechutne bohaty(coz opravdu jsem)k tomu mne nutila Elena
09. 05. 2010 | 01:26

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matias:
A co ja mam s tim spolecneho?
09. 05. 2010 | 01:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
To ne, P. Rus byla od středověku součástí Uher. Jenže ty zanikly s rozpadem Rakouska-Uherska.
09. 05. 2010 | 01:29

PatientO.T. napsal(a):

voroshilov: "Ja nechtel psat ze jsem nechutne bohaty(coz opravdu jsem)"

rusák, východní barbar, co dodat...
09. 05. 2010 | 01:31

voroshilov napsal(a):

Elena mne podvihla,zcela zamerne,vykazovat nejnizci pudy a obracet svuj hnev proti cechum a slovakum,jinak proc by ja nekomu vykladal o svem milostnem pomeru se svoji sekretarkou?
Stal jsem se obeti provokaci,je mi to lito!
09. 05. 2010 | 01:32

PatientO.T. napsal(a):

2 Zbyněk Matyáš:
Ano. Proto také nebyl jediný důvod, aby Beneš odevzdal Podkarpatskou Rus Stalinovi.
09. 05. 2010 | 01:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Reálně žádné ´Sudety´ nikdy neexistovaly, to jenom němečtí středověcí kolonisté použili starodávný keltský název pro označení území, které v Českém království obývali.
09. 05. 2010 | 01:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
"A co ja mam s tim spolecneho?" Přezíravost vůči Čechům.
09. 05. 2010 | 01:37

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
To je nesmysl,sami mne privadite k silenstvi svoji rusofobii!
09. 05. 2010 | 01:40

Pepa Řepa napsal(a):

Sudety, milý Voroshilove, byly vždy součástí zemí Koruny české- Tuším, že byly hranice proměnlivé, pokud jde o Chebsko a Těšínsko.
Ale nejsem historik, nevím.
To, že tam žili Němci-z částio mí předci- je druhá věc, s tématem nesouvisející.

Z Vás je cítit jedna věc. Obhajoba bolševismu, nejste schopen se od této éry distancovat, je z Vás až moc cítit, že kdybyste mohli, zase byste uvrhli tuto zem do ruské sféry vlivu a Vy -osobmě-byste to uvítal.
09. 05. 2010 | 01:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Byl důvod, a veliký - vítězství SSSR.
http://cs.wikipedia.org/wik...
09. 05. 2010 | 01:41

PatientO.T. napsal(a):

Ale no tak, Zbyňku. Vždyť píši, že jsem napůl Rusín.
09. 05. 2010 | 01:46

voroshilov napsal(a):

Vzdyt se podivejte:
Pacient za kazdym prispevkem dodava nadavku vychodni barbar,mam z toho tancit radosti?
S Targusem jsme pred par dni rozebirali problematiku silnic a dopravy v Rusku,ja se choval slusne a vecne,a Targus?
Proste mi vulgarne vynadal-co potom proboha mam takovym psat?
09. 05. 2010 | 01:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
"Neni divu ze jste narodem luseru a otlukanku,posledni vasi slava skoncila s Janenem Husem!
09.05.2010 01:02:30 "
"To je nesmysl,sami mne privadite k silenstvi svoji rusofobii!
09.05.2010 01:40:13"
09. 05. 2010 | 01:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Tak tedy znáte dějinné události a musíte vědět, že Beneš neměl ohledně P.R. žádnou možnost volby.
09. 05. 2010 | 01:50

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
A to ze pacient mne urazi je v poradku?
09. 05. 2010 | 01:51

PatientO.T. napsal(a):

2 voroshilov:
Oslovil jste mne těmito slovy: "ne pripisujte nam sve ubohe videni sveta!"

Jste pro mne východní barbar, možná nechutně bohatý rusák, státní příslušník zkrachovalého impéria. Tečka.
09. 05. 2010 | 01:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Já Vám nenadával ani si nedělěl srandu z Kalinky, a i kdyby, kvůli písničce nacionalistické vášně?
09. 05. 2010 | 01:53

PatientO.T. napsal(a):

2 Zbyněk Matyáš:

V tom s vámi nemohu souhlasit.

Dobrou noc.
09. 05. 2010 | 01:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
"A to ze pacient mne urazi je v poradku?" A co to má dělat se mou?
09. 05. 2010 | 01:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Budu se těšit na Vaše vysvětlení, jak to Beneš měl provést proti vůli Stalina. Opravdu jsem velice zvědav.
Dobrou...

reCAPTCHA:
possibility slightly
09. 05. 2010 | 01:58

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
Z Kalinky nebo Katusy delejte srandu jak se Vam zlibi,ne napodobujte Pacienta a Pepu Repu ktere kvuli pisne delaji srandu z celeho naroda!
09. 05. 2010 | 01:59

voroshilov napsal(a):

Mne to prece nijak neunavuje rict:
Ne chovajte se k nam jako k podradne rase,mame svuj jazyk,svuj stat,svoji kulturu,svoji historii-nedovolim zadnym pepam a pacientum delat z nas untermeshe!
09. 05. 2010 | 02:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Neplácejte nesmysly, nic takového jsem nedělal.
Spokojnoj noči.
nreCAPTCHA:
not goodbyes
:))
09. 05. 2010 | 02:03

kormoran napsal(a):

Jo Vorosilov jeste malickost muzes mi vysvetlit proc ve 2 svet, valce zemrelo 20 mil. prislusniku tzv. Ussr? A do toho!!!
09. 05. 2010 | 02:05

PatientO.T. napsal(a):

2 ZM:
Měl být proti! Samozřejmě, že by to nevyhrál. Ale měl nesouhlasit. Jen proto, aby svou nečinností nelegimitizoval "volby", které Stalin na PR uspořádal. Stejně tak považuji za neodpustitelné Benešovo mlčení k násilné deportaci čs.občanů z "osvobozené" ČSR do SSSR.

P.S.: Vy si myslíte, že silnější má právo na cokoli, na co si ukáže? Měl tedy Hitler právo na naše pohraničí?

Teď už jdu opravdu spát. Pokr.zítra...
09. 05. 2010 | 02:06

PatientO.T. napsal(a):

2 voroshilov:

To by ses trošku přeceňoval, barbare, kdyby sis myslel, že můj vztah k tobě, rusákovi, je stejný jako můj vztah k Rusům.
09. 05. 2010 | 02:09

kormoran napsal(a):

Patient 02.06 a vo tom to je , abych se nebal nekomu podivat zprima do oci , souhlasim! Dobrou noc! Vsem.
09. 05. 2010 | 02:12

voroshilov napsal(a):

Kormoran:
Stali jsme na pokraji uplneho vyhlazeni,museli dat nejvyssi obet aby nas narod existoval-ti 20 milionu byla dan za pristi generace,tak to proste obcas chodi...
09. 05. 2010 | 02:13

voroshilov napsal(a):

PatientO.T.:
Mhmm,rikat kazdemu Rusu ze je vychodni barbar to je prave orechovo-kokossove!
Vsem dobrou noc!
09. 05. 2010 | 02:16

kormoran napsal(a):

.. vorosilov 02.13 , pekne lejno! Sodruzi si se svym delostrelectvem vymlatili peknych par v souctu divizi.Typicky sovetska organizace a byrokracie)))
Lidi je jako sracek ! Pravil Stalin.
Nejhorsi a k zbliti je ta skutecnost , ze jak v minulosti , tak v soucasnosti se nejvetsi SVINE opiraji o tzv. "obycejny lid"))))
09. 05. 2010 | 02:29

grőssling napsal(a):

Hořejší napsal,

"Existuje vůbec nějaký nebezpečný konkurenční alternativní společenský systém, který by mohl být příčinou zhoubného „střetu civilizací“?

Jen malá ilustrace a jdu dělat něco užitečnějšího.

Jakýsi redaktor nám v souvislosti s otevřením Expa 2010 sdělil, že Číňané přestěhovali a nově vybudovali
část Šanghaje pro deset milionů obyvatel za deset let.

Náš režim žvanírny není schopen 15 let vyřešit problém s 3mi kilometry dálnice vedoucími přes pozemky farmářky orající v drdolu.

Zejména Pravdoláskovo ale i superkorupční Modropartovo je nutně odsouzeno k nebytí.
09. 05. 2010 | 04:41

dadorybá napsal(a):

Kontext toho článku je mi znám i jinak:po r.1990 bylo mnoho lidí,kteří když slyšeli mluvit V.Havla kroutili hlavami říkali:Co to je ? Je to vůbec možné? To je nějakej nepovedenej žert bez CV?
Ale ti samí lidé s naprostou samozřejmostí brali předtím desítky let režim-společnost, v němž Čubírková uřezala manželovi hlavu.Dodnes nechápou ,že obojí bylo zcela ekvivalentní.
09. 05. 2010 | 05:49

jan napsal(a):

Tak trochu od vseho neco a jako celek hodne slabe, vy proste psat neumite pane Horejsi, obavam se, ze vam chybi vseobecne vzdelani, televizni moudrosti jsou trochu kratkodeche.
09. 05. 2010 | 06:18

otokar napsal(a):

Vorošile,
už jsem Ti napsal jednou, že nejsi na dobytém území,ale zřejmě Ti to nestačilo.Zůstaň u kalinky, pertsovky a Velké vlastenecké a necpi se mezi české diskutéry,na to nemáš.Pak Tě to vytočí a jseš trapnej, jak Tvoji krajané ve Varech,co chodili po kolonádě v papučích.(Tufliki,ať víš, co to je).
Peníze Ti nepomůžou,smysl pro český humor nekoupíš!
09. 05. 2010 | 06:39

Béda napsal(a):

p. Profesore,

pokusil bych se zde nastínit malinko odlišný pohled na hodnocení perspektivy lidstva.

Celý proces vývoje lidstva v posledním století mi silně připomíná bujení a metastázování rakovinných buněk. Veškerý pokrok, vynálezy, zavádění vědy a techniky vedou v podstatě k urychlení rakovinného bujení, kde buňky se navzájem požírají (dvě světové a nespočet lokálních válek), kde některé z nich se shlukují, aby ve svém omezeném krátkodobém prospěchu ještě efektivněji likvidovali svého hostitele - Zemi a svou vlastní budoucnost.

Hlavní problémy bych shrnul do několika bodů:
1) populační oblast - t.j. na jedné straně a) obecné přemnožování lidstva (především v rozvojové části světa) a na straně druhé b) stárnutí populace v nejvyspělejší části světa. Toto vede v podstatě k NEŘEŠITELNÉMU PROBLÉMU (přes spomínané války, četné epidemie, bídu...) populace lidstva narostla v průběhu jednoho století z cca 2 miliard na začátku na cca 8,5 miliardy na jeho konci, zatímco ve vyspělých státech narůstá podíl ekonomicky neproduktivních obyvatel. Tento trend je dlouhodobě neudržitelný.
2) bezbřehé vytěžování surovin, zamořování prostředí, likvidace přirozené fauny a flory na planetě - v souvislosti s bodem 1a vede ve svém důsledku k civilizační sebevraždě.
3) obecné narůstání dluhu - hypertrofování moci bank a finančních institucí a jejich majitelů - diskrétních elit. V podstatě dluží všichni bez ohledu na to jestli si půjčku od banky vůbec někdy sami vzali, včetně novorozenců - a zadlužení se obecně (až na pár výjimek) stále prohlubuje, podstata dluhů se již ani nesplácí - to je cena za momentální blahobyt.
4) přelévání kapitálu a výrob do zemí, kde nejsou vybudovány sociální systémy a kde konkurenční pracovní síla pracuje v podmínkách někde na hranici mezi otrokářstvím a feudalismem. To vede k narůstajícímu vnitřnímu pnutí ve vyspělejší části světa, vzrůstá nezaměstnanost, narůstá tendence k narušování sociálního smíru, doprovázená poklesem koupěschopnosti a životní úrovně všech kromě dikrétních elit, které vyvádějí kapitál a zisky, přičemž si neomezeně užívají blahobytu v původně mateřských zemích.
6) islámským světem se nebudu zabývat. Zde bych jenom podotknul, že téměř veškeré zlo (když pomineme nemoci, přírodní katastrofy a řádění přírodních živlů) si vždy lidstvo vyprodukovalo samo - války, nesmiřitelné ideologie, náboženství, stále účinnější zbraně...
09. 05. 2010 | 07:02

Zacheus napsal(a):

"V poslední době sice někteří za takové nebezpečí považují nějaký radikální islamismus, ale podle mého názoru je to jen „papírový tygr“.

Myslím si,že pozůstalí po obětech útoků islámských teroristů v Londýně, Madridu, Moskvě,Bombaji, Beslanu, ale také v Somálsku, Indonésii, v Nigeriji ( ve města Kaduna 150 mrtvých pouze kvůli komentáři v listu This Day), a na mnoha dalších místech by měli trochu jiný názor...
09. 05. 2010 | 07:13

Holubář napsal(a):

Na mě to všechno působí dojmem, jakom bychom žili někdy v roce 450.
Za 26 let impérium končí a my si to samozřejmě nejsme schopni uvědomit.
09. 05. 2010 | 07:25

Zacheus napsal(a):

Ale nejde jen o terorismus. Podívejme se například do sousedního Německa: 40 procent z 3,5 milionů muslimů je přesvědčeno, že německá ústava není slučitelná s islámem. Úřady v Berlíně akceptovaly nástup muslimského šaria-soudce, který urovnává rozpory v rodinách. Cílem agrese se stávají řeznictví,protože někteří muslimové plivají na vystavené vepřové maso. Muslimové, kteří podle svého práva mohou mít více žen, neplatí za ně doplatek ke zdravotnímu pojištění ( citováno z přednášky vysokoškolského profesora Udo Ulfkotta).

Podívejme se do Británie: muslimům například vadí, že na britské vlajce je znamení kříže. Muslimští taxikáři odmítají vzít do auta slepce s jeho doprovodným psem, protože pes je pro ně zvíře nečisté. A tak dále.

Jaká budoucnost čeká Evropu, jestliže bude pokračovat současný demografický vývoj v kombinaci se současnou imigrantskou politikou?
j
09. 05. 2010 | 07:30

dádorybá napsal(a):

Křesťanství bylo a je nejtrvalejší,nejdéle trvající ,nejdlouhodobější ideologií civilizace,byť náboženskou.
Hrůzy vztahu muže a ženy jsou všeobecně známy.Nejmenší hrůzu přináší jediný vztah:nezájem.Ostatní typy vztahů-jako ne zcela jasný zájem,hluboká láska apod.přinášejí často neskutečné utrpení.Jak se k tomuto centrálnímu problému lidské existence postavila víra-církev-křesťanství: mám za to,že dualisticky nebo rozporně.Na jedné straně psaným slovem zavádělo křesťanství představu lidské přirozenosti-Adama a Evy.Na druhé straně,zjevně vědělo o jedincích buď mučených obavami,hrůzou ze vztahu pohlaví a zřídilo pro ně efektivní instituce -důstojného stylu života:jezuita a jeptiška.To,že se jezuita stal později symbolem tmy,zla nemuselo tak v mnoha případech osobně býti.Mnoho těch lidí,osvobozených navždy od hrůz pohlavních vztahů,mohlo být i velmi dobrými,dobrého srdce,přinášejích společnosti úlevu,harmonii,klid.Ale ,že tomu,žel v případě jezuitů velmi často nebylo,za to mohla pravidla organizace řádu a jejich vedoucí postva,jako třeba Ignác z Loyoly.Ti,vštěpovali podřízeným místo sexuální izolace a tím svobody,pravidla vedoucí je k šíření hrůzy:v rámci subordinace,hierarchie řádu,podřízenosti.
Nejméně jasný zůstává požadavek církve na monogamii.Zdá se,že lidstvo se stále většinově prakticky i morálně tomuto pravidlu přizpůsobuje,ale není sporu,že v mnoha případech byl prostě nápodobou vězení,možná nejkrutějšího.Lidé s druhým a třetím manželstvím bývají po čase neúspěšní,končí tím po nějakém čase jejich kariéry a úspěchy.Ale neměřme štěstí vždy jen kariérou! Co ta je platna,když doma trpíš.
09. 05. 2010 | 07:39

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Ja nezpochybnuji, ze existuje terorismus muslimskych fanatiku. Ty ale nelze ztotoznovat s muslimy jako celkem, predstavuji naprosto nepatrnou mensinu (bohuzel se zda, ze "zapadni" politika dela vse pro to, aby jich bylo stale vic...).
To je stejne, jako by vas hazel nekdo do jednoho pytle se severoirskou IRA.

Tech obeti muslimskeho terorismu je jiste daleko mene nez napr. obeti izraelskych akci proti Palestincum (neresim ted, "kdo zacal"...) nebo primych a neprimych obeti americke akce proti Iraku a Afghanistanu.

..
09. 05. 2010 | 07:54

vaclavhorejsi napsal(a):

voroshilov:

Nevim, proc se tak hadate a rozcilujete - Rusko, zvlaste kdyz se zbavilo zhoubne komunisticke ideologie, je opet samozrejme dulezitou soucasti "zapadniho" sveta.
Z vasich vystoupeni mi neni jasne, jestli byste mel radeji breznevovsky SSSR nebo dnesni (skoro)demokraticky system?
Samozrejme, ze po roce 1990 se v Rusku stala spousta velmi spatnych veci, jeste mnohem horsich nez zde, ale na druhe strane me skutecne prekvapilo, ze pad komunistickeho rezimu nebyl provazen daleko vetsimi konflikty - to rika neco velmi pozitivniho o Rusech...
************************
Holubář:

Ono to imperium vlastne nikdy neskoncilo, jen v nem zacali vladnout "barbari" (vice ci mene romanizovani).
Myslim, ze rimske imperium v podstate pokracuje nepretrzite az do dneska - ve stredoveku (a formalne az do zacatku 19. stoleti) dokonce i formalne pod rimskym nazvem, nepochybnym dedicem (s mnohymi symbolickymi odkazy) je i dnesni EU a USA.

Pokud tedy "vedouci roli" brzy prevezmou treba Cinane, nestane se nic dramatickeho - jsou to kulturni, pracoviti a mirumilovni lide, kteri prevzali i spoustu veci z evropskeho dedictvi.

..
09. 05. 2010 | 08:28

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

zanedlouho nám budou vládnout nadnárodní korporace.

V USA už jim přerůstají přes hlavu. Teď se "nažraly" válkou v Iráku, když se jim povedlo panáčka GWB naočkovat na Saddáma.

Pokud něco podobného "korporativního" vznikne v Číně to jsem zvědav, jak to svět zvládne. Číňané obsazují hospodářsky Afriku, máme je za zadkem. Představte si vedení Číny na provázcích korporátů.

S politiky je to jednoduché, chtějí moc. Logicky hledají "cesty" k moci. Dnešní masivní kampaně v USA a nakonec i u nás nejsou zadarmo. Kdepak, čím větší dražší kampaň, tím větší "protislužby" těm, kdo pomáhají platit.

Tuhle jsem někde četl, že kampaň ČSSD jde přes 500 mega.
09. 05. 2010 | 08:46

Teo napsal(a):

Václav Hořejší má za sebou oslavnou řeč s Prvomájovým duchem. Asi se u toho ani nezapotil a šlo mu to samo od pera.
Nic proti kladným vizím budoucnosti nemám, je to motor snažení se. To hodnocení minulosti se mi ale drahně nelíbí. A snižování rizik z terorismu vyplývajících, tak to naprosto ne!
NEMÁME žádnou dálnici do budoucnosti! Máme hromadu dluhů, holou řiť a exekuce straší! Těch pár jedinců, co jsou u nás za vodou, tak to nás nevytrhne. Máme totiž naprosto zlikvidovaný střední stav, který ledvaže začal po 89r. vznikat, začala se mu utahovat smyčka kolem krku. A to díky VŠEM vedoucím politickým špičkám v zemi! Klientelismus nejhoršího zrna u nás drží kormidla ve všech oblastech státu. Nad klientelismem u nás bdí nadnárodní kapitálové celky a ty to jistí finančně úplatkem politikům, ale i médiím, namnoze i profesoři VŠ jsou pod vlivem a to ne alkoholu, ale opiu klientelistické moci.
Nejsem škarohlíd a žiji a pracuji s optimismem. Oslavné tirády mě ale mohou zvednout ze židle, protože je to lež jako věž! Za které klientelistické uskupení kope pan Hořejší je jasné každému, kdo častěji zavítá na jeho blogy. Špice ČSSD jedou s levicovými intelektuály "kolchoz". Neznamená to samozřejmě, že třeba ODS nemá na klientelistické vztahy. Bude-li u moci, zcela jistě díky klientelismu u svých špiček politiky.
Klientelismus je náš VNITROSTÁTNÍ problém! Čert vem oslavy minulosti a jásání nad budoucností! Dálnice do budoucnosti se nás netýká, protože NIC není zadarmo a blahobyt už vůbec. Pan Hořejší nedává východiska z marasu dneška a radši volá hurá, aby zakryl svou intelektuální neschopnost. Já radu na dnešní marast mám. Je třeba měnit neustále vůdčí špičky společnosti s pomocí voleb. Jak? Jednoduše se zakroužkují spodní kandidáti strany, která dost oslovila občana. Tím se ohrozí nebývale vůdčí pozice ve stranách a ty si budou muset nějak poradit i s oním klientelistickým problémem, aby totiž neztratily své voliče nadobro. Jen jeden háček to má. Totiž že musí kroužkovat všichni, nebo naprostá většina voličů. Jinak se toho klientelistického prokletí v ekonomice státu i obcí nikdy nezbavíme!
09. 05. 2010 | 08:51

tobudemazec napsal(a):

vaclavhorejsi:

“...muslimskych fanatiku. Ty ale nelze ztotoznovat s muslimy jako celkem, predstavuji naprosto nepatrnou mensinu...”

Buhuzel, muslimskych fanatiku jsou miliony a jejich eliminace je dost pomala – viz napr. “More than 900 people have been killed in over 100 drone strikes in Pakistan since August 2008.” http://www.foxnews.com/worl...
09. 05. 2010 | 08:53

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. V zásadě s Vámi souhlasím.
Snad až na větu, že "západní" politika dělá vše pro to, aby jich ( teroristů) bylo stále víc, to by bylo na delší a hlubší diskusi. Nelze totiž podle mne nevzít v úvahu, že konečným cílem "bojovníků za Alláha" je vláda islámu po celém světě a je jen otázka taktiky,jakou v té které době právě volí. Ostatně Turci před Vídní kolem roku 1680 také věděli,proč sem jdou.
Já osobně jsem byl vždy proti vojenské akci v Iráku. Pokud jde o Afganistán, tam podle mne byla vojenská akce legitimní. Nynější pat se ovšem zdá být neřešitelný, snad pouze jednáním . Jistěže ovšem vojensko průmyslový komplex v USA má zájem na pokračování vojenských akcí kvůli svým ziskům. Pokud jde o Palestince, tady bych nezapomínal ani na jejich terorismus ( klasický příklad na olympiádě v Mnichově). Ale pravda je, že nelze poukazem na jedno zlo omlouvat zlo druhé.

Závažné problémy, které jsem nastínil ve svém druhém příspěvku, se zatím zdají být co do počtu dost subtilní - ale obávám se,že v Evropě tiká časovaná bomba, a je otázka, jak ji budou řešit příští generace.

Souhlasím s Vámi,že Čínané nakonec převezmou západní styl myšlení ( ostatně se tak částečně děje už i v dnešní Číně), ale muslimové k tomu ochotni nejsou a podle mne nebudou. Jejich hodnotový systém, včetně etických norem,je totiž zcela zásadním způsobem odlišný. Je otázka, zda v budoucnu - kdy i co do počtu budou zcela relevantní společenskou silou - reálně nehrozí vážné násilné konflikty.

Jestliže je v Belgii nejčastějším jménem narozeného dítěte Mohamed, myslíte, že se to časem neprojeví destabilizací a střety v belgické společnosti? Ke kterým už ostatně dochází i jinde v Evropě? Neobáváte se tohoto možného budoucího vývoje, když už ne kvůli sobě, tak kvůli svým blízkým?
09. 05. 2010 | 08:58

skeptický napsal(a):

Svět je už 1500 let bojištěm tří náboženství jednoho boha o kontrolu světa.

Každé má své armády,které skrytě bojují na podkopávání základů těch druhých.

Inquisice byla prováděna především Dominikány.Na Jesuity je dodnes nasazováno,někdy komickým způsobem :

Google
Illuminati news Jesuits are master deceivers

Nová PC inquisice není daleko.
Asi zas ti zatracení Jesuiti.
09. 05. 2010 | 08:59

tobudemazec napsal(a):

vaclavhorejsi:

P.S.: Jedine vylepseni eliminace je, ze se nyni nemusi znat jmeno.

http://www.cnn.com/2010/TEC...
09. 05. 2010 | 09:04

hermelín napsal(a):

Pane hořejší,

pokud zítra přijdu naši vládci s tím, že je potřeba silně zregulovat např. kvůli šíření dětské pornografie nebo kvůli jeho zneužívání Islámskými "teroristy", tak Vy budete jeden z prvních, který o tom napíšou oslavný článek.

To opravdu nevidíte vůbec žádnej problém přes ten nános manipulace a korupce?

S úctou
Hermouš
09. 05. 2010 | 09:20

hermelín napsal(a):

*zregulovat internet, pardon
09. 05. 2010 | 09:22

Lukáš napsal(a):

"Velké problémy, které s sebou technický rozvoj přináší (znečištění životního prostředí, vyčerpávání přírodních zdrojů), podle mého názoru vyřeší (a již řeší) opět další vědeckotechnický pokrok (lepší a šetrnější technologie) a racionálnější organizace globální společnosti."

Je otázkou, zda problém může vůbec být vyřešen metodami, jimiž byl způsoben (vědeckotechnický pokrok). Pokud jde o "racionálnější organizace globální společnosti", co by to s dovolením mělo být? Já nic takového nepozoruji.
09. 05. 2010 | 09:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Myslim, ze Turci se nesnazili dobyvat Evropu z nabozenskych, ale ciste mocenskych duvodu, jako kazdy jiny.
Evropane byli v tomto usili neskonale uspesnejsi - koncem 19. stoleti kolonialne ovladali skoro cely svet, vcetne mnoha muslimskych zemi. Rozhodne to nedelali primarne kvuli sireni krestanstvi.

Nevim, proc si myslite, ze muslimove jsou nejak moc odlisni od krestanskych (a ateistickych) Evropanu. Kdyz se podivate na obrazek z teheranske, istanbulske ci djakartske ulice, nevypada to nijak zvlast odlisne od ulice jihoamericke ci jihoevropske.

Znam radu vedcu z muslimskych zemi (Pakistan, Turecko, Iran, Egypt) - zda se mi, ze jsou uplne stejni jako my, nabozenstvi berou podobne laxne jako vetsina z nas...

Ostatne - pro nejakeho Martana by nebyl zas tak velky rozdil mezi (velmi pluralitnim) krestanstvim a islamem (tez velmi mnohotvarnym).
Konvencni muslim a krestan veri velmi podobnym vecem (z pohledu atheisty nesmyslum ;-)).
Nedavno jsem cetl nazor jednoho religionisty/teologa, ktery nalezal znacnou podobnost mezi majoritnimi proudy islamu a treba kalvinistickym protestantismem.

..
09. 05. 2010 | 09:34

Lukáš napsal(a):

Doporučuji k přečtení starší článek bloggerského kolegy p. Janoucha:
http://blog.aktualne.centru...
Citace, která se mi obzvláště líbí: "Tržní mechanizmy přicházející energetickou krizi nevyřeší: stejně jako sítě MacDonaldů nevyřeší dětskou obezitu a tabákový průmysl růst rakoviny."
09. 05. 2010 | 09:36

zdesta napsal(a):

Již od poloviny 70 let se zabývali futurologové a sociální inženýří v USA zásadním problémem,který stále trvá a je čím dál tím aktuálnější.Vlivem technologického boomu (automatizace,robotizace)je podíl lidské práce čím dál tím menší a bude.Pánové dokonce tvrdí ve svých studiích,že práce bude výsadou vyvolených.Uvažovali kolik lidí bude fungovat v kultuře,ve službách,ve zdravotnictví etc.Zjistili,že ten přebytek lidí, kteří budou vyřazeni s tradičního společenského zařazení, bude přibývat a nebude malý.Psychologický dopad v populaci je neodhadnutelný a spíše jsou obavy z negativních reakcí.Jak tento trend uspokojivě řešit nikdo neví.Zůstává to u obecných a alibistických úvah,které nám zde pan profesor nabízí.
09. 05. 2010 | 09:45

Lukáš napsal(a):

pan Hořejší:
Aby mi bylo rozumněno, já nekritizuji Váš náhled na svět, ale až do současnosti šlo všechno jaksi samo, protože:
1) těžba ropy rostla
2) růst byl tažen úvěrovou expanzí a důvěrou ve stabilitu finačního systému
3) dluhy byly, ale náklady na jejich obsluhu byly přijatelné
4) silné poválečné ročníky byly v produktivním věku

Obávám se, že až nebudou splněny body 1 - 4, udržení současné civilizace bude o poznání těžší. Což takhle raději mluvit o tom, co udělat, abychom hodnoty, které považujeme za důležité, měli i za nějakých 20 - 30 let?
09. 05. 2010 | 09:51

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Děkuji za názor. Rád bych se v odhadech budoucího vývoje mýlil:-).
09. 05. 2010 | 09:57

Tupelo napsal(a):

Dobry den pane Horejsi, docela sdilim Vas optimisticky pohled na budoucnost, myslim si ze svet nikdy nebyl mensi, o udalosti na opanem konci sveta se muzeme dozvedet doslova behem par minut. Zacina fungovat i zpetna vazba, to znamena ze nejen nase kultura ovlivnuje kultury jinych zemi, ale zaroven ma moznost, s postupnou emancipaci jinych kultur, vstrebavat cizi podmety. Napr. duchovnejsi rozmer vychodoasijskych filozofii, tibecky dalajlama kdysi prohlasil (bez strachu, ktery projevuji nekteri z lidi na zapade, kteri se boji zmen) ze tibetska kultura zaspala dobu vedecko technickeho rozvoje zapadnich spolecenstvi, v kontrastu s jeho ztratou duchovnich hodnot.
Souhlasim i s hodnocenim rizik islamskeho sveta, diky tomu ze se svet zmensil se spolu musime naucit zit. Extremiste se najdou vsude, je pravda ze ti islamisticti se vic projevuji, ale to by melo politiky zapadnich zemi vest spis k otazce proc maji nejakou podporu mezi casti obyvatelstva (je jasne ze bez zazemi by fronty odporu jak v Iraku tak v Afganistanu nevydrzely odolavat nejmodernejsim armadam sveta po dobu delsi nez trvala 2. sv. valka) a jak tuto podporu snizovat (podpora vzdelavani, priliv investic, zvysovani zivotni urovne - mozna ze tyto investice by prinesly lepsi efekt nez valky). A samozrejme resenim konfliktu Palestina-Izrael.
Problem zapadniho sveta vidim v tom ze je ponekud prezili, kapitalismus a trh se dostal do slepe ulicky. Hodnota penez neni podlozena praci, nejvetsi zisky nemaji jen lide kteri opravdu produkuji uzitecne veci pro ostatni, ale spekulanti, kteri jsou schopni utocit na meny statu, spekulovat na jejich krachy - neni to nic pozitivniho, jen bourani. Vim za Barrack Obama ma tezkou pozici a pohybuje se na minovem poli, ale kolik lidi bylo potrestano za to ze se jejich nenazranost podilela na vzniku soucasne krize? Potrestani byli jen miliony lidi z celeho sveta, kteri prisli o svou praci. Jak je mozne ze 5% nejbohatsich americanu vlastni dohromady majetek vetsi nez vlastni zbyvajicich 95% obyvatel? Jak je mozne ze se kseftuje s necim takovym jako je nerostne bohatstvi zeme - to patri vsem lidem a nemelo by slouzit jako predmet obohaceni nejeke mensi skupiny lidi (viz ceny el. energie v CR)? Jak je mozne ze vlady zapadnich zemi vedou valky , ktere vetsina obyvatel nejspis nechce? Misto toho aby tak usetrene penize vlozily zpet lidem, do skolstvi, zdravotnictvi, vedy, vyzkumu, ochrany zovotniho prostredi? Mimochodem vedu povazuji za nanejvys prioritni, mozna to bude jedina oblast, kde budeme moci konkurovat vychodni Asii (i kdyz - miliarda cinskych obyvatel dokaze vygenerovat vic vedcu nez USA a EU dohromady - mozna zalezi i na financich, ale i zde bude mit Cina lepsi pozici) - pokud se jim nemuzeme rovnat z duvodu vysoke ceny prace evropskych pracujicich, pak tuto cenu prace lze snizit tim, ze budeme nahrazovat lidskou praci robotizaci (k tomu potrebujeme vedu); na druhou stranu to ovsem prinese socialni otazky, protoze zacne zakonite stoupat nezamestnanost (pokud tedy nechceme takto propoustene pracovniky preorientovavat na burzovni spekulanty :)) - mozna je nacase s prichazejici robotizaci uvazovat nad zkracenim pracovniho tydne. Otazka spis pro sociology. :)
Kazdopadne, at chceme nebo ne, prichazi cas vetsich zmen (ty jsou v historii vzdy provazeny trochou chaosu) a tyto zmeny nemusi (a podle me snad ani nebudou) by spojobvany jen s necim spatnym, ale jsou i prilezitosti k tomu, aby se svet posunul zase trosku dopredu.
09. 05. 2010 | 10:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Lukáš:

Rekl bych:

1) Intenzivne vyvijet jine zdroje energie (nova generace stepnych jadernych reaktoru, event fuze)
2 a 3) Snizit zadluzeni (docasne se uskromnit - nic hrozneho, zit jako pred 10 lety...), stabilizovat legislativne financni system.
4) V Asii trva; ztrata naseho dominantniho postaveni nemusi znamenat pad do chudoby, jen zpomaleni rustu - neni zadna tragedie mit se "jen" tak dobre jako pred 10 lety...

..
09. 05. 2010 | 10:04

hermelín napsal(a):

Pane Tupelo:

K panu Obamovi: Koukněte se na na složení jeho administrativy, a již se nebudete muset ptát, proč zůstali viníci nepotrestáni. Je to komedie...

Ale beru to tak jak to je. Kdo nechce, nevidí.
09. 05. 2010 | 10:05

P. napsal(a):

Dovoluji si uvést zde link na komentáře mikrobiologů z laboratoří ve Fort Detricku, kteří hovoří o vyšetřování případu rozesílání antraxu po 11. září 2001:

http://911blog.yweb.sk/863/...

Přitom původně v roce 2001 by se podle textu v těch dopisech mohlo zdát, že šlo o práci nějakých islámských fanatiků ...
09. 05. 2010 | 10:15

Tupelo napsal(a):

Hermelin: dobry den, snad mate pravdu, ale na druhou stranu, podivejte se na Tea Party, kteri z Obamy delaji div ne komunistu (boj kolem zdrav. reformy). Kdyby se Obama obklopil totalne novymi lidmi (ani by zrejme nemohl, je to porad politik Demokraticke strany, myslim ze jen poradcu pro zahranicni otazky je kolem dvouset) a zacal delat totalne jinou politiku (konec valek, omezeni vlivu voj. prumyslu, regulace) mozna by to vedlo v USA az k obcanske valce. K vyhroceni situace ale urcite.
09. 05. 2010 | 10:20

Teo napsal(a):

To zdesta:
Z vlastní zkušenosti vím, že se poslední roky snížila potřeba zaměstnanců na jednu firmu. Nepřímo úměrně. Více práce - méně zaměstnanců. A to až o dvě třetiny. Říká se tomu zefektivnění výroby. Takže futurologové se dalece nemýlili, když předvídali, jak práce bude těžce dostupná a jen pro vyvolené. Tato předpověď byla ale špatně vnímána. Kdekdo se zaradoval v očekávání blahobytného nicnedělání a věnování se finančně náročným koníčkům. Mnozí na tom již dnes postavili svou existenční pozici. Znám případy, kdy rozvedená matka má na krku své tři dospělé děti, pracuje na půl úvazku a děti jsou dopované státem. Když vyčerpaly podpory nezaměstnaných, zůstaly aspoň v evidenci ÚP, aby zdravotní a sociální platil stát a ne oni. Matka s velkým nářkem pracuje kratičkou dobu denně, ale zato rozloženě na celý den. Děti si hrají tu na automobilisty, tu u známých na přidavače u stavby, prostě podle momentální nálady si jsou schopny zajistit i maličkou fušku. Samozřejmostí u nich je staré auto, které má každý z nich, zásoba cigaret, mobil a slušné oblečení mezi lidi.
Takových případů znám spousty! Takže futurologové se dalece nemýlili. Jenže u nás je jen dva miliony pracujících v soukromém sektoru. Ti musí odvodem státu dalším osmi milionům občanům zajistit ty krásné sociální jistoty a bezpracné zabavení, v nudě bohaté společnosti, kde jedni tzv. trpí sociální slabostí a druzí makají na zdechnutí s výhodou, že práci drží nonstop krize nekrize. Sociálně slabí jsou chráněni státem před vyhynutím a držitelé práce jsou státním aparátem pronásledovaní jako lovná škodná zvěř. Paradoxně tak pracující prosí zaměstnavatele, aby porušoval Zákoník práce a dal vydělat co nejvíc a tím se zvýší maximálně efektivita práce. Na druhou stranu nepracující volají k státu, aby jich chránil před lumpy vykořisťovatelskými, co ne jim práci dávají, ale jiným, kterým lze závidět vydřený majetek. Stát živený soukromou sférou plnými hrstmi, z trochy toho co v eráru nerozkradené zůstane, rozhazuje rozmařile davům - osmi milionům státem tzv. zaměstnávaných, ale z většiny asi šesti milionům nepracujících.
Futurologické snění se naplňuje! Ale sakra, že to bude vypadat až tak hnusně... to jsme snad nikdo nečekali!
09. 05. 2010 | 10:21

SuP napsal(a):

zdesta -
Myslím, že s psychologickým dopadem nedostatku práce i s islámem trhajícím se na řetězu si bude muset zkusit poradit v jistou chvíli celý zbytek světa.
Takže tentokrát mi ta Hořejšího úvaha o zatím neakutní hrozbě militantního islámu nepřijde zas tak chybná. Horší by bylo, kdyby se s ním začal paktovat někdo z velmocných. To by mohl být problém. Ale zatím se zdá, že je to pod kontrolou.
09. 05. 2010 | 10:26

SuP napsal(a):

Teo -
BINGO!
09. 05. 2010 | 10:28

hermelín napsal(a):

Pane Tupelo,

zkuste se kouknout na informace o Tea Party na nezávislých webech. A nejde jen o Tea party, v některých stáech probíhá regulérní separatické hnutí za odtržení jejich stáu od US. V našich médiích o tom nenajdete ani zmínku, proč taky, lidé by se mohli začít ptát proč.

Pan Obama nám byl vykreslen jako zachránce US a světa vůbec po úděsném vládnutí G.Bushe jr a jeho neokonzervatistů ( což jsou lidé, kteří skutečně stojí v pozadí za vzestupem radikální islamismu. ( viz dokument BBC, režie pan Adam Curtis http://video.google.com/vid... ).

Jenže pan Obama vůbec není mesiáš, koukněte se na činy jež jeho administrativa provádí. Je to mediální komedie a manipulace, ostaně skoro jako vždy v historii. Pokud by média chtěl, tak kdykoli v průběhu kampaně Obamu potopí a nechájí vyhrát McCaia.

Koukněte na ten dokument ( má to tři díly, perfektní hudební podklad ). Je to o vzestupu politiky strachu a o tom kdo z ní profituje.

Pak přemýšlejte o tom co se děje dnes :-)
PS. neříkám, že to musí bejt 100% pravda, ale pravděpodobnost je daleko vyšší než toho čím nás poslední léta krmí politici a média.

Příjemný den.
09. 05. 2010 | 10:30

Béda napsal(a):

Teo,

znáte nějaké řešení? Populace stárne a po padesátce málokdo z propuštěných nalezne práci, čímž nenaplní jednu z podmínek přiznání důchodu.

Rozeberme si, co jste napsal:
- vlivem technologického pokroku přicházejí lidé o možnost pracovat. Toto privilegium zůstává uchováno pro stále menší část produktivní části obyvatel.
Co s těmi "přebývajícími" navrhujete udělat? Zejména, pokud ten trend zůstane zachován
a jejich počet bude dále v důsledku pokroku narůstat?
- další věcí je asijská konkurence, kde je nízká cena i vysoce kvalifikované práce a žádné sociální jistoty. Tato cena práce vlivem přelévání kapitálu bude stlačovat cenu práce i v konkurenčním tzv. vyspělém světě. Tím, bez ohledu jestli bude zásluhový systém anebo průběžný důchodový systém dojde ke zintenzivnění sociálního pnutí mezi zaměstnanou a nezaměstnanou
produktivní částí společnosti - nehledě nato, že pokud ve vyspělém světě nedojde k vyrovnání mezd s nejniží (asijskou) konkurenční mzdou, dojde k propouštění i té vysoce kvalifikované pracovné síly hned poté, co v Asii dojde k vytvoření takovéto konkurence.
- za další: jedni (a nezřídka pravicoví politici) navrhují zvýšit porodnost - tím ovšem dojde na jedné straně k dalšímu nmárůstu nezaměstnané produktivní pracovní síly a tlakům na sociální systém. Jiní navrhují prodlužovat dobu odchodu do důchodu. Přitom je evidentní a praxe tomu napovídá, že produktivita klesá s přibývajícím věkem a nelze ji donekonečna prodlužovat, stejně tak jako že zaměstnavatelé hledají vždy "mladé, reprezentativní a flexibilní zaměstnance" kterým dávají přednost před přestárlými padesátníky, kteří jsou mezi prvníma mezi propuštěnými.

Jaké tedy vidíte východisko - globální i lokální?
09. 05. 2010 | 10:42

Olga napsal(a):

Článek vidím až příliš optimistický. Naopak obavu z amerických křesťanských evangelikánů za přehnanou. Nepopírám úspěch a pokrok. Trochu pokory by však neškodilo. Jedna sopka a nebo jeden únik ropy, a kde jsou naše schopnosti? Není tu opravdu něco víc než pouze člověk?
09. 05. 2010 | 10:45

jarpor napsal(a):

No, ta materie není na blog... takže zmíním jen to, s čím zásadně nesouhlasím, a z traktátů replikujících jen to, co mne zaujalo nejvíce :

"V poslední době sice někteří za takové nebezpečí považují nějaký radikální islamismus, ale podle mého názoru je to jen „papírový tygr“,..."

Nemyslím si, že autor má pravdu...
Křesťanství bylo před pětisty lety řířeno ohnem a mečem... v nových zemích latinské a střední ameriky to byly koně, nože a pušky a následky pro původní obyvatelstvo byly nedozírné...

Dnes mají zastánci jiného náboženství, které má být také rozšiřováno... daleko modernější a lepší zbraně...
Tehdy ten, kdo se odmítl pomodlit byl zapíchnut či zatřelen...

Dozvěděl jsem se z Vlkova traktátu, že :
"v okamžiku, kd zvítezil kapitalismus a demokracie, založené na sociálně tržním hospodářství, a ovládl svět,udělal osudovou chybu ."

Očekávám sdělení, co měl udělat svět, aby se oné "osudové chybě" vyhnul.

Všem ostatním traktatářům se omlouvám, že je nezmiňuji... tak zásadní sdělení o "chybě světa" jsem tam nenašel...

Hezký den
P.S. Snad pro trochu odlehčení...
pane profesore, to jsou starosti...
09. 05. 2010 | 10:51

Frante napsal(a):

Souhlasil bych píše s místními skeptiky. Za sebe bych zdůraznil jako největší problém přelidnění: Množství lidí, které je schopná planeta uživit je vždy omezeno, navzdory dnešní i budoucí vědě. A neumím si představit jak omezovat porodnost se zachováním dnešních demokratických principů. Tento problém nastane mnohem dřív než bude možná expanze do vesmíru a osobně si myslím, že kvůli přelidnění bude takový nedostatek přírodních zdrojů, že s cestováním do vesmíru budou mít naši potomci větší problém než jaký s tím máme dnes.
09. 05. 2010 | 11:06

Pepa Řepa napsal(a):

Á, už se to zase formuje
Hořejší, Tupelo a spol.
Závod, kdo víc naskládá korektních písmenek beze smyslu a pointy.

MUDRLANTI Z MUDRLANDU
Inu, vymáčkni z jalové krávy tele.
Marmá snaha

Ještě Vám chybí Jaroušek Rydl a jste komplet.
Špatně namíchaný bublifuk.

https://www.youtube.com/watc...
09. 05. 2010 | 11:15

šmoula napsal(a):

Teo, Béda

Problém vyřeší buď další vědecko-technický pokrok, kdy na nás budou pracovat v převážné míře již jen stroje, nebo ještě více sociální společnost - stát (fungující na principu solidarity) nebo naopak příklon k čistě individualistické společnosti, ovšem potom je zapotřebí uvažovat ve smyslu, že potomky si bude moci dovolit jen ten, kdo je také dokáže zajistit. Tahle cesta však ponese s sebou zákonitě i sociální bouře. Takže nevím.
Možné jsou jistě i další cesty, ale ty zatím lépe nezmiňovat.
09. 05. 2010 | 11:17

Tencokida Hnuj napsal(a):

zdesta
Zdravím. K tématu, které si naťukl :

http://media.bloguje.cz/772701

Ale chce to vydržet až do konce filmu.

Dále třeba :
http://www.advojka.cz/archi...

či

http://www.blisty.cz/art/36...

nebo

http://cs.wikipedia.org/wik...
09. 05. 2010 | 11:18

Pepa Řepa napsal(a):

MUDr. Hořejší a MUDr. Tupelo
Hlavně dělejte svou práci dobře. Snad nepřijde místo jara zima.
09. 05. 2010 | 11:21

Teo napsal(a):

To Béda:
Nerozvedu to pro nedostatek času. Ale základní problémy zaměstnanosti i ostaního života u nás souvisejí těsně s uplatňováním politické moci.
Snaha o populistické uplatnění vedla levici k tomu, že nabídla tzv.Švédský model občanům. Výsledek jsou montovny, velkokapitál ve všech oblastech, klientelismus na všech úrovních státu i obcí. Střední podnikatelský stav je zdecimovaný naprosto a sním i pracovní příležitost pro podstatnou část populace.
Nechci to víc probírat. Řešení znám. Je třeba zatočit s klientelismem, potažmo s čelními politiky. Provést naprostou výměnu a to u všech stran. Jedna z největších možností u voleb a to je ta, že se zakroužkují vždy ti spodní kandidáti na volebních lístcích. Na straně kterou volič volí při tom nezáleží. Je to osobní výběr v přesvědčení, tedy demokracie. Úspěšné to však může být jedině při všeobecné vůli občanů k takovému kroku.
09. 05. 2010 | 11:54

Jan Vaculík napsal(a):

Grosling (04:41)
Naprosto nesouhlasím!
Právo člověka, aby žil tam, kde je; a vůbec ochrana "malých individuálních zájmů" (pokud nenarušují podobné zájmy někoho druhého) - to je evropská hodnota, která se utvářela po mnoho staletí. Prošla těžkama zkouškama a osvědčila.
Obludné režimy si libují v obludných akcích.
09. 05. 2010 | 12:00

karkulka napsal(a):

Milý pane profesore,
jestliže se naše "skvělá civilizace", jak píšete, nezřekne maximalizace zisku a nejpřejde k zisku přiměřenému, jestliže bude holdovat vědecko-technickému pokroku jako dosud a přehlížet potřeby ducha a duše atd. (nebudu vás dráždit "alternativností" mých názorů), čeká ji neodvratný konec, protože každá rakovina dříve či později končí zánikem. Váš optimismus je zarážející, pokud vezmu v úvahu Vaše vědomosti. Ovšem vědomosti nejsou totéž, co poznání...:-)
09. 05. 2010 | 12:11

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, váš oblíbený islám: http://www.novinky.cz/zahra...
mahl zeit! a meluzína pod okny přeji.
09. 05. 2010 | 12:15

Jan Vaculík napsal(a):

Karkulka
Vážený pane/paní,
cítím se dotčen, že jste mě nařknul z "maximalizace zisku", jakož i z toho, že přehlížím potřeby ducha a duše.
09. 05. 2010 | 12:25

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

OK, vy se zase podivejte semhle:
http://bleskove.centrum.cz/...

http://www.lidovky.cz/u-sou...

..
09. 05. 2010 | 12:27

P. napsal(a):

No, nebo může bigjirka zkusit tohle:

http://www.patriotsquestion...

Tohle je mu oborově blízké, myslím. Názory profesionálních pilotů vezme, řekl bych.
09. 05. 2010 | 12:36

ZM napsal(a):

Základní problém tzv. západní civilizace je ten,že spousta jejich "příslušníků" začala mít pocit,že tato civilizace je všemocná,protože má vědu a techniku na vysoké úrovni.Stačí ale výbuch v jedné islandské sopce a najednou je spoustě lidem jasné,že západní civilizace rozhodně všemocná není.Ve vašem článku pane Hořejší píšete např.:

Myslím, že je prakticky jisté, že pokud si to sami nějak nezkazíme, budeme mít takřka ve všech zemích v historicky dohledné době velmi podobný globalizovaný sociálně-ekonomický systém zajišťující čím dál tím více lidem slušný život a stále lepší perspektivy.

Problémem je,že lidstvo si to kazí.Např. tím,že vypaluje deštné pralesy.Deštné pralesy totiž výrazně ovlivňují klima na Zemi.
09. 05. 2010 | 12:43

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, tam je bohužel normální to, co je u nás nenormální. Druhý odkaz nefunguje, první je odkaz na zločince - který byl odsouzen. Vy opravdu nechápete ten rozdíl? Islám je skutečně rabbish, který do Evropy nepatří.

P. - nerozumím. Jaká je relevance pochybností nějakých lidí, snad pilotů, o 11. září k tomu, že muslimové prodávají svoje dcery do hambinců a obětem se nedostane žádné podpory?
09. 05. 2010 | 12:46

ZM napsal(a):

Jo a ještě jednu poznámku.Myslíte si pane Hořejší,že např. zbrojním firmám jde o to,aby lidé na celé planetě měli slušný život a lepší perspektivy? Slušný život a lepší perspektivy znamená život bez válek a konfliktů.Dá se podrobně zamyslet nad tím,proč jsou různé války a konflikty,tedy nejen ozbrojené konflikty mezi armádami,ale i mezi pouličními gangy,třeba v USA nebo v Brazílii.
09. 05. 2010 | 12:46

hermelín napsal(a):

PS pro optimisty...

Máte pocit, že jsme uplynulých dvacet let mohli skutečně rozhodovat o osudu této země?

:-)

A nyní se můžete vrátit ke čtvrthodince nenávisti proti Řekům, Muslimům, globálnímu oteplování...

Rozděl a panuj.

Nač to měnit když to tak dobře funguje.

Příjemný den
09. 05. 2010 | 12:49

bigjirka napsal(a):

A pane profesore, jste skutečně příznivcem všeobjímajícího globálního systému pod taktovkou jakýchsi iluminátů? Náznaky můžete vidět už dnes. Spekulativní kapitál, jehož vlastníci mohou povalit státy klikem myši. myslím, že v tom se budeme hodně lišit.
09. 05. 2010 | 12:50

bigjirka napsal(a):

hermelíne, neházejte všechno na jednu hromadu. Dovolím si třídit:
1. Řekové jsou veselý středomořský národ, který se naučil žít nad poměry. Asi se to bude muset odnaučit, když to nikdo nechce platit.
2. Muslimové nás nenávidí a součástí jejich víry je doslovnost čtení Koránu a šíření víry do celého světa.
3. Globální oteplování je konstrukt lobbistických band, které chtějí napojit ssavky do našich kapes. Máte dojem, že letošní máj je příznakem oteplování? (btw, jsem pro úspory, využití solární energie k ohřevu vody, větru k čerpání vody kravám do žlabu...)
09. 05. 2010 | 12:57

P. napsal(a):

bigjirka:

Já jsem spíš návázal volněji ve stylu Vašeho vstupu, na ten uváděný "oblíbený islám". S tímhle to opravdu nesouvisí, máte pravdu.

Jestliže ale naznačuje tím Vaším odkazem, že islám je strašné svinstvo, tak se podívejme, jestli jsou opravdu zodpovědni za 11. září. Mnozí si to nemyslí - to je těch cca 200 pilotů na http://www.patriotsquestion...
09. 05. 2010 | 12:58

Jan Vaculík napsal(a):

Hermelín
Proti Řekům necítím nenávist. Ale peníze bych jim nepůjčoval. To tam raději pojedu a peníze tam utratím. A budu si dávat záležet na tom, aby se mi tam líbilo, a doporučím to ostatním.

Ostatně s vámi souhlasím.
09. 05. 2010 | 12:59

hermelín napsal(a):

bigjirka:

To podstatné je v první části věty. Jestli jde o Řeky, Muslimy nebo globální oteplování je vesměs fuk.

Jen k těm zlejm a nezodpovědnejm Řekům: až se řekové zpacifikují aniž by se jich někdo ptal ( a to nemyslim jejich zkorumpovaných vlád ) tak budeme za dva měsíce pacifikovat Španěly? A takhle furt dokola? Kde to skončí?

Ps. Jistě jste četl romány 1984 a Hlava 22, zkuste si své znalosti knih aplikovat na svět který vidíte vy svýma očima, ne na svět který vidíme v televizi.
09. 05. 2010 | 13:05

hermelín napsal(a):

Jan Vaculík:

To je právě ten problém dnešních dní, jež málokdo vidí. Zeptá se někdo nás, občanů a daňových poplatníků, zda máme půjčit Řecku peníze? A stejně tak na druhé straně, zeptá se někdo Reckých občanů a daňových poplatníků zda chtějí ještě více zadlužit?
09. 05. 2010 | 13:13

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
s muslimy je to složité. Ne že bys neměl pravdu, ale já si u toho uvědomím vždycky ještě další věci.

(1) Problém s muslimy v Evropě (nejmarkantnější je to ve Francii) je primárně sociální, a nikoliv náboženský. Druhá a třetí generace přistěhovalců už přišla o svou původní kulturu, ale tu zdejší nezískala. A tak se vykořenění outsideři chytají islámského fundamentalismu.

(2) Expanze islámského terorismu do západních zemí je reakci na to, že my sami (a zejména asi USA) jsme se do nich začali srát se svou demokracií-tržní prosperitou-vizí blahobytu. Nebýt toho, tak musulmani můžná zůstali v defenzívě, v jaké byli posledních pár století.
09. 05. 2010 | 13:15

hermelín napsal(a):

Ještě jedna velmi hříšná myšlenka:

Největší trik jakej ďábel kdy převedl, bylo pravděpodobně vymyšlení a aplikace jednotného školství. A aby někdo nepochyboval o tom, že to byl ďábel, tak šel ještě dál a nechal si to lidi samotné zaplatit.
09. 05. 2010 | 13:24

Elena napsal(a):

Pepa Repa,
ako je to možné, že si tak rozumjeme?
ty si mudrejšý za mňa , si opatrnejšý, ale vidí, že už tiež maš toho všetkého tu " plné zuby",

čo s tým Pepo?
09. 05. 2010 | 13:25

n.o.s napsal(a):

Jan Vaculík
bigjirka

západní politika na blízkém východě za posledních 100 let je jedna obrovská katastrofa vy zde nalézáte nějaký důvod proč by nás měli respektovat?

taková společnost hledá a nalézá identitu v tom jediném co má tj. Islám

na druhé straně Islamizace EU je dílem politiků EU a místních vlád.
09. 05. 2010 | 13:26

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ještě jedna malá otázečka :

Za vším špatným dnes stojí zadlužování.

ON TY BANKY NĚKDO NUTIL (NUTÍ) TY PENÍZE PŮJČOVAT ? A JAK ?

Anebo to dělají docela rády ? S vidinou zisku a toho, že když bude nejhůř, tak daňový poplatník zacvaká opět nějaký ten bailout toho či onoho ?
09. 05. 2010 | 13:34

n.o.s napsal(a):

abrahamická náboženství mají instinkt který je dnes velmi dobře viditelný u muslimů, ale křestané a židé na tom nejsou o mnoho lépe

židé měli kdysi mnoho sekt tyto sekty měli společné velmi málo především skutečnost že se navzájem nenáviděli, jakési jednoty dosáhli pouze pokud někoho nenáviděli ještě více než sebe navzájem

křestané to je naprosto ukázkový případ zde byla nenávist přítomna vždy a všude

islám není jiný

v ten den kdy islám přestane existovat vypukne nenávist mezi židy a křesťany...
09. 05. 2010 | 13:44

Elena napsal(a):

Tencokida Hnuj ,
odpoveď na tvoju otazku,
ano, je vyhodné požičiavať prachy na volebnú kampaň,
preto že po voľbach , zo zákonu o voľbach vypliva , že ten daňový poplatník chce či nechce musy zacvakať,

je tu istota navratnosťi investicý, v tom je ten vlk zakopaný, nemaš žiadné riziko, maš len čistý zysk s tým % , ktoré si vôpred dohodol, kto by mal chuť to zmeniť?, nikto, nenajde sa vplívna organizacie , ktorá by podkopala sama sebe tak výhodný kšeft,

okrem toho, volič to všetko žerie aj z naviakom,
voliču sa priedostira nejaký politický boj, bojujeme za našých, proti vašim, a tak v zapale vašňi , bude volebná účasť odhadujem 75% ,

to sú také prachy pre jedného a toho istého sponzora oby dvoch politických nominantov a aj s filialkami, je to bonus, ktorý si nenecha ujsť.
09. 05. 2010 | 13:57

n.o.s napsal(a):

základ této psychologie (nenávisti) je v knize genesis od ráje přes potopu atd...

speciálně příběh Noeho odhaluje tuto psychologii dokonale

je to první mezilidský akt po potopě, hned potom co byla ustanovena smlouva mezi vším živým a bohem (ostatně jak jinak ;) ).

Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet; Chám je otec Kenaanův.

Tito tři jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila celá země. I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím.

Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce.

Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili.

Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!"

Je to kniha židovská to se hned pozná, prvním mezilidským aktem je vytvořit kdo bude nenáviděn a ihned z jakých důvodů, totiž přenesení viny z otce na syna, jak nám židovských bůh praví zcela jednoznačně

»Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.«

To je ta pravá žido křestanská morálka
09. 05. 2010 | 14:09

Teo napsal(a):

Problém čechů je v tom, že se snaží o celosvětových problémech nejen příliš přemýšlet, ale i do nich mluvit. V globálním světě nacházejí tak své alibi na své všední dny, kdy se trápí svými neúspěchy.
Předně by každý měl hledět do svého talíře a naplňovat svůj vlastní život. Představy, že jsou kdesi v dálce jeho nepřátelé a globální nebezpečí u lidí vytváří dojem nemožnosti vyřešit sám sebe, přiznat si svůj vlastní podíl na svých nedostatcích. Lidem je podsouváno, že musí strpět dozorování státní mocí, vrcholné politiky kteří mu nevyhovují, že je bezmocný proti osudu.
Není vůbec pravda, že u nás je bída, že lidé jsou závislý na řízení z vyšších pater politiky. Každý má svou možnost danou jeho schopnostmi, aby denně nacházel vlastní řešení. Ale je velmi pohodlné najít jakési nepřátele a svěřit se do opatrování státem, přičemž láteřit na svět je mu zcela dovoleno, aby totiž měl jakýsi ventil.
Nemusíme sedět v pohodlí domova a čekat podporu státu. Nemusíme čekat na milost politika, který se dostal do čela z pohodlnosti občana, co přijímá politikovu populistickou nabídku. Nemusíme tolerovat u voleb čelní politiky, co nás zklamali, či oklamali. Jde jim dát sbohem s pomocí preferování na volebních lístcích kandidáta zespoda.
Proč se český občan dal zlákat představou politika, že bude nejlépe, když upřednostníme zahraniční velkokapitál a vpustíme ho do státní ekonomiky bez omezení? Spousta občanů doufala po revoluci, že vezme osud do svých rukou a bude se věnovat drobnému podnikání, bude i zaměstnávat příležitostně druhé. Stát jednal dost bleskově svými tvrdými předpisy, zvýšenými daněmi, nepřehledným systémem danění a odvodů plným vyjímek. Tak v značné míře znesnadnil podnikání v malém a dopomohl kapitálovým kolosům k bezkonkurenčnímu prostředí. Kdyby těchto okolností u nás nebylo, měl by strach z budoucnosti v Česku vůbec šanci?
Prakticky vše u nás se jakoby dělá z opačného konce. Vytváří se uměle, na státu závislá vrstva, která logicky pak chce slib navýšení státních podpor a zajišťování sociální úrovně státem. Likviduje se v zárodcích podnikavá snaha občanů vytvářením byrokratických překážek a podporuje se příliv nadnárodních korporací, kde se sociální smír jistí politickými odbory. V krizi a nejen při ni, pak zaměstnanci těch kapitálových gigantů jsou propouštěni na dlažbu ve chvílích pro ně nejtěžších, čímž zase stát má příliv sociálně potřebných. Zdravotnictví a školství, kde je třeba státní podpory nejvíc, se podmiňuje finanční podporou od těch, které stát defakto drží nad vodou a tak leje státní finance přes potřebné do toho bumbrlíčka, namísto aby donutil nejsilnější kapitálové celky zdravotnictví a školství podporovat.
Jistě, nejde ignorovat terorismus a jeho příčiny. Ale sebevědomí svobodní občané jsou nejlepší ochranou státu před strachem zvenčí. Deprimovaný občan, státem udržovaný v obavách z budoucnosti je náchylný k tomu, aby radikalizoval své postoje a to nejen uvnitř státu, ale i směrem ven. To je jedna z cest se dobrat k nové eskalaci napětí mezi státy a je to úrodné pole pro teroristické fundamentalisty. Vždyť jen konvertování evropana k Islámu je úkaz dřív nevídaný. Odchod od Křesťanství k Hinduismu a jiným exotickým náboženstvím znamená že se hledá jakási duševní jistota, která zmizela s odchodem i té materialistické komunistické víry.
Takže řešení našich strachů je jedině v sebevědomí občanů, získané jejich vlastí aktivitou v práci, která není znesnadňovaná státem, která je státem umožněna zrušením byrokratické hrůzy, nastolením spravedlivé jednotné daně. To ovšem je podmíněné výměnou celé politické šlechty, která se nám tu usadila téměř na věčné časy a má dojem, že je neodstranitelná a s ní že je neodstranitelný i klientelismus.
Takže volte na volebních lístcích odspoda kandidáty a zrušte panstvo. Kdo na to má pánové?!
09. 05. 2010 | 14:10

hermelín napsal(a):

Elena:

Nejhorší na tom je, že socializace je jednosměrný proces. Když se zadlužíte, tak i kdybyste chtěl, nemůžete rozpustit státní aparát jelikož vybranými daněmi ručíte za vydané dluhopisy. Jediná možnost kterou vidím je:

- informovat občany a pomoci jim se zazásobit
- vyhlásit stání bankrot
- potlačit nepokoje lidí kteří přijdou o dobré bidlo
- totálně rozpustit a decentralizovat stání aparát ( až na armádu ) a umožnit lidem lokálně si do těchto systémů volit zástupce ( jsme ve 21. století proboha - internet nebo jiné komunikační systémy!! )
- centrální pouze přímo volený prezident ( nebo první občan, říkejte mu jak chcete :-) ) jakožto vrchní velitel armády - sám by si mohl sestavit tým lidí - a byla by možnost ho odvolat občany zrychleným referendem ( opět!! 21. století! )
- s tím samozřejmě změna ústavy a zákonů ( !!! )
- přehodnocení přístupu k světovým trhům
- znárodnění a decentralizace bankovnictví
- okamžité vystoupení z EU, OSN a dalších nadnárodních organizací
- minimální povinné zemské a oblastní daně ( jen armáda a prezident ) zbytek ať si lidé volí lidé přímo.

Samozřejmě by se dalo pokračovat, ale to není podstané.

Já bych si představoval společnost svobodných svéprávných informovaných občanů, kteří chtějí rozhodovat o svém osudu. Ale to by se nemuselo líbit mesiášovi. Řekli to už lidé daleko chytřejší než jsem já, před pár staletími, není to nic nového.

Příjemný den.
09. 05. 2010 | 14:15

hermelín napsal(a):

PS. Pokud nevěříte, že korupce je zhouba dnešní kapitalistické demokracie, tak se sami sebe zeptejte na jakou stranu byste se postavili.

A přemnýšlejte o třech věcech: korupce, lži, manipulace.
09. 05. 2010 | 14:21

bigjirka napsal(a):

Tož, přátelé:
1) myslím, že k Řecku jsem se vyjádřil velmi jasně a žádná nenávist v tom nebyla. Přečtěte si to ještě jednou. Nechci je ani převychovávat, ani platit jejich účty.
2) myslím, že rovněž k muslimům jsem se vyjádřil jasně a bez nenávisti. Západní způsob života jsem jim nezaváděl. ONI NENÁVIDÍ NÁS - u nás to tak jednoznačné není, je to individuální. Úkolem muslimských věřících je islamisace světa. Islám v Evropě nechci z důvodů, které jsme tu už tisíckrát omleli. Když se jako turista půjdu u nich podívat do mešity, sundám si boty a manželka si zakreje vlasy. Verstanden?
3) K oteplování zřejmě není co dodat.
4) Teo, nemáte pravdu. Tento stát zavedl snad ještě větší míru přerozdělování než bolševik po vzoru evropyjských levicových šílenců. Proto nestačí dívat se do vlastního talíře, lehce byste mohl spatřit hovno.
09. 05. 2010 | 14:27

bigjirka napsal(a):

Hodně pravdy, hermelíne, ale spousta věcí nepůjde. Fakt byste vystoupil z NATO, kdyby tam Turecko zůstalo? Já tedy myslím, že to EU bude sanovat, což je ovšem krokem do pekel a hašením požáru benzínem.
09. 05. 2010 | 14:30

n.o.s napsal(a):

bigjirka

podívejte se na západní politiku od konce 19.stol v dané oblasti tam skutečně není nic proč by jejich vztah k západu měl být jiný.
09. 05. 2010 | 14:30

hermelín napsal(a):

Bigjirka:

Jste uvězněn v síti myšlenek, ale ty myšlenky nejsou Vaše. Osvoboďte se od lží a uvidíte vše v jasnějším světle :-).

A pro ostatní: Jestli nevěříte v mesiáše, tak se zamyslete jestli jsme ho před časem už nezahlédli v médiích :-)
09. 05. 2010 | 14:34

Pepa Řepa napsal(a):

Jeleno jsme tu jen na skok a máme být pouze mezičlánkem mezi předky a následníky.
Něco jsme převzali a něco máme předat dál.

A ne zakládat naším potomkům na občanskou válku, což islamizací Evropy činíme.
Autor tohoto blogu je pouze klonem Cohn-Bendita, nic víc.
A mezi Cohn-Benditem a Garraudym je pouze rozdíl v odříkání šahády.třeba to ještě stihne.

Ani se z odpovědnosti nevyvlečete konstatováním, že už to my nestihneme, nás se to netýká, po nás potopa.

Světu nejvíc zavařili lidé s optimistickými, svazáckými brýlemi od firmy Hořejší.

Nebudu tady soutěžit v tupelovském kladení stovek písmenek bez obsahu a nebudu chodit kolem horké kaše.

Vaše řeč budiž ANO-ANO,NE-NE.

Úplně jsem vyprsknul při klasickém moudru, že ulice v Iránu, Cairu a já nevím, kde ještě jsou stejné jako v NYC či Londýně (je jedno kde). To jsou perly pana Perlorodky.

Jasně, z křesla od TV se to tak jeví, po ulici nechoděj Marťani, ale že je život stejný?
Ani náhodou.

To jen ne chvilku trochu vážněji, jinak se zase vrátím do své polohy.
Mudrování mudrlantů z Mudrlandu se vážně brát nedá.
Mějte se.
09. 05. 2010 | 14:35

Jan Vaculík napsal(a):

Korupce a kapitalismus spolu přímo nesouvisí:
korupce existovala v islámských státech, v bolševických. Bude spolu souviset korupce a koncentace moci. A koncentrace moci sice souvisí na jedné straně s koncentrací kapitálu, ale na druhé straně i spřerozdělováním.
Taky spolu ovšem souvisí spolu svoboda a ne-korupce, tedy transparentnost:
ve svobodných zemích se smí o korupci aspoň psát.
A samozřemě, že není svobody projevu bez ekonomické svobody, tedy svobody podnikání.

Já sám se dost divím, že se u nás najdou ještě vyšetřovatelé, kteří jsou schopní šlapat na paty zkorumpovaným politikům. To je pro největší pozitivní překvapení.
09. 05. 2010 | 14:38

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

číst Garaudyho je v naší svobodné a demokratické společnosti pomalu na kriminál, vy jste jej četl?
09. 05. 2010 | 14:43

hermelín napsal(a):

Jan Vaculík:

Máte absolutní pravdu, korupce a kapitalismus přímo nesouvisí.
Jenže korupce a socialismus spolu souvisí. A soucialismus dnes funguje na kapitalistických trzích.

Například Evropa je " demokratická " a socialistická.
Komunismus je socialismus a zkorumpovaná diktatura v té nejčistčí podobě, přerozděluje vše.
Islámské státy jsou samozřejmě taky socialistické ale korán je hlavní zákon. Viz například projev Ajatolaha Chomejniho po Iránské islámské revoluci ( měli bysme alespoň vědět co říkají naši "nepřátelé" ).

Příjemný den! Dávate mi naději. :-)
09. 05. 2010 | 14:45

P. napsal(a):

bigjirka:
Jasně, ONI NÁS TAK NENÁVIDÍ. Vždyť to přece i psali v těch dopisech, s antraxem ...

http://911blog.yweb.sk/863/...
09. 05. 2010 | 14:48

hermelín napsal(a):

PS. k tomu přerozdělování. To co slyšíme v televizi a čteme na internetu je v podstatě. Přesto daleko větší přerozdělování než od bohatých k chudým tu máme od dlužníků ke skutečnému reálnému kapitálu. ( smějte se :-) ) Jen je mnohem lépe schované v systému a málokdo vám o něm dokáže povědet.

Proč? Ze života: Bydlet můžete v baráku, ale jen těžko dlouhodoběji pod hromadou vytištěných papírků.
09. 05. 2010 | 14:49

hermelín napsal(a):

Je v podstatě pravda*. omluva
09. 05. 2010 | 14:50

Mustafa Ibrahim napsal(a):

Pro P.:
Pepa Řepa má pravdu: mojí první myšlenkou každé ráno hned po otevření očí, je: Nemám rád Čechy, ty nevěřící psy !
Můj brácha z Chicaga si myslí the same; just in english, cause he can´t speak Check (stupid moron).
Jenom ségra v Íránu vstává se slovy: vstávej ty ožralo (její manžel pochází z Prahy).
09. 05. 2010 | 15:02

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

"muslimové prodávají svoje dcery do hambinců"

Vy skutecne povazujete neco takoveho za typicke pro muslimy???
A neverite potom take, ze zide zadelavaji macesy krvi krestanskych panen?

..
09. 05. 2010 | 15:06

Tupelo napsal(a):

@Hermalin: nedavno jsemo separatistickych hnutich v USA cetl (tusim ze BL), existovaly vzdy, jen dnes pod tlakem krize a tlakem valek, ktere USA vedou sili. Ohledne Obamy se asi neshodnem, mam pocit ze jej jako 'mesiase' staveli spis jeho odpurci (pro pozdejsi vymezovani se). Mohl asi (nemohu posoudit, kdo ale muze, viz ta rozsahla americka administrativa) udelat vic, kdo vi, treba by se vic zajimal o svet nez USA, pokud by neprisla krize, venuje se americkym tematum, do ktereho patri treba zdrav. reforma. Cetl jsem prirovnani ze USA jsou kolos, s obrovskou setrvacnosti a pritom na kolejich, kde otazka zmeny kurzu neni zalezitosti chvilky. Ale o tom ze maji media (nejen v USA) obrovskou moc neni sporu.
Za ten odkaz na dokument dekuji, mrknu snad vecer, ale snad mohu jiz dopredu rict, ze pouzivani strachu v politice neni nicim novym ani vyhradne americkym. Ze strachem uspesne pracuji i nase pol. strany ted pred volbami. V USA se jim operovalo po 911, viz ty semafory se stupnem nebezpeci: neslo ani o to, nechavat tam dlouho cervenou (velke riziko dalsiho utoku), protoze i na strach si clovek zvykne - proto radeji casteji stridali stupne nebezpeci, coz se ukazalo jako efektivnejsi.
A diky za Vase slova, neberu je tak, ze mi je vnucujete s tim, ze jsou 100% pravdiva, ani jsem nemel pri jejich cteni ten pocit.

@Pepa Repa: napsal jste "MUDr. Hořejší a MUDr. Tupelo". Asi chapu Vasi touhu videt kolem doktory, ale snad abyste radeji pouzil telefon, jsou to je tri cisla a urcite za Vami nekdo dojede.. ;)
09. 05. 2010 | 15:07

P. napsal(a):

Mustafa Ibrahim:
Já vím. Proto také vyvíjíte nukleární technologie, abyste nás Čechy mohli lépe mazat z mapy, to dá rozum.
09. 05. 2010 | 15:13

hermelín napsal(a):

Tupelo: ano, i přesto, že vědecko technický pokrok je až neuvěřitelný, mocenské principy zůstávají stejné. Na všech úrovních.

- rozděl a panuj

Někoho musíte dobýt zbraněmi, někoho stačí utáhnout na udičku půjčených peněz.

Myšlenka: která, že to byla finanční megakorporace, která pomáhala schovávat řeckým vládám dluhy? ( a je jedno jestli pravým nebo levým nebo zadním :-D )

A měli nad tím občané jakoukoli moc?

V dnešní informační době je všude přehršel myšlenek, a tak myslím že je potřeba se vrátit do minulosti, kdy vše nebylo zaobaleno do neprostupitelného závoje a tam hledat odpovědi na základní otázky.
09. 05. 2010 | 15:15

n.o.s napsal(a):

P.

myslíte nějak takhle?

Dovolí však svět takovou etnickou čistku?

„To závisí na tom, kdo ji bude dělat a jak rychle proběhne. Máme několik set jaderných hlavic a raket a můžeme je odpálit na cíle ve všech směrech,
možná až na Rím. Většina evropských hlavních měst jsou cíli našeho letectva...

Naše ozbrojené síly však nejsou třicáté
nejsilnější na světě, ale spíše druhé nebo třetí. Jsme schopní vzít svět s sebou
do záhuby. A ujišťuji vás, že k tomu dojde dříve, než Izrael půjde ke dnu."

Martin van Creveld, profesor vojenských dějin na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.
09. 05. 2010 | 15:26

P. napsal(a):

n.o.s.:
Ano, tady je zakopaný pes, Američani hledají celou tu dobu ony utajované zbraně hromadného ničení v nesprávné zemi. Nebo je už Izrael přiznal oficiálně?
09. 05. 2010 | 15:36

n.o.s napsal(a):

P.
no vzhledem k jejich postoji k NPT, co myslíte?

nicméně mnozí Američané nepovažují konec světa za nic špatného zhruba 100 milionů jich na nic jiného nečeká ostatně proto Izrael podporují, zní to neuvěřitelně ale je to tak

ostatně Parousia západ zaměstnává již 1700 let, každá generace těch šašků věří že za nich to již zcela jistě přijde...
09. 05. 2010 | 15:43

hermelín napsal(a):

Ještě jedna věc. Před pár dny došlo k zajímavé situaci na trzích, kdy došlo díky jedné obrovské startovací transakci, která spustila další lavinu automatických transakcí a potopila DOW JONES index o 10% během pěti minut. Následně došlo ke korekci a všechny obchody byly reverzovány.

V TV sem slyšel pár chytrých pánů hovořících o tom proč k tomu došlo, měli určitě pravdu ale neříkali co se děje v kontextu událostí.

Nabízim svoji amatérskou verzi:

Byl to jasnej signál od lidí co mají prst na spoušti. Jak k Amíkům ( druhý den se projednávala možnost auditu FEDu ). Tak Evropanům ( aby úspíšili utahování šroubů eurozóny ). Mohl to být signál i pro další, těžko říct jak je kdo dnes s kým provázán a jeké jsou skutečné mocenské aliance.

Proč si to myslím? Jasně tim dali najevo, že jsou kdykoli schopní schodit trh, pokud nebude po jejich.

V dnešní informační době je pak od pádu světové burzy k mačkání červených tlačítek velmi blízko. Otázka několika minut, v nejlepším případě.

Je to možné?
Koukněte se na souhrnné procentualní světové zadlužení států v roce 1928. A porovonejte to s dneškem ( stím že dost dluhů ještě může bejt poschovávanejch - vůbec se nemusí jednat jen o Řecko kdo podváděl s daty).

Něříkám věřte tomu na 100%, ale zamyslete se nad tím alespoň.

Nějak bylo, nějak bude.
09. 05. 2010 | 15:43

Tupelo napsal(a):

Hermelin: situace kolem Recka muze mit vic pricin, Recko falsovalo statistiky, nemecke banky pujcovaly Recku, ted se eurozona na Recko sklada, ale ta pomoct se v Recku dlouho neohreje a skonci castecne v tech nemeckych bankach. Nemci by mohly zachranovat svoje banky primou intervenci, ale je zde projekt eura. Euro melo sanci stat se hlavni svetovou menou, nebo aspon menou s vetsim vyznamem nez dolar. Mely nejake zamorske kruhy (financni, politicke?) zajem na problemech s eurem? Byla sverazna prace reku se statistikami pod nejakym vlivem ze zamori? Tezko rict, ale urcite se to neda vyloucit. Ale co Italie a Spanelsko? Jak je mozne ze se dosud jen spekuluje jak na tom tyto zeme jsou? Dalsi priznak toho ze system ve kterem zijeme se stal absolutne neprehlednym, plnym podivnych financnich machinaci, toxinu. Spekulovani na bankroty, pady kurzu. Nevim, to ze to dava smysl pro konstrukci (viz vys) neznamena ze to je jedina mozna konstrukce. Muze byt i nejaka mnohem desivejsi :). A nebo muze jit jen hlavne (ne vyhradne) o prirozeny beh udalosti.
09. 05. 2010 | 15:47

P. napsal(a):

n.o.s.:
Tak prý už atomovek mají dost, teď přecházejí na výrobu elektřiny:
Izrael plánuje jadernou elektrárnu s Araby:
http://www.tyden.cz/rubriky...
09. 05. 2010 | 15:50

hermelín napsal(a):

Tupelo:

Nejděsivější scénář, kterej vidim je, že lidé co to ovládají, jsou sami ovládáni.

Zní to celkem děsivě, ale když si vezmete že pan Hawkins před pár dny naznačil , že ve vesmíru asi nejsme sami... :-)))
09. 05. 2010 | 15:54

n.o.s napsal(a):

P.

těžko říct oč jim jde, ovšem toho Samsona (otec sebevražedných teroristů) bych příliš nepodceňoval
09. 05. 2010 | 15:56

Tupelo napsal(a):

hermelin: ovsem tato moznost prinasi okamzite otazku zda-li a kdo ovlada mimozemstany :))
09. 05. 2010 | 16:03

vaclavhorejsi napsal(a):

Tupelo:

Paroubek?

..
09. 05. 2010 | 16:03

hermelín napsal(a):

Tupelo:

O tom můžem debatovat až zjistíme co to vlastně ten vesmír je a co leží za nim :-) Snad se v budoucnu zas jednou převtělim do něčeho alespoň trochu inteligentního, abych o tom mohl filozofovat :-D
09. 05. 2010 | 16:08

hermelín napsal(a):

vaclavhorejsi:

Ano. Přináším pochvalu od velkého bratra. Navíc má více tváří, takže více pochval ( pochvala na dluh :-) )... no nekup to :-)
09. 05. 2010 | 16:11

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, Vám není pomoci. Občas zavrťte hlavou, až to nepůjde, tak už Vám ji ňákej mírumilovnej muslim ufik'. Vybral jste JEDEN případ jako důkaz. Proč jste jako důkazy nepředložil muslimské vraždy ze "cti" v Německu a holku zahrabanou "ze cti" zaživa na turecké vesnici? Těch je MNOHO. Tak jako těchto prodejů. Ale jak už jsem řek, pomoci Vám není, salam alejkum.

Moje myšlenky jsou moje. I když krátkodobě některým mystifikacím podlehnu (humanitární bombardování). Trochu se za to stydím.

To, že muslimy v Evropě nechci, je dlouhodobé a zdá se definitivní. Každé úterý chodím na střelnici.
09. 05. 2010 | 16:12

Tupelo napsal(a):

Pane Horejsi, :) pro nektere volice bezesporu. ;)

Hermelin: zde pomohou jen aspirace na prevteleni do nejvyssi entity, zkuste Brahmu ;)
09. 05. 2010 | 16:13

bigjirka napsal(a):

hermelíne, rozeznávejte přerozdělování od vyssávání blbců. myslím, že k uzavírání půjček není nikdo nucen ničím jiným, než svou blbostí?
09. 05. 2010 | 16:14

skeptický napsal(a):

Díky , profesore.

Od rána si broukám Ódu na radost.
kam se hrabe Píseň práce nebo Internacionála.

Pochopil jsem,že konsumnunumismatická věda silně těžila z katolicismu a starých bájí a alternativně inteligentních "nauk.Proto technicky vzdělaní lidé mají podvědomou náklonnost k náboženství.

Armageddon a Armabeton,Antikrist a Antikominterna,Šeherezáda a sacharidáza.

Škoda,že jste katolík.V EP byste byl muž na pravém místě.
09. 05. 2010 | 16:16

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

"Každé úterý chodím na střelnici."

Strelba na bezici cil?

..
09. 05. 2010 | 16:16

P. napsal(a):

n.o.s.:
Těžko říct oč jim jde, ovšem tady sledujeme práci mistrů. Vykonstruovat takové mýty, postavit proti sobě národy a to ještě na tomhle náboženském základě, který není z principu protichůdný (vždyť islamisté uznávají Ježíše Krista jako Allahova posla) to je opravdu obdivuhodné. Klobouk dolů, skutečně.
09. 05. 2010 | 16:17

hermelín napsal(a):

Bigjirka:

V dnešním kapitalismu tak jak je nastaven je půjčka základní předpoklad jakéhokoliv růstu. Jenže je rozdíl, když si půjčují soukromé myslící subjekty, která znají rizika a subjekty, které operují z cizími penězi, a nemají prakticky žádnou odpovědnost.

Současně zadlužený nezodpovědný subjekt ( stát například ) musí vydávat víc a víc na splácení dluhopisů a tudíž vybírat více a více daní. Což škrtí ekonomiku a a dluhopisy by měly ztrácet na hodnotě, jelikož ten stát nebude v budoucnu schopnej dostát svým zákazkům. ( hej pohoda kámo, tohle berem má to AAAAA+++ rating ).

Není Vám divné že schovávají dluhy a hlavně proč to dělají?

K Vašim obavám z islamismu, jistě jsou ze zkušenosti oprávněné, ale opět, koukněte na dokument BBC o tom kde má tento radikální islamismus kořeny, možná budete překvapen:

http://video.google.com/vid...
09. 05. 2010 | 16:23

n.o.s napsal(a):

P.

tak to s vámi 100% souhlasím

myslím že jejich vliv je mnohem větší

navíc jejich tradice nikdy neupadla do stavu naprosté letargie a negramotnosti jako západ v době katolického křesťanství.

navíc oni vědí čemu věří na rozdíl od křesťanů což jsou jen tupé ovce
09. 05. 2010 | 16:31

n.o.s napsal(a):

hermelín

ten dokument je excelentní, to by vám ČT sotva kdy pustila

dobrý je ještě dokument o Gladiu

http://video.google.com/vid...

ovšem nejsou k tomu české titulky
09. 05. 2010 | 17:24

agent Smith napsal(a):

Z principu by mne zajímalo. Proč se Britské listy jmenují Britské listy, když tam píšou samí komunisti? Ještě jsem tam neviděl pravicově zaměřený článek. Je snad Spojené království plné levičáckých snílků? Volby tomu neodpovídají. Nebo je to snad taková další ukřivděná skupina, mezi kterými se pohybuje třeba náš veliký tatíček z hradu?
09. 05. 2010 | 17:35

vasja napsal(a):

Pan prof. Hořejší.
No vidíte, študente. Když se nepokoušíte fušovat do počtů, tak hnedle máte dobrou až dostatečnou.
09. 05. 2010 | 17:45

Jan Vaculík napsal(a):

Hermelíne,
video, na které odkazujete 16:23, je silně manipulativní.
Tímto způsobem lze "dokázat" úplně cokoliv.
Jakmile mi někdo nastraží takto efektní a dramatické střihy, mám hned první důvod mu nevěřit.
Doporučuju stavět především na nezprostředkované vlastní zkušenosti, a až pak na tom ostatním.
09. 05. 2010 | 18:11

Petr Havelka napsal(a):

Samá manipulace ve videu, ale zde je nahá pravda.

https://www.youtube.com/watc...
09. 05. 2010 | 18:16

n.o.s napsal(a):

Sajjid Qutb je stejný jako Apoštol Pavel myslím že by si oba rozuměli, islám je dnes v obdobné pozici jako byl judaismus v 1.a 2. stol.
09. 05. 2010 | 18:17

Petr Havelka napsal(a):

09. 05. 2010 | 18:19

Mustafa Ibrahim napsal(a):

Agent Smith !
Geneticky jsou všichni lidé, (pravděpodobně i Britové), levičáci a pravičáci zároveň; tak jako že mají dvě ruce, nohy, apod...
Záleží jen na tom, kdo je právě u moci, kdo tam byl před ním, kdo bude po "něm", jaké jsou finanční možnosti zkoumaného subjektu. Atd.
Věřit v nějakou spravedlivější společnost můžete i jako CEO terroristické organizace Goldman Sachs.
Lidé věří i v mnohem větší nesmysly a nikdo jim to nevymluví!
Víte, jak bychom dopadli, kdyby neexistovala žádná opozice ?
Na světě by byl jen Ráj a Adam s Evou.
Vůbec byste neexistoval a nemohl nám sdělovat své zajímavé životní vědomosti,zkušenosti.
Ještě malá rada do života:
Respektujte komunisty i všechny další druhy lidí: ještě nevíte, co tady bude za pár let: kdo ty Vaše příspěvky na netu bude číst. To se potom moc těžko převrací kabát.
A k nějaké přirozené selekci přece docházet musí, když máme tak vyspělé zdravotnictví.
09. 05. 2010 | 18:29

hermelín napsal(a):

Jan Vaculík:

Neměl jsem v úmyslu něco někomu nutit k uvěření na 100%. Pravda existuje jen ve vědě, a to jen do doby než je vystřídána další, větší pravdou :-).

nos:

Díky kouknu.
09. 05. 2010 | 19:23

Pravý (levý) český Vlastenec a Evropan napsal(a):

Václav Hořejší

- nakonec stejne vznikne globalni system, kde sice budou vladnout asi jini nez "bili", ale co na tom?
08.05.2010 21:25:14

Miluju tuto zem. Je krásná, ze všech zemí je nejpůvabnější. Žádná divoká romantika, ani kousek z ní nezůstává pro hledače neporušené přírody, na všechno tady sáhla lidská ruka - a sáhla a sahá až příliš často surově a ničivě - ale celkový ráz je stále ještě milý klid. Přišli sem naši předkové (zřejmě cikáni z Indie v čele s praotcem Čechem), do země možná nejklidnější na neklidném povrchu téhle planety. Neznáme zemětřesení, tornádo, jen občasný nálet věčně hladových kobylek. Také někdy více prší, takže máme trochu mnoho vody (ale to nic není proti množství piva, které denně teče v našich hospodách), a vždy se to zvládne.
Sami sobě jsme způsobili stokrát více utrpení, než nám přinesla divokost přírody (např. z historie je známý pouze Bivoj, který se odhodlal k boji s divokým kancem, ale hospodských šarvátek jsme svědky skoro pořád). A teď jsme na "nejlepší" cestě dát si tu poslední ránu - vymazat se z glóbusu, z mapy národů tohoto světa, a zůstat snad aspoň zajímavým objektem pro historiky. Asi většinou historiky neevropského původu, ještě tak maximálně Eskymáků, protože Evropani se vymazávají z mapy stejně pilně jako my.
Miluju dějiny této země, skoro od malička, kdy jsem se naučil číst ještě jako pacholík (pozor, neplést s pribiňákem). Když už z nich poznal člověk mnoho, tak vidí pořád stejné lidi v různých kulisách, ale něco se v těch lidech přece jen mění. Ne v tom, co si přinesou na svět, to zatím ještě genetikové nezpatlali, ale ve vztazích mezi těmi nahoře a dole. Lidi mají dnes víc pochopení pro životní blaho druhých, a tak volí přád ty stejné tváře.
Říkám dějiny této země, nikoli jen českého národa. Do těch dějin patří naši bratři a sestry v celé Evropské unii právě tak jako my. Zní to možná divně od neoprášeného vlastence, ale já jsem národní a stejně tak zemský vlastenec, pro mne je ten krásný rámec, dar přírody, stejně důležitý jako dlouhé generace lidí, kteří měli to štěstí v něm žít. Všichni jsme lidé stejných pradávných matek (jen různých otců), které v Evropě a v této zemi žily před 30 000 lety, a časté střídání jazyků (díky různým otcům) neměnilo nic na našem společném lidském dědictví.
Teď ze mne bude mluvit ne český vlastenec, ale neoprášený evropský šovinista. Který velmi těžko přijímá představu, že po těch 30 000 letech by na tomto kontinentě s tak úžasně pestrými a plodnými dějinami mohli vládnout přivandrovalci docela jiného původu než jsme my. Nejsem kosmopolita, ti to většinou stejně jen hrajou po internetu. No jo, trochu jsem to dnes asi přepísknul. Moc psát neumím. Ahoj... :-)

*
09. 05. 2010 | 19:42

Holubář napsal(a):

Václav Hořejší:
Ano, souhlasím obecně s vaší replikou. Ale radost z toho nemám.
09. 05. 2010 | 19:50

Mustafa Ibrahim napsal(a):

Pravý (levý) český Vlastenec a Evropan:
Sice to není na mě, ale ozvat se musím:
podle toho, co tady mňoukáte o krásné zemi s plodnými dějinami, soudím, že znáte státní hymnu a Staré pověsti české; hlavně tu část s Bivojem. Takže asi máte rád kance s brusinkami. Jste tedy původu Keltského.
Krásná je každá země a někomu se dokonce líbí i Měsíc, Mars, Severní pól...
A dějiny ? Normální dějiny malého národa,
dost špatně zdokumentované, takže bylo třeba vymyslet Přemysla Oráče (Mojmírovci čecháčkům nevoní).
Jestli máme všichni společné matky, tak ať vládnou přivandrovalci: i my jsme přivandrovali. Ne s praotcem Čechem, ale s praotcem Avarem.
Zapomněl jste dodat, že jste hrdý na to, že jste Čech.
Okey Dokey Amigo :-)
09. 05. 2010 | 20:14

bigjirka napsal(a):

Nebudu respektovat někoho, kdo nerespektuje mne. Nebudu respektovat nacisty, komunisty, ani islamisty. To video je právě tím, o čem tu celou dobu mluvíme. Muslimství není jen víra, je to víra, ideologie, sociální struktura. Ano, pojetí individuální svobody má mezery, k zodpovědné svobodě je člověka potřeba vychovat.
09. 05. 2010 | 20:37

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

Takze - protiislamsky (krestansko-atheisticky) dzihad? ;-)

..
09. 05. 2010 | 20:42

ing. František Novotný napsal(a):

Vážený Pane Hořejší,
mne také velice rmoutí nebezpečí nadvlády cizinců. Napřed Moravané, potom Němci, Rakušané, Rusové, Američané a teď tohle.
Ale díky bohu mám teď mnohem větší starosti takže na to nijak moc nemyslím: na zahrádce se mi objevilo několik krtků.
S takovou letos žádné jahody nesklidím.Minulý rok dešťovky, letos krtkové. A potom ti Islamisté. Ještě že jsem již v důchodu. Ale těch mladých je mi líto,kdyby alespoň pro ně konečně zlegalizovali tu mariuanu.
09. 05. 2010 | 20:49

vaclavhorejsi napsal(a):

ing. František Novotný:

Ano, vystihl jste spravne podstatu meho clanku - krtkove (ba i destovky) jsou nebezpecnejsi nez islamiste.
Nevim ovsem, zda o teto hluboke pravde presvedcite treba bigjirku...

Proslycha se ale, ze v posledni dobe k nam islamiste vozi sve krtky a nasazuji je do nasich zahradek - je to zjevne soucast jejich zlovestneho planu na ovladnuti Evropy...
Pepa Repa o tom vi sve...

..
09. 05. 2010 | 20:57

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, četl jste vůbec, co jsem napsal? Nechci islám v Evropě. Full stop.
09. 05. 2010 | 20:57

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, komu není rady, v apatyce nekoupí. Ještě jednou opakuju, hlavou občas vrťte. Dokud setrvá na svém místě, ještě tu nejsou.
09. 05. 2010 | 21:00

Jan Vaculík napsal(a):

Hoši, nevím, o jaké nadvládě cizinců tady mluvíte. Že chodíme trenýrky nakupovat k Vietnamcům, to přece není žádná nadvláda.

A do budoucna nám stačí jediné: nezdegenovat.
Tedy například zrušit systém státem vyplácených důchodů; a nejen důchodů. Vrátit se k tomu, co fungovalo nějakých pár tisíc let až donedávna: budoucnost má zajištěnou ten, kdo si pořídí pár dětí, dokáže je vychovat a taky jim něco předá.
Navézt si sem cizince, aby na nás vydělávali, za nás se množili, a pak pak mudrovat nad tím, že se vláda přesouvá do cizích rukou - to je cesta do pekel.
09. 05. 2010 | 21:04

Jan Vaculík napsal(a):

sry, vypadla slabika: -er-
09. 05. 2010 | 21:06

bigjirka napsal(a):

Je to nějaká profesorská choroba, myslet si, že když o něčem vím víc než ostatní, vím to o všem? Takhle ale matematická indukce nezní.
09. 05. 2010 | 21:06

bigjirka napsal(a):

Janku, ten programový dovoz pracovní síly nekvalifikované, to je řezání vlastní větve.
09. 05. 2010 | 21:08

Mustafa Ibrahim napsal(a):

bigjirka:
To, co tady tvrdíte, je dost vážné.
Vás nerespektují Islamisté? Pokud uvedete nějaká konkrétní jména, zkusím se na Váš případ informovat přímo v kanceláři Ayatollah-a Khamenei-ho.
A také byste mohl uvést, do které strany ti komunisté a nacisté patří.
S tím by se snad také dalo něco dělat.
Je to jen otázka peněz: několik sponzorských darů a letí všichni. V demokracii je to úplně jiné, než za bývalého režimu. Nic není zadarmo ! Lidé si potom všeho mnohem více váží.
09. 05. 2010 | 21:09

Jan Vaculík napsal(a):

Le tady je třeba se zamyslet: Bez práce Ukrajinců by se naše stavebnictví nehnulo. A Škodovka v MB by byla nekonkurenceschopná bez práce Poláků.
09. 05. 2010 | 21:11

hoven napsal(a):

konzervativci v uk nemužou sestavit vládu, v porýní vyhrála levice.....euro bude dal klesat. Evropská civilizace má socanskou a zelenou budoucnost : dluhy, nezaměstnanost , korupce , ztrata konkurenceschopnosti a totální rozklad. p.s. víte proč levice nemá problém s muslimama?? protože ji volí.
09. 05. 2010 | 21:15

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan Vaculík:

"Že chodíme trenýrky nakupovat k Vietnamcům, to přece není žádná nadvláda."

Jen pozor - trenyrkami to zacina, Nguyenem na Hrade konci...
"zrušit systém státem vyplácených důchodů; a nejen důchodů."

Ano, nejlepe zrusit stat vubec - to uz rikal V.I.L.

"Vrátit se k tomu, co fungovalo nějakých pár tisíc let až donedávna: budoucnost má zajištěnou ten, kdo si pořídí pár dětí, dokáže je vychovat a taky jim něco předá."

Tak, tak. System vymenku je daleko lepsi nez nejake duchody...
Taky bych zrusil demokracii - jeji zavedeni zcela koinciduje s temi duchody - take jsme se bez ni cela tisicileti obesli, a jak bajecne to fungovalo, i Tatary jsme zahnali...
Ted ma volebni pravo kazda socka uplne stejne jako treba reklamni kreativec nebo makler - no neni to skandal?

"Navézt si sem cizince, aby na nás vydělávali, za nás se množili, a pak pak mudrovat nad tím, že se vláda přesouvá do cizích rukou - to je cesta do pekel."

Ano, NIC NEZ NAROD (mnozivy)!!

..
09. 05. 2010 | 21:15

hoven napsal(a):

evropu vydávají mohamedánum výměnou za 4 roky u koryt.
09. 05. 2010 | 21:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan Vaculík:

"Bez práce Ukrajinců by se naše stavebnictví nehnulo. A Škodovka v MB by byla nekonkurenceschopná bez práce Poláků."

Cozpak muzeme takove prizemni materialisticke veci nadrazovat vznesene ideji narodni cistoty???

..
09. 05. 2010 | 21:18

PatientO.T. napsal(a):

09. 05. 2010 | 21:20

hoven napsal(a):

a ted si zaspíváme, nácek dostal před 65 lety na p...l
https://www.youtube.com/watc...
09. 05. 2010 | 21:21

ing. František Novotný napsal(a):

Vážený pane Vaculíku.
S těmi trenýrkami naprosto souhlasím.
Ale aby se o nás starali naše děti, to by mohlo podstatně zvýšit kriminalitu.
Víte, ono bylo dříve mnohem snadnější zbavit se starých, bezmocných rodičů na výměnku. Doktor ani policie nedokázali rozpoznat, zda se jednalo o smrt přirozenou, nebo jestli starý člověk pouze nedostal několik týdnů najíst. Nebo jestli smrt nastala udušením z příčiny selhání orgánů,či pouhým omylem: následkem umístění polštáře na špatnou stranu hlavy. Ano, zdá se to být poněkud extrémní.
Ale já bych to raději nedělal. Jsme zvyklí žít samostatně: děti dobře vychováváme a fyzicky trestáme. Ale jednoho dne je vypustíme z domova. S rodiči je to trochu jiné: jde to k horšímu. Strávit třebas dost dlouhou část života péčí o rodiče, se kterými se mnohdy nemáme moc rádi a oni se navíc chovají jako děti, to nese jistá rizika.
Abychom se potom zbytečně nedivili.
09. 05. 2010 | 21:22

ing. František Novotný napsal(a):

A ještě bych dodal, že je zřejmé, že rodina jak ji ještě občas známe, v budoucnu asi existovat nebude.
Takže kam s rodiči potom ?
09. 05. 2010 | 21:28

n.o.s napsal(a):

Sionisté mají určitě důvody vzpomínat Balfoura jako jednoho z největších dobrodinců židovského národa. Byla to však těžko láska k Židům, která inspirovala takto nezvyklou dobročinnost. V posledních letech devatenáctého století
Británii zaplavili židovští uprchlíci z východní Evropy. V londýnských
ulicích proti nim docházelo k nepokojům a demonstracím. Byl přijat zákon o přistěhovalcích, který omezoval židovské přistěhovalectví.

Nikdo jiný než právě Balfour, tehdejší ministerský předseda, neobhajoval tuto
legislativu jazykem, který sionisté odsoudili jako „otevřený antisemitiz-
mus, zaměřený proti celému židovskému národu":

Je snadné představit si takovou situaci, vc které nebude ku prospéchu civilizace
naší země, aby zde existovala obrovská skupina lidí, kteří, přestože jsou vlaste-
nečtí, schopní a podnikaví, ať už se jakkoli zapojují do státního života, přesto však svým vlastním jednáním zůstávají národem o sobě, a nejen že vyznávají náboženství odlišné od převažující většiny svých spoluobčanů, ale žení a vdávají se pouze mezi sebou.
09. 05. 2010 | 21:31

n.o.s napsal(a):

Tento dokument sice nese Balfourovo jméno, ale ve skutečnosti to byli
sionisté sami, kdo do velmi značné míry tuto deklaraci inspirovali a zpra-
covali její text. Může být pokládána za nejjemnější plod sionistické diplo-
macie ve své nejvíce sofistikované dvojsmyslnosti. Vyžadovalo by si celou
kapitolu, aby bylo možno ocenit genezi a skutečný význam těchto něko-
lika málo slov. Skutečně tomu celé kapitoly byly věnovány a na tomto
místě postačí konstatovat na základě jiných zkoumání, že sionisté, kteří
koncipovali deklaraci, v ní spatřovali chartu budoucího židovského státu,
a že, když se tvářili, že se starají o práva „nežidovských komunit v Pales-
tině", kladli ve skutečnosti právní základnu k tomu, aby je prostřednic-
tvím obratného použití termínů „občanských, „náboženský" a „politický"
o tato práva připravili
09. 05. 2010 | 21:32

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, sociální stát je nikoli demokratický, ale pruský výmysl. Vůbec nejvíc sociálních opatření zavedli nacisté Nicméně - slovu pojištění bych vrátil jeho původní význam. Pojištění tedy nemá být akcí státního teroru. No ale vlastně - proč byste neměl na auto platit dejme tomu 8x větší pojištění, než průměrně placený? (Je v tom zahrnuta i progrese.) Proč byste nemohl platit dejme tomu 8t za dálniční známku a pětinásobek za cestu vrakem? Proč byste za obyč rohlík nedal 10Kč a chudák desetník?
09. 05. 2010 | 21:35

patriot napsal(a):

Václav Hořejší:

„Jako reálné se snad jeví pro příští staletí i možnosti expanze lidstva do vesmíru.“

Něco takového si vesmír nezaslouží! Plundrování cizích světů „civilizací západního typu“ si raději ani nepředstavuji (stačil Avatar). Ostatně k němu nikdy nedojde, lidské kobylky se ve větším množství moc daleko nedostanou.

P.S.
Vaše vize světlých zítřků jsou zcela neopodstatněné. Mizí pralesy, tají ledovce, právě vzniká první ropný záliv… Nůžky všech typů se rozevírají… Žijete snad na jiné planetě než já?
09. 05. 2010 | 21:41

n.o.s napsal(a):

dnešní proti muslimská rétorika je stará tenkrát to ale nebyli muslimští teroristé ale židovští komunisté

posuďte sami

"And finally we were also the first to point the people on any large scale to a danger which insinuated itself into our midst - A DANGER WHICH MILLIONS FAILED TO REALIZE AND WHICH WILL NONETHELESS LEAD US ALL INTO RUIN - the Jewish danger. And today people are saying yet again that we were 'agitators.' "I would like here to appeal to a greater than I, Count Lerchenfeld. He said in the last session of the Landtag that his feeling 'as a man and a Christian' prevented him from being an anti-Semite. I SAY: MY FEELING AS A CHRISTIAN POINTS ME TO MY LORD AND SAVIOUR AS A FIGHTER. IT POINTS ME TO THE MAN WHO ONCE IN LONELINESS, SURROUNDED ONLY BY A FEW FOLLOWERS, RECOGNIZED THESE JEWS FOR WHAT THEY WERE AND SUMMONED MEN TO THE FIGHT AGAINST THEM AND WHO, GOD'S TRUTH! WAS GREATEST NOT AS SUFFERER BUT AS FIGHTER. In boundless love as a Christian and as a man I read through the passage which tells us how the Lord at last rose in His might and seized the scourge to drive out of the Temple the brood of vipers and of adders. How terrific was His fight for the world against the Jewish poison. Today, after two thousand years, with deepest emotion I recognize more profoundly than ever before - the fact that it was for this that He had to shed His blood upon the Cross. As a Christian I have no duty to allow myself to be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice. And as a man I have the duty to see to it that human society does not suffer the same catastrophic collapse as did the civilization of the ancient world some two thousand years ago - a civilization which was driven to its ruin through this same Jewish people.
09. 05. 2010 | 21:43

n.o.s napsal(a):

vyměnte židovského komunistu za muslimského teroristu a jsme přesně tam kde jsme byli na počátku 20.stol,

a přirozeně místo Adolfa Hitlera dosaďte Geerta Wilderse stejného nácka jako byl Hitler
09. 05. 2010 | 21:46

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

Ano, s tim terorem socialniho statu je treba neco udelat, uz jen proto, ze je pruskeho puvodu.
Nepochybne by bylo spravedlive, abychom vsichni platili jen rovnou dan z hlavy (rekneme 2K rocne) a pak uz jen DPH a dane spotrebni (samozrejme oboje velmi nizke).
Doufam, ze s timto programem kandiduje vase nova strana?
Smutne ovsem je, ze nasi neuvedomeli volici to asi nedovoli...
Je to dusledek zhoubneho rovnostarstvi - spravne by mel mit hlas kazdeho vahu umernou jeho bohatstvi, nicht wahr?

..
09. 05. 2010 | 21:48

hoven napsal(a):

z židů si vemte příklad. vzdělanost, pracovitost, finanční a investiční inteligence, obchodní talent....kéž by se to alespon z jedne setiny dalo říct o některých voličích čssd,ksčm a ds, nemuseli by jako pijavice viset na krku státnímu rozpočtu a dokázali by se o sebe postarat.
09. 05. 2010 | 21:49

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Hořejší,
přibarvování děláte z mýs výroků něco, co vůbec neměly znamenat.

Vždyť je nepochybné, že přiměřená imigrace je pro každou zemi prospěšná, a platilo to i v minulosti. Je to doložené i statisticky: významné osobnosti z částečně cizím původem jsou v každém národě zastoupeny ve větší míře, než by odpovídalo množství přistěhovalců.

Jenže nesmí se stát, že přistěhovalci vytvářejí vydělenou společenskou vrstvu s nižší životní úrovní nebo dokonce s nižšími právy, než "domácí" občané.A o to tu jde: nelze tady mít cizince, dívat se na ně skrz prsty a nenávidět je.
09. 05. 2010 | 21:51

hoven napsal(a):

n-o-s
srovnávat hitlera s wildersem, to je hodně silná káva?? chystá se wilders muslimy zbavit práv, majetku a poslat je do plynových komor??? nebo jim pouze řiká, že musí dodržovat nizozemský právo?
09. 05. 2010 | 21:54

n.o.s napsal(a):

hoven

ono to vždy začíná "jen pouze" a končí to tragicky
09. 05. 2010 | 21:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy