Genetická příbuznost Židů a Palestinců - aneb o nevídaném případu cenzury vědecké literatury

11. 07. 2010 | 09:05
Přečteno 36599 krát
Před devíti lety vzbudila ve vědeckém světě značný rozruch aféra, jejímž hlavním aktérem byl španělský genetik Antonio Arnaiz-Villena. Ten publikoval se svojí skupinou v prestižním americkém časopise (vydávaném Americkou společností pro histokompatibilitu a imunogenetiku) článek (A.Arnaiz-Villena, N.Elaiwa, C. Silvera, A.Rostom, J.Moscoso, E. Gómez-Casado, L.Allende, P. Varela, J. Martínez-Laso: The Origin of Palestinians and Their Genetic Relatedness With Other Mediterranean Populations. Human Immunology 2001; 62: 889-900), ve kterém došel k závěru, že „Palestinci jsou geneticky velmi blízcí Židům a jiným populacím Středního východu, jako anatolským Turkům, Libanoncům, Egypťanům, Arménům a Íráncům. Archeologická a genetická data podporují názor, že Židé i Palestinci pocházejí z dávných Kananejců, kteří se v dávné minulosti mísili s obyvatelstvem Egypta, Mezopotámie a Anatolie. Palestinsko-židovská rivalita je tedy založena na kulturních a náboženských, nikoli genetických rozdílech“.

V úvodu k tomuto článku se autoři obšírně rozepisovali o složité historii Středního východu a při popisu recentní historie použili větu „Palestinci jsou nuceni žít s židovskými kolonisty na teoreticky jejich vlastních územích; palestinská diaspora, která má od roku 1947 uprchlický status, představuje asi 40% a žije v koncentračních táborech roztroušených v Jordánsku (38%), Syrii (12%) a Libanonu (13%).

Tato věta (a možná i pro někoho nepříjemné vědecké závěry studie) vedla k protestům některých badatelů, kteří tvrdili, že takováto jednostranná politická prohlášení do vědecké studie nepatří (což si ostatně myslím i já).

V takovýchto (velmi vzácných) problematických případech je obvyklé, že vydavatel vědeckého časopisu vydá prohlášení, ve kterém se od nevhodných formulací distancuje, popř. publikuje negativní ohlasy na takový článek.
Pokud i autoři dojdou k závěru, že pochybili, mohou to i oni vyjádřit. Pokud je pochybení (vědecké) větší, stává se občas, že autoři svůj článek „stáhnou“ („retraction“), t.j. publikují prohlášení, ve kterém oznámí, že to a to bylo v publikaci špatně (např. nějaký pokus se nedaří reprodukovat, nebo došlo přímo k podvodu), vědecké komunitě se omluví a článek je nadále považován jakoby za odvolaný a nadále de facto neexistující (i když samozřejmě fyzicky v tom časopise zůstane).

V tomto případě se však stalo něco naprosto neslýchaného. Vydavatelé tento článek evidentně pod nátlakem odstranili z internetového vydání časopisu a doporučili všem knihovnám, aby i z tištěných čísel článek fyzicky odstranili, t.j. vytrhli (!!).

Zajímavé bylo, že v oznámení o stažení článku byla pochválena vědecká kvalita studie („...elegant analysis of the historic basis of the people of the Mediterranean Basin” ). Autoři článku si jej ale uložili a zpřístupnili na jiném serveru.

Tato ve vědeckém světě naprosto bezpříkladná aféra samozřejmě vzbudila mezi vědci velký rozruch. Někteří se rozhořčovali nad tím, že takový článek byl vůbec publikován a tvrdili, že je i vědecky špatný (viz např. Risch et al.: Dropped genetics paper lacked scientific merit. Nature 2002 Jan 10;415(6868):115.).

Jiní byli naopak pohoršeni „bezprecedentní cezurou“ (viz např. zde); jeden z nich řekl: „Kdyby Arnaiz-Villena nalezl důkazy pro to, že Židé jsou geneticky unikátní a nikoli „obyčejní“, můžete si být jisti, že by nikdo neprotestoval proti těm sporným pasážím. Je to velmi smutná záležitost“.


O rok později měl Arnaiz-Villena potíže na klinice a universitě, kde pracoval – bylo proti němu zahájeno vyšetřování kvůli údajné zpronevěře.
Pokud vím, byl později z těchto obvinění očištěn, jak bylo možno si přečíst ještě před několika měsíci na Wikipedii; nyní je ovšem tato pasáž kupodivu zablokována.
Tyto Arnaiz-Villenovy problémy samozřejmě s onou aférou se staženou publikací nemusejí vůbec souviset, přece jen to ale vyvolává určitá podezření, že to mohlo být varování pro jiné, kteří by se chtěli vydat podobnou politicky nekorektní cestou...

*******************************************
A nakonec ještě něco o tom, co se o věci samé, t.j. genetických charakteristikách Židů, vybádalo v jiných laboratořích:

Již v roce 1999 došla k podobnému závěru jako Arnaiz-Villena (blízká příbuznost Palestinců a Židů) studie izraelského týmu (Amar et al.: Molecular analysis of HLA class II polymorphisms among different ethnic groups in Israel. Human Immunology, 1999; 60: 723-730) .

V roce 2000 byla publikována práce mezinárodního týmu, která použitím jiných metod než španělský tým analyzovala některé genetické charakteristiky 7 židovských a 16 nežidovských populací. Došla k závěru, že všechny židovské populace byly vzájemně podobné (s jen relativně malou příměsí evropských genů u aškenázských a románských židovských populací) a také velmi podobné některým nežidovským populacím ze Středního východu (Palestinci, Syřané).

Nejnovější studie publikovaná v posledním čísle Nature využívající nejmodernější techniky molekulární genetiky srovnávala 14 židovských diasporních komunit a 69 nežidovských populací. Tato studie opět prokazuje velkou genetickou příbuznost mezi většinou testovaných židovských populací a nežidovskými středovýchodními etniky, jakož i jasně patrné genetické rozdíly mezi aškenázskými a sefardskými populacemi. Výrazně odlišní byly etiopští (Falašové) a indičtí Židé (Bnej Menaše), kteří byli geneticky velmi podobní nežidovským populacím ve svém okolí (zvláště Drúzům a Kypřanům).
Podle mého názoru leží ale aškenázský klastr výrazně mimo ty orientální židovské populace a závěry o jejich nutně společném původu se mi nezdají úplně přesvědčivé...

K velmi podobným závěrům dochází i práce jiného amerického týmu zatím jen elektronicky publikovaná v časopise American Journal of Human Genetics.

Tyto dvě nejnovější studie jsou přehledně komentovány v časopise Science (M.Balter: Science 328 (2010) 11 June 2010: 1342.)

Dvě nejnovější (a nejdůkladnější) studie zřejmě nenacházejí příliš podporu pro teorie, podle kterých Aškenázové pocházejí z chazarských (turkických) konvertitů a Sefardové z berberských konvertitů (tato teorie, publikovaná např. izraelským historikem Šlomo Sandem byla zmíněna v jednom z mých předchozích článků). Je ale třeba poznamenat, že uvedené studie se nezaměřily na srovnávání s pravděpodobnými potomky Chazarů (bylo by ostatně těžké říci, kdo jsou tito potomci).

Všechny uvedené práce poměrně jednoznačně ukazují, že většina současných Židů skutečně pochází ze společných dávných levantských předků. Ukazují ale také, že Židé, zvláště ti orientální, jsou geneticky téměř nerozlišitelně podobní i jiným levantským národům, včetně Palestinců.
Důležité také je, že neexistuje něco, jako “gen židovství”. Existují pouze kombinace variant mnoha genů více či méně typické pro určitá etnika.

Jaké to má praktické důsledky?
Myslím, že pro většinu moderně uvažujících lidí v podstatě žádné. Nacionalismy založené na mystice “hlasu krve”, na ideji “vyvoleného národa”, snad dokonce nějakého božského původu, jsou, jak doufám, už jen historickou kuriozitou.
Věřím, že všichni rozumní lidé se shodnou na konceptu univerzálního humanismu, principiální rovnosti lidí, ras a národů.
Myslím, že naprosté většině Čechů je zaplaťpánbůh úplně jedno, jestli genetická zkoumání odhalí, že jsou čistokrevnými Slovany, 50% Kelty nebo nějakou směskou Slovanů, Keltů, Židů, Románů a Germánů.
Nacionalismus podporovaný ještě zvrácenými genetickými pavědeckými teoriemi snad už dostatečně předvedl svoje zhoubné působení.
Na genetických studiích výše uvedeného typu ale samozřejmě není nic špatného – jsou prostě zajímavým doplňkem historiografie. Ale ničím víc...

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy