Genetická příbuznost Židů a Palestinců - aneb o nevídaném případu cenzury vědecké literatury

11. 07. 2010 | 09:05
Přečteno 34660 krát
Před devíti lety vzbudila ve vědeckém světě značný rozruch aféra, jejímž hlavním aktérem byl španělský genetik Antonio Arnaiz-Villena. Ten publikoval se svojí skupinou v prestižním americkém časopise (vydávaném Americkou společností pro histokompatibilitu a imunogenetiku) článek (A.Arnaiz-Villena, N.Elaiwa, C. Silvera, A.Rostom, J.Moscoso, E. Gómez-Casado, L.Allende, P. Varela, J. Martínez-Laso: The Origin of Palestinians and Their Genetic Relatedness With Other Mediterranean Populations. Human Immunology 2001; 62: 889-900), ve kterém došel k závěru, že „Palestinci jsou geneticky velmi blízcí Židům a jiným populacím Středního východu, jako anatolským Turkům, Libanoncům, Egypťanům, Arménům a Íráncům. Archeologická a genetická data podporují názor, že Židé i Palestinci pocházejí z dávných Kananejců, kteří se v dávné minulosti mísili s obyvatelstvem Egypta, Mezopotámie a Anatolie. Palestinsko-židovská rivalita je tedy založena na kulturních a náboženských, nikoli genetických rozdílech“.

V úvodu k tomuto článku se autoři obšírně rozepisovali o složité historii Středního východu a při popisu recentní historie použili větu „Palestinci jsou nuceni žít s židovskými kolonisty na teoreticky jejich vlastních územích; palestinská diaspora, která má od roku 1947 uprchlický status, představuje asi 40% a žije v koncentračních táborech roztroušených v Jordánsku (38%), Syrii (12%) a Libanonu (13%).

Tato věta (a možná i pro někoho nepříjemné vědecké závěry studie) vedla k protestům některých badatelů, kteří tvrdili, že takováto jednostranná politická prohlášení do vědecké studie nepatří (což si ostatně myslím i já).

V takovýchto (velmi vzácných) problematických případech je obvyklé, že vydavatel vědeckého časopisu vydá prohlášení, ve kterém se od nevhodných formulací distancuje, popř. publikuje negativní ohlasy na takový článek.
Pokud i autoři dojdou k závěru, že pochybili, mohou to i oni vyjádřit. Pokud je pochybení (vědecké) větší, stává se občas, že autoři svůj článek „stáhnou“ („retraction“), t.j. publikují prohlášení, ve kterém oznámí, že to a to bylo v publikaci špatně (např. nějaký pokus se nedaří reprodukovat, nebo došlo přímo k podvodu), vědecké komunitě se omluví a článek je nadále považován jakoby za odvolaný a nadále de facto neexistující (i když samozřejmě fyzicky v tom časopise zůstane).

V tomto případě se však stalo něco naprosto neslýchaného. Vydavatelé tento článek evidentně pod nátlakem odstranili z internetového vydání časopisu a doporučili všem knihovnám, aby i z tištěných čísel článek fyzicky odstranili, t.j. vytrhli (!!).

Zajímavé bylo, že v oznámení o stažení článku byla pochválena vědecká kvalita studie („...elegant analysis of the historic basis of the people of the Mediterranean Basin” ). Autoři článku si jej ale uložili a zpřístupnili na jiném serveru.

Tato ve vědeckém světě naprosto bezpříkladná aféra samozřejmě vzbudila mezi vědci velký rozruch. Někteří se rozhořčovali nad tím, že takový článek byl vůbec publikován a tvrdili, že je i vědecky špatný (viz např. Risch et al.: Dropped genetics paper lacked scientific merit. Nature 2002 Jan 10;415(6868):115.).

Jiní byli naopak pohoršeni „bezprecedentní cezurou“ (viz např. zde); jeden z nich řekl: „Kdyby Arnaiz-Villena nalezl důkazy pro to, že Židé jsou geneticky unikátní a nikoli „obyčejní“, můžete si být jisti, že by nikdo neprotestoval proti těm sporným pasážím. Je to velmi smutná záležitost“.


O rok později měl Arnaiz-Villena potíže na klinice a universitě, kde pracoval – bylo proti němu zahájeno vyšetřování kvůli údajné zpronevěře.
Pokud vím, byl později z těchto obvinění očištěn, jak bylo možno si přečíst ještě před několika měsíci na Wikipedii; nyní je ovšem tato pasáž kupodivu zablokována.
Tyto Arnaiz-Villenovy problémy samozřejmě s onou aférou se staženou publikací nemusejí vůbec souviset, přece jen to ale vyvolává určitá podezření, že to mohlo být varování pro jiné, kteří by se chtěli vydat podobnou politicky nekorektní cestou...

*******************************************
A nakonec ještě něco o tom, co se o věci samé, t.j. genetických charakteristikách Židů, vybádalo v jiných laboratořích:

Již v roce 1999 došla k podobnému závěru jako Arnaiz-Villena (blízká příbuznost Palestinců a Židů) studie izraelského týmu (Amar et al.: Molecular analysis of HLA class II polymorphisms among different ethnic groups in Israel. Human Immunology, 1999; 60: 723-730) .

V roce 2000 byla publikována práce mezinárodního týmu, která použitím jiných metod než španělský tým analyzovala některé genetické charakteristiky 7 židovských a 16 nežidovských populací. Došla k závěru, že všechny židovské populace byly vzájemně podobné (s jen relativně malou příměsí evropských genů u aškenázských a románských židovských populací) a také velmi podobné některým nežidovským populacím ze Středního východu (Palestinci, Syřané).

Nejnovější studie publikovaná v posledním čísle Nature využívající nejmodernější techniky molekulární genetiky srovnávala 14 židovských diasporních komunit a 69 nežidovských populací. Tato studie opět prokazuje velkou genetickou příbuznost mezi většinou testovaných židovských populací a nežidovskými středovýchodními etniky, jakož i jasně patrné genetické rozdíly mezi aškenázskými a sefardskými populacemi. Výrazně odlišní byly etiopští (Falašové) a indičtí Židé (Bnej Menaše), kteří byli geneticky velmi podobní nežidovským populacím ve svém okolí (zvláště Drúzům a Kypřanům).
Podle mého názoru leží ale aškenázský klastr výrazně mimo ty orientální židovské populace a závěry o jejich nutně společném původu se mi nezdají úplně přesvědčivé...

K velmi podobným závěrům dochází i práce jiného amerického týmu zatím jen elektronicky publikovaná v časopise American Journal of Human Genetics.

Tyto dvě nejnovější studie jsou přehledně komentovány v časopise Science (M.Balter: Science 328 (2010) 11 June 2010: 1342.)

Dvě nejnovější (a nejdůkladnější) studie zřejmě nenacházejí příliš podporu pro teorie, podle kterých Aškenázové pocházejí z chazarských (turkických) konvertitů a Sefardové z berberských konvertitů (tato teorie, publikovaná např. izraelským historikem Šlomo Sandem byla zmíněna v jednom z mých předchozích článků). Je ale třeba poznamenat, že uvedené studie se nezaměřily na srovnávání s pravděpodobnými potomky Chazarů (bylo by ostatně těžké říci, kdo jsou tito potomci).

Všechny uvedené práce poměrně jednoznačně ukazují, že většina současných Židů skutečně pochází ze společných dávných levantských předků. Ukazují ale také, že Židé, zvláště ti orientální, jsou geneticky téměř nerozlišitelně podobní i jiným levantským národům, včetně Palestinců.
Důležité také je, že neexistuje něco, jako “gen židovství”. Existují pouze kombinace variant mnoha genů více či méně typické pro určitá etnika.

Jaké to má praktické důsledky?
Myslím, že pro většinu moderně uvažujících lidí v podstatě žádné. Nacionalismy založené na mystice “hlasu krve”, na ideji “vyvoleného národa”, snad dokonce nějakého božského původu, jsou, jak doufám, už jen historickou kuriozitou.
Věřím, že všichni rozumní lidé se shodnou na konceptu univerzálního humanismu, principiální rovnosti lidí, ras a národů.
Myslím, že naprosté většině Čechů je zaplaťpánbůh úplně jedno, jestli genetická zkoumání odhalí, že jsou čistokrevnými Slovany, 50% Kelty nebo nějakou směskou Slovanů, Keltů, Židů, Románů a Germánů.
Nacionalismus podporovaný ještě zvrácenými genetickými pavědeckými teoriemi snad už dostatečně předvedl svoje zhoubné působení.
Na genetických studiích výše uvedeného typu ale samozřejmě není nic špatného – jsou prostě zajímavým doplňkem historiografie. Ale ničím víc...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jeňýk napsal(a):

kocept universálního humanismu je logický i správný, ale obtížně naplńitelný. Stačí jen shlédnout jak je i z realtivně legitimních pozic okopáván multikulturalismus a to v relativně poklidné EU (natož na kavkaze či blízkém východě).
Přitom bes soužití různých kultur a překonání anachronismu národních států to prostě nepůjde. Ale pořád platí že když se dva perou třetí se směje )rozděl a panuj). A tak se hecují židé i arabové a velmoci si řeší skrze ně své ambice.
11. 07. 2010 | 09:22

skeptický napsal(a):

Soudržnost rasy je udržována náboženskou disciplinou.Pokud soutěžíme s jinými rasami,je dobré být v pozici kázat jim přesný opak svého návodu k úspěchu.Říká se tomu ukazovat lidstvu cestu.Obvykle do pekel-viz komunismus.

Jak praví dobrá kniha v posledním blogu,podrývat náboženské a morální základy,což vede nakonec i k fyzickému zániku.

Totéž by se dalo říci i o vnucených imigračních zákonech.
Příklady by se při troše dobré vůle našly.

Slušně se tomu říká mystifikace,lidově oblbování.
Odpůrci budou prohlášeni za kacíře.
11. 07. 2010 | 09:26

Mean napsal(a):

Zaver studie: valky se vedou kvuli lidske hlouposti. Nic noveho.
11. 07. 2010 | 10:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, to je mi ale objev, já tomu sice moc nerozumím, ale odedávna se v jistých knihách praví zcela zřetelně, že tam jsou všichni vpodstatě semité, tzn synové a dcery Sema...
Veselé krizování, bude líp....
11. 07. 2010 | 10:13

Jaromíra Podzimková napsal(a):

Co takhle napsat o příbuznosti Rómů? To raději ruce pryč, novinářské eso, že?
11. 07. 2010 | 10:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Jaromíra Podzimková:

Nevim o zadne geneticke studii, ktera by se podobne zabyvala genetickymi vztahy Romu k jinym etnikum.
Urcite by vysla blizka pribuznost s nekterymi indickymi narody (pokud vim, tamilstina je docela podobna romstine?).
Nicmene - at by to vyslo jakkoli - co z toho??

..
11. 07. 2010 | 10:43

fudoshin napsal(a):

no myslím si,že češi jsou opravdu svou genetickou různorodostí na druhé straně spektra.i když je zase pravda, že to "křížení" je asi společné většině, navíc později mezi sebou.ale myslím,že nejen pro psy,ale i pro lidi platí, že to je přínosem.u člověka na druhou, nejen geneticky, ale i společensky a kulturně.pocit rovnosti je zajisté univerzální pro všechny lidi na celém světě, ale některým to přeci jenom nevoní, oni radši myslí v pojmech my a oni.ale kdo se povyšuje, bude ponížen.a na každého dojde.to se dá prokázat i historicky, že žádný strom neroste do nebe...
11. 07. 2010 | 10:55

Ďaur napsal(a):

Konečně vědecký background Adama a Evy. A Abraháma.
Jeho Izmael (Arab), kterého měl (se souhlasem Sáry, 90let) se služkou Hagarou, se stal bratrem (nevlastním) Sářina Izáka (Žida), kterého měla s Amíbelekem. Abrahám ji dal do harému Amíbelekovi, od kterého si pronajal pastviny. Vydával ji za svou sestru. Proto pak chtěl Izáka zabít. Ale měl ho už natolik rád, že si nechal zadržet ruku s nožem Poslem krvelačného Hospodina. Izmaela i Hagaru na rozkaz žárlivé Sáry vypudil.
Od té doby se bratři (poloviční krve) perou.
To Autor: Nepotkal jste náhodou "tenkrát" na Harvardu V.K.?
11. 07. 2010 | 11:02

Kamil napsal(a):

Autorovi:
Ve škole nás už dávno učili, že "praví" a nikoliv jen zákony vyrobení Arabové i Židé patří k semitské rase. Jsou to tedy etničtí bratři. Ve vašem článku se tento termín neobjevuje. Nebo se už nepoužívá?
11. 07. 2010 | 11:11

Kritik napsal(a):

Zajímavý článek.
Nicméně dokladuje jen to, co uslyšíte ze všech křesťanských kazatelen na celém světě: Abrahám a jeho neplodná manželka Sára se nemohli dočkat splnění Hospodinova slibu o vlastním potomkovi, tak Hospodinovi "pomohli" a Sára dovolila Abbrahámovi zplodit Izmaele s otrokyní Hagarou (v té době naprosto obvyklý postup). Nedůvěra se však Abráhamovu a Sářinu vlastnímu pokolení vzniklého z jejich syna Izáka vymstila a mstí dodnes, jak o tom svědčí nepřátelstí mezi Araby a Židy od minulosti až dodnes.

Takže zírejme: Bible má opět pravdu.
11. 07. 2010 | 11:15

Pepa Řepa napsal(a):

Kdyby bratr Vácslav-místní mix Vandase a Streichera-dával v Roudnici při náboženství větší pozor, neunikla by mu jistá (i genetická) příbuznost mezi syny Abramovými, Izákem a Ismaelem.
Pravda, netvářilo by se to tak vědecky.

Nepochybuji ale, že stejně jako na minulém blogu, se tady sejde "vybraná vědecká společnost".

Jinak pište, bratře Vácslave, pište.
Byla vypravena další loď. Vypravil ji-to ja ale další překvapení-jistý Muammar z Trábulusu. Chybí už jen třetí loď vypravená Mahmúdem z Teheránu.
Je to dobrý. Vaši už jedou.Jen ten ruský medvěd spinká.Škoda,co?

Nechápu, proč to Vaše dětské trauma (pejzatci nám zabili ježíška) balíte do vědeckého celofánu.
Ale co, ti z Norimberka to vydávali taky za vědu.

Stejskal si tady nepřál blog vandasovců. Proč Vandas? Za chvíli tady budou.Má je tady v plné síle.
Hezkou zábavu.
11. 07. 2010 | 11:15

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zapomněl jsem na obrázek...
Veselé krizování...
http://wbgarden.com/nove/wb...
11. 07. 2010 | 11:26

Jack napsal(a):

To Pepa Řepa:
Takže když shrnu obsah Vašeho příspěvku: Hořejší je Vandasovec, Hořejší je náboženský fanatik a antisemita.
Profesor ve svém článku uvedl odkazy odkud čerpal a nabídl argumenty podporující teorie jiné, než oficiálně prosazované a upozornil na fenomén cenzury v souvislosti s publikací prací na téma Židé. Zatímco Pepa Řepa nám tu nabídl osočování bez argumentů založené na svém subjektivním přesvědčení super.
11. 07. 2010 | 11:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Kamil:

Ano, mate pravdu, termin "semitska skupina" jsem mel pouzit.

Pokud jde o termin "rasa", ten je pro druh Homo sapiens trochu problematicky.
V zoologii se pouziva spise ve vyznamu "poddruh" (subspecies); u cloveka se zadne "poddruhy" neuznavaji, vsichni jsme Homo sapiens ssp. sapiens (jsou k tomu dobre molekularne geneticke duvody).

Myslim, ze antropologove ted pouzivaji spise obecny a negativnimi konotacemi nezatizeny termin "populace" nebo "etnicke skupiny".

Nicmene jak znamo termin se bezne pouziva pro vyrazneji fenotypicky odlisne populace (kaukasoidni, kongoidni, mongoloidni, australoidni). V tomto deleni (kontroverznim) se neoddeluji semite od kaukasoidu ("arijcu"). rozdil mezi typickym angolskym cernochem, Cinanem a Svedem je videt na prvni pohled (i kdyz prave ty zrakove napadne odlisnosti nejsou v jinych smerech jinak nikterak podstatne), zatimco "pohledovy" rozdil mezi typickym Izraelcem, Madarem, Italem a Cechem je asi mnohem mensi...

..
11. 07. 2010 | 11:32

Čochtan napsal(a):

1. Kain a Abel byli taky bratři.

2. Židi žili tisíc let v diaspoře. Evropská diaspora z nich udělala to, co jsou. Nejinteligentnější a nejkvalitnější národ nejen na středním východě. Jejich arabští bratránci se zřejmě vyvíjeli opačným směrem.
11. 07. 2010 | 11:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Bohuzel nemohu napsat, co si o vas myslim, protoze by mi to pan Stejskal smazal...
Nezbyva nez uvedomit si, ze i takovi jsou nasi blizni...

..
11. 07. 2010 | 11:34

Viola napsal(a):

Byl Jan Hus nacionalista?
11. 07. 2010 | 11:37

Pepa Řepa napsal(a):

To VH
nemusíte. Nechápu, že člověk jako Vy se ohání Tomášem Halíkem.
11. 07. 2010 | 11:38

lkm napsal(a):

autor začíná být monotemeticky'
11. 07. 2010 | 11:51

Čochtan napsal(a):

„Nacionalismus podporovaný ještě zvrácenými genetickými pavědeckými teoriemi snad už dostatečně předvedl svoje zhoubné působení.“

Multikulturismus podporovaný zvrácenou fašistoidní politickou korektností už dostatečně předvedl svoje mnohem zhoubnější působení jak v Evropě tak v USA.

Pokud mohu volit mezi dvěma zly, budu vždy volit to menší. Nacionalismus, po česku národovectví, vlastenectví. Pokud láska k vlastnímu národu může být zlem. Něco tak hloupého a zvrhlého bych od akademicky vzdělaného člověka nečekal.
11. 07. 2010 | 11:55

Luba napsal(a):

Vědci tvrdí,
že jsem geneticky z 98% šimpanzem, ale já se tak necítím.
Tomu říkám krize identity!
11. 07. 2010 | 11:57

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Halik na rozdil od vas neni rasista a islamofob.
Vam asi lip sedi takovy M.Semin nebo R.Joch, ze?

..
11. 07. 2010 | 11:58

stále rebel napsal(a):

Za tento článek sklidíte asi větší „pochvalu“ než za ten předcházející. Toto je úder pod pás, ne v tom objektivním hodnocení, ale z pohledu některých skupin.
11. 07. 2010 | 12:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Luba:

To, jak se citite nebo necitite nic nemeni na tom, ze jste nepochybne primat (mnohem lepsi nez hmyzozravec!), placentalni savec, resp. obratlovec ;-).

Mozna ze simpanz je ted po precteni lidskeho a simpanziho genomu potesen, ze je vlastne z 98% clovekem, pokud bych prijal vas primer (ktery je ovsem spatny - cloveka nedela clovekem zdaleka jen to, jakou sekvenci maji jeho geny...).

..
11. 07. 2010 | 12:03

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší,
myslíte, že Evropani nemají mnoho důvodů mít z islámu a jeho pronikání do Evropy strach ? Není chování muslimských vetřelců v Evropě dostatečným důvodem k islamofobii ?
11. 07. 2010 | 12:04

Zacheus napsal(a):

Profesor Hořejší píše:

"V tomto případě se však stalo něco naprosto neslýchaného. Vydavatelé tento článek evidentně pod nátlakem odstranili z internetového vydání časopisu a doporučili všem knihovnám, aby i z tištěných čísel článek fyzicky odstranili, t.j. vytrhli (!!)."

a dále:

"O rok později měl Arnaiz-Villena potíže na klinice a universitě, kde pracoval – bylo proti němu zahájeno vyšetřování kvůli údajné zpronevěře".


Také si dovoluji přidat jeden zajímavý citát z pera Wiliama A.Dembskiho( z roku 2004):

"Pochybovat o darwinistické teorii je srovnatelné s vystoupením proti komunistické straně za Stalinova režimu.Co byste dělali, kdybyste žili ve stalinistickém Rusku a chtěli tvrdit, že Lysenko nemá pravdu? Mohli byste poukázat na paradoxy a napětí v Lysenkově genetické teorii ,

ale nemohli byste říci, že Lysenko v žádném případě nemá pravdu, ani nabídnou alternativu, která by jasně vystupovala proti Lysenkovi.

A právě v takové situaci se ocitáme my tady".

A naopak jeden hezký citát profesora Minnesotské univerzity Paula Z. Myerse na adresu těch,kteří si dovolují z vědeckých pozic pochybovat o Darwinově teorii:

" Jediná vhodná odpověď by měla zahrnovat nějakou formu opravdového rozhořčení, hodně kopanců do zadku a veřejný vyhazov některých učitelů, mnoha členů školních rad a nekonečného počtu špinavých pravičáckých politiků... Je načase, aby si vědci nasadili boty s ocelovou špičkou a boxery, vyrazili a začali tlouct do těch bláznů a idiotů".

Podobnost čistě náhodná?
11. 07. 2010 | 12:13

Jakub Roth napsal(a):

Pane Hořejší,
my Češi jsme zase geneticky takřka totožní s Němci. Přesto jsme se víc jak tisíc let navzájem řezali. No a co?
A za druhé - co je špatného na islamofobii? Jsem odsouzeníhodný jen proto, že se něčeho popsatelně nebezpečného bojím? Zmije mi nikdy nic neudělala, ale vím, že může uštknout a proto jí doma nechci a kdybych jí tam našel, řvu.
11. 07. 2010 | 12:20

Tencokida Hnuj napsal(a):

Už se těším až se v budoucnosti kromě veřejných zakázek, diplomů, vnitrostranických referend a volebních slibů, budou falzifikovat a manipulovat konečně i genetické kódy.

To bude teprve ta pravá bžunda.
Až nároky na ta mafiánská lokální (i vštší) impéria, tak pracně celá leta budovaná, začnou uplatňovat různí nefachčenkové, hochštapleři a právničtí ekvilibristé.
To bude ta správná bžunda. To teprve bude legrace.
11. 07. 2010 | 12:29

kozoroh napsal(a):

V současnosti je počet lidských genů odhadován na cca 20000. Nevím, kolik jich má šimpanz, ale asi to bude obdobné číslo. Samozřejmě nejde apriorně o ten absolutní počet, ale počet možných kombinací....Z toho lze implikovat, že i počet gen. chyb, ev. odlišností, bude rovněž vysoký. Jsou popsány i některé faktory, jež genom ovlivňují (na př. radiace). Je asi jen shodou šťastných (či nešťastných) okolností, zda se narodíme jako člověk, nebo šimpanz a jak nám genetická výbava determinuje žití.
Pro odlehčení:
Syn se ptá maminky: Proč je tak ošklivý, maminko?
No, ty buď rád, že nejsi pes! Víš co to byl za mejdan?!
11. 07. 2010 | 12:35

jan napsal(a):

O tzv. „chazarské hypotéze“ týkající se původu aškenazských Židů existuje zajímavá knížka The Thirteenth Tribe od Arthura Koestlera (to je ten Koestler, co napsal Tmu o polednách, propagoval euthanasii a údajně chodil se Simonou de Beauvoir). Koestler je víc nadšenec než vědec, takže se jeho závěry nedají brát moc vážně, ale byl to dobrý spisovatel a knížka stojí za přečtení. Bylo by zajímavé zjistit, jak vypadá tahle hypotéza z genetického hlediska. Koestler, který sám byl maďarský Žid, se domníval, že prokázání ne-semitského původu většiny evropských Židů by vzalo půdu pod nohama antisemitismu (což je asi naivní, antisemita si svého Žida vždycky najde, i tam, kde třeba žádný není).
11. 07. 2010 | 12:36

Alfred napsal(a):

Rasové studie byly a jsou důležité pro vyvozovování rasových teorií.Dnes ani v budoucnosti se jimi určitě už jimi nikdo nebude řídit. Jsou prostě jen takovým vědeckým zpestřením z ušetřených peněz zainteresovaných vědců.A neškodilo by na tomto blogu napsat i třeba něco o rase negroidní nebo australopidní.A nestydte se jít i pár desítek let do historie, kdy se těmito teoriemi zabývali i posléze proslulé capacity.Díky pokroku v genetice , alespon vědecké týmy nemusí měřit lebyky, nosy a nemusí řešit jejich tvar. Jen více, sice opatrných, což je pochopitelné, takových článků at víme jak to vlastně s těmi rasami a procenty je.
11. 07. 2010 | 12:39

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

věda je služkou a nikoliv vládcem. Pokud vládcové rozhodnou, že určité vědecké bádání (resp. zveřejnění jeho výsledků) je společensky (tedy z pohledu jejich zájmů, abych to upřesnil) nebezpečné, tak je jasné, že vědci dostanou náhubek. To omezování bude čím dál tvrdší, stačí vzpomenout Jamese Watsona. Přitom se "provinil" způsobem, že by se smáli i bolševici.

Ale v závěru píšete, že "Existují pouze kombinace variant mnoha genů více či méně typické pro určitá etnika."
To napsat můžete, tedy "snad a zatím".

Základní otázkou je, co z toho odvodíte. Jinými slovy, vzniká zde otázka, jak dalece se tato etnika v průměru liší mentálně, fyzicky a intelektem.

A tady máte jasně předepsanou odpověď, kterou jste koneckonců uvedl v závěru a od níž je zakázáno se odchýlit. Tím Vás nechci obviňovat z pokrytectví, chraň Bůh. Jen jsem chtěl říct, že kdyby se statistickými metodami dokázal politicky nekorektní předpoklad odchylek průměrů z genetických důvodů, tak by bylo zakázáno tento poznatek akceptovat.

Lidé si rovni nebyli, nejsou a nebudou, leda jen formálně před zákonem a v myslích politických snílků. Totéž platí i pro jednotlivá etnika. Ale z politických důvodů je vhodné konstatovat jako svatý kánon, že si rovna jsou.

A tak zde máme onu známou schizofrenii z reálsocialismu: O svatém kánonu se nesmí pochybovat, ale praxe je zcela jiná.
11. 07. 2010 | 12:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Hnuji ty až dostaneš jednou rozum, tak se určitě samou radostí opět zblázníš.
Kánoni pak zde, pochopitelně přísně svatí, jak jinak než včíl...
http://i1.korzik.net/2009-1...
11. 07. 2010 | 12:51

veverka napsal(a):

Jakub Roth

"co je špatného na islamofobii?"

Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Fobie má svůj objekt, na který je vázána a podle kterého je také pojmenována. Existuje mnoho různých druhů fobií.

Léčba:

Využívá se expoziční terapie. Pacient je postupně vystavován obávaným situacím (začíná se od situací působící nejnižší úzkost). Tato technika je založena na faktu, že úzkost nemůže růst do nekonečna a po určité době začne klesat.

Expozice by měla trvat dostatečně dlouhou dobu aby došlo k poklesu úzkosti. Měla by být prováděna systematicky alespoň 1× denně a to jak za dohledu terapeuta tak samostatně. K náročnějším situacím by se mělo přecházet až po zvládnutí těch méně náročných.

http://cs.wikipedia.org/wik...
11. 07. 2010 | 12:52

chewbacca napsal(a):

Rict o Zidech a Izraeli pravdu je dnes politicky nekorektni, proto ta hystericka reakce.
BTW: dokazuje ta studie dle vas, ze IQ je kulturne ziskana zalezitost? Uspechy Zidu ve vedeckem a intelektualnim svete jsou nepopiratelne, maji spousty nobelovych cenu, objevu, uspechy ve svetovem financnictvi atd. Naproti tomu jejich semitsti bratri palestinci ziji jako opice na urovni stredoveku a vedce nemaji zadne. Jestlize maji velmi podobnou genetickou skladbu alel, znamena to, ze IQ je zejmena kulturni zalezitost?
11. 07. 2010 | 12:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
Už sis nechal na zadnici vytetovat nějaký tvůj nudný plagiát (buď nějaký výsek ze tvého pitvoření přírody - celá ta nechutnost by se ti tam asi nevešla, či obrázek, který ti posílají tví sovětští přátelé z kaifologu), jak ti doporučoval můj synovec ?

Neb takhle stále budeš jen nudit, opruzovat a urážet. Pobav nás.

Ale zřejmě to má hlubší, tedy genetické kořeny.

Měl by si s tím tedy něco udělat. Dle rady v mém minulém příspěvku.

Čest artzahradě !
11. 07. 2010 | 12:56

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Hnuji, sockomy a jiné autsajdry spolehlivě prudím už od narození. A rád, tak si to už konečně zapiš, třistakorunáči najatej...
Veselé krizování, bude líp..
http://acidcow.com/content/...
11. 07. 2010 | 13:02

Jakub Roth napsal(a):

veverko,
vida. Takže "islamofobie" není fóbií. Tato obava není obvykle chorobná a už vůbec ne bezdůvodná. Stačí o islámu a jeho projevech něco vědět.
11. 07. 2010 | 13:05

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
"bude líp" - Smůla je, že tobě už nikdy líp nebude.
Pokud tedy nějak nezfalzifikuješ ty své nešťastné gentické kódy.
Tak bys alespoň mohl VYPADAT, že ti je líp.

Ale jak říkám - nudíš, takže Čest popartzahradě !(Howgh)
11. 07. 2010 | 13:14

Hrabal napsal(a):

Pane profesore,
rozhodně je dobré o mnohých aspektech, které popisujete, nejenom vědět, ale též o nich přemýšlet. Samozřejmě také diskutovat a jak vidno k seznámení s názory většiny sem píších občanů tento váš blog slouží velice dobře. V tom se ukazuje jeho přínos, budete se mmuset těmito tématy zabývat častěji, aby zde mohl nakonec vykrystalizovat názor vzorku společnosti z místních přispěvatelů a stát se tak další součástí názorového spektra v otázkách genetických teorií.
Váš blog je možno pojmout jako demokraticky přínosný, děkuji.
11. 07. 2010 | 13:27

LEVAK napsal(a):

Vážení jen si srovnejte jak se "milují" Poláci a Rusi.Taky většina Čechů Poláky moc nemusí a to nemluvím o Rusech,etc.
11. 07. 2010 | 13:29

Naštvaný napsal(a):

"koncentračních táborech roztroušených v Jordánsku" uvádí autor citaci. Pokud někdo nazývá soustředění obyvatelstva do komunit, které naopak u protistrany jsou vnímány pozitivně a mají i nesmírně pozitivní společenské úspěchy, ale i třeba soustředění nepřizpůsobivých bezdomovců do komunit pro ně zřízených, koncentračními tábory,/kdy všem je ještě známý a živý smysl nacistických koncentračních táborů/ tak je buď totální hlupák, který nemá to nejmenší právo publikovat anebo gauner nejhoršího ražení, kterej se snaží lidské úsilí po zmírnění politického či sociáního antagonismu mařit a rodmýchávat společenské nepokoje. Opakuji: ať z blbosti či z lotřilosti.
11. 07. 2010 | 13:32

Pepa Řepa napsal(a):

veverko
Termín islamofobie je termín ideologických zoufalců, kteří nevědí kudy kam.
Ale o tom je článek?

Ano, je to až úzkostný stav z čehosi nepoznaného,ohrožujícího, tedy z islámu.
O tom je článek?

Když to napíše kdosi (a může být ozdoben jakýmikoliv tituly), kdo byl v tomto světě nejdál na dovolené na Džerbě o někom, kdo v několika islámských zemích prožil kus života, je to komické.

Ale o to nejde.
Článek je o něčem -JAK SE DOMNÍVÁM-zcela jiném.
Stejně jako celá serie článků p. Hořejšího.
Nebudu chodit kolem horké kaše a dělat, že neslyším jako kolega vlk nebo přešlapovat a prokazovat loayalitu jako KM. Nemám to zapotřebí.

PODLE MÉHO NÁZORU (!!!) se v osobě autora potkal zastydlý konzervativní katolicizmus, který kdesi v podvědomí dříme odsunutý do podvědomí-od něhož je moderní pojetí Židů jako starších bratrů křesťanů, sdílející podobné hodnoty a mnohdy společnou historii, na hony vzdálené, s postkomunistickým myšlením padesátých let, které vidí ve stamilionové nevinné okolní arabské populaci oběti sionistického spiknutí.

A hleďme.
Pan Hořejší reaguje takto:
"Halik na rozdil od vas neni rasista a islamofob".

Tedy ve stylu myšlení z padesátých let, kdy se tvrdilo: A vy zase mučíte černochy.

Myslíte si, že jsem antisemita, vy jste zase islamofob.

A kdybych měl napsat, co si myslím, Stejskal by mne smáznul.
Hleďme, korektní profesorská maska padá, mažou se tady-jak tvrdí editor-pouze vulgarity.

U vědce, který tvrdí, jak diskutuje pouze k tématu věc pozoruhodná.

Jen tak pro zajímavost.
Slyšel jste někdy termín křesťanofobie?
Já ne. Byla by to totiž stejná pitomost jako islamofobie.
Čistě ideologický termín, který má -politicky korektně-vnutit, že upozornění na negativa tohoto světa, je-jaksi-neslušné.

Ale o tom snad článek není.Nebo ano?
Je o příbuznosti Arabů a Židů, což znalo dříve každé malé dítě.

To Jack
A jak byste si protiargumenty představoval?
Citací ze SZ?
Najděte si to sám, když je to pro Vás novum.Nejsem Guglík ani Wikina.
Odkazy na jinou studii? Nevím, neznám.
11. 07. 2010 | 13:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

Václav Hořejší
Pěkný, nezaujatý blog.
Pravda prostě někdy může bolet. A bořit "věčné pravdy".
To ale nic nemění na tom, že je pravdou.

Její interpretace - to už je věc jiná.

Ale právě o to, rozlišit pravdu od její účelové, předpojaté interpretace, vždy šlo.

Dobrá práce, autore !
11. 07. 2010 | 13:43

Dalibor Stys napsal(a):

V genech to holt není. A jelikož se lidé pořád řežou, je to nejspíš v kultuře. A tu nese, do značné míry, jazyk. Nejspíš holt už mateřský jazyk a myšlenkové stereotypy a chování rodičů rozhodují o podvědomé části rozhodování. A dnes, kdy lidé nabývají vliv na veřejné mínění nejpozději v 18 a zdrácejí ho někdy v 75, vymření jedné generace trví dost dlouho. Mojžíšovi stačilo 40 let - je to nejspíš trefné pozorování.
My, co žijeme na hranici, pociťujeme každý den, že teorie o českých podlidech je zatraceně živá. Stejně jako teorie o nebezpečných Němcích. Každá chyba je dobrá a okamžitě přinejlepším důvodem k veselí, přinejhorším, zatím důvodem k hraničním blokádám. Na české straně je jakákoliv kritika z druhé strany hranice zas důvodem ke kruhové obraně, která zabraňuje vidět realitu.
Neboli: myslet si, že nacionalismus zažehnáme tím, že přijmeme fakt genetické nerozlišitelnosti, je netolerovatelným optimismem. Právě naopak, ti, kdo dobře vědí kdo byli jejich předkové a jaké podivné osudy prožili (šlechta, sedláci) mívají nad rúznými dějinnými excesy mnohem větší nadhled.
11. 07. 2010 | 13:49

Ďaur napsal(a):

Falzifikace je metoda, jak určit pravost hypotézy. Popper. Samozřejmě, že to tak i není. Existenční kvantifikátor nás orientuje jen na "ne každou" hypotézu. Příspěvky zde často používají obecný kvantifikátor. A ten už neplatí ani pro sylogismus. "Každý kov je kujný." "Železo je kov." Ergo: "Železo je kujné..." Často platí: "Železo je plast."
Tak je to možná i s identitou genetickou a kulturní.

Hadži Halef Omar, Ben Hadži Abul Abbás Íbn Hadži Davud Al Gossarah mi řekl: "Jseš Ďaur! Nevěřící pes! A basta!"
Manželka rabína mi odmítla podat ruku a schovala ji za záda. Jsem pro ni špinavý. Patřím k nižší rase. K Pronárodu. Přitom v Maislovce v hale za ní kapala krev z masa, které kolem nás přenášeli na rameni kuchaři na "košer" vykostění. A smrdělo to tam i ve výtahu.

No Issová taky řekla, že smrdím. Jako podrasa.
Ne jejich, ale moje Identity totiž, podle nich, ustrnuly na velmi nízkém vývojovém stupni... Nezbývá mi než to skromně "popisovati"... (Koneckonců kníže se nad nikoho přece taky nepovyšuje.) (Obecný kvantifikátor? Ne, jenom generalizace.)
11. 07. 2010 | 13:54

Jeňýk napsal(a):

číst diskuse pod blogy VH je v oslední době pro masochisty : skutečně je zřejmé jen toto :
a)valky se vedou kvuli lidske hlouposti
b) rasové vidění světa patří mezi takové hlouposti
Opět se tu vyskytují ti co mají potřebu hledat výjimečnost jedné rasy vůči druhé. A v počtu že člověk musí mít rozpaky nad inteligenci čechů samotných.
Jestli někdo smrdí, tak nejspíš tím že se nemeje. A hygiena do namyšlené Evropy přišla právě z Blízkého východu. Ono to není ani v kultuře, spíše v nekulturnosti pouze mocensky a provinciálně uvažujícího světa.
11. 07. 2010 | 14:19

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Myslím, že mě za ta léta znáte a tak jste si mohl všimnout, že patřím k posledním v prokazování loayality komukoliv. V minulosti k mé nemalé škodě.

Profesor něco v posledních dvou blozích napsal a navazuje tím na své blogy v minulosti. Jak jsem minule napsal, s něčím můžete souhlasit, o něčem pochybovat a s něčím nesouhlasit. Stroze však musíte rozlišit dvě věci: Prokazatelná fakta a závěry, které z nich odvodíte. A tady se dostáváme k naprosté schizofrenii, jak jsem psal.

Protože i když se domnívám, že genetický faktor působí a má vliv na profil etnik, tak ho neberu v úvahu při jednání s konkrétním člověkem. V tomto smyslu nejsem rasista ani xenofob. Jako jeden z hodně mála a v zahraničí je v tomto směru situace mnohem horší než u nás. To jste určitě poznal sám a nakonec o tom píší i předchozí debatéři Dalibor Stys a Ďaur.

Všechny tyto předsudky vybuchnou v okamžiku, kdy se na průsečíku etnické a náboženské nesnášenlivosti přidá ekonomické krize.

Mluvili jsme o tom mockrát. I o tom, proč zde tato koncepce multi-kulti globální vesnice je a jak se patrně bude dá vyvíjet.
11. 07. 2010 | 14:41

skeptický napsal(a):

A co to zjednodušit v tom,že lidé jsou si všichni rovni v tom,že je to verbež,svoloč a xindl,což je nejvyšší a nejživotaschopnější forma darwinovského vývoje,ČLOVĚK.

Za nejsilnější ovlivňující faktor prostředí lze považovat náboženství,které dokáže dohnat tyto žádoucí aspekty lidsví k dokonalosti.Té se říká potom společenská inteligence.

Lze toho dosáhnout tím,že správné náboženství justifikuje kriminalitu a násilí vůči jiným druhům v zájmu svojí samopropagace.

A odchylováním odpůrců od jejich víry lze pak dosáhnout jejich oslabení a zblbnutí.

Můžeme si sice lebedit,že nejsme takový xindl,jako ti druzí,ale jsme stále xindl,a přicházíme k poznání,že navíc blbý,a prohráváme,protože jsme se nechali zviklat,a nechali si náboženství vzít jako přežitek a tmářství.

Ono totiž křesťanství navíc se svoji pokorou a láskou zavedlo lidstvo lidstvo na zcestí úplně stejným způsobem,jako pozdější vynález komunismu,pocházející ze stejných moudrých hlav.

Tj.nadělat z lidí stádo,které pastýře živí,ale je natolik soudržné,že se stmelí,a dá vést,když ohroženo zvenčí.

Ztratili jsme 2000 let ve válkách mezi sebou,poté,co jsme byli laskavou rukou konkurence rozdělováni na sekty,až se konečně ujal protestantismus.

Dvě konečné rány NAŠEMU náboženství jsou jsou humanismus a Darwinismus,rovněž původem odtamtud.

Zkuste něco říci proti jednotlivým náboženstvím jednoho boha.Tedy s výjimkou křesťanství.

Úvodem tu někdo napsal,že se tu hraje jeden proti druhému.Pravda.Jenom je tam drobná nepřesnost.

Lidé mohou být geneticky inteligentnější přežíváním po generace v nepřátelském prostředí.Kdo za to může je jiná otázka.

Rovněž tak ve svých školách se naučí co se jinde nenaučí,jisté algoritmy přežití,nebo i hospodářského úspěchu,a pokud se dostanou do pozice ovlivňovat školství jiných druhů,zajistit,že se u konkurence moc pravdy nedozvědí.
11. 07. 2010 | 14:45

nimra napsal(a):

nastvany:

Myslim, ze se uzemi, na kterem zije nedobrovolne skupina obyvatel, ktera ma nejakou jinou skupinou obyvatel zakazano z toho uzemi vycestovat, ma limitovanou zdravotni peci, znicene skoly po nejakem nesmyslnem bombardovani "teroristu" a ma treba zakazan dovoz marmelady, da nazvat koncentracnim taborem. Ostatne jake pozitivni dusledky mate na mysli?
11. 07. 2010 | 14:55

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
http://kaifolog.ru/uploads/...
Veselé krizování, bude líp...
11. 07. 2010 | 15:08

wok napsal(a):

Pane profesore, já bych to s tím Pepou Řepou neviděl tak černě. Jednak může být geneticky zcela odlišný od zbytku populace, může se jednat o mutanta a kromě toho je naděje, že nemá schopnost reprodukce a tak nebude kontaminovat středoevropský genofond. Nakonec i když třeba už má děti, jejich geny mohla poskytnout třetí osoba.
11. 07. 2010 | 15:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Zajímalo by mě......

oč vlastně panu profesorovi Hořejšímu jde?!
Většina z nás ho už dobře zná,tak jako znáte Hochmannovy etické povídky.

Ač nemám žádné ambice pochopit uvedenou vědeckou problematiku,založenou na zkoumání genetických kodů a jejich praktickém vlivu na soužití populací tuším,že se pan potenciální badatel blogátor zase hodlá domoci lítých kontraversí mezi zastánci ubohých Palestinců a bestiálních Židů.

Byli byste úplně padlí na hlavu,kdybyste mu vyhověli.

Přečtěte si pouze poslední odstavec jeho blogu - pokývejte hlavou ,případně pochvalte závěr,podepište souhlas a pošlete panu profesorovi kytičku květinek .
To on má rád.

Ponechte mu jednu z mála posledních radostí ve funkci ředitele AV.
Prý se bude tato chvályhodná instituce,potažmo lávová vyvřelina bolševických ideí na podzim rušit?!

Ivan.
11. 07. 2010 | 15:24

Hurá napsal(a):

Pane Hořejší!
Zajímavý článek a z úsporného důvodu říkám: s posledním odstavcem souhlasím. Chtěl jsem ale reagovat podobně jako pan Karel Mueller, a proto se na jeho poznámku odkazuji. Zajímavá by byla také studie o tom, proč se blízko sebe žijící podobná etnika vzájemně snášejí hůře než s etniky místně vzdálenějšími ? Také je zajímavé poznání, že veliká genetická shoda člověka např. s citovaným šimpanzem, nehraje téměř žádnou roli v možnostech inteligence člověka a šimpanze. Co s tím ? bůhví.
11. 07. 2010 | 15:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Zahradníčku,

jak to děláš,že vždy trefíš hřebíček na hlavičku?

A zálévej čarověníky,přijedu se na ně podívat.

Ivan.
11. 07. 2010 | 15:30

Ivan Hochmann napsal(a):

Zahradníčku,

jak to děláš,že vždy trefíš hřebíček na hlavičku?

A zálévej čarověníky,přijedu se na ně podívat.

Ivan.
11. 07. 2010 | 15:30

Marcel napsal(a):

Pane Hořejší,

píšete, že Vámi zmiňovaný článek o genetické příbuznosti Židů a Palestinců byl cenzurován a to dokonce se zpětnou účinností (tj. po vydání).

Píšete: "Vydavatelé tento článek evidentně pod nátlakem odstranili z internetového vydání časopisu a doporučili všem knihovnám, aby i z tištěných čísel článek fyzicky odstranili, t.j. vytrhli (!!)"

Kdo učinil tento nátlak? Je to známé?
11. 07. 2010 | 16:29

Tencokida Hnuj napsal(a):

Marcel
Prý Židi.
Ale teď po tom výzkumu - nikdo si to netroufá říct na plnou hubu, protože se nechce dotknout Palestinců.
Říká se tomu "liberální předpojatost médií".

Mějte se.
11. 07. 2010 | 16:41

skeptický napsal(a):

Jakmile jde o majetek rivalita může nastat i mezi jednovaječnými dvojčaty.Ta se nějak geneticky liší?

Já bych hádal,že vytržení článku je indikací kulturního přístupu.Nekulturní by bylo celé vydání zkonfiskovat.
11. 07. 2010 | 16:47

Medikolog napsal(a):

Hurá:

Nikdy jste neslyšel axiom, že oblíbenost tchýně roste s čtvercem vzdálenosti?

jinak:

Islámofobie je zavrženíhodný SKRYTÝ PROTIARABSKÝ ANTISEMITISMUS. Strkanice mezi Židy a Araby je tedy vnitrosemitskou levantskou válkou o zdroje, o moc a o vliv. Je-li antisemitismem fandění pouze jedné straně sporu, musí to platit oboustranně stejně. Sekání rukou zlodějům, ukamenování Židovky která souložila s Gójem, nebo ukamenování člověka který pracoval o Sabattu a urazil tak Boha; nebo ukamenování nevěrné muslimky či zrádce víry urážejícího spoluprací s cizáckými okupanty Boha, nebo "jen" upálení kacíře urážejího svým odporem k prelátům a jejich blahobytu Boha ... pochází z jednoho jediného LEVANTSKÉHO TYGLÍKU náboženství téhož Boha. Boha který dal Židům celý Svět a Gójim pro ně stvořil v podobě lidské, aby Židé nemuseli exploatovat a chovat dobytek; křesťanům dal otrockou porobu před jejich pány za ctnost ctností; a Islámem se své božské chyby pokusil zkorigovat, když zjistil, že Židé nejsou zase tak nábožní a že Gójim nejsou zase tak úplný dobytek. Zatímco Židé a v ideálním případě muslimové vytvářejí velice efektivní KOHESNÍ SKUPINY, učí však zbytek světa o "výhodách" demokratického individualismu a o bohulibosti sobectví nemyslícího dál než k nejbližšímu zisku, kdy se jednotlivci v kompetici o zdroje rvou každý s každým o své "já, jenom já" a proto dostávají od koordinujících příslušníků kohesních skupin na frak, kde se dá.. Jako když se medvíďata nemohla dohodnout na rozdělení velikého sýra - tak je liška podělila tak, že medvídci měli každý jenom maličký kousíček, ale zato měli všichni stejné málo - a liška měla zásobu sýra na celou dlouhou zimu... A to ještě poslala příbuzným do Levanty.
11. 07. 2010 | 16:51

Marcel napsal(a):

Pro: Tencokida Hnuj

Děkuji za Vaši odpověď, ale
mě zajímá spíše, jestli to byli např. majitelé vydavatelství nebo významní inzerenti apod.

Neumím si představit, že by tak brutální cenzurní zásah do vědeckého časopisu vyžadovali politici, ať již židovského nebo jiného původu.
11. 07. 2010 | 16:56

Ďaur napsal(a):

I.H.: Čarověníky jsou bohužel nádory. Texty zde by měly asi spíš osvobozovat a uzdravovat. Reklama ujařmuje. Stejně jako subordinace.

Svého času jsem chodil do akademického Ústavu jenom v Ú a ve Čt odpoledne. A o prázdninách jsem jako čerstvý aspirant myslel, že "máme" taky prázdniny. Jako na VŠ. A přišel jsem až v říjnu. "Na přednášky." A nic se nestalo! Nikdo mě nehledal. Až Brežněv mi to zatrh. Nejen pro bezvýznamnost.

Svého času jsem taky navrhoval, aby se vysoké školy jmenovaly Nižší. Kvůlivá zpychnutí. Ale neprošlo to. Nebo aby se Lidovky jmenovaly Panské noviny.

Před svátky, na počest Husa, jsem se šel udat do ÚSTRKu. Že jsem ministroval jako chlapec. Že jsem nebyl v Lidových milicích. Že jsem ukradl bratříčkovi z rakvičky svaté obrázky (to jsem si vypůjčil). A že mě vyslýchal při manévrech WS Vltava sám šéf kontrarozvědky generál Mohorita.

A představte si, že zjistili (v Badatelně, opravdu se to tak jmenuje) že jsem v LM opravdu nebyl. (To je jako LA, el ej). A potvrdili mi, že jsem neměl žádného bratříčka. (To je mi líto dodnes.) Ale že mě vyslýchal generál Mohorita? To že jo. A věděli i proč. Pojal jsem k nim "jakousi"(jak říkává s oblibou náš exprezident) úctu. Ucházel jsem se tam totiž o místo... Marně, jak asi už tušíte. Matka byla totiž dědičná Berberka až odněkud od sv.Augustina vedle Kartága. Tak jsem předal dům bance. Vyplácí mi teď rentu.
Nemít práci, Hejrupácí!, to už význam ztrácí... Dluhy? Nemám. Těžko se to splácí.
11. 07. 2010 | 17:10

Ivan Hochmann napsal(a):

No vidíte,

já věděl,že se nakonec dostaneme k Ezopovi.
Čápovi žábu do džbánu a je pokoj.
Palestincům pocit sounáležitosti i když životní návyky a genetické obrazy zvyklostí hovoří o naprostém opaku.

Ještě mě pane Medikologu poučte jak se takové kohesní skupiny formují a zdali je možné určit základní,původní genofond nesměřující do Levantie.

Ivan.
11. 07. 2010 | 17:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Myslite, ze by se v zajmu zachovani svobody presvedceni meli nechat prednaset profesori popirajici standardni kosmologicky model a propagujici Ptolemaiovsky geocentricky model? Pripodne ti, kteri by popirali zakon zachovani energie a badali o perpetuu mobile?
***********************************
Jan:
O te chazarske teorii v clanku pisu, asi jste to necetl...

************************************
Karel Mueller:

I ja si myslim, ze jednotliva etnika se PRUMERNE lisi vlohami k tomu ci onomu.
Bylo by ovsem uplne spatne vyvozovat z toho cokoli praktickeho (napr. rici – “Vzhledem k tomu, ze bylo vedecky zjisteno, ze Bumbulubambove maji prumerne o 10 bodu nizsi IQ nez Cesi, bude mit jakykoli Cech vzdy automaticky prednost v konkursu na jekekoli misto ve statni sprave”).
Ta rovnost proste znamena, ze nikdo nema byt diskriminovan pouze na zaklade sve etnicke prislusnosti.
Dulezite ovsem take je, jestli v urcite spolecnosti nektera skupina neni handicapovana nejakym drivejsim znevyhodnenim; potom je mozno v ramci kompenzace teto skutecnosti akceptovat i nejakou docasnou “affirmative action”, ktera de facto znamena etnicke zvyhodneni teto skupiny.
*************************************
chewbacca:

Na vasi otazku neumim odpovedet. Myslim, ze kdyby ti palestinci meli po 2 generace stejne materialni a kulturni podminky, dosahovali by obdobnych intelektualnich vykonu.
Ale je mozne, ze Askenazove maji nejake lepsi geneticke predpoklady, protoze byli vnejsimi podminkami selektovani k vetsi chytrosti. neco takoveho se ale zatim neda na molekularne geneticke urovni zjistovat; nemame poneti, ktere geny a jejich kombinace urcuji neco tak subtilniho a tezko exaktne definovatelneho jako je „inteligence“.
*****************************************
Pepa Řepa:

Ano, opet zde osvedcujete sve kvality psychoanalytika-amatera... Zvlaste kdyz me charakterizujete coby konzervativniho katolika, tak opravdu nemohu nez se sklonit pred vasim pronikavym usudkem. Priste tak mozna oznacite n.o.s.-a?

S tim Vandasem to od vas opravdu „sedi“ – vase nescetne rasisticke komentare by spise svedcily o tom, ze jste clenem, ci mozna dokonce funkcionarem jeho strany.
***************************************
wok:

Zajimava hypoteza! ;-)
*************************************
Ivan Hochmann:

Na podzim? Uz koncem leta!

****************************************
Marcel:

„Kdo učinil tento nátlak?“

Pokud vim prozatim bylo bezpecne zjisteno, ze to nebyli Palestinci... ;-).

..
11. 07. 2010 | 17:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Ďaure,

vím že Vám není nic svaté.
Prokletí básníci jsou na tom před okem dějin stejně jako levicoví intelektuálové, byť chodící do Ústavu jen v úterý.

Ivan.
11. 07. 2010 | 17:19

archiv napsal(a):

Pro Marcela.

Místeo textu článku je v elektronické verzi toto prohlášení:

"This article has been removed by the American Society for
Histocompatibility and Immunogenetics (the copyright owner), the Editor
and the Publisher, and will not be available in electronic format"

Human Immunology
Volume 62, Issue 9, September 2001, Pages 889-900
11. 07. 2010 | 17:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jakub Roth:
"my Češi jsme zase geneticky takřka totožní s Němci" Nejsme.
http://camelot.lf2.cuni.cz/...
11. 07. 2010 | 17:23

Tencokida Hnuj napsal(a):

Marcel
Přečtěte si něco od B. Goldberga. Je to konzervativní, ale slušný novinář, publikoval mimo jiné i ve WSJ.
On popisuje "liberální/v USA synonymum pro levicovost/ předpojatost" v médiích.
Pokud jeho knihy /Bias, Arogance.../ budete číst pozorně , ale hlavně kriticky, neb on ten Goldberg zase /ne vždy/ píše tak trocho konzervativně předpojatě, tak zjistíte, že cenzura existuje i ve světě "svobodných" médií. O zkreslování informací via zakrývání nehodících se faktů a souvislostí ani nemluvě.

VŽDY jde o tlak /vědomý či podvědomý/ inzerentů. Bez inzerentů/zadavatelů reklam/ bychom to totiž mohli zabalit i tady - na aktualne.cz.

Naši novináři nejsou zlí. Jen se převážná jejich část drží hesla "Peníze a sex jsou vždycky dobré na zasmnání" místo toho, aby se snažili být NEPŘEDPOJATÝMI.

Hon na Paroubka via někteří novináři - to už byla jen taková špička ledovce.
Kdy jeho největší část je skryta v hlubinách autocenzurované a autopředpojaté žumpy, tedy něčí duše.

Mějte se.

P.S. Byl to pokus o vtip. Tedy já se tomu moc nesměji, neb pokud zjistím, že Moše Goldman a Izák Sachs jsou filištínští, zhroutí se mi celý svět a dám se asi na webgardenismus.
11. 07. 2010 | 17:25

archiv napsal(a):

11. 07. 2010 | 17:26

archiv napsal(a):

A detaily o nátlaku na redakci zde:

http://www.guardian.co.uk/w...
11. 07. 2010 | 17:29

archiv napsal(a):

Its editor told the journal Nature last week that she was threatened by mass resignations from members if she did not retract the article.

Editorka žurnálu, který článek otiskl, řekla časopisu Nature minulý týden, že byla vystavena hrozbě hromadných rezignací členů redakční rady, pokud článek nestáhne.

--------------

A sebevrahem je i pan prof. Hořejší. A je to škoda. Sionisté jsou zhusta pomatenci a často obyčejní náckové. Slovem se proti nim už bojovat nedá. Je třeba je soudit, jako všechny ostatní nácky.
11. 07. 2010 | 17:35

Čochtan napsal(a):

"my Češi jsme zase geneticky takřka totožní s Němci"

Asi ano. Ze všech národností a etnik, které jsou v Německu, jsou Češi ti, kteří se nejlépe a nejrychleji assimilovali. Kromě akcentu se od Němců ničím neliší a jsou tu relativně úspěšní.
11. 07. 2010 | 17:38

vasja napsal(a):

Zajmavej článek. A eště zajmavější je, že pan Pepa skáče, jako by ho profesor do gulí přímo trefil :)))
11. 07. 2010 | 17:39

Čochtan napsal(a):

Mám dojem, že Němci nejsou geneticky homogení skupina. Že je dost velký rozdíl mezi Němcem z Hamburku a z bavorského předalpí. O obyvatelích pporýní už vůbec nemluvě.
11. 07. 2010 | 17:42

jan napsal(a):

Prof. Hořejší:
Článek jsem četl pozorně a nepřehlédl jsem, že o "chazarské hypotéze" píšete. Chtěl jsem jednak upozornit na Koestlerovu zajímavou knížku, i když ji asi je třeba brát s rezervou, a jednak jsem napsal, že by bylo zajímavé se na tuto hypotézu podívat z hlediska genetiky. Podle některých autorů by totiž pátrání po potomcích Chazarů nemuselo být tak beznadějné, mohly by jimi být některé minority na Krymu (a také v Litvě), které dosud mluví turkickým jazykem, blízkým jazyku, kterým mluvili Chazaři. Dodávám, že Váš článek se mi líbil (a líbí se mi celý Váš blog).
11. 07. 2010 | 17:46

Alfons napsal(a):

... jedná se stejnou etnickou skupinu lišící se různým náboženstvím. Co byste řekli na rozpor mezi pravoslavnými rusy a českými katolíky, nebo se podívejte na Belfast ...
11. 07. 2010 | 17:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, kdo má talent, ten se holt neubrání, Ivánku, proto mě tak všichni sockomové zde, posměváčci ze základky a jiní autsajdři tak zbožňují. Ale určitě to znáš, líp než já. Zalívám furt a těším se na návštěvu...
Veselé krizování, bude líp...
http://kaifolog.ru/uploads/...
11. 07. 2010 | 17:51

vaclavhorejsi napsal(a):

jan:

dekuji, omlouvam se :-)

..
11. 07. 2010 | 18:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
11.07.2010 17:23:32
11. 07. 2010 | 18:07

Karel Mueller napsal(a):

Pane Čochtan,

pokud mohu mluvit o své zkušenosti z cest do SRN (projel jsem ji celou), tak jsou relativně homogenní v rámci spolkových republik. Napříč republikami jsou však snad větší rozdíly než mezi slovanskými národy. Myslím, že to dost ovlivnila válka a následující migrace. Např. Němci v pomořansku se dost podobají Skandinávcům, Bavoři se od nás Čechů liší pramálo, alespoň vzhledově :-).

A v pohraničních oblastech je to stejné jako u nás dřív v pohraníčí: V podstatě nelze ani posoudit, jestli je dotyčný německého, románského slovanského či jiného původu.

My si obvykle pod slovem Němec představujeme saský typ (Schroeder).
11. 07. 2010 | 18:09

Marcel napsal(a):

Tencokida Hnuj:

děkuji za zajímavou analýzu a za doporučení B.Goldberga.

Souhlasím s Vámi, že v politice jsou nátlakové praktiky ve vztahu k médiím bežné a účinné.

S čím se těžko smiřuji je skutečnost, že se tyto praktiky dostávají i do vědeckých časopisů.

Jakoby ta ideologická a mocenská frontová linie vedle už i vědou...

Hezký den

.
11. 07. 2010 | 18:16

Marcel napsal(a):

Pro Archiv:

děkuji Vám za odkazy týkající se článku a přeji hezký den.
.
11. 07. 2010 | 18:18

archiv napsal(a):

Pro Marcela

příjemný večer.
11. 07. 2010 | 18:20

Admirál napsal(a):

Schonost dvou národů/etnik řezat si navzájem hlavy není zřejmě určována mírou genetické příbuznosti. Daleko důležitější zřejmě je, k jakému náboženství, národu či ismu se kdo hlásí.

Důležitá podmínka, je, že spolu musí sousedit. Bez splněnní této podmiíky to jde mnohem huř. Viz naše historie. Mnohem častěji jsme si ubližovali navzájem s Němci, Rakušany, Poláky nebo Maďary než s Francouzi, Rusy, Španěly či Angličany. O Alžířanech či Brazilcích ani nemluvě.

O genetické takřkatotožnosti s Němci bych pochyboval. Přečtěte si statistiku firmy Genomac (zabývá se genetickými výzkumy a určováním původu porovnáváním DNA). Spíš bych zde hledal staleté soužití ve společných či velmi podobně organizovaných státech.

Jínak si myslím, že pokud si nějaký národ začne odůvodňovat svoji výlučnost na základech genetického původu (či společných antropologických znacích) svých příslušníku k ničemu dobrému to vést nemůže. Je samozřejmé, že ideu nabourávájící fakta se zametávají pod koberec. Čím je šílenější je cíl, tím bývají tvrdší metody umlčování.
11. 07. 2010 | 18:31

AskheNazi Filth napsal(a):

Askenazi zidi se nepocitaji! Ti jsou z Chazaru (oblast Gruzie, Osetie) a bohuzel dnes citaji 95% veskereho zidovstva. Sepharim (spanelsti zide) and Mizhraim (arabsti zide) jsou geneticky daleko vice totozni s Palestinci.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Židé

Současné židovské obyvatelstvo je možné rozdělit dle původu a oblastí, kde Židé žili nebo žijí, a to následovně:
Aškenazim - jedná se o Židy pocházející především ze střední a východní Evropy, tvoří více než 70% světové židovské populace. Dnes žijí především v Izraeli (48% populace), USA, Kanadě a Evropě.
Sfaradim - jedná se o Židy pocházející z oblasti Španělska a středomoří. Dnes žijí v Izraeli (spolu s Mizrachim 52% populace), Francii a Latinské Americe.
Mizrachim - Židé pocházející z arabských zemí, především Irák, Írán, Sýrie a Libanon. Mezi Mizrachim se počítají i exotické skupiny jako berberští Židé, horští Židé z Kavkazu, Kurdistánu apod. Hlavní centrum jejich populace je v Izraeli.
Kromě těchto velkých skupin existují ještě skupiny menší, jejichž příslušníci tvoří komunity v řádu stovek až tisíců členů. Jsou to např.:
Falašové - též Beta Israel tzv. Černí židé, pocházející především z Etiopie
Samaritáni - potomci severoizraelských kmenů a mezopotámského obyvatelstva z 1. tis. př.n.l.
Tejmanim - Židé z Jemenu
Bnej Menaše - indičtí Židé odvozující svůj původ od kmene Menaše
Ibo Bnej Jisrael - tzv. Igbo - Židé z Nigérie odvozující svůj původ od kmenů Gád, Zabulon a Menaše
Kaifeng - čínští Židé
Jews are often identified as belonging to one of two major groups: the Ashkenazim, or "Germanics" (Ashkenaz meaning "Germany" in Medieval Hebrew, denoting their Central European base), and the Sephardim, or "Hispanics" (Sefarad meaning "Spain/Hispania" or "Iberia" in Hebrew, denoting their Spanish, and Portuguese, base). The Mizrahim, or "Easterners" (Mizrach being "East" in Hebrew), that is, the diverse collection of Middle Eastern and North African Jews, constitute a third major group, although they are sometimes termed Sephardi for liturgical reasons.
11. 07. 2010 | 18:32

jepice napsal(a):

Autor napsal:
"Myslím, že naprosté většině Čechů je zaplaťpánbůh úplně jedno, jestli genetická zkoumání odhalí, že jsou čistokrevnými Slovany, 50% Kelty nebo nějakou směskou Slovanů, Keltů, Židů, Románů a Germánů."

Bezva. Souhlasím.

Jenže pozoruju, že se českým národním sportem stává genetické zkoumání tu souseda, který přijel v novém BMW, tu kandidáta na ministra, ondy novinářky anebo ředitele banky.

Zkuste případně napsat něco taky o tomhle fenomenu, pane profesore.
11. 07. 2010 | 18:32

prduch napsal(a):

Populacni frakce 0.25% zidu vygenerovala 25% nobelovskych cen v medicine.
Zna nekdo data kolik to cini ve fyzice (cekal bych jeste vetsi nepomer)??
11. 07. 2010 | 18:37

blue jay napsal(a):

Jste Zid Horejsi?

Me fascinuje Vase fascinace ohledne Zidu. A nebo si jen myslite ze Vam to prinese hodne reakci? Uplne zasnu nad Vasi pracovitosti.
182 blogu za necele 3 roky! To je opravdu uzasne. Brejlatej nerde, "Get a life!"
11. 07. 2010 | 18:40

bin Ládík napsal(a):

wbgarden napsal(a):

Budu se neustále opakovat...
tak něco nového , nebo na to nemáš ?
11. 07. 2010 | 18:45

martiXXX napsal(a):

zajímavé..že takovéto více do hloubky jdoucí blogy mají tolik ohlasů...vedle jiných blogů, kde se standardně napadá paroubek, případně se rozebírají plytká témata....

dobrý ohlas mají také blogy ekonoma Sedláčka...

a to je dobře
11. 07. 2010 | 18:46

vaclavhorejsi napsal(a):

jepice:

"Jenže pozoruju, že se českým národním sportem stává genetické zkoumání tu souseda, který přijel v novém BMW, tu kandidáta na ministra, ondy novinářky anebo ředitele banky.
Zkuste případně napsat něco taky o tomhle fenomenu, pane profesore."

Myslim, ze je to opravdu jen jakysi "sport", bezvyznamny jev, ktery (alespon zatim) nestoji za seriozni pozornost.
***********************
blue jay:

"Jste Zid Horejsi?"

Nejsem.

"Uplne zasnu nad Vasi pracovitosti."

Dekuji za obdivna slova ;-)

"Brejlatej nerde"

Dekuji za laskyplne osloveni ;-)

..
11. 07. 2010 | 18:49

blue jay napsal(a):

lol prduchu,

Mas pravdu a nejen v medicine ale i v oboru kterym se zabejva Vasek Horejsi. On tu zatim vyprodukoval 182 blogu. Je to skoro na Nobelovku, nemyslis?
11. 07. 2010 | 18:50

Medikolog napsal(a):

Ivan Hochmann

Jak se formují kohesní skupiny? Většinou na principu výjimečnosti. Vyvolenosti Bohem, nebo třeba vyvolenosti Prozřetelností. Tlupa uprchlíků z Egypta byla svými vůdci formována v kohesní skupinu v poušti a přesto, dokud nevymřeli poslední s otrockými návyky, muselo být dodržování pravedel vynucováno sankcemi. Z Božího nařízení - ukamenování celou obcí muže, co sbíral dříví o Sabattu.... A sběr dříví byla práce těch nejchudších a často byla jejich jedinou obživou. Tento případ dává i poznatek o vzájemném špiclování mezi příslušníky skupiny a důsledném podřízení se autoritě. Špiclové viděli při plnění svých úkolů v poušti chudáka sbírajícího dřevo. Jali jej a předvedli před Arona a Mojžíše. Protože dřevo bylo viditelným důkazem práce (sběr informací vidět nebyl) odsoudili a ukamenovali toho chudáka, ne ty rovněž o Sabattu pracující špicly.; A to Hebrejci i Muhammad stavěli na předchozích zkušenostech s karavanami i se společnou prací.. Spojovaly je společný boj (loupežníci nežili 40 let jenom z many - pokud její hlavní podíl netvořila kořist stejně jako mnohem později první muslimská Umma. Z německy hovořící změti státečků dokázal Bismarck vytvořit jeden národ, kterému Hitler dokázal vsugerovat visi vyvolenosti, visi výjimečnosti, visi nadřazenosti. Tedy ty samé principy, jako u Židů i u Muslimů či u indických horních kast.. A dal Němcům také společnou ideologii. Společné úspěchy, společné válečné zločiny (které tak tehdy nikdo nenazýval, protože šlo o normální lupičské chování), společné utrpení, příbuzenství pouze uvnitř skupiny; dvojí morálka - fair jenom mezi sebou, vůči těm mimo je vše dovoleno... Alespoň v počátcích musí být charismatické vedení... Těch společných principů je o samozřejmě hodně víc. K udržení skupinové soudržnosti v protivenství musí být i kombinace vhodných vlastností jedinců (patrně geneticky podmíněna) a pocit vyhranění se v rámci skupiny proti ostatnímu Světu. My, a gádžové, My a gójim, My a untermensch. Ale hledáme to co funguje společně v odlišných skupinách a má srovnatelný účinek.. Například: co mají společného žebřiňák a tank s pásovým podvozkem?? Přeci KOLA...

A pokud máte ambiciosní plán odhalit původní genofond lidstva, můžete začít u kteréhokoliv živého druhu, nejlépe u všech. A tam, kde naleznete nějaký společný prvek či více společných prvků - tak tam máte vaši stopu genofondu původního života.

Vzhledem ke strachu ze zneužitelnosti výsledků takového globálního výzkumu na celých národech a etnikách (ne tedy vybrané skupiny jako např. Cohenové) i když by to mohlo vést k zajímavým poznatkům z hlediska vývoje lidského genomu i z hlediska migrace lidstva v předhistorické době.
11. 07. 2010 | 18:52

blue jay napsal(a):

Vasku H,
To nebylo laskyplne a ani obdivne, jen to reflektovalo Vas pozoruhodny aktivni zivot na tomto blogu. 182 blogu! Uzasny uspech. Jak rikam za to by jste mel dostat Nobel Prize.
11. 07. 2010 | 18:59

r.m. napsal(a):

Takže každý kdo hlásá teze o vyvoleném národě je obyčejný rasista.
Na co se odvolávají čeští židé sdružení v židovské obci, kde si vyprávějí fóry o tom co a kde se jim podařilo zprivatizovat nebo rovnou ukrást.
11. 07. 2010 | 19:04

blue jay napsal(a):

No vidis Vasku Horejsi.
Uz jsi sem pritahl r.m. A jiste prijdou i dalsi. To je preci ten hlavni duvod proc jsi tento blog napsal. Jsi Arijec Vasku? Nak na nej nevypadas,lol. Ale mozna i mezi Arijci se obcas najde nerd, viz Vandas.
11. 07. 2010 | 19:10

r.m. napsal(a):

mno, myslím že na dveře příští deratizace od "nadlidí" klepe duch doby....
Takže přivandrovalci z Orientu obsazují v Evropě místa původním Evropanům......
11. 07. 2010 | 19:14

martiXXX napsal(a):

Nemůžu se zbavit dojmu,, cítím to, že Rakušani, hlavně z pohraničních oblastí stále pohlížejí na Čechy jako na povl, s despektem......lidi z celého světa obdivují Prahu jako velkou kulturní a západní metropoli...ale u Rakušanů jsme na úrovni rumunska...je to silný pocit, dojem
11. 07. 2010 | 19:15

blue jay napsal(a):

drahej r.m.
mazej na blog o jedno patro nahoru. Je tam blog o Larry King. Larry je Zid! Uzij si to.
11. 07. 2010 | 19:17

r.m. napsal(a):

Jak to o mne píšeš modrá socko Bluejayi, nejsem vandasovec ani komunista. Ani moji rodiče nebyli normalizační komouši jako tvoji.
Podepsal-li někdo věrnost dělnicko/rolnickému režimu, nemá čerpat výhody demokracie přisátím se na státní rozpočet.
Kdokoliv kdo hlásá nadřazenost svého národa nad jinými patří do basy a ne do státní správy.
Děláte si zlou krev sami viz. http://www.eretz.cz, tam je pseudožidovských nacistů jak nas_ráno.
11. 07. 2010 | 19:20

blue jay napsal(a):

r.m.
a koho misto tu obsazujes ty? Pocitam ze tebe by klidne nahradil Cinan, Urcite by byl chytrejsi, pracovitejsi a vice tolerantni.
11. 07. 2010 | 19:22

r.m. napsal(a):

blue jayi mazej zdobit nástěnku SSM a nerejpej do revolucionáře z let 1987 - 1989.
V zemi vládne komunistická špína maskovaná jednou na modro a po druhé za židy.
11. 07. 2010 | 19:23

r.m. napsal(a):

bluesocko, jsem to, čemu se říká středomořský typ. Vidím, že jsme od vás v Judei vybírali příliš nízké daně za ochranu říší....
Měli jsme ho kolonizovat římskými bezzemky nebo helénskými kverulanty, jojo, přílišná humanita, to byl náš problém...
11. 07. 2010 | 19:26

af napsal(a):

Ale samozřejmě že jsou příbuzní s Palestinci, to se tušilo dávno a co by kdo na tom chtěl potlačit. Začali se kdysi lišit spíš způsobem života.

Co se nás týče, jsme z 55% Slované a to mne občas může i těšit.
11. 07. 2010 | 19:28

blue jay napsal(a):

r.m.
Ocenuji tvoji uprimnost. Horejsi svuj antisemitismus zabaluje do spousty vagnich a libivich frazi. Ty se s tim neseres. Rikas to tak jak by to Horejsi rad rekl.
11. 07. 2010 | 19:33

r.m. napsal(a):

ti tzv. židé vznikli jen v halucinacích Teodora Heršla
11. 07. 2010 | 19:33

r.m. napsal(a):

milý bluejay
právě odcházím do kavárny vlastněné židem - polovinu platu dostávají zaměstnanci s papírama a druhou půlku si musí vyrobit na hostech,
ani jeden ze zaměstnanců nemá zdravotní průkaz a stejnýma rikama jako vybírají peníze vyrábí i bagety.
Salam Hebrejkum obřezánku.
11. 07. 2010 | 19:37

Ivan Hochmann napsal(a):

Medikolog:

Vidím,že nadmíru ctíte a preferujete postavení vůdců v primitivních,nábožensky zatížených komunitách.
Zajisté máte z pohledu sociologa a historika nepochybnou pravdu.
Vámi jmenovaná témata i faktické poznámky jsou opravdu autentické zhodnocení doby a lidí v ní žijících.

Jen mě jaksi uniká smysl posuzování genetického kodu a jeho aplikace do současné problematiky.
Bývá sice zvykem diagnostikovat současné problémy i budoucí směrování dle historických poznání života etnik a náboženských směrů,ale tato činnost má smysl snad už jen okrajový.

Většina problematik i světového formátu je natolik objasněna objektivními pohledy seriozní dokumentaristiky a historických rešerší,že můžeme klidně spát.

Každý takto svěřepý atak na emoce čtenářů,případně diskutujících,je předem vykonstruovaným počinem a má za úkol podnítit a vyprovokovat primitivní pudy,nacionalistické vášně,probudit Krakeny.

Někdo to prostě rád horké.

Ivan.
11. 07. 2010 | 20:23

vaclavhorejsi napsal(a):

blue jay:

Jeste jednou dekuji - jednak za to, ze mi vykate (to je velky pokrok!) a jednak za navrh na Nobelovku - uz se tesim!

..
11. 07. 2010 | 20:33

vaclavhorejsi napsal(a):

blue jay:

Hm, nejak jsem vas prechvalil, hned v dalsim prispevku mi jako obvykle tykate.
Jak uz jsem vicekrat rekl - vase kanadska vlast je na vas jiste hrda!

..
11. 07. 2010 | 20:35

Viktor napsal(a):

O genetické příbuznosti silně pochybuju, vzhledem k tomu, že Palestinci jako národ jsou nesmysl. Palestinský národ neexistuje a ani neexistoval. Když už, tak by se dalo mluvit o příbuznosti skupin arabských obyvatel toho území s izraelci, kteří jak je známo jsou v podstatě sestěhovaní Židé z celého světa, al fakt je, že ti mají historickou příbuznost s územím Judeje a okolí.
11. 07. 2010 | 20:43

alois jirásek napsal(a):

Brácha se ségrami taky kvůli dědictví po matce nemluví až do smrti smrťoucí, a to jsou pokrevní sourozenci. Tak co je vám na tom divného?
11. 07. 2010 | 21:18

veverka napsal(a):

Vaclav Horejsi
"To, jak se citite nebo necitite nic nemeni na tom, ze jste nepochybne primat (mnohem lepsi nez hmyzozravec!)"

No jak se to vezme,my veverky jsme hlodavci a jsme naprosto v pohode.Vlastne by bylo pro nas nejlepsi,kdyby se Židi s Arabama navzajem vybili a na jejich uzemi vyrostl les plnej orisku.Mňam!
11. 07. 2010 | 21:51

Octomil napsal(a):

To je opravdu velice zajímavé!!!:
hloupý článek o hloupém článku.
Národ "palestinci" .. o tom může psát opravdu jen autor jednoho z takových článků.
Viktor: "O genetické příbuznosti silně pochybuju, vzhledem k tomu, že Palestinci jako národ jsou nesmysl. Palestinský národ neexistuje a ani neexistoval." To je částečně pravda a částečně není. Palestinci jsou neexistující národ vytvořený lháři a podvodníky, jsou to Arabové, stejní jako v okolních zemích. Koneckonců se jich z těchto zemí do Palestiny (tehdejší, dnes Izrael) zejména v 19. stol. tam mnoho přistěhovalo. Na druhou stranu jsou Arabové jsou ovšem Židům (Izraelcům) ovšem příbuzní, mají přece společného otce Abrahama, jak prokazují i shody chromozomu Y.
O tom by autor článku, "profesor imunologie", mohl vědět, samozřejmě kdyby místo antisemitských spisů si přečetl něco z genetiky.
11. 07. 2010 | 22:40

hutor napsal(a):

Zajimalo by me, jestli jsem rasista z dnesni terminologii. Nektera etnika vyslovene nemam rad - hlavne Asiaty.
Mam rad svoje deti, rodice, pribuzne, Prazaky, Cechy, Evropany. V tomto poradi. Pak nasleduji Indove vcetne nasich Romu, stredoasijske narody, cernosi a az posledni jsou vsichni Asiati, ktere prilis nerozlisuji.
Nemyslim, ze jsou neco min nez ja nebo my, dokonce pripoustim, ze mohou byt lepsi ve vsem. Ovsem tim spis je nemam rad.
Myslite, ze z jsem z dnesniho pohledu rasista nebo ne? Kolikrat jdu radsi do hypermarketu pro shnilou zeleninu nez k cinanum pro levnejsi a cerstvejsi, protoze mi jsou zkratka neprijemni.
Nechci ji nijak ublizovat, ale kdyby prisla statni moc s napadem, ze je vsechny odsune nekam pryc nejlepe odkud pochazeji, byl bych pro. Oproti tomu nasich Romu se samozrejme bojim, jako asi skoro kazdy, ale mam je v jistem smyslsu rad a urcite bych nechtel aby zmizeli nebo jim bylo nejak ublizovano. Asi taky proto, ze jsem schopen je rozlisovat. Jednoho Vietnamce od druheho proste vubec nepoznam.
11. 07. 2010 | 23:07

r.m. napsal(a):

Už jsem se bál, že se tu Eretzeinsatzkomando neobjeví.
Jejich pravidla jsou jednoduchá. Když autor napíše pravdu, co se nedá zpochybnit...
1/ Napadni autora, obviň ho z antisemitismu. (proč antisemitismu, když o většině semitů na světě tam není ani slovo?)
2/ Relativizuj, relativizuj, relativizuj
3/ Odveď hovor k důležitějším věcem, třeba k Vietnamcům.
12. 07. 2010 | 00:23

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
Vy se tady snažíte bojovat proti cenzuře ideologicky nevhodných výsledků bádání v oblasti palestinsko-izraelské koexistence - a jaksi Vám uchází ono příslovečné břevno ve Vašem profesorském oku.

To kolega profesorissimus Klaus je, narozdíl od Vás, bdělý a ostražitý.
Ve svém posledním elaborátu, ve kterém, věren tradici, některými větami popírá to, co jinde tvrdí, například šíří tuto poplašnou zprávu:

"Dnes, po přijetí Lisabonské smlouvy, se dá říci, že Německo získalo mírovou cestou jasnou evropskou hegemonii, o níž bezúspěšně vedlo dvě světové války."
http://www.klaus.cz/clanky/...

Ano! Pro pana Klause je vilémovské a hitlerovské Německo v podstatě tímtéž, čím je dnešní Německo sjednocené a demokratické.
Coby důkaz uvádí, že se Němci zdráhají finančně pomoci Řecku, aby vybředlo z krize.

Myslím, že je třeba podpořit myšlenkové konstrukce Hradního pána něčím vědecky fundovaným.
Např. genetikou.

Najdeme-li typicky evropskou sekvenci genů, je jasné, že koncepce jednotného evropského národa má budoucnost, protože měla i minulost.

Jestliže badatelé nic takového neobjeví, EU je, jako biologicky neopodstatněná slepá větev, určena k zániku.

Možná by bylo dobré tento výzkum doplnit píděním se po genu pravičáka a levičáka, keynesiánce a hayekovce, nacisty a komunisty, konzervativce a liberála, češství a němectví, apod.

Pak bychom mohli opět bez výčitek nabít, odjistit, a navrátit se k tradicím vražedné evropejské stupidity.
12. 07. 2010 | 00:50

r.m. napsal(a):

Raději se vraťme k tomu, že židé ukradli Palestincům půdu a dokonce načerno prodávají kosmetiku z bahna Mrtvého moře, tedy z palestinského území.
Hebrejské slovo Ahava znamená lásku. To, co se skrývá za produkty této společnosti, má však s láskou pramálo společného.

Její hlavní výrobní středisko a centrum pro návštěvníky se totiž nacházejí na okupovaném palestinském území Západního břehu Jordánu, v ilegální izraelské kolonii Mitzpe Šalem. Na okupovaného území Ahava získává i bahno z Mrtvého moře, které používá pro své produkty. Zneužívání přírodního bohatství okupované oblasti pro zisk je přitom explicitně zakázáno například IV. Ženevskou konvencí, kterou svým podpisem ratifikoval i Izrael.

Ahava klame své zákazníky tím, že za zemi původu svých výrobků označuje Izrael. Podle mezinárodních dohod a rezolucí, včetně rezolucí OSN, je však Západní břeh ilegálně okupovaným územím a Izrael nemá žádné právo jej zahrnovat do svého státu.

*Nejen, že Ahava profituje z ilegální a násilné vojenské okupace - zisky z prodeje této kosmetiky rovněž přímo financují nelegální izraelské kolonie na palestinských územích.**

*Přesto, že se hlavní sídlo společnosti nachází na okupovaném území, Ahava neplatí daně Palestinské samosprávě, ani od ní neobdržela pro svou činnost licenci. Naopak, svými zisky přímo podporuje nelegální izraelské kolonie a potažmo okupaci palestinských území - 44% podílu společnosti spadá pod vlastnictví hned dvou z těchto kolonií - Mitzpe Šalem a Kalya. Zatímco Ahava využívá palestinské přírodní zdroje pro svůj zisk, a to bez povolení z palestinské strany nebo patřičných kompenzací, Izrael nadále zabraňuje Palestincům v přístupu k Mrtvému moři, jehož západní břeh se z jedné třetiny nachází na palestinském území.

Informační stánek bude probíhat každou sobotu od 14 do 16 hodin před prodejnou Avaha, 28. října 769/14, Praha (poblíž stanice meta A Můstek) během měsíce července.
12. 07. 2010 | 01:09

serendipity napsal(a):

Čím to je, že vždycky když nahlédnu do diskuse k nějakému článku týkajícímu se Izraele, tak je to tam samý psychopat, grafoman, psychopat, grafoman, psychopat, grafoman, akorát tamhle vzadu vidím dva psychopaty sedět vedle sebe...
12. 07. 2010 | 05:26

Luba napsal(a):

serendipite,
zkuste kliknout sem:
http://www.klaus.cz/

Vaše duality se zde snoubí v monolit. Tam je vše v jednom.
12. 07. 2010 | 05:51

Ládik napsal(a):

wbgarden:
jezdím často kolem Šolcovy, můžu se někdy stavit?
12. 07. 2010 | 06:49

gaia napsal(a):

lidský genotyp se liší od šimpanzího pouze 4%.
A co se týče chemických látek obsažených v DNA je se šimpanzem úplně stejný.
Všichni jsme potomci jedné matky (Evy) otců mohlo být více a
podle antropologa Aleše Hrdličky (vědce českého původu) vedoucího antropologického oddělení Národního muzea ve Washingtonu který ověřil a dokázal že nejsou žádné závažné tělesné a duševní rozdíly mezi příslušníky jednotlivých lidských plemen a že původ lidských plemen je jednotný.
Mezi pozoruhodné nálezy pračlověka z oblasti Blízkého východu patří Galilea (Izrael 1925), Mugharet et Tabun a Mugharet es Skul (Izrael 1932) Djebel Kafzech u Nazaretu 1934 jeskyně Amud Izrael, Jagca Koy (Turecko 1949) a Shanidar (Irák 1953 - 1957)
Některé nálezy patří mezi formu Homo sapiens neanderthalensis, skhulské nálezy pak za formu která stojí mezi Homo sapiens neanderthalensis a homo sapiens sapiens. Je označován jako Homo sapiens palestinensis (Mc Cown et Keith 1939)

pochybuji že by tyto formy měly nějaké rozdílné náboženství a že by se spolu nepářily.
12. 07. 2010 | 06:53

vaclavhorejsi napsal(a):

Luba:

Prominte, ale nevim, jak to myslite s tim brevnem ve vlastnim oku, kdyz poukazujete na nejake vyroky jisteho profesora.
Ujistuji vas, ze NEJSEM V.K., ktery pouze pise na Aktualne pod rafinovanym pseudonymenm. ;-)

A mate/li z meho psani dojem, ze jsem priznivcem onoho kolegy-profesora, ujistuji vas, ze je to hluboke, ale skutecne hluboke nedorozumeni...

..
12. 07. 2010 | 07:46

Terry napsal(a):

Většina problémů kultur a civilizací nemá vysloveně (jen) genetické příčiny; vždy je to více o kulturních a náboženských, případně politických a hospodářských problémech a příčinách a politických či vojenských způsobech "řešení".

Náš a evropský problém s Romy a problém západní Evropy (a výhledově i náš! Proč zrovna ČR by v budoucnu mělá být ušetřena?) s muslimskou expanzí je také vším jiným než pouze genetickým problémem (příčinou).

A pokud nás (tj. příslušníky evropského kulturního a civilizačního společenství) budou pseudohumanisté multikulturiské ještě pár desetiletí "nutit" tolerovat, přijímat (přizpůsobovat se nepřizpůsobivým) naprosto odlišnou kulturu a náboženství, společenské a sociální návyky, tak při známých demografických tendencích bude za 40-50 let ČR nejprve romská a následně celá Evropa muslimská.

A pak sbohem, evropská civilizace...

Pár odkazů:

Česko se stalo světovým magnetem pro imigranty (http://zpravy.idnes.cz/cesk...)

Chtějí minarety, ramadán a šátky. Evropa ale ztrácí chuť ustupovat (http://zahranicni.ihned.cz/...)

Paulczynski (ODS): Izrael brání i nás, nechápete to? (http://www.parlamentnilisty...)

Norsko: muslimové šikanují židovské spolužáky (http://www.tyden.cz/rubriky...)

Evropa tu za dvě generace už nebude (http://www.euportal.cz/Arti...)
12. 07. 2010 | 08:07

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Ládiku kdykoliv, jsme důchodci v podstatě furt doma. Dvěstěmetrů do Šolcovy, malé téčko, za nízkou branou uvidíš toto a před branou obrovský sekvojovec. Nemůžeš zabloudit.
Veselé krizování, bude líp...
http://wbgarden.com/nove/wb...
12. 07. 2010 | 08:30

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
z toho, že byste byl příznivcem onoho nejmenovaného profesora, neb dokonce jeho alter-egem, Vás rozhodně neobviňuji.

Zas tak brutální skutečně nejsem :)

Považujte můj textík za ironický šleh přes do Evropy vytrčené pozadí občana Klause.

P.S.:
Dle posledních výzkumů semikulantního degenetika Jakla a binokulárního vizionáře Hájka, jež dlouhodobě zkoumají genom svého chlebodárce, je jasné, že původ stvořiletele modroptáků lze doložit již od Kroka, přes Sama (Samo nebyl franský kupec, ale bol to ProtoSlovák), sv. Vácslava, Karla-Otce vlasti, blahé paměti, bratra Žižky, rebeho Maharala, generalissima Valdštýna, dělostřelce Napoleona z DobréStrany, agenta Bretschneidera z Malé Strany a Santa Clause. Což znamená, že opětovný čestný předseda ODS je po genetické stránce autentickým nadprůměrným Čechem.
A že je tedy se zbytkem EU geneticky inkompatibilní, o imunitě nemluvě (po příjezdu do Brusele se vždy osype). Federalizace Evropy by u dotyčného nepochybně způsobila anafylaktický šok.
12. 07. 2010 | 08:39

Ivan Hochmann napsal(a):

Vždyť jsem to říkal....

Socanské kraviny a rádobyvtipnosti na každém kroku.
Raději na Vaše blogy ani nelézt.
Fuj.Ivan.
12. 07. 2010 | 08:50

Luba napsal(a):

Fuj.Ivan?

Jóóó, to je ta ruská klasika:
https://www.youtube.com/watc...
12. 07. 2010 | 09:00

Ivan Hochmann napsal(a):

Snad jediné positivum tohoto blogu jsou TERRYHO ODKAZY na pány Wilderse a Paulczynského.

Dík. Ivan.
12. 07. 2010 | 09:04

Luba napsal(a):

Ivane,
Terryho odkazy jsou dobré, ale sprosťákovi Paulczynskému netřeba dělat reklamu.
12. 07. 2010 | 09:26

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi 11.07.2010 10:43:04

Urcite by bylo uzitecne, kdyby si prislusny geneticky text udelali predaci Delnicke strany :-)
12. 07. 2010 | 09:28

n.o.s napsal(a):

velmi pěkný článek, nejsem schopen to objektivně posoudit ale nejspíš to tak bude.
12. 07. 2010 | 09:36

Egon napsal(a):

Problém je trochu jinde.
Protože Kohn není podle genetiků příbuzný Roubíčka. A to by znamenalo přepsat celou historii "návratu z druhého babylonského zajetí" a prohlásit ji za anexi.
12. 07. 2010 | 09:43

scallop napsal(a):

Autor:

Onen spanelsky autor ma zaslouzenou ostudu, ze nebyl schopen "videt" zjevne politickou vetu vetu ve vedeckem clanku. A onen casopis take, jelikoz to nebyl schopen zachytit.

"Myslím, že pro většinu moderně uvažujících lidí v podstatě žádné. Nacionalismy založené na mystice “hlasu krve”, na ideji “vyvoleného národa”, snad dokonce nějakého božského původu, jsou, jak doufám, už jen historickou kuriozitou."
Doufate mylne. Jak uz jsem zminoval, podobny pocit maji take Rusove, Americane, Cinane, Japonci etc.

"Věřím, že všichni rozumní lidé se shodnou na konceptu univerzálního humanismu, principiální rovnosti lidí, ras a národů."
Nad touto frazi jiste ano, v konkretnich pripadech tomu tak neni. Bohuzel.
12. 07. 2010 | 09:49

gaia napsal(a):

to wbgarden
ten červený javor co máš na fotce mám taky akorát trochu menší a nic na něj neleju.
12. 07. 2010 | 09:56

n.o.s napsal(a):

scallop

vy jste si zvolil váš nick dokonale, obávám se že ve vašem případě nejde jen o nick :)
12. 07. 2010 | 09:57

scallop napsal(a):

Autor:

Titul blogu zni "Genetická příbuznost Židů a Palestinců - aneb o nevídaném případu cenzury vědecké literatury" - ale vzdyt obsah o cenzure neni !

Vy sam souhlasite, ze politicky nazory do vedeckeho clanku nepatri. Tedy clanek se v uvedene podobe nemel byt publikovan. Tj. jeho stazeni neni cenzura.

Nebo Vam vadi prahnana forma stazeni ? To lze tezko oznacit za cenzuru ...

Obvykle Vam rozumim (a nesouhlasim s Vami), ale ted Vam ani nerozumim !
12. 07. 2010 | 10:02

scallop napsal(a):

n.o.s

Nick jsem zvolil zcela nahodne. A vubec nevim, co mate na mysli :-(
12. 07. 2010 | 10:04

Carlos V. napsal(a):

Sakra, tady je to samy prekvapko.

Tak Zidi jsou pribuzni Palestincu.. kdo by to byl rekl.

Vic takovych bomb !

Nejsou treba Rakusani pribuzni Nemcu ?
12. 07. 2010 | 10:13

M. Punčochář napsal(a):

Myslím, že se v diskusi směšují dvě málo související věci: První je jisté bezpráví, páchané na Palestincích, ktré by se určitě mělo nějak napravit. A to druhé téma, které se k tomu umně přihrává je, že když se vyřeší problém existence státu Izrael (nejlépe jeho přestěhováním do Patagonie), zmizí frustrace světa islámu a Evropa přestane mít problémy - asi tak jako po Mnichově v třicátém osmém.
Toto propojení je hodně unfair a pokud mu někdo opravdu věří, tak je hodně naivní.
12. 07. 2010 | 10:18

Pepa Řepa napsal(a):

To Ivan Hochman
zachovejte klid a dobrou mysl.
Zajisté přijdou další články bratra Vácslava.

O genetické příbuznosti Židů a šimpanzů.

O tom, jak nám pejzatci ukřižovali ježíška
(aneb naprosté nepochopení biblické zvěsti NZ).

O hanebném obsazení lodě lidové džamahirie mírumilovného Muammara Gaddáfí.

Z pravé hemisféry lezou oprášené protokoly, z levé moudra Josiffa Vissarionoviče.
Když se to sejde, to je ale dílo!

Pan Hořejší je profesor-má znalosti sice něčeho jiného- ale lid vědecký padne na zadek.

A pak se tady sejde tvrdé jádro DS.Jako vždycky.
Inu svůj ke svým.
Koukněte na skvělého r.m. (a další). Řekl byste to je ale pašák, ten zná Mrtvé moře jako málokdo.Ty znalosti, že by studoval na Mount Scopus?

Kdepak, v životě tam nebyl, láduje bagety majonezou v nějaké hospodě a žere se, že to patří Židovi.

Ale v DS mu řekli, kdo za všechno může.
Tak jde a zkopíruje jakýsi pamflet Spolku přátel Palestiny slovo od slova.
Tady ho máte.
http://www.blisty.cz/2010/7...

Že tam jsou geografické i jazykové nesmysly nemá cenu komentovat.

A ostatní? Vůbec jim nedojde, že stejný spolek propaguje bojkot dánských sýrů, kvůli karikatůrám Rasúla a že tady nejde jen o Židy -ti jsou vždycky první na ráně-, ale i o ně.

Mějte se, nějaký čas nebudu. Kam jedu Vám si dojde.Tam, kde to zná bratr Vácslav-ze svého gauče-líp.
Nebojte, nerozčiluju se, i když to tak někdy vypadá.
Bratr Vácslav mne rozčílit nemůže.
12. 07. 2010 | 10:27

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Gájo zklidní už ten svůj ekopošucký hormón. Pokud chceš memrmomocí konfrontaci, tak ukaž fotočky svého díla a dáme workshop, zcela hnusně a jistě i primitivně praktickej.
Jinak o brčálnictví nikdo vůkol v evropě už nestojí. Jste podobně jako zapšklí sockomové akorát tak dobří pro jisté velmoci jako výrazně destabilizující faktor. Proto si vás pěstujou. Je to drobet smutné.
Tož tak paneláková...
Veselé krizování, bude líp...
http://www.shodka.net/attac...
12. 07. 2010 | 10:29

n.o.s napsal(a):

václav hořejší

četl jste
http://www.blisty.cz/2010/7...

Obama je z Chicaga, neboli z největšího prostředí polské komunity…

POLITICKÝ VLIV, TO DNES NEJSOU HLASY, ALE PENÍZE NA VOLEBNÍ KAMPAŇ. Protože politika je velmi drahá. Ale – mimo všechno – když se prezident rozhodne jít určitým směrem, tato jeho samotná angažovanost má na postoj Kongresu velký vliv.

"Kdyby volby mohli něco změnit dávno by je zakázali"
12. 07. 2010 | 10:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

wb garden
Já už jsem tě pochopil. Ty si tady vlastně děláš zadarmo reklamu.
Hmm. Zvláštní. Takové sockomoušsky parazitické, řekl bych.

Ale TY to TADY můžeš, viď ?

Ty jsi "náš" hoch. Ti mohou vše.

Ale - není to náhodou unfair ? Tedy vůči konkurenci, která si reklamu musí platit ?
Dělat si zadarmíko reklamu, přitom pozurážet spoustu lidí - ty jsi studoval VUML ?

Aha. A proč jsi to neřekl hned ?

Ale stejně. Kombinace nevkusu, parazitování a neznalosti hranic vlastního ega - člověče to se takhle po kupě jen tak nenajde.
Nechceš se přihlásit do nějaké knihy rekordů ?
12. 07. 2010 | 10:39

JDU napsal(a):

Vážený autore (i ostatní),
domnívám se, že už jsme dnes, díky genetice, trochu dál než v letech 30tých a nemusíme směšovat věci, které spolu souvisí jen částečně: genetickou a jazykovou příbuznost. Myslím, že už dneska málokdo pochybuje o tom, že tady ve střední Evropě je nás většina geneticky velmi blízkých. A mluvíme německy, česky nebo maďarsky. V Egyptě je prokazatelně hodně lidí, kterých se skoro geneticky netklo tři tisíce let nejrůznějších nájezdů divokých kmenů, včetně toho posledního arabského. Opačný příklad - ve městě Inari (Finsko) je laponské (sámské)muzeum, kde mimo jiné uvidíte rekonstrukce podob lidí podle dochovaných koster minulých Sámů. Budete velmi překvapeni jsou zde typičtí vikingští blonďáci i typičtí černovlasí Inuité. A ti všichni tvořili a tvoří jeden národ Sámů.
Tak proč by kruci neměli být příbuzní Palestinci a Židé. Když vedle sebe (spolu) žijí nějakou tu tisícovku let a když navíc mluví příbuznými jazyky. (A když na to poukazuje i bible, a z které navíc oba národy nábožensky vycházejí).
Mě tedy daleko víc překvapí např. blonďatí potomci (zřejmě) starých Římanů kdesi daleko v Číně nebo pravděpodobní potomci Alexandrových Makedonců v Pakistánu pod Karakoramem.
12. 07. 2010 | 10:52

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Hnuji, zase jsem se asi trefil do černého, že hysterčíš...
Co se týče urážek, prosim tě, projdi si svá milá jistě slovíčka za posledního aspoň a dej si žádost slušňáka noměr adin. Jinak jsem z česka a jsem na to dost a patřičně hrdý, takže věz, vždycky budu začínat jenom od sebe, na rozdíl od vás sockom mudrlantů, kteří kdekoli a kdykoliv seberou ,co se jim zrovna hodí. Kdejakou hlavně iljičovinu. Jinak jsem důchcdce, básně nevydávám neb v češtině je to velmi pumprdentní činnost, a stromky neprodávám. Už zase nemám nic neb nabízím jenom to, co mi z roubování zbyde, zahrada je totiž malá, a to už kdysi povolovali i komouši, říkali prodej hospodářských přebytků...
Veselé krizování, bude líp..
http://kaifolog.ru/uploads/...
12. 07. 2010 | 11:03

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou debatu.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
12. 07. 2010 | 11:23

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Z toho vaseho posmesneho "jeziska" usuzuji, ze jste konvertoval k judaismu? Nic proti tomu, je to mozna lepsi volba!

..
12. 07. 2010 | 11:32

buldatra napsal(a):

Dovoluji si nesměle připodotknout, aniž bych chtěl kohokoliv donutit k pláči, že rajče a brambora jsou také geneticky příbuzné a navíc ještě botanicky a kulinářsky.
Přesto je to stále rajče a brambora.
Existovaly a dodnes existují snahy mičurinců různých, spojit dohromady společné kýžené vlastnosti těchto dvou rostlin, výsledkem čehož bude všeobecně užitečný ideální bramborajčatovník, tedy nad zemí to bude plodit rajčata, pod zemí brambory.
Ve skutečnosti však pokusník mičurinec dožívá se zhusta politováníhodné skutečnosti, že bramborové hlízy v zemi nedočká se a místo rajčat nad zemí rostlina splodí jedovaté kuličky.

Mičurinci v oboru palestinsko-židovském dobírají se ku své velmi malé radosti podobných výsledků při praktické aplikaci svých palestinoidních úvah a výzkumů.

Bude to možná tím, že v přírodě všecko, ale úplně všecko souvisí se vším.
12. 07. 2010 | 11:56

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
drahý nedkolego, kulaku příhraniční.
Prosím, udělejte mně laskavost.

Pokud jste majitelem králíkárny, snažte se zkřížit králíka s morčetem.

Ať již vznikne KRÁČE či MORLÍK pojmenujte první kus-na paměť velkého genetického badatele- VÁCSLAV.

Až se vrátím, nechť je dokonáno.
Prosím.
12. 07. 2010 | 12:13

Pepa Řepa napsal(a):

To VH
když člověk žije v symbioze se psem,či jiným domestikovaným tvorem, začnou se-prý-jeden druhému podobat.

Dovoluji si upozornit, že od té doby, kdy se ma Vás přilepil Váš věrný stín-monotematický n.o.s.- převzal jste jeho argumentaci i způsopb myšlení, o čem svědčí Vaše poslední replika.
Zesměšnění JK či konverzi mně nepodsunete ani náhodou.

Snažte se, doba -Spolek přátel Palestiny-to žádají.
A nejezte dánské sýry.
:-))
12. 07. 2010 | 12:32

buldatra napsal(a):

Všiml jsem si, že z některého člověka, ač prokazatelně nikdy se psem neměl nic do činění, se stane štěkna.

Možná je to určitá naděje pro vznik bramborajčatovníku.
12. 07. 2010 | 12:51

ALT napsal(a):

hm, horko :-)
12. 07. 2010 | 12:52

buldatra napsal(a):

PS

přírodní cestou.
12. 07. 2010 | 12:52

Chytry chlapik napsal(a):

Jestli je mi vrah moji rodiny geneticky blizky je mi putna ...
12. 07. 2010 | 14:00

Ivan Hochmann napsal(a):

Pepa Řepa :

Tak to pane dopadá,když se čtou Blisty.Nakonec nepozná ani vzdělanec,odkud přilétl trám do oka jeho.

Nebrat,nereagovat,nediskutovat.

Stejně vždy vyleze na světlo jasná konfrontační provokace.

Hodně štěstí na cestách.
Doufám,že po návratu popovídáte.

Ivan.
12. 07. 2010 | 14:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Jene,

ta krása na úvodní stránce(Acer Palmatum Disectum Purpuerum)mě fascinuje.
Už proto,že jsem ve svém životě zasadil dva a oba mě umřely.

Toho hnojařského zmetka co ti komolí Tvoje post scriptum si nevšímej.
Ten je už dávno odepsán.

Ivan.
12. 07. 2010 | 14:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Ještě potvrdím výše uvedené.

Možná si Pepo ani neuvědomujete jakou jste vyslovil pravdivou repliku.

**Můj Ben se svými zvyky a nátlakovým jednáním úplně začal podobat svému pánečkovi.Stal se z něj na stará kolena nesmírně konzervativní samec,striktně vyžadující přesnou posloupnost denních úkonů od žrádla,čurání,poskakování,sraní na sousedovic pozemcích,štěkání po starých bábách,a honění koček.

Tedy ne vše odkoukal ode mne,ale zato já se přistihl jak oklepávajíc úd vnitřně štěkám,jak překonávám puzení rozběhnout se za pěknou kočičkou,
Denní cyklus pěti dlouhých pochůzek,nespojuji s čicháním a olizováním voňavých pozdravů ostatních psích kamarádů na rozích a patnících,leč jsou pro mne závazkem,ktarý si nemohu dovolit odříci,neboť tak konám svoji povinnost příteli Benovi.
A pozoruji,že se mě protáhl čumák a mám pořád chuť na žrádlo.
Čím dál častěji se rád vyvaluji v pelechu a spoustou dalších naučených zpovykaností se začínám podobat svému starému kamarádovi Benovi.

Copak s tím nadělám?!Ivan.
12. 07. 2010 | 15:09

skeptický napsal(a):

Já bych měl návrh.Všechny znepřátelené strany by měly provdávat svoje panny na druhou stranu.Tak se to dělalo už za krále dorta mezi panovnickými rody,aby se zajistil mír.

A obě strany budou geneticky i kulturně obohaceny vč. věna.A doporučoval bych jim odstup od náboženství jako přežitku,tak jako bylo doporučováno nám.

A pak se můžou společně dát do křesťanů,a rozkulačit svatou stolici,je to jak čtu beztak samý pedofil.
12. 07. 2010 | 15:19

Michal Macek napsal(a):

a co 13 ztracenych kmenu izraele?obavam se ze v kazdem z nas je kousek zida :) pry se delal nejaky vyzkum DNA "cechu".pry vysel slusnej mix,nejaka vetsi procenta tam meli germani,slovani,keltove,rimani,vikingove pak pod 5 procent zide,fenicane atd atd :)
12. 07. 2010 | 15:23

skeptický napsal(a):

Nerad bych byl nařčen z nějakého zpochybňování,ale 13 ?

Vím,že třinácté patro chybí v NY.
12. 07. 2010 | 15:27

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ivan Hochmann
Milý oberstumbandiskutére, nepodarku svých rodičů, vzhledem k tvému údajně již pokročilému věku a horku a početnému zástupu noshledů doufám, že neočekáváš, že se tvými infantilními reakcemi budu zabývat.
Cože ? Že trváš na tom, že já jsem zmetek a do tvých rodičů se opírat nemám ?
Tak jo. Když si to myslíš, tak to se s tím fakt nedá nic udělat.

Dyť ty umíš ukecat i stejskala s mihalcem !! Co jsem proti nim já - hloupý samurajský synek, navíc....

Apropo. Nevyrůstal jsi na stejné pavlači s jarporem ?
Fakt ?!!? Ty brďavko. To se hned pozná - vkus a smysl pro geometrii ti skutečně neschází..

"Hezký den ".

P.S. "Veselé hochmannování, webokultivování via ivanohochmannnování, kalouskování, nečasování a johnování přeje všem
reformátorům Tencokida. Ostatním pak přeje krev, pot a slzy."

Tak takhle se vidím já, když píšu tuhle repliku :

http://ateo.cz/f/images/m/m...
12. 07. 2010 | 15:50

Kanalnik napsal(a):

Autor:

Ponekud mi unika smysl vaseho dnesniho blogu.

S myslenkami v zaveru se da souhlasit, nac potom ta rozashla predmluva?

Ta jen rozdmychava to, proti cemu se se svym zaverem stavite: tedy pohled na lidske bytosti a spolecenstvi jako na predurcene svymi geny - coz je dle meho soudu velmi nebezpecna idea.

Vy teto teorii sam verite?

Jinak si totiz nedokazi vysvetlit myslenkovou strukturu tohoto blogu a vasi potrebu roubovat geneticky pohled na svet nejen do situace Palestina-Izrael dnes, ale i do vasi filosofie nabozenstvi (ktera je silne ovlivnena vasi zeleznou virou v teorii evoluce).

Teorie evoluce ma z principu k humanismu nekonecne daleko - odtud tedy mozna prameni vase dvojjake az schozfrenni clanky.

Mozna, ze se jednoduse snazite skloubit drsne materialno evolucniho sveta, ktere jste se naucil videt, s vasimi vnitrnimi idealy, po kterych touzite. Tento spor ale nemuzete nikdy vyresit, pokud chcete oba tyto protichudne myslenkove nahledy udrzet pohromade.

To je skromny pohled jednoho z vasich ctenaru.
12. 07. 2010 | 15:58

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Ta svatá stolice, kterou jste výše zmínil by byla možná zajímavá nejen pro účely rozkulačení, nýbrž i z hlediska rozboru bakteriologického, parazitologického a i jinak –logického a kousek by snad zbyl i pro bohulibé účely laboratoří Ústavu molekulární genetiky, páč i nějaké ty svaté molekuly by se jistě ve vzorku našly.
Nevíte, kdy do našich končin zas zavítá děda papež?
Možná by totiž bylo vhodné, až se papež dostaví, zaslat oné instituci větší svatý vzorek darem a tím jí pomoci od zbytečných výdajů.
Výzkum (a výzkum základní v to počítaje) jest nám třeba podporovat ze všech našich chabých sil a to zejména v době, kdy akutně hrozí výdajové škrty a neblahé reformy.

S tou výměnou panen by měly ty geneticky příbuzné strany začít až po výměně špiónů, přičemž ve Vídni na letišti, jak praxe ukazuje, je místa dost pro pořádání akcí tohoto druhu.
12. 07. 2010 | 16:13

javor napsal(a):

Koukam pan profesor se nam zacina profilovat jako hlavni cesky zidobijec a snazi se to balit do "vedeckeho" pristupu, ostatne jako treba David Irving a podobni antisemite dneska. Myslim, ze jeho mistni prezdivky soudruh nebo lejnotepec nejsou uplne vystihujici, co takhle Vaclav Vandas Horejsi?
12. 07. 2010 | 16:25

skeptický napsal(a):

Zdravím,nadkolego.

Ale no tak.
Ty panny ve Vídni na letišti tradičně rády mění destinaci.Tam by to bylo kontraproduktivní.

Teorie evoluce byla naopak humanisty(zbožštění člověka a rozumu) vítaným pomocníkem k odvedení od náboženství.

I jiná náboženství s tím měla problém,ale tam jim pastýř s mrknutím zašeptal "to je pro ty ostatní."
12. 07. 2010 | 16:41

Pepa Řepa napsal(a):

To javor
možná by to chtělo zjemnit. Postejskalovku, korektně.

VÁCSLAV BAMBAS HOŘEJŠÍ
hlavní židobijec země České

On by Vás mohl předseda Vandas zažalovat, že s tímto antisemitismem nechce mít nic společného.
:-))
Copyright je Váš.
12. 07. 2010 | 16:45

vasja napsal(a):

Mít kompjůtr na slunci........ pěkná blbost.
12. 07. 2010 | 16:48

Pípa napsal(a):

Tak se ten můj názor z minula a i z dřívějška potvrzuje. Židovství je náboženství a nemá oporu v genech. Minule jsem se opíral o přijetí židovské víry Chazary a ejhle ono to funguje také. Sice prý bylo potvrzeno, že aškenázové, o nichž mnozí věří, že pocházejí z Chazarů, mají odlišné geny od východoevropanů, mezi kterými žijí, a to geny podobné s národy z Levanty. A co se tedy můžeme domnívat? Že mohou pocházet z Chazarů, kteří byli tureckým národem, tedy z Levanty. A Levanta jsou Palestinci, Syřani, Turci, atd. Takže se Židé liší od svých někdejších sousedů jen náboženstvím a o výlučnosti, nároku na zemi z titulu genetického nemůže být řeči. Sionizmus je nacionalizmus jako noha. Proti Židům jak takovým nic nemám, proti sionistům naopak ano.
12. 07. 2010 | 16:49

skeptický napsal(a):

Profesore

Nějaký blogger zřejmě znalý věcí (odborně insider) tu nedávno napsal,že poválečný židovský vtip praví,že když dojdou argumenty,ten,kdo první označí druhého za nacistu vyhrál.

Ovšem to je mezi sebou.Na Vás vyšel jiný titul.
Lepší,než být ignorován.Každá reklama dobrá.

Z tohoto důvodu na dané téma diskuse není možná.Protože není žádoucí.
12. 07. 2010 | 16:52

skeptický napsal(a):

P.S.
Tady to vzhledem k vedrům do sebe začíná docela hezky šít.Pak se těm na středním východě divte.
Milostvá byla včera taky na facku.
12. 07. 2010 | 16:59

Pepa Řepa napsal(a):

To javor
a máte správný nick.

Nejezte dánské sýry, jezte dobrý český Javor,
Zasadíte smrtelnou ránu severským karikaturistům.
A nesypte si do vany sůl od solného moře.

Naše vítězství je jisté
porazíme sionisté!
12. 07. 2010 | 16:59

skeptický napsal(a):

PP

Drahý nadkolego,

Perlíte.
Kolik tam máte stupňů?
12. 07. 2010 | 17:01

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický

Volaný účastník je dočasně nedostupný. Je odpojen z provozu.

Chcete-li zanechat zprávu zavolejte z okna po zaznění zvukového signálu.

Beeeeep.
12. 07. 2010 | 17:13

skeptický napsal(a):

PP
Okna mám ubedněná.

Slovo zavolejte by mohlo být považováno po zevrubném ohledání ofensivní.
Ach ta paranoia.

Ty předsudky jsou zhouba lidstva.Já je nevedu,nenávidím každého,a mám klid.
12. 07. 2010 | 17:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Vždyť to povídám - Panoptikum!
Ivan.
12. 07. 2010 | 17:26

skeptický napsal(a):

IH

Kolego,

Proč brát život nebo sebe moc vážně.Stejně umřem,a brzo.Myslíte,že tady něco vyřešíme?
12. 07. 2010 | 17:35

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Chtěl jsem Vás jenom upozornit na skutečnost (které jste se ovšem trochu vyhnul), že způsob,jakým je zacházeno se španělským genetikem Antoniem A. Villenem nápadně připomíná zacházení s těmi vědci, kteří si dovoluji kritizovat tzv. Darwinovu teorii. Obojí podle mne není správné.

A možná,že přezíravý postoj,který zaujímáte k těmto vědcům má stejně málo opodstatnění jako stejně přezíravý ( a nepřátelský) postoj k závěrům Vámi citovaného španělského genetika. Tady skutečně záleží na úhlu vědeckého pohledu - a také na schopnosti uznat, že i ten druhý vědec může mít pravdu ( a to třeba i tehdy,pokud si člověk musel kdysi osvojit i vědeckou metodologii na bázi marxismu-leninismu:-).

Nevím, proč s takovou zarputilostí vždy kritizujete jen náznak pochyb o Darwinově teorii. Vždyť snad přece víte,že základem seriozní vědecké práce, je legitimní možnost vědeckou TEORII (!) konfrontovat s jinou teorií ( polemika byla vedena i správnosti teorie relativity:-).

Pokud je tato základní myšlenka vědecké práce apriori odmítána, tak jak podle mne s jistou elegantní demagogií opakovaně činíte, pak ovšem,nezlobte se, nejde o přístup vědecký, ale ideologický, o jehož motivu nechci spekulovat.

Nechcete snad ani Vy tvrdit, že všichni ti vědci, kteří polemizují s Darwinovou teorií jsou prosťáčci a, omlouvám se za ten výraz, také neschopní blbci, kteří, obrazně řečeno, chtějí popírat, že po jaru následuje léto. Pokud by tomu tak bylo, pak by nevkusné zuřivé reakce jejich odpůrců ( jak jsem je citoval ve svém prvním příspěvku) asi neměly vůbec žádný smysl a opodstatnění.

Kdysi jste mně vytknul, když jsem citoval jednoho oponenta Darwinovy teorie,že jmenovaný má fašistické, reps.nacistické názory ( s odkazem na příslušný web), což jsem v té době skutečně nevěděl. I když pominu poněkud nekorektní způsob tehdejší argumentace ( podstatné je kdo řekl názor, nikoli jaký názor), tak si dovolím v ten dnešní letní prázdninový čas ocitovat dvě skutečně "vědecké" myšlenky Charlese Darwina ( 1809-1862), další komentář snad netřeba:

" Podíváme-li se na svět do nedaleké budoucnosti, jaký nekončený počet nízkých ras bude vyššími civilizovanými rasami na světě odstraněn" (píše Darwin prof. Wiliamu Grahamovi),

a dále:

"Uvědomme si například,že tisíce lidí bylo očkováno proti černým neštovicím, zatímco by v dřívější době na ně při slabé konstituci umírali. Tím dochází k tomu, že i nejslabší členové civilizované společnosti dále rozmnožují svůj druh. Každý,kdo se věnoval pěstování domácích zvířat, nebude pochybovat o tom,že to musí být pro rasu člověka nanejvýš škodlivé.

...kromě lidského druhu není žádný pěstitel tak naivní, aby připustil svá nejhorší zvířata k dalšímu chovu".

Kdo tyto myšlenky "rozpracoval", víme.

To jen tak na okraj jsem považoval za nutné trochu přiblížit i svoje stanovisko.
12. 07. 2010 | 17:38

Pavel napsal(a):

Proč to asi pan VH napsal. No abychom se zamysleli nad konfliktem,který je vlastně bratrovražedný ale i nad tím,proč židé zásadně odmítají tuto příbuznost.Úplně by to narušilo jejich princip státu založený na rasové segregaci.A jak už tady v jednom blogu někdo psal,je čas abychom na židovský stát kladli stejné požadavky jako na jakýkoli jiný a dokonce demokratický stát.Mrazí mne jakou moc mají některé sionistické skupiny,když dokáží i stáhnout vědecký článek. Mearshimer a Walt v publikaci Israel Lobby popsali jak se politika USA nedělá v USA ,ale v Izraeli.
12. 07. 2010 | 17:49

n.o.s napsal(a):

Zacheus

židovská genetika je ideologie podpořena vědeckými metodami, Intelligent design je forma biblické exegeze
12. 07. 2010 | 17:59

Samulaj napsal(a):

V posledních letech (dříve nepamatuji) bylo k holocaustu publikováno opravdu hodně.
S detaily až zarážejícími. Poněkud to zpřesňuje obraz antisemitismu v Německu třicátých let v tom směru,že ekonomické stimuly genocidy jsou patrnější než genetické u jeho průběhu.Navzdory Hitlerově knize Main Kampfu z r.1925 ,který hovořil o židobolševismu a spojení bolševiků s bankéři není tolik bráno spojení s rudými.
Pro zajímavosti:
Himmler je jeden exponentů -dobrovolníků potlačení "rudých gard" Bavorské republiky rad r.1918.Málo známo je,že byla nekomunistickou,legální parlamentní vládou stran demokratického charakteru.
Pozdější teoretik rasismu (árijské rasy) NSDAP Rosenberg patří už v r.1920 mezi několik málo osobních přátel-"učitelů" mladého Hitlera-vyznavačů Rosenkraciánství-mystiky původem z Anglie,povoláním architekt
První holocaust-r.1933 probíhá čistě na německých universitách a znamená vyhnání mladými nacisty téměř všech renomovaných,mezinárodně uznávaných odborníků a profesorů,s desítkami let publikační činnosti -zbytek pak v r.1937. Předchází kritika Hitlera s poradcem pro vědu (hydraulikem )Hoerbigerem slovy o "buržoasní vědě".
V průběhu třicátých let uplatnění separace židovských lékařů pro židy pouze.
V letech 1937-8 na apel padající Schachtovy říšské banky znárodnění a vyvlastnění poloviny německého průmyslu-dosud v rukou židů.Proběhne důsledně.1939 krach státní banky.
1939-51. motorizovaný pluk berlínské policie provádí demolicí "křišťálovou noc" proti židovským obchodníkům na ulicích města.
1941 Hitler nařizuje Himmlerovi provést plynové Endloesung zbylých několika milionů židů.Himmler,dosud vůdce SS a obřadní mystiky nacismu, si stěžuje osobnímu lékaři,že na něm Říše nechala nejšpinavější práci.
Tento lékař je kandidát věd,studoval v SSSR u Ilji Mečnikova,nositele Nobelovy ceny za imunologii.Bratr Himmlera jej od mládí považuje za největšího zločince,přímo ďábla (t.j.Himmlera).Přesto je za něj později po válce persekvován.
12. 07. 2010 | 19:38

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Tady to vzhledem k vedrům do sebe začíná docela hezky šít.Pak se těm na středním východě divte."

Dobry postreh. Pepa Repa se pry chysta opasat vybusninou a navstivit Ustav molekularni genetiky.
**************************
Ivan Hochmann:

Take vy mate zajiste pravdu...
Vase prispevky ale uz nejsou co byvaly, nema to tu silu ;-)
****************************
Zacheus:

1. Nikdo netvrdi, ze vse, co napsal Darwin, je spravne. Podobnych uletu byste nasel u slavnych a vseobecne ctenych lidi (vcetne papezu a svetcu) tisice.

2. Pokud jde o "vedce kritizujici evolucni teorii": uz sam ten vyraz v uvozovkach je tak trochu contradictio in adjecto - podobne, jako byste pledoval pro pravo "vedcu" hajit nazory (a prednaset o nicg studentum), ze treba plati ptolemaiovsky geocentricky model vesmiru, nebo ze neplati zakon zachovani energie a je tudiz spravne vyvijet perpetuum mobile.
To nejsou veci ideologicke, ale vedecke. Podobne jako ta evoluce...

Je zajimave, jak se zjevne neustale drzite nazoru, ze popirani teorie evoluce je nejak krestansky pravoverne. Uz mnohokrat jsem tady dokladoval, ze teorie evoluce je bez problemu prijimana Vatikanem.

Kreacioniste skodi nejvic nikoli vede, ale nabozenstvi, protoze ho diskredituji...

****************************
Samulaj:

Nikdo nemohl studovat u Mecnikova v SSSR - Mecnikov zemrel v roce 1916, v Parizi.

..
..
12. 07. 2010 | 20:02

Samulaj napsal(a):

Biografie osobního lékaře Himmlera i s jeho fotografií a s údajem o jeho studiu u Mečnikova byla nedávno (cca před dvěma a více měsíci) publikována na internetu.Byla dostupná odkazem některého diskutujícího u některého z blogů.Protože zmíněný lékař,pokud si pamatuji dobře, zakládal osobní praxi lékaře skvělé pověsti s tímto doporučením v Berlíně v letech 1920/30 nemohl být od toho studia soudím zase tak vzdálen.Byl to (pouze tuším) etnický Němec.Měl zemřít asi r.1948,na fotce vypadal starší celkem-mezi padesátkou a šedesátkou.
K zajímavostem z mého "holocaustu" přidám:
-jeden z členů vlády Bavorské republiky rad,vyznamenaný za 1.sv.války válečným křížem byl těsně po válce v SSR popraven za vojenskou činnost ve vysoké funkci wehrmachtu 2.sv.války.
-blízká příbuzná Himmlera (nevím přesně zda sestra,sestřenice apod) se po válce vdala do Israele.
12. 07. 2010 | 20:14

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale zajisté pane skeptický,

není třeba nechávat cloumat čímkoliv svým majestátem.
Není ale také třeba nechávat volnou ruku provokatérům a manipulátorům,jejichž úmysly a triky jsou všeobecně odhaleny a deklarovány jako hloupé,destruktivní,zlovolné.

Někteří inteligentní lidé v tom mají docela slušnou praxi a serou mě jen zahlédnu jejich jméno.

Ale poněvadž se nenechám zatáhnout do jejich způsobu diskuze,předpokládající notnou dávku cynismu a drzosti,včetně manipulací a překrucování objektivních i historických událostí - vlastně o nic nejde.

Klasika .Poslat do řitě.A je vymalováno.
Však už si i pan profesor posteskl,že to se mnou už není to co bývalo.
Už prostě známe svoje Papenheimské.

Takže kolego bez problému.
Dobrou noc Ivan.
12. 07. 2010 | 20:21

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Děkuji Vám za odpověď. Mně nejde o nějaké fundamentalistické stanovisko, které zaujímají například američtí evangelikální křesťané. Je mně známo tolerantní stanovisko Vatikánu k Darwinovi. Asi nemám to správné "vědecké" myšlení, ale opravdu nechápu, proč je právě Darwinova teorie ( podle mne i Vámi osobně:-) prostě považována za žulový základ,o němž se vědecky již diskutovat nedá. Alespoň ne vážně. To mně, nezlobte se, opravdu připadá jako svým způsobem velmi bigotní nevědecké a ideologické stanovisko. Vždyť jde pořád o teorii, jejíž vědecké zpochybňování by mělo být legitimní. V tom se tedy nadále v názoru stále lišíme.

Přeji Vám hezký večer.
12. 07. 2010 | 20:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

A střílel osamělý střelec, střílel své jedovaté šípy dál
Kam ? - nu tam kde boj již dávno se odehrál
On však, nehledě na to, napínal tětivu svou sám a rád
Bez nároků na uznání, v své ego zcela jat
Šel básník kolem a hned pookřál
neb bláznů kdyby neměl svět
Své řemeslo již dávno by on vzdal
a neměl tak na čem lpět
Tak stojí zde dva - střelec a jeho stín
Pro mě je to však smutný pohled
a tak raděj včas zmizím

(Tencokida, 12.7.2010, 20:42)
12. 07. 2010 | 20:43

jogín napsal(a):

Skupina Kohanim, dle tradice kněží a potomci Árona, má specifickou kombinaci genů na Y chromozomu, která se u ostatních Semitů nevyskytuje.
12. 07. 2010 | 20:53

ivanT napsal(a):

Zacheus: Samozrejme, ze se Darwinova theorie a cokoliv jineho ve vede muze kritizovat. Bylo by to ale podobne zpochybovani treba Galileova poznatku, ze se Vesmir netoci kolem Zeme. Proste to nestoji za to, protoze vedci tuto otazku povazuji za presvedcive zodpovezenou a chteji jit dal - o to ve vede jde, jit dal. Protoze se vedcum nechce znovu a znovu obhajovat zaklady na nichz veda stoji kdyz pro to neni presvedcivy duvod, muze se zdat, ze nektere principy veda povazuje za nedotknutelne, ale ve skutecnosti je budovani na presvedcivych zakladech jen zakladni strategie vedy - a kazdeho lidskeho konani.

Nejde tedy o to, zda se to smi, ale o to, zda to stoji za to kdyz neni zadny presvedcivy naznak toho, ze to neni pravda. Az se presvedcivy rozpor objevi, vedci ho bezpochyby prezkoumaji a jestli se ukaze ze je evoluce opravdu omylem, cast biologie a pribuznych ved se zboura a veda zacne znovu. (A jsem presvedcen, ze to udelaji s nadsenim protoze vedci nemaji skoro nic tak radi jako moznost vydat se zcela novym smerem.) Do te doby jsou ale evoluce, theorie relativity, a vsechny ostatni principy 'zulovym zakladem' protoze veda na necem stat musi. Tak veda vzdy fungovala a osvedcilo se to.
12. 07. 2010 | 20:56

ivanT napsal(a):

Zda se mi, ze panu Horejsimu v tomto blogu nejde ani tak o tu genetiku (jak si zrejme mysli vetsina diskutujicich) jako spis o 'nevidany' zasah do bezne vedeckeho stylu prace a publikacni cinnosti.

Nepracuji v jeho oboru, ale je-li skutecnost takova jak ji popisuje (a nemam duvodu o tom pochybovat), jde o zasah opravdu naprosto mimoradny a odsouzenihodny. Jen mi neni jasne, proc se o tom pise tak dlouho po tom co se to stalo. Snad proto, ze tenkrat neexistovaly blogy?
12. 07. 2010 | 21:03

badatel napsal(a):

Pane profesore,
to co jste napsal je zřejmé.
Nicméně očekával jsem popsání stavu vědeckého poznání genetiky v tom smyslu, že když např. dva bratři mají stejný genetický kód jeden je génius a druhý průměr, tak objasníte nám laikům,
která část genetické knihy to popisuje, anebo prostě řeknete
to se ještě neví.
Pak bych od Vás jako profesionála očekával objasnění, jak tyto případné genetické kombinace význačné pro odlišnost jedince,jsou statisticky významné pro skupiny obyvatelstva.
Sociolog p.Bakalář vydal v r.2003 knihu Tabu v sociálních vědách, kde je obšírně popisován Vámi diskutovaný judaismus.
Odpovězte prosím jasně,pokud současná genetika nedospěla do stadia poznání, že se k tomuto nemůžete vyjádřit, nebo dospěla a Vaše tvrzení je, že jsme všichni lidé geneticky stejní? To ale odporuje empirickému pozorování, viz př. těch dvou bratrů s tzv. stejným genetickým kódem.
Nebo je to tak, že ta genetická totožnost se posuzuje dle souhlasných znaků.
Pak ale nemáme zaručeno, že známe znaky všechny a tvrdíme pouze, že je totožnost ve všech znacích nám známých.
Váš závěr ad absurdum je, že jsme všichni klony homo sapiens, a to v duchu všichni lidi bratři jsou. Ano to je možné, ale proč je jeden bratr geniální a druhý nikoliv atd.atd.
Naznačte alespoň směr výzkumu, jaký v tomto probíhá.
Děkuji.
12. 07. 2010 | 21:10

archiv napsal(a):

Heil, badateli!

Směšujete vlohy a dovednosti. A bratři nemají "stejný genetický kód"...

Palestinci jsou velmi pravděpodobně Židé.
12. 07. 2010 | 21:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

gaia:
"Všichni jsme potomci jedné matky (Evy) otců mohlo být více" Nikoliv, je to stejné jako u matky.
´původní prapředek žil asi před 100 000 lety, bylo to v Africe ´
http://scienceworld.cz/ling...
12. 07. 2010 | 21:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

wbgarden:
"Dvěstěmetrů do Šolcovy, malé téčko, za nízkou branou uvidíš" Psychiatrickou léčebnu Brno - Černovice.
12. 07. 2010 | 21:41

Kanalnik napsal(a):

IvanT

"Nejde tedy o to, zda se to smi, ale o to, zda to stoji za to kdyz neni zadny presvedcivy naznak toho, ze to neni pravda."

S tim bych byl docela opatrny.

Celkem velky problem vidim v tom, ze to, co nazyvate veda, je docela obecny a vagni pojem, ktery ale ziskal autoritu a tim i docela velky vliv. Mohu rici, ze jsem se pohyboval blizko vedeckych kruhu a vim, ze to jsou lide stejni jako kazdy jiny, tedy omylni, uprimni i neuprimni, s rozhledem i bez nej atd., tedy obycejni lide bez patentu na absolutni pravdu, lide nachazejici se zhusta v nejakem typu mysleni dnesni doby.

Ja vidim zasadni problem v tom, ze dnes hlavni proudy biologicke vedy stoji filosoficky na materialnu a pomiji emnocialni, psychologicke a duchovni aspekty zivota kazdeho z nas. Proto se tyto proudy vedy nachazi v bubline, kterou si samy definovaly a horko tezko se z ni budou dostavat. Prikladem je teorie evoluce nebo treba vse "kdyz neni zadny presvedcivy naznak toho, ze to neni pravda". Ano, mozna v ramci biologickych ved to s evoluci tak na prvni pohled vypada (i kdyz tak jednoznazne to take neni).

Tezko ale poprit treba touhu kazdeho z nas byt milovan, byt prijat, obejmut. Na to biologicke vedy nenajdou odpoved na molekularni urovni. Nenajdou na to ani odpoved v teorii evoluce (ktera je v pricipu dle meho soudu v prikrem rozporu s takovymi v nitrnimi touhami kazdeho z nas).

Pro mne jsou moje vnitrni zakladni lidske touhy znamkou toho, ze s teorii evoluce je neco spatne.

Implikace filozofickeho zakladu evoluce do dnesniho zivota jsou a (do dusledku dotazene) by byly pro lidske bytosti katastrofalni (viz. Zacheus).
12. 07. 2010 | 21:44

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Pokud jde o tu evoluci, zcela podepisuji, co tady vystizne rekl IvanT.
Jeste bych doplnil, ze darwinismus neni nejaka nemenna modla - evolucni biologie je velmi dynamicky obor, bada se tam o detailech mechanismu evoluce (a dospiva se k dosti odlisnym zaverum, nez k jakym dospel Darwin, m.j. i proto, ze Darwin nemel ani tuseni o molekularni podstate dedicnosti, takze nektere zasadne dulezite otazky proste nemohl ani polozit).
Je to ale docela narocne a pomerne exaktni vedecke odvetvi, zadne "okecavani" jako nektere humanitni obory. Vazny zajemce ma k dispozici radu velmi dobrych vysokoskolskych ucebnic a muze navstevovat prinejmensim semestralni kurs prednaseny treba na Prirodovedecke fakulte UK (https://is.cuni.cz/studium/...).
Legitimni filosoficko-teologickou otazkou je, jestli je evoluce nejak "smerovana" (i presto, ze se odehrava "nahodnymi" mechanismy) - to je prave napr. stanovisko Vatikanu (nelze si ale predstavovat nejakym primitivnim zpusobem a la "Panbuh zasahuje ad hoc potrebnym smerem"). To je ale neco uplne jineho nez nejaky primitivni kreacionismus.
**************************
badatel:

Bratri ani zdaleka nemaji shodnou genetickou vybavu (pokud to nejsou jednovajecna dvojcata).

Jak uz jsem rekl o neco vyse, dnesni veda ani zdaleka neni ve stavu, aby mohla predpovidat z molekularne genetickych dat, jestli ma nekdo napr. predpoklady pro vynikajici inteligenci.

Naprosta vetsina vlastnosti ma tzv. polygenni charakter (je dana slozitou kombinaci mnoha variant genu); pomerne malo vlastnosti (hlavne nektere vrozene choroby) ma jasne monogenni vysvetleni.
U tech polygennich charakteristik jsme teprve nekde hodne na zacatku.

A samozrejme krome genetickych predpokladu (ktere podle soucasneho vetsinoveho nazoru maji hlavni vyznam) hraji dulezitou (a nekdy rozhodujici) roli vlivy prostredi (potencialni genius se neuplatni, pokud se narodi paru alkoholiku, kteri zanedbaji jeho vychovu v ranem veku).

ROZHODNE neni pravda, ze jsme "vsichni geneticky stejni", ani nahodou! Jsme naopak geneticky velmi rozmaniti. V analyze teto rozmanitosti jsme ale opravdu na samam pocatku; za takovych 10-20 let to bude mnohem lepsi.

Ale, jak uz jsem take nekomu odpovidal vyse, jakekoli geneticke statisticke charakteristiky populaci a etnik nemaji valneho praktickeho vyznamu, protoze napr. pri rozhodovani o tom, kdo dostane nejake misto, neprasujeme s prumerem, ale s unikatnimi jedinci. Tak se muze stat, ze nejlepsim basketbalistou sveta bude nejaky blondak, ackoli prumerne maji zrejme nejlepsi geneticke predpoklady cernosi (smim/li tento politicky nekorektni termin pouzit).

..
12. 07. 2010 | 21:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
"snažte se zkřížit králíka s morčetem."
Když se to běžně dělá po tisíce let s koněm a oslem, možná až bude zájem dojde i k takovému křížení, i když rozdíl ve velikosti by jistě byl více na závadu.
12. 07. 2010 | 21:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pípa:
"Sionizmus je nacionalizmus jako noha." Nejmoudřejší věta této ´diskuze´.
12. 07. 2010 | 21:55

vaclavhorejsi napsal(a):

Kanalnik:

To, jestli se vedomi a s nim spojene jevy (emoce, duse, laska, vnimani krasy...) da vysvetlit jako "produkt" evoluce slozitych struktur (mozku) je otevrena otazka. Strizlivy "prirodovedecky" nazor rika, ze ano, ale je to "vira", podobne, jako vira, ze tomu tak neni.
Tento prirodovedecky nazor rika, ze "duse" je emergentni jev, ktery se objevuje pri urcitem stupni slozitosti systemu. Emergentni vlastnosti se velmi typicky objevuji pri dosazeni ruznych urovni komplexity - napr. pro jednotlive atomy uhliku nema smysl mluvit o tom, jakou maji barvu, lesk a tvrdost - u krystalu uhliku, diamantu, to smysl ma.
O techhle vecech jsem uz tady psal (http://blog.aktualne.centru...).

Zcela s vami souhlasim, ze "Implikace filozofickeho zakladu evoluce do dnesniho zivota jsou a (do dusledku dotazene) by byly pro lidske bytosti katastrofalni".
Tzv. socialni darwinismus ignorujici zasadni vyznam moralky a duchovnich aspektu je zneuzitim evolucni teorie.

..
12. 07. 2010 | 22:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Jenom magor si může splést Štolcovu ulici v Brně se Šolcovou ulicí v Opavě.

Pac a pusu
Ivan.
12. 07. 2010 | 22:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zacheus:
"dnes hlavni proudy biologicke vedy stoji filosoficky na materialnu a pomiji emnocialni, psychologicke a duchovni aspekty zivota kazdeho z nas."
Nikoliv, emociální...atd. aspekty jsou intenzívně studovány.
http://cs.wikipedia.org/wik...
Potíže v pochopení mají ti, kteří nevědí, že základ těch emociálních...atd. aspektů života každého z nás je materiální.
12. 07. 2010 | 22:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivane, Ivane, nejsa hulvátem nepovím, čím je ten, kdo nerozumí vtipu.
12. 07. 2010 | 22:10

Tencokida Hnuj napsal(a):

vaclavhorejsi
Nevím , jak se dále bude vyvíjet evoluční teorie a jaký na mě bude mít osobní dopad, ale jedno vím jistě.
Při četbě většiny Vašich blogů se cítím malý a zanedbaný.
Děláte pro vědu (určitě mj.) i tu pověstnou malou masarykovskou každodenní práci. A nejen pro vědu.

Mějte se.
12. 07. 2010 | 22:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Evoluce je samozřejmě směrována změnou přírodních podmínek.
12. 07. 2010 | 22:12

Franta z pastoušky napsal(a):

Na blogu soudruha Hořejšího poznáme, že fašismus a komunismus jedno jsou.
12. 07. 2010 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"Tzv. socialni darwinismus ignorujici zasadni vyznam moralky a duchovnich aspektu je zneuzitim evolucni teorie."
Pane profesore, existuje dost pádných argumentů proti hodnocení významu morálky jako zásadního. Přinejmenším histórie až do současnosti názor o zásadním významu morálky vyvrací.
12. 07. 2010 | 22:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Franta z pastoušky:
Na diskuzi poznáme, že v pastoušce moudrost zbytečno hledat.
12. 07. 2010 | 22:19

Kanalnik napsal(a):

Vaclav Horejsi:

1) Jak by mohl proces evoluce (ktery je zalozen na prirodnim vyberu, kde nejslnejsi a nejlepe prizpusobeny k danym podminkam preziva a dale se vyvyji) vyprodukovat slozitou strukturu (mozek), ktera produkuje emoce jdouci proti samotnym principum toho, jak vznikl (soucit se zranenym clovekem, touha pomahat lidem nemocnym atd.) a tim samotnou evoluci brzdit a byt sam proti sobe?

2) Je socialni darwinismus zneuzitim evolucni teorie nebo jen duslednym dotazenim jejich principu do praxe? (Podle vas zrejme zneuzitim. Jak?)
12. 07. 2010 | 22:22

Kanalnik napsal(a):

Zbynek Matyas:

"Potíže v pochopení mají ti, kteří nevědí, že základ těch emociálních...atd. aspektů života každého z nás je materiální."

Jaky je materialni zaklad touhy po prijeti?

Odhaduji, ze v ramci vaseho svetonazoru pujdete smerem rozpitvavani chemickych procesu v mozku.

Ja se ale domnivam, ze i kdybyste to uplne rozpitval az do mrte, odpoved tam nenajdete. Spise tam v ramci sveho pohledu na svet zjistite, ze jste jen hromadka molekul bez hlubsiho smyslu a cile. Pokud totiz udelate z cloveka pouhe materialno, prestanete jako clovek existovat.

Nezle vytrhnout z pohledu na cloveka jednu stranku (materialni) a na tom postavit celeho cloveka. Dostanete pokriveny obraz.
12. 07. 2010 | 22:34

ivanT napsal(a):

Kanalnik: "Tezko ale poprit treba touhu kazdeho z nas byt milovan, byt prijat, obejmut. Na to biologicke vedy nenajdou odpoved na molekularni urovni. Nenajdou na to ani odpoved v teorii evoluce (ktera je v pricipu dle meho soudu v prikrem rozporu s takovymi v nitrnimi touhami kazdeho z nas). "

Proc jste si tak jist, ze na to 'odpoved nenajdou'? A proc jste si zrejme jist, ze zadna dalsi disciplina by to nedokazala? Podivejte se treba prave na evoluci, ktera vysvetlila jevy drive nevysvetlitelne, a pravdepodobne stejne vehemetne pred ni povazovane za nevysvetlitelne. Takovych jevu je v historii vedy 'milion'.

"Implikace filozofickeho zakladu evoluce do dnesniho zivota jsou a (do dusledku dotazene) by byly pro lidske bytosti katastrofalni (viz. Zacheus)." Na rozdil od pana Horejsiho mi neni jasne co tim myslite. Predne, co rozumite'filozofickym zakladem' nejake vedni discipliny? Rekneme fyziky?

A dale, proc by mel byt dusledek filozofickych zakladu nejake discipliny katastrofalni pro lidske bytosti katastrofalni? Myslite to treba tak nejak jako ze dusledek toho, ze kosmologove rikaji ze se Vesmir smrstuje zpet do nejake singularity a tedy ze lidstvo casem musi zaniknout je pro lidstvo katastrofalni? A jestli je to jak to myslite, navrhujete zrusit kosmologii?
12. 07. 2010 | 22:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik:
Znám Vaše názory. Fakta jsou nad názory.
12. 07. 2010 | 23:43

Kanalnik napsal(a):

ivanT

a) Moje pointa je, ze pokud rozeberete naramkove mechanicke hodinky na jednotlive soucastky a ty pak budete studovat az na molekularni uroven, snadno vam unikne celistvy pohled, protoze se v tom docela ztratite - budete se zaobirat tvary ozubenych kolecek a ruznych pruzin a per a tim, jak sedi dohromady, budete se zabyvat z jakeho kovu ci slitiny jsou utvoreny, jakou maji molekularni strukturu a jaky to ma vliv na jejich tvar atd... muze vam pak ale uniknout to nejdulezitejsi, to, ze hodinky ukazuji cas, pokud je natahnete.

Myslim, ze biologicke vedy jako molekularni genetika, biologie vcetne teroie evoluce jsou v zajeti zkoumani veci pod drobnohledem pricemz ostatni dulezite a dulezitejsi aspekty lidskeho zivota jim unikaji.

Clovek je samozrejme mnohem slozitejsi nez hodinky. Podle meho nazoru rozpitvanim cloveka na molekuly a geny uz z principu neprinese vysvetleni toho, proc ma clovek v sobe napr. touhu po prijeti, proc je pro nej bolestne, pokud tato touha neni naplnena, a proc se tak deje, ze naplnena je ci neni. Proc si to myslim? Protoze jde o uzky pholed na cloveka (materialni) nikoli celistvy.

b) Filozofickym zakladem teorie evoluce minim myslenkovou podstatu na jake je zalozena a kterou v sobe ukryva - motorem je preziti slinejsiho ci vyhodneji adaptovaneho a smrt slabsich ci nevyhodne vybavenych. Proc tento princip nepalikovat dnes do dusledku? Proc pomahame telesne postizenym a jinak znevyhodnenym? Proc je nenechame svemu osudu?

To vidim v rozporu s tim, co jako lide citime (vnitrni touhy, emoce, soucit s ostatnimi, touha zit, nikoli zemrit atd.).

Nebo-li to, co citime a mame v sobe emocne "zakodovano" je v protikladu k myslenkovym principum evoluce.

Pro mne je to myslenkovy konflikt naznacujici, ze nekde neco nehraje s teorii evoluce. Nemohu totiz zpochybnit svoje vlastni emoce. To bych poprel svoje lidstvi a svoji podstatu.
13. 07. 2010 | 00:14

Kanalnik napsal(a):

Zbynek Matyas:

Fakta nebo teorie?
13. 07. 2010 | 00:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik:
Obojí. Teórie vycházejí z faktů.
Váš příměr o hodinkách postavím z hlavu na nohy: ´Celistvý´ pohled na ciferník nic nepoví o to, co a jak způsobuje pohyb ručiček. To je třeba zkoumat a tak se vyvíjela věda, nikoliv od rozebraných koleček.
13. 07. 2010 | 00:35

ivanT napsal(a):

Kanalnik:

a) Myslim, ze prehlizite ze veda ma ruzne discipliny, ktere resi problemy na ruznych rovinach abstrakce, a totez plati i uvnitr disciplin. Neni jen biologie, ale i chemie (ktera jde jeste hloubeji), nuklearni fysika, atd., a na druhou stranu treba psychologie, kognitivni vedy, atd, ktere pracuji s abstraktnejsimi jednotkami. Takze rozhodne ne kazdy vedec zabyvajici se zivymi organismy studuje organismy na urovni molekul. Odkazi vas na vas priklad: Nekdo dela sroubky, nekdo pera, nekdo rucicky (a nekdo je dokonce metalurg a studuje slitiny) - a nekdo jiny si zase vymysli hodiny ktere ze soucasti skladaji, aniz by se zabyval tim, jak je nekdo dal dohromady.
b) Myslim, ze to vidite prilis cerne. Evoluce dovedla lidstvo do stavu ve kterem je, a podle meho nazoru i k tomu, ze se (nekdy) drzi nejake (celkem univerzalni) moralky o ktere pisete. Jinymi slovy, moralka je podle meho nazoru vysledkem a ne nejakym predchudcem evoluce a je na lidech aby pouzili to k cemu je dovedla podle sve uvahy. Pokud jde o vase obavy, je mozne (a rekl bych i pravdepodobne) ze spolecnost, ktera se stara o slabsi je ve skutecnosti silnejsi zivotaschopnejsi nez ta bezohledna.
13. 07. 2010 | 00:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A ještě k těm emocím: "Nemohu totiz zpochybnit svoje vlastni emoce." Vaše i moje emoce se liší od emocí lidí jiného kulturního okruhu, ve kterém např. emoce vedou lidi k vraždění ostatních s jinými názory. Také platí pro ně Vaše "Nemohu totiz zpochybnit svoje vlastni emoce"? I různé druhy emocím podléhají evoluci a přetrvají ty nejvhodnější.
13. 07. 2010 | 00:45

Kanalnik napsal(a):

Zbynek Matyas:

Ano, v tom souhlasim, tak se vyvijela veda. Jenom jestli uz nezapomnela na to, odkud kdysi vysla....

IvanT

Osobne vidim konflikt mezi ruznymi vetvemi vedy (napr. molekularni genetika, biologie, biochemie vs. psychologie ci psychiatrie), nejak mi nezapadaji do ucelenejsiho obrazu protoze mi prijde, ze si casto protireci a to nejen mezi sebou ale nekdy i uvnitr sebe. Davam to na vrub uchyleni se k ryze materialnimu vysvetleni priciny lidske existence, ktera nemuze dat odpoved na nektere otazky.

Souhlasim s vami, ze spolecnost, ktera se stara o slabsi je ve skutecnosti zivotaschopnejsi. Vidim to jako dusledek vnitrniho nastaveni cloveka (chcete-li moralky). To ovsem vidim jako vec zakodovanou v lidech, nikoli vyprodukovanou evoluci (jsem jineho nez evolucniho svetonazoru).

Jednoduse receno evolucni teorie a na ni navazujici molekularni ci molekularne geneticky pohled na cloveka mi nedava odpoved na nektere palcive otazky a neni v souladu s tim, co pozoruji kolem sebe a na sobe ci v sobe a v ostatnich lidech.

Pro dnesek koncim. Dekuji za zajimavou diskuzi.
13. 07. 2010 | 00:58

ivanT napsal(a):

Kanalnik:

"Jednoduse receno evolucni teorie a na ni navazujici molekularni ci molekularne geneticky pohled na cloveka mi nedava odpoved na nektere palcive otazky a neni v souladu s tim, co pozoruji kolem sebe a na sobe ci v sobe a v ostatnich lidech."

Nic (zatim) nedava 'skutecne' odpovedi. Napriklad odkaz na Boha neni odpovedi ale jen odsouva otazku o kousek dal. Verici muze ovsem rici, ze na urcite veci vi odpoved pouze Buh a ze tedy odmita odpovedet, ale to nic neresi. Veda nezna na mnoho otazek odpoved, ale bezesporu postupne odpovida na vic a vic otazek a mezi nimi i na ty, na ktere v minulosti (treba i nedavne) byl tradicni odpovedi pohled vzhuru k nebesum.

Vidim to tak: Ze dvou odpovedi (veda - Buh) ta prvni dava urcity prislib ze eventualne na me otazky najde odpovedi typu 'Zeme se toci kolem Slunce podle Keplerovych zakonu' a pouzitim tohoto typu odpovedi mohu racionalne (to jest s porozumenim tomu, co se kolem mne deje a 'za jaky provazek mohu zatahnout') reagovat na svet kolem sebe. Druha alternativa (Buh, jak je tento pojem obvykle chapan) mi naopak zarucuje, ze mi zadnou konstruktivni a racionalni odpoved neda. Pouze mi nabidne pseudo-odpoved a pripadne utechu. Veda je v tomto ohledu chaba - odkaze mne na mne a rekne mi, ze nektere veci proste nebudou podle meho gusta at delam co delam a at se s tim smirim.
13. 07. 2010 | 01:22

Kanalnik napsal(a):

Zbynek Matyas:

Emoce - ach, to je ma oblibena avsak siroka kapitola na delsi diskuzi :)

Ano, moje a vase emoce se lisi. Ano, clovek vrazdici lidi s jinymi nazory by mohl rici totez, co jsem rekl ja vyse.

Nicmene, v nastinu muj pohled na tento hypoteticky priklad:

Clovek, ktery vrazdi lidi s jinym nazorem jedna na zaklade tzv. falesnych emoci - mysli si, ze jedna 'spravne', citi to tak, a tak by se to mohlo zdat v poradku (pro nej to dokonce i v poradku je). Zije ve sve emocionalni bubline a ve svem "frame of mind".

Zaroven ale tim, ze vrazdi nekoho jineho, poskozuje a zranuje nejen jine, ale tez sam sebe. A ani o tom nevi.

Kde se takove emoce v nem vzaly? Vliv prostredi predevsim v detstvi, kdy prestal byt emocionalne sam sebou, odsunul svoje vlastni autenticke emoce do nevedomi, aby byl prijat okolim.

Pokud by si uvedomil svou bublinu a postrehl kym opravdu je, ze je unikatni hodnotnou lidskou bytosti, pokud by se rozpomenul na svoje skutecne ja a sve skutecne emoce, pochopil by, ze vrazdit vubec nechce a ze jeho skutecne emoce jsou plne bolesti a zraneni z toho, cim vsim musel projit jak v detstvi, tak v dospelosti, i z toho, co vsechno napachal, a ze potrebuje nekoho, kdo by ho prijal takoveho, jaky je.

Zel, k tomuto "probuzeni" casto nikdy nedojde, protoze neni nikdo ci nic, kdo by narusil jeho bublinu.

-------------------------------

Z meho pohledu ma kazdy clovek zakladni emocionalni autenticke nastaveni, ktere byva vice ci mene behem detsvi a dopsivani zastreno vlivem zranujiciho okoli, takze clovek do jiste miry ztraci svoje autenticke "ja". Navrat je mozny za pomoci nastroju jako je napr. psychoterapie, a predevsim vedomi, ze jsem nekym bezpodminecne milovan.

Tento princip neplati jen pro vrazdici fanatiky, ale pro kazdeho cloveka behajicim na teto planete.

Dobrou noc.
13. 07. 2010 | 01:23

Kanalnik napsal(a):

IvanT

Pokusim se jeste zareagovat :)

Myslim, ze veda ma sve nezastupitelne misto. Urcite osvetlitla mnoho veci a je to dobre.

Mozna, ze tradicni ceske ci stredoveke kostelove pojeti Boha se jevi byt necim svazujicim, omezujicim lidske poznani a v celku dusicim - s tim souhlasim. Asi proto, ze nekteri lide citili toto omezeni, dali se v minulosti na zkoumani a na vedu. Jednoduse proto, ze narazili na limity takoveho pojeti Boha.

Ja mam problem opacny a to ten, ze dnes narazim na limity vystupu dnesni vedy. Dochazim k zaveru, ze tradicni na materialno orientovana veda nedokaze odpovedet na vse, predevsim na touhy meho vnitrniho ja. Vede mne k tomu to, co jsem v zivote doposud prozil a nektere proudy psychologie a psychiatrie, ke kterym jsem se diky okolnostem dostal.

Proto hledam odpovedi jinde. Muzu to nazvat Vyssi Princip, Buh, "Nekdo" atd. Nevidim ho jako toho stredovekeho dusiciho Boha, ale spise jako nekoho, koho tezko dokazi obsahnout a kdo ma veci tak, jak funguji (na jakekoli urovni - molekularni, biologicke, fyzikalni, psychologicke, emocionalni atd) zmaknute a perfektne jim rozumi, s tim, ze maji nejak pricinu v nem.

Tudiz nutne nevidim konflikt mezi vedou obecne a svym pojetim onoho "Nekoho". Soulad je klidne mozny a verim, ze na nekterych urovnich vedy existuje.

Konflikt pro mne predstavuji proudy vedy, ktere se nutne orientuji na materialno a vysledky posutluji jako vseobjimajici s dopady do vsech sfer zivota(teorie evoluce, jez ma dopady do hlavnich proudu molek. bilogie, genetiky, psychiatrie atd.), pricemz pomiji jine aspekty lidskeho zivota.

Asi tak.
Jeste jednou diky za diskuzi.
13. 07. 2010 | 01:50

pm napsal(a):

To : vsem.
At jsou Zide s Araby bratri nebo ne, Zide jsou pro lidstvo prinosem. Pracoviti, vzdelani (obecne), Arabove jsou vpodstate potomky poustnich loupezniku a lenosi, vyzirkove. Ortodoxni Zide jsou vsem neprijemni ( myslim lidem na bazi "katolicke kultury) a muslimove jsou vsichni casovana bomba. Totiz. Kdyz iman zaveli, neexistuje neposlechnout. (Jde o nebe)
13. 07. 2010 | 02:25

ivanT napsal(a):

Kanalnik:

Dekuji za odpoved. Dostavame se na jedno z oblibenych poli pana Horejsiho :-)

Pro mne je vira v Boha pred-vedecka forma poznavani, predchazejici filozofii, ktera postupne v nekterych odvetvich prenechala vladu vede. A tento trend podle toho co clovek muze pozorovat pokracuje.

Veda samotna urcite nedokaze odpovedet na vetsinu otazek ktere si clovek jako clovek klade. Ale at chceme nebo ne, dava tech odpovedi stale vic a tak stale zmensuje pole neznalosti; proto je to pro mne ta 'cesta'.

To nijak neznamena, ze pro mne neexistuji emoce a intuice, ale znamena to, ze je beru jako zkratky ktere predchazi racionalni mysleni. Samozrejme se ve velikanske vetsine zivota chovam nevedecky, ale nevidim mimo-vedecky pristup jako zivotaschopnou perspektivni alternativu. Uz proto, ze nakonec i potreba Boha je ve skutecnosti lidska potreba vysvetleni sveta, a ta nakonec vede k vede, a projevuje se jejim stalym pokrokem protoze si lide nemohou pomoci a budou vzdy hledat - nekteri racionalne, nekteri jinak, a ti racionalni budou okupovat stale vetsi pole prijatelnych odpovedi.

Vida kam jsme se dostali od puvodniho titulu nekde hodne daleko nahore :-)
13. 07. 2010 | 02:33

Ara napsal(a):

K článku jen krátce, protože bych se ještě rád podíval, co tu blábolí ostatní. ;-)

Za prvé musím říct, že mám v podstatě jakoukoli cenzuru za nepřijatelnou, zvláště pokud se týká věcí odborných, vědeckých. Člověk se může mýlit, jeho mylná či jinak nesprávná tvrzení je však třeba vyvracet argumenty a logikou, ne násilnou cenzurou a umlčováním z nějakých pofiderních politických důvodů.
A pokud jde o samotné meritum toho, co bylo prý tak nechutně cenzurováno (opravdu je vliv a moc jistých sionistických kruhů až tak velká? ;-)), mám pocit, že něco podobného tu už bylo.
Takže jen krátce zopáknu. Národ považuji za politickou a do značné míry tedy umělou konstrukci. Genetická "blízkost" není pro spolupracující populaci toužící vytvořit něco jako "národ", ať už ve smyslu ryze etnickém nebo i politickém, vskutku nijak podstatná.
Mnohem významnější tu je jazyková blízkost (schopnost se v rámci takovéto populace dorozumět) a hlavně pocit kulturní a historické sounáležitosti.
Pro možnost vytvoření svébytné specifické organizace společnosti, např. ve formě státu, je pak ovšem důležitá i blízkost prostorová a nějaké souvisle obývané (a touto populací "ovládané") území.
Tolik k tomu obecně.
Jistě by bylo zajímavé se těm Židům, Chazarům, Palestincům, Arabům... tj. ke všemu co bylo zmíněno v článku a co s tímto tématem nějak souvisí, "podívat na zoubek" blíž, ale to by bylo asi delší... :-(
tak snad později.
13. 07. 2010 | 05:48

Ara napsal(a):

wbgarden (10:13:06):

Jazyková a genetická blízkost není totéž. Sice to spolu do značné míry souviset může, ale taky nemusí. Je to v podtatě tak, jak je naznačeno i v samotném Hořejšího článku. Např. i Češi jsou po genetické stránce zřejmě jedna velká směska celé řady evropských etnik, nicméně jazyk je jasně slovanský.
O svém původu si všechny kmeny a národy vytvářely specifické mýty, které se v průběhu času často všelijak obměňovaly a "vylepšovaly", dokud nebyly zafixovány do nějaké "oficiální" písemné formy.
13. 07. 2010 | 06:17

Ara napsal(a):

Jaromíra Podzimková:

Romové alias Cikáni pocházejí nepochybně z Indie. Neví se však, z které části konkrétně. Veškeré uvedené údaje o jejich původu jsou ale v pdstatě jen na základě lingvistické analýzy jejich jazyka, žádné genetické výzkumy Romů neznám, asi ještě žádné zatím nebyly (Hořejší by mohl vědět víc).
Jejich jazyk je počítán do i-e jaz. rodiny, ale v průběhu času vstřebal i mnoho slov jinojazyčných.
Ve staroindickém eposu Mahábhárata je zmínka o rekovi jménem Dróna, který měl v porovnání s ostatními ("árijskými") hrdiny poněkud tmavší pleť, ale to je jen zajímavá spekulace, nic víc. Původně (před cca tisíc lety) si říkali Dómové (v prostoru Írán-Sýrie si tak říkají ostatně dodnes).
Důvod jejich odchodu z Indie Před víc jak tisíc lety) je rovněž neznámý, snad kvůli hladomoru nebo nízkému sociálnímu postavení.
13. 07. 2010 | 06:50

gaia napsal(a):

to Kanalnik
"Podle meho nazoru rozpitvanim cloveka na molekuly a geny uz to kz principu neprinese vysvetleni toho, proc ma clovek v sobe napr. touhu po prijeti, proc je pro nej bolestne, pokud tato touha neni naplnena, a proc se tak deje, ze naplnena je ci neni"
- to bych také vysvětlila vývojem a přírodnám výběrem.V přírodních podmínkách žádný individualista nepřežil přežití bylo možné jen uvnitř tlupy tzn. lidé empatičtí, kteří měli touhu po přijetí a snažili se o to tak měli více potomků a dědí se i povaha např. někdo je pruďas po dědečkovi atd.
"Proc pomahame telesne postizenym a jinak znevyhodnenym? Proc je nenechame svemu osudu?"
Protože jsou na světě ženské a těm pečovatelské sklony jsou dány přírodou a hormonálním vybavením. Žena která lépe pečovala o své potomky jich samozřejmě víc přežilo a geny se šířily. No a pečovat o staré v tlupě v přírodě bylo též výhodné stařešinové měli paměť a zkušenosti které mohli předat když se nikdo nemohl podívat na internet nebo zajít do knihovny.A tím také měli autoritu že je tlupa přirozeně respektovala a nemuseli mít volby.
Individualismus se nosí jen dnes když jde o prachy zisk a jak přečůrat ostatní.

No a na geny bych nespoléhala když se nějaká komunita množí pořád jen mezi sebou zvyšuje se množství dědičných chorob.Kvalita populace se spíš snižuje příroda má ráda variabilitu.
Dojeli na to např. Habsburkové Romanovci a Ptolemayovci.
13. 07. 2010 | 07:16

Dalibor Stys napsal(a):

Statistiku nemám k dispozici, ale nic bych nedal za to, že nejkrutěší a nejčastější války mezi sebou vedly kmeny, které si jsou geneticky nejblíže. Jednoduše proto, že většinou sousedí :-)

Jinak ovšem, řada představ o tom, co se děje, se dá vytvořit pomocí agentového modelování např. Flocking - tvorba hejn, vhodný pro stěhující se národy nebo zobecněný Isingův model - dá se použit pro volby nebo chování prostorově fixovaných zemědělských komunit. Zjednodušeně řečeno, genetický základ (učitě, poněkud) určuje obecné chování agentů, to jest typy a parametry interakci. Systémové chování, např. kolektivní loupení a vraždění, pak určuje hustota agentů a vlastnosti prostředí (patch map).

Pokud jde o Romy, je skutečně pozoruhodné, jak si, zejména ve vhodném prostředí (např. Řecko, Španělsko) dokáží udržet odlišné systémové chování. Asi jsou jejich systémové vlastnosti opravdu (nejspíš geneticky) hodně jinak nastaveny, řekl by jeden. Ovšem Židé to dokazovali po staletí také a v genetice to nebylo. Takže dost možná je agentové chování nastaveno především řečí a kulturou.

Pro zájemce o prázdninové hraní v agentovém modelování např. program Netlogo http://ccl.northwestern.edu... Zkuste si to a zjistíte, že není pravda, že problém kolektivního/systémového chování je tak složitý a záhadný. Jen je třeba se s ním smířit a nehledat vše v determinimu.
13. 07. 2010 | 07:30

naivka napsal(a):

pan kanálník

snad dovolíte drobnou reakci na vaše úvahy, jen pro zajímavost..

:-) ač někteří diskutéři nemusí souhlasit, stejně se domnívám, že všude kolem sebe vidíme doklady o tom, že se v průběhu evoluce zvyšuje inteligence.. při vší skromnosti je snad možné říci, že nejpozoruhodnějším příkladem jsme my sami.. lidský mozek je zatím největším výtvorem většího, nekonečně vynalézavého "mozku" zvaného biosféra ..
inteligence nemá jen jeden jediný rozměr, nejsme jen desetkrát chytřejší než dinosauři, tisíckrát chytřejší než brouci, nebo milionkrát chytřejší než bakterie.. naše inteligence je "jinačí".. má řadu vlastností, které spoluvytvořily kulturu, kulturu natolik bohatou, že se sama stala evoluční silou..
ta touha pomáhat lidem, kterou zmiňujete, pane kanálníku, nebrzdí evoluci, je zcela přirozenou, neboť pomáhající nikdy takový akt nečiní nezištně - mezi lidmi se vyvinula zásada, když ty pomůžeš mně, pomohu já tobě, tedy myšlenka spolupráce...
pokud život má v přirozeném výběru obstát, hledá si a sleduje různé strategie, jak zlepšit vyhlídky pro přežití, a spolupráce jednou z nich určitě je.. vnímám a domnívám se, že emoce spojené s vytvářením vztahů (vně i uvnitř nás samotných- sebe samé/ho) jsou logickým důsledkem evolučního vývoje a úzce souvisí s přežitím druhu..

dobrý den.
13. 07. 2010 | 07:40

Ara napsal(a):

Kamil:

"Etničtí bratři"? :-) Hm, poněkud čítankový výraz. Takový termín se v odborné literatuře opravdu nepoužívá.
Nicméně jak už uvedeno výše, je to s tou "pokrevní spřizněností" poněkud složitější než s jazykovou, kde je to jasné a evidentní.
Ale zhruba vskutku platí, že většina arabů a Židů je příbuzná i "etnicky", tj. geneticky.
"Semitská rasa"? Asi blbě vidím, ale toto jsem prve "přehlédl". Je to snad onen "termín", který "se už nepoužívá"? :-)
Tak ten se opravdu nepoužívá a nevím jesli se vůbec kdy používal. Možná tak za Hitlera. ;o) Pokud se vůbec uvažuje o "rasách" (ten termín je poněkud nejasný), tak spíše tehdy, když je "vzhledový" rozdíl opravdu výrazný, což mezi Arabem a Židem (jaz. skupina Semité) na straně jedné a Řekem či Čechem (jaz. rodina a skupina Indoevropané alias Árijci) na straně druhé, zřejmě není.
Ale je dostatečně výrazný mezi "europidy" (též zvaní "kaukazoidní rasa") k nimž se příčítají jak Indoevropané tak i Semité, Ugrofinové... a jako tzv. "přechodové plémě" snad i Turci a další turkická etnika, "mongoloidy" a "negroidy" (též zvaní "kongoidní rasou"), "australoidy" a "negrity", event. i dalšími, ale už málopočetnými a často spíše jen smíšenými "rasami".
Takovéto "rasové škatulkování" platí ale spíše jen pro typické představitele těchto populací, nicméně většinou tu existují četné přechody, zvláště mezi kaukazoidy a mongoloidy (viz např. turkické národy), či mezi kaukazoidy a negroidy (viz např. Habešany).
"Trochu" jsem to zjednodušil, je to celé komplikovanější, ale pro prvotní hrubý náhled snad stačí. :-)
13. 07. 2010 | 07:44

naivka napsal(a):

paní gaia

jsem ráda, že vás tu vidím.. ještě jednou bych vás chtěla požádat o prominutí za toho "trpajzlíka", pokud můj komentář vyzněl příliš nepříznivě.. je mi to líto, jen jsem chtěla změnit styl vyjadřování... vážím si slušné diskuze a toto pravidlo si nepřeji sama překračovat.. přeji hezký den.

p.s. všimla jsem si, že naše příspěvky pro pana kanálníka jsou oba téměř totožné, jen ten váš je srozumitelnější a lidštější.. děkuji.
13. 07. 2010 | 07:47

Ara napsal(a):

Pepa Řepa (11:15:46):

Pořád (snad už potřetí a to jsem teprve na začátku pročítání příspěvků) se tu naráží na Bibli v souvislosti se vzájemným příbuzenstvím semitských národů... Něco jsem k tomu uvedl už výše. Spletitý odraz reality v mýtech je ale samostatné téma (a ne malé!), které by bylo snad možné rozebrat poněkud více, ale na jiném místě.
Jinak jsem ale z tohoto příspěvku moc nepochopil.
Asi by bylo dobré, kdyby si pisatel trochu utřídil myšlenky.
Aby pak z toho nevyšel jen nesrozumitelný blábol. :-7
13. 07. 2010 | 08:02

Ara napsal(a):

vaclavhorejsi (11:32:09) - Hm, to postupné pročítání má určité nevýhody, možná zbytečně tak totiž opakuju, co už napsal někdo jiný přede mnou. Ale snad jsem dal aspoň něco taky navíc a třeba i to, co je zatím sporné, takže může takto navodit diskusi. ;-)
13. 07. 2010 | 08:14

Ara napsal(a):

Viola:

"Byl Jan Hus nacionalista?"
- To je sarkasmus nebo vážně míněná otázka? :-)
13. 07. 2010 | 08:27

Ara napsal(a):

Luba:

Necítíte se být šimpanzem? ;-7
Ok. Ale jak víte, jak se takový šimpanz cítí či necítí? :-D
13. 07. 2010 | 08:37

gaia napsal(a):

no a ještě na závěr
člověk je determinován výchovou prostředím a dědičností.
Ale jaký je díl čeho se neví a ani nedá vyzkoumat neb jedinec je neopakovatelný. Dělají se zkoumání např. s jednovaječnými dvojčaty žijícími odděleně ale zatím se spíš došlo k tomu že podíl jednotlivých složek na formování osobnosti je individuální a pro každého jiný.

a sociální darwinismus nemá s darwinismem mnoho společného. Je to učení které otrocky uplatňuje bilogické zákony na chod společnosti.
Takže vývoj je podle této teorie veden jen právem silnějšího. Mnohdy mně tento sociální darwinismus připomíná rétorika našeho prezidenta a pravičáků že mladý krásný inteligentní se má o sebe postarat sám a jinak potopa. Ale tento směr byl již vyvrácen na vývoj společnosti se nedají aplikovat zákony přírody je to složitější.
I když přiznám že já se k tomu zde někdy uchyluji ale spíš jako nadsázka a připomenutí že člověk je součástí přírody bez ní se neobejde a mnohdy i jako zvířátko reaguje.

A zkoumat geny někoho a říkat že je proto lepší nebo horší je škodlivé viz. např. učení Hitlera o nadřazené rase.
13. 07. 2010 | 08:38

ok napsal(a):

Vážený pane Dolejší, není vůbec jedno, jaký je genetický původ Čechů. Teď se (po několika letech odkládání) má testovat DNA prvních Přemyslovců. Není vůbec jedno, jestli to byli geneticky Avaři, "praví" Slované, Baltové, íránští jezdci z jižní Ukrajiny, potomci starých Gótů kteří se vrátili do střední Evropy, Vikingové, keltogermánští Markomani (tj. potomci předslovanské lokální šlechty), nebo příbuzní saských elit (což je velmi pravděpodobné - Jindřich Ptáčník, sv. Vojtěch a sv. Václav byli docela podezřele provázáni).
13. 07. 2010 | 08:44

vaclavhorejsi napsal(a):

Kanalnik:

Vase otazky jsou na velmi dlouhou diskusi (uz jsme ji absolvovali pod jinymi mymi clanky o evoluci), takze jen strucne:

"Jak by mohl proces evoluce (ktery je zalozen na prirodnim vyberu, kde nejslnejsi a nejlepe prizpusobeny k danym podminkam preziva a dale se vyvyji) vyprodukovat slozitou strukturu (mozek), ktera produkuje emoce jdouci proti samotnym principum toho, jak vznikl (soucit se zranenym clovekem, touha pomahat lidem nemocnym atd.) a tim samotnou evoluci brzdit a byt sam proti sobe?"

Vychazite z velmi zjednodusenych a nepravivych predpokladu. Altruismus muze predstavovat evolucni vyhodu (populace, ve ktere se uplatnuje altruizmus, bude v nekterych situacich uspesnejsi proti populaci kratkozrace sobeckych jedincu); nesmi se to ovsem prehnat... Priklady takovych altruistickych spolecenstev vidime mnohde (spolecensky hmyz, surikaty, ryposi, vlci... - viz treba http://sagan.blog.cz/0808/a...),.
O teto veci existuji velmi fundovane evolucni teorie - prectete si nejakou moderni ucebnici evolucni biologie.

"Je socialni darwinismus zneuzitim evolucni teorie nebo jen duslednym dotazenim jejich principu do praxe? (Podle vas zrejme zneuzitim. Jak?)"

Ano, nekteri rikaji, ze je to dusledne dotazeni principu do socialni oblasti.
Tim se ale odhlizi od faktoru, ktery vetsina (vcetne me) povazuje u lidi za klicovy - nikde jinde v prirode se nevyskytujici vysoka inteligence, moralka, veskera ta "dusevni nadstavba".

Jeste k vasim komentarum u jinych diskuteru:

"Odhaduji, ze v ramci vaseho svetonazoru pujdete smerem rozpitvavani chemickych procesu v mozku."

SAMOZREJME - toto je zatim nejucinnejsi cesta jak se neco dozvedet. Je to jako kdybyste byl postaven pred ukol zjistit, jak funguje nejaky stroj (treba auto), abyste ho mohl v pripade potreby opravit.
Samozrejme se musite nejprve seznamit s tim, z ceho je slozen, jak jednotlive soucastky souvisi, ktere jsou dulezite a ktere ne.
Pokud k problemu pristoupite "holisticky" a zakazete si podivat se pod kapotu, dojdete asi k nejakym "mystickym" zaverum.

"Ja se ale domnivam, ze i kdybyste to uplne rozpitval az do mrte, odpoved tam nenajdete. Spise tam v ramci sveho pohledu na svet zjistite, ze jste jen hromadka molekul bez hlubsiho smyslu a cile. Pokud totiz udelate z cloveka pouhe materialno, prestanete jako clovek existovat."

Samozrejme je nesmysl tvrdit, ze clovek (nebo i jen jedina bunka) je jen "hromadka molekul". Auto nebo televize take neni jen "hromadka soucastek", a to je system asi ak milionkrat jednodussi nez nejjednodussi bunka...
Je uplnou trivialitou, ze se vzrustem komplexity systemu se postupne na mnoha urovnich objevuji nove "emergentni" vlastnosti, ktere jsou proste plodem te komplexity (ale pritom samozrejme nemohou existovat bez tech "fadnich" komponent - napr. vami asi trochu opovrhovanych molekul).
Takovymi postupne se objevujicimi emergentnimi vlastnostmi pri vyvoji zivota jsou treba schopnost sebereprodukce, schopnost evoluce, schopnost cilene lokomoce, vnimani okoli, inteligence, atd... Z te inteligence (nesporne evolucne neobycejne uzitecne) ale mohou vyplyvat i nektere paradoxni "vedlejsi produkty", ktere mohou byt i kontraproduktivni.
Ani to neni v evoluci nic neobvykleho - nekdy se neco proste prezene - treba obri parohy, predlouha ocasni pera, atd. - da se s tim klidne dlouho zit, ale za urcitych podminek to muze byt smrtelne.
Evoluce produkuje ruzne bizarnosti, zkousi se leccos, co je proste kompatibilni s existenci. Uplatnuje se pritom i casto "neracionalni" pohlavni vyber (samickam se libi treba zluty a ne zeleny krouzek kolem oci samecku).
Zdaleka neplati, ze by se v evoluci vzdy okamzite prosadili ti "nejsilnejsi", "nejzdatnejsi" - casto je mnohem dulezitejsi nahoda, a to, jestli nejaka inovace neni jen "prilis spatna".

..
13. 07. 2010 | 08:45

vaclavhorejsi napsal(a):

(dokonceni):

Je to neco jako ta znama historka s psacim strojem - kdyz byl vynalezen s tou znamou klavesnici (QWERTY...), po nekolika letech se ukazalo, ze by vzhledem k fyziologii tukani na stroji a frekvenci pismen v anglictine bylo vyhodnejsi a racionalnejsi jine rozlozeni klaves. Ale mezitim bylo uz tech stroju a pisarek tolik, ze zmena by byla prilis nakladna.
Vsude kolem nas je spousta takovych biologickych "nelogickych psacich stroju", ktere nejsou optimalni, ale zase na fatalne spatne...

To, ze jakykoli zivy organismus je opravdu naprosto zavisly na svych materialnich komponentach je zcela zrejme z toho, jak se pokazi, kdyz tam nekdy treba jen jedina nepatrna soucastka chybi nebo je vadna.

Jina otazka je ten "smysl" existence. To je vec, ke ktere se veda NECHCE a NEMUZE vyjadrovat. Je podstatou nabozenstvi.
Jak uz jsem zde mnohokrat psal, pro spoustu vedcu neexistuje zadny rozpor mezi dusledne "materialistickou" vedou a urcitym typem nabozenstvi postulujicim smerovani evoluce od "stvoreni" (Big Bang" az k nejakemu "Bodu Omega".
Psal jsem o tom nekolikrat, nebudu se opakovat:

http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru... vanocni
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru... velikonocni
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru... vanocni

..
13. 07. 2010 | 08:46

vaclavhorejsi napsal(a):

ok:

"není vůbec jedno, jaký je genetický původ Čechů."

Proc to neni jedno?

..
13. 07. 2010 | 08:48

skeptický napsal(a):

Profesore

Mech je dnes ohrožený druh.
13. 07. 2010 | 09:12

ok napsal(a):

Vážený pane Hořejší, není to jedno proto, že budeme znát o něco přesněji naši historii. To je alespoň pro mě docela zajímavé (pro Vás asi ne?).
Opravdu to není jedno.
"Jedno" to může být například tomu, kdo nechce silné a sebevědomé Čechy - např. takoví redaktoři MF Dnes jsou ve shazování české státnosti opravdoví mistři (např. soudruh Komárek junior). Vás opravdu nezajímá, jestli Přemyslovci byli Íránci nebo Sasové? Fakta přece mají cenu "samy o sobě" i v nečekaných souvislostech daných právě těmi konkrétními fakty. Pokud zjistíme, že Jindřich Ptáčník a sv. Václav byli bratranci - je to důležité nebo ne?
13. 07. 2010 | 09:17

skeptický napsal(a):

Profesore

Píšete :Smysl existence je podstatou náboženství.Velká pravda.

Největší pravdou ,kterou náboženství poskytuje,a kterou se na tomto světě člověk může naučit,je pochopit systém boha.

Cesty boží jsou nevyzpytatelné.To káže církev.Ale není to pravda.

Je to naprosto vědecký návod,jak se dostat zpátky do ráje,kam člověk patří,a z kterého spadl.

Jsme tu zrozeni v chlévě mezi zvířaty,kam nepatříme.

A zkoumáme člověka jako obraz nejvyšší perfekce,vrchol stvoření.V dané formě tomu tak není.

Mendělejevova tabulka jsou rozvaliny.

A náboženství tu cestu ukazuje těm,kteří to pochopí.

Tato znalost ve špatných rukách by mohla být zneužitelná k zotročení zbytku světa.

Bohužel pozdě.Už od dob egyptských se předává z ganerace na generaci,a snažení lidstva je obraceno směrem k vědě a do slepých nezávadných uliček,kde vyzrazení nehrozí.

A lidstvo,které se dá,je od náboženství zrazováno.

Ale v každém století na to někdo příjde,a nechá si to pro sebe.

Existují síly,kterým některé pravdy nevyhovují.Církev také pálila čarodějnice,a zakazovala vlastnit bibli laikům.
Dnes se na to jde indoktrinací,a výsměchem.

Takže já bych si dovolil říci,že smyslem existence je najít tuto pravdu.
Všechno ostatní je jen trápení ducha.

Představte si ,že jste ve vězení,a máte přijít na to,jak se dostat ven.Nejdříve si ale musíte uvědomit,že v tom vězení jste.Tohle je peklo.Církev musela hrozit,že pod námi je ještě něco horšího.

Místo toho se tady plahočíme,a za úspěch považujeme,že jsme něco vzali druhým,a máme víc.
A zhebneme stejně.O nic moudřejší.
13. 07. 2010 | 10:06

vaclavhorejsi napsal(a):

ok:

"není to jedno proto, že budeme znát o něco přesněji naši historii. To je alespoň pro mě docela zajímavé (pro Vás asi ne?)."

Ano, je to zajimave, ale nic vic.

""Jedno" to může být například tomu, kdo nechce silné a sebevědomé Čechy "

Pokud se ukaze, ze Premyslovci byli keltskeho, slovanskeho, nemeckeho, mongolskeho ci zidovskeho puvodu, nic se na nasi sile a sebevedomi nezmeni - zustane to jen jakousi drobnou zajimavosti. Alespon pro me.

..
13. 07. 2010 | 12:18

Futurista napsal(a):

Škoda, že nám Hořejší nevysvětlil, proč si myslí, že jím zmiňovaná pasáž diskutovaného článku je nevědecká:
Palestinci jsou nuceni žít s židovskými kolonisty na teoreticky jejich vlastních územích; palestinská diaspora, která má od roku 1947 uprchlický status, představuje asi 40% a žije v koncentračních táborech roztroušených v Jordánsku (38%), Syrii (12%) a Libanonu (13%).“

Nevysvětlením výroku si také počíná nevědecky. Je tam něco fakticky chybného ? Sám zmiňuje, že se autor obšírně zabýval historií židů a Palestinců. Má snad strach, aby nedopadl jako autor článku a židé se mu nepomstili ?
13. 07. 2010 | 12:38

Tencokida Hnuj napsal(a):

Futurista
Autor neříká, že je pasáž nevědecká.
Tvrdí, že zmiňovaná pasáž do takovéto vědecké studie nepatří.
Čemuž také nerozumím. Pokud se tedy jedná o statistické údaje a ne zkreslená čísla.

Ovšem je pravda, že Palestinci nuceni nejsou. Můžou odejít.
13. 07. 2010 | 12:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Futurista, Tencokida Hnuj:

Ta pasaz (prave tak jako zminka o koncentracnich taborech) je v clanku zamerenem na genetiku prinejmensim sporna, resp. nevhodna (i kdyz pravdiva).

Mimochodem, paradoxni je, ze autor psal o "koncentracnich taborech" na uzemi Jordanska, Syrie a Libanonu, nikoli Izraele, a presto ho bezprecedentnim zpusobem zcenzurovali... (mozna na zasah jordanskych a syrskych cinitelu ;-)?)

..
13. 07. 2010 | 13:04

r.m. napsal(a):

Podívejte kolik zbytečných řečí kolem toho, že uměle zplácaný "národ"
1/ ukradl půdu původním obyvatelům na základě podivné báchorky. (zpočátku si ji kupovali)
2/ Pokud se kdekoliv objeví výsledky přesného měření toho na co se odvolávají, nevýhají použít cenzuru, popřípadě se snaží autora připravit o místo.
To je totéž, co jsme tu zažívali především po sovětské okupaci. Nikdo nám nemusí vysvětlovat o co jde.
Kdyby Izrael přestal přepadat lodě a vraždit posádky v mezinárodních vodách, ubylo by tzv. antisemitismu více než znatelně.
13. 07. 2010 | 13:13

ok napsal(a):

Pane Hořejší, nesouhlasím s Vámi. A navíc Vám opravdu nerozumím.

To je jako bych napsal:
"Genetika? Ano, je to zajímavé, ale nic víc."

Také bych neměl pravdu.
13. 07. 2010 | 15:24

Zacheus napsal(a):

To Ivan T. Děkuji za odpověď. Ale přesto všechno nemám pocit, že se, jak píšete, může i Darwinova teorie (bez problémů, případně zesměšňování či bagatelizování) kritizovat. Nechci se opakovat, ale zmínil jsem postavení těch vědců,kteří tak činí a mají značné (i existenční potíže). A velmi mne mrzí, že pan profesor Hořejší sice podle mne zcela správně odmítá náznaky persekuce ve vztahu ke španělskému genetikovi ( který přišel zřejmě s politicky nekorektní tezí), ale ani náznakem se nedistancoval od podobných persekucí, resp. šikan vůči těm vědcům, kteří zase v jiné rovině mají také politicky ( a vědecky) nekorektní názory, konkrétně na Darwinovu teorii. Někde to holt v pořádku není, někde je. Jinak se jen mohu znovu odkázat na to, co jsem již napsal shora.
13. 07. 2010 | 16:34

Kanalnik napsal(a):

Vaclav Horejsi

1) Pisete: "Altruismus muze predstavovat evolucni vyhodu ...nesmi se to ovsem prehnat..."

Jak vidite v dnesni lidske spolecnosti ono "nesmi se to ovsem prehnat"? Jak byste tento svuj vyrok aplikoval do soucasneho lidskeho spolecenstvi?

2) Pisete: "Ano, nekteri rikaji, ze je to dusledne dotazeni principu do socialni oblasti.
Tim se ale odhlizi od faktoru, ktery vetsina (vcetne me) povazuje u lidi za klicovy - nikde jinde v prirode se nevyskytujici vysoka inteligence, moralka, veskera ta "dusevni nadstavba"."

Proc by mela byt veskera ta "dusevni nadstavba" dulezitym faktorem a proc by se k nemu melo prihlizet pri aplikaci evolucni teorie do naseho zivota?

Neni ve vasem pohledu moralka neco, co se take vyviji a je to tudiz veskrze relativni a zavisle na tom, co si mysli ci uznava vetsina?

Proc by nemohlo dotazeni darwinismu do socialni oblasti spravnym smerem? Uz vubec nerozumim tomu, jak tim dochazi k zneuziti evolucni teorie.

3) Co kdyz Zide maji zvlastni schopnosti (dane polygenne a predavanim vychovou z generace na generaci) a jsou vyvojove o stupinek dale nez okolni arabske narody?

Neni chovani a snaha Izraele na udrzeni sveho naroda dobre moralne opodstatnena tim, ze chce jako narod prezit a udrzet se pri zivote?

V tomto pripade je Izrael silnejsi (ma schopnosti si formovat realitu tak, ze preziva), zatimco Palestinci jsou temi, kteri tyto schopnosti nemaji (ackoli take chteji prezit) a proto jsou odsouzeni k zaniku.

Moralni opodstatneni k preziti maji obe strany, schopnosti si preziti zajisit jsou rozvinutejsi na jedne strane.
13. 07. 2010 | 16:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

´nikde jinde v prirode se nevyskytujici vysoka inteligence, moralka, veskera ta "dusevni nadstavba"´
Následek evoluce lidského mozku, což se v současnosti jeví největší evoluční výhodou.
13. 07. 2010 | 18:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

ok:
"Vás opravdu nezajímá, jestli Přemyslovci byli Íránci nebo Sasové?" Ani jedno, ani druhé, ´Přemyslovci´ byli vce skutečnosti Mojmírovci.
http://www.moraviamagna.cz/...
13. 07. 2010 | 18:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Nevim o jakych konkretnich pripadech sikanovani vedcu-kreacionistu mluvite, ale mohu jen zopakovat to, co uz jsem psal vyse (srovnani se zastanci geocentrickeho modelu, vynalezci perpetua mobile) a na co nereagujete.

Napisu o te veci brzy blogovy clanek.
*****************************
Kanalnik:

Jako "prehnany" altruismus by se jiste jevilo napr. to, kdyby v naprosto beznadejne situaci 1000 jedincu zustalo spolu s jednim zranenym jedincem, ackoli by vedeli, ze vsichni zahynou.
A kdyby takoveto sebevrazedne jednani bylo v te populaci normou.

Pokud jde o ty vase dalsi komentare - mohu jen konstatovat, ze se hlasite k prakticky stejne "moralce" jako dr. Mengele. Ten a jemu podobni se take opirali o jakesi vyvody socialniho darwinismu.
Pokud vam to pripada logicke a spravne, tak mne ne.

"Proc by mela byt veskera ta "dusevni nadstavba" dulezitym faktorem"

No, jestli to nevite (ci spise necitite), tak je asi veskera diskuse marna...
Ano, moralka se jiste vyviji a je do jiste miry konvenci, ale jsem velmi rad, ze vetsina lidi to nevidi tak jako vy (ze v lidske spolecnosti ma platit pravo silnejsiho, ze silnejsi narody maji pravo vyhubit slabsi).
Fuj...

..
13. 07. 2010 | 19:08

skeptický napsal(a):

A tady by právě genetická informace mohla přijít vhod pro cílené vyhlazení nežádoucích druhů nějakým džinem z flaštičky.Náklady nula,výsledek skvost.Kdo by se páral selektivním očkováním.

Naštěstí lidstvo je už dost pomíchané na to,aby přežili jen ti správní.
13. 07. 2010 | 20:58

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší
".. Ten a jemu podobni se take opirali o jakesi vyvody socialniho darwinismu.
Pokud vam to pripada logicke a spravne, tak mne ne."

Na to téma existuje celá kniha, která podrobně rozebírá, že nutnou součástí darwinismu (nutným důsledkem přijetí jeho principů) je samozřejmě i sociální darwinismus a že odmítnout sociální darwinismus znamená i odmítnout samotné základy darwinismu, a tedy darwinismus jako takový. Že to někteří lidé odmítají vidět a zuby nehty se tomuto faktu brání, to na věci nic nemění. – viz Jan Horník: Proč holokaust.
13. 07. 2010 | 22:19

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Poměrně podrobně o té nedávno vydané Horníkově knize informuje článek Filosofie holokaustu: http://www.obcinst.cz/cs/FI...
13. 07. 2010 | 22:34

Kanalnik napsal(a):

Vaclav Horejsi

Dekuji za odpovedi.

"Pokud jde o ty vase dalsi komentare - mohu jen konstatovat, ze se hlasite k prakticky stejne "moralce" jako dr. Mengele. Ten a jemu podobni se take opirali o jakesi vyvody socialniho darwinismu."

Abychom si rozumneli - ja se k nicemu takovemu nehlasim, jen jsem nahlas dotahl myslenku darwinismu ponekud dale.

"Pokud vam to pripada logicke a spravne, tak mne ne."

Mne to nepripada spravne, ale logicke ano - a to dle logiky evolucni teorie (darwinismu), ke ktere se hlasite.

To, co jsem napsal v bode 3), je zalozeno na jednom z moznych vykladu (implikaci) teorie evoluce. Nikde nevidim jeji zneuziti, jen jednu z moznych aplikaci jejich principu do dnesni doby. To vse stanoveno na vasem predpokladu, ze moralka je relativni (menici se, jedna se o konsensus vetsiny) a tudiz neexistuje operny bod, ze ktereho je mozno vychazet. Odtud muj relativni vyklad moralky do konkretniho pripadu, ktery sedne na obe strany ve sporu Izrael - Palestinci - oba tabory mohou mit svuj moralni (vetsinovy, uvnitr sve populace) moralni vyklad situace a jednoduchou aplikaci teorie evoluce je mozno hledet na oba tabory jako na ty, kteri chteji jednoduse prezit na svem teritoriu s tim, ze silnejsi a vybavenejsi zvitezi.

Kde je tedy problem?

Vy jako vedecky pracovnik uprednostnujete jen jeden mozny vyklad a implikaci teorie evoluce (dnesni vetsinova socialni moralka), ostatni socialni interpretace se vam prici? Proc?

-------------------------------

Sam si pro sebe delam tento zaver:

Pro vas je teorie evoluce akceptovatelna jen za predpokladu, ze pouze ta dnesni soucasna konkretni moralka (relativni konsensus, ktery se muze menit na zaklade vetsiny, tedy ne vas) je jejim produktem, jinak ne. Pro vas jine vyklady nejsou mozne. Proc? Co je vasim opernym bodem? Jakoby tato dnesni moralka byla pro vas momentalne absolutni hodnotou. V ostatnich moznych vykladech moralky v ramci teorie evoluce tato pro vas akceptovatelna neni. Protoze to tak citite. Rozhodujete se tedy vedecky o implikacich teorie evoluce na zaklade pocitu a diky tomu nektere zavrhujete?

Jak ale muze byt neco relativniho (vetsinovy menici se konsensus na obashu moralky, na coz nemate jako jedinec v podstate vliv) pro vas absolutni hodnotou, na ktere ted stavite a podle ktere se ridite? Je to proto, ze to tak citite (viz reakce na muj komentar: "No, jestli to nevite (ci spise necitite), tak je asi veskera diskuse marna..."))?

Co kdyz to lide budou za deset let vetsinove citit jinak nez vy? Poddate se a pujdete s dobou? Pokud ano, co je na me aplikaci darwinismu spatne, kdyz je to jeden z moznych vykladu, ke kteremu lze dojit treba v budoucnu jako k moralnimu vetisnovemu konsensu? (Mimochodem mozna, ze uz bychom tam byli nebyt jisteho prubehu 2. sv. valky).

Nerozumim vam.

[ja s temito moznymi a mnou popsanymi implikacemi bytostne nesouhlasim a proto jsem toho nazoru, ze s teorii evoluce je neco spatne, pokud takove implikace mohou zcela v jeji logice existovat - a jak je videt, ony skutecne logicky existovat mohou, nebot neni nic, zadny operny bod pro definici hodnoty cloveka a moralky, nebot ta je dle teorie evoluce relativni, jak sam uvadite]
14. 07. 2010 | 00:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik:
Domnívám se, že v zásadě máte pravdu. Lidstvo se opravdu vyvíjí analogicky jako příroda, což je logické, neboť je její součástí, i když to mnohým tak nepřipadá. Motorem vývoje je zvyšování profitu.
14. 07. 2010 | 00:48

skeptický napsal(a):

Velikost národů je postavena na jejich loupeživosti.
Na tomto světě síla rovná se právo.
Ušlechtilé zdůvodnění se vždycky najde.

Zpátky ke genetické příbuznosti.
Nevím,je-li jaká,je to možné,ale v současnosti jsou v situaci,kdy ani jedna strana nemůže konat jinak,než to činí.

A nějaké řeči o smíru? Ani jedna strana ho nechce.

Myslím,že další generace evropanů budou řešit podobný problém.
Je to boj o životní prostor,a tam není místo pro kompromisy.
14. 07. 2010 | 00:55

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Ze starých knih (konec 19.stol.):
"S veškerou humánností je třeba skoncovat. Humanitářští blouznivci jen mrzačí ty nejcennější vitální síly v člověku."
"My, ubohé lidské děti, jsme si své morální fantazie vystavěli na všech možných lidských slabostech. Ty, vznešená přírodo, máš jinou morálku, proto jsi podle našich měřítek 'nemorální'."
"Ty necháváš přežít jen ty nejschopnější, my se svou krátkozrakou morálkou založenou na lásce k bližnímu, necháváme přežít i ty nejneschopnější. Máme zařízení, ve kterých se pipláme s mrzáky, s chromými, slepými, s šílenci a syfilitiky, a vracíme je zpět do života, aby ty své nedostatky mohli předávat dalším generacím."
"Proti krátkozraké morálce lásky k bližnímu je třeba postavit morálku zachováni druhu, postavenou na teorii vývoje."
"Kdo je závilslý na 'etickém svědomí' a vychovává lidi k tradiční mravnosti, se nevědomě dopouští ZLOČINŮ PROTI ŽIVOTU!"
"Člověk se nemá ve své humanistické a racionalistické domýšlivosti povyšovat nad přírodu, má se jejím zákonům podřizovat."
"Nesmíme se snažit přírodní zákony potlačovat, máme je naopak podpořit, aby mohly volně působit."

O půl století později razil jiný myslitel zásadu:
"Když je krutá příroda, smíme být krutí i my!" (A. Hitler.)

Ani se nedivím, že se nejeden nacista cítil naprosto nepochopen, když byli po 2.sv válce ze zločinů proti lidskosti obviňováni jeho nejvyšší nadřízení, kteří se podle jeho názoru co nejvíc snažili zabránit řádění skutečných zločinců – pomatených humanitářů s jejich dekadentní a rozvratnou mravností.

Toto není obhajoba nacismu, ale upozornění, co všechno je logicky obsaženo v darwinismu a co všechno si budeme muset v budoucnosti zopakovat, pokud ho budeme i nadále vyznávat jako nezpochybnitelné moudro.
14. 07. 2010 | 10:52

magor napsal(a):

Profesore,

viděl bych to tak, jste příliš hodnej, jaxem se už jednou zmínil.

Dobrota je príma věc a částečně kompenzuje Vaši zálibu v kamení. Ovšem pozor, dobro lze nejen konat, ale i páchat.
Genom je věc podružná, to podstatné se odehrává jinde. Jinými slovy, chování je determinováno i jinak, než geneticky.

To k tomu kamení.

Představa, že vystřihneme ony "báchorky" z kontextu, zapálíme prefrontální lalok a bude všemu konec je jednoduše úsměvná, naivní a bezpředmětná. Žádný happyend na obzoru.

Smůla.

Řešení, pokud vůbec existuje, se nachází zcela jinde. To ONO jste ale vycenzůroval vědeckou pravdou.
14. 07. 2010 | 11:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Kanalnik, Kolemjdoucí (J.Š.):

Samozrejme, ze i takto lze darwinismus vykladat, ale rozhodne to neni nutne. Je jiste, ze nektere z vami zminovanych aspektu (boj o dominanci silnejsich jedincu) se ve spolecnosti uplatnuji, ale rozhodne to neni nejaky vynalez Darwinuv.
Uplne stejne lze pro ospravedlneni ruznych spatnosti zneuzit cokoli - treba krestanstvi.

Krome citatu, ktere uvadite, je samozrejme mnohem vice citatu humanistickych myslitelu, kteri k takovym absurdnim zaverum vyplyvajicich z nevhodnych analogii s darwinismem nedochazeji, resp. popiraji je.

Vyrok "Když je krutá příroda, smíme být krutí i my!" (A. Hitler.) nejlepe doklada nesmyslnost takovych extrapolaci.
nevidim na tom naprosto nic "logickeho" - Je to asi tak stejne logicke, jako rikat, ze protoze jsme primati a nikoli netopyri, neprislusi nam letat.

Teorie evoluce se zabyva predevsim mechanismy vzniku druhu, nikoli sociologii, etikou, apod..

Clovek ma na rozdil od zvirat moznost vyuzivat sveho rozumu, moralky a kultury; rozhodne neni v pripade socialnich interakci nejakym bezmocnym otrokem externich "prirodnich zakonu", pudu, apod.

O sociobiologickem zneuzivani evolucni biologie napisu nejaky pristi clanek.

..
14. 07. 2010 | 11:57

vaclavhorejsi napsal(a):

magor:

"Genom je věc podružná, to podstatné se odehrává jinde. Jinými slovy, chování je determinováno i jinak, než geneticky."

Do znacne miry souhlasim (az na to, ze bez toho genomu to take nejde, prave tak, jako krasa symfonie prehravane z gramofonove desky se neobejde bez toho bakelitu.

"Řešení, pokud vůbec existuje, se nachází zcela jinde. To ONO jste ale vycenzůroval vědeckou pravdou."

Nechapu, jak muzete dojit k takovemu zaveru. Vedecka pravda je jedna vec (treba jak funguji geny) a etika, moralka, krasa, jsou "emergentni jevy", ktere se sice bez te "hmoty" bezpochyby neobejdou, ale ridi se uplne jinymi "zakony"; veda k tomu ma malo co rici.

..
14. 07. 2010 | 12:02

vaclavhorejsi napsal(a):

A jeste bych poznamenal v teto souvislosti neco ve vztahu k tematu clanku:

"The Anti-Defamation League has rejected such attempts to link Darwin's ideas with Nazi atrocities, and has stated that "Using the Holocaust in order to tarnish those who promote the theory of evolution is outrageous and trivializes the complex factors that led to the mass extermination of European Jewry."
Viz http://www.expelledexposed....

..
14. 07. 2010 | 12:08

naivka napsal(a):

Dovolím si navázat na můj včerejší vstup na téma morálky. Jen proto, že mě to zajímá, prosím :-) ..
Morálka je prostorem mezi svobodou a řádem. Chceme-li zůstat svobodní a přitom v bezpečí, potřebujeme větší zásobu dobré vůle. Přesto býváme neustále svědky, kdy takového cíle, tedy více dobré vůle, není dosahováno pouze morálními prostředky.
Žijeme ve společenstvích, ve státech. Každé společenství, především pak národní stát, se do jisté míry stává jednotkou nejen politické, ale i morální organizace, ve které se projevuje jakási rozptýlená dobrá vůle. Důležitý pro mnoho lidí byl či je pocit společné kulturní sounáležitosti a společného osudu. Lidé o sobě uvažovali a mnozí stále uvažují jako by byli na jedné lodi (podotýkám, cítím se být občanem - občankou celé planety Země) a často s nedůvěrou a despektem se dívají na ty druhé...
Je také zajímavé, že nepřátelství vždy vytvářelo zároveň i jakési pomyslné ostrovy přátelství. A možná častěji než samotná zvídavost to byla chamtivost, touha po uznání, po vládě nad ostatními lidmi, které pomáhaly pohánět technologickou evoluci, která přinesla lidem snad více svobody. Vidím však, a nejen já, že byla-li celou dobu ta temnější stránka lidské přirozenosti jakžtakž obhajitelná (tedy přirovnávána k jakémusi evolučnímu procesu - výběru schopnějšího), pak jenom proto, že touto cestou podkopávala svůj vlastní systém hodnot. Jsem přesvědčena, že již dávno nastala doba, kdy převládly nevýhody té temné stránky vývoje společnosti založeného na násili, tedy zlé morálce, nad jejími výhodami, a není již obhajitelná. A domnívám se, že bezmyšlenkovitý materialismus je stále méně přijatelný. Lidská společnost je stále více globalizovaná, nepotřebujeme válku, abychom si vynutili oblast míru v širším rozsahu. A se zbraněmi dneška, a vlastně i s rozvinutým terorismem, je válka ještě méně přitažlivá. Nenávist prostě nemá na Zemi již co dělat, neměla by tu mít žádného místa. Na to především by měli myslet nejen naši političtí představitelé :-) ..
Nu, to je jen pár slov morálce, i když poněkud z jiného úhlu pohledu, za který se omlouvám, pokud se do diskuze nehodí.

Hezký den.
14. 07. 2010 | 12:41

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi, Kolemjdoucí (J.Š.)

Jewish eugenics, and other essays; three papers read before the New York board of Jewish ministers, 1915. I. Jewish eugenics by Rabbi Max Reichler.

Publisher: New York, Bloch Publishing Company

http://www.archive.org/deta...
14. 07. 2010 | 13:26

deb napsal(a):

autore:

"..Nechapu, jak muzete dojit k takovemu zaveru. Vedecka pravda je jedna vec (treba jak funguji geny) a etika, moralka, krasa, jsou "emergentni jevy", ktere se sice bez te "hmoty" bezpochyby neobejdou, ale ridi se uplne jinymi "zakony"; veda k tomu ma malo co rici..."

Pardon, ale to je ukázka demagogie a pokrytectví non plus ultra, zejména od vědce, který rozdává bludné balvany na potkání a ironizuje každý pokus, který se snaží uvést i v teorii obě složky reality (materiální a duchovní) do souladu. Už ono vytknutí duchovna před závorku a zkoumání jsoucna "jako by tu duchovno nebylo" je absurdní a naprosto nelogické - realita je v každém okamžiku výsledkem spojení obou svých pólů a zkoumáte-li pouze jeden, je to jako byste činili z jiné planety závěry o lidstvu a civilizaci a přitom zkoumali výhradně muže, s tím, že kženami se zabývat nebudete a nemáte k nim co říci (ovšem přitom byste šmírovali, kde se co v harému šustne a neustále se k tomu posměšně vyjadřovali).
14. 07. 2010 | 13:38

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

n.o.s

Když tu tak rád uvádíte všemožné málo známé odkazy, divím se, že jste tu ještě nezmínil tento(nebo se mýlím?):

"Commissary to the Gentiles" BY Marcus Eli Ravage

http://www.opensourcetheolo...
14. 07. 2010 | 13:51

n.o.s napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

tento článek znám, 100% souhlas s autorem, křestané na rozdíl od židů nemají ani elementární ponětí o své víře oni nevědí čemu věří Nietzsche to pochopil před ním to pochopil, Dioklecián, Sossianus Hierocles, Porfyrios z Týru a Julián

společnost která si místo skutečnosti jako ideál zvolila pravdu je odsouzena k otroctví
14. 07. 2010 | 14:06

magor napsal(a):

Profesore,

Vy nepenetrujete!:-)

Narážel jsem jen na Váš problematický vztah k ézoterice.

Jsou síly, které věda nezměří a přesto určují chod světa. Zmíněný Hitler nechť je políčkem pro konvenční chápání reality.

Antické ZLO prosáklo z hlubin historie do industriálního věku, využilo jeho možností a tak se "titánský boj za evropskou civilizaci" stal traumatem pro dalších X generací. V podstatě nás na nevědomé úrovni ovliňuje dodnes, zátěže rodů se přenášejí neviditelně, človíčci narození nyní jsou chybně naprogramováni a přenášejí zátěže dál.

Jako když stavíte dům křivě od základů, čističů a ranhojičů je málo, jsou dehonestováni a často na indexu "každého rozumného člověka".

TOTO je obsah mé kritiky rozumu, nakonec, sám o sobě žádnou spásu nepřinesl i když jeho moc nezpochybňuji. Ano, je to silý a nezbytný soupeř. A je dobře, že jej máme.

Rozum, etiku i kulturu lze velmi snadno zakomponovat do lecjaké doktríny, alespoň v Německu se to kdysi podařilo. A nejen tam. Nakonec to bylo svědomí, které ve světě převládlo, ale jeho moc často slábne. Kde není symbiózy těchto dvou atributů, bývá průser.

Hmota je projevem energie, nelze ji přidělit privilegium absolutna, to nakonec nějak moc hmotné nebude, ale kdo ví....

Váš nápad s gramfónem je hezký, téma přenosu informace se probíralo nedávno pod Klánem. Jsou tací, kteří věří jen ve viditelné, jsou tací, kteří viditelné nepřeceňují, avšak nezpochybňují. Patřím k těm druhým.
14. 07. 2010 | 14:20

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

n.o.s

Tak já asi patřím k těm méně chápavým, protože mi ta hypotéza o záměrném šíření křesťanství za účelem rozkladu Římské říše připadá zcela z říše pohádek. Uskutečnit takovou gigantickou akci nebylo vlidských silách. Ten článek je ale užitečnou informací o způsobu myšlení některých lidí.
14. 07. 2010 | 14:49

magor napsal(a):

p.s. to třetí nakonec vyškrtněte, lavíruju v tom vokýnku pitomým a nevidím buď konec, nebo začátek. Měli by to udělat větší.

p.s.s. taky do toho píšete, anebo máte nějakou lepší variantu:?

pes.es.es. text. editor nemám, nekradu, sekám dobrotu.
14. 07. 2010 | 14:52

buldatra napsal(a):

Když je přetřásán Darwin a evoluce, pak je možno konstatovat také, že evoluce může být různá a to podle různého prostředí a podmínek, kde se právě odehrává.
Může se stát, že ve stejném čase se na různých místech odehrává několik různých evolucí téhož.
A když se pak čirou náhodou po určité době někde sejdou dva stejně staří kousci z různých míst evoluce, nestačí se divit, kolik mají odlišností v názorech na smysl života a vůbec.
Jak různě se vyvíjela jejich věda a poznání světa, jak se různě chápou navzájem.

Příkladem (h)různosti vývoje budiž nám nacistické Německo, které se v podstatě na pár let odizolovalo od okolního světa a vyvíjelo se tak nějak svým vlastním nacistickým způsobem. Jakoby bývalo bylo v tu dobu na jiném světě, ač ve skutečnosti bylo za vrbou.
A to jak po stránce duchovní, tak materialistické. Světonázor, vývoj, výzkum a přístup k technickým řešením v to počítaje.

Když utichla válečná vřava způsobená touto evolucí a tento způsob vývoje byl ukončen, nevycházeli spojenci z údivu nad faktem, jak se za pár let může zcela, diametrálně, změnit směr lidského myšlení a konání
Lidské a nelidské od sebe není nikdy daleko.

Něco podobného není jen záležitostí minulosti. Hrozí to stále. Zabránit něčemu takovému může snad jen pochopení skutečného významu konání věcí obecně prospěšných a také pochopení nezbytnosti morálky, která by měla být vždy na prvním místě. Je to záležitost výchovy.

Malilinkatý příklad jednoho způsobu výchovy a vývoje:

http://olser.cz/1843/budeme...
14. 07. 2010 | 14:52

deb napsal(a):

Ti, kteří věří jen ve "viditelné", věří konec konců jen ve své oči. Mé oči mohu být zcela jiné, a to nezmění ani případný konsenzus většiny proti nim. Stále tu budu se svým "jiným" viděním, a pokud je podepřu pádnými "hmotnými argumenty" (třeba větší palebnou silou), ani sebedetailnější informace o tom, jak to vidí ostatní, nic nezmění na tom, že své "nevědecké" vidění prosadím. Q.E.D. mnohokrát v historii. Zachránit by to možná mohlo zkoumání mých nehmotných pohnutek, ale ty dnešní zkoumače nezajímají, ti k nim nemají co říci. Komu to prospívá je jasné - nejchytřejším Ďáblovým počinem bylo přesvědčit nás, že On ani Kristus neexistují.
14. 07. 2010 | 15:00

deb napsal(a):

PS
Celá věda je jen kostička předhozená psům, kteří si s ní do úmoru hrají a poskytují tak dostatek času a prostoru na "klidnou práci" těm, kdo znají moc zkoumání, poznání a užívání toho, nad čím věda povzneseně ohrnuje nos...
14. 07. 2010 | 15:13

n.o.s napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

čtete příliš povrchně
14. 07. 2010 | 15:34

deb napsal(a):

n.o.s.

Jak jsem to četl já, tak mi z toho vyplývá, že stojí za to přiznat se ke všemu, co už všichni stejně víme, jen aby byla zpochybněna a zprofanována "radostná zvěst". Klasická a jistě účinná strategie, geniálně vypracovaná pro tento věk "vědy" a "rozumu".
14. 07. 2010 | 15:39

n.o.s napsal(a):

otázka zní co vidíte na kříži skutečnost (Wirklichkeit) nebo pravdu? :)
14. 07. 2010 | 15:39

skeptický napsal(a):

Kolemjdoucí

Ten uvedený odkaz je docela drze vyšroubovaná konstrukce.

Byli v Palestině myslitelé,kteří snili o judaizaci a ovládnutí Říma,ovšem že to dopadne takhle si určitě nepředstavovali.

Z nouze ctnost.
14. 07. 2010 | 15:47

deb napsal(a):

n.o.s.

Na kříži vidím Nietszcheho, chudák nemocný člověk, zhroutil se definitivně z pohledu na vozku, co mlátí koně, halt někdo se vyrovnává se svým Kristem (Soucitem) až takhle spektakulárně.

A že se ti, co vzývají krajní sobectví, individualismus a "mozek" cítí ohroženi v samé podstatě své existence altruismem, soucitem a "srdcem", a že tedy budou bojovat všemi svými specifickými silami je zřejmé.
14. 07. 2010 | 15:58

bigjirka napsal(a):

Téda to je poudaček... No, já už jsem několikrát pasl, že pana profesora považuju za latentního antisemitu. Islamofob, to zase on není - neví totiž, co je to islamismus. A Halík si dal někde s muezínem panáka, tak to zase tak špatné nebude. Postoj pana profesora k Židům mi připomíná tlumený poloošepot babičky, když o někom říkala "on je Žid". Já tomu říkám venkovský antisemitismus, ale profesor se zlobí, že už v Praze bydlí skoro celý život. No, jasněže genetický rozdíl mezi etniky je malý - když orangután má 98% stejného. Něco je v genech, něco ve výběru, něco ve výchově... Souhlasím s Karlem, lidé si nejsou rovni a nebudou rovni, vyjma apriorního postavení před zákonem. Etnika se evidentně a zjevně nejsou rovna a ten "zlý" rasismus, to je jejich apriorní třídění. Něco zcela jiného však je aposteriorní analýza. Tak třeba si představme, že jedno etnikum A má avg IQ 100 a druhé B 80. Nemohu dopředu říct, že B jsou blbci - to je ten "zlý" rasismus. Ovšem k absolvování jistého typu školy je třeba IQ 100. Etnika B jsou v populaci 3%. Jednoduchá úloha ze statistiky: Jaký bude očekávaný podíl etnika B mezi absolventy dané školy? Co je to rasismus? Je rasismem už rozlišení etnik A a B? Je rasismem podíl mezi absolventy A/B?
14. 07. 2010 | 17:28

deb napsal(a):

Rasismem (a nebo nějakým jiným ošklivým a falešným slovíčkem) je postavit civilizaci a její hodnoty na nějakém IQ a na na něm založeném vzdělání (a známostech, které si během vzdělávání splichtíte), které si určitý typ lidí ušije na míru. Pak by to mohlo dopadnout i tak, že svět řídí hrstka asociálních bezcitných deprivantů, ovšem s vysokým IQ, kteří svou inteligenci a hravou zvědavost mohou zaměstnat i tak, že rozmontují člověka i planetu na součástky, aniž by ji pak uměli složit zpátky.
14. 07. 2010 | 17:45

AshkeNaci napsal(a):

Pseudožid tedy sionista či chazar ,izraelita je předprogramován k loupeživosti, tiskne peníze ,má na ně monopol ,a jimi ničí životní prostor jak Palestincům tedy Semitům tak Čechům.
Rozdílné jsou jen použití zbraní dle nátury obětí,prvním především kanonama německé výroby a druhým potištěnýma paspírkama.
14. 07. 2010 | 18:07

bakala napsal(a):

14. 07. 2010 | 18:10

naivka napsal(a):

A proč bývá některými diskutéry zmiňováno při srovnávání inteligence téměř jen a pouze etnikum? Což takhle zabývat se také kulturou územního celku? Jak bychom asi dopadli ve srovnání s jinými? .. :-)
Margaret Meadová: " Postavili jsme se proti každému třídění kultur do hierarchických soustav, které by kladly naši kulturu na vrchol a ostatní kultury světa umístily v sestupném pořadí podle míry, jíž se odlišují od naší vlastní kultury.... Byli jsme zastánci jakési demokracie kultur, pojetí, jež by zaujalo přirozené místo po boku jiných velkých demokratických ideálů."

Nesnáším dělení lidí na vyvolené a podřadné, na nadané a "hlupáky". Nemá to totiž žádný praktický význam, snad jen pro ukájení vlastního ega. Koneckonců, nevěřím ani v grandiózní budoucnost. Co bych si přála, je obyčejná slušnost. A méně alkoholismu .. Zajímalo by mě, zda existuje studie, která se tímto fenoménem, tedy pitím alkoholických nápojů a jeho vlivem na populaci, zabývá. Zajímalo by mě, zda lidský genofond a inteligence člověka jsou alkoholismem ovlivněny. Zajímalo by mě, nakolik alkohol ovlivnil dějiny národů. Myslím si však své i bez studií.

Dobrý večer.
14. 07. 2010 | 18:24

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s, Kolemjdoucí (J.Š.):

Ten Marcus Eli Ravage to ale samozrejme myslel ironicky, ne? Pripomina mi to, jako kdyz nekteri diskutujici berou vazne moje aprilove blogy...
Ale je to velmi pekne, Dan Brown by o tom mel napsat knihu, Spielberg natocit film - urcite by to byl trhak!
Nicmene ackoli to ten Pavel urcite takhle nemyslel, konecny vysledek opravdu byl v podstate takovy...

*********************
bigjirka:

Vy si v te amaterske psychoanalyze muzete podat ruku s P.Ř., ale prece jen se trochu vic mirnite, dekuju uctive ;-)...

Pokud jde o ten rasismus - ano je docela mozne, ze to s temi absolventy skoly dopadne jak rikate; nejsem si ale jist, jestli muzete zarucit, ze eliminujete i ty vlivy prostredi/vychovy, abyste odseparoval jen ten geneticky zaklad. Ale verim, ze i tak byste mohl dostat rozdily korelujici s etnickou prislusnosti.

Zcela urcite je dostanete, budete-li srovnavat uspesnost v basketbaly, maratonskem behu nebo vynaseni nakladu na Mount Everest.

Ale co z toho? Na individualni urovni nemuzete z etnicke prislusnosti predvidat z tech statistickych dat nic, takze musite pristupovat pri treba prijimackach nebo konkurzu na nejakou intelektualne narocnou funkci (treba clen UV ODS) na zaklade predpokladu rovnosti uchazecu - nemuzete nekoho predem vyhodit s oduvodnenim, ze patri k etniku, ktere ma v prumeru IQ o 0.7% (nebo i 10% ci vice) nizsi nez jine etnikum.

A to jeste nemluvim o tom, ze definice IQ je znacne pofiderni a jen castecne koreluje s uspesnosti v praktickem zivote a uz vubec ne s obecne "lidskou kvalitou" (slusnost, lidskost)...

Takze ten rasismus je k nicemu... jak rika spravne naivka - "Nemá to totiž žádný praktický význam, snad jen pro ukájení vlastního ega."

..
14. 07. 2010 | 21:24

bigjirka napsal(a):

Pokud jste pane profesore četl (opravdu) můj příspěvek (asi ne), tak jsem tam výrazně odlišil "a priori" a "ex post". Je tedy rasismem to, že podíl absolventů neodpovídá podílu populací? Z dnešní evropyjské interpretace to vypadá, že asi ano. No tak si vemte kolečko a vidle a marš, na Vaše místo přijde stejně hodnotný, ale méně inteligentní člověk, v rámci rovnosti etnik. Vždyť je to brnkaška a intelikence a vzdělání je stejně nahovno, jak móc správně píše naivka naivní. Že IQ nevyjadřuje celou osobnost, o tom už jsme se tu bavili tolikrát, že to nemá cenu opakovat. Jsem islamofob a hrdě se k tomu hlásím. Tak si klidně přiznejte, že ty Židy nějak tak nemusíte...
14. 07. 2010 | 23:30

naivka napsal(a):

bigjirka: "vzdělání je stejně nahovno, jak móc správně píše naivka naivní" .. přečtěte si pár blogů u pana šteffla a zjistíte, že jsem pro co nejvyšší míru vzdělání pro každého.. pokud jde o tu grandiózní budoucnost, to je o něčem úplně jiném.. víc se s vámi bavit nemá smyslu.. hezký večer.
14. 07. 2010 | 23:41

Karel Mueller napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):

To bylo zajímavé, co jste o darwinismu napsal.

Člověk by měl však představovat kvalitativní skok a z diktátu evolučních zákonů se trochu vymanit. Možná si vzpomenete na naši debatu právě u profesora, dokazoval jsem tam, že neexistuje logicky konzistentní soubor etických norem a tak si můžete vybrat od Krista po Nietzscheho.

Přímá aplikace pravidel výběru není ani možná, ani žádoucí. Kdy by podle Vás měl přežívat a předávat geny? Ti nejlepší? Kdo je nejlepší? Ti nejúspěšnější? To jsou erotické přebornice s hezky tvarovaným zadkem. A pak gauneři všeho druhu, bohužel. Nemyslím si tedy, že by bylo tak jednoduché aplikovat sociální darwinismus. I ten Hitlerův byl v samotných základech kardinální chybu - byl postaven na původu. To znamená, že poslední německý kretének byl pro Hitlera víc než nejkvalitnější Žid či Slovan.

Samozřejmě, v budoucnu do Brave New WOrld asi spadneme, ale zatím naštěstí do toho máme ještě daleko.

Můžete namítnou, že by se přes to měli "eliminovat" geneticky defektní, postižení idiocií apod. Ale do toho Vám nikdo nepůjde. Po zkušenostech z 2. WW do toho většina nemá chut. I když je to z logického hlediska určitě chyba. Tady ovšem logika s vládou končí a nastupuje trochu víc, než ryzí logika. Člověk není stroj.
14. 07. 2010 | 23:45

bigjirka napsal(a):

naivko, nikdy jsem netvrdil, že má smysl se se mnou bavit. Ohledně vzdělávání jsme samozřejmě opět v naprosté kontradikci. Nemá žádný smysl vzdělávat blbce. Ubírá to zdroje a vůl stejně zůstane volem a pařez pařezem. Jen se naučí flákat.
14. 07. 2010 | 23:51

naivka napsal(a):

bigjirka
aha, tak vy již zřejmě u dítěte v kolébce dokážete rozlišit, komu vzdělání ano, a komu ne.. gratuluji.
dobrou noc.
15. 07. 2010 | 00:00

skeptický napsal(a):

Ono i správným vzděláním se dají z průměrných lidí nadělat blbci.
Je to o to snadnější,když se přístup k tzv.vyššímu vzdělání umožní i těm,co už mají náskok.

Žijeme v osvícených dobách. Němci obchodují,Židi válčí,křesťani smrdí,a z kacířů jsou teroristi.

To všechno je ještě snesitelné.Ale hlavně se strašně lže.A průhledně a blbě.
15. 07. 2010 | 04:34

skeptický napsal(a):

Ja drugój takój straný něznáju,
gdě tak vólno dýšet čélavjék.
15. 07. 2010 | 05:58

naivka napsal(a):

:-) dobré ráno, pane skeptický..
ano, zpívat písně malým dětem.. možná, že zítra na tu píseň zapomenou, ale my nevíme, komu ji pak vítr zanese...

mějte pěkný den.
15. 07. 2010 | 07:34

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

K Zidum mam zhruba stejne pozitivni/negativni vztah jako treba k Francouzum, Nemcum, Svedum, Rusum.
Musim priznat, ze nejlepsi vztah mam ke Slovakum.
A musim s trochou zahanbeni priznat, ze mam ponekud negativnejsi vztah k nekterym jinym narodum/etnikum, zrejme ke stejnym, ke kterym citite totez i vy. Je to bohuzel asi iracionalni "rasismus", snazim se proti tomu zapojovat rozum...

..
15. 07. 2010 | 07:59

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi, Kolemjdoucí (J.Š.)

"Ten Marcus Eli Ravage to ale samozrejme myslel ironicky, ne?"

Antikrist, lépe však Genealogie Morálky
15. 07. 2010 | 08:48

skeptický napsal(a):

Profesore

Váš ctěný předchůdce al Razi(Rhasi ,Razes,nebo Rhases),Peršan,vynalezce alkoholu a kerosenu,kyselin(to už ale znali i egypťané )velký lékař,chemik inorganický i organický,alchymista,matematik,zakladatel imunologie,pediatrie,opthalmologie,znovuzakladatel neurochirurgie,oddělitel spalniček od neštovic,první použitel sádry v lékařství,velký liberální myslitel,muž prostý předsudků,filosof statečně vyjadřující svoje myšlenky.

Koho mi to připomíná.
Zajímavé je,že lidstvo od dob egyptských stále znovuobjevuje dávno objevené.

Jeho názory na širokou škálu věcí vč.náboženství jsou skutečně velmi aktuální.

Je smutné,že název myšlenkové školy zvaná Rhasismus dospěl k takovému pokroucení a zneužití více než tisíciletí později.
Asi proto,že má původ v Iránu.
15. 07. 2010 | 10:31

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Ano, posledni vyzkumy dokazuji, ze objevil tez telegraf, televizi a telefon.
O T lymfocytech a CD28 ani nemluve...

..
15. 07. 2010 | 11:28

skeptický napsal(a):

Ta tři telata za sebou mne znervozňují.Nesnažíte se mi něco říci,jako pan Pepa s tím zavolejte?
Dobré je také kuda vy idiotě.

S tím CD28 už na mne děláte kůže.To jíte,nebo si to mažete na pupínky?
15. 07. 2010 | 11:35

magor napsal(a):

profesore,

ukápla mně slzička

https://www.youtube.com/watc...

Taky trpím.

Čekoslovensko bylo ščastná země. Tam peníze kazily člověka.

https://www.youtube.com/watc...

Rozdělením jsme geneticky zchudli.

https://www.youtube.com/watc...

Taky se to u vás na vsi sezdávalo navzájem? U nás polovina s jedním příjmením.

Nemá to vliv na inteligenci?

Ale souhlasím s Vámi, ani tak nejde o to "inteli" jako o to "gente".

p.s. kdybyste nabyl dojmu, že Vás trápím, odpustěj, jsem se spolužákem Rosenheimem obětí školství v Československu.
15. 07. 2010 | 12:08

buldatra napsal(a):

Malá aktualita ze zemědělství.
Aby bylo jasno, že ti sionisté jsou všude:

http://www.cropcircleconnec...
15. 07. 2010 | 12:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy