„Nevyrovnání se s komunismem je kořenem dnešního morálního úpadku“.

08. 08. 2010 | 10:47
Přečteno 30013 krát
V reakci na můj poslední článek mi poslal jeden můj o něco mladší známý (na rozdíl ode mě pocházející z komunistické rodiny, nyní úspěšný podnikatel) mail, ve kterém se m.j. stálo:

„Protože jsem byl počátkem 90. let zastáncem "měkkého" vyrovnání, cítím v této věci spoluodpovědnost. Demoralizující dopad "měkkého vyrovnání" na dnešní poměy je opravdu devastující. Žili jsme nepochybně ve zločinném režimu srovnatelném s nacismem a protektorátem. Nevyrovnání se s komunismem je kořenem dnešního morálního úpadku.
Samozřejmě vám svůj postoj nevnucuji, ale říkám si, zda si uvědomujete, kam se řadíte a jak se morálně definujete, když se stavíte na protipozici jejich (Mašínových, Paumerových) skutků, života a postojů.“
Odpověděl jsem cosi v tom smyslu, že:

- jsem rád, že to polistopadové vyrovnání bylo „měkké“, bez komunistů na lucernách či v žalářích,

- mi ale velice vadí, že hned po listopadovém převratu nebyli po zásluze potrestáni všichi, kteří byli prokazatelně odpovědní za nejrůznější politicky motivované zločiny komunistického období,

- ten režim byl s nacismem srovnatelný snad jen v té první, stalinistické fázi,

- myslím, že tím, že se „stavím na protipozici jejich (Mašínových) skutků, života a postojů“ se řadím a morálně definuji nejspíše jako „slušný člověk“, a že mi nevadí, když se v některých případech moje názory více či méně shodují třeba i s komunisty (např. v tom, že 3+3=6, že je progresivní daň z příjmu je správná, nebo že mašínovské metody nebyly správné),

- považuji neustálé výmluvy na komunistickou minulost a řeči o nutnosti a blahodárnosti opožděného „vyrovnání“ s komunismem za manévr k odpoutání pozornosti od dnešních lumpáren prováděných většinou lidmi, kteří mají plná ústa boje proti komunismu.


* * *

„Vyrovnání s komunistickou minulostí“ je po celou dobu existence blogů na Aktuálně.cz častým tematem mnoha pisatelů; také já jsem o tom už opakovaně psal, např. zde.
K tomu, co jsem tehdy napsal, není příliš co dodat.
Ale přece jen:

- Je nesmyslné vyvolávat dojem, že každý, kdo tehdy dělal cokoli pro fungování „režimu“, byl „přisluhovačem“, který si nezasloužil ničeho dobrého, že „kolaborantem“ každý, kdo sloužil jako úředník, učitel, studoval na vysoké škole, byl význačným vědcem či umělcem.

- Je hloupé a trapné tvrdit, že byl jen nepatrný rozdíl mezi lidmi jako na jedné straně Stalin, Gottwald či Hitler a na druhé straně Chruščov, Gorbačov, Dubček či Adamec.

- Je nebezpečné, že se opět systematicky falšují dějiny – z toho, co se dozvídáme v nejvlivnějších sdělovacích prostředcích se může zdát, že po celou dobu existence komunistického režimu to tady bylo v podstatě stejné jako v těch krvavých 50. letech, že v 60.- 80. letech tady bylo devastováno doslova vše, od průmyslu po zemědělství, od kultury po morálku, nebo že Sovětský svaz sehrál ve 2. světové válce (a v osvobození ČSR) jen jakousi nepříliš důležitou, či snad dokonce negativní úlohu; jeden zdejší diskutér např. prohlásil, že je škoda, že 2. světovou válku nevyhrál Hitler – vyhnuli bychom se tím následné komunistické hrůzovládě...

* * *

Ještě jednou – jsem hluboce přesvědčen, že neustálé strašení komunismem slouží hlavně k odpoutání pozornosti od závažných problémů, za které nesou zodpovědnost všichni naši politici z posledních 20 let. Je docela možné, že tenhle zastírací manévr (zaměřený nejen proti komunistům, ale i proti demokratické levici) vydrží tomu dobře organizovanému týmu politiků a novinářů ještě dalších 20 let, a možná i mnohem déle... Je opravdu zajímavé, že to u voličů pořád tak zabírá; oni snad jsou ochotni i uvěřit, že lidé jako Viktor Kožený jsou plodem komunistické morální devastace...

V tom volání po dodatečné nápravě příliš měkkého polistopadového přístupu vidím i jakýsi dřímající zárodek něčeho opravdu ošklivého, co by se mohlo v nějaké krizové situaci vyvalit na povrch. Však i jistý vynikající umělec řekl v 90. letech cosi v tom smyslu, že správná revoluce by měla být provázena alespoň pár stovkami pověšených představitelů poražené strany...
Diskutér s nickem Vico pod jedním mašínovským článkem o těchto lidech napsal:

„...budou vždycky Havlovi vyčítat, že jim nedal čtrnáct dnů na vraždění s dopředu slíbenou amnestií. Beneš byl v pětačtyřicátým uznalejší.“

Obávám se, že je tady dost lidí (někteří se hlasitě ozývají ve zdejších blogových diskusích), kteří by se do toho opožděného razantního „vyrovnávání“ s chutí pustili. A jeho cílem by se snadno mohli stát i mnozí polistopadoví politici, kteří jsou přece zodpovědni za to, že se k tomu ráznému vyrovnávání à la 1945 nepřikročilo (protože přece byli účastníky toho komunistického spiknutí zvaného „sametová revoluce“, že?).

Moje obavy plynou z toho, že se stále častěji ozývají a vliv získávají ultrakonzervativní instituce jako Občanský institut nebo Institut sv. Josefa, objevují se veřejné úvahy o tom, jak pozitivními postavami byli Caudillo Franco nebo generál Pinochet, a o tom, jak by nás mohli tito velikáni inspirovat v boji proti komunistům a levici vůbec.

Jako by se opět probouzel a sílil onen duch pomnichovské „druhé republiky“, nezdá se vám?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

V podstatě se plně ztotožňuji, dodám jenom jediné: (převzato z diskuse pod článkem V.Žáka o mašínově skupině.
http://blog.aktualne.centru...

"mb:
Nechtěl jsem paušálně nikoho s kým neproběhl soud a nebyl prokazatelně odsouzen za zločiny věšet. Honit bycha po dvaceti letech, poté co hned po sametu byly skartovány dokumenty všech významnějších proponentů režimu i kolaborujících oponentů a potenciálních budoucích politiků mi připadá nesmyslné.
08.08.2010 10:30:08 "
08. 08. 2010 | 10:59

Skogen napsal(a):

Občanská válka by byla blbost, že ano. Proč občanská válka? Protože know-how měli v té době v rukou převážně ti, kteří komunismem ladně proplouvali. A jestliže by hrozilo, že budou viset na kandelábru, pochopitelně by hledali společnou řeč.

Čili zdaleka nepředpokládám nějakou pasivitu stáda ovcí, které ve jménu pravdy a lásky likviduje nějaký neorganizovaný dav.

Naopak bych řekl, že jednání sametově hladkého disentu s komunistickými pohlaváry přišla ke slovu podstatně dříve než se formálně udává, a že pokojné předání moci bylo jednoduše dohodnuto, čili nějaké zásadové vyrovnání ani nebylo možné.

Což je koneckonců v porovnání s tím, že na hřbitovech nemusíme vzpomínat památky svých zabitých členů rodin a přátel, docela přijatelná daň. Anebo se někomu v souvislosti s tímto děje nějaké nepřekonatelné příkoří?
08. 08. 2010 | 11:02

Béda napsal(a):

Ještě doplněk z diskuse tamtéž:
"Kdybyste začal paušálně - BEZ SOUDU - věšet otevřel byste Pandořinu skříňku bezpráví, t.j. nekonečné odvety a odvety odvety (ve které by se ukryla celá řada zločinů) za skutečnou nebo domnělou křivdu - popřel byste hned v zárodku samotné základy právního státu.
08.08.2010 11:07:23"
08. 08. 2010 | 11:10

honza napsal(a):

Pane profesore,mohu jen souhlasit.Věřte tomu,že většina těch komunistobijců držela za minulého režímu slušně řečeno ústa. Jiná věc je, že je ostudou a zároveň vizitkou současných partají, že máme v parlamentě komunisty v poměrně početném zastoupení.Vždy si v této souvislosti vzpomenu na kdysi předsedu lidovců bratra Kalouska a jeho předvolební antikomunismus a následnou ochotu jít do vlády s ČSSD s tolerancí KSČ(M).
08. 08. 2010 | 11:12

Béda napsal(a):

Dovětek:
Byl byste prakticky "jako oni" (ne li horší) v padesátých letech.
08. 08. 2010 | 11:14

irinek napsal(a):

Komunisti k odvracení pozornosti používali jednak boj proti hnusným západním imperialistům,jednak boj proti kouření.Dnešní garnitury používají jako zastárací manévr boj proti komunistům a boj proti kouření. At´ žije pokrok ve vývoji společnosti!
08. 08. 2010 | 11:14

Béda napsal(a):

Zajímavá je otázka, kdo všechno již v minulosti mobilizoval proti komunismu. Dnešní prezident, expremiér, dnešní premiér, senátoři Mejstřík a Štětina... Ta otázka je zvláštní již s ohledem na jejich minulost.
08. 08. 2010 | 11:17

Monika napsal(a):

"Jako by se opět probouzel a sílil onen duch pomnichovské „druhé republiky“, nezdá se vám?"

Kéž by se nám to jen zdálo. Ono to tak bohužel je.

Vladimír Kapal: Jak jsem poznal Milana Paumera já

"Milan Paumer vyprávěl, že on měl za úkol hlídat venku před strážnicí, aby je někdo náhodou nevyrušil. Nesměli existovat svědci. Naštěstí je nikdo nevyrušil. Ptal jsem se, co by dělal, kdyby k němu přišlo malé děcko a začalo by si ho prohlížet, jak to děti u neznámých lidí dělají. „To by mělo smůlu,“ zněla lakonická odpověď. „Mám tomu rozumět tak, že byste třeba šestileté dítě zabil?“ Zněla má další otázka. „Mělo by prostě smůlu,“ opakoval svou prvotní odpověď."

Po celou dobu mého povídání s Milanem Paumerem jsem se snažil najít v něm aspoň kousek lidství, soucitu, pocitu lásky. Nenašel. Na většinu otázek odpovídal, alespoň mně to tak připadalo, naučenými frázemi, jakmile z role vypadl, zaznívala slova o uctívání násilí, permanentní válce a velice často opakoval slova zabít, zabíjet.

http://kapal.blog.idnes.cz/...
08. 08. 2010 | 11:19

mb napsal(a):

jste prostě ´měkkej komunista´ ... asi byste lidi nevraždil a nemučil ...

ale to sociálno se vám líbilo / líbí ...

kdo omlouvá komunismus a komunisty ( viz. hořejší - musíme rozlišovat fáze režimu )

nestojí hodnotově na hodnotách liberálně demokratické společnosti ...

normalizace byla svého druhu horší a naleptávající ...

prave proto, že nešlo o krky ale už jen o posty, zaměstnání, pozice, kariéry ...

proto zlomení páteře za normalizace bylo horší než v padesátejch ...

viz. donašeč nohavice a svaté rozhořčení jeho fandů ...

měkké vyrovnání zřejmě nebylo správné ...

píšete mělo se, mělo se ....

proč se nečinilo ?

( kvůli 1. kontinuitě práva ( vadí mašínům

2. promořenosti soudů komunisty ( či jejich pohůnky)

3. kvůli té šílené časové distanci ... která tak zrůdný režim jako ten bolševický umožnuje horejsimu tento videt v ruzovych barvach ...

čest ...
08. 08. 2010 | 11:21

Ivan napsal(a):

Vůbec se mi to nezdá pane profesore. Máte pravdu, dokonce lze tyto devastující teze, nekonečného boje, pochopit.
Ovšem nepochopitelné jsou pouze u lidí, které morálka neopustila a změna režimu je nepřekvapila.
Proč je nepřekvapila? Nepřekvapila je proto, že se věnovali práci, ale ne té neplodné a práci pro prádi, ale práci zcela aktivní. Tito lidé, ať byli z jakéhokoli důvodu i členy toho neohrozitelného pudla
(KSČ), to vůbec neměli lehké, neboť se nezařadili do šiku a mnohým, kteří dnes hlásají, jak svou prací vlastně sabotovali režimu překáželi. Ano, tito se chopili svou drzostí pádla a systémem urvi co můžeš, se rozjeli tou naší tekoucí řekou.Takto utrpěla morálka a za pomocí pseudonovinářů se rozjeli. Tedy, změnilo se co, jen to že ti co přisluhovali dostali šanci se skrýt a pronásledovat lidi, slušné. Poněkud mi to připomíná poválečné období a partizány za pět dvanáct. Dostali šanci a chopili se ji, s čímž i bratři Mašínové měli co společného.
Řešili tím, zastrašení slušných lidí. Říkám tomu: NIC SE NEZMĚNILO V MYŠLENÍ LIDÍ, JE TO SYSTÉM MYŠLENÍ FORMOU PŘEVRÁCENÉ VENUŠE. Ovšem myslet stále více lidí bolí. Tedy to vyhovuje těm u krmi, nedej bože pro ně, aby lidé se již nenechali oblbovat.
Nepotřebují vzdělanost, morálka je taktéž nevhodná. Potřebují kejvaly. A to tedy pamatuji a znám jich mnoho. Ovšem co ti, co nepamatují. Pokora, sebereflekce, přemýšlet - PROČ?.
Voda taktéž hledá nejschůdnější cestu!
Přeji příjemný den, Ivan.
08. 08. 2010 | 11:27

.Jan napsal(a):

Zdá
08. 08. 2010 | 11:27

Béda napsal(a):

mb,

co myslíte, byl McCarthysmus liberálně demokratický anebo ne?

Napadlo mě to v souvislosti s "fázema".
08. 08. 2010 | 11:29

mb napsal(a):

mccarthy je ´měkká´ pravicová úchylka liberálně demokratického režimu ... neobhajuju ... ale nesrovnatelnej s padesatejma v sovetskem bloku ...

beda nebudeme tady promořovat diskuzi, co říkáte ?
08. 08. 2010 | 11:33

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Celkem s Vašimi názory lze souhlasit. Podle mne jste se pokusil vyváženě (a do jisté míry společensky odvážně) zhodnotit nelehkou otázku vyrování s minulostí v našem státě.

Považuji ovšem, nezlobte, za ne zcela fér, jestliže v závěru článku "varujete" před "ultrakonzervativními" institucemi jako Občanský institut nebo Institut svatého Josefa. Pokud vím, ani jeden z těchto institutů nevolá a nevolal po porušování zákonů této země ( a už vůbec ne po násilné odplatě za minulost). Otázkou je pak obecné srovnání jejich postojů s některými anarchisty . Jde podle mne z Vaší strany o zbytečný levičácký ( nikoli levicový) útok na konzervativní instituce, které si dovolují mít jiné názory než Vy. To podle mne nemáte zapotřebí.

Protože pozorně čtu Vaše blogy, tak je mně samozřejmě známo, že to není poprvé, kdy se zcela jednoznačně vymezujete proti generálu Francovi. Já samozřejmě také nejsem žádný jeho fanoušek, ale myslím si, že byste se stejnou noblesou, jakou hodnotíte a diferencujete jednotlivá období v nedávných našich dějinách pod vládou KSČ, měl také pochopit, že i dlouhá éra vlády tohoto španělského představitele měla rovněž svoje různé fáze a přinesla i pozitivní hodnoty. Nemyslím si,že kromě lidí typu premiéra Zapatera ( jehož postoje jsou ovšem formulovány i díky ztrátě svého dědy v občanské válce) všichni Španělé hodnotí éru generála Franca pouze negativně. A je zcela příznačné, že jste se v souvislosti s generálem Francem nikdy ani slůvkem nezmínil o zvěrstvech levicových bojovníků ve španělské občanské válce ( například nedávno byly blahořečeny desítky zavražděných španělských katolických kněží, jejichž jediná "vina" byla právě v tom, že jsou katolickými kněžími a kteří možná měli názory odpovídající dnešním názorům Institutu svatého Josefa...). I to je bohužel trochu příznačné pro Váš způsob uvažování a tím i publicistiky. Nic ve zlém.

Pokud jde o generála Pinocheta, ani jsem nezaznamenal nějaké relevantní snahy
jej prezentovat jako pozitivní postavu chilských dějin. I když je zřejmé,že i on má právo na historické zhodnocení nejenom vlastního puče ( kdy jako svobodný zednář svrhl prezidenta Allenda, který byl rovněž svobodný zednář), ale celého období své vlády.

Přeji pěkný den.
08. 08. 2010 | 11:36

Béda napsal(a):

mb,

a co je tedy tvrdá varianta zůčtování s komunismem? Co já pamatuji, znám jenom jednu takovou. Jenom pro zajímavost - bojoval proti ní i otec bratří Mašínů.
08. 08. 2010 | 11:36

Marcus napsal(a):

Jak napsal autor - dnešní bojovníci s komunismem zakrývají v lepším případě programovou prázdnotu, v horším případě lumpárny. Za minulého režimu jsem žádný disident nebyl, ale těšil jsem se na dobu, kdy systém padne. Z dnešního stavu společnosti ale nadšen nejsem - přesto komunisty nevolím. Mým snem je sociální tržní hospodářství. Připadá mi, že při honbě za co nejvyššími zisky a nejnižšími náklady se zapomíná na člověka. Přitom cílem by měli být spokojení občané.
Lidské společnosti trvalo poměrně dlouho, než dospěla třeba k průběžnému důchodovému systému nebo progresivnímu zdanění příjmů - tedy nástrojům, které zajišťovaly relativně spravedlivě solidaritu ve společnosti - tyto principy ovšem naše vláda už zrušila nebo se je snaží zrušit.
08. 08. 2010 | 11:49

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Blábol, velký blábol, chodíš tady, Václave, s plakátkem o antikomunismu. Ten zde byl od 89 vždy jen ve formě verbální, na rozdíl od skutků milosrdenství a humanismu soudruhů před listopadem.

Jaké konkrétní projevy antikomunismu, než verbální, chceš doložit? V kriminálech se soudruzi ani neohřáli, trest smrti byl preventivně zrušen jako první, aby snad nebyly poškozeny lucerny. Pravda a láska visely pospolu na každém nároží. STBáci dostali odstupné a soudruzi založili nové demokratické strany a dokončili krádeže z roku 1948. Konečně to bylo jejich. Je tento tvůj blog přípravou na znovuvzkříšení nejlidovějších milicí pro ochranu utlačované levice? Že by soudruzi zesinali strachem a hrůzou z možnosti návratu Mašínů s mašínkvéry?

Medvídek Béďa ti jistě zatleská. Také se bojí, moc, moc, moc. Bububu.

A ty, Václave, ničeho se neboj, toliko věř, jak jsem četl kdysi v jedné evangelické modlitebně.

Mír v duši a prst na spoušti.

Jemnický
08. 08. 2010 | 11:50

SuP napsal(a):

Brouk Pytlík české občanské společnosti opět promluvil k sobě podobným .....
08. 08. 2010 | 11:52

mb napsal(a):

bedo nebudeme zde obtěžovat diskutující naší parcialni debatou, vratte se pod žaka chcete li nadale pokracovat v diskuzi ...

tvrda varianta je par komaru na lucerně ... aby ti ostatní dostali strach ... a hůře se jim převlékali kabáty ...

ale netvrdil jsem že je to lepší nebo horší než varianta měkká ...

i když ... za zkoušku by to (bývalo bylo) stálo ?
08. 08. 2010 | 11:53

PatientO.T. napsal(a):

vaclavhorejsi napsal:

´...myslím, že tím, že se „stavím na protipozici jejich (Mašínových) skutků, života a postojů“ se řadím a morálně definuji nejspíše jako „slušný člověk“...´

Vyplývá z této vaší myšlenky, že občany „stavící se na pozici jejich (Mašínových) skutků, života a postojů“ řadíte a morálně definujete nejspíše jako „neslušné lidi“?

A dále napsal:

´Je nebezpečné, že se opět systematicky falšují dějiny – z toho, co se dozvídáme v nejvlivnějších sdělovacích prostředcích se může zdát, že po celou dobu existence komunistického režimu to tady bylo v podstatě stejné jako v těch krvavých 50. letech, že v 60.- 80. letech tady bylo devastováno doslova vše, od průmyslu po zemědělství, od kultury po morálku, nebo že Sovětský svaz sehrál ve 2. světové válce (a v osvobození ČSR) jen jakousi nepříliš důležitou, či snad dokonce negativní úlohu; jeden zdejší diskutér např. prohlásil, že je škoda, že 2. světovou válku nevyhrál Hitler – vyhnuli bychom se tím následné komunistické hrůzovládě...´

Můžete uvést nějaké odkazy na systematické falšování dějin v nejvlivnějších sdělovacích prostředcích?
Považujete za hodné "slušného člověka" podepírat svou teorii o falšování dějin poukazem na slova anonymního diskutéra?

A závěrem otázka kardinální. Vy máte nějaké výhrady proti svobodě slova, pane Hořejší?
08. 08. 2010 | 11:55

Skogen napsal(a):

Zachee, mám za to, že prof. Hořejší vymezením proti pravicové totalitě (Franco) pouze vyvažuje misky vah. Připomíná něco, co většina kritiků levicových prohřešků nonšalatně přechází. Řekl bych, že kdyby byly misky mínění nastaveny obráceně, vyvažoval by je rovněž. Takže mu jde o správnou míru.
08. 08. 2010 | 11:57

Pípa napsal(a):

Pane autore, v kulturní zemi byste tuto svojí úvahu nemusel psát. Téma by bylo samotnými obyvateli vytěsněno až na okraj společnosti. U nás, bohužel, je politické násilí, bezpráví, atd, propagováno přímo představiteli státní správy a t.zv.elitou společnosti. Platí stále to, co psal Hrabal za komunizmu, že společenská pyramida skáče po špičce. Není se čemu divit, když komunistická svoloč jen převlíkla kabáty a z komunistů se stali imperialisté, jak sami s hrdostí o sobě říkají. Nemyslím tím běžné komunisty z dřívější doby, ale tu jejich svoloč. Lidi, kteří zneužívají situaci v každé době, lidi bezcharakterní, sprosté a nekulturní.
08. 08. 2010 | 11:58

mb napsal(a):

to patient o.t.

zabúdni rýchlo mená a čísla telefonu, keď ´slušní ludia´ od domu chodí k domu ... idě tu o život ....
08. 08. 2010 | 11:59

Skogen napsal(a):

mb, strašlivá slovenština... ;)
08. 08. 2010 | 12:01

amdg napsal(a):

Důležitý je pozitivismus, schopnosti něco vybudovat. Živit lidi dvacetiletým antikomunismem je nesmysl. Tím se nikdo bohatším nestane. Kromě kontraproduktivních korouhničkových novinářů. Ti z ničeho ždímají peníze už šedesát let. Ti stejní a stále stejně.
08. 08. 2010 | 12:01

mb napsal(a):

skogen ... to je zpameti ... ja neni su slovak ... ( :-)

ja som tuna slovak neni ...
08. 08. 2010 | 12:03

Jemnický napsal(a):

Skogen

Tuším, že Václav je narozen ve znamení Vah. Vyvažování je jeho archetypální nutností. Jen ta levá miska je nějak těžší a tak mu to uhýbá doleva. Otupuje to břity a rozdrnčuje jazýček.

S pozdravem,

Jemnický
08. 08. 2010 | 12:03

arnold napsal(a):

Podle mě se část pravičáků úplně zhroutila do fašismu. Po té co přišli o ideologickou hegemonii devadesátých let, po té co jejich nástroje moci stále více selhávají, zaujímají stále extrémnější pozice.
Je to především mladší generace odkojená fašistickou propagandou MfDNES, Reflexu atd..
Tady je třeba vyzdvihnout tu část pravice, která nezešílela a drží se v realitě.
V normálním, nevyšinutém společenském diskurzu bychom se o Mašínech vůbec nebavili, prostě by to byla absolutní blbost, 1+1=2, lžíce=lžíce, Mašíni=vrazi. Hotovo vyřízeno.

Ale na jednu stranu je dobře, že fašouni rouzpoutali tu hysterii okolo Mašínů, protože tím komunismus legitimizovali. Já to chápu jako úplné očištění komunismu.
08. 08. 2010 | 12:05

veverka napsal(a):

Nejvíc antikomunisticky kvičí ti co mají sami máslo na hlavě,jako absolvent komunistického vojenského gymnazia(kam brali jen kádrově čisté a spolehlivé)Topolánek,nebo redaktor mladého světa za normalizace Hvížďala,či soudruh Štětina.K nim se přidávají zakomplexovaná individua a samozřejmě pravicová media s pravicovými vlastníky(u nás prakticky všechna).Pokud by se měli po revoluci věšet nějací vychcánci na lampy,začít by se mělo těmito.
08. 08. 2010 | 12:07

Alex napsal(a):

Já bych to až takhle pane profesore neviděl. Vyrovnání se s komunismem je obtížné a ještě chvíli bude. A má to své důvody. Ona politika je holt mrcha, kde často vítězí hezky podaná lež - populismus. Ono se holt VK nabízelo poměrně dlouho užívat ve volbách jednoduchý slogan - v podstatě se vymezující ke komunismu. Tentýž je velice zdrženlivý v otázce vyznamenání bří Mašínů. To mne vede k tezi, že prostě neuvážil následky, nikoli, že by vědomě něco rozpoutával. On ani starý pan Benda nedomýšlel následky s tím Pinochetem, nechávaje se unést vlastními křivdami.
Co tím chci říci - mnozí Češi jsou jak nazí v trní - co byste po těch letech socialismu chtěl. Vymezování se vůči komunismu holt je módní - a tak, co mělo za socialismu kladné znaménko má dnes pro mnohé prostě znaménko záporné a opačně. Vina není u těch dole, hloupost je tam nahoře. Ono lze pro ty dole těžko toho VK potom chápat.
Nečas, Němcová, John holt takto vymezeni jsou a netuší, co dělají, pokud tak horoucně a plamenně hovoří na pohřbu Milana Paumera.
Ono, že ten soud s bratry Mašíny neproběhl je, jak jsem se dověděl u blogu pana Žáka díky jistému konkrétnímu úřadu - logicky, on by ty adekvátní odpovědi mohl dát, jakkoli by okolo toho byly zase velké diskuse.
On takový pan Joch a Občanský institut. To je holt jen ukázka českého vyčůránka, jenž najde snadnou obživu plácáním nesmyslů bez odpovídajícího vzdělání. Našel si na trhu nedostatek konzervativců, prohlásil sám sebe za konzervativce a svým pseudopojetím konzervatismu blbne hlavy mladým. Vždyť je to přece nádherný způsob obživy.
Totéž se týká ekonomů - tak dlouho bojovali proti přebujelému sociálnímu státu, až se z toho stal boj proti jakékoli míře sociálního státu z pozic populismu a holt také z pozic prázdných hlav. Dole. Nahoře to bude nanejvýše znamenat škrty v pojetí chemika jako nejlepšího ministra financí. Ono taky, kde brát skutečné politiky.
To přece neznamená, že každý, kdo něco z neznalosti či z populismu plácne, včetně Nečase, Johna, Němcové, .. hned jde o podřezávání protivníků. To je přece jen odezva zblblé ulice. A podotknu dočasně zblblé ulice. Zblblíci se najdou vždycky a rozhodující je míra. Já tedy na tak rozsáhlou zblblost v rozměrech Dolfíků či naopak v rozměrech Josipů Visarionovičů nevěřím. Svět jde přece jen dopředu a v globálním světě či v lůně Evropy to ani dost dobře není možné. O tom jsem přesvědčen. Jednotlivých excesů, vymykajících se lidskému rozumu se nadějeme ještě dost a dost a nejsem si jist, zda někdy nastane situace, aby jich lidstvo bylo prosto. To jistě asi ne.
08. 08. 2010 | 12:07

SuP napsal(a):

Jemnický -
Shodou okolností se moje poznámka octla ihned pod Vaší. Omlouvám se, moje vyjádření NEMÁ žádnou souvislost s Vámi (s Vámi souhlasím), ale směřuje k autorovi blogu.
08. 08. 2010 | 12:12

Jemnický napsal(a):

arnold

Ale jistě soudruhu, chápeš to velmi správně. Již jsi očištěn, jen si ještě si umyj hubu a pracky, než zasedneš k prostřenému stolu. Pozor na žloutenku. A taky vyměnit trenky.

3x hurá!

Jemnický
08. 08. 2010 | 12:12

Jemnický napsal(a):

SuP

Nic takového jsem na sebe nevztáhnul. Vnímám Vás jako dobrého blogera, jehož příspěvky nepřeskakuji.

S pozdravem,

Jemnický
08. 08. 2010 | 12:18

veverka napsal(a):

arnold

"Podle mě se část pravičáků úplně zhroutila do fašismu. Po té co přišli o ideologickou hegemonii devadesátých let, po té co jejich nástroje moci stále více selhávají, zaujímají stále extrémnější pozice."

Ano taky to tak vidím.Jejich vzor USA stále více obyvatel této planety nenávidí za jejich neustálé vraždění a loupení.Čím dál tím víc lidí si uvědomuje,že USA nejde o jakési "šíření demokracie",ale jen o šíření své sféry vlivu a kradení nerostných surovin.Jejich okupační války je však stáhly do obrovských dluhů,stejně tak jako neoliberální ekonomický fanatismus.Spousta pravičáků nemůže jaksi pozvolný úpadek toho "jejich" náboženství vydýchat a jako mnoho jiných zoufalců před nimi se stále více radikalizují.Zatím povětšinou jen slovně,ale co není může být.
08. 08. 2010 | 12:19

zk napsal(a):

Pokud jde o oživování ducha druhé republiky, je pozoruhodné, že premiérovým poradcem pro záležitosti lidských práv se má stát zrovna Roman Joch, který v minulosti napsal třeba tohle:

"Pokud by tedy západní civilizaci hrozil zánik v důsledku politické a intelektuální impotence levice, konzervativci by byli zbaveni závazku dodržovat dosavadní demokratický politický konsensus. Za těchto okolností by gentlemani neměli jinou možnost, než odmítnout demokracii, opět převzít vládu do svých rukou a pokusit se v praxi slovem i skutkem obhájit svobodu a existenci západní civilizace. Jinými slovy, nastolit pravicový autoritativní režim."
http://www.virtually.cz/ind...
***
"Pro premiéra budeme připravovat hlavně stanoviska k vládním materiálům. S tím, že lidé v týmu - a proto si možná Nečas vybral i mě - by s premiérem měli být myšlenkově na jedné vlně," vysvětlil Říman už dříve Lidovým novinám."
http://aktualne.centrum.cz/...
08. 08. 2010 | 12:25

Čochtan napsal(a):

Trestání komunistů nemohlo být soudní. Nebo si nějaký hlupáček myslí, že soudce-komouš by odsoudil komunistu ?

Nepotrestání komunistů je zdrojem naší dnešní morální bídy. Smrt na lucerně si zasloužili:
1. UV KSČ. Celý, i s hajzlbábama.
2. Všechny KV KSČ.
3. Kompletní StB
08. 08. 2010 | 12:27

Jemnický napsal(a):

Veverka

Zrzečko, je dobrým pravidlem všech veverek moc nevylézat a nekvičet, pozor na kuny a jestřáby.

Jinak zajímavé výrazy: "Antikomunisticky kvičet"
Opositum asi bude "komunisticky hřmít".

Jde na mě hrůza a děs z veverek, obzvláště když mají rudý kožíšek plný blech.

Jemnický
08. 08. 2010 | 12:27

stále rebel napsal(a):

Antikomunismus táhne fašouny, kteří nám chtě či nechtě prezentují svou představu o demokracii. Mezi komunisty bych našel lidi, kterých si dokáži vážit, mezi antikomunisty toužících po „hodech“ sotva.

Horší a demokracii nebezpečnější lůzy není. Je to lůza, která nebere na zřetel názory jiných, je to lůza, která zná jen svou pravdu, je to lůza, pro kterou má cenu jen její život, je to lůza, která přinesla do společnosti ty nejhorší společenské nemoci a chce je vyléčit štvanicí na někoho jiného, je to lůza, která chce vládnou, soudit i popravovat, je to lůza, která tu vždy byla a bude.

Zdravá a morálně silná společnost dokáže tento typ lidí vytěsnit na okraj společnosti, nemocné společnosti bohužel hrozí, že ji tato choroba zachvátí jako rakovina.
08. 08. 2010 | 12:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Az budu mit pocit, ze nebezpecim pro nasi spolecnost jsou anarchiste a ultralevicaci (typu tech, kteri pachali ve Spanelsku podobna zverstva jako Francovi fasiste), jiste o tom napisu.
Verte, ze tito lide mi jsou stejne vzdaleni jako ti pravicaci.

Jeste bych pripomnel, ze obcanskou valku zacal Franco - behem valky bohuzel dochazi k hroznym becem, obvykle na obou stranach.

Mimochodem, Franco si daval k narozeninam jako darek popravu politickych veznu (no, oni to byli nasilni "politicti"...).
Ucinil tak i na smrtelne posteli a nevyslysel prosbu papeze o milost...

Ja samozrejme s nekterymi "konzervativnimi" vecmi hlasanymi Jochem a Seminem souhlasim (rodina, boj proti hazardu a obscenite), ale daleko pro me prevazuje to negativni (Semin se navazi i do Halika, jsou to kreacioniste (no to vy take ;-)), podporuji americke vojenske akce..

..
08. 08. 2010 | 12:30

Tencokida Hnuj napsal(a):

„Protože jsem byl počátkem 90. let zastáncem "měkkého" vyrovnání, cítím v této věci spoluodpovědnost. Demoralizující dopad "měkkého vyrovnání" na dnešní poměy je opravdu devastující. Žili jsme nepochybně ve zločinném režimu srovnatelném s nacismem a protektorátem. Nevyrovnání se s komunismem je kořenem dnešního morálního úpadku.
Samozřejmě vám svůj postoj nevnucuji, ale říkám si, zda si uvědomujete, kam se řadíte a jak se morálně definujete, když se stavíte na protipozici jejich (Mašínových, Paumerových) skutků, života a postojů.“
-----------------------------------------
Bla, bla, bla. Kdysi jsem tak činil, dnes jinak mluvím.
Ještě že nám autor mailu tento svůj navýsost morální postoj nevnucuje.
08. 08. 2010 | 12:33

arnold napsal(a):

Jemnický

Myslím, že je úplně jedno co blekotáš...
08. 08. 2010 | 12:34

SuP napsal(a):

Mám rád podobenství. Tenhle blog mi připomíná dětství. Když jsme o letních prázdninách našli v lese hovno poseté zelenožlutými mouchami, které chránily jeho podstatu. Dloubli-li jsme do něj klacíkem, tyhle mouchy zlověstně vystartovaly, čímž odkryly jeho podstatu. A mnozí diskutéři s dikcí a rasancí svých poznámek mi ty mouchy připomínají. Jako by nešlo o hovno.
Mně se tu osobně žije i pracuje velmi dobře a myslím, že kdyby levicová fronta pořád nevykřikovala, že jí někdo ubližuje, dávno bychom o ní nevěděli, protože by neby žádný důvod si jí všímat. Mohli bychom se v klidu věnovat řešení problémů obyčejných lidí a lidí, kteří potřebují pomoc.
08. 08. 2010 | 12:34

Jemnický napsal(a):

Stále rebel

permanentní revolucionáři, nějak mi uniklo, o jaké luze a jaké době mluvíte. Máte na mysli slavná léta padesátá?

Jemnický
08. 08. 2010 | 12:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

"Mír v duši a prst na spoušti."

Opravdu krasne krestanske heslo, bratre.
Neco jako "Gott mit uns"...
Zapomnel jsem uz, ze ktereho evangelia pochazi, muzes pripomenout?

"Jaké konkrétní projevy antikomunismu, než verbální, chceš doložit?"

Tys bratre snad v clanku cetl neco o tom, ze bych videl nejake neverbalni projevy? Ja jsem si prece liboval, ze to bylo "sametove"?

..
08. 08. 2010 | 12:38

mb napsal(a):

václva hořejší napsal: podporuji americké vojenské akce ...

comment : no to to ale trvalo ...
08. 08. 2010 | 12:38

SuP napsal(a):

Tencokida Hnuj -
Hele vykydale, nechal jsem Ti u Sobotky ještě vyjádření. Chceš ho sem pastnout, nebo se podíváš sám? Byls na tom pokru nějak dlouho. Šlo to holení ztuha?
08. 08. 2010 | 12:38

Čochtan napsal(a):

Generálu Francovi vděčíme za vítězství nad německým socialismem.

Kdyby povolil Hitlerovi průchod Španělskem, pak by Gibralatar padl velice rychle do rukou Wehrmachtu. Během pár dní.

Do středozemního moře by neproplula žádná britská loď, Malta by dlouho nevydržela, Rommel by lehce dobyl Egypt, Arabové si už brousili zuby a kudly, a došel by až do Syrie. Britové by ztratili arabskou ropu, a západní fronta by nevznikla. Rommel prohrál, protože mu Royal Navy a RAF odřízla zásobování, zatím co Montgomery měl všeho nadbytek.

Třikrát sláva generálu Francovi !!!
(a teď se levičáci vztekejte)
08. 08. 2010 | 12:39

skeptický napsal(a):

Všichni ti,co nadávali čtyřicet let na komunisty a platili řádně příspěvky se konečně dočkali vítězného února naruby.

Teď mají co chtěli.Bohužel si každý myslel,že bude v těch horních deseti tisících.
Ty Češi jsou věčně nespokojení.

Lidem dali hračku svobodných voleb.To je něco jako volant v dětském autíčku u kolotoče.

Zatím všechny demokratické vlády dělaly po volbách přesný opak toho,co slibovaly.
08. 08. 2010 | 12:40

Jemnický napsal(a):

arnold

Jistě, arnold, takoví už soudruzi jsou. A nemyjou se a nemyjou.

Jemnický
08. 08. 2010 | 12:40

Pepa Řepa napsal(a):

Kdo první ve svatém vytržení zvolá:

Děkuji, pane profesore za moudro, zase jste uhodil hřebíček na hlavičku......
má na vrátnici AV bonbón.
08. 08. 2010 | 12:42

vlk napsal(a):

Pane profesore,
opět budu krátký. Bingo!
Z mého pohledu jste trefil hřebíček na hlavičku.

Vá š známý, nyní probuzený zastánc e tvrdého řešení je podivuhodná figura.

Vzhledem k tomu, co píšete o jeho rodině bych čekal, že začne realizovat svůj nyní nekompromisní postoj tam kd e může. Míním ve vlastní rodině. Samozřejmě v zákonných mezích.
To ale docel a jistě nebud e ten případ. Co takhle s eho příště optat jestli by byl viděl rád otce, strejdu č někoho jiného na kandelábru nebo na Pankráci..
už to napsali mnozí přede mnu - tvrdé vyrovnání znamenalo pustit lůzu ze řetězu. Snadno se to udělá , špatně zastavuje.
Tihle lidé vůbe c nevědí co blíbolí.
A pokud srovnává Protektorát s jeho reálnou eventualitou vyhlazení národa stoprocentní fyzickou likvidací s tím,c o tad y tropili komouši, srovnává těžkou rakovinu ve stádiu metastáz s ošklivě rozbitým kolenem .

Ano , máte pravdu, výmluv a na komouše slouží dnešním darebákům všeho druhu jako zástěrka pro vlastní gaunerství všeho druhu. Jsme už 21 let d převratu.Recidiva je totálně vyloučena. náš současn problém je korupce a rozkrádání ve velkém stylu. Tzv. novými "demokratickými" elitami.
Ale mi v olám e po úúčtování s komunismem... Komunismus nestaví d álnic e 2x dráže než v Německu! Komunismus nevede k tomu, že naše Pandury stojí 2x víc e než portugalské. Komunismus nemá nic společného s open card, atd.a td.

tohle je ná š problém.
Jediné v čem s e s vámi rozcházím je pohled na přítele Vica.

Řečeno a Mauglím - je jedné krve jako a já.
08. 08. 2010 | 12:44

Da.Rock napsal(a):

Souhlasím s článkem.
Není se čemu divit - do lidí neustále hustí pravicová média antilevicovou propagandu, která je natolik propracovaná, že u lidí (zvláště u těch mladých, kteří nemají životní zkušenosti) vyvolává dojem, že neexistuje jiná levice, než nedemokratická a totalitní a že výsledným produktem jejího vládnutí bude vždy jen diktatura a hospodářský úpadek.
Dělají to chytře, pánové z agentur, vsadili na strašení a dle výsledků letošních voleb je vidět, že to na lidi zabírá.
Svou roli taky hraje malý podíl levicových médií, i když situace se (bohužel zatím pouze ve virtuálním prostoru) začíná zlepšovat a objevují se platformy, na nichž se opět mohou objevit alternativy vůči jediným pravdám Mladé Fronty, Reflexu a dalších neochvějných bašt pravice.
08. 08. 2010 | 12:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

1.- jsem rád, že to polistopadové vyrovnání bylo „měkké“, bez komunistů na lucernách či v žalářích,
------------------------------------------
Však se nám také za tohle smějou ještě dneska. /jsem proti trestu smrti, jen tak na okraj/

2. mi ale velice vadí, že hned po listopadovém převratu nebyli po zásluze potrestáni všichi, kteří byli prokazatelně odpovědní za nejrůznější politicky motivované zločiny komunistického období,
-----------------------------------------
Tedy komunisti jako skupina/kolektiv/ a komunista jako individuální zločinec ?
Tak to mám chápat ? O.K. No problem.
Pak tedy je ale první bod pouze jakousi bezobsažnou frází, působící na emoce.

3. - ten režim byl s nacismem srovnatelný snad jen v té první, stalinistické fázi,
-----------------------------------------
Fotbal. Takto zbytečný úsudek. Míra zločinnosti by se neměla relativizovat, zločiny se mají trestat - i ty "malé".
4. považuji neustálé výmluvy na komunistickou minulost a řeči o nutnosti a blahodárnosti opožděného „vyrovnání“ s komunismem za manévr k odpoutání pozornosti od dnešních lumpáren prováděných většinou lidmi, kteří mají plná ústa boje proti komunismu.
------------------------------------------
Tenký led. Já v obecnosti souhlasím, že minulost je mrtvá a žít se má přítomností, ale bez potrestání viníků minulosti nelze nikdy vybudovat právní stát, který se vypořádá s nešvary přítomnosti. Snad až lidé zapomenou.
Ale i tak je to nefér.
08. 08. 2010 | 12:45

vlk napsal(a):

Peppa řepa
vidíte, d očkal jste se okamžitě. Kouzlo nechtěného. A to bez bonbonu.
A c o takhle zkusit nějaku věcnou argumentaci?
08. 08. 2010 | 12:46

Pepa Řepa napsal(a):

Neznám sice Institut sv. Josefa, ale bude to asi něco moc a moc ošklivého, když to panu Hořejšímu pije krev.

Myslím, že by bylo vhodné jako protiváhu zřídit:
Multi-kulti mythologický institut sv.Vácslava.

Tam by se rovnalo nejen pohlaví, ale i minulost. Jemně, poghándiovsku, žehličkou Tefal s napařováním.
08. 08. 2010 | 12:48

mb napsal(a):

řepa ... bonbon ... done :-))
08. 08. 2010 | 12:49

Pepa Řepa napsal(a):

To vlk
máte na vrátnici AV bonbon.Jaký račte?

Viselo to ve vzduchu, tipoval jsem Vás nebo Karla Muellera. 50:50.
08. 08. 2010 | 12:52

mb napsal(a):

vlk napsal: Komunismus nestaví d álnic e 2x dráže než v Německu! Komunismus nevede k tomu, že naše Pandury stojí 2x víc e než portugalské. Komunismus nemá nic společného s open card, atd.a td.

asi je to ale normalizační (a postnormalizační) realně komunistická etika :

kdo nekrade, okrádá rodinu ...

absence vědomí, že krást se nemá a nevyplatí ...

protože postkomunistickým pazdrátům se evidentně vyplatí ...

má to (zřejmě) zrod v bolševickém režimu a v bolševické etice ...

ale třeba se pletu ... s pozdravem
08. 08. 2010 | 12:52

vaclavhorejsi napsal(a):

vlk:

To bude nejake nedorozumeni - i pro me je Vico "jedne krve" - jeho citat jen podporuje, co pisu (rika, ze je tady spousta lidi, kteri lituji, ze si po Listopadu nemohli nekoho povesit nebo podriznout).

Zdravim vas!

..
08. 08. 2010 | 12:52

arnold napsal(a):

Da.Rock

Čtenářům pravicového tisku bych dával rovnou papíry na hlavu.
08. 08. 2010 | 12:55

Alex napsal(a):

Čochtan
Že by se měli levičáci vztekat? Nad čím? Nad Vašimi větičkami? o nich si pomyslí totéž každý slušný člověk, tedy i normální slušný pravičák. A z takových čochtanů má jít strach? Vždyť ti Nečasové budou mít voliče nakonec jen mezi těmi Čochtany. A soudě podle, kterékoli diskuse - těch Čochtanů zas až tolik nebude a nevím jak kdokoli jiný, ale já vidím trend snižujícího se počtu Čochtánků poměrně jasně - ona někde je to jen a jen rétorika.
08. 08. 2010 | 12:59

Pepa Řepa napsal(a):

To Medvídek Béda
Kde jste?
Dojeste vepřovou a připojte se k pokrevnímu bratrstvu.
Možná přijde i kouzelník. Nebo Vinetou.
08. 08. 2010 | 13:01

SuP napsal(a):

arnold -
To jste dělali už od 1917.
08. 08. 2010 | 13:03

Pepa Řepa napsal(a):

Víra. Bůh. Křesťanství.
-----------------------
Vyvolávám tě-o velký gine beafeetře n.o.s.i -stínu bratra Vácslava.
Přijď mezi nás.
08. 08. 2010 | 13:04

Tencokida Hnuj napsal(a):

Je nesmyslné vyvolávat dojem, že každý, kdo tehdy dělal cokoli pro fungování „režimu“, byl „přisluhovačem“, který si nezasloužil ničeho dobrého, že „kolaborantem“ každý, kdo sloužil jako úředník, učitel, studoval na vysoké škole, byl význačným vědcem či umělcem.
------------------------------------------
To je skutečně nesmyslné. Pokud tedy ten úředník nebyl nějaký udavačský hajzl, učitel vymývač mozků, student na gymplu čtverkař - však původem árijec, vědec vykladač Lenina či umělec Michal David.
Je hloupé a trapné tvrdit, že byl jen nepatrný rozdíl mezi lidmi jako na jedné straně Stalin, Gottwald či Hitler a na druhé straně Chruščov, Gorbačov, Dubček či Adamec.
------------------------------------------
Nechtěl bych být v kůži soudce či matematika, který by dostal na starost posoudit rozdíl mezi nimi. V kontextu doby a zájmů dotyčných.
Za sebe - rozdíly vidím.

Je nebezpečné, že se opět systematicky falšují dějiny – z toho, co se dozvídáme v nejvlivnějších sdělovacích prostředcích se může zdát, že po celou dobu existence komunistického režimu to tady bylo v podstatě stejné jako v těch krvavých 50. letech, že v 60.- 80. letech tady bylo devastováno doslova vše, od průmyslu po zemědělství, od kultury po morálku, nebo že Sovětský svaz sehrál ve 2. světové válce (a v osvobození ČSR) jen jakousi nepříliš důležitou, či snad dokonce negativní úlohu; jeden zdejší diskutér např. prohlásil, že je škoda, že 2. světovou válku nevyhrál Hitler – vyhnuli bychom se tím následné komunistické hrůzovládě...
-----------------------------------------
Duševně chorého (v závěru tohoto odstavce) nemá cenu komentovat.

Já si myslím, že je to z velké části způsobeno právě tím "měkkým přístupem"./osobně si o něm myslím svoje, včetně úlohy KGB, ale to je jiná kapitola/. Jde o hysterickou reakci, cosi na způsob manifestní neurozy.
Ale jistě zde funguje i hra via zástupný problém.
Nejde o to, vraždit. To bychom skutečně byli jako ONI.
Jde o to Zlo pojmenovat a potrestat.
Pokud tak nečiníme, tak se JIMI stáváme.
I v kontextu přítomnosti a budoucnosti.

Snad jen ten Kronos pomůže. Ten totiž sežere všecko. I svoje děcka.
A to i ty samurajské a navíc odložené.
08. 08. 2010 | 13:04

Anička z Kuřimi napsal(a):

Kuci,
tady se všichni chtěj neustále VYROVNÁVAT.
Je to národní sport -vyrovnání s komunismem, vyrovnání s církví, vyrovnání s "dluhem", vyrovnáním se s krizí.

Jak dlouho se chcete ještě vyrovnávat, aby jste byli jednou narovnaní resp. rovní?

Musíte zůstat pokřiveni, páč někteří jsme rovnější, a nám to vůbec, opravdu vůbec nevadí ... ...
08. 08. 2010 | 13:06

slávek miloslav abrahám napsal(a):

pěkně shrnuto, pane profesore.
nerad, ale přesto váš, tedy postoj vetšinové společnosti zdílím. ono vybrat si mezi lhostejností a řešením prvních dní po válce... není moc možností. škoda že nedokážeme i něco mezi.

http://slavekmiloslav.txt.cz/
08. 08. 2010 | 13:11

hoven napsal(a):

já si myslim, že by bylo správný alespon na nějakou přechodnou dobu po revoluci nechat ochutnat komunistum jejich vlastní guláš. to znamená práci nanejvyš v kotelně, jejich děti bez možnosti studia na vš , ty nejdivočejší zavřít do uranových dolů. a po takových pěti letech bych jim řekl, tak soudruzi, ted ste si užili ten vaš socialismus , kterej ste tu lidem 40 let servirovali, a od tedka vam dovolime si uživat demokracie, ale jestli si ji nebude vážit, pamažete zpatky do těch uranovejch dolů.
08. 08. 2010 | 13:12

slavwin napsal(a):

Nevpochodoval tu bundeswehr zhroutil komunismus jako celek. Myslím si a svět už asi také, že ten přerod měl být pomalejší. Chlapec, který možná byl v komunistické rodině nějaké opozici to trochu urychlil voláním po tradičních hodnotách, jeho ctižádost jej vynesla vysoko, ale v republice to připosral a teď neví jak z toho ven, začíná si hrát s počasím, nevím o nějakém jeho dobrém nápadu. Nevím myslím intelektulové z OF ve spolupráci s nezávislými západními odborníky by bylo mnohem lepší řešení.
08. 08. 2010 | 13:14

Alex napsal(a):

Arnold 12:05:59
Mýlíte se. Část české "pravice" se nezhroutila do fašismu, ona se prostě zhroutila do blbosti - ta nahoře z důvodů populismu, ta dole - inu ta se obrátí tam, kam ten "správný" vítr zafouká.
08. 08. 2010 | 13:17

Da.Rock napsal(a):

hoven: V osmdesátých letech disidenti nepracovali v uranových dolech, mnozí dokonce nepracovali vůbec. Takový Václav Havel pracoval v pivovaru a do práce jezdil mercedesem. A představte si, že komunisti mu ho nezabavili, ale respektovali jeho soukromé vlastnictví!
To je teror, co? To je diktatura, co?
Je zásadním omylem (a často úmyslně šířeným), že se klade rovnítko mezi jednotlivé epochy vlády komunistů. Mladistí naivkové pak získávají dojem, že v osmdesátých letech tady byly koncentráky pro živnostníky a obden se popravovali disidenti.
08. 08. 2010 | 13:18

hoven napsal(a):

da.rock,
dobře, tak bych je neposlal do uranových dolů, ale do vězení, kde havel seděl 9 let. to by mělo pro komunisty taky vychovný efekt
08. 08. 2010 | 13:22

Pepa Řepa napsal(a):

Stalin, Gottwald či Hitler a na druhé straně Chruščov, Gorbačov, Dubček či Adamec.
-------------
Hmm
pro jednoho je holt vzorem Stalin, Gottwald či Hitler

pro druhého Chruščov, Gorbačov, Dubček či Adamec, že bratře Vácslava?

a pro třetího Tigrid nebo Medek.
08. 08. 2010 | 13:23

Alex napsal(a):

Pepa Řepa
To víte někdo holt mít nějaký vzor musí. Ba někteří ten vzor rozumu vidí v řepě - i ta je mimochodem červená a bílá.
08. 08. 2010 | 13:27

Da.Rock napsal(a):

hoven: Pokud vím, tak Havel celkově seděl necelých 5 let. A to byl vrchní disident a pro komunisty arcilotr a životní nepřítel!
08. 08. 2010 | 13:27

Béda napsal(a):

TCKH,

osobně si myslím, že poté co byly hned po sametu skartovány dokumenty významných lidí, které vedla STB (možná i jiné dokumenty podobného typu u jiných institucí), lidem, kteří ač s pochybnou minulostí (z nichž možní se transformovali v pravičáky) a pravici jako celku padne velice k duhu, že k ŽÁDNÉMU faktickému vyrovnání (právnímu ani historickému) s komunistickou minulostí nedošlo.

Díky tomu mají nekonečný klacek na levici, mohou paušálně odsuzovat prakticky cokoliv co jen vzdáleně zavání levicovou myšlenkou anebo levicovým názorem jako komunistické. Mohou donekonečna "vyšetřovat", přehodnocovat dějiny, v politicky vypjaté atmosféře (kupř. před volbama - parlamentníma, senátníma a komunálníma...) mobilizovat proti nebezpečí, vypouštět strašáky.

Jak již tady správně kdosi poznamenal slouží jim to k odvedení pozornosti od svých historicky mnohem čerstvějších skutků, ke kamuflování skutečných cílu vlastní politiky ...
08. 08. 2010 | 13:28

hoven napsal(a):

da.rock,
a kdyby dělali komunisti na 1. máje zase kravál, tak pořádně seřezat obuškama, jako dostávali disidenti. ale pořádně. aby soudruzi poznali svuj socialismus na vlastní kůži. to jim strašně chybí. oni by se pak začali chovat trochu slušněji.
08. 08. 2010 | 13:28

hoven napsal(a):

da.rock,
jo 5 let by pro komunisty jako výchovná lekce uplně stačilo, vždyt sem to psal hned na začatku.
08. 08. 2010 | 13:30

Da.Rock napsal(a):

hoven: 1. máj je ale svátek práce na celém světě. Jak chcete prosadit, ale i vlády německa, francie, USA, Švédska, Kanady, Rakouska, Itálie a desítek dalších zemí řezaly své občany kvůli oslavě 1. máje?
08. 08. 2010 | 13:31

HMMMMMMMMMM napsal(a):

Hovne, Havel si ve vězení užíval. Červené vínečko, spartičky, hm¨,mno,--ehm. Škoda, že jste tam nebyl s ním.
08. 08. 2010 | 13:32

arnold napsal(a):

Pepa Řepa

Tigrid, Medek, Goebbels jste chtěl napsat, že?

Třeba takové Medkovo heslo: Antikomunisti všech zemí spojte se.
08. 08. 2010 | 13:33

Da.Rock napsal(a):

hoven: Ano, 5 let pro komunistické arcilotry a vůdce.
08. 08. 2010 | 13:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Neznám sice Institut sv. Josefa"

No to me tedy prekvapujete, podle vaseho psani bych myslel, ze jste zakladajicim clenem (dokonce jsem chvili myslel, ze jste totoznym s Michalem Seminem):

http://stjoseph.cz.hop.otom...

S krtkoplasskym pozdravem

br. V.

..
08. 08. 2010 | 13:33

hoven napsal(a):

hmmmmmmmmm,
no, právě takový užívání bych předepsal komunistum, vždyt já to s nima myslim dobře.
08. 08. 2010 | 13:39

hoven napsal(a):

da.rock,
to si mě nepochopil, ve francii, švedsku atd. se komunisti 40 let k vlastnim občanum nechovali jako prasata. znovu opakuji, já bych akorát komunistum po nějakou přechodnou dobu dal uchutnat jejich vlastní socialismus, aby ho poznali na vlastní kůži. já si myslim, že z výchovných důvodů je to velice nutný.
08. 08. 2010 | 13:42

Tencokida Hnuj napsal(a):

Béda
Vy víte , že byly skartovány ?
Nu, to tedy považujete KGB za jakési amatéry z Dolní Lomné.
K čemu by jim byly skartované dokumenty ?

Přemýšlejte trochu.

O tom, kdo je businessman a kdo nastrčená figurka.
O tom, proč KSČ neučiní zásadní změnu a nespojí se s ČSSD.
O tom, jak bylo nutno na svých místech ponechat "nepostradatelné odborníky".
O tom, .....

Skutečnost je o dost smutnější, než si uvědomujeme.

Ale lidem není dobré brát iluze.

A stejně - ten Kronos a ....

Mějte se.

P.S. Odvádění pozornosti od nalezení dnešních viníků a jejich potrestání tím, že poukazuji na nenalezení a nepotrestání viníků minulých je tak absurdní konstrukce, že se mi nechce věřit, že ji napsal člověk s vysokoškolským vzděláním.
08. 08. 2010 | 13:43

Da.Rock napsal(a):

hoven: To je přece jedno, jak se chovali, ale byli to komunisti, ne? Copak mezi komunisty je nějaký rozdíl? Dubček jako Stalin, Ransdorf jako Pol Pot, Svoboda jako Berija, Adamec jako Urválek....všecko je to stejné, ne?
08. 08. 2010 | 13:45

Béda napsal(a):

Ještě jednu věc bych si zde dovolil uvést:

Nacismus, proti kterému bojoval (a nakonec v boji přišel o život otec bratří Mašínů) byl v podstatě ve třicátých letech PRAVICOVOU (bez změny vlastnické struktury) ALTERNATIVOU vůči levicovému komunismu sloužící k pacifikaci narůstajícího dělnického hnutí v období hospodářské krize.

Bez dohody nejvýznamnějších německých ekonomických a politických struktur té doby s Hitlerem by se Hitler a nacisté nikdy nemohli dostat k moci. Těmto strukturám poskytnul určité východisko (nastartování průmyslu na pozadí přípravy války = poskytnutí práce nezaměstnaným) cíl = narovnání pozůstatků Versailleského míru - nové trhy, zdroje surovin, nepřítele = komunismus, Židé, podrasy..., železný řád, který znemožňoval politický profit levicových stran, svobodu slova... To vše ve svém souhrnu
vedlo k pacifikaci nižích vrstev a vzniku "Tisícileté říše", která měla vyvolený národ vedený vyvolenými suprelitami v rámci konečného řešení zbavit škůdců - komunistů, Židů, slovanů, kteří měli být buďto poněmčeni a nacifikováni anebo odsouzeni k smrti vyčerpáním v otrockých podmínkách...
08. 08. 2010 | 13:45

hoven napsal(a):

da.rock
já si myslim, že je to jedno. slušnej komunista v podstatě neexistuje. i ten takzvaně "reformní" si chtěl vždycky uchovat moc a nějaký dělbě nebo kontrole moci a opozici jako to známe v demokracii nikdy neuvažovali. dubček ani gorbačov nikdy nechtěli pro lidi žadnou svobodu. já si myslim, že nějaký glorifikování dubčeka nebo gorbačova, to už sou jenom pohádky pro dospělí, který si žijou vlastnim životem. jim se to prostě jenom vymklo z rukou.
08. 08. 2010 | 13:53

diba napsal(a):

Pokud vezmete v úvahu i geopolitické hledisko,je to proměnlivé.
Beneš:zásluhy o zestátnění majetku církve a šlechty už v 1.republice,Smlouva s SSSR 1943,zestátnění velkokapitálu 1945-1948 : o co tedy jde ve sporu ve vládě mezi "socialisty" Krajinou a Zenklem a komunistou Gottwaldem v únoru 1948? O živnostníky?

Ale je i jiná stránka Benešovy činnosti: Zatímco Rusko si snaží proti tříproudé agresi generálů Judeniče,Wrangela,Kolčaka z moře -pomocí anglo-francouzských lodí okolo r.1920 udržet celisvost a samostatnost,Beneš v těchto letech buduje "sanitární kordon" zemí proti infekci politiky SSSR.V r.1943 jede uzavřít samostatnou bilaterální spolupráci ČR s SSSR,ale po jeho smrti z jeho bývalého protisovětského sanitárního kordonu vzniká spolek zemí Varšavské smlouvy a RVHP.Tedy SSSR tyto země neváže raději bilaterálně na sebe,ale kolektivně přes dvě centra-vojenské a obchodní ke spolupráci.Jde vesměs o země-jako Maďarsko,Rumunsko a Slovensko-které za války byly fašistické a nyní po válce přecházejí od vlivu nacionálního socialismu v karanténě k internacionálnímu socialismu.Přes nutnost SSSR dvakrát zasáhnout-v Maďarsku 1956 a ČSR 1968,srovnávat brutalitu těchto zemí za Hitlera (na Slovensku a v Maďarsku statisíce židů např.,Rumunsko bojuje u Stalingradu proti Rusům) se Stalinem je nehorázná pomluva Stalina.
Nehledě na to,že ČR okolo r.1920 masově přijímalo "bílé" prchající z bojů s "rudými" z Ruska.
Tedy nedivme se z hlediska pocitu stability dnešního Ruska v nejmenším rozpuštění Varšavské smlouvy a RVHP.Ohnisko elipsy se přesunulo do NATO a EU-pro nás sice většinově těch kdo schválili Mnichov téměř jednomyslně,ale přece jen bojovali i s fašismem nakonec.V RVHP to krom Rusů bylo jen Polsko.
08. 08. 2010 | 13:56

Béda napsal(a):

TCKH,

dovolím si zaspekulovat. V meziárodním měřítku bylo vše rozhodnuto po schůzce Gorbačova s Reaganem (podobně jako o klíčových milnících našich dějin vždy rozhodovaly velmoci - po 1. SV ve Versailles, před 2. SV v Mnichově, za 2.SV v Jaltě a Postupimi...). Politické špičky satelitů tápaly, protože nevěděly co mohou čekat od mateřské "lodi". K vlastní změně docházelo podle stejného schématu ve všech satelitních státech bývalého SSSR.

Na průběhu 17. listopadu zcela jistě mělipodíl režiséři spoza opony, kteří nechali politické špičky bývalého režimu na holičkách.

Pak proběhlo všechno docela rychle a revolučně chaoticky podle běžného schématu. Vzhledem k rychlosti průběhu a dohody vyjednávacích týmů soudím, že valná většina důležitých materiálů skončila v rukou prvních ministrů vnitra (Langoše, Rumla a toho lidovce, jehož jméno si již nevybavuji, který byl údajně sám veden ve svazcích STB).
08. 08. 2010 | 13:56

PatientO.T. napsal(a):

Ještě chvíli a dostane se nám na zdejším serveru www.béda.cz důkazů že Josef Mašín starší byl vlastně komunista.
Ach jo.
08. 08. 2010 | 13:57

Da.Rock napsal(a):

hoven: Líbí se mi vaše filosofie, máte to krásně srovnané, hezky černobílé (aby se vám to nedejbože nějak nepletlo), prostě ve stylu: Zabijte je všechny, Bůh už si to přebere.
Ale jak byste se zachoval ke komunistům, kteří byli zároveň oběťmi? Co třeba Dienstbier, Uhl, Uhde a další? Napřed komunisté, poté disidenti. Taky zavřít? Asi ano, že? Co s nimi?
08. 08. 2010 | 13:58

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Ale no tak :-), myslím, že přítel vlk ani já pro žádný bonbon nikam sprintovat nemusíme. An jeden to nepotřebujeme, byť každý z jiných důvodů :-), já proto, že mě už zajímá jen zdraví a koníčky.

Mě jen opět fascinuje ta dětinskost v hodnocení minulosti, co se mělo či nemělo dělat a jaké problémy máme dnes a proč je máme. Samozřejmě, pokud jsou ty hlubokomyslnosti určené bučícímu stádu, tak to chápu. Je ovšem zajímavé, že je snad mohou myslet vážně i lidé, u nichž bych čekal jisté vzdělání a inteligenci.

Především se jaksi pomíjí, že do velké něžné byl "tento národ" spíš dokopán, než že heroicky povstal v boji za svobodu a demokracii. Dále se trochu zapomíná, že bez souhlasu Rusů se zde do roku 92 nemohla šustnout myš, pro západ byla maprostá priorita podpora Gorbyho a další vývoj v SSSR. Ono deset tisíc vodíkovek je docela slušný argument v případě zvratu vývoje v Rusku. A jaksi se zapomíná, že vůbec celých 42 let u velkého bratra jsme strávila v důsledku genocidní války, kdy šlo o naše bytí a nebytí a kdy za naše bytí zaplatil hlavně on. Což mnozí z naší elity nejsou schopni ani přiznat. A když odsudud odcházel tak nám mohl říct: Byli jste výkladní skříní východního bloku a tady máte nezadlužený, monoetnický a monokulturní stát s vlastní vědeckotechnickou technickou a výrobní základnou i zemědělstvím schopným Vás uživit. Jste pány ve svém domě.

Nerad bych to dál pitval.

Jak profesor naznačil, dnes jsou na pořadu dne problémy trochu jiného rázu: Etnický zánik během několika generací, narkomanie, prostituce, mravní nihilismus, jak zajistit, aby maturanti odpovídali žákům 6. třídy ZDŠ v naší generaci - viz návrh pana Šteffla - astronomický dluh, infantilita elit atd. atd.

Když poslouchám plamenné antikomunistické řeči mnohých bojovníků, tak mě občas mihne hlavou jeden Vám jistě známý nápěvek:

...Na rohu ulice ... vrah o morálce káže ...
08. 08. 2010 | 13:59

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, není to tak dávno co svatí sockomové kritizovali piráta za neváženost blogu. A ejhle a najednou prý komunisti nebudují dálnice atd...
Takže v rámci požadované vyváženosti, co třeba tohle..
http://nevolte.cz/nevolte-c...
A nebo tohle...
http://ateo.cz/f/images/d/d...
Jinak denní úrok z těm osmiset meloumů za nezvolení je bratru půl mega denně. Kdo to zaplatí. Ha...
Veselé krizování, bude líp...
08. 08. 2010 | 14:01

stále rebel napsal(a):

Jen připomenu, že generální tajemník sovětských komunistů Michal Gorbačov dostal Nobelovu cenu míru a je ve světě váženou osobností.

Přestože se ruští komunisté těšili menší oblibě než ti naši, tak po lidské stránce se asi málokterý náš současný skalní antikomunista může tomuto člověku rovnat. Mezi komunisty lze najít lidi, mezi současnými antikomunisty spíše latentní nebo otevřené fašisty.
08. 08. 2010 | 14:04

hoven napsal(a):

da.rock
ty navrhuješ pozabíjet všechny komunisty??? to je moc radikální. já bych je akorát pozavíral.
08. 08. 2010 | 14:04

Alex napsal(a):

hoven
To je jeden z Vašich největších omylů. Znal jsem a znám slušné komunisty a neslušně, stejně jako znám slušné sociální demokraty a neslušné. Totéž u pravičáků po. r.89. Je jen bohužel fakt, že těch slušnejch pravičáků je pořád nějak poskrovnu.
Ono věčně se opírat jen o antikomunismus, všespasitelnost trhu či Lafferovu křivku jako slovo boží nejde ani v postkomunistických časech ČR. Myslím, že Češi až tak blbí nejsou.
On ten Joch na ten biologickej pohled na člověka místo lidskýho pohledu taky dřív či později dojede.
Ekonomové pokud si neuvědomí, že ekonomie je společenská věda, jež se člověka týká a nikoli že ne, dojedou taky jen do tý zadele.
Ani ti mladí nebudou věčně mladými a noví mladí už nebudou vyrůstat jen v prvoplánových heslech.
08. 08. 2010 | 14:04

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

kdepak. Nevyrovnání se s komunismem není kořenem dnešního "morálního oupadku".

Trenér tunelářů nám káže z Hradu cosi o tom, že obyčejný člověk svou "pasivitou" přispěl k pádu komunistického režimu a umenšuje jistý dílek zásluh disidentů.

Dobře si po sametu pamatuju jisté svaté nadšení pro budování kapitalismu a to, podtrhuji, většiny společnosti. Potom přišel šok roku 1997 kdy už i modrosvazácká MFdnes se odvážila napsat "oni berou". Přitom, si to šeptali vrabci na střeše tak tři roky.

Prostě se zhaslo a potom rožlo. Vytratil se "etos". Bohužel tomu dělal v tehdejší době "krytí" Havel, zřejmě nevědomky. Opomněl sledovat co se děje v ekonomice a důraz kladl na morální hodnoty.

ODS padla a k moci se dostali jiní šíbři, ale ty už media nešetřila jako tehdejší pol. elity do roku 1997. Což se ČSSD samozřejmě nelíbilo.

Vrcholem bylo zvolení Klause prezidentem, už v roce 1997 měl odejít do ústraní. Nestalo se tak a tak máme co máme.

Kdyby dnešní KSČM vypustila "komunistická" z názvu, bude mít 25%!

Místo toho KSČM slouží jako klacek pro primitivní antikomunismus, v současnosti se tak ukájejí VV a vlastně celá vládní koalice, díky 118 v parlamentu :)

To neustálé omílání morálního oupadku kvulivá nevyrovnání je směšné.

Doufám, že nás s opravdovým vyrovnáním s komunismem a hlavně s tím co se tu odehrálo po pádu komunismu donutí mladí až se začnou ptát, jak to tedy bylo?

Proto je tu vidět jistá snaha na propagandě o nelidském komunismu a heroizování údajného boje, což jak sám uznáte uvede v nadšení každého mladého člověka.
08. 08. 2010 | 14:05

arnold napsal(a):

hoven

Mě fascinuje, jak se neustále pravičáci ohání svobodou, přitom byl a je pro 50% obyvatelstva (abych byl korektní) svobodou socialismus.
08. 08. 2010 | 14:06

mudrc napsal(a):

Pan prof. dokazuje, kde je příčina. Odhalil kde se pořád bere nenávist k individualizmu. I z tohoto profesorova článku vyplývá. Po revoluci měla být v prvé řadě propraná Akademie věd! Tam je jádro štvaní proti všem ne kolektivistům. Víte, zapřklý akademik je horší než Rom, čekající na státní dávky. Proto národe zprivatizujte AV! Myslíte, že by pan prof. měl čas psát bláboly na blog? Všimněte si, z těch sto článků jsou jen zpětné historické pohledy. Ještě nenapsal jediný článek s pohledem do budoucna. Přece za těch dvacet let občanská a politická společnost nestoupila do stejné řeky. Jsem hluboce přesvědčen, občané do padesáti let naprosto ignorují úvahy starců a stařenek. Mor AV, mor AV, mor AV!!!
08. 08. 2010 | 14:06

Da.Rock napsal(a):

hoven: Já nenavrhuju nic, ptám se na váš názor. A vy mi místo odpovědi takhle začnete slovíčkařit.... To ale není hezké ;-)
08. 08. 2010 | 14:06

hoven napsal(a):

alex,
potom se rozcházíme v definici slova slušnost. já si pod ní představuju žít a nechat žít. takovýcho komunistu neznám. komunista si pořád potřebuje s někym vyřizovat učty a někoho trestat.
08. 08. 2010 | 14:07

Da.Rock napsal(a):

mudrc: Jestli to nebude jen obyčejná protiváha ke kultu individualismu, který se tady některé kruhy neustále snaží podněcovat.
08. 08. 2010 | 14:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

Béda
Jde o trhy a zdroje. Jejich cenu.
A kdo tu cenu zaplatí.
A komu.
A kdo tak vlastně vydělá dvakrát.
A že je velmi výhodné "být při tom".

Já nevím, kdo, kde, s kým.

Ale vím proč a jak.

Transformace upadající a čím dál tím více diskutabilnější politické moci v moc faktickou. Hospodářskou. Kdy se účet tvoří bez hostinského. Který to ovšem v konečném důsledku platí.
08. 08. 2010 | 14:08

Pepa Řepa napsal(a):

To KM
tak se nedělejte. Bonbon vás vytáhnul z ulity. Jak je?

Že by panu Hořejšímu tak ležel na srdci etnický zánik národa v Čechách a na Moravě?
Neříkejte.
To mě nenapadlo ani náhodou.

A vlk si bonbon zaslouží. Přednáška o bankách na blogu U džendrtet byla brilantní.
o tom žádná.
08. 08. 2010 | 14:09

hoven napsal(a):

da.rock
ty si psal zabijte je všechny buch si je přebere. já to považuju za moc radikální.
08. 08. 2010 | 14:09

Eva napsal(a):

Zachytila jsem ze zahraničních zdrojů, že naši politici postupují, jakoby chystali občanskou válku. A připadá mi to, jako čím dál více pravděpodobné.
08. 08. 2010 | 14:10

Da.Rock napsal(a):

hoven: Zase to utíkání....
Proč se bojíte jít do polemiky? Obhajujte svůj názor a neutíkejte za štít slovíčkaření. Nedělejte ze sebe hlupáka, který nechápe význam toho známého bonmotu.
08. 08. 2010 | 14:12

hoven napsal(a):

eva,
budu bránit vládu.
08. 08. 2010 | 14:13

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Díky a optání :-), pomalu se začínám dostávat do formy. Ale jde to pomalu.

Ten blog u džendrtet jsem nečetl, kouknu se na to :-).
Hezkou neděli.
08. 08. 2010 | 14:15

hoven napsal(a):

da.rock
no, nevim, proč si to psal. to musiš vysvětlit ty. já myslel , že tu diskutujeme o mem navrhu udělal pro komunisty přechodne období po dobu pět let a zacházet s nima stejně, jako oni zacházeli s lidma, kteří se nebáli řikat sve nazory nahlas. nevim, proč si do toho začal michat nějaké zabíjení. do hlavy ti nevidim.
08. 08. 2010 | 14:16

olga napsal(a):

Ještě že věřím v Boží spravedlnost.
08. 08. 2010 | 14:17

zdesta napsal(a):

Čochtan. Takže Franko porazil,německý nacionalismus.Náležitě to rozvijíte v duchu poručíka Duba.Doufám,že jste tuto vojensko politickou strategii probral s nějakým okresním hejtmanem.(určitě za ODS)
08. 08. 2010 | 14:19

Da.Rock napsal(a):

hoven: Dobře, vidím, že si legraci neděláte, a že jste to fakt nepochopil...
Takže se vraťme k mé otázce - co dělat s komunisty, kteří byli zároveň i oběťmi systému? Tedy s těmi, co byli napřed komunisty, pak disidenty.
08. 08. 2010 | 14:20

Alex napsal(a):

hoven 14:07:27
to se rozcházíme, to si pište.

Eva 14:10:28
Ona česká politická pravice na tom zesměšnění v zahraničí pracuje tak nějak trvale

hoven 14:13:02
Nepochybně - už jen proto, že ji redaktoři MFD pro Vás nazvali pravicovou. Vám a Vám podobným stačí, když se někde tohle slovo objeví a už budete hrdinnými Mašíny doslova a do písmene.

Nemůžu jinak
chechtající se smajlík
08. 08. 2010 | 14:22

hoven napsal(a):

da.rock
tak muj návrh je samozřejmě neuskutečnitelnej, spousta lidí co nebyli ve straně byli třebas větší svině a udavači než nekterý straníci. neni klíč podle kterýho se dají určit viníci a oběti. já jenom když vidim a slyšim ty uřvaný nevychovaný komunisty jako filip a spol v parlamentu jak se tam vyvalujou a roztahujou a užívaj si demokracie, tak si řikám, do uranovejch dolů s váma. ale musíme se prostě smířit s tim, že se s minulostí nevyrovnáme. tady ta kapitola bude uzavřená, až všichni , co sme to zažili vychcípeme.
08. 08. 2010 | 14:28

Alex napsal(a):

hoven 14:28:53
No ti komunisti v parlamentu jsou tak nařvaní a neslušní oproti některým "demokratickým" stranám, že na základě vlastní zkušenosti se slušností je v posledních volbách volil i bývalý patriarcha československé církve husitské, jemuž ten bývalý režim ublížil poměrně dost.
Ani to pro některé "demokraty" není dostatečným mementem, když už ničím jiným.
08. 08. 2010 | 14:36

Béda napsal(a):

TCKH,

u toho odvádění pozornosti před volbama... Zřejmě jste plně nepochopil co jsem tím mínil. To nebylo o nějakých chybách minulých komunistů, to bylo a zůstalo o mobilizaci proti ¨"návratu před r.1989", mobilizaci proti vyfantazírované diktatuře levice a podobné stupidity sázející na to, že když vygradují politickou atmosféru do zdánlivého řešení existenciální otázky: opět totalita anebo pseudodemokracie oligarchů /postupně se měnící ve hnědou demokracii - kterýžto aspekt pravicový mainstream záměrně nezdůrazňuje/ s mlhavou nadějí, že jednou se stane zázrak a oni se stanou doživotními rentiéry - že nebudou přemýšlet nad skutečnými důsledky své politické volby a vyberou si vládu "lidumilných" oligarchů a jejich servismanů.
08. 08. 2010 | 14:42

antoninovy napsal(a):

Hovene, z Vašich slov vyplývá velká hořkost vůči bývalému režimu, buďte tak hodný a uveďte jak konkrétně jste trpěl, jaký odboj jste realisoval, podepsal jste Chartu, Několik vět aspoň, musel jste být silný a statečný člověk, soudě dle Vašich současných slov. Kolik lidí z Vaší rodiny úpělo v bolševických žalářích, buďte konkrétní prosím, jinak Vaše věty zde nemají žádnou relevanci.

Ke své osoobě uvádím jen stručně, matka v mých čtyřech letech politický vězeň, bráškovi byl rok, fáral jsem cca 5 let v hlubinných dolech, pak hutě Donbasu v Ostravě, 2 roky u silničního vojska, pohrobci Ptp.

Upřímně řečeno nestěžuji si, velká škola života, matka pravda režimem umučená.Když se podíváme zpět do evropských dějin, daleko větší hrůzy zde naše předky potkaly. Klaus má s tím zpětným zrcátkem do jisté míry pravdu.

Předem děkuji za Vaší anamnesu, pokud to nebude amnesie
08. 08. 2010 | 14:46

Alex napsal(a):

hoven 14:28:53
A to lidi Vašeho "pravicovýho" ražení eště čeká dříve či později šok, že komunismus se nerovná fašismus. Ono se to dřív či pozdějc provalí. Ony tam nějaké ty rozdílky jsou a představte si, že na to nemusíte být vyznavačem ani jednoho - ani komunismu ani fašismu.
08. 08. 2010 | 14:51

Midori napsal(a):

Karel Mueller
Tento Váš názor je zde asi nejlepší. Dík.
*
Autor
S vaším článkem naprosto souhlas.
Pokazil jste si to u mne později v jedné větě ve vašem příspěvku. Nemohu si vás za to vážit.
08. 08. 2010 | 14:52

antoninovy napsal(a):

To Eva, něco na té Vaší glose je, asi to bude, jen ještě není jasno, zda to půjde seshora či zezdola, ale vlastně je to jedno viz případ Rakouska po 1. světové válce.

Mohla by jste prosím uvésti ony zdroje, předem děkuji a zdravím...
08. 08. 2010 | 14:52

ld napsal(a):

Autor,

určitě stačilo pro netrpělivé čtenáře na začátku článku napsat tu poslední větu, které je napsaná tlustým písmem.

Možná proto tlustým jako ta flákota vepřové se zelím, které pranýřoval Topolánek ve zpovědi u Luie, než byl bratry ve straně kopnut do prdele.

Pro tyto vizionáře zkuste příště napsat shora takovou osnovičku, ať se diskuse rychle hýbá. Oni stejně jasnou argumentaci nečtou, natož aby ji přijali.

Jinak bravo k článku.
08. 08. 2010 | 14:52

Alex napsal(a):

mudrc 14:06:01
No a s takovýchhle mudrců máte pane profesore nějakou obavu?
Jen ať se projevují. Tím dříve se prvovoliči od Nečasů s Jochy odvrátí.
08. 08. 2010 | 14:55

antoninovy napsal(a):

Pane Muellere, zdravím a díky za přátelskou odpověď jinde zde.

Opět, takřka vše bych mohl podepsat, ale hlavně zaujala mne glosa TCKH, je to odložené samurajské děcko, opravdu ? Krátké, stručné, pregnantní.

Co mne však zarazilo, tedy u Vás, že se hlásíte k národnímu socialismu, nějak nerozumím, mohl by jste prosím stručně a krátce se k tomuto vyslovir?

Děkuji a zdravím přátelsky
08. 08. 2010 | 15:04

Béda napsal(a):

oprava v příspěvku TCKH 14:42:08

nikoliv o chybách ale o ZLOČINECH minulých komunistů.
08. 08. 2010 | 15:06

prostředník napsal(a):

frustrace z volební porážky, ústup levice a upevnění demokracie z tohoto bloku jen čiší.ono je vůbec typické, že levičáci rádi teoretizují a žvaní.dřiv jste psal pane hořejší častěji a bojovněji. že by strach, že někomu dochází trpělivost živit ze státních peněz,plně pracovně nevytížené jedince na vedoucích pozicích?
08. 08. 2010 | 15:06

voroshilov napsal(a):

Stale rebel:
Muzu Vas ujistit ze Gorbacev je dnes v Rusku jedna z nejvice nenavidenych osobnosti po Jelcinu.
08. 08. 2010 | 15:07

Béda napsal(a):

prostředník,

jste skvělý žertéř. "upevnění demokracie" říkáte? Bendův náhubkový zákon je upevněním demokracie? Langrův rozklad a Johnova postupná privatizace funkcí policie outsorcováním soukromnýma bezpečnostníma agenturama, justiční mafie, Bakalizace (= privatizace politiky oligarchy), demontáž sociálního systému a prvků sociálního státu - to je dle vás "upevněním demokracie"?

Již se těším na ten "boj s korupcí" který mají zaplatit utaženými opasky nižší a střední třídy.
08. 08. 2010 | 15:13

veverka napsal(a):

prostředník

"ústup levice"?

Nenech se vysmát :-)Asi žiješ v nějakém svém vnitřním uzavřeném světě,naprostý opak je pravdou.Nesmíš to posuzovat dle toho co se děje ve zpátečnické bezvýznamné české kotlince,ale globálně.Už i v předlužených USA to pochopili a začínají aspoň trochu regulovat ty své volnotržní spekulanty a jiné vychcánky,aby jim ta Čína neutíkala tak moc rychle.U nás samozřejmě stále momentální vládnoucí skupinka strak se svými médii v zádech vyznává neoliberalizmus,to je pravda.
08. 08. 2010 | 15:16

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane profesore,

já Vás ale opravdu vůbec nechápu.

Touto "jalovou otázkou" položenou jen tak bez přílohy pouze vyvoláte hádky zdali ano nebo ne.

Levý Ksindl bude obviňovat současné vlády z lumpáren.
(celkem oprávněně).
Pravý Ksindl bude fňukat, že ty mrchy nevisely na kandelábrech jako v Rumunsku.

To bude vše čeho dosáhnete.Na jalovou otázku jalovou diskuzi.

Nikdo ze současných vědoucích lidí nedá objektivní a přitom fundovanou odpověď,odpovídající
požadavkům doby na všechny společenské otazníky.

Každý se dívá na současno prizmatem vlastních úspěšných,či neúspěšných dnů a roků.

Z tohoto hlediska bude zaujímat stanovisko téměř 80%lidí.
Na základě této prognózy bych Vás mohl zase obvinit z manipulace a provokace.

Ale vem Vás čert!

Moc dobře víte,že pokud bychom chtěli změnit dobu komunismu radikálním řezem,museli bychom požádat CIZÍ FENOMÉN k rychlému objasnění zla jeho zdokumentování,vyšetření a potrestání nejhorších zločinů a na znamení souhlasu následná opatření k zavedení NORMÁLNÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU platného ve všech demoktatických zemích světa(včetně zemí západní Evropy).

To se nestalo,neboť se to ani stát nemohlo.To si mysleli jen naivky jako já a pár ostatních,kteří prostřednictvím nových stran(třebas DEU)volali znovuzavedení výše jmenovaných PRIORITÁCH DOBY.

Pro tuto společnost to ale priorita nebyla!!!

Všichni věděli jak s bolševikem kolaborovali,koho udali,komu uškodili,co všechno ukradli,a jak se jim za to nic nestalo.
V každé rodině byl nějaký ten rudý parchant,díky kterému se zlikvidoval výkon práva (byť hnusného práva bolševických manýrů.(můj širší rodinný klan nevyjímaje).Mohl bych povídat.!

Nebyl prostě zájem lidí pojmenovat do důsledků a s jakýmsi odstupem a nadhledem alespoň symbolicky odsoudit svoje chování ať už jako komunisty,sympatisant,nebo hňup-posraný podržtaška.
Každý měl a má prostě omluvu.Známe to!

To všechno bolševik věděl dopředu a podle toho také jako poslední v Rudém Táboře Proletariátu předal otěže od chcípajíci hajtry.
Spíše symbolicky,maje včechny klíčové zájmy a ekonomické páky pod svým dohledem a profitem.
Řeči o nějaké "startovní čáře" byly opravdu jen pro hlupáky.
A že :NEJSME JAKO ONI,byl nejblbější slogan století.

Měli to parchanti velice dobře vymyšlené.
Klasická české vychcanost!
Rozlézt se politických stranách napříč a přitom zachovat budoucí základ,strukturu.

A škodit,manipulovat,pomlouvat,blokovat,a čekat na příležitost.
Mezitím zavést KONTINUITU s s právními paskvily komunismu a ovlivňovat tak veškerý život - tím pádem pseudodemokratické postkomunistické společnosti.

Ten, kdo se nedal zase oblbnout a neustále opakoval slova o budování státu na principech práva aplikovaného na západ od našich hranic -
kdo poukazoval na neúčast morálky,cti,spravedlnosti byl a je všem pro smích.

Povětšinou jsou to ti samí,kteří prožili svůj život bez nároků na společenské uplatnění,oficiální vzdělání,atd....
Ano jsou to Hochmannové a spol.

Mezi námi nebyli žádní bankéři,právníci,manageři,ředitelé,učitelé,a o ministrech nemluvě.

Na tyto fakta "dojela" každá revoluce a o tomto sametovém podrazu ani nemluvě.

********
Přitom já si nestěžuji!
Doba rozvinuté technické civilisace v našich krajích mě umožní klidně dožít svůj život a jen tak pokukovat po dalších excesech parchantů ze dna společnosti,využívajících ideolodických klišé a manýr,hlouposti čím dál méně vzdělaných lidí - k manipulaci,vlastnímu prospěchu na úkor celé společnosti.

Začali jsme totiž znovu od CHICAGA(Čikéga-jeho prvotních kapitalistických projevů).
A zjevně to mnoha soudruhům tak vyhovuje.

Pane profesore,

budiž Vám také známo,že si nečiním patent na rozum a mnohé moje postřehy budou klasifikovány s despektem.
Leč to nic nemění na faktu,že o nich dikutovat s nikým nehodlám.
A už vůbec ne s galerkou,která pravidelně přísírá na Vašich panfletech.

Zdravím Ivan.
08. 08. 2010 | 15:16

ld napsal(a):

prostředník,

obrátit ve vašem tvrzení znamínka, znělo by to jako ty sračky, které jsem poslouchal na PŠM.

Jste li mladšího věku, ač nerad, na požádání vám tu zkratku vysvětlím.
08. 08. 2010 | 15:18

Béda napsal(a):

prostředník

a ještě jakýsi "demokrat" vyhrožující p. Hořejšímu, potažmo AV někde výše v diskusi.

Jen tak dál kucí demokratičtí. Na věc se musí tvrdě. To by v tom byl čert, aby se nakonec dílo nepodařilo a nevhodný oponent nebyl umlčen silou (ekonomicky, výhrůžkama...)

Problém je ale v tom, že po vědci a řídícím pracovníkovi formátu p. Hořejšího vždycky bude na trhu poptávka.

Ledaže byste plánovali nějakou "černou listinu"?
08. 08. 2010 | 15:19

Pepa Řepa napsal(a):

To MéďaBéďa, bratr Vácslav a bratrstvo červené pracky

No tak Bédo,pojďte se usmířit.
CO JSME SI, TO JSME SI
https://www.youtube.com/watc...
08. 08. 2010 | 15:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

"Ale vem Vás čert!"

Ale je od Vas stejne hezke, ze v takove vete napisete to "Vás" s velkym "V" - holt kinderstube! ;-)
08. 08. 2010 | 15:22

Belgičan napsal(a):

Míra ochoty vyrovnat se s minulým režimem je nepřímo úměrná s mírou kolaborace s oním režimem.

Toť má zkušenost.

Ale zeptejme se, co je to "to nevyrovnané"?

Napsal už někdo seznam, co a proč se mělo vyrovnávat, nebo nevyrovnávat?

Jen nakousnu maličkou nevinnou otázečkou milióny jinýmy závažnějšímy otázkami posetý koláč našeho národa!

Proč jsem nesměl vystudovat v USA? Naše rodina posílala dříve své ratolesti na studia do zahraničí běžně.
Proč jsem nesměl tedy studovat já, ale synek kolaborantských komunistů pan Václav Klaus ano?
Kdo byl za takové omezování osobní svobody zodpovědný, a jak s ním bylo naloženo? Patří něco takového k vyrovnávání se s minulostí?

Vyrovnání? Je mi z toho slova k zblití a nedivte se, že mám tendenci být agresivní!

Ve skutečnosti nemá nikdo zájem něco vyrovnávat, protože Klausům, Topolánkům, Paroubkům...a nejen těm to tak velice vyhovuje.

Těch okradených nebylo až tak mnoho, a ti co se jen vezli se prostě vezou dál. Ti co byli u zdroje, použili informace a zbohatli.

Kdo by to chtěl měnit?
08. 08. 2010 | 15:27

vlk napsal(a):

Pane profesore

ok. Četl jsme příliš rychle.

Pepa Řepa
pokud bylo podtextem vaše sarkasmu mistře, že mne řadíte do stejné skupiny s panem profesorem a přítelem karlem Muellerem, vězte, že si společnost obou považuji a to velmi.

V tomto případ ěmi nezbývá než vyjádřit upříné poděkování. Na druhous tranu bych ale přivítal aspoň někd y nějakou věcnou a rgumenatci. neuškodila by. Zejména, pokud by byla podána s vaší typickou hedvábnou lelegancí. Předem děkuji.

mb
ok , beru na vědomí, že vaš e rodina za minulého režimu ctila ono přísloví, které jste . klasicky použil. Ted y to o onom okrádání rodiny. v naš rodině to zvykem nebylo ani tehdy, ani teď. A nekradla tehdy drtivá většina rodin. A nekrade ani teď.
Berte to jako fakt. Byť vás to zjevně převapuje. vyrovnávání s e s minulostí je ted y vaším soukromým problémem, nikoli celospolečenským.

Soudruh redaktor Sláma by mohl konečně pochopit, že aktuálním problémem opravdu není návrat bolševika. tedy pokud se povede zkrotit korupci v podání jeho oblíbenců.
Když ne, má bolševik c elkem velmi slušnou šanci na reinkarnaci.

A protože soudruh SLáma rád pracuje s odkazy, dám mu jich sem pár. Pokdu s i bud e chtít opravdu počíst o jednom ze svých svatých, počte si, Zejména ty dva poslední linky jsou velmi výživné. a aby s e náhodou nemusel s trachovat, že mu dávám odkaz na nějaké Halo noviny a nebo podobnou žumpu, z které sám tak rád čerpá, sděluji mu, že do jednoho jsou zdrojem inforamcí články z REspektu, Který patří Schwarzenbergovi a a nyní i Bakalovi. Takže žádná leví propaganda.
Dobré počtení souhu redaktore.

http://www.parlamentnilisty...
http://www.parlamentnilisty...
http://respekt.ihned.cz/aud...
http://www.schol-methodicus...
A můžete třeba i zas enějak úderně zavešovat. Nebo vylézt na strom.
08. 08. 2010 | 15:30

Béda napsal(a):

Belgičan,

smím se zeptat jak byste si konkrétně vy představoval to vyrovnání?
08. 08. 2010 | 15:30

vasja napsal(a):

Ještě že ste napsal svuj komentář, pane Hochmanne Ty ostatní "věcné" slinty se moc číst nedaj.
08. 08. 2010 | 15:38

zdesta napsal(a):

Tenco: Hlavní scénaristé bývalého režimu jsou vlastně v pohodě.Nemyslím tím, že vyrovnání se má odehrávat pomocí luceren,ale adekvátním civilizovaným způsobem.Otázka kdo to vyrovnání měl iniciovat.President Havel zvolený komunistickým parlamentem? Čalfa,nebo nejoblibenější politik exkomunista Dlouhý a další?A dnes? Mám se snad pos..t ze Štětiny?Dvě vystudované vysoké,kmenový redaktor komunistického tisku,člen komunistické rozvědky.Z R.Johna?Kmenový redaktor komunistického MS kterého v 85 vyznamenal UV SSM za socialistickou výchovu bronzovou plaketou?Pokus se do těchto "bojovníků" proti komunismu pustit v tomto prostoru a uvidíš s čím se setkáš.Pravicový diskuzní kolegové s tebe neudělají jen hnojaře,ale hnůj.Budou zde požadovat odsouzení Jakeše a dalších,ale předseda oblíbené strany může být vyznamenaný supersvazák a vadit jim to nebude.(naopak)Jak chceš pak hledat objektivní měřítka pro vyrovnání s bývalým režimem?To jsou po 20letech kecy na ho..o.Potřebná konjuktura pro politické profilovaní fešáků,kteří čurají do studánky ze které se napájeli.
08. 08. 2010 | 15:39

♦Lokfa♦ napsal(a):

kořenem dnešního morálního úpadku je oranžová barva... jen v tomhle se váš mladší kolega spletl...
08. 08. 2010 | 15:42

Tencokida Hnuj napsal(a):

Belgičan
KDO rozhodl o tom a na čí pokyn, že jsem nemohl studovat tam, kde jsem chtěl ?

Zdánlivě jednoduchá otázka s o to však složitější odpovědí.

A vzhledem k tomu, co provedli mým předkům - budu upřímný, navíc banální. Tedy jak ta otázka, tak ta odpověď.

A vzhledem k tomu, jak se dnes vyšetřují zločiny a šlendriány, o jejich potrestání ani nemluvě, tak i zbytečná.

antoninovy
Obdivuji Vás, jak vyrovnaně dovedete o tomhle tématu psát. Po tom, co jste Vy a Vaše rodina museli vytrpět.

Mějte se.
08. 08. 2010 | 15:43

stále rebel napsal(a):

Pro voroshilov.
Gorbačov to uvolnil, ale pak to nezvládnul. Rusko potřebuje pevnou ruku a to Gorbačov není.
08. 08. 2010 | 15:47

antoninovy napsal(a):

Milý pane Vlku, díky že jste si vzal na paškál onu trapnou figurku, pana redachtora Slámu, tedy naplno wb.garden, píšu schválně pan, slovo soudruh se nějak občerstvuje a schovávám si je na jiné příležitosti, prostě pro lepší, pan redachtor není můj soudruh, zkrátka.

Tento jev je příklad českomoravské ubohosti i když chápu, že na Ostravsku být redachtorem, to musí být něco. Tento pán pilně pracoval pro Československý rozhlas za uja Husáka a nyní má tu drzost vystupovat zde jako modrobijec, neslušné.

Nehledě k tomu zde nápadně nenápadně propaguje svůj obchod s rostlinkami, upozorňoval jsem Libora Stejskala, reagoval, že neví co s tím.

Taky nevím co s tím a tehdy mi ulítlo slůvko neslůšné, že mne to s..., byl jsem napomenut ze takto ne jinak utrum, nu uplynulo několik Vlatv mezitim a zde se hovori dosti volně, tempora mutandum, nebo jak to správně zni ad latinum.

Zdravím Vás, milý pane Vlku a mám Vás rád, jste slušný a poctivý člověk.
08. 08. 2010 | 15:53

Tencokida Hnuj napsal(a):

vlk
To je panečku burzián, ten Kalousek !
Já být Moše Goldmanem či Izákem Sachsem tak z něj udělám hlavního supervisora algorytmizační skříňky sell/buy pro celý ten jejich globalizovaný bleší cirkus.

Ale čistě mezi námi, nejvíc bych si přál aby už se to jeho přání ohledně domova důchodců vyplnilo co nejdřív.

Zajímavá kauza zde :

http://www.parlamentnilisty...

"V tomto případě je ale pro ministerstvo financí lepší dělat mrtvého brouka, než jít do soudního sporu, který by pro spořivý resort přinesl jen zbytečné náklady s nejistým verdiktem soudu."

S nejistým verdiktem soudu - ha, ha, ha.

Mějte se.
08. 08. 2010 | 16:00

Ďaur napsal(a):

Hoven, mb: Byli jste na vojně? Jako antonínovy, (nebo třeba jako i já ve stejně "odbornosti"?): Nebo jako 80% ostatních zde, kteří jsou soudní? Pak byste nemohli být tak pubertálně militantní jako Mašíni, poručík Dub nebo kadet Biegler.

Proč myslíte, že ministrem obrany je člověk s tzv. modrou knížkou? Proč bezpečnostní poradci V.Havla měli modrou knížku? Proč si můj 2 a půlletý vnuk hraje se samopalem? No protože má ještě mozeček jako vy. (Říká se tomu "zamrzlá plasticita"). Naštěstí má vnouček před sebou ještě vývoj, doufám.

Proč socialismus u nás předal moc dobrovolně? Bez krveprolití? Jako Libuše Přemyslovi? Proč se kapitalismus nikdy nevzdá moci dobrovolně? Nebo jste si všimli, že to někde někdy udělal? Po Hirošimě, po Koreji, Indočíně a Indonésii? Po Vietnamu? Na Balkáně? Na Malvínách? V Iráku? Afganistánu? Na Kavkaze? V Kosovu? A v Evropě? Ano. Komu by se asi hodila občanská válka v Makedonii? (A hodily už se, nepochybně).

Dekompenzovaná, tísnivá, nedospělá a vulgání militantnost a pansky nadutá negramotnost k tomu zastydle cílí. Manipulovaná MocCentry. Bohužel.
Autor blogu klade správné otázky.
08. 08. 2010 | 16:06

antoninovy napsal(a):

Pro Libora S.

když to teď čtu po sobě, několikrát, pravda, jednak je gramat.chyba - Vltava to měla být že, jistě, tak mi napadá, že tehdá, kdýž jsem požadoval nějaké vyčlenění wb.gardena, tak jsem neměl pravdu, naopak je dobré, když lidé této sorty se exponují. Odpověděl jste mi tehdy, že nevíte co s tím, upřímně, lidsky, děkuji za to,a já přiznávám, že jsem se mýlil. Život je jaký je a třeba jej tak i přijímat. Často stává se, že nám na našich bližních vadí nejvíce to, co je naší velkou slabostí a defektem, či deficitem.

No nic, trochu jsem

ulevil duši, zdravím Vás pane Stejskale

Váš

an
08. 08. 2010 | 16:10

dej2 napsal(a):

Je neuvěřitelné,jaké "senzační téma"může vyplodit osoba zahleděná do sebe.V tento den,v tuto hodinu.Když tisíce našich spoluobčanů má OPRAVDOVÉ starosti s vodním živlem,tak jistý profesůrek vypotí v teple svého bytu"aktuální téma",jak prase.Totiž jeho a jemu podobné nezajímá,co se děje je dnes,pár kilometrů od každého z nás.Jeho DNES zajímá 1000x omleté téma o ho... Aspoň si každý soudný člověk udělá obrázek,kdo jsou tito pseudovlastenci s očkem upřeným doleva.V podstatě je to dobře.Hlavně na to nezapomenout až voda opadne...
08. 08. 2010 | 16:10

Da.Rock napsal(a):

hoven: Až nyní jsem si přečetl vaši odpověď a je typická pro lidi s podobně jednoduchým uvažováním, jako máte vy. Napřed silácká slova, statečné paušální odsudky, ale stačí položit pár konkrétních dotazů a připomenout pár jemných nuancí a jste v koncích. Najednou se ty vaše silné výroky ("všechny bych je pozavíral/postřílel, nahnal do dolů, poslal do práce.../) jeví jako směšné pubertální výkřiky, bez obsahu a bez názoru, o to však hlasitější. A čím radikálnější, tím lépe. Čím jiným taky zaujmout, když schází odargumentovatelný názor?
08. 08. 2010 | 16:16

Da.Rock napsal(a):

dej2: Máte snad dojem, že bychom měli potáhnout celé království černým flórem? Povodně byly, jsou a budou. A současné povodně nejsou ani posledními a dokonce ani těmi nejhoršími, ke kterým u nás došlo.
08. 08. 2010 | 16:19

Béda napsal(a):

dej2,

zřejmě jste si spletl blog. O povodních se píše pod Kožušníkem.

Pořádáte snad nějakou sbírku, anebo se vám zdá malá rezerva vyčleněná ve státním rozpočtu na tyto účely? Nebylo by lepší v intencích vaší pravicové mantry tu rezervu zlikvidovat úplně, pravicově ulevit peněženkám a plně spolehnout na humanitární sbírky?

Nevíte proč Kožušník královsky placen (bůhví zaco) z peněz poplatníků vztahuje ruce k evropským fondům, neposílá finanční přebytky na povodně a nepořádá humanitární sbírku? Nakonec, vždyť část může dát do nezdanitelné položky a použít na reklamu. (tu se vlastně snaží dělat bezplatně svým nejnovějším zviditelněním)

PS: jak víte, že toto téma nikoho nezajímá?
08. 08. 2010 | 16:26

Béda napsal(a):

dej2,

ještě bych vám coby novodobému samozvanému cenzorovi chtěl poděkovat, za vaši aktivitu při žádoucím usměrňování nevhodně směřované diskuse.

Tak to má být. tak je to správně!
08. 08. 2010 | 16:32

schlimbach napsal(a):

Jsem zvědav, jestli někdy indiviua s antikomunistickým plamenem v srdci, plány na věšení komunistů na kandelábry vůbec někdy prozřou a začnou myslet jako lidé. S čím se chcete pořád dokola vyrovnávat: Vždyť ten jed, který plivete pořád kolem sebe musí otrávit nakonec i vás. Jak vlastně žijete? V nenávisti? Budíte se zlostí ze sna a potíte se strachem? Jste skutečně tak tupí, že vůbec nechápete souvislosti v životě společnosti? Že vše, co se kdy událo, událo se díky nějaké příčině? Že konkrétní řešení bylo vždy polatné také mezinárodní situaci? Nechte historii historikům, hlavně se ale poučte vy, tupouni z těch příčin, proč vlastně podstatná část společnosti po válce hledala změnu, byť určitě ne takovou, jaká nastala v 50. letech, ale pokud je chcete z dnešního pohledu hodnotit, najděte si prameny, kdo tyto události vyvolal a proč? Moc byste se divili, kdybyste si to vyhledali. Myslíte si, že 60. - 80. léta byla jako ta 50.? Že zde nebyl žádný vývoj k lepšímu? Přečtěte si pár slov Husáka, jak hodnotil v té době situaci začátku normalizace, jaká viděl východiska. http://www.sds.cz/view.php?...ě

Jste skutečně tak tupí, že nedokážete dohlédnout ani k tomu, že v té situaci, kdy nás napadla vojska 5 spřátelených zemí jsme moc možností jak pokračovat dál neměli? Nenapadlo vás někdy, že ti "zavrženíhodni" komouši v rámci normalizace udrželi životní úroveň na nevyšší úrovni ze všech socialistických zemí? Mohlo to tu dopadnout jako v Rumunsku, Bulharsku nebo Rusku, mohly u nás zůstat armády všech 5 zemí, ne jen Rusové. Dnes se vám to kecá co vy trubci - podívejte se okolo sebe dnes - práva se člověk nedovolá, samé mafie, rozkrádání, lidé přicházejí o práci, zadlužují se, přicházejí o majetky, domovy, v jakém jsme srabu po stránce ekonomiky, politiky i práva? Nemáme co řešit dnes za problémy? Můžeme být spokojeni? Místo toho, abyste společnost stmelovali a pomáhali řešit dnešní problémy, abychom se konečně ještě za našeho života mohli mít lépe, tak blbě žvaníte, jste stateční, jak v pohodě byste snášeli svoji roli vrahů svých spoluobčanů. Nikdy není pozdě co, ubožáci.
08. 08. 2010 | 16:34

antoninovy napsal(a):

Ad Schlimbach - vynikající, nelze co dodat

an
08. 08. 2010 | 16:36

casualrebel napsal(a):

Souhlasím s Vámi zde profesore v mnohém.
A potkal jsem až příliš mnoho lidí, kteří více věřili v Protokoly sionských mudrců než v Boha, ke kteréžto víře v Boha se ovšem hlásili.
08. 08. 2010 | 16:42

naivka napsal(a):

vaclav horejsi >
Pane Horejsi vy jste opravdu tak moralne poklesly ... Jak muzete psat o ociste od komunismu, kdyz jste byl leta jejim aktivnim clenem. My dobre vime, ze jste na sve stazi v USA zakladal tamni komunistickou bunku - a dostal se tak do hledacku FBI a CIA!!
Je mi z vas spatne!!
08. 08. 2010 | 16:44

Milan napsal(a):

ad prof. Hořejší

Pravdu má Ivan Hochman, moc pěkně to napsal a zhodnotil Váš blog.
Jen malinkou opravu: určitě v každé rodině nebyl nějaký bolševický parchant, v naší ne a myslím že to bylo pravda ve většině rodin, určitě v rodinách mých kamarádů.

Ale přesto je naše generace (jsem jen o trochu starší než Vy i generace našich dětí zamořena bolševickým dějepisem (to více než občanskou výchovou, z té si dělal každý srandu). Ale bolševické pojetí historie ovlivnilo velkou část národa, i mě. Vemte si třeba historii University Karlovy. To byl skutečně evropský počin Karla IV že ji věnoval 4 národům: 2 slovanským, čechům a polákům a 2 německým: sasům a bavorům. Dekret kutnohorský (něco velmi kladného v bolševickém dějepisectví) pak silně snížil význam a kvalitu University. O tom se ani dnes moc nedovíte.

Myslím, že bude třeba ne 20 let ale 40-60 let, aby "jsme se vrátili do Evropy" a stali se "standardní evropskou zemí, nezatíženou bolševismem". Němcům to s fašismem trvalo podobně dlouho, ale povedlo se jim to.
08. 08. 2010 | 16:45

Karel Mueller napsal(a):

midori:

Díky za květiny

antoninovy:

Zdravím :-). Pokud jde o tu moji orientaci, to je po dědovi :-). Vždy jsem se hlásil k Benešovi a nijak se netajím tím, že jsem Benešovec.

Národní socialismus není nacismus, to by byl kardinální omyl. Národními socialisty - víceméně - byli prakticky všechny výnamné osobnosti nedávné minulosti - Churchill, de Gaule i další. A námi obdivivaná skandinavie? Naprostá většina Norů - ne-li všichni - jsou národní socialisté. A vlastně i politické strany se liší jen v tom, že kladou vyšší důraz na tu či onu oblast, ale jak říkám, národně socialistický základ je u všech.

Národní socialisté zkrátka pohlíží na národ jako na rozšířenou rodinu s tím, že samozřejmě chtějí přátelské vztahy s ostatními národy, ale každý národ má se má postarat sám o sebe a má být "pánem ve svém domě". Samozřejmě, pro nás jsou optimem monoetnické a monokulturní státy. Z mnoha důvodů, mnohokrát jsme o tom mluvili.
08. 08. 2010 | 16:47

antoninovy napsal(a):

Tencokidahnuj

Příteli, díky za milá slova, je to jednoduché, pokud člověk má to požehnání, aby se potkal se živým Seifertem, Skácelem, pokud se setká s těmi knihami od autorů jako je Hermann Hesse, Franz Werfel, Stefan Zweig a další a další v této posloupnosti, tak se mladému člověku otevírají úžasné obzory a smutky a strasti slábnou až se zcela rozplynou a zůstane jen radost a úžas nad celým zázrakem stvoření.

Zdravím Vás v dobrém

an
08. 08. 2010 | 17:00

agent Smith napsal(a):

Já pořád nechápu, čeho chtějí dosáhnout lidé, co neustále tvrdí, že komunismus byl špatný jen v té první fázi, kdy se provozovaly houfně justiční vraždy. Potom, když se gulagové zavírali jen na třicet let, tak už to bylo v pořádku. Zato měli všichni práci a vůbec to bylo úžasné. Komu tyhle názory prospějí opravdu nevím pane profesore. Pro mě je diktatura jako diktatura a kašlu na to kolik měla mrtvých a jestli ti mrtví byli na jejím začátku nebo na jejím konci.
08. 08. 2010 | 17:07

Kritik napsal(a):

Po tolika letech by se na socialistický režim již každý mohl dívat s odstupem a chladnou myslí. Člověk se však až podivuje, jaké vášně a rozpory ty vzpomínky v komentářích vzbuzují. Dokonce i Hus byl pohaněn za Kutnohorský dekret - podle komentáře něco velmi kladného v bolševickém dějepisectví - což údajně snížilo světový význam Karlovy univerzity.

Ano, zahraniční studenti opravdu vyhledali jiné univerzity. Nechtěli totiž slyšet reformované myšlenky, vyhovovalo jim zůstat při starých, byť odporných a nemorálních pořádcích a ve lžích, než poslouchat nějaké řeči moudrých lidí o skutečné spravedlnosti, právu stejném pro všechny a o úpadku chamtivé církevní hierarchie.

Teď si nejsem jist - nepsal takový komentář zhrzený bolševik, kterému se stýská po jeho malém, ale teplém morálním bahníčku?
08. 08. 2010 | 17:10

Da.Rock napsal(a):

agent Smith: Právě vy děláte demokracii medvědí službu. Tím, že nerozlišujete mezi jednotlivými epochami komunismu dáváte argumenty komunistům, kteří pak mohou demokracii dávat do stejné škatulky jako americký mccarthismus, britské a francouzské koloniální války v padesátých letech, či dokonce Pinochetovu a Francovu diktaturu. Dáváte jim tedy možnost ukazovat na těchto příkladech, jak je kapitalismus zvrhlý a zdegenerovaný a jakých zločinů se dopouští.
08. 08. 2010 | 17:13

vaclavhorejsi napsal(a):

naivka:

"Pane Horejsi vy jste opravdu tak moralne poklesly ... Jak muzete psat o ociste od komunismu, kdyz jste byl leta jejim aktivnim clenem. My dobre vime, ze jste na sve stazi v USA zakladal tamni komunistickou bunku - a dostal se tak do hledacku FBI a CIA!!"

Ano, je to tak!
Byl jsem od roku 1970 tajnym clenem UV KSC (spolu s V.Havlem, V.Klausem a Pepou Repou), v USA jsem zalozil silnou organizaci KS USA a stal se jejim (tajnym) predsedou.
FBI a pote i CIA me chytila, podstoupil jsem 8x waterboarding, ale soudruhy jsem neprozradil - vzdycky jsem si vzpomnel na Julka.
Potom jsem byl 17.11.89 v pruvodu na Narodni - pomahal jsem tam soudruhu Zifcakovi (alias Pepa Repa).
Nakonec jsem byl s pomoci clena te mnou zalozene bunky KS USA, jisteho B.Obamy, odmenen mistem reditele UMG.

..
08. 08. 2010 | 17:13

agent Smith napsal(a):

Jsou věci, které se rozlišovat dají a které ne. A kapitalismus zvhrlý samozřejmě je. Ale nic lepšího tady není. V kapitalismu je 10% nezaměstnaných, v socialismu jich 10% pracuje. Více práce se v něm neudělá, proto jsou vybílené výlohy, pááč do nich není co dát.
08. 08. 2010 | 17:18

antoninovy napsal(a):

Přátelé milí, zde i výše, věřím, že všichni jste v podstatě slušní a dobří, jak jsem tam výš naťuknul ty svoje doly, najednou se mi v mysli rozjel film, o kterém jsem nevěděl a který se vám pokusím převyprávět, toto je úvod a mezitím na tom budu pracovat...

Pokračování brzy, jak doufám.
08. 08. 2010 | 17:25

skeptický napsal(a):

PP
Nadkolego,

S tím hřebíčkem jste se odhalil.Jste JEHO Prorok.A tudíž Profláknutý.

Profláknutý Prorok Pan Pepa,Procházeje Parkem Pokukoval Po Pěkných,Prdelatých Pannách....

Já budu asi taky nějaký zřec druhého řádu,neb s oslovením PP jsem tušil Pravdu už dávno.Puzzle zapadá Přesně.

Identita JEHO ve jménu se skrývá,an na výsostech dlí.

Zde je názorný Příklad,jak Pán kráčí po stezkách záhadných.Prostý člověk to Přejde jako náhodu,nebo kouzlo nechtěného.

Je mezi námi,a jsme k Němu Puzeni.
08. 08. 2010 | 17:34

Béda napsal(a):

agent Smith,

co myslíte, že je v Číně? Kapitalismus anebo socialismus? Jak do toho zapadá vedoucí úloha a diktatura KS Číny?

Ale vážněji. Správně to mělo být spíš takhle. Za kapitalismu je v průměru cca 10% nezaměstnaných, v komunismu (reálném socialismu -každý ať si to probere po svém) je v průměru cca 97% zaměstnaných ale pracují na cca 30%.

Ještě jedno upřesnění: Nevím kdo tady tvrdil, že tzv. komunismus nebyl celý špatný. Já jsem si ničeho takového nevšimnul. Pokud vím, bylo zde tvrzeno akorát to, že v různých částech svého vývoje byl komunismus různě špatný. Stejně tak jako kapitalismus.

A že nic není jenom černé a nic jenom růžové. Spravidla všechno má své světlé a své stinné stránky. Zrovna tak u společenských systémů, v historii, u lidí, politických stran, jejich lídrů, prezidentů...

Taky záleží na tom, kdo a na základě jakých zkušeností a vědomostí hodnotí, co srovnává, jaká kritéria zvolí...

PS: pokud jde o mně, nejvíce by mně vyhovoval systém, který je ve skandinávských zemích, kdybych neměl na výběr - systém izraelských kibuců. Rozhodně ne stalinský, Pinochetův, Hitlerův, Frankův, Kim Čong Ilův, ani Mauv, či Pol Potův systém.
08. 08. 2010 | 17:37

Belgičan napsal(a):

Bédo,
zkusím to samé napsat jinýmy slovy.

Vyrovnání není možné!
Hodnoty, které byly komunisty ukradeny byly nenávratně prošustrovány pří pokusu o lepší zítřek zvaném reálný socialismus.

Měli jsme se tehdy bnránit se zbraní v ruce. Nyní je pozdě.

Jediné co nám zbývá je si vzít ponaučení pro příště. Myslím, že by to mohlo být tak to nejrozumější, co se dá v této situaci dělat.

Snad jen jedinou věc:
Byl jsi komunista? Tak jsi svůj důchod už prošustroval.
Všeci komunisti by měli v důchodě životní minimum. Myslím, že zaslouženě.
08. 08. 2010 | 17:40

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Hořejší,dovolte jen dvě poznámky:
U nás vliv ultrakonzervativců je naprosto marginální a pravice, ze které by mohli vyrůstat je menšinová, nyní pouze TOP09. ODS je a byla středovou stranou a k pravici se vždy hlásila jen slovně bez ohledu zda ji vedl p.Klaus nebo p.Topolánek.
Pro mne jsou 50.léta srovnatelná s fašismem, i Hitler měl svého času masovou podporu. V éře Husáka už netekla krev, ale společensky to bylo horší než za Novotného a ekonomicky jsme naprosto zaostali. Poprvé jsem se dostal do Rakouska v srpnu 1968 a tehdy nebyl velký rozdíl v životních úrovních, těch 20let obnovovali stát zničený válkou mnohem více než ten náš. Podruhé jsem tam byl na konci roku 1989 a rozdíl ve stupni rozvoje obou společností byl výrazný, s.Husák prokázal naprostou neschopnost socialismu.
08. 08. 2010 | 17:41

Venku je hezky napsal(a):

Ukažte mi zemi, která by po vládě dělníků a rolníků v čele s komunistickou avantgardou lidstva, ekonomicky a morálně vzkvétala?Proč se tak snadno položil realsocialismus? Dnešní obhájci diktatury proletariatu mají opět jen roztažené papuly k hulákání zpoza rohu.Tenkrát se měli ukázat a svůj systém hájit. Nikoliv zbaběle mlčet s rukama v klíně. I proto jim zbývá dřepět denně celé hodiny na netu, aby ve své bezmocnosti mohli kydat své úsměvné, v realném světě bezvýznamné velemyšlenky, pod mnohý blog.
08. 08. 2010 | 17:41

agent Smith napsal(a):

Béda: Mně by nejvíce vyhovoval Frankův systém, pokud by v jeho čele nestál násilnický Franko, ale přemýšlivý Salazar. Bůh, král, vlast! Je snad lepší kombinace pro chod státu a národa?
08. 08. 2010 | 17:44

skeptický napsal(a):

Systém izraelských kibuců byl vynalezen v Čechách, a původně zamýšlen jako království.

Ztvárněn byl ve filmu Pan Načeradec král kibuců.

Odpůrce kibuců byl označen coby antisemit.K shlédnutí na Utube,Svrchované Čechy(to nemá nic společného s dělnickou stranou,i když je to taky drzost).
08. 08. 2010 | 17:47

Béda napsal(a):

Venku je hezky,

které obhájce diktatury proletariátu máte konkrétně na mysli?
08. 08. 2010 | 17:51

Alex napsal(a):

Pane profesore, jak to říci, asi tušíte, že mne dráždíte, pokud jste mé reakce nejen tu četl.
Ten kořen je Ve Vašem způsobu vyrovnávání se jak s Mašíny, tak s komunismem. Obojí uchopujete za poněkud špatný konec. Tedy dle mého názoru. Takto se s Mašíny vyrovnat nelze a ani s komunismem.
Vše je transparentně vidět na větě - "stavím se na protipozici Mašínových a Paumerových činů, skutků, života, postojů".
On k Vám potom ten Klvaňův Ghándí holt pasuje.
Ono je skutečně tak těžké připustit si, že (a ještě to zvýrazním) Mašínové Z JEJICH HLEDISKA vedli regulérní odbojovou činnost proti režimu, jenž rozpoutal státní teror, popravy nepřizpůsobivých či protivníků představ o novém režimu. Vždyť tehdy skutečně komunisté rozpoutali preventivní represe oponentů a tedy občanskou válku. Tehdy se zpočátku mnoho lidí domnívalo, že to smysl má, že nový režim nemůže mít dlouhého trvání, což vystřídalo vystřízlivnění i s ohledem na mezinárodní situaci a rozdělení sfér vlivu, kdy tedy i Mašíni seznali, že odboj je nesmyslný a z toho důvodu se rozhodli dostat ven. Z čeho soudíte, že jejich postoje a život byly špatné? Znovu z jejich hlediska a v kontextu konkrétní doby. I jejich činy jsou z jejich hlediska pochopitelné - je tak těžké pochopit, že oni nemohli pochopit, jak je možné, že někdo to, co se dělo může podporovat či k tomu pasivně přihlížet či dokonce volat masově po popravách? To je opravdu tak těžké pochopit, že se pro ně stali v určitém slova smyslu nepřáteli i ti pasivní natož ti v uniformách SNB? Nejde o to pochopit sebe, ale o to pochopit ty Mašíny. Oni měli obecně k demokracii opravdu špatný postoj? Ono přes to pochopení pak vede snadnější cesta k obecným lidským hodnotám (i křesťanským), které pak teprve dávají smysl, teprve pak je možné je aplikovat a teprve pak je možné i pochopit proč je nelze vyznamenat a považovat za národní hrdiny.
Díky tomuhle máte odezvu Hochmanů a jemu podobných. O ně nejde, jde o to, že takovým vyrovnáváním ztěžujete uchopení věci mladým i přes časový odstup. Ono je jim pak mnohdy jednoduše bližší stanovisko autentických emigrantů, kteří právě před tím terorem právě v 50-letech museli odejít a kteří samozřejmě a autenticky budou považovat Mašíny za hrdiny neb logicky ten nový režim museli a musí nenávidět do morku kostí.
Pokud takového pochopení nejste schopen, těžko pak můžete začít vzsvětlovat, že režim byl v čase rozdílný. Kdo Vám takto z mladých uvěří, když podstata režimu zůstávala stejná - jediná státostrana, demokracie pro jeden názor. Natož pak, když se z těchto pozic pustíte do vyrovnávání s komunismem. Ona podstat vyrovnání se s komunismem je skutečně ukryta v tom, co jste zmínil - že komunismus není totéž co fašismus. Jen to ještě srozumitelně vysvětlit. Ale kdo Vám to potom z těch jednodušších a mladých uvěří. A máte tu jejich reakce. Hochmann je z typických. A to ještě máte štěstí, že jsou to reakce právě Hochmanů, jež normální lidi zase odrazují od nich.
Dle mého názoru Vaše cesta není dobrou cestou ani k vyrovnání se s Mašíny, a ani k vyrovnání se s komunismem. Naopak si yslím, žetu cestu vyrovnání prodlužujete. Doufám, že jsem to napsal tak, abych nebyl pochopen zkresleně.
08. 08. 2010 | 18:01

antoninovy napsal(a):

Ta úplne první vzpominka byla ta, když táta startoval svoji stříbrnou Tatru 89, aby zavčas odejel na západ, z Gottwaldovského Československa. Podařilose mu, mé mámě a bratrovi nikoli, přišli si pro nás na udání osob blízkých do vily na Hanspaulce.
Máma bledá, pouta na rukách, mne odvezla jiná Tatra osmička k dědečkovi do Plzně, bývalému řediteli Škodovky. Díval jsem zpátku ku Praze, ku domovu, ale ten pohled přes rybí žábry Tatry osmičky byl velmi děsivý. Přede mnou jen zátylky oněch pánů a jejich klobouky, límce kožeňáků.
Přes další peripetie, stal se mne proletář, kvůli špatnému kádrovému původu a posudkům uličních a domovních důvěrníků, takže co, na žádnou školu to nešlo, takže jediná šance, hornická průmyslovka a to znamenalo jít do dolů. Základní škola taky žádný med, občas mi učitel Vlček, bývalý důstojník prohledával školní brašnu, jednou našel barevnou pohlednici od mého táty z NSR a pak bylo vyšetřování.

Doly jsem přivítal, možnost nějaké realisace, dobrodružství., ano bylo, nejprve se svléknout do naha, jako patnáctiletý kluk spolu s dalšími, dospělými, poněkud zavánějícimi dospěláky v hale kde se civilni šaty vytahovaly na řetízcích vzhůru a ony propocené špinavé fáráky spouštěly dolů. Nepamatuji se, že by tyto krustou špíny a potu prolezlé oděvy někdo někdy vzal někam na vyprání.na povrch. Byly tady vlastně jen dvě roviny, tam dole povrch.

Sjezd dolů do šachty, na podlaží byl velkým zážitkem, jakoby vás někdo najednou někam zahodil, vhodil, všechno se houpalo, všude crčela voda, kapalo, tma, žádný hovor, všichni jsme čekali, jak dopadneme v té díře, odevzdání osudu, velká pokora vlastně.
08. 08. 2010 | 18:05

Béda napsal(a):

Alex,

myslím, že podstatu "vyrovnávání se s Mašíny" přesně vystihl Lex v závěru diskuse pod Žákem.

Zde vyzvedl při hodnocení tzv. "vyšší princip", kdy vražda na tyranovi není vraždou (to jest je omluvitelná). Za takovou lze považovat akci KUbiše s Gabčíkem, akce mašínovic otce.

Rozhodně ale ne zabíjení, které provozovali Mašínovi synové. Jakýpak tyrani byli strážmistr Honzátko, hasič Lecián, účetní Rošický?

Vražda svázaného, loupežná vražda peněz užitých téměř výhradně pro osobní potřebu jsou v zemích západního civilizačního okruhu vždy vraždou. Bavit se je možno akorát o polehčujících okolnostech. Na tom těžko něco změníte.

Hrdina byl Mašín otec, hrdinové byli Kubiš s Gabčíkem, Mašínové - ať odpočívají kde jsou, nejsou ani hrdiny ani odbojáři.
08. 08. 2010 | 18:12

skeptický napsal(a):

Nevyrovnali jsme se s církví,a nevyrovnali jsme se s komunismem.Kolik to vlastně dělá dohromady?
08. 08. 2010 | 18:15

hoven napsal(a):

da.rock
ty bys postřílel komunisty??? to seš teda tvrdák.já ne, ja bych je jenom pozavíral.nakonec, myslím, že jsem to několikrát napsal dost jasně.
08. 08. 2010 | 18:19

Béda napsal(a):

hoven,

víte kolik bylo v r.1989 registrovaných komunistů? Někde jsem četl že kolem 1,5 milionu, včetně tatíka Topolánka, Dlouhého, Čalfu... V to nepočítám vyloučené komunisty - disidenty a pod., kteří podle některých tvrďáků stejně navždy zůstanou komunisty.

Zdá se, že se nám začínají po Hitlerovi objevovat i pravicoví Pol Poti.
08. 08. 2010 | 18:26

Alex napsal(a):

Béda
Chápu ho. Vidíte já bych měl v ten soud větší důvěru. Ani ne tak pro ty prvoinstanční jako pro ten nejvyšší či ústavní. On by se pak musel vypořádat i s tím čl. 23 Listiny. Dle mého by se věci úspíšily. A naopak si myslím, že onen ústav soudu zabránil z opačného důvodu, z obavy před odsouzením těch vražd. Což nebylo možné už proto, že bychom nepřišli o glorifikaci národních hrdinů a nebylo dotčeno cítění jednoduše řečeno Nečasů, Jochů, Němcových, apod.
08. 08. 2010 | 18:27

Tencokida Hnuj napsal(a):

skeptický
Já jsem někde slyšel Kalouska, že to odhaduje tak asi na další bilión korun.
Ale už jsou tomu tři roky, když připočtu inflaci a náklady na tisk a distribuci , tak očekávejme složenku cca na 300.000,-

Pokud tedy nedojde k parúsii či pokud se Goldman se Sachsem nedají na charitu a Bilak s Jakešem nevstoupí do TOP 09.

Mějte se.
08. 08. 2010 | 18:31

anellus napsal(a):

Většina lidí, kterým je 60 a více let a kteří za první republiky a protektorátu nepatřili k privilegovaným se ve skrytu duše vyrovnává s komunismem snadno, podobně jako já. A sice, dobře vědí, že ten tzv. komunistický režim ve kterém jsme se narodili , vyrostli, studovali, vojákovali a později pracovali byl velmi solidní, slušný a rozumný režim, který za cenu tvrdé práce milionů pozvedl Československo z poválečného marazmu na zemi se slušnou životní úrovní, kde si byli lidé fakticky rovni a využívali sociálních vymožeností o nichž si dnes pomalu mohou zase nechat jen zdát. Že rušení politických a ekonomických privilegií menšiny v 50.tých letech samozřejmě vyvolá opozici privilegovaných a jejich slouhů a že ta bude muset být potlačena o tom nikdo z účastníků poválečného budování, kteří prožili okupaci, nepochyboval. A právě o tom byly politické procesy 50-tých let. Probíhaly nejen v lidových demokraciích ale zrovna tak v USA a jinde na západě. Horáková kontra manželé Rosenbergovi, Národní fronta kontra zákaz komunistických stran a zákaz práce komunistů ve státní správě a pod. Tím si oba bloky navzájem vzkazovaly, že si z venku do svého vývoje nedají zasahovat. Je pravda, že tato obludná soukolí semlela mnoho osudů na obou stranách. Výsledek však, alespoň v bývalém socialistickém Československu stál zato. Likvidace velkých majetků, které s sebou nesly i občanskou a politickou nadřazenost, konečná likvidace feudálních přežitků (věřte,že nikdo tehdy neplakal, když ti různí von a zu trautemberkové museli do práce), faktická rovnost lidí před zákonem ( na kauci se nikdo z moci práva nedostal) a řada sociálních výdobytků např. starobní důchody pro všechny, nejen pro státní zaměstnance, možnost studia i pro nejchudší limitovaná jen nadáním, zajištěná práce, tohle vše oslovovalo ty obyčejné lidi mezi něž se též s hrdostí počítám. Proto se naprosto nehodlám kát za to, že jsem pracoval pro komunisty, ne já pracoval hlavně pro sebe a svoji rodinu a komunisté mi k tomu vytvářeli možnosti a jsem jim za to dodnes vděčný. Úplně lhostejným mne nechává dnes neustále oplakávaný útěk naší "inteligence" po roce 48. Budiž, byla to jejich volba, stát to nijak nepoškodilo, naopak obrovský rozvoj průmyslu a zemědělství v 50. a 60.tých letech byl možný právě proto, že tito lidé odešli. Stejně tak mi nevadí, že díky Gottwaldovi došlo v jednu dobu i na Pražáky a ,ó hrůza, řada z nich musela do výroby. Moc tam toho sice nenadělali ale alespoň nemohli škodit. Takže, já ten neexistující komunismus považuji za nejlepší období svého života, podstatně horší to bude, až se budu vyrovnávat se současnou soukromokapitalistickou mizerií. Ale toho mne, díky mému věku snad již pánbu ušetří. A těm, co stále spekulují o šibenicích pro komunisty a tak podobně bych rád vzkázal, že fúrie represí proti politicky odlišně smýšlejícím se dá roztočit snadno a zpočátku to vypadá,že i bez nebezpečí pro hlavní aktéry. Nakonec to však obvykle semele i je. Příklady neuvádím, dějiny právě uplynulého století jich jsou plné.
08. 08. 2010 | 18:31

Karel Mueller napsal(a):

Všem:

Dnes se s oblibou dává rovnítko mezi nacismus a komunismus. K tomu bych připoměl jednu skutečnost, kterou neshledávám triviálním.

Když končila třetí říše, tak chtěl vzít ssebou Hitler do propasti celé Německo a dal rozkaz k taktice spálené země i doma. Kdyby mohl, tak by dal rozkaz k likvidaci světa. Nemohl, ZHN tehdy nebyly.
Když se Rusům hroutilo imperium, tak věděli, že jdou do srabu, ten rozkaz k likvidaci planety mohli vydat. Stačilo pár rozkazů raketovým vojskům.

Horkým hlavám bych rád připoměl, že kdyby to ruští komunisté sami nezabalili, tak jsme ten reálsocialismus měli dodnes. A většina dnešních srdnatých bojovníků by vedla stejně srdnaté řeči proti americkým imperalistům.
08. 08. 2010 | 18:34

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
drahý nadkolego.
Dovoluju si tipovat dál.
Bude to jako obvykle u bratra Vácslava.
-----------------
Soutěž, kdo natře nejlépe komunistickou kadibudku narůžovo.
-----------------
Inu, byli jsme mladí, kolena nebolela, všude plno holek, dělat se moc nemuselo.

Ale kadibudka zůstane kadibudkou.
Rudá nebo růžová, na zadek (holý) táhlo jako v komíně.
Jedinou útěchou bylo, že jsme měli zadky holé všichni stejně.

Pak ztratí někdo-jako IH- nervy a do růžpvé kadibudky řízne bejsbólpálkou.A bude se mazat.
Vždyť to znáte.

Opět by si vítěz v natírání zasloužil od autora bonbon. Možná mejdlíčko, možná tiktak.

Mí favorité jsou orinoko, stále rebel, vilík a Béda.
A autor-samozřejmě.

Procesí favoritů vede jakýsi arnold
Ten dal Tigrida a Medka do jedný lajny s Goebelsem.
Obzvášť vyvedenej rudej mravenec, řekl bych.

Jaký byste-coby bookmaker-dal na něj kurz?
08. 08. 2010 | 18:34

antoninovy napsal(a):

Cesta od náraziště na ort trvala někdy i hodiny, to vše v hloubce téměř tisíce metrů pod zemí, šlo se po hrbolaté zemi mezi kolejnicemi, nemluvilo se, prostě šlapalo se. Každý měl svoji lampu ale stejně bylo špatně vidět, občas jsme naráželi na sebe, na výdřevu.Ticho podivné, každý zvuk přitlumen. Občas se stalo, že některý havíř se pomátl, někam před nás se rozběhnul a řval, mrdat, já chci mrdat.

Když jsme došli na pracoviště, kam nás rozdělil štajgr, tak tam na nás již čekaly pěkně velké lopaty, špice a sbíječky. Norma byla 10 vozů uhle na každého za směnu, pracoval jsem většinou noční a ráno jsem za tu práci obdržel padesátikorunu ruku, pravda pak jsem ve škole často usínal.

Když jsme se pustili do práce tak brzy nám bylo horko a tak chlapi pracovali většinou nazí ale uhelný prach se na ně nabalil takže stejně vypadali všichni jako černoši, tedy i já.

Opravdu, dosti tvrdá robota a ti chlapí nesnesli když se nováčkové jako tjá řeba pokusili ulejvat, všichni museli zabrat. Ostatně i já ve svém mladickém nadšení jsem s jim pokoušel vyrovnat, v mých očích byli hrdinové, oni havíři. Byli pozoruhodní tím, že toho moc nenamluvili, sem tam něco utrosusili, vždy však k věci. Bývali tam i excentrici, ti se vyskytovali spíš kolem pásu a dopravy vozíků. Speciální kapitola, to necháme na jindy.

To make the story short ostatně to nechám na jinde a jindy.

Stalo se mi tenkrát, že mne někam poslali pro něco, za něčím, to bylo Kladno, Mayrau, a tam jsme fasovali lampy karbidové, tedy s otevřeným plamenem. Ony dobře svítily, ale do toho hořáku, který se furt musel čistit vláskem, nesměla tam přijít nečistota, jinak to zhaslo to se mi tehdy přihodilo, zhaslo mi to a já neměl sirky. Nevěděl jsem kde jsem, tma, absolutní a absolutní ticho, špatný vzduch, horko, jen jsem věděl že nějakých 20 centimetrů je trolej.nade mnou, drát s elektrickým napětím 500 voltů.

Tak jsem usedl v té tmě v tom tichu a ptal se sám sebe, co bude s Tebou, chlapče, skončil jsi. Zároveň to byl hluboce mystický zážitek pochopení všeho, že nic se mi nemůže stát, že všechno je v pořádku a že jsem sjednocen s Pánem a s celým vesmírem.
To mne tehdy dostalo z děsné nouze.

P.S. Zásah do hlavy elproudem mne tam stejně neminul, což může být snadným vysvětlením pro některé bližní mým nekonvenčním myšlenkovým proudům. Pace všem
08. 08. 2010 | 18:36

Jan napsal(a):

Chtěl bych vyseknou poklonu panu Muellerovi.
Jako by stálá účast v diskusích tříbila jazyk a rozum. Někomu.

A podivit se. 20 let po změně režimu bojovat proti režimu je komické až trapné.
A připomíná to minulost. Bolševici bojovali s fašismem, ještě v 80tých letech. Fašisti bojovali s 1 republikou, ta s rakušáky... Celé to krásné 20té století.
Všimli si kolegové zprava, že nám teď vládnou kapitalisti?Dokonce globálně a nadnárodně?
Všimli si jak malý manevrovací prostor má jakákoli vláda dokonce i ta americká? Pan Joch by dal přednost diktatuře pravé před socialismem, vůbec se tak neliší od komunistů. A demokracie je věčný boj těch dole za svá práva s těmi nahoře v rámci zákona.
Takže s chutí do toho.
08. 08. 2010 | 18:36

Béda napsal(a):

TCKH,

já bych nevylučoval ani vyrovnání se se sudetskými Němci, šlechtou a Kalouskovými arbitrážními a státně zakázkovými kámoši s lukrativníma nevypověditelnýma smlouvama (Háva, ekologická smlouva...) To bych odhadoval minimálně na další bilionek.
08. 08. 2010 | 18:38

skura napsal(a):

Černobílé vidění světa vždy produkovalo násilí, a v současné době tomu není jinak. Bílí by věšeli černé na lucerny a kdo nemá ani bílou ani černou barvu, ten v nich vyvolává zmatek, takže je vlastně černý a hurá na lucernu taky s ním. Exemplárním příkladem černobílého vidění světa jsou bratři Mašínové a všichni jejich zastánci, jakož i všichni zastydlí a argumentům nepřístupní antikomunisté typu pana Štětiny. K dokreslení černobílého pohledu na svět a násilím utvářené povahy nedávno zesnulého "hrdiny" Paumera doporučuji http://kapal.blog.idnes.cz/...
08. 08. 2010 | 18:39

Admirál napsal(a):

Psal jsem pod blogem VK ml.:

"Jinak nechápu, proč se současná vládní sestava pustila do budování kultu Mašínovic skupiny.

Smyslem budování kultů bylo vždy dát lidem sjednocující ideu. Od sv. Václava to platí i u nás.

Ale na nebe vynesení Mašínovic skupiny je všechno iné, než spojující. Málokteré téma tady na diskuzích ale i jinde tak ostře rozděluje.

Jediný závěr, který se z toho dá vyvodit, že se současná vládní sestava ideologicky chystá na občanskou válku."

Bohužel, vypadá to tak, že se ideologové na pravici snaží donutit lidi k rozhodnutí - vyberte si, Franco nebo Gotwald. A zdá se, že to není jen taková nahodilá záležitost.

A to i nás, kteří nemají rádi krajnosti. Inu, budeme se muset rozhodnout. Někteří už mají jasno.

Co Vy, Prof. Hořejší?
08. 08. 2010 | 18:40

Artuš napsal(a):

Pan prof. je zvláštní tvor. Očima hladí a zezadu vráží dýku do zad. A víte komu tak činí? Jistě ne katolíkům a socanům.
08. 08. 2010 | 18:41

hoven napsal(a):

béda,
pol pot lidi vraždil, jako to chce udělat da.rock. já bych je jenom pozavíral.
08. 08. 2010 | 18:42

Alex napsal(a):

Béda
Ještě se to pokusím upřesnit.
Cesta pana profesora, Vaše, vlka atd vede přes zkratku, rovnou k tomu obecnému. To je jasné jen někomu. Ta cesta přes to pochopení je pro jednodušší a zejména mladé cestou logičtější.
Nic více, nic méně.
Jinak koukám, že se někteří vydali vysvětlovat rozdíl mezi komunismem a fašismem opět poněkud nešťastným způsobem. Nedivím se není to tak jednoduché a podat to srozumitelně - to bude hodně velká fuška.
08. 08. 2010 | 18:43

znalec napsal(a):

Přestože vše dopadlo tak, jak dopadlo, potřebujeme víc Simonů Wiesenthalů. Ať se rudí zločinci bojí po zbytek života, že spravedlnost nespí. Nikdo z nich si nemůže být jistý, že se svědci nenajdou, a že je někdo nepřesvědčí, aby svědčili.
08. 08. 2010 | 18:44

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
Pravda, šťastlivci si mohli ohřát zadek občas v teple.

Autor na Harvardu s vytápěným prkýnkem, já u Araba s hadicí místo toaletního papíru.
Ale to už bylo v té poslední fázi, kdy bolševik potřeboval každý dolar, aby mohl paňmámě koupit v Tůzu kostýmek.

Jo, mějte se, já u toho natírání bejt nemusím.
Na zadek ale už netáhlo, to přiznávám.
08. 08. 2010 | 18:44

kwich napsal(a):

Byla chyba, že jsme se dosud nezbavili bigotních komunistů. Šlo to i mírovou cestou: naložit je na loď a zavézt na ostrov svobody, kde by se jim u Fidela muselo moc líbit. A vyměnit je přitom za kubánské disidenty, aby si nemohli stěžovat, že jim někdo sabotuje jejich socialistické soutěžení.

A historii bych nechal na pokoji; vždyť i ten hrdinný Žižka byl loupežný rytíř a mordýř.
08. 08. 2010 | 18:50

RA napsal(a):

nešlo o věšení na lucerny, jak se nám soudruh profesor snaží vnutit, šlo o spravedlivé tresty za komunistické zločiny. A k tomu nedošlo,takže je to mezi lidmi dodnes. Například starého komunistického gestapáka soudkyně /komunistka/ chránila až do jeho smrti,. Těžko pak očekávat od komunistických obětí nějakou úctu k rudým zločincům,že.
08. 08. 2010 | 18:50

antoninovy napsal(a):

Ad hoven, prosím pěkně, a kteří jsou to vlastně ti komunisti", míníte ty kteří jsou i v současné vládě nebo jak tomu rozumet
08. 08. 2010 | 18:51

Petr z Tábora napsal(a):

to Karel Mueller 17:34h, Jan:
Já to vidím tak, že nelze srovnávat fašismus 40.let se socialismem let 80., obdobně jako Gorbačov nebyl Stalin. Ale ve své době to byly obdobné kriminální režimy, které zavraždily miliony lidí a dalším milionům zničily životy.
08. 08. 2010 | 18:53

vlk napsal(a):

antonín nový
díky za květiny. jen jste to trošku přehnal. Opravdu nejsem žádný svatý na mostě. Sláma je ale opravdu bezva figurka. Nejdřív uskutečňoval , jako převodová ppáka, jak soui s oblibou říkávali, politiku strany v mediích a dneska je kladivo na socany.. Které si zásadně plete s komouši a sobě podobnými.
A že si tu d ělá reklamu? Tak ať d ělá. Řekl bych, že zahradě asi opravdu rozumí. Asi dost rozumí. Není to žádná Coca cola, takže tohle mi nevadí. A docela chápu Stejskala, že proti tomu nezasahuje.

TCKH
Ten AMcháčkův blog je třída. Nicméně - je to hodně smutné kino. protože kdybys ho dohodil tatíkům G+S a on tohle zkusil v jejich mateřské zemi, tak by prostě z basy nevylezl, protože by to byla protizákoná manipulace s akciemia okradení minoritního akcionáře.Tady to prostě projde - divoký východ. Civilizace dorazí až s parní lokomotivou...

Ale dej si práci a přečti ten poslední link!! Stojí za to ! Byť je to dlouhé. Mám ho ve svém "zlatém fondu výkonů české pravice"!
Proč zlatém? Protože zlatokopové na Klondyku o takovém claimu jen snili.
08. 08. 2010 | 18:55

Jemnický napsal(a):

Karel Mueller

No to jste tomu tedy Karle natrhnul pytel.
Gorbačov nebyl Stalin. Stalin by se nerozpakoval stejně jako Hitler. Sovětský svaz koncem 80 let nebylo Hitlerovské Německo na konci války.
Realisticky smýšlející důstojníci chtěli Hitlera odstranit, aby zabránili strašnému konci. Nepodařilo se, škoda.

Komunismus a nacismus se lišili ve svém projevu a ve formálním způsobu zpracování mas.
Kořeny jsou však stejné.

S pozdravem,

Jemnický
08. 08. 2010 | 18:56

Jan napsal(a):

anellus
To se prosím mýlíte.
Nic proti Vaší životní zkušenosti. Ale země nezkvétala. V roce 38 jsme byli daleko před Rakouskem, dnes se na něj stále díváme zezadu. Vyráběli jsme sice leccos, ale prodat se to nedalo, kvalita byla příšerná. Města se rozpadala, lesy chcípaly...
Ne, že by teď bylo vše růžové.
Ale nebyla postižena jen elita. Byly to statisíce. V každé rodině někoho najdete. Mému sousedovi vzali statek 20 ha, mé tchyni zakázali studovat, mou babičku vyhodili z práce. na základě jejich politického přesvědčení či původu. Pokud by se stalo nco takového dnes, dáte je k soudu a vyhrajete! Pravda za několik let a zaplatíte výlohy...
Emigrace možná neochudila stát, ale rozhodně ochudila národ. Voskovec či Forman Vám nechyběl?
Taky jsem prožil nejhezčí léta za komunismu, ještě žijí ti co je prožili za fašismu, a dospívají ti co je prožili v divokých 90tých. O režimu jako takovém toto neříká nic.
08. 08. 2010 | 18:56

Emissary napsal(a):

Progresivita či mašina.

Tak, pane profesore Hořejší,

jste nám opět řekl, kdo vlastně jste. Toužíte po vysoce progresivním zdanění, na svém blogu jste kdysi uveřejnil i sazby. Tenkrát jsem se Vás ptal, z jakéže to křišťálové koule věštíte. Zatímco z morálního hlediska se to dá jakž takž pochopit a skoro až nepochopit, z ekonomického hlediska se jedná o naivitu a nebezpečný hazard podobný tomu komunistickému.

K případu bratří Mašínů jsem se nevyjádřil ani na jednom blogu. Chápu, že nechtěli žít v bolševicky řízeném státu. Násilí plodí jen další násilí, mnohdy může být pragmatické a účelové, aby se předešlo většímu násilí. Rozhodnout to je těžké. Samozřejmě jsem uvažoval, zda ty peníze si nemohli opatřit bez násilí. Možná by to šlo. Nechápu diskusi k tomuto nepodstatnému problému, je mi volná. Vláda se rozhodla vyznamenat, nevím, asi má lepší informace, tak ať si vyznamená, je mi to jedno. Obama dostal Nobelovou cenu, i když v té době ještě skoro nic neudělal, jen mluvil.

Takže mašina versus komunističtí zlotřilci. Ti také páchali násilí, ale ve jménu ideologie, ve jménu svého přesvědčení. Takové násilí Vy bagatelizujete, lépe řečeno nekladete takový důraz a argumentujete tím, že režim se plynutím času kultivoval. Jo, ale z čeho vyšel? Které násilí má dle Vás přednost? Jistě, režim i něco kladného poskytoval, život nebyl tak rychlý, a tak zbývalo víc času na budovaní kvalitnějších osobních a rodinných vztahů v obecnosti. Násilí, zloba, závist, zášť… , to všechno bylo uložené v kokonech latentní formy, vědecký, lidský a zejména technický pokrok taktéž. To všechno se projevuje a projevovat bude, vidět to lze i na diskusích. Jak řekl jeden pisatel zde, ještě dalších 40 let bude.

A vyrovnání měkké či tvrdé, prosím Vás, to už je jedno, ani to nejde. Každý se musí vyrovnat sám. Vyrovnání mohlo být takovéto. zakázat a zakázat vznik jakékoliv strany Marx – leninského typu a každé straně zakázat přijímat členy s StB či komunistickou minulosti, ani poradce, ani rádce či sympatizanty. Zrůdnou ideologii je třeba izolovat, jak to udělali v Německu s tou fašistickou.
08. 08. 2010 | 18:58

antoninovy napsal(a):

Ad Admirál, asi tak, vidím to stejně
08. 08. 2010 | 19:01

Jan napsal(a):

Jemnický
Vidíte, já bych řekl spíš , že se velmi podobali v svém projevu, diktatuře, a lišili se myšlenkovými kořeny.
Fašisti hájili velkokapitál proti komoušům ve jménu rasismu a nacionalismu.
Komouši v rádobynávaznosti na 19té století právě těm kapitalistům všechno znárodnili.
Pro obyčejného člověka to byli stejní gauneři. jejich ideologické zdroje byly ale jiné.
Hezky je to vidět v Chile.
Tam demokracii zakroutili krkem a bez soudů tisíce povraždili ve jménu velkokapitálu. Rusáci miliony ve jménu Lenina.
P.S. Nepodílíme se mi diskutéři nyní v této chvíli na vraždění nic netušících dětí v Afgánistánu?
Je tahle věta nechutná nebo jen pravda?
08. 08. 2010 | 19:06

jan napsal(a):

ad admirál
Jasné jako facka.Máme i jinou volbu.
Masaryk a Čapek
08. 08. 2010 | 19:09

antoninovy napsal(a):

Pane Vlku díky za responsi

ale jak jste si asi vsimnul v dalsi glose jsem ubral plyn a na onoho pána již neútočil.

Čtu Vás rád a vlastně díky zvědavosti na Vaše přísspěvky jsem již několikrát porušil položený zákaz sám sobě daný sem nelézti.

Salut a vše dobré

Váš

an
08. 08. 2010 | 19:10

Tencokida Hnuj napsal(a):

antoninovy
Jo, jo ruční rubání.
Tohle bych obnovil a poslal tam na pár týdnů ty, co tu brečí, když jim kdosi pokrátí dotace či granty nebo nenavýší plat dle jejich představ.

Černé uhlí, šikmina, důlní vody a po profárání je z vás velká černá koule.

Takže - pěkně do trenýrek či do naha, založit bago, přivřít víčka a jedeeeem!

Moje první zkušenost s dolem byla ve zmáhačce a pleničce na horní špici. Graca, kladivo, sbiják, lopata a pěkně vše ručně stručně.

35 st. Celsia, 92 % vlhkost, rychlost větrů minimální, z rubání prachu jak po výbuchu...

Jelo se ale na výkon. Takže pokud jsme nenarazili ve zvednuté počvě na kámen, nebo se neuvolňovaly stropní vrstvy, tak vybyl čas i na svačinu a vtipy.

Karbidky jsem už nezažil, navíc na Ostravsku si tamnější uhelný prach, neřkuli metan, s těmahle věcičkama moc netyká. Já už měl docela moderní lampu na baterku. A interferometr. A respirátor (přes který se teda moc dýchat nedalo, navíc se člověku v tom horku a špíně dělaly na tváři furt nějaké vyrážky).
A masku - samozřejmě. Pro případ. Sranda byla, že kdyby ten případ fakt nastal, tak s touhle maskou bych ušel tak asi na půl cesty k jámě.
Naštěstí ten případ nenastal.

Jednou takhle večer jsme šli do šikminy - výška sloje do 40 cm, zavlažovat. Při plazení se rubáním náhle něco začlo syčet - no já si tehdy myslel, že to děljí hydraulické stojky, že tedy klesá nadloží (1000 m hloubky, rubáním se pohybujete plazením rychlostí slimáka, jediné světlo je vaše lampa..).Jak já tehdy tím rubáním proletěl, nevím sám.
Pak jsem zjistil, že rupl přívod vzduchu do vrtacího kladiva.
Šel jsem se toho dne opít.

Mějte se. Hezké povídání. Je vidět, že se umíte podívat na věci z lepší stránky, což je vlastností odvážného ducha.
08. 08. 2010 | 19:12

Tencokida Hnuj napsal(a):

vlk
Dám. Ale až pozítří. Dneska je neděle, nechci si ji kazit nějakým hnusem via Kalousek, Parkanová etc.
Zítra jedu na hřiby , k doktorovi a na kozí farmu pro mlíko a sýry.

Mám to zkopírované.

Měj se.
08. 08. 2010 | 19:16

antoninovy napsal(a):

anellus

originální úvaha, dobré, ještě se k tomu vrátím

an
08. 08. 2010 | 19:16

naivka napsal(a):

naivka
08.08.2010 16:44:48

tento nick již několik let na aktuálně.cz používám či používala jsem sama .. distancuji se od příspěvku "naivky" v 16:44:48 hod., adresovaný panu hořejšímu ... diskuzí se však již pravidelně aktivně nezúčastňuji, takže nick je v podstatě volný :-) .. přeji všem hezký večer.

*
08. 08. 2010 | 19:18

mb napsal(a):

vlku zase jste to obrátil ( jak je vaším dobrým zvykem ) ...

ptal jste se proč je korupce, a tak ....

nadhodil jsem hypotézu ... že za to může komunistické bezčasí ...

já ani moje rodina samozřejmě nekradla ...

heslo kdo nekrade okrádá rodinu jsem si vypůjčil z erazima koháka, který tak charakterizuje tu éru .... a ruku na srdce ...

že vyrovnání se s komunismem je můj soukromý problém ... to jste myslím přestřelil ...

jedná se o celospolečenský problém .... začlo to mašínama a tohle je konsekventní B ...

to vaclav hořejší ...

když tak vychvalujete ten husákovský humanismus ....

jednalo se o dobu po vstupu vojsk .... po smrti palacha ...

a celospolečenský koncenzus byl někde tady : a s hubou rozmlácenou teď zůstali jsme němí, ne nejsme na kolenou, ryjeme držkou v zemi ...

okupovaný stát s kolaborantskou vládou ....

doublethink a doublespeech napříč společností ...

ale proč si nezaadorovat sociální jistoty a gulášovej socialismus ....

čest
08. 08. 2010 | 19:18

Jemnický napsal(a):

Ivan Hochmann

Váš příspěvek 08.08.2010 15:16:56 vystihuje podstatu problému, ale bratr Václav si vybral jen to: "Vem Vás čert".
On už snad jiný nebude.

S pozdravem,

Jemnický
08. 08. 2010 | 19:19

Werner napsal(a):

Ač jsem mladší v 89 mi bylo 6 let pokusím vám odpovědět z mého pohledu na to proč v 89 nezavládl zákon ulice a proč jsou dnes mnozí tak radikální. Je to velmi jednoduchá odpověď. Za celou poválečnou dobu (1945-89) prošlo Ksč 7 milionu lidí, Praha s 200 000 komunisty bylo nejrudější hlavní město,neexistuje nikdo v téhle zemi kdo by neměl v příbuzenstvu, rodině mezi znáními alespoň jednoho komunistu! A to je odpověď. Nikomu se střílet a na kandelábrech věšet otce, strejdy, matky a známé nechtělo. Ani Václav nechtěl oběsit Ivana. Každý věděl že Ksč jsou de facto oni sami. No a za 20 let otec s matkou zemřeli, strejda je v důchoďáku a teta nesvéprávná. Řády Ksč a členské průkazky putovali do koše hned u těch prozíravějších do štrozoku hned vedle protektorátního potvrzení o nežidovském původu. Pro sichr! A najednou je pravice a antikomunismus in! Ty tam jsou všechny skrupule! U většiny u internetových pravičáků je komunista sprosté slovo, u nich v rodině ve straně prostě nebyl(paměť je děravá-někdy i záměrně)! Co na tom že se strejda jmenoval Mamula a teta je Kabrhelová! Co na tom že podepsal Antichartu! Že měl v Pionýru partyzánský samopal! Všechny komunisty by pověsil postřílel! Vivat Mašín! Klasické internetové kecy, každý je hrdina až se mu hlaveň kulometu přehřívá! Ale když má dojít na nějakou akci jsou tak nějak-jak to říct? předposraní se špuntovkou a tak i bojují. Opravdu bych se nějaké akce od nich nebál! Internet je hospoda 21. století.

Jinak by mě zajímalo jak by takové čistky měli probíhat dle představ toho sou... pardon podnikatele co vám psal pane Hořejší. Podle seznamů Stb? Ty jsou kompletní jako cedník a důvěryhodné jak 8x trestaný sňatkový podvodník? Podle členství v komunistických organizacích(SSm, KSČ, Národní fronta atd.)? Sbohem Nečasi, Štětino, Kalousku... Nebo podle věku? Každý komu bylo k 17.11. 1989 18 let je načichlí komunismem a bude odstraněn z veřejného života...Nevím!

Jinak k mladým a vyrovnávání se s minulostí: S odpuštěním 99% lidí pod 50 je to úplně putna. Mají jiné starosti. Jsou to hádky dědů(babky se starají o vnoučata) na lavičce kdo komu víc ublížil a kdo si víc nakradl. Jediný kdo z toho měl užitek byla média. Říkám byla protože témata s vyrovnáváním se prostě přežrala! Poslední kauza Zawadská bonzovala na Jandovou prosvištěla médii jako kefír trávicím ústrojím pacienta s úplavicí. Milam Paumer tam vydržel cca 2 dny a mladé taky moc nezaujal. Pokud si prohlédnete fota z jeho pohřbu kde se měli sejít "stovky lidí" které nějak všechny tv a fotografové zapoměli vyfotit a vypadá to že jich tam bylo bez padesáti stovka zjistíte že i těm skautíkům co mu tam stáli čestnou stráž bylo kolem 60. Vyrovnávání s minulostí alespoň pro mojí generaci skončilo!
08. 08. 2010 | 19:23

antoninovy napsal(a):

Tencokidahnuj

Vy jste můj člověk, za poslednich asi čtyřicet let jsem nepotkal nikoho s kym bych sdilet zážitky ze šachty!

A to si představte, že jsem byl takový šílenec, že jsem si podal žádost k důlním ohňařům, k té důlní hasičské policii a pak s nimi nějaký čas pracoval. To byl adrenalin jak dnešní mlaďoši říkaji, ostatně jsme tam skoro zhebnul, nadýchal jsem se a když mne kamarádi tahali ven, říkal jsem jim, to je dobrý, nechte mne, hlavně vy vyfárejte.

Jo, kurva, to byly časy. ale nelituji, to mne zocelilo na celý další život, dnes už se nebojím ničeho.

Zdař Bůh

ab
08. 08. 2010 | 19:28

voroshilov napsal(a):

vaclavhorejsi:
Dlouho jsem vahal jestli muzu poskvrnit Vas blog nejakou necistou myslenkou,nakonec odpoved na Vasi posledni otazku z minuleho blogu prenecham nekomu chytrejsimu,vim ze umite rusky tak Vas snad neurazi text vaseho kolegy profesora Lopatnikova z USA,no a kdyz ano tak stejne krome Vas tomu nikdo nebude rozumet:
http://sl-lopatnikov.livejo...
08. 08. 2010 | 19:30

Emissary napsal(a):

Paní naivko,

jsem si to myslel, ale tady cokoliv říct, člověk akorát dostane po hubě. Ani já nemám v úmyslu se pravidelně zapojovat.
08. 08. 2010 | 19:33

Alex napsal(a):

Béda
Ještě něco nejen pro Vás. Ta Vaše zkratka a nejn Vaše ta vede u Mašínů k onomu černobílému vidění. Jedna strana vidí Mašíny jen jako černé jen pro ten správný obecný závěr, proč nemohou být a nebudou národními hrdiny a ta druhá je jednoduchou reakcí, ta je zase vidí jenom bíle a mj. jen proto, že je někdo vidí jen černě.
08. 08. 2010 | 19:34

vaclavhorejsi napsal(a):

RA:

"nešlo o věšení na lucerny, jak se nám soudruh profesor snaží vnutit, šlo o spravedlivé tresty za komunistické zločiny. A k tomu nedošlo,takže je to mezi lidmi dodnes. Například starého komunistického gestapáka soudkyně /komunistka/ chránila až do jeho smrti,. Těžko pak očekávat od komunistických obětí nějakou úctu k rudým zločincům,že."

Ale vzdyt ja prece pisu presne to same:

"velice mi vadí, že hned po listopadovém převratu nebyli po zásluze potrestáni všichi, kteří byli prokazatelně odpovědní za nejrůznější politicky motivované zločiny komunistického období,"

Kdyz vy mi nadavate, aniz si to nejdriv prectete...

..
08. 08. 2010 | 19:34

Gerd napsal(a):

Pane Hořejší,
jako vyrovnání s komunistickou minulostí by bohatě stačilo, pokud by po roce 1989 došlo k vyloučení všech členů KSČ z veřejného života, tj. zakázat jim zastávat funkce ve státní správě a v Poslanecké sněmovně odebrat právo být voleni. A najednou nastal duch humanismu a demokracie - a bývalí komunisté toho využili. Strach nemám z komunistů sdružených nyní v KSČM, ale z těch, kdo nalezli do jiných stran! Rovněž absolventi vojenských středních a vysokých škol jsou obzvláště kovaní v třídním boji. Když jim někdo pár let vymýval mozky, stopy to v jejich myšlení zanechalo.
Nejsem prot komunisty postřílet nebo vyhostit. Postačilo by však, aby jim bylo znemožňěno ovlivňovat další vývoj po 1989. To se nestalo, a tak jsme tam, kde jsme.
Hezký večer!
08. 08. 2010 | 19:38

hoven napsal(a):

antoninovy
tak neska je to už těžký určit kdo je komunista. je to činský komunista, který má otroky v soukromé cihelně?? nebo je to pomatený marxista pehe??? těžko říct. svět se změnil. neska soudruzi bud podnikají, nebo se z nich stali nacionalisti. celá ta debata vznikla tak, že sem navrhoval hned po revoluci v roce 89 pro všechny komunisty pět let vězení, aby poznali ten socialismus taky z druhý strany. ale neska už je pozdě.
08. 08. 2010 | 19:38

mb napsal(a):

vaclavhorejsi ... když se zvolila ta měkká cesta ( kterou vy tak velebíte) ... jak mohli být potrestáni všichni kteří byli PROKAZATELNĚ odpovědní za nejrůznější politicky motivované zločiny komunistického období ...

vždyť vy musíte vědět, že jste napsal blábol ...

1. právní kontinuita ( vadí mj. mašínům)
2. promořenost soudního stavu a soudů komunisty a jejich pohůnky
3. promlčení ( dlouhá 40letá doba diktatury )

hořejší kruci ....

a pak se máme vyrovnat s minulostí ....

( ale to je jen muj osobni problem - vyrovnat se s komunistickou minulostí jak pise vlk ....)
08. 08. 2010 | 19:38

antoninovy napsal(a):

Pane Muellere až teˇjsem se prokopal k Vaší glose a odpovědi na moji otázku.

Moje odpověď moje je ano, jsem zcela v satisfakci. Konotace na ono německé mne vůbec nenapadla.

Uvedl jste však několk thesí nad kterými se budu muset zamyslet.

Moc děkuji

an
08. 08. 2010 | 19:39

vaclavhorejsi napsal(a):

mb:

"když tak vychvalujete ten husákovský humanismus ...."

Kde ho vychvaluji????

..
08. 08. 2010 | 19:40

vaclavhorejsi napsal(a):

voroshilov:

Diky, rad si to prectu.

..
08. 08. 2010 | 19:41

naivka napsal(a):

pane Emissary,

děkuji.. domnívám se, že vám rozumím.. mějte se pěkně, hodně štěstí :-) ..

*
08. 08. 2010 | 19:41

mb napsal(a):

to VH ... no psal jste jak každý konal ... učitel učil, spisovatel psal .... zdálo by se tedy vše v pořádku ... myslel jsem to vychvalujete ... byl to ovšem stát lži ... myslel jsem, že se vám líbí ( líbili) sociální aspekty husákova humanismu .... ( s mrtvým wonkou atd. atp. .....
08. 08. 2010 | 19:43

mb napsal(a):

cely članek je psan v tom komunistickém ( socialistickém) duchu ... hlavně klid napráci ...
08. 08. 2010 | 19:46

antoninovy napsal(a):

Díky za odpověd pane hovene, víte co, já bych navrhoval to slovo komunista vyloučit ze všech těchto diskusí, nebo jejich potomky, kteří dneska ovládají celý náš stát a tedy i nás. Pane hovene, to slovo je to abstrakt a vlastně nikdo neví co si pod tím představovat.

Myslíme ty bývalé, a to které, ty skalní, kteří tam fungovali idealisticky s holou prdelí, nebo ty vychcánky, kteří jenom s režime jeli, tak si to pane Vendelíne Housko ujasněme, koho míníme komunisty? Ostatně je to všechno šílený a retardovaný boj, když někdo dnes říká, že je antokomunista, tak se ptejme a jak jsi kurva tenkrát bojoval, dneska ti na to s... pes.

Víte dnes kdejaký veksklák a hokynář majitel firmičky, který si vyholí palici a tím zmodrá Vám říká jak se má řídit stát. Kde to jsme, to se Vám líbí, hovene? Jděte do háje s tím Vaším antikomunismem, jste legrační, bojujte proti dnešním nešvarům přece, pokud máte v sobě ten náboj. ale zdravím, mějte se
08. 08. 2010 | 19:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Skeptický - pokračování:

Pepa posléze přistoupil k paně - povídá:
"Promiňte Pano proč posíláte pohledy prastarým pařezům?
Pošlete prosím pohled pěknému pánovi!"
"Plavte pane - podobné poutníky posílám prostě ku prdeli."....

Pokračování příště...aPropó :
Popisovaný park - působiště pana Pepy příslušel přináležel poloze Petřína.

Panivan.
08. 08. 2010 | 20:00

Emissary napsal(a):

Pani naivko,

i Vám, i já Vám rozumím.

Také hodně štěstí v plamenech života.

Žijte dlouho a blaze. :)
08. 08. 2010 | 20:01

antoninovy napsal(a):

hovene, doprcic, to Vám nedošlo že komoušem či jak to nazvat se člověk rodí?

Vissarionovič to přece perfektně popsal - my komunisté jsme lidé zvláštního ražení.
A tak přesně funguje profil jakési české politické strany, ne že bych se bál vyslovit, ale chytrému napověz a hloupého kopni, že.
08. 08. 2010 | 20:07

Jean Paul napsal(a):

Snaha o tzv. vyrovnání s komunismem po dvaceti letech je i mokvající syndrom pocitu selhání, že komunismus u nás zanikla sám od sebe, pouze se symbolickým přispěním domácího faktoru, vlastně jen proto, že se zhroutil v Moskvě, potom dominovým efektem i u nás.
Těmto lidem chybí heroické tradice udatného odboje proti komunismu (který tady v jeho počátcích schvalovala většina populace viz Pavel Tigrid a viz volby 1946).
Proto vytvářejí virtuální realitu jakýchsi hrdinů třetího odboje, jehož vrchlných protikomunistickým aktem bylo podřezání hrdla svázanému pokladníkovi či poprava neškodného hasiče.
Kdyby alespoň zabili okresního tajemníka, ale ani to ne.
08. 08. 2010 | 20:13

voroshilov napsal(a):

antoninovy:
Nechte hovena na pokoji,nesahejte na nase modro-hnede zviratko!
08. 08. 2010 | 20:13

Karel Mueller napsal(a):

Jemnický:

Já se vůbec nehodlám zabývat oněmi kdyby, jen jsem uvedl skutečnost a to skutečnost holou. Co si z toho kdo odvodí záleží jen na něm.

Zdravím.
08. 08. 2010 | 20:13

vlk napsal(a):

antonín nový

Karkule by z vaší odpovědi měla radost - jistě by řekla . vidíš, tak ty už nutíš ke špatnostem i jiné..
Sna d mi vaš e paní promine. ,-)))

TCKH
máš recht . Probgram lepší než ten, co jsme ti navrhoval.
b
ne nepřekroutil. Je li podle vás příčinou současného marasmu ono za bolševika heslo, které jste uvedl, pak vedle nejsem. Protože existují jen dvě možnosti - buď prostě jen hloupě plácáte nebo mluvíte ze zkušenosti. Drtivá většin a lidí nekradla ani za bolševika ani nekrade teď. Alespoň podle mých pozorování.
Ostatně zdejší a vůbec zastánci tvrdého vyrovnání s bolšvikem přehlížejí jaksi zásadní drobnost.
V tehdejším Československu bylo 1800000 komunistů.
Měli zcel a obsazený velitelský sbor jak armády, tak policie. Měli další ozbrojenou složku - totiž Lidové milice.

Umí mi někdo vysvětlit, jak se s nimi mělo tvrdě zúčtovat? Jak by si to byl představoval? Když v zemi navíc byla střední skupina RA?
Už vidím, jak soudruzi , ještě v někd y v 92 ovládající armádu , s e nechají jen tak odřezat.. S rodinami...

Bylo zvoleno jediné funkčn a možné řešení.

I právní kontunuitě nemá s mysl vůbec debatovat. Jistě by zdejší tvrdobijci byli rádi, kdyby přestali platit veškeré dokumnty vydané za komoušů. Počínajíc jejich křestním listem až k řidičku a kupní smlouvě na chatu.
Má ty svatí prostoto-.
08. 08. 2010 | 20:15

skura napsal(a):

Emissary:
"Zrůdnou ideologii je třeba izolovat, jak to udělali v Německu s tou fašistickou."
Nelekejte se, nechci Vás chytat za slovo a zahánět do kouta jako minule, protože až na tuto poslední větu nepíšete nic, s čím bych měl problém. Jenomže v Německu (v obou) to po válce bylo tak, že se všichni fašisti (až na ty největší zrůdy) tak nějak omilostnili a přebarvili na rudo (v NDR) nebo na demokraticko (v NSR). Nikdo jim nikam nezablokoval přístup a všichni zapomněli. Neříkám, že to bylo dobře, ale aspoň to nevedlo k násilí..
08. 08. 2010 | 20:15

mudrc napsal(a):

to Verner: Bingo! Je to plkání dědů. Možná, že někteří leží na Áru a z nudy diskutují. A imunolog (věda fachidiotie) jim předkládá katolicko-socanské mystifikace. Na idnes, Neviditelnypes, Virtualy ...začli diskutovat pod registrací. Diskuze uvadla. Redakce Aktualne bude také nucena přejít na registraci. A bude po ftákách.
08. 08. 2010 | 20:21

voroshilov napsal(a):

skura:
To je presne,kdyz ministra obrany NSR se ptali proc je v armade na vyssich funkcich tolik byvalych nacistskych dustojniku odpovedel strucne:Nemecko nepotrebuje dvacetilete generaly.
08. 08. 2010 | 20:21

Jemnický napsal(a):

Werner

Vcelku s vámi souhlasím, jen jeden omyl je fatální. Představa, že se vás minulost nedotýká a že se s ní nemusíte vyrovnávat. Bude se vás dotýkat a dost dlouho, protože boj za skutečnou demokracii a skutečnou občanskou společnost teprve začíná.

S pozdravem,

Jemnický
08. 08. 2010 | 20:22

voroshilov napsal(a):

Jemnicky:
Jak teprve zacina?Co jste delal 20 roku?
Nebo to nebyla demokracie,nejaky Velky Bratr?
08. 08. 2010 | 20:28

antoninovy napsal(a):

voroshoilov

ano uz necham spinkat to mile zviratko ale stejne - je to celovek, ili net, net tlko zhivotne
08. 08. 2010 | 20:31

Ivan Hochmann napsal(a):

No jasně -To jsou argumenty!!!!!

Ať si Jičínský strčí můj rodný list a úmrtní list mé mámy do prdele a může u toho kukat.

Budu se na toho vola s úsměvem dívat.
To byla přece jedna z nejdůležitějších argumentací rudých "právníků" při zavádění už jmenované "kontinuity".Fuj!

A vrcholem demagogie je prohlášení,že sametové svinstvo bylo:
Cit."Jediné funkční a možné řešení".

A tento člověk chce kárat vlády za to,že mají snahu alespoň něco z této celospolečenské mizerie napravit.

Jen si plivej Vlku kolem sebe a rozhazuj svoje připitomnělé demagogie,doložené "argumentacemi o několika nulách".
Můžete s Hnojařem zaházet celé blogy hnojem,nakonec se vždycky odkopete a zůstanete nazí se svými hňupskými "pravdami" vyčtenými ze socanských bulvárů.

Ivan.Bum!
08. 08. 2010 | 20:33

driven napsal(a):

Vědcem jako je třeba autor blogu se člověk stává postupně:nejprve to začíná pouhou zvědavostí,že ho něco zajímá.Posléze později pochopí možnost velikosti v této profesi.Těžko říci zda je to spíše vnitřní míra nebo vnější efekt.V dnešní době dříve nebo později ví,že kdyby dělal vědu v USA byl by kosmonautem vědy.Jinak šlape vodu,je jednou nohou v účtárně,druhou v hospodě.Je to tak trochu omyl:při delším pobytu v USA by asi zjistil,že rozhoduje reklama.A tím by vnitřní cena úspěchu klesla.
Většina lidí ví jen pár málo společných faktů:že Stalin vyhrál válku,že Obama je president.Už méně,ale nemálo ví,že Einstein vymyslel vzorec klidové energie ze tří písmenek.Ale plahočil by se on s takovou vědeckou vizáží ze Švýcar až do neznámé Prahy,aby získal vůbec a to výjimečně i místo v oboru?
Nechápu jak při té pramalé společné bázi znalostí lidstva si někdo,navíc vzdělaný ještě může plést Stalina s Hitlerem.
Správně někdo napsal-je to tady internetová hospoda.
Nedivím se,že Švejk získal čtenářskou oblibu.Život se většině jeví jako sled epizod.Skutečnost jako zrníčka pylu ve vířícím vzduchu.Záhadou tedy při tom zůstává,že tolik žen se v tom chaosu života potká s tím jediným pravým mužem,kterého se chytí na celý život.Dokáže to někdo vysvětlit?
08. 08. 2010 | 20:34

skura napsal(a):

Jean Paul:
souhlas!
08. 08. 2010 | 20:38

Ďaur napsal(a):

anellus: Podepisuji! I když jsem toho za život podepsal málo. Naposledy petici za propuštění V.Havla na poč. roku 89. Několik vět (nebo jak se to jmenovalo) v červnu, když jsem si je přečet, a viděl to stádo herců, co se k nim hrne, aby je četli na SE, když už to bylo na spadnutí, ne!

Alex: Dávám do ruky vnoučkovi jen maketu samopalu. A ta patřila do ruky i Mašínům. Spolu s pohlavkem. Dovedu se do nich vmyslet. Taky mi bylo 12.

Když jsem navrhl novinám MFdnes, že vyznamenám (jako Topolánek Paumera) tři dosud žijící z popravčí čety, co v 1942 zastřelili v Kobylisích "komouše" Vl.Vančuru, řekli, že žádného Vl.V. neznají.

Praví komunisti stáli vždycky proti fašistům a nacistům. U Madridu i za války. Jen hlupák je směšuje a "generalizuje" (W.Blake). Jo, ještě chemici i slučují.

Paradox: Bez Stalina bysme tady nediskutovali. (Slyšim hned..., "a za Husáka taky ne!, ty v..e!") Ano. Myslím, že "bychom" vůbec nebyli... Trockista.
08. 08. 2010 | 20:39

Béda napsal(a):

mudrc,

máte pravdu. Demokracie se rozvracet nesmí! Ony se již najdou způsoby, jak nepříjemné plkání omezit a vrátit pospolitost tam, kde je její místo.

Bude to opět krásná doba, kdy jedinou skutečnou pravdu se dovíme z jednotných médií, kdy si nebude potřeba lámat hlavu nakažlivýma myšlenkama bůhví kde odchycenýma. Ti, co budou diskutovat budou hezky evidováni - jenom pro pořádek.

Spokojený občan půjde jednou za 4 roky splnit svou čestnou občanskou povinnost a jestli se zadaří, zvítězí jednotná Národní fronta 99,95% hlasů nad komunisty, tedy prakticky všemi kteří volí levici. K tomu nám dopomáhej hesla: Přemluv dědu a bábu! Hoď si své vejce! ....(dle libosti doplň) si svého komunistu (myšleno obecně včetně sociálních demokratů)! Mobilizace 1,2,3,4...
Mašín na hrad! Nejsme jako oni!
08. 08. 2010 | 20:40

hoven napsal(a):

antonin novy,
no to ja vim, že komunisti jsou zvlaštni lidi. většina z nich ani nejsou svině, spiš blazni. oni jsou přesvědčený, že musí lidem naordinovat jejich dobro i proti jejich vůli a klidně si na to mužou použít klacek. právě proto navrhuju tím klackem je vzít po palici, aby poznali jaký to je. já si myslim, že komunista se jinak lečit nedá.
08. 08. 2010 | 20:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad Emissary via skura

http://en.wikipedia.org/wik...

Kontext pak zde :

http://books.google.cz/book...
08. 08. 2010 | 20:44

skura napsal(a):

driven:
"Ale plahočil by se on s takovou vědeckou vizáží ze Švýcar až do neznámé Prahy,aby získal vůbec a to výjimečně i místo v oboru?"
On se připlahočil do jemu velmi dobře známé Prahy v roce 1911 a učil na tamnější německé univerzitě 3 semestry. Prahu obdivoval jako historické město, ale na ulicích shledával mnoho špíny a mezi lidmi silně protiněmecké nálady, tak se zase odplahočil do tolerantnějších krajů..
08. 08. 2010 | 20:50

voroshilov napsal(a):

antoninovy:
Hoven neni zivotnoje,je to slepa ulicka evoluce,vykopavka,zkamenilina,bioodpad-nenajde zenu,nesplodi potomstvo,bude z nej stary antikomo brucoun a jeho rod vymre s nim,priroda je moudra a kruta...
08. 08. 2010 | 20:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

Hmmm. Já a socan. :))

Nu , zřejmě podobná sorta lidí s "pravicovým" názorem jako SuP, který drobné investory na burze označuje jako veksláky.

Tedy kvazipravičácké nedochůdče.

Ale aspoň je sranda.

I když vzhledem k pokročilému nedělnímu času poněkud nevkusná.

Jenže bolševik žádná základní pravidla neuznává.

On musí mlít tu svou, nedělě, neneděle, hlava, nehlava.

Čest. Nebo raději : "Hezký den." :)))))
08. 08. 2010 | 20:55

hoven napsal(a):

voroshilov,
píšeš o sobě??
08. 08. 2010 | 20:59

JC napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
Všem:

"Dnes se s oblibou dává rovnítko mezi nacismus a komunismus. K tomu bych připoměl jednu skutečnost, kterou neshledávám triviálním."

To co náleduje jsou argumenty a la Pepek vyskoč.

Komunismus = fašismus/nacismus, drahý Muellere.
Dva kohouti na jednom hnoji zůstávají dvěma kohouty a prd záleží na tom, jestli jeden je červený a druhý černý.
Ohledně vaší "konstrukce" by bylo dobrá si nastudovat to co předcházelo II.WW.
08. 08. 2010 | 21:00

antoninovy napsal(a):

To Driven

ano, ženy jsou úžasné bytosti obdařené zvláštnimi talenty a specifikacemi, máte dobré postřehy.

Neštěstí je však v tom, že se stávají méně ženami a více muži.

A muži...
08. 08. 2010 | 21:02

voroshilov napsal(a):

JC:
Karel uz davno degradoval na grafomanskeho stamgasta(minule se choval jako Buddha)takze ohledne otazek srovnani nacismu-komunismu smite se obratit na moji malickost:-)
08. 08. 2010 | 21:05

antoninovy napsal(a):

voroshilov

brachiálně, brutálně jste mne rozesmál jako už nikdo dlouho předtím

stvujte
08. 08. 2010 | 21:05

Béda napsal(a):

JC,

máte pravdu. Dva extrémy - jeden pravicový (černý resp. hnedý, druhý) druhý levicový (rudý).

Jeden cíleně vyvolává války, likviduje plánovitě a systeměticky (velice výkonně a efektivně) celé skupiny lidí, etnika, národy. Druhý likviduje své třídní nepřátele.

Každý na opačném pólu a přece tak stejní.
08. 08. 2010 | 21:07

voroshilov napsal(a):

hoven:
Jsem jsi jist svoji genitalitou a kontrakulturnosti,jsem nietszeciansky podclovek ve ctvrte dimenzii,co je mi po vas,ubozi smrtelnici?
08. 08. 2010 | 21:08

bigjirka napsal(a):

Pepo Řepo, ani Karel, ani profesor pokud vím, nejsou denunciantské etické vraky.
08. 08. 2010 | 21:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Plyšovost procesu předání moci v 1989 byla nutností pro obě strany - předávající i přebírající. Předávající kvůli potřebné beztrestnosti a ocenění za zásluhy, přebírajíc kvůli nedostatečnosti jak kádrové tak věcné. Václav Havel potřeboval Mariána Čalfu po pro něj překvapivém odmítnutí od Adamce, aby mu odevzdal pokud možno bezkonfliktně moc, a M. Čalfa jako profláknutý komunistický kádr potřeboval bezkonfliktní zahájení nové kariéry. Od Francouzské revoluce uplynula dvě století a poučený svět nebyl zvědavý na nějaké české jakobíny. To opožděně prskají za dávno odjetým zmeškaným vlakem.
08. 08. 2010 | 21:10

Jemnický napsal(a):

Karel Mueller

Srovnal jste nesrovnatelné. Výrazu "holá skutečnost" nerozumím. Skutečnost není níkdy holá, vždy je ve vazbách, neboť je jimi i vytvářena.

S pozdravem,

Jemnický
08. 08. 2010 | 21:11

Karel Mueller napsal(a):

JC:

Co předcházelo 2. WW? Pokud vím tak jedna dohoda s názvem Mnichovská. Polsko a Maďarsko tam poslalo požadavek na rozbití ČR, oba státy se jejího porcování aktivně účastnily. Je zajímavé, že nikdo se dnes nezmiňuje o tom, že Stalin později udělal Polákům totéž co oni v roce 38 nám: Zabral si území s národnostní minoritou v situaci, kdy byl stát na kolenou.

Pokud jde o argumentaci a-la Pepek Vyskoč dle Vás ... Vy mě rozesmíváte. Chcete snad říct, že Hitler ty destruktivní rozkazy nedal a Rusové je dát nemohli?

Chtělo by to méně ideové neochvějnosti a více chladnokrevnosti a střízlivosti.
08. 08. 2010 | 21:14

bigjirka napsal(a):

To bude Bédo tím, že oba jsou levicoví. Nacismus znamená národní SOCIALISMUS, bolševismus je internacionální socialismus. V tom je jejich rozdíl. Jinak je technický. Nacismus vraždil lidi plynem a pak je pálil, komunismus vraždil převážně mrazem v lese, nebo klackem (Kambodža) a nechal shnít. Nacismus nás obsadil a bolševik si nás od něj ukořistil. Dvě saně hnusné.
08. 08. 2010 | 21:14

Alex napsal(a):

JC
No proto je JC nutno provokovat ze strany Nečase vyznamenáním Mašínů. Druhá strana je okamžitě maluje jako jasně černé, aby je první strana mohla obhajovat jako bílé. A to vše jen proto, aby se mohlo tvrdit, že komunismus rovná se fašismus od toho se snadno odvodí, že KSČ rovná se ČSSD, od toho pak, že komunismus rovná se levice a pak holt stačí vyděsit Řeckem a pravice má volby v ČR v kapse. To víte pro takové JC je to pak nadmíru jasné a plně logické. Jako ro tu paní, co se Paroubka ptala, proč ji chce uplatit jednorázovým dárkem seniorům ve výši cca 3000 Kč. Ona je možná dostala od potomků k Vánocům, ale to holt je jasné, že to volební úplatek nebyl. A chápat podobně ten dárek od politické strany jako dárek z úcty k seniorům - tak to holt chápat nejde ani náhodou. Šikula Paroubek tomu nasadí svou reakcí korunu. No a pak, že nejsme v absurdistánu.
08. 08. 2010 | 21:15

skeptický napsal(a):

IH
Kdybyste to chtěl znát přesně,hledejte na googlu :

Podivuhodný příběh p.Pepy Prcatého.

Za mých dětských let se tomu říkalo Příhody písmenka Pé.

Kam se hrabou nějaké dnešní školní příručky pro děti.
08. 08. 2010 | 21:17

hoven napsal(a):

voroshilov,
už tě tady pozoruju delší dobu, myslim, že nebudeš uplně normální
08. 08. 2010 | 21:19

Viola napsal(a):

Náhodou

myšlenka komunismu je krásná, ale ještě daleko je doba jejího uskutečnění. Komunisté chtěli svou věc uskutečnit násilím a to jak víme vede do pekla. Až budou chtít všichni bude to možné, ale kdy to bude? Brání tomu závist, když on má to, já musím mít i tamto. Prostě až budeme všichni jedno, půjde to, ale to asi nebude na této zemi.
08. 08. 2010 | 21:22

Alex napsal(a):

Jo bigjirko, je to tak, levice je jedna pakáž až po tu Kambodžu, socialismus rovná se bolševismus rovná se národní socialismu a do pyhele Vy už tam máte i tu Horákovou. Že Vy si nakonec kujóne myslíte, že ti komouši to vlastně s tou Horákovou zaonačili vlastně dobře.
08. 08. 2010 | 21:23

voroshilov napsal(a):

hoven:
Nikdo neni uplne normalni,ja jsem od prirody clovek zlobivy,naladovy a agresivni,proto musim drzet nervy na uzde,ale kdyz ctu tvoje lzi nebo nesmysly Muellera zacinam zurit,vy banda ignorantu lzete nejenom oponentum ale i sami sobe§
08. 08. 2010 | 21:25

Karel Mueller napsal(a):

Jemnický:

Obrat holá skutečnost se může zdát poněkud vágní.

Chci tím říct toto: Napsat holou skutečnost znamená napsat skutečnost bez dodatků určujících, co si má lid prostý myslet.

Neb pak se skutečnost holá může změnit se skutečnost imaginární, jak jsme toho v minulosti byli a stále jsme nepřetržitě svědky

Zdraví KM
08. 08. 2010 | 21:25

mb napsal(a):

alex ... nikdo to nesměšujete ... ale proč prostě nepřijmete nebo neřeknete že hrůzy nacismu ( nacionálního socialismu ) a hrůzy bolševismu (internacionálního socialismu) jsou srovnatelné ...

zamozřejmě velkým směrem bolševismus krutosti nacismu předčí ...

njn ...
08. 08. 2010 | 21:27

antoninovy napsal(a):

Bédo, všechno už tady bylo, snad nedojde tak rychle k válce, s těmi zákopy a otravnými plyny, spíše sem tam pár raket pro výstrahu a pak někomu ve štábu rupnou nervy a spustí se to naplno.

Před 1. světovou válkou se všichni bohatí děsně veselili jen pár tisíc ubožáků chcípalo na ulicích Vídně hlady a pak se ty kšefty rozjely a jelo to zbrojovky nestíhaly a najednou práce plno, že,

Bojim, bojim, že scénář se bude opakovat, bohatí mají málo a chtějí víc, jen válka jim přisune další bohatství, jenže co s tím, když země bude zamořená nukleárními odpady a když vylezou ze svých krytů, uvidí jen poušť.

Asi jim to nevadí, jako ten Tkáč u Krause na ČT, pořád si spokojeně mnul ruce, že bude špatně, nevadí, hlavně že bude víc, že. mnul si ruce pořád...
08. 08. 2010 | 21:27

hoven napsal(a):

viola,
myšlence komunismu nebrání závist, ale v podstatě všechno. komunismus je jako perpetum mobile
08. 08. 2010 | 21:27

Béda napsal(a):

bigijirka,

zde můj předešlý příspěvek:

Nacismus, proti kterému bojoval (a nakonec v boji přišel o život otec bratří Mašínů) byl v podstatě ve třicátých letech PRAVICOVOU (bez změny vlastnické struktury) ALTERNATIVOU vůči levicovému komunismu sloužící k pacifikaci narůstajícího dělnického hnutí v období hospodářské krize.

Bez dohody nejvýznamnějších německých ekonomických a politických struktur té doby s Hitlerem by se Hitler a nacisté nikdy nemohli dostat k moci. Těmto strukturám poskytnul určité východisko (nastartování průmyslu na pozadí přípravy války = poskytnutí práce nezaměstnaným) cíl = narovnání pozůstatků Versailleského míru - nové trhy, zdroje surovin, nepřítele = komunismus, Židé, podrasy..., železný řád, který znemožňoval politický profit levicových stran, svobodu slova... To vše ve svém souhrnu
vedlo k pacifikaci nižích vrstev a vzniku "Tisícileté říše", která měla vyvolený národ vedený vyvolenými suprelitami v rámci konečného řešení zbavit škůdců - komunistů, Židů, slovanů, kteří měli být buďto poněmčeni a nacifikováni anebo odsouzeni k smrti vyčerpáním v otrockých podmínkách...
08.08.2010 13:45:33
08. 08. 2010 | 21:28

bigjirka napsal(a):

Kde jste našel, Alexi Horákovou? Škrábou, škrábou? Rovnítka tam pochopitelně nejsou. Chcípnul byste radši klackem, na mraze, nebo v plynu? To se evidentně nerovná, jen bych si z toho nerad vybíral. Nacismus pochopitelně má víc levicových než pravicových charakteristik. Vlastníci v Německu byli pouhými držiteli, hospodáři.
08. 08. 2010 | 21:28

hoven napsal(a):

voroshilov,
jen zuř, neni nic zabavnějšiho než vzteklej komouš.
08. 08. 2010 | 21:29

bigjirka napsal(a):

Bédo, nacismus ve své vrcholné formě byl jednoznačně levicový. Etapa budování úspěchu? Komunisté po válce chodili po venkově a zadarmo opravovali zemědělcům stroje.
08. 08. 2010 | 21:31

kormoran napsal(a):

Soudruzi nemelte iiicoviny a sup ke zkouskamhttps://www.youtube.com/watch?v=tD2VXTfM9HY
08. 08. 2010 | 21:33

antoninovy napsal(a):

Jo a ten roduverný Slovák Tkáč tam pořád mlel něco o tom, že nie on ale ten Jakabovič, ale furt si hladil ty ručky a tvářil se líbezně, jako neviňatko, na otázku Krause a kolik vlastně máte těch mrakodrapů, no ja neviem presne mozno, tri ctyry.
08. 08. 2010 | 21:33

Jeník napsal(a):

Jak jsem poznal Milana Paumera já
Ptal jsem se Milana Paumera, co by dělal, kdyby k němu přišlo malé děcko a začalo by si ho prohlížet, jak to děti u neznámých lidí dělají. „To by mělo smůlu,“ zněla lakonická odpověď. „Mám tomu rozumět tak, že byste třeba šestileté dítě zabil?“ Zněla má další otázka. „Mělo by prostě smůlu,“ opakoval svou prvotní odpověď.V době kdy jejich trojku naháněli v NDR vojáci a policisté po prozrazení na jednom malém nádraží, ležel s Paumerem Ctirad Mašín na kraji lesa ve škarpě, byla noc. V tom se na světlejším horizontu objevila postava vojáka. Byl od nich prý na dvě stě metrů. Voják tam jen tak postával a Ctirad prý řekl Paumerovi, aby se díval, jak umí střílet z pistole. A opravdu na jedinou ránu vojáka zastřelil. Paumer se přímo rozplýval Ctiradovým střeleckým uměním, píše Vladimír Kapal.

A s tímto zločincem se přišla rozloučit celá ODSácká kavalerie Nečas,Němcová,Sobotka a při projevech i slza byla zamáčknuta. Kdo podporuje a vyjadřuje podporu vrahovi je rovněž zločinec – z tohoto jednoduchého pravidla jsou ve vedení státu zločinci. Pouze Klaus i přes svůj podíl na všech ekonomických lumpárnách po roce 89 měl zdravý rozum a nešel se loučit se sprostým vrahem. Ale pan Novinář co chce likvidovat policii a ministr války se také dostavili.
Když si přečteme návrh „vládního prohlášení“ zločinného spolčení ODS a dalších dvou stran VV a TOP09, které se do parlamentu dostaly podvodem na voličích, tak je jasné, že tato skupina bezcharakterních lidí nemá vůbec morální právo rozhodovat o našich životech. Proto jediná cesta je rozvojem občanské nespokojenosti vyhnat tyto lidi od koryt, která si ukradli. Teď si tato totálně bezcharakterní parta snaží získávat body na neštěstí lidí v okolí Liberce, kdy z jedné strany slibují pomoc a potom farizejsky je okradou svým postupem, kterým chtějí zakrýt své ekonomické lumpárny. Jediný, kdo tam chybí je ten, kdo stojí za velkým dluhem státu osobně, jakjo nejhorší produkt politické scény po roce 89 – milovník slivovice Kalousek.

Celý článek na http://kapal.blog.idnes.cz/...
08. 08. 2010 | 21:34

David - 1. část napsal(a):

Podle mého názoru skutečné vyrovnání s komunistickou minulostí už bohužel není reálné.

Proč se tak nestalo bych přenechal odborníkům.

Jakékoliv znovunastolování této otázky považuji už za ztrátu času.

Je však potřeba se poučit z chyb a ty už pokud možno neopakovat.

To, co tady už mnoho let předvádí ODS, je jen falešný antikomunismus, který dlouhodobě paralyzuje celou politickou scénu a je třeba tuto hloupou bariéru konečně prolomit.

Ať se nám to líbí nebo ne, tak jsme všichni na jedné lodi, a tou je Česká republika, a podle toho bychom se měli také chovat.

To, že KSČM má 20 let po listopadu 89 stále takové významné postavení na politické scéně není zásluhou samotné KSČM, ale je to zejména vinou velkých chyb, kterých se po listopadu dopustily tzv. demokratické strany.

Občané viděli a stále vidí, jakým způsobem se při privatizaci rozkrádal majetek – neprůhledná výběrová řízení – korupce, jak se nemohli dovolat svých práv u soudů atd. atd. Dále obyčejní a řadoví občané jsou zklamáni, že pravda a spravedlnost je na tom skoro stejně jako před listopadem. Že řadu podniků i úřadů stále ovládají různé mafiánské klany, a je jedno, zda jsou složeny z bývalých komunistů, nebo z tzv. „polistopadových politických rychlokvašek“, a to průřezem ze všech politických stran. To, co tzv. „demokratické strany“ na komunistech kritizovaly, to samy dělaly, čímž došlo mezi občany k poškození a znevážení pojmu Demokracie jako takového. Prostě ztráta důvěry!

Proto se stále objevují mezi občany i takové názory, že než takovou „demokracii“, tak, že to bylo před listopadem lepší. A to poslouchat 20 let po listopadu je opravdu, ale opravdu velmi smutné! Demokracie je především dialog, to co předvádí ODS a spol. je „modrá totalita.“ Tam kde schází věcné argumenty nastupují zákazy, příkazy a nakonec válcování silou 118 hlasů.

Podle mého názoru skutečným bojovníkem proti komunismu byl mj. např. Petr Cibulka a až on dostane od pana prezidenta vyznamenání za zásluhy za to co v životě v boji proti komunismu pro náš národ vykonal, tak teprve potom budu věřit, že jdeme skutečně po té správné cestě.

Chtěl bych sdělit velmi zajímavou myšlenku, která pochází od významného rakouského psychologa Viktora Emanuela Frankla, který prožil několik let v koncentračním táboře za 2. světové války.

V.E.Frankl:

„na Zemi jsou jen dvě lidské rasy – lidé slušní a lidé neslušní … Žádná skupina není složena výhradně z lidí slušných nebo naopak z lidí neslušných.“

Já dodávám, to je to podstatné dělení společnosti, které jediné má smysl. I lidská společnost je proto „geneticky“ rozdělena na tyto dva póly. Podle mých životních zkušeností proto nemá smysl dělit lidi na chytré a hloupé, černé a bílé, věřící a nevěřící, pravicově nebo levicově orientované, bohaté a chudé a podobně, ale má praktický smysl dělit lidi jen na ty slušné a ty neslušné. Myslím si, že jedině takové dělení společnosti má smysl a je nutné aby slušní lidé se spojili.

V této souvislosti bych ještě citoval z knihy Benjamina Kurase „Jak přežít padouchy“, který můj názor velmi pěkně vystihuje. Cituji ze str.186, kapitola – Sdružování:

„V počtech je síla. Vyhledávat lidi podobně smýšlející, podobně toužící, podobně jednající, s podobnými cíli. Společně pěstovat nepadoušství, společně čelit padouchům. Lidská práva a důstojnost se dají budovat a udržet jen ve společenství, které má moc je bránit a zaručit. Slušní lidé mají povinnost nebýt slabí. Obrovskou sílu dává už samotné vědomí, že v něčem nestojíme sami. Jako všechno na světě, i slušnost je nakažlivá, když ji provozuje dostatečný počet lidí, po kterých se ostatní mohou opičit. Když vidí, že se jim to začíná vyplácet. Dřív nebo později se začnou opičit i padouši. Když zjistí, že se jim to vyplatí. Prosazovat zákony a pravidla slušnosti s organizovanou podporou zájmových skupin. Je-li to neproveditelné v rámci politického systému a politických stran, provádět veřejný nátlak prostřednictvím sdružení a spolků.“ Konec citátu.
08. 08. 2010 | 21:34

Alex napsal(a):

bigjirka
Přece ve Vaší logice. V tom, jak dáváte do rovnítek. Proč by Vám mělo být cizí dát do rovnosti národní sosialisty Hitlera a národní socialisty Horákové. Vždyť to jsou přece také totožné termíny. Já se tu nepřu o levicovost nějakého Hitlera ale o to, co z toho všechno dokážete vyvodit.
08. 08. 2010 | 21:35

David - 2. část napsal(a):

Je proto potřeba co nejdříve změnit to zatuchlé klima na naší politické scéně a potažmo v celé společnosti, a to v tom smyslu, že když komunisté řeknou, obrazně řečeno, že 1+1=2, tak se nebudeme bát je podporovat a nebudeme se za to stydět, a na druhou stranu, když ODS řekne, že 1+1=2,35, tak budeme s ODS urputně bojovat. Prostě jestliže jednou je KSČM – de iure demokratickou politickou stranou a dostala se dokonce i do parlamentu, tak nelze ve skutečně demokratické společnosti předem podmiňovat, že by se nikdy nesměla dostat dokonce i do vlády, v které by už stejně nikdy nezískala takovou většinu, jakou měla před listopadem.

To, jestli bude vliv KSČM dále narůstat, nebo naopak ubývat, zcela nesporně bude záviset na kvalitě politické kultury, kterou předvedou ostatní tzv. demokratické strany.

Není žádné umění tzv. hodit na někoho komunistický pytel a vyřadit jej předem z diskuse. Naopak je uměním včas rozpoznat, které názory té které konkrétní osoby jsou užitečné a naopak které jsou škodlivé pro naši společnost. Není důležité kdo to říká, ale co říká a hlavně pak je nutné si pohlídat, zda nedochází k rozporu slov a činů a právě na to se musíme vždy soustředit.

Prostě ten hloupý a zcela ubohý falešný antikomunismus, který předvádí senátor Štětina a spol. musí zmizet z našeho politického myšlení co nejdříve, jinak se nepohneme dopředu.

Na to, abychom potrestaly zločiny komunismu jsme měli 20 let a jestli jsme je nepotrestaly, není to vinou KSČM, ale zcela jednoznačně vinou všech polistopadových „demokratických“ vlád, které by z toho měly vyvodit také i svoji politickou odpovědnost. Je potřeba se nebát podívat pravdě do očí!

Podle mého názoru je už nejvyšší čas, aby všichni slušní lidé, a to bez rozdílu barvy pleti, náboženského nebo politického vyznání, úrovně vzdělání se spojili a vytvořili tak sílu, která by mohla, účinně čelit zlu, které nás stále ničí. Braňme se jakékoliv totalitě, ať je hnědá, červená nebo modrá!

Moje výše uvedené názory vycházejí z poměrně bohatých životních zkušeností o kterých bych mohl napsat román. Já jsem se setkal se slušnými členy KSČ i KSČM a naopak jsem se setkal s nečleny nebo i členy různých tzv. „demokratických“ stran, kteří sice na komunisty velmi horlivě nadávali, ale sami dělali stejné, někdy i horší lumpárny. Pokud bych přistoupil na argumenty falešných antikomunistů, tak by stačilo jenom zrušit KSČM a bylo by u nás vše jako v ráji. Myslíte si, že by zmizela korupce i mafiánské klany, které jsou ve všech oblastech naší společnosti a které nás stále ovládají? Já jako věřící křesťan nevěřím, že zrušením nebo přejmenováním KSČM by se vše vyřešilo. Pokud někdo tvrdí, že KSČM je parlamentní stranou protizákonně, tak mi vysvětlete, proč právě vládní strany tuto protizákonnost už 20 let trpí?

Pokud bych se měl vyjádřit, tak bych řekl, že jsem tvrdě proti jakékoliv totalitě ať přichází zleva nebo zprava, jsem proti lžím, podvodům a intrikám, které škodí všem slušným lidem, a to na celém světě.

Demokracie, to je především dialog? Dialog odmítá jen ten, kdo nemá argumenty! Komu schází argumenty, ten pak vše řeší jen silou.Takže pozor na novou totalitu, která plíživě začíná právě tou hloupou kolektivní vinou.

Neuznávám kolektivní vinu, a proto se vždy snažím „nevylévat s vaničku i dítě“, protože vím, že bych tím mohl ublížit i řadě jinak slušných lidí.
08. 08. 2010 | 21:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

Viola
Já si myslím, že to není jenom závist. Je to něco hlubšího. Absence jakéhosi kolektivního ega, které mají třeba mravenci. Pudově , nebo chcete-li vegetativně jednajícího ega.
Proto ty stavy blaženosti při meditaci, či požívání drog. Kdy vyprázdněním svého ega dosahujete jakéhosi souznění s ostatními.
Chyba je, že ostatní nesouzní s Vámi a že je tento stav navozen do jisté míry uměle.

Ale lidstvo, respektive civilizace je zde poměrně krátkou dobu.
Má tohle všechno před sebou.
Změny se tedy musí odehrát v psyché.
Technologie jsou jen prostředkem.

Ale teď se tak dívám, vždyť Vy jste vlastně řekla to samé co já.

Tak promiňte.

Mějte se.
08. 08. 2010 | 21:36

kormoran napsal(a):

08. 08. 2010 | 21:36

skura napsal(a):

bigjirka:
"To bude Bédo tím, že oba jsou levicoví. Nacismus znamená národní SOCIALISMUS"
Tvrdit, že byl nacismus levicový proto, že má v názvu SOCIALISMUS, je stejný nesmysl jako totéž tvrdit o dělnické straně proto, že má v názvu DĚLNICKÁ. Všichni politologové světa považují nacismus za krajní pravici na základě jeho ideologie, jen bigjirka ji považuje za levici na základě jednoho slova. Bravo!
08. 08. 2010 | 21:37

Béda napsal(a):

antoninovy,

máte pravdu. Rád vás čtu a jsem rád, že jste připomněl i tu první světovou válku. Já osobně to zhrubnutí a hnědnutí vidím i ve válce "kvůli Saddámovým ZHN" v Iráku, "Trvalé svobodě" v Afghánistánu, přípravě války v Íránu.

Máte pravdu - všechno již tu bylo. A stále se to opakuje, jenom hesla a reklama se mění. Každý útočník vždy osvobozuje, řeší nespravedlivost a přitom jde v podstatě o velký byznys (zbraně, suroviny, vliv - závislost, trhy, dominanci...) a mírové smlouvy včetně nového řádu vždy píší bez ohledu na oběti vítězové.
08. 08. 2010 | 21:38

Vico napsal(a):

Vida, diskuze, zda-li se mělo věšet na lucerny či ne zdárně pokračuje.

Jinak zdravím Vlka a autora - jsme tedy jedné krve, jak pravíte? Jen abysme si to brzy neověřili v praxi :-) klucí, co tu říkaj, že ta pravá demokracie teprve přijde s gilotinami, se, jak tak koukám, nezakecají.

Stačí tu sledovat vstupy bratra Jemnického.

Mediálně, alespoň tady - je milí zlatí ta vaše bitva o svatořečení Mašínů prohraná.Zoufalý boj, když musím "ideologicky" nějak vysvětlit, že kdyby se stalo očitým svědkem šestileté dítě "tak by prostě mělo smůlu". Hájit nelítostného pederasta, který by byl ochoten podříznout šestileté dítě, aby se zbavil svědka...Inu starý Paumer to řekl novináři.Třeba se jen chlubil :-), nebo novinář, i když pravicový, si to vymyslel.

Inu prostřílet si cestu do Ráje, jak tu psal nějaký novinářský mutant, lze i přes mateřskou školku.
Divím se, že tento spor o "národní hrdiny" má vůbec levo-pravé parametry. Ve skutečnosti by měl mít parametry napříč politickým spektrem.

Bělohradský před lety napsal, že mrtvola komunismu a antikomunismu páchne stejně. Zatímco komunismus zdechl, antikomunismus jako závan z otevřené rakve žije.
08. 08. 2010 | 21:39

mb napsal(a):

to vico tak ja sem prsknu ještě přetisk z podžaka když tam beda prestal diskutovat .....

Béda napsal(a):
mb,

točíte to stále dokola. Přečtěte si ještě jednou moji odpovědět na vaši otázku z 10:30:08

Jenom bych doplnil. Kdybyste začal paušálně - BEZ SOUDU - věšet otevřel byste Pandořinu skříňku bezpráví, t.j. nekonečné odvety a odvety odvety (ve které by se ukryla celá řada zločinů) za skutečnou nebo domnělou křivdu - popřel byste hned v zárodku samotné základy právního státu.

mb napsal(a):
bedo neni to dokola ... buĎ ste tvrdák jako mašín ...

a prostě si nějakýho toho soudruha uděláte na lucerně ...

nebo nejste tvrdák ... ale pak nefnukejte ze nam svazaci obracej kabáty ...

je to bud a nebo ...

kdyzbyste jich pár pověsil ... tak by se ti ostatní báli, že by je mohlo stihnout totéž ...

možná by to nefungovalo ...

ale vám se (pokud se nepletu) soudobý stav nelíbí více než mně ....

s pozdravem ....

( je to dokola ... protože vy ze svých pozic neustoupíte ... viz. hodnotové hodnocení komunismu a právu na odpor ...

a hodnotové hodnocení liberální demokracie a práva na odpor ....
08.08.2010 11:27:45
08. 08. 2010 | 21:44

hoven napsal(a):

a jéjé,
zase mašíni. hoši, nejste trochu zacyklovaní??? mašini zabili tři lůidi, komunisti 20 milionů. ale rudí budou samozřejmě donekonečna kvičet o těch třech.
08. 08. 2010 | 21:48

Alex napsal(a):

mb 21:27:03
proč bych to neměl říci, je to prostá pravda - kór v té nejobecnější poloze.
V té poslední větě je skryta malá chybka, netuším jak chcete odlišit stalinskou genocidu od té hitlerovské a proč pro Vás byla jedna menší nebo lepší. To je i podstata uvažování české pravice - hezky všechno co nejvíc "zašmodrchat", aby se mohly říkat výroky, že je možná rozdílná kvalita genocidy, národní socialismus je totéž jako národní socialismus, komunismus rovná se levice a mašíni jsou hrdinové bez poskvrnky. Tohle všechno je taková typicky česká "pravicová" logika.
08. 08. 2010 | 21:51

Béda napsal(a):

mb,

nechce se mi do toho, opakovat dokola ty samé myšlenky ale když jinak nedáte...

Říkáte pověsit pár komunistů? Na základě čeho? Míníte snad soudce Lynch nad náhodně vybranýma? (Víte že jich aktivních v r. 1989 bylo přes 1,5 milionu? Zahrnul byste mezi ně i vyloučené?) Kdo a na základě čeho je odsoudí?

Když je zlynčujete bez řádného soudu, jaký bude rozdíl mezi vámi a Urválkem?

PS: Tu diskusi s váma pod V.Žákem jsem přerušil proto, že se mě již nezdála smysluplná.
08. 08. 2010 | 21:52

antoninovy napsal(a):

Díky Bédo, rozumime si

Pace
08. 08. 2010 | 21:53

mb napsal(a):

to alex ... myslel jsem to čistě mechanicky ... měřeno počtem obětí ... to podsouvání pravici, že chce všechno zašmodrchat, se mi nezdá ...
08. 08. 2010 | 21:53

Pozorovatel napsal(a):

Pane Hořejší,
tak zlé, jak popisujete to není.
V této společnosti se stali v současné době nejfrekventovanějšími strašáky komunisté, Paroubek (retrospekce se s módou netluče) a Řecko.
Vy jste trochu pominul otázku, jaké pány mají tato zaklínadla.
Většině občanů této země nic neříkají. Nedávno jsem mluvil s majitelem autoservisu, zaměstnancem v oblasti IT a jedním pekařem. Nikdo z nich nikdy nechtěl věšet ani komunisty ani Paroubku a do Řecka jezdí jeden z nich na dovolenou, ale říkal, že vzhledem k stávkám pojede letos Španělska.
Víte pane profesore, tato zaklínadla jsou používána jen několika skupinami lidí, které nejsou ani příliš početné. Jde o nástroj některých politiků v jejich boji o moc, pak jde o skupinu nenávistných lidí, kteří si z boje proti komunismu udělali svou mantru-byť ex post. A poslední-asi nejpočetnější skupina- je stádo hlupáků zmanipulovaných dvěma předešlými uskupeními.
08. 08. 2010 | 21:53

RA napsal(a):

Hořejší......já jsem článeček přečetl, bohužel,v jedné větičce se zmiňujete, jak nyste byl rád, kdyby komunističtí zločinci byli potrestáni, nicméně vyznění celého článku vyznívá tak,že už by se dnes dít nic nemělo, s komunistickými zločinci by si jejich oběti měly podat ruku, a co jsme si,jsme si. Říká se tomu tlustá čára. Už by se zkrátka,dle vás zločiny komunismu zmiňovat neměly. Bohužel,tím že zločinci nebyli potrestáni, i dnes se najdou ještě lidé, kteří plivnou na hrob starého komunistického gestapáka Grebeníčka a já je chápu.
08. 08. 2010 | 21:55

mb napsal(a):

to beda ... ja nevim co by bylo lepsi ... zda par povesit nebo nepovesit zadneho ...

jen jsem nadnesl teorii ... že kdybyste jich pár zlucernoval, tak ti ostatní by se třeba více báli, ergo by se jim hůře převlékali kabáty ( na to jste si stěžoval)

ale třeba se pletu ...

( vlk si takhle stěžuje na korupci ... a nepřipustí že zakořenila a je tu zažraná od normalizace, z normalizace ...)

njn ...
08. 08. 2010 | 21:55

mb napsal(a):

antoninovy ... pace je tempo ... asi tempo kupredu leva ...
08. 08. 2010 | 21:57

voroshilov napsal(a):

Alex:
Ja bych teda rad poslechl Vase hodnoceni genocidy(stalinske a hitlerovske),odpovidame rychle:
Jaky narod chtel Stalin vymazat z zemskeho povrchu?
Kde Stalin psal o konecnem reseni"narodnostni!otazky?
Kde byli v Rusku vyhlazovaci tabory?
Kolik narodnosti Rusove eliminovali?
08. 08. 2010 | 21:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy