Austrálie vyhání semitské přistěhovalce (?)

15. 08. 2010 | 13:59
Přečteno 20295 krát
Již několikrát jsem v různých internetových zdrojích narazil na následující text:
************************************************************

Předseda australské vlády Kevin Rudd řekl:

„Přistěhovalci, ne Australané, se musí přizpůsobit. Přijměte to, nebo odejděte. Jsem unavený obavami tohoto národa u toho, zda nejsme ohroženi nějakými jedinci či jejich kulturou. Od teroristického útoku na Bali jsme u většiny Australanů zaznamenali nárůst vlastenectví.
Naše kultura se vyvíjela během více než dvou století bojů, pokoušení a vítězství milionů mužů a žen, jež usilovali o svobodu. Mluvíme převážně anglicky, ne španělsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky, nebo jakkoli jinak. Tudíž pokud se chcete stát součástí naší společnosti, naučte se jazyk!
Většina Australanů věří v Boha. Není to žádný politický pravicový nátlak, ale prostý fakt, neboť právě křesťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských principech, což je jasně zdokumentováno. A je jistě vhodné, aby to bylo vyobrazeno na stěnách našich škol. Pokud vás Bůh obtěžuje, navrhuji vám, abyste uvažovali o jiné části světa jako svém domově, neboť Bůh je součástí naší kultury.
Vaši víru můžeme akceptovat, a nebudeme se ptát proč. Vše, co žádáme, je, abyste vy akceptovali tu naši a žili s námi v souladu a pokojném soužití.
Tohle je naše země, naše půda a náš způsob života a dáme vám veškerou příležitost k tomu, abyste toho všechno mohli užívat. Ale jakmile jste si začali stěžovat, naříkat a remcat o naší vlajce, našich závazcích, naší křesťanské víře nebo našem způsobu života, velmi Vám doporučuji využít další přednosti naší skvělé australské svobody - právo odejít. Pokud jste nešťastní, odejděte. Nenutili jsme vás sem přijít. Požádali jste, abyste tu mohli být. Tak přijměte zemi, která přijala vás.“V diskusních ohlasech na tento text zaznívala typicky slova jako:

„Takové politiky by Evropa, ale i ČR potřebovala, vidět jsou jen samí poseroutkové a srabi!“

S tímto textem (který ve skutečnosti žádný australský premiér nebo jiný politik v takovéto podobě neautorizoval a byl odhalen jako „hoax“) v zásadě souhlasím i já (nemyslím ale, že hlavní problém je konflikt náboženský, protože „západní“ společnosti asi stěží jde významně o obhajobu nějakých křesťanských principů).

Myslím, že koncept „multikulturní společnosti“ (pro který se vžilo posměšné označení „multi-kulti“) není příliš dobrý nápad.

Není dobré, aby přistěhovalci žili odděleně ve vlastních komunitách, neintegrovali se do hostitelské společnosti, nesnažili se pořádně naučit jazyk, zachovávali své zvyklosti odporující nejzákladnějším zásadám moderní evropské občanské společnosti.
Nemohu ani uvěřit tomu, že se ve Velké Británii údajně nedávno vážně uvažovalo o tom, že by v muslimských komunitách nemusely platit britské právní zásady, ale principy islámského práva.

Mnohem lepší je podle mého názoru koncept „tavicího kotlíku“, který vlastně vytvořil dnešní Spojené státy; i tam ale existují a vždy existovaly některé hodně oddělené a málo integrované komunity (proslulé čínské čtvrti a v poslední době zvláště rozsáhlé španělsky mluvící komunity).

Je samozřejmé, že i v té společnosti „amerického typu“ si mnozí rádi zachovávají určitou míru své původní etnicity (včetně svého původního náboženství), a nikdo jim v tom nebrání.
To, že mnohá náboženství vidí jako svůj kýžený cíl obrácení celého lidstva na právě tu jejich „jedinou správnou“ víru není nic divného a nemělo by nás to třeba u muslimů překvapovat – křesťané se jim v tom přinejmenším vyrovnají.
Důležité ovšem je, aby se ta různá náboženská společenství v pestré společnosti tolerovala, přičemž zajisté není nic špatného, když si budují své bohoslužebné budovy (kostely, mešity) a pokojnými prostředky snaží o získání nových členů a sympatizantů. Pro mě je naprosto absurdní argument, že muslimům by se v evropských zemích měla zakázat stavba mešit, protože v některých muslimských zemích se nesmějí stavět křesťanské kostely (podobně je pro mě ale absurdní, když muslimové trvají na tom, aby jejich mešity v evropských městech měly vysoké minarety, které se do těch měst nehodí a většině občanů vadí – v podstatě z estetických, nikoli náboženských důvodů).

Všimněme si ale, že ten údajný text australského premiéra ani náhodou nemluví o nějakém paušálním vystěhovávání muslimů, ale vymezuje se pouze vůči těm opravdu programově „nepřizpůsobivým“. To si zřejmě neuvědomují ti mnozí, kteří onen text chápou právě tímto nepřijatelným xenofobně paušalizujícím způsobem.

V diskusích pod několika mými články se objevily naprosto skandální paušalizující výroky jako:

“Islám je protidemokratické a zrůdné nelidské náboženství zaměřené proti Židům, ženám a homosexuálům, ve své podstatě horší než Hitlerův fašismus”

“...vpouštíme sem ty kteří nás chtějí do posledního podřezat”.

“Jediné přirovnání, které vám k islámu umím výstižně přidat, je: Vetřelec. Jiný metabolismus, žere to lidi. Není to nepřítel. Jen vás to sežere. Ano. Jiný svět. Vetřelec. Fluoridový metabolismus.”


Myslím, že není správné imigraci lidí z kulturně velmi odlišných krajin jakkoli povzbuzovat či příliš usnadňovat. Lepší je pomáhat zlepšit podmínky v jejich mateřských zemí, aby motivace k ekonomické emigraci slábla.
Je naprosto správné tvrdě postupovat proti těm aktivistům z řad muslimských přistěhovalců, kteří ve svých komunitách šíří nenávist vůči většinové společnosti, odmítají základní hodnoty svobodomyslné evropské společnosti, schvalují násilné akce nebo k nim dokonce vybízejí.

Ale je myslím zcela jasné, že naprostá většina muslimských přistěhovalců do Evropy taková není a jejich hlavním zájmem je prostě slušně uživit svoji rodinu a spokojeně žít jako každý jiný.

A podíváme-li se na počet obětí muslimských teroristů a srovnáme ho s počtem obětí odvetných akcí Západu (přičemž je někdy hodně sporné, co je odveta a co primární agrese), mělo by nás to přinejmenším přinutit k zamyšlení nad zdroji toho terorismu… Zkusme si jen představit, jakou „teroristickou“ reakci by alespoň v některých „západních“ zemích (v Česku asi ne...) vyvolala mnohaletá přítomnost stovek tisíc vojáků nějakého muslimského státu pomáhajících nastolit „jedině správný“ režim…

Xenofobní paušalizace a dokonce stále častěji otevřeně veřejně vyslovovaná doporučení k paušální perzekuci muslimů samozřejmě spolehlivě nahánějí spoustu těch umírněných do náruče fanatiků. Rodí se zhoubná spirála nenávisti a násilí, velmi podobná té, která vedla od všeobecného antisemitismu k plynovým komorám…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Obama schváli stavbu mešity na místě dvojčat....
15. 08. 2010 | 14:27

hoven napsal(a):

tolerance k něčemu tak hodně netoleratnímu jako je islám být nemůže. nemužeme byt tolerantní k špatným věcem. k nacismu, komunismu nebo islamu. to by pak toleranci od společnosti mohli požadovat všichni i zločinci.
15. 08. 2010 | 14:29

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jak se říká těm lidičkám, kteří před všelikými lumpy a hordami utíkají a schovávají se ?
Civilizovaní ???
Veselé krizování bude líp. Náručník pak zde..
http://i059.radikal.ru/0911...
15. 08. 2010 | 14:37

Vilém napsal(a):

Obamovo stanovisko ve věci mešity je skvělé - znamená aplikaci západních hodnot na všechny, a to je jediná skutečná cesta k integraci.

Problém totiž není v tom, že by snad přistěhovalci a menšiny nebyly dost ochotné se zapojit do nové a většinové společnosti, nýbrž v tom, že společnost je potřebuje jako okrajové skupiny pracující v podřadných nestabilních zaměstnáních za prabídné mzdy a bez životních vyhlídek. Kvůli nezájmu většinového obyvatelstva o takové postavení byli vůbec do vyspělých zemí vpuštěni, často poté, co západní investoři zničili ekonomiku jejich v jejich domovských zemích. Když pak oni nebo jejich potomci spolu s občanstvím očekávají také práva obyvatel vyspělé země, kážou jim místní "střední třídy", zpravidla dobře zajištěné díky zneužívání mocenského postavení západu, o pracovitosti, svobodě, odpovědnosti a demokracii, zatímco pro ně mají jen dočasné bídně placené práce a nezaměstnanost, policejní šikanu a bezpráví.
15. 08. 2010 | 14:43

mudrc napsal(a):

Ano, je potřeba katolíky zreformovat. Ti špatní(třeba i Hořejší) začínající křížek od hora dolů a zleva doprava, doplnit moderními katolíky začínající křížek od dola nahoru a zleva doprava. Nejhorší jsou ti (i třeba Hořejší) přicmrndnutí socanstvím. Správný občan ČR v rozhodnutí provádí pouze "palec" nahoru nebo dolů. Socanskokatolické rozhodnutí vodorovně ležícího "palce" je nepřípustné. Převážná většina originálních Čechů je věřících, věřících v ne Boha. Proto vy věřící, věřící v Boha a nechtějící být věřící, věřící v ne Boha odejděte z ČR! Podepsán: Papež věřící, věřící v ne Boha
15. 08. 2010 | 14:44

yara ze země krys napsal(a):

Pane Hořejší jste inteligentní člověk, ale pouštíte se v této záležitosti na tenký led, nevím co Vás k tomu vede! Ta naše demokracie, ve které jsme se po roce 1989 ocitli je totiž velmi zranitelná, právě pro svoje široké srdce a přemíru naivity a rovnostářství, která je zakotvena přímo v jejích právních základech. Islám určitě jako takový není zlý, ale je ovládán netolerantními duchovními a je díky nedostatku vzdělání širokých vrstev jeho stoupenců schopen se rychle mobilizovat jako celek a může být velmi útočný. Náznaky jsme viděli např. při (z našeho pohledu) v drobných útocích od dánského karikaturisty nebo u známého Salmana Rushdie a hned vypuklo po celém světě řízené davové šílenství islámistů a odsuzování k trestům smrti alespoň na dálku! Nakonec stačí se podívat do Iránu a vše je jasné kam by vláda islámských šílenců vedla. Rovněž je možné se zajet podívat třeba do Saudské Arábie, kde např. ženy ani nesmí řídit auto nebo provést nějaký z našeho evropského hlediska přečin, za který jsou hned krutě trestány. Mě to připadá jako byste si chtěl hrát ve stohu se sirkami. Prostě hrajete si s ohněm a naštěsní velká většina
lidí u nás není k Islámu v našich končinách nakloněna! Měl byste si uvědomit, že existuje rovnítko mezi pojmy středověk a Islám.
15. 08. 2010 | 14:58

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

minarety neberu, stačí mi hluk kostelních zvonů v našem městečku. Přidat do toho kvílení z minaretů tak je to na Chocholouška. Nikdy mne jako ateistu nenapadlo postavit si věž a kázat z něj své přesvědčení. Kostelní zvony beru jako věcné břemeno. Náš kostel měl v noci své kouzlo, bylo v ndokonalém osvětlení. věřící napadlo, že by si mohli na nově vyspravený kostel posvítit a tak do něj perou silné halogeny až je na některých místech více světla než ve dne. Je mi líto ptáků, kteří žili v korunách lípy u kostela a trochu i toho sežraného el. proudu i když ho neplatím.

Rád bych se dožil chvíle, kdy mi bude jedno kdo má jaké vyznání, zatím mi to jedno není. církve se nám jaksi snaží protlačit do svědomí nebo podvědomí. Podotýkám, že všechny. co si mám myslet o papeži, který afričanům decimovaným AIDSem plácá nesmysly o tom, že používat kondom je hříšné. To je rozsudek smrti! Kde je tolerance.

Veškeré církve mají hodně společných hříchů. V současnosti "kraluje" Islám, ale křesťanství si také nevede nejlépe. Vírouctivači jsou uskupení dogmatická a zotročující, nebo lépe vedou je takoví lidé, nutí vás k pokrytectví nebo fanatismu.

Zkuste si tolerovat tohle, kostelní zvony nestačí, je třeba mít megafon a tolerantní společnost, spíše na ni hřešit.

https://www.youtube.com/watc...
15. 08. 2010 | 15:08

gaia napsal(a):

a kde se má stavět?
Evropa je už přeplněná přelidněná víc se nás sem nevejde.
Amerika je jiný případ tam byl prázdný kontinent ani jedna silnice půda nikomu nepatřila(právně) a původní obyvatelstvo téměř vyvraždili tak jaký melting pot.Přistěhovalci tam byli všichni.
15. 08. 2010 | 15:25

Honza napsal(a):

to hoven, ládík, ....

není to první blog na který reagujete tak jak reagujete = hloupě.
co víte o islámu, že jej tak zatracujete, mezi lidmi vyznávající islám najdete lidi slušné i méně slušné, stejně jako mezi křesťany, ....

lidé Vašeho typu jsou de facto stejní jako teroristé vyznávající islám.
15. 08. 2010 | 15:32

olga napsal(a):

hoven
"tolerance k něčemu tak hodně netoleratnímu jako je islám"
Z čeho usuzujete, že islám je netolerantní. Já si myslím pravý opak.
15. 08. 2010 | 15:47

Holubář napsal(a):

Velmi se lze ztotožnit s autorovým tvrzením, že:
"Myslím, že není správné imigraci lidí z kulturně velmi odlišných krajin jakkoliv povzbuzovat či příliš usnadnňovat. Lepší je pomáhat zlepšit podmínky v jejich mateřských zemích, aby motivace k ekonomické emigraci slábla."

V mém okolí obecně platí názor, že lidé by většinou měli spíše sedět doma na zadku a kultivovat svoji vlastní zemi. Výjimka by měla být právě jen výjimkou.
A gastarbajtři? Pokud jsou vůbec potřební (protože máme dost vlastních nezaměstnaných a na pomocné práce až přebytek nemakačenků, jen je k práci donutit), pak by si měli odpracovat své, vydělané peníze si zabalit do ranečku a zase šupajdit domů.
Tím netvrdím, že emigrace a imigrace není možná, ale v současném měřítku je zkázonosná - především pro hostitele, příkladů je celá řada. Ten by se měl bránit.
Něco úplně jiného je emigrace politická, ale o té tu, myslím, není vůbec řeč.
15. 08. 2010 | 15:47

Jedla napsal(a):

Honza

nejen hoven, Ládik s vykřičníky, ještě tu chybí jiní experti.

Nemohu posloužit znalostí ze vzpomínané Austrálie, snad tedy kousek dál, Nový Zéland: Ta země je o kus vepředu ve vztahu k původnímu (Maorskému) obyvatelstvu. I když půdu získávali osadníci lacino (Maorové příliš nechápali "vlastnictví" země, považovali se spíše za součást země a rychlá parcelace ostrovů je zaskočila), přece jen měl proces smluvní rámec (výročí smlouvy je státním svátkem). A co se týká dnešních přistěhovalců neevropského původu: Je jich hodně, skutečných imigrantů i dočasných (studijní pobyty, sezoní práce), opravdu hodně je Číňanů, dost Korejců i Japonců - ti se vzájemně "nemusí", všichni Asiaté se zde urputně učí angličtinu a její správnou výslovnost. Právě tak jsou zde muslimové, třeba Pakistánci (vedle jimi neoblíbených Indů) a nežerou se vzájemně kvůli víře, ani neterorizují hostitelskou zemi.
Na Novém Zélandu je bezpečno - (a nechci říci, abych nebyl jako jiní zde, že je to tím, že tam málo kradou nepočetní bílí Češi) - fungují tam neziskové veřejné služby na státním, komunitním i církevním základě včetně jejich kombinací, běžná je neplacená práce dobrovolníků, a lidé jsou tam k sobě velmi milí, snaží se pomoci druhému (když jsem špatně rozuměl mluvené rychlé angličtině, byli velmi trpěliví), vždy se zdraví a vždy si děkují i v situacích, kdy Čech neřekne ani bůůů.
To vše platí i pro imigranty odkudkoliv. Doporučuji všem velechytrým pravicovým velečechům, aby nepoučovali ani Evropu, ani Svět, ale trochu se poučili sami.
15. 08. 2010 | 16:03

Ládik!!! napsal(a):

Honzo,
korán mám doma už 20 let a dokonce jsem ho četl, jinak bych to nekupoval. Navíc, v mé větě není nic, s čím operujete.
A na dlouhé kecy nemám čas, protože dělám (ráno mám termín).
15. 08. 2010 | 16:06

Charlie napsal(a):

pane Hořejší

máte hodně naivní pohled. Pokud počet imigrujících Islámistů dosáhne určitých hodnot, tak se jejich nároky přirozeně stupňují.
K tomu ještě výrazněji přispívá radikální klerofašistická verze výkladu Koránu, která zcela evidentně získává navrch.

Nebyl byste to ani Vy, kdybyste si neodpustil antiamerickou noticku v závěru. Ty tisíce vojáků svrhly despotu a snaží se udstavit civilizovaný právní stát.
To Vás bohorovného vědce ze socialistického světa samozřejmě nezajímá - hlavně že si můžete po starém zvyku zbaběle koponout do amerického agresora.

P.S. - co jste Vy konkrétního udělal, aby se žilo utlačovaným (třeba Kurdům, křesťanům) v arabských zemích lépe? Např. aby jejich děvčátka nemusela absolvovat krutou a primitivní ženskou obřízku?
Odpovím si sám: samozřejmě s nadhledem přes brejličky vůbec nic.
15. 08. 2010 | 16:14

Ládik!!! napsal(a):

Mimochodem, kdyby nějaký muslimský terorista srovnal se zemí Pražský hrad, měl by český president navrhnout na jeho místě stavbu mešity? Možná ano, protože v Letech na místě koncentráku jsme postavili vepřín....
15. 08. 2010 | 16:18

Jirka H napsal(a):

Olga:
Tak si zaleťte do Saudské Arábie a vemte si se sebou Bibli a na krk si pověšte křížek. Po návratu (pokud nějaký bude) nám můžete poreferovat o tolerantnosti islámu...
15. 08. 2010 | 16:21

Jirka H napsal(a):

Václav Hořejší:
Trošku se mi zdá pane profesore, že se točíte na místě - při výběru témat. Ale nic ve zlém, asi se vám to nedá spát...
15. 08. 2010 | 16:24

Jedla napsal(a):

Charlie - to je fakt marná debata - jak podle vás Irácká invaze pomohla proti ženské obřízce, která má kořeny v subsaharské Africe, nikoliv v Arabské kultuře? A je postavení Kurdské menšiny (nebo i jiné - třeba Baskické namátkou) - legitimním důvodem k válce? To potom ovšem běda Turkům i Španělům.

A jaký výklad Koránu získává "navrch" v televizi a novinách psaných česky je úplně jiná věc. Právě proto jsem vděčný za blog autora.
15. 08. 2010 | 16:26

LessPure napsal(a):

Každé náboženství je ve své podstatě netolerantní, jelikož hlásá svojí absolutní pravdu (nepodloženou fakty), kterou se snaží šířít. A vychovává další generace ve stejném duchu. Problémem islámu je, že neprošel stejným vývojem jako křesťanství. V evropě jsme si zažili období násilné katolizace, roztříštění víry, násilné dekatolizace i náboženské svobody. A překvapivě z toho vyšla určitá tolerance. Islámu toto chybí, ve fanaticky islámských zemích neexistuje, že by jste v proroka nevěřili a zároveň mohli spokojeně žít ve společnosti. Něco jako v Evropě pár set let zpátky. Tak jaká pak tolerance islámu. Obávám se, že to z islámu co máme teď v Evropě je jen předvoj, a pravý islám nás teprve čeká. Já jsem proto si Evropu zuby nehty bránit, i se všemi jejími chybami a slabostmi je to podle mě stále nejpokročilejší společnost na světě.
15. 08. 2010 | 16:28

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
V Letech postavili vepřín komunisti. Ne my!
15. 08. 2010 | 16:35

Holubář napsal(a):

LessPure:
Přes všechny moje (tradiční) výhrady k Evropě (především v podobě EU) s vámi vyjadřuji naprostý souhlas.
15. 08. 2010 | 16:37

scientist napsal(a):

doc. Hořejší:
"Lepší je pomáhat zlepšit podmínky v jejich mateřských zemí, aby motivace k ekonomické emigraci slábla."

Ti lidé přicházeli na "Západ" ze dvou souvisejících důvodů:
1) jednalo se zhusta o bývalé kolonie, tzn. že ty země byly historicky propojeny politicky, hospodářsky i komunikačně

2)migrace byla iniciována většinou potřebami trhu. (dokonce i v socialistických zemích si místní přeregulovaný trh žádal mobilní pracovní sílu, takže např. v Česku řešili potřeby pětiletky Vietnamci (před tím v těžkém průmyslu slovenští Romové), uvnitř SSSR zase vandrovali občané jednotlivých zemí). Globální kapitalismus je v tomto ohledu daleko dynamičtější. Zrušte námezdná práci, zrušíte migraci. Zní to divně, ale je to tak.

Tzn. že je se hrubě MÝLÍTE, když motivaci k migraci redukujete pouze na ekonomické potřeby "přivandrovalců". Migrace je totiž hluboce zakořeněna v tom, co chceme MY.

Co se týká multikulturalismu, doporučuji Vám v tomto ohledu rozšířit si laické obzory například čtením Pavla Barši, od něhož se Vám dostane přesnějšího vhledu. Multikulturalismů je totiž několik. Řada kritiků by se zřejmě podivila, kdyby zjistila, že tzv. liberální multikulturalismus vyžaduje asimilaci do politické a občanské kultury a ponechává právo na odlišnost v podstatě jen do soukromé sféry + náboženství.

nehledě na to, že každá diferencovaná společnost je multikulturní. Já třeba nesdílím kulturu dělnické třídy...A i Vám zřejmě bude v mnoha ohledech bližší profesor z Pekingu, než Josef Novák, násoska od vedle. Takže s tou kulturou a etnicitou trochu opatrněji, prosím pěkně.
15. 08. 2010 | 16:43

Ládik!!! napsal(a):

SuP -
samože komanči. Jenom nevím, jestli je komanč křesťan. Někteří do kostela chodili - ale kdoví, za jakým účelem. Pohýbat svatým, zamořit, odposlechnout, schovat se před deštěm.... nevím. Obama je takový "americký komunista", tak se té mešitě ani nedivím, a jeho otec byl Husajn či co.
15. 08. 2010 | 16:45

Gerd napsal(a):

Korán nelze měnit a jeho výklad je jen jeden. Nelze o něm ani diskutovat. Co se týká islámu, zde není o čem mluvit, s netolerantními, nedemkratickými, komunistickými nebo fašistickými režimy se nelze domluvit.
Pokud se arabsky mluvící obyvatelstvo nebo obyvatelé vyznávající islám nedovede začlenit do evropské společnosti, mělo by jít budovat svůj názorový svět tam, kde je většina jim podobným. A na cestu si mohou přibrat ty z Evropanů, kdo s nimi takový svět islámu chtějí vybudovat.
Pacifismus má také své meze a někdy je třeba se zlu postavit dříve, než zase zvítězí. V rámci islámu nemám jiný dojem, než že jde o netolerantní náboženství. Jakmile jim dáte možnost, vyženou všechny. Vzpomeňte si na Kosovo, kde tu možnost Albánci dostali a vyhnali kromě Srbů i všechny ostatní neAlbánce.

Hezké odpoledne
15. 08. 2010 | 16:46

Jedla napsal(a):

scientist

skvělý vstup.
15. 08. 2010 | 16:47

Ládik!!! napsal(a):

scientist -
dík za rozšíření obzorů; mrknul jsem na http://www.kosmas.cz/hledan... a už objednávám...
15. 08. 2010 | 16:58

hoven napsal(a):

olga,
z čeho usuzuju, že je islám netolerantní??
z chování muslimů.
15. 08. 2010 | 17:10

hoven napsal(a):

já pořád donekonečna slyším takový žvásty o tom, že islám je náboženství míru. a jak se to tedy konkretrně projevuje?? protože co já vim, tak kde sou na světě muslimové, tam je válka. at je to blizký východ, rusko, indie, thajsko, filipíny, srbko , bosna, čína. tak jakou cestou přišel někdo na to, že islám je náboženství míru. mě by to strašně zajímalo.
15. 08. 2010 | 17:16

hoven napsal(a):

když danský noviny otisknou karukatury proroka mohameda, tak muslimové vypálí pár ambasád, evropa stáhne ocas a tim to končí. respektivě tím to začíná, protože ted už budem ustupovat furt a dokud v evropě nebude právo šarija, tak se jim pořád něco nebude líbit. a evropa pořád bude zatahovat ocas víc a víc jako kdysi před hitlerem.
15. 08. 2010 | 17:20

slavwin napsal(a):

Sám se považuji za katolíka a nemám nic co bych vytknul evangelíkům, že zdůrazňují čistotu písma svatého?. Činy to je další kategorie, tam podle mne má každý rezervu. Ta náboženská teritoria vytvářejí území kde se lidé přirozeně pohybují. Pop ajatolah bolševik jsou tady cizí prvky. Pokud z nějakých důvodů tu chtějí být musí se přizpůsobit, tak je to i v opačném případě. Hodně diskuzí o Mašínech, nebyl hodně diskutovaný exces vyvolán násilným odtržením území ze svého přirozeného teritoria a nastolování jiného zákonodárství než jsme byli zvyklí?
15. 08. 2010 | 17:25

Pepa Řepa napsal(a):

Inu je tu ramadán, slyšte tedy slovům roudnického mesiáše, spasitele světa a sjednotitele všech světových náboženství.

Ládíku odlož housku, ještě nezapadlo slunce a ty Holubáři, necpi se vepřovou nebo nebude 72 pannen.
Havelko nešoupej nohama,zuj si smradlavé holinky, začíná kázání.

Máme tady další přísun mouder od největší světové teologické kapacity esoterického synkretisty šejcha Krtkoplaše I, bývalého bratra Vácslava.

Já nevím, co ti šíiti z Alího strany pořád mají.

Muhammad ben al-Hanafíja přece nezemřel, jen se-čerchmant- ukryl pod Řípem, aby se konečně objevil jako očekávaný Velký Mahdí Muhammad al-Horejs, největší z imámů.

Buď velebeno roudnicko, že jsi zrodilo takového veleducha.

Škoda, že se toho nedožil největší z největších Rúholláh Chomejní.Nemusíte ani do Mekky, ani do Nedžefu k hrobu Alího, stačí zajít na AV.

Tam veleduch al-Horejs, z kmene Banú Hanífa -pokoj s ním-sídlí.Dokáže sjednotit i českou ateistickou populaci pod zeleným praporem.

Blíží se bajrám, přinesme tedy imámovi malý dárek, podříznutou ovečku či nějaké jiné nečisté dvounohé stvoření.

A zbořme kapličku, či co to na tom Řípu je a postavme nový důstojný masdžíd.
To bude krása, co Karle Muellere? Zelená vlajka nad Řípem.
A zapějme: Chvála mu on je pašák....piškundé-piškundá (nebo jak to bylo).

Pan Vlk je od zpěvu osvobozen, má výjimku.
Smí zvolat:Zase jste ó velký veleduchu, uhodil hřebík na hlavičku.

Pro sympatizanty ČSSD je chvalozpěv povinný.
Neboť co jejich velekněz činí, dobře činí.
15. 08. 2010 | 17:33

Petr Havelka napsal(a):

Pane hoven,

s Dánskem to může být i takto.

Muslimové vypálí ambasády a co udělá katolická cirkev? Řekne, že by se to nemělo stát? Neřekne. Vydá prohlášení, že si za to to Dánsko tak nějak může samo páč by se nemělo hanobit jakékoliv náboženské přesvědčení. Vypálení ambasád nevadí, ale "hanobení", tedy karikatury, ano. Připomněl bych, že v Evropě máme svobodu slova a vyznání. Připadá mi, že si všechna náboženství jedou na vlastním písečku a tak trochu si uplácavají jeden druhému bábovičky.
15. 08. 2010 | 17:35

Holubář napsal(a):

Pepa Řepa:
Pán je jasnovidec? Dnes to po dopoledním fitnessu bylo knedlovepřozelo a Prazdroj.
Panny? Co naplat, budu muset vystačit s mojí Labutí.
A machometáni ať mi vlezou na hrb. U nich jsem se cpal skopovým a také to nabylo špatné, ale co naplat - prase je prase....
15. 08. 2010 | 17:53

skura napsal(a):

15. 08. 2010 | 17:54

Ládik!!! napsal(a):

Pepo Řepo,
mi by ten belzebub neříkal "odlož housku", ale "vyplivni ten tatarák". A protože chci umřít s tatarákem v hubě, klidně bych mu 20deka nabídnul.
15. 08. 2010 | 17:55

olga napsal(a):

hoven
Sousední byt byl po několik let pronajímán muslimským rodinám. Tak milé a příjemné lidi jsem jako sousedy nezažila. K válkám bych chtěla podotknout. Kdo zavinil všechny ty války které uvádíte? Nebyl to snad někdo z venku. Někdo, kdo nebyl vubec muslim?
15. 08. 2010 | 17:56

Ládik!!! napsal(a):

olga -
kámoš dělal 2 roky pozorovatele OSN v Iráku. Jeho povídání mi bohatě stačí. Ženská je míň, než koza v chlívku. Líbí?
15. 08. 2010 | 18:01

ld napsal(a):

Pepa Řepa,

v Praze je inverze? Úplně vás vidím jak se v tom smogovém rauši potácíte ke klávesnici, vyhrnuv si drátěnou košili, nandáte to nevěřícím. Říme chvěj se, Atila ti jede napráskat! Sice na houpacím koni, ale civilizace se otřásla v základech.
15. 08. 2010 | 18:04

Pepa Řepa napsal(a):

To Id
bydlím v lese, žádný smog.Jen se snažím jít s dobou.

Třeba Imám al-Horejs (jméno jeho budiž velebeno) až spojí všechny atheisty, agnostiky, papežence i rastafariány pod zeleným praporem islámu, až pojme za další manželku Lejlu Abbásovou a uplatní nárok na chalifát po Abbásovcích, snad si na mne vzpomene a nebudu muset platit povinnou džizju pro nevěřící, resp. špatně věřící.
Insha'Allah

Kádího už má přislíbeného editor. Kdo jiný?
15. 08. 2010 | 18:28

Petr Havelka napsal(a):

Pepo Řepo,

to zouvání smradlavých holínek bych v mém případku nedoporučoval. Obávám se, že některá tajemství, zvláště nevěřících psů, by měla být tabu
15. 08. 2010 | 18:29

Helmut von Fartland napsal(a):

Kolik je vlastne v CR mosleminu? A maji vubec zajem do Cech vpadnout? Naposled jsem byl v CR v kvetnu a zadneho jsem tam nepotkal.
15. 08. 2010 | 18:30

bin ládik!!! napsal(a):

Ládíku v 16.06. jsi psal že nemáš čas , že musíš makat . Tak už makej a blbě nežvaň . Takhle ten kapitalismus nevybuduješ .
15. 08. 2010 | 18:31

gaia napsal(a):

SuP a Ládik
a řízek Vám nesmrdí pánové nebo jaderná elektrárna?

vepřín je vedle co je na něm špatného že ta histerie?
15. 08. 2010 | 18:36

Marcus Agrippa napsal(a):

http://www.ceskatelevize.cz... Není nic horšího než vnucování libovolného vidění světa nebo víry ( za čímž se dost často skrývá zneužívání druhých ). Bát se islámu - stejně tak jako militantních projevů jiných politických nebo náboženských směrů.
15. 08. 2010 | 18:37

SuP napsal(a):

gaia -
Když se to probíralo, asis chyběla. Nám nesmrdí, ale cikánům. Jen pořád nevědí, jak to zpeněžit.
Neznamená to ale, že postavit prasečák na místě, kde přišli o příbuzné je kdovíjak uctivé k těm zemřelým, zejména když všude kolem bylo pole neorané. Proto zdůrazňuju, KDO ho tam postavil.
15. 08. 2010 | 19:01

martiXXX napsal(a):

jakékoliv agresivní chování vede k agresi z druhé strany a k eskalaci...proto bych se snažil žít s araby-islamisty v míru a bojovat jen proti těm, co vyznávají terorismus...koneckonců to dělá i americký prezident...gesta odpuštění a smíření...a přitom boj proti teroristům
15. 08. 2010 | 19:02

olga napsal(a):

Ládik!!!
Někdy je zacházeno s kozou lépe než se ženou v kulturní zemi.
15. 08. 2010 | 19:03

BilderbergNewWorldOrderTrilaterals napsal(a):

pane profesore najdou si na youtube.com Civilizace sveta, pak Penize jako dluh... potom přejdou na http://www.zlo.cz.... a budou mít k přemýšlení dost podkladů....jinak australský premier udělal to, co jiný ve světě nemá odvahu... JFK kdysi napsal Profilles of couragge...a dostal za ni Pulitzerovu cenu.... později kulky v dallasu... nebot nechtěl dělat puppit on the string...k tomu je dobré exposé the obama deception na http://www.zlo.cz... a nebo na youtube.com rotschild criminals...tak se maj, lachaim...
15. 08. 2010 | 19:05

Rumcajs napsal(a):

olga:

Manka má dvě, ale snažím se chovat ke všem stejně mile.
15. 08. 2010 | 19:09

Vico napsal(a):

Id : :-)

Jinak k Ládíkovi a jeho informaci, že Obama bojuje, aby na ground Zero byla postavena mešita.Není to pravda. Mešita má být postavena na jiném místě, ale z ground Zero by mohla být vidět.

Vpodstatě jde o to, že dle amerického chápání náboženské svobody, má každý právo vykonávat svobodně náboženské obřady ve svých modlitebnách. Je věcí New Yorku, zda-li mešita bude v Manhattanu postavena, či nikoliv. Prezident to ovlivnit nemůže. Pouze vyslovil svůj názor.

Označit amerického prezidenta komunistou je na pár facek.
15. 08. 2010 | 19:13

hoven napsal(a):

olga,
jo, to mě hned přesvědčilo. ty máš hodný muslimský sousedy, tak se už nemusíme bát. počkej až si postaví vlastní dům a bude jich víc. a úpak jim polož steblo do cesty. oni se vybarví.
15. 08. 2010 | 19:14

hoven napsal(a):

petr havelka píše
vypálení ambasád nevadí , ale hanobení ,tedy karikatury, ano. tuhle zvracenou logiku nemužu přijmout. možna bych měl někdo nejdřive nakreslit tvou karikaturu a pak ti vypálit byt, abys poznal sam na sobě ten bytostní rozdíl a mohl pak lepe posoudit co vadí a nevadí.
15. 08. 2010 | 19:18

Ládik!!! napsal(a):

Vico,
nepsal jsem že bojuje. Ta zpráva běžela včera v TV. A "komunista" jsem napsal v uvozovkách. Překrucování a dezinformace jsou na pár facek.
15. 08. 2010 | 19:22

Petr Havelka napsal(a):

Pane hovene,

zřejmě máte problém s porozuměním mého textu.
15. 08. 2010 | 19:37

Vico napsal(a):

Ládik : dezinformace jste se tu dopustil vy. Napsal jste, že Obama "schválil" stavbu mešity. Najděte si ve slovníku význam slova schválit. Stačí dát to slovo do googlu a je hned jasné, že "schvalovat" může jen ten, kdo má k tomu pravomoc.

Dále jste napsal, že to schválil na "místě dvojčat". Na místě dvojčat. Ve skutečnosti to má být blízko nikoliv na tom samém místě.

Obamu jste označil "americkým komunistou" kvůli tomu, že v Bílém domě řekl svůj názor, jehož podstata spočívá v tom, že je proti administrativnímu zákazu něčeho, co zaručuje americká ústava.

p.s. Mešita v blízkosti "dvojčat" se mi zdá přinejmenším nevkusná. Je to můj osobní názor.
15. 08. 2010 | 19:53

skeptický napsal(a):

Chtělo by to křížovou výpravu Blanických rytířů proti Australským štváčům.

Padne na ně bledý strach,až se rybičky kalené v prasečím trusu zalesknou nad australskými pampami,a rozlehne se obávaný válečný pokřik Bajzáá!
15. 08. 2010 | 20:04

hoven napsal(a):

petr havelka,
jo jo, neporozuměl omlouvam se,
katolicka cirkev zdegenerovala. ja si myslim, že je to ostuda křestanství. zapadní evropa si s muslimama neví rady, my bysme se měli poučit z jejich chyb a nepouštět to sem. to jsou lidi, kteří nepřináší vubec nic dobrýho, jenom problemy. ovšem problem je v tom, že pro levicový strany jsou to voliči. a levičák se nikdy nerozpakuje pro koryto udělat cokoliv. třeba i zničit budoucnost země.
15. 08. 2010 | 20:07

Ládik!!! napsal(a):

Vico,
dobře. Dezinformace se dopustila TV, já to s chutí přenesl - každému je jasné, že to je blbost. A že Obama = "americký komunista" v amerických podmínkách znamená, že je nejvíce vlevo v jejich neextrémním spektru. U nás by byl vpravo..... a nakonec, mi je mešita v NY šumafuk, nepoletím tam, mám jiné zájmy.
15. 08. 2010 | 20:08

Petr Havelka napsal(a):

Inu mešita na Groud Zero jaksi nebude, bude to jakési společenské a sportovní centrum o dva bloky dále. Jeho součástí bude i modlitebna. Žádný minaret, žádná mešita. Zavádějící byl ze začátku název Cordoba House což, jak si rychle zjistíte byl emirát na území Španělska. raději to přejmenovali na Park 51.

Stejně moc nevěřím na čisté oumysly, páč už mám paranoiu.

http://respekt.ihned.cz/poz...
15. 08. 2010 | 20:10

ld napsal(a):

Pepa Řepa,

chvilku to vypadalo, že atributy svobodného světa se zachvěly v základech; Kupec benátský prodal živnost zdejšímu Rumcajsovi; lex poslal Mandelu do prdele; váš přítel vlk vezme po Řepkovi kapitánskou pásku.

Že bude Stejsky islámský soudce mám radost. On tu šariu zde aplikoval již s předstihem.

Až budete mít cestu, můžeme spolu kouřnout vodní (ne naftovou) dýmku a zakrojit k tomu uzeného bůčku blízkovýchodní krizi navzdory.
15. 08. 2010 | 20:11

Pepa Řepa napsal(a):

Třeba vede pan Obama stavební odbor v Downtownu. Jako vedlejšák.

To skeptický
že by budoucí chalífa vyhlásil džihad protinožcům?
No, když uvážím, jaké kousky tady předvedl, nevylouči bych to.
15. 08. 2010 | 20:13

LEVAK napsal(a):

Nostradamus:
Podle Siècles VI. 80
Může to být svatá válka(džihád) v níž muslimské armády ze severní Afriky a Iránu potáhnou proti křesťanské Evropě,jak tomu bylo při muslimské invazi ve Španělsku před 700 léty.
"Od Feru se (islámské) království bude rozprostírat po Evropě,město v plamenech a zuřící meč.
Velký muž z Asie s velkým oddílem na zemi i na moři.Takže modří,Peršané,kříž budou uštváni k smrti!"
15. 08. 2010 | 20:17

Pepa Řepa napsal(a):

To Id
Šíšy mám dvě, tadžiny tři. Vždycky to nějaký Arab přitáhne jako prezent.Jsem nekuřák.Tadžin se hodí vždycky.
15. 08. 2010 | 20:18

Petr Havelka napsal(a):

Pánové nestrašte mě, poněvadž já když sundám boty dostávám ze studený podlahy hnedle rýmečku.

Nějakou vlajku bych si spíchl, odpářu kladivo a ručku od srpu, půlměsíc, jak vyšitej. Hergot, poraďte mi jak přebarvit červenou na zeleno?
15. 08. 2010 | 20:22

ld napsal(a):

Petr Havelka,

zeptejte se Džamily. Ta podobný problém s barvami řešila nedávno.
15. 08. 2010 | 20:25

Petr Havelka napsal(a):

Nebylo líp, člověk nic nevěděl.

http://www.zatorsky.com/pho...

Taky náboženství, ale po smrti dali člověkovi pokoj.

Jiní mi v nebi vnucují 72 panen, takový otrocký práce.
15. 08. 2010 | 20:36

Baba napsal(a):

Občan by asi nevolil do obecního zastupitelstva stranu, která by v jeho okrsku povolila stavbu mešity. Myslím, že Češi obecně nejsou proti multikulturní společnosti, ne proto, že by nebyli rasisti, ale proto, že se až dosud s žádnými vážnějšími záležitostmi týkajícími se soužití starousedlíků a domestikovaných nesetkali. Člověk mé generace netouží po tom, aby pro něj méně atraktivní práce vykonával někdo, v jehož podmínkách by sám žít nechtěl.
15. 08. 2010 | 20:40

Baba napsal(a):

Ale jasně stanová pravidla vzbuzují byť iluzorní pocit bezpečí.
15. 08. 2010 | 20:45

sasa napsal(a):

Vaclav Horejsi: spravna myslenka. Je treba presunout pomoc. Naucit lidi v rozvojovych zemich samostatnosti. Myslim, ze ceska humanitarni pomoc by mela spocivat v podpore vysokych skol v tech rozvojovych zemich. Treba: vyskolit univerzitni ucitele za podminky navratu do vlasti a platit jim takove platy, aby pokracovali ve sve praci a vychovavali nove generace ucitelu, zemedelcu, geologu a techniku, kteri jejich zemi pozvednou.
15. 08. 2010 | 20:54

argun napsal(a):

Ač je to s podivem, tentokrát s traktátem Velekněze místní levice víceméně souhlasím. Až na to, že princip "tavicího kotlíku" v USA zafungoval úspěšně někdy před 300 lety. Současná situace je - bohužel - zcela opačná a z taveniny se opět extrahují původní ingredinece. I lecjaké jiné. Univerzální recepis to tedy - bohužel - zřejmě není.
15. 08. 2010 | 20:54

sasa napsal(a):

hoven: jakto, ze si neuvedomujete, ze kdyby komuniste byli v 89.roce stejni jako vy, tj. netolerantni, tak by se nevzdali moci.
15. 08. 2010 | 21:04

češka napsal(a):

Pane Horejší, asi jste prehlédl, ze ze strany Australanů jde o reakci na tlak Cíny, která odebírá z Austrálie suroviny a chce si do Austrálie vozit vlastní dělníky.
Jednou z hlavních prekázek je , na rozdíl od nás, australské nepodplatitelné právo, trvajicí neúplatně ne vyplácení minimální mzdy.
15. 08. 2010 | 21:11

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, jsem rád, že se Vám můj Vetřelec líbil. Jen mne mrzí, že píšete o věci, ze které jste nepochopil zhola ničeho, s tak blahovolnou jistotou. Nesčíslněkrát jste tu mohl slyšet, že existuje jen jeden správný výklad Koránu a tím je Korán sám. Věřící v počtu >1 vytvářejí ummu, která není ochotna se řídit jinými než vlastními zákony. Proto asi Britové, serouce si do vlastního hnízda, usoudili, že tento stav de facto uznají i de iure po vzoru moudrého krále z malého prince. Vím, že ještě žijete ve snu, vnuknutém Vám u Salvátora ekumenickým šejkem. Vytrvejte v té víře, komunisté taky před volbami ve '46 chodili po venkově a opravovali lakomým sedlákům zadarmo stroje. Věděli, že kdo si počká, ten se dočká, že si to pak vezmou fšecko. Omyl, nikdo netvrdí, že nám podřežou krky všem. Jen těm, kdo se neislamisují. Možná, že Vy radostně zvoláte Alláh akbar! Já ne, já tasím! Zdalipak už nad ústavem máte půlměsíc a dveře zelené?

Co se týče migrace, je to jednoduché. Jakmile míra imigrace do regionu překročí cca 3% a lokální míra cca 10%, vznikne pnutí a problém. Islámští přistěhovalci nikde na světě nesplynuli s původním obyvatelstvem. Oni totiž nechtějí, bojují džihád.

Kdybyste nám radši napsal něco srozumitelného o genetice. O islamismu víte míň než prd.
15. 08. 2010 | 21:20

Béda napsal(a):

Myslím, že problém má mnoho rozměrů. Naznačil bych jenom některé z nich:
1) první vážný problém je politický. Pokud západní společnost hlásá svobodu bez hranic a snaží se všemi dostupnými prostředky vyvážet do islámských zemí demokracii na svůj obraz, má vážný problém se odůvodněním - proč bránit muslimům v exodu a emigraci na západ.

2) druhý problém je ekonomický. Západ(ní elity) potřebují pracovní potenciál z východních zemí) obzvlášť v některých druzích prací, které místní nechtějí vykonávat), jejich suroviny a bohužel i plodná lůna muslimů.

3) Třetí problém je opět politický. Chování muslimských elit zrcadlí chování elit tzv. západníhoch židokřesťanského světa.
Zjednodušeně by se dalo říci: když dlouho šťáráte klackem v osím hnízdě, osi znervózní, začnou se rojit a píchat vetřelce.

4) čtvrtý problém bych viděl jako potenciální přetlakovou záklopku na Papénově tlakovém hrnci. V případě, že krizové jevy vygradují a západní (globální) elity budou muset nalézt "východisko", nabízí se existenční boj s terorismem kdo z koho.
Nesmiřitelný nepřítel jako zástupný cíl a východisko se vždycky hodí - obzvlášťě když zůčtování s hlavními konkurenty vzhledem k jejich jaderné síle prakticky není možné a uvnitř společenství se mohou probudit revoltující síly, které dokáže zkrotit pouze silná ruka a energii odvést pouze silný nepřítel - příčina všeho zla.

Své subjektivní východisko jsem naznačil pod mnoha články podobného zaměření. Důsledné oddělení obou světů (již z populačních důvodů) vzájemně výhodná koexistence na bázi ekonomické směny. Nevměšování, nevnucování svých hodnot. Aby toto řešení mělo skutečný smysl, muselo by dojít k maximální regulaci nadnárodního a velkého národního kapitálu - tento by se musel plně podřídit zájmům národních států a nikoliv naopak.
Toto řešení se zdá být bohužel v podmínkách slábnoucího státu, kde stále větší moc připadá globálním elitám, kterým se přizpůsobují národní ekonomiky i zahraniční politika pouze utopií.
15. 08. 2010 | 21:22

hoven napsal(a):

sasa,
komunisti se vzdali moci, protože byli tolerantní??? kolik ti je let? 9? mirek štěpán si s miloušem jakešem řekli, 40 let sme byli svině , popravovali a zavírali sme lidi a ted začnem byt tolerentní a předáme jim to. tady to kluci máte, nas už to nebaví.....jo maš pravdu, takhle to bylo.
15. 08. 2010 | 21:25

Pepa Řepa napsal(a):

Béda napsal(a):
když dlouho šťáráte klackem v osím hnízdě, osi znervózní, začnou se rojit a píchat vetřelce.
----------
Tesat do mramoru, Bédo!
Taková OSA znervózní a uvalí na Vás polatek i z tranzistoráku.
A co teprve Ozzy.
15. 08. 2010 | 21:34

Pepa Řepa napsal(a):

A nejhorší je oslí hnízdo.
Napadá mě sekretariát jedné politické strany, Bédo.
Hádejte které.
15. 08. 2010 | 21:40

bigjirka napsal(a):

Přemýšlel jsem, proč nenapsal osy, což by asi bylo gramaticky správnější. Ale srozumitelnost by to trochu narušilo, ještě jsem neslyšel, že by někoho požahaly osy z dvoukoláku.
15. 08. 2010 | 21:44

Al Jouda napsal(a):

Lidstvo se vyvíjí a až do 20. století v tom vývoji pomáhalo v Evropě a v USA křesťanství, které se zde již přežilo. Jiná situace je v arabskách zemích, kde by lidé bez Alláha byli jen sprostý dobytek. Alláh je pomáhá držet na uzdě a bude to potřeba tak asi ještě 200 let, než se přežije. Proto jsou ale tyto dvě kultury neslučitelné jako oheň a voda. Pokud si u nás necháme přerůst muslimy přes hlavu, tak nás vrhnou těch 200 let zpátky!!
15. 08. 2010 | 21:46

sasa napsal(a):

hoven: nic si nepamatujes, precti si Jakesuv projev vz Cerveneho Hradku a Stepanuv projev v CKD. Z nich jasne, ze chteli, aby delnicka trida a dalsi obcane prevzit aktivni roli ve spolecnosti. Jestli lhali, to nevim. Kazdopadne dobrovolne odstoupili, armadu nepouzili, takze zachovali se demokraticky.
15. 08. 2010 | 21:51

ld napsal(a):

Pepa Řepa,

v jednom dokumentu říkali, že lidé nadýchaní exhaláty by měli pít mléko. Proč by nemohlo být oslí?

Balbíni si zprivatizovali stranický majetek, aniž někdo cekl. Myslel jste tento sekrec?
15. 08. 2010 | 21:52

Tencokida Hnuj napsal(a):

https://www.youtube.com/watc...

Ho, ho, ho. Multi kulti pro zvídavé osy z OSY. :))

Škoda , že místní balbínovec nemohl říci něco na úvod. Takovou malou odbočnou přednášku. :))

Tak alespoň na závěr, nicht wahr ?
Aspoň pozdrav , prosím, prosím...

Dobrou noc.

P.S.
Máme strach z Evropy i o Evropu.
Nu co, když se to vyvine blbě, můžou za to oni.
A když dobře, taky dobře.
15. 08. 2010 | 21:54

bigjirka napsal(a):

Al Joudo, dnes je neděle - ahad, 4. Ramaddan 1431. Není ten rozdíl kapánek větší?

sasa, nekape vám ne karbid?
swlikum, nekape vám ne karbid?
15. 08. 2010 | 21:58

Pepa Řepa napsal(a):

To Id
jjjá nnnevvím, ttto aasi bin Balbbbbin.

Víte, co znamená jméno Balbína?
Kokta
http://www.thinkbabynames.c...
15. 08. 2010 | 21:59

bigjirka napsal(a):

Hnoji, vy to úmyslně motáte. Máme strach z EU. Máme strach o Evropu. Kapišto?

Jo, Id, inhalovat exhaláty, to není žádná prdel.
15. 08. 2010 | 22:00

Pepa Řepa napsal(a):

Já už tomu nicku rozumím.
Kydá hnůj v hlavě. Jako přesýpací hodiny.Tam a zpátky.
Třeba tak měří čas.

Každej máme nějakou tu ouchylku.
O universitních profesorech netřeba hovořit.
15. 08. 2010 | 22:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvěk, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 08. 2010 | 22:09

hoven napsal(a):

swlikum,
zatímco ty se podepíšeš celým jménem a to se mi na tobě líbí. jdeš ostatním příkladem
15. 08. 2010 | 22:10

Pepa Řepa napsal(a):

Třeba mu to ukazuje ahad, 4. Ramaddan 1431.
Má to výhodu. Nemusí se nic natahovat, žádný baterky, zádný signál z Frankfurtu.

Jen obrátit.
Inu, hnojometník je ekolog.
15. 08. 2010 | 22:10

Al Jouda napsal(a):

To bigjirka :
Vlivem Internetu a satelitní televize se ten rozdíl 6OO let dá dohnat za 2OO :)))))))
Jinak, snad se také nemodlíte k Alláhovi, když tak přesně sledujete jeho kalendář?
15. 08. 2010 | 22:12

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
Psssst už abychom zmizli
za námi jde grizzly
je vysoký šest stop
dělá hop, hop,hop...
https://www.youtube.com/watc...
15. 08. 2010 | 22:17

hoven napsal(a):

sasa,
"aby delnická strana a další občané převzali aktivní roli ve společnosti"...a ted si ze me dělaš srandu nebo si se doopravdy zblaznil???? no, budu jako dělat, že to mysliš važně. tyhle kydy soudruzi poživali celych 40 let a opravdu to nevypadalo, že by se kdy chtěli vzdat moci. komunisti se vzdali moci a nepoužili sílu ne proto, že by to byli dobří lidé, ale protože dostali strach o svuje kejhaky. protože pokud by tehda nařidili střílet do demonstrantů( jak to někteří milicionáři chtěli) tak by dopadli jako caucesku s kulkou v hlavě nebo by skončili na kandelábrech. oni pochopili, že za nima nikdo nestojí, nemají sílu. všichni se obrátili proti nim, včetně dělníků. odstoupili pod tlakem celý společnosti. kdyby měli ještě oporu v sovětskym svazu, tak sem přesvěšdčenej o tomn, že by ty studenty klidně zmasakrovali, protože komunistum nikdy na životech obyčejných lidí nezaleželo. ale gorbačov dal ruce od vychodní evropy pryč. komunisti neměli na výběr.
15. 08. 2010 | 22:19

Jemnický napsal(a):

Sasa
Píšete: "...humanitarni pomoc by mela spocivat v podpore vysokych skol v tech rozvojovych zemich ..."
Vynikající nápad, ano podpořme vysoké školství v rozvojových zemích. Začal bych právnickými fakultami, máme tady experty. Za týden budou mít rozvojové země právníků jako máku.
Pak jim ukážeme, jak se správně podporuje věda.

Jen tak dál,

Jemnický
15. 08. 2010 | 22:23

Enkidu napsal(a):

Autor:
Nojo, ono v USA tavit přistěhovalce v tyglíku jde poměrně lehce (pokud je vůle a pokud není přistěhovalců tolik, že se nevejdou do tyglíku), protože základem k tavení je ústava a občanství. U nás je nepsaným základem národnost a do té nikoho neutavíte. Nejprve je potřeba definovat, co je tím společným záklboothadem, ale to jde na úrovni Evropy stejně těžko jako na úrovni státu (tedy našeho :-). Komické je, že největšími experty na islám se zdají být v ČR, kde jsou militantní islamisté celkem čtyři. A kdo půjde makat na stavby, montovat u pásu nebo dělat lékaře? Etnočeši?
15. 08. 2010 | 22:39

Líný černý pes napsal(a):

to Pepa Řepa 17:33

Na Řípu žádná mešita nebude, protože ta 14 dnů tam bude koncert mimo jiné i Nazareth a Ozzy Osbourne. To by rockeři neudejchali.
15. 08. 2010 | 23:02

bigjirka napsal(a):

Enkidu, i čtyři jsou až dost. Vy jste tu již nějaké islámce viděl makat na stavbách? Nepleťte si to, Ukrajinci jsou pravoslavní popové maj jinak střižený fous než šejkové.
15. 08. 2010 | 23:21

Da.Rock napsal(a):

By mě zajímalo, co řekl křovácký náčelník prvním bílým kolonizátorům Austrálie. Ať řekl cokoliv, jistě si z toho ale nic nedělali.
15. 08. 2010 | 23:22

Enkidu napsal(a):

Bigjirka
U nás zatím moc ne, ale viděl jsem jich dost, třeba ve Francii nebo v Německu montují auta a hrají fotbal za nároďák:-). Co bychom tady dali za Zidana nebo za Ozila. U nás jich docela dost pracuje v nemocnicích jako lékaři, každý stát považuje za podřadné jiné zaměstnání...
15. 08. 2010 | 23:32

Pípa napsal(a):

Autor,
problém není v tom, o čem píšete, ale v množství. Vyspělá, tolerantní společnost může integrovat určité procento imigrantů jiné mentality, kultury, náboženství, ale co je moc, to je moc. A ta naše "západní" kultura na to množství imigrantů dojede. A to že brzy. A bude po filozofování.
15. 08. 2010 | 23:52

argun napsal(a):

bigjikra
"O islamismu víte míň než prd."

Jsem ten poslední, kdo se chtěl autora nějak zastávat, ale soudím, že ten Váš postřeh platí dost obecně. Že by jste byl výjimka? Nějak si nevzpomínám, že by tu nějaká islamizace už někdy proběhla.
16. 08. 2010 | 00:25

argun napsal(a):

Omlouvám se za přejmenování. Samozřejmě velkej jirka.
16. 08. 2010 | 00:26

argun napsal(a):

LessPure
"Problémem islámu je, že neprošel stejným vývojem jako křesťanství."

Proč problém? Proč ne přednost? Je Vaším problémem, že jste neprošel stejným vývojem jako já?
16. 08. 2010 | 00:43

Líný černý pes napsal(a):

bigjirka

Tedy, osobo, voni maj ale smůlu na překlepy v nicku. Když si vzpomenu na ten můj před dvěma lety ... Rok to měl pes na talíři!
16. 08. 2010 | 00:50

argun napsal(a):

hoven
"nemužeme byt tolerantní k špatným věcem. k nacismu, komunismu nebo islamu. to by pak toleranci od společnosti mohli požadovat všichni i zločinci".

jste nemocen?

Gerd
"Korán nelze měnit a jeho výklad je jen jeden".

Zeptejte se sunitů, šíitů a nebo vahabijců co oni na to. Kavkazany a Oceánii radší vynechte, aby se Vám nezamotala chytrá hlavinka.

"Co se týká islámu, zde není o čem mluvit, s netolerantními, nedemkratickými, komunistickými nebo fašistickými režimy se nelze domluvit."

A zkoušel jste to? Myslím s těmi muslimy.
16. 08. 2010 | 00:56

bigjirka napsal(a):

Jojo, argune, LČP správně připomíná bijirku. No, ani to není špatný. Já myslím že to není tak blbý, umět si vrznout s každým. Kaviár taky rád. Tedy ten pravej, ne sračky. Hleďte, spousta lékařů? Budou tak asi 3? Tak ti mi fakt nevadí. Fotbalisty na nic nepotřebuju. Prostě nemluvíme o lidech spíš výjimečných, ti se jistě vejdou do mých 3%. Mluvíme o pologramotné mase. Ano, výklad koránu je jen jeden, korán sám. A ostatní jsou heretici, ještě větší ďauři než křestani. Nevíte, jak se tam mydlí? Jestli vám islám vyhovuje, nikdo vás nedrží. Oni jistě rádi přijmou konvertitu.
16. 08. 2010 | 01:16

AC napsal(a):

hoven

"...protože pokud by tehda nařidili střílet do demonstrantů( jak to někteří milicionáři chtěli) tak by dopadli jako caucesku s kulkou v hlavě nebo by skončili na kandelábrech. oni pochopili, že za nima nikdo nestojí, nemají sílu. všichni se obrátili proti nim, včetně dělníků..."

Nefilozofuj, dobře si pamatuji jak dlouho trvalo než se podařilo lidi dostat tehdá do ulic! Každý čekal odvetu a kdyby někdo opravdu hlasitě kýchnul, masa se rozprchla. On Václav zbytečně nevyčkával, aby se pak dodatečně hrdinně připojil.
Jinak je pravda, že to pustili kvůli tomu, že Moskva dala ruce pryč, jenomže to je zase kapitola, o jejímž pozadí vy /hoven/ nevíte vůbec nic. Nebýt Poláků, dederonů a Maďarů, smrděli by tady bolševici dodnes-tedy ti originál rudí, pač tajemnou metamorfózou ti stejní pak přešli do OF-ODS a máme je tu dodnes, rozesety v různých stranách a straničkách, včetně jejich zdravých soudruhů potomků.
Dělníku:-))
16. 08. 2010 | 01:45

Pepa Řepa napsal(a):

To LČP
chápu, Béda měl pravdu.
Ozzí hnízdo.
16. 08. 2010 | 06:04

Ládik!!! napsal(a):

Tak Austrálie už vyhání. A co my? Vylikvidujeme problém? Dokud je čas?
16. 08. 2010 | 06:53

Pepa Řepa napsal(a):

To argun
myslím, že v tomto směru toho asi ví bigjikra desetkrát víc než vy.
Osobní zkušenost nelze nahradit.
Každodenní styk tam, kde je domácí, většinové prostředí.
Jinak to je o ničem.

Pokud za zkušenost nepovažujete all inclusive v Hurghadě nebo to, že do baru ve Swiss Cottage chodí fajn kluk na panáka a s balonem to umí.

Mimochodem, zarazilo mě, že nikoho nezarazil nadpis.
"Austrálie vyhání semitské přistěhovalce".
Od antisemity jako řemen to sedí.

Islám je záležitost POUZE semitů?
Nebo klokan bude vybírat podle DNA?
Jseš semita-mazej domů!
Jseš Malajec -buď vítán!

Je to blábol. Jako obvykle.
16. 08. 2010 | 07:17

Pepa Řepa napsal(a):

Pokud ovšem háfis Muhammad Vácslav al-Horejs nepíše o vědě. Tam je doma.
Komu čest, tomu čest.

Ale jakmile si obuje šlajfky a začne bruslit po ledě politiky či věrouky, je to tragedie.
Odráží se šroubama.
Pozoruhodné je, že se naučil přešlapovat a umí jezdit pozpátku.Možná to je tím, že ho održí za ruku n.o.s.
Kdepak je?
Inu veleduch.
16. 08. 2010 | 07:25

slavwin napsal(a):

Vyznání vytváří určitá teritoria kde člověk s jiným jazykem najde určitého pochopení. Katolická víra má možná jiný akcent v Evropě a Latinské Americe nebo Africe. Ateista potřebuje vysvětlení. Tady pomůže útlá knížečka " Více než tesař". V novém zákoně jsou různé jevy, kterým se vzpírá myšlení některých lidí uvěřit a jsou tady i zásady jednak popsané v podobenstvích nebo Kázaní na hoře. Ve zkratce lze pochopit co vám ani právnická fakulta nedá. Ateista může tyto zásady ctít, tudíž nic nebrání aby byl mým bratrem, nebo je myšlením rudý komisař nebo zločinec. Říše římská pořád ještě padá a doufám že nepadne, demokracie, katolická víra, protestanti a naši ateisti jsou hlavní směry v tom se nám žije dobře, co je za i když je pro někoho dobré, nám to komplikuje život a máme právo se tomu bránit.
16. 08. 2010 | 08:21

Ládik!!! napsal(a):

Wiki: "Semité a jejich jazyky pokrývali (a pokrývají) rozlehlou oblast od severní Afriky přes Arabský poloostrov po západní Asii. Nejstarší písemné památky se nacházejí v úrodném půlměsíci. Rané písemné památky lze nalézt i v jižní části Arabského ploostrova, v Jemenu. Odsud se semitské jazyky dostaly do severozápadní a severní Afriky (etiopština, punština…), mimo jiné díky fénickým kolonizátorům. K západním semitským výspám se řadilo např. i Kartágo. K druhé velké semitské expanzi došlo při šíření islámu v 7. století. Arabština pronikla až do dnešního Španěska nebo na Sicílii."
16. 08. 2010 | 08:28

argun napsal(a):

bigjirka
No špatný by to nebylo. Ale čeho je moc... Teď snad už dobře, ale vyšel až třetí pokus, ach jo..

Klid, nejde o život. Jen o debatu.

"Ano, výklad koránu je jen jeden, korán sám. A ostatní jsou heretici, ještě větší ďauři než křestani".

Tomu nerozumím. Kdo o tom rozhodne? Pokud vím, jsou jednotlivé islámské mutace co do věrouky velmi autonomní.

Nejde o to jestli vyhovuje. Jde o to, že význam věty (nikoliv formu)

"Zkusme si jen představit, jakou „teroristickou“ reakci by alespoň v některých „západních“ zemích (v Česku asi ne...) vyvolala mnohaletá přítomnost stovek tisíc vojáků nějakého muslimského státu pomáhajících nastolit „jedině správný“ režim"

nepovažuji za blbý.
16. 08. 2010 | 08:33

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
https://www.youtube.com/watc...
Veselé krizování bude líp...
16. 08. 2010 | 08:47

argun napsal(a):

Pepa Řepa
Že toho bigjikra ví v tomto punktu desetkrát víc než já, je dost dobře možné. Takovejch je... Ale nejsem si jist, že o islamizaci. Jistý rozdíl bych v tom viděl.

V Hurghadě jsem v životě nebyl a ani to neplánuju. Jedinou osobní zkušenost mám z Kavkazu a Sýrie. Ne, že bych tam s nima rok žil, jen několik cest.

Každodenní styk říkáte... Hmm. No to máte těžký. Někdy to halt nejde, i kdyby jste se na hlavu stavěl. Ale stejně s ní musíte nějak žít, utéct už není kam. Co včil? Chtělo by to nějakej univezální recepis. Poraďte.

To téma je tady už stokrát omleté a ne že bych chtěl do něj nějak razantně vstupovat... A že nejsem členem Hořejšího fan klubu, to už jste si mohl všimnout. Ale můj pocit z těch zemí kde jsem byl jaksi nekoresponduje s některými zdejšími přiblblými výkřiky o fašistech... Asi tak.

Jo, ten název blogu taky vůbec nechápu. Mimo text, řekl bych.
16. 08. 2010 | 08:58

slavwin napsal(a):

Jestli tomu dobře rozumím, tak tady jde o to jestli v rámci nějaké demokracie nebo tolerance tu nechat stavět mešity, v každém případě říkam ne ne i kdyby to nějaký houf arabů prohlasoval, maximálně skromnou modlitebnu s mešitským vybavením. Komisaři postavili v rozbité Waršavě nějaký jejich svatostánek v Praze hotel nikde se nelíbil. Problémy mají frantíci ve školách, způsobili si je sami, u nás zarazit v začátku a bez pardonu. Dost mi vadí že z Karlových Varů se stává Novosibirsk.
16. 08. 2010 | 09:15

Pepa Řepa napsal(a):

To argun
jen v krátkosti, aby se hnojnometníkovi nezauzlily střeva.
Islám nikdy nebyl jednotný a nikdy nebude. Pohled na Qurán jako neměnné slovo Alláha ano.
Ne slovo inspirované, ale přímé, neměnné slovo, přes tehdejší hi-fi Rasúl.
Jde tedy o to, z jakého úhlu se na věc podíváte. Váš pohled, či pohled Gerda.

Srovnávat islám s fašismem je pitomost, i když se v určitých totalitních prvcích může shodně projevovat.
Islám má propracované zajímavé filosofické myšlení (doporučuju súfisty). To fašismus nikdy neměl.

Určité prvky mají monoteistiká náboženství shodné, v mnohých se liší a dohromady je nikdy nedáte. O to se pokoušeli unitáři v Karlovce.

Ostatně stejně idiotské výkřiky o fašismu se teď ozývají ze strany aktivistů PC a AA na adresu oponentů.

V Syrii jsem strávil rok na stejné štaci jako bigjirka. Tvrdý, nacionalistický režim, který krutě potlačoval každou oposici. Ostatně jako všechny arabské země.
Masakry může popsat bigjirka. To ale bylo za Háfa, pochybuju, že by se synáček polepšil.
Turisticky lze doporučit každému. Nádherná země pro ty, kdo milují hammadu a starou architekturu.
Je tam totiž bezpečno. Jako všude, kde je tvrdý diktátorský režim.

Co s tím teď? Nikdo neví.Do tohoto světa nikdy západní systém nenaroubujete.Proč je na jinou debatu.
To přirozeně nevylučuje možnost soužití s muslimy v jiné zemi. V určité chvíli to ale schytají ti více přizpůsobiví od vlastních a trend se otočí.
Stačí se podívat na Turecko.

Název článku? Kdepak mimo!
Za antisemitismus byl-přirozeně nepřesně-považován negativní postoj k jedněm semitům-Židům.

Sám islámský svět se pojmu semité vyhýbal, evokoval předislámský pohanský svět, dávali přednost výrazu umma ať již ve smyslu náboženském, či (zrovna v Syrii) ve smyslu komunity státního útvaru.

Začalo se to používat až v poslední době, jak už to u demagogů a propagandistů bývá. Upside down.
Tím, když dám do článku vyhánění semitů, podrahově vyvolám pocit, že je tady nový holocaust, tentokrát proti muslimům.

Co na tom, že muslim nemusí být JEN semita.
Co na tom, že požadavek přizpůsobení se domácí kultuře je legitimní.
Vy chodíte do mešity v plavkách, popíjíte wizoura přes den na ulici o ramadánu?
Zkuste to.

Inu to je bruslení bratra Vácslava. Dost neobratné, jako vždy, řekl bych.
Ale snaze dát toto sdělení do titulku prostě neodolal.
Mějte se.
16. 08. 2010 | 09:45

Pepa Řepa napsal(a):

A co na tom, že Austrálie nikoho nevyhání, jen vyžaduje těsnější integraci, do určité míry asimilaci.
Tak prdnu na konec titulku otazník.
16. 08. 2010 | 09:54

buldatra napsal(a):

Jedla:

Napsal jste o obyvatelích Nového Zélandu, že:
…vždy se zdraví a vždy si děkují i v situacích, kdy Čech neřekne ani bůůů.

Vyznělo to jako cosi pro Vás nezvyklého, výjimečného a obdivuhodného. Následováníhodného.
Nuže vězte, že u nás na vesnici je to kupodivu zcela normální, přirozené. Neumím si představit, že bych nepozdravil, nepomohl a nepoděkoval. To bych si musel připadat jako idiot
A to jsem jen obyčejné vesnické hlópák, kósek vod Brna..
Nový Zéland má mé sympatie. Je to tam jak u nás.

Vomrkl ste na tom Zélandu park Tongariro?
16. 08. 2010 | 10:08

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
dovolte, nadkolego, abych Vás pozdravil po našem, po středočesku:
Bůůůůůů.

Tření nosů o sebe nám zakázal hygienik.
16. 08. 2010 | 10:14

buldatra napsal(a):

PŘ:

V Austrálii dobře domestikovali velbloudy.

http://www.ct24.cz/svet/736...

Že by předvoj, pátá kolona?
Aby nedopadli jak s těma králíkama.

http://cs.wikipedia.org/wik...

Je zajímavé, že když si australáci něco doma v dobré víře nasadí do kožichu, vždy se jim to tak nějak vymkne z rukou.
Asi si to konečně uvědomili.

A snad právě proto vznikl ten neautorizovaný hoax, který citoval slovutný pan profesor.
Možná, že je to jakási prevence.
16. 08. 2010 | 10:21

buldatra napsal(a):

PS

Mešity by nevyhubila ani mixomatóza.
16. 08. 2010 | 10:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který vykazoval znaky spamu (s tématem nesouvisející opakovaně zveřejňovaný odkaz pod různými blogy).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
16. 08. 2010 | 10:25

Baba napsal(a):

Vlastně to dost dobře nejde. U nás není křesťanství státním náboženstvím a vedle mnoha rozdílných sekt je islám poměrně homogenní proud.
16. 08. 2010 | 10:35

buldatra napsal(a):

PŘ:

Také Vás uctivě zdravím.

To tření nosů by se hodilo spíš do debaty o Bibli, které se zúčastňuje kolega n.o.s.
Dovedete si představit, co by se stalo s křesťanstvím, kdyby se n.o.s vytřel?
16. 08. 2010 | 10:38

slavwin napsal(a):

Tady je komický život, pamatuji ty řeči totalitní. Jednou jsem na dovolené na Šumavě přejížděl tu česko-bavorskou hranici asi tak 5x za sebou. Na německe straně bavorský venkov a malá městečka, na české 2-3 km vietnamských krámů. V karlových varech rusky pomalovanou fasádu. Mešity ještě nejsou ani na jedné straně, ale bojím se houfu arabů a úplatných zodpovědných, že tu brzo bude, tady jako by ta demokracie byl rušivý prvek. Havířov to je taková zmenšenina obytné části Petrohradu.
16. 08. 2010 | 10:40

bigjirka napsal(a):

Pěkné. Myslím, že těmi semity profesor zde vytvořil to, čemu Kurt Vonnegut říká granfalón. Viz Kolébka. Je to umělá klička o tom, že Austrálie vyhání převlečené Židy, no fuj tihle Australani hnusní.

Pepo, jak už jsme mluvili, v islámu jsou diktátoři modernisté (tím větší, čím víc zabijou radikálů). Život v Sýrii se nedá vůbec srovnat s islamistickým režimem a náboženství tam bylo zatlačeno víceméně do role individuálního náboženství. V Turecku jsme donutili demokratisovat a situace se tam nábožensky radikalisuje - recese. Islám je "lidově demokratický", podobá se více uvědomělému "socialismu" než eklektickému "fašismu". Je velmi lidový, dovolte mi, abych se vrátil ke svému výroku o Vetřelci, který se p. profesorovi tak líbil. Myslím, že je velmi výstižný a dává jasně najevo, že povrchní úvahy a analogie neználků jsou zcela mimo mísu. Má-li argun pravdu a informační explose jejich vývoj akceleruje, já nemám čas čekat ani 600, ani 200 let a pro mne je islám hnutím extrémně nepřátelským a nebezpečnějším než komunismus a nacismus dohromady.
Znovu připomínám, že nemluvím o náboženství, ale o islamismu, který je přítomen všude tam, kde je více jak 1 muslim pohromadě. Tedy o nábožensko-sociální totalitě.

Proč jsou tam diktátoři modernisté? Snaží se odejmout moc všelidovému hnutí, ve kterém se všechny vazby uzavírají na lokální úrovni. Když jich chce vládce část uchvátit, musí to udělat násilím. Odhady, kolik Háf zabil v Hamě lidí, se liší od 10 do 70. Tisíc. Nikdo je ani pořádně nespočítal, neb to tam Háf rozjebal masivním nasazením vojenské technologie. Ani Otec Turků nebyl žádným demokratem.
argune, já se nerozčiluju. Snad jen trošku nad směskou naivity a arogance při podceňování nebezpečí.
16. 08. 2010 | 10:42

hanah napsal(a):

Hořejší

Píšete :

".......mělo by nás to přinejmenším přinutit k zamyšlení nad zdroji toho terorismu… "

Prosím, udělejte to.
Konečně. Když už na toto téma píšete blogy.
16. 08. 2010 | 10:45

HM napsal(a):

Další objev geniálního "Profesora": co muslim, to semita.

To publikujte v Nature, proslavíte se!
16. 08. 2010 | 10:47

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka, Pepa Řepa :

Omlouvám se, že jsem v noci neodpověděla. držela jsem střechu v bouřce
16. 08. 2010 | 10:55

slavwin napsal(a):

Západ to měl s ruským imperiem jednodušší, to si samo zadrátovalo hranice a připravovalo výpad, stačilo udržet sílu a samo se jim to rozklížilo. Arab tu leze že má hlad, požaduje sociální dávky a tam kde je jich více jak jeden, tak chce mešitu, kdyby jen to, za chvíli chce někoho kamenovat, oblékat a nevím co ještě. Ještě že má ty súfisty, kteří to ideologicky vyloží.
16. 08. 2010 | 11:02

bigjirka napsal(a):

Tragické je, že tu islám má mucistickou xenofilní pátou kolonu.
16. 08. 2010 | 11:36

Pepa Řepa napsal(a):

To argun
malou odbočku k GB, máte tam dceru.
Nedávno pustili Britové atentátníka z Lockerbie. Milý chlapík, žekl by bratr Vácslav, obohatil Skotsko.

Na smrt nemocný chlapík,prolezlý rakovinou teď sedí v Trábulusu, pokuřuje z vodní dýmky a vykládá o svém hrdinském činu.

V souvislosti s BP unikla informace jak to bylo. Inu pustíte hrdinu a máte licenci na průzkumné vrty v šelfu Syrtského zálivu.A že tam je ropy!
Řeknete si, dobrej deal. To ale není všechno.

V Libyi je připraveno v táborech mezi 80-100 000 příchozích. Ta zem je hermeticky uzavřená. Z jihu pouš´t a Tibesti (přes 3000 m), zprava Egypt, zleva Tunis.Hranice střežené, vztahy s Egyptem nic moc.Al-Ikhwan plukovníka nemusí, už se o pár atentátů pokusilo.

Co to znamená?
Že se do země bez vědomí Gaddáfího nedostane ani myš.
Takže export přemnožené, nekvalifikované populace za olej.
Přirozeně Vám to nikdo neřekne nahlas.
Máme přece politickou korektnost.

Co dál? Inu od r 2013 to rozstrkáme.

To není přirozené mísení, když si vezme Božka Ahmeda, to je stěhování národů ve stylu Josefa Vissarionoviče.

Ještě Vám to přijde jako dobrej deal?
16. 08. 2010 | 11:45

Alena napsal(a):

Islám samotný špatný není, ale islamismus ano. Je to fanatismus, sobecká víra bez lásky a bez tolerance vůči ostatním kulturám.
16. 08. 2010 | 12:00

Hemr napsal(a):

Ve Francii právě opět zjistili, že některé mešity jsou také centry teroristů. Náboženský fanatismus škodí moslemským komunitám. A to, i když ve Francii žije 7 milionů lidí toho vyznání. Na druhé straně náš liberalismus je scestný. Když ředitel britské nemocnice napíše doktorovi, aby si v kantýně už neobjednával černou kávu, že by se to mohlo dotknout tmavé menšiny a má si příště objednat "kávu bez mléka", tak vidíme kam náš liberalismus spěje. Když přijde člověk do nové země a vybral si ji a ta zem ho přijala, tak přijímá její zákony a zvyklosti. Nikdo mu nebrání ve víře. Ale začne li namítat, že zem se musí změnit, k jeho obrazu, mýlil se, když do té země chtěl jít.
Víc už není k úvaze pane profesore.
Vše ostatní je hra těch liberálů, kteří jsou v módě myšlení už tak daleko, že se nevměšují ani do vlastních záležitostí.
16. 08. 2010 | 12:01

Vechytek napsal(a):

Když má někdo momentálně navrch, žádá vždy o zachování "statu quo". Je třeba si uvědomit, že "současní" Australané nebyli původními obyvateli Austrálie. Prostě se tam přistěhovali a přivezli si s sebou svoji kulturu, pravidla a zákony bez ohledu na to, jestli se to místním "Aborigincům" líbilo nebo ne. Teď když začíná pomalý konec jejich nadvlády, žádají o zachování pro ně výhodného stavu. Bohužel, historie zná jen silnější a slabší. Ať se nám to líbí nebo ne, je na tom založena, a vždy byla, naše západní civilizace a neúprosně se blíží doba, kdy budeme na té slabší straně. A nebuďte naivní, nikdo s námi na "status quo" hrát nebude. My jsme na něj taky nikdy nehráli. Podpora nebo nepodpora multi-kulti může jen mírně ovlivnit postoj budoucích silnějších k pohrobkům západní civilizace.
16. 08. 2010 | 12:05

hanah napsal(a):

Malá ukázka mírumilovnosti islámu:

http://www.channel4.com/pro...
16. 08. 2010 | 12:22

slavwin napsal(a):

Vždy dávám přednost dohodě v míru, to co nám tu vykresluje Vechytek, to je absolutní nezbytnost řešit problém válkou, čím dříve tím větší naděje že to jako rasa ( obyvatelé Evropy a Ameriky) přežijeme. Abychom nebyli na slabší straně dávat větší díl rozpočtu na zajištění obrany. Myslím, že tak daleko, to tak hned nebude.
16. 08. 2010 | 12:24

slavwin napsal(a):

Odříznout pijavice od cév je nezbytnost, zajistit obranu civilizace musíme.
16. 08. 2010 | 12:28

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Hořejší

"S tímto textem (...) v zásadě souhlasím i já"
A v tom právě děláte zásadní chybu. "Bílí" Australané se vůči PŮVODNÍM obyvatelům země chovali zhruba stejně jako fanatičtí rasisti v Jižní Africe, jen se jim to dařilo lépe utajovat. Takže nemají nejmenší právo někomu něco takového vytýkat.

"Nemohu ani uvěřit tomu, že se ve Velké Británii údajně nedávno vážně uvažovalo o tom, že by v muslimských komunitách nemusely platit britské právní zásady, ale principy islámského práva."
To děláte naopak dobře, protože takovou pitomost nikdo vážně myslet nemohl.

Rozlišujte, pane profesore, věci KULTURNÍ a věci OBČANSKÉ. Jazyk, náboženství nebo stravování jsou věci kulturní, zatímco dodržování zákonů, placení daní nebo využívání aktivního i pasivního volebního práva jsou věci občanské. Multikulturalismus se (jak už název sám napovídá) vztahuje pouze na věci kulturní.

Koncept "tavicího kotlíku" vznikl z nouze, protože přistěhovalci do Severní Ameriky (kteří z velké části zničili indiánskou kulturu) pocházeli každý odjinud a byli natolik vzájemně promíseni, že - až na výjimky - nemohli udržovat svou původní kulturu - irskou, italskou, řeckou, českou, polskou atd.

Současná Evropa JE MULTIKULTURNÍ a s Vaším voláním po tavicím kotlíku se jděte vycpat. To by mimo jiné znamenalo zánik i tradiční české kultury a postupnou mcdonaldizaci naší země. Fuj!
16. 08. 2010 | 12:32

Velky chytrak napsal(a):

1.Toto , pokud jsem nedavno spravne cetl, rika i Skromach ... prispusobit se maji cizinci .
2.Letita zkusenost ze zapadu ukazuje ze jine kultury vytvari geat ... nezapadnou do spolecnosti a tak nejsou jejim zadnym obohacenim ... .Muj nazor.
16. 08. 2010 | 12:37

erich napsal(a):

Pane hořejší napsal jste :"Rodí se zhoubná spirála nenávisti a násilí, velmi podobná té, která vedla od všeobecného antisemitismu k plynovým komorám…" Vy jste si nevšiml, že spirála nenávisti se již dávno narodila. Přečtěte si alespoň něco z Koránu, na př. proč se rozlišuje "krajina míru od krajiny války" a zkuste domyslet důsledky.Věřím, že v dobrém úmylsu jste se zařadil mezi "užitečné i-ioty", které jednou naši potomci budou proklínat.
16. 08. 2010 | 12:49

Velky chytrak napsal(a):

Kdyby tohle byl pravni stat tak je islam v teto zemi zakazan ponevadz neuznava demokraticke principy, svobodu nabozenskou ...
16. 08. 2010 | 13:01

patriot napsal(a):

...ono demokratické principy se dají těžko uplatňovat, když jde o přežítí a je jedno jestli se jedná o "vetřelce" nebo domorodce.
A doporučoval bych aby si rádoby "odborníci" přečetli důkladně Korán aby věděli co je čeká.
Pro "něvěrce" jsou sice některé informace v textu poněkud poskovávané, ale až dojde na "lámání" chleba....budou nařízení Koránu velmi důsledně uplatňována....proti tomu je Hitler demokrat.
16. 08. 2010 | 13:04

Velky chytrak napsal(a):

Jeste bych dodal ze po diskusi s muslimem vim ze mohou podle Koranu v nektere situaci svobodne lhat , ze na prvnim miste ( predpokladam po bohu )maji majetek ( ne blizniho sveho ), ...
16. 08. 2010 | 13:10

Jag napsal(a):

Na světe je zatím dost území na to,aby bylo kam odejít.Kdo nechce žít s námi,může odejít.Domů si také nezvete nikoho,kdo vám převrátí domácnost a udělá vám zcela jiný režim.Vlast a stát je jako váš domov.Proti kriminalitě se chráníte plotem,proti nezvaným návštěvníkům dveřmi,zámkem a klíčem.Takto je a takto to bude.Ostatní je podřadné diskutovat.
16. 08. 2010 | 13:30

LV napsal(a):

Idealistům doporučuji článek německé soudkyně K. Heisigové "Strach je špatný rádce : nahlédnutí do paralelní společnosti Neuköllnu" (Literární noviny 2010 č. 32, str. 14-15). Téma: Arabové, imigrace, kriminalita...
16. 08. 2010 | 13:36

Realista napsal(a):

Kevine Rudde, a co jste vy Australané udělali s těmi, kteří žili v zemi před vámi?

"Většina Australanů věří v Boha. Není to žádný politický pravicový nátlak, ale prostý fakt, neboť právě křesťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských principech, což je jasně zdokumentováno. A je jistě vhodné, aby to bylo vyobrazeno na stěnách našich škol. Pokud vás Bůh obtěžuje, navrhuji vám, abyste uvažovali o jiné části světa jako svém domově, neboť Bůh je součástí naší kultury.
Vaši víru můžeme akceptovat, a nebudeme se ptát proč. Vše, co žádáme, je, abyste vy akceptovali tu naši a žili s námi v souladu a pokojném soužití."

Toto mi přijde jako velmi zkratkovitá formulace, pojetí víry pana premiéra mi přijde velmi podivné. Chápat Boha jakou "součást kultury" a muset si ho malovat na stěny škol... Neuvědomuje si, že je také určitá svoboda "OD VÍRY", tedy že každý má též právo v něco nevěřit, ať je Australan či přistěhovalec, a proč by se kvůli tomu musel stěhovat?

Já to jako politický nátlak beru (nevím jestli pravicový), Rudda bych určitě nevolil. Proto s těmito výplody na rozdíl od p. Hořejšího nesouhlasím.
16. 08. 2010 | 13:36

Realista napsal(a):

Zas, jak vidno, tady vyjadřují názory naši čeští experti na islám, ti dají zabrat...
16. 08. 2010 | 13:38

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Zdravím bratře Pepo.
Kdysi jsme byli pokřtění vodou, ale časy se mění a jsme ušmudlávání ropou.
Řekl bych, že islámskou kartu ráda rozehrávala Francie (Dudlík XIV by prodal půl Evropy Kara Mustafovi) a po ní i Velká Británie. BP postaví i ty mešity třeba na Trafalgaru, jen když si budou moci někde vrtnout.

S pozdravem,

Jemnický
16. 08. 2010 | 13:44

Jemnický napsal(a):

Taoiseach

Václav není Jaroslav, jinak dobrý.

Jemnický
16. 08. 2010 | 13:46

Taoiseach napsal(a):

Jemnický

Díky za upozornění a omlouvám se oběma Hořejším i ostatním.
16. 08. 2010 | 13:48

antičech napsal(a):

jste všichni děsní chytráci. jsem vdaná za Araba, muslima 10 let a perfektně to funguje. a takový "pepíky", co si tady vylejvaj svoje "mozky" bych doma nechtěla, ani kdyby mi za to platili. je mi hanba za český národ, který si myslí, že je nejchytřejší.... ani se nedivím, že z nás mají ve světě jen srandu...
16. 08. 2010 | 13:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

http://www.lyricsdomain.com...

oo many broken hearts have fallen down the river
Too many lonely souls have drifted out to sea
You lay your bets and then you pay the price
The things we do for love
(the things we do for love)

Communication is the problem to the answer
You’ve got her number and your hand is on the phone
The weather’s turned and all the lines our down
The things we do for love
(the things we do for love)

Like walking in the rain and snow
When there’s nowhere to go
And you’re feeling like a part of you is dying
And you’re looking for the answer in her eyes
You think you’re gonna break up
Then she says she wants to make up

Ooh, you make me love you
Ooh, you’ve got a way
Ooh, you’ve had me crawling up the wall

(solo)

Like walking in the rain and snow
When there’s nowhere to go
And you’re feeling like a part of you is dying
And you’re looking for the answer in her eyes
You think you’re gonna break up
Then she says she wants to make up

Ooh, you make me love you
Ooh, you’ve got a way
Ooh, you’ve had me crawling up the wall

A compromise would surely help the situation
Agree to disagree, but disagree to part
Well after all it’s just a compromise
For the things we do for love
(the things we do for love)
the things we do for love
(the things we do for love)
the things we do for love
(the things we do for love)
16. 08. 2010 | 13:54

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Otázka : Co pomohlo Evropě/světu "přežít" reálný socialismus - škodlivou, zastaralou ideologii?
Odpověď : Železná opona - hlavně průmyslové, inetelektuálně-vývojové, embargo. Pravda ta opona byla zavedena a střežena z obou stran - ze strany věznitelů nesvobodných i ochránců hodnot svobodných.
Proč nezavést v Evropě jednotnou anti-ideologickou železnou oponu proti anti-humánním ideologiím a nepřesvědčit je ekonomicko-vědeckým a intelektuálním rozvojem, že jejich cesta je nejen nehumánní, ale i vysoce neefektivní a vede k zaostalosti? Jestli někdo znalý šaríi a koránu nepovažuje v tomto století islám za anti-humánní ideologii, asi zavírá oči před nepříjemnou pravdou. Doba přesvědčování slovy, podle mne, byla ukončena 11. září. Nyní by měly nastoupit konkrétní činy a opatření. Jednotná Evropa je šancí i překážkou zároveň - záleží co převáží.
16. 08. 2010 | 14:18

blue jay napsal(a):

Dear Manure (cesky hnuj),
I had no idea. What a poet you are. Do you know this one?

This old man, he played one,
He played knick-knack on my thumb.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played two,
He played knick-knack on my shoe.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played three,
He played knick-knack on my knee.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played four,
He played knick-knack on my door.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played five,
He played knick-knack on my hive.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played six,
He played knick-knack on my sticks.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played seven,
He played knick-knack up in heaven.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played eight,
He played knick-knack on my gate.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played nine.
He played knick-knack on my spine.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone.
This old man came rolling home.

This old man, he played ten.
He played knick-knack once again.
With a knick-knack, paddy whack,
Give a dog a bone.
This old man came rolling home.
16. 08. 2010 | 15:03

Pepa Řepa napsal(a):

To Jemnický
A víte, že už je to rok. Zrovna je o tom článek.270 mrtvých válí sudy.

Kdepak, humanitární důvody....
http://www.lidovky.cz/rok-o...
16. 08. 2010 | 15:20

blue jay napsal(a):

And now seriously Horejsi,
You claim that you have worked at Harvard. How come there is no record of you? But it maybe because Harvard doesn't keep records of failures.
Saying that, I have to admit that you have a talent after all. 190 blogs on aktualne.cz is a monumental achievement. Kudos to you Horejsi. You are without a doubt the top grafoman in the Czech Republic.
16. 08. 2010 | 15:23

Taoiseach napsal(a):

Spravedlivý mezi národy

"Železná opona - hlavně průmyslové, inetelektuálně-vývojové, embargo."

Embargo na vyspělé technologie se vesele a ve velkém obcházelo prostřednictvím zemí jako Rakousko nebo Finsko, mj. i proto, že kšeft je prostě kšeft.

Pokud nějaký slušný vědec nebo student z východního bloku náhodou získal povolení vyjet, měl na universitách Západu otevřené dveře (i když se počítalo, že se vrátí). Ronald Reagan vyhlásil uzavřený vojensky orientavaný výzkum "hvězdných válek", na což ES reagovaly civilním a zcela otevřeným programem Eureka.

Západ je otevřená společnost, a pokud nemá zdegenerovat, musí taková zůstat.
16. 08. 2010 | 15:26

blue jay napsal(a):

Austrálie vyhání semitské přistěhovalce (?)
Židé, křesťané, muslimové a Ježíš

Genetická příbuznost Židů a Palestinců - aneb o nevídaném případu cenzury vědecké literatury

Sionismus – fenomén pozitivní nebo negativní?
Atd........

To "akademika" Horejsiho zajima nejvice. Asi se stal teologem a nebo geneologem. Osobne me ten brejlatej nerd bavi. Podivam se na jeho photo a vidim svalnateho blondateho arijce, lol.
16. 08. 2010 | 15:36

mistral napsal(a):

arabášů tady moc není, zato se zde roztahují židi

našinec, aby chodil kanálama
16. 08. 2010 | 15:37

Taoiseach napsal(a):

martiXXX

"...proto bych se snažil žít s araby-islamisty v míru a bojovat jen proti těm, co vyznávají terorismus..."

Souhlas. Pokud proti sobě (zbytečně) postavíme celou 1,5 miliardu lidí, nemáme ostatně šanci. Musíme izolovat extremisty, ne sebe.
16. 08. 2010 | 15:44

slavwin napsal(a):

Otevřená společnost musí být chráněna, pokud nechystají na nás shodit atom nechal bych je být. Oni jsou věřící, u nich snad ateistou nelze být, co by s ním udělali ti druzí, když zaútočí a útočníkem je někdo z přistěhovalých, je tomu třeba zabránit, internace nebo masové stěhování jsou přece humánní prostředky to nikomu hlavu neurve. Možná někteří mají strach ze spolubratrů, lepší by bylo, kdyby měli strach z místních bezpečnostních orgánů. Tato rada by neměla platit pro Izrael, tam spolu žili od nepaměti, tak musí své vztahy nějak vyrovnat. Rozdělení území by mohlo být alternativou, za předpokladu, že se jim nějaké přidá. Říše římská je rozprášila, tak následovníci musí nějakou odpovědnost také nést.
16. 08. 2010 | 15:49

Taoiseach napsal(a):

Václav Hořejší, Holubář, Sasa & další

"...pomáhat zlepšit podmínky v jejich mateřských zemích, aby motivace k ekonomické emigraci slábla."

Teoreticky ano. V praxi to bohužel není možné, protože existence zaostalých zemí náramně vyhovuje nadnárodním hospodářským skupinám, které si tam proto vydržují diktátorské režimy. Bohužel.
16. 08. 2010 | 15:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad blue jay alias mandrake alias moucha lias Alias ...

"Všichni můžeme být svědky hlouposti, s níž "muži vědy" - a mezi nimi ovšem lékaři, inženýři, finančníci, profesoři atd. - myslí, posuzují a jednají v politice, umění, náboženství a obecných otázkách života a světa. Vlastnost "neposlouchat", nepodřizovat se vyšším instancím....jako rys vyznačující davového člověka, dosahuje vrcholu právě u těchto částečně kvalifikovaných lidí.
Symbolizují a z velké části i představují dnešní nadvládu davů a jejich barbarství je nejbezprostřednější příčinou evropské demoralizace...a je příklad toho, jak civilizace způsobuje návrat k primitivismu a barbarství..."

(José Ortega y Gasset : Vzpoura davů, kolem roku 1930)

Holt pan profesor Hořejší do tohoto konceptu nezapadá.

Tak už to, moucho, na světě ale chodí. Mouchy nervozně poletují a bzikají a vzdělanci v klidu bádají, mluví a píšou. Někteří dokonce nosí brýle a jsou molekulárními genetiky. :))
16. 08. 2010 | 16:16

Al Jouda napsal(a):

Historie se opakuje! Již jednou byla podceněna jedna kniha - Mein Kampf. Nyní je podceňován Korán.
16. 08. 2010 | 16:22

ivanT napsal(a):

Vaclav Horejsi:

Precetl jsem si vas clanek se zajmem a dosel jsem k tomu nazoru, ze to co vy doporucujete neni vubec v rozporu s multikulturalismem. Popisu tedy multikulturalismus jak ho vidim a zazivam ja.

Ziji se svou rodinou uz pres 40 let v Kanade, ktera se k multikulturalismu oficialne hlasi a povazuje se v tomto ohledu za odlisnou od USA.

Multikulturalismus se zde vyznacuje tim, ze samozrejme kanadska ustava, prohlaseni lidskych prav, a zakony musi byt dodrzovany vsemi stejne. V ramci toho se obcas objevi pokus doplnit je tradicnimi pravidly nejake etnicke nebo nabozenske skupiny, jako treba 'healing circle' puvodnich kanadskych obyvatel. Kazdy takovy navrh posoudi soudy a v pripade, ze nejsou v rozporu s existujicimi zakony, vznikne o nich diskuse. Pokud vim, je-li navrh prijat, ma kazdy clen pripadne zvlastni komunity pravo resit pripadne konflikty bud pres kanadske zakony nebo pres ty rozsirene. Myslim treba, ze napriklad nektere indianske skupiny resi pripady kradeze nebo nasili mohou resit tim, ze usvedceny obcan jde misto do vezeni stravit urceny cas nekde v lese.

Kultura etnickych skupin je oficialne podporovana a jeji prispevek se povazuje za obohaceni zivota kanadske spolecnosti. Hnuti, nabozenska a jina, jsou povolena pokud nejsou v rozporu s kanadskymi zakony.

S urcitymi omezenimi urady v Kanade funguji ve dvou oficialnich jazycich (anglictine a francouzstine) a vsichni pristehovalci se tedy musi aspon jeden z nich naucit, pokud zde chteji fungovat - jinak si mohou fungovat v jakemkoliv jazyku chteji. U nasi rodiny se tady treba nikdy nikdo nepodivoval tomu, ze vsude (i na verejnosti) spolu mluvime jen cesky. Udeleni obcanstvi predchazi zkouska znalosti kanadske hymny a zakladni kanadske historie.

System, podle velke vetsiny Kanadanu, funguje vyborne, a povazuje se za demokraticky a humanitarni vydobytek spolecnosti.

Zajimave je, ze pribuzna otazka se ted resi v USA v souvislosti s navrhem postavit mesitu v miste teroristickeho utoku 9/11. Obhajci prava mesitu postavit (jako treba president Obama) poukazuji na to, ze tolerance prokazatelne vede ke snizovani napeti, zatimco porohibice pravidelne zvysuje radikalni tendence. (Odpurci ovsem trvaji na emocionalnich argumentech a ignoruji fakta znama uz z americke historie treba s prohibici.)

Tohle vse celkem odpovida tomu, co jste popsal jako zadouci. Z toho duvodu nesouhlasim zcela s titulkem - jde totiz o to, jak multikulturalismus definujete a praktikujete.
16. 08. 2010 | 16:23

arnie napsal(a):

To:blue jay
Put that knick-nack man in Czech, its great!
Určitě by to bylo na Magnesia Litera.
Konečně smysluplný příspěvek.
16. 08. 2010 | 16:44

Baba napsal(a):

Al Jouda:
Předpokládám, že věřící muslimové budou ke své bibli stejně lhostejní jako čeští ateisté.
16. 08. 2010 | 16:45

pgjed napsal(a):

Je otázka, co je "xenofobní paušalizace" a co historická skutečnost. Tlak mocenský i kulturní na "křesťanskou?" Evropu, trvající 14 století, je historický fakt. Stejně, jako uzavřenost některých islámských států vůči jakýmkoliv projevům křesťanství a krvavé represe proti křesťanům v některých částech světa, včetně těch, kteří by se rádi cítili Evropany.

Islámská imigrace do Evropy je většinově ekonomické povahy. Vyznavači islámu tedy přichází konzumovat výhody evropského kulturního a ekonomického prostředí. Zároveń ale odmítají respektopvat právní systém, kulturní zvyklosti a mají tendenci se chovat, jako na dobytém území. A popravdě jim v tom nic nebrání, protože levičáctví a neoliberalismus, které stále více ovládají evropské kulturní a politické prostředí přinesly právě onu ideologii multikulturalismu. A tak jako houby po dešti vznikají poměrně uzavřené, neproniknutelné komunity, které nestojí o nějaké "tavící kotlíky". To je další poměrně nechytrá levičácká idea. Tyto komunity si narozdíl od hloupých evropanů, kteří si neváží své židovsko-křesťanské kultury, své evropské identity, své vlastní kultury i svého vlastního náboženství, váží. Nezpochybňují je, nerelativizují, nevystavují sekularizačním tlakům ve prospěch neoliberálních výmyslů a anomálií. Jsou pevným a stabilním výsadkem v cizím, autodestruovaném rozpadajícím se a zanikajícím kulturním prostředí.

A důsledek, současná Evropa ztrácí své křesťanství, jako kulturní platformu na které vznikla a stává se postupně islámskou. Jsem přesvědfčen, že s jistou pravděpodobností se dá spočítat, kdy počet muslimů při tom, že islámská rodina má 6 i více dětí řádně vychovávaných matkou, která se jim plně věnuje a otcem, který je skutečnou hlavou rodiny, převýší počet nemuslimů v Evropě. A mezi tím, co to bude probíhat, my se budeme soudit aby zmizely kříže tam kde ještě zázrakem zbývají, budeme podporovat potraty jako "svobodu" až libovůli. Budeme upřednostňovat homosexuály na úkor tradiční rodiny, pořádat exibiční pochody b......tů, liberalizovat drogy, eutanazii, konzumní život bez rodiny a bez potomků, kterým bychom mohli předat to, co nám z dvou tisíciletí křesťanské kultury ještě zbývá. Budeme si vybírat falešné příklady v jakobínských apokalypsách a přesvědčovat matky, že jejich mateřství je největší pohromou, která na ně mohla přikvačit, místo toho, abychom jim vytvářeli co nejlepší podmínky i společenské postavení odpovídající roli zachovatelek rodů i civilizace.
Takže vystupování proti multikulturalismu je vlastně jenom lehkým zamlžováním stavu v němž se nalézáme. Poučení - poslední odlétající do Austrálie nechť zavře plyn a vodu a nechá svítit v kuchyni.
16. 08. 2010 | 17:05

Morgast napsal(a):

Pane Hořejší, když již chcete s jistou dávkou hulvátství srovnávat Křesťanskou víru s Islámem, je nutno se pozastavit u Vašich lživých výroků. Jak si sám můžete dohledat v Koránu, existuje súra vyzývající každého muslima k "svatému boji" v němž nemá brát ohled na nejen Křesťany, ale všechny (!) víry světa, protože nejste - li Muslim, pak jste "nevěřící" a má je zabíjet a nebrat ohled ani na ženy a děti! Kde toto najdete v NZ?! Když se Ježíše tázají zákoníci jaké že největší přikázání Boží jsou odvětí, že milovaní Boha svého a bližního svého! Kdo je onen bližní je známo o podobenství Samaritána.
Krom toho můžete v té samé zvrhlé muslimské knize najít, že jen muž má právo rozvodu, neboť žena nemá žádných práv! Jako výchovný prostředek je doporučováno bití ženy! Kde toto najdete v křesťanské víře?!
No a na závěr mi dovolte otázku uzcela zásadní? Jaká víra utvářela západní kulturu?! Snad Islám, který šířil u nás po celá staletí paniku a lité boje?! I sama EU se hlásí ke křesťanskému odkazu, protože z něj vycházíme, vědomě či nevědomě. I sama ČR, jež je dnes brána jako misijní území má přes 1 milion křesťanů! Každý 10 občan této země je věřící křesťan, to Vám přijde jako marginální?! Nu a kolik jste viděl křesťanských teroristů, zvláště katolických? Kolik lidí zabili na ulici za bilého dne, jako veleznámý případ z Holandska, za ať již údajné či skutečné pošpinění své víry?! Je mi Vás upřímně líto. Proti Vaší osobě nemám nic, ale Vaše lži tolerovat či přehlížet nelze! Kdo nebojuje proti zlu, souhlasí s ním.
16. 08. 2010 | 17:10

Terry napsal(a):

Praxe:

SRN "řeší problém", jak se postavit k vraždám ze cti v muslimských rodinách: respektovat jejich kulturní a náboženské "právo" nebo "žádat" respektování právního řádu SRN?

Myslím, že odpověď je jasná:
Chci žít v nějaké zemi, tak MUSÍM respektovat jejízvyklosti (kulturní, společenské) a její právní systém.

Ovšem pseudohumanisté jsou opačného názoru:
"Přizpůsobiví" se mají přizpůsobovat nepřizpůsobivým.

A nemuséme chodit do SRN s problémem muslimů.

U nás máme "naše" problémy:

Rabování v záplavách postižené Chrastavě_dvojí metr

Zprávy z 10.8.2010:

John na adresu českých zlodějů: Jsou solidární, nerabují
(http://www.novinky.cz/domac...):
„Jsem velmi rád, že čeští zloději jsou solidární, čeští zloději nerabují. Vědí, že obrat tyhle lidi by bylo opravdu dramatické svinstvo. Ti, kteří byli chyceni, jsou cizí státní příslušníci nesolidární s českými občany,“ dodal John.
Na Liberecku rabovali cizinci, policie je zadržela
(http://www.novinky.cz/krimi...):
Za krádež jim hrozí až osm let vězení. Protože se jí dopustili v době živelní pohromy, jsou tresty podstatně tvrdší bez ohledu na výši škody.
"Je to hyenismus," řekl Právu Franko s tím, že se už v noci na pondělí objevili na Frýdlantsku dva Poláci s baterkami, kteří si prý možná mapovali terén.
V Chrastavě rabovali další tři lidé
(http://www.novinky.cz/krimi...)
Přesto šlo o krádež, trojice Romů ale zřejmě nebude souzena tak tvrdě jako pět cizinců, kteří v noci na úterý rabovali v Chrastavě a Raspenavě, řekl krajský policejní ředitel Milan Franko.
(konec citací)

Cizinci věci "kradou" ("dramatické svinstvo", "hyenizmus"), Romové je jen přemisťují k sobě (úcta k tradicím).

Werich: "A jede se dál močálem černým kolem bílých skal."
16. 08. 2010 | 17:27

Baba napsal(a):

No, ono mezi italskými nebo španělskými katolíky a českými evangelíky nějaký rozdíl bude.
16. 08. 2010 | 17:32

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Zastánci multikulturalismu stále dokola opakují, že jde o OBOHACENÍ. Ale je tomu - v případě islámu tak ? Návrat ke středověkým nesvobodám, atavismům a středověkému "právu" není obohacením - naopak !
- obohatí moderního evropana muslimská podřízenost žen muži ? To měli i křesťané, stačí si nalistovat bibli, ale křesťané se tohoto atavismu už zbavili.
- obohatí někoho, když se budou sekat ruce, trhat jazyky, kamenovat nevěrnice a vyhlašovat fatvy a džihády za špatné slovo o jedné knize ? I těchto inkvizičních animozit se Evropa už dávno zbavila.
- obohatí lidské svobody to, že odpadlictví od islámu se trestá smrtí ?
- obohatí někoho terorismus vycházející z učení koránu, že život nevěřícího nemá žádnou cenu a zabít jej dělá Allahovi dobře ?

Takže - konkrétně islám není obohacením, ale návratem do středověku a otroctví. To nemůžem dopustit. To je, jakobychom si řekli, že nás budou obohacovat lovci lebek, fašisti, bolševici a jiní lidožrouti.
16. 08. 2010 | 17:47

YK napsal(a):

A podíváme-li se na počet obětí muslimských teroristů a srovnáme ho s počtem obětí odvetných akcí Západu (přičemž je někdy hodně sporné, co je odveta a co primární agrese)...bla bla bla - soudruh docent Horejsi je jakoby proti islamistum, ale ma nazory jako islamista.
To jest ze ciny sebevrazednych islamistickych teroristu jsou zpusovbeny nejakymi "agresemi zapadu" vydavanymi za odvetne akce, nebo alespon "neprimerenymi odvetami".
Jakakoliv odveta musi byt svym zpuseobem "neprimerena" specielne proti dementum, kteri si libuji v sebevrazednych akcich a se svou smrti jsou dopredu smireni ci dokonce z pseudo-nabozenskych duvodu jsou spokojeni.
MIMOCHODEM - ku kolonializaci muslimskych statu nedoslo proto, ze by jim francouzi ci Broitove chteli krast pisek coi datle - ASLE PROTOZE TO BYLA POSLEDNI VEC KTERA ZABRANILA muslimskemu piratstvi ve stredozemnim mori, i na blizkem a dalnem vychode.....
Je to tak soudruhu Dolejsi - ani Barbarosa ani Sandokan nejsou "bojovnici proti kolonialismu" ale namorni lupici....
16. 08. 2010 | 18:01

Taoiseach napsal(a):

pgjed

Pane kolego, už jsme to tu probírali, nicméně:

Evropa vyšla z křesťanských tradic, ale několik století už není omezena jejich rámcem. Jsem jedním z těch, kteří si od našich věřících přátel nemíní nechat nic diktovat.

Co má být "kulturní tlak"? Každá kultura, se kterou se seznámím, mě obohacuje - aniž bych se přitom vzdával kultury své vlastní. Vadí jedině tlak (jakékoli) nekulturnosti.

Nvím, kde jste vzal "krvavé represe proti křesťanům". Pokud narážíte na Turecko, tak tam jde o jednotlivé excesy, které jsou asi stejně početné jako rasové útoky u nás. Obecně se rozhodně při stanovování standardů lidských práv v Evropě nemůžeme řídit tím, co dělají v kdejaké Sakrabónii.

Jak jste přišel na paušální konstatování, že "Vyznavači islámu ... odmítají respektopvat právní systém"?

Opakuji: "o nějaké tavicí kotlíky" především nestojím já.

Když už snášíte výtky na účet "hloupých evropanů", pište laskavě alespoň Evropanů s velkým "E".

Nevím, co si zcela KONKRÉTNĚ představujete pod "upřednostňovat homosexuály na úkor tradiční rodiny". Osobně nejsem pro "svatby homosexuálů" prostě proto, že si myslím, že stát nemá taxativně určovat, jaká orientace je "stejně hodnotná", protože mu nepřísluší hodnotit soukromé věci. Nicméně ať už se homosexuálové ke své orientaci veřejně hlásí nebo ne, nemůže to ani trochu ovlivnit chování heterosexuálů.

V každém případě, když se na naši společnost podíváte trochu s odstupem, všimnete si, že "konzumní život bez rodiny a bez potomků" (resp. s málo potomky) je dán především tlakem těch, co na tom konzumu VYDĚLÁVAJÍ, přičemž všechny ideologie a všecho chování, na které si tolik stěžujete, mají zcela okrajový vliv, ne-li vůbec žádný.

Opakuji: Evropa JE multikulturní. Mám rád Italy, ale nevyměním knedlíky za spaghetti a pivo za víno. Mám rád Iry, ale nebudu jezdit vlevo. Mám rád Finy, ale na saunu mě neužije. A mám rád Araby, ale nebudu nosit na hlavě ručník. Prostě si nechám svoji kulturu, aniž bych se kvůli tomu musel proti někomu vymezovat.
16. 08. 2010 | 18:04

Taoiseach napsal(a):

Morgast

"I sama EU se hlásí ke křesťanskému odkazu..."

No přesněji "INSPIRUJÍCE se evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem..."

"Nu a kolik jste viděl křesťanských teroristů, zvláště katolických? Kolik lidí zabili na ulici za bilého dne..."

Do roku '98 jich bylo v tzv. Severním Irsku docela dost (i když uznávám, že katolíci zabíjeli hlavně policisty a vojáky, zatímco protestanti civilisty).
A ostatně premiéra Státu Izrael nezabil ani křesťan ani muslim. A první zničení budovy s cca 200 obětí v USA (federální budova v Oklahoma City) neudělal ani křesťan ani muslim.
16. 08. 2010 | 18:20

Taoiseach napsal(a):

Terry

"...k vraždám ze cti v muslimských rodinách..."

Spravedlivý mezi národy

"muslimská podřízenost žen muži ... křesťané se tohoto atavismu už zbavili..."
Jo, a když se něco podobného děje mezi katolíky na Sicílii, tak je to holt roztomilý folklór...
16. 08. 2010 | 18:25

Silvie napsal(a):

Pane profesore,
doporučuju vám přečíst si knihu somálské autorky, bývalé poslankyně nizozemského parlamentu Ayaan Hirsí Alí - "Rebelka aneb Odvrácená strana islámu" , jíž jasně říká, že si naše civilizace podřezává vlastní větev.
V knize konstatuje, že byla zaskočena skutečností, jak zejména levicoví "intelektuálové" tzv. kálejí před vlastním prahem a znevažují demokracii ve své vlasti. Ona, coby muslimka, jasně říká, že islám je netolerantní, agresivní, militantní ,nedemokratický nebezpečný!!! a destruktivní !!! pro všechny demokratické systémy.
Uvádí, že byla šokována tím, že demokratické země nevyžadují absolutní asimilici přistěhovalců a podporují výstavbu muslimských škol. Právě to, považuje za absolutní zhovadilost, která plodí jen další a další problémy a radikalizuje novou generaci.
Velmi ji zklamalo, že byl na ni vyvíjen nizozemskými politiky obrovský tlak jen proto, že bez pol.korektního obalu proklamovala své názory také veřejně. Takhle si demokracii nejspíš nepředstavovala. Právě z těchto důvodů byla donucena odejít z politiky a následně se vystěhovat do USA.
Tahle kniha je velmi zajímavým pohledem na pokryteckou evropskou politiku, stejně tak i na islám bez naivních růžových brejliček.
16. 08. 2010 | 18:26

greenish tentacle napsal(a):

Mám rád marťany (hlavně zelené), ale tykadla si implantovat nenechám. Mám rád čerty, ale na krucifix plivat nebudu. Mám rád vodníky, ale v hrníčku mám raději kafe než dušičky. Mám rád upíry, ale krev si dám jedině v jelitu. Mám rád Jirku Krytináře, ale nohy si obrousit nedám.
16. 08. 2010 | 18:26

Tencokida Hnuj napsal(a):

Evropa vyšla z křesťanských tradic. :))
Kouzlo nechtěného.
Jako že vyšla z bot. :))

Já si myslím, že kořeny evropské civilizace jsou antické. Helenističtí mudrci, obchodníci a filozofové přinesli do Evropy orientální moudrost, Solón položil základy demokracie /vím, Solón zavedl timokracii, ale stejně/.
Křesťanství, tak jak se etablovalo mocensky via ovládnutí lidské duše, považuji za brzdu. Ale stalo se, odestát nejde.
Etos civilizace má samozřejmě kořeny v náboženství. Ale co s mrtvým, mechanickým náboženstvím ? Co s takovým kořeny ?

Různost. A jednota. Jak to celé dát dohromady ? Ameriku stmelilo protestanství. Neopisujme. Ptejme se.
Co stmelí v jeden evropský národ nás ?
A jak vlastně vznikají národy ?
A jaká by měla být skutečná - ne deklarovaná a na základě nějakých v archivech oprašovaných záznamů udržovaná role křesťanských tradic ?
A role církví ?

Pak se bavme o nějakých kořenech.

Živoucích kořenech. Které má cenu zalévat.
Protože z těch opravdu může vyrůst strom. A dát ovoce.

Jsou dvě náboženství.

1. Skutečné - radikálně humanistické, v zájmu života, život na první místo stavějící, před vším ostatním jej bránící a život rozvíjející. Toto je dynamické, věčně živé náboženství, věčně živý Kořen (či Strom) Dobra.

2. Formální - pokrevní,nacionalistické, narcistní, manifestní, náboženství zahleděné do sebe. To klučí kořeny a rozsévá smrt.

A vůbec - co takhle strom o více kořenech ? Páni vědátoři. :))
16. 08. 2010 | 18:29

Pepa Řepa napsal(a):

Kdepak Hnojař
celej Chance
https://www.youtube.com/watc...

Kořeny, hlavě zalévat........
16. 08. 2010 | 18:36

Silvie napsal(a):

Ayaan Hirsí Alí: Rebelka. Odvrácená strana islámu, z angl. přel. Alexandra Fraisová, Praha : Ikar, 2008, 390 stran

V množství titulů, které u nás poslední dobou vyšly o islámu, jsou naštěstí i některé vysloveně politicky nekorektní. Kromě publikace Islám bez závoje je většina z nich psána odpadlíky od islámu. Po knize Skutečný nepřítel : proč jsem se nestal teroristou, jejíž autor od islámu konvertoval k poměrně fundamentalistické formě křesťanství, a knize Proč nejsem muslim od Ibn Warraqa tak nyní vyšel vlastní životopis Ayaan Hirsí Alí, dnes nizozemské občanky somálského původu, která se v roce 2005 ocitla na seznamu sta nejvlivnějších osobností světa.

Warraq a Hirsí Alí se své muslimské víry zřekli, protože ji považují za zpátečnickou a neslučitelnou s demokracií, úspěchů islámské civilizace bylo podle nich dosaženo díky dědictví starších předislámských civilizací navzdory učení Koránu. Zatímco Warraqova kniha je poutavým teoretickým pojednáním, Rebelka je strhujícím svědectvím o vnitřní síle, se kterou se její autorka dokázala vzepřít nejen předem dohodnutému sňatku, ale celému hodnotovému systému, ve kterém vyrostla (jak sama píše, „trvá přitom hodně dlouho, než ty mříže ve smyšlené kleci kolem sebe rozlámeme“). Nic na tom nemění to, že její postoje jsou velmi zaujaté a zcela jistě „neobjektivní“ (realitu evropského rodinného života si příliš idealizuje, a naopak své bolestivé zkušenosti s islámem příliš generalizuje).
16. 08. 2010 | 18:37

Silvie napsal(a):

Její odsudky somálské komunity v Nizozemí jsou velmi příkré: Somálci prý nadále žijí se svým pocitem nadřazenosti nad všemi nemuslimy, většinou odmítají vyvinout jakoukoli snahu o integraci a svoji neschopnost osvojit si základní civilizační návyky spojené s životem v evropském státě svádějí na holandský rasismus; učit se používat holandský teploměr pokládají za zbytečné, protože „somálské teploměry jsou mnohem lepší“. Důkazem holandského rasismu jsou pro autorčinu somálskou kamarádku v Nizozemí i zvědavé či soucitné pohledy kolemjdoucích, jejichž příčinou ale podle Hirsí Alí ve skutečnosti byly modřiny způsobené jejím manželem. V rámci obranného mechanismu si to však ona žena nikdy nepřizná, vinu podle Hirsí Alí somálská komunita hledá vždy jen ve většinové společnosti.

Autorka sama se integrovat dokázala, vystudovala vysokou školu a stala se poslankyní.

Díky způsobu, jakým líčí kulturní šok prožitý v Evropě, kniha působí místy až humoristicky, třeba když nemůže pochopit, jak mohou v Nizozemí odhadnout, že autobus přijede přesně v 14:37, nebo když se rozhodne poprvé vyjít na veřejnost bez šátku a očekává, že to vyvolá všeobecný chaos. Místo toho se ale nestalo vůbec nic: „zahradníci dál zastřihávali živé ploty, nikdo nedostal mrtvici“. Tragický podtón ale v knize převládá, vždyť kvůli svým postojům musí Hirsí Alí žít pod stálou policejní ochranou (kterou jí ale Nizozemí odmítá dál poskytovat) a její přítel a spolupracovník, režisér Theo van Gogh, byl muslimským radikálem zavražděn.

Pokud vím, Hirsí Alí sice nepřirovnává Korán k Mein Kampfu jako nizozemský politik Wilders, ale některé její výroky nezůstávají za vyjádřením tohoto nyní i u nás známého kritika islámu v ničem pozadu: Mohameda označila za pedofila a tyrana a po atentátech 11. září se příkře stavěla proti většině západních arabistů, kteří podle ní stále jen opakovali, jak islám zachránil Aristotela a nulu, podle Hirsí Alí to ale byly pohádky, které se soudobým islámem, jak ho poznala, neměly nic společného. Stejně jako třeba S. Rushdie po atentátech prohlašovala, že šlo o čistou víru, ne o frustraci, chudobu nebo Izrael
16. 08. 2010 | 18:38

Silvie napsal(a):

S životním osudem Hirsí Alí se pojí několik paradoxů. Paradox první: utíkala do země, kde chtěla být v bezpečí před hrozbou militantních vyznavačů islámu, ale kvůli svému veřejnému působení nikdy v životě nebyla v takovém stálém ohrožení jako dnes. Paradox druhý: jako známá nizozemská osobnost a později poslankyně se zasazovala za zpřísnění imigračních zákonů, ale sama pak byla málem ze země vyhoštěna, protože kvůli uvedení chybných údajů po jejím vstupu do Nizozemí jí hrozilo odebrání nizozemského občanství (za těmito snahami stála ministryně Rita Verdonková, o které přitom autorka píše, že byla její přítelkyní). Paradox třetí: ač se odcizila nejen islámu, ale zřejmě všem náboženstvím a prohlašuje se za ateistku, jak říká ostatně i název anglického originálu recenzované knihy (Infidel - „nevěřící“), tuto autobiografii vydal American Enterprise Institute, pro který nyní pracuje. Tato neokonzervativně zaměřená organizace ale celkově zdůrazňuje naopak přínos náboženství, zvláště křesťanství, pro vznik a fungování demokratické společnosti.

Jestliže podle Warraqa v 18. a 19. století mnozí západní autoři vyzdvihovali islám a jeho tolerantnost dávali do kontrastu s křesťanstvím, zdá se, že dnes jsme svědky opačného jevu. Asi není náhodou, že podnět k přeložení knihy Proč nejsem muslim u nás vyšel také z konzervativních kruhů (které původně Warraqa mylně považovaly za křesťanského konvertitu, i když on kritizuje i křesťanství). Kritika islámu tak má v tomto kontextu sloužit pro podporu křesťanství.

Ovšem Spojené státy autorka podle mne právem označuje za vůdce svobodného světa a významnou (ne nutně negativní) roli, kterou tam náboženství hraje, jistě nemůže nevidět. A navzdory všem odsudkům ani autorčin verdikt nad islámem není definitivní, vyzývá ale k tomu, aby muslimové svoji víru adaptovali vzhledem k modernímu světu, aby ji kriticky zkoumali a aby přemýšleli o tom, nakolik jsou útlak a víra vzájemně propojené. A k úvahám na toto téma, které se ovšem netýká jen muslimů, její kniha nabízí hodně podnětů.

--------------------------------------------------------------------------------
16. 08. 2010 | 18:38

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pepa Řepa
Co že tak najednou ?
Tvrdil jste, na blogu Komárka, že už musíte ?

Tak jak, kromě veršů už budete hodnotit i komentáře ?

Také stylem - dobrý, když je NÁŠ, k smíchu, když je ODJINUD.

To je ale blbý, když někdo toho či onoho nachytá na švestkách, že ?

Nu , vidíte. Proto já jsem líný. Abych se nemusel hlídat, co KOMU napíšu.

Ale nemusel jste se hned tak vylekat.
Ty sklízecí stroje vyjedou až za čtrnáct dní. :))

Jo, jo Pepa Řepa , celej on:
/hlavně dobře posnídat a pak to jede samo/

https://www.youtube.com/watc...
16. 08. 2010 | 18:44

Taoiseach napsal(a):

Silvie

"Ona, coby muslimka, jasně říká, že islám je netolerantní, agresivní, militantní, nedemokratický nebezpečný!!! a destruktivní !!!"

Éééé???? A proč je tedy muslimka, proč nekonvertovala?
16. 08. 2010 | 18:48

Taoiseach napsal(a):

Tencokida Hnuj

"Co stmelí v jeden evropský národ nás ?"

V jeden politický, občanský národ (démos) nás stmelí snaha přežít, prosadit se a prosadit svoje hodnoty (lidská práva, demokracii, rovnost, svobodu a právní stát).

Jedním kulturním národem se nestaneme nikdy - k čertu s melting poty.
16. 08. 2010 | 18:53

ivanT napsal(a):

Kdyz uz doslo ke srovnavani nabozenstvi tak (jak uz tu nekdo poznamenal) kazde nabozenstvi uz ze sve definice predpoklada, ze jen ono ma pravdu a ze ostatni jsou kaciri. V tom neni vubec zadny rozdil mezi Islamem, Krestanstvim, Hinduismem, atd.

Podle meho nazoru ovsem vetsina diskusi o mire skodlivosti ruznych nabozenstvi miri zcela vedle. Pohromy, ktere jsou se vsemi nabozenstvimi spojeny jsou primym dusledkem spolecenskych pomeru. Pracoval jsem s mnoha muslimskymi a jinymi kolegy, jak uz to v Kanade byva, a vzhledem k tomu, ze byli celkem vsichni akademici, jsem se nesetkal s zadnymi radikaly. Veri v pravdu sveho nabozenstvi zcela stejne neochvejne jako katolici nebo unitari, nebo lutherani, ale tim to konci. Nikdy mne o nicem nepresvedcovali a vzdy odsuzovali terorismus. Tam kde radikalni nabozensky zalozena hnuti vznikaji a vzkvetaji jsou pokud vim bez vyhrad velmi obtizne zivotni pomery, spolecenske rozdily, a tak dale.

Ty tragedie tedy nezpusobuje nabozenstvi jako takove, jen tomu dava vnejsi formu a poskytuje k tomu vitanou vymluvu. A podobne je to s ruznymi nacionalsmy.
16. 08. 2010 | 19:03

greenish tentacle napsal(a):

Křesťantví má své kořeny v islámu, islám v kultu voodoo, kult voodoo v podkrkonošském spiritismu, ten v kultu bohyně Mokoš, kult bohyně Mokoš v kvakerství, kvakerství v hínajánovém budhismu, ten vychází z Tóry a Talmudu a ty zase opisují z Harryho Pottera. A všechny kulty se tak vzájemně respektují a váží si jeden druhého, protože je spojuje pouto společného původu.
16. 08. 2010 | 20:32

semase lota napsal(a):

Světové války a 95% všech dalších válek zřejmě způsobili muslimové?)))))

Je k popukání jak tady lidi podlehli zlu ,satanovi .

Nebo to jsou zase placení přispěvatelé Velkého bratra z usraele?
16. 08. 2010 | 20:54

bigjirka napsal(a):

Jeden muslim, to je islám. Dva muslimové, to je umma a tedy islamismus. Jednotliví inteligenti, žijící v západní společnosti, jsou zajímaví a multikulturní, pokud to nejsou ovšem šmejdi, jako Atta. Tedy, o tom se v podstatě zde nemluví. Problémem jsou bandy negramotných štoudví, žijících v ghettech. Oni chtějí respektovat stát stejně málo, jako jej respektují doma. Umma si obstará všechno sama - spravedlnost, školství, sociální věci.
16. 08. 2010 | 21:21

Kritik napsal(a):

Multikulturní společnosti se zde nemusíme obávat, pokud si vzpomeneme a začneme uplatňovat víru, nadšení a trpělivost našich předků.

Vzpomeňme si Jana Husa, "spanilé jízdy" husitů, Petra Chelčického, J.A.Komenského, Moravské bratry ... To byla společenství a lidé, kteří ovlivňovali duchovní životy Evropanů, Afričanů, Američanů, Indiánů. Nebylo to žádné přebírání cizích myšlenek a ideologií, ale šíření pravdy.

Když jsem hledal ve Wikipedii odkaz na Moravské bratry, v češtině jsem žádný kloudný nenašel. Nicméně, sami se podívejte, jaký ohromný ohlas po nich existuje ve světě, např. na http://en.wikipedia.org/wik... .

Není toto právě důkaz, že si o sobě neprávem myslíme, jak jsme bezvýznamní, když je to vlastně naše hloupost, neboť neznáme svou historii a své slavné předky? A kdybychom sami chtěli, nemusíme upadat do propasti méněcenosti vlivem importovaných nesmyslných ideologických blábolů a duchovních hovadin.

Není právě příklad našich předků cestou, jak se zbavit vlivu cizích kultur a naopak šířit vlastní duchovní bohatství našich předků? Prostě nehrbit strachy hřbet, seznámit se s vlastní historií, nepodrážet své soukmenovce a dát prostor těm nejlepším z nás!

Pokud to nedovolíme, můžeme jen zaplakat: Ti slavní odešli v minulých dobách do zahraničí a zůstal zde jen neschopný a nemoudrý lid určený k záhubě.
16. 08. 2010 | 21:41

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kritik
Píšete o mrtvých. Mrtvé do denního plebiscitu tvorby národa samozřejmě musíme zahrnout.
Stejně tak, a ne-li víc , živé.
Které živé ?
Thats the question. Tedy v perspektivě evropského národa.
Kde se o tom vede relevantní diskurz ? Je nějaké centrální místo , kde se pak ten diskurz promění v politiku ?
Jak se ten diskurz po té cestě od formování politiky k její formulování promění vlivem autocenzury, předsudků, mocenských tlaků, validity dané váhou jednotlivých zájmových skupin etc. promění ?
Netkví právě v tom náš strach o osud evropského národa a naší pozice či úlohy v něm ?
Lze nalézt a popsat jednotlivé algoritmy a pak je poopravit tak, aby ten strach byl minimalizován ?
Na jakém základě bude veden ten diskurz ?
Co má být leitmotivem ?

Já si myslím, že lidské univerzálie. Nepodmíněné kulturou. Kultura jim dodává dynamický náboj a rozmanitost.

Je toho možná více, co bych teď chtěl napsat, ale nezlobte se - přišel můj přítel, velký znalec starověkých řeckých textů a tak další čas věnuji jemu.

Dobrou noc.
16. 08. 2010 | 21:58

Kritik napsal(a):

Tencokida Hnuj

Omyl. Nemluvím o mrtvých. Podívejte se na ten odkaz! Nepřipadají vám nesmrtelní?
16. 08. 2010 | 22:05

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kritik
Nesmrtelný je jen B´h. :))

Mějte se.
16. 08. 2010 | 22:16

Kritik napsal(a):

Tencokida Hnuj

Je mi to líto, ale opět omyl. Věčný život se totiž získává dnes a denně na základě vlastního rozhodnutí jako dar již v průběhu našeho života. Nesmrtelný Bůh nás totiž stvořil ke svému obrazu.

[Jan 5:24]  Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

Dobrou noc!
16. 08. 2010 | 22:24

Tencokida Hnuj napsal(a):

You shall be as god.

Myslím si, že nejsme v rozporu.

Dobrou noc.
16. 08. 2010 | 22:31

Petr napsal(a):

to IvanT: Mně se ten kanadský tavicí kotlík nezdá až tak ideální. Žiji v Kanadě už nějakou dobu a v noci se do mnoha ulic doporučuje chodit jen ve velkých skupinách nebo radši vůbec (proč asi), na ulici je policií namátkově kontrolována z 90% jen jedna rasa (která asi), útoky mezi etniky navzájem jsou docela časté, rozhodně mnohem častější než mezi "Čechy" a Romy v ČR (ten autentický kotlíkový zážitek kotlíkové interakce osobně doporučuji). A udělat třeba oslavu založení Izraele se nevyplácí už vůbec, to člověk riskuje fyzický útok dokonce i od "bílých" Kanaďanů (sám jsem jej viděl). Takže tavicí kotlík to pořád ještě nějak neroztavil...
16. 08. 2010 | 22:44

zdenek napsal(a):

"Největším nebezpečím pro lidstvo je míchání ras a náboženství".G.B.Shaw
16. 08. 2010 | 22:48

Marek napsal(a):

Pane profesore,
myslím že jste z praktického hlediska trochu mimo.
V podmínkách současné EU je totiž úplně jedno, s jakými úsmysly muslimové přichází, podstatné je, zda mohou být skutečně integrováni či ne. A podmínky k tomu určuje v zásadě naše imigrační a integrační politika, která je ale nedostatečná, nepromyšlená, neambiciózní. Zjednodušeně řečeno, sami moc nevíme jak žít, abychom jako společnost dlouhodobě prosperovali, takže to těžko můžeme učit jiné, že. Za této situace je příchod milionů jakýchkoli imigrantů v krátké době, a zejména muslimských, nepochybně obrovským rizikem.
Na nějaký tavicí kotlík skutečně můžeme zapomenout. Prosadí se prostě ta ideologie, která lidem skutečně pomáhá přežít, zejména vytvořit fungující a soudržnou rodinu. Proti desítkám milionů nositelů islámu prostě nemá současná rozvrácená EU po delší dobu šanci.
16. 08. 2010 | 23:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost."
G.B.Shaw
16. 08. 2010 | 23:19

bigjirka napsal(a):

Ale má šanci, dovedeme vyrábět patrony mnohem větším fofrem.
16. 08. 2010 | 23:41

ivanT napsal(a):

Petr:

Netvrdim, ze Kanada je idealni a ze tu nejsou zadne konflikty, i kdyz v me casti Kanady jsem se s nicim z toho co popisujete nesetkal. A to, ze jste videl nekoho napadnout na demonstraci se muze stat kdekoliv na svete. Nakonec jak vite, ze ten agresor vlastne byl Kanadan? Ale opakuji, netvrdim naprostou dokonalost.

O co mi slo bylo, ze v porovnani treba kanadskeho multikulturalismu (ne taviciho kotliku, jak pisete) s americkym kotlikem podle nazoru vsech lidi ktere znam a kteri maji zkusenost z obou zemi vychazi Kanada lepe, jako snasenlivejsi a lidstejsi zeme (o bezpecnosti ani nemluve). Ma to jiste spoustu duvodu a nelze to svadet jen na kotlik a multikuturalismus, ale na druhe strane to urcite nesvedci o tom, ze pristup taviciho kotliku je lepsi nez pristup multikularilisticky jak veri pan Horejsi.
17. 08. 2010 | 00:39

argun napsal(a):

Pepa Řepa
Víte, znáte a byl jste. Nemám důvod oponovat. Díky. Sůfisty neumím vůbec, to zkusím dohnat.

I velkej jirka odsouhlasil, že islám a islamizace jsou rozdílné pojmy, a to mi připadá důležité. Taky říká, že problémem jsou negramotné musulmanské štoudve v ghettech. To je fakt. Ale problémem jsou jakékoliv štoudve v jakýchkoliv ghettech. Nejsem znalcem Koránu, natož islámu, a vynášet soudy nehodlám, je to složité a bude hůř. Ostatně samosoudci z lidu ani soudce Lynč tady nechybí.

Islám, stejně jako křesťanství, judaismus, buddhismus a hinduismus, poskytují lidem spiritualitu a konzistentní hodnotový systém, který umožňuje orientaci v životní i duchovní praxi. Bez těchto komodit se žít nedá, i když naivové si myslí opak. To s islamizací resp. islámským extremismem, nemá vůbec nic společného. To, že extremistická hnutí se v současnosti nabalují nejčastěji na islám, resp. důvody, které k tomu vedou, to je samo o sobě gigantické separátní téma. Hořejší ho nakousl tou větou o neblahých důsledcích trvalé přítomnosti všelikých vojenských hord v musulmanských zemích, což je celkem objektivní konstatování stavu, řekl bych. Ale jen nakousl.

Ten švihák z Tripolisu dobrej deal pro sebe udělat umí, všechna čest. Jenže hranice mezi kriminalitou, politikou a byznysem byla hodně pružná vždycky, to není zrovna letošní móda. Nemyslím, že by to někdy mohlo být jinak.

Prý podceňujme nebezpečí, pravil bigjirka. Možná má pravdu. Ale když stodola hoří, nezachráníme ji tím, že budeme houkat sirénou na poplach od rána do večera a od večera do rána. A velkou vodu nezastavíme už vůbec, můžeme jí leda tak uhnout a nebo šikovně nasměrovat. Tak si hlavně položme praktickou otázku – co je možné v reálném čase reálně dělat? Já odpovídám – vlastně nic. Postavit Velkou zeď na středomořském pobřeží je asi neprůchodné, zásadní politická regulace imigrace nejspíš také. Že bychom od příštího roku zvýšili sedmkrát porodnost, na tom nám tady chybí ti správní plemeníci... Můžeme žvanit na internetu, pateticky se odvolávat na tradice, případně se učit tasit, jak to činí bigjirka. Zásadní změna evropské imigrační politiky jako celku – pokud bude existovat EU - je z říše sci – fi. Zapomněl jsem na něco?
17. 08. 2010 | 01:21

argun napsal(a):

Pepa Řepa
O co tedy jde? Říká se tomu evoluční biologie a píše o ní s oblibou Komárek. Že v tom evolučním souboji nejspíš nevyhrajeme, se zdá být celkem jisté, důvody už zazněly stokrát. No a? Byly tu kultury podstatně starší než je ta naše a kdo o nich dnes ví? Kdyby o Toltécích nehrál Jarda Dušek divadlo na Lávce, neštěkl by dnes po nich ani pes. Mimochodem, to představení je skvělé, pokud seženete lístky, neváhejte. Když v Gruzii královna Tamar vyhlásila někdy v 5.století křesťanství jako státní náboženství, u nás jsme ještě běhali v medvědích kůžích. A dnes? Pantha rhei..

Připadá mi zajímavé, že pokud jde o šikmooké, jsme celkem v klidu. Zato bradatí vyvolávají vášně. Vidím to naopak. Šikmoocí si nás totiž v klidu a bez křiku koupí nastojato. Nekompromisně a racionálně. Už na tom pilně pracují. Pokud se náhodou to, co se tam děje, neukáže býti bublinou, což samozřejmě nelze vyloučit, neboť si své statistiky falšují sami… doufejme v to.

Jo, mám dceru v GB. Tam, zdá se, zásadní problém s musulmany není. Lze je potkat úplně na všech pozicích od metařů přes doktory po top manažery. Pokud by měli teď všichni odejít, jejich ekonomika by se velmi pravděpodobně zhroutila. Sem tam nějaký exces samozřejmě je, ale ne větší, než u nás máme s bratry cikány. Nabyl jsem dojmu, že větší animozitu než musulman tam vzbuzuje polský instalatér. Proč to tak je, to netuším, proč jsou trvalé problémy s musulmany v Holandsku a Francii, to netuším také. Asi v tom bude nějakej háček.

Současný stav v Sýrii popsal bigjirka přesně. Ano, islám je tam de facto individuální náboženství, holky běhají po ulicích evropsky oblečené a celkem běžně studují na univerzitách doma i v cizině. Burku nosí jen ty, které chtějí, a nikdo to neřeší. Propaganda Hafa synka samozřejmě existuje, ale lze jí odfiltrovat, nejeví se všudypřítomnou. Samozřejmě pod poklici vidět není, političtí oponenti bezpochyby sedí. Něco jako u nás v osmdesátých, řekl bych. Na čundr tam jezdí půl světa, skvělé ceny, milí lidé, ale to všechno znáte. Ano, architektura naprosto fantastická a do toho jejich „ch“ jsem se úplně zamiloval…

Jen poznámečku ke Kavkazu – tam se s ramadánem ani šarijou nepotkáte. Inguši, Čečenci i Dagestánci mají hlavně starost o to jak se uživit. Ti normální. Někdo se pomodlí dvakrát denně, někdo jednou za týden. Věrouku tam nikdo příliš neřeší. A ženské jsou objektem převeliké úcty. Ano, je pravdou, že tam je islám ještě hodně mladý. Nicméně z toho si dovolím usuzovat, že to s tou jedinou a pravou interpretací Koránu možná přece jen nebude tak horké.

Pointu nemám. Mírný pokrok v mezích zákona, řekl bych. Dobré ráno.
17. 08. 2010 | 01:23

argun napsal(a):


Ti unitáři v Karlovce to zkoušejí furt. Ale islám je nějak míjí, navím proč. Montují skrze gnozi do sebe hlavně křesťanství s hinduismem a trochu buddhismem. Je to docela zajímavej spolek, což?
17. 08. 2010 | 01:34

jirka@ napsal(a):

Václav Hořejší
"Myslím, že není správné imigraci lidí z kulturně velmi odlišných krajin jakkoli povzbuzovat či příliš usnadňovat. Lepší je pomáhat zlepšit podmínky v jejich mateřských zemích, aby motivace k ekonomické emigraci slábla."
Vyňal jsem pouze tuto větu a vřele s ní souhlasím, o tom ostatním patrně není tak aktuální a důležité uvažovat, vlastně na to není čas. Jestli některá země potřebuje velmi silně zlepšit podmínky, je to nyní právě islámský Pákistán, jde tam mnoha a mnoha lidem o život. Nevím, čím se provinily tisíce dětí, které tam nyní umírají hladem a nemocemi po katastrofálních záplavách na pětině území, na území, do něhož by se schovala celá bývalá ČSR včetně Podkarpatské Rusi. Pomoc je tragicky pomalá. Lze si spočítat, až kolikrát víc by mohlo být jakž takž dost. Co lze udělat hned? Nehledě na to, že rozvrácený Pákistán, to by bylo asi skoro to poslední, co svět nyní potřebuje.
Velká skupina miliardářů USA se zavázala přispět polovinou svého majetku na charitu ve světě, někteří už přispívají na charitu velké částky déle. Jde urychleně použít aspoň malou část těchto prostředků? Pod záštitou armád USA a Pákistánu?
Mohou světové osobnosti s kreditem spravedlivých lidí tohoto světa tomu napomoci a vyzvat společně vlády k rychlé pomoci?
17. 08. 2010 | 02:04

Martin napsal(a):

Totální nesmysly. Islám je potřeba vylikvidovat z EU a to ihned, protože není otázka jestli nás islámisté chtějí zabít, ale jestli my stihneme zabít islámisty dřív než oni zabijí nás. Mají to totiž explicitně nařízeno v tom jejich Koránu.
Aby bylo jasno, tak není problém aby se do EU nastěhovalo desert milionů budhistů nebo deset milionů indiánů, jenže s islámem to takhle nikdy fungovat nebude.
17. 08. 2010 | 08:04

Koudelka napsal(a):

K tématu bych chtěl říci asi tolik, že předně nechápu proč bychom měli my prosazovat normy naši kultury do té islámské, či jakékoliv jiné. Jistě, z našeho pohledu se mohou zdát jejich zákony zastaralé a možná i divné. To je ale náš pohled. Jakým právem tento náš postoj však komukoli nutit, když o něj nestojí? Co se přistěhovalectví týče, nezbývá než souhlasit s tím, že přistěhovalec je vlastně návštěva. A jako host nemá právo prosazovat své zvyky. Slušností imigranta je snažit se zařadit do hostitelské společnosti, naučit se jazyk a pod. Chtít stavět mešity v zemích, kde nemají co dělat je hloupost a neúcta k hostiteli. Je to téma složitější a nelze se k němu vyjádřit krátce. Nepochybně však platí, že kdo se nehodlá přizpůsobit, má možnost a měl by se odstěhovat domů. Nikdo takového člověka nenutil, aby jezdil a žil kdekoli na světě. A každý národ má právo si ve své vlastní zemi prosazovat a vynucovat svá práva a zvyklosti.
17. 08. 2010 | 09:18

bigjirka napsal(a):

On totiž islám je náboženství, adaptované z křesťanství pedofilním pouštním lupičem. To někde musí být vidět. A je to vidět všude, kde se sejde větší uskupení muslimů než jeden. V tom momentě je z islámu islamismus, což je totalitní šarijský režim. V GB je to vše trochu omleté historií. argune, zatím se neučím tasit, jen mířit, pudovou střelbu musím zkusit taky.
17. 08. 2010 | 09:34

bigjirka napsal(a):

Tak, docela hezky to napsal Koudelka. A když návštěva přiveze hezkou módu, písně, tance a recepisy, je to příjemná multikultura. Když chce zavádět své móresy, ať se sebere a táhne do.. ježiš, ten zlej Němec mi bere slova.
17. 08. 2010 | 09:37

slavwin napsal(a):

Za sebe mohu napsat, že poslední příspěvky mne uklidnily. Problém mísení kultur samozřejmě nemizí. Připomíná se mi scéna z filmu Pád říše římské se Sofii Lorenovou. Tam její otec římský císař slavnostně vyhlašoval před defilujícími zástupci národů "Řím je všude". Podobný nesmysl udělali Francouzi, když arabům říkali Všicni jsme francouzi. Podobný nesmysl jich při rozkladu koloniálních zemí udělalo více. Těm lidem někdo něco slíbil a oni to vzali. U Němců je těch problému méně, možná kdyby nebyla vláda bolševiků, my na místě třeba Turků - myslím že už dnes by nás od Němců nikdo nerozeznal. Být trvale omezen třeba v rámci jednoho státu je křivda, mohu někde něco zkusit, pak se vrátit nebo tam trvale zůstat a moji potomci na řeč předků zapomenou, nevidím v tom nic divného. Normální to může být v rámci jedné kultury (náboženství) samozřejmě se nevylučuje nějaký přerod, ale bývá těžší a komplikovanější.
17. 08. 2010 | 09:56

Pepa Řepa napsal(a):

To argun
napsal jste toho hodně,v mnohém se shodujeme. Nikdy jsem nedával rovnítko mezi islámskou kulturu a islamismus.Naopak bych uvítal někoho, kdo sem bude vylepovat perskou poesii,či Chalíla Džibrána i když ten zrovna islám nevyznával.To je multikulturalismus dle mé představy, ne ghetta.

Kde se lišíme je jakási vaše rezignace.
To je přesně to, co se snaží hlasatelé PC a AA nacpat lidem do hlavy.Musíte přijít s vinou bílého muže vnutit pocit viny, kterou odčiníte tím, že příchozího-ať je to islamista, či není-zvýhodníte oproti starousedlíkovi. Občas musíte udělat flagelantské procesí, k tomu potřebujete media. Nemusíme chodit daleko, že ne?
Tady to máte jako na dlani.

Pak potřebujete ty, kterým Vladimír Iljič říkal UI, neoflagelantský předvoj s pilkou, kterou budou podřezávat větev na které sedí.
K tomu se obzvláště hodí neomarxisté jako Roger Garaudy, mají talent a cvik.
Dále potřebujete hnojné hlavy, které kohokoliv, kdo nesouhlasí označí za fašouna. Pluk džendrtet, které budou rovnat pohlaví.

To jsou osvědčené, vyzkoušené nástroje. Pak už to jde samospádem, princip sněhové koule.

Přirozeně nejde pouze o islamismus. Asiaté mají jiný přístup, neopírají se tak silně o náboženství, při určitém počtu mohou být ale také problémem.
Je to rasismus, co říkám?

Je tu jakýsi milý chlapík Český synek Nguyen, půl rodiny v Chicagu. Potvrdí vám, že se pro Vietnam stávají problém čangové, nedostatek čínských nevěst atd.

Jak je to s islámskou imigrací?
Ten model je opět ověřený a vyzkoušený.
Existuje saudská nadace, která zaplatí stavbu mešity, vykoupí pozemky. To jsou přesně ty petrodolary, které chybí pro domácí populaci.Jsou jiné priority.
K mešitě přísluší madrassa, náboženská škola. Kde vezmete imáma či učitele v ČR? Dodá al-Azhar či jiná univerzita.
Už tady je velké potenciální nebezpečí.Kolik tady máte lidí, kteří by rozuměli kázání,zjistili, zda se nesnaží vyvolat konflikt? Chcete odposlouchávat masdžíd? To jsme pak v policejním státě.

Okolo se během pár let vytvoří ghetto, místní začnou prodávat pod cenou, způsob života jim přestane vyhovovat.
Tady nejsme v Kanadě, ale v přelidněné Evropě, mnohdy není kam se odstěhovat.

Během pár let doroste druhá generace. A ta se-obvykle-stává problémem.Syndrom hledání identity. Večer neprojdete bez rizika, Druhý Central Park. Sám jsem se o tom přesvědčil v Paříži.Potomkům mého žabožroutského přítele je spíláno do smradlavých Francouzů.
Atentáty jsou jen špičkou ledovce.

Jistě, toto se stát může, ale nemusí. Proč je tomu jinak ve Francii a jinak v GB také netuším. Ale vykládejte to někomu, kdo sedí v Londýně v autobuse letícím do ráje.

Syrie? Sám říkáte, že oposice sedí za katrem, pokud přežila. To je to, co tvrdím. Buď máte diktaturu jako řemen s individuállní vírou, ale s represí k oposičním názorům nebo bigotní náboženský režim.
Nikde ale ne plně demokratický systém v našem pojetí, s individuální-tu větší, tu menší-osobní svobodou. Nikde ve světě islámu.
Tady má hnojař pravdu. Chybí jim řecká noha naší cvilizace. Dala nám strašně moc.Endoprotézou to u nich nedoženete, je tam čtrnáct století jiná tradice.

A te´d si položte klíčovou otázku.
Jste ochoten se osobní svobody vzdát ve jménu klidu a multi-kulti pohody?
Jistě nebudete ji zbaven naráz, Ale smířit se s režimem strkajícím oposici za katr?
To tady nedávo bylo, nebo ne?

Nejlepším příkladem je Jugoslavie. Tito to musel držet silou to pnutí mezi etniky dřímalo pod povrchem až to ruplo a byla zvěrstva ze všech stran.

A nakonec.
Uvědomte si, jaký je tady problém s Romy/Cigány. K tomu přiberete nejen problém druhý, ale i třetí, protože dojde k pnutí mezi těmíto dvěma skupinami. Stejně jako na Balkáně.

Co s tím?
Existuje jedno staré arabské přísloví.

Když k Vám přijdou dva nebo tři, jsou to hosté.
Když jich přijde dvacet nebo třicet, jsou to nepřátelé.
17. 08. 2010 | 11:16

Pepa Řepa napsal(a):

To greenish tentacle:

Milý neznámý, líbíte se mně čím dál, tím víc.
Vaše odpovědi jsou totiž na stejné vlně jako tyto traktáty.
Soudný člověk by je neměl brát vážně.
17. 08. 2010 | 11:29

Tencokida Hnuj napsal(a):

Osobně se domnívám, že kdyby všichni imigranti z islamských zemí byly hnojné hlavy a džebdrtety, nemuseli bychom se tolik strachovat o budoucnost, jako dnes. kdy do Evropy přicházejí Pepové Řepové či bigjirkové.

Ale jsem jen....

A jdu na houby. A všechny muchomůrky se závojem(burkou) schválně zašlapu do země.

K...y jedny muslimské.
17. 08. 2010 | 11:31

Pepa Řepa napsal(a):

Běžte, milý hnojníku, běžte
Inu, člověk ze zoufalství.....
https://www.youtube.com/watc...
17. 08. 2010 | 11:39

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Pro islámské teroristy je to dobrá zpráva, co se nám může stát, chvíli si posedíme a pak se královsky pomějeme. Za naftičku křesťan prodá i Krista.

Kdo je dnes ochoten bránit naši Vlast. Levicoví blouznivci ji klidně rozdají, jako všecko, armáda neexistuje, zpohodlnělé ztučnělé a sobecké ateisty i teisty s línými varlaty vystřídá něco agresinějšího. Takové jsou zákony biologie.

Pěkný den,

Jemnický
17. 08. 2010 | 12:29

Karel Mueller napsal(a):

Tencokida hnuj:

Na jedné věci se shodneme bez výhrad: Kořeny západní civilizace jsou v antickém Řecku. A já půjdu ještě dál: Období mezi pádem Říma a nástupem renezance považuji za dobu temna. Tady bych se shodl s jedním známým vášnivým odpůrcem křesťanství :-), který nám dokazuje, jakou tragedií pro Řím bylo vítězství křesťansví.

Ale myslíte si, že kult kalokagatha a krásní bohové s lidskými vlastnostmi by byl pro islám to pravé ořechové? :-)). Asi sotva. A pro Řeky byli cizinci barbary (nejen přeneseně, jak je už obsaženo v názvu) a trpěli je jen jako své otroky.
17. 08. 2010 | 12:45

Karel Mueller napsal(a):

Jemnický:

Zdravím pane biologu :-).

Bohužel máte jen polovinu pravdy. Kdyby ze tím stáli jen levicoví blouznivci, tak to dávno prohrálo. Oni za tm stojí i naprosto nelevicoví neblouznivci a to z důvodů, které si můžete snadno spočítat anejednou jsme se o nich zmiňoval.
17. 08. 2010 | 12:49

buldatra napsal(a):

Malý příspěvek k vzájemnému obohacování se a la multinejenkulturalismus.
Aneb, jak šetrně obrušovat hrany.

http://www.novinky.cz/kokte...
17. 08. 2010 | 12:52

bigjirka napsal(a):

Jo, Hnoji, běžte tam a třeba i o kousek dál. Občas si sáhněte na meziramenní výrůstek, jestli vám ho ještě nějaký islamokult neufikl.
17. 08. 2010 | 14:56

Pepa Řepa napsal(a):

https://www.youtube.com/watc...

A umyjte si,prosím, myslivnu šamponem.
Já se Vám divím,že si to prkno nepodložíte.
17. 08. 2010 | 15:40

Pepa Řepa napsal(a):

To Buldatra
inspirujte se, vykupte sousední pozemek vedle minaretu v Lednici.
17. 08. 2010 | 15:53

sasa napsal(a):

Hoven ale gorbačov dal ruce od vychodní evropy pryč. komunisti neměli na výběr.
mate v tom zmatek, asi si nepamatujete, jak v utery 20.listopadu 89, plk.Zbytek, velitel tankove divize K.Gottwalda na sjezdu JZD rikal, ze jsou pripraveni a jak ministr obrany Vaclavik v patek 24. vyzyval na zasedani UV, aby pouzili armadu. Kdyby Jakes byl takovy lump, tak by to rozjel. A studenti s holyma rukama by ho nezastavili. Navic clenu KSC bylo pres milion. Takze vase teorie nefunguje.
17. 08. 2010 | 22:18

sasa napsal(a):

jemnicky: kecy, kecy kecy. Psal jsem o podpore ucitelu, geologu, zemedelcu ne pravniku. Urcite je to perspektivnejsi nez tam posilat zajezdy CK Army
17. 08. 2010 | 22:23

sasa napsal(a):

bigjirka: az ti prestane sumet v hlave acetylen, tak se nad sebou zamysli, kam jste to s politikou levne pracovni sily dotahli
17. 08. 2010 | 22:25

bigjirka napsal(a):

sasa, nic nevím o tom, že bych si tykal s kdejakým vypatlancem. Nic nevím o tom, že bych měl něco s jakousi "politikou levné pracovní síly". Škrábou, škrábou?
17. 08. 2010 | 23:37

buldatra napsal(a):

PŘ:

Jak se znám, na tom sousedním pozemku bych asi vybudoval pálenici, páč v tom kraji se palitelnému ovoci dobře daří.

Z muezína by byl zanedlouho notorik. Vsadím boty...
18. 08. 2010 | 11:07

Pepa Řepa napsal(a):

Taoiseach napsal(a):
ééé???? A proč je tedy muslimka, proč nekonvertovala?

---------------
Pozoruhodné.
Že jsem tak smělý, od kdy existuje konverze od islámu?
18. 08. 2010 | 13:21

Ladislav napsal(a):

autor clanku: "naprostá většina muslimských přistěhovalců do Evropy taková není a jejich hlavním zájmem je prostě slušně uživit svoji rodinu a spokojeně žít jako každý jiný"
Zijete za sklem. Az dojde k nejake krizi, hadejte ke komu se ti pasivni muslimove pripoji? Ke svym bratrum ve vire, kulture a etniku a nebo k jim zcela cizim nevericim? Za slunecneho pocasi vypada vsechno dobre ale kdyz prijde bourka, pak teprve se projevi jaky kdo je.
18. 08. 2010 | 13:41

Silvie napsal(a):

Taoiseach napsal(a):
Silvie

"Ona, coby muslimka, jasně říká, že islám je netolerantní, agresivní, militantní, nedemokratický nebezpečný!!! a destruktivní !!!"

Éééé???? A proč je tedy muslimka, proč nekonvertovala?
16.08.2010 18:48:33
Kdybyste Taoisech, nečetl povšechně, dozvěděl byste se ,že nepotřebuje konvertovat, protože se prohlásila za ateistku. K islámu se vůbec nehlásí a já se jí ani nedivím.

Jak jsem tak přelétla některé názory nesouhlasím ani s "tavicím kotlíkem" a už vůbec ne s "multi-kulti" politikou. Nevidím žádný důvod, proč povolovat v unii jakoukoliv imigraci, vyjma modrých karet pro vzdělané imigranty z východoevropských zemí. Proč tady máme živit další nepotřebné a nevděčné parazity a ubírat z téměř prázdné státní kasy fin.prostředků potřebných pro naše rodiny, jichž se v dnešní době poměrně dost dostává do těžkých ekonomických potíží.
To, že nekvituji s nadšením fin. a potravinovou pomoc Pákistáncům, nemusím nejspíš ani zdůrazňovat. Máme tu vlastní rodiny živořící na hranici ( i pod hranicí) bídy, ale těm nepomůžeme, my budeme zvráceně masochisticky podporovat fanatické islamisty, naše budoucí vrahy.

A kecy o "kulturním (a jiném )obohacení" imigranty už vůbec nemíním komentovat.

Pokud jde o Británii, taky jsem tam byla a neřekla bych, že nemají problémy s imigranty. Existují tam celé čtvrti Pákistánců a není to rozhodně žádná selanka.
Pokud jde o Afričany, je situace ještě katastrofálnější - vybydlují celé, dříve poměrně dobré, čtvrti, z nichž mizí houfně všichni bílí. Není příliš bezpečné se tam zdržovat.
Nalijeme -li si čistého vína, není jediná země, které by imigrace přinesla cokoliv pozitivního. Původně levná pracovní síla se v běhu desetiletí setsakramentsky prodražila na sociálním systému.
18. 08. 2010 | 15:34

sasa napsal(a):

bigjirka: tykam kazdemu, kdo mi nadava. Jinak, podle tvych reci, jsi pravicak. Pravicove vlady v 90.letech k udrzeni politiky levne pracovni sily potrebovali gastarbeitry, aby si Cesi nevyskakovali. Takze neomezovali dovoz cizincu, kteri delali za malo. Proto se ted nediv.
18. 08. 2010 | 16:08

Vaclav Horejsi napsal(a):

Vsem mym ctenarum:

Omlouvam se, ze se tentokrat neucastnim promptne diskuse - jsem na dovolene a mam omezeny pristup k internetu; neco napisu zitra.
V kazdem pripade srdecne zdravim sveho staleho obdivovatele PEPU REPU!!!

..
18. 08. 2010 | 16:55

Pepa Řepa napsal(a):

No to je Vám podobné. Vylepit článek a odjet na dovolenou k Khaledu Mishalovi pro instrukce.

A víte, co je zvláštní? Že spolu s Vámi zmizel i Váš věrný stín n.o.s.
Že by....?
Ale co, dneska to je moderní.
18. 08. 2010 | 18:12

Pepa Řepa napsal(a):

Nechci Vám kazit dovolenou, ale víc se snažte. Je tady kampaň Heil Joch.
Tak něco pošlete ať vám ve finále nechybějí body a hrajete masters'.
Nikdo jiný neumí přece tak hezky klepnout hřebíček na hlavičku jako Vy.
Hezkou pracovní dovolenou.
18. 08. 2010 | 18:30

Taoiseach napsal(a):

Silvie

Omlouvám se, že jsem původně nepřečetl celé Vaše obsáhlé komentáře, do jednoho z nichž jste schovala informaci, že "Warraq a Hirsí Alí se své muslimské víry zřekli...". Kdybyste rovnou napsala "Ona, coby BÝVALÁ muslimka, jasně říká, že...", měl bych to jednodušší, ale nepopírám svou chybu a příště na Vás nebudu reagovat, pokud si nepřečtu všechno.

Pepa Řepa

Uvedené "zřeknutí se" považuji (zajisté zjednodušeně) za konverzi.
18. 08. 2010 | 18:37

Jemnický napsal(a):

Sasa

My neumíme ani podporovat naše učitele, zemědělce, geology .... ani ty vojáky.

kecy, kecy kecy, to máte takové domácí rozopčítavadlo u polívky?

Jemnický
18. 08. 2010 | 19:28

sasa napsal(a):

Jemnicky: to byl Hamlet, vulgarizovany po srazce s bigjirkou, omlouvam se. Presto jste zbytecne vtipkoval s pravnickou fakultou. Prectete si rozhovor s Matyasem Zrnem, sefem PRT tymu v Logaru, co nejvice u Afghancu plati a vydedukujete si, ze mam pravdu. Je treba, aby si mistni sami rekli, co potrebuji. Spatne je, ze to nenapadne nase politiky a delaji to, co po nich chteji Americani, ne Afghanci.
18. 08. 2010 | 20:31

sasa napsal(a):

Jemnicky: jeste odkaz http://www.obcinst.cz/cs/V-...
18. 08. 2010 | 20:34

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Repa:

Jsem potesen, ze mi nadale venujete tolik pozornosti.
Asi o vas napisu cely clanek...

..
20. 08. 2010 | 15:22

n.o.s napsal(a):

rád bych dnešní Islamizaci uvedl do historické perspektivy, poukazovat na některé výroky na adresu Islámu jako ten Churchillův jaksi dokazují hluboké nepochopení situace.

1. konverze mladých žen k islámu (vznik islámských rodin jejichž děti budou muslimové)
2. přísné morální klima v muslimském prostředí (problémy s rozvodem, odpadlictvím)
3. minimální podíl na společenském životě (minimální zodpovědnost za neúspěchy současného systému)
4. značná nepopulárnost mezi neislámským obyvatelstvem (kteří je obviňují z teroristických útoků, nábožensky motivovaných vražd a výtržností)
5. jejich persekuce, vytváření mučedníků, (ve jménu boje s terorismem ve skutečnosti nábožensky motivované)

Tím jak bude tento systém ekonomicky a morálně upadat - tím bude persekuce muslimů sílit, budou potřebovat ospravedlnit své neúspěchy, z krátkodobého hlediska bude tento tah politicky výhodný nicméně dlouhodobě, naprosto kontraproduktivní.

náboženský fanatismus kterým se bude snažit žido-křesťanský establishment bojovat s islámem ukáže se jako naprosté fiasko.

to vše zde již bylo čím více je budete mučit čím více budou pronásledování a nenáviděni, jejich knihy páleny na jedné straně a na straně druhé tak jak bude kdysi spolehlivý sociální systém upadat a politický systém hnědnout (nástup fašismu) tj. rozklad ekonomického systému, tím víc lidé budou vyhledávat Islám jako jistotu

Paralely z Římskou Říší nemohou být více zřejmé, nakonec ve fašistické diktatuře systém do kterého současný svět upadá přijde někdo kdo islám nebo jeho derivát přijme jako oficiální ideologii a bude vymalováno

nikdo pro nástup Islámu neudělá více než lidé jako Wilders nebo Joch,

my dnes opakujeme tu stejnou chybu jako pohané před 1700 lety kteří měli intelektuální kapacity eliminovat náboženství a mýty, místo toho v nich začali hledat jistoty a ospravedlnění své vlády

Ovšem je omylem hledat v těchto jakékoliv jistoty, halucinace žádné jistoty nikdy nevytvořila pouze Horror po probuzení.
21. 08. 2010 | 17:08

Jana B. napsal(a):

To Vaclav Horejsi:

Definice islamu ve Vasem clanku: “Islám je protidemokratické a zrůdné nelidské náboženství zaměřené proti Židům, ženám a homosexuálům, ve své podstatě horší než Hitlerův fašismus”

Uvazime-li 1) vztah islamu k Zidum, 2) jak se chovaji napr. v Saudske Arabii k zenam (treba nesmi ridit auto) a 3) trest smrti za homosexualitu v mnohych muslimskych zemich (jen napr. v Iranu jich popravili vic nez 4,000) – tak ta definice islamu vypada jako pomerne presna.
23. 08. 2010 | 00:03

argun napsal(a):


Termíny nečekají a nic není starší než včersjší blog... Třeba to někdy dokončíme.

Tak nepřítel, pravíte. Hm... Dělat si nepřátele z lidí, se kterými chtěnechtě musíme žít ve stejném domě, není moc praktické, řekl bych. Leda že by jste nechal tenisu a dal se na domobranu. To není rezignace, ale pochopení reality. Cesta proti času totiž žádná nevede.
23. 08. 2010 | 01:02

Karl von Trautenberg napsal(a):

> vaclav horejsi >
Pane Horejsi mel bych nekolik otazek:
a) byl jste v komunistcke strane?
b) pokud ne, proc jste zakladal komunistickou stranu v U.S.A.?
c) pokud jste nebyl ve strane, jak jste mohl ziskat doc. nebo prof.?
d) neziskal jste sve tituly nahodou v ramci tzv. rehabilitace?
23. 08. 2010 | 14:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Karl von Trautenberg:

Rad ukojim vasi zvedavost:

a) byl jste v komunistcke strane?

NE

b) pokud ne, proc jste zakladal komunistickou stranu v U.S.A.?

JAK JSTE NA TAKOVOU BLBOST PRISEL???

c) pokud jste nebyl ve strane, jak jste mohl ziskat doc. nebo prof.?

DOCENTEM JSEM BYL OD ROKU 1995, PROFESOREM OD ROKU 2000. BUDETE SE DIVIT, ALE V TE DOBE SE CLENSTVI V ZADNE STRANE (ANI V ODS!!!) NEPOZADOVALO.

d) neziskal jste sve tituly nahodou v ramci tzv. rehabilitace?

NE.

POKUD SE CHCETE DOZVEDET DALSI DETAILY O MNE, DOPORUCUJI:
http://www.img.cas.cz/mi/Va...
http://www.img.cas.cz/mi/Va...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...

..
23. 08. 2010 | 18:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy