Václav Klaus a Václav Havel – který z nich je horší?

31. 10. 2010 | 17:13
Přečteno 30132 krát
Češi se s oblibou dělí na dva soupeřící tábory (které ovšem nemusejí zdaleka dohromady pokrývat celý národ) – kališníky a papežence, staročechy a mladočechy, gottovce a matuškovce, sparťany a slávisty. A také na klausovce a havlovce.

V současnosti jsou z těch výše uvedených táborů aktuální už jen ona dvojice předposlední a poslední.

Vynechme ty fotbalisty a srovnejme si oba prezidenty-Václavy.

Co lze u každého z nich uvést jako pozitiva a co jako negativa?

Václav Havel byl významným literátem, autorem řady světově úspěšných divadelních her.
Ještě důležitější je, že byl zásadovým odpůrcem nedemokratického komunistického režimu, význačným disidentem, zakladatelem Charty 77, který za komunismu strávil přes 4 roky ve vězení (vůči takovým lidem jsem vždy pociťoval velký obdiv a respekt, protože jsem k něčemu takovému neměl odvahu).
Stal se vůdčí postavou a symbolem “sametové revoluce” a byl opakovaně zvolen prezidentem polistopadového Československa, resp. Česka (z toho poprvé komunistickým Federálním shromážděním a naposledy o jediný hlas českým demokratickým parlamentem).
Jeho filosoficky laděné projevy byly oceňovány doma i v zahraničí.

Polistopadová změna režimu mu přinesla nejen nejvyšší státní funkci, ale také obrovský majetek z restitucí.

V předlistopadové době i v prvních letech po převratu se V.H. prezentoval jako humanitně a poměrně levicově zaměřený pacifista navrhující rozpuštění vojenských bloků, prosazující likvidaci čs. zbrojního průmyslu a vystupující proti ozbrojeným konfliktům.
V prvních měsících a letech svého prezidentství vystupoval na domácí scéně velmi sympaticky “lidově”; velké sympatie však nevzbudil svojí velmi širokou amnestií, po které se na svobodu dostala spousta lidí, kteří asi měli spíše zůstat ve vězení..

Vždy byl výrazným zastáncem “občanské společnosti” a kritikem “partajokracie”.
Ve svých vystoupeních poměrně často obecně kritizoval negativní jevy (hospodářskou kriminalitu obrovského rozsahu) doprovázející polistopadové změny; tato kritika však vyzněla poněkud pokrytecky, uvážíme-li, že byl nejvyšším představitelem státu, v němž se tyto věci děly.
Krátce po převratu zlobně kritizoval tehdy neobyčejně prosperující zemědělský podnik ve Slušovicích (pověstné “temné slušovické žilky”), čímž zřejmě přispěl k nezaslouženému pádu tohoto “neobaťovského” fenoménu.

V.H. neměl příliš kladný vztah k vědě a z ní se rodící moderní technice, ale má blízko (zřejmě i pod vlivem svých přátel, jako je Z. Neubauer, nebo jeho manželka) k různým nevědeckým, ba pavědeckým “alternativním”, “duchovním” směrům.

Ve svých projevech často dosti vágně mluví o potřebě smyslu pro transcendentno, t.j. pro “něco, co nás přesahuje”, ale nikdy jsem nerozpoznal, jaký duchovní resp. náboženský směr je mu vlastně nejbližší – je-li to buddhismus (viz jeho přátelství s dalajlámou), křesťanství, či třeba (podobně jako tomu bylo a je u některých jeho příbuzných) zednářství.

Pravidelně organizuje ambiciózní konference “Forum 2000”, které se mají zabývat závažnými filosofickými a globálními problémy; podle některých jsou však poněkud plytké a v zásadě bezvýznamné.

Václav Havel byl vždy jednoznačným příznivcem evropské integrace.

Postupem času (zvláště po odchodu z prezidentské funkce, v době vlády amerického prezidenta G.W.Bushe) se začal stále výrazněji profilovat jako bezvýhradný a naprosto nekritický zastánce americké zahraniční politiky včetně všech amerických vojenských akcí. Proslul výrokem o “humanitárních aspektech” bombardování Srbska (zřejmě s ním nadlouho zůstane spojen absurdní pojem “humanitární bombardování”).

V posledních letech se dopustil i řady problematických výroků, které se dotkly zvláště méně majetných občanů (opovržlivé označení sídlištních paneláků jako “králíkárny”, neuvěřitelné přirovnání snahy o udržení práce pro dělníky v automobilkách k snahám udržet zaměstnání dozorcům v koncentrácích).

****************************************
Václav Klaus byl již od 60. let vzdělaným teoretickým ekonomem, v předlistopadové době byl typickým představitelem “šedé zóny”, který se sice nekompromitoval vstupem do KSČ, ale ani se nijak neangažoval opozičně (dokonce ani během roku 1989 nepodepsal (např. na rozdíl od komunisty M.Ransdorfa) žádné z tehdejších petic a otevřených dopisů).
Po převratu se rychle stal prakticky nejvlivnějším českým politikem, relativně úspěšně organizoval zásadní ekonomickou a politickou transformaci i rozdělení Československa.

V.K. na rozdíl od V.H. pochází z prostých poměrů a žádné restituce se ho pokud vím netýkaly.

V.K. osvědčil neobyčejnou vytrvalost a odolnost (některými hodnocenou jako “hroší kůže”), když úspěšně překonal velkou krizi v letech 1996-97 (po skandálu s nezákonným financováním ODS rozštěpení této strany a pád Klausem vedené koaliční vlády).

V.K. je nepochybně velmi sečtělým a erudovaným ekonomem-teoretikem, který velmi často publikuje své výrazné, dá se říci extrémně (neo)liberální ekonomické a obecně politické názory. Jako svůj vzor v praktické státní ekonomice a politice dlouhodobě uvádí M.Thatcherovou (jeho praktické politicko-ekonomické přístupy však k onomu nekompromisnímu thatcherismu měly hodně daleko…).
Ačkoli se zřejmě považuje i za význačného vědeckého ekonoma, ve světovém měřítku jím rozhodně není (a ovšemže není divu – jeho “hlavním úvazkem” je už přes 20 let práce politika).

Václav Klaus je zřejmě přesvědčeným racionalistickým atheistou.

Až do dneška nekriticky kladně hodnotí to, jak byla provedena polistopadová ekonomická a politická transformace. Iritují ho řeči o “tunelování”.
Proslul svým výrokem, že nezná metodu jak rozlišit “čisté” a “špinavé” peníze, který byl veřejností poněkud pokroucen do podoby, že žádné špinavé peníze neexistují.
Proslul i jeho výrok, že “o peníze jde vždy až v první řadě”. Mozí mu proto kladou za vinu, že lvím podílem přispěl k dnešnímu údajnému morálnímu úpadku a cynismu.

Je zastáncem důsledně “stranické demokracie” a výslovným odpůrcem “občanské společnosti” v obvyklém slova smyslu (označoval ji jako “NGOismus” a hrozbu pro svobodu občanů). Označuje se za stoupence “zastupitelské demokracie občanů”, ve které se politická role občanů v podstatě redukuje na vhazování hlasovacích lístků pro kandidáty politických stran. Opakovaně kritizoval hlasy různých angažovaných aktivistů s tím, že nejsou zvoleni a nemají tudíž nárok pokoušet se ovlivňovat veřejný život.

V.K. je mezi evropskými státníky zřejmě nejvýraznějším odpůrcem evropské integrace a EU v nynější podobě. Pravděpodobně by uvítal, kdyby projekt EU ztroskotal a byl nahrazen jen systémem základních smluv mezi plně suverénními státy. Zdá se, že v referendu o vstupu ČR do EU hlasoval negativně.
Poněkud bizarní je jeho dlouhodobé intenzivní angažmá ve sporu o globální změny klimatu.

Na rozdíl od Václava Havla se myslím staví rezervovaně, ba kriticky k americkým vojenským dobrodružstvím, velmi objektivně se vyjadřoval ke gruzínsko-ruskému konfliktu a ke konfliktům v bývalé Jugoslávii.
Opakovaně dával najevo, že podporuje co nejlepší vztahy s Ruskem a dalšími postsovětskými státy. Někteří se dokonce domnívají, že jeho snahy o likvidaci EU a naopak zlepšení vztahů s Ruskem mají nějaké vědomé motivy směřující k podpoře ruských geopolitických zájmů.

Uvedl jsem řadu podle mého názoru velmi problematických rysů Václava Klause. Podle mého názoru má ale (zřejmě na rozdíl od Václava Havla) jednu nesmírně pozitivní vlastnost – zdá se, že je to člověk hrozící se válečného násilí, který by asi měl zásadní problém se zatahováním Česka do nějakého válečného konfliktu.
Nedovedu si představit, že by podpořil nějaké to “humanitární bombardování”.

Jak tedy odpovědět na otázku z názvu tohoto článku?

Nevím...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jedla napsal(a):

Ať už je to za námi. Druhé období se jeví nekonečné, ale není.

Chřipka. Přejde.
31. 10. 2010 | 17:37

hoven napsal(a):

to hodnocení Klause je ale hodně subjektivní. mě vubec nepřipadají názory Klause jako extrémní (to jste si zase neudpustil ventilovat vaš socbolševický pokřivený pohled na svět), jako extremní mě připadají názory vaše, profesore. například na zahraniční politku USA nebo izraelsko-palestinský konflikt. ale jinak musím říct, že jak u Havla tak i u Klause najdu celouřadu pozitivních vlastností a názorů a oba hodnotím velice kladně. Havel není politik a politice nerozumí. Klaus je stoprocentní politik, Klaus má vize a dokáže pro ně získat lidi. Já si myslim, že vedle Klause a Havla, co se týká síly osobnosti se dokáže postavit už jenom ovar bůček slivovice Zeman a Železný. to jsou čtyři největší osobnosti devadesátých let.
31. 10. 2010 | 17:40

Béda napsal(a):

Jenom bych zdůraznil hlavní negativa obou protagonistů:

jeden trpí naprostou jednostrannou slepotou při svých hlubokomyslných moralistních politických hodnoceních jevící se v praxi jako dvojí metr při posuzování téměř totožných jevů, druhý absolutní absencí sebekritiky.

Oba dva pak mají společnou (i když jeden to dokáže pečlivě skromně ukrývat) velkou ctižádost - jeden permanentně usiluje o Nobelovu cenu míru udělenou za "humanitární" filosofický přínos, druhý se snaží dosíci titulu posledního polyhistora v lidských dějinách.

Oba dva pak trpí tzv. monologismem - jejich názory můžou býti prezentovány pouze ve skleníkových podmínkách (Hrádeček, Hrad, Lány) bez oponentury.
31. 10. 2010 | 17:44

Ládik!!! napsal(a):

Připomíná mi to nekrology p. Hvížďaly.
31. 10. 2010 | 17:46

yara ze země krys napsal(a):

Vzhledem k tomu, že naše ústava dává za povinnost presidentovi tak max. udělovat milosti a vyznamenání, klást věnce u pomníků, jmenovat občas vládu, vždy 1.ledna oslovovat národ kde se president zaobírá stavem naší "Unie" popř. ještě má za povinnost se občas promenádovat před nastoupenou hradní jednotkou, je možná jedno kdo je na hradě. Hlavně, aby to byl obyčejný, normální a slušný člověk, který se nezaobírá globálním oteplováním zeměkoule nebo humanitárním bombardováním
v Srbsku a okolí! Zřejmě by to bylo pro stále více naštvané občany ČR to nejlepší.
31. 10. 2010 | 17:48

hoven napsal(a):

nechapu proč se pořád havlovi předhazuje to humanitární bombardování. miloševič se tehdá prostě zbláznil a na provokace UCK reagoval vyhnáním miliona lidí z Kosova, rabování, znásilnováním a zabíjením civilistů. pokud by američani nezasáhli, tak máme ještě do tedka milion kosovských albánců v evropě .a všichni víme, co je to za lidi.
31. 10. 2010 | 17:56

Rumcajs napsal(a):

Havel-politik je určitě lepší, jak Klaus-politik.

Klaus-ekonom je zase lepší, jak Havel-ekonom.

Předpokládám profesore, že to vidíte zcela, ale zcela opačně.
31. 10. 2010 | 18:04

Zbyněk napsal(a):

Otázka:co tím chtěl básník říci???
Odpověď:chce abychom se hádali!Myslím ,že se mu to snad ani nemůže podařit,jak je to oničem.
31. 10. 2010 | 18:06

ld napsal(a):

autor,

dost jste to zjednodušil; ta přirovnání lze použít především na Pražáky. U nás na Moravě se chlapi dělí na "dolňáky" a "horňáky". Politiku do betle netaháme.
31. 10. 2010 | 18:17

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

před časem jsme měli asi dva blogy, které se zabývaly úrovní debat a debatéry. Pepa Řepa vybral několik typů. Byl jsem mezi nimi coby "racionální KM".

Takže k racionálnímu atheistovi bych jen poznamenal, že současná věda nedokáže hypotézu Boha vyvrátit. Pak bychom našli snadno společnou řeč. Se stoupencem transcendentna asi sotva.

Vrcholného politika je ale nutné měřit především podle dopadu jeho činů, teprve pak jako člověka. Z tohoto pohledu bych Vaši otázku doplnil: Kdo byl horším presidentem, Václav Havel nebo Václav Klaus? Mě osobně Václav Klaus ve funkci presidenta velmi příjemně překvapil. Takže moje odpověď je asi zřejmá. Václav Havel proslul řečmi i činy, které - řekněme - vedly k podstatné změně vztahu jeho obdivovatelů k němu.

Pro přesné vážení je ovšem příliš brzy. Nejsou přesně známy okolnosti a tlaky, kterým byl oba politici v té či oné situaci vystaveni.
31. 10. 2010 | 18:31

Monika napsal(a):

Na obdobné téma vyšel před měsícem v americkém časopisu The New Republic rozsáhlý článek nazvaný "The Velvet Surrender". Online bohužel není v plném znění dostupný, resp. pouze za poplatek:

http://www.tnr.com/article/...

Srovnání úrovně tohoto článku s (podle mého názoru poněkud hloupým) článkem pana profesora Hořejšího je velmi zajímavé. Vypovídá o i tom, že nestranné reflexe zasazené do širšího kontextu a oproštěné od zkreslujících dojmů nejsou u nás schopni provést ani ti nejvzdělanější lidé.
31. 10. 2010 | 18:37

skeptický napsal(a):

A každý si může svého otčíma vlasti a otce vlasti vybrat.

Prý nadpoloviční většina každé populace je blbá.

Malé hlasování by nebylo od věci.
Většinový otec vlasti to pak nebude.

(Z příručky Jak zabít hlasování v zárodku.)
31. 10. 2010 | 18:37

bluebird napsal(a):

Hm, Hm, Hořejší, Hořejší, zas ty přeřeky, freudovské VIZE 2000 místo Forum 2000, nemaj rádi Havlovou a zapoměli si to podvědomí dát do textu, Klaus se přeci neženil opakovaně, a nemá milenky?? No ale kdyby si všimli, že Havel dohodl s Gorbačovem odsud jednotek, rozmontoval Vašavu a smontoval NATO, měl opakovaná pozvání do WH a jako jeden z mála mluvil k oněma komorám kongresu, zatímco Klaus to pozvání nedostal a nedostane, lhostejno zda od Bushe nebo od Obamy, když Klaus mluvil v Evorpském parlamentu pískalo se, když Havel bylo narváno a poslouchalo se ... ale to je jedno, Hořejší jako významný lobbista za Akademii a svůj ústav zapoměl na Darwina a pokořil se, Hořejší žebrá u Klause o podporu, vuidíme, kdy vystoupí na CEPu, když ho nezvou na Forum ... ach ti čeští intelektuálové, nejen, že v Chartě nebyl, ale on musí stále za bludičkou mocných ... hm, hm Proč to sem vlastně napsali, Hořejší? Protiamerická, proklausovská píšťalička ....
31. 10. 2010 | 18:43

stále rebel napsal(a):

Klaus je především ideolog, ne ekonom. Klaus patří ke kategorii „ekonomů“, pro které je ekonomie ne vědou, ale vírou. Na co Klaus sáhnul, to posr….Vzpomínám na začátek let devadesátých, kdy jsem si uvědomil Klausovu malost ve srovnání se zahraničními politiky, například s Clintonem. Vzpomínám si na Clintonovu návštěvu a postoje těch dvou. Jeden hovořil o podpoře, hledání toho, jak nám mohou pomoci, druhý se bil v prsa a byl mistrem světa, od kterého se mhou všichni ostatní jen učit. Stačilo pár let a východoevpropský tygr chcípnul a to v době ekonomické konjunktury.
Oceňoval jsem Klause za jeho postoj v Rusko-gruzínském konfliktu, ale nedávno jsem si uvědomil, že největším štváčem v tomto konfliktu byl Klausův asi jediný politický kamarád tehdejší polský prezident. Podobných zvláštností bylo více, například naše až rychlé a nezdravé otevírání hned na začátku devadesátých let a následné uzavírání a budování českého bahňáku. Dále kdo stál za válkou v Iráku nebyli to náhodou Klausovi neokonzervativci?

Klaus je opravdová tragedie pro tento národ minulých dvaceti let.

Pro zpestření připomenu jednoho Klausova poradce.

„ZÁBŘEH NA MORAVĚ - Exmístopředseda vlády, ODS, a také dlouholetý poradce Václava, Klause Miroslav Macek; ten, který uhodil Davida Ratha; o sobě dal opět vědět. Na sociální síť Facebook 'pověsil' řadu odvážných fotografií své třiadvacetileté přítelkyně. Na zevnějšek své milenky je zřejmě hodně pyšný, ukázal totiž všechny její přednosti.“
http://www.lidovky.cz/macek...
31. 10. 2010 | 18:49

Béda napsal(a):

bluebird,

úlohu Havla při proměně sovětského bloku, resp. odsunu sovětských jednotek bych nepřeceňoval.

Tato dohoda byla učiněna na mnohem vyšší a autoritativnější (velmocenské) úrovni, nežli kdy byla úroveň politika Havla. Odsun sovětských jednotek z Československa, jakkoliv bychom jej subjektivně chtěli přeceňovat, byl součástí celkového odsunu sovětských vojsk z bývalých satelitů. Podobně jako pád režimu byl součástí širšího procesu, který po rezignaci SSSR na roli hegemona v oblasti proběhl téměř (snad s výjimkou Rumunska) jako podle kopíráku.
31. 10. 2010 | 18:56

ld napsal(a):

Moniko,

můžete mi přeložit tu vaši poslední větu v příspěvku?
31. 10. 2010 | 18:56

shalry August napsal(a):

Věcný rozbor slov a činů VH a VK podá až historie. Zatím jsou k dispozici spíše dojmy, než fakta. Proto mne udivuje, pokud si vědec Hořejší vystačí s dojmy (např. stran údajného Havlova sklonu k alternativnímu duchovnu).

No, dobře. Můj dojem je, že na pivo bych šel s Havlem.
A to stačí.
31. 10. 2010 | 18:57

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, pane autore, vadí mi, že jste napsal: Václav Havel byl významným.... zní to jako nekrolog. Tužka
31. 10. 2010 | 18:58

SuP napsal(a):

Jen malou poznámku.
Pokud někdo někomu vrátí majetek, který mu předtím ukradli, je zavádějící o této operaci prohlašovat, že tím "přišel k majetku".
31. 10. 2010 | 18:58

S.Š. napsal(a):

Prof. Hořejší : Zvolil jste ne úplně snadné téma, zpracoval jste jej ale značně povrchně, nedbale, řekla bych nepěkně, že jste jej poněkud "odflákl", což je u akademického pracovníka zarážející.

Řekla bych, že s tématem se po léta mnohem plastičtěji vyrovnává Bohumil Doležal, např. tady, viz

http://bohumildolezal.lidov...
http://bohumildolezal.lidov...
http://bohumildolezal.lidov...
http://bohumildolezal.lidov...
http://bohumildolezal.lidov...
a konečně zde, viz
http://bohumildolezal.lidov...

Velmi doporučuji všem, kteří nechtějí hrát poněkud primitivní hru mezi "Pravdou a láskou" a "Neviditelnou rukou trhu", přestože jde o průřez textů během času. Žádný z nich však neztratil na aktuálnosti a oba naše prezidenty vystihuje s pozoruhodnou přesností i objektivitou.
31. 10. 2010 | 18:59

hoven napsal(a):

stále rebel,
nečti furt toho peheo, z toho zblbeš.
31. 10. 2010 | 18:59

honolulu napsal(a):

Kompaktnost naroda zarucuje preziti jakekoliv krize, at uz je to ekonomicka nebo jakykoliv prirodni dizaster..
Rozpusteni naroda, jeho indentity a kultury v nekontrolovane integraci, znamena konec existence vasi zeme a totalni konec vas vsech.

Pericles (495-430 BCE.) rekl jasne : "Kdyz zde nebudem vladnout my, tak zde budou vladnut ti druzi."

Svet vypada uplne jinak, nez jsou utopisticke theorie o masivni integraci.
Veta v projevu vaseho presidenta, ze : "Neexistuje narod bez lidi", jasne svedci o tom, ze ma smysl pro realitu.

Vase existence jako naroda je nekomu na obtiz ! A nebo -
zase nekdo veri, ze WISHFUL
THINKING je dulezitejsi, nez zakladni zakony zarucujici preziti. Budete pokusna morcata pro nesmyslny socialni experiment, ktery zaplatite vasi existenci. Tak se brante a stujte pri sobe, nebo z Prahy budete mit jednou Johannesburg ! Podporujte nynejsiho presidenta v jeho usili o zachovani statnosti !
31. 10. 2010 | 18:59

MirekS napsal(a):

Pane profesore,
otázka zní úplně jinak - Václav Havel, Václav Klaus a co dál?

MirekS
31. 10. 2010 | 19:00

skeptický napsal(a):

Článek velvet surrender v plném znění je na googlu pod VELVET SURRENDER druhý na konci seznamu v plném znění.
Nechápu,kdo by za to chtěl platit.
Začíná to slovy president Klaus je znám svým nedostatkem manýr.

President Klaus si udělal reklamu sám.Žádná dolarová mediální bublina.
31. 10. 2010 | 19:02

hoven napsal(a):

kuponová privatizace byl dobrý a uspěšný projekt. já, jako normální očan bez vazeb na KSČ a STB jsem dostal šanci se zučastnit privatizace narodního majetku. nešel jsem do fondů, ale investoval jsem kupony úpřímo a ve dvou kolech jsem získal celkem asi 50 tisíc. to bych bez kuponové privatizace nikdy neměl šanci. v ostatních postkomunistických zemích si to všechno rozkradli bývalí komunisti, většinou přetransformovaní v nějaké levicové strany socialně demokratického typu, kteří měli znalosti a znamosti. tam normální lidi nedostali vubec šanci. taky proto u nás komunisti a socani proti kuponovce tak prskali. oni si už na to brousili zuby.
31. 10. 2010 | 19:10

Inci napsal(a):

Společně s autorem blogu si myslím , že funkci našeho presidenta by zastával lépe , důstojněji a bez průšvihu kačer Donald ... :-(

Nehledě na ÚS ignorovanou skutečnost, že jak Havel tak i Klaus jsou ve svých druhých volebních obdobích ve své funkci bez jakékoli legitimity :
- zbavit poslance Sládka volebního práva prostě v demokracii NELZE !!!
- tolerovat vydírání opozičních poslanců při takto pro demokracii dů§ležité volbě také nelze , jen Langrův výrok si přinejmenším vyžadoval zásah BIS na ochranu demokracie ve všech kancelářích ODS !!!
-nehledě na divnou ochranu rasistky Liany Janáčkové za účelem získání jejího hlasu pro volbu Klause ...

Zastupitelská demokracie při volbě presidenta TOTÁLNĚ selhala !!!

Chceme přímou demokracii a všeobecné referendum !!!
31. 10. 2010 | 19:13

hoven napsal(a):

ps.
Klausovi se podařilo držet socany na uzdě celý devadesátý léta, takže tím zachránil stamiliardy. samozřejmě, všechny uhlídat nemohl. pár miliard odteklo.
31. 10. 2010 | 19:13

ld napsal(a):

hoven,

za to vám bude Kožený na jednom ostrůvku v Karibiku provolávat hosana...!
31. 10. 2010 | 19:15

skeptický napsal(a):

Podle známého výroku jednoho našeho presidenta Češi jsou rasisti.Měli by z toho titulu být zbaveni volebního práva en masse?
31. 10. 2010 | 19:17

Drzá zrzka napsal(a):

Pane Václave Hořejší, proč se nezeptat, který z Václavů je lepší?
31. 10. 2010 | 19:18

hoven napsal(a):

ps II,
předtavte si, kdyby paroubek s jeho koločotářema, a nebo křišťál privatizovali v devadesátých letech národní majetek. to by byl takovej průvan, že by sme se nestačili divit. koženej by byl proti nim kapesní zlodějíček.
31. 10. 2010 | 19:18

St. August napsal(a):

hovene
Vy si tady dětinsky pomlaskáváte, že jste z kuponovky získal 50. tisíc (=dnes pakatel).

Napadlo vás někdy, kde je dnes většina těch podniků, které byly kuponově privatizovány?
Napovím, jsou v p....
31. 10. 2010 | 19:18

mud.. napsal(a):

Podle prostinké legendy lidí typu prof. V. Hořejší, se komunistická společnost dělila do tří kast: na aktivní kolaboranty, disidenty (lidi žijící v pravdě) a tzv. šednou zónu, ty, kteří se konformovali s režimem z lenosti či nedostatku odvahy. Jakási dobrá vůle tu byla, leč dosud se nedokázali správně rozhodnout. v rozhovoru pro MfD z 15. listopadu 2003 prohlásil: „Nesouhlasím s těmi, kteří vytýkají obyčejným lidem, že s totalitním režimem kolaborovali, že se nebouřili, že nedemonstrovali, že nezakládali různé opoziční skupiny, jako to udělala skupina intelektuálů - z větší části bývalých straníků - v několika seskupeních v letech sedmdesátých a osmdesátých. Reakcí oné masy "obyčejných občanů“ na nesvobodné poměry byla rezistence, nevýkonnost, náhradní individuální aktivity, atomizace společnosti, pouhé pasivní žití v kulisách propagandy, které už nikdo nevěřil. Základní slabinou Charty bylo, že nepřinesla žádný přesvědčivý a následováníhodný návod na to, jak smysluplně prožít dobu útlaku. Dnes nevěřte Hořejším, Ráthům, Pehům, Halíkům, Havlům, věřícím v Boha, lékařům, AV, levičáčům, kteří se vám snaží namluvit, že vaše trápení a vyhnání brzy skončí. Bude to trvat zatraceně dlouho. Proto žijte, starejte se o své blízké i o prospěch světa, v němž nyní žijete. Protože ten prospěch je i vaším prospěchem. Jen tak budete mít naději, že se vrátíte v naději, kterou vám přináším, protože zbědovaní a s prázdnýma rukama nebudete mít kam se vracet. Hořejší, Špidla, socani s milionovým majetkem si přejí, abyste vůči nim bojovali jako král Attila. Nikdy ne jako "šedá zóna"!
31. 10. 2010 | 19:20

hoven napsal(a):

st.august,
to nebylo kuponovou privatizací. ty byly v p...i tak jako tak, po 40 letech moudreho hospodaření KSČ. bohužel největší nepřítel kuponové privatizace, jak už to tak většinou bývá v teto zemi , byla blbost a chamtivost zdejších lidí, kteří to narvali do různých fondů za par tisíc. já si myslim, že ty fondy byly pohoubí pro tunelování. fondy se měly zakázat.
31. 10. 2010 | 19:24

Drzá zrzka napsal(a):

St. August
Většina privatizovaných podniků z kupónové privatizace nemůže být v pr..., protože tam už je dávno obsazeno. Spartou. :o)
31. 10. 2010 | 19:26

ld napsal(a):

DZ,

jak to dopadlo na nádraží? Už máte spolubydlícího...,ze Sparty?
31. 10. 2010 | 19:28

ex-nemo napsal(a):

Nahrávka na smeč pravicovým sametovým agitpropčíkům ? Ale trochu to selhalo není to tu ani moc zajímavé.Ach, Pocestný, pocestný, kam jsi asi odcestoval ?
31. 10. 2010 | 19:29

hoven napsal(a):

blbější než fotbal už je akorát box. podívejte se na jardu foldynu. takhle člověk dopadne, když ho tisíckrát praští do hlavy.
31. 10. 2010 | 19:31

Inci napsal(a):

Pan Hořejší má bohužel pravdu ....

Havel s Klausem nemají v žádném případě formát Masaryka a Beneše ... jejich chování spíš připomíná jednání našich bolševických presidentů ...
31. 10. 2010 | 19:32

Tenco napsal(a):

mud...
Děkuji za skvělé rady!
Nyní upaluji vše sdělit manželce. Váš návod pak použijeme oba, snad se nám tedy podařit vrátit v naději, jak říkáte.

K blogu.
Čo bolo, to bolo.
Neobzerajte sa vpred, Jonášovci. :))

Havlovi vytýkám slabost, Klausovi zákeřnost.
V součtu fatální deficit téměř cokoliv vykomunikovat s veřejností.

Věřím, že se dalším presidentem nestane Sobotka či Schwarzenberg.

Přál bych této zemi konečně důstojný duel.
Třeba pan Halík vs pan Koukolík.

Ale obávám se, že mafie již rozhodly jinak.

Občané budou opět za pitomce.

P.S. Klaus prý těsně přede "dnem, kdy se Havel domluvil s koímunisty" odmítl podepsat jakousi petici za Havlovo propuštění.
Nevíte někdo - je to opět pouze pomluva, či pravda ?
31. 10. 2010 | 19:34

grupex napsal(a):

Jeden vraždil druhý krad, říkali si demokrat.
31. 10. 2010 | 19:35

Drzá zrzka napsal(a):

Id
na nádraží, výborné. Sedla jsem do mezinárodního vlaku a jela. Zpátky jsem se vrátila lesem. Bylo to osvěžující. Mnohem víc než Vaše řeči. :o)
31. 10. 2010 | 19:35

Inci napsal(a):

Tenco

Takovej Schwarczenberg by byl pro naše politiky ideálním presidentem , nikdo jinej nedokáže při setkání s novináři ve stoje spát ... :-)))
31. 10. 2010 | 19:42

ld napsal(a):

DZ,

o tom nepochybuji, že jsem vám nescházel. Jenom je mi líto, že jste ještě nesehnala žádného chlapa. Nebo aspoň ženu. Ale nehažte flintu do žita, vyplatí se vám to.
31. 10. 2010 | 19:45

jepice napsal(a):

Větu, že Havel přirovnával snahu o udržení práce pro dělníky v automobilkách k snahám udržet zaměstnání dozorcům v koncentrácích, to jste dost odbyl, pane Hořejší.
Anebo vám prostě ušlo, co vlastně tou metaforou řekl: že mu neustálé zvyšování počtu aut připadá z mnoha důvodů šílené a tudíž pokládá za šílené i nesmírně nákladné zachraňování automobilového průmyslu.
I s jeho nezkreslenou úvahou se ale samozřejmě dá nesouhlasit.
31. 10. 2010 | 19:50

jarpor napsal(a):

Myslím, že na hloupou otázku ( hned v názvu blogu ) není možno dát chytrou odpověď.

Jen se divím, že takovou otázku vysloví vzdělanec... to o něčem svědčí. O čem asi ?

Hezký večer
31. 10. 2010 | 19:54

vaclavhorejsi napsal(a):

jepice:

No, jestli se vam ta metafora libila, tak nelze nez rici - proti gustu zadny disputat...

Take jsem si nevsiml, ze by byl V.H. ve svem vlastnim pripade nejakym odpurcem automobilismu (ani v dobach, kdy byl celkem zdrav).
I za dob disidentskych jezdival v mercedesu.

..
31. 10. 2010 | 19:55

Béda napsal(a):

jepice,

to dokazuje vakuum ve kterém Havel trvale žije. Vysmívá se králíkárnám, přispěl k likvidaci zbrojního průmyslu, zcela ignoruje (ani jej nezajímají) osudy těch co v těch ("zbytečných" - je zajímavé, že se přitom jejich produkty uplatní na trhu, že?) automobilkách pracují.

PS: zkuste si představit, co by se stalo, kdyby takovouto větu o koncentrácích pronesl Rath. Malsím, že by byl okamžitě médii ztotožněn s Himmlerem.
31. 10. 2010 | 19:56

Drzá zrzka napsal(a):

ID
Vaše starosti na mou hlavu.:o)

Nebudu Vás rozptylovat. Máte jistě na práci důležitější věci než projevovat lítost na stavem jedné drzounky.
31. 10. 2010 | 20:05

hoven napsal(a):

dneska jsou všichni chytří, dneska všichni vědí, jak se to tehdá mělo v devadesátých letech dělat. vždyt si na sebe vzpomente, jak jste tam stáli na těch náměstích, jako to blbé stádo a opakovali jenom nějaká heslíčka, co zrovna někdo zakřičel. vy si myslíte, že ste chytřejší než Havel a Klaus?? že byste něco dělali líp a věděli jak???
31. 10. 2010 | 20:09

dennis napsal(a):

Jeden je za -18 a druhy za -20+2. Co je horsi? Klaus je rozhodne nejzdatnejsi (a nejrafinovanejsi) intrikan ve vrcholove politice za poslednich 20 let. Nejfalesnejsim hracem cislo 2 je Milos Zeman...
31. 10. 2010 | 20:12

Vico napsal(a):

Myslím si, že ze všech těch dvojic je aktuální jen jedna/zatím/ Sparta-Slavia.

Havel při vší úctě už je hodně dlouho mimo aktivní politiku a jeho vliv je vpodstatě marginální. Léto strávil v České Skalici při natáčení Odcházení/reálně,divadelně i filmově/.

Klaus je ovšem velkým fenoménem, který tu se zesilujicí intenzitou ovlivňuje českou politiku a to natolik, že "silný" předseda vlády k němu chodí na tzv. kondice. Proslýchá se, že minulý týden dokonce dostal výchovný pohlavek, neboť nepřinesl přípravu na schůzku předsedů vlád členských zemí EU.

VK je takový náš politický Karel Gott, který si každoročně kráčí pro ixtého zlatého slavíka.

Co je ve světě, to nám napoví nápis CNN "Claus Topolánek". Pokud ho vystřídá "Furnisal Subotka", bude v české kotlině dobře.

Značka, jako značka : Claus Topolánek, Furnisal Subotka a "big beatová" skupina "China-ski"/čínské lyže/ "Jaký si to uděláš, takový to máš"...národe český.
31. 10. 2010 | 20:12

stále rebel napsal(a):

K ekonomické transformaci

Kritický pohled na ekonomickou
transformaci v České republice Lubomír Mlčoch

Skupinu „architektů“ české transformace možno charakterizovat jako teoretické makroekonomy čerpající z odkazu F. A. Hayeka, Chicagské školy (Milton Friedman) a z idejí tzv. šokové terapie. Pokud jde o tuto šokovou terapii, její autorství není jasné a zdá se, že s odstupem času bude také klesat ochota se k autorství této terapie hlásit. Stručně řečeno, idea spočívala ve víře, že společenskou změnu od socialistické ekonomiky ke kapitalistické tržní ekonomice je třeba provést tak, aby se účastníci ekonomického života nestačili vzpamatovat, aby pod tlakem a „v šoku“ změnili podstatně vzorce svého chování. Termín je převzat z psychiatrie, takže ordinování šokové terapie „architekty“ transformace je jaksi nepřípadné – ovšem sotva by bylo únosné prohlásit společnost za psychicky nemocnou a lídry změn označovat za klinické psychiatry či terapeuty. Šokovou terapii možno charakterizovat několika hesly: liberalizace cen, deregulace, makroekonomické restriktivní politiky a hlavně – rychlá privatizace!
http://www.monumenttotransf...
„Václav Klaus s kupónovou privatizací neuspěl. Čekal jsem, že to nedopadne dobře, ale skutečnost je ještě horší," říká Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a bývalý hlavní ekonom Světové banky.
http://kovanda.blog.tyden.c...
31. 10. 2010 | 20:36

ld napsal(a):

Myslím, že větší výhodu má V.K. Je takovým žijícím Cimrmanem-ekonomie, životní prostředí, sport, no prostě široký záběr na jedince. V.H.dělá jen do míru, takže zřetelnější šanci má na nobelovku prvně jmenovaný. Jenže se bojím toho, že to i v daleké Skandinávii prokoukli a poznali, že v kočáře nikdy neseděl Ferdinand d'Este, ale vždy Nývlt.
31. 10. 2010 | 20:45

www racek napsal(a):

Havel byl president převratu. Ovšem, osobní odvah a charisma. Pro normální život volím Klause.
Nicméně zanamenal jsem řadu jevů, na které moji předdiskutující upozornili. Jo, jistě. Ovšem nejhorší je to, že se oba přetvářejí v něco, co nejsou. Havel ve filosofa či kmoralistu, kterým není a nikdy nebyl. Bohužel, stále tomu věří.
Klaus se zase plete do věcí, které opravdu, ale opravdu nejsou jeho parketo. Ale, na rozdíl od Havla, má je vždy velmi pečlivě sestudované a argumentačně slušně připravené.
Havel z toho vychází jako takový obyčejný nepříliš vzdělaný spisovatel, který měl své hvězdné hodiny a za které so ho ceníme. Ale trvaly jen krátce. Zato s Klausem umíme žít. Je zajímavý a netuctový.
31. 10. 2010 | 20:52

jepice napsal(a):

Třeba by za ty peníze mohla vzniknout pracovní místa jinde, nemyslíte, Bédo?
Nebo taky ne, to není můj obor.
Jestli Havel vidí v automobilkách nesmyslně utopenou lidskou práci, um a peníze, je to z hlediska myšlení 20. století eufemisticky řečeno sporné.
Těžko říci, jak se na to budou dívat lidi v budoucnosti.
Je fakt, že tutéž myšlenku mohl vyslovit i bez metafor, mohl si ušetřit riziko, že ho nějaký Béda bude srovnávat s Rathem.:)
31. 10. 2010 | 20:52

www racek napsal(a):

ID ... hezký!!!
31. 10. 2010 | 20:53

Inci napsal(a):

President našeho státu je ve své podstatě jen representativní funkce ... až na pár drobných výjimek ...

Třeba zrovna náš pan president je zároveň vrchním velitelem armády ... tragikomická situace naší armády , která není pro rozsáhlé rozkrádání schopna plnit svou základní funkci a musí rozprodávat své základní výrobní ( pardon - bojové ) prostředky začíná bejt tristní ...

Zrušit protiletadlovou obranu , letectvo , zakonzervovat poslední bojeschopné tanky , prodat vrtulníky , hraničí s vlastizradou ... kam se na Klause hrabe Hácha ... :-)))

Nechápu kde se bere vyhraněný nacionalismus od člověka jenž zlikvidoval naši obranyschopnost a prodal sedmdesát procent našeho průmyslu do ciziny .
31. 10. 2010 | 20:59

RA napsal(a):

absolutně nechápu smysl článku, to je jen popis stokrát omletého. Mezi Havlem a Klausem je jeden zásadní rozdíl , Havel je čistý teoretik, který v podstatě nic neudělal, kromě teoretizování, Klaus je praktik a ekonom / a to určitě/, vždyť tu úspěšnou transformaci mu připisujete i vy,a to je co říci.
31. 10. 2010 | 21:07

ZAM napsal(a):

RA:
Havel teoretik??!
31. 10. 2010 | 21:17

Monika napsal(a):

Na otázku v titulku článku se dá odpovědět stručněji. Co by mělo být posláním prezidenta? Podle mého předložit silnou vizi státu a snažit se jejím prostřednictvím upevnit soudržnost jeho občanů. Co se týče vnějších vztahů, tak posílit postavení státu v mezinárodní politice, zvláště se státy, s nimiž sdílíme společné hodnoty.

Oba aspekty dokázal úspěšně naplnit Tomáš Garrique Masaryk. Přinesl jasnou vizi československého státu a dokázal pro něj získat značný respekt v mezinárodní politice.

Václav Havel byl dost úspěšný v tom druhém - posílil Českou republiku jak v očích západní Evropy, tak Spojených států. ČR se především díky němu znovu stala důvěryhodným partnerem. Co se týče domácí politiky, byl úspěšný pouze částečně. Ale není se co divit - vize, kterou prosazoval, byla všeobecně přijímána pouze na začátku 90. let.

Václav Klaus žalostně selhal v obou aspektech. Jako prezident občany rozděluje jako snad žádný jiný politik. Skutečnou vizi státu zcela postrádá - jeho všeobecné kverulantství není vizí, pouze prostředkem ke sebezviditelnění, bohužel zpravidla na úkor státu, jehož je nejvyšším představitelem. Co se týče mezinárodní politiky, cíleně oslabuje postavení ČR jak v Evropě, tak ve Spojených státech. V očích západních partnerů, s nimiž nás spojují nejužší mezinárodní smlouvy, výrazně oslabil důvěryhodnost našeho státu, stačí si jen prolistovat západní tisk. Lze však říci, že posílil vztah ČR s Ruskem. Ale je Rusko opravdu tou zemí, se kterou sdílíme společné hodnoty?
31. 10. 2010 | 21:35

voroshilov napsal(a):

Takhle to dopadne kdyz do vlady dostanete dva transformatory nove generaci misto jednoho transformatora stareho typu,Havel jako salonni kavarensky intelektual samozrejme nemel ani poneti jak se ridi obrovsky statni moloch ale rad cely zivot napadal ty kdo to aspon trochu umel,Klaus naopak pochazi z noveho draveho kmene lumpenburzoazii ktery vedel ale predevsim jak to udelat pro sebe,to spise vypada na konflikt generaci-jeden chtel ale nemohl,druhy mohl ale nechtel.
Padouch nebo hrdina...
31. 10. 2010 | 21:38

skeptický napsal(a):

Pro spojené státy už nejsme zajímaví ani my,ani jejich podržtaškové.Co je tady ještě zajímá už je pod kontrolou.

A poštěkávání jejich a německých ideologických tlampačů už taky není potřeba.Budou si muset hledat jinou práci.

Pryč jsou doby,kdy se lidem ještě potřebovaly blbnout hlavy.Teď už je to jen o diktátu.
31. 10. 2010 | 21:46

bobš napsal(a):

Tak já nevím, ale viděl jsem několik her VH, myslím, že do světového dramatika má hodně a hodně daleko. Kdyby nebojoval proti minulému režimu, tak by po něm asi neštěk ani pes. A jeho hluboké myšlenky, ty vyvěrají asi z veliké hloubky a než dojdou na povrch tak z nich skoro nic není.
31. 10. 2010 | 21:54

True napsal(a):

Havel není náš člověk a Klaus je zločinec. Český národ je smečka zdivočelých hlupáků. A zároveň ovcí.
31. 10. 2010 | 22:14

argun napsal(a):

Profesore,
v jedné věci má Monika pravdu - Váš text je opravdu neobyčejně hloupý. Naivní, ledabylý, odfláknutý - slohovka z gymplu psaná o přestávce mezi svačinou a čůráním. Důvod? Tohle téma je mimo Vaše schopnosti.

"..I za dob disidentskych jezdival v mercedesu."

A že Vás to sere, co?
31. 10. 2010 | 22:15

Frante napsal(a):

„…zlobně kritizoval tehdy neobyčejně prosperující zemědělský podnik ve Slušovicích, čímž zřejmě přispěl k nezaslouženému pádu tohoto “neobaťovského” fenoménu.“

Někde jsem slyšel (ze zdroje tehdy pro mě důvěryhodného), že slušovický zázrak za socializmu byl díky příbuzenskému vztahu někoho z vedení družstva s jedním z čelních komunistických funkcionářů a díky tomu družstvo mohlo, co nikdo jiný nemohl – obchodovat se zahraničím, podnikat …

„Václav Klaus byl již od 60. let vzdělaným teoretickým ekonomem“.
Vzdělání na socialistické VŠE , škole snad s nejnižší úrovní u nás, kde se učila socialistická ekonomie, bych nenazýval vzděláním, ale formálně ano.

„Václav Klaus je zřejmě přesvědčeným racionalistickým atheistou.“

Pokud vím, tak se hlásí k církvi husitské, podobně jako Paroubek. Všiml jsem si, že větší množství úspěšných politiků se hlásí k nějaké víře. Můj pokus o vysvětlení: Věřící má „schopnost“ uvěřit, že je pravda, co se mu nejvíc líbí a příliš si nepřipouštět případně odlišnou realitu. To je výhodná vlastnost pro politika – když politicky potřebuje přesvědčit lidi, že 2+2=5, snadněji se mu to podaří když tomu sám věří
31. 10. 2010 | 22:43

arlon napsal(a):

argun
to bude ono, zejména má stále tlak na ledvinách a ne a ne najít ty dvě nuly. Zkusil to tedy s VH a VK, ale není to správně. Na urologii mu ho omyli a poslali na WC, to jsou ta správná písmena.

Profesore, jak se cítíte?
Také vezete z WC h***o, jako wehrmacht /WH/?
31. 10. 2010 | 22:45

Aleš Vyhnal napsal(a):

Vynikající článek, pane profesore, a díky za něj.

Jen bych doplnil, že Václav Klaus byl tvrdošíjným odpůrcem registrovaného partnerství. Jeden známý mi sdělil, že i bratr Václava Havla, Ivan Havel, který zaměstnával Zdeňka Neubauera v CTS, se hlásí k velice dubiózním, okultním směrům.
31. 10. 2010 | 22:58

Levandule napsal(a):

Zjednodušeně, pro mě je Klaus nepřijatelný v žádném ohledu. I když i já jsem mu na pár let sedla na lep sofistikovanějšího podvodníčka. Ale již delší dobu před Sarajevem jsem se vzpamatovala. Je mi to stejně nanic.

Václav Havel má mou úctu a jsem přesvědčena, že do histor. dějin vstoupí jako morální autorita, než se objeví další hrdina a statečný tahoun.

Hypoteticky bych si rovněž přála za nové pres. kandidáty pány - Koukolíka či Halíka.
31. 10. 2010 | 23:02

Holubář napsal(a):

Autor:
Dovolil bych si připomenout, že Václav Havel byl zvolen prezidentem o jediný hlas jen proto, že jednoho z poslanců protiprávně zavřeli (Sládek). To jen na okraj k "humanistovi"...

hoven:
Jste ohledně Kosova a bombardování Jugoslávie typickým příklademm mediálně zmasírovaného prosťáčka. "Vyhnání miliónů lidí z Kosova" - kde jste přišel k takové blbosti? A slyšel jste vůbec něco o tzv. pařížských jednáních, resp. o "pařížském diktátu"?

honolulu:
Rád vás tu vídám. Děkuji.

jepice:
Díky za výklad k automobilovému průmyslu. Ovšem kázat vodu a pít víno - aneb Havlův terénní Mercedes nemalého obsahu...
31. 10. 2010 | 23:04

ZAM napsal(a):

Frante:
V. Havel aktívně bojoval proti Slušovicím, protože podle něho vše z doby totality bylo špatné ("vzduch se nedá dýchat, voda se nedá pít) a proto nemohl připustit, že tak výrazně nějaký podnik mohl prosperovat. Navíc tak pomáhla svému kámošovi S. Devátému.
Úspěchy Slušovic byly pomlouvány všemi možnými "důvěryhodnými" zdroji. Kdo chce, uvěří.
31. 10. 2010 | 23:04

H. napsal(a):

Souhlas s Monikou. Člověk, který řekne, že Klaus byl lepší prezident než Havel, žije snad na Měsíci. Ten člověk kvůli svým intelektuálním exhibicím (doufejme, že jen kvůli nim)jednoznačně poškodil a poškozuje naši zemi v rámci Evropy i ve vztahu k USA. Neznám jiného politika, který dokázal mít špatné vztahy s Helmuthem Kohlem, Georges Bushem i Jacquesem Chiracem SOUČASNĚ.
Jeho názory na změnu klimatu, očkování proti chřipce a koncentrák v Letech jsou mi ukradené, ale mohl by si je nechat pro sebe, za exhibice na konferencich placených soukromými nadacemi v USA si ho neplatíme. Ve své funkci jednoznačně škodí.
Můj závěr je trochu překvapivý: Klaus by byl ve skutečnosti zajímavý a inspirující nezávislý intelektuál, provokující "nekorektními" názory. Jako prezident selhal.
31. 10. 2010 | 23:10

Karel Mueller napsal(a):

Monika:

Víte, mám dojem, že jste, pardon, trochu naivní. Nebo se tak tváříte :-).

Václav Havel má skutečnou zásluhu v tom, že zde nedošlo ke krveprolití. Proto byl vybrán a Gorbačovem schválen ... poté, co byly zvěřejněny názory baronky a Francoise snad ani ten největší trouba nepochybuje o tom, že by západ bez souhlasu Gorbačova nic nepodnikl. Bylo to zcela správně ... do roku 92 držel SSSR jadernou rovnováhu a možnost zničit svět za půl hodiny je poněkud silnou kartou, řekněme.

Takže celý průběh v počátkem 90. let jel tak, jak bylo naplanováno. Kuponovou privatizaci shledávám jako směs lidového kapitalismu a rozdání majetku národu, museli bychom udělat zpětně zevrubnou analýzu, jak dopadla a proč dopadla tak, jak dopadla. Já sám se domnívám, že jsme byli pokusný králík na kterém se mělo vyzkoušet její vhodnost pro východní blok. Neberte to nijak pejorativně ani vůči presidentovi, ani vůči západu, bylo životně důležité pro všechny, aby v SSSR nedošlo k explozi schopné zničit svět.

Proto ani jednomu z těch pánů nemůžete přidat větší význam než měli a který je dán významem Česka. Prostě ty partie naplánovali hráči jiného kalibru. A pokud se Gorbačov dohodl s Američany na tom, že se zde vyzkouší kuponová privatizace, tak prostor pro jakoukoliv jinou cestu byl prakticky nulový - ekonomické vazby a tehdejší všemocnost těch dvou nic jiného neumožňovala.

A pokud jde o presidenta ... napsal jsem, že mě velmi příjemně překvapil. Víte, já nemám rád zásadu " ... lépe se mýlit se stranou, než mít pravdu proti straně". U nás vidím hlavně vzorné ozvěny ... a já mám rád lidi mající vlastní mozek i odvahu říct vlastní názor, zejména když jim budoucnost dá za pravdu.
31. 10. 2010 | 23:14

Holubář napsal(a):

H. :
Mám opačný názor než vy.
31. 10. 2010 | 23:15

JC napsal(a):

Havel, to je srdce
Klaus, to je rozum

Jsou to rozdílné kvality, které nemá cenu srovnávat.
P.S. Pokud se ovšem nechcete pohádat.
31. 10. 2010 | 23:15

Holubář napsal(a):

Karel Mueller:
Jsem líný argumentovat (dnes ještě více než jindy) a tak se jen připojím k vašemu názoru.
31. 10. 2010 | 23:17

hoven napsal(a):

a příště uděláme srovnání paroubka s gottwaldem.
31. 10. 2010 | 23:26

Al Jouda napsal(a):

Ve funkci prezidenta pozvedl prestiž ČR více Havel než to nyní dělá Klaus - ten spíše naši prestiž snižuje !
31. 10. 2010 | 23:34

Deny napsal(a):

Havla považuji za křiváka. Nejprve pacifista, pak nám sem cpe radar z USA. Stálo by za to se podívat na tu jeho "restituci". Nevěřím, že byla oprávněná.
31. 10. 2010 | 23:38

Viola napsal(a):

Já jsem Hořejšovec

máte tak neodolatelné oči.
31. 10. 2010 | 23:40

voroshilov napsal(a):

Ja se ke K.M. pripojit nemuzu,Gorby nema nic spolecneho s kuponovou privatizaci,ten uz byl v te dobe v politickem duchodu kdyz komanda Jelcina zacala ekonomicke reformy podobne kuponove privatizaci,Gorbacov udelal sve dilo skazy-prosral zemi ktera mu byla sverena,ma na rukou krev Causesku a Nadzibuly a mirne prevraty v zemich vychodniho bloku,ale k ekonomice mel stejny vztah jako k astrologii.
31. 10. 2010 | 23:48

ZAM napsal(a):

Al Jouda:
Více než prestiž ČR vyzdvihl prestiž svoji. Za ty jeho "humanitární" názory slušný člověk jako český občan se musel stydět.
31. 10. 2010 | 23:50

ZAM napsal(a):

voroshilov:
Vy jste opravdové rádobyvelkoruské postsovětské reziduum. Tu vaši Velkou Zemi dávno prosral už Stalin primitívním diktátorstvím a Brežněv těžkopádným křupanstvím. Gorbačov se svou inteligencí nemohl dělat už nic jiného, než se pokusit zachránit, co se dá. Ve svém velkoruském megalomanství jste prosralik, co jste mohli, a Vám to dodnes nedošlo. Potřebovali byste zažít německou zkušenost totálně poraženého, aby se vám otevřely oči.
31. 10. 2010 | 23:56

ODPOVED: 18 = 20-2 napsal(a):

jeden je za 18 a druhy bez dvou za 20. BOHUZEL seznam vsech prezidentu CSR, CSSR, CFR,.., CR je vypoved o obcanech tohoto statu...

Na V. Klausovi je unikat, ze se sam stal prezidentem statu ktery sam nechal vytunelovat a rozdelit; a kontraverzni V. Havel byl bohuzel udelan medii.

Bohuzel nemeli jsme a nemame dobre prezidenty a to je nas osud. Neni o co stat, neni na co byt hrdy.

http://cs.wikipedia.org/wik...
01. 11. 2010 | 00:01

voroshilov napsal(a):

ZAM:
Stalinosrac ja tady delat nebudu,uz na tema naseho velkeho vudce jsem psal dost abych znovu koledoval o ban ze strany toho koho nesmite jmenovat,Breznev je podle mne nejlepsi politik pro lid z dob Lenina(nikdy v ruskych dejinach nezil narod tak syte a bezpecne jako za Brezneva)ale neco prece povim-My na megalomanstvi mame pravo na rozdil od nejakych mopsliku!
01. 11. 2010 | 00:12

hoven napsal(a):

jojo, myslíte leonida iljiče, kterého když spatřili antropologové, tak zajásali????? chybějící vývojový spojovací článek mezi opicí a člověkem konečně nalezen!!!!! soudruh brežněv na sklonku sveho funkčního období, když už neudržel ani moč , ani stolici , a vubec nevěděl kde je a co se kolem něj děje, se začal transformovat ve zvlašt odpudivého orangutána.neni divu, že SSSR dopadl jak dopadl.
01. 11. 2010 | 00:20

voroshilov napsal(a):

hoven:
Jak stary tak blby!
Breznev bojoval na fronte,mel valecna vyznamenani,byl vasnivy motorista,lovec a...playboy,ano ja vim ze jeho doba a vlada je kontroverzni,ale to neni tak docela jeho vina,kdyz umrel byla jeste zeme ve velmi dobrem stavu!
Ohledne nemoci ktera ho postihla az na konci zivota,chci videt tebe v 70 letech,jestli se toho vubec dozijes:-)
01. 11. 2010 | 00:26

voroshilov napsal(a):

Mnozi lide mozna nechapou proc byli u kormidla takove"starce"jako Breznev,Andropov a ruzne dedkove pred Gorbacovem,ono se ma tak ze Stalin razil politiku mladych kadru,vetsinou lide ktere po valce zaujali vedouci funkce ve strane a na ministerstvech casto byli cerstve ctyricatnici a ne stari paprdove,posledni stalinska garda odesla po Chruscevu, Breznev a spol.vsak i kdyz zestarli nepredali moc mladym,Gorbacov stal prvni vyjimkou i kdyz kdyby se projevil v 50 letech mohl zajit take daleko a stat se vecnym gerontem v politburu,to je take chyba systemu ze neprotlacoval nahoru mladi nadejne kadry!
01. 11. 2010 | 00:43

dont emangle napsal(a):

Nejzvlastnejsi mi prijde ta mira nejistoty ve vasem clanku. Nedavam ji za chybu vam, sam to mam podobne. To je fakt divne. V.H. z me nepochopitelnych duvodu neodpovi na otazku, koho voli. V.K. zase porad vyklada, co si nemysli, ale spis bych uvital, kdyby obcas rekl, co si mysli. Na vine bude urcita (nevim jestli ceska nebo obecne lidska) tendence ocenovat cloveka, ktery nic nerekne jako moudreho. Vzdyt se prece neplete. Takze nevime nikdo nic a tak je to spravne, tak to ma byt.
01. 11. 2010 | 00:49

hoven napsal(a):

voroshilov,
možná, že brežněvovi v padesáti mozek fungoval, já mu to neberu. ale v sedmdesáti rozhodně ne. oni si ho tam drželi jako opici, jako vatikán papeže jana pavla II. tu moc měl v zakulisí někdo jinej. ten brežněv na konci toho svyho vládnutí byl naprosto dementní, byl nesveprávnej. to bylo k smíchu. nakonec se celej ten komunistickej system v SSSR rozpadnul a rozložil stejně, jako brežněvovi mozek. pak už to ani gorbačov nezachránil. tam už nebylo zachranovat co. tam zbyla akorát hromada rezavýho šrotu.
01. 11. 2010 | 01:04

jetotukormoran napsal(a):

.....svetovi statnici)))))))
https://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2010 | 01:34

santawizard napsal(a):

Havel a Klaus je jako Masaryk a Beneš.Klaus je povahou Beneše ,ale kdyby si nechal narůst plnovous,tak vypadá jako T.G.Masaryk.Havel je povahou Masaryka,ale klidně by mohl hrát ve filmu Eduarda Beneše.Král Karel československý v roli ministra zahraničí je taky typicky česká rarita.Už se to začíná rýsovat Blogaři a Glosátoři mohou být virtuálně jako býci a medvědi.
01. 11. 2010 | 01:36

Mini-Me napsal(a):

Špatně položená otázka. Měla by znít: Který z nich je více přesvědčen, že je lepší než ten druhý?
01. 11. 2010 | 02:02

Midori napsal(a):

Pieter Brueghel, Podobenství o slepcích, tempera na plátně.

Slepci držíce se za hole husím pochodem mašírují do škarpy - toť výsledky panování těchto dvou mašinfírů za dvacet let. Nejsem s nimi ani v nejmenším spokojen.

Klaus v poslední době ještě jakž takž.
01. 11. 2010 | 04:05

Honza999 napsal(a):

Autor

Dva soupeřící tábory?

"Klausovci" a "Havlovci"??

Nevěřte zfalšovaným výzkumům veřejného mínění. Ještě je tu třetí tábor, který je nejspíš větší než tyto dva dohromady, a to tábor těch, co by těmto dvěma výtečníkům nejraději dali společnou celu.

Jenže ti jsou v dobách výzkumu veřejného mínění v práci a většina z nich na internet nemá.

Ty výzkumy.. Kde a koho se to vlastně ptají? Většina lidí je v práci, určitá část vyspává po noční "šichtě" a tak koho se ptají? Možná tak nějakých babiček důchodkyň, pro které je Klaus fešák, pobíhajících podomních prodejců čehokoli a poflakujících se manažerů, co seřvali podřízené a pak si vyšli ven "pročistit si hlavu".

Kdyby zašli do továren, na pracák a mezi socky s desítkou brutto, tak by se jim zadání průzkumu nikdy nezdařilo naplnit...
01. 11. 2010 | 05:36

Mike napsal(a):

Supernaivinta versus supervychcanost, druhé je méně nebezpečné, tím se nedá nadělat tolik škody. Toto doplněno o bezzásadovost sdělovacích prostředků a nízké veřejné IQ a máme tady porevoluční guláž jehož výsledkem je zadluženost každého z nás přesahující 100. tis. Kč.
01. 11. 2010 | 05:54

Dalibor Štys napsal(a):

Peter principle:
"in a hierarchy every employee tends to rise to their level of incompetence"
česky "v každé hierarchii každý zaměstnanec stoupá až na úrověň své neschopnosti."
http://arxiv.org/abs/0907.0455

Kräkelova studie, která se jmenuje: "Competitive Careers as a Way to Mediocracy"
česky
"Kompetitivní kariéry jako cesta k nadvládě půměru"

Jde ještě dál a říká, že skutečně kvalitní lidé o kariérní postup nestojí, protože vědí, že se v životě uplatní i bez intrikování a účasti na večírcích.
ftp://web.bgse.uni-bonn.de/...

V tom to je.
01. 11. 2010 | 06:23

Krupa Vaclav napsal(a):

Pane profesore,po parlamentních volbách(volil jsem komunisty), jsem si slíbil,že se na net delší dobu nepodívám. Ne k vůli výsledkům, ty nebyly překvapivé ( i když u KSČM jsem čekal více), ale k vůli dvakrát odložené operaci očního zákalu. Svůj slib jsem o několik dní porušil a včera večer zahlédl Váš blog. Pokusím se odpovědět na jasnou otázku. V.Havla mám raději. Byl mnohem statečnější a v listopadu 89 byl ze všech statečných nejvhodnější prezidentem. Vyjádření o humanitárním bombardování byla hloupost. Protože už stoprocentně věřím pouze tomu co sám prožívám, co ještě vidím na vlastní oči, ke Kosovu se nebudu vyjadřovat. Jedinou pravdu zase mají nejspíš Albánci i Srbové. Můžeme si vybrat. V.Havel si vybral ty první. V Afganistánu jsem také nebyl, ale pamatuji neslavný návrat armády SSSR. Myslím, že Amerika dokonce ani s nabídkou jejich pomoci nemá šanci. Ztrácí i Pakistám, kterému pravděpod. pomohl k výrobě atom. zbraní. Závěrem k Havlovi. Byl ve správné době na správném místě. V,Klause nemám rád vůbec. Statečný nikdy nebyl. Udajně odmítl podepsat prohlášení o propuštění V.H. (na rozdíl od býv. komunisty M.Zemana). Všechny jeho vlastnosti a činy tu již byly mnohokráte probrány a nebudu se k nim vracet.To co chci dnes napsat se vztahuje jen na poslední dobu. Např. prohlášení předsedy vlády ( tedy i mé vlády) před několika dny. Ne, to si jen malý Péťa s Vaškem stavěli bábovičky a Karlíka k sobě nepustili protože šlápl Vašíkovi na kuří oko. Vyznamenání Knížaka neumím posoudit. Podle vyjádření mnohých odborníků v kultůře, Knížak v N.G. již dávno neměl být. Klaus má ovšem jiný názor. Možná ocenil jeho nesnírnou oddanost. To prostě k ješitnosti patří. Při slavnostním shronáždění k st.sv. jsem zahlédl i naší nejvyšší státní zástupkyni. Odvolána z funkce pro nevěrohodnost přesto prohlašuje v ČT, že je ráda, že vláda u ní neshledala žádné pochybení. Je mezi pozvanými hosty. Tak to je rehabilitace, která předbíhá "trest" od 1.1.2011 (!) Za toto možná Klaus nemůže, ale je spoluzodpovědný za všeobecný marast v této zemi i když se tváří jako jediný spravedlivý spasitel. Jako prezident je o to ještě horší.
01. 11. 2010 | 06:33

vasja napsal(a):

Al Jouda napsal(a):
Ve funkci prezidenta pozvedl prestiž ČR více Havel než to nyní dělá Klaus - ten spíše naši prestiž snižuje !

:)))
No u Baroza, Cohna Bendy a podobnejch eurovyžírků......
Na to máme Špidlu.
01. 11. 2010 | 07:05

von kulak napsal(a):

Hořejší, Hořejší, tvoje starosti o to, který z Venců je horší prezident, jsou opravdu dojemné. Ještě by chtělo napsat že jsou horší oba a nejlépe doložit srovnávací etalon.

Doufám, že ani ty nebudeš takový blbsec, abys tvrdil, že některý z nich je horčí než jejich předchůzci za předcházejících 40 let.
01. 11. 2010 | 07:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

"Já jsem Hořejšovec"

Ja take!!

..
01. 11. 2010 | 07:23

Vlastimil Tlustý II. napsal(a):

To Krupa Václav:
Pane Krupa. Vzhledem k poměrně objektivním názorům, jsem překvapený vaším hlášením se k volbě KSČM v parlamentních volbách. Osobně nemohu pochopit, jak může soudný občan toužit po vládě komunistů, aniž by při tom nebyl těžce poznamenaný z minulosti spoluprací s nimi, případně sám nebyl onen zločinec proti lidskosti. Protože komunistické idee znalý člověk nemůže nevědět, jak probíhá "převýchova" společnosti v komunistickém duchu. Ideál nového komunistického občana je nadřazen prostředkům, jakými se toho má dosáhnout - "účel světí prostředky". Prostě neustálá lež a podvod na občanech je komunistovi normálním, neb slouží budoucí vizi a on je srozuměn s tím, že naši potomci(pokud to přežijí) se budou mít přeci lépe, když budou centrálně řízeni v komunistické době.
Není ani pro mě uznatelná omluva tvrzení, že ostatní strany u voleb nebyly alternativou pro slušného občana. Ony byly bezesporu podstatně menším možným zlem. Volbou komunistů je hašení ohně s pomocí benzinu, kdy můžeme tvrdit, že velký požár bude očistný - parádní kravina, že.
A pro tuhle vaši orientaci u voleb si myslím, že máte nejmenší právo posuzovat Klause, natož Havla ve funkcích i životě! Buď nejste soudný, nebo jste pohrobek komunistické zhovadilé doby, kdy lidský osud bylo to poslední, co koho z komunistů u občanů zajímalo. Lidské utrpení pro ně bylo posilující. Čím víc kdo trpěl pod jejich vládou, tím větší úspěšnost si v řízení společnosti přisuzovali.
Takže zalezte zpátky do hrobu komunističtí příznivci!!!
01. 11. 2010 | 07:26

vasja napsal(a):

Janis napsal(a):
Prostě, kdo se blbcem narodil, zůstane ním celej život.........

To je výkon.
Že ste meditoval u Paroubků v Teplicích, né?
:))
01. 11. 2010 | 07:28

kuba napsal(a):

Klausovi se nedá upřít jedno pozitivum. Svými provokacemi a tím, že jde často proti proudu, otvírá debaty na kontroverzní témata. Jinak je to ale podle mě buran, jeho pohled na svět je mi zcela cizí a myslím, že za morální úpadek politiky opravdu může svými činy hodně on. No a jeho poradci, to už je komedie a někdy i dost špatná..
01. 11. 2010 | 07:29

Kája napsal(a):

"Žádné ničení přírody jsem nikde neviděl a nevidím a nevím, kdo rozumný a vážný by něco takového mohl říci."

"Péče o životní prostředí je jen třešnička na dortu."

"Nevím, o jaký čistý vzduch jim jde, tak krásně čistý sníh, jako tady v Ostravě, jsem ještě neviděl."
01. 11. 2010 | 07:59

Krupa Vaclav napsal(a):

Pane V.T.Nebyl jsem komunista a naopak měl jsem za jejich režimu v r.64 a 86 poměrně velké problémy.Před parlamentními volbami jsem tu napsal dlouhý článek proč a koho budu volit. Nedělejte příště tak rasantní a nekompromisní závěry. Život je příliš složitý a jednou možná i Vy svůj názor pozměníte. K tomu nemusíte nutně změnit i své zásady.
01. 11. 2010 | 08:08

PDG napsal(a):

S potěšením se dočkám doby, kdy budou oba minulostí a někomu normálnímu se podaří udržet politiku v mezích nezkompromitované slušnosti vůči občanům i vůči souputníkům na politické dráze.Takových lidí u nás je možná více a osobnosti typu Koukolíka,Mahlera,Táni Fišerové, a tu zdůrazňuji jako myslícího a citlivého člověka a navíc ženy, jež je tolik žádoucí na místo, které je ženám tak málo dopřáváno.Ale jistě známe více osobností,které se diametrálně liší od vyzn.umělce,samolibě okupujícího Národní galerii.
01. 11. 2010 | 08:15

Realista napsal(a):

Milý p. Hořejší, názory V. Havla na zahraniční politiku pro mě také byly často nezkousnutelné. Na druhou stranu, chápu, že pro Vás jako římského katolíka je problémem "vágní" Havlovo pojetí spirituality: pro mě jako alternativce, nehledajícího orientaci na jedno určité náboženství, je naopak přitažlivé.
01. 11. 2010 | 08:31

Bara napsal(a):

Pro mě je daleko důležitější, problematičtější a vzbuzující veliké obavy otázka jiná: Kdo bude dalším prezidentem? Když vidím seznam možných kandidátů, naskakuje mi husí kůže. Jeden horší než druhý, ani jeden z nich nesahá těm dvěma Václavům ani po kotníky. A to mám k oběma Václavům také určité výhrady!
01. 11. 2010 | 08:51

magor napsal(a):

Viola napsal(a):
Já jsem Hořejšovec

máte tak neodolatelné oči.
:-))))))))
*********************************

Profesore,

začínám mít neblahý pocit, že střádáte na ještě lepší auto, než je Lamborghini (jaxte se ve slabé chvilce zmínil o desetníčcích za klik či za příspěvěk). Úůůů, to Gallardo má fakt krásný zvuk, často Vás v něm pozoruji, když vyjíždíte na venkovská kázání.

Povězte mi, jaký lepší bourák plánujete koupit, když Ferrari , jak předpokládám (E-n-zo), to asi nebude...?

Abyste mi rozuměl, řeším podobný rébus (jen v mnohem nižší pořizovací hodnotě) a tak jsem si řekl, zeptej se profesora, jistě pomůže!

Un angelo o due cento demoni?

https://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2010 | 08:56

Holubář napsal(a):

Vlastimil Tlustý II. :
A já Krupu Václava docela chápu, měl jsem podobné nutkání.
Vysvětlovat se mi nechce, je to na dlouhé povídání.
01. 11. 2010 | 08:58

Martin napsal(a):

Tak tato otázka je velmi jednoduchá, Havel se po vynálezu humanitárního bombardování a veřejné podpory Strany Zelených vůbec nepočítá, tedy kontumačně vítězí Klaus.
01. 11. 2010 | 09:02

Joska napsal(a):

Jak už zde někdo poznamenal, jeden je za 18 a druhý za 20. První Havel s rysy bohéma druhý Klaus s rysy exhibicionisty. Po jejich vládnutí je země poloviční, rozkradena, morálka a vzdělanost upadá. Havel byl uznáván ve světě, ale zejména jen do doby, dokud zde bylo možno za babku skoupit (privatizovat) majetky. Dnes, kdy už je krám prázdný, tak popularita upadá. Ironické je, že je nám předhazován jako morální aautorita a přitom vehementně podporoval válčení v Jugoslávii (viz jeho zmiňované "humanitární" bombardování a Iráku (viz dopis osmi vyzývající k napadení této země - což se stalo tragédií nesmírných rozměrů). Klaus rozbil republiku aniž by se zeptal ve své nadutosti jejich občanů, zda si to přejí. Jeho způsob privatizace a nastolené ekonomické poměry vedly k současnému marasmu. A že by Klaus "nás nezatáhl do nějakého válečného konfliktu" je jen fantazírování, protože už jsme v takovém konfliktu zatažení a Klaus to podporuje - viz Irák a Afghánistán, při Jugoslávské válce jeho partaj i on měly významné postavení, a..nic. Proti tomu všemu výše uvedenému jsou jejich "zásluhy" a kladné stránky jaksi v podstatě bezvýznamné.
01. 11. 2010 | 09:05

honza napsal(a):

Nemáme šťěstí na novodobé prezidenty, Havel to byla hrůza světa a Klaus to je světová hrůza, který proslul jen tím, že vynalezl tunelování a megazlodějny, těm je kmotrem.
01. 11. 2010 | 09:07

Páťa napsal(a):

co máte pořád s tím bombardováním? Bombardovali mosty, elektrárnu, tanky a děla. Nebl jiný způsob, jak zastavit ty masakry v Kosovu. Co jste navrhovali za řešení Vy?
01. 11. 2010 | 09:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubou nadávku ("blbec"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 11. 2010 | 09:15

Luba napsal(a):

Ale,
pane řediteli ... To se tedy podivuji velmi, že nemáte v tak základní věci, jako je vztah k nejvyššímu reprezentantovi naší země, jasno.

Havel je založením bohém, člověk, který má rád lidi a společnost. S tím je spojena jistá naivita a idealismus, víra v lidi, kteří ho obklopují.
Tedy i v pochlebníky a podlézavé kariéristy. Jeho doménou je umění a tvorba. což předpokládá značnou dávku empatie.

Klaus je založením pedant. Člověk, kterému díky vypíchnutí konkrétního detailu a jeho ostře selektivnímu vnímání uniká celek, význam. Jeho doménou je dominance a moc, pro moc samu.
Proto se soustředil na ekonomické teorie a ideologie, které tvrdí, že egocentrismus je mravný a žádoucí. Klaus v podstatě nemá rád lidi a je paranoidní. I když svobody hlasitě obhajuje, reálně vzato se skutečně svobodných lidí obává a nechápe je. Svobodný je totiž ten, kdo toho nejméně potřebuje, nikoli ten, kdo přeplňuje svůj spotřební košík.

Jsou mu tedy blízké v zásadě konzervativní postoje v jejichž základech stojí jasně vymezené role "pána a sluhy" ve své biologicky, geneticky či jinak scientistně potvrzené determinované nerovnosti.
Klausovo vidění světa je, přes proklamovanou liberálnost, založená na marxistické ideji "materiální základny", od které se vše odvíjí.

Havel se narodil se stříbrnou lžičkou v hubě a Klaus si hrál doma pod stolem s briketou na horníka. Havel je tedy bytostný mecenáš (zdroje jsou) a Klaus bytostný škrťa (obava z nedostatku).

Havlova naivita se projevuje i v tom, že zjevně rozlišuje války na spravedlivé (to jsou ty, které vedou "přátelé") a nespravedlivé (to jsou ty, které vedou "nepřátelé" proti nám).

Klaus vnímá války jako nejistý podnik mrhájící materiálními a lidskými zdroji, využitelnými jinak - válku vidí jako krajní řešení, ve kterém nějak prohrají vždy obě strany konfliktu.

Nevěří v boj za pravdu a spravedlnost - rozumí jen boji o zdroje a moc. Z války vždy nejvíc vytěží a nejméně tratí třetí strana konfliktu - Klaus se tedy staví do role té třetí strany. Jen tato role je totiž výhodná.

Havel je omylný humanista a vizionář, Klaus je neomylný technokrat a scietista.

Jak vidíte,
milý řediteli Hořejší, jako v Boha věřící imunolog máte blíže k tomu "ateistovi" a pseudohumánnímu pragmatikovi Klausovi.
01. 11. 2010 | 09:38

scallop napsal(a):

Autor:

Vas nazor na nase prezidenty se krome jejich nazoru a postoju odvozuje od toho, jestli jejich rodice byli chudi nebo bohati :-(

Vam se komunismus zazral hodne hluboko pod kuzi. A nechce se mu ven.
01. 11. 2010 | 09:43

Ladic napsal(a):

A není nejhorší Hořejší?....ten, co zde skákal radostí z vítězství socialistů-potažmo kryptokomunistů v krajských volbách?
01. 11. 2010 | 09:54

Frank napsal(a):

ten clanek je vice o p. Horejsimu, nez o prezidentech. Vsimnete si:
1.) jakou nechut ma p. Horejsi k majetku (nebo si myslite, ze se Havel nechal na 4 roky zavrit, kvuli nadejim na restituce?)
2.) sympatiim k pacifismu (ale jak chcete branit tuto civilizaci ?, .. ale Klaus je spis kalkucka nez pacifista)
3.) .. sorry, neni cas
01. 11. 2010 | 09:59

Pierrot napsal(a):

Konstatuji nespokojenost jak s nedbalou analýzou blogera, tak s diskusí pod ní. Pouhá prezentace tisíckrát již opakovaných klišé. Už negativní název je jasným znamením, že se s tím autor příliš "mazat" nebude. Na závěr konstatování "nevím" (který z nich je horší), ale asi Havel, kvůli tomu humanitárnímu bombardování..
Pane Hořejší, díky za ztracený čas.
01. 11. 2010 | 10:01

Pierrot napsal(a):

Luba

Myslím, že jste to docela pěkně vystihla.
01. 11. 2010 | 10:08

Jana Pechová napsal(a):

Pane profesore, proč vlastně chcete vědět, zda je lepší čtverec či kruh? Každý z posuzovaných prezidentů je z úplně jiného těsta, ale ani jeden z nich naší vlasti ostudu rozhodně neudělal. Ani kontroverzní výrok či názor přece není špatný, pokud si ho autor dokáže smysluplně obhájit - a to bez ohledu na to, pokud historie ukáže daný směr jako nesprávný. Generálů po bitvách tu máme tradičně plno, ale vizionářů se jaksi nedostává.
01. 11. 2010 | 10:19

Ach jo.... napsal(a):

...pri vedomi, ze kazde prirovnani pokulhava je odpoved na otazku "ktery z nich je horsi?" jako z kategorie "co bylo drive? vejce nebo slepice?" ... v nasich zemepisnych sirkach je stesti ev. smula (zalezi na uhlu pohledu), ze se oba jmenuji VACLAV. V opacnem pripade, by se v duchu zasvecenych debat lehce stalo, ze jednim z klicovych argumentu by bylo prave krestni jmeno, pokud by meli kazdy jine... ach jo! Uz je nechte, jeden "18" duhy "20-2" oba pak shodne reditele vesmiru.
01. 11. 2010 | 10:23

Vysedlina pathologická napsal(a):

Václav Hořejší,
nemohu si pomoci, ale Váš článek mi připomíná moje příspěvky.
01. 11. 2010 | 10:34

Vysedlina pathologická napsal(a):

Chcete-li vědět, jaký kdo vlastně je, uvědomte si, jaký není.
01. 11. 2010 | 10:36

Tenco napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/...

http://zpravy.idnes.cz/zalo...

Marnost nad marnost, vše je jen marnost, nic než marnost.

https://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2010 | 10:37

Petr napsal(a):

Nechapu proc by se spolecnost mela delit na Havlovce a Klausovce. Autor by se mel spis misto hledani rozdilu mezi obema prezidenty soustredit na to co je odlisuje od ostatnich. Myslim ze tou zasadni veci je i pres jejich vzajemne rozpory schopnost divat se na svet a politiku v horizontu desitek let. Nazirat na problemy sub speciae aeternitatis. Melo by byt receno, ze nazorovy spor ktery mezi sebou oba Vaclavove vedou je spor o zasadnich vecech, ktere by mely naplnovat politickou debatu a byt inspiraci namisto populistickych kampanovitych debat soucasne doby.
01. 11. 2010 | 11:13

Rejpal napsal(a):

Názor? Havel byl bezpochyby symbolem boje proti komunismu, osobní statečnosti v totalitním režimu a rebelie. Nepochybně nikdo neuměl bořit tak, jako Václav Havel. Bohužel, stejné výsledky měl i jako prezident ČR v porevoluční době, kdy místo stavět a budovat opět dokázal jen ničit a bořit. Jeho Rudolfinský projev považuji za tragédii tohoto národa, faktickou vlastizradu, kdy zavelel k rozkrádání a podvodům pro celý národ. jeho osobní kampaň za americkou vojenskou základnu bych hodnotil trestem smrti za vlastizradu. Slepě hájí zájmy americké zahraniční politiky, bohužel bez ohledu na zájmy české. Pravděpodobně z nutnosti vděku ve vztahu k minulosti (naši rodinu zlikvidovali komunisté v roce 1969 za 24 hodin; proč si nedokázali poradit s Havlem?).
Václav Klaus je velmi vzdělaný politik, který se snaží vidět věci z nadhledu, což vyvolává pocit jeho sebestřednosti, povýšenosti a pýchy. V mnoha směrech se ale jeho pohrdání ostatními "žvanícími" politiky asi divit ani nelze. Při setkání s dětmi bez novinářů se on a jeho žena projevili jako překvapivě milí lidé. V písemné osobní komunikaci vystupuje věcně, byť s jistou mírou nezvratitelnosti vlastních postojů, nicméně velmi korektně a slušně. Většina jeho výroků (potřeba snížení surovinové závislosti na Rusku, nebezpečí neprivatizace bankovního sektoru ČR, směřování EU z bezcelní zóny volného pohybu osob, zboží a služeb v superstát, rozbité globální oteplování) se vyplnila.
Moje volba je celkem jasná. Václav Klaus pro mne představuje posledního politika, který má nějakou ideu, který hodlá někam směřovat a nebojí se otevřeně kritizovat postoje, které jsou ideologickými zástěrkami pro potlačování práv a svobod obyvatelstva. Na druhé straně nemá nejmenší smysl pro humor a schopnost sebereflexe, což jsou pro politika žádoucí vlastnosti, ale nikdo nejsme dokonalý.
Každopádně odchodem Václava Klause už nám zde zůstanou téměř výhradně "užvanění" politici, kterým jde čistě o osobní zájmy a ne o nějaké ideje směřování České republiky.
Toť můj názor.
01. 11. 2010 | 11:21

Grandmaster napsal(a):

Pripada mi to trochu jako vyzkum verejneho mineni. Na ci popud, to je ve hvezdach, ale vzhledem k tomu, ze Havel vice mene patri uz dejinam, priklanim se k taboru klausovcu:
Je Klaus stale popularni? Kdyz ne, mame vyvolat nejakou kampan na zvyseni popularity Klause? Atd.
Cesty ke zvyseni (Klausovy)popularity jsou ruzne.

Napada me 'astroturfing' - je to peclive kalkulovana a 'tajna' prace (kampan) PR-firem nebo treba politickych stran. Cela akce se zamaskuje tak, aby vzbudila zdani, ze je spontannim nazorem verejnosti.

Jak jinak se da vysvetlit Klausova velka popularita (vic jak 60% obcanu maji Klause jako sveho hrdinu)?
01. 11. 2010 | 11:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Vysedlina pathologická:

"nemohu si pomoci, ale Váš článek mi připomíná moje příspěvky."

Diky za kompliment! ;-)

..
01. 11. 2010 | 12:01

Rosťa napsal(a):

Havel nebo Klaus. Neštěstí jako neštěstí.
Havel tu sehrál absurdní drama pro 15 mio diváků za nejdražší vstupné v dějinách umění. Klaus nás jen dorazil. Kdyby na Hradě seděl Pepek Vyskoč, tak tolik škody nenadělá.
Slušovice hrály ekonomickou extraligu a byly trnem v oku i Husákovi. Havel je pomohl zlikvidovat, poněvadž Čuba vyhodil S. Devátého z práce. Tam se muselo makat, což každý chartista neakceptoval.
01. 11. 2010 | 12:04

staska napsal(a):

Václav H-ve světě ocenovaný (hlavně pro své protikomunistické postoje,a známé jméno)-jeho hry ???,asi jim nerozumím,ale nelíbí se mi(a takových je nás obyč lidí více),zřejmě dobrý filozof,kterého určitá skupina lidí ráda poslouchá...Václav K-ekonom nejsem neumím posoudit-ale myslím že i když pravicově nesmýšlím,co se týče jeho postojů k EU,amerikanismu i všeobecným názorům,určitě je větší vlastenec než Václav 1.
01. 11. 2010 | 12:08

Toskánský chalupář z ČEZka napsal(a):

Celá ta polistopadová zlodějská "demokratická" sebranka stojí za ........ Dnes by klíčemi cinkal tak leda duševně nemocný!
01. 11. 2010 | 12:22

ixus napsal(a):

to hoven: Klaus ma nejake vize? dokaze pro ne ziskat lidi? Mluvime vubec o stejnem VK? Je to cisty interpret cizich nazoru, kterym pouze pridava svou trapnou-bizardni podobu. I tu privatizaci vymyslel nekdo jiny.... co dal???
01. 11. 2010 | 12:26

Rejpal napsal(a):

ixus: ano, jeho vize je jasná: silný, suverénní, minimální a levný český stát, v němž je svoboda a odpovědnost jednotlivce po stránce politické, sociální a i ekonomické nadřazena ideologiím a skupinovým právům. Stát, který minimálně zasahuje do života, svobod a odpovědností svých občanů. Stát, v němž každý jedná podle své vůle, ale na vlastní odpovědnost. Stát, v němž platí rovnost příležitostí a zásluhový systém (co si kdo zaslouží, to má). Stát, v němž správa věcí veřejných může být vkládána výhradně do rukou občany volené reprezentaci.
Nejde přeci o to, jestli to V. K. vymyslel a má na to patent, nebo zda to přejal. Jde o to, zda je to správné a přiajatelné pro většinu obyvatel této země. Zda jeho vizi sdílíme či nikoli.
01. 11. 2010 | 12:39

Stanislav Daněk napsal(a):

Ale vobou nebude škoda. Nadělali se toho bordelu a svinstva, že to budou generace řešit a ničeho nedosáhnou. Naivní milovník pohádek a král loupežníků. To se stručné hodnocení obou. K tomu ještě, že oba perfektně ovládli umění se napakovat. Ale co. Umřou a svět na ně zapomene.
01. 11. 2010 | 13:18

Light napsal(a):

to Václav Hořejší:

Vážené HODnotNÉ lumpidlo Václave "HOŘE"jší,

nejsme zde proto, abychom se jen navzájem křížili jsa a s aspektem vnitřního křižování se, křížem času našich křižovatek, kterými sklížili jsme si cestu osudem vnitřního odhazování našeho křižáctví či naším antikřiváctvím:-) Poznejme tuto energii v esenci dobré invence soudržného lidství a nejen v opaku zmaru či nečasu nás samých, ať nalézáme vesmírné zkratky. Krtkem slepým, né však již nevěřícným klamu, který připravil mu ohradou náš člověk.

Vidím tady, že máte natrénováno a baví Vás zdravá budoucnost demokracie, střelená Vaší srdečnou snahou zkalit vše dopodrobna a byť se i v míru Živlem přeženete, chrám jako svatý VítR chytře v rychlosti ustane a jako bouře přestane vát proti nám, I KDYŽ S ROZUMEM půjdeme si krokem naproti a kupředu.

Byli zde odhaleni všichni z bludných ran žalmu a před námi jest tímto dále cesta našeho probouzení. Proč tedy stát a naproti si pouze klamem a na kříži jako udatní, leví, praví či ti středo modro oranžovo zelení s "TY KA" délky, když z cest vítáme se stále AHOOOJ jak bylo na AndroMMMedě? Jo aha promiň, zapomněl jsem, vždyť TY jsi vlastně spadl z měsíce. Nebuďme proto poražení ani kritikou Lighta, natož světla udatného Hořejšího bratRA blogu KA "ME" NE, uvnitř našich srdcí společně ukrytého. Buďme společným týmem, otevírání očí a poznávejme, kdo nyní přivedl Tvou pravdu míru na světlo? Až prozŘíš uvidíš zla té lidi a pochopíš, že NÉ JEDINEC, ALE TÝM našeho světla pravdou osvobodil...

Jděme tedy a bděme kudy jít, ať ani sami NEDĚLÍME SE JIŽ NA DVA TÁBORY ČECHŮ A ZRÁDCŮ českého ráje, bohémských lidí a prospěchářů, docházkou a nedocházkou pochope NÍ neposkvrněného početí a né z pocitu viny zakrývání skutečného zkřížení se s bratrem. S BRATRY SE tímto NEKŘIŽME, ALE POMÁHEJME SI zrozením společného přátelství v nás, k dobru všech tvorů a nejen lidí drazí Václavové stvoření. bRA TRN je přece náš milý (nehodný) člověk, cožpak to stále nechápeme?:) Nehřešme to už a doufejme, že to třeba jednou pochopíme.

KDE BYCHOM BYLI BEZ NAŠICH (svatých) NEBEZPEČNĚ DOBRÝCH VÁCLAVŮ???

A kde jsme s nimi dnes? Díky všem Václavům, že jsou a že budou v nás lepšími bratry HAVLŮ A KLAUSŮ nás ŽIVÝM pRamenem jiskrou probouzení ROZUMEM a s láskou CITEM budit v každém POZEMŠŤANSTVÍM národy přátel všech a nejen Čechům. Ať všichni lidé povolí brzdu svému záměru vzájemného SOUŽITÍ a vylepší opaTRNě opRAtě jejich odmítavosti, jak UVĚŘIT, ŽE NAŠE SLUNCE STÁLE STŘEŽÍ OSUD OKOLNÍ ZEMĚ NAD NÁMI, TAK JAKO JEHO A NAŠE SRDCE V NÁS DÁLE BIJE DAREM ŽIVOTA A PUTUJE STÁLE HARMONICKY PULSOVáNÍM VesMÍRU stálou vnitřní přítomností do nových a nově proměněných dní.

Opatrujme proto naše ušlechtilé kroky a zkusme měřit naši budoucnost na miskách NI PEKELNÝCH ČI NEBESKÝCH vah, ale střídmou současností VINY ryzí pravdy poskvrněné přítomnosti, kterou hodláme změnit. Vstát z mrtvého křesťanského ideologického snu bití boží bytosti a dokázat si ŽIVOT VĚČNÝ nejdříve skutečnou pochopenou POZEMSKOU DUŠÍ. NEO BĚ VÍME - LI totiž SVOU smírnou LIDSKOU DUŠI, UKŘIŽUJEME pouze SEBE, ALE TO LIDÉ UŽ NYNÍ NEDOPUSTÍ, NEHLEDĚ NA TO, V CO NEBO KOHO VLASTNĚ VĚŘÍME. Lidé si chtějí dokazovat, že jsou i smrtelným člověkem a PROTO VŠE CO DĚLAJÍ je klíčem k tomu, jak dosáhnout znovuzrození péče o náš vzájemný klid, VESMÍRNÝM SOUKOLÍM v přátelství bratrství člověka a lidí.
01. 11. 2010 | 13:47

jo napsal(a):

Kolik nás stálo zlikvidování zborjního průmyslu už asi těžko někdo vyčíslí, ale kolik nás stála klasova dogmata lze snadno spočítat.
01. 11. 2010 | 13:48

slavwin napsal(a):

Měli jste před rokem 89 nějaké tušení že existuje nějaká jiná alternativa než komunisti. Havel byl kriminalizován a Klaus psal publikace o potřebnosti RVHP. Havla bylo vidět okolo nějakých muzikantů, kterým i dnes málokdo rozumí. Já o Klausovi neslyšel vůbec nic, ale prý školil odstavené dizidenty. Proč si mu to nezatrhli, když zbabělec je dost velký to je pro mne neznámá. Nedá se mu upřít ani že se stal záchranou pro bývalé soudruhy, nikdy předtím žádná rovnost nebyla, s Klausem přišla i pro ty kdo měli náskok, styky a peníze, veksláci a bolševici. Nerespektována nerovnost není startem pro novou rovnost šancí.
01. 11. 2010 | 13:52

Sláma napsal(a):

Václav Havel sdělil myšlenku o "humanitárním bombardování" prokazatelně jako první na světě, bylo to při interview pro francouzký list Le Monde, článek vyšel 29.4.1999. V rozhovoru obhajoval možnost porušení mezinárodního práva v případech porušování lidských práv. Z jeho dalších vyjádření vyplynulo, že tuto možnost přiznává jen jediné supervelmoci, jiným subjektům dle něj takové právo nepřísluší.
V tomto názoru si pozoruhodně notuje s dalším proamerickým jestřábem Alexandrem Vondrou.
Zdá se, že nikdy nebyl oním humanistou či pacifistou, jak mu přisuzovala dobová média.
01. 11. 2010 | 13:55

Vosavbotě napsal(a):

Pane Hořejší,

děkuji za zajímavý výběr vlastností obou osobností.

Chtěl bych ještě dodat: Václav Havel je ve světě uznávanou osobností, jeho jméno naši zem dodnes dobře reprezentuje.

Václav Klaus nám už udělal tolik ostudy, že jediným štěstím je skutečnost, že ho ve světě už nikdo nebere vážně.

Tak, a teď mě Klausovci sežerou zaživa...
01. 11. 2010 | 14:18

karel napsal(a):

no nevím, ale vybírat, jaká žumpa je smradlavější, to chce silnou náturu. oba byli a jsou pohromou pro stát. bohužel s nevratnými následky.
01. 11. 2010 | 14:26

Adélka napsal(a):

Pane Hořejší, nevím zda Havla obhajujete z důvodů servility a lezení mu někam, či nejste o nulovém přínosu Václava Havla dosud informován. Jeho hry NEJSOU úspěšné. Pokud za ně někdy bral peníze v západní měně, bylo to jen pro to, že ho považovali za disidenta. I my kdejakému občanu Kuby udělujeme politický azyl, ač o něm prakticky nic nevíme. Havel byl ve vězení, protože nezlobil jen politicky. On mohl i provokovat, za což by ho zabásli i dnes. Prostě - vezmu to rychle - Havel mohl být západními zpravodajskými službami připravován (jako "prověřený" ) na převzetí moci a blbnutí mas u nás. Havel je evidentně tuctový člověk, nikterak chytrý, jehož divadelní hry by po pracovní době v pivovaru svedl průměrný občan. Důkazem budiž jeho omluva Sudetským Němcům, bezbřehá amnestie, humanitární bombardování. Co kdyby jeho někdo humanitárně "odpravil"? Pane Hořejší, pokud jste nebyl několik let v blízkosti VH, nevíte o jeho všemi mastmi mazané osobnosti nic, než píší pochlebující novináři.
01. 11. 2010 | 14:36

ixus napsal(a):

rejpal: naprosto souhlasim se vsim. jenom ne s tim, ze VK ma nejake vize. ano snazi se nam na sklonku sveho politickeho zivota interpretovat svetove neo-liberalni uceni, ktere bohuzel ztraci na platnosti, protoze ve svete uz "nesouperi" jedinci, ale vice nebo mene totalitarni staty a nesouperi ekonomicky, ale silou. VK mel sanci nam tyto teorie ukazat v praxi, ale selhal. Bankovni socialismus, regulovane najemne, duchodova reforma, zdravotnicka reforma. vidi tam snad nekdo nejaky liberalni rukopis, jak nam o nem dnes profesor vypravi?
01. 11. 2010 | 14:40

kral napsal(a):

Václav Klaus a Václav Havel
– který z nich je horší?
Václav Hořejší a Jiří Pehe
– který z nich píše blbější blogy?

Vlk a Fanda Adamec
- který z nich vytvoří delší exkrement?

Romadur nebo tvarůžek?
- který smrdí víc?
01. 11. 2010 | 14:52

buldatra napsal(a):

Já bych řekl, že ani jeden z těch dvou chlápků není doma prorokem.
Možná venku...snad.
01. 11. 2010 | 14:54

n.o.s napsal(a):

http://www.vaclavhavel.cz/s...

...Podvodů bylo v této zemi už dost. .... Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socia­lismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách světového imperialismu...Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte...Stávkou, do které před měsícem studenti vstoupili, začalo cosi, co bude s odstupem času teprve pojmenováno....

...Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu nejsou spiknutím nekomunistů proti komunistům; nejen proto, že to vůbec není žádné spiknutí,....nejvíc se ale bojíme toho, že ohromný morální kredit, který naše země získala, by mohla ztratit tím, že si najednou začne hrát na Ameriku, aniž Amerikou je, a že se zesměšní tím, že si zvolí v rychlosti a zmatku prezidenta na pět let, a za rok pozná, že byl sice dobrý, ale přece jen nikoli ten nejlepší....Nikdy jsem po žádné politické funkci netoužil.... Ne­dopustím, aby se jakýmkoli temným silám podařilo vrazit klín mezi něj(Dubček) a mne, a tím i mezi naše dva národy.

Aby naše země, ležící v samém středu Evropy, přestala být všem pro smích, ale stala se zemí, k níž budou ostat­ní vzhlížet se zájmem a respektem.
01. 11. 2010 | 15:08

Radek napsal(a):

Adélko: srovnávací filosofie: "tuctový člověk, nikterak chytrý" and "jeho všemi mastmi mazané osobnosti". Máte dost nadhledu na hodnocení nebo jde jen o slepé nepřátelství?
01. 11. 2010 | 15:15

n.o.s napsal(a):

Václav Hořejší

jsou to jen jména nic víc jen bezvýznamná jména

"Don't mind the man behind the curtain"
01. 11. 2010 | 15:15

Admirál napsal(a):

Politicky a názorově vyhraněná osobnost má vždy o oponenty postaráno. Je totiž o čem polemizovat. Názory a činy vzbuzují opozici. Což u politiků a osobností produkujících nezávazné a bezobsažné fráze, kteří se nikdy nevymáchali v rozhodování s velkou odpovědností a dopady říci nedá.

Pro VK (a to ještě svůj zápis do českých dějin neukončil), platí to první.

Ač jsem pro mne neoliberální ekonomický přístup není lákavý a VK má velkou část odpovědnosti za dnešní tristní stav, je to pro mne dobrý kormidelník do rozbouřených vln, v níchž se nacházíme.
01. 11. 2010 | 15:22

anti politik napsal(a):

Pokud tihle dva vůbec nějaké zásluhy mají, tak si je nechali sakra dobře zaplatit a je otázka, zda legálně! Za peníze se ideály neprosazují a pokud ano, tak propagátorovi těchto ideálů jde především o prašule! O nezištnosti se nedá mluvit ani u jednoho! Inteligence u jednoho či proklamovaná morálka (o které pochybují i jeho bývalí přátelé z disentu) u druhého jejich politické i ekonomické kiksy s kterými se potýkáme dodnes neomlouvají. Jeden rozdíl tady ale je! Klaus je na rozdíl od Havla aspoň trochu vlastenec a není servilní vůči západu a USA jako V.H.
01. 11. 2010 | 15:25

Radek napsal(a):

Luba: Milý/á Lubo, váš komentář je IMHO mnohem výstižnější, než profesorův. A vzhledem k nemožnosti člověka soudit jiného je profesorův komentář končící navíc soudem Nevím, zbytečný.
01. 11. 2010 | 15:29

Josef napsal(a):

Když byl prezidentem V.H. novináři probírali celou jeho rodinu skoro každý týden. O Klausovi a jeho rodině nevíme za dvacet let vůbec nic. Je to tím, že Klausovi rodiče po první světové válce se do ČSR přistěhovali z Haliče a jmenovali se Pruzsintší a změnili si jméno. Proto Klaus spolu s Mečiarem tak snadno rozdělil ČSR. Klaus má proto i velmi kladný vztah k Putinovi. Jako student VŠE byl vyslán v roce 1970 do USA, coby spolupracovník StB a zasílal zprávy o jiných našich studentech, kteří tam byli. Havel chtěl u nás styl západní demokracie i jejich Ústavu, ale Klaus si na demokrata jenom hraje, a s demokracií nemá nic společného. Jím navržená kuponová privatizace byla rozkradením a likvidací českého průmyslu a uvrhla český lid do zkázy. Klaus je zhoubou českého národa.
01. 11. 2010 | 15:33

Hlas_lidu_a _lidí napsal(a):

Lidé, kteří se v roce 1989 narodili, jsou 21 let staří!
Oba protagonisté jsou tu s námi od roku 1989 (nechť startovní čára).
Václav Havel svoji roli veřejného činitele již pravděpodobně v Česku dohrál,
o dva roky mladší
Václav Klaus má potenciál pokračovat, pokud by chtěl.

Václav Havel je poněkud zapšklý soukromník, nemocný "literát", rádobystátník,
celým svým životem se velmi vymykající průměru i v kladném slova smyslu,

Václav Klaus je aktivní, ne příliš zdravý analytik, ekonom, aktivní státník,
celým svým životem se vymykající průměru v kladném slova smyslu.

Na světě možná pobíhá více klausů než havlů, možná ne, dávám přednost klausům.

Odpověď na otázku:
je nevyloučeno, že na stupnici subjektivních preferencí nevyhraněného souboru respondentů posuzovatelů neprohrává Klaus.
01. 11. 2010 | 15:53

Hlas_lidu_a _lidí napsal(a):

v čem neprohrává - to si ať každý vykládá po svém :)
01. 11. 2010 | 15:56

Petr.. napsal(a):

Havel ani tak nebyl český president, jako spíš německý resp. sudetoněmecký poskok! Že by platil za podporu Charty 77? Po státní návštěvě Vídně, kde se o odsunu vyjadřoval jako o pomstě a nebo když Kohlovi navrhoval pro sudetské němce dvojí občanství měl být donucen k abdikaci pro vlastizradu! Systémově totiž po Mnichovu reps. po II. svět. válce nebylo nic jiného možného než jejich odsun. Co by asi sudeťáci dělali v roce 1993, kdy se oddělilo Slovensko? Co asi ?!! A po jeho "bonmotu" o humanitárním bombardování měl být Havel zbaven svéprávnosti a umístěn v uzavřeném pavilonu v Praze-Bohnicích, aby už nemohl dále dělat ostudu .... Havel je podle mého názoru nejhorším presidentem v naší historii v četně těch komunistických !! Howg!!
01. 11. 2010 | 16:14

Vítězslav napsal(a):

Jeden je extrémní racionalista a druhý oduševnělý racionalista. Extrémní racionalismus je pozůstastek bolševického vnímání světa. Především proto mají Klause komunisté raději, než Havla. Navíc Klaus se chce něčím významným zapsat do dějin. Toho se děsím, neboť nic bohulibého od něj nelze čekat...
01. 11. 2010 | 16:20

Bc Martin napsal(a):

To že Václav Havel byl přiznivcem americké zahraniční politiky včetně "humanitního bombardování" nehumálního totalitního Srbska bych bral jako pozitivum. Srbové si to za genocidu v Sebrenici zasloužili

Václav Klaus se ale neštítil pomoci od bývalých komunistů a taky je po prezidentských volbách pozval jejich předsedu stalinistu Grebeníčka na hrad. To by se za Havla nestalo.

U Klause je na jeho obranu nutné přiznat že privatizace v 90. letech byla potřeba (ale měli to lépe právně ochránit), protože jinak by byla všechna ekonomická moc v rukou státu což by znemožnovalo ekonomickou svobodu a tím i demokracii

Havel byl jednoznačně lepším prezidentem
01. 11. 2010 | 16:25

Joe Bradley napsal(a):

Podle meho je to jen souboj duchovnich moralnich hodnot s hodnotami čistě ekonomickými - a to je pro tuto zemi moc dobre
01. 11. 2010 | 16:32

Martin napsal(a):

to Bc. Martin: Nastupující stařecká demence ?

Za prezidentování Havla jsme měli nefalšovaného kovaného komunistu Čalfu za premiéra.
Za prezidentování Klause a později už nikdy nedostali komunisté významnější židli.
01. 11. 2010 | 16:43

Dalimír napsal(a):

Hovne co máte stále proti rusům? To se nestydíte navážet se zde do pana Voroshilova ? Provokatér jste teda najedničku ! Uvědomte si prosím že kdyby ne sovětů tak by jste se ani nenarodil ! Němci by nás tady všechny roznesli na kopytech ! Já nevím co jste za člověka,nemáte v sobě špetku vděčnosti a přitom tolik jejich mladých lidí zahynulo abychom mi mohli žít ! Stydte se pane Hovne !!! Nejvíce mě ale štve jak u nás ta kapitalistická modrá holota blbne mladým hlavy ! Dali.
01. 11. 2010 | 16:44

jojo napsal(a):

Blaboly zhrzeneho socana, nic vic. A jeste prolhane.
01. 11. 2010 | 16:48

Rejpal napsal(a):

ixus: pojem neoliberální nemám rád, považuji jej za nesmyslný. To jen na okraj.
U "bankovního socialismu" rozhodně nesouhlasím, před ním přeci Klaus varoval a hodlal podle maďarského scénáře věnovat banky zahraničním investorům zadarmo, což byl raketový motor pro Zemana, který tvrdil, že banky jsou rodinné stříbro... kolik stála asanace bankovního sektoru víme všichni. S regulovaným nájemným nebo ústupu železničním odborům jsme zajedno - tady můžeme Klausovi vyčítat "netachterovskou" nedůslednost, ale můžeme také pochopit lidský rozměr této nedůslednosti. Já také prostě vždycky vidím ty chudáky, kteří se celý život dřeli, aby na stará kolena mohli zacálovat něco různým vyžírkům... Dnes víme, že toto opatření, které mělo být sociální, se stalo základem pozdější asociální stavby státu. Důchodová reforma a zdravotnická reforma byly za Klause jen na papíře, zdravotnickou pak psal Macek, po němž ji oprášil Julínek. V principu k těmto koncepcím směřujeme, resp. jejich uskutečnění by nás dnes katapultovalo do čela Evropy místo Slováků, kteří je v mnoha směrech již uskutečnili. Ano, i tady můžeme Klause obvinit z neschopnosti prosadit tyto tak zoufale potřbné kroky, k nimž tehdy mohla být i politická vůle (dnešní politická zvůle již jen deformuje neodvratné, aby se na tom co nejvíc leváků napakovalo). Ale pokud hodnotíme Klause a jeho názory, tak musíme uznat, že přeci nemohl udělat úplně všechno sám! Naopak musíme z hrůzou konstatovat, že to, co on nezvládl dotáhnout do konce už prostě nezvládl nikdo!!!
A pokud jde o nezvládnutou kuponovou privatizaci, myslím si, že spíš šlo o nedostatečnou komunikaci. Většina obyvatel této země prostě nepochoipila (a podle příspěvků v této sikusi dodnes nechápe), co to vlastně bylo a o co šlo, z čehož pramení nedosažení cílů, které tato privatizace měla. Částečně proto, že se na ní přiživila hromada vyžírků, hlavně však proto, že DIKové prostě svoji roli nedokázali naplnit (nevědomostí, neznalostí, leností...). Tady můžeme vinit odpovědné za nedostatek komunikace (Klaus, Dyba, Ježek, Dlouhý...), nikoli za konkrétní dopady na konkrétní privatizované podniky.
01. 11. 2010 | 16:49

JF napsal(a):

pane Hořejší jen na okraj - zřejmě jste se dal na lehké jednoaktovky ... což o to - budou mít úspěch. Poněkud jste však pozapomněl v této veselici na to, jak je to s chalupou?
01. 11. 2010 | 17:07

scallop napsal(a):

Rejpal:

Ad "bankovni socialsmus". Klasuova narodovecka snaha vybydovat u nas kapitalsimus bez kapitalu (ten by byl nutne zahranicni a z velke casti odporne germansky) zcela zkrachovala. Vzpomente na vsechny Stehliky, Saudky a dalsi. (Klaus zastavil pripraveny prodej Skody Plzen Siemensu a radsi ji dal na hrani Saudkovi.) Vznikle dluhy zplacime doted my vsichni.

Cos e tyce zeleznicaru, Klaus citil "lidsky rozmer" do chvile, nez na neho Dusek zadupal. Pak se Klaus stahl a nalil na drahu dalsich par miliard.

Klaus rad opakuje thatcherovske fraze, ale nikdy nemel zaludek na to, aby je skutecne realizoval.
01. 11. 2010 | 17:13

jk-jiny napsal(a):

Jaký významnžý literát??? Ceny byly cestou, jak mu dodat peníze na rozvracení republiky.
A jako Boumaudovač se jim zaplatil skvěle.
01. 11. 2010 | 17:15

vaclavhorejsi napsal(a):

JF:

"Poněkud jste však pozapomněl v této veselici na to, jak je to s chalupou?"

Prominte, jsem jako obvykle natvrdly - o jake chalupe racite mluvit?

..
01. 11. 2010 | 17:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Josef:

Prosim vas, kde se vzala ta fama o udajnem halicskem puvodu Klausovy rodiny?
Pred casem byl publikovan jeho rodokmen:

http://zpravy.idnes.cz/klau...

Mimochodem, pochazi tedy z vesnice jen nejakych 15 km od meho rodiste...

..
01. 11. 2010 | 17:20

JF napsal(a):

vaclavhorejsi:

ale jen mne zaujal Vámi použitý (veselý) diskurz porovnávání "buď anebo" - sparta/slavie atd ... v českém prostředí - je používaný často a ne příliš k dobrému.

... no a vybavil se mi dvojí život - v práci a na chalupě ...

No a tak by mě zajímal význam chalupářského života v práci a díle panů VH a VK. ;-)

ps: to "buď anebo" bych přičetl v této dvojici panu VK.
01. 11. 2010 | 17:36

Rejpal napsal(a):

scallop: pojem "bankovní socialismus" úplně nesouvisí s tím, co píšete.
Co se týká budování kapitalismu bez kapitálu - ano, do jisté míry máte pravdu. Jenže Vy to myslíte zřejmě tak, že kapitál = peníze, což neplatí. Peníze mohou být sice za určitých okolností i kapitálem, ale fakticky největším kapitálem je know-how a tržní pozice. A tady bych s Vámi nesouhlasil - obojího jsme měli sice velmi málo, ale něco jsme přece měli - východní trhy. A dali jsme to zahraničním korporacím zadarmo. A jsou to právě ty východní trhy, které dnes tvoří odbyt v kdysi "našich" oblastech. Nebo ne?
Navíc se mi (ne)líbí, jak Klausovi jedna skupina vyčítá, že byl moc radikální a tvrdý, čímž může za to, že naše podniky sežraly výhradně zahraniční korporace, zatímco jiní mu zase vytýkají, že byl moc měkký a málo razantní, když nechal české podniky "na hraní" českým dobrodruhům, místo toho, aby je prodal zahraničním korporacím.
Jedni mu vytýkají, že byl moc tvrdý a asociální, čímž může za expanzi chamtivosti v ČR, druzí zase, že byl málo radikální a přespříliš sociálně přecitlivělý, čímž umožnil expanzi chamtivosti v ČR.
A to je dost divné, nemyslíte.
Jaký tedy měl být? Tvrdší a méně sociální nebo měkčí a sociálnější?
A neznamená to, že byl vlastně docela vyvážený, když je napadán z obou stran?
01. 11. 2010 | 17:39

Ivan napsal(a):

Myslím si,že VH to myslel dobře,ovšem nemohl přdpokládat,že VK a Táta privatizace takto dopadne.Takže je to všechno na hov..No.takže,chudí zůstanou chudí a tehdy majetnější ještě bohatšími. Co na to říct,tak to prostě funguje.
01. 11. 2010 | 17:40

Janeb napsal(a):

Pravdu má Karel Mueller. Ještě bych k tomu přídal svůj názor.
Pokud by prezidentem byl zvolen při náhodném písknutí ten, kdo zrovna prochází pod naším/vaším oknem, sotva by občan doznal nějakého rozdílu ve svém reálném životě.
01. 11. 2010 | 17:59

ironik napsal(a):

Oba nastoupili cestu svých vizí, oba nikdy nežili život v reálu,nesdíleli život spoluobčanů,hra na celebrity jim ku podivu stále vychází, i když nikdy není tak dobře aby nemohlo být hůř.
01. 11. 2010 | 18:15

scallop napsal(a):

Rejpal:

V cem byl Klaus tvrdý a asociální (krome retoriky) ?

Klausovi vycitam hlavne to, ze neco jineho rika a neco jineho dela. (Rika se tomu pokrytectvi.) Take mi vadi jeho narodovectvi - je to pekne na projevech k davum, ale jak se to zacne tahat do ekonomiky, stoji to penize.

Co se tyce vychodnich trhu, nemam na to pevny nazor. (Nejsem ekonom.) Realita je takova, ze vychodni trhu po roce 1990 moc neplatili. A nasi vyrobci neumeli prodavat, zejm. nebyli flexibilni na pozadavky zakaznika. (Pred listopadem to nebylo potreba.)
01. 11. 2010 | 18:21

ao napsal(a):

Pane profesore,

které Havlovi hry byly světově úspěšné... Já viděl pouze jednu Havlovou divadelní hru s Landovským v hlavní roli, nebýt Landovského, tak ani neznám konec hry. Na to se prostě nedalo dívat!!! Landovský si tam zřejmě přišel na svoje, pořád chlastal láhvové pivo. Pamatuji si časy, když Havel lítal vrtulníkem coby prezident, vždy mu na palubu hodili basu piva, aby nebyl na suchu...teď běží v kurzu nějaká další Havlova hra, Odcházení. Na to se musím juknout, ale neručím za to, že z toho neodejdu. Podle mne Havel nic neumí. Prohlašuje se za umělce, dramatika, nehrajícího člena skupiny Plastic People of the Universe (znám kvalitu této band), když přijede nějaký zpěvák, Havlův kamarád na návštěvu ČR, tak mu Havel nosí kufr s kytarou ale do struny nebrnkne. Docela začínam pochybovat, zda vůbec Havel umí číst a psát... ale za komunistů byla povinná školní docházka, takže asi umí...
01. 11. 2010 | 18:27

RasPutin napsal(a):

Autor klade otázku a na závěr svého článku-sumáře (ne)kvalit obou protagonistů tvrdí, že odpověď nezná. Nedivím se mu, i když asi jinak, než by si sám přál.
Na základě toho, co o obou napsal, by se dalo tvrdit mnohé, ale určitě ne porovnávat tyto dva Václavy z pozice prezidentů. Každý z nich "sloužil" v jiné době a autor ani nestanovil objektivněji akceptovatelné parametry k takovému posouzení. Prapodivná kombinace nesmyslů, omylů a lží z pera páně Hořejšího jimi ani náhodou být nemohou.
Vezmeme-li ale dvě tvrzení autora, za každého prezidenta jedno, jako fakt, bude nám přece jen trochu jasněji.
Václav Havel prý (dle autora) opovržlivě hovořil o nemajetných Češích, a to tím, že označil jejich příbytky v panelácích jako "králíkárny". V případě, že by prezident českého státu jako nejvyšší ústavní činitel hovořil pohrdavě o svých občanech (v tomto případě o těch chudých) byl by mi naprosto odporný a doufal bych, že bude z Hradu ihned "vydefenestrován".
Václav Klaus naproti tomu (opět dle tvrzení autora) svou snahou o likvidaci EU a naopak zlepšení vztahů s Ruskem sleduje nějaké vědomé motivy směřující k podpoře ruských geopolitických zájmů. Tak to už je evidentní vlastizrada a prosím úpěnlivě - šup s ním do lochu.
Takové prezidenty nechci, hnusili by se mi a posuzovat, kdo z nich dvou je horší, se mi jeví jako nadbytečný masochistický luxus.
Ještě že pravda bude asi někde jinde. V.H. to řekl trochu jinak a v podstatě se lidí v panelácích svým výrokem zastal. V.K. má, jak se ví, trochu nadstandardnější, pragmatický vztah k Rusku, ale žádná kolaborace v náš neprospěch mu prokázána nebyla.
Uf, to si jeden oddechl.
Faktem tak zůstává, že horším než ti dva je ten třetí Václav - Hořejší. A to víc, než o prsa nové Mackovy milenky.
01. 11. 2010 | 18:37

stejskal napsal(a):

A co třeba Ionescovy hry, pane ao? Či Beckettovy? Ty jste vydržel do konce, zaujaly Vás?

Hezký večer.

Libor Stejskal
01. 11. 2010 | 18:59

ivanT napsal(a):

Horejsi:

O vasem srovnani presidentu bylo uz zde napsano dost a tak se zeptam na neco jineho. Pisete:

"Uvedl jsem řadu podle mého názoru velmi problematických rysů Václava Klause. Podle mého názoru má ale (zřejmě na rozdíl od Václava Havla) jednu nesmírně pozitivní vlastnost – zdá se, že je to člověk hrozící se válečného násilí, který by asi měl zásadní problém se zatahováním Česka do nějakého válečného konfliktu.
Nedovedu si představit, že by podpořil nějaké to “humanitární bombardování”."

Zajimalo by mne, jestli jste pro naprosty pacifismus, jak vas slova naznacuji, nebo jestli mate nejake meze. Ma treba mezinarodni spolecenstvi nechat vyvrazdovani mensi (nebo slabsi) etnicke skupiny skupinou vetsi (nebo silnejsi) svemu 'prirozenemu' vyvoji? (To jest vyvrazdeni, zotroceni, nebo jak se to vyvine?) nebo vidite nekde nejake hranice? A kdyz ano, muzete je nejak definovat?
01. 11. 2010 | 19:17

Vojtech napsal(a):

Klaus nebyl oficielne v KSC z jednoho jedineho duvodu.
Nedostal by se na na ty staze do Ameriky.
Ale jeho clenstvi v KGB a tedy STB take je dolozene, jeho clenstvi v Salgovicove rodine vam take neco povida, ne ?
Tak si pane autore ty prndy nechejte pro sebe !
01. 11. 2010 | 19:55

vaclavhorejsi napsal(a):

ivanT:

"Zajimalo by mne, jestli jste pro naprosty pacifismus, jak vas slova naznacuji, nebo jestli mate nejake meze."

Nikoli, nejsem pro naprosty pacifismus. Jsem ale pro to, aby se (obranne) nasili pouzilo jen v naprosto nevyhnutelnych situacich, kdy uz opravdu nelze situaci vyresit mirovymi prostredky.
Napr. myslim, ze zcela opravnena byla akce na osvobozeni Kuvajtu.

"Ma treba mezinarodni spolecenstvi nechat vyvrazdovani mensi (nebo slabsi) etnicke skupiny skupinou vetsi (nebo silnejsi) svemu 'prirozenemu' vyvoji? (To jest vyvrazdeni, zotroceni, nebo jak se to vyvine?) nebo vidite nekde nejake hranice? A kdyz ano, muzete je nejak definovat?"

Neco takoveho by mezinarodni spolecenstvi skutecne nemelo pripustit.
Nemyslim si ovsem, ze to byl pripad Kosova, Afghanistanu ani Iraku.

"Definovat" nejake "hranice" je ovsem asi obtizne, to politicke rozhodnuti je jiste vzdy do urcite miry subjektivni.
Nekdy ovsem pomuze, jak se to stalo v notoricky znamem pripade, nechat si poradit od Boha a pak tam vlitnout; skvely vysledek se dostavi... ;-).

..
01. 11. 2010 | 20:29

Pocestny napsal(a):

Badateli, badateli...to jste to zase vymňoukl, to je zase jednou mazec.

Havel / Klaus?
Co takhle Chuck / Gheck?
Voskovec / Werich?
Šlitr / Suchý
Simonová / Chladič
Guth / Jarkovský
Curie / Sklodowski

Nyní něco o duševních nekromantech...
Pokud dává normální člověk na vybranou, ptá se zpravidla, kdo / co ze dvou je LEPŠÍ?

Nekromant ale podporuje v lidech to ryze české, tak to otočí do negace, to aby podpořil lidovou folklorní tvorbu.

Ono není nad obraznou duševní defekaci nad obrázkem velikána.

Inu, každý z nás ukájí své libido po svém.

Von se hned Vasheek cítí lépe, obklopen hned dvěma bandami adorantů / frustrátů.

K té věcné a kulturní dišputaci dle Stejskala by zejména přispěly věcné a kulturní příspěvky.

Tohle je leda do Halo Novin.
01. 11. 2010 | 21:17

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
co myslíte tím notoricky známým případem?

Snad Dětskou křižáckou výpravu do Svaté země?
http://gregor-moldavit.blog...

Když soudíme fanatismus dnešních radikálních islamistů, mějme též na paměti stupiditu našich "křesťanských" předků.
01. 11. 2010 | 21:18

Václav napsal(a):

Povedené. Nesouhlasím pouze s tím, že V.H. je nebo byl světovým literátem. Ty jeho nudné a plytké hry se hrály a hrají pořád pro stejný okruh lidí. V podstatě jsou pořád dokola o tom stejném banálním problému posery, který nedokáže věci pojmenovat naplno.
01. 11. 2010 | 21:18

Karel Mueller napsal(a):

Václav:

Řekl bych, že PC tuto věčnou písničku značně vylepšila ...
01. 11. 2010 | 21:27

Admirál napsal(a):

Je docela smutné, že někteří používají (nevím jestli šťastně) navozenou příležitost k srovnání dvou zřejmě nejvýraznějších protagonistů minulých 20 let jako plivátko.
01. 11. 2010 | 21:28

vaclavhorejsi napsal(a):

nnn:

"vy jste proti nim jen hnusná zavšivená rudohnida, vytrvale se pokoušející ušpinit a zamazat to na co nemůžete sám ani pomyslet."

Ano, pekne receno, velmi vystizne... ;-)
"Zavsivena rudohnida" - to by mohlo byt z biologickeho hlediska velmi zajimave, uvazime-li, ze hnida je rane vyvojove stadium Pediculus capitis...
*******************
Pocestny:

Vitejte, uz se mi po vas styskalo, i vy jste to napsal moc pekne; Pepa Repa me tuhle oznacil za krtkoplase, ted vy za nekromanta - "...cim jsem byl, vsim jsem byl rad" ;-)
Je zajimave, jak se vyznate v tom, co se pise v Halo novinach, nekdy se tam budu take muset podivat...
**************
Luba:

"co myslíte tím notoricky známým případem?"

Nerikejte, ze to nevite - prece GWB - celou noc se s Nim radil...

..
01. 11. 2010 | 21:29

argun napsal(a):

ivan T
Profesor žádné hranice nemá kolego, pochopte to konečně. Jeho duch se pne nespoután od Kamčatky po Los Alamos...

A taky miluje supermarkety. Páč miluje svou paní a nechce, aby se tahala s těžkejma taškama z koloniálu na rohu. Logická indukce. Inu pravej intelektuál.

Je to tady sranda, taková lidová, po našem... jedinej Pocestný to zanalyzoval dobře. Halo noviny jsou ostatně oblíbené profesorovo médium, řekl bych.
01. 11. 2010 | 21:39

Tenco napsal(a):

argun
Profesor Vaše tvrzení o Haló novinách popřel.
Předložte tedy důkaz, jinak budete za nakromanta, duševně zde defekalizujícího.

Maucta.
01. 11. 2010 | 21:45

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
s kým se ten Bush radil?
Se Silversteinem, s Voldemortem nebo snad se samotným Klausem?

A vo čom?

Zda srovnat, či nesrovnat, vstoupit, či nevstoupit, zahájit či nezahájit?

Zda zahájit to tažení proti letargickým občanům vlastního státu s největší ekologickou stopou na světě?
Zahájit to tažení proti bosým kozodojům z Podhindúkůšska? Pro větší slávu Koruny/Demokracie?

Teroristé všech zemí spojte se, ať máme proti čemu bojovat.
Vaše jméno budiž ... Al-Kakajdá!
K tomu nám dopomáhej pan Buch.
01. 11. 2010 | 21:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 11. 2010 | 22:20

Alfons Vyháněl napsal(a):

Velká část zdejších komentářů je zřejmě projevem pokročilého stádia hypocerebralismu přispěvovatelů. To je dobrá nadávka: Ty hypocerebrále jeden! :D
01. 11. 2010 | 23:09

Vykopem je napsal(a):

Myslím, že by oba Václavové měli skusit jak těžko se po jejich akcích na této republice vydělává na chleba. Je ale faktem, že hodně lidí zapomělo, že V.K. byl ministrem financí a za jeho dozoru byla česká republika rozkradena a rozprodána. To, co v ní zůstalo buď patří cizincům, nebo je to někoho s papalášů. Myslím, že po novém roce dojde k tomu, co se dalo řekat že přijde.Lid vezme lopaty a vidle,pokud je nemuseli zastavit v zastavárně aby měli na nájem a půjdou odměnit zodpovědné za tuhle situaci. To v 89 se nemělo nikdy stát,obyčejní lidi tím určitě nic nezískali. Svoboda? Jo,je,ale záleží kolik na ní máte...
01. 11. 2010 | 23:20

Tomáš Jungwirth napsal(a):

Pane Hořejší, vždy jsem si vás vážil, ale tohle je celé blábol nevalné kvality, jak po stránce obsahové tak stylistické. Uf, mám z toho husí kůži... Tohle už ne, prosím pěkně.
01. 11. 2010 | 23:38

ivanT napsal(a):

Horejsi:

Dekuji za odpoved. Rikate:

"Nikoli, nejsem pro naprosty pacifismus. Jsem ale pro to, aby se (obranne) nasili pouzilo jen v naprosto nevyhnutelnych situacich, kdy uz opravdu nelze situaci vyresit mirovymi prostredky."

No prave. V pripade Kosova si skoro kazda zeme na svete myslela, ze s Milosevicem a jeho vladou se smysluplne vyjednavat neda a historie styku s jeho vladou se to zdala potvrzovat.

Nejsem rozhodne bezvyhradnym stoupencem Havla a mnohych z vasich kritik s vami souhlasim, ale za krvelacneho valecnika ho rozhodne nepovazuji. No a on se na to, podle mne, dival ze stejne pozice jako vy, dospel k nazoru, ze to mirumilovne nejde, a postavil se na stranu (obranneho, jak rikate) nasili. Ironizovat jeho stanovisko mi pripada trochu ukvapene.
01. 11. 2010 | 23:42

Karel Mueller napsal(a):

Tomáš Jungwirth:

Víte, každý blog je nutné posoudit nejdříve z hlediska uváděných faktů a teprve pak se zaměřit na stanoviska autora.

Husí kůži můžete mít tehdy, když autor uvádí hrubé nepřesnosti či prostě lže z hlediska faktů. A nic podobného tam nevidím, lze leccos namítnout či upřesnit, ale nejsou tam hrubé chyby.

Nejvíc emocí může vyvolat věta o relativní úspěšnosti transformace a rozdělení státu. Svůj názor na transformaci jsem vyslovil výše, slovo relativně znamená v porovnání s ostatními státy, rozdělení vešlo do dějin jako příkalad spořádaného rozdělení - ve světě jsme tím získali obrovské sympatie.

Druhá věc jsou názory autora - např. otázka Slušovic. Na to ale má právo.
02. 11. 2010 | 00:28

Mike napsal(a):

Na Klausovi je zajímavá věc jedna, a to, že se postaral o praktickou ztrátu nezávislosti České republiky a dnes si hraje na ochránce národních zájmů. To, že se mu podařilo prodat většinu českého průmyslu do německých rukou a k tomu rozjel zadlužovací proces dosáhl, jednoho a to, že pokud dnes Německo zastaví od dnešního dne výrobu ve všech firmách v ČR, které patří Němcům a tyto převeze např. do Rumunska, do roku se zhroutí česká ekonomika s tím důsledkem, že přestaneme splácet Kalouskovy své dluhy a v ten moment tu máme politické a další podmínky, za které nám Němci znovu půjčí na to, abychom jim mohli z jejich půjček splácet jejich dluh. Takže Klausova hra na nezávislost je jen další rafinovaný trik, kterým se snaží zakrýt své praktické činy, jak český národ učinit politicky závislým na Německu. Ten druhý pán v tomto článku mu v tom samozřejmě vřele sekundoval. Ten, až tu bude nejhůř, sebere prachy, které zrestituoval a odstěhuje se třeba na Bahamy, a hlupáci, co tu třásly klíčky tu budou muset zase zůstat a čekat na svůj 7.000,- Kč důchod, pokud to ovšem vládní bankovní dohled z Německa dovolí. Jen taková malý příklad, ve městě, ve kterém žiji, byly za socialismu dva stěžejní podniky a několik dalších malých, ze kterých pracovně žilo celé město a okolí. Dnes jeden podnik již neexistuje a druhý živoří v německých rukou. Mimoto tu byly vytvořeny další dvě německé montážní firmy. Tímto se celé město dnes stalo závislým na Německu, to když zavře brány, tak se jde město pást. Zadlužit stát u někoho a udělat svůj průmysl na něm kompletně závislým, to je jen politický nástroj, jak ze suverénního státu udělat přívěsek u klíčů jiného státu.
02. 11. 2010 | 06:07

matematik napsal(a):

To, že je někdo zvolen presidentem, z něj nedělá osobnost. Oba naši Václavové jsou spíše ostudou této funkce. Havla vynesla navrch jeho aktivita Charta, ale znám chartisty, kteří se jej zcela zřekli. Jeho sebestřednost si s Klausovou vůbec nezadá. Ani jednoho z těchto pánů jako presidenta nemusím. Jen mne překvapuje, že národ T..Masaryka a Karla Čapka potřebuje uměle vytvořené autority. Havel byl pro mne osobním zklamáním, protože jsem jeho krásným řečem sedl na čas na lep. V diskusi tady padlo také Háchovo jméno v neativním kontextu. Přitom byl Hácha člověk, který se obětoval našim zájmům v nejtěžší době. Presidentem být nechtěl, s Němci nekolaboroval, což se nedá říci například o Havlově rodině.
02. 11. 2010 | 07:19

vaclavhorejsi napsal(a):

ivanT:

V Havlove pripade to ale nebylo jen Kosovo - hlavne vyzyval k utoku na Irak...
Ani jednou, jedinym sluvkem, nekritizoval humanitarni hruzy, ktere se po leta dely v Iraku v dusledku te (snad dobre minene, ale totalne zpackane) invaze. To, co se tam deje (a za co odpovidame (my "zapadaci"), je nesrovnatelne horsi, nez co se deje na Kube nebo v Barme...

..
02. 11. 2010 | 07:26

vaclavhorejsi napsal(a):

Tomáš Jungwirth:

Diky za nazor - mohl byste upresnit, co vam vadi obsahove?
*****************
Karel Mueller:

Diky! ;-)

..
02. 11. 2010 | 07:29

Vojtech napsal(a):

Bez nemeckeho knowhow by dnes ty ceske fabriky byly zarostle plevelem jak v Cernobylu.
Vzdyt vsechny prodavaly na zapadnich trzich jen diky umelym nizkym cenam svych vyrobku.
Rikali tomu "ziskavani tvrdych valut"- jini lide by tomu rekli dumping.
Nemci tu nasi ekonomii zachranili !
02. 11. 2010 | 07:36

berry napsal(a):

Proč se ptáte, jeden Humanitární bombardér a druhý Tunelpapa....jeden lepší než druhý!
Umaštený svetr, prochlastaná játra a prokouřená plíce to je Humanitarní Veškrna!
A potomek žida Pružinského z Ukrajiny a mezinárodní Klimatolog to je druhý chlapák!
02. 11. 2010 | 07:45

Terry napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
"Havel-politik je určitě lepší, jak Klaus-politik.
Klaus-ekonom je zase lepší, jak Havel-ekonom."

1) Havel se nikdy neprezentoval jako ekonom. Proto také nezpůsobil tolik ekonomických škod.

2) O tom, kdo je (byl) lepším politikem, by se dalo polemizovat.

Václav Havel jako politik-prezident (jinou roli nikdy neměl, pomineme-li roli disidenta a jeho přímý přechod do role prezidentské (ale "jen do prvních demokratických voleb, že"!), k čemuž obojímu mají někteří jiní disidenti silné výhrady - viz např. Jiří Wolf ("Opilec Václav Havel" - http://www.cs-magazin.com/ - vyhledání článků podle autora, antikomunista Cibulka před lety u soudu Havlovi řekl: “Vašku - jsi hovado a prase!“) "hrál" jinou roli v polistopadovém vývoji ČR (svou osobou přispěl k rychlému přijetí ČR do "náruče" západního společenství, bohužel svým psudohumanismem "pustil otěže" nechráněné demokracie pro (mnohé) občany na demokracii nepřipravené, kteří pojali demokracii jako systém, kde si mohou dělat co chtějí, a to jak po stránce morální, ekonomické i trestní) než více úlohou a zaměřením neomylný narcis ekonom Václav Klaus, který zase "pustil otěže" nechráněné ekonomiky.

Václav Klaus má nepopiratelnou zásluhu na tom, že (jako druhý Čech v historii) obohatil světový jazyk o výraz "tunelování" (Tunelování - http://cs.wikipedia.org/wik...); prvním byl spisovatel Karel Čapek ve 20. letech minulého století se svým výrazem "robot". Jenže tento výraz tehdy nezpůsobil státu žádné škody (naopak), na rozdíl od Klausova "tunelování".

Takže kdo je horší?

Kdo se více "zasloužil o stát", kde

Když politici vnímají stát a peníze občanů jako kořist (http://www.tyden.cz/rubriky... - 21.09.2008):
V příbězích, které v posledních týdnech odkrývají čeští politici, není kladných hrdinů. Svět, jejž ukazují, je plný podezírání, sbírání kompromitujících materiálů, lží, podrazů, protislužeb a paranoie.
Ten svět si sami vytvořili, tak ať se v něm pěkně smaží. Stali se obětí svých nízkých pudů a mizerného vzdělání. Stát a peníze jeho občanů vnímají především jako kořist, které se musejí zmocnit. A politika je jen nástroj umožňující jim z té kořisti urvat co nejvíce. Jejich nenasytnost však může být začátkem jejich konce. Kolik z těch našich viditelných politiků je nositelem hodnot, které by chtěli hlásat? Jaké ztělesňuje takový Tlustý, Řebíček, Čunek nebo nakonec oba hlavní lídři, Paroubek a Topolánek? Lze jim věřit, že ve veřejném životě jsou především proto, aby měnili něco k lepšímu, aby za sebou zanechali něco dobrého?
Marná otázka. Stejně jako nekrade a nepodvádí celá populace, působí i v politice lidé s dobrými úmysly. Nejsou třeba tolik vidět, avšak existují, jsou i v těch stávajících stranách. Až budou vylity všechny kýbly špíny, přijde katarze a s nimi trochu jiné tváře.
Současný stav je dlouhodobě neudržitelný a klientelistický systém se začne pomalu rozpadat. Obměna možná bude trvat generaci, protože malost a hloupost napáchala veliké škody. ODS teď čekají těžké chvíle, a pokud propadne v krajských volbách, může přijít i pád její vlády. Bylo by ale bláhové čekat nějaký svěží vánek z Lidového domu, i tam mají své specialitky. To nebude ta změna, kterou potřebujeme.
(konec citace)

A za ty dva roky se k lepšímu nic nezměnilo:
nynější "reformy" (které se zatím "smrskly" jen na výběr většího množství peněz od odyvatel) nám předkládají ti, kteří celou dobu samostatného státu byli "u toho" (u lizu):

politický dinosaurus Miroslav Kalousek - ve vrcholné politice od roku 1990

politický dinosaurus "čistý" Petr Nečas - ve vrcholné politice od roku 1992

a "nová tvář" české politiky - Radek John se svým předvolebním sloganem

"S politickými dinosaury nikdy do vlády nepůjdeme!"

Tak kdo je horší?!!

Werich: "A jede se dál močálem černým kolem bílých skal."
02. 11. 2010 | 07:47

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi

"V Havlove pripade to ale nebylo jen Kosovo - hlavne vyzyval k utoku na Irak...
Ani jednou, jedinym sluvkem, nekritizoval humanitarni hruzy, ktere se po leta dely v Iraku v dusledku te (snad dobre minene, ale totalne zpackane) invaze. To, co se tam deje (a za co odpovidame (my "zapadaci"), je nesrovnatelne horsi, nez co se deje na Kube nebo v Barme..."

A jeste horsi veci se deji v severni Koreji nebo v Kongu ... a kdovi kde jinde. Odpovidame "my zapadaci" za to, ze je nam to jedno ? Valka v Iraku vzbudila u nas obrovsky antiamericky odpor, ale masakry ve Rwande se "nas netykaji". (Duvod je jednoduchy: neni to v televizi a nemohou za to USA.)

V tom je myslim podstata problemu. Vetsina lidi u nas (i v Evrope) oceni toho, kdo najde dobry duvod nedelat nic a zavrit oci pred zabijenim u sousedu. Vy k teto vetsine patrite (to je dojem z Vasich blogu - USA kritizujete casto, ale jine konflikty ve svete pro Vas nejsou "tema"), proto je Vam Klaus blizsi. Na otazku v titulku sice odpovidate 'Nevim', ale z Vaseho hodnoceni obou prezidentu vychazi lepe Klaus.
02. 11. 2010 | 08:01

anti politik napsal(a):

Skoro to vypadá, že život v této republice je o těchto dvou egoistech! Není! Je o deseti miliónech a tito dva nemají o životě svých spoluobčanů ani ponětí! Řekl bych, že jak se žije lidem po jejich a za jejich panování nezajímá ani jednoho z nich! Havel kdyby to šlo by se nechal blahoslavit a zboštit (nebo aspoň postavit na úroveň světových klasiků) a Klaus by se rád zapsal do análů světové ekonomiky a oba jsou za tyto pomíjivé věci ochotni poslat do kolen vlastní národ! Trocha egoismu jistě není na škodu, ale tyhle dva jsou unikum. Vůbec nechápu co je na nich tak důležité pro život v této republice, že to stojí za blog? Jediné co mě napadá je jakési upozornění blogera abychom se takovýchto individuí do budoucna vyvarovali! Ale jak to udělat, když jsou schopni a ochotni pro pofoukání svýho ega klíďo zavřít poslance jen aby dostali o ten jeden hlas vysněný flek (i s pískotem Veškrnový ve sněmovně-promiňte, ale to je tedy úroveň) u jednoho nebo se spřáhnout s kýmkoli a podplatit kohokoli (možná v tom hrálo roli i vydírání-ani bych se nedivil) ve sněmovně u druhého! Oba se tam dostali s odřenýma ušima a pololegálně! No řekněte není tenhle banánov príma?? Ps. jistě se dá psát erudovaněji a zasvědceněji, ale u těchto dvou to považuji za mlácení prázdný slámy!
02. 11. 2010 | 09:20

Lištička napsal(a):

Nemusím ani jednoho z nich, ale občas s nimi v něčem souhlasím a často s nimi v mnohém nesouhlasím. Nejraději bych byla, kdyby jejich éra již kompletně skončila.
02. 11. 2010 | 09:54

argun napsal(a):

Karel Mueller
"...lze leccos namítnout či upřesnit, ale nejsou tam hrubé chyby."

Výborně pane kolego, skvělý postřeh. Na konstatování lidové písně "šla Nanynka do zelí, natrhala lupení" také nenacházím hrubé věcné chyby. Máte však dojem, že myšlenková platforma této písně může být základem pro symsluplnou a stejskalovsky řečeno - inspirativní - debatu?

václav hořejší
"To, co se tam deje (a za co odpovidame (my "zapadaci"), je nesrovnatelne horsi, nez co se deje na Kube nebo v Barme..."

Plácáte nesmysly. Jde o zcela nesrovnatelnou situaci, historický i geografický kontext.
02. 11. 2010 | 09:55

Pocestny napsal(a):

Hořejší
Nekromancie jest nejvyšším stádiem palčivosti, kterážto jest pokračováním svrabu duševního. Tímto v populaci trpí zejména Pejři polní, čili slamáci.
Slamáctví jest poruchou duševní rovnováhy, kterou způsobuje dlouhodobé podkládání brady lopatou, widlemi, či žufánkem na vybírání senkrubny. Projevuje se tak, že dotyčný ztrácí prostorovou orientaci, tak se snaží vše, co ho převyšuje odstranit či zkrátit, aby zase yískal přehled. Protože kam nevidí, nikdy nedojde, stává se následně nositelem duševního napnelismu, protože se mu - ycela pravdivě - zdá, že život "mu nedává" tolik, kolik by chtěl.
Tak se začne poohlížet po cizím.
Dle známé slamácké rovnice "já mam hovno, tak snad každýmu stačí hovno, komu ne, ten se vytahuje nebo krade" si pak najde tlupu podobně postižených a s ní si odhlasuje, že teroru se říká "odsun", zlodějině ve městě se říká "znárodnění", na venkově pak "kolektivizace".

Po letech stále nacházíme slamáka tápajícího nad tím, zda je spravedlivé vrátit majetek, který jsme kolektivně ukradli fysickým vlastníkům, kdo z nich si " to zaslouží" a kdo ne.

Čouhá z toho ta věčná, křišťálově průzračná myšlenka, že prachy by měl mít jen ten, komu to společnost schválí, zejména pak ten, který žádné neprodukuje.

Ta potom resonuje v místním cintáriu s odezvou sboru Kocourkovských pošmistrů, podučitelů a radničních písařů.
"Budiž osla...ven,
budiž osla...vééén!"

Vzhledem k tomu, že jste koncesovaný chytrák, je to celé ovšem o tom, jak si malý Vasheek pomůže lobotomickým traktátem o Václavech Velkých k tomu, abz jeho cintát opět skončil v místním highlightu, ono se najde dost slamáckých frustrátů, kteří se zde "vypustí".
Jen je tomu potřeba dát ten správný, negativní tón, že...-)

Krátce
V. Havel je tím, čím doufáme, že bychom měli být, je sám sebou, ať je kýmkoliv a čímkoliv, klidně si lajsne i toho Veškrnu podpantofelníka.
V. Klaus je nejlepší v tom být superprůměrný, on je první a nejlepší ze všech těch, kteří si říkají "normální lidé". Je to prostě ten nejlepší pathologický duševní preparát této společnosti.
V. Hořejší je zoufalec, který se na tom přiživuje.
Halo Noviny nečtu, ale hned, co jsem dočetl tohle, napadlo mne, že v ničem lepším by toto neotiskli.
02. 11. 2010 | 10:01

Mike napsal(a):

Pane Vojtěch, dělal jste někdy u české firmy za socialismu, která vyvážela na Západ? Ceny v USD, za které se vyváželo za socialismu a poté, se celkem nezměnily. To, o čem, tu hovoříte, byly směnné kurzy mezi USD a Kč. Potom ještě dotaz, v čem nás německé firmy zachránily? Pokud si neuvědomujete jednu věc, že krachují zadlužené státy a nikoliv státy, které vyrábějí na nižší technické úrovni, kolik afrických států žije a nevyrábí zrovna Mercedesy? Na světovém trhu žijí ti, co prodávají produkty na vyšší technické úrovni a nižší technické úrovni za nižší ceny. Nižší cena = nižší výrobní náklady a většinou v té zemi jsou i nižší ceny spotřebního zboží na trhu.
My jsme po socialismu nezdědili žádný dluh, pokud tomu tedy rozumíte, byly jsem tehdy daleko dále od krachu, než jsme dnes. Nahoře jsem Vám načrtl, jak blízko můžeme být krachu, když Německo prohlási, my ty Čechy zničíme. Máte to jako v rodině, více vyděláváte, více nakupujete. Problém není v tom, kdy žijete z toho, co vyděláváte, problém je ve chvíli, kdy se zadlužíte a Vaše příjmy nestačí na splácení dluhů, a to je téměř ten stav dnes. Chcete půjčit od Němců? Samozřejmě půjčíme, ale za politické ústupky a za to, že za tu naši půjčku si koupíte naše zboží. Že se Vám zdá, že žijeme dnes relativně lépe? Za jakou cenu? Že jsme prodali do zahraničí téměř všechno, co jsme za svou historii vytvořili a ještě jsme nadělali 1 bilion Kč dluhů? To je výsledek těch výše uvedených osob. O té firmě, co jsem mluvil nahoře, dnes dále vyrábějí v zásadě stejné produkty jako za socialismu. Jen zisk podniku jde dnes do Německa. Problém nebyl v tom, že bychom se na zahraničním trhu nechytali po revoluci, problém byl přece v tom, že jsme zlikvidovali trh s bývalými socialistickými zeměmi ze dne na den a zároveń k tomu i zrušili podniky zahraničního obchodu. Tím jsme najednou byli bez zahraničních trhů, a to díky panu Klausovi.
02. 11. 2010 | 10:10

Terry napsal(a):

to Mike:

Přečtěte si blog (a diskusi)

Vladimír Špidla: Smrt Československa (http://blog.aktualne.centru...)
02. 11. 2010 | 10:17

ZAM napsal(a):

Terry:
Čunek byl neoprávněně obviněn a při jeho vyšetřování byl překročen zákon. Namísto planého mudrlantského fantazírování by bylo lépe pracovat s fakty.
02. 11. 2010 | 10:26

Roman Macháček napsal(a):

Václav Havel mi v posledních letech "odpadnul od srdce", ačkoli jsem dříve býval jeho velkým fandou. Úměrně tomu jsem byl nucen korigovat i svůj postoj k Václavu Klausovi, fakta totiž hovoří za vše.
Porovnejte postoje obou politiků:
- zastavení zbrojního průmyslu na Slovensku
- konflikt Jugoslávie, bombardování Srbsko
- konflikt Gruzie
- organizované napadání akcí CSSD před volbama
- nebo třeba soudní spor Kubišová-Vondráčková
- podnikatel Bakala a jeho aktivity

Zatím co postoje V. Klause jsou dlouhodobě konzistentní a s odstupem času se jeho názory velmi často potvrzují, o Havlovi se dá říci pravý opak. Své postoje v praxi často mění podle toho, jak se to zrovna hodí.

Kolem Havla se navíc motá příliš mnoho podivných lidí a vzniká mezi nimi velmi zvláštní symbioza ekonomických zájmů - viz. Havel a Bakala. Pokud se jednou dozvíme skutečnou pravdu, bude asi hodně lidí možná zděšeno.

s pozdravem
Roman Macháček
02. 11. 2010 | 10:29

Kapitalizmus je zlo napsal(a):

Mike ... naprosty souhlas. Klaus - clovek asocialni, amoralni a s vazne narusenou osobnosti hlasajici ze je nutne vse statni rychle zprivatizovat i za cenu spatnych zakonu mel jiz davno sedet ve vezeni. Z ceskeho naroda je mi na zvraceni kdyz ma takovehoto celniho predstavitele. Vaclav Havel mi prijde jako obycejny mazanek, synek z bohate rodiny co zasvetil zivot boji proti komunizmu z ciste osobnich duvodu. Jeho boj nahle skoncil se zanikem rezimu ac se tady dely mnohem horsi veci nez v 80-tych letech. Naivka co napachal nedozirne skody a pripravil tuto zemi jako darecek pro tunelare. Za minuleho rezimu ac jsme byli technologicky zaostalejsi, byl jsem na tuto zemi hrdy ... dnes je mi z ni na zvraceni. To je pro mne cely vysledek tzv. revoluce coz pro mne pouze znamena vityezstvi kapitalizmu = hrstky par lidi co zije z prace druhych . Nedemokraticky rozpad Ceskoslovenska na dva staty pouze podtrhl ze neslo o demokracii, svobodu . Po kolonializaci SSSR zvitezil kolonializmus jinych ... nejsme ani tolik svobodna zeme jako jsme byli v dobe okupace rusama. Pred tim jsme zili v nasi chaloupce a v rohu postaval rusky vojak ... dnes uz nezijeme ani ve sve chaloupce .
02. 11. 2010 | 10:30

scallop napsal(a):

Roman Macháček

Drobna poznamka k nazorum V. Klause, ktere se "potvrzuji". Prikladem je jeho novorocni projev 2008, kdy narodu sdelil, ze zijeme v nejlepsi dobe, a pak kdyz prisla financni krize i k nam, tak to oznacil za "chripku" ...
02. 11. 2010 | 10:34

ZAM napsal(a):

Pocestny:
V. Havel je reálně prázdná skořápka s tlustou vrstvou ega. Jeho ekletické rádobyintelektuální mudrování je ještě nižší úrovně než obsah Vašich zdejších výplodů, ty jsou aspoň originální, i když s postupujícím časem jejich úroveň neúprosně klesá. V egocentrickém zaměření se V. Havlovi podobáte.
02. 11. 2010 | 10:37

ZAM napsal(a):

scallop:
S tou chřipkou měl Klaus samozřejmě pravdu.
02. 11. 2010 | 10:39

Al Jouda napsal(a):

Bombardování někdy skutečně prospívá humanitě ! Potřebovali Němci vybombardovat Drážďany ? Rozhodně ano, protože to přispělo k jejich poučení a nápravě.Dnes je Německo demokratickou zemí a ekonomickým tahounem EU. No není to úspěch ?
Potřebovali Japonci, aby na jejich ostrovy dopadly dvě atomové bomby ? Rozhodně ano, protože to jednak ukončilo jejich nesmyslné válečné úsilí v Tichomoří i v Asii a jednak změnilo jejich fanatické myšlení. Dnes je Japonsko demokratickou asijskou velmocí, která se chystá na lety do vesmíru. A hlavně je spolehlivou hrází proti militantnímu a totalitnímu komunistickému režimu v Severní Koreji. No, nestálo to za to ?
02. 11. 2010 | 10:43

Terry napsal(a):

to ZAM:
Pokud jste si (ne)všiml, byl pan Čunek zmíněn v článku (s odkazem), který jen charakterizoval naše "politické elity".

Stále více mám pocit, že naši vrcholní státní představitelé splňují jeden ze zákonů prof. Parkinsona:

"Lidé postupují ve funkcích, až dosáhnou své úrovně neschopnosti."

Profesor Parkinson tento svůj zákon pojal tak, že člověk POSTUPUJE v žebříčku funkcí, až dosáhne funkce na úrovni své neschopnosti, kde se zastaví.

Naši politici jsou (bohužel) DOSAZENI do vrcholných (nejvyšších) funkcí, aniž by prošli oním žebříčkem a zastavili se (projevily se jejich (ne)schopnosti a byli zastaveni) díky své neschopnosti už níže.

Naši "skvělí" "demokratičtí" politici mají až na TAKOVÉ "své úrovni" (tj. v nejvyšších státních postech) největší pole působnosti, největší moc, největší prostor k prezentaci svého ega a hlavně beztrestnost.
02. 11. 2010 | 10:52

scallop napsal(a):

ZAM

Nemyslim, ze by s Vami vetsina lidi v Evrope ci USA nebo Rusku souhlasila ....
02. 11. 2010 | 11:13

buldatra napsal(a):

Malá poznámečka k těm dvěma, profesorem přetřásaným Vaškům:
Chtělo by se až říct, když tak jeden sleduje kariéru těch dvou exemplářů, že když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž. Ale i když to zdánlivě není totéž, nakonec to asi totéž bude.

Oba tito Vašci dělají zgruntu totéž, i když každý úplně jinak, originálně, tak nějak špecifícky po svém. A jak to tak zvesela dělají, postupně se oba historicky znemožňují.
Což je to totéž a zřejmě to současně bude neodvratný úděl vladařů.

I když, možná, by se v zidealizované histórii našel nějaký ten vladař, který se někdy hodně, ale ukrutně hodně dávno, historicky neznemožnil. Když se hledá dost usilovně…

A přitom nástup na scénu jednoho i druhého byl tak skvělý. No, jo.
Ale na tom zas není nic, co by nás mělo nutit k usedavému pláči.
Historici za nějakých pár let už s tím něco udělají, koneckonců, proto tu jsou.

Oba tito pánové a to ať chceme nebo nechceme, již k našemu životu patří a nikdo nám je neodpáře.
Nezbývá nám, než se s tím naučit žít.
Než nám vrchnost demokraticky nadělí někoho dalšího.
02. 11. 2010 | 11:21

Luba napsal(a):

ZAM,
obávám se, že si Klaus ten příměr popletl.

Klaus si možná myslí, že chřipka je banální virové onemocnění, ze kterého je možno se dostat bez jakékoli kauzální léčby během týdne.
V krizi tedy není třeba nějak intervenovat, a nechat jí volný průběh - slovy Gustáva Husáka: "Něch odpadně, čo je kolísavé, něch odpadně, čo je oportunistické ..." a volný trh se nám pročistí k fundamentu.

Jenže chřipka může mít také velmi závažný průběh a může skončit fatálně, smrtí.

Klaus měl raději ekonomickou krizi přirovnat k rýmě - ta trvá s lékařem týden a bez lékaře sedm dní.

Jenomže VK je ve věcech medicínských diletantem, jako v mnoha jiných oblastech, do kterých šťourá.

Paradoxně - ten omyl může být interpretován opět ve prospěch onoho Hradního spisovatele, národního buditele a profesorissima egonómie.

Ať je to tak nebo tak - dopadne to stejně. Václav Klaus může mít opět pravdu, i když se spletl.

Ta krize může mít stejně závažné a smrtelné komplikace a protrahovaný průběh, jako neléčená chřipka.
02. 11. 2010 | 11:25

vaclavhorejsi napsal(a):

argun:

"Plácáte nesmysly."

Tento obrat zhusta pouzivany nekterymi diskutery skutecne miluji, protoze
"může být základem pro symsluplnou a stejskalovsky řečeno - inspirativní - debatu".

..
02. 11. 2010 | 11:27

argun napsal(a):

Zkusím to v rychlosti shrnout:

Václav Havel i Václav Klaus jsou dle mého soudu zcela mimořádné osobnosti politického i veřejného života přinejmenším v evropském kontextu. Nemyslím, že by na tomto smetišti měli v posledních 20 letech s výjimkou Helmuta Khola významnější konkurenci. A to bez ohledu na jejich jednotlivé více či méně nešťastné výroky či excesy. Ostatně není nic snadnějšího, než uchopit ojedinělý výrok, a učinit z jeho autora blba. Při tomto stylu grilování by neobstál ani Winston Churchill. Soudím, že můžeme být na oba Václavy hrdi. Já tedy jsem. Na každého z nich samozřejmě ve zcela jiném ohledu.

Václav Havel je především společenským a politickým myslitelem. Společenskou elitou se vším, co k tomu pojmu patří. I pokud by v životě nenapsal nic jiného než Moc bezmocných, má místo v Pantheonu světových osobností jisté. Autor bible pro všechny ty, kterým nevyhovuje jakákoliv forma postmoderního totalitarismu, bible osobní integrity pro ty, kdož hledají své místo v žentouru malých a velkých dějin. A nechtějí se přitom poblít pži pohledu do zrcadla. Kdo ze zdejších pavlačových cintalů a hořejšovských přizdisráčů tu esej četl? Mimochodem, ten minulý čas v textu autorově je jaksi symptomatický... Václav Havel už umřel Karle Muellere? Kde zůstalo Vaše analytické oko? Avšak nepleťme se, profesůrek není tím naivou, za jakého se tu vydává...on nám tím minulým časem chce jenom vzkázat, že VH je prostě jen odkecaná veličina. Je jen logické, že také Havlovo vnímání transcendentna je pro hořejšovské Sisyfy zcela nestravitelné a dráždí je. Kam, do prdele, ten Havel vlastně chodí do kostela? Je nějak divnej... Hořejší nikdy nepochopí, že svět je jen jeden. Není a nikdy nebyl binární soustavou. Svět vědy a svět nevědy neexistuje, jsou to jen různé pohledy na totéž. V tomto smyslu Havel velmi vadí.

Václav Klaus je vynikajícím intelektuálem konzervativního střihu a vlastencem střihu lehce prvorepublikového. Obojího je nám v současné postmoderní baumanovské "tekutosti" čehokoliv setsakra zapotřebí. Nikoliv absolutně, pochopitelně. Jeho tzv. "populismus" spočívá v tom, že je bytostným demokratem a proto se na rozdíl od Havla vždy cíleně distancoval od společenství jakýchkoliv etablovaných elit. Provokuje je a dráždí svým, do jisté míry hraným, plebejstvím. Ta hra má ovšem intelektuální povahu, jejím cílem je provokovat myšlení a diskusi. Není guru, není kazatelem univerzální "morálky a dobra", je, možná, kazatelem individuální svobody. Je mimořádně silnou štěpnou a analytickou osobností, s darem dohlédnout velmi daleko za okamžité efekty aktuálních společenských procesů. Je vynikajícím stratégem, šachistou, který předvídá mnoho tahů dopředu, své, i ostatních hráčů, a má je všechny velmi dobře zdůvodněné. Má dar rychlé orientace ve velmi složitých procesech a agendách. A je také odvážným chlapíkem, který se neposere v situaci, kdy mu jest přisouzeno "čůrat proti korektnímu evropskému větru", či kdy je nucen v souladu se svým názorovým ustrojením tak činit.

Až čas prověří skutečnou váhu obou. Ale hlavně, Hořejší není ten, kdož by se o to měl pokoušet, možná tak Ferdinand Peroutka. To téma jej mnohonásobně přesahuje. Osobně mám pocit, že píše ty blbé blogy záměrně. Je přece fajn vidět svou fotku na liště Aktuálně, zahrádka nebaví, v Akademii je tu už trochu nuda a doma jakbysmet…

Za oba Václavy za sebe díky. Děsím se hlavně toho, co taky může přijít po nich...
02. 11. 2010 | 11:48

Rejpal napsal(a):

scallop:
"V cem byl Klaus tvrdý a asociální (krome retoriky) ?"

Pokud si přečtete zdejší diskusi celou, tak zjistíte, že V. Klaus je jednou stranou obviňován, že:
- cenovou liberalizací způsobil zchudnutí obyvatelstva ČR
- kuponovou privatizací způsobil bankroty českých podniků, které zřejmě produkovaly světově žádané unikáty a byly ve vynikající ekonomické situaci
- zaprodal všechny české a zřejmě velmi perspektivní podniky imperialistům
- asociální politikou způsobil zdražení nákladů na bydlení
- je odpovědný za "tunelování" (co to je, dodnes nevím) československé ekonomiky
- dělá ostudu České republice svým nesouhlasem s postupy některých orgánů Evropské unie
- dělá ostudu České republice tím, že odmítá přijmou enviromentalistický fašismus jako jediný správný dogmatický způsob myšlení

Teď to srovnejte s tím, co mu vyčítáte Vy (myslím fakticky), zejména vaši představu o jeho měkkosti v podobě podlehnutí odborům, prodloužení trvání regulovaného nájemného a další "netatcherovské" postoje.
Já tu vidím obrovksé protimluvy a mám pocit, že každá strana mu vyčítá vlastně totéž, jen z druhé strany. Tak co tedy bylo správné?

Co se týká pokrytectví, v tom nemohu vést polemiku, neb nevím, čeho se týká? Hájit národní zájmy ČR je přeci povinností prezidenta a v tom spatřuji jeho přínos proti VH, který hájí americké a nikoli české národní zájmy. Například tolikrát omílaný vztah k Rusku, na němž jsme z 80 % surovinově závislí (a pravděpodobně v nejbližší budoucnosti bude růst i energetická závislost Evropy na Rusku, pokud nepřestaneme šílet s "obnovitelnými zdroji" elektrické energie) mi přijde jako velmi podstatný a pragmatický. My prostě Rusko potřebujeme, zatímco Rusko nás fakt ne! A pokud náš ministr zahraničí (tedy šéf všech diplomatů!!!) je schopen ve sdělovacích prostředcích prohlásit, že "Rusáků se na nic ptát nebudeme", tak pardon, ale to je prohlášení vhodné do hospody nejnižší cenové skupiny, rozhodně však nemá co dělat v diplomacii!!!

Ad východní trhy: ta situace nebyla úplně taková, jak tehdy psávala na "společenskou objednávku" naše média. Stačí se jen podívat, jak se do těch "špatných" trhů ochotně nacpala západoevropská konkurence, která se "za pochodu" učila vyhovět požadavkům, které naši dodavatelé uměli již dávno plnit bez nejmenších problémů. A současnou produkci většiny evropských podniků východní trhy prostě táhnou, bohužel často bez nás...
Třeba ta rétorika na opuštění východníh trhů a orientace na nasycené západní trhy - tam bych výtky proti VK pochopil a vrchovatě souhlasil! Ale většina ostatních mi přijde jako zcela mimo.

Ale v principu s Vámi souhlasím v jednom: ač většina obyvatel obyvatel této země viní VK z toho, že byl moc tvrdý a asociální, i já bych mu vytýkal právě nedůslednost a odklon od původní konzervativně-liberální rétoriky. Ač s Vámi tedy v principu souhlasím, jsem mnohem opatrnější v soudech a projevech, protože velmi dobře chápu důvody těchto postojů a vidím zde hlavně dobrou vůli s obyčejnými lidmi (kteří na každou revoluci vždy doplatí nejvíc!!!), z níž tyto - pro nás chyby - vzešly.
02. 11. 2010 | 11:50

Grandmaster napsal(a):

Ze vsech komentaru o Havlovi a Klausovi je ten, ktery napsal Vosavbote, nejvystiznejsi:

Václav Havel je ve světě uznávanou osobností, jeho jméno naši zem dodnes dobře reprezentuje.

Václav Klaus nám už udělal tolik ostudy, že jediným štěstím je skutečnost, že ho ve světě už nikdo nebere vážně.

Na druhe strane, koho to zajima?

Je me to fuk, co si svet mysli o Havlovi a Klausovi, rika obcan u piva. Je hlavni, co se o nich rika 'doma'!

Ja jsem v tom 'svete' usidlen a mohu potvrdit jen to, co Vosavbote napsal.
Nemel jsem moznost seznamit se s karierami techto tak rozdilnych reprezentantu ceske spolecnosti. Na rozdil od ceskych obcanu, kteri vedi prakticky vsechno a nekdy dokonce vic jak vsechno o dvou Vaclavech.
Ale to je fuk.....
02. 11. 2010 | 12:02

Grandmaster napsal(a):

Argun,
Klaus je v 'evropskem kontextu' jen pro smich. V tom opravdu nema konkurenci.
02. 11. 2010 | 12:07

Karel Mueller napsal(a):

argun:

Můj příspěvek byl o tom, z čeho se lze osypat či mít husí kůži.

Pokud jde o onu Nanynku ... pokud by to byla dobrosrdečná dvacetiletá dívčina a šla na to trhání v minisukni a na ostro, tak bych se možná před 40 lety osypal z toho, že jsem tam nešel s ní.
02. 11. 2010 | 12:18

Mike napsal(a):

Já tomu říkám "Hurá kapitalismus", co tady Klaus předvedl, bez rozmyslu, co to přinese. Že jsme tu potopily české podniky, které tu třeba fungovaly 100 let? Přežily dvě světové války, několik světových krizí a dojeli až na Klausovu privatizaci? Je mi smutno, když jedu přes maloměsta a vidím ty polorozbořeniny bývalých továren, které žily a kde se vyrábělo zboží, kde ráno proudily davy pracovníků do práce. Za socialismu bylo zásadou - v každém městečku továrna a na vesnici alespoň to zemědělské družstvo, aby měli lidí práci a k tomu jesle, školky apod. Dnes na těchto maloměstech místo dvou samoobsluh živoří 6 večerek, polovina z nich vietnamských, místo 3 dospod jich je tady asi 8, jedno fitness, to je všechno tzv. terciální sféra, kde je ale ta výroba, co tu kdysi byla? Ta právě nepřežila Klausovu katastrofu. Místo českých podniků jsme tu udělali montovny a ty tu zůstaly jen do té doby, dokud mají dańové prázdniny, to je neplatí státu korporátní dań, která potom chybí v rozpočtu a odtud deficit SR a dluhy a dluhy. A kdo byl tomuto na začátku? No přece ti naší dvá Václavové.
02. 11. 2010 | 12:18

scallop napsal(a):

rejpal:

Neshodneme se - VK byva jen zridka obvinovan z asocialnosti. Jaho dnesni kritici ho vetsinou vini z "rozkradeni majetku" behem 'divoke' privatizace ci tunelovani, ale malokdy za tunelovani.

K deregulaci nas dotlacili az soudni rozhodnuti ve prospech majitelu domu, Klaus i Zeman ji nedovolili. K deregulaci cen dojit muselo a nemam pocit, ze je obvinovan z asicialnosti kvuli tomuto.

Na kuponovou privatizaci nemam jasny nazor, ale obecne jsem skepticky vuci takovym ceskym vynalezum. Z rozprodeje majetku kapitalistum Klaus skutecne obvinovan neni - on prodaval ceske podniky (na uver statnich bank) lidem typu Soudka :-(

A nemyslim, ze dela ostudu nasi zemi svym nesouhlasem s EU - ostuda je v mych ocich forma nesouhlasu. Notoricky priklad je jeho podpis pod lisabonskou smlouvu - mohl sve podminky rici jasne rok predem, ale vedome to neucinil. Naopak, rekl az tesne pred limitem a uzival si, jak se kvuli nemu cela Evropa sebehla a tancovala podle neho. Tohle nase zeme name zpotrebi.

Mimochodem, kdyz parlament prijal lisabonskou smlouvu, tak Klaus prohlasil, ze je to selhani elit. Pak tutez smlouvu sam podepsal. To je ocividne pokrytectvi.
Pred volbami 1998 proti Zemanovi mobilizoval, pak se s nim lehce domluvil na levicove vlade. Dalsi priklad pokrytectvi.
A da se pokracovat.

O vychodnich trzich se nechci prit, jsem jen laik. Ale zapadni firmy meli lepsi zbozi a umeli ho prodavat. Nasi vyrobci se to jen pomalu ucili. Ostatne porovnejte s dneskem. Nas export jde hlavne do zapadni Evropy proto, ze tam funguji standardni a citelne vztahy. Rusko bylo v 90. letech chude a malo vypocitatlene.

Hm, to jsem toho a Klausovi napsal vic, nez si ten dedek zaslouzi ...
02. 11. 2010 | 12:23

Karel Mueller napsal(a):

Milý argune,

přečetl jsem si Váš traktát a myslím, že situace je zcela jasná.

Určitě o Vás ještě uslyšíme :-).
02. 11. 2010 | 12:29

scallop napsal(a):

rejpal

Oprava:

Neshodneme se - VK byva jen zridka obvinovan z asocialnosti. Jaho dnesni kritici ho vetsinou vini z "rozkradeni majetku" behem 'divoke' privatizace ci tunelovani, ale malokdy za asocialni politiku.
Jeste vysvetleni pojmu tunelovani:
Napr. zprivatizujete firmu A (koupite ji na uver od statni banky), ktera ma majetek i dluhy. Majetek - napr. budovy v dobre lokalite - proda tato firma za minimalni cenu jine firme B (jejiz majitel jste shodou okolnosti take). Firma A se pak posle do konkurzu, protoze nemuze splacet dluhy. Vy pokrcite rameny s tim, ze Vas podnikatelsky zamer nevysel. Pak Vase firma B draze proda levne ziskany majetek, a Vy se odeberete na zaslouzeny odpocinek na Seychelach. (Modelovy priklad - Mackova privatizace knizniho velkoobchodu.)
02. 11. 2010 | 12:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Pocestny:

Dekuji za fundovanou kritiku - jakozto chronicky lobotomik si ji nepochybne zaslouzim.

Jen bych si chtel ozrejmit maly detail ohledne vasi nasledujici hluboke myslenky:

"Čouhá z toho ta věčná, křišťálově průzračná myšlenka, že prachy by měl mít jen ten, komu to společnost schválí, zejména pak ten, který žádné neprodukuje."

Smim se zeptat, z ceho jste tak usoudil?
Domnivam se (ale mohu se mylit!) ze z me zminky o velkem majetku, ktery VH ziskal v restituci.

Jen bych poznamenal, ze tato zminka byla ucinena emocionalne zcela neutralne, jako uvedeni faktu.

Ja jsem ve skutecnosti restituce velmi podporoval, jelikoz jsem si dobre uvedomoval, ze soukromy vlastnik se vzdy o svuj majetek stara neskonale lip nez stat.

V nasem konkretnim pripade je to jasne videt treba u barrandovskych teras, ktere jiz na prvni pohled vypadaji UPLNE jinak, nez kdyz je mel v peci totalitni stat...

S lobotomickym a slamackym pozdravem

VH

..
02. 11. 2010 | 12:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Argun:

"Osobně mám pocit, že píše ty blbé blogy záměrně."

Trefa do cerneho!!!

..
02. 11. 2010 | 12:37

anti politik napsal(a):

Argun to myslíte vážně? Jmenujte aspoň jednoho člověka, který v r. 89 cinkal (tedy kromě sebe) a přitom předpokládal, že se stane to, co s republikou udělaly tyto dvě osobnosti. To co s touto zemí tito dva provedli nečekal snad nikdo!
02. 11. 2010 | 13:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hanlivé komolení nicku, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 11. 2010 | 16:09

ZAM napsal(a):

scallop, Luba:
Na naší planetě haldoví miliarda lidí. http://zpravy.idnes.cz/osn-...
Proti tomu je finanční krize v hospodářsky vyvinutých státech opravdu něco jako chřipka nebo rýma.
02. 11. 2010 | 16:34

ZAM napsal(a):

oprava: ...hladoví...
02. 11. 2010 | 16:34

scallop napsal(a):

ZAM

No proti te miliarde je zvoleni Klause jen mirne nastydnuti a financni krize jen posimrani v nose :-)
02. 11. 2010 | 16:36

ZAM napsal(a):

scallop:
Možná, každopádně o té chřipce měl pravdu. Svět je většía žije na něm víc různých lidí, než si většina z nás s plnými břichy připouštíme.
02. 11. 2010 | 16:42

argun napsal(a):

Karel Mueller
Určitě milý kolego, až zase profesor bude plodit moudro..

anti politik
Vy máte dojem, že to, co se s republikou stalo, je výlučným dílem těch dvou? Hmmm.. Obecně - současný stav se předpokládat dal. Není nejhorší možný.
02. 11. 2010 | 18:14

argun napsal(a):

Grandmaster
Vždycky jde o to, kdo se směje i pár desítek let poté, když se ta obecná sranda děje... zkuste přečíst něco o historii.
02. 11. 2010 | 18:27

scallop napsal(a):

ZAM

Tohle nema cenu. Jestli mam psat vazne, tak Klaus zjevne myslel dopad n Ceskou republiku, nejvyse na Evropu. A spletl se. (Neverim, ze uvazoval sirsi kontext. Je to silny izolacionista, ktery se o hladove lidi sveta nikdy nestaral.)

Ale nebudu Vam brat Vasi pravdu.

Nashle u smysluplnejsi debaty.
02. 11. 2010 | 18:29

ZAM napsal(a):

scallop:
Jistě, až budu souhlasit s nářky o finanční krizi. To se však nestane, žádná vážná finanční krize se nekoná.
02. 11. 2010 | 18:38

Karel Mueller napsal(a):

argun:

Ale pane kolego ... :-))),

představte si, že by profesor napsal to, co jste vyplodil Vy.

Následovala by smršť, kdy by pan Stejskal nestačil mazat. Několik stoiků - jako třeba já - by poznamenalo, ať už profesorovi nějaké to ministerstvo dají nebo alespoň šéfa akademie.

Několik čekatelů na funkce v TOP managementu či státní správě by vyseklo poklonu za vysoce oduševnělý blog.

Ale to by profesor určitě nechtěl. Nehledě k tomu, že se může "pyšnit" snad největším počtem debatérů. A právě to by opravdu, ale opravdu skončilo, ten počet debatérů by klesl tak na desetinu.
02. 11. 2010 | 19:43

Aleš Vyhnal napsal(a):

Matko Bóží Sedmibolestná, jak já se styděl, když jsem viděl televizní záznam setkání George Bushe seniora a Václava Havla, který dysencefalicky slabikoval "Jes, ví vér et venceslas skvér..." a celkově působil dojmem chronika z gerontologického oddělení psychiatrické léčebny.
02. 11. 2010 | 22:38

n.o.s napsal(a):

václav hořejší

tohle jediné mělo cenu to ostatní je judaizovaný brak, Havel, Klaus vše brak

THE Revolution
http://video.google.com/vid...

A new comprehensive survey of all the evidence for the size of Greek poleis has prompted a higher estimate of the total number of all Greeks (Hansen 2006a): we may now have to reckon with some 7 to 9 million people, albeit including assimilated indigenes, resident aliens, and slaves.

If the Greeks of the archaic and classical periods grew to be very numerous and even added to
natural growth by importing lots of slaves but nevertheless experienced substantial improvements in living standards (Morris 2004), THEIR ECONOMIES MUST HAVE BEEN UNUSUALLY STRONG BY PREMODERN STANDARDS

Walter Scheidel, Blackwell Companion to Ancient History str. 142

(Roman) Britain was not to see an equivalent level of technology until the late-seventeenth century. Routledge, Roman Britain, str. 2

The span of time, when most of Britain was under Roman influence,
stretched from 55 BC to c. AD 500, when control had passed into the
hands of Germanic peoples, many of whom had been living here already
for over a century as troops or allies of the Roman army. Five and a
half centuries is a considerable portion of our national history. If one
counts back from today, it brings one to about 1440, at the end of the
Middle Ages, a period totally remote from our present world. YET INSPITE OF THIS DISTANCE IN TIME, THE STANDARDS OF LIVING AND THE DEGREE OF CIVILIZATION AND OF MILITARY AND CIVIL ORGANIZATION IN ROMAN BRITAIN WERE PROBABLY NOT REACHED AGAIN UNTIL THE END OF THE EIGHTEENTH CENTURY.
Routledge, The Roman Invasion of Britain, str.13
03. 11. 2010 | 00:48

santawizard napsal(a):

Dušičky:Tripartita Paroubek a Topolánek?Co to je?Církev oroduje aby se charakter a povolání člověka zdokonalovalo,kdežto politici zase vládnou odborným pracovníkům.Valná hromada městského úřadu není jako valná hromada nějaké korporace.Úspěšní soukromníci a politici nejsou jako býci a medvědi.Rozpočtová a bezpečnostní politika státu ,církve,firmy,domácnosti jsou si podobné.Autor blogu se ztotožnuje nebo distancuje s hlavní nebo vedlejší roli svého ¨článku..
03. 11. 2010 | 00:50

Mike napsal(a):

Jedna věc tu nebyla zmíněna, Klause nebylo možno nikdy považovat za nadstranického presidenta, dávál až moc okatě najevo, jak přeje ODS. Nechal se podruhé zvolit špinavou cestou a potom si začal hrát na nadstranického
03. 11. 2010 | 06:02

Levičák napsal(a):

Myslím si,že blog byl napsán docela dobře a právě proto,aby vyvolal lavinu hodnocení ze strany Klausovců a Havlovců.
Mně jako běžnému občanu jsou obě tyto "osobnosti" šumafuk.Nepřinesl nám nic dobrého ani jeden ani druhý.A až uplyne ještě nějaký čas,přijde doba,kdy je národ zatratí oba.Nebudou sochy,ani veleslavení a na hroby moc květin přibývat nebude.
03. 11. 2010 | 06:30

Terry napsal(a):

Veselá hra na demokracii aneb Žijeme v zázračné zemi, která už byla stokrát vyloupena a pořád je co loupit (http://blog.aktualne.centru...)
03. 11. 2010 | 09:13

magor napsal(a):

Levičák

A to máte pravdu, tedy nadpisy mívá profesor špičkový. Často jej podezírám, že po nocích rejdí v redakcích nejčtenějších novin.

Budiž mu ke cti, že se dobrovolně přiznal. Když se sypou desetníčky, není důvod zalhávat.

Money is always right.
Argune

mně se ten Váš "traktát" líbí, má to nejen koule ale i svou legitimitu.
03. 11. 2010 | 10:04

Grandmaster napsal(a):

Argun,
vase shrnuti Vaclava K. je briliantni! Sam Vaclav K. by to nemohl napsat lepe.
Proto se smeji.

Ale vase shrnuti Vaclava H. je katastrofalni. Srovnejte to s tim, co napsala Adelka. Je to sice adresovano autorovi, ale da se to jiste adresovat i vam.

Pane Hořejší, nevím zda Havla obhajujete z důvodů servility a lezení mu někam, či nejste o nulovém přínosu Václava Havla dosud informován. Jeho hry NEJSOU úspěšné. Pokud za ně někdy bral peníze v západní měně, bylo to jen pro to, že ho považovali za disidenta. I my kdejakému občanu Kuby udělujeme politický azyl, ač o něm prakticky nic nevíme. Havel byl ve vězení, protože nezlobil jen politicky. On mohl i provokovat, za což by ho zabásli i dnes. Prostě - vezmu to rychle - Havel mohl být západními zpravodajskými službami připravován (jako "prověřený" ) na převzetí moci a blbnutí mas u nás. Havel je evidentně tuctový člověk, nikterak chytrý, jehož divadelní hry by po pracovní době v pivovaru svedl průměrný občan. Důkazem budiž jeho omluva Sudetským Němcům, bezbřehá amnestie, humanitární bombardování. Co kdyby jeho někdo humanitárně "odpravil"? Pane Hořejší, pokud jste nebyl několik let v blízkosti VH, nevíte o jeho všemi mastmi mazané osobnosti nic, než píší pochlebující novináři.

Proto se smeji.
03. 11. 2010 | 10:40

argun napsal(a):

Karel Mueller
Že by zdejší poudačky mohly být cestou rektálního alpinismu k funkcím v TOP managentu a nebo státní správě? No já nevím... Ta cesta vede, myslím, spíše skrze malostranské kavárny. Tady je, řekl bych, každej sám za sebe a své vlastní běsy. Ale možná se pletu.

Máte pravdu - kdyby můj výplod byl uveřejněn jako blog, asi bych byl prohlášen za mentálně postiženého - podle zdejší debaty soudě. Žádný problém, jsem zvyklý..

A taky máte pravdu, že profesor má ze zdejších bloggerů asi úplně nejvíc debatérů, vím to. Jen nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Jestli se nepletu, trumfla ho tady jen jistá dáma PePa s ódou na mažela... o jejímž zajímavém duševním obzoru je přesvědčen asi jen pan Stejskal. Možná se pletu, ale mám dojem, že k dobrým textům často není co dodat... prostě proto, že jsou dobré. K těm blbým - protože je to snadné - rád něco vyplivne každý moula. I já.
03. 11. 2010 | 10:59

argun napsal(a):

Gradmaster
Zde stojím a nemohu jinak milý kolego.. Sorry.

Adélku jsem si přečetl. Zejména mě zaujala věta: "Havel je evidentně tuctový člověk, nikterak chytrý, jehož divadelní hry by po pracovní době v pivovaru svedl průměrný občan."

Taky se směju, docela nahlas. Adélka je jistě šarmantní a chtyrá dáma. Jen mi tak napadá, proč večer kuchyni nesfoukla nějaký ten tyátr, aby se stala stejně tuctovou jako VH... Pokud ovšem pod jejím nickem nepíše Andělka Merkelová.

Píšete asi někde "z venku". Moc nechápu, kde se Vás bere ta typicky zdejší vidlácká zášť. Ale to je Váš problém. Havel? No jasně:
https://www.youtube.com/watc...

Mějte se fajn, Vy i Adélka.
03. 11. 2010 | 11:25

Grandmaster napsal(a):

Argun,
mylite se. Zadna zast! Jen se bavim temi protiklady. A nejvic se bavim vasin shrnutim Vaclava Klause. Po prvnim precteni jsem myslel, ze to je nejaka parodie nebo ze se rad pobavite odezvami na vase 'shrnuti'. Ted ale nevim.
Psano za zakazku skupiny Vaclava K?
Mohu ale znovu poukazat na prispevek Vosyvbote, s kterymzto souhlasim na 100%.
03. 11. 2010 | 12:17

Tenco napsal(a):

n.o.s.
Díky za odkaz.
03. 11. 2010 | 13:14

argun napsal(a):

Grandmaster
Hm. Jestli myslíte větu "Václav Klaus nám už udělal tolik ostudy, že jediným štěstím je skutečnost, že ho ve světě už nikdo nebere vážně" tak nemám co dodat nevidím to tak. A protiklady jsou myslím fajn, bez nich by bylo špatně. Co je skupina Václava Kluse, to opravdu nevím. Mějte se.
03. 11. 2010 | 14:01

Karel Mueller napsal(a):

argun:

Vyjádřím se jen k tomu závěru, tj. jen ke "kvalitě textu".

Váš text není dobrý, z objektivního hlediska není dobrý. Nejen kvůli velmi úsměvné formě :-).

Protože je jednostranný. Pokud se chcete vyjádřit ke komukoliv, tak musíte udělat jednu věc: Uvést nezpochybnitelná fakta a pak uvést, jak ho vidí jeho protivníci i jeho stoupenci. To je jasné.

Poněkud příliš na jeden blog, proto to profesor ani nijak nepitval. Prostě rámcově shrnul fakta - můžeme se přít, jestli tam mělo být ještě to či ono - a ted hrajte, tedy diskutujte.

Václava Havla mnozí berou jako filosofa nebo tuctového pivního skauta, jako osobnost nebo místy trapnou ozvěnu západu. Václava Klause jako osobnost, která je schopná jít proti proudu nebo trapného ješitu. Jako člověka, který v dané chvíli udělal pro zemi maximum z možného nebo nechal spálenou zemi, řečeno důchodcem z vysočiny.

Karajní pohledy budou mít své stoupence, to je jasné. Většiny lidí - i já a nejspíš i profesor - bude někde mezi. Václav Klaus je mi ovšem bližší právě pro ten racionální pragmatismus. Rozčilovat se nad jinými pohledy nemá smysl, můžete jen zdůvodnit pohled svůj a uvést argumenty zamítající pohledy jiné.

Víte, když řeknu, že Sir Roger je jeden z nejbrilantnějších matematických mozků, tak mám na to nezpochybnitelné argumenty. Hodnotit kvalitu uměleckého díla je velmi problematické (příliš hraje roli politika) a většina umělců - právě těch největších - byla oceněna až po smrti. Media opravdu udělala Václavu Havlovi aureolu myslitele století. Bylo to trapné a nedůstojné. Uvedu jako příklad sám sebe (i když každé srovnání kulhá):

Zvládnout samostaně obecnou relativitu je docela slušný výkon. Přesto bych pro ty světové špičkové mozky nemohl být partner a to ani tehdy, kdybych měl mozek Gausse. Především tam chybí ucelené vzdělání v rámci oboru a mnohaletý kontakt s nimi s tříbením myšlenek. A podobné je to v případě Václava Havla ve vztahu k těm skutečným světovým myslitelům.

A proto to, co jste stvořil, je docela obyčejná oslavná agitka ve stylu opěvování Stalina v Rudém Právu v 50. letech. To se nezlobte.
03. 11. 2010 | 16:20

mb napsal(a):

Horší je Klaus ...

otázka je kolikanásobně ...

rozmezí je od troj do třicetinásobně ...

dlouho jsem tu nebyl tak jsem nemohl reagovat ...

příjemný den všem ...
03. 11. 2010 | 20:22

mb napsal(a):

zkopnu sem komentář ke Klausovu projevu :četl jsem Klause ... mám k němu 2 výhrady ... první výhrada ... se týká UMĚLÉ relativizace ( prověřených ? /tradičních) hodnot...

nejedná se samozřejmě o žádnou UMĚLOU relativizaci hodnot ... ale o přirozenou relativizaci hodnot, která vzniká stykem (střetem?) různých kultur a myšlenek, která vzniká v důsledku technologického rozvoje, která vzniká v důsledku ztráty přirozeného světa ... OBHAJUJE LI KLAUS FEUDALISMUS ... DOSTÁVÁ SE KLAUS NA POZICE ENVIRONMENTALISMU ... A TAM BY SE ASI KLAUS DOSTAT NECHTĚL ....hodnoty se mění a vyvíjejí přirozeně ... a v postmoderně ( které se Klaus bojí ) spolu normálně koexistují či spolu soupeří / bojují .... ale tak tomu bylo koneckonců vždy ...

druhá a zásadnější výhrada je tato ....

Klaus píše :má svou hrdost a sebevědomí. Která má ve svých demokraticky zvolených zástupcích

NA CO ČESKÝ NÁROD ROZHODNĚ NEMŮŽE BÝT HRD .... JSOU JEHO DEMOKRATICKY ZVOLENÍ ZÁSTUPCI ...

ZDE KLAUS EVIDENTNĚ PŘESTŘELIL / PODSTŘELIL / USTŘELIL ...

Ale není projevu kde by Klaus něco neustřelil nebo nevyprasil ....

takže je vlastně všechno o.k. , všechno je tak jak má být ...

Klaus je Klaus ...

a my jsme my ...
03.11.2010 21:10:40
03. 11. 2010 | 21:12

mb napsal(a):

pokrytectví při vyčítání havlova pokrytectví :Ve svých vystoupeních poměrně často obecně kritizoval negativní jevy (hospodářskou kriminalitu obrovského rozsahu) doprovázející polistopadové změny; tato kritika však vyzněla poněkud pokrytecky, uvážíme-li, že byl nejvyšším představitelem státu, v němž se tyto věci děly.

byl nejvyšším představitelem státu .... měl se stát zároveň vrchním vyšetřovatelem a soudcem ???

takový diktátor ???

myslím, že se zde pan hořejší mýlí ve své kritice Havla ...

co se asi musí zmínit jsou nejasnosti kolem prodeje lucerny přes chemapol ... to bezpochyby
03. 11. 2010 | 21:56

mb napsal(a):

mýlení se vh co se týče Klause : cit. :Václav Klaus je zřejmě přesvědčeným racionalistickým atheistou.

to není pravda ... když se to Klausovi bude hodit, bude zaníceným věřícím ... (myslím že to v nějakém projevu sdělil, ale nechci se plést ... asi v husitské církvi jako paroubek )

no a když se mu to bude hodit, bude zaníceným atheistou, jak píšete ...
03. 11. 2010 | 22:01

mb napsal(a):

objektivně se vyjadřoval ke gruzínsko-ruskému konfliktu

zřejmě znamená ... kopíroval Putinovo stanovisko k a interpretaci konfliktu

nevím zda to lze popsat slovem ´objektivně´ ...

ale máte zřejmě slabost pro rusko / slavjano / jugoslávskou oblast ...

humanitární bombardování bylo o.k. ... drsný výraz ... ale zřejmě o.k ....

máte 2 špatná řešení ... zvolíte to pokudmožná méně špatné ...

a to je humanitární bombardování ... tehdy a tam ...
03. 11. 2010 | 22:06

mb napsal(a):

Závěrečný odstavec zřejmě shrnuje vaše stanovisko : zdá se, že je to člověk hrozící se válečného násilí, který by asi měl zásadní problém se zatahováním Česka do nějakého válečného konfliktu.
Nedovedu si představit, že by podpořil nějaké to “humanitární bombardování”.

takže mír za každou cenu ... a lord runciman rulezz ...

hm taky přístup ... ale špatný přístup ...

právě v tom že havel se za bolševika nezlomil a bojoval ( odtud ta bojovnost a vědomí mravních hodnot)

kdežto klaus je zlomenej nejpojzdějc od boje na pražských barikádách tedy od svých 4 let ... a za komárů byl třtina a třtinou zůstal i za kapitalismu ...

jedná se o bezpáteřního a bezskrupulozníhi machiavellistu ... ale někdo to rád horké a de gustibus non est disputandum
03. 11. 2010 | 22:11

argun napsal(a):

Karel Mueller
Nezlobím se, jak bych mohl. Baví mě Vaše urputná snaha o „objektivitu“, která jaksi z podstaty při hodnocení jakékoliv veřejné osobnosti neexistuje. Jediné, na čem vskutku záleží, je úhel pohledu a myšlenková východiska „hodnotitele“. Račte si všimnout, že to nejsem já, kdo se rozčiluje nad „jinými pohledy“, nýbrž Vy, tedy třeba nad tím mým. A máte jej za stalinskou agitku. Ok, nemám s tím absolutně žádný problém, je mi to totiž ukradené. Šlo o můj vědomě subjektivní a vědomě jednostranný názor - dílo okamžiku - který nehodlám publikovat v Respektu ani Přítomnosti.

Nikde jsem netvrdil, že jsem napsal literární perlu. Tvrdil jsem jen, že Hořejšího text je blbý. A proč je blbý, to jste právě sám zdůvodnil. Ano, to téma mnohonásobně přesahuje formát blogu. Kdyby to Hořejšímu jeho pýcha umožnila, mohl realisticky zhodnotit velikost tématu a své možnosti, a na věc se prostě vyprdnout. Leč neučinil tak, neboť jeho duch - a pýcha - hvězd se dotýká a žádná „chalange“ není pro něj dost TOP. Těch kliků!! Opojná představa!! Čím blbější text, tím je jich víc. Proč, to už jsem vysvětlil.

Nezpochybnitelná fakta pravíte? Úsměvné. Která fakta jsou při hodnocení veřejných figur kromě jejich data narození a převzetí té či oné funkce nezpochybnitelná? O žádných nevím. Sir Roger, kterého neznám, je matematik. My se ale bavíme o politicích, a tam je to stejné jako s tím uměleckým dílem, objektivně rozhodne až čas. Možná. Historie je jak známo služkou politiky a často taky veřejného mínění. Poudačky a mýty, takové či onaké… Realita a mediální obraz plynule metamorfují…

Hořejší udělal jen to, že vybral „nezpochybnitelná“ fakta tak selektivně, že z obou z Václavů zbyly jen karikatury z Dikobrazu, jedna trapnější než druhá. Ostatně nic jiného ani nebylo jeho cílem, což hezky doložil tím vlezle bulvárním titulkem. To aby i Véna z Maršova, co žere chrousty, pochopil, co tím chce pan profesor říct. A jak má na blog reagovat. Prostě čtvrtá cenová. A jsme, pane kolego, zpět u těch myšlenkových východisek. Tento blog je totiž mnohem víc o Hořejším, než o Václavech, je o jeho placatém světě…

A ti světoví myslitelé? Probůh co je mírou světovosti v oblasti mudrování o světě? Diplomy, stáže, citace? To snad ne…

Ale hlavně - já nepsal vůbec nic o světovosti. Napsal jsem jen, že ti dva v Evropě posledních 20ti let nemají příliš velkou konkurenci. Což, obávám se, není tak úplně vedle. A my bychom na to mohli být být docela hrdi, myslím. U Vás, jako národního socialisty, je to skoro profesní povinnost, řekl bych. A nebo jste definitivně skončil u Beneše?

Díky za fajn debatu. Dobrou noc.
03. 11. 2010 | 22:43

Karel Mueller napsal(a):

argun:

Njedříve jsem si chystal podrobnější odpověď, ale vezmu to zkrátka.

Víte, blogy jsou svým způsobem kavárna, kam má přístup každý. Není to tedy žádné odborné prostředí, kam lze psát nějaké přesné odborné práce. Hlavní cíl je napsat pár řádek na nějaké zajímavé téma a vyvolat debatu. Bez debat by tyto stránky neměly žádnou cenu, všechno lze "vygooglovat", případné zájemce o opravdu hlubší vhled sáhna po speciální literatuře, která se daným tématem zaobírá.

O obou pánech toho bylo napsáno a řečeno tolik, že by to bylo na knihovnu. Když o nich máte napsat pár řádek a zahájit tím debatu o nich, tak uděláte nejlíp, když o každém z nich napíšete pár fakt a zhruba popíšete, jek se lidem jeví.

A tady Vás určitě překvapím, myslím, že se toho profesor zhostil velmi dobře. Když si tak projedete jen debaty v minulosti (nakonec i zde těch pár příspěvků), tak tam opravdu najdete všechno, co zde profesor shrnul. A samozřejmě ve formě často nekritického až zbožňování po nenávistné urážky. A spoustu věcí "navíc".

Profesor prostě napsal, jak se mu oba jeví. Na to má právo, jako každý jiný. Lidé nejsou bozi a zejména demokracii by mělo být jakékoliv zbožnění zcela cizí. Já jsem se nad Vaším textem nerozčílil, mě jen upřímně pobavil, jak jste mohl poznat z první odpovědi :-).
Víte, oni mnozí lidé nejsou tak prostoduší, jak se Vám možná zdá. A určitě se najde někdo, kdo udělá soubor řečí a názorů Václava Havla v různých dobách a k tomu dodá fakta. A mnoha lidem se pak už nebude zdát tak velký, jako Vám.

Když budete psát o profesoru Pafkovi nebo o někom ze světově významných vědců, tak se všichni postavíme do pozoru a hluboce smekneme. Ale o politicích toto opravdu neplatí, to se nedá nic dělat.

W. Churchill by osobností, proti které žijící politici nejsou ani trpaslíci. Válečný vůdce, který provedl GB nejtěžším obdobím britských dějin. Přesto se o něm Britové vyjadřují objektivně a často i velmi kriticky ...

A tak mi připadá troch úsměvné se na profesora osopit v tom duchu, co si takový "pidimužík dovoluje vyjádřit se o Velikánech jinak, než s hlubokou pokorou a poklonou ..." :-))).

Dobrou noc.
03. 11. 2010 | 23:55

ZAM napsal(a):

mb:
Vaše mnohořádkové povídání nestojí za reakci, je jalové až na přirovnání "humanitárního" bombardování k něčemu jako odpor proti misi lorda Runcimana. Tak podlou demagogii jsem už dlouho nečetl. Právě toto bombardování posloužilo kosovské iredentě jako Runcimanova mise iredentě sudetoněmecké. Jediný rozdíl je v tom, že namísto formálního spojení s Albánií analogicky sudetoněmcekého připojení k Říši vznikl loutkový "samostatný" pseudostát.
04. 11. 2010 | 06:40

vaclavhorejsi napsal(a):

mb:

"havel se za bolševika nezlomil a bojoval ( odtud ta bojovnost a vědomí mravních hodnot)"

Ano, vrele souhlasim, take to v clanku rikam a davam to do kontrastu s tim, jak se choval VK (nebo ja).
ALE - tento "boj" je prece neco uplne jineho nez zabijeni lidi??? (Irak, Afghanistan...).

..
04. 11. 2010 | 07:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

Jeste jednou diky; napsal jste to za me (lepe, nez bych to dokazal ja - Argun jiz vyse vysvetlil, proc bych toho nebyl schopen...), usetril jste mi praci :-)

..
04. 11. 2010 | 07:49

Statistik napsal(a):

oba umožnili Česko morálně a ekonomicky vytunelovat,Klaus více
04. 11. 2010 | 08:04

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

díky za uznání :-).
04. 11. 2010 | 14:29

mb napsal(a):

to zam ... humanitární bombardování jsem nepřirovnal k runcimanovi ...

naopak ... k runcimanovi jsem přirovnal hořejšího pacifismus za každou cenu ale možná že lepší přirovnání by bylo k chamberlainovi či daladierovi kteří zachránili ´mír pro naši dobu´ ...

jugoslavsky konflikt je (by byl) oříšek na mnoho slov ...

přijmeme li základní tezi, že hlavním agresorem je (a tedy viníkem) je Slobodan Miloševič ... ( tak jako je hlavním viníkem války Hitler) ... pak vychází, že bombardování Jugoslávie ... byla volba menšího zla ...

a vposledku pomohla konflikt ukončit ( podobně jako svržení dvou atomových pum vedlo k dřívějšímu ukončení druhé světové války) - rovněž volba (brutálního) nicméně menšího zla ....

jinak nijak nezpochybnuji zločinnost uck ... a do značné míry sdílím názory Jiřího Dientbiera .... s pozdravem
04. 11. 2010 | 15:53

ZAM napsal(a):

mb:
"humanitární bombardování jsem nepřirovnal k runcimanovi" Vím, však jsem reagoval odsouzením přirovnáním odporu k Runcimanovi k humanitárnímu bombardování...
"přijmeme li základní tezi, že hlavním agresorem je (a tedy viníkem) je Slobodan Miloševič" Jenomže ta téze je falešná, nepravdivá, lživá.
04. 11. 2010 | 16:31

mb napsal(a):

aha zam vy tedy myslíte že hlavním agresorem / viníkem není Slobodan Miloševič ... pak se ovšem neshodneme ( nemůžeme shodnout ) ... s pozdravem
04. 11. 2010 | 20:30

ZAM napsal(a):

mb:
Nemyslím, nýbrž vím. A se mnou mnoho dalších soudných informovaných lidí.
04. 11. 2010 | 20:34

mb napsal(a):

to vaclav horejsi ... cit. : ALE - tento "boj" je prece neco uplne jineho nez zabijeni lidi??? (Irak, Afghanistan...).

no to rozhodně ...

já nemíním nijak výrazně obhajovat havla ... ač jak jsem psal klaus je 3 - 30x horším ( dle mého názoru ) ...

ale vidím to tak ... že havel je prostě euroatlanticky založenej ... a chce být důvěryhodným spojencem / partnerem ( NATO ) právě proto, abychom tehdy, až sami budeme potřebovat pomoc .... nám bylo pomoženo ...

vždyť přece s HOLIČKAMI máme obrovské (negativní) zkušenosti ... v tomto smyslu rozumím havlově euroatlantické orientaci .... že chce být důvěryhodným spojencem ( irák, afghánistán ) aby mohla být čerpána pomoc, bude li ji třeba nám zapotřebí ...

( přece nemusím zmiňovat útočné manévry ruska .... s plánovaným předem polského území)

že jde vývoj jinudy ... a velké evropské země budou uplaceny ruskou ropou ... a může být pravděpodobné že se opět můžeme setkat s holičkami .... či bude pokračovat demokratizace ruska ( demokratizace se nerovná putinizace) což by byl nejlepší vývoj

tak v tom případě samozřejmě je vyhraněný euroatlantismus přítěží ...

a můžeme opět lézt rusku do prdele ... ( cenzor promine / nepromine )

ale s rusáky prostě máme osobní zkušenost ... / klaus ji ovšem nemá s rusáky ... klausovým newspeakem nás přepadl komunismus bo co /

byly jsme posledním okupovaným státem ve střední evropě či snad s posledními bojovými manévry ve střední evropě ...

no nic , zatím ... příjemný večer
04. 11. 2010 | 20:40

mb napsal(a):

čtu postupně diskuzi ... souhlas s tenco : Havlovi vytýkám slabost, Klausovi zákeřnost.

vico klobouk dolů za váš příspěvek ( 20 12)
04. 11. 2010 | 21:22

mb napsal(a):

souhlas s monika a snad i vorošilovem (poprve)
04. 11. 2010 | 21:28

Jaka napsal(a):

Klaus je mnohem lepší prezident, než byl Havel. Havel byl a je utopista, racionalita je mu cizí. Klaus jako prezident příjemně překvapil a jeho názory na jednotlivá témata se časem ukazují jako správná. Sdílím jeho názor na EU, ekonomiku i oteplování, mám dost známých mezi geology i meteorology, a ti Klausovy názory potvrzují. A že mu eurohujeři nemohou přijít na jméno, no...jsou to prostě kolektivisti a ekonomičtí analfabeti. Jinak to nemůžu nazvat. EU jde ke dnu a kdo to nechápe, je asi zaslepený pěknými hesly.
04. 11. 2010 | 23:33

argun napsal(a):

Karel Mueller
"A tady Vás určitě překvapím, myslím, že se toho profesor zhostil velmi dobře"

Nepřekvapíte Karle Muellere, Vy totiž překvapit nemůžete nikdy. Jiná rekace z Vaší strany prostě není možná, i kdyby profesor napsal
https://www.youtube.com/watc...

Pane profesore,

díky za uznání :-).

Gymnazista, který vzal panu profesorovi z úst jeho větu, byv pohlazen po hlavičce, učůrává blahem. Jaroslav Žák.
05. 11. 2010 | 01:52

vaclavhorejsi napsal(a):

argun:

Prominte, ale jste opravdu trapny...

..
05. 11. 2010 | 07:54

Karel Mueller napsal(a):

Milý argune,

Vy jste opravdu úchvatný člověk :-))).

Nejdříve tady vyplodíte dva hlubinné výlizy vůči mocným a to takovou formou, že by se za to nemuseli stydět ani Stalinovi pisálci. Zároveň se osopíte na profesora v tom smyslu, co si vůbec dovoluje o nich psát, když na to nemá. Když Vám napíši, že dle mého názoru profesor velmi dobře shrnul všeobecné mínění o těch dvou pánech i důvod, proč si to myslím, tak mě obviníte ze servilnosti ... tak to se opravdu hned tak nevidí :-)).

Nevím, jestli vyvoláte pohlazení po hlavičce s blahosklonným "majá hodňá" a co si za to koupíte.
Ale jestli znáte můj styl, tak víte, že servilnost není můj obor a že občas nesouhlasím nejen s profesorem, ale i s veličinami zcela jiného politického kalibru ... :-)) a to v debatách, kdy Vy by jste asi umřel strachy, kdyby jste měl něco nekorektního dodat. Nebo jste schopen doložit, že jdete proti proudu v těch opravdu ostrých debatách, kdy skutečně můžete dostat na nos?

Pokud to nedoložíte, tak si onu Vámi doporučenou píseň přehrávejte několikrát denně.
05. 11. 2010 | 09:45

santawizard napsal(a):

ať už jsou diskuze a články kratší či delší,nebo -li častější nebo méně časté,tak už se to tu mezi lidmi rýsuje jako v public +private bars do slangu nebo do hantýrky v angličtině.
05. 11. 2010 | 17:33

ZAM napsal(a):

argun:
Nepamatuji tady tak blbý příspěvek jako ten Váš.
05. 11. 2010 | 18:00

argun napsal(a):

Hořejší
Výborně profesore!
Tak to jsou první slova na tomto blogu, která Vám věřím. Mám z Vás přesně stejný pocit.

Karel Mueller
I Vy hrdino z Aktuálně... Tak na politické veličiny si vyskočíte? Joj, jste vážně pašák! Být ženou, mám oragasmus.

Jasně, že tu umírám strachy šestkrát denně! Ze Stejskala jde hrůza...

Co je či není Váš obor to nevím a je mi to ukradené. Tady servilní prostě jste. O čůrání proti větru - nikoli v legrační virtuální realitě jako tady - vím své a nemám nejmenší potřebu o tom s Vámi debatovat. Je Vám totiž do toho prd. A zdejší móda "dokládání" mě opravdu nebere, to zkoušejte na vlky.

Nemyslím to zle. Mějte se.
06. 11. 2010 | 00:08

Aleš Vyhnal napsal(a):

On nezanedbatelný stupeň statečnosti v příspěvcích KM je přítomen už jenom díky tomu, že se pod ně autor podepisuje celým jménem. Vzpomínám, jak jsem před lety šel za svým školitelem diplomové práce prof. Romanem Koteckým, aby mi napsal nějaké doporučení. První, na co se mě zeptal, bylo, zda nejsem náhodou ten Aleš Vyhnal, kteý píše protináboženské texty na netu. Odpověděl jsem mu, že ano a dostal jsem kázání o tom, jak je to špatně, jak oplodněná vajíčka jsou "malí lidé" atd., ale doporučující dopis mi dal...a jinde byly i horší dopady...
06. 11. 2010 | 00:39

Karel Mueller napsal(a):

Milý argune,

Vy tedy dnes perlíte, to se opravdu hned tak nevidí ... :-).

Přeci nezačnu vyjmenovávat, co jsem kdy proti proudu - či dokonce vodopádu - na těchto stránkách napsal. A jakou hysterii jsem občas vyvolal. Třeba mým pohledem na Stalina či obhajobou Putina v dobách, kdy bylo in nadávat na Rusko jako na ďábelský stát a o Putinovi se vyjadřovat jako o ďáblovi z KGB. Mohu Vás ujistit, že tyto blogy sledují i jiní než pan Stajskal ... :-). A jelikož jsem se objevil na panelu, tak mě pánové i dámy znají osobně.

Ale půjdu jen do poslední doby. Na blogu pana Stejskala o žhářích z Vítkova jsem mj. napsal:

"Dobrý den pane Steskal,

dobře, budeme debatovat bez emocí.
Měli jsme o tom ostatně debaty u paní Zezulkové a pana Horvátha. Tam jsme také zmínili případ Patrika kterého dva mladí Romové doslova přizabili za doprovodu rasistických nadávek.

Pochopitelně v mediích ani slovo, nikde nečtu, kolik dostali apod.

Pokud dostali míň než 10 let, tak mohu uzavřít, že tato společnost je doslova perverzní"

Tak se pod to podepište a uveďte své jméno můj malý hrdino. Budu Vás brát trochu vážně.

Jelikož se z našeho duelu stává fraška, tak nashle nejen Vám na jiných blozích.
06. 11. 2010 | 01:25

mb napsal(a):

souhlasím s frante : „Václav Klaus je zřejmě přesvědčeným racionalistickým atheistou.“

Pokud vím, tak se hlásí k církvi husitské, podobně jako Paroubek. Všiml jsem si, že větší množství úspěšných politiků se hlásí k nějaké víře. Můj pokus o vysvětlení: Věřící má „schopnost“ uvěřit, že je pravda, co se mu nejvíc líbí a příliš si nepřipouštět případně odlišnou realitu. To je výhodná vlastnost pro politika – když politicky potřebuje přesvědčit lidi, že 2+2=5, snadněji se mu to podaří když tomu sám věří
31.10.2010 22:43:25

( psal jsem neco podobneho)
06. 11. 2010 | 09:52

mb napsal(a):

souhlas s h. : Můj závěr je trochu překvapivý: Klaus by byl ve skutečnosti zajímavý a inspirující nezávislý intelektuál, provokující "nekorektními" názory. Jako prezident selhal.
31.10.2010 23:10:37
06. 11. 2010 | 10:04

mb napsal(a):

Karel Mueller 31.10.2010 23:14:39

v čem vás Václav Klaus jako prezident příjemně překvapil ?
06. 11. 2010 | 10:07

mb napsal(a):

jen jsem vorošilofa poprvé ( a naposledy ) pochvalil ... opet se vybarvil : My na megalomanstvi mame pravo na rozdil od nejakych mopsliku!
01.11.2010 00:12:33

to je prave blbý ... na to se da rict snad jen .... young man ... go back to USSR ....
06. 11. 2010 | 11:34

Pavlíček napsal(a):

Spiknutí proti V.Klausovi:
http://fragmenty.cz/iz00080...

Spiknutí proti V.KLausovi:
http://spiknutilekaru.wordp...

Očitý svědek vypráví své zkušenosti o Václavu Havlovi. Čtete pozorně na:
http://www.euportal.cz/Arti...
06. 11. 2010 | 11:53

zdenda napsal(a):

Já jsem Havla před revolucí neznal(asi jsem nebyl sám), pak mi z nej bylo špatně a dneska je k smíchu.
Z hlediska jeho literárního talentu ho může chválit jen ten, co od něho nikdy nic nečetl. V našem městě žil cvok, který psal divadelní hry přesně stejným stylem, ale nic mu, bohužel, nikdy nevyšlo. Co se týká Klause, také jsem ho neznal, ale špatně mi z něho nikdy nebylo, přestože je politicky zcela jinde.
06. 11. 2010 | 15:50

ZAM napsal(a):

mb:
Mě osobně V. Klaus poprvé velice příjemně překvapil veřejným odsouzením "humanitárního" bombardování. Dále svým zásadovým vystupováním proti enviromentálním diletantům.
Na rozdíl od V. Havla jako prezidentovi se mu nerozpadl stát pod rukama.
06. 11. 2010 | 18:39

Jája napsal(a):

Já osobně jsem absolvoval jedno představení hry VH b ND. Poprvé a naposledy, již nikdy více, proto mohu sdělit, že VH není žádný spisovatel, ale grafoman a nebýt jehoodporu proti režimu, jeho hru by nikdy nikdo neuvedl. VK, kterého jsem nikdy nemusel, mě mile překvapuje a na rozdíl pvně jmenovaného oplývá zdravým rozumem.
07. 11. 2010 | 00:08

sasa napsal(a):

Rozdil mezi Havlem a Klausem je ve zpusobu pouzivani lzi. Havel lze v zasadnich vecech: neco jineho rika a dela. Klaus lze, aby prosadil neco, co verejne oznamil.
07. 11. 2010 | 00:22

mb napsal(a):

zam vy jste dobrý practical joker když píšete : na rozdíl od havla jako prezidentovi se mu nerozpadl stát pod rukama ...

byl to klaus který pracoval na ´rozpadu státu´ .... ne havel ...

ale chcete li .... tak klausovi se samozřejmě stát rozpadl rovněž .... a víc ... podpisem lisabonské smlouvy ....

to máte jako podpis mnichovské dohody ( druhej mnichov) .... v klausově interpretaci ....

akoratže .... zatimco klaus ... abdikací jen vyhrožoval .... a neabdikoval .... a druhej mnichov potupně podepsal .... tak havel když viděl že nemá k udržení státu dost sil .... tak abdikoval ....

tož asi tak .......

jestli myslíte zásadový přístup k environmentálním diletantům typu : člověk žp neničil a neničí a nikdo rozumný ani nemůže říkat že by k tomu kdekoli na světě docházelo, živočišných druhů přibývá ....

tak potěš pánbů .... a chraň nás před šílenci typu klaus, hájek, zam. ? .....

ale každý má své gusto ...

někdo je nacionální xenofob ...

někdo je internacionální kosmopolita ...

každému co jeho jest ...
07. 11. 2010 | 10:04

argun napsal(a):

Aleš Vyhnal
To máte tedy hodně nízkou nastaveou laťku pro to, čemu říkáte osobní statečnost... Vskutk tvrdá perzekuce od Vašeho školitele. Taky jste hrdina.

Karel Mueller
Možná to nevíte, ale mou ctižádostí rozhodně není být Vámi brán vážně. Mám zcela jiné prioriry. A nevidím jediný důvod proč podepisovat jakékoliv Vaše výroky, zejména, když je považuji za holoupé.

Připojil jsem v minulosti svůj podpis, bydliště a rodné číslo pod lecjaké výroky, ty ale byly chytré.

To, co mě však opravdu udivuje, je velikost Vaššho zbytnělého ega. Jak se Vám s tím žije? Ale s Hořejším jte na tom stejně. Ano, vrána k vráně...
07. 11. 2010 | 11:38

Aleš Vyhnal napsal(a):

to argun:

Díky, já vím, že jsem hrdina...
07. 11. 2010 | 14:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy