Užitečný idiot.

21. 11. 2010 | 14:00
Přečteno 27056 krát
Minuly týden jsem si tady dovolil znevážit státní svátek svými sarkastickými poznámkami o „úspěších“ minulých jednadvaceti let.
Nelze se tedy divit emocionální intenzitě reakcí některých diskutérů.


Příliš bych se nedivil naprosto očekávatelným diskusním příspěvkům „známých firem“, jakými jsou „hoven“, „SuP“, „jarpor“, „argun“ či „jojo“ (pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se...) – nemá cenu je komentovat.

Přece jen mě ale zaujal „Carlos V“, který mě na základě toho, co jsem napsal, charakterizoval: „Neduživý chlapec, často s brýlemi nebo i jinou tělesnou vadou. Inteligentní, ale s omezenou schopností začlenit se do kolektivu“ a dodal ještě na moji adresu - „... blbci žijí své ubohé životy“).

Poněkud mě překvapil pan Stejskal, který se domnívá, že si takto pomáhám „uvolnit frustraci z vlastních selhání a nedostatečností“. Tomuto prominentnímu diskutérovi určitě daleko lépe vyhovuje to, co k onomu výročí napsal Michal Pavlata ("Jsem kdykoli připraven vyběhnout na ulici a řvát štěstím").

Dočkal jsem se i požadavků, abych sám ukázal, jak se to má dělat (tedy známé heslo „kritika ano – ale pouze konstruktivní!).

Někteří diskutéři shledali, že by se můj text hodil do komunistických Haló novin.

Několikrát mi bylo připomenuto, že se zajisté mám teď líp než před rokem 1989, a že bych měl být zticha, protože jsem placen z prostředků daňových poplatníků.

Jeden kolega v práci mi řekl, že je obecně nemístné, abych svým psaním ovlivňoval veřejné mínění, protože na to mají právo pouze právoplatně zvolení zastupitelé a novináři. Já bych si prý měl psát jen svůj soukromý deníček a ten nikomu neukazovat.

Výrazně promluvil i kolega blogger Karel Matoušek, který o mně míní, že „Jeho zásadním problémem je, myslím, naprostá politická negramotnost. Lidi jako on uměli pro své účely lišácky využívat Lenin s Trockým, odtud onen výraz ‚užitečný idiot‘ “.

Bohužel jsem se kvůli tomu článku pohádal i se svým rodným bratrem...

Všemi těmito reakcemi se jako červená nit vine přesvědčení, že pokud člověk něco kritizuje na tom, co se tady za posledních 21 let stalo, znamená to, že preferuje předlistopadový komunistický režim, želí jeho zániku a že je to bolševik.

******************************************************************************
Takže dnes bych chtěl bez legrácek něco dopovědět.

1) Myslím, že je naprostá ubohost, abychom se spokojovali s tím, že se nyní většině lidí žije lépe než před jednadvaceti lety. Jednak je to už prostě jednadvacet let a vývoj jde dopředu skoro všude (podívejme se třeba na Čínu nebo Indii), a potom, a to je to hlavní, ten komunistický režim byl v mnoha ohledech opravdu mizerný, takže dosáhnout něčeho lepšího není zas tak úžasné. Mimochodem, pamatuji se, jak mého tatínka v 50. a 60. letech rozčilovaly samochvalné řeči komunistického režimu o tom, jak se máme lépe než za první republiky (televize, auta, pračky...); vždycky říkal – ale to je za těch 30 let přece samozřejmý pokrok!
Já nechci, abychom se spokojeně srovnávali s něčím tak pokleslým, jako byl onen dávno padlý režim, ale s tím, co je na světě nejlepší a co by mělo být naším vzorem - podle mě tedy např. skandinávské společnosti nebo Kanada.

2) Považuji za naprosto nepřijatelné, abychom mentálně „zamrzli“ v těch radostných polistopadových měsících, kdy jsme opravdu byli šťastni, že jsme se zbavili hnusného komunistického režimu. Ano, v prvních několika letech po převratu bych zcela podepsal ten výše uvedený Pavlatův citát o běhání po ulici a řvaní štěstím, ale myslím, že teď už bychom dávno měli považovat základní demokratické svobody za naprostou samozřejmost. Pokud je pořád považujeme za nějaký „dar“, za který máme být komusi vděčni, tak to ukazuje, že to bereme jako něco nenormálního, nadstandardního.

3) Je absurdní, abychom „boj s komunismem“ považovali i teď za cosi aktuálního, za to hlavní, o co dnes jde (a o co by snad mělo jít i další desítky let). Právě toto nám chtějí vsugerovat ti, kteří v posledních dvaceti letech páchali všechny ty lumpárny – ať už úmyslně, nebo jen z hlouposti a neschopnosti.
Obzvláště politováníhodnou součástí onoho zastydlého "boje proti komunismu" jsou snahy falšovat naše moderní dějiny - zcela v onom komunistickém stylu, jen s opačným znaménkem. Pokud je náš demokratický systém aspoň trochu sebevědomý, nepotřebujeme přece cokoli účelově zamlčovat, "přičerňovat" či naopak jinde přikrášlovat, prostě "lhát si do kapsy"..

4) Pokud jde o moji údajnou příchylnost ke komunistům, resp. o moji politickou orientaci – už jsem o tom psal vícekrát, ale stručně zopakuji:

Jsem bezvýhradným stoupencem standardní evropské demokracie, širokých občanských práv a svobod, občanské společnosti a sociálně-tržního ekonomického systému. Myslím, že pro naši zemi se nejlépe hodí nějaká mírně levicová vláda. Jsem přesvědčen, že důležitější než tradiční politická ideologie (která je stejně do značné míry jen divadélkem pro voliče) je skutečná profesionální a morální kvalita politiků, státních úředníků a státních zaměstnanců.
Jsem zcela proti různým revolučním akcím ve fungujících demokraciích. Jsem přesvědčen, že v demokracii (i té ne zcela dokonalé) existuje dostatek pokojných prostředků k vyjádření názoru a k přiměřenému nátlaku na politiky (oslovovat poslance, pořádat nenásilné demonstrace, psát do novin, případně pořádat demonstrativní hladovky a podobné akce, které nikoho kromě protestujících vážněji neobtěžují a neomezují).
Je škoda, že těchto možností tak málo využíváme (nejspíše je to tím, že nám ty dnešní problémy zas tak moc nevadí).

5) Ke komunistům mám vztah veskrze negativní. Vždy jsem považoval za tragickou nespravedlnost osudu, že se u nás po válce zmocnili vlády. Proč jsme nemohli mít osud podobný jako Rakousko... Ale zaplať Pánbůh, že přišel Gorbačov, rok 1989 a že se to konečně „otočilo“, jak jsme dlouhá léta snili.
Také k dnešním českým komunistům mám negativní vztah. Ačkoli snad již nehlásají násilné uskutečnění svých politických cílů, stále se pozitivně hlásí k onomu experimentu z let 1948-1989, do jejich novin prý stále píší lidé jako pověstný J.Kojzar.
Nicméně si myslím, že dnes nepředstavují žádné reálné nebezpečí - hlavně proto, že už nemají (a bohdá už nikdy mít nebudou) za zády mocnou světovou velmoc.
To, že se „komunistické nebezpečí“ stává vždy předvolebním tématem, považuji jen za manévr k odvrácení pozornosti od mnohonásobně důležitějších témat naší současnosti.
Manipulativními novináři i někteří pravicoví politici se navíc ve veřejnosti snaží vyvolávat dojem, jako by i mírně levicové strany byly jen jakousi kamuflovanou variantou komunistů.

6) V komunistické (ani žádné jiné) straně jsem nikdy nebyl. Mimochodem, paradoxně mi právě to, že jsem do KSČ nechtěl vstoupit, výrazně pomohlo – nesměl jsem totiž zůstat na fakultě (kde bych mohl mít neblahý vliv na studenty), ale musel jsem odejít na ČSAV. Tam jsem měl ovšem podmínky pro vědeckou práci podstatně lepší...

7) Pokud se v některých ohledech mé názory (např. na gigantickou hospodářskou kriminalitu, tunelování v 90. letech, progresivní zdanění, posílení sociálních jistot, účast v amerických ozbrojených konfliktech ve světě) shodují s názory komunistů, rozhodně mě to neznepokojuje. Považuji je totiž za v podstatě bezvýznamné a jejich postoje mě naprosto nezajímají. Myslím, že právě tak mé „pravicové“ kritiky oprávněně neznepokojuje, že mají s komunisty shodný názor třeba na EU, na vyhnání sudetských Němců nebo na základní fyzikální zákony.

8) Jistě - já i většina mých pražských přátel a známých se teď máme mnohem lépe než jsme se měli před jednadvaceti lety. Ale nepodceňuji ani to, že po této poměrně dlouhé době se většina mých venkovských příbuzných a známých nemá o nic lépe než tehdy, někteří dokonce hůře. To je trochu smutné...
Jeden můj mimopražský kolega mi nedávno řekl: "Já za každým tím krásně zrenovovaným pražským palácem vidím jednu zlikvidovanou severočeskou továrnu a lidi, kteří v ní ztratili práci".
Leckdo se diví, že KSČM si neustále udržuje svých cca 15% voličů, a že mezi nimi je i dost mladých lidí. "Politicky gramotní" lidé typu Karla Matouška mají jednoduché vysvětlení - tito lidé jsou prostě hlupáci neschopní ocenit výdobytky polistopadového období, resp. řečeno s panem Stejskalem (nebo s panem prezidentem), jejich postoje jsou důsledkem "frustrací z vlastních selhání a nedostatečností".
Myslím, že skutečnost je bohužel jiná a že těch 15% bychom měli brát jako důležitý indikátor hluboké a dost možná oprávněné nespokojenosti poměrně velké skupiny lidí. Proč asi ve většině jiných vyspělých zemí komunisté u voličů takto úspěšní nejsou?

9) Pokud jde o můj vztah k listopadovému převratu z roku 1989:
- V předlistopadové době jsem byl podobně jako 99% národa typickým přiměřeně konformním příslušníkem "šedé zóny", protože jsem chtěl dělat svoji práci a nedostávat do potíží svoji rodinu. Vždycky jsem ale měl nepříjemný pocit, že jsem srab, když jsem občas potkal třeba svého spolužáka chartistu Martina Palouše.
- Během onoho "Palachova týdne" v lednu 1989 jsem chodil každý den na Václavák, ale žádné větší úhony jsem nedošel.
- V únoru 1989 jsem podepsal známou petici za propuštění Václava Havla (jména signatářů se tehdy předčítala na Svobodné Evropě), potom také prohlášení "Několik vět" a účastnil jsem se zakládání "Kruhu nezávislé inteligence". Byl jsem za to v práci mírně popotahován (ale opravdu jen velmi mírně - už bylo jasné, že to brzy rupne; něco podepisovat už tehdá nebylo žádné hrdinství).
- Jsem moc rád, že jsem se zúčastnil celého pochodu 17.11., až do toho konce na Národní třídě. To, co následovalo v příštích týdnech bylo skutečně úžasné.
- Až někdy do roku 1995 jsem byl bezvýhradným stoupencem "léčby Klausem" a voličem ODS.

To, že ten neblahý režim šel tak rychle k čertu, mě až do dneška naplňuje uspokojením a ani za nic bych ho neměnil za ten dnešní.
To ovšem neznamená, že mě (na rozdíl od Carlose V, Karla Matouška, a spol.) automaticky naplňuje uspokojením vše z toho, co následovalo (a hlavně následuje v nejposlednějších letech), nebo že bych si kvůli tomu měl ukládat nějaká autocenzurní omezení.

10) Pokud jde o to, co následovalo později, ocituji Václava Havla: „Domnívali jsme se, že komunistická pauza ve vývoji našeho státu může být zhodnocena tím, že se vyhneme některým chybám, které musely podstoupit tradiční demokracie. Je tomu naopak, ty chyby opakujeme v horší podobě" (kdyby neznali autora, asi by „hoven“, „SuP“, „jarpor“, „argun“, „Carlos V“, „jojo“ či Karel Matoušek také řekli, že tento výrok je jak z Haló novin, není-liž pravda?).
Musím říci, že někdy od roku 1995 se cítím z toho vývoje čím dál tím více zklamaný a mám pocit (či spíše jistotu), že vinou špatně provedené transformace a neschopných politiků už asi navždy zůstaneme v Evropě jen jakýmsi druhořadým státem (přesto jistě pokrok oproti tomu, že bez listopadového převratu bychom byli státem třetiřadým). Zdá se mi, že už asi opravdu v ničem důležitém nejsme na světové špičce, ale že spíše některé dřívější špičkové pozice valem ztrácíme (Česká filharmonie, preventivní lékařská péče, některé průmyslové obory). Moc mě to mrzí (resp. spíše hrozně štve).

11) Můj určitý pesimismus a zklamání rozhodně nepramení z nějakých "frustrací z vlastních selhání a nedostatečností". Mám se opravdu ve všech ohledech velmi dobře, všechny ambice se mi (do značné míry díky listopadovému převratu) naplnily vrchovatě, osobně snad už ani nemohu být spokojenější (ani si to nezasloužím...).
Velmi dobře si uvědomuji, že by u nás všechno mohlo být mnohem a mnohem horší, ale to považuji skutečně za velmi chabou útěchu - myslím, že tato země měla na mnohem víc...

Závěrem:

Jsem hluboce přesvědčen, že této zemi daleko více prospějeme vytrvalou a třeba i přehnanou kritikou všemožných dnešních špatností, než nějakým oslavným jásáním.
Myslím, že je tedy pro naši budoucnost poněkud paradoxně užitečnější i nějaký ten „padlý komunista“ poukazující třeba i žlučovitě na všemožné dnešní zlořády, než ten, kdo je nevnímá, protože z nich buď těží, nebo nechce "vypadat jako komunista".
Mnohem užitečnější než neustálé připomínání dávných špatností komunismu by bylo důsledné odhalování a trestání současných ekonomických zločinů a hlavně skutečně energická, ne jen předstíraná snaha o rychlou a zásadní nápravu problémů s fungováním tohoto státu.
Nedělám si ovšem iluze, že by se k něčemu takovému schylovalo - mnohem snazší je vybíhat na ulici a řvát štěstím a být vděčen za to, že to aspoň není horší...

A mnozí jistě řeknou, že svým dnešním psaním opět prokazuji "naprostou politickou negramotnost"...

*******************************************
Poznámka:

Název tohoto článku je inspirován výše citovaným diskusním příspěvkem politicky gramotného Karla Matouška, ve kterém mě zařadil do této kategorie (tak jako předtím již mnohokrát mnozí jiní pod jinými mými články).
Pokud jde o definici tohoto často používaného pojmu připisovaného Leninovi
:

V politickém žargonu se termín užitečný idiot používal během studené války pro sympatizanty se sovětským režimem ze západních zemí. Byli považováni za naivní a cynicky využiti Sovětským svazem nebo jiným komunistickým totalitním státem. Postupem času se význam rozšířil a dnes označuje osobu, která se nechala zmanipulovat nějakým politickým hnutím, teroristy nebo nepřátelskou vládou.
Toto slovní spojení bylo údajně použito poprvé Vladimírem Iljičem Leninem, který tak měl označit západní novináře a cestovatele, kteří podporovali Sovětský svaz a jeho politiku na západě, nebo osoby, jež mu nevědomky pomohly do jeho pozice a kterých se potom „zbavil“. V Leninových spisech se ale nevyskytuje a nikdo ani nepotvrdil, že by ho slyšel je vyslovit.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jos napsal(a):

Nu co pane profesore,
jen je potřeba se zeptat, kdože to potřebuje abychom vedli válku, která před 21 lety skončila. A bude jasno.
21. 11. 2010 | 14:18

Rumcajs napsal(a):

Profesore, co mám udělat pro to, abych byl jmenován společně s jarporem a SuPem ?

Dost mi o to jde.
21. 11. 2010 | 14:21

Paterik napsal(a):

Jak si představujete "mírně levicovou" vládu? Je to něco jako šestka na Richterově stupnici?
21. 11. 2010 | 14:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Rumcajs:

Byl jste tentokrat ve srovnani s nimi prilis nevyrazny, do te "prvni ligy" jste se nekvalifikoval, musite priste pridat ;-).

..
21. 11. 2010 | 14:27

camponotus napsal(a):

Vaše "vyznání" pane autore není potřebné, snad pro pomalu chápající mozky ano. Napsal jste své názory, a pokud tedy platí svoboda projevu, tak nevidím důvod, abyste něco dalšího zdůvodňoval. Co jste napsal v původním blogu je pravda, ať se to pravici líbí, nebo ne. Nepřísluším k žádné partaji, ani politickému proudu, snad jediný klad v mých postojích vůči politice je sociální cítění, mám dojem že v tom jsme si zajedno. Pokud jsou odezvy na vaše vystoupení, jaké jsou, ťal jste do živého a potrefené se ozvaly.
21. 11. 2010 | 14:31

Luba napsal(a):

VLSR zdá se mi užitečnou politologickou zkratkou "sametovky", kterou hodlám jakožto užitečný idiot používat.
SR je totiž zkratka Slovenské republiky, popř. státního rozpočtu, steradiánu a stroncia.
21. 11. 2010 | 14:34

Rumcajs napsal(a):

Profesor:

To Vám nedaruju,
Tak příště profesore !
21. 11. 2010 | 14:37

Béda napsal(a):

V.Hořejší,

nemáte zapotřebí se omlouvat a korigovat, upřesňovat svá tvrzení. Buďto máme demokracii a můžete se kriticky vajádřit k úspěchům VLSR po 21 letech anebo nemáme.

Ledaže by po vydání článku vás k tomu "něco" nutilo. Třeba tlak pražského poněkud konzervativně neoliberálního okolí, nadřízených a pod..

Prostě jste to napsal, jak to vidíte. Podle mě jste tím nastavil zrcadlo neposkvrněným "úspěchům", které po bližším ohledání zas až takovými úspěchy nejsou. Někdo by mohl říct, že za pozlátko byla nenávratně prošustrována ekonomická podstata a budoucnost národa. Žádná perspektivní na pevných ekonomických nohou stojící vize. A důsledně tržní demokracie.

Proč se snažit zastírat to, co už stejně všichni víceméně vědí?
21. 11. 2010 | 14:43

mud.. napsal(a):

Primární otázkou je, proč p.Hořejší má jedno z nejvyšších návštěv? Čím je to způsobeno? Proč i ti pravicově orientovaní chodí číst jeho články? Je to prosté. On za jedno "lítá" ode zdi ke zdi. Někdy pravda, někdy nepravda, někdy mystifikace, někdy bla, bla, bla apod. Za druhé za těch více jak sto článků může říci; čím méně mě odborné kruhy čtou, oto více mě čtou neodborné kruhy. Mezi akademickou společností jsem nula, mezi neakademickou jsem titulovaná známá osobnost.
21. 11. 2010 | 14:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dobré, kdybych náhodou ešče před kremací zatoužil po nějaké extra iljičovině, aspoň vím na koho se tu mohu s důvěrou obrátit. Děkuji.
Veselé krizování, bude líp...
http://dl.ziza.ru/other/072...
21. 11. 2010 | 14:46

jojo napsal(a):

Obvykla demagogie. Pan profesor nam opet sdelil, ze vsichni jsme idioti protoze vse "jen chvalime". Porste takovy mesias, kletry lidem sdeluje, jak se mame na svet divat, ketry ze sve kritiky dela ctnost.

Proste opet jen povysenecky pohled, tak typicky rpo levicaky. "muj pohled je spravny, jsem spravne kriticky a moje nespokojenost je spravna...."

Tady ale nejsme na poli laboratore, kdy kazda nespokojenost s vysledkem popohani vyzkum dopredu. tady jsme na poli politiky, kdy nepsokojenost nevede vzdy k uspechu, o cemz nas historie nekolikrat presvedcila.

Uzitecny idiot a halo noviny na to zcela sedi.
21. 11. 2010 | 14:48

Béda napsal(a):

dovětek:
Nesplatitelně zadlužen je jak stát tak významná část obyvatel, které čeká exekuce. A další zbídačování těch nejslabších - pauperizace, vydávána za východisko z korupce a zadlužování, které se mezičasem staly trvalou součástí politického a ekonomického bytí - je na programu dne.
21. 11. 2010 | 14:50

Sraldo Mandolini napsal(a):

Pane profesore, myslím, že to máte v hlavě docela srovnané, na rozdíl od řady vašich kritiků, ale ruku na srdce - ten váš věčný boj proti hazardu a prostituci, to je přeci černoprdelnická zpozdilost non plus ultra! Copak vážně nechápete, že lidi mají v demokracii plné právo bavit se podle svého gusta? A jestli je lepší chytat ryby nebo si jít užít s nějakou prsatou roštěnkou do bordelu, to už nechte na nich, stejna jako jejich chuť utratit pár tisícovek v herně nebo kasínu...stát jen musí dbát, aby z toho vybral co nejvíce daní, které pak půjdou třeba i na ten váš genetický věděcký výzkum...
21. 11. 2010 | 14:52

Al Jouda napsal(a):

Ještě, že jste nenapsal, že to myslíte upřímně !Já Vám ale přesto věřím a v mnohém jsem na tom podobně.
21. 11. 2010 | 14:55

santawizard napsal(a):

Pro šťastné a úspěšné ale i nešťastné a neúspěšné :Vyznej svoji víru a hříchy jako slovo na jazyce a jazyk za zubama křížový výslech nejenom pro agresivní ruce a agresivní jazyk!?V očích boha každý člověk je obyčejný lump a cvok pro kterého by se měli stavět rehabilitační tábory jako ty státní a soukromné ústavy pro lumpy a cvoky nebo pro politické vězně a pseudoblázny.Všechno je jenom otázka co je to vědomý a nevědomý zločin a hřích a kdo je pachatel a oběť zločinu a hříchu a jak by se měli trestat a léčit výrobci a jak by se měli trestat a léčit spotřebitelé ,když prevence a represe snižuje poptávku a nabídku.Kdo je ten lump,který si hraje na cvoka aby se vyhnul trestu a kdo je ten cvok,který si hraje na lumpa aby se vyhnul léčbě.?
21. 11. 2010 | 15:02

Werner napsal(a):

Když se proti postaví tahle grupa už to je důkazem toho že máte ve velké většině svých názorů pravdu, pane profesore .
21. 11. 2010 | 15:10

Karel napsal(a):

To autor :

Souhlasím s kolegou "camponotus", že snad už máme demokracii a možnost svobodně se vyjádřit.

Taky souhlasím s názorem, že člověk, který to má v hlavě srovnáno, tak s tím článkem nemá problém. Svedu si ještě představit, že ho někdo mohl brát jako trochu přitažený za vlasy, ale to někdy nemusí škodit k tomu, aby to vyvolalo diskuzi.

No jak vidět, kritické myšlení bolí, a firmy jako :
„hoven“, „SuP“, „jarpor“, „argun“ či „jojo“
intelektuální bolest, která doprovází myšlenkové úsilí, prostě nesnáší.

A tak se na Vás zlobí.
21. 11. 2010 | 15:12

voroshilov napsal(a):

To je smutne kdyz Fantomas na konci sundava masku a misto megapadoucha vidime jenom novinare Fandora,ten velky carodej Oz za oponou je jenom maly clovicek ktery sam odebira obyvatelum Smaragdoveho mesta zelene(ruzove,modre)bryle-tak se plazit pred luzou a hledat omluvu pro vlastni nazory,skoda,zklamal jste mne,pane profesore,ja myslel ze jste vetsi format...
21. 11. 2010 | 15:14

Dr. No napsal(a):

Ono když někdo říká, že se má lépe, než si zaslouží, bývá si vědom, že je to na něčí úkor.

Sluší se připomenout kafemlejnek, posedlost touto zblblostí jsme si do značné míry dovezli z vyspělého světa. My, v čele s vlajkonoši z UOCHB, UMG a PřF UK, jsme ji jen dotáhli do dokonalosti.

Dále si dovolím připomenout různé paláce jednotlivých ústavů AV (např. ÚMG, ÚSBE Brno) v době, kdy fakulty klíčové pro náš průmysl jsou v ubohém stavu. A vůbec celé ty peníze na výzkum za ta léta posílané sboru gerontů vedených geronty ještě většími, tím myslím Akademii věd. Neboť, jak psal jogín, ekonomický efekt vědy vzniká vzděláváním, takže peníze poslané AV nesou efekt jen z dobré vůle / špatného svědomí zaměstnanců AV, kteří učí i když nemusí.

Dalo by se pokračovat, ale je to zbytečné. Všechny ty stížnosti pana profesora na režim jsou buď neschopností minimálně sebekritického pozorování nebo, v horším případě, křikem zloděje "Chyťte zloděje."

Omlouvám se, ale musím to říct.
21. 11. 2010 | 15:14

Xaver35 napsal(a):

Citát Ludvika Vaculíka (tento týden někde v TV): "Komunismus padl, ale příčiny, proč vznikl,jsou zpátky."(Myslím, že ten ani nepotřebuje číst prof.Hořejšího.)
P.S.: Rozdejte si to s ním, "pravověrní",ne se mnou!
21. 11. 2010 | 15:16

Tunel napsal(a):

To se zase musí člověk omlouvat a zdůvodňovat své názory? Byl snad K.Kryl komunista?

Karel Kryl - Demokracie (1993)

Jsem dnes stejen, pravím Vám, jako kdysi. Nejin. Tiše sobě zahnívám na smetišti dějin...

Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou:
ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou,
ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,
a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.
Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,
a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.

Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky,
brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky,
farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,
my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.
farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,
my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda,
zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda,
král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,
pod střechou velké partaje se u koryta sejdem.
král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,
pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

Demokracie panuje od Aše po Humenné,
samet i něha v pánu je a zuby vylomené,
Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí,
zaujímáme postoje, místo abychom stáli.
Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí,
zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

Demokracie dozrává do žaludečních vředů,
bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů,
a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.
A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.
21. 11. 2010 | 15:17

t... napsal(a):

vaclavhorejsi:

Pane profesore,

nic si z toho nedělejte, sem se přijde ..... kde kdo.

Když jste ten vědec, je možné se někde na internetu dočíst o Vašich věděckých objevech?

Jak velká je pravděpodobnost, že za své vědecké objevy dostanete Nobelovu cenu, počítám i možnost "in nemoriam"?
21. 11. 2010 | 15:19

patriot napsal(a):

...je mi smutno kdyz ctu tyto blaboly, ktere ale vubec nic neresi ani se nesnazi naznacit velikost velikost "pruseru" do, ktereho jsme se vsichni dostali a jeste dostanem pod vedenim kmotru ODS [pojem KMOTR jsem slysel verejne poprve dnes v TV od p.Necase] tak to jiz s klidem beru jako verejne priznani legalizace mafianskych praktik u statni i obecni spravy...atd. Vim ze jako obcan nove zrestaurovane Velkonemecke rise mohu s mnohym nesouhlasit, mohu protestovat....ale vim ze mi to bude prd platne....
21. 11. 2010 | 15:20

hovorka11 napsal(a):

Václav Hořejší:
Pište dál, jak Vám radí svědomí a dle faktů.
Jestli na Vás někdo plije, tak v rámci diskuze je to normální.
Fandím Vám. Doby, kdy jsem ustupoval před fanatiky jsou pryč. Jestli se nedokážete smířit s nevděčnými a nenávistnými příspěvky, tak je to škoda ale pouze Váš problém. To co píšu dělám pouze proto, že jsem přesvědčen, že je to lépe než mlčet- nezávisle na vděku či nevděku. Není to ale zábava, cítím to jako nutnost. I u Vás to tak cítím. Těm nenávistným něco zdělujete a můžou potom porovnávat fakta. S příbuzenstvem nemá smysl probírat politiku. Politika je svinstvo určený pro rozkol jinak přátelských lidí, takže mezi blízké moc nepatří.
To co štve Vás, štve mě a hodně lidí okolo.
Přeji Vám nadhled a vnitřní pohodu.
21. 11. 2010 | 15:23

michal napsal(a):

Pane profesore,
hezká obhajoba z levicových pozic. Nedivím se, že Vy nepovažujete boj proti komunismu (přesněji řečeno socialismu nebo etatismu) za aktuální, když Vám, coby přiznanému levičákovi, současná míra ingerence státu do života občana vyhovuje. Přes detaily, jako přítomnost komunistického bachaře v parlamentu do r. 2010 nebo přítomnost komunistických ministrů ve vládách, jste se jistě snadno přenesl.

Rozdíl mezi Vaším a například mým pohledem je v tom, že onen "reziduální socialismus", kdy téměř polovina mnou vydělaných peněz je prohnána skrze stát, aniž bych mohl ovlivnit jejich cíl, Vám nevadí. Resp. vadí jen do té míry, do jaké jsou státní úředníci ovlivněni korupcí. Samotný fakt, že nemají morální právo na tyto peníze, neuznáváte. Možná proto z pravicových pozic nezaznívá tolik filipik proti korupci; neboť z pohledu okrádaného je vcelku jedno, jestli lupič prolije lup hrdlem nebo z něj nakrmí své děti. Špatný je samotný akt loupení (tedy složená daňová kvóta).

Druhý aspekt Vaší kritiky, s nímž také nesouhlasím, je poměřování světa veškerého Vaším okem. To, že nesnáším astrologii, homeopatii, kasina a bordely (a tady bychom se naprosto shodli), mi nedává právo stejný hodnotový žebříček vnucovat ostatním. Jestli někdo raději utratí vydělané peníze za lepou děvu v hampejzu, než aby naslouchal přednášce o nových objevech v oblasti T regulačních lymfocytů, je pouze věc jeho osobních choutek. Právo na jeho peníze nemáme o nic větší než ony lepé děvy.

Zkrátka, pro mě jste vždy představoval a představujete v jistém smyslu vzor v profesionální oblasti. Nicméně po stránce morální se mi krajně nelíbí Vaše arogance a povyšování vlastních měřítek na celou společnost, tedy Vaše levičáctví.

Demokracie není, pane profesore, společné hlasování dvou vlků a jedné ovce o zítřejší večeři. Stejně tak je špatnou demokracií taková, v níž má daňový příjemce stejný hlas, jako daňový plátce.
21. 11. 2010 | 15:24

egoist napsal(a):

Vidím to naprosto stejně. Díky.
21. 11. 2010 | 15:27

Drzá zrzka napsal(a):

Líp na tom jsme možná pouze v tom, co se materiální stránky týče. To ostatní, je bez biče, v hlubokém útlumu.

Dělají všechno, protože si myslí, že mohou.
21. 11. 2010 | 15:27

Carlos V. napsal(a):

Jen citace mě samého :
Pan profesor dost možná patří do jednoho specifického typu lidí.

Neduživý chlapec, často s brýlemi nebo i jinou tělěsnou vadou. Inteligentní, ale s omezenou schopností začlenit se do kolektivu.

Tací chlapci často řeší své problémy, často jistě nezaviněné, odstupem od smrtleníků. Odstupem pohrdavým, kdy oni blbci žijí své ubohé životy.
Jejich mečem je jazyk a jejich jazykem ironie. Ironie zlá, jedovatá.

Konec citace. Snad se dávi vyščíst, co jsem psal - tedy ne, že oni chlapci - blbci žijí své ubohé životy, alébrž že takový je pohled "chlapců" na ubohé běžné "neinteligentní" smrtelníky.
21. 11. 2010 | 15:33

Rumcajs napsal(a):

Já bych tady rád místním soudruhům připomenul, že nejenom oni mají nárok na názor. Tudíž i reakce Supa ,jarpora atd . jsou naprosto legitimní, ač se jim nemusí líbit.

Když tak můžou použít to své zaklínadlo, že pravičáci vyznávaj na rozdíl od levičáků jen tu svoji pravdu.
To mě aspoň pobaví.
21. 11. 2010 | 15:38

Občan napsal(a):

Xaver35 napsal(a):
"Citát Ludvika Vaculíka (tento týden někde v TV): "Komunismus padl, ale příčiny, proč vznikl,jsou zpátky."(Myslím, že ten ani nepotřebuje číst prof.Hořejšího.)
P.S.: Rozdejte si to s ním, "pravověrní",ne se mnou!
21.11.2010 15:16:14"

Jen pro doplnění dodávám, že pan Vaculík také napsal, že ÚČINNĚ bojovat proti komunismu lze jen tak, že budou odstraněny příčiny jeho vzniku. I v tom má naprostou pravdu. Stejně jako pan Hořejší se svými postřehy o současném stavu společnosti a politiky.
Bohužel, část české společnosti je buď slepá, nebo omezená, nebo obojí; každopádně se zvráceně domnívá, že ožebračení většiny společnosti (a likvidace koupěschopnosti, tedy základního předpokladu pro přežití kapitalismu) povede k záchraně současného režimu.
21. 11. 2010 | 15:38

radek napsal(a):

Pane Hořejší, prosím přispívejte dál na aktualne.cz
21. 11. 2010 | 15:40

Anička z Kuřimi napsal(a):

Je mi veselo,
mám svobodu vyjadřování ke všemu, ale nikdo mě neposlouchá ..
Státní dluh roste a roste ...

Každé osmé domácnosti hrozí exekutor ..

Do důchodu půjdu v 65 neřkuli v 70, po návrhu odborníků z ČERVu, vlastně NERVu.

Je mi veselo, vstoupila jsem do 4.ODBOJE ...
Po doprivatizaci zdravotnictví a penzijního připojištění do soukromých penzijních fondů, mě bude ještě líp!
A wo tom to je ..
21. 11. 2010 | 15:42

Občan napsal(a):

Michale, JAK chcete bojovat proti komunismu, přetrvávají-li a dokonce se prohlubují příčiny jeho vzniku a trvání?
Jak chcete z lidí vymlátit UVĚDOMĚNÍ si toho, že ač pracují, jsou stále chudí jak kostelní myš a jejich situace se stále zhoršuje? Jak z nich chcete vymlátit to, že s tím nesouhlasí a BOJUJÍ proti tomu?
21. 11. 2010 | 15:43

Béda napsal(a):

Drzá zrzka,

žít na úrovni za cenu nesplatitelného dluhu umí s prominutím každý...

¨K tomu bych ještě dodal: Nělteří žijí na úkor nesplatitelného dluhu plynoucího z virtuálních peněžních abstrakcí a korupce, která se stala neodmyslitelnou součástí politiky bez toho, že by kdy čerpali jakékoliv částky ze sociálního a zdravotního systému - pouze
na něj platí - a bez toho, že by si kdykoliv vzali jakoukoliv půjčku.
21. 11. 2010 | 15:43

jan k napsal(a):

"Myslím, že pro naši zemi se nejlépe hodí nějaká mírně levicová vláda."
Proč by ne, ovšem žádná významná mírně levicová strana, která by se mohla ujmout vlády, tady neexistuje. Určitě to není ČSSD prolezlá bývalými komunisty, často na předních pozicích?
21. 11. 2010 | 15:43

Dalibor Štys napsal(a):

Myslím, že mého dědu odbojáře asi nenapadlo, že hned po válce bude zavřený aby "nebránil znárodňování" a že ani následné ocenění na britské ambasádě nezabrání tomu, aby po roce 1948 skončil v dolech, kde ho hlídali bývalí konfidenti gestapa. Komunismus se musí stále připomínat, tak jako nacismus a další zajímavé -ismy. A stále proti nim bojovat, protože jsou meřitelnou reflexí stavu mozku, který se s různou pravděpodobností realizuje.

Takže nemohu souhlasit. Většinou skutečná pomoc se odehrává od jednotlivce k jednotlivci nebo tam, kde donátor na své peníze vidí. To, že se na stát stále s nečím obracím, je tím, že nemám jinou možnost. Nedělám to rád a (v soukromí) ani často.
21. 11. 2010 | 15:47

Miflonides napsal(a):

Citát z Ludvíka Vaculíka (dva tisíce slov): „ … ustavujme vlastní občanské výbory a komise. Je to prosté: sejde se několik lidí, zvolí předsedu, vedou řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout.“

Dnes něco takového mnohé ani nenapadne, vysloužili by si hněv Velkého Kvizitora. A přitom by to bylo, zejména po letošních komunálních volbách, krajně žádoucí. Ale jak říkám, dnes jsme natolik „svobodní“, že ….. No raději už mlčím.
21. 11. 2010 | 15:47

Béda napsal(a):

Rumcajs,

nebuď směšný loupežníku. Politicky korektní názory s podporou moderátora diskusí nepotřebují žádné zastání - ty ho mají všude.

Souhlas s občanem. Podhoubím komunismu, neřkuli jakékoliv revolty je propadání se do existenční nejistoty, bídy, bezperspektivnosti a beznaděje (ať děláš co děláš). Odstraňte je a zmizí revolta.
21. 11. 2010 | 15:49

Lena napsal(a):

Aničko z Kuřimi,
exekutor hrozí jen těm, kteří díky své rozežranosti nedokážou splatit své závazky.

Bédo,
jenže u nás má tu "existenční nejistotu" skoro každý. Tedy lépe řečeno, skoro každý si myslí, že je v ní. Přitom patříme mezi nejbohatší státy! Takže já bych to úplně jako jediné podhoubí komunismu neviděla.
21. 11. 2010 | 15:53

vaclavhorejsi napsal(a):

t...:

"Když jste ten vědec, je možné se někde na internetu dočíst o Vašich věděckých objevech?"

Seznam mych vedeckych publikaci najdete zde:

http://www.img.cas.cz/mi/Va...
(ale to je samozrejme pro odborniky)

Muj vedecky zivotopis je zde:
http://www.img.cas.cz/mi/Va...

Pomerne popularni informace o tom, co delaji jednotlive vyzkumne skupiny naseho ustavu (vcetne te me), najdete zede:
http://www.img.cas.cz/main....

"Jak velká je pravděpodobnost, že za své vědecké objevy dostanete Nobelovu cenu"

Takova moznost je asi nulova... (leda ze bychom jeste na nejaky "trhak" prisli nez odejdu do penze).
Ja jsem ale docela spokojeny s tim, ze nase skupina patrila v poslednich 20 letech mezi uzkou spicku ceske vedy (mereno podle tzv. citovanosti), coz se odrazilo i v rade cen, ktere jsme obdrzeli.
Mimochodem, Nobelova cena se zasadne in memoriam neudeluje.

Srdecne zdravim a dekuji za zajem.
************************************
michal:

Ja si naopak myslim, ze ten rozsah prerozdelovani ("socialismu") je tady bprilis nizky - libila by se mi ta skandinavska uroven.

Rozhodne si nemyslim, ze nekomu "vnucuji svuj hodnotovy zebricek" - jak bych to mohl delat???
Ja jen pisu - nekomu se to libi, nekomu ne, to je vse...
Jini zase pisi z uplne jine nazorove pozice, a je to tak v poradku, nebo ne?
To prece neni zadna "arogance"?
Kdyz se vam me psani nelibi, tak to proste nectete!

..
21. 11. 2010 | 15:53

deb napsal(a):

Carlosi V, no samozřejmě, neduživí chlapci, jako třeba i Stephen Hawking, se samozřejmě ve zdravém kolektivu vrstevníků neuplatní. Namísto vlasti a národu prospěšné činnosti, jako je třeba fotbal či alespoň kolektivní fandění témuž, jsou odsouzeni ke svým ubohým, neproduktivním, osamělým životům a pochybným "intelektuálním" zábavám, které jsou nám, zdravým a platným členům kolektivu, podezřelé, protože je nechápeme. Quo usque tandem se nad námi ještě budete, vy mrzáčci, povyšovat?
21. 11. 2010 | 15:54

borby napsal(a):

Ono opravdu by bylo těžko hádat kdo všechno je i mezi dnešními komunisty a proč.Asi všechno možné.U ODS a ostatních stran je snad jen jeden typ lidí?
O dnešních komunistech mnoho slyšet není,tak asi proto je někdo stále odkudsi ozvučuje.
Jinak,fenomén zamrznutí něčí psychiky v důsledku určitého hlubokého emocionálního prožitku v nějaké určité době je možný a u některých lidí patrný.Většina ovšem s dobou klouže dál,mění se.Záleží na tom asi co kdo kdy prožil,co ho určilo osudově nadlouho.
Ať jsou lidé takoví jací jsou,vycházejme z toho,nedivme se jim,neničme je.Buďme vzájemně minimálně tolerantní.Žijme rádi v každé době.Je to i dobou,ale část našeho osudu je i v nás.Kdo se neumí radovat z maličkostí,prožije asi život v každé době úděsně.
A mrzoutů přibývá a je k tomu vytvářeno i dost důvodů, o to se dokáží někteří jedinci vždy postarat.Bubáci.Protivové,Atd.
Nerudní.Naštvaní.Uhonění životem.Zlomení.Uražení a ponížení.Nešťastní ať důvodně či bezdůvodně.Zabrždění.
21. 11. 2010 | 15:54

Dalibor Štys napsal(a):

To občan:
To, co popisujete, ovšem není způsobeno malým vlivem státu, ale spíše jeho velkým vlivem. Nemá smysl se moc rozepisovat, přečtete si toto: http://neviditelnypes.lidov...

Pokud stát živí velké firmy, rozhoduje o školství a výzkumu, vydává peníze, je skutečně za stav jak svých silných, tak slabých, zodpovědný. Jak si vzpomínám, za komunismu byli, z pohledu zvenku, chudí všichni.
21. 11. 2010 | 15:55

RADIO THE UPPER YEREVAN napsal(a):

VH dnes napsal:

...Poněkud mě překvapil pan Stejskal, který se domnívá, že si takto pomáhám „uvolnit frustraci z vlastních selhání a nedostatečností“...

A jak to bylo doopravdy?
stejskal napsal(a):
Pane Maxi, nekažte to ;-)
Nadávat "na poměry" je přeci daleko zábavnější a navíc to pomáhá uvolnit frustraci z vlastních selhání a nedostatečností.
To, že něco funguje vcelku normálně, že je něco v pořádku (byť by to mohlo být lepší) je strašně banální zjištění (a pro většinu lidí povýtce neuspokojivé ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
18.11.2010 16:36:52
vaclavhorejsi napsal(a):
Pane Stejskale,
ano, prohledl jste me - pomáhám si uvolnit frustraci z vlastních selhání a nedostatečností!

..
18.11.2010 18:06:38
stejskal napsal(a):
Dobrý večer, pane profesore,
píše v 16:36:52 druhý odstavec svojí repliky panu maxovi, neměl jsem na mysli zrovna Vás, ale spíše některé exaltované vážně míněné hyperkritické výkřiky v této debatě.
Váš text jsem pochopil jako satiru (ostatně jsem to psal už dříve), na kterou mám svůj názor (též jsem o něm zde před pár dny psal). Nedomnívám se, že Vás motivuje k psaní podobných textů nedostatek seberealizace či nějaký mindrák (spíše naopak).
Ale Vaše konfese z 18:06:38 mi staví Vaše texty do poněkud jiného světla. Budu o tom přemýšlet.

Libor Stejskal
18.11.2010 21:02:40
Není co dodat...
21. 11. 2010 | 15:55

Drzá zrzka napsal(a):

Béda
Jistě, rozdávat v době, kdy mám dost a při tom nemyslet na zadní kolečka je nezodpovědné.
21. 11. 2010 | 15:58

Béda napsal(a):

Lena,
http://www.verejnydluh.cz/

Pamatujete na Kalouskovu složenku? Co soudíte o tom, že HDP roste rychlostí 1934 Kč/sek a zadlužování 5346 Kč/sek a Kalousek pověstný svou předchozí šetrností na MF a MO vydal další dluhopisy za 100 mld. a plánuje ekozakázku za 116 mld, vyrovnání s církvema za 287 mld. PPP a podobně?

Již neplatí, že na co nemám to si nepořizuji? Co válka v Afghánistánu za 2 mld a finta hodit to všechno především na ty středně a níézkopříjmové zdražením zdraví, ukradením části důchodů a zadlužením vysokoškolské mládeže?
21. 11. 2010 | 16:00

jo napsal(a):

Nejsem jojo, aby bylo jasno. :) S článkem souhlasím, hezky jste to vystihl. To, že si pár "užitečných idiotů" žije lépe, nezmamená, že jim jejich "blahobyt" chcete "znárodnit". Mějte se a pište dál.
21. 11. 2010 | 16:01

Rumcajs napsal(a):

Béda :

V tom je Tvoje bída Bédo. Já za Tebe nebudu nic odstraňovat. Na to, aby ses vále v popelnici s čůčem a já z tebe začal dělat člověka, na to fakticky nemám náladu.

Snaž se sám socane.
Na mě Ty Vaše výhružky, že buď dám výpalné a nebo že zaplane revoluční oheň, co smete ty kapitalistický pijavice, nezabírá.
21. 11. 2010 | 16:03

Lena napsal(a):

Bédo,
tak nevím, nač mi odpovídáte. Já jsem Aničce psala o drobných dluzích lidí, ne o dluhu státu.
Kalouskova složenka mi přišla jako dobrá příležitost to otočit proti politikům. Jsem pro to, aby si hoši zaplatili všechny rozkrádačky. Ale co nadělám, osamocena se svými názorem, když je tu tolik lidí, kteří ty samé prezenty stále volí?
21. 11. 2010 | 16:04

Admirál napsal(a):

Pana profesore, to, že se uchylujete do defenzivy, si myslím není na místě.
21. 11. 2010 | 16:05

vaclavhorejsi napsal(a):

Admirál:

To je naopak ofenziva! ;-)

..
21. 11. 2010 | 16:11

stále rebel napsal(a):

Taky vám kluci neobolševičtí vysvětlili, že konečně žijete v době, kdy můžete svobodně vyjadřovat své názory. Ovšem Jakeš se Štěpánem by mezi těmi neobolševíky působili jako tolerantní a kultivovaní lidé.
21. 11. 2010 | 16:12

voroshilov napsal(a):

Co tady uz druhou diskusi za sebou nekdo porad omita jmeno Stepena Hawkinga,jak jsem pochopil minule onemocnel az v pokrocilem,tady se mluvilo o skupine detskych introvertu ktere od malicka miluji sbirani motylu a kresli doma generator na studenou fuzi,opravdu bajecna spolecnost,i kdyz vetsinou prave z takovych bude nejaky uzitek,namatkou vezmu slavneho rezisera Tima Burtona,budu radeji se divat na jeho filmy nez poslouchat prednasky Hawkinga o kvantove fyzice kterym neodborna verejnost stejne nerozumi.
21. 11. 2010 | 16:16

Béda napsal(a):

Rumcajs,

největším loupežníkem nejsou ty klíšťata přisáta na tvém poctivém LOUPEŽNICKÉM upracovaném těle. Největšími parazity jsou loupežníci okrádající stát na předražených veřejných zakázkách a současně klíšťata přisátá na jejich poctivém upracovaném loupežnickém těle nemravným ziskem.

K jejich ještě úspěšnějším a podle dnešní morálky poctivějším bratřím patří vrtuální tiskaři a spekulanti s penězi, jejich transnacionální úspěšnější konkurenti, kteří dokázali maximalizovat zisk v v daňových a hlavně nákladových rájích znovuzavedením málem zapomenutého otroctví.
21. 11. 2010 | 16:17

michal napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
Ja si naopak myslim, ze ten rozsah prerozdelovani ("socialismu") je tady bprilis nizky - libila by se mi ta skandinavska uroven.
Rozhodne si nemyslim, ze nekomu "vnucuji svuj hodnotovy zebricek" - jak bych to mohl delat???

Snadno - právě tím, že chcete, aby přerozdělování stouplo, vnucujete svůj pohled ostatním. Před přerozdělením každý uplatnil své peníze tak, jak uznal za vhodné. Po přerozdělení má smůlu a o jeho potřebách bude rozhodovat vláda inteligentní elity, v horším případě vláda průměrných a v nejhorším případě nějaký diktátor. Chápete tu bajku o ovci a dvou vlcích, hlasujících o společné večeři?

Nechci být nadále stříhán. A už vůbec ne výrazně více, než jiní, jen proto, že mi rychleji dorůstá srst.
21. 11. 2010 | 16:21

michal napsal(a):

Bédo, loupežníkem jsou nejen ti, kteří korupcí získali veřejné zakázky, ale PŘEDEVŠÍM ti, kteří peníze pod rouškou veřejných zakázek kradou.

Spousta věcí by se dala řešit úplně jinak, než napřed nuceně peníze vybrat a pak nechat úředníka rozhodovat o tom, nač je použije.
21. 11. 2010 | 16:23

Béda napsal(a):

michal,

velice doporučuji.
http://www.outsidermedia.cz...
21. 11. 2010 | 16:25

Expert napsal(a):

Pane Hořejší,přemýšlel jste někdy o tom, jaká je geneze něčeho takového jako je SuP, rumcajs a.p. ?
A přišel jste na to?
Já doposud ne.
21. 11. 2010 | 16:25

Paterik napsal(a):

Béda:

Ať se vám to líbí nebo ne, někdy ty ekologické zátěže budeme muset odstranit. Třeba to nebude stát 116 mld, ale drahé to bude v každém případě. A proč stále omíláte ten nesmysl o 280 mld církvím?
21. 11. 2010 | 16:26

jo napsal(a):

michal

že někdo říká svůj názor nebo svůj pohled na věc neznamená že ti ho vnucuje .... a ty přestan vnucovat svůj názor ;))
21. 11. 2010 | 16:26

michal napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):

Někteří diskutéři shledali, že by se můj text hodil do komunistických Haló novin.

Ja si naopak myslim, ze ten rozsah prerozdelovani ("socialismu") je tady prilis nizky.

-----------------------

Při vědomí druhého z uvedených výroků bych odhadoval, že diskutéři uvedení ve výroku prvním se domnívají správně.

Právo publikovat neznamená právo na nekritické přijetí.
21. 11. 2010 | 16:27

michal napsal(a):

jo napsal(a):

Dokud ho říká, nevnucuje. V okamžiku, kdy uvede v chod systém, který si přivlastňuje mé peníze, vnucuje.

Jak jsem psal výše, právo publikovat neznamená právo na nekritické přijetí.
21. 11. 2010 | 16:29

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Podívej se na Slovensko. Kdybysme byli pořád spolu, tak budeme řešit kdo koho okrádá. Rozdělilo se to a je klid.

A já po Tobě nechci nic jiného Bédo ! Udělejte se vy levouni pro sebe a budeme všichni spokojeni.

Uvidíš.
21. 11. 2010 | 16:30

jo napsal(a):

michal

lepší je vzít peníze cizího že... ;)
21. 11. 2010 | 16:31

Vlkodav napsal(a):

Název blogu je bez úvozovek, s tím jediným mohu ve Vašem blogu souhlasit. Zbytek jen demonstruje přemněnu vědce v nenávistného amatérského politologa. Je mi Vás líto a je mi líto, že tak nadaný člověk utápí svůj talent a vzdělání v nenávisti a negativizmu.
21. 11. 2010 | 16:31

michal napsal(a):

Béda napsal(a):
Pomíjíš zcela to, že bohatí (i střední třída, za niž se považuji) odvádějí na daních mnohem více, než konzumují státních služeb, zatímco cca 30% nejméně příjmových je významně dotována a další třetina je horko těžko na nule.
21. 11. 2010 | 16:32

voroshilov napsal(a):

Michal napsal(a):
a pak rozhodovat urednika na co je pouzije-a kdo bude rozhodovat nez vladni urednik?Chces aby fungovala policie,armada,zdravotnictvi a skolstvi,ale pridavat na to ne...Samo se to nezaplati,ja myslim ze pro Michala bude idelni zivot v Somalsku,tam nikdo na nic nevybira poplatky,co zustane z piratskeho lupu muzete utracet podle libosti...
21. 11. 2010 | 16:32

michal napsal(a):

jo - je lepší nebrat žádné peníze. Nechat financovat dobrovolně to, co financovat lze, komerčně to, co je indivualizovatelné. Nenutit občany k vzájemně neprůhledným křížovým dotacím. Neparazitovat.
21. 11. 2010 | 16:33

jetotukormoran napsal(a):

Dalibor Stys ,souhlasim a urcite Vas bude zajimat mala analyza 'demokracie' a 'ismu' https://www.youtube.com/watc...'
21. 11. 2010 | 16:35

jo napsal(a):

Sundejte si růžové brýle poskoci režimu.... kándrování skončilo s komunistama. Tak nevím komu ta doba ....nebo spíše její praktiky chybí.... tento národ si nezalouží Hořejšího...
21. 11. 2010 | 16:35

jo napsal(a):

michal

neoliberální nesmysl je pro 90% lidí neufinancovatelný
21. 11. 2010 | 16:36

michal napsal(a):

voroshilove, policie a armáda souhlas, zdravotnictví a školství může fungovat na běžném principu kombinace pojištění (dobrovolného a komerčního - zdravotnictví), přímých a odložených plateb a charity.

Vtip je v tom, že peníze nepadají shůry; než se do jmenovaných odvětví vloží, musí se vybrat. A od nikoho jiného se nevybírají, než od daňových poplatníků.
Nechť jim tedy zůstanou.
21. 11. 2010 | 16:37

mb napsal(a):

hořejší děkuji za: ("Jsem kdykoli připraven vyběhnout na ulici a řvát štěstím").

:-)
21. 11. 2010 | 16:38

mb napsal(a):

nesouhlasím hned s první větou vh cituji: Myslím, že je naprostá ubohost, abychom se spokojovali s tím, že se nyní většině lidí žije lépe než před jednadvaceti lety.

Tohle je totiž zásadní ... zda ( či nikoli) se žije VĚTŠINĚ lépe než před 20 lety (( navzdory mafiánům a mafiánským bratrstvům ))

nelze navrhnout a realizovat utopii .... to zkoušeli komanči a neuspěli ...

ale budu číst dál .....
21. 11. 2010 | 16:41

stále rebel napsal(a):

Pro michal.
Je škoda slov pro jedince s tvou inteligencí, bylo by účelnější tě poslat na opuštěný ostrov, kde bys měl to, co si sám vyprodukuješ a nikdo by tě neokrádal. Možná bys pak chcípaje hlady pochopil, že jsi se ve společnosti měl dobře především zásluhou druhých.
21. 11. 2010 | 16:41

Drzá zrzka napsal(a):

Aby fungovala policie, armáda, zdravotnictví a školství a zaměstnaci těchto odvětví dostali přidáno, stačí ztenčit stavy nebo platy státních úředníků na ministerstvech a dalších, zajisté k blahu občana pracujících, institucí.
21. 11. 2010 | 16:41

mb napsal(a):

vh :podívejme se třeba na Čínu nebo Indii

vh máte li na mysli environmentální devastaci číny ( dokumenty běželi před / v průběhu oh ...

pak nevím ( s klausem ale opravdu) nevím ....
21. 11. 2010 | 16:42

michal napsal(a):

jo napsal(a): neoliberální nesmysl je pro 90% lidí neufinancovatelný

Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že dnes 10% lidí dotuje 90% ostatních.

Pokud by to tak bylo, je zjevně nespravedlivá teorie rovného volebního hlasu a vůbec představa o demokracii jako sdružení ROVNOPRÁVNÝCH občanů.
21. 11. 2010 | 16:42

mb napsal(a):

vh píše: teď už bychom dávno měli považovat základní demokratické svobody za naprostou samozřejmost.

nejsou samozřejmostí ... například v praze chce většina dostat od válu 20 let vládnoucí ods ... a stejně ji svými hlasy od válu nedostane ... njn ...

o kmotrech a bratrstvech nemluvě ..... oulického dům .... a soudní / správní rozhodnutí ...
21. 11. 2010 | 16:44

voroshilov napsal(a):

mb:
Opravdu jsem na to zapomnel,chci vedet jak pokrocila Indie?
21. 11. 2010 | 16:45

michal napsal(a):

stále rebel:

Vždyť jo, já v mnohem jednodušším měřítku žádám to samé - možnost se vyvázat ze státního důchodového pojištění po podpisu reversu a závazku, že si budu financovat důchod sám. A tak dále pro všechny ostatní snadno individualizovatelné věci, jejichž užívání se lze zříct nebo ohodnotit spravedlivě jejich podíl.

Na policii, armádu, nebo veřejné osvětlení bych přispíval i dobrovolně.
21. 11. 2010 | 16:45

kopřík napsal(a):

michal :
prává lidí se odvozují z výše jejich výdělku?
21. 11. 2010 | 16:46

mb napsal(a):

ad 3:Je absurdní, abychom „boj s komunismem“ považovali i teď za cosi aktuálního, za to hlavní, o co dnes jde (a o co by snad mělo jít i další desítky let). Právě toto nám chtějí vsugerovat ti, kteří v posledních dvaceti letech páchali všechny ty lumpárny – ať už úmyslně, nebo jen z hlouposti a neschopnosti.

Přečtěte si prosím diskuzní příspěvky Semelové na ksčm schůzích ...

( že ods užívá ksčm instrumentálně souhlas)

nicmeně rezidua ksč(m) hrozí ... otazka je jak moc ...
21. 11. 2010 | 16:46

jo napsal(a):

michal

hledám motivaci pro další diskusi s někým kdo má tak pokřivené myšlení jako ty je to asi zbytečné tak kdybych neodepisoval tak jsem ji nenašel...kam na tyhle nesmysly chodíš? Provokace?
21. 11. 2010 | 16:47

Béda napsal(a):

Rumcajs,

souhlas loupežníku. Ty přerušíš kontakt s těmi sajícími klíšťaty (které v duchu nenávidíš) a budeš se živit svou osobní prací a nebudeš přisát na státní cecík a my levouni se budem taky živit každý sám. Jsem za.
21. 11. 2010 | 16:48

mb napsal(a):

vh píše : Vždy jsem považoval za tragickou nespravedlnost osudu, že se u nás po válce zmocnili vlády.

to ale nebyla nespravedlnost osudu ... // viz. dějiny se nám dějí .... vs. MY VYTVÁŘÍME DĚJINY //

njn
21. 11. 2010 | 16:48

Belgičan napsal(a):

Pane Hořejší,
dočetl jsem po tuto větu "Jednak je to už prostě jednadvacet let a vývoj jde dopředu skoro všude (podívejme se třeba na Čínu nebo Indii), a potom..."
a udělalo se mi z Vás špatně!!!!

Takže Čína, nebo Indie?
Skutečně jste se tam někdy podíval? Nevěřím!
V Číně by jste viděl absolutní neúctu k pracovní síle, což se projevuje od bezpečnosti práce po ubytovny pro dělníky. Viděl by jste korupci, proti níž je ta naše usmrkané bratříčkování, možná by jste si koupil jako já lidské maso na tržnici a zjistil jste to teprve doma a potom by jste zvracel jako já tehdy a nyní u Vašeho blogu.

Nelze si nevšimnout, že jako druhý, na Váš minulý blog, reagoval Vorošilov slovy Výborně pane profesore... To dokresluje hodnotu minulého blogu. Ten dnešní je ještě horší.

Omlouvám se, ale cítil jsem potřebu tento nesmysl takhle komentovat.

P.S.
Nevím, kde žijete Vy, ale kolem mne je dost slušných lidí, kteří této společnosti přináší kus sebe namísto stálého stěžování si. Konstruktivní kritika prosím, ale dávat za příklad pokrok v Číně, kde neplatí slovo patent...
21. 11. 2010 | 16:50

mb napsal(a):

vh napsal: Také k dnešním českým komunistům mám negativní vztah. Ačkoli snad již nehlásají násilné uskutečnění svých politických cílů, stále se pozitivně hlásí k onomu experimentu z let 1948-1989, do jejich novin prý stále píší lidé jako pověstný J.Kojzar.

díky za slůvko snad .... vemte jed, že se někteří k NÁSILNÉMU uskutečnění svých politických cílů hlásí ...

mladí komunisté, semelová ... etc.
21. 11. 2010 | 16:50

michal napsal(a):

kopřík: práva rozohodovat o investicích ze společného jistě ano. Založíme-li si spolu stavební firmu, do níž ty vložíš tužku a já bagr, budu oprávněně chtít mít větší slovo, neboť jsem více investoval (a také jsem více motivován neutrpět v podnikání ztrátu).

jo, já ti motivaci neposkytnu. Říkám nepříjemné věci, proti kterým rád uslyším protiargumenty, ne však invektivy.
21. 11. 2010 | 16:51

almost glossed™ napsal(a):

Tady někdo nezná pohádku O koblížkovi.

Jinak by onen někdo věděl, že když má liška plná ústa krásných slov o respektu a úctě, neznamená to že je stejně úctyplný její vztah ke koblížkovi.

Být liškou, trochu zalichotím, pár slov plných respektu vyslovím a pak si s milým koblížkem mohu dělat, co mě napadne. Koblížek se sice jednou za čas dotčeně ohradí, když si uvědomí, že se něco děje, ale stačí opět pár medových slov a milého koblížka mám opět tam, kde ho chci mít. Na lopatě. Ale to už je zase jiná pohádka. Tu si necháme na příště, milé děti.
21. 11. 2010 | 16:52

mb napsal(a):

souhlas s : těch 15% bychom měli brát jako důležitý indikátor hluboké a dost možná oprávněné nespokojenosti poměrně velké skupiny lidí.
21. 11. 2010 | 16:53

mb napsal(a):

zde soudruh udělal chybu : - Až někdy do roku 1995 jsem byl bezvýhradným stoupencem "léčby Klausem" a voličem ODS.

(nikdy jsem nebyl bezvýhradným stoupencem Klause a nikdy jsem nebyl voličem ods)
21. 11. 2010 | 16:55

michal napsal(a):

mb, nebude to spíše tak, že oněch 15% konzumovalo díky nucenému přerozdělování dlouhodobě to, na co si nevydělalo?
A nyní se pochopitelně nezbytnému návratu ke statu quo ante brání?
21. 11. 2010 | 16:56

Emissary napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

ten Váš recesní elaborát jsem nakonec přečetl až na základě dnešní blogu, nutno říct, že dříve jsem neměl čas, takže ani na diskusi jsem nebyl. Z obou blogu jsem nabyl dojmu, že Váš život, co se týče pohledu na společenské dění, je dosti pomýlený.

Možná by Vám neškodilo tak pět let podnikat, být třeba nějaký čas novinářem, alespoň dva roky držet v ruce lopatu a krumpáč. Možná by to chtělo zažít vzestupy a pády, sáhnout si až na dno, jak se to třeba stalo p. Stejskalovi. Možná by Vám měl život uštědřit pár osudových ran, možná …

Pláčete po zdanění běžném ve skandinávských zemích, ale to už přece máme. Kdybyste nebyl hluchý a slepý k dění kolem Vás, kdybyste více vnímal okolí, kdybyste nebyl tolik ideologický zatížený, … možná byste i věděl..

http://finweb.hnonline.sk/c...
21. 11. 2010 | 16:56

mb napsal(a):

ne vh ... to je typický havlův ( havlovský) postoj / úvaha :Domnívali jsme se, že komunistická pauza ve vývoji našeho státu může být zhodnocena tím, že se vyhneme některým chybám, které musely podstoupit tradiční demokracie. Je tomu naopak, ty chyby opakujeme v horší podobě"

havel je poctivý myslitel, nelže, nevymýšlí si, nelakuje skutečnost na růžovo ...

( občas přestřelí ... to každej )
21. 11. 2010 | 16:57

Béda napsal(a):

Belgičan,

zajímavý "komunismus v té Číně". Žádná pracovní a sociální práva. Kapitáloví predátoři z celého světa se do této "komunistické" (akorát podle názvu diktátorské strany ELIT) založené na soukromém vlastnictví výrobních prostředků země slétají z celého světa - rovněž do Indie kde žádná tzv. KS nevládne, aby zde oprášili otrokářský systém bezohledně vydrancovali pracovní sílu, které je přebytek (takže je úplně jedno jestli přitom pojde) a zhuntovali životní prostředí.
21. 11. 2010 | 16:58

kopřík napsal(a):

michal :
stavební firma má za svůj účel zisk. Stát má za svůj účel zajistit veřejné služby a pomoc těm, kteří jsou objektivně příliš znevýhodněni.
Jen velice těžko to můžeš srovnávat.
Navrhuješ demokracii nahradit elitářským autoritativním režimem.
21. 11. 2010 | 16:59

mb napsal(a):

souhlasím s: vinou špatně provedené transformace a neschopných politiků už asi navždy zůstaneme v Evropě jen jakýmsi druhořadým státem (přesto jistě pokrok oproti tomu, že bez listopadového převratu bychom byli státem třetiřadým). Zdá se mi, že už asi opravdu v ničem důležitém nejsme na světové špičce, ale že spíše některé dřívější špičkové pozice valem ztrácíme (Česká filharmonie, preventivní lékařská péče, některé průmyslové obory). Moc mě to mrzí (resp. spíše hrozně štve).

nicmeně jak praví autor, je lépe být státem druhořadým než třetiřadým ...

Druhořadým státem jsme proto, že se tu ( u nás ) hodně krade, a zloději nejsou (po)trestáni ba začasté jsou uctíváni jako hrdinové .... / heslo: útěk před právníky /

Kdyby se u nás méně kradlo, zbývalo by více peněz na veřejnou sféru i vědu ...

/ myslím že kradení sem zavlekl a zelenou mu dal VÁCLAV KLAUS ...nicmeně veřejnost byla v kradení vytrénovaná už od komunistů /

njn ...
21. 11. 2010 | 17:00

maraces no2 napsal(a):

Michal: myslím, že ty, kdo od státu víc dostávají, než platí, by se mělo střílet, anebo aspoň zavírat do koncentračních táborů, viďte?
21. 11. 2010 | 17:01

michal napsal(a):

kopřík: Mnohem raději bych zachoval rovnou demokracii společně s rovnými platbami daní.

Ale nelze-li tak, pak pokud platím výrazně více, chci i větší hlas.
21. 11. 2010 | 17:02

mb napsal(a):

souhlasím s : Mnohem užitečnější než neustálé připomínání dávných špatností komunismu by bylo důsledné odhalování a trestání současných ekonomických zločinů a hlavně skutečně energická, ne jen předstíraná snaha o rychlou a zásadní nápravu problémů s fungováním tohoto státu.

(podobá se to mé tezi o kradení)
21. 11. 2010 | 17:02

michal napsal(a):

maraces no2: viz odpověď kopříkovi, ty insinuace jsou zbytečné.
21. 11. 2010 | 17:03

t... napsal(a):

vaclavhorejsi:

Pane profesore,

děkuji za informaci. Jako laik vidím jako nejcennější, že jste pomohl zlepšit diagnostiku některých typů leukemií.

Musí u nás jít vědec do důchodu, přestože je zdravý a má výsledky?
21. 11. 2010 | 17:05

mb napsal(a):

nesouhlasím s : A mnozí jistě řeknou, že svým dnešním psaním opět prokazuji "naprostou politickou negramotnost"...

to není pravda ... jen že na ironický text se nedá věceně ( neironicky zareagovat ) na tento ano ...

osobně vám vyčítám jen oblbnutí klausem ... mě stačilo jak vypadá na bilbordu, že má nos nahoře, že se chová jako mistr světa ( i když na to nemá ) a že nenaslouchá druhým názorům ( argumentům ) proto klaus nikdy nebyl mým šálkem čaje ....

škoda že Klause nesemlela krize ´97 a mrtví sponzoři ...

Klausovo zmrtvýchvstání je obtížně pochopitelné a pro tuto republiku dle mého názoru nesmírně devastující ...

njn
21. 11. 2010 | 17:05

kopřík napsal(a):

michal :
podobné názory má koneckonců možná i premiér, když si za svého hlavního poradce vybral Romana Jocha...takže není se čemu divit.
21. 11. 2010 | 17:05

Béda napsal(a):

mb,

jenom ... se nepoučí z historické zkušenosti.
1) zodpovězte si otázku co dovedlo svět k 1. světové válce.
2) zodpovězte si otázku k čemu dovedla svět světová hospodářská krize z r. 1929 - 1933
3) zodpovězte si otázku co se nakonec zákonitě musí stát, když někdo systematicky decimuje většinu společnosti

Otázka: není lepší přestat s tím systematickým decimováním dokud je čas a hledat cestu takového řešení, aby život byl přijatelný pro všechny a ne jenom pro pár těch na vrcholu společenské pyramidy?
21. 11. 2010 | 17:05

yara ze země krys napsal(a):

Pane Hořejší, je dobře, že jste vysvětlil svoje názory a postoje a myslím si o Vás, že jste slušný a vzdělaný člověk. Svět není černobílý a spousta lidí prostě nechápe, že když třeba kritizuje činy této pravicové vlády, že nemusíte být hned komunista popř.
šílený zavilý levičák. Myšlenka demokracie spočívá mimo jiné také k určité toleranci k různým názorům a také různému vidění světa. Měli bysme být pouze a hlavně netolerantní jen k extrémním názorům v politice a zřejmě i jistému náboženství tj. tam kde je ohrožována samotná podstata a kořeny demokracie. Pište dál a nenechte se od toho odradit. Třeba nebudu někdy s Vámi souhlasit, ale to přece patří k životu.
Pěkný večer!
21. 11. 2010 | 17:09

Yosif K napsal(a):

Myslím, že pro naši zemi se nejlépe hodí nějaká mírně levicová vláda...... Ha....
Pane profesore, tohle jsem si myslel za komunismu taky. Z klece stareho rezimu, kdy jsme byli vsichni vystraseni nezamestnanymi na zapade, rasismem v USA ci JAR atd atd - tak se nejlepsim moznym resenim jevily jak rikate "skandinavske zeme ci Kanada" - uspesne staty s velkou mirou prerozdelovani (patrne vice nez v CR - patrne dokonce pres 60% GDP).

"Skandinavsky model" je samozrejme mnohem zivotaschopnejsi nez realny socik - zdaleka nesvazuje tvorivost lidi tak jako byvala NDR ci CSSR.
ALE ma to 2 hacky:
1) mira prerozdelovani ve Skandinavvi MUZE BYT VETSDI, jelikoz je tam poctivejsi populace a politici prerozdelene penize NEROZKRADAVAJI anobrz je aspon jakz takz ucelne investuji zpet k jakz takz rozymnym cilum (mj v oblasti vzdelavani, vyzkumu atp).
2) mira prerozdelovani ve Skandinavskem modelu zacala byt neunosna i pro trpelive, mirne slusne a solidarni Skandinavce -proto jiz pres 10 let vitezi ve Svedsku pravoicove strany, ktere miru prerozdelovani postupne REDUKUJI. Cimz evidentne dochazi k tomu, ze se lide zbaveni casti "socialnich jistot" vice snazi fv praci, cimz brzdi jinak neodvratny presun svych pracovnich mist do Cech,na Ukrajinu, do Indie, Ciny, Laosu ci Kambodje.

Ceska republika stoji pred celkem stejnym problemem - hrozi ji presun pracovnich mist do vsech techto a podobnych zemi krome CR same.
Specielne pokud by se zvysovala mira prerozdelovani a zvysoval komfort uznavam ne zcela vzdy komfortnich "socialnich jistot".
Toto je vsak jina otazka zda politici kradou ci ne. V CR kradou na pravici, ve stredu i na levici. Z tohopto pohledu v CR nejaka "mirne levicova vlada" nepredstavuje zadne omezeni zakulisnich cachru a kseftu. Bohuzel. I kdyz se to nezda, neni tomu prilis jinak ani v jinychg zemich - snad krome vyjimecnych skandinavskych poctivcu.....
DALE: Na spoustu dobrte minenych opatreni (zvysovani minimalnich mezd, zvysovani podpor v nezamestnanosti) doplaceji vsichni, ale v prvni rade CHUDI LIDE a chude mensiny - kteri se jako prvni stavaji obetmi PASTI CHUDOBY A POBIRANI PODPOR.
Dobre je to vysvetleno od Miltona Friedmana ve "Svobode volby". Premozte se a prectete si to.....
21. 11. 2010 | 17:10

mb napsal(a):

tunel vidíte ... to kryl zpíval v roce ´93 ... když byl pan profesor ještě zanícený / zaťatý klausista ( klausistou)

njn
21. 11. 2010 | 17:12

Yosif K napsal(a):

Myslím, že pro naši zemi se nejlépe hodí nějaká mírně levicová vláda...... Ha....
Pane profesore, tohle jsem si myslel za komunismu taky. Z klece stareho rezimu, kdy jsme byli vsichni vystraseni nezamestnanymi na zapade, rasismem v USA ci JAR atd atd - tak se nejlepsim moznym resenim jevily jak rikate "skandinavske zeme ci Kanada" - uspesne staty s velkou mirou prerozdelovani (patrne vice nez v CR - patrne dokonce pres 60% GDP).

"Skandinavsky model" je samozrejme mnohem zivotaschopnejsi nez realny socik - zdaleka nesvazuje tvorivost lidi tak jako byvala NDR ci CSSR.
ALE ma to 2 hacky:
1) mira prerozdelovani ve Skandinavvi MUZE BYT VETSDI, jelikoz je tam poctivejsi populace a politici prerozdelene penize NEROZKRADAVAJI anobrz je aspon jakz takz ucelne investuji zpet k jakz takz rozymnym cilum (mj v oblasti vzdelavani, vyzkumu atp).
2) mira prerozdelovani ve Skandinavskem modelu zacala byt neunosna i pro trpelive, mirne slusne a solidarni Skandinavce -proto jiz pres 10 let vitezi ve Svedsku pravoicove strany, ktere miru prerozdelovani postupne REDUKUJI. Cimz evidentne dochazi k tomu, ze se lide zbaveni casti "socialnich jistot" vice snazi fv praci, cimz brzdi jinak neodvratny presun svych pracovnich mist do Cech,na Ukrajinu, do Indie, Ciny, Laosu ci Kambodje.

Ceska republika stoji pred celkem stejnym problemem - hrozi ji presun pracovnich mist do vsech techto a podobnych zemi krome CR same.
Specielne pokud by se zvysovala mira prerozdelovani a zvysoval komfort uznavam ne zcela vzdy komfortnich "socialnich jistot".
Toto je vsak jina otazka zda politici kradou ci ne. V CR kradou na pravici, ve stredu i na levici. Z tohopto pohledu v CR nejaka "mirne levicova vlada" nepredstavuje zadne omezeni zakulisnich cachru a kseftu. Bohuzel. I kdyz se to nezda, neni tomu prilis jinak ani v jinychg zemich - snad krome vyjimecnych skandinavskych poctivcu.....
DALE: Na spoustu dobrte minenych opatreni (zvysovani minimalnich mezd, zvysovani podpor v nezamestnanosti) doplaceji vsichni, ale v prvni rade CHUDI LIDE a chude mensiny - kteri se jako prvni stavaji obetmi PASTI CHUDOBY A POBIRANI PODPOR.
Dobre je to vysvetleno od Miltona Friedmana ve "Svobode volby". Premozte se a prectete si to.....
21. 11. 2010 | 17:13

voroshilov napsal(a):

mb:
Ty tady valis jako sici stroj,ovsem ze byvali komancove prevlekli kabaty,ty bys na jejich emigroval nebo co?Po valce v Nemecku take se ukazalo ze vsichni byli antifasisty a kazdy nenavidel Hitlera:-)
A co dostali ty ktere svuj nazor nezmenili(Ransdorf,Grebenicek,Filip)?
21. 11. 2010 | 17:15

mb napsal(a):

občan napsal : Bohužel, část české společnosti je buď slepá, nebo omezená, nebo obojí; každopádně se zvráceně domnívá, že ožebračení většiny společnosti (a likvidace koupěschopnosti, tedy základního předpokladu pro přežití kapitalismu) povede k záchraně současného režimu.

já dodávám: kdyby společnost nebyla slepá, omezená nebo obojí ... nikdy by nemohl prezident Klaus mít + - 70%tní podporu veřejnosti ...

/navzdory všemu/

njn
21. 11. 2010 | 17:16

Drzá zrzka napsal(a):

Už potřetí se nad blogem pana Hořejšího hádají mé dvě mozkové buňky o tom, jestli to, co napsal, myslí opravdu vážně. :o)
21. 11. 2010 | 17:17

zzz napsal(a):

"Az do 1995 jsem byl stoupencem lecby Klausem a volicem ODS".Hm, to Vam, pane Horejsi hodne dlouho trvalo,nez jste zjistil, ze to "zhasnuti" a "utek pred pravniky" trva nejak dlouho
i na postkomancsky stat!
A to "neumim rozeznat spinave penize" Vam
u MF,ekonoma,studujiciho podle vlastnich slov na vyznamnych zapadnich universitach
/napr. v Neapoli/vubec nepripadalo divne/?
To je klasifikacni otazka 2. rocniku zapadnich universit!
21. 11. 2010 | 17:17

mb napsal(a):

jan napsal : jan k napsal(a):
"Myslím, že pro naši zemi se nejlépe hodí nějaká mírně levicová vláda."
Proč by ne, ovšem žádná významná mírně levicová strana, která by se mohla ujmout vlády, tady neexistuje. Určitě to není ČSSD prolezlá bývalými komunisty, často na předních pozicích?
21.11.2010 15:43:45

no to mate pravdu ... mohlo to být liberální ( mírně levicové ?) OH .... ale to již není ... bylo převálcováno ( brutálním a korupčním?) Klausem .... podporovaným tehdy václavem hořejším .... mělo nějakých 4,98%
21. 11. 2010 | 17:20

cnemo napsal(a):

Vážený pane Hořejší,
proč se tak úporně bráníte, proč vysvětlujete své "hnutí mysli", emoce a pocity? Stává se z vás velmi snadným efektivních útoků. Jde o fakta, ne o vás, uvědomte si to, ta jsou důležitější, než jejich nositelé. Když se podíváte ten plakát z Carlsona (pro nezasvěcené pravěká učebnice biochemky:) budete se taky zajímat o morální profil objevitelů jednotlivých částí?

Neomlouvejte se, nevysvětlujte sebe, nesnažte svůj názor "ozdobit", aby byl pro vaše zideologizované okolí stravitelnější. Lidi s ideologicky vymytým mozkem nepřesvědčíte, neukonejšíte a nepřimějete k soucitu. Jestli to tak vidíte, tak to řekněte, uvidíte, že posluchači se najdou, máte-li pravdu. Možná to bude jen trochu nepříjemné.
21. 11. 2010 | 17:26

Yosif K napsal(a):

Pane Beda - je to divne ale za WW1 ani za Great Depression nemuze kapitalismus jako takovy ale neracionelni chovani politiku.
Vylevat z vanicky s vodou WW1 a GD i cely kapitalismus a nahrazovat jej centralnim rizenim ekonomie (nebo necim jeste "lepsim"???) je cesta z blata do louze.
K cele WW1 by nedoslo, kdyby si politikove zavcas spocitali, ze bohatsvi jejich narodu neni zalozene na vojenskem ovladnuti Bosny, Srbska ci beloruskych bazin, nebo nejakych prirodnich zdroju, ale na zrucnosti, pili, vzdelani a POCTIVOSTI "jejich narodu". Dtto lze rici i ku vzniku WW2.
Duvod proc se velka hopspodarska krize nerozplynula do 2-3 let jako prechozich 18 ci kolik krizi byly momentalne spatne nastavene regulace bankovnictvi, kapitalovych trhu a regulace penezni zasoby. Prubeh momentalni RECESE ukazuje, ze nektere problemy se vynorily znovu, ale v mire ktera zdaleka nehrozi "frontami na polevky" a nahrazenim kapitalismu nejakym stalinismem ci hitlerismem.
Nejsem si jisty, zda je to pro vas optimisticka ci pesimisticka hypoteza - jsou lide, kteri si preji krach kapitalismu tak jako deti darky od jeziska.
Nicmene to NENI cesta k reseni problemu, ale cesta "od minulosti zpatky' - jak se tak pekne zpivalo v internacionale.
21. 11. 2010 | 17:28

cnemo napsal(a):

Oprava:
>Stává se z vás velmi snadným efektivních útoků

Stává se z vás velmi snadný cíl útoků.
21. 11. 2010 | 17:29

Aleš Vyhnal napsal(a):

To Václav Hořejší:

Ten seznam publikací, ta citovanost, ten h-index, to vše je skutečně impozantní.

(Vlastně jaksi nechápu, že zde s námi, "obyčejnými smrtelníky", "ztrácíte čas". Ale díky za to.:))
21. 11. 2010 | 17:30

Jeff napsal(a):

Pane profesore, já bych byl v hodnocení asi ostřejší, jen nechápu V.Havla, jak mohl proboha někdy ve čtvrtek prohlásit, že vývoj jde tady až na "mírné chyby" správným směrem.
Možná v hokeji...
21. 11. 2010 | 17:34

Čtenář napsal(a):

@hovorka11 a další: promiňte, ale pokládat za normální, že někdo nenávistně plije, je IMHO spíš příznak nevychovanosti. Diskuse se přece ( a obvykle se to mezi normálními lidmi děje) vede o argumentech a slušně, byť někdy ironicky a jízlivě. Ale klesnout ke slovníku, který tady vyznáváte, mi spíše evokuje, že jiný neznáte. Ze zkušenosti odhaduji, že obdobný slovník, který tady hájíte, odpovídá míře znalostí, inteligence a konec koncl i vychování. Uleví-li se vám, plivněte si i na mne...
21. 11. 2010 | 17:42

mb napsal(a):

jo napsal(a):
Sundejte si růžové brýle poskoci režimu.... kándrování skončilo s komunistama. Tak nevím komu ta doba ....nebo spíše její praktiky chybí.... tento národ si nezalouží Hořejšího...
21.11.2010 16:35:15

tak nevim ... zaslouží si tento národ Klause ???

no asi ano, když si ho opakovaně ( buď přímo nebo skrze své zastupitele) volí ...

njn ...
21. 11. 2010 | 17:42

Martina K napsal(a):

Minuly blog bych nenazvala ani vtipny (i kdyz pokus o vtip nezaprel), ani kriticky (i kdyz pokus o kritiku take nezaprel).Byl proste zamerne provokativni. Dnesni blog je o tom jakou ze reakci tento provokativni blog vyprovokoval. Trochu nudny koncept pro blog, nemyslite?
21. 11. 2010 | 17:46

Čtenář napsal(a):

@jeff: osobně bych za velmi pozitivní příznak považoval, že lidé už nevolí houfně, jako 1990-2006, ale najednou nalézají strategie (mírné, ale k defenestraci je dlouhá cesta...), jak vyjádřit svou občanskou vůli. Nebývalo to...
21. 11. 2010 | 17:46

mb napsal(a):

almost glossed ... dobře ... mam za to že liška je Klaus ... ale to je jen ma pseudointerpretace ...
21. 11. 2010 | 17:47

mb napsal(a):

michal, myslím, že tomu tak není ...
21. 11. 2010 | 17:48

prorok napsal(a):

K Vasemu clanku:
Kazdy, kdo ma v srdci touhu po pravde vidi, co se zde od 1989 deje. Tupe stado, trtiny ve vetru se klatici a Prahu plnou pelese lotrovske. Zvykani slov k ulehceni svedomi.

K likvidaci socialismu:
"Beda vam pokrytci, zdobite hroby proroku, zabitych otci vasimi rka: Zit za dnu jejich to by se nestalo. Tim vsak hlasate svetu ci jste synove. Hlupaci, i vy naplnte miru otcu svych."

Polistopadovym vudcum:
"A vy uceni dostali jste klice od pravdy, nevesli jste, vsak jinym jste branili. Beda vam pokrytci. Pod zaminkou demokracie stvorili jste svinstvo dvakrat horsi nez bylo to stare."

Vsem:
"Varujte se poznamenanych."
21. 11. 2010 | 17:50

voroshilov napsal(a):

mb:
Nenavist ke Klausu ti vypalila mozek,vas president neznamena nic,nema skoro zadne pravomoce,je to ozdobny panacek ktery jezdi po svete a prezentuje sve bludy.
21. 11. 2010 | 17:53

mb napsal(a):

béda napsal : Otázka: není lepší přestat s tím systematickým decimováním dokud je čas a hledat cestu takového řešení, aby život byl přijatelný pro všechny a ne jenom pro pár těch na vrcholu společenské pyramidy?

já s tím nemám problém ... jen přitom NESMÍTE PODVÁZAT PODNIKAVOST JINÝCH (a tím i příjem státního rozpočtu)

a navíc MUSÍTE MÍT FUNKČNÍ A FUNGUJÍCÍ JUSTICI A POLICII ... která jde mafiánům po krku, která je posílá za mříže a do tepláků ....

musíte mít vládu práva, vládu zákona, právní stát ( klausovi naskakuje kopřivka a sepisuje statě o soudcokracii ... njn ... debil ...)
21. 11. 2010 | 17:54

mb napsal(a):

vorošilof ... není to tak, že klause nenávidím ( ač jím pohrdám ) spíše mi vadí ( je mi záhadou i když poloviční ) že česká společnost nemá protilátky = nedokáže se vypořádat s tak obludnými (pathologickými) typy ... jako je Václav Klaus ...

že tito uspějí ...

njn ... čo sa dá robiť ...
21. 11. 2010 | 17:56

green warrior napsal(a):

> voroshilov >
jakobys mluvil o Klausovi - za Sumavou na zapad a vychodne od Tater ho nikdo nezna, nic neznamena, jezdi po svete a prezentuje sve bludy ...
21. 11. 2010 | 17:57

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

mám pocit, že nick cnemo má pravdu.

Pro společnost je samozřejmě víc prospěšnější a vedoucí k ozdravení i ten zapšklý a žlučovitý komunista, o kterém se zminujete, než hlasatelé zářných zítřků. Nikoliv však pro vládnoucí elitu.
21. 11. 2010 | 17:57

mb napsal(a):

yosif k píše podobně co já viz. :

mira prerozdelovani ve Skandinavvi MUZE BYT VETSDI, jelikoz je tam poctivejsi populace a politici prerozdelene penize NEROZKRADAVAJI anobrz je aspon jakz takz ucelne investuji zpet k jakz takz rozymnym cilum (mj v oblasti vzdelavani, vyzkumu atp).
21. 11. 2010 | 17:58

Béda napsal(a):

YosifK,

já vím, že se těžko hledá viník WW1, když tehdy ještě žádný komunismus u žádného z hlavních aktérů neexistoval. Akorát se změnily poměry sil ve světě (tak jako se mění nyní). Německo hospodářskou sílou 2. až 1. bylo počtem a územím kolonií (dostupností zdrojů a odbytišť)až .... bůhvíkde. Jeho politický význam zdaleka neodpovídal jeho ekonomickému a vojenskému významu (ani na evropském kontinentu ne). Válka o Srbsko, která se posléze přelila do světa byla ve skutečnosti válkou o kolonie (zdroje levných surovin a pracovní síly) a přerozdělení mocenských sfér vlivu.

I kdyby bylo nakrásně pravdou, že za všechno mohli tehdy politikové (monarchové...) a u GD "spatne nastavene regulace bankovnictvi, kapitalovych trhu a regulace penezni zasoby" (což je prakticky to samé co dnes), nezdá se vám, že k největším průšvihům minulého století vedly systémové stále se opakující chyby? O co jde dnes? Opět jedna mocnost ekonomicky upadá a jiné jdou nahoru. Dominantní mocnost chce jakýmikoliv prostředky udržet svůj statut. Opět jde hlavně o suroviny, území, levnou pracovní sílu, opět se utrhnul finanční kapitál z řetězu.

Pár fakt pro názornost:
"Ronald Reagan... Snížil kritickou daň u nejvyšších příjmů ze 75 na 35 procent a současně dramaticky zvýšil náklady na zbrojení. Výsledek měl dvě strany. Obrovské federální zadlužení a ohromující vzestup podílu příjmů a bohatství těch, kteří již nejbohatšími lidmi světa byli...

Státní dluh USA se mezi roky 1980 a 1992 zečtyřnásobil. George W. Bush opakoval Reaganovu politiku a mezi roky 2000 a 2008 jej dále zdvojnásobil. Mezitím se podíl příjmů, které dostávalo špičkové 1% občanů, více než zdvojnásobil – z 9% na 24%. Podíl špičkové desetiny z tohoto 1 % se více než ztrojnásobil. Máme nyní nejvíce nerovnoměrné rozdělení příjmů ve světě a nerovnost dále prudce roste...

Aby si udrželi svůj životní standard, začali se Američané zadlužovat. Poměr zadlužení vůči příjmu stoupl z 62 % v roce 1980 na 130 % v roce 2008. Protože během nedávného kolapsu klesly ceny nemovitostí celostátně o 35%, důsledkem toho je, že domy nyní tvoří menší podíl v osobním majetku, jen 48% - což je nejméně od předválečné Velké deprese. To, co občané ztratili, mají nyní banky.
Jinými slovy, veškeré nárůsty příjmů amerických středních vrstev ze „zlatých let“ z období 1945 až 1975 byly nyní vymazány. Horní 1 % nyní drží 34 % národního bohatství, zatímco dolních 50 % má pouze 2,5 %...
Nárůst zadlužení je jednou z příčin. Bohatí jsou věřitelé. To znamená, že masivní přesuny veřejných a privátních dluhů jim přinášejí nárůst příjmu úroků od dlužníků. A je i jiná metoda pro masivní přesun bohatství: Počínaje rokem 1981 Reaganova vláda velmi účinně zastavila prosazování antimonopolních zákonů a umožnila tak, aby monopoly podváděly každého, kdo musel kupovat jejich výrobky.
Vláda de facto zajistila daňové úlevy tak, že společnosti mohly eliminovat pracovní místa v průmyslových centrech Spojených Států a přesunout je do Mexika a později do Číny, Indie a jiných zemí s nízkými mzdami. Tím došlo ke snižování mezd v USA a ke vzájemnému boji amerických dělníků o ještě zbývající místa...
21. 11. 2010 | 17:59

Béda napsal(a):

2.část

Bankovní deregulace, které započaly na počátku osmdesátých let, dosáhly na konci devadesátých let vrcholu po zrušení Glass-Steagallova zákona z doby deprese. To umožnilo „kasinový kapitalismus“ další dekády, který byl živnou půdou pro masivní kriminalitu a hypotékové podvody vedoucích bank – bez toho, že by za to šly banky k soudu. Výsledkem je největší ekonomický kolaps od Velké deprese...

Ačkoliv více než 5 miliónů vlastníků domů své domy ztratilo, skutečně bohatým jejich ztráty pokryla opatření Bushovy a Obamovy vlády. Bloombergova tisková agentura odhaduje, že přesuny v rámci finanční pomoci bankám činily více než 13 biliónů dolarů.

Můžeme pokračovat dál a dál se soupisem způsobů, jak bohatí využili vládu, aby se národní bohatství přesunulo k nim...
Reforma zdravotní péče nutí desítky miliónů Američanů, aby se přihlásili do problematických pojištění, přičemž pojišťovny pokračují v odmítání oprávněných žadatelů. Rozdání telekomunikačního spektra v ceně stovek miliard dolarů mediálním monopolům, zajistilo, že nikdy nenapadají oficiální pohádky a vybubnovávají vládní propagandu, jako kdyby to byla skutečnost...

Lze to charakterizovat jako
... nejchamtivější rozkrádání veřejných a soukromých zdrojů ve světové historii.
Výsledkem je rozsáhlé ochuzování, demoralizace a ničení amerických středních vrstev. Jeden z osmi Američanů žije jen z přídělových poukázek na potraviny. Jeden z pěti je oficiálně charakterizován jako nuzák. Jedno z každých čtyř dětí je vychováváno v chudobě. Dvacet pět miliónů obyvatel nemůže najít práci, takže jejich schopnosti zakrňují a jejich komunity i rodiny jsou ničeny. To nejsou data, charakterizující nějakou banánovou republiku, oblast stiženou přírodní pohromou nebo zemi třetího světa. Popisují USA po třech dekádách plundrování ze strany bohatých. A nyní už to směřuje až k vyhubení.
Ultra bohatí nejsou spokojeni s ohromným bohatstvím, které již odčerpali a využívají nyní Obamovu Komisi, aby navrhli ještě mnohem bezostyšnější loupež. A k loupení už nedochází za zavřenými dveřmi nebo pod pláštíkem utajené veřejné politiky..."

více http://www.outsidermedia.cz...
21. 11. 2010 | 17:59

green warrior napsal(a):

> mb >
Nebyl to nahodu mafian MUDR. Íčko Ivan Langer, ktery hromadne zrusil policejni oddleneni, ktera vysetrovala hospodarskou a financni kriminalitu. A to vse s pozehnanim taticka Prof. Klause :-)
21. 11. 2010 | 18:00

007 napsal(a):

Václav Hořejší. Užitečný idiot.

Těší mě. Bond.
James Bond.
21. 11. 2010 | 18:02

juvel napsal(a):

Já si vítězný listopad dovolím znevážit názorem, který slyším stále častěji. Že největší překvapení po 20-ti letech kapitalismu je v tom, že ten socík nebyl zdaleka tak špatný, jak jsme si tehdy mysleli. Zní to jako rouhání, ale musím připustit, že se o to naši demokrati snaží snad ze všech sil.
21. 11. 2010 | 18:02

mb napsal(a):

souhlas s yosif k 21.11.2010 17:28:33
21. 11. 2010 | 18:04

mb napsal(a):

zelený válečník: ano, to je docela dobře možné ... ( signifikantní ... )
21. 11. 2010 | 18:05

mb napsal(a):

jeff v hokeji (pů)jdeme do prdele ... ( expresivum )
21. 11. 2010 | 18:06

mb napsal(a):

vorošilov ... odkdy si tykáme ??

odkdy mi tykáš ?
21. 11. 2010 | 18:09

Daňový poplatník napsal(a):

To Václav Hořejší:
Ano, hezký blog, který po duši pohladí, jenže je to všechno trochu jinak.
Jelikož zde máme pravda ten eurofašismus s lidskou tváří, máme zde i pseudodemokracii, nevšiml jste si,cenzury srovnatelnou s obdobím komunistické hrůzovlády, že už začínají politické procesy proti národním socialistům, kteří jsou pro eurofašisty větším nebezpečím, než komunisté?
Nevšiml jste si, že soukromé auditorské firmy nahrazují státní kontroly a arbitráže nahrazují soudnictví, aby bylo možno tajit před veřejností tajné dodatky a úplatky, a oslabila se úloha státu, že se záměrně destabilizuje status státních úředníků, aby nedej bože neotevřeli nějakou podstatnější tunelářskou kauzu, nota bene v souvislosti s nějakou nadnárodní společností?
Na to nemají nemají naši politici vliv, to dostávají nařízené od majitelů EU, a buďto jsou užitečnými idioty, nebo se nechají podplatit, nebo jsou nezvoleni, už proto, že nemají dost peněz na oficielní, ani skrytou propagaci.
Takže jste se hezky distancoval od komunistů, ale během pár desítek let budou Vaše děti stát před hrozbou převratu (záměrně neříkám revoluce), a na výběr budou mít fašismus, islám, národní (evropský?) socialismus a komunismus.
A já, ačkoliv jsem rovněž nebyl členem KSČ, bych svým dětem doporučil ten komunismus, předpokládám, že by taky prošel nějakým přirozeným vývojem.
Takže čest práci soudruhu, a neboj se nás, protokomunistů!
21. 11. 2010 | 18:11

StandaT napsal(a):

Rumcajsi, jsi pěkná ostuda!Takhle propadnout u profesora. :)
21. 11. 2010 | 18:13

mb napsal(a):

béda pokud vás to uklidní tak souhlasím s tímto článkem :

http://www.lidovky.cz/jak-e...
21. 11. 2010 | 18:14

Lex napsal(a):

Pane Hořejší,
protože nabídku blogů na akt.cz už většinou jen velmi zevrubně přeletím, aniž články otevřu, neboť máloco je schopno mě ještě oslovit, udělal jsem chybu, že jsem neotevřel ani Váš článek o VLSR. Neboť to, co tu teď chci zavěsit, patřilo do diskuse spíše tam konkrétně k bodu 14. Ale nemohu se nepodělit. Na internetové adrese prezidenta republiky jsem si naklikl část "Česká republika" http://www.hrad.cz/cs/ceska..., a tam v sekci "Průmysl" se dočetl tento skvost - cituji: "Česká republika má průmysl s dlouholetou tradicí. Skladba průmyslové výroby se vyvíjí směrem ke struktuře typické pro malé vyspělé tržní ekonomiky. V posledních letech se zvýšil podíl potravinářského průmyslu a poklesl podíl strojírenství, které je však nadále nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím ČR. Ze spotřebního průmyslu jsou nejrozvinutější tradiční průmyslová odvětví textilní a oděvní, výroba obuvi, porcelánu, keramiky a bižuterie." Zejména té poslední větě jsem se řehtal jak kůň. Měl to být správně hořký smích, ale nebyl. Ta hořkost už ani není na místě, už spíše sarkasmus. Ale já se prostě jen řehtal. Podbarvovat smích mi už netřeba.
21. 11. 2010 | 18:15

Ivan napsal(a):

Pište dál pane profesore, nenechte se otrávit, děláte to pro zkulturnění těchto sztránek.
Je pravda, že se zde anonymně předvádí mnoho nadržených bezhlavých jezdců. S Vaším článkem souhlasím. A děkuji za něj, je třeba vést diskuzi ne jenom šlapat po cestě vyšlapané, to nejlépe dokáží paraziti. Takovou veš přece známe,kde se usídlí a vždy je třeba ji odstranit, ale mnozí si neuvědomují, proč tohoto parazita by neměli lidé ve vlasech nositi.
21. 11. 2010 | 18:19

Berunda napsal(a):

Skrze můj venkovský pohled a životní prožitky vyjadřuji, pane Hořejší, naprostý souhlas ke všemu, co jste napsal teď i minule! Děkuji za obé.
21. 11. 2010 | 18:28

Belgičan napsal(a):

juvel,

bolševik nebyl zdaleka tak špatný...?
Mám pocit, že Vám alkohol zničil paměťové buňky.
21. 11. 2010 | 18:28

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

neměl jsem po přečtení tohoto nesporně zajímavého a inspirativného blogu v úmyslu vstupovat do debaty.

Sluší se ale poděkovat čtenáři, který si zvolil (bůhví proč) nick Radio the Upper Yerevan a uvedl na pravou míru jednu z drobných nepřesností (jistě neúmyslných) z textu pana profesora.

A snad jen na úplný závěr: reakce pana profesora na mé vysvětlení, že se má úvaha nijak netýkala jeho ani jeho předchozí blogu, zněla:

vaclavhorejsi napsal(a):
Stejskal:

"Nedomnívám se, že Vás motivuje k psaní podobných textů nedostatek seberealizace či nějaký mindrák"

To jsem opravdu moc rad, spadl mi kamen ze srdce ;-) 18.11.2010 21:45:47

Hezký podvečer všem.

Libor Stejskal
21. 11. 2010 | 18:29

Dalibor Štys napsal(a):

To Emissary and Yosif K. ad Skandinávie

1) Zdanění na úrovni Skandinávie máme nejen my, ale většina evropských zemí. Jen se tomu neříká daň, ale je to rozloženo do různých chlívků, které se různě divně jmenují. Vtěšinou pijištění nebo příspěvek apod.

2) Pokud o zavedení skandinávského systému všude na světě selhal kvůli naprostému nedostatku Skandinávců a - možná tak hodně - skandinávského počasí. Když i v hlavním městě je ještě koncem března -19, člověk si rozmyslí, jaké priority by měl mít. I když je starosta a sedí na miliardách, i když je novinář a má ho hlídat, i když je občan a má volit.

Dost dlouho jsme tam žil a pomalu každý rok se tam na nějakou dobu vracím.
21. 11. 2010 | 18:30

Shan napsal(a):

Takhle ke konci diskuse to asi nebudete číst, ale...

Pane profesore, ten minulý blog bych podepsal!

A myslím, že dnešní vysvětlení nebylo nutné. Kdo nemá růžové brýle, vidí to též (totéž). Je tu snad někdo, kdo si nepředstavoval, před těmi 21 lety, že už dnes budem na úrovni Rakouska? Neslibovali nám to do deseti let? Nevěřil jsem tomu a tak jsem si říkal, budeme to násobit dvěma. Ale kde jsme my a kde Rakousko?

Havle v roce 1990 řekl: Naše země nevzkvétá. Kdo si myslí, že dnes už vzkvétá? Já bych řekl, že se pořád vzkétat snaží, ale v plném rozpuku furt nějak nejsme.
21. 11. 2010 | 18:31

Sam napsal(a):

Nenechte se nas é naštvat, pane Hořejší. Mně se Váš článek líbil, souhlasím, podle mne jste dobře vystihl a popsal současnou situaci. Dodal bych, že kouzlo nechtěného a Ludvíkovi XI. připisovaného výroku "divide et impera" - rozděl a panuj - hraje i dnes současné "věrchušce" do not. Stačí si přečíst některé blogy, nebo se rozhlédnout kolem sebe. Pokud mírně modifikuji písničku z filmu Císařův pekař, pak: ten myslí to a ten zas ono a dohromady nevymyslí nic.
Ještě maličkost. Praha má cca 1 milion obyvatel. Cca 40% nesouhlasí s nově vzniklou koalicí ČSSD a ODS na magistrátu. A kolik nás bylo protestovat 17. 11. na Václaváku? 2 000. Pouhá polovina procenta. Dobře nám tak.
21. 11. 2010 | 18:32

ZAM napsal(a):

jojo:
"Pan profesor nam opet sdelil, ze vsichni jsme idioti" Všichni ne, jenom jojo a někteří další. ☺
21. 11. 2010 | 18:32

Medikolog napsal(a):

Pane profesore,

většinu vidím obdobně. Je však škoda zmařené neopakovatelné příležitosti. Prorok v 17.50.25 to vyjádřil lapidárně.

Na rozdíl od vás však si nejsem jist zda současná cesta vývoje po roce 1989 je alespoň poněkud šťastná. Cesta vedoucí k rozbití a k rozkradení státu, ke zcizení (do ciziny) průmyslu, zničení zemědělské velkovýroby která byla unikátní a (zase) zcizení značné části půdy, malobchodu i velkoobchodu, k vytvoření katastrofálního umělého zadlužení dočasně sice umožňující vám i mnohým lepší život i příležitosti - ale za cenu dříve či později jisté katastrofy, kdy cizáci Čechy poženou ze svého vlastnictví (české kotliny) do někam... nebo si je ponechají jako novodobé otroky v námezdném poměru bezzemků - proletářů kteří si nebudou moci dovolit ani mít děti... genocida přeci nemusí být přímá, lze ji spáchat i bez nasazení "báckomand". Stačí stále podle směrnic z Bruselu a k zajištění konkurenceschopnosti tuzemských výrobců změkčovat normy na výrobu potravin, snížit a cenově znedostupnit adekvátní (Evropě) lékařskou péči, legalisovat tu marihuanu, tu farmakologické "výdobytky" jako se rozmohly v Polsku..
a Boží mlýny pomelou. Teď se sice cítíme v EU jako druhořadoví, ale bez naděje.
Nejsem si jist, zda bych raději nebral tu třetí řadu (byť bych byl ještě chudší), ale s nadějí na start republiky bez dluhů, kde by celá česká země i její infrastruktura byla v českých rukou.. kde by právo bylo vymahatelné a rozkrádání by bylo okamžitě odhalováno a exemplárně trestáno, s nadějí pro naše děti a jeich děti rozbudovávat naši zemi a obohacovat náš život, než vidět naději ve vlastizradě emigrací - jak jí bezostyšně vyhrožují při svém vydírání někteří lékaři, nebo přímým zaprodáváním a zrazováním cizí moci.
21. 11. 2010 | 18:32

007 napsal(a):

Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.

Vážený pane profesore,
přijměte prosím mou účast. Chápu, že jste se s bratrem pohádal.
Také mám bratra s podobnou úchylkou. Každý večer se oblékne do uniformy příslušnice LM a vyrazí jako Anna proletářka na Travesti show Lady Peachford.

Myslím, že oba máme stejné trápení, kdyby to Vašík dělal doma v soukromí, tak by rodina tolik netrpěla. Ale to víte, touha předvádět se zvítězila.

Ještě jednou prosím, přijměte mou účast. Každý neseme svůj kříž. Váš je mimořádně těžký.Zkuste prosím Šimona z Cyreny na Facebooku. Snad by pomohl.
http://new.rejesus.co.uk/im...

Bond.
James Bond.
21. 11. 2010 | 18:34

tionssek napsal(a):

Belgičan:

Demokrati dělají co mohou, aby se tomu bolševikovi vyrovnali a v mnoha ohledech ho i překonali. Nespěte na vavřínech.
21. 11. 2010 | 18:35

Sraldo Mandolini napsal(a):

pan Stejskal:
Takže pokud ten lživý výrok o Vás podle Vás nepsal Hořejší úmyslně, jde o projev jeho sklerozy? Jiná logická možnost tu asi nebude, a je to tedy opravdu smutné, když špičkový vědec a ředitel vědeckého ústavu trpí vážnou ztrátou paměti...
21. 11. 2010 | 18:37

martiXXX napsal(a):

mírně levicová vláda ......ale spíše sociálně-tržní středová vláda je nyní v mé Praze.a to je dobře
21. 11. 2010 | 18:38

juvel napsal(a):

Belgičan:
Odpovídá Vám Juvel, žádný tionssek. Vloudila se chybička.
21. 11. 2010 | 18:42

Dalibor Štys napsal(a):

To Medikolog:

Už jsme to někde popsal podrobně (tuším pod Radek Špicar, Karlova univerzita ....) ale někde po internetu běží na to téma např. i vzpomínky Erazima Koháka, nějaký rozhovor s ministrem Vopěnkou apod. Národ se odvíjí od toho, nakolik jsou jeho elity ochotny pro něj nezištně pracovat. A v roce 1990 se naše elity (více-méně společně VŠ a AV) odmítly sloučit pro rychlé zkvalitnění našich vysokých škol. Navíc neproběhly skutečné mezinárodní konkursy na všechna akdemická místa (tím zas myslím VŠ i AV). Stejně by se byli přihlásili jen Češi, ale on ten úprk elit v posledních 5 letech komunismu byl srovnatelný jen s tím po jeho pádu až dodneška. Přitom étos pomoci staré vlasti tehdy byl, mnozí by se byli vrátli a mnoho s sebou přinesli. Ovšem Dienstbier v roli ministra zahraničí ("... nikomu tu o život nešlo, nikdo nemusel utíkat..") to silně zazdil a Klaus v roli premiéra tomu opakovaně nasadil korunu. Plus tisíce drobných ústrků na nižších úrovních.
21. 11. 2010 | 18:44

mb napsal(a):

sociálně tržní středová vláda v praze ... to už chce silný žaludek ... njn ...
21. 11. 2010 | 18:45

Tenco napsal(a):

vaclavhorejsi
ad 1) Váš tatínek je moudrý a vyrovnaný člověk, i přes to rozčilování.
ad 2) Demokratické svobody /vzhledem k zejména etosu některých institucí a některým jejich lidem/ nejsou vůbec ještě samozřejmé. Místo shody je vidět spíše sváry, nesnášenlivost a polarizaci.
ad 3) Žádný komunismus nikdy nikde neexistoval. /snad jen uvnitř pýthagorovců, ale ten nefungoval apriori na politicko-ekonomické bázi, nýbržto na platformě přátelství/.
ad 4) K tomuto se vyjadřovat nebudu, neb má druhá nejoblíbenější vlastnost je zbabělost, takže z mávání vlajkou na čele nějakého průvodu nebude nic.
/Ó - dle poslední věty tohoto bodu však soudím, že asi nebudu v populaci tak sám./
ad 5) Po skartaci či zcizení nejvypečenějších materiálů StB je diskuze o tom, která polistopadová politická strana byla či je marastní, tedy tato diskuze je zbytečná a vede jen k dohadům.
ad 6) Tak to já mám opačnou zkušenost. Ale čo bolo, to bolo.
ad 7) Shoda názoru se Stalinem na tom, že mírové využití jaderné energie je dobrá věc, dělá z jednoho stalinistu snad jen v očích děcka nebo imbecila.
ad 8) To je na velkou debatu.
Já se v poslední době setkávám s lidmi, kteří aktivně vystupovali proti předlistopadovému režimu a dnes se chystají volit komunisty. Přitom pobírají nadprůměrné mzdy.
Vadí jim ta papalášskost, nadřazenost a hrabivost dnešního establishmentu.
A ten jednostranně ekonomizující vhled do všeho dobrého zlého. Redukcionisticko - marxistický ?!?
ad 9) V šachetním prostředí člověk na moc disidentů nenarazil. Takže jsem se jako srab necítil :)) K nějakým podpisům se člověk, když tvrdnul 12 hodin v dole, též moc nedostal.
A tak zbyla jen ta prořízlá huba.
I tak jsem skončil v dělnickém.
Pamatuji se, jak 28. října jsme vždy uposlechli Ivana Medka z Hlasu Ameriky a spolu s manželkou jsme korzovali večer po náměstí. No - moc lidí tam nebylo.
V listopadových dnech jme též "byli u toho".
Na jedné schůzi OF se mi podařilo vystoupit. Plamenně jsem fórum vyzval, že nejnutnější je nyní zajistit archívy Státní bezpečnosti a materiály všech stranických (KSČ) orgánů , jak z hlediska zneužitelnosti, tak kvůli řádnému potrestání viníků.
Nějak je to nezaujalo.
Že prý z Prahy přišlo, "že nejsme jako oni." :((
No tak teda nejsme.
Tak se v tom ale plácáme.
Furt. Dodnes.
Na jedné straně strach z repete, na straně druhé frustrace z toho, že zločiny se netrestají.

Pro někoho frustrace - pro JINÉ NAOPAK ZAJÍMAVÁ POBÍDKA A PŘÍLEŽITOST.

Ale já jsem jen hloupý samurajský synek, navíc odložený. A kdyby v synagoze, před kterou mě mí rodiče kdysi zanechali,
nedleli v té době mí pozdější opatrovníci Moše Goldman a Izák Sachs, byl bych patrně i chudý.

Já bych asi Melčáka, Řebíčka, Béma, Jandáka, Wolfa, Kalouska, Hulínského, Bartáka, Kočí, Jaques, Zubovou, Tluchoře, Bendu, Řápkovou, Grosse ....plnohodnotně nenahradil.
Já ne.

Ale užitečný idiot ?

Který že idiot to o Vás prohlásil ?
21. 11. 2010 | 18:48

Karel Mueller napsal(a):

Medikolog:

Napsal jste:
... genocida přeci nemusí být přímá, lze ji spáchat i bez nasazení "báckomand".

Zajímavá to věta
21. 11. 2010 | 18:49

martiXXX napsal(a):

a jak jinak popsat vládu čssd-ods v praze? pravicová? levicová? když každá z těchto stran tvrdí, že prosadila 90% svého programu? je to sociálně-tržní vláda, středová vláda?
21. 11. 2010 | 18:49

Germanicus napsal(a):

Milý pane profesore, koukám, že jste na okamžik zaváhal a udělal jste sebekritiku. Naštěstí jste ji napsal způsobem Vám vlastní, takže zdejší pravověrní Vám ji stejně neuznali. My ostatní víme o co jde. Mimo jiné nádherně se vyjádřil Lex. Zdravím Vás a posílám jednu až děsivě prorockou písničku V+W (nepoučí se rodinka 118 z historie?).
https://www.youtube.com/watc...
21. 11. 2010 | 18:53

almost glossed™ napsal(a):

Sraldo Mandolini: ne, jen naskočil na jeden diskusní trik.

1. Jemnější forma triku:

Představte si, že se postavíte vedle někoho na zastávce, posloucháte, o čem si povídá a občas nahlas před ostatními spolustojícími pronesete něco opovržlivého či shazujícího, čím reagujete na slova dotyčného.

Když už to nevydrží a zeptá se, jestli jste myslel jeho, ujistí vás, že ne a za chvíli se vše opakuje.

Drsnější forma hry:

Na otázku, jestli myslíte jeho reagujete dotčeně. Vás? Jak bych mohl myslet VÁS. VÁS já si přece vážím! Hrajete pohoršeného a dáváte najevo, jak vás tou nemístnou drzostí před ostatními mohl dotyčný urazit.

Brutální fomra hry:
Na otázku dotyčného reagujete zdánlivě klidně a racionálně, ale tak, aby ve sdělení byla nepřehlédnutelná němá výčitka. Například doložíte, že jste přece už na začátku čekání dla najevo, že dotyčného nemyslíte.

Brutální variantou se dá sledovat i více cílů najednou. většinou součást citové manipulace, ale s úspěchem se dá využít i v rámci metody "cukru a biče" či hry "Na koblížka".

Můžete to provozovat na zastávce, ale klidně i pod blogy, když na to máte žaludek. Jsou lidé, kterým to nečiní žádné potíže.
21. 11. 2010 | 18:54

vlk napsal(a):

PAne profesore,
jako obyčejně - podepisuji každé písmeno. A všechno,co jste uvedl , jako by ode mne napsáno bylo.

Nicméně i kdybyste byl sám Ježíš kristus, chásc etypu jarpor, hoven. RA, JC, a podobní s enemůžete nikd y zavděčit. oni totiž všechno měří jen a pouze přes efekt své kapsy. A to jakýmkoli způsobem Jo zapomenul jsem na Rumcajse... Tak ten tam patří taky, aby s enecítil diskriminován. Tihle prostě dělí svět stejně jako bolševik - tředně. Co zleva jest, jest zásadně špatně. Kromě plateb levicových zákazníků do jejich kapes a práce levicových zaměstnanců pro ně.
Takovíhle stvořili bolševika, takovíhle s e u nás d e facto postarali o to, že zde byl Únor 48. Nic nepochopili a nic se nenauřili. A buďte si jist, že s e aninenaučí a nepochopí.

Pro 007

ty jsi spíš 00 . Řekl bych. Ale není to ka špatné jak by s emohlo zdát Můžeš si vybrat. Co do významu. ZDali jsi opravdu dokonalá NULA - ted y dvojnula nebo označení ve smyslu toho, jak s e používalo před léty - tedy ekvivalent dnešního označení WC. Volbu nechám na tobě. Pro men s edí obojí. A klidně si můžeš říkat Bond. James Bond. Blázinc e jsou plné tvých klonů.
21. 11. 2010 | 18:54

Karel Mueller napsal(a):

Milý Tenco,

jen dodatky k bodům 5 a 8:

- Nic se neztratilo a ztratit nemohlo. Na příslušných centráách v zahraničí je to "ono" určitě k dispozoci

- Nemusím chdit daleko: Jeden z mých nejbližších přátel, za bolševika na indexu a jednou nohou v base - prohlásil, že ho to tady tak .ere, že volil bolševiky. Na minulých paramentních volbách. I tam můžete hledat voliče KSČM, nemyslím si, že by se za ta léta počet podobných lidí zmenšil.
21. 11. 2010 | 18:56

Dagmar Daňková napsal(a):

Vynikající text, pane profesore, klobouk dolů. Jen jedno upřesnění: pan Karel Matoušek Vás slovy o "užitečném idiotovi" počastoval při diskusi o Vašem postoji k americkému radaru - a to byl trochu jiný kontext. Jak znám články pana Matouška, téměř bych se vsadila, že s mnoha Vašimi postřehy by jinak bez problémů souhlasil. Nemusíme se přece shodnout ve všem - přiznám se, že v otázce radaru rovněž souhlasím spíše s panem Matouškem než s Vámi... Ale to neznamená, že si Vašich názorů nevážím - naopak...
21. 11. 2010 | 18:56

martiXXXX napsal(a):

co se týče radaru, tak američani jsou z toho v rozpacích..,.nechtějí ho dávat k nám..ale my se o něj rveme; resp. někteří.naštěstí ne třeba Klaus.i když ho nemám moc rád
21. 11. 2010 | 19:00

šaman napsal(a):

Pane profesore, po přečtení Vašeho blogu bylo jasné, že určitá (značná) část populace se brzy předvede. Naši společnost velmi dobře charakterizovaly pracky na Národní v posloupnosti : hajlující,victoriánská,fuckingová. V tomto národě jsou zakořeněny vlezprdelkismus,čecháčství, vyčůranost a další skvělé vlastnosti už od dob c.a k. mocnářství.Car Looser , Cajs Rum a další vás nesmí rozhodit. Takových je! Jak reagoval národ na Masaryka, než se stal "tatíčkem", jak hodnotil další skvělé osobnosti a jejich myšlenky ? Polopatistická apologetika se zde mnohým líbí: jedněm taková, jiným jiná . Podržte váš styl. Třeba jako Etop, nebo Kryl, nebo jakkoliv.Díky.
21. 11. 2010 | 19:04

Germanicus napsal(a):

Jó, vlku, zapomněl si zmínit Emissary. To je snad nejlepší příspěvek. Jako v Tribuně (ne)blahé paměti - zač. 70. let. Prověrková komise, občan Hořejší je pomýlen, tak půjde na pár let (na furt) do průmyslu... No to fakt nemá chybu!
21. 11. 2010 | 19:04

Drzá zrzka napsal(a):

Budou vánoce. Vím o vhodném dárku pro pana Hořejšího. Síťka. Může si jí rozprostřít na zadnici, aby mu do ní někteří přispěvatelé nevlezli. :o)

Pohodu při psaní dalších článků přeje idiot neužitečný.
21. 11. 2010 | 19:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Dagmar Daňková:

Dekuji!
Pan Matousek me mezi ty idioty zaradil opakovane, naposledy skutecne pod tim mym poslednim clankem (17.11.2010 00:25:21).

..
21. 11. 2010 | 19:09

maqrtiXXX napsal(a):

faktem je, že blog V. Hořejšího patří k tomu nejlepšímu v blogosféře; obecně blogy na aktualne jsou lepší než jinde v Česku..pak bych dal ihned.cz; ovšem idnes.cz je hrůza
21. 11. 2010 | 19:12

Tenco napsal(a):

Germanicus
Emissary ?
http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

Nemá to jednoduché. Jak chvilku neodvádí - hned to zapáchá a hnije. A toho svinstva, co v tom plave !

To my u hnoje si můžeme pískat. Úplné lážo plážo.
A ještě za nás větší kus práce odvede pan Stejskal.
21. 11. 2010 | 19:18

tata napsal(a):

pane Hořejší

Asi by bylo zbytečne připominat že jste muj nejoblibenější autor ktery vystihuje me, řek bych stoprocentní souznění myšlenek,samozřejmě u mě nejsou tak kvalitně uspořadany,tim padem určitě nejsem objektivní.Tentokrat bohužel mi vaš članek utek nebot sem byl v nemocnici neprodleně si ho vyhledam v historii.

CO dodat oproti vam se pohybuji spiš mezi obyčejnymi lidmi kde to procento lidí ktery řikají že se maj huř o kterych pišete je podle mě vic a rapidně přibivaj,samozřejmě je to pochopitelné protože mezi nimi je plno lidí kteří jsou bez vzdělaní ,nevyučeni,čimž uplatnění je pro ně těžší než dřive kdy byla uměla zaměstnanost,taky sem patří skupina co se jim ani moc nechce dělat a tento režim to umožnije přece jen vic,myslym tim dřivější povinost pracovat,na a pak je zde čast lidí ktere semleli poměry bez sveho zavinění at jim někdo vytuneloval podnik a pod.

A ZA DRUHE MUSIME ROZDĚLOVAT zpusob hodnocení z jakeho duvodu z politickeho je skorem stoprocentní že tento tlak už není a zase mezi obyčejnymi lidmi až tak otu politickou svobodu nikdy moc nešlo,dokavad je ta politika přimo nešlehla,v těchto vrsvach vždy šlo vice jak bych řek slovy našich drahych pravičaku jen o ten žvanec vtom je celkem hodně pravdy.

KDYBYCH měl hodnotit ja tak upřimně řeknu,politicky sem přestal věřit byvalemu režimu po navštěvě ,,pracovní,,Ruska,ale ten politicky šleh se mi vyhnul ,takže když budu hodnotit je to tak 50/50 měl sem se dobře za byvaleho řežimu bony a nadpruměrne platy nebot jako svařeč sem patřil k špičkově placenym dělnikum,po revoluci zase velice dobře skorem 14 let po evropě,co mi muže toto nabourat je současny muj zdravotní stav přece jen skorem po m30letem pracovnim zatižení dost extremnim me zdraví je značně nabourano,a muže se mi stat že se octnu na dlažbě,což přece jen je současny problem me generace a uspory po dobu 5 let co mi zbyva se mohou rozplinout to se taky dost prolina do hodnocení obou režimu.
21. 11. 2010 | 19:18

Krupa Vaclav napsal(a):

Levice ve věku tekutého hněvu...Čtvrtou(!) příčinou tohoto hněvu v Evropě je rozpad politického ideálu, v nějž pevně věřilo mnoho poválečných generací- ideálů sjednocené Evropy. Rozšíření EU o postkomunistické země znemožnilo další prohloubení procesu sjednocování, ten se ocitl v troskách a evropané se začali, někdy i agresivně re-nacionalizovat.Do Evropy se vrátily nacionalistické předsudky a s nimi i nedůvěra mezi evropskými národy. Tekutý hněv, který vyčerpání velkých zdrojů smyslu v postindustriálních společnostech probouzí, pravice lapá do narychlo sestavených "lapačů" a zpracovává na palivo, pohánějicí systém, který ten hněv vyvolává: ..globalizace tě připravila o práci, nemáš na splácení hypoték a na školné pro děti - rozhněvej se na socialismus, ohrožujicí " free enterprise", na ateismus, na černého Obamu podezřelého ze slabosti vůči islámu, na zadlužený stát, na bankéře a jejich milionové bonusy. A také na Brusel, na Číňany, na Cikány zneužívajicí sociální dávky. Dlouhodobě úspěšným lapačem tekutého hněvu je v Česku antikomunismus. Lidé se bojí hněvat na to co je ohrožuje nyní, hněvají se proto na to co je ohrožovalo kdysi. Antikomunismus je prošlý hněv, který systém lapá do svých plachet a recykluje na legitimní pro svá "úsporná opatření". Je to zákonité. Každý krachujicí systém musí dospět do fáze, v níž je poháněn už jen hněvem, který sám vyvolává. V té fázi pak celá společnost začne nebezpečně oscilovat mezi pravicovým populizmem a fašizací. Globální kapitalismus stále častěji ničí tradičně zdroje smyslu, jako jsou práce, kultůrní společenství, příroda, svobodná komunikace, kritické vědomí, solidarita mezi lidmi a vyvolává tak tekutý hněv, který pravice přeměňuje na konsensus pro další ničení zdrojů smyslu. V Česku se například z formovaly dva takové lapače hněvu, groteskní TOP 09 a "strana nových tváří" VV. S velkým úspěchem český tekutý hněv "na fungování systému" přeměňují na konsensus pro reprodukci téhož systému...
Pane profesore je to jen část článku V. Bělohradského, který stojí myslím za to přečíst si jej celý. ( včerejší Právo ) Komentovat jej nebudu. Kdo mu bude chtít rozumět pochopí. Jen něco málo k Vám. Četl jsem vždy rád Vaše blogy a většinou s Vámi ve všem souhlasím. Dnes je to první po dlouhé době a mám k Vám malou připomínku. Jako byste se omlouval nickům. které zmiňujete. Nestojí za to. Stejně po Vás půjdou dál. U pana Stejskala mě to překvapuje. Velmi. Zdravím K.V.
21. 11. 2010 | 19:20

mb napsal(a):

čína chce bojkotovat předávání nobelovy ceny míru .... připojilo se asi 6 zemí ...

( rusko, čína, kazachstán, maroko, kuba, irák ...)

další země kličkují ...

( podněcování a podvracení státní moci: Liou Siao Po ... )
21. 11. 2010 | 19:25

Dagmar Daňková napsal(a):

Tak to mne moc mrzí, pane profesore, ano, máte pravdu, tenhle úsek diskusního vlákna jsem skutečně přehlédla. Ach jo - já tak špatně snáším, když se dva lidi, které oba ráda čtu, hádají :-(! Já to ale moc nechápu, srovnejte třeba tento jeho text: http://blog.aktualne.centru...
V čem byste si neměli porozumět?
21. 11. 2010 | 19:25

Germanicus napsal(a):

Tenco: Fakt dobrý. Díky
21. 11. 2010 | 19:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Krupa Vaclav:

Dekuji; rozhodne se timto nikomu neomlouvam, ale chtel jsem vyjasnit mozna nedorozumeni.
Ono se tim ironizovanim samozrejme neda vyjadrit vsechno...

..
21. 11. 2010 | 19:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Dagmar Daňková:

No me to od nej taky trochu prekvapilo, ale asi ho nastvaly ty zminky o radaru a Afghanistanu.
Jinak - myslim, ze rozdilne nazory jsou OK, jen bychom si nemeli nadavat.
Ja bych nekomu, s kym nesouhlasim, rozhodne nerekl, ze je politicky analfabet nebo idiot...

..
21. 11. 2010 | 19:29

Tribun napsal(a):

Pane profesore,
až budete zakládat Klub užitečných idiotů, určitě se mnou počítejte. Dávám přednost nepohodlí dobré společnosti před bezpečím slušného davu.
21. 11. 2010 | 19:31

Sraldo Mandolini napsal(a):

Pane Hořejší,
tak jak to tedy bylo s tou mystifikací ohledně Vašich výroků o panu Stejskalovi?
21. 11. 2010 | 19:31

dennis napsal(a):

Pane Tunel,
dekuju za pripomenuti Karla Kryla. Byl to veliky basnik. Tu basnicku si schovam, abych si obcas zkontroloval sve srdce i dusi.

Pane profesore Horejsi,
dekuju za uvedeni Vasi vtipne ironie na pravou miru. Myslim, ze jsem Vas predchazejici blog pochopil tak, jak jste to minil. Tento blog je pro mne jen rozsirenim puvodnich postrehu.
Budu se modlit, aby kdykoli nekdo vyjde do ulic (treba 8. prosince), mel duvod rvat radosti. To se i ja, ac jsem velmi placha povaha, rad pridam; i svazkem klicu zazvonim.
21. 11. 2010 | 19:32

Karel napsal(a):

Souhlas, souhlas i
s Vlkem

„hoven“, „SuP“, „jarpor“, „argun“ či „jojo“

Tito týpci bolševika vytvořili (nedivil bych se, kdyby věršina měla totalitní rodokmen). Vše měří přes svou kapsu a nic se nenaučili a nenaučí. Chamtivost jim zatemňuje rozum.
21. 11. 2010 | 19:45

stejskal napsal(a):

To není důležité, pane Mandolini, nechal bych to už být. Libor Stejskal
21. 11. 2010 | 19:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Sraldo Mandolini:

Jaka mystifikace?
Pan Stejskal reagoval souhlasne na "maxe", ktery komentoval me.
Ale take ja si myslim, ze nema cenu se v tom nimrat...

..
21. 11. 2010 | 19:58

mud.. napsal(a):

Koncem sedmdesátých let ráno přišel V.Havel hospody u Vltavy (bylo tam otevřeno od šesti hodin). A začal dělníky obcházet nějakou peticí. Pochopitelně ho ti prostí lidé usadili. Oni makají a nemají čas na nějaké hlouposti. Nevěděl jsem, že to byl on. Od těch dobmá obrovské trauma. Také nikde nevidíte jedinou fotku, že by byl mezi nimi. Zato fotek s "blískavými" osobnostmi jsou tisíce. Zatím marně hledám, kde k traumatu přišek pan Hořejší. Jasná neukotvěná akcentovaná osobnost. Jen si vemte. V ranném dětství dětství ohýbání vírou katolickou, v starším vliv pionýra, potom ohýbání páteře svazáky, na vysoké škole vliv léhké kolaborance (každý musel souhlasit s okupací), po absolvování VŠ byl pro komunisty cenější jako nestraník (co za to?), odjezd do USA (co za to?), za OF tichá voda (já nic, já loajál), potom ÚMG AV ČR (pro národ nezajímavý). Uvědomuje si, že pro život v kapitalizmu je nepoužitelný. Nepřetržité "ohýbání" u něho způsobilo trauma, podobně jako u V.Havla. Zakotvenost ve společnosti ho určitě sežírá. Co je pravda, lež, polopravda? To si každý v sobě geneticky z vnějších i vnitřních vlivů zakóduje. Určitě nekrolog budete mít krásný. Nebo tam bude zmínka o "užitečném idiotovi?
21. 11. 2010 | 20:08

Emissary napsal(a):

Germanicusi,

slavný vévoda dávných věku. :)

Nějaký vlk? Toho ani neregistruji. Občan Hořejší, profesor, ideolog je skutečně pomýlený životem. S tím se nedá nic dělat, zvláště ekonomické souvislosti mu probíhají mozkem jako warp pohon. Do průmyslu bych ho dal na dva roky, stačí brigády po dobu 10 studentských let.. Já jsem si tím prošel.:)

Hořejší, nemáte potřebu reagovat přímo, bojíte se? Potřebujete k tomu své vymilované příznivce?
21. 11. 2010 | 20:12

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

užiteční idioti se dělí na dvě skupiny.

Jedna partička uidiotů je nekriticky oddána svému šéfovi.

Druhá gruppa uidiotů si pro oddanost najde nějaké zdůvodnění.

Ti první jsou na tom nejlépe, jejich diagnoza je setrvalá.

Ti druzí se po čase za svou oddanost dočkají "spravedlivé" odplaty, zpravidla od těch, kterým oddaně posloužili.

Pozdává se mi, že zrovna v Praze na jednoho druhého uidiota došlo.

Pohříchu v tom jede strana, která má vaši určitou míru důvěry.

PS: S deseti body nemám problém, naopak příjdou mi velmi přesné.
21. 11. 2010 | 20:14

Pacák napsal(a):

Užitečným idiotem bez úvozovek se cítím po každých zdejších volbách.
21. 11. 2010 | 20:17

Yosif K napsal(a):

Pane Beda - mozna si opravnene stezujete, ze US bohaci jsou bohati jako Kresus a ze chudaci jsou o neco chudsi nez v roce 1955 kdy si prumerny americky hutnik vydelal za rok vice nez prumerny profesor na Harvardu.
ALE:
1) v tomto "socialne nespravedlivem systemu" si pokryvac stale vydela svych US$ 50 na hodinu, dtto instalater, zatimco v "socialne spravedlivych" statech jsou bohaci tez bohati jako Kresus a pokryvac si vydela US$ 50 leda tak za cely mesic.
2) v "socialne suprspravedlivych systemech" maji vsichni zdanlive stejne, nikdo nic nevynaleza, vsim se plytva, nejlepe se maji lide kteri maji za ukol hlidat "aby se nikdo moc neobohatil" a tudiz na vsechny neco vedi. Takze evidentne ani ve VSELIDOVEM VLASTNICTVI VYROBNICH PROSTREDKU cesta kupredu nevede.
Myslim ze W.Ch rekl, ze demokracie zdaleka neni idealni, ale nic lepsiho neni. Dtto evidentne plati i o kapitalismu. Tedy pokud neverite napriklad napriklad na "ZELENOU KNIHU" o idealni djamahirii.
21. 11. 2010 | 20:20

Platan napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Já bych tady rád místním soudruhům připomenul, že nejenom oni mají nárok na názor. Tudíž i reakce Supa ,jarpora atd . jsou naprosto legitimní, ač se jim nemusí líbit.

Tak, tak. A to je na demokracii to nejkrásnější. Legitimně se smí vyjadřovat třeba i obecní blb.
21. 11. 2010 | 20:22

Aleš Vyhnal napsal(a):

mud..: "...potom ÚMG AV ČR (pro národ nezajímavý)"

AV: Opravdu by mě zajímalo, co pan mud považuje za "pro národ zajímavé". Já si těžko dovedu představit něco "pro národ zajímavější", než je základní výzkum, na který přímo navazují aplikace v medicíně, tj. léčení lidských bytostí. Nejsem biolog, ale troufám si tvrdit, že se může stát, že se objeví něco jako HIV, co se šíří vzduchem a podáním ruky jako chřipka. Co pak budete, pane blátivý, dělat? Přehazovat vidlemi peníze z jedné hromady hnoje na druhou a zpět a bankomafiánsky se tvářit, že to lidstvu hmatatelně pomáhá?
21. 11. 2010 | 20:24

Carlos V. napsal(a):

Nene, pane profesore, mě jste si nezískal. Váš předchozí blog byla zlá ironie, jízlivost. Možná je to můj osobní dojem, ale jakoby z článku kapala zloba. Jak jste se po jeho sepsání cítil ? Propadl jste v horónský smích, anebo se Vám na tváři objevil spíše potměšilý úsměšek ?

Nejde o názor, ale o formu. A Vámi zvolená forma měla daleko do politické satiry. Přečěte si nějaké "Karikatury" od Haška - z politika si lze udělat legraci a přitom nemusí být slyšet skřípaní zubů. Vaše dílko spíše připomíná Dikobraz 70-tých let.

A ještě jednou - neříkám, že jste komunista. Ale Váš styl se tou dobou insipiruje.
21. 11. 2010 | 20:24

Otázkář napsal(a):

pane Hořejší povedený článek. I když si myslím, že naprosto nemáte důvod se obhajovat. Máme demokracii a svobodně vyjadřovat názory by mělo být samozřejmostí. To, že tento článek vznikl jen svědčí o tom jak je naše demokracie nezralá. Místo věcné polemiky s tím co jste kritizoval se na vás snesla sprška urážek a osobních útoků. Prostě tam kde nejsou argumetny tak se háže špína. I když v mnoha věcech mám jiný názor než Vy, cením si Vás pro vaši odvahu veřejně napsat co si myslíte a schopnost si ho obhájit. Doufám, že Vám to vydrží i do budoucna. A co se týče námitek, že jste politický nezkušený či naivní, tak říkám no a co? však také nejste politik.
21. 11. 2010 | 20:36

tata napsal(a):

pane HOŘEJŠÍ

ted sem dočet minuly blog a zrychleně diskuzi.

TROCHU MĚ MRZÍ JAKO PANA RUMCAJSE ŽE JSTE HO VYNECHAL,jeho vyrok o dojedení rohlikama stal za archiv to jste mu teda nepravem upřel,za povšimnutí stala slova pana Carlose a sohlasne přitakaní že to sice je v mnohem pravda ale takle podane je to ruda agitka,velice poučne,velice mi zajimalo ,,vaš střet,,s panem STEJSKALEM NA TO SEM SI DAVAL obzvlašt pozor,trochu tam ten osten byl citit ale spiš mě zaujmula diskuze mezi panem mulerem a panem Stejskalem velice zajimave škoda že ji nedokončili,no a zajimave bylo podaní pana Stejskala o chapaní svobody tady je hodně podaní vysvětlení proč asi ja ten osten citim a proč to zase pan STEJSKAL TAK CITÍ,CELKEM ALE MUSIM KONSTATOVAT JEDEN Z NELEPŠÍCH BLOGU A DISKUZÍ CO ZDE BYLY,hodně dlouho namět na přemyšlení pro ty co se snaží chapat i toho druheho,mnoho zajimavych střetu a myšlenek,možna sem neobjektivní ale mnohe šli na jadro věci našich nazoru,podle mě byl přinosem i proty nesouhlasne ,teda vtom připadě jestli stojí o chapaní našich myšlenek, DĚKUJI PANE hořeší
21. 11. 2010 | 20:37

Tenco napsal(a):

Yosif K
Demokracie není nezbytně nutná k tomu, aby vládly elity. Ba naopak. Někdy jsou výsledkem výběru podivné partičky spřažené za jediným účelem - užít si 4 roky, navázat správné kontakty a rozšířit tak portfolio předpokladů pro svou další kariérní dráhu.
Ale to je na dlouhou debatu.
O aristokracii /v původním slova smyslu/, kde se tváří, etabluje, co jí anihiluje či naopak strká dopředu a proč tomu tak je.
Ani já se zatím na takovou debatu necítím.

W. Churchill byl státník a vládl v Anglii.
Srovnáváte tak housle s nudlemi.
Tedy pokud porovnáváte Anglii s tunajšou demokráciou.

Spravedlnost by neměla být vymezena sociálně , ale shodou.
Tedy též téma o kvalitě a stavu demokratického systému.

USA nejsou šťastným příkladem. Dosti vysoká míra chudoby, vysoká míra skutečné nezaměstnanosti, první místo v počtu vězňů na 100.000 obyvatel, kriminalita - i když zde je sestupný trend /http://www.disastercenter.com/crime/uscrime.htm...

Těch 50 USD je O.K. Ale řeknu Vám - radši budu vydělávat 30 USD a žít v "sociálně spravedlivějším" Švédsku. :))
21. 11. 2010 | 20:45

tata napsal(a):

pane Rumcajs

mate muj dik,to dojidaní bylo famozní myslym že lepe vas nemuže nic už charakterizovat,to ostatě ty co vte době žili se nemohli lepe pobavit,i když ono vas je mnohem vic co dakažou řict takovou milou pitomost.
21. 11. 2010 | 20:46

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane tato, dekuji!

V.Horejsi

..
21. 11. 2010 | 20:48

Béda napsal(a):

Yosif K.,

vy jste asi nečetl moc pozorně závěr té druhé části příspěvku. Tam se nemluvilo nic o 50 dolarech na hodinu ale v číslech o potravinových lístcích, rozrůstající se ohromné bídě, rostoucí nezaměstnanosti.

Snad nakonec USA neskončí podobně jako SSSR - uzbrojeny na potravinových lístcích, navíc s hromadou bezdomovců, s opouzdřenou odtrženou elitou (samozřejmě nesrovnatelně bohatší).
21. 11. 2010 | 20:50

camponotus napsal(a):

Pro Emissary
aby se inteligent mohl vyjádřit k současnému kapitalistickému realismu, nemusí spadnout na dno, to se obvykle stává blbcům a podobným neschopným individuím, mě naopak fascinují ti, kteří tam nepadají a díky své inteligentní prozíravosti se nezadlužují, neručí za půjčky nezodpovědným živlům, podnikají s rozumem a důkladnou přípravou na toto povolání. Obvykle ti, co zbankrotovali se moc nevyjadřují k současnému režimu a když, tak mnohem ostřeji než je v krajinách českých obvyklé. Takže pan profesor je plně kompetentní pronést své názory, aniž by spadnul předtím na nějaké dno,
demokracie nepředepisuje nikomu z jakých pohnutek ji využívá k všeobecnému prospěchu.
A pro pana Karla
camponotus je rod v česku žijících mravenců - velice činorodých a do všeho strkajících kusadla a mají nadjícnovou a podjícnovou mozkovou zauzlinu se sponginálními tělísky, která mají stejnou strukturu jako má lidský mozek.
21. 11. 2010 | 20:56

vaclavhorejsi napsal(a):

mud..:

Na nekrolog se uz hrozne tesim!

*************
Emissary:

Ano, zradnou inteligenci do vyroby! Kdyz jsi docent, budes makat na 200 procent!
*************
Carlos V.:

Kdyz jsem to napsal, tak jsem udelal takovy strasny potmesily bolsevicky oblicej, ze jsem se az sam sebe polekal...
Zaskripal jsem pritom zuby tak, ze mi vypadla jedna plomba.
A jsem fakt moc smutny, ze jsem si vas neziskal;-)

..
21. 11. 2010 | 20:57

jarpor napsal(a):

Prof. Hořejší

Jsa Vámi jmenován - jaká to čest - s tím, že nemá smysl mé příspěvky komentovat, pro všechny, kteří je nečetli, zopakuji své dvě repliky k Vašemu minulému textu :

První :

""Tak nevím" zakončil profesor...

Carlos V. napsal :

"Jedna věc je tepat bordel a neřády současnosti .. a že jich je .. ovšem podáte-li to způsobem pana Hořejšího, je z toho rudá agitka."

Tak vím... zakončím já. Souhlasím s Carlosem V.

Hezký večer
P.S.
Pavle, nevím sice přesně to slovo, které nechceš vyslovit, bojíce se smazání...
Ale tuším, co by to mohlo být... a připojuji se...
14.11.2010 19:59:24"

A druhá :

"Pane profesore Hořejší,

vzpomněl jsem si na Váš blog, při čtení jedné dnešní informace :

Ekonom A. Klein z CERGE-EI uvádí :
1960 : naše HDP na hlavu oproti HDP na hlavu v Rakousku : 78 %
1989 : 55 %

Ve srovnání s Anglií :
1960 : 60 %
1989 : 54 %

Dovozuje z toho tehdejší naše zaostávání... a vy si jistě najdete kolem autora i publikace více...

Jistě, ne každý vnímá, že HDP je jistým obrazem bohatství národa, nicméně, vzdělaný člověk by to vnímat měl.

Zakončil jste : Tak nevím.

Já zakončil svůj včerejší text : Já vím.
Dovolte mi to mé "Vím" doplnit :

Když jsem studoval já, mohl jsem si o pobytu a zkušenostech jinde nechat jen snít. Odborné knihy se studovaly z ruštiny, neboť tehdejší sověti alespoň vzdělanost západu překládali...

Dnes si mohou studenti, často za stipendia jet za vzděláním ať jazyka či odbornosti téměř kam chtějí a rozumný rodič si odpustí dovolenou a dá dítěti tuto možnost.

Že to nechápou ti menším IQ, to mne nepřekvapuje, že o tom nepřemýšlí ti "hodpodští, třebas dobří lidé dělnických profesí - to umím pochopit.
Že však tyto souvislosti nevidí či nechápe vysokoškolský profesor - to mne hodně překvapuje.

A k tomu mému "Vím" ještě toto :
Vím, že kdyby mé dítě mělo navštěvovat Vaše přednášky, asi bych se pokusil mu toto rozmluvit, a byl raději, kdyby studovalo imunologii jinde. Asi bych proto udělal mnohé...

Omlouvám se, ale na jakékoliv námitky asi nebudu reagovat.
Jsou věci, o kterých, prostě ve své pýše, nehodlám diskutovat.
( Se vzdělanci Vašeho ražení už vůbec ne.)

Hezký večer
P.S. I ironie má své hranice...
15.11.2010 17:37:10"

Vězte, že skutečně Vaši reakci neočekávám... Mě stačí Vaše "Tak nevím".

Hezký večer
21. 11. 2010 | 20:57

Tenco napsal(a):

Á, vytvářejí se nám zde opět naše oblíbené partičky.
Zejména loupežník - garážový latifundista se cítí býti dotčen svým nezařazením na pravé křídlo pomyslného panoptikálního spektra účastníků poklidné podnedělní politické debaty na téma "Zdalipavěk sa dá i na tunajšej demokrácii voľa čo to zlepšiť tak, aby bola krom počúvania aj k snědku".

tata
Nepřehánějte to. Stoupne mu to do hlavy, au už se nebude vědecky snažit. Bude psát jenom blogy a na jeho místo se dostane nějaký užitečný idiot, který odmítl vstoupit třeba...no to ne,... tak to už tu bylo...ech, tak jak jenom...tedy do KSČM.
:)))

https://www.youtube.com/watc...
21. 11. 2010 | 21:03

Hurá napsal(a):

Pane Hořejší, opět výborně ! A z Pavlaty nemějte žádný komlex, vždyť je to pouze komediant. Trochu mě ale překvapuje, že jste se ještě dodnes (zdá se)nesetkal s pravdou o Havlovi.
21. 11. 2010 | 21:06

vaclavhorejsi napsal(a):

jarpor:

"Omlouvám se, ale na jakékoliv námitky asi nebudu reagovat."

Ranil jste me do hloubi srdce, snad ten zal do rana prejde...

..
21. 11. 2010 | 21:07

Carlos V. napsal(a):

na tváři lehký úsměv, hluboký v srdci žal.

A Váš poslední příspěvek Vám, pane profesore, doslovně věřím. I když se tvářite, že jde o vtip ;-)
21. 11. 2010 | 21:08

Tenco napsal(a):

jarpor
Já mám takový malý problém.
Díky struktuře Vašich příspěvků nevím co je původní jarpor, co je reakce jarpora, co je původní myšlenka Vašeho oponenta a co je jeho reakce, neřkuli, že tam zamotáte nějakou třetí osobu a už vůbec pomlčím, když uvedete i nějakaá fakta.

Připadám si zkrátka při čtení Vašich příspěvků ztracený a někdy propadám dokonce pocitům méněcennosti.

Asi svému psu zakážu Vaše příspěvky číst.
Anebo alespoň mu zatrhnu koukat mi přes rameno.

Teď mě tak napadlo :
Jarpor - byli oni svazák ?
Anebo byli ještě tehdá na houbách ?

Věděj, taková ta rétorika - nereagovat, zakážu mu chodit na přednášky, já to vím a on ne - asi má menší IQ...
No jestli , jarpor, oni v tom SSM tenkrát fungovali. šanuju je tak minimálně na nějakého toho třídního nebo dílenského důvěrníka či jak se to vlastně tenkrát zovalo.

Ale já vím , co bráníte. Já se vám nedivím. To je správné. Nenechte si srát na hlavu :
https://www.youtube.com/watc...

:---()

P.S. Nešlo by to příště strukturovat třeba takto ? :

Myšlenka XYZ :.......
Jarpor /nebo "já" :......
Myšlenka WY :........
Jarpor/já/ :........

Ulehčil byste mi práci. Mohl bych se tak více věnovati obcování na trzích a tak i budování kapitalistické společnosti u nás doma.
21. 11. 2010 | 21:19

Emissary napsal(a):

Profesore,

vůbec ne! Pokleslou, jako je Vaše.
21. 11. 2010 | 21:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

"Blbec je podle mě Hořejší"

Nikoli - IDIOT! A uzitecny!
*******************
Carlos V.:

No jiste, zadny vtip, zcela vazne, velka chmura na dusi, budu muset zavolat pana Honzaka o pomoc...

..
21. 11. 2010 | 21:26

Emissary napsal(a):

jarpore,

zdravím Vás.

Tenco je obluda socializmu. Je možné, že není si potřeba mnohdy všímat devianta.
21. 11. 2010 | 21:29

jarpor napsal(a):

Tenco

Chápu, že je to pro Vás složité...

Na předešlý blog autora měl jarpor 2 (slovy dvě) repliky k autorovi, které dnes zkopíroval... aby Karlové a jim podobní měli jasno v tom, co pan Profesor považuje za "nekomentovatelné"....

Zkuste se zeptat Vašeho psa... třeba Vám celou věc objasní... :-))

Hezký den
21. 11. 2010 | 21:32

Carlos V. napsal(a):

Tenco : o svého psa se bát určitě nemusíte, nepochybuji o jeho stoickém nadhledu.

A Vám nezbývá než nakreslit si to ... doporučuji připravit si čvterečkovaou A3 a sadu pastelek.

Anebo sežerte psovi buřta. O nic nepřidjete a bude Vám líp.
21. 11. 2010 | 21:35

tata napsal(a):

pane jarpor

TO BYLO NEHODNO VAŠEHO JA,ono to nechce vnimat jen argumenty vaše ale vnimat i ty druhe,
,,,,citace Že to nechápou ti menším IQ, to mne nepřekvapuje, že o tom nepřemýšlí ti "hodpodští, třebas dobří lidé dělnických profesí - to umím pochopit.
Že však tyto souvislosti nevidí či nechápe vysokoškolský profesor - to mne hodně překvapuje.,,,,

jedno co vyčitate panu profesorovi by vam mohli uplně přesně napsat ty,,dobří lide,,

myslite že sou uplně blbí a neví a neviděli co bylo že člověka u lopaty nezajima dostupnost knižek ke vzdělaní je jedno a vnimaní reality je druhé

a to znamena že i když komunismus nikdy v jeho zrudne podobě 50 let a jeho normalizaci,takže mam mlčet k chybam dneška ktere samozřejmě vnimame každy jinak,nebylo by od věci než to nazvat agitkou,nebo touto podpasovkou člověka ktery se pasuje do role soudce,vemte bod po bodu a dokazujte neopravnenost kritiky,nesohlaste z s nazorem ale neodsuzujte nazor druheho není to hodno vašeho IQ I JA S MALYM IQ chapu pravo na nazor.

V TOMTO SVĚTLE je krasny přispěvek pana rumcajse citace...Rumcajs napsal(a):
Já bych tady rád místním soudruhům připomenul, že nejenom oni mají nárok na názor. Tudíž i reakce Supa ,jarpora atd . jsou naprosto legitimní, ač se jim nemusí líbit.

Když tak můžou použít to své zaklínadlo, že pravičáci vyznávaj na rozdíl od levičáků jen tu svoji pravdu.
To mě aspoň pobaví.

to co jste napsal už není nazor to je osobní utok,s vaším velkym IQ BY JSTE MĚL ROZDIL MEZI OSOBNIM UTOKEM,a nazorem poznat navic už pominu jak by dost lidí chapalo vaše vnimaní,,dobrych lidí,,
21. 11. 2010 | 21:36

jarpor napsal(a):

Emissary

Opětuji pozdrav...

Jen Tenco... ?? Není takových zde více ?
(Na autora bych se vůbec neodvážil takto pomyslet... s odkazem na body, ve kterých vysvětluje co vysvětluje... )

Hezký večer
21. 11. 2010 | 21:37

Emissary napsal(a):

jarpore,

je.

Žijte dlouho a blaze.
21. 11. 2010 | 21:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující text ("blbec"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 11. 2010 | 21:46

ujo napsal(a):

Hezky a pravdivě napsáno.
Jenom se nabízí otázka: proč to ve všech postkom. státech dopadlo téměř stejně?
Nebude v tom něco hlubšího?
Nemyslím infikování komunismem (je snad málo korupce v "starých zemích").
Kdysi jsem zaslechl P. Šustrovou ve slabé chvilce říci v radiu "prohráli jsme studenou válku a musíme platit"
21. 11. 2010 | 21:50

Tenco napsal(a):

ad jarpor vizirenko tix
Emissary je zase socialistický relikt.
Takový místní kvazipravicový obyvatel postmoderního Kvítečkova - něco jako Sirupčík, který se dal na pančování Rumu nebo Pilulkin po neúspěšné privatizaci První a poslední nemocniční s.p.
Jeho bolševický slovník o něm vypovídá víc, než si Komisař ..ehmm tedy jak jen to...tedy víc než tady emisárek hňácá.

Ale pan primář o něm říká, že je jinak neškodný.
Vždy jen poprská monitor a odejde na kutě.

Mě to nevadí. Otřu to hadříkem, vyvětrám a je zase dobře.

Více takových emisárků pak lze nalézti buď zde :

https://www.youtube.com/watc...

či :

http://cs.wikipedia.org/wik...

P.S. Jo drogy, to je dobrý pomocník, ale zlý pán. Musí se to umět. Jinak to vleze na játra, močový měchýř, někomu jak vidno i na hlavu a slinné žlázy.
21. 11. 2010 | 21:54

Emissary napsal(a):

No,

pane Stejskale,

tak si poslužte. Sklonit hřbet v dnešní době není výjimečné. :)
21. 11. 2010 | 21:54

Pereira napsal(a):

Pane profesore
Vemi dobrý blog.

Tři blogy za sebou Žákův, pana Tožičky a váš všechny zajímavé. Podivuhodná exploze rozumu na Aktuálně.cz.
Věnuji každému z vás jednu písničku - od německých levičáků Rammstein i s titulkama :
Vám věnuji tuto zhudebnělou alegorii na českou politiku a ekonomiku:
http://www.videacesky.cz/hu...
Klip má neskutečně český konec

další najdete pod blogy zmíněných pánů
21. 11. 2010 | 21:55

jarpor napsal(a):

Vážený pane tata,

autor minulý blog zakončil "Tak nevím".

Mě se spoustu věcí dnes také nelíbí... ale netrpím generalizací a demagogií byť zabalenou do ironickém hávu, jak předvedl pan profesor...

Troufám si na rozdíl od něj VĚDĚT, že když nic, tak možnosti vzdělávání dnešních mladých lidí, jehož je pan profesor svědkem a podílí se na něm, jsou nesrovnatelné s předchozím režimem... Ani slovem se alespoň o tomto pozitivu nezmínil...

To jeho "tak nevím" dnes vysvětluje... proč ne, má-li potřebu...

A pokud chápete můj postoj, že bych jeho podíl na vzdělávání mých dětí raději odmítl, jako osobní útok... s tím nic nenadělám.
Já jej odnikud nechci odstranit, vyhnat, nic mu zakazovat... odmítnutí jeho vlivu na mé děti považuji za mé právo, jej osobně nikterak nepostihující...

Vy, já i pan profesor máme právo se vyslovit... což jsem i tímto učinil.

Hezký večer
21. 11. 2010 | 21:55

Emissary napsal(a):

Pane Stejskale,

Vy mně prostě nemůžete zabránit v svobodném šíření myšlenek. Takto to vyhovuje?

camponotusi,

Váši inteligenci a Vaši sebejistotu bych opravdu chtěl mít. Milec je podle mě Hořejší a Vy, nikoliv pan Stejskal, ten, ačkoliv je někdy nepřítel, stoupl v mých očích, podal bych mu i ruku. Podnikat s rozumem? Jako s Vaším? To je celkem legrační. Soudím, že Vy jste nepodnikal ani s kamenem. :)

Pane, profesor je morbidní a Vy s ním. Já prostě na tuto stupiditu nemám slov.

P.S. Na vašem místě bych zkoumal, zda muzeum je pravé umístění. Takovou morbiditu jsem fakt nepotkal za celý život. :)

P.S. 1 Mám dobrou radu, jděte se ….., do muzea.
21. 11. 2010 | 22:11

Jaromír Šrámek napsal(a):

Dovolil bych se jen lehce pozastavit nad tvrzením některých diskutujících, že by snad bylo něco špatného na zdůvodňování svých názorů. Dle mého je tomu právě naopak. Na názor má právo každý, nicméně jen ten mluvčí, který si dokáže svůj názor jasně a logicky korektně obhájit, má dle mého soudu "právo" šířit svůj názor dál, aniž by byl považován za tlachajícího hlupáka nebo demagoga. Pan profesor zde jasně ukázal, že jej za něco takového rozhodně pokládat nelze.
21. 11. 2010 | 22:12

Tenco napsal(a):

jarpor
B´hužel, nepůjde to.
Poté co můj pes shlédl na obrazovce nick Emissary, zívl a šel si lehnout.
Tak snad až příště.

Když si tak vzpomenu na Haška, jak pracně sháněl materiál tu či onde, napadne mě vždy, že zde by jej nalezl na tucet povídek a ještě jednu novelu o "Té velké trachtaci tenkrát u nás doma, kdy se z rudého komisárka stal modrý emisárek".

Anebo to nebyl Hašek ale Honzák a šlo o studii "Je možné změniti svůj duševní stav pouze tím, že budu blbě kecat či psát na blozích?".

Sám nevím.

Tak ještě jednu a poté se vzdávám všem těm rezavým potrubím pro odvod hnijících vod /emissary/ napospas.
Ať si mě odvedou. Mám radost, když druzí mají radost.

https://www.youtube.com/watc...

Ostatním dobrou noc.
21. 11. 2010 | 22:13

Béda napsal(a):

Rozděl a panuj!

Staré heslo v nové době.
http://www.verejnydluh.cz/
http://www.usdebtclock.org/

Titanic pomalu nabírá vodu, ti v podpalubí o tom ani nevědí ale již jsou pod vodní hladinou.

Hlavně, že mají politici klid na "práci"!
21. 11. 2010 | 22:14

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Ano, souhlasim s vami, pan Stejskal zde vasi dulezitou myslenku mel nechat a nemazat ji.
Jeji jadro jsem ale zachoval ve sve reakci (21.11.2010 21:26:48), takze nezoufejte!

"Já prostě na tuto stupiditu nemám slov."

Nevzdavejte to, treba na nejaka slova prijdete! ;-)

..
21. 11. 2010 | 22:16

stejskal napsal(a):

Takto je to z mého pohledu (editora) naprosto bez problémů, pane Emissary.

Hezký večer.

Váš "skloněný hřbet"

Libor Stejskal
21. 11. 2010 | 22:18

Sims. napsal(a):

Pane profesore, o stavu naší demokracie a demokrtů svědčí skutečnost, že se spojují do koalic s komunisty a vytvářejí účelové obecní vlády.
21. 11. 2010 | 22:23

Marcus napsal(a):

Děkuji za tento blog. Prošel jsem zřejmě podobným názorovým vývojem jako autor - od polistopadového voliče ODS k dnešnímu levicovému pohledu na svět (tedy pokud levicový znamená, že nesouhlasím s privatizací zdravotního a důchodového systému, hledám "vzor" ve Skandinavii či Německu atd.).
Nejsem obdivovatelem minuleho režimu, ale trochu mi vadí jeho černobílá prezentace v dnešních mediích a strašení jeho návratem po 21 letech mi připadá směšné (klip Issové a Mádla, vyjádření některých známých osobností, že emigruji v případě vítězství ČSSD ve volbách, klipy F. Renče z minulých voleb atd.).
Současný systém má mnoho chyb - některé považuji za velmi vážné - pokud však na ně někdo poukazuje, tak to nemusí nutně neznamenat, že chce návrat před listopad 89. Každopádně za nejvážnější chybu současného systému považuji podcenění či nevnímání demografického vývoje - tento národ vymírá a bohužel se to neřeší.W
21. 11. 2010 | 22:24

Tenco napsal(a):

Béda
Uff! Už jsem se lekl, že jde o moje prachy !
A zatím - jen cizí 0 - ly a 1 - čky.
Napadá mě analogie se složením zdejších diskutérů, ale radši toho nechám, neb bych se stal opět terčem Emissaryho odborných analýz či jarporových žertovných bonmotů.

A to by pak věru nebyla hezká noc.

A zítra mě přitom čeká tolik nepříjemností !

Definitivní dobrou.
21. 11. 2010 | 22:25

tata napsal(a):

pane JARPOR

kdyby vam popiral že minulí režim jedno zmnoha potlačoval nadpruměrnost,což zase samozřejmě nejvice zasahlo nadpruměrne a minimalně dělniky tak mate pravdu,ale on nic takoveho neřek,ale nic to nema společneho stěmito body co uved v minulem blogu,určitě i on jestli se nemylim se stim silně dostal do kontaktu,ale myslym že to uvedl v uvodu že do roku 1985 byl hodně nadšenym zastance noveho že oproti vam ho ale vice mrzí ty nasledne chyby,což vas neopravnuje jit do konfrontačniho stylu což ten poslední přispěvek byl bezesporu,a ponechme stranou neštasna formulace,,dobrych lidí tady vam hodně lidí by řeklo něco o povišenosti,a podcenovaní
21. 11. 2010 | 22:33

Otázkář napsal(a):

tata

pane prosím vás, já nejsem žádný puntičkář, ale udělejte něco s tou gramatikou, to se prostě nedá číst
21. 11. 2010 | 22:36

Emissary napsal(a):

Hele, profesore,

moc si nefandíte, stejně jste "užitečný idiot", ačkoliv sira Matouška vůbec nemám rád.

Hele, pane Stejskale,

Vás začínám mít rád, také si moc nefandíte, ale kde bylo prázdno, je naděje. Mohl byste být překvapen, ale i já mám EQ.

Myslím, že hřbet jste ohýbal dlouho, omlouvám se. Je mi to líto.

Žijte dloho a blaze, i Vaše rodina. Dobrou noc.
21. 11. 2010 | 22:37

tata napsal(a):

pane MARCUS

VELMI UCELENE me myšlenky ktere bych ja nedokazal tak přesně formulovat jen sem nikdy ODS NEVĚŘIL,Ale to je detail protože ani dnes nemam problem s uplně jinym pohledem když ten předem muj pohled nevnima jako agitku ktera se neda vubec pochopit.
21. 11. 2010 | 22:41

Milan napsal(a):

Nic si z těch tupých řečí pane Hořejší nedělejte, Gausova křivka platí i v ČR a všude se najdou lidé za které myslí jejich vůdcové a takoví jedinci ani nemají smysl pro humor. A tak místo argumentace k věci kydají na autory. Snad jich jednou bude míň než 30%.
21. 11. 2010 | 22:41

tata napsal(a):

otazkař
bohužel stim nic neudělam a většina si nato zvykla nebo to nečtou,na to sem bohužel naprosto blbej
21. 11. 2010 | 22:43

stále rebel napsal(a):

Ani ti předlistopadoví političtí školitelé nestáli za moc, ale dnes to snad může dělat úplně každý.

Například jarpor píše:
„s vaším velkym IQ BY JSTE MĚL“

Český jazyk se patrně pan školitel učil z ruských skript. To profesorovo velké IQ nebude ani v těch ruských skriptech, i tam bude vysoké či nízké.

Političtí školitelé v padesátých letech se mohli vymlouvat na to, že díky poměrům v První republice absolvovali jen pár tříd základní školy. Dnešní politruci sice mohli využívat výhod bezplatného školství, ale komu není dáno, ten v apatice nekoupí, i když mnohý by mi asi oponoval, že v dnešní krásné době se dá vše koupit nebo ukrást.
21. 11. 2010 | 23:13

jarpor napsal(a):

stále rebel

Kde jsem napsal toto :

"Například jarpor píše:
„s vaším velkym IQ BY JSTE MĚL“ ??

Co mi zase dáváte do úst slova, text pana taty !?

Hezký večer

Hezký večer
21. 11. 2010 | 23:22

Karel Mueller napsal(a):

Rebeli já BY JSTE píšu z recese :-).
21. 11. 2010 | 23:24

Carlos V. napsal(a):

pane Profesore. Jedna - nevtipná - otázka. Přoč ten dnešní blog ? Kvůli pravicové lůze těžko.

Kvůli lidem ... řekněme středovým, kteří si Vás zařadili příliš nalevo ?

A jak Vás těší podpora od stalinistů ? že ta by Vám ležela v žaludku ?

Inu, Vaše volba, naše grilovačka ;-)
21. 11. 2010 | 23:32

Levandule napsal(a):

Pane Hořejší,

do posledního písmene s Vámi suhlasím, sdílím Vaše názory, mám velmi podobné zkušenosti i pohled na současnost. Velmi mě mrzí ten aplikovaný neoliberalismus, který je zjevně out, ale musíme si asi sáhnnout na dno, abychom pochopili, že peníze nemohou být na prvním místě. Moderní levicovost nemá nic společného s bývalou nablblou totalitou. A možná i pan Vaculík napíše nových 2000 slov, že svět nepatří jen "borečkům", ale všem kategoriím lidí.
21. 11. 2010 | 23:33

jarpor napsal(a):

pane tata

stále rebel má za to, že jste se učil z ruských skript... a jako školitel... asi nic moc nejste...

Já bych se, být Vámi, trochu bránil tomu okopávání...

Rebeli,

stačí Vám vidět jarpor, a zatmí se Vám před očima, že... A je potřeba se na něm vyřádit... na "předlistopadovém školiteli" rozuměj na dnešním hňupovi...

Hezký večer
21. 11. 2010 | 23:36

hoven napsal(a):

profesore,
vždyt vy přeci nikomu nic vyvětlovat nemusíte. klidně si budte negativista, je svoboda.
21. 11. 2010 | 23:45

tajtrdla napsal(a):

autor: První příspěvek byl kvalitní, dnešní bych si dokázal odpustit. Snad pokud je určen natvrdlejším..., jinak je z toho cítit podpovrchová obava a znejistění. To už tak bývá, když člověk píchne do vosího hnízda, co si tu budem - zejména mezi anonymními sršáni - povídat... Myslíte-li vše, jak jste zprvu napsal, a máte-li na to, postupujte neoblbnut slavomamem dál a výš. Na kritiku se vykašlete a mějte pěkný večer.
21. 11. 2010 | 23:55

Lex napsal(a):

Snad pan profesor Heřejší promine:
V článcích některých našich autorů se v poslední době vyskytuje pojem (a byl vysloven i na této stránce) „tekutý hněv“. „Tekutý hněv“ – neskutečně vystihující. A kde je jeho zdroj – pramínek, ze kterého se pomalu stává potůček, potok, řeka – a co bude dále, až břehy politické korektnosti a sociální udržitelnosti povolí? Jak dlouho se v Česku městnají takové vody, nebudu-li mluvit o jiných zemích?
K tomu tekutému hněvu se různí lidé stavějí různě. Establishment politický jej bagatelizuje, ne-li ignoruje, a spolu s establishmentem ekonomickým utahují šrouby. Protože stát se čím dál více zadlužuje. A zadlužuje se proto, že buď na sebe, na plnění svých funkcí (a o jejich šíři může být řeč, ne o těch funkcích samotných) nevydělá, anebo na ně utratí více. Anebo obojí dohromady.
No, a tady je, myslím, jádro pudla, proč ten tekutý hněv v posledních letech u nás bobtná, kypí jako těsto na lívance, které zadělávali Jan Werich a Vlasta Burián.
„Náprava“ stavu v pojetí pravicových vlád u nás od roku 2006 spočívá v omezování sociálního rozměru státu. Ta Topolánkova toho v tomto smyslu moc nestihla, jen pověstný „batoh“ s navýšením spoluúčasti nemocných na náklady zdravotní péče, a neuvěřitelně Ústavním soudem akceptovanou „superhrubou mzdu“, v jejímž rámci zaměstnanci platí v dani z příjmů i daň z daně, která není součástí jejich příjmů, ale je příjmem státního rozpočtu (pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti), resp. je příjmem zdravotních pojišťoven (pojistné na všeobecné zdravotní pojištění). Že ale stihla udělat ve státních financích více jak další čtyřsetmiliardovou sekeru, je další věc.
To vláda „čistého“ Petra Nečase a z „neprokázaných a policií tudíž odložených“ akcí na ministerstvu obrany či jiných v rámci jiných akcí včetně pořízení svého bytu Miroslava Kalouska, to jsou jiní kabrňáci.
Ti už vědí, jak na to (abychom neskončili jako Řecko, jak strašili). V prvém roce jejich bačování se pouze parametricky seškrtá část toho sociálního rozměru, aby další rok konečně nastaly zásadní změny systémové. Systémové změny – rozuměj – zásadní změny v podobě přenesení dalších a dalších nákladů fungování státu na střední a spodní vrstvu obyvatelstva. Aby ta horní neutrpěla úhony, ještě lépe, aby získala další benefity (viděli jste dnes Miroslava Kalouska u „VM“?).
Jen prstíček vsunul – jen naznačil, i když oni „nesmějí ani naznačovat“ – důchody méně a středně příjmových budou nižší, aby ti výšepříjmoví mohli mít důchody vyšší. Ale aby se to nepletlo, odvody na sociální zabezpečení (jako de facto forma přímé daně – tj. jejíž výše je závislá na výši příjmů) se sníží – zkusme hádat komu – já dám dolar proti bobu, že dále resp. více zaměstnavatelům – a zdroje na důchodový „účet“ se budou čerpat ze zvýšení dosud „snížené“ (rozuměj – už letos zvýšené) sazby DPH, nejlépe na 19 %, jak prorokoval pan Kalousek. Bravo! – volám, geniální!! Takže ti nejméně příjmoví si na svůj budoucí chudinský důchod budou platit nejen ze svého platu, ale ještě ze zvýšené DPH z komodit, které v jejich spotřebním koši činí větší část výdajů. A o současných důchodcích ani nemluvím. Oni nejen že v v době produktivního věku platili do průběžného systému vysoká procenta z příjmů, teď si navíc na svůj současný důchod budou připlácet zvýšenou DPH (takže se jim ten důchod fakticky sníží). Jak říkám – geniální.
pokračování
22. 11. 2010 | 00:01

Lex napsal(a):

pokračování
A co ti, kteří nemusí na nějakou tu korunu hledět? Nic.
A proč jsem to pojal tak zeširoka? – protože to všechno má tu zásadní konsekvenci, která spočívá v neuvěřitelně nespravedlivém rozdělování výnosů z ekonomicky aktivních činností. Jen málokterý stát s rozvinutou ekonomikou (jako kupř. ČR či USA) by se státními financemi, o chudobě lidí ani nemluvě, nemusel mít potíže. Kdyby se to nespravedlivé rozdělování aspoň trochu napravilo, kdyby se o to establishment aspoň pokusil. Proč – proto http://www.lidovky.cz/jak-e...,
anebo proto - http://www.tyden.cz/rubriky...
Ti američtí měli před dvaceti lety stokrát méně, ti čeští (a slovenští) neměli před dvaceti lety nic. Nezávidím jim, ale chci vidět ty z těch „našich“, kteří si ty peníze vydělali jinak, než zbohatnutím na české privatizaci a transformaci dříve společenského majetku na soukromý.
A to je, podle mého názoru, jedno z míst a zdrojů onoho hněvu, dříve jen „blbé nálady“. To usurpování si neuvěřitelných majetků v dobách „zhasnutého práva“, a jejich další rozmnožování a upevňování v podmínkách českých poměrů, podmínkách vytvářených politiky a jimi produkovaném právním prostředí, a v podmínkách „virtuální existence“ vytvářených medii. V těch podmínkách, kde už nikomu skoro nepřijde divné, jak to bohatství bohatých (teď nemyslím jednotlivců, ale té vrstvy, které se říká „globální kapitál“) krize nekrize akceleruje a rozvírají se nůžky mezi těmi chudými spolu se střední vrstvou, a jimi, představiteli toho kapitálu. A jak je to v politickém diskursu a v mediálním světě považováno za normální. Včetně toho, že tak vznikají prostředky, které si podmaňují celé státy. A to až tak, že vlastně ztrácejí svou suverenitu. Že se stávají loutkami v hrách onoho kapitálu.
Tak z té neochoty politického establishmentu a těch, kdo vytvářejí mediální prostředí (a tím do značné míry utváření nebo z větší části ovlivňují společenské vědomí), podniknout nezbytné kroky k obrácení toho nůžkového trendu, aby náklady na potřebné služby státu a humánní sociální rozměr života poctivě pracujících a těch, kdo bez své vlastní viny nemohou pracovat, nebyly brány právě z toho, co jim ještě zbylo, anebo v rezignaci na tu humánnost.
Tak odtud, podle mne, vytéká jeden z pramínků toho „tekutého hněvu“, ten sociální. A je jich více. Řada.
22. 11. 2010 | 00:02

jojo napsal(a):

Myslím, že je naprostá ubohost, abychom se spokojovali s tím, že se nyní většině lidí žije lépe než před jednadvaceti lety. Jednak je to už prostě jednadvacet let a vývoj jde dopředu skoro všude (podívejme se třeba na Čínu nebo Indii), a potom, a to je to hlavní, ten komunistický režim byl v mnoha ohledech opravdu mizerný, takže dosáhnout něčeho lepšího není zas tak úžasné. Mimochodem, pamatuji se, jak mého tatínka v 50. a 60. letech rozčilovaly samochvalné řeči komunistického režimu o tom, jak se máme lépe než za první republiky (televize, auta, pračky...); vždycky říkal – ale to je za těch 30 let přece samozřejmý pokrok!
Já nechci, abychom se spokojeně srovnávali s něčím tak pokleslým, jako byl onen dávno padlý režim, ale s tím, co je na světě nejlepší a co by mělo být naším vzorem - podle mě tedy např. skandinávské společnosti nebo Kanada.

Dalsi blabol. Pokrok, kterym se profesor zastituje neni pokrokem sam od sebe, ale diky kapitalistickym metodam hospodareni, presne tak, jakmile Cina zacala hospodarit kapitalisticky je v ni pokrok. I ty hloupe lepsi pracky jsou tedy vysledkem tohoto.

Svedsko a Skandinavie jiz zdaleka neni na svete nejlepsi. Na svete nejlepsi jsou zeme jako Korea, Singapur a jine, v Evrope snad Svycarsko apod.
Pan profesor snad nikdy ve Skandinavii nebyl, nebo ma velmi ruzove ci rude bryle.

V cem jsou nejlepsi, v obrovskem danovem zatizeni??
22. 11. 2010 | 00:04

Karel Mueller napsal(a):

Lex:

Zdravím příteli,
o tom, co jste tak brilantně shrnul, jsem se zmínil v minulé debatě ve výměně s panem Stejskalem a poukázal na to, že o tom kdysi kdosi cosi psal, je to už pradávno.

Občas mám z toho nepříjemné pocity.
22. 11. 2010 | 00:13

jojo napsal(a):

On asi soudruh profesor myslel Svedsko a nejlepsi system na svete....

http://mises.org/daily/2190
22. 11. 2010 | 00:19

hoven napsal(a):

mě osobně se kapitalismus vubec nelíbí. ale jak jinak dosahovat výsledků??? socialismus jsme si vyzkoušeli, byl to sice život bez rizika, ale nemělo to budoucnost. v kapitalismu neexistují snadno vydělaný peníze, to je akorát zcestná představa levičáků. Kapitál sám o sobě nezaručuje zisk, o kapitál může každý přijít . každej obchod na burze je rizikovej, tam pečený holubi sami do huby. pokud funguje tržní hospodářství a pokud se do kapitalismu nemíchá stát, tak je každý podnikání spojený s rizikem a smožností bankrotu.. ale jakmile se někdo přisaje na státní dotace, tak potom vydělává bez rizika. např. fotovoltaika. nebo pokud stát zachranuje soukromé banky. když se daří, tak si bankeři cpou kapsy, když ne, tak přispěchá na pomoc stát s veřejnýma penězma. a ještě k tomu dluh. ja bych nechal všechno popadat na hubu, city bank, AIG, american bank i GM a nasledně všechno. ono by se to z toho popela zvedlo a daleko rychlejš než s tou pomocí. v podnikání musí existovat riziko. jinak to přestává být kapitalismus. stát by se do ekonomiky vůbec neměl s....t. politici ukazují před voličema, jaký jsou borci, ale svoje vlastní peníze by do žadný záchrany nikdy nedali. když mají k dispozici veřejný peníze, který ještě k tomu nebudou nikdy nikomu vracet, tak jsou z nich strašný ekonomové a zachránci. hlavně obama s bernankem. pokud by USA neměly dolar, tak dopadnou stejně jako irsko.
22. 11. 2010 | 00:35

Medikolog napsal(a):

Lexi, BRAVO.

Medikolog
22. 11. 2010 | 00:37

Mc Cali napsal(a):

Pane Hořejší.
S minulým i s tímto blogem naprosto souhlasím.
Snažím se být optimista a zatím mě to i jde. Jen doufám, že na tom budu dobře zdravotně a nebo se nějakou hloupou náhodou nedostanu třeba do policejního nebo soudního kafemlejnku. To by mne optimismus asi rychle přešel.
Jdu spát a raději si nechám zdát o nějaké hezké babě.

P.S.
Kdyby se k Vám dostalo něco o defenestraci, dejte vědět. Budu mezi prvníma.
22. 11. 2010 | 00:55

kočka šklíba napsal(a):

Pane Hořejší, Váš minulý blog byl skvělý,a právě proto, že byl satirou, tak rozlítil někrteré Vámi jmenovanéa nejmenované nicky. Protože dělat si z nich legraci to se samozřejmě neodpouští ;). Ale, jako někteří zde, si myslím, že jste se do vysvětlování již napsaného pouštět neměl. Jim to stejně nevysvětlíte :D. Ale zase na druhou stranu se vždy pod Vašimi blogy rozvine zajímavá diskuze, takže nakonec je to přínosné ;).

Lexi skvělé :). Vy byste ten blog tady měl mít také.
22. 11. 2010 | 01:28

Mc Cali napsal(a):

Lexi:
Moc dobře napsáno.
Co k tomu dodat.
22. 11. 2010 | 01:31

karel napsal(a):

Ten nadpis opravdu sedi: Vaclav Horejsi - uzitecny idiont, i kdyz mozna by se spis hodilo neuzitecny.
22. 11. 2010 | 01:57

jl napsal(a):

Musim rict, ze to o te frustraci pana Horejsiho sedi.
22. 11. 2010 | 02:00

Vlasta napsal(a):

Pane profesore, soude podle reakci nekterych ctenaru je zrejme, ze stare ceske prislovi o hazeni perel... stale plati. Jak je mozne, ze drive lide rozumneli satire a dnes ne? Nebo je to tim, ze jste se osobne trefil do vsech, kterym se clanek nelibil? Dnes neni komu davat vinu, tak to pada na hlavy vsem. Vase blogy jsou balzamem pro nas, kteri Vam rozumime.
22. 11. 2010 | 02:53

jih napsal(a):

Prispevky i sam blog pana profesora ukazuji jak velkou duveru maji vsichni v soucasny rezim. S naprostou samozrejmosti predpokladaji, ze s nimi nebudou polemizovat zadne organy cinne v trestnim rizeni, jak by se nepochybne stalo v minulem rezimu. Co se tyce aktualnosti boje s komunizmem je to sice hrozne, nikoliv ale prekvapive kdyz uvazime intenzitu boje s nacisty, kteri zde koncili pred 65 lety ani nezasedaji ve snemovne nemluve o tom, ze by zde byla nacisticka strana s nejvetsi clenskou zakladnu.
22. 11. 2010 | 05:09

Béda napsal(a):

Carlos V.,

kdo je podle vás Stalinista? Nevím jak podle vás, podle mě je to ten, co velebí zločiny Stalina, omlouvá zločiny VKS(b), potažmo KSČ, žádá vedoucí úlohu jediné strany - totalitu. Koho jste tím mínil? Mohl byste konkrétně?
22. 11. 2010 | 06:58

max napsal(a):

to autor:
pane profesore, stále operujete "skandinávským modelem" a přiznávám, že bych jej na naše poměry bral též.
Ale nevím,zda myslíme oba to samé.
Zkuste si někdy najít,jak např. funguje Dánsko (Finsko) - jaké má daňové zákony, penzijní reformu, atd. Možná budete překvapen a zřejmě se vám tento model již přestane tak líbit. Podotýkám jen, že Dánsku vládne soc.dem. premiér Rassmusen, který je tuším i šéfem evropských socialistů a dokázal v této zemi provést reformy,proti kterým by na 99% ČSSD a odbory velmi protestovaly.
22. 11. 2010 | 07:02

Kral napsal(a):

Komunardi do ulic. Listopad je tady.
Za Stalina za Lenina za revoluci!
Za Gottwalda za Rudého profesora z harvardu!
Za uslintaného vzteklého vlka! Pudlici nástup dostanete cukrříček. Tupýčela a víka do zbraně.
Pryč s listopadem 89.Pryč s kapiotalisty a kulaky!
Pryč s disidenty. Pryč s Havlem.
Pryč s židovskými sionisty. Pryč se supy jarpory a arguny.Pryč s Israelem a Wól strýtem.
Republiku si rozvracet nedáme.
Vzhůru do ulic. Uslintaná vzteklina z městysa vydá zbraně.
Pryč s béčkem ODS, pryč s knížaty a famiglii 118.
Pryč s žumpálisty! Revoluce je tady.

Ať žije socialismus s vlčí tváří!
Hrrrr na ně.
Urááá!
22. 11. 2010 | 07:16

Béda napsal(a):

Carlos V.,

a ještě něco. Může se vám to nelíbit, ale před VLSB skutečně byla povinná zaměstnanost, lidi měli zajištěn důchod, bezplatnou zdravotní péči, bezplatnou školní docházku na všech stupních, jistotu bydlení. Stím prostě nic nenaděláte.

Dnešní společnost je v průměru mnohem bohatší (za cenu obřího dluhu a jde opačnou cestou - demontáže sociálního, privatizace důchodového a zdravotního, spoplatnění školního systému.

Co je stalinistického (viz vysvětlení stalinismu výše) na tom, když někdo otevřeně řekne suchá fakta?
22. 11. 2010 | 07:19

tata napsal(a):

pane LEXI

Jako vždy vystižné

pane Jarpor

po dlouhe době mate pravdu školitel bych rozhodně byt nemohl ,v čem nemate že sejim pokouším byt jak nepřimo naznačujete ,nikoliv pro mě jsou tyto debaty nesmirnym zdrojem informací,nemam potřebu byt chytry ,tyto debaty použivam jako hovor,kde se člověk baví s nahodnymi lidmi,občas ho něco zaujme,občas něco nadzvedne,občas sam člověk placne ptakovinu,je mi spiš poctou že se mužu tak trochu vetřít svojí nicotnou moličkostí mezy mnnohe velice chytre lidi zde.

CHapu že je to těžko pochopitelné že mi tady jde opravdu jen o pochopení proč ja to vidím takle,a ten nebo onen uplně jinak,třeba debata pana Karel Muellera a pana Stejskala byla ukazkova proč promě ma cenu sem chodit,protože muj pohled je vic pana Karel Muellera ale přesto vysvětlení pana Stejskala mi vtomto hodně přibližilo pohled da se řict z jineho uhlu a da se řict určitě bliže vašemu pohledu,a proč sem to psal vam protože mě připada že vy myšleno pravicově orientovany se malokdy snažite aspon podivat tim pohledem,jinak byste přece nemohli hned všechno odsoudit jako agitku když v zasadě tyto věci připouštite jako pravdivé.

A V ZASADĚ o levicovem nazoru ted to vicemeně zjednoduším slovy pana hovna citace,,,,socialismus jsme si vyzkoušeli, byl to sice život bez rizika, ale nemělo to budoucnost. v kapitalismu neexistují snadno vydělaný peníze, to je akorát zcestná představa levičáků. Kapitál sám o sobě nezaručuje zisk, o kapitál může každý přijít,, .nebo že chceme navrat toho minuleho,omyl.

Normalní levičak určitě nechce socialismus,chape že bohaty ,chudy bude vždyt otom je svět byt lepší než ten druhy to je motor pokroku,ty uspěšní alevětšinou potřebujou i ty trubce na to vykonavaní tech banalit s čím se ten uspešny nemuže zdržovat,a tady nastupuje o čem přesně piše pan Lex kousek vyše,to je ta levicovost jakou ja si představuju,TO JE TEN MUJ uhel POHLEDu.

TO je take ta cesta co začinaj razit v americe ty nejbohatší lidi,z jasneho hlediska aby se ta řička takzvaneho tekuteho hněvu nevylila z břehu.

MEZI NAMI je zasadní spor,toto už sme řešili davno že na jedne straně je podle vas uplně spravedlive odměna pana ROMANA,,TŘIČTVRTĚ miliardy, a na druhe straně trh prace kde mnohdy za poctivou praci ma člověk 8/12 tisic za což se shodnem žit se da ale každe vybočení třeba rozbita pračka je pomalu katastrofa.

To není zavist že ma pan Roman tolik I KDYŽ ASI HODNĚ BYSME MOHLI POLEMIZOVAT že sebechytřejší člověk nemohl myt takovy přinos na takovou odměnu,ale tady de oto že on s těchto pěněz da mnohem vic na tu stavbu hraze kolem te řeky hněvu a ani to nepocití,ale děje se opak vy razite tu myšlenku těmto lidem naopak snižit odvod a berete to lidem kteří melou z posledniho.TO je ten zasadní problem našeho rozdilneho vnimaní pohledu

TADY JE Ten zasadní problem vize pana Kalouska TED V NEDĚLI v debatě uberem stropy a všichni budem solidarní jenže těm dole už mnohdy nejde co ubirat,toto si ty bohaty v jinych statech uvědomuji,ted trend v americe,nebo nedavne prohlašení hornich podnikatelu v německu kdy si sami zvedly daně protože oni na to maj a doslova prohlasily v době konjuktury sme měly obrovske zisky ted je na nas to vracet,takovy by měl byt přistup vtom je moje levicovost
22. 11. 2010 | 08:03

ALT napsal(a):

Dobrý den,

to autor: škoda slov,
to Lex: jak zhasnuté právo, když právníci v tom "federálu odvedli tolik poctivé práce"
to Král: hlášky z demonstrace na podpotu Pražské TOP 09 patří pod jiný blog
A ctěný editor:skloněný hřbet- tak vypadá správný zaměstnanec.
22. 11. 2010 | 08:10

slavwin napsal(a):

Pane Hořejší nelze Vám upřít snahu dopátrat se pravdy a přitom nikoho z potřebných nezatratit. Je pravda že podle některých diskutérů je tu mnoho lidí, kteří nechtějí pracovat a placené práce je tolik jen se k ní přihlásit. Já to tak nevidím. Možná že ti mladí pochopili že zvládnout aspoň malou část něčeho jim usnadní život. Příklad zvládnout cizí jazyk aspoň tak abych mohl překládat texty, nebo nějaké řemeslo. Za bolševika mnoho lidí se vyučilo a pak z finančních důvodu šli kopat uhlí, v lepším případě jezdit tatrovkou. Problém je přežívající bolševik na úřadě a v politice, ten dělá optický dojem nic se nezměnilo, jen té tuctové práce ubylo a není z čeho žít.
22. 11. 2010 | 08:30

slavwin napsal(a):

Ač nemám Kalouska rád, celkem mu fandím upravit penězovody do tělovýchovy.
22. 11. 2010 | 08:38

Mary napsal(a):

Pane Hořejší,chtěla bych Vám poděkovat za Vaše názory,těší mě,že je alespoň někdo s normálním uvažováním.
Jinak jsem ráda,kolik lidí je šťastných a spokojených s dnešní demokracií,škoda jen,že je neznám osobně,jsem z Děčína a bohužel se nestýkám s vlivnými podnikateli.- Ještě podotýkám,že nejsem,ani jsem nebyla členkou žádné polit.strany.
22. 11. 2010 | 08:46

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
Milý vrstevníku - ..."Tek pejevejte"... faktem je, že Vy jste mi taky k srdci nepřirostl a to čistě z důvodů malicherných. Pokoušíte se o humor stylem suchého patrona, který na stejně jízlivé poznámky nedokáže adekvátně reagovat. Vaše reakce na kritické připomínky nejsou typu .."co mi tím chtěl říct?", ale ..."čím mě chtěl zase urazit?".
No nic, je tu dost jiných lidí, s kterými je radost tyhle debaty sdílet. Teď se jdu vyplakat z Vašeho nepochopení.
22. 11. 2010 | 08:55

Leo K napsal(a):

Zaráží mě kolik lidí nesnáší narcismus V. Klause a zároveň se staví do pozice elity, na které stojí polistopadový (89) vývoj.
Snad by měl stačit výrok ředitele Reiffeisenky: "Kdo nemá majetek alespoň v hodnotě 15 milionů, není příslušníkem střední třídy".
Vždyť naše dnešní finanční bída pramení z toho, že se veřejné prostředky rozkrádají rychleji než je stačíme vytvářet.
Kam se tedy tito "glosátoři" sami a svými výroky staví?
22. 11. 2010 | 09:07

stále rebel napsal(a):

Pro jarpor.
Omlouvám se, zahlédl jsem tam váš nik a tak jsem to omylem vztáhnul k vám.

tata se bránit nemusí, k němu bych podobnou poznámku nesměřoval, pokud to nespletu, okopávám jen ty nabubřelé. Má poznámka ovšem nesla i informaci, že pokud srovnáváme dnešní školství s tím předlistopadovým, měli bychom taky srovnávat předlistopadové s předúnorovým.
22. 11. 2010 | 09:21

jarpor napsal(a):

tata

Vážený pane tato,

nic nenaznačuji. Váš text si vzal Rebel a jen na ne zcela dobré Vaší češtině ( mě nevadí, taky nejsem v češtině dobrý, do mne hezky kopnul... Jina řečeno - mou neposuzoval myšlenku, mé názory, ale posuzoval mne podle Vaší češtiny...
Záminka se prostě našla... :-))

Nehodlám se moc vyjadřovat k Americe, k Romanovi atd. Já jej neplatím, ani mu jeho život, včetně příjmů nezávidím...

Myslím, že kdybychom mohli posedět u společného stolu, v hovoru který je daleko více vysvětlující než psaný text, v mnohém bychom společnou řeč našli... a to bez ohledu zda je někdo "levý či pravý"...

Dodám jediné :
Zda daň je větší či menší, za předpokladu že s vybranými daněmi stát zachází jako správný hospodář, nemám problém. Přizpůsobím se... ale odmítám zvyšování daní na financování zlodějen...
Mě dá dost práce korunu vydělat. Na rozhazování nemám... a to ani na rozhazování skrze stát...

A že "lidi melou z posledního"... no, ty fronty v supermarketech to jaksi nedokazují...

Hezký den
22. 11. 2010 | 09:33

vaclaus napsal(a):

Ja se bojim vyjadrit se k cemukoliv, nebot vim, ze mne sleduji.
22. 11. 2010 | 09:34

jarpor napsal(a):

stále rebel

Fajn. Vaši omluvu registruji...

Co si o Vašem textu myslím si jistě přečtete v replice k panu tata.

Hezký den
22. 11. 2010 | 09:36

Holubář napsal(a):

Lex:
Napsal jste to výstižně.
K vašemu tématu si dovoluji připomenout, že jsem nedávno čirou náhodou narazil na dílko prof. Jana Kellera "Politika s ručením omezeným".
S ohledem na to, že je z roku 2002, musím před tím levičákem smeknout. Mrkněte se na to, máte-li zájem. Je to na Britských listech.
22. 11. 2010 | 09:58

lovec serotoninu napsal(a):

proboha bavi Vas dohadovat se s luzou? Neni to trochu pod vasi uroven hadat se do nekonecna s dementnimi fanousky Vaclava Klause a podobnym lidskym odpadem? Pod mou uroven to teda je, a to mam taky Ph.D.
22. 11. 2010 | 10:00

Carlos V. napsal(a):

Bédo, jé, promiňte. Jak čas ubíhá, zdálky času se mi pojmy zamlžují a spojují.

Omylem jsem řekl stalinisty. Správně jsem měl říci stalinisty a obdivovatele reálného socialismu.

Doufám, že jsem Vám teď utvořil správný prostor k sebezařazení ;-)
22. 11. 2010 | 10:07

Michal P. napsal(a):

Podle mého názoru máte reálný pohled na věc. Já bych jen na konec článku dopsal ještě tuto větu:

"A teď se pro mě za mě všichni poserte."

Hezký den
22. 11. 2010 | 10:09

tata napsal(a):

pane JARPOR

zase nepochopení ja mu nezavidim taky ach jo.ALE pišu že kdyš už něco takoveho je tak prostě podle mě nelogicke že stěhto pěnez neodvede na tu solidaritu,ne mi radši budem uvažovat o jeho menším odvodu a tyto penize ziskame od tech 8/12 tisicovych tady mi ta logika unika,VY tomu řikate zavist no co se da dělat.

NO A POSLEDNÍ VĚTA ta snad nepotřebuje komentař.citace A že "lidi melou z posledního"... no, ty fronty v supermarketech to jaksi nedokazují...

snadne počty z platu 8/12 tisic zaplatite jak kdo 4/8tisice najem a to musite berme střed 6 a to znamena v pruměru 6000 no sme utoho co sem psal nikde sem nepsal že všichni ja mluvím minimalně 30procent lidí,takže ten vaš argument je opravdu usměvný,ja kteto vrstvě nepatřim ač ted pobiram tech 11tis, me uspory sou zatím dostatečné ale oproti vam vidím jak kolem mě lidi melou stoho dna žijou dokonce věřím že i toto utahnutí většina zvladnou,holt misto řizku budou myt omaštěny brambory ,misto novych bot,bude chodit v rošmajdanych vše se da,a se da vše zduvodnit zavistí,at nekouřej ,přestanou pit pivo,jezdit na dovolenou,pak očekavejme že budem ale muset postavit hodně velkou hraz te řičce hněvu,ale s nejistym vysledkem že se někde vylihne další stalin,hitler to je nejidalnější puda.

jinak nikdo neodevzdava daně rad navic když a stim sohlasim tečou jak do zachodu,ale jakou souvislost to ma že těm bohatym to uberu a těm chudim vemu tady mi souvislot nak unika.
22. 11. 2010 | 10:31

Béda napsal(a):

Carlos V.,

klidně si škatulkujte a kádrujte jak je libo.
Faktem je, že člověk potřebuje mít v životě především existenční jistotu a perspektivu. Ta existenční jistota plyne z toho, že máte jistý příjem, který vám zajistí, že budete mít co jíst a pít, kde bydlet a že když se s váma něco stane nezůstanete vyděděn jako žebrák na ulici.

Tuto jistotu dnes, za Kalouska a spol. doprivatizováním všech penězovodů nadobro všichni (ti kteří na ni budou odkázáni i ti, kteří třeba nebudou) ztrácíme.

A pespektiva je zcela jasná. Dluh za nabytý luxus (včetně těch nejistot) je NESPLATITELNÝ. Jenom umoření úroků z dluhu v částce 40 mld korun bez splácení jeho podstaty znamená zatížit každého obyvatele bez rozdílu včetně kojenců, přestárlých, svobodných matek, invalidů... částkou 4.000 Kč (na hlavu).

Dluh u bank stále narůstá - nyní častkou cca 3.500 Kč za každou sekundu!!! Další zadlužování u bank ministr Kalousek připravil: vydal dluhopisy v částce 100 mld. Kč, připravil projekt ekozakázky v částce 115 mld. určitě dotáhne do úspěšného konce arbitráže svých přátel, připravují se PPP projekty, "vyrovnání" s církvemi v částce 287 mld. Kč., nákup letadel v část¨ce 60 mld...
Krom toho se připravují převody zdravotnictví a důchodů do rukou finančních institucí, které vždycky "všechno zlevní" a povinné zadlužení studentů.

To je ta perspektiva vë všeobecné nejistotě. A lékem je "UTAHOVÁNÍ OPASKŮ" kolem krku především u těch, co již stejně přestávají mít z čeho platit.
22. 11. 2010 | 10:31

Carlos V. napsal(a):

Béda : já o Vás nic nepsal, jen jsem napsal že původní blog Hořejšího schvalují stalinisté a to Vy jste reagoval, že nejste stalinista - tak jsem to na Vaši výslovnou žádost opravil.

A dluh ... to je svinstvo. A jistě jde o korupci. A také spoustu - třeba nekorupčně - ale zbytečně vyhozených peněz.

A sociální transfery ? Všude jsou rezervy. Copak vy sám neznáte par "invalidů", práce neschopných jen pro úřad ? Pár osob skutečně práce se šítících ? Já takové znám osobně, a Vy asi také. A samozřejmě znám i takové - a asi více - kteří jistě pomoc potřebují. Ale je potřeba oddělovat. Nebo snad máte jiný názor ?
22. 11. 2010 | 10:39

Lex napsal(a):

Karel Mueller
I já zdravím, příteli. S těmi pocity - no bodejť by ne. To nemůže mít "happy End". Struna se nedá napínat donekonečna - mez pružnosti, mez kluzu a pak už konec...
My už to nějak doklepem, ale vidím to na Kláry Samkové "milostivé léto".

Medikolog, Mc Cali, tata
Díky za uznání!

kočka šklíba
I Vám dík. Blog - nemohl, cením si své inkognito. A navíc nepatřím k celebritám, které by měly vlastnosti a splňovaly podmínky na právo mít zde svůj blog.

Holubář
I Vám díky. A dodávám, že Jan Keller je sociolog a vzdělanec, před kterým my, co nám srdce bije kousek nalevo od hrudní kosti, chodíme s kloboukem v ruce.

Ještě jednou, dík všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří ani neměli potřebu nic napsat. Stačí, když neurážejí.
22. 11. 2010 | 10:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Lexi,

to mi nepřijde úplně fér (i když je to zde vcelku oblíbený postup ;-)

Vlastní blog jsem Vám zde - pokud si pamatuji - nabízel (stejně jako například pánům vlkovi či přírodovědci). Jediným problémem - tedy z vaší strany - byla ta anonymita (nikoliv tedy nedostatečná kvalifikace).

Libor Stejskal
22. 11. 2010 | 11:03

Yosif K napsal(a):

Pane Bedo - straseni ohromnou bidou kapitalismu jsem si uzil dost za realneho sociku. Smesujete 2 veci:
1) moznost VSECH chudych lidi dostat se v SYSTEMU nahoru a zaridit si relativne slusny zivot
2) specificke problemy NEKTERYCH chudych lidi dostat se v systemu nahoru - at jiz z rodinnych pricin, nedostatku vzdelani, prechodne nezamestnanosti v te ktere oblasti atd.
Zajimave je, ze se tyto problemy tykaji mnohem mene NEKTERYCH ETNIK a mnohem vice jinych etnik.
Socik se o tyto nestatstne pripady postaral relativne dobre tak, ze je enchal predstirat praci a predstiral ze jim za to predstirani plati. Melo to sve vyhody - oficielne nikdo nezamestnany nebyl pokud byl byl brzy "zamestnan" v chladku navlekanim koralku.
Kapitalismus ressil a resi tyto prupady ruzne - drive polevkovymi fromtami - nyni food stamps. Zajimave je, jak mnoho lidi utika z ruznych socialnich utopii typu Iran ci Barma CI Somalsko atp atp atp do USA -
a pobirani food stampos povazuji (patrne zcela objektivne)za ohromny pokrok proti pobytu v rtuznych socialistickych ci kmenovych formacich.

Nechapu presne, jaky mate konkretni nahled? Ze odstraneni valek a chudoby muze probehnout jen tak, ze se jakz takz samoregulujici kapitalsimus nahradi nejakym realnym, utopickym, nabozenskym socikem? Mussoliniho korporativismem? Socdemackym 90% zdanenim nejvyssich prijmu? Jakesovskym prerozdelovanim? Centralnim mozkem lidstva v Moskve?
Nebo rovnou Djamahirii? Vsechno uz tu bylo..... a s dosti spatnymi vysledky.....
22. 11. 2010 | 11:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Yosif K:

"Socdemackym 90% zdanenim nejvyssich prijmu?"

Presne tak!
Prijmova diferenciace v rozsahu rekneme do max. 10-20 nasobku prumerneho prijmu by mi prisla jako naprosto dostatecna (pokud by toto nekdo povazoval za "rovnostarstvi", tak tedy nevim...).

Samozrejme by to muselo byt spojeno s (globalni) likvidaci moznosti "danovych raju" a podobnych triku.

To se ale tezko stane, protoze o pravidlech fungovani sveta rozhoduji prave ti, kteri by tim byli postizeni...

..
22. 11. 2010 | 11:14

Levičák napsal(a):

Vážený pane Hořejší,opět se musím ztotožnit s vašim blogem.Ani já jsem nikdy nebyl komunistou,ani já jsem nebyl ani kandidátem strany a žil jsem svůj šedivý život.
I já jsem vítal ukončení vlády jedné strany,i když na náměstí ve městě ve kterém žiji jsem byl v této pohnuté době jenom jednou a když jsem tam poslouchal vystoupení některých řečníků o touze po svobodě a jak jim bylo ubližováno minulým režimem,tek jsem ani těmi klíči nezacinkal a řekl jsem si,tak tohle není moje revoluce a víckrát jsem na to náměstí nešel.Já jsem totiž některé ty řečníky znal a věděl jsem,co jsou zač byli to spíše nemakačenkové,veksláci atd.Holedbali se tím,že tím,že v zaměstnání nepracují bojují proti režimu.Ale když se vše obrátilo,opět jsem neslyšel,že by začali pracovat,jeden z nich prý ještě od revoluce nebyl zaměstnán,živí se opravami a prodejem starých vraků dovezených z Německa(samozřejmě načerno).
Myslím si,že to co vyjadřujete ve svých blozích a to zklamání z polistopadového vývoje a poukazováním na to špatné,co tento vývoj provází vás určitě neřadí mezi komunisty.
Já si také myslím,že na zlořády je třeba poukazovat a dle mého názoru začít s prací na budování nového státu a režimu,který se vyvaruje chyb socialismu,ale i kapitalismu.Prostě stát ochraňující soukromé vlastnictví,podporující podnikání,ale zároveň stát a režim sociální regulující a skutečně řídící chod státu,neponechávající vše všemocné ruce trhu,nedovolující nadměrné zisky majitelům výrobních prostředků a okrádání jejich zaměstnanců mizernými odměnami za práci a rozevírajícími se nůžkami mezi sociálními vrstvami.
Nejsem pro okrádání bohatých,jen pro to,aby stát dohlížel na sociální spravedlnost,bez tunelování a projídání budoucnosti politickými stranami přes jejich neprůhledné manipulace se státními zakázkami,státními podniky,znepřístupňování zdravotní péčea studi¨í nemajetným vrstvám.Ještě jednou - fandím Vám.
22. 11. 2010 | 11:18

Targus napsal(a):

To Václav Hořejší:

Váš předešlý blog jsem zaregistroval a vcelku toho nebylo příliš čeho dodat.

Reakce bych rozdělil na :
A/ zapšklé antikomunisty láteřící již od data narození Karla Marxe
B/ statečně bojující ratlíky se silným řetězem na obojku, kteří si nevšimli, že ten řetěz je už dávno nespojuje s rodnou boudou. Dokud jsou na řetězu, jsou mistři světa, když jim řetěz odepnete, rozklepou se jim nohy, totiž packy. Nechejte je dále potřeštěně běhat po světě se zvonícím řetězem...
C/ ječáky řídící se pravidlem o kejhající a potrefené huse, anebo jak my sprosťáci říkáme - "podle hvizdu poznáš pizdu". Na hlavě tolik másla, že by to jednomu stačilo na doživotní rentu, proto ječí a myslí si, že si té zasmrádlé nadílky nikdo nevšimne.
D/ nu a nakonec zakomplexované frustráty nemohoucí se vzpamatovat z toho, že dostali jednou pár facek a že ani změna režimu neodstranila jejich zbabělost a výjimečnou neschopnost prosadit se v čemkoli rozumném, smysluplném, ba mnohdy ani v tom špatném.

Do skupiny D si jistě najdete a přiřadíte toho pána sám.

Moc Vás pozdravuji a přeji Vám vše dobré a více tak povedených blogů. V žádném případě se nenechte znechutit či zastrašit.
22. 11. 2010 | 11:20

neo napsal(a):

21.11.2010: Neužitečný idiot.
Autor: Václav Hořejší
22. 11. 2010 | 11:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Targus (a dalsi):

Dekuji, rozhodne neplanuji s psanim skoncit (pokud me pan Stejskal necha nebo pan Emissary neodesle na nucene prace ;-)).

Tesi me, ze tech pozitivnich ohlasu na me psani je prece jen vic nez tech negativnich.

..
22. 11. 2010 | 11:30

Carlos V. napsal(a):

Targus :-) Je hezké si ujasnit a rozdělit oponenty.

Škoda jen, že proti jsou sami zapšklí blbci, neschopní srábci, uječení zloději a zbabělí loseři.

S takovými přece nemá cenu ztrácet čas. Stačí je vymést na smetiště dějin a bude pořadek, že ?
22. 11. 2010 | 11:33

Béda napsal(a):

Targus,

z toho členění soudím, že jste mezi diskutujícími nenašel nikoho koho byste pozitivně hodnotil.

Pak je otázkou kde se stala chyba. Buďto měl pan Hořejší pravdu, anebo ji neměl, anebo diskutující nedokázali správně reflektovat napsané, příp. skutečnost...?
22. 11. 2010 | 11:35

max napsal(a):

pane profesore, 90%-ní zdanění příjmů už tu jednou bylo - ve Švédsku v 70.-80.letech. Výsledkem bylo to, že vznikl velký počet tzv. nadací, kam se příjmy schovaly (např. Kampard - IKEA) a bohatí švédové tvořili v té době jednu z největších minorit v Monaku. Tudy cesta asi zase nevede. Zrušit daňové ráje ano, souhlas (ale to by jste musel ty dotyčné země zřejmě vojensky obsadit:-).
Ale pokud sazby daně navýšíte příliš (a musíte brát ohled i na ostatní země EU, jinak se spotřeba a kapitál přelije k nim), dochází k opačném efektu - dobře to popisuje Lafferova křivka.
S progresivní daní v době krize a deficitu SR jinak souhlasím (byť je ekonomicky marginální - přinese to jen 4-5 mld.Kč do SR, má však sociální efekt). Občas se však zapomíná,že u nás již progresivní daň díky odpočitatelným položkám funguje. Lidé s výdělkem do cca 19t.Kč a s dvěma dětmi neplatí žádné daně z příjmu a nízkopříjmové skupiny obyvatel daň z příjmu neplatí, i když jsou bezdětné.
22. 11. 2010 | 11:45

arnazach napsal(a):

Pane profesore, můžete říkat, co chcete, ale nic to nemění na tom, že svým svátečním článkem jste udělal největší radost čtenářům Halonovin.
22. 11. 2010 | 11:55

buldatra napsal(a):

Autor napsal:

…. Dočkal jsem se i požadavků, abych sám ukázal, jak se to má dělat (tedy známé heslo „kritika ano – ale pouze konstruktivní!“).

Pane profesore, to o té konstruktivní kritice, to se jen tak říká, aby se případně dala kritizovat konstrukce.

Přičemž, přiznejme si, skutečný postoj kritizovaného ( a je jedno, zdali je kritizován užitečný idiot, nebo neužitečný neidiot, pro naše potřeby můžeme použít všezahrnující pojem potrefená husa / houser) nejlépe vystihl Peter Ustinov v epickém díle Schusspeitel Veliký, kdy lidský postoj potrefeného ke kritice, vyslovil autor ústy hlavní postavy: „ Kritiku přijímám, ale neodpouštím“.

Konstruktivní kritika vůdců jejich užitečnými idioty (v našem případě voliči), je vůdci přijímána, ale vždy je nám vrácena jako bumerang v podobě něčeho, co nás stojí další peníze a co nám něco sebere z naší svobody. Čili kritika není odpuštěna. Je řádně oslazena. Až opepřena.
Takže, kdybychom my idioti,bývali byli drželi hubu, možná by ani to DPH Kalousci (souhrnný název určité kritizované vůdčí skupiny obyvatelstva) v blízkém budoucnu zas tak moc nezvýšili.
Anebo Irové, kdyby bývali byli drželi hubu, popř. v referendu hlasovali hned napoprvé jak se sluší a patří, nemuseli by dnes z deště pod okap.
Toliko ke konstruktivní kritice.
22. 11. 2010 | 12:13

tata napsal(a):

pane Carlos

S TIMTO URČITĚ VĚTŠINA nema problem citace,,,, A sociální transfery ? Všude jsou rezervy. Copak vy sám neznáte par "invalidů", práce neschopných jen pro úřad ? Pár osob skutečně práce se šítících ? Já takové znám osobně, a Vy asi také. A samozřejmě znám i takové - a asi více - kteří jistě pomoc potřebují. Ale je potřeba oddělovat. Nebo snad máte jiný názor ?
22.11.2010 10:39:11

v každe vrstvě sou darebaci jak vte dolní tak te horní,ale otom není řeč mi přece kritizujem plošne škrty ,a ty sou špatne kdyby se posuzoval připad od připadu je to jina,ale takle vylejete zvaničkou i ditě,tyto postihnou nejen ty pijavice ale především ty potřebné a otom je naše kritika.A připad od připadu by se asi těžko dal prosadit
22. 11. 2010 | 12:15

Carlos V. napsal(a):

tata : i nad plošnými škrty je možné se zamyslet.

Například otázka peněžitého příspěvku v mateřství (mateřská, možná se to jmenuje jinak)- vždyť ten se za posledních cca ztrojnásobil. Jistě, matky peníze potřebují, nebylo ale ono ohromné zvýšení přeci jen více populistickým tahem, než sociálním opatřením ?

Podobně i navázanost podpor na aktivitu jedince - a to je tuším sociálně demokratický nápad, nesmyslně shazovaný ODS.

Dále - řekněme - účelové vyplácení některých dávek. Tedy takové, aby přípšvek na bydlení šel na bydlení, číst příspěvku na děti by mohla krýt náklady spojené s dětmi (obědy aj.) atd...
22. 11. 2010 | 12:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy