Kolaps západní společnosti?

12. 02. 2011 | 14:30
Přečteno 23956 krát
Před měsícem jsem se byl podívat na veřejnou debatu s názvem „Kolapsy společností“, kterou pořádal Český rozhlas Leonardo, časopis Vesmír a Lidová univerzita Městské knihovny v Praze.

Motto besedy bylo:

„Žádná civilizace netrvala věčně: Mnohdy se jen dohadujeme, co bylo příčinou jejího konce. Existují nějaká pravidla konce civilizací, nebo je to pokaždé jinak?“

V panelu zasedli prof. Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filosofické fakulty UK, Mojmír Hampl (viceguvernér ČNB), prof. Stanislav Komárek z Přírodovědecké fakulty UK.

Ačkoli panelisté řekli pár svých postřehů obecně o kolapsech civilizací, zájem se zvláště v diskusi soustřeďoval na nyní módní názor, že se blíží, či snad dokonce již nastal úpadek či dokonce kolaps „západní civilizace“.

Všichni panelisté se k tomuto názoru v podstatě hlásili a shledávali jasné příznaky tohoto úpadku či kolapsu. Stanislav Komárek, můj mnohem mladší kolega z Přírodovědecké fakulty, samozřejmě pro podporu tohoto názoru použil několik vtipných bonmotů, což je jeho silná stránka.

Podobně jako mnozí jiní shledávali panelisté neklamné známky úpadku v tom, že se my Zápaďané málo množíme, ztrácíme ekonomickou konkurenceschopnost, ztrácíme svoji tradiční náboženskou oporu a hlavně - už nikam neexpandujeme. Naopak se k nám hrnou různí nezápadní přistěhovalci.
Důsledkem tedy je hrozící kolaps a kapitulace před úplně jinou civilizací vycházející z různých nezápadních zemí (Čína, Indie, atd.).

Nevím jak kdo, ale já s tímhle názorem hluboce nesouhlasím.
Myslím, že ve skutečnosti jsme naopak svědky bezpříkladné expanze a dominance „západní civilizace“. V podstatě celý svět přece postupně přejímá její základní principy (svoboda jednotlivce, demokratický politický systém, tržní ekonomika), ale i mnoho kulturních rysů (populární hudba, styl oblékání, celkový životní styl). Zajímavé je, že v Číně a Koreji silně roste dokonce i počet křesťanů...
Nenechme se mýlit tím, že třeba v Číně se zatím rozhodně nedá mluvit o demokracii, nebo že skoro ve všech rozvojových zemích neexistuje žádný „sociální stát“, ale spíše kapitalismus 19. století bez sociálních vymožeností, s dětskou prací, atd.
Myslím, že je jisté, že všechny tyto země budou rekapitulovat vývoj třeba Tchajwanu nebo Jižní Koreje, které zprvu byly také zcela nedemokratickými diktaturami s bezohledným tvrdým kapitalismem.

Mám podezření, že mnohým z těch, kterým dělá starost „úpadek Západu“ (teď nemám nutně na mysli ty jmenované panelisty), prostě vadí ztráta nadvlády „bílého muže“ nad „divochy“. S nostalgií vzpomínají na doby koloniální expanze Evropanů, na doby jejich drtivé ekonomické a technologické převahy a často i likvidace podrobených „necivilizovaných“ národů. Mnozí z těchto lidí jsou pravděpodobně v hloubi srdce přesvědčenými rasisty, kteří by asi neměli nic proti obnovení rasové segregace v USA či apartheidu v JAR.

Já si myslím, že je jen dobře, že ten evropský vynález „západní civilizace“ přijali i miliardy Ne-evropanů, že není nic špatného na tom, když se „Ne-zápaďané“ stanou ve všech ohledech ekonomicky a politicky srovnatelnými se Zápaďany. Nemyslím, že ze strany našich neevropských partnerů a konkurentů hrozí nejaké vojenské nebezpečí (spíše bych se obával, aby nějakého mocného „zastánce západních hodnot“ zpoza Atlantického oceánu nenapadlo řešit nové vztahy vojensky…).

Pro Evropany a Američany zajisté i v tomto novém světě, kde „Západ“ vlastně je (nebo brzy bude) všude, zůstává spousta příležitostí – pravděpodobně ještě velmi dlouho budou moci těžit z všeobecné vzdělanosti populace, politické stability sociálního státu, vysoké úrovně vědy a vysokých škol, která je základem technologického pokroku a tím i té nejcennější konkurenceschopnosti.
(Doufejme jen, že si tyhle historicky vzniklé výhody dobrovolně nezlikvidujeme nějakými „boloňskými výzvami“ nebo ničením společenské struktury ve jménu „flexibility pracovní síly“ a konkurenceschopnosti lácí pracovní síly…).

Jsem ovšem přesvědčen, že pro Evropany je v tomto novém světě velmi důležité, aby dokončili projekt federalizace Evropy, který zahrne posléze i Rusko a Turecko. Takový stát s více než 500 miliony obyvatel, rozlohou zdaleka největší na světě, by měl, pokud by byl spravován na vysoké úrovni, zajisté dobré šance uspět v konkurenci se svými (westernizovanými) čínskými, indickými či brazilskými partnery. Námitka, že je Evropa příliš velká a národnostně a kulturně heterogenní, není příliš silným argumentem – Indie je ještě více než dvojnásobně lidnatější a národnostně přinejmenším srovnatelně rozmanitá.

Pokud se rozhodneme raději akcentovat lákavé heslo „nic než národ“ a zůstat hrdě roztříštěnými, staneme se jistě jen okrajovými hráči s omezenými možnostmi (těžko budeme moci např. financovat nějaké extrémně nákladné vědecko-technické projekty s velkým ekonomickým potenciálem).
V takovém případě se určitě dostaneme vůči těm velkým do podřízeného postavení.
Ale ani to samozřejmě nemusí být žádná tragédie – vždyť už dnes tady máme firmy, kde Čechům velí Indové či Korejci. Co je na tom špatného, čím se to liší od situace, kdy mají rozhodující slovo Američané, Holanďané či Němci?
Všichni jsou to přece stejně „Zápaďáci“, jen vypadají nepatrně jinak…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

zk napsal(a):

"Myslím, že je jisté, že všechny tyto země budou rekapitulovat vývoj třeba Tchajwanu nebo Jižní Koreje, které zprvu byly také zcela nedemokratickými diktaturami s bezohledným tvrdým kapitalismem."

Proč by to mělo být jisté? V případě Číny se zatím příliš nepotvrzuje, že ekonomická modernizace jde ruku v ruce s modernizací politickou. Slavoj Žižek to nedávno glosoval postřehem, že zatímco západní vědomí je formováno událostí pádu Bastilly, to dnešní čínské je spíš formováno událostí potlačení protestů na Tchien-an-Men.
12. 02. 2011 | 14:46

Martin napsal(a):

Souhlasím s autorem, že došlo k dominanci "západní civilizace", ovšem není to tak, že spíše než kolaps určitému okruhu států hrozí kolaps spíše (nemusí jít o rychlý proces, ale o dlouhodobější "sesun") vysoce industrializované, na levné energii závislé civilizace? Je dosti pravděpodobné, že energie bude stále dražší a pravděpodobně hůře dostupná s menším čistým energetickým ziskem. Společností budoucnosti pak namísto westernizované civilizace může civilizace typu období Edo (období japonských dějin - vysoká kultura a přitom bez fosilních paliv)?
12. 02. 2011 | 14:47

Ládik!!! napsal(a):

...ztráta nadvlády „bílého muže“ nad „divochy“.... Rus si jistě myslel, že Češi jsou divoši.
12. 02. 2011 | 14:47

hoven napsal(a):

dokončit projekt federalizace evropy? proč? zatím veškerá integrace přinesla evropě problemy a přispěla ke ztrátě konkurenceschopnosti. uvědomte si profesore , co podporujete, tvrdá fiskální pravidla a danovou harmonizaci. a to všechno nařízeno z centra bez jakekoliv diskuze s občany a bez jakohokoliv zohlednění ekonomických situací v jednotlivých státech. a samozřejmě nebude existovat žadná zpětná vazba v podobě demokratických voleb. prostě se to nařídí. sociální stát vem čert, ten už stejně skončil, ale tohle je demontáž demokracie. a to je daleko nebezpečnější.
12. 02. 2011 | 14:52

Dalimír napsal(a):

Ládiku s Vás padají opravdu jen samé perly ! Máte obdivuhodný "talent" ! Dal.
12. 02. 2011 | 15:05

Dr. Krejzyber napsal(a):

Díky za alespoň dílčí rozehnání smradlavé mlhy, ba přímo smogové vlny sebepodceňování Západu. Taky už toho mám dost a kdysi milá World Music například se mi až na čestné modernizaci otevřené výjimky stala noční můrou. Hudební nedomrlost a nedovzdělanost je naharzována kultivovaným primitivismem a jsme vyzývání, abychom zahodili harfy a ladili didžerida. Západ si vydobyl duchovní a kulturní nezávislost na strážcích polomrtvých tradic, jeho spiritualita je otevřená jako nikdy a nikde, ideové a estetická nabídla je multikulturní, kde je jaká krize? Podívejme se třeba do Egypta, jak vypadá realita těch jakýchsi ex post uměle vytvořených původním hodnot. Během náboženských válek a následujícího vnitnřího emancipačního zápasu jsme si vytvořili odolnost, která nemá konkurenci. Klidně ať muslimové a další odjinud přijdou, stejně budou kulturně integrování a pohlceni...
12. 02. 2011 | 15:07

n.o.s napsal(a):

západ bezpochyby upadá geopoliticky, neupadá ovšem hodnotový systém který vybudoval,

v historii jsou známé příklady, ačkoliv postupně upadla geopoliticky říše nástupců Alexandra velikého speciálně na východě (Indie), neupadl její hodnotový systém který byl zachován a transformován, identicky po pádu Říše Římské některé její hodnoty převzala jiná civilizace - raně středověkého Islámu.

Tedy jedná se o dva nezávislé problémy,

Civilizace má nějaké hodnoty kterým vděčí za své úspěchy, nemůže-li tyto hodnoty užívat, či prohlásí-li je dokonce za něco zcela nemorálního taková civilizace je odsouzena k zániku, byla největší chyba ŘŘ že neexpandovala a proto skončila.
12. 02. 2011 | 15:07

David napsal(a):

..."Všichni jsou to přece stejně „Zápaďáci“, jen vypadají nepatrně jinak..."

Přesně tak. A já dodávám.

Už je to tady.

"A svět ovládnou žlutí!"

"Výchoďáci"
12. 02. 2011 | 15:08

n.o.s napsal(a):

Velmi dobře to napsal Nietzsche

Co je dobré ? - Všechno, co v Člověku zvyšuje cit moci, vůli k moci, moc samotnou.
Co je špatné ? - Všechno, co pochází ze slabosti.
Co je štěstí ? - Cítit, že moc vzrůstá - že překonáváme překážku. Ne spokojenost, ale vůle k moci; ne mír, ale válka; ne ctnost, ale zdatnost (ctnost v renesančním stylu, virtu, ctnost bez moralínu).
Slabí a nezdařilí mají zahynout : první věta naší lásky k člověku. A má se jím k tomu ještě pomáhat.
12. 02. 2011 | 15:10

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s :

"Slabí a nezdařilí mají zahynout : první věta naší lásky k člověku. A má se jím k tomu ještě pomáhat."

Nemylim-li se, prave toto realizovali naciste - vy se k tomu skutecne hlasite???

..
12. 02. 2011 | 15:22

Tenco napsal(a):

Naše civilizace /moderní západní civilizace založená na vědě, technice a využívání levných zdrojů energie/ se může ukázat být excesem.
Stačí aby došlo k strmému poklesu v těžitelných zásobách ropy a bude to tato civilizace, která bude muset radikálně změnit svůj způsob života.
Ne ta africká.
Rychlost té změny může vyvolat naprostý chaos a konečný rozpad.
To , že se politikové zaobírají dnes převážně tím, jak se na to OSOBNÉ připravit, zapadá do celkového rámce - tedy řetězu : neschopný politik - banální či propagandistická média - zneschopnělý občan.

Lepit Evropu dohromady jen proto , aby to byla Evropa vcelku - hmm, nevidím k tomu ani jeden důvod.
Už vůbec ne tu konkurenceschopnost za účelem dalšího růstu.
Pokud politikové nezačnou řešit skutečný problém a to VČAS, tak bude paradoxně lepší, když budeme kvalitu života devalvovat z nižší výchozí úrovně.
Nebude to "tolik" bolet.

Ti lidé se zajišťují. Proto ta exponenciála korupce.
Vy si myslíte, že věci se dějí jen tak - bez motivů ?

Více jsem uvedl pod blogem pana Klána. Včetně několika odkazů.

Kdesi jsem četl, že chybou a v podstatě zaostalostí vzdělávacíh institucí je, že používá špatných východisek.
Např. že používá hojně karteziánský dualismus a to i tam, kde je třeba ne přiklonit se k jednomu či druhému, ale rozhodnout STÁTNICKY.
S přihlédnutím k zajištění kompatibility - slučitelnosti s předchozím stavem.
Umět propojit protiklady.

"Jediným kritériem pro výběr společenských změn se stávají individuální pohodlí a nepohodlí a na rozpor v logických typech mezi členem a kategorií se zapomíná tak dlouho, dokud následkem nového stavu věci (nevyhnutelně) vznikne nové nepohodlí.."

/Gregory Bateson/
12. 02. 2011 | 15:22

Dalimír napsal(a):

Nevěřím pane prof.na nějakou kvalitní velkou koalici ze západními státy ! Jsou prohnilé a prolezlé maf.kapitalismem ! A ještě k tomu turky brát do holportu ? To bychom dopadli ! Každý národ by si měl hrdě pěstovat svou kultůru a zdokonalovat ekonomiku ku prospěchu svému ! Vdyt to sám vidíte jak to funguje v EU! u NÁS chybí plánování jako sůl ! Plán.v rozumné kombinaci s tržním systémem by mohl mít úspěch ! Nebude se přece stále převážet nesmyslně zboží z jedné strany evropy na druhou když jsme šikovný a pracovitý národ který si většinu s toho dokáže vyrobyt sám ! Všechny cizince poslat domů !Nepřizpůsobivým lidem zde vyhradit určité prostory v zemi kde by si hospodařili na svůj účet ! A pokud by se nesnažili a i nadále parazitovali tak bych je úplně izoloval od většinové populace ! Ale hlavně zvolit si do vlády takové lidi kteří by zodpovědně pracovali pro blaho českého a moravského národa ! Pokud by tak nečinili ,uzákonit jejich rychlé vystřídání a ne aby si tam rochnili a hrabali pro sebe celá čtyři léta ! Tak by to pane prof.mělo dle mého být ! Dal.
12. 02. 2011 | 15:31

martiXXX napsal(a):

Je to pravda, svět hledí na Západ.....mladí Číňané mají za vzor západní zpěváky a filmy či své zpěváky a filmy, které jsou velmi podobné západnímu stylu; jejich ženy se bělí atd; pokud se bude svět westernizovat, tak samozřejmě z toho bude mít původní západ nějaké problémy (spojené s levnou pracovní silou mimo současný západ a tedy s nízkými cenami spotřebního zboží....ale to nejde obejít.......
12. 02. 2011 | 15:37

stále rebel napsal(a):

Pokud tam zaznívaly podobné hlasy, tak patrně ta debata ukazovala úpadek naší společnosti, ne celkový, ale úpadek elit.

Úpadek Západního světa byl především v letech třicátých a první polovině čtyřicátých let minulého století, to byla ta nejhorší léta západní civilizace. Pokud se nedokážeme něčemu podobnému vyhnout zničíme nejen naši civilizaci, ale i tu světovou. Hrozbou je především divoký kapitalismus plodící různé podoby fašismu.
12. 02. 2011 | 15:50

Ládik!!! napsal(a):

A žádný strach - rýži se daří i Evropě. http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2006101601
12. 02. 2011 | 15:50

Ares napsal(a):

Autor: Vy ve skutečnosti říkáte v podstatě to stejné, co ti, kterým oponujete. Váš problém ale je, že si pletete pojmy civilizace a kultura.
12. 02. 2011 | 15:55

Ládik!!! napsal(a):

Ares -
a levou a pravou ruku.
12. 02. 2011 | 15:59

martiXXX napsal(a):

Ares - jaký je rozdíl mezi civilizací a kulturou, nechám se poučit,,,,,? Jako že civilizace je vyvinutější kultura na rozdíl od zaostalejší kultury? pokud se ostatní svět westernizuje pak se blíží k civilizaci ne?
12. 02. 2011 | 16:04

češka napsal(a):

Pane Hořejší,
Zapomeňte na bodré svazáky, jde do tuhého.
Kdyby jste si před návštěvou besedy přečetl knihu Kolapsy vyspělých civilizací,
tak konkrétně v případě nám civilizce nejbližší, t. j. Římské, autor dokládá, že zkolabovala protože se již svým občanům nevyplatila.
Rolníci nebyli schopni platit požadované daně, jejich děti se stávaly otroky pro dluhy, vláda barbarů pro ně byla lepší.
Když se dívám na své spoluobčany i sebe, kteří se hroutí pod tíhou vlastních hypoték a leasingů, zatímco vládnoucí garnitury napříč politickým spektrem se jim vysmívají, občas ledabyle prohodí o tom, že ať dělají so dělají, stát jim napařil ještě další dluhy, některým loupržníkům se podařilo z ekonomiky šikovně vyvést dalších x miliard formou prohraných arbitráží, že se opět zvýší daně a za to za vše ať nepočítají s žádnými státem garantovanými důchody.
Je logické takové vlády podporovat?
O peníze na stáří se postarejte sami.
O bydlení a zdravotnictví se postarejte sami.
O vzdělání svých dětí se postarejte sami.
Na to, kam jdou peníze z vašich daní se ani neptejte, ale včas zaplaťte, naši kámoši je nutně potřebují.
12. 02. 2011 | 16:08

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

co všechno realizovali či nerealizovali nacisté opravdu nevím, ovšem ta věta se netýká jedinců, týká se systémů které volí nikoliv to co životu prospívá, ale to co je životu nepřátelské, autor má na mysli křesťanství, nicméně záměrně jsem onen závěr neuvedl, uvedu tedy pasáž celou

Co je dobré ? - Všechno, co v Člověku zvyšuje cit moci, vůli k moci, moc samotnou.
Co je špatné ? - Všechno, co pochází ze slabosti.
Co je štěstí ? - Cítit, že moc vzrůstá - že překonáváme překážku. Ne spokojenost, ale vůle k moci; ne mír, ale válka; ne ctnost, ale zdatnost (ctnost v renesančním stylu, virtu, ctnost bez moralínu).
Slabí a nezdařilí mají zahynout : první věta naší lásky k člověku. A má se jím k tomu ještě pomáhat.

Co je škodlivější než jakákoliv neřest ? Účinná soustrast se všemi nezdařilými a slabými křesťanství...
Nietzsche, Antikrist, §2

Mimochodem pokud chcete soudit libovolný systém musíte mít důvěryhodné informace, což je v případě nacismu téměř nemožné, dění po WWII znamenalo změnu paradigmatu srovnatelnou snad pouze s Constantinian Shift zkoumání takových změn v dualistické ideologii je nežádoucí.

Jednoduše zkoumat dnes objektivně národní socialismus je stejné jako zkoumat přínos pohanství v raně křesťanské společnosti (mezi Konstantinem a Justiniánem)
12. 02. 2011 | 16:18

Ares napsal(a):

martiXXX: Kultura je to, co je uměle vytvořené lidmi. Věda, náboženství, zvyky, hodnoty, jazyk atd. Civilizace, v pojetí které dotyční používají, je spíš společnost (či stát). V tomto duchu tudíž klidně může nastat situace, že určitá společnost upadá či zaniká (tvrdí dotyční), zatímco ostatní společnosti přebírají některé prvky její kultury (tvrdí autor).
12. 02. 2011 | 16:27

Jeňýk napsal(a):

ústup nebo expanze Západu ? liberalizace obchodu jde rychle ale takový universální humanismus už se šíří pomaleji - takžeje otázkou do jaké míry je ten Východ pozápadnělý. Ovšem xenofobie a dekadentní nálady zápa´danů mají kořeny ve zklamaných stereotypech, kterých nám moc líto být nemusí. Jako když západnímetropole přišli o své kolonie - no a co ? To snad bylo dobře, ne ? Stejně jako bych neplakal za nepodařenou unipolaritou.
12. 02. 2011 | 16:41

Kritik napsal(a):

Stálo by zato od autora doplnit, co myslí pojmem "západní civilizace". On se totiž významový obsah tohoto pojmu v posledních letech velmi rychle mění. A dnes se pod tím slovem skrývá především "konsumismus" (nebo "konsumerismus"). A ten je ohromně přitažlivý. Socialistický blok totiž nerozleptal Reagan, jak obvykle věří polykači propagandy. Rozleptala ho touha po lepším materiálním zabezpečení, tedy touha po konzumní společnosti, a tu nabízela západní Evropa a USA.

Ještě si dovolím, ale opravdu jen s velku úctou k autorovi článku, vytknout mu spojování nárůstu počtu křesťanů v Číně a Koreji se západní civilizací. Naopak, křesťanství v západním světě skomírá a upadá velmi i v tradiční kolébce misionářů - v USA. To, že se křesťanská víra rozmáhá v tomto východním nedotčeném světě, je důkazem universality této víry bez ohledu na to, zda jde o Číňana, Korejce, Američana nebo Afričana.

Opravdu se však šíří nepodložené zvěsti, že například muslimové vidí v příkladu USA a západní Evropy, že materiální úspěch přineslo právě křesťanství. Zatím však zřejmě nikdo (já tedy ne) neslyšel svědectví od bývalého muslima, který by z takového důvodu konvertoval ke křesťanství. Ani od nikoho jiného.
12. 02. 2011 | 16:53

hoven napsal(a):

dalimír,
pokud je kapitalismus mafiánský, už to není kapitalismus, ale socialismus. kapitalismus je svobodná soutěž. jakmile je narušena, stává se z kapitalismu socialismus. takže mafiánský kapitalismus = socialismus.
12. 02. 2011 | 16:56

mb napsal(a):

hořejší napsal: Já si myslím, že je jen dobře, že ten evropský vynález „západní civilizace“ přijali i miliardy Ne-evropanů, že není nic špatného na tom, když se „Ne-zápaďané“ stanou ve všech ohledech ekonomicky a politicky srovnatelnými se Zápaďany.

myslíte že je ekologicky/environmentálně udržitelné sustainable, vyveze li se západní způsob života po celém světě ???

včil mudruj ... je to udržitelné / nebo neudržitelné ?

a nenastane právě tehdy environmentální kolaps ... ?

/tedy pokud spolu s Klausem nedržíte víru/přesvědčení že ČLOVĚK ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NENIČIL A NENIČÍ A NIKDO ROZUMNÝ ANI NEMŮŽE ŘÍCI ŽE BY K TOMU KDEKOLI NA SVĚTĚ DOCHÁZELO .../
12. 02. 2011 | 17:01

Dalibor Štys napsal(a):

Kterou západní civilizaci máte na mysli? Tu, která panovala na západ a jih od dnešní České republiky ještě v 80. letech 20. století? Ta vznikla a řídila se hodnotami z poloviny 19. století. Mimo jiné obsahovala agresívní nacionalismus a vyprodukovala řadu industriálních válek "uvnitř sebe" jako válka severu proti jihu, první a druhá světová válka, Bůrská válka. Jistě také vyprodukovala současný vědecký a technický pokrok. Základem její stability byly omezené informační ( a tím i hmotné) zdroje a jednosměrné prostředky rychlé dálkové komunikace (telegraf, rozhlas, posléze televize). Právě dálková komunikace a doprava (železnice) nejvíce přispěly k unifikaci států, vznikly národní státy, ale i k prosazení třeba jedné sady vědeckých paradigmat. Zlevnění rozhlasu a nástup televize měly zásadní přínos v tom, že se ztratila informační jednoznačnost a jednoduchost, která byla nutná u telegrafování a když bylo rozhlasových stanic málo.

Lze se docela dobře domnívat že od rozšíření internetu a zvláště jeho vysokorychlostní se kultura hodně proměnila. Například v té vědě, vcelku jasně se ukazuje, že řada i těch úplně základních teorií může být popsána několika matematickými aparáty a že se tedy momentálně nesplňuje očekávání, že matematický popis přinese vysvětlení vnitřní podstaty jevů. Naopak se ukazuje, že popisy vyvinuté pro kvantovou mechaniku stejně tak dobře fungují v ekonomii i (například) v etologii nebo sociologii. Navíc jsou tyto popisy přístupné každému uživateli počítače a internetu. Ne všichni je však chápou stejně a je obtížné rozhodnout, co z našeho chápání je vlastnost konkrétního mozku a co kulturního kontextu zprostředkovaného vzděláním apod. Nebo kontextu daného konkrétním vědeckým citačním klubem. Civilizace, nejen západní, se možná vrací - na vyšší technické úrovni - do stavu z poloviny 18. století. A je to fajn, protože tehdy si byly národy - či spíše různé skupiny a etnika - rovnější.

Každopádně, na českou "civilizaci" bylo možno být slušně hrdý v roce 1848, rozumně oprávněně hrdý v letech následujících až do roku 1939, postupně méně hrdý v letech 1939-1945 a velmi málo hrdý od roku 1945 do roku 1989 a nijak zvlášť ani poté. S významnou výjimkou průběhu rozdělení Československa. Myslím, že třeba Malajsie od roku 1963 se svým osudem naložila komparativně lépe.
12. 02. 2011 | 17:07

voroshilov napsal(a):

Kam pak to nam profesor chce zaradit Rusko a Turecko?
Turecko jak je libo,treba i Velkou Albanii-Rusko nepotrebuje vase multikulti,gay parady,vseobecnou degeneraci,pozitivni diskriminaci,obezitu,"hamburgerizaci",prolhana media...Sami si reste svy problemy!
12. 02. 2011 | 17:14

honolulu napsal(a):

Pane profesore, ja Vam musim neco vysvetlit, protoze jsem to zil na vlastni kuzi.
Oddelenost, separace, apartheid byl zalozen na obrovskych kulturnich rozdilech a ne na barve kuze.
Apartheid nikdy nehlasal, ze jedna rasa je horsi nez druha. O tom si musel udelat obrazek kazdy sam.
Za vlady B.j. Vorstra byli vsichni pred zakonem rovni. Vorstr chtel, aby dokud se vzajemne kulturne nezblizi, drzet vsechny kmeny oddelene kvuli kvalite zivota a hlavne bezpecnosti.
Take chtel, aby si kazdy kmen vladl sam na svem uzemi a budoval svoji ekonomii. Proto zakladal Bantustany. Hodne cernochu s tim souhlasilo a Bantustany vznikly.
Jenze proc by cernosi budovali Bantustan, kdyz v jihozapadni casti Johannesburgu (Soweto) byly pro cernochy zdarma domky, voda, elektrika (bez najemneho) a zamestnani bylo mnoho - daleko lepe placene nez v Bantustanu nebo v Cesku za vlady Husaka.
Oni proste chteli zit jako my a pracovat jako oni.

Vorster byl velmi ustarany pan, ktery se nikdy nesmal a zil vetsinu casu ve sve pracovne, kam si nechal nosit i jidlo.
Byl prisny k sobe i k druhym. Byl to ekonomicky genius bez ekonomickych skol, lhostejny k osobnimu bahatsvi. Byl narocny a muj nejvetsi sef, jeho kamos z dob studii ve Stellenboschi si k nemu chodil pro sprdaka.
Kdyz byl statni svatek, tak vsechen cerny personal (sluzky, zahradnici, atd.) museli s nim sedet pri hostine u stejneho stolu. Zminuji se o tom, abych dokazal, ze to nebyl zadny monster. O skutecnych monstrech pozdeji.
12. 02. 2011 | 17:20

voroshilov napsal(a):

To je zajimave jak vas trese v horecce po padu Vychodniho bloku,jak se zjistilo vse co vas drzelo nad vodou bylo mit soutezniho partnera,ted uz 20 let nedokazete nic-vsichni vlady a liberalni teorie se sypou jako domecek z karet,rezete socialni stat,vlastni vyrobu uz skoro nemate,no ale mate dziny a banany levne diky malazijcum a cinanum,zatim...
12. 02. 2011 | 17:20

Berdej napsal(a):

Manéž Boleslava Polívky:"Co bude až tady nebude dojemně pitomá šou?"Možná Atlantida,
možná Pacifida a kdo nebude mít pravé koleno správně zelené,bude vyobcován.Jak moc lze extrapolovat v té věštírně,když věštci do času nevstupují a brzy,velmi brzy
mřou.Ani to neuhodnou,kdy to bude.Co přilétne z nebe?Co se vyhrabe ze země?Můžeme jen věřit,že ti jejichž svět tu bude a oni budou v něm si ho utvoří podle svého
obrazu a když najdou doma náhodou zažloutlý obrázek, s trochou tísně vzpomenou:
"Podívej,pradědeček,tomu byly čtyři roky." Zemi je prý více než čtyři miliardy let.
A taky to uteklo.
12. 02. 2011 | 17:21

Tenco napsal(a):

Zatím se loučím.
Odcházím obrat pár Evropanů o nějaké peníze v pokru.
Jelikožto nemám příležitosti pobírati granty, dotace či daňové zpronevěry /sponzorské dary/, o braní úplatků ani nemluvě, musím si chod domácnosti pomáhat zajišťovat tímto nízkým způsobem.
Aby bylo učiněno zadosti spravedlnosti, tak jak ji vnímáte aspoň někteří z vás, oberu i jednoho Turka a dva Rusy.
NO dobře, voroshilov, když tam přijde ta Slovenka tak pumpnu i ji. A dvakrát, to si piš !

Ale kdyby to náhodou nevyšlo, tak neviňte mě.
Vždyť je to, prob´ha živého, vše jen taková nevinná hra !!!

P.S. Převezli by mě ale, kdyby se předem domluvili oni na mně. Ale bylo by to nečestné a nesportovní. Tedy obrat podvodným způsobem podvodného Japonce.
Tfuj !
12. 02. 2011 | 17:27

AC napsal(a):

Václav Hořejší:

"pro Evropany je v tomto novém světě velmi důležité, aby dokončili projekt federalizace Evropy, který zahrne posléze i Rusko a Turecko."

Federalizace Evropy není na programu. Naopak. Ještě max. 4 roky (2016) a uvidíte to sám, profesore.
12. 02. 2011 | 17:27

voroshilov napsal(a):

Tenco:
Oskubej ji jako kur...slepici.
AC:
co jste tim myslel?
12. 02. 2011 | 17:30

AC napsal(a):

voroshilov

Že není na programu? No dojde k pravému opaku, rozpadu.
12. 02. 2011 | 17:33

liberál napsal(a):

Mnoho lídí dnes hltají dominantní názor, že budou dominovat státy BRICKU. Podkládají to tím že tyto státy mají vysoký růst HDP. To je ale je podle mě omyl protože předvídat vývoj jen podle jednoho ekonomického ukazatele je nemožné. Například Indie a Brazílie mají obrovský počet chudých a to působí značné problémy. V Brazílii ve slumových oblastch jsou například války gangů. Růst HDP jak se mnozí domnívají nezmenší chudobu (jak ukazuje například vývoj v Číně, kde je stále hodně chudých) a Brazilie i Indie zůstávají stále země 3. světa což se pravděpodobně v 21. soletí nezmění. Zajmalo by mě co si o tom myslíte.
12. 02. 2011 | 17:35

kterej si napsal(a):

Námitka, že je Evropa příliš velká a národnostně a kulturně heterogenní, není příliš silným argumentem – Indie je ještě více než dvojnásobně lidnatější a národnostně přinejmenším srovnatelně rozmanitá.

Ano. Podobných lidských společenství, která se považují a jsou i jinými lidmi považována za jeden národ, je na světě hodně, zejména v Asii. Kromě Indů, například Číňané, Íránci, Afgánci, Indonézané atd. Ale tyto národy nežijí, snad s vyjímkou demokratické Indie, v demokracii evropského typu. Nevíme, co to s jejich státy a jejich národní identitou udělá, až budou žít v demokratických podmínkách jako například bývalé Československo. Ano pomyslný evropský superstát by se strukturou obyvatelstva skutečně nejvíce asi přibližoval k Indii. Až na jeden detail a tím je chybějící pocit celoevropské národní sounáležitosti. Na vznik celoevropské konfederace v našem prostoru není ve skutečnosti nikdo připraven a není zde, na rozdíl od výše jmenovaných asijských zemí, ani žádné povědomí o existenci nějakého evropského nadnároda, ani neexistuje přirozená touha řadových lidí něco takového vytvořit. A jestli by takový stát mohl dlouhodobě, při pohledu na historii a rozpad bývalé Jugoslávie, existovat, je ovšem značně nejasné. Jinou věcí je současný postupný přesun těžiště průmyslové výroby na dálný východ. Nezbývá než hledat novou vhodnou pracovní náplň pro řadové Evropany, snižovat celkové výrobní náklady v euroatlatickém prostoru a čekat, až se výrobní náklady časem srovnají tak, aby podobný postup přestal vyplácet.
12. 02. 2011 | 17:40

Čochtan napsal(a):

Přiznávám se Bohu Všemohoucímu, a hlavně Vám pane profesore, že při obnovení rasové segregace v USA či apartheidu v JAR bych neuronil ani slzičku pro ubohé vykořisťované negry. Je mi jasné, že vy jako zarytý humanista byste celé noci nespal, zmítal se v posteli pronásledován hroznými vidinami odděleně bydlících černochů a hrůza tohoto obrazu by Vás postupně zbavila rozumu. Zpráva o autobusech, ve kterých černoši jezdí vzadu, by Vás dorazila a Vy byste ukončil život sebevraždou. Jako vědoucí, uvědomělý humanista-rovnostář máte samozřejmě navrch nad přízemními rasisty. A tak, až byste se houpal na větvi stromu, byl byste skutečně nad námi rasisty.
12. 02. 2011 | 17:41

voroshilov napsal(a):

Marcus Agrippa:
Pripojeni Ruska a Turecka neni ani na poradu dne,EU uz ma dost starosti se svymi"novymi"cleny,sezrat takovy kolos jako Rusko by chtelo mit koule,tim pac ze My do Brusellu se nijak nehrneme!
12. 02. 2011 | 17:43

honolulu napsal(a):

Pane prof.,
Kde je logika ? Ja vubec nerozumim, jak nejaky socialni inzenyr si muze delat narok (tim NEmyslim Vas) na zivot druhych a nutit je zit s kulturou, kterou nemaji radi. (Muj zivot patri mne.)
Cely ten socialni experiment dopadl hrozne a tragicky.
Z JHB je hora hnoje a smetiste s nejvetsi kriminalitou na svete, s nejvetsi nezamestnanosti na svete. Diskriminace vuci jinym rasam a kmenum je vrazedna. Starobni penze neexistuji. Nektere ctvrte JHB jsou bez vody, elektriky a sanitation. Zbytky belochu jsou obehnany ploty a ziji znovu oddelene v nekolika malo ctvrtich na severu JHB. Pocet vrazd je nejvetsi na svete, a to nejen belochu.
Nase prohra (nas belochu) se promenila v utrpeni a hlad pro miliony cernochu a bude to jeste HORSI !
12. 02. 2011 | 17:44

Ládik!!! napsal(a):

Mě ozbrojený černošský policista z autobusu vyhodil (slušně - autobus se nerozjel a všichni černí se dívali na mě). Nechal mi přistavit jiný autobus. Stalo se to v dědině pod Sun City v roce 1997.
12. 02. 2011 | 17:47

Ládik!!! napsal(a):

Jo, ty ploty v Sandtonu mají vysoké napětí. Je to potřeba. Jsou i nad vraty s dálk. ovládáním, z auta se nevystupuje. Auto musí být za jízdy zamčeno.
12. 02. 2011 | 17:50

LANDA napsal(a):

Proč hned mluvit o kolapsu západní společnosti? Co vlastně je obsahem tohoto pojmu? Možná, že v dalším vývoji budou nutné určité korekce proměnných v rovnici, aby si zachovala svoji řešitelnost,ale že by inteligentní člověk ztratil pud sebezáchovy tomu lze těžko uvěřit. Západní společnost je na vyšším stupni společenského vývoje a proto je následována a přitahována, těmi co jsou na nižším stupni dosaženého blahobytu.
12. 02. 2011 | 17:51

Ládik!!! napsal(a):

V sámošce byl u východu (černý) policista, který podle účtu kontroloval, co tam natipovala pokladní. Asi je to nutné.
12. 02. 2011 | 17:52

tata napsal(a):

panove TAKY

VAS BAVY NICK přiračneho mena svymi perlami.....MAFIANSKY Kapitalismus=socialismus... A hergot kam se ten kapitalismus vypařil,teda ta luza umí ono přečaruje i ten dokonaly kapitalismus na socialismus,no doktor štrosmajer by z něj měl radost
12. 02. 2011 | 17:52

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
kdybychom Vás nominovali do prezidentské funkce,
přijmete ji?

Přímá volba prezidenta ČR se blíží ...
12. 02. 2011 | 17:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Luba:

Jiste, manzelce by se velmi libil vyhled z hradnich oken! ;-)

..
12. 02. 2011 | 18:01

voroshilov napsal(a):

Kolaps zapadni spolecnosti uz davno nastal,misto kultu nacistskeho zdraveho sportovniho tela a ducha jste prijali kult obzerstvi a sexualnich uchylek ruzneho druhu,misto planovaneho hospodarstvi(kterym se ridi kazda korporace)jste upresdnostnili moc bankeru a spekulantu,misto vlastni vyroby snizeni nakladu na ukor tretiho sveta,misto zachovani vlastni identity priliv uprchliku,misto praci zivot na dluh,misto...To nema cenu pokracovat!
12. 02. 2011 | 18:04

Lena napsal(a):

Pane Hořejší:
co je špatného na tom, že Čechům už někde velí Korejci nebo Indové? Zkuste se zeptat jejich zaměstnanců a lidí kolem těch fabrik. Řeknou Vám podrobnosti. Já bych jen zobecnila: protože sem tahají Indii a Koreu - tedy neekologické chování nebo neetické chování k zaměstnanců. My bychom už měli být za tím (ačkoliv v konkrétních případech mnohdy nejsme), oni k tomu zřejmě ještě nedorostli ani v obecné rovině.
Ale tím nechci článek kritizovat. Vůbec. Líbí se mi. Akorát tahle jediná věc mi tam dost nesedí.
12. 02. 2011 | 18:11

Tenco napsal(a):

Luba, Profesor Hořejší
:)))
12. 02. 2011 | 18:15

mb napsal(a):

hořejš(i) kdyžtak odpovězte ...
12. 02. 2011 | 18:18

voroshilov napsal(a):

Vite proc veda a liberalismus nejdou dohromady?
Veda byla vzdy vojenskou domenou-nove zbrane,nove leky,nove vychytavky proti nepriteli...A take kompleksne odvetvi-nemuzete rovnou vynalezt auto,nekdo musi pridat motor,ten prevodovku a ten zase rucni brzdu,ted' je pospojitost skoro znicena,kdyz vladl diktator nebo monarcha ten vedel ze musi honem neco udelat pro svuj trun nebo mu ho nekdo cizi sebere,dnesni poskoci zvoleni jenom na par let se o to za mak nestaraji-musi jenom udrzovat veci v chodu a jeste krmit vlastni klan,pak nastupi dalsi kteremu je veda a vynalezy take ukradeni...
Vlastne se dela jenom pro zisk,napr.farmaceutika-lupy,pripravky pro snizeni vahy,drobne bolistky,antidepresiva-to vynasi,a pak jedno baleni pilulek se rozpocita na 5 dolaru za kus,firma je v baliku,jaky pak lek na AIDS?To bossum nevynasi...
12. 02. 2011 | 18:30

Kanalnik napsal(a):

Ja vidim upadek zapadni spolecnosti v uchylovani velkeho mnozstvi lidi k bezmyslenkovitemu konzumu jak materialnimu tak dusevnimu, to vse s absenci nejake vize ci hlubsiho smyslu. To vse s narustem viry ve stat jakozto opatrujiciho rodice. Tato pasivita pak prispiva k tomu, ze se masy nechavaji vyuzivat politiky ruku v ruce s nadnarodnimi spolecnostmi.

Pokud nevim odkud jdu a kam a co chci, trpim pasivitou, pak musim jasne upadat.
12. 02. 2011 | 18:35

arnazach napsal(a):

Pořad "Kolapsy společností" je na http://www.rozhlas.cz/leonardo/dimenze/_zprava/842615.
Každý si může ten pořad zařadit někam na škálu mezi velkými inspirativními myšlenkami a pivními bláboly.
12. 02. 2011 | 18:46

honolulu napsal(a):

My, belosi musime byt tolerantni a vitat v nasich zivotech vsechny druhe rasy a kultury. Je to nase povinnost, jinak dostaneme titul Nacistu, Fasistu a Rasistu. Musime respektovat kazdou ideologii i ty, ktere jsou proti nasi zakladni existenci.

Pani Winnie Mandela, byvala manzelka Mandelova, cernochy, kteri pracovali pro belochy, nebo byli na urednickych pozicich a nechteli s politikou ANC (African National Comgress) mit nic spolecneho, je jednoduse UPALILA. Pneumatika nasazena kolem krku nasakla benzinem se zapekla do kuze sve obeti. Smrt osvobodila obet z agonie po 10-15 minutach..Techto obeti bylo kolem 850-1200 podle statistik. Organizovala to ona ! Poskakovala v jedne ruce s flaskou benzinu a v druhe ruce se zapalkami. Komunisticti hlupaci o ni psali jako o bojovnici proti rasismu. V tyto dny ma baba na krku soud s policii. Je to ELITA, tak ma pravo jezdit autem ozrala i s celou partou "udrzbaru". Jeji obeti ji nezatezuji svedomi. Vzdyt pracovali pro nas, pro belochy.
ZAPLACETE, az poznate toleranci tech druhych.
12. 02. 2011 | 18:47

Al Jouda napsal(a):

Poslední dobou se rojí tzv. alarmisté, kteří předpovídají silné oteplení planety, zánik západní civilizace a dokonce i konec světa v roce 2012. Jsou to lidé, kteří si nevidí ani na špičku nosu a jsou příliš domýšliví. Země už krouží kolem Slunce miliardy let, několik set milionů let se vyvíjela až do dnešní podoby a zrovna za života těchto alarmistů se stane něco převratného! Tak takové štěstí mít určitě nebudou ani oni ani my, nanejvýše se lidé začnou zase řezat kvůli nějaké ideologii, náboženství nebo jiné pitomosti. Z naší Zemí to ale ani nehne, tu by mohla ohrozit jen nějaká vesmírná katastrofa a ta přijde nečekaně a nebude proti ní obrany.
12. 02. 2011 | 18:51

Evžena napsal(a):

Jak mohou určit čas zániku světa rok 2012, když nevíme, čím byl přesně stanoven rok nula ?
12. 02. 2011 | 18:54

dalimír napsal(a):

Hovene takhle ne ! Kapitalismus to je od přírody dravčí systém ! Prostě kdo s koho ! V socialismu by se dala vybudovat lepší občanská společnost jenže lidské vlastnosti jsou stále od nepaměti stejné ! Nahrabat co nejvíce sobecky pouze pro sebe a svou rodinu ! To spoléčné až pak a kdoví jestli ! Proto to nemohlo fungovat ! Lidi na světě bude muset umravnit a sjednotit nějaká velká katastrofa ! Stejně je nás již na planetě přespříliš ! Dal.
12. 02. 2011 | 19:02

vaclavhorejsi napsal(a):

mb:

"myslíte že je ekologicky/environmentálně udržitelné sustainable, vyveze li se západní způsob života po celém světě ???"

To jiste muze byt problem, ale verim, ze reseni spociva v dalsim rozvoji technologii - zivotni prostredi nejvic nici primitivni technologie, kdezto ty pokrocilejsi jsou mnohem setrnejsi (uz jsem o tom psal - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=111160.
Podivejte se na to, jak vypada pece o zivotni prostredi ve Svedsku vs. v Indii...

Vami uvadeny Klausuv vyrok je ale samozrejme komicky nesmysl...

..
12. 02. 2011 | 19:06

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

o sjednocení Evopy jsem psal už před lety a aní dnes nevidí důvod na svýc tehdejších názorech cokoliv měnit.

Základní otázka zní proč by se měla Evropa sjednocovat. Ekonomické důvody? To jest co? Snažit se o co největší ekonomickou moc korporací, které jsou formálně evropské? Poněkud neslučitené s globální vesnicí s volný tokm kapitálu, technologií a přesunem pracovních sil, zejména když nahlédnete, že ony korporace jsou úzce propojeny s oněmi "neevropskými", světovou finanční oligarchií a nadto je Brusel čím dál víc jen jejich prodlouženou rukou. A jak toto sjednocení realizovat? Pod jakým praporem a které z "mých" karet použít? Jak začít vyrovnávat hospodářskou úroveň a životní úroveň? Dost podrobně jsem to tenkrát rozebíral.

Ale hlavním tématem je nejspíš otázka, jak dalece západ upadá a jaká je jeho budoucnost. K tomu bych řekl asi toto: Dnešní západ není západ našeho mládí. Dnes se snad i v odborných kruzích muví o korporátně-mafinském kapitalismu spojeném se zánikem demokracie. Jak vypadá dnešní realita Vám nastínili již předchozí debatéři.

Dostal bych se opět k mým pěti kartám, které byly zahozeny. A bez nich to nejde, všechny tyto negativní jevy budou eskalovat společně s dalším úpadkem. Lze to říct i takto: V dobách bipolárního světa po 2.WW šlo leccos, ale existovaly určité mantinely, které ani jedna strana nechtěla či nemohla překročit, protože nechtěla prohrát. Ty mantinely ale padly. S jistou drsností to lze přirovnat zapouzdření rakoviny: Dokud je zapouzdřená, tak se nešíří. A roli onoho pouzdra hrají ony mantinely, které nastavuje konkurence. A ta zmizela a potenciálně má v sobě rakovinu každá společnost.

A tak se dostáváe k zásadní otázce, proč může být západ převálcován a kým může být v budoucnosti převálcován. Odpověď je jednoduchá: Islám nebo čína. Západ? Daleko přesněji lze dosadit něco jiného a problém západu je v tom, že nebude asi nikdo, kdo by za něho bojoval. Odpověď a otázku proč dala docela přesně "češka".Islám má Boha, Čína má kartu s názvem národ. Když opět použiji své oblíbené karty. Z toho mj. plyne, že čínští oligarchové a korporace jsou podřízeni vedení státu a nikoliv obráceně.
12. 02. 2011 | 19:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Kanalnik:

"Ja vidim upadek zapadni spolecnosti v uchylovani velkeho mnozstvi lidi k bezmyslenkovitemu konzumu jak materialnimu tak dusevnimu, to vse s absenci nejake vize ci hlubsiho smyslu.......Pokud nevim odkud jdu a kam a co chci, trpim pasivitou, pak musim jasne upadat."

Na tom jiste neco je, ale - zkuste definovat co by melo spravne byt to "odkud jdu a kam a co chci". Myslim to zcela vazne, je to velmi dulezita otazka. Docela rad bych vedel, co navrhujete. Srovnam si to pak s tim, co si myslim ja.

..
12. 02. 2011 | 19:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

Zdravim Vas - dnes se skoro vubec neshodneme (az na to, co rikate o "korporátně-mafinském kapitalismu spojeném se zánikem demokracie") - i v tom jsem ale opatrnym optimistou.
Ale nevadi, nemusime si notovat pokazde ;-)...

..
12. 02. 2011 | 19:15

mb napsal(a):

děkuju za vaši odpověď ...
12. 02. 2011 | 19:17

Luba napsal(a):

mb,
jak o tom psal pan ředitel, tady nejde o nějaký záměrný vývoz "zápaďáctví", ale o spontánní proces. "Osvícenství" se netýká jen křesťanské civilizace, ale všech lidí - je to pozitivní efekt globalizace.

Lidem není dnes tak snadné vymývat mozky jako kdysi, když hranice ve virtuálním světě neexistují.
Hranice jsou vlastně jen politické čáry na mapě. Příroda je nezná. Nejhorší a nejnebezpečnější jsou ty bariéry mezi lidmi - jazykové, vzdělanostní, ideologické.
Ale s vlastní stupiditou se dá bojovat. Máme bojovat s ní, nikoli mezi sebou.

Jediná cesta k tomu, abychom uchovali planetu a nemuseli se uskrovňovat ad absurdum (všichni vegetariáni, všichni v jurtách) - jediná cesta je technologický pokrok.

Např. na pokrytí současné energetické potřeby pozemšťanů by stačila solární elektrárna rozlohy Francie. Ta by musela být samozřejmě umístěna na nijak jinak nevyužitelném saharském pískovišti - a musel by to být projekt mezinárodní, aby z něj měli prospěch všichni zúčastnění.

To není možné uskutečnit, existují-li dosud mezi národy bariéry nepochopení a stupidity. Proto je spontánní pozápadění našeho globu jevem veskrkze pozitivním.

Ovšem militaristům, kteří z lidské stupidity tyjí, se to samozřejmě nelíbí. Kdyby se lidé dokázali domluvit, přišli by o svou moc. Osvaleným blbům by společenská dominance a etika vědců velmi vadila.
12. 02. 2011 | 19:26

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

zdravím též a na tu událost budu muset přizvat arguna :-)).

Ale upřímně by mě potěšilo, kdybych se mýlil.
12. 02. 2011 | 19:36

Okurka napsal(a):

ad LUBA: Připomínáte mi Baldwina v Týmu Amerika, svým chápaním dobra a zla: https://www.youtube.com/watch?v=pAgksBPNQqA

Vy ty osvalené blbečky samozřejmě potřebujete, byť může být pro "elity" ponižující to přiznat. Oni jsou ten jediný hmatatelný kámen ležící mezi "elitami" a "ulicí". Těch pár historických případů, kdy byla "elita" přesvědčena, že svaly nepotřebuje dobře známe i z naší historie: 1420, 1620, 1848, 1938, 1968, 1989.
12. 02. 2011 | 19:53

Duroy napsal(a):

Václav Hořejší: Ano, expanze probíhá, přejímání, zápaqdu taktéž. Docela se mi líbila exkalace napětí v Egyptu, Když Mubarakovi vyhlásil podporu Izrael a USA.
Jsem tudí rád, že vlastně v Egyptu zvítězila prozápadní orientace. Je to pravda? Ne, zatím ne, ale brzy bude.
12. 02. 2011 | 19:55

hoven napsal(a):

dalimír,
chapete skutečnost, ale vyvozujete z ní chybné závěry. soutěživost vubec není a nemusí být negativní vlastnost. kapitalismus dokáže dostat z lidí to nejlepší, co v nich je. to, že někdo porušuje zákon , nemusíte nutně vztahovat ke kapitalismu. za socialismu se porušovaly zákony taky. vy chcete měnit efektivní system kapitalismus na neefektivní socialismus . to už tady všechno bylo a zkrachovalo to. stačí přece, když se lidi spletli jednou. proč to zase opakovat. já řikám , zachovejme efektivní system a nedovolené chování postihujeme v souladu s právním řádem. to, co nejvice ohrožuje západní společnosti není kapitalismus, ale státní socialismus. to, že tady vedle soukromeho sektoru paralelně funguje sektor veřejných služeb, ve kterém neexistuje žadná finančí zodpovědnost a který generuje bilionové dluhy. to, že politici mužou rozhazovat miliardy a zadlužovat státní rozpočty a nikdy nejsou hnáni k zodpovědnosti. stačilo by uplně, pokud by západní země přijaly ustavní dodatky o vyrovnaněm rozpočtu. kapitalismus měnit netřeba, to je to jedine, co funguje.
12. 02. 2011 | 20:03

Okurka napsal(a):

ad LUBA: S tím projektem solární elektrárny si doufám děláte srandu? Megalomanský projekt (a svůj pomník) chtěl v Africe realizovat už Cecil Rhodes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Punch_Rhodes_Colossus.png

Transkontinentální železnice by skutečně po dekolonizaci sloužila všem při minimálních nákladech. To by o to, ale místní bojovníci za svobodu a jiné elity musely stát.

Nápad se solární elektrárnou je ve světle takových zkušeností (nejen) hloupý, ale i nepraktický. Elektrický energie přestane být rentabilní při přenesu na asi 500km a placení od subsaharských zemí můžete rovnou zapomenout.
12. 02. 2011 | 20:03

mb napsal(a):

luba proste kdyby celý svět začal naráz konzumovat jako zapad ... tak by environmentalni rozvrat nastal v řádu dnů / týdnů ???

mrkněte se na film home ...

https://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

zdravím ...
12. 02. 2011 | 20:08

elf napsal(a):

Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal navštívil Nemocnici
Jihlava, kde blahopřál k prvnímu dítěti narozenému v roce 2011
v Jihlavě. Je jím Kristián Dreveňák, po porodu vážil 2,8 kg a
měřil 48 centimetrů. Přejeme klidný a spokojený život, mnoho dalších zdravých
sourozenců a doživotní sociální dávky. Matce je 15!!!
otec 55 let a zároveň vlastni otec matky…......strašný !!!!!!!!!
12. 02. 2011 | 20:13

Luba napsal(a):

Okurko,
neráčíte být "zeleným mozkem"?

Každá generalita se vždy připravovala na minulou válku.

Že "něco nejde", to je oblíbená fráze každého nekompetentního lenocha v čele jakékoli instituce.
12. 02. 2011 | 20:16

Luba napsal(a):

mb,
to máte pravdu.

Proto je poněkud hloupé brojit proti geneticky upraveným plodinám a proti prosazování energetiky postavené na obnovitelných zdrojích (biomasa).

Musíme myslet globálně a jednat lokálně, což je i Vaše heslo, pokud vím. :)
12. 02. 2011 | 20:23

Čochtan napsal(a):

Pane profesore, jako biolog víte, že život je boj. Věčný boj o životně důležité zdroje, o potravu, světlo, vzduch, prostor, . . . Tento boj bojují všechny živé organismy od rostlin přes bakterie až po savce. Tu a tam dochází k symbioze, ale jen tam, kde si organismy nekonkurují, a jen pokud je symbioza pro oba výhodná. Zadarmo ani kuře nehrabe.

Všechny závažné problémy lidstva plynou z přelidnění. Oproti optimálnímu počtu 0,4 miliardy (Club of Rome) se jedná o patnáctinásobné přelidnění. I když optimum neznamená „jakžtakž snesitelné množství“ i tak jsme i oproti „jakžtakž snesitelnému množství“ mnohokrát přelidněni.

Všechny ekologické problémy by zmizely, kdyby lidí byla desetina. Dřív nebo později musí dojít ke kolapsu, ať už v podobě přírodních katastrof, války, epidemií nebo kombinaci těchto možností. Dojde k boji o životní prostor a o zdroje. K otevřenému boji. K redukci na zlomek dnešního stavu.

Až vývoj dojde až sem, chci aby ti, kteří přežijí, byli z mého civilizačního okruhu. Aby to byli běloši. O společnost černochů, Arabů, Pakistánců nestojím. Ještě tak pár Číňanů nebo Japonců, .... to se dá snést.
12. 02. 2011 | 20:27

Evžena napsal(a):

Kdyby ti v Asii, Jižní Americe věděli, do čeho se ženou, využili by ze západní civilizace jen některé technologie. Zůstat by měli co nejvíce sví, tedy v souladu s přírodou.
12. 02. 2011 | 20:31

Čochtan napsal(a):

elf,
víš co je nejhorší ? Že ta tvoje zpráva zní tak strašně pravděpodobně. Že bych se nedivil, kdyby byla pravá.
12. 02. 2011 | 20:35

Luba napsal(a):

mb,
obnovitelnými zdroji nemyslím jen biomasu jako topivo.
Budoucnost vidím hlavně v solární energetice, když to s tou termojadernou fúzí zatím nevychází.
12. 02. 2011 | 20:36

Čochtan napsal(a):

Evženo,
v souladu s přírodou ? Jako amazonští indiani ? Ty by´s tak chtěla žít ?
12. 02. 2011 | 20:37

Luba napsal(a):

Čochtane,
nebylo by lépe ty vzájemně si konkurující mozky využít ke spolupráci, než je zlikvidovat?

Víc hlav víc ví ...
Nemyslete tolik na žravé cizí žaludky. Myslete na to, že s tím žaludkem můžete zlikvidovat i génia, jehož nápad může "spasit svět".
12. 02. 2011 | 20:42

Evžena napsal(a):

Čochtan

Když jsem nucena zajít do nějakého marketu a mezi regály hledám, to co potřebuji, docela bych si přála v té Amazonii být. V těch uličkách mezi policemi, které jsou plné nejrůznějšího zboží, mne téměř pokaždé napadne jediné, co se stane s tou hromadou braku, kterou nikdo nikdy nekoupí?
12. 02. 2011 | 20:44

groessling napsal(a):

Hořejší také napsal,

Jsem ovšem přesvědčen, že pro Evropany je v tomto novém světě velmi důležité, aby dokončili projekt federalizace Evropy, který zahrne posléze i Rusko a Turecko.

A k tomu příznačně voroshilov napsal(a):

Kam pak to nam profesor chce zaradit Rusko a Turecko?
Turecko jak je libo,treba i Velkou Albanii-Rusko nepotrebuje vase multikulti,gay parady,vseobecnou degeneraci,pozitivni diskriminaci,obezitu,"hamburgerizaci",prolhana media...Sami si reste svy problemy!
12. 02. 2011 | 17:14

No není to ještě ani 2 000 let co Římská říše pozbyla kvůli mravnímu úpadku schopnost bránit samu sebe. To není civilizace atlantického bílého muže co si přisvojují v Číně a jinde. To je dědictví Říma, které jsme si my všichni v Evropě rozebrali z římských hradeb a jenom přežvýkali.

A ta budoucnost Evropy od Lisabonu po Vladivostok je asi naší poslední nadějí a také poslední nadějí Ruska.

Vorošilove, nezlobte zase a buďte rád, že Vás odnaučíme chlastat a pomůžeme hlídat hranice na Usury.
A vůbec, nebyli Romanovci původem Němci ?
12. 02. 2011 | 20:49

hoven napsal(a):

problemy, které na lidstvo čekají v příštích padesáti letech, jsou vedle terorismu , především přelidněnost a z toho pramenící nedostaek jídla a vody. žadnej jinej system, než kapitalismus, si s tím poradit nedokáže. KLDR potřebuje potravinovou pomoc už dneska. potraviny se všude zdražují, nakonec to je duvod, proč musel skončit mubarak. ale není zatím žadná naděje, že se to zlepší. to zdražení potravin je zpusobeno hlavně zelenýma kreténama a jejich biopalivama, ale i pokud se biopaliva přestanou pěstovat a vysází se opět potraviny, tak z dlouhodobýho hlediska to stejně nepomůže. není to sranda, lidstvo se prostě neuživí. bude muset vykácet všechny lesy, aby bylo, kde pěstovat zemědělský plodiny. takže bud přijde atomová válka nebo nějaká epidemie, která lidstvo zdredukuje na nějakej udržitelnej počet, nebo se budou muset prosadit nový technologie jako jsou vertikální farmy apodobně, který ale potřebují velký množství energie na svuj provoz. . pokud lidstvo nevyřeší termojadernou fuzi, přijde hladomor.
12. 02. 2011 | 20:49

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, zastavím se u otázky, která byla mottem,...konce civilizací,..
Jaké byly konce těch nejvyspělejších civilizací v historii osídlení zeměkoule v minulosti.
Růst počtu jedinců a snižující se zdroje pitné vody a potravin.
Přírodní katastrofy různého druhu.
Rychle se šířící infekční onemocnění, nebo pomalá otrava při používání nové technologie, neověřené,..
Válečné expanze, které zbrzdily populační růst a získávání potravin.
Uzavření malých civilizačních enkláv a jejich populační postupná degenerace.
Přílišná otevřenost okolním, méně vyspělým enklávám, následné promísení, stagnace a úpadek.
Totální zničení jinou civilizační jednotkou.
Důvody, které nebyly jednoznačně určeny, a byly směsí důvodů napsaných výše.
Když si dnešní kontinenty nebo jejich části ohraničíme do pomyslných jednotek a enkláv, můžeme na mapě světa hrát "civilizační šach", kdo, kam bude táhnout a čím,.. jaká bude taktika hry,...... kde budou padat figury, .... jak skončí civilizační šachová partie,...toť otázka. A to ani nepíšu, jaké barvy šachová hra vyznává. Tužka, a je ta partie už rozehraná, nebo ještě ne???
12. 02. 2011 | 20:57

voroshilov napsal(a):

groessling:
Teda podivejme se objevil se nam dalsi spasitel a hlidac,ooo,mame dekovat uz ted?
Zachran sam sebe,doktore Goebelsi!
Romanovci puvodem nebyli Nemci,je to prastary slechticky rod ktery vyhral soutezni klani o moc nad ostatnimi bojarskymy rody po smrti posledniho Rurikovce,ovsem v nasledujicich stoletich krizenim se opravdu nemci stali.
12. 02. 2011 | 21:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Čochtan:

"Až vývoj dojde až sem, chci aby ti, kteří přežijí, byli z mého civilizačního okruhu."

OK, zaridim ;-)

..
12. 02. 2011 | 21:07

Jemnický napsal(a):

Čochtan

Nejvíce lidí z našeho civilizačního okruhu podřezali v minulých válkách lidé z našeho civilizačního okruhu.
Život zvířat je boj o přežití, život člověk je boj proti zlu.

S pozdravem,

Jemnický
12. 02. 2011 | 21:12

Luba napsal(a):

vorošilove,
máte to marný ...

Vždyť ruskou státnost nezaložili Slované, ale Vikingové, neboli Varjagové, čili severští Germáni ...
Ti Vaši Rurikovci byli právě Varjagové. A výrazem "Ruotsi" označovali lidé dnešního Finska kmeny, žijící na území dnešního Švédska.

"Etnonymem „Rhós“ označují byzantské prameny varjažské oddíly, které se roku 860 objevily před Konstantinopolí. Stejný výraz obsahují Annales Bertiani, které referují o byzantském poselstvu císaře Theofila, jež navštívilo roku 839 císaře Ludvíka I. Zbožného v Ingelheimu. Jeho členem byli též příslušníci tohoto etnika a referovali o vládnoucím kaganovi Rhósů, jehož panství však blíže nelokalizovali."

"Dnes se má zato, že přítomnost Seveřanů v ruských oblastech je nepopiratelná. První členové rurikovského rodu a jejich družiníci byli nepochybně švédského původu, ale během 11. století se ve slovanském prostředí asimilovali.

Rurik vládl severním oblastem Rusi, jeho nástupce (příbuzný nebo družiník) Oleg spojil dvě nejdůležitější centra Novgorod a Kyjev do jednoho celku, a položil tak základy ranému ruskému státu, Kyjevské Rusi. Oleg údajně vládl za Rurikova nedospělého syna Igora. Příbuzenský poměr mezi Rurikem a Igorem však nelze dokázat. Někteří historikové se proto domnívají, že Igor mohl být zakladatelem nové, svým původem slovanské dynastie, jíž byl dodatečně připsán rurikovský původ. Tomu však odporuje jeho jméno, jehož základ je germánský."

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Normansk%C3%A1_teorie_vzniku_rusk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
12. 02. 2011 | 21:20

Kanalnik napsal(a):

Vaclav Horejsi

Zkusim nastinit:

Ja osobne vyznavam hodnoty jako jsou tolerance, ucta a respekt k druhemu cloveku, zajimaji mne druzi lide. Pokud porozumim druhemu cloveku, muzeme budovat vztahy a spolu-pracovat. Budovani vztahu ale neutvorim koukanim na televizi ci na net, nebo mnozstvim penez ci komfortu. To prichazi vzajemnou komunikaci, aktivitou, nikoli pasivitou. Spolu pak muzeme menit veci k lepsimu. Skrze pochopeni a hledani reseni. To vse na bazi vzajemne ucty a moralnich hodnot.

Co chci pro sebe a svoji rodinu (nyni a v budoucnosti) je bezpeci a svobodu, zdrave prostredi k ziti, dustojne zachazeni, a to, abychom se vzajemne s jinymi lidmi respektovali. Abychom vzajemne respektovali nase povahy, nase osobnosti, nas majetek, nase vzdelani, nase rodiny, nase sny, a abychom si vzajemne pomahali, coz z toho respektu a ucty plyne.

Tento zivot povazuji za dar shury. Proc bych mel druhe lidi okradat nebo jim zavidet, nebo je podvadet, proc bych mel drit kuzi z meho zamestnance nebo svou vycuranosti okradat zamestnavatele, vzdyt tu vsichni spolecne zijeme, vzajemne se potrebujeme, jsme vsichni lide a vzajemnou spolupraci a pochopenim nam bude vsem lepe.

Ja jsem rad tim, kym jsem. Mam hodnotu, kterou mi nikdo nemuze vzit. Preji si, aby si vsichni lide byli vedomi sve hodnoty, protoze pak spousta veci prestava mit smysl (treba slepa honba za majetkem).

Z toho vseho pak plyne vsechno ostatni....

...je to o idealech a ja je mam...
12. 02. 2011 | 21:27

Čochtan napsal(a):

Pane Jemnický,
máte pravdu. To bylo na tomto nejtragičtější.
12. 02. 2011 | 21:30

Čochtan napsal(a):

Lubo,
".. mozky využít ke spolupráci,... génia, jehož nápad může "spasit svět"..." ?? V Africe ? Mezi Arabama ? V Pakistanu ? Kolik nositelů Nobelovy ceny mají tato území ?
12. 02. 2011 | 21:37

voroshilov napsal(a):

Luba:
Sice dekuji za copypast z Wikipedii,ale proc mne ucite vlastnim dejinam?
Ta vec je samozrejme mnohem zamotanejsi,ja se do toho nechci poustet protoze nejsem historik ale ta teorie o Normanech ma hodne der a nejasnosti.
I kdyby to bylo tak to znamena ze jsme puvodni Nemci?A uz ne Chazary nebo tataro-mongoly?Uhrofinove?Potomci staroindickych ariu?
12. 02. 2011 | 21:39

mb napsal(a):

hele luba ja bych tak nemachroval Tunna a Gommon vony ty vlivy jsou jaxi i u nas ...
12. 02. 2011 | 21:41

Jemnický napsal(a):

Čochtan

Až po té apokalypse zbude kolem vás nejvíce lidí z toho našeho civilizačního okruhu, nebudete mít strach jsa obeznámen s historií? Vládnete tak dobře pažemi, zbraněmi chladnými i palnými, aby jste v klidu uléhal neděsiv se bližního svého? Zda se v důvěře k bližnu otočíte zády jsa hotov poskytnouti mu něco mouky ze spíže?

Můžeme se spojit v Kristu nebo pobít v nenávisti.

N.O.S. v tom má jasno, i když ničeho z Nietzscheho nepochopil.

S pozdravem,

Jemnický
12. 02. 2011 | 21:43

voroshilov napsal(a):

mb:
Luba je znamy rusofob,jen at odhali kod da Vinci,narod musi znat prafda,ya ya das ist gut!
12. 02. 2011 | 21:54

Luba napsal(a):

Čochtane,
jaká "tato území".

Stačí se podívat, kolik Indů, Pákistánců, Číňanů či Arabů figuruje v předních výzkumných týmech v USA a kolik jich studuje na prestižních univerzitách. Je jich tam čím dál víc.

Američané se stávají čím dál většími specialisty na lov mozků,
jinak by neuživili spoustu těch US-nablblíků odchovaných vlastní brakovou kulturou.
12. 02. 2011 | 21:55

Luba napsal(a):

vorošilove,
kód da Vinci neznám. O pitominy se nestarám. Mě zajímá spíš sám pan Leonardo, jako umělec a vizionář, nebo operační robot stejného jména.
12. 02. 2011 | 21:57

novak napsal(a):

Zkusme diskuzi a řešení naší malé společnosti = zamezit zločincům vládnout, nééééé jenom filosofické kecy! Jak budeme (za rok takové mizerné správy zemí) fungovat při tvrdé konfrontaci se žlutými či jinými rasami!!! To jsou výzvy dneška! Neumíme vyrobit boty a ani ušít košile, jsme závislí na Číně, tak jsme to dopracovali!!!
12. 02. 2011 | 22:05

Luba napsal(a):

novaku,
vyrábět boty a košile umíme, ale za víc.

Musíme se zamyslet nad tím, zda je dobré nechávat trh zcela otevřený dovozu aušusového zboží odjinud. Zboží, co je levné, ale nic nevydrží, a vyplácet našim šičkám a obuvníkům podporu v nezaměstnanosti.

Nebo zda je výhodnější kupovat si věci dražší, ale z domácí produkce.

Trh je třeba regulovat. Alespoň ve vztahu EU-Asie.
12. 02. 2011 | 22:16

mb napsal(a):

to novak ... nelze zamezit zločincům vládnout, z definice ... zločinci budou vládnout ( jsou chytřejší než nezločinci) ... a proto mají jako zločinci úspech ... proto vládnou ...
12. 02. 2011 | 22:16

mb napsal(a):

( nos by vam to vysvetlil ... vule k moci, jinak nic ... )
12. 02. 2011 | 22:17

Admirál napsal(a):

Karel Mueler - "Z toho mj. plyne, že čínští oligarchové a korporace jsou podřízeni vedení státu a nikoliv obráceně."

To je zásadní (platí to od Putina i pro Rusko) - Pokud se k tomuto systému nevrátíme, tak jsme na hrnci. Stát musí být suverén (v lepší případě potažmo volič).
12. 02. 2011 | 22:18

Okurka napsal(a):

ad LUBA: Si vis pacem, para bellum. Si, Messia? Lenost je jen důsledek blahobytu ;-)

Víte, uznávám, že to máte v hlavě srovnané. Ale myšlenky vaše a pana Hořejšího odmítám ze stejného důvodu - utopismus. Vy víte co byste, ale nemáte představu jak to realizovat a už vůbec ne s lidským materiálem, který je po ruce.
12. 02. 2011 | 22:18

Okurka napsal(a):

ad LUBA: S kritikou nového pořádku podle USA souhlasím. Země, kde přes 50% vědců tvoří lidé cizí státní příslušnosti a není soběstačná ve výrobě prakticky ničeho je časovanou bombou.

Ale to vyřeší čas. Tak jako si čas poradil se šmelináři z Atén, Kartága, Byzance a Benátek. Budoucnost mají země (bez ohledu na společenské zřízení), které mají žádané suroviny, obývané flexibilními lidmi (BRIC).
12. 02. 2011 | 22:22

Luba napsal(a):

Okurko,
za čím jiným bychom se měli hnát, než za "utopickými vizemi"?

Každý novátor vždy narazil na lidi, kteří se mu posmívali, jeho nápady označovali za neuskutečnitelné, utopické, a občas přitom někoho, za přílišné odchýlení se od vytyčené generální linie, upálili.
12. 02. 2011 | 22:26

Luba napsal(a):

Okurko,
"čas" nevyřeší vůbec nic.
A spontánní řád jsou aktivní lidé. Nic jiného.
12. 02. 2011 | 22:29

Okurka napsal(a):

ad KAREL MUELLER: Dobrý večer,
vaše příspěvky mi pokaždé vrátí kousek víry v zdravý rozum Evropanů. Pragmatizmus a pud sebezáchovy nechybí dnes nikde více než v Evropě.

Osobně jsem přesvědčen, že máme-li mít budoucnost - bude nezbytné se na hospodářské a snad i vojenské úrovni spojit s Ruskem.

Nějak si neumím představit model USA/meč a EU/štít fungující za dalších 100 let. Nevyhnutelně bychom se ocitli v roli Římské Říše. Obrovské území, populace a dluhy. Na druhé straně už NIKDO ochotný z principu za toto uspořádání riskovat život a bránit jeho ideologii.
12. 02. 2011 | 22:34

n.o.s napsal(a):

Jemnický

"N.O.S. v tom má jasno, i když ničeho z Nietzscheho nepochopil."

ok Jemnický jen pište rád si váš výklad přečtu
12. 02. 2011 | 22:36

Okurka napsal(a):

V roce 476 n.l. barbar a násilník Odoacer s 30 000 muži ukončil Římskou říši. V té době měla 7 000 000 obyvatel.

Populace mohla dát dohromady statisíce branců, jež by civilizaci a její hodnoty snadno ubránili (za časů Hannibala tomu tak skutečně bylo). Ti muži, ale radši zůstali doma u rodin. Zničení vlastního impéria oslavili a barbara uvítali.

Nebyl už jediný důvod uronit JEDINOU kapku krve pro režim, který sloužil jen hrstce vyvolených, kteří svými vlastními lidmi otevřeně pohrdali. Řím padl, protože v něm nezůstali už žádní Římané.
12. 02. 2011 | 22:44

Luba napsal(a):

Okurko,
Řím padl, protože byl vystavěn na brutální síle a práci lidí, zbavených svobody.

V konkurenci s ideou křesťanské lásky, vzájemné pomoci a rovnosti před Bohem nemohl obstát.
12. 02. 2011 | 22:52

Carlos V. napsal(a):

Co nám chybí, ve srovnání s minulostí ? Odpovědnost sama za sebe. Snaha. Skromnost. Myšlení na budoucnost.

Teď se proviním proti pravdilům PŘ a zapomenu na to, že jsem libetarián. Budu si tu chvilku psát o ovlivňování společnosti skrze ekonomiku.

Co by se stalo, kdyby stát trochu snížil daň z příjmů, a podstatně zvýšil DPH na dejme tomu 40% ? Zároveň by mohl zdvihnout hranici pro povinnou registraci k DPH.

Lidi by lépe otočili každou korunu. Konzum by se stal drahý, není lepší investovat ? Český trh by zamrzl. Méně by se dováželo, ale o to více by se všichni snažili jít na snazší zahraniční trhy a vyvážet. Už teď jsme otevřená ekonomika, takhle bysme byli ještě otevřenější. A nuceně konkurenceschopnější.

Lidé by začali méně žrát a více investovat. Nejen u nás, ale i v zahraničí.

Navíc, situace by prála malým výrocům a podnikatelům, jejichž výrobky / služby by byly bez DPH. Ještě zjednosdušit pravidla pro malé a máme tu kladívečko na globalizaci.

Jako správný libertarián vím, že je tu toho moc špatně. Už jen osobní dovozy v rámci EU - ČR je na tuhle hru trochu malá. A chtěli by lidi vůbec jěště bydlet ? Atd... trhejte, chtele-li :-)
12. 02. 2011 | 22:53

Karel Mueller napsal(a):

voroshilov:

Na tom původu Rusů něco je, Rusové jsou nejvíc severským národem (podílem rusovlasých a modrookých). Kdybychom měli někoho vzít jako dokonalý ideál "Arijce" podle nacistických představ, tak by to asi byl švédský herec Lundgreen. Nehrával Rusy po nic za nic, v severním Rusku, zejména Leningradu a okolí, je docela dost podobných typů.

Admirál:

Myslím, že si rozumíme. To je totiž to nejdůležitější a z toho plyne všechno ostatní. Čína (a dnes i Rusko) může dělat dlouhodobou strategii rozvoje země. Západní státy nikoliv.
12. 02. 2011 | 22:54

dennis napsal(a):

Jednou bych rad sledoval diskuzi pana profesora Vaclava Horejsiho s panem Petrem Robejskem. Oba dva si mysli, ze sjednocena Evropa (spolecne s USA a s Ruskem) dava euroatlanticke civilizaci sanci na globalni scene se cti uspet. Ale, jak se chopit te sance, v tom se diametralne lisi. Usuzuji tak podle toho, co jsem od nich doposud cetl. Pro mne by to zajimave utkani nazoru.
12. 02. 2011 | 23:00

Karel Mueller napsal(a):

Okurka:

Zdravím, omezím se jen na Rusko. Zcela s Vámi souhlasím, jak můžete nakonec i očekávat :-). Rusové dnes už sami expanzi Číny a islámu na jihu neohou zabránit. A jak jsem mnohokrát psal, čínská Sibiř a zelená vlajka nad Kremlem je náš okamžitý konec.

Luba:

Pokud jde o křesťanství, tak to se vskutku etablovalo jako víra otroků ve starém Římě. ALe bylo odifikováno tak, aby se stalo přijatelné po vládnoucí elitu, stalo se pak státním náboženstvím.Příčinu pádu Říma byly jiné.
12. 02. 2011 | 23:00

n.o.s napsal(a):

Luba

no vy zase perlíte, vaše znalosti problematiky jsou naprostá nula, skutečnost je právě zcela naopak,

mimochodem bylo to právě století po christianizaci ŘŘ kdy se celý komplex zhroutil, křesťanství které ospravedlnilo eliminaci střední třídy, a zotročení naprosté majority společnosti co je křesťanská láska? nemáte o ní ani ponětí...
12. 02. 2011 | 23:01

voroshilov napsal(a):

Karel Mueller:
Dekuji za poklonu,ja nepopiram puvod Rusu(je to nejspise kmen indickych ariju ktery prisel pres Iran a Kavkaz),mne pricilo pojeti statnosti podle Luby ze davne barbari ktere tam bydleli zcivilozovali Nemci(coz je absurdni protoze Nemci v nasem pojeti jeste neexistovali),nezapominejte prosim s kym mluvite:ooo,u nas blondata moodrooka populace hlavne prevlada u zenskeho pohlavi,treba za to mohou predci Lundgrena:-)
12. 02. 2011 | 23:02

voroshilov napsal(a):

Karel Mueller:
Dekuji za poklonu,ja nepopiram puvod Rusu(je to nejspise kmen indickych ariju ktery prisel pres Iran a Kavkaz),mne pricilo pojeti statnosti podle Luby ze davne barbari ktere tam bydleli zcivilozovali Nemci(coz je absurdni protoze Nemci v nasem pojeti jeste neexistovali),nezapominejte prosim s kym mluvite:ooo,u nas blondata moodrooka populace hlavne prevlada u zenskeho pohlavi,treba za to mohou predci Lundgrena:-)
12. 02. 2011 | 23:03

voroshilov napsal(a):

Karell Mueller:
Jak jste vsichni otravni s temi pohadkami o islamu o cinske invazii!
Muslimove netvori ani 20% obyvatel Ruske Federaci,a kde je Cinska Sibir?Ve vasich predstavach-tlupy ilegalnich migrantu jeste neovladli zadne sibirske mesto,strasne se bojime okopavacu rajcat a prodejcu zeleniny!
12. 02. 2011 | 23:08

Okurka napsal(a):

ad LUBA: Lubo, víte, proč dnes nestojí místo kostelů mešity? Proč ženy u nás neabsolvují obřízku? Víte, proč byli vyhlazeni staří Prusové a jakým způsobem se Kristus prosadil v Americe? Napovím vám - s křesťanskou láskou, vzájemnou pomoci a rovnosti před Bohem to nesouvisí.

Na brutální síle a lidech zbavených svobody je postavena KAŽDÁ organizovaná lidská společnost. Můžu vám to na jednotlivých příkladech ukázat. Římané se prosadili (a udrželi) tak nesmazatelným způsobem právě proto, že byli v jednom i druhém lepší než ostatní. A nepřestávali se učit ze svých chyb.

Uznávám ovšem, že pro nás (Evropany) bylo přijetí Krista výhrou - oddělilo nás neviditelnou bariérou od orientální filozofie a neomezených tyranií.
12. 02. 2011 | 23:14

PV napsal(a):

Podle mého je západní společnost těžce nemocná. Různé zvrácenosti jsou v ní považovány za normu: život na dluh (státní i soukromý), neschopnost zdravého občana postarat se sám o sebe (spoléhání na stát), neodpovědnost a bezpráví (zákon toleruje dlužníkům nesplácení dluhů - omezené ručení), legalizace krádeže (progresivní daň), umělé přerušení života (potrat zdravého plodu)...

Přesto si myslím, že západní společnost je na vyšším stupni vývoje než totalitní státy (Čína) nebo polodemokratické (Rusko). Historická zkušenost ukazuje, že tolerování totalitních systémů se nevyplácí. Před 2. světovou válkou ohrožovali svět komunisté a nacisté. Jejich podcenění (appeasement) vedlo nejprve k válce horké a posléze studené. To je důvod, proč by se všechny demokratické státy Evropy a posléze celého světa měly spojit, aby byly schopny vytvořit soustředěný tlak na současné totalitní státy. Sjednocení EU je otázkou bezpečnosti našeho kontinrntu. Tato otázka je mnohem důležitější než otázky ekonomické. Totalitní státy s oblibou řeší své interní hospodářské potíže vytvořením obrazu vnějšího nepřítele. Svět by měl být na takovou eventualitu připraven.
12. 02. 2011 | 23:16

Okurka napsal(a):

Ad KAREL MUELLER: Ano, to jistě. Připomínáte mi, že naposled, kdy Indo-Evropané ztratili kontrolu nad zemí svého původu (jižní Rusko) - nejen, že pod tlakem mongoloidních etnik došlo ke stěhování národů a úpadku, ale dalších 1000 let naši předkové čelili ničivým nájezdům stepních lidí.

Ale vysvětlete to dnešním humanistům, že Rusové puštěním Kavkazu islamistům nebo Sibiře Číně položí hlavičky dětí nás všech před pásy tanků.
12. 02. 2011 | 23:22

Karel Mueller napsal(a):

Voroshilove,

těmi 20% jste mi vyrazil dech. Nechci se Vás dotknout, ale nepodceňujte to. Jste Rus, znáte situaci líp než já.
12. 02. 2011 | 23:25

voroshilov napsal(a):

Okurka:
Dychejte zhluboka,nikdo Kavkaz islamistum a Sibir cinanum nedava a nema to v planu,jste tady vsichni zhuleni nebo co?
12. 02. 2011 | 23:28

n.o.s napsal(a):

Okurka

bylo přijetí Krista výhrou - oddělilo nás neviditelnou bariérou od orientální filozofie a neomezených tyranií.

tak to je perla, 1. víra v Ježíše Krista je orientální barbarství, nic v historii západu nebylo tak barbarské jako právě tento fenomén.

2. naopak víra v Ježíše Krista právě více než jakýkoliv systém v historii západu ospravedlnil neomezenou tyranii, není bez zajímavosti skutečnost a) tato pověra byla přijata na počátku transformace ŘŘ do systému který se nazývá DOMINÁT naprosté zrušení všech předchozích svobod pro drtivou (99%) většinu populace, a naprostá rezignace na jakékoliv občanské svobody.

tento systém naopak přijala jako první elita, na rozdíl od elity raného císařství (principátu) tato akumulovala o řád více bohatství, neměla prakticky žádné povinnosti, christianizace obyčejného člověka a vzdělanců byl proces zdlouhavý trvající celá století.
12. 02. 2011 | 23:30

Luba napsal(a):

n.o.s.e,
zaměňujete příčiny s následky.

Říše římská byla v těžké krizi nejméně od dob císaře Marca Aurelia. Marcus Aurelius byl stoický filosof. Stoicismus se křesťanství v některých aspektech velmi podobá. Přesto byl tento "filosof na trůnu" tvrdým pronásledovatelem křesťanů, protože je bral jako rozvraceče státu, který musel vést.
Už v jeho době se objevily rozsáhlé epidemie. Nejčastěji šlo o malárii - Římané ji považovali za trest, seslaný bohy a z jejího šíření vinili křesťany.

Za recept na udržení moci Říma považoval Marcus Aurelius možnost, že se římskými občany stane co nejvíce lidí z národů, které se staly jeho tradičními nepřáteli. Těžce podcenil faktor svobody (otroci/svobodní občané) a příbuzenství (Germán-občan/Germán-nepřítel) ...

Řím nepoložilo vyhlášení křesťanství za státní ideologii, ale vnitřní oslabení v důsledku epidemií malárie, občanských válek, povstání otroků a státní mocí odíraných rolníků, který tvořili základ římské ekonomiky. Lidé prostě už neměli důvod bránit režim a stát, který jim bral víc, než nepřátelé-barbaři.
12. 02. 2011 | 23:38

Karel Mueller napsal(a):

n.o.s.:

Zamarovsky napsal: Obyvatelé Říma už v ničem nepřipomínali hrdé římské republikány z období republiky a vlastně ani nebyli jejich potomky.

Došlo ke kompletní změně celé společnosti. Jak z hlediska ideálů a ctností klasické antiky, tak z hlediska etnického složení. Už se neobjeví žádní myslitelé z dob řeckého zázraku nebo jejich moudrých nástupců v Římě typu Seneky.


Po pádu přijde tisíc let naprostého temna, ze kterého Evropu vyvede až renezance a osvícení.

V tom s Vámi souhlasím.
12. 02. 2011 | 23:41

mb napsal(a):

mr nos ... jste ted ve fázi přijímání víry nebo odmítání víry ??
12. 02. 2011 | 23:41

Luba napsal(a):

vorošilove,
ale já jsem nepsal nic o Němcích, nýbrž o severských Germánech.
O Vikinzích, čili Varjazích.
12. 02. 2011 | 23:41

Okurka napsal(a):

ad VOROSHILOV: Jste sečtělý člověk. Nedávno mě zaujal ruský pořad, kde byl rozebírán pád Byzance. Rusko je nejbližším byzantským dědicem: https://www.youtube.com/watch?v=XNiLuxdS4Ac&feature=related

Jste si 100% jist, že ve výhledu 50 let toto Rusku s jeho Lebensraum a zásobami nehrozí? Byzance byla nejmocnějším státem starého světa. Dnes je to díra třetího světa s názvem Turecko. Z centra křesťanství s řecko-románským obyvatelstvem se stalo centrem islamismu hovořící mongoloidní řečí. Stačilo několik generací a linka dlouhá 1100 byla navždycky přetržena.

K vaší reakci na pana Muellera. Turko-arabské kmeny si hlavní město také nechali na závěr. A muslimové netvořili majoritu obyvatel Anatolie až do 14. století (kdy už o bylo rozhodnuto).
12. 02. 2011 | 23:42

Helmut napsal(a):

Tak tohle me bavi. Posledni dobou se nam to tady jenom roji vsemy moznymi proroky apokalyptickych vizi. Tohl neskutecne sebemrskacstvi hranici az s masochismem. Misto toho, abychom se snazili neco zlepsit, tak radeji budeme "konstruktivne" mudrovat o tom, jak je ten nas svet prohnily, hnusny, dekadentni a vubec speje k zaniku. Nastesti vsak snad nic neni vzdalenejsiho realite. Ano potykame se s mnoha problemy (a vzdy se s mnoha problemy potykat budeme), ale jakasi mistni davova psychoza z islamu, Ciny, Indie, Ruska (pridejte si co chcete) je naprosto zbytecna. Docela by me bavilo se tim prodirat, kdybych tam mnohdy nespatroval az nechutnou retoriku hranicici s myslenkami extremne rasistickymi ci antisemitskymi.

Realita je nastesti mnohem prozaictejsi a opravdu neshledavam zadne skutecnosti, ktere by mely vest k vecem, ktere se zde prorokuji.

Ad Rusko. Dnes je velmi slabou zemi - pouze jeho rozloha na mape nam jaksi mentalne stale dava ten pocit velke a mocne zeme - se svymi vlastnimi problemy. Odtud se niceho opravdu bat nemusime - naopak v Rusku dost mozna panuje jakasi mentalni obava z Evropy (specielne s pokracujici evropskou integraci a rozsirovanim NATO a historickou pameti na udalosti jako Napoleonovo tazeni, Brest-litevsky mir, druha svetova valka a rozpad SSSR) - navic staci porovnat demografii EU a Ruska, aby bylo jasno. Ostatne Rusko je v daleko vetsim demografickem pruseru nez Evropa - za dobu od rozpadu SSSR klesla populace Ruska o nejakych 10 milionu!

Ad Cina/Indie/jine rostouci zeme - trebas Brazilie. Ani zde neni treba jakychkoliv obav. Tyto zeme se bez USA ani Evropy (a naopak Evropa/USA bez nich) neobejdou. S pokracujici globalizaci je svet tak hospodarsky propojeny, ze na jakemkoliv konfliktu by kazdy jenom tratil.

Ad islam. Dnes velmi popularni tema. Bohuzel nafouknute medii a ruznymi populisty a extremisty a la G. Wilders. Problem souvisi predevsim s onou nestastnou imigraci. Jenze tady se zapomina na to, ze problem ktery nam vznika, je primarne socialniho a nikoliv religiozniho ci kulturniho charakteru. Ostatne v delnickych ctvrtich v zapadni Evrope 19. (a castecne i 1. pol. 20. stol.) nebyla situace lepsi. Stejne tak v ruskych mestech pocatkem 30. let - tedy v dobe skokove industrializace a urbanizace, kdy se na okrajich ruskych mest take vytvorilo dosti chudinskych ctvrtich. A o slumech tretiho sveta ani mluvit nemusim - Indie, Brazilie, JAR a mnohe dalsi. Tohle opravdu nesouvisi s islamem. A co se tyce extremismu.. ten je (jako vsude) velmi okrajovou zalezitosti, ale bohuzel je - mj. diky mediim a onem populistum - videt. Trebas v jizni Americe neni situace nijak lepsi. Navic plati, ze i v muslimskych zemich - a komunitach imigrantu - postupne dochazi k vyraznemu poklesu porodnosti. Kdyz si navic vezmeme skutecnost, ze trebas z Nemecka se v dnesni dobe vice Turku vraci zpet do Turecka, nez kolik jich nove prichazi (hle co udela slusna zivotni uroven a prosperita! - dnesni Turecko opravdu neni tou zemi, ze ktere v 50. letech masivne odjizdeli gastarbeiteri), tak je jasne, ze straseni jakousi islamizaci je naprosta hloupost.. Nehlede na to, ze vetsina muslimskych zemi ma zcela jasny zajem na spolupraci s Evropou a USA (ci Ruskem v pripade postsovetskych zemi stredni Asie). At uz jsou to bohate staty Perskeho zalivu (mimochodem tam maji problem s imigraci velmi podobny jako v Evrope!) nebo trebas severoafricky maghreb. Opet jde o propojene hospodarstvi - obchod a turismus.

Apokalypticka proroctvi o zaniku zapadni civilizace jsou proste hloupa zvaneni. Ostatne ne nadarmo nedokazou tito proroci (a strasaci ohledne vyse zminenych jevu) dolozit sva tvrzeni odkazy na relevantni odborne prace ci sociologicke pruzkumy..
12. 02. 2011 | 23:47

Helmut napsal(a):

Okurka: Vy jste zrejme zamrzl v 19. stoleti. Turecko davno neni tou chudou zaostalou zemi. Naopak je to velmi progresivni a dynamicky se rozvijejici zeme (a spoluprace EU s Tureckem je - z hospodarskeho hlediska - v nasem nejvetsim zajmu). Radeji bych tuto zemi nepodcenoval a nedehonestoval. Uz dnes jsou na tom v mnohych ukazatelech mnohem lepe, nez vetsina balkanskych zemi. Reci o centru islamismu nebo mongoloidni reci ani nema smysl komentovat..
12. 02. 2011 | 23:50

voroshilov napsal(a):

Okurka:
Ja samozrejme vim ze Rus byla ustanovena nastupnici Byzantske Rysi-Tretim Rimem,byt to zezlo bylo predano umirajicim starcem nezletilemu junakovi,svoji dedictvi jsme pronesli tisici lety valek,expanzi a vitezstvi a ne zanikli jako britske,francouzske nebo spanelske imperium-ten vyber naslednika byl spravny!
Bohuzel nevim co je Libensraum,ale muzu Vas ujistit ze jsme pripraveni na kazdou pohromu,to uz je refleks,nas nikdo nemuze prekvapit ani zdolat!
12. 02. 2011 | 23:53

voroshilov napsal(a):

Helmut:
Pobavis nas jeste nejakou pohadkou?
12. 02. 2011 | 23:55

Okurka napsal(a):

ad N.O.S.: 1. Trvám si na svém. Křesťanství je to, co nás oddělilo od chronicky nestabilního středního východu i šamanistických východních nomádů.

2. S tou despocií se mýlíte částečně. Neodlišujete křesťanství východní (kde měl hlavní slovo vladař a kněží v jedné osobě) a západní (katolické), kde shodou okolností, kterými vás nebudu unavovat došlo k dualitě mezi panovníkem/císařem a papežem. Právě tato dualita mezi duchovnem a materiálnem, mezi římskými zákony a germánskými zvyky, mezi elitami obrozenými díky barbarské krvi a plebejci, jež znovu cítili vazbu na své představené - toto uspořádání plné kompromisů je kolébkou západní kultury. V těchto kompromisech, jimiž Frankové poslepovali svou říši je DNA naší kultury.
12. 02. 2011 | 23:55

Luba napsal(a):

Okurčičko,
já jsem ale nepsal o církvi, nýbrž o křesťanství!

Nepsal jsem nic o ideologii, která slouží k politickým cílům úchylů, co drží moc a chtějí jí mít ještě víc.
Nenapsal jsem nic o totalitní politické straně Církev svatá.

Psal jsem o myšlence lidské vzájemnosti. O pokoře. O rovnosti práv. O svobodě.
Křesťanství byl naprostý průlom do brutálního otrokářského řádu.

Je pravda, že otroky dlouho drželi i tzv. křesťané. Muselo však vždy jít o ty jiné - o "pohany". Protože křesťan se ke křesťanovi nemůže chovat jako ke zvířeti, nebo k výrobnímu prostředku ale vždy jako ke člověku, i když je vůči němu samotnému v poníženém postavení.

Je také dobré si přečíst Tocquevillovu "Demokracii v Americe", jak se produktivita jižních států s hospodářstvím založeným na otrocké práci černochů, lišila od produktivity svobodných občanů Severu.

Nic nelze dělat dobře z donucení. Kreativní a výkonný může být jen svobodný člověk.
12. 02. 2011 | 23:56

n.o.s napsal(a):

Luba

1. kdo byli křestané v prvních několika stoletích tedy před rokem 325 a jaká byla jejich ideologie, na jakém základě a z jakých důvodů byli perzekvování, prosím rád bych znal vaše odpovědi

2. Malárie byla endemická nemoc starověku, dále například TBC pravděpodobně byla malárie důvod proč nikdy nedošlo k industriální revoluci v antice, tato musela počkat na "posun" civilizace směrem na sever, tedy žádné moralistické žvanění obyčejné přírodní podmínky

ona epidemie za Marka Aurelia a později kolem 1.pol. 3.stol nebyla malárie ale spalničky nebo neštovice.

3. Principát vs Dominát velmi rozdílný systém, jakési stádo tvrdě persekuovaných otroků jako ekonomický základ ŘŘ je dětinská představa navíc dávno překonaná, epigrafie, ano ty materiální důkazy které nejsou závislé na vůli nějakého kněze ukazují společnost zcela jinou

lomy, doly a keramiku produkující společnosti zaměstnávali svobodné občany -zaměstnance, onen systém dokonce neváhal finančně zvýhodnit vzdělání dětí, né že by zde nebyli otroci jistě byli ale v menšině.

identicky archivní důkazy z římského Egypta mluví jasně většina zaměstnanců zemědělství byla svobodná, navíc management té oblasti tj. zemědělských spolků zůstal nepřekonaná do 18.stol

ale to chce číst standardní literaturu a ne věřit v různé vyšinuté klauny jako Sienkiewicz apod.
13. 02. 2011 | 00:01

Karel Mueller napsal(a):

Luba:

K Vašemu poslednímu příspěvku:

Tyto zásady ve vztahu pouze k občanu platily pouze v antickém Řecku v athénské demokracii a v Rímě za republiky. Jinak ne.
13. 02. 2011 | 00:07

kormoran napsal(a):

Soudruhu Horejsi ,
zapadni system nelze znicit a ani 'neupadne' , jelikoz se vyviji od dob , co svet svetem stal! Kolisa , coz je v existenci zcela prirozeny jev.

Pokusy(linych) socialu - s ruznymi "vymyslenymi" teoriemi k rizeni clovecenstva pouze vedly k ekonomickemu , ba co vice k moralnimu upadku. Historii snad neni nutno rozvadet?!)))

Vam socialum a rudochum , jde jen o zachranu vlastnich neschopnych zadku v rychlem behu zivota.
Pouze vam jde o to , nahnat do ohrady hloupe ovce , abyste opet mohli sve(opakujici) priblble teorie o co oprit.
13. 02. 2011 | 00:08

Okurka napsal(a):

ad HELMUT: Pro Němce, kteří hájí Turky jsem nikdy neměl pochopení. Řežou si pod sebou větev a ještě si zpívají. Helmute, já mám blízkou tureckou známou (žijící u vás). Myslím, že Hülya zná poměry ve své vlasti lépe než vy.

1. Turecko se islamizuje. Atatürk je mrtev a evropští humanisté šlapou po jeho sekulárním odkazu (prý byl fašista).

2. Jakou řečí Turci hovoří? Že by turecky? Že by turecký jazyk měl něco společného s jazykem Turkmenů, Tatarů, Azerů, Kazachů a Mongolů? Aha.

3. S ekonomikou Turecka roste i seběvědomí tamní islamofilní vlády. Tím hůře pro nás.

4. Německá vláda (a tuto informaci mám z první ruky) aktivně PODPORUJE islamisty v Turecku. Jde o kšeft. Turecko v EU a Turci účastnící se párty Bunga-Bunga zajistí nový trh pro německé výrobky.
13. 02. 2011 | 00:09

n.o.s napsal(a):

Okurka

před křesťanská říše římská měla několik hlavních filosofických škol
1. Stoicismus
2. Epikureismus
3. Platonismus (neoplatonismus)

podíl křesťanství ve společnosti před oním osudným rokem 325 byl marginální maximálně se udává 10% a i toto číslo je dnes obtížně obhajitelné.

křesťanství naopak rezignovalo na jakoukoliv snahu o vzdělání společnosti debilizace společnosti byla právě to co křesťanství podporovalo, a nejen to křesťanství eliminovalo jakoukoliv racionalitu na úrovni elit, stačí si jen přečíst autory před křesťanské a křesťanské všechna racionalita byla fuč, nejprimitivnější pověry (v christianizované podobě) se stali společenskou normou v celém spektru společnosti.
13. 02. 2011 | 00:12

mb napsal(a):

jste mi nos(e) neodpovedel ...
13. 02. 2011 | 00:20

Helmut napsal(a):

Ach jo.. tady to fakt nema cenu. Nejak jsem si nevsiml, ze by Turecko prochazelo nejakou islamizaci. Ano vladne tam strana, ktera na islam klade vetsi duraz, ale neni to nic jineho, nez obdoba evropskych krestansko-demokratickych stran (zvlastni ze bezprecedentni christianizace Polska - mnohem vetsi, nez "islamizace" Turecka - od druhe poloviny sedmdesatych let si nikdo nevsima). Tahle hysterie je naprosto zbytecna. Nevim nakolik situaci sledujete, ale v souvislosti s vyjednavanim o vstupu do EU doslo v Turecku k velmi pozitivnim zmenam (vyrazna demokratizace zeme, mnohem lepsi situace ohladne dodrzovani lidskych prav ap.) a v souvislosti s nebyvalou hospodarskou dynamikou se Turecko posouva uplne jinam. Ac Ataturk udelal pro Turecko mnoho, tak to zrovna vzorovy demokrat nebyl a pokud se chce Turecko opravdu priblizit EU, tak je nutne pristoupit k jistym zmenam systemu. To si opravdu myslite, ze by Turci chteli po takovych letech sekularniho rezimu zavadet extremne konzervativnio rezim a la Iran nebo Saudska Arabie? - dost pochybuju. Nehlede na to, ze je s EU tak hospodarsky provazano, ze tam neco takoveho muze tezko projit. Pokud se muze Turecko odcizit Evrope, pak jen v pripade, ze mu budou predstavitele EU hazet zbytecne klacky pod nohy. A ano turectina je turkicky jazyk pribuzny i s mongolstinou, ale z tehle vasi poznamky byl citit dost silny despekt k Turecku a turecke kulture.

P.S. Zadny Nemec nejsem a tyhle zbytecne hysterie me tak akorat rozciluji.
13. 02. 2011 | 00:23

Okurka napsal(a):

ad LUBA: Také vám doporučím literaturu. Jestli nejste zcela ekonomicky negramotný slyšel jste Miltonu Friedmanovi.

Jednoznačně, MATEMATICKY prokázal, že otrokářský systém byl, je a bude výkonější než jakýkoliv jiný. S tím severem a jihem jste si naběhl sám. Agrární ekonomika založená na manuální práci černocha nebude mít z principu HDP průmyslového/obchodního severu.Byť elity budou bohaté stejně a černý otrok se bude dožívat srovnatelného věku jako bílý (ne)svobodný.

Na to by vám, ale měl stačit selský rozum - nebýt to tak výhodné, nic takového jako čínský kapitalizmus by nemohlo existovat. Nebo myslíte, že černoši byli navezeni do Ameriky jen proto,že kolonisté se potřebovali přijatelným způsobem vybít? Vážně, jo?

Ke křesťanství jen tolik, že desatero bylo obsaženo už ve Starém Zákonu (s jehož obsahem se celkem slušně dají polechtat slabší žaludky). Jakákoliv ideologie je užitečná pokud je vsazena do funkčního právního celku a stmeluje společnost. V tomto nevidím rozdíl mezi křesťanstvím a jinými náboženstvými. Uctíváním ohně počínaje a národním socializmem konče.
13. 02. 2011 | 00:25

honolulu napsal(a):

Veskere krasne a vznesene reci jsou bezcenne.
V ten moment, kdy hodnotite jine kultury podle vasich predstav a hodnot, tak jste uplne v bludu. Svet je jiny v realite, nez ve vasich predstavach.
Kdo se chce presvedcit, tak z letiste ve Frankfurtu je prime spojeni s JHB.
Nektere vety jsou zde na hranicich detinskosti. To, ze vy si to nejak predstavujete neznamena, ze to tak bude, nebo, ze to tak je....Kdyby jste aspon cetli co se deje, tak by nekteri z vas neprodukovali tolik naivity.
Porovnejte Rhodesii za Smitha a za dnesniho Mugabeho. Porovnejte Angolu a Mozambigue za Portugalcu a za nynejsich vlad.
Sto dukazu ze sveta se nikdy nevyrovna jedne utopisticke vete od vas... Zaslouzite si, co budete jednou zit.
13. 02. 2011 | 00:25

Helmut napsal(a):

A propos. Mate nejaky zdruj k tvrzeni, ze ". Německá vláda aktivně podporuje islamisty v Turecku"

Ono to chce mezi temi uskupenimi trosku rozlisovat. Strana spravedlnosti a rozvoje ma do Hamasu nebo Talibanu docela daleko..
13. 02. 2011 | 00:26

Luba napsal(a):

Okurko,
krátce řečeno,
Západ expandoval díky tomu, že dával lidem více svobody a vnukl jim myšlenku, že musí sledovat nadosobní cíle (transcendence), poskytl důležitou jednotící ideu - šíření víry a perspektivu života věčného.

Motorem státu byly vzdělanci, které sjednocoval státní jazyk bývalé Říše římské - latina. Dá se říct, že vzdělaný Západ mezi sebou komunikoval jednou jedinou řečí. Což mělo řadu výhod.
Řada jazyků Evropy vychází z latinského základu. Dřívější kmeny se sjednocovaly v národy mluvící stejným jazykem. Byly překonány komunikační bariéry a velké národy měly větší intelektový potenciál a více možností k expanzi. Vědění se stávalo mocí.

Pak mnich Bacon vynalezl střelný prach. A Jan Žižka ho použil ...
13. 02. 2011 | 00:28

n.o.s napsal(a):

mb

"mr nos ... jste ted ve fázi přijímání víry nebo odmítání víry ??"

víra ve smyslu náboženství? tu odmítám.
13. 02. 2011 | 00:29

Luba napsal(a):

Oprava: ... byli vzdělanci
13. 02. 2011 | 00:30

n.o.s napsal(a):

Luba

"státní jazyk bývalé Říše římské - latina"

to je opět mimo, existovali dva hlavní jazyky latina a řečtina, pokud chcete spekulovat nad nějakým dělením geografický východ (řečtina)- geografický západ (latina), dostanete se do problémů něco takového není jednoduché.
13. 02. 2011 | 00:33

Okurka napsal(a):

ad HELMUT: Tak to se omlouvám. Pro příště nebudu soudit původ dle jména.

Turci žádné Saudy ani Peršany napodobovat nepotřebují. Oni mají svůj vlastní odkaz. Ottomanskou Říši. Impérium táhnoucí se od Bavorska na severu a Tuniska západě až po Azerbajdžán na východě a Omán na jihu.

Lidé, kritizující Ataturka rádi zapomínají, že bez něj by žádné Turecko neexistovalo. Že nebyl demokratem? A ona je nějaká feudální země, kterou někdy vedl demokrat a přežil první zimu?

Tureckou kulturu respektuju ve vymezených mantinelech. Není mi jasné, co nám ti lidé můžou nabídnout po ekonomické stránce krom levných montoven a kebabu. Po kulturní a politické stránce už máme svá malá Turecka v Albánii a Bosně.

Tak v čem nás můžou obohatit?
13. 02. 2011 | 00:38

mb napsal(a):

jakou víru vyznáváte / přijímáte, jak to máte s bohem a tak ...

samozrejme pokud se vam chce odpovidat ...
13. 02. 2011 | 00:38

Luba napsal(a):

Okurko,
jestli Friedman skutečně tvrdil, že "otrokářský systém byl, je a bude výkonější než jakýkoliv jiný", byl to úplný pitomec.

Ale vše vysvětluje fakt, že to byl ekonom a že to MATEMATICKY dokázal. Samotný Klaus by Vám řekl, že užití matematiky v ekonomii může být docela matoucí a můžete jí matematicky dokázat, co se Vám zamane.
Sedláček Vám o ní řekne mnohem víc. Např., že je to pavěda.

Ekonomie je totiž společenská věda!
Tedy věda o chování lidí. Nikoli věda empirická, jako je třeba fyzika. To znamená, že je velmi komplexní a má v sobě iracionální prvky.

Člověk, který se dobře vyzná v psychologii, jako byl nejúspěšnější český podnikatel Tomáš Baťa by Vám řekl, že jen svobodný a iniciativní člověk je pro podnik přínosem.

Nikoli nevolník nebo otrok či jiný člověk, který pracuje z donucení a sám ze své práce nemá nějaký zisk. A sama o sobě ho ta práce neuspokojuje.
13. 02. 2011 | 00:43

n.o.s napsal(a):

mb

bůh? podívejte jsem agnostik nemám vůbec žádný ustálený názor na božstvo či božstva,

jedno vím jistě bůh Abraháma, Izáka a Jákoba je čirá lež, půjdu ještě dál když napíši jedno, není na světě většího nesmyslu než tato vylhaná a zcela barbarská invence zde jsem zcela jistě ateista.
13. 02. 2011 | 00:44

Luba napsal(a):

n.o.s.e,
latinu jsem uvedl proto, že z ní vznikly románské jazyky a ty ostatní evropské jí byly podstatně ovlivněny.

Nevím, proč bych psal o řečtině, když hrála ve vývoji Evropy oproti latině marginální roli.
13. 02. 2011 | 00:50

Helmut napsal(a):

Okurka:

Vsehny tyhle veci jsou pouze o neznalosti. Zadna kultura neni horsi ani lepsi nez ta nase, je proste jina a prave onen odkaz stredoveke islamske kultury a pozdeji Osmanske rise je obrovsky (spoustu veci povazujeme za samozrejmost a ani netusime, ze to prislo z islamskeho sveta). Pokud se bude Turecko nadale rozvijet tak jako ted, tak z nej zadna montovna nebude a kazdy velky trh, ktery se prida k EU je prinosem. Ostatne trebas program Erasmus pro Turecko - rekl bych k velke spokojenosti ze vsech stran - funguje. Z kulturne hospodarskeho hlediska nam Turecko muze dat skutecne mnoho. A mimochodem - ja osobne si odpoustim tuhletu retoriku a pocit nadrazenosti zapadni civilizace. Odkud vzesly nejvetsi hruzy 20. stoleti?

Albanie a Bosna jsou zeme s uplne jinou dynamikou a vyvojem nez Turecko, ty sem netahejte. Albanie si prosla nejtvrdsi komunistickou totalitou v Evrope a Bosna si nese tragicky odkaz sve etnicke roztristenosti a bosenske valky z 90. let (mimochodem tady je videt, jak je vse jen otazkou jistych "modernich trendu" - vzpomente si, jak byla vnimana v 80. letech. I diky tomu byl vniman osud Sarajeva a cele Bosny zdaleka nejtragicteji z cele Jugoslavie!)
13. 02. 2011 | 00:52

Okurka napsal(a):

ad LUBA: S tím posledním sdělením souhlasím a nepopírám, že pevná víra (a touha sebepoznání) byla hnacím motorem evropského rozmachu. Jen myslím, že podceňujete ty ostatní karty pana Muellera toť vše.

To nesouvisí s dobrem a zlem. Za každým pionýrem a jeho milující ženou byl tehdy také pár nabitých pušek a soudek prachu. Na to rádi ve své módní humanitě zapomínáme. Národy, které jsme pokořili nikoliv.

ad HELMUT: Mám. Ale nemusí vás přesvědčit. Nepochybuji o tom, že němečtí finančníci by podpořili kohokoliv, kdo by byl populární v Turecku. Jak říkám jde o kšeft.

Pro dnešek toho nechme. Jsem unavený. Přeji vám dobrou noc.
13. 02. 2011 | 00:52

mb napsal(a):

dik za odpoved ...
13. 02. 2011 | 00:53

n.o.s napsal(a):

Luba

Bacon samozřejmě střelný prach nevynalezl byl vynalezen o asi 3 století dříve v době dynastie Sung do Evropy byl návod nejspíš dopraven Vilémem z Rubroeku přítelem Bacona.
13. 02. 2011 | 00:57

Helmut napsal(a):

Okurka:
Pokud to bude hodnoverny zdroj, tak nemam duvod mu neverit. Ale pocitejte s tim, ze jako takovy beru zasadne radne ozdrojovanou odbornou praci, praci znameho odbornika na danou problematiku nebo oficialni statistiky pripadne ci data/sociologicke pruzkumy duveryhodnych organizaci.

take preji dobrou noc
13. 02. 2011 | 01:01

Okurka napsal(a):

ad LUBA: Pojďme se bavit o čemkoliv jiném krom ekonomiky, platí?

Milton Friedman je člověk, který dostal Nobelovu cenu za ekonomii. Byl hlavním poradcem Ronalda Reagana a příznivcem monetarizmu. S Baťou by jistě našel společnou řeč. Tolik pro pořádek.

To nic nemění na tom, že otrokářství je pro jistý druh práce velmi výhodné. Mluvím o manuální, nekvalifikované práci. To není ideologie, ale fakt.

Chci, aby jste používal zdravý rozum. Neodkazoval na dávno vyvrácenou ekonomickou teorii, aby jste vzápětí označil ekonomii jako takovou za pavědu. Ani fyzika neumí popsat každý přírodní jev, ale to ji nestaví na roveň horoskopům!
13. 02. 2011 | 01:06

Luba napsal(a):

n.o.s.e
co se týče těch epidemií,
můžeme jen odhadovat, co to bylo ... prostě šlo o nemoci, které se rychle šířily a decimovaly mnoho lidí.

Co se týče malárie - v okolí města Říma byly močály se spoustou komárů, takže to byla nemoc nejčastější, nejlépe popsaná a sloužila jako referenční rámec pro ostatní masově se vyskytující nemoci.
13. 02. 2011 | 01:08

n.o.s napsal(a):

Luba

otrokářství nebyl monolitický systém, v rané ŘŘ (nevím jak v době republiky) byl otrok motivován např. pobíral mzdu za tu mzdu se mohl vykoupit, navíc nebylo nezvyklé aby otrok byl v dílně nadřízen svobodnému občanu, tj. otrok mohl být mistrem a svobodný občan podřízeným.

nejlepší literatura dostupná v češtině pokud je mi známo týkající se transformace ŘŘ je od Josefa Češky "Zánik Antického Světa" ta kniha má své problémy je 10 let stará a reflektuje znalosti cca do roku 1995 nicméně nekonečně lepší než nic.
13. 02. 2011 | 01:13

Luba napsal(a):

Okurko,
Milton Friedman je sice nobelista, ale hlavně je to ekonom.
Další nobelista je John Forbes Nash, a to je paranoidní schizofrenik. Také NC na ekonomii.

Když někdo dostane Nobelovu cenu, neznamená to ještě, že se nemůže mýlit.

Hoďte sem příslušný odkaz, ať je jasné, jak to s tou výkonností otroků pan Friedman vlastně myslel.
Pochybuji, že by našel s panem Baťou společnou řeč.
On politikáři totiž pohrdal.
13. 02. 2011 | 01:14

n.o.s napsal(a):

Luba

ta nemoc je popsaná relativně slušně, malárie byla endemický problém celého středomoří té doby,

mohu vycházet pouze z literatury, nejsem schopen sám zhodnotit co to bylo za nemoc, nic víc nemám pouze literaturu....
13. 02. 2011 | 01:16

n.o.s napsal(a):

Luba

otrokářský systém se v 19.stol. nezhroutil protože byl morálně špatný, ale protože byl ekonomicky neudržitelný byl to systém z jiného pre-industriálního světa zcela jiný svět který v 19.stol na západě prohrál

to z morálkou nemá nic společného.
13. 02. 2011 | 01:23

Luba napsal(a):

n.o.s.e,
já jsem přece netrvdil že "otrokářský systém se v 19.stol. zhroutil protože byl morálně špatný".

Jak jste na to ráčil přijít?
Naopak jsem naznačoval, že byl nevýkonný, protože tupá a k práci donucovaná síla už z principu nemůže být výkonnější, než člověk hnaný svými vnitřními potřebami.

Račte si znovu prolistovat toho Tocquevilla:

http://www.kosmas.cz/knihy/101074/demokracie-v-americe/
13. 02. 2011 | 01:33

AC napsal(a):

Ach jo, pánové a případně i dámy, nehádejte se.
Příčiny toho či onoho, tady konkrétně problematika neživotaschopnosti společné Evropy není tak složitá, jak ji vidíte, popisujete a také podle toho argumentujete.
Je mnohem prozaičtější než si je kdo ochoten připustit. Protože lidé nají tendenci všechno komplikovat. Poháry přece, jak život sám nesčetněkrát ukázal, přetékají naopak onou pověstnou kapkou.
Právě tak Brusel, EU. Často jsem přemýšlel, kolik by lidé ještě byli schopni překousnout a kolik bez větších námitek akceptovat, kdyby znali pravdu, kdyby věděli, co Evropu čeká. No jak to tak tady čtu, stejně neuvěří a tak nemá smysl je znepokojovat předem.
Neznamená vždy, že predikce musí nutně vycházet ze složitých úvah, komplikovaných politicko ekonomických dat. Naopak, mohou se jimi stát i odborníky na první pohled podceňované, ale přeci jen nebezpečné ukazatele. Ukazatele všeobecně, až notoricky známé, a snad proto tak podceňované, které "v šedivém pozadí" převelice trápí nejen pracovní část obyvatelstva.
Dvě kapky, kterým přeteče evropský unijní pohár trpělivosti, bude mít následky srovnatelné snad jen s úborem 48.
Nehledejme proto žádné složité komplikované teorie tam, kde nejsou. Už jsem to párkrát ukázal na dobrovolném (tegdy jsem psal doslova o hromadném paradoxním) opouštění pracovních míst. Přemýšlel jsem, proč to tak bude a čím se chtějí živit? No a vidíte, jsou to lékaři a oni sami to nevědí. Leč podstatu jsem pravdivě sdělil. A tak to chodí.
Dál třeba ČSSD. Málokdo v dnešní situaci předpokládá a je ochoten si připustit, že skutečně, s drtivou převahou převezme moc v zemi, a že pravice odejde s hanbou do opozice. Málokdo, že? A na tomto příkladu pak, po volbách poznáte, že i shora řečené, dnešní optikou nepravděpodobné, má zdravé jádro. Ne že bych si něco takového přál, chraň Bůh, ale těm událostem se prostě už nevyhneme.
Je dobré o tom minimálně alespoň něco vědět. Ne každý hodí takovéto informace za hlavu a události, tak jak přicházejí, pak s těmito sděleními automaticky porovnává, není překvapen a tím spíše se orientuje.

Dobrou noc.
13. 02. 2011 | 01:42

kormoran napsal(a):

Spravne !
Soudruhu Horejsi!
Je treba dokoncit federalizaci Evropy , aneb byrokratickych uredniku-nejenom, je jako sracek a je nasnade je nekam uklidit.
S Horejsi si predstavuje spickovy vedecky institut ,-treba i sklep ,hlavne dobre placeny, kde bude tvorit tzv.'elixir mladi', jisteze s tajnym receptem ktery preda pouze svym potomkum.
A ma-li ptaka vola , tak jen proverenym soudruhum.
13. 02. 2011 | 01:48

hoven napsal(a):

AC,
pokud bude předseda čssd slaveček , čssd vládu nepřevezme. velice fandím slavečkovi a rathovi. hašek je nebezpečnej, mohl by čssd udělat přijatelnou i pro normální lidi.
13. 02. 2011 | 01:54

AC napsal(a):

hoven

Já ti to neberu, počkej si:-)
13. 02. 2011 | 01:56

Důchodce68r napsal(a):

Půjde-li vše jak dosud, dá se spočítat, kdy přijde pravnuk ze školy prozpěvujíc si romskou písničku, pochlubí se jedničkou z čínského dějepisu a sdělí, že se z volitelné češtiny přehlásil do kroužku finanční gramotnosti. A to už Evropa o které zde mluvíme nebude.

A jestli to nepůjde jak dosud, tak rychlej.
13. 02. 2011 | 02:03

AC napsal(a):

Hezky od plic jednu z oněch kapek popsal tady nade mnou kormoran.
A to se Brusel chystá počet svých úředníků dál nestydatě navyšovat o tisíce. Pak se ovšem není čemu divit.
13. 02. 2011 | 02:04

hoven napsal(a):

AC,
ono je to vlastně jedno. hašek nebo sláveček. o rozpočtu a daních se stejně bude rozhodovat v bruselu, takže bude uplně jedno, kdo tady vládne, jestli slaveček, hašek ,ODS nebo komunisti. já budu už jenom zasadně volit stranu, která je za vystoupení z EU, aby ty volby vubec měly nějaký smysl.
13. 02. 2011 | 02:12

AC napsal(a):

hoven

No to už je rozumnější přístup. Já si ale nemyslím, že nás ČSSD vytrhne, protože i ta se musí řídit prázdnou státní pokladnou, resp. dluhy.
To vystoupení z EU, myslím dobrovolně žádná současná strana ve volebním programu mít nebude. Nevím, jakým způsobem a co konkrétně k rozvratu EU, spíše nováčků než starého jádra, povede. Ve světle nebezpečné, zvyšující se nezaměstnanosti jsou obrovské výdaje na stejně neschopný byrokratický aparát maximálně neefektivní a budou velkým problémem.
My si můžeme jedině zrýt zahrádky a zasadit dostatek brambor a zeleniny. A to se ještě neprojevila potravinová krize z nedostatečné úrody zemědělských komodit ve světě, která už stojí za dveřmi a klepe. Až zabuší a vejde, nedoplatíme se. Nebude z čeho. Ale lidé jíst musí a bez energií, taky stále dražších se prostě neobejdeme. Není tady oficiální strana, která by byla toto všechno schopná vyřešit. Prostě není. Proto bude problémy řešit ulice.
13. 02. 2011 | 02:31

Břetislav Marek napsal(a):

Pan pomatený Hořejší má asi určité existenční obavy ze ztráty svých pozic ????Jinak si občané představte, je to náš profesor na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky.
On bude blekotat své PLKY bez ohledu na realitu a poznání současného stavu - VÝSLEDKY této západní civilizace, kolaps většiny hodnot občanů, konzum, právní destrukci, zdevastování školství, rodiny, totální kolaps ekonomiky, sociálního rozměru, DEBILNÍ růst pro růst, nerespektace dvestace přírody, jasné důsledky tohoto chování na stav přírody, které jasně, obecně vnímané především starší generací, která to poznala na životní realitě na reálném stavu živočichů, hmyzu atd!!!!
Jinak jsem si pustil ten záznam ti Komárci, Bárti, Hamply ve svých přednáškách vyslovili řadu alespoň POCHYB ?? Jinak nám nic nového také neřekli jen vnímají, že řada věcí velmi reálně nefunguje - LOGICKY - selsky, výsledkově POZITIVNĚ a pro koho ??
Co to komu přináší, je to o životě občana, řídí ji elity tak jak mají nebo vědomě s Vámi ji cíleně a systémově DEHONESTUJÍ !!! Jistě tak jak nostalgicky vzpomínali na SAMET jak došlo ke KOLAPSU NAŠÍ MINULÉ společnosti ???
Slyšel jste jen jednou slovo OBČAN ?? Jeho stav a situaci ani v náznaku - zase mlely minulá století, Čínu jak to blbě dělá ten RŮST ??? Tam k tomu měli hned výhrady ??????????
Náš občan je vůbec nezajímá ???? Stejní profesoři jak vy pane Hořejší - samozřejmě se závěrem, že dosud zatím neexistuje jiné řešení - Vy tito pomatení je NEHLEDEJTE - Vy to NECHCETE ani hledat - Vy neznáte LOGIKU jak dospět k poznání PŘÍČIN současného KOLAPSU ??? Vás to nezajímá - Vás zajímá aby to vydrželo co nejdéle ten MARASMUS, Vy potřebujete Kolaborovat se současným systémem a ROZKRÁDAT stát, OKRÁDAT občany, zadlužovat občany, devastovat morálku, ZLO je vlastě DOBRO a mohl bych jmenovat desítky příkladů ???
Je to normální, lidské, občanské, společnosti přínosné, vědecky OBHAJITELNÉ takový OBČANSKÝ masakr a ZNETVOŘENÍ života občanů ????
Ano už Vás znám a jen jste potvrdil společně s těmi KECÁLKY jak a čemu a hlavně KOMU tak dobře ROZUMÍTE a láskyplně SLOUŽÍTE ??

Tak a takové máme ty polistopadové vědce a P R O F ÉÉÉ S Ó RY ??
Je my z Vás stydno a věřte dojde i na vás 4.odboj Vás vyřeší ??

Takové akademiky to živíme s daní občanů ???ZVRÁCENOST ???
POMATENÉ režimem a vedoucí do horoucích PEKEL ???

Hanba NÁRODA, který takové občany ještě platí ???DĚSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13. 02. 2011 | 02:40

AC napsal(a):

PS: Když je řeč o nezaměstnanosti, musíme vzít v úvahu i jevy s ní související. Jsou to nemorální exekutorské bandy, které zajímá jen majetek slabších, kteří by bez půjček skončili i s rodinami pod mostem, pak také nedostatečná výkonnost ekonomiky, toho, co nám z ní tady zbylo, neustálé zdražování bydlení, energií, zvyšování DPH, snižování platů, stres v zaměstnání...atd.
13. 02. 2011 | 02:46

honolulu napsal(a):

Panove, zde je SIBILINA predpoved. (Nebijte me, to neni z me makuvky !)
Za 22 let nejvetsi boje o Evropu budou probihat v Polsku a Madarsku. Cesko bude evakuovano s velkou ztratou obyvatel. Tisice emigrantu z Ceska se bude snazit dostat do zminenych zemi. (Pesky.) Z Polska lide neschopni boju, budou dale ustupovat na severo - vychod. Jeden z nejuspesnejsich vudcu obrany Evropy bude nejaky Slovak. (Rikaji to hvezdy.) Bude znicena jizni Anglie uplne (i s Londynem) a zhori i Paris - kapitol zabozroutu. (Cert je vem.)
Cina dostane nakladacku od USA. Pakistan bude znicen. V Rusku bude civilni valka a jih Ruska nekolikrat prevalcovan ustupujicimi a postupujicimi armadami Muslimaku.
1/2 Nemecka bude zniceno, ale zbytek Nemcu budou nejcenejsimi spojenci Ameriky. Amerika bude vyhlasena jako pevnost a Israel bude evakuovan. Evropska mesta budou horet v poulicnich bojich. Bude nedostatek potravin a leku.
Rad bych pokracoval, ale bojim se, ze me bude nafackovano.

V te dobe ja budu schovany neuroticky dedek na Aljasce a permanentne navztekany na skutecnost, ze cely svuj zivot jsem musel utikat.
Budu holdovat palence a pozirat zverinu. (Kterou nemam rad.)

Pan prof. Horejsi bude mit velkou hodnost ve skupinach branici Evropu. On je totiz rasove klasifikovan jako Nordic a to jsou lide, kteri jsou vzdy prvni likvidovani od cernych, ale v pripade viteztvi Muslimaku, tak az v druhe skupine. Zvitezi u neho realisticky pohled na svet oproti idealistickemu, coz ho zachrani.
O osudech nasich krasnych devcat psat nebudu, ale jsou horsi nez meli Italky za postupu Marocke armady proti Nemcum v Italii za WW 2.
(Zitra jde teplota nahoru, pojedu na vylet a nebudu mit pusteny comp. Nafackujte mi az v pondeli.)
Vase neznalost budoucnosti je zapricinena zkreslenymi informacemi a indoktrinacemi. (Neobcujete s carodejnicemi a kristalovou kouli nevlastnite a vase TV je temnota.)

Pane N.O.S., Antice rozumim lepe ! Povazuji ji za zaklad Evropy.
Znovu Vam pro detaily unika celkovy obraz. (Reknete mi theorii co by se stalo, kdyby Kartago nepadlo - pouze pro zajimavost.)
13. 02. 2011 | 03:34

Dr. No napsal(a):

To Břetislav Marek

Už jsem přestal Václava provokovat, protože jeho bláboly jsou daleko za hranicí rozumnosti. A, bohužel, celé slavné akademii věd jde posledních 20 let pouze o udržení rozpočtové kapitoly. O nějakém společenském významu vědy se celou tu dobu mluví je v rovině "to přece každý ví, že je třeba". Co to konkrétně znamená, že je to především výuka a hraniční výzkum spolu se studenty I NIŽŠÍCH stupňu studia, o tom se už nemluví. Na druhém extrému jsou vysoké školy, jejichž činnost se odehrává v rovině dobře si popovídat a navzájem se příliš neznepokojovat, na konci si rozdat papíry s tituly. Čest výjimkám, ale je otázka, jak dlouho to vydrží. Je notoricky známo, že platy na MFF a FJFI jsou pod hranicí únosnosti.

Takže: Zrušit akademii věd a nefinancovat většinu studijních programů na veřejných vysokých školách (např. chov zájmového zvířectva, kde se dnes udělují i doktorské tituly). Např. biologii financovat na úrovni cca 90 absolventů ročně, zbytek ať si to platí sám. Z ekonomie financovat zejména tu matematickou atd. Školám to nijak neuškodí, pokud bude školné 30 000 Kč., tak to je na úrovni soukromých gymnázií a maminka to ráda za to aby měla doma JUDra zaplatí.

Pokud se sloučí rozpočty AV, VŠ a ministerských vvi., na všechny seriózní obory bude peněz dost, bude možno přijmout zahraniční profesory (včetně Thajwanců a Indů) a něco s naším národem udělat. Bohužel mnozí dnešní inženýři zájmových organismů budou spíše opravovat instalace nebo se plahočit po poli nebo v lese. Jelikož to jsou voliči, určitě se nic takového nestane. A o tom je ta západní civilizace.
13. 02. 2011 | 06:57

grőssling napsal(a):

Voroshilov také napsal,

Romanovci puvodem nebyli Nemci,je to prastary slechticky rod ktery vyhral soutezni klani o moc nad ostatnimi bojarskymy rody po smrti posledniho Rurikovce,ovsem v nasledujicich stoletich krizenim se opravdu nemci stali.
12. 02. 2011 | 21:01

I kdyby to bylo tak to znamena ze jsme puvodni Nemci?A uz ne Chazary nebo tataro-mongoly?Uhrofinove?Potomci staroindickych ariu?
12. 02. 2011 | 21:39

Kdepak Voroshilove, k Němcům, této velkopanské rase, máte daleko asi jako Moskvič do Octávie, ale když Vám ti Němci vládli, začalo to u Vás být trochu víc k světu.
Co taková carevna Katuška ? To byla holka, že ?

Takže EU je jediná Vaše naděje. Jinak se uchlastáte, vymřete a širou Rus pokryje Kytajec s Musulmanem.
13. 02. 2011 | 07:12

grőssling napsal(a):

Tedy hned poté, co vám dojde plyn a ropa.
13. 02. 2011 | 07:14

grőssling napsal(a):

Tedy ten Kytajec tam bude dřív, aby na něj nějaká ropa zbyla a nemusel si ji kupovat.

Fakt Voroshilove EU, jedniná vaše záchrana.
13. 02. 2011 | 07:16

hamperley napsal(a):

Já stále čekám,kdy nám prof.Hořejší už konečně sdělí,že jím geneticky zušlechtěné kravičky nám nadojí ročně o 0.01 ml mléka více než ty dosavadní oranžovo-hnědé co mají dnes a stále stejné jezedáci.Intermezzo Slušovic už dávno skončilo.Kdy jeho mičurinská hruško-jablíčka křížená geneticky přijdou konečně na trh.Ale jemu leží spíše stále na pracovním stole bible o genech mouchy Drosophilly a nám píše o tom,jak by slušel evropský oděv Asiatům.
Česká věda akademická a universitní = =0.000000000000000000000000.
Zbývá otázka proč 1300 Klausoprofesorů jím jmenovaných má plat poslanců,když plní role pouze politvychovatelů mládeže nebo politruků.Poslanci kradou od státu tím,že je jich pouze přes dvěstě 6x méně peněz.
Tak jako starej Bismarck říkával a Němcům vštěpoval až vštípil -"Jó pořádek musí bejt"-tak iniciátoři katastrofy V.I.Lenin a Z.Nejedlý vštěpovali "Jó věda musí bejt" a hlavně dobře organizovaná a pod vychovatelským dohledm aby z níc nikdy nebylo.Tu druhou část si už nechali pro sebe.Jak dlouho ještě bude tahle společnost šaškovat kolem všeho druhu tajtrdlíků a kašpar?
13. 02. 2011 | 07:19

Evžena napsal(a):

Západní civilizace se žene do zániku, protože zlenivěla. Jde jí jen o to, zachovat současný stav plných břich.
Fakt, že mladí Indové, Pakistánci a další chtějí studovat na prestižních "západních" universitách je z části dílem toho, že chtějí vyniknout, a tím uniknout životu v chudobě svých původních zemí. To je podle mého jejich hlavní hnací motor.
13. 02. 2011 | 07:38

divney napsal(a):

Reformu naší společnosti s cílem odvrácení chudoby a finančního kolapsu bych viděl takto,v několika krocích.
1) udělat výtah z berňáku -pořadí největších přispěvatelů daněmi za dvacet let sumárně.Z nich bych vybral 15 prvních.To bude 1/2 příští vlády.
2) sehnat 15 dlouhodobých bezdomovců-to bude druhá polovina vlády.
3)na prvním zasedání vlády 15+15 zrušit pracovní poměr státním zaměstnancům,představujícím luxus naší chudnoucí společnosti a největší finanční břemeno:jde o 1500 lidí,t.j. 1300 profesorů Klause a 200 poslanců
4) po všech diagonálách společnosti masově zrušit ty tisíce pozic poradců,expertních výborů,rad dozoru nad vším co běží i bez nebo lépe bez toho dozoru
5) dát zelenou všem pracovitým,podnikavým,nelenícím,nepodléhajícím čistě mamonu,inovativním lidem v této republice.to předpokládá totálně vyměnit jsoucí zákony a opatření,vylidnit vychovatelny a dozorny naší přestárlé občanské mládeže.Vyjít vstříc iniciativě,která pramení z lidí samotných nikoliv z byrokratických procedur.Václavu Klausovi děkuji,že mne inspiroval příkladem toho jak se to dělat nemá-že zagruzil stát ,zaplevelil přísavky chobotnice mamonu bez práce,jaká ani v jiných státech nemá obdoby.
13. 02. 2011 | 08:09

voroshilov napsal(a):

Fakt,rizlingu,hlidej svuj izrail,ted vam tam zacne veselka!
I kdyz jsi primitivni provokater odpovim:zachranu od Recka,Irska,Portugalska a baltskych tygru muzeme odpustit!
13. 02. 2011 | 08:45

Jana Pechová napsal(a):

"Myslím, že ve skutečnosti jsme naopak svědky bezpříkladné expanze a dominance „západní civilizace“. V podstatě celý svět přece postupně přejímá její základní principy..."
Těmi základními principy jsou, volně ale realisticky přeloženo: Práva bez povinností a bůh bezohledného konzumu na prvním místě. Takhle je totiž společností vnímána svoboda jednotlivce či demokratické volby atp.
Pak máte určitě pravdu, v tom jsou vyspělé země určitě celému světu vzorem. Obrovské množství lidí různých kultur také do Evropy za tímto snem přichází. Ani se nechce věřit, že takový vzor vytváří společnost procentuálně nejvzdělanější.
13. 02. 2011 | 09:03

elf napsal(a):

Čochtane,mám i důkazné foto té slavnostní idálosti,chceš?
13. 02. 2011 | 09:10

jezevec napsal(a):

p. Hořejší
Federelizace Evropy s Ruskem a Tureckem ? Jste opravdu bláhový, když by jste chtěl tyto dvě jiné kultury spojovat s naší kulturou.Jen tak na okraj, to vám nestačila k prozření 23letá přítomnost sovětských okupačních vojsk a současný neúspěch turecké telenovely ?
13. 02. 2011 | 09:23

vaclavhorejsi napsal(a):

divney:

Ano, zrusit university a parlament - skvela myslenka! ;-)
Zvolil jste opravdu velmi dobre svuj nick!

..
13. 02. 2011 | 09:27

vaclavhorejsi napsal(a):

jezevec:

Myslim, ze mate o dnesnim Turecku nespravne predstavy - brzy se budete divit.
Tureckou telenovelu jsem nevidel, ale rekl bych, ze jeji stupidita bmohla byt srovnatelna s ceskymi serialy...
Co mate proti ruske kulture? Dala svetu spoustu spickovych vedcu a umelcu, pravoslavna cirkev je prilou pokracovatelkou byzantske vetve antiky.

..
13. 02. 2011 | 09:32

voroshilov napsal(a):

vaclavhorejsi:
On v tom nicku udelal malou chybu,puvodne tam mel byt Disney.
13. 02. 2011 | 09:34

voroshilov napsal(a):

Jezevec ted zaplace o stamiliardech sezranych stalinem a o tom ze mu okupanty ukradli modre auticko.
13. 02. 2011 | 09:39

grőssling napsal(a):

Jo Voroshilove, ještě jsem zapomněl, taky to u vás poskočilo, když vám vládl někdo s železnou rukou a nemusel být úplně Němec. Petr Hrozný, Petr Veliký, ale hlavně Ocelin. Ten vás vyvedl ze zemljanek do kosmu. Ale vy si ho nevážíte a pomlouváte ho.

Ale kurňa, to byl zase Gruzínec. Tak já už nevím, opravdu, jedině EU.

On onehdá myslím Medveděv taky povídal něco o připojení k EU. Ale ten není relevantní, je slabý, nevládne ocelovou rukou. Tak počkáme na Putina.
13. 02. 2011 | 09:44

grőssling napsal(a):

voroshilov napsal(a):
Fakt,rizlingu,hlidej svuj izrail,ted vam tam zacne veselka!

Maršále, jestli je to na mně, tak jsi úplně vedle. Já se docela těším, bude-li to probíhat jak píšeš. Dílo bude dokonáno, a musulmanini pak hrrr na sever, až dostanete rozum.
13. 02. 2011 | 09:49

Zacheus napsal(a):

Zajímavou stať "O nezbytnosti spojených států Evropských" napsal již V.I. Lenin. O sjednocenou "Novou Evropu" bojoval i Adolf Hitler. Samozřejmě,že nelze demagogicky srovnávat různé historické epochy, ale jedno je bohužel těmto snahám společné: demontáž demokracie ( ať už brutální formou, nebo subtilnějšími metodami například pomocí tzv. politické korektnosti),fakticky nekontrolovatelné rozhodování ze vzdáleného centra, skrytá touha po světovládě. Ostatně jak"demokraticky" byl do čela EU "instalován" prezident van Rompuy je jenom špičkou ledovce deficitu demokracie v Evropské unii. Co do formy se dějiny pořád opakují: " My všichni budeme nejdříve Evropany a pak teprve příslušníky jednotlivých národností" napsal během okupace protektorátní aktivistický novinář Emanuel Vajtauer.
13. 02. 2011 | 09:52

grőssling napsal(a):

Zacheus,

a jak jste přišel na to, že demokratickými metodami se dá vládnout 7mi miliardám lidí ?

To snad jde snáz pást stádo koček.
13. 02. 2011 | 09:55

Zacheus napsal(a):

Jinak se ovšem jistě žádoucích změn ve struktuře euroatlantické civilizace ( západu) dočkáme: v USA začnou mít demografickou převahu hispánci spolu s Afroameričany, na Slovensku za pár let bude každý desátý občan Rom a samozřejmě při vstupu Turecka do EU ( Turci nepochybně obohatili dějiny světa - bohužel včetně vynálezu tureckých šavlí) lze očekávat i příliv obyvatel této země do Evropy, jistě sdílejících stejné morální hodnoty jako původní obyvatelé - takže vlastně žádný problém nelze v budoucnu očekávat ani Evropě, ani v USA. Takže- o co vlastně jde, že.
13. 02. 2011 | 09:55

Zacheus napsal(a):

To grösling. Já si to přece nemyslím. Proto tvrdím,že unifikace Evropy ( potažmo světa) zákonitě vede k demontáži demokracie se všemi z toho vyplývajícími důsledky. A z toho důvodu mám pocit, že případné klady takového postupu ( například tvrzená větší konkurence schopnost takového většího celku, což ovšem je také jen teorie, stejně jako například Darwinovo učení:-), nepřeváží jeho zápory. Přeji pěkný den Vám i ostatním ( včetně autora blogu).
13. 02. 2011 | 10:00

dennis napsal(a):

to gro:ssling
Kdyz globalni kapital a predevsim jednotlive narodni vlady budou mit prostredky (kapitalove a materialni) na to, aby uzivily 7 miliard, pak se da demokraticky vladnout. Otazka zni: maji na to? a maji na tom zajem? Doplnujici otazka zni: Jak rychle to ciselko 7 miliard poroste v nejblizsi budoucnosti?
13. 02. 2011 | 10:10

voroshilov napsal(a):

grossling:
Ano,pockej na Putina,pockej az se uchlastame,az vymreme,az nam dojde ropa...uz brzo na Nova Cinema.
13. 02. 2011 | 10:20

grőssling napsal(a):

dennis,

no pravda, u nás jim to nejde ani se 4mi tisíci doktory.
13. 02. 2011 | 10:22

grőssling napsal(a):

Ale maršále, neber si to osobně, já mám Rusy a Rusko rád. Děda na Vás v dobrém vzpomínal, když mluvil o tom jak hlídal sibiřskou magistrálu, když jste se o ni prali mezi sebou, aby jste ji nezničili. A taky musím uznat, že především díky Rusům pošel ten rakouskej kaprál.

Jenom holt přemýšlím, kdy se vám dařilo nejlíp a co to bylo za vládu, která to uměla. A ať přemýšlím jak přemýšlím, bylo to vždycky za dob vlády ocelové ruky a když Vám vládl car - cizinec. Co ty na to ?
13. 02. 2011 | 10:32

arssin napsal(a):

Plně souhlasím s těmi,kdo hlásají,že společnost nelze stavět na vychovatelnách,poradnách a dozornách.Pouze na lidech, kteří umějí a pracují,za nimiž jsou hmatatelné výsledky práce.To první-pedepáci-vede pouze k neduživé společnosti.
13. 02. 2011 | 10:53

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

"Ostatně jak"demokraticky" byl do čela EU "instalován" prezident van Rompuy je jenom špičkou ledovce deficitu demokracie v Evropské unii."

Byl jednomyslne schvalen Evropskou radou (vcetne ceskeho premiera). Co je na tom spatne??

..
13. 02. 2011 | 11:00

Čochtan napsal(a):

elf,
máš i fotku ? Beru !
Je to vrchol degenerace. Místo aby nechal tu pakáž zabásnout za smilstvo, tak jim jde ještě gratulovat. "politik"!
13. 02. 2011 | 11:26

Karel Mueller napsal(a):

groesling:

Víte, dnes si mnozí čeští "intelektuálové" hrají Bůh ví na co, ale já si myslím, že jsme Rusům v mnoha směrech velmi podobní. Do roku 1968 nebyl rusofilnější národ než Češi. Určitě ne jen kvůli osvobození.

M. Zoščenko napsal v úvodní větě ve své knize: Kdyby někdo řekl jedním slovem, co se v Rusku děje, řekl by krade se.

Když se dívám do ruských dějin, tak vidím vládu bojarů pod slabým carem nebo cara oceláře. Vládu bojarů nebudu komentovat, maršál by se příliš zlobil. Ocelář bojary pravidelně věšel - občas s celou suitou - a Rusko šlo nahoru, jak jste napsal. Nemusel být ani cizího původu. Petr Veliký snad byl Rus, např.

Samozřejmě, z pohledu humanisty byl car ocelář masový vrah.
13. 02. 2011 | 11:28

Sladký napsal(a):

Několik zajímavých a podstatných faktů jako východisko k úvahám.
1.Kdyby byl plně využit stávající vědeckotechnický potenciál, vyrobilo by 20% obyvatel planety dostatek zboží pro zbývajících 80% populace.Co z toho plyne?
13. 02. 2011 | 11:35

Sladký napsal(a):

2.Nadnárodní společnosti vyrýbějí zboží tam,kde je nejlevnější pracovní síla, prodávaji je tám,kde je největší kupní síla a daně odvádějí tam,kde jsou nejnižší. Co z toho plyne?
13. 02. 2011 | 11:38

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Pravdou je, že řadoví občané členských zemí EU o tom předem převážně ani nevěděli ( a i úzkému kruhu těch,kteří o novém prezidentovi rozhodovali, byl k dispozici jenom jeden kandidát- proč byl vybrán zrovna on, a mezi kým, není známo - zde ovšem čerpáme zkušenosti ze žhavé minulosti:-), ale dobře.
13. 02. 2011 | 11:41

Sladký napsal(a):

Politici, bankéři, manažeři,úředníci mají obrovské příjmy nebo rozhodují o obrovských řástkách,aniž by za chybná či vysloveně závadná rozhodnutí nesli sebemenší osobní odpovědnost.Dokud to bude platit, situace se v žádném případš nemůže zlepšit.
13. 02. 2011 | 11:42

Karel Mueller napsal(a):

Pane Čochtan,

jestli bylo rodičce 15, tak kromě incestu máme zneužití nezletilé. U našince světlé pleti bych to viděl na 8 let.
13. 02. 2011 | 11:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

jak se potom stavite k vyberu papeze, kardinalu, biskupu?

..
13. 02. 2011 | 11:46

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Čochtane jste moudrý muž hoden veškeré vážnosti ! Woroshilove nemáte to tady lehké bojovat stále s těmi našimi neandrtálci, fandím Vám ! Hovene zavedeme znovu JZD ! To jsou pane jednotná zemědělská družstva která fungovala za vámi nenáviděné totality která byla schopna produkovat tolik potravin a ještě k tomu levných že bychom dnes nebyli absolutně závislí na německých kontaminovaných sračkách ! Nechejte si prosím vše projít hlavou ! Já vím co dokáže kapitalismus ale vím také co mohl dokázat socialismus kdyby jej lidé pojali upřímně nesobecky a budovatelsky nemyslíc jen na svůj vlastní prospěch ! Kapitalismus zůstane kapitalismem , drtícím vše poctivé co ještě v lidech zůstalo ! Trochu skromnosti křtěné socialistickou ale upřímně míněnou morálkou by tenhle národ mohlo pozvednout z bahna konzumu !!! Dal.
13. 02. 2011 | 12:06

grőssling napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
Zacheus:

jak se potom stavite k vyberu papeze, kardinalu, biskupu?

..
13. 02. 2011 | 11:46

Pane profesore, katolická církev přeci ani nepřestírá, že by měla něco společného s demokracií. Je to diktátorsky a vojensky řízená totalitní organizace.
13. 02. 2011 | 12:19

Helmut napsal(a):

Neuveritelne. Tak nejak si kladu otazku, proc ma tolik lidi potrebu verit takto silenym apokalyptickym vizim. Ale kdyz si tak vzpomenu, tak se to dela snad vzdycky (ostatne postapokalypticka science fiction je docela popularni odnoz zanru). Ja si opravdu myslim, ze toho, pred cim se tady strasi se opravdu bat nemusime a svet se zase nejak drasticky nemeni. Ono by si to chtelo uvedomit, ze to ceho jsme dnes svedky neni upadek zapadni civilizace, ale pouze toho, ze dalsi regiony dorovnavaji uroven zapadu. Ale to preci nutne nemusi hned znamenat nejaky apokalypticky zanik "zapadniho sveta"? Ostatne jsou to predevsim ty nove rostouci zeme, ktere maji zajem na spolupraci se zapadem (globalizovane hospodarstvi dela v tomhle pripade zazraky). I proto je dnes jakykoliv vetsi - trebas vojensky - konflikt prakticky vyloucen, protoze vsichni velci hraci jsou na sobe hospodarsky zavisli.

Vyzyvam tedy mistni diskutujici, aby se nad problemy trosku zamysleli a nehazeli tady svoje katastroficke vize, ktere beztak nemaji podlozeny zadnymi tvrdymi fakty, ale jen a pouze svymi pocity.
13. 02. 2011 | 12:24

Evžena napsal(a):

Pozůstatky socialistické morálky, zvané též jánabráchismus (já ti seženu chalupu, já ti na oplátku dostanu syna na VŠ; nyní já koupím drahý přístroj ze státního za slušnou provizi, jak pro tebe, tak pro mne, ty protlačíš zákon.... ) máme stále na očích.
13. 02. 2011 | 12:26

Helmut napsal(a):

Ad Evropska unie. Muze mi nekdo z mistnich chytraku odpovedet, co je na jejich mechanismech nedemokratickeho? To ze tady nekteri vi o EU houby neznamena, ze neni demokraticky rizena. Vite, jake jsou tri hlavni organy EU? Vite jak rozhoduji a jak jsou voleni? - tak mi povezte co je na tom nedemokratickeho.. To ze o tom nic nevite, z toho nedela nedemokraticky postup. Ono by stacilo se jenom trosku zajimat..

Uz jenom cekam, az se tady nejaky chytrak zase vytasi s tim, ze ji bude srovnavat s RVHP..
13. 02. 2011 | 12:27

Tenco napsal(a):

dalimír
A kteří lidé by ten socialismus/byrokratický centrální kapitalismus / měli řídit ?
Uveďte alespoň deset jmen.

A jak by měl vypadat ?

Soudě podle Vašich příspěvků zde, by měl být hlavní předpoklad ten, že si každý ráno a večer střihne jointa.
A pak půjde vše jako na drátkách.
Všici budou usměvaví, ohleduplní nesobečtí, upřímní ...

Nebo jaký recept máte Vy ?

A máte vůbec nějaký recept kromě negace ?
13. 02. 2011 | 12:28

Helmut napsal(a):

Tenco:

To po nich chcete moc. To je same mudrovani, ale aby tedy nekdo nabidl nejake reseni, to ne. Vsasdil bych se, ze na tuhle cast vam tady nikdo neodpovi :-)
13. 02. 2011 | 12:38

grőssling napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
groesling:

Víte, dnes si mnozí čeští "intelektuálové" hrají Bůh ví na co, ale já si myslím, že jsme Rusům v mnoha směrech velmi podobní. Do roku 1968 nebyl rusofilnější národ než Češi. Určitě ne jen kvůli osvobození.

M. Zoščenko napsal v úvodní větě ve své knize: Kdyby někdo řekl jedním slovem, co se v Rusku děje, řekl by krade se.

Zdravím Vás, jsme zajedno.

Nebožka paní herečka Růžičková kdysi řekla, že Američan je jen umytý Rusák. Nemyslím si, že my jsme něco extra, pravda mejeme se trochu víc, ale nepoužíváme desodoranty, takže stejně smrdíme.

Pravda, k tomu heja, heja romerika jsme měli o něco blíž a od Turka dál, tak jsme něco víc pochytili. Něco křížením se západním etnikem do genofondu pobrali, ale jinak na Číňana prostě z nás i okolí nikdo nemá.

A ti naši dnešní intelektuálové ? Minule jsem se nasmál, když jeden z mlaďochů, co nám onehdá radili jak volit přiznal, že jako redaktor MF Heute, takto doprovod delegace Václava Klause v Moskvě zabloudil a nemohl přečíst ta divná písmenka na ukazatelích směru.

To ještě Masyryk pravil, máte plné huby Ruska, ale azbuku jste se nenaučili. No dneska se neučí ani tu azbuku. Natož aby četli Dostojevského v originále, jak to bylo běžné za našich mladých let. A věru, že naše bítlsovská generace četla i texty anglické, i když možná že ne moc obsahově náročné. Ale zvládnou ti dnešní něco bez google překladače ? Takže čeští intelektuálové ? Ti už jsou dávno v hrobě a tam se převracejí.

Mimochodem, chystám se napsat esej na téma Jakobýni a Otomtisté. Všechno je jako, jakoby a o tom. To jsou dnešní ( mladí ) intelektuálové. Nedávno jsem si dělal čárky, kolikrát řekne prof. Cílek v televizi jako. V každé třetí větě. Nás by nepustili k maturitě.

A to musím říct ( Vorošilovééé, kde jsiííí ), že nemalou část, tu lepší, českých intelektuálů v nedávné minulosti tvořili Rusové.
13. 02. 2011 | 12:40

Helmut napsal(a):

Odpustte si prosim nektere narazky. Soudim, ze patrim k tem "dnesnim intelektualum" (student VS, ). Docela me urazi tyhle nechutne kecy. Ale na mladou generaci se nadavalo vzdycky a to se - zda se - nemeni. A tu azbuku ovladam (dokonce jsem schopen vam povedet, jaky je rozdil mezi nekterymi jejimi mutacemi), Dostojevskeho jsem - byt ne v originale - take cetl. A nemalo anglicky pisicich klasiku jiz take mam na konte (vcetne nekolika v originalnim zneni). Odpuste si - prosim - tyhle blbe reci a prosim vas, aby jste se vyvaroval pausalizaci.
13. 02. 2011 | 12:58

grőssling napsal(a):

Tenco také napsal,

A máte vůbec nějaký recept kromě negace ?

I Helmut si omočil prý Vám nikdo neodpoví. Tak já to zkusím.

Pánové ať vezmu za co vezmu je téměř vše hůř. A to srovnáváme dnešek s dobou před dvaceti lety. Nevím o tom, že by Číňani měli problém s počítači, nebo mobily. Naši antikomunisté to o nástupcích Jakeše, pokud by nezasáhli sametorevolučně defaultně předpokládají. Protože si už nevědí rady.

Takže co konkrétně ? Jsem si jist,že třetí cesta.

Jasně Klausovci ohrnou pysky a půjdou škemrat za krachující banky, ti radikálnější ty banky nechají zkrachovat. Pravdoláskovci se napakovali a teď jen ukusují z nasušeného a zrestituovaného a rozvíjejí terorie o všeobecném zbratření světa.

A jak, že by ta třetí cesta měla vypadat ?

V ekonomice a vztahu k zaměstnancům cesta Čubova ( t.j. družstevní vlastnictví, případně výrazné podílnictví zaměstnanců na zisku vlastníků ). Progresivní zdanění alespoň na úrovni západoevropské škály. Havel dobře věděl proč Čubu zničil. Ono to prakticky fungovalo.

V politice přímé volby a referenda, možnost odvolatelnosti jakéhokoliv politika hlasováním. Prodloužení volebního období na nejméně 6 let. Vše co nemá doložku tajného šup na internet.
Místo Senátu poradní 43ti členná Rada moudrých přímo volená národem s právem veta vůči usnesením vlády a Pralamentu.

Ve vědě, kultuře, zdravotnictví a školství 80 % vlivu státu a 20 % soukromého sektoru, nepřekročitelná hranice daná ústavou.

Ve vnitřní bezpečnostní politice a soudnictví alespoň cesta slovenská. Žádné klausovské, ještě na chvíli zhasneme.
A drakonické tresty za korupci ve veřejném sektoru rovné trojnásobné vraždě.
13. 02. 2011 | 13:06

grőssling napsal(a):

Helmut,

je to jednoduché, ve Vašem případě výjimka jenom potvrzuje pravidlo.

Na omluvu dnešní mladé intelektuálské generace je třeba říci, že za daný stav nemohou absolutně. Země není v úpadku jejich vinou, hlavní odpovědnost nesou protagonisté Pravdolásky a.s. a Penízeažnaprvním místě s.r.o. .
13. 02. 2011 | 13:10

Helmut napsal(a):

"ať vezmu za co vezmu je téměř vše hůř."

A co konkretne? Mate to necim podlozene nebo je to jenom vas pocit?
13. 02. 2011 | 13:10

Helmut napsal(a):

Pry vyjimka potvrzuje pravidlo.. tak ted bych byl rad, kdyby jste to vysvetlil z oci do oci mym kolegum.. Rozhodne se mezi studujicimi naseho oboru nepovazuji za nejakou vyraznou vyjimku..
13. 02. 2011 | 13:12

Sol napsal(a):

Jediná Nohavicova písnička o Kometě říká více,než celá tato mudroslovná diskuze.
Ach pýcho marnivá...
13. 02. 2011 | 13:19

Luba napsal(a):

Helmut,
výjimka pravidlo nepotvrzuje, ale prověřuje jeho platnost.

"Exceptio probat regulam de rebus non exceptis".

Tedy "probat", nikoli "confirmat".

http://wikipedie.blogspot.com/2010/07/exceptio-probat-regulam-de-rebus-non.html

http://www.alanemrich.com/Class/Class_Practical_Latin.htm

Česká deformace latinského úsloví je příkladem tzv. konfirmačního zkreslení - naší potřeby neustále něco potvrzovat a posilovat naši "jistotu".
13. 02. 2011 | 13:28

olga napsal(a):

Nechci provokovat. Ale výrobní vztahy musí být v souladu s výrobními silami. S tím nic nenaděláme. I když to hlásal Marx.
13. 02. 2011 | 13:39

grőssling napsal(a):

Helmut napsal(a):
"ať vezmu za co vezmu je téměř vše hůř."

A co konkretne? Mate to necim podlozene nebo je to jenom vas pocit?
13. 02. 2011 | 13:10

Tak jen narychlo a budu možná opakovat, to co zde na diskuzích zaznělo již mnohokrát a začneme Vaší oblíbenou oblastí intelektiální :

- základní a střední školství za posledních dvacet let upadlo v mezinárodním srovnání,

- učňovské školství téměř neexistuje, na rozdíl od doby za Husáka,

- vysoké školství v průměru upadlo na úroveň dřívějšího školství vyššího,

- hádám, že český základní výzkum je na tom asi stejně špatně jako za Husáka ( počty objevů, patentů a vynálezů na počet obyvatel ), což je po 20ti letech vlády "intelektuálů" tristní stav, navíc neví, zda se dožije zítřka,

- český aplikovaný výzkum téměř neexistuje, zemřel s českým průmyslem,

- český průmysl vyklidil většinu oborů, kde byl před dvaceti lety buď konkurenceschopný, nebo na špičkové úrovni. Týmy vyškolených a vycvičených odborníků byly rozprášeny zejména působením firmy Penízeažnaprvním místě s.r.o. . ( Textilní strojírenství, jaderné strojírenství, inženýring průmyslových celků, letecký průmysl, zbrojní průmysl, výroba speciálních nákladních automobilů atd. atd. ).

- české zemědělství není schopno uživit národ, na rozdíl od stavu za Husáka,

- české potravinářství produkuje většinově potraviny v horší kvalitě než před 20lety, neboť je pod tlakem řetězců, jež jsou v zahraničních rukách a dělají si na našem trhu co chtějí. Navíc výrobci nemusejí dodržovat ČSN,

A malá třešnička na dortu, kolik významných cen obdržela česká kinematografie za posledních 20 let ? Kolik vyrobila filmů, které stojí za to ?

Co takhle architektura ? Jen v Praze, otřesné stavby hostící prodejny hadrů a banky.

Radši už skončím.

Mladý muži z toho co o sobě píšete soudím, že je Vám kolem 25-30 let. Bohužel mně táhne na 70 a tak bohužel a bohudík něco pamatuji a oblbování propagandy mne nechává v klidu.

Ale také Vy si můžete leccos nastudovat, tolik informací, kolik máte dnes Vy my nepamatujeme.

Jenom je třeba s těmi informacemi pracovat.
13. 02. 2011 | 13:43

jezevec napsal(a):

P.Hořejší
Rusko je směs chování evropské a asijské kultury.Kultura není o Čechovi či Jiráskovi, ale třeba o porovnání úrovně české vesnice a ruské děrevni.Oproti Rusům jsme však už civilizačně zdegenerovaní. Např. pro Rusa pes je pořád zvíře,ale u nás je to skoro živočich rovnající se člověku.Rusko je zkrátka daleko více celkově hrubé. Není to dobře, ale kdoví jak by jsme se chovali mít takové dějiny. Nicméně jsme úplně jiní než Rusové a nemůže to ladit.Ať jsou tam kde jsou.
Vzrůstající islamismus v Turecku není snad třeba více rozebírat, že ano p. Hořejší.
Voroshilov
V roce 68 měli sovět. okupanti jako jeden z prvních požadavků na čs. armádu odevzdání pojízdných odvšivovacích stanic pro potřeby rus.okupantů. V Československu či čs. armádě to nikdo neznal. I toto svědčí kam Rusové kulturně patří.
13. 02. 2011 | 13:50

Tenco napsal(a):

Helmut
Já nesměřoval otázku na všechny.
Čistě účelově - na Dalimíra.
Který zde celé měsíce tvrdí, "že je třeba zrušit kapitalismus a zavést socialismus". :((
A tak se ho ptám, jestli má nějakou představu, kromě frází a obecných definic charakterových vlastností, o tom, jak by si ten socialismus představoval, jak by se k němu mělo dojít a zda zná alespoň pár lidí, kteří by ten socialistický stát měli řídit.
:)))

grőssling
Moc věcí najednou.
na to já jsem moc hloupý to takhle pojmout.
Ale já si skutečně myslím, že hlavním problémem je fatální závislost západních civilizací na ropě. Ve smyslu energetickém i produktovém.
A že pokud nebude tento problém , repektive to , co jsem uvedl zde 12. 02. 2011 | 15:22 včetně odkazu na blog pana Klána, nebude řešeno tak, že se z toho udělá hlavní společenské paradigma již teď, tak jsou veškeré řeči o budoucnosti jalovými tlachy v tom lepším případě, strašením a věštěním v tom horším.

Bez vize budoucnosti takové, že matky nebudou mít strach do takové budoucnosti rodit děti, fotři nebudou přesvědčeni o tom, že dělají něco co má hlavu a patu, kdy vlády které tomu dají zákonný rámec a společnost se stane opět místem, kde se lidi spolu baví rozumně a hledají rozumná řešení, místo toho aby se každý snažil toho druhého využít nebo ojebat ....bez takové vize, opřené o zcela nové náboženství a sice takové, že Země je konečná, není nafukovací a ani uvnitř sebe nemá ještě jednu Zemi, která je větší než ona...

Bez takové vize se za dvacet, třicet let lidi budou hádat stejně jako dneska, akorát že to nebude v teplém křesílku v obýváku, ale někde na poli, kde si budou
kroutit krky pro dva shnilé brambory, které náhodou jeden z nich objevil. :((

Trochu přehnané, vím.
Ale stejně. Politici nám lžou. Lžou a kradou.
Vy si myslíte, že to dělají jako hobby, nebo že jsou všici deprivanti ?
ne, oni moc dobře ví , co nás čeká.
Tedy s takovými deprivanty, kteří jsou dnes politiky. :)))

Nad Vašimi návrhy se zcela jistě dá diskutovat.
Ale je jich příliš moc.
Když děláte moc věcí najednou, nakonec zjistíte, že jste neudělal nic.
:))
13. 02. 2011 | 13:55

Luba napsal(a):

Tedy, pardon Helmute,
to s tou výjimkou tvrdil grössling.

Grösslingu,
když se chystáte psát esej o Jakobýnech (jako by) a Otomistech (je to o tom), možná byste se mohl zároveň zamyslet nad tradovanými nesmysly (výjimka potvrzuje pravidlo) a oblibou hloupých frází (např. vylít s vaničkou i dítě).

I když "o vaničce" psal už dr. Honzák:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=11197
13. 02. 2011 | 13:56

grőssling napsal(a):

Luba, děkuji za námět, také jsem uvažoval o průpovídce: mně to přijde . Máte ještě další plevelná slova a fráze ?

Děkuji

LG
13. 02. 2011 | 14:06

Karel Mueller napsal(a):

Srdečné pozdravy milý groesslingu,

nebožka Růžičková byla hrdá Srbka a v naší kulturní frontě po roce 89 nějak nezapadala. Nevysvětlovala svůj vztah ke KSČ (s níž si asi nezadala), proč hrála ty či ony role uvědomělých soudružek (asi žádné nehrála), či že je neprávem v tom či onom seznamu (asi s nikým nespolupracovala). Dokonce prohlásila, že Švorcová je jako člověk skvělá žena. Myslel jsem tenkrát, že omdlím ... v tom moři nejrůznějších výroků našich herců.

Pokud jde o české intelektuály ... v nedávné debatě poznamenal pan Šteffl, že zná brilantní mozky které nezvládají trojčlenku. Může být ... ale my mastodonti z pravěku jsme usoudili, že by tento jev - existence brilantních mozků, nad jejichž schopnosti je zvládnutí trojčlenky - měl být vědeckými metodami zkoumán.
13. 02. 2011 | 14:07

Helmut napsal(a):

V mnoha ooblastech, ktere zminujete zase neni tak hrozne jak pisete. Ono se staci totiz jenom trosku rozhlizet a neco malo znat. Jak pisete, pristup k informacim je vice nez dostatecny.

To skolstvi nepopiram. Avsak je otazkou, nakolik je to tak drasticke (ja si na svoje stredoskolske a vysokoskolske pedagogy nemohu stezovat). Ono je to hodne o individualnim pristupu a ja osobne vidim problem v tom, ze prave ona starsi generace nedokaze mnoha mladym vysvetlit, k cemu to klasicke vzdelani vlastne je. Ovsem v momente, kdy nekdo nedokaze vykladat (a takovych pedagogu je bohuzel docela dost - i ja takove zazil), tak je jakakoliv individualni snaha k nicemu. Me osobne vzdycky zajimaly dejiny, ale jeden rok jsem mel na stredni skole ucitele, ktery nedelal nic jineho, nez ze predcital z ucebnice, coz logicky nikoho nebavilo. Po nem nam nastoupila vynikajici ucitelka, ktera dokazala vec vysvetlit a najednou to prislo zajimave i lidem, kteri chteli jit na MFF UK/CVUT etc. Stejne tak v matematice. Celych sest let na gymnaziu jsme meli vynikajici ucitelku, ktera veci vysvetlila a ac jsem na matematiku (a vetsinu exaktnich predmetu) naprosty antitalent, tak jsem nemel dost casto s pochopenim latky a respektovanim predmetu problem. Sice uz dnes mnoho neumim, ponevadz se s tim ve svem oboru nesetkavam, ale nemam problem respektovat nekoho, kdo studuje exatni obory (narozdil od takovych tech hlupaku, kteri maji potrebu neustale rypat do socialnich ved).

Vyzkum neni take tak spatny. Tech skutecne mezinarodne znamych odborniku je poskrovnu (coz je pri velikosti nasi populace naprosto logicke), presto u nas vychazi dost slusne kvantum velmi dobry odbornych publikaci. Stejne tak mame spoustu vynikajicich odborniku. Ja samozrejme vidim predevsim do sveho oboru, ale zkuste si zjistit, kdo jsou treba takove osobnosti jako J. Vykoukal, J. Kren, B. Litera, M. Pecenka, E. Irmanova, J. Rak, S. Horak, E. Souleimanov, M. Romancov.. a mnozi dalsi. To ze je neznate, neznamena, ze neexistuji.

Cesky prumysl. Nejak jste zapomnel, ze v dobach predlistopadovych (obzvlaste extremne je to znat od dob panovani L. I. Brezneva) cesky prumysl neuveritelne technicky zaostaval a drzel se naprosto neperspektivnich oboru (tezky strojirensky a hutni prumysl). Zapad dokazal hospodarskou krizi 70. let prekonat inovacemi, vychod se z ni - diky rigidnimu hospodarskemu planovani a durazu prave na nespotrebni prumysl - uz nevzpamatoval. Tady opravdu nelze hazet vinu na polistopadovy vyvoj - vsimnete si, ze ve vsech ostatnich zemich byvaleho sovetskeho bloku to dopadlo vicemene stejne jako u nas. Mimochodem jeste pred druhou svetovou valkou byly Cechy vyrazne vyspelejsi nez Rakousko, v roce 1989 se o necem takovem neda mluvit. Za to muze polistopadovy vyvoj?

Ceske zemedelstvi nebylo sobestacne ani pred listopadem.

Ad kinematografie. Pokud povazujete jedno oscarove oceneni a tri nominace - u tak male zeme jako je CR - za dvacet let jako neuspech, tak prosim. Ja to tak nevidim. Vsude se toci vetsina spatnych filmu, ale protoze od nas vidime vsechno, co se zde tvori, tak se nam logicky zda, ze jsme na tom tak spatne. Ale takhle je to uplne vsude. Porad se u nas toci dost vynikajicich filmu, staci to jenom sledovat... Z vynikajicich filmu poslednich let jmenuji: Obcansky prukaz, Habermannuv mlyn, 3 sezony v pekle, Normal, Protektor, Kdopak by se vlka bal, Karamazovi, Tobruk.... (to je malo?). Sedesata leta bych sem netahal, to je extremni pripad. To muzete rici totez o Francii..

Architektura na tom take neni tak spatne, ale je trab vedet co vsechno skutecne vznika. Ne vsechno je tak hrozne.

Nerikam, ze je vsechno uplne skvele, ale opravdu nemam potrebu kydat hnuj na vsechno co kolem sebe vidim - to je naprosto primitivni a umi to kazdy blbec. Radeji ocenim kladne veci a tech take neni zase tak malo. Ostatne dost casto mi staci pohled na jedno nejmenovane prazske sidliste, ktere obyvam. Staci si porovnat nektera mista se situaci pred dvaceti lety. Naprosto neskutecne rozdily.

Ad muj vek. Od vaseho spodniho odhadu uberte jeste pet let :-). S timhle vecnym negativismem se nikdy nikam nepohneme.. Porad je co zlepsovat, ale rict, ze vse je a priori spatne je hloupost.
13. 02. 2011 | 14:13

voroshilov napsal(a):

jezevec napsal(a)13:50
P.Horejsi
Rusko je smes chovani africke a neolitne kultury.Kultura neni o Pepikovi ci Marence,ale treba o porovnani ceskych megapolisu a ruskych gulagu.Oproti Rusum jsme vsak uz civilizacne nadlidi.Napr.pro Rusa je pes porad jidlo,ale u nas je to zivocich rovnajici se posvatne krave.Rusko je zkratka daleko vice celkove hnusne.Je to dobre,by my jsme se tak nikdy nechovali,vzdyt nase dejiny jsou prochazka ruzovou zahradou.Nicmene jsme uplne jini nez Rusove a to nam privadi orgasmus.At jsou blize k nam pro nase perverzni poteseni.
Voroshilov:
V roce 68 meli sovet.okupanti jako jeden z pivnich sklepu v cs.armade odevzdani pojizdnych odsavacu krve pro potreby upirskeho veleni armad Mordoru.V Ceskoslovensku to nikdo neznal nebot zdejsi bolsevici pili jenom umelou krev.I toto svedci ze Rusove nepoznaji krev rocnik 1952,ktera je tak znama svym bugetem z pridavek Milady Horakove.
S respektem,pacient ctverteho oddeleni Bochnicke nemocnici,Napoleon vedeny ve spisu krycim jmenem Jezevec,take vas pozdravuji Ceasar,Trockij a Einstejn.
Budeme psat dale kdyz nas doktor pusti k pocitaci.
13. 02. 2011 | 14:18

Luba napsal(a):

grösslingu,
Tenco Vás oprávněně kritizuje za to, že jen srovnáváte stav před 20-ti lety a po 20-ti letech a nenabízíte vizi či řešení.

Přitom, to srovnání se Vám povedlo a je to zhruba tak, jak píšete. Ale co je příčinou toho neblahého stavu?

Domnívám se, že je to tím, že státní instituce stále jedou jakousi setrvačností, jsou rigidní a neodpovídají potřebám současné doby.

Doba je značně dynamická, to co platilo dnes, zítra již platit nemusí, hranice díky globalizaci a internetu prakticky zmizely.

Na tyto změny nedokázal pružně reagovat vzdělávací systém, školy a učitelky (učitelé téměř neexistují) - vyučují jak v dobách předlistopadových a za Rakouska-Uherska: frontální výuka, autoritativní, nikoli kooperativní učitelé, nalévárna přežitého vědění, namísto kreativního dialogu a společného objevování. Školy neodpovídají potřebám pracovního trhu. Absolventy škol nikdo nechce zaměstnat - všichni požadují kvalifikované lidi, kteří jim přinesou zisk, nikoli náklady spojené s jejich zapracováním, apod.

Všude ve státním aparátu jen lhostejnost, lenost, vychcánkovství a u občanů pocit, že za nás má někdo něco udělat. Prostě - mentalita lidí je pořád: poslušnost a pasivita. Poslušnost a loajalita vůči mocným lumpům a pasivita ve vztahu k věcem veřejným.

Ten špatný stav není zaviněn samotným demokratickým systémem, ale pasivitou lidí, kteří nevyužívají svých možností něco ve svém okolí změnit. Skuhrat - to umíme. To jo.
Pokud se budeme smiřovat s nespravedlností a tolerovat malé podrazy a zlodějiny, nesmíme se divit, že se dějí podrazy a zlodějiny ve velkém.

Prostě: "Nebát se a nekrást!"
13. 02. 2011 | 14:23

jezevec napsal(a):

Voroshilov
tvoje překrucování faktů je hodno práce člena KGB, neboť ke zničení třídního nepřítele je možno použít všechno. Odejdi do Ruska, když je to tam tak fajn a neotravuj nás tady svým lhaním.
13. 02. 2011 | 14:37

Luba napsal(a):

grösslingu,
lépe řečeno - řešení jste nabídl,
ale vychází více z domněnek, než z analýzy skutečného stavu.

Vaše tvrzení: "Havel dobře věděl proč Čubu zničil. Ono to prakticky fungovalo" - je pravděpodobně nesprávné.

Havel nevěděl o zemědělství a hospodářství vůbec nic.
Jeho parketou byl odpor proti starým pořádkům - a jen z této pozice pana Čubu kritizoval.

Mladý Čuba byl také zastáncem kolektivizace a byl komunisty vyznamenán jako vzorný zemědělec (nejmladší z rodu Hamrů?).
Ale Havlovy temné slušovické nitky existovaly jen v bujné fantazii pana prezidenta.

Mám-li podporovat tradici a užít k tomu oné příšerné fráze: Pan Havel tenkrát vylil s vaničkou i dítě - k velké radosti všech spekulantů - a tento jeho idealismus pohřbil vývozní ikonu - český zbrojní průmysl a možná z části i federaci, protože těžká zbrojní výroba, kterou hodlal on a jeho diletanští našeptávači zrušit, byla soustředěna na Slovensku.
13. 02. 2011 | 14:40

Tenco napsal(a):

Luba
Nevím jak jste vydedukoval, že "oprávněně kritizuji pana grösslinga za to, že jen srovnává stav před 20-ti lety a po 20-ti letech a nenabízí vizi či řešení."

Naopak, vytkl jsem mu, že těch témat/návrhů řešení/ uvedl mnoho najednou.
Myslím si, že když se bavit, tak o jednom tématu. Ve vztahu k jiným.
Pro začátek bych navrhoval skutečně tu prezidentskou kandidaturu.
Vycházím totiž částečně i z premisy, že hlupáci si potrpí na symboly.
A že je to sjednocuje víc, než nějaké složité pravdy. Takže je toho třeba využít.

Ale to si nechte pro sebe.
Nechtěl bych, aby se ten či onen urazil. :((
"Nebát se nenechat je krást !" :))
13. 02. 2011 | 14:46

hanz napsal(a):

Docela jsem se zasmál.Nevím proč by se Evropa měla obávat Brazílie a naopak se spojovat s Ruskem. To jsou fantasmagorie, které neomlouvá ani vyšší věk autora.
13. 02. 2011 | 14:47

dalimír napsal(a):

Pane Tenco Volte příště polepšené komunisty ! Ti snad ze všech našich politických stran mají nejlepší vize ve svém programu jak postavit naši ekonomiku znovu na nohy ! Národní shromáždění složené zodpovědně z vybrané elity národa by soustavně dohlíželo na důsledné dodržení volebních slibů tehle super moderní strany ! Na název KSČM který působí na spoustu soudobých intelektuálů jako rudý hadr na býka nebudem brát ohled a tuhle renovovanou stranu která se tváří že by mohla pro obyčejné lidi něco dokázat by si mladá generace již pohlídala ! Žádné papalášství ,žádná honosná sídla a luxusně vybavené sekretariáty ! Heslo skromnost nade vše by se muselo usadit i v těch makovicích na vedoucích postech ! Kapitalismus je pane Tenco podle Vás soutěživý a tvořivý ,to máte pravdu ! Ale co s tou většinou lidí která v něm nemá ambice a chce také slušně žít ??? Pane zdravim Vás a přemýšlejte trochu o tom ! Dal.
13. 02. 2011 | 14:54

voroshilov napsal(a):

jezevec:
Jake pak lhani?Emisar armad Mordoru,jeho vysokoblahorodi nadplukovnik Krvavy agentu Jezevci:
Vas vyklad nebyl plny,musel jste dodat:
Kdyz jsem uzrel moc Temneho Pana naseho cisare Palpatina a lorda Vaidera,ihned jsem ucitil mraz pod kuzi,jako by proti me vuli jsem presel na temnou stranu Sily,moje nohy uz se nesli ve valenkach hvezdne pechoty,na hlave me zahadnym spusobem vyrostla opticka helma-usanka a do ruky spadl lazerovy blaster AK-500,v tu chvili jsem vedom vitezstvi Cisarske Vesmirne flotily zautocit na planetu Cechoslovakia a zabit kazdeho rytire Jedi nepritele Imperia.
At pribude s nami Sila!
13. 02. 2011 | 14:55

dalimír napsal(a):

Přeji našemu blogerovi ,slovutnému a váženému panu profes. Věnceslavu Hořejšímu k jeho dnešním jmeninám stále pevné zdraví štěstí a rodinnou pohodu ! Abychom i nadále zde u pana STEJSKALA mohli pročítat se zájmem jeho brilantní texty ! Dal.
13. 02. 2011 | 15:05

Milan napsal(a):

Ano, civilizace končí. Vyčerpaly se principy tržní ekonomiky a jejího růstu. Jakmile se nasytí Čína, nebude kam růst. To příjde tak asi za 10 let. Pak zde bude stagnace, krize budou větší a častější a současná civilizace se propadne do chaosu.
Mimo to dojde k vyčerpání zdrojů, využití nových povede k astronomickému růstu cen.
Populace se nebude již zvyšovat, její úroveň bude stagnovat nebo klesat.

A příjde nová civilizace, mravencům se začnou zvětšovat hlavičky a začnou chodit po zadních...
13. 02. 2011 | 15:10

Luba napsal(a):

Tenco,
já jsem se zas u pana Grösslinga chytil jednoho rčení a jednoho Čuby.

Pan Čuba se sice zkompromitoval spoluprací s představiteli minulého režimu, ale kdyby tak neudělal, nedosáhl by takových úspěchů, z nichž profitovali všichni. Jan Antonín Baťa musel také spolupracovat a nacisty - protože měl odpovědnost za své dělníky-spolupracovníky. Republiku zradili politici.

Citoval bych Čubova slova:

Kdyby Slušovice existovaly dál, tak by se produkce bývalého družstva podle odhadů ekonomů v 21. století pohybovala kolem sta miliard korun...

Otázka: Zemědělstvím hýbou dotace a nářky zemědělců rostou rychleji než produkce. Co si o tom, pane docente, myslíte?

"Za prvé si myslím, že dotace nejvíce demoralizují zemědělce. (...)Před třiceti lety se prodávalo obilí za cenu 2.500 až 3.000 korun za tunu. V loňském roce se prodávalo také za stejnou cenu, ale ceny vstupů stále rostly. Je to těžké vykořisťování zemědělců společností. (...)

Otázka: Jenomže tento stav je v pořádku pro zemědělce, ale pro spotřebitele už je to horší.

"Pro spotřebitele? Dostanou přeci vyšší mzdy. Je nesmysl, aby se zvýšila životní úroveň lidí tím, že se sníží ceny zemědělských výrobků a doplatí na to zemědělci.

Takže správné je postavit ceny na úroveň odpovídající poměru ostatním cenám. České zemědělství zaniká a dost možná zanikne. V roce 1989 vykazovalo produkci ve výši 108 miliard korun a v současné době je to 67 miliard korun. Zemědělská produkce klesla řádově o 40 procent a analýzy do budoucna hovoří o pouhých čtyřiceti miliardách.

Otázka: Jak to, že Slušovice byly v tehdejší době tím, čím byly?

"Slušovice se rozvíjely, protože jsme si vytvořili systém, který umožnil fungování tohoto podniku. Bylo nám jedno, jestli vyrábíme obilí nebo pneumatiky. Prostřednictvím oddělení Exkurze a praxe jsme každému dali možnost nahlédnout do nitra fungujícího podniku. Doslova všechno bylo k dispozici."

O: Říká se, že jste mnohdy balancoval na hraně zákona.

"Ano, využívali jsme celého prostoru, který zákon dával.Mnozí lidé nám vytýkali, že jsme dostávali od ministerstev dotace a devizové prostředky. Ani jedno, ani druhé není pravdivé. Nedostali jsme ani tolik prostředků, kolik by nám právem náleželo. Agrokombinát Slušovice ve velkém vyvážel a dovážel produkty ze zahraničí. V té době jsme uzavřeli 16 kooperačních smluv se zahraničím, což nás opravňovalo k vývozu a dovozu zboží. A jak to, že ti druzí to neměli a my ano? Rozdíl byl pouze v tom, že na získání takové kooperační smlouvy bylo potřeba dvaceti tří souhlasů, a abychom je získali, tak jsme museli vstoupit devadesát šest krát do různých kanceláří. Někteří ztroskotali už u pátéhopodpisu...

O: Také se tvrdí, že vám bylo jedno, co člověk dělal, ale hlavně když měl chuť pracovat…

"U nás bylo spoustu lidí vyloučených z tehdejší komunistické strany, kteří neměli možnost pracovat v jiných podnicích. Tato skutečnost nám nevadila, pro nás bylo důležité, co umí. A pokud se jedná o vzdělání, bylo nám jedno, jakou má vysokou školu. Důležité bylo, že ji absolvoval, vytvořil si nadhled a my jsme ho potom testovali, pro jakou funkci má dispozice."

O: Známé je Vaše „kolečko”...

"Ano, každý nově příchozí absolvoval v podniku půlroční nebo roční praxi a nám šlo o to, abychom zjistili, k čemu má dispozice. Věděli jsme, že dobrých manažerů je jenom půl procenta, takže z dvou set lidí jenom jeden byl ten, který byl schopen řídit ostatní. Ale ti další dokázali zase něco tvořit, takže proto jsme museli identifikovat, kdo co umí. Je důležité dát lidi na takové místo, které jim vyhovuje. Ale také jsme se pochopitelně mohli splést, proto jsme všechny pracovníky jednou za čtvrt roku vyhodnocovali. Obodovali jsme je a když někdo dostal více než čtyři a půl bodu, byl přeřazen do vyšší funkční nebo platové kategorie. A naopak, kdo získal méně než tři body, byl přeřazen do nižší funkční nebo platové kategorie. Pochopitelně se mohl dále vypracovat. Jeden z náměstků byl třikrát sesazen a opět se na toto místo dokázal vrátit. (...)

Otázka: Jaký názor máte na vznik univerzity ve Zlíně?

"Domnívám se, že univerzita je jedním z nejlepších podniků, který ve Zlíně je. Po zlikvidování obuvnického průmyslu tam není prakticky nic. Ve Slušovicích platilo, že manuelní pracovník vytvoří podniku zisk v rozsahu stovek korun, středoškolák tisíců korun a vysokoškolák v rozsahu milionů korun. Česko zkrátka potřebuje víc vysokoškoláků."

Zdroj:
http://www.firemnipartner.cz/zlin/clanek.php?clanek=396
13. 02. 2011 | 15:16

Tenco napsal(a):

dalimír
Hmm. Tak nějak jste mě se svou odpovědí ani nepřekvapil. Abych byl tedy upřímný.
Nu nic, víra prý jeětě nikomu nikdy neublížila. Říkají katolíci.
Tak snad...
Koho byste chtěl za prezidenta - to je asi zbytečná otázka, že pane Dalimíre ?
:(((
13. 02. 2011 | 15:21

buldatra napsal(a):

Kolaps západní společnosti?
A proč hned kolaps?

Jak tak člověk sleduje svět, za kolaps je označováno ledacos, stále je nám někým servírováno, že se zhroutí to a ono, ale ono to není nic jiného, než vývoj a vývoj je změna a změna je život a hlavně, člověk by se neměl bát žít. Zač by potom život stál?
Stále se něco mění a ne vždy je to okamžitě k lepšímu. Dalo by se říct, že západní společnost dnes a západní společnost před 30-40 léty není totéž, mění se a to proto, že dnes jsou jiné podmínky a to není nic divného, protože vše se neustále vyvíjí a mění. A to je proces, který vyžaduje určitý čas, aby bylo možno konstatovat, kam opravdu vede.
Kardinální otázka je, pro co se lidé rozhodnou a na jakou změnu přistoupí a také, budou-li to změny z jejich vůle, nebo dle scénáře někoho, kdo se cítí být předurčen k určování nějakého směru ostatním dle svého obrazu tak, aby nás měl tam, kde nás chce mít.
Žijeme v době, kdy se taková kardinální otázka pomalu, ale jistě začíná měnit v kardinální odpověď.
Dnes ještě nemůžeme říct, že tu odpověď známe. Můžeme pouze tipovat.
Budou-li se lidé bát, bude se s nimi lépe manipulovat, protože strach ze života ochromuje.
Chce to používat vlastní rozum a řídit se jím. A dívat se na svět vlastníma očima.
A domluvit se.

Pakliže se západní společnost mění, nemusí to vést k jejímu zániku a následně nahrazení jinou civilizací, může to jen být nalezení jiné cesty. Měla by to být cesta míru, protože jen ta dává šanci živým vytvořit něco kloudného.

Poznámka k množení (respektive spíše nemnožení) zápaďaů.
Zápaďané vědí, jaké je ideální množství lidí pro teritorium, které obývají. A také pro tuto planetu, abychom ji lidé definitivně nezplundrovali. Je to zhruba půlmiliarda lidí
Dnes a denně se lidstvo od toho ideálu vzdaluje.

Úkolem zápaďanů by v prvé řadě mělo být zbytečně netlachat a dnes a denně vtloukat celému světu, kde se rodí stále větší a větší množství lidí, kteří následně živoří a umírají hladem a natahují ruce pro pomoc, do hlav, aby s tím laskavě přestali. A pakliže nepřestanou, nikdo jim nic nedá. A pro začátek řádně utáhnout kohout.
Ušetřené prostředky můžeme investovat tam, kde nám permanentně chybí. Je to drsné, ale s námi se také nikdo nemazlí. Všichni lidé na celém světě mají rozum, tak ať ho začnou používat, než bude pozdě. Než nastane opravdový kolaps.
13. 02. 2011 | 15:34

evix napsal(a):

Lena napsal(a):
Pane Hořejší:
co je špatného na tom, že Čechům už někde velí Korejci nebo Indové? Zkuste se zeptat jejich zaměstnanců a lidí kolem těch fabrik. Řeknou Vám podrobnosti. Já bych jen zobecnila: protože sem tahají Indii a Koreu - tedy neekologické chování nebo neetické chování k zaměstnanců.
_________________________________________________________________________________
Tak především neetickým chováním se vyznačují Češi. To byste koukala jaké platy ten Ind svým zaměstnancům dával. Co se týče té ekologie, ano tam je to horší, oni opravdu nestavějí zvířátkům nadchody ( mimochodem ta zvířata je odmítají využívat a přitom to stojí takové miliony), ale neeticky se opravdu nechovají.
Při povodních 2009/2010 dávali Korejci s naprostou samozdřejmosti postiženým zaměstnancům peníze a představte si, že je zpátky nechtěli. Zkuste se zeptat jiných zaměstnavatelů v regionu, kteří nějak zaměstnancům pomohli.
A ještě jeden poznatek, blízko Kopřivnice je několik výrobních podniků se zahraniční účastí. V jednom jediném zůstali němečtí manažeři. Kde myslíte, že se nejvíce hlásí lidé? Do té firmy s německým ředitelem, protože je tam nejmenší možná šikana. Tam kde jsou Češi, tam je neskutečný binec, jako v celé naší slavné společnosti.
13. 02. 2011 | 15:44

Helmut napsal(a):

buldatra:

Ad porodnost. Na tohle je uplne jednoducha odpoved. Staci zavest standardni socialni zajisteni a zvysit zivotni uroven na rozumnou miru a hned budete mit porodnost nizsi. Evropa si take prosla fazi, ve ktere je dnes trebas subsaharska Afrika (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Stage5.svg). Neni nahoda, ze porodnost v zemich, kterymi se tak strasi (tj. ty muslimske zeme) take docela vyrazne klesa..
13. 02. 2011 | 15:47

evix napsal(a):

buldatra: Poznámka k množení (respektive spíše nemnožení) zápaďaů.
Zápaďané vědí, jaké je ideální množství lidí pro teritorium, které obývají. A také pro tuto planetu, abychom ji lidé definitivně nezplundrovali. Je to zhruba půlmiliarda lidí
Dnes a denně se lidstvo od toho ideálu vzdaluje.
_____________________________________________________________
Taky nechápu proč by jsme se měli nekontolovatelně množit. Je normální aby třeba v Egyptě přibylo za 60 let 60 milionů hladových lidí???? Komu tohle může prospět? Lidstvu uřčitě ne, naše planeta je přelidněná.
13. 02. 2011 | 15:55

Evžena napsal(a):

evix

Co dají indiští zaměstnavatelé lidem, které sice nezaměstnávají, ale svým hrubě neekologickým jednáním, jim ničí a zamořují vzduch v místě jejich bydliště? Zdá se Vám to etické?
13. 02. 2011 | 15:58

voroshilov napsal(a):

buldatra je dobrak,preskocil"zlatou miliardu"-miliarda uz je moc,staci pulka,no a potom na 100 milunonu,ne na hornich 10 tisic a 10 miltonu obsluhy-to je idealni reseni!
13. 02. 2011 | 16:04

buldatra napsal(a):

Helmute,

ten link nějak nefachčí.
K tomu strašení muslimstvem. Ono se v tomto případě straší něčím jiným, než přemnožováním v muslimských zemích, ale v zemích nemuslimských, což je pro mě málo potěšitelný fakt. Někdo straší, jiný bagatelizuje. Vidím to tak,že já osobně bych velice uvítal, kdyby si muslimové laskavě svou ideologii strčili za klobouk a ráčili si praktikovat tam odkud ji semk nám importovali. Svých ostatních ideologií tady máme i tak víc než dost.
13. 02. 2011 | 16:11

buldatra napsal(a):

Pane Vorošilove,

buďte pozdraven, kalimera.
Že jsem dobrák o mě říká kde kdo. Jsem rád, že jste se přidal. Děkuji.
Sám to o sobě z důvodů vrozené skromnosti nikde neříkám. Nechcete se stát mým tiskovým mluvčím?

PS
mnogo nas?
13. 02. 2011 | 16:15

Luba napsal(a):

Pane řediteli Hořejší,
s tím Ruskem a Tureckem je problém ...

Rusko má stálou potřebu vymezovat se vůči vnějšímu nepříteli, lidé mají pevnostní mentalitu, pěstěnou stovky let ...
Demokracie nemá v Rusku žádnou tradici. My máme aspoň těch dvacet let s Masarykem.

Turecko je muslimská země, a sekulární je díky Atatürkovi a zásadnímu postavení armády. Dále je tu problém Kurdů - mnohamiliónové národnostní menšiny, které Turci odmítají právo na sebeurčení. O demokracii a rovných právech se v Turecku moc mluvit nedá.

Rusko a Turecko budou ještě dlouho s EU inkopatibilní.
Je třeba mnoha let intenzívní spolupráce a diplomacie.
Pak to možná půjde. Je to věcí bezpečnosti a přežití.
13. 02. 2011 | 16:42

voroshilov napsal(a):

buldatra:
Nas jeste je opravdu mnogo,coz mnohe uprimne mrzi(ma soustrast),uz jsme slyseli v 90.letech ze nas je prilis mnogo od vazene demokratky pani Tatcherove,rekla doslova:Rusko je prilis velke,staci 20 milionu v okruhu Moskva-Petrohrad,zbytek predat Cine a zainterosovanym velmocem!
13. 02. 2011 | 16:50

voroshilov napsal(a):

Luba,buldatra:
Ale nebojte se,za dobu vladnuti Beni Jolkyna zemrelo vic Rusu nez kdy v ruske hostorii v mirnem obdobi,takze jeste mate nadeji...
13. 02. 2011 | 16:54

Kritik napsal(a):

V diskusích se objevují výpady proti Indům, Korejcům, muslimům, atd. Je to totéž, jako generalizované výpady proti Čechům od Rakušáků. Přitom víme, že není člověk jako člověk. Například jeden Korejec přesvědčil svého zaměstnance, který si zlomil nohu, aby i přesto chodil do zaměstnání. Ten zaměstnanec v zájmu firmy poslechl, noha mu špatně srostla a bude mít následky na celý život. To je skutečný příběh. A zase jiný Korejec sem přijel, aby splnil svůj křesťanský misionářský úkol. Je oporou v mnoha sborech a dodává nadšení spoustě lidí, kteří již začali propadat skepsi z neutěšeného duchovního stavu spoluobčanů.

Nezdá se hrdým Čechům, že tato země, kdysi kolébka šiřitelů nadějné spásy a svobody, se stává středem pozornosti křesťanských misionářů, jako nějaká země obývaná barbary uprostřed africké savany nebo brazilského pralesa?
13. 02. 2011 | 16:57

Jozef napsal(a):

Pan profesor,
a Cina je este vacsia,nez India,funguje na principe pozitivnej diskriminacie mensich narodov a kultur.Uspesne.Podobne fungovala federacia Gorbacova...
Len vdaka prijatiu tohto principu,principu pozitivnej diskriminacie slbsich subjektov, mohla sa zacat budovat a rozsirovat aj EU.
A ako funguju mnohokmenove africke staty,ktore europania nakreslili obcas aj ceruzkou a pravitkom?
Ako funguju USA,kotol narodov a kultur? Kto preklina fungovanie USA?
Preco ti v Prahe,co odmietali rozpad ceskoslovenskej federacie odmietaju aj europsku federaciu?

Len vdaka retorike /zial,vedome podvodnej/ zapadnych politikov o jednotnom europskom dome od Atlantiku po Ural,mohlo dojst k zjednoteniu Nemecka - a naslednemu vyvoju.
Len vdaka slubom celoeuropskej integracie!!! vychodoeuropske staty prijali zapadne hospodarske odporucania,ergo odovzdanie hospodarstiev do zapadnych ruk.
Sme politickym protektoratom,hospodarskou a kulturnou koloniou.Ktora Zapad stabilizuje,aj ked vynos rel.klesa,nestaci pokryt zapadnu spotrebu a naklady.
Sme protektoratom a koloniou - ale nie vsetci si to uvedomuju. A nemame zakazane mysliet a formulovat svoje potreby a zaujmy.V case padu imperialnej moci je to dokonca nevyhnutne.

Faktom je,ze len tvrdym naliehanim polskych predstavitelov,vratane polskych lobbistov v zahranici,,doslo k realizacii donekonecna odkladaneho rozhodnutia integrovat niektore krajiny do "nemecko-francuzskej" unie.Lebo zapadni vodcovia sa vzdy riadili ideou okamzitej maximalizacie svojho zisku a moci,ci nadvlady a minimalizacie problemov vo svojom okoli.Vzdy sa spravali ako predatori - ak mali tu moznost.Nase narody im tu moznost darovali.

Prijatie Ruska /v podstate uz aj Ukrajiny/ do Eu bolo doteraz nemozne z dvoch dovodov: Rusov /a Ukrajincov,na rozdiel od Albancov ap./ je prilis vela.Prilis vela!
Ohrozili by v europskom parlamente,v europskom rozhodovani,doterajsich dominatorov v EU.A posilnenim EU ako celku by oslabili veducu ulohu svetoveho hegemona,USA.
Vlastne dolezity bol aj treti dovod: mimo EU Rusko mohlo fungovat ako korist,objekt zaujmu,v EU v podstate nie.

Ale co bolo nemozne dnes rano,moze byt mozne dnes poobede.Alebo zajtra rano.Wall Street totiz pokracuje v sebevrazednej politike ,bez naznaku zastavenia,sebareflexie.

Pan profesor,myslim,ze je to nevyhnutne,takto a nahlas uvazovat.
Som dokonca presvedceny,ze Rusko ma velky potencial pomoct Zapadu v tejto nadchadzajucej hektickej dobe.Stabilizacny potencial.Pretoze Rusi od prirody nie su cielavedome zakerni predatori.Hry divide et impera my nedokazme hrat.Sme vzdy len obetami,nastrojom. Aj v dnesnom Drangu nach osten.
A s europskou kulturou identifikuju sa uprimne.Slovania koniec koncov tvoria podstatnu cast obyvatelstva Europy...

A ak nebudeme sa snazit integrovat Turecko,najde si inych priatelov.Uz to vidno.
13. 02. 2011 | 17:00

Luba napsal(a):

vorošilove,
myslíte tím toho Jolkyna z Gazpromu?
13. 02. 2011 | 17:07

voroshilov napsal(a):

Luba:
Myslim tim Jelcina z Kremlu.
13. 02. 2011 | 17:17

buldatra napsal(a):

pane Vorošilove,

já to myslel jinak. Jako, že jestli je nás dobráků mnoho?
Ale neva.

A pak, kde je doba Tatcherové, že.
Svět se furt a stále mění.
A nechlubte se. Vás Rusů už tak mnogo také není, bývávalo vás víc. Číńané nespí a pošilhávají po Sibiři. Stárnete a nemnožíte se nijak závratně, narozdíl od nich. Ubývá Vás. Takže to neznamená nic jiného, než, že se u vás děje to samé, co u nás(u nás ještě navíc hrozí ten kolaps-viz. článek pana profesora. Nějaká jiná civilizace nás odstraní do propadliště dějin a tam o tom můžeme pokecat třeba s Mayi). Jenom bychom z toho poznání měli učinit nějaký společný rozumný závěr a domluvit se, co s tím. Co navrhujete?
13. 02. 2011 | 17:18

grőssling napsal(a):

Milý Helmute,

to co jsem napsal, bylo jen rychlou reakcí na Vaši žádost argumentovat a tak opět jen krátce k Vaší odpovědi :

To skolstvi nepopiram. Avsak je otazkou, nakolik je to tak drasticke (ja si na svoje stredoskolske a vysokoskolske pedagogy nemohu stezovat).

Jestliže výsledky testů žáků základních škol před 20ti lety řadily naše základní školství mezi první tři v Evropě, nyní jsme kdesi na 30tém místě. To je myslím sešup velmi dramatický.
Ale máte pravdu, s tím vyvětlením užitečnosti vzdělání. Naši učitelé se v nás snažili vzbudit potřebu kritického uvažování a vzdělání jako podpory celoživotního usilování a směřování.

Vyzkum neni take tak spatny. Tech skutecne mezinarodne znamych odborniku je poskrovnu (coz je pri velikosti nasi populace naprosto logicke), presto u nas vychazi dost slusne kvantum velmi dobry odbornych publikaci. Stejne tak mame spoustu vynikajicich odborniku. Ja samozrejme vidim predevsim do sveho oboru, ale zkuste si zjistit, kdo jsou treba takove osobnosti jako J. Vykoukal, J. Kren, B. Litera, M. Pecenka, E. Irmanova, J. Rak, S. Horak, E. Souleimanov, M. Romancov.. a mnozi dalsi. To ze je neznate, neznamena, ze neexistuji.

Zrovna v tomto oboru, o kterem píšete je to v Česku tak, že tu existuje pseudovědecká instituce, placená státem, která prý bude mít za úkol rozhodovat o tom, kdo byl po roce 1948 odbojář.
Tak to je věru po 20ti letech silná káva i na nás staré dědky.

Cesky prumysl. Nejak jste zapomnel, ze v dobach predlistopadovych (obzvlaste extremne je to znat od dob panovani L. I. Brezneva) cesky prumysl neuveritelne technicky zaostaval a drzel se naprosto neperspektivnich oboru (tezky strojirensky a hutni prumysl). Mimochodem jeste pred druhou svetovou valkou byly Cechy vyrazne vyspelejsi nez Rakousko, v roce 1989 se o necem takovem neda mluvit. Za to muze polistopadovy vyvoj?

Nic takového jsem nenapsal. Tvrdím, že v bývalé ČSSR byly obory, které měly buď světovou, nebo konkurence schopnou úroveň a stejně byly zlikvidovány. S tím Rakouskem to myslím také tak v minulosti nebylo.

Ceske zemedelstvi nebylo sobestacne ani pred listopadem.

že jsme dováželi burské oříšky je mi jasné, ale celkově je bilance horší v neprospěch soběstačnosti. Jednoznačně díky skalním liberálům a vyjednání špatných podmínek v rámci přistupových jednání k EU, myslím, že ještě v devadesátých letech.

Ad kinematografie. Pokud povazujete jedno oscarove oceneni a tri nominace - u tak male zeme jako je CR - za dvacet let jako neuspech, tak prosim. Ja to tak nevidim.

Nedávno jsem tu o naší kinematografii od jejího vzniku na konci 19. století až do dneška psal. Český filmový ústav vydal seznam 200 filmů, které navrhl digitalizovat ( a tak je zachránit ) a to výhradně s ohledem na jejich uměleckou hodnotu. Věru, že jich tam je nejvíc z období reálného socialismu a to i v přepočtu na roční produkci. Oskarový Kolja je kýč jako vyšitý.

Architektura na tom take neni tak spatne, ale je trab vedet co vsechno skutecne vznika. Ne vsechno je tak hrozne.

No nejsem odborník, ale kromě neustále dokola zmiňovaného Tančícího domu vidím v Praze jenom stavby jako Don Giovany, Uni Credit bank na nám. Republiky, vedle Palládium, proluku Myslbek nedaleko a další a další hrůzy. Těch dobrých staveb od základů je fakt jako šafránu, spíš rekonstrukce a přestavby třeba od paní Jiřičné, ale jinak je to hrůza hrůz, a to zejména urbanisticky, viz. satelity a průmyslové krychle na předměstí. Zlatá sídliště.

Nerikam, ze je vsechno uplne skvele, ale opravdu nemam potrebu kydat hnuj na vsechno co kolem sebe vidim - to je naprosto primitivni a umi to kazdy blbec. Radeji ocenim kladne veci a tech take neni zase tak malo. Ostatne dost casto mi staci pohled na jedno nejmenovane prazske sidliste, ktere obyvam. Staci si porovnat nektera mista se situaci pred dvaceti lety. Naprosto neskutecne rozdily.

Milý Helmute, bydlím v paneláku, nedávno jsem si říkal, co že se tu na sídlištěi za 21 let změnilo :
- náš panelák dostal na jedné straně tepelnou izolaci,
- před domem je mnohem více aut,
- místo společné antény máme kabelovou televizi,
- po sídlišti jezdí pán, který luxuje neuklizená psí hovínka.
Toť vše, ostatní je stejné jako za Husáka.

Porad je co zlepsovat, ale rict, ze vse je a priori spatne je hloupost.

No já si myslím, že nejhorší je
- nepoužívat svůj rozum ke kritickému hodnocení reality,
- neosvojit si nejpozději do 20.ho roku věku řebříček hodnot odmítající společenské vztahy založené na konzumu a vládě mamonu.
13. 02. 2011 | 17:23

Joe napsal(a):

for Vorosilov
http://www.stirringtroubleinternationally.com/2010/12/20/meeting-margaret-thatcher-and-some-thoughts-about-britain-and-russia-being-allies/
13. 02. 2011 | 17:30

buldatra napsal(a):

Hen ten Jelcin nikdy neupadne v zapomnění, to dost dobře nejde, páč v regálech obchodů a super hyper márketů, jakož i za barovými pulty, se nám připomíná jeho bývalá neslavná sláva a politováníhodná životospráva a životní styl, lahvemi dryjáku s jeho jménem.
Osudem impregnovaného velikána jest, že skončil na etiketě lavórovice.
13. 02. 2011 | 17:31

voroshilov napsal(a):

Ale samozrejme je to bida,mnohym rusofobum uz dochazi duchovni potrava,kdyz odhodime ulet mozku jako"Srdecne pozdravy z Ruska"pana Fleminga,"Park Gorkeho"nejakeho amicana a thrillery Toma Clancyho-cisty poison,to vsak uz davno,jeste je bajecna kniha Rambo-3,tam zruda ozrala plukovnik rika:Prisaham na posvatny leninsky mauzoleum,jak dojemne,ctete deti!
No tady nedavno vysel film na DVD"Archandel",budouci Bond-Daniel Craig nasel denik Stalina ze ten prasak mel nemanzelske dite se sluzkou,jede do Sibiri toho bastarda vypatrat a ten uz planuje uchopit moc v Rusku,nakonec tu zrudu-2 zastreli prostitutka Zina a...svet je zachranen!
Tam je vsechno-bohata Moskva plna kurev a oligarchu,zebracke Rusko,KGB,"Stalin zabil vic lidi nez Hitler,Dzingischan a Aleksandr Veliky dohromady",Berija ktery znasilnuje skolacky,vodka,tundra...chybi jenom medvedi s harmonikou,hledejte a jeste pocitacova hra Stalinske metro...ja jsem tancil nadsenim!
13. 02. 2011 | 17:31

grőssling napsal(a):

Luba také napsal,

Havel nevěděl o zemědělství a hospodářství vůbec nic.
Jeho parketou byl odpor proti starým pořádkům - a jen z této pozice pana Čubu kritizoval.

Čuba nevadil tím, že přijal titul hrdina socialistické práce s právem nosit zlatou hvězdu, ale vadil tím, že v onom podniku panoval skutečný socialistický vztah k zaměstnancům a firma prosperovala a to i v zahraničním obchodě, což je nejlepší test ekonomického zdraví firmy ( tam žádné protekce režimu nepomáhaly ).

Havel lhal lidem o kapitalismu s lidskou tváří a tak tento, jeden z mála příkladů fungujícího socialismu, musel být zlikvidován.
13. 02. 2011 | 17:32

sysel napsal(a):

Ano, Evropské impérium postavené shora nás zachrání, zcela jistě, děkuji, nashledanou, těšilo mě....
13. 02. 2011 | 17:39

grőssling napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):

Pokud jde o české intelektuály ... v nedávné debatě poznamenal pan Šteffl, že zná brilantní mozky které nezvládají trojčlenku. Může být ... ale my mastodonti z pravěku jsme usoudili, že by tento jev - existence brilantních mozků, nad jejichž schopnosti je zvládnutí trojčlenky - měl být vědeckými metodami zkoumán.
13. 02. 2011 | 14:07

Také já Vás srdečně zdravím,

to s tou trojčlenkou a brilantním mozkem může být pravda. Zle je, pokud onen intelektuál brilantní mozek nepoužívá ke kritickému hodnocení reality a pohybuje se v kruhu od jednoho dogmatu ke druhému. Tedy potom to už brilantní mozek rozhodně není.

A kolikpak těch intelektuálů ochotných opustit pohodlí dogmatického prostoru ve veřejném životě v Česku je ? No těch co pravidelně nosí kůži na trh mnoho ne. Tak náš profesor Hořejší jistě, ale jeho bratr už ne například, i když by bylo zajímavé vědět co si myslí. Prof. Bělohradský, Keller, Erazim Kohák, pan Robejšek, a potom jenom dlouhá řada tu více tu méně zajímavých obětí dogmat.
13. 02. 2011 | 17:46

vajan napsal(a):

Diskuze mně připomíná sentence římských patricijů na lehátkách, zda jsou výhodnější otroci (či otrokyně) z Východu, či Jihu a jaká je lepší poloha těla při přijímání stravy, milovánís jinochy či dívkami. To, že na Severu měli už za hranicemi říše Barbary jim jaksi uniklo. Evidentně si už dlouho nepovídali. Nejde o podobnost čistě náhodnou. Nebo si myslíte, že s naším (euroatlantským modelem morálky a hodnot) civilizačním přínosem lidstvu máme budoucnost?
13. 02. 2011 | 17:58

Luba napsal(a):

Pane Grösslingu,
proč píšete jedním dechem o Čubovi a socialismu, když pan Čuba jen napodobil "systém řízení Baťa" v oblasti zemědělství?

Byl snad Baťa socialista? No nebyl! Byl to kapitalista se sociálním cítěním.

Václav Havel v zásadě držel se svými kamarády z Charty-77.
Pro něj nebylo důležité, že Čuba vedl mimořádně prosperující podnik a že byl schopný podnikatel. Pro něj bylo daleko důležitější, že Čuba vyhodil jeho kamaráda Devátého, polistopadového šéfa BISky, z práce:

Úryvek z diskuse se Stanislavem Devátým:

Dobrý den pane Devátý. Chtěl bych se Vás zeptat na problémy a těžkosti života před listopadem 89 ve Slušovicích. Předem díky za Vaši odpověď.
Vendy, 18.11.2009 11:05

Odpověď vložena: 18.11.2009 11:25
V počátcích byla práce dobrá. Rozjížděl se nový počítačový závad, kde jsem pracoval. Byla tam spousta skvělých lidí. Postupně na měl byl ze strany vedení vyvíjen tlak¨, abych zanechal politické činnosti, což nakonec skončilo, jak jsem již psal, mým vyhazovem. Na počátky své práce vzpomínám rád, hlavně kvůli lidem okolo a akcím, které jsme společně pořádali.
(...)

Pane Devátý,často se mluví o p.Čubovi,že byl protěžován režimem.Nebudu se na tento fakt ptát.Přesto si myslím,že se jednalo o schopného člověka.Mám pravdu?Jak se choval k Vám?
Důchodce, 17.11.2009 18:33

Odpověď vložena: 18.11.2009 10:57
Jistě, schopný manažel p. Čuba byl, když se dokázal v komunistickém systému takto orientovat. Ze začátku mého působení ve JZD Slušovice jsem tam pracoval bez problémů, nicméně, jakmile jsem se v r. 1988 stal mluvčím Charty 77, byl jsem z družstva vyhozen.

Zdroj:
http://zlinsky.denik.cz/online_rozhovory/stanislav-devaty-online.html
13. 02. 2011 | 18:11

voroshilov napsal(a):

groesling:
Vy jste mne vzyval?Nu coze tady jsem...Cim zacneme?
Ohledne caru mel Karell Mueller vetsinou pravdu,a koho tady jeste mame?
Cromvella,Marii Stuartovnu,Medicejske,Tudorovce,Richarda III,Bartolomejskou noc,Inkvizici,Rekonqivistu,nespocet Papezu...v cem tedy je problem?
American je umyty rusak-bajecne,ted poslouchejte-v SSSR byla voda z vodovodu ZADARMO,kazdy si mohl myt az do haleluja,natoz mame nejvice vodni plochy na svete,v kazdem vesnickem dome je vlastni lazen"banja",ve mestech verejne lazne,sauny-nas sovetska moc si priucila se umejvat a cistit zuby,coz o vasich americanech rict nemuzu!
13. 02. 2011 | 18:15

grőssling napsal(a):

Luba napsal(a):
Pane Grösslingu,
proč píšete jedním dechem o Čubovi a socialismu, když pan Čuba jen napodobil "systém řízení Baťa" v oblasti zemědělství?

Byl snad Baťa socialista? No nebyl! Byl to kapitalista se sociálním cítěním.

Lubo,

protože vím jaké sociální cítění měl Baťa, tedy přesně Baťové.

Moje babička pravila, žádné z mých dětí nesmí k Baťovi. A že to nebylo tehdy jednoduché. Vadilo jí ponižování zaměstnanců.
Rozhodla se pro svobodu, vzala osud do vlastních rukou a ponižování se vyhnula.

Nicméně i tyto vztahy lze jen obtížně porovnávat, protože se odehrávaly v jiných podmínkách a časovém rozestupu 40ti let. Je to fakt jako když se někdo směje, že jsem měl v práci v roce 1988 osobní počítač s 16ti bitovým procesorem a hardiskem 20 MB. A to jsem si myslel, co že to nemám.

Nevím ale, že by Čuba vystavoval zaměstanance ponižování, na rozdíl od Bati. V tom byl velký rozdíl.
13. 02. 2011 | 18:25

Ivan Kraus napsal(a):

Vážený pane profesore a všichni debatující -
doporučuji článek Jana Sterna /bez háčku.../ - Deník Referendum: O kapitalismu bez lásky i nenávisti.
Je to pozoruhodný a dobře napsaný text, s myšlenkami, které stojí za povšimnutí.

S pozdravem

Ivan Kraus
13. 02. 2011 | 18:26

voroshilov napsal(a):

grossling:
A nejlepsi byl ten anglicky kral co mel sest manzelek a jednou Annu Bolejnovou popravil,to je demokrat to byl humanista-ne jako nejaky Ivan Grozny co jenom poslal svoji zenu do klastera!
13. 02. 2011 | 18:36

grőssling napsal(a):

Vorošilove,

neberte si to osobně, já o Vás přece nepochybuji, že byste se nemyl. Navíc jsem citoval nebožku herečku paní Růžičkovou a navíc jsem dodal, že i my ( tedy i já ) jsme svým způsobem špindírové. Třeba včera jsem šel spát nemytý, vyčistil jsem si jenom zuby. Byl jsem líný. Potěšilo Vás to ?

Bylo to jen tak obrazně, tak to zas neberte doslova. Je mi jasné, že sovětská moc Vám umožnila čistit si zuby a že bylo a je na Rusi vody dost.

Vysvětlím Vám to, je to taková do ruštiny nepřeložitelná slovní hříčka. Paní Růžičková to myslela tak, že Američan je jen zjemnělejší formou imperialisty ( například na okupovaných území rozdává dětem žvýkačky ), zatímco Rus tou drsnější ( žvýkačky nerozdává ). Ale zabíjejí stejně rychle oba dva.

Ostatně stejně jako naši žoldáci-okupanti v Afghanistánu.

Tak už se nečilte maršále.
13. 02. 2011 | 18:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Kraus:

Dekuji = pro ostatni = odkaz na ten Sternuv clanek:

http://www.denikreferendum.cz/clanek/8971-o-kapitalismu-bez-lasky-i-nenavisti

..
13. 02. 2011 | 18:50

grőssling napsal(a):

Tak jsem si přečetl doporučovaný článek pana Šterna, zde link :
http://www.denikreferendum.cz/clanek/8971-o-kapitalismu-bez-lasky-i-nenavisti .

První dojem :

- kdyby pan Štern něco takového řekl před 21 lety, nejspíš by byl v lepším případě hlasitě vysmán,

- svět ovládá 6 000 příslušníků klanu - mafie nazvané buržoazie, já bych dodal a miliony jí sloužících poskoků, kteří si myslí, že jsou také něco víc,

- navrhované řešení,

* spějme k ateismu,
* pomstěme se kapitalismu a překonejme jej tím, že nepřistoupíme na pravidla rostoucího konzumu

je samo o sobě neproveditelným idealismem.

Každopádně je pěkné takto slyšet mluvit českého intelektuála, kterého jsem měl zastrčeného v šuplíku Pravdoláskař.

To jsou věci, to jsou věci.
13. 02. 2011 | 19:02

Josef K. napsal(a):

Mám problém, o úpadku diskutují zjevně ti, kdo o Západu nic nevědí. Česko Západ není a uvedené pseudointelektuální elity nejsou západními elitami. Takže se tady opět mísí nějaká pohanková kaše tím podivným českým všeumělskovským způsobem....No, být Bavory, tak to snad má smysl, ale tyhle pseudosovětské, postnormalizanč ěbrežněvovské úvahy?????????? Dostal jsem svéděti na Západ, pracuji pro západní firmu, a tyto úvahy jsou směšné, neznalé, hloupé, přitorublé.....
13. 02. 2011 | 19:03

Josef K. napsal(a):

Nicméně s normalizačním panem Hořejším (prostě tak to je...) jsem asi na jedné lodi, nejsem Evropanem, který se děsí Evropy, ale jsem Čechem (obyvatelem země), který se děsí pravověrných Čechů (genetických potomků podprůměrnosti), což je módní jev především v oněch postsovětských postbrežněvovských strukturách. Oni ti Klausové, Nečasové, Toolínpvé, paroubkové a Grossové byli většinou členy KSČ, SSM i Pionýra, ale z duše nenávidí komunismus, vlastně nenávidí všechno, co byli, popř. budou nenávidět, co jsou. Konformismus je zvláštní stav, měl by být uznán za nemoc...Ovšem kým????
13. 02. 2011 | 19:10

grőssling napsal(a):

Josef K. také napsal,

Dostal jsem svéděti na Západ, pracuji pro západní firmu, a tyto úvahy jsou směšné, neznalé, hloupé, přitorublé.....
13. 02. 2011 | 19:03

Šťastný muži, to víte, my jsme jen takoví zakrslí malí a ještě menší neználkové.
Ono to je jenom do prvního vykopnutí z práce v 45ti a vycucání jako citrón od těch skvělých sofistikovaně se chovajících ryze západních firem.
Ale možná budou zrovna oni mít štěstí. 10 % lidí v západních státech v průměru to štěstí nemá. Jenom každý desátý.

Já vím, oni se nesnaží, oni jsou jistě líní, oni nechtějí, já vím, já vím...
13. 02. 2011 | 19:12

voroshilov napsal(a):

grossling:
Mne to tesit nemusi,ja ehmm...vim ze za meho mladi byla kultura hygieny na velmi dobre urovni,temer jsem ve skole a dale jsem se nepotkaval se spindiry a smradochy,abych jsem sam nemyl a necistil zuby to by mne mama nakopala do prdele doslova,a co holky?-kdybych k nejake pristupil spinavy,zanedbany a se zapachem z pusy tak by to byla katastrofa pro mne!
Nevim co dnesni mlade,ja kazdeho spindiru bych vykopal do Arktiky,starecke vrceni-za nasich dob to bylo jinak!
13. 02. 2011 | 19:14

Holubář napsal(a):

Josef K. :
A vy jste vyrostl kde?
13. 02. 2011 | 19:16

Josef K. napsal(a):

Takže ještě. Diskuse cca v třetině, v tuto chvíli- Mueller a vaclavhorejsi. Západ nikdy nebyl méně regulován než je dnes, Západ také nikdy nebyl ovládán většinou, vždy historicky v nějaké dobové míře konzumní...Pánové, asolutní kategorie neplatí pro život, možná pro výklad toho, co bylo....Ta absence intelektuální zralosti je vůbec skličující, i u tak docela chytrého článku....Fakt , tady se člověk dočte věci.
Sice méně děsivé než jinde , ale i tak opravdu skličující...
13. 02. 2011 | 19:20

grőssling napsal(a):

Josef K. také napsal

Ta absence intelektuální zralosti je vůbec skličující, i u tak docela chytrého článku....Fakt , tady se člověk dočte věci.
Sice méně děsivé než jinde , ale i tak opravdu skličující...
13. 02. 2011 | 19:20

Podělte se s námi o Vaši strázeň, uleví se Vám, rozveďte své úvahy trochu víc do šíře. Pracujete příliš s náznaky a my, nezralí a neznalí máme problém držet s Vámi myšlenkový kontakt.
13. 02. 2011 | 19:25

Josef K. napsal(a):

Grossling a Holubář. Tak jo. Pane Grosslingu, já jsem poznal lidi, keří si váží stability a možnosti trvalé obživy, považují sociální systém z výdobytek, ne za přečin proti kapitalismu, jak je tomu v tomto Česko. Pracuji rpo společnost, která je považována za socialistickou, její obrat je cca polovina rozpočtu této klausovské země. Zažil jsem nedávno, jak onemocněl zaměstnanec éto společnosti a ona ho padnout nenechala, ani jeho rodinu...Všechny ty nesmyslná žvanění v českém prostředí svědčí pouze o jediném, lidé zde nevědí nic o tom, co to je být hladový, nemít možnost zajistit budoucnost svým dětetm...Normalizace byl jistě vzorový systém pro českou většinovou společnost...Jak říkal soudruh Hitler: vzorný Čech je správný cyklista: je shrbený ale stále šlape (myslím, že to někdo použil v nějaké novém filmu)... To že mluvím a píšu česky neznamená, že souzním s tím shrbeným šlapáním, které pokračuje a pokračuje až k ušlapání sebe sama...
13. 02. 2011 | 19:27

Luba napsal(a):

grösslingu,
jaké ponižování máte na mysli?
Myslíte ty násobně vyšší platy, než měli zaměstnanci jiných firem? Nebo že flákači neměli u firmy Baťa šanci? Nebo že se uchazeči o zaměstnání u Bati museli podrobovat psychologickému testování? Nebo o jakém jiném ponižování to mluvila Vaše babička?

Bylo to snad tohle?:

„Výplatní sleduje zaměstnance v továrně i mimo závod, všímá si jejich chování, smýšlení, dbá, aby bydleli a stravovali se u nás. Na případné zjištěné nedostatky upozorňuje vedoucího a osobního referenta. Vyšetřuje sporné záležitosti a nedorozumění zaměstnanců s vedoucími a pod., které předkládá osobnímu referentovi k rozhodnutí.“ Pracovní řád vycházel z předpokladu vzájemné spolupráce podnikatele s dělnictvem a zaměstnanci a tato myšlenka v něm byla zakotvena i v roce 1935. Tehdy propracovanost řádu dosáhla vysoké úrovně a proto z něj vycházíme při dalším hodnocení.

V hlavních zásadách vytýčil tento řád některé obecné axiomy, zvláště myšlenku spolupráce, která, jak uvedl, podmiňuje stálou zaměstnanost a dobrý výdělek. Všichni zaměstnanci přijatí do podniku byli označeni za více než pouhé dělníky, mistry a vedoucí a nazváni spolupracovníky (již od roku 1919). Společná práce prohlášena za svatou věc stejně jako rolníkovi je svatá půda, z níž si dobývá své živobytí (dělník ve skutečnosti nevlastnil podnik, rolník ale vlastnil půdu; pozn. V.F.)

Zdroj:
http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system-_batismus_/pracovni-rad-zamestnancu_-pomery-v-batove-tovarne.html

Vidím, že se čtyřicetileté vymývání mozků a komunistické plivance na portrétu Baťů vskutku uchytily:

http://batastory.net/stopa/botostroj-aneb-ostudny-paskvil-z-50let-jako-varovani-na-dvd

P.S.:
Pane Gröslingu, vážně bych si rád od Vás přečetl nějaký konkrétní příklad toho ponižování. Je mi známo, že pan Tomáš Baťa byl člověk temperamentní, dokázal být hodně neústupný a razantní a snad byl v jednání i dosti drsný. Dokonce se traduje, že svého bratra Jana kdysi na veřejnosti ztrestal kopancem. A pak se psalo, že kopanci trestal i ostatní, jež nazýval spolupracovníky - zdálo se to totiž logické: Když může nakopnout "vlastní krev", co asi dělá s lidmi cizími, že?
13. 02. 2011 | 19:27

voroshilov napsal(a):

Jozef.K jeste nechape ze uz davno slape shrbene a shnele,shnele---Lidi na zapade uz davno uvazane ekonomickym otroctvim-pujcka,kredit,lising na auto,neustale setreni na deti a dovolenu,jak snadno ovladat stado pomoci reklam na praci prasky!
13. 02. 2011 | 19:39

voroshilov napsal(a):

Krom toho ze sovetsky socialisticky system vychovaval cloveka sobestacneho i drzeho,presvedceneho ze zije v nejlepsim svete osvobozenem od ekonomickeho utlaku a socialni nejistoty-ted mate otroka ktery se boji o praci a bydleni,nikdo drive nerekl:Nevim co bude zitra,kazdy vedel ze nejake zitrek bude!
13. 02. 2011 | 19:46

voroshilov napsal(a):

A potom jeste Kdo necetl Solzenicina?:Kupujte zleho Stalina-Chcete odhaleni socialismu?-Tady ber!
Proc neni v obchodu maso?Koho to zajima kdyz jeste neni odhalene zlociny v gulagu a uranovych dolech?
13. 02. 2011 | 19:56

Josef K. napsal(a):

Milý voroshilove. Opravdu jsem v tom bájném sovětském i postsovětském světě pár let strávil. Nevím k čemu Vás vychoval, ale od Západu je to zásadní rozdíl. Ale asi to mají Češi od Vás, Rusů, nebo je to prostě nadutost hlupáků, patrně i Vy jste vymysleli kapitalismus a víte jak to udělat nejlíp, jako to bylo za Mičurina a těch hrdých sovětských dob, kdy ford byl vlastně sovětskou továrnou.....Chlapče, nebalamuťte, ostatně Sovětský svaz měl všechno vymyšlené a nejlepší na světě...I ty lágry předčily německé, britské...Pamatuji, redaktoři nějaké té Pravdy dostávali v závodce vařeného lososa a hnilé brambory, obchody zely prázdnotou....Ale portréty vůdců byly všude....Zato tanků, letadel a střeliva bylo více než vzduchu a komárů v podněstří.... Problém je, že pak všichni prcháte na ten Západ. Ted\y nehledě na národnost, vy stoupenci lepší komunistické minulosti v oblecích oligarchů...Hoj, hoj, sudruhu... Proč asi, co? Hlupáků je na světě dost.
13. 02. 2011 | 20:01

voroshilov napsal(a):

Nemas dziny?Chces banany?
To Stalin vse sezral a obnosil,krvavy tyran chtel kazdemu prudelit pytlovynu a bramborovou dyetu!
13. 02. 2011 | 20:04

voroshilov napsal(a):

Jozef K.
Vas jednoho z peti zrovna za kompem...neni rozdil,za Stalina nebyl v obchodu problem koupit losose a kaviar byl skoro kazdemu pracujicimu dostupny,to vas trockista Chruscev a idiot Gorbacev znicili narodni hospodarstvi!
13. 02. 2011 | 20:09

Jova napsal(a):

To co píše Jozef K. jsou mimořádně zajímavé úvahy o vztahu mezi normalizační a postnormalizační psychologií.Zejména u těch,kdo si později připadali nadprůměrní díky politickým pozicím.
Ale nesouhlasím s Jozefem K.,podle toho jak píše,že on je na stejné lodi s Hořejším.Už i proto,že Jozef K.,podle toho co píše,je z prostředí firmy, kterému bych přisoudil hodnotu "1" zatímco pan profesor zamlouvá fakt,že je z prostředí s hodnotou "0".Má Jozef K. pravdu v "ušlapání se"? Má.Protože zatímco lidi v USA a Rusku rozhodila hlavně nynější krize,já jsem nikdy nesouhlasil vnitřně s Klausovým hodnocením,že u nás špatné časy počaly dovozem krize z USA.U nás rozdíl mezi krizí a všemi 20 lety před ní není,protože ten cyklista šlapal dál a dál..po r.1990 bez přestání.V AV ČR se to světové klima nemohlo tak zásadně projevit,protože jediní kdo sem stále do AV jezdili byli pouze Rusové,a to tedy vůbec ne ti,kdo po r.1990 houfně emigrovali v počtu 1 milion do USA a Evropy.AV ČR stejně jako tisíce jiných institucí prožila kolem r.1990 svůj tichý finanční převrat,tedy vzdala se peněz, které ještě o rok dříve byly úplnou samozřejmostí.
Já myslím,že neexistuje v podstatě žádné universální "evropanství" kterému bych mohl dát jedničku na rozdíl od Česka,které by pak dostalo pětku.Ale existují jisté instituce,které fungují buď tam nebo tady.O těch má smysl hovořit,pokud něco srovnávat.Belgičan má zrovna tak protiněmeckou mentalitu jako Čech,když se vezme v potoz ,že na rozdíl od Čechů mnoho Belgičanů při obraně proti Němcům padlo jak v první,tak druhé světové válce přímo na vojenském bojišti.
Zatímco srovnávat nás s Rusy výhradně přes instituce je klamné.Protože průměrný Čech především neví skoro nic o ruských dějinách.Vezmu-li za srovnání dějin náhodný (jakýkoliv tedy ) rok historie třeba rok 1500-přesvědčte se sami někdy- Ruská historie má v tom období zcela jistě 10x více závažných událostí-typu svržení panovníka,boj o město velkého významu,odražení útoku některé z mnoha jiných národností,reorganizaci apod.
Pro tuto mimořádně velkou hutnost ruských dějin bez přestání my Češi nejsme často je schopni v dějinách a politice pochopit.Naše dějiny jsou ve srovnání s nimi relativně chudé,řídké a monotonní.I když znají prudké obraty.
13. 02. 2011 | 20:11

Luba napsal(a):

Pan Čuba o Agrokombinátu a jeho řízení i likvidaci:

"(...) Nechal jsem si vypracovat studii o tom, proč byly Slušovice zlikvidovány. Udělal ji profesor Jiří Tvrdoň, bývalý děkan vysoké školy zemědělské v Praze, který je už po smrti. Přijel s ní před lety za mnou, dal mi ji třikrát přečíst a pak ji skartoval. Měl strach, že by mohl mít problémy.

Otázka: Proč? Co tam bylo uvedeno?

"Stálo tam, že Slušovice vybudovaly skutečný socialismus, zatímco ve státě se o socialismu jenom mluvilo. Bylo tam vypíchnuto několik zvláštností, které u nás platily.

Například to, že pokud měl člen zemědělského družstva alespoň ze 30 procent pravdu, musel být jeho požadavek přijat. Družstevníci měli nulovou výpovědní lhůtu, takže mohli kdykoliv odejít. Zatímco družstvo nikoho nemohlo odvolat, tu pravomoc měla jen členská schůze. V celé historii družstva byli pouze dva lidé vyloučeni.

Otázka: Slušovice na mě spíš působí jako něco mezi kapitalismem a socialismem. Nebylo to tak?

"U nás se vše převádělo na samostatné organizační jednotky.
Náš řidič třeba dostal nákladní auto do socialistické péče. Což byl skrytý název pro podnikání.

To auto mělo hodnotu 100 tisíc korun. Úkoly mu stanovil dispečink, a když udělal práci za tisíc korun, tak ještě ten den mohl přijít do naší vnitropodnikové banky, kam mu přišla tato částka. On z ní zaplatil pohonné hmoty, náhradní díly či pneumatiky a odvod podniku. Zůstalo mu třeba 400 korun, které si mohl vyzvednout. Lidé si tak pronajímali skleníky, obchody i restaurace. Postupně jsme rušili mzdový řád a družstevníci se vypláceli sami. I to byla v té době zvláštnost.

Otázka: Říkal jste, že družstvo za celou svou historii vyloučilo pouze dva lidi. Jaký jste na ně vytvářeli tlak, aby dobře pracovali?

"Jde o motivaci lidí. Vycházeli jsme z toho, že člověku se od přírody nechce pracovat. K práci musí být donucen neboli aktivizován. Proto jsme stanovili šest aktivizačních faktorů, třeba existenční, seberealizační nebo faktor strachu."

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/slusovice-by-dnes-vydelavaly-150-miliard-tvrdi-cuba-uziva-si-duchodu-1f2-/domaci.asp?c=A101027_1473377_domaci_kot

I když pan Čuba tvrdí, že systém řízení fy Baťa neznal, dalo by se v něm najít mnoho logických paralel, vycházejících ze znalosti psychologie lidí, což jsou zákonitosti obecně platné.
Navíc, duchem firmy Baťa bylo zasaženo celé Zlínsko - a tak je inspirace pana Čuby snadno identifikovatelná. Ani soustava Baťa nestavěla pouze na faktoru strachu. Na strachu nelze postavit nic pozitivního.
13. 02. 2011 | 20:13

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
No není to špatné, ale Milouš na Červeném Hrádku to měl trošku humornější. Ale asi to bylo tím, že už chybělo jen pár měsíců.
13. 02. 2011 | 20:22

Josef K. napsal(a):

Nejsem na stejné lodi s panem Hořejším z mnoha důvodů, jsem s ním ale na stejné lodi pokud jde o víru v evropskou (západoevropskou) civilizaci a její schopnost vytvářet pozitivní hodnoty....Bohužel, soudruzi hovořící o konci naší civilizace projevují známky blbosti, jakoby "okena" byla základaním zdrčojem jejich potravy, byť se už desetiletí nevyrábí.....Není to civilizace milovníků "friťáků, které si jeli koupit do Vídně", jak její hodnoty charakterizval jistý bývalý český premiér. Není to civilazace průměru a podprůměru, je to systém, ve kterém existují relativně tu hloupější tu moudřejší elity a obyvatelstvo, které je tu zběsilejší tu méně, ale vždy nějak schopné kooperace. Evropská civilizace vychází z lokálních kulturních hodnot, které v ní přežívají...Ne nadarmo je ceněným pokrmem papa al pomodoro či vařený brambor s tvarohem. Prolínání sociálních vrstev, schopnost kooperace, vědomí rozbouřeného oceányu- to není jen tak samozřejmé a nezakryjí to žádné abszrdnosti o to, že věci, které jsou důslekdem či formou mezilidských vztahů mají božský a nadlidskýý původ (viz. Lenin, ekonomika a soudruh Klaus).
13. 02. 2011 | 20:30

elf napsal(a):

Fakticky žádný rasismus!Dneska mi konečně řekli, jak se o sebe umí postarat naši spoluobčané z Janova a z Chánova. Protože dostávají stravenky, tak už se o své děti nemohou tak dobře starat a musí je svěřit do pěstounské péče - svým rodičům. Kdo má známého na soudě v Mostě,může si ověřit, kolik žádostí pěstounskou péči už sepsali a kolik jich asi ještě sepíšou.
Celá finta je v tom, že o děti se jakoby "stará" bába coby
pěstounka a bere na každého vnoučka od státu 6 000 Kč měsíčně (má 4 parchanty = 24.000,-Kč máte to vy?).O tyhle korunky se s mladýmirozdělí a mají se zase dobře.Nevěříte? Protože to je ze zdrojů od soudu,tak to asi pravda bude.
Ahoj a hezky pracujte, ať se mají dobře ty chudáci děti...
Pěkný den

PS: Cigoši nejsou k---y, k---y jsou naši politici!
Už víte proč tato společnpst kolabuje?
13. 02. 2011 | 20:32

Evžena napsal(a):

elf

Tato společnost kolabuje hlavně proto, že se téměř každý ohání svými právy, ale zapomíná na povinnosti.
13. 02. 2011 | 20:41

voroshilov napsal(a):

A vite proc Jozef K. je tak vztekly?
Resenim Polytbura od roku 1956 pod vedenim Chrusceva byla zakazano soukrome podnikatelstvi ktere za Stalina vzkvetalo,firmy. kooperativni druzstva,soukroma hospodarstvi byli ZLIKVIDOVANI,potom prisla Celina-katastrofalni proekt ktery privedl k nedostatku chleba,dale roztrzka s Maovou Cinou kterou prevzali Americane,dekujeme Nikita Sergeevici a vaseho poskoka Jozefa K.vezmete s sebou!
13. 02. 2011 | 20:47

Jana napsal(a):

kniha o kolapsech

Mark Buchanan: Všeobecný princip: věda o historii: proč je svět jednodušší, než si myslíme. Baronet, Praha, 2004, 220 s. ISBN 80-7214-644-0
13. 02. 2011 | 21:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy