Děkujeme, odcházíme: Vlk komentuje vítěze a poražené.

26. 02. 2011 | 12:00
Přečteno 20315 krát
Jedním z velmi aktivních diskutérů pod blogovými články na Aktuálně.cz býval donedávna nick „vlk“. Obvykle jsme si dost „levicově“ notovali, výrazně jsme se rozcházeli asi jen pokud jde o muslimy a brdský radar.
V poslední době se tady už příliš nevyskytuje a píše jinam (Outsidermedia.cz, VašeVěc.cz, Britské listy).
Před několika dny uveřejnil v Britských listech obsáhlý komentář k výsledkům akce „Děkujeme, odcházíme“. Jelikož mnoho čtenářů Aktuálně.cz má k Britským listům jakousi iracionální apriorní averzi, rozhodl jsem se, že vlkův článek (s autorovým souhlasem) zde přetisknu.
Ačkoli nemohu říci, že s jeho vývody 100% souhlasím (zvláště bych se distancoval od některých ostřejších formulací - např. místo "famílie 118" bych raději viděl "vládní koalice"), připadá mi věcně velmi zajímavý a hodný diskuse:


Britské listy 24.2.2011

Děkujeme, odcházíme - analýza vítězů a poražených

Petr Vlk

Zdá se, že lékařský protest definitivně skončil. Je čas udělat bilanci. Bilanci vítězů a poražených. Vítězů je jen maloučko. Hlavní pak jen dva, vlastně tři. Pár malých. Poražených, tak těch je naopak velmi mnoho. A z mého pohledu daleko více, než by se dalo čekat a dokonce pak i řada těch, kdož se domnívají a ještě nějaký čas budou myslet , že vyhráli.

Hlavním vítězem je bezesporu tato vláda. Krize zdravotnictví, kterou nastartovala svým nesmyslným škrtáním v platech, včetně těch zdravotnických, superarogancí v přístupu k zaměstnancům státu, rušením tarifních tříd a naprostou a neomalenou nechutí brát kohokoli jako partnera pro jakoukoli a zejména sociální diskusi, měla v lékařské akci v podstatě jediného možného fatálního protivníka. Kdyby k dohodě nedošlo a pokud je pravda, co se objevovalo ve sdělovadlech, totiž že odchod lékařů z nemocnic šlo překlenout různými provizorii od dvou do max. šesti týdnů, hrála opravdu o svou existenci. Nemohla totiž v žádném případě přežít první novinové fotografie a televizní záběry na ty, co na vlastní kůži odnesli rozpad zdravotního systému. Její soudržnost by byla nepochybně velmi rychle vzala za své.

Populisté z Jurského parku by si to naprosto nebyli mohli dovolit, ale vlastně žádná z vládních stran. Doktor, v klidu sedící doma při kolabujícím systému, by pro veřejnost přestal být potížistou, který ohrožuje spokojený život pana Nováka jeho rodiny. Tím by neurčitě bleskově stala nejednající vláda, mající klíče k rychlému vyřešení sporu. Jenže vláda této zkoušce (a já dodávám -bohužel) nebyla a nebude podrobena. A zaplatila cenu myslitelně malou. Tedy nějaké dvě miliardy. Z rezerv zdravotních pojišťoven. Směšná, věru směšná cena -166 milionů měsíčně…

Ano, větší nepříjemností je skutečnost, že těch směšných 166 milionů měsíčně bude muset jednak nasypat do tarifů, ačkoli přesně to nechtěla a že asi bude problém s rušením tarifních tabulek aspoň u lékařů v budoucnosti. Ale co je to proti tomu , co získala! A že toho není málo!
1. Obhájila svou holou existenci.
2. Nemusela sáhnout do rozpočtu. Jakkoli je dlouhodobě příspěvek za státní pojištěnce hluboce poddimenzovaný a totéž platí o zdravotním, odváděným OSVČ (jen pro informaci - 4,5 milionu zaměstnanců financuje český zdravotní systém ze 70,5 procenta, zatímco „příspěvek“ od ostatních 5,5 milionu konzumentů zdravotní péče je ani ne 30%!!)
3. Doktorům přidala daleko méně, než si sami představovali.
4. Z doktorů, jako oponentů svých experimentů udělala, de facto své spojence. Vmanévrovala je totiž do klasické role osla, který putuje za mrkví, která před ním visí na dlouhém bidle. (Viz „závazky“ dalšího zvyšování lékařských platů pouze v souvislosti s „reformou“ zdravotnictví a tzv. úsporami, vzniklými z této „reformy“.) Doktoři tak mají jasnou a jednoduchou motivaci – vlastní kapsu. Ať to ostatní, zejména pacienty, bude stát cokoli. Protože v budoucnu bude moci obhajovat, jak před doktory, tak veřejností jakýkoli drakonický krok v zavádění spoluúčasti pacientů či rušení čehokoli jednoduchým sloganem. Pro pacienta bude znít: Musíme to udělat, slíbili jsme lékařům více peněz. Pro doktory pak bude varianta - Jak to , že nyní nesouhlasíte? Vždyť to půjde do vašich platů? Vždyť jste to tak chtěli! Tak koukejte být zticha.
5. Dostala do hry o tzv. „reformu zdravotnictví“ na své straně další ochotné spoluhráče, o kterých dříve nemohla ani ve snu uvažovat. Myslím tím Juráskovou (neměla by se ta dáma přejmenovat na Jidášovou ??), zaštítěnou její Asociací zdravotních sester, která si jistě užije už dobře osvojenou roli rozbíječe protistrany a poslušného vládního mopslíka. Sestrám už teď nikdo nepřidá, naopak spíše ubere.
6. Nebude muset být saháno na zavedené praktiky v celém zdravotním systému, které kamarádíčkům a spřáteleným subjektům zaručují penězovody ze zdravotního pojištění. Od pharmafirem, přes všechny možné dodavatele, IZIPy až k praktikům, účtujícím sem tam například i léčení malárie…

Jakkoli je vláda jasným a naprostým vítězem, zdaleka nejsou vítězi všichni členové vlády a už vůbec ne všechny strany vládní koalice. Alespoň pro mne je jasným a jediným šampionem Kalousek a jeho TOP partička. O tom, proč jen tihle, více v části o poražených. Tolik hlavní a největší vítěz. Dalším (a to možná ještě větším) vítězem jsou pak pojišťovny. Nikoli zdravotní. Ale ty klasické soukromé. Proč, o tom pojednám také ve stati o hlavním poraženém, kterým jsou pacienti. Věnujme s e teď pár dalším vítězům, byť výrazně menším.

Zmiňme z nich především tyto:

Klause, soukromé nemocnice, Juráskovou, Johna a ztraťme vždy o konkrétním jménu pár slov, jak a proč zvítězil.

Jakkoli se to zdá podivné, je velkým malým vítězem doktorské story i Klaus. Ten totiž řeší své místo v politice po 13. 3. 2013.. A situace s doktorskou stávkou mu mimořádně nahrála vrátit se, po odchodu z Hradu, jako spasitel do čela ODS a udržet s i tak zásadní vliv na českou politiku. Proto ono nesmiřitelné prohlášení o vyděračích, kterým se neustupuje, proto tlak na Hegera ,aby neuzavíral kompromis! Především proto. Aby u skalních pravověrných vytvořil dojem, že on je ten pravý, žulový vůdce, o kterého by se roztříštil jakýkoli pokus odporně vyděračských skupin, které se nazývají odbory. Soudím, že se mu to povedlo. Viz odezva na petici – Neustupujte vyděračům.

Pravověrný je prostě pravověrný a nikdy nezklame. Včetně krátké paměti. Paměti toho, že Klaus jako předseda vlády se choval zcela jinak a téměř doslova si kdysi klekl před Jardou Duškem a jeho železničáři. Klaus si zkrátka neumí představit, že by po konci presidentství seděl doma. Musí proto navodit atmosféru potřeby spasitele ODS a pokud možno i pravice. Zcela vědomě proto oslabil dále pozici Nečase a vyhrotil poměry v ODS. Čím bud e rozhádanější , tím víc e bud e toužit po svém velkém guru.

Radovat se mohou i v soukromých špitálech!! Tedy majitelé těch špitálů! Změna úhradové vyhlášky se totiž netýká jen veřejných nemocnic, tedy fakultních a krajských – týká se i soukromých nemocnic. I tam nyní poputují další peníze! Jenže zatímco ve veřejných zdravotnických zařízeních bude možno nařídit, aby zvýšené úhrady šly do platů a zejména tarifů, v privátní sféře nic takového nelze! Tam bude na libovůli vlastníka, co s těmito penězi udělá a na co je použije!! A proč by je asi tak měl dávat doktorům? Zejména, když ti jeho žádné výpovědi nedali?

Proč je malým vítězem i Jurásková? Protože za svoje jidášské vystoupení proti doktorům se automaticky stala nepostradatelnou figurou všech dalších jednání o změnách ve zdravotnictví! Nic se bez ní neobejde. Její role je pro tuhle vládu rozpočtových Khmerů neobyčejně důležitá. Jurásková totiž svůj part asociálního kazisvěta bude hrát na druhé straně jednacího stolu! Ráda a ochotně! Viz požadavek její asociace, že chce být účastníkem jednání o „reformě“. Který byl okamžitě vládou akceptován.

Posledním malým vítězem je Radek John. Ten teď čelí petici za své odvolání. Od nespokojených policistů a hasičů. Že tenhle absolutní tragéd současné české politiky a normál manažerského diletantismu už dávno měl z vnitra vymizet a že mají hasiči a policisté pravdu? Nic to nebude platné. Nečas si jej teď nemůže dovolit odvolat. Ač by jistě stokrát chtěl i on. John by podle vnitráckých odborářů měl jít proto, že nedokázal zajistit dostatek peněz pro resort. A přesně na tohle teď Nečas určitě neuslyší. Vyděračům se přece neustupuje. Takže šmíra a rozklad resortu vnitra bude pokračovat…John je prostě malým vítězem. Ale neskonale větším, než lékaři stahující výpovědi.

Tolik vítězové. Velcí a malí.

A co poražení? Jak vypadá jejich seznam?

Inu je delší , než by bylo lze očekávat!

Vidím jej takhle:

Pacienti jako hlavní a největší poražený, lékaři a ostatní zdravotní personál jako další hlavní prohrávající, ODS a Nečas osobně, Věci veřejné jako vedlejší , tažení koňmi z arény.

Skutečně ten, kdo hlavně prohrál, respektive teprve prohraje, jsou pacienti. Z důvodů, které jsem pojednal, více méně už výše. Reforma zdravotnictví, zejména v podobě jak si ji představují asociálové Nečas, Kalousek, Drábek, Šťastný, Šnajdr a podobní, je velmi ošemetná věc. Politicky silně riskantní. Šnajdr s Julínkem by mohli vyprávět.

Dnes díky tomu, co nakonec lékaři akceptovali - tedy malé zvýšení platu bez toho, aby vláda zvýšila úhrady za státní pojištěnce a zvedla odvody na zdravotní pojištění OSVČ a nárůst platů rozložený až do roku 2013 včetně, dal vládě univerzální páku a argument k zavádění reformy. A minimálně doktory odsoudil do role pasivních kejvalů, ať už vláda bude předkládat v rámci šetření cokoli. Prostě půjdou za svou mrkví vyššího platu z úspor. Pacient do toho nikdy neměl co mluvit. Teď je vyšachován úplně. S poukazem - my jsme se zavázali, že zvýšíme platy lékařům. Ale co to bude znamenat pro pacienta:

Podle mého odhadu zejména toto:

1. Stanovení tzv. standardů péče hrazené z pojištění. Nic si nenamlouvejme. Půjde o definici toho, co bychom mohli nazvat péčí chudinskou: Však se už také Šnajdrové, Šťastní a Hegerové nechali slyšet ve smyslu, že v této péči nelze mít nárok na nejmodernější a nejefektivnější způsoby léčby, ale na péči, která TAKÉ vede k vyléčení. Kdo chce vidět, oč běží, nechť navštíví například Británii.
2. Zvýšení úhradové spoluúčast pacienta. Spousta výkonů, materiálu a dalších nezbytností zkrátka NEBUDE součástí péče hrazené z pojištění. Řečeno jednoduchou češtinou - bude platit jako mourovatý!
3. Nutnost uzavřít komerční zdravotní pojištění.
4. Radikálně snížená dostupnost lůžkové zdravotnické péče – bližší viz dále. Takže pacient, když na to bude mít, bude doslova nahnán do náruče komerčních zdravotních pojišťoven! S iluzí, že ty to za něj zaplatí…. Nicméně – lze si velmi snadno představit, co asi čeká lidi starších ročníků či chronicky nemocné nebo mající jakýkoli rizikový faktor. Nadváhou počínaje až ke kouření nebo zálibě v chování jedovatých plazů.

Prostě pokud pacient, jestliže nebude chtít být odstrkovaným pacoušem NA POKLADNU, bude mít opravdu možnost jen tvrdě platit.

S touhle variantou smíru mezi vládou šťastné rodinky 118 a lékaři absolutně prohrál. A to definitivně a nevratně.
Ovšem finanční skupiny vlastnící pojišťovny, které dokáží „do kšeftu“ naskočit mohly začít objednávat nejlepší šampaňské ve velkém. O byznys je postaráno.

Nic z toho nebylo před lékařskou akcí snadno potlačitelné. Ani pro familii 118. Nechtělo by se jí nepochybně platit zdrcující ztrátou voličských preferencí. Dnes mají výmluvu - MY MUSÍME: Doktoři nás donutili.

Dalším hlavním poraženým jsou pak samotní lékaři. Pět až osm tisíc k platu měsíčně je sice nepochybně zajímavé zvýšení platu. Nicméně zaplatili za něj vysokou cenu. Jednak ono zvýšení je daleko menší, než požadovali. Dále - další zvyšování je slíbeno v neverbální rovině - jen když budou úspory. A o tom, zda jsou a jsou-li dostatečné, bude rozhodovat TAHLE vláda, ta která s nimi naprosto odmítala jednat. Ta, která jim slíbila 2 miliardy jeden den, aby druhý den vytáhla z klobouku nikoli králíka, ale Juráskovou a sebrala ¼ ze slíbených peněz. Ta vláda, ve které jeden ministr nevěří druhému a čestné slovo ministra nemá naprosto žádnou relevanci. Ta vláda, ve které jeden korupční malér střídá druhý. A hlavně , jak už bylo napsáno výše - doktoři, v zájmu svých platů budou muset souhlasit se vším, s čím vláda přijde. Tedy například i s rušením nemocnic a lůžek! Jestlipak si vzpomínají na to, že hodný pan Heger a další z vládního tábora se zmiňovali o rušení až 10 000 nemocničních lůžek!!!????

Kolik že doktorů, když bude tento plán uskutečněn, bude asi muset odejít? A v kterých profesích? A kde v kterých regionech a městech asi bude především zájem snižovat kapacity? Neznám nemocniční tabulky a netuším, kolik lékařů to bude stát místo. A nekvalifikovaný odhad nemá smyl. Ale troufnu si předpovědět, kde asi budou ta přebytečná lůžka hledána zejména. V Motole jako největším špitálu země? Nebo na Homolce? Nebo ve fakultkách? Ale kdeže. To už si kuliši všech stupňů ve velkých městech ohlídají! Takže mi z toho vychází špitály ve typu Kladno, Rokycany, Ústí na d Orlicí, Most, Uherské Hradiště a podobně.

Jak totiž vyjevil národu občan Schwarzenberg - nepotřebujeme prý nemocniční síť jako za c.a k. monarchie. Neboť prý máme automobily… On to přece musí vědět, že? Když je ten nejpopulárnější politik… ...a má automobil.

Jen nechápu jak je možné, že právě doktoři z těchto nemocnic byli vlastně jádrem celého protestu a naopak bílé pláště z Motolů a Homolek těmi, kdo měl situaci hasit. Že prostě všechno tohle ti, co šli s kůží na trh, přehlédli. A to nemluvím o tom, že další lékařské požadavky - například ohledně vzdělávání, šly do vytracena.

Jestliže je můj předpoklad ohledně prohry lékařů a jejích důsledků na rušení kapacit správný (nebo většinově správný), pak je jasné, že dalším velkým poraženým jsou zdravotní sestry a ostatní pracovníci nemocnic. Rušení kapacit přímo ohrozí jejich existenci. A pokud je správný i odhad, že se bude rušit zejména v krajích, pak jde o ohrožení fatální, protože nebude existovat alternativa reálně dostupného zaměstnání…
Ale vyjednávat za ně bude zcela nepochybně Jurásková.

Tím bychom měli uzavřen výčet hlavních prohrávajících. Pojďme se podívat na ty další - v mém prizmatu zejména ODS a osobně Petr Nečas. Proč?

Z přesně opačného důvodu, než je Klaus pro mne hlavním vedlejším vítězem. Jak Klaus vstoupil do hry a proč, jsem už popsal. Samozřejmě že počítal s klakou svých věrných - těch, co mu odezírají ze rtů. A ti fungovali na jedničku, dokonalé představení His Master Voice - Sobotka, Šťastný, Šnajdr, poslanecký a senátorský klub ODS... Ti všichni hlasitě vykřikovali a vykřikují, že kompromis s lékaři je mezně špatný a tragický. A opakují slova o vyděračích a temné vyhrůžky. Nečas je pro ně něco jako polozrádce a slaboch.

Jsou snad všichni tihle dokonale zbaveni rozumu a neuvědomují si, jaké fatální důsledky by pro koalici a její vládnutí, i přes 118 hlasů ve sněmovně, mělo pokračování lékařského protestu až ke kolapsu zdravotního systému?

Ale kdež! Oni to velmi dobře vědí. Jenže hrají nekompromisní svalovce bez bázně a hany. Přesně tak, jako Klaus a podle jeho not. Mohou si to dovolit. Nezodpovídají za resort zdravotnictví. Kolaps by nebyl jejich selháním, nýbrž TOP a Hegera! Vsadím výplatu , že kdyby tenhle resort obhospodařovala ODS, slyšeli bychom místo nesmiřitelné, žulově tvrdé rétoriky ODS cosi o nutnosti státnických kompromisů! O starostech o pacienty tak podobně. O vítězství všech. Zcela signifikantní je pro mne postoj a mluva TOP a zejména Kalouska během lékařské akce. Zaznamenali jste jakýkoli jeho výrok po celou dobu krize? Já nikoli. A že chlapec umí být ten nejpravicovatější verbální tvrďák, jakého kdy zeměkoule nosila! Ale jako pragmatik, s politickou zodpovědností za resort, věděl, že nemá smysl přilévat olej do ohně verbálními ataky a tak utvrzovat lékaře v jejich postojích, když se to prostě musí rozumně vyřešit. Proto na veřejnost nepustil ani slovo. A stál za Hegerem. Respektive - nalinkoval Hegerovi vyjednávací taktiku i limity. Osobně jsem přesvědčen, že jednak tah se „stávkokazem“ Juráskovou pochází z jeho hlavy a že když viděl Klausovu reakci, jeho nesmiřitelný postoj a to, jak ho vzala za vlastní velká část ODS, porušil lékařův abstinenční zákaz a šel si s nelíčenou radostí pro zvláštní příděl speciálních Rathových abstinenčních kapek.

Protože věděl, že došlo k dalšímu prohloubení štěpení ODS a dalšímu oslabení Nečasovy pozice. A podle mne, když určoval Hegerovi taktiku k vyjednávání, dokonce s tímto efektem u ODS počítal a zakalkuloval ho jako přímý výnos.

ODS se totiž nemůže vymanit z objetí otce zakladatele. Exkomunikací Topolánka došlo k ukončení jakýchkoli pokusů o emancipaci na Klausovi, definitivní porážce neklausovského křídla a naopak k návratu Velkého Kormidelníka, byť zatím neoficiálního a „jen“ vlivového, do čela jeho strany.

Samozřejmě, že Nečas jako premiér a jeho družina nemohou jednat jinak, než držet dohodnutý konsensus. Nicméně budou za to vystaveni palbě z vlastních řad. A přesně to se Kalouskovi nesmírně hodí – rozhádaná a rozštěpená ODS, která není ochotna přijmout názor, že kompromis byl NUTNÝ. Klaus ve vlastním úzkém osobním zájmu to vidí jinak a jeho, čím dál početnější klaka jakékoli samostatné politické přemýšlení dávno vzdala. Takže Nečas se dostává do stále větší hlubší faktické izolace a nemá - jako předseda vlády (sic!) – podporu ani vlastní partaje.

Zkrátka, Nečas je dalším fatálním poraženým. Spolu s ODS, protože ta se minimálně do dalšího volebního sjezdu bude vařit ve vlastní šťávě. Svrhnout Nečase nepůjde, padla by vláda, Klause instalovat zatím nelze a ten bude svou pozici posilovat naprosto rigorózně... . Logickým důsledkem bude stále větší pnutí v modré partaji, klesající vliv předsedy a naopak narůstající vliv kmotrů. Také tvrdé marginalizování a potlačování neklausovců. Což bude znamenat, že od ODS odpadnou ti z pravicových voličů, pro které Klaus není ikona a kteří chtějí konsolidovanou pravicovou stranu.

Kalousek je jasně velkým, ba největším vítězem, protože tyto hlasy bezpečně posbírá. A kdo mi ještě zbyl?

Aha... Věci veřejné… Dovolím si tvrzení, že poraženým a nikoli malým, jsou také Věci veřejné. Jakkoli John osobně patří mezi vítěze. Véčka se dostaly do parlamentu surfováním na vlně populismu a voličské nespokojenosti. Nemají žádné voličské jádro. Ti, kteří je volili z protestu nebo proto, že slyšeli na vábení člověka z vlastních vočí a spletli si tak parlamentní volby s vyhlašování ankety TýTý, buď už o iluze přišli, nebo přijdou nejpozději v okamžiku, kdy na ně dopadnou důsledky penzijní deformy a tohoto zdravotnického kompromisu.

Nevěřím, že voliči VV se rekrutovali převážně ze skupin, které už dávno neřeší finanční problémy. Právě naopak. A až tito budou konfrontováni (navíc zcela nemilosrdně) s důsledky zdravotnického kompromisu, bude nejspíš osud parlamentní divize ABL definitivně zpečetěn. Ale teď jim ještě na horní palubě Czechtitanicu hrají.

Takže nemají čas hledat nějaký voličský elektorát. Ostatně - hledali by jej marně. Pravověrní žádná Véčka nepotřebují. Ti si bohatě vystačí s ODS a TOP. A všichni ostatní, pokud ještě v "ABL parlamentu" nějaké iluze o jejich sociální roli měli nebo mají, rychle prohlédnou. A jiní voliči zde nejsou.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vira napsal(a):

Mate pravdu,dobra a nevesela bilance. Vlk tady opravdu chybi, odesel sam nebo byl vyuzen?
26. 02. 2011 | 12:20

MBK napsal(a):

Skvělé ... ale smutné. Smutné pro nás všechny také proto, že mnoho (většina?) českých médií a české populace se postavily proti lékařům s tupým opakováním polopravd Klause a podobných ... tedy postavili se na stranu mafie proti sobě samým...

Taky by mě zajímalo, proč vlk ztratil zájem o zdejší stránky. A proč demagogové pravicového spektra tady vyloktovávají čím dál větší (neproduktivní) prostor.
26. 02. 2011 | 12:26

AC napsal(a):

"Kalousek je jasně velkým, ba největším vítězem, protože tyto hlasy bezpečně posbírá."

Tak to ani omylem. Ba naopak, slehne se po něm zem. Právě tak, jako po VV.
26. 02. 2011 | 12:30

liberál napsal(a):

Naprosto extrémistické názory pana Vlka. Jestli se s tímto ztotožňujete tak jste chudák.
Všichni levičáci se jednostraně staví proti sestrám a Juráskové (že by jednoduché myšlení je z ODS tak je špatná), ale ona udělala správnou věc protože sestry se zachovaly odpovědně k pacientů a nenechaly by je bez zdrvotní péče. Jiný názor než má masa se u levičáku považuje za hrdelní zločin, protože masa má vždy pravdu.

Obviňování paní Juráskové z jidášství je pokrytectví, když důležitou roly sehrál pan Kubek který nehájí zájmy lékařů ale ČSSD a víme pro koho pan Engel tuto akci dělal jako všichni odboráři. Byla přesně načasovaná. Alibisticky jí začli před volbama, aby měli výmluvu,přitom neprotestovali ani nevyvyjeli žádnou aktivitu. Čekali jak dopadnou volby a když je nevyhrála jejich favorizovaná strana tak na popud svých chlebodárců začali takto extrémisticky automaticky reagovat aniž by se snažili o kompromis. Kdo jsou tedy jidášové?

Stálé osočování "tkz" veřejných nepřátel (Kalousek, Šnajdr,Klaus) které se podle levičáků snaží zlividovat zdravotnictví už je taky směšné. Najděte si nepřátele a na ně sveďte vše
26. 02. 2011 | 12:31

skeptický napsal(a):

Kdybych tomu rozuměl,řekl bych to nemlich stejně.
26. 02. 2011 | 12:36

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Diky Vám pane prof. že jste sem přesunul excelentní článek pana Vlka ! To budou mít pravověrní alespon o čem přemýšlet ! Dal.
26. 02. 2011 | 12:37

venda napsal(a):

liberal:
svata ty prostoto...
26. 02. 2011 | 12:38

Da.Rock napsal(a):

Jsem OSVČ a musím konstatovat, že jsem opravdu znechucen z toho, jak málo jsem povinen odvádět jak pojištění zdravotní, tak sociální (důchodové). Mé neustálé výzvy, aby byly živnostníkům tyto odvody zvýšeny čas od času způsobují, že jsem jinými OSVČ nenáviděn a osočován, že žádným OSVČ nejsem, a že jsem jen ubohým (nejlépe státním) zaměstnancem, který je motivován závistí a nenávistí vůči živnostníkům.
Tyhlety výlevy zrazených "soudruhů ve zbrani" jsou mi pochopitelně k smíchu. Můj názor totiž pramení z mého přesvědčení, že zdanění (veškeré, tedy včetně odvodů) by mělo být přímé, tedy aby platili ti, co vydělávají a mají z čeho platit, nikoliv aby bylo neustále přesouváno do nepřímé oblasti - tedy danění potřeby. A to ať už se to týká spotřeby zboží, služeb, nebo i zdravotní péče. Považuju to za odklon od solidarity směrem někam k primitivním asociálním poměrům 18. století.
A přesvědčení je dáno morálkou, výchovou a životními zkušenostmi. Nikoliv tím, jestli je člověk živnostník, nebo zaměstnanec.
Budu tedy ochotně odvádět na daních i pojištění víc, když se adekvátně sníží nepřímé daně a spoluúčast ve zdravotnictví.
26. 02. 2011 | 12:40

vlku vrat se napsal(a):

na aktualne i do nasich lesu
26. 02. 2011 | 12:42

MirekS napsal(a):

Pane profesore a pane Vlku:

Nemohu se plně ztotožnit s takovým náhledem na situaci. Totiž zdravotní reforma nemůže vyjít pouze z politického a ministerského prostředí. Nevěřím, že od této chvíle zůstanou ČLK a ČOK odevzdané figurky, všichni musí vědět, že to je teprve začátek...
Ať tak či onak nevěřím, že je tu Klausův nový začátek... A jestli ano, pak jsme mnozí z nás "hrbáči".
Ptám se: jestli Nová scéna zažila "umění odcházet", kdy zažijeme "umění přicházet"? Kde se rodí ta nová politická generace? Dvacet let je prostě "generační zlom" a jestli k němu nedojde bude to jen a pouze ke škodě této země.

Stávající politici bude vystaveni ještě četným těžkým rozhodnutím, ve kterých neobstojí. Neobstojí, protože jsou finančně negramotní vůči této zemi! Neobstojí, protože jsou to "staří psi", kteří se již novým kouskům nenaučí. Neobstojí, protože jsou demokratičtí "odsaď podsaď" a někteří to již dávají nepokrytě najevo. Neobstojí i proto, že nedokáží s veřejností komunikovat. Neobstojí, protože se naučili společností manipulovat.

Jde jen o to, jak neorganizovaně či organizovaně si to veřejnost uvědomí a jak neorganizovaně či organizovaně tomu dokáže čelit... A to není otázka jedné akce "D-O", to je otázka neustálého vývoje.

Zdraví

Mireks
26. 02. 2011 | 12:43

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

ad pár komentářů v debatě: pan vlk nikam neodešel, já si s ním třeba pod svým posledním blogem povídám právě nyní.

Libor Stejskal
26. 02. 2011 | 12:43

liberál napsal(a):

Jinak jsem pro aby se zveřejnil seznam rebelujících lékařů, protože tito lidé se naprosto zpronevěřili povolání lékaře a hypokratově přísaze. Jejich heslo by mělo znít Náš exodus
vaše smrt.
Jinak názory pana Vlka jsou jednostrané a proto je nelze považovat za hodnověrné ani vhodné do diskuze.

MBK:

A odboráři neříkali lži a polopravdy? Že Englovi a odborářským bossům jde jen o zájmy lékařů a né o osobní prospěch. Později se ukázalo že o vlastní prospěch mu šlo když přišel o místo tak vyřvával aby se za něj postavili i když on podal výpověď a ředitel měl plné právo na to místo dát někoho jiného. Proč tady levičáci stále plkají že odbory ať udělají cokoliv je to dobře a pokud se jim někdo postaví je to špatně.
26. 02. 2011 | 12:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
26. 02. 2011 | 12:49

Cech napsal(a):

Vzhledem k inteligenci nicku vlk, je fatální plácání báboviček opravdu mimo jeho trpělivost, prostě těch 25 bodů to je "vítězství" pana Stejskala.
26. 02. 2011 | 12:50

Carlos V. napsal(a):

Pane Stejskale : ač s vlkem často (i teď) nesouhlasím, je škoda, že jeho blogy se na aktualne.cz dostanou jen skrze přičinění pana Hořejšího.

Chápu výběrovost blogů aktualne.cz a jsemi jí vděčen - nemusím se hrabat v hromadě grafomanských výtvorů (nemluvě od dukátech, díky kterým jsem vlastně na idnes snad nikdy nic nenapsal, protože blbé hry hrát odmítám)

Domnívám se ale, že vlk již projevil dost erudice, aby se do výběru mohl dostat. To je ovšem pouze můj názor, uznávám Vaše právo na konečný soud.

Jen malá přímluva.
26. 02. 2011 | 12:51

myrta napsal(a):

Realistický katastrofický scénář od Vlka .Podstatné je ,kolik mladých a voličů si to uvědomí ? Přece tuhle vizi mohli alespoň tušit.Dávám vlkovi za pravdu,ale doufám že k tomu všemu nedojde.Předpoklad pádu vlády je vysoký a nové volby by nemusely být až za 4 roky.Ale neděje je to chabá.
26. 02. 2011 | 12:54

tata napsal(a):

dobry den

Ač si nesmirně pana vlka važim a skoro vždy souhlasím ,nevim nebo sem nepochopil.ROZDĚLIL BYCH TO NA 2 VĚCI.

Zato jak vlada jednala,nezajmem,štvaní proti doktorum,by si zasloužila si to vyžrat,protože sem přesvedčen že by to bylo vatrlo ale poražka všech to znamena i nas pacientu,největší ale by utržily doktoři podle mě to vitězstvi by mělo pachut ciankali,neumim odhadnou kolik a kam by to jakakoliv strana pustila.

Ale sem vděčen že dotohoto vitězství se doktoři nepustili.

ZA TUDLE cenu bych ja pad vlady nebral,navic na jednu stranu mnozí,potřebují a to hlavně typy jako pan LIBERAL,ABY SKUTEČNĚ tada zem padla na hubu,že to není osočovaní ale hola skutečnost,i když takove typy at stoho nebo onoho duvodu to asi nepocitěj,každopadně to musí pocitit ta většina ktera stojí stranou a že to pocití a silně ,nebot tato vlada zatim neděla nic jineho než připravy na rozkradení toho posledního a že na špici toho jsou opravdu ty 3 pani
26. 02. 2011 | 12:55

Sladký napsal(a):

Pane Stejskale, můžete ni sdělit, v čem můj příspěvek porušoval pravidla diskuse?
Nemluvilo se v něm o zapařených prdelích a pod. jako v příspěvcích pana Hochmanna,které zde pravidelně necháváte páchnout celé hodiny.Mám vám sem zkopírovat příspěvky p.Liberála, které zcela jasně potvrzují to, co jsem napsal o jeho inteligenci? Vy opravdu nevidíte fanatickou zaslepenost jeho příspěvků?
26. 02. 2011 | 12:56

Carlos V. napsal(a):

liberál : ??? nespadl jste z višně ?

Pracovní vztah je smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Kdo chce smlouvu vypovědět, má právo tak učinit. A smlouvu lze vypovědět to nejen podle levičáckého zákoníku práce, ale i podle zcela neutrálního obchodu a občana (krom bytů :-(

Dát výpoděď ze smlouvy je právo kohokoliv. A pakliže je dohodnuta neveřejnost smluv (u pracovních téměř vždy), pak nelze zveřejňovat, kd odal výpověď.

Přijde mi, že bojujete proti levici levičáckými prostředky. Nechcete taky na pracovštích podepisovat petice proti lékařům ?
26. 02. 2011 | 12:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Carlosi,

není nutné se za pana vlka přimlouvat. Pan vlk zde zde má dveře otevřené již tuším dva roky. Má to z mé strany jedinou podmínku, musel by stejně jako ostatní psát pod svým jménem, což je pro něj nepřijatelné. Nicméně na tomto se za současné koncepce těchto stránek nic měnit nebude.

Libor Stejskal
26. 02. 2011 | 12:58

Sladký napsal(a):

hypokratova přísaha:o)) A to nemluvím o tom, že se už poměrně dlouho nepraktikuje.
26. 02. 2011 | 12:58

VL napsal(a):

Ano vedle podvodu století - důchodové reformě na nás vláda chystá ještě další bonbónek - zdravotnictví pro chudé. Co lze od tohoto očekávat? Budou definovány standardy placené ze současného pojištění (acylpyrin, klystýr a výplach žaludku), které vám zajistí minimální nejlevnější péči. Pokud bude chtít člověk něco lepšího (a časem spíše standardního), bude si muset připlatit hotově nebo se připojistit. A právě o to jde. Finančnictví potřebuje další hejly (kasíno musí pokračovat) a nutnost připojistit se jim je přihraje. Taková soukromá pojišťovna samozřejmě není žádná charitativní organizace. Jde jí o maximalizaci zisku. Bude se tedy snažit všemožně minimalizovat placenou péči. Celkově to povede směrem k americkému zdravotnictví - za hodně peněz málo muziky. Někteří lidé pokud nebudou připojištěny nebo nebudou mít na zaplacení hotově, můžou být ohroženi na životě.

Kšeftování se zdravím je hyenismus.
26. 02. 2011 | 12:59

stejskal napsal(a):

Mohu, pane Sladký,

Váš text, jehož jediným smyslem bylo hrubě pana liberála urazit (nic jiného neobsahoval) vyprovokoval dotyčného ke stejné reakci (psal ji v době, kdy jsme Vás mazal, ale toto již odhadnut dokážu, věděl jsem že přijde). A já se tu nemíním probírat osobními útoky a sprosťárnami ani jednoho z Vás. Tyto stránky k tomu nejsou určeny. Tečka. Asi Vás nepotěším, ale z mého pohledu jste fanatici oba. Pokud se Vám zde nelíbí, nemohu s tím nic dělat (a popravdě řečeno ani nehodlám).

Libor Stejskal
26. 02. 2011 | 13:01

olda2 napsal(a):

To je zatím jenom rozcvička, přátelé.
Tento národ teprve bude podroben zatěžkávací zkoušce, až půjde o život. Jinak se stejně nikdo nehne.
Při sčítání lidu se má ukázat, že většina už je bohatá a úspěšná. Kdo se pak postará o tu menšinu? Snad Kocáb s Jamilou?
Bude zle, víc než si myslíte.
Že se tu Vlkovi nelíbí, je pochopitelné. Pravda tu není tolerována.
26. 02. 2011 | 13:01

Sladký napsal(a):

Jsem zvědav,pane Stejskale, kdy začnete mazat příspěvky, jejichž autorři mne označují za zarytého,fanatického komunistu" agenta udavače STB ,"bolševického kádrováka" a pod. aniž by k takovému tvrzení měli sebemenší důkaz,důvod či doklad.
Opakuji- máte zájem přečíst si liberálovy příspěvky, na jejichž podkladě jsem dospěl k závěru o onom "hraničním pásmu"?
26. 02. 2011 | 13:04

liberál napsal(a):

Carlos V.

Pokud někdo podá výpověď sám tak má ředitel právo na jeho místo si najít náhradu a né čekat jestli se pánovi uráčí se vracet. Takhle jsem to myslel

Sladký:

O tvé inteligenci se raději nebudu moc vyjadřovat protože je hodně pod průměrem
26. 02. 2011 | 13:07

Sladký napsal(a):

Pane Stejskale, teď jste tomu opravdu nasadil korunu.Budu velmi rád, když mne někdy upozorníte na nějaký můj fanatický příspěvek. Nebudu po Vás chtít, abyste uvedl nějaké mé fanatické příspěvky z minulosti, na jejichž základě jste dospěl ke svému (nezlobte se, ale opravdu směšnému) závěru.
26. 02. 2011 | 13:09

sranda napsal(a):

stejskal napsal(a):
Dobrý den,
popravil jsem dvě lidské osoby, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.
Děkuji za pochopení.
Libor Stejskal, editor blogů a vykonavatel "čištění národa"v roce 1942.
P.S. Z Anglie byli poslány sebeobětovací osoby pro zbavení ...
26. 02. 2011 | 13:11

Suchec napsal(a):

Sladký:
Stejskal s nimi asi souhlasí, a proto to nechává být.

Liberál a jeho výlevy připomínají uvědomělé soudruhy víc, než si sám připouští.
Takoví jako on posílali lidi na hranice, do lágrů, pod sekeru.
26. 02. 2011 | 13:12

AC napsal(a):

Sladký

Neponižujte se, nemáte to zapotřebí. Každý normální diskutér přece vidí, že Vám liberál nesahá ani ke kotníkům. A Stejskal? Snad ho už znáte natolik dobře, že můžete lehce jeho projev předvídat.

Hezký den
26. 02. 2011 | 13:14

M. napsal(a):

Děkuji Vám za zveřejnění tohoto příspěvku. Přidala bych k poraženým celou tuto zemi včetně takzvaných vítězů. Někdy mi připadá, že naši státní představitelé nás a naši zemi prodávají za korálky, jako to kdysi dělali indiánští náčelníci. Až si toho všichni všimneme, bude pozdě. Ten, kdo si některé tzv. vyvolené koupil, s námi všemi naloží podle libosti. A vůbec se nebude rozpakovat. Nebude si nás vážit jako nepřítele, ani nás nebude moci považovat za potencionální spojence.
26. 02. 2011 | 13:17

Sladký napsal(a):

Liberále, nepotřebuji žádné důkazy.Nejsem psychopat,milý chlapče,ale psycholog, svou profesi vykonávám už nějaký ten pátek a docela úspěšně.Ostatně i nepsycholog by si mohl být vědom toho,že cokoli dělá, nese pečeť,znak jeho osobnosti a schopností, a hodně o něm vypovídá.
Ať říkáš cokoli o komkoli a o čemkoli, vypovídáš především a hlavně o sobě.
Mohu tě ubezpečit, že kdybych dal tvoje písemné prohjevy zhodnotit kterémukoli ze svých kolegů či kolegyň, dospějí ke stejnému či podobnému závěru jako já.
Tím s tebou končím, mysliteli, nemám chuť dál rozebírat tvoje výlevy,přenešchám to jiným.
26. 02. 2011 | 13:18

Sladký napsal(a):

AC, Suchec, dík za podporu.AC,máte naprostou pravdu, nechal jsem se docela vyvést z míry, to musím sebekriticky přiznat.Bude to nejspíš tím, že ve svém běžném životě s podobnými typy nepřicházím do kontaktu.
Holt, musím se ještě hodně učit.
26. 02. 2011 | 13:23

honza napsal(a):

to Vlk:

slova, slova a zase jenom slova - jak by řekl klasik.
ve svém dlouhém popisu jenom kloužete po prvchu - důvod je zcela prostý - jednak si pletete důsledek a příčinu, jednal stejně jako většina politologů , blokerů rozdělujete lidi a jejich konání na pravici a levici.
Používat pro zdraví - výrazy vítěz a poražený je stejně zjednodušující = chybné jako levice , pravice (lidský život není sportovní zápas - život se žije jenom jednou.
Zkuste se nad danou oblastí zamyslet z hlediska mravné/ nemravné, morální/nemorální.
Zjistíte, že k anylýze a následně syntéze Vám budou stačit dva stručné odstavce.
26. 02. 2011 | 13:24

straka napsal(a):

Pane Sladký, vaše příspěvky čtu vždycky rád. Jste tady jeden z přemýšlivějších. Prosím, nenechejte se odradit!

Pane Stejskale, svým útokem proti panu Sladkému jste mě tedy zklamal. Takové diskutéry byste si tady měl pěstovat pro lepší kvalitu diskuze. Spoustě takových, kteří pouze sprostě útočí (většinou z extrémních pravicových pozic), tolerujete až příliš. Nedíváte Vy se na svět taky nějak nekriticky zprava?
26. 02. 2011 | 13:25

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Promiňte, ale vy jste vůbec nic nepochopil!
Tady nejste například ve vinárně a nediskutujete jen s přáteli. Tady jste v aréně, kde o tom, kdo je hoden té cti býti uznán za diskutéra, rozhoduje "nestranný" pan Stejskal.
Taky nevím, na co si stěžujete. Vám se tady zatím nestalo, že by pan Stejskal nechal bez povšimnutí všechny vstupy nicku blue jay, ve kterých ten, kdo si tento nick pro tento účel vypůjčil, nejen že opakovaně uváděl vaše občanské jméno, ale navíc to jméno spojoval s různými nedoloženými informacemi.
Když to nepomohlo a já jsem tady začal vystupovat pod svým občanským jménem, nastoupili ti, kteří se mi snažili dokázat, že jsem grafoman, sebestředný člověk a naposledy mi jeden oznámil také to, že se tady chovám iracionálně.
A protože pan Stejskal moc dobře ví, že přímo bytostně nesnáším sprostoty a urážky, pomohl nick Ládík!!!.
Ano, byl jsem už rozhodnutý to vzdát. Jenomže po včerejším pokecu s přáteli v té naší malé vinárničce jsem se rozhodl jinak.

Takže jsem už zase zpátky. Doufám, že to zaregistrovali i ti, kteří mne tady nemohli vystát. Jejich nicky nemusím připomínat, oni se velice brzo přihlásí sami.
26. 02. 2011 | 13:32

Carlos V. napsal(a):

Vlku, mýlíš se. Doktoři vyhráli a vláda krutě prohrála.

Na jasně podaný akt - výpovědi - zareagovala ustrašeně.

Výpověď je jasně učiněný akt a zaměstnavatel samozřejmě musí ragovat. Může jednat s jednotlivci o podmínkách stažení výpovědí. Může shánět lékaře jinde - aťsi v Bělorusku či kdekoliv jinde.

Reforma zdravotnictví je nutná - ve zdravotnictví ve toho mnoho ke zlpšení. A lékaři budiž také poradním hlasem. Ale reformu je třeba sestavit koncepčně, bez ustupování jakýmkoliv lobby.

Vláda neustála svoji pozici. Na jedné straně nesmyslně argumentovala o zodpovědnosti - a ta u zaměstnance končí koncem pracovního poměru. Na druhé straně "vyjednávala" a dohodla nové podmínky - bez koncepce, bez pravidel.

Jistě, teď můžou hrozit hasiči, policisté či uklízečky. Slábá vláda ješte bude sklízet hřké plody své zmatené bezzásadovosti.
26. 02. 2011 | 13:32

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Ještě dodatek:
Vy si o ten příděl nepřízně ze strany editora těchto diskusí přímo koledujete.
Vy totiž do svých příspěvků vkládáte informace a to se tady netoleruje. Tady mají přednost příspěvky málověté, zato ale úderné. Něco jako komunistická hesla neblahé paměti.
Pokud se snažíte diskutovat racionálně, musíte počítat s tím, že se na vás zaměří místní flusači a lejnometi. Nebojte, až moc dobře vím, o čem mluvím.
Musíte se také smířit s tím, že ten, kdo bude okřikován a zván k odpovědnosti za svá prohlášení, budete jen a jen vy. Těm flusačům to přitom projde bez ztráty kytičky.
Tato otevřená manipulace je to, co mi tady vadí ze všeho nejvíc.

Jinak nezoufejte. Pokaždé, když budete napomenut, tak si uvědomte, že v tom tady nejste zdaleka sám. S mojí podporou můžete počítat stoprocentně.
26. 02. 2011 | 13:42

tata napsal(a):

pane SLADKY

AČ SEM NAZOROVĚ,na vaší straně vemte v potaz že jak vam přizvukuje vaše spektrum tak na straně pana liberala jso mnozí stoho druheho uplně stejně takže kdo ma pravdu,bud se musite vyhnout diskuzí s timto nebo zvolit diplomatičtější spusob.

ANO to je to nad čím je třeba se zamyšlet otom tady i jinym zpusobem mluvy editor,a samozřejmě ted mi promine není to kritika ale muj nazor ,ač řika že není je přece jen proti nam vice bliž k nazorum toho druheho spektra stoho by logicky vyplivalo že naše spektrum ho bude kritizovat častějc ale vidite ono to až tak pravda není zrovna tak ho kritizují sprava že je levičak a ted si vyberte

JA SI MYSLYM ŽE TO JE DUKAZ JEHO NESTRANOSTI,zkuste se podivat timto pohledem,nebo to zavrhnout jako blbost ,není to vaše kritika jen muj pohled jak to vidim
26. 02. 2011 | 13:43

mud.. napsal(a):

Pepa Řepa si pod "náš" představoval přesně tento typ diskuterů! Tzn. V.Hořejší, vlk, Pehe, Halík, deset zdejších "nicků", J.Havel, Hvížďala, Stejskal, Lipold atd. atd. Dlouho jsem již nic tak odporného jako napsal nicka "vlk" nečetl. Vy příznivci socků, křížkomodlitelů, sociálů žijících z cizího apod., nikdy jádro problémku, problému nepochopíte. Článek navždy zbavil Čechy strachu před komunisty či fašisty. Ty jsou a navždy budou minoritním obyvatelstvem. Varuji národ před hnojníky z "náš". Jste těmi, které R.Heydrich nazval termínem "smějící bestie". V podstatě zuřivě nenávidíte "individualistickou občanskou svobodu". V.Hořejší, vy jste blue jay aj. nic neudělal, přesto vás instinktivně pudově nesnášejí! Proč? Já vím. Kdybyste žil za války, byl byste dokonalým poskokem E.Moravce. A ti"naši" udavači gestapa. Nebýt kodexu Pepy Řepy mnozí by diskutovali. A já bych nepochopil skutečnost. "Naši", má vzdělání, hmotný a nehmotný majetek, hroší kůži, schopnost očima hladit a zezadu vrážet dýku do zad...
26. 02. 2011 | 13:43

Kanalnik napsal(a):

Clanek ctivy a velmi dynamicky, to se musi nechat. Obsahove vsak nesdilim s vlkem vsechny body jeho nahledu. Zejmena uvahu, ze vlada jednoznacne vyhrala a lekari ted budou odevzdani a nuceni poslouchat vladu diky pasti platove mrkve. To se nemusi vubec stat. Nevidim to tak, ze akce skoncila a z doktoru se staly hadrove panenky. Mozna ano, ale mozna take ne. Tudiz tento bod nevidim zcela jednoznacne jako vlk. Prakticky nic nebrani lekarum si na povolane doslapnout, mohl by to byt jedine strach.

Totez plati o nyni jakoby oteverene ceste k pretvoreni zdravotnictvi podle pravicovych trznich meritek. I to totiz neni samozrejme. Lekari se mohou hlasit o slovo, ktere jim bylo slibeno v memorandu. Maji dle nej ucast na tvoreni zmen ve zravotnickem systemu. Tudiz na nejake odevzdani se bez boje to zatim nevidim.

A s tim souvisi i role pacientu. Vlk pise, ze nejvice prohral pacient. Ano, ten pacient, ktery ve vetsine oznacoval lekare vyderaci, a nechal se nahnat do Snajdrova chrtanu s oderem privatizacnich planu. Nejvetsi silu v teto zemi totiz nema ani lekar, ani polik, ale prave ten pacient/obcan. To, ze se necha ohlupovat, je jen a jen jeho problem. Tudiz pacient/obcan ted plakat nad situaci muze, nicmene mel by spise plakat sam nad sebou.

Ale na druhou stranu neni vsem dnum konec. Vsechny hrozby ve vlkove clanku jsou porazitelne, pokud se pacient/obcan probudi, a bude aktivne podporovat dodrzovani memoranda a sam se na utvareni zdravotnictvi podilet (co treba svaz pacientu?). A bude aktivne a konstruktivne vystupovat proti ziravine pseduopravicovych nazoru teto vlady.

Nadeje existuje. Jeste nenastal cas hazet flintu do zita.

Protivnik ma takovou moc, jak mu dam ja.
26. 02. 2011 | 13:46

liberál napsal(a):

Sladký:

Najednou nepotřebuješ důkazy? V předešlém příspěvku jste psal že vás obviňuji bez důkazů a najednou je nepotřebuješ? Paradox?
Měl by jste si najít nějakého kolegu psychologa a zají k němu popovídat si o svých problémech.
26. 02. 2011 | 13:47

Karel napsal(a):

Pane Sladký,
o p. Stejskalovi si netřeba dělat iluze.

Jeho hodnocení odpovídá jeho lidské a profesní úrovni. Už dříve jsem mu psal, že se chová jako klasický teflon. On pan Stejskal moc dobře vím, kým je placen a co se nosí.
Chce prostě finančně přežít jako většina z nás, takže profesní a lidskou důstojnost je třeba vždy odhodit, pokud jde o obranu jediné a správné pravdy, na kterou si Vy dovolujete tu a tam zaútočit.

Vrchol je argumentace je, že lidi z opačným názorem, kdzž už dojdou argumenty, srovnává s příšerkami jako hoven, liberál, Blu Jau, ...

A je vymalováno. Takže máme demokracii, ale Vodcamsaď po ..
26. 02. 2011 | 13:47

Tenco napsal(a):

Kdesi jsem napsal, že kdyby nicku "liberál" sral na hlavu nějaký funkcionář z ODS(lze dosadit ale jakoukoliv zkratku - podmíněno tím, jaké má z toho nick "liberál" výhody - ať již reálné či zdánlivé), tak že by se rozčiloval a protestoval.
Ale jen nad tím, že to chtěl na havla, ne na pěšinku.

Musím se poopravit.

On by se usmíval a požádal onoho funkcionáře o hřeben.

:)))

Rychle si to zkopírujte, než to pan Stejskal smaže.
/i když- co je horší - nevinný vtípek či výzva k vyhotovování seznamu nepohodlných lékařů /

Liberál je podle mě placený konfident KSČM. Protože on každým svým výstupem odebírá body leberálním stranám.
Anebo je to blázen.
Anebo obojí.
:))))

Blog si musím přečíst v klidu.
Teď mám zase 120 na 230.
Díky tomu komunistickému konfidentovi. :)))

Carlos V.
Neustupuje se a ani nevyhrává. Vede se diskuze a uzavírají se kompromisy. A už vůbec to nemusí být an bloc - tedy ad systém.
Šlo totiž o pouhou změnu jednoho z ne zcela významných / z hlediska celého zdravotnického fiskálu/ parametrů. Navíc ze strany lékařů zazněly i požadavky na to, ať jsou přizváni k jednáním o celkové nápravě poměrů.

Matlala, patlala - mícháte různé třídy logických typů - systém , chování jednotlivce, typologii i procesy.

Ale takto se chová kdekdo.

Dnes je módou každý konkrétní problém rozmělnit tak, že se v konečném důsledku nevyřeší vůbec nic. A to právě falešnou logikou.
Komu to slouží je docela zřejmé.
Těm, kteří nehodlají ustoupit. těm, kteří jsou zvyklí uvažovat pouze v dichotomii vítěz/poražený.

Kabaret s armádou - to byste chtěl ?

Pro dnešek končím. Rozbolela mě tady z těch pitomostí hlava.

Mějte se.
26. 02. 2011 | 13:49

RA napsal(a):

tady je otázka, zda tento pohled je jediný správný, a zda ho takto přijímat a brát ho jako daný stav. Osobně si myslím, že je to pouze pohled jednoho Vlka, můj pohled na tuto záležitost je zcela odlišný a pohled ostatních je zřejmě také jiný.
26. 02. 2011 | 13:50

simulant napsal(a):

RA
tímto směrem se tu ale diskuse evidentně neubírá.
26. 02. 2011 | 13:54

MirekS napsal(a):

Souhlasím s Carlos V. (26.2.2011|13:32). Chápu, že člověku (potencionálnímu či spíše skutečnému pacientu), kterému média (překrouceně) předhodí PR slogan "Náš exodus, Váš exitus (kam že se ten otazník ztratil?)" se cítí pohoršeni a zneužíváni. Kdo byl ale skutečným "protihráčem" ČLK a LOKu? Komu vlastně byl (měl být) slogan určen? Jo, jo, to jsou ty jemné nitky, které je nejlepší, aby oko diváka nepostřehlo při ovládání loutky...

MirekS
26. 02. 2011 | 13:55

liberál napsal(a):

Teneco:

Chovejte se slušně. Váš příspěvek ukazuje vaší malou duševní vyspělost. Nevím kde jste vzal že jsem placený konfident KSČ a to že svými výroky ubírám hlasy liberlním stranám ale doporučil bych vám se podívat na to co znamená pojem "liberální strana" protože jí asi zaměňujete za pojem "socialistické strany" od kterých se liší především tím že prosazují volný obchod, nízké daně (jsou proti vysokému progresivnímu zdanění) a minimální stát.
O tom kdo je blázen je věcí diskuze. Podle mě jste zas blázen vy.
26. 02. 2011 | 14:01

liberál napsal(a):

Pane Stejskale smažte příspěvek Teneca, který obsahuje sprosté výrazy a porušuje tím pravidla slušné diskuze.
26. 02. 2011 | 14:04

Dočekal napsal(a):

Carlos V.:

Promiňte, že se vměšuju. Dovolím si ale tvrdit, že se mýlíte.
Ve sporu nemocniční lékaři versus vláda prohrála především slušnost. A vyhrála zbabělost. Pokusím se vysvětlit.
To, že si revoltující lékaři nechali vnutit tvrzení, že jim jde jen o jejich platy, bylo z jejich strany nedomyšlené. To, že na žádné TK neprezentovali všech šestnáct bodů svých požadavků (později zredukovaných na bodů čtrnáct), byla už fatální chyba. Tím neustálým vyvracením, že jim opravdu nejde jen o jejich platy, paradoxně dokázali jen to, že se tohle vrylo do paměti těch jednodušších natolik, že jsme dnes dokonce svědky požadavku na jmenný seznam revoltujících lékařů.
Že tento požadavek vznáší místní nedovzdělanec s nickem liberál, není zas až tak překvapivé. Když to ale opakují "nezávislí" novináři, pak už je to na pováženou. Trestat kohokoliv za to, že se odvážil vzepřít se vrchnosti, je totiž bolševismus jako vyšitý.
A používat k tomu zblblé masy, tak to už je navíc ještě opakování toho, co tady tak úspěšně používali komunisti v době takzvané normalizace.
Že se k tomuto způsobu manipulace uchylují příslušníci takzvané pravice, mne nepřekvapuje ani trochu. Vždyť úplně stačí, když si uvědomím, kdo byli rodiče většiny členů současné vlády, poslanců, senátorů a dalších "mocných."
Jablko zkrátka nepadá daleko od stromu.
Měl jsem připravené nějaké povídání k tomu výročí 25. února roku 1948. Tady to zveřejňovat nebudu, bylo by to stejně už jak se říká s křížkem po funuse. Včera jsme si nad tím textem pěkně podebatovali s přáteli.
Místo toho sem hodlám vložit něco od mého přítele, kterého si velice vážím. Doufám jen, že to tady vydrží.
26. 02. 2011 | 14:04

arnazach napsal(a):

To je guláš z Halonovin a Britských listů. A ten jazyk!
26. 02. 2011 | 14:04

Germanicus napsal(a):

Dobrý den pane profesore Hořejší!
Oceňuji Váš krok, že jste dal ve Vašem blogu prostor pro velmi zajímavou vlkovu analýzu doktorské stávky. Problémy v naší společnosti se začínají čím dál více vyostřovat, rodinka 118 + 1 a její Nečasovo - Kalouskova vláda tlačí čím dál více na pilu. Jeden příklad za všechny - zvýšení DPH chtějí prosadit a zavést ještě v tomto roce. Myslím, že je na čase k internetovým (salónním) diskusím přidat ještě jeden krok - vyjít do ulic. Proto si dovoluji diskusi pod tímto blogem využít k propagaci připravované demonstrace (iniciativa ProAlt) proti vládním reformám, která se bude konat příští sobotu 5. března ve 14.00 hod na Náměstí Republiky v Praze.
http://www.proalt.net/?p=1100
Měli bychom se tam sejít všichni, kteří chceme zabránit nezvratným nebo těžko napravitelným změnám, které současná vláda realizuje nebo velmi urychleně připravuje (privatizace důchodového a zdravotního pojištění, privatizace školství, veřejné správy a pod.). Tedy studenti, učitelé, lékaři, zdravotní sestry, hasiči, policisté, důchodci, úředníci, pracující z výrobních sektorů, ze sektoru služeb, obchodu atd. Inspirací pro nás by měly být současné masové protesty americké střední třídy ve Wisconsinu, Indianě, Ohiu.
26. 02. 2011 | 14:09

Yosif K napsal(a):

Kolektivni vyjednavani a stavky maji sva zakonna pravidla - prava i povinnosti. Napriklad hlasovani o stavce atd.
Doktori "mazane" tyto zakony obesli pomoci "individualniho aktu vypovedi".
Vyhoda - vyhli se povinnostem vyplyvajicim ze zakona o stavce.
Nevyhoda - ztratili prava vyplyvajici ze zakona o stavce.

Takze - pseudovystavkovali si 8 tisic mesicne navic.
Na druhe strane - pokud management nemocnic se rozhodne "stazeni vypovedi" u zvalst agilnich pseudoodboraru neprijmout, bad luck. Management nemocnic muze nemile lidi tc ve vypovedi proste drapsnout za zadek a vyhodit ven.

Nedivim se, ze "levicovi myslitele" podporuji postupy ktere hranici se zakonosti - evidentne jakakoliv anarchie v bopji rpti prvicove vlade je jim mila.

Boj "levicovych myslitelu" proti korupci ma take sve meze. IZIP a podobne jsou opravdu podezrele projekty. Jeho kritikove se vsak nemaji k tomu "hodit kamenem" - jejich socdemacti oblibenci tunelovali zdravotnictvi take, i kdyz treba trochu jinymi triky.

Nezbyva nez se snazit, aby tyto veci konecne zacali vysetrovat NEBOJACNI profici z PCR. Ale kteri to jsou? Snad ti, kteri nedosetrili nariklad "zazracne zbohatnuti svateho Maschinenfuhrera Standy"???? Haha.....
26. 02. 2011 | 14:10

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane liberále,

není o nic sprostší než celá řada Vašich textů. Nechte na mne, co a kdy budu mazat resp. vyhodnotím jako normální komunikaci ohrožující příspěvek.

Libor Stejskal
26. 02. 2011 | 14:11

Dočekal napsal(a):

liberál napsal(a):
Pane Stejskale smažte příspěvek Teneca, který obsahuje sprosté výrazy a porušuje tím pravidla slušné diskuze.
26. 02. 2011 | 14:04
----------------------
Pane Stejskale,
snažně prosím, splňte přání místního žalobníčka! Přece nedopustíte, aby nás tento obveselovač s nickem liberál nakonec znechucen opustil!
Jeho příspěvky jsou totiž pro mne přímo esencí myšlení příslušníků dnešní "pravice."

Absolvent STÁTNÍ školy nás tady školí. A nezištně, čtyřiadvacet hodin v kuse! A to, prosím, dokonce bez nároků na jakýkoliv honorář!

Ten, kdo tady začal napadat jako první, se brání napadání! A dovolává se dokonce zásahu admina! No jo, když ony ty jeho nervíčky už zřejmě pochodují čtyřstupem.
26. 02. 2011 | 14:12

liberál napsal(a):

Pan AC a Suchec ochotně přitakávají Sladkému a označují mě za "soudruha" jen proto že mám jiný názor. Očividně jde o primitivy kteří si myslí že oni vědí všechno. A jejich "pravda" je ta jedniná jak to právě dělali uvědomělí soudruzi.
26. 02. 2011 | 14:12

Sladký napsal(a):

Liberále, nedá mi to,abych na tebe nereagoval ještě jednou, nejspíš už opravdu naposledy. Tvoje reakce na můj příspěvek o "nepotřebě důkazů" je totiž zcela typická, přímo příznačná.Kdybys na tom se svým rozumem nebyl tak, jak na tom jsi,kdybych se mýlil, pochopil bys z kontextu,co mám na mysli.Opravdu pro své tvrzení o tvé inteligenci nepotřebuji žádné (zvláštní) důkazy,nepotřebuji vidět výsledek tvého inteligenčního testu.Stačí to,co zde prezentuješ prakticky v každém svém příspěvku.To,co píšeš a jakým způsobem to píšeš je obrazem a současně důkazem tvých schopností.Je to v principu velmi jednoduché, liberále.Řekl bych,že jednodušší, než grafologie, ale neméně vypovídající.

Vám ostatním,přátelé i ne-přátelé děkuji za zpětnou vazbu.Vážím si jí a nejspíš se nenechám odradit.Diskutovat zde je zajímavá a cenná zkušenost.
26. 02. 2011 | 14:15

stejskal napsal(a):

Takže, teď to zkusíme chvíli k tématu blogu, vše ostatní mažu, dokud mne rodina neodtáhne od PC. l.s.
26. 02. 2011 | 14:16

Yosif K napsal(a):

Pane Germanicusi, privatni spolecnosti VALNOU VETSINOU pracuji efektivneji nez spolecnosti ve vselidovem vlastnictvi.

"Tedy studenti, učitelé, lékaři, zdravotní sestry, hasiči, policisté, důchodci, úředníci, pracující z výrobních sektorů, ze sektoru služeb, obchodu atd. Inspirací pro nás by měly být současné masové protesty americké střední třídy ve Wisconsinu, Indianě, Ohiu."
Mluvite za celou pracujici tridu??? Mimochodem - odborari ve Wisconsinu by meli dostat kopacky - stat proste na uplne vsechny jejich extraburty nema. Lide si zvolili vladu, ktera statnim zamestnancum chce trochu pristrihnout kridelka - stavkovanim tot asi tezko mohou zmenit. Pokud se jim nelibi zamestnani ve statni sprave, mohou jit do soukromeho sektoru - tam se vsak vicde maka, proto se tam zamestnanci ze statniho sektoru nijak nehrnou.
26. 02. 2011 | 14:17

voroshilov napsal(a):

Germanicus:
Ve Wisconsinu(Indianu,Ohio jsem jeste neslysel)stavkuje ne proletariat,ne farmari,NE pracujici trida ale paraziti tzv.bile limecky ktere nic neumeji a nikdy nepricihli ke skutecne praci,je to oficni byrokracie ktera prvni spada pod zkraceni a propusteni,presne to cemu tady rikate statni a socilni urednici a volate po jejich zkraceni stavu.
26. 02. 2011 | 14:25

Sladký napsal(a):

Privátní společnosti Valnou většinou především a hlavně pracují DRÁŽE, Yosife, protože jejich elementárním motivem je ZISK. Co největší zisk a za každou cenu.
Proto se stávají hrobaři euroatlantické produkce a životní úrovně,přesouvajíc výrobu do zemí s nejnižěími náklady na pracovní sílu.
Ty,které zůstanou "doma" pak snižují náklady tím, že přivádejí cizince, ochotné pracovat za daleko nižší mzdu,než místní.
26. 02. 2011 | 14:28

vasja napsal(a):

Takhle nějak by měly vypadat ty interpelace.
Živé a inspirující k zamyšlení.
26. 02. 2011 | 14:30

naprosty kokot napsal(a):

liberal
jak na akci doktoru vydelala levice odpovez prosim bud ale konkretni nemam rad abstrakce a jak jim v tom juraskova branila a cemu zabranila a cemu ne
ty seznamy lekaru by se mely vyvesovat kde odpovez prosim konkretne a ceho by se tim melo docilit bud konkretni nezajimaji me reci typu aby si lidi uvedomili a tak dale Engel tedy kdyz mu slo jen o svuj prospech vybojoval pro sebe co odpovez konkretne co bylo Engelovym prospechem jestli po vitezstvi lekaru kde mel jiste vyznamnou roli ziskal tedy neco pro sebe a co a doloz to prosim presnymi fakty a odkazy
pan Tenco pise ze jsi placenym konfidentem KSCM odpovez tedy kolik ti plati a za co a jestli z toho mas i jine vyhody kdyz tady poskozujes obraz pravice v ceske republice i v zahranici dekuji ti
26. 02. 2011 | 14:31

Sladký napsal(a):

Vraťme se k lékařům, nebo nás pan Stejskal smaže. Ňemám chuť ani potřebu uvažovat ,kdo vyhrál a kdo prohrál.Myslím,že především a hlavně bychom měli hledat poučení v tom, jací aktéři ve hře působili, s jaKÝMI VÝSLEDKY a co z toho plyne pro příště a pro jiné.
26. 02. 2011 | 14:31

Carlos V. napsal(a):

Dočekal : musím podotknout, že akci lékařů jsem nekritizoval. Učinili svobodné rozhodnutí, zdůvodněné - pro ně - prohlášením - ovšem je to jejich pracovní poměr, já nehodnotím, proč se jim nelíbilo v práci.

Stále hovořím o prohře vlády. Vláda zklamala v nekoncepčnosti. Vláda má připravit reformu, prodiskutovat ji a zavést.

Neměla míchat systémové změny a řešení provozních problémů. Neměla přistoupit na jednání s LOKem o výpovědích. Měla přijmout výpovědi a najít náhradní řešení.

Tím neříkám, že s lékaři není třeba jednat - jistě, o reformě. Stejně jako dalšími zainteresovanýi skupinami. Nikoliv činit ad-hoc příštipky na základě tlaků jakýchkoliv lobystických skupin.
26. 02. 2011 | 14:32

liberál napsal(a):

voroshilov:

Takhle zjednodušovat že se nestydíte. Říct že všichni úředníci (bílé límečky) nic neumí a nikdy neměli pořádnou práci, protřebuje pořádnou dávku drzosti. Ti bílé límečky mnohdy pracují více než ten tvůj proletariát.
Bílé límečky nejsou pracující třída tak co jiného jsou nezaměstnaní?
26. 02. 2011 | 14:34

Carlos V. napsal(a):

Liberál : dovolte mi jednu radu.

Nick Sladký je nejlepší ignorovat. Projel jsem si tuhle diskuzi ... snad jeden jediný z jeho příspěvků má v sobě náznak argumentu.

Občas se uklidní a lze s ním aspoň (většinou) nesouhlasit. Obyčejně ale nestojí za reakci.
26. 02. 2011 | 14:37

simulant napsal(a):

Osobně si nemyslím, že je nutné na celou akci nahlížet jako na nějaký třídní boj a hledat vítěze a poražené.
Co se určitě změninilo neustálou mediální masáží je vztah pacient - lékař. Já doktorům více peněz přeji, postavení zvláště absolventů lékařských fakult bylo ostudné. Že budou stejně srdnatě bojovat i o zdraví svých pacientů, o tom už budou budou muset přesvědčovat pacienty v ordinaci, tam už jim žádná PR kampaň nepomůže. V tomhle bych si idealisticky přál, abysme byli vítězi všichni.
26. 02. 2011 | 14:38

Sladký napsal(a):

Carlos- bravo, gratuluji.Patrně jste dodnes nedokázal strávit fakt, že jsem mnohokrát jasně ukázal naprostou mylnost či zcestnost celé řady vašich názorů.
Opravdu si myslíte,že to,co říkám o vztahu mezi osobnosti a schopnostmi člověka a tím,co píše,je bez argumentu, nebo vyžaduje nějakou další,dodatečné argumentaci?
Nebo máte na mysli nějaká jiná tvrzení? A pokud ano, pak která? Dík za konkrétní odpověd.
26. 02. 2011 | 14:44

liberál napsal(a):

naprosty kokot:

Především na tom vydělali odboráři. ČSSD ma tom vydělala tím že získala spojence, který bude dělat demonstrace přesně kdy jim řeknou. Uvidíte že za rok se v ČSSD objeví názor aby pana Engla nominovali do Senátu nebo z něj udělají stínového ministra zdravotnictví.
Co se týče paní Juráskové a zdravotních sester tak ty se nepostavily na stranu odborářů a proto zasluhují obdiv.
Englovým prospěchem bylo zavázat se ČSSD a dostat politickou funkci. Vzhledem k tomu že nejblší volby jsou za rok tak až teprve tehdy se to ukáže (nebo může získat místo ve stínové vládě což se dozvíme brzy).
Pan Teneco má v povaze přehánět a každého kdo má jiné mínění urážet. Já rozhodně nejsem placený nikým a mepoškozuji obraz pravice to spíš on poškozuje oraz levice protože podle jeho urážek si mnoho lidí musí myslet, že na levici jsou samí primitivové
26. 02. 2011 | 14:47

AC napsal(a):

Ač se to zatím tak nejeví, prohrála vláda a vyhráli všichni ostatní.
To, co předvedli lékaři je z pohledu tzv. reforem (ale také zdražování ropy a tedy následně všech možných vstupů, spekulací s nedostatečnou sklizní obilovin ve světě, zvyšování DPH, snižování mezd, likvidace sociálního státu, atd.), které ke své zkáze tahle slepotou raněná vláda silou mediální propagandy protlačuje, jen ukázkovou matricí pro další nespokojené následovníky. Jiné vyústění je naprosto nepravděpodobné, neboť dostupnost potravin a možnosti vydělat si na ně, odečtu-li nepřiměřené a také stále se zvyšující výdaje na bydlení a energie, je naprosto prioritní.
Jak už jsem napsal, a shrnu to krátce, příčinou řízené sebevraždy této asociální vlády nebude nic menšího, než příliš vysoké ceny (nejen) potravin.
Lékaři následovníkům ukázali, že to jde. Vláda též ukázala, čeho všeho je ve skutečnosti schopna. Učení je kvalitní tehdy, snoubí-li ji názornost. V tomto případě teorie s praxí.
Vláda už je v podstatě mrtvá. Jen si to ještě odmítá uvědomit. A ČSSD se směje. Ale na ni také dojde. Protože rozhodovat bude cenová dostupnost potravin. Tedy právě to, co mnozí buď nechtějí vidět, anebo přímo podceňují. Jsme na samém počátku velkých změn a bylo by velkou chybou se tvářit, že se nás arabské bouře naprosto netýkají, prosadí-li trojkoalice své reformy.
26. 02. 2011 | 14:49

liberál napsal(a):

Carlos V:

Problém je že tu najdete jen skutečně málo lidí se kterýma se dá argumentovat. Mnozí z nich jen uráží každého kdo smýšlí jinak než on. To je kromě Sladkého i například Teneco.
26. 02. 2011 | 14:54

simulant napsal(a):

AC
Takže vláda prohlála a všichni ostatní vyhrajeme vysoké ceny potravin?
Odvážná hypotéza...
26. 02. 2011 | 14:56

AC napsal(a):

PS: "Konec konců lidé nepotřebují nic jiného, než práci, aby mohli zabezpečit sebe a svoji rodinu. Žádný složitý program vytvářet potřeba není. Spíše je nutné mít představu postupných kroků, jak zreorganizovat společnost tak, aby se v ní mohlo slušně uživit 10 miliónů Čechů."
26. 02. 2011 | 14:58

blue jay napsal(a):

Horejsi,

Umrel Arnošt Lustig. A podivej se jak na to reaguji obycejni lide v debatach Aktualne. Rika ti neco Vaclave?
26. 02. 2011 | 14:59

naprosty kokot napsal(a):

liberal
nechtel jsem tve domnenky nebo spekulace o tom co se bude dit za rok nebo deset let chtel jsem jen abys dolozil sva tvrzeni o prospechu pro levici a to same i o svych tvrzenich o Engelovi me nebavi cekat rok nebo deset a sledovat jestli se tvoje predpovedi splni ty jsi neco tvrdil tak chci abys to dokazal alespon naprostemu kokotovi ale skutecne prukazne ne zas tak ze budes uhybat a hadat z kristalove koule nebo hajit svoje domnenky
bud tedy prosim konkretni jinak si i lide v zahranici zacnou myslet ze priznivci pravice lzou a mohli by radeji zacit volit sice sproste se vyjadrujici ale pravdu mluvici levici pokud nejsi komunista tak bys mel vedet ze svet se rozhoduje na zaklade faktu a ne viry nebo smyslenek bud tedy nyni ve svych odpovedich konkretni jaky prospech a z ceho ziskala cssd a jaky byl konkretni profit ngela ja vim ze jen prisel o misto a to mi jako profit nepripada ty si myslis ze je to zisk diky za odpoved
26. 02. 2011 | 15:00

Dočekal napsal(a):

Dočekal napsal(a):
stejskal napsal(a):
Takže, teď to zkusíme chvíli k tématu blogu, vše ostatní mažu, dokud mne rodina neodtáhne od PC. l.s.
26. 02. 2011 | 14:16
----------------------
Výborně!
Takže budu muset opět nasadit osvědčenou taktiku. Budu zkrátka ty svoje příspěvky dělit na dva samostatné díly a samozřejmě to budu vkládat do diskusí jako jeden celek.

Jinak jen dodatek: Odteď už si budu dávat velký pozor na to, jestli pan Stejskal dodrží svůj slib. Ono totiž prohlásit, že odteď budu mazat vše, co není k tématu blogu, je v podstatě dvojsečné. Je to něco jako veřejný slib.
Tak jsem jen zvědavý na to, jak dlouho tohle předsevzetí panu Stejskalovi vydrží.
Osobně si troufnu tvrdit, že jen do prvního "diskusního" příspěvku nicku Ládík!!!.
26. 02. 2011 | 14:31
---------------------------------------
Jinak k té "prohře" revoltujících nemocničních lékařů jen toto:
Nepřijetí zpět na svá původní pracoviště v jednotlivých nemocnicích těch lékařů, kteří se nebáli vzdorovat vrchnosti, je jen obyčejná lidská zbabělost a podlost.
Navíc je to přímo krystalický projev bolševismu.
"S nepřáteli nediskutujeme, nepřátele odsuzujeme!" Kdypak a od koho jsem tohle už slyšel?
Mnohem větší podlost je ale chování těch lékařů, kteří celou dobu (víc jak tři čvrtě roku!) vyčkávali pěkně schovaní za bukem a teď ochotně přijímají tisíce navíc, které jim ve skutečnosti vymohli ti revoltující lékaři.
Takže ne ti revoltující lékaři, ale ti lékaři, kteří si svojí zbabělostí přišli bezpracně na tisíce měsíčně navíc, si plně zaslouží pohrdání ze strany pacientů.
U mne osobně je to jasné.
26. 02. 2011 | 15:00

Otázkář napsal(a):

Sladký, Dočekal

s nicky jako liberál a Ládik!!! nemá smysl diskutovat, oni totiž o diskusi nestojí. Chodí zde pouze exhibovat a sprostě urážet názorové oponenty. Nejlepší zbraní je prostě je ignorovat.
Přiznávám, že toto doporučení zní trochu královsky, protože jsem jej sám často porušoval, ale dva dny zpátky jsem se definitivně přesvědčil, že toto je jediná možnost a už se tím budu řídit bez výjimky.
26. 02. 2011 | 15:01

Carlos V. napsal(a):

liberál : :-) já nechtěl psát seznam :-)

ale já si tak nestěžuju, partneři do diskuze se najít dají - třeba ne vždy, ale co. Chce to ale nenechat se unést k přetahování o největší urážku.

Jinak Tenco píše mnohem krásněji než Sladký, uráží snad míň, občas hodí argument ve stylu "jinde je to jinak". Ale to rozvláčné k diskuzi moc neispiruje - na rozdíl od vlka mu chybí semtam kousek myšlenky.
26. 02. 2011 | 15:01

AC napsal(a):

simulant
Nemám rád slovíčkaření. Pokud se někde vyjadřuji nepřesně, z kontextu správná formulace vyplyne.
Ale svým způsobem máte také pravdu, ty drahé potraviny jaksi "vyhrajeme".
Důsledky pak uvidíme všichni.
26. 02. 2011 | 15:02

Carlos V. napsal(a):

Občan :
koukám, že všichni máme své blacklisty :-)
26. 02. 2011 | 15:03

voroshilov napsal(a):

A tim casem nekde v Africe...

Situace v Libyji uz je skoro stabilizovana,proti Kadafimu se udrzuji jenom nekolik mest,pokrytci z Aktualne.cz to nazyvaji"klid pred bouri" ve skutecnosti jde o klid permanentni a prohru kontrarevoluci,jsem zvedavy jak se s tim vyrovnaji prolhana zapadni media?
26. 02. 2011 | 15:04

blue jay napsal(a):

vorosilove,

Koho podpori Putin? Das sem svuj nazor?
26. 02. 2011 | 15:07

liberál napsal(a):

AC:

Zvyšování DPH,snižování mez a zmenšení sociálního státu je potřeba. To by si mnozí měli uvědomit protože pokud si to neuvědomí tak je k tomu brzy domutí neúprosná demografická situace. Současný stav sociálního státu už nelze udržet a pokud ho neomezíme tak se zhroutí důsledkem nedostatku peněz a my nebudeme mít důchody,dávky v nezaměstnanosti ani jiné soc. dávky
26. 02. 2011 | 15:08

Carlos V. napsal(a):

Dočekal : ale, proč ?

Dám-li výpověď, znamená to, že chci odejít. Končím, nic s tím nenaděláte, je to moje právo.

Rozhodnu-li se stáhnout výpověď, tak jen navrhuji. Je na zaměstnavateli, aby se rozhodl je to jeho právo.

Taková jsou pravidla hry, stejná pro všechny.

Ani při výpovědi, ani při odmítnutí zpětvzetí nejde o vydírání, podlost či lumpárnu. Je to prostě normální smluvní vztah, normální život.

P.S. když své milé oznámíte, že od ní odcházíte, taky nemáte garantováno že si Vás vezme zpět.
26. 02. 2011 | 15:08

kverulant112011 napsal(a):

souhlasím s Kanalnikem, vlk píše bezva, dobré podklady, zajímavé, originální a neobvyklé závěry, minimum prázdné slámy. Nebere si servítky, to taky oceňuju. Dobré čtení. Zdaleka nesouhlasím se vším, co dovozuje, ale ... dobré.

(áááúúú vlku vrať se !!! :-) :-) )

Pane Hořejší díky za přepis.

Přestože jsem si Vlkův článek rád přečetl, tak se mi líbí i stanovisko Honzy 13:42. Jde hlouběji. Dělení na pravici a levici opravdu ztrácí smysl. A je kolikrát groteskní tenhle nesmyslný souboj zarytců tady sledovat. No ale demokracie je i o tomhle, že. I tohle obohacuje :-).
26. 02. 2011 | 15:09

AC napsal(a):

liberál

O tom přesvědčený nejsem. Ale pokud to vláda prosadí, pak právě proto dopadneme tak, jak píšu výše.
26. 02. 2011 | 15:10

blue jay napsal(a):

Docekale?
Je to tvuj novej nick? Proc jsi se neprejmenoval z D47, vandys,atd na Honzu Novetneho? Vzdyt tu znovu lzes! Kde je dukaz ze se opravdu jmenujes Docekal?
26. 02. 2011 | 15:12

voroshilov napsal(a):

blue jay:
Putin nema pravo nikoho oficialne podporovat,je jenom predseda vlady,prezident Medvedev uz se postavil za podporu partyzanu,a to nevi? ze Rusko ma s Libyji smlouvu na 1.3 mlrd. dolaru a komu to propadne kdyz plukovnik odejde?
26. 02. 2011 | 15:12

Tenco napsal(a):

Jo. Carlos V. Zase občas nějakou myšlenku má, ale jo dobrá tak leda na to, aby se člověk dozvěděl to, co už věděl před 50 lety každý.
Zejména jeho plantání a směšování dohromady právního vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec, protest profesní skupiny, systém a záměna příčin a následků je skutečně poučná.
Tak ale jedině možná do předmětu zvaného "logika postavená na hlavu".

Díky za hodnocení.
Příště bych ale od praviového člověka čekal, že to bude ne formou lázeňských drbů.

Dík. A přeji krásné zážitky po boku liberála.

Nu jak se říká - vrána asi fakt k vráně sedá.

naprosty kokot
Já si myslím, že "liberál" není schopen své výroky doložit.
On tady je totiž za strašáka v zelí.
Vypustí něco formou hodnotového soudu - respektive zařve nějaké heslo/ponejvíce je to o tom, jak vše hraje do karet levici a jak to bude zlé až nebudou v establishmentu Kalousek, Bém, Vondra, Řápková.../a pak zjistí, že je to jen jeho fantasmagorie.
Já tomu říkám v reále "prdět ústy". Ale jak to dělá virtuálně - pomocí prstů....???
No, nechtěl bych u toho být. To bude asi nehezký pohled.
A navíc má směšný nick. :)))
26. 02. 2011 | 15:12

liberál napsal(a):

Otázkář:

Ty Teneco a Sladký urážíte mnohem víc než kdokoliv na této diskuzy takže laskavě nepoučuj. Laskavě napiš kdy jsem použil nějaký vyslově sprostou urážku.
26. 02. 2011 | 15:12

Dočekal napsal(a):

liberál:

Promiňte, ale zatím jsem ve vašich diskusních příspěvcích něco jako argument zatím jaksi nezaznamenal. Když tedy pominu to napadání diskutujících, kteří si dovolili prezentovat vlastní názor a dovolávání se zásahu editora jako poslední instance.

Takže se vás zkusím zeptat konkrétně: Co říkáte na to, že IKEM nevezme zpět dva lékaře, kteří se angažovali nejen v akci D - O, ale také se ohradili proti tomu, že jeden z lékařů IKEM si přivlastnil výsledky jejich práce? Neberete to v kontextu právě s tímto jako pokus o šikanu?

http://www.novinky.cz/domaci/226274-syna-rezisera-kleina-ikem-zpet-nevezme.html

Prosil bych ale konkrétní odpověď. Ideologické bláboly neberu.
26. 02. 2011 | 15:13

Otázkář napsal(a):

A teď k článku :

Někdo přede mnou už tady trefně poznamenal, že článek je čtivý a má jistou dynamiku. V mnoha směrech lez i souhlasit, ale je dost věcí, které vidím jinak. Radek John jistě není schopný manažer, možná jej lze nazvat i diletantem, nicméně stále si naivně myslím, že není spojen s žádnými mafiánskými kmotry a má upřímnou snahu něco změnit. Myslím, že lepší John než Langer. Kdyby tedy odstoupil, je otázka kdo by ho nahradil, snad Bárta? Nebo by vnitro šlo zpátky ODS či dokonce TOP09, to by vlkovi přišlo jako lepší alternativa? Osobně si myslím, že ne.

Také náhled stylem "vítěz-poražený" mě moc nesedí. Podle mě správa věcí veřejných nemá být boj, ale diskuse a kompromisy. Možná to zní naivně, ale skutečná demokracie by takto měla vypadat. Samozřejmě každý má právo "prát" se za svoje zájmy, ale musí to být v rámci určitých pravidel a tak, aby žádná ze stran nebyla výrazně poškozena. Vztah zaměstnanec-zaměstnavatel také musí být symbióza a ne se řídit zákony džungle, tedy kdo s koho. Přece zaměstnanec bez svého zaměstnavatele by neměl práci a naopak. Zaměstnavatel by bez svých zaměstnanců také nebyl nic.

Také si myslím, že tímto kompromisem lékaři nemusí být pasováni do role oslíků jdoucích za mrkví. Podle mě to je stále otevřené. Nicméně pravdou je (a to vlk napsal velice správně), že pokud se budou rušit nějaké lůžka či dokonce celé nemocnice, jistě to nebudou ty velké fakultní, ale právě ty menší na okresní či krajské úrovni. Každopádně si myslím, že jsme teprve na začátku a ještě nás všechny čeká tuhý zápas o podobu českého zdravotnictví.

Nejzasádnější bude boj s korupcí, pokud se podaří vyšachovat ze hry kompletátorské
firmy, omezit zbytečně velký počet pojišťoven a zásadně změnit lékovou politiku stále ještě máme šanci na kvalitní a dostupnou zdravotní péči.
26. 02. 2011 | 15:15

Dočekal napsal(a):

Libor Stejskal:

Tak koukám, že vám to vaše předsevzetí (já to beru jako veřejně daný slib) moc dlouho nevydrželo.

Jo a tenhle můj příspěvek klidně mázněte. Vždyť úplně stačí, když tady dál necháte bez povšimnutí příspěvky místního "Viktora čističe."
26. 02. 2011 | 15:17

liberál napsal(a):

Tenco:

Ty tu zas vypouštíš hodnotové soudy jak tato vláda škodí a už neříkáš co tak světoborného udělala tvoje opozice. Máš plnou hubu jak se tu omezuje "sociální stát" aniž by jsi byl schopen kriticky usoudit že i ten sociální stát může mít svoje chyby.
26. 02. 2011 | 15:17

Sladky napsal(a):

"Víc než kdokoli na této DISKUZY".Napsal liberál, absolvent STÁTNÍ vysoké školy.Co myslíš, liberále, je znalost či neznalost elementárního pravopisu pro vysokoškoláka něčím samozřejmým, nebo nedossažitelným?
26. 02. 2011 | 15:18

AC napsal(a):

Všechno souvisí se vším:

"Na Kajmanských ostrovech a dalších daňových rájích (zejména Kypr, Holandsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko) sídlí řádově 11 300 českých firem, což v příjmech státního rozpočtu představuje odhadovaný výpadek ve výši 80 až 100 mld. Kč ročně! Pokud by se jakékoliv české vládě podařilo zajistit dohodu s vládami Kajmanských, Bahamských a dalších karibských ostrovů o nahlášení českých firem a občanů, kteří si tam „ulili“ peníze, ti rychle přesunou svá sídla například do Hongkongu, či jinam do Asie a Afriky. Pokud bude kapitalismus kapitalismem, není šance na celosvětovou regulaci finančních trhů a institucí, na vznik celosvětové finanční policie a soudů, které by tyto podvody odhalovaly, stíhaly a jejich pachatele poslaly „do tepláků“."
26. 02. 2011 | 15:20

Tenco napsal(a):

liberál
Vždyť ty ses dokonce veřejně přihlásil k tomu, že jsi hlupák :
-------------------------------------------
TENCO :
citace : "Trocha oleje do kubánsko-venezuelského ohně.

http://english.eluniversal.com/2011/02/04/en_eco_esp_for-cuba,-internet-c_04A5114931.shtml

Zlé jazyky tvrdí, že kubánští občané dosud disponují velmi mizerným a zhusta neefektivním připojením k internetové
síti.
Některé ještě horší jazyky pak tvrdí, že je to v důsledku amerického embarga.

Svět se v prdel obrací !
Chavez má v úmyslu posílit demokratizaci na Kubě.
Neb jsou to informace, které dnes hýbají světem.
Jsou pak úzce propojeny se jsoucnem, zvaným vzdělání.
A já si troufám tvrdit, že čím vzdělanější lid, tím je méně manipulovatelný.
-----------
Pro hlupáky podotýkám, že můj příspěvek neobsahuje ani implicitně žádný hodnotový soud o venezuelském a kubánském
režimu.
-----------
V podstatě určitě půjde o byznys.
Ale z hlediska toho, co Chavez proklamuje, může být výsledkem právě posílení demokratického ducha mezi kubánskými
občany.

Pokud bych se někde dopustil logického omylu, tak mě prosím opravte.
12. 02. 2011 | 19:36
---------

liberál napsal(a):
Tenco:

Pro komunistické hlupáky který věří v demokratickou Venezuelu
http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf

Chávezův režim tam je jako hybridní režim. Jak může Chávez nějaký stát demokratizovatk když sám není demoktrat
ale autoritář. To můžete rovnou říct že Hitler demokratizoval SSSR.
12. 02. 2011 | 19:50

Tenco napsal(a):
liberál
Přečti si, jednoduchý člověče, co jsem napsal v samotném závěru a zamysli se nad sebou.
Jsi všem k smíchu.
MNozí považují diskuzi s tebou za ztrátu času.
Já se tvými propagandistickými výblitky zatím jen bavím.
Ale jestli mě budeš osobně urážet, tak tě prohlásím za rovnou nesvéprávného vést jakoukoliv diskuzi s někým, kdo se náhodou nejmenuje liberál alias bc Martin alias Demagog Pehe.
Takto budeš nucen svou samomluvu dovést do naprosto absurdního konce.

A to, že ses PASOVAL SÁM do role hlupáka, tomu já říkám mucholapka.

Přečti si znovu závěr mého příspěvku.
Pokud však neumíš anglicky, tak to jediné tě může zachránit od toho, že ses tady všem PŘIZNAL a to zcela otevřeně, že jsi hlupák.
26. 02. 2011 | 15:20

simulant napsal(a):

Carlos V.
To máte samozřejmě pravdu. Nicméně víme, v jakém kontextu byly výpovědi podány, jako forma nátlaku na vládu, ne na vedení nemocnic (tam by to moc efekt nemělo). Pokud došlo k dohodě s vládou, mělo by vedení nemocnic v tomto kontextu projevit míru shovívavosti a kde není jiný důvod, vzít lékaře zpět.
Ale nárok na to není a toho rizika že můžou skončit, si lékaři museli být vědomi.
26. 02. 2011 | 15:20

blue jay napsal(a):

vorosilove?

Kdo vlastne ridi Rusko?
26. 02. 2011 | 15:21

blue jay napsal(a):

Tenco?

Proc ty keci? Why so much bullshit?
26. 02. 2011 | 15:23

naprosty kokot napsal(a):

liberal
odpovez prosim konkretne odpovez abych si udelal obrazek o liberalismu v cechach jestli to neni jen poza a prazdne tlachani me zajimaji fakta odpovez tedy konkretne na me predchozi dotazy a neuhybej a neutikej ja jsem jen naprosty kokot me snad budes umet konkretne odpovedet nebo to nezvladnes jinak nez urazkama ???
ted vidim ze ses sam prohlasil kdesi za hlupaka vis co uz je mi to jasne nemusis mi proto odpovidat ale uz te nebudu brat za pravicaka ale spise za toho komunistickeho konfidenta sbohem
26. 02. 2011 | 15:24

Otázkář napsal(a):

Abych opět nebyl nařčen, že nedržím slovo tak na nick liberál reagovat nebudu. Obecně jen napíšu toliko, že jestli jsem tento nick někdy urazil tak to bylo vždy až v reakci na jeho útoky vůči mě. Když jsem napsal svůj názor na věc označil mě za lháře a demagoga ač místo argumentů používal jako zbraně právě lež a demagogii (viz Venezuela a její údajný propad v Indexu vnímání korupce o 70 míst, ačkoliv srovnával roky kde žebříček obsahoval 80 zemí a další rok již 170). Čili demagogie jak vyšitá, proto s ním odmítám diskutovat a doufám, že i on se o mě přestane bez argumentů otírat. Jsem ochoten toto své předsevzetí vzít zpět pouze za předpokladu, že bude ochoten skutečně diskutovat formou snášení argumentů nikoliv formout osobního napadání a urážek, prosím vyřiďte mu to :)
26. 02. 2011 | 15:25

voroshilov napsal(a):

blue jay:
Prezident,Statni Duma a gubernatory kazdeho kraje.
26. 02. 2011 | 15:25

blue jay napsal(a):

Nicku "Docekale",

Kdyz tu Stejstal nesmaznul D47, tak nesmazne ani Vas dalsi nick.
26. 02. 2011 | 15:27

Sladký napsal(a):

AC. Ano,přesně tak.Nadnárodní společnosti vyrábějí tam,kde je nejlevnější pracovní síla, prodávají tam,kde je největší kupní síla a daně odvádějí tam,kde jsou nejnižší,pokud možno prakticky nulové.Tím pohřbívají euroatlantickou ekonomiku,životní úroveň a vůbec,celý systém.
26. 02. 2011 | 15:27

liberál napsal(a):

Dočekal:

Pokud někdo dá sám výpověď tak za to musí brát i zodpovědnost. Pokud si přečtete zákoník práce tak tam nikde není napsáno že musí šéf nemocnice vzít lékaře automaticky zpět. Je tady demokracie a šéf nemocnice má právo si vybírat zaměstnance a když mu nevyhovuje tak má právo ho nepříjmout. Vzhedem k tomu že podal výpověď sám tak to není nějaký trest za neposlušnost, ale naprosto legální.
26. 02. 2011 | 15:27

Otázkář napsal(a):

Sladký

a nutno k tomu podotknout, že se chovají tržně a efektivně. Tedy směrem k sobě.
26. 02. 2011 | 15:28

blue jay napsal(a):

vorosilove?

Verite ze je v Rusku demokracie?
26. 02. 2011 | 15:29

blue jay napsal(a):

Sladky?

Jsi chudej?
26. 02. 2011 | 15:31

voroshilov napsal(a):

blue jay:
Ne neverim,ale je to uplne neco jineho nez pisou zapadni media,strana Jedine Rusko proste ma monopol na moc,jinak prava a svobody obycejneho obcana nejsou v ohrozeni.
26. 02. 2011 | 15:33

Otázkář napsal(a):

voroshilov

Vy žijete v Rusku?
26. 02. 2011 | 15:34

liberál napsal(a):

Tenco:

Kdybych tay měl vypsat všechny urážky, které jsi napsal o mě tak tu jsme do zítra.

Pověz Teneco ještě věříš v demokratickou Venezuelu a Kubu? Jak to že podpořili střílení do lidí v Libyi a podpořili diktátora Kadáfího když jsou tak demokratičtí?
26. 02. 2011 | 15:34

voroshilov napsal(a):

blue jay:
Kdyby v Rusku byl nejaky problem s demokracii proc neslysim ob opakovani egyptskeho a lybijskeho scenare?
26. 02. 2011 | 15:35

Nuba napsal(a):

K těm neustále se opakujícím argumentům, že když lékaři dali výpověď, tak museli počítat s tím, že nebudou přijati zpět

To je přece pouze část pravdy. To hlavní, proč dali lékaři výpověď je ta, že jsou natolik zodpovědní, že si stávku prostě dovolit nemohou, tak jako řada jiných profesí. Nemohou si říci, tak zítra, hoši, do práce nechoďte, stávkujeme. Zavřete to tady a pro pacienty ať přijede třeba Pečas v panduru. Proto přistoupili k této formě protestu a každý soudný člověk to chápal tak, že odejít ve skutečnosti nechtějí.

Mám za to, že svůj záměr a požadavky avizovali s dostatečným předstihem a do této vyhrocené situace byli v podstatě vmanévrováni nečinností samotného ministerstva, potažmo vlády.Jinou formu nátlaku neměli. Třeba trička potištěná nápisy - stávkujeme, při práci na operačním sále, to by byli tak akorát pro srandu králíkům. Jistěže jsou specifickou skupinou a proto si tohle mohli dovolit.
26. 02. 2011 | 15:36

voroshilov napsal(a):

Otazkar:
Ja ziju v Praze.
26. 02. 2011 | 15:37

liberál napsal(a):

blue jay:

Sladký je chudý hlavně argumenty a nějakou vlastní myšlenkou. Zato bohaý urážkama.
26. 02. 2011 | 15:37

Otázkář napsal(a):

voroshilov

jak tedy můžete vědět, že práva a svobody obyčejného občana nejsou v Rusku v ohrožení?
26. 02. 2011 | 15:38

blue jay napsal(a):

Vorosilove?

"Jedine Rusko proste ma monopol na moc". To tvrdi Putin? Co to znamena? Me Putin pripada neco jako Khadafi. Absolutni moc.
26. 02. 2011 | 15:39

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

Promiňte, ale byl jste to vy, kdo mne přiměl k tomu, abych se tady na dva dny odmlčel.
Takže ta vaše dnešní rada je z kategorie rad nikoliv královských nebo knížecích, ale pouze Zemanovských.

Jinak jsem si dnes s chutí přečetl v Právu článek tolik opěvovaného ekonoma a člena vládního poradního orgánu s názvem NERV, pana Pavla Kohouta.
Tento pán tvrdí, že dopady reformy (čti: Zdražení) mají dobře spočítané.
Dovolím si opsat to, co mne zaujalo nejvíc.

"Otázka: Vybraná vyšší DPH zaplatí podle slov ministra práce a sociálních věcí mimo jiné valorizaci penzí. Má smysl, když se vyberou lidem peníze z jedné kapsy a do druhé se vrátí?
Odpověď P. K.: To je otázka pro ministra financí. Opakuji, dvacetiprocentní zvýšení DPH je podle mne příliš vysoké. Na druhé straně se to částečně kompenzuje tím, že se sníží odvodová zátěž zaměstnavatelů z vyplácených mezd. Zaměstnavatelé budou mít více prostředků, aby zaměstnávali více lidí. Zvýšené DPH zaplatí náklady reformy, schodek na penzijním účtu, neměl by růst schodek rozpočtu. Část zdražení navíc utlumí konkurence prodejců."

Nějak mi to neštymuje s prohlášením premiéra pana Petra Nečase, že VŠECHNY takto získané prostředky budou použity na financování důchodové reformy.

A to ještě nevíme, co udělá to desetiprocentní zvýšení dolní sazby DPH s cenami léků. Loňský pokus o vyhubení staříčků pomocí "prasečí" chřipky nevyšel, tak tohle už snad vyjde.
26. 02. 2011 | 15:40

liberál napsal(a):

voroshilov:

Kdyby v Rusku nebyl žádný problém s demokracií tak proč odtamtud hromadně utíkají lidi, především střední třída? Proč prohlašují, že je tam šikanuje policie,úřady a že je tam politická nesvoboda když tam není problém s demokracií?
26. 02. 2011 | 15:41

Občan napsal(a):

Je to dlouhé, neveselé a nejhorší na tom celém je, že Vlk má skoro ve všem pravdu.

Skoro říkám proto, že lékaři neprohráli. Zatím. V převážné většině jsou to totiž voliči "famiglie 118" a na kleptokracii se hodlají nemalou měrou podílet i nadále. "Jen" chtějí mít zaručeno, že jim ten podíl zůstane zachován a pokud možno poroste. K tomu samozřejmě potřebují ty pacienty, že...
Takže jejich prioritním zájmem není všeobecně dostupná kvalitní zdravotnická péče a VYLÉČENÍ pacienti, ale pravý opak - neúčinně dlouhodobě léčení, avšak pokud možno hotově platící tydýti. Přesně tohle jim vláda zajistí a umožní svou koncepcí řízené chudinské "péče", již hodlá v co nejkratší době zavést.
Připouštím, že i mezi lékaři se najdou slušní lidé, kteří by v rámci možností ošetřili a léčili každého a třeba zadarmo. Takoví existovali vždy, ale vždy také byli v menšině a většinou hluboce opovrhovaní svými kolegy. Proto si nedělám žádné iluze o morálnosti a mravnosti těch, kdo se akce zúčastnili. Šlo jim jen a jen o to, aby vůbec nějaké zdravotnictví zůstalo na široce dostupné úrovni a jeho konzumenti aby vzorně platili. Toho dosáhli - tedy vyhráli, bať úplně jinak, než si mnozí z nás namlouvají.

Jiná situace by byla nastala, kdyby české odbory za něco stály a k akci lékařů se přidaly. "Bílé pláště" by musely s pravdou ven a od ostatních odborových akcí by se ostře distancovaly, protože s "levouny" přede lékaři nikdy nehodlali a nehodlají mít cokoli společného. To se ale nestalo a budeme sklízet hodně hořké plody.

Jediným, kdo totiž prohrál na celé čáře, jsou pacienti - příslušníci tzv. "nižší střední vrstvy" a "nižší vrstvy", kteří tohle všechno NĚKOLIKANÁSOBNĚ zaplatí, aniž však cokoli dostanou. Budou mnohem více platit za léky, za vstupenky do ordinací, za "hotelové služby" v nemocnicích, přibude jim nutnost platit si zdravotní připojištění, aby vůbec dostali něco jiného než aspirin, klystýra a obvaz.

Dalo by se škodolibě říci - dobře nám tak. Jenže se to týká i nás, kteří jsme kleptokraty nevolili a o jejich zlodějskou politiku nestojíme.
26. 02. 2011 | 15:42

Carlos V. napsal(a):

Tenco : jen pro shrnutí
někteří pravičáci si stěžovali, že lékaři se chovají nezodpovědně. Já nesouhlasím, říkám, že dát výoivěď je jejich právo.

někteří levičáci si stěžovali, že ředitelé nemocnice se chovají hnusně, když nevezmou . Já nesouhlasím, říkám, že dát výpověď je jejich právo.

Jde o soukromé, pracovněprávní vztahy. Důvody měli jaké chtěli, je to jejich věc.

A chybou vlády bylo jednat s kýmkoliv jiným než osobně s jednotlivými lékaři.

Suma sumárum : nemíchám nic. Já ne :-)
26. 02. 2011 | 15:42

Otázkář napsal(a):

Dočekal

to tedy opravdu nevím proč, rozhodně nevím o tom, že bych Vás někdy urážel či osobně napadal, právě naopak, z takových 90% s Vašimi názory souhlasím.
26. 02. 2011 | 15:44

Otázkář napsal(a):

Dočekal

to tedy opravdu nevím proč, rozhodně nevím o tom, že bych Vás někdy urážel či osobně napadal, právě naopak, z takových 90% s Vašimi názory souhlasím.
26. 02. 2011 | 15:44

blue jay napsal(a):

DOCEKALE?

Proc jste si dal tento nick? Ja si dam nick SMITH. U Vas D47, a ja Mandrake. Jste smesnej Vendysi.
26. 02. 2011 | 15:45

voroshilov napsal(a):

Otazkar:
Jste opravdu tak hlupy nebo to predstirate?
blue jay:
To je zaklad Putinske"piramidy moci"-Jedro ma vetsinu v parlamentu,a premier s prezidentem dosazuji na ministerska a gubernatorska kresla vyhradne sve lidi,nic vic nic min,opakuji ze nejakeho elektrikare z Celjabinska nebo tetu Manju z Rostova se to primo netyka,kazdy muze kandidovat a byt zvoleny,jenom nebude na uplne spicce.
26. 02. 2011 | 15:46

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

"A chybou vlády bylo jednat s kýmkoliv jiným než osobně s jednotlivými lékaři."

Dokážete si to představit v praxi? Vláda má cca 17 členů, lékařů, kteří podali výpověď bylo cca 3800, myslím, že to by jednali ještě dnes :)
26. 02. 2011 | 15:47

Občan napsal(a):

To Dočekal (15:40):

Zdravím a obdivuji Vaši odolnost vůči plkům NERVistů (byť v případě Kohouta odcházejících) :o)
Já už to nečtu, protože se mi z nich dělá fyzicky nevolno.

Jen si dovolím malinkou opravu - to zvýšení je nikoli o 10%, ale o 10 procentních bodů, tedy o 100%, na dvojnásobek. Což nic nemění na tom, že máte pravdu.
26. 02. 2011 | 15:48

Otázkář napsal(a):

voroshilov

jsem tak hloupý. Nedokážtu totiž pochopi, jak člověk žijící v Praze může znát situaci obyčejného rusa ;)
26. 02. 2011 | 15:48

blue jay napsal(a):

Pyramida moci vorosilove?

Kdo tedy vlastne Rusku vladne?
26. 02. 2011 | 15:49

grőssling napsal(a):

Dívám se na skóre článku, pan profesor jej vložil před necelými 4mi hodinami a zhlédlo jej 1125 návštěvníků.

Nejen iDnes tiše závidí.

Děkuji pane profesore, že jste článek otiskl.

V Britských listech si kolega Vlk získal rychle mnoho čtenářů, dva jeho blogy měly více jak 10 000 čtenářů, nějakou dobu to bylo vítězství v TOP 5, ale zrovna tuto velmi dobrou analýzu zveřejnil pan Čulík v rámci balíku pondělních nových článků až někde na konci a tak článek nezaslouženě na BL zapadl.

Ale hlavně v BL není pod články zde otištěnými možná diskuse a je dobře, pokud právě diskusi Vlkův blog vyprovokuje. Neboť jde o materii velmi důležitou a věru že jsem zatím kvalitnější analýzu v českém rybníku nečetl.

Ostatně, díky archivaci blogových článků v systému Aktuálně si již brzo budeme moci ověřit nakolik je analýza pravdivá a prozíravá. Bohužel se obávám, že velmi.
26. 02. 2011 | 15:50

Otázkář napsal(a):

voroshilov jen další hospodský tlachal, který uráží aniž by použil argument :p
26. 02. 2011 | 15:51

LEVAK napsal(a):

Ad liberal -JE TO SPRÁVNÉ ???
"""""""""""""""""""""""""""""""
Pacient platí za jeden den pobytu více, než vězeň ve vězení.
Poplatky ve zdravotnictví jsou hojně diskutovaným tématem.
Existuje poplatek za návštěvu lékaře, za recept, za návštěvu specialisty
(teď nové), za pobyt v nemocnici,záchrannou službu.
Lidem se z velké většiny nelíbí vše.
A když by si ještě vše srovnali s vězni. To by bylo!!
Já se zaměřím v tomto článku na poplatek za pobyt v nemocnici, který má nově
činit 100 Kč /1 den /1 osoba.
Hned na úvod řeknu, že si nemyslím, že je to likvidační.
Pokud budu žít mimo nemocnici, tak mne tento "život" denně alespoň na těch
sto korun vyjde - spíše ještě víc !
Chci ale ukázat, jaké existují v ČR nesmyslnosti.
Chci to ukázat na příkladu srovnání nákladu vězně na jeden den pobytu ve
vězení a tím,co vězeň (ne)zaplatí, právě
s tím naším pacientem, přebývajícím pár dní v nemocnici.
Náklady na pobyt jednoho vězně ve věznici činí v ČR cca 900 Kč/1den/1osoba.
Tyto náklady za člověka, který působí zlo, platíme my všichni daňoví
poplatníci.
Jen velmi malou část z těchto 900 Kč vězen občas uhradí.
Vycházím z toho,že pokud vězněný pracuje, odvádí dle zákona 32% z pracovní
odměny na náklady výkonu trestu, nejvýše však 1 500 Kč/měsíc.
Pokud vězněný nepracuje, odvádí 40% z důchodu, či částky,která mu na účet
chodí z venku, opět nejvýše 1 500,- Kč/ měsíc. Prostým dělením zjistím, že
pokud náhodou nějaký vězen za pobyt ve vězení platí, je to 1500 Kč/ 30 (dny
v jednom měsíci) = 50 Kč/1 den/1 vězeň.
To tedy znamená, že vězeň platí za pobyt ve vězení míň, než má platit za
pobyt v nemocnici člověk, který nespáchal trestnou činnost, a který má nově
platit za jeden den pobytu v nemocnici 100 Kč.
Nesmysl a rozpor.
Protispolečenské živly jsou v ČR chráněny. Že by další pozitivní
diskriminace naruby? Mohl by zasáhnout nový poradce premiéra pro lidská
práva a menšiny, který je nazývám - pro mne sympaticky - "antikocáb".
Vězni mají povinnost za pobyt zaplatit. Ale v současnosti činí dluh na
nevybraných penězích za pobyt ve vězení částku téměř 500 miliónů Kč.
Přitom vězni mají možnost si vydělat prací ve vězení.
Současné výdělky činí cca 4 500 do 9 000 korun /1 měsíc/1 vězen.
Já bych nechal vězně pracovat povinně a celá mzda by šla na náhrady pobytu
ve vězení.
Aktuální zaměstnanost ve vězení je ale vysoká - aktuálně cca 62 %.
Závěrem musím říct. Ano, až budu někdy ležet v nemocnici, zaplatím za den
100 Kč bez velkého reptání. I když......
Když si pomyslím, že vězen zaplatí - a to ne každý - jen 50 Kč, budu mít
blízko k vzteku.
Nebo k pláči??
Za poskytnutí výchozích informací z oblasti vězenství děkuji komisařce, por.
Markétě Prunerové, DiS., tiskové mluvčí, Vězeňská služba ČR, Generální
ředitelství.
26. 02. 2011 | 15:53

blue jay napsal(a):

grosslingu?

"V Britských listech si kolega Vlk získal rychle mnoho čtenářů, "
Je Vlk Vas kolega? Proc?
26. 02. 2011 | 15:55

voroshilov napsal(a):

Otazkar:
Clovek by se divil jak Rus zijici v Praze a ktery 2x rocne jezdi domu mohl neco vedet o Rusku,vid'?
blue jay:
Tim ze budes opakovat stejnou otazku dvakrat ohromne se polepsis!
26. 02. 2011 | 15:55

Otázkář napsal(a):

LEVAK

zajímavý příspěvek. Jen s tou pozitivní diskriminací pozor. Proč by vězeň měl mít zajištěnou práci, když člověk, který zavřený není a pracovat chce tu práci mnohdy nesežene?
26. 02. 2011 | 15:56

krok napsal(a):

blue jay..proč ty hrubky?:))
26. 02. 2011 | 15:57

zemedelec napsal(a):

Pánové.V jednu chvíli jste postrádali nick Vlk.Já jsem napsal počkat,když se vrátí,tak to bude stát za to,nemýlil jsem se ,jste stoho jak u vytržení nevíto co napsat.Je to v pořádku,tedˇteprve začneme přemýšlet, co tím chtěl navodit a bude to mít úplne jiný šmrnc.
26. 02. 2011 | 15:57

blue jay napsal(a):

LEVAKU?

Umite kecat vice kratce? A nebo jste si opsal neco od Sobotky?
26. 02. 2011 | 15:58

Dočekal napsal(a):

Dočekal napsal(a):
Otázkář:

"Pane Dočekale Vás taky poprosím, aby jste zbytečně nerozviřoval již uzavřené debaty, navíc ještě pod jiným blogem než začali. Děkuji"
--------------------------------------
Promiňte, tento váš vstup jsem jaksi přehlédl.

Takže se vás teď pokusím uklidnit. Jak jste jistě zaznamenal, hodlám si vybrat oddychový čas. Mimo jiné také proto, že jsem zde zřejmě více lidem na obtíž.
Přiznám se, že u vás mne to poněkud překvapilo.

Vím, že tady se preferují málověté příspěvky. Ze všeho nejvíc mi to připomíná úderná komunistická hesla, jak si je pamatuju z konce padesátých let minulého století. A pak že se historie neopakuje!

Ládik!!! napsal(a):
Dočekale, otravuješ.
23. 02. 2011 | 15:38

Vyslyším tedy rady místního chráněnce a nebudu už dále otravovat. Věřím, že se vám hodně uleví. A panu Stejskalovi se uleví ještě mnohem víc.
23. 02. 2011 | 18:15
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=12325
----------------------
To byla právě ta Zemanovská rada. Ono srovnat spoludiskutujícího do brázdy lze samozřejmě i takto.

Jo a abych nezavdal důvod k výmazu, připojím ještě jeden názor, tady spíš otázku: Jestlipak už dnes ministr zdravotnictví ví, jaký je skutečný počet nemocničních lékařů?
26. 02. 2011 | 15:58

Otázkář napsal(a):

voroshilov

asi tolik co Čech žijící v americe a jezdíci 2x ročně domů ví o životě obyčejného Čecha ;) Mimochodem, jak asi mám vědět, že jste Rus žijící v Praze a jezdící 2x ročně domů když jste mi to napsal až teď. Věřte tomu, že já jasnovidec nejsem. Takže jste hloupý nebo to jen předstíráte? :)
26. 02. 2011 | 15:58

grőssling napsal(a):

stejskal napsal(a):
Dobrý den, pane Carlosi,

není nutné se za pana vlka přimlouvat. Pan vlk zde zde má dveře otevřené již tuším dva roky. Má to z mé strany jedinou podmínku, musel by stejně jako ostatní psát pod svým jménem, což je pro něj nepřijatelné. Nicméně na tomto se za současné koncepce těchto stránek nic měnit nebude.

Libor Stejskal
26. 02. 2011 | 12:58

Pane Stejskale, naprosto respektuji Vaše stanovisko, neboť redakce a s ní i Vy nesete jisté nemalé riziko. Musíte mít tedy právo stanovovat pravidla.

Nicméně, víte kolik spisovatelů, básníků a novinářů by české písemnictví nemělo, pokud by dotyční byli nuceni psát pod svými pravými jmény ?

Je velmi legrační, že z různých důvodů a to mnohdy existenčních i politických bylo používání nicků v minulostí nezbytností napříč všemi etapami moderních českých dějin. Dost často šlo o právě tehdy disidenty v moří mainstrímového myšlení s názory dosud velmi cennými. Tak proč ne nyní ?

Nějak mi Vaše zaseklost zrovna v tomto případě a zrovna v takovéto kauze postrádá racionální jádro.
26. 02. 2011 | 16:00

Otázkář napsal(a):

Dočekal

"Ládik!!! napsal(a):
Dočekale, otravuješ.
23. 02. 2011 | 15:38

Vyslyším tedy rady místního chráněnce a nebudu už dále otravovat. Věřím, že se vám hodně uleví. A panu Stejskalovi se uleví ještě mnohem víc."

Nezlobte se na mě, ale myslím, že z toho jasně vyplývá, že jste odešel kvůli ládikovi!! nikoliv kvůli mě. Mě tedy rozhodně na obtíž nejste, jen jsemm Vás poprosil, aby jste nerozviřoval jednu konkrétní uzavřenou debatou s ládikem. Jestli se Vás to nějak doktlo, tak se Vám omlouvám a vyzývám Vás: pište dál! :)
26. 02. 2011 | 16:02

grőssling napsal(a):

blue jay napsal(a):
grosslingu?

"V Britských listech si kolega Vlk získal rychle mnoho čtenářů, "
Je Vlk Vas kolega? Proc?
26. 02. 2011 | 15:55

Potkávali jsme se tu pod blogy jako diskutéři. Svým způsobem i Vy jste kolega, i když trpěný.
26. 02. 2011 | 16:02

Dočekal napsal(a):

grőssling:

Tady vás musím bohužel zklamat.
Jako přečtení článku se tady počítá každý vstup do diskuse. Tedy nejen vložení příspěvku, ale také každé otevření diskuse pod předmětným článkem.
Také toto je součást manipulace. Bohužel.

Pro pana Stejskala: Toto je informace, takže to tady snad ještě chvíli vydrží.
26. 02. 2011 | 16:03

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : :-)
Na otázku odpověď - asi jsem se nevyjádřil přesně. Vláda neměla jednat s nikým. Jednat měl management nemocnic.

A další chybou vlády je, že nemocnice stále nejsou privatizované, a proto z důvodu neschopného centrální řízení stále existují mzdové tabulky.

Bez tabulek by management mohl jednat s každým lékařem zvlášť, a dohoudnout - či nedohodnout se.
26. 02. 2011 | 16:04

LANDA napsal(a):

Každá divadelní hra probíhá podle předem připraveného scénáře. Aktéry představení v rámci připravené režie jsou jak profesionální herci, tak nevědomky vystupující diváci víceméně zpestřující průběh představení. Profesionální herci jsou špatní a dobří, pan Klaus není Bůh jen hraje dobře jemu svěřenou roli a dočasní účastníci představení z klubu veverek a další se zase vrátí mezi diváky. Jak však ukazuje historie i dříve dobří profesionální herci vlivem různých okolností ztratili angažmá.
26. 02. 2011 | 16:06

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

jenomže v tom je právě podle mě ten největší problém. Management nemocnic. To oni přece nakupují nemocniční přístroje, mnohdy předražené o desítky procent. Oni mají zodpovědnost za hospodaření nemocnic a za to, že lékaři jsou mzdově podhodnoceni.
26. 02. 2011 | 16:08

blue jay napsal(a):

DOCEKALE!

Dokaz ze se jmenujes Docekal! Ja si myslim ze jsi si dal dalsi nick,byl jsi D47 a dalsi nicky. Ted jsi Docekal? Kdo ti to ma verit?
26. 02. 2011 | 16:09

Carlos V: napsal(a):

Simulant : vžijte se do pozice zaměstnavatel. Máte některé zaměstnance, kterých byste se rád zbavil - špatně pracují, jsou s nimi problémy atd... Ale - není to na paragraf, - ale nejde to, anebo je to prostě moc drahé atd...

Pak by bylo chybou managementu nevyužít toho, že dali výpověď - chcete snad z našich peněz platit nešikovné či flákače ?
26. 02. 2011 | 16:10

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

A to je právě ten omyl. Váš omyl.
Mně nevadily nájezdy místních "diskutérů." Mně zaskočilo, že jste se přidal na jejich stranu. Pro jistotu jsem si ten váš příspěvek přečetl několikrát a nakonec jsem si ho také uložil. Troufám si tvrdit, že jsem to, co jste napsal, pochopil správně.
Jinak jen malá otázka: Vám opravdu nevadí, když se tady do mne opakovaně naváží nick blue jay a jako obvykle mu to u pana Stejskala prochází? Chápu, vás se to netýká. V tom případě bych ale prosil, aby se vás netýkalo ani nic z toho, co sem vkládám jako svůj vlastní názor.
Odteď se budu moc snažit, abych se vyvaroval reakce na vás osobně. Jedna zkušenost mi stačila.
26. 02. 2011 | 16:11

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

hypotetický příklad sedí, ale má jednu vadu, je hypotetický. Prakticky byl radiolog Engel nevzat zpět proto, že stál v čele odborů a vedl kampaň lékařů za změny ve zdravotnictví. To je podle mě nemorální. Pokud by ředitel jasně řekl, Engel pracuje špatně a uvedl konkrétně jak tak by to sedělo, ale to se nestalo.
26. 02. 2011 | 16:12

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : proto píšu o provatizaci. Soukromý vlastník koupí jen to, co potřebuje, a navíc co nejlevnějc.

Stát za dvacet let dosáhl opaku - kupují se nesmysly a navíc předražené.

Pravice ani levice nemocnice nedokázaly ukočírovat, jedná se o velmi specifický obor, navíc plný bohatých lobby. Ať si je kočírují majitelé.
26. 02. 2011 | 16:13

Občan napsal(a):

To Levak (15:53):

jen připomínka - poplatek za špitál ve výši 100.- Kč/den likvidační JE.
Udědomte si totiž, že pokud se týká penzity, pak ten MUSÍ zaplatit nejen špitál, ale také inkaso, nájem, telefon, poplatek za televizi, platby za léky a pochopitelně také vstupenky do ordinací.
To vše z důchodu, který se bincá někde kolem 10 000.- Kč/měs.

Pokud se týká zaměstnance, tak ten musí zaplatit totéž, plus, je-li mladší, tak ještě třeba hypotéku. To vše z NEKOLIKANÁSOBNĚ SNÍŽENÉHO příjmu, neb jest za své onemocnění či úraz trestán almužnou zvanou "nemocenská". Ta se již u příjmu 30 000.- Kč/měs. pohybuje někde na úrovni 35% platu!!!

Za těchto okolností je i pouhá tisícovka za 10 dní ve špitále VELMI citelným zásahem do rozpočtu .
26. 02. 2011 | 16:13

Otázkář napsal(a):

Dočekal

já jsem se na ničí stranu nepřidal. Mrzí mě, že jste to takto pochopil, ale asi Vás nemá smysl přesvědčovat. Máte svoji pravdu a já svou. Mějte se a pište.
26. 02. 2011 | 16:14

Rudolf III napsal(a):

Po přečtení diskuze k tomuto velmi racionálnímu a standartně věcnému článku pana Vlka mi vychází pouze jeden, rovněž racionální a rozumný závěr.

V našich dějinách se opakovaně osvědčila metoda tzv. defenestrace (doslovný překlad z němčiny - vyhození z okna). Asi již nadešel čas, aby opět došlo u rozlobeného národa k impulzu všechnu tu škodící partu - počínaje člověkem, který provedl dvakráte pravicový puč, následně celou vládu a 118 členou družinu přisluhovačů a dalších vzdáleně zainteresovaných pohůnků prostě vyhodit z oken na dole připravené sudlice a vidle.

Jediný velký problém, který by nastal, koho do vedení našeho státu. Já se hlásím jako první, chtěl bych dělat osvíceného monarchu, kdo mi pomůže vymést ten marasmus, co se zde nashromáždil za 31 let ?
26. 02. 2011 | 16:14

tata napsal(a):

panove

TY ARGUMENTY,pro a proti už všechny padly,nemužou už byt napsany jiné,je to už celkem neplodne se převedčovat.A KONEČNĚ v ohledu že to nak dopadlo podle mě tak že se to muže brat ruzně taky si to mnozí ruzně vysvětlujou.

TAKŽE SPIŠE JE DULEŽITE CO TO PŘINESE,ten směr diskuze by mněl byt spiše co to přinese.

A TO NAM PŘIŠTÍ DNY UKAŽÍ,jestli se něco da vice do pohybu,nejhorší bude když se nic nezmění,uvidime jestli to skutečně bude a zustane o lepších pracovnich podminkach pro lekaře,podle mě si to zaslouží,ale přivital bych aby naplnovaly i ty ostatní body,otazka je jestli ktomu bude možnost je naplnovat.TO VŠE UKAŽOU PŘIŠTÍ MĚSICE,probírat jestli byly vyděračí nebo naopak je ted už celkem zbytečné
26. 02. 2011 | 16:14

Rudolf III napsal(a):

Oprava 21 let ?
26. 02. 2011 | 16:15

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : nevím. Ale Volemana, který byl ješě radikálnější, vzali zpět. Máme dostatek informací ?

A navíc - odborář budiž, ale někteří lidé prostě bourají kolektiv (br.. to je slovo) a narušují spolupráci. Prostě protivní potížisti, rozvračeči.

Ale opakuji - píšu obecně, nemám dost informací.
26. 02. 2011 | 16:16

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

v tom se právě nikdy neshodneme. Privatizace nemocnic nepřipadá v úvahu. Zdraví přece není obchodní artikl. Navíc soukromé nemocnice hrazené z veřejného zdravotního pojištění? Výnosný byznys, ale nikoliv pro pacienta.
26. 02. 2011 | 16:16

grőssling napsal(a):

Dočekal napsal(a):

Tady vás musím bohužel zklamat.
Jako přečtení článku se tady počítá každý vstup do diskuse. Tedy nejen vložení příspěvku, ale také každé otevření diskuse pod předmětným článkem.
Také toto je součást manipulace. Bohužel.

Myslel jsem si, že to tak funguje a je to tak dobře. Máme tedy k dispozici statistiku o všech otevřeních stránky, což z 99 % případů znamená minimálně jejich načtení. Jak rádi by takovou statistiku měli majitelé tištěných médií, ti vědí tak maximálně o počtu prodaných kusů.

Nevím jenom, zda ona statistika v případě načtení blogových článků a jejich diskusí na Aktuálně umí evidovat pouze absolutní unikátní návštěvníky ( jak tomu říká Google Analytics ), nebo opakované pouze tehdy, pokud zanechají diskusní příspěvek, nebo také pokud si chtějí článek přečíst ještě jednou. Ale to zase není tak důležité. Případná bludžejácká manipulace s daty pomocí spamové diskuse je v normě. Zakoupený výtisk novin mnohdy také končí lecjak.
26. 02. 2011 | 16:18

Carlos V. napsal(a):

Rudolf III : rozhodně nikdo z naší zdegeneované rakouské větve.
26. 02. 2011 | 16:19

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

z informací, které byly dostupné bylo myslím jednozačné, že u Engele to byla pomsta. Argumenty ředitele nemocnice byly, že již má nasmlouvaného jiného lékaře, což se ukázalo jako nepravdivé. Takže v obecné rovině máte pravdu, ale v tomto konkrétním případě to nesedí. Navíc zdravotnictví je podle mě specifický obor, kdyby nebyl tak by se tím vláda ani nezabývala.
26. 02. 2011 | 16:20

blue jay napsal(a):

Falesnej Docekal je omyl.
Jmenoval se D47, Vendys..atd. Ted si rika Docekal. Jak to Vendys dokaze?
26. 02. 2011 | 16:22

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

velice doporučuju shlédnout (pokud jste tak již neučinil) poslední díl pořadu Máte slovo. Jistý lékař z ORL tam velice dobře popisoval korupčnickou praxi ve zdravotnictví a jeho slova: "Dokud nebude někdo v teplácích tak pořádek nebude" byla myslím naprosto výstižná :)
26. 02. 2011 | 16:22

Občan napsal(a):

To CARLOS V.:

Kanada před asi 30ti lety začala uvažovat o privatizaci nemocnic. Takže vláda zahájila asi 20 let trvající srovnávací studii a sledovala náklady na zdravotnictví a úmrtnost pacientů v USA a Kanadě.
Po skončení studie byly výsledky tak zdrcující, že od myšlenky na privatizaci špitálů Kanada ustoupila, byť tam neustále vládnou značně liberální a prokapitalistická politická uskupení.

Kéž by nám kanadská zkušenost byla příkladem pro to, abychom se do podobné katastrofy nevrhli.
26. 02. 2011 | 16:23

simulant napsal(a):

Carlos V.
Ano, chápu, že se to nabízí, ale je to prostě jen využití příložitosti. Špatné vztahy či nekvalitní práci svých zaměstnanců bych stejně dříve nebo později musel řešit. Takhle to prostě vypadá slabošsky, lacině. Ale nechci z toho dělat obecné závěry. Souhlasím s tím, co napsal tuším Otázkář, že vztah zaměstnanec - zaměstnavatel nemusí být nutně kdo z koho.
26. 02. 2011 | 16:23

Nuba napsal(a):

Souhlasím s otázkářem

privatizace všech nemocnic nepřipadá v úvahu, páteřní sít státních musí být zachována. Ono totiž se na mnoha příkladech, např. ve školství ukazuje, že ne všechno co je soukromé zaručuje také kvalitu. A stát, aby měl opodstatnění, tak jisté garance kvality a dostupnosti vzdělání, zdravotnictví i jiných oblastí, které spadají pod jeho kuratelu, zaručit musí.
26. 02. 2011 | 16:25

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : k privatizaci - shodnout se nemusíme. Ale možná se shodneme na tom, že nechceme plýtvání, ztráty a jejich znárodňování.

Jen podotýkám, že stát se tomu po dvacet let neebránil.
26. 02. 2011 | 16:26

Sladký napsal(a):

Carlosi, soukromý vlastník především usiluje o ZISK.Co největší a za jakoukoli cenu.A ještě něco- dělat ze zdraví kšeft je zavrženíhodné.
26. 02. 2011 | 16:27

Gerd napsal(a):

Tak to máme započenu privatizaci zdravotnictví, kterou musí někdo zaplatit. A opět to bude pacient.
Ale řekl bych, že této vládě je to jedno. Je to totiž tlupa kočujících příživníků. Co nám zbývá?

1. Privatizace zdravotnictví - ročně 200 - 230 mld. Kč. Tak už je začato.

2. Privatizace důchodů - ročně za cca. 100 mld. Kč - taky započato

3. Ekotendr - jednorázově 130 mld. Kč - ministerstvo má plán připravit jeho otevření v březnu

4. Privatizace ČEZ a Státních lesů ČR - zatím nevím, zda se chystá nebo ne

5. "Zelená" energie - průšvih typu fotovoltaiky. Arbitráže se už rozbíhají a probíhá přípravná fáze, mediální masáž protivníka.

V každém případě to zaplatí občané. Politici mají svůj "plán jak vzít aeroplán". Po zvýšení DPH na potraviny a základní energie dojde k omezení spotřeby v jiných odvětvích, což brzy poznají i mnozí modří podnikatelé. ČR s eopět nebezpečně odchýlila od cesty k demokracii na cestu "řeckou". Díky těm, kdo nás před ní před volbami tolik varovali.
Ale nedělejme si iluze, že by ČSSD (nebo KSČM!) vládla lépe. Byla by to navlas stejná tragédie, jde o totiž stejně kvalitní mozkové titány, jako jsou v ODS, TOP 09 a VV. Korupční skandály jsou v každé z těchto stran, a to vidíme jen špičku ledovce.
V období po třicetileté válce (17. a 18. století), v době Jiráskova temna, stát požadoval po poddaných 73% jejich hrubého výnosu formou kontribuce, vrchnosti formou pozemkové renty (ourok) a církvi formou desátku (i když se nejednalo ani zdaleka o 10%). Zdrojem údajů je kniha J. Pekaře o hradu Kost.
Když odhlédneme od dnešních tanečků se superhrubou mzdou a do daní zaměstnance státu zahrneme i daně placené za něj zaměstnavatelem (i ty musí v podstatě dát zaměstnanec - viz např. http://www.usporim.cz/zdaneni-prace-v-cesku-je-vyssi-nez-v-ostatnich-zemich-848.html), je celkové zdanění 42,4 %. Pokud pro zjednodušení vezmu, že prakticky na vše bude DPH 20%, činí celkové zdanění občana 62,4%, aniž bychom do toho zahrnuli ještě další spotřební daně a příjmy státu. Už se nebezpečně blížíme době feudalismu.
A je protihodnota poskytovaná státem občanům za jejich daně adekvátní? Myslím, že ne.
Ale všechny nápady českých vlád musí někdo zaplatit. Pochopitelně to bude daňový poplatník, nikoliv politik. Liberální snahy o štíhlý stát jsou vlastně protikorupčním bojem jen prosazovaným formou korupce.
Příklad zdravotnictví je jen špičkou mizérie české politiky. Nicméně opět zapláče plátce daní.

Pěkné odpoledne
26. 02. 2011 | 16:27

hoven napsal(a):

takový dlouhý článek o nesmyslnosti šetření dokázal soudruh špidla sveho času vtěsnat do jedné věty.
zdroje jsou
v.i.špidla.
26. 02. 2011 | 16:31

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

Lituju, ale jste opět vedle.
Já tady neprosazuju žádnou pravdu. Já tady jen zveřejňuju vlastní názor. A to, že jste mne napomenul, když jsem se bránil, je fakt. Stačí, když si projedete diskusi pod článkem, na který jsem vám dal odkaz.

Nepochybuju o tom, že tento můj příspěvek nakonec zmizí v Jámě Pamětnici a oproti tomu tady zůstanou všechny příspěvky nicku blue jay. Taky tato zjevná manipulace mne přiměla k tomu, abych přehodnotil svoje rozhodnutí a zůstal i nadále aktivním účastníkem těchto diskusí.

Jinak proti vám osobně vůbec nic nemám! Jen mne ten váš příspěvek tak trochu zaskočil a ještě mnohem víc rozladil. Ale to se stává. Věřím, že je to už za námi a že to nezanechá žádný stín.
Přeju pěkný zbytek dnešního dne.
26. 02. 2011 | 16:31

Sladký napsal(a):

Samozřejmě,že zdroje jsou, Pane Hoven.Jen by neměly mizet v daňových únicích, neustálem snižování daňové zátěže bohatých a nejbohatších,tunelech a předražených zakázkách spříteleným firmám.
26. 02. 2011 | 16:35

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : o potřebě zajistit mnoha lidem tepláky není sporu.

Sladký : momentálně si nedělíme zisk, ale brečíme nad ztrátami. Za dvacet let se plýtvání, korupci a ztátám nepodařilo zabránit levici ani pravici.

Proto je dost možná pro stát lepší dostat daň ze zisku - než za nemocnice platit dluhy.

Jinak - existuje mnoho modelů privatizce zdravotnictví, žádný není ideální. Ale troufám si tvrdit, že i kdyby zůstaly stejné podmínky financování nemocnic jako nyní, tak privátní nemocnice by generovaly zisk - a platily aspoň tu daň.
26. 02. 2011 | 16:36

Občan napsal(a):

To Dočekal:

Tak to neberte tak osobně. Já si hlupáků, kteří napadají druhé nebo mne prostě nevšímám, nereaguji na ně. Ono je to většinou rychle přestane bavit. To je má zkušenost.
Čím víc se člověk štětí, tím víc hulváti nadskakují nadšením a tím ostřeji útočí. Zkuste je tedy prostě důsledně ignorovat. Chvíli budou ječet, a kdyžž nebudou mít odezvu, ochraptí a přestanou.
Nebo si zkuste prostě vybírat, na co a koho zareagujete a co Vám za to nestojí. Já také nereaguji na vše; s lecčím si v duchu zapolemizuji, na něco odpovím a neočekávám, že na vše, co napíši já, někdo zareaguje. Jsem si vědom, že ostatní si také vybírají - stejně jako já.

Tak asi takňák :o)
26. 02. 2011 | 16:38

Sladký napsal(a):

Carlosi, o soukromníkovi a zisku za každou cenu jsem psal jako reakci na tvé konstatování,že soukromník nebude kupovat zbytečné a předražené věci. To je sice pravda, ale v posledku to pro pacienta sotvca bude výhodnější,protože z něj soukromník bude snažit vyrazit co největší zisk.
A opakuji ještě jednou, nemocnice nejsou továrny a se zdravím a nemocemi by se nemělo kšeftovat.Je to zvrácenost-po všech stránkách.
26. 02. 2011 | 16:42

Otázkář napsal(a):

Dočekal

myslím, že je zbytečné se v tom nadále šťourat, pro mě to je uzavřené, takže souhlasím s Vámi. Žádné stíny nejsou, záleží jen na lidech jestli nějaké vidí, takže ještě jednou mějte se a pište, budu jedině rád.
26. 02. 2011 | 16:42

Sladký napsal(a):

Platit dluhy za nemocnice? Proč? ˇUplně by stačilo, aby manažeři,pobírající za svou práci obrovské příjmy za ni resp.její výsledky nesli OSOBNÍ,HMOTNOU ZODPOVĚDNOST.
26. 02. 2011 | 16:44

Dočekal napsal(a):

hoven:

"Jedinci s jednoduchým myšlením mají tendenci upínat se k totalitní moci, i když tato totalitní moc jde proti jejich zájmům.
Vysvětlení je poměrně jednoduché. Tito jedinci si tím léčí svůj pocit vlastní méněcennosti, neschopnosti, slabosti a bezvýznamnosti.
Pro tyto jedince je těžké prosadit se ve společnosti a najít tak cestu k sebeúctě. Totalitní moc jim dává možnost ztotožnit se s mocnými a tím se stát zdánlivě také mocným.
Tím, že jim tito mocní předhodí nepřítele, umožní jim proti tomuto „nepříteli“ bojovat a tvářit se přitom jako hrdinové. Jsou přece na straně toho nejsilnějšího, nejagresivnějšího a nejmocnějšího.
Právě pro tuto vlastnost spodiny lidstva mohou existovat totalitní režimy."

Poznáváte se?
Jo a už jste si ověřil, že u Ústavního soudu nešlo o zákaz ČSSD ani náhodou?
26. 02. 2011 | 16:44

Občan napsal(a):

To CArlos V.:

On možná bude problém v tom, že levice tu posledních 20 let nevládla ani den.
Zemanova oposmlouva totiž nebyla ničím jiným, než faktickým vládnutím ODS s drobnými kosmetickými ústupky Zemanovi.
A pseudokoaliční zoufalství Špidlovy, Grossovy a Paroubkovy vlády už nemělo s levicí nic společného - naopak ji vlastně pohřbilo. Protože ti, kdo měli být koaličními partnery, byli de facto opozicí a prosazovali společně s ODS své pravicové volební programy.
Sociální demokraté za posledních 20 let neprosadili ze svého volebního programu NIC. Pokud jim tohle sakra rychle nedojde a nezačnou intenzivně budovat SKUTEČNOU levici, čeká nás nejméně ještě jedno volební období kleptokratická diktatura famiglie 118.
26. 02. 2011 | 16:46

tata napsal(a):

pane CARLOS

chyba vas prosazovatelu soukromnictví,a volneho trhu je zakladní chyba v argumentaci srovnavat s majitelem nake rodine firmy,nebot toto většinou je majitel naky akcionaři ty zastupuje menežment a dopadne to přesně jak v bankovnictví,prostě v dneší době u takoveto investice není něco jako rodiny podnik kde zaleží nejen na vydělku ale i na cti,dneska prostě ruznymi vlivy nejde ten vtah volneho trhu,u zdravotnictví a duchodu obzvlašt,zde je přece vždy ten stah narušen a lehce zneužitelny,tady není že když to špatně povedete zakonitě zkrachujete vy ale my všichni proto ta teorie o sokromnikovi je nepřesna,a prakticky tady není vystaven riziku jen majitel což je u majitele soukrome firmi tudížto riziko je jeho proto neuděla něco co se bežně stava u sokromich majitelu nemocnic a fondu oni neryskují svuj a rodiny majetek oni ryskují naš společny a ten svuj dil si včas přelejí kdo zaplače je společnost
26. 02. 2011 | 16:47

Sladký napsal(a):

Občane, s těmi hlupáky a nevšímáním si máte naprostou pravdu,ale když někdy si člověk nemůže pomoci.:o))
26. 02. 2011 | 16:47

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

Souhlas.
Když mi mailnete na moji kontaktní adresu

d47@volny.cz

tak vám pošlu nějaké písání. Tady totiž na nějaké dovysvětlování není ani čas, ale ani prostor.
Nerad bych totiž byl příčinou výmazu i vašich příspěvků.
26. 02. 2011 | 16:48

Carlos V: napsal(a):

Sladký : Kdyby zůstalo současné nastavení příjmů nemocnic - netvrdím, že je ideální, ideál nechť se hledá, a nemocnice by se zprivatizovaly, co zlého by se stalo ?

Ano, třeba v Motole by přisli na to, že dávat tři miliardy na "hotel" je blbost.

Ale co zlého ? Zkuste konkrétněji ...
26. 02. 2011 | 16:49

Sladký napsal(a):

Ano, tato, to je ono,tak to je.Těm soukromníkům a manažerům v podstatě naprosto nic nehrozí, v tom je problém.A dokud tomu tak bude,nic se k lepšímu nezmění.A platí to i pro politiky,úředníky či bankéře.
26. 02. 2011 | 16:50

Občan napsal(a):

To Sladký:
Já vím, člověka úplně svrbí prsty a samy se rozbíhají po klávesnici, jejíž tlačítka se pozvolna taví pod jejich údery, z uší se mu kouří a z nosu šlehají plameny :o)))
26. 02. 2011 | 16:51

Občan napsal(a):

To Tata (16:47):

To jste mi, Tato, promluvil z duše. Vnímám to úplně stejně, takže dík.
26. 02. 2011 | 16:53

Sladký napsal(a):

Vystihl jste to dokonale, občane:o)))
26. 02. 2011 | 16:55

Otázkář napsal(a):

Dočekal

toho bych se nebál. Pan Stejskal žádný můj příspěvek nesmazal, pokud neobsahoval vulgární výrazy (což se párkrát stalo, uznávám i mě při diskusích s některými jedinci občas ujedou nervy), takže nevím proč by s tím měl začít nyní a jen proto, že souhlasím s některými Vašimi názory, ale budiž, máte na svůj názor právo. Co se týče toho mailu, tak soukromé korespondence většinou nenavazuji, vystačím si s diskusí vedenou zde, což opravdu neberte osobně, prostě to tak nedělám. Přijdu zde, přečtu si článek, občas se pustím do diskuse, když mám čas a náladu a tím to pro mě hasne. Pokud bych však změnil názor jistě se Vám ozvu. Mějte se.
26. 02. 2011 | 16:58

tata napsal(a):

PANE CARLOS

NAPSAL STE.....Proto je dost možná pro stát lepší dostat daň ze zisku - než za nemocnice platit dluhy.
jenže to je pravě ono uvedu jeden přiklad u nas převzaly nemocnici do soukroma,po par letech nemocnici naprosto zdevastovaly oni nic nestratily aby nemocnice fungovala převzalo ji město ted se stoho nemocnice pomalu zpamatovava.....to jeto že ta soukroma nemocnice dostava dotace at pracuje dobře nebo špatně a ty daně ze zisku se mužou proměnit v miliardove straty,nebot oni vytunelujou a odejdou nebyt to nemocnice tak holt někdo zkrachuje jede se dal nikoliv tak nemocnice,nebo duchody ,bohužel nechapete to zakladní,fabrika,firma vyhlasí bankrot a postihne to majitele a par jeho zaměstnancu,tady to postihne nas všechny vtom je ten rozdíl ktery nechapete
26. 02. 2011 | 17:00

Sladký napsal(a):

Carlosi, co konkrétnějšího po mně chcete? Opakuji znovu- soukromníkovi jde především a hlavně o zisk-co nejvyšší a za jakoukoli cenu.Tomu prostě přizpůsobí vše a v posledku sice mohou být služby kvalitnější,ale dražší,leckdy mnohem dražší.A jak jsem už psal, postačilo by, aby manažeři nesli osobní odpovědnost, hned by se předražené nákupy podstatně omezily.

Dodám ještě-přečtěte si,co psala Nuba o soukromých školách,to je velmi dorý příklad.
26. 02. 2011 | 17:01

Dočekal napsal(a):

Občan:

Vám se to radí! Už se vám stalo, že vás tady nevybíravým způsobem napadalo hned několik nicků najednou, přičemž nešlo jen o obyčejné sprosťárny, ale také o ničím nepodložená tvrzení? Že se tohle všechno dělo za laskavého přihlížení pana Libora Stejskala, je hodně smutné. Mnohem smutnější je (alespoň pro mne) poznání, že se všichni kolem tvářili, že se jich to netýká. Někteří se dokonce snížili k tomu, aby mne za to moje bránění se těmto výpadům pokárali.
Nebojte se, já se umím ubránit sám. A budu k tomu používat prostředky, které já uznám za vhodné.
To, že tady někomu vadím až natolik, že se sníží k osobnímu napadání, mi kupodivu dává sílu k další činnosti. On je to mimo jiné také důkaz toho, kam až je ochoten zajít "strážce čistoty" těchto diskusí.

Jeden frustrát tady opakovaně pochybuje o tom, že se zde prezentuju pod svým občanským jménem. Už je tím směšný. Mimo jiné také proto, že si moji totožnost může ověřit přímo u pana Stejskala. Já se totiž za svoje jméno nemusím stydět, což se ovšem o jedinci, skrývajícím se za nickem blue jay, nedá říct ani náhodou.

Jinak budu rád, když mi mailnete. Kontakt na sebe jsem zde už uvedl několikrát.
26. 02. 2011 | 17:02

Sladký napsal(a):

Nebo to, co psal před chvilkou tata, to je ještě konkrétnější. Já ostatně z našeho města znám identický případ.
26. 02. 2011 | 17:04

Občan napsal(a):

To Dočekal:

Mně se to právě stalo. A ubezpečuji Vás, že to bylo mnohem vážnější než to, co se stalo Vám. No, a protože mám tuhle velmi nehezkou zkušenost, tak si dovoluji radit.

Jj, kontakt se pokusím najít a když ne, tak si založím nový mail a ten sem hodím.
26. 02. 2011 | 17:07

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
rozhodně je od Vás hezké, že zde propagujete text mnohdy hodně nevybíravého a dotěrného kolegy diskutéra. A přikládáte mu tak jakýsi punc kvality.

Ovšem - podle mého se mnozí podobně levicově uchýlení myslitelé, jako je vlk, k témuž tématu vyjádřili lépe než on.
Namátkou Vás odkážu na článek pana Peheho a pana Patočky:

Pehe: "Děkujeme, odcházíme" je v logice české demokracie
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=12166

Patočka: Děkujeme, neučíme
http://www.denikreferendum.cz/clanek/9190-dekujeme-neucime

Příčinou bude, že oba pánové asi znají mentalitu lékařského stavu lépe, než vlk. A také dokáží snáze odložit ideologické brýle a pohlédnout na problematiku pohledem nezaujatým.

Vlk opomíjí několik podstatných maličkostí:

1 Lékaři tradičně patří k elektorátu tzv. pravice. Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD, pan Ivan David tvrdí, že 90% českých lékařů patří mezi pravicově uchýlené (na Západě je to tak 50/50). Z toho lze odvodit, že nějaká privatizace nemocnic či dokonce zvyšování přímých plateb z kapes pojištěnců jim pranic není proti mysli. A že medicína jako kšeft a forma podnikání jim nevadí, pokud z toho budou sami něco mít.

2 Další chybný předpoklad je, že lékaři bojovali za lepší podmínky pro své pacienty a za refomu, která trpícím přinese nějaký benefit, např. zvýšení bezpečnosti. Zde by se do velké míry vlamovali do otevřených dveří, protože koncepce ministra zdravotnictví Hegera, s níž na ministerstvo nastoupil, taková řešení přináší. A odborářští lékaři i oranžan Rath si zpočátku, jak si soudní lidé určitě vzpomenou, s Hegerem notovali. Dokonce se domnívám, že svůj odporový protest spustili právě proto - Heger nebyl vstřícný pouze k požadavku násobného zvýšení platů - a tak DO-lékaři použili nátlakové strategie podomních obchodníků s tím předpokladem, že nebude moci říci ne.

3 Osočování Mgr. Juráskové z "role rozbíječe protistrany a poslušného vládního mopslíka" je tradičním vlkovým sprosťáctvím.
Jurásková se dlouhodobě poctivě snaží postavení sester zlepšit - právě za jejího ministrování byly v nemocnicích spravovaných MZ platy sestrám podstatně navýšeny (o cca 3.000 kč/měsíc i o víc). Paní magistra patří k těm slušnějším členům ODS, i přes svá poněkud nešťastná ideologická východiska. Její snaha o dosypání peněz i do nemocnic, které nikdy neměla pod svými ministerskými křídly (do akciovek, kde mají platy sestry znatelně nižší, než ve fakultkách) byla logická a správná - když se tedy zdroje našly. Jako osoba zodpovědná ani nemohla udělat nic jiného. Proč za tím hledat nějaké "rozbíječství"?

Na celém konfliktu Ministerstvo zdravotnictví vs. DO-lékaři se samozřejmě přiživila spousta politických lehkoživů, šizuňků a pitomů, kteří o práci lékařů, sester a jiných zdravotníků mají pouze seriálové vědomosti. "Za kulisy" se lidé běžně příliš nedostatnou a do systému úplně nevidí ani lidé, považovaní za kapacity svého oboru. Samozřejmě - jako každé negativum měla DO-akce i své pozitivní efekty. Pacienti přišli o své iluze a budou snad ze své pozice "trpícího zákazníka" o něco asertivnější. Když už má jít o ty obchodní vztahy ...

P.S.:
pro zajímavost uvádím několik odkazů pro představu, jak si političtí lékaři stojí v bodovacím žebříčku svých pacientů:

MUDr. Ivan David, CSc. (ČSSD): spokojenost -30%
http://www.znamylekar.cz/32422/mudr-ivan-david-csc/psychiatr/praha

MUDr. Miloš Voleman(lídr LOK): spokojenost -17%
http://www.znamylekar.cz/34485/mudr-milos-voleman/chirurg/praha-10

MUDr. Milan Kubek (prezident ČLK): spokojenost -53%
http://www.znamylekar.cz/22212/mudr-kubek-milan/ostatni/praha-9
26. 02. 2011 | 17:15

Petr z Tábora napsal(a):

Tak jako krajinu pozorujeme pohledem z místa na které se postavíme, tak i události pozorujeme pohledem z našeho vlastního postoje. Kolega vlk stojí vlevo a takový je i jeho pohled - se kterým z větší části nesouhlasím.

Akci D-O nemohli lékaři "normálně" vyhrát, protože ve skutečnosti nechtěli odejít, ale vrátit se za větší mzdy. Šlo tedy o to, kdo bude mít silnější žaludek a nechá situaci dojít k 1.březnu a následným zbytečným úmrtím pacientů. Je pro mne smutným zjištěním, že 3.800lékařů osvědčilo odolné žaludky. Je pro mne potěšujícím zjištěním, že jak vláda, tak socialističtí hejtmani se zachovali rozumně. Takže to s našimi politiky asi není tak špatné, jak si někdy myslíme.

Nevyhráli ti, kteří očekávali krizi a následnou vlnu privatizací nemocnic.Vyhrála vláda, protože zvládla krizi. Vyhráli lékaři, protože dosáhli mzdových nárůstů. Vyhráli pacienti, protože neumře o nic více lidí než normálně a zdravotnická reforma by nás neminula tak jako tak.
26. 02. 2011 | 17:17

Občan napsal(a):

To Dočekal:

Tak jsem nenašel, ale založil jsem si zcela originální a neobvyklou emailovou schránku: Obcan2@centrum.cz

Doufám, že mi tam budou psát jen lidé z blogů :o)
26. 02. 2011 | 17:17

hoven napsal(a):

sladký,
ale dyk já to tady píšu furt, že zdroje jsou. já si myslim, že to šetření je nějakej neoliberální nesmysl, vždyt zatim máme jenom bilion dluhů. ty se navíc ani platit nemusí. přepiště učebnice, všechno je jinak.
1 termodinamický zákon
zdroje jsou
v.i.špidla
2 termodinamický zákon
dluhy se platit nemusí
jirka paroubek
nastáva nová epocha lidstva , v liháči vynalezli perpetum mobile.
26. 02. 2011 | 17:20

liberál napsal(a):

Gerd:

Privatizace zdravotnictví - ročně 200 - 230 mld. Kč????
Jak jste na to přišel? Víte vy vůbec co je to privatizace?
Jak můžou občané zaplatit 200 - 230 mld když nemocnice jsou spíše ztrátové? Pokud privatizuji nemocnici tak naopak peníze získám za prodej a ještě stát ušetří na platech lékařů. Takže stát spíš 200 -230 mld získá.
26. 02. 2011 | 17:22

Sladký napsal(a):

Hoven: 1 podívejte se, jak se ta cizí slova píší.
2.Už několikrát jsem vám psal a píšu znovu,že ty dluhy nadělaly především pravicové vlády a slušně řečeno nepoctiví podnikatelé
3.Komolíte Paroubkův výrok,stejně jako tlupy oslů před vámi.Řekl,že se neplatí dluhy,ale úroky.
26. 02. 2011 | 17:25

Občan napsal(a):

Liberále, a VODKUĎ se vezmou ty peníze? To si jako myslíte, že je má někdo cash v kešeni?
Kdepak, milý naivo, to si ty penízky pěkně půjčí v bance a ZE SVÉHO nikdy nezaplatí ani vindru.
Takže stát nezíská absolutně vůbec nic ("výnos" z "velké privatizace" byl MINUS cca 450 MILIARD, které splácíme dodnes) a za majitele to zaplatí zdravotní pojnišťovny a pacienti v cenách služeb.

To je totiž kouzlo KAŽDÉ privatizace veřejného majetku.
26. 02. 2011 | 17:28

SuP napsal(a):

Otázkář -
Že ještě otravuji s tím Engelsem. Nemohlo v té vinohradské nemocnici jít prostě o to, že potřebovali fungujícího radiologa a pan doktor měl během celého roku jiné priority? Nebo snad máte dojem, že vedl odporovou stávku v době svého pracovního volna? viděl bych to spíš tak, že podáním své výpovědi (před ní ho vyhodit nemohli) rozvázal vedení menocnice ruce a ta mohla konečně začít hledat funkční náhradu. Protože u takového agilního vůdce jen těžko lze předpokládat, že už bude nadále JEN pracovat. Pořád totiž bude potřeba se bít za jiné než za pacienty.
26. 02. 2011 | 17:29

MA-FU napsal(a):

Pan Vlk

Pane autore blogu,ne se vším ve článku souhlasím,ale s ing.Klausem máte určitě pravdu,on je vždy šachista s promyšlenými 2-3 tahy dopředu.!!Faleš je mu vlastní a pokora cizí.
26. 02. 2011 | 17:31

kocman napsal(a):

V takovéto společnosti není nic nemožné,kromě rovného,rozumného jednání.
S Klausem,Nečasem,Kalouskem a dalšími,kteří se třesou na funkce a peníze,přičemž nic jiného je nezajímá,nemá smysl jednat.Nedá se nic dělat,ale další stávky či projevy nespokojenosti už nebudou tak dobrácké,jak to pořešily v naivitě lékařské odbory.
Každý další už dá těmto egoistickým individuím po koulích,protože současným podrazem ukázali,co jsou zač.A to je jediná dobrá zpráva z jejich strany.
26. 02. 2011 | 17:32

Sladký napsal(a):

Petr z Tábora- navážu na vašei analogii srovnávající interpretaci události s pohledem na krajinu a dodám, že krajina je taková,jaká je a my nejsme stromy,znehybnělé po celý život na jednom místě.
Je na místě mluvit o krajině a její mapě.Každý z nás vytváčí svoji mapu krajiny a má více či méně silnou tendenci považovat svoji mapu za onu krajinu,ztotožňovat krajinu se svou mapou.Čím méně informovaný člověk, tím jednodušší a nepřesnější mapa-a zároveň o to silnější tendence ztotožňit ji s krajinou.
26. 02. 2011 | 17:34

SuP napsal(a):

Petr z Tábora -
Obávám se, že blíž k pravdě je zase Carlos V. Že totiž vláda nevyhrála. Vláda to sice uhrála, ale svou pozici pro opravdu zásadní reformu ztratila. Dopustí se (snad) alespoň nějakého paběrkování, ale bude obava, aby celá reforma, ke které jsou od převratu zatím nejlepší předpoklady neskončila podobně jako Julínkova.
Vláda měla víc "zariskovat". Měla víc relevantních informací i možností, jak překonat případnou krizi. Pokud jsme tady dokázali odhadovat nepravděpodobnost tak velkého exodu my, prostí muži z lidu, u členů kabinetu mě tohle chlácholivé kapitulantství překvapuje. Nyní, post fest sami doktoři dávají za pravdu, že ve velké většině odejít skutečně nechtěli.
26. 02. 2011 | 17:39

Dočekal napsal(a):

Občan:

To zveřejnění vaší kontaktní adresy bylo zbytečné. Úplně stačilo, kdybyste mi mailnul na moji kontaktní adresu. Takhle se zbytečně vystavujete náletu frustrátů.

Jinak dík za důvěru.

Zdravím.

Václav
26. 02. 2011 | 17:43

Tupelo napsal(a):

Pane Horejsi, omlouvam se za vstup mimo tema, ale tohle je docela sila:

"„Klaus si přál, aby Bátora pracoval na ministerstvu školství. Pro Dobeše to bylo do budoucna výhodné proto, že získá podporu prezidenta při reformě VŠ a při možných sporech s rektory,“ řekl Právu zdroj z vlády."

http://www.novinky.cz/domaci/226294-sporneho-batoru-pry-na-ministerstvo-doporucil-klaus.html

Doporucuji i diskuzi pod clankem. :) Pokud se ukaze ze za dosazenim byvaleho kandidata za extremne pravicovou Narodni stranu na ministerstvo skolstvi stoji Klaus, pak se nam 'hradni particka' pekne rozrusta....
26. 02. 2011 | 17:48

liberál napsal(a):

Luba:

Vaše představa že Pan Pehe dokážekomentovat nestraně je chybná. Tento člověk je nerozlučitelně spjat z ČSSD a nedokáže argumentovat nestraně bez socialistické ideologie. To je vidět na to že píše do jednostranných Britských listů.

Když jsem se podíval na odkaz Patočky tak jsem dospěl k podobnéu názoru . Patočka je zelený radikál, který má blízko k radikálům u SZ jako M.Stropnickému. Podíval jsem se na jeho blog o radaru a bylo my jasné že jde o jednostraně vidícího člověka (Bush špadný protože je pravičák,Obama dobrý protože je levičák). Ani on není schopen neideologicky a objektivního zhodnocení protože z jeho příspěvků je hned vidět komu fandí.
26. 02. 2011 | 17:49

hoven napsal(a):

sladky
větší část z našeho dluhu nadělala čssd, když neekonom slaveček sobotka zadlužoval zemi dramatickým tempem v době ekonomickeho růstu. většina z těch penez se rozkradla a prožrala, na transfromační náklady šla jenom mala čast. s těma zdrojema mate pravdu, bilion dluhu, to jsou slušne zdroje. ted jenom už stačí porozmýšlet, jak ty zdroje rozdělit a komu přidat. neni nad to mít kam šáhnout.
26. 02. 2011 | 17:53

hoven napsal(a):

za krizi můžeme my!
mirek topolánek, jan zahradil, g.w. bush

a my víme jak z ní ven!
jirka paroubek, david rath, adolf hitler, kim čolk il
26. 02. 2011 | 18:00

liberál napsal(a):

Občan:

Hodně zjednodušené a nepravdivé. Stát prodává nemocnice a zájemce si je kupuje. Když si ten zájemce půjčí v bance a koupí nemocnici tak stát tyto peníze získá prodejem nemocnice a tento dluh bude jen na zájemci nikoliv na státu .Proč by za něj měla platit zdravotí pojišťovna to je nesmysl? Stát bude v plusu a majitel v mínusu dokud mu nemocnice nevydělá. Ceny se zas tak nezvýší protože platí že čím větší ceny tím míň zákazníků takže by na tom majitel nevydělal.
26. 02. 2011 | 18:01

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
sladky
větší část z našeho dluhu nadělala čssd, když neekonom slaveček sobotka zadlužoval zemi dramatickým tempem v době ekonomickeho růstu. většina z těch penez se rozkradla a prožrala, na transfromační náklady šla jenom mala čast. s těma zdrojema mate pravdu, bilion dluhu, to jsou slušne zdroje. ted jenom už stačí porozmýšlet, jak ty zdroje rozdělit a komu přidat. neni nad to mít kam šáhnout.
26. 02. 2011 | 17:53
------------------------
hovene,

když už máte přístup na internet, zkuste si "vygůglit" něco o privatizaci, o tom, jak tady v devadesátých letech minulého století krachovaly banky, kampeličky a Investiční fondy jako na běžícím pásu.
Zkuste si také zjistit, kde se vzalo těch 236 miliard korun dluhů, které byly převedeny po zániku Konsolidační agentury jako záporná položka do státního rozpočtu, ze kterého jsou také tyto dlužné miliardy umořovány.
Pokud tady dál budete tvrdit, že za všechny tyto dluhy může ČSSD a jmenovitě "slaveček sobotka," budete tady už napořád jenom za exota. Navíc za exota zoufale neinformovaného.

Tak co, poznal jste se v tom, co kdysi na adresu všech těch přicmrndávačů komunistickému režimu napsal už před nějakými třiceti lety jeden můj velice dobrý přítel?
26. 02. 2011 | 18:04

Carlos V. napsal(a):

Sladký, tata aj.
Jasně, být vše efektivní a v pořádku, nemocnice nesou zisk státu a ten neuvažuje o prodeji slepice nesoucí zlatá vejce. Anebo za velmi pořádný peníz...

Řešení typu osobní odpovědnosti je pěkné. Sám s ním souhlasím. Ale tuto odpovědnost má management už teď ... kdo koho chytil ?

Trdší tresty ? Budiž. Ale nejdřív musíte někoho chytit.

Navíc, zdravotnictví je jen jednou z oblastí rozkrádání. Opravdu si myslíte, že se podaří v rozumně dohledné době vše efektivě uřídít ? Anebo je lepší část toho, co neefektivně spraqvuje stát, prodat ?

Co se týče financování - a zde je zdravotnictví podobné třeba obcím - je třeba ustanovit systém. Systém, kdy peníze půjdou pouze podle předem stanovených klíčů a pravidel. Žádné dotace, žádné subvence, každý státem vlastněný subjekt ať hospodaří podle pravidel (nemluvím o povodních apod).
26. 02. 2011 | 18:04

liberál napsal(a):

Občan:

Že je to u každé privatizace je zcestné, protože v mnoha státech se privatizuje a takhle to nedopadá. Takovéhle lži tu šíři lidé, kteří by nejraději ponechali majetek v rukou státu a ten rozházeli kamarádíčkům. Proto tak horlivě bojují proti privatizaci a někteří jim to naivně věří
26. 02. 2011 | 18:07

Belgičan napsal(a):

Vlk má pravdu.
Ta část lékařů, která díky svému postavení mezi ostatními lékaři smýšlí levicově, se nebyla schopna prosadit. Nasadili nůž na krk vládě a pacientům, a to jediným způsobem, z nějž měli možnost vyjít jako vítězové. Poté se zalekli masivní protikampaně a prohráli. Nechali si ucpat ústa pár korunama.
Ergo - Vlk potvrdil má slova - česká levice je naprosto neschopná. Její nejinteligentnější část, leví lékaři, se sebou nechali vykejvat jako malí kluci. Jen mně děsí představa, jak to bude vypadat, až se do boje pustí ta méně inteligentní, odpovídajíc agresivní, část levice.
26. 02. 2011 | 18:08

Občan napsal(a):

To Tupelo:

Přiznám se, že mi jsou názory p. Bátory srdečně ukradené - pokud se v rámci jejich jejich hlásání nedopustil nějakého TČ nebo je neprosazoval na něčí úkor. Jako daleko nebezpečnější mi připadají sociopaté, kteří jsou momentálně u moci.

Horší je, že o něm Dobeš hovoří jako o ekonomickém expertovi, ale já nemohu zaboha najít nic, co by Dobešovo tvrzení jakkoli potvrzovalo.
Jediné, co se mi podařilo zjistit o jeho ekonomických aktivitách je, že dělal vedoucího hospodářské správy na Vyšší odborné škole publicistiky, což je nějaká obskurní soukromá škola, kterou podle tisku zvesela tuneloval. A že se po plyšáku řadu let podílel pod Klausovým, Dlouhého a Dybovým vedením na likvidaci a rozkradení řady státních podniků a zařízení SSM.

Pro současné kleptokraty tedy vlastně ideální člověk...
26. 02. 2011 | 18:12

lkiberál napsal(a):

Dočekal:

A vy si rovnou můžete "vygůglit" jakto bylo s Libertou a s ČSA které geniální manažer Tvrdík zadlužil. Pokud stále budete tvrdit že ža to nemůže Sláveček Sobotka tak takdy budete za šaška.

PS: Rovnou si taky můžete vygůglit schodek státního rozpočtu a podívat se kdy byl nejvyšší schodek před krizí a proč za období 2002-2006 vzrosly výdaje z 750-1020 mld a v roce 2006-2010 tedy v době krize jen o 100 mld.
26. 02. 2011 | 18:16

Občan napsal(a):

liberál napsal(a):
"Občan:
Že je to u každé privatizace je zcestné, protože v mnoha státech se privatizuje a takhle to nedopadá. Takovéhle lži tu šíři lidé, kteří by nejraději ponechali majetek v rukou státu a ten rozházeli kamarádíčkům. Proto tak horlivě bojují proti privatizaci a někteří jim to naivně věří 26. 02. 2011 | 18:07"

Není to zcestné, bez výjimky každá privatizace dopadla stejně, kdekoli. Viz např. Thatcherovou zprivatizované britské železnice, které MUSELA Blairova vláda fofrem KOUPIT zpět, protože reálně hrozilo totální zhroucení britské dopravní oblužnosti.
26. 02. 2011 | 18:17

tata napsal(a):

pane CARLOS

NEZLOBTEse ted mluvite uplně zdruheho konce,jasně že ani statní menežment nezajistil otom to je najit cestu aby se zodpovidal že tu cestu nabidnete vlkum nic nereší naopak stim mužete stratit vše ktomu se vyjadřete a nekličkujte
26. 02. 2011 | 18:17

Občan napsal(a):

lkiberál napsal(a):
"Dočekal:
A vy si rovnou můžete "vygůglit" jakto bylo s Libertou a s ČSA které geniální manažer Tvrdík zadlužil. Pokud stále budete tvrdit že ža to nemůže Sláveček Sobotka tak takdy budete za šaška.
PS: Rovnou si taky můžete vygůglit schodek státního rozpočtu a podívat se kdy byl nejvyšší schodek před krizí a proč za období 2002-2006 vzrosly výdaje z 750-1020 mld a v roce 2006-2010 tedy v době krize jen o 100 mld. 26. 02. 2011 | 18:16"

Libertu vytuneloval Zemanův velký kamarádíček z Izraele Barak Alon. Ale protože tenhle týpek spolu s dalšími izraelity na Zemana ví něco, čeho se ten pán VELMI bojí, bylo třeba najít jiné "viníky". Snopková se Svobodou seděli, aniž by se čehokoli dopustili.
Zbytek nemá smysl komentovat, protože to je zcela mimo mísu. Stačí se podívat na stránky MF ČR a projet si rozpočty a emise státních dluhopisů.
26. 02. 2011 | 18:21

hoven napsal(a):

dočekal,
transformační náklady se platily v každý postkomunistický zemi, a v každý post komunistický zemi byl pád komunismus spojenej s explozí kriminality. to je na odbornou a dlouhou ekonomicko - historicko - sociologickou diskuzi, na kterou se necejtim odborně fundován. mužu vas odkazat na analýzu a srovnání trtansformačních nákladů v jednotlivých postkomunistických zemych, o kterou se pokusil klaus. je to zatím jediná práce na tohle téma, která má hlavu a patu. od transformačních nákladů, jejich struktury a diskuzi o jejich nevyhnutelnosti či vyhnutelnosti ale musíme oddělit to prožírání a rozhazování státních peněz, které tu rozjela čssd. to nemělo s transformačníma nákladama nic společnýho. to byla neobolševická rozkrádačka, kupování dárků voličům a dojení státního rozpočtu alá sláveček sobotka a v.i. špidla "zdroje jsou"
26. 02. 2011 | 18:23

Tupelo napsal(a):

Obcan: nechci moc zavadet diskuzi jinam (soucasna mi prijde zajimava), ale me by pripadalo varujici i to (krom toho co jste uvedl), ze by prezident republiky mohl tlacit na obsazovani lidi na ministerstvech (ze by zase, snad jiz tradicne, nejake tajne dohody?). Vim ze jde o politicky aktivistickeho prezidenta, ale presto... ;)
26. 02. 2011 | 18:27

Carlos V. napsal(a):

Tata : hmmm... to bude bolestné hledání usměrňování managementu. Levice ani pravice nepomůžou.

Vemte si Motol, kulichy, stavbu "hotelu" za tři miliardy. A je toho mnohem víc, co by tam mládenci z MF mohli najít, to mi věřte. A ředitel Motola je zastupitel za ČSSD.

Kdepak. Státní správa je tak prohnilá, že pomoci může snad jen privatizace..... nebo ... jakobíni.

Založíme jakobínskou stranu ?
26. 02. 2011 | 18:28

liberál napsal(a):

Státní rozpočet:

2002 výdaje 750 mld
2006 výdaje 1020 mld
2010 výdaje 1167 mld

závěr: Vláda ČSSD dluh 270 miliard v době růstu
vláda ODS dluh 147 miliard v době krize

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det_%C4%8Ceska

Ještě bych tu dodal těm co tu tvrdí že jsme se zadlužovali za dřívější vlády ODS, že v roce 1997 byl schodek jen 15 miliard zatímco v roce 2003 109 miliard. Takže jestli tu někdo kouzlí s čísly jako pan Dočkal o 236 miliard konsolidační agentury tak je to nesmysl. Pokud si najdete výdaje za jednotlivé roky tak nikdy za rok nestouply výdaje o víc než 100 miliard.
26. 02. 2011 | 18:30

Občan napsal(a):

To Tupelo:

Jo, varující ano. Ale naprosto mne to nepřekvapuje. Já už od plyšáku zažil takové věci, že zrovna tohle mi připadá jako úplně marginální záležitost.
Což nic nemění na tom, že to je nemravné a odporné. Ale co čekat od takových lidí...
26. 02. 2011 | 18:30

Ivan napsal(a):

Pane profesore, správé uvedení příspšvku chytrého to Vlka,
plně se ztozožňuji s jeho závěry.
26. 02. 2011 | 18:36

S.Š. napsal(a):

vlk, poznámka k ODS :
Situaci jste popsal, řekla bych, dost přesně. Doplnila bych toliko, že z ODS se již ozývají slova o odstoupení Nečase, třeba tady, viz http://domaci.ihned.cz/c1-50342320-proc-necas-opet-vycouval-divi-se-poslanci-ods
http://www.borisstastny.cz/Z-medii/ODS-nespokojena-s-Necasem-zda-se-ji-malo-durazny/
Útok je znovu, stejně jako v případě Topolánka, veden především z pražské ODS (B. Šťastný přenáší "nespokojenost" do poslaneckého klubu ODS), o tom, že jde o postup koordinovaný, resp. řízený, nemůže být pochyb. Nečase sestřelí, kdy si vzpomenou, je třeba jen počkat na vhodnou dobu. Do února 2013 je ještě daleko, nijak to nespěchá.
26. 02. 2011 | 18:39

Kritik napsal(a):

Kauza "děkujeme, odcházíme" přišla v pravý čas. Tedy pro vládnoucí elitu. Kdopak dokáže říci, zda v předchozích měsících zde byla (a to v tak malé zemi) taková koncentrace korupčních kauz, podivných machinací s veřejnými prostředky, tolik morálních selhání na nejvyšších místech včetně vnášení nositelů nenávistných ideologií na ministerstva? Běžný občan to vše ani nemůže sledovat, občanská kontrola je tedy potlačena. A do toho ještě útok na naše peněženky, rozdmychávání vášní s volbou prezidenta, snaha o zákaz komunistů.

V téhle koncentraci odhalovaného zla a záměrně vyvolávané dezorientace pomocí nakupení mediálně lakávých pseudoproblémů je jen jediný poražený:

Občan této země.
26. 02. 2011 | 18:42

Sol napsal(a):

To,co stále probíhá je přechod od společenského,solidárního systému k systému
skupinově prospěchářskému.Není již vhodný čas k tomu,aby byla vytvořena technologie přechodu alespoň v tezích od tohoto jak se zdá dominujícího a vítězícího systému k společenské struktuře neparazitické?Řízená proletářská revoluce se ukázala být statickou a neobratnou,omezila volnost jedince ale nedokázala ji transformovat do síly obce.Naopak.To co se uskutečňuje nyní,je nepochybně mnoho kroků zpět.Zatím se nám státe a stále napříč režimními systémy káže,jak se musíme omezit,abychom se měli stále lépe a lépe.V konfrontaci se smrtelností člověka jsou to velmi kyselé hrozny.Nekritizujme lékaře,oni nepřijali úlohu napravit mrzačenou hospodářskou souhru,dokázali si vynutit kompromis,protože mají politický potenciál,který nelze pominout.Budou-li takto protestovat bezdomovci,možná se dostanou do televizních zpráv. A zkusme si představit diskuze
na toto téma.Řekl bych, že převládne ironie,smích,fraška.Jenomže právě z pohledu
individualisticky liberálního je tam velmi malý rozdíl.Jen ta společenská váha daná potřebou je nesouměřitelná.Takže jak?Liberální svoboda jednotlivce nebo na ní postavený život obce?Možná jsou škůdci ti,kteří se prodrali na vrchol a pro svůj
prospěch zneužívají etolologii člověka jako druhu ve smyslu hesla "Po nás potopa".
A dost možná,že je i to přirozená vlastnost projevu selektované skupiny ve
společenském moři.Jen jak to zharmonizovat ve prospěch života?
26. 02. 2011 | 18:44

Suchec napsal(a):

Liberál:
No, že tu někdo moc rozumu nepobral, to jsem tušil, ale že je to tak žalostné?

Tahle vaše demagogie by neprošla ani na PŠM na některém PTP útvaru. I ten Troník by se styděl takto plácat.
26. 02. 2011 | 18:46

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
dočekal,
transformační náklady se platily v každý postkomunistický zemi, a v každý post komunistický zemi byl pád komunismus spojenej s explozí kriminality. to je na odbornou a dlouhou ekonomicko - historicko - sociologickou diskuzi, na kterou se necejtim odborně fundován. mužu vas odkazat na analýzu a srovnání trtansformačních nákladů v jednotlivých postkomunistických zemych, o kterou se pokusil klaus. je to zatím jediná práce na tohle téma, která má hlavu a patu. od transformačních nákladů, jejich struktury a diskuzi o jejich nevyhnutelnosti či vyhnutelnosti ale musíme oddělit to prožírání a rozhazování státních peněz, které tu rozjela čssd. to nemělo s transformačníma nákladama nic společnýho. to byla neobolševická rozkrádačka, kupování dárků voličům a dojení státního rozpočtu alá sláveček sobotka a v.i. špidla "zdroje jsou"
26. 02. 2011 | 18:23
------------------------
Nick "lůza" hoven:

Lituju, ale pouze jste potvrdil to, co už před víc než třiceti lety řekl na adresu všech těch tehdejších kejvalů můj kamarád Jiří.
Vy jste si totiž někde přečetl, že za všechno může ČSSD a to vám stačilo ke štěstí. A protože tuhle tezi opakují do zblbnutí všichni, kteří těmito kecy chtějí zakrýt vlastní průšvihy, zařadil jste se s nimi do jednoho šiku.
Jestli jste si nestačil všimnout, tak vláda ČSSD skončila v roce 2006. Od té doby nám tady vládne "pravice."

Teď dovolte něco osobního.
Vy jste se nám tady nedávno svěřil s tím, že nejste nijak majetný. Přesto voláte po tom, aby si v nemocnicích pacienti připláceli.
Pro mne z toho vyplývá jediný závěr: Buď jste neuvěřitelně naivní, nebo jste odkázán na sociální dávky jako na jediný zdroj příjmů a v tom případě jste od placené poplatků u lékaře a v nemocnici osvobozen.
Pokud jsem se trefil v druhém případě, tak to vás potom musím jen politovat. Protože na rozdíl od nás penzistů, kde vláda stále ještě musí důchody valorizovat, vám ty sociální dávky valorizovány nebudou. To, že vám tato vláda o něco zvedla částku životního minima, neznamená ve skutečnosti vůbec nic.

Jinak ale pište dál. Vždycky se rád přesvědčím o tom, kam až může člověka dovést slepá víra.
26. 02. 2011 | 18:51

Dočekal napsal(a):

pich:

Taky jsem s úžasem sledoval ten technický zázrak.
Budete se možná divit, ale nějak podvědomě se mi přitom vybavil tunel Blanka.

To byl ale jen takový povzdech. A protože tento můj příspěvek nijak nesouvisí s tématem článku, po zásluze skončí v Jámě Pamětnici.
26. 02. 2011 | 18:58

hoven napsal(a):

dočekal,
zkuste napsat nějakou myšlenku nebo názor tykající se přímo tematu, abych měl na co reagovat.
26. 02. 2011 | 19:03

tata napsal(a):

pane CARLOS

ALE bohužel tady zatahujete vy pravice levice nemam problem uznat že na levici je stejnej darebak,ani nikdy nic jineho nepiši.

JEN NESOUHLASIM ŽE prunik sokromnictvi do tohoto specifika něco vyřeší naopak zhorší,a to zjednoho prosteho duvodu nelze docilit co vy prosazujete konkurenci,a co hlavně nejde vtomto prostředí docilit co zaživa podnikatel s rodinou firmou.

A TO JE PRAVĚ UČEL PŘESVEDČIT ŽE ZDE TY PRAVIDLA NEJDOU nastolit ,pokud to budem podporovat,to je ten proud zodpovědnosti aby sme vyžadovaly padni komu padni
26. 02. 2011 | 19:12

Dočekal napsal(a):

Občan:

Na nick liberál není nutné reagovat. Tenhle jedinec tady napsal tolik blábolů, že od jisté doby jeho příspěvky už pouze přeskakuju.

Jedno mi ale stále vrtá hlavou. Kdykoliv nahlédnu do kterékoliv diskuse, pokaždé narazím na nick liberál. On je tady totiž přítomen v kteroukoliv denní či noční hodinu. Skoro bych si tipnul, že sem pod tímto nickem píše celý Modrý tým.

Jinak nick liberál nectí základní pravidlo propagandisty a tak jsou ty jeho rádoby přesvědčivé příspěvky už jen pouhé plky.
Každá propaganda, má-li být úspěšná, musí v sobě mít ono pomyslné zrnko pravdy. V opačném případě je to jen taková obdoba PŠM.

Pro pamětníky:

"Vojak Lakatoš, viete, čo také je táto ideologická diverzia?"
"Neviem."
"Desäť klikov!"
"Už viete, čo také je táto ideologická diverzia?"
"Neviem."
"Desäť klikov!"
"Teraz už viete, čo také je ta oná ideologická diverzia?"
"Hej, teraz už viem. Volakde kliky robiť."
26. 02. 2011 | 19:14

Občan napsal(a):

To Dočekal:

Taky už mne napadlo, že pod některými vždypřítomnými nicky se skrývají skupinky dobrovolníků nebo možná i placených pracovníků "ideových center" :o)
26. 02. 2011 | 19:23

Stařeček napsal(a):

to jestli vlk bude, nebo nebude mít pravdu nevím a myslím, že to neví nikdo. Můžeme se postavit za jeho názor, nebo proti němu. Jenom slepě doufám, že pravdu mít nebude. S čím si jsem ale skoro jist je to, že ze zdejších blogů odešel proto, že tu nenašel adekvátního oponenta a číst si tu bláboly asi nechtěl a tak odešel tam, kde kvalifikované oponenty doufá najít. Málo se tu objevuje i pan Lex. Asi ze stejného důvodu. Rád jsem si tu jejich názory a argumenty přečetl. Rád se dozvím argumenty a odpovědi na mé otázky. U obou mám jistotu, že ví o čem mluví. Škoda, nějak to tu ztrácí úroveň.
26. 02. 2011 | 19:25

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
dočekal,
zkuste napsat nějakou myšlenku nebo názor tykající se přímo tematu, abych měl na co reagovat.
26. 02. 2011 | 19:03
-----------------------------
Zkuste třeba tohle:
26. 02. 2011 | 14:04
26. 02. 2011 15:00
26. 02. 2011 16:44

Pokud je to na vás složité, můžete i nadále opakovat to vaše "slaveček sobotka" a "za všechny dluhy může ČSSD."
Jo a už jste konečně zjistil, že u toho Ústavního soudu v Brně se v žádném případě nejednalo o zákazu ČSSD jako politické strany?
Vy "odborníku" na všechno!
26. 02. 2011 | 19:27

hoven napsal(a):

dočekal,
jenže liberál sem chodí diskutovat. jeho názory se nemusí každemu líbit. z vás kromě osobního napadání nic ještě nevypadlo. teda aspon doufam. a když jo, tak to snad zachytily pampersy pro dospělé. běžte se projít nebo si kupte zahrádku. vam už přeskočilo a ted se to bude jenom zhoršovat.
26. 02. 2011 | 19:30

Dalibor Štys napsal(a):

To Da.Rock

Já si naopak myslím, že by se měla platit především spotřební daň nebo daň z obratu. Ty by se vybíraly v bance, kde jsou transakce stejně státem kontrolovane. Všechna administrativa okolo výběru daní by se tím privatizovala. Navíc by se tím danila primárně spotřeba surovin a nedanila lidská práce.

Ne, že bych neviděl problémy toho návrhu, ale když vy zjednodušujete, tak proč já ne :-)
26. 02. 2011 | 19:33

Dočekal napsal(a):

Občan:

Ono mne k takovémuto závěru vede víc indicií.
Jak jistě víte, má každý diskutující možnost uložit si svůj nick na tomto serveru do paměti a ten nick se potom objevuje automaticky v záhlaví každého diskusního příspěvku.
U nicku liberál mne překvapuje právě to, že jeho nick je občas uveden s chybou. To znamená jediné: Příspěvky nicku liberál jsou vkládány do zdejších diskusí z více počítačů.
Jediné, co mne těší je to, že tento nick se zatím neprojevuje příliš agresivně. To jeho občasné poukazování na duševní zaostalost oponenta - cituji: "Chovejte se slušně. Váš příspěvek ukazuje vaší malou duševní vyspělost." je spíše úsměvné.

Jinak mám stále větší dojem, že těmto moderním ideologům pomalu dochází dech. Není totiž dne, kdy by se neprovalil další skandál, jehož aktéry jsou pohříchu členové této vlády. Při takovémto tempu je zkrátka nemožné všechny ty průšvihy zakrýt poukazováním na prohřešky opozice.
Takže se ještě můžeme nadíti toho, že nick liberál nakonec také přitvrdí. Možná to bude znít divně, ale já se na to docela těším.
26. 02. 2011 | 19:47

liberál napsal(a):

Občan:

Jak víte že Snopková se Svobodou nic neudělali? Jste snad expert na trestní právo? Oba dva byli pravomocně odsouzeni a říct, že neprávem tak to je skoro na to aby jste předložil důkazy soudu, prože by šlo o pochybení soudu.

Suchec:

Demagogie? Uvádim tam snad nepravdivá čísla? Pokud to nějak nevyvrátíte tak jste pobral rozumu ještě míň.
26. 02. 2011 | 19:55

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
dočekal,
jenže liberál sem chodí diskutovat. jeho názory se nemusí každemu líbit. z vás kromě osobního napadání nic ještě nevypadlo. teda aspon doufam. a když jo, tak to snad zachytily pampersy pro dospělé. běžte se projít nebo si kupte zahrádku. vam už přeskočilo a ted se to bude jenom zhoršovat.
--------------------------------
To jsem rád, že se vám konečně ulevilo. Zřejmě toho o těch Pampers pro dospělé víte víc než dost.
Jinak vám děkuju za potvrzení mého odhadu. Věřte ale, že mne to docela mrzí. Mezi vozíčkáři mám totiž dost dobrých přátel. Nikdo z nich se ale zatím nesnížil k tomu, aby se za svůj osud mstil ostatním.

Jedno jsem ale nepochopil vůbec je to, proč do toho našeho diskusního sporu zatahujete nick liberál. Co kdybyste místo toho zkusil reagovat jen na moje diskusní příspěvky, týkající se toho, co se dělo kolem protestu nemocničních lékařů?
26. 02. 2011 | 19:56

hoven napsal(a):

dočekal,
vy tvrdíte, že lekařum našlo o platy. a to navzdory tomu, že ti lekaři měli pouze jediný požadavek a to zvýšení mezd. nerespektujte skutečnost a realitu.
26. 02. 2011 | 20:33

ZAM napsal(a):

hoven:
Nepravda. Zkuste se seznámit s 13 body lékařů.
26. 02. 2011 | 20:38

kelt napsal(a):

K Vlkovi-oceňuji počin prof.Hořejšího s otištěním předmětné úvahy.
V jednom ale zásadně nesouhlasím-pokud by nedošlo k onomu"kompromisu",(dle Vlka vítězství vlády)který si může vykládat každý jak ho vidí s perspektivy svého politického nazírání a lékaři skutečně odešli,tak to vidím následovně:
každý infarkt,iktus a úraz,který by se stal v obvodu nemocnice,která by nebyla schopna pacienta přijmout a pacient by při delším převozu zemřel,by byl připsán vládou/Šnajdrem,Šťastným a vůbec částí ODS/a našimi bulváry včetně MFd,LN,atd na vrub lékařů,kteří z dotyčné nemocnice dali výpověď.
Byli by to "vrazi",kteří z mrzkých pohnutek zapřičinili smrt,která byla odvratitelná.Těch případů by jistě nebylo málo.
Odložene plánované onkologické i další takzvaně neakutní,by se v krátkém čase staly akutními.
To není obrana této vlády,která opravdu na poslední chvíli přišla k rozumu a LOK dokázal jít na kompromis i za cenu značných ústupků.
Samozdřejmě vláda si byla a je vědoma toho,co ji čeká-viz akce policistů a hasičů.Přidají se zřejmě další profese,kterým konečně došlo,že Kalouskova složenka není jejich šálek čaje,ale
je třeba se za svoje práva postavit.
"Důchodová reforma"a dorovnání snížené DPH ukáže,zdali si tento národ dále nechá kakat na hlavu.
26. 02. 2011 | 20:38

vlk napsal(a):

Asi je čas abych vstoupil do diskuse.
Takže nejdříve - poděkování panu prof. Hořejšímu, že si tenhle článek vzal na vlastní blog.
Konstatuji, že jsem tu analýzu psal v pátek před týdnem a šel do rizika, že se do středy minulého týdne ještě cosi stane a vše bude jaksi jinak. Nebylo. Nicméně - hodně se toho od té doby událo. A dnes musím přiznat, ž jsme dokonce vítězství famiglie 118 ve sporu s lékaři - nedocenil. O tom dále.
Umístění blogu na Aktuálně , klidně přiznám, je pro mne srdeční věc. Ale také jsme to pojal jako jednoduché ověření pravidla, že není důležité pro zdejší diskuse, co kdo píše , ale kdo co píše.
Můj článek jednoznačně tvrdí, že vyhrála pravicová vláda asociálnost. Zdejší nejhorlivější asociálové – typu liberál, když si přečtou VLK okamžitě tvrdí pravý opak. Paráda.
Nemá smysl abych reagoval na vstupy typu arna zach. Jsou bez jakýchkoli argumentů . Jen plivnutí. Nikomu své vidění světa nevnucuji. Cosi jsme vysledoval, opřel o argumenty a napsal.
Tuším , že značka Jan mi, také bez jakékoli arguemntace opáčila, že dělení na levici a pravici je špatné, když jde o zdraví pacientů.. No asi by to měla jít říci Kalouskovi a dalším z téhle kradoucí a prolhané partičky , co nám vládne. A jeho další pokus o protiteze, že bych jako měl zvážit i morální rozměr, tak to už je úplně mimo mísu. To měl zvážit ten, kdo měl klíč k řešení celé situace a začal jednat až 1.2. Kdy už bylo skoro pozdě. Ten držel pacienty jako rukojmí.
No, polemizovat se dá jen s protinázory, které vedle tvrzení - vidím to jinak, obsahují i důvod proč.
Takové jsme tu zaznamenal v podstatě jen tři. A popravdě- ani těmi s nejsem příliš jist.
Přišly od Carlose V.
Petra z Tábora
Luby.
Vezmu to popořadě .
CarlosiV
Příteli, nejdřív díky za snahu, dostat mne tady trvale na sklo. Je to jak píše pan Stejskal. Tu nabídku skutečně už hodně dlouho mám.
Nicméně proč vyhrála vláda a proč prohráli doktoři jsme opřel o jednotlivé , zcela zjené body.
Neotřásl jsi ani s jedním. Ano , nějaká reforma být musí. Ale pokud je reformou jen to, že se výrazně zmenší elementární dostupnost péče – redukcí lůžek a hlavně - vytvořením systému chudinské - tzv. standardní péče a zavedením poplatků a zpoplatnění všeho možného, což do systému dostane nutnost soukromého přípojištění , což už je jasné, pak nejde o reformu, ale o vyloučení podstatné části obyvatelstva ze systému rozumné zdravotní péče.
Tedy je mi líto, nemohu akceptovat nic z toho, co tvrdíš.
Neotřásl jsi mou argumentací.

Petra z Tábora a Lubu vezmu najednou
Jejich příspěvky a argumentace jdou podobným směrem. Jakkoli je mezi nimi pro mne diametrální a kvalitativní rozdíl.První z nich je naprosto korektní a věcný, drihý to hraje jako obyčejně, pokud píše na mou adresu. Schází jen jeho klasický pokus o „vtipnou“ přesmyčku.
Ale nechme hrátek a jděme k věci.
pokračování
26. 02. 2011 | 20:41

vlk napsal(a):

Oba zmíněné pány spojuje zejména způsob obecné kritiky mého výtvoru - prý to popisuji ze svého pozorovacího místa.. A odkud bych pro asi tak měl vidět? Odkud pozorují dění oni?
Oba dva argumentují tím, že doktoři jsou většinově pravicoví. Zde chci konstatovat jako nepodstatnou drobnost, že jsem o politické orientaci doktorů neztratil ani slovo. .. těžko to mohu brát jako protiargument.
Solo pak Petr z Tábora konstatuje, že šlo o to, kdo bude mít nakonec silnější žaludek.Chci s e Petra z Tábora zeptat - proč máme vlastně vládu? Na to aby z nesmyslných ideologických důvodů vytvářel a krizové situace a riskovala rozpad zdravotního systému? Tohle Petře z Tábor a není o žaludku- to není nic jiného , než čiré darebáctví.
Ohledně pravicovost lékařů.. Nevím. Nemohu to posoudit. Nemám žádná data o tom ,koho lékaři převážně volí. Jestli jsou opravdu pravicoví. Vím ale jedno, že v lékařské komoře, kde musejí být povinně všichni, zatím bezpečně šéfuje Rothovo křídlo. Křídlo nemocničních lékařů. Kteří zatím ustáli veškeré pokusy soukromníků o převzetí lékařské komory. A že soukromníci stojí za ODS a TOP a to včetně zubařů, ted y pokud by Petr nebo Luba tímto argumentovali, jako že nikoli, tak to je pravda. To rozporovat nebudu. Nicméně - rád bych , aby svá tvrzení a to platí zejména pro Lubu , doložili aspoň tak vágní argumentací, jako jsem v tomto případě předvedl já…
A ted´ zase sólo pro Lubu. Jeho odkazy na Peheho a Patočku pokládám za mimořádně humorné. Celkem marně hledám, kde, pokud se potkávám s autory, protože píší trošku jinak a trošku o něčem jiném , než já s liším. S jednou výjimkou – Patočka vidí vládu jako poraženou. Já ne. Naopak. Pro mne je vítězem a doložil jsem, na rozdíl od Patočky- proč.
Dokonalé plácnutí do vody.
Ještě humornější , ba přímo směšné je bod 1- od Luby , kdy mi vysvětluje následující:
Z toho lze odvodit, že nějaká privatizace nemocnic či dokonce zvyšování přímých plateb z kapes pojištěnců jim pranic není proti mysli. A že medicína jako kšeft a forma podnikání jim nevadí, pokud z toho budou sami něco mít.
Cože jsem napsal nepřístojného já?
Vmanévrovala je totiž do klasické role osla, který putuje za mrkví, která před ním visí na dlouhém bidle. (Viz „závazky“ dalšího zvyšování lékařských platů pouze v souvislosti s „reformou“ zdravotnictví a tzv. úsporami, vzniklými z této „reformy“.) Doktoři tak mají jasnou a jednoduchou motivaci – vlastní kapsu. Ať to ostatní, zejména pacienty, bude stát cokoli
Inu fakt, Lubovo kladivo na vlka ….
Co že mi chce otlouci o hlavu dále?
Tohle:
Další chybný předpoklad je, že lékaři bojovali za lepší podmínky pro své pacienty a za refomu, která trpícím přinese nějaký benefit, např. zvýšení bezpečnosti :
Nějak ve svém textu nemohu dohledat nic na toto téma. Ale co bych rád takovému Lubovi připomenul, je diskuse pod Drábkovým blogem – tuším pod tím prvním co napsal v září loňského roku. Kde jsem předjímal akci lékařů.. protože mají konvertibilní povolání. A protože drábek očividně lhal. Když tvrdil, že ve zdravotnictví musí klesnout také platy o 10%, kvůli státnímu dluhu. Byla to lež jako věž! Argumentoval jsme tehdy, že snížení platu zdravotníků nemá se státním dluhem nic společného. Že jsou placeni ze zdravotního pojištění. Ukázalo s e , že jsme měl pravdu. Vláda skutečně tehdy Drábkovými ústy lhala. Jak s ukázalo při řešení krize. Kdy ukázala , že měla ve zdravotních pojišťovnách velkou finanční rezervu. Kterou teď uvolnila na doktorské platy.
A co že na mne tahá nakonec? Že jsem s i dovolil hodnou a slušnou paní exministryni Juráskovou nazvat rozbíječem a Jidášem? Jak prý s snaží pro sestry, jak pro nemocnice a jak to měla těžké…
No možná , že někdo jako Luba tuto dámičku takhle vidí. Já nikoli.Nemám totiž ještě HOSIP. Nýbrž paměť. A pamatuji si , jak snaživě kryla Šnajdra a jeho tahy. Pamatuji si
pokračování
26. 02. 2011 | 20:42

vlk napsal(a):

privatizaci , spíše zašntročení Tkáňové banky. Pamatuji si ale i to jak Agel v jediném možném půl dni, které způsobila Jurásková jako ministryně, převzal , za jejího souhlasu jinou zdravotní pojišťovnu. Veřejnou. Která byla několikanásobně větší než Chrenkův Agel. Tak tohle je paní Jurásková.. Ta hodná . Která prý chtěla prachy pro sestry. Sestry s e k akci nepřipojily. Asi jsou s redukcí platů spokojeny. Ostatně , byly to právě sestry, které jí její zákeřnou akci zarazily. A vyzvaly vládu, aby všechny peníze směřovala na doktory.
Nemohl jsme pojednat všechny nicky, které hovořily na mou adresu - přátelé typu Gemanicus a Groessling mi jistě odpustí. Gerd se svým skvělým příspěvkem také, snad i Otázkám. A celá řada dalších.
Chci poděkovat těm nickům, které měly vlídné slovo na mou adresu. Chci jim sdělit, že tu nejsme blokován, ani odejit, ba že netrpím šikanou vůbec žádnou. Mám jen teď o dost méně času.Ale že Aktuálně pokládám za své domovské houští.
Musím s e ale zmínit o jednom příspěvku, který mně dokonale dostal.
Psala ho , tuším, že dáma s nickem
M.
Ano má pravdu. To,c o píše v mém blogu chybí.
Díky.
No tak t by bylo pro teď všechno. I tak jsem zase napsal další román..
26. 02. 2011 | 20:42

hamin napsal(a):

Neměl jsem pocit,že lékařům šlo o protivládní demonstraci.Nikde přece neměli hesla o nějaké zásadní změně v ČR,krom svých platů.Asi tak jako Jakeš kdysi nestřílel do lidí jako Kaddafí.Ačkoliv většina režimů se chová v podobných situacích jako Kaddafí,i ti co mu dnes zlořečí by v jeho kůži nebyli lepší.
Z toho dovozuji,že smysl o vítězství vlády nemá cenu hovořit,pouze o tom,že udělala jistý ústupek.Zde hrálo jistě roli i to,že lékaři byli dvacet let oporou ODS,i když ti starší byli i prominenty předtím. Ostatní obyvatelstvo vřelostí ke Klausovi neoplývalo.
Ale měli bychom se už jednou zamyslet nad konkrétností:totiž návrhy vládám,udělat systém poplatky-body-pojišťovny,který viditelně nefunguje-dávali asi kdysi experti z lékařského prostředí.Vláda je přijala.Pacient má od té doby pocit,že v prvním okamžiku a od něj při vstupu do ordinace místo dřívějšího lékařského zájmu,neslyšitelně v doktorovi pracuje účetní kalkulačka,kolik to hodí,kolik papírů bude muset s pojišťovnou vyřídit.Ne systém nefunguje.
Dále:další konkrétno.Může vláda podnikat za podnikatele? Ti se vyhýbají použít téměř bilion Kč z Fondů EU,který leží ladem pro ČR,zatímco vláda se handrkuje o tisícinu tohoto balíku s lékaři z rozpočtových peněz.Pravda,Klaus dává najevo antipatie k EU dost výrazně,ale podnikatele přece neovlivňuje.Aspoň vím,že hlásá neoliberalismus,t.j.nezasahovat do podnikání.
26. 02. 2011 | 20:47

vlk napsal(a):

Paní S.Š.
zdravím. díky za vstup. scházela jste mi tu ,-))
Spolu s přírodovědcem..

Ano máte pravdu. Já vím. příští táden mi snad britské listy pustí cosi na sklo, co jsem jim poslal v pátek.
Kd e řeším, mimo jiné i tenhle problém...
pěkný večer.
Přesně tak, jak jste popsala...
26. 02. 2011 | 20:48

Karel Mueller napsal(a):

Přítel vlk napsal obsáhlý a - jak je jeho dobrým zvykem - vemi propracovaný i fundovaný komenář. Nechci polemizovat o tom, kde jsou či nejsou jeho úvahy správné, na to ani nemám, ostatně to ukáže čas.

Nicméně bych poznamenal toto: Nejsem si úplně jist, že vláda vyhrála. Vláda to, jak se říká, uhrála a to patrně z následujících důvodů:

- Lékaři patrně nebyli tak silní ve svém rozhodnutí a v možnosti si najít v zahraničí adekvátní a daleko lépe placené místo. Proto z toho nakonec vypadl handl, který vcelku odpovídá běžnému jednání odborů se zaměstnavatelem, v současnu probíhají podobná jednání v boleslavské škodovce a jako obvykle z toho nejspíš vypadne nějaký kompromis.

- Češi (jako celek) se opět projevili jako stádo. Krize měla aktivovat debatu o poměrech ve zdravotnictví, v ostatních rezortech a nakonec stavu společnosti. To se nestalo.

- Ale tím asi skutečně hlavním důvodem, proč to vláda mohla uhrát bylo to, že zde neexistuje skutečná politická opozice. To tato krize ukázala. Jednoznačně. Té karty se v podstatě nikdo nechopil.

A proto si nejsem závěry přítele vlka tak zcela jist.
26. 02. 2011 | 20:52

ZAM napsal(a):

Největší problém: zareagovat se znalostí věci a neurazit ani autora, ani jeho hostitele kryjícího jeho úporně hájenou anonymitu. Krátce: názory autora téměř v ničem neodpovídají realitě, o to více odpovídají jeho politické orientaci. Ostatně totéž lze říci o hostiteli.
1) Zdaleka ještě nenastal čas na bilanci, ta bude možná až po prosazovaných systémových změnách.
2) Z téhož důvodu nelze říci, kdo vyhrál, a už vůbec ne to, že hlavním vítězem je vláda. Lékaři dosáhli prvního úspěchu, zásadní však teprve mají přijít. Hodnotit jako úspěch vlády takovovu trivialitu, že nemusela kvůli doktorům sáhnout do rozpočtu, je totéž jako když se chválí ředitel ZOO, že nemusí žirafy krmit masem. Zdravotníci nejsou placeni z rozpočtu už přes 20 let.
3) Pokud se vláda stane spojencem lékařů v jejich úsilí o omezení předražovaných nákupů zdrav. techniky a léčiv, bude jenom dobře, předchozí vlády na toto moc nedbaly.
4) Nechápu, odkud se vzal názor, že majitelé soukromých zdravotnických zařízení si mohou s penězi po změně úhradové vyhlášky dělat, co chtějí. Je to nesmysl, vyhláška platí v celém rezortu stejně.
5) K dalším "vítězům" (Jurásková, John) netřeba dodat nic, jejich "vítězství" je natolik marginální, že nestojí za řeč.
6) Údajná porážka pacientů a dalších je jenom výplodem fantazie levicově orientovaného fandy. Škoda řeči.
7) Ještě více fantazie stálo vyprodukování názoru o prohře lékařů, protože jich v budoucnu prý bude více, než bude potřeba. Ve státě, ve kterém neexistují oficiální údaje o jejich počtu, je vyslovení takového předpokladu větším hazardem než určení 6 tažených čísel Sportky v předvečer tahu. EU prosazuje trend zcela opačný, takže správnější je předpoklad, že zahrnutím lékařských služeb do fondu pracovní doby (už se stalo) a striktním jejím dodržováním s nepodstatnými výjimkami se u nás v dohledné době projeví nedostatek nemocničních lékařů.

Pane profesore,
nevycházím z údivu, jakým nesmyslným tvrzením jste poskytnul krytí.
26. 02. 2011 | 21:15

voroshilov napsal(a):

Tak co modri soudruzi kdy uz zacne finalni bitva za Tripolis?Prej Kaddafi nic nema...sami sebe usvedcujete ze lzi,ukazovali ve zpravach na CT1 klidne mesto,vsude se uklizi,z te udajne lidove masy demokratu jenom par banditu co vyhrozuji obesit plukovnika primo v palaci,vsak zadnou armadu povstalcu co za par hodin dobude hlavni mesto jaksi zapomneli,aha...stejna blamaz co byla za rusko-gruzinske valky!
26. 02. 2011 | 21:20

hoven napsal(a):

vyhráli vesničani, my prohráváme
adios
26. 02. 2011 | 21:20

Marcus napsal(a):

to Da.Rock:
velmi oceňuji Váš pohled na výši odvodů na zdravotní a sociální zabezpečení u OSVČ. Podle mě by OSVČ NEMĚLI odvádět tolik jako zaměstnanci (tím, že podnikají podstupují vyšší riziko než zaměstnanci), ale ta částka by měla být alespoň srovnatelná - v současnosti OSVČ odvádějí zhruba polovinu toho, co zaměstnanci.
Snad se někdy dočkáme státu, ve kterém budou spokojení jak zaměstnanci, tak OSVČ a kde poctivost nebude slabost.
26. 02. 2011 | 21:24

pgjed napsal(a):

Pokusím se několika poznámkami o trochu jiný úhel pohledu, než je ten Vlkův, jehož věcné a promyšlené komentáře zde nepochybně chybí.

Především, obecně, nechť byl důvod a průběh lékařského protestu jakýkoliv, výsledek je zákonitý a odpovídá tomu, jak občané volili v minulých parlamentních volbách. Zdravotnictví je jenom jedním z účtů, na který občané tvrdě zaplatí vysokou pokutu za to, že se nechali ohloupit a zvolili především partu recyklovaných darebáků (pane Stejskale, to je ve vztahu k realitě doplomatický výraz). Ostatně Kalousek každému před volbami poslal, kolik z nás hodlá z každého dostat a to si pište, že dostane, aniž bychom obdrželo jakoukoliv protihodnotu. A i kdyby na MF seděl místo něj Sobotka, nebylo by to jiné. A to ne proto, že by to nešlo udělat jinak, ale proto, že není v zájmu této oposmluvní politické garnitury to jinak udělat.

Komentovat výroky a skutky pana Schwarzenberga je zbytečné. Hodnocení je jasné a diskuse může být jen o tom, zda jsou zapříčiněny jen stále zřetelnější "vykukovitostí" tohoto pána, nebo i počínající senilitou.

Na postoj sester k lékařům mám jiný pohled. Vychází ze situace, do které byly sestry uvedeny. Na klinice jedné z fakultních nemocnic v Brně, kde působí moje dcera, to vystihla její klegyně, když jednomu z odcházejících opáčila, "a my se podle vás máme jít pást i s rodinami?". Jde o většinou mladé matky s hypotékami, často samoživitelky a klinika se výpověďmi prakticky rozpadala.

Obecně si nemyslím, že vláda něco vyhrála. Zdravotnictví je problém, dlouho neřešený problém a dohodou vlády s LOKem se nejenom nic nevyřešilo, problém se ani neoddálil.

Celý protest lékařů jenom jaksi kouzlem nechtěného ukázal na hloubku a rozsah problémů, na které zachází naše zdravotnictví a kdo měl zájem, mohl se s jejich podstatou seznámit. Klíčem k těmto problémům jsou jak jinak peníze. Není problém v tom, že by jich bylo málo, ale v tom jak se s nimi zachází. Respektive v tom, že tyto peníze nejsou použity jenom ma úhradu kvalitní racionálně koncipované zdravotní péče, ale velmi podstatná část těchto peněz nenávratně skončí v černé díře, bez užitku pro pacienty. Které to jsou ty černé díry? Je to všeobecně známo. Předražené léky, které se nakupují za ceny nerespektující dlouhodobé zhodnocování koruny. Předražené přístroje nakupované navíc bez ohledu na skutečnou potřebnost v systému veřejného zdravotnictví. Vykazování léčebných činností, které nebyly vykonány. Konzumace korupčních prebend od výrobců léků a přístrojů lékaři, kteréžto krupční náklady se samozřejmě promítnou do cen. Systémový nepořádek v organizaci akutní a specializované péče a neexistence léčebných standartů ( samozřejmě ne takových kterých se Vlk obává a jaké by si představoval Šnajdr a spol.) U všech těchto černých děr, kterými unikají řádově desítky miliard ze zdravotního pojištění jsou na obou stranách především lékaři. Mají všechny prostředky i moc vyléčit tyto vředy a zavést ve zdravotnictví řád a pořádek.

Ještě budu později pokračovat.
26. 02. 2011 | 21:33

S.Š. napsal(a):

To Vy jste ale absentoval, pane vlku, nebo jsem možná četla jiné texty (nečtu všechno) a chyběl jste mi taky. Zdravím a na BL se příští týden podívám.
26. 02. 2011 | 21:34

ZAM napsal(a):

pgjed:
"U všech těchto černých děr, kterými unikají řádově desítky miliard ze zdravotního pojištění jsou na obou stranách především lékaři" Nepovídejte, já dosud naivně předpokládal, že manažeři. Škoda, že Vaše dcera není lékařkou, byl byste informován lépe.
26. 02. 2011 | 21:38

ZAM napsal(a):

Dočetl jsem diskuzi a musím bohužel konstatovat, že až na řídké výjimky nijak nepřesahuje slabou úroveň článku. Neinformatívní, zavádějící.
26. 02. 2011 | 21:41

Luba napsal(a):

Bratře Gabrieli,
situaci jste popsal velmi věcně, věrně, bez zbytečných emocí a ideologizace.

Měl byste na zdejší fórum vstupovat častěji.
26. 02. 2011 | 21:46

ZAM napsal(a):

Chachá, prý věcně!
Český novinář se nezapře.
26. 02. 2011 | 21:50

Kmet73 napsal(a):

liberál napsal(a):

závěr: Vláda ČSSD dluh 270 miliard v době růstu
vláda ODS dluh 147 miliard v době krize

Ještě bych tu dodal těm co tu tvrdí že jsme se zadlužovali za dřívější vlády ODS, že v roce 1997 byl schodek jen 15 miliard zatímco v roce 2003 109 miliard.

-----
Nerad někoho poučuji, ale za všech vlád, které vládly od roku 1990, tak se prožraly jak prostředky z "malé privatizace", tak prostředky ze dvou kupónových privatizací!

Navíc se vytunelovalo do státních rozpočtů, 80 miliard Kč,které bolševici zanechali na "Důchodovém účtu" a za vlády Topolánka (min. financí Kalousek) se rozplynuly rezervy všech ministertev, které vznikly za vlády socanů ve státním rozpočtu.

Za Fisherovy vlády dokonal dílo zkázy min. financí Janota!
26. 02. 2011 | 21:51

Ikena napsal(a):

Zadam vazene prispevkare, zejmena tedy pana profesora a Vlka,
berte ohledy na cteneho Jarpora.

Neslysel jste nekdo o nem? Vlku tu a Jarpor nikde, nebo, ze by klidek pred bouri?
26. 02. 2011 | 21:52

ZAM napsal(a):

Ikena:
Spíše zde chybí fundovaná reakce některého lékaře na ty zdejší bláboly.
26. 02. 2011 | 22:05

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím pane ZAM,
máme zde dvě oblasti: Průběh celé akce a dále analýzu toho, kdo vyhrál a prohrál.

Průběh akce může fundovaně popsat jen někdo, kdo byl "při tom" a nadto si dal tu práci a sehnal si všechny podklady.

Přítel vlk se omezil na onu analýzu, kdo vyhrál a prohrál. Myslím, že zastáváte stejné stanovisko, jako já: Zatím víme, že ještě nevíme :-).
26. 02. 2011 | 22:07

Dočekal napsal(a):

Kmet73:

Koukám, že jste tu nový, takže vás musím na něco upozornit.

Vy jste ve svém příspěvku uvedl informace. Připravte se tedy na to, že po vás budou chtít jisté nicky důkazy, nebo alespoň odkazy. Pokud jim okamžitě nevyhovíte, budete obviněn přinejmenším z nadržování levici.
Také se připravte na "nálet" jistého jedince, píšícího sem pod nickem hoven. Pokud se tak stane, doporučuju obrnit se trpělivostí.

Jinak tady platí zásada, že všechny diskusní příspěvky musí obsahovat alespoň náznak toho, co by mělo vztah k tématu článku. Pokud toto nedodržíte, koledujete si o výmaz.
To, že některým nickům je toto tolerováno, vás nesmí zmást. Jsou to totiž "miláčikovia" strážce čistoty těchto diskusí.
Doufám, že si to stihnete přečíst dřív, než tenhle příspěvek také zmizí v Jámě Pamětnici.
26. 02. 2011 | 22:12

hoven napsal(a):

když srovnám vlkovo dojmy a fakta, tak mi něco nehraje. doktoři dostali přidáno - fakt. ty dvě miliardy pujdou na konto rušení lůžek -fakt. mě z toho vychází výsledný skore vyděrači : pacienti 2 000 000 000 :0.
26. 02. 2011 | 22:20

Dočekal napsal(a):

hoven:

Vy a fakta?
Jakpak že to bylo s tím jednáním o zákazu politické strany s názvem ČSSD u Ústavního soudu v Brně?
Vy jeden fakte!
26. 02. 2011 | 22:26

hoven napsal(a):

dočekal,
to jsem se jenom ptal pana sladkeho, jestli se jedná o zákazu čssd. blog jsem nečetl, jenom jsem z nazvu pochopil, že slaveček sobotka neco řeší s ustavním soudem. tak mě jenom napadlo, že už konečně postavili čssd mimo zákon.
26. 02. 2011 | 22:35

kverulant112011 napsal(a):

vlku:

ač i já jsme Tě vytím vyzýval k návratu, tak mám hnedka poznámku: Honza 13:24 a já se shodnem v tom, že dělení slušný-grázl považujem za případnější než dělení levice-pravice, co se mě týče tak to dokonce vztahuju na všechny lidi a případy, ne jen na kauzu DO (čímž netvrdím, že sám jsem extra slušňák bez vady :-)). Samozřejmě že odpovědnost (ani morální) za tuto kauzu neneseš Ty, ale strany toho sporu. Ale i jako komentátor jsi tohle hledisko vůbec nezmínil, což mi příliš nesedí. Pak to totiž vyznívá tak, že komentuješ a predikuješ (velice čtivě, propracovaně, originálně atd. .. to všechna čest!) jen boj o moc a prachy. Právě technologii získání a udržení moci brilantně provozuje ta partička, o které kriticky píšeš.

Mám pocit, že udělat s tím něco se dá právě jedině odkazem na ten známý "vyšší princip mravní", případně "pravdoláskařinu" nebo tak něco... :-). Jinak se z toho nevyhrabem (pokud vůbec). (a pozor na sociální inženýrství, samozřejmě ! :-))

Někdo tady napsal: "je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit do hromady hnoje a trefit se"

To míření ke hvězdám je to, co mi v Tvém komentáři chybí.

Celkově se ale přidávám k zdejší většině: píšeš brilantně, skoro stejně dobře jako druhdy Luba :-) :-)
26. 02. 2011 | 22:39

ivanT napsal(a):

Teda pane Stejskale, vy mate uplne neuveritelnou hrosi kuzi. Doufam, ze uz jste definitivne imunni a vydrzite to i nadale.
26. 02. 2011 | 22:47

camponotus napsal(a):

Za čtyřicet let, co jsem byl zaměstnán mě lékař spatřil v ordinaci čtyřikrát - když jsem potřeboval bumážku abych dostal řidičák, povinné očkování proti tetanu, povinné TBC snímkování a předepsat brýle. Takže asi budu patřit k těm, co budou muset zabít, protože nemají tendenci chcípnout a budou nadále ujídat z hroutícího se důchodového systému. Medicína a výkon lékařského povolání se staly obchodním artiklem, obsloužen bude ten, kdo zaplatí, lépe obsloužen bude ten, kdo si připlatí za nadstandardní péči. Takže nevidím podstatný rozdíl mezi špitálem a supermarketem Lidl. Zdraví, stejně jako brambory, se staly předmětem obchodu a v obou ceny stále rostou, tedy občané - kupujte žebře, životní úroveň stoupá. Většina toho, co jsem četl výše jsou akademické řeči, sice k věci, jak tam kdosi požaduje, ale nic to neřeší - nikdo neví, jak se to bude vyvíjet dál a nikoho z diskutujících nenapadlo se nad tím zamyslet, jen se handrkují o tom, kdo byl větší vyžírka. Já si dovoluji tvrdit, že celá ta akce má zcela jiný důvod - ukázat, že bez privatizace těch zdravotnických zařízení, která dosud zprivatizována nejsou se neobejdeme a teprve pak se budou moci šamani a odborníci jim na roveň postavení příslušně napakovat a nikdo, ani občané, ani vláda jim do toho už nebudou mít co mluvit.
26. 02. 2011 | 23:02

JC napsal(a):

Co k tomu napsat, aby vlkovi nepraskla žilka v hlavě ?
Levičáci se přirozeně mýlí celý život. Mýlil se Lenin, Marx,Engels, mýlil se Hitler, Milouš Jakeš i Miloš Zeman mýlil se Paroubek, Hořejší i vlk./dva posledně jmenovaní např. s Obamou./
Tak nad čím tady mudrovat ?
26. 02. 2011 | 23:04

josef napsal(a):

Pro všechny,
nevím u kterého názorového soukmenovce googluje svá čísla nick liberál. Ale samozřejmě nesděluje pravdu. Kdo se podívá třeba na Eurostat nebo web statistického úřadu snadno zjistí, že vlády pod vedením ČSSD byly podstatně úspěšnější než vlády pravice, obzvláště Topolánkova, ale i Klausovy. A ke zlosti liberálních komsomolců nejůspěšnější byla vláda J.Paroubka. Patrně proto proti němu byla vedena tak zběsilá kampaň a musel jít. Jsou to právě vlády tak zvané pravice, které vedou stát systematicky do průšvihů.
26. 02. 2011 | 23:15

im napsal(a):

Taky se přidávám k těm, kdo s povděkem kvitují, že prof. Hořejší poskytl Vlkovi prostor k vyvěšení názorné a čtivé analýzy napsané nenapodobitelným Vlkovým razantním stylem. Bohatá diskuse s řadou zajímavých doplňujících faktů i protichůdných názorů běžného čtenáře jako jsem já dost hodně zaujala a rozšíří úhel pohledu. Díky. Tenhle konkrétní blog bude i v budoucnu jistě stát za návštěvu a porovnání s aktuální situací.
26. 02. 2011 | 23:16

♫ napsal(a):

Že by Petr Vlk byl Jirka Paroubkovic?
26. 02. 2011 | 23:20

stejskal napsal(a):

Nemám, pane ivaneT (má jí vůbec někdo? chtěl bych jí mít?).

Ale podívejte se na to z druhé strany - tyto stránky už docela dobře fungují čtyři roky, mám z toho dobrý pocit (možná dokonce víc než bych měl mít, než odpovídá realitě, ale každý jsme ješitý trochu jinak. A těch pár nevrácených facek mi za tento pocit stojí).

Hezký večer.

Libor Stejskal
26. 02. 2011 | 23:23

stejskal napsal(a):

Ano, paní im. Hezký večer i Vám. l.s.
26. 02. 2011 | 23:24

Lex napsal(a):

ZAM, Karel Mueller, vlk
Zdravím vás, přátelé! Mohu souhlasit s vlkovou analýzou celkově, většinově nebo v dílčích věcech.
Nejsem si ale jist, vlku, jestli jsi ve své analýze výher a proher zakalkuloval i fakt, na který jsem tu přednedávnem poukázal, a to, co by se stalo na straně lékařů, kdyby nedošlo ke kompromisu mezi nimi a vládou (tuhle možnost jsem ve skutečnosti ani v nejmenším nepřipouštěl, nevěřím, že jedna i druhá strana zcela ztratily pud sebezáchovy).
To, že by nedohoda na kompromisu znamenala v nedlouhém horizontu umíráček vlády, na to vlk poukázal, a já s tím nemám problém. Ale co ti doktoři? Kolik by jich odešlo do oné ciziny? Několik desítek, stovek? Ti rozhodnutí stejně odejdou, pro ně aktuálních řekněme šest sedm tisíc, co mají od března dostat, nic neznamená v porovnání s tím, co mají slíbeno v Německu. A ty následující sliby vztahující se k následujícím rokům?
Neslyšeli jste Nečase po středeční vládě? Najděte si na internetu, co vláda odsouhlasila - bez ohledu na současné posílení tarifních platů, úplné zrušení tarifů v odměňování ve zdravotnictví jako takových s účinností od 1.1.2013!! (jistě, zatím to není usnesení vlády, jen schválení resp. potvrzení záměru, který je tak jako tak obsažen již ve vládním prohlášení). Máme se v příštím roce ohledně dění ve zdravotnictví opět na co těšit! Že by doktoři tarify, tu jedinou jakous takous jistotu v odměňování, dobrovolně vzdali? Tůůdle, máš to vidět.
Ale zpět k tomu, co by většinu doktorů čekalo v případě nedohody? No přece "pracák". Prvního března přihláška na pracáku, a týž den oznámení téhož, že nemocnice, odkud ten doktor odešel, anebo jiná, nabízí "x" volných pracovních míst včetně míst jeho specializace. Což znamená povinnost tu práci vzít, anebo vyžazení ze seznamu uchazečů o zaměstnání, tj. žádná podpora v nezaměstnanosti, žádné placení za uchazeče zdravotního a sociálního pojištění!
Uvědomujeme si, do jakých "sraček" by zi doktoři spadli. S kloboukem pod paží jít škemrat o své původní místo, pokud by na to měli žaludek, nebo spíš do nějakého jiného špitálu, aby se nemuseli sklánět před svým dosavadním menežmentem - a jaký plat by jim tak asi byl nabídnut?
Anebo vzdor, nejít - no ale z čeho pak žít?
Myslím, že tato skutečnost ono skóre vítězů a poražených trochu upravuje.
Ale třeba se mýlím.
26. 02. 2011 | 23:41

1234 napsal(a):

Mno, uvidíme, jak se to vyvine. Každopádně ten způsob jednání vlády se svými zaměstnanci byl (a je) mimořádně nešťastný.
To, že nakonec ustoupila, opravdu nemusí znamenat, že prohrála, i když to tak prezentuje. Pokud se jí podaří upravit zdravotnictví tak jak si přeje, čeká nás americká cesta nebo řecká cesta - ze státního se bude hradit jenom klistýr, acylpyrin a sádra. Zbytek platit. A přesně, komerční pojišťovna se neřídí základními lidskými právy, ani ústavou. Takže můžeme rovnou zapomenout na to, že naše příspěvky se nám někdy vrátí. Budou nabízet samozřejmě různé balíčky diagnóz, podobně jako si člověk nemůže vybrat třeba jenom 6 tv programů a platit málo, bude to podle počtu diagnóz - násobně vyšší pojistné, a pokud člověk onemocní něčím jiným, než si pojistil, smůla. A pak samozřejmě rizikové faktory, kde toho určitě bude víc, než si myslíme...
Netušila jsem,že OSVČ jsou natolik zvýhodněni ve zdravotním pojištění. Není to samozřejmě med živit se sám, ale pokud jsou tito lidé tak strašně napružení na státní a jiné zaměstnance a mají je za vyžírky, proč se nechávají od nich vydržovat (platit zdravotní péči), kterou také potřebují? Chjo, to je národ.
26. 02. 2011 | 23:54

ZAM napsal(a):

Karel Mueller:
Zdravím.
Nemám důvodu být k nicku ´vlk´ ani v nejmenším shovívavý, nicméně to však nehraje úlohu v mém celkovém odsudku vlkovy pseudoanalýzy - ve skutečnosti subjektívních dojmů a názorů. Nejsme tedy tak shovívavý jako Vy.

Lex:
Právník poukázal na další možné konsekvence. Realita však zdá se býti poněkud jiná. Od 2013 nebudou lékaři smět dělat tolik přesčasů jako dosud a potom se projeví reálný počet doktorů-fyzických osob. Přes všechnu možnou reprofilizaci akutních lůžek na chronická resp. sociální lze obtížně předpokládat, že doktorů bude nadbytek. Takže otázka ne/existence tarifů bude nepodstatná, podle dohody budou muset dostat žádané bez ohledu na přesčasy. Proto byl už nejvyšší čas spustit akci D-O.
27. 02. 2011 | 00:12

ZAM napsal(a):

1234:
"ze státního se bude hradit jenom klistýr, acylpyrin a sádra" Je to přesně naopak, z veřejného zdravotního pojištění se mají hradit nákladné terapie a acylpyrin si budeme platit sami.
"Netušila jsem,že OSVČ jsou natolik zvýhodněni ve zdravotním pojištění." Netušila jste správně, OSVČ hradí vyšší pojistné než zaměstnanci. Za ně většinu pojistného hradí zaměstnavatel.
27. 02. 2011 | 00:19

Luba napsal(a):

notičky,
mýlíte se ...

Pan Paroubek používá nick "don-číčo".

Pod nickem "vlk" nevystupuje nikdo menší, než Otec Miloslav kardinál Vlk, známý pro skálopevnost své víry v křesťanské komunitě jako Petr = skála. (odtud Petr Vlk)

Své srdce levičáka dotyčný musel před bdělým zrakem Svaté inkvizice a samotného Benedetta pečlivě skrývat -
a seberealizace tak mohl dosáhnout až díky nikterak nápadité, ale pro věřícího katolíka dostatečně šifrované značce.
O této skutečnosti mnoho lidí neví. Krom stejně postiženého ředitele Hořejšího - ten zas používá neméně záhadného nicku "vaclavhorejsi".

Ano - je to tak. Mám to z věrohodných a FSB prověřených zdrojů, jakým je web levých islámských radikálů "Kavkazcenter.com".
http://kavkaznews.com/eng/content/2010/01/08/11271.shtml

Z těchto stránek také cituji vlkova památná, a tamními sebevražednými atentátníky zaznamenaná slova:

"Na sílícím vlivu islámu v Evropě do velké míry může individualistický životní styl Evropanů, kteří už nejsou schopní ani ochotní obětovat se ve prospěch jiných".

Pro vlkovy soudruhy musulmany je mj. charakteristické, že těsně před odpalem nevolají tradiční "Allah Akbar!", nýbrž
"Nu pagadi!".
27. 02. 2011 | 00:35

Karel Mueller napsal(a):

Lex:

Zdravím příteli. Také bych to tak viděl, vláda si ovšem musela být této slabosti lékařů vědoma, což do celé akce vnáší jiný pohled, než jsem si původně myslel. Já jsem opravdu měl za to, že lékaři jsou silnější a prakticky každý z nich má nějaké místo v zahraničí jisté.

Blafovat samozřejmě lze, ale nikoliv tehdy, když to protihráč může poměrně snadno odhalit. A tady stačilo si zmapovat, jaké jsou požadavky západního trhu a jaká perspektiva tam české lékaře čeká. Na druhou stranu jste správně napsal co by nastalo, kdyby to lékaři byli schopni dotáhnout do konce.

Je to škoda, bylo velmi žádoucí aby to dotáhli do konce. Důvody jsem napsal výše.
27. 02. 2011 | 00:36

ZAM napsal(a):

Karel Mueller:
Podle více vyjádření LOK lékaři explicitně nehovořili o odchodu do zahraničí, nýbrž o odchodu ze systému panujícího v českém zdravotnictví. Nicméně přes různé obtíže soukromého charakteru ve vyhrocené situaci by většina českých lékařů v zahraničí uplatnění našla.
27. 02. 2011 | 00:52

ZAM napsal(a):

Luba:
Vy opravdu pravidelně zaprasujete kdeco.
27. 02. 2011 | 00:54

Luba napsal(a):

ZAMíku,
zdá se, že si Vaše dcera-veterinářka nevzala dostatečně k srdci radu svých kolegů, že nemá léčit své rodinné příslušníky.
Dala Vám toho koňskou dávku ... a řehtáte ještě teď.
27. 02. 2011 | 01:05

Viola napsal(a):

Já teda nevím,

proč sáhodlouze rozebírat kdo je vítěz a kdo poražený, lékaři dostali navíc 8000,-, jsou tedy jasnými vítězi. Šlo o peníze, šlo. Nešlo o žádné ideály, o morálku už vůbec ne o nějaké solidaritě ani nemluvě. Jestliže jsme si zvolili kapitalistický systém, tak ho máme mít. Státní nemocnice mají léčit chudinu, soukromé nemocnice prominenty. Od toho se mají vyvíjet platy lékařů. Který lékař chce více, má usilovat o vstup do soukromé nemocnice, který se chce něco více naučit má jít do státní.

A jaký byl kdysi odpor k odborářům a zvláště u inteligence, kam se lékaři rádi řadí....Co odborář to komunista. A nejlepší kombinaci lékaře odboráře představuje ten doktor na H, Holomek?, teď si zas nemohu vzpomenout.
27. 02. 2011 | 01:21

ZAM napsal(a):

Lubo, pisálku,
potvrdil jste mou tézi v 27. 02. 2011 | 00:54. Nepsal jsem ji však proto, abyste v tom pokračoval.

Pro ty ostatní dodám, že pro akci D-O byl už nejvyšší čas. Soudný člověk si snadno domyslí, jak by finančně dopadli od 2013 po povinném odbourání většiny přesčasů.
27. 02. 2011 | 01:23

ZAM napsal(a):

Violo,
svými moudrými uvážlivými obsažnými a přitom zásadovými a mravně ušlechtilými slovy v souladu s úrovní článku jste tomu nasadila korunu.
27. 02. 2011 | 01:27

Viola napsal(a):

ZAMe, já vím. :-)
27. 02. 2011 | 01:36

Honza999 napsal(a):

blue jay

"Kdo vlastně řídí Rusko?" - Zaplať Pánbůh Rusové a ne Amíci...
"Věříte, že v Rusku je demokracie?" - Určitě větší, než na Guantanamu...
27. 02. 2011 | 01:53

Jirka napsal(a):

Jestli tolik lidí souhlasí s názory vlka, včetnš profesora, tak začínám věřit tomu, že se blíží konec světa.
27. 02. 2011 | 04:51

Teo napsal(a):

Vlk má příliš mnoho slov. Seřazením slov do plynulého sledu ohromuje svého příznivce. Není podstatné, zda významem vět vyjádří pravdu. Podstatná je plynulost slovní.
Kupříkladu já napíši traktát o své sousedce Blažkové, těžce ji zurážím lživou nepravdou, leč slušnými slovy. Sousedi podle svých sympatií, či antipatií pak se mnou budou souhlasně nebo nesouhlasně polemizovat o mých vymyšlenkovinách. Všichni se dostatečně zabavíme. Tedy až na sousedku Blažkovou, protože ta ke slovu jednoduše nepřijde. Celé by nám to jen kazila.
Vlku, bavíš se jistě dobře. Ale jinak stojíš za ho...! Tvůj opisovač a příznivce taktéž. To je hodnocení - bilancování vaši vzájemné aktivity a jestli se vám to nelíbí, pak je to jedno. Blažkové se to taky nelíbí a co nadělá, když ji nikdo neumožní oponovat mou bilanci.
Jak rád bych byl, kdyby došlo na konfrontaci Vlkem bilancovaných a Vlkem s Hořejším! To by pravda bylo úplně jiné kafe z faktů a tvrzení. Bilance by pojednou vypadala úplně jinak.
Rozhodně se nemýlím!! Nebo dokažte mi pánové opak!
27. 02. 2011 | 06:57

Dalibor Štys napsal(a):

to Karel Mueller ad krize měla aktivovat debatu i poměrech ve zdravotnictví

to máte jako ve školství: Naše výsledky v mezinárodním srovnání se zhoršily řádově, ale 75% obyvatel je se školstvím spokojeno. Jak by ne, když děti dostávají jen jedničky a dvojky a lidí, bez Ing. nebo Mgr. titulu je v mladší generaci maximálně třetina. Prostě z pohledu administrativního je školtví vynikající.

No a stejně je to s požadavky na běžný chod zdravotnictví, hlavně když se cítím špatně, abych dostal potvrzení do práce a nějaký prášek. Že by se třeba pacienti mohli bonifikovat za to, že nekouří nebo mají slušnou fyzickou kondici, o tom se nemluví. Co chcete i od nejaktivnějšího lékaře, když se denně setkává především spacienty, kteří si svou chorobu způsobují sami. Odadministruje je, koneckonců to je přesně to, co zdravotní pojišťovny chtějí. Je špatné se vymlouvat na jiné, za chod státu (a zdravotnictví k němu patří) odpovídáme především každý sám.

Ad Češi se zachovali jako stádo.

Prto pochopení co toto tvrzení přesně znamená doporučuji si stáhnout program netlogo http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ a pustit si model flocking. Je to až průzračně jednoduché - jakmile máš agenty (dynamické entity), kteří mají jakoukoliv tendenci dělat hejna, pak jediným způsob, jak zajistit aby nedělali alespoň malá hejnka, která se dříve nebo později začnou pohybovat stejným směrem, je, aby na sebe vůbec nedohlédli.

Pokud Češi mají statisticky významně ve svém chování mají vysoký align turn (schopnost směřovat za sousedem), velkou visibility (hodně se vzájemně sledují a závidí si) a malou vzájmenou vzdálenost (většinou bydlí ve městech) není divu, že je tendence k hejnovému chování vysoká.

Bohužel o odborných otázkách se hejnovým chováním rozhodovat nedá, na to jsou příliš složité a náročné na znalosti. Takže bych celkem úspěšně vsadil na tvrzení, že veřejné zdravotnictví nikdy nebude špičkově kvalitní. Optimální by bylo soukromé zdravotnictví se stropem maximální úhrady, sociální pojišťovnou pro minimální standard (80. léta 20. století) a povinným pojištěním chyb v léčení.
27. 02. 2011 | 07:13

Honza999 napsal(a):

Dalibor Štys

"povinné pojištění chyb v léčení" zaplatí zase KDO? PACIENT.

Lékař se pojistí a zaplatí pojišťovně. To, co zaplatil pojišťovně, přirazí k ceně pacientům. A protože bude pojištěn a na pojištění bude spoléhat, bude liknavější.

Protože to pojištění stejně nakonec platí pacienti, nechal bych jej v rámci zdravotního pojištění (že by se tedy nepojišťovali lékaři, ale pacienti by si ve svém pojištění navzájem kryli možné chyby lékařů) a chyby v léčení by byly řešeny sankcemi, stejně jako jsou sankcemi řešeny veškeré pracovní chyby všech ostatních zaměstnanců.

Dotaz.. Co znamená "minimální standard (80. léta 20. století)"? Nejsme dnes již s minimálními standardy trochu dále?
27. 02. 2011 | 08:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy