Děkujeme, odcházíme: Vlk komentuje vítěze a poražené.

26. 02. 2011 | 12:00
Přečteno 21601 krát
Jedním z velmi aktivních diskutérů pod blogovými články na Aktuálně.cz býval donedávna nick „vlk“. Obvykle jsme si dost „levicově“ notovali, výrazně jsme se rozcházeli asi jen pokud jde o muslimy a brdský radar.
V poslední době se tady už příliš nevyskytuje a píše jinam (Outsidermedia.cz, VašeVěc.cz, Britské listy).
Před několika dny uveřejnil v Britských listech obsáhlý komentář k výsledkům akce „Děkujeme, odcházíme“. Jelikož mnoho čtenářů Aktuálně.cz má k Britským listům jakousi iracionální apriorní averzi, rozhodl jsem se, že vlkův článek (s autorovým souhlasem) zde přetisknu.
Ačkoli nemohu říci, že s jeho vývody 100% souhlasím (zvláště bych se distancoval od některých ostřejších formulací - např. místo "famílie 118" bych raději viděl "vládní koalice"), připadá mi věcně velmi zajímavý a hodný diskuse:


Britské listy 24.2.2011

Děkujeme, odcházíme - analýza vítězů a poražených

Petr Vlk

Zdá se, že lékařský protest definitivně skončil. Je čas udělat bilanci. Bilanci vítězů a poražených. Vítězů je jen maloučko. Hlavní pak jen dva, vlastně tři. Pár malých. Poražených, tak těch je naopak velmi mnoho. A z mého pohledu daleko více, než by se dalo čekat a dokonce pak i řada těch, kdož se domnívají a ještě nějaký čas budou myslet , že vyhráli.

Hlavním vítězem je bezesporu tato vláda. Krize zdravotnictví, kterou nastartovala svým nesmyslným škrtáním v platech, včetně těch zdravotnických, superarogancí v přístupu k zaměstnancům státu, rušením tarifních tříd a naprostou a neomalenou nechutí brát kohokoli jako partnera pro jakoukoli a zejména sociální diskusi, měla v lékařské akci v podstatě jediného možného fatálního protivníka. Kdyby k dohodě nedošlo a pokud je pravda, co se objevovalo ve sdělovadlech, totiž že odchod lékařů z nemocnic šlo překlenout různými provizorii od dvou do max. šesti týdnů, hrála opravdu o svou existenci. Nemohla totiž v žádném případě přežít první novinové fotografie a televizní záběry na ty, co na vlastní kůži odnesli rozpad zdravotního systému. Její soudržnost by byla nepochybně velmi rychle vzala za své.

Populisté z Jurského parku by si to naprosto nebyli mohli dovolit, ale vlastně žádná z vládních stran. Doktor, v klidu sedící doma při kolabujícím systému, by pro veřejnost přestal být potížistou, který ohrožuje spokojený život pana Nováka jeho rodiny. Tím by neurčitě bleskově stala nejednající vláda, mající klíče k rychlému vyřešení sporu. Jenže vláda této zkoušce (a já dodávám -bohužel) nebyla a nebude podrobena. A zaplatila cenu myslitelně malou. Tedy nějaké dvě miliardy. Z rezerv zdravotních pojišťoven. Směšná, věru směšná cena -166 milionů měsíčně…

Ano, větší nepříjemností je skutečnost, že těch směšných 166 milionů měsíčně bude muset jednak nasypat do tarifů, ačkoli přesně to nechtěla a že asi bude problém s rušením tarifních tabulek aspoň u lékařů v budoucnosti. Ale co je to proti tomu , co získala! A že toho není málo!
1. Obhájila svou holou existenci.
2. Nemusela sáhnout do rozpočtu. Jakkoli je dlouhodobě příspěvek za státní pojištěnce hluboce poddimenzovaný a totéž platí o zdravotním, odváděným OSVČ (jen pro informaci - 4,5 milionu zaměstnanců financuje český zdravotní systém ze 70,5 procenta, zatímco „příspěvek“ od ostatních 5,5 milionu konzumentů zdravotní péče je ani ne 30%!!)
3. Doktorům přidala daleko méně, než si sami představovali.
4. Z doktorů, jako oponentů svých experimentů udělala, de facto své spojence. Vmanévrovala je totiž do klasické role osla, který putuje za mrkví, která před ním visí na dlouhém bidle. (Viz „závazky“ dalšího zvyšování lékařských platů pouze v souvislosti s „reformou“ zdravotnictví a tzv. úsporami, vzniklými z této „reformy“.) Doktoři tak mají jasnou a jednoduchou motivaci – vlastní kapsu. Ať to ostatní, zejména pacienty, bude stát cokoli. Protože v budoucnu bude moci obhajovat, jak před doktory, tak veřejností jakýkoli drakonický krok v zavádění spoluúčasti pacientů či rušení čehokoli jednoduchým sloganem. Pro pacienta bude znít: Musíme to udělat, slíbili jsme lékařům více peněz. Pro doktory pak bude varianta - Jak to , že nyní nesouhlasíte? Vždyť to půjde do vašich platů? Vždyť jste to tak chtěli! Tak koukejte být zticha.
5. Dostala do hry o tzv. „reformu zdravotnictví“ na své straně další ochotné spoluhráče, o kterých dříve nemohla ani ve snu uvažovat. Myslím tím Juráskovou (neměla by se ta dáma přejmenovat na Jidášovou ??), zaštítěnou její Asociací zdravotních sester, která si jistě užije už dobře osvojenou roli rozbíječe protistrany a poslušného vládního mopslíka. Sestrám už teď nikdo nepřidá, naopak spíše ubere.
6. Nebude muset být saháno na zavedené praktiky v celém zdravotním systému, které kamarádíčkům a spřáteleným subjektům zaručují penězovody ze zdravotního pojištění. Od pharmafirem, přes všechny možné dodavatele, IZIPy až k praktikům, účtujícím sem tam například i léčení malárie…

Jakkoli je vláda jasným a naprostým vítězem, zdaleka nejsou vítězi všichni členové vlády a už vůbec ne všechny strany vládní koalice. Alespoň pro mne je jasným a jediným šampionem Kalousek a jeho TOP partička. O tom, proč jen tihle, více v části o poražených. Tolik hlavní a největší vítěz. Dalším (a to možná ještě větším) vítězem jsou pak pojišťovny. Nikoli zdravotní. Ale ty klasické soukromé. Proč, o tom pojednám také ve stati o hlavním poraženém, kterým jsou pacienti. Věnujme s e teď pár dalším vítězům, byť výrazně menším.

Zmiňme z nich především tyto:

Klause, soukromé nemocnice, Juráskovou, Johna a ztraťme vždy o konkrétním jménu pár slov, jak a proč zvítězil.

Jakkoli se to zdá podivné, je velkým malým vítězem doktorské story i Klaus. Ten totiž řeší své místo v politice po 13. 3. 2013.. A situace s doktorskou stávkou mu mimořádně nahrála vrátit se, po odchodu z Hradu, jako spasitel do čela ODS a udržet s i tak zásadní vliv na českou politiku. Proto ono nesmiřitelné prohlášení o vyděračích, kterým se neustupuje, proto tlak na Hegera ,aby neuzavíral kompromis! Především proto. Aby u skalních pravověrných vytvořil dojem, že on je ten pravý, žulový vůdce, o kterého by se roztříštil jakýkoli pokus odporně vyděračských skupin, které se nazývají odbory. Soudím, že se mu to povedlo. Viz odezva na petici – Neustupujte vyděračům.

Pravověrný je prostě pravověrný a nikdy nezklame. Včetně krátké paměti. Paměti toho, že Klaus jako předseda vlády se choval zcela jinak a téměř doslova si kdysi klekl před Jardou Duškem a jeho železničáři. Klaus si zkrátka neumí představit, že by po konci presidentství seděl doma. Musí proto navodit atmosféru potřeby spasitele ODS a pokud možno i pravice. Zcela vědomě proto oslabil dále pozici Nečase a vyhrotil poměry v ODS. Čím bud e rozhádanější , tím víc e bud e toužit po svém velkém guru.

Radovat se mohou i v soukromých špitálech!! Tedy majitelé těch špitálů! Změna úhradové vyhlášky se totiž netýká jen veřejných nemocnic, tedy fakultních a krajských – týká se i soukromých nemocnic. I tam nyní poputují další peníze! Jenže zatímco ve veřejných zdravotnických zařízeních bude možno nařídit, aby zvýšené úhrady šly do platů a zejména tarifů, v privátní sféře nic takového nelze! Tam bude na libovůli vlastníka, co s těmito penězi udělá a na co je použije!! A proč by je asi tak měl dávat doktorům? Zejména, když ti jeho žádné výpovědi nedali?

Proč je malým vítězem i Jurásková? Protože za svoje jidášské vystoupení proti doktorům se automaticky stala nepostradatelnou figurou všech dalších jednání o změnách ve zdravotnictví! Nic se bez ní neobejde. Její role je pro tuhle vládu rozpočtových Khmerů neobyčejně důležitá. Jurásková totiž svůj part asociálního kazisvěta bude hrát na druhé straně jednacího stolu! Ráda a ochotně! Viz požadavek její asociace, že chce být účastníkem jednání o „reformě“. Který byl okamžitě vládou akceptován.

Posledním malým vítězem je Radek John. Ten teď čelí petici za své odvolání. Od nespokojených policistů a hasičů. Že tenhle absolutní tragéd současné české politiky a normál manažerského diletantismu už dávno měl z vnitra vymizet a že mají hasiči a policisté pravdu? Nic to nebude platné. Nečas si jej teď nemůže dovolit odvolat. Ač by jistě stokrát chtěl i on. John by podle vnitráckých odborářů měl jít proto, že nedokázal zajistit dostatek peněz pro resort. A přesně na tohle teď Nečas určitě neuslyší. Vyděračům se přece neustupuje. Takže šmíra a rozklad resortu vnitra bude pokračovat…John je prostě malým vítězem. Ale neskonale větším, než lékaři stahující výpovědi.

Tolik vítězové. Velcí a malí.

A co poražení? Jak vypadá jejich seznam?

Inu je delší , než by bylo lze očekávat!

Vidím jej takhle:

Pacienti jako hlavní a největší poražený, lékaři a ostatní zdravotní personál jako další hlavní prohrávající, ODS a Nečas osobně, Věci veřejné jako vedlejší , tažení koňmi z arény.

Skutečně ten, kdo hlavně prohrál, respektive teprve prohraje, jsou pacienti. Z důvodů, které jsem pojednal, více méně už výše. Reforma zdravotnictví, zejména v podobě jak si ji představují asociálové Nečas, Kalousek, Drábek, Šťastný, Šnajdr a podobní, je velmi ošemetná věc. Politicky silně riskantní. Šnajdr s Julínkem by mohli vyprávět.

Dnes díky tomu, co nakonec lékaři akceptovali - tedy malé zvýšení platu bez toho, aby vláda zvýšila úhrady za státní pojištěnce a zvedla odvody na zdravotní pojištění OSVČ a nárůst platů rozložený až do roku 2013 včetně, dal vládě univerzální páku a argument k zavádění reformy. A minimálně doktory odsoudil do role pasivních kejvalů, ať už vláda bude předkládat v rámci šetření cokoli. Prostě půjdou za svou mrkví vyššího platu z úspor. Pacient do toho nikdy neměl co mluvit. Teď je vyšachován úplně. S poukazem - my jsme se zavázali, že zvýšíme platy lékařům. Ale co to bude znamenat pro pacienta:

Podle mého odhadu zejména toto:

1. Stanovení tzv. standardů péče hrazené z pojištění. Nic si nenamlouvejme. Půjde o definici toho, co bychom mohli nazvat péčí chudinskou: Však se už také Šnajdrové, Šťastní a Hegerové nechali slyšet ve smyslu, že v této péči nelze mít nárok na nejmodernější a nejefektivnější způsoby léčby, ale na péči, která TAKÉ vede k vyléčení. Kdo chce vidět, oč běží, nechť navštíví například Británii.
2. Zvýšení úhradové spoluúčast pacienta. Spousta výkonů, materiálu a dalších nezbytností zkrátka NEBUDE součástí péče hrazené z pojištění. Řečeno jednoduchou češtinou - bude platit jako mourovatý!
3. Nutnost uzavřít komerční zdravotní pojištění.
4. Radikálně snížená dostupnost lůžkové zdravotnické péče – bližší viz dále. Takže pacient, když na to bude mít, bude doslova nahnán do náruče komerčních zdravotních pojišťoven! S iluzí, že ty to za něj zaplatí…. Nicméně – lze si velmi snadno představit, co asi čeká lidi starších ročníků či chronicky nemocné nebo mající jakýkoli rizikový faktor. Nadváhou počínaje až ke kouření nebo zálibě v chování jedovatých plazů.

Prostě pokud pacient, jestliže nebude chtít být odstrkovaným pacoušem NA POKLADNU, bude mít opravdu možnost jen tvrdě platit.

S touhle variantou smíru mezi vládou šťastné rodinky 118 a lékaři absolutně prohrál. A to definitivně a nevratně.
Ovšem finanční skupiny vlastnící pojišťovny, které dokáží „do kšeftu“ naskočit mohly začít objednávat nejlepší šampaňské ve velkém. O byznys je postaráno.

Nic z toho nebylo před lékařskou akcí snadno potlačitelné. Ani pro familii 118. Nechtělo by se jí nepochybně platit zdrcující ztrátou voličských preferencí. Dnes mají výmluvu - MY MUSÍME: Doktoři nás donutili.

Dalším hlavním poraženým jsou pak samotní lékaři. Pět až osm tisíc k platu měsíčně je sice nepochybně zajímavé zvýšení platu. Nicméně zaplatili za něj vysokou cenu. Jednak ono zvýšení je daleko menší, než požadovali. Dále - další zvyšování je slíbeno v neverbální rovině - jen když budou úspory. A o tom, zda jsou a jsou-li dostatečné, bude rozhodovat TAHLE vláda, ta která s nimi naprosto odmítala jednat. Ta, která jim slíbila 2 miliardy jeden den, aby druhý den vytáhla z klobouku nikoli králíka, ale Juráskovou a sebrala ¼ ze slíbených peněz. Ta vláda, ve které jeden ministr nevěří druhému a čestné slovo ministra nemá naprosto žádnou relevanci. Ta vláda, ve které jeden korupční malér střídá druhý. A hlavně , jak už bylo napsáno výše - doktoři, v zájmu svých platů budou muset souhlasit se vším, s čím vláda přijde. Tedy například i s rušením nemocnic a lůžek! Jestlipak si vzpomínají na to, že hodný pan Heger a další z vládního tábora se zmiňovali o rušení až 10 000 nemocničních lůžek!!!????

Kolik že doktorů, když bude tento plán uskutečněn, bude asi muset odejít? A v kterých profesích? A kde v kterých regionech a městech asi bude především zájem snižovat kapacity? Neznám nemocniční tabulky a netuším, kolik lékařů to bude stát místo. A nekvalifikovaný odhad nemá smyl. Ale troufnu si předpovědět, kde asi budou ta přebytečná lůžka hledána zejména. V Motole jako největším špitálu země? Nebo na Homolce? Nebo ve fakultkách? Ale kdeže. To už si kuliši všech stupňů ve velkých městech ohlídají! Takže mi z toho vychází špitály ve typu Kladno, Rokycany, Ústí na d Orlicí, Most, Uherské Hradiště a podobně.

Jak totiž vyjevil národu občan Schwarzenberg - nepotřebujeme prý nemocniční síť jako za c.a k. monarchie. Neboť prý máme automobily… On to přece musí vědět, že? Když je ten nejpopulárnější politik… ...a má automobil.

Jen nechápu jak je možné, že právě doktoři z těchto nemocnic byli vlastně jádrem celého protestu a naopak bílé pláště z Motolů a Homolek těmi, kdo měl situaci hasit. Že prostě všechno tohle ti, co šli s kůží na trh, přehlédli. A to nemluvím o tom, že další lékařské požadavky - například ohledně vzdělávání, šly do vytracena.

Jestliže je můj předpoklad ohledně prohry lékařů a jejích důsledků na rušení kapacit správný (nebo většinově správný), pak je jasné, že dalším velkým poraženým jsou zdravotní sestry a ostatní pracovníci nemocnic. Rušení kapacit přímo ohrozí jejich existenci. A pokud je správný i odhad, že se bude rušit zejména v krajích, pak jde o ohrožení fatální, protože nebude existovat alternativa reálně dostupného zaměstnání…
Ale vyjednávat za ně bude zcela nepochybně Jurásková.

Tím bychom měli uzavřen výčet hlavních prohrávajících. Pojďme se podívat na ty další - v mém prizmatu zejména ODS a osobně Petr Nečas. Proč?

Z přesně opačného důvodu, než je Klaus pro mne hlavním vedlejším vítězem. Jak Klaus vstoupil do hry a proč, jsem už popsal. Samozřejmě že počítal s klakou svých věrných - těch, co mu odezírají ze rtů. A ti fungovali na jedničku, dokonalé představení His Master Voice - Sobotka, Šťastný, Šnajdr, poslanecký a senátorský klub ODS... Ti všichni hlasitě vykřikovali a vykřikují, že kompromis s lékaři je mezně špatný a tragický. A opakují slova o vyděračích a temné vyhrůžky. Nečas je pro ně něco jako polozrádce a slaboch.

Jsou snad všichni tihle dokonale zbaveni rozumu a neuvědomují si, jaké fatální důsledky by pro koalici a její vládnutí, i přes 118 hlasů ve sněmovně, mělo pokračování lékařského protestu až ke kolapsu zdravotního systému?

Ale kdež! Oni to velmi dobře vědí. Jenže hrají nekompromisní svalovce bez bázně a hany. Přesně tak, jako Klaus a podle jeho not. Mohou si to dovolit. Nezodpovídají za resort zdravotnictví. Kolaps by nebyl jejich selháním, nýbrž TOP a Hegera! Vsadím výplatu , že kdyby tenhle resort obhospodařovala ODS, slyšeli bychom místo nesmiřitelné, žulově tvrdé rétoriky ODS cosi o nutnosti státnických kompromisů! O starostech o pacienty tak podobně. O vítězství všech. Zcela signifikantní je pro mne postoj a mluva TOP a zejména Kalouska během lékařské akce. Zaznamenali jste jakýkoli jeho výrok po celou dobu krize? Já nikoli. A že chlapec umí být ten nejpravicovatější verbální tvrďák, jakého kdy zeměkoule nosila! Ale jako pragmatik, s politickou zodpovědností za resort, věděl, že nemá smysl přilévat olej do ohně verbálními ataky a tak utvrzovat lékaře v jejich postojích, když se to prostě musí rozumně vyřešit. Proto na veřejnost nepustil ani slovo. A stál za Hegerem. Respektive - nalinkoval Hegerovi vyjednávací taktiku i limity. Osobně jsem přesvědčen, že jednak tah se „stávkokazem“ Juráskovou pochází z jeho hlavy a že když viděl Klausovu reakci, jeho nesmiřitelný postoj a to, jak ho vzala za vlastní velká část ODS, porušil lékařův abstinenční zákaz a šel si s nelíčenou radostí pro zvláštní příděl speciálních Rathových abstinenčních kapek.

Protože věděl, že došlo k dalšímu prohloubení štěpení ODS a dalšímu oslabení Nečasovy pozice. A podle mne, když určoval Hegerovi taktiku k vyjednávání, dokonce s tímto efektem u ODS počítal a zakalkuloval ho jako přímý výnos.

ODS se totiž nemůže vymanit z objetí otce zakladatele. Exkomunikací Topolánka došlo k ukončení jakýchkoli pokusů o emancipaci na Klausovi, definitivní porážce neklausovského křídla a naopak k návratu Velkého Kormidelníka, byť zatím neoficiálního a „jen“ vlivového, do čela jeho strany.

Samozřejmě, že Nečas jako premiér a jeho družina nemohou jednat jinak, než držet dohodnutý konsensus. Nicméně budou za to vystaveni palbě z vlastních řad. A přesně to se Kalouskovi nesmírně hodí – rozhádaná a rozštěpená ODS, která není ochotna přijmout názor, že kompromis byl NUTNÝ. Klaus ve vlastním úzkém osobním zájmu to vidí jinak a jeho, čím dál početnější klaka jakékoli samostatné politické přemýšlení dávno vzdala. Takže Nečas se dostává do stále větší hlubší faktické izolace a nemá - jako předseda vlády (sic!) – podporu ani vlastní partaje.

Zkrátka, Nečas je dalším fatálním poraženým. Spolu s ODS, protože ta se minimálně do dalšího volebního sjezdu bude vařit ve vlastní šťávě. Svrhnout Nečase nepůjde, padla by vláda, Klause instalovat zatím nelze a ten bude svou pozici posilovat naprosto rigorózně... . Logickým důsledkem bude stále větší pnutí v modré partaji, klesající vliv předsedy a naopak narůstající vliv kmotrů. Také tvrdé marginalizování a potlačování neklausovců. Což bude znamenat, že od ODS odpadnou ti z pravicových voličů, pro které Klaus není ikona a kteří chtějí konsolidovanou pravicovou stranu.

Kalousek je jasně velkým, ba největším vítězem, protože tyto hlasy bezpečně posbírá. A kdo mi ještě zbyl?

Aha... Věci veřejné… Dovolím si tvrzení, že poraženým a nikoli malým, jsou také Věci veřejné. Jakkoli John osobně patří mezi vítěze. Véčka se dostaly do parlamentu surfováním na vlně populismu a voličské nespokojenosti. Nemají žádné voličské jádro. Ti, kteří je volili z protestu nebo proto, že slyšeli na vábení člověka z vlastních vočí a spletli si tak parlamentní volby s vyhlašování ankety TýTý, buď už o iluze přišli, nebo přijdou nejpozději v okamžiku, kdy na ně dopadnou důsledky penzijní deformy a tohoto zdravotnického kompromisu.

Nevěřím, že voliči VV se rekrutovali převážně ze skupin, které už dávno neřeší finanční problémy. Právě naopak. A až tito budou konfrontováni (navíc zcela nemilosrdně) s důsledky zdravotnického kompromisu, bude nejspíš osud parlamentní divize ABL definitivně zpečetěn. Ale teď jim ještě na horní palubě Czechtitanicu hrají.

Takže nemají čas hledat nějaký voličský elektorát. Ostatně - hledali by jej marně. Pravověrní žádná Véčka nepotřebují. Ti si bohatě vystačí s ODS a TOP. A všichni ostatní, pokud ještě v "ABL parlamentu" nějaké iluze o jejich sociální roli měli nebo mají, rychle prohlédnou. A jiní voliči zde nejsou.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy