Kořenem zla jsou politické strany

22. 05. 2011 | 15:00
Přečteno 12540 krát
V posledních dnech se objevila řada výborných článků reagujících na evidentní hlubokou krizi české politiky a celé společnosti. Obzvláště bych připomněl články Petra Druláka (Losování, patriotismus a revoluce, LN - Orientace 30.4.2011), zde dobře známého nicku vlk (zde a zde), Václava Žáka, Martina Stránského, Jany Zwyrtek Hamplové a především Milana Zeleného.

Tyto články více nebo méně konstatují, že současné problémy jsou projevem zásadních vad systému české politiky (které mají dobře identifikovatelné kořeny v nedávné minulosti).
Chtělo by se mi citovat z nich (a z diskusí pod nimi) spoustu skvělých a moudrých pasáží, ale raději si to přečtěte v originále.

Byl bych ale rád, kdyby nezapadla jedna podle mě skutečně zásadní věc, kterou ve svém článku zdůraznil především Milan Zelený:

„Stranická demokracie se přežívá. Politické strany ztrácejí své opodstatnění v době všeobecné informovanosti, internetu a globálních komunikací. Strany samy dnes a denně dokazují svoji neschopnost, zastaralost a nevhodnost nejen v ČR, ale i ve většině měnícího se světa.....Uvažte jako příklad ten stranický slepenec a nesourodou sebranku krajánků, taškářů, kmocháčků a barvitých postaviček, která dnes „vládne“ v Česku. Neodbornost, nafoukanost, vyjadřovací deficity, komunikační neschopnost a bezostyšné příživnictví charakterizují patetickou skupinku, kterou nemí nikdo rád, které se mnozí smějí, a někteří nad ní pláčí.“

Já jsem si až donedávna myslel (a přiznám, že i dosud si to aspoň trochu myslím), že řešením současné skutečně ostudné situace by měly být předčasné volby s drtivým vítězstvím ČSSD (která by se navíc nějak vnitřně obrodila (nesmějte se mi, prosím)). Příznivcem této strany jsem byl někdy od roku 1998 a je nepochybné, že léta, kdy tato strana byla ve vládě, byla pro tuto zemi těmi nejlepšími. Nicméně je zcela zřejmé, že i tato strana je hluboce zasažena všemi těmi negativními jevy, o kterých hovoří Milan Zelený. I tato strana má svůj velký podíl na současném marasmu (proč např. v letech své vlády neprovedla nápravu všemožných nahromaděných špatností? Proč mezi jejími prominentními členy nacházíme tolik problematických individuí?). Tato strana je tedy v nejlepším případě jen „menším zlem“.

Stejně jako Milan Zelený si tedy myslím, že je potřeba:

• radikálně omezit moc politických stran

• postavit je na roveň jiným institucím občanské společnosti

• odstranit současný poměrný způsob voleb do poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev a nahradit ho většinovým systémem kladoucím důraz na výběr v zásadě nezávislých osobností (které samozřejmě mohou být členy politických stran, hnutí, zájmových sdružení a spolků)

• umožnit odvolatelnost zastupitelů a ostatních volených představitelů

• drasticky omezit náklady na předvolební kampaň a udělat vše pro to, aby se minimalizoval vliv peněz na výsledek voleb a maximalizoval vliv reálného programu kandidátů

• snížit počet zastupitelů na všech vyšších úrovních aspoň o polovinu

• zavést přímou volbu prezidenta a hejtmanů

• zavést referendum jako standardní politický nástroj

Je úplně zřejmé, že systém, který tady byl zaveden po převratu v roce 1989 se v mnohých aspektech neosvědčil a že je ho třeba změnit.
Pokud zůstane systém založen na privilegovaném postavení politických stran, situace se asi nezlepší, nebo jen „kosmeticky“ a dočasně.

Samozřejmě, že politické strany by i po takové změně mohly mít značný vliv - sdružovali by se v nich lidé podobných názorů, formulovali by společná stanoviska, atd. Strany (ale i jiné organizace) by přiměřeně podporovaly jim blízké kandidáty, vyjadřovaly se k nejrůznějším záležitostem, atd.
Ale strany by ztratily onen ústavní monopol na obsazování míst v poslanecké sněmovně a krajských zastupitelstvech, kterými odměňují zasloužilé straníky více méně bez ohledu na jejich skutečné kvality a schopnosti. A samozřejmě by ztratily i možnost odměňovat i další zasloužilé straníky (kteří např. sehnali straně finanční prostředky) místy ve státní správě.
V takovém modelu by se strany staly především jakýmisi "diskusními kluby" a realizovala by se tak více méně dávná Havlova idea "nepolitické politiky" (od které se ovšem již dávno distancuje...).

Ano, znám dobře argumenty proti těm výše uvedeným návrhům – vedly by prý k populismu, zvolení nejrůznějších bulvárních klaunů, parlament by byl roztříštěný a chaotický, atd...
Nevěřím tomu – horší než teď by to určitě nebylo.

Myslím, že tahle společnost opět potřebuje nějakou větší změnu, aby se probudila ze stále hlubší deprese a nálady zcela srovnatelné s tou neblahou „normalizační“. Není pochyb, že právě tahle deprese a rezignace občenů na politiku mnohým "politickým mafiánům" velmi vyhovuje.

Je tady ale jeden velký problém – takovéto radikální změny by musely proti svým nejvlastnějším zájmům provést ty současné, hluboce zdiskreditované a zkorumpované strany.

Nedovedu si představit, co by se muselo stát, aby to udělaly a „vypustily si svůj rybník“ podobně, jako to udělala KSČ před 21 lety – snad jen repríza týdne statisícových demonstrací z listopadu 1989, generální stávka, tlak nějakého masového hnutí a la Občanské fórum, atd.
Jako racionální realista bohužel nemyslím, že se něco takového stane (ale - právě tak jsem si to nemyslel ještě v roce 1988...).
Ale - třeba by se postupně mohlo uskutečnit aspoň něco z toho? Pro začátek aspoň změna volebního systému na většinový?

Závěrem:

Nezapomeňte si občast přečíst ten článek Milana Zeleného!!!
A velmi doporučuji i ty vlkovy úvahy (viz odkazy výše).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr napsal(a):

Pravda, ale Česku obrovská naivita.
Neodstranitelný důvod: Co by dělalo těch 99% neschopných politiků, dobře se uživit v soukromé sféře? A to jak podnikatelé, tak zaměstnanci.
A pak museli by dělat a to většina také neví co je. Vždyť mnozí z nich vyděli fabriku jen z BMW, když jeli okolo a pole jen z letadla. Křišťálovým příkladem je expremiér této republiky Gross. A má se špatně? Když musel odejít z balíkem vydřených peněz k zlým imperialistům do USA.
22. 05. 2011 | 15:16

mirekP napsal(a):

Vítám Vaši změnu postojů.
22. 05. 2011 | 15:16

tlučhuba napsal(a):

Zvykl jsem si na skutečnost, že čeští nacisté a čeští anarchisté nechtějí systém politických stran a požadují buď totální vládu jedné státostrany anebo dekonstrukci státu.

Nyní se k těmto extrémistům přidává Hořejší a skupinka intelektuálů. Jakoby vycítila chvilku, kdy lze bezbolestně prosadit "osobnosti" z řad "občanstva" k moci. Takže chtějí prosadit nečitelnou partičku mocichtivých lidí z nichž všichni chtějí "něco" neznámo vlastně co a nikdo nic z nich nakonec neprosadí.

Pane Hořejší založte si svojí vlastní politickou stranu s přáteli, která bude všechny morální osobnosti z řad občanstva mít pod křídly a jděte do politického boje! Ale tomu se Vy a ostatní vyhýbáte ba co víc bojíte jako čert kříže, protože pro Vás politický boj je něco fujtajbl nečistého. Ono se to přece jen pěkně kriticky píše od stolu ze závětří a tepla státní instituce, ale do studených politických proudů se Vám nechce.
22. 05. 2011 | 15:34

agent Smith napsal(a):

Pěknou neděli. To jste mě pobavil pane profesore. Vy byste nás vrátil do jakobínské republiky.
22. 05. 2011 | 15:44

zk napsal(a):

Systém korumpuje ty, kteří mají přístup k moci. Dnes proto korumpuje politické strany, zítra by korumpoval třeba občanská sdružení. Tudy cesta nevede. Je příznačné, že pan Zelený vychvaluje údajně autentické "grassroots" hnutí Tea Party, tj. silně ideologický, antiobamovský projekt miliardářských bratří Kochových. Velice obsáhlý článek, na nějž jsem tady už kdysi odkazoval, viz zde: http://www.newyorker.com/reporting/2010/08/30/100830fa_fact_mayer?currentPage=1
22. 05. 2011 | 15:48

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

co tu hlavně v systému stran chybí je "poučený sebevědomý volič" a věcnost.

Současné strany zde šíří polaritu, atmosferu "osudových" rozhodnutí a strachu z budoucnosti. "Ideově" polarizovaný (skalní) volič se dobře ovládá, nepřemýšlí a dá stranám méně práce ho získat.

Občanská společnost je pro strany nepřítel no1

Z toho co jste tu napsal nikdy nic nebude, dokud si to nevyžádají zaplněná náměstí.

V současných stranách se vyskytují slušní a erudovaní lidé, je jich málo a málokterý pronikne do špičky, poněvadž základní "buňky" stran "generují" kádry spíše sběhlé v umění pochlebovat a manipulovat. Skutečně nezávislé osobnosti pověstný průměr nebo mainstream spíše dráždí, takže se holt vejš opravdu, ale opravdu dostávají ti "naši" s hokynářskou náturou.

lepší by bylo, kdyby se více slušných a schopných lidí zapojilo do systému současných stran a tak udělali "revoluci" zevnitř. Je to Sysifovská práce a pokud jich bude málo dopadnou jako naši otcové a dědové, kteří kolikrát vlezli do té stranystran v naději, že se jim podaří něco změnit.
22. 05. 2011 | 15:52

Polis napsal(a):

Pane profesore, Klaus by s Vámi nesouhlasil, jenže ten není údajně duševně vyrovnaný.
http://spiknutilekaru.wordpress.com/korespondence-lekaru/

P.S. Profesor Zelný a p. Drulák nemají rádi prezdienta Klause!
22. 05. 2011 | 16:00

Cestovatel napsal(a):

Hořejší:

Jste naiva. Na jednu stanu říkáte že řešením by byly předčasné volby s drtivým vítěztvím ČSSD a pak přiznáváte že tato stana má svoje chyby. Drtivé vítěztví ČSSD by nás zavedlo do ještě věšího chaosu. Vaš názor že by se tu mělo zavést referendum by vedl k vládě ulice a davu, který by si prohlasoval všemožné populistické protiústavní návrhy jako se to dnes děje ve Švýcarsku se zákazem mešit. Většina by žila na úkor menšiny, která by pozbyla všech práv. To by byla vláda té vaší ČSSD.
22. 05. 2011 | 16:03

tata napsal(a):

dobry den

Tak jak je to nastaveno a zavedeno už stim nikdo moc nenaděla .Už je ten sajrajt moc zakořeněn a je to jen ktera strana je pro někoho menší zlo ale ve sve podstatě pro tento stat by byl maly zazrak aby to vedl někdo dobře sam zasebe nikoho nevidím .
22. 05. 2011 | 16:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Cestovatel:

"Jste naiva."

Sebekriticky uznavam, ze asi ano.
Ale pamatuji se, ze totez se rikalo o lidech, kteri se snazili o zmeny pred rokem 1989...

"Vaš názor že by se tu mělo zavést referendum by vedl k vládě ulice a davu, který by si prohlasoval všemožné populistické protiústavní návrhy jako se to dnes děje ve Švýcarsku se zákazem mešit. Většina by žila na úkor menšiny, která by pozbyla všech práv."

Myslite, ze toto (většina žijící na úkor menšiny, která pozbyla všech práv) je situace ve Svycarsku, zemi refrend??
BTW, v tom referendu neodmitli mesity, ale minarety. Ve Svycarsku je cca 150 mesit a muslimskych modliteben - u nas cca 10x mene...

..
22. 05. 2011 | 16:10

Cestovatel napsal(a):

Hořejší:

Ještě k nicku Vlk, kterého tak zbožňujete. Měl jsem mnoho příležitostí s ním vést diskuzi. A tento člověk se zmohl jen na urážky. Stejně jako mnoho dalších zdejších jejich diskuze jsem pozoroval jsou to samé. Jmenovitě Tencokydahnuj, Teneco ,Sladký,Občan a tak dále. Tito lidé hned jak vyjádří někdo jiný názor tak ho začnou urážet. Přikláním se k názoru že by Stejskal měl omezit přístup na blogy takovým lidem, kteří chodí na blogy jen urážet a vybít si své ego. Mnohé to pak odradí od diskuze když se musí hádat s takovými lidmi.
22. 05. 2011 | 16:12

Luba napsal(a):

Články pana Zeleného čtu rád.
Protože pan profesor je "Baťovec".

Potřebovali Baťovci odbory?
No nepotřebovali!

Baťovi dělníci, jež Tomáš Baťa nazýval spolupracovníky, byli bráni jako potenciální podnikatelé.

Pravda - v systému řízení Baťa obstáli jen ti nejlepší. A ty nejlepší také přitahoval. Nakonec - kde jinde by si dělník vydělal trojnásobek průměrného platu, než u Baťů?

Jaký měl Tomáš Baťa názor na politiky a politické strany?
Pohrdal jimi!

Proč? Protože hlavním zájmem většiny politiků není proklamovaná péče o blaho národa, ale politikaření.

Jak vypadá politikaření?
Hezkou ukázkou jsou záznamy Blonďatá bestie I. a II. ze zákulisí strany Věci veřejné. Nejvýřečnějšími postavami z nahrávek jsou slečna Kočí a paní Klasnová - dvě odchovanky CEVRO - pravděpodobně Langerovy ODS-pračky špinavých peněz.
Co se tam učí, je z nahrávek zřejmé.

Strana Věci veřejné vznikla jako regionální strana. Prý coby opozice zlodějských praktik ODS na Praze-1 a Praze-5. Můžeme tomu věřit?

Baťa/Zelený napsali: Každá politika je lokální - abyste mi pomohli ODPOLITIZOVAT obec. To slovo jsem zdůraznil z dobrých důvodů.

V roce 1927 se podnikatel a budovatel Zlína Baťa rozhodl kandidovat na starostu města. Byl jím zvolen celkem 4x.

Baťa k tomu řekl: "Povinností občana je vládnout, ne hubovat. Stejně jako chci, aby každý člověk v naší továrně byl sám sobě ředitelem, chci, aby každý byl sám sobě starostou."

Sám nevidím problém ve stranictví samotném, ale v tom, že se ve stranách nediskutuje, ani se nemluví o politice, ale pouze se tam politikaří - úzká skupinka elitářů se vymkne jakékoli kontrole a podléhajíc vlastní skupinové stupiditě bojuje o moc, o vliv, a o svůj osobní prospěch bez toho, aby ze svých špatných a neodpovědných činů byli aktéři nuceni někomu skládat účty.

Odbouráním stran tenhle jev nezmizí. Hnutí není k politikaření o nic méně náchylné, pokud se v rámci něho vytvoří podobná skupinka elitářů, reprezentující toto hnutí navenek. Naopak - pocit odpovědnosti příslušníků hnutí může být menší, než členů nějaké strany.

Právě ten pocit odpovědnosti je klíčový. Strany i celý systém nefunguje, pokud v něm "vládne" kolektivní nezodpovědnost.

Systém řízení Baťa staví na principu spoluúčasti. Na tom, aby se nikdo ze spolupracovníků/občanů necítil jako anonymní "článek", který nemá na chod "řetězu" vůbec žádný vliv, ať dělá co dělá.

Zelený píše:
"Jde o princip spoluúčasti - na zisku, na řízení, na rozhodování, na samosprávě. Jen jedna hodnota je vyšší než hodnota svobody: lidská potřeba být užitečný, účastnit se, podílet se. Nikdo nechce být svobodný jako Robinson Crusoe na pustém ostrově. Potřeba "sloužit" a být užitečný je základem motivačních systémů v úspěšném podnikání. Nejen spoluúčast, ale také spoluvlastnictví a nakonec spolupodnikání, jsou závažnými potřebami moderního člověka. Žádný člověk a žádný podnik není ostrov - i Robinson Crusoe se vzdává svobody, aby mohl sloužit druhým, nejen sám sobě."

Zdroj:
Zelený, M. (2005). Cesty k úspěchu: Trvalé hodnoty Soustavy Baťa. Kratochvilka: Čintámani, str. 127-128.
22. 05. 2011 | 16:14

vaclavhorejsi napsal(a):

No vidite, i pani Nemcova by byla pro zmenu volebniho systemu:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=701095

*****************************

Cestovatel:

Proc si myslite, ze vlka "zboznuji"??
Souhlasim s Vami, ze jeho styl diskuse je casto neprijatelny.
Ale ty clanky, na ktere davam odkaz, jsou podle me velmi dobre.

..
22. 05. 2011 | 16:15

SuP napsal(a):

Profesore -
Ačkoliv se spoustou souhlasím, stejně jako jsem souhlasil s článkem prof Zeleného, pokládám ten Váš vklad - Většinový volební systém z kanbdidátek nezávislých osobností za pitomost.
Na straně druhé s uspokojení konstatuji, že se konečně začíná rýsovat pravé vysvětlení systému rozkrádání státních peněz na tzv. činnost politických stran. To by mohlo perspektivně vést k návrhu řešení, jak s tím zatočit. Ale hned ani brzo to nebude. Budou se bránit zuby nehty.
22. 05. 2011 | 16:23

Johanna napsal(a):

Nemusím být profesorkou, abych přišla na to, že vedle největší příčiny rozvodů jsou svatby, tak největším zlem a příčinou současné ekonomicko-politické krize jsou politici sami.
Pane Hořejší, nedal by se ten Váš upovídaný článek zestručnit?
Protože je více lidí než politiků a narychlo povolané policie, doporučuji po dobrém odstřihnout politiky od všech příjmů. Pokud bude nějaký dělat zdarma, může. Výsledek bude stejný.
Nabrat politiky nové, ale jen vážné zájemce.
Ono se to chvíli snese, když na přechodné období bude obměna.
Novináři o chleba nepřijdou.
Dejme tam normálně pracující, kteří se politikou budou zabývat až po pracovní době.
Porady na pracovištích bývají také až po práci.
Buď bude politická funkce čestná
anebo honorovaná MAXIMÁLNĚ dvojnásobkem průměrného platu.
Já nevím, píšu to tady už asi posté, ale nikdo asi tento nápad nechce akceptovat.
Chci přitom zabránit novodobým 50.letům!
Pokud ještě chvíli bude zde toto ovzduší, lidí vážně vezmou klacky, a pár politiků odpraví na místě...
22. 05. 2011 | 16:25

Rumcajs napsal(a):

Profesor, Vy jste zase čichal !

- radikálně omezit politickou moc stran... co si pod tím mám představit ? Jako že je nenecháme vládnout ?

- postavit je na roveň jiným institucím občanské společnosti... tím se myslí co ? Že z nich buse svaz zahrádkářů ?

-umožnit odvolatelnost zastupitelů a ostatních volených představitelů... a to jak ? Že se slezou na Václaváku odboráři ?
Když se vládne, nestačí jen rozhazovat jak Aliende. Musí se dělat i nepříjemná opatření. Třeba v Maďarsku bylo nutné zavést poplatky v nemocnicích. Tam to skácela prace v opozici. Lidé byli v ulicích. Samozřejmě. Nyní Vládnou socani ve Španělsku a lidé se bouří... kdykoliv padne kosa na kámen, a dělají se nepopulární opatření,může ulice odvolávat ?
Není teda profesore lepší zavést anarchii ?

- drasticky omezit náklady na předvolební kampaň a udělat vše pro to, aby se minimalizoval vliv peněz na výsledek voleb a maximalizoval vliv reálného programu kandidátů... to budou mít výhodu stávající strany, jejichž držky se objevují na plátně nejčastěji.

Poslední dva body - nic proti, ale čemu to pomůže ? Proč by pan hejtman v trikotu ODS kradl a v okamžiku, kdy tam bude jako nestraník, tak najedbou krást nebude ? Bude,protože jen ta nejobyčenější reklama ho vyjde tak na cca 1 mil. Kč.
22. 05. 2011 | 16:26

Cestovatel napsal(a):

vaclavhorejsi:

Ve Švýcarsku odmítli minarety na základě zobecnění že každý muslim je špatný. Příští referendum může být "zastřelme každého muslima". Ano ve Švýcarsku se začínají projevovat rasistické tendence namířené proti menšině. Toto referendum především posloužilo xenofobům,hrající na vášně většiny. Je nutné si položil zásadní otázku proč většina zemí nemá referendum.
Především proto že referendum využívá především populismus a dočasné negativní nálady, které můžou být zaměřeny vůči nějaké minoritní skupině. Taková to vláda davu dohnada v letech 1792-1793 Francii do Jakobínské diktatury.

K vaší duhé otazce bych poznamenal že jsem si prohlížel vaše blogy a už je to asi třetí blog kde jste použil jeho názory
22. 05. 2011 | 16:44

sprayer čertů na zeď napsal(a):

ono je to stejně jen takové plácání slámy ...
kdyby se to lidem nelíbilo, tak by s tím již dávno něco udělali.
Protože je ale demokracie, tak si prostě lidi tohle zvolili za životní cestu.
Tak se pumpují peníze,
každý den je dobrý.
Nehledejte v tom logiku,
žádná v tom není.
Kdyz uz politici a volici chteji, aby se to zhroutilo, at to jde alespon rychle……
horší je ta agonie bez konce ,
všem politikům bez rozdílu je šumafuk, co bude za pár let
Kdo by měl zájem něco měnit ?
Na cestě ke krizi totiž ZATÍM VŠICHNI vydělali mnohem více než v krizi ztratili.
A zatím přijatá opatření, tuto skutečnost do budoucna nikterak nemění...volte oranžový s rudejma, aby to kleklo co nejrychleji
Já si hlavně myslím, že
a. každý má nárok na peníze od státu
b. peníze dostává vláda z Brusele
c. bohatší lidé kradou dávky chudším
d. peníze vznikají v bankomatu a na poště
e. už nevím co se všechno traduje o vzniku bohatství ve společnosti. Snad jen, že prací to jde velmi těžko a nejen to, unavuje to a hyzdí

…obludné je to, že se furt říká pravicová vláda, či ultrapravice lidem, co jsou socialisté a národní socialisté. Takže obyvatelé, Ti hloupější, mají pocit, že je nějaké střídání levice a pravice ve vládě
Pravičáci v kotlině jsou v podstatě pokroková sociální demokracie oirostřihu. Těch pár vyjímek, no, voni vědí kdo to je a Ti to nezmění...
A ČSSD.. je to komunistická strana západního typu, tedy čistě utilitární spolek založený na co nejmasivnějším ždímání státních peněz, ber kde ber, zdroje jsou a když nejsou, půjčíme si…………………………. Názorně jsme to viděli v Praze, kdy před očima veřejnosti došlo k otevřené…
Včera demonstrovali ti, co z rozpočtu čerpají, proti těm, co z rozpočtu čerpají také.
Počkejte, až jednou do ulic vyjdou ti, co to všechno platí.

Slíbili jsme vám modré z nebe.
Tak si ho zaplaťte
Don t worry. Be happy
22. 05. 2011 | 16:46

Tenco napsal(a):

V systému, jaký panuje zde, lze bez toho, aniž by někdo musel být považován za naivku či politického snílka, tedy i bez nasazení takových šaškovských čepic lze mnohé změnit.
Stačí málo.
Stačí "politická strana", která bude kandidovat POUZE skutečné osobnosti - bez ohledu na to, jestli tyto osobnosti mají zkušenosti s politikou/jako např. Langer či Řebíček/ či mají "příslušné" školy./například CEVRO :((/

"Politická strana" v jejímž programu bude prosazení právě takových bodů , o kterých hovoří například Václava Žák, Martina Stránský, Jany Zwyrtek Hamplová, Milana Zelený, Václav Hořejší. Ale explicitně například i lidé jako Pikora, Bělohradský, Keller, Hnízdil, Koukolík, Havlík, Dvořáková....

Jak jednoduché. Vždyť i Tuneldě...eh, Pan prezident celá leta doporučuje právě takovýto standardní postup. A ten - jak známo, se taky s ničím nepáře. Žádné nějaké dlouhé vymýšlení - fik, fik a máme kapitalismus. Třeba. Jako příklad.
Efektivní metody. :))

Navíc si myslím , že chtěným byproduktem takovéhoto pojetí politiky by byla dobrá sněmovna a dobrá vláda.
Které by konečně nahradily množinu podivných zájmových spolků psychopatů, zlodějů, alkoholiků a narkomanů. A jejich kmotrů. Potažmo kmotřenek. :))

Je s podivem, že psychopati, zloději, alkoholici a narkomani se na tom podstatném takto vždycky shodnou.

A normální lidi - často erudovaní, nezávislí, abstinenti a poctivci - ne.

V tomdle vidím největší problém já. Přímo fundamentální. :))

Paradoxně i ve věku měnícího se světa. Kdy takoví lidé nemusí tu shodu hledat tak, že několik dní čekají na poštovní dostavník či putují týdny přes hory a doly aby si věci vyříkali takříkajíc z očí do očí.

Ale myslím si, že před podobným problémem stála i předválečná společnost v Německu.
Jak ho "vyřešila" - všichni moc dobře víme.
/její lepší část šla do emigrace vnitřní či externí, popřípadě do vězení, koncentráku, nebo do odboje - tomu všemu pak šéfovala ta horši část - respektive , ta, "která se na tom podstatném dokázala jak domluvit - tak to prosadit".

Maucta.
22. 05. 2011 | 16:47

kelt napsal(a):

Cestovatel-statisticky to nemám podchycené,ale z vládní garnitury se odváží obhajovat vládní politiku občas MPSV Drábek.
Ostatní odvahu nemají,nebo nemají co napsat.
Proto se zde většinou objevují kritické komentáře,ke kterým diskuse vypadá následovně:
Neo,Moucha,Hoven,Rumcajs a několik málo dalších v několika holých větách dehonestují kritika vládní politiky coby sockomouše,kryptokomunistu a mnoha perpnějšími přídomky.
K meritu věci nic,nebo to málo se nese v duchu"že jsou příznivci návratu před rok ´89 a tak dále a tak podobně.
Co jsem tady,tak bych mohl na prstech jedné ruky spočítat příspěvky diskuterů obhajujících politiku této vlády.
"Vlk"je jeden z mnoha,kteří kritizují současné poměry,jehož argumentace vychází z faktů a je věcná.
Je skutečností,že na mnohé sprosté útoky na jeho osobu reaguje ironicky a někdy i drsněji.
Já vím,že obhajovat politiku této vlády,která se zabývá především svými skandály,fízlováním a udáváním uvnitř i vně je úkol velice obtížný,ale za pokus bez osobních urážek by to snad stálo-problém je v tom,že pro obhájení politických kroků této vlády se obtížně hledají argumenty.
Nové volby si přeje zhruba 60% populace,vláda má podporu cca 18% a vládní představitelé uzavírají peleton popularity,spíše
nepopularity.
A to doposud nedala do parlamentu žádný "reformní zákon".
22. 05. 2011 | 16:47

Cestovatel napsal(a):

vaclavhorejsi:

Musím přiznat že nechápu jak by jste chtěl omezit moc politických stran?

Nebylo by vhodnější naprosto zrušit finanční podporu všem politickým stranám? Proč by měl někdo financovat stranu, kterou nevolil? Politické strany by to donutilo hledat finančí zdroje jinde a nevysávat peníze daňových poplatníků.

Přímá volba hejtmana by také nebyla k ničemu. Představte si situaci, kdy má v kraji většinu třeba ČSSD a hejtmana tam zvolí za ODS. Pak kraji vládne hejtman který nemá v krajské radě většinu. A těžko se asi dohodne ze stranou která je na opačném politickém spektru.
22. 05. 2011 | 16:53

Luba napsal(a):

"Kořenem zla" nejsou politické strany, ale to,
jak stávající straníci se svým stranictvím zacházejí.

Dalším problémem je všeobecná nechuť našich občanů ke stranictví, jako takovému.

Co je důsledkem této nechuti?

Je to fakt, že se v naší zemi o moc přetahují dvě "velké strany", jejichž moc je z hlediska zastupitelské demokracie nelegitimní!

Proč jsou modří s oranžovými nelegitimní k zastupování?
No protože ČSSD má pouze cca 19.000 straníků a ODS má těch tisíc 21. A tato hrstka vládne osudy zbylých deseti miliónů!
To není demokracie v pravém slova smyslu, protože demokratický systém kalkuluje s občanskou angažovaností.

Kritéria legitimity splňuje ve státu naší velikosti jen strana
s více jak 50.000 členů.

Navíc, podle sociologických průzkumů je aktivních straníků pouhá čtvrtina. A z těch jsou těmi tažnými jen někteří. Vnitrostranická diskuse o celospolečenských problémech neexistuje, a tak se politikaří, shromažďují se kompro-materiály na politické nepřátele, se kterými se pak bojuje o zdroje. Tedy rozumějme - o peníze vybrané od těch miliónů ekonomicky aktivních nepolitikářů.

A tento způsob politiky se u nás považuje za normu - protože tak to u nás funguje od rozpadu Občanského fóra - a "normovali" veksláci, bývalí nomenklaturní komunisté, kšeftaři s LTO a úchylní ekonomové z okruhu bankovního úředníčka Klause.

Politologie rozlišuje strany volební a strany masové.

U nás máme jen dvě strany, které nekradou tak, jako ostatní a také jako jediné splňují kritéria masové strany: KDU-ČSL s 50.000 členy a KSČM se 100.000 členy.

Tyto strany nejsou závislé na vnějších zdrojích - jsou financované z příspěvků svých členů. Nemusejí tolik investovat do reklamy a voleb, protože jejich elektorát je stabilní. Musí se jen vyvarovat skandálů, které znechucují jejich věřící voliče. I víra v komunismus je formou náboženství.

Ostaní strany, včetně ČSSD a ODS, jsou stranami volebními.
Nejsou ufinancovatelné z vniřních zdrojů a soustřeďují se tak na reklamu a získávání spřátelených sponzorů. Ti, samozřejmě, očekávají návrat investice. A je zaděláno na problém.

"Kořenem zla" tedy nejsou politické strany, ale pasivní voliči bez občanské zodpovědnosti.
Kdyby se stal zázrak (ale který je snadno realizovatelný), a dosavadní voliči se stali aktivními straníky se všemi právy a povinnostmi (včetně placení příspěvků), už tento fakt by vedl ke zlepšení politické kultury.

Protože politikařit ve stočlenné místní organizaci ODS, ČSSD, SZ, ČPS či Zemanovců není tak snadné, jako v nyní běžné max. dvacetičlenné skupince, z níž se pravidelně schází tak pětice.

Více zde:
veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/soc_linek.doc
22. 05. 2011 | 16:57

Tenco napsal(a):

Cestovatel
"...Politické strany by to donutilo hledat finančí zdroje jinde a nevysávat peníze daňových poplatníků..."

Máte asi tak zhruba představu, kde by je hledaly, respektive u koho ?

"..Přímá volba hejtmana by také nebyla k ničemu..."

Byla tedy - anebo nebyla ? :))
22. 05. 2011 | 16:59

Cestovatel napsal(a):

kelt:

Existují lidé kteří zastávají náror že zadlužovat se a rozhazovat je špatné a preferují zodpovědnou politiku. Takovou myšlenku je těžké obhájit když vás tu dehonestují radikální příznivci opozice, kteří zjednodušují situaci na "vše co dělá vláda je špatné, vše co dělá opozice je dobré" Jejich jediným argumentem je že každý kdo souhlasí z vládou je přívrženec zlodějů. Mají různé nadávky jako "modrý zloděj, modrobolševík,asociál a podobně. Jejich argumentace je podepřena pochybnými argumenty z ideologických stránek jako jsou Britské listy, které jasně preferují socialistickou ideologii.

Co se týče Vlkových argumentů tak on používá také značně pochybné zdroje. Snažil se mi tu vnutit nějaké názory z rádia a názory 20. leté studentky které opsala z IDnes a vydával je za fakta. Pochybují že nějaké rádio a studentka ještě k tomu ani nestuduje ekonomiku něco ví o státním rozpočtu. Kdyby sem raději dal názor nějakého zkušeného ekonoma tak bych to bral.

Já jsem zas viděl průzkum že 48% lidí předčasné volby nechce. Obhajovat svůj názor je právo každého a šlo by to lépe kdyby se příznivci opozice, která se prozměnu zabírá rozhazování a populismem trochu mírnili.
22. 05. 2011 | 17:09

Joe Ratata napsal(a):

Myslím že by velmi pomohlo nechat popravit prvních deset z kandidátek VŠECH politických stran.
22. 05. 2011 | 17:10

Cestovatel napsal(a):

Tenco:

Třeba u svých členů, příznivců nebo od spřátelených firem. Mohli by vybírat od nich dary.

Přímá volba hejtnana by nebyla k ničemu protože by mohlo dojít k tomu že by byl hejtman, který by byl z jiné strany než většina.
22. 05. 2011 | 17:13

Vico napsal(a):

Vize pana profesora se již naplňuje - radikálně omezit moc politických stran a dát je naroveň jiným občanským institucím.

Já vím, jedna vlaštovka ještě jaro nedělá, ale nemusí to být jaro, proč ne listopadový podzim? Mám na mysli Věci veřejné/ABL.

Toto sdružení evidentně nemá charakter politické strany. Má svou stálou komisi v čele se superguru, používá dle prof. Zeleného prvky přímé demokracie /volby a vnitrostranická referenda za pomoci internetového hlasování/ a ani nároky na státní rozpočet nejsou vysoké, neboť své lidi platí superguru ze své šrajtofle.

Inu proč ne, zkusit se má všechno.

p.s. Já kdybych byl mediálním poradcem, dal bych novému politicko-nepolitickému občanskému sdružení takový název, který tu volí většina národa.

Má politická strana by se nazývala - Menší zlo-

Občané! Volte menší zlo a proto volte Menší zlo!

Tudy vede cesta k příštímu vítězství.
22. 05. 2011 | 17:15

SuP napsal(a):

Nick "sprayer čertů na zeď " mi připoměl jednu důležitou souvislost.
Proč se s tím systémem tak těžko bude něco dělat?
Protože HODNĚ vadí jen asi 1/4 občanů, těch kteří do SR odvádějí velkou část ze SVÝCH vydělaných peněz. Tedy nelze do této skupiny zahrnout občany, živené státem, byť například skrzevá vědecké instituce, nebo manažující v podnicích řízených či spravovaných státem. Netvrdím, že ti s rozhazovačností státní správy a politických stran spokojeni jsou, ale jejich odpor je a vždy bude vlažný. A ta 1/4 nejpostiženějších je zase málo na zásadní systémové změny.
22. 05. 2011 | 17:15

Tencokida Hnuj napsal(a):

Cestovatel
Z vaší argumentace via průzkumy plus kontext zase jakoby vyplývalo, že změnu vlády nechce 48 % lidí.
Ale přitom z toho průzkumu vyplývá jediné - 48 % lidí nechce nové volby.
Důvody k tomu mohou být ale různé.

Na druhé straně má vláda důvěru pouze 18 % občanů.

Což je jednoznačný - tvrdý fakt. Tedy v prostředí měkké vědy. :))

Takže nejde o nějaká radikální, prvoplánově opoziční uskupená, která "zjednodušují situaci na "vše co dělá vláda je špatné, vše co dělá opozice je dobré" J.

Naopak - myslím si, že VELMI zjednodušujete vy.

Navíc - děláte to formou pavlačového drbu. /nick vlk není přítomen/
A bez uvedení JAKÝKOLIV tvrdých fakt - přitom vlkovi vytýkáte jejich zkreslování.

Je to zbabělé a absurdní.

Hezký zbyrek neděle.
22. 05. 2011 | 17:16

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
už jste podal tu přihlášku?

Jestli ještě ne, zkuste to zde:
http://www.cssd.cz/stante-se-clenem/

"Jen jedna hodnota je vyšší než hodnota svobody: lidská potřeba být užitečný, účastnit se, podílet se."

"Povinností občana je vládnout, ne hubovat." (Tomáš Baťa)

P.S.:
Erazim Kohák už vstoupil.
http://cssd.publix.cz/default.aspx?id=57&ido=30&sh=219622872
22. 05. 2011 | 17:16

SuP napsal(a):

Vico -
Na to my v Praze říkáme -"Piču se naplňuje!"
22. 05. 2011 | 17:17

Jiří napsal(a):

Návrhy pana Hořejšího na změnu volebního systému považuji za velmi dobré. Na druhou stranu - většinou je to běh na delší trať. Co by šlo udělat hned, je:
- Zavést v parlamentních volbách možnost zaškrtávat kandidáty vice politických stran (jako v komunálních volbách)
- Dosazovat kandidáty do sněmovny pouze podle preferenčních hlasů - bez ohledu na tříprocentní limit
Už toto by myslím přineslo velké zlepšení.
22. 05. 2011 | 17:17

Pankrac napsal(a):

Milí diskutující, vyměnte voliče a bude po problému.
Pěkný den! (-:
22. 05. 2011 | 17:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

Cestovatel
Sluší se zareagovat.

Například od Bakaly či Řebíčka ?

Aha - už je mi jasné, kam směřuje váš návrh.
V podstatě zakonzervování stávajícího stavu, že ?
:))
22. 05. 2011 | 17:19

SuP napsal(a):

Jiří -
Jo. A podle čeho (koho) by se pak dělaly koncepce?? Podle pytle blech? Myslivci nesnášejí králíkáře, ti zase zelenináře, ti entomology ......
Ale všichni to s Vámi myslí dobře.
22. 05. 2011 | 17:22

modrý edvard napsal(a):

Cestovatel, možná i jiní: nejde o ty peníze, které strany získávají legálně. Jde o ty ostatní, které strany těží kupř. pomocí p. Drobila. Proti tomu se dá bojovat čistým účetnictvím, ale ne úplně úspěšně. Cestičky se najdou vždycky.
Johana: totéž. Politik získává podstatnou část svých peněz ne z poslaneckého platu, ale z různých prebend, tu dohozených stranou, tu lobisty. Nechat ho bez platu je z deště pod okap.
"Infiltraci" stran slušnými lidmi nepokládám za perspektivní, spíš situaci zhorší, protože stranám poskytnou legitimitu, aniž by dosáhli výsledků.
Oceňuji, že se p. Hořejší vzdal snahy očistit ČSSD.
22. 05. 2011 | 17:23

Cestovatel napsal(a):

Tencokida Hnuj:

Jestli jsou tyto průzkumy tak přesné jako ty co se dělaly před volbama tak jim věřit může skutečně jen naiva. Považovat průzkumy za fakt je už velice naivní. U nás se průzkumy dělají na politickou objednávku a mají malou vypovídací hodnotu.
22. 05. 2011 | 17:24

Tenco napsal(a):

Cestovatel
"nebyla k ničemu" - to je ...eh, no takový logický oříšek...
:((

Proto ta reakce. Váš názor na volbu hejtmana přímo/nepřímo je mi jinak šumafuk. :)

/Tenco - podomácky Tencokida/ :)

Ale není pěkné pomlouvat spolužáky. :))
22. 05. 2011 | 17:24

Tenco napsal(a):

Cestovatel
Jistě.
Sedí jen ten průzkum, který zapadá do vašeho argumentačního gulášku. /48 % lidí nechce nové volby/

není třeba reagovat. Jsem s pozdravem. :))
22. 05. 2011 | 17:25

jen jedno jediny slovo, mily Watsone napsal(a):

Všeobecné volební právo,
vzalo ODPOVEDNOST z jednotlivce a předalo je do ruky lidu.

Přitom lid furt jenom řve, jako pubertální děcko.

Až zjistíte, že máte hlad a krajíc chleba si nemůžete odhlasovat ani mu nařídit že se má objevit, začne Vás život velice bolet, a ani zaklínání agregátní poptávkou už nepomůže.
22. 05. 2011 | 17:28

Cestovatel napsal(a):

Tencokida Hnuj:

Je úplně stejné dostat peníze od Bakaly, Bendy nebo bývalého udavače Stb Dvořáka. Jenom prostě voliči ČSSD jsou slepě vysazený na jméno prvního.

Tento návrh míří hlavně na úsporu peněz daňových poplatníků
22. 05. 2011 | 17:28

SuP napsal(a):

Nedavno jsem tu kdesi dával svou trošku:

..."Zkusil bych pro začátek povinné roční ("výroční") celonárodní hlasování o důvěře a pokud by vláda nezískala kredit potřebné důvěry, byla by odvolána, nahražena vládou opozice a teprve po dalším roce by byly nové volby. K tomu bych omezil mandát poslance a senátora na 2 volební období.
Hlavní problém vládního "boje proti korupci" vidím ve snaze politické reprezentace napříč spektrem najít cestu, jak to rozkrádání SR učinit neviditelným a nechytatelným. ..."

Předpokládám, že tím by se politika stala řemeslem "jako každé jiné" a ne řemeslem na bázi prostituce, jakým je dnes.
22. 05. 2011 | 17:28

Cestovatel napsal(a):

Tenco:

Já jsem neříkal že ten průzkum je důvěryhodný. Jen jsem ukazoval že existují různé průzkumy a proto jim nelze věřit.
22. 05. 2011 | 17:30

Tenco napsal(a):

Cestovatel
Na odchodu, krátce :
Jistě.
Například tím, že si daný subjekt takto koupí půlku zákonodárného sboru a celou vládu. Samozřejmě že za účelem, aby šetřil peníze daňových poplatníků. Jak jinak.
Podnikatelé to dělají ryze z těchto důvodů. :))

Máte občas ještě i jiné nápady ? :))

A "nejsou k ničemu" ?
:))

Mizím. To víte - občas je třeba nudu zahnat i jinak, než jen planými diskuzemi s někým, kdo přikládá statistice váhu, jen když se mu to hodí - jinak jsou to bláboly pro naivy. :))

Maucta.
:((
22. 05. 2011 | 17:34

Jiří napsal(a):

To SuP:
Tato změna by neměla na koncepce vliv - jen by se do parlamentu dostali ze strany ti lidé, které by nominovali voliči. To by motivovalo strany, aby nasazovali lepší kandidáty - protože bez nich by pohořely.
Btw - myslím, že současný styl vládnutí je tak bezkoncepční, že těžko něco zhoršit...
J.
22. 05. 2011 | 17:34

SuP napsal(a):

...A teprve po roce by byly nové volby, pokud by důvěru nezískala vláda opozice....
Na upřesnění.
22. 05. 2011 | 17:35

zk napsal(a):

Tenco:
Dovedete si představit, že se na čemkoli shodnou dejme tomu Zelený s Kellerem? Já tedy ne. Oba dva můžou být slušnými lidmi, ale nic si nenamlouvejme, v politice by mělo jít hlavně o ideje. Co se zdravotnictvím, se školstvím, s dopravou, životním prostředím, důchodovým systémem... tohle se nedá obejít tím, že dáme důvěru jen těm morálně čistým.
22. 05. 2011 | 17:36

Za vládu si mohou voliči napsal(a):

Princip demokratické moci je, že každý člověk je také stát, nejen jeden vládce, či vláda, ale my všichni tvoříme stát a máme za něj stejnou zodpovědnost.
ZODPOVĚDNOST.
A mě se zdá, že se jako občané až příliš té zodpovědnosti zbavujeme tím, že ukazujeme na tu hloupost nebo neschopnost či nekompetentnost členů vlády
Podle něj ale vládu a celou politickou garnituru tvoří lidé, které jsme si sami zvolili. „To my jsme tam nechtěli mít někoho jiného. A uvidíte, že až přijde další průzkum veřejného mínění, zase bude to rozložení preferencí podobné, jako bylo ve volbách," i přes skandály, které se objevují jako houby po dešti
To, co se děje, ty nálady mezi lidmi bych nenazval krizí odpovědnosti za činy vlády, ale všech lidí v této zemi.
Nejenom těch řekněme komických figur.
A proč jsou ty figury komické? Vždyť si vzpomeňme třeba na začátek Věcí veřejných. To, jak vznikly, to byla legrace od samého začátku a přitom kdo všechno vysvětloval, že je to jediná naděje.
Čili my kritizujeme to, jak vláda vládne, ale je třeba si uvědomit tu legitimitu proč vládne.
A tu jí dali voliči
22. 05. 2011 | 17:37

n.o.s napsal(a):

Z liberalismu se zrodily konstituční státy, které nahradily samovládu, která byla jedinou záchranou gojímů. Konstituce, jak víte, není nic jiného než škola neshod, nedorozumění, hádek, nesvárů, neplodných stranických agitací, stranických vrtochů - zkrátka, škola všeho, co ochromuje činnost státu. Tribuna řečníků, ne méně efektivně než tisk, odsoudila vládce k nečinnosti a neschopnosti, čímž se stali neužitečnými a zbytečnými. Z tohoto důvodu byli v mnoha zemích skutečně sesazeni.

Potom přišla éra, kdy bylo možné realizovat republiky; a pak jsme nahradili vládce jeho karikaturou - prezidentem z davu, ze středu našich loutek nebo otroků.

Tím jsme položili miny pod gojímský národ, lépe řečeno pod gojímské národy.

BUDEME NIČIT
17. S takovými opatřeními získáme moc ničit kousek po kousku, krok za krokem, všechno to, co jsme byli nuceni na počátku naší vlády zavést do ústav států, když jsme se připravovali na přechod k nepostřehnutelnému ničení každého druhu ústavy, aby mohl přijít čas, kdy každou formu vlády přeměníme na náš despotismus.

18. Uznání našeho samovládce může přijít před zničením ústavy; moment tohoto uznání přijde, až lidé, naprosto vyčerpaní protiprávnostmi a nekompetencí - což je věc, kterou zařídíme - svých vládců, zvolají: "Pryč s nimi a dejte nám jediného krále nad celou zemí, který nás sjednotí a zničí příčiny nepořádků - hranice, národnosti, náboženství, státní dluhy - který nám dá mír a pokoj, který nemůžeme nalézt pod našimi vládci a představiteli.

19. Ale vy sami velmi dobře víte, že aby se mohla vytvořit možnost k vyjádření takových přání všech národů, je nezbytné kalit vztahy lidí s jejich vládami, aby se lidstvo naprosto vyčerpalo rozbroji, nenávistí, bojem, závistí a dokonce použitím mučení, hladověním, naočkováním nemocí, nedostatkem, aby gojímové neviděli jiné východisko než přiběhnout k naší peněžní a úplné vládě.

20. Ale když národům světa dopřejeme vydechnout, potom se námi vytoužený okamžik nikdy nevrátí.

Jako by to bylo napsáno včera a ono je to už více než 100 let staré
22. 05. 2011 | 17:38

SuP napsal(a):

modrý edvard -
..."Politik získává podstatnou část svých peněz ne z poslaneckého platu, ale z různých prebend, tu dohozených stranou, tu lobisty..."

A nejen to. On je bílý kůň své strany, proto jsou faktické náklady na jeho prebendy dvojnásobné, protože minimálně půlka musí dojít ještě do stranické pokladny.
22. 05. 2011 | 17:39

vaclavhorejsi napsal(a):

modrý edvard:

"Oceňuji, že se p. Hořejší vzdal snahy očistit ČSSD."

Mozna jeste tak uplne nevzdal, ale skepse je velika...

..
22. 05. 2011 | 17:40

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s"

Vy berete Protokoly sionskych mudrcu vazne???

..
22. 05. 2011 | 17:42

francek napsal(a):

cestovatel,
k těm vašim příspěvkům, sice jste pilnej a snažíte se, ale marná snaha, takovej DH to zvládá očividně líp.
Musíte na sobě zapracovat.
22. 05. 2011 | 17:49

Cestovatel napsal(a):

Zato plácácím s někým kdo přikládá přílišnou váhu průzkumům veřejného mínění které jsou odfláknuté a dělají je lidi, kteří neznají statistiku nebo podplacené politickým subjektem (viz STEM)je jistě velmi užitečné Teneco
22. 05. 2011 | 17:50

hoven napsal(a):

profesore,
a jaký model nabízíte jako alternativu. myslím ve světě vyzkoušený model. kubu, kldr nebo saudskou arábii??? ono nestačí být proti něčemu, je potřeba vždy nabídnou reálnou alternativu, nikoliv dojmy.
22. 05. 2011 | 17:51

michal napsal(a):

Mimochodem, dle mě už se zásadně změnil volební systém a v příštích sněmovních volbách se to výrazně projeví: jak lidé, tak ale i politici zjistili, že (od minulých voleb)

KROUŽKOVÁNÍ FUNGUJE

Takže očekávám, že skoro všichni kandidáti, kteří to myslí vážně, budou mít (také) svoji vlastní kampaň, pořadí na kandidátce už nebude rozhodující (a tím padá výrazně vliv stranických dohadů). Volební systém do sněmovny už není "většinový", ale minimálně "smíšený".
22. 05. 2011 | 17:52

Kritik napsal(a):

Zajímavý pokus o reformu nereformovatelného. Je založen na přesvědčení, že změnou jednoho systému na jiný, v němž rozhodují voliči (tedy právoplatní obyvatelé), se dosáhne ideálního, nebo alespoň lepšího stavu demokracie (= vlády lidu).

To je ovšem nesmysl, jak dokázala historie. Názor entuziastů hlásajících cesty k lepší organizaci společnosti totiž vychází z mylného přesvědčení, že člověk, když chce, se může stát vlastním přičiněním lepším a konat dobro pro blaho společnosti. Nebo že může být hlasem lidu ke konání dobra ve prospěch všech přinucen. Na tomto omylu byla založena Francouzská revoluce, komunismus, fašismus. Ukázalo se však, že tyto výplody humanismu, resp. darwinistického humanismu, nefungují a působí právě opačně - výsledkem byla nenávist, rozdělení a spousta mrtvých.

Spor o to, zda je člověk v podstatě dobrý s těmi, kdo tvrdí, že člověk je od narození zlý, se táhne od vzniku lidstva. Příklady nalezneme v Bibli - Bůh nechal lidstvo až na jednotlivce zničit potopou kvůli nadměrnému zlu. Tím se však na lidech nic nezměnilo, původci zla byli sice utopeni, ale v převšivších lidech zlo zůstalo a dokázali ho svým umem velmi, velmi zdokonalit.

Spor o dobro nebo zlo v člověku je známý tím, že se odehrával také v počátcích křesťanství na přelomu 4. a 5. století. Na jedné straně byl asketický mnich Pelagius, který v konání dobra viděl své poslání a věřil, že každý člověk, když chce, bude konat dobro též. Za jeho dnešní přívržence můžeme považovat ty, kteří tvrdí, že lze společnost změnit například vyšší úrovní sekulárního vzdělávání, nebo ti, kteří tvrdí, že voliči si dokáží správně vybrat své vůdce a poctivé správce veřejných statků. O prokázaném omylu nemá v tuzemsku smysl diskutovat, není znám jen hluchým a slepým (mají oči aby neviděli, mají uši aby neslyšeli).

Na druhé straně stál Augustin, který, na rozdíl od Pelagia, byl dlouho unášen svými vášněmi, zejména sexuálními. Přitom si uvědomoval, že by se chtěl stát dobrým křesťanem a získat věčný život, ale nemá šanci svou vůlí a pílí tohoto cíle dosáhnout. Sám se však stal svědkem vnuknutí, které mu odhalilo moc, kterou vášně zdolat a stát se skutečným nástrojem dobra: Byly to Pavlovy dopisy, které mu umožnily pochopit, že z otroctví vášní a zla se může vymanit pouze Boží milostí.

Spor o dobru či zlu v podstatě člověka byl vyřešen v Efezském církevním koncilu r. 431 a pelagiánismus byl označen jako nesmyslná hereze (úchylka).

Pelagianismus a semipelaginaismus (= částečný pelagianismus) se však v lidských dějinách, nehledě na jeho prokázanou nesmyslnost, neustále opakoval. Největší církev jej zastává dodnes. Se všemi důsledky, zmiňovanými na počátku. Nejen církem, ale mnohé ideologie byly na něm založeny. Zeptejte se některého staršího komunisty, co vám řekne na tvrzení, že jeho strana byla zrůdná: "Strana byla dobrá, ale lidé v ní byli špatní." Je to však logický nesmysl, jeho strana byla založena na víře v dobrého člověka.

Stejným nesmyslem je tvrzení, že vláda by byla dobrá, kdyby v ní byli dobří lidé. Kde, totiž, ty dobré lidi vezmeme, když ti průbojní jsou ovládání chamtivostí, superegoismem, bezcitností, bezohledností ... (vyjmenování různých forem zla najdete v Pavlovi jako Augustin).

Přečtěte si o Augustinovi a Pelágiovi, nebo alespoň o jejich sporu, např. na http://zod.reformace.cz/velka-pelagianska-hereze-cislo-108

Jak z toho ven? Češi, máme tady dokonalého, světově uznávaného učitele: J.A.Komenského. Ale musíte při jeho studiu zapomenout na sekulární bláboly o vpodstatě dobrém člověku.
22. 05. 2011 | 17:53

Student napsal(a):

Pane profesore, máte pravdu. Názor, že politické funkce se smí osazovat pouze prostřednictvím stran je špatný.
Raději bych viděl ve funkci např. zástupce svazu včelařů, který dokázal, že umí dobře vyrábět med a ještě pro své kolegy zařídit lepší zacházení.
Ale je tam jedno nebezpečí. V momentě kdyby si tento úspěšný včelař sedl do poslanecké lavice, tak by zjistil, že pro něj existují i snadnější cesty k získání medu, než pomocí práce a včel. Výsledkem by bylo, že my ostatní bychom nadále byli úplně bez medu.
Z toho vychází, že nestačí změnit systém výběru funkcionářů, je nutné změnit systém řízení státu. V prvé řadě kontrolu těch funkcionářů.
22. 05. 2011 | 17:53

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

neberu je vážně, jen jsou zajímavé některé paralely, mimochodem jak to bylo s protokoly opravdu nevím, nejspíš autor k autentickému jádru protokolů přidal svůj "komentář".

Skutečnost že media a jakési soudy něco označí za falsum znamená pramálo, proč by jádro nemohlo být autentické.

Čtu téměř vše co shledám zajímavým a zajímá mne má interpretace dokumentů, nikoliv veřejné mínění.

Tedy proč by protokoly apriori nemohli obsahovat něco pravdivého, i bible obsahuje něco pravdivého, ačkoliv je z velké části vylhaná nikde na veřejnosti neslyšíte nečtěte ji je to lež. (a ona je)

tedy téměř zcela vylhaná bible je korektní ale potencionálně vylhané protokoly korektní nejsou?
22. 05. 2011 | 17:53

Cestovatel napsal(a):

Za vládu si mohou voliči:

Souhlasím. Lidé se zbavují zodpovědnosti, kterou přesouvjí na stát a myslí si že se o ně stát bude starat až do konce života. Jenže každé dítě musí vyrůst a pak se musí postarat samo o sebe protože nejde aby se o ně rodiče stralali do konce života.

Vládu máme takovou jakou jsme si zvolili. A za všechna selhání můžou především lidé, protože oni vybírají kdo je bude zastupovat. Plácání o ztrátě legitimity vlády je trapný folklór protože legitimita je dána volbama a nikoliv průzkumy veřejného mínění.
22. 05. 2011 | 17:56

hoven napsal(a):

já si myslim, že politický strany jsou nenahraditelný. tyhle uvahy jsou neprosto utopický stejně jako socialismus. já si myslim, že je potřeba posílit demokratický mechanismy uvnitř stran, aby byly více otevřený lidem, který se chtějí realizovat v politice. ale nahrazovat strany nějakýma občanskýma spolkama nebo sektama, to je naprosto zcestný.
22. 05. 2011 | 18:07

Viola napsal(a):

Líbil se mi názor pgjeda zpod článku pana Zeleného

"Přestavovat si, že lidé budou rezignovat na možnost spojovat se ve věcech společných ideálů, společných zájmů, budou je formulovat a společně usilovat o co největší podporu, je mírně řečeno nechytré. "
22. 05. 2011 | 18:07

Cestovatel napsal(a):

vaclavhorejsi:

Všechny politicé strany jsou špatné. Otázkou zůstává která je ta nejméně špatná

ODS je stranou korupčníků a pochybných lidí,kteří se snaží vydělat peníze nezákonou cestou. A také strnou lobistů, kteří pokoutně se snaží prosadit jen své zájmy

ČSSD je stranou populistů, kteří se snaží podplatit voliče a kdo to zaplatí je nezajmá. V této straně je nalezlých většina bývalých bolševíků a proto je to fakticky druhá KSČ. Na dostatek pochybných lidí si také nemůže stěžovat

KDU-ČSL je strnanou náboženskch fundamentalistů, kteří ještě nepochopili že ve 21. století jsou potraty a antikoncepce něco normálního. Mají tam také spoustu pochybných osobností.

SZ- je banda ekofanatiků, co nepochopili že jádro je nejefektivnější zdroj elektrické energie

VV- Je populistická strana mafiánů, co využívá špiclování.
22. 05. 2011 | 18:11

Luba napsal(a):

Cestovateli,
voliči volili maximálně nějaký program.
Nevolili vládu. Takže Vaše tvrzení je nesmyslné, a podobá se argumentaci jistého Kalouska.

Jestli znáte knihu "Mýtus racionálního voliče" tak asi víte, že ani to s volbou dle programu nebude to pravé.
Ve skutečnosti lidé volili "pana knížete", "proti zadlužování našich dětí", "spravedlivého Johna", "pr..el a stehna", popř. "menší zlo", ať už je tím myšleno cokoli.

P.S.:
Zárukou dobré volby jsou jedině dobří straníci, kteří ze svých řad vyberou nejlepší kandidáty, za které ručí. Volba samotná je emocionální, nikoli racionální akt - alespoň tak je koncipována předvolební agitace.
22. 05. 2011 | 18:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Cestovatel:

Takze vasimi favority jsou TOP09? Nebo kdo?

..
22. 05. 2011 | 18:16

Cestovatel napsal(a):

vaclavhorejsi:

Ještě doplnění.
KSČM je strana zločinců, které své pravé cíle maskují za hezké ale lživé fráze o solidaritě a pomoci chudým. Ve skutečnosti se jejich pravé cíle ukážou až teprve po tom co se dostanou k moci (jako v roce 1948 vraždit znárodňovat zavírat odpůrce)

Kterou stranu si má pak volič vybrat když většina z nich jsou takové?
22. 05. 2011 | 18:16

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

"tedy téměř zcela vylhaná bible je korektní ale potencionálně vylhané protokoly korektní nejsou?"

Ano, teoreticky muzete mit pravdu... Neni tato moje odpoved uz trestna?

..
22. 05. 2011 | 18:17

Luba napsal(a):

hovene,
napsal jste to dobře.
Až na to, že utopický není socialismus, ale komunismus.
22. 05. 2011 | 18:18

Cestovatel napsal(a):

vaclavhorejsi:

To která strana je mím favoritem není důležité. Hlavní je že tu máme v politickém spektru strany, které jsou jedna horší než druhá.
22. 05. 2011 | 18:19

Viola napsal(a):

• odstranit současný poměrný způsob voleb do poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev a nahradit ho většinovým systémem kladoucím důraz na výběr v zásadě nezávislých osobností (které samozřejmě mohou být členy politických stran, hnutí, zájmových sdružení a spolků)

tento bod se mi zdá divný. Lidé budou v různých politických stranách a voliči je budou volit podle čeho? Copak volič má čas zkoumat tisíce a tisíce jmen a osobností? Já bych pro volby zas navrhovala, aby senát měl povinnost probrat všechny navrhované kandidáty do voleb, vytřídil je a voličům dal k výběru jen ty nejlepší. Politik by měl být vyučeným politikem, měl by projít odspodu a být znám ve své politické straně. ČSSD není tak špatná, nakonec snad ani křesťané nejsou špatní, jen se občas mihne špatný jedinec, anebo spíše postižený něčím špatným.
22. 05. 2011 | 18:23

treba taky Vaclav napsal(a):

Pane profesore, co tak zasadniho mate proti soc.demokracii, ja z nich taky nejsem uplne odvazany, ale prece jen, Paroubkovy nabubrele bradavice se zbavili a s nim snad i Kocky a Bendy, maji tam ted Sobotku, ten snad neni tak spatny, je sice suchoparny, ale nic tak zasadne spatneho za nim snad neni.
Soc. demokracie je ted jakoby schovana nekde v zakopu, nic moc o nich nejde slyset a videt, ona si staci koalice sama na ten medialni prostor, to je fakt, ale nikdo mi nevyvrati, ze to, co se deje ted, nekdy melo v minulosti obdobu. Jiste je relativni klid na levici dan i tim, ze neni u vlady a tudiz neni tolik atakovana ruznymi pokusenimi, to je fakt, ze mne zklamal dost Onderka i Hasek, pokud je to pravda s tim jejich studiem, tak by meli dostat nakopano a vyfrcet do eteru, taky mne nehorazne stve ta Praha, jak vidim toho Hulinskeho a Brezinu, tak se mi otvira v kapse vite co, snad nepodleham nejakym medialnim fabulacim, protoze do problemu Prahy az tak nevidim. Dost jsem fandil Dienstbierovi, ale nevim, jestli se v te hmote neztrati, chce to mit hodne silnou vuli, aby clovek nebyl sesrotovan.
Nebudu psat o pravici, to vzdycky vyvolava vybuch hnevu fanatiku, ale snad jen slepy nevidi, co je to za hruzu. A nenapadam tim nazor na lidi, kteri jej maji uvadet do praxe.
Mate s tou skepsi pravdu, ale jak se te blamaze vcas nechopi ti opravdu schopnejsi, ale zaroven i moralne cistejsi, tak se to tady nezlepsi, na co vsichni proboha cekate, az se zvedne ze dna kal ? Az udelaji zmenu ti extremnejsi ? No potom uz ale skutecne nebudete mit pravo plakat a plkat na internetu, je to skutecne na vas, nevim, proc okolo toho delate vsichni tolik reci a skutek utek, to se nedokazete domluvit ? Ja bych to udelal, ale sebekriticky priznavam, ze na to nemam, coz o vas rici nejde, tak alou !
22. 05. 2011 | 18:24

Viola napsal(a):

Cestovateli,

současná KSČM snad už není stranou zločinců, ti už buď vymřeli, nebo jsou velmi staří a tudíž už nejsou členy, ale nejspíše do nové KSČM ani nebyli přijati.
Jaké zločiny máte na mysli u současné KSČM?
22. 05. 2011 | 18:27

Viola napsal(a):

Třeba Václave

a takový Hašek byl i u audience u Papeže, má od něj požehnání a to je hodně.
22. 05. 2011 | 18:29

Cestovatel napsal(a):

Viola:

Jejich zločiné úmysly jsou zatím zkryty, ale věřte tomu že kdyby se dostali k moci tak začnou likvidovat všechny kdo jsou proti nim nebo tu zavedou nějakou autoritativní diktaruru ala Venezuela a budou znárodňovat
22. 05. 2011 | 18:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

"Lidé budou v různých politických stranách a voliči je budou volit podle čeho? Copak volič má čas zkoumat tisíce a tisíce jmen a osobností?"

Budou je volit uplne stejne jako dnes volime do Senatu. Volici se budou rozhodovat podle toho, jak se budou prezentovat, k jakemu programu (nikoli nutne stranickemu) se budou hlasit.
Jake tisice a tisice?
V kazdem volebnim obvodu bude max. nekolik desitek kandidatu na jedno poslanecke misto.
Ve vetsine zemi se voli takto (a mnohde opravdu nemusi byt kandidati za zadnou stranu, ale nezavisli, jak navrhuji).
Ostatne i u nas mohou byt senatni kandidati nezavisli.

Senat by se mohl konstituovat treba nejak uplne jinak (napr. polovina jmenovana prezidentem, polovina rezervovana pro vyznacne osobnosti - rektory nejvetsich universit, hejtmany, reditele UMG ;-)).

..
22. 05. 2011 | 18:33

treba Vaclav napsal(a):

Viola
nevim presne, jak to myslite, protoze vase nazory neznam, ale zda se mi, ze ironicky. Fakt nevim, o Haskovi slysim ruzne hlasky, neco ve smyslu ohebneho pragmatismu, tak pokud toto mate na mysli, ze byl u papeze z toho duvodu, ze je z jizni katolicke Moravy a tim padem se chtel zavdecit babickam co chodi do kostela, tak ja rikam, je to mozne. Neda se to vyloucit a to je samozrejme spatne, ohebnost rad nemam, je to otresna vlastnost, neco jineho ovsem je naslouchat jinemu nazoru a v zit jej v potaz, to by politik delat mel a ne jen kdyz mu to hraje do karet, co byva pravidlem
22. 05. 2011 | 18:38

Luba napsal(a):

Takže,
vážení přátelé ...

Překonejme svou nechuť ke stranictví a pojďme do toho, protože nikdo jiný to za nás neudělá!

Přihlášky:

https://moje.ods.cz/prihlaska

http://www.cssd.cz/stante-se-clenem/

http://www.kdu.cz/Nase-strana/Stat-se-clenem/Prihlaska.aspx

http://www.zeleni.cz/podporte-nas/clenstvim/

http://www.ceskapiratskastrana.cz/jak-se-stat-clenem-aneb-cesta-za-pokladem

http://www.spoz.cz/kdo-jsme/clenstvi/
22. 05. 2011 | 18:38

Cestovatel napsal(a):

vaclavhorejsi:

Kořenem zla nejsou politiké strany ale politický systém. Řešením není většinový systém jak se někteří domnívají (ten by vedl akorát k střídaní dvou stran a ještě většímu znechucení politikou), ale zvětšením výběru politických stran, které má volič šanci zvolit. To by se dalo dosáhnout zmemšením volební omezovací klauzule z 5% na 2%. A rázem by se zvýšil počet stran.
22. 05. 2011 | 18:40

Dalibor Štys napsal(a):

To Kritik ad Pelagius
V tom je jádro problému. Ze zmíněného odkazu bych citoval "Čím lépe o sobě smýšlíme, tím horšími se obvykle stáváme."
22. 05. 2011 | 18:40

grőssling napsal(a):

Tak to už by snad bylo lepší zastupitele a vládu losovat z celé populace. Mohla by kolem toho vzniknout pěkná šou, třeba moderovaná Leošem Marešem.
22. 05. 2011 | 18:45

Viola napsal(a):

pane profesore

budete někde na kandidátce? Jestli ano, tak vám dám hlas.
22. 05. 2011 | 18:47

Luba napsal(a):

grösslingu,
navrhoval bych losováním volit prezidenta ČR.

Bude tak větší šance, že se na tento post dostane nějaký normální blázen a nikoli ne-obyčejný vykuk, jako je tomu nyní.
22. 05. 2011 | 18:50

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

nevím, vím ovšem jedno každá doba má svou autoritu a autorita má a hájí své zájmy, identicky jako ve středověku byla autoritou katolická církev má dnešní doba svou autoritu, kritice autority se říkávalo heretik, posedlý, dnes se mu říká antisemita.

každý kriticky myslící člověk byl ve středověku heretikem (záleželo jen na církvi kdo bude heretikem a kdo doctor ecclesiae) a dnes je každý kriticky myslící člověk antisemitou.

Tak to je, nic s tím nenaděláte!

Dalším zajímavým faktem je poznání, autorita obvykle dovolí poznat mechanizmy vlády, pouze ovšem u té předchozí autority -tu jež nahradila, obvykle se tomu říká vítězství rozumu, což je zcela falešné.
22. 05. 2011 | 18:51

Viola napsal(a):

třeba Václave

i kdyby se Hašek chtěl zalíbit babičkám z Jižní Moravy, nemění to nic na faktu, že požehnání od papeže je vážná věc.
22. 05. 2011 | 18:56

Česlar napsal(a):

Pane Hoření,

doufám, že článek byl míněn vážně a ne jako jako ironie k rozpoutání diskuse (u vás člověk nikdy neví).

Takže, za předpokladu, že článek je míněn vážně, pak pouze ukazujete naivitu altruistických levicových intelektuálů (mezi které vás na základě vašich článků řadím), tj. těch levicově smýšlejících lidí, kteří se rozhodují iracionálně v kategoriích dobra a zla, bez dostatečné teoretické výbavy k systémovému pohledu na společenskoekonomické vztahy.

Ne že bych chtěl s vámi polemizovat o výchozích tezích kterými definujete současný stav - shrnuto mravní, kulturní a politický marasmus s kriminálními prvky ...

Problém je, že to co uvádíte jako řešení, by vedlo k rozkladu většiny toho, co již několik let veřejně hájíte a spolehlivě by pustilo k moci právě ony (jak vy je nazýváte) protofašistické pravicové struktury, které vždy v historii dokázaly naivity idealistických intelektuálů využít.

V jiném historickém období případně v jiném regionu by to zase naopak mohlo vést k nástupu extrémní levice.

Nebuďte naivní. Pište o tom co je správné a jak by se to v ideální společnosti dalo řešit ale jako řešení v naší realitě prosím navrhujte pouze řešení taková, která mají šanci dosáhnou účelu za kterým byly navrženy.

Hezký zbytek dne.
22. 05. 2011 | 18:58

dexx napsal(a):

Jestli nejde o to, že naše "demokracie" (v postsocialistických zemích to platí obecně) nemá zakomponovány kontrolní mechanismy, které patologickému chování politických stran brání. Je jasné, že tyto mechanismy zde chybí účelově.

V západní Evropě jsou, i když i tady dochází k jejich erozi vlivem US neoliberalismu (většina nadnárodních firem je z USA, protože tam po roce 1850, kdy začal gradovat technický vývoj, byly velké rezervy na trhu, zásoby surovin a možnost průmyslové (a politické) expanze jižním směrem). Protože nadnárodní korporace od dob vytvoření volného obchodu (měl nastat tržní ráj a zlevnění zboží, což nastalo, ale nastala také v rozvinutých zemích nezaměstnanost) disponují ohromnou ekonomickou a následně politickou mocí, takže jsou schopny obcházet nebo korumpovat vlády jednotlivých zemí a chovat se jako samostatné impérium, které ovlivňuje v jednotlivých zemích politiku. Proto také státy nehájí své zájmy a ustupují zájmům nadnárodních korporací. Některé korporace dokonce, díky propojení ekonomické a politické moci (sponzoring politických stran a politiků) využívají US Army jako svůj mocenský nástroj na prosazení svých cílů v neposlušných zemích.

Shodneme se s panem Hořejším, že nám chybí ty kontrolní mechanismy. problém je ten, že jdou prosadit pouze v euforii bezprostředně po revoluci. V "demokratických" volbách v našem korupčním prostředí, zavedeném ODS v 90 letech, i když zvítězí ten, kdo slíbí tato opatření zavést, v okamžiku vítězství budou jeho volební sliby omezující a nevýhodné - byl by proti sobě, kdyby je zavedl.

V ČR byly pouze 2 pokusy o ozdravění situace. Jeden byla vzpoura proti Klausovi, který tvrdil, že deficit, pokles ekonomiky a nezaměstnanost jsou žádoucí. Jeho klice se však podařil návrat a očištění poměrů nebylo možné. Navíc Zeman zachránil ekonomikum, oddlužil banky a ODS, využívajíc domácích sdělovadel, se navrátila k moci.
Druhý pokus byl volba TV ředitele. To bylo velice závažné. Ten se netajil tím, že reorganizováno bude podle vzoru tehdejší BBC především zpravodajství, které pouze přebíralo zprávy se zahraničních agentur a na domácí scéně fandilo (a fandí) právě ODS a pravici celkově, takže některé zprávy se k diváku nedostanou, jiné pouze ideově zabarvené. Objektivní TV zpravodajství bylo velkou hrozbou. Pokud by existovaly pravidelné nebo předvolební diskuze namísto hesel na bilboardech, ODS by své krádeže, plundrování ČR, nedokázala před občany obhájit. Strašení by v takové situaci nezabíralo. Noviny by situaci nezvládly a znamenalo by to definitivní odchodd ODS nebo pravdoláskařů, Havlovy kliky, od válu. Proto ta mobilizace. Jedním z oněch kontrolních mechanismů jsou i sdělovací prostředky a ty dokázala ODS eliminovat už v prvé polovině 90 let(bezpochyby díky prostředkům z privatizace). Kdo tehdy nesouhlasil s krádežemi (z tehdejší doby pochází slovo tuneling, což o mnohém svědčí), byl ihned v TV označen za příznivce komunistů a starých pořádků. Začala se v TV pěstovat Klausova neomylnost, naprosto nereálná u normálního člověka, což vyústilo v mediální kult Klause. Vzhledem k tomu, že pokud by v ČR existovala nezávislá TV, ODS by se u moci neudržela a nebylo by možno dále rozvíjet korupční prostředí...
22. 05. 2011 | 19:05

Luba napsal(a):

Novoroční projev odstupujícího českého prezidenta Miloše Zemana:

https://www.youtube.com/watch?v=fbSR5sCpvzA&feature=related
22. 05. 2011 | 19:06

Jeff napsal(a):

Ve vší úctě k autorovi, připadá mi to jako hodně akademická debata. Jsou tady dvě věci:
- včerejší demonstrace a reakce hajlujícího poslance Doktora z ODS na ČT24, to úzce souvisí s tím, jak se manipuluje: https://www.youtube.com/watch?v=wyIrH1YMNwg&feature=related
tj. video z předvolební kampaně 2010, kde Nečas přísahá, že zdravotnictví se nebude zpoplatňovat, neb to je protiústavní, čili vytírání konečníku s voličem premiérem (ODS)
- a především odkazuji na toto: http://dialog.ihned.cz/c1-51903720-kapitalismus-dnes-nepodrezava-vetev-pod-sebou-ale-pod-demokracii
Tj. není moc času.
22. 05. 2011 | 19:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Česlar:

Zajimave - adjektivum "altruisticky" chapete zjevne jako cosi hanliveho...

*****************
Cestovatel:

Kdyby se realizovaly moje (resp. Zeleneho) predstavy, byl by ten prah pro vstup do snemovny de facto zrusen uplne, protoze by kandidovaly individualni nezavisle osobnosti, bez ohledu na to, jsou/li cleny velke strany ci pidistrany, ci vubec zadne strany.

..
22. 05. 2011 | 19:09

Luba napsal(a):

Rozhovor s nastupujícím prezidentským kandidátem za hnutí Aktuálně.cz, s panem Václavem Hořejším:

https://www.youtube.com/watch?v=rk2qRWL71KU
22. 05. 2011 | 19:11

AC napsal(a):

Že se změn jen tak brzy nedočkáme? Nechci se stále opakovat,

ale jedna, totiž Bída, už stojí za dveřmi a její tragická sestra Zmar, profesionálka na rozvraty, jde v jejich stopách a vbrzku bude následovat.

Nabíráme kurz směrem ZPÁTKY co to dá! Ani vládou socialistů s podporou komunistů se nenechme ukolébat.
Za ruku nás vedou a cestu ukazují slepci,a navíc bezohlední, tak co byste od nich proboha čekali? Odvolatelnost politiků, či dokonce referenda?

Společnost se právem čím dál více radikalizuje, je neefektivně a nebezpečně polarizována.

Proto na sny opět!!! na dlouho zapomeňme.

A za sebe musím dodat jako obvykle - bohužel.
22. 05. 2011 | 19:12

n.o.s napsal(a):

Ten problém není v politických stranách, ten problém je v lidech, v tzv. občanech, systém má dnes potřebu debilizovat společnost, což se stává téměř neúnosným, školství, media, většina společnosti tomu nemůže utéct je to abych tak řekl pro většinu společnosti nevyhnutelné, politika je jen důsledek těchto procesů.

Nelze oddělit politiky od společnosti představy že dojde ke zlepšení například reformou politického systému jsou zcela falešné, proč by se měl systém reformovat když je tento stav výhodný a lidé takový systém chtějí -zvolili si jej

Nejprve musíte změnit občana, ovšem to nelze protože taková změna zákonitě znamená dostat se do konfliktu s autoritou, a lidé logicky nebudou následovat Vás ale onu autoritu, protože ta jim nabízí jistoty, pravda falešné, ale to je irelevantní.
22. 05. 2011 | 19:19

Mud.. napsal(a):

Citát: Kořenem zla jsou politické strany. Nikoliv, kořenem zla jsou fundamentalisté z Akademie věd! Blahoslavená existence z peněz jiných. Pan prof. potřebuje "střídání" bídy a bohatství" jako koza drbání! I ve F1 pochopili, že potřebují přezouvání jako koza drbání. Co takhle si pane prof. vyzkoušet stavět "mosty inteligence"? O suchém chlebu s vodou?
Jinak opravdu nechápu váš mozkový mikrosvět. Podobně aktivovali mozkové buňky soudruzi z tribuny na Letné. Vám se to pokyvování rukou hluboce vrylo do podvědomí!
22. 05. 2011 | 19:26

Luba napsal(a):

Vždyť právě ...

Nemůžeme změnit jiné. Můžeme změnit jedině svůj vlastní postoj k politice.

Změnit se z pasívních voličů v aktivní straníky, kteří nenechají ty nenechavější ze svých řad podvádět a krást,
a kteří budou skutečně diskutovat o problémech, vzdělávat se v právničině, psychologii, sociologii, ekonomii, jazycích, aby ve správě státu a možných funkcích obstáli na poli národním a mezinárodním.

Potřebujeme revoluci hlav a srdcí. A tu je možné uskutečnit evoluční cestou zezdola a zevnitř.
22. 05. 2011 | 19:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Mud..:

"Co takhle si pane prof. vyzkoušet stavět "mosty inteligence"? O suchém chlebu s vodou?"

No vida, kde berete inspiraci!

..
22. 05. 2011 | 19:30

n.o.s napsal(a):

ve středověku většina společnosti věřila že doba ve které žijí je lepší nikoliv že by se jim lépe žilo než předtím žili vedle ruin ŘŘ tj. výdobytků civilizace které dlouho neuměli napodobit a ani opravit, přesto věřili že ten jejich život lepší, protože uvěřili že JEN ten jejich život je zaručená cesta ke spáse, co je těch pár desítek let života zde na zemi oproti věčnosti.

Společnost musela padnout, literárně na hubu, musela se změnit což nepřišlo samo ale důsledkem katastrof, uvědomili si že tudy cesta nevede.

Ovšem před touto změnou kdybyste lidem řekl že jsou na omylu a že jejich představy jsou zcela falešné, neváhali a dav by vás zavraždil.

Dnes jsme do jisté míry v podobné situaci, přiznám se pro mne věc zcela nepochopitelná.
22. 05. 2011 | 19:32

AC napsal(a):

Pominu-li r.89, poprvé na vlastní oči vidím, jak si kapři sami svou hloupostí vypouštějí rybník.
Ten vytažený špunt už nikdo z nich zpátky nezarazí.

Ale jak říkám, míříme fofrem z deště pod okap!

Kdo si neumí představit dramatické znovu přerozdělování nakradených majetků, nechť vyčká - ono mu vlastně stejně nic jiného nezbývá.
Nic dobrého nám tyto extrémy, kdy lítáme ode zdi ke zdi nepřinese.

Snad se z toho vnuci našich vnuků poučí. Budou-li jim ovšem poměry přát.
22. 05. 2011 | 19:42

tata napsal(a):

dobry večer

pane HOREJŠÍ,

trochu mě mrzí vaše odpověd panu cestovateli,myslym že co jsou zde tak dlouho moc dobře víme proč mnohdy svuj styl pan vlk volí i když sem mu ho několikrat vytykal je to jeho obrana pravě proti takovym lidem jako pan cestovatel co on zde dodal za argumenty aby se mohl otirat o pana vlka,srovnavat jeho argumenty k 20 studence,to že tak argumentuje ho už jasně diskvalifikuje ,protože malo lidí zde ma takovy rozhled a vědomosti jako pravě pan vlk,nazvat tyto vědomosti tim co udělal ten pan je jasně naprosto mimo misu a proto mě mrzí tak jak jste odpověděl.
22. 05. 2011 | 19:44

Karel Mueller napsal(a):

Luba:

S zájmem jsem si přečetl Vaše příspěvky.

Jen k tomu Baťovi: Nežijeme v době Baťů. A také dnes Baťové nejsou ve čele bank a korporací ... A ti, co ta jsou, ti nikdy nebudou kadidovat na starostu velkého města (na to mají svoje lidi). Snad až na vyjímky ... také proč by měli? Proč by měli mít odpovědnost, když mají stejně reálnou moc?

Profesor se odkázal hlavně na článek prof. Zeleného. Nu, mě spíš zaujala debata a velmi výstižná replika nicku uprchlík před komunismem.

Víte, všechny úvahy na téma co bychom měli dělat nebo jak tuto situaci řešit obvykle nepočítají s tím, že jsme globalizovaný stát a ty skutečně kardinální mocenské páky - ekonomie a media - jsou v zahraničních rukou.

V jedné věci máte pravdu i s profesorem Zeleným. Tou je naprostý úpadek politických stran a jejich bezvýznamnost. Politické strany nemají a ani nemohou mít vizi, nedělají a ani nemohou dělat koncepci rozvoje společnosti. Ta je určena úplně jinde. Samozřejmě ... jak chcete dělat koncepci, když v ekonomii v podstatě škemráme o investice a můžeme jen doufat, že pro Němce je Balkán stále ještě méně výhodný než 3-4x lacinější Češi?

Zbývá tedy jen otázka, kdo to bude dělat líp a kdo by mohl být méně zkorumpovaný. Z toho ale plynou klíčové otázky: Jak vůbec takovou stranu či hnutí vytvořit, jak ho dostat k moci a jaké nástroje bude mít na prosazování nějakých rozhodnutí.

Ale o tom jsme už debatovali :-).
22. 05. 2011 | 19:46

Marcus napsal(a):

Podle mého názoru je v současnosti nejdůležitější zajistit aby policie a justice nebyla pod vlivem různých kmotrů - jak nás o tom informovala sl. Kočí. Tyto instituce musí začít fungovat a zajišťovat dodržování pravidel - jakmile zavřete jednu velkou rybu, bude to znamenat velké ohrožení i pro ty ostatní.
Souhlasím především se zavedením limitů na volební kampaně a zavedení referenda. Limity na volební kampaně jsou účinný nástroj proti privatizaci politiky a vlivu sponzorských lobby.
U volebního systému jsem proti většinovému systému - v našich podmínkách by to podle mě vedlo k jednobarevnému parlamentu (u senátních voleb vítězí opoziční strana) - lepší je podle mě snížení hranice pro vstup do parlamentu na 3%, aby se voliči nemuseli bát propadu svého hlasu.
22. 05. 2011 | 19:48

Marcus napsal(a):

Podle mého názoru je v současnosti nejdůležitější zajistit aby policie a justice nebyla pod vlivem různých kmotrů - jak nás o tom informovala sl. Kočí. Tyto instituce musí začít fungovat a zajišťovat dodržování pravidel - jakmile zavřete jednu velkou rybu, bude to znamenat velké ohrožení i pro ty ostatní.
Souhlasím především se zavedením limitů na volební kampaně a zavedení referenda. Limity na volební kampaně jsou účinný nástroj proti privatizaci politiky a vlivu sponzorských lobby.
U volebního systému jsem proti většinovému systému - v našich podmínkách by to podle mě vedlo k jednobarevnému parlamentu (u senátních voleb vítězí opoziční strana) - lepší je podle mě snížení hranice pro vstup do parlamentu na 3%, aby se voliči nemuseli bát propadu svého hlasu.
22. 05. 2011 | 19:50

honolulu napsal(a):

P O Z O R !
Tenco = 7 lidi nekolik IP adres. Archivuje Vas a registruje Vas. Nejde o diskuzi jde o registration a idoktrinations a sledovani.
22. 05. 2011 | 19:55

hoven napsal(a):

luba,
utopickej je i socialismus. nefunguje ani v rámci jedný rodiny, natožpak společnosti. kibuce nebo nějaký hipísácký komunity jsou spíš společenský výstřelek nějakého sektářského typu. socialismus nefunguje a pokud se ho někdo pokusil zavest, tak to vždycky vedlo k tyranii.
22. 05. 2011 | 19:55

argun napsal(a):

Ale ale profesore...

logický nonsnes hned v titulu? Napsal jste stejnou blbost, jako kdybych já napsal, že kořenem zla je Akademie věd. Pod blogem o vědeckém pokroku jsme si přece už vysvětlili, že subjektem zla může být pouze člověk, nikoli instituce.

A dál? Profesora Zeleného čtu rád, leč ten blog, na nějž se odvoláváte, je z jeho nejslabších.

Obecně:
Stranická demokracie se přežívá, protože se přežívá demokracie. Přesněji - její současné instrumentárium nestačí čelit síle globálního kapitálu, který si může koupit vše, včetně institucí a tedy i politických stran. Podívejte se za hranice a uividíte zhruba totéž co u nás, jen v kultivovanějším balení. Rozhodně nejde o česká specifika. A dále - slabostí demokracie je především absence ideí - nikoli osobností. Idee budou člověka oslovovat vždy, neboť člověk je vybaven duchem. Pokud s ideemi ovšem vůbec někdo přijde. A naopak - plakátové osobnosti nejsou žádnou zárukou vzniku podnětných ideí. Vzpomeňte na tesaře...

Konkrétně:
- radikálně omezit moc politických stran

To je jen floskule bez obsahu. Co to znamená konkrétně? Nevím nic o jeich faktické "moci".

- postavit je na roveň jiným institucím občanské společnosti

(dtto výše)

- odstranit současný poměrný způsob voleb do poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev a nahradit ho většinovým systémem kladoucím důraz na výběr v zásadě nezávislých osobností (které samozřejmě mohou být členy politických stran, hnutí, zájmových sdružení a spolků)

Nic nového, volání po nezávislých osobnostech se periodicky opakuje v okamžiku všech politických krizí. Jde o to, že nezávislá osobnost neexsituje. Každý je závislý.

- umožnit odvolatelnost zastupitelů a ostatních volených představitelů

Kým a jak, když jde o osobnosti na stranách nezávislé? Další logický nonsens.

- drasticky omezit náklady na předvolební kampaň a udělat vše pro to, aby se minimalizoval vliv peněz na výsledek voleb a maximalizoval vliv reálného programu kandidátů

Jak to chcete prakticky zajistit? Chcete zakázat placenou televizní reklamu? Chcete jako správný socinženýr změnit současného člověka a jeho vizuální vnímání reality? dobrá myšlenka - prakticky nerealizovatelná.

• snížit počet zastupitelů na všech vyšších úrovních aspoň o polovinu

Proč ne. Nic to neřěší.

• zavést přímou volbu prezidenta a hejtmanů

Preziden ano. U hejtamnů to nedává smysl, jde o exekutivu.

• zavést referendum jako standardní politický nástroj

Pokud vím, je zavedeno. Jde o podmínky pro jeho použití. Jak zamezit populistickému zneužití.

"V takovém modelu by se strany staly především jakýmisi "diskusními kluby" a realizovala by se tak více méně dávná Havlova idea "nepolitické politiky" (od které se ovšem již dávno distancuje...)."

Profesore... to snad ne. Havel se distancuje se zcela oprávněně, neboť jako inteligentní a sebekritický člověk seznal, že je to nesmysl.

Neopisujte chyby jiných. Skoro to vypadá, že se z Vás stává mistr slepých uliček (smile).
22. 05. 2011 | 20:03

Yosif K napsal(a):

Pane profesore, Vami ci spise Zakovskymi intosi navrhovany modedl jiz v lidske hostorii byl nekolikksetkrate realizovan a jiz nekoliksetkrate - obvykle tim, ze se zvrhl v totalitu kdy vsechno zacala rozkradat jedna rodina cxi nekolik rodin.

Zarnym prikladem je napriklad Mussoliniho "korporativni stat" formalne rizeny svazy zamestnancu a zamestnavatelu, ve skutecnosti vsak Mussoliniho rodinou. Na podobnem principu funguje tez islamofasisticka jamahiryia v Lybii. Gadaffiho rodina zbesile utraci za nemovitosti a zlato na zapade, za celkem solidnim prumernym GDP na hlavu se vetsinou skryva otrocka prace migrantu zijicich v podminkach silne pripominajicich otrokarstvi.
Ostatne i v realnem sociku byla moc politickych stran potlacena. Vsechno formalne a konsensualne ridila "Narodni Fronta" vcetne katoliku, zahradkaru a svazarmistu. Ve skutecnosti se jednalo (slovy trockistu) o b rutalni diktaturu socialistickych reditelu a generalu. Proti nim byly i dementove z UV typu Bilaka apod celkem bezmocni.
Metoda navrhovana zminenymi "intosi" je cesta z blata do louze.

Jedina vec ktera pomuze je dosadit do statni spravy lidi, ktgeri se neboji po politgicich "vyjet". Doufam ze je to novy generalni statni zastupce Zeman a novy ministr Kubice. Zda se ze jde o lidi, kteri se nebudou bat ani Langrea, ani Barty, ani Bohouse COBKY-SOBOTKY.
22. 05. 2011 | 20:04

Honolulu napsal(a):

Honolulu, je pouze jeden CESTNY charakterni jedinec s jednou IP adresou. Je politicky nepritel Multi-Kulti (zazil pad JHB), se silnou zasti proti FIZLUM. Pise pouze pod jednim nickem, americkeho mesta, kde se rozhodl psat do Aktualne CZ.

Honolulu provolava slavu Svycarsku. Mesity nemaji v Evrope co delat ! Pan cestovatel si pri cestovani zapomel vsimnou vyvrazdovani Krestanu a niceni kostelu u Muslimaku. Pan cestovatel cestuje se slepeckou holi nebo po Stromovce.
22. 05. 2011 | 20:05

prorok napsal(a):

Idiotsky system s "volnou soutezi stran a stranicek" se prezil snad uz v okamziku kdy zacal. Vzdyt kdo by nechtel byt kdyz ne clenem, tak si alespon uzivat vyhod prizne te "strany ze vsech stran nejstranovitejsi".
22. 05. 2011 | 20:22

Česlar napsal(a):

To Václav Hoření

Evidentně jste mne nepochopil. Zřejmě jsem se špatně vyjádřil. "Altruistický" ani "levicový" ani "intelektuál" nepovažuji za za nic hanlivého. Právě naopak.

To co vám u tohoto článku vytýkám je ale naivita, se kterou navrhujete řešení, která ve svém důsledku vedou k opačnému výsledku než za co svými postoji intenzivně usilujete.

A říkám, že je to bohužel častý omyl idealistů vašeho typu rozhodujích se v pojmech dobra a zla, kterého pravice dokáže brutálně využít. Je to problém i levicových elit jako je prof. Bělohradský (markantní je to např. při jeho srovnání s pragmatickým Kellerem).

I prof. Bělohradský však v posledním půlroce udělal určitý myšlenkový ústupek směrem k pragmatizmu, když dnes na otázku proč volit sociální demokracii říká, že soc. dem. sice nemá řešení pro současné problémy, avšak v prostředí které vytváří je naděje, že se takové řešení najde.

V prostředí, které shora navrhujete vy, je jistota, že si své řešení najde tak maximálně Háva s Bakalou ...
...
22. 05. 2011 | 20:26

Luba napsal(a):

Karle Muellere,
ano ... "kdo to bude dělat líp a kdo by mohl být méně zkorumpovaný. Z toho ale plynou klíčové otázky: Jak vůbec takovou stranu či hnutí vytvořit, jak ho dostat k moci a jaké nástroje bude mít na prosazování nějakých rozhodnutí."

Právě proto není dobré vytvářet alternativy ke stávajícím stranám. Víme, jak všechny tyto pokusy s "nepolitickou politikou" dopadly - naprostým fiaskem!

Úplně by stačily dvě strany s masovou (k tomu slovu mám odpor, ale jde o politologický termín) členskou základnou.

A uvnitř těchto stran by se čile diskutovalo mezi všemi možnými frakcemi. O problémech. Podobně se to děje v USA - Ale vztahy mezi demokraty a republikány mohou být pouze částečnou inspirací, nikoli následováníhodným vzorem.
Vždyť ty nechutné negativní kampaně vzešly právě z americké půdy.

Umění vládnout je dovednost. K tomu nikoho nepřipraví specializované vzdělávání v urologii, molekulární biochemii, radiologii, anesteziologii. Přesto mnozí politici vstupují do Parlamentu jen s touto průpravou. Dokonce ani politilogie není zrovna ideální, protože pěstuje historicismus - tedy považuje úchylku z normy za nezbytnost, stvrzenou dějinami.

Umění vládnout je dovednost. A jako každé dovednosti je třeba se jí naučit. A to jde nejlépe od lidí, kteří vládnout umí.
A v týmu lidí, kteří se vzájemně podporují.
Nikde není psáno, že se stávající strany nemohou obrodit. Nemají k tomu ale dostatek "materiálu". Ten musíme dodat my. Tedy - sebe sama.

Před časem jsme se tu bavili s bývalou blogerkou Klárou Samkovou o knize Malcolma Gladwella "Bod zlomu" a o zákonu malého počtu, kritického množství, síle kontextu, o mavenech,
teorii rozbitých oken, o epidemii zločinnosti a jejím zvrácení, apod.

Prostě,
malé příčiny mohou velké následky - pozitivní i negativní.
Například zločinnost, včetně těch zločinů nejzávažnějších, v New Yorku strmně poklesla díky důslednému potlačování drobné kriminality - trestných činů ovlivňujících kvalitu života. Začala být stíhána opilost na veřejnosti, močení tamtéž, stříkání graffiti, odhazování lahví a odpadků, drobné poškozování majetku - vývoj epidemií lze zvrátit změnou kontextu.

Podobně - narkoman se nepředávkuje proto, že si vzal víc drogy než obvykle, ale proto, že si ji aplikoval v neznámém prostředí. Změna kontextu má tedy také měřitelný (pato)biologický účinek - v tomto případě negativní. Známý kontext totiž narkomana na aplikaci drogy "předpřipraví".

Podobně - když si neopravíte škrábanec na svém voze, s určitostí vám tam přibude další. Od nějakého pouličního "umělce".

Překročíte-li tabu "nezabiješ" či "nepokradeš" jednou jedinkrát, a trest neodpovídá závažnosti činu, ať už to vnímáte jako křivdu nebo pardon, další zločiny už vám jdou "samy". Proto jsem také zastáncem trestu smrti.

Tedy - prosté znásobení členské základny může mít nečekaně pozitivní efekt na činnost těchto stran. Ale je to nepohodlné, protože to vyžaduje naše zapojení.

Kdo by si přiznal, že za stav naší politiky je spoluzodpovědný, že ano? Vždyť on je přece poctivý individualista, který odvádí daně a právem tedy očekává od jím placených politických nádeníků profesionální výkon.

Jenže to evidentně nefunguje.
22. 05. 2011 | 20:36

Daňový poplatník napsal(a):

To Hořejší:
Kdybyn ěco tak naivního napsala naše uklizečka Eliška, tak bych s ní polemizoval,ale Vás se zeptám, přímo, jako chlap chlapa, ku.va, kde jste se sehnal tak dobrý LSD?
22. 05. 2011 | 20:46

Luba napsal(a):

hovene,
socialismu je plná Evropa. Nahlédněte do Skandinávie.

Kibuc byl jediným příkladem fungujícího komunismu v praxi, nikoli socialismu. Pletete si pojmy.

Socialismus nevede k tyranii. To, co tu zavedli naši soudruzi nebyl socialismus, ale komunistický feudalismus.

Jako televizní divák "Přátel zeleného údolí" si příkladně vybavte dialog malého Pavlíka s hajným Horynou, kdy ho bodrý lesní muž nabádal, aby mu tykal, protože "pány už u nás nemáme" :)))

Tam je ta esence všeobecného pokrytectví a falše oné doby zřejmá.

Masaryk o socialismu:
"Můj socialism, to je jednoduše láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý měl pro sebe dost místa, elbow-room, jak říkají Amerikáni. Humanita, to není bývalá filantropie; filantropie jenom pomáhá tu a tam, ale humanita hledí opravit poměry zákonem a řádem. Je-li toto socialismus tož dobrá."

Einstein o socialismu:
"Skutečným účelem socialismu je překonat predátorskou fázi lidského vývoje."

Více: TGM - Český ideál
http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2006111601
22. 05. 2011 | 20:52

Medikolog napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

velmi hezké a akceptovatelné.. tak jsem začal hledat "miny".. A ejhle. Navrhujete poměrný systém (u nás již dost zdeformovaný) nahradit většinovým. Hmm, taková 118 (pardon, nyní 115:)) ukazuje, k čemu a kam většinový systém může vést a vede. K nebetyčné aroganci moci. Stačilo sledovat dnes ministra Drábka obhajujícího neobhajitelné prakticky proti všem včetně odborů, zaměstnavatelů, živnostníků.. Docházelo by k tomu i při těsném volebním výsledku a s důsledkem nenapravitelných škod. Děkuji, nechci. Demokratický je jedině přísný poměrný systém vyjadřující co nejpřesněji vůli elektorátu - jakkoliv zblblého (promiňte pane Stejskale:) či podvedeného sdělovadly a slibotechnou volební kampaně.

Zmíněná "nezávislost volených osobností" je stejně nereálná, jako je nereálná nezávislost soudců. Důsledky a excesy jejich nekontrolovatelnosti a praktické neodvolatelnosti máme denně na talíři...

Nezávislý na vás mohu být pouze tehdy, budu-li na vás ekonomicky nezávislý, mimo vaši jurisdikci a ještě vojensky podstatně silnější.

Například lze prohlásit za pravdivé tvrzení, že USA jsou nezávislé na ČR. I to, že Německo je nezávislé na ČR. Ale tvrdit opačné tvrzení by bylo na DIAGNOSU zralou na internaci na uzavřeném oddělení alespoň jeho původce.
22. 05. 2011 | 21:00

AC napsal(a):

Zraky upřeny ke hvězdám, pro samé ideály vždycky do h. šlápneme:-)
22. 05. 2011 | 21:12

Rejpal napsal(a):

V tradičně demokratických zemích jsou povolební proměny poměrů víc "osvěžením" pro voliče než politickou katastrofou, jaká dnes panuje v Česku. Domnívám se, že změna volebního systému by příliš nepomohla. Uvedu příklad: zvolení pana Železného (do EP či do senátu), který prokazatelně okradl každého občana ČR nejméně o 1000 Kč. Nebo zvolení pana Kalouska na sjezdu lidovců za předsedu KDU-ČSL v devadesátých letech. Dnes pan Kalousek jen dělá to, co před minulými volbami slíbil. Zřejmě naivním voličům také vadila víc bradavice pana Paroubka než jeho podvádění manželky.

Mohou voliči od "šikovných" podvodníků, lhářů či zlodějů očekávat pravdivé informace a důvěryhodná rozhodnutí na demokratickém základě ku prospěchu většiny, pokud takové lidi zvolí do vysoké politiky? Já o tom dost pochybuji.

Kolik voličů považuje své vlastní korupční či nečestné chování za zavrženíhodné, na příklad ve snaze získat výhodnější zdravotní péči, lepší školu pro své dítě, práci "na černo" nebo nezákonné úlevy v různých situacích? Je možné se potom divit mocnějším nečestným lidem, nejen politikům, že svá postavení zneužívají?

Zřejmě musí občané změnit k lepšímu především sami sebe a posléze vyžadovat a volit i odpovídající politickou reprezentaci.
22. 05. 2011 | 21:13

Luba napsal(a):

Dokud budou v politice špinavci, bude špinavá i ta politika.
22. 05. 2011 | 21:16

Luba napsal(a):

Lépe řečeno,
pokud nám budou za vzory médii předkládáni prezidenti, co kradou, ministři financí co lžou že jsou střízliví, nebo že nelžou, protože mystifikují, ministeriálové, kteří upředností svůj osobní krátkodobý zisk před prestiží strany, kterou vedou,
do té doby politika čistší nebude.

A bude i nadále přitahovat právě takové lidi, kterým tito "vzorové" imponují.

Což my s ideály přece nemůžeme dopustit, ne? Proto ty lumpy v našich oblíbených stranách nahraďme svou skvělou přítomností.
I navzdory své nechuti. Je to naše občanská povinnost:)
22. 05. 2011 | 21:25

hoven napsal(a):

luba,
v evropě a USA je dluhový semisocialismus, který vyústil v krizi. ted jsou možné dvě řešení, bud ten semisocialismus opustit a vrátit se zpět k neregulovanému trhu, nebo naopak zavést ještě přísnější regulaci a vydat se k te tyranii.
22. 05. 2011 | 21:28

argun napsal(a):

Luba
"Kdo by si přiznal, že za stav naší politiky je spoluzodpovědný, že ano? Vždyť on je přece poctivý individualista, který odvádí daně a právem tedy očekává od jím placených politických nádeníků profesionální výkon."

Ano, máte pravdu. To nefunguje.

"Můj socialism, to je jednoduše láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý měl pro sebe dost místa"

Ale to taky nefunguje. Kde je tedy chyba?

Napsal jste to - žijeme v jiném kontextu. Není chyba jen v náší individualistické lenosti a není chyba v naivitě TGM. Jde o to, kormidlo dějin se pootočilo jinam. to se někdy stane. Globální kapitál (hnusná floskule, kterou nemám rád) je na vině, že si žijeme jak prasata v žitě. Ovšem zglajchšaltoval skoro vše, hlavně jakékoliv idee. I nás. A pak je skoro jedno, komu dáte ve volbách hlas, výsledek je víceméně stejný.

Můžeme se uangažovat pro věci veřejné do bezvědomí a stav se nezmění. Znal jsem pár takových, keří si ve jménu ideálů správy věcí veřejných dokázali zničit život... Stejně jako se nezmění fakt, že bída je integrální součástí tohoto světa. Což Vám samozřejmě nikterak nebrání, aby jste nepracoval na opaku. Chcete -li.

Já nikoli. Mě stačí pochopit - měnit sklon zemské osy nehodlám. Ale jsem připraven pomoci tam, kde to dává naději na výsledek.
22. 05. 2011 | 21:34

AC napsal(a):

argun

Souhlas.
22. 05. 2011 | 21:39

Luba napsal(a):

hovene,
jaký semisocialismus?

Myslíte těmi semisocialisty snad bratry Lehmanovy?

"Lehman Brothers doplatila na propad cen na trhu nemovitostí a na následnou krizi spojenou s nesplácením rizikových hypoték. Cesta do záhuby začala v roce 2004, kdy banka koupila kalifornskou společnost BNC Mortgage, jednoho z velkých poskytovatelů hypoték pro nejméně solventní klienty.

Lehman Brothers si tím zajistila trvalý přísun úvěrů, které mohla zabalit do cenných papírů , jež pak s velkým ziskem prodávala dál.

K BNC Mortgage si banka pořídila ještě firmu Aurora Loan Sevices, která poskytovala hypotéky bez doložení příjmu. Výsledek byl na první pohled úžasný: banka vykazovala historicky nejvyšší příjmy a zisky.

Past sklapla na začátku roku 2007. Ceny nemovitostí v Americe začaly výrazně padat, počet lidí, kteří nedokázali platit drahé rizikové hypotéky, stoupal. Přesto banka pokračovala ve vydávání cenných papírů zajištěných hypotékami. Jenže jejich hodnota prudce klesala a Lehman Brothers místo pohádkových zisků začala vykazovat rekordní ztráty. (...)

„Chovali se jako blázni. V podstatě dali peníze komukoli, kdo si o ně řekl,“ popsal praxi Lehman Brothers pro stanici CNBC nejmenovaný realitní agent.(...)

V pondělí ráno Lehman Brothers požádala o ochranu před věřiteli. Během hodiny spadly akciové trhy tak, že z portfolií všech investorů smazaly více než 300 miliard dolarů. Za celý den spadl index Dow Jones o 500 bodů. Z trhu tak zmizelo přes 700 miliard dolarů. Úrokové sazby na mezibankovním trhu vystřelily vzhůru a trh s mezibankovními úvěry se téměř zastavil. V tomto kómatu světové bankovnictví zůstalo ještě několik měsíců."

Zdroj:
http://www.penize.cz/svetova-ekonomika/59054-pad-lehman-brothers-co-poslalo-svet-do-financni-propasti

Myslím, že jde o hezký příklad racionality "volné ruky trhu" a odpovědnosti soukromých vlastníků :)
22. 05. 2011 | 21:41

Luba napsal(a):

argune,
ale Masaryk nebyl naivní. Znal skutečné lidské možnosti více, než kdokoli jiný. Byl to moudrý a vzdělaný muž.
Ale psal o ideálu, který je žádoucí naplňovat.
22. 05. 2011 | 21:44

Belgičan napsal(a):

Reaguji pouze na nadpis!!!

Kořenem zla není existence politických stran, ale strach v lidech, který nezralí politici, potažmo nezralé plitické strany šikovně zneužívají. Stejně jako strachu lidí zneužívají náboženské struktury. Ale o tom může právě pan Hořejší dlouho dlouho povídat (psát).
Krátce bych to nazval "předposranost národa". Individualismus se nenosí. Nejde to. Každý, z řady vybočující, je oštemplován za něco negatrivního. Stádnost je in. A nejhorčí zločin je mít úspěch. To potom má český člověk nepřátele na každém kroku. Kdo má peníze, ten je stoprocentně nakradl. Na druhé straně je zase in, když si člověk žije nad své poměry na dluh.
Vůbec nejhorší jsou soudruzi, kteří vědí vše nejlépe a ti co to vědí jinak jsou podle nich největší hovada. Argumenty se nepřijímají. Namísto argumentů slouží hesla (jako framiglie 118...).
Nezbývá nám než doufat, že si to příští (přespříští) generace zařídí lépe. Podle zlých jazyků to trvá stejně dlouho jak trvala diktatura. U nás od r. 1939 do r. 1989 = šedesát let, tak máme ještě 39 let čas. Buďme optimisté a věřme, že ti mladí to zvládnou. Já jim věřím. Jsou fakt dobří.
22. 05. 2011 | 21:50

pich napsal(a):

Nejlepší je to co máme. Ale volby by se měly opakovat třeba desetkrát, až by byli zvoleni ti praví.

V té pověstné Krupce, se volilo už asi třikrát a pořád to nestačí.
Někdo tam podplácí. Kdo to je, zatím nevíme. Stěžuji si socani a ods. Že by neměli na úplatky.

Ono je to těžké, provozovat "demokracii", kde je patnáct procent nezaměstnaných, třetí generace nikdy nepracujících cikánů a téměř polovina obyvatelstva, kteří nějaké volby nepovažují za něco důležitého.

Pokud jako pracháč budu chtít být zvolen, obvykleji nějaký "kůň", tak to dokážu. Byla vzpomínaná první republika, Baťa a jeho trojnásobné starostování. Otec vzpomínal, jak se volilo, jak šéf přišel za lidmi, poručil jim koho volit. Samozřejmě že u urny byl každý sám ale podřízenost, strach o práci, fizlování, dělalo svoje. Nepracoval sice u Bati, ale mnohde taková praxe existovala.
22. 05. 2011 | 21:53

AC napsal(a):

Luba
Více než kdokoli jiný? Vy ty jiné znáte všechny, známé i potenciálně známé?
Jinak rovněž souhlas.
22. 05. 2011 | 21:55

sasa napsal(a):

hoven: volny trh neexistoval, neexistuje a existovat nemuze. Vzdy ho deformuje koruce ci regulace. Takze pozadavek volneho trhu je snahou zneuzit vlastni financni sily k ovladnuti ciziho (vetsinou statniho) majetku. Ke skutecne svobode je politicka demokracie malo, musi existovat i hospodarska demokracie = rovnost sanci ekonomicky se prosadit.
22. 05. 2011 | 21:57

schlimbach napsal(a):

Reforma společnosti, o.s. navrhuje průběžný volební systém, kdy je možné odvolat kteréhokoliv zastupitele ať již na obci, kraji nebo v Poslanecké sněmovně. Zároveň navrhujeme ze Senátu vytvořit 4. pilíř státní moci - moc kontrolní - 28 členů, do Poslanecké sněmovny 2/3 členů volit průběžným systémem a 1/3 členů - volit ze zastupitelů Krajských zastupitelstev - z každého kraje + Praha po jednom - celkový počet poslanců - 56.

Důležité je také, kdo může kandidovat - kandidáty do "zásobníku kandidátů" mohou navrhovat nejen politické strany, ale i zájmová sdružení i občané sami sebe, pokud seberou povinný počet podpisů.

Způsob průběžných voleb:

každý občan má 10 hlasů, které může v elektronických volbách přidělit kterémukoliv kandidátovi ze "zásobníku" kandidátů. Může dát všechny nebo něketré hlasy nějaké politické straně jiné individuálním kandidátům, nebo všechny indiv. kandidátům - jak uzná za vhodné. Pokud se kdykoliv rozhodne občan svoji volbu přehodnotit, udělá to. Odejmuté někomu hlasy přidělí někomu jinému. Ten, jehož celkový počet hlasů nedostačuje na povinné minimum automaticky opouští své místo v zastupitelském sboru a na jeho místo přichází ten, kdo má dostatečný počet hlasů. Tento způsob voleb umožňuje zrušit volební kampaně, protože jedinou smysluplnou kampaní bude plnit sliby, omezí se dominance politických stran, postupně se umožní angažovanost většího počtu občanů atd.
22. 05. 2011 | 21:58

AC napsal(a):

Belgičan

Vaše počty nevycházejí realisticky. Času nám zbývá už jen necelých 6 let. Potom jsme už na dlouho zase v (však vy si to už domyslíte).
22. 05. 2011 | 22:02

Karel Mueller napsal(a):

Luba:

Víte, nechci se Vás či kohokoliv jiného dotknout, určitě jste vzdělaný a inteligentní chlap. Ale mě všechny ty řeči a návrhy silně připomínají Husákov, zejména v jeho pozdější fázi, kdy se stále přemýšlelo, jak řešit v podstatě neřešitelné. Demokracie je jen slovo, právě tak jako např. socialismus podle komunistických představ. V obou soustavách hraje ústřední roli onen imaginární lid. A ten prostě nehraje tu "svoji úlohu" tak, jak si političtí snílkové představují.

Poznání "pokročilo" a dnešní vládci mají možnost se poučit ze všech předchozích režimů. Ale znovu opakuji, jsme globalizovaný stát a páky skutečné moci jsou jinde. A provázanost etablované elity s těmi pákami nemůžete nevidět . vždyť to je do očí bijící např. v období volebních kampaní.

Co si myslíte, že by se stalo, kdyby jste (pardon, mě se to tak líbí :-),) měl jen dvě strany? Ještě větší fraška než dnes. Tady nejsme v USA, kde přeci jen republikáni kladou větší důraz na zahraničně-politickou aktivitu a demokraté na sociální politiku (i když často jen verbálně a v podstatě se nakonec jejich politika neliší).

Ne kde chybí konkuence, tam přichází hniloba a stagnace. A západ nemá zatím vážného konkurenta, kterým byl dřív východní blok. I když Asie vstává a nejen ona, důvody určitě znáte.
22. 05. 2011 | 22:04

Belgičan napsal(a):

AC,
nerozumím, šest let? Jo kdyby bylo po astéckém, tak se to dá pošítat na měsíce, ale šest let?
22. 05. 2011 | 22:08

argun napsal(a):

Lubo
ze skutečnosti, že je někdo moudrý a vzdělaný, nevyplává nutně, že je též prozíravý. A naplňnování ŽÁDOUCÍCH ideálů je ta nejnebezpečnějšáí věc, která dosud lidstvo potkala. Přineslo to jen bídu a hromady mrtvol, nepamatujete?

Já vážně nemám nic proti socialismu, i když rozhodně nejsem voličem příslušných partají... ale s těmi Lehmanny jste napsal blbost. Motáte dohromady hrušky s jabkama. Ta racionalita zafunguvala v rámci POLITICKÉHO KONTEXTU... Byl prostě zájem na tom, aby každej bydlel - šlo o boj o voliče. A bankéřům šlo o růst ceny akcií a o prémie. Logický důsledek fungování ANONYMNÍHO GLOBÁLNÍHO KAPITÁLU. Chcete ho zrušit?

Samozřejmě, že protestanstký soukromý podnikatel, vychovaný kalvínskou morálkou, by se zachoval zcela jinak. Ale to je právě ten KONTEXT, račte pochopit.. Čas oponou trhnul, nevšiml jste si?

Už jste se přihlásil do nějaké partaje? Já jen jestli voda a víno jedno jest...
22. 05. 2011 | 22:10

Luba napsal(a):

ad AC:

"Roku 1876 ve studii Theorie a praxis Masaryk píše:

„Jsem přesvědčen, že by tak často vyžadované sloučení jednotlivých stran mnohem dříve se uskutečnilo, kdybychom se vespolek seznámili, neboť písemným vyjednáváním nelze toho docílit, co častým scházením, zakládá se to vše na zákonech psychologických, proti nimž státník hřešiti nemá. [...]

V roce 1898 v prvním vydání Otázky sociální čteme:

„Materialismus nedává historikovi uspokojivou psychologii
a bez psychologie není správný výklad historických fakt možný. Sociologický výklad koneckonců vždy musí být ověřen i psychologicky.“

V psychologické rozpravě o hypnotizmu r. 1880 Masaryk píše:

„Stav hypnotický jeví se býti jakousi nepřítomností ducha,
ve které člověk asi jako samohybný stroj vše, co pozoruje, napodobuje a ve kterém rozjařená a předrážděná obrazivost cizí vůli podléhá: hypnotizovaný je automatem napodobujícím.“

V Masarykově Světové revoluci z r. 1925 čteme:

„V politice jsem stále pozoroval a studoval lidi [...]
Pro politickou organizaci je třeba znát lidi, vybírat je a dávat jim náležité úkoly.

Záhy jsem si osvojil takové přímo monografické pozorování u lidí, se kterými jsem se stýkal a kteří stáli v popředí veřejného života. Sbíral jsem si všechna možná data o svých přátelích a odpůrcích; shledával jsem životopisy a zprávy o politicky činných lidech.

Než jsem s politiky a státníky vešel ve styk, přečetl jsem si jejich spisy nebo řeči. Informoval jsem se o nich všemožným způsobem.

Tato vlastnost projevovala se ve mně záhy; asi ve 14. roce věku [...] se mi dostala do rukou fyziognomika Lavaterova, četl jsem ji s velkou dychtivostí [...] Z toho pak mi snad zůstalo to stálé studium lidí [...]“

O Masarykovi se ví, že studoval pozorně i různé fotografie výrazů tváře a gest Adolfa Hitlera. V zmíněné recenzi knihy Mein Kampf mimo jiné vyzývá psychoanalytiky, aby podali hlubinný výklad Hitlerovy povahy.

Již v rozpravě o hypnotizmu r. 1880 věnoval Masaryk zvláštní pozornost „napodobování, které v životě jednotlivce i celých národů větší hraje úlohu, než obyčejně myslíme [...], např. záchvatovitý strach a útěk celé armády [...], ale také dychtění a bažení národů velkou měrou je napodobováním ideálů, zkrátka celý náš život jistou měrou je napodobováním.

Napodobování děje se někdy velmi rychle a zachvacuje v každé době velké množství lidí, právem o duševní nákaze mluviti hodno: např. [...] roznícení Evropy za válek.“

V roce 1885 vychází úvaha o nápodobě:

„V politickém životě nápodoba mocným je činitelem u národů nevzdělaných i vzdělaných.“ Po tomto výroku následuje řada příkladů z historie. V závěru článku o nápodobě se Masaryk vyjadřuje takto:

„Mravní ideály napodobujeme vědomě a nevědomě.
Nenuďme svěřenců svých dlouhými kázáními, žijme tak, jak chceme, aby žili oni, a nemůžeme-li sami tak žíti, pak alespoň dávejme jim vznešené vzory za příklad [...] o ostatní postará se snad mechanizmus – nápodoba.“

V Základech konkrétní logiky z r. 1885, v závěru části 6. O psychologii Masaryk píše:

„Poznáváním přirozenosti lidské poskytuje psychologie základ praktickým psychovědám, poučujíc nás, jak máme vychovávat budoucí pokolení a sebe samy, co činiti můžeme, a jak máme dosahovat svého pravého lidského účelu.“

„S jistotou smíme stanovit pravidlem, že pro veškerou historii je nutným podkladem znalost lidské přirozenosti. Vykládajíce jevy sociální a historické, vždy napřed musíme hledět k zákonům psychickým. Pro porozumění vývoje lidského (buď jednotlivce nebo člověčenstva) podkladem býti musí studium psychologické.“

Zdroj:
http://www.vesmir.cz/clanek/t-g-masaryk-a-politicka-psychologie

Prostě,
Masaryk byl člověk vzdělaný, a to nikoli jen teoreticky. Praktikoval např. ve Wundtově psychologické laboratoři v Lipsku.
Wilhelm Wundt je zakladatelem psychologie jako vědy.
22. 05. 2011 | 22:17

AC napsal(a):

Belgičan

Tomu zas rozumím já. Připustíme-li vládu soc.dem., což je v této situaci více než jisté, zakrátko ztratí paměť, Bohumín neBohumín.
Nedomnívejte se, že světla zhasnutá V 94 budou zapomenuta! Nebylo by z čeho brát. Ale mnohem důležitější budou vnější ekonomické a politické vlivy, ty k rozvratu přispějí největším dílem. Náš ostrůvek ve středu Evropy, životně závislý na Německu, nemůže obstát. Měli bychom včas popřemýšlet a konat, neboť současná vláda tento rok nemůže přežít. Takže tolik ode mne jen telegraficky.
Jo a počty: konec vlády, předvolební taškařice, zvolená levice, to je dohromady konce 2015 max. 16. A to už budeme mít tzv, po ptákách.
22. 05. 2011 | 22:23

argun napsal(a):

Luba
něco vypadlo:
Logický důsledek prolnutí politických zájmů a fungování ANONYMNÍHO GLOBÁLNÍHO KAPITÁLU.

Když to shrnu. Fundamentální řešení neexistuje. Bohužel. Jsme součástí zahnívajícího kontextu, kdy "démos" už neexituje, vládnou ideově vyprázdněné oligarchie. Ale jistě je možné ten proces brzdit a dílčím způsobem zlepšovat.

Psi štěkají, ale karavana jde dál. Můžete být buď psem nebo součástí karavany. Vyberte si.
22. 05. 2011 | 22:25

honolulu napsal(a):

Luba,
vyborny prizpevek (21:41), zazil jsem to a ztratil 2/3 investic na Wall Str. (cervenec 2007)
Zapomnel jste vsak uvest, ze hodne bank bylo DONUCENO davat pujcky tem, o kterych se vedelo, ze nebudou platit.
Bylo to narizeno v ramci boje proti "rasismu". Ti bankeri, kteri se teto blbosti "sprajcovali" byli vykopnuti.

Zde (USA) je 2 miliony opustenych domu. Ceny nemovitosti jsou velmi nizke. Nikdo to nechce. Lide se boji dalsich utopistickych socialnich experimentu politiku. Ty nejvetsi zla neudelali kapitaliste, ale demokraticka levice, ktera nesnasi realitu. Domy proste nejdou prodat. Ti, kteri si mysleli, ze po prodani domu budou mit dulezity pridavek k penzi nemaji nic..
22. 05. 2011 | 22:25

AC napsal(a):

Luba
Neptal jsem se na TGM.
22. 05. 2011 | 22:31

almost glossed™ napsal(a):

autor: obávám se, že ODS po ničem jiném než po většinovém systému 20 let netouží. Otázka je, proč a zda s jejich důvody souhlasil...
22. 05. 2011 | 22:32

almost glossed™ napsal(a):

zda byste...
22. 05. 2011 | 22:33

Luba napsal(a):

argune,
nakonec záleží jen na Vás, komu nebo čemu pád do finanční krize přičtete.

Pokud věříte klasikům ekonomických teorií, neviditelná ruka trhu za to nemůže. Ale tou neviditenou rukou je suma mezilidských interakcí - a lidé se příliš racionálně nechovají.

Nakonec - Adam Smith nebyl jen ekonom, ale byl to filosof a etik. A nenapsal jen Bohatství národů, ale před tím vydal také Teorii mravních citů, která je vůči jeho pozdějšímu nejznámnějšímu dílu antagonistická.

Ano. Jeho dvě knihy spolu polemizují.

Smith si tedy jasně uvědomoval limity racionálního fungování spontánního řádu. Což se o jeho pozdějších pokračovatelích v ekonomii říci nedá.

A k těm ideálům:

Bez ideálů jsme mrtvoly. Stáli bychom na místě bez pohnutí.
A naplňovali svůj bezedný spotřební košík, který nám přináší iluzi bohatství a náhradu za to, že nejsme úplnými lidmi.
22. 05. 2011 | 22:33

hoven napsal(a):

luba,
semisocialismem EU a USA myslím státní předlužení a státní zásahy do ekonomiky, který způsobily krizy. to, co krizi odstartovalo je jiná věc, a není to vubec důležitý. v podstatě to mohlo být cokoliv.
sasa,
trh je vždycky regulovanej, přinejmenším zákonem. já spíš měl na mysli tu snahu politiků ten trh křivit penězna, který nejsou jejich a tudíž necítí žádný riziko. politik nemyslí, politik chce být zvolen. podnikatel myslet musí a musí zvažovat riziko každý investice. proto by se stát vubec neměl do ekonomiky míchat.
22. 05. 2011 | 22:37

Ing. N. napsal(a):

MANIFEST 11

Jakou stranu bychom my, občané České republiky volili?
Takovou, která

- zajistí zaměstnání všem, kteří chtějí pracovat
- přinutí k práci i ty jedince, kterým se práce protiví
a kteří raději kradou ať už v malém nebo ve velkém
- bude důsledně trestat korupci
- prošetří legálnost získání nabytého majetku občanů,
nelegální majetek zabaví
- sníží platy všem politikům, včetně poslanců a senátorů
- uzákoní odvolatelnost poslanců a senátorů
- zavede trestní odpovědnost za chybné rozhodování
politiků v posledních 20 letech
- omezí (zakáže) výdej finančních prostředků na
předvolební kampaně (povolí volební program stran
pouze na formátu A5)
- zavede bezplatné zdravotnictví a školství
- zavede tvrdý postih narkomafie a dealerů drog
- omezí hazard
- vyřeší problém bezdomovců
- zakáže kouření ve veřejných budovách, včetně restaurací
- podpoří české zemědělství s cílem zabezpečení
potravinové soběstačnosti země
- znovu zavede důkladnou kontrolu potravin
- uzákoní pouze jednu zdravotní pojišťovnu
- nepovolí zřizování soukromých penzijních fondů
- zavede kontrolu bank
- sníží platy všem manažerům
- zvýší minimální mzdu
- zvýší daně bohatým
- podpoří rodiny s malými dětmi
- zabezpečí důstojné stáří
- omezí zaměstnávání zahraničních pracovníků
- nebude vracet církvi majetek
22. 05. 2011 | 22:40

Maximus napsal(a):

Přečetl jsem si článek pana Hořejšího a prolítl názory lidí, ale myslím, že těžiště problému našeho politického a potažmo hospodářského marazmu leží jinde. Není třeba vymýšlet zase nějaké české cesty, to je nebezpečná naivita, ale podívejme se do zemí kde je demokracie na vysokém stupni a také tyto státy dobře hospodaří. Porovnějme si a zjistěme si proč tomu tak je! Pokud budete pozorně porovnávat a zjišťovat příčiny tohoto u nás nepříznivého stavu, zjistíte, že to není ani polickým systémem resp. jeho modelem, ale tím, že někteří už léta etablovaní, zavedení vysocí politici u nás se pevně uhnízdili na vysokých státních postech a v zákonodárných sborech a velmi trpělivou a pozoruhodnou mravenčí prací se jim povedlo naprosto paralyzovat celý systém vymáhání a uplatňování práva v zemi. Tito politici jsou rozlezlí prakticky ve všech známých stranách naší scény. Nyní je paralyzována policie, tajné služby, státní zastupitelství a soudnictví! Neplatí padni komu padni! Mohu uvést hned několik známých případů, kdy by politici nebo vysocí státní činitelé měli skončit za katrem, ale nic se jim nestalo popř. byli jen na oko potrestáni. V naší zemi neplatí už dnes právo, ale to kdo má víc peněz, kdo je na vyšším postu moci nebo kdo se zná s někým významným a důležitým! Demokracie pláče a dostali jsme se na právní úroveň zhruba v Klondike na konci 19. století! Pro všechny ty co by chtěli u nás změnu k lepšímu, platí jedna rada. Dojděte se podívat do Rakouska, Německa, Dánska, Skandinávských zemí atd. a pak budete vědět jak na to. Změna u nás bude ale velmi těžká a možná i bolestivá!
22. 05. 2011 | 22:41

Aleš Řešitel napsal(a):

Převážně s uvedenými body je možno dát souhlas. Problém je v tom, že neřeší to podstatné. Podstatou dnešních problémů je, že tento stát je v politickém, ekonomickém, právním, sociálním a morálním rozkladu, do kterého ho různým přičiněním dovedly vládnoucí garnitury. Po VL revoluci se mimo jiné skloňoval morální úpadek ke kterému nás dovedl "socialismus" pod vedením KSČ. Co se zmněnilo. Místo nastavení kriterií a hodnot, které znovuobnoví morálku, se oslavují lháři a zlodějové. Jenom drobný postřeh z minula, kdy prohlásil pan Benda st., že zákony přijaté za doby vlády KSČ pro něj neplatí, že je nebude respektovat. Myslím, že měl plné právo mluvit pohoršeně a s odporem k některým zákonům, ale jako zákonodárce měl udělat vše pro změnu těchto zákonů. Samozřejmě, že absence zákonů v době privatizace(pomíjím metodu) byla hřebíčkem do rakve morálce a ekonomiky státu. Oslava zlodějů a rozklad státu začal. O tom, jak to v tomto státě funguje je zbytečné psát. Pouze dnes k doplnění perlička, třešnička na dortu zlodějen a korupce, je výsledek auditu zadaného ministerstvem zdravotnictví. Audit dopadl dobře, protože auditoři zkoumali soulad cen se zadáním. Že tam lump, pohunek, dosazený nějakou politickou stranou, napsal nesmyslné nadsazené částky, už nikoho nezajímá. Určitě neuhodnete kam tyto ukradené peníze směrovaly, napovím. Aféra Drobil,Vondra a další nespočet afér, které pro aktéry byly tím neštěstím, že spatřily světlo světa. Další tisíce afér od komunální sféry, až po vládní, zatím čekají na odhalení. Nejen morální úpadek demonstruje zlodějna před zraky kamer a světa, hradního pána. To, že má ještě podporu občanů, a po takové ostudě, kterou udělal před celým světem našemu státu, měl skončit v opovržení. Bohužel při absenci jakékoviv cti a morálky se nemůžeme dočkat ani odstoupení ze "zdravotních" důvodů. A bohužel není sám. Všichni jsou splachovací při vědomí, že ovládají policii, justici. Při absenci základních hodnot: cti, morálky, zodpovědnosti je úvaha na většinový volební systém likvidační. Už dnes boj proti mafiím je bojem proti větrným mlýnům. Co by asi bylo potom. Předpokládám, že v našem státě diktatura toho, kdo se dostane první ke korytu a následný totální chaos. Je potřeba na to jít jinak: zákonodárství přijmout od demokratických států např. severské státy; majetková přiznání; zrušení senátu; referenda a přímé volby-korekce zastupitelské demokracie; nový zákon o státních zakázkách a hospodaření se státním majetkem; odpovědnost politická-presumce viny ,trestní a majetková a to i u jakoby zapomenutých případů, nové audity; zákon o státní službě, definitiva,omezení dosazování úředníků( pohunků a zlodějů) politickými stranami do státní zprávy; zrušení akcií na doručitele; odvolatelnost volených zástupců; ustavení institutu volebního podvodu-zamezení lživým volebním kampaním, řeší zahájením řízení ombudsman na základě žádosti určeného počtu občanů v případě povolebního rozporu se sliby ve volební kampani; jedna zdravotní pojišťovna ostatní transformovány na komerční; podpora mladých rodin, zvrácení nedobrého demografického vývoje. Zde je uvedeno jenom několik zásadních opatření, které mohou vést ke zlomu ve společnosti, k obnovení důvěry v politické strany, k obnově morály a spravedlnosti. ales.resitel@centrum.cz
22. 05. 2011 | 22:41

Aleš Řešitel napsal(a):

oprava" státní správy
22. 05. 2011 | 22:46

Al Jouda napsal(a):

Pane profesore, po přečtení Vašeho článku musím ocenit, že významní muži jako Vy, mají snahu s tím politickým bordelem u nás něco dělat.Měl byste se ale dát s někým dohromady.Jak napsal Jaroslav Hašek : Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří :)))
22. 05. 2011 | 22:47

Selen napsal(a):

Koukám na řadu zajímavých návrhů, ale pomíjíte tu diskutující jednu podstatnou věc. Nelze si utopisticky myslet, že zdánlivě racionální návrhy by v naší společnosti dopadly na úrodnou půdu. Všechny návrhy jako politika po zaměstnání nebo testování důvěry po každém roce nejsou realistické. Materiální společnost potřebuje matérii. Ani tzv. vynikajícím osobnostem se nebude chtít dělat politiku zadarmo.

Poslanec by měl mít minimálně dvoj až třínásobný plat oproti současnosti. Aby neměl pocit, že jako odborník ztrácí např. oproti soukromé sféře. To samé jiný profesionální politik. S tím souvisí - poslanec, člen vlády, senátu, zastupitelstva, hejtman atd. nemá mít jiné zaměstnání nebo funkci. Ať se může své práci (za odpovídající vysoké hodnocení) věnovat naplno. Žádné dozorčí rady a představenstva a jiné hromadění.

Je evidentní, že dnešní zákonodárná činnost je práce cca na 0,2 úvazku, jak ví ti různí poslanci/hejtmani/předsedové výborů/místopředsedové podvýborů/členové doz.rad-vše naráz. Být člen zastupitelstva pak na 0,1 - to je jen taková legrace, jak si vymyslet a zrealizovat pár projektů pro své firmy.

Nějaká forma ostrakizace by byla také velmi vítaná.

Zkrátka a dobře. Nejdřív je potřeba lidi motivovat k práci a nekradení. Jelikož se někteří pokusí krást stejně, musí být co nejlépe kontrolováni. A u těch, u kterých dojde ke ztrátě důvěry, musí existovat cesta, jak se jich zbavit.

Je nepřeberně možností, jak to udělat, a podle mě nezáleží na tom, kterou cestou by se postupovalo. Hlavně ale naplnit ty obecné zásady.
22. 05. 2011 | 22:53

dennis napsal(a):

Pane Argune, napsal jste to "presne":
"Pod blogem o vědeckém pokroku jsme si přece už vysvětlili, že subjektem zla může být pouze člověk, nikoli instituce." Naprosto se ztotoznuju.

Proto jsem byl u vytrzeni jak rumunsti demokrate se rychle vyrovnali se zlem komunisticke ery. Zastrelili prezidenta a pani prezidentovou, zabranili obcanske valce. Komunisticka ideologie a jeji teror byl mrtev! Bohuzel si nemyslim, ze bychom touhle cestou se vyrovnavali se subjektem zla v nasi mile republicce.

Co se nadeje na spravedlivou vladu tyce po zmene volebniho systemu, si myslim, ze jadro pudla ani zlaty klic neni zaklety ve volebnim systemu, ale ve vseobecne mravni urovni, ktera je pro nasi dobu charakteristicka. Jsem optimista a verim, ze: Prijdou nove fasisticke strany, ze se narodi (mozna uz se narodili) novi fu:hrerove. Ze ruzne rozsahle katastrofy znovu privedou lidi k rozumu a nebo k pocitu, ze pro kazdeho a tak i pro vsechny bude lip, kdyz budou zit poctive, ze prijde "nove globalni krestanstvi". Muj optimismus je v nadeji, ze to bude opet trvat staleti, nez lidstvo dospeje do takoveho procesu mravniho rozkladu, jakeho jsme svedky. Moje nadeje vychazi ze zkusenosti, ze kazdy jev zive nebo nezive prirody prochazi stadiemi zrodu, rozpuku, plodnosti a zmaru. Jako Evropan a dite osvicenectvi a ateista se modlim, aby faze zmaru neprekrocila hranici nenavratna.
22. 05. 2011 | 23:02

sasa napsal(a):

hoven: zase vedle. Jenzto jste jiz pripustil statni regulaci, tak myslite nemichanim statu do ekonomiky to, ze stat nebude vlastnikem. Ale neni zadny rozdil mezi statem a velkou korporaci. Vsude rozhoduji manageri. Takze existuje moznost ovlivnit jejich rozhodovani pouze zpruhlednenim jejich prijmu a majetku. Takze zverejneni danovych priznani a zverejneni majetku.
22. 05. 2011 | 23:06

hoven napsal(a):

sasa,
bez státní regulace nastává anarchie. takže vždycky se bavíme o míře té regulace. do příjmů managerů soukromých společností nikomu opravdu nic ale vubec nic není. u společností, který vlastní stát jsem pro. otázka je, jestli stát má nějaký podniky vlastnit. já tvrdím, že ne, protože stát není podnikatel. stát nemůže investovat peníze a podstupovat riziko, protože primární učel státu není tvořit zisk, ale poskytovat veřejný služby. levičáci jsou přesvědčený, že hlavní uloha státu je bedlivě dávat pozor na to, aby někdo moc nezbohatnul. oni uvažují zpusobem, "proč by měl ten zisk měl jít podnikali, když ten zisk muže jít státu". ale oni nechápou, že pokud nezbohatnou podnikatelé, tak nezbohatne nikdo. ten socialismus jsme si přece už vyzkoušeli. to nefunguje. to nebylo v lidech, ale v systemu.
22. 05. 2011 | 23:43

argun napsal(a):

Luba

"Smith si tedy jasně uvědomoval limity racionálního fungování spontánního řádu" Ano, jistě. Je to vidět třeba i v přírodě, která se často chová "nelogicky".
"Neviditelná ruka je suma mezilidských interakcí - a lidé se příliš racionálně nechovají". Souhlas.

Platí to jistě i naopak. Tedy, že spoléhat se na lidskou racionalitu při snaze o ovlinění jakýchkoli společenských či globálních procesů - jak socialisté rádi činí - je nemožné. Udělal jsem někde chybu?

"Bez ideálů jsme mrtvoly. Stáli bychom na místě bez pohnutí."

No... jde o to, o jakých ideálech je řeč. Jaké ideály myslíte, že mají Pygmejové na řece Limpopo? A jsou, myslím, celkem šťastni. U skautů jsme měli ideál "modrého života", jako že nemluvit sprostě, pomáhat babičkám s nákupem a tak... ten byl celkem fajn. Horší je to s ideálem rasově čisté či beztřídní společnosti. Či takové, kde jsou všichni horem dolem vzdělávání a všichni mají práci... Já bych si dovolil konstatovat, že společenské ideály jsou opium lidstva. Stály u zrodu všech velkých průserů evropské civilizace, inkvizicí a křížovými výpravami počínaje a multikulturalismem konče. Díky, nechci.

Je ovšem jistě dobré nebýt mrtvolou a nestát na místě. K tomu mi ale myslím stačí "obyčejná" lidská duše a její emoce. Třeba láska. A k práci na sobě a kultivaci svého "já" společenské ideály věru nepotřebuji.
22. 05. 2011 | 23:48

ZAM napsal(a):

Václav Hořejší:
"Pro začátek aspoň změna volebního systému na většinový?"
Největší možná chyba. Arogance politiků vítězné partaje by narostla tak, že by tento stát rozkradli úplně.
Nastává etapa rostoucí převahy parazitů nad hostitelem. Zásadní změna nastane, až parazité odpadnou od vysátého hostitelského státu a obrátí se jinam. Třeba přes Německo do Bruselu.
Ale teď vážněji: současný typ zastupitelské demokracie skomírá tím rychleji, čím víc se vzdaluje svému obsahu. O demokracii - vládu lidu jde čím dál méně. O to se starají politické partaje, které slouží jako výtah všeho schopných jedinců k moci a také k penězům. Tito lidé převládli ve státních institucích a jejich prvořadým zájmem je ve vzájemné součinnosti zabránit přílivu dalsích nových jak konkurentů (nyní VV) tak nedejbože dokonce idealistů nebažících po materiálnu a moci (třeba piráti).
Zásadní změna a obracení Saulů na Pavly nastane tehdy, kdy bude výhodnější kooperace v produkci než parazitizmus. V tomto směru jistě může otevírat nové perspektívy globalizace.
22. 05. 2011 | 23:52

jogín napsal(a):

Hlavní porblém tzv. zastupitelské demokracie je v kontrole. Současnost vypadá tak, že z voleb vycházejí dočasní diktátoři, bez jakékoliv odpovědnosti a možnosti postihu- navíc obdaření imunitou, aby na ně opravdu nikdo nemohl. Nezbytnou podmínkou nápravy politického systému je je jednak referendum, jednak odvolatelnost zastupitelů.
23. 05. 2011 | 01:19

Jetvart napsal(a):

Pane Hořejší většina toho co jste napsal jsou i mé názory, ale následující citát obsahuje podle mne protiklad. "většinovým systémem kladoucím důraz na výběr v zásadě nezávislých osobností (které samozřejmě mohou být členy politických stran, hnutí, zájmových sdružení a spolků"
Většinový systém by přece moc současných největších stran jen posílil. Já osobně bych byl pro odstranění prahu pro vstup do sněmovny, volbu osobností, místo stran a strana která získá největší počet hlasů, by měla mít právo sestavit vládu, a mít pro sebe funkci předsedy vlády. Stejné zásady by měli platit i pro krajské a místní funkce. Při většinovém systému bude sice vláda stabilní, ale budeme na 4 roky volit diktátora, zákony se budou měnit ještě víc s každou vládou. Tím naprosto zmizi veškerý zbytek úcty k právu. Už strany současné koalice s při navrhování zákonů nedbají na názor nikoho jiného. Z toho co jste napsal opravdu nechápu, která ze současných vládních stran je vám tak blízká, že by jste chtěl aby vládla neomezeně.
Podle mne, jsou velký problém noviny. Lidé jsou na média odkázáni pokud jde o informace. Noviny místo aby dodávaly nestranné informace, říkají lidem které strany volit, jak to dělají pravicové deníky jako Mladá fronta - Dnes. Zodpovědnost nemají žádnou, naopak je pro ně výhodné pokud lidé zvolí vládu jako současná, skandály každý týden zvyšují prodej novin. Televize je o trochu lepší, při debatách je těžší jednu stranu úplně umlčet. Potřebovali bychom zákon který by svobodu tisku trochu omezil na úroveň veřejnoprávní televize. Jinak budou o tom, kdo nám bude vládnout, rozhodovat novináři.
23. 05. 2011 | 02:18

Maximus napsal(a):

Pane ZAM, naprostý souhlas. Docela nyní mě mrzí, že jsem před časem s Vámi měl spory ohledně zdravotnictví, protože s Vámi často souhlasím a musím konstatovat, že máte přehled a znalosti. Možná jsme tehdy měli víceméně pravdu oba, ale každý ze svého úhlu pohledu.
Přeji pěkný den!
23. 05. 2011 | 06:14

vaclavhorejsi napsal(a):

almost glossed™:

"ODS po ničem jiném než po většinovém systému 20 let netouží. Otázka je, proč a zda byste s jejich důvody souhlasil"

V Senatu zvolenem vetsinovym systemem ma 50% CSSD...

..
23. 05. 2011 | 07:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Jetvart:

"Většinový systém by přece moc současných největších stran jen posílil. Já osobně bych byl pro odstranění prahu pro vstup do sněmovny, volbu osobností, místo stran a strana která získá největší počet hlasů, by měla mít právo sestavit vládu, a mít pro sebe funkci předsedy vlády."

Ano, to by take byla dobra varianta, muselo by se ale technicky zajistit, aby se volily (na stranicke kandidatce) ty "osobnosti".

"Při většinovém systému bude sice vláda stabilní, ale budeme na 4 roky volit diktátora, zákony se budou měnit ještě víc s každou vládou."

Ja nevim, proc si kazdy mysli, ze by vetsinovy system musel nutne vest k drtive prevaze jedne strany - vzdyt Senat volime takovymto zpusobem a takova situace prilis nenastava?

..
23. 05. 2011 | 08:02

ZAM napsal(a):

Maximus:
Díky.
Spory o věc (nikoliv osobní) jsou nutné pro tříbení názorů a proto nikoho nemusejí mrzet, naopak. Nejčastější velkou chybou v diskuzi je převádění věcných sporů do osobní roviny někdy až hulvátskou formou. Teď nemám na mysli Vás, ale např. jednoho pisatele pochváleného i autorem blogu. Proto nebojme se věcných sporů a využívejme je k šíření poznání.
Mějte se.
23. 05. 2011 | 09:14

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
"Senat volime takovymto zpusobem a takova situace prilis nenastava" Nekorektní argument, do Senátu nejsou voleny partaje, Senát oproti Sněmovně má menší podíl na moci.
23. 05. 2011 | 09:17

ZAM napsal(a):

jogín:
"Hlavní porblém tzv. zastupitelské demokracie je v kontrole." Nemyslím, netransparentní kontrola by se autonomizovala natolik, že by bylo nutné ustanovit nad ní další kontrolu....atd. Hlavním nedostatkem našeho způsobu zastupitelské demokracie je netransparentnost, reálné konání politiků je neprůhledné a utajované a angažovaný občan musí vyvinout značné úsilí ke zjišťování skutečných pohnutek politických aktů.
23. 05. 2011 | 09:25

pich napsal(a):

V kapitalismu našeho typu, žádná demokracie není. Jedná se pouze o fata morganu. A hlavně o divadelní kreace, s prvky dramatu ale i taškařice.
Když čtu o nějakých "nezávislých", tak se vždy orosím.
Do "politiky" vstupují zásadně lidé bez skrupulí, otrlí s amorálními geny. Jsou to většinou "podnikatelé" s lidskou důvěřivostí, lichváři a prospěcháři.
Ti tam jdou, aby rozmnožili své statky, zajistili si pomocí zákonů, či spíš nezákonnosti své léna.
Dostávají se tam občas různí hvězdopravci, ksichty známé z různých těch médii, prken co znamenají svět, či falešní proroci s poselstvím pravdy a lásky.

To, co tady máme, je ideální a jen naiva si myslí, že se dá něco změnit. Stačí, když budeme víc pozorní, kritičtí a zkusíme odhadnout, co onen zájemce o vstup do zahrady hojnosti, má za lubem. A je jedno, zda to je socan, komanč či pravičák všech zabarvení.
Jediná možnost, je prosadit referendum. Obecné, vždy když nastane větší problém a jistá množina občanů rozpozná něco nekalého a falešného, naprosto odlišného než byl "program" těch či oněch.
23. 05. 2011 | 10:21

vaclavhorejsi napsal(a):

ZAM:

"do Senátu nejsou voleny partaje, Senát oproti Sněmovně má menší podíl na moci."

Ano, to je podstatou me (Zeleneho) predstavy - nevolit partaje.

..
23. 05. 2011 | 10:28

buldatra napsal(a):

Všechny ty úvahy v článku a diskuzi jsou fakt móc a moc pěkné, nicméně v reálu je to u nás holt zařízeno tak, že nečesaná nemytá veřejnost zas půjde v určeném čase k volbám volit, sem tam okroužkovat nemilované neodvolatelné, vhodně namasírována propagandou, sladkými předvolebními sliby.
Popřípadě část nepůjde nikam, páč ztratí chuť dělat ze sebe kašpárka.
Což hovoří jasnou řečí o tom, že systém funguje správně.
Je životaschopný a vyhovující pro koumáka, který jej vymyslel. Tak kde je chyba?
A že se to nelíbí nějakým voličům? Nějaké skupině voličů? Pcha.

To je sice smutné, ale normální. Oni se přece vždy najdou nějací ti nespokojenci, remcalové, extrémisti, kazišuci a podobná čeládka, že a ty je koneckonců možno nějakým vhodně zvoleným způsobem umravnit. Lze je pocukrovat, popřípadě klepnout přes prstíčky.
Existuje přece celá pestrá škála umravňovacích nástrojů a metod a existuje proto, že volič není suverén.
Není suverén. Ne, není suverén.
Nechce nebo nemůže? Ťažko povedať.
Nebyl suverénem za bolševika, není ani dnes. A zítra?

Žijeme v prostoru, který není neprodyšně uzavřen a tak máme možnost odejít na průzkum, na zkušenou, či za účelem snění někam, kde to dělají jinak, kde volič je suverén a fakt se skutečně podílí na správě svého státu a pak si o tom doma po návratu, třeba za dlouhých zimních večerů, nebo u piva můžeme povídat.
A můžeme počkat, až to někdo zařídí a suverény z nás udělá.
23. 05. 2011 | 10:45

jarpor napsal(a):

Moji repliku mi opakovaně odmítá server „vzít“, neb „příspěvek má znaky spamu a jako takový byl odmítnut….

No tak snad projde to, zásadní co jsem chtěl sdělit a trochu rozvést :
že profesor, odborník na imunologii se již v názvu mýlí...

Vše je v lidech... a je jedno, zda se amoralista dostane nahoru prostřednictvím stranym, spolku, sdružení...
Když jej tam dostanou nepřemýšlející, na sliby se chytající a své zodpovědnosti se zbavující sralbotkové... s přispěním podobných "závěrů" elit... tedy lidí k elitám buď právem či neprávem se počítajících...

Hezký den
23. 05. 2011 | 11:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jarpore,

když mi Váš příspěvek pošlete mailem (viz adresa v záhlaví každíé debaty), zkusím zjistit, v čem může být problém.

Libor Stejskal
23. 05. 2011 | 11:35

jarpor napsal(a):

Stejskal

Díky za nabídku...
Není to nic až tak zásadního... ale stalo se mi to poprvé... a ani malé modifikace odmítání nezabránily...

Máte-li chuť se podívat... zašlu Vám jej... možná bude zajímavé vědět, čemu se vyhnout... z mého pohledu - "nic nevidím" oproti jiným mým replikám...

Hezký den
23. 05. 2011 | 11:58

stejskal napsal(a):

Pane jarpore,

popravdě řečeno ani já ne. Nepodařilo se mi odhalit, proč jej spam killer odmítl.

Omlouvám se za komplikace, Váš text zde zveřejňuji ve znění, jak jste mi ho poslal.

jarpor napsal:

Tak profesor imunologie po
"Pravice je horší než komunistická strana"
lehce bere zpátečku... a prý
"Kořenem zla jsou politické strany".

A aby v té zpátečce nebyl sám, půjčil si text prof. Zeleného a dalších, oblíbence Vlka nevyjímaje...

Ve vymýšlení nikam nevedoucích cest jsme borci... a to bohužel platí i tom textu prof. Zeleného, se kterým obvykle souhlasím...

Dle mého, kořenem zla jsou především konkrétní jednotlivci... lidé... kteří svým lživým spasitelstvím a sliby, co všechno pro ostatní budou konat, oblbnou téměř všechny kolem sebe na cestě k moci... s vydatnou pomocí a představitelů elit / autora nevyjímaje / kteří hledají kořeny špatného všude možně, jen ne tam, kde jsou: v lidech samotných.
V lidech věřících na to spasitelství, strachující se o sama sebe a dobrovolně pak zobající co odpadne z rukou těch dodraných se k moci.

Místo aby ve smyslu zmíněného Baťi vedli každého k sebeuvědomnění sebe sama, k zodpovědnosti za sebe sama, k přemýšlení co lze a co nelze z pohledu ekonomického a především morálního ... k jednání každého vedoucí k nápravě špatného ve svém okolí... k aktivnímu zájmu o věci veřejné... které, když se nechají jen těm deroucím se dopadnou jak dopadnou...
blouzní o tom, kde jsou kořeny zla... a že když to ono nebude, nebude ono zlo...

To přesně potřebují ti, kteří se derou... tupé, nesebevědomé jedince, kteří tyto kreatury posunou výš... a je jedno zda prostřednictvím politických stran, odborů, spolků, či jiných "občanských sekupení".

Sloužíte dobře, profesore, těm deroucím se... neboť nevěřím tomu, že byste nevěděl, že největší zlo pro demokracii je bezpáteřný, slabý a svých rozhodnutí se bojící a jen na druhé se spoléhající člověk, občan a volič.

Hezký den
23. 05. 2011 | 12:08

rejpal napsal(a):

jarpor
Třeba se mašince nelíbilo slovo imunologie a zdálo se jí jako reklamština
23. 05. 2011 | 12:12

jarpor napsal(a):

Stejskal

Díky... omluv netřeba.. :-)
Stroj je přece jen stroj...

Hezký den
23. 05. 2011 | 12:37

Luba napsal(a):

Daniel Kroupa: K pramenům Masarykovy filozofie praxe

"Člověk má vědomí svobody, tedy svobodný je. Subjektivismus kontra objektivismus - to je průmět našeho problému na úroveň noetickou.

Nemáme-li vědecké, objektivní řešení vztahu individua k společnosti, nemůžeme celkovými zájmy společnosti (a to znamená ani zájmy třídními, skupinovými, atd.) odůvodnit politiku ani politický systém.

Jediné skutečné zdůvodnění politiky musíme tedy hledat v uvědomělém a odpovědném jednání - v oblasti mravní.

Ostatně, čím jiným se zabývá morálka, než vztahem jednotlivého člověka k druhým lidem, ke společnosti. Proto jedině v morálce lze hledat základ politiky a státu.

Morálka zajisté není soupis příkazů a zákazů, ale je reflexí principů uvědomělého a odpovědného jednání, lhostejno, zda se toto jednání vztahuje k okolí nejbližšímu či k celé společnosti.

A jestliže odpovědnost v moderní době, na rozdíl od dob předchozích, znamená především osobní odpovědnost jedince, znamená to, že není autority, která by mohla a směla za jedince tuto odpovědnost převzít.

Tedy i společenský systém musí být takové povahy, že odpovědnost jedince respektuje a předpokládá.

Systém, v němž nikomu není vyhrazena apriori vyšší odpovědnost než ostatním. Systém, v němž každý nese odpovědnost za konkrétní podobu tohoto systému, v němž vztah k individua k celku řeší individuum samo svým jednáním. Systém demokratický. V tom spočívá Masarykovo etické odůvodnění demokracie.

(...)

Být demokratem tedy znamená přijmout odpovědnost, mít vědomí odpovědnosti, které ze mne nikdo nemůže a ani nesmí sejmout. Odpovědnost je rubem svobody, bez odpovědnosti není svobody a bez svobody není odpovědnosti.

Ve stati Demokcracie v politice Masaryk říká:

"všechno politické úsilí konec konců vychází z mravního úsudku, demokracie je úsilí proti nadpráví, proti násilnosti" . 70)

Zdroj:
http://www.danielkroupa.cz/clanek.asp?id=46&referer=http%3A%2F%2Fwww%2Edanielkroupa%2Ecz%2Ffilosof%2Easp%3Farea%3D3
23. 05. 2011 | 12:43

vaclavhorejsi napsal(a):

jarpor:

OK, takze blouznim, dobrovolne zobu, jsem tupy, bezpaterny, nesebevedomy...
Diky za kvalitni diskusi...
Hlavne, ze jste nezapomnel to vase "hezky den" - je to takove uprimne...

..
23. 05. 2011 | 12:53

jarpor napsal(a):

autor

Jste si jist, že jste pochopil správně kdo v mé replice je ta elita... (blouznící a hledající cetsy odnikud nikam...)
a kdo zobe, je tupý, bezpáteřný a nesebevědomý ?

Vám se nelíbí popřání hezkého dne, nebo snad, když s Vámi nesouhlasím, nesmím Vás pozdravit ?
Je-li to tak, pak lituji. Zvyky němit nehodlám..

Hezký den
23. 05. 2011 | 13:08

Luba napsal(a):

Daniel Kroupa, vedoucí katedry politologie a filozofie UJEP, bývalý politik, krátce, nejen o politice (21.11.2010):

Proč ODA, které jste jednu dobu dělal předsedu, krachla?

"Protože byla malou reformní stranou, která velmi rychle a efektivně dokázala prosadit své ideje, ale nedokázala prosadit samu sebe, jako stranu se širokou členskou i voličskou základnou. Pak se začala zmítat ve vnitřních konfliktech, a to byla její smrt. Já jsem z ODA vystoupil, když strana opustila Čtyřkoalici, kterou jsem pomáhal zakládat."

Od té doby už se politicky neangažujete?

"Ne, jen jednou jsem kandidoval na posledním místě kandidátky KDU-ČSL do Evropského parlamentu."

Co se vám v Ústí líbí a naopak nelíbí?

"Mně se líbí, že to je město s velkým potenciálem rozvoje.
A to, co se mi nelíbí, jsou určité malé poměry, které vedou k tomu, že určité podnikatelské skupiny zde mají tendenci ovládnout politiku. Sleduji to však spíš prostřednictvím studentů."

Jak?

"Mnozí z nich se chtěli angažovat v politice, ale když zjistili, že o sestavení kandidátek v jejich obvodu rozhoduje stejná skupina lidí, která sestavuje kandidátky i u jiných politických stran, tak znechuceně odešli."

Můžete být konkrétní? Tedy alespoň o jaké strany se jednalo?

"O takových věcech by měli mluvit ti, kteří to přímo zažili. Jinak se situace nezmění. Já jsem dnes pozorovatelem politiky než jejím aktérem."

Byl jste poslancem a v roce 1998 jste se stal i senátorem. Překvapily vás výsledky senátních voleb na Ústecku? Bývalý komunista Jaroslav Doubrava porazil občanského demokrata Pavla Sušického.

"Já jsem pana kolegu Doubravu zažil ještě jako senátora. Přiznám se, že na mě neučinil velký dojem. Ale zřejmě má ve svém regionu dostatek podporovatelů a tak si svou funkci zaslouží."

Chtěl byste se do senátu, nebo do jiné politické funkce, někdy vrátit?

"Měl jsem opakované nabídky, abych kandidoval, ale nereflektoval jsem je. Univerzitní život a odborné zájmy jsou dnes pro mě důležitější."

Zdroj:
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20101121_may_otazky_sefredaktora_daniel_kroupa.html
23. 05. 2011 | 13:14

Karel Mueller napsal(a):

jarpor:

Už dlouho jsem se tak nepobavil (byť poněkud s hořkým odstínem), jako nad Vaším textem.

Milý pane, kdyby příčina byla v člověku a jediné, o co by šlo, bylo probuzení jeho "lepšího já", tak nejsou války, revoluce, nepadl by reálsocialismus atd. Člověk je jen člověk a žádná evoluce ducha se nekonala :-).

Záleží na nastavení systému a zároveň musíte mít na mysli, že neexistuují ideální systémy, protože neexistuje logicky konzistentní etický kodex, tj. kodex, který by už ve svých základech neobsahoval rozpory. To je dáno biologicky, stačí si uvědomit rozdíl mezi mužskou a ženskou sexualitou.

Systém může být nanejvýš životaschopný a jakž takž snesitelný. Tj. může dát šance určitým lidem, vyznávající řekněme klasické kladné hodnoty a to stejné či dokonce větší šance než gaunerům všeho druhu.

A takto systém prostě nastaven není. Podle toho to zde vypadá a tak padáme ve všech měřitelných parametrech. Uvědomte si, že kradou či prostituují i lidé, kteří by to ve společnosti dodržující alespoň základní morální standarty nedělali. Když nějaká mladá holka bude vážit, jestli má půl roku prosouložit na Havaji, natočit tam nějaké porno a tím si vydělat na byt když ne v Praze, tak alespoň v menším městě, nebo zde chodit do práce za patnáct čistého (zdaleka ne každá), tak se bude ptát, jaké bude mít to první pro ní dopady. A snadno si odpoví, že buďto žádné, nebo se dostane mezi celebrity.

Znovu opakuji, jsme globalizovaný stát. Systém je nastaven tak, aby vyhovoval oněm "globálním hráčům", o kterých se zmiňuje pan Pehe.
23. 05. 2011 | 13:58

site napsal(a):

souhlasím s mnohým co pan Hořejší píše. Nicméně bych byl v této zemi velmi skeptický, zda přímá volba jakékoli funkce něčemu pomůže, vzpomeňte si na excesy při posledních běžný komunálních volbách. Obzvláště začneme-li omezovat moc těchto divotvůrců z jednoho konce, vylezou druhým, viz pan nezničitelný Drobil, který po trapné a v podstatě zločinné exposici byl stanoven ideovým speakerem strany hlásající boj s korupcí.
Stejně se ovšem budou chovat Bendové v čssd, Kalouskové v top09 atd.
Řekl bych že to bude běh na dlouhou trať, ale s nutností se neustále pokoušet, ne ale s čelem tvořeným partajemi které jsou prostě zrovna v opozici.
23. 05. 2011 | 13:59

Sol napsal(a):

Nejen zlodějem,lupičem ale také bezkonkurenčním vrahem je stát.Tedy pokud chceme stát vidět jako šelmu,draka,který co schramstne to již nevydá.Obec, aby obstála v získávání potřeb nutných
ke kvalitnímu prožívání času svých občanů v konkurenčním životním prostředí, musí vybudovat takovou vnitřní organizaci,která ji stabilizuje.O tom snad není třeba pochybovat.To je danost.V dobře spolupracující skupině je jedinci lépe a ač je to zdánlivě protismyslné,je v ní svobodnější,než kdyby byl osamocen.K důležitým stmelovacím prvkům v takovém společenství je i starost o ty nejslabší a nejzranitelnější členy, děti, přestárlé a nemocné lidi. Tam je totiž nejpatrněji vidět společenské zdraví obce. V kvalitě mezilidských vazeb jejímiž nejsilnějšími a nejdůležitějšími jsou vazby muž-žena, matka-otec, matka-dítě, otec-dítě, vazby elementární rodiny i rodiny rozšířené. Jsou i jiné, např. přátelství, společné zájmy, společné cíle, náboženství, ideologie, sdílená nenávist, suma sumárum síly, které tvořily i bořily říše. Ale největší jistotu a bezpečí má, jak vím, většina lidí tam, kde jsou milováni. Doma v rodině, mezi svými nejbližšími. Ne vždy to tak ale je a důvody pro to jsou rozmanité. Stane se, člověk je v nouzi, nikdo nablízku. Tady je potřeba, aby obec občanovi účinně pomohla, i když by to bylo zcela neziskové až ztrátové.Tím se totiž ta důležitá schopnost a umění udržuje i pro ty případy, kdyby selhání v pomoci jedinci vedlo k smrti ostatních. Pomoz si
sám není ta nejlepší strategie. Malá obec může působit operativně,řídí se sama a skoro každý její
člen ví co se děje. Ale taková obec snadno podlehne v souboji s mohutnějším společenstvím. Řešení
je namístě.Vyrůst,zvětšit se zesílit.Velká obec - náš cíl, spojme se, odoláme zvítězíme.Ale najednou
staré mechanismy ztrácejí účinnost a je třeba specializovat úlohy a tu dříve, jinde postupně a jinak,
ale jak je dějinami dokázáno nakonec všude se objevuje organizovaná skupina správy obce, ze které
nakonec vzniká stát.Taková menší obec, kterou si ta větší vydržuje k svému prospěchu.Pokud je vztah symbiotický je to paráda, jakmile se symbiont stane parazitem, je zle.Z přirozené lidské
pomoci je program, ze základních principů života obce se stává ideologie nakonec zcela svébytná
a jako pouhý obraz se najednou stává určujícím prvkem obec znejisťujícího násilí. Institucionalizace
dříve přirozených projevů občanů roste, stále více z nich se stává byrokraty, na existenci svého úřadu životně závislými. To,co dříve chránilo rozpadlé rodiny nyní pod krkolomnými důvody, podvodně a nakonec i programově rodiny ničí aby vytvořilo důvod pro svou existenci, co mělo pomáhat v nouzi, stává se terčem loupežnictví vychytralých. Instituce chrání svůj stát a absorbují
stále více sil celé obce, občan se stahuje do anonymity. Do vrcholných pozic se derou emočně deformované ženy i muži, dravci
se nažrali, psi se perou o kosti. Žádná radost a bujaré veselí ale přece jen malá naděje. Nepokradou, nezašantročí ti,kterým se tu říká, grázlové, zloději a jiní lotři nakonec tolik, že stát, kterého se zmocnili nebude mít prostředky k provozu svých institucí a bude zredukován? Nenasytný drak nakonec zhltne i svůj ocas.Jen nevím co z toho povstane.
23. 05. 2011 | 14:03

jarpor napsal(a):

Karel Mueller

Je fajn, že jste se pobavil... byť hořce...

Já se také pobavil, když si čtu od "elit", že strany jsou kořenem zla, ale spolky, sdružení a další občanské aktivity jsou patrně kořenem dobra... ač obé je tvořeno +/- jedněmi a těmi samými jedinci...

Nebudu se pouštět do rozsáhlých traktátů... dovolím si jen vyjádřit, že systém je takový, jakými lidmi je tvořen... mravný, je-li tvořen převážně mravnými, nemravný, je-li tvořen převážně nemravnými, zjednodušeně řečeno.
Tím nepopírám úlohu a zpětnou vazbu systému na jeho členy... ale primární je vliv člověk - systém, nikoliv systém - člověk.

Že politický systém, strany, "nasávájí" lidi jistých vlastností, o tom snad spor není... Je ovšem opět primárně na těch, jež se v systému pohybují, do jaké míry korigují svými morálními vlastnostmi projevujícící se mimo jiné i volbou, znalostí těch deroucích se k moci, ono "nasávání"...

Nevadí-li společnosti, že na nižší úrovni jsou "nasáváni" drobní zlodějíčkové ... a společnost to toleruje, jsou to přeci lidé "z nás"... nedělá nic proti i těmto nenápadným gaunerkům... pak se nemůže divit, do jakých rozměrů to naroste na úrovni o několik pater výše... jací gauneři se vygenerují....
Jenže - jak jsme toho svědky - to je údivu, kde se ti zloději a gauneři vzali... a sám si odpovězte na otázku : vyrostli mezi námi nebo spadli "z nebe" ?

Ano, v globálním světě zatím nikdo nic lepšího z hlediska systému vládnutí nevymyslel než to, o co se zde snažíme my.
Že to je vymyšleno záměrně tak, aby záměrně někomu vyhovoval a jinému záměrně nikoliv - takové úvahy ponechám panu Pehe.
Ono totiž - opět zjednodušeně řečeno - každé lidské konání někomu vyhovuje a jinému nevyhovuje...

Hezké odpoledne
23. 05. 2011 | 14:35

dennis napsal(a):

Pane jarpore, rikate
""Nevadí-li společnosti, že na nižší úrovni jsou "nasáváni" drobní zlodějíčkové ... a společnost to toleruje, jsou to přeci lidé "z nás"... nedělá nic proti i těmto nenápadným gaunerkům... pak se nemůže divit, do jakých rozměrů to naroste na úrovni o několik pater výše... jací gauneři se vygenerují....
Jenže - jak jsme toho svědky - to je údivu, kde se ti zloději a gauneři vzali... a sám si odpovězte na otázku : vyrostli mezi námi nebo spadli "z nebe" ?""

Pak si take kladu otazky: Co minite slovy: ""...spolecnost to toleruje..."" Vznasi se nad nami mocny duch jmenem 'spolecnost'? Vsechna ta svinstva a jejich nositele podle meho mineni 'spolecnost' netoleruje. Jen neni v silach 'spolecnosti' svou netolerantnost prosadit - prozatim. (O tom je zamysleni pana profesora Horejsiho.) A druhou otazku si kladu: Jak dlouho to trvalo, nez se z nejnizsich pater stupen za stupnem 'vygenerovali gauneri v nejvyssich patrech'? A treti otazka zni: Nebylo to tak, ze zvitezili gauneri ve vsech patrech nad rozpacitymi snilky v kratkem case a ve stejne dobe? Neozyvaly se snad hlasy, ktere volaly: Bez poctive legislatury nemuze 'spolecnost' fungovat poctive? (Ve vsech patrech nasi spolecnosti.)

Neni to tak, ze kdyz budeme rikat, ze vsechno je vina nas vsech, protoze nezalezi na tom, jak jsou nastavena pravidla hry (kdy volebni system nedava volicum na vyber, nez partajemi vybrane kandidaty), protoze my vsichni mame svobodnou vuli a ten marasmus jsme si proste vybrali. A nezbyva, nez se s tim musime vsichni smirit, protoze je to vina nas vsech stejnym dilem?
23. 05. 2011 | 15:37

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
" je podstatou me (Zeleneho) predstavy - nevolit partaje."
Souhlasím, nelze však argumentovat volbami do Senátu, jednomandátové volební obvody z principu neumožňují jiný volební systém než většinový. Pro Sněmovnu by mohl sloužit jako návod systém voleb obecních, ve kterých z kandidátek na jednom volebním lístku je možno volit napříč kandidátek, které navíc nemusejí být partajní.
Něco podobného však naši poslanci spolehlivě zablokují.
23. 05. 2011 | 18:10

ZAM napsal(a):

jarpor:
Takže podle Vás eticky vyspělí občané by měli zabránit objektívní atraktivitě partají pro všehoschopné morálně inertní politiky. Teď už zbývá jenom dořešit drobnou otázku: jak?
23. 05. 2011 | 18:20

vaclavhorejsi napsal(a):

ZAM:

"Souhlasím, nelze však argumentovat volbami do Senátu, jednomandátové volební obvody z principu neumožňují jiný volební systém než většinový."

Stejny princip bych rad videl i pro Snemovnu - proc ne?

"Pro Sněmovnu by mohl sloužit jako návod systém voleb obecních, ve kterých z kandidátek na jednom volebním lístku je možno volit napříč kandidátek, které navíc nemusejí být partajní."

Ano, to je dalsi moznost, ale ty jednomandatove obvody by byly lepsi.

..
23. 05. 2011 | 18:57

SuP napsal(a):

Přátelé -
Nezapomínáte, že poslanecká sněmovna by měla mít nějakou akceschopnost? Senát ji nepotřebuje, protože se od něj mnoho neočekává, takže tam skutečně lze navolir 89 relativně rozumných lidí napříč spektrem.
Ale kdo by ve sněmovně v takovém složení určoval směr? Ten kdo má největšího pinďoura? To asi těžko. K takovémuhle systému by bylo potřeba tedy ještě vymyslet systém, jak ty úžasné samozastupitele pospojovat do zájmových skupin, které budou schopny a hlavně ochotny navrhnout a dodržet smysluplný program. A to když dovolíte tu už 2 dny v debatě chybí......
23. 05. 2011 | 19:31

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
"Stejny princip bych rad videl i pro Snemovnu - proc ne?" Protože by se odstranil rozdíl mezi Senátem a Sněmovnou, který je přinejmenším užitečný. Navíc by byla omezena úloha voličů, z množství kandidátů kromě jednoho by ostatní musel ´zahodit´. Velmi nedemokratické.
23. 05. 2011 | 19:33

ZAM napsal(a):

SuP:
"Nezapomínáte, že poslanecká sněmovna by měla mít nějakou akceschopnost?" A ona nějakou akceschopnost má? Tedy kromě úspěšného brzdění kvalitních zákonů. Kde jsou namátkou návrhy zákonů o omezení poslanecké imunity, o zrušení akcií na doručitele...atd.?
23. 05. 2011 | 19:37

SuP napsal(a):

ZAM -
Kdyby ji měla, nemuseli bychom debatovat, jak to zlepšit.
Takhle je to roztomilé žvatlání a vymýšlí se "eskymácký půlobrat". Tan umí skoro každý. Ale ta druhá fáze je daleko důležitější!
23. 05. 2011 | 19:40

SuP napsal(a):

Myslím, že kořenem zla nejsou politické strany. Kořenem zla jsou peníze, které lze politikou získat, aniž by za ně bylo potřeba cokoliv "dodat". Tyto peníze lámou charaktery a současně zcela upřednostňují skupinové zájmy zanedbatelné skupiny rozkrádající část státního rozpočtu před zájmem všech plátců daní. Sdružování do politických stran aspoň zjednodušuje identifikaci, pod kterým praporem jsem zrovna okrádán.
Jediné, co já jako osamělý poplatník proti tomu můžu udělat je neplatit. Bohužel. A platit až mi stát zaručí, že to nenechá rozkrádat. Míč je na straně státu.
Vím, že bohužel toto úsilí nepovede k cíli, protože většina dobře placených zaměstnanců státu a státem spravovaných institucí vždycky bude chtít mít "odpovídající platy", z nichž daně odvádí jejich zaměstnavatel a tudíž ve státním rozpočtu bude stále dost, aby bylo z čeho krást.
Proto si od změny volebního systému mnopho neslibuji. Nevím, zda by nestálo za zamyšlení i zavedení limitu minimální volební účasti, aby vláda vůbec směla chtít žádat o důvěru.
23. 05. 2011 | 20:14

ZAM napsal(a):

SuP:
Zásadně zlepšit se už nic nedá, jenom zásadně změnit.
23. 05. 2011 | 21:50

StandaT napsal(a):

SuP: podle mě kořenem zla jsou lidi, co čekají, až "to" někdo udělá za ně. Já vidím problém v tom, že politické strany mají strašně málo členů. Kdyby jich byly deseti a deseti a deseti tisíce, tak by jednak nebyl problém s kmotrama a velrybařením ale hlavně by nanastávala tak velká personální bída, kdy se nahoru dostane kdejaká mrzká existence nebo volební maskoti bez primárek či jiného demokratického mechanismu. Funkční demokracie a správa státu chce masu lidí.

Tohle hledání záchrany v občanské společnosti má jednu zásadní chybu - že se opět bude čekat, že někdo něco udělá. Takže to bude totéž co se stranama - (relativně) malý spolky, které kdykoliv může ovládnout pár bezskrupulózních jednců. V okamžiku kdy začnou něco dělat, zadaří se a začnou mít význam (a tedy budou atraktivnípro grázly i mašíbly), tak jim do kožichu naskáčou vši, stejně jako naskákaly do stranických kožichů.

Podle mě zapojení občanských združení nezvýší kvalitu demokracie, naopak sníží - protože čím víc subjektů, čím víc roztříštěná politická scéna - tím míň peněz bude potřeba pro ovládnutí nějaké frakce. A čím víc frakcí bude potřeba k proražení do Parlamentu a pak k sestavení vlády, tím víc budeme vidět jak moc peněz, tak vydírání místo práce.
23. 05. 2011 | 22:07

SuP napsal(a):

ZAM -
Měnit cokoliv bez snahy to zlepšit, je stejná pitomost, jako chtít prosazovat většinový systém, z nezávislých jedinců. Ale já Vás nepřemlouvám. Musíte si na to přijít taky sám.
23. 05. 2011 | 22:28

SuP napsal(a):

StandaT -
Přecej en je asi chyba, že to "vstupováni do stran ve jménu jejich rozložení zevnitř" tu má tak blbou tradici. Nicméně si pořád ještě něco slibuju od komunální politiky, protože tam moc peněz není a možnost kontroly je nejblíž. Nevím proč na kandidátkách do sněmovny mají mít přednost lidi, co ještě v komunále vůbec nic nepředvedli, případně se o to ani nepokusili......
23. 05. 2011 | 22:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

SDtandaT
Ideální by tak byla nějaká masová strana. Třeba s dvěma miliony členů. :(
Jak jednoduché ! /i když mi to něco silně připomíná :((/

A nemyslíte si, že právě v tak velké skupině je naopak daleko složitější - tedy pokud nejde o totalitní strukturu - udržet masu straníků na uzdě a vůbec dosáhnout nějakých formulací ohledně řešení téměř jakéhokoliv problému, formou konsenzu - tak aby to nebyl diktát "masové strany" zbytku populace ?

Funkční demokracie nechce žádnou masu lidí, ale naopak to, aby establishment státu tvořili lidé výjimeční.
Masa je od toho, aby takové jedince zplodila, našla a ustanovila svými mluvčími a zástupci.

V dalším už nemá cenu polemizovat, protože si protiřečíte :
Na jedné straně masová strana jako řešení a na druhé straně obava, že " čím víc subjektů, čím víc roztříštěná politická scéna ".

Já chápu, že nepřímo prosazujete americký model.
Ale USA jsou naprosto odlišnou zemí. S naprosto odlišnou historií, tradicemi i ekonomikou.

Řešením je spíše něco na způsob Kleisthenovy reformy - via geograficko-socioekonomické rozdělení politického útvaru zvaného stát na takové celky, kdy výslednicí bude transformace parciálních zájmů v zájem společný a to Z PODSTATY - protože JINAK TO ANI NEPŮJDE /pokud by politik nechtěl být považován za blázna/.

Ale jednak je to na delší diskuzi a jednak je to krajně nepravděpodobné - že se něco takového ve světě, který je paradigmatizován zájmy globálních mocenských zájmových uskupení, tedy že by k tomuto došlo.
Homo sapiens stupidus na to není připraven.

Nezbyde tedy než kultivace stávajícího - boj s extrémy, iracionálnem a v případě ČEZka, MOravy i Slezska pak s rozsáhlou organizovanou kriminální činností - to vše jak v establishmentu výkonném, tak bohužel i zákonodárném a v justici.
Ale ne - proboha ! - z nějakých pozic masové strany.
Z pozic návratu ke skutečným tradicím a hodnotám.

Jejichž nositelem sice masy jsou, ale to je asi tak všecko.

Dobrou noc.

/100 hlupáků dohromady jednoho chytrého nikdy nedalo a nedá - už i 100 chytrých to má těžké....o 281 ani nemluvě..../ :))

P.S. Občanské iniciativy se vyznačují právě tím /tedy některé - ty které jsou skutečně iniciativní ve vztahu k řešení toho nejbolavějšího - ne ty, co mávají tu protievropskými fangličkami, tu straší landsmanšaftem tu muslimy.../, že nečekají, až to StandaT udělá za ně.
:((

Zatím se neumí domluvit. Na tom nejdůležitějším. A jít do toho - pokusit se moc takříkajíc zkultivovat i seshora.
Ale ono to přijde.

A pokud ne - tak se toho chopí ty obskurní "občanské iniciativy".

Ale to už tady bylo taky.
A kam to vedlo - všichni moc dobře vědí.
23. 05. 2011 | 22:46

Luba napsal(a):

TCKH,
demokracie kalkuluje s občanskou angažovaností.

Protože naši občané nejsou občansky angažovaní, nemáme u nás strany masové, ale volební. To jsou politologické termíny.

Nahlédněte třeba zde:
veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/soc_linek.doc

... a uvidíte, že StandaT narazil hřebíček na hlavičku, popř. vzal Řebíčka přes hlavičku :)

Čím se vyznačuje "volební strana"? Např. závislostí na vnějších zdrojích a sponzoringu "kmotrů", kteří do strany "investují" a očekávají nějaké "výnosy". To jistě není žádoucí, protože to vede zákonodárce k upřednostňování zájmů nejrůznějších oligarchů, snad i nadnárodních konsorcií, na úkor našich občanů.

Cituji z výše inzerovaného odkazu:

"Volební strana (...) neklade důraz na počet členů a na rozdíl od aktivistů typických pro masové strany jsou členy volebních stran spíše kariéristé.

Minimální důraz na organizační spojení strany se společností znamená i nezájem o organizace, které jsou ke straně přidružené.

Kvantitu počtu členů nahrazuje ve volební kampani tím, že využívá PR a reklamních agentur, profesionálů a poradců. Financování chodu volební strany a jejích volebních kampaní umožňují rozsáhlé státní příspěvky. Ke zjišťování nálad veřejnosti a vlastních voličů jí slouží výzkumy veřejného mínění a marketingové studie, které si strana často zadává u profesionálních agentur.

Hlavní slovo při utváření politiky mají zástupci strany ve veřejných úřadech, kteří upřednostňují úspěch ve volbách před naplněním programu strany.

Vedení strany se proto snaží při rozhodování omezit vliv lokálních politických aktivistů, kteří se snaží ovlivňovat rozhodování stany, a přenechává některá rozhodnutí celé členské základně, která je charakteristická spíše pasivitou a ovlivnitelností. Administrativa strany je minimální a souvisí hlavně s volební kampaní."

Už jsem na to upozorňoval mnohokrát. Prostě není normální, aby ODS a ČSSD s cca 20.000 členy, z nichž je aktivních jen cca čtvrtina, mávaly zbylými milióny občanů.

Aby šlo o strany v zastupitelské demokracii legitimní, musely by mít tyto strany minimálně 50.000 členů. Pak by byly ufinancovatelné z členských příspěvků, musely by být i otevřenější a těch aktivnějších, kteří by stáli o vnitrostranickou diskusi o celospolečenských problémech, nikoli o to, zda mi Jarda může být v dozorčí radě VZP či ČEPRO nějak užitečný, by bylo rovněž více.

Tady nejde o napodobování nějakých modelů či amerického vzoru, ale o s zkušenosti s fungováním stran, o psychologii straníků a voličů a o sociologická data, která hovoří ve prospěch tzv. masových stran.
23. 05. 2011 | 23:23

StandaT napsal(a):

SuP: taky si myslím, že změna může přijít zespoda. Už jsem to tu opakovaně psal. Ty ostatně taky. Na týhle úrovni občanskou společnost plně uznávám. Dokonce si myslím, že má možná i větší roli, než samotná politika. I šanci na úspěch. Však už je na některých obcích vidět, kde to lidi vzali do svých rukou a kde to nechali na politicích.

Jenže tady se všechny diskuse točí kolem velký politiky. Tady se se změnou odspoda asi nechytneme :) Hlavně ale ta občanská společnost je postavena na konzervativních (rodina, obec, patriotismus, zodpovědnost) a liberálních (svoboda nesouhlasu, právo alternativ) hodnotách. Tedy to, co tu čas od času označováno jako neoliberalismus a proti čemu je tady bojováno v režimu 24/7/365.

"rozklad stran zevnitř" :)))) Já bych rehabilitoval "kritizovat konstruktivně". Ostatně, zkus tady nějakýmu rozvášněnýmu kolektivistickýmu pomatenci napsat, že jeho pohled je, nu... poněkud... ehm... mimo realitu... a hned máš Husáka na krku :(
24. 05. 2011 | 00:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

Luba
Pokud by se mi podařilo dát dohromady takových 400 lidí, o kterých se domnívám / a nejen já/, že by byli velkým přínosem pro správu státu a oni by se rozhodli, že "do toho půjdou" a Vám naopak by se povedlo založit masovou stranu o 50 tisících členech, kteří by Vám dodali také 400 jmen lidí, o kterých Vy nevíte lautr nic:((....vsadím boty, že výsledný efekt by v tom prvním případě byl kladný a v tom druhém případě.....eh...tedy - minimálně dosti nejistý. :(

Ale je pravda, že já se fungováním stran, psychologií straníků a voličů - zejména těch masových stran - moc nezabývám.
V tomhle před Vámi /a minimálně StandouT /smekám.

Já jsem jen hloupý...etc. etc. :))
24. 05. 2011 | 00:13

Luba napsal(a):

TCKH,
Vy se tedy cítíte! :)))

"Pokud by se mi podařilo dát dohromady takových 400 lidí, o kterých se domnívám / a nejen já/, že by byli velkým přínosem pro správu státu ..."

Já bych řekl, že skutečně dobře znáte jen jediného člověka. Sama sebe.
To už je pravděpodobnější, že mezi těmi 50.000 se nějaká dvacítka dobrých najde. Tedy nikoli, že byste je našel Vy
- co v kom je ... to je možné poznat až "za provozu".

P.S.:
Podívejte se na takového Miloše Zemana, jak se "mýlil v politice". V korunním princi Grossovi, a v člověku s nejmenším deficitem inteligence Špidlovi.
24. 05. 2011 | 00:58

Karel Mueller napsal(a):

Tenco:

Méně snění a iluzí milý Tenco. O tom, že demokracie povede ke správě aristokracií (v původním slova smyslu) snil už Platon. Marx si to myslel o proletariátu - ten měl vytvořit onu avantgardu nejlepších z nejlepších a nechat se jimi vést :-)).

Každá filososfie si musí položit otázku, kdo má vládnout. A prakticky každá odpovídá, že by měli ti nejlepší. Jednotlivé směry ve filosofii se pak liší představami o tom, kdo je má k moci vynést a moc jim zajistit.

Ve starověkýh despociích a středověku to měl vládce od Boha. Měli to docela vymyšlené, vládce mohl být dobrý nebo špatný (hlavně podle toho, jaké geny zdědil) a písmo svaté mu diktovalo, jak má vládnout. Panovník se obvykle Boha bál (církve též) a tak se mohl i vyskytnout (také se vyskytl) vládce dobrý.

Swift by Vám ovšem vysvětlil, že Jahuové jsou jen Jahuové a tak demokracie programově musí vést k vládě nikoliv schopných, ale všeho schopných.
24. 05. 2011 | 01:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

"demokracie programově musí vést k vládě nikoliv schopných, ale všeho schopných."

Ne, ne, ne... Ja myslim, ze existuji zeme, kde demokracie funguje docela dobre.
Myslim, ze i na urovni zvlaste mensich obci a mestecek, kde lide ty starosty a zastupite osobne znaji, vladnou vetsinou docela poctivi lide.
Ostatne i v samospravnych nepolitizovanych institucich (verejne vysoke skoly, verejne vyzkumne instituce) se vicemene volebnimi mechanismy dostavaji do cela vetsinou lide, kteri jsou ochotni obetave slouzit, ne krast.
Pokud je ale rozhodujici vliv v rukou strany s par tisici clenu, z nichz polovina tam vstoupila z vypocitavych duvodu, je situace jina.
Ackoli nektere protiargumenty v diskusi maji jiste neco do sebe, nadale jsem presvedcen, ze M.Zeleny ma pravdu a ze je treba zasadne oslabit vliv stranickych sekretatiatu a posilit moznosti osobnosti mene zavislych na stranach.

..
24. 05. 2011 | 08:13

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
...." je treba zasadne oslabit vliv stranickych sekretatiatu a posilit moznosti osobnosti mene zavislych na stranach...."

S tím lze souhlasit. Nicméně (že s tím stále otravuji), taky si myslím, že všechny ty (bez uvozovek) nezávilé a rozumné osoby by měly kandidovat za některou ze stran, aby se o jejich dalším politickém směřování nemusely vést další debaty, ale aby tito kandidáti mohli být účinným nástrojem demokracie. A kandidovat za některou ze stran by nemuselo vyvolávat "nepřekonatelný odpor" když uvážíme, jak málo se fakticky programy stran liší.
24. 05. 2011 | 08:25

jarpor napsal(a):

Abych nezůstal dlužen odpovědi... neb včera jsem měl jiné starosti...

ZAM

"Teď už zbývá jenom dořešit drobnou otázku: jak?"

No, začnu jak ne : nadáváním na všechno se zadkem na židli a s rukama na klávesnici komplu... a jinak to nepůjde, než že ti etičtí budou konkurovat těm neetickým... všude kde to jde... na místech, kde se rozhoduje o věřejných věcech...
Starosta New Yorku začal nekompromisně potírat drobnou kriminalitu ... a měl či něměl výsledek posléze i na tu velkou ? To je návod. Ale drobná otázka to není... běh na dlohou trať ..

dennis

Jen stručně :
každá revoluce vynese napovrch nejdříve bahno... a dlouho trvá, než se "voda vyčistí". U sametové... to nebylo jinak. To na margo Vašeho jak rychle se na všech úrovních usadili jistí... Soudím, že v tom čase nějak "se zastavit" a nejprve přijmout "poctivou legislativu" je iluze... nebo se domníváte, že i v čase "normálním", v zemích s poctivou legislativou je zločin až za policií ? Tím neříkám, že něco nemohlo být jinak... ale po bitvě je každý generál... a jak se tak dívám kolem, zde jich je...

Hezký den
24. 05. 2011 | 08:43

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Omyl.
Opět podsouváte /měl jsem asi mou - pravda extrémní analogii - respektive negaci via ona "masová strana" uvést komentářem...šlo o scholastický :)) důkaz, že není třeba hledat v masách někoho, kdo se již sám svým životem via společenský přínos z masy vydělil.../.
Tedy žádný sen.
Spíš je snem onen kvalitní výběr prostřednictvím co největší masovosti /teorie sociálních skupin - od počtu cca 100 člemů skupiny je téměř nemožné dosáhnout kontroly téměř nad čímkoliv, co se ve skupině děje - o zpětné vazbě, kalibraci či korekci chování jednotlivých členů ani nemluvě - zejména pokud jde o člena via šedý příslušník ještě šedější masy .../.

Mějte se.
/s těma nálepkama "naivní" , "snílek" - mě už docela....., pane Mueller !/
:)))
24. 05. 2011 | 09:36

Tenco napsal(a):

Ještě maličkost.
Pokud "..všechny ty (bez uvozovek) nezávilé a rozumné osoby by měly kandidovat za některou ze stran, aby se o jejich dalším politickém směřování nemusely vést další debaty, ale aby tito kandidáti mohli být účinným nástrojem demokracie. A kandidovat za některou ze stran by nemuselo vyvolávat "nepřekonatelný odpor" když uvážíme, jak málo se fakticky programy stran liší...."

Tedy pokud tak učiní - dopadnou v tom lepším případě jako Třeštíková.
V tom horším pak budou dělat trapné křoví někomu a něčemu, co se jim bytostně hnusí.

Nazdar !
24. 05. 2011 | 09:40

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

ten onec jsem psal lehký perem a tedy s určitou ironií a nadsázkou.

Pokud jde o malou obec, tj. třeba nějakou vesnici, tak skutečně můžeme mít demokracii athénského typu (v podstatě jedinou demokracii v původním smyslu slova, lidé si mohou vybrat někoho, koho dobře znají a také ho mohou poměrně snadno kontrolovat). Od jisté úrovně to však už neplatí. Ani z hlediska výběru, ani z hlediska kontroly, lidé volí v podstatě z medií známé tváře. A o přístupu do medií rozhodují jejich vlastníci.

S profesorem Zeleným jsem velmi sympatizoval začátkem 90. let - v podstatě názorově reprezentoval Slušovice a chtěl zde zavádět jakýsi lidový kapitalismus. Koneckonců tyto teorie zastává dodnes.
Jenže dnešní svět není svět před n lety a už vůbec ne svět v dobách Baťových. Máme gobalizaci, čili svět oněch globálních hráčů. Dnes jsou některé korporace a finanční okruhy mocnější než většina států. Proč je vvlastenectví takovým hříchem a bazíruje se na zeslabení role státu? Důvdů je víc a několikrát jsme je probírali, jeden z nich je, že v tomto novém světě má být občan loayální k těmto nově vzniklým státům.

Kdyby jste byl na manažerské funkci v těchto korporací, tak by jste zjistil, že trpí všemo chorobami reálsocialismu tak, jak jsme je je v minulosi znali. Rozdíl mezi reálsocialismem a těmito státy nad státy je v tom, že jsou v přímém vlastnictví jejich majitelů. A právě oni určují koneckonců kdo bude mít přístup do medií, kdo bude mít finanční podporu atd. Když nějaký politik řekne, že přivede kapitál a zajistí pracovní místa - a může doázat pravdivost svých slov - tak má hlasy jisté.

Ne, lidový kapitalismus (vlsně čím dál víc se dostáváme stavu, že bude možné psát i normální kapitalismus) a suverenní státy by oni globální hráči sotva dovolili :-). Před časem chtěli novoborští skláři vytvořit takovýto podnik. Měli k tomu všechny předpoklady, už tady byl a pracovní síla 4x levnější než v SRN. Sociální demokracie jim podporu odmítla. Proč? Protože by vznikla pro někoho konkurence a - co je horší - zisk by mohl jít do státní kasy nebo dokonce oněm lidem, kteří by tam dělali.
24. 05. 2011 | 11:09

Luba napsal(a):

Tenco,
tak vy byste rád kontroloval?

Napsal jste:

"Spíš je snem onen kvalitní výběr prostřednictvím co největší masovosti /teorie sociálních skupin - od počtu cca 100 členů skupiny je téměř nemožné dosáhnout kontroly téměř nad čímkoliv, co se ve skupině děje - o zpětné vazbě, kalibraci či korekci chování jednotlivých členů ani nemluvě - zejména pokud jde o člena via šedý příslušník ještě šedější masy .../.

To, co jste napsal, je přece naprostá hloupost :)
To by znamenalo, že podnik Baťa by vůbec nemohl vzniknout a úspěšně expandovat do celého světa :)))

Vaše úvaha se týká byrokratického řízení, nikoli teorie sociálních skupin.

Přirovnáme-li stranu k organizaci, v níž mají místní sdružení fungovat jako soudržné týmy - což by tak být mělo, musí být splněna základní podmínka: lidé musí jasně vědět, proč tam jsou, čeho chtějí dosánout, co dělají a jaký to má význam.
Jaké ideje naplňují.

O sdílených hodnotách je třeba v rámci týmu/místní organizace otevřeně diskutovat a ubezpečovat se, že zvolený směr cesty je správný a že každý člen onoho týmu má na něj svůj vliv a může se tak s cíli strany ztotožnit. Důležité tedy je, aby se tyto cíle staly součástí straníkovy identity - pak není nějaká vnější kotrola ani třeba.

Jde o dosažení žádoucí organizační kultury. Aby každý člen měl pocit, že je jeho názor a jeho práce důležitá. Pak ho tato činnost může bavit a naplňovat. Také má pocit, že někam patří, což není také k zahození. Žádné direktivní zásahy nejsou třeba.
24. 05. 2011 | 13:17

Viola napsal(a):

Lubo,

co znamená člověk s nejmenším deficitem inteligence (Špidla). Je podle vás hodně, nebo málo inteligentní?
24. 05. 2011 | 17:04

ZAM napsal(a):

jarpor:
Dobře, ještě zvýším úsilí a budu seč mi síly stačí potírat drobnou kriminalitu. To by bylo, abychom společnými silami zdola tu demokracii nenapravili!
24. 05. 2011 | 18:18

Luba napsal(a):

Violo,
na to se zeptejte pana Zemana. Je to jeho výrok.

Ale pan Špidla je nepochybně mužem inteligentním.
A charakterním. Ukázal se i jako dobrý diskutér.
Vzpomínáte si na debatu Špidla vs. Klaus v TV NOVA (2002)?
Svým klidem a věcností očividně pana Klause trumfnul.

Zde je část jeho přepisu:

Moderátorka Bobošíková (JB):
Takže pojďme k té nezaměstnanosti. (...)

JB:
Ne, pánové, na tom se neshodnete, ale mě zajímá jedno silné vyjádření. Vy říkáte, pane vicepremiére, že ve chvíli, kdy jste přebírali vládní zodpovědnost, byla země měsíc před Argentinou.

Pokud vím, tak argentinská krize začala tím, že prostě stát nebyl schopen splácet, odkupovat zpátky své dluhopisy. My jsme opravdu byli v situaci, kdy ti, kteří chtěli přijít s dluhopisy na náš trh ...

VŠ:
Byli jsme před totálním krachem bank a tento krach, kdyby k němu došlo, tak by měl rozsah argentinské krize.

Ale dovolte mi, abych ocitoval znovu pana Václava Klause.
On hodnotí své působení zhruba takto: "V současné době si uvědomují, že jen jejich jednotný a energický postup a odstranění krize," čili výsledkem vládnutí ODS nebo konzervativní opozice byla krize,
povede k nějakým důsledkům.

My jsme tu krizi odstranili a rosteme a stabilizujeme stát sociálně i ekonomicky.

VK:
Ne, pane předsedo. To je taková urážka všem myslícím, deseti milionů myslících lidí této země, připomínat tady argentinskou krizi.

Když prvně zahrozilo, že může vzniknout malý deficit státního rozpočtu nesrovnatelný s těmi vašimi, vy dobře víte, že my jsme rychle zasáhli, rychle jsme zkusili přibrzdit tento deficit oněmi balíčky a vy citujete z této mé řeči v parlamentu, kdy jsem se pokoušel obhajovat tyto balíčky, aby lidé věděli, že prostě musíme tento silný krok udělat.

Ale mluvit o argentinských krizích, tomu snad věříte fakt jen vy a pan Šlouf, možná pan Březina, nebo já nevím ještě kdo z vašich kamarádů.

Ale, prosím vás, fakt nám deseti milionům myslících lidí této země to neříkejte, tomu neuvěří skutečně nikdo.

VŠ:
Vy, vážený pane, přiznáváte pravdu pouze v situaci, kdy už nic jiného nezbývá.

Tady říkáte: "Nicméně jsem nerozpoznal jako ekonom, já sám osobně, ekonom VK:, hrozící dopad bankovního opatření do ekonomiky a tím obnažení naprosto nepatřičně připraveného státního rozpočtu."

Premiér je odpovědný za to, aby státní rozpočet byl připraven patřičně."

Zdroj:
http://www.sds.cz/docs/prectete/sed_nova.htm
24. 05. 2011 | 19:22

Viola napsal(a):

Ano Lubo, Vladimír Špidla je chytrý a zkušený člověk,

nechápu, jak se to stalo, že musel pryč (tedy ne moc daleko). Ale už je zase tady a ČSSD by jej měla zařadit do stínové vlády, jestli on o to stojí a jestli už to vlastně neudělali.
24. 05. 2011 | 20:32

Cestovatel napsal(a):

vaclavhorejsi:
Model volebního systému který by vyřešil problém s politickýma stranama

V současném volebním systému máte nějaký volební obvod (kraj) a v tom je vymezeno podle jeho velikosti kolik křesel bude v daném obvodě přiděleno v ránci PS (např dejme tomu v Praze se přidělí 40 křesel z 200) Těhto 40 křesel se rozdělí podle počtu procent které strany získaly. Což znamená že strany dají kandidátky kde v čele mají osobnost ale na 10 místě mají nějaké nuly, o jejichž názorech nic nevíme a jenom papouškují program strany.

Lepší variantou by bylo, kdyby v těchto okresech kandidovali jednotlivci (mohli by i za politickou stranu ale nebyli by na ní vázani) a místa by se dala prvním 40. Narozdíl od většinového systému by tak nedošlo k tomu že by byl systém založen na jen dvou stranách a byl by tak spravedlivější a narozdíl od současného systému by se do PS dostávali jenom osobnosti, které by skutečně něco dokázali a lidé kteří jsou na kandidátce jen do počtu (jako například ti na osmém a nižším místě kandidátky)

PS: Ještě by tu mohla úprava že by jste kandidáty mohli seřadit podle osobních sympatií a v případě, že by se nadostal po PS váš hlas by šel druhému v pořadí a tak dále, jako tomu je v Austrálii. Tím by se zajistilo, že by hlas nikomu nepropadl.

Byl by to takový model politiky který si představujete?
25. 05. 2011 | 13:14

Martin napsal(a):

Ačkoliv problémy i konečné cíle vidíme stejně, nesouhlasím s Vámi ve většině věcí (způsobů, jak situaci řešit), v některých souhlasím. Píši však proto, že oceňuji, že tento článek není dalším blábolem, který jen kritizuje a podivuhodnou ironií odsuzuje pravicové názory na svět. Naopak zde odkrýváte karty a píšete vlastní názory. Palec nahoru.
26. 05. 2011 | 13:13

Martin napsal(a):

" Nedovedu si představit, co by se muselo stát, aby to udělaly a „vypustily si svůj rybník "
Opět, (malý) posun k lepšímu. Naše snahy by měly vycházet z přesné znalosti mechanismů, ne jen z čirého snílkovství ala "není spravedlivé, že špičkoví sportovci vydělávají víc než špičkoví nechirurgové".
26. 05. 2011 | 13:21

Martin napsal(a):

" Nedovedu si představit, co by se muselo stát, aby to udělaly a „vypustily si svůj rybník "
Opět, (malý) posun k lepšímu. Naše snahy by měly vycházet z přesné znalosti mechanismů, ne jen z čirého snílkovství ala "není spravedlivé, že špičkoví sportovci vydělávají víc než špičkoví nechirurgové".
26. 05. 2011 | 13:21

Jetvart napsal(a):

Pane Hořejší poslední volby do senátu byly přece naprosto jednoznačné. Senát se ale nevyměňuje najednou... Byl bych pro většinový systém, pokud by se volební okrsky zmenšily tak, aby v každém okrsku volili jen jednoho zastupitele. Pomohlo by to lidem kteří za sebou nemají podporu strany a lidé by spíš věděli koho volí. Nepíšete přímo jestli by jste chtěl uplatnit většinový systém i na vládu. Dohadování mezi koaličními stranami by se přenelo do sněmovny. Trochu bych se bál vlivu tak silné vlády, i nyní je téměř nemožné vyšetřovat jakéhokoliv ministra.
27. 05. 2011 | 03:53

vaclavhorejsi napsal(a):

Martin:

Prominte, ale ja VZDYCKY "odkrývám karty a píši vlastní názory"...
Nemam nic proti tomu, ze nektere se vam nelibi...

******************
Jetvart:

"Byl bych pro většinový systém, pokud by se volební okrsky zmenšily tak, aby v každém okrsku volili jen jednoho zastupitele."

Ano, samozrejme takto jsem to myslel - je mi lito, ze to snad po precteni meho clanku neni zrejme.

..
27. 05. 2011 | 08:15

Viola napsal(a):

A nejsou kořenem zla peníze?
28. 05. 2011 | 09:39

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

Myslite tedy, ze by se penize mely zrusit? To nevidim moc pozitivne - pry to melo nastat v posledni fazi komunismu ("kazdemu podle jeho potreb") ;-)

..

..
28. 05. 2011 | 10:55

Viola napsal(a):

vaclavehořejší

nakonec máme nastartováno ke zrušení peněz, do rukou dostáváme jen drobné, velké peníze musí jít přes banku. Takže asi zrušit banky, zavést jen počítače, počítači se přece nemusí platit úroky, mzdy a jiné náklady na pronájem honosných budov.
28. 05. 2011 | 12:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

No vidim, ze jste expert... ;-)

..
28. 05. 2011 | 14:14

ZAM napsal(a):

☺☺☺☺☺☺☺☺
28. 05. 2011 | 22:01

credit loans napsal(a):

Every body acknowledges that life seems to be high priced, nevertheless we need money for various issues and not every man gets enough money. Thus to get some loans or just consolidation loans would be a correct way out.
02. 11. 2011 | 19:38

home loans napsal(a):

I received 1 st mortgage loans when I was 32 and this supported my relatives very much. But, I need the bank loan once again.
02. 11. 2011 | 19:44

mortgage loans napsal(a):

Don't you recognize that it's correct time to receive the business loans, which can help you.
02. 11. 2011 | 19:50

AdamsAva23 napsal(a):

freelance writer
01. 02. 2012 | 04:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy