K čertu s reformami...

04. 06. 2011 | 15:00
Přečteno 13095 krát
Před nedávnem (7.5.) vyšel v příloze LN Orientace článek Petra Zídka nazvaný „Reformátoři a údržbáři“. Vřele s ním souhlasím, a proto si dnes opět usnadním práci - níže parafrázuji jeho základní teze:

"Tato vláda má smysl pouze tehdy, jestliže prosadí základní a hluboké strukturální reformy", řekl premiér Nečas v Poslanecké sněmovně před pokusem opozice vyslovit vládě nedůvěru. „Tato vláda nikdy nebude pouhou vládou údržbářů, která sedí ve svých úřadech a administruje,“ dodal v krátkém projevu, v němž vyslovil pojem reforma a slova od něj odvozená celkem třiadvacetkrát.

Česká politika je posedlá reformováním a jeho silnější verzí – transformováním – již skoro dvacet let.
Ze slova „reforma“ se stala mantra naší doby, která má podobný význam jako třeba slovo „plán“ v rétorice komunistických vlád. Totiž zakrýt obsahovou vyprázdněnost politiky a odvést pozornost od skutečných problémů. Jak to, že se stále reformuje, ale nic není zreformováno?

Slušná administrace věcí veřejných není konkurenceschopný politický produkt: má-li strana pomýšlet na úspěch ve volbách, musí nejprve vytvořit poptávku po změně a pak se přesvědčivě pasovat do role jejího vykonavatele. Reformy se nedělají proto, aby bylo něco zreformováno, ale aby se předstírala nějaká činnost a zastřelo se zákulisní kšeftování s funkcemi, prebendami a přístupem ke zdrojům z veřejných rozpočtů. O to, a nikoli o nějaké reformy, v politickém boji jde.

Většinu reforem, jejichž provedení je prý smyslem pokračování Nečasovy koaliční vlády v situaci, kdy po bezprecedentních skandálech ztratila důvěru převažující části veřejnosti, ve skutečnosti nikdo nepotřebuje.
Klasickým příkladem je důchodová reforma: neexistuje jediný přesvědčivý argument, že by systém, který chce zavést dnešní vláda, byl vcelku pro občany lepší než systém existující. Přesto vláda tvrdí opak s podobnou sveřepostí, jako její předchůdkyně před rokem 1989 vyhlašovaly, že neustoupí z nastoupené cesty socialismu.
Jak permanentní reformu zastavit? Nebude to lehké. Ale třeba časem voliči prohlédnou pravou funkci dnešní mantry a dají hlas nějaké straně, která přijde se sloganem „na naše údržbáře se můžete spolehnout“. Kde ale ty slušné údržbáře vzít?

************************************

Ano, myslím, že zdaleka nejdůležitější je, aby se konečně někdo soustředil na kvalitní státní správu a dodržování existujících zákonů, aby se upustilo od šílené praxe obsadit po každých volbách vedoucí (a často i nižší) pozice na ministerstvech a jiných ústředních ale i krajských úřadech další várkou nekompetentních amatérů se správnou stranickou legitimací v kapse...

Jsem přesvědčen, že by se snad při dobré vůli „těch nahoře“ stále ještě dost kvalitních „údržbářů“ našlo. Půjde-li to ale takhle dál, budeme je asi posléze muset dovážet z Číny podobně jako ponožky...


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

CD napsal(a):

Pane profesore, dovolím si pod váš výborný článek vložit jeden komentář, který jen zdánlivě nesouvisí s tématem vašeho článku. Jenmže podle mého mínění s ním velmi souvisí, protože ukazuje, k čemu u nás došlo a kde se vzaly všechny ty negativní "vymoženosti", které se v našem státě uhnízdily. Komentář vyšel na stránkách Outsidermedia(OM) pod článkem Svět ruskýma očima 64 pod značkou PPK.

Cesta k politické moci na území cizího státu nemusí být nutně jen cestou agresivní války. Hlavní zásady:

Pokud jsou státy politicky samostatné, ještě více je rozeštvávej a podmiňuj a rozděluj jim svou přízeň.
Máš-li však na to ekonomickou sílu, vnuť jim za společnou měnu svou měnu vlastní. Pak ti politicky spadnou do klína a můžeš je snadno ovládat.
Bude-li měna společná, snadno si u nich za své vlastní peníze "koupíš" celou jejich zemi prostřednictvím svých bank.
Dokud cizí stát neakceptuje tvou měnu za svou, do té doby nemůžeš v případě potřeby zablokovat jeho účty v tvých bankách.
Pokud neovládáš měnu, do té doby nemůžeš (proti němu) vyhlašovat ekonomické sankce. Výjimku učiň jen u výměny zboží, které je pro tebe žádoucí.

Je výhodné vlastnit a tudíž i ovládat v takovém státě media. Je účelné "kupovat" si tam především území, nemovitosti a zejména přírodní zdroje.
Vykoupením a následnou likvidací jejich výrobních zdrojů a vytvořením závislosti obyvatel na dovozu zboží a potravin upevníš svou vládu na novém území.
Je klíčově důležité v takové zemi vlastnit a tudíž i ovládat jejich infrastrukturu dopravy, spojů a vodního hospodářství.
Nejde-li to všechno uskutečnit hned, založ zdánlivě mezinárodní finanční organizaci, která "jakoby" bude těm státům v jejich rozvoji "pomáhat".
Finančně se "pomáhá" jiným státům tak, že se jim půjčuje na pro tebe výhodný úrok tak, aby se ti ještě více zadlužily.
Je výhodné vlastnit především dluhopisy vlády, úřadující na území zájmového státu. Dluhopisy korporací nakupuj jen výběrově.

Je-li zájmové území cizího státu příliš rozlehlé, je třeba jej svým ideologickým vlivem a pátými kolonami rozdělit.
Rozdělíš-li politickým vlivem cizí území, rozdělíš (a časem tak i můžeš zcela zlikvidovat) systém jeho obrany.
Budeš-li skrytě podporovat své agenty v této iredentě, časem získáš na zájmovém území k loutkové vládě i své spojence.
Tito lidé pak zorganizují příslušnou propagandou souhlas či alespoň pasivitu obyvatel, potřebnou pro tento krok.

Politickou moc na daném území nemusíš přímo mezinárodně deklarovat. Postačí tam mít zavázané vládce z jejich etnika.
Tím můžeš časem prosadít na daném území i vlastní legislativní záměry a podmanit si tak daňový systém, soudy a policii.
Nadbytek formálních právních zásad, všeobecné, nejasné a neurčité formulace v zákonech a velké množství novel usnadňují vládu.
Všeobecná korupce, prodejné soudy a nečinné kriminálně policejní složky jsou výhodou pro ovládání zdánlivého chaosu.
Zdánlivý chaos usnadňuje "podnikání" v režimu zavázaných jedinců a vyvolává u obyvatelstva pro vládu výhodnou atomizaci a apatii.

Sleduj otázky náboženské a využívej je dle zásady: věříš - nevěříš, věříš-li - pak řekni, v co věříš?
Mediálně podněcuj otázky etnické a územně parciálně nacionální. Ideologicky (a tajně finančně) podporuj od státu divergující snahy a hnutí.
Jednotná víra usnadní nastolení jednotné ideologie. Jednotná ideologie usnadní nastolení jednotné politiky. Jednotná politika je už absolutní vláda.
Vládnout lze nejen terorem, ale i hrozbou a strašením krizemi a terorem neexistujícím. Vládnout lze i terorem pod cizí vlajkou, tajně financovaným.

Chceš-li se dozvědět co nejvíce špionážních informací o nějakém státu, založ "humanitární" společnost a nabídni ji jako "pomoc".
Máš-li na uchvácení bohatství cizího státu dost vojáků, zbraní a munice, neváhej a začni pod jakoukoliv záminkou agresivní válku.
Pakliže už vlastníš media, svou agresivní válku snadno zdůvodníš "humanitární pomocí" obyvatelstvu v boji za jeho údajnou svobodu.
04. 06. 2011 | 15:19

Lex napsal(a):

Proč výsledkem každé dosavadní reformy byla jen deformace systému k horšímu?
Školství by mohlo vyprávět!!! Státní správa jakabysmet. Jak bylo možné realizovat nezbytnou byrokracii veřejného prostoru s polovičním stavem úředníků, za dnes už neuvěřitelného analogového telefonního spojení, bez PC a vyšších komputerových systémů nebo s řadami 284? S nesrovnatelně nižšími náklady a s vyšší spolehlivostí?
04. 06. 2011 | 15:23

ld napsal(a):

Další slova která zdegenerovala jsou: expert, projekt, balíček, batoh, transparentní. Možná si vybavím i další...Jo!! Prezident.
04. 06. 2011 | 15:27

voroshilov napsal(a):

A je to tady,povinna nedelni priloha z nastenky AV.
04. 06. 2011 | 15:34

Luba napsal(a):

Ano!
Je třeba vyvolat předčasné volby a navolit so Sněmovny strany, které přednostně zavedou do praxe Zákon o státní službě (ZSS)
se všemi náležitostmi.

ODS ani TOP-09 to nikdy neudělají.
A neudělala by to ani samotná ČSSD.
Všem "velkým" stávající stav vyhovuje.

Volme tedy:
1.Stranu zelených
2.Českou pirátskou stranu
3.KDU-ČSL
4. a tak trochu i ČSSD

Tyto 4 strany budoucí Čtyřkoalice totiž mají ZSS v programu.
04. 06. 2011 | 15:52

ld napsal(a):

Luba,

připište tam ještě pětku, pro Rumcajse: Strana přátel piva.
04. 06. 2011 | 15:56

Jedla napsal(a):

Ano, moje oblíbená reforma reformy předchozí reformy transformace perestrojky na přestavbu zavedeného chozrasčotu normalizace válečného komunismu následujícím po nóvoj ekonomíčeskoj polítike a elektrifikaci.

Zdá se, že potřebujeme Haškovu Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Jen si nejsem jist, zda na to Hašek přišel před, a nebo po svém pobytu v Rusku. Myslím, že po. Ale kdyby žil dnes, do Ruska by ani nemusel.

Ale to slovo, reforma, už má na kahánku, už se píše "reforma" s uvozovkami, a v projevu mluveném se říká "takzvaná reforma". Co bude příště?
Renesance neprojde.
Rekonstrukce (státu?) nebo dokonce Restaurace (= obnova /společenství/)? Ten název Restaurace by se mi líbil, jenže je tu nepěkná reminiscence na bílý teror Bourbonů po pádu Napoleona.
Á propos, pád Napoleona, restaurace -- kdo bude náš Talleyrand?
04. 06. 2011 | 15:59

voroshilov napsal(a):

Luba:
Strana zelenych-to chcete jeste vic biorepky a zavreni Temelinu?
Ceska piratska strana-kazdy kdo nema obe ruce leve s trochou pocitacove gramotnosti muze stahnout z netu film nebo hudbu,na to stranu nepotrebujete.
04. 06. 2011 | 16:01

Béda napsal(a):

Autor,

osobně si myslím, že transformátoři akorát přeložili z ruštiny slůvko "PERESTROJKA". A přitom jaksi zapomínají udivenému obecenstvu sdělit, co je konečným cílem deforem a jak konkrétně k jeho naplnění přispějí jejich laboratorní pokusy na obyvatelstvu. (chemik Kalousek jde prokazatelně na věc metodou pokus - omyl: viz superhrubá mzda, změny v nastavení DPH, povinýý versus nepovinný důchodový pilíř...)
04. 06. 2011 | 16:01

veverka napsal(a):

Luba

Pobavila si.SZ a KDU jsou stejně tak jako VV a TOP 09 jen zamaskované apendixy ODS.Kdo volí tyto strany,volí nepřímo opět vládu ODS.Strany jako SZ den po volbách svůj program hodí do koše,což nám Bursík krásně předvedl na příkladu referenda nebo radaru.Pokud budou mít tyto mediálně protěžované satelity ODS po volbách možnost vytvořit většinovou vládu se svojí mateřskou stranou,bez váhání to udělají.Proto už zásadně nevolit žádné tyto chiméry.A ještě se nepochybně před volbami nějaký ten další "nový" satelítek ODS opět vyloupne a média ho zase budou do sněmovny cpát.
04. 06. 2011 | 16:06

voroshilov napsal(a):

Beda:
Jestli mate na mysli TAMTU perestrojku,tak s vama soucitim.
Videt to podruhe uz nechci.
04. 06. 2011 | 16:07

Rodrigo Gutuzo Saviani napsal(a):

Reformovy kolotoc podobne jako jine podobne problemy neskonci tim, ze se veci vyresi, ale tim ze zucastnene strany uz z toho budou unavene
04. 06. 2011 | 16:11

blue jay napsal(a):

Lubo,
kdyz sectu ty strany ktere navrhujes tak me to dava dohromady stranu VV. Nemas neco jineho? Co treba strana pratel piva?
04. 06. 2011 | 16:14

zemedelec napsal(a):

Pane Hořejší.
Díky i když je jen přepsané.
Podle mne to co zažívá Řecko,to už tady máme taky,jenom to neni oficialne potvrzeno.Tak se skouší různé škrty a reformy,aby se to odálilo.Jenom se zastavím u zvýšení DPH+zdanění stravenek,závodního stravování,pochopitalne škol,školek u toho zdravotnícství už Heger zvyšuje částku za pobyt v nemocnici.Takže zase všíchni svačinku a oběd sebou.
04. 06. 2011 | 16:16

Rodrigo Gutuzo Saviani napsal(a):

Jedla
Hasek napsal svoji knihu pred pobytem v Rusku. Na druhe strane jiny klasik K.H.Borovsky napsal svuj "Krest svateho Vladimira" az po svem pobytu v Rusku.
04. 06. 2011 | 16:18

blue jay napsal(a):

vorosilove.

kdy a kde v Rusku vybuchne dalsi sklad amunice ? Pocitam ze o tom mate aspon trochu tuseni.
04. 06. 2011 | 16:18

Jedla napsal(a):

voroshilove (16:07), víte jistě, že netrpíte slepotou?

http://www.denikreferendum.cz/clanek/9968-fotogalerie-demonstrace-proti-vladnim-reformam-v-brne
třetí fotka v galerii
04. 06. 2011 | 16:20

personalista napsal(a):

pro veverku
Luba tu býval kdysi s pindíkem . Nevím jak je natom teď.
04. 06. 2011 | 16:24

voroshilov napsal(a):

Rodrigo:
A Brezinski napsal"Velkou sachovnici"
A Hitler napsal"Mein Kampf".
Nechces se inspirovat?
04. 06. 2011 | 16:27

Jedla napsal(a):

Rodrigo,

děkuji Vám.

Prosím, nepište K.H.Borovský. Mám tohoto autora moc rád, jmenoval se Karel Havlíček, a Borovský byl umělecký přívlastek (podle rodiště, Borové u Poličky). Když napíšete K.H.Borovský, působí to dojmem, jako by H. byla iniciála "prostředního", tedy druhého křestního jména a nebo otčestva, a konkrétně K.H. pak evokuje jména Karl Hermann (Frank), a to by si Karel Havlíček nezasloužil.
Děkuji.
04. 06. 2011 | 16:28

Luba napsal(a):

blue jay,
strana přátel piva je přece TOP-09!
Nebo ne?

Schwarzenberg:
http://www.pivovarcernahora.cz/
04. 06. 2011 | 16:29

voroshilov napsal(a):

blue jay:
Kdy vybuchne v Rusku dalsi sklad munice?
Kdyz tupy ubozak ktery vsude sere na diskusich se prestane vydavat za kanadskeho duchodce!
04. 06. 2011 | 16:32

Cestovatel napsal(a):

Bohužel u nás pane Hořejší máme strany, které se alespoň sanží reformovat (ODS,TOP09,SZ,částečě KDU-ČSL) a strany které jsou silně zakonzervovány a nechtějí nic reformovat (ČSSD,KSČM) a současný stav, kdy narůstá počet důchodců a tím se zvyšují výdaje, jim naprosto vyhovuje. Pokud se tyto strany dostanou k moci tak celý 4 roky leda zvýší daně pro bohaté a to budou pokládat za reformu. Na nic jiného se nezmůžou, protože reformy jsou nepopulární a ty by jim mohli snížit preference a to si jako populisti nemohou dovolit.
04. 06. 2011 | 16:35

Mud.. napsal(a):

"Tato vláda má smysl pouze tehdy, jestliže prosadí základní a hluboké strukturální reformy",...
Naprosto s vámi řediteli Ústavu molekulární genetiky prof. V.Hořejší souhlasím. Každý si bude muset na sebe vydělat. Žádný lid neutáhne "prodělečné pracující inteligenty"! Třicet % své pracovní doby si bude muset zajistit fyzickou prací. Tzn., že se vás vždy odveze na stavby "typu Mostu inteligence", a kapitalistický proletariát si vás ohlídá k obrazu svému. Už mají připravené výrobní nástroje (lopaty atd.) v poloviční velikosti. Potřebujete skutečnou práci jako koza drbání! Nečas se zaručil, že nebude jako Pol Pot.
04. 06. 2011 | 16:38

neokomunista napsal(a):

autor napsal:
Jsem přesvědčen, že by se snad při dobré vůli „těch nahoře“ stále ještě dost kvalitních „údržbářů“ našlo. Půjde-li to ale takhle dál, budeme je asi posléze muset dovážet z Číny podobně jako ponožky...
Tržní principy jsou spravedlivé a neúprostné. To si pište, že to půjde takhle dál.
04. 06. 2011 | 16:39

Luba napsal(a):

Michal Vodrážka: "Příležitost dělá zloděje: Proč nemáme funkční zákon o státní službě?"

"(...)Aby strany mohly v době mezi volbami na budoucí volební kampaně našetřit, infiltrují svoje věrné do klíčových mocenských center, a jim podřízených organizací.

K tomu jim dobře slouží u ledu uložený zákon o státní službě, který měl už před sedmi lety odseknout politiky od správy personálního obsazení jim svěřených úřadů.

Původní návrh zákona z roku 2002 dokonce počítal s funkcí státního tajemníka, skrze kterého by ministr zadával ministerstvu politické úkoly, zatímco na personální otázky ministerstva nebo jemu podřízených úřadů by neměl žádný vliv.

Zákon ale nikdy nevstoupil v platnost a vše zůstalo při starém. Dodnes tak není problém po volbách vyměnit na klíčových útvarech úředníky až do úrovně vedoucích oddělení, nebo dokonce referentů. (...)

Nově instalovaní úředníci pak zařizují zakázky nebo jiné požadavky podle přesně potřeby mateřských stran. Vedle toho ale vzniká prostor i pro malé (a někdy i větší) domů pro ně samotné.

A je to právě tato lehkost, s jakou mohou politické strany infiltrovat státní správu i samosprávu, co motivuje velrybáře a kmotry k tomu, aby zvyšovali svůj vliv ve stranách a na úřady dosazovali lidi, kteří peníze a vliv přesměrují ne pouze stranám nebo sobě, ale i (nebo hlavně) jim. (...)

Na nutnosti nemít zákon o státní službě panuje zvláštní shoda všech českých politických stran.

Zákon nás sice přinutila přijmout EU jako podmínku vstupu a v platnost vstoupil v roce 2002, nikdy ale nevstoupil v účinnost. Ta byla postupně odsouvána v průběhu 25 novelizací, ke kterým došlo od jeho schválení. Za éry Ivana Langra byla na vnitru dokonce snaha zrušit ho úplně a začít „pracovat“ na jeho nové verzi.

V současnosti se předpokládá, že by mohl konečně vstoupit v účinnost od začátku roku 2012, ale i z Nečasovy vlády zaznělo, že by zasloužil zrušit a vypracovat lepší.

Jsme tak jediná členská země EU, která zákon o státní službě a profesionální státní správu nemá. Oficiálním důvodem odkladů bylo údajně nepřijatelné zvýšení platových výdajů. Ve srovnání se zbytkem OECD však Česká repubika na platy státní správy vydává spíše podprůměrně.

Alternativním vysvětlením je „bitva ODS a ČSSD o to, aby tuto normu prosadila strana, která bude zrovna u moci, aby ve státní správě stabilizovala své příznivce“.

Tištěná média přitom profesionalizaci státní správy jaksi ignorují… Proč?

Pokud bychom se pustili na tenký led spekulací, dojdeme chtě nechtě k závěru, že je tomu tak proto, že peníze vytunelované z veřejných prostředků politickými stranami končí ve formě plateb za předvolební inzerci i na jejich účtech.

Slýcháme tak sice denně stesky o neschopných, přeplacených a zkorumpovaných úřednících, ale jaksi už ne to, proč tomu tak je a jak s tím souvisí donekonečna odkládaná profesionalizace státní správy. (...)

Korupce a defraudace státních peněz je pouhý transfer a peníze převážně zůstávají (jsou utraceny nebo investovány) v ČR, na rozdíl třeba od Ruska, ze kterého je ročně nelegálně vyvedeno na 47 miliard USD.

Přesto ojedinělá studie programu Global Financial Integrity odhaduje objem peněz nelegálně vyvedených z ČR za léta 2000–2008 na 66 miliard USD, což rozhodně nejsou žádné drobné – a určitě by naší ekonomice pomohly.

Hlavním problémem systematického vyhýbání se profesionalizaci státní správy je po dvaceti letech demokracie její současný stav, tedy rozklad.

Fundovaní a schopní lidé se jí střeží jako čert kříže, případně jsou ze své naivity a víry v to, že zevnitř něco změní, rychle vyléčeni a odcházejí buď sami, nebo jsou odejiti à la Michálek.

Vedle nedůvěry veřejnosti i podnikatelů je ale problémem i to, že od nekvalitních, demoralizovaných a pravidelně se střídajících úředníků lze těžko očekávat kvalitní a do detailu propracované reformy nebo plány investic s výhledem delším než na jedno volební období.

Příkladem budiž třeba nynější podoba důchodové reformy nebo postavení polotajné vojenské nemocnice a následné zjištění, že na její provoz ministerstvo obrany nemá a nebude mít peníze.

Jak dlouho budeme ještě tento stav tolerovat?"

Zdroj:
http://www.finmag.cz/cs/finmag/penize/prilezitost-dela-zlodeje-proc-nemame-funkcni-zakon-o-statni-sluzbe/
04. 06. 2011 | 16:46

ld napsal(a):

Jedla,

kdo je ten chlap na avízované fotce? Zdejší Rumcajs?
04. 06. 2011 | 16:46

Občan napsal(a):

Lex napsal(a):
"Proč výsledkem každé dosavadní reformy byla jen deformace systému k horšímu?
Školství by mohlo vyprávět!!! Státní správa jakabysmet. Jak bylo možné realizovat nezbytnou byrokracii veřejného prostoru s polovičním stavem úředníků, za dnes už neuvěřitelného analogového telefonního spojení, bez PC a vyšších komputerových systémů nebo s řadami 284? S nesrovnatelně nižšími náklady a s vyšší spolehlivostí? 04. 06. 2011 | 15:23"

V podstatě už jste si odpověděl sám.
Protože se nevymýšlely kraviny, protože se úřadovalo (učilo, léčilo, policajtovalo a vojákovalo atd.) bez "poradců", "projektů", "projektového řízení" a dalších nesmyslů, kterých jednes veřejná sféra plná.
Navíc nebylo nutné živit stovky privátních firem, které jsou dnes pevně přisáty k bradavce veřejných rozpočtů a provozují výše zmíněné nesmysly.
Veřejné služby (správa, školství, silnice atd.) nejsou samy o sobě drahé. Zato je drahé všechno to, co na nich dnes parazituje. Všechny ty soukromé tasemnice, které zbytečně vysávají prostředky na provoz a služby, jež má veřejná sféra poskytovat.
Začalo to přívalem západních gerontů v rámci PHARE, na něž se nalepili chytrýskové z ČR a založili si své "poradenské" a "proudžektmanažerské" živnosti. Postupně si prosadili, aby byla legislativa tak složitá, že jí nerozumí už ani nejvyšší orgány veřejné správy a bez "poradenských" firem se neobejdou. Stejně bídně jsou na tom i nižší složky VS. A "poradci" sosají a sosají - "školí", "administrují", "vyhodnocují"...
04. 06. 2011 | 17:11

Luba napsal(a):

Jan Štern o kariérním řádu na pozadí "kauzy Drobil":

"Věty, které v rozhovoru s Liborem Michálkem Pavel Drobil pronesl:

„Ani vy, ani já nejsme ve své funkci, protože jsme vyhráli nějaký konkurs o nejlepšího ministra nebo o nejlepšího ředitele Státního fondu životního prostředí.

V mém případě to bylo politické rozhodnutí, ve vašem případě to byla politická nominace, kterou udělal sice Martin Knetig, ale já jsem ji absolutně pokryl svoji osobou.“,

tak tyto věty v případě účinnosti zákona o státní službě by vůbec nemohly padnout.

Pavel Drobil by měl jen půl pravdy.
Ministrem se stal vskutku na základě politického rozhodnutí, které, jak bych rád dodal, dnes může ještě platit, zítra dávno už ne, a pan ministr se stává bývalým panem ministrem.

Pravdu by ale neměl v případě druhém. Ředitel státního fondu je správní funkce, kterou by stát, podtrhuji stát v podobě pověřeného úředníka – tady patrně státního tajemníka - obsazoval na základě kriterií, stanovených v kariérním řádu.

Politik, ani žádný jeho fámulus by do toho neměl šanci vůbec promluvit. Výběrové řízení by zde bylo nezbytností, politická nominace neúčinným projevem zpozdilosti.

Kariérní řád, jenž je nedílnou součástí zákona, stanovuje, jakými vzdělanostními kriterii a dalšími kvalifikacemi, jakou praxí a kde ve státní správě se musí uchazeč o funkci vykázat, aby vůbec bylo možné o něm uvažovat jako o budoucím kandidátu.

S nepořízenou by tak odcházeli nepochybně všichni ti političtí hledači trafik po tom, co voliči ukončili jejich politickou kariéru, všichni ti srdcaři, kteří vítězným politickým stranám pomáhají státní správu obsadit jako dobyté území a vyhledávají na něm pro své politické chlebodárce odpovídající kořist.

Státní správa by nepracovala, jak je tomu dnes, na politickou objednávku, ale tak, jak jí ukládá zákon.

Neznamená to, že by političtí vedoucí úřadů neměli možnost státní správu úkolovat na základě politických zadání, že by úředníci na základě své odbornosti nepřevtělovali tato zadání nenaplňovali obsahem, avšak vždy jen v mezích zákona.

Zákon pro úředníka by byl tím rozhodujícím kriteriem, a ne politická zakázka.

Pavel Drobil v rozhovoru Liborem Michálkem řekl jasně.
Buď budeš, úředníku, mně po vůli, anebo tě na hodinu vyhodím, neb jsem pánem nad tvým profesionálním bytím či nebytím.

Čestný člověk, kterým Libor Michálek je, riskuje vyhazov a nakonec odejde. Mravní relativista se přizpůsobí.

Jenže tady nejde o to, že náhodou se na tom místě našel slušný člověk a my se dozvěděli, co se chystalo, ale o to, aby fungovala instituce, která přiměje i mravního relativistu vzepřít se, protože díky ní má větší strach ze zákona než z nějakého ministra.

Zdroj:
http://www.ceska-media.cz/article.html?id=361641

Hradní partička o Michálkovi:

"Estébáku, jehovisto, fízle"

Podnícení pádu prezidentova oblíbeného ministra se Liboru Michálkovi vrací ve formě slovní palby z Hradu a Národní galerie.

Její ředitel Milan Knížák označil způsob vynesení kauzy na světlo za estébácký.
Vicekancléř Václava Klause Petr Hájek zase nadhodil otázku, zda Michálek není jehovista. (...)
Drobil byl oblíbeným ministrem Václava Klause - prezident ho například pochválil, že se s ním na ministerstvo vrátil rozum.

Ministra Drobila je podle prezidenta škoda.
"Jeho rezignaci jsem ještě nedostal. Je otázka, zda si něco v uvozovkách nadrobil, nebo mu bylo nadrobeno, mám skoro nedobrý a nehezký pocit, že to bylo to druhé," řekl prezident, který v minulosti Drobila chválil."

http://zpravy.idnes.cz/estebaku-jehovisto-fizle-klausovi-blizci-pali-po-michalkovi-prl-/domaci.aspx?c=A110107_102558_domaci_jw

Nahrávka rozhovoru Drobil-Michálek:

http://zpravy.idnes.cz/multimedia.asp?r=domaci&c=A101215_115521_domaci_jan&m=a
04. 06. 2011 | 17:13

Jedla napsal(a):

Id
Rumcajs to, počítám, nebude:-) Mě šlo o text na ceduli z papundeklu (transparentem bych to nenazval). Sedí, myslím.
Perestrojka přišla z Moskvy, Jakeš nedumal a (blbě) plnil. Neoliberální reformy přišly z Chicaga, Nečas o nich nedumá a (ještě navíc blbě(!)) plní zadání.
04. 06. 2011 | 17:24

Aleš Řešitel napsal(a):

Střízlivý pohled na naši politickou scénu, vládu a ekonomiku nenechá nikoho na pochybách, že hesla o cestě do Řecka, rozpočtová odpovědnost, boj proti korupci, dinosaurům a další, byla jenom zástěrkou, jak se dostat k moci a dále beztrestně krást a obelhávat občany. Pod různými zástěrkami jsou těmito kleptolháři vytvářeny situace, které je jako by následně nutí, tyto uměle vytvořené problémy, řešit. Vždy, ale na účet občanů a umožnění věrným rozkradení toho posledního, co ještě v tomto státě zbývá. Možná náprava existuje, ale některá politická síla musí uskutečnit zásadní zlom v chápání moci, v tom, že moc je odpovědnost a služba občanům. Potom se mohou naplnit slova o demokracii, svobodě, spravedlnosti , morálce a odpovědnosti. Presumpce VINY u politiků by měla být samozřejmostí, následována případnou trestní odpovědností a především MAJETKOVOU odpovědností. Aby se do státní správy nedostávali různí noshledi, jejichž jedinou kvalifikací je oddanost, poslušnost, mlčenlivost, osvědčenost v krádežích na nižších úrovních státní správy, v obcích a krajích,je uvedení zákona o státní službě, spojené s definitivou, nezbytností. Je to jedna z možností,kromě zásadní změny zákona o státních zakázkách, jak eliminovat počátky loupeží za bílého dne při vypisování státních zakázek. Zákon o státních zakázkách musí být upraven tak, že eliminuje lidovou tvořivost těchto pověřených partajních loupežníků, kteří nastavenými podmínkami umožnují těmto mafiózním skupinám se dostat, za patřičnou odměnu, k značně předraženým zakázkám. Zastupitelská demokracie bude efektivně fungovat, když bude korigována přímou demokracií. Odvolatelnost politiků, referenda, přímé volby presidenta, hejtmanů, starostů atd. by měly být samozřejmostí. Lži ve volebních kampaních lze korigovat pomocí nápravného řízení vyvolaného např. ombudsmanem. Nelze dále akceptovat, že lež se stává branou k moci, k plenění státních prostředků a ožebračování občanů bez možnosti obrany občanů proti těmto, v mnoha případech nezvratným krokům. Přiznání majetku, zrušení akcií na doručitele jsou nezbytnou podmínkou k ozdravění společnosti a prvním krokem vedoucím k nastolení spravedlnosti, k rozlišení, kdo nabyl majetek zaslouženě a poctivě. Další již bude daňovým problémem, případně trestně právním. Rozlišením, kdo je kdo, je podstatné k očistě společnosti a nastolení důvěry ve spravedlnost, poctivost a základním morálním hodnotám. Zaplevelený, různým lobistickým skupinám vyhovující právní systém, vedoucí k vítězství lumpů nad spravedlností, je potřeba nahradit nejlépe převzetím právního systému z osvědčených demokracií např. severské státy. Pokud by se podařilo prosadit tyto navrhované změny, lze hovořit o návratu do lůna standardních demokratických států s respektováním požadavků občanú tohoto státu, návratu morálních hodnot, důvěry v poctivost a spravedlnost. ales.resitel@centrum.cz
04. 06. 2011 | 17:27

ld napsal(a):

Jedla,

smysl toho nápisu jsem pochopil. Jen jsem se zasnil, že by citovaná osoba kráčela s papundeklem a hesly, podporujíc tak odborovou demonstraci...
Ba ne, to je blbost, asi halucinuji. :-)
04. 06. 2011 | 17:38

Anička z Kuřimi napsal(a):

Ale toto je daň za svobodu ... a jak jsme již zjistili, ta něco stojí ...

Nemáme už nic, ale jseme svobodní pod kamerami, čipy, mobily ...
04. 06. 2011 | 17:40

Jedla napsal(a):

Id:
No tak se ho zeptáme, ne?

Rumcajs, Ten fousatej s papundeklovou cedulí, jste to Vy?
(http://www.denikreferendum.cz/clanek/9968-fotogalerie-demonstrace-proti-vladnim-reformam-v-brne
třetí fotka v galerii )
04. 06. 2011 | 17:50

ld napsal(a):

Jedla,

ačkoli Rumcajs pod Hořejšího blogy chodí, domnívám se, že teď je na přednášce v hospodě Na růžku, takže odpověď na otázku nebude hbitá.
04. 06. 2011 | 17:56

stále rebel napsal(a):

Lži, podvody a zlodějiny přece jen nebudou znít pro velkou část populace příliš dobře a tak česká pravice používá pojem reformy. Jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat českému
Honzovi než pochopí, že demokracie je jen příležitostí, a to nejen příležitost pro rozumnou správu věcí veřejných (společných), ale i příležitost pro ty největší všiváky, která společnost dokáže vůbec vygenerovat.

Patrně se změní obecné vnímání pojmu „reformy“.
Dříve jsme tento pojem vnímali jako nějaké zlepšení, dnes nám „Calverova“ banda předvádí, že pod pojem reformy lze skrýt cokoli a tak patrně Cosa nostru rovněž taky považovat za reformní hnutí.

Český Honza by si měl ale uvědomit, že tak jak si dnes nic nevezme na Koženém nebo Krejčířovi, tak si taky nic nevezme na Kalouskovi nebo Nečasovi až za pár let tito „mistři“ zmizí na nějakém exotickém ostrově aby si užili své „zasloužené“ prebendy.
04. 06. 2011 | 18:10

Frante napsal(a):

Jestliže nepotřebujeme reformy, jak je to s tím naším údajným dluhem? Žádný není? Nebo je ale zmenšuje se? Nebo se stále zvětšuje ale neplatí se?
04. 06. 2011 | 18:20

stále rebel napsal(a):

Pro Frante.
Reformy a zadlužení.

Zadlužení k HDP 2004 - 2010
30,1% 29,7% 29,4% 29,0% 30,0% 35,3% 38,5%

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_021464.XML

Reformovat jsme začali u zadlužení 29,0% k HDP a proreformovali jsme se až k dnešním asi 40 %.k HDP. Ještě upozorním, že Německo v roce 2010 rostlo 3,6 %, letos očekává 2,6 %, Náš dnešní propad nelze to svádět na externí krizi, ale na jen na naše strukturální probléme, které vytvořili především „reformátoři“.
04. 06. 2011 | 18:39

SuP napsal(a):

Už si taky myslím, že "reformy" zdaleka ještě potřeba nejsou. Všechny se tváří, že umí řešit situaci, o které se neví zda a kdy nastane.
Důležité jsou (podle mího mínění) dvě věci:
- Aby vládě byly sníženy mandatorní výdaje minimálně o úroky ze státního dluhu, aby tento přestal narůstat.
- Aby dříve než dojde na předčasné (případně další řádné) volby bylo vyřešeno, jak odvolat vládu, pokud se ukáže, že je stejně blbá jako ta dnešní.
04. 06. 2011 | 18:40

Al Jouda napsal(a):

Proti zlodějům státních peněz je třeba bojovat jejich metodou - znárodňovat, znárodňovat a znárodňovat ! Veškeré energetické, vodní a jiné přírodní zdroje musí být pouze ve správě státních NEZISKOVÝCH organizací. Jen tak budou mít občané levnou elektřinu, plyn a vodu.
04. 06. 2011 | 18:46

Frante napsal(a):

stále rebel

Nevím proč jste zvolil za počátek reformování zrovna rok 2007(?) ale je fakt, že dluh narůstá - to je podle vás v pořádku?
04. 06. 2011 | 18:47

Medikolog napsal(a):

CD, nic nového pod sluncem.

Tyto principy publikovala již v roce 1905 carská tajná policie pod jménem "Protokoly sionských mudrců"... Globalisace podle tohoto "podvrhu" bezostyšně vylupuje celý Svět...

Tzv "reformy" mají za cíl převést do globalizační kasy i poslední zbytky českého... Běda národům, kterým cizák vládne.
04. 06. 2011 | 18:53

SuP napsal(a):

Frante -
Zbytečná otázka. Rebel nemá názory. Umí kopírovat.
04. 06. 2011 | 19:01

Jedla napsal(a):

Ten blog je dobrý, proč se v debatě pod ním nedržet jeho terminologie? Reforma, údržba. Zavedl bych ještě termín "deforma".

Řekněme: opuštění "daně z obratu" a zavedení "DPH" = reforma. Posun sazby DPH o nějaké procento je údržba. Zrušení podpory ekonomické aktivity s extra vysokým podílem přidané hodnoty na konečné ceně (služby) sníženou sazbou DPH = deforma.

Podobně: Zavedení sazebníku lékařských výkonů (v bodech) a tím zrovnoprávnění financování státních a nestátních zdravotnických zařízení je reforma. Stanovení adekvátní ceny bodu, a drobné parametrické úpravy sazebníku = údržba. Pokus zrušit státní zdravotnictví divokou privatizací prakticky všech nemocnic = deforma.

Nebo: Nastavení penzijního systému jako nároku vyplývajícího ze tří kritérií (dosažení věku, počet let účasti v systému = zabezpečení předchozích generací, a celkové odvedené pojistné upravené o inflaci, a zároveň základní nastavení pojistného u zaměstnanců a OSVČ) = reforma. Parametrické posuny věku, doby min. účasti v systému, započítávaných dob /vojna, mateřská.../, sazeb = údržba. Rozbití systému jednak vadnou údržbou /nesmyslné snižení sazeb, nízké stropy/ a jednak umožněním vyvléci se částečně z morální povinnosti platit předchozí generaci spoluobčanů její zabezpečení výměnou za amorální podporu spřízněných bankovních domů = deforma.
04. 06. 2011 | 19:11

Jedla napsal(a):

Frante, domnívám se, že rebel má na mysli "reformy" dle pravověrných vlád. Volby byly 2006, ale Topolova vláda vznikala od června strašně dlouho, než se našly přeběhlíci (první Topolova nezískala důvěru), tedy 2006 je ještě rokem nereformním, podle socanského státního rozpočtu.
Dál, počínaje rokem 2007 už jsou to rozpočty a jejich plnění ryze reformní (Kalousek - Janota - Kalousek).
Tak jsem to od "stále rebela" pochopil. Ještě by se dalo připsat, že v tom roce 2007, tj. před krizí, ale s varováním příchodu krize, stihli Topol s Kalouskem do mrti vyssát státní rezervy, a tím vypustili a propíchli airbag, který by se státu o rok později docela hodil. Jest se tedy domnívati, že to právě a jenom "reformy" akcelerují zadluženost země, že zastavení nevratných reforem (dříve, než si zaděláme na další arbitráže za zmařené nerealizované zisky vykuků) a v parametrech pohyb směrem k návratu před reformy (sazby daní, progresivní zdanění, stropy, ...) by vedl k poklesu zadlužení.

No, a chytání a zavírání zločinců a zlodějů - to je reforma, nebo údržba?
04. 06. 2011 | 19:25

Jonáš napsal(a):

komunisté neříkali reforma ale PERESTROJKA a nakonec byli vyhnáni a tak to dopadne i s touto vládou korupčníků a asociálů
Ptám se jsou to ještě lidi ? Mají děti a mají rodiče ? Nebo už žijí v naprosté izolaci od skutečných lidí ?
04. 06. 2011 | 19:45

Yosif K napsal(a):

Mili levicovi chytracci typu CD - styska se Vam po tvrde vlade rudych byrokratu? Po vlade ktera padla, protoze matka zivitelka - SSSR - po 70 letech predhaneni kapitalismu ekonomicky zbankrotovala?

V novem rezimu jsou ZAPLATPANBUH prehmaty a zlodejny vice videt. Za totace zlodejny a prehmaty videt nebyly - hlupaci tedy zili v dusevni pohode se "socialnimi jistotami". Ty jim ted taky schazi..... kazdy rezim ma svoje......
04. 06. 2011 | 19:54

Viola napsal(a):

Ještě jsme nezkusili losovat mezi kandidáty na politické posty. A měli by to za trest a ne za peníze. A kdyby neuspěli tak jim vzít majetek.
04. 06. 2011 | 20:12

Viola napsal(a):

Jo a zavést takový zákon zpětně.
04. 06. 2011 | 20:14

Vico napsal(a):

Což o to, citovaný článek z přílohy LN bych klidně i podepsal, ale jde, stejně jako onehdy u Hvížďaly,o tzv. křížek po funuse.

Já bych rozhodně všechno nesvaloval na pravicovou vládu a pravicové politiky, kteří od rána do večera melou reforma, reforma, jak izraelita tóru. Devět ekonomů z deseti nám tu vtloukali dnes a denně o nezbytnosti reforem. Chybělo jen, aby v této bezvěrecké zemi byl na Letné na místě Stalinova pomníku vztyčen obří totem Velké matky reformy, abysme se měli k čemu modlit. Kojzarčíci ve stylu tisku osmdesátých let minulého století jen vytáhli staré zažloutlé úvodníky o perestrojce a chozrazčotu a jen za ně dosadili jiná módní slova.

Já už ty blazeované ekonomy, kteří nám neděli co neděli nahrazovali kněžská kázání, nemohu ani cítit. Umí sice vysvětlit jak nikdo jiný, proč to či ono v minulosti bouchlo, ale když se současnost nečekaně lámala jako kra, hráli svůj papalášský golf přesně na čáře zlomu.

Článek v LN jen znamená, že průser s touhle vládou a s jejími reformami bude ještě větší, než by si někdo mohl myslet. Chybí přesvědčení i víra, že alespoň v budoucnosti přinesou něco pozitivního. To už tuší i Kojzaři. Tenhle lék je sice hořký, ale úlevu nepřinese, průjem nevyléčí, jen ho změní na krvavý průjem.

Abych byl spravedlivý, určité skupiny by na "reformách" vydělali, ale za cenu, že si budou plodů svého vítězství užívat ve stavu studené občanské války a velmi virulentní epidemie.

Hloupá vláda vůbec nevnímá, že sedí na sudu prachu a chce i přesto přijmout "reformy" o jejichž užitečnosti už pochybují skoro všichni, i ti, kterým by měla přihodit výhody.

Už jenom chybí, aby obrejlovaný Nečas po vzoru Winstona Churchila dramaticky "zajódloval" lidu o krvi, potu a slzách.

Jenže to už tenkrát začaly padat na Londýn německé bomby...kdežto u nás na Prahu vládní amalgámové plomby.
04. 06. 2011 | 20:45

hoven napsal(a):

jak přišel zídek na to, že neexistuje žadný argument ve prospěch důchodové refromy?? a co takhle rostoucí dluh a stárnutí obyvatel??? tupost a ignorantsví socbolševiků je naprosto deprimující. připomínají mi hitlera v obklíčeném berlíně, který tvrdil, že válku vyhrajou. několik evropských zemí už padlo na hubu, celá evropa několik let mluví o nutnosti reforem, zejmena duchodové a pak prostě jeden soocbolševik napíše , že refromy neprotřebujem a druhej socbolševik to ještě přetiskne. je to deprimující. co byste soudruhu profesore ještě potřeboval, aby se vam jenom trošičku rozsvítilo v hlavě_?? dva biliony dluhů, nebo tři biliony??? státní bankrot?? mě by opravdu zajímalo co by dokázalo socbolševikovi rozhýbat závity.
04. 06. 2011 | 20:52

Dash napsal(a):

To hoven:

Mě by zajímalo, co si vy konkretne predstavujete pod pojmem statni bankrot. Co si myslite že by se stalo a jak by to probíhalo. Co by se zmněnilo pro lidi a jaké by to mělo dusledky pro vás osobně...
04. 06. 2011 | 21:19

kočka šklíba napsal(a):

Vico, do písmemne souhlasím.

Hovénku (po vzoru Slávečku), spíš jste vy již téměř poslední Mohykán, kterému se v té hlavě nerozsvítilo.

Pro ostatní, navrhovala bych s Hovénkem nediskutovat, je to stejný stalker jako blue jay a Rumcajs. Takže pokud se na ně nereaguje, zmlknou sami. Leda, že se tu někdo občas chce zabavit s šašky.
04. 06. 2011 | 21:21

Vico napsal(a):

hovene - vy jste tu z pravicových přispěvatelů zdaleka nejvzdělanější s vynikajícím odhadem /například jste dopředu předvídal, že pravice zvítězí a opravdu se tak stalo/. Proto mi vysvětlete v čem navrhovaná důchodová reforma sníží rostoucí dluh a vyřeší stárnutí obyvatelstva?

Abyste rozumněl, já jsem samozřejmě zaznamenal vaše zvolání, že ta reforma je naprosto nezbytná, ale je to stejné, jako když zvoláte, že jste viděl u studánky za vaší chatkou Panenku Marii.

Z průběžného systému ti nejbohatší/jen těm se to vyplatí/ vyvedou dvě procenta. Já bych řekl, možná se mýlím, že tam pro ty narůstající počty staroušku bude méně a sekera bude ještě větší a větší. Nebo bude naopak menší???

Kvůli té sekyře se tedy budou muset zvednout podstatně daně. Z toho jsou lidi/ ne každý je tak uvědomnělej jak vy/ plošně nasraný.

Aby ne, když se jim plošně snížily nominální mzdy a pak kvůli snížením příjmů do průběžného systému, se jim zdraží skoro všechno.Tím se ovšem potencuje to snížení nominálu o zvýšení DPH. Možná mi něco uniká. Třeba tahle třaskavina zapříčiní, že lidi začnou "na všechno jebat", což by mohlo příznivě ovlivnit porodnost a zlepšila by se věková struktura. Možná je to geniální nápad.
04. 06. 2011 | 21:43

ld napsal(a):

Vico,

anebo začnou lidi na všechno srát, a pak by bylo doslova po hovenově. A teď nevím, jestli jsem to poslední slovo vyskloňoval správně.
04. 06. 2011 | 21:52

Béda napsal(a):

Vico,

jenom bych doplnit pointu toho bohulibého reformátorského záměru.

Podle genitálního vrchního chemického ekonoma - zlepšovatele, který se nikdy nemýlí, zvýšená DPH a spoplatnění kde čeho rozpumpuje ekonomiku a naplní sýpky ministerstva financí zlatem.

Zdá se, že jeho předpoklady doznávají již podruhé v krátké době naplnění - a to ještě "reformy" nejsou prakticky v běhu.

PS: jsem zvědav, jak dlouho poté, co "reformátoři" spustí svoji lavinu, se začne Česko "zeměpisně" přibližovat Řecku. Mimochodem, p. Kalousek nepředpokládá, že po zvýšení DPH dojde ke zvýšení cen. Jak znám našeho ekonomického optimistu - reformátora, zřejmě čeká, že se ceny naopak sníží, podobně jako když čekal, že po daňových a odvodových úlevách jeho bratřím oligarchům, arbitrážníkům, finančním spekulantům dojde ke zvýšení výběru daní. Nyní plánuje osvobození dividend od daně, což samozřejmě taky zvýší výběr daní. Další reforma v podobě "vyrovnání" se s církvema, přítelem Šťávou, ekozakázka snů a pod. zajisté taky sníží státní dluh. Všechno je promyšleno do nejmenšího detailu. Neztrácejte naději a věřte nejlepšímu ministrovi financí ČR! Vše je v dobrých rukou krále Miroslava.
04. 06. 2011 | 22:02

AC napsal(a):

O čem je vlastně pořád řeč? Vždyť se pořád točíme jako vítr v bedně:-) Stále jedno a totéž. Kéž bylo východiskem pád vlády! Ne ne, tahle tragikomedie nemůže skončit objímáním a smírem, na to jsou způsobené škody morální, etické...příliš veliké a hospodářství prakticky rozvrácené.
Holt přichází bída na kozáky:-( Si fakt připadám jako v obludném fantastickém snu!
A to se ještě tady najdou Yntelygenti, kteří tuhle zlodějskou taky demogracyii hájí.
Člověk občas neví jestli vraždit nebo se smát.
04. 06. 2011 | 22:07

mb napsal(a):

To (o kvalitní státní správě) psal Žák ...
04. 06. 2011 | 22:21

Ateista napsal(a):

Pravicové vlády nikdy nepřinesly této zemi sbemenší užitek, ba naopak. Za pravicových vlád se všechno zhoršuje a o tom ,co je to za gaunery ve vládě současné ani netřeba mluvit.

hoven:
Tebe doma nenaučili slušnému chování? Umíš něco jiného, ty chudáku, než se vulgárně vyjadřovat?
04. 06. 2011 | 22:34

AC napsal(a):

Ateista

Tahle skvadra vládne naposledy, nechme je ještě chvíli kopat si hrob - třeba se jim zdá, že zatím není dost hluboký.
04. 06. 2011 | 22:51

ZAM napsal(a):

Luba:
Piráty volím od jejich vzniku a asi už je volit nepřestanu.
04. 06. 2011 | 23:09

ZAM napsal(a):

voroshilov:
"povinna nedelni priloha z nastenky AV."
"kazdy kdo nema obe ruce leve s trochou pocitacove gramotnosti muze stahnout z netu film nebo hudbu,na to stranu nepotrebujete." Dnes tedy perlíte, jen co je pravda. Normální slušný diskutér však se vyjadřuje k tomu, o čem je informován, ti ostatní žvaní jako Vy.
04. 06. 2011 | 23:13

ZAM napsal(a):

voroshilov:
"K podobnému incidentu došlo v Rusku naposledy před týdnem, kdy začal hořet a vybuchovat muniční sklad v Baškortostánu. Exploze trvaly čtyři dny. Ve skladu bylo údajně kolem 100 000 tun výbušnin."
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/za-vybuchem-munice-v-rusku-je-mozna-kradez--902952
04. 06. 2011 | 23:19

AC napsal(a):

ZAMe,

s piráty ztratíte zbytečně hlas, jsou absolutně bez šance.
04. 06. 2011 | 23:20

ZAM napsal(a):

AC:
Bez šance jsme s ODS, TOP09, VV, ČSSD a KSČM.
04. 06. 2011 | 23:31

Yosif K napsal(a):

pane vico:

POkud se ma snizit deficit, budto se musi sahnout na duchody a na zdravotni peci
NEBO se musi zvysit dane
NEBO dokonce obopji zaroven.

Cim pozdeji se k tomu pristoupi, tim to bude vice bolet.

Pokud nechapete ze deficit nemuze rust do nekonecna, odstehujte se do Recka, tam to snad pochopite.

Je to tak preoste jako zakon o zachovani hmoty (nebo o transformaci prvku - z ho...na zlato nevyrobis).
04. 06. 2011 | 23:32

Luba napsal(a):

AC,
u nás přece vždycky vládli piráti. Nebo ne?

Pro změnu bych raději volil ty virtuální z ČPS.
04. 06. 2011 | 23:32

AC napsal(a):

ZAM
Souhlas. Nicméně to si píšeme tady my, cca3% z těch u nás surfujících po síti. Většina přebírá názory ze svého okolí a médií - a má strach. Proto zvolí silnou strnu, ale piráti, TOPka či VV to rozhodně nebudou. Neříkám, že to s ČSSD vytrhneme, naopak, ale vyprávějte to všem:-)
04. 06. 2011 | 23:39

AC napsal(a):

Luba,
pravda, piráti vládnou:-)
04. 06. 2011 | 23:40

voroshilov napsal(a):

ZAM:
Ja vim co se deje v Rusku...kazdy den,co mi tim chcete naznacit?
04. 06. 2011 | 23:41

hoven napsal(a):

dash, vico
debata o duvodech a nutnosti reformy duchodovýho systému mě opravdu zlobí a aretuje do běla. o to z toho duvodu, že se o tom diskutuje už alespon 10 let. mě už se ani opravdu nechce opakovat ty notoricky známé věci. proč?? když to bylo vysloveno a zopakováno tisíckrát a v rudých a oranžových hlavách to nezanechalo otisk, má smysl to opakovat po tisící první?? cítím velkou marnost a zmar. řikám si, že snad neni možný, aby byl někdo takhle blbej. státní bankrot je velice nepřijmá věc pro lidi , kteří jsou na státu zavislí, jako jsou důchodci nebo zdravotně postižený. protože stát přestane fungovat. státní zaměstnanci nedostanou mzdy a většina z nich přijde o práci. má to destruiktivní vliv na celou ekonomiku. nějakou dobu to trvá, než stát zkonsoliduje a to přechodný období je likvidační pro nejchudší vrtsvu obyvatelstva. abychom se vyhnuli bankrotu musíme zastavit zadlužování, který rychle narůstá. zadlužování jinak než reformou systemu financování veřejných služeb nezastavíme. pokud víte o nějakém jiném zpusobu, tak ho napište. ale prosím, ušetřte mě nesmyslů typu odstranění korupce, zdroje jsou apodobně . na to už jsem celkem dost alergickej.
04. 06. 2011 | 23:45

ZAM napsal(a):

Yosif K:
Tu Vaši propagandistickou omílačku byste si mohl nechat pro sebe, občané ji už dávno prokoukli. Každá vláda proklamující snahu o šetření by se snažila v první řadě utáhnout kohoutky, kterými unikají miliardy ve veřejných zakázkách. Kázat vodu a chlastat víno je drzost.
04. 06. 2011 | 23:53

ZAM napsal(a):

voroshilov:
Že to tam bouchá nějak často.
04. 06. 2011 | 23:54

ZAM napsal(a):

AC:
Současné velké české partaje jsou hrobaři demokracie.
Koukám, že s tím souhlasí i reCaptcha: MCsrat "action
04. 06. 2011 | 23:57

vlk napsal(a):

Asi před šesti týdny jsem popsal stejné téma takhle :
http://urfaust.bloguje.cz/890167-svata-krava-reforma-pachani-dobra-cirkevni-odpustky-a-dvacetilety-tmavomodry-svet.php
A nemám na tom naprosto co měnit.
Reforma je dnes v roli genrálního odpustku. Ať famiglia provede cokoli, vždycky z nova se schová za slovo reforma. Jak dlouho jim to ješět budem trpět?
04. 06. 2011 | 23:58

AC napsal(a):

hovene,
ses překlepl? Měl jsi jistě na mysli, že musíme zastavit nikoli zadlužování, ale primárně ROZKRÁDÁNÍ ve velkém, ne?
Je dojemné, jak jste vy modrásci při psaní o pravici dokážete takovým "nevhodným" loupežnickým výrazům vyhýbat:-) Příště se nestyď a napiš pravdu, že taky bezostyšně kradete jako straky už 20 let, a dneska už u toho ani nečervenáte.
05. 06. 2011 | 00:02

AC napsal(a):

ZAM
S těmi hrobaři souhlas.
05. 06. 2011 | 00:04

blue jay napsal(a):

vlku?

chodis sem jen proto ze citis potrebu delat reklamu na zvatlajici stranky kde prave pusobis? Ty jsi uz skoro jako ten spam na boty co se tu objevoval. Nastesti to Stejskal zvladnul. Ale na Fausta asi nema. Sji rtapas vlku.
05. 06. 2011 | 00:10

.Ivan Hochmann napsal(a):

Klíčová otázka pana profesora zní:

Jak zastavit reformu - není-liž pravda?!

Já nevím a nechápu, jak si to ti socani představují?
Podívejte na Řecko.Tam se také etabloval komunistický ksindl!
Také tak dopadli.
Neodpovědní paraziti s úsměvem sociálních inženýrů.
nač bychom odpovědně hospodařili ,on nám to někdo zadarmo zaplatí.

Postavil bych tu politickou pakáž napříč Evropou ke zdi a odstřelil jako škodnou.
Ta se totiž střílí.

To jen různí "ochránci" přírody vymýšlejí humanitní paskvily na které všichni jednou dojedeme!

Ale je dobře,že se takto uvažuje v socanských kuloárech.
Zastavte reformy,pošlete Nečase k ledu,ve vládním provisoriu všechno zrušte,po volbách nastoupí Sobotkova oranžová squadra a komunisty ruku v ruce všechno napraví!

Vy jste ale banda bláznů!

Ivan.
05. 06. 2011 | 00:13

hoven napsal(a):

ac,
nejdřív zastavit rozkrádání? tak to nikdy s reformama nezačnem a skočníme v bankrotu. ale nápad to neni špatnej, akorát neproveditelnej. já navrhuju zakázat čssd, protože socani toho rozkraldi nejvíc. to by mohlo ušetřit státnímu rozpučtu par miliard. ale podstatu to stejně neřeší. my musíme ušetřit ročně 100 miliard a né 10. ani postavení čssd mimo zákon by tedy nestačilo. ale byla by to aspon kapka.
05. 06. 2011 | 00:20

blue jay napsal(a):

vorosilov,

nevim kolik kdo sere na diskuzich, ale ty jsi tu stachanovec. Zda se ze mas permanetni rudy prujem. Nenavstivil jsi posledni dobou Nemecko?
05. 06. 2011 | 00:23

AC napsal(a):

Hochmane,
měl byste se kvůli té vaší extrémní agresivitě nechat hospitalizovat na psychiatrii dřív, než někomu ublížíte skutečně. Vy nemůže být člověče, a pro to se nezlobte, ani s tím vaším jednoduchým černobílým viděním světa normální!
05. 06. 2011 | 00:29

voroshilov napsal(a):

blue jay:
Tezko jsem stachanovec,ja nemenim nicky a IP jako ponozky na rozdil od tebe.
elena k tobe patri?Jste jeden clovek nebo organizovana skupina spammeru?
05. 06. 2011 | 00:30

hoven napsal(a):

jestli budou předčasný volby a ke korytum nastoupí oranžový komunisti pod vedením sobotky, který neumí počítat, tak jde tahle země do kytek. socani mají tři základní vlastnoti, jsou blbí ,líní a kradou. kromě toho ještě umí dobře lhát a slibovavat volum . já to vidim naprosto tragicky. bankrotu se nevyhnem.
05. 06. 2011 | 00:32

blue jay napsal(a):

vorosilove,

jsem asi tak organizovanej jako vybuchy amunicnich skladu v tve rodne zemi. Ale co by jsi chtel po duchodci z Canady.
PS. Jake duchody maji v Rusku?
05. 06. 2011 | 00:40

voroshilov napsal(a):

A tady dalsi,Mandraku,muzes mi vysvetlit proc nick hoven a ladik jsou tak podobni a nikdy nenapisou jedinou rozumnou vec?Co z toho mate?
05. 06. 2011 | 00:41

vlk napsal(a):

Moucho,
až bud e jednou olympiád a v blbosti, pak bude š mít opravdu těžkej problém. Budeš s emuset rzhodnout jestli přivezeš zlatou do Kanady nebo do Česka. Osobně doufám, že zvolíš tu Kanadu. My ti jako soupeře pošlem hovena.
Ohledně mého psaní na faustovi - nemusíš to číst. A faust má jendu velkou výhodu. Zatím tam nechodá ani okrajově dementi.

Ivan Hochmann
třeba s e ti ráno uleví. Stává s e to. Pak , až opravdu na tom budeš líp, tak si něco o Řeckua o tom, kdo to tam přivedl na buden, něco přečti. A taky si přečti, kdo s e to tam pokouší dávat dohromady.
Pak si zajeď na s tránky minsiterstva financí a zjisti si s tav plnění státního rozpočtu za 1-4. Zjistíš zajímavá čísla. Ž e jaksi rozpočet je někde jind e něž vybrané prachy. Protože geniální ministr financí, nejlepší ve vesmírua přilehlém okolí s e OPĚT netrefil.
Pak jkdyž t yinformac e všechny přežiješ a strávíš, s e vrať mezi normální lidi Ivane.
05. 06. 2011 | 00:43

Mimoň napsal(a):

http://www.volny.cz/ingvesely/GOLGOTA.HTM
Mnohému porozumíte po přečtení...
05. 06. 2011 | 00:46

blue jay napsal(a):

ti to vysvetlim vorosilove,

asi se to naucili od tebe. Mimochodem, ja povazuji za nejvetsi velikany Ruske historie Stalina a Putina. Souhlasis?
05. 06. 2011 | 00:46

vlk napsal(a):

Alexeji Romanoviči

jak jde život?

hele , mrkni na tohle:
http://urfaust.bloguje.cz/894341-potopeni-bismarcku-atentat-na-heydricha-a-my.php
trochu jsme tam psal i o vašich. Možná tě to bude zajímat.
05. 06. 2011 | 00:49

češka napsal(a):

To autor
Pane Hořejší, už někdo spočítal, kolik maturantů se letos pokusilo o sebevraždu?
Tento stát je opravdu jen pro otrlé.
05. 06. 2011 | 00:49

voroshilov napsal(a):

blue jay:
"Jsem napolovinu zid,merim o ctyry centimetry vic nez ty a mam sedive vlasy...!
Jestli Cochtan ma 185(!) ty musis byt nejvetsi zid v Kanade?
Co to znamena polovincaty zid-po otci nebo po matce?
Ty se narodil se sedivymi vlasy nebo uz zapomnel jakou meli barvu?
A vubec,kolik je ty let?
05. 06. 2011 | 00:50

voroshilov napsal(a):

vlk:
Dekuji,uz jsem unaveny,zitra se na to podivam.
05. 06. 2011 | 00:52

blue jay napsal(a):

vlku,

až bud e jednou olympiád a, budeš s emuset rzhodnout .
lol!
05. 06. 2011 | 00:53

kormoran napsal(a):

Ale Samani !

Snad si nemyslite , ze sockom chteji az tak predcasne volby!??)))

Oni muzou mluvit o stesti , ze spinavou praci odvede nekdo za ne.

A kdyz by se tak stalo , budou "zdrazovani " nazyvat "regulaci" a parta vydrbanych ideologickych trampu to bude zrat , taky jak jinak? Vzdyt ti rikaj 'Ti nasi'))))
05. 06. 2011 | 00:54

vlk napsal(a):

Moucho
faktt do Olympiády v blbosti budeš nastupovat jako absolutní favorit. Doufám, že nezklameš. S hovenem t sic e bude š mít opravdu, ale opravdu těžký. ale pro mne jsi favrit ty. A moje odhady bývají docela přesné. Takže vydrž v treninku a nepovol. Ukaž, že jsi ta nejtvdrší guma a nejdutější trubka.
05. 06. 2011 | 00:57

blue jay napsal(a):

vorosilove,

vidim ze jsi se pochlapil. Vytahl jsi z rukavu zidy. Pry je v RF nemaji radi. Moc se tam v te tve rodne zemi nezmenilo od dob Katyne, co? Stejne jako ty.
05. 06. 2011 | 00:58

blue jay napsal(a):

vlku,

faktt, ale pro mne jsi favrit ty vlku.
05. 06. 2011 | 01:01

voroshilov napsal(a):

blue jay:
Katyn byla zidovska a ne polska?
My je nemame radi protoze 2x znicili rusky stat,jednou v roce 1917 a podruhe v 1991.
05. 06. 2011 | 01:04

blue jay napsal(a):

vorosilove,

no vidis jak jsou ti polaci zdatni. Na ne CCCP a ani Rusko nikdy nemelo. Ovladaji tu putkinovou republiku i dnes. A i tebe.
05. 06. 2011 | 01:11

vlk napsal(a):

Moucho
a kdyby to na té olympiádě přes blbost náhodou nevyšlo a hoven tě natřel, to víš , i ty velkej favorit můžeš mít slabší den, pak si jistě spravíš chuť v kálení. Tam jsi opravdová jednička.
05. 06. 2011 | 01:13

voroshilov napsal(a):

blue jay:
Jdi uz spat,ja take musim,nekdo mi bucha do hlavy i kdyz dnes uz zadny sex nebude.
05. 06. 2011 | 01:20

blue jay napsal(a):

congratulations vlku.
jsi zvaldnul vetu bez dzonglovani s pismenky. Co o tom napsat neco na faust? A pak to sem nalepit?
05. 06. 2011 | 01:23

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Občané- ten Klausův profesór se asi BACIL do palice už vidí a tuší co že se to v EU a tady v tom KADISTÁNU začíná DÍTI !!!

Už mu to dochází a už zase začíná hrát KLIČKOVANOU !!!!

Pozor na ty už dávno provařené a 21 let vědomě KOLABORUJÍCÍ hlavonožce různých barev a politických PROJEKTŮ !!!

Je zřejmé, že už se začíná MOBILIZACE nových stranických struktur BOBOŠÍCI,ZEMANI,HAVLÍKOVCI,PEHOVCI a jsou jich na desítky !!!!!!!!!!!!!!!!
Varuji Vás lide Český - zase Vás utáhnou jako SLÉPKU na SOPEL !!

Jen se soustřeďme na nové systémové změny BEZ těchto posluhovačů a skrytých STEJNÝCH LUMPŮ, GRÁZLŮ jasně definovaných PŮVODCŮ a PACHATELŮ tohoto MARASMU !!!!!

Už krysy opouštějí Titaniky těchto ZKORUMPOVANÝCH stran a hledají si ANGAŽMÁ v nové době - ZMĚNY !!!!!!!!!!!!

CHRAŇ Vás ruka Páně jak jim zase a to NALETÍTE !!!

Tito chlíváci Vás zase BUDOU z 90% další dlouhá léta masakrovat !!!!
Vzor VELKÝ je ISLAND !!!
Není jiné volby a jsou dnes jasně VYDEFINOVÁNY modely jak NASTAVIT systém bez těchto VLASTIZRÁDCŮ !!!!!!!!!!!
05. 06. 2011 | 01:40

ZAM napsal(a):

.Ivan Hochmann:
Ivane, jestli máš zájem o vzpomínky mého spolužáka Jirky B. na Julec našeho dětství a mládí, stáhni si video na
https://www.rapidshare.com/#!myrapidshare|account
username: ivanhochmann
login: dujin
05. 06. 2011 | 01:52

ZAM napsal(a):

hoven:
"nejdřív zastavit rozkrádání? tak to nikdy s reformama nezačnem" Je to přesně naopak, bez zastavení rozkrádání žádná reforma nemůže začít, lidi vás nakonec roznesou na kopytech.
05. 06. 2011 | 01:57

ZAM napsal(a):

.Ivan Hochmann:
O jaké reformě píšeš? Žádná se nekoná, nejen v Řecku.
05. 06. 2011 | 01:58

AC napsal(a):

Ing.Břetislav Marek

Předbíháte událostem.

Nejdříve jsou na řadě předčasné volby a po nich ČSSD, KSČM, ODS a SZ.

Do té doby s tím nic nenaděláme, tak to prostě bude.
Už si to prosím zapamatujte. Až povládne levice, pak to teprve začne.
05. 06. 2011 | 02:28

hoven napsal(a):

ZAM,
tak vzhledem k tomu, že se krade už tisíce a tisíce let a ještě to nikdo nezastavil, tak jsem k tomu trochu skeptickej. sláveček sobotka prodal podnik pod cenou. jasná korupce. myslíš, že pujde za katr?? to víš, že ne. zastavit rozkrádání je prostě nemožný. tím netvrdím, že by se o to stát neměl pokoušet. ale jeho možnosti jsou prostě omezený. ono se to těm zlodějum musí dokázat a to vždycky nepodaří. takže pokud budem čekat na to, až se zastaví rozkrádání, tak můžem čekat další milion let. lidi nikoho neroznesou a mě už vůbec ne. pokud se ale rychle neprovedou refromy, lůza padně tvrdě na hubu, stejně jako v řecku, madarsku a portugalsku.
05. 06. 2011 | 02:40

honolulu napsal(a):

Pani Cesko,
co jste to napsala ? (00:49)
Maturanti se pokousi o sebevrazdu ? Proc ?
Co se to deje ?
05. 06. 2011 | 02:49

kočka šklíba napsal(a):

Vlku, dobrá nálada co?

"Moucho,
až bud e jednou olympiád a v blbosti, pak bude š mít opravdu těžkej problém. Budeš s emuset rzhodnout jestli přivezeš zlatou do Kanady nebo do Česka. Osobně doufám, že zvolíš tu Kanadu. My ti jako soupeře pošlem hovena."
Vtip dne minimálně, jen myslím, že kandidátů za ČR by bylo víc, tedy z těchto stránek určitě ;) .

Jinak Hovénku, velmi jednoduše, i malé dítě to pochopí. Když lijete do děravé nádoby vodu, tak prostě nepomůže ani když jí tam budete lít rychleji, nebo více. Nejdřív musíte zacpat ty díry v té nádobě. Nedoufám ale bohužel že to vy, a další, je jich ale už málo ;), pochopí. Opravdu jste ten skoro nejlepší kandidát na tu zmíněnou olympiádu :D.
05. 06. 2011 | 03:39

AC napsal(a):

kočka šklíba

Přemýšlím nad Vaším příkladem pro hovena....ten bude jistě dumat nad velikostí díry a nakonec dojde k optimistickému modrému závěru, že není-li příliš veliká, mohutnějším odíráním socek by se přece jen zadařilo kastrol alespoň zčásti udržovat polo naplněný, a tak docházím k přesvědčení, že jedinou možnou alternativou k děravému hrnci by pro něho muselo být síto.
05. 06. 2011 | 03:58

AC napsal(a):

PS: Zpochybnit se dá, jak to tak po sobě čtu, ledasco, tedy konkrétněji - síto, kterým by propadl i meloun:-)
05. 06. 2011 | 04:13

Medikolog napsal(a):

Yosif K,

vaše moudré rady o stěhování do Řecka si laskavě vetkněte za jarmulku. Nebýt penězotoků do vaší Izraele z celého Světa byl by váš Izrael "Prvním krachistánem" žebráčtějším než poslední arabský nemakačenkostán... Mnozí z vašich spoluobčanů jsou totiž stejně "pracovití". Proto Bibi tak dojemně žebrá po celém Světě "pro hladovějící izraelské děti".. neměl by se s nimi přestěhovat do Řecka?
05. 06. 2011 | 05:27

Béda napsal(a):

Ivan Hochmann,

proč se všichni soustřeďují na Řecko, které přivedly do současného stavu vlády levice a posledních osm let pravice? Proč si nevšimněte dluhy Islandu, USA, Berlusconiho Itálie, Irska...? Proč zrovna řecká cesta?
05. 06. 2011 | 05:59

stále rebel napsal(a):

Pro .Ivan Hochmann.
Pár čísel.
Veřejný dluh Řecka narostl někdy na začátku devadesátých let ke sto procentům HDP. Tam se pohyboval až do roku 2004.

Řecká ODS (ND) získala v roce 2004 165 mandátů, v roce 2007 152 mandátů ze 300 a vytvořila jednobarevnou reformní vládu.

A takto postupovalo zadlužení.

Zadlužení % k HDP 2004 - 2010
98,6% 100,0% 106,1% 105,4% 110,7% 127,1% 142,8%

Ze zdrojů níže se můžete rovněž přesvědčit, že od pádu vojenské diktatury v roce 1974 byla v Řecky vždy silná pravice. V pěti ze třinácti voleb získala jejich hlavní pravicová strana ND nadpoloviční počet mandátů a mohla vládnout sama.

Prameny
Vývoj veřejných dluhů v EU
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_021464.XML
Veřejné dluhy Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1

New Democracy (Greece)
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Democracy_%28Greece%29
05. 06. 2011 | 07:57

Maximus napsal(a):

Pane autore, cituji:

"Reformy se nedělají proto, aby bylo něco zreformováno, ale aby se předstírala nějaká činnost a zastřelo se zákulisní kšeftování s funkcemi, prebendami a přístupem ke zdrojům z veřejných rozpočtů. O to, a nikoli o nějaké reformy, v politickém boji jde."

Tak tahle Vaše slova by měly být vytesána do kamene
a umístěny na průčelí Strakovky a dalších významných českých institucí!

Hospodářství státu je poměrně velmi složitý a zatím funkční proces, jehož systém nelze komplexně exaktně popsat žádnými matematickými rovnicemi z oboru ekonomie. Je tam moc vlivů a závislostí na jiných oborech. Naštěstí tento systém běží samospádem či samovolně. Problémy ovšem nastanou téměř vždy, když kdejaký amatér dosazený politickou stranou na příslušnou vysokou státní funkci třeba ministra, začne dříve nebo později do tohoto systému zasahovat přímo nebo zprostředkovaně přes své zákonodárce, soudruhy ze své strany, výsledkem jsou většinou neodborné zásahy do celého hospodářského systému státu a výsledky už známe. Pravicovým rádoby odborníkům ve vládních funkcích a parlamentu se od roku 2007 podařilo pěkně destabilizovat a rozhodit hospodaření státu. Trajektorie výběru daní mají nepříznivé průběhy, mandatorní výdaje státu kde důchody tvoří podstatnou část a vytváří nebezpečné záporné saldo SR. Nikdo se dopodrobna nezabývá a neanalyzuje podrobně výdaji jednotlivých ministerstev a státních úřadů a jejich efektivitou či často i účel není na pořadu dne! Přitom tam jde o obrovské peníze, které jsou pro hospodaření státu relevantní. Zkrátka hrůza! A tihle "odborníci" by chtěli pořád reformovat ponejvíce to co sami nebo jejich kolegové podělali.
Skutečných odborníků, kteří dané problematice rozumí, je jako šafránu a ti do toho nemají možnost mluvit.

Zatím je to začarovaný kruh a světýlko v tunelu se neukazuje. O důležitých věcech rozhodují diletanti nebo zájmové skupiny přes své lobisty apod., které ze stávajícího stavu těží a mají nemalý profit. Ovšem všechno jako v přírodě nebo vědě má své limity a vše může nabrat velmi špatný směr. Lidi si to nenechají pořád líbit! Už dnes 90% lidí v ČR má podle posledních výzkumů výhrady proti současné vládě a to
není zanedbatelné číslo.
Přeji všem pěkný slunečný den!
05. 06. 2011 | 08:03

grőssling napsal(a):

Možná je to tím, že si nepřiměřeně zjednodušuji soudy. Ale celkem to funguje. Stanovil jsem si takový parametr posuzování efektivního manažování vládní administrativy.

Když vládl Zeman, nosil na zasedání vlády demonstrativně šanon o tloušťce tak 30 cm, aby ukázal, jakou haldu problémů na té vládě řeší. Říkal jsem si, jak asi efektivně v době PC sítí musí tato vláda pracovat, když listuje tou haldou papírů a ještě se honosí tím, že ty haldy nosí sebou.
Chvíli byl pokoj, dokonce jsme tu měli ministerstvo informatiky, prioritně pro zavádění E-govermentu.

A už je to zase tu. Tlusté fascikly nosí do vlády Nečas a jeho squadra. Nemůže to dobře dopadnout. Profesor Parkinson odhadoval úpadkovost firmy podle tlošťky koberce v kanceláři ředitele v přímé úměře. Doba pokročila, teď je to podle tloušťky složky s papíry.
05. 06. 2011 | 08:27

Béda napsal(a):

Maximus,

linie velmistra dluhů Kalouska je jasná. Podsekávat příjmovou část SR pod heslem nižší, resp. méně daní = vyšší výběr a pak škrcení těch, co zůstali obtíženi daněma a odvodama (vyšším skupinám se podstrojuje aby nezdrhli). Tento trend je za kalouska dlouhodobý. Konečným cílem je prokázání, že stát je tím nejhorším hospodářem (jakby ne, když jej vedou "Kalousci") a privatizace lukrativních státních penězovodů do rukou bratrů oligarchů, arbitrážníků a finančních spekulantů všakového dluhu. Ti nejefektivněji a nejlépe dokážou zdravě zadlužit zbytek státu i jednotlivce, minulou, stávající i příští generace tak, aby již z dluhů nikdy nevyšli.
05. 06. 2011 | 08:33

Yosif K napsal(a):

Rozdil mezi ODS a SOCDEM: V obou stranach jsou sibri s dlouhymi prsty (Drobil+Dalik+Rebicek versus Jansta+Mladek+kakaovy Bob).

Socdem NAVIC K TOMU jeste nesmyslne rozhazuje penize lumpenpoletariatu, aby si misto aspirinu mohli koupit cigarka nebo pul flasky zelene a nesmyslne zadluzuje ekonomiku DOKONCE BEHEM KONJUNKTURY - zdroje tu jsou, ze pane Spidlo. Vlady dluhy platit nemusi - ze pane Paroubku. Volby jsou to blby, ale - vyberte si......
05. 06. 2011 | 08:44

Jiraak napsal(a):

Piráti jsou základ.
05. 06. 2011 | 08:55

Béda napsal(a):

YosifK,

zdroje tu jsou, že p. Kalousku! Můžeme nakupovat padáky, modernizopvaz tanky, prodávat nemovitosti na Náměstí republiky, arbitrovat, "vyrovnávat" se s církvemi bez ohledu na restituční tečku, odborně řešit ekologickou zakázku, důchodový opt out...
Proč by ne, vždyť doposud je kde brát! Vždyť dluhy se platit nemusí a sekat je ,ůžeme skrze náš válec jak si zamanem. Co uškrtíme, to obratem "efektivně" (s p. Bártou, Hávou, Šťávou, Bakalou...) využijem ve prospěch "všech" plátců daní.
05. 06. 2011 | 08:59

Jan napsal(a):

Jedla
Borová je u Havlíčkova Brodu! Polička je lán světa.
autor
Bravo. Totální vyprázdnění jazyka a užívání ptydepe je znakem -metodou totality.
Já osobně našim auditorům, právníkům, politikům a taky novinářům nerozumím.
Kdo z nás je tu blb ? Je to Švejk?
05. 06. 2011 | 09:07

Občan napsal(a):

To YosifK:

Pepane Kohnů, už máte nekrmený ty židovský hladovějící děti v Izraeli? Protože pokud ne, tak se seberte, mazejte pro ně něco udělat a nemontujte se do našeho chlívku. Ten si vykydáme sami.
Zato pod Vaší sionistickou rohožkou to moc nepěkně "zavání".
05. 06. 2011 | 09:07

Občan napsal(a):

To Grösling:

Tlustý šanon je za normálních okolností považován za průšvih toho, kdo jej nosí, neb zpravidla skrývá spoustu neudělané práce :o)
Také jsem si toho všiml, jak naši "rozpočtově odpovědní" poponášejí stále tlustší fascikly, ani by to poponášení přineslo cokoli dobrého. Spíš naopak - čím větší stoh, tím větší malér...
05. 06. 2011 | 09:11

kelt napsal(a):

Jednou již tady kdosi/nepamatuji se/konstatoval,-za reformy se daly např.označit kroky M.Terezie a Josefa II ve věci zrušení nevolnictví a povinné školní docházky-prostě a jednoduše změny k lepšímu pro většinu obyvatel.
Současní mágové reforem se snaží pouze o redistribuci daní a odvodů ve prospěch úzké špičky spřátelených finančních kruhů na úkor zejména lidí ve mzdě,sociálně slabých,nemocných a důchodců.
Současná vláda je jak říkají Slováci je bábkovou vládou ovládanou amorfními skupinami kmotrů různého ražení.
"Reformy"dnes odmítá opozice,odbory,tripartita,odborná veřejnost a 90% obyvatelstva.
Tak,jak je nastavena naprosto nemůže řešit růst zadlužení této země o čemž svědčí rostoucí zadlužení k HDP od roku 2OO7 a to zejména proto,že naprosto pomíjí příjmovou stránku SR s hlediska výběru daní-za 1-4/11 ukazuje na trend schodku SR ke konci roku kolem 2OO mld.Kč.
Kalousek to již ví a proto by mu nevadilo "sbalit kufry" předčasně,což dává nepokrytě najevo.
Jeho schopnost"transformace"je historií ověřená a on sám věří ve svoji šťastnou hvězdu politické reirkarnace.
Zatímco pro třesoucí se zadek a spol.by to mohl být pád do politického zapomění a potvrzení toho,že ODS prostě vládnout neumí.To samé se týká VV.Proto pod praporem reforem lze 50:5O očekávat,že se hoši dohodnou,že největší pohodlí je lahvové pivo doma.
05. 06. 2011 | 09:13

.Ivan Hochmann napsal(a):

To zírám,

jak se vám většině obdivovatelů pana profesora nelíbí moje komentáře.
To je jasné ,vidíte dámy a pánové socialisticky.Potřebujete získat zase novější optiku.
Vlkovi se nedivím,to je jeho parketa.Osobní hádky a posílání na léčbu patří k jeho folklóru.On už jiný nebude.
Dobrý komentář napsal Maximus.To ale pane kolego ani snad nejde "pracovat",když víte,že vám háží klacky pod nohy.
Jedete vlastně v protisměru nikoliv one way.K takovým zásadním krokům je potřeba společný souhlas.Ten tady není a také se domnívám,že nikdy nebude.Víme proč.
Češi jsou pitomé opice,které si vládnout sami neumějí.Vždy nastrčí před sebe loutky a v pozadí budou pletichařit a v tichosti loupit.Proto se nedohodli s králem Jiříkem,rozbili Rakousko-Uhersko,proto sem pozvali rusáky a proto rozbijí i EU.
Naučili se to už v dávnověku kde s podobným záměrem znevážili památku Jana Husa a zdemolovali celou Evropu.Proto se stala také Evropským centrem Vídeň,nikoliv ta vaše stověžatá Praha,která udávala začátkem tisíciletí tón kultuře i politice.
Poučte se z dějin ,abyste získali onu novou optiku.
Pokud se orientujete pouze z politických výsledků minulého století a současné dekády tak budete blbí stejně jako tato vládnoucí i oposiční galerka.

Škoda mluvit!

Zbyňku,máš pravdu,žádné potřebné a smysluplné reformy se nekonají.
Ani se konat nebudou!Zase budeme "rýt držkou v zemi"!
Tvůj odkaz mě nejde otevřít.Měj se!

Ivan.
05. 06. 2011 | 09:14

Béda napsal(a):

Občan, Grössling

osobně si myslím, že ty šanony nosí (jednou jsem viděl, že jej ministr vezl tlače na jakémsi vozíku), aby demonstrovali před publikem svoji pracovitost. Jinak nechápu, co donesením/dovezením stohu papíru na vládu chtějí řešit. Žeby si to všichni ministři v průběhu jednání, než se tím začnou obírat, pročetli?
05. 06. 2011 | 09:16

Rejpal napsal(a):

Dobrý blog pana profesora mi připomíná známou větu prezidenta Havla: "Naše země nevzkvétá."

Nevzkvétala za komunistů s jejich pětiletkami, nevzkvétá ani za působení demokraticky svobodně zvolených a kapitalisticky "zreformovaných" zástupců lidu s jejich naplánovanými nesmyslnými reformami.

Za komunistů kradli lidé beztrestně "v malém", po kapitalistické "perestrojce" kradou ti, kteří k tomu mají příležitost, beztrestně "ve velkém".

Rejpalův závěr: Co jsme to za lidi?
05. 06. 2011 | 09:24

Vico napsal(a):

Tak zjišťuji, že jsem od hovena a YosifaK utrpěl argumentační KO, naštěstí v mé nepřítomnosti.

Navíc jsem zjistil, že mne i hovena něco kupodivu spojuje. Hoven v 23.45 napsal : "cítím velkou marnost a zmar".

Tak to mám s hovenem stran vládních reforem naprosto stejný pocit :-)

JosifK zase zjistil, že kromě Tlustého kolečka navíc/podle Tlustého experimentu bysme přelétli nadzvukovou rychlostí Řecko a přistáli v Tiraně/ táhne státní rozpočet ke dnu cigárko/ručně balené/ v hubě Pučmidráta a zelená v podobě magického oka na dně levného výčepního piva z Hanušovic.

Kromě toho mi prozradil sladké tajemství, že důchodová reforma je eufemismus, ve skutečnosti jde o to, že evropskému chuďasi z ČEZka se "sáhne na důchod". A v tom se nakonec také shodneme. Zůstává jen otázkou, čí bude ta ruka, která na ten důchod sáhne. Zeptáme se ekonoma Rusnoka, ten bude vědět.
05. 06. 2011 | 09:24

Yosif K napsal(a):

Pane Beda, o tom, ze kalousek kupoval padaky od lidovce a ze staly za h...o uz vime. Sikovne se z toho Kalous vyvlikl. Na rozdil od totace se o tom aspon psalo a koupily se pak padaky jiny. Ze je furt dal v politice? Kandidujte vy.... asi mate klidnejsi zamestnani - do politiky se lide moc nehrnou......

Nevim vsak zda ci proc si delate iluze, ze socdemaci nekradou a ze nejsou mezi nimi totalni paka. Koupili si Vas odpustenou 30 Kc u doktora a acyplirinem zadara, a vy jim pak promijite ze zadarmo rozprodali vsechny uhelne doly? Ze zadarmo prodali Setuzu upirovi Pittrovi a ted si z uplatku stavi hotel? Ze se pokusili postavit dalnici Olomouc Ostrava cca dvakrat drazsi nez by mela stat? Atd atd?
Navrch k tomu ze socdemaci jsou kreteni (podivejte se na Skromacha....) jeste vetsi nez pravicove strany, navic jeste zbytecne rozhazuji penize lumpenproletariatu - v pripadech kde to prakticky neni zapotrebi. Je to jejich jedina zbran ku politickym korytum.
05. 06. 2011 | 09:27

.Ivan Hochmann napsal(a):

Teď když se tak dívám na reakce i páně Rejpalovy,

napadá mě jaký as bude psychologický dopad na českou společnost?!
Tato poskomunistická éra dalšího bezpráví politických a ekonomických zločinností?!

Jediná omluva jest ,že podobný úpadek hodnot,moralit,myšlení leze jako mor přes celou planetu.

Je těžké za tohoto stavu pěstovat optimismus.
A ku zdraví vám to taktéž nepřidá.

Raději se neptat pane : "co jsme to za lidi"?

Ivan.
05. 06. 2011 | 09:32

Béda napsal(a):

YosifK,

mýlíte se. Nepromíjím (jim to). Ovšem soudím, že proti současným kmotrům triády, jsou ti sociálně citlivější darebáci úplným požehnáním. Kalousci stahují (až na nepatrnou skupinu) z kůže téměř všechny a všechno strkají té nepatrné menšině do kapsy a na účty. Klepťoši ze socdem. nechají něco i těm dolů, aby nemuseli pod most. Kalouskovy klepťoše to vůbec nezajímá. Ti hamouněj bez ohledu na cokoliv a nezajímá je ani budoucnost, kterou se sice zaklínají, ovšem zatěžují ji ještě většími astronomickými dluhy (v čase kdy zuří krize, tuto ani nereflektují a kdy je u hlavního odběratele oživení dluh ještě víc prohlubují a chtějí to kamuflovat zvýšenou DPH) a nic perspektivně neřeší, spíše všechno ještě víc komplikují.

A v tom je ten rozdíl.
05. 06. 2011 | 09:53

tata napsal(a):

pane IVAN HOCHMAN

a co takle si přiznat pravdu že to největší zlo nejsou jen bolševici ale lidi jako takovy,jedno jestli bolševik,nebo jinej sajrait,že holt se nedokažete vyrovnat a za vším vidite rudé zlo,ono je dost zřejme že vždy ty poctivy ustoupej tomu ksindlu,jak se to menuje je celkem bezpředmětné,ona ta jedna z nejvic vyspělych demokracií taky nak ztrací dech,není vysměchem že se zachvily bude klonit před jednou posledni baštou toho rudeho,my se toho už nedožijem ale svět se řití do propasti pod vedením jak bolševika tak pravičaka.UŽ muže přijit jen zazrak že přestat vidět modře nebo rudě a hnat každehého hajzla
05. 06. 2011 | 10:00

ld napsal(a):

Jedla,

zdravím na sever od Brna. Nevíte jak to dopadlo s tou fotkou? Mně se to tady nechce prohledávat. Byl to Rumcajs, nebo ne?
05. 06. 2011 | 10:02

Rumcajs napsal(a):

Ten, kdo tvrdí, že důchody, kde se každoročně zjevuje sekera okolo 40 mld a to s rostoucí tendencí, nepotřebují reformu by měl být ukazován o poutích společně Kubou a Kubikulou.
To samé by mělo potkat i toho, kdo tvrdí, že to reformu nepotřebuje státní rozpočet, kde mandatorní výdaje rostou rychlostí 100 mld. ročně.

Bohužel, zdá se, že v demokratickém prostředí se pravicové reformy nedají prosadit, protože státní bolševicko-odborářská mafie odmítá demokracii , výsledky voleb a formou nátlakových akcí si stejně prosazují své totalitní názory, volby nevolby.

Takže vítězství pravicových ideí probíhá jen na papíře.A to po celé Evropě. Ve skutečnocti tu probíhá dál diktatura odborů. Pokud by měly přejít do praxe, je nutné nejdříve rozprášit - úřednicko-bolševickou kliku ala Hušák. A to dovedl zatím jen jeden muž - Pinochet.
05. 06. 2011 | 10:05

Béda napsal(a):

YosifK,

ještě něco. Navíc ČSSD nerozvrací funkční systémy a nenahrazuje je nesmysly ve prospěch úzké skupiny vyvolených, které kze zpátky vrátit jenom skrze prohrané arbitráže, (na výhodné smlouvy a zákony tohoto typu je bratr kalousek největší machr) a znárodňování.
05. 06. 2011 | 10:12

ld napsal(a):

Rumcajs,

kolují zde dohady, že na fotce přiloženého odkazu jseš ty. A nekecej, že ne!!

http://www.denikreferendum.cz/clanek/9968-fotogalerie-demonstrace-proti-vladnim-reformam-v-brne
třetí fotka v galerii )
05. 06. 2011 | 10:13

Béda napsal(a):

vsuvka: ...PRODRAŽENÝMI nesmysly...
05. 06. 2011 | 10:14

Rumcajs napsal(a):

Id:

Jestli myslíš toho plešatýho s rovnátkama, tak to je Sobotka.
05. 06. 2011 | 10:20

Béda napsal(a):

Rumcajs,

nevěděj náhodou, který poctivý loupežník vyloupil v 90-ých letech důchodové fondy? Zkusej zapátrat v paměti!

Jinak ta čísla za Kalouska (ať je vůkol krize anebo oživení) jsou doslova famózní. Je to experimentátor (asi to má z labáku) k pohledání. V jistém smyslu mi připomíná MUDr mengeleho, který taky rád experimentoval s lidma na nejrůznější způsob.
05. 06. 2011 | 10:23

Rumcajs napsal(a):

Pěkné čtení bylo v MF dnes, kde Zeman poskytl rozhovor.

Doporučuji k přečtení místním levounům. Za politika, ke kterému chová největší úctu označil Klause. Špidlu označil tak nějak ve smyslu zakomplexovanýho ubožáka.

Je zajímavé, že jen socani opustí politiku, stávají se z nich rozumné myslící bytosti.
05. 06. 2011 | 10:24

ld napsal(a):

Rumcajs,

Hanušovice vyrábí i třináctku? Jseš potom příliš hořkej. Krom toho, to není fotka č.3.
05. 06. 2011 | 10:26

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Které číslo (Kromě tvého IQ) ti přijde famózní ?
05. 06. 2011 | 10:26

Vico napsal(a):

Hoven a Josif mi to nevysvětlili, takže mi to může vysvětlit Rumcajs, který tu z pravicových hochů jako jediný přišel s tzv. transparentním řešením : Je zapotřebí skoncovat s demokracií a zkusit to s vojenskou chuntou, ta už pořádek udělá.

Takže v čem navrhovaná reforma pomůže snížit sekeru v státním rozpočtu? Zatím jsem se dozvěděl o desítkách miliardách "reformních nákladů" vzhledem k snížení příjmů do průběžného systému. Já vím, že jsem v tomhle punktu nevzdělatelnej, ale hoven s viděním Panenky Marie sedmireformní a Josif se sedmičkou zelené užírající naši budoucnost mně rozhodně hodnověrné vysvětlení nepodali.
05. 06. 2011 | 10:26

.Ivan Hochmann napsal(a):

Rumcajsi,

ty to vždycky tak pěkně vyjádříš,že proti tomu není argument.
Takový Pinochet by se nám tady teď náramně hodil!
No co čumíte?
Jak chcete adekvátně odpovědět socani?
Co si zase vymyslíte za hovadinu?
Všechno je lepší než ODS?
To nic lepšího nevíte?

Tato - to víte že vidím rudě.Já už jiný nebudu.Buďte rád že takoví jako já vám neustále nastavují zrcadlo vaší servilitě a připosranému 50tiletému kejvalismu.
Zatím k žádné podstatné změně,či REFORMĚ nedošlo.
Pořád se jede v socialistických kolejích.
Už brzy na to tento stát dojede.

Ivan.
05. 06. 2011 | 10:30

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

NO UŽ STE JEN TRAPNEJ HAZEČ ŠPINY,konečně jak si představit vladnutí je jasně ukazano ve vašem přispěvku....05. 06. 2011 | 10:05

ONO je jedno jestli ty koncentraky postavy bolševyk koho tak zatracujete,nebo PINOCHET.no jen se člověk muže divit vaší omezenosti.
05. 06. 2011 | 10:31

Béda napsal(a):

Rumcajs,

Zeman opustil politiku? Kdy? Co SPOZ, Šloufovy výjezdy se složkama, audience pro nejvyšší politiky v jezevčí noře na Vysočině?

PS: nekouká náhodou jezevec se zálibou směrem k Pražskému hradu?
05. 06. 2011 | 10:34

Vico napsal(a):

No koukám, že pravicové čekání na Gogota/g=k/ se změnilo na čekání na Pinocheta.
05. 06. 2011 | 10:42

tata napsal(a):

pane IVAN HOCHMAN

NEZLOBTE se PINOTCHETOVI koncentraky je to samé jako ty bolševické jen je tam jina sorta,a zrovna tak věčina nevynych,chapu když se nevraždí vaše sorta je to v pořadku,hodně ubohe a vubec není hodno Vas.JEN TĚMITO KECAMA lejete argumenty ultralevičakum,jakej je rozdil jachymof a fotbalovej stadion.PROBOHA kde se zastaví lidska nenavist,no radši přestanu protože je vidět že jste zas ve formě.
05. 06. 2011 | 10:43

kelt napsal(a):

Někteří účastníci tendují pro nedostatek věcné argumentace od modré ke hnědé v politické posloupnosti ----------------Mussolini,Hitler,Pinochet.
Není historicky až tak vzácný jev,že z rudých bolševiků se po zakuklení vylíhnou echt fašisté-jen tak dál soudruzi,ať víme,s kým máme tu čest.
05. 06. 2011 | 10:53

ld napsal(a):

Ahoj Vico,

zeptej se Hochmanna. Zaručeně toho ví nejvíc. A nedivil bych se, kdyby nevěděl, proč Němci dávají k okurce zdarma toaleťák...
05. 06. 2011 | 10:53

Občan napsal(a):

To Rumcajs a Hochmann:

Z toho, co jste vyplodili je zjevné, že předpokládáte, že vy speciálně dva na stadionu u zdi neskončíte.
Mohu vědět, na základě čeho jste si ten předpoklad vytvořili?
05. 06. 2011 | 10:56

neokomunista napsal(a):

Jak si vás tak pročítám, řekl bych, že už jste slušně načatí. Necháme vás ještě chvíli v těch pomejích plácat(to abyste si nás později více vážili) a potom zásahneme. Vy blbouni máte kliku, že máme smysl pro povinnost a víme, že máme taky nějakou historickou úlohu.
Tyto řádky nejsou určeny pro I. Hochmana. Nechtěl bych ho mít nasvědomí.
05. 06. 2011 | 11:02

ZAM napsal(a):

hoven:
"tak vzhledem k tomu, že se krade už tisíce a tisíce let a ještě to nikdo nezastavil" Poukázal jsem na konkrétní způsob kradení miliard pomocí veřejných zakázek. Jde o systémovou záležitost zapříčiněnou v prvé řadě nevyřešeným financováním partají. Je pravdou, že tisíce let se krade, je také pravdou, že tiséce let se proti tomu bojuje. Každý rozumný ví, že nelze rezignovat, hoven neví.
Že kradou i socdem, není nic nového.
05. 06. 2011 | 11:04

Inci napsal(a):

Chemický ekonom Kalousek řízení financí našeho státu dokonale nezvládá , to co předvádí by dokázala i hajzlbába z Václaváku ! Jediné co ho stále drží ve funkci je ekologická megazakázka koncipovaná tak volně , že rozkrást desítky miliard dokáže i malé dítě ...
Žádné reformy se nedějí , reformy mohou začít až po ucpání nejhorších děr v systému jinak jim nikdo neuvěří a nikdo je nedokáže dovést do nějakého konce . Co je to platné ušetříme-li na stavbě dálnic pár miliard , když je Kalouskova parta stihne ukrást v tu samou dobu z armády ....

Reforma musí začít od hlavy a notorické zloděje musíme odstřihnout od zdrojů ... musíme trvat na zásadní politické zodpovědnosti jinak z toho marastu nevybředneme !!!!

V žádném případě nelze tolerovat na nejvyšších místech nikoho kdo se jen ochomejtl kolem smrtících padáků naší armády , nebo krade v přímém přenosu propisovačky .... to je pro demokracii stejně smrtící jako setrvávání ve funkci křivohubého defraudanta státních financí a radarového propagátora Vondry !!!
05. 06. 2011 | 11:12

proutkař napsal(a):

pro blije jay.
Vlastně blue, promiň mi moji špatnou angličtinu, ale to víš, já nejsem důchodce z Kanady.
I když, to, že tu přád jenom zvracíš, milý jay, je svatá pravda. Nic rozumného z tebe nevypadne, jen přád napadáš ostatní, Nikdy se nepoučíš a vlastně ani nemůžeš. Máš vadný charakter a inteligenci hlemýždě zahradního, nebo spíš porouchané automatické pračky. Těchto diskuzí se nezúčastňuji, ale před několika lety jsem na tebe narazil. Musím uznat, že jsi již tehdy byl pořádným kouskem vykastrovaného hovězího samce a že jsi jím po mnoha letech nejen zůstal.
Firma: Blije blue jay.
K článku pana Hořejšího. Je to výborný článek.
05. 06. 2011 | 11:15

.Ivan Hochmann napsal(a):

Podívejme jak pánové opustili téma....

a chytli se argumentace protifašistických stesků.
Vůbec je nezajímá,že argumentace Pinochetem je nadsázka,která má varovat,že může přijít doba srovnatelná s komunismem.
Ano,pánové jaký je rozdíl mezi gulagem a miliony bolševikem zavražděných a Pinochetovými stadiony a vojenským násilím?
V podstatě žádný ! To všichni víme.
Jenže vy v to tom vidíte zásadní rozdíly.
A zase jste ochotni a nakloněni levičáckým hovadinám,namísto abyste vyžadovali právní stát,kde platí pravidla a zákony.
Co s vámi?
Zase vám vadí Hochmanni a Rumcajsové.
Jste nepoučitelní a na to dojedete.Tady vaše děti a vnukové.

Čau Ivan.
05. 06. 2011 | 11:24

ZAM napsal(a):

.Ivan Hochmann:
Zkus to takto:
1. jdi na rapidshare.com
2. zcela nahoře v pravém horním rohu vyplň obdélníček username: ivanhochmann
3. vedlejší prázdný obdélníček: dujin
4. klikni vedla vpravo na ´login´
a jsi přihlášený.
5. vpravo dole klikni na Overwiev s oznámením 1 files/468MB
6. vlevo nahoře se objeví položka Overwiev a pod ní filemanager - ten zvol kliknutím; vpravo se objeví soubor IMAG0001.MOV;
7. ten kliknutím označ a výběrem z menu jedné ze dvou položek zcela vpravo si jej můžeš poslat buď do vlastního emailu (předposlední položka s ikonou dopis) anebo standardně download (menu poslední položky).
Good luck!
05. 06. 2011 | 11:29

Inci napsal(a):

Tuhle koalici drží pohromadě jen dosud nerozkradený státní mejetek a obří ekozakázka ... TOP09 se nejvíc angažuje v rozkradení důchodového systému a ODS má volné pole v zdravotnictví ... jen ty hloupoučké VV se marně snaží ovládnout betonáře ... tam ale vládne mocný Viamont a jeho zázračně zbohatlí a nepostižitelní majitelé golfových hřišť ....

... a občan jen platí , platí ... platí ....
05. 06. 2011 | 11:31

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Které z opatření,či reformních kroků máš na mysli ?
05. 06. 2011 | 11:31

Béda napsal(a):

IH,

v tom máte naprostou pravdu, že může přijít tvrdá diktatura s masovými oběťmi. Nevím čím to je, ale současný vývoj mi stále víc připomíná dobum předtím než vznikla v carském Rusku bolševická strana, v Německu NSDAP, než došlo po sérii malých koloniálních válek nejdříve k první a posléze druhé světové válce.

Nevíte proč k tomu všemu vlastně došlo? Vždyť všude bylo tržní prostředí, lidi se měli skvěle...

Mně Hochamnnové a loupežníci z Řáholce v zásadě nevadí. Zrovna tak jako mi nevadí exkomunista, dnes zuřivý antikomunista Štětina. Extrém jako zpětná vazba a výstraha nikdy nezaškodí.
05. 06. 2011 | 11:32

Rumcajs napsal(a):

Zdravím Ivane:

Vůbec není špatné, levounům ukázat ten jejich ksicht taky z druhý strany.
Zdá se, že se jim ani trochu nelíbí.
05. 06. 2011 | 11:34

ZAM napsal(a):

Béda:
"soudím, že proti současným kmotrům triády, jsou ti sociálně citlivější darebáci úplným požehnáním." Zásadní omyl.
05. 06. 2011 | 11:36

Rumcajs napsal(a):

neokomunista :

Komunisti že mají smysl pro odpovědnost ? Co tím myslíš ? Já jenom vím, že práce vám smrdí a že co vezmete do ruky, to končí v troskách. Přeci jenom, kombinace blbej a línej je smrtelná.
05. 06. 2011 | 11:38

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Se tě ptám Bédo, který ekonomický ukazatel tě tak irituje ? Zvláště prosím ten v kontextu mezinárodní ekonomiky.
05. 06. 2011 | 11:39

tata napsal(a):

pane I.H.

tak tomu není nevadí mi I.H,,Rumcajs vadí mi volaní po PINOCHETOVY at jako nadsazka nebo přaní,je uplně jedno jestli koncentrak je bolševickej nebo jinej je to uplně stejny,jestli bych připustil vaší nadsazku,zrovna tak by na ní měl pravo ultralevičak jakej je vtom rozdil,kdo tady nechce pravní stat?

ŽE CHCI ABY NEBYLA KORUPCE,ABY PLATILA ZODPOVĚDNOST,ABY byl potrestan jak gros,tak VONDRA,U GROSE navic strestní odpovědností nebot se obohatil u VONDRY VYCHAZOV NEB BYL JEN NESCHOPNY ,co je to za kecy že nechci zakony.

TO VY pletete pojmy a dojmy svuj pohled cpete druhym,ja řikam oba pohledy jsou legitimní a ma rozhodnout,vlastnost přesvedčit o tom spravnem,ono už davno není až tak ten pohled jako že pravej i levej je vjednom stejnej....kradou jak straky ted je hlavní cil nastolit ten zakon.....mate snad dojem že ted se tady zakon nastoluje ja ani v nejmenším.JESTLI TO NAstolí vaš pohled klidně mu dam hlas dokavad budou krast stejně a tato současna uplně besostyšně holit jen mě zustanu u sveho pohledu
05. 06. 2011 | 11:51

Béda napsal(a):

Rumcajs,

třeba tento:
www.usdebt.clock.org
Doporučuji studovat velice pečlivě.
05. 06. 2011 | 11:52

Inci napsal(a):

Rumcajs

Béda nemusí vůbec odpovídat , stačí zveřejněné marže podniků renovující lokomotivy a vagóny pro ČD .... Ludvík IVX. takového hospodáře zavřel nadoživotí ....
05. 06. 2011 | 11:57

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Bohužel Bédo. Nic se mi neukazuje.

Inci:

Sice nevím, co s tím má společného Kalousek, ale klidně nám o těch maržích na lokomotivy něco řekni.
05. 06. 2011 | 11:59

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

vy že někomu ukazujete ksicht z druhe strany,vy jste pravě ukazka proč sily ultralevičaci,protože kolem sebe plivete každy jiny je pro vas povl,vy jste to podhoubí te nenavisti,to je to proč otroci povstaly proti panum,to je to proč tady 48 šli k moci komunisti,ve VAS JE JEN BOLŠEVISMUS NARUBY,JE UPLNĚ JEDNO JESTLI bolševik vyřvava jaka je luza bohači,jen stim ovlada ty mravence aby určita mala kasta měla život jak prasata v žitě,jen stim rozdilem že ta kasata si to všechno nakradla,kdešto vtom vašem připadě si to aspon s časti vydobyla svou pily a chytrostí,nic nemění natom když těm mravencum budete furt nadavat a kopat je do zadku přide bud ten s knirkem nebo uljanovič.
05. 06. 2011 | 12:11

Rumcajs napsal(a):

tata:

Máte pravdu v tom, že nějaká forma diktaury má cestičku pomalu umetenou. Nemyslím si ale, že to má co dělat s něčí nenažraností ur. Co stojí svět světem, tak část lidí se živila tím, že se vrhala na bohaté pocestné či si nechal platit výpalné.

To má dneska sofistikovanější podobu, které se říká sociální politika. Bohužel kráva má vytahaný cecíky a brzo chcípne. Jediná šance jak přežít je naučit hospodařit i levicové lemply. Bohužel si myslím, jako Vy, že na to už je pozdě. Je docela možné, že se chátra vyvalí do ulic a bude rabovat. Ale s tím se nedá nic dělat.

Bohužel, zdroje nejsou a dluhy vadí.
05. 06. 2011 | 12:29

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Tato ,

na vás je zřetelně čitelná zášť k osobám o nich se "domníváte",že jsou příčinou současných poměrů.

To je omyl!
Oni jsou jen protagonisty režimu,který se zde uchytil polistopadovým zámyslem.
Záměrnou kopií zlodějského komunistického režimu oblečeného do demokratického hávu.
Máte pravdu v tom,že jsou to vesměs gauneři ochotní k jakýmkoliv nezákonným akcím, nebo hlupáci,poslušně šlapoucí nařízenou stopu.
To všechno známe z reálného socialismu,jenže vám to pane asi ještě nedošlo.
To že pokračují v komunisty zavedených principech jako je naprostá netrestnost,poslanecká imunita,svádějící a povolující kriminální činy přímo ve vládních orgánech je sice tragická záležitost,ale nebude jim tolerována doživotně .
Pravda - ta mrzká děvka,která se přiklání na stranu mocných zase vyleze otřepaná z močůvky.
Mějte na paměti, že na každé prase...už vaří voda!
Tak se nečilte a prosím,abyste mě už neoslovoval.Děkuji.

Pro ostatní:

Každý z nás má svoje zažité stereotypy,vzory chování,priority,myšlenkové postupy.
předevčírem jsem měl návštěvu velmi vzdělaných osob,přátel,kteří se mnou výrazně nesouhlasili.
Považuji to za námět k zamyšlení,ale nikoliv takový,abych radikálně měnil svoje uvažování,vyplývající z životních zkušeností a vědomostí.

Tak definitivně sbohem.Ivan.
05. 06. 2011 | 12:30

Yosif K napsal(a):

Pane Vico -
1) vy neverite soukromym pensijnim fondum a mate pro to sve duvody (Chile apod).
2) vy neverite statnim penzijnim fondum a mate pro to sve duvody (menove reformy apod).
Nemel byste vsak verit ani prubeznym pensijnim systemum. Specielne pokud je v CR nizka porodnost. Budouci generace vas proste neuzivi, kdyby se pokrajeli.
Setrete si na penzi sam - pro jistotu.
To ze si stat dela starosti s budoucimi penzemi je projev levicoveho paternalismu.
Neni nic jednodussi nez rict jako Spidla:
1)Zdroje na zvysovani duchodu tu jsou.
2)Zdroje na zvysovani duchodu tu budou.
3)pokud NAHODOU zdroje nebudou (a to si piste ze nebudou), tak proste prubezny system "vhodne upravime" (jinymi slovy i Spidla chape ze z prubezneho systemu lide dostanou leda tak h....o ale proc bychom tim plasili lumpenproletariat ted, kdyz potrebujeme vyhrat volby, ze ano.....)
05. 06. 2011 | 12:35

neokomunista napsal(a):

Tvoji nabídku na tykání přijímám soudruhu Rumcajsi.
Když jsem mluvil o odpovědnosti, měl jsem na mysli přijímání oné historické úlohy, kterážto je všeobecně známa. Kdybychom na svoji hist. úlohu rezignovali, ještě byste se navzájem pobili. Jistě uznáš soudruhu Rumcajsi, že takto odpovědný komunista nepostupuje.
05. 06. 2011 | 12:56

hoven napsal(a):

ZAM,
napsal jsem, že by stát neměl rezignovat na boj proti zlodějnám. to je celkem jenoduchá věta, jejíž význam by měl pochopit snad i volič čssd. a ty hned pod tím napíšeš, že "hoven neví, že by stát neměl rezignovat na boj se zlodějnou". tak nevim. opravdu mám pocit, že tu diskutuju s uplnýma blbcema. tak ještě jednou: stát by neměl rezignovat na boj proti zlodějnám, ale představa , že se někdy zcela odstraní rozkrádání , je uplně zcestná. nemužeme s refromama čekat na to, až se odstraní rozkrádání, protože to nikdy nenastane. ani za milion let, pokud bude zeměkoule ještě existovat.
05. 06. 2011 | 12:57

Suchec napsal(a):

Hovne:
Nedávno jsem v papíru určeném na podpal našel Svobodné slovo někdy z roku 1986, a Bilak tam měl projev podobný tomu, co jsi teď předvedl.

A pak ještě jsem si připomněl projev Klause o tom,jak nemůžeme s privatizací čekat na to, až bude upraven právní rámec.

Výsledky byly různí podobné. A debilové taky tenkrát strašně nahlas a nadšeně tleskali.
Prostě dle hesla: Nevidím, neslyším, já jsem ten, kdo zjevuje pravdu . Že? Hovníku.
05. 06. 2011 | 13:05

hoven napsal(a):

suchec,
to je jedno, co ti to připomíná. já tvrdim, že rozkrádání odstranit nelze. nepovedlo se nikdy nikomu za celou historii lidstva. přece nemužeš být tak strašně blbej , aby sis myslel, že zrovna ted se to někomu povede......přece maš v hlavě alespon kousíček mozku.
05. 06. 2011 | 13:10

Suchec napsal(a):

No, od Tebe je to skutečně humorná otázka :-)))
05. 06. 2011 | 13:25

Vico napsal(a):

Rumcajs : Asi mluvíme každý jiným jazykem. Mínil jsem současnou podobu důchodové reformy tzv. ryze české cesty třípilířového monstra, kterému nerozumí ani Rusnok. Hoši z asociace penzijních fondů a "nerváci" jsou dost naštvaní, že fondový pilíř nebude povinný a na druhé straně se k němu mohou přihlásit i "staříci" nad čtyřicet, kterým budou muset penzijní mafiáni "klopit" příliš brzy, byť původně počítali s třicetiletým mejdanem, kdy bude jen dal a nikoliv má dáti.

Takže tu budeme mít dva dobrovolné fondy - stávající a "nové". Tohle by nevymyslel ani Švejk.

Úbytek poplatníků do průběžného fondu je řešen snížením plateb a následným zvětšením i tak se zvětšující sekery. A proč? Kvůli vytvoření druhého pilíře vedle již existujícího třetího pilíře. Za to zavedeme jednotnou DPH jako v super bohatém a jinak super sociálním Dánsku.

Josif : Já si penzijní fond platím a poměrně velké měsíční úložky. Percentuálně by to sice ještě nebylo oněch pět procent, ale moc k tomu nechybí. Akorát to nestojí průběžák ony dvě procenta. Beru princip solidárního státu jako fakt.

Hoven : Je mi vás líto, ale to je úděl vyjímečně chytrých lidí, že bývají nepochopeni. Píšete, že "mám pocit, že tu diskutuju s uplnýma blbcema"...to měl Albert Einstein občas taky, ale nezoufejte a zajděte si do klubu Mensy, kde najdete sobě přiměřenější společnost.

Možná z přemíry IQ nerozlišujete obecně kriminální zlodějinu od systémové korupce, která je součástí regulačního mechanismu a jejíž součástí jsou ti, kteří mají exekutivní moc.
05. 06. 2011 | 14:01

hoven napsal(a):

suchec,
já narozdíl od levičáků nevěřím na zdroje a zazračné odstranění korupce. připomínáte členy sekty s vygumovanýma mozkama. za prvé, zdroje jsou limitovaný výkoností ekonomiky. stát může utratit jenom tolik, kolik vybere. za druhý, nikdo korupci neodstraní. jediný , co stane, pokud začne vládnout čssd, bude, že se korupce oproti současnýmu stavu zvýší. myslím, že 8 let vlády čssd byla dostatečná doba, abych to mohl prohlásit. takže opravdu nechápu, jak někdo muže být tak zabedněnej a mít strčenou hlavu v písku. podívej se do portugalska. tam budou muset šetřit tvrdě. přitom, pokud by provedli včas refromy, lůza by tam ted nemusela okusovat kůru ze stromů. nicmeně v demokracii se za blbost platí, pokud si většina zvolí oranžový komunisty, tak holt nam neni pomoci.
05. 06. 2011 | 14:03

hoven napsal(a):

vico,
systemova korupce je uměle vytvořenáý pojem socbolševika a jejich patolízalů. oni nemají žádné téma, žádný program, tak musejí zase nějak odvest pozornost hodit blbcum zrní, aby měli com klovat. korupce je trestná a stát jí samozřejmě postihuje. snaží se jí odhalovat. máme spoustu protikorupčních zákonů. ty jsou pravda děravý a i tahle vláda připravuje balík dalších protikorupčních zákonů, který by tu korupci měly stížit. ale samozřejmě odstranit korupci se nikdy nepodaří. to je nesmysl. nikdo na to nemá zázračný recept. korupce je velký zlo, který odejde ze zeměkoule spolu s lidstvem. dřív ne. stát by měl neustále s korupcí bojovat, ale nejenom s korupcí, s každou trestnou činností. míra korupce je přímo uměrná míře přerozdělování. nejlepe se korupci daří v prostředí mafiánského socialismus. v tom si socani rochní jako čuňata v blátě. to je jejich domov. socialisti = korupce.
05. 06. 2011 | 14:11

Yosif K napsal(a):

Jasne pane profesore - k certu s reformami! Udrzujme "socialni jistoty", udrzujme socik ve zdravotnictvi, udrzujme socik ve statni sprave, udrzujme vsechno. Zdroje tu budto budou nebo nebudou, proc si s tim lamat hlavu drive, nez bude pozde.......
05. 06. 2011 | 14:27

Yosif K napsal(a):

Jo a hlavne po volbach nedosazujte na socdemacky ministerstva vrahy typu Srby - to by taky pomohlo ku PROFESIONALIZACI STATNI SPRAVY.....
05. 06. 2011 | 14:29

Béda napsal(a):

hoven,

"... za prvé, zdroje jsou limitovaný výkoností ekonomiky. stát může utratit jenom tolik, kolik vybere. za druhý, nikdo korupci neodstraní..." na tom něco bude. Ještě bych dodal: a výkonnost ekonomiky a výběr daní je přímo úměrný míře diletatnismu a neschopnosti politických špiček, které tvoří právní rámec, zajišťují jeho efektivní fungování a tvoří podmínky pro ekonomiku. V případě, že se k moci dostane takový kmotr neumětel Kalousek, může dojít k cílenému podvázání ekonomiky, výpadkům příjmů SR a prošustrování vybraných daní zbůhdarma pro "potřebné" přátele oligarchy. Čili vše v jednom.

PS: střezme se Kalousků ve vedení státu. Je to jako nájezd tatarské "Zlaté hordy" po které zůstává pouze vypleněné území, hlad, všeobecná bída, nešťovice a vypleněna státní pokladna.
05. 06. 2011 | 14:29

Yosif K napsal(a):

Jo odstreanovani korupce tu uz jednou bylo - ZEMAN - CISTE RUCE atd atd.

Skoncilo to v biolihu, privatizacemi dolu zadarmo, kakaovym Bobem Krausem, Vecerou s pozemky za miliardu Kc zadara, Standou Grossem zazracne zbohatlych o 80 mega atd atd. Nevysetrilo se nic krome psychopata Ivo Svobody.

Proste v Ceske Republice NEJSOU AZ TAK UPLNE POCTIVI LIDE - a take socdemakum zadna "lidska slabost" neni az tak uplne cizi....
05. 06. 2011 | 14:34

hoven napsal(a):

béda,
nemam v umyslu se zastávat lidovce kalouska. lidovecké reformy, které předkládá vláda, jsou podle mě příliž socialistické a měkké . vláda se bojí šetřit. bojí se snižovat státnim zaměstnancum platy. místo toho buzeruje např. lidi bez práce nebo tělesně postižený, který za sebou nemají vyžraný všehoschopný odboráře a nemužou nikoho vydírat. nejslabší ministr vlády lidovec heger ustupuje odborářum a zvyšuje poplatky. i ODS je pro mě nevolitelná , protože neodstoupil korupčník vondra. nemužu volit stranu, které nevyvozuje personální odpovědnost. nicmeně podporuju vládu ze dvou důvodů. za prvé je pět minut po dvanáctný, nemužeme dále odsouvat reformy, za druhý oranžový komunisti v čele s korupčníkem , zadlužovačem a populistou sobotkou jsou tisíkrát horší. jsem realista.
05. 06. 2011 | 14:46

Béda napsal(a):

YosifK,

zkuste se zamyslit případně zde popsat jak a kdy (ve kterém období) vznikli největší čeští miliardáři (Kellner, Babiš, Dospiva, Tykač...) Pokud jde o vaše povídky stran Bakaly, zkuste na to pohlédnout z té stránky jak o ní psal tuším Zaorálek. O dolech ke kterým neoddělitelně přifařili i byty OKD rozhodnula již vláda na doproučení ruším Dlouhého (a snad Kuhnla). V době kdy ČSSD převzala moc měla být prý už pouze vyčíslena cena. Tu vyčíslil akreditovaný odhadce, který bůhvíproč ještě není na doživotí v pruhovaných teplácích. Koaliční vláda vedena ČSSD pak dal prý na cenu toho auditora a za tuto cenu doly Bakalovi prodala s tím, že po dohodě smluvních stran byl do smlouvy zahrnut dodatek o povinném předkupním právu nájemců na byty OKD za kupní cenu nabyvatele OKD + malou přirážku navrch. Nabyvatel dostal doly za odhadní hubičku a po složitých vůastnických převodech a kamuflážích se Bakala pokusil vyvázat i z toho smluvního dodatku. Tak nějak bych to podle dostupných informací viděl já. Něco podobného byla kauza Diag Human. Ta začala za ministrů ODS Bojara a Stránského ( oba ODS), který připustil namísto soudu řešení před mezinárodní arbitráží kam nanominoval stát různé Kindly a podobné "zástupce státu"a posléze kauzu sdědila ČSSD. Součková zastupování státu hodila na advokáta Nováčka, který byl v kauze státu prakticky k ničemu. Takže dycinky celou kauzu, pane Yosife, nikoliv pouze to, co se nám právě hodí.
05. 06. 2011 | 14:51

Béda napsal(a):

hoven,

kdybyste nemohl volit stranu, která nevyvozuje personální odpovědnost, tak byste nemohl volit "TOP"-ku ani "OD"S.
05. 06. 2011 | 14:54

Béda napsal(a):

oprava: ... společnosti Karbon Invest prodala...
05. 06. 2011 | 14:56

Sraldo Mandolini napsal(a):

Podívejte se lidi na you tube na otřesný klip nazvaný "Thor Steinar klip", a hned vám bude jasné, že tento režim je mnohem nedemokratičtější a totalitnější než ten minulý bolševický. Komunisti za nošení trika s americkou vlaječkou maximálně tak vyhodili dotyčného nositele tohoto trika ze školy, pakliže to byl študák, ale dneska se za nošení nevinného trika se dvěma tečkami na něm můžete dostat až před soud, který vám napaří bytelnou dardu! Hrůza, děs a ostuda jako hrom!
05. 06. 2011 | 14:57

hoven napsal(a):

béda,
nepleťte sem bakalu, kellnera ani ods. gross se sobotkou prodali OKD firmě karbon invest . v tom balaka vubec nefiguroval. znalecký posudek na OKD zněl 25 miliard, sobotka s grossem ji prodali za 4 miliardy. vážně si myslíte, že to byla jenom hloupost? .....sobotka chce odstraňovat korupci?? to je dobrej fór.
05. 06. 2011 | 15:00

Jedla napsal(a):

Yosife Ká,

Já znám pár lidí jako vy. Žijí v bedně se dvěma otvory, jen těmi vidí ven. Vidí jen dva směry, dva obzory, ty považují za "svět". Jejich svět je tedy velmi jednoduchý, mají vždy jen dvě alternativy. Přítel nebo Nepřítel. Klaus nebo Komunisti. Šetřit nebo Zadlužovat...
A protože nic jiného nevidí, nevěří, že cokoli jiného existuje. Mluví nebo uvažuje-li někdo o těch obzorech, na něž sami ze své bedny nedohlédnou, nedovedou si je představit. Považují to vždy za bludy, za něž se chytře skrývají ti špatní. Z Vaší pozice Nepřátelé, Zadlužovači, Komunisti. Mohu Vás ubezpečit, že v tom problému nejste sám, existují stále ještě zarytí bolševici, kteří taky vidí stejnými dvěma otvory, jen Nepřátele vidí právě z opačné škvíry v téže bedně. Když něco nechápou, jsou to zase převlečení Nepřátelé, Vykořisťovatelé a Kapitál... Nijak se ovšem svou omezeností neliší od Vás. Je mi Vás líto, z Vaší bedny Vás nikdo nevytáhne. Co kdybyste si tedy aspoň rozšířil ta okénka? Tyhle diskuse k tomu mohou posloužit. Začněte si opakovat: Hořejší není nepřítel a něco na tom, co píše, může být. Vico není nepřítel a něco na tom, co píše, může být ...
05. 06. 2011 | 15:03

tata napsal(a):

pane I.H.

JESTLI PIŠETE,NA veřejnej blog musite počitat s reakcí,jestli přeroste mira unosnoti a to sou koncentraky at je staví kdokoliv,nebo použiva jako nadsazku ozvu se vždy stim nic nenadělate.JAKO VY NESNESETE BOLŠEVYKY,JA někomu nadhazovat koncentrak jinak mi je šumafuk vaše polemika a zaroven vždy necham na sobě na co si dovolím zareagovat,bez ohledu jestli se vam to libí nebo ne.A I KDYŽ TO BYLO SLUŠNĚ ROZHODNU SE PODLE SEBE.
05. 06. 2011 | 15:22

Béda napsal(a):

YosifK, hoven,

"...K 31. 12. 1990 byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen a jako právní nástupcm byla k 21. lednu 1991 zřízena akciová společnost Ostravsko-karvinské doly (OKD), jejímž jediným akcionářem byl stát. V následujících letech probíhala v rámci firmy restrukturalizace, kdy byly důlní i povrchové činnosti sloučeny do větších organizačních celků: vnitřních organizačních jednotek (VOJ) a dceřiných společností...

V průběhu 90. let také proběhla částečná privatizace OKD, především prostřednictvím kupónové privatizace, část akcií OKD získaly také obce. V roce 1997 bylo sníženo základní jmění tak, že Fond národního majetku České republiky ztratil ve společnosti majoritu. Prostřednictvím brokerské společnosti začal akcie mimo vlastnictví FNM skupovat ostravský podnikatel Stanislav Pros. Zanedlouho získal stejný podíl jako FNM a klíčovým se stal 5 % podíl ve vlastnictví severomoravských obcí. Ty se mu podařilo získat a v roce 1998 na valné hromadě OKD vystupoval jako majoritní vlastník.[5]

Do celé věci se pak vložili manažeři OKD Petr Otava a Viktor Koláček (a Jan Przybyla); jejich společnost K.O.P. (vlastnící podíly v Českomoravských dolech, Metalimexu a Sokolovské uhelné) a nově založená Karbon invest (zřejmě ve vlastnictví Stanislava Prose). OKD si půjčila 2,5 miliardy Kč od IPB. V průběhu středy 14. října 1998 pak OKD od manažerů kupuje K.O.P. za 3,9 mld, K.O.P. posílá 2,4 mld Karbon investu, Karbon invest tuto částku posílá Stanislavu Prosovi a získává za ní majoritní podíl v OKD. Následně K.O.P. posílá zbylé 1,5 mld na účet neznámé kyperské společnosti Lagur (zřejmě ve vlastnictví Stanislava Prose), za které pro manažery kupuje společnost Karbon invest. Manažeři tak získali majoritní podíl v OKD (a tedy i majetek své K.O.P) bez vynaložení koruny navíc.[5]

Tomáš Ježek tyto transakce označil jako kapitálový incest.[6] Policie později celou vec dlouho vyšetřovala, dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání manažerů však nenašla.[5] Manažeři nakonec byli v roce 2003 obviněni za pozdější transakce mezi Karbon investem a OKD (a Českomoravskými doly). OKD při nich měla přijít o více než 2 mld Kč. Soud nakonec v červnu 2009 manažery osvobodil.[7] Státní zástupce chtěl ve věci podat odvolání, to mu ale nadřízený zakázal.[8]"

převzato z Wiki
05. 06. 2011 | 15:23

tata napsal(a):

PANE RUMCAJS

CHYBA ale je zbytečne vam vysvětlovat včem je rozdil lapky u cesty,je zbytečné VAM VYSVĚTLOVAT ŽE I kdyby bylo aspn sčasti nebo cele co tady řikate pravda,tak co dělate vy to jen zhoršuje,každa přiručka jak se chovat vam řekne že ten mešec je lepe vydat,nebot mate minimalně dalši doma a chovat se jak vy tak už ho nepoužijete.BOHUŽEL ,NEVIDITE TO NEJDULEŽITEJŠÍ že ty ceciky jsou vydojeny a ted někdo řika ty nemužem dojit musime chvili trpět nedostatkem a pak se budem myt,ale zazady vam stěch ceciku bezostyšně lemta.
05. 06. 2011 | 15:33

Sladký napsal(a):

Předevčírem jsem četl diskusi pod Paroubkovým blogem a bylo mi z toho nevolno.Ještě docela nedávno bylo radost a potěšení číst tyhle diskuse,psali sem lidé, kteří uměli samostatně a kriticky myslet a výsledky svého myšlení obratně a působivě vyjádřit.Dnes? Diskuse se čím dál víc začínají podobat těm ostatním, zapleveleným zfanatizovanými primitivy, kteří nedokáží napsat víc než tři řádky textu, který navíc lze jen stěží označit za smysluplný.
A strážce zdejší diskuse se zaměřuje na mazání příspěvků, v nichž jsou použita slova, která běžně používají školáčci z obecné. Smutné, ale typické pro naši současnost.
05. 06. 2011 | 15:48

Sladký napsal(a):

Myslím, že nejlepší by bylo na tyto "diskutéry" prostě nereagovat, ignorovat je, nevšímat si jich, neodpovídat jim.Každý inteligentní člověk, který sem nějaký čas chodí už je dobře zná a ví, že diskutovat s nimi se víc než čemukoli jinému podobá oněmu biblickému "házení perel sviním".
Diskutujme s těmi, kteří jsou diskuse schopni! Nepochybuji o tom, že je zde stále dost lidí, kteří dokáží rozpoznat na koho/na co má
smysl reagovat.
05. 06. 2011 | 15:52

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Situace není až tak složitá. Buď svého dědka s bábou ukecáš, aby část svého důchodu hradili ze svých úspor a nebo ho potáhneš celý sám.
Matematika je prostá a žádná kouzla zde neplatí.

Bude aktivní generace ochotna odevzdat 50% svého příjmu jenom na důchod ?
A zůstane nám tady ta generace za takových podmínek ?
Co když děděk s bábou nakonec zůstanou sami ?

A nechat jenom stávající spoření, bez podpory státu ? Není to kravina, když se tady horuje za podporu stavebního spoření, které slouží vyloženě těm nejbohatším a hypotečním spořitelnám ?
05. 06. 2011 | 16:05

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Buď rád, že ti někdo občas nějakou tu perli hodí a nemudruj o imteligenci. Působíš pak nesnesitelně směšně.
05. 06. 2011 | 16:12

Béda napsal(a):

Rumcajs,

oni jsou hlava, loupežníku! Privátní fondy (kouknou na připojišťováky se státní podporou) jim tak zhodnotěj důchod, že to v životě neviděl. Navíc, autista Špidla vykládal (a nebyl zdaleka sám, dokonce i nějaký NERVáci se přidali, že než to co chystá Rusnokův brácha Kalousek to raději průběžák s parametrickýma změnama. Autisté říkají, že stačí parametricky prodloužit dobu odchodu do důchodu a v podstatě o nic nejde.

V každém případě Kalouskův vynález neřeší lautr nic - akorát naplní privátní kapsy vlastníků a správců fondů.

Takže mokrej hadr na hlavu a zkusej přijít spolu s hovnem s nějakou inovací.
05. 06. 2011 | 16:13

Občan napsal(a):

To Béda:

V tom případě bych poslal všechny autisty, co navrhují stálé odkládání odchodu do důchodu, makat do dolů, do fabrik a hlavně do front na pracáku mezi ty zoufalce, co už v padesáti nenajdou ŽÁDNOU práci. V tomhle se Špidlou nesouhlasím naprosto zásadně.
Navíc to nic neřeší - lidé nad padesát už teď prostě nezavadí o NORMÁLNÍ práci a z čeho mají žít do 65ti a více let, to jim nikdo neporadí.
Odkládání penze je cesta do pekel.
05. 06. 2011 | 16:20

Rumcajs napsal(a):

tata :

A vo tom to je. Já si myslím, že mafii by se nemělo ustupovat, ať to stojí co to stojí. Její požadavky se stejně budou neustále zvyšovat a situace lidí co poctivě pracují jenom zhošovat.

Není nač čekat.
05. 06. 2011 | 16:32

Béda napsal(a):

Občan,

já netvrdím, že Špidla vymyslel řešení. Nevymyslel stejně jako Kalousek, který spolu s Rusnokem rýsuje šťastné zítřky důchodců zajištěné nezištnou neviditelnou privátní fondovou rukou.
05. 06. 2011 | 16:32

Vico napsal(a):

Rumcajs : To je novinka, že stávající dobrovolné důchodové připojištění je bez podpory státu. Zřejmě jsem vyjímka. Státní příspěvek dělá až 150 Kč měsíčně. Dobrovolné penzijní fondy tu už jsou a důchodová reforma zavádí vedle nich opět dobrovolné penzijní fondy. Možná se budou lišit jen tím, že na ně žádná státní podpora nebude.

Na přesvědčování dědka a báby jsou tu Issová s Mádlem. Já je přesvědčovat rozhodně nebudu. Ostatně na ně penzijní mafiáni zacíleno nemají. Jim dědek s bábou nic nedají, ale spíš vezmou.Tentokrát jsou na mušce mladí, kteří se na třicet let vzdají části mzdy za barevné papírky, za které, až jim bude osmdesát, dostanou poukázku na dva hamburgry. Tomskej tu vyje pravidelně každý měsíc, jak šakal na úplněk, jak krutě dopadl.
Dostal...hovno.

Hele Rumcajs, spoř si spoř. Přesvědči dědka, bábu, Manku, Cipíska. Já, až ten tunel tu zavedou, příchod junty vzývat nebudu. Vezmu to jako holý fakt a zařídím se. Je jasný, že tahle vláda vzešla z demokratických voleb. Ty volby nezpochybňuji a vůli voličů respektuji. Tím to ale končí. Mně jdou řeči třesoucích se zadků o tom, jak to tu bude vypadat za padesát let,/to neví ani Bůh/ jedním uchem tam a druhým ven.

Dneska se o žrádlo starají 4 procenta populace. Je to přesně takový počet, kolik je tu homosexuálů. To kdyby věděla církev před sto lety, kdy se rýpalo v zemi 70 procent obyvatelstva, sama by se rozpustila.

Některé věci je třeba nechat koňovi nebo hovenovi, protože mají větší hlavu. Kruci to je horko. Dám si Hanušovice 13,51 stupňů /ve slevě za devět kaček/.
05. 06. 2011 | 16:46

Jedla napsal(a):

Lidi,

co chtějí zaměstnavatelé a současně odbory? (Z tripartity je proti jen vláda):

- upravit dobrovolné připojištění tak, aby mohly být firmami (vč. odpisů z daní) více podpořeny ZAMĚSTNANECKÉ fondy, ty by umožnily poskytnout u manuálních a fyzicky náročných profesí rentu dříve než vznikne nárok na státní důchod, popřípadě aby firmy /resp. zaměstnanecké fondy/ mohly na základě kolektivních smluv u předčasných odchodů do penzí u manuálně pracujících "dorovnávat" do státního systému platby tak, aby poživatelé zaměastnanecké renty později dosáhli na plný státní důchod. (Pro daňové účely možno využít stávající klasifikaci oborů práce v současném právním systému, dnes se týká sazeb za povinné pojištění zaměstnavatelů kvůli riziku pracovních úrazů a nemocí z povolání, jinak uvolnit svobodě vyjednávání pro kolektivní smlouvy).
- průběžné parametrické úpravy stávajícího systému, zejména stopka únikům díky švarcsystému (týká se i zdravotních pojišťoven, nejen penzí, opak politiky dnešní vlády) opatrně se stropy (zvýšit proti dnešnímu stavu), stop zdanění odvodů do systému (zdanění superhrubé mzdy). Drobné podnikání (skutečné, ne falašná zaměstnanost ve švarcsystému) podpořit, ale jinak než na úkor sociálního a zdravotního systému.
- změny věku odchodů do státní penze nečinit jako automat "navždy" ale na dobu určitou, přehodnotit po dalším vyhodnocení demografie a ekonomických kritérií.
- výrazně podpořit rodiny s dětmi, a to po celou dobu studia dětí, žádné školné na státních školách.
- žádné ochuzení průběžného systému, žádný, ani dobrovolný, opt-out, neboť nikdo jsme nespadi z maliny do pralesa, každý z nás stojí na existenci a práci předchozích generací.
- zlepšit návaznost/provázanost na sociální dávky, zejm. sirotčí, vdovské důchody.

Petice za ZAMĚSTNANECKÉ FONDY: http://www.cmkos.cz/data/articles/down_2594.pdf

A mimo citované postoje dávám k úvaze:

Možnost vystoupit z připojištění bez ztráty veřejné podpory, pokud bude uspořená částka použita na náklady vzdělávání dětí (školné na nestátních školách nebo v zahraničí, náklady studia - menza, kolej, učebnice ...)
To je totiž v případě mladých zodpovědných rodičů (dnes malých dětí) zásadní argument PROTI spoření na penzi: K čemu mi bude renta, pokud moje peníze zůstanou kdesi vázány v době, kdy je bude mé dítě potřebovat na vzdělání, jehož jsem sám dosáhl zadarmo? Tak se ptá mnoho rodičů. Raději živořit v důchodě, než vzít šance a naděje dětem, až budou potřebovat nákladnější vzdělání. Nelze mít ty peníze, úspory, vázány pro svou vlastní potřebu ve stáří a nedobytné pro vlastní děti do té míry, že je to připraví o šance v okamžiku, kdy se rozhoduje o jejich osudech.
05. 06. 2011 | 17:25

dalimír napsal(a):

Rume je ti jasné že s piva se blbne? Stačí dvě denně a strotlovatíš nám úpně ! Bude tě škoda inteligente !
05. 06. 2011 | 19:04

Skogen napsal(a):

Tak jsem si se zájmem přečetl diskuzi, kde mne k zajímavému zjištění přivedl hoven. Podle něho je systémová korupce levičácký výmysl, ale jelikož zlodějna je jaksi současně všudypřítomná a neodstranitelná, vyplává z toho, že se tady úplně prachobyčejně krade. Máme vyřešenu otázku kvality, otázce kvantity se akademik (prof. laskavě promine) hoven nevěnuje. Proto stavím tvrzení, že se tady hodně krade. Dokládám empiricky tím, že si toho kromě hovena všimla spousta dalších, vlastně naprostá většina. Jelikož toto kradení je pravičáckým hájemstvím - nelze s ním bojovat - lze vysvětlit náladu veřejnosti. 90% veřejnosti se domnívá, že jí samé je umožněno krást v nedostatečné míře, anebo vůbec, a proto 90% veřejnosti je proti vládě. Těch 90% zřejmě nepůjde proti svým zájmům, tedy lze vyvodit, že zde prachobyčejně, ale hodně, krade dost úzká menšina. No a co teď? Je-li to kradení systémově nepostižitelné, akademik hoven radí se s tím vnitřně porvat a akceptovat nevyhnutelné. No a já radím, aby se vynaložilo ohromné úsilí, aby se s liberalismem, zdravotnickým a penzijním modelem a životní filozofií založenou na peněžní jednotkou měřitelném úspěchu, nedejbože nenaimportoval i nesystémový soudce Lynch. To by reformy šly do kelu.
05. 06. 2011 | 20:14

ZAM napsal(a):

hoven:
Aniž bych se zabýval invektívami o blbcích zopakuji méně chápavému podstatu mého tvrzení: Boj proti korupci by měl být na prvním místě v reformní vlády činnosti nejen proto, že unikají veřejné peníze v řádu desítek až stovek miliard, ale především proto, že způsoby tohoto okrádání se staly pevnou součástí systému financování partají a tím se de facto legitimizovaly. Koalice však zvolila opačný postup nesystémového kvalifikovaně nezdůvodněného škrcení výdajů všem s nadějí, že jednotlivě to lidi nějak snesou, když se jim bude neustále opakovaně agitovat do uší propaganda o nezbytnosti. Připomínka, že se kradlo vždy, je v tomto případě blábol mimo mísu.
05. 06. 2011 | 20:42

honolulu napsal(a):

Uz loni jsem se o tom zminoval. Byla zde parta Chilanu kupovat zemedelske stroje pro Chile. (2010).
Mluvili pozitivne o svem Generalovi (Pinocetovi),
Rikali, ze zachranil ekonomii zeme a ze zachranil Chile pred Komousema. Byli v armade dobrovolne v 90-tych letech.
Jedem z nich je na videu. Zadna velka sarze, ale clovek s velkou laskou k pude. Typicky zemedelec.
Spechal domu. (Nase vina mu nechutnala.)
Komousi podivejte se na neho, pro "povzneseni nalady", na YouTube a neprskejte at vas netrfi pepka. Musite zit, abych se mel komu smat za 10 let.
Preussen Gloria Ejericito de Chile 1992 (na YouTube)
05. 06. 2011 | 20:43

ZAM napsal(a):

hoven:
"systemova korupce je uměle vytvořenáý pojem socbolševika"
Opravdová perla. Není divu, že toho moc nechápete. ☻
05. 06. 2011 | 20:50

hoven napsal(a):

ZAM,
nemáte pravdu, boj proti korupci je jednou z priorit tehle vlády. VV připravily velice dobrý a tvrdý protikorupční zákon. já pouze odmítám logiku, nejdříve odstraníme rozkrádání a potom uděláme reformy. nechci se už po padesátý opakovat, ale snad už vy trošku začínáte chápat, že odstranění rozkrádání je nemožné. boj proti korupci podporuju.
05. 06. 2011 | 20:53

ZAM napsal(a):

Béda:
Prodej OKD i s byty po lacinu podepsal ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD). Sankce za neplnění podmínky smlouvy ohledně přednostního prodeje bytů jejich uživatelům byla navržena tak nízká, že se přímo nabízela šance jejím neplněním vydělat miliardy. Přesto Bakala, který OKD koupil od Koláčka, nakonec k neplnění se neodhodlal.
05. 06. 2011 | 20:58

hoven napsal(a):

ZAM
pochopte jednu věc. odstranit korupci nelze. lze jí pouze omezit a bojovat proti ní. vláda může všechny svoje síly vrhnout do boje proti korupci, tak jak navrhujete vy. . kromě toho, že k ničemu nebude a korupce se neodstraní, tak ještě navíc i zbankrotujem.
05. 06. 2011 | 20:58

ZAM napsal(a):

hoven:
"boj proti korupci je jednou z priorit tehle vlády" ☺☺☺
Jenom slovně.
" VV připravily velice dobrý a tvrdý protikorupční zákon." Možná proto ten tvrdý útok proti VV nejen ze strany ODS.
" odmítám logiku, nejdříve odstraníme rozkrádání a potom uděláme reformy." Nic takového jsem netvrdil, po třetí opakuji, že reformy měly opatřeními proti korupci začít, jinak řečeno úsilí o radikální snížení korupce, konkrétně racionalizace veřejných zakázek, mělo být integrální součástí reforem. O moje chápání se nestarejte a věnujte se svému.
05. 06. 2011 | 21:05

ZAM napsal(a):

A já znovu opakuji, že současný systém financování partají je na vysávání veřejných peněz založen.
05. 06. 2011 | 21:07

hoven napsal(a):

ZAM,
zákon o veřejných zakázkách je připravenej. vláda k tomu přistoupila dobře. co byste chtěl víc??
05. 06. 2011 | 21:26

donal napsal(a):

hoven
kolik dostavaš plat za přednašení těch nesmyslu tady ?
05. 06. 2011 | 21:29

camponotus napsal(a):

ZAM
co rozumíte pod pojmem socbolševik? Ve slovníku Jazyka českého se tento termín nevyskytuje, v socoalismu jsem žil čtyřicet let, ale nikdy jsem se s tímto blábolem nesetkal. Ani v Rudém Právu, ani na nucených politických školeních. Jste zřejmě vynalézavý jako brouk Pytlík ze Sekorových pohádek, i ty jsem četl a podobný termín tam není. Zřejmě se chcete stát hanobitelem českého jazyka.
05. 06. 2011 | 21:32

hoven napsal(a):

donal,
proti demagogii bojuju zdarma. nechci abysme dopadli jako řecko, madarsko a portugalsko. soudruh profesor napíše k čertu s reformama. nevím, co ho k takovému postoji vede, podle mě se zbláznil.
05. 06. 2011 | 21:40

ZAM napsal(a):

camponotus:
Nejsem autorem, nevím.
05. 06. 2011 | 21:43

Alfa napsal(a):

Pokud nepřestaneme reagovat na těch pár primitivů (zčásti zřejmě placených), kteří poslední dobou úplně ovládli diskuze, přestanou sem slušní lidé vůbec chodit. Co nás pudí stále odpovídat hovenovi, Rumcajsovi, honolulu, voroshilovovi...? Kdybychom je ignorovali, mohly by se vrátit zajímavé debaty jdoućí ke kořenům věci. Zkusme to!
05. 06. 2011 | 22:12

zdenek napsal(a):

no pokud se budeme zadlužovat takovým tempem jako doposud, tak by jistě něco jako reforma přijít mělo,pokud vám jaksi nepřipadá divné ,že víc utratíme než vyděláme,
05. 06. 2011 | 22:44

Skogen napsal(a):

Alfa, když jim to nebudete stále dokola vyvracet, bude to opticky působit jako nezpochybnitelná pravda. Pak ty jejich vstupy splní účel. Pokud by to bylo, jak píšete, nešlo by o diskuzi a reakce, šlo by vlastně jen o prezentaci bez zábran.
05. 06. 2011 | 23:00

Skogen napsal(a):

Zdeňku, co znamená to "dosud"? Míníte před Kalouskem, nebo za Kalouska? Víte, moje tchýně získává kontrolu nad situací tím, že vyvolá chaos a pak ho začne řídit. Kalousek nějak tak zachází s dluhy. Ovšem tak, jako mé tchýni v zásadě nejde o pozitivitu situace, Kalouskovi nejde o stav veřejných financí. Účelem "reforem" je přesměrovat finanční toky. To je cíl vydávaný za nástroj.
05. 06. 2011 | 23:12

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, vážený pane Sladký, Vaše vstupy ...5.6.2011 v 15:48, 15:52, ano opravdu nádherně korespondují se vstupy pana Sladkého na blogu pana Miroslava Bobka z 3.1.2011, ...farizejové nevymřeli, Tužka.
05. 06. 2011 | 23:19

stále rebel napsal(a):

Pro zdenek.
No jo, ale pokud jsou reformátory lháři a podvodníci, tak to vypadá asi následovně

Zadlužení ČR rok 2005 - 2010
29,7% 29,4% 29,0% 30,0% 35,3% 38,5%

Vývoj veřejných dluhů v EU
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_021464.XML

A není to nic nového i takový reformátor, jako byl Reagan, který sliboval oddlužení státu se zapsal do dějin jako dluhový rekordman.

US Federal Debt as Percent of GDP by President
http://en.wikipedia.org/wiki/File:US_Federal_Debt_as_Percent_of_GDP_by_President.jpg

Hlavně nevolit lháře a podvodníky.
05. 06. 2011 | 23:21

Béda napsal(a):

ZAM,

byty přilepila k OKD nedělitelně tuším vláda ODS na návrh Dlouhého. V době kdy se Sobotka dotal na finance (myslím, že v době kdy se dostala ČSSD k moci po Klausově spálené zemi stát již ztratil v OKD majoritu.

Samozřejmě je chybou Sobotky, že za tak směšnou cenu (ať už z jakýchkoliv důvodů) prodal stát svůj minoritní podíl v OKD i s byty finančním spekulantům.
06. 06. 2011 | 06:07

Yosif K napsal(a):

Pane Beda - i s minoritnim podilem by stat mohl leccos blokovat. Ovsem zde slo o prodej spolehlive rudym sopudruhum, kteri socdemakum na rudem Ostravsku leccos naslibovali.
K masovemu vyprodeji dolu TEMER ZADARMO prispely 3 veci:
1) nesmyslna snaha Klause nacpat do kuponovky co nejvice vseho mozneho. Srovnejme si jak dopadla Skoda Auto v rukach VW versus Tatra v kuponovce. Majoritni podily dolu do kuponovky byly otevrenou pozvankou rudym soudruhum k divoke privatizaci za cizi penize (respektive za penize dolu samotnych). Seriozni cizi investori z oboru nemeli sanci.
2) posetila snaha obdarovat mesta a obce necim - ty samozrejme na prodeji svych podilku umoznujicich ziskani vetsiny hovadsky vydelaly, misty si na sve priosli i starostove atd.
3) pratelstvi RUDYCH DEDKU okolo Gregra a spol s rudymi soudruhy v managementu dolu. To byl posledni hrebik do rakve vlivu statu v dolech. Socdemacke vlady VEDOME podporovaly rude sibry, kteri si koupili doly za penize vyvedene z rezervnich fondu dolu do Svycarska. Odtamdtud pak socdemakum chodily stamilionove castky - jak potvrzuje prave probihajici setreni svycarske policie ohledne prani spinavych penez z MUS, uvnitr a okolo Appianu atd atd.
Nicmene Appian je za vodou. V kseftech jel i Roman, ten dal Vaclavu JR prispevek 100 mega, Appian krome CSSD zavrel hubu i ODS.
Ze strany Sobotky vsak neslo o zadnou naivitu. Ostravaci-socdemaci z okoli Gregra, Grosse apod INKASOVALY STAMILIONY pres Svycarsko, Gibraltar apod.
06. 06. 2011 | 09:00

Yosif K napsal(a):

Pane Jedla - zamestnanecke fondy se casto stavaji spiknutim kapitalistu a odborarskych zvirat proti normalnim lidem. Jiz se vickrate - v USA - stalo ze pri krachu zamestnavatele (vysateho odborarskymi nenazranci) krachly i zamestnanecke fondy. Takze starecci prisly zaraz jak o praci, tak i o penze.

Nicmene odborarskym bossum se libi sedet na balicich penez jeste vice nez bankam. Proto ty fondy tak nadsene navrhuji.
06. 06. 2011 | 09:06

ZAM napsal(a):

Béda:
OKD + byty a jejich prodej je popsán zde:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/cyril-svoboda.php?itemid=7989
V konečném důsledku to zprasila vláda ČSSD, konkrétně ministr Bohuslav Sobotka.
06. 06. 2011 | 09:38

Béda napsal(a):

ZAM,

v konečném důsledku ano. To nepopírám. Akorát upozorňuji na chronologii, t.j. i na začátek, první sůdledek, druhý důsledek... až po konečný důsledek. Ten problém byl rozhodně nenahlížel pouze jako izolovaný konečný důsledek.
06. 06. 2011 | 11:40

buldatra napsal(a):

K čertu s reformami?
No nevím, nevím.
Za prvé, co by si čert s těmi reformami počal?
Kdyby je odnesl do pekla, riskoval by, že tato instituce, která léta letoucí funguje, by byla infikována a pro samé reformy by neměla čas na práci.

Za druhé, permanentní reformy a jejich notoričtí reformátoři patří k našemu politickému koloritu.
Kdyby si je odnesl čert, stali bychom se reforemprostými a vzhledem k tomu, že nic dalšího se tady zas až tak v podstatě neděje, unudili bychom se k smrti.
Ruku na srdce. Bez Kalouska by byl náš život fádní.
06. 06. 2011 | 14:04

Yosif K napsal(a):

Pane Buldatra - podobne jako "genialni ekonom" pan profesor podlehate socdemacko-bolsevickemu bludu ze zvysovani zadluzeni statu je stav kdy se "nic nedeje".
Jasne - blizici se statni bankrot Recka, Irska, potize v Portugalsku, Spanelsku - to je vse OK. Jak rikal Spidla - "ZDROJE TU JSOU".

Je nakonec uplne jedno, jestli na totalni dno zdroju narazi socdemacka nebo pravicova vlada. Levicovi tupouni jeste budou cumet na drat, kde jsou zdroje, az v te ci one zemi vypukne statni bankrot.

Delam tc ve firme s par obcany USA. Musim priznat ze podobnou idiocii jsou postizeni i americti obcane kteri zvolili sympatickeho ale ekonomicky mentalne zaostaleho Obamu. Ten take rika ze "ZDROJE TU JSOU. A ze staci UDRZOVAT soucasny bo...el, kdyz lide zneuzivaji socialni davky, tak jim jeste pridat, atd atd.
Ku cti americanu nutno podotknout, ze ekonomicke utopie levicoveho soudruha Obamy americane (ne vsichni ale vetsina) prohledli a pri poslednich volbach do kongresu to Obamistum poradne natreli (jak rika Obama - shellacking). Prosty lid nakonec pochopil, ze zadluzovani do nekonecna neni mozne.

Reci o tom, ze staci vice zdanit bohace jsou nesmysl. Reci o tom, ze se musi prestat krast - jsou v Cechach mirne receno nerealne. V Cechach se kradlo, krade a krast bude. A socdemaci v tomto nemaji vubec lepsi skore nez ODS. I jejich spicky dani v "offshorovych firmach" a pritom oblbuji lumpenproletariat "vyssim zdanenim bohacu". Blahoslaveni chudi duchem....
Nezbyva nez snizovat vydaje a BOHUZEL tez sjednotit DPH. Jedina dan ktera postihuje spotrebu, nikoliv setreni.

Beze zmen se zeme zcela jiste sune do bankrotu. Bez ohledu na zbozna prani levicovych troupu, ze se "nic nedeje" a ze staci socanske poradky "jen udrzovat". BAD LUCK.
06. 06. 2011 | 15:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Yosif K:

Pane, vzdyt ty soucasne "reformy" kritizuji i "pravicovi" ekonomove!

"Reci o tom, ze staci vice zdanit bohace jsou nesmysl."

Mozna to nestaci, ale muze to hodne pomoci.

"Reci o tom, ze se musi prestat krast - jsou v Cechach mirne receno nerealne. V Cechach se kradlo, krade a krast bude."

To snad neni mozne... Tohle je tedy podle vas heslo pravice???
K cemu bude nejake setreni, kdyz se vykasleme na boj proti korupci a kradeni?
Prave tady lezi ten nejvetsi balik penez.
Myslite, ze lide budou radi platit vyssi dane a dostavat nizsi platy kvuli tomu, aby se nakrmilo par tisic parazitu???

..
..
06. 06. 2011 | 16:17

buldatra napsal(a):

Yosif K napsal(a):
Pane Buldatra - podobne jako "genialni ekonom" pan profesor podlehate socdemacko-bolsevickemu bludu ze zvysovani zadluzeni statu je stav kdy se "nic nedeje"...

Sáfra, vy jste mě normálně vyděsil. Tak dlouho se snažím ničemu nepodlehnout, až mě nakonec dostali socdemáci. No to jsou mi věci, to vám teda povím.
Nicméně, když se tak zamyslím nad hen těmi reformami, nemohu se ubránit tomu, abych ani tak neřešil, jak se ta která reforma dělá, ale kdo ji dělá.
A když vidím tu reformní sestavu…No nic.
Znáte hru škatule, škatule, hejhejte se?

Mám takovou teorii, že reforma by měla být změnou k lepšímu a současně, že změnit něco k lepšímu lze pouze tehdy, kdy k tomu budou nejdříve náležitě připraveny podmínky.
Teprve potom má reforma naději na to, aby se stala obecně prospěšnou.
To aby nebyl důvod o pár měsíců později celou tu šarádu zrušit a vymýšlet šarádu novou, což se tady děje tak nějak permanentně a výchozí podmínky zůstávají neměnné (velkozlodějna, slavná a neustále modernizovaná velkokorupce a to na místech nevyšších a nejvýživnějších) a tak to prostému vesničanovi připomíná snahu bordelmamá o reformu vykřičeného domu. Bordel 100x jinak. Výsledkem je furt a stále vykřičený dům, jen osazenstvo hraje pokaždé trošičku jinak ty škatule, škatule, hejbejte se.
No a to mě netěší.
Vás ano?
06. 06. 2011 | 17:32

donal napsal(a):

reformy ano a ne to co předvádí naše současná vláda to je hnus
koukal jsem na pana Booka a ten řek krasnou vec k vyjadření k tomu že si chtej politici dat plat 230 tis.řek za první republiky meli politici plat 1,5 násobek průměrné mzdy a museli si všechno platit to by se nam politika krásně vyčistila to považuji za reformu a ja dodávam pokud to politik nechce delat za tu mzdu tak at to nedelá nikdo ho nenutí at kandiduje jde do jiného sektoru a tam si vydelá víc pokud je schopnej
06. 06. 2011 | 21:54

Sol napsal(a):

Česká národní banka emitovat peníze nesmí.To za situace, kdy v hospodářském systému země množství peněz klesá a to jejich převáděním do zahraničí formou investic,
dividend, na zahraniční konta zbohatlíků a jinými způsoby.To je příčina toho, že
se jich nedostává, ostatní argumentace jsou zástupné. Použijeme-li připodobnění
pak náš rybník vysychá a nejdříve bez vody jsou mělčiny, ale ne proto, že by byly
příliš rozsáhlé, ale prostě proto, že existují. Stát na své potřeby získává peníze
vypůjčováním za jejich stálého odlivu.Pro loupežníky, kteří jevu rozumí a mají
možnost se obohatit je jednoznačně rozumné pravidlo bližší košile než kabát a také
"Neukradneš-li ty ukradne někdo jiný." Nebo snad někdo z vás víte kde jsou peníze,
kterými by ty současné dluhy státu i občanů šly zaplatit?
07. 06. 2011 | 13:05

santawizard napsal(a):

ano pane profesore, politika je boj o koryta.!!!Tak jako ,že u soudů platí,že dokud se neprokáže vinnen ,tak je nevinnen,tak v politice je to úplně naopak!!!Dokud se neprokáže ,že je nevinnen ,tak je vinnen!!!.Vždyť na to mají imunitu.!!!Z toho vědecky vyplývá,že největšími podvodníci nejsou podnikatelé ,ale politici.Tento čert lži přitahuje všechny muže do boje!!!Všichni přívrženci jsou bůh ví co ,ale všichni protivníci jsou čert to vem!!!Jde o velmi jednoduchou rhetoriku dobrého a zlého.Za chvíli na to budou šablony .Místo politiků se mezi sebou budou hádat roboti!!!!Bůh války je Satan ,ale Bůh míru Ježíš ho brzy zažene do pekla!!!!!!
09. 06. 2011 | 00:48

vaclavhorejsi napsal(a):

xxx
11. 06. 2011 | 14:27

9xhUFxhBX2 napsal(a):

Iva napsal:Ahoj Lenko,přicestoval mě Jiředk a je moc kre1snfd.Jemnfd a akore1t stvořenfd do kapsy, takovfd kamare1d, kterfd bude poře1d u mě. I dcere1m se moc ledbed a mysledm, že budou okamžiky kdy si mimi půjčed jako talinmasa. Moc děkuji a přeji mnoho spokojenfdch maminek a mnoho mnoho s le1skou vyrobenfdch panenek.
22. 08. 2013 | 22:31

NrRFlWqxpsVE napsal(a):

Good point. I hadn't <a href="http://jksiqhkhhg.com">thughot</a> about it quite that way. :)
24. 08. 2013 | 13:47

8JtrJTZf napsal(a):

Never would have thunk I would find this so inpledsnsabie. http://wqsxkklenzx.com [url=http://kigftix.com]kigftix[/url] [link=http://bbnqeqmk.com]bbnqeqmk[/link]
26. 08. 2013 | 11:57

QlqHoc9o6f5F napsal(a):

Your cranium must be <a href="http://dwvrbnc.com">precotting</a> some very valuable brains.
28. 08. 2013 | 19:14

navNDTCQC napsal(a):

If you're looking to buy these arecilts make it way easier. http://ujkhcbj.com [url=http://xnanaypj.com]xnanaypj[/url] [link=http://zcjasgsk.com]zcjasgsk[/link]
06. 09. 2013 | 16:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy