Co jsem zač.

22. 08. 2011 | 18:00
Přečteno 13731 krát
V diskusích pod mými články mi někteří diskutéři podsouvají příchylnost ke komunistickým myšlenkám, k předlistopadovému režimu, považují mě za islamofila, antiamerikanistu či antisemitu.


Na tyto kritiky jsem už před třemi roky reagoval článkem „Extrémní levičák, rudoch, bolševik, zavilý antiamerikanista a antisemita.“, kde jsem se snažil uvést na pravou míru, jaké jsou mé skutečné názory.

Protože se mezitím do značné míry obměnilo mé čtenářstvo (jsou ale i výjimky - srdečně zdravím své věrné příznivce, jako např. Pepu Řepu!), aktualizoval jsem níže ten někdejší článek.
V dnešním textu bych tedy opět shrnul své skutečné názory, sympatie a antipatie, abych v budoucnu mohl své kritiky prostě odkazovat na toto své osobní „programové prohlášení“.

Vím, že i když tady teď jasně napíšu, jaký mám vztah k různým záležitostem, řada diskutérů stejně bude trvat na tom, že oni to vědí lépe než já.
Co se dá dělat...

Politický systém

1) Jsem bezvýhradným stoupencem standardní evropské demokracie, širokých občanských práv a svobod, občanské společnosti a sociálně-tržního ekonomického systému.
Myslím, že mnohem důležitější než tradiční dělení na „pravici“ a „levici“ je profesionální a morální kvalita politiků, státních úředníků a státních zaměstnanců.

2) Jsem zcela proti různým revolučním akcím ve fungujících demokraciích. Jsem stále ještě přesvědčen, že v demokracii je dostatek pokojných prostředků k vyjádření názoru a k přiměřenému nátlaku na politiky (oslovovat poslance, pořádat nenásilné demonstrace, psát do novin, případně pořádat demonstrativní hladovky a podobné akce, které nikoho kromě protestujících vážněji neobtěžují a neomezují). Těchto prostředků ani zdaleka dostatečně nevyužíváme.

3) Ano, v onom tradičním politickém dělení se hlásím k umírněné levici sociálně-demokratického typu. Byl bych rád, abychom měli stát, který poskytuje poměrně rozsáhlé a kvalitní služby (samozřejmě za cenu poměrně vysokého daňového zatížení, včetně výrazného progresivního zdanění příjmů fyzických osob). Říkávalo se tomu „švédský socialismus“... Proti takovému „socialismu“ bych vůbec nic neměl.
Obrovské příjmové rozdíly považuji za amorální; myslím, že nejvyšší příjmy by neměly být vyšší než např. desetinásobek průměrného příjmu (mimochodem, to zhruba odpovídá příjmům nejvyšších ústavních činitelů; ať mi nikdo neříká, že takový požadavek je "rovnostářstvím"...).

Vztah ke komunistům

4) Ke komunistům mám vztah veskrze negativní. Vždy jsem považoval za tragickou nespravedlnost osudu, že se u nás po válce zmocnili vlády.

Stalinistické období považuji za v pravém slova smyslu totalitní, plně srovnatelné s nacismem. Nechápu, že hned po listopadovém převratu nebyli potrestáni všichni zločinci z onoho období (prokurátoři a soudci z politických procesů, vězeňští dozorci, pohraničníci, kteří zabíjeli „narušitele“), a to přesto, že v čele příslušných úřadů a komisí stáli význační disidenti.

Následující fáze komunistického režimu byly někdy více, někdy méně utlačovatelské, nedemokratické, autoritativní a hlavně ekonomicky velmi neefektivní. Název „totalitní“ se však pro ně nehodí – měli bychom jej rezervovat pro systémy, které se skutečně snaží o úplné (totální) mocenské ovládnutí společnosti, ale i o ovládnutí duše jednotlivců i celé společnosti. V opravdové totalitě si lidé v hospodě nevykládají politické vtipy, nebaví se v práci o tom, co včera říkali na Hlasu Ameriky, nedívají se na západoněmeckou televizi.

Naprosto nesouhlasím s názorem, že tato posttotalitní fáze komunistického režimu byla jen nepatrně odlišnou variantou toho brutálního, krvavého režimu z 50. let, nebo něčím podobným nacismu. V šedesátých letech tady dokonce existovala docela zajímavá intelektuální atmosféra (okořeněná pocitem, že existuje mocný, ale opovrhovaný protivník, a optimistickým pocitem, že se věci zlepšují a se z toho brzy vyvine něco opravdu zajímavého).

Na rozdíl od pachatelů stalinistických zločinů nepovažuji většinu z těch, kteří se i aktivně podíleli na tom posttotalitním režimu (členové KSČ i ostatních podřízených politických stran a společenských organizací, asi i většina funkcionářů těchto stran a organizací) za nějaké „zločince“.

Sám jsem sice v KSČ nebyl (bylo mi to sice nabízeno, ale neměl jsem na to prostě žaludek), ale nijak zvlášť to nevytýkám některým svým vědeckým kolegům, kterým členství usnadnilo např. cesty do zahraničních laboratoří.

Říkat, že lidé jako Dubček, Gorbačov, ale dokonce i různí ti tajemníci a členové politbyra byli srovnatelní s nacistickými zločinci, je podle mého názoru naprostá hloupost. Byli to prostě udržovatelé principiálně špatného systému, který v tehdejší situaci nešlo proti vůli SSSR změnit.

Komunistická ideologie byla založena na radikálně levicové ideologii a přesvědčení, že násilnými prostředky lze společnost rychle změnit v něco ekonomicky a společensky mnohem lepšího, než standardní demokracie a kapitalismus.
Tento obrovský společenský experiment selhal (za cenu nesmírných obětí) a zdiskreditoval ideologii, která ho zplodila.
Organizátorům onoho experimentu zůstává na rukou všechna ta zbytečně prolitá krev a historická zodpovědnost za zničené životy a obrovské ekonomické škody.

5) K dnešním českým komunistům mám také zcela negativní vztah. Ačkoli snad již nehlásají násilné uskutečnění svých politických cílů, stále se pozitivně hlásí k onomu katastrofálnímu experimentu z let 1948-1989, do jejich novin stále píší lidé jako pověstný J.Kojzar.
Nicméně si myslím, že dnes nepředstavují žádné reálné nebezpečí, protože mají malou podporu ve společnosti a hlavně proto, že už nemají (a bohdá už nikdy mít nebudou) za zády mocnou světovou velmoc.
To, že se „komunistické nebezpečí“ stává vždy předvolebním tématem, považuji za docela hloupý manévr k odvrácení pozornosti od mnohonásobně důležitějších témat naší současnosti.

6) Asi by mi moc nevadilo, kdyby se dnešní „neškodní“ komunisté dostali třeba i do vlády – myslím, že by tím rychle ztratili většinu svých voličů, právě tak, jak se kdysi stalo ve Francii a v Itálii.
Osobně bych si přál, aby komunisté měli jen 1-2% voličů, jako je tomu ve většině „slušných“ zemí. To, že jich mají víc, padá hlavně na vrub špatné politiky stran, které u nás v posledních 21 letech vládly.

Některé momenty z naší moderní historie

7) Poválečný odsun Němců a zvláště zločiny, které ho provázely, považuji za skvrnu na naší národní historii. Přesto si myslím, že jiné řešení by přineslo ještě horší následky – asi by docházelo ke konfliktům mezi českým a „zrádným“ německým obyvatelstvem, nedovedu si také představit, jak by se řešilo individuální potrestání velkého počtu Němců, kteří se za války tak či onak provinili. Ti „odsunutí“ (správněji řečeno „vyhnaní“) Němci na tom nakonec ve velké většině vydělali (po nějakých 15 letech se v Bavorsku asi měli lépe, než by se měli v ČSR, o situaci po dalších 10 letech ani nemluvě). Znepokojuje mě, že se nyní někteří intenzivně snaží "přepisovat dějiny" a vyvolat dojem, že hlavními a v podstatě nevinnými obětmi období 1938-1945 byli čeští Němci.

8) Rok 1968 jsem coby osmnáctiletý maturant prožíval velmi intenzivně. Dobře si pamatuji na tu euforii ze svobody „Pražského jara“, šok z 21. srpna (který jsem shodou okolností, ač venkovan, prožil v Praze), a chmury postupné „normalizace“.
Byli jsme tehdy jistě naivní, ale myslím, že „Pražské jaro“ mělo velký význam v procesech, které nakonec vyústily v Gorbačovovu perestrojku a konečný rozpad „tábora míru a socialismu“ a nakonec i SSSR.

9) O chmurném období „normalizace“ snad raději nemluvit; jediným pozitivem tehdá bylo, že jsme byli mladí, vychovávali jsme své děti a snažili se žít jak to šlo. Naštěstí už tenkrát nešlo o život, spíš to byla čím dál tím větší fraška; světlo na konci tunelu se objevilo s příchodem M.Gorbačova (kterého naši Husákové, Jakešové a Bilakové čím dál víc nenáviděli, a měli proč...). Během roku 1989 jsme se už odvažovali podepisovat různé petice a chodit na demonstrace (památný „Palachův týden“).

10) Z převratu v listopadu 1989 jsem byl samozřejmě nadšený. Jsem rád, že jsem se osobně zúčastnil celého pochodu 17.11., až do toho konce na Národní (naštěstí mě tam nezmlátili...). A to, co následovalo v příštích týdnech bylo jako z pohádky... Někdy od poloviny 90. let však přicházelo stále větší zklamání z toho, co všechno se zkazilo.

11) Rozdělení Československa mě zarmoutilo, ale s odstupem si myslím, že to bylo správné a že jsme si ušetřili spoustu problémů. Jsem docela pyšný, že jsme to dokázali udělat v klidu, ba dokonce přátelsky. Je to jeden z opravdu světlých momentů našich moderních dějin. Je třeba ocenit, jak to tehdy Václav Klaus zvládl stylem státníka světového formátu... Později to s ním už bylo stále horší a horší...

Mezinárodní politika

12) Jsem naprostým stoupencem evropské integrace. Doufám, že i přes současné potíže vývoj půjde směrem k Evropské federaci podobné třeba politickému uspořádání USA a že tomuto vývoji nezabrání ani politikové jako např. Václav Klaus. Jsem přesvědčen, že současné potíže jsou důsledkem nedostatečné integrace.

13) Jsem přesvědčen, že by bylo potřeba co nejdůsledněji respektovat platná mezinárodní pravidla (mnohem důsledněji než dosud), obnovit funkčnost OSN a upustit od jednostranných kroků založených pouze na vojenské síle.
Moc bych si přál, aby byl skutečně nastolen „nový světový pořádek“, kdy bude důsledně vynucováno respektování mezinárodního práva a jeho rušitelé budou trestáni (viz zářný příklad potrestání agresora v Kuvajtu; bohužel ale existuje mnohem více příkladů jednostranných vojenských zásahů odporujících mezinárodnímu právu...).

Pevně doufám, že už se nebude opakovat to, co se stalo v Iráku, že nedojde k „trestání darebáckých států” zabíjením a mrzačením statisíců jejich občanů, nebude pokračovat porušování mezinárodních dohod a podpora různých separatistických „národně osvobozeneckých“ nacionalistů, ale že naopak zavládne doba úspěšné mezinárodní diplomacie kombinované s neodolatelnými ekonomickými nabídkami.

14) Jsem přesvědčen, že i blízkovýchodní konflikt by šel vyřešit, pokud by Američané opravdu chtěli, kdyby opustili politiku bezvýhradné podpory jedné strany konfliktu a pomohli i v izraelském zájmu vybudovat prosperující palestinský stát. Určitě by tím ubylo i různých arabských a muslimských fanatiků bojujících proti Izraeli, USA a Západu.

15) Nemyslím, že pro „Západ“ představují nějaké osudové nebezpečí islámské země nebo radikální islámská hnutí, alespoň pokud si tohoto „nepřítele“ nebudeme sami záměrně pěstovat (abychom uživili zbrojaře).

16) Nejsem příznivcem "multikulturalismu" resp. "multietnicity" v evropských zemích (ve smyslu podpory odděleně žijících komunit zachovávajících svůj jazyk a kulturu značně odlišnou od tradiční evropské). Jsem pro maximální podporu plné jazykové a kulturní asimilace a integrace přistěhovalců (podle vzoru amerického "tavicího kotlíku"). Nemyslím, že by se měla jakkoli povzbuzovat ekonomická imigrace - raději bychom se měli snažit napomoci ekonomickému rozvoji zaostalých zemí a tak omezit příčiny emigrace.

17) Doufám také, že Rusko přestane být považováno za potenciálního nepřítele a stane se postupně standardním „západním” státem (myslím, že už je na cestě k tomu), a že i Čína bude pokračovat na cestě, která mi velice připomíná to, čím už dříve prošlo Japonsko, Jižní Korea a Tchajwan – tedy od zaostalé diktatury přes ekonomicky silný autoritářský režim k prosperující demokracii.

18) Skoro se to bojím napsat, ale jsem asi nenapravitelný optimista a stále si myslím, že svět opravdu směřuje (pomalu a klopotně) k budoucímu mírovému globálnímu uspořádání, jehož předobrazem je současná Evropa. Kdo by před sto lety věřil, že Německo a Francie budou nejbližšími spojenci, že ve většině Evropy se bude platit stejnou měnou a že bude existovat Evropský parlament! Věřím, že tato zóna míru a spolupráce se bude stále šířit a za sto let obsáhne celý svět. Nezbytnou součástí takového stavu musí být účinná regulace globálního kapitalismu a finančních trhů, které se nyní chovají tak trochu jako "utržené ze řetězu". Mimochodem - ačkoli se to nezdá, v současnosti jena světě mnohem méně válečných konfliktů než kdykoli v minulost (viz článek zde).

Současná česká politika

19) Přes všechny výhrady (a těch je v posledních 5 letech stále víc a víc) si stále myslím, že prožíváme nejlepší období v dějinách, nebo aspoň v naší moderní historii. Máme tu celkem slušnou životní úroveň (i když pro znepokojivě mnoho lidí to neplatí), úplnou svobodu slova, můžeme si volně cestovat po světě. Člověk se až diví, že to při dosti hrozné úrovni naší politiky není (zatím?) horší.
Možná je můj optimismus až příliš ovlivněn tím, že já osobně a velká většina mých známých se máme opravdu dobře, mnohem lépe než před listopadovým převratem.
Nejsem si ale jist, pro kolik lidí skutečně platí, že kvalita jejich života je nyní lepší než tehdy (vezmeme-li v úvahu i nemateriální věci, jako strach z nezaměstnanosti, vysoké zločinnosti, brutální exekuce, rozvraty způsobené závislostí na hazardu, chudoba, sociální vyloučení, atd.).
A nejsem si jist, jak dlouho ten dosavadní "celkem dobrý" stav vydrží...

20) Velmi mi vadí, že se politici v podstatě vůbec nesnaží o to, aby se zásadně zlepšila kvalita státní správy na všech úrovních, aby pracovníci na ministerstvech a všemožných úřadech byli profesionály nezávislými na střídání politiků po volbách. To, co se dělo ve vrcholné politice od roku 2007, a zvláště v posledním roce, už je opravdu hrozné. Chtěl bych, aby se zlepšování kvality státní správy stalo naprostou prioritou (tak jako jí kdysi bylo třeba vybudování moderního bankovního sektoru a privatizace), abychom si výslovně stanovili cíl dohnat v této oblasti nejvyšší světový standard. V nynější situaci mi ale takové přání připadá jako naprosté bláznovství.

21) Velmi mi vadí, že mezi našimi hlavními politickými stranami dlouhodobě existuje stav jakési nesmiřitelné politické války, která se přenesla do celé společnosti. Možná je to jen divadlo pro nás voliče, ale podle mého názoru je to naprosto zhoubné. Kdyby bylo po mém, zavedl bych přísné tresty pro neslušné a agresivní politiky.
Mělo by být jasné, že existence demokratického názorového soupeře (ne nepřítele!) je normální a žádoucí, že soupeře je potřeba porazit argumenty a výsledky praktické politiky, a ne nadávkami a urážkami.
Tohle jsem tedy před těmi dvaadvaceti lety opravdu nečekal...

22) Velmi mi vadí neschopnost či neochota politiků prakticky řešit reálné problémy každodenního života. Proč se neudělá něco účinného s tím, co se děje na našich silnicích? Jak bychom reagovali, kdyby při teroristických útocích zahynuly ročně stovky lidí? A při stejném počtu zabitých na silnicích se skoro nic neděje.
Totéž platí o nečinnosti ohledně neuvěřitelně rozbujelého hazardu nebo provozu zlodějských bazarů.

23) Velmi mi vadí, že reformní kroky se závažnými dopady do budoucnosti se vláda pokouší prosadit silově, bez snahy o kompromisní dohodu s opozicí.

24) Velmi mi vadí „manipulativní žurnalistika“, která podle mého názoru vládne mediálnímu prostoru. Skoro nikde nevidím moudré a skutečně nezaujaté novináře a komentátory.

Náboženství

25) Jsem přesvědčen, že křesťanství v moderní, tolerantní, "rozumné" podobě by mělo hrát v české resp. evropské společnosti důležitou roli. Jeho ústup vytváří prostor pro jiná, často bizarní "pseudonáboženství", nebo pro náboženství méně kompatibilní s evropskou moderní tradicí svobody a tolerance.
Musím ovšem říci, že křesťanství fundamentalistické, spoléhající na doslovný výklad Bible, považuji za více než problematické. Já považuji většinu toho, co čteme ve Starém i Novém Zákoně, za působivé metafory a mýty, které napomáhají pochopit to hlavní, v podstatě jednoduché poselství.
Často mám dojem, že Bohu jsou bližší mnozí přemýšliví atheisté a agnostici, než bigotní křesťanští fundamentalisté.
Kdybych měl být upřímný, asi bych se měl označit za jakéhosi křesťanského (resp. katolického) agnostika...


*******************************************************

No řekněte - mohou takovéto postoje někoho popuzovat? Hynku, Viléme, Jarmilo... Pepo? ;-)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Milan Neděla napsal(a):

Škoda, že to neumím tak pregnantně napsat. Souhlasím s každým slovem.
22. 08. 2011 | 18:12

vasja napsal(a):

A co Bátora!!??
22. 08. 2011 | 18:17

stále rebel napsal(a):

Cituji:
„Jsem bezvýhradným stoupencem standardní evropské demokracie, širokých občanských práv a svobod, občanské společnosti a sociálně-tržního ekonomického systému.“

No již toto je více než dost na to, aby vás naši dnešní pravověrní nenáviděli.
22. 08. 2011 | 18:26

Tupelo napsal(a):

Pane Horejsi, zatim jsem jen preletel prvni vety z kazdeho bodu (zbytek podvecerni cetba ;)), ale musim souhlasit s panem Nedelou - skvele napsano (zdravim repnou policii) a uz ted si troufam odhadnou 99% shodu.
PS. velmi se mi libi predposledni veta (navic myslim, ze jeji platnost je nejen v oblasti nabozenske, ale ze je univerzalni)
22. 08. 2011 | 18:34

ghándí napsal(a):

profesore,
současné potíže nejsou dusledkem nedostatečné integrace, USA je integrováno dostatečně a potíže má také. federalizace evropy je zcestná myšlenka, která skončí stejným fiaskem jako socialismus. vyřešení izraelsko-palestinského státu nezáleží na postoji USA. USA vubec nepodporuje pouze jednu stranu,jak se mylně domníváte, do palestinců strkají miliony a miliony dolarů ročně. možná jste si profesore nevšiml, že izrael je svrchovaný stát a rozhodně si od američanů nenechá nic vnucovat. například zastavení výstavby osad. řešení toho konfliktu nemuže přijít z venku, to je typická levicová představa. ale pouze z vule palestinců a izraele. palestinci se musí vzdát terorismu, potom muže izrael zmnírnit všechny bezpečnostní opatření včetně blokády gazy.
22. 08. 2011 | 18:45

Kamil napsal(a):

Váš problém je, že jste příliš inteligentní a nezávislý a odmítáte myslet v jednoduchých schematech, která většině lidí vyhovují. Proto je často serete a oni pociťují potřebu vám to dát najevo. Tím není ovšem řečeno, že musíte mít vždy pravdu, všichni se někdy můžeme mýlit, tedy kromě pana prezidenta.
Přeji mnoho zdraví a energie do dalšího blogování!
22. 08. 2011 | 18:50

Karel napsal(a):

Taky mi Vaše názory silně rezonují.

PS.
Měl jste pochválit moudrého, proreformního, rozpořtově-odpovědného a režimu věrného pana Stejskala.
Buďte jemu neskonale vděčny, že Vaše pošetilá slova si někdo vůbec může číst.
22. 08. 2011 | 18:50

ghándí napsal(a):

ps
evropská federalizace podle mého nazoru definitivně skončila právě touto krizí.. jak jinak - na penězích. mluvím o eurobondech. němci, kteří tvrdě pracují, nejeví žádnou ochotu financovat řekům jejich siesty v uřadech a předčasné odchody do duchodů. a to i navzdory tomu, že vy jste přesvědčemn o tom, že nedostatečná integrace je příčinou dnešních potíží.
22. 08. 2011 | 18:51

Pan X. napsal(a):

Vyborne napsano! Souhlasim s kazdym slovem a jsem rad, ze dnes jeste stale existuji lide jako jste vy pane Horejsi.
22. 08. 2011 | 18:53

MOR napsal(a):

to Hořejší:
Píšete: ...Ti „odsunutí“ (správněji řečeno „vyhnaní“) Němci na tom nakonec ve velké většině vydělali (po nějakých 15 letech se v Bavorsku asi měli lépe, než by se měli v ČSR, o situaci po dalších 10 letech ani nemluvě)...

Takže to, že tito lidé byli bez spravedlivého soudu zbaveni lidských práv, své vlasti a domova, svých domů, usedlostí a obcí, v nichž žili jejich předkové po mnoho generací, své minulosti, přehlížíte. Pro Vás je zřejmě důležité že na odsunu ekonomicky vydělali - promiňte, ale tímto se právě v argumentaci shodujete s bolševiky - věřte, nevěřte, ale jsou lidé, kteří preferují jiné hodnoty než ekonomickou výhodnost.
22. 08. 2011 | 19:09

Sladký napsal(a):

Myslím,že k tomuto výčtu se může bez problémů přihlásit naprostá většina zdejších levicově smýšlejících diskutérů. Jde o osobní Krédo které je možno považovat za Krédo společné. Lze k němu něco přidat, něco třeba formulovat mírně odlišně,ale žádný jeho bod asi nelze odmítnout.
22. 08. 2011 | 19:19

Sladký napsal(a):

MOR- bude dobré,když zjistíte,co odsunu předcházelo a jaké bylo svobodně vyjádřené smýšlení a preference drtivé většiny německy mluvících občanů ČSR v době kolem Mnichova.
22. 08. 2011 | 19:21

Pepa Řepa napsal(a):

Také gratuluji.
Bude dost příležitostí zkopírovat jednotlivé věty creda pod konkrétní názory ke konkrétním kauzám, aby vynikl rozpor.
Kdo si počká, ten se dočká.
22. 08. 2011 | 19:23

MOR napsal(a):

to Sladký:

S historickými fakty jsem velice dobře obeznámen. Ospravedlnění přijetí principu kolektivní viny v nich nenacházím.
22. 08. 2011 | 19:24

Drzá zrzka napsal(a):

Příprava na Hrad? :o)
22. 08. 2011 | 19:28

Sladký napsal(a):

Jestliže jste s nimi obeznámen, tak vyvodte patřičné závěry a nezjednodušujte problém na princip jakési "kolektivní viny".Uvědomte si, o jakou dobu šlo a nepokoušejte se do ní vnášet pohled ze zcela jiného ačasu,zcela jiné společenské atmosféry a zcela jiných abstraktních hodnot.
Myslíte, že bomby z US a britských bombardérů rozlišovaly vinné a nevinné Němce?A kolik vlastně bylo těch nevinných? Vy to víte?
22. 08. 2011 | 19:31

MOR napsal(a):

to Sladký:

Vážený pane, diskuse zde se vede o řád výše, než ji vedete vy. Pan Hořejší a to mu přičítám ke cti, hovoří o vyhnání, nikoliv o odsunu. Vzápětí však, bohužel, svou správnou myšlenku, relativizuje tvrzením o ekonomické výhodnosti onoho vyhnání. Držme se, prosím, tématu.
22. 08. 2011 | 19:36

Dáša napsal(a):

Když je víc, než třicet plus stupňů celsia, tak si myslím, že jsem tuleň.
22. 08. 2011 | 19:39

zemedelec napsal(a):

Pane Hořejší.
Někdo by to mohl nazvat,takovou s povědí,nemyslím před smrtí,ale před odchodem do důchodu.Napsal jste to velice dobře,člověk by řekl světec.Na posouzení Vašich činů,ponechávám povolanějším.Já jenom napíšu,pokud se dokážete podívat do své minulosti s radostí,bez přetvářky,klobouk dolu.
22. 08. 2011 | 19:41

Pepa Řepa napsal(a):

Přečetl jsem si to ještě jednou.
Spíš než jako přípravu na Hrad bych to viděl na skrytý talent pro tvorbu politických programů. Spousta vzletných slov a ušlechtilých frází, které jsou tak všeobecné, že je nikdo nemůže zpochybnit.
Neznám nikoho, kdo by si dal do programu, že miluje konflikty, nesnášenlivost, neporozumění........etc.

Pravé názory a pravé postoje se projeví až při postojích k jednotlivým konkrétním problémům, při kterých je nutno zaujmout jasný postoj. Tam se nedá za "programové prohlášení" schovat.

Stejně jako u politických stran.Něco jiného je v programu, něco jiného v praxi.
22. 08. 2011 | 19:42

Cestovatel napsal(a):

Dnes zkusím svoje názory obhájit jí i když vím že tady budu ostrakizován zdejšími militantními diskutéry jako stále rebel,volšivovm,Občan a tak dále

Politický systém

1)Jsem stoupence EU a dokonce když jsme hlasovali pro vstup do EU tak jsem byl pro. Ale jsem proti naprosto zaslepeného přijímání všeho co pochází z EU. Narozdíl od různých pravicových radikálů jako Klaus,Bobošíková a dva kašpaři Jakl a Hájek si nemyslím že EU omezuje naší suverénitu, ale EU by neměla usilovat o zasahování ve věcech daní a sociálních oblastech. To je výsadou každého státu (a například v USA skutečně funguje tak že každý stát má svůj daňový systém). Tam by podle mého názoru směřovat Evropská integrace

2) V oblasti ekonomie jsem zastávám názor že vysoké daně našemu státu nepomůžou, ale spíše uškodí protože odeženou investory. Připouštím že daně můžou být progresivní ale ne tak aby diskriminovali jednu skupinu. Jednotlivé sazby by se od sebe měli lišit maximálně 3% a rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší sazbou by měl být rozdíl maximálně 10%. Jsem proti velkým regulacím i když připouším že některé odvětví regulace v menší míře potřebují (např zdravotnictví,bankovnictví)

3) Hlasím se k umírněné liberální pravici ekonomického liberalismu a libertarianismu (nikoliv k "neoliberalismu kam mě zdejší levičáci házejí)

4) Rozdíly ve vysokých příjmech mi příjdou normální. Vysvětlím vám to asi takhe pane Hořejší jsou dva lidi jeden pracuje hodně a duhý málo. První si vydělá 120 000 druhý jen 12 000. Vy by jste sebral tomu prvnímu peníze jen proto že víc pracuje a rozdíly vám připadají amorální? To je problém levičáku že neumí připustit že zisk je naprosto normální věc o které lidi usilují. To je naivita levičáků že si myslí že lidé bohatí jsou vždy vini za utrpení těch chudších a neumí si připustit že by na tom nesli vinu i ti chudí. Pohádka bohatí špatní chudí dobří.

Vztah ke komunistům

1) Mám jako liberál negativní. Komunisty považuji za zločince a zastánce utopistické totalitní ideologie, která se naprosto neslučuje s mím přesvědčením.

2) V KSČM,SSM ani jiné organizaci jsem nikdy nebyl ani jsem být nemohl.

Mezinárodní politika

1) Jsem člověk prozápadně smýšlející. Souhlasím s naším členstvím v NATO a EU. Nemyslím si že OSN které zamrzlo v období po druhé světové válce, by mělo pro nás nějaký význam. Myslím že současná podoba OSN, spolu s některými diktaturami, které mají právo veta (RUSKO a Čína), znemožnuje jakoukoliv schopnost této organizace se dohodnout a nebo dosáhnout míru což je cíl této organizace.

2) Narozdíl od autora jsem pro intervence západních mocností např USA a VB v státech jako Afghánistán a Irák, protože dokud budou diktatury jako Afghánistán,Irák, které chrání teroristy, tak mír nezastane. A dokud je v OSN budou státy jako Čína a Rusko tak vím že snaha o schválení akce OSN je zbytečná, protože tyto státy budou chránit diktatury ať udělají cokoliv

3) Také si nemyslím že zasednutí k jednacímu stolu s Palestinci by k něčemu vedlo. Tito lidé už v minulosti ukázali že jediné co chtějí je ovládnout celý Izrael a zabít všechny židy. V roce 1948 měli šanci na vybudování vlastního státu to však zahodili útokem na Izrael. Palestinci jsou militantní teroristi, kteří prostě nebudou jednat. Oni nepřipustí existenci Izraele protože většina Palestinců jsou antisemiti.

4) Islám jako celek také nepovažuji za nebezpeční ale narozdíl od autora považuji za nebezpečné některé části islámského náboženství například pasáž vyzývající k svaté válce. Mnozí radikálové toho obratně využívají a proto jsem proti zvyšování počtu muslimských imigrantů do EU kvůli zvýšenému bezpečnostnímu riziku.

Vztah k některým historickým událostem:

1) Odsun Němců považuji za špatný zvláště to jak se češi zachovali k něneckým ženám a dětem. Dnes na českém pohraničí leží ladem mnoho továren, které mohli být dnes výkladní skříní českého průmyslu. Němci také mohli zabránit aby v roce 1946 vyhráli komunisti a ńaše historie by se ubýrala jiným směrem.

2) Srpen 1968 považuji za katastrofu ale také vyléčení mnoha snílků, kteří věřili že socialismus se dá reformovat a že může existovat "socialismus s lidskou tváří"

3) Listopad 1989 považují za druhé nejvýznamější datum po založení Československa. Češi tehdy znovu získali svobodu a odčinili to co v roce 1946 totálně zvorali když popohli komunistům dostat se k moci.
22. 08. 2011 | 19:47

Béda napsal(a):

Mor,

Naprostá většina z nich byla "vyhnána" anebo odsunuta domů vlasti (nach Heimat), ke které se přihlásila, které naprostá většina z nich aktivně sloužila v průběhu války při naplňování cílů formulovaných R.Heydrichem na území Čech a Moravy. Odsun probíhal v souladu se závěry Postupimské konference, podobně jako u německých menšin v jiných státech.

Zřejmě měli politici formulující závěry Postupimi i prezident Beneš v úmyslu předejít dalšímu Mnichovu a jeho následkům. Holt taková je válka a TAKOVÉ BÝVAJÍ JEJÍ DŮSLEDKY. Myslím, že tzv. sudetští Němci dopadli mnohem lépe nežli měli dopadnout jejich spoluobčané na území tzv. Protektorátu. Dokonce lépe, nežli ti Němci i čeští občané co zůstali na území Československa po jeho zahrnutí do sovětské sféry vlivu po válce, kterou na základě Mnichova Němci rozpoutali.
22. 08. 2011 | 19:55

Ladislav napsal(a):

Jen k tomu americkemu tavicimu kotliku: bejvavalo, bejvavalo. Hispanci na jihu USA ani nemaji nejako extra potrebu ucit se anglicky, ziji mezi svymi a z cele Ameriky je zajima jen ten dolar. Jestli zeme zbankrotuje nebudou k ni tito lide mit uz zadnou silnejsi vazbu.
22. 08. 2011 | 19:55

Cestovatel napsal(a):

Dodatek:

Jsem proti zavádění referend protože lidé snadno podléhají manipulacím a populistickým frázím, proto si myslím že každé referendum nakonec bude o úplně něčem jiném než by skutečně mělo být (tak jako to bylo u evropské ústavy).
22. 08. 2011 | 19:55

Xury napsal(a):

S většinou bodů bych se nepochybně mohl ztotožnit měl bych výhrady jen k několika:
ad 1)sociálně-tržní ekonomický systém není možné brát rigidně jako něco co se nemůže měnit. V současnosti dochází k dynamickému vyrovnávání rozdílů mezi euroatlantickým hosp. okruhem a Čínou, což není dost dobře možné nebrat v úvahu
ad 5)víceméně souhlasím,ale musím upozornit, že jde fakticky o pátou kolonu,která nemá zájem na udržení demokratického zřízení,čili v případě vhodných podmínek lze předpokládat,že nebudou loajální.
ad 12) jsem pro integraci,ale ne nadirigovanou shora "osvícenými" politiky. Obávám se,že nepřirozená integrace,která momentálně probíhá v budoucnu může způsobit opětovné vzplanutí extrémního nacionalismu.
ad 13) hezké,ale nereálné - neshodne se ani RB natož OSN.
ad 14)obávám se, že je to klasický laický omyl,že "všichni lidé jsou v zásadě dobré vůle". Doporučuji si přečíst Kissingera.
ad 15)nesouhlasím - obávám se, že podceňujete kulturní rozdíl.Podobný omyl udělali Židé před II.sv. válkou.
Jinak se víceméně shodujeme. Tedy ne, že bych si myslel, že vám na tom záleží :-)
22. 08. 2011 | 19:58

Da.Rock napsal(a):

Proč se proboha omlouváte a chlácholíte ty, co vás stejně nemůžou ani cítit? Vykašlete se na ně. I kdybyste byl rudoch nejrudochovitější, máte právo říkat své názora stejně jako oni. Jestli teda pořád ještě žijem v demokracii.
22. 08. 2011 | 19:59

Kvakin napsal(a):

Profesore, rád jsem Vaše blogy čítával ... Po tom, co jsem produkt Vašeho dnešního slovního průjmu "projel", už o Vaše sdělení zájem mít nebudu ... Vy jste snad Bůh vševědoucí ... na vše máte odpověď a nanejvýš akurátní, diskusi nepřipouštějící ... Hranice standardní demokracie, pro kterou počátkem blogu plédujete, je pro Vás evidentně velmi a velmi omezující a vymezit se můžete definitivně snad proti všemu. Vy možná ani nechodíte na záchod, jak jste ušlechtilý a idejemi nacpaný jak jitrnice.
Iditě v žopu, inteligentíku ... Připadáte mi starého dělníka ze 7 dnů, co otřásly světem ... Ten nevěděl nic - pouze to, že jsou jenom dvě třídy: buržoasie a proletariát. Vy víte všechno a z toho jste si vybral jedinou postmodernistickou rozplizlou sračku, se kterou teď exhibujete. Práci čest
22. 08. 2011 | 20:03

MOR napsal(a):

to Béda:

nezbývbá mi, než zopakovat:

Vážený pane, diskuse zde se vede o řád výše, než ji vedete vy. Pan Hořejší a to mu přičítám ke cti, hovoří o vyhnání, nikoliv o odsunu. Vzápětí však, bohužel, svou správnou myšlenku, relativizuje tvrzením o ekonomické výhodnosti onoho vyhnání. Držme se, prosím, tématu.

Pan Hořejší ve svém textu, nad nímž diskutujeme, evidentně, na základě uvedeného označení oné historické události, pojmem vyhnání, dává najevo, že tento způsob řešení poválečné situace nepovažuje za adekvátní. Vyhnání je zcela něco jiného než odsun. Cítíte ten rozdíl? Diskuse je vedena o tom, zda údajná ekonomická výhodnost vyhnání, nikoliv odsunu, je či není ospravedlněním pro toto počínání našich předků.
22. 08. 2011 | 20:05

Bazzy napsal(a):

Držím palce, pane Hořejší, vidíme to velmi podobně :)
22. 08. 2011 | 20:06

Xury napsal(a):

Pro cestovatele:
Arabové nemohou být antisemité,protože jsou také Semité. Pro ně je židovství příslušnost k náboženské skupině ne rase. Jinak s vámi asi ve všech bodech souhlasím.
22. 08. 2011 | 20:06

Sladký napsal(a):

MOR- co konkrétně vás vede k tvrzení,že diskuse se vede o řád výš,než moje příspěvky? Co je na nich mylného či chybného? Myslíte,že jsme měli odsunout (či vyhnat) jen muže a ženy a děti ponechat zde? Nebo jen děti? Výdyť i ženy zjevně masově hlasovaly pro připojení Sudet k Reichu! Vážně si myslíte,že lidé,kteří prožívali neskutečný útlak a ponížení od Němců (vyšší rasy) mohli zachovat chladný nadhled a oprostit se od veškerých emocí? Víte o tom,že Češi jako méněcenná rasa měli být zčásti poněmčeni,zčásti zlikvidování a zčásti odsunuti na Sibiř či do Patagonie? Ostatně,řada prokazatelných antifašistů u nás mohla zůstat.
22. 08. 2011 | 20:09

Mistr XXL napsal(a):

Už jste viděli, že by měl někdo na náhrobku nápis "Smrděly mu nohy" nebo ještě drsnější variantu (kterou si napsal sám) - "Celý život mi smrděly nohy"?

No vidíte, já tam taky čtu jenom o tom "milujícím otci, manželovi a statečném vojáku". Takže zkrácená verze tohoto blogu by tam sedla, lidi si chtějí uchovávat jen ty nejlepší vzpomínky. A vy máte ten text ze stejného těsta.
22. 08. 2011 | 20:11

KN napsal(a):

...a já stále čekám na omluvu:)
22. 08. 2011 | 20:12

Sladký napsal(a):

Mimochodem MORe, vy jste moderátorem zdejší diskuse? Arbitrem nebo auditorem? Kdo nebo co vás opravnuje k určováníní řádu diskuse a toho kdo je pod ní, na ní či nad ní?
22. 08. 2011 | 20:13

Béda napsal(a):

Mor,

to, že se diskuse vede "o řád výše" je vaše interpretace. Moje interpretace je, že jde o poválečné odsunutí tzv. sudetských Němců z území Československa. To je tématem té diskuse - poválečné zmizení Němců (až na ojedinělé výjimky) z území ČSR. Jak to nazveme je pouze věcí interpretace. K meritu toho odsunu jsem se vyjádřil výše.

Přeji hezký večer.

PS: jinak netuším, co vede p. Profesora k opětovné obhajobě. Žeby nějak přituhovalo?
22. 08. 2011 | 20:14

Občan napsal(a):

Jak už napsal někdo nade mnou, něco bych formuloval trošku jinak, ale v naprosté většině souhlasím s panem Hořejším.
22. 08. 2011 | 20:17

Pepa Řepa napsal(a):

V.H.
Místo planých a tisíckrát omletých debat o odsunu či (ne)fungujícím melting potu by mne zajímal konkrétní postoj k nejaktuálnější současné události, t.j. konfliktu v Libyi.

"Pevně doufám, že už se nebude opakovat to, co se stalo v Iráku, že nedojde k „trestání darebáckých států” zabíjením a mrzačením statisíců jejich občanů, nebude pokračovat porušování mezinárodních dohod a podpora různých separatistických „národně osvobozeneckých“ nacionalistů, ale že naopak zavládne doba úspěšné mezinárodní diplomacie kombinované s neodolatelnými ekonomickými nabídkami".
------------
1. Podporujete vojenský zásah proti režimu Muammara Qaddháfího včetně bombardování Tripolisu a jiných měst letadly NATO?
Ano nebo ne?
Pokud ano, proč?
Pokud ne, kdo by měl nést odpovědnost za civilní oběti?

2. Považujete za legitimní současnou vládu Libye nebo Povstaleckou radu?
Pokud ano, proč? Co o nich víte?
Pokud ne, proč?

3. Považujete Muammara Qaddháfího za válečného zločince, který by měl stanout před tribunálem v Haagu?
Pokud ano, proč?
Jakých zločinů se dopustil?
--------------------
Takže, pane Hořejší. Máte možnost ukázat soulad "programového prohlášení" s Vaším konkrétním postojem ke konkrétní, žhavé kauze.
22. 08. 2011 | 20:19

Elena napsal(a):

bozinko, bozinko, hento su mi problemiky, ze zapacit sa Pepovi Repovi,
hento ze hentenligencia
1. Ste dobry milujucy, verny manzel?
2 Ste dobry milujucy otec?
3. Ste dobry , pozorny soused?
4. Ste dobry kolega v praci ?
5. Ste statocny obcan, ktory cinmi, opakujem, cinmi, prispeva ku sprave verejnych veci?
6. kradnete?
7. klamete?
8. prevedli ste nejaku babicku cez prechod pre chodcov?
9.pomohli ste susedovi zo stahovackou?
tak sem s tym svedomiem, potom Vam napisem pan autor, co ste zac

S pozdravom
22. 08. 2011 | 20:22

zvanil profesorem napsal(a):

Vaclav Horejsi:
Ja mam stejne pocit, ze pro Vas byl komunisticky rezim v 70. a pozdejsich letech stejne vytahem ke kariere. Muzete snad poprit, ze jste mj. absolvoval staz na Harvardu? A to v dobe, kdy se mnohym nebyla umoznena ani rekreace u more v Jugoslavii. Nehlede na to, ze jste pry na to Harvardu udajne zakladal komunistickou bunku !!
22. 08. 2011 | 20:22

MOR napsal(a):

To Béda:
Budete - li číst blog pana Hořejšího pozorněji - nepřehlédnete stanovisko blogera - ...Ti „odsunutí“ (správněji řečeno „vyhnaní“) Němci na tom nakonec ve velké většině vydělali (po nějakých 15 letech se v Bavorsku asi měli lépe, než by se měli v ČSR, o situaci po dalších 10 letech ani nemluvě)... Nehovoříme zde tedy o odsunu, jak uvádíte, nýbrž, podle úvodního textu o vyhnání. Pokud zpochybňujete termín vyhnání, nediskutujte se mnou, ale s autorem textu na nějž zde reagujeme - panem Hořejším s nímž se v označení oné dějinné události shoduji.

Rovněž přeji hezký večer.
22. 08. 2011 | 20:24

dennis napsal(a):

Pane profesore.
oba palce nahoru! Rad si ctu Vase blogy a doslova se tesim na ty z rodu "skadleni a laskave jizlivosti". A tento z rodu "fakt to myslim uprimne" je bezva. Bystry rozum, socialni citeni a neprolomitelny prah slusnosti se sebeuctou - to si ctu v kazdem Vasem blogu i ve Vasich odpovedich na podnety v diskuzich. Jste inspirujici duch. Dokonce se o Vas pisou blogy a braceji se na Vas s vyzvami. Vy nejste nikomu, kdo si Vas aspon jednou precetl, lhostejny. Ani mi ne.
22. 08. 2011 | 20:27

Buvol napsal(a):

Autor je klasickou ukázkou toho, kam vede ten tzv. super korektismus, totiž k popírání reality resp. skutečnosti a k nastolování jejího opaku .. jako příklad by snad mohli posloužit ochránci zvířat resp. dostihových koní, kteří svého času velice vehementně protestovali proti Velké pardubické .. jenomže dostihový kůň, který nemůže běhat dostihy zákonitě končí u řeznika .. nebo ti chaoti na Šumavě: brání kácení kůrovcem zasažených stromů .. aby za nějaký čas nebylo co kácet (protože to všechno sežral ten kůrovec ..) .. jako by se ti intelektuálové od jistého bodu stávali imbecily ..
22. 08. 2011 | 20:33

Elena napsal(a):

ako na Pepu Repu?
Ha, nu hentak, ja Ty to taki ukazu:

Muhamar, je fesiak, ma tri zeny a vsetke vie obhospodarit, necetuje vkuse na nete a nepise vkuse kodex diskutera,

hento mi je teda hrdinstvo
22. 08. 2011 | 20:33

Cestovatel napsal(a):

Xury:

Antisemitizmus se už dnes nebere jako odpor k semitské rase ale jako odpor k Židovskému náboženství. Nacisté byli také antisemité a měli vemi vřelý vzhahy s mnoha arabskými (semitskými) národům protože je spojovat odpor k židovství a k západním koloniálním mocnostem (VB a Francii)
22. 08. 2011 | 20:35

MOR napsal(a):

to Sladký, to Béda:

Moderátorem debaty jistě nejsem, pouze se na rozdíl od Vás, držím úvodního textu. V tomto textu je, podle Vás odsun, označen, podle mne správným pojmem vyhnání, proto o něm nediskutuji. Pokud Vám toto označení nepřijde adekvátní, diskutujte s autorem blogu. Já jsem s tímto termínem ztotožněn a nevidím tedy důvodu o něm debatovat. Debatuji o relativizaci vyhnání - viz výše.
22. 08. 2011 | 20:40

jarpor napsal(a):

Člověk se vždy vidí trochu jinak /a často lépe/, než je viděn svým okolím - bližším i vzdálenějším... autor není vyjímnkou...

K čemu ono "Co jsem zač" - či pro přípravu politické kariéry, či pro "pohlazení" sebe sama, /když to nikdo jiný neudělá/... ví jen autor sám...

Vyzvaný k reakci, Pepa Řepa nejprve sdělil, že "si počká"... na ten který konkrétní příklad...

Dovolím si nečekat... a porovnávám :

"1) Jsem bezvýhradným stoupencem standardní evropské demokracie, širokých občanských práv a svobod, občanské společnosti a sociálně-tržního ekonomického systému."

a dále v bodě 3 :

"Obrovské příjmové rozdíly považuji za amorální; myslím, že nejvyšší příjmy by neměly být vyšší než např. desetinásobek průměrného příjmu (mimochodem, to zhruba odpovídá příjmům nejvyšších ústavních činitelů; ať mi nikdo neříká, že takový požadavek je "rovnostářstvím"...).

Jak jdou k sobě tato dvě prohlášení ?
Horování pro široká občanská práva a svobody a sociálně-tržní ekonomiku ale jen do "svobody a práva" příjmů desetinásobku průměrné mzdy ?
Nebo jen do toho desetinásobku jsou "široká občanská práva a svobody", jakož i sociálně-tržní systém morální ?

Buď platí autorovo bezvýhradné vyznání k širokým právům a svobodám a vše v rámci těchto práv a svobod /v rámci norem k právům a svobodám se vztahujícím, včetně práv nabývat majetku/ je morální, nebo to vyznání k širokým svobodám a právům neplatí, není bezvýhradné...

Jeví se mi rozpor už v těchto dvou autorových tezích... Nic na tom nemění ani zmínka o "švédském socialismu" jež předchází ono druhé vyjádření...

A když jsem Pepu Řepu, elegána těchto stránek vzpomněl na počátku, dovolím si vypůjčit jeho další repliku a zakončit :

"Spousta vzletných slov a ušlechtilých frází, které jsou tak všeobecné, že je nikdo nemůže zpochybnit.
Neznám nikoho, kdo by si dal do programu, že miluje konflikty, nesnášenlivost, neporozumění........etc."

Hezký večer
22. 08. 2011 | 20:40

Buvol napsal(a):

Ještě k těm intelektuálům .. Jako klasický příklad intelektuálštiny změněné v imbecilitu může posloužit pan president Havel .. a jeho omluva sudetským Němcům v roce 1989 .. místo aby došlo k nějaké katarzi nebo co si představoval, že se stane, došlo akorát ke snáhám o revizi výsledků II. svět. války .. (Přitom nechci ani pomyslet, co by se zde dělo v roce 1993, kdyby tady ti sudeťáci ještě byli ..)
22. 08. 2011 | 20:43

Buvol napsal(a):

Přiznám se, že jsem tento článek nečetl (a ani to nemám v úmyslu) jenom nadpis a první odstavec .. reagoval jsem vpodstatě na některé dřívější články ..
22. 08. 2011 | 20:49

RedNeck napsal(a):

Co to je, co pana profesora trápí, tak že zde předvedl něco na způsob duševního striptýzu? Myslí si snad někdo zde, že nám čistou pravdu odhalí? Já tedy v tom čuju nějakou špínu, a to dost velkou...
22. 08. 2011 | 20:52

AC napsal(a):

Autore,

napsat si sem o sobě můžete co chcete a vůbec to neznamená, že se zpovídáte upřímně.
Tak hloupý přece nejste, abyste se na svém místě hlásil k něčemu, co je v klatbě!
Budu tedy brát zlatou střední cestu, tedy průměr, polovinu z toho co jste napsal a druhou zatloukl.

Vemte si kupříkladu takovou zpověď.....třeba, abych to trochu přehnal...třeba devianta - co byste od něj čekal? A tak je to se vším. A ani nad vaší hlavou se nevznáší svatozář:-)
Ale beru, proč byste nám věšel čistě osobní záležitosti na nos.
22. 08. 2011 | 21:01

Al Jouda napsal(a):

Pane profesore, dobrý článek, ale má jednu vadu. Je napsán v duchu hesla : Neustálou tolerancí až doblba :))))
22. 08. 2011 | 21:15

Béda napsal(a):

Mor,

debatujte si o čem chcete. A my s dovolením uchopíme téma po svém. Můžete nám radit, můžete se pokoušet diskutéry korigovat, přesvědčovat, věcně opravovat, ale to je tak asi všechno co můžete. Diskutovat si s vaším dovolením (i bez něj) může kdo chce s kým chce. Pro vaši informaci, naprostá většina autorů na otázky položené v diskusích neodpovídá, někteří odpovídají na ty, na které chtějí.

Mějte se hezky!
22. 08. 2011 | 21:15

rudý baron napsal(a):

Já říkám, že jsem stalinista, nikdo k tomu zatím nic neměl:-)
22. 08. 2011 | 21:20

Ing. N. napsal(a):

Otázky Pepy Řepy jsou velmi zajímavé. Pokusím se na ně odpovědět i když mě k tomu nevyzval.

1. Podporujete vojenský zásah proti režimu Muammara Qaddháfího včetně bombardování Tripolisu a jiných měst letadly NATO?
--- Nepodporuji vojenský zásah proti Libyi. Za civilní oběti by mělo nést zodpovědnost NATO a politici Francie, Británie a USA. Rada bezpečnosti OSN nedala mandát k bombardování Libye.

2. Považujete za legitimní současnou vládu Libye nebo Povstaleckou radu?
--- Považuji současnou vládu Libye za legitimní a vměšování cizích mocností za nelegitimní.

3. Považujete Muammara Qaddháfího za válečného zločince, který by měl stanout před tribunálem v Haagu?
--- Nepovažuji Muammara Qaddháfího za válečného zločince, protože není známo, jakých válečných zločinů se dopustil.
22. 08. 2011 | 21:41

MOR napsal(a):

To Béda:

Ano, to je právo každého. I Vás. :) I Vy můžete plácat nesmysly bez kontextu, těší - li Vás to. Mně ovšem uniká smysl takovéhoto počínání, tedy, pokud jej nepotřebuje Vaše ego k seberealizaci. Pak Vám přeji mnoho úspěchů zejména jinde, než zde. :) Rozpliznout jakoukoliv debatu, není obtížné, jak je zde na tomto webu ostatně patrno. Někdo chce debatovat - tedy kriticky vážit a vnímat názory ostatních, někdo zase pouze ...

Přeji Dobrou noc.
22. 08. 2011 | 21:43

Tupelo napsal(a):

Pane Horejsi, precetl jsem a jen par poznamek:

" Vím, že i když tady teď jasně napíšu, jaký mám vztah k různým záležitostem, řada diskutérů stejně bude trvat na tom, že oni to vědí lépe než já. Co se dá dělat..."

Nic se neda delat, potvrdilo se. ;)
Ale jsem rad ze jste tento referencni clanek napsal.

A ted jen strucne ke dvema bodikum, jde vicemene jen o drobnosti

8. mam trosku pochyby zda se v sssr inspirovali prazskym jarem pri zavadeni perestrojky
12. dnesni krize v eu muze velmi prispet k vetsi integraci, mozna se vsak bude tykat mensiho poctu zemi (u polska a slovenska si myslim ze budou soucasti, u cr si nejsem jist; ale doufam ze ano)
22. 08. 2011 | 21:50

Béda napsal(a):

Mor,

posuzování kontextu, resp. toho kdo kde plácá nesmysly bych s dovolením ponechal na diskutujících. Vám toto právo nikdo neprivilegoval. Pakliže vám vyhovuje termín vyhnání, je to vaše soukromá věc. Mně ani Sladkému zřejmě nevyhovuje protože nepostihuje kauzální vztahy příčiny a důsledku. Vyhnání by bylo jednostranným aktem zvůle. Odsun znamená důsledek toho co mu předbíhalo.

Jestli nechcete diskutovat k věci, nediskutujte. Je to vaše právo stejně jako je naše právo diskutovat.
22. 08. 2011 | 21:51

skeptický napsal(a):

Programové prohlášení strany mírného pokroku v mezích zákona.

1)At žije EU. Kvalita politiků ? Naivní nejste!

2)Šel byste do té hladovky sám?

3)Rovnostář v mezích zákona.On už si je někdo napíše.

4)Komunisti špatní.To už se smí říkat dlouho.Ale za zločince je nepovažuji.Úlitba parlamentu a vládě?Body.
Totalita.Jsme ve fázi,kdy si dělají seznamy,právě díky svobodě slova.Času dost.Že by to byl důvod pro tuto apologii?

Dubčeka a Gorbačova nikdo z nacismu neobviňoval,blbců je tu sice dost,ale tohle je příliš.
Svrhnout kapitalismus-komunisti to dokázali,bohužel byla za tím relativně malá skupina,která chtěla vládnou světu.Dejavu.Historie se opakuje.
Organizátorům se nic nestalo,předali vládu dětem.

5)Komunistické nebezpečí dnes opravdu nehrozí,říkají si jinak.

6)Do vlády je nepustili,stihli by se nově ušpinit.Je jich tam beztak dost.

7)Úlitba novým pravdám.Dost na dvě strany.

8) Pražské jaro mělo na pád sovětů stejný vliv jako radio svobodná evropa.

9)Rok 89 byl u nás jako 5.květen 1945.To se to odvažovalo.

10) Ono se to samo nezkazilo.A pokračuje se v tom.

11)Národní politika části státu byla příživnictví,vyděračství a zrada.Ten Klaus je dobrý,to se nosí.

12)Já jsem taky Eurohujer.

13)Do OSN nevrtat,dělají co mají.Přesně tak to vyhovuje.
Ty nabídky co se nedají odmítnout to je z Kmotra?

14) Imigraci POTŘEBUJEME.Základní neznalost.

15)Nepěstovat doma.Hřát si ňada za hadry,jak paní domácí v Malém Bobši.Máme v domě socyjálistu.

16)Naivní.

17)Doufejme,že se ochladí.

18)Zona tábora míru obsáhne celý svět.Teď to přichází ze západu v bleděmodrém.Pak se začne bojovat proti vnitřnímu nepříteli.

19) Máme se dobře.Na dluh.Zatím.

20)Moderní banky přišly rychle.Takhle snad nekradou nikde.

21) Soupeře argumenty neporazíš.Tady jsou ve hře velké prachy.

22)Hazard někomu nahoře sype.

23)Prosadit musejí,mají zbraň u hlavy.Vyšší zájmy.

24)Slušní dobří novináři radši dělají censory.

25) Jen na křesťany nenasazovat.Ale to se taky nosí.
22. 08. 2011 | 21:55

MOR napsal(a):

To Béda:

Vážený pane, je přirozené, že se zde debatuje nad úvodním textem blogera. Vy hovoříte se mnou o věcech, které nejsou předmětem tohoto textu a ani mého příspěvku. Taková debata nemá smysl neboť téma debaty musí býti pevně stanoveno. Pokud tomu tak není, debata nabírá nezpracovatelné dimenze. Řešením je, že budete polemizovat s autorem blogu, s nímž nejsem, narozdíl od Vás, ve Vámi diskutovaném problému, v rozporu, nebo budete diskutovat se mnou, k mým stanoviskům. Diskutovat se mnou ke stanoviskům blogera postrádá smyslu.Pokud toto nepochopíte, budete, bohužel, mimo mísu.
22. 08. 2011 | 22:03

ghándí napsal(a):

když shrnu svoje názory
1. vystoupit z EU, EU rozpustit.
2. ustavní zákon o vyrovnaném rozpočtu
3. většinový volební system
4. přísná imigrační politika
5. raketová základna USA v brdech
6. rovná daň, duchod a dávky.
7. privatizace veřejné správy
8. liberalizace ekonomiky a pracovního trhu
9. silná vazba na NATO a USA
když shrnu svuj devitibodový program , tak bych ho stručně nazval desocbolševizace. pokud by se realizoval, tak by česká republika byla hezký místo k životu pro všechny slušný lidi.
22. 08. 2011 | 22:05

RA napsal(a):

dvěma slovy bych charakterizoval......socialistický eurohujer....
22. 08. 2011 | 22:07

Béda napsal(a):

Mor,

přečtěte so laskavě celý bod 7. Autor zde mluví o odsunutí (začátek odseku a pak o "odsunutí" a správněji řečeno "vyhnání" atd.. O tomto bodu jste začal vést diskusi vy (19:09) nikoliv já (19,50).
22. 08. 2011 | 22:12

minatomirai napsal(a):

--- Nepodporuji vojenský zásah proti Libyi. Za civilní oběti by mělo nést zodpovědnost NATO a politici Francie, Británie a USA. Rada bezpečnosti OSN nedala mandát k bombardování Libye.
----------------------------------------------------------------------------------

O pomoc požádala Arabská liga, jejíž členové mají povinnosti, které jsou zakotvené v jejich zakládající listině. Ne vždy je nutný souhlas OSN, zejména v tét oblasti.

--- Považuji současnou vládu Libye za legitimní a vměšování cizích mocností za nelegitimní.
---------------------------------------------------------------------------------
Lybijci si zcela jistě rozhodnou sami, které vládě dají přednost. Ta původní myslím již přestala existovat před pár hodinami. Zdá se tedy, že svoje rozhodnutí učinili.

--- Nepovažuji Muammara Qaddháfího za válečného zločince, protože není známo, jakých válečných zločinů se dopustil.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nikdo zatím nepovažuje Kadafího za válečného zločince, nicméně mezinárodní žalobce v Haagu připravují zatykač na Kadafího a jeho syna (plus dalšího). Kadafi bude vyšetřován mezinárdním tribunálem.
22. 08. 2011 | 22:14

RA napsal(a):

ghándí....Vaše slova bych podepsal, nechcete založit konečně už tu novou ,pravicovou a nesocialisickou stranu ?
22. 08. 2011 | 22:15

MOR napsal(a):

to Béda:
Já ovšem nediskutuji, narozdíl od Vás, o odsunu či vyhnání, nýbrž pouze o bolševické relativizaci vyhnání v textu pana Hořejšího. Odsun je podle mne i podle pana Hořejšího vyhnáním, pro Vás pak, odsunem. Napadám pouze onu Hořejšího bolševickou relativizaci vyhnání.

Viz: to Hořejší:

Píšete: ...Ti „odsunutí“ (správněji řečeno „vyhnaní“) Němci na tom nakonec ve velké většině vydělali (po nějakých 15 letech se v Bavorsku asi měli lépe, než by se měli v ČSR, o situaci po dalších 10 letech ani nemluvě)...

Takže to, že tito lidé byli bez spravedlivého soudu zbaveni lidských práv, své vlasti a domova, svých domů, usedlostí a obcí, v nichž žili jejich předkové po mnoho generací, své minulosti, přehlížíte. Pro Vás je zřejmě důležité že na odsunu ekonomicky vydělali - promiňte, ale tímto se právě v argumentaci shodujete s bolševiky - věřte, nevěřte, ale jsou lidé, kteří preferují jiné hodnoty než ekonomickou výhodnost.
22. 08. 2011 | 22:21

ghándí napsal(a):

RA,
program Strany svobodných občanů je velice podobný. navíc je to pravicová strana ,která netrpí žadným nacionalistickým nebo antisemitickým komplexem. myslím, že to bude v příštích volbách správná volba.
22. 08. 2011 | 22:21

Rumcajs napsal(a):

Máte to tak dlouhý profesore, že jsem zapoměl, co jsem Vám chtěl říct. 80% bych podepsal.

Akorát ,jak slyším sociální stát, naskakujou mi pupínky.
Kdepak. Na chudý lid musí být přísnost!
No a s těma mohamedánama bych to nepodceňoval. Ti ještě žijou ve středověku a přitom mají atomové zbraně.
Dokonce i s tou evropskou integrací bych souhlasil, akorát tomu nevěřím. Ač nerad, čistě z opatrnosti bych zůstal u spolupráce na úrovni států s vlastní měnou.
Tahle integrace bude jednou zárodkem katastrofy. Se Slovenskem to začalo taky fungovat, až když jsme se rozešli.

No a ten závěr bych podepsal zcela. Křesťanství mi vyhovuje, až na ty bigótní pitomce, co si myslí, že do ráje se leze po kolenou.
22. 08. 2011 | 22:23

Béda napsal(a):

Mor,

ano jsou lidé kteří preferují jiné hodnoty než ekonomickou výhodnost. O tom přesně je můj příspěvek z 19,55.
22. 08. 2011 | 22:25

Carlos V. napsal(a):

Programové prohlášení :

1) Užít si svobody, dokud tu je
2) Poťouchle provokovat zastánce nesvobody
3) Kecat dle libosti, někdy uvážlivě, někdy fire od zdi

Příjde den, kdy o dnešku snít budete. Když armády byrokratů zocelí zlatý systém, přez nějž se lůzy přeženou se smrtihlavy v zádech, kteří smrtihlavi padnou až příchodem císaře shůry.
22. 08. 2011 | 22:26

neokomunista napsal(a):

najivní socialista Hořejší
"Ke komunistům mám vztah veskrze negativní. "

Pan Hitler míval taky veskrze negativní vztah ke komunistům. Později k nim přidal cikány a ještě později Židy. Vy ale zůstanete pouze u těch komunistů, protože kdybyste (čistě teoreticky) přidal cikány nebo Židy, Stejskal by měl nejvyšší pohotovost a mumlal by něco o negativní paušalizaci, kterážto se v civilizované společnosti netoleruje.
Jenom ti komunisti jsou zkrátka vyjímeční. Zejména na poli ekonomickém ohromují celý zcepenělý svět.
22. 08. 2011 | 22:28

Karel Matoušek napsal(a):

To se mi oddechlo. Teď ještě chci vědět PRAVDU o Ivetě Bartošové. Pak mohu klidně umřít.
22. 08. 2011 | 22:32

Béda napsal(a):

Mor,

ještě otázečka před spaním. Jak byste nazval to, co dělali tzv. sudetští Němci českým občanům české národnosti v pohraničí těsně po anexi? Byl to odsun anebo vyhnání?
22. 08. 2011 | 22:32

Rumcajs napsal(a):

Cestovatel:

100% shody
22. 08. 2011 | 22:34

MOR napsal(a):

to Béda:

Vážený pane, nesporná většina těch lidí, kteří byli podle Vás odsunuti, byla zbavena svého domova bez soudem prokázené viny. Toto nelze ospravedlnit, dle mého názoru, ničím, zejména ne imaginární kolektivní vinou danou pouhou příslušností k tomu či onomu národu. My dva se evidentně neshodneme, z mé strany debata s hluchým postrádá smyslu a proto ji ukončuji. Vyložte si to jak chcete a umíte. Přeji Vám v budoucnosti více tolerance a empatie k osudům druhých.
22. 08. 2011 | 22:36

vico napsal(a):

Jó, kdyby takové programové prohlášení daly naše politické strany a ne jen pan Hořejší. Já být Pepkem řepou, dmu se pýchou. Pokud se profesor Hořejší stane slavným, vejde do dějin i náš Pepek.Vzpomeňme jen na slavné polemiky slavných. Co by byl Salieri, kdyby nechtěl otrávit Mozarta :-).

Ale abych byl vyvážený, může tomu být i naopak. Slavným se stane Pepa Řepa, který již v roce 2008 předpovídal, že v roce 2011 bude v České republice nejméně třista mešit a na jeho slávě se sveze pan Václav Hořejší - tragický jeho oponent.

Jako správní věrozvěstové nám tu oba zanechají svá dvacatera. Pepek už dokonce vedle rok starého zákona/kodexu/ nás opatřil i novým antieurohujerským novým zákonem. Teď tu máme Hořejšího pětadvacatero. Chci-li se stát novodobým sv.Matoušem, měl bych si rychle vybrat, o kom podám svědectví.

Řepa versus Hořejší. Kdo z dnešních součastníků tuší, že se právě píší dějiny. Možná, že Řepovy otázky, jaký má Hořejší názor na Kadáfího se stane stěžejním dílem světového kulturního dědictví. Já být panem Hořejším spotím se jak dveře od chlíva. Tady se píše historie a sv.Matouš a sv.Jan mají péra připravená.

Do toho světlo komety na nebi...pokud to není neřízená raketa Scud vypálená Kadáfím. Dobrou noc.
22. 08. 2011 | 22:40

MOR napsal(a):

To Béda:

Pane, mým problémem není, co učinili sudetští Němci Čechům, mým problémem je, co učinili Češi sudetským Němcům. Víte, já jsem Čech a cítím zodpovědnost za činy svých soukmenovců. :) :) :) odpovědnost za činy sudetských Němců leží na jejich potomcích, nikoliv na mě. Myslím, že jsem opět o minimálně řád výše. :) To je ovšem, jistě, pouze můj osobní názor.
22. 08. 2011 | 22:42

Béda napsal(a):

Mor,

Stejnou mincí na oplátku. Beneš konal v intencích Postupimi. jestli tedy chcete diskutovat o spravedlnosti a nespravedlnosti odsunu (anebo vyhnání) diskutujte se signatáři Postupimi a s Benešem.

"Hlavním výsledkem konference byla tzv. Postupimská dohoda, ve které jsou stanoveny následující závěry:

- Veškeré německé anexe po roce 1937 budou vráceny zpět, Rakousko bude opět odděleno od Německa.
- Pro spojeneckou okupaci Německa byly stanoveny hlavní cíle: demilitarizace, denacifikace, demokratizace a dekartelizace. (= program 4D)
- Rozdělení Německa a Rakouska do čtyř okupačních zón (viz okupační zóny Německa a okupační zóny Rakouska).
- Některým státům byly stanoveny nové státní hranice, přičemž např. Československo ztratilo Zakarpatskou Ukrajinu; zvláště velmi sporná otázka polských hranic byla řešena dočasně a konečné řešení bylo ponecháno na konečnou mírovou dohodu (tento problém však byl definitivně vyřešen až Smlouvou o konečném uspořádání ve vztahu k Německu z roku 1990).
- BYL UZNÁN POŽADAVEK NA ODSUN NĚMCŮ ZŮSTÁVAJÍCÍCH MIMO NĚMECKÉ HRANICE (viz též vysídlení Němců z Československa).
- Okupujícím mocnostem byla přiznána možnost čerpání válečných reparací z vlastních zón (týkalo se hlavně Sovětského svazu)."
Wiki
22. 08. 2011 | 22:45

vasja napsal(a):

Já bych podepsal Program Strany Mírného Rozkroku, jak ho tuna prezentoval pan Skepticki. Profesorův pamlsek nebrat.
22. 08. 2011 | 22:45

ghándí napsal(a):

matoušek,
ivetka prý zase utekla z blázince a záchytky a skrývá se na neznámém místě. u ivetky se projevuje typický syndrom nedostatku špatně placené manuální práce jako u všech stárnoucích celebrit.pokud by každé ráno musela vstávat v pul páty a jít za pokladnu do tesca, tak by byla psychicky v pořádku.
22. 08. 2011 | 22:45

pv napsal(a):

Pane Hořejší,

v podstatě bych téměř ve všem s vámi souhlasil až na "obrovské příjmové rozdíly považuji za amorální". Mohl byste, prosím, vysvětlit proč? Považujete např. také za amorální příjmy továrníka Bati za 1. republiky nebo příjmy Billa Gatese?
22. 08. 2011 | 22:46

xx napsal(a):

He he, urcovat maximalni plat ze neni rovnostarstvi ? A co to je ?

Vysoke zdaneni, znamena ochuzovani lidi, predevsim stredni tridy, protoze jak znamo, ti nejbohatsi se obvykle vysokemu i nizkemu zdaneni umeji velmi dobre vyhybat.

Stat neumi zdroje alokovat efektivne. Uz ze sve podstaty a neni to chyba, jak se nekteri mylne domnivaji. Je to proste vlastnost statu a take duvod proc by stat nemel rozhodovat o prilis vyskem podilu HDP.

Paradoxne jsou to prave statni zasahy do ekonomiky, ktere pusobi ty nejvetsi rozdily v prihjmech a tim padem rozevirajici se nuzky mezi nejnizsimi a nejvyssimi prijmy. Jde o systemovy princip fungovani statem emitovanych a ovladanych penez. Staci se podivat na to, kudy tecou inflacni penize do ekonomiky. Ten kdo je drzi jako prvni, vydela nejvic, tam kdo je dostane jako posledni, zustava mu cerny petr a prodelava. Je to presne cesta od Banky k obycejnemu zamestnanci. Zajimave je, ze to dela i vzdelanym lidem takove potize pochopit. Nebo to neni tak uderne a libive, jako lkani nad hamyznosti pupkatych bankeru a spekulantu ?

Je to stale dokola, stat selhava ve vsech ohledech a lide vidi jako lek vice statu. Jako u blbecku na dvorecku jsme rikavali jako deti, kdyz jsme narazili na neco tak absurdniho.
22. 08. 2011 | 22:48

Viola napsal(a):

Mám takový pocit, že v bodě 5 to tak není.
22. 08. 2011 | 22:50

Carlos V. napsal(a):

karel matoušek : konečně začínáte chápat odpověď na otázku, kdo jsme a kam míříme.

všichni se i s Ivetou sejdeme na místě, jehož zdrobnělinu proslavila Helenka Vondráčková se svým slovutným manželem
22. 08. 2011 | 22:51

Béda napsal(a):

xx,

O rovnostářství jenom pro srandu. Je podle vás 7.000 rovných 210.000? Jenom se ptám.
22. 08. 2011 | 22:53

ghándí napsal(a):

ještě jsem zapoměl na 10. bod : kdo nehulí, hulí proti nám.
22. 08. 2011 | 22:53

MOR napsal(a):

To Béda:

Lituji, ale přes mou vrozenou zdvořilost, musím vynést soud, že jste, mírně rěčeno nepozorný (lépe vyjádřeno natvrdlý). :) JÁ NEDEBATUJI O ODSUNU ČI VYHNÁNÍ, STEJNĚ JAKO AUTOR BLOGU. V TOMTO SE S AUTOREM BLOGU SHODUJEME, ODSUN BYL VYHNÁNÍM. O tomto, podle pana Hořejšího i dle mne zřejmém postulátu, nedebatujte se mnou, nýbrž s autorem blogu.
22. 08. 2011 | 22:54

Hurá napsal(a):

Pane Hřejší !
Na své postoje máte právo a já je beru na vědomí.
A teď nevím, jestli jsem toho nenapsal málo?
22. 08. 2011 | 22:55

xx napsal(a):

Béda: Odkdy rovnostarstvi znamena stejnou sumu v Kc pro vsechny ? NA to si netroufli ani komunisti jen pomyslet. Stejna suma neni rovnostarstvi, ale kolosalni pitomost. Racte prominout, pri vasem vzdelani.
22. 08. 2011 | 22:55

Viki Louda napsal(a):

Pane Hořejší,
velký dík za toto "programové prohlášení".
Zcela a beze zbytku vyjadřuje i mé názory a přesvědčení. A vydáte-li je jako nějaké veřejné prohlášení, tak je ochotně podepíšu. A stane-li se programovým prohlášením nějaké Vaší možné budoucí politické strany, tak snad i poruším svou celoživotní zásadu, nikdy do žádné politické strany v ČR nevstupovat (což se mi podařilo dodržet i za doby socializmu), a do takovéto strany se opravdu přihlásím (samozřejmě pod svým vlastním jménem... :-) ).
Díky a mnoho úspěchů a těším se na další Vaše komentáře k dění u nás i jinde.
22. 08. 2011 | 22:56

Viola napsal(a):

Bod 13 - nový světový pořádek ehm, ehm..
22. 08. 2011 | 22:57

Béda napsal(a):

Mor,

takže naposled a jednodušeji: Podle Postupimské deklarace, která řešila poválečnou správu Německa, které o devět týdnů dříve kapitulovalo, uspořádání a rekonstrukci válkou poničené Evropy BYL UZNÁN POŽADAVEK NA ODSUN NĚMCŮ ZŮSTÁVAJÍCÍCH MIMO NĚMECKÉ HRANICE (viz též vysídlení Němců z Československa).

Vaše rozumování o spravedlnosti "vyhnání" resp. odsunu jsou tudíž zcela mimo mísu. Postupimská konference, resp. dekret prezidenta na základě Postupimské konference je o nějaký ten řád výše (vašimi slovy) než vaše názory.
22. 08. 2011 | 23:03

Viola napsal(a):

Bod 21 je dán korupcí a bojem o peníze z provizí mezi politiky. Dnešní politici se nepřou o ideje, ale o to, kdo bude mít výnosnější ministerstvo a tedy do strany více peněz a více moci.
22. 08. 2011 | 23:07

camponotus napsal(a):

Jako "hybatel" blogů máte být neutrál, nikoho nepreferovat, nemazat odlišné názory, pokud neodporují morálce a slušnému chování, mít právo na vlastní názor a komentář k danému tématu.
To splňujete, tak o co těm extremistům jde, jsou na větvi, že nepapouškujete jejich názory a nechválíte je? To, co jste napsal nemá chybu, jsem s Vámi, camponotus.
22. 08. 2011 | 23:07

Béda napsal(a):

xx,

co je podle vás a co není rovnostářství? Mohl byste to nějak demonstrovat pro názornost na číslech?
22. 08. 2011 | 23:08

Alfa napsal(a):

So ghándí 22. 08. 2011 | 22:05 :

Přemýšlel jsem skoro čtvrt hodiny, jak ty Vaše názory nazvat, ale nevymyslel jsem nic slušného, tak to vzdávám.
Typická oběť své doby (a mediální masáže)...
22. 08. 2011 | 23:10

MOR napsal(a):

To Béda:

Nooo, nikoliv, opět se mýlíte, záštita vítěznými mocnostmi, nikterak nesmývá vinu ze sebevědomých lidí, kteří jsou schopni sebereflexe. Nesvádějme vinu za odsun na Spojence. Přiznejme svou vinu, to dokáží silní. :) Tak posilujte pane Bédo! :) :):) A stále jen tak, mimochodem, debatujete mimo mísu. :)
22. 08. 2011 | 23:11

Béda napsal(a):

Mor,

Sebereflexe. Ano, souhlasím. Takže bych prosil začít Němci - všema bez rozdílu -včetně naprosté většiny sudetských (Češi pokud vím, nechtěli žádné Němce nikdy vyhladit a repatriovat na Sibiř a do Patagonie. A prosil bych začít u Runcimanovy mise, Mnichova, Protektorátu.

Příčina a následek. Tak bych to viděl já. A zřjmě tak to viděli i státníci té doby.
22. 08. 2011 | 23:17

Alfa napsal(a):

Samozřejmě že bych s několika (málo) body trochu polemizoval, ale jinak je nutno říct: Zaplaťpánbů (jsem ateista), že je někdo ještě normální - myslím pana Hořejšího.
22. 08. 2011 | 23:18

Béda napsal(a):

oprava: vysídlit (nikoliv repatriovat). Navíc s vyháněním nemýlím li se, začali Němci ze Sudet na českém obyvatelstvu v českém pohraničí za Protektorátu.
22. 08. 2011 | 23:22

MOR napsal(a):

To Béda:

To je právě rozdíl mei námi, já hledám vinu u sebe a u svých lidí (svého národa), poněvadž to je to, za co cítím morální zodpovědnost, vy hledáte vinu v okolí. Ta mne až tolik nezajímá, protože podle mých zkušeností je vina problémem viníka nikoliv postiženého. Já řeším "svou vinu", vy řešíte vinu sudetských Němců. Tato mne nezajímá, tato leží na jejich bedrech. Naše vina na našich bedrech. :)
22. 08. 2011 | 23:26

Béda napsal(a):

Mor,

vašeho národa? Nemluvil jste o nějakých "soukmenovcích"? (22:42 :):):)

PS:mně zajímá celkový kontext a kauzalita, nikoliv vytržení něčeho z celku.
22. 08. 2011 | 23:32

Jan Vaculík napsal(a):

Gratuluju!
Velmi vtipně sepsáno!
22. 08. 2011 | 23:35

Viola napsal(a):

Bédo,

"jinak netuším, co vede p. Profesora k opětovné obhajobě. Žeby nějak přituhovalo? "

Ono to bude asi tím, že je momentálně pan profesor na čtvrtém místě jak ve čtennosti, tak v diskutovanosti. :-) Ta stoprocentní věrnost, to už by bylo nějak nenormální si myslím.
22. 08. 2011 | 23:36

MOR napsal(a):

To Béda:

Promiňte, ale nejen že nejste bystrý, ale navíc nemáte smysl pro humor. :( To je velmi smutné předurčení. :)
22. 08. 2011 | 23:38

Viola napsal(a):

Alfa,

co je normální je relativní a nemusí to odpovídat tomu, co je průměrné. Podle mě byla nejnormálnější ze všech lidí panna Maria.
22. 08. 2011 | 23:40

Sof napsal(a):

"Katolicky agnostik" je protimluv, jako "bily cernoch"...Je VH opravdu vzdelany hlu pak, nebo vy chcany pod razak? Mysleno ciste jako clovek bezcharakterni a podly?!
A tolik rito lezu ma o cem psat, vzdyt to pise "profesor"...K smichu, ne to jiz neni humor ani provokace. To je prosta psychoticka uboh ost. Takovych je dnesek plny, viz "guru" VH, nejaky ateisticky katolik Halik, jinak katolicky farar na tretinovy uvazek, jak o sobe prohlasil, ze? Jiz bylo dost postmodernich bludu!
22. 08. 2011 | 23:47

Viola napsal(a):

Sofe,

pan profesor je tady náš a nebudete nám ho očerňovat.
22. 08. 2011 | 23:54

ghándí napsal(a):

alfa
proč byste měl komentovat moje názory? já vam je nevnucuju. mediální masáž? tak mi řekněte ve kterých mediích se moje názory propagují, možná mi něco uniklo....
23. 08. 2011 | 00:01

Elena napsal(a):

pan Horejs,
nikomu nemusite skladat ucty, co ste zac, dolezite aby ste bol sam zo sebou v harmonickom zvazku,
jeden tunajsy diskuter ma naucil, ako na to,
ze vraj pred zrkadlom je ta absolutna pravda.

Majte sa , drzim Vam palce.
23. 08. 2011 | 00:32

Elena napsal(a):

a zase je pravdou, ze s tym odrazom v zrkadle. som ho naucila ja, teda naozaj som jedneho dna v roku 2009 som sa postavila pred zrkadlo a sama seba som sa ofotila v tom povestnom zupaniku DDD
23. 08. 2011 | 00:40

Minorita napsal(a):

Autor
Vrtá mi hlavou, za co a komu se tak úpěnlivě zpovídáte a pokorně napravujete "svůj celkový obraz" k obrazu někoho či jakých si, komu se snažíte zalíbit, pro koho toto veřejné, vyčerpávající curriculum vitae ... Da.rock výše mne nejen časově předstihl a na odpůrce to má vliv cca do příštího sporného vyjádření. Nevím, tápu - podle mne zbytečné, ale to je věcí autora samého...
23. 08. 2011 | 01:33

Ubb napsal(a):

v hořejší
mohl bych to klidně nechat na přednášejícím marxleninismu kvakinovi. ale přecejen pár otázek:
1.) kdopak tu evropskou demokracii standardizoval? a kde? iso 9001, 9002 nebo 9003?
já třeba mám v oblibě poněkud nestandardní demokracii švýcarskou.
2.) jak se pozná, že ještě jde o fungující demokratický systém?
v posledních volbách proti několika vykroužkováním stojí masívní manipulace elektorátu, hlavně prodejnými médii. nic demokraticky funkčního, čistý švindl.
3.) odvážit se stanovit kolik si člověk smí nejvíc vydělat mi přijde bolševičtější než cokoli jiného.
maně se vybavuje, co řekl miloš havel otakaru vávrovi, když ten mu přišel šetrně sdělit, že ho po válce vyvlastní: "ty honoráře vám pak bude stanovovat nějakej úředník." a tak se i stalo. honorářová vyhláška z roku 1953 pak platila přes třicet let, z naschválu.
4.-6.) kvakin, kdyby nebyl znechucen, by musel říct: ahistorické a oportunistické.
sám nemám KSČM rád především proto, že jsou strana politických živnostníků. české specifikum.
7.) ale ono to individuální potrestání proběhlo, to skutečně nevíte? nějaké knihy o retribučních soudech snad ještě mám, mohu najít.
přepisování dějin se vyjma jiného intenzivně věnuje "levicový v mezích zákona" der spiegel, vaše gusto. některé speciály také snad ještě mám skladem.
8.,9.) 1968 je rok, který jednoznačně po třicet let vedl tabulku nejsprostších dezinterpretací. nemyslím ty indrovsko-bilakovské. a normalizace je pro mě deprimující téma, které nechci komentovat.
10.,11.) opravdu jste tak dětinský?
17.11. jsem na jednom víceméně protistátním divadelním představení zažil průjezd obrněných transportérů pohotovostního pluku (publikum na rauchpauze hrozilo pěstmi) a následně vystoupení malého zrzavého provokatéra, který podal "informaci" o událostech na Národní třídě dřív, než se staly. žádný taxík ani vrtulník ho nemohly dostat na žižkov o třičtvrtě hodiny dřív, než k pendrekářským orgiím došlo.
nebyl jste taky někde agitovat?
(než začnete psát oficiální dějiny, musíte se postarat, aby už nežili očití svědci, axiom historiografie.)
12.) evropská integrace. ano.
integrace. ne nahánění ovcí do houfu slintajícími vlčáky.
13.) OSN je tím, kdo k jednostranným vojenským krokům dává už šedesát let mandát.
dával bych přednost menším sdružením, která nemají sídlo hned vedle fordovy nadace, zaměstnavatelky maminky současného prezidenta impéria.
14., 15., 15., 17.) jsou legitmní a akceptabilní stanoviska.
18.) kdyby to tak pámbu dal...
19.) někdy si zkuste uvědomit vyjímečnost svého postavení.
ty doby už minuly.
20.) to co se dělo ve vrcholové politice od roku 1993 už bylo pořád opravdu hrozné, jen jste to díky své příslušnosti k úzké elitě nepostřehl.
21.) nesmiřitelná polarizace je jen pláštík pro spolupráci na zlodějně. nejste schopen rozlišit rétorické projevy od skutečné kohabitace (demonstrované zcela peostě všem na očích v praze)?
22., 23., 24.) slova, slova, slova.
25.) dokonce "katolický agnostik".
no nazdar hodiny. něco jako t. h. alík? ňaf ňaf.
představte si, že když si Šéf pozval mojžíše na bussines lunch na ten kopec na sinajském poloostrově, nabídl mu zcela jednoduchou smlouvu o deseti bodech. považoval ho totiž za důvěryhodného partnera. žádné obchodní podmínky petitem.
ale židi, čelní reprezentanti z opice vzniklého lidstva, hned začali hledat, na koho se těch deset bodů vztahuje a na koho ne a co by se z toho dalo vyrazit. my ostatní jsme jejich věční žáci a dlužníci.
ani Pán Ježíš nám svým, opravdu extrémním sebeobětováním nedokázal napravit záda.
takže je na vybranou buď mezi pochmurnou četbou knihy jób, nebo radostnou zvěstí, že jsme na to sami.
buď chceme mít svědomí a jsme schopni se přimět k toleranci toho, co není naše já, nebo si dláždíme cestu k apokalypse.
velmi skutečné, ne metafyzické.
nemyslím to nijak kriticky. pořád jste jeden z nejsnesitelnějších blogerů zde.
23. 08. 2011 | 02:39

tak nevím napsal(a):

Pane profesore,

tak, jak stárneme a myšlenky na to, že tu doopravdy nebudeme navěky, nás vedou k "životní moudrosti", nadhledu, lepšímu chápání, že svět není černobílý ... ale také k potřebě kultivovat svoji IMAGE, tak jak nás, respektive naši osobnost, co jsme byli, zda jsme viděni jako přínos nebo jeho opak a tak tedy zapsáni v paměti nebo historických materiálech.

I ten největší polistopadový škůdce, s mnohem masivnějším egem a sžíravou potřebou být adorován, z vůle svých údajných ideologických protipólů, poslanců KSČM opakovaně hlava našeho státu, pilně pracuje na tom, aby se jeho image v učebnicích dějepisu o něco zlepšila a tak, když opravdu, ale opravdu, ani náhodou nebyl disident za ČSSR ani přes ten jeden údajný článek, který prý pro Tvář dal komunistické sekyrářce Ritě Budínové-Mlynářové-Klímové (která vstoupila do KSČ v 16 letech poté, co s Papá prožila Protektorát Ňu jorku a tak si osvojila ach tak rozkošný ňujorský přízvuk, zatímco Papá, Stanislav Budínský, prvorepublikový redaktor Gottwaldova "zakroutíme vám krkem" Rusého práva, po válce pak po desetiletí redaktor a šéfredaktor téhož, který dostal - PROČ ASI - víza do USA, ikdyž byl velice aktivní komunista ač americká žádost o víza měla a snad stále ještě má otázku:

"Byl jste někdy členem komunistické strany nebo strany která programově hlásá násilnou změnu režimu?" a další otázku: "Byl jste někdy členem organizace, včetně odborů, která byla ovládaná komunisty?"

Pozn. Moje matka, nikdy členka KSČ, když v 80. letech chtěla jet do jůesej za bratrem, naivně odpověděla na druhou otázku kladně, byla v ROH (dostávala od nich pro rodinu rekreační průkaz a bonboniéru k MDŽ) a ... protože jůesej mají smysl pro pořádek, tak jí víza odmítli dát.

Ale zpět ke Klausovi, také, jako vy, dbá na image, na to, jak si ho lidi, historie, budou asi pamatovat a ... nenechává to náhodě.
Mě by, kromě Programového prohlášení, které zní pochopitelně rozumně, jako od rozumného (dnes už ne levicového, ale s dobou jdoucího "levicově - středového" inteligentního člověka, který má slušně vyvinuté smyslu co kdy říct nebo neříct, aby mu to neuškodilo, ale ideálně i pomohlo, zajímal Váš popis dvou věcí:

1) Jak to opravdu bylo s Vaší stáží na Harvardu za éry ČSSR (řekl byl, že až do Sametu to byla totalita, stejně jako byla totalita za Franka nebo Salazara, ač lidé měli kapitalismus a mnohem větší svobody než my, nebo i Vy, za ČSSR 80. let). Jaké úlitby režimu jste musel udělat, před jakými komisemi (výjezdovou počínaje) jste musel vystupovat, jaké signály dávat, atd. aby byly Vaše žádost ke "studijnímu pobytu v kapitalistické cizině" schválena? Já vím, byla jiná doba, bylo to normální se přetvařovat, nebyl to smrtelný hřích, nikomu jste neublížil, atd. Přesto doufám, že - třeba oproti Klausovi a jiným, kteří mají problém napsat, jak to bylo a jak se chovali - doufám, že jste lepší, statečnější charakter a napíšete, jsa také výmluvným, po pravdě jak to bylo, jaké jste měl pocity, jaké kompromisy musel udělat. Děkuji.

2) Na Harvard se už také někdo ptal, stejně jako na Libyi. Takže já znovu: Váš názor na invazi Libye a násilného odstranění jejich vlády, která se navíc před pár lety udobřila se Západem, opustila podporu terorismu, ZHN, otevřela se znovu byznysu italských, francouzských, amerických, britských atd. naftařských a jiných firem.

Já mám stále dojem, že jste vzdělaným, dostatečně inteligentním člověkem, který má na to, aby interpretoval situaci, za ČSSR nebo ČSFR nebo ČR dostatečně dobře na to, aby sobě a rodině zajistil co nejslušnější živobytí a život. Podle převládajících trendů a větrů se přizpůsobujete, aby jste byl přijatelný tak, aby jste měl optimálně dobrou existenci. Nic na tom. Darwinismus přeje flexibilním, přizpůsobivým.

Ale Vaše poněkud pilná hra na ovlivňovače věcí veřejných, hlavně ale na vylepšování vlastní image, když už na sklonku života není o co usilovat, stáž na Harvardu za totality, lukrativní a možná prestižní kariéra v akademickém světě už také nemá další, vyšší stupínek o který se - třeba i podbízení se těm, kteří mají moc rozhodnout - jsou pasé ... nemůže přesvědčit.
23. 08. 2011 | 04:34

tak nevím napsal(a):

dokončení:

Takže se usilujete marně, ikdyž pilně a verbózně. Buďte rád, že jste rád, že jste měl i za komunismu nadprůměrné výhody, které opravdu nemohly být zcela zadarmo, ikdyž nevěřím, že jste na Harvardu zakládal komunistickou buňku.

Kundera promarnil šanci být hrdinou, když nepřiznal, že ano, počátkem 50. let skutečně onu studentu udal. To by mu slušelo, by to morální, statečné, pomohlo zemi vypořádat se s minulostí: Chybovat je lidské.

Vy, jako Klaus, který píše, že mu strana a vláda poprvé dala zelenou (v 17ti:) přijetím na stalinskou VŠE krvavých a TOTALITNÍCH 50. let proto, "že se dobře učil" (ne proto, že jeho otec byl kovaný komunista a činovník SPSS až do své smrti v normalizovaném roce 1974), se chováte obdobně. Předkládáte k uvěřeni neuvěřitelné, ikdyž nepochybuji o tom, že si "kompromisy" nebo kariérismus za komunismu relativizujete.
23. 08. 2011 | 04:36

skeptický napsal(a):

Integrálmím počtům jsem byl v životě nucen učiti se dvakrát.Zapomenuto hned po zkoušce.

Takže na zhodnocení myšlenky integrace nemám kvalifikaci.Určitě to ale bude k něčemu dobrý.Ale nejspíš se na to asi taky brzo zapomene.

Pokud by mne někdo chtěl nominovat do evropského parlamentu pro nedostatek vhodných kandidátů,s díky odmítám.Ty penze tam nejsou vůbec jisté.Ostatním radím totéž.

Stranu mírného pokroku v mezích zákona znal už Hašek,sebekritika vyšla z módy už začátkem padesátých let,a spolek po uvádění na pravou míru založil už Jirotka,takže rovněž nechápu proč.

Když už se jednou prohlásím za extrémního levičáka etc.,tak si snad za tím stojím.
Že před třemi lety extrémista bylo nevinné slovíčko,a dneska je to na zavření,to je vývoj jazyka.Díky kvalitním mozkovým výplachům jsme stále uvědomělejší.Čas hodit zpátečku.

Za co,soudruzi!!??
23. 08. 2011 | 05:34

vasja napsal(a):

Asi bych něco podobnýho o sobě nenapsal, neb bych po každym řádku tak plakal dojetím, že by mi pani Vasjová vytáhla z kompu šňůru.
23. 08. 2011 | 05:54

grőssling napsal(a):

Hořejší také napsal :

Komunistická ideologie byla založena na radikálně levicové ideologii a přesvědčení.

A jsou tu i jiné perly, ale stručně, pan profesor patří mezi zajištěné středostaváky a to jistě oprávněně.

Jenom se tím dostal do pozice označované lidově pořekadlem, sytý hladovému nevěří, když si pochvaluje výdobytky současného českého kapitalismu, na které nedosáhne 70 % populace.
Patří tedy náš pan profesor do oné skupiny, které se současný stav v Česku z principu líbí ( až tedy na některé napravitelné nedostatky, že ), neboť z něj profituje.

Ostatně, jak řekl pan Klaus, všichni máte šanci, jestliže vás 70 % ji nevyužilo, je to Vaše neschopnost.
Princip je v pořádku.

Ne, není. Kapitalismus hyne jako neroformovatelné uspořádání ekonomických věcí mezi lidmi ( a s ním i pseudodemokratické žvanírny ), jenom my jsme se k němu přidali holt pozdě a teď se stydíme to vidět a přiznat.
23. 08. 2011 | 06:10

vasja napsal(a):

To "tak nevim".
"který prý pro Tvář dal komunistické sekyrářce Ritě Budínové-Mlynářové-Klímové (která vstoupila do KSČ v 16 letech poté, co s Papá prožila Protektorát Ňu jorku a tak si osvojila ach tak rozkošný ňujorský přízvuk, zatímco Papá, Stanislav Budínský, prvorepublikový redaktor Gottwaldova "zakroutíme vám krkem" Rusého práva....."
-------------------------------
Trochu doplnim. Její otec se původně jmenoval Batya Bat (pěkné slovanské jméno) a pak potom Budín :-)))
Tady je zdroj:

http://econc10.bu.edu/economic_systems/NatIdentity/EE/Czechoslovakia/Czech_Rep/klimova.html
23. 08. 2011 | 06:14

milan napsal(a):

Poprvé reaguji na blog. Kroutím hlavou nad Vašimy blogy, kdykoliv je čtu. Při Vašem prohlášení kroutit nejde, to bych s ní musel točit dokola. Až přestanete psát, uspořádám velkou oslavu pro rodinu a přátele. Již se na ni těším.
23. 08. 2011 | 06:19

Dr. No napsal(a):

Problém Václava Hořejšího skutečně není v tom, co dělal před listopadem 1989, ale v tom, co dělal po listopadu. Jeho autorita byla po většinu té doby velmi vysoká a adekvátně vysoký je i jeho podíl na tristním stavu české akademické obce a to jak na vysokých školách, tak na Akademii věd.

Není totiž pravda, že by česká věda byla nějak výrazně podinvestovaná, a to ani ve srovnání s průměrem OECD, a už vůbec ne ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku. To akademici sami si nedokáží udělat pořádek a dát peníze tam, kde budou vytvářet špičkové absolventy a výsledky. No, a u většiny těch hodnotících a rozdělovacích procedur, od 1992 až do cca 2007, bratr Václav byl. Jistěže se posléze od všech dopadů svých návrhů, které se začasté realizovaly, drsně distancoval a distancuje.
23. 08. 2011 | 06:35

Ládik!!! napsal(a):

Paroubkovatíte. Píšete o sobě. Dočetl jsem to až k větě "Komunistická ideologie byla založena..." - jejíž minulý čas má evokovat představu, že už není. Zbytečný text, o ničem. Jsou tady podstatně lepší blogeři.
23. 08. 2011 | 06:44

Transík napsal(a):

Hořejší, o jaké koryto zase jde že toto píšete. Ty co se živí poctivě nepotřebují zdůvodňovat své politické postoje. Je mně jedno jestli můj lékař, pekař, řezník instalatér atd je komunista nebo pravičák, stačí když dělá svoji práci a ta práce je užitečná a kvalitní. Pokus se o totéž a budeš mít klid a mír v duši
23. 08. 2011 | 07:01

Ládik!!! napsal(a):

Pročetl jsem diskusi. K otázkám Pepy Řepy bych přidal čtvrtou - proč situace v Libyi vznikla? Před týdnem o tom hovořil na Radiožurnálu ("Před půlnocí") ing. Kocman (20 let v Libyii projektoval naftařská zařízení) - ten použil větu, že "se přemnožili" - byl ihned ukřičen moderátorem (si to bylo politicky nekorektní vyjádření). Co Vy na to?
23. 08. 2011 | 07:13

Tupelo napsal(a):

Tansik: proc tyto sve nazory pan Horejsi napsal mate primo v blogu, nez v jednotlivych diskuzich porad omilat jedno a to same (pro jedny a ty same :)), proste odkaze na tento blog. Pouzival uz minule roky a podle me jde o dobrou metodu.
23. 08. 2011 | 07:22

Béda napsal(a):

PŘ,

k libyjské válce:
"Ještě než libyjští vzbouřenci ovládli město Tripolis, italský ministr zahraničí Franco Frattini řekl už v pondělí v italské státní televizi, že italská ropná společnost Eni bude v Libyii "hrát roli číslo jedna", píše New York Times. Frattini dokonce informoval o tom, že technici z firmy Eni jsou už na cestě do Libye.

Podle amerického listu z této trapné epizody vyplývá, že už byl zahájen závod o to, kdo ovládne libyjské ropné zdroje. Prospěch budou mít italská firma ENI, dále BP, francouzský Total a rakouská OMV.

"Nemáme problém se západními firmami, jako jsou firmy italské, francouzské a britské," konstatoval Abdeljalil Mayouf, mluvčí vzbouřenecké ropné společnosti v Libyi Agoco. "Ale budeme mít asi politické problémy s Ruskem, Čínou a Brazílií."

Rusko, Čína a Brazílie nepodpořily silné sankce proti Kaddáfího režimu a podporovaly vyjednávání, nikoliv boje. Všechny tři tyto země mají velké ropné společnosti, které také usilují o přístup k severoafrické ropě."
http://www.blisty.cz/

Od nepaměti minimálně jedna strana vede války kvůli lupu. Po válce obvykle dochází k dělení kořisti.
23. 08. 2011 | 07:46

lijuti napsal(a):

Blog je psán velmi ze široka a nekonfliktně. Souhlasit se zdá prakticky se vším. Otázka uvěření všech těch postojů již není na autorovi ale na čtenářích. Každý dle svého gusta, ale občas mi to připomíná přísloví "kdo chce psa bít........"
23. 08. 2011 | 07:50

Anička napsal(a):

Pane Hořejší, zklamal jste nejen mne, ale i mnoho jiných. K čemu je dobré tohle Vaše "vyznání"? Hlavne co se týče Vašeho vztahu ke komunistům.
Řeknu to jedinou větou: tí i jejich ideologie Vám může býti vzorem, ale jak říkam zklamal jste. A o lidi Vašeho typu komunisti nemají zájem. Proč? Protože jste prostě "kam vítr, tam plášť" a to je úbohé.
Raději se již nezviditělnujte!
23. 08. 2011 | 07:57

tomeek napsal(a):

Mily pane Horejsi --
Dekuji vam. Velmi rozumne napsano.
Az na jedinou vyjimku mohu rad podepsat. (Tou jedinou vyjimkou je, ze nabozenstvi - nikoliv vira!! - se bez podstatne vyjimky natolik zprofanovala, ze nemaji v zivote rozumneho cloveka co delat...)
23. 08. 2011 | 08:06

argun napsal(a):

Badateli
proč místo užitečného bádání ve prospěch všebecného blaha takto marníte čas? Dyť tady už přece každej dávno ví, co jste zač, stačí se přečíst jeden blog... A nebo to měla napsat Vaše manželka.

Když jsem v dětství blbnul, babička mi vždycky říkala - nechovej se jako kašpar.
23. 08. 2011 | 08:29

Pepa Řepa napsal(a):

Co jsem zač
-----------
Politický systém
1. Jsem bezvýhradnou stoupenkyní pravdy a lásky. Mám rádasystém 1-4-2-1. Sama budu libero.
2. Jsem proti revolučním změnám. Na svět "podle řepy" mají všichni přistoupit pokojnou cestou.
3. Ano jsem pro socialismus. S lidskou tváří.Socialismus reformátorů.

Vztah ke komunistům
4. Negativní. Verbálně. Některé fáze byly více méně nedemokratické, ale pokud jsem se na poli nevrtěla a byla pěkně v řádku, nikdo mne neutlačoval.
5. K dnešním českým komunistům mám vztah také veskrze negativní.
Pokud ovšem půjdou s námi,řepami, do vlády, projevím-v zájmu dobré věci-křesťanskou velkorysost.Odpustím.
6. Asi by mi nevadilo, kdyby grebeníčci měli podíl na moci, jsou to taky řepy. Jako my, jen o odstín červenější.

Některé momenty z naší moderní historie
7. Odsun. To je oblíbený šlágr nás, řep z Řep. Hallelujah.
https://www.youtube.com/watch?v=_SMuJbRhnas
Všichni se seřadí za mnou.
8. Rok 1969 jsem prožívala intenzivně. Ovinuly mě chmury. Voloďa, voják u sousedů mne nechtěl.Našel si jinou. Natašu. Přišlo mně to líto.
9. O chmurném období „normalizace“ snad raději nemluvit; jediným pozitivem tehdá bylo, že jsme byli mladé řepky, vychovávali jsme své řepičky a snažili se žít jak to šlo. Naštěstí už tenkrát nešlo o život.
Nám, co jsme nezlobily a pilně se hlásily do všech akcí, určitě ne.
Mne a Jardu, nechali studovat na Harvardu.
10. Z listopadu 1989 jsem byla samozřejmě nadšená. Jsem ráda, že jsem se osobně zúčastnila celého pochodu 17.11., až do toho konce na Národní (přišlo mně líto, že mlátili jen mladé řepy a mě tam nezmlátili...)
11. Rozdělení Československa mne zarmoutilo, ale ne moc.Pochopila jsem. Musím se dát na veřejnou činnost, přijde sestřenice-Řepka olejka.

Mezinárodní politika
12. Jsem naprostou stoupenkyní evropské integrace. Proč se ptát kam jdeme, stačí se integravat. Lépe, více a radostněji.
13. Jsem přesvědčena, že by bylo potřeba co nejdůsledněji překovat všechny meče.
Překovejme meče v rádla, aby bylo více žrádla.
Přirozeně meče naše, těch druhých ne. Když půjdeme příkladem, dílo půjde samo.
14. Jsem přesvědčena, že i blízkovýchodní konflikt by šel vyřešit. Pejzatí ať jdou. Ukřižovali Ježíška, říkal pan farář ve Struhadle.
15. Nemyslím, že pro „Západ“ představují nějaké osudové nebezpečí islámské země nebo radikální islámská hnutí. Jsou obohacením. Škoda USámy.
16. Nejsem příznivcem "multikulturalismu". Verbálně. Tavící tyglík Rudolfa II vytvoří z uhlí zlato.
17. Doufám také, že Rusko přestane být považováno za potenciálního nepřítele. Pak se snad Voloďa vrátí. Je majorem NKVD, na Čukotce perestrojku vede.
18. Skoro se to bojím napsat, ale jsem asi nenapravitelná optimistka a stále si myslím, že svět opravdu směřuje (pomalu a klopotně) k budoucímu mírovému globálnímu uspořádání.
https://www.youtube.com/watch?v=lMw4UxsJiS0
Naivní pacifistka nejsem. Ne,ne,ne!

Současná česká politika
19. Přes všechny výhrady si stále myslím, že prožíváme nejlepší období v dějinách, aspoň já určitě.
20. Chtěla bych, aby se kvalita řepy zlepšila, jen nevím, jak na to. Ale když se chce jde to samo.
21. Velmi mi vadí, že mezi našimi hlavními politickými stranami-ČSSD a KSČM- dlouhodobě existuje stav jakési nesmiřitelné politické války.
22. Velmi mi vadí neschopnost či neochota politiků prakticky řešit reálné problémy každodenního života. Proč se neudělá něco účinného s tím, co se děje na našich silnicích? Nebo na poli? Nebo co se děje ve včelínech?
23. Velmi mi vadí, že reformní kroky se závažnými dopady do budoucnosti se vláda pokouší prosadit silově. Šla bych na to jinak. Sice nevím jak, ale to nevadí. Prostě podobrém.
24. Velmi mi vadí „manipulativní žurnalistika“, která podle mého názoru vládne mediálnímu prostoru. Skoro nikde nevidím moudré a skutečně nezaujaté novináře a komentátory. Kromě mých blogů a těch dikutujících z naší Obce eurohujerské, kteří se mnou souhlaí. Ti jsou kvalitní jako Ománkové víno.

Náboženství
25. Jsem přesvědčena, že budoucnost patří nejen aluminiu, ale i novému pangalaktickému metaforickému náboženství. Od každého trochu.

A teď mne omluvte. Musím před zrcadlo zeptat se, kdo je v zemi zdejší, nejsprávněkší a nejčestnější. Od včerejška jsem ohluchla, proč řešit konkrétní dotazy? To je pod mou rozlišovací schopnost.
*******************************************************

No řekněte - mohou takovéto postoje někoho popuzovat? Božetěchu, Benedikte, Violko... Wěncezslaue? ;-)
23. 08. 2011 | 08:36

Tonda napsal(a):

Pan Hořejší si sype popel na hlavu a veřejně se staví k politice stran vládní koalice a vlády. Připomíná mi to komunisty po roce 1968, kteří se při prověrkách také veřejně káli a otevřeně hlásili k politice strany a vlády. Neprobíhá v Akademii také nějaká prověrka, pardon zvyšování úsporných opatření ?
23. 08. 2011 | 08:39

xx napsal(a):

Béda: nemohl bych to demonstrovat na číslech. Podle mne je rovnostářstvím už samotná snaha nějakým způsobem regulovat odměny ve vztahu k ostatním odměnám, tedy například tvrzení o nemravnosti výše odměn nebo pokus určovat nějaké stropy x násobkem průměru. Jde o sociální inženýrství, porušení trhu, tedy dobrovolné směny. Nečekám že to člověk s vaším názorovým portfoliem pochopí, protože je to přece vaše přesvědčení, že to je ta správná cesta, regulovat vše na co si člověk jenom vzpomene, aby nedej bože snad jeden neměl o moc více než druhý.

Kdo a z jakého titulu má určit, co už je moc a co ještě ne a kdo si zaslouží třeba ten 10 násobek a kdo jen 9 násobek ? Podle jakého klíče ? A proč by si někdo nezasloužil 11 násobek ? Vždyť to není o tolik víc než 10 násobek.

Takové opatření postrádá nejen logiku ale i tu spravedlnost a v konečném důsledku nevede k zvýšení bohatství všech, ale k většinové chudobě. K tomu je ale potřeba vidět souvislosti a ne jen ten plat.
23. 08. 2011 | 08:41

skeptický napsal(a):

Kde by se dal sehnat ten jednoprůsobek náměrného platu ?
23. 08. 2011 | 08:52

Viola napsal(a):

Řepo :-)))
23. 08. 2011 | 09:01

xx napsal(a):

Pepa Řepa: dokole sestaveno, bravo ! Úžasná vyjadřovací schopnost.
23. 08. 2011 | 09:08

xx napsal(a):

Autor: zřejmě trpíte nějakým komplexem. Je s podivem kolik energie věnujete na vyvrácení zjevného. Z vašich blogů je jasné, že jste velmi levicový člověk. Nechápu proč se to snažíte zastřít těmi kecy ? To je velmi křivý postoj, mít levicovou víru ale distancovat se od ní v mnoha ohledech.

Prostě jste levičák a rovnostář jak poleno, tak si to přiznejte a nestyďte se za to.
23. 08. 2011 | 09:13

Občan napsal(a):

Pane profesore, Vy opravdu nemusíte zdůvodňovat, co si proč myslíte a omlouvat se, že si to tak myslíte. Kdyby takových jako Vy bylo více, nebo kdyby většina lidí alespoň uvažovala stejně jako Vy (my), svět by asi byl snesitelnější pro mnohěm více lidí než je teď.
23. 08. 2011 | 09:23

Elena napsal(a):

kde zohnat a nekradnut, take dobre zrkadlo ake maju pan Horejsi a Pepa Repa,

to moje je nespravodlive, pozriem sa a si poviem nu priam krasavica, zrkadlo mi odvrava " ze vizeram ako striko Faster z Addams famili
23. 08. 2011 | 09:26

Ládik!!! napsal(a):

Takový článek je jako mačkání oleje z citronu.
23. 08. 2011 | 09:30

Voltaire napsal(a):

Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.
23. 08. 2011 | 09:51

ajeto napsal(a):

Osobně se s obsahem článku mohu ve většině bodů ztotožnit, vyjma mezinárodní politiky. Jevíte se mi stále jako inteligentní a slušný člověk, byť někdy až velice umírněný, pokud se týká kritických projevů k některým aktuálním otázkám současnosti. Jsem přesvědčen, že toto souvisí s Vaším osobním zaměřením, které z obsahu článku vypývá. Proto pište často, rád si Vaše články přečítám.
23. 08. 2011 | 09:55

kolja napsal(a):

Mě tedy rozhodně nezajímá, co jste zač.

Od momentu, co jsem na váš blog narazil, jsem získal dojem, že se přednostně a nadměrně zajímáte právě o to, co jste zač.

Sice jste obrněn všeobecně příznivě přijímaným titulem profesor, ale z textů čiší malichernost a snaha upoutat "kontroverzními" názory, které ve skutečnosti konvenují převažujícímu čecháčkovství.

Jak to vím, když mě to nezajímá, a proč tedy vůbec reaguji?
Prostě mi tu a tam padne zrak na RSS čtečku, někdy dokonce otevřu váš blok - a zatím se mi ten dojem jenom potvrzuje.

Jinak proti profesorům nic nemám, Stanislav Komárek mě například nepřestává překvapovat. Asi proto, že v textech nemyslí jen na sebe.
23. 08. 2011 | 10:01

Grandmaster napsal(a):

Pane profesore,
Rusko nikdy nebude standardnim 'zapadnim' statem (bod 17), na to maji prilis velike ambice. Rise Velkoruska je snem, ktery porad zije v mysli mnohych politickych a vojenskych potentatu.
23. 08. 2011 | 10:11

Ecce napsal(a):

Takto sebestředného člověka jsem snad ještě nikdy v životě nepotkal. A že jsem jich potkal hodně, včetně sama sebe. Já, já, já... a jen já. Smutné.
23. 08. 2011 | 10:12

kverulant112011 napsal(a):

pane autore, svlékl jste se takříkajíc do trenek, to oceňuju, ale jak jste sám předeslal, pro některé to stejně nebude dostatečné a budou mlít svou, ačkoliv by něco takového jako Vy nedokázali anebo to úmyslně neudělají.
Díky.
23. 08. 2011 | 10:19

Elena napsal(a):

Ecce ,

podla mna , tu ide celu dobu vo vsetkych debatach pod vsetkymi blogmi od autora o ziskanie prijazne od Pepu Repu a naopak, nechapem preco Ty dvaja tak sa sustredili jeden na druheho, to bude asi tym egom.
23. 08. 2011 | 10:21

Viola napsal(a):

Ecce,

řekla bych, že to špatně chápete, pan profesor tu píše blogy a někdy dost sarkastické, takže je dobré, že se popsal tak, aby diskutující nebyl na pochybách. Když znám někoho, znám jeho postoje, lépe se mi čte, co píše. Popsal se pro nás, abychom ho lépe chápali. Já věřím, že se popsal upřímně, jak se vidí, nepřipadá mi to sebestředné.
23. 08. 2011 | 10:24

Pípa napsal(a):

Pana Hořejšího považuji za naivního snílka.

Podepisuji krédo Cestovatele z 19:47. A to že zcela.
23. 08. 2011 | 10:27

Viola napsal(a):

Ale stejně je zajímavé si pročítat zpětně některé články, třeba tento (mi stačí nadpis, protože si ho pamatuji) "Dobrý den, radare... a pozor na slony!" - nebylo v plánu USA už tenkrát něco takového, co se teď odehrává v Lybii? Lybie má rakety Scud a na jejich zneškodnění je potřeba radaru, aby je identifikoval.
23. 08. 2011 | 10:35

žena napsal(a):

Cestovatel
"Rozdíly ve vysokých příjmech mi příjdou normální. Vysvětlím vám to asi takhe pane Hořejší jsou dva lidi jeden pracuje hodně a duhý málo..."

Jak hodně Bakala pracoval, že při rovné dani zaplatil:
V roce 2008 zaplatil Bakala obci na daních celých 190 milionů a v roce 2009 dokonce 330 milionů - tedy v přepočtu příjmů na hlavu jako by každý obyvatel Modravy odevzdal obecní pokladně devět milionů.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/198639.aspx

Americký miliardář: Skoncujte s rozmazlováním superbohatých
http://www.blisty.cz/art/59787.html
23. 08. 2011 | 10:45

resl napsal(a):

"...nepotrestání zločinů z období totality mi vadilo /vyhýbáte se slovu komunistických/ i když na příslušných úřadech seděli disidenti"
neseděli - policie, soudy - členi KSČ /Rumla nechte pro neznalé/
"...nepovažuji v normalizaci komunisty za zločince"
vlastizrada, střílení do lidí na hranicích, mlácení nevinných, zabavení majetku po emigraci člena rodiny, zničené životy po vyhazovu z práce atd.
"...nevadili by mi dnešní "neškodní" komunisti ve vládě"
mě ano a já doufám, že miliónům dalších taky
"...poválečný odsun považuji za špatný"
ne moc když vás znepokojuje "přepisování" dějin, takže jako vždy p. Hořejší ani tak ani tak, jen když budu mít otevřená vrátka
"...normalizace byla fraška, nešlo o život
pro vás, pro tisíce to byly zničené životy, pro Wonku smrt
"...Američani by se měli více angažovat v Palestině"
angažují se, chtěli by, pěstovanou nenávist k nim a Izraeli nevidíte a nechcete vidět
"...Rusko už je na cestě stát se standardním "západním" státem"
to vidíte jen vy, potom komunisti co zahodili legitimace a dnešní primitivové okolo Grebeníčka a Filipa

bohužel, jste sice správně normalizačně opatrný a velmi se snažíte vetřít do přízně většiny, zůstáváte ale jen píšícím alibistickým slabochem se sympatiemi k socialismu
23. 08. 2011 | 10:59

Ecce napsal(a):

Violo, to samé jste si od něj mohla přečíst už několikrát, třeba zde http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=4102 Hořejší považuje sám sebe za jediné objektivní kritérium, své názory vydává za jediné možné pravdy, nesnese, když si někdo myslí něco jného. Kdo nesouhlasí, je zpravidla dehonestován (najděte si v jeho porfoliu texty věnované Suchánkovi, Pocestnému, editorovi). Tento osobnostní typ je široce popsán v učebnicích psychologie. A jedním z jeho atributů je fakt, že nejradši mluví/píše a rád čte o sobě.
23. 08. 2011 | 11:04

Elena napsal(a):

Ejdanecku, tu sa zacinaju zase rozdavat diagnozy, radsej zmiznem,
istotne vyfasujem dalsiu, dolezite abyyju preplatila poistovna taku bz som brala
23. 08. 2011 | 11:13

skeptický napsal(a):

Takhle dopadá sebekritika.Člověk hodí do lesa marcipánové srdce,a zpátky vyletí hovno.Ten Švancnberk má pravdu,je to tu paka.
23. 08. 2011 | 11:31

Vysedlina napsal(a):

Hořejší
Pane profesore, víte, jak jste to tak shrnul, po bodech, to není ono... Fakt, teprve kombinace z jednotlivých "dílků" vaší "jsoucnosti" skýtají nekonečné překvapivé až dokonce kotrmelcové variace postojů "Hořejší". A to je ono. Věřím, že se vrátíte k této nenahraditelné a nenapodobitelné syntéze Vašich vrozených a vědeckých schopností. Třeba na odsun už se "vykašlete". Jsou pryč a mrtvé nevzkřísíte. Kdybyste věděl, jak mě nedávno elegantně odsunuli, - a politujete vysedlinku věrnou? Kvok?
23. 08. 2011 | 11:32

buldatra napsal(a):

Pozor!
Nástin toho, co je autor zač může, může být i fikce, popř. popis virtuální osobnosti.
Všiml jsem si, že někteří jedinci jsou ve virtuálním prostředí například nepřemožitelní bojovníci, ač v reálu mají skla brýlí jako popelníky a postavu, která se pohybuje lépe kutálením, než chůzí. Takž, kdyby se ve skutečnosti potkali s nepřítelem, tak ho buď vůbec neuvidí a když uvidí, tak se ani nestačí odkutálet z jeho dosahu.

Inu, každej jsme nějakej a tak je to správné, tak to má být.
Každý jeden z nás je individuum (naštěstí) a všichni dohromady tvoříme takový velký shluk, uvnitř kterého to neustále bublá, kvasí, tře se to o sebe a kouří se z toho.
Občas z toho shluku vyleze něco k světu, jindy naopak něco, k čemu se nikdo raději nechce hlásit.
Život jest holt pestrý.
Je lepší pestrý život individuí, než monotónní pohodlíčko stáda.

Nicméně, těch dvacet pět bodů tak nějak nestačí, páč tam například chybí bod o práci Sisyfově, kdy profesor & Grygar comp.v potu tváře valí balvan homeopatie a podobných veskrze zajímavých záležitostí na vrcholek kopce. A to proto, aby se balvan vždy skutálel, převálcoval valiče a celá práce mohla začít znova.

Toliko se pozastavím u bodu 25 autorova dílka, kde konstatuji, že když autor ještě zapracuje, má sice nepatrnou, ale přesto šanci, stát se v budoucnu nekřesťanem. Stane-li se tak, otevře to před ním nové, netušené, nekonečné obzory.
23. 08. 2011 | 11:38

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa napsal (22. 08. 2011 | 20:19):

Na deni v Libyi (a take v Syrii) nemam jasny nazor - Kadafi je nepochybne diktatorsky lump, ktery by patril pred soud. Formalne urcite ta vojenska intervence zemi NATO vyrazne prekrocila mandat, ktery jim dala rezoluce RB o ochrane civilistu; idealni by bylo, kdyby povstalci co nejdrive zvitezili a nastolili rezim prijatelnejsi. Obavam se ale, ze vysledkem muze byt neco jeste horsiho nez "kadafismus". Kez bych se mylil...

(podotykam, ze jsem na dovolene v Posumavi)

..
23. 08. 2011 | 11:39

skeptický napsal(a):

Kamarádovi taky nedávno zarizoval byt italský domácí.
Jeden z nejhodnějších židů,které znám,a zastání žádné.

Dal bych mu vlastní sestru,kdyby nebyl kurevník.Líbila se mu.
On je trochu divnej,líbí se mu zralé ženy.
Ale ona hledá někoho,kdo by dřel o víkendech na chalupě,a on na to není.
23. 08. 2011 | 11:41

Pepa Řepa napsal(a):

Václav Hořejší
Ach tak, chápu.
Sofiina volba. Půl srdce je na straně Mojmíra a jeho lidové džamahírie, ale co matička EU činí dobře činí.Bomba zloducha z Texasu byla přece jiná bomba než ta evropská či emerická, demokratická.

Takže jsme to vyřešili jako Královna koloběžka. Oblečená, neoblečená. Odpověď, neodpověď.

Ideální by bylo.....:-))))
To nemá chybu!!!!
:-)))))

Jinak přeji příjemný pobyt a pozor na mochomůrky i Vochomůrky.
23. 08. 2011 | 11:55

skeptický napsal(a):

Holubičky mají drápy.Co udělá hnutí mysli.

To se na to revolucionáři v Libyi budou blbě koukat,až jim utáhnou opasky.Zatím se tam měli jak v pohádce,co se sociálních vymožeností týče.Více takových osvícených despotů.Ovšem on na to měl,a kradení si hlídal pro sebe.A nejenom doma.Od devadesátého roku nám dluží mj.za 2000 dodaných tatrovek.
Zajímalo by mne,kde žije ten zodpovědný úředník.

Začal namísto s Italií a Francií obchodovat s Čínou.Všechno ostatní jsou jen svatouškovské kecy.

Výsledkem bude něco horšího.Pro libyjce zaručeně.Ale bude tam demokracie.
23. 08. 2011 | 12:00

Dáša napsal(a):

pan autor napsal v 11.39:
"Obavam se ale, ze vysledkem muze byt neco jeste horsiho nez "kadafismus". Kez bych se mylil..."

nemyslel tím nečas?

Včera, když jsem viděla v TV paní Clinton, jak laškovně hovoří plukovníkovým synkem, který měl výraz egyptského faraona, nenapadlo mi, že jeho tatínek je takový lump, se kterým bude nutno vbrzku zúčtovat, i když nic nedluží.
23. 08. 2011 | 12:05

Vysedlina napsal(a):

Zdá se, že se tady autorovi a mnohým dalším stýská po kádrových dotaznících, při troše snaze bychom se k tomu mohli i vrátit. Abychom se nějak vypořádali s tou hroznou počítačovou kapitalistickou "anonymitou".
Zdá se, také, že většina z nás zde jsou dobří lidé, toužící po upřímnosti, otevřená srdce, já také vám něco napíšu o sobě, chcete? Kvok?
23. 08. 2011 | 12:09

Pepa Řepa napsal(a):

Vysedlina
už jste toho napsala dost.
Termín "Kotrmelec Hořejší" bude zaveden v hodinách tělocviku všech zemí EU, od Timbuktu po severní pól.
Kvok!
23. 08. 2011 | 12:13

TomášL napsal(a):

Co jste zač?

Třeba:

Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: primáti (Primates)
Nadčeleď: hominoidi (Hominoidea)
Čeleď: hominidi (Hominidae)
Podčeleď: Homininae (Homininae)
Rod: člověk (Homo)
23. 08. 2011 | 12:15

Karel napsal(a):

Vysedlina

naco kádrové dotazníky v době Googlu a Facebooku, platebních karet, kartiček ZP, klientských karet v Tescu a jinde, a v neposlední řadě té hnusné slizké shitkarty, co Občanským průkazem se zove.
23. 08. 2011 | 12:17

skeptický napsal(a):

Inklinace : sexuál
23. 08. 2011 | 12:18

Miroslav Pivoda napsal(a):

Vaše vyznání jsem sice nečetl, ale oproti jiným obviňovaným lidem (z čehokoliv), máte alespoň šanci se veřejně vyjádřit. Važte si toho v dnešní době!
23. 08. 2011 | 12:29

Vaclav Horejai napsal(a):

Pepa Řepa:

Mohu vam jen zavidet, ze mate zrejme ve vsem jasno, neexistuji zadne situace, ve kterych byste rekl "nemam jasny nazor".
Jaky je tedy vas jasny nazor na tu Libyi? Kdo jsou good guys - Kadafi nebo rebelove?
Americke a francouzske bomby a rakety jsou humanitarni nebo zlocinne?
Dekuji predem, ze mi pomuzete rozresit tu zapeklitou situaci - jste prece expertem na arabske deni...

..

pro vas jsou zrejme vsechny veci
23. 08. 2011 | 12:36

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pardon, ta posledni radka tam nepatri (i kdyz zajiste muze pusobit obsvlaste hlubokomyslne...

..
23. 08. 2011 | 12:37

Alex Koenigsmark napsal(a):

Bravo, pane profesore!
23. 08. 2011 | 12:39

Alex Koenigsmark napsal(a):

Za celý článek. Buvol je buvol, někdy ty nicky mají smysl.
23. 08. 2011 | 12:40

Vysedlina napsal(a):

Karel
Promiňte, nechtěl jste napsat - zobe? Tomu bych rozuměla.
A Vy mi chcete naznačit, že snad někdo někde o mně něco ví? Propána, já se zatím cítila bezpečně! Jako v řepném lánu. Ach jo, děkuji za zprávu, i když smutnou.
23. 08. 2011 | 12:43

Cestovatel napsal(a):

Vaclav Horejsi:

"Obrovské příjmové rozdíly považuji za amorální"

Jak si to tedy představujete? Že budem snižovat nebo zvyšovat přímy bez ohledu na potřebnost ve společnosti a množství odvedené práce.

Že snížíme IT odborníkovy nebo manažerovi který vede úspěšně prosperující firmu plat, nebo zvýšíme plat uklízečce která má plat třeba jen 8 000 Kč bez ohledu že tato práce je společnosti méně prospěsná než ta první? Vysoké příjmové rozdíly jsou i v tom vašem socialně-tržním hospodářství ve Švédsku. Vaše myšlení bych řekl že se spíš blíží extrémním levičákům. Totiž mnozí levičáci jsi nejsou schopní připustit, že vysoké platové rozdíly nebo chudoba je něco naprosto běžného co nelze odstranit, protože se to odvíjí od schopností každého jednotlivce.
23. 08. 2011 | 12:50

Englishman napsal(a):

Václav Hořejší:
Pokud se v "tradičním politickém dělení se hláséte k umírněné levici sociálně-demokratického typu", tak jse jistě voličem ODS, pane profesore :-) Protože v podmínkách ČR je umírněnou levicí sociálně-demokratického typu (bohužel) právě ODS...

Ale teď maličko vážněji: uvažoval jste třeba o tom, zda sebehodnocení nebo zařazení sebe do nějaké škály má význam pro někoho jiného, než pro danou osobu? Každé hodnocení je značně subjektivní a když je navíc objektem hodnocení hodnotící subjekt, tak je hodnota výstupu pro jiné přinejlepším velmi sporná. Proč se třeba domníváte, že to, co vy považujete za umírněné, nepovažují jiní za extrémní? Přeji vám dobrý den.

P.S. Jen tak mimochodem: křesťanský fundamentalismus a doslovný výklad Bible nemají spolu nic společného. Ti, kdo Bibli vykládali nebo vykládají doslovně, byli a jsou všemi ostatními křesťany (a v první řadě křesťanskými fundamentalisty) pokládáni za heretiky. Křesťanští fundamentalisté přiznávají právo výkladu Bible _výhradně_ autoritám. Pokud to jsou katolíci, tak tou autoritou je Magisterium.
23. 08. 2011 | 12:57

žena napsal(a):

Nejsem sice pan Hořejší, ale přesto na toto téma jsem Vám psala. Abyste to nemusel hledat, tak to sem okopíruju:
Cestovatel
"Rozdíly ve vysokých příjmech mi příjdou normální. Vysvětlím vám to asi takhe pane Hořejší jsou dva lidi jeden pracuje hodně a duhý málo..."

Jak hodně Bakala pracoval, že při rovné dani zaplatil:
V roce 2008 zaplatil Bakala obci na daních celých 190 milionů a v roce 2009 dokonce 330 milionů - tedy v přepočtu příjmů na hlavu jako by každý obyvatel Modravy odevzdal obecní pokladně devět milionů.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/198639.aspx

Americký miliardář: Skoncujte s rozmazlováním superbohatých
http://www.blisty.cz/art/59787.html
23. 08. 2011 | 13:00

Karel napsal(a):

Vysedlina
Zobe? A občanka? Vám snad hrabe.
Kolik tu bylo řepných lánů v minulosti a kolik jich je nyní, víte to? To se vám to dřív schovávalo!
23. 08. 2011 | 13:08

Mard napsal(a):

To autor:
Víte, rozdíl mezi námi je třeba v tom, že já jsem se demonstrace na Vyšehradě nezúčastnil. Byl jsem na všech předcházejících nepovolených demonstracích, utíkal jsem před slzným plynem a vodou na Václaváku, pral jsem se s obucháři (tak jsme nadávali těm troubům s velkými bílými pendreky) na dnešním Palachově náměstí (a tam mě před odvlečením do policejní Ávie zachránili moji studenti z vysoké školy), ale na demonstraci, kterou pořádal Městský výbor SSM, mě to nijak nelákalo.
Jinak překvapivě mnoho Vašich názorů zní velmi dobře, podobně jako třeba dobře argumentoval hokejista Duda u soudu, že důchodce nemlátil. Proto mne překvapuje, že kolikrát v textu příspěvku bloku uvedete nehoráznosti. A mám proto drobné pochybnosti. Spíše se domnívám, že jste více pro sociální než tržní společnost a jste ochoten ve jménu sociálna přihmouřit oči nad znásilněním trhu a svobody. Já jsem anarchista a myslím si že stát je zlo k potlačování lidí a ne nějaký pomocník. Stát je forma nátlaku, která je šíleně drahá a neefektivní, proto by měl být co nejmenší a do ničeho se neplést. Možná to je moje postižení z předrevolučních dob, kdy esenbáci jen lidi buzerovali a skoro nikdy nepomohli a stát byl jen holí v rukou komunistrické strany. Stát by měl být tak malý, aby si lidé přestali myslet že "stát to zařídí" a "stát se o ně postatrá" a přešli k názoru "musíme se sami snažit, stát se na nás vykašle".
23. 08. 2011 | 13:15

TomášL napsal(a):

Václav Hořejší:

Ptáte se, kteří jsou good-guys?

Řekl bych že ti, kdo nám chtějí prodat ropu. Momentálně tak chtějí rebelové. Avšak kdyby se štěstěna obrátila na druhou stranu a ona by byla ochotna prodávat ropu, tak to bude Kaddáfího strana. :-)

PS: V lásce a válce je vše povoleno.
23. 08. 2011 | 13:15

Cestovatel napsal(a):

žena:

Vy jste asi žena za pultem (ta už je naštěstí mrtvá) že tu opakujete bolševickou ideologii vycucanou z Blicích listů, nejpochybnější novin v ČR hlásící neobolševickou propagandu :).

Opakovat tady stále ty samé bludy už je směšné. Levičáci mají druhé vánoce, když nějaký americký zbohatlík něco plácne ale kdyby někdo řekl aby přestali s populistickou politikou rozhazování tak by ho nejspíš obvinili že pracuje pro bohaté imeralisty :)
23. 08. 2011 | 13:19

voroshilov napsal(a):

Oba dva mimo.Narcisni grafomansky profesor ktery buh vi proc vytahuje svuj autoportret trilete davnosti a americky obchodnik s repovou biomasou ktery zboznuje miniBonaparta a pritom sibalsky pomrkava na publikum:Ja to prece nemyslim vazne,jsem jenom skromny guru vseho proamerickeho!
Bude li Rusko standartnim zapadnim statem budou rozhodovat sami Rusove a jejich pribuzne narody,vzhledem k vyvoji v Europe a USA poslednich let rekl by ze takovi"štandarty" nevyvolavaji velke nadseni,a co je vlastne ten standart,vi to nekdo?-Kecy o demokracii prenechte cestovatelum,multikulti politickou korektnost a gay pruvody si nechte pro sebe!
23. 08. 2011 | 13:31

žena napsal(a):

Cestovatel

Za bolševickou ideologii tedy považujete - "Miliardář Warren Buffet (plným jménem Warren Edward Buffett), třetí nejbohatší muž planety, píše pro New York Times: Skoncujte s rozmazlováním superbohatých (Stop Coddling the Super-Rich)."

Kolik hodin denně, aby to bylo podle Vás hodně, pracovali např. Kellner a Bakala, že se z nich stali miliardáři?
Opravdu si myslíte, že ten rozdíl je daný množstvím odvedené práce, tedy jak píšete "dva lidi jeden pracuje hodně a duhý málo"?
Četl jste Budování kapitalismu v Čechách - rozhovory s Tomášem Ježkem?
23. 08. 2011 | 13:39

buldatra napsal(a):

Mard napsal(a):

…Stát je forma nátlaku, která je šíleně drahá a neefektivní, proto by měl být co nejmenší a do ničeho se neplést…. Já jsem anarchista a myslím si že stát je zlo k potlačování lidí a ne nějaký pomocník… Stát by měl být tak malý, aby si lidé přestali myslet že "stát to zařídí" a "stát se o ně postatrá" a přešli k názoru "musíme se sami snažit, stát se na nás vykašle"…

Naprostý souhlas.
Člověk musí být anarchista, jen tak nikdy nezapomene, že má střežit jako oko v hlavě ten kousek svobody, na který má nárok.
Navíc, ten způsob státu před r. 89 ( na který s nostalgií někteří vzpomínají, jako na klec s pravidelným přísunem žíru) neumožňoval lidem odejít do světa na zkušenou, jak bylo kdysi zvykem a tak, když jsem chtěl vyrazit v duchu rodinné tradice, musel jsem hledat nějakou skulinku, kudy ven. Ještě že existovala Jugoška.
23. 08. 2011 | 13:39

jarpor napsal(a):

Nerad, ale musím... ocenit "překlad" Pepy Řepy. Holt... každej nemůže být řepa... :-))

resl napsal :

"bohužel, jste sice správně normalizačně opatrný a velmi se snažíte vetřít do přízně většiny, zůstáváte ale jen píšícím alibistickým slabochem se sympatiemi k socialismu"

To autorovo "Co jsem zač" sice nebyla věta tázací, leč lze si takovou otázku položit...
Pak výše citovaná odpověď mi připadá naprosto trefná...

Hezký den
23. 08. 2011 | 13:49

Rumcajs napsal(a):

žena:

Kde bereš právo na posuzování odvedené práce ?
Pokud bylo vše v souladu se zákonem, nemůžeš říct ani popel. Zákazník mu prostě ty peníze dal.
Jestli za tebou přijde někdo a nabídne ti za vývoják balík, každému jinému je do toho velký prd.

A co řekl Bufeták..... no a co. Spousta jiných miliardářů si myslí jistě pravý opak.Proč neocitovat je ?
23. 08. 2011 | 13:56

zuzka napsal(a):

pro VICA :

Pokud je zde někdo adeptem na elegána zdejších blogů, tak jste (dle mého) bezesporu vy.Tleskám a pokračujte :-))
23. 08. 2011 | 14:12

Cestovatel napsal(a):

žena:

Rozdíl je daný nejenom množstvím práce ale také potřebností ve společnosti. Prostě někteří lidé dělají práci která je blbě placená protože je málo užitečná nebo jsou prostě líní pracovat delší dobu. Holt manager společnosti, který dává pravovní místa několika desetitisícům zaměstnancům a řídí firmu, která prosperuje a tím pádem odvádí státu značnou částku na daních, které jsou pak použity na veřejně prospěšné účely a pomáhá k ekonomice v růstu je potřebnější než uklížečka nebo dělník v továrně.
23. 08. 2011 | 14:13

žena napsal(a):

Rumcajs
"Kde bereš právo na posuzování odvedené práce ?
Pokud bylo vše v souladu se zákonem, nemůžeš říct ani popel."

Vy jste si nevšiml, že v naší republice máme svobodu slova? Popel, popel, popel.. můžu říct kolikrát chci.
A jaké byly resp. nebyly zákony při budování kapitalismu v Čechách, jde jistě dohledat. I díky jim, resp. jejich v některých případech absenci, tu máme miliardáře.
V r.2009 Bakala odvedl DANĚ ve výši 33O milionů. Kolik let byste musel dělat, aby Váš VÝDĚLEK dosáhl této částky?
A co třeba Gross - ten taky zbohatl prací?
23. 08. 2011 | 14:21

žena napsal(a):

Cestovatel
"Rozdíl je daný nejenom množstvím práce ale také potřebností ve společnosti."

Někdy mám pocit, že tu máme novodobé "chléb a hry". Stačí porovnat výdělek např. špičkového chirurga s výdělkem některých zpěváků, moderátorů, fotbalistů, hokejistů...
23. 08. 2011 | 14:29

Luba napsal(a):

Pane řediteli Hořejší,

k jednomu z bodů Vašeho programového prohlášení, budoucí pane prezidente.

Napsal jste:

„Myslím, že mnohem důležitější než tradiční dělení na „pravici“ a „levici“ je profesionální a morální kvalita politiků, státních úředníků a státních zaměstnanců.“

K tomu dělení na „pravici“ a „levici“:

Podle mého názoru, který zde dlouhodobě prezentuji, je toto dělení dobré jen pro jedince, kteří se touto kategorizací lidí a postojů živí – je to dobré pro politology.

Politologie, a její dělný lid, tak mohou působit na společnost poněkud destruktivně, protože neschopnost se domluvit a tendenci nálepkovat lidi s jiným názorem, podloženým jinými životními zkušenostmi, považují za něco samozřejmého. Normálního.

A to je špatně – protože stupiditu a myšlenkovou rigiditu bychom měli považovat za jevy nežádoucí, a aktivně proti nim bojovat osvojením si schopnosti myslet kriticky.

Mnoho lidí pak na politology pohlíží jako na odborníky, vědce, a nesnaží se jejich autoritativní vyjádření zpochybňovat porovnáním s jinými hledisky, např. psychologickými příčinami chování a jednání lidí.

Moderní společenské vědy by měly být založeny transdisciplinárně, a jako přechodový můstek mezi odbornostmi by měl posloužit princip praktického rozumu, označovaný Aristotelem jako fronézis. Tento pohled na sociologii, ekonomii a spol. prosazuje prof. Flyvbjerg.

Proč? Protože zkušenost nás učí, že původně dobré záměry se mohou realizací změnit v opak. Např. v politice, ve správě věcí veřejných, jde o neustálý souboj mezi mocí a racionalitou.

Kdo má moc, má i pravdu. Co je správné určují vítězové. „Pan vedoucí“ má pocit, že s funkcí se mu dostalo i vševědoucnosti. Pak přijímá rozhodnutí, ke kterým není kompetentní, ve smyslu praktických zkušeností.

Z toho plyne např.: K rozhodování o zbrojních zakázkách by měli být přizváni vybraní řadoví uživatelé nakupovaných zbrojních systémů, kteří nejlépe vědí, co potřebují a s čím se jim bude lépe pracovat. Praxe je ale taková, že o tom, co se koupí, rozhodují lidé nekompetentní a chamtiví, obdaření mocí. Odtud všechny ty korupční kauzy a předražené zakázky na Ministerstvu obrany.

Jinak … ta pravo-levá dichotomie odpovídá naší potřebě přehledného světa. Abychom přežili, musíme umět rozlišovat něco od něčeho. Dobré od špatného, bezpečné do nebezpečného, „naše“ do „nich“, přátele do nepřátel.

To je dáno naším fyzičnem. To nám jde jaksi mimoděk. Automaticky. Na slast a strast dokáže reagovat i „rozumná“ měňavka.

Úkolem rozumu je ale nacházet ty důležité jemnosti a paralely. A to už vyžaduje úsilí. A zkušenost. Abychom si uvědomovali, že i dobří se mohou dopustit něčeho špatného a horší se mohou zlepšit.

Ta dichotomie je založena i anatomicky: levá a pravá hemisféra, sympatikus a parasympatikus, biochemicky: kladné a záporné ionty, optické izomery „zlý“ a „dobrý“, biologicky aktivní a neaktivní, střídání aktivity a relaxace na časové ose: den – noc, světlo-tma. Ale existuje i příšeří … :)

A v tom příšeří se tetelí naše adolescentní demokracie ...

Demokracie se od diktatury liší tím, že vládnou principy, přijaté na základě obecného konsensu v probíhajícím celospolečenském diskurzu, nikoli lidé.

Demokracie je, oproti diktatuře, dynamický proces, nikoli navždy daný stav. Demokracie se buduje, diktatura se může maximálně tak utužovat.

Samozřejmě – i v demokracii se lidé podřizují pravidlům. Svobodní lidé. A lidská svoboda je především svobodou volby při vědomí osobní odpovědnosti za tuto volbu. Což opět odpovídá dané dichotomii.

Svoboda bez hranic není svobodou – dobrý život vyžaduje řád.
V chaosu se nedá dobře žít. Svobodný člověk není ten, co všechno může mít, ale daleko spíš ten, který se ve své svobodné volbě mnohého dokáže vzdát. Např. ve prospěch druhého člověka.

Do našeho příšeří je třeba vnést "Více světla!" a řádu.
A vymést neřády! :)
23. 08. 2011 | 14:42

Pepa Řepa napsal(a):

Bratře Wěnceslaue

Good guys v Orientě? Jak to jemně naznačit? V českých hospodách bylo dobré sednout si ke zdi, aby byla záda krytá.
Tož asi tak, pro Orient to platí dvojnásobně.
Přeberte si to, jak chcete.

Kdo je Good guy?
Kus pravdy má TomášL. Řeči o drancování přírodního bohatství, které tady někteří vedou jsou z arzenálu zastydlých bolševiků. Ropa se prodává nedrancuje za ceny, které jdou přes libyjskou státní a cenu si OPEC hlídá.Jde jen o to, kam tankery poplují. Zda do Evropy nebo do Asie.
Bez toho nedojedete ani na Vaši Šumavu a budete-možná- mezi prvními, kteří budou nadávat, proč "někdo" nezajistil, že nepřivezli rohlíky.

Pro místní v Libyi jde i o to, jak se zisk z ropy rozdělí.A tady bude veliký problém. Libyjec-až na výjimky- nepracoval, byl askari a bral od Mojmíra rentu za to, že je Libyjec. Na práci byli otroci. Bílí, žlutí, černí.

Takže to shrneme.
Ten Váš postoj je vrchol pokrytectví. Chtěl byste, aby Vás "kdosi" ochránil doma před atentáty, ale jemně v rukavičkách, chtěl byste, aby Vám "kdosi" zajistil papání pro Vašeho miláčka, ale děláte, že nevíte nic o způsobu, jak toho dosáhnout u zdroje a jiný prakticky použitelný návod nemáte.

Jen se prsíte, koukáte do zrcadla a vykrucujete se, že jdste lepší humánnější. Ani jedno, ani druhé, očekáváte, že za Vás udělají černou práci jiní a Vy je "ex post" označíte -stejně jako Churchilla a piloty RAF-za válečné zločince.
Já-na rozdíl od Vás-totož nepovažuju ani Churchilla, ani Qaddháfího, ani piloty za válečné zločince.

On totiž mezi piloty není žádný rozdíl, bomba nerozliší civila od vojáka. Vy to dobře víte, ale zbaběle se vyhýbáte pojmenování.
Myji si ruce, říkal jeden před dvěma tisíci lety.Pak je tam také cosi o obílených hrobech.

Celý blog je o ničem. Prázdné fráze ve stylu "Já bych si přál", koukejte čtenáři jaký jsem pragmatický lidumil.
Já bych si zase přál, aby bylo celý rok 2O stupńů a modrá obloha.

Možná jsou to tvrdá slova, ale na Kodexu "Užitečného idiota" nemám co měnit. Je mi to líto, ale je tomu tak.Nebudu chodit kolem horké kaše.
Už Vás nebudu déle trápit.Dám si oraz. Ať Vám pofoukají bolístku souputníci, kteří se už scházejí. Já Vás na svědomí mít nechci.
Mějte se.
23. 08. 2011 | 14:45

Yosif K napsal(a):

Pane profesore, nejste tedy komunista, jste levicovy socialni demokrat s islamofilnimi tendencemi.

Levicovi soc dem jsou sice mnohem skodlivi nez komuniste (napriklad pokud vim nikde neznarodnovali sevce, holice, hadrare a zmrzlinare) i oni vsak mohou natropit velke skody v boji proti opravdove chudobe a mohou brzdit a zhusta tez brutalne brzdi rozvoj lidske spolecnosti.

ad 3) svedsky model uz zde byl a uz zde neni. Racte se podivat na ruzne indexy prijmove nerovonosti (Ginni, P/R 10% atd atd). Ve vsech vychazi Ceska republika jako druha nejrovnostyarstejsi zeme na svete po Japonsku. Ve Skandinavii je rozdeleni prijmu mene rovnomerne nez v CR. Styska se Vam po raji, ktery uz ve Skandivii neexistuje. ZRUSILI JEJ, protoze brzdil hospodarsky rozvoj. Zrusili jej a vydelali na tom vsichni.

ad 13, 14, 15, 16: Stavite se na stranu mezinarodne certifikovanych teroristu a vrahu deti. Palestinsti teroriste maqji stejny cil jako Breivik - pomoci vrazd civilistu vcetne deti dosahnout publicity a uznani pro sve politicvke cile.

Stavite se na stranu nabozenskych fanatiku ovladajicich prostor mezi Marokem a Indickym oceanem proti civilizovanemu statu ktery ma strategickou hloubku 16 kilometru a dennodenne se musi branit sebevrazednym utokum nepricetnych vrahu.
23. 08. 2011 | 14:48

Karel napsal(a):

žena

Výše výdělků Vámi jmenovaných profesí je nepřímo úměrná ceně piva v supermarketech.
23. 08. 2011 | 14:53

Rumcajs napsal(a):

žena:

Ty víš, že všichni tebou jmenovaní zbohatli nepoctivě ? A nebo chceš trestat preventivně ? Zkrátka zbohatnout bude trestné ?
23. 08. 2011 | 15:07

žena napsal(a):

Rumcajs

Naštěstí jsou dřívější příspěvky lehko dohledatelné. Nikde jsem o nepoctivosti nebo trestání nic nepsala.
23. 08. 2011 | 15:22

Vaclav Horejsi napsal(a):

Vsem, kdo me pochvalili s uzardenim dekuji ;-)

***************************************************
zvanil profesorem:

“Ja mam stejne pocit, ze pro Vas byl komunisticky rezim v 70. a pozdejsich letech stejne vytahem ke kariere. Muzete snad poprit, ze jste mj. absolvoval staz na Harvardu? A to v dobe, kdy se mnohym nebyla umoznena ani rekreace u more v Jugoslavii.”

Samozrejme, ze jsem byl podobne jako tisice jinych jinych vedcu na stazi na Zapade (ja konkretne v laboratori J.L.Stromingera na Harvardu).
Psal jsem o tom tady uz mnohokrat, souhrnne zde:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=4157
Cituji (prectete si to ale radeji cele):

Já jsem takto vyjel v oné době na různé konference a kratší či delší pobyty asi desetkrát; poprvé v roce 1976. Na pracovištích, kde jsem působil (nejprve aspirantura na Přírodovědecké fakultě UK, od roku 1977 Ústav molekulární genetiky ČSAV) to nebylo nic tak vyjímečného, pokud byl člověk vědecky dobrý a neměl žádný vyložený politický průšvih. Kolegové, kteří byli v KSČ, jezdili poněkud snáze, ale rozdíl nebyl příliš dramatický. Nemít politický průšvih znamenalo např. ukázněně chodit na školení „socialistické školy práce“, dávat příspěvky na Fond solidarity, chodit s pracovním kolektivem do prvomájového průvodu, chodit spořádaně „manifestačně volit“, nenechat se chytit při pašování „závadové literatury“ (tou mohly být v době perestrojky třeba i sovětské noviny a časopisy), nebýt vyloučeným z KSČ v normalizačních prověrkách.

Podobne se jezdilo napr. do rozvojovych zemi na montaze.

Mimochodem, do nesocialisticke ciziny tehdy jezdil opakovane (jak zde uvadel) i nejvyssi zdejsi strazce ideologicke cistoty, Pepa Repa.

“Nehlede na to, ze jste pry na to Harvardu udajne zakladal komunistickou bunku !!”

Tuhle blbost tady siril jisty blue jay…

******************************************************
Elena :

Ano, jsem ve vesech vasich bodech naprostym idealem, kradu jen velmi malo (tuhle jsem napr. utrhl rybiz ze sousedovy zahradky), soustreduji se hlavne na to prevadeni babicek po prechodu (alespon 2x denne)…

***************************************************
Buvol:

„Přiznám se, že jsem tento článek nečetl (a ani to nemám v úmyslu) jenom nadpis a první odstavec .. reagoval jsem vpodstatě na některé dřívější články .“

Ve svetle tohoto sdeleni bych snad poznamenal pouze „nomen omen“.

*************************************************
pv:

“v podstatě bych téměř ve všem s vámi souhlasil až na "obrovské příjmové rozdíly považuji za amorální". Mohl byste, prosím, vysvětlit proč? Považujete např. také za amorální příjmy továrníka Bati za 1. republiky nebo příjmy Billa Gatese?“

Nerozumime si – ja nemam nic proti poctivym podnikatelum; vadi mi především absurdne vysoke platy a odmeny nejruznejsim manazerum (vyplacene i v nedavnych pripadech krachujicich bank).
Pokud vam pripadaji korektni třeba ty stamiliony, které si „vydelal“ pan Husak, tak mne ne…
**********************************************
xx:

„He he, urcovat maximalni plat ze neni rovnostarstvi ? A co to je ?“

Odpovedela vam uz „zena“.
Obrovske platove nerovnosti (manazeri, pravnici, notari… vs. bezni zamestnanci, často tezce pracujici) mi pripadaji naprosto amoralni a v tomto nazoru se myslim shoduji i se socialni doktrinou katolicke církve (viz muj nedavny clanek:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=13415).

************************************************************
Sof :

"Katolicky agnostik" je protimluv, jako "bily cernoch".

Mylite se – nbilych cernochu (albinu) je spousta:
http://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_people_with_albinism

**********************************************************
23. 08. 2011 | 15:22

Viola napsal(a):

Cestovateli,

mohl byste prodiskutovat cenu práce s Mardem nebo buldatrou. Čím více peněz získá stát prostřednictvím těch boháčů, může se stát pevným drábem, který na vše dohlídne, nebo spíše na vše, co je důležité zas jen pro ty bohaté.

Jistě, že se cena určuje trhem práce, utírat hadrem umí každý, aniž by se dlouho učil, ale nechce to nikdo dělat. A že to není důležitá práce? Jak dlouho byste byl schopen pracovat ve špíně a prachu, no jasně, až by vás to přestalo bavit a uklidil byste si, anebo se zalykal a kýchal a kašlal z prachu. Také by mě zajímalo proč se některé práce předražují a jiné podceňují. Já bych si třeba žádného manažera, nebo IT specialistu nezaměstnala, ale ta uklízečka by mi pomohla.
23. 08. 2011 | 15:24

Vaclav Horejsi napsal(a):

tak nevím :

“Jak to opravdu bylo s Vaší stáží na Harvardu za éry ČSSR…………. Jaké úlitby režimu jste musel udělat, před jakými komisemi (výjezdovou počínaje) jste musel vystupovat, jaké signály dávat, atd. aby byly Vaše žádost ke "studijnímu pobytu v kapitalistické cizině" schválena?“

Viz moje odpoved vyse nicku „zvanil profesorem“ a muj predchozi clanek o detailech meho CV:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=4157

“2) Na Harvard se už také někdo ptal, stejně jako na Libyi. Takže já znovu: Váš názor na invazi Libye a násilného odstranění jejich vlády, která se navíc před pár lety udobřila se Západem, opustila podporu terorismu, ZHN, otevřela se znovu byznysu italských, francouzských, amerických, britských atd. naftařských a jiných firem.“

Viz moje predchozi odponed Pepovi Repovi – strucne – nejsem si jist, vidim mtam pozitiva i negativa…

“Podle převládajících trendů a větrů se přizpůsobujete, aby jste byl přijatelný tak, aby jste měl optimálně dobrou existenci.“

Ano, takto se chovala drtiva vetsina; samozrejme jsem obdivoval napr. chartisty, před svým spoluzakem Martinem Palousem jsem mel jaksi spatne svedomi. Na druhé strane myslim, ze jsem neprekrocil urcite meze – nevstoupil jsem do KSC, nepodepsal jsem spolupraci s StB, nikomu jsem neublizil, během roku 89 jsem naopak uz i chodil na demonstrace a podepisoval ruzne petice .
Vy jste byl aktivnim disidentem?

„Buďte rád, že jste rád, že jste měl i za komunismu nadprůměrné výhody, které opravdu nemohly být zcela zadarmo“

Nemel jsem zadne nadprumerne vyhody – byl jsem radovym vedcem (kdyby nebylo listopadoveho prevratu, zustal bych jim do nynejska), na fakulte jsem nesmel zustat, protože jsem odmitl vstoupit do KSC.

„Kundera promarnil šanci být hrdinou, když nepřiznal, že ano, počátkem 50. let skutečně onu studentu udal. To by mu slušelo, by to morální, statečné, pomohlo zemi vypořádat se s minulostí: Chybovat je lidské.”

Nevim, proc to rikate – nikoho jsem neudal – prectete si ten muj drivejsi clanek.

”Vy, jako Klaus, který píše, že mu strana a vláda poprvé dala zelenou (v 17ti:) přijetím na stalinskou VŠE krvavých a TOTALITNÍCH 50. let proto, "že se dobře učil" (ne proto, že jeho otec byl kovaný komunista a činovník SPSS až do své smrti v normalizovaném roce 1974), se chováte obdobně. Předkládáte k uvěřeni neuvěřitelné, ikdyž nepochybuji o tom, že si "kompromisy" nebo kariérismus za komunismu relativizujete.”

Muj otec byl antikomunista a mel s tim potize. Nevim, kolik je vam let – pokud si nepamatujete, jak to chodilo v predlistopadovych dobach, jste mozna prilis ovlivnen nynejsi propagandou, ktera necini rozdilu mezi komunistickym rezimem v letech 50. a pozdeji. Vice nez 99% lidi se v tech predlistopadovych dobach snazilo o prijatelne kompromisy, cast z nich byli aktivni podporovatele rezimu, vetsina se pasivne vezla a snazila se nemit potize. Miziva mensina se proti rezimu nejak aktivne (nenasilne, verbalne) stavela (a byla za to vice ci mene perzekvovana) – tito lide maji muj obdiv.
*******************************************
23. 08. 2011 | 15:26

Vaclav Horejsi napsal(a):

milan:

“Poprvé reaguji na blog. Kroutím hlavou nad Vašimy blogy, kdykoliv je čtu. Při Vašem prohlášení kroutit nejde, to bych s ní musel točit dokola. Až přestanete psát, uspořádám velkou oslavu pro rodinu a přátele. Již se na ni těším.”

Nectete to a vase krcni obratle budou mene trpet…
***************************************************
xx napsal(a):

”Kdo a z jakého titulu má určit, co už je moc a co ještě ne a kdo si zaslouží třeba ten 10 násobek a kdo jen 9 násobek ? Podle jakého klíče ? A proč by si někdo nezasloužil 11 násobek ? Vždyť to není o tolik víc než 10 násobek. “

To je spravna otazka. Takovouto hranici by musel urcit nejaky vetsinovy spolecensky konsensus. Timto smerem smeruje silna progrese dane z prijmu.

”Takové opatření postrádá nejen logiku ale i tu spravedlnost a v konečném důsledku nevede k zvýšení bohatství všech, ale k většinové chudobě.”

Chcete opravdu tvrdit, ze kdyz takovy Husak bude mit “jen” cca 200 tis. mesicne, povede to k vetsinove chudobe?
Opravdu myslite, ze si tito lide zaslouzi >10 nasobny plat nez prezident republiky, premier, ministri??
Ty enormni platy manazeru (casto I u spatne prosperujicich poidniku) prece zaplatime my, zakaznici?
*********************************************************
Cestovatel:

“Jak si to tedy představujete? Že budem snižovat nebo zvyšovat přímy bez ohledu na potřebnost ve společnosti a množství odvedené práce.
Že snížíme IT odborníkovy nebo manažerovi který vede úspěšně prosperující firmu plat, nebo zvýšíme plat uklízečce která má plat třeba jen 8 000 Kč bez ohledu že tato práce je společnosti méně prospěsná než ta první? Vysoké příjmové rozdíly jsou i v tom vašem socialně-tržním hospodářství ve Švédsku.“

Ja nemam nic proti vysokym rozdilum (napr. 20-ti nasobnym), ale proti EXTREMNE velkym rozdilum (100, 1000 nasobnym) - viz vyse uvedene priklady a la Husak.

„Vaše myšlení bych řekl že se spíš blíží extrémním levičákům.“

Nikoli – me mysleni se blizi napr. socialni doktrine Vatikanu.
*****************************************************
Mard:

„Víte, rozdíl mezi námi je třeba v tom, že já jsem se demonstrace na Vyšehradě nezúčastnil. Byl jsem na všech předcházejících nepovolených demonstracích, utíkal jsem před slzným plynem a vodou na Václaváku“

Ja také, moje jmeno cetli na Svobodne Evrope jako signatare petice za propusteni Havla…

„Jinak překvapivě mnoho Vašich názorů zní velmi dobře, podobně jako třeba dobře argumentoval hokejista Duda u soudu, že důchodce nemlátil.“

Zajimave srovnani…

„Proto mne překvapuje, že kolikrát v textu příspěvku bloku uvedete nehoráznosti.“

Jake? Myslim, ze ve svých clancich jsem zcela konsistentni, v souladu s nynejsim „petadvacaterem“.

„ Spíše se domnívám, že jste více pro sociální než tržní společnost a jste ochoten ve jménu sociálna přihmouřit oči nad znásilněním trhu a svobody.“

Jsem pro primerenou regulaci ve stylu klasickeho zapadoevropskeho socialniho státu.

„Já jsem anarchista a myslím si že stát je zlo k potlačování lidí a ne nějaký pomocník. Stát je forma nátlaku, která je šíleně drahá a neefektivní, proto by měl být co nejmenší a do ničeho se neplést.“

Zasadne nesouhlasim. Anarchismus je extremni formou levicactvi.
Bojovat proti rozumnemu státu je sebevrazedne silenstvi.
***********************************************
Cestovatel:

„Prostě někteří lidé dělají práci která je blbě placená protože je málo užitečná „

Masnualni práce je malo uzitecna???

„nebo jsou prostě líní pracovat delší dobu.“

Ti manazeri pracuji 100x dele nez ty pokladni v samoobsluze??

„Holt manager společnosti, který dává pravovní místa několika desetitisícům zaměstnancům a řídí firmu, která prosperuje a tím pádem odvádí státu značnou částku na daních, které jsou pak použity na veřejně prospěšné účely a pomáhá k ekonomice v růstu je potřebnější než uklížečka nebo dělník v továrně.“

Ano, s tim zcela souhlasim. Myslim ale, ze ten rozdil není stonasobny, ale max. 10-20-nasobny. Samozrejme se to neda urcit „objektivne“. Vy reknete, ze ten pomer urci „trh“. Ano, do jiste miry je to pravda. Ale jsem presvedcen, ze ten trh je silne zdeformovan tim, ze jeho pravidla urcuji ti manazeri spise nez ti delnici…
23. 08. 2011 | 15:28

Vlkodav napsal(a):

Horejsí:

Platy:

To není problém platů, neexistuje "amorální" plat. Pokud majitel společnosti rozhodne, že se mu vyplatí takový plat zaplatit, pak je to v pořádku.

To, že za některé společnosti rozhodují jiní jidé než vlastníci je ten problém. Ale je to problém vlastníka, že si to neohlídal.
23. 08. 2011 | 15:34

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Zajimalo by me, jak byste an ty sve otazky odpovedel sam. Ja jsem poctive rekl, ze vicemene nevim... Nevim, proc vas to tak rozzlobilo.

..
23. 08. 2011 | 15:35

Luba napsal(a):

Pane řediteli Hořejší,
k dalšímu Vašemu vyjádření:

„K dnešním českým komunistům mám také zcela negativní vztah … Asi by mi moc nevadilo, kdyby se dnešní „neškodní“ komunisté dostali třeba i do vlády – myslím, že by tím rychle ztratili většinu svých voličů, právě tak, jak se kdysi stalo ve Francii a v Itálii.“

Né, né, né … a tisíckrát NE!

Nejde vůbec o to, kým komunisté dnes jsou. Ale jde o to, že strana s názvem „komunistická“ nemá na naší politické scéně co pohledávat – zrušení pohrobka KSČ dlužíme obětem komunismu a všem pronásledovaným.

„Dekomunardizace“ u nás neproběhla – a to je špatně. Smířlivost se špatnými činy špatných i dobrých lidí není dobrá strategie.

Proběhla shoda na tom, že komunistický režim byl režimem zločinným. Ale nic víc se neudálo. Konkrétní činy, které by tento papírem šustící odsudek provázely, se nekonaly.

Jak byli pronásledovaní lidé a pozůstalí po popravených odškodněni? Morálně? Finančně? Restitučně? Nebo jinak?

Asi soudíte, že restituce církevního majetku je v pořádku. Přitom se stále ve zkonfiskovaných domech „třídních nepřátel“ rozvalují bolševici, kteří se stali „po sametu“ z panstva komunistického panstvem „kapitalisticko-demokratickým“.

Přitom, církev naše katolická, na rozdíl od té polské - národní, u nás po staletí hrála roli totalitní politické strany jednající v zájmu svém, a v zájmu panovnického domu habsburského.

Šlo o hierarchizovanou mocenskou organizaci, nekritizovatelnou a nadnárodní. Jistě – i v jejím rámci působili dobří a stateční lidé. Ale to se dá říci i o některých komunistech v KSČ.

Princip – „co bylo ukradeno, má být vráceno“, je jistě správný. Ale mělo by to platit bez výjimky. Jak pro lidi mocné, podporované Římem, tak pro lidi v podstatě bezmocné, pronásledované dříve a ignorované nyní.

Dále:
Není možné argumentovat situací komunistů ve Francii nebo v Itálii. Tamní komunisté italský a francouzský národ nezradili, nepopravovali a nepronásledovali lidi demokraticky smýšlející, hrdiny protinacistického odboje, vítěze vzdušné „Bitvy o Británii“, nesnažili se potlačit lidské svobody ve jménu té jediné správné, a sjezdy schválené ideologie, a nevydali do područí cizí mocnosti svou zem.

To, co se u nás dělo, je hlavně z vnějšího pohledu doslova obludné.

Z vnějšího pohledu proto, že když se v obludáriu narodíte a žijete v něm po většinu života, věci obludné vám připadají normální.

Člověk globální, jako Vy, by si měl, na rozdíl od člověka lokálního, uvědomovat, že parlamentní vegetění komunistů ve státě s naší totalitářkou a znásilněnou minulostí normální není.

Ať se sami přejmenují, nebo ať své soudruhy soudce, bývalý komunista, zruší.

V případě politicky organizovaných tupohlavců z Dělnické strany soukmenovce Vandase to šlo hladce. Tím snáz by to mělo jít u strany, jejíž budovatelé mají na svědomí stovky zavražděných, tisíce vězněných a statisíce perzekuovaných občanů, nikoli jednu doživotně zmrzačenou holčičku.

P.S.:
Soudruhovi Dolejšovi jsem navrhoval, aby se přejmenovali na P.R.De.L – což je akronymem názvu "Původní Revoluční Demokratická Levice". A soudruh zdejší bloger to s povděkem ocenil …
23. 08. 2011 | 15:59

GEO napsal(a):

Absolutní souhlas ale je to náhled všech popadesátníků,mladší nedeklinují je to dáno jejich zkušenostmi...přeji ostré pero z brka dikobrazu a těším se na další.....
23. 08. 2011 | 16:07

Cestovatel napsal(a):

Vaclav Horejsi:

"Ale jsem presvedcen, ze ten trh je silne zdeformovan tim, ze jeho pravidla urcuji ti manazeri spise nez ti delnici"…

Ješte toho trochu aby trh určovali dělníci, kteří ekonomice ani trhu nerozumí. To by bylo silně kontraproduktivní.

Jinak pokud si ten plat zaslouží poctivou prací tak můžou mít klidně 10 000 násobek běžného platu (což asi není případ Hušáka)a bude to naprosto v pořádku.
23. 08. 2011 | 16:09

Viola napsal(a):

Tvé slovo nechť je ano, ano, ne, ne - to chtěl asi Pepa Řepa slyšet
23. 08. 2011 | 16:25

Béda napsal(a):

p. Hořejší,

stále nechápu potřebu psát opakovaně vysvětlující obhajoby

Snad neřádí v ústavu nějaká prověrková komise anebo ministerská politická kontrola?
23. 08. 2011 | 16:30

Pepa Řepa napsal(a):

Bratře Wěnceslaue
vůbec se nerozčiluju. Naopak, vidím, že je Vám třeba duchovní útěchy od svých bližních, pofoukat bolístku, ošetřit rány a tak.To já neumím.
A potvrdit, že jste na správné cestě. Violka pochopila, bystrá dáma.
23. 08. 2011 | 16:39

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a připojuji se k nicku Geo
Také přeji ostré pero.
23. 08. 2011 | 16:40

Viola napsal(a):

Bédo,

vy mě přehlížíte, už jste se jednou ptal, já jsem vám dala odpověď (vy to chcete slyšet zas a zas jen a jen od pana profesora)
"Protože se mezitím do značné míry obměnilo mé čtenářstvo (jsou ale i výjimky - srdečně zdravím své věrné příznivce, jako např. Pepu Řepu!), aktualizoval jsem níže ten někdejší článek."

Momentálně byla čtennost i diskutovanost na 4. místě a to je pro tak skvělého blogera málo, ne?
23. 08. 2011 | 16:43

František Klouček,stavitelfk@volny.cz napsal(a):

Pane PT Hořejší.Ztotožňuji se s Vaším programovým prohlášením.K volbě vaší osobnosti se odhodlám až budete v diskisi kritizovat:
1)Stravenky na kterých vydělávají firmy a prodělává stát.Vraždil bych když si odpoledne za 500.-Kč kupuje důchodkyně z astravenky plnou tašku masa-"Na stravenky vracíme do 5,- Kč"
2)Výslužné vojáků a policie,které už ve svém počátku-nabídce adeptům-je korupcí.Proč?Pojďte k nám,my Vám za 10,15,20...let
dáme úplatek ve výši 2,3,4,5...milionu Kč.Nevěříte?Zkuste si to spočítat.
3)Odměny členům představenstev a dozorčích rad státem vlastněných akciových společností.
4)Promiskuitu našich poltiků počínaje panem presidentem....
5)Přidělování dotací soukromým subjektům (zámek Loučeň)
6)Živnostenský zákon,který živnostenský list na obor poradce nepodmiňuje žádnou kvalfikací natož vzděláním.+
7)Falešně získané akademické titully...
8)Atakdále,atakdále...
9))I o dalších problémech by bylo třeba diskutovat.
10)Zamyslete se nad tím,jak by Vám bylo coby bratřím Mašínům,kdyby Vám dnes tento národ sebral veškerý Váš majetek a vyhnal Vás do obecní pastušiny.Bránil byste se energicky nebo si nechal nasrat na hlavu?
Velmi rád bych o výše uvedených problémech na blogu diskutoval.
Jinak jste mne pobavil tím,jak se mají chudáci odsunutí spoluobčané něměcké národnosti za západní hranicí dobře.Nemohli bychom jim ten jejich majetek nějakým způsobem zdanit?
23. 08. 2011 | 16:44

Viola napsal(a):

Pepo Řepo,

srdečně vás pozdravuji a už musím zas z tak skvělé společnosti utíkat. :-)
23. 08. 2011 | 16:46

Buvol napsal(a):

Autor
Víte, já si vážím zvířat víc, než některých lidí .. a docela chápu, že v Indii je kráva posvátná .. jo a klidně jste mohl napsat, že jsem vůl .. budu jím radši, než nějakou takovou kreatůrou jako je ten havel nabo schwarzenberg ..
23. 08. 2011 | 17:10

Buvol napsal(a):

A ještě něco: články s nadpisem "Co jsem zač" nebo něčím podobným, co připomíná jihočeský zápor, zásadně nečtu ..
23. 08. 2011 | 17:16

Luba napsal(a):

Pane Hořejší, řediteli,
přináším další podnět pro Vaši myslivnu:

Napsal jste:

„Rozdělení Československa mě zarmoutilo, ale s odstupem si myslím, že to bylo správné a že jsme si ušetřili spoustu problémů. Jsem docela pyšný, že jsme to dokázali udělat v klidu, ba dokonce přátelsky. Je to jeden z opravdu světlých momentů našich moderních dějin. Je třeba ocenit, jak to tehdy Václav Klaus zvládl stylem státníka světového formátu... Později to s ním už bylo stále horší a horší...“

Tak,
rozdělení Československa se Vám zdálo správné?

Jistě,
když jste za jeho vznik nebojoval, nekrvácel, je Vám lhostejné.

Ovšem,
toto uvažování je třeba Američanům naprosto cizí. A i díky tomu jsou U.S.A. globální mocností, a náš stát ubohým přicmrdávačem a přívěskem Německa, EU a montovnou Evropy.

Jakýsi Davis, generál Lee a spol. přišli kdysi z myšlenkou, hospodařit si a vládnout na americkém Jihu po svém, a dostali za to od Lincolna přes držku.

Dokud zblblí jižané, jež ve svém díle o ACW starosta Chicaga Čermák označuje za Jihany, nezaútočili na Fort Sumter, šlo mezi feudálně-zemědělným Jihem a průmyslovo-kapitalistickým Severem o neškodné pošťuchování podobně, jako mezi Čechy a Slováky:
„Slováci nám v letech kritických vrazili nůž do zad“, „Vy ste nám zasa zabili nášho Štefánika, Čehúni“, „Slovenština je nářečím češtiny, drotáre“, „Slovenský národ je národom Svätopluka, vy barbari“, apod.

Dokonce rozdíly mezi dialekty Jihu a Severu byly/jsou větší, než mezi jazyky obou našich národů.

Jih a Sever si byly mentálně a jinak vzdálenější, než my s braty Slováky. Přesto byl společný stát zachován. Ovšem, za cenu čtyř let krvavé bratrovražedné války a 900.000 mrtvých. Bez ní by ale nebylo velikosti Ameriky.

Kdybychom měli v "pomlčkové válce" v čele rozhodného státníka s diplomatickým talentem, nikoli likvidátora zbrojního průmyslu, soustředěného převážně na Slovensku, pana Václava Havla, mohlo to dopadnout zcela jinak. A vůbec nemuselo dojít k válce.

Stačilo zatknout pár nejzavilejších nacionalistů a jinak nastavit ekonomickou reformu. Pevná ruka by též zamezila rozmachu nejrůznějších mafiánských uskupení v obou pozůstalých státech.

Jenže Václav Havel rozhodným státníkem nebyl a Václav Klaus potřeboval pro své rejdy co nejmenší dvorek.

I když Václav první byl člověk dialogu a Václav druhý monologistou, pohřbili Československo, zem s kdysi výbornou pověstí a ekonomickou vahou, silami společnými a měrou stejnou.

Klaus je hlavně podvodník světového formátu.
Coby "státník" je významu lokálního.
Není to budovatel, ale destruktor.
23. 08. 2011 | 17:26

buldatra napsal(a):

Drobná poznámečka k autorově replice
Mard:
„Já jsem anarchista a myslím si že stát je zlo k potlačování lidí a ne nějaký pomocník. Stát je forma nátlaku, která je šíleně drahá a neefektivní, proto by měl být co nejmenší a do ničeho se neplést.“
Autor:
Zasadne nesouhlasim. Anarchismus je extremni formou levicactvi.
Bojovat proti rozumnemu státu je sebevrazedne silenstvi.
………………………………………………………………………..
Zajímalo by mě, kdo by tak asi bojoval proti rozumnému státu.
Proč by to dělal?

Když už se bojuje proti státu, tak proti nerozumnému. A nebojuje se hned. Nejdříve se remcá a čím je stát nerozumnější, tím víc se remcá.
Teprve pak se bojuje. Neremcá se bezdůvodně a nebojuje se bezdůvodně. Remcání je taková mikroanarchie, anarchie nastává, jakmile vypukne opravdový boj.

Nerozumný stát reprezentují nerozumní vysoce postavení, ti si říkají elita ( u nás je to elita obzvlášť pikantní, z komoušstva pocházející) a když se nad tím vesničan zamyslí, tak vlastně ta elita, kdyby byla rozumná, sloužila by občanovi ku jeho prospěchu. Ale ona je to jen "elita".

Nerozumnost elity spočívá v tom, že se jednak svou tupohlavost až bolšanskou snaží okecat, své chyby svádí na předcházející elity, na občany, druhak své postavení chápe toliko jako vydatný zdroj moci a příjmů a občana vnímá ve stylu oslíčku, otřes se ahubu drž. Tedy tak nějak mafiánsky, že.
Na štěstí to však není anarchie.

Občan, rozhodující o věcech veřejných, státotvorný, hrdý a svobodný, základní kámen rozumného státu, je pro nerozumnou elitu naprosto nežádoucí.
Nerozumná elita silou mocí obhajuje a tvoří nerozumný všeobjímající stát.
Stát, kterému slouží a který financuje občan a to pokud možno stále více a více a vydatněji. Snad proto, aby se dozvěděl, že stále více a více dluží někomu za něco.
Stát, který není pro občana službou, ale pánem. Pánem, který je stále větší a dražší, pánem zlým.
23. 08. 2011 | 17:51

Elena napsal(a):

Tak ja som s Vami pan Horejsi naprosto spokojena,
pekne sa zotavujte,

cakam clanecek o Francuzskej pevnosti Bastilie, ako to s nou doopravdy bolo, lebo kazdy rok oslavujem den jej osvobodenia.
23. 08. 2011 | 18:26

Zbyněk napsal(a):

Bedo,Sladký a spol.....
Bylo to nejen vyhnání, ale nejsprostší zlodějina v dějinách lidstva,na kterou nyní doplácíme jak finančně, tak morálně. Tak se kluci seberte, utvořte nějakou brigádu a jeďte tam řešit romskou otázku, to je totiž jediný zisk, (aby bylo po vašem "odsunu").
23. 08. 2011 | 19:14

Zbyněk napsal(a):

Ty Bůvole....
ozřejmi nám prosím co by se dělo.Jen na doplnění Mnichov je překrásné město. Přijeď na bierfest a zaspíváme si. A fuj ty cikáni, to jsi jako ti sudeťáci.
23. 08. 2011 | 20:11

Borovský napsal(a):

Profesor V.H. je druh člověka (inteligentní, chytrý, vzdělaný, rozumný, pracovitý), který by (s jistými výhradami) mohl být neprůstřelným etalonem hrdiny československé éry.

Vypořádejme se s odporníky (všemi těmi Mašíny), dejme jim a jejim potomkům, též všem hrdinným, prozápadním agentům půlku zlatého státního pokladu, komunistům, estébákům i v uniformě i bez legitimace, zlým agentům, členům stran Národní fronty, mládežnickým funkcionářům -.. z jejich zlatých zubů ten poklad dejme zase dohromady!
23. 08. 2011 | 20:15

Béda napsal(a):

Borovský,

alias Mengele. Na Západě není půlka ale již téměř celý státní zlatý poklad. Většina soukromého zlata se nachází mezi smetánkou (jenom Livii ukradli z vládní vily šperky za 5 mio), tedy mezi Nečasy, Topolánky, Kalousky, finančníky, bankéři a jinými lichváři a spekulanty...
23. 08. 2011 | 20:34

Zbyněk napsal(a):

Ty Bůvole....
ozřejmi nám prosím co by se dělo.Jen na doplnění Mnichov je překrásné město. Přijeď na bierfest a zaspíváme si. A fuj ty cikáni, to jsi jako ti sudeťáci.
23. 08. 2011 | 20:47

Frante napsal(a):

"... mohou takovéto postoje někoho popuzovat?"

Tak za sebe bych se pozastavil na větou: "Jsem přesvědčen, že křesťanství v moderní, tolerantní, "rozumné" podobě by mělo hrát v české resp. evropské společnosti důležitou roli" . Pokud jste to myslil tak, že by se vám to, z osobních důvodů líbilo, tak to leda. Pokud byste ale chtěl to vaše elementární náboženství o Bohu mezer učit ve školách, asi bych se připojil k protestujícím ...
23. 08. 2011 | 21:00

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, pane profesore, mne jste nikdy nepopuzoval. Já jsem si jen občas říkala, a občas napsala,...že se tomu panu Hořejšímu chce,...dráždit bosou nohou hady,...dloubat prstíčkem,...tu do vosího, tu do sršního hnízda.

Jo, a o čmelácích jsme se taky spolu bavili, ale ti neštípou, ti jsou roztomile neohrabaní.

Tak pokračujte, pokračujte, bádejte, bádejte, přeji osobní, pracovní i blogový úspěch. Od srdce, Tužka.
23. 08. 2011 | 21:33

joseff napsal(a):

Pane Hořejší: výborné, přimo kulturně osvětové, i kdyby to byl jen marketing. Kultivace zanedbané řepy Vám jde od ruky.
24. 08. 2011 | 03:41

vlado napsal(a):

Pane profesora Vaše osobní krédo nebude jistě popuzovat Hynka, Viléma,Jarmilu a nás další, kteří se vrhají na vaše blogy s žádostivostí seseznámit s jiným pohledem než je nám předkládán oficiálními masmedii. Politický názor umírněné sociál.-demokratického typu - "Švédský socialismus" pro mnoho z nás skoro ideál. Ale copak Evropa a globální kapitalismus tam směřuje. To nemluvím o posleních 5 létech z Vašeho podledu nelepších co se týče životní úrovně. A tady mám výhradu. Víc jak půl milionu nezaměstnaných v republice a 22mil.nezaměstnaných v Evropě
znamená, že v průměru je životní úroveň vysoká. Týká se to těch nezaměstnaných v počtu dvou Českých republik? Kdo se tohoto množství lidí, kteří by rády pracovali zastane? Naše polistopadové vlády zprivatizovali veškerý nár.majetek do cizích rukou a nyní zbývá zprivstizovat služby je to tak dobře?
Optimismus mě bohužel opouští a sociálně slabým se světlo v tunelu ztrácí!
24. 08. 2011 | 08:48

argun napsal(a):

joseff
Hmm, že by se agnostický katolík (nebo katolický agnostik?) dal místo spásy všehomíra na jednocení řepy? Obávám se, že se pletete.

To kulturně osvětové působení vidím přesně v opačném gardu. Fyzická práce pročišťuje mysl. A není při ní čas obdivně na sebe hledět do křivého zrcadla. Ale tohle katolický agnostik nepochopí.
24. 08. 2011 | 08:51

Pepa Řepa napsal(a):

joseff
slabé ranhojiči. Podpořte konkrétní, nevšeobecná, a nepokrytecká moudra bratra Wěnceslaua více (zaslouží si to) nebo přijde jiný lapiduch a otevře Hoffmanovy kapky.

Bratře Wěnceslaue vstávat.
Je ráno. Nejdřív zajděte před zrcadlo, odříkejte obvyklou formulku:zrcadlo, zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejlidštější a pak přispějte do seriálu
BÁTORY.
Pan Pehe Vás předešel.
24. 08. 2011 | 09:01

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon
Hochmannovy kapky.
24. 08. 2011 | 09:07

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Pepa Řepa. Tak, jaký je rozdíl mezi
Hochmannovými kapkami
"Hofmanskými kapkami",???
že těch Hofmanů, Hoffmanů, Hofmannů, Hoffmannů, Hoch.......,těch ale je, a Pepa Řepa je jen jeden a hned se pozná. Tužka, a po ránu, úsměv, prosím.
24. 08. 2011 | 09:30

fuj - odcházení napsal(a):

Pane Hořejší zírám - daně jak ve Švédsku tady v ČR?!?

Tak to chcete, aby pravouni a levouni si ve svém rozkrádání státu přišli ještě na tučnější sumičku než dosud, že? Nemáte náhodou zájem se na tomto přiživit, že ne?

Naopak čím méně daní, pojistného, příspěvků a poplatků stát vybere o to méně se rozkrade a o to více si lidi budou moci rozhodovat svéprávně o svém majetku.

Někde uvádíte, že patenty jsou zbytečné. Co takhle něco nového vyzkoumat, patentovat a pak patent prodat nebo dát do licence? Nebo, že by v imunologii už nebylo co k patentování?
24. 08. 2011 | 10:14

Nadvaclav Nadhorejsi napsal(a):

Pane rediteli,
vubec mi neni jasne, proc jste se rozhodl zabit tolik Vaseho volneho ci pracovniho casu (life is short) timhle blabolem. Urcite vite, ze by uplne stacilo napsat – “sve kritiky odkazuji na http://en.wikipedia.org/wiki/Useful_idiot”, nemyslite? :)
24. 08. 2011 | 10:17

Pepa Řepa napsal(a):

Tužka
Velký. Recept na Hochmannovy kapky si nechal patentovat jistý Ivan Hochmann v Vysočiny.
Vzbudí i mrtvého.
24. 08. 2011 | 10:21

Expert napsal(a):

Pane Hořejší na to jaký "duševní materiál" v této zemi žije , viz úroveň dnešní diskuse, kde Pepa Řepa kupodivu patří ještě k těm méně duševně nedostatečným, má tato země stále ještě podivuhodnou životní úroveň a překvapívý HDP.
Existuje pro tento stav nějaké racionální vysvětlení ?
24. 08. 2011 | 10:24

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, pro Pepa Řepa, díky, znám, u nás se vařily, prababička dělala, ... vždycky říkala,...vyženou horem dolem, z těla všechnu špatnost. Přidává se do nich kozlík lékařský, jeho vůni, tedy lépe puch, milují kočky, ta je tak vydráždí, mohla bych vyprávět. Třeba bych tím inspirovala pana profesora v bádání a vynašel by "Hořejší kapky" na všechnu špatnost.
Pane profesore, omlouvám se, jsou to malé poťouchlosti ode mne, ale, když mne to napadlo, no,...a co když bych Vás opravdu mohla inspirovat, staré herbáře a knihy středověkých čarodějnic, "mám v malíčku". Akva z raka zobe straka drápy z draka,...dál nemohu pokračovat, zaklínadlo by mohlo účinkovat a "nobelovka" by byla bez práce a námahy. Tužka.
24. 08. 2011 | 10:43

Pepa Řepa napsal(a):

Přimlouval bych se za název Kapky bratra Wěnceslaua, kozlíka lékařského.

Vyženou horem to Hořejší a dolem to Dolejší.
Pak zavládne pangalaktická harmonie.
24. 08. 2011 | 10:49

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Pepa Řepa,...tak to jsem Vám nahrála na body,... že já raději nešla už od klávesnice. Já do pana profesora jen tak někdy,...malounko, opravdu ma-loun-ko, dloubnu špičičkou tuhy a ještě k tomu nenaostřenou. Je to jako lechtání, aby se pousmál.Tužka, re CAPTCHA mi doporučuje, ať jdu štrikovat, tak jdu něco dělat, snad nedostanu úpal,.. nebo úžeh. To se pozná večer, pokud budu blábolit "z cesty".
24. 08. 2011 | 11:15

Yosif K napsal(a):

Pane profesore, nad Vasimi fantasmagorijnimi napady by se popadal za bricho a pukla smichy i vyse hojne citovany lidumil Warren Buffet. Vztahoval by se Vami zminovany fantasijni plan na omezeni prijmu na 10 nasobek prumeru i na kapitalove zisky?
1) Paklize ne, bohaci si budou vyplacet platy v akciovych opcich a muzete jim zase skraqbat zada.
2) Paklize ano, tak i sam Warren Buffet by nahromadil asi pouze tisicinu majetku, ktery nyni vlastni. NEBYL BY CHUDAK, ALE NEBYL BY VYJIMECNYM INVESTOREM.
Dtto Bill Gates, Zuckerberg, Page and Brinn atd atd.

Prakticky dusledek Vaseho navrhu na absolutni 100% zdaneni prijmu nad "desetinasobkem" by vedla k tomu, ze chytrio lide by se z takove zeme proste odstehovali a proletariat a lumpenproletariat by se na tom byl hure nez pred tim. Presne to se stalo ve Svedsku, kdyz vysoce prijmovi lide zjistili, ze jejich marginalni danove sazby presahuji 100%. IKEA apod zacala danit v Lucembursku a nakonec Astrid Lundgrenova zpusobila svou kamapni pad socdemacke vlady. Zpusobila pad vlady podobnych naivnich krasoduchu jako je pan profesor..... od te doby nvladne ve Svadsku stred nebo pravice. I behem vlady extremni levice ve Svedsku, byla FAKTICKA nerovnost v prijmech ve Svedsku vyssi, nez je nyni v Cechach - zpusobu jak obejit zakony ekonomickych amateru a fantasmagoristu je bezpocetne mnoho........ (dtto lze rici i o vlade socanu a komancu ve Francii - na poli snizovani nerovnosti v prijmech NEDOCILILI VUBEC NIC....... ba to pres brutalni policejni buzeraci na hranicich ohledne kontroly vyvozu kapitalu...... )
24. 08. 2011 | 11:55

Viola napsal(a):

Pepo Řepo,

i Tužko, dobré poledne. Kozlík lékařský si také pěstuju. Ale ještě jsem ho neužívala.
24. 08. 2011 | 12:05

buldatra napsal(a):

Když jsou přetřásány kapky, podotýkám, že existují i čaganovy kapky.
Jsou nesmírně účinné.
Zhusta stačí jen zmínka o možné aplikaci a problém většinou odezní (nastává tzv. efekt čaganova placeba).
Výhodu těchto kapek popatřuji mimo jiné ve faktu, že není přeba žádného kozlíku, ani lékařského, netřeba herbářů a zaklínadel už vůbec ne.
Stačí čagan, nebo přiměřený kus klacku.
24. 08. 2011 | 12:15

skeptický napsal(a):

Myslím,že banky tyto vaše úvahy o daních jednoznačně trumfnou unilaterálním stoprocentním zdaněním úspor střadatelů ve svůj prospěch.
Všechno tam směřuje.Z technických důvodů zavřeno.Nejsou a nebudou.

Vlády už obrali,teď je řada na škudlilech.Na to jeden nepotřebuje být ekonom,ani vysokoškolskou matematiku.
24. 08. 2011 | 12:38

Pepa Řepa napsal(a):

Tužko
to ne já, to ten hadí zub, co je ve mně.
:-))
Dyť mně je někdy bratra Wěncezslaua tak líto, že mám chuť napsat cosi na jeho podoporu,pochválit ho, podrbat za uchem, on to není zlý člověk jen má nějaký nelečitelný naivní zákal mixnutý mesiášským komplexem a hlavně vlastní to kouzelné zrcadlo, které ho vždycky ubezpečí, že je největší čaroděj Dobroděj v Mléčné dráze.
Na druhou stranu, uznejte, vždyť si o to koleduje jako masochista o dominu.
24. 08. 2011 | 13:56

skeptický napsal(a):

Nadkolego

Taky máte v tomhle hycu coby botulomik zákaz vycházení,stejně jako my kardiaci a duševně labilní jedinci?

Mně to pozoruhodně pálí.Rozmotal jsem záhadu radioaktivity.
Kdyby národ věděl,jak jsou ti vědátoři naivní,hnali by je do dolů.Sice mi teče mozek do očí,ale jedu.
24. 08. 2011 | 14:26

santawizard napsal(a):

Ve spolek:Padla facka padla na sále?Mačety nebo zápalné láhve?Kdo přišel první slepice nebo vajíčko zapomínaje na kohouta?Kdo chce vést dialog ať vede dialog,kdo chce vést válku slov ať vede válku slov.Demokratická elita versus fašistická a komunistická lůza?V cestě nám stojí jenom třídní a rasová nesnášenlivost mezi chudýma a bohatýma nebo černýma a bílýma.?Vyhrají spravedlivější a nebo silnější.?Blogaři tvoří elitu a glozároři lůzu!?Dá se devalvace,revalvace,inflace a deflace kurzu koupit nebo prodat za peníze?
Je jedno jestli je tatíček stát ziskovka nebo neziskovka
Krize znamená, že se přestali točit nejrve peníze a potom stroje.Výroba a spotřeba se snižuje.Prevence a represe snižuje poptávku a nabídku.Tudiž bude-li pokračovat recese ,tak potom všechno záleží na tom jestli nám stát bude vyplácet nezaměstnancekou podporu abychom mohli krizi přežít.Krize není jako když titanik narazil na ledovec.
Vždyť to bylo teprve nedávno asi před 100lety co 90% lidí pracovalo v zemědělství ,aby se uživili.Dneska stačí, když v zemědělství pracuje jenom 10% lidí .Tím chci říci ,že budování civilizace není nutno zrychlovat a zrychlovat ,ale je stejně dobré se taky připravit na recesi(chudá dovolená),kde všichni budou dostávat nezaměstnaneckou podporu a sociální dávky .Budou mít, kde bydlet co jíst a v míru přežívat recesi ,než aby k vůli nezaměstnanecké podpoře vypukla nějaká další válka a revoluce.
Vždyť už existuje miliarda galaxii.Naše galaxie se jmenuje Mléčná dráha.Má 4 spirály.Naše sluneční soustava je v jednom.Vesmír lze vidět jenom očima ¨ven z galaxie.Dovnitř galaxie nejde vidět nic protože je tam černá díra,která pohlcuje všechno světlo.Rok 2012 je velmi důležitý pro Indiány,protože jenom tehdy jsou všechny planety i se sluncem v jedné čáře úplně směrem do do středu galaxie.Tímto seskupením se stáváme paprskem černé díry!!!V mléčné dráze je tisíce slunečních soustav,I ony mají svoje seskupovací techniky.Toto otevře vesmírné brány pro vesmírná rádia a televize jako hromy a blesky.Ufoni nebudou na obloze ,ale na internetu jako mimozemské vysílání..Taky ještě nevíme jestli jsme vůbec pány naši sluneční soustavy.Jestli ne tak 2012 bude událost hlavně pro ně.Jedno časové pásmo je pro severní a jižní ameriku ,druhé je pro evropskoafrické časové pásmo.
24. 08. 2011 | 15:04

santawizard napsal(a):

Problematika a tématika:To je právě proto,že češi nejsou judeokřestané a indoevropané.K vůli Nato jsme euroameričané.severoatlantané.Záleží jak rychle půjde Rusko do Nata nebo do unie a nebo nepůjde.Judeokřestnaské náboženství a indoevropská kůltůra je více oblíbená v Britanii než v česku.Slezsko je jako slepé střevo a Morava je jako tenké střevo a Čechy jsou jako tlusé střevo ,a Praha je rit .Praotec Čech byl ale samotný Budha.Hora Říp je jeho posvátná mohyla Češi jsou rození bohémové jako zemský ráj to napohled.
24. 08. 2011 | 15:17

Elena napsal(a):

Dobry den pan Horejsi,
ocenujem u Vas a u vsetkych blogerov, ze tu pisete vo svojom mene, ze nie ste anonym, prezentujete nebojacne svoj nazor,
na portale, kde kadijaky anonymny exzemplar ma pristup.

Majte sa pekne!
24. 08. 2011 | 15:24

šlapka napsal(a):

Odzadu/bez záruky, že se dostanu dopředu/ :))

Vaše víra je buď statkem (jměním, jistotou) nebo věděním - z podstaty věci samé tedy pochybnostmi a to ještě z velké části vypůjčenými od někoho jiného.
Vědec toho tak nemá moc na výběr - v tomto kontextu. Pokud vykonává skutečně POVOLÁNÍ vědce.
Pokud tedy není šejdířem, či nevystupuje jako prorok. Anebo nezastává nějakou malou funkci v politické straně.

Nepředpojatá novinařina...to je o lidech a přístupu k informacím. I tady - na aktualně.cz je dost lidí, kteří jsou nepředpojatými novináři. Ale i tak platí, že dva popisy jsou vždy víc než jeden. Ale také platí ono pořekadlo o zrně a plevách.

Proč něco politikové neudělají s lichváři ? Hmm. To jako si budou srát do vlastního hnízda ?
Proč se nezatočí s hazardem ? To si do toho hnízda budou pravidelně zvát fekální vůz a platit ho ?

Umění dialogu. Umění vést dialog.
Nemožné.
Uřvaní ogárci a přihlouplá děvčátka se umí buď blbě usmívat nebo skákat do řeči.
Mají své duhové kuličky a šatečky pro panenky. SVÉ. Na ty vaše serou.

Nevím co to je - "kvalita života". Na školeních finančních poradců ale o ní dovedou vykládat celé hodiny. Včetně promítání filmů. No, proč ne ?
Ale veškerá i takto pojímaná kvalita života končí první mozkovou příhodou či objevením maligního tumoru na lebvinách. Někdy způsobených takříkajíc "božími mlýny" - nebo chcete-li - tak svědomím.
A nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe. Zejména pokud to má platit nejen pro mě, ale i mé bližní - ať už v nich vidím ovečky dnešní či vlky budoucí.
Rozmarná je prostě ta kvalita života. Moc rozmarná.

Válka se musí umět zpropagovat.
http://dokumentarni.tv/valky-a-armady/valkou-se-to-vyresi-war-made-easy
Bez řádného vymytí kebule jde do války buď jen blázen, lump anebo idealista.
Což je v konečném důsledku totéž. Je zde jistá možnost, že tam půjde i člověk normální...pokud je to válka obranná - ale i zde jde mnohdy zhusta o racionalizace, vtlučené do kebulí propagandou./výjimky existují - Velká vlastenecká válka byla asi skutečně válkou obrannou a čelila malignímu násilí/
Evropa je celek mocný. A může být ještě mocnější. Pokud dojde k technologické deglobalizaci Evropy a její vědecké a lidskoprávní europeizaci.

Fundamentalismus je zhoubný jak ten osvícenský ve smyslu laisseze faire, tak ten medievální - ve smyslu spásy tam někde nahoře, jinde či onde.

Multikulturalista že není ten profesor Hořejší ?
Hmm. Asi dostal strach, chudák. No - taky to je jenom člověk.

Tak to já, prosím dám vždy přednost slušně vystupujícímu - ale především JEDNAJÍCÍMU Arabovi nebo Papuonovoguinejci - před hladce sice oholeným a ostříhaným fešákem v kvadru či stejně hladce ostříhaném fešákem v hnědých rajtkách ...však se sklony k sadismu, právnímu nihilismu a hodnotovým racionalizacím a nekonvenčnímu či naopak primitivnímu násilí.
Stručně a jasně - radši deset slušných černochů či Arabů, kterým nerozumím než jeden arijský usedlík grázlovitého to typu, však vyjadřující se spisovnou češtinou.
24. 08. 2011 | 16:58

skeptický napsal(a):

Mně se to slovo europeizace z nějakého důvodu líbí.
Ta deglobalízace také není marná.Tuším za tím nějaké odčinění vylízanosti čelního lobu.Obávám se ale ,že je to záležitost ireversibilní.
24. 08. 2011 | 18:13

Elena napsal(a):

Mila šlapka ,
zasnem akymi premenami prejsli bordely a ake idealogovia su odrazu z pasakov, to vyzera ze ste vyskolena metodou ukrajinskeho vedca profesora pedagoga Makarenka.
24. 08. 2011 | 18:29

joseff napsal(a):

pepovi řepovi Je krásné že v diskusi položil další nové otázky a odpověděl na ně. Názor na jeho odpovědi 8.29 Celkový umělecký dojem: forma občas vynikající, určitě nadprůměrná, občas poněkud podprůměrná. Často dosti rozplizlé, nepřehledné, vždy ukecané, dosti nevěcné. Zatímco Hořejší psal o vážných věcech vážně, řepa si musí hrát. 24.8. 9.01
1. Havel nás lživě nachytal na švédskou cestu. Bombardér jeden.
2. Když jsem se narodil, tak jsem řval. Prý.
3. Jsem pro čínký kapsoc. NATO ale nemáme kulturu a disciplínu a nyní nám nic nepatří.
24. 08. 2011 | 18:29

joseff napsal(a):

4. pozitivní k čínským komkapsoc ...5. Některé jejich články jsou lepší než řepa. S trochou černého humoru lze říci, že je je neznárodnili našinci, ale byli zglobalizováni. Pochopitelně se bavím o majetku. Ideologie, cíle a motivy jsou sice důležitější, ale po ovoci poznáte je. Potom je ale pozdě. 6.Musí mít podíl na moci, musí dostat šanci se znemožnit jako v Číně. 8. Nejlepší je omluvit se dopředu. To okradený ocení. Napřed oni nám a potom je to jedno. 9. Vlastně se chtělo zabránit excesům, které vidíme nyní, které budeme vidět za 20 let a které jsme nechtěli vidět.
24. 08. 2011 | 18:44

skeptický napsal(a):

Prostě árijci nemají šanci na přežití.

V Américe nějaká blondýna zastavila u tiráka spravujícího pneumatiku,jestli může pomoct!!!
Jo,mám tu dva šimpanze,vemte je v L.A. do zoo.Dám vám stovku.

Za tři hodiny vidí v L.A.na ulici pozdvižení.Blondýna si vede za ruku dva šimpanze.

Co blázníte,měla jste je vzít do ZOO.
No však,ale ještě zbyly peníze ,tak je beru do Sea Worldu.
24. 08. 2011 | 19:11

šlapka napsal(a):

Elena
To je výsledek usilovné práce poradenské firmy Pepa Řepa, Řepka, Pepka a synové v.o.s.
Radili nám, jak může Main Street vyzrát na Wall Street a co z toho můžeme mít i my z Down Street.

Byli celkem levní, seriozní a empatičtí - dokonce ani nereklamovali syfla a kapavku.
Fakt klasa.
Karakteři a profíci. Zvedli naši corporate identity hodně vysoko - tak vysoko, že když se mi tam nahoru podaří někdy vyškrábat - nerozumí mně ani profesoři imunologie. A to Před tím - i po tom. /co se děje během toho to je služební tajemství - nevyklopila jsem to ani té poradenské firmě...pořád lepší syfl než ztráta iluzí.../

Ale klid. I obyčejný civil, milá Elenko, se může vyšvihnout tam kam já - nejen co se týče intelektuální výbavy. A dokonce i bez rad firmy Pepa Řepa, Řepka, Pepka a synové v.o.s.

Když budete pilně trénovat....úspěch přijde.
:))
24. 08. 2011 | 20:55

Elena napsal(a):

Mila šlapka ,
chapem, varujes ma pred radikalizmom,
doporucujes zlatu strednu cestu medzi dvoma polugulami anotomickeho utvaru skoro vsetkych cicavcov.
K podobnym zaverom som prisla sama vdaka nie len tomu to blogu.
Prepustam iste korekcie a zmenu metod, pausalne aplikacie boli sirokomastabne , tymto malo efektyvne, lokalna aplikacia sita na meru , merna pravidelna monotona meditacia, javi sa cestou k uspechu.
24. 08. 2011 | 21:39

MA-FU napsal(a):

Pepa Řepa
Vy jste jednička,sice Vám Tužka nahrála na kozlík lékařský ,ale Vaše horem a dolem je nepřekonatelné.Trocha vzpruhy v dnešním létě přišlo z Vašeho psaní,je to osvěžení. Díky MA-FU
24. 08. 2011 | 22:04

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji za vzpomenutí, zdravím Vás. V té opravdu teplé noci si vzpomínám na svou prababičku. Ta za takových nocí si dávala do oblasti srdce mokrý jitrocel přivázaný šátkem a na čelo si vázala šátek s mokrou mátou. Horko sem, horko tam, dělala na slunci celý den a bylo jí osmdesát. Vždycky říkala,...snad s tím dožiju zítřejšího rána. Halt jedinci z přirozeného výběru, přežili ti nejodolnější. Přeji nezkalenou pohodu všem na blogu pana profesora, Vám také, pane Hořejší.Tužka.
24. 08. 2011 | 22:36

honolulu napsal(a):

Prosim o dovoleni pane profesore, zmenit na chvili thema pro pani Tuzku.

Pani Tuzko, chci Vam neco napsat na pobaveni o velke osobnosti kterou Amerika obdivuje. Jak jiz jiste vite, tak chodim do skupiny New Age, kde "ocuchvame" vesmir a v te skupine jsou lide rozdeleni hirarchisticky podle talentu. (Ja jsem posledni.)

Projednavali jsme zahadny zivot jednoho z nejslavnejsich Astrologu Ameriky a ja si vzpomnel na Vas, ze by Vas to asi mohlo zajimat.
Lide ji rikali pani Linda, ale nikdo o ni nic nevedel.
Vse bylo vypatrano az po jeji smrti.

V roce 1968 vysla kniha, od LINDY GOODMAN'S - "Sun Sign". Kniha vzbudila velky rozruch kolem celeho anglicky mluviciho sveta, ale nikdo nevedel, kdo je pani autorka a ona se odmitla bavit o osobnim zivote. Jinak vsechny ohromovala tim, co psala a mluvila. Za tu knihu dostala 2.3 millionu US $, (Coz byly v roce 1970 obrovske penize), ale v roce 1973 byla bezdomovec a posedavala na schodech u Sv. Patrika v New Yorku.
Super CARODEJNICE, ktera mela telo na teto planete, ale ducha na jinych hvezdach. Za tajne vyreseni policejnich zahad odmitla brat penize, ale za dalsi knihy a pomucky pro astrology penize brala. Protoze byla zarazena k velkym osobnostem, jako byla madam Helen Blavatsky a Edgar Cayce, a protoze prave v tyto dny je u vas na navsteve dalsi osobnost z New Age, tak mi napadlo Vas pobavit. Kdo byla pani Linda ? 1925-1995....

Mary Alice Kemery se narodila asi 9, nebo 10, nebo 19. 4. 1925
v Morgantown u babicky (115 Kingwood Str.) ve state West Virginia. Svoje datum narozeni vsak uvadela pred 435-450 lety.
Stat plny hor a lesu, chudy a zaostaly.

Toulala se v mladi po lesich a uz v dobe valky zacala mit povest carodejnice. Byla zjevem krasavice s bohatymi mahagonovymi vlasy a ocima, z kterych meli panove zavrate a kterym se "menily" barvy. Protoze mela silny vliv na lidi, tak svoje fotky a zamilovane dopisy rozesilala americkym vojakum na fronte, aby meli chut se vratit zivi. Protoze se do ni zblaznila cela americka armada, tak si zvolila pseudonym "Linda" a dopisy i radio vysilani posilala z Parkersburgu, ne z Morgantownu.

(Pokracovani za hodinu, potrebuji kafe.)
25. 08. 2011 | 02:04

honolulu napsal(a):

Pro pani Tuzku, pokracovani.

Linda mela 4 deti ze dvou manzelstvi.
Sally - nejstarsi a Bill KEMERY z prvniho manzelstvi.
Jill a Michael GOODMAN z druheho manzelstvi.

Sally zmizela beze stopy a policie uzavrela pripad jejiho zmizeni jako sebevrazdu. Linda to odmitla exeptovat, protoze hvezdy ji rekly neco jineho a dlouho hledala svoji zmizelou dceru kolem brehu veletoku Ohio od Parkersburgu az po Huntington. (Ohio, je jedna ze 3 nejvetsich rek v USA a tyto reky nevydavaji svoje obeti).

Protoze byla bez penez. (Nevi se, jak dokazala za 4 leta utratit 2.3 millionu), tak zila dlouho, jako bezdomovec. Potom znovu zacala pracovat a znovu jeji jmeno zazarilo nad celym svetem. Byla bohata a lhostejna k penezum.
Ona sama vsak vyhledavala samotu.
Nakonec, kdyz zacala citit unavu ze zivota, tak odesla do statu Colorado a v nerovne ulici v Cripple Creek, (Carr Str.) zemrela na komlikace cukrovky. Bylo ji 70 let a porad byla pritazliva.

Pani Tuzko, az uvidite jeji prvni napsanou knihu - SUN SIGNS - tak ji nevahejte vlastnit. Ta kniha byla katalizatorem pro New Age. Jeji dalsi knihy jsou take navodem, jak se podivat tam, kam nikdo nevidi.
O mapovani vzdalenych hvezd, 1000 svetelnych let daleko Vam napisi priste. (Spatne znameni, vcerejsi zemetreseni poskodilo narodni monumenty ve Washingtone D.C.)
25. 08. 2011 | 02:56

prostě folklór napsal(a):

Blíží se nové prezidentské volby, a v zahřívacím kole se vždycky na chvilku objeví několik akademických sparring-partnerů, je to už takový český folklór. Myslím, že jasné, kdo tam taky prokmitne v roce 2013.
25. 08. 2011 | 07:54

.Ivan Hochmann napsal(a):

Extrémní levičák, rudoch, bolševik, zavilý antiamerikanista a antisemita.???
**************************************
No ,naozaj to tak nekedy vyzerá.
Jako když chtěl kostelník bačovi vytrtkat ženu.

Ale jinak přeji hodně zdraví.
Co bychom si zde bez takových exotů počali????

Ivan.
25. 08. 2011 | 08:10

.Ivan Hochmann napsal(a):

Jo....a abych nezapoměl :

http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2011/08/25/snimky-z-pohrbu-ctirada-masina-salvy-a-vyznamenani/#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP

Ivan.
25. 08. 2011 | 08:36

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi

Vase vyjadreni k Libyi me rozesmalo :-) Nikoliv pro ten alibismus (viz probihajici repna kampan), ale pro typicky dvoji metr. Kdyby to byl vojensky zasah USA, mel byste jasno - zaridil to vojenskopumyslovy komplex. Ale v Evrope se tvarime, ze zadny neni. (Do oci bijici priklad Svedska - ktere tam poslalo ctyri stihacky, jen aby Gripeny alespon v jedne valce vyzkouselo - se taktne vynecha.) Rika se tomu dvoji metr.

Pisete, ze nejste antiamerikanista, ale kdykoliv zminite USA, tak jen jako partu dablu. (Je to takova soft verze Maovskeho "hate America".) Neni nad uprimnost.
25. 08. 2011 | 09:28

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu, děkuji, pane. Před několika lety jsem si koupila knihu Největší záhady světa. O paní LINDĚ se tam píše v souvislosti, jak pomáhala americké policii najít hledané osoby.
Napíšu Vám vlastní zkušenost. Z kraje sedmdesátých let jsem pracovala jako pomocná síla při jedné tělovýchovné jednotě. Práce v tělocvičnách na hřištích a kurtech. Tam pracovala asi padesátiletá paní, drobná, světlovlasá, ale měla velice tmavé hnědé oči. Jak ta nejtmavší čokoláda. Když jsme se po prvé setkali, podívala se na mne, a já měla pocit, že jí jeden pohled stačí k tomu, aby o mně věděla vše. Z titulu své práce jsme musely pracovat dost často společně. Třeba celou hodinu nepronesla ani slovo, mně to vyhovovalao, protože jsem se při práci učila, po kapsách poznámky, na nářadí sešity. Ona občas řekla jen jednu větu, časem jsem zjistila, že to vždycky naprosto dopředu uhodla. Řekla třeba,...ty jdeš dnes večer tancovat,...neměla jsem to v plánu. Pak ale k večeru přišel kamarád, pomohl uklidit kurty a skutečně jsme skončili v taneční vinárně, protože on hrozně rád tančil.
Taky mi předpovídala otázky, jaké dostanu u zkoušek. Jednou , řekla, už se neuč, nauč se matice, nevím sice co to je, ale tady vidím, že z toho zítra budeš psát nějakou písemku. A zas tiše pracovala dál. Na cvičení se pak opravdu psala písemka z matic. K dyž jsem se jí někdy optala, chtěla vědět do budoucna, co???, tak někdy se jen na mne podívala, a jen tak mávla rukou do prostotu a řekla, ....dnes nic nevím, už ani nevím, co jsem měla k obědu.

Tohle všechno je ale úvod k příběhu, který jsem po několik měsíců sledovala, byla jsem jeho náhodným divákem.

Tak ten příběh. Začíná ve chvíli, kdy se v malém kamrlíku určeném pro úklidové nářadí rozhodujeme, kdo co bude dělat, tak jsme to dělaly ostatně vždycky. Za paní přišel manželský pár, chtěli s ní mluvit, nějak se jim do toho nechtělo přede mnou, ale paní uklízečka zase nechtěla být s nimi sama,..tak řekla něco v tom smyslu, že ona nemá předemnou žádné tajemství, a že jim stejně budu muset pomáhat taky. Protože jsem paní uklizečku už znala bylo mi jasné, že ví asi, čeho se to týká.
Re captcha by to dlouhé nepřijala, tak bude pokračování.
25. 08. 2011 | 10:03

.Ivan Hochmann napsal(a):

Honolulu ,

zase jste u mě o krůček stoupnul v ceně.
I paní Tužka je velmi zajímavá osobnost.
Těší mě ,že vás mohu pročítat.

Ivan.
25. 08. 2011 | 10:15

.Ivan Hochmann napsal(a):

Lubo,

je též zajímavé ,jak se v době a času sešli dva,kterým MALÝ DVOREK připadal nutností.
Když jsem viděl obě ty osoby sedět pod platanem v zahradě vily Tugenhat,začal jsem tušit nějakou zvrhlost.

Tehdy jsem to odbyl mávnutím ruky s konstatováním,že s "bratry Slováky" by to bylo stejně na posrání.
Tehdy jsem ale netušil,co nás v budoucnu čeká.....

Dnes mě mrzí,že jsme - k tomu malému dvorku nepřidali i Velký bič.

Ivan.
25. 08. 2011 | 10:31

Tužka napsal(a):

Tužka píše pokračování pro pana Honolulu.
Ti manželé měli syna, který v roce 1968 zůstal v zahraničí, později zde dostal trest, že se nevrátil, takže se rozhodl se nevrátit. A protože měl bolševik docela odpornou vlastnost, zadržovat dopisy, ztratili se synem spojení, nevěděli kde je, a o paní uklízečce se dozvědeli, že už někomu v podobné situaci pomohla, takže zda by nepomohla také jim.
Řekla něco v tom smyslu, že se pokusí, ať příjdou zítra, přinesou jeho botu, co nosil a atlas.
Přišli a mně bylo dopřáno sledovat, jak paní uklízečka v jedné ruce drží tu botu a druhou listuje v atlasu. Zastavila se až u mapy Jižní Ameriky. Řekla jim,...tady je, ale mapa je malá, bota velká, dál nemohu určit, přineste si velkou mapu Jižní Ameriky.

Vypůjčili si mapu ve škole, přišli, u toho jsem nebyla. Paní uklízečka mi ale po čase řekla, no, teď tě budu potřebovat, abych jim toho syna našla, je v Chile, potřebuju velkou mapu severní části. Trvalo to měsíce, nebyla jsem u dalších jednání. Až jednou paní uklízečka z ničeho nic řekla......pořád ten plán města nenesou, ten jejich kluk se mi ztrácí, nakonec ho nenajdu, zajdi k nim a řekni, ať si pospíší. Oni skutečně žádali na Chilském velvyslanectví plán jistého, nepříliš velkého města, neměli ho, trvalo to měsíce.
Náhoda mi dopřála být u toho, když paní uklízečka nad plánem města pronesla,...je to tady, tenhle dům, tahle ulice.

Skutečně si našli cestu, jak mimo oficiální poštu se se synem spojit, trvalo to roky, byl tam. Bydlel tam, a to období, kdy se ji ztrácel, jak říkala, tak v té době byl vážně nemocen. Používali cestu přes naše námořníky na našich zaoceánských lodích.

Přesvědčila jsem se víckrát, že jsou lidé, co dokáží "věci", které laik nechápe, odborník se diví a materialisti takové lidi považují za blázny.

Pane Honolulu, ještě jednou Vám děkuji, někdy Vám napíšu, co dokázala moje nevlastní prababička, ale dnes už toho bylo dost a pan profesor tu naší korespondenci musí "rozdýchat".
Pane profesore Hořejší, děkuji za shovívavost. Když já musím "rozdýchat", že hrdlořez Mašín dostal vyznamenání a vlajka z jeho rakve bude v našem zorném úhlu pohledu, tak Vy velkoryse přehlédněte moje mimoběžné myšlenky, to pro Vás bude pouhá "brnkačka". Tužka.
25. 08. 2011 | 10:52

im napsal(a):

@paní Tužka
Prosím pana profesora za prominutí, něco mimo předmět blogu, malé poděkování paní Tužce, bylinkářce, za prababiččinu radu. Ten hic mě hrozně deptá, mátu i jitrocel mám na zahrádce, večer zkusím, díky.
25. 08. 2011 | 11:56

MA-FU napsal(a):

Tužka,Honolulu
Tužko díky za návod babičky při práci a byliny ,které používala-vždy se to hodí,
a četla jsem Vaše a Honolulova zajímavé "povídání" velice pěkné a silné!!! Díky zdravím MA-FU
25. 08. 2011 | 11:57

Pepa Řepa napsal(a):

scallop
Pochopil jste o co mně šlo. Nejsem obhájce velkého plukovníka, ostatně byl to dva roky můj šéfik. Dokonce jsem se přátelil na Shatt el-Nachér s jakýmsi majorem Abd as-Salámem Džallúdem, měli jsme na pláži bungalowy vedle sebe. Byl z Magharhy jednoho z nejvlivnějších kmenů v Libyi, kterého držel plukovník tak vysoko, aby byl od kmene pokoj. Zbavil se ho už před lety.
To je ale jiný příběh.

Šlo o to, že bratr Wěnceslaus a s ním celá Obec česká eurohujerská má Sofiinu volbu.
Na jedné straně jsou udatní arabští reci jako Saddám, Bašár či Mojmír, kteří se deklarovali za socialisty.
I zaplesá srdéčko postmarxistů, jsou to přece našinci. Budují socialismus.

Kdyby válčil v Libyi strýček Sam mají jasno. Proradná imperialisticko-sionistická agrese.
Ale strejda Sam má kapsy prázdné, vedení převzal žabožrout, který stáhl za sebou část EU, tedy pro Obec hujerskou rodnou matičku, která přece nemůže udělat chybný krok.
Ta vede vždy války spravedlivé, chrání civilisty o olej přece nejde.
:-))

Tedy nastal-z pozice neomarxistického hujera- bratrovražedný boj našinců .
"Jsem přesvědčen, že současné potíže jsou důsledkem nedostatečné integrace", tvrdí autor. Hmmm.
Takže vše vyřešil v odpovědi, čestně, přímě a zásadově ostatně jako vždycky.
:-))))
Vaš řeč přece budiž Ano-Ano. Ne-Ne, napovídala Viola. Marně.

A takhle bych mohl rozebrat Kodex samochvály svého spolupapežence bod po bodu, šroubek po škoubku jako stavebnici Merkur.

Mohl bych přejít na verbální odmítáni politiky multi-kulti a doložit to výroky pana Hořejšího, kde praktické kroky této politiky obhajuje, otevřít jeho zásadový a přímý postoj ke konfliktům s českou minoritou nepřizpůsobivých (inu na konfliktu v Rumburku nebo Novém Boru se politické body nezískávají, na láhvy ve Vítkově ano), takže ochluchneme či prohlásíme, že nemáme svůj názor.

A na závěr bychom mohli zmínit jeho:" kdyby imperialisté opustili politiku bezvýhradné podpory jedné strany konfliktu a pomohli i v izraelském zájmu vybudovat prosperující palestinský stát" a připomenout jeho mimořádnou "objektivitu" v hodnocení a komentování situace na BV.

Ale neudělám to, je mi ho líto, vítám delegaci ranhojičů, spoluakademiků z Lomonosova universitěta podporovanou šlápotou z E55, která ještě včera kydala hnůj.
Pozor ať je neklepne Pepka.

Kdysi se říkal vtip jak sovětský akaděmik zkoumal jak daleko blecha vyskočí, když jí budeme trhat nožičky a dávat povel:blecho skoč!.
Postupně trhal, dával povel a měřil. Když utrhl poslední nohu, blecha nic.
Když utrhneme bleše všechny nohy, blecha neslyší.
Zapsal akaděmik.
Co se změnilo?
25. 08. 2011 | 12:51

Pepa Řepa napsal(a):

pardon na láhvi, inu řepa
25. 08. 2011 | 12:54

Elena napsal(a):

Radikalna vzdy spravne a razne konajuca Pepa Repa, nechala Mojimira 47 rokov robit neplechu a dnes po tak kratkom procese konecne nastolila pravost,

Neklepne pepka, komu je sudene sa utopit ten sa neobesi.
25. 08. 2011 | 13:09

Elena napsal(a):

Pepa Repa u Vas to vidim na boj sam zo sebou, preto Vas pan Horejsi tak pritahuje, vidite v nem ze nema problem zo svojim svedomiem, ze je virovnany, jeho zrkadielko ho nedrazdy a mu neodvrava, lebo k nemu vzdy pristupi riadne pripraveny, kde totiz Vy k zrkadlu chodite v spodkach a potom mate vycitky svedomia, pred sa tu Libiju tak dobre poznate, tolko ste po nej precestoval, pracoval , preco ste nebol odbojar, nechapem, mohol ste sa tamojsimu rezimu vyburit , nie len dostavat tucne diety zo sluzebnej cesty.
Precitajte svoje vlastne komentare ohladne Libije od sameho zaciatku, tam ste napisal, ze zapad ohladne Mojimira sa razantne rozhodol po jeho nekalich obchodoch s cangom,
tu mate to co Vas pali.
25. 08. 2011 | 13:24

honolulu napsal(a):

Pani Tuzko, pane Ivan Hochmann, pani MA-FU, jsem rad, ze jsem Vas pobavil. Urcite se znovu zase nekde sejdeme pri nasem thematu.
Pani Tuzko, to ze patrite k lidem kteri maji nadani a cit pro prirodu a spiritualitu vim davno, hned po nekolika Vasich vetech. Zaradit do stupne, hirarchie techto vyvolenych bych si Vas vsak netroufl. Je to krasne hobby. Preji Vam uspech.

Pane Pepa Repa, nebyt Vas, tak by zde na Aktualne CZ bylo smutno, jako v dobe sucha na Kala-hari. Tak jak se zasmeji ja, se smeji Cesi kolem celeho sveta. Dekuji.

Jeste vas chci vsechny informovat, ze ten pohreb pana Masina bylo velke, kladne ohodnoceni jeho zivota. Mluvila o tom i nase TV a noviny.
25. 08. 2011 | 13:53

Elena napsal(a):

co sa tyka nickov, kludne si dam nick šlapka,
vela tunajsych si dava uslahtily nick ale tahne z nich ako zo zumpy

uz nebudem rusit, lebo je tu zase zbierna kvazi uslachtilych
25. 08. 2011 | 14:11

Viola napsal(a):

honolulu,

ty jsi na tom pohřbu nebyl? Proč? Bylo tam moc málo lidí, na to jak to byl "ušlechtilý" člověk.
25. 08. 2011 | 15:41

honolulu napsal(a):

Pani Violo,
nemohu jet na pohreb do rodiny, kterou neznam a kam jsem nebyl pozvan. O Masinech jsem se dozvedel na Aktualne CZ. Mimo to jsem ani nevedel, kde pohreb bude.
Jsem pouze docasne v Ohiu (Franklin County). Neni to muj domovsky stat. Pohreb byl v Cuyahoga Couty, coz je Cleveland a blizke okoli. Neni to daleko, asi 160 mil (256 km) po I-71 (dalnice) z Franklin Couty (Columbus Area).

[Trochu zemepisu na pobaveni a porovnani s Ceskem. Stat Ohio je co do velikosti proti jinym statum Ameriky az na 35 miste z 50 statu.
Jeho velikost je 41 330 mil ctverecnich, Cesko ma 30 449 mil ctverecnich. Poctem obyvatel je Ohio na 7 miste v Unii. Ma 11 400 000 obyvatel. Cesko ma asi 10 500 000 obyvatel. Tento stat byl vzdy obliben u ceskych emigranu pro velke mnozstvi prumyslu, ktery se soustredil nejvyce kolem mesta Clevelandu.
Toto mesto bylo kdysi nejbohatsi v Unii. David Rockefeller zde zacinal svoji karieru.
Po masove integraci cernych do nekterych casti Clevelandu a po uteku belochu, je to dnes druhe nejchudsi mesto v Unii, zijici z dodaci Federalni vlady. To je ten Multi-Kulti "prinos".

Pozor vsak, nektere ctvrte tohoto mesta jsou prepychove, jak na zapadni okrajove casti mesta, tak na vychodni casti mesta.
Toto mesto je rozdeleno rekou s indianskym nazvem Cuyahoga na dva celky mentalne/psychologicky odlisne, ktere spolu maji malo co spolecneho.
Za zminku jeste stoji, ze v zapadni casti mesta kolem reky Rocky River je t. zv. Emerald Necklace (emeraldovy nahrdelnik).
Je to velmi pekny park 40 mil dlouhy s moznosti vypujceni konu ci canoji a kajaku. Je tam opravdu pekne.

Kousek od Clevelandu na zapad je mesto Sandusky, kde je t.zv. Cedar Point, coz je neco podobneho jako Prater ve Vidni. Do techto mist jezdi turiste z celeho sveta se sklonem k masochismu.
Nagooglujte si co tam na vas ceka za mucici prostredky. Tento zabavny park je nejvetsi a nejlepsi (NEJHORSI) na svete.]
Uz je to moc dlouhe tak koncim.
25. 08. 2011 | 17:28

Viola napsal(a):

musím poděkovat honolulu za aktuální výklad zeměpisu, to je jen jedna z mála věcí, která se mi na tobě líbí. A odkud vlastně pocházíš v ČR, ze kterého města?
26. 08. 2011 | 13:13

Oliver napsal(a):

Jenom chudacek, co si neni jisty sam svym postojem ma potrebu psat takove cancy. Z kazdeho postoje k zasadnim tematum vidime, kam tento profesor jste s vysokymi prijmy patri.
28. 08. 2011 | 13:28

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately only details -- significant details, but variants on this theme. index.php is the control, the menu system determins what the "current page" is, and plenty of events get fired along the way of building that page. Plugin modules can hook in to those occasions and modify the workflow/supply additional advice/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does maybe not actually DO something other than say, 'Somebody asked to get a page! Does this exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 22:24

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
26. 02. 2014 | 15:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy