Falešná hra na akademické svobody?

26. 01. 2012 | 16:45
Přečteno 11365 krát
Dovoluji si níže přetisknout část podle mého názoru pozoruhodného článku historika dr. Antonína Kostlána; plné znění (včetně zajímavých historických aspektů) naleznete na jeho blogových stránkách.
***********************************************************

Falešná hra na akademické svobody?

Antonín Kostlán

Hulvátský výpad, který před pár dny učinil prezident republiky proti akademickým svobodám, je zároveň dalším útokem na základní občanské svobody u nás; i ty jsou totiž v jeho pojetí často chápány jako nějaká falešná šidítka. Je myslím nejvyšší čas začít se vážně zamýšlet, z jakých ideologických kořenů Klaus vychází a kam chce tuto společnost domanévrovat.

Mezi populismem a ultranacionalismem

"Fascism is a political ideology whose mythic core in its various permutations is a palingenetic form of populist ultra-nationalism…" Takto pregnatně formuluje svou definici fašismu anglický politolog Roger Griffin ve své studii z roku 2003; jeho definice je dost výstižná, protože abstrahuje od různých historicky podmíněných a nahodilých okolností a obrací se k samotnému mýtickému jádru této ideologie; to je v jeho pojetí spjato s podbízivým populismem, ultranacionalistickým viděním světa a "palingenetickou" vizí o znovunastolení zázračného řádu, který tu už jednou vládl, ale vinou neblahých historických okolností musel ustoupit do pozadí.

Rozhlédneme-li se po české oficiální politické scéně, nebude nesnadné zjistit, že takovému konceptu se na ní asi dnes nejvíce přibližují ideologické dílny kolem Václava Klause (tedy jednak ideologové, kteří společně s ním okupují Pražský hrad, a dále pak Ti, které si pěstuje kolem občanské iniciativy D.O.S.T.). O zjevném ultranacionalismu tohoto myšlenkového "think tanku" se dnes už nedá po jeho bátorovských námluvách ani v nejmenším pochybovat a Václav Klaus je sám o sobě přímo ztělesněním současného českého populismu; vždyť jen málokdo umí tak mistrně zahrát právě na ty struny, které mu mohou napomoci v jeho okamžité argumentaci. V ideologii těch zvláštních lidí kolem něj se navíc pozoruhodnou měrou uplatňuje palingenetická vize, která spočívá v emfatickém volání po obnovení dávného a porušeného řádu, jímž je ovšem v Klausově pojetí prvotní kapitalismus založený na fungování svobodného trhu; jest prý přímo posvátným posláním naší společnosti vyrvat jeho odkaz z rukou nactiutrhačů a nevěřících Tomášů a prosadit jeho opětovné nastolení (tentokrát už zřejmě na věčné časy, a nikdy jinak).

Ponechme v tomto ohledu stranou, že takový kapitalismus ve skutečnosti vlastně nikdy neexistoval a jediné místo, kde jej bylo možno nalézt ve vskutku koncízní podobě, jsou spisy Karla Marxe, v nichž se Klaus a jeho stoupenci zřejmě nejvíce inspirovali, a připomeňme, že stále zjevnější příklon ideových proudů kolem Hradu k některým teorémám fašistické ideologie se zřejmě stal důvodem, proč právě odtud vzešel v poslední době pokus o redefinici fašismu podle klíče "fašismus = občanská společnost". Zjevná snaha o terminologickou manipulaci má napomoci zamlžování a rozvolňování používaných pojmů, a jde tudíž o tradiční mystifikační akci typu "Zloděj volá: Chyťte zloděje."

Stařičký mocnář se zlobí

O tom, jak hluboko již vykročil za hranice diskursu tolerovatelného v demokratické společnosti směrem k totalitnímu způsobu myšlení, nás Václav Klaus opět přesvědčil ve svém rozhlasovém vystoupení z 24.ledna 2012, v němž vyjádřil své pobouření nad protestem "akademiků" proti reformě vysokých škol. V tomto svém vystoupení napřed rozvinul obraz naprosto zdevastovaného vysokého školství, které "neprodukuje ani kvalitní vzdělávání, ani vědu"; myslím, že znalec češtiny ocení zejména jeho pozoruhodně inovativní obraty "produkovat vzdělávání" a "produkovat vědu". Jaká to vzpruha proti přežitému "poskytování vzdělání" a "pěstování vědy"!

Nad temným močálištěm vysokého školství však podle prezidenta svítá naděje, protože tu je připravena "reforma"… No ano, reforma – jedno z oněch sloganových slovíček současnosti (podobně jako "audit" nebo donedávna i "transformace"), která se jeví natolik samospasitelná, že je netřeba vysvětlovat – a běda tomu, kdo takové samospasitelnosti nevěří… Bohužel patřím mezi právě takové lidi a již dávno jsem si navykl slova "provádět reformu" překládat ze současného politického ptydepe do češtiny jako "uvolňovat k rozkradení"; proto nemám iluze ani o té chystané "reformě" vysokoškolské. Ostatně každý, kdo nahlédl do připravovaného zákona o vysokých školách, mi asi dá za pravdu, že jeho realizace může přinést leccos, ovšem kromě zvýšení úrovně vyučování a lepší pozice pro vědeckou činnost na univerzitách.

Vraťme se však k prezidentovu pobouření; zde budu citovat doslova: "Já musím říci, že jsem ale velmi pobouřen, co si akademický svět v této chvíli dovoluje /…/ Myslím, že je potřeba říci jednu jasnou věc, že se naši akademici musí jednoznačně rozhodnout. Nemůžou bojovat na několika tématech současně a přitom ta témata jsou naprosto protikladná. Nemůžou bojovat proti školnému a současně chtít maximální akademickou svobodu a plné rozhodování o vysokých školách. Prostě pokud vysoké školy touží po naprosté nezávislosti na státu, pak by samozřejmě musely chtít i nezávislost na penězích daňových poplatníků. To je elementární aritmetika, to by měl automaticky říci každý, kdo nad tím alespoň trošičku přemýšlí. Já bych chtěl hlavně připomenout některým našim velkým akademikům, že prostě debata není o soukromém školství. Debata je o veřejném školství. Prostě pokud by to byly soukromé školy, kde studenti si plně platí školné, no tak pak ať mají akademici právo prostě rozhodovat, jak uznají oni za vhodné. Ale toto, co oni dnes předvádějí, je falešná hra na akademickou svobodu, protože jsme ve světě veřejného školství, který (sic!) platí stát, respektive daňoví poplatníci, a proto také stát musí mít právo, aby o tom rozhodoval nebo spolurozhodoval. Takže nechme si falešnou hru na akademické svobody, je to naprosto nedůstojné a mě to velmi pobuřuje…"

Stát jsem já, a basta!

Tak vida, jak se nám utěšeně ten seznam nepřátel veřejného sektoru alias státu rozrůstá… Již dávno do něho patří nevládní organizace (samozřejmě se světlou výjimkou D. O. S. T.) a vlastně občanská společnost vůbec. Nedávná kampaň zase připomněla škodlivost důchodců, kteří nemají odvahu včas umřít, takže hrozí, že naší mládeži projedí v ovesné kaši její budoucnost. A doslova před pár týdny byli mezi parazity zase začleněni i vysokoškolští studenti (pokud si ovšem neplatí své nadstandardní = vysokoškolské vzdělávání ze svého). O homosexuálech a "nepřizpůsobivých" zpravidla tmavší pleti ani nemluvím… Mezi nepřátele veřejného sektoru alias státu samozřejmě patří i odbory a zaměstnanci, jejichž zájmy hájí, provozovatelé uměleckých aktivit, které si na sebe nedokážou vydělat tržní cestou, a každý nemocný člověk, který ke své léčbě potřebuje jiné léky, než které si může za své koupit v lékárně. A nyní tedy i "velcí akademici", tedy zřejmě práva ta komunita, k níž se dříve obracel T. G. Masaryk s důvěrou jako k intelektuální elitě národa… Zůstal vlastně v téhle zemi kromě politiků a jejich stran ještě někdo, kdo nebyl vyloučen pro své "partikulární", "postranní" zájmy z veřejného sektoru jako jeho nepřítel, anebo už jsme všichni tak nějak veřejnými nepřáteli pražského Hradu?

Zdá se, že "stát jsem já" (což ve zvrhlém Klausově pojetí zároveň znamená zároveň "jen já mám právo žít ve veřejném prostoru a týt z něho") může v naší zemi říci opravdu jen hrstka vyvolených. A všimněme si té železné logiky páně prezidenta, že kdo je "placen státem" (čímž se v jeho osobité terminologii označuje distribuce veřejných výdajů), musí nutně vykonávat jeho příkazy. Pravda, pár tzv. demokratických deviací nám tady ještě odolává… Soudci si dovolují pobírat státní obolus, ale přitom vyslovují své rozsudky nestranně (alespoň někteří z nich), občas se na gesto samostatnosti vzchopí i policie – a pak ty nešťastné obce, které si berou od ministerstev "jejich" peníze a přitom si myslí, že si s nimi mohou nakládat bez ohledu na kapsu a potřeby poskytovatele (rozuměj: příslušného ministra nebo sekčního šéfa)… Ale to vše už je jenom falešná hra na tyhle různé svobody, stejně jako akademici si jenom falešně hrají na svobodu akademickou…

Zatímco představitelé komunistického režimu, když stejně nakvašeně prskali proti demokratickým svobodám zděděným z minulosti, se je snažili deklasovat spojením "buržoazní svobody" (tedy svobody jen pro buržousty, ze kterých nemá nic dělnická třída), Klaus pro ně razí odsuzující nálepku "falešné svobody" (tedy ty, ze kterých nic nemají stranické pokladnice). Totalitní jádro Klausových představ o státu zde vystupuje téměř obnaženě a ten, kdo nad tím mávne rukou ("nojo, ona Kikina už léta říká hrozné kraviny", jak se často píše v internetových diskusích), dělá velkou chybu. Václav Klaus a lidé kolem něho měli totiž vždy velký vliv na tvorbu veřejného diskursu u nás; vzpomeňme jen na ono podprahové sdělení "Kdo půjde s námi, ten si může beztrestně nakrást", kterým nás v první polovině 90. let v každém ze svých vystoupení oslovovali… Jeho opakované mediální útoky na základní demokratické hodnoty a vymoženosti mají opět "kultivační" charakter: jejich hlavním účelem je posunout veřejný pohled nad danou otázku, což za daných okolností znamená prohloubit pokračující devastaci demokratického povědomí ve společnosti. Jako správný demagog si je totiž Klaus vědom toho, že tzv. mlčící většina se přikloní k takovému výkladu výrazů a pojmů, který se jí bude nabízet co nejhlasitěji a pokud možno s emotivním nábojem (úspěšné je přitom zejména ono "zbytečné ujídání ze společného talíře daňových poplatníků").
....
....
(následují pasáže o historických aspektech autonomie univerzit a akademických svobod)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ivan napsal(a):

Souhlasím s textem pna Ant. Kostlána v plném znění. Nechápu prezidenta. Jeho výroky jsou velmi nebezpečné pro tuto zemi.
Nejsme v totalitě, takto optevřeně to nepřiznaly představitelé minulého režimu.
26. 01. 2012 | 16:58

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

pane autore díky,
se zájmem jsem si vyslechl slova inženýra Klause a vyložil jsem si je celkem stejně jako pan Kostlán.

Podle mého se v tomto okamžiku již diskuse redukuje jen na "Klaus - raus!". Ostatní již bylo řečeno.
26. 01. 2012 | 17:01

CML z Hradčan. napsal(a):

No toto je zavádějící a zlovolná neanalýza! To se musím zamračit! Já tomu přece rozumím nejvíc! Totiž všemu! Nezlobte mě!
26. 01. 2012 | 17:02

český maloměšťák napsal(a):

"...pokus o redefinici fašismu podle klíče "fašismus = občanská společnost". Zjevná snaha o terminologickou manipulaci má napomoci zamlžování a rozvolňování používaných pojmů, a jde tudíž o tradiční mystifikační akci typu "Zloděj volá: Chyťte zloděje..."

Toho jsem si také všiml.
Ale nejenom.
Dnes je třeba velmi populární přirovnávat Evropskou unii k RVHP či SSSR.
Vše takto výplod psychopatických duší.
Oni si snad myslí, že k monetární konsolidaci USA došlo za týden.
A že když sem jdou evropské peníze...tak cudně mlčí. Ale když my máme vyjádřit solidaritu , respektive zachovat se rozumně i vzhledem k tomu, že naše ekonomika je z velké části exportní a to s převahou expozic vůči zemím EU....kvičí, jak by jim snad do zadku někdo strkal mrkev.
A přitom to tady systematicky rozkrádají - a nebát dozoru EU orgánů - ukradli by i ty peníze ně,eckých, holandských a francouzských daňových poplatníků.

Ještě další paradoxy mě napadají.
Ale až se to tady hezky rozjede /ghándí, Silvie, Maximus, Kuchař.../.
Zatím jsem s pozdravem " Nic než marod !"
26. 01. 2012 | 17:06

Expert napsal(a):

Jako komplement k článku pana Hořejšího o stavu české demokracie a vlivu pana Klause na její stav, lze uvést
modelový přklad toho jak byla a je tvořena česká demokracie.
Tímto modelovým příkladem je volba pana Klause prezidentem republiky.
Průběh této volby připomínal výběr koně na koňském trhu a to včetně chování aktérů tohoto handlu a prostředků používaných k dosažení konečného cíle. Jakou demokracii může nastavovat takováto volba a prezident zvolený takovým způsobem.
A těchto modelových případů bych mohl posat x a možná i x+1.
Jakou společnost a jakou demokracii očekáváte, je-li generována těmito aktéry a těmito procesy.
Přesně takovou jaká je v současném Česku . Pseudodemokracii pro korupčníky zlodějěe a lháře.
P.S.
To, že po velmi dlouhou dobu byl jedním z významných hybatelů a tvůrců této demokracie byl "kmotr Mrázek " je už jen třešnička na dortu české pseudodemokracie.
26. 01. 2012 | 17:09

Honza napsal(a):

To autor:

... perfektní analýza,perfektní syntéza, když se k tomu přidá i trochu "humoru", aby to bylo čtivé vznikne úvaha, která nemá vadu.
Co se týká Klause - zdržuji se jakýchkoliv komentářů , srovnávání s politiky počínaje rokem 1948 - takový tady totiž ještě nebyl ani po stránce odborné, ani po stránce mravní, .... jinými slovy tento člověk mne nikterak nezastupuje nehájí ani zájmy mé ani země kde jsem se narodil a žiji - Československa), ten člověk nikdy nebyl můj president
26. 01. 2012 | 17:12

Martin napsal(a):

Klaus už toho napovídal hodně, ale překvapuje mě že se tolik lidí rozčiluje zrovna nad pozastavení se nad tím, že nejde mít plnou svobodu při závislosti na dotacích od státu, když tohle je zrovna poměrně jasné.
26. 01. 2012 | 17:14

PK napsal(a):

Brilantní, díky za přetištění
26. 01. 2012 | 17:17

český maloměšťák napsal(a):

Martin
Ano - také hasiči by si měli uvědomit - že to jejich hašení je vlastně parazitování.

Martine - co kdyby hasiči místo hašení raději pálili ?
Na to by snad dostací nebylo třeba, ne ?
Co vy na to ?
Přiložil byste polínko ? Nebo dvě ?
...budou hezký obě dvě...

Za chvíli se vrátím - zkontrolovat, zda míra psychopatie stoupá úměrně počtu návštěv.

Apropo - a co když bere dotace soukromá škola ?
Není to spíše zcela jasným svědectvím o prohnilosti kapitalismu ?

Ha, ha, ha.....:)))

:(
26. 01. 2012 | 17:21

Dagmar napsal(a):

Martin

Proč by to nešlo? český stát nastrkal peníze daňových poplatníků do soukromých bank (dávno před současnou finanční krizí) a ukrojil jim snad z jejich "bankovních svobody" ?
26. 01. 2012 | 17:21

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Martin:
:-):-), ano, "poměrná jasnost" a "překvapení" !!!!
Martine, bez urážky: jde o něco víc.
Zauvažujte, jestli křivárny pana inženýra nejsou už opravdu příliš.
26. 01. 2012 | 17:22

PK napsal(a):

Doufám jen,že třeba za rok nebude mezi nepřátele státu zařazen taky server Aktuálně CZ.
26. 01. 2012 | 17:31

Martin napsal(a):

český maloměšťák: A co mají společného státní zaměstnanci hasiči s akademickými svobodami ? Odpovím si sám, nic.
Dagmar: Banky v ČR rozhodně nemají svobodu a rozhodně nepožívají dotace každý měsíc, tak jako tzv. státní školy. Neplést si to se Švýcarskem nebo Lichtenštejskem.
svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče: Vždycky jde o víc, ale musím se smát tomu že taková prkotina se setkala s takovým ohlasem :-D
26. 01. 2012 | 17:32

JF napsal(a):

velmi výstižné - zbývá otázka do akademické obce - Jak je to s udělením řádné profesúry V.Klausovi? To bych řekl je vztah ze kterého ,ůže V.Klaus těžit (otázka sebevědomého vystupování) Je to podobný vztah pokud rozmazlujete malé děcko neoprávněnými zásluhami - jednou se to obrátí vůči špatné výchově a v konečném důsledku celkem oprávněně. Nechci tím říci jaké mohlo být dětství V.Klause - i když ...
26. 01. 2012 | 17:40

Pamela Bárnsová napsal(a):

Martin e

Může v našem státě být někdo svobodný?
Nemůže. Státní školství musí poslouchat příkazy z Hradu, protože platí stát jsem já a soukromé gymnázium musí poslouchat svého chlebodárce ex z Čezu.

Je to horší než v 50. letech. To alespoň se zdála vidina, že je kam utéct. Ale dnes?

A vy mladý bc. to ještě obhajujete?
26. 01. 2012 | 17:45

český maloměšťák napsal(a):

Martin
Uvažujte, milý pane libertariáne - někdy hlavou. Sám. Svoji hlavou.
/mimochodem - toto pojetí se mi jeví docela libertariánským/
A pak se nebudete muset jednak hloupě ptát - a jednak ještě hloupěji si sám na svou hloupou otázku odpovídat.

Jen pro upřesnění - pokud tedy pobírání dotací znemožňuje lidem v akademické obci, aby byli svobodní ve smyslu akademických svobod...tak tedy pokud nejsem vůl, musím z toho vydedukovat, že svobodní takto být z podstaty věci samé být nemohou...a tak musí srazit paty a poslouchat toho, kdo jim ty dotace přiřkne, distribuuje a vyplatí. /hmm - kdo ale ty dotační peníze vygeneruje...to už vás asi tak moc nezajímá, že ? - že to je tedy společnost jako celek...no nic, nic...školit z takovývh trivialit vás nehodlám.)

Nu, milý marxistický libertariáne - jak je to teď s těmi zapeklitými hasiči ? Koho mají tedy poslouchat oni ?
Libertariáne nešťastná - že vy chcete, aby posloucali tu pověstnou neviditelnou ruku trhu ?
Ale, ale....to není dobré řešení. Už jen vzhledem k jistému vysvětlení....*

* bude sděleno na požádání
/nejprve ale odprosit a kát se...(například třikrát za sebou zvolat " klaus raus ! ")/
26. 01. 2012 | 17:51

Josef K. napsal(a):

Martin. Kupodivu i hasiči jsou zcela závislí na akademických svobodách. Prosperita postmoderní společnosti je na nich přímo postavena. Nikde jinde se totiž nemůže zrodit. Nezdá se Vám to?
26. 01. 2012 | 17:53

argun napsal(a):

Já myslím, že dále uvedené věty, které lze považovat za gros prezidentova sdělení, jsou dosti prosté na to, aby je pochopili i badatel Hořejší a pan Kostlán. To, že je pochopit nechtějí, vypovídá cosi o nich, nikoli o prezidentu Klausovi.

"Nemůžou bojovat proti školnému a současně chtít maximální akademickou svobodu a plné rozhodování o vysokých školách. Prostě pokud vysoké školy touží po naprosté nezávislosti na státu, pak by samozřejmě musely chtít i nezávislost na penězích daňových poplatníků."

Dodávám, že se sdělením v oněch větách obsaženým, plně souhlasím.
26. 01. 2012 | 17:56

dennis napsal(a):

Tento blog, tedy vyber z textu Antonina Kostlana je nejlepsi prispevek do diskuse k predchazejicimu blogu profesora Horejsiho. Dekuji za odkaz.

Rad si cely clanek v klidu prectu. Rad, ale neznamena, ze si budu libovat v predstavach hrozive vize budoucnosti, kterou vedouci ideolog svemu narodu pripravuje. Rad si to prectu proto, ze brilantni uvaha napsana v vtipne a kultivovanou cestinou dokaze ctenari pomahat orientovat se v soucasne zaplave pseudo komentaru falesnych bojovniku za "skutecne tradicni hodnoty".

Znovu si uvedomuji, ze sila populistcke propagandy spociva v jednoduchych lzich a polopravdach, se kterymi se jen tezko bojuje, ktere nelze strucne a jednoduse vyvratit. Jsem optimista a verim, ze se lide v naproste vetsine nedaji stahnout do pachnoucich hlubin nasili proti mensinam. Zaroven tusim, ze sestupny demoralizujici vyvoj v nasi spolecnosti jeste bude v pristich dnech, tydnech, mesicich pokracovat.
26. 01. 2012 | 17:59

JC napsal(a):

český maloměšťák,
Mno dávat za příklad polovojenskou organizaci/hasiče/ je vskutku " geniální"
Já bych Hořejšímu ty hasičské " svobody" dopřál. Ten by se divil i ušima.
26. 01. 2012 | 18:01

JC napsal(a):

P.S. A s Klausem v tomto ohledu souhlasím.
26. 01. 2012 | 18:03

Ježíši napsal(a):

Ivane, a Vás to u toho proboha individua překvapuje?
Jak se to má s hradním velkopánem:
http://spiknutilekaru.wordpress.com/korespondence-lekaru/
www.halik.cz/rozhovory/tyden_210311.php
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/narcis-klaus-odkvetani_25988.html
26. 01. 2012 | 18:04

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

argune 17:56,
opravdu to není tak jednoduché, nahoře se snaží č.maloměšťák i jiní to vysvětlit Martinovi.
Pokud jste otevřený člověk, zkuste nad tím také zauvažovat.
Pokud jste věřící, není Vám pomoci. :-)
26. 01. 2012 | 18:04

JC napsal(a):

Josef K.
" Kupodivu i hasiči jsou zcela závislí na akademických svobodách"
Mohl byste pane Josefe tuto myšlenku více rozvést ?
26. 01. 2012 | 18:05

Pamela Bárnsová napsal(a):

argune

z toho tedy lze vyvodit, že stát peníze daňových poplatníků přerozděluje dle svého. Zatímco daňoví poplatníci dobrovolně a bez reptání platí daně, kterými by mělo být financováno školství a sociální oblast, státu se to nelíbí tyto peníze by stát měl nejraději pro sebe, pak by se ten stát cítil velmi spokojený a svobodný, že si může dělat s penězi těch daňových poplatníků co che, že dokonce může těmi penězi obírat ty poplatníky o svobodu a nedovolit jim, mimo placení těch daní, vůbec nic.A že se ten stát ani nemusí zabývat, co si ti poplatníci o tom využívání jejich peněz vlastně myslí.Že ten stát si ty peníze přivlastňuje a v těch poplatnících ještě pěstuje pocit viny, že by za ty peníze rádi něco měli.

A teď mi řekněte, kdo nebo co je to ten stát?
26. 01. 2012 | 18:07

oh napsal(a):

...je naprosto nedůstojné a velmi mě pobuřuje:
- když si prezident mé země dovolí nerespektovat rozsudek soudu, protože si je zatraceně dobře vědom, že jako prezident za to nemůže být nijak postižen;
- když prezident mé země krade propisky v přímém přenosu;
- když prezident mé země pronáší veřejně věty s významem: "koukejte držet ústa a krok" a ještě má tolik drzosti, aby to vydával za obhajobu demokracie.
26. 01. 2012 | 18:09

Bumberlík napsal(a):

ad svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče

Stařický mocnář odkvétá a profesor Pehe ma svých stránkách odpočítává konec jeho panování:-)
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/narcis-klaus-odkvetani_25988.html
26. 01. 2012 | 18:09

český maloměšťák napsal(a):

JC
Souhlaste si třeba s Kuchařem či ghándím.
Ale nechápu, proč ten souhlas tady tak hezky fešně po komunisticku exhibujete.
Kolektivismus v palici , individualismus v pravici ? /levá dává - pravá bere/

Howgh.

/míra psychopatie začíná narůstat - dám se asi do Silviina věšteckého spolku.../
:))

Letím. Zatím.

P.S. Existuje cosi jako společeenská smlouva. Všimněte si, že titíž, co sem chtějí implementovat tu čínskou - racionalizují i své psychopatické úvahy tak, aby vypadaly jako neotřelá, originální moudra.
26. 01. 2012 | 18:13

Ládik!!! napsal(a):

Podíval jsem se, co jsou ty akademické svobody a čím jsou vyváženy. Svobody si představuji jako pravomoci - s nimi by měla být v rovnováze odpovědnost.
-----
Čl. 9
Akademické svobody, práva a povinnosti
(1)
Každý člen akademické obce užívá akademických svobod a práv uvedených v § 4 Zákona a čl. 2 Statutu MU. Na Fakultě se zejména zaručují následující svobody a práva:
a) svoboda badatelského a cíleného výzkumu a další tvůrčí práce, včetně volby oboru a tématu, získávání potřebných informací a zveřejňování výsledků,
b) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, různým výzkumným metodám a vývojovým směrům.
c) právo získávání a udržování relevantních vztahů v akademické a odborné komunitě,
d) právo na účast na akademických a odborných konferencích, setkáních a stážích,
e) právo na získávání grantů a stipendií,
f) právo učit se, zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce,
g) nezastupitelné právo členů akademické obce volit a být volen do Senátu a Senátu MU,
h) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.
(2) K pedagogické, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti a ke studiu má každý člen akademické obce Fakulty právo přístupu do prostor Fakulty, právo využívat informačních zdrojů Fakulty a má právo přístupu do Internetu z fakultní sítě.
(3) Každý akademický pracovník má právo na tvůrčí volno v délce 6 měsíců nejvýše jednou za 7 let. O udělení tvůrčího volna a době jeho čerpání rozhoduje děkan na základě návrhu vedoucích pracovníků příslušných organizačních jednotek Fakulty.
(4) Členové akademické obce Fakulty jsou povinni:
a) dbát dobrého jména Fakulty a MU,
b) dodržovat ve výzkumné, vývojové a pedagogické praxi a při studiu zásady vědecké etiky a vědecké cti a vychovávat studenty v tomto duchu, zejména:
i) jednat čestně v pedagogické práci a ve studiu, zdržet se jakéhokoliv jednání vedoucího k neoprávněnému zvýhodnění některých studentů,
ii) dodržovat ve vědecké práci zásady vědecké cti, zdržet se vědomého uvádění nepravdivých údajů, a to jak ve své práci, tak o své práci,
c) oddělovat důsledně a zřetelně svou akademickou činnost od případné činnosti podnikatelské.
26. 01. 2012 | 18:13

schizofrenie na pochodu napsal(a):

JC

já zas nesouhlasím.

Je zde otázka, zda stát je tu pro občany nebo zda občané jsou zde pro stát. Dobří jen na to , aby ho financovali.

A pan Klaus jasně národu naznačil, na co mu lidé jsou dobří. Akorát na to, aby ho volili a pak platili a drželi hubu a krok.
Akademické svobody byly i v 50. letech netušila jsem , že v 21. století klidně někdo řekně, že jediné platí Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

Není to trochu málo?
26. 01. 2012 | 18:14

Ládik!!! napsal(a):

Svobod je 75%, povinností 25%. A ještě takových obecných, jakože nebudu lhát, krást a podvádět. To je přece povinnost každého člověka, nejen akademika.
26. 01. 2012 | 18:15

Paterik napsal(a):

Nemyslím si, že Klaus bude mít ještě šanci prorazit na výsluní. Návrat do ODS je spíš fikce, a lidé jako Petr Mach, Bobo nebo Bátora nejsou příliš dobrá volební lákadla. A ani těmi sudetskými Němci se nemůže ohánět donekonečna. Bude muset do politického důchodu, ať se mu to líbí nebo ne.
26. 01. 2012 | 18:15

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Nejen Klaus, ale i velká část české pravice není způsobilá demokratické koexistence se společnosti, ani na lokální úrovni, ani na nadnárodní úrovni.

Nevím, do jaké míry si český pravičák uvědomuje svou pomatenost, když vykřikuje hesla a svobodě, individualismu a o zlém státu.

Českého pravičáka svoboda nikdy nezajímala. To, co jej zajímá, je jen jeho moc a jeho vliv. Svoboda ostatních je mu ukradená a nemalé části z nich dělá dokonce radost lidské svobody a práva pošlapávat.

Jsou to zvláštní individualisté, jejich skupiny připomínají sekty a nejdůležitější je loajalita.
Stačí se podívat na to, jak funguje ODS.

Další zvláštní věci je jeho vztah ke státu. Ačkoliv jej často označuje za zlo a nejraději by jej podle jeho slov zrušil, tak není většího nacionalisty a chtivějšího ztělesňovatele státu, než je on.

Realita je taková, že český pravičák je v jádru fašista, nedemokratický kolektivista - elitář a národovec, který je naprogramován k tomu, aby hesly zastíral svou skutečnost tvář.

Český pravičák není schopen se s ostatními domlouvat na způsobu správy společnosti, on je schopen jen vládnout.

Asi nejtypičtějším rysem všech fašismů je:
„vyvolená skupina má právo vládnout bez omezení ostatním lidem, má právo rozhodovat na základě kritérií zdatnosti skupiny v darwinistickém boji o přežití zdatnějších.“

Ostatní věci se naučili různě maskovat, ale tento způsob uvažování, je vždy prozradí.
26. 01. 2012 | 18:16

Ládik!!! napsal(a):

Líbí se mi tvůrčí volno 6 měsíců. Na pracáků je takových akademiků plno.
26. 01. 2012 | 18:17

Pamela Bárnsová napsal(a):

Paterik

a kolik ten jeho politický důchod bude daňové poplatníky stát, to už ho nezajímá, ale na akademické svobody mu je peněz líto.
26. 01. 2012 | 18:17

Bumberlík napsal(a):

ad chizofrenie na pochodu

- když jsem jako národ hlupáci, máme co jsme chtěli
„Má štěstí, že je prezident, že je úspěšný, protože kdyby nebyl, tak by z něho byl ukázkový dědek kverulant." Více zde:
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/narcis-klaus-odkvetani_25988.html

P.S. Rád bych měl příště na Hradě člověk s nenarušenou sebeláskou (viz Halík).
www.halik.cz/rozhovory/tyden_210311.php
26. 01. 2012 | 18:20

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Bumberlík 18:09:
díky za pěkný odkaz,
tak dobrá, ještě ne "raus!", dejme mu ještě chvíli, ostatně je i dobrým zdrojem zábavy, cituju z odkazu Bumberlíka:
„Má štěstí, že je prezident, že je úspěšný, protože kdyby nebyl, tak by z něho byl ukázkový dědek kverulant."
:-) :-)
26. 01. 2012 | 18:23

Seba napsal(a):

Argune, když i Vy víte, že se jedná o přerozdělování peněz daňových poplatníků,jak si vysvětlujete, že současní "hospodáři" mají se svým způsobem hospodaření důvěru jen asi 15% obyvatel? Ústava.... Ostatně, komu z těch 85% obyv. se líbí, že stát dotuje soukromé školy ale na hasiče nebo policii nemá peníze ?? Apropos, která z politických stran měla ve volbách největší počet hlasů? Jaké procento obyvatel chtělo zpoplatnit vysoké školy nebo zdravotnictví? Co je to vlastně ta demokracie? I u Vás ve městě opakovaně vyhráli volby jiní, než pak vládli?
26. 01. 2012 | 18:25

PK napsal(a):

Podle mně je V.K. od začátku nastrčený lobbista podvodníků a tunelářu.
26. 01. 2012 | 18:25

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Bumberlíku, koukám že jsme se sešli s odchylkou tří minut :-)
Ostatním se omlouvám, bylo to neúmyslné :-).
26. 01. 2012 | 18:26

schizofrenie na pochodu napsal(a):

Bumberlík

tak on by chtěl být knihovníkem a kochat se články o sobě, to je schýza jak vyšitá.
Uřitečnější jsou důchodci když v parku krmí ptáčky nebo něco na chatě pěstují pro vnoučata.
26. 01. 2012 | 18:29

Zdeněk Brom napsal(a):

JC 26. 01. 2012 | 18:01:

Plně souhlasím.
26. 01. 2012 | 18:34

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude 18:16:
perfektní, naprosto.
(a to jsem nikdy nevolil ty, co se říkají "levicoví")
(a ODS už vůbec ne, naštěstí !!! :-) :-))
26. 01. 2012 | 18:36

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

U mne Klaus skončil velmi brzy, hned, když prohlašoval, že nedokáže rozlišit špinavé peníze od čistých.

Co jsou to špinavé peníze?

Peníze, které mají původ v nějaké nelegální či kriminální činnosti.

Ten, kdo nerozená špinavé peníze od čistých, tak nerozezná kriminální od legálního.
26. 01. 2012 | 18:38

mb napsal(a):

Klaus nenáviděl akademiky odjakživa, když vysvětloval/měl říci, co jsou to špinavé peníze, tak to byly takové, které bere sociální vědec ( za reálného socialismu ) .
26. 01. 2012 | 18:43

slavwin napsal(a):

Když někdo prosazuje vyšší peníze na vysoké školy, je to investice do budoucnosti, tak kolik je ta budoucnost, jsou už nějaké aspoň dílčí výsledky. Četl jsem že na VŠB v Ostravě studenti pracují na fluidním spalování jsou na cestě kotle nové generace. Pokud se tu pracuje s něčím co není a co možná bude považuji nepřehlasovatelnou část senátu vysokých škol jmenovanou státem za přínos. Vždyť se memusí jednat o nějakého Kocourka, ale mohou to být odborníci z velkých výrobních závodů, kulturních zařízení.
26. 01. 2012 | 18:43

argun napsal(a):

Sebo

statistika ani výzkumy veřejného mínění nejsou můj obor. A popravdě mě ani moc nezajímají. Sorry.

A co že je to ta demokracie? Sice netuším, jak to souvisí s tématem, ale pošeptám Vám šifru Mistra Leonarda - to nikdo neví. Pokud to víte Vy, jste zralý na Nobelovu cenu. Rád Vás navrhnu.

Samozřejmě - i u nás vládnou jiní, než ti, kteří vyhráli volby. Má mě to nějak překvapovat?
26. 01. 2012 | 18:43

mb napsal(a):

Zdá se, že "stát jsem já" (což ve zvrhlém Klausově pojetí zároveň znamená zároveň "jen já mám právo žít ve veřejném prostoru a týt z něho") může v naší zemi říci opravdu jen hrstka vyvolených.

... kdyby jen to ... Klaus navíc ještě porušuje pravidla a ústavu ... a všichni kolem ... mlčí ... jak uštknuti hadem ... (na pět)
26. 01. 2012 | 18:45

Pepa z depa napsal(a):

Milí zlatí, když je řeč o tom jak nám EU dala více na dotacích, než jsme my dali do EU, tak musíme jen suše konstatovat, že převážně dávají dotace do těch míst a oborů, které oni ovládají a ty dotace mají zpět doma a ještě povýšené a zhodnocené o práci našich občanů, víte? Nebo to nechcete vědět? A do jiných investic dávají peníze jen v tom případě, jest-li jim to třeba ušetří na nákladech při dopravě, zpracování a růstu zisku pro ně a né pro naše občany, víte? Tuto možnost, která by byla ve prospěch našich občanů, jsme si nechali ukrásti, vytunelovati, podvodně oklamati již od začátku, kdy převzaly moc a vládu v naší vlasti POLITICKÉ STRANY kapitalistického typu. No a tady máme výsledek pro naše obyvatelstvo. No není to k zamyšlení? Někdo to označuje k pos....í. Ať je to tak nebo tak, tak v tom lítají jen vykořisťovaní a za vodou jsou vykořisťovatelé. Již to prosím vás chápete, co je podstatou KAPITALISMU? Myslíme si, že nejdříve se probudili občanské iniciativy a proto si hezky počkejme, jak dopadne Holešovská výzva a výzva Několi vět 2012 a další, které se k nim přidávají. To je jediná naděje slušných a poctivých lidí. A jelikož je jich stále mnoho, tak musí zvítězit v boji za svá ÚSTAVNÍ práva a i práva z LPSO. To je jediné možné řešené této kritické situace, do které nás tržní mechanismus dostal a jediná obrana, aby nás nerozemlel. Takovou radost jim přeci chlapi neuděláme, že? Tak to vidí 8.+4. odboj a Pepa z depa alias JUDr. Josef Hörl. Island náš vzor. Pepa z depa.
26. 01. 2012 | 18:45

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Ještě jedna česko-pravicová zvláštnost

Přestože Klaus a s ním i pravice ráda útočí na různé neziskovky, tak se v této oblasti angažuje více než dostatečně. Nejde jí samozřejmě o veřejné blaho, ale o „školení“ veřejnosti a prosazování určitých zájmů.

„Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je vzdělávací a výzkumný institut (think tank) založený v r. 1998 Václavem Klausem jako občanské sdružení. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství a šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení. Činnost CEPu sestává převážně z pořádání seminářů a publikační činnosti. Centrum pro ekonomiku a politiku je financováno z dobrovolných příspěvků soukromých osob.

V čele CEPu stojí správní rada, kterou tvoří Václav Klaus, Karel Steigerwald a Ladislav Jakl. Tým zaměstnanců tvoří Jan Skopeček (skopecek@cepin.cz) - výkonný ředitel, Marek Loužek (louzek@post.cz) - ředitel pro publikační činnost a Michaela Zpěváčková, (cep@cepin.cz), asistentka.“
http://cepin.cz/cze/stranka.php?sekce=9

Takových podobných institutů u nás najdete když ne stovky, tak alespoň desítky.
26. 01. 2012 | 18:47

Hloupý Honza napsal(a):

Při čtení Klausových mouder mi ihned v hlavě naskočily další příklady "nezávislých" závislých na státním prsu - soudci, státní zástupci, církev apod.. , ... a díky bohu, autor si je vybavil rovněž.

Nesmíme zapomínat, že Klaus Václav ml. (pojmenovávat své děti po sobě samém taky o něčem svědčí) se stává významným hráčem na poli soukromého školství a ministr Dobeš je nejlepším ministrem školství jen proto, že skáče jak Klaus mladší s tatínkem pískají (a nejen v pozici jeho poradce).

Nesmíme zapomínat, že zákony se v ČEZku vždy tvořily s tím, že peníze a profit z nich pro všechny zainteresované byl a je na prvním místě, kdežto jakési "blaho společnosti" mohlo být rádo, že někdy vůbec získalo bramborovou medaili. Při kupónovce jsme sice všichni stáli na stejné startovací čáře akorát, že někteří čekali v mercedesech a ostatní v trabantech, nebo dokonce pěšky a ještě bosí. Byla tu tzv. Konsolidační banka, později agentura, největší legální zlodějna a pračka na peníze v dějinách ČR financovaná z kapes daňových poplatníků, byly tu zákony o LTO, bezcelních zónách, velká a malá privatizace, konkursní zákon, fotovoltaika a spousta jiných. Všechny lumpárny se děly pod hlavičkou legálnosti a práva uzpůsobeného a předem ušitého na míru politickým a "podnikatelským" "elitám" a ku jejich prospěchu. Poté kdy se stane vše politicky a společensky neúnosným, kdy vše praskne a využívání různých legislativních přesmyček se přesune do šedé a kriminální zóny, tak se pak zákony ex post hned mění a jakoby napravují. Buzeruje policie ožralé kmotry za volantem ? jednoduché řešení, vezmeme ji dopravní agendu a dáme ji obcím, tam máme své lidi, ti už se o vše postarají, nemůže kmotr zaparkovat před vchodem do obchodňáku ? není problém, stačí si zajít pro placku invalidy za kamarádem na úřad. Potřebujeme přelít peníze z emisních povolenek přes ČEZ do stranických kapes ?, není problém, uděláme zákon, potřebujeme zaopatřit stranické vysloužilce ?, není problém, uděláme z nich vládní zmocněnce pro cokoliv za čtvrtmilionovou měsíční almužnu, nebo je usadíme do dozorčích rad přemnožených zdravotních pojišťoven, je už vše obsazeno ?, nevadí, uděláme zákon o povinném penzijním pojištění a máme dalších pár stovek trafik, že mají strejcové poslanci komplexy z nedodělaných devítiletek ?, nevadí uděláme zákon a hned máme nejvíce vysokých škol na metr čtvereční na světě, kde absolutorium netrvá ani necelý rok, atd, atd....

Takže, když pro nás naše vrchnost opět po x-té připravuje zase nějakou další reformu, nebo transformaci, či jiné "zlepšení" k našemu dobru, je nutno zbystřit, mít se na pozoru a rovnou se ptát "ne komu to prospěje", ale "v čí prospěch se tak děje". No a v případě školství a snah jeho génia Dobeše o změnu, se tak děje jen a pouze ve prospěch a pro účely vlastníků soukromých škol, v čele s Klausem Václavem mladším, z boži milosti ředitelem sítě soukromých gymnázií, podporovaných nestátními milióny ze státních výplat Martina Romana staršího, z boží vůle exředitele jednoho nestátního polostátního podniku.
26. 01. 2012 | 18:51

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude:

No já jsem celkem rád, že mi to trvalo asi tak tři měsíce po tom, co se inženýr začal ukazovat v televizi. Ňák mi prostě nepad do noty :-).

Někdy se trochu bojím, aby se nepolepšil. To by mě naštval. :-)
Ale von mi dycky udělá radost, přesně podle toho "ještě větší ....., než jsme si mysleli". Směřuje neomylně k totálnímu sebeznemožnění, stejně jako soudruh Milouš & Co. blahé paměti.
26. 01. 2012 | 18:54

argun napsal(a):

Orchestře Gorana Bregoviče

Dovolil bych si - zaprvé - doporučit Vám zapřemejšlet nad tím, zda český maloměšťák, alias Ten co kydá hnůj alias šlapka, může komukoli cokoli vysvětlit. Toho pána znám.

Dovolil bych si - zadruhé - doporučit Vám zapřemejšlet nad tím, zda lze srovnávat - s ohledem na jejich funkci ve společnosti - vysoké školy a hasiče. Jak onen pán činí.

Pěkný večer.
26. 01. 2012 | 18:55

Karel Mueller napsal(a):

S radostí vítám návrat ztraceného syna :-).

Nicméně debaterům a k přetištěnému textu:
Trochu bych šetřil silnými slovy a i když bych proti presidentovi leccos namítal, tak se určitě nemohu připojit k všeobecnému radostnému souznění, co to máme na hradě za "hrozné individuum". A to proto, že:

- S pojmeme ultranacionalismus bych velmi šetřil. Nedávno jsem na blogu pana Bednáře četl, že v SRN se již oficiálně akceptuje, že vztahy mezi Němci a Slovany zničil odsun a nikoliv genocidní válka s horami 60 milionů mrtvol, kterou Německo zahájilo a prohrálo. Tedy trochu jiné kafe, než výroky pana Bátory, které byly medii často upravené a vytržené ze souvislosti. Můžete při té souvislosti vzpomenout na hysterii kolem podpisu Lisabonské smlouvy.
- V akci D.O.S.T. nesedí žádní hlupáci a to, co se tady děje, jim dodává munici nejtěžšího kalibru. Nedávno jsme vzpoměl na případy Natálky a Patrika, okolnosti kolem obou případů i to, že jsme se museli dozvědět o Patrikovi od oněch "extremistů". A přál bych Vám žít v "problémových" oblastech. Ataky na bílé či nadávání jim do bílých sviní se ani neregistrují - přece bílí jsou ty rasisti.
- Kapitola sama o sobě je hodnocení mezinárodní situace v různých dobách - stačí vzpomenout na Gruzii nebo nakonec na střízlivý postoj na začátku arabského jara. Když si projedete zpětně všechna hodnocení a obvykle hysterická stanoviska odpůrců presidenta, tak by mě pan Stejskal vymazal, kdybych to měl komentovat. Protože jsou dnes již plně známá fakta.
- Dnes i ratingové agntury počítají s jistým pádem Řecka ... stačí vzpomenout na hysterické řeči, že nás vede do Ruska.
Nebudu to dál pitvat, debatovali jsme o různých aspektech mnohokrát a ta se omezím jen na odstavec z řeči presidenta, který vyvolal tolik emocí:
" ... Myslím, že je potřeba říci jednu jasnou věc, že se naši akademici musí jednoznačně rozhodnout. Nemůžou bojovat na několika tématech současně a přitom ta témata jsou naprosto protikladná. Nemůžou bojovat proti školnému a současně chtít maximální akademickou svobodu a plné rozhodování o vysokých školách. Prostě pokud vysoké školy touží po naprosté nezávislosti na státu, pak by samozřejmě musely chtít i nezávislost na penězích daňových poplatníků. To je elementární aritmetika, to by měl automaticky říci každý, kdo nad tím alespoň trošičku přemýšlí..."
To je chladně logická úvaha, ať to zní jakkoliv nepříjemně a vyvolává i emoce. Prostě to tak je a je to tak všude na světě. Každá státem placená instituce podléhá jeho kontrole a jde jen o stanovení pravidel hry.

Na závěr bych ocitoval větu " ...kdo nad tím mávne rukou ("nojo, ona Kikina už léta říká hrozné kraviny", jak se často píše v internetových diskusích), dělá velkou chybu ..."
Protože sleduji řeči presidenta i jeho mnohých odpůrců, mám dojem, že je to přesně obráceně a jen řízená media vyvolávají tento dojem. Nikdy jsem od presidenta neslyšel řeč, kterou bych mohl označit jako infantilní. Od jeho odpůrců by z těch infantilních řečí vznikly romány.
26. 01. 2012 | 18:58

mb napsal(a):

"Kdo půjde s námi, ten si může beztrestně nakrást",

to je skutečně brutální setba, Klausovo dědictví, a bezprecedentní faul/atak na celou slušnou/ ´normální´ společnost
26. 01. 2012 | 19:00

slavwin napsal(a):

To co píše Hloupý Honza za to bych se podepsal, ale nějaký tlak prosadit co společnost potřebuje musí být, přece kdyby se tu rozvíjela výroba prodejných novinek, nebo kdyby stát měl alespoň daně z autorských práv, tak by si Dobeš nedovolil něco nového navrhovat.
26. 01. 2012 | 19:05

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

argune,
díky, doporučeními se budu řídit a budu myslet. To můžu zcela závazně slíbit.
Ze zdejších diskutérů nečtu všechny, ale č. maloměšťáka a arguna ano.
:-)
26. 01. 2012 | 19:08

Maximus napsal(a):

Příhody ze života Václava Klause coby profesora na VŠE:

V menze si chtěl přisednout student k profesorovi V.K. a tomu se to nelíbilo a říká:
„Prase si nezaslouží, aby sedělo s labutí.“
Student se zvedl s odpovědí:
„Tak já letím.“
Čímž samozřejmě pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá zabrat u zkoušek. Bohužel pro něj, student na vše odpověděl bezchybně. Proto mladému studentovi dává poslední otázku, aby ho nachytal a mohl ponížit:
„Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve druhém rozum, který byste si vybral?“
Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem. Profesor Klaus vítězoslavně:
„No vidíte, a já bych si vybral ten s tím rozumem.“
Student neváhá:
„Vždyť jo, každý si vybere to, co mu chybí.“
Profesor Klaus už je tak vytočený, že na studentův test napíše BLBEC a pošle ho pryč. Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení a za chvíli se vrátí s otázkou:
„Pane profesore, vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou známku!“
(-:
26. 01. 2012 | 19:12

Jemnický napsal(a):

Pan president jako vždy projevil politický instinkt.

Ano, vysoké školy, to semeniště občanské společnosti a celkově nevhodných názorů, je třeba dostat pod kontrolu kmotrů a jejich kmotřenců.

Pan president se oprávněně rozhořčil nad stavem vysokého školství. Výjimkou je snad jen právnická fakulta v Plzni. Zde se snažili pedagogičtí pionýři zavést moderní metody výuky, které byly tak progresivní, že talentovaní žáci se stali JUDry za víkend. Je pochopitelné, že nejtalentovanější žáci jsou z rodné ODS a bratrské ČSSD. I když z Brna to má sociálně-demokratický výkvět blíže na Slovenský Oxford, který jediný tyto novátorské metody převzal. Tento progresivní počin doposud nebyl řádně doceněn a závist netalentovaných studentů, kteří se na vysokoškolských studiích flákají několik let za peníze daňových poplatníků, vedla k jeho zdiskreditování.

Kruci kindl, to by bylo, aby nejtalentovanější absolventi plzeňských práv nevyvedli naše vysoké školství z krize a vzpurné akademiky nepřivedli k rozumu.
26. 01. 2012 | 19:14

Kolemjdoucí napsal(a):

V tomto státě je falešné skoro všechno nejenom akademické svobody, protože má falešné základy. Všechno to začalo už tím, že "musí zvítězit ..", víte co a řekl to pán, který se tím sám vůbec neřídil, nejspíš i jeho samého a celý ten spolek kolem něho řdil někdo jiný třeba nějaká ta služba jako např. BND ..
26. 01. 2012 | 19:18

Karel Mueller napsal(a):

Jemnický:

Zdravím a docla jste mě pobavil :-).

Ten žalostný stav na VŠ, který popisujete, je dán právě tím, že VŠ nebyly pod žádnou kontrolou a tak to ani jinak dopadnout nemohlo.
Na západě máte elitní školy, které jsou skutečně elitní a garantují kvalitu. Z nich pak jdou absolventi do vedoucích funkcí. Samozřejmě, pokud by nebyly, tak by ony státy postupně přišli o veškerou elitu a to si nemohou dovolit, pokud se postupně nechtějí stát Kongem ... řekněme, snad dál nemusím pokračovat.

A poud jde o nezávislost - nezávislí jsou jen ti, kteří nepotřebují žádný příjem, neb jim jejich konto a akcie zajišťuje příjený život bez nutnsti pracovat ...
26. 01. 2012 | 19:24

Karel Mueller napsal(a):

Kolemjdocí:

Trochu bych Vás upřesnil: Základy státu po roce 89 určily velmocenské dohody, nikoliv přirozený proces vzniku státu. Z toho plyne všechno ostatní.
26. 01. 2012 | 19:27

český maloměšťák napsal(a):

argun
No , náfukové vašeho typu kjsou pravda ochotni vysvětlit všecjko - od makroekonomiky až po dámské podvlíkačky.
Činí to tak bohužel zhusta ze svých ideových pozic.
TEdy , s odpuštěním , zhusta tomuto typu vysvětlení poplatně.

Hezký den.

P.S. Šlapku neznám - také někdo, kdo má bolavé kuří oko ?
Ten co kydá hnůj - spřízněný diskutér ? Či spolupracovník z biofarmy ?
ten, kdo se s blbem hádat nebude
Mimochodem - daňovými transfery - jsou i tkzv. sponzorské dary (daňové defraudace)- takovým spolkům, které zmiňujete.
Defakto jde také o dotace-kdy však je zcela evidentní, komu jsou pak takové spolky zavázané.
Vadí, nevadí ?
Jak komu, že....
26. 01. 2012 | 19:28

silspok napsal(a):

Pane Horejsi, brilantni! Desi mne obecny narust popularity jednotlivcu a stran, ktere maji v programu velmi casto skryte zakorenen nacionalismus, nesnasenlivost, pohrdani. Madarsko je tomu zarnym prikladem, aktualni situace ve Slovinsku take neni zrovna ruzova. Klaus jako prachsprosty demagog se veze na teto vlne. Desi mne vize nove totality, ktera nevypada zcela stejne jako ty padle, ktere byly zevrubne popsany a analyzovany. Takovy system by neco prevzal, neco pridal a ve svem vysledku by byl stejne, ci jeste vice znicujici, nez kterykoliv predchozi ... bojim se, bojim te mlcici vetsiny ...
26. 01. 2012 | 19:28

Tomáš napsal(a):

Co si lidi zvolili, to mají (hlavně studenti)!!!!!!!!!
26. 01. 2012 | 19:28

český maloměšťák napsal(a):

Mno - ad Kaller Mueller :
Nerad bych se dočkal takovéto nezávislosti u policie či justice.
Ale vše je možné.
Proč ne ?

Mimochodem - odkud pak budou brát penízky ? Od Karla Muellera , Martina a arguna...
Ehm - tedy to bude zajímavá policie a justice.
Taková závisle nezávislá, že....

A co tak vláda - či parlament. Že bychom je také znezávislovali ?
Jak ? Též po Muellerovsko - Martinovsku ?
No - čím dál tím zajímavější žvatlání se zde uchycuje. Docela jsem se trefil s tím okopírovaným odstavečkem z Hořejšího blogu.

Apropo - co tak znezávislovat celou Hradní partičku ?
26. 01. 2012 | 19:34

Maximus napsal(a):

Z deníčku V.Klause:

Když jsem byl malý, tak jsem byl namyšlený.... teď už nemám chybu!
26. 01. 2012 | 19:38

aga napsal(a):

Akademici, kteří se začínají bít za "svobody", až když jsou dotčeny jejich vlastní svobody - poté, co nejméně 60 let prakticky kolaborují s každým systémem, který je dotoval - jsou pro mne, pardon, nevěrohodní.
26. 01. 2012 | 19:40

Karel Mueller napsal(a):

Milý maloměšťáku,

známe se dobře a tak nás sotva může na druhém něco překvapit. Ale jednu pozoruhodnou schopnost Vám nelze upřít: Naplácat naprosté nesmysly ke vcelku triviálnímu výroku, který byl alespoň v letech mého mládí pochopitelný i dětem.
26. 01. 2012 | 19:41

Kryštof napsal(a):

Výtečný blog .
Ačkoliv v té pasáži co se týká profinancování školství / VŠ / bych Klause až tolik neodsuzoval - kdyby mu šlo skutečně a "pouze" o využití a účelnosti státem vkládaných investic a ne o "zglajšajtování" školství v zájmu jisté "vládní" ideologie , což mi u Klause připadá velice pravděpodobné , vzhledem k jeho ambiciosním snahám .
O útoku na "akademické svobody" v pravém slova smyslu - tedy ohrožení nebo přímo znemožnění svobody projevu a jednání se mluvit nedá . To mi připadá záchvatem hysterie , který není na místě .
Úvodní definice fašismu / nacismu , komunismu / se vztahuje na všechny autoritativní režimy , mi připadá s ohledem na meritum věci nevhodná a manipulativní .
Rovněž tak v textu zmínka o "nepřízpusobivých vesm. tmavé pleti" a o homosexuálech . To jsou temata jiná , s nosným tematem nesouvisející - evidentně vložená pro patřičné zjitření "ulice". Viz "populismus" v uvozující definici fašismu . Všechno tu již v té či oné podobě bylo a ty "masově provozované všesokolské slety či spartakiády" pod jakýmikoliv hesly rovněž .
Nicméně to neubírá na závažnosti obsahu blogu .
26. 01. 2012 | 19:41

Jemnický napsal(a):

Karel Mueller

Jsem rád, Karle, že jsem vás pobavil, jiné ambice ani nemám.
Stav VŠ není žalostný ani radostný. Problém je způsob financování, který závisí na počtu žáků, mnozí na studium nemají (myslím schopnosti, nikoliv peníze).

Jsou tam velmi kvalitní pedagogové a vědci (tam bych započítal i autora blogu) stejně jako pedagogičtí a vědečtí "nichcmochři".

Tento poměr rozhoduje o kvalitě školy. Ty kvalitní mají mechanismy, jak nemít druhou garnitůru. Jinak by zanikly.

Co se týče osvíceného dozoru nad universitami a VŠ dle V.K., tak to bych sám rád slyšel, jak toho chce dosáhnout. Protože v této zemi je dozor nad něčím jen synonymem pro ničím nerušené rozkrádání.

Pokud se zde někdo rozčiluje nad způsobem koňského handlu při volbě V.K. presidentem, tak na mnoha fakultách různých universit to není jiné.

Nedávno jsem byl na pohřbu jednoho svého vynikajícího učitele. Těch předlistopadových SSmanů a komančů, pravda již zatloustlých a postarších, co jich na universitě zůstalo.

Co s tím Karle chcete dělat?!.
26. 01. 2012 | 19:49

aga napsal(a):

Jemnický

"Co s tím Karle chcete dělat"

No alespoň bychom si neměli plést ideál "akademických svobod" s tím, jak je v praxi realizují akademičtí hodnostáři - tj. podle mne ne o moc lépe, než jakým způsobem ztělesňuje Klaus ideál "otce národa". V jednom i v druhém případě si příslušní zastánci pletou ideál s tristní realitou.
26. 01. 2012 | 19:54

český maloměšťák napsal(a):

Bohužel je spousta lidí závislých na vlastní blbosti.
A ta je - jak známo - zadarmo. Což je ten největší průser.

Tímto konstatováním zde končím.
26. 01. 2012 | 19:59

Zdeněk Brom napsal(a):

český maloměšťák:

Vážený,

hasič nemá žádné akademické svobody, ale tvrdou práci.

Neznám hasiče, který by byl členem zásahové jednotky, řídil hasičský ústav a přednášel na II.hasičské universitě. U akademiků takové zmožení funkcí znám.

hasič nevede diskusi o zákonech a předpisech, které se ho týkají, ten musí dělat to, co dělat má, jinak může přijít o život a někdo další s ním. To vše za poměrně nízký plat. Dobrovolný hasič dělá totéž, ale zcela zadarmo.

Tento příměr se Vám prostě nepovedl.
26. 01. 2012 | 20:03

honolulu napsal(a):

Presiden Klaus ma PRAVDU !
Vysoke skoly se staly semenistem jednostrane utopisticke indoktrinace, slouzici Neomarxistum a usilujici o destrukci evropske civilizace.
University byly porodni baby, zvraceneho rasismu napr. Affirmative Action a staly take u kolebky multi-kulti a t.zv. globalizace, kdy prumysl byl preveden do Ciny, Indonezie atd.

Za jakykoliv utopisticky disaster, ktere tyto indoktrinacni ustavy slabomyslnych porodily svetu se NIKDY nehlasily k zodpovednosti.

Docilily toho, ze diplomy jsou k smichu, pokud to neni diplom TECHNICKY a maji ted reputaci - jako DO GOODERS. (Ale take Doo Doos).
Oni vlastne vlezly do rajonu cirkvim v moralizovani a pohadkareni.
Ted dostavaji na zadek vsude a v Cesku je to nemine take.
Studentu a profesoru bude mene a budou realistictejsi.
Ti prebytecni pujdou do sluzeb. Pan prof. Matousek pujde delat kadernika a pan prof. Horejsi bude delat opravare korouhvicek na vezich v Klatovech.
A jeste pro povzneseni vasi nalady vam napisi co jsem zazil a videl 16.6.1976 v Johannesburgu.
26. 01. 2012 | 20:07

ping napsal(a):

Klaus? kdo je to?
26. 01. 2012 | 20:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Karel Mueller:

Ono se ale dost zapomíná na jednu věc. University jaksi stále bobtnají a už i naše městečko má fakultu. Takový obrovský systém veřejných universit je stále těžší ufinancovat.

Napsal jste také jednu stěžejní věc, na kterou již léta poukazuji - v ČR chybí elitní universita, která by byla měřítkem kvality. Při vší úctě - UK to není ani náhodou. Pouze několik fakult má jistou úroveň.

Kdesi jsem tu zachytil v diskusích velmi nosnou myšlenku, jak zlepšit tento stav - mezinárodní konkursy na vedoucí posty na universitě.
26. 01. 2012 | 20:08

rejpal napsal(a):

ping
Krasobruslař?
26. 01. 2012 | 20:09

slavwin napsal(a):

Pane Jemnicky, neuražte se, ale to jak popisujete, tady jen recept zeštíhlit o studenty nic moc a pedagogy nicmochry. Jsem přesvědčen, že to žáden nezávislý akademický senát nedokáže. Na to jste určitě přišel sám. Stát nejsou poslanecké pijavice, ale mohou být delegováni státem ze soukromých podniků na jejichž rozvoji má stát zájem.
26. 01. 2012 | 20:10

Karel Mueller napsal(a):

Jemnický:

Výborně, jsem rád, že jste se dotkl jádra problému :-).

Blog (přetištěný, nikoliv profesorův) obsahuje zdrcující kritiku presidenta v souvislosti snávrhem školní reformy.

Asi jste četl můj první příspěvek a jak jsem ho uzavřel. A tento blog nijak nevyvrací to, co jsem uvedl v závěru. Protože většina kritiky je ad hominem a s tématem vůbec nesouvisí, skutečná kritika by měla rozpitvat onen návrh. Místo toho jsme si přečetli výtah z řeči presidenta - to je vlastně jediná relevantní informace v celém blogu - a proti tomuto presidentově stanovisku nelze z logického hlediska nic namítat, jak jsem výše napsal. To dělá blog tak trochu úsměvným (eufemismus), závěr si můžete již udělat sám.

Jinými slovy: Musí zde být položen návrh a proběhnout diskuze k onomu návrhu, pak mohu zaujmout stanovisko, jak dalece jsou z mého pohledu požadavky na zásahy oprávněné či nikoliv.

Měli jsme debatní maraton u pana Šteffla, kde jsem z hrůzou zjistil, že na ZŠ neexistují obecné závazně platné osnovy a učitelé mohou tedy učit v podstatě co chtějí. S tímto stavem je třeba skončit.

Samozřejmě by to bylo na nový maraton a nejen jeden blog. Reagoval jsem jen na to, co bylo napsáno. Myslím, že skutečně vážně se lze bavit nad konkrétním návrhem a ten neznám, to přiznávám.
26. 01. 2012 | 20:15

český maloměšťák napsal(a):

Zdeněk Brom
Příměr byl o nezávislosti - a byl reakcí na příspěvek Martina./kdo pobírá daňové transfery - nemůže chtít být nezávislý (tento termín by se dal samozřejmě rozpitvat...ale z příspěvku nicku Martin byla zřejmá hodnotící rezolutnost - proto ten příměr).

Pokud nejste ochoten si vyhledat celou diskuzní niť - tak je mi vás coby pedagoga upřímně líto.
Diskuze upředená kolovrátkem pavlačováho vlákna mě nezajímá.
Ale vy jste tím pověstný - vyrobíte si hastroše - apak vlákno hastroše cupujete a cupujete...děláte to z nudy - nebo z potěšení ?

Howgh.
26. 01. 2012 | 20:16

Karel Mueller napsal(a):

Zdenku,

tohle všechno jse detailně semleli u pana Šteffla. Včetně nesmyslu, aby měl každý VŠ.
Pokud jde o absenci elitní vysoké školy, tak bych upozornil na jeden dost typický český rys a to je neúcta ke vzdělaným (skutečně) lidem. Stále je zde stav, že "každý může dělat cokoliv" a pokud je tak neschopný, že to dělat nemůže, tak tomu může alespoň šéfovat.
Jinými slovy, i když by jste tu elitní školu měl, tak v českých poměrech by asi byla absolventům k ničemu, bohužel. Nidky by jste neprosadil její absolventy mezi elitu ... a zahraničí tento stav vyhovuje, o tom si určitě neděláte iluze.
26. 01. 2012 | 20:25

Jemnický napsal(a):

Aga

O úrovni mnohých universitních činovníků si nemusíme dělat iluze (viz ta Plzeň).
Nikdo nám nedosadí osvícené blahorodí do vedoucích funkcí.
Nezbývá, než aby slušní lidé začali být také občansky stateční a činní.
Pořád ještě jsou demokratické prostředky jako například volby do rad institucí, akademických senátů, universitních orgánů.

Základem zdravé demokracie je občan, který si nenechá srát na hlavu, a obec, ve které se tito občané sdružují, aby mohli vzdorovat případné aroganci vějrchušky, papalášstva či kmotrů.

Tenhle marast jsme potřebovali. Lidé se probouzí a snad konečně vezmou vládu věcí svých do svých rukou. Nikdo za nás nic neudělá.
Zkorumpovaní politici a korupcí prožraná společnost je jen důsledkem naší slabosti, netečnosti a nezájmu o věci veřejné.
26. 01. 2012 | 20:27

ghándí napsal(a):

souzi,
ještě že máte toho klause, vždyt vy byste si už neměli s čím hrát.
26. 01. 2012 | 20:29

Cech napsal(a):

Děkuji za obě novinky pane profesore, prostě systematičnost přístupu to je to co dělá mistra.
Za prvé je to ten přesně definovaný pojem pro společnost, která jediná může vyhovovat neoliberální teorii,kdy se Vám podařilo popsat onen neoliberální plíživý převrat na jehož konci je redefinice fašismu.
Taktéž ten popis postupně vytvářené a aplikované masky mediální manipulace je přesný.

Za druhé poslední zdánlivě jakoby stařecky senilní opakované mediální útoky V.K. na základní demokratické hodnoty a vymoženosti, které jsou na svoji účinnost testované pomocí "mašinérie",která umožňuje upřesnit bod zlomu.

Což znamená kdy je posunut veřejný pohled na danou otázku(života ve skutečné demokracii),natolik že stále pokračující devastace tohoto demokratického povědomí ve společnosti umožňuje ono bezproblémové používání elity (zde je to prosím Klausovy elity).
Z tohoto jasně vyplývajícím předpokladem je,že tato skupina lidí "Klausova (elita)" je schopna fixovat moc a pomocí M.M. tuto bez problémů udržet.
Děkuji pane Profesore za tento mnohem přesnější pohled než byl ten můj.
26. 01. 2012 | 20:31

Jemnický napsal(a):

Karel Mueller

Souhlasím s vámi.
26. 01. 2012 | 20:34

aga napsal(a):

Jemnický

Souhlasím, ale jak jsem už psal pod jinou debatou, univerzity na tom marasmu mají velký podíl - koneckonců jsou to ony, které průběžně vychovávají elity národa. A ten marasmus se bude stále prohlubovat, protože už i oficielně téměř zcela rezignovaly na duchovní a etické složky výchovy, a změnily se ve výrobny úzce specializovaných soutěživých robotů. University jsou služkami systému, který sebevědomé, morální, všestranně vzdělané lidi s vlastním pevným názorem nemůže potřebovat. Proto bych Klausovi ve věci "falešné hry na akademické svobody" dal celkem za pravdu.
26. 01. 2012 | 20:36

Pavel napsal(a):

Je více než zřejmé, že Ing. Klaus si už velmi dlouho počíná jako psychicky narušený člověk. Protože naprosto postrádá zpětnou vazbu (obklopuje se podobně postiženými kývači - Jakly, Hájky, Knížáky ... ) jeho patologické chování se stupňuje. Není mým presidentem a nikdy nebyl, nicméně z bezpečnostních důvodů čtu pokud možno vše nové co prohlásí. Jedna věc by mne ale zajímala. Nikde jsem se nedočetl, kdo byli jeho rodiče. Existují sice útržkovité zmínky o jeho matce, ale otec je neznámý. Tohle narušení už musí mít původ v dětství. On musel být zlý už jako dítě. Má někdo informace o rodičích této narušené osobnosti?
26. 01. 2012 | 20:37

Platan napsal(a):

Pavel:

Po otci pracovitý
V jednom z prvních knižních rozhovorů v roce 1992 vzpomínal Václav Klaus na svého otce následovně: „Tatínek vystudoval obchodní akademii, ale pocházel z malé vesnice, z Milče u Nepomuku, tedy z jihozápadních Čech. Měl v sobě takovou tu zemědělsko-vesnickou pracovitost, houževnatost, poctivost... Pro něho jet na prázdniny znamenalo jít pracovat, házet snopy na žebřiňák. To bylo jeho největší životní radostí, kompenzoval si tím sezení v kanceláři.“

Po matce intelektuál
„Ač bez formálního vzdělání, měla sklony svým způsobem intelektuálské,“ charakterizuje prezident svoji maminku. Jedenadevadesátiletá Marie Klausová ráda malovala, vyšívala, šila a psala básně. Její byt je vždy plný jejích obrázků a také květin, kterými ji syn zahrnuje.
Právě ona ho vedla nejen k literatuře a výtvarnému umění, ale i k systematičnosti, řádu a tahu na branku. Teď je na něj velmi pyšná. To bylo jasně patrné, když mi o něm před časem hrdě a s radostí v hlase vyprávěla. Narodila se roku 1914 v pražských Strašnicích s příjmením Kailová. „Naše rodina byla průměrná a nijak malebná, ale měla jsem strašně hodnou maminku.

http://rodokmen.psinec.com/kroniky/mf_051204.htm
26. 01. 2012 | 20:46

Jemnický napsal(a):

slavwin
reagujete na něco, co jsem nenapsal.
Na většinu škol neexistují přijímací zkoušky, nebo jejich úroveň je velmi nízká. Školy potřebují velké množství studentů, aby se uživily. Mnohé nové školy nemají vůbec žádnou úroveň a jejich absolventi najdou obživu jen v eráru, kde vytvářejí chaos.
Dosadit do "dozorčích orgánů" VŠ a universit "osvícence" z průmyslových podniků je na první pohled skvělé řešení. V reálném výsledku to u nás nijak slavné nebude. Tady je totiž high-tech podniků jako šafránu a stejně tak osvícených průmyslníků. Tak že tam dojdou kmotříci nebo strejdové.
Perfektním modelem vývoje situace na universitách pod osvíceným dohledem šíbrů z průmyslu je situace v TAČR.
26. 01. 2012 | 20:47

mb napsal(a):

Základy státu po roce 89 určily velmocenské dohody, nikoliv přirozený proces vzniku státu. Z toho plyne všechno ostatní.

mueller ... a v roce 1918 vzniklo čsr přirozeně anebo z velmocenských dohod ?
26. 01. 2012 | 20:49

MA-FU napsal(a):

Hloupý Honza 18.51 hod

Podepsala bych každé slovo..

Maximus 19.12 hod
:-))
26. 01. 2012 | 20:53

Platan napsal(a):

mb napsal(a):
mueller ... a v roce 1918 vzniklo čsr přirozeně anebo z velmocenských dohod ?

Vzniklo přirozeně z velmocenských dohod.
26. 01. 2012 | 20:55

Karel Mueller napsal(a):

mb:

Obojím. Prvním zákonem bylo potvrzení všech zákonů z hlediska správy a chodu země (kromě přímo souvisejících se samostatnosti).
26. 01. 2012 | 20:57

Jemnický napsal(a):

Aga

Ano, úroveň universit odráží i stav úrovně života společnosti. Ale někdo tam ty papaláše dosadil a někdo je volbou stvrdil.
Tento národ byl několikrát zbaven elit (německá okupace a vraždění, komunistické řádění po 48). Elity vyprodukované totalitou (Stbáci, vexláci, oportunističtí partajníci) to je valná část dnešních managerů a kapitalistů.
Pokud tento národ povstane i z tohoto marastu, bude to jeho velký počin.
26. 01. 2012 | 20:58

Zdeněk Brom napsal(a):

Karel Mueller:

Vyhovuje, bohužel ano.

Myslím, že to vyhovuje i Klausovi a mnohým akademikům.
26. 01. 2012 | 21:18

Zdeněk Brom napsal(a):

český maloměšťák:

Tak právě pro tento případ se hasiči vůbec nehodí. Žádnou nezávislost nežádají, k čemu by jim byla. Hasičský sbor funguje na úplně jiném principu. To se fakt nepovedlo.
26. 01. 2012 | 21:20

český maloměšťák napsal(a):

Největším omylem je bažit po velkých změnách a přitom neumět vyřešit ani to, že ministerstvo nejen že neumí efektivně distribuovat dotace z EU - ale ono je neumí ani přijímat. Nebo to , že se kasá, jak skvěle zavedlo státní maturity ...a přitom by odmaturoval i deváťák....

Nezávislost /a ani svoboda/ nejsou bezbřehé. Ale fundamentálnní, tradiční nezávislost je důležitá. V pojetí universit ji ctili i takové polofašistické organizace, jako byla papežská kurie či královský dvůr. Mimochodem - ten ji dotoval ze svých výnosů /jak se k nim dobral - věc jiná/.
No - nevím jestli university ze svých výnosů financuje Hradní partička - dost možná.../někde jsem četl...že snad kellner je jen nastrčený panák a že hlavní vývary jdou Klusově famílii - moc tomu nevěřím...ale pojďme se na to podívat - předpokládejme, že tomu tak je - jakpa by to asi dopadlo ? - co myslíte - já mám obavu - že dost bledě....

Opusťte USA, Čínu etc etc...a vraťte se na zem. Zejména všichni ti Martinové, co by se asi podivili, kdyby vzali kalkulačku a vydělili si peníze, co jdou každoročně do školství ...počtem studentů.
Nebo ne.
Možná že je Martin Kellnerův syn, nebo vnuk.
Takže by to možná bylo proněj zajímavé.

Apropo - a neskákal by pak akademický senát a profesoři jen podle toho, jak by Martin pískal ?
Taky divná nezávislost....taková jakási plzeňského stylu.

No a pak takový Martin vystuduje...a řekne si : " Nuda. Co takhle nyní znezávislovat i zdravotnictví ? Nebo třeba ty hasiče ? "...že....

Myslím si, že jde o to, vrazit klín. Všade. Kam se dá - tak vrazit klín. Mezi pacienty a doktory, mezi studenty a akademickou obec, mezi policajty a mafiány - eh, to jsem se pouze upsal...:))...mezi justici a politiky...opět - upsání se, mezi daňové polatníky a všechny ostatní. Takový jakýsi malý rozvráteček.
No a pak přicházím já - celý v hnědém...a vše poběží jako po drátku.

Ze všeho nejdřív se vypořádám se všemi parazity. Pro definici parazitů si zajdu za Hradní partičkou - abych náhodou někoho opomenutím neurazil, že...

Jo, jo - není nad ten věčný ideál...a při hledání toho idálu se dobře pohašteřit a poškorpit. Jenže to právě někdo chce - o to má zájem.
26. 01. 2012 | 21:22

mb napsal(a):

karel mueller ... pak rovněž obojím způsobem se stát po r. ´89 obnovil ... i zde musela být vnitřní vůle ( aspon tech zbytků domácích ( i zahraničních ) občanských elit, které přežil komunistický režim ) a okupaci vojsky varšavské smlouvy ...

i zde byla vnitřní vůle a touha po obnově svobodného a demokratického československa ...
26. 01. 2012 | 21:30

mb napsal(a):

opr.: které přežily ...
26. 01. 2012 | 21:31

honolulu napsal(a):

Prime minister of South Africa B.J. Vorster byl velmi ustarany pan.
Jemu se nelibilo, ze cernosi nevedeli, k cemu je tuzka a k cemu je kniha. Samozrejme, ze neumeli cist a psat.
Tak jim zacal stavet skoly a knihovny uplne zdarma. Vetsina jich byla v SOWETO (Southwest Township of JHB.)
Tento velky statnik a ekonomicky genius si vsak kladl podminku, ze se bude vyucovat v africans a ne v anglictine.
Dovod byl ten, ze jak Pretoria tak Bloemfontein (africans speaking) byly administrativni centra potrebna pro cerne uredniky mluvici Africans.

Aktiviste belosi z Progressivni strany - Helen Suzman (skoro komunistky) rozdmychali ve jmenu akademickych svobod cerne vasne a cele Soweto povstalo v orgie vrazdeni a nasili 16. 6. 1976.

Nejdrive se tisice cernochu vrhlo na aktivisty pritomne v Sowetu
(belochy patrici k progressivni strane - kamarady cernochu) vsechny je povrazili a potom vyhlasili "pochod" - utok na JHB.
Bylo jich MILLION !

Samozrejme JA VUL, ("milacek stestiny") jsem byl v te dobe v centru JHB.
Ulice se promnenily v jatky tech kteri se nedokazali zabarikadovat do domu. Z oken domu byli cernosi bombardovani nabytkem, nadobym, mlecnymi lahvemi,
ale i zenskymi boty, psacimi stroji atd.

Tak jsem zacal utikat na sever na Braamfontein a za mnou 1000 cernochu se sekerama a kladivama. (Kam se na me hrabe Emil Zatopek...)
Hranice mezi Downtownem JHB a Braamfonteinem tvori most nad zelezici a tam na moste z jedne strany za zady jsem mel cernochy a z druhe strany ze severu na braamfontejnske strane stalo 20 policajtu a 40 Boeru - farmaru sehnanych po predmestich mesta a ti zacali strilet, kolem nas utikajicich, aby zastavili dav vrazdicich cernochu za nami.
Prezil jsem to zazrakem a byl volan policii druhy den do policejni marnice pokusit se identifikovat ty belochy, kteri na moste zahynuli. Byla mezi nimi i 50-leta elegantni turistka, ktera nedobehla k policajtum a Madar s rozpulenou hlavou. Ty me nejvice utkveli v pamneti, ale lezelo jich tam vice.

Cernochu bylo take hodne mrtvych na zminenem moste a pod mostem na zeleznicni trati. Policajti meli automaticke zbrane a cernosi pred nimi zacali skakat z mostu na zeleznicni trat...
Kdyz jsem o tyden pozdeji letel z Germinstonskeho letiste do vychodniho Transvaalu mezi lvi, citil jsem ulevu...
To bylo na pobaveni pro prof. Horejsiho, zarneho bojovnika proti nacionalistum. Snad o tom najdete vice na Wikipidy, ale urcite politicky zbarveno. (Prominte gramatiku).
26. 01. 2012 | 21:33

Karel Mueller napsal(a):

Zdenku,

jestli to vyhovuje presidentovi nevím, ale o mužích kolem něho si můžete myslet lecccos, jedno je ale jasné: Nejsou to žádní blbci.

Oni jsou opravdu chytřejší (či mazanější, jak je libo), než jejich kritici. Víte, ječet o populismu je konec konců příznak naprosté politické neschopnosti a nakonec i intelektuální nedostatečnosti. Protože bez toho by populismus nebyl vůbec možný.
26. 01. 2012 | 21:35

Karel Mueller napsal(a):

mb:

Víte, dřív jsem se ptal sám sebe, kam vlastně patříte. Vy jste ale nejspíš jen naivní, řekněme.
26. 01. 2012 | 21:37

Arnie napsal(a):

Konečně, čekal jsem, kdy někdo okomentuje nestoudné výpady prezidenta Klause.
Co se pamatuji, nemluvil tak snad ani Dr. Gustáv Husák a od toho se dalo zažít lecos.
Prostě a jasně
-stát jsem já
-koho chleba jíš, toho píseň zpívej, tak jaképak "falešné svobody", ty do tržního hospodářství nepatří.
Tentokrát to přehnal.
26. 01. 2012 | 21:43

mb napsal(a):

proč naivní karle ?

jsem naivní když/protože odmítám věřit konspirativním teoriím ?

:-)

proč ? :-)

kdyžtak to rozveďte ... vy sem hodíte, že po 89 se československo obnovilo uměle či z vůle velmocí ...

a já jen neshledávám rozdíl oproti 1918 kdy podobně uměle či z vůle velmocí vzniklo ...

připustil se že se tak stalo i ´přirozeně´ ( což si překládám jako vnitřním úsilím, vnitřní vůlí) a píšu, že ve spoustě lidech, hlavách a srdcí byla vnitřní touha ( vůle a úsilí) po svobodném československu ( jeho obnově ) ...

ty osobnosti vám patrně nemusím jmenovat ...

zdravím vás ...
26. 01. 2012 | 21:46

mb napsal(a):

opr.: připustil jste ...
26. 01. 2012 | 21:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Karel Mueller:

!!! Pro další čtenáře - uznání kvalit oponenta ještě není vyslovení souhlasu s ním a s jeho činy!!!

Tak to nejsme v rozporu.

Rozhodně si o nich nemyslím, že to jsou blbci. Navíc jsou dobře organizovaní,
zaopatření a mají čich na to, co chce být slyšeno.

Jejich kritici se zatím zmohli pouze na orální kritiku a chaos. Takže, bohužel, tu nemají protihráče.
26. 01. 2012 | 21:56

Maximus napsal(a):

Klausův mladší syn přejde na novou manažerskou pozici v ČEZ

iDNES.cz26. ledna 2012 16:25

Mladší syn prezidenta Václava Klause Jan získal novou pozici v elektrárenském gigantu ČEZ. Místo útvaru řízení rizik bude šéfovat útvaru controllingu, který dohlíží na hospodaření ostatních oddělení.

Informoval o tom server lidovky.cz. Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže si Jan Klaus přesun na novou pozici zasloužil svými manažerskými schopnostmi.

"Nejlepší ocenění jeho schopností je od třetích stran. Naše řízení rizik je považováno v odborných kruzích jako jednoznačně nejlepší a nejpropracovanější v Česku," uvedl Kříž.

Sedmatřicetiletý Klaus pracuje pro ČEZ už sedm let a vystřídá v čele controllingu Jiřího Postolku. Ten se přesune do Chomutova, kde nastoupí jako nový finanční ředitel Severočeských dolů.

Úkolem controllingových útvarů je dohlížet na hospodaření různých oddělení a přispívat tím k efektivnosti a konkurenceschopnosti podniku.

ČEZ je největší česká energetická firma, jejím majoritním akcionářem je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií. Za loňský rok ČEZ čeká pokles čistého zisku zhruba o 15 procent na 40,6 miliardy korun.
Je šikovnej, že?
26. 01. 2012 | 22:01

Maximus napsal(a):

Dcera Kalouskova kamaráda Kaderky získala zakázku na MPSV v řádech milionů!
EXKLUZIVNĚ Firma 21leté Anety Kaderková, dcery blízkého přítele Miroslava Kalouska (TOP 09) Ivo Kaderky získala zakázku za 1,4 milionu korun na ministerstvu práce a sociálních věcí, kterému šéfuje Jaromír Drábek (TOP 09).

Něco o 2K (Šéf Čes.tenis.svazu Ivo Kaderka+ pšítel na telefonu Míra Kalousek)
26.1.2012 17:45
Firma We make media, jejíž jednatelkou je teprve 21letá studentka arts managementu na VŠE Aneta Kaderková, vyhrála zakázku na "Vzdělávání zaměstnanců státní správy v oblasti sociální reformy," kterou před třemi měsíci MPSV vyhlásilo.

Zakázka malého rozsahu byla podle tiskového odboru MPSV rozdělena na dvě části, přičemž první část, požadavek e-leraningu pro zaměstnance, byla z důvodu nulového zájmu ze strany uchazečů zrušena. „Pro druhou část, tj. kulaté stoly, přišla jediná nabídka - WE MAKE MEDIA, s.r.o. Na zajištění této části byla uzavřena smlouva,“ vysvětluje redakci tisková mluvčí MPSV Viktorie Plívová.

V rámci plnění tendru uspořádala firma We Make Media v těchto městech: Praha, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Plzeň, Příbram, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Pardubice, Brno, Olomouc, Ostrava a Zlín konference u kulatých stolů, kde školila zaměstnance o připravované sociální reformě.

"Přijde mi to vychytralé utracení evropských peněz. Nechápu, proč si na to MPSV najímalo externí firmu, když podle mých informací stejně většinu školení zajišťovali zaměstnanci ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Škromach (ČSSD).

Firma We make media celkem za svou práci inkasovala 1,376 milionu korun. Podle výpisu z živnostenského rejstříku je společnicí ve firmě rovněž manželka Ivo Kaderky Ivana Kaderková.

Byla jediná, komise kritéria nezkoumala
Veřejná zakázka byla přidělena vybranému uchazeči, neboť jeho nabídka byla předložena a zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a splňovala požadavky zadavatele. "Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení by byla pouze jediná nabídka, a to We Make Media, s.r.o., hodnotící komise její hodnocení ve smyslu stanovených hodnotících kritérií neprovedla,“ odpověděla Plívová. Podle doplňujících informací tiskového odboru byly osloveny s nabídkou účasti na tendru další tři firmy Omnimedia, Kontis a Pragoeduca.

To je však podle redakcí zjištěných informací při nejmenším sporné.

"Zda naše firma byla skutečně oslovena MPSV s uvedeným tendrem, Vám bohužel potvrdit nemohu. Já osobně si nepamatuji, že bychom u nás ve firmě probírali naši možnou účast v tomto tendru. Mají to zde ale na starosti i jiní kolegové. V každém případě jen letmým pohledem do zadávací dokumentace, pokud jsme osloveni byli, tak jsme toto oslovení nejspíše ihned vyhodili. Takového tendru bychom se nezúčastnili, protože nesplňuje ani minimální znaky toho, že zadavateli jde skutečně o nezávislý výběr nejlepší nabídky,“ odpověděl redakci ředitel agentury Kontis Jan Pejša

"Nepamatuji si, že by nás někdo oslovil, jsem ve funkci teprve od srpna (zakázka byla uveřejněna až 30.9. pozn. redakce) ale pokud by se mi dostala do rukou, určitě bychom se ji zabývali,“ sdělil redakci ředitel firmy Pragoeduca Miloš Hodač.

"MPSV nás skutečně oslovilo, pokud mě paměť neklame. Výběrového řízení jsme se v daném případě neúčastnili vzhledem k časovému vytížení," odpověděl Pavel Zábrodksý ředitel firmy Omnimedia.

To mám jako zavřít firmu?
Přátelský vztah mezi ministrem financí a Ivo Kaderkou potvrdila sama ředitelka firmy We make media. „Ano, můj manžel má přátelský vztah s Miroslavem Kalouskem, třikrát týdně spolu hrají tenis. Můj manžel, je mimo jiné prezidentem Českého tenisového svazu a není žádným tajemstvím, že se osobně zná s většinou významných osobností v České republice i s předními politiky této země a to napříč politickým spektrem,“ sdělila redakci Kaderková. Jako střet zájmů vyhranou zakázku rozhodně nevnímá. „ To bych měla ukončit podnikání a "zavřít" svoji poměrně velmi úspěšnou firmu s ohledem na svoje příjmení, anebo proto, kdo je můj manžel a s kým vším se osobně zná?,“

No, komment!
26. 01. 2012 | 22:02

Karel Mueller napsal(a):

mb:

Základní rozdíl je v tom, že Češi v roce 1918 dospěli k tomu, aby mohli vytvořit samostatný stát a vznik nového státu nepředstavoval žádnou kvalitativní změnu struktury společnosti a majetkových vztahů, samozřejmě kromě národní emancipace.
V roce 1989 jsme se dostali na průsečík dohod supervelmocí a snad si neděláte iluze, že do roku 1992 se mohlo stát cokoliv bez souhlasu Gorba4ova a západu. To datum je podstatné, do té doby SSSR existovalo a drželo jadernou rovnováhu. Východní trh se zcela rozsypal a stáli jsme před otázkou odbytišť, navázání ekonomických vztahů. Presidentovi se vyčítá zpackaná privatizace. Ale vážně si myslíte, že by nás někam někdo pustil? Základní zákon tržní společnosti je ten, že silnější požírá slebšího a lidé u nás si nsad představovali, že ho nejen nesežere, ale dokonce ho nechá vyrůst. To se stalo v SRN po válce, ale jen díky strachu ze Stalina, jinak by Němci nevstali dodnes. Samozřejmě, stalo se mnoho prasáren a zlodějin, ideální doba pro grázly všeho druhu (jako každá revoluce), brněnský Cibulka je sice zaslepený nenávistí a to mu neumožňuje vidět chladně a střízlivě, ale v lecčem měl pravdu. Nakonec expresident Havel tomu dal korunu likvidací zbrojního průmyslu, čímž potopil Slovensko.

To je na dlouhou diskuzi, nechci se do ní pouštět, snad jen tolik, že většina národa byla zabydlena v gulášovém socialismu a především, co chtěli byla životní úroveň SRN, na kterou závistivě všichni čuměli.

To je jen pár poznámek, jak říkám, bylo by to na dlouhou diskuzi.
26. 01. 2012 | 22:12

mb napsal(a):

maximus ... spolustraníci říkali, že je dost tupej ... každopádně na schůzích mlčel a nevyjadřoval se ... za to o ten později všechny literárně sepsul ...

Základní rozdíl je v tom, že Češi v roce 1918 dospěli k tomu, aby mohli vytvořit samostatný stát a vznik nového státu nepředstavoval žádnou kvalitativní změnu struktury společnosti a majetkových vztahů, samozřejmě kromě národní emancipace.

vidíte matně pátrám v paměti cosi o znárodnění šlechty hned po 1918 ... to bude nejake de ja vu ...

a ještě něco o vztazích mezi první republikou a vatikánem ...

ale to bude jenom má naivita ... když mi píšete že se v právním řádu nic nezměnilo od dob rakouska uherska ... stane se ...
26. 01. 2012 | 22:25

mb napsal(a):

v podstatě se dá říci karel mueller že jsme byli od/po 1918 francouzskej protektorát ... a z rozhodnutí protektora jsme byli rovněž v pravý čas obětováni ...
26. 01. 2012 | 22:27

mb napsal(a):

k té likvidaci zbrojního průmyslu na slovensku jsem slyšel/četl, že v tom havel nejede, že s tím nemá nic společného ( ale slovenským náckům se samozřejmě hodilo to na havla svalit ) ... byla to prostě ztráta trhů se kterou nemel havel co delat ( ale to je ma informace, treba mate pravdu vy a havel zadusil zbrojní výrobu na slovensku)
26. 01. 2012 | 22:30

Karel Mueller napsal(a):

Víte Zdenku,

mě se to prostě nechtělo říct a tak jste řekl Vy.

Jejich kritici jsou opravdu hejno poštěkávajících kluků a nikoliv soupeřem. A díky hyperkorektním PC kydům představují doslova dar z nebes, nic lepšího si hoši nemohou přát. A pokud jde o všeobecnou neschopnost, korupci a zlodějinu - našim přátelům tento stav vyhovuje dokonale. Třeba bychom jinak nechtěli dělat za čtvrtinový plat v porovnání s kolegou pár km na západ nebo by se nám nemuselo líbit, že jsme jen laciná montovna a odpadkový koš mocného souseda.

Tímto to můžeme uzavřít.
26. 01. 2012 | 22:30

mb napsal(a):

většina národa byla zabydlena v gulášovém socialismu a především, co chtěli byla životní úroveň SRN, na kterou závistivě všichni čuměli.

tady asi nejsme ve sporu ...

/ viz. LN a Zídkova (?) interpretace Žižeka /
26. 01. 2012 | 22:32

mb napsal(a):

Třeba bychom jinak nechtěli dělat za čtvrtinový plat v porovnání s kolegou pár km na západ nebo by se nám nemuselo líbit, že jsme jen laciná montovna a odpadkový koš mocného souseda.

kdybysme nevyhnali naše němce z pohraničí ... nenechali by lidé devastovat ´svou´ krajinu jen tak ... a těžko bychom byli odpadkovým košem souseda ...

kdyby nebylo Hitlera, nevyhnali bychom české němce
¨
kdyby nebylo hospodářské krize a versaillského systému ( ponížení německa) nebylo by Hitlera, ani československa ...

kdyby ...
26. 01. 2012 | 22:35

rejpal napsal(a):

mb
S tím Havlem a zbrojním průmyslem. Nejméně jednou jsem ho slyšel, když o tom, že bychom se měli chovat eticky a nevyrábět zbraně (už si detaily nepamatuji, ale to mi tehdy přišlo dost naivní) mluvil. Fakt je, že jeho slovo tehdy mělo u veřejnosti dost velkou váhu, ale realizovali to úplně jiní lidé, a ti by to provedli Havel Nehavel. Tak jako se zlikvidovaly i jiné obory /nebo aspoň prodaly/, které mohly být konkurencí. V tom už Havel nejel ani verbálně a došlo k tomu. Ale ty jeho dost hloupé výroky se hodily. Nic víc, nic míň.
Taky se mu háže na hrb rozpad státu. To už je úplná blbost. Pouze se tak trochu (spíš dost) angažoval ve věcech národních symbolů a názvu státu. Hlavně těch symbolů. Republiku rozdělili jiní borci, kteří kromě některých praktických věcí sledovali své vlastní mocenské cíle. Na rozdělení státu nejvíc zahájili práci bratři Čarnogurští a lidé kolem nich, načež se celé věci chopil Mečiar, ještě krátce předtím zarytý federalista. Klaus hozenou rukavici vděčně přijal a podstatě to upekli ve dvou. Nejde o to, zda to bylo dobře nebo špatně, ale celé to proběhlo tak trochu mimo rámec ústavních zvyklostí.
26. 01. 2012 | 22:50

Karel Mueller napsal(a):

rejpal:

Jste realista. Bohužel ta likvidace zbrojního průmyslu bude spojena navždy s jeho výroky.
26. 01. 2012 | 22:56

upupa napsal(a):

Věřte nevěřte, tolik oportunistů a kolaborantskych hajzliku, jako mezi českými akademiky, nenajdete. Tamní proklamovaná svoboda je až na pár výjimek jedna veliká bublina. Nahlédněte: Cosa nostra hadr. Rojí se tam překabátění vumlisté a svazáci, promyšleně zahušťovaní rychlokvašenými a impakty oblblými poskoky. Konečně, který že to činovník, ony ustrašené a loajální profesůrky jmenuje?? Že by zrovna tohle onomu razantnímu blogerovi ušlo?
26. 01. 2012 | 22:57

rejpal napsal(a):

Karel Mueller
S tím už nikdo nic nenadělá - ty výroky (i jiné) byly prostým důsledkem toho, že Václav Havel vždy uvažoval i mluvil víc jako filosof než jako politik. Potrpěl si na symboliku, na hru se slovy, snažil se sdělovat nějaká poselství, která byla občas nepochopena a někdy vysloveně střelil kozla. Vůbec si ho neumím představit jako premiéra.
26. 01. 2012 | 23:08

Musil napsal(a):

Koukám, že se tady řeší psychická způsobilost prezidenta Klause. Pravdou je, že ti lékaři (mezi nimi i zdejší bloger J.Hnízdil) museli mít pádný důvod, proč vážně řešili Klausovo psych. zdraví -
http://spiknutilekaru.wordpress.com/korespondence-lekaru/
26. 01. 2012 | 23:11

Viola napsal(a):

argune,

demokracie je vláda lidu a ne vláda peněz. Ale od lidu se nějak nemůže chtít, že budou určovat, co se má v hlavě akademika urodit. To je jen na inspiraci akademikově. A k inspiraci je svoboda nutná. Akademik je něco jako umělec, kterého když navštíví můza tak třeba luzně preluduje. Kdyby se umělci řeklo tak zkomponuj nějaké krásné dílo, bude se s tím mořit a nic ho nenapadne. Jsou umělci - malíři, kteří dokážou ledacos na objednávku namalovat, ale to jen kopírují to, co vidí. Akademická a vědecká činnost vyžaduje hodně fantazie mimo znalostí. Fantazie se nedá koupit, znalosti ano.
26. 01. 2012 | 23:19

Lada napsal(a):

Vy jste ze Struhadla, to vse vysvetluje
26. 01. 2012 | 23:22

Občan Brych napsal(a):

Ve státě, který měl v čele třináct let falešného proroka, to ani jinak dopadnot nemohlo ..
26. 01. 2012 | 23:23

Lada napsal(a):

Jestli nase VS dobre funguje, tak jste bud blbej nebo slepej
26. 01. 2012 | 23:23

Lada napsal(a):

Jeden moudry ucitel na CVUT nam rekl, ze si mame dobre vybirat sve skolitele, protoze 80 % jich je na vyhozeni, coz plati i o studentech. Na karlovce tomu jiste nebude jinak
26. 01. 2012 | 23:28

Musil napsal(a):

to Karel Muller

V mnohém mi mluvíte z duše. Také mi přišlo, že přerod v kapitalismus byl do značné míry motivován po mnohem lepším konzumu. Co se týče p. Cibulky, mám z něho podobný dojem jako např. z bývalého disidenta Wolfa, jehož pokřiveného svědectví dnes zneužívají lidé blízcí V.Klausovi. Cibulka má v něčem pravdu, ale jiné jeho mnohé poznámky mají paranodině-schizodiní nádech. Dělá dojem traumatizovaného válečného veterána, který se cítí stále pronásledován - jako kdyby žil v nějakém anachronickém vnitřním žaláři z dob totality, kdy byl krutě vězněn (obdobně jako Wolf). Já když jsem v Hydeparku viděl, jak tam mával tím zázračným kyvadlem.... No naprosto se tam znemožnil.
26. 01. 2012 | 23:29

Lada napsal(a):

Brecet do medii misto vyjednavani, to jste hrdinove
26. 01. 2012 | 23:31

Viola napsal(a):

český maloměšťáku,

hasičům snad není potřeba říkat, že mají jezdit k požáru a hasit, oni se nemusí rozhodovat o tom, co budou dělat.
26. 01. 2012 | 23:34

Viola napsal(a):

Lado,

nakonec by jste to mohli vyřešit elegantně i tu, ostatní vám budou radit a dělat demokraticky poznámky. Tak se začněte ptát.:-)
26. 01. 2012 | 23:38

Viola napsal(a):

Lado, vy jste určitě z Prahy.
26. 01. 2012 | 23:39

Musil napsal(a):

Někomu přijde Klausovo vyhraněné stanovisko jako nemístný úlet a projev arogance, avšak jsou i tací, kteří by se jej spíše zastali. Kupříkladu respektovaná osobnost typu Höschla.
www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/nasrany-ministr-skolstvi-josef-dobes-nekolik-vet-psychiatra-hoeschla
26. 01. 2012 | 23:48

Frante napsal(a):

Autor
V článku by pro pohodlí čtenářů mohlo být uvedeno, jak ta reforma omezuje akademické svobody, že se proti ní akademici bouří a prezident se bouří proti jejich bouření. Abychom si hned mohli udělat názor, které z bouření je správnější
27. 01. 2012 | 00:15

jos napsal(a):

Karel Mueller:
když píšete: "Prostě pokud vysoké školy touží po naprosté nezávislosti na státu, pak by samozřejmě musely chtít i nezávislost na penězích daňových poplatníků. To je elementární aritmetika, to by měl automaticky říci každý, kdo nad tím alespoň trošičku přemýšlí..." Tak byste si měl uvědomit, že rozhoduje vůle daňových poplatníků. Nikoliv nějakého Klause, jakéhosi Dobeše, potažmo současné vlády. Klausové a Dobešové to totiž v žádném případě ani vzdáleně neplatí a nejsou majiteli státu ani těch universit.I když se Klaus tváří, jakoby to platil ze svého a byl majitelem státu. Z tohoto pohledu ja Klausovo vyjádření pouhá vulgární drzost. Asi tak 85% voličů vyjádřilo nesouhlas s činěním této špatné vlády, s těmi tzv.reformami, zaměřenými nikoliv na zlepšení situace občanů, nýbrž převážně na rozbití a privatizaci veřejných systémů, včetně veřejného školství. Ostatně vůle převažující části daňových poplatníků by vedla téměř jistě k zastavení podpory soukromému kšeftu v soukromých VŠ z peněz daňových poplatníků. Jedním z hlavních bodů tzv. Dobešovy reformy je vstup politiků a kšeftsmanů do akademických orgánů veřejných VŠ. Když si vzpomenu na působení Topolánkových a Nečasových favoritů, takové Kopicové, která dokázala ve své mzdě a mzdě své zástupkyně rozebrat, či spíše rozkrást, téměř celý fond Leonardo, nebo na trapné působení výrobce postelí v radě Topolánkovy a Nečasovy vlády pro vědu a výzkum, jde na mne z Dobešových "reforem" hrůza. Vaše vyjádření je v tomto naprosto vadné, stejně jako celá tato vládní garnitura.
27. 01. 2012 | 01:12

Hurá napsal(a):

Veřejné školství musí kontrolovat stát ! Alespoň tak bude vzdělání relativně dostupné všem, kdo na to v hlavě mají. V této věci souhlasím s prezidentem. Akademickou svobodu jsme viděli na plzeňských právech. To by snad stačilo. Mimochodem, to to pěkně vyšumělo, co ?
27. 01. 2012 | 01:13

Viola napsal(a):

Hurá,

lidi nejsou dost důvtipní, když neví o co jde. Do vysokých škol budou dávat peníze studenti pomocí bank a v nějakých dozorčích radách budou sedět politici a vysávat je, protože už není kde.
27. 01. 2012 | 01:27

Borochovský napsal(a):

Frante
Zde mate ve zkratce akademické svobody:

•svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby
•svoboda výuky, otevřenost různým vědeckým názorům, metodám a uměleckým směrům
•svoboda volby zaměření v rámci studijního programu a svoboda vyjadřovat vlastní názory ve výuce
•právo členů akademické obce volit akademické orgány
•právo používat akademické insignie a konat akademické obřady

Toto nikdo neohrožuje.Ohroženy jsou poze pohodlná koryta akademiků.Včetně korýtka p.Hořejšího.
A Hořejší by měl zalézt tam odkud vylezl.Jak tady bylo bez něho blaze.
27. 01. 2012 | 01:53

Karel Mueller napsal(a):

jos:

Ale no tak ... musíte reagovat na to, co jsem napsal a nikoliv na to, co si myslíte, že si myslím.

Nijak netvrdím to, co uvádíte, že jsem napsal, to je vyjádření presidenta (tu citaci jste dokonce zkrátil). Tvrdil jsem o onom presidentově mnou uvedeném vyjádření toto:

"To je chladně logická úvaha, ať to zní jakkoliv nepříjemně a vyvolává i emoce. Prostě to tak je a je to tak všude na světě. Každá státem placená instituce podléhá jeho kontrole a jde jen o stanovení pravidel hry."

Tím jsem jen dodal, jak ono vyjádření chápu, nic víc. Snad bych ještě připsal, že samozřejmě stát někdo zastupuje a do funkce ho delegují ti, které si daňoví poplatníci zvolili.

Aby jste zjistil vůli daňových poplatníků, tak by jste musel vypsat referendum. Nebo vyzvat daňové poplatníky k masovému protestu proti oné reformě. Otázku co si daňový poplatník - průměrný - myslí bych nerad pitval, určitě by neodsouhlasil onu miliardu a půl EUR, co ted stát navalí MMF. Daňový poplatník si tuhle vládu zvolil, takže buďto ať jde proti ní do generální stávky nebo nemá co kušnit :-(. Takto přeci standartní demokracie funguje.

Rozumějte, já se vyjadřuji pouze k výroku presidenta, nikoliv k oné reformě, jejíž znění jsem na netu nenašel.
27. 01. 2012 | 02:14

Karel Mueller napsal(a):

Borochovský:

Profesorovi křivdíte, ten žádné korýtko nepotřebuje.

Ale pokud bychom ony svobody vzali doslova, tak bychom dostali vcelku absurdní stav. Státem financovaná škola opravdu musí mít odpovědnost, že si nebude učit co chce, ale její studijní program bude státem odsouhlasený a zároveň škola musí garantovat určitou úroveň absolventů.

Do stavu, kdy technická fakulta bude produkovat inženýry neovládající pořádně ani středoškolskou matematiku se blížíme mílovými kroky, pokud už tam nejsme. A je to důsledek nejen oné idiotské představy, že každý musí mít VŠ, ale i toho, že si školy dělají co chtějí.

Samozřejmě, za stát tam může sedět cosi, co odsouhlasí za příslušný obolus cokoliv a nemá ani kvalifikaci k čemukoliv. Ale to zcela jiný poblém.
27. 01. 2012 | 02:41

Dalibor Štys napsal(a):

to Antonín Kostlán:

Na adrese http://kostlan.blog.respekt.ihned.cz/c1-45963580-likvidace-akademie-ved-nebo-jeji-privatizace je příspěvek pana Dr. Antonína Kostlána z roku 2009 kde čteme: "....Jiný plán měl tehdejší ministr školství Vopěnka, který chtěl jednotlivé ústavy akademie rozparcelovat a jejich části experimentálně připojit k různým vysokým školám; „těch pár chrtů z akademie mi už vyštěká z vysokých škol ty stovky líných králíků," vysvětloval nám tehdy tuším někdy v březnu 1990 ...."

Upozorňuji, že pan ministr Vopěnka je světově uznávanýám matematikem a byl to, z hlediska akademických výkonů, zdaleka nejdůvěryhodnější ministr školství. Vy, Akademie věd představovaná tehdy (nejen) vaší osobou jste ho tehdy nepodpořili. Kde mohly dnes vysoké školy a s nimi celá česká věda a trechnologie být, kdyby studenty učili a především profilovali ti "chrti z Akademie věd."

Pane doktore Kostláne, cítíte alespoň vinu? Jak se Vám spí?

( Nízká podpora ministra Vopěnky ze strany "jeho" lidí (a nesmyslně krátké volební období 1990-1992) se pak podepsaly na tom, že nestihl dokončit reformu financování školy. Odpor základních a středních škol vůči němu byl obří. Jinde se v rozhovoru s ním totiž dočteme, že financování podle počtu žáků/studentů bylo míněno jako dočasná náprava největších nerovnoměrností. No, máme ho dodnes, se všemi devastujícím důsledky, které má. )
27. 01. 2012 | 04:50

Maximus napsal(a):

Náš velmi drahý prezident
autor: Slávek Popelka
Dalším z celé řady prvenství, kterými se může chlubit náš národ je i to, že máme nejdražšího prezidenta na světě. Jak je to myšleno? Ukažme si to na jednom příkladu.
Představte si, že žijete v 19. století a že jste zdědili mlýn. Sice trochu omšelý a maličko zchátralý, ale jinak vcelku dobře fungující, zavedený a vydělávající peníze. Ten mlýn jste svěřili správci, aby ho nechal opravit a jeho část, kterou nemíníte využívat, prodal. Správce to po několika letech udělá a vy se těšíte na naditý měšec, které dostanete. Jaké je ale vaše překvapení, když zjistíte, že částka za opravu je mnohem vyšší než ta, za kterou povedený správce prodal celý mlýn! A tak nemáte vůbec nic a navíc jste povinni splácet vysoký dluh.
A teď si představte, že ten správce se navíc nadouvá a všude vykládá, jak celou věc dobře provedl a zorganizoval a požaduje, aby kvůli svým zásluhám a schopnostem mohl nastoupit na ještě vyšší místo. Nemožné?
Když se přijedete podívat do mlýna, který ještě před nedávnem byl váš, zjistíte, že v něm za pár krejcarů do úmoru dřou nádeníci z okolních vesnic a tučný zahraniční majitel, pokud se zrovna neobveseluje s chudými dívkami z okolí, počítá vydělané stříbrňáky, které pak v truhlách převáží do ciziny.
To je zhruba obraz toho, co Václav Klaus provedl s naší ekonomikou. Nechal hluboko pod cenou rozprodat či rozkrást téměř vše, co v naší zemi mělo nějakou cenu. Především díky němu máme dnes obrovský dluh, který budou těžce splácet celé generace našich potomků. Jen částka za špatný koncept ekonomické reformy dosahuje 600 miliard korun. Náklady za ušlé příležitosti jsou obdobné. Ztráty způsobené několikanásobným podhodnocením koruny vůči světovým měnám, ke kterému došlo brzy po změně režimu a které prosadil Klaus, jdou rovněž do stovek miliard.
Václav Klaus byl také tím, kdo podporoval pochybné privatizátory (často z řad bývalých veksláků nebo polopodsvětí) , kdo zdržoval a všemožně oslaboval právníky, státní správu a kriminalisty, kteří se proces divoké privatizace pokoušeli udržet v rámci zákona. On byl tím, kdo na vývěsní štít privatizace připnul motto: „Neznám špinavé peníze“ a výrok o údajné kriminalizaci podnikání.
Dalo by se ještě pokračovat o nesmyslně vysokých úrocích za půjčky pro začínající podnikatele, které na straně jedné zapříčinily tisíce osobních tragédii a na straně druhé nastartovaly proces nesplácení bankovních úvěrů a následně řetězové krachy bank, o zbytečném opuštění východních trhů, na které se dnes jen s obtížemi dostáváme zpět, o vytvoření podmínek pro nelegální zisky (topné oleje atd.).
Pokud by V. Klaus byl agentem zahraničních tajných služeb s úkolem předat nejrozvinutější ekonomiku bývalého východního bloku do cizích rukou, pak by svůj úkol splnil dokonale. Pokud ne, pak je to diletant, který pokazil co se pokazit dalo.
Nebýt povinné úcty k úřadu prezidenta, skoro by se mi chtělo nahlas zakřičet: „Klausi, Klausi, vždyť ty patříš do basy“.


/Autor tohoto textu je novinář a publicista. Koncem osmdesátých let byl několikrát uvězněn za kritické články a výzvy k demonstracím. Na jaře r. 1988 např. strávil 3 měsíce v pracovním táboře za pokus o založení Strany zelených (od jejíž dnešní politiky se distancuje). Dohromady strávil ve vězení víc než rok. Studoval celkem na třech vysokých školách, z nichž dvě dokončil. /
Cílem je dostat tento článek do všech domácností v ČR, dosáhnout odvolání V. Klause z funkce prezidenta a jeho postavení před soud za stamiliardové škody, které způsobil.
http://opona2009.zacit.cz/nas-velmi-drahy-prez.html
27. 01. 2012 | 06:07

Dana napsal(a):

S blogem naprosto souhlasím. Neoblíbenost hradního pána je vskutku obrovská. TV Nova sice neustále prezentuje tohoto pána jako velmi oblíbeného našimi občany, ale plete si funkci prezidenta a osobu prezidenta!!! Kdyby v současnosti seděl na Hradě orangutan Franta, má určitě větší preference než VK! To s tím přejmenováním VK na V.Havla, je sice vtipné, ale, prosím, NE!
27. 01. 2012 | 06:08

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Studenti výtvarného oboru se studenty techniky by mohli navrhnout a sestrojit gilotinu a postavit ji na Hradčanské náměstí s nápism: Panu profesorovi s láskou! Jako poslední výstrahu.
27. 01. 2012 | 07:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Dalibor Štys:

Dobrá poznámka.
27. 01. 2012 | 07:45

rejpal napsal(a):

Dana
Já bych to vaše trvzení o obrovské neoblíbenosti trochu ochladil. Je fakt, že část popularity jde na vrub instituce ne osoby, to tu bylo vždy. Ale zbytek - myslím, že hodně velký, se ne snadno dešifruje.
Je tady skupina, která se za myšlenky a činy pana prezidenta bije s vervou, otevřeně a v podstatě ne férovku (znám dva lidi, kteří mají Klause v pracovně na stěně), to je ale povrch ledovce.
Pod ním se dají vysledovat následující skupiny:
- mlčící, kteří se pouze někdy, když se stanou účastníky nějaké debaty, kde je pan prezident haněn, odvážou a sprdnou všechny diskutéry, na internetu je nenajdeme
- lidé, kteří svůj vztah neberou moc osobně, ale sympatizují s tím, co Hrad produkuje
- pro mě nejzáhadnější skupina. Pozná se tím, že vstup do diskuse začíná "nejsem v žádném případě příznivec Václava Klause, ale.." Jak je to doopravdy, je z textu jasně patrné (má vždycky pravdu - to je hlavní smysl poselství). S touto úvodní větičkou se jinak setkáváme relativně vzácně (nejčastěji u určitých ožehavějších témat).
Nemám pro to žádné důkazy, ale řekl bych, že v současnosti má za sebou nejméně třetinu lidí, možná víc. A spíš přibývají než ubývají, protože Václav Klaus mistrovsky ovládá dvě věci. Za prvé - jak uchopit problém a pracovat s ním.
Za druhé - jak zametat. Umí vyvolat dojem, že je téměř neomylný. Technika je jednoduchá: k něčemu se vyjádří. Buď vývoj dá zapravdu jemu, pak není, co řešit, nebo nedá. Pak změní názor a razantně popře, že by kdy tvrdil něco jiného. Ví dobře, že kjeho příznivci nebudou věci ověřovat a pitvat. Typickou ukázkou je situace kolem koaličních hádek před rokem. Tehdy svolal vládní strany a vydal prohlášení, že došlo k nějaké dohodě, jejíž obsah nebude zveřejňovat, ale je jejím garantem. Pár týdnů poté existenci jakékoli dohody nejen popřel, ale obvinil novináře, že si to vymysleli. A zabralo to, přestože oba výroky byly na kamery.
Václav Klaus má charisma, je inteligentní, v chování suverénní, a ovládá politické řemeslo, což je kombinace vlastností, která řadě z nás imponuje. Na domácí scéně fakticky nemá v těchto ohledech konkurenci.
27. 01. 2012 | 08:05

Skogen napsal(a):

Je zde jedna okolnost, která mě na celé věci nesmírně těší - že naše opravdové elity pozvedly hlavy, vykročily ze svých světů a počaly se společensky realizovat. Je naděje, že přirozenou autoritou konečně vezmou vítr z plachet všem těm obchodníkům s deštěm a falešným prorokům.
27. 01. 2012 | 08:12

Grőssling napsal(a):

Jenom ne a ne a ne si přiznat, že všechny ty průšvihy, které milé akademiky a jejich kohorty studentů hněvají pocházejí ze systémové změny po roce 1989. To by si totiž museli sami sobě natlouct a na to jsou příliš pyšní. A tak budou dokola blábolit a blábolit. Není jim pomoci a je to tak dobře. Chytrým patří svět a blbým maštal.
27. 01. 2012 | 08:23

slavwin napsal(a):

Maximus Rejpal
Obojí je pravda. Kdyby byl komunismus a něco podobného napsal nějaký člen ÚV, tak je jasné že je to skupinová práce, která má punc rozsudku, soud už opravdu nemohl shledat jiný závěr. Jelikož ta bolševická mezinárodní klika se rozpoltila, musel se najít komunismus jiného typu, aby zlodějna se zkoumala do ztracena. Myslím že euroameričtí politici buď tuší nebo vědí, proto je Klaus opomíjen a chválen Rusáky, Číňanům je šuma fuk. Tady jde dostat se z toho srabu. Bývalé strany NF ods a socani to nesvedou ti jsou ve vleku. Přesto že někdy má pravdu to nelze vyloučit. Nějaké penězotoky za málo nebo skoro niv usměrňované usměrňované nekontrolovanými nezávislými senáty s tím je opravdu něco třeba dělat, tady jde o stát a nic není jisté když jeho správci jsou zloději.
27. 01. 2012 | 08:29

PK napsal(a):

Po takové šňůře komentářů mi už začíná být pana prezidenta trochu líto...
27. 01. 2012 | 08:30

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Rejpal
Zapomněl jste ještě na jednu skupinu(nevím jak početnou), do které patřím i já. Zklamané z přehnaných nadějí, které do něj vkládali lidé, kteří mu skočili na jeho řeči převzaté z prostředí sportu o fair play. A on od začátku s námi sehrál betla a to se neodpouští.
27. 01. 2012 | 08:32

Skogen napsal(a):

rejpal,

ano, Klaus, jak jste ho popsal, je přesvědčivý stejně dokonale jako rutinní lhář, sňatkový podvodník, baron Prášil... Stejně suveréně impozantní a stejně amorální. O to víc, že smysl a význam morálky sám zpochybňuje, když klade do popředí amorální pragmatismus.
27. 01. 2012 | 08:41

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Grösling
Píšete že chytrým patří svět a blbým maštal.
Karel Čapek se kdysi zamýšlel nad významy adjektiv chytrý, rozumný a moudrý. K lepšímu pochopení doporučoval za tato adjektiva dosadit slovo sedlák. A hned je člověk doma. Co když dosadíme slovo politik?
Chytrý politik, rozumný politik, moudrý politik - podle vašeho rčení by se mohlo snadno stát, že chytrým politikům patří svět, rozumným spíš ne a moudří by se mohli ocitnout v maštali. V takovém světě by se vám líbilo?
27. 01. 2012 | 08:46

noether napsal(a):

Do kamene vytesat a číst každý večer v rádiu a televizi odedneška celých 411.
27. 01. 2012 | 08:54

rejpal napsal(a):

Skogen,
Snažil jsem se vyhnout morálnímu hledisku a hodnocení jeho příznivců - to jste si jistě všimli.
Šašek
Ale pak už jde spíš o ex-příznivce. Já mám v tomhle jednu výhodu. Byl jsem v době, kdy se vše formovalo, poměrně blízko lidí, kteří s VK přicházeli do styku, i s jedním z jeho spolužáků. Byla tak příležitost o něm vědět víc. A stejně jsem si jednou naběhl.
Bylo to po shlédnutí diskuse tuším s Fedorem Gálem v TV, za jejíž vedení sklidil v Lidovkách Václav Klaus velkou kritiku. Napsal jsem do redakce dopis, kde jsem se VK zastal, ten byl otištěn a dokonce se dostal jako motto do jednoho článku o VK v Reflexu. Poté jsem zjistil, že repríza, kterou jsem viděl, byla editována a některé vybrané věty (kvůli kterým vlastně ta kritika vznikla) byly vystřiženy. I to je život.
27. 01. 2012 | 09:26

culter napsal(a):

:-) to se tedy tomu vzdorovitému dítěti na Hradě líbiti nebude a to až tak, že ani o ,do současné doby nezkrácené,velké přestávce s autorem mluviti nebude.
27. 01. 2012 | 09:31

resl napsal(a):

Právě dostal trest bývalý poslanec čssd Wolf 5 let nepodmíněně. A to za rozkradení asi 11 mil. ze státních dotací. Ten Wolf, který na poslední chvíli hlasoval v prezidentské volbě pro hradního zloděje. Tak pozor, jak na něj Klaus zapomene. Tu milost by musel hodně dobře utajit, jenže náš "charakter" už ho nepotřebuje. Vše tenkrát zpunktoval Langr s Topolánkem.
27. 01. 2012 | 09:37

argun napsal(a):

Viola

Obávám se, že máte o úloze akademiků i umělců ve společnosti poněkud idealizované představy. A jejch vzájemné srovnání kulhá na všechny čtyři, domnívám se. Demokracie teoreticky vzato opravdu je vládou lidu, ovšem vždy záleží na tom, za čí peníze ten "lid" vládne, že ano. Neboť ten, za jehož peníze se vládne, určuje pravidla hry. Už pár tisíc let.

Je třeba rozlišovat. Není zde řeč o akademicích ve špičkovém základním výzkumu v Sillicon Valley ale o akademicích, kteří vyučují na našich VEŘEJNÝCH VŠ. V jejich popisu práce je základní výzkum obvykle dost marginální položkou. Jejich základním úkolem je opravdu "produkovat vzdělání" jak se nehezky vyjádřil pan prezident. A to vzdělání takového zaměření a v takové kvalitě, jak si přeje, resp. potřebuje, ten kdo jej platí, v totmo případě tedy stát. Netvrdím, že jde a má jít o diktát státu. To jistě nikoliv, protože ony vzývané akademické svobody mají v tomto rozhodovacím procesu své místo. Ale místo přesně definované "od někud někam", dané statutem školy. Určitě nikoli bezbřehé.

A ani akademik v základním výzkumu není od toho, Violko, aby luzně preludoval. Akademik má obvykle jasně stanovený úkol. Často obecně, ale úkol. A za jeho splnění či nesplnění je někomu zodpovědný. Tedy pokud se jedná o soukromé peníze a nikoli o bezbřehé granty. A pak se může docela dobře stát, že tento akademik se ocitne pod stejným tlakem, jako dělnik ve fabrice. Prostě tvrdě maká. To se ovšem akademikům v temto státě stává opravdu jen zřídka.

Výrok "Jsou umělci - malíři, kteří dokážou ledacos na objednávku namalovat, ale to jen kopírují to, co vidí" mě opravdu velmi pobavil. Jestlipak víte o tom, že jistý Michelangelo Buonarotti vytvořil jedno z nejvýznmanjších výtvarných děl historie - fresky ve vatikánské Sixtinské kapli - na základě brutálně vyděračské objednávky papeže Julia II. hladem skomírajícmu umělci? A pokud prameny nekecají, pak vězte, že Michelangelo v té kapli moc luzně nepreludoval, ale dřel jako kůň v potu tváře celé dny a noci. To aby byl včas hotov a těch slíbených pár peněz od papeže nakonec dostal.
27. 01. 2012 | 09:53

Xaver napsal(a):

Možná by někdo měl napřed ty akademické svobody přesně popsat.
Ale asi budou jiné pro studenta a jiné pro profesora.
Pak je tam ještě jeden problém. Studenti jsou v podstatě stejní. Nic neumí a snaží se získat zkoušku. Profesoři jsou ale různí. K těm opravdovým, kteří profesuru získali po delší zdokumentované učitelské a odborné práci, přibyli noví, kteří tu profesuru získali bůhvíjak.
27. 01. 2012 | 10:10

Pepe napsal(a):

"Kdo jiný by je zaměstnal, až jim vyprší mandát?"

http://neviditelnypes.lidovky.cz/glosa-proc-politici-tak-radi-posilaji-penize-do-bruselu-pi7-/p_politika.asp?c=A120125_205942_p_politika_wag
achoj, thákhle se spráfně kolonížuje úšémí

na kazdym sprochu, pravdy trochu :-)))
27. 01. 2012 | 10:14

Skogen napsal(a):

rejpal, všiml, ale nepokládám to za vhodné :) Jsme lidé a etický a morální rozměr chování by měl být ve společenském měřítku určující. Dokonce i před zákonem, který je ostatně pouze jejich nadstavbou.
27. 01. 2012 | 10:38

rejpal napsal(a):

Skogen
Sám u sebe se snažím oddělit "události" od "komentářů". Když se snažím něco popisovat (i třeba stylem Vodňanský Skoumal), nekomentuji a nehodnotím. To dělám v jiných postech. S touto výhradou s vámi jinak naprosto souhlasím.
27. 01. 2012 | 10:50

paprika napsal(a):

Za 405! U nás bude ohňostroj, šampáňo.....
27. 01. 2012 | 11:50

Grőssling napsal(a):

Šašek z Jihlavy naspsal také toto :

Chytrý politik, rozumný politik, moudrý politik - podle vašeho rčení by se mohlo snadno stát, že chytrým politikům patří svět, rozumným spíš ne a moudří by se mohli ocitnout v maštali. V takovém světě by se vám líbilo?

27. 01. 2012 | 08:46

V takovém světě žijeme, bohužel. Nelíbí se mi v něm, naštěstí ten politický je jen částí jiných světů, kde se ještě dá.
27. 01. 2012 | 12:04

Viola napsal(a):

argune,

to je přesně to, co jsem napsala Michelangelo Buonarotti dřel jako nádeník a ne jako umělec. Přenesl na plochu kaple to, co měl přenést a co měl v oku. Akademik vědec může takto dřít (pokud nebude mít k ruce studenty a jiné pomocníky) až na něco příjde, až jej Duch svatý anebo inspirace osvítí. V potu tváře se špatně vymýšlí a inovuje. Granty jsou docela dobrá věc, ale asi by mělo platit, že by měly být jasné a stručné a za nesplnění vrátit.
27. 01. 2012 | 12:18

Jan napsal(a):

Přidal bych noticku, k tomu, že VŠ mají máslo na hlavě neb je jich mnoho a klesla jejich kvalita.
VŠ jsou v tom samozřejmě nevině. Ekonomika služeb a "vzdělanostní" společnost je výmysl Klausových /Blairových/chytráků, realitu popírající. A platba za studenta "tržní" chování VŠ vyvolávající je rovněž z jejich dílny.
VŠ se jen snaží politické reformy přežít, jako většina společnosti.
De ja vu... 1971
27. 01. 2012 | 13:19

Plný regály banánů a toaletního papíru napsal(a):

zdá se, že v této zemi velmi chybí Zákon o uražce majestátu.
Kdo pohaní nebo sníží vážnost Jeho Apoštolského Veličenstva a Zvěstovatele jediné pravdy bude potrestán.
Trestem pak budiž vytržení jazyka a naražení na kůl nebo vpletení do kola.
27. 01. 2012 | 14:02

rejpal napsal(a):

Plný regály banánů a toaletního papíru
osobně bych pokládal za dostečný trest přečíst celé dílo JAVZJP a podrobit odsouzeného přísné zkoušce.
27. 01. 2012 | 14:18

Jana K napsal(a):

Pravda je ta že máme mizerné školy, které chrlí nadbytek mizerných studentů v oborech které nikdo nepotřebuje - ti studenti velmi často jdou ze školy zrovna na pracák. Co jsou to akademické svobody a hlavně co přinášejí společnosti, to je opravdu k diskusi
..
Klaus má pravdu v jedné zásadní věci. Svoboda bez zodpovědnosti je nesmysl. A kdo platí, ten také poroučí a tedy co platíme z daní, musí mít státní či všelidovou kontrolu, včetně možnosti vyhazovat neschopné.
Platí nejen o školách, ale i o politicích, soudcích a u veřejnoprávních sdělovacích prostředků, atd
27. 01. 2012 | 15:41

Pepa Řepa napsal(a):

Jana K
Všem doporučuji dnešní LN s čísly a grafy upotřebitelnosti absolventů nejen jednotlivých oborů, ale i jednotlivých VŠ.
Úsudek, ať si každý udělá sám.
Pro ty, jejichž potomci se hlásí na školy, jen proto, že tam bude pět let havaj, by to mělo být varováním.

Všelidová kontrola, všelidových komisařů je sice blbost, ale úroveń některých škol je opravdu zoufalá, je jich moc.
Pokud si ale někdo hodlá střihnout třeba absolvování oboru bohemistika-swahilština na špičkové univerzitě v Hornídolní pod Smrkem pro rozšíření svých duševních obzorů, nic proti tomu, ale tady je školné na místě.
27. 01. 2012 | 16:02

buldatra napsal(a):

Magnificence, Spectabilis, Maiestas, Honorabilis, Honoratus, študentíci a všichni zainteresovaní.
Doba je zlá, akademické svobody jsou ohroženy, ohrožena je i prkenice rodičova, který ratolest svou na študiích živí, neradostná budoucnost, podobající se zlému lichváři, číhá už i za dveřmi akademickými.

Pokuste se definovat základní příčinu tohoto aktuálního stavu, tedy proč se něco takového děje, respektive zdánlivě z ničeho nic hrozí.
A navíc v době, abych tak řekl, demokratické.
Jestli vono to bude tím, že není demokracie jako demokracie, že.

Milí akademici. Nečesaná nemytá veřejnost předpokládá,že akademici jsou tu od toho, aby mysleli. Tak se laskavě zamyslete nad demokracií, respektive nad takovou formou demokracie, která by neumožňovala momentálně mocným hlavounům libovolně páchat všeliké nápady, aniž by měli většinou společnosti udělen k tomuto páchání mandát.

Pomůcka pro pomalejší akademiky: existuje i demokracie přímá.
Tak se nad ní snažte zamyslet, třeba za dlouhých zimních večerů a potom se zamyslete nad možností, jak ji uvést v život v tomto našem všelikými protivenstvími zmítaném státě.
A myslete rychle než vás předběhne doba.
27. 01. 2012 | 18:57

rejpal napsal(a):

buldatra
Tak mě napadlo. Co kdyby vědci výzkumníci ecperimentovali s voodoo. Jen nevím, jak by odůvodnili žádost o grant, zejména v kapitolách využití v praxi
27. 01. 2012 | 20:06

Aleš Vyhnal napsal(a):

Klaus by měl platit patřičně vysoké klausovné, jinak je jeho nárok na svobodné plkání zcela falešný a velice mě jeho domnělá svoboda pobuřuje.
27. 01. 2012 | 20:26

StandaT napsal(a):

Svobodu? A budete si s ní vědět rady? Soudci taky chtěli svobodu. Aby byli nezávislí na politice. No, jak to dopadlo, vidíme, a nejen to. Jejich působení je tristní ve všech ohledech. V tom hemžení, které pozoruji na akademické půdě, řevnivosti, plagiátorství, kariérismu a lenosti vidím mnohem menší osobnostní integritu než u soudců. K čemu tu stávající svobodu využíváte? Vaše působení je tristní také. Nechcete tlaky zvenku, ale bez nich jen spalujete prachy i talenty, které byste měli vyučit oboru i metodám vědecké práce. VŠ jako instituce nefungují. Fungují jen jedinci v nich zaměstnaní a jedinci v nich studující. Toto chcete zakonzervovat? Dobeše na vás! Nic jiného si nezasloužíte!
27. 01. 2012 | 20:28

vaclavhorejsi napsal(a):

StandaT:

A vy jste mistr sveta v cem?
Jakou prosim mate kvalifikaci, abyste mohl rikat neco o "splachovani prahu a talentu"?
Vite o tom starou backoru.
Samozrejme, ze ceske VS maji k dokonalosti daleko, ale proc si myslite, ze se zlepsi, kdyz je budou ridit Dobesovi kamaradi z VV, pripadne jina bizarni politicka parta ovladnuvsi MSMT po kterychkoli dalsich volbach??
V soucasnem systemu ma (a vzdy melo) MSMT spoustu nastroju, jak pusobit na zlepseni urovne VS - nikdy neprojevilo ani naznak snahy, ze by jich chtelo vyuzit.
Jedine, o co jim jde, je ovladnout je a podridit zajmum svych kumpanu.

..
27. 01. 2012 | 21:55

buldatra napsal(a):

Rejpale,

Na žádost o finance pro experimenty s voodoo se asi zatím vhodné zdůvodnění nepodařilo najít.
Ale nic jim nebrání cvičně experimentovat alespoň s vodkó.
27. 01. 2012 | 22:09

StandaT napsal(a):

vh: Já si nemyslím, že to Dobeš a jeho kamarádi zlepší. Zhorší to. Reforma již mohla dávnou proběhnout a Dobeš je jen spravedlivý trest za vaší zpupnost. Zlatuška, Havel či Matějů se snažili.

Jenže ta otázka, zda máte na to mít svobodu a zároveň jí vyvážit zodpovědností jak vůči studentům, tak vůči daňovému poplatníku je fundamentální. A bez odpovědi. A vím dost, abych byl skeptický k odpovědi, resp. k tomu, jak by byla naplňována.
27. 01. 2012 | 23:24

kočka šklíba napsal(a):

Četla jsem jen blog a posledních asi 10 komentářů (ostatní přečtu později, ptz téma se týká i mé rodiny ;)), takže jen taková poznámka k nicku StandaT. Když je někdo schopný napsat:"Reforma již mohla dávnou proběhnout", tedy v tomto případě mám na mysli použitá slova, tak snad ani pane Hořejší nemá cenu s ním diskutovat ;). Je zřejmé, že StandaT. má opravdu v malíčku vymývání mozků z mainstreamu ;).
Ono nám tu opravdu "probíhá" leccos :D, když probíhá pes, tak to chápu ale reforma? :D. Asi jí narostly nožičky. Ještě by to chtělo "vykomunikovat" :D. A také by to mohlo být "o tom" :D.
Jinak pane Hořejší jsem ráda, že se občas ukážete ;).
28. 01. 2012 | 02:50

Dalibor Štys napsal(a):

Zdeněk Brom

Díky za pochvalu.

Ještě pokud jde o tu Vodňanskou fakultu, když se kouknete do hodnocení VaV tak ona je na tom hodně dobře a letos bude, nejspíše, přepočteno na výzkumníka nejlépe z celé ČR. Myslím, že ani nikdo, kdo tam působí, by nikdy neřekl, že rybářství je to nejdůležitější, co (jiho-)česká ekonomika potřebuje. K tomuto výsledku vede hodnocení podle kafemlejnku vzor 2011, které bylo oproti stavu 2010 vylepšeno nejkonsezuálnější radou pro VVI, jejíhož odvolání premiérem Nečasem akademická obec tak litovala. Cesta do pekel je totiž vždy dlážděna dobrými úmysly.

Tolik o schopnosti akademické obce se nezávisle seberegulovat.
28. 01. 2012 | 05:58

vaclavhorejsi napsal(a):

Dalibor Štys:

Tak, tak. Nejlepe je byt regulovan funkcionari VV nebo SZ. Nebo primo firmou ABL...
Ti prece haji zajmy danovych poplatniku, protoze maji na rozdil od nas, samozvanych "akademiku", nezpochybnitelnou legitimitu vyplyvajici z demokratickych voleb ;-)

Ale vazne - predstava, ze tahle silena vlada s silenymi ministry tady bude jeste >2 roky, me skutecne, ale skutecne deprimuje...

..
28. 01. 2012 | 09:25

argun napsal(a):

Profesore,
kdyby jste místo celého blogu napsal tu poslední větu předchozího vstupu, ušetřil by jste čas sobě i nám. A bylo by hned jasné, oč vám jde. A navíc by to byla pravda.
28. 01. 2012 | 10:22

Kuchař napsal(a):

O jakou svobodu jde ? Nedávno jsem mluvil s jedním VŠ pedadogem s UK. Nevyjadřoval se vůbec lichotivě o akademické obci na UK.

Docentík ho v podstatě jenom úkoluje ohledně vyučovacích hodin a sám se pak jde zašít do kabinetu, aby vyparacoval nějakou rádoby vědeckou práci, za kterou má tolárky.

A co je výsledkem vědecké činnosti UK ? Údajně je stoh papíru, na který sedá prah. Vážně si akademici myslí, že si s našimi penězi mohou dělat co chtějí ? Mě taky musí zajímat, co chce host na talíř a co chce za své peníze.

Je snad kuchař méně jak docentík ?
28. 01. 2012 | 10:31

Kuchař napsal(a):

z UK....
28. 01. 2012 | 10:34

Zacheus napsal(a):

" Totalitní jádro Klausových představ o státu zde vystupuje téměř obnaženě a ten, kdo nad tím mávne rukou ("nojo, ona Kikina už léta říká hrozné kraviny", jak se často píše v internetových diskusích), dělá velkou chybu " píše autor toho opravdu pozoruhodného příspěvku dr. Kostlán.

Pominu-li věcnou stránku sporu ( a zde mohu pouze odkázat na stať Petra Kamberského "Velká školská mystifikace v LN ze dne 28.1. 2012 -..."teze, podle níž se politici snaží zlikvidovat svobodu zdejších univerzit,není nic jiného než velký intelektuální kýč"), pak bych přece jenom - když už ne noblesu - očekával od strážce a bojovníka za akademickou svobodu alespoň základní lidskou slušnost.

A pokud jde o ony "akademické svobody", asi také platí jenom pro ty,kdo nejsou odpůrci zářných dnešních dnů i zítřků. Není to tak dávno, pokud si dobře vzpomínám, kdy byla odmítnuta diskuse na akademické půdě o nebezpečí islamizace, není to tak dávno,kdy tuším přímo z filosofické fakulty zazněly dehonestační výlevy na adresu jistého činovníka dnes už snad téměř poloilegální občanské inciativy D.O.S.T. O tom, jaká je inflace různých vysokoškolských "titulů" a za co se dnes dají získat, snad není třeba ztrácet slov.

Jistě lze projevit svobodně nesouhlas i s názory prezidenta republiky. Nemělo by se však jako metoda k tomu používat výrazivo (byť citované) z prostředí zaplivaného pajzlu někdejší V. cenové skupiny před zavíračkou.
28. 01. 2012 | 11:32

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina DrSc., FCMA napsal(a):

Vážený pane V. Hořejší,
snad celý národ nás, kdo máme vnoučata, milujeme naší zemi a vážíme si života zde a máme zájem na naší státní dlouhodobé existeci víme, že V. Kalus je egocentrický psychopat, deprivant atd., který pro ukojení své zvrácené povahy nebo hloupého myšlení,je ochoten všeho, tedy obětovat i nás, v podhradí a zničit existeci ČR. Jen nevím, co dělat pro to, abychom se mohli vlivu takových lidí zbavit a zabavit se vlivu většiny těch, kteří z této situace těží a tím ji udržují. Jsem kdykoliv k dispozici. Sám se snažím jako neurochirurg v celém životě operovat tak, aby to bylo pro mé pacienty prospěšné. Bohužel v mnoha případěch se to neděje a falešná reklama a morální devastace i v medicině ochraňuje a nechává prosperovat lidi Klausova typu, kteří pacientům škodí, ale sami prosperují.
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA, neurochirurg.
28. 01. 2012 | 11:36

Zacheus napsal(a):

To prof. MUDr. Eduard Zvěřina, atd...
Váš příspěvek je skutečně hoden vědce-lékaře, který ( přepokládám, že bez vyšetření a delšího osobního kontaktu) dokáže veřejně o někom napsat, že je "psychopat", "deprivant", má "zvrácenou povahu" a je "hloupý". Etika jako řemen, že.

Neměl byste, pane profesore, trochu píchnout kolegům psychiatrům a pokusit se jako další uznávanou duševní chorobu zařadit i "obsese z Klause"? Nepochybuji o tom, že byste našel dostatek objektů i zde v diskusích k jejímu bližšímu zkoumání. Třeba by to bylo i na Nobelovu cenu za lékařství: -).

P.S. Jakkoli lze mít jistě i k názorům prezidenta věcné ( nikoli hysterické) výhrady, v jednom se ho musím zastat: je jeden z mála našich politiků, kterým naopak jde o udržení existence České republiky ( což je i v zájmu Vašich vnoučat) a tím se dostává do sporu se současnými budovateli Nového světového řádu.
28. 01. 2012 | 11:56

Dalibor Štys napsal(a):

vaclavhorejsi

Jak jsem na tom světě 50 let, netroufám si již komplexní jevy, zejména v principu lidsko-etologické, tak jednoduše soudit.

Existuje termín užitečný idiot a rčení, že kdo neví, že slouží, nejlépe slouží. Tak si vědci posloužili všemi těmi kafemlejnky, co jich po světě běhá. Třeba nám bude poslouženo ani nebudeme vědět kým a proč.
28. 01. 2012 | 13:10

český maloměšťák napsal(a):

Zacheus
Víte vůbec kdo či co ohrožují existenci České republiky ? Ale ve skutečnosti - ne v zástupné rovině, která vzniká v důsledku halucinací či záměrně - jako manipulace ?

Tak sypte - ty nepřátele. Jsem jeden velký monitor.
Ne že utečete .
28. 01. 2012 | 14:58

Zacheus napsal(a):

Český maloměšták.
To víte, momentálně mám ty halucinace: -), tak se nemohu soustředit. Obecně Vám ale snad mohu prozradit, že existenci České republiky mimo jiné ohrožují také ti, kteří usilují o vybudování Nového světového řádu, tedy mj. jednotné globální vlády ( přívržencem této koncepce je třeba M. S. Gorbačov, ale také N. Rockefeller a další). Ohrožuji ji také ti, kteří prosazují stále hlubší evropskou integraci ( například samotný fakt, že by rozpočet národních států měli předem schvalovat v Bruselu je zářným dokladem podstatné ztráty státní suverenity a tím i ohrožení České republiky , nehledě už k tomu, že k základním atributům každého státu patří vlastní měna). Ohrožují ji také ti, kteří prosazují koncepci multikulturní společnosti ( o níž i německá kancléřka Merkelová řekla, že zkrachovala , ale jak to vypadá v praxi například ve Francii či Británii, víte také ). Ostatní si jistě najdete při své vrozené inteligenci sám ,takže sypte k příslušným webovým stránkám.

Přeji pěkný den.
29. 01. 2012 | 14:05

BPS (byvaly profesionalni spion) napsal(a):

To Prof. MUDr. Eduard Zvěřina DrSc., FCMA, neurochirurg:

Vazeny pane profesore,

Vas nazor profesionalniho lekare, ze Vaclav Klaus je (cituji) “egocentrický psychopat, deprivant” je nutno respektovat na nejvyssi urovni. Nicmene, skutecnost, ze Vaclav Klaus je vetsinu sveho zivota Putinuv agent a dela presne to, co mu Vladimir naridi (jinak by se lehce mohlo stat, ze by se Klaus “nahodou” otravil poloniem 210 ci jinym oblibenym Vladimirovym jedem, podobne jako mnoho dalsich lidi, kteri rozlobili Vladimira) by mohla casto ovlivnovat Klausovy vyroky a chovani, coz by teoreticky mohlo vest k nepresne psychiatricko-psychologicke diagnoze.

Mejte se moc hezky a hodne zdravi!
BPS
29. 01. 2012 | 16:55

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

"existenci České republiky mimo jiné ohrožují ..... M. S. Gorbačov, ale také N. Rockefeller a další.....také ti, kteří prosazují stále hlubší evropskou integraci"

Hlasim se k nim take!

..
29. 01. 2012 | 20:54

Viola napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

jste pro hlubšíevropskou integraci. Co si myslíte o tom, že nějak nejsme schopni vyčerpat evropské dotace, ač peníze potřebujeme jako sůl. A zrovna ve školství. Vy osobně podílel jste se na čerpání z evropských fondů, když jste tak pro tu hlubší integraci?
31. 01. 2012 | 13:52

V. Slupka napsal(a):

Mila Violo,
ukradnout evropske dotace neni tak lehke jako je napr. kradeni penez z domacich zdroju. Predpokladam, ze drive nebo pozdeji nekdo vymysli, jak je ukradnout, a pak se hned zacne cerpat... :-)
11. 02. 2012 | 11:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

"Vy osobně podílel jste se na čerpání z evropských fondů, když jste tak pro tu hlubší integraci?"

Mam do znacne miry "na krku" projekt BIOCEV za vice nez 2 miliardy (viz http://www.biocev.eu/).

..
11. 02. 2012 | 18:09

effotlyamolla napsal(a):

<a href=http://www.fravuittonsac.com>www.fravuittonsac.com</a> ,sacs louis vuitton
<a href=http://www.fraLouisvuittonsacs.com>www.fraLouisvuittonsacs.com</a> ,sacs louis vuitton
<a href=http://www.sacvuittonpaschersfra.com>www.sacvuittonpaschersfra.com</a> ,sac louis vuitton pas cher
<a href=http://www.fralouisvuittonpascher.com>www.fralouisvuittonpascher.com/#9719</a> ,sac louis vuitton pas cher
22. 09. 2012 | 18:51

Irregiggecy napsal(a):

owdic <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>cheap beats by dre outlet</a>,
goxup <a href=http://www.monsterbeatsforussale.com>cheap monster beats outlet</a>,
xfeji <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>monster beats outlet</a>,
http://www.monsterbeatsforussale.com
http://www.cheapbeatsoutletstore.com
http://www.cheapbeatsoutletstores.com
02. 11. 2012 | 02:29

tureUrgeligeW napsal(a):

. Forhåbentlig du gerne Canada goose punge og håndtasker at en stor del af dig vide anden ting en af ​​en slags når du vises på vzfhl <a href=http://www.billigejakkers.com>canada goose tilbud</a> ,
at og også det er til din føre til vi planlægning starte at du Canada Goose jakke nu. Når du er forventet så du kan undsætning restaurering en bekymring , det særlige attraktion måske være at investere oswzg <a href=http://www.jakkedks.com>canada goose tilbud</a> ,
din afprøvet foruden underkastes afprøvning metoder hele parka til fundament heraf præcis, hvad tidligere har arbejdet lige før lflow <a href=http://www.parkajakkes.com>www.parkajakkes.com</a> ,
værker igen . Du tilfældigvis svælge i nogen hjælp a slam hammer hvem lxoug <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose jakke</a> ,
mener at alle komplikationer kan være sæt arbejder med en negleroden . Måske har du gjort det nemmere for dig for at vide jlena <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose jakke</a> ,
for seværdigheder Canada goose læder frakker af afvige og også fatte hvordan man bruger disse optegnelser at afhjælpe gvsbw <a href=http://www.jakkeparka.com>canada goose tilbud</a> ,
hjælp parka Bestemt vi har gjort det enklere for i flere målbart strategier .
03. 11. 2012 | 15:48

freerelax napsal(a):

The Actual Approaches To Grasp sneakers Plus The Way You Can Be a part of The sneakers Elite <a href="http://www.shoesja.biz/">アシックス</a> Gadgets and manufacturing in Vegas - - shoes actually leaves without any farewell <a href="http://www.shoesja.biz/adidas-アディダス-c-64.html">adidas アディダス</a> Generally shoes Market Dialogue : Those Who cares is winning? <a href="http://www.shoesja.biz/new-balance-ニューバランス-c-21.html">new balance</a> Brand new queries about shoes clarified and why you should definitely scan through each and every word in this article. <a href="http://www.shoesja.biz/nike-ナイキ-c-44.html">ナイキ ランニングシューズ</a> The simple way to find out nearly anything there is to know regarding shoes in Just a few easy ways. <a href="http://www.kutuja.com/">アシックス</a> The best way to comprehend pretty much everything there is to know around shoes in Five basic steps. <a href="http://www.kutuja.com/adidas【アディダス】-c-1.html">adidas アディダス</a> Newbie questions about shoes answered in addition to the reasons why you would need to start reading every single term within this document. <a href="http://www.kutuja.com/new-balance【ニューバランス】-c-206.html">newbalance</a> Greatest strategy for the shoes which you may educate yourself about as we speak. <a href="http://www.kutuja.com/nike【ナイキ】-c-215.html">ナイキ スニーカー</a> Your primary double change on shoes <a href="http://www.shoesjp.biz/">靴 通販</a> The Key For shoes <a href="http://www.shoesjp.biz/adidas【アディダス】-c-640.html">アディダス</a> A definite double turn on shoes
22. 05. 2013 | 21:52

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally just details -- significant details, but variations on this theme. index.php is the control, the menu system determins what the "current page" is, and tons of occasions get fired in the act of building that page. Plugin modules can hook in to those events and shift the work flow/supply added information/etc. That is also a part of the reason so many Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does maybe not actually DO something other than say, 'Some one asked to get a page! Does this exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:32

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 15:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy