Sebevražedné církevní restituce?

11. 02. 2012 | 18:03
Přečteno 36804 krát
Jedním ze žhavých témat poslední doby jsou opět církevní restituce.

Jejich zastánci argumentují obecnou zásadou „co bylo ukradeno, musí být vráceno“ i tím, že jejich provedení umožní důslednou odluku církví od státu (což považují za žádoucí). Argumentují také tím, že církve budou dobrými hospodáři, že dojde konečně k odblokování relevantního nemovitého majetku a tím, že výnosy z majetku budou noví majitelé užívat k bohulibým účelům.

Jejich odpůrci většinou argumentují tím, že podle některých právních rozborů církve majetek před rokem 1948 de facto nevlastnily, ale měly jej již od josefinských reforem pouze státem svěřený k užívání, takže naplnění nyní navrhovaného zákona by představovalo ve skutečnosti velkorysý dar církvím, resp. hlavně církvi římsko-katolické. Nelíbí se jim také to, že tato akce zatíží státní rozpočet po mnoho let každoročně značnou částkou, což je obzvláště v dnešní obtížné ekonomické situaci na pováženou.
Zdá se, že s navrhovaným způsobem majetkového vypořádání nesouhlasí výrazná většina občanů.

Od některých představitelů katolické církve (zvláště od kardinála Vlka) opakovaně slyšíme, že odpůrci církevních restitucí mají jakési komunistické ideologické motivace.

Dovolil bych si říci k této věci svůj názor.

Předesílám, že se považuji za příslušníka římsko-katolické církve (jsem pokřtěný, v dětství jsem i ministroval (nerad...)), že téměř každou neděli chodím do kostela (buď do univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, nebo do kostela sv. Martina v jihočeských Chelčicích) a že jsem nikdy nebyl členem komunistické (ani jakékoli jiné) strany. Hlásím se ovšem k moderním, „progresivním“ směrům křesťanství, jak jsem o tom již několikrát ve svých zdejších blogových článcích psal (např. zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde)..

Až donedávna jsem si myslel, že církevní restituce jsou správné, že církve budou dobrými hospodáři, kteří výnosy z hospodaření použijí na velmi chvályhodné účely.
V poslední době se mi ale stále více zdá, že pochybený je samotný základní cíl celé této dlouhodobé akce – kompletní odluka církví od státu.

Stále více jsem totiž přesvědčen, že současný stav, kdy existuje jasné pouto mezi církvemi a státem, je vlastně lepší – stát platí duchovní (podobně jako třeba učitele) a stará se o údržbu obrovského počtu kostelů (tuto povinnost ovšem stát vykonává, mírně řečeno, neoptimálně...).

Myslím si, že stát by měl mít přinejmenším z historicko-kulturních důvodů zájem na podpoře solidních křesťanských církví. A církve (zvláště ta největší) by naopak měly mít zájem na udržování kontaktů se státem. Nemyslím, že by jim prospělo, kdyby se skutečně dostaly na úroveň onoho pověstného „spolku zahrádkářů“. Jsem přesvědčen, že by z mnoha důvodů bylo dobré, kdyby křesťanství mělo v naší společnosti větší vážnost a vliv než je tomu nyní.
Neuznávám argument, že většina atheistických občanů nemá žádný zájem na tom, aby se z jejich daní podporovaly církve – stát přece podporuje spoustu jiných obecně více či méně prospěšných „menšinových“ organizací a aktivit.

Obávám se, že římsko-katolická církev dostane v podobě obrovského (a značně zanedbaného) nemovitého majetku vskutku danajský dar. Lidé ve vedení církve, kteří by se měli v první řadě starat o to, jak sloužit Bohu a pomáhat lidem na „cestě ke spáse“, budou zahlceni starostmi o hospodaření s majetkem.
Samozřejmě to nebudou umět, takže se nevyhnutelně zapletou s různými více či méně bezohlednými komerčními partnery motivovanými vidinou zisků. Nepochybně se rozhoří velké množství dlouhých soudních sporů o některé sporné nemovitosti, které budou chutným soustem pro bulvár i nepřátele církve. Určitě se i uvnitř církve najdou ziskuchtiví jedinci, pro které bude majetek představovat velké pokušení a stanou se tak zdrojem skandálů a pohoršení v očích věřících i nepřátel církve.
Velmi se obávám, že konečným výsledkem bude jen další diskreditace církve, která ještě více prohloubí současný negativní pohled značné části společnosti na ni.

Myslím zkrátka, že by bylo mnohem lepší, kdyby stát církvím žádné (nebo téměř žádné) pozemkové nemovitosti nevracel a přidělil je příslušným obcím, a církevní stavby (kostely, kláštery) ponechal v současném režimu. Ty desítky miliard, které mají být podle stávajícího vládního návrhu v příštích letech věnovány církvím, by se mohl stát použít na nutnou údržbu církevních památek a na zvýšení nuzných platů duchovních.
Jsem si jist, že by většina naší znechucené a rozezlené společnosti velice ocenila, kdyby katolická církev učinila velkorysé gesto a veškerých majetkových nároků se vzdala. Církev by namísto nemovitostí a miliard získala něco mnohem důležitějšího.

Pokud k onomu nyní navrhovanému „majetkovému vyrovnání“ s církvemi dojde (což je pravděpodobné), budu jen doufat, že jsem se ve svých obavách mýlil, a že církev ty nástrahy zvládne.
Kéž by...

P.S. Teprve teď, když jsem chtěl článek umístit na stránky Aktuálně .cz, jsem si všiml, že článek v podobném duchu uveřejnil dnes i František Bublan. Ostatně myslím, že moje (a jeho) názory sdílí i nezanedbatelný počet členů katolické církve, včetně řady duchovních...


P.S. 2 Preventivně zdravím svého stálého příznivce a souvěrce Pepu Řepu ;-).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jirka napsal(a):

Myslím si to samé.
11. 02. 2012 | 18:11

Martin napsal(a):

Co se ukradlo musí být v současném právním řádu ČR vráceno a pokud to vrátit nechceme, musí přijít nějaká forma státního převratu, zde nemá cenu diskutovat.

Diskutovat se může pouze o tom zda tedy církev majetek vlastnila nebo nevlastnila a jak je možné že se tato diskuze vůbec vede o tak obrovském balíku majetku, myslel jsem že je to dávno vyjasněno a uzavřeno.

Pochopitelně že v obou případech se musí dosáhnout úplné odluky církve od státu a žádná smlouva s Vatikánem nesmí být podepsána.
11. 02. 2012 | 18:15

Béda napsal(a):

Malá technická. Všude čtu, že je potřeba škrtat, zefektivňovat a pod.. Jak je tedy možné, že počet katolických "pastýřů" roste, když počet jejich oveček klesá. Jak to, že jim stát proplácí mzdy, když v e státním sektoru mzdy klesají a počty zaměstnanců se snižují?

Dokdy to takhle půjde dál?
11. 02. 2012 | 18:16

Martin napsal(a):

Béda: Půjde to tak dál přesně do počátku odluky církve od státu, pak stát nedá na platy duchovních ani korunu. Právě tyto platy jsou hlavní motivace pro restituce, protože to Kalouskovi leze do peněz.
11. 02. 2012 | 18:21

Ládik!!! napsal(a):

Myslím, že jehovisti na ministerstvu pro místní rozvoj si vzali už dost.
11. 02. 2012 | 18:21

Béda napsal(a):

Martin,

copak má stát povinnost proplácet mzdy všem farářům, byť by byly do prázdných kostelů v ČR sezváni z celé Evropy?

PS: bratru Kalouskovi, že něco leze do peněz? To je hodně úsměvná představa.
11. 02. 2012 | 18:24

veverka napsal(a):

Bezradná ministryně kultury v diskuzi o restitucích selhala

http://www.novinky.cz/domaci/258614-bezradna-ministryne-kultury-v-diskuzi-o-restitucich-selhala-a-nahrala-kritikum.html?ref=zpravy-dne

A tady záznam pořadu,je to skutečně hnus.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/212411000370207/

Megaloupež za bílého dne.
11. 02. 2012 | 18:26

Martin napsal(a):

Béda: Pokud dneska farář splní podmínky dané státem, stát mu musí začít platit plat a to výměnou za to že stát užívá církevní majetek. Toto by po restitucích skončilo.
11. 02. 2012 | 18:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Béda:

Vetsina fararu ma prace nad hlavu - maji obvykle na starosti nekolik kostelu. Myslim, ze je to nezavidenihodna, tezka, narocna prace, psychicky znacne vycerpavajici...

..
11. 02. 2012 | 18:33

memo napsal(a):

Proboha lidé, nechte už tu krádež za bílého dne na pokoji!
Copak jste zapoměli co se po vás vyžaduje? No ano, správně - je čas zabývat se volbou prezidenta.
11. 02. 2012 | 18:36

Alarien napsal(a):

Mýlíte se, Martine,
stát nemusí nikomu nic platit, záleží na zákonodárcích, jaká pravidla nastaví. Užívání tzv. církevního majetku není argument. A jsme zase zpátky u rozdílného charakteru církevního majetku před 20. listopadem 1992, resp. 15. dubnem 1992 a po něm.
11. 02. 2012 | 18:36

melčákova pohanka napsal(a):

Pane Hořejší,Vaše naivita je až nedůstojná Vašemu vzdělání-o církvi,která ty nástrahy zvládne,atd.. To i Pepek Vyskoč ví o co jde a jak by to dopadlo.. Ale na rozdíl od Vás jsem přesvědčen,že toto Kalouskovi a spol. neprojde viz ekotendr.
11. 02. 2012 | 18:38

Martin napsal(a):

Alarien: O tom že to poslanci mohou změnit kdy chtějí nepochybuji, ale popisuji současný stav a za současného stavu to je přesně tak jak to píšu, když se někdo rozhodně být farářem, tak po splnění podmínek mu začne chodit od státu plat. Mě se to samozřejmě také takhle nelíbí a po odluce to bude lepší.
11. 02. 2012 | 18:40

Silvie napsal(a):

Doporučuju Hyde-park s chartistkou Procházkovou na téma církevních rest.
To, že jde o další megatunel je celkem zjevné. Po tomto pořadu se mi osvětlilo, proč Kalousek o restituce tak snaživě usiluje. Údajně se prý jeho přítel Háva již zajímá o lesy, které zahrnuje restituce - proslýchá se, že se chystá těžit dřevo.
A jsme doma...
O knížeti se paní Procházková vyjádřila v tom smyslu, že skousne cokoliv (včetně naší ignorance fiskální unie), aby se udržel ve vládě do doby, nežli restituce projdou.
Já pokládám za nehorázné vracet církvi i fin.náhradu za "ušlý zisk" - běžní restituenti se často nedomohli ani vrácení majetku, natož nějaké náhrady ušlého zisku.
Stát i po vrácení majetku bude financovat platy zam. církve atd.
Neexistuje soupis vraceného majetku, politici ho dokonce odmítají zveřejnit a prý se tento soupis bude dělat až ex-post, což je velmi podivné.
Majetek převedený na církev se stává majetkem Vatikánu a stát již nemá možnost nijak zasahovat do zacházení s tímto majetkem (tedy ani památkami).
Je to mimořádně nechutná záležitost, na níž se nepochybně opět někdo napakuje.
Pokud vracet, tak pouze to, co církvi prokazatelně patří a za to ,jako občan, požaduji naprostou odluku církve od státu!!
Není mi ovšem jasné, proč se katolické!!! církvi vrací také majetek, jenž byl po roce 1620 konfiskován české šlechtě a po násilné katolizaci k němu různými cestami přišla kat.církev?!
11. 02. 2012 | 18:41

Silvie napsal(a):

Lenka Procházková: Restituce církevního majetku mohou být aktem velezrady
Pátek, 20 Leden 2012 15:59 Michail Stavrev

Na včerejší tiskové konferenci Lenka Procházková mimo jiné uvedla: "Jsem spisovatelka a vadí mi, jak se v této zemi zachází se slovy. Údajně jde o narovnání vztahu s církvemi, ale toto není narovnání, ale shrbení státu. Přímo ohnutí!" Premiér, podle vyjádření svého mluvčího, její slova nehodlá komentovat.

Za největší tunel v dějinách země označila spisovatelka a publicistka Lenka Procházková minulý týden schválené církevní restituce vládou premiéra Nečase.

Zhruba desetinásobek ceny za arbitráže Diag Human (skoro 100 miliard korun) má připadnout církvím, z nichž drtivá většina spadá pod církev římsko-katolickou. Od roku 2013 má stát vyplatit 59 miliard, v úvahu má být brána i inflace, takže celková suma ještě není konečná. Církve mají dostat také majetek v hodnotě 75 miliard korun – kromě stavebních objektů ještě lesy a polnosti. Lenka Procházková to považuje za porušení zákona a podala ve středu 18. ledna 2012 na premiéra Nečase a celou jeho vládu trestní oznámení k Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně . Hrozí mu až osm let odnětí svobody.

„Na celé situaci je nejvíce zarážející skutečnost, že majetek, který se má vracet, není přesně definován,“ tvrdí Lenka Procházková. „Poslanec Marek Benda z ODS dokonce prohlásil, že soupis tohoto majetku bude předložen až po vykonání restitucí. Ministři Nečasovy vlády tak schválili něco, aniž tuší, co vlastně. Domnívám se, že ani poslanci, kteří budou o zákonu rozhodovat, nemohou za těchto podmínek jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, k čemuž je zavazuje poslanecký slib. Proto jsem podala na vládu trestní oznámení za porušení povinnosti při správě cizího majetku.“

Na včerejší tiskové konferenci, která se konala v presscentru Syndikátu novinářů v Praze, Procházková prohlásila, že pokud ke schválení této normy dojde a prezident Klaus jí podepíše, bude se jednat o akt velezrady.

„Vydáním tak rozsáhlých území dojde k narušení celistvosti země, protože část jejího teritoria bude vydáno cizí mocnosti – státu Vatikán,“ tvrdí Procházková s odvoláním na kanonické právo. Argumentuje, že vydáním církevního majetku budou navíc prolomeny restituční hranice z roku 1948. Tvrdí, že valná část církevního majetku byla už za první republiky v rámci pozemkové reformy z roku 1919 vydána rolníkům, a i zbylý majetek (hlavně stavby) nebyl pro církev ve vlastnickém právu – cokoli chtěla prodat, musel od hodnoty 200 korun odsouhlasit stát. Oprávnění nakládat s majetkem zamezil katolické církvi již rakousko-uherský císař Josef II.
11. 02. 2012 | 18:42

melčákova pohanka napsal(a):

Pane Hořejší,ale k těm pracovitým farářům na vsi ty peníze nepropadnou a budou naopak žádat stát o peníze na střechu kostela. A vyřiďte p.Halíkovi,ať promluví k národu,jinak je pro nás Homolky m...ý muž.
11. 02. 2012 | 18:43

Silvie napsal(a):

Paní Procházková uvedla, že její článek odmítly otisknout všechny noviny ,dokonce ho nepřijalo ani levicově orientované Právo. Otiskly ho pouze Literární noviny, které čte velmi nízké procento lidí.
11. 02. 2012 | 18:44

Anička z Kuřimi napsal(a):

Ale profesore,
jak můžete pochybovati o našich vládních reformních krocích?
Trojkolka se dohodla, že se dohodne o restitucích a tím je hotovo.
Vláda vydala prohlášení a dohlídne, aby poslanci své úkoly splnili.

Profesore, nezasévejte rozkol do našich řad a nezdržujte nás v našich plodných reformách.
Čeká nás ještě spousty práce v privatizaci VZP, na poli "průtoku" sociálních dávek přes karty, v čerpání dotací do školství pro spřátelené firmy a mnoho a mnoho jiných neméně důležitých úkolů.
11. 02. 2012 | 18:48

Kuchař napsal(a):

Mě by spíš zajímalo pane profesore, jestli si myslíte, že církev má na ten majetek právo de jure.
Pokud ano, jediný kdo má právo pak rozhodnout co s tím majetkem, je pak dle mého církev. Rozhodovat za ni mi přijde naprosto nesmyslné.
11. 02. 2012 | 18:50

Gerd napsal(a):

Pane Hořejší,
co církev římskokatolická zasela, to také sklidí. Protože se de facto při současném sporu jedná skor výhradně o církev římskokatolickou. Kardinál Miloslav Vlk a arcibiskup Dominik Duka jsou nejviditelnějšími symboly vracení církevního majetku.
S vrácením toho, co bylo ukradeno, nemám problém, jen je zde otázka doložení vlastnictví majetku, který se církvím vrací, před 1948 (resp. platností Benešových dekretů). Výsledek ale nezávisí na mně, ale na rozhodnutí NečasKalouska, takže církvím vrátíme (= darujeme) všechno, o co si řeknou. Bez zkoumání oprávněnosti požadavku a bez námitek.
Církev si tím zadělává na další budoucí problém, kdy dojde ke snahám o revizi takového majetkového vyrovnání. A díky postupu církve bude mít budoucí populista velmi dobré, oprávněné a pádné argumenty, až za x let bude církvím majetek zase odebírán. Tose vážně M. Vlk a D. Duka nijak nepoučili ze zabírání majetku kacířům? To vážně chtějí nechat římskokatolické církvi (dále jen církev) trvalé stigma církve, která okradla ostatní? A chtějí být spojeni s lidmi považovanými za hodně velké tuneláře?
Asi ano, vidina majetku vše převážila. Místo, aby si církev vyčistila pole a předložila jasné důkazy o vlastnictví majetku, o který žádá, souhlasila s podivnou dohodou se státem. Až se za x-let změní režim, docela jistě se najde někdo, kdo bude revizi celého procesu požadovat.
Komunisté majetek lidem a církvím ukradli. Nyní jej vracíme. Ale církev nelze zbavit podezření, že žádá majetku více než je oprávněna. Nechť se vrátí vše, co bylo církvi ukradeno, ale nic více!
Na příkladu M. Vlka a D. Duky je jasně vidět, že bolševiská devastace morálky se nevyhnula ani katolickým prelátům. Tak se nám nestávají příkladem morálky v těžké době postbolševické demokratůry, ale zařazují se svou touhou po majetku po bok bývalým komunistům.
Rozhodně svými činy zasadili M. Vlk a D. Duka těžkou ránu pastorační a evangelizační činnosti. Církev se nestane nositelem morálky v prohnilém světě, ale stane se ještě prohnilejší institucí než je státní správa v rozkradeném českém banánistánu.
Mohli ukázat postoj navýsost morální a požadovat jen majetek, který církvi opravdu náležel. Namísto toho požadují i majetek, u kterého církve vlastníkem nebyla. Díky tomu římskokatolická církev nepřitáhne novou krev z okruhu lidí, kterým se rozkrádání českého státu příčí. Mohla být vůdčím hnutím v nápravě obecné morálky.
Místo toho M. Vlk a D. Duka za jidášský groš vyměnili morální postoje za majetek. Díky tomu římskokatolická církev bude skomírat na úbytě a kromě lidí narozených v katolických rodinách žádné vyýznamné počty nových věřících nezíská. Příliv nových věřících nenahradí přirozený úbytek věřících věkem. Římskokatolická církev v ČR končí a hyne na úbytě. Líto mě jí není.
Až věřící budou jednou hodnotit celoživotní dílo kardinála Miloslava Vlka a arcibiskupa Dominika Duky, může znít: "Stali se hrobaři křesťanství v ČR". Pokoj jejich duším.
11. 02. 2012 | 18:50

G.Orwell napsal(a):

Katolickec cirkvi hrozi ze bude jednou vetsinou vnimana prevazne jako spravce a majitel nemovitosti.
11. 02. 2012 | 18:51

Martin napsal(a):

G.Orwell: Po privatizaci bude katolická církev vnímána jako známý prodejce nemovitostí za babku a majetek doslova a do písmene projí, protože bude zoufale shánět peníze na platy duchovních. Navíc drtivá většina majetku církve má charakter zemědělskolesnický a to dneska moc nevynáší.
11. 02. 2012 | 18:55

Občan napsal(a):

To Martin:

Ale to se velice pletete, Martínku.
Stát ty darmožrouty bude ještě 30 let živit a v první polivně té doby se dokonce státní příspěvek církvím (95% katolické) ZDVOJNÁSOBÍ!
Takže stát DARUJE převážně velmi pochybným PRÁVNICKÝM osobám - darováno totiž bude jednotlivým řádů, kongregacím, náboženským společnostem a dalším subjektům.
Mimochodem - nahlédněte do ARES a zjistíte, že Církev římskokatolická byla v ČR jako ekonomický subjekt registrována až v roce 1995!!! Jako co byla registrována předtím, to se nepodařilo zjistit.
11. 02. 2012 | 18:57

Gerd napsal(a):

Martine,
Vatikán nějaké peníze nakonec pošle, ale zakáže světit další duchovní (to aby jich nebylo moc). Pro celou ČR si tu možná nechá jen biskupy a arcibiskupy a zbytek nažene na evangelizační činnost do afrických pralesů nebo jiných podobných míst.
11. 02. 2012 | 18:58

skeptický napsal(a):

Ve Vatikáně již dávno vládnou humanisti, illumináti a podobní anichristi.Nebojte,jde to do správných rukouch.

Tahle země je stejně plánována ke kolonizaci,jak jsem slyšel.
Máme vystaráno.Evropě to nedáme.
11. 02. 2012 | 18:58

viktor napsal(a):

viktor napsal(a):
Pane autore tímto článkem (možná) jste udělal více pro církev, než hodnostáři kat církve.

Jako věřící musím také říci, že si církev "ďáblukradosti" zahrává s námi nekřesťansky.
Kdyby ji šlo o učení J.Krista, tak by to nepožadovali.Hodně ale nadělala propaganda, která šířila 20 let, že "co komunisti ukradli mají vrátit".
(ano byly předělany ("ukradeny ?") fary atd., na jesle, starobince, ale to už bylo (snad už)vráceno v 90 letech - bydlí Jakeš nebo nějaký straník na faře?).
Co však teď, jak opravit mýtus, že "cirkev nebyla okradena, ale naopak" ?
No ale neberte to, když vám to chtějí dát (viz část ND darovali omylem Vorošilkám" - těžké dilema pro vlčí nátury).

Bohužel platí často "Na vrch sutana, pod ní hledej satana" - K H Borovský.

Máme ( i my věřící) právo přihlížet jak s pomocí Boží chce cirkev v rozporu s učením J.Krista ukrást velké majetky (vždyť se to otočí proti cirkvi ! -Měl jsem možnost o tom mluvit s jednim známým farářem, který mi řekl, že se za to stydí !). Takže nezbývá než se modlit za rozum církve a poslanců a recitovat si :

Viktor Dyk - Matka Země :
"Neoslyš slova varující
Neprodej úděl za čočovici.
Kolikrát pěst bude potomek zatínat,
A syn tvůj kolikrát tě bude proklínat ?
Kterak jsi zapomněl dědičný na díl ?
Kterak jsi váhal ? A kterak jsi zradil ?""

""JAK MOHL JSI KLETÝ ČIN PROVÉST VĚDOMKY ?
SEBE JSI ZRADIT MOH. ALE SVÉ POTOMKY ?""

Dokavad dýchal jsi, proč ses vzdal ?
Čehož ses bál ? Slyšíš mne dnes ?
Matka (země) syna prosím:
Haj si mne. Braň si mne. Chraň si mne.
V moci tvé všecko""
11. 02. 2012 | 19:00

Boleslav Dolejší napsal(a):

Až donedávna jsem si myslel, že církevní restituce jsou správné, že církve budou dobrými hospodáři, kteří výnosy z hospodaření použijí na velmi chvályhodné účely.

Teď, když se ne nich s církvemi dohodla mnou nenáviděná vláda a odmítá je socialistická opozice, je mi jasné, že je to pěkný svinstvo.

Soudruzi z ÚV jakož i soudruh Bůh mi otevřeli oči. Kdo nejde s námi, jde proti nám.

P.S. V textu mi chybí jidášský groš, je dobře, že ho Gerd připomněl. Hned je to takový údernější.
11. 02. 2012 | 19:05

Holubář napsal(a):

Nechť se církev svatá tím mamonem zalkne. K dobru jí to nebude.
11. 02. 2012 | 19:06

Martin napsal(a):

Občan: Těch 30 let se bude platit finanční náhrada za nerestituovatelný majetek. Peníze na platy se po třech letech začnou snižovat rychlostí 5 % ročně, k naprosté odluce dojde po 17 letech.
Svěcení duchovních mě tak nějak nezajímá.
11. 02. 2012 | 19:06

myrta napsal(a):

Co se asi stane s majetky a pozemky navrácené církvi? Troufnu si odhadnout,že nějaký kostelík či fara budou opraveny.Ale ty jsou průběžně za pomocí státu opravovány tak jako tak.Co se stane s lesy,polmi a loukami? Myslí si někdo že je církev bude obhospodařovat? Je někdo tak opravdu naivní?Ne,ty budou rozprodány ,v lepším případě pronajaty.Co se stane s utrženými penězi? To ví opravdu jen Bůh.Co to tedy přinese bohabojnému občanovi? NIC.NIC.Jen bude mnoho a mnoho let jedna až dvě generace platit a platit.Smysluplné?Ať si každý udělá úsudek sám.
11. 02. 2012 | 19:07

Béda napsal(a):

p. Hořejší, 11. 02. 2012 | 18:33

jakou práci máte na mysli?

PS: já oceňuji z celého církevnictví víceméně dobrovolnou obětavou nedoceněnou práci charitních zaměstnanců a dobrovolníků. Tato má významný celospolečenský význam. Dušpastýrství jako práci můžem nahlížet nejrůznějším pohledem.
Osobně mi nejde do hlavy jak může práce dušpastýřů nabývat, když počet jejich oveček klesá. Taky bych nedokázal přesně finančně vyjádřit ekonomický význam a dosah jejich práce. O duchovním rozměru a jeho ocenění se samozřejmě jako ateista raději nebudu zmiňovat.
11. 02. 2012 | 19:12

zk napsal(a):

Gerd napsal:
"Místo toho M. Vlk a D. Duka za jidášský groš vyměnili morální postoje za majetek. Díky tomu římskokatolická církev bude skomírat na úbytě a kromě lidí narozených v katolických rodinách žádné vyýznamné počty nových věřících nezíská."

Lidem je morálka ukradená, naopak se rádi přidají k těm, kteří mají peníze a moc.
11. 02. 2012 | 19:14

skeptický napsal(a):

Bude to jako ve vyspělých kapitalistických zemích,lesy budou obehnány plotem.Na houby budem jezdit do Ruska.
11. 02. 2012 | 19:14

rododendron napsal(a):

Heslo - "co bylo ukradeno, musí být vráceno" je ve světle polistopadového vývoje docela vtipneé. Loni proběhlo promlčení hospodářských deliktů z počátků privatizace" - začátek 90. let. Nelze podobné promlčení vztáhnout i na církvení majetek. Prostě stalo se, pachatel neznámý. Aneb - padni, komu padni...
11. 02. 2012 | 19:21

Suchoř napsal(a):

církev katolícka také arizovala židovský majetek na Slovensku. Například lázně Baldovce a mnohé tiskárny.
11. 02. 2012 | 19:38

Puck napsal(a):

Co dodat ?
Vládě korupčníků, zlodějů, podvodníků nejde o nic jiného, než o spravedlnost. Nevím, co je na tom občanům nejasného. Že to nejde dohromady ?
Ve světě nejde, v Absurdistánu norma.
:-)
11. 02. 2012 | 19:39

SuP napsal(a):

SuP napsal(a):
Sice se opakuji, ale rád bych se zůčastnil.
Nechápu, proč se má mizerných 52 miliard splácet 30 let, jen aby někdo vydělal 2x tolik navíc na úrocích? Skoro bych se vsadil, že našim levicovým přátelům nejde o těch 52 mld odškodnění, ale o ty úroky, protože z takto vysoké číslice lze vyrobit nádherný bič závisti proletariátu, který pomůže levici celé odškodnění zbojkotovat.
Církvi by mělo být jednorázově vráceno, co se dohodlo a konec. Ať si s tím vším hospodaří jako každá jiná právnická osoba, nemám pochyb, že to umí.
Ohánět se případem Voršilek se sice nabízí jako příklad, jak by to dopadnout nemělo, ale na druhou stranu - dovedete si představit, že by si na Nové scéně Voršilky zřidily modlitebnu a vystěhovaly divadlo? Případ Voršilek je jen jedním z příběhů dokonalé zlodějny pomocí vychcaného právníka......(viz blog pana Hvížďaly)
Na provoz církví by měly být zavedeny daňové asignace, jako všude v civilizovaném světě. Myslím, že by se někteří spoluobčané nestačili divit, KDO a kolik by církvím dobrovolně přispíval.
11. 02. 2012 | 19:47

Hus napsal(a):

Formou lží se již prodávají odpustky, a vyrábí se nejcennější produkt, budoucí dluhy, které budou dobře úročeny.
11. 02. 2012 | 19:48

PK napsal(a):

Pane Hořejší,jsem pro nějaké spravedlivé vyřešení problému ale co se mi taky moc nezdá je ta úplná odluka po letech.Myslím si,že stávajíci stav je prospěšnější.Už proto,že jakž takž funguje.
11. 02. 2012 | 19:51

Zdenda napsal(a):

K článku bych měl dvě připomínky:
1) Stát nekrade, nýbrž uplatňuje státní moc - tudíž terminologie "co bylo ukradeno" nemůže obstát. Cirkvím nikdo nic neukradl, pokud jim chce něco darovat, je to něco jiného.
2) "Neuznávám argument, že většina atheistických občanů nemá žádný zájem na tom, aby se z jejich daní podporovaly církve – stát přece podporuje spoustu jiných obecně více či méně prospěšných „menšinových“ organizací a aktivit."
Přiznávám, že o těch spousta jiných menšinových organizacích a aktivitách, které stát podporuje, nevím. Zato vím, že krátí prostředky pro zdravotně postižené a pod. Za této situace by se církve měly stydět vymáhat majetek pochybného původu.
Jinak si pana Hořejšího velmi vážím.
11. 02. 2012 | 19:52

skeptický napsal(a):

Tuhle mi kamarád žid povídá: zarizovali mi byt.Jak to,povídám já.
Majitel Ital mne vystěhoval.

Na katolíky bacha.
11. 02. 2012 | 19:54

Míla napsal(a):

Líbilo se mi:

"Almo G™ napsal(a): Podmínky vrácení majetku dle Alma G™. Je to jednoduché. Jen 7 jednoduchých bodů:

Církev a předkladatelé zákona tvrdí, že co bylo ukradeno, musí být vráceno.

Pokud by to mělo platit, pak je nutné postupovat jako u jakékoliv jiné krádeže. Je to stejné, jako když vám ukradnou televizor. Nejprve musíte prokázat, že jste ho kdy vlastnili a legálně nabyli. Musíte ukázat účet.

1. Církev tedy musí předložit účet od všeho, co si nárokuje.

a) takže je nutné předložit nabývací tituly, kupní smlouvy, doklady o zaplacení. b) je nutné prokázat, že k údajnému termínu "krádeže" byla církev právoplatným majitelem "restituovaného" c) je nutné prokázat, že majetek církev neměla jen k dispozici k bezplatnému užívání nýbrž skutečně byla právoplatným vlastníkem majetku

2. To vše je nutné prokázat nade vší pochybnost u každé jednotlivé budovy, každého pozemku, každého předmětu, každého jiného nároku. Pokud jakékoliv doklady tohoto druhu nejsou k dispozici, nelze nárok uznat.

3. Je nutné nezpochybnitelnými právními argumenty a soudním rozhodnutím prokázat, že majetek byl skutečně ukraden. Nelze jen tvrdit, že každé převedení majetku na stát je automaticky krádeží majetku. Příkladů legálního převodu na stát je řada a institut se běžně používá v mnoha zemích. Je nutné identifikovat o jaký trestný čin se konkrétně v každém případě jednalo. Pro zjednodušení je samozřejmě možné vycházet z hromadných soupisů majetku. Není však možné do soupisu zahrnout cokoliv, co by nesplňovalo náležitosti uvedené v bodech 1 a 2.

4. V případě, že byl majetek získán podvodem, útlakem, krádeží (rekatolizace, upalování "čarodějnic", vynucené dědictví...), je nutné trestné činy soudně kvalifikovat a vyčíslit náhradu státu a odškodnění české společnosti, včetně příslušenství za dobu, kdy skutek zůstal nepotrestán. Náhrada a odškodnění vč. úroků se samozřejmě započítávají proti nárokům církve. Pokud převáží nárok státu vůči církvi nad nárokem církve, vrací naopak církev finance státu.

5. Od částky, kterou si církev nárokuje vůči státu, je nutné odečíst veškeré provozní náklady, které již církvi byly v průběhu doby existence církve zaplaceny. Platy farářů a církevních hodnostářů, poskytnutí kancelářských prostor a budov k volnému užívání, opravy budov vč. chráněných památek, vstupné z chrámů (např. Chrámu sv. Víta), běžná údržba. Případné nájmy musí být doplaceny do výše komerčních nájmů. Pokud převáží nárok státu vůči církvi nad nárokem církve, vrací naopak církev finance státu.

6. Stát může po dohodě nároky vůči církvi rozložit do pravidelných splátek nebo bezplatně využívat služeb církve (např. pečovatelských) do výše nároku.

7. Církev se zaváže, že nebude vznášet další nároky vůči státu. Církev se zaváže, že nebude participovat na žádné státní akci či službě. Náboženské učení nebude zasahovat do školní výuky, do úředních záležitostí apod.

Je to jednoduché. Jen 7 bodů a spravedlnosti bude učiněno zadost.

08. 02. 2012 | 01:02"

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-dolejs.php?itemid=15551
11. 02. 2012 | 19:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
11. 02. 2012 | 20:15

Carlos V. napsal(a):

vaclavhorejsi :

Nesdílím Váš názor, že stát by měl mít přinejmenším z historicko-kulturních důvodů zájem na podpoře solidních křesťanských církví.

Roli církví lze sotva považovat za pozitivní. Církve občanům vnucují jedniné správné vidění světa, jednu ideu - ideologii a přímo zavrhzjí svobodné myšlení.

odluka církve a státu - tedy zejména zastavení financování círvkí - by tedy přestat okamžitě. Stejně tak není nutné církvím cokoliv vracet.
11. 02. 2012 | 20:15

Aleš Vyhnal napsal(a):

Církvím stát na platy duchovních a další církevní projekty věnoval již 422 milidard, alespoň dle Lenky Procházkové v Hyde Parku a nepřeslechl-li jsem se. Církve by měly začít vracet státu, nikoli naopak. Problém s argumentací V.Hořejšího vidím v tom, že lidé sice přispívají ze svých daní na různá divadla a mnoho jiných menšinových kulturních a jiných projektů, rozdíl je ale v tom, že troufám si říci většina občanů ČR považuje působení církví za nežádoucí, antihumánní, resp. zločinecké, zatímco divadla, menšinové kulturní projekty apod. jsou jim jen lhostejné. Sám jsem pro všechna náboženství světa ateista, jenom sám v sobě jsem oddaný teista.
11. 02. 2012 | 20:23

katalyzátor napsal(a):

O úmyslech církve si můžeme udělat obrázek třeba dnes, kdy máme velké mrazy. Pro pomoc bezdomovců nedělají nic.
11. 02. 2012 | 20:27

Silvie napsal(a):

Také lze prokázat, že fin.náhrada za část movitého majetku se církvi proplácí podruhé.
Pocházková navíc tvrdí, že má kopie listin, z nichž jasně vyplývá,že je kat.církev falšovala (resp.do nich vpisovala).
Údajně se toto falšování provalilo u několika soudních kauz,o které se zajímal spolek Šalamoun. Já bych tomu docela věřila.
Ta paní to má v hlavě dobře srovnané.

Martin,

a vám připadá v pořádku, že si budeme i po navrácení obrovského majetku a fin.náhrad dalších 17 let!!! vydržovat kat.církev? Kde je ,sakra, ta odluka církve od státu?!
Kolik procent občanů se u nás hlásí ke kat.církvi? A kolik těch, co se k ní nehlásí, má 17 let financovat její duchovní?
Mám obavy, že poté, co se rozkradl veškerý majetek v podobě lukrativních firem v období divoké privatizace, co se vydával za podivných okolností majetek cizí šlechtě (např.Lobkowiczům, kteří patřili ke šlechtě, jež konfiskovala majetek českých rodů po roce 1620 ,nebo kolaborantům) rozkrade se nyní ten zbytek v podobě polností, lesů a nemovitostí.
Z české země zbyde jenom ohlodaná kost. A i na tu si dnes brousí zuby EU.
11. 02. 2012 | 20:32

Al Jouda napsal(a):

Co bylo ukradeno, musí být vráceno.
Nám už 2 x vykradli byt, pachatele chytili, ale nikdo ho nedonutil nám něco vrátit!
Stát je špatný hospodář.
Proto se musí lukrativní a výnosné podniky dát do soukromých rukou. Za těmito líbivými hesly se skrývá zlodějská politika ODS.
11. 02. 2012 | 20:37

drevokocůr napsal(a):

blíží se kionec české státnosti, politici se rozhodli rozprodat rozdat a rozkrást celou republiku. Bílá hora proti tomu byla hadr.
Dnes byl Bendl v TV a kázal, jak je potřeba rozprodat budovy ministerstev , všeho se zbavit a zpeněžovat.
K čemu máme takový stát, když mu nic nebude patřit , nic pro občany nědělá, nezajistí jim žádné služby, jen váběr daní?
11. 02. 2012 | 20:39

ghándí napsal(a):

souhlasím s profesorem,
myslím si, že bez křestanství by v evropě nebylo ani svobody a kapitalismu ani lidských práv, takže stát by měl křestanství podporovat jako součást svého kulturního dědictví. restituce a odluku státu od církve považuju za naprosto nesystemovou věc. at mi jakykoliv zastance toho zakona vysvětlí, z čeho budou církve financovat svoji činnost a z čeho budou financovat opravy kostelů až ty peníze projí. jak si to ty církve představují? začnou potom ten majetek rozprodávat? nebo začnou podnikat? dají snad ted ty peníze do akcií, nebo budou zakládat nějaké obchodní společnosti? udělají z far hotely? ted dostanou spoustu miliard a mají na pár desítek let vystaráno. co potom? to, co se udělalo, je neprosto nesystemové a nepromyšlené. je to dar církvím, na který ani nemají nárok, a hlavně se tímto darem stát církví nezbaví, protože po projezení těch peněz, se stát bude muset o církve opět postarat.
11. 02. 2012 | 20:43

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm, prevence je hezká věc, bratře Wěnczeslaue.
Preventivně polykám vitaminy, abych nechytil chřipku, jiní preventivně aplikují jiné pomůcky, aby nechytli něco horšího.
Takže Vás-milý bratře-pro tentokrát ušetřím jedovatých poznámek, anšto nevím, opravdu nevím.

Je sice hezké, že se zřejmě veřejně vzdáváte podílu na restitučním nároku, coby pilný farník od nejsv. Salvátora, leč nevím, jak Váš claim vyčíslit.
Řekl bych, že věc je složitější. Pokud kdosi kdysi rozhodl (já to nebyl), že se bude restituovat k jistému datu, je zřejmě zapeklitou otázkou jak církve z tohoto procesu vyčlenit a neblokovat majetek.

Zda je způsob restituční správný neposoudím, dokonce se domnívám, že udržovaný kostel po předcích je větší ozdobou Zlámané Lhoty než kulturák s vyvedeným dělníkem a tetou v šátku jako na staré stokoruně.
Je-li cesta k údržbě majetku i ducha lidského správná netuším.
Vím a přiznávám:jsem blb, který nedocenil socrealismus a krásu kulturních domů.

Také si myslím-i když se jako obvykle možná pletu-že zatím nemáte pověření vzdát se restitucí za celou matičku Církev katolickou.
Chviličku posečkejte než budete Primasem českým.

Zda bylo vše správně sečteno nemám rovněž tuchy, ani to duši mou netrápí.
Nemám totiž pocit, že by si megaloupežník Tomáš Halík vzal majetek do hrobu, či biskup Malý postavil sobě dům s žralokem v akvariu nebo biskup Paďour převedl penízky na Bahamy.Pravda, jako hospodáře vyplňující účetní knihy si je představit nedovedu.
Dokonce jsem tak drzý, že se domnívám, že si náš nejvyšší český pastýř nepořídí soukromé fitko s bazénem, i když v tomto případě, bych oči přimhouřil, více pohybu by prospělo všem našim pastýřům.

Jednu jedovatost ma Vás si ovšem neodpustím.
Není motivem tohoto Vašeho velkého počinu- srovnatelného s tezemi z Wittenbergu- motiv praktický?

Nemáte posloužit Vaší druhé matičce -ČSSD-coby žolík pro přímou volbu?
A tady by to smysl dávalo. Copak by mohl být nenažraný papeženec prezidentem?
Je přece třeba získat hlasy těch, pro které historie začíná a končí Koniášem.
A že jich tady zase bude.

Jinak si Vám dovoluji virtuálně popřát:pokoj Vám.
K Salvátorovi od 20hod je to pro mne daleko, hu nás, chodíme spát se slepicemi.
Pokoj Vám, bratře Wěnczeslaue!
11. 02. 2012 | 20:43

PK napsal(a):

to katalyzátor

No nevím-v televizi ukazovali jak řadové sestry přinesly bezdomovcům teplou polévku-tuším v Praze.
11. 02. 2012 | 20:44

Kelt napsal(a):

Pane Hořejší,
neberu Vám Váš názor,je legitmní a jak sám uvádíte vychází z Vašeho vnitřního přesvědčení.
Ovšem to, co nám "trojkolka"předkládá k věření smrdí na sto honů.
Ono to bylo DOHODNUTO-najděte si záznam vystoupení MK u Veselovského.
Předkladatelka zákona o navrácení majetku církvím nedokázala vysvětlit,jak se došlo k "dohodnutým"cifrám,ale věří tomu.
Prostě a jednoduše i my,ti dole musíme věřit-zaváníto praxí minulého režimu.
11. 02. 2012 | 20:50

Kryštof napsal(a):

Je nemyslitelné , aby v USA církve dostávaly subvence z rozpočtu federálního , státního anebo obecního .
Tam jsou striktně chápány jako samostatně hospodařící subjekty .
Bonus mají pouze v tom , že křesťanské církve mají úlevy na daních .
Jinou věcí jsou dary soukr. osob /často/ či firem /málokdy/ anebo občany odsouhlasené příspěvky obcí / výjimečně / .
Je ovšem pravdou , že je nemyslitelné , aby násilně odejmutá věc nebyla včetně kompenzace ze strany pachatele uvedena dopořádku .
Pachatelem "vyvlastnění" byl po r.´48 čs. komunistický stát a ČR jako jeho právní nástupce je povinována toto odčinit . Rozhodujícím je , dle mého náhledu , kdo byl zaknihovaným vlastníkem / majitelem / a za jakých podmínek , toho kterého objektu , polností , apod k datu 25.2.1948 .
Kněze chápu jako zaměstnance té které církve - tedy firmy - a tudíž státu do jejich mzdových poměrů , soc. pojištění , zdrav. pojištění , apod. nic není .
Nebude-li zaměstnavatel / církev / řádně odevzdávat povinné částky na pojištění svých zaměstnanců , bude ze zákona jednoduše sankcionována .
Je to pouze dáno prac. smlouvou mezi nimi a jejich zaměstnavatelem , kterým , domnívám se , není právě Bůh coby právní subkekt .
Právě tak ohledně údržby majetku , je to tvůj majetek , tak se o něj starej ve své vl. režii , aby nedošlo k obecnému ohrožení / zřícení budov apod. / .
Já jako stát nebudu klást překážky v činnostech tobě jako církvi , pak-li nebudou v rozporu se zákonem , a ty jako církev plň veškeré náležitosti / daně / coby zaměstnavatele , podnikatele a majetníka vůči státu .
Občanský zákoník c. a k. Rakouska-Uherska platil / teoreticky / až do r.1953 , kdy byl oficiálně zrušen .
Nemá tedy smysl se po stránce právní dovolávat josefinských reforem , jak zde v několika příspěvcích zaznělo .
Co si Češi způsobili , za to musí nést Češi zodpovědnost, ať se jim to líbí anebo ne . Platí to v principu o všech národech hlásících se k bílé rase , akorát tady na Východě je to jako všechno takové podivné a nejisté . Právě tak to platí i o církvích všeho druhu .
Nemůže kdokoliv vyžadovat respekt státu , když jej k němu sám nemá a naopak . Ta česká jarmareční směšná a trapně zkorumpovaná bouda je úplně vzorovým příkladem morálního i jurisdikčního chaosu . O tom "politickém" čecháčkovsky podělaném příštipkaření ani nemluvě .
Chcete mít u církví autoritu ? OK . Tak si na ně dupněte , ale také si neste riziko ostudy , ale hlavně furt a u všeho nekňourejte jako věčně ublížení haranti .
11. 02. 2012 | 20:50

Luba napsal(a):

Podobně,
jako to navrhuje pan ředitel Hořejší, jsou uspořádány majetkové a správní poměry církve a státu ve Francii.

Přitom v této zemi hrála katolická církev úlohu významnější a státotvornější, než kdykoli u nás.

P.S.:
Být v kůži našich politických šejdířů, raději bych myšlenku: "co bylo ukradeno, musí být vráceno" nešířil, neb na vlně zlodějin počátku let devadesátých byla vyzvednuta do výšin beztrestnosti dnešní podnikavecko-politická j-elita.
11. 02. 2012 | 20:58

Maximus napsal(a):

Celé všechno co se týče církví je pěkně na vodě, lidé už od pradávna všechno čemu nerozumněli a co si nedovedli racionálně a logicky zdůvodnit, vysvětlovali nadpřirozenými silami a vyšší mocí jakýmsi všemohoucím Bohem. Poté vznikli prostředníci mezi obyčejnými lidmi a Bohem, kteří si říkali církev apod. Světské moci císařům, králům atd. se to hodilo do krámu, církev sloužila k ovládání oveček a také to byl slušný zdroj informací ze svého panství či územního celku kde vládli. Bible apod. knihy jsou výtvorem lidí a jde to dokázat už tím, že kdyby to byly knihy stvořené Bohem, obsahovali by i věci z období novověku kdy věda přišla na spoustu poznatků, které samozřejmě nemohly být před tisíci lety známy ani náhodou. Namátkou můžeme uvést poznatky z vesmíru nebo svět mikrobiologie a vůbec celý mikrosvět, jsou tu i hluboké vědomosti z celé řady oborů od počítačů po chemii, elektrotechniku, strojírenství a spoustu dalších oborů, které věda a technika za posledních cca 200 let přinesla. Církve musely své postuláty neustále po staletí upravovat a ty jejich představy o placaté Zemi apod. hloupostech až neradi musely opustit. Dnes je naprosto jisté, že Bůh v této formě a představách jak si to církevní hodnostáři představovali a jak to ovečkám namlouvali prostě neexistuje. Ukazuje se, že život tj. organická forma hmoty je ve všech těch procesech ve vesmíru, o nihž si ještě ani neumíme toho dost představit, náhodně vzniká a také zaniká. U nás, kde žijeme, existuje život, na bázi několika základních podmínek, které vyhovují naší formě života, jak ji známe. Myslím tím Slunce a optimální vzdálenost kroužící Země od něj (tím je možné, že voda je v tekutém stavu), dále je tu optimální rozložení prvků života, tj. kyslíku, uhlíku, vodíku ale i jiných atd., atd., Je tu i optimální nastavené prostředí pro ex. celé flóry, bez které by fauna nemohla existovat. Ale zase bez mikroorganismů by třeba roztliny a stromy nemohly kořeny přijímat živiny. Je toho spousta co podmiňuje život na naší planetě jak ho známe. Velmi pravděpodobně sem na naší planetu byl život přinesen zvenčí třeba meteority a jen se zde uchytil, kvůli vhodným podmínkám. Někteří odborníci se domnívají i přes respektování poznatků Darwina, že člověk byl v určité době zde naroubován na vhodného nositele, primáty. Vždyť kdyby naše lidsto se dožilo třeba dalších tisíce generací a věda technika by pokročila na potřebnou úroveň a planeta Země by díky třeba snížené aktivitě Slunce končila, tak by byly do vesmíru vyslány alespoň nějaké "štěpy či rouby" života. To, že totiž lidé opustí naší planetu a navštíví nejbližší podobnou hvězdu jako je Země moc nehrozí, museli bysme mít rakety, které by musely letět více než je rychlost světla, ale jen ta nejbližší je vzdálena od nás desítky světelných let. Jsme na tom doslova jako rybičky v akváriu.
Dnešní církev s jejich učením a postuláty můžeme chápat jako něco překonaného a patřícího do středověku i s jejich hodnostáři. Tím nechci tvrdit, že by se měly zničit historické krásné památky jako jsou na kostely apod. objekty.
Pěkný večer všem!
11. 02. 2012 | 20:58

Maximus napsal(a):

Omluva za překlepy...
11. 02. 2012 | 21:00

ivan tomek napsal(a):

Pane autore, s vasim nazorem mam radu problemu a prekvapuje mne. Pisete, ze odluka cirkvi od statu neni to nejlepsi reseni, a rikate, ze jste pro podporu 'solidnich krestanskych cirkvi' zahrnujici lepsi platy pro duchovni (ktere stat plati 'jako ucitele').

Predne tedy, jak definujete 'solidni' cirkve? Kdo rozhodne ktere jsou solidni? Na zaklade ceho? Na zaklade jejich chovani za poslednich 100 let (jen v Cechach, nebo treba i v Argentine, kde taz katolicka cirkev spolupracovala s vrazednou juntou?), na zaklade jejich trvani (vcetne ukrutnych par stoleti inkvizice, atd.)? A uznate nejake stupne solidnosti? Treba, ze katolici jsou solidnejsi nez evangelici nebo Mormoni (pokud se ovsem Mormoni kvalifikuji).

Dale, proc krestanske? Co kdybych mel tu smulu, ze jsem treba Hinduista? Pak nemam pravo na stejne zachazeni jako treba cesti bratri? Nebo jen na nejakou jeho cast? A kdyz, tak jakou? Tim okamzite narazite na pojem lidskych prav.

A proc rovnate duchovni s uciteli? Ucitele jsou pro vseobecnou vyuku naroda, kazdy je potrebuje, vsichni je musime ve svem vlastnim zajmu platit. Ale proc bychom meli platit na duchovni, kdyz na cirkve neverime, o nichz si muzeme myslet, ze krome zasluzne cinnosti treba uci hodnoty vseobecne odsuzovane, jako treba odpor k homosexualnimu vyrovnani, a tradicne odpor k vede (dnes uz to neni Galileo, ale je rada odvetvi, ktere cirkev stale neprijima a jejichz vyzkum vehementne odsuzuje a ve kterych se neda ocekavat, ze zaujme pokrokove stanovisko, jak to ukazuje uz 2,000 let - vim, ze jste sam vedec, ale o to vic mi to nehraje).

A konecne, oddeleni cirkve od statu se ukazalo jako vyborne fungujici princip, treba v USA. Nebyt toho, vznikly tam boje vseho druhu, od boje o rozpocty, pres to co se ma ucit ve skolach (coz ostatne je tam problemem i bez toho), a tak dale. Nemluve o tom, ze tradice odluky vyborne fungovala v CSR uz temer 100 let.

Myslim, ze se tentokrat hluboce mylite.
11. 02. 2012 | 21:02

ujo napsal(a):

pro PŘ.
Tentokrát se Vám ta jedovatost nepovedla.
Opravdu si myslíte, že někdo s názorem uváděným v blogu by uspěl v v přímé volbě?
Platit církvi až do skonání světa?
To nic nemění na tom, že prof.Hořejší by byl dobrý kandidát.
11. 02. 2012 | 21:14

melčákova pohanka napsal(a):

Luba. Ale ten slogan má jasně daný konečný datum a to rok 1989 !!! Počáteční, už se začíná odkloňovat,i když se původně mluvilo o r.1948.
11. 02. 2012 | 21:17

Odkaz napsal(a):

http://www.cirkevnimajetek.cz/

http://olesnice.katolik.cz/serialy/majetek/uvod.php
11. 02. 2012 | 21:24

ujo napsal(a):

pro PŘ.
Nevíme co ti preláti s majetkem udělají ,zatím to neřekli, asi to nechtějí zakřiknout.

Jedna výjimka tu je : nechali se slyšet že budou vařit pivo.
No a pak uvidíme, budeme soudit dle skutků ( kvalita,cena).

Teď jsem si vzpomněl, už jsem takové církevní pivo pil (Želiv).
Docela dobré cena však téměř nekřesťanská.
11. 02. 2012 | 21:24

ghándí napsal(a):

v evropě to trvalo skoro 2 tisíce let, než zvítězil rozum nad církví. davat moc církvím považuju za nebezpečné. je velice snadné zatemnit lidem mozky. vidíme to v muslimských zemích. bohužel se češi vzdávají svého moderního státu ve prospěch globální nedemokratické vlády. z církví se zřejmě stanou v EU jakesi nadnarodní korporace a s větší mocí , než budou mít národní vlády.. je to další kamínek v mozajce rozbytí národního státu. evropa se ve vývoji obrátila a vrací se zpět do středověku.
11. 02. 2012 | 21:30

náhodný čtenář napsal(a):

Měly vládní strany ve svých volebních programech církevní restituce? Měla je v programu vláda? Ono to opravdu vypadá, jak už zde bylo napsáno, že nevyšel ekotendr, tak vyjde restituce - kupodivu za téměř stejnou částku. Jak je to s tou rozpočtovou odpovědností a potíráním korupce?(Ty v programu byly.) Nejsou dostatečné příjmy státního rozpočtu, nejsou peníze na důchody a zdravotnictví a řadu dalších důležitých věcí - i na platy učitelů, jak autor jistě ví, ale restituce církvím jsou potřeba hned, do konce volebního období. Výpočet náhrad, pokud nějaký existuje, není zveřejněn, ač se prosazuje transparentnost ve všem zacházení se státními financemi. Také prezident, jak se zdá, změnil postoj k této otázce. Zázraky se nedějí. Selský rozum napovídá, že na tomto konkrétním řešení něco není v pořádku.
11. 02. 2012 | 21:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Jako vzdy mate pravdu - z Hradcan je prece tak krasny rozhled...

..
11. 02. 2012 | 21:38

Maximus napsal(a):

náhodný čtenář
Vynikající postřehy, to nemá chybu...
11. 02. 2012 | 21:38

Karel napsal(a):

Co bylo ukradeno musí být vráceno - doufám, že toto bohulibé heslo platí i pro krádeže po roce 1990!! Zž se těším minimálně na jeden bilion korun on našich zlodějů.
11. 02. 2012 | 21:45

Barum napsal(a):

"Co bylo ukradeno, musí být vráceno!"
Fajn heslo. Doufám, že nám vydrží do budoucnosti.
Slýchám totiž, že nějak zmizela naše námořní flotila, řada významných podniků od Škodovky po Becherovku, banky odvádějí zisky svým "matkám" do Belgie, Rakouska atd. atd...
Tak abychom na to heslo nezapomněli!
11. 02. 2012 | 21:50

melčákova pohanka napsal(a):

Barum. Už ho píši na transparent a přidám-Jsme jako oni,Máme holé řitě !!!
11. 02. 2012 | 22:06

vlk napsal(a):

Zdravím pane profesore.
Dnes poměrně hodně nesdílím Váš pohled. Ale nebudu to rozepisovat, neb nemám dost času. Musím ještě klepnout svůj zítřejší kousek pro svou Kosu. A to už bych nestihnul, pokud bych měl psát cosi obšírnějšího.

Ale dám do placu dvě premisy.
Jsme pro církevní restituce.
Nicméně je pro mne proti zdravému rozumu vydávat cokoli, co nebude náležitě a výčtově doloženo. Proč by speciálně pro církve mělo platit pravidlo neověřeného souhlasu? Vráceno má být jen to, co bylo ukradeno. Nikoli to, na co bude ukázáno. To určitě není totéž. Případ Voršilek a Nové scény je myslím ilustrartivní.
a pokud jde o odluku státu a církve - nemůže fakticky proběhnout. Finančně k ní totiž NIKDY nedojde.
církve budou nepochybně požadovat další státní spoluúčast na opravách církevního majetku, který je vesměs v režimu památkové ochrany.
A tohle naprosto nikdo neřeší. Když odluka, pak se vším všudy. Jde o obdobu bankovní privatizace zisků a socializace ztrát.

pěkný večer.
Mažu na svou Kosu nostru.
11. 02. 2012 | 22:13

Frante napsal(a):

"Myslím si, že stát by měl mít přinejmenším z historicko-kulturních důvodů zájem na podpoře solidních křesťanských církví."

Přemýšlím o těch důvodech, k čemu by mohlo být dobré udržovat myšlení lidí na úrovni jaké bylo před staletími? O tom byste někdy mohl napsat. Taky nad tím rozporným termínem "solidní církev" - jak můžeme považovat za solidního někoho, kdo nám vykládá svoji pohádku coby pravdu?
11. 02. 2012 | 22:21

Maximus napsal(a):

V pořadu ČT "Události komentáře", 7.2.2012 který moderoval tuším Veselovský, nová ministrině kultury Alena Hanáková přiznala, že žádný seznam majetku k círk.restitucím nemá ministerstvo k dispozici! Jakýsi seznam má použe církevní biskupská konference, oni si ten seznam vytvořili zřejmě sami, bez oponence odborníků. Jde tady o miliardy a státní exekutiva se chová přímo idiotsky! Neskutečná lumpárna a jasně to zavání tunelem na státní veřejné peníze. Kdy se už konečně Češi probudí, pořád se nechají okrádat a nakládat si na hrb a mlčí!
11. 02. 2012 | 22:25

argun napsal(a):



"Pravda, jako hospodáře vyplňující účetní knihy si je představit nedovedu."

No právě. A o to tady běží. Jiní je za ně rádi vyplní. Zajisté dobře. Fakt je, že jde zřejmě o největší - a také poslední - transfer majetku od velké privatizace. Už jen tato skutečnost je myslím dost dobrým důvodem k mobilizaci pozornosti věech, kdož jsou schopni udržet moč a myšlenku.

Je prakticky nemožné, aby takový transfer probéhl korektně.
11. 02. 2012 | 22:35

Koníř napsal(a):

Tak jsem právě dočetl několik článků o financování církví v okolních státech. V Rakousku si duchovní platí občané,kteří se hlásí k příslušné církvi,podobný systém je v Německu.Toto řešení se mi zdá nejlepší. Pokud se církev řádně strá o své farníky, ty ochotně platí své pastýře,pokud ne,tak není na platy.
11. 02. 2012 | 22:44

Jive napsal(a):

to autor:
s většinou Vašich úvah bych souhlasil, kromě odluky. Na té bych trval. Proč? Dá se předpokládat, že budoucí vlády ve snaze (opět) se zalíbit by sáhli do této části rozpočtu. S odlukou to nepůjde.
Jinak se mi velmi líbil příspěvek pana Řepy, ta poznámka o soc dem je velmi dobrá.
11. 02. 2012 | 22:44

PK napsal(a):

Maximus 20:58

Pane Maxime,pěkně jste tu seřadil mnoho argumentů v neprospěch církví(víry v Boha)-všechna čest.Ale já Vám budu skromně oponovat.Církev(katolická) existuje 2000 let a má nyní zhruba miliardu členů.Myslíte si,že jsou všichni zmanipulováni? A ani nevím zda studujete bohatou duchovní literatůru.
11. 02. 2012 | 22:45

Jive napsal(a):

to Pepa Řepa:
výborný příspěvek.
Tuším,že preláti nejsou tak naivní, aby si vedli " účetní knihy" sami. Jistě si vezmou profesionály, který budou i věřit. PS již jsem se přihlásil.
11. 02. 2012 | 22:50

Radecký napsal(a):

Docela by mě zajímalo, jak je zajištěno, že se lehce nabytý majetek nerozkutálí (a nerozkrade) - aby za dvacet let vypasené tváře kněží v médiích nekomentovaly chátrající církevní památky slovy "stát tehdy transfer špatně ošetřil", "stát by se k národně-kulturnímu dědictví měl postavit čelem" atp. Já bych řekl, že se teď pěkně nažerou individua, kterým nikdy nikdo nic neukradnul. Církev byla nenažraná mocenská struktura po celá staletí, její činovníci si s feudály nezadali.
11. 02. 2012 | 22:51

Maximus napsal(a):

PK
Budete se divit, ale myslím si, že ta Vaše miliarda lidí je skutečně zmanipulovaná resp. ovlivněná výchovou už od dětství. Já Vám tu Vaši víru neberu, ale nevnucujte ji ostatním a hlavně nás nechtějte okrást pod záminkou církevních restitucí. Když už, tak zkuste jednat férově
a pod kontrolou veřejnosti....
11. 02. 2012 | 23:05

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa
Dvacet let uteklo jako voda (magický časový interval v Čechách), bratr Václav se navrátil, jak byl přislíbil. Brzy se probudí i rytíři v Blaníku a doprovodí ho na Hradčany.
Já bych ho volil, pokud bude kandidovat. Zkus ho bratře přemluvit, na tebe on dá.
Církevní restituce vem čert.
S nebem to mám dobrý, dobrý,
https://www.youtube.com/watch?v=Cv3Vn4BKtNk
11. 02. 2012 | 23:14

Kanalnik napsal(a):

Tema odluky cirkvi (nikoli jen jedne cirkve) od statu je neco jako tema obcanske spolecnosti.

Ve svobodne spolecnosti, kde clovek je chapan a chape sam sebe jako individualitu a nikoli jako samozrejmou podmnozinu vetsiho poctu lidi (tedy kolektivu/stada), se takovy jedinec sam aktivne zapojuje do cinnosti, ktere ho zajimaji, kterych si ceni, a take je prirozene financne podporuje. To plati o politickych spolcich, dobrocinnych organizacich ci treba o cirkvich.

Ne tak ve spolecnosti, ktera je zvykla, ze neco za jedince udela stat ci nejaka instituce, ci snad nejaci vyvoleni vudcove stada.

Jsem pro absolutni odluku cirkvi od statu.

Stat nemuze suplovat nasazeni jednotlivcu a nahrazovat tak jejich pasivitu. Pokud obcane chteji mit svoje cirkve, musi se na ne slozit a financne je podporovat. Pokud to nebude stacit, farari/kazatele budou pracovat v nejakem jinem oboru a cirkve budou fungovat na dobrovolne bazi a misto v kostelich se budou schazet po domech ci bytech. Pozitivum? Odhierarchizovani cirkvi a mnohem vetsi priblizeni se zivotum beznych lidi.

Cirkev muze fungovat bez kostelu, bez platu fararu, bez dusici hierarchie. Cirkev tvori lide, nikoli farari/kazatele ci nejaci papalasi kdesi nahore.

Vim o jedne cirkvi v CR, jejiz cinnost do r. 2008 byla kryta z daru clenu, cili bez statnich dotaci, takze je videt, ze to jde. (k teto cirkvi nemam zadne preference, a proto ji nebudu jmenovat, zvidavy ctenar se muze dopidit sam, mozna ze takovych cirkvi je vice)
11. 02. 2012 | 23:16

PK napsal(a):

to Maximus

a)vnucovat bych si nikomu nic nedovolil-pouze jsem se trochu bránil
b)na problém restitucí mám stejný názor jako p.Hořejší popř. p.Bublan

přeji dobrou noc
11. 02. 2012 | 23:16

Občan napsal(a):

To PK:

Jsou.
Já si dokonce myslím, že většina církevních bafuňářů v žádné bohy nevěří. Bohové jsou jen prostředky moci, nic víc. A čím méně bohů, tím snadněji se moc koncentruje.
11. 02. 2012 | 23:25

Alibernet napsal(a):

To jsou mi věci! Tak dr. Hořejší je křesťan, ačkoli se hlásí k socialismu, který má krádež ve svém programu.
11. 02. 2012 | 23:32

Viola napsal(a):

Mělo by nějak platit, že vrácená půda, nebo lesy by církev nesměla dál prodat, ale měla by na tom vráceném hospodařit a zapojit své věřící ovečky. Pan Bublan se ptá na co Pane bože na co, snad církev už bude vědět na co, snad se z vývoje poučila, snad to nejsou lidé odtrženi od běžného života, vždyť se stýkají s velkým množstvím různých lidí a mohli se poučit. Vznik nových klášterů, které byly zničeny by nebyl špatný. Dovedu si docela dobře představit, že by nějaký klášter přijímal bezdomovce a formou pomoci je obracel na víru pravou apod. V Ostravě byl kdysi klášter před jedním kostelem a tam pravděpodobně vychovávali děti - klášterní škola, byly tam mladé jeptišky. Za socialismu tam byla zvláštní škola, ale jeptišky už tam nevyučovaly a nebyl nikdo, kdo by děti obracel na víru pravou a proto jsme v roce 1989 začali hospodařit pomocí tunelů a zhasnutých světel.
A kdo má pochyby, nemá víru pravou. On ví, kdo to je :-)
11. 02. 2012 | 23:34

Viola napsal(a):

alibernete,

posláním církve je soucítění - socialismus.
11. 02. 2012 | 23:37

Viola napsal(a):

Občane,

pokud by měl mít církevní hodnostář pochyby o své víře, měl by z církve vystoupit a takových bylo už docela dost, viz. možná takový pan Bublan.
11. 02. 2012 | 23:39

Úplně blbá blondýna napsal(a):

Jak vlastně církev za staletí k tak velkému majetku přišla ???
To vydělala z milodarů nebo z desátků ?
11. 02. 2012 | 23:41

vasja napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Myslím, že jehovisti na ministerstvu pro místní rozvoj si vzali už dost.
------------------------------------
Ale dyk homoušové na dráze a ministerstvu dopravy taky.
Přejte a bude Vám přáno, kuřte..... a tak
11. 02. 2012 | 23:46

Viola napsal(a):

Kanálníku,

já ke své víře také kostel nepotřebuji, ale na druhé straně, kdybych do kostela nepřišla, nedověděla bych se o tajemstvích, která jsou nám sdělována právě tou církví. V nějakém domácím prostředí se nedá moc hloubat nad tím, jak to vzniklo a proč víra vznikla a proč je tu pořád a co to všechno znamená. Je jasné, že i slepý může věřit, ale je dost ochuzen, když nevidí, jak to všechno v kostele vypadá a co se tam dělá.
11. 02. 2012 | 23:53

Viola napsal(a):

Úplně blbá blondýno,

ten, kdo je věřící, umí šetřit zaprvé, a za druhé umí i hospodařit - většinou. Církev není takový ekonomický neználek. Věřící milují Boha a čím více milují Boha, tím lépe se daří církvi, dary Bohu od věřících jsou její.
11. 02. 2012 | 23:59

Martin napsal(a):

Silvie: Nepřipadá mi to v pořádku, ale to je tak všechno co s tím můžu dělat. Do svrabu nás dostali poslanci těsně po revoluci když zřídili právní kontinuitu s ČSSR.
12. 02. 2012 | 00:01

Viola napsal(a):

Pane Jemnický,

tak to už by byly hlasy tři, ještě sebrat těch 49 997.
12. 02. 2012 | 00:02

melčákova pohanka napsal(a):

Vasja. Máte pravdu,že není co závidět.Ani tomu Žaludovi a spol. na dráze,dopravě,spravedlnosti i jinde...Uvědomil jsem si to dnes ráno,když jsem si musel aplikovat čípek a ještě teď o něm vím...Dobrou noc!
12. 02. 2012 | 00:05

Maximus napsal(a):

PK
Ještě bych napsal k tomu Vašemu argumentu, že je vás 1 miliarda, obdivovatelů Mao ce tunga bylo také něco kolem 1 miliardy, množství není argument....
Také dobrou noc!
12. 02. 2012 | 00:08

hasta siempre napsal(a):

Ano!
A s navracením je potřeba začít tam, kde ještě nejsou stopy vychladlé, neexistují staleté historické spory o tom co je majtek, tam kde existují živí, den ode dne se k hranici neexistence přibližující lidé, kterým vrácení jediného majetku který měli, vrícení pracovních příležitostí, vrácení úcty jejich rodin muže znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Je treba se podívat, kde se rozchvácené majetky českého sociálního státu nalézají, zabezpečit je a vrátit.
12. 02. 2012 | 00:09

Viola napsal(a):

vlku,

církev jistě má nějaký soupis majetku, ale aby dala oficiálně potvrzený soupis, nějak důkladně ověřený, musela by vydat na to větší peníz, neboť co dnes stojí ověřování, jistě víte.
12. 02. 2012 | 00:12

Viola napsal(a):

ivan tomek

mě přesvědčil, že odluka státu od církví - všech je opravdu dobrá, co kdyby takový muslim požadoval od státu placení za svou "duchovní" službu?
12. 02. 2012 | 00:26

Jan Vaculík napsal(a):

Dobrý den, pane Hořejší,
tentokrát s vámi v podstatě souhlasím. Ale věřím, že církev ví, co dělá, když se o svůj byvší majetek hlásí, a když usiluje o odluku od státu.
A věřím, že to dobře dopadne. Vždyť na Slovensku restituce církevního majetku proběhly, a všechno normálně funguje.
12. 02. 2012 | 00:45

Marek Kobera napsal(a):

To vaclavhorejsi:

Pane profesore a řediteli!

Dovolte mi vyjádřit svůj údiv nad Vaším příspěvkem.

Současný stav má podle Vás tyto rysy:
1) Stát platí duchovní.
2) Stát platí údržbu kostelů.

To komentujete takto:
1) Je to nuzné.
2) Je to "neoptimální".

Přesto to prý bude lepší. In State we trust?
12. 02. 2012 | 01:12

Marek Kobera napsal(a):

To veverka:

To, že někdo nedokáže za minutu vysvětlit obsah tří různých, poměrně komplikovaných, dokumentů, je docela přirozené. Možná, že i to, že někdo pak bude reagovat slovem megaloupež.:-D
12. 02. 2012 | 01:19

L. napsal(a):

Pro doplnění vzpomínka na jednu ,,myšlenku,, autora: pardon, soudruha autora :

Z některých mých dřívějších článků bylo jistě patrné, že jsem sympatizantem ČSSD. Jsem přesvědčen, že je to strana, jejíž programové zásady (budování standardního evropského sociálního státu založeném na osvědčeném sociálně-tržním modelu společnosti, podpora evropské integrace) nejlépe odpovídají zájmům této země. Je to jedna z mála českých stran s celoevropským kontextem a celkem úctyhodnou historickou tradicí.

http://katalog.webnode.cz/content/www.zapravdu.cz/news/o-bezzasadove-politice-cssd-/
12. 02. 2012 | 01:22

exit napsal(a):

Každý věřící člověk by se styděl za svou církev (i sám za sebe), kdyby v době, kdy stát nemá dost peněz na zdravotnictví, školství, péči o postižené atd. přijala jeho církev nějaké pozemky a peníze. Bylo by to plivnutí do tváře všem poctivým věřícím - od jejich církví.
12. 02. 2012 | 01:30

Milan L. napsal(a):

Sbohem! Aneb: Dost bylo Hořejšího...
Václav Hořejší 10. 09. 2011 | 13:24 Přečteno 16151 krát Pošli e-mailem
Už jsem o tom uvažoval vícekrát, ale když jsem se dnes probudil, napadlo mě, že dnes je ten pravý den.

Už jsem tady psal až příliš dlouho. Asi jsem se už začal trochu opakovat. A určitě jsem svým psaním zbytečně zvyšoval krevní tlak některým lidem. To by mohlo přispívat ke zvýšeným veřejným výdajům na zdravotnictví, což by jistě nebylo vhodné, obzvláště v současné tíživé ekonomické situaci.

Takže – milí čtenáři a diskutéři, děkuji vám, že jste mé články tak dlouho četli a diskutovali pod nimi. Musím říci, že z mnoha diskusních příspěvků jsem si odnesl hodně poučení. Mnohé byly o hodně lepší, než to mé psaní.

Velice děkuji panu Stejskalovi za to, že mi tady dal prostor, a za to, že to tady opravdu obdivuhodně zkultivoval. Myslím, že fenomén blogů na Aktuálně.cz vejde zásluhou jeho nasazení a obětování stovek hodin volného času do dějin české žurnalistiky jako jeden z mála dobrých příkladů této doby.

Mějte se všichni krásně a buďte zdrávi!

Váš

Václav Hořejší

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=14195&from=600
Jen bych dodal: Škoda, že vám to nevydrželo.....soudruhu
12. 02. 2012 | 01:30

Marek Kobera napsal(a):

To Silvie:

"... protože část jejího teritoria bude vydáno cizí mocnosti – státu Vatikán,“ tvrdí Procházková s odvoláním na kanonické právo. "

Zajímavé! Citovala paní žalobkyně nějaký konkrétní kánon? Rád bych si to našel.

Mimochodem, pan Stavrev uvádějící, že Josef II. byl rakousko-uherským císařem, by si mohl zopáknout dějepis!
12. 02. 2012 | 01:41

H. napsal(a):

Určitě objektivní soudruh autor....http://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/jiri-paroubek-navstivil-ustav-molekularni-genetiky-av-cr/
12. 02. 2012 | 01:47

aha napsal(a):

Chudý stát, bohatá církev

"Stejně jako spisovatelka Lenka Procházkova jsem i já podal trestní oznámení na premiéra Petra Nečase a členy jeho vlády. Její odpor proti tzv. „restituci církevního majetku" už podobným způsobem podpořilo několik desítek lidí z různých krajů. I oni podali trestní oznámení na „katolickou mafii", která dnes sedí ve vládě a nachystala vedle jiných lumpáren tu největší – odcizení státního majetku a jeho darování katolické církvi.

Pobouření lidí vyvolává i to, že vláda tak činí v době hluboké a vleklé hospodářské krize, kdy nás dál na jedné straně prudce zadlužuje a na straně druhé většině bezbranných občanů sahá razantně do kapes. V této situaci drzá česká kleptokracie společně s katolickými odborníky zformulovala návrh zákona, který v minulých dnech přistál ve sněmovně.

Pražský advokát Aleš Pejchal v souvislosti s odlukou církve od státu už v prvé polovině 90. let upozornil na zmatečnost pojmu „restituce církevního majetku", když reagoval na lidovecké heslo „co bylo ukradeno, musí být vráceno". Zdůraznil, že význam slova „restituce" znamená „návrat do původního stavu". Jak to tehdy formuloval: „římskokatolická církev se nechce vrátit ani před rok 1948, ani před rok 1918, protože zákonné normy a ustanovení zákona č. 50 z roku 1874 nedefinovaly církev jako právní subjekt, ale jako ,veřejnoprávní instituci', která byla podřízena rozhodovací pravomoci státu". Tak tomu bylo posledních 230 let. Advokát Pejchal tehdy uvedl příklad: když například v minulosti zaniklo nějaké církevní společenstvo, přecházel majetek do jmění Náboženské matice, později Náboženského fondu, tedy do institucí, které už od dob císaře Josefa II. patřily do kategorie „veřejných fondů" spravovaných zemskými úřady. Jinými slovy, nad majetkem římsko-katolické církve byl stále nepřetržitý státní dohled. Ten neumožňoval církevním subjektům volné nakládání s majetkem tak, jak si mohli dovolit opravdoví vlastníci.
Za Rakousko-Uherska státnímu souhlasu podléhal např. jakýkoli převod „církevního majetku" nad 100 zlatých, za první Republiky Československé tvořila hranici částka 200 korun. Bez svolení státu nemohla církev majetek zastavit či zatížit hypotékou. Vypadá takhle hospodaření suverénního vlastníka? Kdo tedy mluví o tom, že majetek vždy patřil církvi, protože byl zapsán v pozemkových katastrech, říká jenom část pravdy a část pravdy dost často bývá celou lží. Ať mi kardinál Vlk promine, to je logika a ne „komunistické myšlení".
12. 02. 2012 | 01:47

aha napsal(a):

"Média zaraženě mlčí

Kamarád Pavel podal své trestní oznámení na Nečase a spol. v Pardubicích, kde bydlí. Další podání trestních oznámení byla učiněna na krajských státních zastupitelstvích v Karlových Varech, Ústí, Plzni, Budějovicích, několikanásobně v Brně a v Olomouci. Já sám a několik dalších jsme dali podání v Praze. Do společenství lidí, kteří chtějí aktivně vzdorovat katolickému útoku a rozebírání zbytků našeho státu, patří lidé různých politických názorů a proudů. Od skalních komunistů, přes anarchisty až po lidi věřící, kteří odsuzují církevní pompy a odmítají bohatství církve z principu. Naše média k této závažné společenské otázce netečně mlčí. Probudí se „hlídací psi demokracie"?

Katolická církev se zbavila odporu svých konkurentů na českém trhu s vírou a Bohem tím, že se domluvila s ostatními 16 u nás registrovanými církvemi. Ty na žádné velké restituce nárok nemají. Přesto podle navrženého zákona dostanou stamiliony! Společně tak všechny naše církve nám pustí žilou, držhubné dostanou všichni. Je za výčitkou mého pravoslavného přítele právě tento fakt?

Římskokatolická církev vždycky požadovala peníze a majetky „náhradou za ztráty jí způsobené" a vždy to bylo, když nastala chaotická situace, když se měnily režimy a poměry. Každé takové příležitosti se snažila využít. Bylo tomu tak po pozemkové reformě v roce 1919, stejně jako po roce 1945 a opět po roce 1989. Dnešní pokus je však sofistikovanější a momentální rozložení sil k realizaci tohoto podvodného kousku nejvhodnější.

Tištěná média v Česku patří z převážné části německým majitelům, kteří se hlásí ke křesťanské pravici. Ve „svých" novinách se tak český čtenář jen výjimečně setká s jiným stanoviskem, než „bylo ukradeno – musí být vráceno". Tato mediální masáž probíhá již druhé desetiletí a přesto, že počet občanů, kteří se hlásí ke katolicismu, je čím dál menší – při loňském sčítání lidu zaznamenal propad katolíků přes 56 % (!) – berou hypnotizovaní občané ničím nepodložené nároky katolické církve jako oprávněné. Ukázka, že kdo dnes vlastní média, vládne světu.
12. 02. 2012 | 01:49

aha napsal(a):

"Proroctví exministra Bessera

To, co naznačil při svém odchodu z funkce ministr kultury Besser, že dojde k prolomení zákonem dané restituční hranice 25. února 1948, se stalo. Paragraf 5 navrhovaného zákona toto prolomení vyjadřuje takto: mezi skutečnosti vedoucí k majetkovým křivdám je pod písmenem a/ předloženého zákona zahrnut i zákon č. 142 z roku 1947 o revizi první (masarykovské) pozemkové reformy. To je jasné a vědomé protiprávní jednání navrhovatelů.Obrátil jsem se dopisem na poslance se žádostí, aby hlasování o zákonu odložili, dokud orgány činné v trestním řízení neprošetří okolnosti uvedené v našich trestních oznámeních. Upozornil jsem je, že státu hrozí majetková újma velkého rozsahu. Z oslovených mi odpověděla paní poslankyně Andrýsová, že je pro ni stěžejní," že zároveň s majetkovým vyrovnáním dojde k naprosté odluce církví od státu tzn. postupné snižování státního příspěvku církvím (který nyní činí 1,5 miliardy ročně), kdy za 17 let budou církve naprosto odděleny."

Jak hluboce se paní poslankyně mýlí. Církev bude neustále požadovat prostředky na údržbu a opravy „svých" objektů a my a naši potomci budeme solit, protože „její" objekty jsou naším kulturním dědictvím. Vejde-li tento zákon v platnost, tak stát nebude mít nikdy kontrolu nad hospodařením církve a tím pádem ani přehled, zda církev prostředky, které mají být věnovány opravám a údržbě „neodklonila" někam jinam. Dále se poslanci Andrýsová i Babák odvolávají na judikát Ústavního soudu č. 663, v němž je „konstatována povinnost zákonodárce vydat restituční zákon, neboť musí splnit legitimní očekávání na straně církevních právnických osob, které se opírá o ustanovení zákona č. 298/1990 Sb." Ale jak budou restituce řešeny je na zákonodárcích a Ústavní osud v žádném případě nenabádá ke krádeži miliard, jak se nám to snaží vnutit předkladatelé zákona. A už vůbec nenabádá k prolomení zákonné hranice restitucí 25. února 1948.

Protiprávnost navrženého zákona si uvědomilo mnoho lidí. Někteří založili na facebooku skupiny, jiní podepisují petice. Humanističtí ateisté shánějí právníky na formulování žaloby. Lence Procházkové se částečně podařilo prolomit mlčení médií. Ale na petice, názory lidí a veřejné mínění se vláda ani preláti nemusejí ohlížet. Peníze jsou dnes přece až na prvním místě a kdo má peníze, má i moc. Katolická církev chce moc nad českou společností, a protože jí obec věřících rapidně ubývá, tak spěchá. TOP 09, ODS a VV chtějí od církve podporu v každých dalších volbách. Bude naše veřejné mínění ukonejšeno a protimasarykovská, protirepublikánská kontrarevoluce oslaví vítězství?
12. 02. 2012 | 01:50

Milan L. napsal(a):

To Exit...každý slušný člověk by si plivnul do tváře, když zlehčuje bolševickou zlodějnu a nepodporuje nápravu komunistické zlodějny....nejsem věřící a vrácení ukradeného mi nevadí....
12. 02. 2012 | 01:51

aha napsal(a):

"Dvojí metr české demokracie

Mimochodem, restituční tahanice dvacet let ukazují, že nám tu byla vytvořena jakási exkluzivní demokracie, která neměří všem stejně. Někteří restituenti, kteří nabyli majetku ze svých vlastních zdrojů – prací, podnikáním či příspěvky – a přišli o něj po únoru 1948, nedostali po roce 1989 vůbec nic (např. rodinné akciovky nebo většina ze 49 000 spolků registrovaných před únorem 1948 včetně všech ženských spolků atd.). Zato organizace, která majetek nabyla z výběru daní či v době politického útisku konfiskacemi majetku vyznavačů jiných konfesí, vydíráním věřících na smrtelné posteli a podobně, a která se mnohokrát provinila na zájmech českého národa, dostane od dnešních katolických spiklenců sedících ve vládě majetek, na který nemá nárok. I tento dvojí metr našich restitucí se dá soudně napadnout. "

http://www.literarky.cz/domov/politika/8131-polemika-chudy-stat-bohata-cirkev##
12. 02. 2012 | 01:51

dolton napsal(a):

Už jenom 49 996, já ho taky volím
12. 02. 2012 | 02:11

dennis napsal(a):

Zda-li cirkvim realizace restitucniho zakona nakloni ceske volice a obcany vubec? To muze byt otazka tezko zodpoveditelna. Usili po naprave krivd jeste z dob Josefa II (krivd pri vzniku CSR v roce 1918 a krivd po II. svetove valce, vcetne tech komunistickych) zrejme prichazi po zrale uvaze predevsim katolickeho kleru.

Zaznamenal jsem pred casem publikovany nazor primase ceskeho Duky, ktery se (doslova) obaval, ze bez restitucniho zakona uspokojujiciho v dohledne dobe zucastnene strany, budou se cirkve domahat sveho prava soudni cestou. To dava tusit, ze predstavitele cirkvi a predevsim katolicke se priklaneji k nazoru, ze historicka spravedlnost prekona svym ziskem ztraty na popularite. Jednim z prvnich a asi na dlouhou dobu poslednim verejne publikovanym udajem z posledniho scitani lidu byla zprava o pronikavem ubytku lidi, kteri se hlasili k cirkvim. U katolicke cirkve to cini dramaticky tezko vysvetlitelny pokles. Jestlize je zprava statistickeho uradu verohodna, pak se objektivne dalsi vyrazny pokles popularity neda ocekavat. V tom pripade zisk prevysi ztraty kazdopadne. Pro mne, cloveka snasenliveho, takove rezolutni postoje cirkve a jejich predstavitelu postradaji tak trosku misijni poslani. Jen tezko v tom nalezam krestanske zasady snasenlivosti, odpusteni, smireni. O technickych otazkach hospodareni, udrzby a prosperity se ani nezminuju. Mel bych si myslet, ze tak jednaji dobri pastyri? Nevim. Osobne nemam zkusenosti s pastevectvim.
12. 02. 2012 | 02:48

aha napsal(a):

k výše zmíněným církevním restitucím na Slovensku

Odluka cirkvi od štátu nie je možná!
Zmluva je z našej strany nevypovedateľná, mohla by ju zrušiť jedine Svätá stolica

Rozhovor s JUDr. Katarínou Zavackou, CSc. z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied

"Aj v súvislosti s prijatím vatikánskych zmlúv sa čoraz častejšie otvára otázka odluky cirkvi od štátu. Je ju možné za týchto podmienok uskutočniť?

Za podmienok, aké momentálne sú, rozhodne nie. Neumožňuje to práve Základná zmluva medzi Svätou stolicou a SR. A kým nieje vypovedaná, tak sa to nedá. Treba zdôrazniť, že zmluva je navyše koncipovaná tak, že je z našej strany nevypovedateľná, mohla by ju zrušiť jedine Svätá stolica. Je nepravdepodobné, aby ju vypovedala, keďže sa jej takúto zmluvu horko-ťažko podarilo uzavrieť v jedinom štáte na svete. Myslím si však, že pod medzinárodným i vnútroštátnym tlakom by sa s týmto stavom dalo pohnúť a nájsť cestu, ako zmluvu so cťou zlikvidovať. Keď už to politici tak hanebne dokázali urobiť … Ale zdôrazňujem, za súčasného stavu odluku nie je možné urobiť, lebo by sa narušila podstata základnej zmluvy.

Vôbec teda neexistuje mechanizmus, aby Slovensko vypovedalo túto zmluvu?

Mechanizmus je. Treba sa obrátiť na ústavný súd s podaním, či táto zmluva z hľadiska medzinárodného práva porušuje základný princíp rovnoprávnosti dvoch medzinárodných subjektov za podmienok, že jednej strane vyplývajú zo zmluvy len práva a druhej len povinnosti. Po druhé, či odporuje Ústave SR, kde sa Slovensko deklaruje ako štát, ktorý nepodlieha žiadnej ideológii. Z obsahu zmluvy vyplýva záväzok, že ideológii podliehať bude. Odvolávanie sa na to, že aj s inými cirkvami sú uzatvárané zmluvy, nie je relevantné, je len taká fraška, lebo tieto zmluvy nemajú medzinárodný základ. Zmluvy s ostatnými cirkvami sú vypovedateľné. Z ich strany žiadne problémy nehrozia.

Kresťanskí demokrati a cirkevné kruhy však argumentujú, že Slovensko by sa nemalo viazať ani na sekulárnu ideológiu …

Ale to je základ modernej európskej štátnosti! A viete od kedy? Od Jozefa II., od francúzskej revolúcie … Samozrejme, že štát sa musí viazať na sekulárnu ideológiu. Ako inak? Veď práve sekularizácia umožňuje rovnoprávnosť ľudí. Kto chce byť angažovaný cirkevne, má na to právo, kto nechce, má právo tam nebyť. To je sekularizácia. A potom, cirkev je v modernom štáte braná ako spolok. Povedzme, kanonické právo katolíckej cirkvi – to sú stanovy spolku, ktoré musí ten, kto sa k nim zaviaže, dodržiavať. Ale občanov vo všeobecnosti sa to netýka. Všimnite si napríklad pokus v pôvodnom návrhu zmluvy ukotviť, že SR prevezme pri rozvodoch do právneho poriadku to, že v prípade sobášov, ktoré uzavrela katolícka cirkev, sa bude rozhodovať podľa kanonického práva, a až na základe takéhoto cirkevného doporučenia bude rozhodovať civilný súd. To bol taký škandalózny návrh, že od neho museli ustúpiť. Ak sa chce niekto rozvádzať podľa kanonického práva, má na to samozrejme právo, ale pre právny stav štátu to nemôže byť relevantné. Až takto to chceli dotiahnuť a dnes sa tvária, že to nie je pravda. Netreba pritom zabúdať, že to nie je len agenda KDH. Toto spustil Vladimír Mečiar. To je jeho zásluha. On ponúkol cirkvi tieto možnosti. On bol vtedy pri moci."
12. 02. 2012 | 02:50

aha napsal(a):

"Chcel si Mečiar týmto spôsobom získať podporu Vatikánu?

Samozrejme, tak ako kedysi Mussolini. Pred Mussolinim bolo Taliansko sekularizovanou krajinou, zbavenou ideológie. Odluka cirkvi od štátu sa tam udiala už v roku 1870. A Mussolini za cenu, aby mu kňazi nekritizovali jeho politiku, sa otvoril voči Vatikánu, vytvoril im štát, ktorý dovtedy štátom z medzinárodného hľadiska nebol, nechal im územie a ustúpil od všetkého, čo bolo dosiahnuté od roku 1870 v oblasti sekularizácie. Z jeho hľadiska sa aj vlk nažral, aj koza ostala celá. A Vladimír Mečiar? Ak si spomeniete, zo západných štátov s ním vtedy nekomunikoval nikto. Bol persona non grata. Až na Vatikán.

Posuňme sa ďalej k otázke financovanie cirkví. Na Slovensku je dlhodobá tradícia financovania cirkví štátom …

Ale to bolo od Rímskeho cisárstva, to nie je záležitosť Slovenska. U nás je to historický pozostatok z Rakúsko-uhorskej monarchie. Podobne je to v Čechách a bývalo aj v Rakúsku. Tam však už prešli k financovaniu na základe podpisu. Kto sa hlási k danej cirkvi, tak si ju aj platí. Ale u nás sa táto otázka vzhľadom na tých 40 rokov komunizmu, ktoré tu boli, neupravovala. Komunistom vyhovoval stav „my vás platíme, vy poslúchajte“. Komunizmus síce padol, poslušnosť sa už chvalabohu nevynucuje, ale komplexné financovanie cirkví štátom tu ako komunistický relikt zostalo.

A čo v súčasnosti, mal by byť aj naďalej zachovaný tento stav? Alebo je žiaduce vykonať zmeny?

Stav by mal byť taký, že kto chce byť členom nejakej cirkvi, mal by si to členstvo aj platiť.

Takže podporujete formu cirkevného príspevku či asignovanej dane? A čo s argumentom „najprv nech štát vráti všetok majetok“?

Podporujem. Ale viete, asignácia by sa nemala chápať tak, že kto je ateista, teda nehlási sa k žiadnej štátom uznávanej cirkvi, bude platiť za niekoho iného, alebo na niečo iné. Nie, nech si každé členstvo v záujmových organizáciách každý platí sám. A čo sa týka majetku, môžem dokázať, že ten „majetok“ katolíckej cirkvi historicky celé stáročia spravoval štát. Bol to majetok štátu. Štát mohol na neho kedykoľvek siahnuť.
12. 02. 2012 | 02:52

aha napsal(a):

To znamená, že reštitúcie cirkevného majetku boli neopodstatnené?

Áno, to spôsobil takisto Vladimír Mečiar. To je ďalšia jeho obrovská „zásluha“. Možno, že ho niekedy navrhnú na blahoslavenie. Toho sa ešte môžeme dožiť, veď chceli blahoslaviť aj Tisa, aj Vojtaššáka. Mečiar skutočne cirkvi dal niečo, čo jej vôbec nepatrilo. Katolícka cirkev aj za Slovenského štátu – a to už je čo povedať, veď to bol klérofašistický štát, farská republika – mohla disponovať majetkom len so súhlasom štátu – príslušného ministerstva. Teda bol jej „zverený do užívania“, nebol „jej“. Vláda mala patronát, ktorý po zániku monarchie prevzala od panovníka. Za Československa to bola vláda, Slovenský štát tiež prevzal toto právo, a bez jeho súhlasu cirkev nemohla pohnúť s majetkom. Nesmela ho predať ani využívať neschváleným spôsobom. Každý rok musela vyučtovávať stav hospodárenia s majetkom, ktorý mala v užívaní. Aj na súčasnom ministerstve kultúry by mali byť a v štátnom ústrednom archíve sú doklady o vyúčtovaní hospodárenia cirkevného katolíckeho majetku. Ostatné cirkvi žili z príspevkov svojich veriacich. Toto je azda najjednoduchší príklad: Myslíte si, že Jozef II. by mohol zrušiť rády a zobrať im majetok, keby to tak nebola pravda? Môže ho niekto vyhlásiť za bezbožníka? Pápež ho pokojne mohol exkomunikovať, ak by bol býval urobil niečo v rozpore so svojimi právomocami hlavy štátu. Obmedzovanie kompetencií cirkví presadzovala aj Mária Terézia. A spochybňoval ju niekto ako vzornú katolíčku?

A to isté potom platí aj o treťom, poslednom kole cirkevných reštitúcií?

Samozrejme, to možno nazvať ako „nažratie sa ešte viac, do prasknutia“.
12. 02. 2012 | 02:54

Pamětník-II napsal(a):

Pane Hořejší:
Dřív každý podporoval dělnickou třídu a ujišťoval, že není katolík a nebo jiný tmář. Po dvaadvaceti letech od sametu zase máme feldkuráty, a tučně zlatem pokryté preláty žehnající zbraním a třeba lékařským přístrojům. Jakmile se to hodí, je každý druhý věřící a pokud možno bývalý ministrant. Všichni ale dál smilněj, kradou a zabíjej, aby si, když je nejhůř, došli pro odpustek odpustek.
Když to takhle půjde dál, začnou vám ustavní HR (pardon kádrováci) tvrdit, že bezvěrec nemá v ústavu co dělat, protože jen kazí boží úmysly s vědou. Vy jste se dopředu pěkně prokádroval sám, aby vám vyšel článek, jak třeba.

Vaše obava, že restituce jsou danajským darem, protože mohou vést k diskreditaci církve, je směšná. Katolická církev vždy brala (konec konců i od komunistů) a nestarala se, co to s ní udělá. Svoje ovečky dokázala vždy v bludech svého učení podržet. Když je nejhůř, pomohou Hořejší, kteří pod záminkou podpory "progresivních směrů křesťanství" nalákají ovečky zpět. Třeba i vaše podřízené, kteří budou považovat nědělní dopoledne u sv. Salvátora za užitečnou berličku ve své vědecké kariéře. Církev ovšem nepotřebuje poučení o progresivních směrech a tak se ty hořejší rychle přebije trumfem dřímajícím v dukistických rukávech: Ano, zvolají, to progresivní v církvi, to jsme přece my; cožpak nejsme zástupci boha, tady na zemi? A bude zase na nějakou dobu vymalováno.
12. 02. 2012 | 02:55

aha napsal(a):

Národná rada ešte v roku 2000 požiadala vládu, aby predložila základný zákon o vzťahu štátu k cirkvám a náboženským spoločnostiam, vrátane otázok ich financovania. Tá miesto toho predložila do NR SR Zmluvu medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Myslíte si, že by mal byť prijatý takýto komplexný zákon, ktorý by zabezpečoval aj odluku cirkví od štátu?

Tam všetkému napriek robí základná zmluva. Počas platnosti tejto nehoráznosti sa vzťahy medzi cirkvami a štátom nedajú upravovať.
Tak si teda príslušné kruhy, ktorých sa týkajú tieto zmluvy, vopred zabezpečili akési status quo …

Samozrejme, a myslím si, že práve na toto treba upozorňovať celý civilizovaný svet, predovšetkým na Západe, ale aj na Východe, aby si dali pozor. Napríklad Maďarsko si dalo veľký pozor na toto. Ani Poľsko nemá také ustanovenia ako máme my. A to je čo povedať. Ani Írsko. Aj v Španielsku, katolíckej monarchii, by to bolo dnes nepredstaviteľné.
12. 02. 2012 | 02:55

aha napsal(a):

Cirkvi sú však dnes oslobodené od platenia daní …

Ale veď toto bol dôvod, prečo sa to stalo. Dnes sa odvolávajú na to, že tie majetky boli spustnuté. No ale kto ich nedostal spustnuté? Ktorý vlastník – reštituent ich dostal v poriadku? Iba ak napr. nereštituent Rezeš and company. Tí dostali fungujúce majetky. Ale vlastníci, ktorým boli majetky zobraté po roku 1948, buď nedostali späť žiadne, alebo ich dostali totálne zdevastované. V zhodnotenom stave ich predsa sotva niekto dostal. Treba sa pozrieť aj na to, ako s tými majetkami cirkvi narábajú. Komu a na čo ich prenajímajú. To im tiež nerobilo problém prenajať napríklad pánovi Majskému revíry, aby revíry, aby tam vystrieľal zver a ten im za to dal urobiť nejaké okno na Dóme Svätého Martina? To je jednoducho šafáranie. Tu sa ukazuje, kto vie, čo je to zodpovednosť. V ústave stojí, že vlastníctvo zaväzuje, ale nie k šafáreniu a zneužívaniu majetku.

A pokiaľ ide o sprehľadnenie finančných tokov?

Pozrite sa, keď oni majú peniaze na všeličo, tak majú aj na svoje financovanie, za týchto okolností, čo im všetko prišlo do rúk. Žiaden človek, ktorý podniká, predsa nepodniká s vedomím toho, že mu bude štát pomáhať financovať firmu."

další z rozhovoru tady http://slovakia.humanists.net/zavacka.htm
12. 02. 2012 | 02:59

Marek Kobera napsal(a):

To Kanalnik:

"Cirkev muze fungovat bez kostelu, bez platu fararu, bez dusici hierarchie. Cirkev tvori lide, nikoli farari/kazatele ci nejaci papalasi kdesi nahore. "

Ano, to je model KLDR. Možná nakonec vydá větší plody, než my tady, uvidíme.
12. 02. 2012 | 03:30

Inci napsal(a):

Všechno špatně ...

Stát toleruje a dokonce i podporuje organizace potlačující základní lidská práva svých spoluobčanů jako např. Jehovisty . Šílené učení Jehovistů odmítající transfůzi ohrožuje životy našich nezletilých spoluobčanů ... jejich dětí ...
12. 02. 2012 | 04:41

Inci napsal(a):

Všechno špatně ...

V Brně účastníci bohoslužby v mešitě vyslechli neuvěřitelně nebezpečné a štvavé kázání jednoho islámského fanatika aniž by se ho někdo snažil umravnit ...

Celý incident vyplul na světlo jen náhodou ...

Zdravá společnost by nechala toto semeniště násilí zbourat a všechny přítomné zbavila občanství ...
12. 02. 2012 | 04:52

František napsal(a):

Obce by se měly připravit na to, že pozemky vrácené církvi nedostanou pro svůj rozvoj bezúplatnám převodem, ale zaplatí za ně cenu minimálně 1100 Kč/m2, jak je vyčíslena náhrada v penězích za nemožné vydávání fyzického majetku. To se pak budou lidé divit. Jak říkal jeden starý farář "Váš chrám, náš krám".
12. 02. 2012 | 04:59

Inci napsal(a):

Všechno špatně ...

Katolická církev při diskriminaci našich spoluobčanů překračuje veškeré meze a do společnosti 21.st. nepatří .

Odmítání kněžského svěcení pro ženy je dokonce protiústavní v celé Evropě ... základem Ústav je svoboda a ROVNOST ... žena není nečistá , žena je anděl ... tedy až na mou tchyni , ale to je jiná kapitola ... :-)

Další nesmyslnou a netoleratovatelnou diskriminací našich heterosexuálních spoluobčanů je povinný celibát katolických kněží ... Tento středověký přežitek koncentruje v řadách kněží neuvěřitelné procento různých nebezpečných deviantů a úchylkářů ... Po všech těch sexuálních skandálech celibátních kněží je stěží pochopitelné povolení církvi pracovat s mládeží ... nechutné ...

... nehledě na to , že nejlepší a často i nejvzdělanější synové a dcery církve nesmí předat své geny a tím vlastně podporují dílo ďáblovo ... podporují úpadek společnosti ...

Katolická církev je silně dekadentní a společnosti nebezpečná protože jejím konečným cílem je Adam , Eva , jablko a had ...
Člověk na Zem vůbec nepatří , ten to boží dílo jen kazí ...
12. 02. 2012 | 05:32

Inci napsal(a):

Všechno špatně ...

Pan Hořejší i Bublan jsou jako černí mágové ze sci-fi Sergeje Ljukjaněnka ... a ono se to opravdu vyplní ...
- církevní majetek se rozkrade ... stát zoufale brání před hrabivou politickou šlechtou ten svůj , na církevní nebude mít čas ...
- Kalouskem zadlužený daňový poplatník řádně platící daně z komína (plus uhlíková) , studny , vzduchu , chodníku ,mostu , vína , chleba atd. nebude tolerovat vyplácení mezd polským kněžím ...

Odluka církve od státu bude ještě rychlejší než si i ten největší snílek představuje ...

Úpadek církve bude dokončen naprostou devastací posledních zbylých vesnických kostelíků ... Kalouskovou daňovou politikou ujařmený daňový poplatník prostě odmítne opravovat polorozpadlou stavbu kde káže jen nějakej přivandrovalec ...

Ty anglické malebné zříceniny monumentálních chrámů a opatství jsou opravdu kouzelné ...

Po šíleném nacpání neexistujících peněz (dluhů) do katolické církve bude muset každá vláda rezignovat na údržbu církevních památek ... možná to krátkodobě přitáhne spousty turistů na prohlídky novodobých církevních ruin ...

Další akcí přitahující turisty může být státní pohřeb našich devatenácti umrzlých bezdomovců ... smuteční průvod Prahou , devatenáct lafet děl s rakvemi , koně , smuteční salva za padlé za svobodu ...
12. 02. 2012 | 06:27

Ládik!!! napsal(a):

vasja -
teplouši na ministerstvu dopravy přece nejsou církev, ale zájmová skupina.
12. 02. 2012 | 06:32

Pepa Řepa napsal(a):

Jemnický
bratře, naleji Vám čistého vína. Mým snem je stát se tiskovým mluvčím Váczlava III., přijmu jméno Břetislav Dolejší.

Nehodlám se tedy nechat vmanipulovat tam, kde by mě bratr Wěnczeslaus rád nyní viděl, totiž do obhájce současného plánu na navracené majetku. Na srdci mně neleží, netrápí mě, dovedu žít i bez toho.Od toho jsou jiní obhájci.
Blog tu má každý blb, nevím proč ne oni.
Navíc v noci odlétám-coby zmocněnec budoucího alfa-samce Wáczlava III. pro BV do teplých krajů s plánem na řešení tisíciletého sporu mezi pejzatými a bradatými.Tento plán veleducha Vénczlava, srovnatelného s velikostí ducha Henryho Kissingera spočívá v jeho staré a jednoduché myšlence, že se všichni pejzatci půjdou dobrovolně utopit do řeky Jordánu, zato, že nám ukřižovali Ježíška a všude-až po bouřící se Levantu o Maghrib- nastane klid, mír a prosperita. I rajčata budou větší.
Kyvadlová diplomacie budoucího prezidenta W III., mající krycí jméno "AKCE BIM-BAM" začíná.
Chvíli to potrvá, v Jordánu teče málo vody.

Jen bych upozornil na několik zásadních skutečností.
Při vší úctě k velikosti odvážného veleplánu bratra Wáczlava -NECHAT TO BEJT, JAK TO JE- nic plán neřeší a to z jednoho prostého důvodu.
"Pokud kdosi kdysi rozhodl (já to nebyl), že se bude restituovat k jistému datu, je zřejmě zapeklitou otázkou jak církve z tohoto procesu vyčlenit a neblokovat majetek." (cituji jiného velikána)
Něco se s tím-volky nevolky-dělat bude muset.

Domnívám se (po katastrech nešmejdím), že jsou různé blokace a plomby, bránící dalšímu posunu, takže něco s tím dělat musíte.
Jaký bude "posun" naznačujete v myšlénce "majetek vezmi čert". Už mnoho mlsných, olizujících se čertů kolem far brousí.Modrých o oranžových.
Je-li matička Církev při smyslech, řekne:
AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU.

Kdosi jsem dal pod nickem odkaz na to, jak majetek vznikal. Nemám čas jej zkoumat, ani mě to nebaví. Možná je to pohled jenom jedné strany, nicméně pohled, který tady chybím jinak to jsou bláboly o ničem.Jedna teta povídala.
Mějte se tady hezky, opatrujte bratra Wěnczeslaua-který zase chytil slinu- a dejte pozor, ať mně nikdo nevyfoukne místo tiskového mluvčího -antihořejšího.
12. 02. 2012 | 07:40

Lila napsal(a):

Václav Hořejší

Píšete, že pozemkové nemovitosti byste nevracel, přidělil byste je příslušným obcím. V této souvislosti mě napadá otázka, kde berete jistotu, že obce s tímto majetkem budou nakládat s péčí řádného hospodáře, jak jim to ukládá zákon o obcích? Stačí malý exkurs do nedávné minulosti.

Počátkem 90. let stát na obce bezúplatně převedl svůj bytový fond. Jak to dopadlo? Většina měst tyto byty privatizovala nájemníkům za zlomek reálné ceny, mnozí z nich je obratem ruky prodali za ceny tržní, rozdíl činil i 2-3 miliony korun. Rekord v tomto směru drží zřejmě České Budějovice, které prodávaly byty 3+1 v cihlovém, 20-30 let starém domě, za 26 tisíc korun. Přitom tento bytový fond - při řádné správě a údržbě - mohl být zdrojem trvalých příjmů obecních rozpočtů. Obce mohly část těchto bytů pronajímat v režimu sociálního bydlení a myslet tak na své nízkopříjmové občany, kteří nikdy nebudou mít na vlastní bydlení. No a stát nyní obcím poskytuje dotace na výstavbu sociálních bytů. Přitom náklady na stavbu jednoho sociálního nebo malometrážního bytu zhruba představují výnos z prodeje šesti i více (kdysi státních) bytů.

Ještě křiklavější byla situace s převodem akci distribučních společností ze státu na obce. I těch se obce (k úžasu samospráv okolních zemí) rychle zbavily, prodaly je soukromým společnostem (včetně zahraničních), transfer provázelo několik mediálně známých korupčních skandálů. Výsledek? Města a obce dnes nemají žádnou možnost ovlivnit cenu tepla ani cenu vodného a stočného, mohou jen trpně přihlížet, co občanům svou krátkozrakostí nadrobily.

Machinace s obecními pozemky snad ani nemá smysl připomínat. Někteří starostové je vyprodávají jako na běžícícm pásu a ani k tomu nepotřebují souhlas zastupitelstva, jak jim to ukládá zákon. Těžko někdo zaručí, že na někdejších církevních pozemcích nevyrostou další hangáry logistických center, satelitní městečka a svůj "kaufáč" nebude mít každá Zlámaná Lhota.

Na druhé straně také víme, jak církve pečují o církevní majetky, které se jim vrátily před 20 lety. Podařilo se zachránit řadu unikátních církevních skvostů před úplnou devastací, vznikly i architektonicky cenné sakrální komplexy, jako např. klášter trapistů v Novém Dvoře. Finance na jeho rekonstrukci poskytl francouzský řád trapistů, jejími autory jsou Angličan John Pawson spolu s arch. Janem Soukupem.

Obavy, že církve nebudou umět s majetkem hospodařit, jsou myslím liché. Dokládá to řada církevních mateřských, základních i speciálních škol; např. v našem městě si získaly slušné renomé a je o ně poměrně velký zájem.
12. 02. 2012 | 07:59

Milan M. napsal(a):

Čas ukáže, zda snaha dosáhnout „odškodění“ pro církve byla ze strany těch, kteří se nápravy křivd domáhají, moudrým rozhodnutím nebo jen umanutou snahou části věřících a kléru. Předpokládejme, že k nějakému narovnání dojde. Otázka, jak církve s nabytým majetkem naloží, není ani tak otázkou pro ty, kteří jakékoli vyrovnání s církvemi odmítají (důvody se vždy najdou). Je to otázka pro ty, kteří budou s „darem z nebe“ nakládat. Poslouží pouze pro „odluku církve od státu“, pro „samofinancování církví“? Není to příliš málo? Neměla by být alespoň část prostředků určena i oné nevěřící většině v podobě „veřejné služby“ církve (sociální, vzdělávací, kulturní)? Takže milí věřící spoluobčané, co vy na to?
12. 02. 2012 | 08:02

Karel napsal(a):

Už několikrát jsem zdůvodnil proč nevracet: Znáte někdo případ kdy církevní památka byla udržována bez podpory obce, kraje, státu, památkové péče? Tedy: církev není schopna udržovat objekty nevyčíslitelné ceny. Jde o tunel a spoléhá se na to, že po létech může být dána na stůl argumentace... povinností společnosti je chránit kulturní bohatství.
Řešení: majetek ve správě státu i s povinnostmi, náklady na duchovní na bedra příslušníků dané církve. Není to žádná komunistická novinka.
12. 02. 2012 | 08:06

drevokocůr napsal(a):

v nejateističtějším státě Evropy, kde daňoví poplatníci již melou z posledního, se začne podporovat církev, jejíž zájmy budou lidem z kazatelen kázat polští kněží s přízvukem. Vládnou nám šílenci.
12. 02. 2012 | 08:18

Pavel napsal(a):

To Karel...použil jste slovo ,,Nevracet,,
Uznáváte tedy, že tady bylo něco odcizeno? Tak jak by se vám líbilo, kdyby někdo - pachatel známý - něco ukradl vám a někdo řval, že se vám to nesmí vrátit? je nechutné, co lidí schvaluje bolševické krádeže, ale jen než se to dotkne jejich majetků.
12. 02. 2012 | 08:22

drevokocůr napsal(a):

funkci sociální vzdělávací a kulturní přeci mohou zajišťovat i jiné subjekty. Raději se ošetřím v nemocnici placenými sestrami, než bigotními jeptiškami, které místo u pacienta budou klečet v kapli. A budou se modlit s nemocným věřícím a mne jako nevěřícího nechají osudu.
A do škol bych je vůbec netahal. Kdo se s nimi bude hádat o náplň výchovy, vzpomeńte nedávné tanečka o sexuální výchovu. A na řadu může přijít Daewin a vývoj světa. Též kříž před katedrami dnes vadí již i Italům, kteří jsou nábožensky založenější a kříž jim tam visel bez pořestávky. Církev do škol ve 21. století nepatří.
A do zdravotnictví již vůbec ne. Tam je potřeba lidí vzdělaných bez jakéhokoli vyznání, neb pacienti mohou mít vyznání též různé.
Leda tak z těch prázdných far udělat azylové domy.
12. 02. 2012 | 08:24

drevokocůr napsal(a):

Pavel

zde se právě stále diskutuje, zda bylo vůbec něco ukradeno a co.
A zda- li mocní vrátí i to, co ukradli po 89.
A proč má někdo zájem katolickou církev v 21. století u nás tak podporovat, když její význam a vliv v Evropě všude klesá.
Navíc v době, kdy není na nic, vše se bude rušit škrtat rozprodávat....
12. 02. 2012 | 08:27

Drzá zrzka napsal(a):

Pokud mám vracet ukradené, sebrané, znárodněné, mělo by být jasné, co všechno a proč vracím. Systém, před lety jsem sebral les, ale teď vracím strom támhleten, a tuten; tadyten si nechám; ten už nevrátím, protože ho někdo pokácel, tak Vám za něj dám pár peněz; jen nahrává křivdám budoucím.
12. 02. 2012 | 08:34

J.K. napsal(a):

pro veverku :

ano, bylo to ukradeno......jste spadl z Marsu?
12. 02. 2012 | 08:37

Puck napsal(a):

Mělo by se postupovat důsledně.
Co je to za vyrovnání, když dalších 17 let budeme platit církvím jejich provoz ?
My, občané, jsme církvi zničili, nebo znehodnotili, nějaký majetek, a ten vyrovnáme finančně, tak je to koncipováno.
Měli bysme být tedy vyrovnáni. Další závazky znamenají, že vyrovnání nejsme, a ještě 17 let nebudeme.
12. 02. 2012 | 08:40

Silvie napsal(a):

P.K.,

a kolik je vás v ČR? Pokud vezmeme v úvahu praktikující katolíky?

Marek Kobera,

o majetku bude rozhodovat česká církev, ale v momentu, kdy dostane z Vatikánu příkaz, že má např. prodat lesy v určitém území, bude muset bezodkladně poslechnout. A stát do toho nebude mít právo nijak zasáhnout.
Dokážete toto tvrzení zpochybnit?!
Veškerý majetek katolické církve v Čechách, je zároveň majetkem Vatikánu - Vatikán je, řečeno zjednodušeně, nadřízeným orgánem všech kat.církví. Viz článek níže.
JAKÉ ZMĚNY V MAJETKOVÝCH PRÁVECH KE KATEDRÁLE PŘINESL ROK 2006? ]

Pokud stát rozhodnutím soudu v roce 2006 majetková práva ke katedrále sv. Víta bezúplatně převedl na Římskokatolickou církev, nemohlo jít o nic jiného, než o dar. Dar jednoho státu (České republiky) jinému státu (Svatému stolci = Vatikánu), který má u nás i diplomatické zastoupení!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Fakt, že majetek Římskokatolické církve je majetkem státu Svatý stolec nebude asi nikdo zpochybňovat – například při slavnostních příležitostech vlají na římskokatolických kostelích bíložluté vatikánské státní vlajky.)

A to mělo být veřejnosti po vynesení rozsudku bez okolků rovnou a jasně sděleno z úst představitelů České republiky, ale s poděkováním i ústy hlavních představitelů Římskokatolické církve: Česká republika darovala Vatikánu katedrálu sv. Víta! (Je krajně podivné, že Česká republika se na jedné straně hrdlí o kdejakou maličkost u daňových poplatníků a na druhé straně rozdává bezprecedentně královské či císařské dary nedozírné hodnoty.)
Veritas
12. 02. 2012 | 08:43

ghándí napsal(a):

církevní restituce jsou nezákonné, protože církev žádný majetek neměla.
12. 02. 2012 | 08:46

Maximus napsal(a):

J.K. napsal(a):
pro veverku :

ano, bylo to ukradeno......jste spadl z Marsu?

Opravdu? Máte nějaký seznam ukradeného majetku, viděl jste ten seznam a kdo ho dělal a kdo oponoval? A byl ten majetek ukradený? Můžete to právně doložit? A takových otázek a podivností je tady spousta!
12. 02. 2012 | 08:47

Silvie napsal(a):

Puck,

a jelikož si na církevní majetek už brousí zuby různí Hávové atd. lze předpokládat, že to,co neschramstne přímo Vatikán, nerozfofruje církev sama (viz farář, jenž prošustroval vlastní kostel v obci), rozkradou staré známé ksichty. Církev ,vděčná Kalouskovi za jeho snahy, mu vděčně (resp.jeho kamarádíčkům) výhodně prodá lesy nastojato.
A státu pak nezbyde, nežli platit dál opravy církevních památek a přispívat na platy duchovních.
Tohle bude doživotní věcné břemeno nás i našich dětí a jejich dětí. Jedině, že by byl další převrat...
12. 02. 2012 | 08:49

Silvie napsal(a):

J.K.,

můžete mi vysvětlit, jak přišla kat.církev k majetku po roku 1620?! Pokud ho dostala od cizí šlechty, tak ta cizí šlechta ho nejprve konfiskovala české šlechtě a bohatým měšťanům.
Poté proběhla násilná katolizace.
Takže mluvit tady o morálním právu je kapičku nonsens.
12. 02. 2012 | 08:52

vivat kult Jedi napsal(a):

proč se otáčí kolo dějin o 65 let zpět? Proč má mít církev takový vliv, jaký měla v roce 48, když dnes se píše rok 2012 a lidé jsou jiní, mají jiné zájmy a problémy a věří jiným věcem, než věřili jejich prarodiča a pra pra rodiče?
12. 02. 2012 | 08:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Milan L.(12. 02. 2012 | 01:30):

"Sbohem! Aneb: Dost bylo Hořejšího...
...
Jen bych dodal: Škoda, že vám to nevydrželo.....soudruhu"

Mea culpa, bylo to silnejsi nez ja ;-)
A mel byste se uz odnaucit to osloveni, ktere jste pouzivali ve vasi ulicni organizaci KSC!

..
12. 02. 2012 | 08:59

Puck napsal(a):

Pro Silvie :
Ať to rozebíráme z různých stran, vždycky dojdeme k tomu, že zákon není dobrý. Nejsou tedy dobří ani ti, co ho navrhli, ale ani ti, co zákon ( zatím v prvním čtení ) schválili.
Tady se asi neshodnem. Vy si jistě myslíte, že ti, co ho schválili, dobří jsou, jen se jim něco trošku nepovedlo.
12. 02. 2012 | 09:02

Grőssling napsal(a):

Prý co bylo ukradeno, musí být vráceno.

Když pominu právní rozbory, dokazující, že církev katolická nemovitý majetek nevlastnila, nýbrž pouze spravovala, je třeba říci zásadní premisu.

Rozhodnutí představitelů státu je vždy pravomocné a oprávněné. Oni nesou odpovědnost za budoucnost. Ergo, stát uvnitř NEKRADE, nikdy.
Stát se může mýlit ( justiční omyly atd. ) a poté po čase věc napravit jiným suverénním rozhodnutím. To platí vždy dovnitř státu, samozřejmě nikoliv navenek.

Proto je falešné tvrdit, že co bylo ukradeno musí být navráceno. Nikoliv, může být opět přenecháno do užívání, pokud se tak představitelé státu politicky nově rozhodnou. A to platí o každém subjektu uvnitř státu, ne pouze o církvích.

Další otázkou v případě církevních restitucí je, kolik, jakým majetkem církve obdarovat. V Česku dlouhodobě osciluje počet obyvatel okolo čísla 10 milionů, počet občanů hlásících se ke katolické církvi od let předválečných prudce klesá z původních 8 milionů až na poslední číslo po sčítání lidu, 1,3 milionu a odhad říká, že praktikujících je cca polovina, to jest maximálně 700 000 . Národohospodář se zeptá stejně jako na vedlejším blogu pan Bublan, Na co, Bože ? Na co, když nás je za 80 let míň více než 10 x ???
Firma, která by snížila počet zákazníků v krátké době 10 x by nepochybně byla před bankrotem. Čím to, že ve "svobodných poměrech" je pokles stoupenců nejrychlejší ?
Prostě šéfové katolíků by měli hledat chyby v sobě a nemyslet si, že se dá úspěch koupit pomocí majetku.
12. 02. 2012 | 09:03

Milan L. napsal(a):

Ale autore, pokud se tady prezentujete jako sympatizant kryptokomunistů tak v čem je problém?
12. 02. 2012 | 09:04

Petr napsal(a):

Církev získala v Čechách většinu majetku za křižáckých válek, který potom rozšířila vybíráním desátek, prodáváním odpustků, inkvizicí a zabavovaním majetků především po upálených lidech.
Až církev znovu obrovské majetky získá a ten skončí vlastnicky ve Vatikánu a různých šlechtických rodů, začne stát platit znovu.
A kdo se vzepře bude upálen!
12. 02. 2012 | 09:05

vaclavhorejsi napsal(a):

Mimochodem, dostal jsem nasledujici e-mail (odstranil jsem z nej veskere udaje, ktere by identifikovaly pisatele):

"Pane Hořejší, chci Vám upřímně poděkovat za Váš článek. Konečně
někdo něco logického o církevním majetku napsal. Jsem
římskokatolický kněz z XXX, pracuji již dlouhá léta v
blízkosti svých biskupů. Všechny ty události kolem navrácení majetku církvi mne již delší čas dost znepokojují.
My kněží máme opravdu dostatek práce věnovat se po
stránce duchovní svým farníkům i (v dnešní době) všem upřímně
hledajícím. Proto jsem v poslední době s obavami přemýšlel o tom,
zda si také já k tomu všemu nebudu muset zakoupit nějakou
zemědělskou techniku a začít pracovat na navrácených polích. Váš
článek nabízí ideální řešení celé situace. Rozešlu jej co nejvíce
svým kolegům v "branži." Mám ale také obavy - jako Vy, aby již
nebylo pozdě. Vždyť navrácení majetku by bylo oním pověstným
"posledním hřebíčkem" do rakve.
Srdečně ICLic. XY"

..
12. 02. 2012 | 09:06

H. napsal(a):

Petře...nebo pěkně po vašem pověšen, utlučen, jako například farář Toufar....a okraden...gratuluji...
12. 02. 2012 | 09:12

H. napsal(a):

Pro připomenutí :
ZÁ K O N ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem, b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo; c) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu. § 261 Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
§ 261a Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit
nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo
komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až
tři léta.
12. 02. 2012 | 09:13

Rocky Balboa napsal(a):

Puck

také se zabývám otázkou, zda ti, co schvalují špatné zákony, jsou neschopní, či zda to dělají schválně. V čím žoldu?
Má snad pro zákonodárce význam tvořit zákony ve smyslu čím hůř tím líp? Jsou to masochisti, blbci, žoldnéři cizích mocností, či sadisti?
12. 02. 2012 | 09:14

Silvie napsal(a):

Pane Hořejší,

jestli to není ten mladý kněz, jehož dopis se v médiích už objevil. Nebo že by jich bylo víc? Ti mladí na věc mají možná zdravější názor. Jsou si vědomi toho, že hrabivostí další "ovečky" nezískají a dokonce mohou ztratit a zhnusit i část těch skalních.
Ale o víru tady přece vůbec nejde, že ne?!
Proto mám radši protestantské církve - jejich duchovní žijí normální život, mají děti a nejsou odtrženi od reality "světského" života. Navíc, jak některé znám, žijí v relativní chudobě.

Puck,

a jak jste na tohle přišel?
Ti ,co ten zákon mají na svědomí, jsou z velké části gauneři,kteří na něm budou sami nějakým obskurním způsobem profitovat. Ostatní jim dělají jen stafáž užitečných idiotů, co věří, že "napravují staré křivdy".
12. 02. 2012 | 09:19

jarpor napsal(a):

Maje jakousi bezesnou noc... prokousal jsem se článkem i diskusí...
Věru složitá materie tyto restituce...
Jeví se mi ovšem, že zde byly vyřčeny úvahy, na které si každý musí nejprve odpovědět, než vlastně k nějakému vlastnímu pohledu dojde.

Z tohoto považuji za hlavní to co napsal nick Kuchař :
"Mě by spíš zajímalo pane profesore, jestli si myslíte, že církev má na ten majetek právo de jure.
Pokud ano, jediný kdo má právo pak rozhodnout co s tím majetkem, je pak dle mého církev. Rozhodovat za ni mi přijde naprosto nesmyslné."

To je naprosto zásadní, ono "de jure".

Pokud si odpovím ne, nemá právo de jure, pak samozřejmě obviním ty, co roky toto připravovali z tunelů, zlodějen atd. atd....
Odpovím-li si ano - pak je potřeba se zamyslet, zda ono "vracení" se bude dít nějakým zvláštním režimem, či dle stávajících platných zákonů.
Zapsat nemovitost na katastr má své zákonné postupy. A pokud se nemýlím, toto "vracení" má probíhat dle těchto, nezměněných pravidel, tedy pro každou požadující nemovitost tu či onde, budou muset církve doložit, že ona byla řádně zapsána "na štítku", do kdy... kdy nastalo její "zcizení"...
Pak nemusím být plamenným diskutérem, zda existuje seznam či neexistuje, stejně jako se pohoršovat, jak se došlo k nějaké ceně... neb dle mého - ona cena je vždy dohodou těch stran, jež se týká... A při stavu pozice současné společnosti na tuto věc, nemám pocit, že jednotlivé katastry budou zapisovat bez toho, že vše bude doloženo, včetně ceny stanovené na základě soudních znalců s "razítkem"...

Poznámka, že pan autor si může myslet cokoliv, ale nikdo jej nepověřil jednat za cirkve ani za stát... je zcela na místě. Nejen pro něj to platí... pro všechny zde... mne nevyjímaje.

Tak to vidím tisíce km od domova... A na tu otázku pana Kuchaře jsem si odpověděl - ano.

Hezké časné ráno.
12. 02. 2012 | 09:23

Silvie napsal(a):

H.,

nedělejte z kat.církve mučedníka!
Nikdo tady netvrdí, že nemá dostat, co bylo její - přestože i to "její" je poměrně sporná záležitost (viz pozn.výše).
Ale promiňte, "vracet" cosi a nevědět přesně co a ještě to tajit před občany, kterým prý do toho nic není...
No, to je tedy do nebe volající drzost!
12. 02. 2012 | 09:24

vaclavhorejsi napsal(a):

jarpor:

"pan autor si může myslet cokoliv, ale nikdo jej nepověřil jednat za cirkve ani za stát..."

Z ceho soudite, ze mam takove ambice???

..
12. 02. 2012 | 09:27

Drzá zrzka napsal(a):

Milý knězi, co udělá řádný hospodář, který nemá sílu a čas se starat o svůj majetek? Buď ho prodá nebo pronajme.
12. 02. 2012 | 09:30

Silvie napsal(a):

A zde je první velký problém vládního návrhu církevních restitucí. Nečasova vláda by chtěla Katolické církvi kompenzovat i majetky o které přišla díky pozemkové reformě T. G. Masaryka a Antonína Švehly z roku 1919. Navržený zákon toto restituční období významně zpochybňuje a prolamuje tak restituční lhůty před 25. únor 1948 protože předmětem navracení a náhrad je i majetek, který přešel na stát na základě Masarykovi pozemkové reformy a její revize z roku 1947. Zákon přiznává církvi náhradu za 72000 ha zemědělské půdy a 181000 ha lesní půdy, přitom podle historických pramenů církev přihlásila do pozemkové reformy v roce 1919 cca 58000 ha zemědělské půdy a 178000 ha půdy lesní.
Karel Machovec
Zajímavé je také vysoké nadhodnocení ceny zem.půdy - zatím se mi nepodařilo vyhledat přesnou částku a srovnat s běžnou tržní cenou. Pokud to někdo máte po ruce, prosím, hoďte to sem.

I to připadá všem zastáncům restitucí mravné?
Má rodina patří např. k těm, kteří byli v rest.řízení okradeni státem.
12. 02. 2012 | 09:32

Pepa Řepa napsal(a):

Jemnický
Ten Mišík nemá chybu. Celé album.
12. 02. 2012 | 09:32

Pepa Řepa napsal(a):

Sebevražedné církevní restituce
-------------------------------
...zapeklité otázky, klade bratr Vácslav.
Komu připadne majetek sebevražedníka? Kde bude pohřben? Kolektivně? Odúmrť? Co duše? Projde uchem jehly?

Copak v Japonsku, tam je seppuku součást národní tradice, ale u nás?
A ještě k tomu kolektivně? Bude to povinné?
Nemůžete mě z toho vynechat?
12. 02. 2012 | 09:41

Puck napsal(a):

Pro Rocky Balboa :
Na vině je ideologie. A ještě k tomu, špatně pochopená. Stát je nepřítel, stát musíme omezit všude, kde je to jen trošku možné.
Všimněte si, že jakékoli poškozování státu je tolerováno, a naopak, převedení jeho přirozených funkcí do privátu, kvitováno s potleskem.
Stačí jednoduchá úvaha, že je to špatně, a poškozen musí být stát ( občanstvo ).
Pokud spojíte, na jakékoli úrovni privátní a státní, kdo na tom vydělá ? Nikdy to nebude stát, do toho by přece soukromý subjekt nešel.
Občan tak platí daně státu, ale velká jejich část příjde do rukou privátu. Samozřejmě, stát je prevít, ten vybírá. A co ten, který z takto nastavených podnínek tyje, ten křičí také, že ho stát na přímých daních odírá, jedně správné jsou daně občanstva, DPH a spotřební daň.
Vidíte, jak pěkně je to vymyšleno. Pro koho ? To už nechám na Vás.
12. 02. 2012 | 09:43

Holoubek napsal(a):

Právě jsem podepsal petici p. Procházkové :

http://www.petice24.com/petini_akce_na_podporu_spisovatelky_lenky_prochazkove
12. 02. 2012 | 09:48

Veronika napsal(a):

všechny ty všemožné šarády jenom připravují jeviště a herce pro jednotlivé role.

Vypadá to, že tady každý druhý věří na záchranu skrze inflaci.
Ta nás zachránit může, ovšem pouze pokud se podaří nejdříve ucpat díry v lodi, tj. dostat deficity pod kontrolu a zachovat hospodářský růst.

A to je mimořádně obtížné, ne-li nemožné,
jak vidíme v Řecku.
Pokud se Západ bude léčit inflací a sekat další deficity, tak se rychlost inflace bude muset stále zvyšovat.
To může pár let fungovat, ale pak je kolaps opravdu nevyhnutelný

FED sice neohlásil další QE, ale reálně ho provozuje.

ECB "tiskne peníze" a kupuje za ně dluhy PIIGS a půjčuje je za skoronulový úrok bankám (aby i ony kupovaly dluhopisy Španělska a Francie) - tato aktivita se bude zintenzivňovat, bez ní by výnosy dluhopisů Sp, It a Fr rychle dosáhly neudržitelné úrovně.

BoE provádí intenzivní QE také, dokonce vedle nákupu britských dluhopisů zvažuje i nákupy korporátních dluhopisů.

Další centrální banky nezůstávají pozadu - jednak také musí financovat dluh "hostitelské" země a jednak se dle pomýlené teorie snaží podpořit konkurenceschopnost ekonomiky ruinováním síly vlastní měny.

A deficity samozřejmě nejsou jediný problém.
Pak tu máme nepružnou EU, jejíž všelék je více centralizace a více byrokracie. A hlavně TBTF banky, které jsou drasticky větší, než byly v r. 2006.

dneska neni rozhodujici co nemecke nebo francozske politicke loutky , stejne jako ti EU klauni,chteji,
rozhodujici je co MOHOU,
soucasna krize bankovniho a monetarniho systemu celosvetove se rozrostla do takovych dimenzi, ze tihle saskove se stali naprosto irrelevantni, v jejich moznostech je krizi pouze masivne zhorsit, nebo kolaps lehce oddalit, v zadnem prpade ale ne zmirnit nebo dokonce vyresit. Vzhledem k pomeru realne ekonomiky k celkovym dluhum, je matematicky primo vylouceno, aby se zbankrotele staty a jejich bankovni systemy ekonomickym rustem vyhrabaly z dluhu, nebude to fungovat ani inflaci, krome toho jsou business modely investment bank na generace v riti, staci mrknout na strukturu jejich "zisku".

http://finweb.hnonline.sk/index.php?article%5Bid%5D=54485860&p=kP0000_d&srv1%5Baction%5D=vote&srv1%5Banswer_id%5D=1212990
12. 02. 2012 | 09:50

ghándí napsal(a):

a jestli existuje nebe, tak je whitney houston v něm.
12. 02. 2012 | 09:52

Jan Žura napsal(a):

Pane profesore, zastávám názor, že každý má věřit tomu, čemu chce, neměl by k tomu být ale nucen. Obrovský majetek, který se církvi nabízí, právě toto donucování umožní.
12. 02. 2012 | 09:52

Pepa Řepa napsal(a):

Tak jsem si přečetl i Bublana.
Musím konstatovat, že to-bratře Vácslave-lehké nemáte.
¨Volby se blíží.

Inu,zacvakala rovnátka a matička ČSSD poslal dva apoštoly.
Bublana k reformovaným, Hořejšího k papežencům. Nazí jste -přátelé socani- na svět přišli, nazí odejděmež! Vy určitě, my jdeme na oběd k Pallasovi.
Vše do jedné kádě, jako táboritě.Až se vrátíme, spočítáme to.
Kolik Vás ještě bude? Deset.
Kdo bude dělat Jidáška?
12. 02. 2012 | 09:53

Puck napsal(a):

Pro Veronika :
Zákon jsem nešetl, ale jistě má inflační dodatek. To byste navrhovatele silně podcenila.
12. 02. 2012 | 09:56

AlešZ napsal(a):

Nesouhlasím.
Pro církevní restituce hovoří
a) vypořádání historických křivd pohledu krádeže majetku církvím,
b) restituce jsou podmínkou pro uzavření smlouy s Vatikánem.
c) splněním bodů a a b by přispělo
c1) maličko z národního i mezinárodního hlediska , že konečně více jak 22 let po převratu je politická reprezentace schopna řešit tento dluh
c2) odblokování pozemků a majetků o které se většinou jen málokdo stará, protože jsou zalokovány
ANo řešení jakéhokoliv transferu veřejného a státního majetku v této politicko zlodějské korupční republice vyvolá řadu oprávněných pochybností, ale čekat není na co- zlodějsko, korupční status politiků a úředníků se nelepší(spíše naopak) a nelze čekat na to až bude lépe, světélko na konci tunelu zatím nesvítí.
12. 02. 2012 | 09:57

Luba napsal(a):

Modlitba nekřesťanská

Mocný bože na nebi,
osvěť mysel pod lebí,
chraň zahrady naší statky,
nedopouštěj u nás zmatky,
k dobrým činům sílu dej.

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2008/SMVII/27.pdf
12. 02. 2012 | 10:01

Viola napsal(a):

václavhořejší

je možné, že by kněží XXX měli tak málo fantazie, když jim má spadnout do klína takový dar? Jsem přesvědčena, že naši faráři budou okamžitě vědět, co s tím, ti naši jsou šikovní hoši. No, snad ti slabší dostanou nějaké instrukce shora.
12. 02. 2012 | 10:04

Puck napsal(a):

Než opustím tuto hutnou diskuzi, hlásím :
Silvie, pardón, v indentifikaci gaunerů jsme zajedno.
12. 02. 2012 | 10:05

Silvie napsal(a):

Aleš Z.,

nesouhlasím - 80 procent občanů nechce žádnou!!! smlouvu s Vatikánem. Jsme sekulárním státem, všiml jste si?!

Vracet by se mělo jen to, co církvi prokazatelně patřilo.
Tady se "vrací" církvi majetek nepřiměřený jejímu významu pro tento stát (počet praktikujících katolíků).
Ani počet těch, kteří se ke kat.církvi přihásili při sčítání lidu, nebyl nikterak závratný a klesl ,oproti předchozímu sčítání lidu, o polovinu.
12. 02. 2012 | 10:06

J. Strašil napsal(a):

Bude tak: Danajský dar!!
Samozřejmě,pokud protíkají prachy na duchovní službu - bude ještě Hej. Ale jskmile proud vyschne a to platí obecně provšechno,pak záleží na samotném hospodaření toho samého.
No a pokud jde o duchovní službu-tedy kultivovanost člověka- ta v této souvislosti bude padat dolů. Majetky jsou předmětem spekulací a Boží stánky - po republice AŽ HANBA ČECHŮM - to tato situace nezachrání.
Nejde tedy nedat kdysi jen pravované majetky a být proti, ale jde především o budoucnost církví,jako nositelů mravnosti národa-ů.
12. 02. 2012 | 10:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Bublan byl a snad i je katolik, ne? Byl i katolickym knezem.

..
12. 02. 2012 | 10:07

jin napsal(a):

Tato prolhaná,ochotnická organizace by měla dostat jen to co jí skutečně patřilo a to ještě jen tu část v jakém jsou poměru jejich věřící ve společnosti ! Přehnané finanční náhrady,které nedostávali ani ostatní restituenti,je třeba zrušit!Nejlepší by bylo referendum,než to nechat rozhodnout zastupitelům,kteří už čekají,že se na tom taky nakapsují !
12. 02. 2012 | 10:11

Kuchař napsal(a):

Postava :
Starý Wachek

Během války kolaboroval s Němci, po válce se stal zuřivým revolučním gardistou a komunistou. Brutální, chladný člověk bez citu. Největší zlo. Vše dělá z přesvědčení, vše ví nejlíp a vše vždy také nejlíp udělá a dokončí. Zachmuřený stařec, jemuž kdysi patřil celý kraj.

***

Tohle se hodí na velkou část místních levičáků.Ten by jistě taky nic nevracel.
12. 02. 2012 | 10:13

jarpor napsal(a):

Autor

Neberte si to tak osobně... nebylo to tak myšleno.
Jen jsem jinak vyjádřil, nejen na margo Vaší osoby, nýnbrž na margo všech, co se k tomu vyjadřují ono Kuchařovo : "Rozhodovat za ni mi přijde naprosto nesmyslné".

Hezké ráno.
12. 02. 2012 | 10:14

Cech napsal(a):

Nevím je to prozatím pouze ekonomicky přes koleno zlomená myšlenka.

Nepovinný fondový pilíř, nainstalovaný pro H10T,jak se ukazuje i přes velmi dobrou propagandu není žádné systémové řešení pro ekonomiku.
a) K čemu a pro koho je dobrý nepovinný druhý pilíř?
b) Podstatou penzí více než čeho jiného má a musí být "důvěra" v soukromé fondy. Obrovské riziko, že celý systém bude brzy zase změněn či dokonce zrušen neumožňuje získání potřebného kapitálu s kterým si bude příslušný fond moci "hospodařit".

Kde sehnat urychleně další volné prostředky pro "hospodaření"?
Proto je zde myšlenka spojit něco do čeho lze okamžitě vložit nějakou to korunu, kterou nebude likvidovat inflace až tak moc a vzhledem k další 30 leté podpoře od státu církev může tento majetek upustit velmi lacino.

Pakliže uvážíme,že odluka státu a církve je šablona mediální manipulace,protože nemůže fakticky proběhnout. Finančně k ní z logiky věci nikdy nelze dospět.
Vzhledem k předpokládanému přesunu majetku po restitucích mimo faktické vlastnictví církve s tím že jej církev bude i nadále užívat.

Nový majitel bude nepochybně požadovat další státní spoluúčast na opravách "církevního" majetku, coby objektů spadajících do památkové ochrany.

Zde je jednoznačně vidět,že církevní restituce jsou pro investory mnohem výhodnější než pochybný 2 Rusnokův pilíř.

Takto lze velmi výhodně kompenzovat ztráty investorů způsobené krizí a ztráty takto dlouhodobě socializovat.
12. 02. 2012 | 10:17

Pepa Řepa napsal(a):

VH
Sorry, to jsem netušil.Asi ten necelibát.
Reformovanýho v LD nemáte? Co vyslat Koháka s Dorotheou?
Co Pehe? Ten půjde kam? K Sidonovi?
Tam takový starosti nemají, řekl bych.

Musíte přece jako příznivci ČSSD prokázat, že jste lepší, že Vám o mamon nejde.
Třeba přijede i kolo´tuk z Floridy.
Když PánBůh dopustí i motyka spustí.....že není na majetek.
12. 02. 2012 | 10:18

H. napsal(a):

To Silvie...asi čtete jinou diskuzi, když tvrdíte, že nikdo tady není proti vrácení....nebo záměrně lžete. A myslíte, že umučení a zavraždění kněží nebyli mučedníci? Možná to je nadnesené, ale první jste ten výraz použila vy, já jen tvrdím, že jse bolševici zavraždili a tak si i ta církev zaslouží trošku naší úcty.
12. 02. 2012 | 10:22

český maloměšťák napsal(a):

Kuchař
Ten kolaborant Wachek je váš fotr - anebo děda ?
A kolik pravičáků udal - že jsem tak smělý , pane Wachek/Kuchař/ ?

Kuchaři /Wachku/ - vy jste asi z toho všeho "argumentování" zde musil dostat nějakou nehezkou nemoc toho, co zcela nekriticky nazýváte svým mozkem. Protože tvrdit, že levicově smýšlející lidé ve své většině kolaborovali s nacisty - to se , pane Wachek /Kuchař/ ...to se jinak vysvětlit nedá.

Leda tak ještě šesti pivy a třemi rumy Na Růžku....
12. 02. 2012 | 10:30

Silvie napsal(a):

Cena zemědělských pozemků, s nimiž se při těchto restitucích kalkuluje, je údajně tržní cena - 44 korun za metr čtvereční. Skutečné ceny se v Česku pohybují kolem pěti až jedenácti korun za metr čtvereční!!!!!!!!!!!!!
Jde tedy o nadhodnocení o 30 miliard korun. U lesní půdy vláda církvím nabízí minimálně o deset tisíc hektarů více, než kolik uvádějí dobové zprávy o stavu lesa vydávané ministerstvem zemědělství. To je vyjádřeno v korunách více o tři miliardy. A navíc, tržní cena lesů je okolo 12 korun za m2 a ne 44 . Shrnuto: za 1m2 mají církve dostat o 33 Kč více u zemědělské půdy a u lesní o 32 Kč více.
12. 02. 2012 | 10:31

Inci napsal(a):

Veronika má pravdu ...

Řešení dluhové krize je jediné možné inflační ...

Obyčejný občan bude ožebračen o své úspory (důchodové taktéž) v době, kdy bude muset platit doslova gigantické náklady na nesmyslné restituce nenažrané církve v podobě nějaké inflační doložky ...

... to je pár tlustejch prelátů(Duka)a jejich polskejch přisluhovačů něco víc než obyčejnej občan ...?!?!?

ROVNOST ... když může mít církev inflační doložku tak ji chceme na své úspory a důchody všichni !!!!
12. 02. 2012 | 10:32

Silvie napsal(a):

H.,

to bych do toho nepletla.
Tady se bavíme o majetkovém vyrovnání.
12. 02. 2012 | 10:32

kolemjdoucí napsal(a):

Souhlasím s autorem článku a také s paní Lenkou Procházkovou protože církev vlastnictví nárokovaného majetku doložit nemůže.
12. 02. 2012 | 10:33

Silvie napsal(a):

Právě se dívám na opakované Události.
Ježíši, ta ministryně kultury je ale absolutně neinformovaná.
Nutno podotknout, že ji socan Tejc docela slušně umyl.
Totální trapas.
12. 02. 2012 | 10:33

Kuchař napsal(a):

č.m.

V tom filmu starý Wachek mluví o Havlovi jako o kokotovi.
... Hned jsem si vzpoměl na Vás.
12. 02. 2012 | 10:35

Valaška napsal(a):

Pane Hořejší ! Mám tentýž názor jako Vy a ještě podotykám, že mnoho okradených vlastníků půdy, domů a pod. - nejsou dosud vyrovnány Když splacení - tak všem, ovšem - nejsou peníze.

P.S. Korekci !
Opakujete se - nic jiného Vás nenapadá !
12. 02. 2012 | 10:38

H. napsal(a):

To Silvie..a váš ,,argument,, že nikdo není proti? Když už pomíjíte vraždy.......to je přece jen okrajová záležitost....žádný mučedník, že ano....je mi opravdu špatně z takových ,,argumentů,, No pokud se vám líbí demagog a slizoun Tejc, není co dodat
12. 02. 2012 | 10:38

Pepa Řepa napsal(a):

A že přátele z Lidového domu nenapadlo vzdát se -ve prospěch ostatních obyvatel-restituce na Hybernskou?

To by byla ukázka mravnosti!
Je to jako kdybych já šel na ouřad a vzdal se -ve jménu mravnosti- restituice jeho baráku.
12. 02. 2012 | 10:41

Kuchař napsal(a):

Valaška :

Kteří vlastníci půdy byli okradeni ?
12. 02. 2012 | 10:43

badatel napsal(a):

to Martin,
vážený pane, Váš výrok "Co se ukradlo musí být v současném právním řádu ČR vráceno ..." je nejednoznačný ve vymezení období, kdy se kradlo, či okrádalo.
Tak např. komunisté v r.1948 se domnívali, že zestátněním a zabavením majetku, navrací pracujícícím masám to, co jim bylo v minulosti ukradeno přivlastňováním si nadhodnoty, či jinak.
Masaryk zase znárodňoval s zabavoval majetek šlechtě, např. proto, aby odčinil okrádání Čech, které se dělo po Bílé hoře v období rekatolizace a nesvobody českého národa, kdy právě katolická církev a prohabsburská šlechta akumulovala majetek.
Majetek řady českých pánů byl po r.1620 zabaven a rozkraden. Potomci některých rodů, které po tomto období s Habsburky kolaborovali a neblaze jim sloužili, jak popisuje K.H.Borovský ve verších "zle matičko, zle ... je zde", jsou ve vládě i dnes a nemají potřebu cokoliv vracet. Naopak se o majetek vzniklý ze dřiny a okrádání Čechů např. v době "roboty" přihlásili i s drobným právním excesem, jak se sami vyjádřili.
Pokud se chcete k něčemu vyjadřovat, měl byste být konsistentní, že ano.
12. 02. 2012 | 10:44

Silvie napsal(a):

H.,

k těm mučedníkům vám můžu říct jenom jedno - ti jsou mrtví...
Nikdy jsem nepsala ,že to schvaluju - podotýkám, že jsem křtěná katolička, bohužel, protože mám ke kat.církvi velmi negativní vztah.

Pokud jsem napsala, že všichni s oprávněnými!!! restitucemi souhlasíme, měla jsme na mysli ty rozumné (viz prof.Hořejší atd.) - možná jsem to v dobré víře přehnala.

A podotkla bych, že mého dědu dostala do kriminálu v 50.letech právě farářka (sice evangelická,ale to na věci příliš nemění), kterou se on snažil chránit.
Takže ony byly ty svině na obou stranách, vážený pane!!!
Ta dobrá žena zkurvi.. následně život dvěma generacím.
12. 02. 2012 | 10:51

Kuchař napsal(a):

Badatel:

Nadhodnota ?
Víte vůbec co to je ?
12. 02. 2012 | 10:57

český maloměšťák napsal(a):

Kuchař
Pane Wachek - mě invektivy od potomka kolaboranta urazit nemohou.
Ale jen to dokresluje fakt, že genetika se ošidit jen tak snadno nedá, pane Wachek /Kuchař/. Ani kdyby jeden měl pár semestrů VŠB, že....

Takže nic nového pod Mléčnou Dráhou, pane Kuch...eh - tedy Wachek.

Máte něco dál, pane Wachek ? Třeba pohádku o tom, jak levicová komunistická komanda za nacistů nosila plné vaky s udáními na gestapo ?
Rád si něco takového vyslechnu - beru to jako součást vaší dušeevní terapie zde.
12. 02. 2012 | 10:57

Kuchař napsal(a):

č.m.

To nejsou pohádky pane. Z těch největších kolaborantů byli pak nejlepší komunisté.

Kdybyste uměl číst, doporučil bych Vám něco od Mňačka. Takhle Vám mohu doporučit je výborný státní Budvar.
12. 02. 2012 | 11:02

Drzá zrzka napsal(a):

Dvě témata
Církevní restituce a přímá volba prezidenta. Chvílemi se zdá, že jedno tlačí do pozadí druhé. Chvílemi, že vše souvisí se vším. Z jakých fondů budou prezidenští kandidáti čerpat finance na svou kampaň?

Čím větší chaos a nepřehlednost, tím lépe.

Po poschválení si to sedne. :o)

Jdu si ještě užít mrazů, které podle předpovědi některých už neměly být.
12. 02. 2012 | 11:02

resl napsal(a):

Kdyby se nic nevracelo, bude církev závislá na státu. Ten, jak známo, není dobrý hospodář a pouze by určoval duchovním platy. Pronájmy pozemků by rozkradl, s čímž už máme dlouhodobé zkušenosti. Majetek a pozemky, které stát vrátí, církev samozřejmě pronajme, za získané finance si najme právníky, účetní i nádvorní party. Vedení církví bude muset také financovat obnovení církevních památek. Stát je ateisticky založený /nebo spíš poslanci/ a nechce do těchto věcí investovat. Takže buď kostely spadnou církvi na hlavu, pozemky zarostou plevelem a duchovní obec vše prošustruje na platy své a svých najmutých zaměstnanců a začne stát žádat o pomoc. Potom vše v dezolátním stavu připadne znovu státu a ten rozhodne co s nimi. To by bylo v případě, že se církve neumí o svůj majetek postarat. V opačném případě budou kostely zářit novotou, pozemky využívány k zemědělství /snad ne pro paneláky/, něco se prodá, něco pronajme a platy budou velmi slušné, pokud bude dobře hospodařit. A protože nic z toho nevíme, nemůžeme dělat závěry, jako p. Hořejší a musíme naplnit právo. Co bylo ukradeno, musí být vráceno.
12. 02. 2012 | 11:04

SuP napsal(a):

Tak jinak.
dovede si zde některý z bojovníků proti dalšímu tunelu představit, co by si stát počal s "bývalým" majetkem církví, kdyby mu zůstal na krku?
Pole jako kuturní dědictví se nesmí prodat, neb by to byl tunel, ale musí se obhospodařovat, protože to vyžadují zelení (a nakonec je to rozumné).
Lesy jako kulturní dědictví se nesmí prodat, neb by to byl tunel, ale aby se zabránilo těžbě a rozkradení, musí se z nich udělat rezervace, kam nejlépe nikdo nesmí, tedy národní až nadnárodní parky.
Kostely se nesmí prodat, ale jako kulturní památky se musí opravit, ale protože je jich podstatně víc, než je potřeba vzhledem k dnešnímu počtu věřících se budou muset hlídat, aby je naši milí vandalové neničili a nevykrádali. Taky si dost dobře nedovedu představit, jak by katolická církev prodala kostel v Tejně evangelíkům, ti by ho za půl roku prodali jehovistům 5.dne, obdobně jako to dělal tenhle stát se Škodou Plzeń nebo s Poldi Kladno.
No nevim nevim, ale ta restituce mi připadá mnohem levnější.
12. 02. 2012 | 11:04

SuP napsal(a):

Koukám, resl, jak jsme se zase shodli ....
:-)
12. 02. 2012 | 11:07

H. napsal(a):

To Silvie....,, protože mám ke kat.církvi velmi negativní vztah,, - to myslím hovoří za vše.....,,Autor se tady zase kasá jak miluje socany, potažmo bolševiky, tak mu vracení ukradeného, pardon znárodněného také leží v žaludku......vy píšete ,,jedno,, : Ti jsou mrtví,
Já píšu jedno, komunisti okradli církev a vraždili kněze, nechávali střílet svoje spoluobčany, věšeli svoje politické oponenty a na příkaz sovětů i svého generálního tajemníka, jak tady může nějaký hnus tyto zločiny zlehčovat a brojit proti snaze něco napravit, to opravdu nechápu.Máslo na hlavě?
12. 02. 2012 | 11:09

Jirka napsal(a):

To maloměšťák...opravdu o problematice chráněných gestapáků ze strany komunistů toho moc nevíte...
12. 02. 2012 | 11:12

ghándí napsal(a):

ten, co je bez práce a nemá ani na nájem a jídlo, protože stát musí šetřit, tak ho alespon může potěšit, že se za něj pan falář v kostele pomodlí.
12. 02. 2012 | 11:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

OK, konecne se vyjadrujete jednoznacne - domnivate se (podobne jako nasi kardinalove), ze navrh zakona je spravny, ze k vydani majetku navrhovanym zpusobem ma dojit, ze ma dojit k odluce cirkve od statu, ze to vsechno cirkvi a vericim prospeje.
Na takovy nazor mate zajiste pravo; muj nazor je jiny. Pokud ten zakon projde, tak budu jen doufat, ze jsem se mylil ja a ne Vy.

..
12. 02. 2012 | 11:13

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Autor
Co si myslíte o argumentaci paní Procházkové v Hyde parku?
Lila
Kdybyste žila v Sodomě a Gomoře, starý Lot by si vás vybral k té hrstce spravedlivých. Nejen Osoblaha a šluknovsko, celá naše republika se začíná podobat Bohem zapomenutému kraji. Když čtu názory diskutujících a je zřejmé, že toto téma nechá málokoho lhostejným, obávám se, že česko už Bohem zapomenutým krajem zůstane až do soudného dne.
12. 02. 2012 | 11:15

Lila napsal(a):

Silvie

Jestli jste opravdu sledovala Hyde park s Lenkou Procházkovou, tak musíte dobře vědět, že většinu jejích argumentů oponent věrohodně a kvalifikovaně vyvrátil. Např. tvrzení, že majetek bude vydán "cizí mocnosti" Vatikánu, nebo že se restituce vracejí pomalu až k Bílé hoře. Určitě jste musela slyšet, že v rámci restitucí bude vydán POUZE majetek, u kterého církve prokážou, že ho vlastnily a byl znárodněn po 25. únoru 1948. Takže teprve po vydání majetku může být vyhotoven konkrétní soupis, protože podstatnou roli bude hrát ono prokazování vlastnictví.

Paní Procházkové však naprosto věřím v tom, že má relevantní informace o padělání podkladů. Právě spolek Šalamoun se halasně bil za restituční nárok Marty Chadimové, trestně stíhané kvůli restitučnímu podvodu. Na základě padělaných dokumentů se ta dáma dožadovala vydání domu na Loretánském náměstí a části budov a pozemků strahovských premonstrátů. O nepravosti těchto dokumentů rozhodl Obvodní soud Prahy 1. Je otázkou, jak by tato kauza dopadla, kdyby Chadimové neudělil milost prezident Havel ještě před vynesením rozsudku. Co vím, tak v této kauze svědčily proti Chadimové i pracovnice Katastrálního úřadu hl. města Prahy. V tisku se psalo, že údajným vlastníkem onoho majetku na Hradčanech byl otec paní Chadimové, malíř pokojů z jižní Moravy, který v životě v Praze nebyl a nikdo netušil, jak k tomu majetku přišel.

Mimochodem ctihodný spolek Šalamoun v minulých dnech dosáhl propuštění Barbory Škrlové z vězení v polovině trestu a po celou dobu procesu v kuřimské kauze neochvějně stál na straně obžalovaných, kteří týrali a mučili dva malé bezbrané kluky.
12. 02. 2012 | 11:15

Pepa Řepa napsal(a):

H.
Inu Silvie na to jde pragmaticky.
Mrtvý prd ví.

Docela zábavný je i argument, jak tatíček Madsaryk napravoval křivdy po Bílé Hoře.
Po více než 250 letech.

Zkuste co sem dal nick Odkaz, jak majetek vznikal. Asi jak kde.
Je-li to pravda a nic než pravda nevím, na internetu je ledacos.
http://www.cirkevnimajetek.cz/
12. 02. 2012 | 11:18

Kuchař napsal(a):

Badatel:

Tak se mi zdá, že netušíte, co je nadhodnota. Doporučuji pro příště se doučit, než nám tu zase začnete pěkně po bolševicku kázat.

Aby to zas ozaj nebylo takové absůrdné !
12. 02. 2012 | 11:23

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Lila - Bylo by dobře, kdybyste si přečetla brožurku VĚC: Marta Chadimová (Brno 1996), s příspěvky od Jany Soukupové a Vladimíra Justa, který proces sledoval.

Naleznete tam i fotografie dokumentů, které pokud někdo falšoval či poškodil, tak rozhodně ne M.Chadimová.
12. 02. 2012 | 11:28

Pepa Řepa napsal(a):

vaclavhorejs
úsměvné, jak se snažíte vsugerovat, co si myslím a s čím souhlasím, já o koze, Vy o voze.
Já o tom, že "nechat to bejt," vysedět jako Kohlovo vejce, nic neřeší, Vy o kardinálech, já o tom, že Vás záchvat mravnosti nechytil u navracení Lidového domu, Vy o tom "co prospěje".

Jestli je návrh dobrý nevím, neprospěje ani, kdyby se vracel jeden záhumenek a nějak jsem si nevšiml, že předkládáte návrh smysluplnější a lepší, či že by Vaše Kohlovské-nechat to vyhnít, vysedět jako vejce a odluku nedělat přívítali diskutéři s nadšením.

Jestli toužíte po "standing ovations" přijďte s návrhem všechny církve v ČR zakázat a majetek rozebrat.
Sukses zaručen.
12. 02. 2012 | 11:30

český maloměšťák napsal(a):

"Jestli jste opravdu sledovala Hyde park s Lenkou Procházkovou, tak musíte dobře vědět, že většinu jejích argumentů oponent věrohodně a kvalifikovaně vyvrátil. Např. tvrzení, že majetek bude vydán "cizí mocnosti" Vatikánu"

V církvi katolické je uplatněn jiný princip spravování než hiearchický ?
Vy si myslíte, že biskup nemusí poslouchat arcibiskupa a arcibiskup papeže ?

Dám Vám příměr - akciovku. Majitelé rozhodují o strategii a závažnějších oprativních procesech. V poměru k váze svého majetkového podílu.
Vy si myslíte, že v případě církevního majetku tomu může být jinak ?
Že se nějaká dieceze odváží dělat něco na vlastní pěst ? Bez schválení či nařízení shora ?

" Vatikán" je samozřejmě fikce, symbol, abstrakce...ale principiálně bude mít rozhodující slovo Krist...eh - papež. Nebo nějaké kolegium papeže.
Pokud se rozhodnou na vyšší úrovni například majetek zastavit dejme tomu u banky vlastněné Saudy - nezabrání žádný farář tomu, aby - když majetek bance propadne....aby místo kostela někdo nepostavil mešitu.

Je to samozřejmě ad absurdum - ale může k tomu dojít.

Což by pak mohlo církev zkompromitovat až na věky věkův.

P.S. Já zastávám názor, že přednost má mít před obcí věřících vždy obec občanská. Kjejímu prospěchu se mají věci provádět. Jak - záleží, co je v daný moment potřebné - ne vykonstruované. Třeba i zákonem.
Ale o tom jsem zde již psal...jen malá glosa - paradoxně může fakt, že instituce jako jsou policie a justice nefungují dobře, být příčinou toho, že írkev o své majetky přijde takříkajíc na věky věkův. Přitom jsou tyto instituce - jejich efektivita odvislé i od financování....a také tyto instituce patří k institucím, díky nim společnost - komplexní společnost - řeší své problémy....církev už ne, její historická úloha v tomto skončila...ale jistě se najdou mnozí, co by rádi milodary a útulky pro chudé místo sociálního státu, biřice místo policie a inkviziční soudy místo státních zástupců a soudů na bázi občanském.
A bohužel - takoví lidé mají i moc.

Pěkný příklad je Napoleon - a jeho řešení otázky vztahu státu a církve, potažmo Vatikánu. Kdy diktátor poznal a uskutečnil to, co je pro lid potřebné - ne co si jednotlivé parciální skupiny naformulují. V určité společenské konstelaci učinil to, co bylo správné.
V demokracii - v její vykradené podobě - bohužel rozhodují trpaslíci, ne velikáni.
je nezajímá to nejdůležitější - zajímají je jejich sekretariáty, jejich manželky a fakani, spokojenost jejich nadřízených a jejich teřich /seznam není úplný/.

Maucta.
12. 02. 2012 | 11:40

Jirka II. napsal(a):

Nějak se zapomíná v této diskuzi na tento aspekt restitucí:
Představte si, že by se ze všech kazatelen v Česku a na Moravě ozvalo kázání, které by burcovalo proti zlodějským praktikám politiků, že co bylo ukradeno, má být vráceno a zloději potrestáni. Církev by mohla začít nabádat věřící, aby vzali zpět vládu do svých rukou. Mohl by se znovu ozvat nějaký Jan Hus a co s ním? Dnes by ho už stěží mohli upálit. A kostel je stále ještě na každé vesnici a mohlo by se to roznést i mimo.
To je velké nebezpečí a tak je třeba koupit si církve dostatečně velkým úplatkem, aby mlčela.
Jsem pro vrácení toho co bylo ukradenu. Ale nedávno jsem slyšel, že třeba zemědělci, kterým byl zabaven majetek, už nedostanou nic. Jak je tohle možné? Takže církve až po těchto zemědělcích a spravedlivě. A možná také ve vhodnější dobu.
12. 02. 2012 | 11:44

ghándí napsal(a):

tak se mi zdá , že vláda chce lidi rozzuřit. asi to dělá schválně, jinak si to nedovedu vysvětlit.
12. 02. 2012 | 11:48

K. napsal(a):

Maucta? Vy máte úctu? K okradeným a zabitým? Nebo ke zlodějům a vrahům? Mimochodem, ukradené vrátit a neplatit daně na církev tak, jako doposud...v tom nevidím problém....
12. 02. 2012 | 11:49

Marek napsal(a):

By mě zajímalo, kolik zastánců bolševické zlodějny by bylo proti vracení jejich ukradeného majetku.....komunisté zavírali kulaky a také tvrdili, že majetek je nakradený.......opravdu tolik rudých slin a ,,české,, závisti,, co tady teče aby člověk pohledal.
12. 02. 2012 | 11:52

ludo napsal(a):

dolejsi
ja som pokrsteny tiez,raz v zivote som ministroval v broumove klastore,do kostolo nechodim,ale chovany som bol bol v tej kulture s ktorou bijem bandu.
restituce pre cirkev mi pripominaju biznis zvany holocaust,kostoly a cirkev je ceska historia a prinaleznost k nejakej bande.
napisem jednoducho cirkev niekedy vsetko postavila z penazi holoty na slavu boziu.zaklad viery v boha je sluzba najvyzsiemu,co sa robi z presvedcenia,to iste plati pre vladu a parlament,ktory sluzia holote a robia to z prevedcenia pre dobro svojich.
aj knazov,biskupov dat minimalnu mzdu,tak isto parlamentu a vlade,kde kazdy pracuje z prevedcenia k danej veci,sluzba ludu,ci bohu sa neda zaplatit.
najlepsie bude tie kostoly zprivatizovat na sposob klausa v 90 rokoch,mozno zburat a postavit kaufland.
zakladna vec sluzba ludu a viera v boha je docista boj o zlaty prach,doba sa meni a historia sa opakuje,prichadza doba viery v zlate tela a veriacich v zlate tela je viac,ako nejakych pravych sluzobnikov ludu,ci bohu jak ja to nenavidim,ked si niekto z principu a hrdosti ukuje zlatej dul.
este nakoniec aj veriaci ci ateisti tu bude dlha dizkuzia,lebo ide o ten zasrany zlaty prach o nijaky princip,ten sa omaluje slovami diskazie o nejakej potrebe vyrovnania akristus,ked to vidi uz nikdy neurobi chybu,ako urobil,ze sa obetoval,za taku holotu ani hovno.
12. 02. 2012 | 11:55

Drzá zrzka napsal(a):

ghándí

Vláda chce stahnout pozornost od odkloněných peněz ve Švýcarsku, tunelů v ČEZu a v mnohých jinych polostátních podnicích, od nepořádku ve výplatě sociálních dávek, od nepořádku v čerpaní peněz z Bruselu. Na něco jsem zapomněla? :o)
12. 02. 2012 | 11:56

Kuchař napsal(a):

Drzá zrzka:

Odkloněných peněz ve Švýcarsku .... myslíte odklonit pozornost od socanského tunelu ?
12. 02. 2012 | 12:00

K. napsal(a):

Ano, že ukradené se má vrátit, ale možná vás to doma nenaučili Zrzko, ...
12. 02. 2012 | 12:03

Drzá zrzka napsal(a):

Kuchař

Nemyslím, že byl jenom socanský, protože kdyby ano, už na něj přišlo dříve.
12. 02. 2012 | 12:04

Viola napsal(a):

ghándí,

církev se může stát novým zaměstnavatelem. Navrácený majetek může oživit ekonomiku. Když už si neví rady EU, poslední kdo ještě by mohl vědět rady a to od nejvyššího je přece církev, když už ani ta si nebude vědět rady, tak ...
12. 02. 2012 | 12:04

Kuchař napsal(a):

Drzá zrzka:
A myslíte, že nějaký tunel byl jenom ODSácký ?
12. 02. 2012 | 12:08

dl napsal(a):

Dobrý den ! Zatím jsem neměl čas pročíst tuhle diskuzi a patřičně reagovat ! Zůčastnuje se zde vícero opravdu nadanných inteligebtních lidí ! Pro nejsou v parlamentu ? Třeba Gerd ,nebo Béda ? Pane profesore nevěřte na zázraky , dogmata římskokat.církve a jejich přisluhovačů se nikdy nezmění ! Člověk by měl něčemu věřit ale na nějakou posmrtnou spásu bych se nespoléhal ! Tato církev a její hodnostáři nikdy nežili ani nežijí a ani nebudou žít dle odkazu Ježíše Nazaretského ! To určitě víte sám ! Dl. Za příštího prez.budeme volit býv.kardinála Vlka ,ten to "všechno vyřeší" !
12. 02. 2012 | 12:10

Drzá zrzka napsal(a):

K.

Učili. Můj děda, ukradl peníze. Lotr jeden. Ví se to něm.
Vnuk okraneného je chce vrátit, ale neví, jestli to byla koruna, tří nebo pětikoruna, stokoruna nebo snad i více. Kolik mu mám vrátit?
12. 02. 2012 | 12:10

J.L. napsal(a):

ekonom a právník by se možná dopočítal, že výsledek celé transakce má být opačný, tedy že vracet by měla církev státu. politizace je zde zřejmá a o motivaci jednotlivých účastníků téhle frašky může občan jenom spekulovat. sdílím obavy pana Hořejšího, navíc je otázka jaký vliv budou mít "restituce" na výsledek příštích voleb, obávám se, že by levice byla hloupá, kdyby tohle počínání si současné koalice v předvolební kampani voličům nepřipoměla.
12. 02. 2012 | 12:14

Drzá zrzka napsal(a):

Kuchař

Ne, to si nemyslím, ale možné to je. Mnoho tunelů ještě není známo.
12. 02. 2012 | 12:15

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Lila - V té brožuře o Martě Chadimové se např.píše, že si byla v zemských deskách nechat udělat kopii. Když se o tom pochlubila ve strahovském klášteře, se kterým do té doby spolupracovala, příšlušnou pozemkovou knihu si z úřadu na několik dní někdo tajně vypůjčil. Vrátila se v místě jednoho záznamu poškozená. Zmizení pozemkové knihy nikdo neoznámil a nikdo ho řádně nevyšetřoval.

Přestože M.Ch. prý o restituci původně NEŽÁDALA, Strahovský klášter s ní přerušil veškeré dosavadní přátelské kontakty, bylo na ni podáno trestní oznámení a rozpoutaná jednostranná mediální kampaň. (L.Procházková uvádí, že jí byl dán nůž na krk, aby psala o M.Ch.články ve stejném duchu jako ostatní média, nebo že o ní bude zveřejněn nactiutrhačný článek. Procházková se odmítla podřídit, článek vyšel a L.P. z Lid.novin na protest odešla. Zmiňuje se o tom zde:
https://www.youtube.com/watch?v=lpkig2c5-vE . Pokud byste měla zájem, jistě by Vám o té době poskytla informace z první ruky.)

Teprve poté, co byla veřejně napadána a jednostranně hanobena, o restituci zažádala.

Pokud se týká loretánských nemovitostí, pokud si dobře vzpomínám, je v knížce zajímavá fotografie nezákonně pozměněného dokumentu, kde kdosi doplnil zápis až dodatečně, za úřední razítko. Určitě ne ve propsěch M.Ch.

Takže opatrně s tím falšováním. Raději si sežeňte více informací i z druhé strany, na základě osvědčené zásady „audiátur et alera pars“.

V knížce se taky píše o soudním znalci, který měl rozhodovat o pravosti dokumentů. Neváhal prý označit za falešný i originální dokument z historického archivu, který mu byl předložen (netušil, že jde o ověřený originál). Rozhodoval nejspíš na základě předem daných instrukcí.

Všechny podrobnosti z knížky už si nepamatuji, ale rozhodně doporučuji si ji nezaujatě pročíst.

Podle mého názoru udělil V.Havel M.Ch. milost proto, že se kdosi snažil Chadimovou psychicky a fyzicky zlikvidovat.
12. 02. 2012 | 12:16

Forrest Gump napsal(a):

Myslím, že společnost by měla být nade vše-tady onna je ten "Vyšší princip mravní".

Jestli teda většina společnosti soudí, že ukradený majetek se nemá vracet, neměl by se vracet.

Stejně tak, jestli společnost usoudí, že nějaká fabrika už šlape dobře a mohla by se znárodnit, tak nechť se tak stane.

Taky kdyby se společnosti hodil židovský majetek, mělo by se s těma židákama zatočit.

No a nakonec, kdyby společnost usoudila, že je třeba bojovat za čistotu rasy, nemělo by se váhat ani vteřinu. Třeba mě se líbí brunety 90-90-90.
Všechny ostatní bych poslal na Sibiř.
12. 02. 2012 | 12:17

Platan napsal(a):

Viola napsal(a):
ghándí,
církev se může stát novým zaměstnavatelem. Navrácený majetek může oživit ekonomiku. Když už si neví rady EU, poslední kdo ještě by mohl vědět rady a to od nejvyššího je přece církev, když už ani ta si nebude vědět rady, tak ...
12. 02. 2012 | 12:04

...tak je to v P a maj pravdu Jehovisti! :-)
12. 02. 2012 | 12:17

ghándí napsal(a):

drzá zrza,
státhnout pozornost tím, že každého ještě více naštve? to nedává smysl.
viola,
pokud bude církev podnikat, tak už to nebude církev. nemužete se věnovat podnikání a ještě duchovním službám. podnikání zabere veškerý čas. a každé podnikání je spojeno s rizikem bankortu. ustava by měla zakazovat používat státní peníze na podnikání a investice. na to jsou podnikatelé, kteří si berou uvěry u komerčních bank ručí svojí hlavou a majetkem. stát má jinou ulohu.. a myslel jsem si, že církev taky.
12. 02. 2012 | 12:19

af napsal(a):

Považuju to jen za snahu o další krádež naprosto mimořádného rozsahu, protože se nedá jednoznačně říct že jim to patřilo. Přinejmenším víc než 200 roků to bylo trochu jinak. Jen by to chtěli uchvátit.
Doufám, že to dlouho nevydrží. Nebo spíš předpokládám, že to potom bude zase napravováno, a nebude to ani tak dlouho trvat.
12. 02. 2012 | 12:22

Drzá zrzka napsal(a):

ghandí

Mně to smysl dává. Co děláte, když jste naštván. Máte vztek, zlost. Na koho? Na vládu, že dává nebo na církev, že bere?
12. 02. 2012 | 12:27

ghándí napsal(a):

drzá zrzka,
i když je v tom kousek určité logiky. to by mě připomínalo jednu metodu lečby bolesti zubu. spočívá v tom, že se dotyčnemu kopne do koulí a on zapomene na zub. možná, že to vláda zvolila.
12. 02. 2012 | 12:28

Kritik napsal(a):

Naprostý souhlas s autorem, to již jsme v podobných diskuzích vyjádřili dávno. Ale je zde oprávněná obava, že napravit tuto chybu s honbou za majetkem nepůjde jen tak snadno.

K tomu přidám:

Shodou okolností než cíleně jsem shlédl na ČT24 diskuzi s ministryní kultury, katolickým sekretářem majícím na starosti církevní restituce a Jeronýmem Tejcem.

Ministryně kultury nebyla schopná vysvětlit, proč neexistuje seznam vráceného majetku a proč jsou pozemky cenově několikanásobně nadhodnoceny.

Každý poškozený má nárok na vrácení neprávem zabaveného majetku, a církvím ten majetek patří. Ať si každý říká co chce, ten majetek získaly většinou z darů věřících a nevěřícím po něm tedy nic nemá být. Ale za naše vládní představitele i jejich církevní partnery ve vyjednávání o restitucích se musíme stydět.

Tohle je snad plán samotného Satana. Příjít s nároky a nedokázat svůj majetek předem přesně určit. Předložit veřejnosti bianco šek a pak se dodatečně přít - to je moje a ne tvoje. Ostuda nejvyššího řádu. Výraz neskrývané chamtivosti, která se obnažuje před kriticky laděnými bezvěrci. Kdo pak uvěří v čisté úmysly církví?

Teď církve ztratí i tu malou podporu, kterou zde měly. Na bílém rouchu je vidět každá tečka špíny, teď na ní bude kontrastně vynikat černý flek.

Církve přitom potřebují věřící, ne majetek.

Kdo teď dokáže říci, že to není dílo samotného ďábla, který se zkušeným sluhou Kalouskem dokáže ničit i to málo, co v této zemi po nepřátelském řádění ďáblových spojenců ještě zbylo?
12. 02. 2012 | 12:28

Václav Pokorný napsal(a):

Církvím vrátit majetek, který byl prokazatelně jejich, ale p r o k a z a t e l n ě, finanční vyrovnání ani korunu, a to všechno jen na základě výsledku referenda! Jsem sice taky katolík, ale ani náhodou té katolické vrchnosti( chtěl jsem napsat sebrance) nejde o blaho svých oveček. Souhlas se Silvií, a opět i č.m.
12. 02. 2012 | 12:29

Silvie napsal(a):

H,

oni byli bolševiky mučeni a povražděni i lidé, kteří nepatřili k duchovenstvu - to především...
Nikoho neopravňuje zmocnit se na základě starých křivd majetku ,jenž mu nenáleží, a dopustit se tak nových křivd!!!
Viz - neopodstatněně navýšená cena vracených pozemků (ostatní rest. tuto výsadu neměli) a nesoulad v rozsahu vracených pozemků.

Pokud jde o vystoupení min.kultury - byla to komedie, či spíš tragédie. Jak může někdo tak nekompetentní zastávat takový post, je mi záhadou. Ona šla do studia zcela nepřipravená a vedle Tejce vypadala opravdu ,jako totální husa. Coby pravicový volič to říkám nerada, ale, bohužel, je to tak.

Lila,

to myslíte toho právníka z CERVO institutu?! Líhně odéesáckých kádrů?
Opravdu fundovaný pohled.
Proč se nezeptali nějakého opravdu nezávislého právníka?
Majetek kat.církve podléhá Vatikánu a Vatikán o nakládání s ním také rozhoduje. Viz kauza Sv.Víta výše!
Pokud tomu podle vás tak není, doložte to.
12. 02. 2012 | 12:32

ghándí napsal(a):

stejně jako církevní restituce mě vytočila přímá volba prezidenta z dílny oranžových senátních mongoloidů. nemuže být v tehle zemi někdo normální?
12. 02. 2012 | 12:38

Medikolog napsal(a):

Dámy a pánové,

"Smí vláda darovat ČEZ miliardy? Brusel to už řeší"... je název jednoho článku z A..cz.. Proč ten Brusel neřeší současně i otázku, zda smí vláda darovat CÍRKVÍM atd., převážně cizímu státu (Vatikánu) miliardy a části státního území ČR? Jde také o soukromou firmu (Katolická církev) ovládanou zahraničním TOP managementem... která narozdíl od ČEZ nemá celospolečenskou ubjednávku na vnucované zboží.. zatímco elektřimu lze dokázat, boha nikoliv. ČEZ snadno dokáže, že vám ji dodává a to tím, že vám ji odpojí A VY POCÍTÍTE, že ji nemáte.. Církve nabízejí zboží, které již 2000 let (ani předtím) nikdo neviděl a neuvidí. Jde o zboží typu "císařových nových šatů" nebo "znám staré kouzlo co přivolává déšť" ve všech případech následuje ZAPLAŤTE, PLAŤTE, NEBO... následují výhružky Peklem apod., pokud nezaberou, následují pletichy, ekonomické i přímé vydíránía zastrašování, posluhování bohatým a mocným k udržení statu quo. Ta podvodnická mafie nemá na Boha žádný vliv nejméně od zjevení Svatého Koránu. Přesto nás údajně světská vláda nutí věřící - nevěřící FINANCOVAT PROTI NAŠÍ VŮLI tu zločineckou organisaci a její klony je naplnění skutkových podstat několika trestných činů.
12. 02. 2012 | 12:40

Vandal napsal(a):

nevěřím, že jde o něco jiného, než o řádský tunel na peníze daňových poplatníků. Najde se vůbec někdo, kdo by věřil jedno jediné slůvko té bandě zlodějské, která je momentálně u koryt? Fakt, že o tom rozhodla ta nejzvrhlejší smečka gangsterů, mluví za vše. A že jde i o chamtivost církve katolické, je také bez debaty. Jsem toho názoru, že chamtivost a nemravnost rozhodně rozhodně autoritě církvi katolické neprospěje. Církev by měla být chudá a mravná.
12. 02. 2012 | 12:43

Silvie napsal(a):

Výkonná moc katolické církve se, zhruba řečeno, dělí na tři části: Státní výbor [Secretary of State], Kolegium kardinálů a kongregace [a]. A všechny složky jsou bezpodmínečně podřízeny a závisí na absolutní vůli ústřední osoby, kolem které se celá katolická církev, ať už jako náboženské instituce nebo jako politická moc, otáčí — na papeži!!!!!!!!!!!! On je absolutní hlavou v náboženských, morálních, etických, administrativních, diplomatických a politických záležitostech, on je jediným zdrojem moci, jeho rozhodnutí musí být prováděna, pro katolickou církev a pro Vatikán je jeho vůle zákonem!!!!!!!!!!!!, on je posledním absolutním monarchou na světě a moc všech politických diktátorů není srovnatelná s neomezenou mocí papeže ve všech otázkách. On není zodpovědný žádné lidské bytosti za své činy, jeho jediným soudcem je Bůh.

Druhý po papeži je státní tajemník, který má pravomoc nad administrativou katolické církve. Státní tajemník Vatikánu by odpovídal v moderní civilní vládě kombinaci premiéra a ministra zahraničí. Jeho odbor je nejdůležitější a nejmocnější z vatikánské administrativy a ostatní odbory, i kdyby byly čistě náboženské, se musí podřizovat rozhodnutím státního tajemníka. Může vykonávat osobní vliv, jaký nemá žádný jiný příslušník církve. V Kurii není zodpovědný nikomu jinému než papeži

http://jirisoler.wz.cz/worldvatikan3.html
12. 02. 2012 | 12:53

Ládik!!! napsal(a):

Vidím to tak, že stoupne prodej malotraktorů Kubota (typy B20 a B30) - vhodných na pole i do lesa. Mají lepší průchodnost, než Kioti i Iseki; John Deere neprojde z politických důvodů a Zetor Proxima Cabrio je drahý.
12. 02. 2012 | 13:03

resl napsal(a):

Forrest Gump
asi tak, jak píšete, si to představují i ti, co se domnívají, že jsou pravičáci. Lid rozhoduje ať pochází z pralesa, z buňky ksč, prostě lid je lid.
12. 02. 2012 | 13:03

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Lila:

Kanonické právo:

Správa majetku.
Kán.1273
Nejvyšší správa a nakládání veškerým církevním majetkem prísluší papeži vzhledem k jeho nejvyšší vládní moci.
12. 02. 2012 | 13:10

melčákova pohanka napsal(a):

Kalousek je sofistikovaný lhář a zloděj,který se rád pohybuje na hraně a současně se tak vybíjí zejména k níže postaveným občanům své psychosadistické sklony... To jsem četl od nějakého čtenáře a myslím,že to patří i k tomuto tématu,protože za vším špatným tuším Kalouska a jeho přátele Hávu,Šťávu a další...
12. 02. 2012 | 13:10

vaclavhorejsi napsal(a):

dl:

"Člověk by měl něčemu věřit ale na nějakou posmrtnou spásu bych se nespoléhal !"

Pojem "spasa" se nevztahuje k "posmrtnemu zivotu", ale k pozemskemu.

"Tato církev a její hodnostáři nikdy nežili ani nežijí a ani nebudou žít dle odkazu Ježíše Nazaretského !"

Oskliva pausalizace. Rekl bych, ze v prumeru je mezi (opravdovymi) vericimi vice "jezisovcu" nez mezi nevericimi.

..
12. 02. 2012 | 13:18

Silvie napsal(a):

Lila,

nejdřív si o tom alespoň něco přečtěte...


Správa majetku
Nejvyšší dohled nad veškerým církevním majetkem má římský biskup - papež!!!!!!!!! Jeho dohled spočívá v tom, že je nejvyšším správcem a nejvyšším rozhodčím (tím, kdo rozhoduje) vůči všemu majetku církve!!!!!!!!!!!!! Prakticky spravuje biskup majetek diecéze, farář majetek farnosti. V jednotlivých diecézích musí existovat zařízení, které shromažďuje prostředky na zaopatření duchovních v diecézi - státní podpory, výnos diecézní daně, výnos z církevních majetků. Pokud je potřebné, může se ustanovit společný fond několika diecézí, z něhož se přispívá na činnost diecézí, bohatší diecéze tak přispívají chudším.

Smlouvy a převody majetku
Na tuto oblast se vztahují předpisy světského práva (např. občanský zákoník), které jsou vloženy do práva církevního. Biskupská konference stanoví, od jaké dolní hranice je ke zcizení (koupě, prodej, darování) nutný souhlas diecézního biskupa. Nad horní hranici dává souhlas Svatý stolec!!!!!!!!!!!!!!!!!! Diecézní biskup musí mít k závažným rozhodnutím majetkové povahy předchozí souhlas ekonomické rady diecéze a sboru poradců, jde např. o převody vlastnictví (prodej apod.). Zvláštní ochranu požívá církevní majetek vůči správcům církevního majetku: kromě věcí bezvýznamných nesmí být církevní majetek prodán ani jeho správcům ani příbuzným těchto správců v pokolení přímém či v boční linii do čtvrtého stupně příbuzenství. Správci mají povinnost majetek řádně spravovat a neztenčovat. K podání žalob u soudu či jiného zajištění vymáhání dluhů potřebují správci souhlas svého nadřízeného.

Více zde: http://stoky-farnosti-3.webnode.cz/cirkevni-pravo/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
12. 02. 2012 | 13:21

resl napsal(a):

Forrest Gump 12:17
asi tak, jak píšete, si to představují i ti, co se domnívají, že jsou pravičáci. Lid rozhoduje ať pochází z pralesa, z buňky ksč, prostě lid je lid a právo je právo. Zase to právo vytvořil lid. Jdu si vytvořit právo na přepadení benzinky. Nemám co jíst.
12. 02. 2012 | 13:30

pozorovatel napsal(a):

10.9.2011: Sbohem! Aneb: Dost bylo Hořejšího...
Zda se ze Horejsi to bez zvatlani dlouho nevydrzel. Grafomanska povaha tohoto "akademika" nakonec vyhrala. A tak se zrodil blog # 258.
12. 02. 2012 | 13:39

bunka KSC napsal(a):

resl?

Jak si ten benzin ktery ukradnes na benzinove stanici pripravis? Lid by ti doporucoval, lehce to osmazit, pak to osolit, opeprit a posleze zhltnout. Lid vas prosi aby jste pri tom nemlaskal.
12. 02. 2012 | 13:52

melčákova pohanka napsal(a):

dix. Nastavím vám i druhou tvář!!!Ale toto nejsou snad neonacistické stránky a nebo ano? Jste tu dobře?
12. 02. 2012 | 13:53

Silvie napsal(a):

Obhájci církevních rest. tady stále operují "dojmy" místo "pojmy".
Mně celkem nezajímá nějaké "morální právo" na majetek - tento pojem právo nezná.
Ráda bych, aby se zde vyjádřili k námitkám:

- rest.územní plocha v ha neodpovídá rozsahu církví původně vlastněné územní plochy v ha (polnosti, lesy atd.).

- proč požívá kat.církev privilegia a dostává "náhradu za ušlý zisk", kterou nepožívali ostatní restituenti

- proč je kat.církev zvýhodněna oproti řadovým restitentům a cena rest.zem. (lesní) půdy je několikanásobně nadhodnocena (viz výše).

- proč neexistuje seznam majetku vraceného církvi (ministryně v jednu chvíli tvrdila, že existuje, pak zase, že se na něm teprve pracuje atd.), podle jakého klíče bude tedy majetek vracen,
proč nesmí být tento seznam přistupný občanům

- proč se vrací majetek konfiskovaný kat.církví po roce 1620

- proč se náhrady za část majetku vrací podruhé?
12. 02. 2012 | 13:58

kormoran napsal(a):

Soudruzi! Vubec nereste co by a jak by! To vam ani neprislusi !

Vratte ukradene ! Tot je majoritni ! Jak nalozi vlastnik s majetkem nechte na nem!

Radeji se starejte , abyste na naledi neuklouzli a neotloukli si smalt ze svych novych trojposchodovych esusu.
12. 02. 2012 | 13:59

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
12. 02. 2012 | 14:03

Luba napsal(a):

"Rekl bych, ze v prumeru je mezi (opravdovymi) vericimi vice "jezisovcu" nez mezi nevericimi."

... napsal pan prof. Hořejší, celý od Sisyfa :)

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1265033780

Jak nevědecké! "Řekl bych ..., v průměru ..., ježíšovec ..."

Slovy klasika:
"Jezovit pochází spíše od ježka, než od Ježíše"
12. 02. 2012 | 14:03

Carlos V. napsal(a):

resl :
heslo "Co bylo ukradeno, musí být vráceno" je pro připad restitucí zcela nepoužitené.

S touto logikou by se měl vracet majetek akcionářům akciovek, odsunutým Němcům, Habsburkům atd...

Podstata sporu není zdaleka pravo/levá, na této ose je to spor mezi dvěma totalitními pohledy. Podstata sporu je v otázce autoritativnosti / svobodomysnosti.

Církev - stejně jako například komunisté - uznává jedinou pravdu, jedinou ideologii, založenou na starých spisech. O této pravdě zakazuje i přemýšlet (první přikázání). Církev, stejně jako komunisté, napáchala v minulosti mnho zvěrstev. Církev, stejně jako komunisté, změnila rétoriku, nikoliv ale učení.

Proto je zcela proti smyslu svobodné společnosti jakkolivpodporovat církve.
12. 02. 2012 | 14:09

vaclavhorejsi napsal(a):

pozorovatel:

"Zda se ze Horejsi to bez zvatlani dlouho nevydrzel. Grafomanska povaha tohoto "akademika" nakonec vyhrala."

Ano, je to tak... ;-)
Ale je to jen vyjimka (mozna...;-))

..
12. 02. 2012 | 14:12

Stařeček napsal(a):

církevní restituce jsou jenom další způsob jak zneužít, případně rozkrást majetek jak církve, tak i majetek, který sice církve dostanou, ale ve skutečnosti nebyl nikdy jejich. Že to ještě více zhorší pohled občanů na církve je tzv. na bíledni. Je ale smutné poslouchat např. nejvyššího katolického představitele církve Duku, jak nabádá ovečky, aby nezneuvažovaly třeba zadluženost občanů a přitom se církve chovají stejně.
12. 02. 2012 | 14:14

Pavel napsal(a):

Tolik rudých výblitků se opravdu jen tak nevidí....tento národ je nemocný, udavač Falmer Filip a Grebeníček se musí tetelit blahem........že, Silvie ?
12. 02. 2012 | 14:16

Míša napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

vy máte starost o další diskreditaci církve? A uvědomujete si, v čem to vůbec žijeme?

"Současný režim pokládám za zločinný a neústavní, protože schvalování zákonů a reforem neprobíhá na principu svobodného pohledu a svobodného názoru volených zástupců lidu - poslanců a senátorů, nýbrž na principu nařízeného hlasování, kde šéfové stran nařizují, jak má kdo hlasovat. Ve své podstatě je tedy velmi podobný tomu, co mnozí z nás znaji z dob před rokem 1989, kdy o všem prakticky rozhodovala jen hrstka soudruhů z ÚV KSČ."
http://www.blisty.cz/art/62265.html

a v tomhle případě jde jen o další, zato velkou loupež v přímém přenosu, a smějí se nám přitom do obličeje - ministryně kultury je "ministryní kultury" pouze a jen proto, aby dotáhla církvní restitutce do konce, jinak vlastně žádné ministerstvo kultury v dnešní době nepotřebujeme, přesně takhle jsem to slyšela před nedávnem v Radiožurnálu. Co si o tom člověk může myslet?

Ministryně je loutka, a že nemá ani soupis majetku, ani neví, jak se došlo k takovým sumám, a jak se to počítalo.. koho by to překvapilo?

Koho by udivilo, že v případě takového přesunu majetku neprobíhají žádné diskuse kompetetních odborníků včetně široké veřejnosti, která je navíc vesměs proti?
Kde jsou erudované právnické rozbory, proč média mlčí, a proč se nepoučíme ze Slovenska?
Tohle je na vyjítí do ulic a na pád vlády, ale co by se kdo zamýšlel, že jo.
Shoduju se Silvií, tentokrát úplně.
12. 02. 2012 | 14:22

Silvie napsal(a):

Já bych navrhovala, aby všichni katolíci, kteří se tak vehementně domáhají "vracení nakradeného majetku", odváděli každý měsíc ze svého platu církvi "desátky".

A hnedle uvidíme, kolik že tu těch zapálených katolíků je...
Když to jde "z cizího", to se to rozdává.
12. 02. 2012 | 14:22

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Silvie - Seznamy požadovaného majetku samozřejmě existují, mají je prý jednotlivé diecéze. Vyjádřil se v tom smyslu kardinál M.Vlk v Hyde Parku. Ale nejsou přístupné veřejnosti, protože by jí prý k ničemu nebyly. Je to jen záležitost mezi církví a vládou.
12. 02. 2012 | 14:25

Alarien napsal(a):

"Sebevražedné církevní restituce?", ptá se autor a má na mysli osud církve. Sebevražedné však mohou být i pro stát. Všechny dosavadní vlády se o stát staraly. Někdy lépe, někdy hůře, nikdy proti němu. Týká se to však i vlády dnešní? Jednou z klíčových otázek modu vivendi z roku 1928 byla cirkumskripce, neboli vnější delimitace diecézí, tedy snaha o řešení nesouladu mezi hranicemi státu a diecézí. Nedílnou součástí byla i úprava hranic řádových provincií a podřízenosti klášterů. Tedy něco, o co se s dílčími úspěchy pokoušel již Karel IV. a v případě kláštera Zlaté Koruny v roce 1277 i Přemysl Otakar II. To vše ovšem za situace, kdy stát trval na své supremaci nad církevním majetkem a vycházel přitom z ideje nadřazenosti státu nad církví v majetkové oblasti jako dědictví rakouského i uherského církevně právního systému, což Vatikán odmítal. Tuto vnější delimitaci se pro odpor Německa po roce 1933 nepodařilo dokončit. Každý si jistě domyslí, jaké byly důvody německého odmítavého postoje. V otázce majetku se první republika s Vatikánem rovněž nedohodla, každá ze stran setrvala na svém stanovisku, Vatikán však evidentně tahal za kratší konec provazu. Stejně jako v roce 1870, když Rakousko-Uhersko jednostranně vypovědělo konkordát z roku 1855, nebo v roce 1782, když Josef II. zrušil kláštery kontemplativních řádů a výnos z prodeje jejich majetku uložil do nově zřízených náboženských fondů (pozdější Náboženské matice), stejně jako v letech předchozích, kdy Marie Terezie, Karel VI. a jejich předchůdci zakazovali církvi získávat majetek, nebo s ním dokonce disponovali na základě patronátních, dříve zakladatelských práv. Nyní je však situace jiná. Náš stát se rozhodnutím poslanců v roce 1991 dosavadní supremace nad církevním majetkem vzdal. Týkalo se to však jen majetku získaného po 20. listopadu 1992, resp. 15. dubnu téhož roku. Nečasova vláda se jako první v našich dějinách snaží převodem dříve účelově vázaného majetku veřejnoprávní povahy do rukou církve proměnit tento majetek v ryze soukromý, kterým nikdy nebyl, a zásadním způsobem oslabit stát.
12. 02. 2012 | 14:26

Drzá zrzka napsal(a):

Silvie

Mne by zase zajímalo, jestli se věřící víc těší na rozjímání o bohu, na kázání nebo na setkání s ostatními podobně smýšlejícími.
12. 02. 2012 | 14:26

páter pedofil napsal(a):

a církev si nenakradla ?
12. 02. 2012 | 14:27

český maloměšťák napsal(a):

Pozitivně mě překvapil názor nicku " Kritik".
-------
Dovedl bych si představit, kdyby byl vypracován HARMONOGRAM procesů, jak statky(majetek) v DANÉ lokalitě, přesně vymezený - jak tento majetek EFEKTIVNĚ využít tak, aby byly výnosy maximálně možné. Možná by nebyl špatný nějaký systém fondu nebo akciové společnsoti s držbou majetkových, respektive výkonných práv - půl na půl katolická církev s obcemi. Tyto subjekty by měly pak hledat v dané lokalitě shodu - jak s majetkem naložit ku prospěchu obce občanské, což je nadmnožina obce věřících.
Vláda jako exekutivní orgán by pak měla rozhodnout, zda takový projekt schválí, podpoří či odmítne. Kritériem by měla být dlouhodobě udržitelná výnosnost investice.
Tento harmonogram by klidně mohl být rozložen do oněch 17 let - kdy má být stále ještě financována církev ze státního rozpočtu. Třeba jen z důvodu symboliky - protože ten deadline by pak možná ani nemusel být deadlinem...

Ve fundamentalisticky založených společenstvích se klade důraz na víru a formy. Například víru v Boha či v určitý druh vlastnictví.
Což je omyl.
Nejdůležitější je vždy obsah.

Pokud se z víry nebo druhu vlastnictví vytratí obsah, cíl...proč se vlastně věří nebo proč má být druh vlastnictví takový nebo onaký - jde to jak proti víře v případě náboženství, tak proti racionalitě v případě nakládání s majetkem.

Často je shoda pejorativně nazývána hybridem.
Kočkopsem atd atd.
Většinou v tomto smyslu ale hýkají pouze fundamentalisté - fanatičtí zideologizovaní puristé /což je paradoxem - oni jsou svou předpojatostí ušpiněni tak, že by je nevypral ani Pur/.
Moderní Evropan by se tak chovat neměl. Vždy by měl usilovat o shodu, dichotomické pojímání věcí(hra s nulovým součtem) neprospěje dlouhodobě nikomu.

Shoda by měla spočívat zejména na dvou pilířích :
1. Zachování druhu Homo sapiens sapiens a co nejpříznivějšího životního prostředí z hlediska pokroku rozuměného jako každodení úsilí o zachování minimálně stejného stupně biologické diverzity jaký je aktuálně k dispozici
2. Zdroje /majetek/ musí také sloužit k udržení kulturně civilizačního rámce. Což je ve složitých společnostech řešeno pomocí institucí.
Ty vznikají, rozvíjejí se, fungují, chátrají a zanikají.
Církev jako instituce má paradoxně tu výhodu, že její existence je v současnosti nadbytečná (organizace náboženského přesvědčení je už dávno přežitkem a kdysi tak četné a potřebné /ale také společnosti naotkrojované/funkce církve umějí daleko lépe spravovat instituce jiné)...stát o ni nemá, respektive neměl by mít jakýkoliv zájem - z hlediska jejího fungování, využívání či podpory. Takže církev si MŮŽE zvolit - jestli tedy bude kooperovat, konkurovat či zda bude státní moc, respektive obec šidit. Z původního paradoxu tak vznikl racionální námět pro smysluplnou volbu - přičemž církev se může ukázat institucí živou, zakotvenou ve společnosti a minimálně ekonomicky neškodící (ba naopak).

Zní to obecně - ale velikáni každodenního života vědí, vo co gou.
Ne tak výše zmínění trpaslíci.

A v nich/trpaslíci/ je ten hlavní problém - ostatně jako vždy. Nerozhodují a nekonají totiž roboti - ale lidé. Ti mají svou podstatu, kvalitu, momentální stav a vztahy navenek. Většina těchto věcí se mění špatně a složitě, ale v demokracii je možné jedno - lidi vyměnit - třeba ve volbách a tak./Ne tak papeže nebo biskupa - tam jaksi ovečky a beránci mohou jen poslouchat/.

K trpaslíkům je hezké filmové podobenství zde :

I trpaslíci začínali jako malí
Auch Zwerge haben klein angefangen
Herzog 1970

Hezký zbytek neděle přeji.
Zejména pak samozvanému racionálnímu pravičákovi - velkotovárníku Kuchařovi.
Který (mimo svého obrazu v zrcadle)vidí všude jen samé levicové vyžírky, kolaborantské svině, nacisticko - komunistické živly a jiné duchy.
Proto mu přeji i dostatek možností jak zadarmo podstupovati duševní terapii - například zde.

P.S. Není však téměř jediný důvod, proč nepředpokládat, že se 1. církev zdiskredituje 2. majetek bude využit neefektivně 3. trpaslíci a jejich rodiny (včetně kmotrů) si přijdou na své. Vzhledem k tomu, kam dospěla institucionální výbava Kozloistánu Zelného.

Bohužel je ale pokleslost v KZ na takovém výsluní , že lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že by toto nastalo i v případě, kdyby se postupovalo tak, že se bude hledat shoda - v obsahu, ne ve formě.
Což je také paradoxem - naneštěstí se ale papežové ani předsedové vlád paradoxy nezabývají - oni mají svou víru a své kumpány, že....
12. 02. 2012 | 14:28

Silvie napsal(a):

Míša,

a proč myslíte, že se ve vládě drží kníže, jako veš kožichu?
A Kalousek, coby ušlechtilý křesťan, to je taky představa k popukání.
Prostě další megatunel.
A nenapakuje se rozhodně jenom svatý stolec, nýbrž právě politici z Topky a ODS a na ně navázaní "podnikatelé".
Počkejte rok, dva, kolik lidí tu zase zázračně zbohatne.
12. 02. 2012 | 14:29

Silvie napsal(a):

Kolemjdoucí,

velmi zajímavý názor, když jde o restituce takového rozsahu. Já jsem slyšela cosi o naší závisti, které nás prý chtějí ušetřit.
Pro občana údajně "demokratické" země je tohle naprosto nepřijatelné.

Zrzka,

to opravdu netuším. Já jsem byla po letech na půlnoční, kterou beru jako kulturní událost - více méně mě zajímá zejména sbor (v tomto případě skvělá LŠU).
Beru to tak, že labilnější typy lidí nebo lidi, kteří si sami nedokážou stanovit cíle a potřebují organizovat život, je církev východiskem.
Já ji jako věřící nepotřebuju - chci o svém životě rozhodovat sama. Kvůli tomu jsem nedala u protestantů ani pokřtít dítě . Hned mě chtěli angažovat a už se mi snažili do baráku nasáčkovat bratři a sestry. Tak jsem to záhy utnula i když duchovní byl sympaťák.
Podáš prst...
12. 02. 2012 | 14:35

melčákova pohanka napsal(a):

Pavel. Ani nevíte,jak jste svým myšlením tomu F. a G. blízko...
12. 02. 2012 | 14:39

Jana K napsal(a):

Viděl jsem ministryni kultury blekotat na dané téma, vůbec neví o čem je řeč, čísla - hodnota vraceného majetku- jsou vycucaná z prstu. Vláda tam strčila roztomilou dámu, u které je každému trapné dokazovat jak prázdnou má mákovici. Ubohost na všech stranách, smutné je že se musíme dívat na to , že jediní normální jsou komunisti. Po 22 letech k pláči
12. 02. 2012 | 14:40

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Silvie

M.Vlk v Hyde Parku 21.12.2011, po osmé minutě:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081221/

Vzpomínám si, tak už ministr Dostál si posteskl, že přes všechny stížnosti ze strany církve, mu seznamy nebyli ochotni předložit k nahlédnutí.
12. 02. 2012 | 14:41

páter pedofil napsal(a):

a kdy bude nakradené vracet církev ?
12. 02. 2012 | 14:44

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Silvie - Kníže se ve vládě drží také kvůli Landsmanšaftu. Za Nečasovými zády s ním znovu navazuje kontakty a, v rozporu s naší zahraniční politikou, zve jeho zástupce zaštítěné bavorským premiérem na setkáná do ČR. Je jasné, že hodlá podpořit prosazení jeho politických cílů.
12. 02. 2012 | 14:45

Silvie napsal(a):

Jana K.,

bolševického pojetí "spravedlnosti" bych se tedy radši nedovolávala...

Kolemjdoucí,

jak jsem poslouchala tu Procházkovou (přišla mi ta její žaloba na vládu i e-mailem), zjistila jsem, že to i s tou Chadimovou bylo možná bůhvíjak. Nevím, jestli mluvila konkrétně o ní, ale mluvila o falšování listin církevními právníky. A zmiňovala v této souvislosti i spor o Sv.Víta.
Existuje tu velice silná lobby, takže je to docela dobře možné. Propojení politiky, církve, lobbistů, "podnikatelů" je celkem pravděpodobné. Tady vůbec nejde o spravedlivé vracení majetku a víru. Církev ví, že bude profitovat z toho, že nechá smočit si čumáčky taky politikům a spol..
Lidi by se o to měli víc zajímat - jde o věc, která bude mít dalekosáhlé důsledky (viz divoká privatizace) i pro obce.
12. 02. 2012 | 14:50

Míša napsal(a):

přesně tak, Silvie,

megatunel jako hrom,
a tady máte přípis pana Jandourka z Reflexu, který takto cca před rokem obhajoval smlouvu s Vatikánem

"Církev je nadnárodní organizace, která u nás působí. Pokud může český stát uzavřít smlouvu s nějakou automobilkou, proč by ji neuzavřel s ústředím světové církve?"
http://zpravy.idnes.cz/kavarna.aspx?c=A100609_211313_kavarna_chu

bere církev jako nadnárodní koncern, to je výmluvné samo a sobě,
nebo tohle-
"Katolická církev má u nás tolik svobody jako nikdy předtím. Například i za časů starého mocnářství nebo také za první republiky mluvili státní činovníci do toho, kdo smí být biskupem. To by si dnes už nikdo netroufl.
Jde o tohle: církev svobodu má, ale chce mít jen zakotveno, že tomu tak v docela konkrétních bodech bude i nadále. Smlouva tohoto typu má větší právní sílu než jednotlivý český zákon."

no a ta druhá věc, k těm zázračným zbohatnutím, no jistě, církev si bude v takovém případě moci dělat se "svým" náhle nabytým majetkem cokoli, v různých případech se ukáže, že není schopna majetek dostatečně dobře spravovat, a tak si ho někdo "odkoupí", a ani se
o tom nedovíme, státu do toho už přece nic nebude..

Je to báječná příležitost, a taky lesy, louky, i nemovitosti.. kdo by odolal?
12. 02. 2012 | 14:50

Drzá zrzka napsal(a):

Silvie

Ono je to asi případ o případu, ostatně jako všechno ostatní v životě lidském. Do kostelů chodím ráda. Na varhanní koncerty i za tichem.
12. 02. 2012 | 14:52

resl napsal(a):

Carlos
vše co bylo ukradeno, začíná po r.48. Ale to jen z mého hlediska. Z hlediska komunistů ne, protože do toho rádi zamotají 300 let zpátky, tím vznikne zmatek, prostředí vhodné k demagogii a následné diskuzi o ničem. Chápu, že se nechtějí komunsti bavit o přelomovém roce 48, ale já mluvím jen o něm, protože se dotýká nejen mě,ale i nás, momentálně žijících. Vás řadím právě k nim a jestli jsem si vás s někým takovým spletl, tak se omlouvám.
bunka ksč /nestyďte se za pravý nick/
přepadávám benzinky jen za účelem zisku peněz, pak si koupím jídlo a začnu mlaskat. Lid to tak dělá.
12. 02. 2012 | 14:57

Platan napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):
Silvie - Seznamy požadovaného majetku samozřejmě existují, mají je prý jednotlivé diecéze. Vyjádřil se v tom smyslu kardinál M.Vlk v Hyde Parku. Ale nejsou přístupné veřejnosti, protože by jí prý k ničemu nebyly. Je to jen záležitost mezi církví a vládou.
12. 02. 2012 |

Jenomže se nejedná o "majetek vlády" ale o majetek, který je doposud státní, tedy celospolečenský. Takže to nemůže být jen "mezi církví a vládou". Co kdyby třeba vláda chtěla prodat Sněžku Bakalovi? Tak by to taky bylo jen mezi vládou a Bakalou?
12. 02. 2012 | 14:58

Silvie napsal(a):

Míša,

a to je Jandourek původně teolog!
Ti mladí duchovní chápou problém restitucí v tomto rozsahu většinou podobně ,jako my.
Ale staré psy novým kouskům nenaučíš.
Co chcete od Vlka i od Duky?! Stokrát mohli sedět v bolševickém kriminále, v momentu kdy získali "frčky" a prebendy, projevilo se ono "černoprdelnictví" v plné kráse. A to je ještě Duka oproti Vlkovi relativně tolerantním člověkem.
12. 02. 2012 | 15:06

Forrest Gump napsal(a):

Silcie:

Už ten Váš první bod je nesmysl. Vždyť podmínkou navrácení majetku je prokázání vlastnictví.
12. 02. 2012 | 15:12

Forrest Gump napsal(a):

Carlos V:

Špatná logika - vracíme se jenom do roku 1948.
12. 02. 2012 | 15:13

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Silvie - O případu M.Chadimové vizte, co jsem psal výše pro Lilu ve 12. 02. 2012 | 12:16
Odkazoval jsem tam na knížku, kterou doporučuji pročíst.

O Schwarzenbergovi sděluje Barbara Tothová v jeho životopise (str.157), že po r.1989 chtěli spolu s Havlem pozvat zpět sudetské Němce a poskytnout jim státní občanství a prostřednictvím kuponové privatizace tady získat půdu a majetek. Tajně o tom jednali s Kohlem.

Více někdy jindy. Musím odejít od počítače.
12. 02. 2012 | 15:14

Ondra napsal(a):

Ted už vím proč čížkové jsou 75 procent ateisté. Potřebují to ke své zlodějské mentalitě !!
O doby Žižky přes I. republiku, Němce a komunisty do dneška národ jen KRADE !
12. 02. 2012 | 15:18

Silvie napsal(a):

Forrest,

to není "můj" první bod.
Já čerpám informace od povolanějších.
Paní Procházková např. uvádí (stejně jako opoziční pol.), že soupis majetku neexistuje, ale přesto!!! existuje výměra rest.půdy v ha, která se bude vracet (jak k tomuto číslu došli, jestliže se bude seznam dělat až ex-post?!) a tato výměra nekoresponduje s původní výměrou církví vlastněné půdy. Nebudu se opakovat - rozdíl máte výše a není rozhodně zanedbatelný.
12. 02. 2012 | 15:19

Silvie napsal(a):

Kolemjdoucí,

to je mi dobře známo.
Ovšem obdivovatelé knížete to neradi slyší.
Byl to z jeho strany (i ze strany Havla) "revanš" sudetským Němcům za fin.podporu.
12. 02. 2012 | 15:22

Míša napsal(a):

Platane,

píšete "Jenomže se nejedná o "majetek vlády" ale o majetek, který je doposud státní, tedy celospolečenský. Takže to nemůže být jen "mezi církví a vládou". Co kdyby třeba vláda chtěla prodat Sněžku Bakalovi? Tak by to taky bylo jen mezi vládou a Bakalou?"

no to je přesně ono, uhodil jste hřebíček na hlavičku. A všímáte si, jak se v médiích referuje o čemkoli z vlády?

To se člověk dočte, že "stát" prodává pozemky pod cenou, "stát" nám zvyšuje DPH, "stát" si došlápne na..kohokoli, "stát se rozhodl, stát i udělá"..

To není ani jako za feudalismu už snad.
Je taková snaha o odluku státu od lidí.. jednoduše a obrazně řečeno.

A když se tohle do hlaviček nacpe, tak to pak je úplně jedno, že žijeme v 21.století, některým lidem jakoby to ani nedošlo. Bylo jim řečeno, že stát je zlo, a oni to přijali za své. No ovečky vždycky potřebují pastýře, tak to je přece.
12. 02. 2012 | 15:22

Ondra napsal(a):

Češi ten svůj ateismus potřebují ke své zlodějině!
Od doby Žižky přes I.republiku, Němce a komouše do dneška jen kradete!!
12. 02. 2012 | 15:25

resl napsal(a):

nebylo by to špatné, kdyby se ti sud. němci vrátili. nikdo by neprodělal, ani ti, co si díky komoušům majetek nakradli. to by byla evropa, to by bylo euro. jen putin s klausem by si poplakali na rameni.
12. 02. 2012 | 15:34

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro Míšu.
Kdyby se informovalo objektivně, tedy:
Nečasova a Kalouskova banda okrádají své naivní spoluobčany.

To by se nelíbilo a tak se to musí sdělovat jinak

Na podporu mafiánského kapitalismu je vymyšlen celý vzdělávací systém
„Upozorňují na to dva bývalí ideologové americké Republikánské strany, David Frum a Mike Lofgren. Ti varují, že si konzervativci vytvořili "celý nový alternativní systém vědomostí, s vlastními fakty, vlastní historií a vlastními zákony ekonomiky". Důsledkem je "přesun k stále extremnější ideologii, stále více založené na fantazijních přredstavách", která má nebezpečné důsledky pro americkou společnost. „
http://www.blisty.cz/art/62222.html

a na pobavení jeden vtípek
http://www.blisty.cz/imp.php?id=27345
12. 02. 2012 | 15:48

Míša napsal(a):

Silvie,

"a to je Jandourek původně teolog!
Ti mladí duchovní chápou problém restitucí v tomto rozsahu většinou podobně ,jako my.
Ale staré psy novým kouskům nenaučíš.
Co chcete od Vlka i od Duky?! Stokrát mohli sedět v bolševickém kriminále, v momentu kdy získali "frčky" a prebendy, projevilo se ono "černoprdelnictví" v plné kráse. A to je ještě Duka oproti Vlkovi relativně tolerantním člověkem."
jojo, to je přesné,
to je další věc, která se pořád cpe do hlav,
když mi někdo v minulosti ublížil, je to dnes tedy moje vstupenka kamkoli.. můžu si dnes zřejmě dělat co chci, bylo mi před lety přece ublíženo..
No zjevně to znamená, že jsem nedotknutelná, at dnes tedy udělám cokoliv a komukoli, a zachovám se jakkoli. To je takový princip zásluhovosti.. jsem bývalá oběť, a už to zjevně vypovídá vše o mé povaze- jest předobrá.
Přeju hezkej den :)
12. 02. 2012 | 15:53

ali napsal(a):

majetek má být navrácen a basta!

http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2012/02/09/cirkve-stat-majetkove-vyrovnani/#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP&utm_content=position-7
12. 02. 2012 | 16:00

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro ali.
A všechno vrátit komunistům, ty hlavo.
12. 02. 2012 | 16:08

Míša napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude

nějak jsem se sešli a minuli :)
ano, to sedí, a znám
"Toto jsou perfektní podmínky pro žranici miliardářů. Každá politická strana, kterou zvolí neinformovaní, manipulovatelní voliči, se stává nástrojem pro prosazování tajných soukromých zájmů. Daňové úlevy pro 1 procento nejbohatších jsou prezentovány jako svoboda pro 99 procent voličů. "

a to je pak ta další věc, kam to dneska ti věřící republikáni vlastně dotáhli, a sledujete americké rep. primárky? To je teda něco, to vám řeknu. Víte že škrtli dotace i nadaci proti rakovině? To je jak v rozvojové zemi, až člověk žasne.
Jenže nic z toho se u nás nedočtete, musíte do zahraničního tisku, naše média fungují jako za komunistů, nic se nezměnilo.
12. 02. 2012 | 16:10

Silvie napsal(a):

Ali,

při vší úctě - my se tady nebavíme (z velké části), zda vracet, ale jakým způsobem a co!
Říct - vrátit a basta! - to je opravdu prostoduché.
To jako vrátíme všechno, oč si řeknou a nebudeme zkoumat, zda na to církvi vznikl opravdu nárok?!
Privatizace byla bezprecedentním krokem - neexistovala žádná výchozí zkušenost a taky to blbě dopadlo.)
Měli bychom se poučit z "krizového vývoje" a nejednat znovu ukvapeně. Jdete zase na ruku "šíbrům" různého druhu.
12. 02. 2012 | 16:15

Olda napsal(a):

Jak může někdo byť jen pomyslet na to, že by se katolická církev - protože o tu jde především - zřekla jakéhokoli majetku? Je sice pravda, že jejich firma je přes zázraky nejlepší, ale tohle, to by byl skutečný zázrak, a na ten oni nemaj gebíry... Nejlepší obrazy této instituce podává Jaroslav Hašek a myslím, že se od těch dob tak dalece nic nezměnilo. Jen se jinak vyjadřují... ale jak zavětří majetek, tečou jim sliny. V tomto případě má Lenka Procházková SVATOU pravdu.
A jestli něco zohavilo a poškodilo původní ideály křesťanství, byla to především katolická církev.
12. 02. 2012 | 16:22

Platan napsal(a):

Tohle je zajímavá iformace:
..........................................................................
Jak církve přišly o majetek
1919 – První pozemková reforma

Týkala se velkých pozemkových vlastníků s velkostatky nad 200 hektarů. V Čechách a na Moravě reformě podléhalo 234 tisíc hektarů církevní půdy. Skutečně bylo na nové vlastníky převedeno 36,9 tisíc hektarů, zbytek nebyl církvím fakticky odňat.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2012/02/09/cirkve-stat-majetkove-vyrovnani/
............................................................................

Takže pokud teď církve tvrdí že "co je (v pozemkových knihách) psáno, to je dáno", nemusí to být u 234 - 36,9 = 197,1 tis hektarů vůbec pravda. Kolik z této půdy, která byl zestátněna pozemkovou reformou r.1919 (a tedy by se na ni současné restituce neměly vztahovat) se teď má církvi vracet? Ví to někdo?

Míšo
Doufejme, že se lidé probudí dřív, než jim vláda stihne zprivatizovat i nos mezi očima...
12. 02. 2012 | 16:23

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Jednu technickou v dnešní neuvěřitelně hloupé době.

Na světě to už tisíce let chodí tak, že kdo si co ukradne, to je jeho.

Nechce se mi hledat a tak jen nepřesně připomenu jeden Bismarkův výrok, který obhajuje dobyvačné války: je potřeba dobýt, získat a pak jako vlastník apelovat na morálku na vlastnická práva.

To, s čím nás dnes oblbuje česká pravice, tedy, že co bylo ukradeno, tak musí být vráceno, je ta nejsprostější demagogie, která je zneužívána k našemu okrádání. Bohužel jen málo lidí si to uvědomuje a pochopí to až mnohem později, kdy již noví vlastníci budou zabetonováni a bude nemorální vzít jim to, o co nás obrali. Když někdo apeluje na morálku, tak by si měl uvědomit, že morálka je naše vnitřní přesvědčení, ne diktát nějakých zlodějíčků, kterému jsme nějakým způsobem povinní. Pokud by byla věc právního charakteru, tak by ji napravovaly soudy ne političtí gauneři.
12. 02. 2012 | 16:24

Silvie napsal(a):

Platan,

a vrací se dokonce i majetky, které církev zištně prodala, shrábla peníze a dnes o ně žádá znovu v restituci.

Obávám se, že je už rozhodnuto a není šance toto rozhodnutí zvrátit.
Nečasova komedie kolem "zkoumání" již podepsané smlouvy ACTA je totéž v bleděmodrém.
Už se těším, až to zdejším soudruhům katolíkům dojde, jak budou zase nadávat pravicovým politikům. Ale to už bude pozdě.
12. 02. 2012 | 16:34

Cetsa do Řecka napsal(a):

proč jsou ti nejaktivnější poslanci a preláti tak odulí?
Proč mají tak vodnaté ksichty rozblemtaná těla?
12. 02. 2012 | 16:41

ghándí napsal(a):

začíná být jasné že vláda neudělala pátý červenec státním svátkem jako vzpomínku na jana husa, ale jako oslavu toho, že toho kacíře katolíci upálili. neměl hlásat, že církev má být chudá.
12. 02. 2012 | 16:42

Cesta do Řecka napsal(a):

kdyby Husa neupálili, dnes by se obracel v hrobě.
12. 02. 2012 | 16:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy