Ještě jednou: Střezme odkaz Velké listopadové sametové revoluce (VLSR)!

18. 11. 2012 | 17:12
Přečteno 19174 krát
Chtěl bych předeslat, že text podobný tomu, co následuje, jsem zde publikoval před dvěma lety. Po upozornění na jeho nebezpečně podvratný charakter a případné vážné následky, které by jeho četba mohla přinést, jsem se rozhodl jej autocenzurně odstranit (viz též zde).
Nicméně nyní ve mně opět zvítězilo moje chorobné grafomanství a přicházím s tímto aktualizovaným textem znova, abych naplnil staré přísloví „Opakování jest matkou moudrosti“.


Uvědomuji si, že někteří mi mohou vyčítat opakované porušení mého slibu, že zde již nebudu psát. Omluvou mi budiž, že jen opakuji přístup některých osobností téměř stejně slavných jako já (např. D.Hašek, M.Navrátilová), které svoji kariéru také končily několikrát… Možná i zde platí to přísloví o opakování?

Ale nyní již k meritu věci:

Včera jsme opět vzpomněli výročí Velké listopadové sametové revoluce – dnů, kdy se otevřely brány gulagů a vyšly z nich desetitisíce politických vězňů. Zamysleme se nad tím, jakých skvělých úspěchů jsme za těch 23 let dosáhli, ale i nad tím, co nám k plné spokojenosti ještě chybí:


1) Můžeme si říkat a psát co chceme a nic se (nám) nestane.

2) V obchodech je stále dostatek banánů a toaletního papíru.

3) Co chvíli chodíme k volbám, ve kterých si můžeme svobodně vybrat z bohaté a kvalitní nabídky politických stran.

4) Vládnou nám moudří a čestní politici, v čele s prezidentem, který pro svoji pověstnou skromnost, smysl pro humor a moudrost požívá neobyčejné úcty v celém světě.

5) Provedli jsme pozoruhodně úspěšnou ekonomickou transformaci, při které ztráty (zajisté zcela nevyhnutelné) obnášely pouze necelý jediný bilion korun. V krátké době se podařilo vytvořit vrstvu mimořádně bohatých lidí, čímž jsme se přiblížili situaci v netotalitním světě. Tento úspěch byl založen na aplikaci geniálního Ježkova principu „útěku ekonomů a podnikatelů před právníky“ a velkorysého právního „zhasnutí“ během privatizace (inspirovaného zjevně filmem „Hoří, má panenko“).

6) Krásným symbolem úspěšnosti transformace jsou úchvatné paláce bank a pojišťoven, které zdobí naše města. Někteří sice říkají, že se tyto budovy mohly pořídit mnohem úsporněji a ušetřené prostředky se mohly použít třeba na rekonstrukci státních nemocnic a škol, ale je zřejmé, že tito kverulanti hovoří pouze z pozice nepřátel svobody a trhu.

7) Provedli jsme zajímavou reformu územně-správního uspořádání – nejprve jsme zrušili totalitní systém krajů a po několika letech jsme jej v mírně pozměněné formě opět zavedli. Nemalé náklady, které byly s touto promyšlenou operací spojeny, se v konečném součtu jistě bohatě vyplatily.

8) Demokratický systém jsme nevídaným způsobem posílili lustračním zákonem, díky kterému se podařilo obsadit rozhodující místa ve státní správě výhradně odborně a mravně vysoce kvalitními lidmi.

9) Ve srovnání s obdobím totality se podařilo podstatně zvýšit počet státních, krajských a obecních úředníků, a to i navzdory tomu, že většina funkcí někdejšího totalitního státu přešla do soukromé sféry.

10) Někdejší korupce (podstrkování kafe, čokolád, lahví alkoholických nápojů a tvrdých spart) zcela vymizela.

11) Těšíme se výhodám fungujícího právního státu založeného na příkladně fungujícím justičním systému, který někteří neopodstatněně pomlouvali slovy o „justiční mafii“.

12) Podařilo se dosáhnout toho, že kriminalita je nyní na zcela jiné úrovni než v době předlistopadové.

13) Byl zlikvidován přebujelý strojírenský, těžební, hutní, elektrotechnický, chemický, farmaceutický, cukrovarnický, sklářský, sirkařský, textilní, obuvnický a další průmysl, jakož i odpovídající aplikovaný výzkum v těchto oborech. Uvolnily se tak lidské zdroje pro perspektivnější povolání, jako jsou konzultanti, burzovní makléři, reklamní kreativci či pornoherci. Tím se naplnil jeden ze snů nás, kteří jsme v listopadu 1989 byli masakrováni na Národní třídě a statečně cinkali klíči na náměstích.

14) Namísto někdejších překážek kladených emigraci je nyní emigrace např. lékařů či vědců naopak aktivně podporována.

15) Máme nejvyšší počet vysokých škol na milion obyvatel na světě.

16) Velkorysá reforma vzdělávání úspěšně směřuje k tomu, že středoškolské vzdělání s maturitou bude již brzy mít až 90% populace. Jaký to rozdíl oproti slabým 20% totalitním! V rámci moudrého boloňského procesu směřujeme k dosažení dalšího smělého cíle – zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných občanů nejméně na 50%. K dosažení tohoto velkolepého cíle jistě nemůžeme litovat jakýchkoli nákladů! Je totiž známo, že vysokoškolské vzdělání výrazně zvyšuje šanci na uplatnění ve společnosti a na dobře placené zaměstnání. Je tedy zřejmé, že v blízké budoucnosti tedy již téměř všichni budou mít dobře placené zaměstnání.

17) S předchozím bodem úzce souvisí i to, že vzdělání se konečně podrobilo tržním principům a stalo se zbožím. Průkopníky těchto tržních principů se staly mnohé soukromé vysoké školy, ale pozadu za nimi nezůstávaly ani některé veřejné vysoké školy, jako právnická fakulta Západočeské university. Někteří nepřátelé trhu se ovšem pokoušeli tuto fakultu očerňovat.

18) Soukromý majetek se stal posvátným a nedotknutelným, čehož krásným důkazem byl statečný osmnáctiletý boj statkářky Havránkové proti státním úředníkům, kteří se ji snažili připravit ji o její polnosti pod falešnou záminkou jakéhosi obecného zájmu.

19) Podařilo se zabránit pokusům omezit naši těžce vybojovanou svobodu populistickými, ba bolševickými návrhy zákonů zavádějících majetková přiznání, omezujících kouření, či zakazujících anonymní vlastnictví akcií.

20) Podařilo se zavést světově unikátní systém exekucí, který dlužníky sice poněkud drasticky, ale zato velmi účinně trestá za jejich zapomnětlivost a současně vychovává tím, že namísto dlužné částky 50 Kč musí zaplatit až 300-krát tolik.

21) Oproti předlistopadové době došlo k výrazné změně v situaci romské menšiny.

22) Někdejší fádní krajina, města, ba i vesnice, získaly po zaplnění statisíci velkoplošných billboardů úplně jinou tvář.

23) Obrovský pokrok jsme učinili v oblasti reklamy vůbec – i u nás jsme se dočkali kýženého prokládání televizních programů vtipnými a informačně bohatými reklamními vsuvkami.

24) Vyšli jsme velkoryse vstříc jedné ze základních lidských potřeb a vybudovali nejhustší síť kasin a herních automatů na světě.

25) Vyšli jsme vstříc i ještě daleko důležitější základní lidské potřebě a umožnili jsme vznik husté sítě provozoven sexuálních služeb (bordelů).

26) Došlo k rozvoji všech forem žurnalistiky, zvláště té, která nás pohotově informuje o detailech všech vražd, loupeží a nehod, jakož i o detailech sexuálního života celebrit. Toto jsme před listopadovým převratem bolestně postrádali, jelikož totalitní režim tyto důležité informace utajoval.

27) Došlo k neobyčejnému rozkvětu kultury – v televizi můžeme každodenně sledovat myšlenkově bohaté, hodnotné a přitom zábavné seriály.

28) Také úroveň filmové tvorby je dnes úplně jinde, než třeba za dob hluboké totality 60. let.

29) Došlo k bezpříkladnému rozvoji astrologie, homeopatie, a desítek ostatních alternativních nauk, které dialekticko-materialistická ideologie totalitního režimu trestuhodně potlačovala.

30) Někteří někdejší disidenti vystřízlivěli ze svých dávných naivních pacifistických postojů a aktivně podpořili humanitní bombardování několika zemí.

31) Náš nynější hlavní spojenec ukázal, že si nás považuje mnohem víc než náš někdejší hlavní spojenec, resp. totalitní okupant – zatímco sovětské vedení nikdy neumožnilo čs. armádě zapojit se do bojů v Afghánistánu, USA to umožnily nejen tam, ale i v Iráku a v blízké budoucnosti možná i leckde jinde. Přímá bojová zkušenost českých speciálních jednotek s efektivním zabíjením civilních potenciálních teroristů je určitě naprosto nedocenitelná. V bojové helikoptéře se v Afghánistánu svezl (a možná si i zastřílel z kulometu) nejvýznamnější český arcibiskup. O něčem takovém se listopadovým demonstrantům věru ani nesnilo.


Ačkoli dosažený pokrok je vskutku obdivuhodný a může nás oprávněně naplňovat hrdostí, přece jen ještě několik věcí, po kterých jsme v památných listopadových dnech před jednadvaceti lety toužili, nebylo úplně dotaženo do konce. Tyto nedostatky jsou samozřejmě v první řadě neblahým dědictvím totalitní minulosti. Vždyť od pádu totality uplynulo teprve pouhých 23 let! Nic si nenamlouvejme - důsledky onoho režimu zajisté budeme pociťovat ještě nejméně dalších 50-100 let.

Uveďme alespoň několik příkladů dosud nenaplněných vznešených sametových ideálů:

1) Nepodařilo se ještě v dostatečné míře naplnit další ze snů těch, kteří v listopadu 1989 mrzli na náměstích – výraznou majetkovou diferenciaci v naší stále ještě příliš rovnostářské společnosti. Rozdíl mezi příjmově nejvyššími a nejnižšími skupinami obyvatelstva je stále příliš nízký, a jen málokde je alespoň stonásobný, jak by bylo žádoucí.

2) Nepodařilo se prozatím ještě prosadit sen nás opravdových liberálů, skutečnou rovnou daň, tady stejnou daň „z hlavy“ pro každého, bez ohledu na výši příjmu. Dosavadní pokusy o „rovnou daň“ byly ve skutečnosti jen paskvilem – ti nejschopnější a nejpracovitější z nás, vydělávající třeba 10x nebo i 100x více než onen neschopný průměr, platí při rovné procentní sazbě fakticky 10x nebo i 100x vyšší daně a jsou tak ostudně trestáni za svoji píli a schopnosti.

3) Hluboce zůstává zakořeněná závist vůči našim nejpracovitějším, nejnadanějším a tudíž i nejbohatším spoluobčanům, jakož i neúnosně vysoké daně, což řadu z nich vyhnalo z naší země – příkladem budiž hrdina kuponové privatizace Viktor Kožený i několik dalších podnikatelů, kteří jsou dokonce popotahování našimi justičními orgány. Přitom pávě Viktor Kožený byl jasným příkladem toho, jak pozitivně se projeví, když se někdo vyhne devastující zkušenosti života a vzdělání v totalitní společnosti.

4) Je třeba výrazně omezit náš přebujelý sociální systém, který je masivně zneužíván různými nemakačenky, nezaměstnanými, matkami na nesmyslně dlouhé mateřské dovolené či pochybnými invalidy. Jen tak budeme moci konkurovat státům jako je Čína, Indie či Nigérie, které toto břemeno netíží.

5) Měli bychom výrazně posílit náš nedostatečný systém právní imunity poslanců – ten současný je vystavuje přílišnému nebezpečí šikany ze strany policie a novinářů. Nelze ustupovat populistickým návrhům na omezení poslanecké imunity.

6) Bylo by třeba konečně zrušit státní dotace všemožných kulturních a vědeckých institucí (Národní divadlo, Česká filharmonie, Národní muzeum, Česká televize, Český rozhlas, atd, atd), které narušují systém tržní ekonomiky bez přívlastků. Náklady na takovéto elitistické instituce by se měly plně hradit z kapes těch, kteří o ně mají zájem a využívají je. Vždyť jiné kulturní instituce, jako komerční televizní a rozhlasové stanice, kina, cirkusy či striptýzové podniky fungují také na stejném principu, a jde to!

7) Mnozí intelektuálové stižení nepochopitelnou levicovou úchylkou neustále destruktivně kritizují mnoho aspektů polistopadového vývoje, nezodpovědně moralizují a snaží se o skandalizaci a kriminalizaci těch, kteří se svou pílí a umem domohli miliardových majetků. Je proto třeba vyzvednout ty, kteří situaci vidí správně a nejsou ochotni nahrávat komunistickým nepřátelům svobody a trhu. Jako kladný příklad může naopak posloužit jeden můj dobrý známý, který veřejně říká, že mu v podstatě ani tak moc nevadí korupční aféry a stovky miliard utopené v korupci – hlavně, že máme svobodu...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

a co jste profesore čekal? budte rád, že jste rád.
18. 11. 2012 | 17:18

zooparta napsal(a):

A Zavadil prej na Venclu tak horlivě artikuloval a gestikuloval,že se s ním utrhla liána a spadnul do bedny s banány .
18. 11. 2012 | 17:26

Ambra napsal(a):

Zase hned na začátku banány.
Kdyby to komunisti tušili, jak všichni disidenti a jejich nejbližší jsou vysazeni na banány, tak měli zavést příděl 10kg banánů pro každého, kdo podepsal Chartu 77. Pro obyčejné malé děti je vůbec nemuseli v krámech prodávat. A mohli tady vydržet jako v Číně.
Opravdu nevím, čím ty pravičáky banány tak přitahují. Ale sasi to bude tím, že jejich naivní názory patrně odpovídají IQ dětí do třílet, kteří banány strašně milují. Inu bez banánů asi žádný disident nemmohl klidně usnout.
18. 11. 2012 | 17:32

Dan B napsal(a):

Hořejší, tak vy jste také jen kavárenský žvanil? Jaký odkaz???
že nám Havel slíbil že nebude kapitalismus, nezaměstnanost, bezdomovci a gheta, že nebude privatizovat a restituovat, že bude president jen do prvních voleb???
- chceme vládu odborníků, ne politiků??? A kdy tam byl nepolitik který něco uměl.?? ( podotýkám že komunisti tam měli straníky ale přitom špičkové odborníky s 30 letou praxí
- ne cenzuře, novináři pravdomluvní a objektivní hlídací psi demokracie, vždy objektivní??? Už dost, mám potrhané břicho smíchy.
- Ne fízlování??? Dnes nevlezete bez rentgenu ani na úřad, kamera na každém rohu
- nemluvím o tom že se tu zabydlela divná logika ¨kdo byl něčím za komančů - primář, vědec, ředitel fabriky, úspěšný zpěvák nebo herec, natož soudce, policajt, voják, dozorce - vše nomenklaturní svi***. kdo byl v kriminále nebo ho mlátili policajti, je dodnes hrdina
- rozkrádáni , dnes už po miliardách , jsme hned od začátku tolerovali, podnikatel měl jen nepovedený záměr, a když začaly krást i strany / Pepa z Hongkongu - překřičeno hurá antikomunisty - chcete do stalinského gulagu nebo budete mlčet a volit modrou??
.
K jakým ideím se to chcete hlásit. Vždyť to byl podvod už mrtvým Šmídem, a 10 minut po poslední demonstraci už tu nerušeně řádily nové mafie
18. 11. 2012 | 17:32

Abe Normalni napsal(a):

Co se takhle zamerit na korupci a klientelismus uvnitr statem placenych vedeckych instituci? Mluvi o ni vsichni, kdo se pohybuji uvnitr. Bylo by to takove to udernicke "zacit na vlastnim pracovisti"
P.S. Troufnu si rici, ze podobne vtipne spisky jste na nastenku k VRSR na imunologickem ustavu nevesel. Natoz abyste to poslal do Rudeho prava. To by vam v zivotopise zela mezi lety 85 a 88 dira. Takze jisty pokrok preci jen mame...
18. 11. 2012 | 17:32

Abe Normalni napsal(a):

Dan B Ambra Proboha, aspon si prectete, na co reagujete. Ja sice tuhle Horejsiho ironii zorvna nemusim, ale aspon jsem to docetl.
18. 11. 2012 | 17:35

takyštudent napsal(a):

Šikovně napsaný, bohužel vesměs pravdivý.
18. 11. 2012 | 17:36

Yosif K napsal(a):

4) Vládnou nám moudří a čestní politici, v čele s prezidentem, který pro svoji pověstnou skromnost, smysl pro humor a moudrost požívá neobyčejné úcty v celém světě.
KONEC CITATU.

Pane Horejsi - jaky lid, takove elity. Napravo i nalevo nic moc. nechcete se dat na politiku vy? Jste nejoblibenejsi bloger na Aktualne - mozna byste nejakych 50 tisicu podpisu sehnal? A zavedl byste svedsky socik v zemi s nominalnim HDP nozsim nez v Recku?

Nebo aspon "poslusnym lokajum burzoazie" poradte koho volit?

Treba vudce proletaru z LUXURY APARTMENTS ZVONARKA??????
18. 11. 2012 | 17:38

Maximus napsal(a):

Dnes jsem poslouchal v TV v pořadu OVM jednoho z nejvýznamnějších světových makroekonomů (prý chodí nakupovat do Makra), a slza mi ukanula na tvář a dmul jsem se hrdostí a pýchou jakého to my máte skvělého ministra financí! Ten to má ale vymyšlený, proto nechme ho ještě chvilku působit ve funkci a budeme si za chvilku všichni rovni, budeme mít všichni ho... (doplňte dle vaší politické orientace ..vno nebo ..dně). Zaplať nám pane Bože za něj a ty dary co nám on se svojí družinou v tomto nečase dává a doslova předvádí. Myslím, že bude velmi pravděpodobně odměněn min. Nobelovou cenou. Opravdu jsem byl nadšen jeho proroctvím, kdy doslova řekl, že ještě budeme na tuto vládu rádi vzpomínat a "historie ocení tuto vládu velmi pozitivně"! Ano, budeme mít schodek HDP státního rozpoču na kladné nule (termínus technikus M.K.) a co na tom, že bude dluh státu 2.000 mld.Kč, však oni nám ten dluh přece odpustí popř. to světová hyperinflace vyřeší za nás! Ten člověk je moudrý a předvídavý!
Shalom!
18. 11. 2012 | 17:41

jenicek napsal(a):

Profesor je takovej novobodej Švejk. Hahaha, hehehe, velmi vtipné, ale smysluplná debata, co, kde, kdo, jak, proč není a s ním nebude. Ale zasmáli jsme se, to jo.
18. 11. 2012 | 17:44

Občan napsal(a):

"...vysokoškolsky vydělaných..." SUPER!!!!! Lépe už snad nešlo majitele některých diplomů charakterizovat :o)))))

Ale vážně - já vím, že to byl překlep!
K vlastnímu hořce ironickému shrnutí není co dodat. Je dokonalé. Bohužel.

Ale nepochybuji o tom, že se zde slétne hejno plivačských krkavců, kteří si nějaké to soustečko najdou.
18. 11. 2012 | 17:46

Pepa Řepa napsal(a):

Abe Normalni
až do konce?
Hrdino!
18. 11. 2012 | 17:46

jenicek napsal(a):

Abe Normalni, ma za jedna.
Ať mi profesor neříká, že z jeho vlastního prostředí nezná tisíc příkladů korupce a/nebo přinejmenším nepoctivosti, že neví o dotování nesmyslných pseudovýzkumů bez naděje na smysluplné výstupy, apod.
Co udělal, aby tenhle mor pseudovědy zmizel?
18. 11. 2012 | 17:47

Drzá zrzka napsal(a):

Jen bych dodala : rozvedli jsme se s bohatým Slovenskem, přivdali do chudého Bruselu. :-)
18. 11. 2012 | 17:47

neo napsal(a):

Ambra:

nejde přeci jen o banány. Pouze se staly symbolem nedostatkového zboží. Ale nebyly prakticky jakékoli druhy ovoce odjinud, nejen banány. Z masa jen odpad co zbyl pro plebs, zbytek podpult, prakticky nic nešlo sehnat a tak se zrodilo české kutilství a značná zručnost žen v přešívání oblečení tak aby to k něčemu vypadalo. I debilní stěrače se z aut kradly, protože se nedaly koupit, jako dnes za pár korun v každém obchodě a na každé benzince. To opravdu není jen o banánech. Je to vše od potravin, přes oblečení, nábytek, potřeby do domácnosti až po elektroniku a auta. Prostě všechno.
18. 11. 2012 | 17:49

Pepa Řepa napsal(a):

Bumerang se vrací.
Obletěl 3x rovník.
18. 11. 2012 | 17:49

Abe Normalni napsal(a):

Občan Toz hejno plive stene jako plive Horejsi :-D
Plivani je vubec v teto zemi v posledni dobe oblibene.
18. 11. 2012 | 17:51

Abe Normalni napsal(a):

neo Jak rika klasik: Banany, mandarinky, redkvicky a jine exoticke ovoce...
18. 11. 2012 | 17:53

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Konečně máme politiky, jaké jsme si v roce 1989 přáli

Důvěra vládě červen až říjen 2012
16 %, 14 %, 16 %, 14 %, 12 %

Spokojenost se současnou politickou situací vyjádřila 4 % respondentů, tedy přibližně stejně jako v posledním šetření. Ani spokojeno, ani nespokojeno se cítí být 14 % obyvatel ČR. Nespokojenost s politickou situací však vyjadřují více než čtyři pětiny dotázaných (81 %).
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6902/f3/pi121024.pdf

a společně s Kalouskem bych ještě dodal, že volat po změně je nestoudné.
18. 11. 2012 | 18:00

kokoshka napsal(a):

Jake brany gulagu jste otevřel,jake desetitisice politickych veznu?Pane profesore,citite se dobre?
18. 11. 2012 | 18:01

David napsal(a):

"...Nic si nenamlouvejme - důsledky onoho režimu zajisté budeme pociťovat ještě nejméně dalších 50-100 let.

...Je proto třeba vyzvednout ty, kteří situaci vidí správně a nejsou ochotni nahrávat komunistickým nepřátelům svobody a trhu...."

----------------------------------------------------------------

Lidovky.cz:

Kalousek: Volání po změně systému o 17. listopadu bylo nestoudné

Aktualizováno 18. listopadu 2012 13:24

PRAHA - Ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek označil sobotní protest odborářů a iniciativ proti vládě za legitimní, vláda ale podle něj "nebude dělat socialistický program".

Nestoudné ale podle něj bylo volání po změně systému právě o 17. listopadu.

Kalousek to uvedl v Otázkách Václava Moravce.

Požadavek jiné demokracie

Kalousek se pozastavil nad požadavkem spolupořádajících občanských iniciativ, že chtějí jinou demokracii. Dotázal se, zda si přejí "komunistický demokratický centralismus".

17. listopad na serveru Lidovky.cz

ON-LINE reportáž najdete zde

17. listopad jsme nezneužili, komunisty se srpy nepřijmeme, tvrdí odboráři

Klaus: Nechali jsme si zneuctít naše tradiční hodnoty

Čas na generální stávku nenastal, lidé se bojí, zalitoval Zavadil

Hitparáda výroků: Nevidíme světlo na konci vašich tunelů

Nedostatky současného systému v Česku, tedy přetrvávající korupce nebo klientelismus,

nemohou být podle Kalouska důvodem ke změně systému.

"Volat kvůli tomu po změně systému právě 17. listopadu po všech zkušenostech s totalitními režimy já pokládám za nestoudnost," prohlásil Kalousek.

Podle Štěcha vyjádřili demonstrující názor většiny

Předseda Senátu a někdejší odborový předák Milan Štěch (ČSSD) v Partii na televizi Prima Family uvedl, že demonstrace se uskutečnila podle představ pořadatelů a že řečené korespondovalo s výraznou většinou názorů českých občanů.

K počtu demonstrantů uvedl, že se spíše čekalo, že přijedou lidé z Prahy a okolí. Na demonstraci podle odhadů policie přišlo 10.000 lidí, podle odborů až 25.000. Mnozí podle Štěcha nepřijeli kvůli obavám, že by ztratili práci, pokud by byli vidět na televizních záběrech.

Předseda senátorů ODS Jaroslav Kubera v pořadu toto tvrzení označil za přehnané a "z říše snů". "Ono došlo k tomu, že odborářům došly peníze a už nemají peníze na to, aby svezli odboráře z půlky republiky," uvedl.

K menší účasti podle něj přispělo také to, že 17. listopadu byl státní svátek, takže řada pražských obchodů měla zavřeno. Kubera také varoval před případnou generální stávkou, která by v době krize poškodila hospodářství, zaměstnavatele i zaměstnance. Štěch namítl, že krátkodobá stávka by významné ekonomické dopady neměla.

Lidovky.cz

ČTK

http://www.lidovky.cz/kalousek-volani-po-zmene-systemu-o-17-listopadu-bylo-nestoudne-pbo-/ln_domov.asp?c=A121118_134312_ln_domov_mct

---------------------------

Kalousek se ZASE mýlí.

Chce to urychlenou změnu tohoto přímo NESTOUDNÉHO systému!!!

Ten NESTOUDNÝ SYSTÉM, který zcela pravdivě popsal pan Hořejší NECHCI!!!

Kdybychom už před rokem udělali

časově neomezenou generální stávku

s blokací příjezdových cest do velkých měst, tak jsme se mohli zbavit této vlády darebáků, a tak ušetřit stovky miliard, které nás budou stát pokusy "šíleného chemika", jeho další tupé škrty, podivné církevní restituce, zvoraná důchodová reforma a další prohrané arbitráže.

Prostě časově neomezená generální stávka by vyšla levněji.
18. 11. 2012 | 18:05

Abe Normalni napsal(a):

Ovsem, pane Horejsi, jedno Vam musim priznat. Timto Vasim ironickym blogem se Vam podarilo prokazat, ze: "...tam nalevo sedi vzdycky blbci."
18. 11. 2012 | 18:05

Yosif K napsal(a):

Pane Dan B - profesor docent Horejsi jest jeden z tech myslitelu kteri jsou trpce rozcarovani polistopadovymi nepravostmi a obcas nostalgicky vzponminaji na "dobre stranky realneho sociku". Socialni jistoty, kilo chleba z Kc 2.60 atp.
18. 11. 2012 | 18:05

Dan B napsal(a):

Neo jasně - i prasata byla antikomunistická a v odboji, dávala jen odžezky a flaxy, zatímco ted v demokracii konečně dávají libové kvalitní maso, a výrobci uzenin ho radostně cpou do výrobků aby oslavili vítězství svobody. šidit nebo hledat maximální zisk na úkor zákazníků je ani nenapadne, vše pro blaho kapitalistick=é vlasti.
Bože, kolik .... se narodí v demokracii a ještě mohou psát do médií, to je neuvěřitelné
18. 11. 2012 | 18:06

neo napsal(a):

Dan B:

prasata ne, jen ti řezníci. A nenarodil jsem se v demokracii, ale v totalitě.
18. 11. 2012 | 18:09

Drzá zrzka napsal(a):

Dan B
Máme svobodu internetu. Mohou do médií psát, co chtějí, páč se jim nic nestane.
18. 11. 2012 | 18:10

kokoshka napsal(a):

Dan B:
Tss,za takove kaciřstvi se tady posila do banu!
18. 11. 2012 | 18:11

Abe Normalni napsal(a):

Yosif K Neee, mohla bejt sranda, on ho bral vazne :-(

Jak by rekl Tronik: Šoudruži, tahle ironie, to je nebezpečná věc!
18. 11. 2012 | 18:11

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

A že jsme zase tam, kde jsme již byli, lze vidět na černém humoru veřejnosti

„Promiňte nám, že nedokážeme vydělat tolik, co vy dokážete rozkrást“

„Volím Ali Babu, má jen 40 loupežníků“

„Nevidím světlo na konci těch vašich tunelů“
18. 11. 2012 | 18:12

Dan B napsal(a):

Yosife , jste opravdu takový nechápavý???? Nájem v Praze 300, za čtyřpokoják 1 kategorie, vodné 30 haléřů, elektřina 1kW také 0,3 Kč, oběd v jídelně 3,50 Kč, letní tábor pro děti levněji než kdyby jedli doma, u doktora ani korunu platby, MHD 1Kč, vlak na 30 Km 2 Kč ale měsíční jízdenka 17 Kč, o tom mluvte.
18. 11. 2012 | 18:12

kokoshka napsal(a):

Drza zrzka:
"Mame svobodu internetu"
Važne,a co se stane když začnu zpochybnovat holokaust?
18. 11. 2012 | 18:13

ČEZko smrdí napsal(a):

Za změnu režimu v listopadu 1989 může Státní bezpečnost (StB), KGB a vliv Moskvy.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/jakes-z-pravdy-a-lasky-zustaly-lez-nenavist-a-rozkradena-zeme_252575.html
18. 11. 2012 | 18:14

Občan napsal(a):

Kokoshko,

ten článek je I R O N I E!!!!!!
18. 11. 2012 | 18:14

Frante napsal(a):

Zdravím profesora po dlouhé době. Tohle už jsem četl. Mohl byste napsat něco vtipného k aktuálním událostem - volba prezidenta a fiasko s nepravými podpisy, záchrana Evropy tisknutím peněz, Evropský zákaz svatozáře Cyrila & Metoděje o pomazánkovém máslu nemluvě ...
18. 11. 2012 | 18:15

Yosif K napsal(a):

neo napsal(a):
Ambro!!!!
To opravdu není jen o banánech. Je to vše od potravin, přes oblečení, nábytek, potřeby do domácnosti až po elektroniku a auta. Prostě všechno.
18. 11. 2012 | 17:49
Mila Ambro - snaha ridit vsecko centralne vedla neomylne k tomu, ze vseho buylo budto prilis mnoho nebo prilis malo. Ceho bylo prilis mnoho se dalo vzdy vyvezt do SSSR (treba botky, zimniky atp).

Ceho bylo malo toho proste bylo malo - jen ze sortimentu na Skodu 105 si vzpominam ze nebyly:
Hadicky k brzdam
hadicky mezi cerpadlem a karbecem
brzdove desticky
spojkove kotouce
vyfuky
tak to bylo vsude - ve stavebninach,na pile, v cihelne, v zelezarstvi, v textilu, v elektrospotrebicich, uplne vsude.
Firmy delaly ne z toho co potrebovaly ale z toho "co zrovna bylo". Vymenovaly si mezi sebou nedostatkove materialy. Jako za stredoveku.......

Nekdo jako myslitel profgesor Horejsi si muze mslet ze nejlepsi je tedy kombinace trhu, svobody a sociku. Omyl - tot bylo v SFRJ - delnci meli svobodu - odhalsovali si takove platy, ze v nekterych obdobich jugoslavska inflace presahovala 40% MESICNE!!!!

Slava samospravnemu socialismu, slava jugoslavskemu delnictvu!
Zivio Drug Tito!!!!
18. 11. 2012 | 18:15

Drzá zrzka napsal(a):

kokoshka

Zkuste to a uvidíte. :-)
18. 11. 2012 | 18:15

kokoshka napsal(a):

Drza zrzka:
Dekuji,nemam zajem stravit tři roky na statni strave:-)
18. 11. 2012 | 18:17

pamětník napsal(a):

Václav Hořejší,
v žoldu východních ideovodiverzních centrál sarkasticky pomlouvá naše zřízení reálného kapitalizmu a plive jedovatou slinu na všechny jeho výdobytky. Naše veřejnost reprezentovaná zdejšími osvědčenými uvědomělými občany neo, Abe Normalni, Yosif K a mnohými dalšími se však nedá svést z cesty dalšího budování světlé kapitalistické budoucnosti pro všechny od těch z kanálů až po ty z paláců a v jednom šiku bude postupovat dále po nastoupené cestě v dalším zvyšování všeobecného blahobytu.
18. 11. 2012 | 18:21

Drzá zrzka napsal(a):

kokoshka

Absolutní svobodu má člověk jen ve své mysli. Ve vztahu k ostatním už vázán jejich svobodami a různými pravidly.
18. 11. 2012 | 18:22

P. napsal(a):

ad "Můžeme si říkat a psát co chceme a nic se (nám) nestane."

Hned první bod pojednává o nějaké cizí zemi. Tady v ČR, pokud máte nesprávné názory na historii, tak s vámi jednají stejně jako za soudruha Husáka a dokonce jsou schopni dodatečně pozavírat občany zemí, které svobodu projevu uznávají. Třeba takový David Duke byl odtud vyhoštěn dřív než vůbec stihl promluvit.

"Panu Dukovi u nás nadále hrozí až tři roky vězení," uvedl pražský policejní mluvčí Ján Mikulovský. Američanovi může být podle něj cestou právní pomoci doručeno předvolání. V takovém případě mu cizinecká policie umožní pobývat na určenou dobu v Česku."

Rasista Duke bude dál stíhán. I když opustil Česko
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rasista-duke-bude-dal-stihan-i-kdyz-opustil-cesko_116831.html
18. 11. 2012 | 18:22

kokoshka napsal(a):

Drza zrzka:
To vim i bez Vas,ale před lhari a historicke kverulanty ktere slizuji smetanu s podvodu a ješte vyhrožuji tem kdo jejich podvod odhali nejsem ničim vazan!
18. 11. 2012 | 18:27

Abe Normalni napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude Smutne je, ze pod temi hesli vetsinou pochoduji ti, kteri ze statniho rozpoctu vyziraji nejvetsi krajic: statni zamestnanci, duchodci, studenti, nizkoprijmovi...
18. 11. 2012 | 18:29

veverka napsal(a):

Geniální text. Bravurně a vtipně popsaná ta dnešní zlodějsko mafiánská špína,oproti které byl minulý režim zlatý(se všemi svými chybami,nic není dokonalé). Dnes nám vládnou vexláci co rozkradli v devadesátých letech stát. A dneska spolu byli na tenise,včetně restitučního Míry. Škoda že už sem autor nepíše víc,jeho smysl pro ironii tady v té záplavě bezduchých mafiánských agitek chybí.
18. 11. 2012 | 18:30

Abe Normalni napsal(a):

P. To mate tezky, muzete rikat treba, ODSaci kradou, nebo Politici do plynu, ale nesmite rikat Romove kradou a cernosi do plynu. Proste mame svobodu, ale vocad pocad.
18. 11. 2012 | 18:31

veverka napsal(a):

PS: Doufám že tento blog opět někdo nesmaže jako minule.
18. 11. 2012 | 18:33

TrumpetaTroubivá napsal(a):

ambra: já jsem si všiml jedné věci. Na nedostatek banánů zde vzpomínají pouze a výhradně levičáci.

Dan B: vy jste neuvěřitelný materialista. Kde je ta socialistická nadstavba? Ten nový člověk? Selhal jste, budete převychován i s rodinou, jen co se soudruzi vrátí k moci.
18. 11. 2012 | 18:33

Abe Normalni napsal(a):

veverka: doufam, ze se jiz brzy i my dopustime nejakych chyb, tobe rozbijeme drzku, svazeme te do kozelce a strcime do diry, starou nechame vytirat podlahy a decka vyrazime ze skoly.

S pozdravem

Mafianska Spina
toho casu v uceni
18. 11. 2012 | 18:34

kokoshka napsal(a):

Abe Normalni:
A zkuste neco dovolit proti uchylum co pochoduji Prahou v pruvodu,a jseš mrtvy kluček,hošanku!
18. 11. 2012 | 18:34

Drzá zrzka napsal(a):

kokoshka

Když to, že jsou lháři a kverulanti dokážete, obhájit nejen sám v sobě, ale i před ostatními, pak nejste ničím vázán.
Založte si svůj vlastní web a můžete začít s obhajobou. V prostoru někoho jiného, byste ho do sporu zbytečně vtahnul. Obhajujete přece hlavně svoje názory...
18. 11. 2012 | 18:36

kokoshka napsal(a):

veverka:
Profesoru se nic nestane,je stary spolustolovnik vrchniho cenzora,ale co čeka nas...?!
18. 11. 2012 | 18:36

Pepa Řepa napsal(a):

Frante napsal(a):
Tohle už jsem četl.
----------------------
Neremcejte a zvykejte si.
je krize. Z jednoho sáčku 3x vymáchaný čaj.
3x a dost, říká lidovec.
Za rok to tady bude znova.

Kokoshko,
ten článek není I R O N I E!!!!!!
18. 11. 2012 | 18:36

Radkin Honzák napsal(a):

Vážený pane profesore,
na počátku Vašeho textu jsem měl dojem, že jde o sebrané výroky zdejšího diskutéra, který se podepisuje Občan. Vzhledem k délce článku jsem v něm ale nakonec rozpoznal Vaše originální dílo.
Na jedné straně mě potěšilo, že jste Čech. To se pozná podle toho, že každý správný Čech dobře ví, jak to být nemá a vůbec neví, jak by to být mělo, tím méně, co by mohl sám pro dobro věci udělat.
Na druhé straně jsem si myslel, že máte na víc...
18. 11. 2012 | 18:37

pamětník napsal(a):

Abe Normalni:
"ze statniho rozpoctu vyziraji nejvetsi krajic: statni zamestnanci, duchodci, studenti, nizkoprijmovi... " Bylo by slušné dodat, že ti důchodci do státního rozpočtu přespěli ze všech nejvíce.
18. 11. 2012 | 18:37

Občan napsal(a):

Dr. Honzáku,

Vás konečně vyrazili z IKEMu? Nebo kde se v Vás poslední dobou bere ta žluč?
Bývaly časy, kdy číst Vaše texty mělo občas i smysl...
18. 11. 2012 | 18:43

kokoshka napsal(a):

Ja nekomu povidam že tady dneska poteče krev...(c)
18. 11. 2012 | 18:46

Abe Normalni napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude Hmm to je sice hezky, ale ani jeden z nich neplatil dost, aby to fungovalo.
Takova je holt realita.
Tunely jsou porad opakovany mytus lidi, kteri jsou lini si byt jen otevrit zakon o statnim rozpoctu. Investicni cinnost tohoto statu je tak mala, ze i kdyby to tunelarí ukradli uplne vsechno, nepokryje to rocni schodek rozpoctu.
Tunely jsou fuj, ale principem potizi statu fakt nejsou. To uz spis zoufale neefektivni statni zamestnanci.
18. 11. 2012 | 18:47

Drzá zrzka napsal(a):

Jdu chystat krevní konzervy. Jakou máte krevní skupinu? Nebo bude stačit piksla krevní tučnice? :-)
18. 11. 2012 | 18:50

neo napsal(a):

evidentně bylo tenkrát na Václaváku víc lidí než včera. Tenkrát tam byl Petr, Dušan, Mirek... včera tam byl Václav, Občan a ten, kdo se nechce hádat :)
18. 11. 2012 | 18:52

mik napsal(a):

Mame nejvyssi pocet vysokych skol na milion obyvatel na svete,,,vysokych skol ktere pred rokem 2004 neuznavali nikde ani obycejny ridicak neuznali kdyz clobek chtel treba po 89 jit jezdit nekam na zapad s autobusem teprve vstupem do EU se zacalo alespon neco uznavat jen clovek nesmi asi studovat pravnickou fakultu v Plzni,,,ale kolik takovych skol je v cele CR a kolik vyprodukovaly titulu,,,mezi jednu stezejni mentalitu cechu moravanu i slezanu patri ze vsim nejak vydrbat vzdycky obeji preskocit podlez,,,dopredu se omlouvam tem kteri smysleji jako trena Jagr Sablikova a podobne,,,bez treningu navic bez obetovani absolutne vseho by se nikdy na vrchol nedostali proc se asi Zahrobska stala mistryni sveta ve slalomu pred nekolika lety a proc ziskala na svetovych podnich 3 medaile v rade za sebou ? Protoze jeji tata je fanatik tvrdak a nekomromisni vulgarni a prisny trener,,,jakmile si cichla ke svobode sesypala se z vrcholu jako kdyz horolezec na Mount Evrest preceni sve schopnosti a podceni nebezpeci hor jiste ukazalo se ze vykon nejspis ovlivnoval pak nador ale vsechno na to svest nelze ,,,jeji fyzioterapeut ktery lyzovat neumi si zacal hrat na mistra sveta a zacal ji presvedcovat ze mistryni sveta se muze stat i kdyz bude lezet v posteli kdyz v tisku zacne pomlouvat toho bez ktereho by byla nula a jsme u te mentality,,,jen tak lehce aby se nereklo ale hrabat zlato,,, proc lidi krici dnes ze chteji prumerny plat 3000 euro ? kdyz na to nemaji ? jiste ve funkcich jsou vysokoskolaci co patri k lopate a to jeste kopace urazim protoze ten tomu fochu rozumi,,Takovy Drabek kdyz by mel jit na verejne prospesne prace tak dopadne jako Jasanek... za soucasny stav v CR nemohou komunisti ani modri ptaci ba ani pambickari za stav muze to obchazeni a podlezani prekazek a snaha se vsim vydrbat,,, nebo opravdu ti co pred 23 lety chodili na namesti a provolavali Havel na Hrad tusili ,,,,? 26 dobre 25 (ale UK nejde srovnavat z CR ) statu se na necem dohodne ale CR si bude hrat s nahym zadkem na mistra sveta,,, Klaus dela na zaver sve politicke kariery cim dal vetsi a provikativnejsi ostudy,,CR je dnes nejhorsim statem EU co do solidarity sedi i vedlejsiho stolu a vykrikuje nesmysly,,,a viteztvi KSCM v 8 krajich ? blbost vzdyt slo jen a jen o otoceni kabatu naruby,,, muze se to jmenovat jak chce ta politicka strana dokud je mozne aby prebehlici hlasovali aby lidi s aferami meli i nadale mandat aby prezident postupoval proto zajmum celeho statu aby vladla vlada kterou nikdo nevolil a dokud lide nezacnou opravdu makat a ne do 28 sedet ve skole a pak jit na urad a ty dedku makej na me .,,,ja musim jet do Recka fotit vojenske objekty abych mohl vymyslet novou pocitacovou strilecku tak se nic nezmeni,,,jakmile vzejde v CR novy zakon jeste nezacne platit ale uz se vi kde ma chyby a jak se da obejit tak potom se neni cemu divit,,,Ostudny prezident ostudna vlada jaky pan takovy kram nebo jaky kral takovi poddani,,,a kdyz se dalo neco zmenit tak lidi kriceli cizaka emigranta za prezidenta nechceme,,,dnes se vsechno svadi na EU cesi nechteji euro,,,ale pritom natahuji ruku pro dotace,,,ted se blizi volba prezidenta,,,, mezi kandidaty nevidim jedineho co by skutecne zacal tahnout zem do demokraticke a silne Evropy,,, zase tam vidim tu ceskou mentalitu obchazeni prekazek a korunu tomu chce dat japonec co si neumi sjednat poradek ani v cestovnim ruchu pro neznale uvedu ze jsou dve asociace cestovnich kancelari ktere jsou navzajem protivniky a hazeji si klacky pod nohy ..s cestovkama uz radu let nejezdim zarizuju si dovolenou sam a pak taky mohu nadavat sam sobe zatim si nenadavam a nenadav si ani za to ze jsem v 98 s CR odesel...a jak se tak divam co se dnes v CR po 23 letech deje tak se tam ani v brzke dobe nevratim a rypaly muzu ujistit ze o cizi obcanstvi nezadaji jen cikani,,,dneska se normalni pracujici v zapadni Evrope musi za ceske obcanstvi stydet,,, je treba se rozhodnout jasne bud byt v EU a pak tedy se vsim vsudy s podporou Bruselu a prijetim eura anebo tahnout za Putinem.,,,proc se asi sesel Klaus se Zemanem ? Klaus chce na Hrade Zemana,,,a urcite mu uz nabidnul co vse mu u Putina domluvi,,,samozrejme ve stylu neco za neco jak je to ted v CR moderni,,,je to fakt na bliti vsechno a lidem to zrejme nevadi,,,o bananech a toaletaku a vyjezdnich dolozkach to skutecne neni,,,
18. 11. 2012 | 18:55

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pane profesore, ve vašem CV je uvedena vaše stáž na Harvardu. Jak jste to dokázal, že vás tam pustili. Mne, řadového občana, nechtěli pustit ani do socialistické Jugoslávie, a to jsem se na pasovce dušoval, že si ten krátký pobyt zaplatím za své těžce vydělané prachy. Asi se domnívali, že jim po návratu předložím účet a tak mi pro jistotu vzali i pas (tenkrát by šedý, docela vystihoval naše postavení v Evropě). Šedivá města, šedá ekonomika, šedé eminence, kam se člověk podíval, všude šedivo. Až jsem z toho postupně zešedivěl.
Dnes už jsou to jen vzpomínky, mé šediny dávno vzaly za své, zato ušetřím za holiče.
,
18. 11. 2012 | 18:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Upozorňuji P.T. diskutující, že pokud opět narazím v debatě na příspěvek, v němž někdo druhého označuje za "blba" či "magora", budu mazat VŠE, co sem dotyčný napíše. Nebyl jsem tu pár hodin a docela se to zase rozmohlo.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 11. 2012 | 18:57

kokoshka napsal(a):

Jak je to nudne a přizemni,sametova revoluce-sametovy podvod-sametovi vrazi...všechno je sametove jak pradlo v nevestinci,jine narody prošli celou katarzi revoluci-padla hlava krale pro potešeni Cromvella,Robespier poslal na gilotinu vsichni sve soudruhy a nakonec tam skončil sam,co se delo v Rusku radeji ani nepřipominam...
Češi přijdou na Vaclavak,provolaji par hesel(hlavne behem hokeje na Staromaku)a jdou na pivo,vesely stastny narod...:-)
18. 11. 2012 | 19:01

RTC napsal(a):

Pane Hořejší, dle kvikotu zdejších "pravičáků" soudím, že jste ťal do živého :-)
Díky za ten text. Výstižněji ten průšvih, do kterého nás ti "pravicoví" myslitelé dostali, popsat nejde.
18. 11. 2012 | 19:02

PK napsal(a):

Po delší době na blozích něco k zasmání a zároveň poučného.Díky pane Hořejší.
18. 11. 2012 | 19:02

Abe Normalni napsal(a):

neo Ale to je noumauni....
18. 11. 2012 | 19:02

Abe Normalni napsal(a):

RTC Pravicaci kvici, protoze docentuv blog pochopili. Srandovni je, ze kvici i levicaci, kteri nepochopili ironii. Ale mozna jen nezerou maso :-D
18. 11. 2012 | 19:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Radkin Honzák:

Mily pane docente, na vic opravdu nemam, je to se mnou spatne...
Ano, a mate pravdu - ja jenom remcam a nic nedelam...
Je to proste na vas, brilantnich pravicacich ;-)

..
********************
šašek z Jihlavy:

No to vite, byl jsem tam vyslan s ukolem zalozit tam stranickou bunku ;-)

...
18. 11. 2012 | 19:04

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jsem rád, že moje banány a toaleťáky zabraly i na akademické půdě.
Veselé krizování ...
http://media.novinky.cz/721/347210-top_foto1-az6u8.jpg
18. 11. 2012 | 19:05

RTC napsal(a):

Abe Normalni:

Na ty naše "prvičáky" je zábavný pohled, takže mám jejich kvikot docela rád.
Řiť často holá, vzdělání pochybného, ale v těchto diskusích jsou to mistři světa :-)
Jsme vlastně legrační národ.
18. 11. 2012 | 19:10

Abe Normalni napsal(a):

wbgarden Prej dostal od te pokrokove mladeze pres usta?
18. 11. 2012 | 19:11

Abe Normalni napsal(a):

RTC "Řiť často holá"
Pak to ovsem vyvraci levicackou teorii, ze pravicak muze byt jen zlodej nebo tunelar. To bude ta dialektika dejin...
18. 11. 2012 | 19:13

Jemnický napsal(a):

Tak jsme se zasmáli a zpátky ke strojům, soudruzi. Zvolte si soudruha Nudu Fischera nebo Panáka Becherovky. Levá, pravá, přední zadní, pozor kozle, neupadni na cestě k demokracii a zase zpět.
Bratr Václav zapomněl podotknout, že se nám nějak přestaly rodit děti. To bude asi nadbytkem banánů, toaleťáku a svobody.

S demokratickým pozdravem, ať žije král!
Jemnický
18. 11. 2012 | 19:14

veverka napsal(a):

Abe Normalni

"veverka: doufam, ze se jiz brzy i my dopustime nejakych chyb, tobe rozbijeme drzku, svazeme te do kozelce a strcime do diry, starou nechame vytirat podlahy a decka vyrazime ze skoly."

Na svazovani do kozelce jsou odbornici Masini,dej se k nim do uceni.Jeden jeste zije,urcite te rad nauci i jak svazanym a omamenym podrezavat krky.Vypadas ucenlive,mohlo by se ti to libit.
18. 11. 2012 | 19:18

RTC napsal(a):

Abe Normalni:
Nikoliv. Teorie nepraví, že pouze zloděj nebo tunelář. Teorie obsahuje poměrně důležitou pasáž o tom, že český "pravičák" je často úplně obyčejný, s prominutím, hlupák.
18. 11. 2012 | 19:21

Luba napsal(a):

Profesore Hořejší,
to jste katolík?

Žádné plesání nad výdobytky aktérů VLSR v oblasti náboženských svobod?

Přece, čím více majetku, tím více jistoty a tím více svobody k jeho užívání!

Je třeba zaměstnat a zaplatit co nejvíce kněžích, a nějací věřící se už dostaví. Dokonce se tak může šířit i víra.

Nemusí to být zrovna Bůh.
K uctívání stačí Hořejší klekač!

Hanba, hanba, pravím Vám, nehodný ...
18. 11. 2012 | 19:26

neo napsal(a):

1) Ano
2) Ano
3) Ano
4) Jen napůl, Moudří a čestní moc nejsou
5) Opět jen částečně, jinde to dopadlo hůř
6) Ano
7) Ne
8) Opět jen částečně
9) Ano
10) Zcela ne
11) Ne
12) Ne
13) Ano
14) Ano
15) To nevím, možná a to je jen dobře
16) Nesmysl
17) Částečně , nemůžete mezi slušné školy počítat podvodníky
18) Ano
19) Částečně
20) Ano
21) Ano
22) Ne , nejen billboardů
23) Ano
24) Ano
25) Ano
26) Ano
27) Ano
28) Ano
29) Ano
30) Ano
31) Ano

Co se pak týče nenaplněných ideálů
1) Ano, zatím nepodařilo
2) Bohužel, zatím nepodařilo a bohužel, nespravedlnosti se dějí a dít budou
3) Částečně. Místo poctivých pracovitých obětí této závisti jste sprostě uvedl příklad zloděje.
4) Zase jen částečně. Je potřeba dosahnout toho, aby bylo pomáháno potřebným, tedy těm invalidům. Matkám naopak pomáhat k návratu do zaměstnání.
5) Nesmysl
6) Jen částečně, určitě jsou instituce(ČT, Český rozhlas, malá divadla kam nikdo nechodí apod..) kterým by měly být dotace zastaveny
7) Přednost svobody, nesmyl je jim bránit vyjadřovat se, teď tu možnost mají, dříve drželi klapačky
18. 11. 2012 | 19:30

kokoshka napsal(a):

Ja to pravim,pane profesore,když pujdete takhle s kuži na trh ani Stejskal vas nezachrani,sic transit gloria mundi...
18. 11. 2012 | 19:33

veverka napsal(a):

Krylova Demokracie je symbolem toho, kam jsme po 23. letech došli

http://www.blisty.cz/art/66148.html

"...farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky..."
18. 11. 2012 | 19:34

Bestia triumphans napsal(a):

Hořejší napsal:
"18) Soukromý majetek se stal posvátným a nedotknutelným, čehož krásným důkazem byl statečný osmnáctiletý boj statkářky Havránkové proti státním úředníkům, kteří se ji snažili připravit ji o její polnosti pod falešnou záminkou jakéhosi obecného zájmu."
?
Pane Hořejší, v tomto případě vaše ironie není na místě a vy jste neinformovaný.
Tomáš Feřtek, který na rozdíl od vás o tom něco ví, o tom napsal v roce 2005 článek, odkaz přikládám i s úryvkem.
Přeji pěkné počtení.
http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-reflex-cz-reflex-cz-fertek/19534/dalnice-do-hradce-a-ekoteroristka-havrankova.html

...Havránkovi jsou zemědělská rodina, která hospodaří na polích před Hradcem Králové. Proti dálnici nejsou, jen chtějí, aby nezlikvidovala jejich živnost. Když v roce 1993 převzali v restituci rodinný statek, psali opakovaně úřadům, že vědí o chystaném projektu dálnice a chtěli by vyměnit pozemky tak, aby oni mohli hospodařit a dálnice neměla problémy. Ten dopis jsem viděl. Bez odpovědi.

Podruhé nabízeli totéž v roce 1998. Pozemky, o něž žádali, vydal ale stát někomu jinému a rozumnou náhradu nenabídl. Jenom vyhrožoval vyvlastněním. Nakonec dotlačil konzervativní zemědělce k tomu, že prodali trucpruh svých pozemků několika desítkám ekologických aktivistů, aby to vyvlastňování alespoň nebylo tak jednoduché. Nějakou rozumnou nabídku nedostala rodina dodnes.

Jen se v novinách píše o „problému Havránková“, který brání výstavbě dálnice, zatímco na staré hradecké silnici se každou chvíli někdo zabije.
Přitom příležitostí tomuhle konfliktu předejít bylo za ta léta víc než dost. A teď najednou chceme, aby se ti, kterým jsme donedávna šlapali po hlavě, obětovali pro veřejný zájem. A budeme se pohoršovat nad vlekoucími se soudy a ekologisty. Jenom trapné to je.
18. 11. 2012 | 19:34

Bestia triumphans napsal(a):

Ještě k tomu dodám aktualizovaný text Feřteka, který napsal o tři léta později, v roce 2008 + krátký úryvek.
http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-reflex-cz-reflex-cz-fertek/31933/d-11-za-co-vdecime-pani-havrankove.html

Vláda minulou středu ukončila patnáct let se vlekoucí spor o pozemky pod dálnicí do Hradce Králové. Farmářka Ludmila Havránková dostala za svých deset „dálničních“ hektarů dvě stě padesát hektarů zemědělské půdy. Místopředseda vlády Čunek to komentoval slovy, že je to naposledy, co se nechala vláda takto vydírat. Je to mimořádně hloupý výrok. Paní Havránkové bychom naopak měli být za její neústupnost vděční.

Proč? Odpověď není složitá a stačí nahlédnou do historie tohoto sporu. Tam totiž zjistíte, že celá ta transakce byla pro stát drahá jen proto, že se státní úředníci chovali jako ignoranti a arogantní hulváti.
...
18. 11. 2012 | 19:42

Medikolog napsal(a):

Jisté je, že pokrok se nedá zastavit. V USA heroické éry se hojně používaly při výkonu spravedlnosti bedny od whisky, jejichž vyprazdňování bylo ekonomicky náročné a zdravotně nepříznivé. Dnes máme nepřeberně laciných beden od banánů.
18. 11. 2012 | 19:42

vordem napsal(a):

To se to vyšší střední třídě lehce vtipkuje,má na vše co měl kdysi jenom "generál" (generální říďa).Strejček Nimra koupil šimla za půlpáta tolaru(tehdy říďa v ČSAV).Dnes by inflačně měl brát podle řaĎáků výzkumu(tehdy 3000 Kč) 6x tolik,ale je to dvojnásobek,bratři husité.
Státní nemoci:nemohoucnost,legitimita,opozice se ještě nikdo nenaučil léčit.
Zříkám se Velké Demokracie,v níž není možné nebo není schoopen zvítězit správný ekonomický směr.To bude,tuším vždy jen doprovázeno píšťalami a bubínky Divadla Svobody a Demokracie na ulicích.
Zřekla by se bohatá žena bohatství,kdyby věděla,že existuje jeden jediný muž,který ji nemiluje propeníze? Pravděpodobně ne.Většinou.
Spíše naopk,by si jej tím získávala i bez lásky.
V dnešním ČR všichni o něco bojují:jedni o snížení dluhu,druzí o autonomii universit,třetí o nezávislost justice,čtvrtí,pátí,... Nuž přejme jimmnohoúspěchůna cestě k nicotě,prázdnotě,hledání ,hledačství,..
necítím pod tím to co beru jako autentický život,je to o čem ? Ví to vůbec někdo?
Když se lidem vesnaze o cosi mnohem lepšího podařípoztrácet cestou vše dobré coměli.Otom,že cesta,za kterou zaplatíte vším-je pouzeajedině nesmysl.A tak to běží už nejden rok.Světe stav se na nohy,nejsou tito za bohy.Nafoukanců mraky s napsanými braky.Kardinálské dukáty kutálí se za vraty.Ta vrata jsou zamčena,chudina je dotčena.Zhroutil se domek z karet,nasaďme si zase baret.Pojďme k věci přátelé,než se to zas semele.
18. 11. 2012 | 19:44

Yosif K napsal(a):

Vzpomina Horejsi na SOCIK:
"V ohledech mnoha BYLO LIP!
V ohledech jinych zase ne!
Spojit to dobre vsak neni nesnadne!"
Horejsi zbastli to ZA PETNIK!
18. 11. 2012 | 19:49

deník napsal(a):

aspoň kdyby zrušili daň ze superhrubé mzdy.
18. 11. 2012 | 19:50

babočka napsal(a):

Podle mnohých panuje názor, že máme vládu a ostatní politiky hlupáky a zloděje. Takže ti chytří a slušní píší na internet urážlivé příspěvky,vykřikují z davu sprostá hesla
nebo volí stranu za jejíž ery se věšelo, zavíralo, kradlo a perzekuovalo. Ti chytří a slušní mají svého hrdinu cvoka, který maluje tykadla.
18. 11. 2012 | 19:52

Viola napsal(a):

Pane doktore Honzáku, dosáhl jste někdy takové čtennosti a citovanosti, dokonce i v zahraničí a takových reakcí na některý svůj článek?
18. 11. 2012 | 19:57

Yosif K napsal(a):

Dan B napsal(a):
Yosife , jste opravdu takový nechápavý???? Nájem v Praze 300, za čtyřpokoják 1 kategorie, vodné 30 haléřů, elektřina 1kW také 0,3 Kč, oběd v jídelně 3,50 Kč, letní tábor pro děti levněji než kdyby jedli doma, u doktora ani korunu platby, MHD 1Kč, vlak na 30 Km 2 Kč ale měsíční jízdenka 17 Kč, o tom mluvte.
18. 11. 2012 | 18:12
V lete 1989 jsem slysel v TV bolsevika Cubu. Ptalin se jej proc dava lidem tak vysoky platy. Cuba rekl: "Lidi muzete donutit k praci dvema zpusoby - strachem ze ztraty zamestnani a z hladu nebo preplacenim. Strach ze ztraty zamerstnani za socialismu nikdo nemuze mit. Musime proto lidi preplacet".

A to byl problem sociku. Vsichni mkeli socialni jistoty, a ti co nebyli svinsky preplaceni ve Slusovicich se veru mnoho nepredreli...... System na to zkrachoval - styska se vam po nem - hledejte po celem svete, uz jej nenajdete - uz i na Castrove Kube propusteji pul milionu lidi z prace. Uz i v KLDR kdo nema manzelku prekupnici na trzisti, tak na spoustu veci proste nema.
18. 11. 2012 | 20:00

kokoshka napsal(a):

Lidi,vam snad uplne jeblo v hlave!
Prohvessor neřikal že bylo lip,ani neudelal elementarni analyzu(i když bylo lip,přisaham,byl jsem mlady a silnejši,a holky byli krasnejši a trava zelenejši),pan Horejši proste"nastavuje zrcadla",bylo li lip nebo huř musi každy posuzovat podle subjektivnich zkušenosti,pravda je jako vždy nekde uprostřed!
18. 11. 2012 | 20:00

JF napsal(a):

autor: dobré, ale pokud na textu průběžně pracujete velmi prazvláštně vybroušen máte bod 18 - něco jako opaku zaostřující čočky (nevím jak se nazývá opak ;-). Už silně nekorektní je vůbec uvádět i konkrétní jméno soukromé (nikoliv veřejné/politické) osoby. (vzhledem k občanským svobodám)

Reálný stav bude totiž právě opačný!!! - jak píše i výše vítězící Bestie ...

Spíš bych to osobně šacoval na zvůly úřadů vůči osobě, která "nespolupracuje" - ,myšleno nepatří do rodiny estébácko-vexlácko-kmotrovské rodiny, která nejdříve skoupí pozemky od pozemkového fondu(od státu),pak na nich naplánuje dálnici a pak je prodává státu zpět dle těch zákonu (které jsou bezzubé vůči zájmům kmotrovsko/stranických zájmů - financování atd.),a které se "drze" snažila využít posléze i paní H. (když už jí nic jiného nezbývalo - výměna za ekvivalentní apod.)

V bodě 18 tedy cítím značný (a zcela zásadní) lapsus ... jinak dobré! Ale v Čechách má tento lapsus velmi bobohatou tradici,tak ho tam možná nechte ;-))) (pozn.:poslední věta ironie !!!)
18. 11. 2012 | 20:05

Luba napsal(a):

Bestie,
neopovažujte se rušit profesorovy šťavnatě knihovtipnické kruhy jakousi suchopárnou pravdou o nějaké rolnici!

Vždyť i mnohá nemocnice se od těch "úchvatných paláců bank a pojišťoven" co do vzhledu a nákladů na výstavbu či rekonstrukci příliš neliší.

Jak pravil mistr Jiránek, "Člověk je nevyzpytatelný ...":

http://www.vladimirjiranek.cz/vtipy/lidove-noviny/lidove-noviny/2386
18. 11. 2012 | 20:05

veverka napsal(a):

babočka

"nebo volí stranu za jejíž ery se věšelo, zavíralo, kradlo a perzekuovalo."

Tak já bych k té ODS zase až tak příkrý nebyl,její kmotři a kmotříčci či jejich manželky sice zavírají,kradou a perzekuují,ale zatím nevěší. I když soudkyně Langerová k tomu má už slušně našlápnuto. Dneska byla s Íčkem,Kalouskem a Janouškem na tenise,tak tam možná to věšení probírali. Anebo přemýšleli jak by s Janouškem zase odklonili pár desítek mega manželce kmotra z Hluboké od rybářů. Mají to těžké,tolik práce a tak málo času na zábavu jako je tenis. I když odklonění 140 miliard církvím je rekord,který už jen těžko někdo z našich pravicových odkláněčů trumfne. Oproti tomu jsou Vondra,Řebíček nebo Bém jen břídilové.
18. 11. 2012 | 20:07

kokoshka napsal(a):

Ja jsem nepochopil když mi babička z tatinkove strany(budiž ji zem lehka)řikala že za jejich dob byli dni dloužči,den ma přece 24 hodin v každem ročnim obdobi,ted už to když se mne schyluje ke čtiritce chapu,dni jsou opravdu kratši každym rokem a noci jsou dlouhe a často bezesne,nemuže za to kalendař ale meni se nejaky filtr v našim mozku odpovedny za časovou miru,zpusobuje to že čim jsme starši tim se nam zda že čas ubiha stale rychleji...
18. 11. 2012 | 20:14

Yosif K napsal(a):

Horejsiho srdce tepe
pro chudinu ostrym tempem!
Nuzky uz se rozviraji
chudaky snad ubodaji!
Horejsi je chrani dobrym slovem!
18. 11. 2012 | 20:20

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší
Bratře Václave, zdali problém polistopadový nemá kořání v tom, že na cestu k demokracii nás vedli náhle prozřevší soudruzi, divadelní ansámbl, kejklíři z ústavu prognóz a věšteb, vexláci a STBáci ....

Za totky to bylo jiné kafe, žádné vědecké granty jsme nemuseli psát, chemikálie se nakoupily jednou za rok za pár deviz přidělených na ústav, nepřišly všechny, ale co už, poztrácely se na dlouhé cestě k socialismu, pak se směňovaly jako na jarmarku, přístroje si člověk udělal sám nebo na ně koukal v časopisech. Někdo mohl vyjet do bájné země vědy a ostatní mu záviděli. Té radosti, když někdo přivezl odbornou knihu nebo přišel cyklostylem okopírovaný článek z knihovny. Veškerá věda byla k nelezení v závěrečných zprávách. Ideál, který nám polistopad vzal.

I o tom jeden odstaveček chybí ve tvém jinak velmi zdařilém výčtu zmarněných nadějí.

S bratrským pozdravem,

Jemnický
18. 11. 2012 | 20:27

František Novák z Kunína napsal(a):

V roce 2005 přišel do mé kanceláře muž, který mi otevíral oči jaký byl podvod naše "SAMETOVÁ REVOLUCE". Vyprávěl, jak se dostal přes Rakousko do Itálie a Francie....

Pak mi řekl, že tu byl začátkem března roku 1989. S Mitterandem. Byli za Havlem v base a dělal mu překladatele. Vzpomněl jsem si na zprávu, která mne zaujala v poledních zprávách v rozhlase: „FRANCOUZKÝ PREZIDENT FRANCIOS MITTERAND DNES PŘICESTOVAL NA NEOFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVU DO ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. NEJPRVE SE ZASTAVIL VE VĚZENÍ ZA VÁCLAVEM HAVLEM, KDE SPOLU POSNÍDALI A PAK ODJEL NA HRAD ZA GUSTAVEM HUSÁKEM. PO OBĚDĚ ODJEL. Večer jsem marně čekal na podrobnou zprávu, protože mi nešlo do hlavy, proč by prezident cizího státu jednal ve vězení s nějakým Václavem Havlem. Mluvili o plánu „sametové revoluce“. Václav Havel prý dostal instrukce jak má napsat scénář k provedení převratu a pokud se vše dobře provede, bude prezidentem. Měl napsat scénář „Sametové revoluce. Stále jsem nechtěla věřit vlastním uším.

Dodal jsem: Ale že jsme tu revoluci hezky zvládli že? V Jugoslávii vraždil soused souseda a u nás to proběhlo bez zbytečného zabíjení. Na to mi odpověděl, že se musí smát, když slyší jak jsme to hezky nazvali "Sametovou revolucí". Že to byla dohoda Gorbačeva se západem. Gorbačov za to, že východní Evropu pustí západu, dostal spoustu milionů dolarů. Zeptal se: Vy jste si nevšimla, že od jisté doby mohou v Rusku platit rublem i dolarem? Jugoslávie už tenkrát byla odběratelem západního zboží. O tu západ nestály. Proto si museli svobodu vybojovat. Ale my jsme měli například zemědělství na takové úrovni, že nám ho záviděl celý svět. Vyráběli jsme spoustu zboží a byli jsme velkou konkurencí západního trhu. Naši výrobu jsme vyváželi téměř do celého světa. Měli jsme se stát odběratelé jejich zboží. Zrušit naši výrobu a podnikat jen ve službách a zprostředkovatelské činnosti. Řekl mi: dnes si pane myslíte, že ta revoluce proběhla dobře, ale brzy přijdete na to, že vlastně tento stát dopadne z celé Evropy nejhůř.

Proč myslíte, že Klaus váhal s tou privatizací? Proč myslíte, že ji provedl tak, jak ji provedl? On přece není tak hloupý, aby nechal rozdat celé hospodářství za hubičku. To byl plán té vaší „Sametové revoluce“. Tady se mělo zrušit funkční zemědělství, ocelárny, doly, automobilový a zbrojní průmysl a všechny podniky, které něco vyvážely. To vše musel jako ministr financí udělat Klaus aby to bylo na koho svést. Byl to Havel, kdo podepsal dohodu a věděl, že pokud vše půjde podle jeho scénáře, bude prezidentem. Podle jeho scénáře se založilo Občanské fórům a počítalo se s tím, že to všechno odnese OF, které se pak rozpadne. Jenže Klaus nespěchal s tím rozdáváním našich podniků. Mnoho osobností z politiky s tím také nesouhlasili. OF se rozpadlo dříve, než privatizace začala.

Mezi Klausem a Havlem docházelo často k vyměně názorů. Klaus založil ODS a myslel si, že to uhlídá. Mohl si tenkrát vybrat, dělat za 40 000,- a bát se že skončí v některém sudu v Orlické Přehradě jak skončilo mnoho nepohodlných lidí, nebo pracovat podle plánu a brát 140 000,-Kč. Zeptal se mne co bych si vybrala já. Uvědomila jsem si, jak jsem Klausovi neprávem dával za vinu tu špatně provedenou privatizaci. Žádné dějiny se nepsaly podle pravdy. Kvůli Havlovi se vracel lidem majetek. Nevrátil se všem. Restituce byla omezená jen do té doby, než se vrátí majetek Havlovi a jeho kamarádům. Kdo ji nestihl, měl smůlu.

Příliš jsem věřil, že "PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ" O to větší je pro mne zklamání, když vidím kolem sebe tolik lží, podvodů a nenávisti. Nezačala ta lež náhodou už 17.listopadu 1989? Ze západu nakupujeme mnoho zboží, ale také vysokou kriminalitu. ŽEBRÁKY A BEZDOMOVCE. NESPRAVEDLNOST A LEŽ JE V TOMTO STÁTĚ BĚŽNÝ JEV, NA KTERÝ SI STÁLE NEMOHU ZVYKNOUT. Proč tolik lží a přetvářek?
18. 11. 2012 | 20:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

Ano, bratre Jemnicky, jiste, mel jsem tuto zlovolnou ironii doplnit jeste zaverecnou ostrou kritikou predlistopadoveho marasmu.
Dovol mi tedy prosim alespon nyni doplneni, ktere si muzes zalozit do meho kadroveho materialu:
**********************************************
Chtěl čtenáře ubezpečit, že můj poměr k stávajícímu demokratickému zřízení, reálnému kapitalismu a trhu je skutečně kladný a že se distancuji od těch, kteří v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se odtrhli a izolovali od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stali nástrojem antihumanistických sil komunismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů.
MYSLÍM TO UPŘÍMNĚ!!!

..
18. 11. 2012 | 20:34

Hloupý Honza napsal(a):

Zavření hranic bylo nejtragičtějším omylem komunistů. I kdyby zůstala brána do světa otevřená dokořán, tak ven by šel málokdo. Většina by si tlačila tu svoji kuličku z ho..na dál po tom našem krásném dvorečku a nedala by na nic dopustit.

Je to jak s těmi mnohaletými vězni, i když je po 30 letech propustí, tak ti hned něco provedou, aby se mohli vrátit zpátky do jistoty, kterou znají, neboť na svobodě již žít nedokáží a neumějí. Češi se taky po 40.letech socialismu marně snaží žít v demokracii a kapitalismu, ale obé je jim cizí a proto je přizpůsobují svým návykům a zvyklostem, které si osvojili ve vězení socialismu. Takovýto systém však nemůže fungovat a taky nefunguje, což dokazuje praktický shodný vývoj "demokracie" a "kapitalismu" ve všech postkomunistických zemích.

Dvacet let adaptace na demokracii je asi jen příliš krátká doba. Někteří vězni si na svobodu nezvyknou ani po tolika letech.
18. 11. 2012 | 20:37

Jan Boháč napsal(a):

Je to pořád dokola.
Chmurné české skuhry na život a na poměry jsou zřejmě národním charakteristickým rysem a žádné parametry ani statistiky materiální úrovně, jako počet papoušků, počítačů, ledniček, aut, zahrádek nebo chat, nic nespraví. Ani srovnání s chudšími státy nepomůže – copak patříme někam do Somálska? Ba ani s těmi, které se hroutí v eurozóně.

Životní úroveň jižních zemí, a dokonce i těch baltských teď klesá hluboko pod českou úroveň. Ale my přece patříme kulturně mezi Rakousko a Německo, a ty už nikdy nedohoníme, myslí si český skeptik, ostatně uvěří jen statistice, kterou si zfalšoval sám. Od Havlovy „blbé“ nálady až po dnešní naštvanost stoupala sice průměrná životní úroveň, ale nikoli nálada. A teď, kdy se začíná podle pesimisty rovnou hroutit, nás černá budoucnost obklopuje jako smog. Horší to snad ani být nemůže. Ale může, říkají optimisté ze všech stran.Zatímco takový Anglosas musí prokázat svou statečnost, jak rád se pere se životem, a optimismus, jak rád zvyšuje dobrý pocit u svých bližních, a ještě demonstrovat svou víru v Prozřetelnost, protože se to sluší a patří, u nás je dobré prohlásit, že to stojí za … a je to v … a vůbec, bude hůř.Odkud se bere takový masochismus? Není to tím, že za sto let prodělal český člověk sedm státních převratů, a to nepočítám chomout Maastrichtské smlouvy, ještě štěstí že ne euroměny.Jistě, milióny frustrovaných životů se možná nějak promítly i do dětí. Na druhou stranu v porovnání s krvavou lázní u sousedů – ne, zapomínám, že srovnání nepotěší. Vždycky tu bude Švédsko nebo Švýcarsko.

Ovšem že jsme obklopeni korupcí a tuneláři africkou měrou, ale právě nyní se to konečně lepší, ne? Těch kauz a provalených skandálů i nevídaných deset padlých ministrů! Jedna Sibyla kdysi prohlásila, že v Čechách nebude hej, dokud nezavřou nějakého Dalíka. A vida proroctví! Konečně se osvobodila justice i policie od moci politické. „Jen aby. A na jak dlouho?“ slyším skeptiky. Tady se nikdy nic, ach nikdy nepodaří.
18. 11. 2012 | 20:37

Petr Havelka napsal(a):

Pane Nováku z Kunína,

s prominutím plácáte. Francouzský prezident posnídal s disidenty na francouzské ambasádě, do žádného vězení nejel. Havel dokonce ani tehdy nebyl ve vězení.
18. 11. 2012 | 20:38

František Novák z Kunína napsal(a):

Petr Havelka

Byls u toho? Nebyl? Tak nemachruj.
18. 11. 2012 | 20:39

ld napsal(a):

Autor,

výborně napsáno!
Dokonce jste zvedl Pepu Řepu od tenisu, aby si kobřím chrchlem v podstatě pocintal trikolórního vasila.
Pište více, Pražáky tím kvalitně serete :-).
18. 11. 2012 | 20:39

Yosif K napsal(a):

Socialni jistoty - ty rozpadly se!
Stesti delniku - jiz neni vice!
K cemu nam billbopardy, k cemu nam volby!
Vyhrali lumpove, busi nam do lbi...
Velky bard Horejsi, rozsmutni se....
18. 11. 2012 | 20:39

Jan Boháč napsal(a):

Yosif K

Básník jsi příšerný.
18. 11. 2012 | 20:41

Luba napsal(a):

Někteří přátelé nedostatečně doceňují,
že se nás zpyták Hořejší pouze snažil oblažit svou slovní lučbou - to bylo pravým a jediným účelem jeho nejhořejší usmívky.

Ani ze samotné břinkotruhly nejdovednějšího břinkotruhlíka se tak přenádherně čujebné tóny nelinou, jako řinou se z klábosnice tohoto libomudrce a učína.

Dokonce i do vlastních řad zaryl učenec, a zaťal ostrovtipný břit své zpěvořeči do čelence Duky, ke kterému vztah jeho by býti měl pouze uctivý, jako snažína ke školpozorovákovi, neboť oba jsou těšíky Bible, knihy knih.

Přesto někteří povědníci si pletou zdejší mudromilnou rozpravu se šoustnicí, a ostřelují libovědného slovotějce svými koulemi.

http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=138
18. 11. 2012 | 20:41

Drzá zrzka napsal(a):

Vím, že je to dětinský, ale prostě musim poslat alespoň malililinkatý sluníčko do tváří těch, kteří neustále bědují.


Sbohem a šáteček tomuto slzavému údolí.
18. 11. 2012 | 20:42

kokoshka napsal(a):

I vo vo tom to je:
Pan profesor odpovida jenom na sve neškodne oponenty hravym zpusobem jakoby by nam vzkazoval že ostatni mužou jit nekam...
Nas ostatni opravdu zajima mnohem vic než ironicke hlašky(nejsme na vystoupeni mr.Beana),pane profesore,každy neni genius jako Pepa Řepa nebo bratr Jemnicky,zkuste sestoupit z nebes a obratit svoji pozornost na laicke publikum...
18. 11. 2012 | 20:42

Petr Havelka napsal(a):

Od ironie je jen kousek k nenávisti.
18. 11. 2012 | 20:43

miki napsal(a):

Konečne se mohou odeesáci(bývalí komunisté)nažrat banánů do sytosti a utřít si zadek prvotřídním papírem!To jste měl na mysli?Nebo snad fronty na ÚP?Nebo jste myslel na bezdomovce?Nebo snad na zloděje,tedy hlavně na soukmenovce ODS,TOP?
18. 11. 2012 | 20:46

veverka napsal(a):

Jan Boháč

"Ovšem že jsme obklopeni korupcí a tuneláři africkou měrou, ale právě nyní se to konečně lepší, ne? Těch kauz a provalených skandálů i nevídaných deset padlých ministrů! Jedna Sibyla kdysi prohlásila, že v Čechách nebude hej, dokud nezavřou nějakého Dalíka. A vida proroctví! Konečně se osvobodila justice i policie od moci politické. „Jen aby. A na jak dlouho?“ slyším skeptiky. Tady se nikdy nic, ach nikdy nepodaří."

A on je snad Dalík zavřenej? Není,ani do vazby nešel. A zavřený nikdy nebude. Čile prodává za desítky milionů své obrazy a nakupuje byty v Brně. Nebo je snad zavřený Řebíček,Parkanová,Bém,Vondra nebo Janoušek? Nejsou a nebudou. Jediný kdo je zavřený je Smetana,který namaloval této naší vexlácko mafiánské politické svoloči tykadla.
18. 11. 2012 | 20:47

kojot napsal(a):

Navrhuju přidat se k Německu jako další Spolková země. Jelikož už teď jsme ekonomicky závislý na svém západním sousedovi akorát bez sociálních transferů. Kdybychom se připojili tak bysme na tom vydělali. A naše děti by se odmala učili světový jazyk a k tomu by si přidali angličtinu, češtinou by se nemuseli zatěžovat, stejně s ní nikdo nemluví. Byla by to výhra. Zahoďme falešnou vlatenectví a buďme pragmatičtí. Bude lépe.
18. 11. 2012 | 20:47

Jan Boháč napsal(a):

veverka

Dalík nikdy zavřený nebude? A vy jste nová Sibyla?
Mám přes dvacet tisíc vězňů, takže Smetana není jediný kdo sedí. Jste lhářka.
18. 11. 2012 | 20:50

Yosif K napsal(a):

V novinach nez zluc a zloba,
v parlamentu zas jen nedohoda!
Odborari utisknuti
ustupky si nevynuti!
Horejsiho slovo - pro obcany dobra voda!
18. 11. 2012 | 20:51

Jan Boháč napsal(a):

Yosif K

Jsi mizerný básník a ještě kopíruješ sám sebe.
18. 11. 2012 | 20:52

Karel Mueller napsal(a):

Radostně vítám návrat ztraceného syna :-).

Profesorův text je jako obvykle výstižný, nicméně přeci jen zapoměl uvést celou řadu mimořádných úspěchů, kterých bylodosaženo např. na poli výchovy nového občana v občanské společnosti. Za znímu stojí např. tento:

- Lidé chápou, že devastace érou komunismu byla tak zničující, že i přes desítky úmrtí, stovky mrzáků a tisíce lidí s nenávratně poškozeným zdravím v důsledku požití pančovaného pitiva - což by v civilizovaných státech bylo klasifikováno jako použití ZHN - nelze vlastně nikoho brát k odpovědnosti.

Pokud jsem přehlédl v textu, tak se profesorovi upřímně omlouvám, dalšími poznatky jistě přispějí zkušení debatéři.
18. 11. 2012 | 20:53

antoni.n napsal(a):

Pane Hořejší, zdravím

smutně jste mne pobavil, díky.

Dovoluji si doporučit veleváženému obecenstvu zde pozoruhodný rozhovor s Vláďou Mertou na České pozici, dnes.

Pak že neexistuje synchronicita a těším se na jeho koncert v hospodě U Kaštanu v prosinci, asi si tam řekneme víc.

Papa, pěkně zdravím

an
18. 11. 2012 | 20:57

Jan Boháč napsal(a):

Yosif K, Veverka a další lháři-tuneláři jsou neštěstím pro tuto zemi. S takovým materiálem Rakousko nikdy nedoženeme.
18. 11. 2012 | 21:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Petr:

Ano, mate 100% pravdu! Vsechno je bajecne, vsak to rikam!
Pryc se vsemi fnukaly a kverulanty, kteri narusuji klid k praci!
Bohuzel jsem to, co rikate (pane Stejskale, nemazte to, pravda nema byt potlacovana!)

..
18. 11. 2012 | 21:00

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Bratře Václave, já si žádné kádrové materiály nevedl, nevedu a nepovedu.
Rusové mají krásné přísloví: "Vede-li vás kulhavý havran, dojdete k mršině".
To je ve zkratce polistopadová cesta k prosperitě a demokracii.
Ale mohlo to být jinak? Kde byly moudré sovy a kam odlétli švarní sokolíci?
Za socíku se namnožily krysy a potom jen vylezli z děr všelickjakých VÚMLů, prognostických ústavů, stranických "segretariátů", vexláckých oddělení StB .... .

Tak to vidím, bratře Václave, tak to viděl i Karel Kryl, tak jsem to cítil hned po sametu, když se na posty ministrů životního prostředí dostali takové figurky jako ing. F. Benda
18. 11. 2012 | 21:00

kokoshka napsal(a):

Karel Mueller:
Povim Vam co znamenala devastace komunizmu v Rusku-miliony ožebračenych lidi,stovky vyhladovelych a umrzlych duchodcu,nebyvalou kriminalitu a korupci od ktere Stalin by veletel z hrobu,desetitisice utečencu z byvalych republik SSSR a tisice obeti občanskych valek ktera postihla včerejši klidne regiony...to vše je dusledkem tzv.demokracie,sotva však v tom Putin udelal pořadek tak na nej začali psat ruzni disenty žaloby že je to hrozna totalita a nedovoli ani par kundičkam znesvetit nejvetši pravoslavny chram v Rusku,Sodoma a Homora,velebnosti!
18. 11. 2012 | 21:03

Richelieu napsal(a):

Václav Hořejší

Zrovna vy, který se máte tak dobře si pořád stěžujete.
18. 11. 2012 | 21:03

Karel Mueller napsal(a):

Milý kokoshko,

Váš problém je ten, že neumíte pořádně česky.
18. 11. 2012 | 21:10

Luba napsal(a):

Rišelijé,
nezapomínejte, že spolubratr bratra Pepy Řepy, Wěnceslaus, vyšel z nuzných poměrů Mlýnského Struhadla, kde se, coby dítě, popelil mezi kuřinci.

Odtud pramení jeho mimořádné zdraví, energie, inteligence a zájem o imunologii.

P.S.: Dr. Hořejší svou samotnou existencí popírá teorii dr. Flégra a snadnější sežratelnosti toxoplasmou napadených.
18. 11. 2012 | 21:14

Richelieu napsal(a):

Luba

A co má ta vaše teorie vysvětlit?
18. 11. 2012 | 21:16

antoni.n napsal(a):

Ad neo

A nenarodil jsem se v demokracii, ale v totalitě.
18. 11. 2012 | 18:09

To jste vážený jako miminko musel děsně strádat a trpět, ty Charty, Anticharty, sledovačky, žádný plenky, furt v tom rudém mokru, raději nevzpomínat...
18. 11. 2012 | 21:16

dalimír napsal(a):

Profesore vy jste mi ale filosof ! Hlavně že vždy zabodujete ve správný čas ! Opravdu málo je v česku Vám podobným inteligentů ! Nevíte prosím náhodou co je s prof.Waltrem Komárkem ? Už jsem o něm dávno neslyšel ! Toho bych si představoval jako naši budoucí hlavu státu ! Ještě nesmělý dotaz profesore ,jak často chodíte do kostela ? Hezký večer Dlm.
18. 11. 2012 | 21:16

kokoshka napsal(a):

predkoshka:
Mooooooooooooooooc vtipne je přepisovat muj nick,aspon tohle vam jde!
18. 11. 2012 | 21:17

dříve čtenář napsal(a):

Blog je výstižný, dokonce nadzvedl i honzáka...

Pane Stejskale, když napíšu, že jirous byl magor, smáznete mě pro toho magora taky?
18. 11. 2012 | 21:17

Stašek napsal(a):

co nám k plné spokojenosti ještě chybí:
32) Vybudovali jsme nové paláce pro státní úředníky, kteří opustily staré nevzhledné administrativní budovy a ty jsme zaplnili dalšími úředníky placenými státem. Mysleli jsme na plnou zaměstnanost.
33) Opět jsme zajistili nám tolik scházející, běhat po obchodech a shánět nedostatkové zboží např.: pohodlnou obuv.
34) Zajistili jsme, aby otcové malých dětí museli pracovat ve dvou i více zaměstnáních, aby uživil rodinu a nemohl se věnovat rodině.
35) Při přibližně stejném počtu obyvatel v Československu a Česku tj. 10 mil obyvatel tu máme více bank, více pojišťoven i zdravotních, více prázdných obytných budov, nevhodně dispozičně řešených s katastrofální architekturou nejen rodinných domků a s vylidněním středů měst.
36) Odměnili jsme se všechny studenty, za rozšíření nejen počtu škol, ale i budov, přestože jsme věděli, že né každý má schopnosti na VŠ studovat. Budovy pak zaplňujeme co místnost to jeden pracovník. Překračujeme rozpočty, jelikož studenti musí mít vybavení IN. Miliarda sem, miliarda tam, je to pro úředníky lhostejné. Nejen je ale i ministerstva spravedlnosti.
37)V oblasti bytové výstavby jsme připustili vybudovat sídliště naležato, z rodinných domků, se záborem asi nepotřebné zemědělské půdy.
38) Naši poslanci ušetřili výdaje ze státní pokladny tím, že přenesly povinnost platit za sledování televize a poslech rádia, s možností trestat občany pokutami,exekucemi, poplatky za právníky.
39) Nejsme jako oni a vybudovali jsme kamerový sledovací systém, aby se nikomu nic nestalo a nikdo se neztratil
40) Vyřízení smlouvy na pronájem pozemku stávajícímu uživateli trvá úředníkům minimálně 1 rok s výmluvou, že každá změna musí být projednána nikoli úředníkem, ale Radou města! Jak dlouho asi musí trvat schválení podstatných záležitostí
18. 11. 2012 | 21:18

Jan Boháč napsal(a):

Bilion korun rozkradený během "transformace" a stovky miliard díky korupci a odklánění kmotrů a jejich politických poskoků nevadí,to je jen kosmetická vada,důležité je pouze to že máme SVOBODU. Svobodu těmto několika zlodějům jejich luxusní životy platit a 23 let si kvůli jejich rozkrádání stále více a více utahovat opasky.
18. 11. 2012 | 21:18

Honza napsal(a):

Na tak vzdělaného člověka je v textu hodně nízkosti a zášti. Od intelektuála bych čekal trochu více než ironické fňukání, co takhle nějaké návrhy?

Bylo to podle Vás za komunistů lepší? Nikdo není ostrov, žijeme nejen v naší realitě, ale i v realitě světového kontextu. Pokud by jsme zůstali poslední komunistickou zemí v Evropě, možná by jste dnes, pane profesore, nebyl žádným ředitelem, protože financování vědy by se v neprosperující socialistické ekonomice zhroutilo. Nevím jakou jinou cestu než je demokracie by jste si představoval - Čína nebo raději Severní Korea?

Měsíčně odvádím do státního rozpočtu více, než průměrný občan v této zemi vydělá. Nepovyšuji se, ale zároveň mě do ruda vytáčí, když někdo člověka s vysokým příjmem považuje za zloděje, jak to vy naznačujete v kontextu vašich úvah. Podotýkám, že nejsem ani poradce ani pornoherec, živím se tvrdou kvalifikovanou prací tak jako vy.

I mě jako občana rozčiluje, co se s mými daněmi děje. A věřte, že mě rozčiluje i to že peníze z mojí tvrdé práce často končí u - jak vy říkáte - u nemakačenků anebo korupčníků.

Naše země je přesně taková, jakou jsme si sami udělali. Kdo chce změnu, musí sám jít příkladem, chovat se morálně, dodržovat pravidla, začít zkrátka sám u sebe. A je, milý pane profesore, úplně jedno, jestli je to obyčejný občan, nebo člověk vysokým příjmem.
18. 11. 2012 | 21:20

shipo napsal(a):

Pěkná ironie, díky zvedla mi náladu.
18. 11. 2012 | 21:21

Luba napsal(a):

Rišelijé,
no přece, že jako bývalý nuzák s námi nuzáky prof. Hořejší soucítí.

Hořejší slovem a písmem bojuje za dolejší!

Tak to má byt, tak je to spravne!

P.S.: Aurora se má prý rekonstruovat.
18. 11. 2012 | 21:26

Richelieu napsal(a):

Luba

Myslíte, takový salonní komunista?
18. 11. 2012 | 21:28

Maximus napsal(a):

Moudrý Káčko Yosif nemá rád socany
prý jsou tuze tuze vychca..,
raději má ty své pravé borce,
co přihazují rádi peníz do svého kotce.

Yosífek má rád ten náš režim nový,
co na tom, že není zrovna snový,
jen ať je stále více právníků, šéfů a lobistů,
hlavně že vyženeme toho líného socialistu.

Jen zatím však Yosifkovi není jasné,
kdo bude tady poslední a pak zhasne.

Vypadá to totiž, že českou kotlinou,
bude se šířit lebeda a bodlák s osinou
a snad nám to naši potomci prominou!

Z české země bude jeden velký hampejs a pajzl,
a zůstane tu jen hlupák a modrý haj..!

Amen!
18. 11. 2012 | 21:29

martiXXX napsal(a):

velmi dobrý text. Pokud vím, společenské zřízení by tady mělo být pro lidi a ne pro predátorská bezohledná individua včetně politiků
18. 11. 2012 | 21:31

dalimír napsal(a):

Dobrý večer pane nicku kokoshko ,vaše texty zde to je uplné komplektní evangelium ! Gratuluji k Vaši mozkovně ! Všichni disidenti a prozápadní bonzáci by se to co píšete měli naučit nazpamět a ne že stále zde urážet hrdinný ruský lid ! Takoví co stále pomlouvají rusko zasloží opovržení ! Já se občane kokoshko stydím za takové soukmenovce ! To si říkají slované ? At se stydí navěky ! Ruský lid který pro nás nasazoval životy a vždy byl ochoten nám východním slovanům internacionálně pomoci si věru zaslouží větší vážnosti ! Pane Stejskale no řekněte nemám pravdu ?? Dlm.
18. 11. 2012 | 21:31

liška napsal(a):

shipo, i mně. My lišky máme rády tahle nastavená zrcadla :DDD
18. 11. 2012 | 21:32

antoni.n napsal(a):

Dneska se mi tu líbí, mám to rád, skoro všichni jakoby se přejedli ftipné kaše k obědu a srší docela pěkným humorem, určitě lepší, než se textově fackovat nepěknostmi...
18. 11. 2012 | 21:32

Julda Fučíků napsal(a):

dalimíre ty starý komunisto jak pořád žiješ?
18. 11. 2012 | 21:33

Luba napsal(a):

Rišelijé,
komunista néééé, chraň pán Buch!

Pan prof. Hořejší je pro totalitu tradiční. Je římský katolík.
18. 11. 2012 | 21:35

předkoshka napsal(a):

Maximus

Máš patent?
18. 11. 2012 | 21:35

Richelieu napsal(a):

Luba

Aha.
18. 11. 2012 | 21:36

Míla napsal(a):

Yozif,nevím čím to je,ale po přečtení Vašich příspěvků si vzpomenu na radního z filmu Cech panen kutnohorských a na jeho dialog s Dačickým z Heslova.Začátek dialogu bylo,že pařez.... a tak dále.Celé to psát nemohu,přidělal bych práci p.Stejskalovi a to by mě moc mrzelo.
18. 11. 2012 | 21:37

vaclavhorejsi napsal(a):

dalimír:

Do kostela chodim kazdou nedeli (vetsinou v Chelcicich, coz je nedaleko me chalupy). jak casto chodite do kostela vy? ;-)

****************
Honza:

Ano, odhalil jste me, mate pronikavy intelekt - skutecne mym vytouzenym vzorem je Severni Korea!
Z toho, ze nejste pornoherec, si nic nedelejte - co neni, muze jeste byt!
Je treba mit smele cile!

...
18. 11. 2012 | 21:38

kokoshka napsal(a):

Maximus:
Nesmešte,jste Emissary ktery pro zabavu zmenil nick a orientaci!
18. 11. 2012 | 21:38

Pepa Řepa napsal(a):

ld
tak, tak
vylepit blog či uspořádat demonstraci pod ocasem v době, kdy se hraje finále Davis cupu může jen člověk který žije úplně mimo realitu
18. 11. 2012 | 21:41

Glosator napsal(a):

to Dan B
Co sliboval Havel není až tak důležité ve světle toho, že ve volbách r. 1992 "Havlovo" Občanské hnutí propadlo a zvítězila Klausova ODS. Klaus sliboval průměrný plat 20000 měsíčně do r. 2000, tohoto platu jsme dosáhli nicméně až později.
Jinak, to co napsal pan autor je blábol.
Pravdou totiž je, což věděl už Machiavelli, že nastolit demokracii tam, kde je lid zkažen dlouhodobým působením špatného režimu, je "téměř nemožné." Kmotrům se vždycky podaří uplatit pár poslanců a novinářský hůj lidem vysvětlí, že fakt, že byl Vít Bárta ochoten platit poslancům VV poslanecké náhrady ze svého, aby dodrželi program VV a hlasovali pro jejich zrušení, je mnohem vážnější zločin, než desítky miliard rozkradených "nezkorumpovanou" TOP 09.
18. 11. 2012 | 21:42

kokoshka napsal(a):

Když jsem ja zmenil nick bylo to dano na vedomi všem diskuterum a cenzoru osobne mailem aby nedošlo k nedorozumeni!
18. 11. 2012 | 21:42

dalimír napsal(a):

Fuldo ted jsem již usedlejší ,jde to ale dříve se mi občas podařilo přespat i v parku LULDY FULDY v Praze na lavičce ! Ale v létě ! To když jsme na ustředním výboru pařili dlouho do noci ! Opravdu již dobrou noc ! Dl.
18. 11. 2012 | 21:45

antoni.n napsal(a):

Och Lubo, jaký to vtipojazyčněobjevnozurčající výlev jste zde nanesl !

Ach, chlapče, vskutku vytrysklo ono libosloví přímo z Vaší mysli, ach vskutku, díky, díky, ještě jednou díky, jak libé, srdénko mé soucítí, chvěje se v libosouzvuku.

Ne, fakt, potěšil jste - díky, Lubo, an
18. 11. 2012 | 21:47

dalimír napsal(a):

Představte si profesore že já jako uvědomělý klučina ,vždy poslušný hlasu vyšší moci jsem jeden čas i našemu panu faráři ministranta dělal ! Ale to bylo jen chvílí než se mi holky začaly ve škole smát ! Takový já jsem býval formát ! Dobrou pane profesore ! Ps: Ted už se mi o kostele a nebi jen zdává ! I to je pěkné ! Dl.
18. 11. 2012 | 21:54

Historik napsal(a):

Připomínám, že ty "fronty na banány" jsou detail. Ve stejné době nejdůležitěiší totiž byly fronty na MASO, které se NEDALO NIKDY za komunistů koupit normálně, jako dnes.
Nebo třeba fakt, že na družstevní byt se ve velkých městech čekalo 20 let (a to družstevník musel zaplatit třetinu ceny předem a třetinu splatit během 20-30 let s 1% úrokem. Státní dotace družstevních bytů byla 1/3 jejich ceny.
Skoro nic se za komunistů nekupovalo, vše se shánělo. R. 1989 jsem měl mimo jiné pod pultem sehnané auto, lednici, pračku a televizi. Fotoaparát jsem měl z Tuzexu za nelegálně zakoupené franky.
18. 11. 2012 | 21:54

Peněžní poradce napsal(a):

karel osmý

Nauč se kopírovat hňupe, teď všichni ví jaký jsi gambler :D:D
18. 11. 2012 | 21:55

antoni.n napsal(a):

Ad -
Yosif K napsal(a):
V novinach nez zluc a zloba,
v parlamentu zas jen nedohoda!
Odborari utisknuti
ustupky si nevynuti!
Horejsiho slovo - pro obcany dobra voda!
18. 11. 2012 | 20:50

KONEC CITÁTU !!!
----------------------------

Chlape, v tom básnění jste dobrý, máte ono básnické střevo, jste v tom lepší a lepší, /tedy myslím tohoto z vašeho pracovního teamu/, pokračujte raději takto, je to ke čtení, údernější než ty sice pracně posbírané citáty a litanie, které stejně nikdo nečte.

Salut, an
18. 11. 2012 | 21:56

Petr napsal(a):

Pane Hořejší, čekal jsem od Vás něco inteligentnějšího. Vidím, že se Vám nějak moc stýská po komunismu. V tom případě Vám doporučuji emigraci do severní Koreje.
18. 11. 2012 | 21:59

Yosif K napsal(a):

Profesor Horejsi - katolik a socalista,
lez a fales u nej nema mista!
Prosty lid by bez nej stradal,
na hubu by jenom padal,
s Horejsim vsak obroda je jista!
18. 11. 2012 | 21:59

vaclavhorejsi napsal(a):

Petr:

Mam zazadano o vizum! Uz se moc tesim, pry je to tam uplny raj na zemi!

..
18. 11. 2012 | 22:02

Feudál napsal(a):

Yosif K se snaží básnit,
jeden by se mohl zasnít,
nad jeho vizí trhu bez přívlastků,
jen blahobyt materiálních statků,

druhou stranu mince popírá,
existenci chudáků zapírá,
zdravotní péči jim odpírá,
a nepohodlné zavírá,
18. 11. 2012 | 22:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 11. 2012 | 22:06

Mladý, krásný a bohatý napsal(a):

Já myslím, že každý by se měl postarat sám o sebe.
18. 11. 2012 | 22:13

antoni.n napsal(a):

Pepo Řepo

ten dejviscap, to je čo to také, volaké, to se da jesť či sa to pije, da sa to k tomu pyť aj moravska slivovice, treťák ? Neni to nebezpečné ?
18. 11. 2012 | 22:13

kokoshka napsal(a):

Stejskal:
Smešne na mne uhravat že mažete když pišu že elena je nejvetši ZLO-moc dobre vite že tzv.elena ve skutečnosti Dagmar z Londyna tady piše 70 až 90% všech přispevku!
18. 11. 2012 | 22:18

Ateista napsal(a):

prof. Hořejší:

Dobrý večer, pane profesore. Já jsem moc rád, že jste to opět zveřejnil a jistě si vzpomenete, že jsem vyjádřil nesouhlas s tím, jak jste to tehdy po nátlaku odstranil.

Nicméně mi trochu chybí sebereflexe ohledně restitucí katolické církve a náboženských spolků obecně. Dokážete věcně kritizovat grantovou politiku, bez okolků napíšete o šlendriánu, kdy byl projekt vyřazen jen proto, že obsahoval přílohy a tak dále, ale věcné kritice katolické církve se stále vyhýbáte.

Váš nenapravitelný ateista :)

P. S. Do toho kostela nedaleko Vaší chalupy snad jednou půjdu na kázání, protože nepatříte mezi osoby, které by byli hloupé a nechali si vnucovat iracionální žvásty, na druhou stranu, upřímně řečeno, od mše sv. nic jiného neočekávám, takže mne opravdu zajímají slova "Vašeho" celebrujícího Patera.
18. 11. 2012 | 22:28

Antikrist napsal(a):

Ateista

Tento text můžu jedině podepsat. Skvěle.
18. 11. 2012 | 22:29

antoni.n napsal(a):

Honzo - 18. 11. 2012 | 21:20

Pěkný comment, jen bych panu Hořejšímu nevytýkal zášť etc. Je to jeho pohled a soudím, že do značné míry oprávněný.

Jevíte se ve svých názorech jako konsistentní, spravedlivý člověk a takových, prosím jen více.

Se situací v Čechách nepohnou křiklouni a štváči, špatní, samolibí řečníci na Václaváku etc. ale lidé jako Vy, snad jako Bernard, Janeček a ostatní jim podobní. Jen ti schopní, kteří již dokázali něco positivního, přinosného pro společnost, koneckonců i pro sebe a svojí rodinu, jsou schopni iniciovat a vést společnost k dobrému.

Přečtěte si, co říká můj přítel Vladimír Merta na České Pozici, souzním s ním.

Zdravím

an
18. 11. 2012 | 22:34

Mladý, krásný a bohatý napsal(a):

antoni.n

Souhlasím s vámi, máte hlubokou pravdu.
18. 11. 2012 | 22:38

Stejskal je zaplacený novinář napsal(a):

V této zemi líp nebude dokud nevypráskáme všechny převlečené komunisty.
18. 11. 2012 | 22:40

vordem napsal(a):

to František Novák z Kunína :
položiljste správné otázky.Blog Hořejše je provtipkovaný,ale mám radši ty lidi kteří udělají krok vpřed nebo vidí o dvacet let dopředu než profesora H.,který udělal kvůli platu a pozici dva kroky vzad (hlásil se katolíkem a antidarwinistou) a ohlíží se dvacet let dozadu.
Ano všichni víme,že stačí v kapitalismu superinflace a vysoká nezaměstnanost,jako 1933 v Německu 7 milionů a přijde Hitlerem světová válka vraždění-60 milionů lidí.Kdykoliv znovu v podobné situaci.Ta nikdy není příliš vzdálena.Ti,kteří horovali v Německu tehdy pro kapitalismus,dosáhli svého tím,není-li žpravda.?
Ano zatímco u nás lidé demonstrují celé dva poslední roky pravidelně v desetitisích kvůli sociálním problémům,v Čečensku a Srbsku se prolilo mnoho krve kvůli rasám a národnostním problémům.Ale žijeme v jedné Evropě či EuroAsii,takže to musí souviset.Jistě chápete,že to ukazuje,že celý dnešní systém opět sedí na sudu prachu jako v dvacátém století.Rozdíl mezi státy s nacionálním problémem a sociálním se smaže ve chvíli vzniku války.A pak je vidět,že ten prvý problém je ten druhý též i naopak,rozdíl je malicherný.
V tom se mýlí optimisté,že jde o oázu klidu.Bouchne to snadno a nikdo ani okem nemrkne,bomby,bomby,bomby...
Já myslím,že úcta Havlovi projevená Clintonem,Sarkozym při pohřbu je přetvářka,součást Velké hry kapitálu,ujištěbí seosobně ofaktu smrti pro sebe -jim jde o jiné-budoucí.Havel byl černý vzadu,nepopulární práci měl odmakat Klaus,ale zase kdo k tomu jiný než on byl jako stvořený. Takže Havel t.j Černěnko,Klaus t.j.Andropov a možná přijde i Gorby postkomunismu u nás a zase Jidášův peníz hodí do ošatky s uhlím a my se ocitneme jako ve snu odkud jsme vyšli před dvaceti či šedesáti léty.
Somnabulismus provází mysteriální dějiny ČR již od roku 1918.Nedivte se,evropské národnosti spolu se sociálními třídami je reaktivní,proměny velmi schopná směs.
18. 11. 2012 | 22:46

František Novák z Kunína napsal(a):

vordem

Nemám co bych dodal.
18. 11. 2012 | 22:49

Mladý, krásný a bohatý napsal(a):

Já myslím, že by se měly snížit daně.
18. 11. 2012 | 22:56

mb napsal(a):

ve spoustě věcí máte pravde ...

ale myslim že spoustu věcí / podstatných a/i nepodstatných / semelete na jednu ironickou hromadu ...

ale proti gustu ...

takže souhlasím tak z 65 - 75% ....

hezký večer ...
18. 11. 2012 | 23:01

jogín napsal(a):

Vašku, gratuluju.
18. 11. 2012 | 23:04

Jaka napsal(a):

Já bych se jen tak nenápadně zeptala - Vy jste netušili, že 40 let Mojžíšových či nejméně dvě generace, o kterých mluvil Masaryk, jsou racionální zkušeností?

To je to, co nejvíc vyčítám P&L. Vize, utopie, ignorování reality. Buzení přehnaných očekávání.

A to se Mojžíšovi či Masarykovi do toho nemíchala EU, aby ty průšvihy prohloubila. Čekat od národa, jehož páteře byly ohýbány a morálka křivena půl století, čekat zázraky - to byla naivita.
Já zklamaná a nadávající nejsem, to jsem byla brzy po sametu, než mi během pár let došlo, co a proč říkal Masaryk..

Čímž nepopírám, že se mi spousta věcí nelíbí. Holt, to je cena za svobodu, ta skutečná proměna je na generace... evolucí, ne revolucí..
18. 11. 2012 | 23:11

antoni.n napsal(a):

Ad Ateista

to máte nejednoduché. Nezeptám se, jako na kontrolní otázku - byl jste někdy na mši sv. katolické ?

Ta církev, mysleme její organisaci a hierarchii, se skládá z lidí, konkrétních lidí, byť pravda procházejí jistým předvýběrem, kteří ve své další praxi procházejí vývojem, někdo k dobrému, někdo žel i k horšímu, k rutině, k únavě, nebo prostě selže.

Každý z nás, kdo vskutku člověkem je a je si toho vědomý, prochází na své životní cestě řadou zkoušek, často až krutých, jakoby nemilosrdných, v Písmu se uvádí, moudře, že ty které Pán miluje, nejvice bičuje, jsou mu mu nablízku. Nechodlám se vychloubat svými životními nehodami, tragediemi, za všechny dnes jsem vděčný a vím, že všechny měly smysl, abych se poučil a napravil ze svých danných neduhů.

Je to všechno u nás, v životě lidském, jako ve starořecké tragedii, známe ten sled exposic, že, nebo jako dnes - ve filmu.

Takže zpět ku začátku, jistě pokud Atheisto náhodně navštívíte někde mši sv. a bude odsloužena unaveným, nemocným rutinérem, budete jistě zklamán, pokud nemáte již předtím onu privildge, že Vás samotná účast požehná. Takových je asi nemnoho.

Pokud Vás věc zajímá, zkuste zajít jednou v neděli ke sv. Ignácovi v Praze, na latinskou mši v 11.00, patera prof. Ludvíka Armbrustera, člověka, kterého si nesmírně vážím, mám tu čest mluvit o něm jako o životním příteli. Poslechněte jeho homilii, kdy jakoby ke každému z přítomných mluvil osobně.

Asi jsem nepoznal brilantnější mysl spojenou s bytostnou laskavostí, ve svém životě. Víte, můžete mu říci skoro cokoli, když ta věc není dobrá a diskuse by byla k ničemu, nikam bychom se nedobrali, pokorně skloní hlavu, jinak je skvělý debatér.

Padesát let učil filosofii na Sofia University v Tokyu, studoval ve Frankfurtu M. u Adorna a dalších, neznám větší duchovní a intelktuální kapacitu zde, než je Ludvík A.

Ale zpět ku počátku, katoličtí i jiní věřící nemají to lehké, najít svého pastora, vůdce, nevím co k tomu ještě říci, snad jen to, že když někdo vskutku upřímně hledá najde !

Vše dobré, pane

an
18. 11. 2012 | 23:21

Jaka napsal(a):

vordem napsal(a):

Jestli je tu nějaká třaskavá směs a má tendenci bouchnout, tak díky EU. Naštvanost a nevraživost Evropanů začíná dost jiskřit.

Intergace Evropy je vymyšlená od stolu, politický evropský národ neexistuje, mezi evropskými národy jsou podstatně větší rozdíly než mezi Čechy a Slováky nebo mezi národy bývalé Jugoslávie.
Díky tomuto nesmyslnému umělému projektu, který se má prosadit pomocí eura - jednotné měny pro tak ekonomicky rozdílně výkonné země, začala Evropa jedině zaostávat... :-(

To je tak, když se k veslu dostávají lidi bez zdravého rozumu, zato stavějí na emocích...
18. 11. 2012 | 23:22

Ateista napsal(a):

Jaka:

To je zhruba 20 let stará obehraná písnička, viz "Holt, to je cena za svobodu, ta skutečná proměna je na generace... evolucí, ne revolucí.. " Tyhle výroky začala v politice šířit známá pravicová skupina lidí, která chtěla obelhat a uchlálolit veřejnost, která byla a je vývojem po listopadu 1989 v šoku z toho všeho, co se děje.

Ne, není to žádná cena za svobodu. Navíc ta cena, mám - li přistoupit, na Vaší nepravdivou rétoriku, by byla v současné době už tak vysoká, že by tu žádná svoboda nebyla. A taky tu není!
18. 11. 2012 | 23:26

Ateista napsal(a):

antoni.n:

Děkuji za odpověď. Sice můj příspěvek byl určen pro profesora Hořejšího, ale rád odpovím. Ano, byl jsem na mši sv. v římskokatolickém kostele a byl jsem na takových mších v mnoha kostelích mnohokrát. Seděl jsem vždy vzadu v poslední lavici, poslouchal a pozoroval ostatní. Samozřejmě jsem nepřistupoval ke svátostem, což je dle kanonického práva, lidem jako jsem já zapovězeno, ale o to více jsem mohl vše monitorovat a vyvozovat závěry. Setkal jsem se s bezduchým "žvanením" a všiml jsem si (pokaždé), že mnoho lidí si tam jde jen pro tu hostii. Já jízlivě říkám oplatku. Snad z toho důvodu, aby si garantovali nebe místo pekla. jsem jízlivý, já vím, ale co si o tom myslet?

Já vím dobře, kdo je Armbruster, byl to také ještě donedávna děkan Katolické teologické fakulty v Praze 6, nicméně moc o něm nevím a na jeho mši sv. jsem nikdy nebyl. Ani jsem nevěděl, že celebruje na Karlově náměstí.

Jistě, budoucí kněží prochází výběrem, což mají na starosti biskupové, ale viděl jste někdy ten proces výběru? Máte představu, jak to vypadá a funguje u bohoslovců ve formačních domech? Např. klášter Premonstrátů na Strahově? Píšete, kdo upřímně hledá najde.... Upřímně odpovídám.... takových kostelů po republice mnoho není, dva, možná tři?
Každopádně díky za typ.
18. 11. 2012 | 23:39

Ateista napsal(a):

Jaka:

Nikoliv. Myšlenka EU vznikala jako důsledek II. světové války. Ta myšlenka a její realizace je velmi dobrá a osvědčila se, v dějinách Evropy je tato současná etapa jako jediná charakterizována tím, že se na území Evroopy tak dlouho nebojuje. Skutečnost, že v posledních letech to Brusel ničí je už jiná rovina problému.
18. 11. 2012 | 23:45

fler napsal(a):

:-)))))))) Fakt moc dobré. Akorát to mnozí po přečtění prvních vět vzali dost vážně a reagovali jako býk na rudý hadr. Kdo dočetl dokonce, tak je mu jasné, že jste vše přesně vystihnul.
18. 11. 2012 | 23:52

nestranný napsal(a):

Bohužel.Jak smutná pravda.A bude hůř.Dorůstá nám generace,která díky osobní
neznalosti všeho předchozího jen slepě papouškuje značně pokřivenou pravdu.
Z této generace se stává arogantní,zmanipulovaná,sebestředná,sobecká společnost,
která neuznává nic nž sebe sama a peníze.Slova jako soudržnost,úcta,ochota,
pokora,lítost,skromnost,spravedlnost,poctivost,čestnost atd.jsou pro ně neznámá.
Bohužel tato pokřivená generace nám tu později bude vládnout.Nedovedu si to dost
dobře představit.Bude to doslova pro lidi teror.A proč to všechno je?Můžeme za to
my všichni,kteří jsme v r.89 dovolili té nejhorší lůze,aby se dostala k moci.
Věřím,že kdyby se ten rok vrátil zpět,lidé by byli daleko obezřetnější a nedovolili
by těmto zločincům,aby se dostali na místa ,která dnes dočasně natrvalo obsadili.
18. 11. 2012 | 23:52

jíra napsal(a):

Pane Hořejší,
pravda pravdoucí, skoro vše je tu už sqjelé - a ani to letadlo, co nade mnou dnes přeletělo, možná nerozprašovalo spin-chemtrails, takže snad je to má svobodná vůle.
Jen s jedním bodem mám problém, hned s tím prvním. Autocenzura musí jít stranou! Napsal jsem do počítače něco tak trochu donkichotského a stalo se mi hned něco nepěkného. Ač píšete, že se nikomu nic nestane! Polil jsem se totiž kafem!! To přece nejde... Jak mi toto vysvětlíte? Opravdu, ale opravdu to tu není dokonalé...
Ještě že aspoň to ostatní je sqjelé...
18. 11. 2012 | 23:53

mb napsal(a):

fLER napsal: Kdo dočetl dokonce, tak je mu jasné, že jste vše přesně vystihnul.

komentář: to jsou jenom kecy ... či: to věcí polemiky / diskuze ...

mám za to že hořejší nevystihl vše a přesně ... ale spoustu bolavých věcí rozhodně ano ...

zatím ...
19. 11. 2012 | 00:02

Rudi Koutek napsal(a):

František Novák z Kunína napsal(a):
"Ale my jsme měli například zemědělství na takové úrovni, že nám ho záviděl celý svět. Vyráběli jsme spoustu zboží a byli jsme velkou konkurencí západního trhu. Naši výrobu jsme vyváželi téměř do celého světa."

Obcas sem nekdo neco podobneho napise. To myslite opravdu vazne?
19. 11. 2012 | 00:04

M.C. napsal(a):

"v podstatě ani tak moc nevadí korupční aféry a stovky miliard utopené v korupci – hlavně, že máme svobodu..."
Ano, tato myšlenka je v Česku v módě. Kdo ji neuznává, není IN.
Svobodu máme pouz etehdy, když držíme hubu a krok. Jinak ránu elektrickým obuškem. Jako včera na Václaváku.
19. 11. 2012 | 00:05

antoni.n napsal(a):

Ateisto, i Vám díky za responsi,

máte žel z velké části pravdu, ostatně i o této věci jsem měl nedávno s Armbrusterem polemiku.

I proto sedávám stranou, mimo tzv. lid.

A co mne již léta štve, ti lidé, se kterými pozdvihuji, celebruji, když se vyvalí ven z kostela, najednou, jakoby se neznali.

Tak by to nemělo být.

Před časem mne poprosil pater František Lizna, abych mu ministroval, byla to zádušní mše za jednu bývalou disidentku.

Nu, těžko šlo odmítnout, nějak jsme to zvládli, ale opravdu, je to něco zvláštního, být tam, původně jsem se strachoval, že to nezvládnu a taky málem jsem si málem přišlápnul sutanu, najednou vše bylo v pořádku, klid a pokoj. Opravdu to funguje, Spiritus Sanctus se o vše postará. Životní zážitek !

Zdravím, an
19. 11. 2012 | 00:08

lomar napsal(a):

To snad není možné. Co to tady ten pán profesor Hořejší píše??? Je mě z toho na blití. Jak někdo ještě může vzpomínat banány?? Radši budu stát frontu na banány,než na pracáku...
19. 11. 2012 | 00:14

Proto napsal(a):

Zdejší mocní neodpustí lidem, že vydělávají méně, než oni sami kradou.
Ekonomka Švihlíková to pod Václavem řekla velmi trefně.
19. 11. 2012 | 00:16

lomar napsal(a):

...ještě by mě zajímalo,za čí peníze pan Hořejší vystudoval...
19. 11. 2012 | 00:19

Rudi Koutek napsal(a):

antoni.n napsal(a):
"Před časem mne poprosil pater František Lizna, abych mu ministroval, byla to zádušní mše za jednu bývalou disidentku."


Kterou byvalou disidentku mate na mysli? Muzete mi prosim prozradit jeji jmeno.Dekuji.
19. 11. 2012 | 00:27

Viola napsal(a):

lomare

před rokem 1989 všichni studovali za dělnické peníze. Horníci a hutníci byli tahouni hospodářství a vychovávali si svou inteligenci. A tak všichni, co tu byli vystudovali za peníze, které od dělníků a rolníků přerozdělovala KSČ.
A bylo to velmi ušlechtilé a spravedlivé.
19. 11. 2012 | 00:30

antoni.n napsal(a):

Ateisto, žel, máte pravdu, takových stánků zde moc není, pamatuji ještě na Monsignore Bradnu v Budyni nad Ohří, úžasný člověk, kněz. Byl jsem na jeho duchovních cvičeních na Svaté Hoře v Příbrami. Politický vězeň, přežil surové bachaře v Leopoldově na Slovensku, Adolf Kajpr žel ne. Věřil ve sv. Zdislavu, vyléčila ho. /O tom až jindy/.

Ale tak to asi i v té církvi nebohé chodí, žel, nedávno odešel k Pánu Monsignore Martini, z Milána, Italia, před ním otec Špidlík, když zemřel tekly mi slzy, dlouho. Asi jen občas se urodí, tak to chodí. Všechno jesuité, ke kterým mám blízko, k jejich spiritualitě, vzdělanosti, k respektu k individualitě, k civilnosti. Každý příslušník Tovaryšstva má mít dvě university, jednu theologickou či filosofickou, druhou občanskou, medicinu, přírodní vědy, i čeští aspiranti k Tovaryšstvu mohou dále studovat v Německu či v USA, Irsku, s podporou.

Na Tovaryšstvu SJ lze obdivovat smysl pro kázeň, poslušnost, disciplinu, tedy ty prvky které zdejší societě bytostně scházejí.

Pěkně pozdravuji Vás i všechny zde, an
19. 11. 2012 | 00:31

antoni.n napsal(a):

Ad Rudi Koutek,

jmenovala se Růženka, matka Zuzany Kaiserové, více žel si nepamatuji, zapoměl.
19. 11. 2012 | 00:34

Jeroným napsal(a):

Už jsem to psal, šikovní(40%) si nacpali kapsy a na ostatní nezbylo. Budiž bídou věčnou proklínati viníky.
19. 11. 2012 | 00:41

Ateista napsal(a):

antoni.n:

Napsal jste toto: "A co mne již léta štve, ti lidé, se kterými pozdvihuji, celebruji, když se vyvalí ven z kostela, najednou, jakoby se neznali."

Já si vzpomínám, jak jsem jednou v nějakém městě šel opět ze zvědavosti do jednoho kostela v časovém předstihu na mši sv., kde jsem nikdy v minulosti nebyl a viděl jsem totéž, o čem píšete. Někteří se na mě nevraživě dívali, celkem na mši sv. tam bylo asi 10 lidí i se mnou a těsně před začátkem jsem si všiml, že si nikdo z nich nevzal kancionál, tak jsem jim ho ze stolku všem přinesl a usmíval se na ně. Bylo to tak trochu učiněno zlomyslně.

Každopádně mě to opět utvrdilo v mém postoji....
19. 11. 2012 | 00:41

Abuelo napsal(a):

Vážený pane Václave Hořejší,
děkuji Vám za výstižnou ironii nejen naší demokracie, která je rafinovanou diktaturou KFO (Kriminální Finanční Oligarchie) prostřednictvím psychopatického loutkového divadla zkorumpovaných, arogantních a nestydatých politiků. Tato rafinovaná diktatura KFO je zároveň uplatňovaná prostřednictvím třetího pilíře demokracie, justiční mafie, která přeměnila právo v bezpráví (decentně se píše, že přeměnila právní stát ve stát právnický). Tato diktatura KFO je uplatňována dále prostřednictvím masových médií, které KFO vlastní a nebo ovládá a prostřednictvím kterých kastruje šedou mozkovou kůru novodobým otrokům. A v neposlední řadě je tato diktatura do budoucnosti zajištěna prostřednictvím pokleslého vzdělávacího systému, který produkuje "odborníky" bez znalostí své novodobé historie a bez schopností vlastního analytického myšlení a bez schopnosti udělat si osobní názor a najít si relevantní informace o společenských jevech v řečišti informačního hnoje.

Jen tak pro zajímavost. Zkuste se zeptat svých vysokoškolských posluchačů, čím je významný v českých dějinách 15.březen. Budete v šoku stejně jako já, když zjistíte, že při nejlepším, jeden z dvaceti to bude vědět.

Jen tak dále! Nebojte se, kritizujte a nekraďte jako nějaký Rath. Stále doufám, že vyjde najevo, že to na něj ta KFO nahrála.
19. 11. 2012 | 00:54

Jan Vaculík napsal(a):

Dlouhý blábol s předlouhou diskusí.
Jestli pan Hořejší je vědcem, tak by se mohl pokoušet rozlišit příčiny od následků - viz. např bod 13. A vůbec jsem myslel, že vědci víc přemýšlí...
19. 11. 2012 | 01:15

mb napsal(a):

lomar nepochopil ironii a pro j.vaculíka: profesor hořejší rád paušalizuje ...
19. 11. 2012 | 01:30

ivan tomek napsal(a):

Pane autore,

souhlasim s temer vsim, co jste napsal. Jsem si ovsem jist, ze byste soucasny system za Severni Koreu nemenil, a vetsina lidi kteri zazili treba 50-ta leta, ktera Koreu trochu pripominala asi take ne.

Musim poznamenat, ze demokracie je jen PRILEZITOST, ne ZARUKA positivniho vyvoje. O to, aby k pozitivnimu vyvoji skutecne doslo se musi postarat obcane, kteri tuto prilezitost dostali. Domnivam se, ze jste podobneho nazoru.
19. 11. 2012 | 01:40

Marek Kobera napsal(a):

To vaclavhorejsi:

Váš text se mi tentokrát velice líbil. Hezké. Do pana Haška máte ještě daleko, ale máte dobře nakročeno. Pan Mueller zmínil doplnit metanol. Mně tam zase chybí titul mistrů Evropy v marjánce, známém to koření života.

Jinak skvělé - pokud neumíme rozlišit pravdu od lži, moudrost od hlouposti nebo umění od kýče, tak to jinak prostě dopadat nemůže.
19. 11. 2012 | 01:48

antoni.n napsal(a):

A ještě něco Ateisto,

ale nevím jestli tím nenahraji proticírkevníkům.

Před časem jsem navštívil stánek premonstrátů na Strahově, kde jsem před pár roky byl katolicky pokřtěn.

Bydleli jsme tenkrát v domě ministra Klumpara na Pohořelci. Porozen však byl Na Bojišti a tomuto místu se pokouším být stále věrný. V privátním sanatoriu Dr. Schneidera. Předčasně, zázrakem uchován pro další zločiny, Občas se tam chodívám kouknout, jaké to asi bylo tenkrát. Blízko jsou ostatně Kateřinky, občas se mi zdá, že tam směřuji, nechci jinam, raději do nemocnice na Petřín, tam bych rád došel, či byl v komatu dovezen, tam se nám zjevila sv. Zdislava, tam jo, Kateřinky radši ne.

Tak jsem trochu zablouznil a teď zpátky do do toho hnusného reálného.

No jo, ale co na to Pepa Řepa, a Jan Tleskač, vlastně.

Už vím, byl jsem jednou u premonstrátů, i mše, a další setkání, ach jo, ti pánové se vskutku nelíbili, zamilovaní do chlastu, jídla, zarudlé odulé tváře, děsný pohoršení, byl jsem tam sice v lidu, ale evidentně jsem je sral.

Snad kdybych měl bič, vypráskal bych je odtamtud, z chrámu. Taková denunciace !

Pak jsem premonstráty viděl ještě, jak chvátali ke sv. Vítu, opět ty brunátné, odulé tlamy, do šatlavy s nimi.

Takže Ateisto, chápu Vás, a církev má smysl, je to kontinuita, jistá autorita, byť se pomalu a občas blbě, nesmyslně valí, asi má smysl. Troufám si věřit v to.

A pak tu máme Francesca di Assisi, patera Pio, sv. Jana od Kříže, Terezičky, Anežky,Zdislavu naší, které a kteří církvi navzdory konaly dobré a konají dobré až podnes.

Asi je to tajemství, právě jako zjevení Panny v Lourdes, v Turzovce, v Medjugorii, Fatima. Byl jsem na jednom z těch míst a prožil neskutečný mystický zážitek. No jo, teď napadá, že to nemělo nic společného s církví, žádné z těch poselství, které mi tenkrát bylo dáno, nic s tím nekorespondovalo. A Yveta slovenská, její svědectví, dá se to sehnat na DVD, věrohodné svědectví krásné, normální holky, která se si s tím zažila očistec a jak se jí církve pokušeli zneužít, znevěrohodnit.

Zároveň však nezatracuji spojení s řádem, ke kterému jsem se nějak připsal.

Víra bez řádu je slabá, snadno napadnutelná z té druhé strany, je to jako tenká, kamenitá cestá bez ukazatelů.

Tak jo, snad je to smysluplné, všechny zdravím, an
19. 11. 2012 | 01:51

Jan Vaculík napsal(a):

Jo aha, tak to byl humor. Tak to se omlouvám!
19. 11. 2012 | 02:23

bembel napsal(a):

Nevim co si stezujete zijete v realnem kapitalismu a demokracie kde se chudoba musi podridit bohatym
19. 11. 2012 | 03:05

Grőssling napsal(a):

Profesore, pro Vás je to možná překvapení, že po 23 letech je to tak jak to je.

Holt to chtělo míň chrápat na marxáku před kontrarevolucí.
19. 11. 2012 | 05:16

ben napsal(a):

Václav Hořejší,děkuji,je to moc dobré,moc jsem se pobavil,díky
19. 11. 2012 | 06:55

Yosif K napsal(a):

Byl stary profesor od mesta Klatov,
ten k boji se zlem byl vzdy hotov,
delnickou bidu on poznal v Americe,
socik je nadeje lidstva - svetla svice!
Delniky konejsi profesor od mesta Klatov....
19. 11. 2012 | 07:11

vordem napsal(a):

to Jaka:
předky EU Byly např.Rakousko-Uhersko a Versaiilská smlouva:Díky prvnímujsme nemělimít svůj stá 1918,díky druhé,uano-jím vznikl. Hrabě Coudenhove-poslední císařský pověřený zastupitel (vládce,regent) v Čechách do roku 1918 již roku 1923 založil organizaci,jež byla přímým předchůdcem pozdější EU.ZA někpotlašena ještěRumburská vzpoura-poravyčeských vojáků (Vodičkaaspolú,kteří odmítlijít bojovat na Ukrajinu aRumunsko za Německo s německou císařskou armídou před abdikací císaře Viléma a uzavřením míru.
19. 11. 2012 | 07:12

vordem napsal(a):

opravený text:
to Jaka:
předky EU Byly např.Rakousko-Uhersko a Versaillská smlouva:Díky prvnímu jsme neměli mít svůj stát 1918,díky druhému ano-jím vznikl. Hrabě Coudenhove-poslední císařský pověřený zastupitel (vládce,regent) v Čechách do roku 1918 již roku 1923 založil organizaci,jež byla přímým předchůdcem pozdější EU.Za něho potlačena ještě Rumburská vzpoura-popravy českých vojáků (Vodička a spol.),kteří odmítli jít bojovat na Ukrajinu a Rumunsko za Německo s německou císařskou armádou před abdikací císaře Viléma a uzavřením míru.
19. 11. 2012 | 07:15

marxík napsal(a):

Grössling
Taky by mě zajímalo po kolikáté oslavě VLSR pan profesor usoudí, že problém by mohl být v samotném systému.
Začínám pochybovat o produktivnosti jeho bádání, dokonce jsem na pochybách s označením ústavu, ve kterém autor působí.
Jestli je výsledkem jeho dvouetého pozorování společnosti pouze opuštění autocenzorských sklonů, vypadá to na jedincův poměrně zdlouhavý vývoj.
19. 11. 2012 | 07:37

limbo napsal(a):

Pane profesore V.Hořejší,jako mj.věřícího ,bych Vás prosil oodpovědi,možno-li-Vaše názory k níže položenými mnou otázkám:

1) Jak se díváte Vy osobně dnes na odkaz 27 protestantů,popravených po bitvě na Bílé Hoře 1620 a celý smysl a dopad na nás stavovského povstání a následující rekatolizace-s posílením jezuitů atd.

2) Myslíte si,že kardinál Duka to chápe (může být tak i chápán)-že je protiváhou činu muslimského jinověrce Turka,člena NATO,který od roku 1999 stále drží na ostrově v Marmarském moři jako tam jediného vězně známého předáka Kurdské strany pracujících? Přesto,že Sadám Hussajn v Iráku byl za genocidu 150 000 Kurdů již popraven soudně.Na zmíněném ostrově byli roku 1958 popraveni tři tehdejší bývalí přední známí turečtí politici z padesátých let.A Váš názor?

3)Myslíte si,že papež Benedikt lituje své účasti roku 1945 v Hitlerjugend při obraně Berlína,uznává vinu a je příkladem pokrokové věřící mládeži?

4)Myslíte si,že levicově smýšlející občané ČR uznávají a mají rádi i ty levicové osoby,které v tomto režimu berou vysoce nadprůměrné platy ?

5)myslíte si,že snaha Martina Schultze,německého sociálního demokrata-předsedy EU parlamentu nyní zachovat Strassbourgský pomocný pravidelný vedlejší summit i za cenu pokračujících ztrát čvrt miliardy Euro ročně oproti mnoha jiným hlasům v EU -je správné? Svědčí o sociálním cítění sociálního demokrata v době pokračující krize,která prý zdaleka neskončí v dohledné době nikde?
Plus dotaz:Nemyslíte,že ČSSD po zdražení nájmů a dalšího po roce 2005 nemá podobný "ohlas" u občanů,t.j.i negativní hodnocení sociálně? Ačkoliv čí to bylo tehdy více dílo,víte? ODS nebo ČSSD,KDU-ČSL,KSČM? Paroubek-Topolánek 101:101.Snítilý,Wolf,Melčák,Pohanka atd.

6) jak sedíváte na vládu KSČM nyní v 9 krajích,t.j.většině krajských území ČR?

Doufám,že jako z dřívějška nám známý sympatizant ČSSD a věřící,stážista v USA, nezklamete a odpovíte.
19. 11. 2012 | 07:41

scallop napsal(a):

Humor uzitecneho akademika je stejne treskuty, jako byl loni a jako bude pristi rok. Zuzanka Bubilkova by to nerekla lepe.

Jelikoz hrozi, ze se pristi rok ukuckam smichy k smrti, mel bych na vsechny prosbu: volte za dva roky socany, at se pan Horejsi konecne dostane k vytouzenemu kresilku m(in)istra skolstvi. Bude mit sice silnou konkurenci v pani Semelove, ale ta se snad spokoji s zidlickou namestka.

Bumerang se tim okamzite zastavi.
19. 11. 2012 | 07:44

limbo napsal(a):

k otázce 2:drží ve vězení Očalana
19. 11. 2012 | 07:53

Fromm napsal(a):

to scallop: Tak myslíte,že maj děcka čmárat místo srdíčka Gr@Sem srdíčko Hoř@Sem?
19. 11. 2012 | 08:07

jana napsal(a):

mňo,
máme co jsme chtěli, že ? :-)))
(teda tech 98 našinců ze 100)
zbytek...jsou jen výmluvy a manipulace
19. 11. 2012 | 08:26

SuP napsal(a):

Jan Vaculík -
Problém je v tom, že vědec to takto nahlíží a strojenou ironií se pokouší odvrátit pozornost od skutečnosti, že ze všeho viní všechny ostatní, jen ne sebe.
Ale třeba ho jen moc přísně hodnotím, protože jsme si vzájemně nesedli.
19. 11. 2012 | 08:38

banjo napsal(a):

jedno je zřejmé,že diskuse co diskuse,téma co téma se sejde vždy tentýž čtyřlístek "typů" diskutérů :
dogmatik-ortodox marxleninismu,revizionista-modernista marxleninismu,jinověrec-nemarxista,ignorant jako čtvrtý typ.40 let intensívního vzdělávání marxáku ,učebnic v jednom duchu i liteře,obdělávání půdy kombajnem sovětismu.
Ať se pravice nebo Klaus sebevíce snaží sem zasít pravzory ideálního kapitalismu do vědomí lidí,vždy bude v Čechách 98% diskutérů přivázáno fatálně neviditelnou šňůrou jako pes k boudě -k marxáku-ať jeho potvrzení nebo utvrzení se v něm více nebo jeho revizi nebo jeho odmítnutí.Ale i anti-postoj k marxáku je závislost na marxáku,pouze je to negativní zpětná vazba,z níž se populuje drtivá část ODS.ODS je marxák převrácený z nohou na hlavu o 180 stupňů úhlových (zrcadlový odraz -naruby),ČSSD představuje marxák otočený "naležato"-pouze o 90 stupňů úhlových,kolmo na původní.
Hořejší je o tom,jak propašovat Akademii věd s netržním zbožím-publikací-do sametové tržní společnosti ostatních.
Klaus@ spol. jsou pokusy vynechat všechny stupně školství Česka v sobě od ZDŠ po aspirantury, a začít jako již téměř důchodce po vzoru jednoletého dítěte myslet jako Komenského Tabula Rasa-"Nepopsaná deska".Jen ještě při tom nezpozdit,dohnat těch 60 let ztráty tím vzniklé-mezery ve vzdělání!!! Klausříká:neexistují géniové a geniální pravdy,ale všichni jsme právě narozené děti své doby.Dítě a dospělý-rozdíl nevidím.Negramotný a vzdělaný jakbysmet.
19. 11. 2012 | 09:07

zuzka napsal(a):

Bylo to skvělé před rokem a je to skvělé i dnes.Jen tu chybí ta inteligentní pravicová volička (jak se se jen jmenovala), která , jak už se tak těm inteligentnějším z nás stává, vám minule tolik tleskala.
Když už jsme se nezasmáli nad textem, tak ona byla skvělý důvod.Řepák se svými kyselými upšouknutími tohle nedokáže.
19. 11. 2012 | 09:12

Anna napsal(a):

Teď mi tu zní písnička Tomáše Kluse:

Za devatero horami a devatero řekami
leží kraj líbezný jak z reklamy.
Tam pravdě pšenka nekvete,
člověk zde vyvinul se z prasete.

Oděni v sametové rubáše
zloději loví zbytky guláše
z plastových talířků kartou ze zlata
a při tom poslouchají Poupata.

A tváře se tam nemění,
pouze tituly a příjmení
a kdo má peníze, vystaví svou mordu
u dálnice na bilboardu.

Potom řidič vskutku tvrdý chleba má,
furt on the road a s lumpama,
učí se všechna hesla zpaměti
a pak ty keci hustí do dětí.

Za co, Pane Bože, za co trestáš tento prostý lid?
Za co, Pane Bože, za co nechals' nás se napálit?
Za co, Pane Bože, za co? Za čtyry roky v prdeli!
Za co, Pane Bože, za co? Omluv mě, že jsem tak smělý.

Mezi pány panuje věčná neshoda,
jeden chce z vrchu, tož druhý musí zespoda,
aby ochránil voliče občana
před kapitalistickýma zrůdama.

Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí,
případné aférky se pod stůl odklidí,
hlavně dodržovat všechny zásady,
nejlíp se špína kydá za zády.

Léta už tajím svoji příslušnost
k zemi, co vyměnila hrubost za slušnost,
bo se mi nelíbí morální předlohy,
čili papaláši hrající si na Bohy.

Povinné školení pro všechny poslance,
lekce planého žvanění, lekce arogance
a místo polední debaty z prdu kulička,
ať vzkvétá naše zemička!

Za co, Pane Bože, za co trestáš tento prostý lid?
Za co, Pane Bože, za co nechals' nás se napálit?
Za co, Pane Bože, za co? Za čtyry roky v prdeli!
Za co, Pane Bože, za co? Chceš, abychom trpěli?
Nutno ještě říct k tomu všemu,
hledá mnohý nešťastný řešení v extrému
a tak bacha na Rudé koalice,
vzpomeňme, jaká je po třešních stolice.

Nedávno přišla jedna děsivá zpráva,
že se zase valí dělníci, tentokrát zprava,
poznávacím znamením jsou holé hlavy,
neznalost dějin a Ústavy.

Přes to všechno, co lid v tom kraji zažívá,
probíhaj' všechny nepokoje v pajzlu u piva
a stále věří na rytíře z Blaníku,
než přijdou, zvolil národ vyčkávací taktiku.

Tak si tu pomalu každý svůj život hnije,
z úcty k tradici ruka ruku myje,
upřímně řečeno, trochu teskno mi je,
že nám stačí DEMO-Demokracie.

Za co, Pane Bože, za co (za co) trestáš tento prostý lid?
Za co, Pane Bože, za co (za co) nechals' nás se napálit?
Za co, Pane Bože, za co (za co)? Za čtyry roky v prdeli!
Za co, Pane Bože, za co (za co)? Tak snad mě někdo vodstřelí!

https://www.youtube.com/watch?v=0p7EdPXSsVU
19. 11. 2012 | 09:16

Anna napsal(a):

Tak jsem si na dané téma pustila písničku Polákové a Kollera Sami:

Jsme v prdeli, můžem si za to sami. Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami.

Jsme sami a psi hrají kdo s koho. Jsme sami a frustrace je z toho.

Jsme v prdeli, můžem si za to sami. Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami.

Jsme sami. Rozkrádaj naší zemi. Jsme sami. A panduři se tlemí.

Jsme v prdeli, můžem si za to sami. Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami. Jsme sami a cesta tudy není, dokud vládnou morálně pokroucení.

Klíče měly smysl a furt jsme na to hrdí. Ty klíče byly od basy a tam vás dáme. Politický strany jsou mafiánskej systém. Prachy až na prvním místě. To může říct jen kretén. Pašák.

Jsme v prdeli (Kožený). Mužem si za to sami (křišťálově čistý). Jsme v prdeli (Mostecká uhelná). Zvolili jsme je sami.
(plzeňská práva). Jsme sami. (open karta, dobrá karta). A už nevíme kudy. (Blanka je dobrej tunel). A komu tu vlastně rozbít huby.

Nejsme v prdeli a změníme to sami. A nebudem rejt zase držkou v zemi. Nejsme sami a nejsme idioti. Co jen čumí a nadávaj a platí.

Klíče měly smysl a furt jsme na to hrdí. Ty klíče byly od basy a tam vás dáme. Politický strany, jsou mafiánskej systém. Prachy až na prvním místě. To může říct jen....

Náš pan král má krásný nový šaty. Falešný, sloužící, morálně zlatý.

Náš pan král má krásný, nový šaty. Falešný, sloužící, morálně zlatý.

Náš pan král má krasný ,nový šaty. Falešný, sloužící, morálně zlatý.

Náš pan král!!

https://www.youtube.com/watch?v=DXCrJ9IpSBA
19. 11. 2012 | 09:25

marxík napsal(a):

Anna
Pan Klus je ještě mladý chlapec. Až uplyne pár zim, a on se bude dívat více po okolních demokrat. zemích, nakonec zjistí, při své inteligenci, že se nejedná o žádné demo demokracie, ale o konečný produkt.
19. 11. 2012 | 09:37

neo napsal(a):

antoni.n

kdo tohle tvrdí pane Nový?
Já pouze vyvracel omyl , tedy že jsem se nenarodil v demokracii, ale v totalitě. Nic víc.
19. 11. 2012 | 09:43

Anna napsal(a):

marxík

I iluze k mládí patří, stejně jako kritika počinů nás starších. A nic netrvá v světě věčně... a jak zpívá Lenk Kdo ví, co bude pak:

1. Kdo ví, co bude pak, až otevře prvně oči,
kdo ví, co bude pak, až otevře je víc,
[: zda najde cestu svou nebo cizí, dlážděnou,
a v davu půjde si či v čele procesí. :]
2. Kdo ví, co bude pak, zda podrží si ideály,
kdo ví, co bude pak, zda si je udrží,
[: co bude vlastně zač - zbabělec nebo rváč,
chladný jako sníh či hořet jako vích. :]
3. Kdo ví, co bude pak, až hlavou vrazí prvně do zdi,
kdo ví, co bude pak, zda si ji narazí,
[: zda se jen otřese, anebo ohne se,
zda nebude se bát si vždycky za svým stát. :]
4. Kdo ví, co bude pak, zdali ho lež neudolá,
kdo ví, co bude pak, jestli ho nesrazí,
[: bude mít zelenou, či klesne v kolenou,
a zdali bude svět za pětadvacet let. :]
5. Kdo ví, co bude pak, zdali taky ptát se bude,
kdo ví, co bude pak, jestli se bude ptát,
[: zda ještě čekat vlak, anebo jít jen tak,
ať slunce nebo mrak, kdo ví, co bude pak. :]
https://www.youtube.com/watch?v=vR1KemIwU-A
----------

Zajímavé je přečíst si Bělohradského Demokracie je překonaná forma vlády.
http://aktualne.centrum.cz/rozhovory/clanek.phtml?id=738682
19. 11. 2012 | 09:52

Geronimo napsal(a):

no tak vám všem kdo ste tam cinkaly pěkně děkuju kdybyste vzaly i třeba jenom ty vidle a všechny je tenkrát hezky defenestrovaly a komunismus zakázaly stejně jako fašismus a rasimus atd...tak tu teď máme o pár desítek tisíc idiotů míň a o jednu stranu na H míň nj hlavně nebrečet nad rozlitim mlíkem a radši si připomeňte jak ste to tenkrát hezky udělaly ´=)))
19. 11. 2012 | 09:53

marxík napsal(a):

Anna
Ještě ke Klusovi.
A protože zná stolici po třešních pouze z doslechu, pochybuju , že bude věřit protagonistům současného, hezky znějícího, demokrat. systému.
19. 11. 2012 | 09:54

Anna napsal(a):

marxík
"Ještě ke Klusovi.
A protože zná stolici po třešních pouze z doslechu.."

No, stolici po třešních zná Klus z doslechu, ale jak je hrozné mít modrého ptáka už může dostatečně posoudit.
19. 11. 2012 | 10:02

levandul napsal(a):

Já si kladu dnes otázky typu:Jsou tu Zavadilovci na náměstích proto,aby potom řeč v diskusích díky nim nestála? nebo naopak proto,že diskuse už stojí?
aby řeč nestála,nestojí to za řeč,ať se děje co se děje všechno furt dobrý-není válka-ruské lidové "vsjo ravno".
Ovšem Nečas tvrdí,že se rozhoduje diskusemi v poslaneckých klubech a projevy v parlamentu -zvolenými-nikoliv nezvolenými anonymy v Internetových a pouličních Hyde parcích,nikoliv projevy a davy na námětích,byť statisíců lidí.

Proč tedy pan president Beneš roku 1948 odstoupil,jakmile se dělníci v Únoru sešli na Staroměstském náměstí u projevu Klementa Gottwalda? Tatáž situace.
Mohli jsme zde mít rozvinutý kapitalismus za 60 let,nikoliv postkomunismus -přerušený socialismus-náhražku soukromého vlastnictví privatizovaným-"ukradeným" všem.Manažeři by aspoň uměli řídit,kádry by byly podle potřeb kapitalismu.
Tehdy ovšem zabavení majetku proběhlo už od roku 1945-viz "kolaborace" buržoasie s nacisty.
Rozhodně nevidím demokracii pouzea jedině v tom,že existují všechny názory možné,ale spíše i v tom,že se mezi nimi nakonec prosadí i ten pravdivý a správný-snad ne silou a potlačením,ale vahou své užitečnosti.
A tady vidíte,že začíná období po krajských volbách 2012 slučování středolevé politiky koaliční levice z krajů s centrální politikou pravostředovou trojkolky.
Co to dá,přinese.Přičemž četní zástupci KSČM jsou dlouhou sametovou mediální drezúrou vychováni k tomu,že si nesmí dovolit pustit na veřejnost nejvlastnější slova své bývalé ideologie:komunismus,Stalin,diktatura proletariátu,Gottwald-tedy jsou stranou skoro bez tradic.Vykleštěnou,okleštěnou-atmosférou,právně,politicky.Prakticky:Dosti nemarxistická KSČM,pouze "lidová" v něčem.Strana spíše lidové demokracie (která zde byla 1948-1964) nežli reálného socialismu 1964-1989.Ne ve svých platech vždy a všude lidová.Poslouhá lid,lidi všude,ulici,názory mimovládní s respektem.Ne s despektem Nečase.
Nečas je úřednická vláda stejně jako byla Fischerova kdysi na jedno použití.Obě dělaly jen úřednické manévry,s podstatou ekonomiky víceméně zde majícími málo společné. Přes ministerská křesla a resorty jisté úpravy poměrů i do budoucna.Samozřejmě Nečas dělá mnohem více personální politiky,neb je zmocněn ne presidentem k vládě nouzově ale volebním výsledkem koalice-politickým faktorem.Tedy prezentuje to,vůči čemuž se dějí dva roky masové protesty denně.
19. 11. 2012 | 10:10

Protiklad napsal(a):

Skoro nic se za komunistů nekupovalo, vše se shánělo.
nick Historik napsal(a): 18. 11. 2012 | 21:54

Jste zřejmě šťastný člověk. Pokud nyní nesháníte.
Já, pokud chci, co chci, ne to, co zrovna je, pro jednoduchost - v rovině občanské, komunální, něco nového, v katalozích zahrnutého: kolikrát SHÁNÍM.

To, že pračka vydržela 15 let, TV přes deset let (s drobnými servisními zásahy opraváře přímo doma) patří nutně ke zločinům bývalého režimu.

Konzum je konzum. Mimochodem, všiml jsem si předevčírem, že zralý, oloupaný, nakrájený banán několik hodin na stole v kuchyni nezhnědl. Také pokrok.
(Tfuj tajbl)
19. 11. 2012 | 10:12

levandul napsal(a):

oprava:Poslouchá lid
19. 11. 2012 | 10:20

Kelt napsal(a):

Rudí a modří bolševici mají mnoho společných rysů-to na těchto stránkách opakovaně dokazují.

Co ale je pro ně naprosto charakteristické je jejich "pavlovský reflex"na vtip a satiru,která je dokáže v momentě rozpálit do běla,pokud tak řečeno tkne do živého.
Jak ale praví staré přísloví:"nenadávej zrcadlu,pokud máš křivou hubu"
19. 11. 2012 | 10:29

Protiklad napsal(a):

Kelt:

Vám přijde PRÝ několik týdnů, resp. měsíců (?) nezplesnivělý korpus pečiva hamburgeru z fastfúdu oukej?
Bazmeky, které přestanou jít měsíc po záruční lhůtě? (Vyzkoušeno)
Z webu jistého producenta přístrojů zmizel odkaz na podporu dříve, než rok po nákupu přístroje v ČR!

Jaký hadr? Jaké slintání. Pěna u pusy? Špatně. Aha, jde o zvyk. A to jo, Kelte.
19. 11. 2012 | 10:47

Antroid napsal(a):

@Hořejší

Jasně, jsme v Čechách, takže brbláme.
Naznačte, ideový vůdče (být v Holešovské výzvě, postavím vás do čela), správný model. Kde proběhla transformace podle vašeho gusta?
19. 11. 2012 | 11:00

Viola napsal(a):

Supe

z čeho by se měl pan profesor obviňovat, pracoval dobře před rokem 1989 a pracuje velmi dobře i po roce 1989, není politik, je vědec, který navzdory osudu dosáhl výborných výsledků a nikdy nikoho neokrad, na rozdíl od politiků.
19. 11. 2012 | 11:10

Anna napsal(a):

Antroid

Podle mě je důležitý cíl. Za ten bych si vybrala skandinávské země, protože sociální stát dopadá takhle nějak:
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/oct/30/global-prosperity-index-usa-economy

Global prosperity index, 2009-2012
country 2009 2010 2011 2012

Norway 1 1 1 1
Denmark 2 2 2 2
Sweden 7 6 5 3
Australia 5 4 3 4
New Zealand 3 5 4 5
Canada 6 7 6 6
Finland 4 3 7 7
Netherlands 11 9 9 8
Switzerland 8 8 8 9
Ireland 9 11 11 10
Luxembourg 11
United States 10 10 10 12
United Kingdom 13 13 13 13

Czech Republic 24 24 26 28
--------------------------

Já bych zvolila konkrétně Finsko, protože má velmi dobrý školský systém. Finské děti už po léta vedou v mezinárodním srovnání: umějí nejlépe číst s porozuměním, počítat, i se vyznají v přírodě.
Čím pokrýt zvýšené výdaje, inspirace:
http://www.denikreferendum.cz/clanek/14013-sedm-cest-k-prekonani-rozpoctoveho-deficitu

Progresivní zdanění v západní Evropě zůstává zachováno po dlouhá desetiletí.
Porovnání: Rovná daň existuje v EU jen v postkomunistických zemích - viz mapa:
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/grafika/2012/04/13/rovna-dan-existuje-v-eu-jen-v-postkomunistickych-z/

Najedeme-li v mapce na ČR zobrazí se:
ČR
Rovná daň 15 % ze superhrubé mzdy (hrubá mzda plus sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem) bude podle nejnovějšího rozhodnutí vlády navýšena z 19 na 20 procent hrubé mzdy (superhrubá mzda skončí). Míra zdanění činila v roce 2009 34,8% HDP a byla 11. nejnižší v evropské sedmadvacítce, po posledních zdaněních se přiblíží hranici 40 procent. Státnídluh představoval v roce 2011 41,0 % HDP a byl hluboko pod evropským průměrem. Životní úroveň druhá nejvyšší mezi postkomunistickými zeměmi (v roce 2010 80 % průměru HDP na hlavu v EU, oproti roku 2009 nicméně dvouprocentní pokles).

Najedeme-li na mapce na Finsko, zobrazí se:
Finsko
Finsko má vysoké daňové zatížení na úrovni 43% HDP. Nejnižší sazba daně je 25 procent, nejvyšší 49%. Jako všechny skandinávské země dbající na zachování tradičního modelu sociálního státu má Finsko nízký státní dluh (48,7% HDP). Hrubý domácí produkt na obyvatele činí 115 % HDP.

Finsko nám může a hlavně by MĚLO být vzorem i dalších oblastech:

Finsko najdeme v řadě renomovaných ekonomických žebříčků na předních místech:

Ve Finsku se dle každoročně sestavovaného žebříčku „Prosperity Index“ žije skvěle, je na 7. místě. Index hodnotí nejenom ekonomickou vyspělost, ale též kvalitu života občanů. Česku patří 26. místo.

Za rok 2011 je Finsko devátou nejsvobodnější zemí světa dle hodnocení Economist Intelligence Unit, která každoročně zveřejňuje Democracy Index. Česku patří 16. místo.

The Heritage Foundation ve spolupráci s Wall Street Journal každoročně sestavuje index ekonomické svobody. Dle aktuální studie „Index of Economic Freedom 2012“ je Finsko na 17. místě na světě, Česko na 30. místě.

Míru korupce pravidelně každoročně hodnotí společnost Transparency International. Dle indexu za rok 2011 obsadilo Finsko 3. místo na světě, Česko 57. místo.

Podmínky k podnikání jsou ve Finsku 11. nejlepší na světě, jak vyplývá ze zprávy Světové banky „Doing Business 2012“. Česku patří 64. místo.

Daňové zatížení ve Finsku je v rámci členských zemí EU jedno z nejvyšších, je však nižší než v ostatních severských zemích. Daňové zatížení činí přibližně 42 % k HDP. Ve Finsku jsou vyšší daně, ale legislativa je jednoduchá a jednoznačná. Snižování daňové administrativy, maximálně možná spolupráce s veřejnou správou přes internet, minimální překážky, to je trend v daňové legislativě.

Průměrná roční mzda za rok 2011 byla ve Finsku 41 445 €, z členských zemí OECD je v absolutním vyjádření 11. nejvyšší. Vyšší průměrná mzda byla pouze ve Švýcarsku, Norsku, Austrálii, Dánsku, Lucembursku, Nizozemí, Německu, Japonsku, Belgii a Švédsku. Stejně jako v ostatních zemích Skandinávie není ve Finsku zákonem stanovena minimální mzda. Přesto patří Finsko mezi země s nejmenšími mzdovými rozdíly. Minimální mzda bývá většinou stanovena kolektivními smlouvami a její úroveň je zpravidla vyšší, než by zaručovalo určení minimální mzdy legislativou. Mzdové rozdíly mezi mzdami mužů a žen jsou ve Finsku jedny z nejnižších v Evropě. Finové jsou také velmi vzdělaní, počet vysokoškoláků v populaci patří mezi nejvyšší v Evropě. Zahraniční investoři mohou tedy počítat s kvalifikovanými a inovativními zaměstnanci.

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikani-a-dane-ve-finsku-22888.html
19. 11. 2012 | 11:22

rejpal napsal(a):

Kelt
Ironický žánr se u nás v posledních letech moc nenosí a mnoho z nás ztratilo schopnost text interpretovat jinak než doslovně. Kdykoli někdo stvoří sebevětší absurditu, vždycky to nejméně polovina lidí bere vážně a začně plamenně oponovat (nebo nadávat).
A politováníhodnou situací je, když autor ze strachu, že někoho klepne a skončí na ARO, začně vysvětlovat oponentům, jak to myslel. Je to jako dostat kanára v tenisu. Možná horší, protože si ho nadělí sám.
Možná by měl pan Stejskal přidat do kodexu diskutujících (a blogerů zejména) zákaz používat ironii. I tak jsme svědky absurdit, které jsou nám překládány denně s vážnou tváří. Za poslední z nich pokládám, když koalice slavnostně schválí další přiškrcení spotřeby zvýšením DPH, a ZÁROVEŇ chce do rozhýbání ekonomiky vrazit přes 30 miliard. Ledaže... by ty peníze šly přímo do kasičky české Cosa Nostry.
19. 11. 2012 | 11:29

skeptický napsal(a):

Anna
Co je jednoduššího,než se do toho Finska přestěhovat?Když nejde hora k Mohamedovi,musí jít Mohamed k hoře.
19. 11. 2012 | 11:35

Drzá zrzka napsal(a):

Za ironii považuji schválenou daň ve výši 17,5 %...

... který program bude umět počítat 17,5 %

Výsledky budeme zaokrouhlovat dolu nebo nahoru?
19. 11. 2012 | 11:36

Antroid napsal(a):

Anna:

Cíl je to jistě pěkný. Nebýt Češi, jistě vybudujeme světlé zítřky ;-))
19. 11. 2012 | 11:37

rejpal napsal(a):

Drzá zrzka
Třeba budou firmy odvádět 18 a odečítat 17. To je docela mazané.
19. 11. 2012 | 11:44

Anna napsal(a):

skeptický

Jak známo, je lepší vyhořet, než se stěhovat. Teď mi tu zní Vodňanský:

Večerem dům zvolna doutná,
k tanci tiše hraje loutna.
/:Vane vítr z polí,
dědeček se holí:/. La la la...

/:Dům hoří, dům plápolá, dědeček se češe:/
Dědeček se češe.

Není strop a padaj trámy,
nevíme, co bude s námi.
/:Objednán je hasič, až přijde, tak zasyč:/ La la la...

/:Dům hoří... :/

Protože má v sedm rande
někde u hotelu Ritz,
/:ale o tom přesně kam jde, vlastně neví nikdo nic:/ La la la...

/:Dům hoří... :/
Dědeček se češe...

https://www.youtube.com/watch?v=PankYbriHVI
19. 11. 2012 | 11:45

Anna napsal(a):

Antroid

Nevím to, proto se ptám: Jaký je cíl zvolený naší vládnoucí garniturou?
19. 11. 2012 | 11:47

Drzá zrzka napsal(a):

rejpal

v tomhle státě je možné všechno. Nemožné dokážeme schválit za 3 dny. :-)
19. 11. 2012 | 11:49

neo napsal(a):

Drzá zrzka:

vážně žádný program neumí počítat s desetinnou čárkou?
19. 11. 2012 | 11:57

Anna napsal(a):

Drzá zrzka

Dobrý postřeh :-)

Tak tu poslouchám z pohádky, jak z naší reality:

1. Kujme pikle, kujme pikle
obvyklé i ne-ob-vyklé
kujme pikle, pikle kujme
snad se pikle s piklí ujme.
Budeme pikliti
Za královské tititi


2. Kujme pikle, kujme pikle,
správné pikle lidi zvikle.
Kujme pikle, pikle kujme,
spekulujme, intrikujme.
Lepšího nic není
nad pořádný piklení.


3. Hledá vězně, však my víme.

A my jí to překazíme.

V tom vám musím odporovat,

My to budem podporovat
Vlákáme ji do sítí
a budem dále pikliti.(3x)

https://www.youtube.com/watch?v=Aln5TyNWqbY
19. 11. 2012 | 11:59

marxík napsal(a):

Kelt
Kolego, jednou vám přijde líto, že přestože jste měl vždycky pravdu, tak vládnul vždy modrý nebo rudý bolševik. A bude vám to pořád vrtat v hlavě.
Takový bývá osud idealistů. Nebudu dodávat naivních, abych vás neurazil.
19. 11. 2012 | 12:02

Drzá zrzka napsal(a):

neo

pokud máte v kolonce DPH místo jen na dva znaky, 4 znaky do něj nezadáte.
19. 11. 2012 | 12:08

Antroid napsal(a):

Anna

Formálně to zjistíte v programovém prohlášení vlády, ale to myslím zabíháme do nemístných detailů. Snažím se říct, že v naší zemi nejspíš neexistuje *řádově* lepší vládní aranžmá. Například Urbana (čssd) se Suchánkem (ods) člověk rozezná jen podle kníru.

Ministr financí, "kompetentní a předvídavý" jako třeba pan Kalousek zajisté budí oprávněnou nelibost, ale revoluci bych kvůli tomu rozhodně nepořádal.
Samozřejmě, pokud znáte nějakou prima partu schopných slušňáků jednoznačně schopných a ochotných nechat se zvolit dát státní správu do pořádku, prosím naznačte.
19. 11. 2012 | 12:12

Drzá zrzka napsal(a):

Anna

a co Vám to tam tak šustí... že vy si mnete ruce. :-)
19. 11. 2012 | 12:13

Anna napsal(a):

Drzá zrzka

To já přiložila ruce k šustí a vyrábím ozdoby :-)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/211411000321218/obsah/182704-ozdoby-ze-susti/
19. 11. 2012 | 12:19

jíra napsal(a):

Pane Hořejší, jestli doufáte, že se za tuto baletní ironii přinejmenším dostanete do vyhnanství a budete pak slavný, tak to asi doufáte marně :-)

Pan Smetana by nám všem mohl vzkázat, jak se jim šlape po bábovičkách:

Já jsem těm hmyzím ještě malým klukům nakreslil tykadla, což ohodnotili jako obzvlášť nebezpečné rozšlapávání báboviček s možným ohrožením na životě, když jsem ta tykadélka přidal přímo na jejich vysmáté hlavinky, kterými oni sami oblepili autobus dokola až po střechu. A co jste pro nápravu věcí udělali vy?
Oni přece vyjádřili za tu dobu už "přesvědčivě", co oni vnímají pod pojmem "demokracie", "svoboda", "práce" když chtějí klid na ni, "láska" k těm jejich chechtákům až v první řadě a mohou být vysmátí. Dokázali to "zúročit" a zlegitimizovat přes vládnutí, k němuž dostali právoplatný mandát od voličů. Přes zákonodárství, jednomyslným schválením svých "bohulibých" cílů přes parlament. Přes odložení případů, kde někdo "drze" podal udání, a přes odvolání těch "drzounů" z funkcí. Přes "nápadité" a "odvážné" soudní absurdity, přes "očištění se" od těch, "v nichž se zklamali" ve svých "demokratických ideálech", když přes ně unikly "žalovatelné pouhé pomluvy" na veřejnost. Přes "moudré pranýřování neodpovědné lúzy bez mandátu na náměstích".

A co jste dokázali vy? Jen se těšíte na dárečky, na rámus na Silvestra? To je pak panečku odreagování se, ta úleva, nová naděje v lepší příští samo od sebe... Někteří z vás se už teď nemohou dočkat a oslavují příchod Nového roku petardami tady před věznicí.

Vždyť vám všem to patrně vyhovuje, když ani smysluplně neprotestujete. Vy, vy i vy radši už možná taky pijete ten metyl. Vy na to jen civíte.

Dneska tu máme zas k obědu blbouny...
19. 11. 2012 | 12:20

Anna napsal(a):

Antroid
"Samozřejmě, pokud znáte nějakou prima partu schopných slušňáků jednoznačně schopných a ochotných nechat se zvolit dát státní správu do pořádku, prosím naznačte. "

Já myslela, že je tam teď máme!!! A výsledky? Podle mě žalostné. Proto se nabízí jiná skvadra - Piráti.
19. 11. 2012 | 12:24

buldatra napsal(a):

Áá, pan Hořejší se ozval.
Zajisté zapracovala nostalgie, an upamatoval se sobě na tu slavnou literární dobu.

Tušil jsem, že to listopadové datum mu nedá spát, že ho donutí, vybičuje k nějakému tomu literárnímu počinu a stalo se.
Nuže buďte tedy pozdraven.

Článek hodnotím jako následek profesionální deformace, tedy jeho pojetí, které jeví se co by zveřejnění výsledků základního výzkumu v dané oblasti. Přičemž svým způsobem překračuje hranice laboratoře, pokud za laboratoř nepovažujeme celou Kotlinku.

K hodnocení autocenzurované verze původních výsledků základního výzkumu, který byl, jak autor v článku naznačuje, již jednou zveřejněn (tzv. plná verze), bych si dovolil dva drobné podoteky.

Za prvé.
Nebylo by od věci, kdyby autor pravidelně, vždy k datu 17. 11. (ostatně i prezidenti mají svůj den, kdy se pravidelně jednou za rok vykecávají a většinou to zdaleka není tak zajímavě podané, jako autocenturovaný článek pana profesora) zveřejnil novou, nově autocenzurou vytříbenou verzi, v důsledku čehož by čtenářstvo (jednoduchou srovnávací analýzou) mohlo zjistit jednak míru autocentzurní tvrdosti a dále míru vnitrospolečenskoekonomickopolitické změny v přetřásaném období, popřípadě by zhodnotilo kvalitu použitých konstant.

Za druhé.
Do budoucího článku, samozřejmě po dalším autozcenzurování tohoto aktuálního textu, by nebylo od věci zařadit nějaký ten nový prvek a ten následně rozcupovat.
Prvků by se našlo zajisté nespočet a to od prvků stálých, jako například Kalousek, až po prvky nestálé, potažmo těkavé, jako například demokracie.

Toliko k článku.

Dotaz na pana autora:
Co soudíte o přímé demokracii?
Děkuji za laskavou odpověď.

V úctě buldatra
19. 11. 2012 | 12:29

neo napsal(a):

Drzá zrzka:

tak otázka nezněla. Neumí to žádný systém a nebo většina? Nebo jen nějaký systém má zatím jen možnost vložit 2 znaky a třeba ho lze upravit?
19. 11. 2012 | 12:40

Antroid napsal(a):

Anna

Tak to by mě ve snu nenapadlo. Mně připadá, že nám vládne koalice kryptolidovců (Kalousek+), kryptosocanů uvnitř ODS (Nečas+) a - řečeno s klasikem Rathem - klíšťat (Peake+).

Solidní vládu nemáme a zřejmě mít nebudeme, protože lidé na patřičné úrovni se o tohle společenstvo nikdy nebudou chtít příliš umazat, anebo budou pro své názory nevolitelní.
19. 11. 2012 | 12:48

Ferda napsal(a):

Ještě bych přidal, že úspěšně zavádíme trh ve zdravotnictví. Cílem je, aby jsme všichni byli bohatí a měli peníze. Selekci provedou lékaři, pomocí dotazu: Máš peníze ? Když nemáš, tak umři. Majetky těch, kteří se budou snažit jejich prodejem nějaké peníze ještě sehnat, budou levně skoupeny těmi, kteří na to budou mít a tím společnost bude ještě více bohatnout.
19. 11. 2012 | 12:57

jíra napsal(a):

haf
19. 11. 2012 | 12:57

frt napsal(a):

K poledni diskuse zvadla.Nezlobte se,s takovou nemastností neslaností,nevyhraněností,matností,směsností nepohne nikdo Českou republikou ani kdyby mu dali ten pevný bod,o který si říkal již Archimedes.Nic zde nekrystalizuje pro ČR.Táňa Fišerová si stěžuje na šedivý život za normalizace,ale pro mne je tohle tedy minimálně stejně šedivé.Nula od nuly pojde.Krom pár jedinců hýbajícími svými konty,změny nula.Krom úředníků pro elementární pořádek,třeba i nějaké tvůrce,hybatele,nejen konzervátory,ale i lidi pro změny.K lepšímu,žádné škatulata hejbejte se-to běží napořád do omrzení,kam se člověk podívá.Přihláška,registrace,vyplňte,uveďte,zašlete,potvrďte,..
19. 11. 2012 | 12:57

krajan napsal(a):

Pane profesore,
já vás tu dlouhdobě citelně postrádám.
19. 11. 2012 | 13:01

Anna napsal(a):

Antroid

Solidní v jistém smyslu nynější vláda je, veřejně tu vládne NEČAS.

Lepší by tu asi bylo mít přímou demokracii. Tu mají v programu pokud vím Piráti, existuje Hnutí za přímou demokracii, kde je Motto:

Zavedení a používání metod přímé občanské kontroly politiků je nezbytné pro to, abychom mohli o našem politickém zřízení nadále mluvit jako o demokracii.
---------

Já bych brala okopírovat švýcarskou přímou demokracii a liberalismus - cituji z Wikipedie:

V některých vyspělých zemích, jako například ve Švýcarsku, se prosadila tato definice liberalismu:

Svoboda a zodpovědnost – pro každého bez rozdílu. Svoboda a zodpovědnost jak ekonomická, tak politická, tak sociální.

Tito liberálové jej považují za jedinou alternativu k tržnímu fundamentalismu, „divokému kapitalismu“ (svoboda bez zodpovědnosti) na straně jedné a k „všeovládajícímu státu“ (zodpovědnost bez svobody) na straně druhé. Nepovažují se za ani pravé, ani levé. Poukazují na to, že svoboda bez zodpovědnosti směřuje k rozpadu společnosti na „mocensko-politické klany“, jejímž zájmům je společnost vydána napospas. Zároveň poukazují na to, že zodpovědnost bez svobody vede k totalitě a k rostoucí byrokracii, jejímž zájmům je společnost nakonec podřízena.
19. 11. 2012 | 13:05

Irena napsal(a):

Pane profesore,

jsem opravdu moc ráda, že jste se po dlouhé době ozval. Citelně tu chybíte. Nicméně tato kladná emoce je v dlouhodobém horizontu krátkodobou událostí. Měl jste kandidovat na prezidenta! Xkrát jsem si to uvědomila, když jsme s přáteli a známými rozebírali, KOHO VLASTNĚ VOLIT z nabídky, kterou máme k dispozici? Mohl byste tím našlápnout k tomu, že se konečně bude dít něco lepším směrem a zavřel byste pusu všem rejpalům. Věřím, že těch padesát tisíc podpisů byste hravě získal. Můj byste měl stoprocentně. Škoda! Velká škoda!
19. 11. 2012 | 13:10

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

"Co soudíte o přímé demokracii?"

Soudim o ni, ze by se mela daleko vice uplatnovat!
Zakon o vseobecnem referendu uz mel davno byt!
********************

Irena:

Dekuji za duveru, za 5 let do toho urcite jdu! ;-)

..
19. 11. 2012 | 13:22

jíra napsal(a):

Rejpal
už se stalo, ironie je zakázána, prý porušuji ironií kodex

a to jsem jen souhlasil s pametnikem, že psát "rozpocet nejvic vyzírajíci duchodci" je hláška jak z jiného světa, kde se smí jen pčispívat, ale čerpat už ne...

Ach jo, pane Stejskale...
19. 11. 2012 | 13:24

Jáchym napsal(a):

No, pane Hořejší, teď jste mě naštval! :-))
Já zkopíroval tenhle článek z, tuším, České pozice a právě jsem ho chtěl přilepit po kouskách pod diskuzi k vašemu poslednímu blogu !
Včera jsem si toho, že jste to sem pověsil, nevšiml.
Takže díky, jdu si dát na Vaši počest frťana slivovice !
(Diskuzi jsem ještě neotevřel - to je zas asi rachot, že ? - Ale nemám teď čas číst,bohužel...)

Srdečně zdravím ! Kdo umí, umí ! (A vůbec nevadí,když kromě toho i učí!)
19. 11. 2012 | 13:27

Antroid napsal(a):

Anna: Svoboda a zodpovědnost – pro každého bez rozdílu. Svoboda a zodpovědnost jak ekonomická, tak politická, tak sociální.

OK.
;-)
19. 11. 2012 | 13:44

Yosif K napsal(a):

Irena napsal(a):
Pane profesore,
Měl jste kandidovat na prezidenta! Xkrát jsem si to uvědomila, když jsme s přáteli a známými rozebírali, KOHO VLASTNĚ VOLIT z nabídky, kterou máme k dispozici? Mohl byste tím našlápnout k tomu, že se konečně bude dít něco lepším směrem a zavřel byste pusu všem rejpalům. Věřím, že těch padesát tisíc podpisů byste hravě získal. Můj byste měl stoprocentně. Škoda! Velká škoda!
19. 11. 2012 | 13:10
Ha - pani Ireno - pan profesor Horejsi by skarede konkuroval smelemu vudci protikurupcniku a proletaru z LUXURY APARTMeNTS ZVONARKA. To by se mu soudruzi z CSSD veru nepodekovali.......
nechapu co mate proti Fischerovi nebo Zemanovi - onba maji za sebouy zkusenosti se clenstvim v avantgarde proletariatu.......
19. 11. 2012 | 13:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jíro,

kdo Vám co zakazuje?

Libor Stejskal
19. 11. 2012 | 13:51

jíra napsal(a):

Pane Stejskale, dobrý den,
asi jen náhodou nějaký stroj. Roboti už ovládli planetu? Pan Hořejší by mohl doplnit další bod o technickém pokroku ;-)
Ale jsem ještě celý :-) Ten chudák na začátku ve filmu Robocop dopadl mnohem hůře...
Hezký den
19. 11. 2012 | 14:00

jíra napsal(a):

P.S.
Možná v tom filmu jen chtěli naznačit, jak dopadne ten, kdo se zúčastní nějaké demonstrace...
Naštěstí ty u nás jsou organizované do posledního puntíku dopravní a pořádkovou policií, jako oslavné hapeningy demokratického vládnutí ve stylu textu páně Hořejšího...
To by mohl být další splněný bod ;-)
19. 11. 2012 | 14:06

Vlado napsal(a):

Srdečně zdravím pana profesora Hořejšího a děkujimu za rekapitulaci úspěchů minulých třiadvaceti let. Ono "opakování matka moudrosti" stále platí a tak v tomto případě platí dvojnásobně. A už vůbec nevadí, že porušil své zařeknutí, že zde nebude své vidění současné politické avangardy a společnosti komentovat. Děkuje Vladimír Svoboda
19. 11. 2012 | 14:10

Irena napsal(a):

Pane Yosife K,

naše pohledy na politiku, koneckonců i život a morálku (politika má dopad na naše životy a nutí nás neustále se zamýšlet nad hranicemi slušnosti, které se víc a víc
posunují) se diametrálně odlišují. Nesoudím vás. Tak to prostě chodí. Smiřte se s tím.
19. 11. 2012 | 14:35

SuP napsal(a):

Vlado -
"....Ono "opakování matka moudrosti" stále platí a tak v tomto případě platí dvojnásobně...."

Ano, čím je člověk hloupější či jen jednodušší, tím víc opakování potřebuje. Obzvlášť, když sám nedokáže posoudit, co z toho, co se na něj sype je moudrost. Hovno na ulici taky neuklidíte tím, že si nad něj denně stoupnete a jízlivě budete pokukazovat, že ho ještě nikdo neuklidil.
19. 11. 2012 | 14:38

eko-amater napsal(a):

Parada, Yosif K konecne zesilel :) Stacilo mu precist si odkaz VLSR :)
19. 11. 2012 | 14:39

Anna napsal(a):

SuP

Teď mi tu zní:

Někdo má hadry na těle,
někdo je nosí v hlavě,
berme ten rozdíl vesele,
berme ten rozdíl hravě.

Nadutec hloupost nese si
důstojně jako páv,
platí to v každé profesi,
švec nebo doktor práv.

Hlupáku, najdu tě,
tváříš se nadutě,
když lezeš na kutě,
když ráno vstáváš.

Ať jedeš v kočáře
a nebo na káře,
můj pyšný hlupáku,
tebe já znám.

Sotva byl váš svět stvořený,
sotva byl váš svět stvořen,
pustila hloupost kořeny,
pustila hloupost kořen.

Rodina zdravých mamlasů
valí se jako proud,
jde s námi z časů do časů,
dá se s tím vůbec hnout?

Hlupáku, najdu tě,
tváříš se nadutě,
když lezeš na kutě,
když ráno vstáváš.

Ať jedeš v kočáře
a nebo na káře,
můj pyšný hlupáku,
tebe já znám.

https://www.youtube.com/watch?v=0oqU0NModSQ
19. 11. 2012 | 14:45

Viola napsal(a):

Supe

vy už jste někdy uklidil hovno z ulice? Opravdu, to bych se tedy divila.
19. 11. 2012 | 14:54

Jáchym napsal(a):

Abé Normalní: 18. 11. 2012 | 18:05
Ovsem, pane Horejsi, jedno Vam musim priznat. Timto Vasim ironickym blogem se Vam podarilo prokazat, ze: "...tam nalevo sedi vzdycky /méně inteligentní/."
*****************************
Abé,
Pepa Nos zpívá ve svém hitu Kdo jede pořád napravo, přijde doleva...protože Země je kulatá, kulatá ...nebo tak nějak.
Přistavte si židli do uličky, třeba se tam ještě vmáčkmete... ;-)
19. 11. 2012 | 14:54

Jáchym napsal(a):

Viola 14:54
To byla Supova autoakusace.
On myslí, že uklízí kdykoliv, když při návratu z ulice
zavře vchodové dveře zevnitř.
Myslím, že je na sebe zbytečně přísný.
19. 11. 2012 | 15:12

Pepa Řepa napsal(a):

antoni.n
topiči elektrárenský já na to nic. Zvykl jsem si.
Většina spoluobčanů se zasekla u Koniáška. Jezuity sem netahejte-upalovali. Žívého nikdo z nich neviděl, možná v TV.Netuší o jak vzdělané chlapíky jde.

Církevní vzdělání si představují jako drmolení zdrávasů. Doporučoval bych hodinu v AG na Míráku. Prachy žádné, úspěšnost na VŠ větší než PORG.Cyril tam měl čtyři kousky, u Šípa byl zase v pátek jeden geniální houslový virtuos. Skvělá rodina.Taky z vrhu ágéčka.Jiný atomový genius je na Cambridge. Mimochodem většina žáků atheisté.Zda je někdo katolík se vůbec u přijímaček neřeší.

Kazatele si musí jeden vybírat. A je to tak dobře. Pamatuji půlnoční u machometánů, Pšondi jeli 300km přes poušť. Jeden se má vydat na cestu, prošoupat boty.
Vámi jmenovaného neznám, ale možná byl na narozeninách jednoho nenápadného obtloustlého chlapíka před měsícem ve Strahovském klášteře. Byla tam celá elita, včetně nuncia, sloužil mši. Když se převléknou ze sutany je s nimi náramná řeč, žádné internetové bláboly.

S některými je i srańda. Třeba s Paďourem.Špidlík také neměl chybu. Občas vzpomenu na starého Reinsberga od Týna. Na něj nikdo neměl, pro ostré slovo nešel daleko. Ten by sem psát nemoh', pan Stejskal by se umazal. Vydali kdysi jeho kázání. Probíhejte Jeruzalém a sviťte (nebo tak nějak).

Jo a když na Vás bude chtít někdo ministrování, přehoďte to na bratra Wěnczeslaua. Má praxi ze Struhadla a zřejmě se nudí, když sem dává slabý odvar. Druháka Víno pro Pražáci.
Na presidenta ho socan nešoup', místo starého dobrého vína je tu Bier.
Dienstbier.
Taková osmička, kterou čepovali v SONP pro hutníci-jak říkáme, my řepy-, aby se nenamazali.
Hutníci.

Jen nevím, jestli by ministranta bratr Wěnczelaus vzal. Asi by si nejdřív prolustroval farářskýho, zda není pravoun a nefandí pejzatým.
19. 11. 2012 | 15:21

dalimír napsal(a):

Jak pozoruji s tohohle portálu ,čím více "Študovaných" v republice ,tím větší katastrofa ! Součastně máme plné banky študovaných manažérek a manažérů !K čemu je to pro lidi dobré ?Skutečná práce těmto lidem nevoní ani náhodou ! To se musí změnit ! Dl.
19. 11. 2012 | 15:21

Pepa Řepa napsal(a):

Sázková kancelář Řepatip přijímá sázky, že se tady do týdne objeví zasvěcený rozbor situace na BV a do dvou stejně zasvěcený rozbor kandidátů na alfa-samce.
Kurs 1: 1.001

Tenhle vývar ze starých fuseklí je jen zahřívací kolo.
19. 11. 2012 | 15:40

neo napsal(a):

dalimír:

a co je podle Vás skutečná práce? Vždy musí někdo lidi vést. Bez toho by to nešlo.
19. 11. 2012 | 16:37

jíra napsal(a):

Anna
Souhlas, je potřeba už zavést nějaké ty prvky přímé demokracie + zdůrazňovat odpovědnost za své činy i jako politiků.
Jenže u nás se zatím jen švejkuje... Tohle by byla u nás úplná revoluce... :-))
V tomto směru mi to připadá jako přirozené doplnění demokracie a svobody o tu druhou půlku:
Ta první byla něžný převrat, takže "evolucionizovaná revoluce". Nejsme jako oni.
Ta druhá je "revolučnější evoluce". Evoluce objektivně vzato směřuje k naplňování mravních principů, jenže se jim musí někdy pomoci, aspoň prstíčkem nebo fixou, postrčit je blíř ke světlu - z těch kleptokratických tunelů, kde světla ani na konci nevidět...
Jinak to nejspíš ani nemůže vyrovnaně fungovat. A to již není jen hypotéza, to jsme si za těch 23 let už dost ověřili...

Jenže otázka je, zda už v Česku respektujeme aspoň dobře balancující provazochodce... Dosud jim nadávali jako údajným korouhvím.
A přitom tu má jít o širší rozmezí hranic. Demokracie není bod, ani čára, ale "veřejná komunikace" - takže chodník, cesta, ulice...
Jsou proti tomu obě krajní strany. Na jedné straně podvodníci, na straně druhé zaťaté pěsti. Obě skupiny zatím našly nejvíce příznivců. Občas se někdo z nich bohužel skryl i v tom středu, současný podvodník a současně bývalá zaťatá pěst.

A kde zústaly mravy? Máme vůbec nějaké svědomí?

Řidič Smetana ho měl. Druhý den má jezdit po městě autobusem polepeným vysmátými obličeji až po střechu. Jak se s tím popere jeho svědomí, když mezi ně nechce patřit, nechce být dokonce jejich agitátor?
Odmítne pracovat? Je zdravý, nemá důvod. Nebo: Kdo nepracuje, ať nejí... On je poctivý, nefláká se a pracuje. Směna za směnou. Každý den.
Tak dostane spásný nápad, za jakých podmínek může pracovat a jak nebýt agitátor.
Jak si nehodlá zase uvěznit své svědomí jako před převratem.
A vezme do ruky fixu...
To je právě ten prstíček, kterým je dokonale dostal do úzkých.
A nebrání se u soudu...
Nechá se vmanipulovat do souhlasu, že když ani sama vysoce erudovaná soudkyně se nepovažuje za podjatou, tak asi podjatá není, ač je manželkou lídra strany, která podala žalobu...

Smetana samozřejmě jen nechápe, proč je trestně stíhatelným zločinem odmítnout si nechat uvěznit své nejlepší vědomí a svědomí...
Představme si sami to dilema řidiče: Řídit či neřídit? Být proti své vůli agitátor či nebýt? Spolknout hořkost a zatnout zuby či se na cstující moci usmívat?

Dokonce zaplatil údajnou škodu...
I když to nebylo ani poškozování plakátů, zůstaly čitelné...
Jen ty úsměvy vyzněly s tykadly ještě více thymolínově...
Poškodil jen jejich marketingové cíle zařídit si z politiky výhodný byznys...
Ale ani mechanicky poničené se nemají podle úzu v EU trestat, je to nedůstojné...
Eskalace trestu je už jen ještě absurdnější dohra té absurdity od samého začátku...

Mohl by to být další splněný bod v duchu textu pana Hořejšího:
Udrželi jsme i po převratu - až na malé nepodstatné výjimky, jako třeba tykadlový Smetana - uvězněné svědomí všech občanů naší krásné vlasti... Znehodnocovat neodpovědně se nesmí ani veřejné památky demonstracemi, ani čistě soukromý majetek veřejných subjektů!

Ach ták, pikle kujme... :-) To je náhoda, taky jsem si na to před týdnem vzpomněl.

Zdravím :-)
19. 11. 2012 | 16:40

Ernesto napsal(a):

Neo každé stádo ovcí musí mít svého baču aby je vedl ale musí jim také umožnit aby se dostatečně napásli a ne je stále jen do krve dojit ! Jinak je to vše kontraproduktivní ,i to vzdělání ! Já když jsem nastupoval u nás do fabriky tak v té době byli alespon dělníci vážení ! Ihned po nástupu mi byl přislíben podnikový třípokoják ! Také jsem jej dostal ,sice ne v tom termínu který byl uveden v příslibu ale později ! Mám ho doposud a ted již v osobním vlastnictví ! Co by mě páni dali v dnešní době ? Tak jedině kopanec do zadku ! Hezký večer pane nicku neo Dl
19. 11. 2012 | 17:34

neo napsal(a):

hezký večer dalimíre
19. 11. 2012 | 17:45

jíra napsal(a):

Pepa Řepa
jj, jestli je tu něco cítit jako staré fusekle, pak ta demokracie v prášku, chce to uklidit špajzku před vánocemi
aspoň něco se ale letos skutečně povedlo - naše holky se mohou napít z pěkného pohárku, naši kluci si mohou nechat prostřít salát na pěknou mísu,... :-)
19. 11. 2012 | 18:11

český maloměšťák napsal(a):

jíra
Jedním z požadavků protagonistů protestu STOP vládě mělo být propuštění Smetany.
Není možné mít ve vězení Smetanu a paralelně koukat v televizi na to, jak Janoušek civí ve stejné lavce s Kalouskem na tenis.
Je to nevkusné a odporuje to kráse symetrie.
Je to projevem úpadku nejen mravů - ale i logiky.
19. 11. 2012 | 18:35

SuP napsal(a):

Violůa -
Proč se ptáte, když to nevíte?
19. 11. 2012 | 18:43

Pepa Řepa napsal(a):

SuP
nevíte, kde se kupuje "krása symetrie"?
Mám něco našetříno. Tak 10 dkg.
Asi nejsem sám.
Někde jsem čeť', že není symetrického člověka.
19. 11. 2012 | 18:53

dalimír napsal(a):

Vidím hoši pravověrní že vás to stále táhne ke svému učiteli prof. Hořejšímu !Tak to má být ! Svůj k svému ! Hošani modroocí inteligentní jste záchrana naši vlasti ! Národ ve vás věří snažte se ! Dl
19. 11. 2012 | 19:16

SuP napsal(a):

Pepa Řepa -
Zase hlavou na hřebík! Ano, krása symetrie chcípe na oubytě. Tudíž je čím dál asymetričtější, ale na té blbé straně.
Jak je vidět z připojeného obrázku .....
Chraňte si tu ušetřenou "krásu symetrie", co ještě máte! Mimochodem - hlásili, že se zlato blíží ke svému historickému maximu. Již brzy začnou zdejší experti nakupovat.
19. 11. 2012 | 19:38

český maloměšťák napsal(a):

SuP
Zapomněl jste " tesat do kamene".
:--()
19. 11. 2012 | 19:45

jíra napsal(a):

český maloměšťák

njn,
Smetana je dost krutá vizitka občanské netečnosti k jeho osudu nás všech.
Nikdy bych nevěřil, že i tato doba musí mít své donkichoty.
A to vím, že každý převrat symetrii už z principu dočasně rozkymácí, aby mohla být po ustálení třeba mnohem hezčí. Zůstala ale trčet nějak podivně.

Například nemít svědomí je nesymetrie, která mnohým podfukářům nevadí, naopak...

Když jsou ještě hezouny, mohou si dovolit větší podfuky, je to jejich "kapitál"...

Dokonce jim nevadí ani to, že ostudně stopnuté a pokrácené čerpání evropských fondů výslovně Česku vůbec není krásná vizitka působení MF (jaci jsme to vlastně parťáci?)
Tak dlouho chodí se džbánem pro vodu, ale jim ucho zatím nikdo neutrhl...

To vše odporuje nejen kráse symetrie (budhisté ji vidí jako takový kruh s pestrými paprsky celistvé duše člověka vycházejícími ze středu), ale také symetrii krásy (vztahů mezi partnery).

Logika v tom jakási zůstává: Hned se tu logicky někdo ptá, kde se to dá koupit.
Že by v apatyce?

Zdravím
19. 11. 2012 | 19:47

Pepa Řepa napsal(a):

SuP
a co teprve tudlecten prudký vzestup komoditní mrvy na Tokijské burze, dnes už nikdo nestuduje Platona jen šalomvolímvévéneboKSČM, kdyby jo, věděl by, že . poslední polední methanolová bitva vzplane v baru U Megida ve Stodolní.
:-)
19. 11. 2012 | 20:24

mb napsal(a):

Tak já se ještě pustím do pana profesora ....

ono to tu zatím, mezitím už odumře ...

bod jedna je pravdivý a je to dobrý bod ...

srovnej s dobou komunismu

banány a toaleťák ... dobrý ...

bod tři ... smíšená pravda s ironií ... lépeřečeno vážnost a ironie ... ta nabídka není bůhvíjaká ... ale pořád ze dá myslím zavolit ... volím zelené ( 92 nevolič ( volil bych OH), 96 asi SD-LSNS nedostali, 98: Zeman ( největší zklamání, oposmlouva, volil jsem jej, abych oslabil Klause, ne abych Klause posílil)
02 - asi zelení, 06 zelení, 08 člen strany zelených ... 010 zelení ( nedostali)

bod 4: spousta politiků není čestných a není dobrých ( ale existují vyjímky ... namátkou: Kořistka, Michálek, Wagnerová,Dienstber, snad Dienstbier (jr.), Vavroušek ... a dá se vybrat, obtížně, blbě, špatně, ale dá .... můžete volit mě¨

ad prezident Klaus: no, to si myslim že je démon, zjevené zlo ... udává tón 23 ... a myslím že Klausova setba, je setbou dračí ... to bezpochyby ( můj názor ), přípodotek: teĎ když byl v podloubí na národní ... tak o těch, kteří proti němu protestovali, že nevědí co je odpovědnost a že svoboda nese odpovědnost .... mám za to, že proti němu protestovali právě z pozice odpovědnosti, a že naopak Klaus je neodpovědný ( a špatný ) ... / a tedy o těch demonstrantech (jako obvykle) lhal ... on si totiž myslí, že každý, kdo je neúspěšný, je neodpovědný ... ale tak to asi není ...

bod 5 shoda ... je to škoda ... z privatizace měly být penze ... a ne abychom ted krmili z průběžného systému soukromé finanční instituce ... ježek by se vám asi omluvil a koktal by něco o tom, že tříska s klausem tam úmyslně či neúmyslně dali takový paragraf, který zlegálnil tunelování ...

bod 6: jsem učitel, takže bych investice do vybavení škol uvítal ( škola nemá na nákup nových učebnic )

bod 7: hm

bod 8: lustrace jsou stará vesta, na mě je to moc dávno, nemám žádný vyhraněný názor

bod 9: parkinson

bod 10: nevymizela, doktoři se prý uplácejí (i) nadále

bod 11: to je patrně to nejhorší ... stát který nedokáže zajistit a vynutit spravedlnost - končí ...

bod 12: to s sebou asi nese demokratický režim ... chtěl byste zpátky zalígrované hranice ? j

bod 13: to je asi otázka konkurenceschopnosti ... a způsobu privatizace ... byly alternativní scénáře (vlasák) , nyní je to , co by bylo kdyby ...

bod 14: žijeme v globálním ( globalizovaném ) světě, navrhněte alternativu/y

bod 15: to mě štve ( napsal bych to vulgárněji, ale byl bych smazanej) i soukromý školy ( dotované z 90% nebo kolika) i nadbytek víceletých gymnázií ( původně zamýšlené jen pro opravdové špičky) které ´kradou´ ze základních škol byť jen průměrné žáky ...
19. 11. 2012 | 21:37

mb napsal(a):

bod 16: asi máte správný názor ... shodný s panem Klausem

bod 17: co k tomu říci ? ( ekonomové by vás začali školit o rozdílu mezi veřejným a soukromým statkem ...)

bod 18: to jsem nepochopil: doporučuji Stopařova průvodce po galaxii, nepropadejte panice ...

bod 19: bod devatenáct je skutečně k nasrání a považuji jej za jednoho z toho nejpalčivějšího, co nás palčuje / pálí ...

bod 20: hnus, humus, sokola do koše a vláčet ve vltavě ...

bod 21: zkuste navrhnout nějaké štěpné, funkční řešení, díky

bod 22: už se to snad začalo regulovat

bod 23: nejvíc mi vadí když reklama vpadne do filmu jako součást děje

bod 24: špatné, zlé .... heslo: Kalousek a další neprůhledná lobby ...

bod 25: to mě tak neirituje, horší je, když někdo hovoří o tradiční rodině aby byl zvolenej prezidentem hlasy lidovců a konzervativců, a pak si jede zapíchat s letuškou, to je podle mě docela blbý ...

bod 26: bulvár: to je experiment Vovky ... který jen rozptýlil snad něčí předpoklady o naší antibulvární společnosti ... a opět mi ani nevadí tolik bulvár deklarovaný jako bulvár, než to že Vovka podal projekt na informační televizi pro 21. století, a přitom věděl že chce a bude dělat bulvár ... to Vovka lhal ... a lhát se nemá

bod 27: taky se vám líbí Zdivočelá země ???

bod 28: no jo, zlatá šedesátá ... škoda že po 68 a vpádu vojsk odešlo spousta šikovných lidí ven ...

bod 29: proti gustu ... / zkuste celostní medicínu /

bod 30: havel termín humanitární bombardování nepoužil ...
... zlovolně to myslím použil táta Falbr ...
/ kdybyste byl Žid nebo čech ve 38 ... bránil byste se Hitlerovi se zbraní v rucee nebo byste ho jako pacifista utahal letákovou válkou ? /

bod 31: ať žije usama a islamsky terorismus, nicht wahr ?

dál už je to dada ...

závěr: v podstatě ani tak moc nevadí korupční aféry a stovky miliard utopené v korupci – hlavně, že máme svobodu...

mně ta korupce celkem vadí ... mám si dát nohu za krk ?

V. Láska na sjezdu SZ prohlásil, že se jedná o nezkorumpovanou stranu ...

tak nám to můžete hodit v příštích volbách ...

anebo volte nějakou svou levicovou stranu ...

... hezký večer ...
19. 11. 2012 | 21:38

Mard napsal(a):

Bůh zaplať že Vás za tohle nikdo nezavře! Za totáče by jste nejdřív byl odvlečen na bartolomějskou, kde by vám nedali napít ani najíst a celý den vás vyslýchali dva imbecilové, co by vám foukali kouř z cigaret pod nos. Pak by Vás vykopli za protistátní činnost z práce a myl by jste okna nebo šlapal po zapadlých polích v dresu Geoindustrie. Je prima že idioti můžou přijít 17. listopadu na Václavák s rudou vlajkou a nikdo ne za to nezmlátí. Nám stačilo vylézt jen s usárnou a hned měli esenbáci starost o občanky :-)
19. 11. 2012 | 23:02

Mard napsal(a):

Jan Vaculík napsal(a): Dlouhý blábol s předlouhou diskusí. Jestli pan Hořejší je vědcem, tak by se mohl pokoušet rozlišit příčiny od následků - viz. např bod 13. A vůbec jsem myslel, že vědci víc přemýšlí...

Pan Hořejší už všechny dobré věci napsal a proto se v zájmu udržení vysoké laťky, kterou nastavil, se už může jen opakovat. Těším se na 17. listopadu příštího roku 2013, kdy opět zopakuje s hrdostí sobě vlastní tento tento text :-) Blahopřeji mu k tomu předem!
19. 11. 2012 | 23:13

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....pane Václave Hořejší,....Vám se zastesklo po kontroverzních příspěvcích,...Vy se chcete pobavit a nasát něco adrenalinu,...který očekáváte, že bude zde prýštit, jako tehdá. Už to tolik nezabralo, napoprvé to mělo "větší grády".

Tenkrát jsem Vám psala, že rád "dloupete do vosích hnízd a dráždíte hady bosou nohou,"...a po tom se Vám zastesklo,....

Jen pište, však Vy najdete nějakou novinku, která to pod Vašim blogem "roztočí do obrátek".

Pokud se nudíte, kupte si medvídka mývala a nechte ho pobíhat ve své pracovně,....za deset minut z ní udělá "kůlničku na dříví",....budete to dávat půl dne dokupy,....a bude konec nudy.
Tužka.
19. 11. 2012 | 23:19

antoni.n napsal(a):

Ahoj Pepo Řepo a díky za milou poznámku !

Pravdy pravíte.

Na ty premonstráty jsem byl zbytečně drsnej asi, mrzí mne to a omlouvám se.

Byl jsem na pohřbu Reinsbergera ale dodnes nejsem schopen najít jeho hrob na Vinohradech, zkusím to podle fotek. Báječnej chlapík to byl.

Hrome, jak víte o osmičce pívu na SONPu ? Na Koněvce. Chodil jsem tam na brigády a házel přísady do martinek. Občas jsem chodil do takové dřevěné budky pro pívo do antikorového plecháče kamarádům, holt tehdy jsem tam byl nejmladší. Škoda, že už tenkrát jsem se tam neseznámil s Boganem Hrabalem, to až mnohem později v Práglu.

S tím otcem Koniášem a tak okolo toho zde, zase máte pravdu, je to o hubu se o tom šířit, ale nemohu jinak.

Buďte v dobrém

an
19. 11. 2012 | 23:31

nikdo napsal(a):

Pane Hořejší, díky za to jak jste opět rozčílil známé pseudopravicové kreatury, které tu pravidelně exibují ve všech diskusích.
19. 11. 2012 | 23:39

antoni.n napsal(a):

P. S. pro Pepu Řepu ---

před časem seznámil jsem se s jesuitou paterem Palackým, zajel sem z Paraguaye, měl dlouhá léta malou misii v džungli, ovšem kromě bohoslužeb tam sloužil hlavně jako medicinman pro místní Indiány, byl totiž jako řádný člen Tovaryšstva SJ také diplomovaný lékař, měl jen jednoho pomocníka, také Evropana, odrodil spousty místních dětí, v pralese. Těžko sháněl potřebně léky, ale nějak to šlo.

Zeptal se mne, jestli bych jim nepřijel pomáhat, byl jsem tak šokovaný tou možností, že jsem nezareagoval, já blbec, asi jsem to měl vzít a neseděl bych tady u té krabičky, abych se pitomě odreagovával. Ach jo.

Pater Palacký teď leží v nemocnici v Napoli, pokud vím, musím se po něm poptat. an
19. 11. 2012 | 23:43

Pepa Řepa napsal(a):

antoni.n
topiči elektrárenský, jezdil jsem do SONP taky, buď přihazovat, doškrabávat vagony s uhlím- jednou bagrista usnul a lžíce mě vzala přes hřbet- dávat řetězy na podložky pod ingoty, podrážky se zase pálily nebo nosit pivo. To bylo nejlepší. V autobuse mě hutníci školili v mariáši. Málokterý měl deset prstů. Nasedal jsem u Waldesky. Jezdil jsem na šestnáctky, pade za osmičku, kilo za šestnáctku na dlaň. Bylo na pivo.Tady mně nevěřili.

Pozdravujte tučňáky patagonské nebo jinou paraguajskou havěť.
Dokonce si pamatuju kus parafráze z topiče elektrárenského

slepý jsem nevidím
....sběhli se soudruzi
vystrašení celí
jali se z kelímku
pojídat zelí
....dál jsem to zapomněl

Tady je to taky tak.
Bratr Wěnczeslaus Hořejší má zvláštní talent.
Sbíhají se k němu soudruzi jako slepice k paňmámě a čekají, co nasype.
Dá zelí. Do kelímku.
20. 11. 2012 | 06:04

Pepa Řepa napsal(a):

antoni.n
Jinak se antoníte držte. Já pookřeju, že je tady někdo starší.

Minulý týden jsem byl v arše na Johnu Mayallovi. Samá mrtvola, jako a Olšanech. Vítaly se, jako zombie. Ty ještě -vole-žiješ?
Žena si libovala, konečně jsem jednou nejmladší a nejhezčí.

Když dohrál prohlásila: doufám, že toho člověka už nikdy neuvidím a jeho muziku neuslyším.
Člověk si nemá brát podstatně mladší. Zase je to dobrý na ošetřování, ta doba se blíží.
Koncert by skvělý jen jedno pořadatel nedořešil.
Nemůžete pořádat koncert pro geronty na stojáka. Leželo to po zemi jako husité u Marolda.
Mějte se. Toho Mertu poslouchám. I Prokopa. Hudba ze záhrobí.
20. 11. 2012 | 06:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy