Hrozí nám zásah asteroidem? Ne, klid, jenom globální změny klimatu...

21. 11. 2007 | 18:21
Přečteno 10726 krát
Začínám být asi příliš monotematický, ale ta věc mi připadá opravdu velmi důležitá, a proto o ní budu psát už počtvrté (a trochu se přitom i opakovat). Odborníci z Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) ozdobení nedávno Nobelovou cenou míru totiž zveřejnili svoji další alarmující zprávu.

Není třeba opakovat vše, co na toto téma bylo již mnohokrát řečeno v souvislosti s tím, že český prezident a jeho spolupracovníci zásadně zpochybňují tyto závěry, a že dokonce tvrdí, že „Největší hrozbou pro svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a prosperitu na počátku 21. století není komunismus nebo jeho různé měkčí varianty. Komunismus byl nahrazen hrozbou ambiciózního environmentalismu.“

Ano, je jistě pravda, že je třeba velmi pečlivě zvážit, jaký je skutečný příspěvek lidské činnosti (produkce „skleníkových plynů“), jak nákladná by byla opatření směřující k jejich zásadnímu omezení, zdali bychom se raději neměli soustředit na opatření směřující k adaptaci na změny klimatu, ať už je způsobuje člověk nebo ne. Ano, je jistě velmi důležité, abychom nepodléhali ukvapeně poplašným výkřikům ekologistických fanatiků (kteří nepochybně existují a hlasitě se projevují).

Ale není přece možno ignorovat fakt, že převážná většina odborníků říká, že ten příspěvek člověka skutečně JE velmi významný. A říkají to takovým způsobem a tak přesvědčivě, že je berou vážně téměř všichni významní politici bez ohledu na to, z kterého konce politického spektra pocházejí. Proč bychom právě v tomto případě neměli věřit závěrům odborníků, když tak činíme ve VŠECH ostatních aspektech našeho života?
Pokud odborníci, kteří docházejí k jiným závěrům, mají dostatečně silné argumenty, neměl by pro ně být problém přesvědčit odbornou veřejnost? Vždyť by to naopak měli mít lehčí proto, že by byli spíše "posly dobrých zpráv"!

Argument, že i v minulosti docházelo k velkým klimatickým změnám bez jakéhokoli přispění člověka (který na Zemi ještě dávno nebyl), je nesprávný – to přece nikterak logicky nevylučuje možnost, že tentokrát člověk tyto změny opravdu poprvé vyvolává!

A nemohu nezopakovat - i kdyby měli skeptici pravdu (a velmi bych si to přál), přesto by snad bylo dobře, abychom si nezhoršovali kvalitu vzduchu, který dýcháme, abychom si nespalovali uhlí, ropu a plyn, které mohou být využity daleko lépe pro chemický průmysl. Moc rád bych viděl, aby šejkové trochu zchudli...

A hlavně – pokud bude silný tlak na snížení emisí ze spalování ropy a plynu, konečně se snad vyvinou lepší metody získávání energie (podle mého názoru není v současnosti nic lepšího než jaderná energetika), což zásadně sníží naši závislost na rizikových státech, z nichž tyto suroviny získáváme. Je přece načase, aby se konečně zvládlo využití termojaderné energie pro komerční účely! Jsem přesvědčen, že kdyby byla silnější motivace a vynaložilo se na to dost peněz (např. jen desetina toho, co stojí “válka proti teroru”), asi by i tato věc byla již vyřešená.

Proč někdo tak vášnivě obhajuje „svobodu“ ničit životní prostředí, nenávratně si spalovat cenné suroviny a být závislý na ropě z rizikových oblastí??? Je snad podobným „útokem na naši svobodu a prosperitu“ ekonomicky velice nákladné čištění odpadních vod, povinné zavádění katalyzátorů v autech nebo odsiřování kouřových zplodin v uhelných elektrárnách? Je opravdu správný bezohledný přístup dnešních „opravdových kapitalistů“ (ač si formálně říkají formálně komunisté) z Číny?

Jak může někdo vážně použít argument, že nelze plánovat opatření, která budou mít efekt až za několik desítek let, a srovnávat to s komunistickými pětiletkami, jak to minulý týden učinil pan prezident??? To je přece ideologický fundamentalismus non plus ultra...

A už zcela absurdní jsou názory, které jsme před časem slyšeli od některých prezidentových spolupracovníků – že totiž vlastně ani nevadí, když k výrazným změnám klimatu dojde. Některé části světa se tak sice stanou neobyvatelné (třeba přímořské oblasti po zatopení stoupající hladinou oceánu, nebo oblasti, kam se rozšíří pouště), ale naopak jiné dosud nehostinné oblasti (třeba severní Sibiř) to bohatě nahradí. Tohle může být lhostejné snad jen naprostým šílencům...

V jednom předchozím příspěvku jsem použil přirovnání naší situace k rozdělávání ohně ve vyschlém letním lese. Napadá mě ještě jiné přirovnání.
Představme si, že nás astronomičtí odborníci budou varovat před tím, že za 50 let s velkou pravděpodobností zasáhne Zemi ničivý asteroid, ale že pokud vynaložíme dostatečně velké prostředky, budeme jeho dráhu moci vychýlit tak, aby nás nezasáhl.

Opravdu budeme i v takové situaci spoléhat na to, že se odborníci mýlí? Nebo budeme považovat obrovské investice do technických opatření, která dráhu asteroidu změní, za „socialistické plánování“ typu pětiletek a ohrožení naší ekonomické svobody a prosperity? Budeme říkat, že se zase nic tak hrozného neděje, protože asteroidy Zemi v minulosti zasáhly už mnohokrát a příroda se z toho vždy sama vzpamatovala?
Nebo budeme po pečlivém zvážení míry rizika jednat na základě „principu předběžné opatrnosti“ i s rizikem, že ty peníze nakonec vynaložíme zbytečně, protože nás ten asteroid nakonec přece jen může o pár kilometrů minout?


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Ropná lobby má v prackách veškerý výzkum alternativních zdrojů, zejména brzdí křemíkové technologie. Kšeft je kšeft.
21. 11. 2007 | 18:30

RT napsal(a):

Pane profesore,
dnes proběhlo v Senátu veřejné slyšení na stejné téma. Po jeho skončení jsem získal pocit, že diskuse na téma klimatických změn by se v Česku mohla začít ubírat správným směrem. Objevily se sice některé ideologické "výstřelky", ale byly v menšině.

Asi je vhodné uvažovat o nějakém "vysvětlujícím" semináři pro veřejnost, která asi i vinou médií dost tápe. A bohužel se nechává ovlivnit různými mýty a nesmysly.

Děkuji za Váš střízlivý pohled na věc, Radim Tolasz
21. 11. 2007 | 18:43

Sele napsal(a):

Ládík: ale prd. To jsou zase nějaké pseudokonspirace. Akorát jsou alternativy nevýkonné (větrníky), drahé (solární panely), neekologické (přehrada zničí velký areál) a komplikované (pěstování rostlin coby biomasy). No vlastně se to všechno kombinuje. Takže podle mě je taky optimální jaderná energetika, alespoň do té doby než se stene dostupná s fůzí tj. tak na 50 let (optimismus).
21. 11. 2007 | 18:44

im napsal(a):

Na fúzi už se trošku pracuje...
http://www.iter.org/
21. 11. 2007 | 19:11

Englishman napsal(a):

"Ale není přece možno ignorovat fakt, že převážná většina odborníků říká, že ten příspěvek člověka skutečně JE velmi významný."

Možná by stálo za to popřemýšlet o tom, na co vlastně ti odborníci jsou odborníci. IPCC sdružuje odborníky a státní úředníky z cca 150 zemí. Z toho nutně plyne, že vědců, kteří získali vzdělání v civilizovaných zemích, je z nich jen malý zlomek (nevím, kolik). A teď je otázka, na co ti pánové a dámy jsou odborníci. Rozhodně nejsou odborníky na klimatické změny způsobené člověkem, protože na něco takového není odborník nikdo.

I kdybychom přijali pracovní hypotézu, že klima se mění výrazněji, než v minulosti, a že příčinou této změny je lidská činnost, pořád zůstává otázkou, co s tím. V zásadě jsou tři možnosti:
1) Pokusit se do globálního klimatu zasáhnout
2) Pokusit se globálně přizpůsobit
3) Nedělat nic
Odborníci na co by nám měli pomoci se rozhodnout, kterou z variant použít? Klimatologové? To asi těžko, to je zcela mimo jejich obor. Obor, který se zabývá optimálním rozmístěním vzácných zdrojů a motivací lidí k jednání nebo ke zdržení se jednání se jmenuje ekonomie. Tedy tím, kdo hraje na svém hřišti, je Václav Klaus, a tím, kdo kecá do věcí, kterým nerozumí, jsou ti, kteří právě z tohoto hříchu obviňují Václava Klause.

Nejsem členen Klausova fanklubu, ale co se týče jeho obavy z alarmistů, musím se k němu připojit: Propaganda okolo globálního oteplování začíná ve Velké Británii nabývat rozměrů, které si pamatujeme z dob reálného socialismu.
21. 11. 2007 | 19:23

vlk napsal(a):

Jak už jsmenapsal posledně - pane profesore, vy si skutečněumíte nalézat témata! Člověk se nenudí ani chvíli! Jen nechápu, že jste ochoten snášet ty nenávistné ideologické útoky.....
No ale k věci. Já problémvidím trošku jednodušeji. Ono totiž není až tak důležité, jestli člověk zásadně přispívá ke zvýšení průměrné teploty nebo ne. Rozhodující je, jestli se skutečně planeta otepluje nebo ne. Pokud ano, mluvit o hrozbě enviromentalismu jeasi stejně relevantní,jako když zoufalí trosečníci se začnou dohadovat, zda jim neproslo očkování proti tetanu.
Normální , soudný člověk na existující ohrožení reaguje racionálně. Snaží se jej eliminovat , nebo aspoň zmenšit. Váš kolega, pan profesor všeho hřímá, že největší hrozbou je omezení osobních a podnikatelských svobod. V situaci, kd yjde zřejmě o osud celého lidstva. Zajímavá starost.
Pokud by mu začal hořet barák, jistě by ho ze všeho nejvíc zajímalo, aby mu hasiči nezamokřili nový koberec...
Díky za článek.
21. 11. 2007 | 19:36

Ladislav M. napsal(a):

Bohužel hradní pán nechápe, že obhajování svobody ničit životní prostředí je útokem na svobodu těch, kteří chtějí žit v prostředí alespoň přijatelně čistém. Je to typický příklad demagogie, kterou pan prezident tak rád rozdává na všechny strany.
21. 11. 2007 | 20:03

RT napsal(a):

Pro Englishman:
1. Zkuste si něco přečíst o IPCC (doporučuji http://www.ipcc.ch). Zjistil byste, že tento panel se nezabývá ani měřením, ani vyhodnocováním naměřených dat a dokonce ani modelováním a projekcemi budoucího klimatu. Už vůbec se nezabývá "vymýšlením" dopadů, adaptacemi nebo mitigacemi. IPCC "pouze" sleduje a vyhodnocuje recenzovanou odbornou literaturu s tématem klimatická změna a dělá shrnutí výsledků v této literatuře publikované. Na tuto "činnost" je podle mého názoru vhodná právě kombinace klimatologů a jiných profesí (včetně politiků, ekonomů, úředníků, atd.). Dokonce i kombinace "bohatého a chudého" světa v tomto panelu je vhodná a nelze tak IPCC nařknout z jednostranného zaměření kamkoliv. To je IPCC.

2. 100% souhlasím s tím, že "plánování" adaptací a mitigací by neměli dělat klimatologové. To by opravdu měli udělat ekonomové, tak jak popisujete. Při této práci by měli vycházet z podkladů, které jim předkládá IPCC. Pokud však mají k tomuto panelu výhrady, tak ať si analýzu recenzované literatury klidně udělají sami (konec konců něco v tomto smyslu navrhoval pan prezident v září v OSN).
Co by však dělat neměli je zpochybňování shrnujících zpráv IPCC. Mohou zpochybňovat způsob práce tohoto panelu, vytváření pracovních skupin v panelu, recenzní přístup k čemukoliv. Ale neměli by zpochybňovat výsledky, které panel pouze přejímá (jak zmíněno několikrát výše) z recenzované literatury. Na to nemají ekonomové dostatečný odborný background, stejně jako my klimatologové neumíme namíchat "soubor opatření" směřujících k adaptacím a možná i k mitigacím.
21. 11. 2007 | 20:04

Václav napsal(a):

Prosím, všichni musí přijmout, že "hradní pán" je génius reálného vidění světa. Pan profesor imunologie je jen "přicmrndávek" úniku z reality. Analyzuje poznatky k obrazu svému! Legálně si ho vážím, ilegálně je trhlej dřívějším režimem. Napíši rektorovi UK aby vytvořil "kodex" pro své zaměstnance. Měli by pojmy vždy doplňovat pojmy. Pan prof. pojmy doplňuje dojmy. To je nepřípustné!!!
21. 11. 2007 | 20:28

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
je to vskutku trochu obehrané, ale mě zaujala poznámka, že by jste rád viděl, aby šejchové trochu zchudli.
Ale jistě, všichni víme, že pálení nafty je barbarství, už jen kvůli chemickéu a farmaceutickému průmyslu. Jenže nejde jen o šejchy ... jde o mocné naftové koncerny. Vždyť přece dávno byly konstrukčně vyřešeny motory s nízkou spotřebou, nebo i ten vodíkový motor, ale dávno jsou odkoupena patentová práva a nevyrábí se.
Hlas rozumu a odpovědnosti nemá šanci. Ve volnotržní společnosti bez přívlastků platí kromě zákonů džungle, že se lidé chovají jak kobylky.
21. 11. 2007 | 20:45

Englishman napsal(a):

vlk:
Nevím, kde se ve vás bere jistota, že případné "oteplení planety" je hrozbou. Klima se trvale mění, po středověkém optimu se až do roku 1850 ochlazovalo, nyní se asi zase trochu otepluje. Proč to automaticky považujete za hrozbu? Máte pro to důvod nebo jste jen ukázkou, jak funguje propaganda?

RT:
Vím, co dělá IPCC a proto jsem k IPCC velmi skeptický. Teď jsem ale reagoval na ty odborníky z článku Václava Hořejšího a implicitně jsem si je spojil s články o tom, jak se zase tisíce odborníků z IPCC na něčem shodly. Byla to chyba, měl jsem IPCC vynechat, sorry.

Ke své skepsi vůči IPCC si dovolím jednu velmi off-topic poznámku: už delší dobu sleduji, že se panel schází na turisticky velmi zajímavých místech (letos si členové například užijí prosinec na Bali). Kdyby to bylo občas, mohlo by se jednat o náhodu. Protože to je ale téměř vždy nebo možná úplně vždy, řekl bych, že je to zjevně úmysl. Členové IPCC jsou motivováni k dalším a dalším zasedáním. A ta by nebyla nutná, kdyby stav věcí nebyl opravdu alarmující, že?

Jsem ale ochoten věřit, že spor, který mi skeptici vedeme s alarmisty, nevedeme s vědci, ale výhradně s intelektuály (v nejhorším smyslu slova) a marketingovými specialisty, kteří se globální oteplování snaží prodávat stejně jako prací prášky. Problém ale je, že vědec a levicový intelektuál (opět v tom nejhorším smyslu slova) se leckdy sejdou ve stejné osobě.
21. 11. 2007 | 20:49

Englishman napsal(a):

Karel Mueller:
Můžete mi laskavě nějaký dát příklad z historie, kdy "hlas rozumu a odpovědnosti" šanci měl?
21. 11. 2007 | 20:52

L.Metelka napsal(a):

Pro Englishman:
Mýlíte se, na Bali to není IPCC, ale COP.
21. 11. 2007 | 20:53

Karel Mueller napsal(a):

Englishman:
V podstatě kdykoliv (alespoň načas), když se společnost dostala do totální srabu a bylo nutné to z toho srabu začít tahat.
Tentokrát ten srab může být poslední.
21. 11. 2007 | 20:57

Englishman napsal(a):

L.Metelka:
No jo, opravdu. Tak já už k IPCC raději mlčím. Ale výlet to bude pěkný, ne?
21. 11. 2007 | 20:58

cempírek napsal(a):

Pane Hořejší, při čtení vašeho blogu, jsem si uvědomil, jak VK ovlivnil debatu o některých tématech... "abychom nepodléhali ukvapeně poplašným výkřikům ekologistických fanatiků (kteří nepochybně existují a hlasitě se projevují)" > znáte konkrétně nějakého takového. Tohoto imaginárního nepřítele zavedl VK a všichni co chtějí být "korektní" se od něho musí distancovat. To samé o "povinné" zmínce o JE. Kdo poukazoval na lživé důvody při prosazování jeho dostavby, byl označen za fanatika, co chce aby jsme si svítili loučemi, tudíž se my "korektní" musíme o JE pochvalně zmínit.
21. 11. 2007 | 21:09

L.Metelka napsal(a):

Pro Englishman:
To nevím, já tam nejedu... :-)
21. 11. 2007 | 21:12

vlk napsal(a):

Englishman
K mému postoji mne vede jednoduchá úvaha. Na zeměkouli nikdy nebylo 8 miliard lidí. Dnes je. Jestliže stoupne teplota atmosféry, zcela nepochybně se některé další oblasti stanou neobyvatelnými. Část z nich proto, že se změní v poušť, část z nich proto,že budou zaplaveny mořem. Z tohoto titulu se dá do pohybu značná masa lidí. Ještě ve středověku to nebyl zas až tak velký problém. NA zeměkouli byla řádově1/8 současné populace. Přetlak v jednom místě měl kam vysublimovat. Dnes nikoliv. Vznikne řada fatálních konfliktů. Jen Bangladéš s průměrnou výškou nad mořem asi 12m, má tuším 150 mio obyvatel. A bude se tlačit do Indie , kde také není k hnutí. Indie má atomové zbraně....mám pokračovat? A ot nemluvím o narušení ekosystémů - jako je třeba plankton nebo dejme tomu hrozba otočení směru pohybu Golfského proudu nebo.. co já vím. Teď víme, jak co funguje. Ale nemáme v podstatě tušení, jak budou důležité přírodní faktoryy fungovat při teplotě o třeba 2 stupně vyšší. Jsme schopni předvídat jen mechanické jevy. Jako třeba zvednutí hladin oceánů. Propaganda , říkáte?
21. 11. 2007 | 21:29

vlk napsal(a):

Pro Karla Muellera

přeji dobrý večer. Mrkněte na Jiřího Havla. Popsal jsem tam jistý problém matematicky. Jsme zvědav naváš názor..-)))
21. 11. 2007 | 21:31

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím vlku :-),
kouknu se na to.
21. 11. 2007 | 21:45

Karel Mueller napsal(a):

Pro vlka:
To je řetězová reakce a nikdo nemůže přesně spočítat, kde to skončí. Můžeme se také změnit ve Venuše.
Jistě, v minulosti byly v dějinách Země určitě období, kdy teplota stoupla a pak zase klesla. Jenže nepůsobily faktory v důsledku lidské činnosti.
21. 11. 2007 | 22:11

J. Švorčík napsal(a):

Nechal bych Václava Klause s jeho názory tentokrát klidně stranou.
Prezident u nás není žádným monarchou, který určuje chod světa.
Podíváme se, co dělá naše vláda k zlepšení životního prostředí. Odsíření exhalací průmyslových podniků již v podstatě proběhlo už někdy mezi lety 1985 - 1995. Jediné, co je konkrétně v tomto okamžiku na stole je zavedení ekologické daně ma uhlí používané k vytápění. Kdo však nyní vytápí své domy uhlím? Jsou to většinou starší lidé na venkově, kteří nemají na to, aby přešli na jiný způsob vytápění.
Mnohem více exhalací vzniká provozem nezměrného počtu kamionů. Jediné, co se jim nabízí jako alternativa je přeprava po železnici. Ne však z nějakých ekologických důvodů, ale pro omezení jejich pohybu na pozemních komunikacích. Že však mnoho kamionů jezdí úplně zbytečně z jednoho koutu Evropy na druhý, to už zas tak nikoho moc nezajímá. Vozí zboží, které je možno vyprodukovat u nás ze zahraničí: Supermarkety jsou plné stolního vína z Itálie, Špaňelska atd. a naši vinaři si rvou vlasy, že jim nemohou konkurovat. Veškerý med na našem trhu je z dovozu a našim včelařům nezbývá, než jej rozdat příbuzným a prodat sousedům. Nejnákladnějším co do objemu je převážení nápojů z jednoho kouta republiky do druhého. Bývala kdysi u nás tzv. rajonizace, to znamená, že v každém okrese byla sodovkárna a pivovar a ty zásobovaly příslušnou oblast. Speciální zboží, jako Prazdroj či Budvar se samozřejmě také vozilo po celé republice.
Jestliže se někdo domnívá, že je takto zajištěn širší sortiment, tak se mýlí. Obchodní řetězce si své partnery vybírají a za prodej jejich výrobků berou takzvané "regálovné", čili poplatek (dalo by se také klidně říct úplatek). Povšimětě si dvou největších výrobců limonád: Coca cola a Pepsi cola. Nenajdete supermarket či větší hospodu, kteří by prodávaly oba výrobky současně.
Takže půjdem cenou nejmenšího odporu - finančně postihnem malé spotřebitele, kteří znečišťují životní prostředí zpalováním uhlí. Na ty velké si raději netroufnem.
21. 11. 2007 | 22:26

Monika napsal(a):

Debatujícím: Co pořád máte s tím "hradním pánem"? Vždyť je to nemocný člověk. Trochu soucitu, prosím.
21. 11. 2007 | 22:28

Englishman napsal(a):

vlk:
Zdá se mi, že vaše úvaha je příliš jednoduchá. Především není nikterak zřejmé, že zvýšením teploty se neobyvatelná nebo neobdělávatelná plocha rošíří. Značná část neobdělávané půdy se přece neobdělává kvůli zimě, nikoli kvůli teplu. Navíc problém není v teple, problém je v organizaci práce. Podívejte se na rozdíl mezi Izraelem a palestinskými územími.

Bude konfliktů více, když bude o něco tepleji, nebo méně? To nikdo neví. Samozřejmě lze argumentovat tím, že libobolná změna vyvolává konflikty, ale pak lze zákonitě argumentovat tím, že i obrana proti změně je změna a konflikt může vyvolat stejně tak větší sucho v zemi A, jako neochota země B se podílet na prevenci sucha v zemi A nebo dokonce nátlak země B na zemi A, aby se podílela na obraně proti suchu ve vlastní zemi.

Co se týče zvednutí hladiny oceánů, k tomu jsem velmi skeptický. Už jsem tady psal jednou, že oceán není rybník, který má jasnou hladinu. Život na oceánském pobřeží je konstantní boj s živlem, který člověk téměř vždy prohrává. Pokud by se hladiny oceánů zvedly o 1-2 metry, nestane se ve většině pobřežních zemí vůbec nic. Ochranné prvky se během standardní obměny prostě trochu zvednou nebo se lidé smíří s tím, že místa, která moře zatopila jednou za dvacet let, zatopí jednou za pět. Výjimkou je samozřejmě Středomoří, kde není téměř příliv a odliv a kde nejsou žádné bouře, takže život je tam opravdu jako na břehu rybníka. Ale oceánské pobřeží se mění, na některých místech velkou rychlostí, staré přístavy mizí v moři nebo se ocitají kilometry hluboko ve vnitrozemí... Tak to chodí bez ohledu na globální oteplování nebo ochlazování.
21. 11. 2007 | 22:32

vldm napsal(a):

Zmeny planetárneho klimatu sú skutočne zložitý problém v ktorom tak trochu tápajú aj samotný úzko špecializovaný odborníci. No že sa s ním niečo deje je už snáď jasné, pokiaľ si však človek pred tým radšej nezatvára oči a uši. Pre takýchto ľudí je oveľa jednoduchšie pokračovať v seba a okoliu zničujúci životný štýl, len aby svet bol stále tým čím bol. Nevadí im že sa medzitým všetko dalo do pohybu a pred očami sa mení....
Takýmto ľuďom sa bežne hovorí konzervatívci. Trpia na "litere" a odmietajú pravdu životnej reality. Takže po dlhšej dobe takéhoto popierania reality nastupuje kríza a utrpenie za účelom vyrovnania konfliktu medzi vnútorným a vonkajším...
Zdá sa že ľudstvo dospelo k bodu keď sa tento konflikt bude odohrávať akosi "skupinovo", deje sa totiž niečo úplne nové, je to udalosť globálna, dotýka sa každého na planéte.
Okrem toho konzervatívne štruktúry majú v rukách moc vojenskú, finančnú aj ekonomickú.
Sú to ropné spoločnosti vďaka ktorým naša západná civilizácia zažíva vrchol blahobytnej pohodlnosti.
Tak kým to pôjde a potečie z pálenia ropy zisk nikto im v tom nezabráni. Ekonomický systém je rovnako ľahko rozvrátiteľný ako ekologický. Nik si radšej zatiaľ netrúfa do neho tak drasticky zasahovať. T.j. prechádzať už v súčastnosti na nové energetické zdroje. Nevadí že nás to môže ako ľudstvo ohroziť... Tabuľky a ekonomické grafy predsa musia sedieť!
21. 11. 2007 | 23:06

Frante napsal(a):

Ani ne že bych to tak cítil, jenom mne napadá otázka: Proč myslet na budoucí generace když se s nimi nepotkáme? Kdo takhle uvažuje, je to egoista. Zajímalo by mne, jestli by někdo uměl vysvětlit proč je špatné být takovýto egoista?
21. 11. 2007 | 23:59

Petr napsal(a):

Pořád nevím, jestli blog pana profesora je o změně klimatu nebo o V.K. Z velké většiny článků a diskusí k tomuto tématu vyplývá závěr, že řešení je jednoduché. Stačí, aby V.K. řekl, že klimatické změny ovlivňuje zejména člověk a věc je vyřešena. V podstatě nebude dále o čem psát ani diskutovat.
22. 11. 2007 | 00:02

Englishman napsal(a):

vldm:
a) Podle mého názoru "specializovaní odborníci na změnu planetárního klimatu" neexistují. Kde by se vzali?
b) Pokud se někdo odmítá připojit k hlásání globálního oteplování způsobeného člověkem, pak to ještě nemusí znamenat, že chce žít sebezničujícím životním stylem.
c) Konzervativci se běžně říká někomu úplně jinému: ne tomu, kdo lpí na "liteře", ale tomu, kdo tvrdí, že ke změně toho, co funguje, je třeba mít pádné důvody.
d) Ekonomickou moc měli konzervativci naposledy ve středověku, finanční neměli asi nikdy. Vojenskou moc v demokratických zemích mají demokraticky zvolené vlády a parlamenty.
e) Názor, že příčinou blahobytu Západu jsou ropné společnosti, je vskutku originální.
22. 11. 2007 | 00:04

Frante napsal(a):

Petr:
Naopak. Ať to řekne a budeme moci diskutovat o dalších věcech.
22. 11. 2007 | 00:08

Marie napsal(a):

Přeji všem krásnou dobrou noc.
22. 11. 2007 | 01:42

tomaspaul napsal(a):

A co se na to podívat trochu jinak, co když ani tak nejde jenom o nějaké globální změny klimatu, co když je to hlavně o nás o člověčenství jako takovém o samotné podstatě bytí, smyslu naší existence. Co když určitá část lidí se probudila z opojení vidiny ničím neomezeného blahobytu a vidiny království nebeského na zemi a v tomto životě, co když tak nějak, chtíc nechtíc, začíná tušit, že tenhle svět, bude-li i nadále jen jakýmsi zhmotněním ekonomických pouček a zákonů, jakousi odpornou laboratoří různých bůhví kde se vzatých tu se vzatých sociálních „Mičurinců“politických „Makarenků“ , bude prostě a dobře hnusnej, odpornej a pro většinu lidí snad s výjimkou jich samých a snad učitelů tělocviku, prostě a dobře neobyvatelnej. A jen jako nabídka k diskuzi, co když, ten zatracený a zatracovaný idealizmus a inklinování k iracionálnímu romantizmu, má člověk v sobě jako v koze, co když je to pro naše přežití stejně důležité jako sluneční svit a vzduch na dýchání. Co když pocit ohrožení, nevyvolává u většiny lidí předpokládanou touhu zachovat si za každou cenu„dobré bydlo“a potřebu dál se slepě řítit vesmírem v duchu „přirozeného výběru druhů“, vítězící dravé šelmy, pána všeho tvorstva a „vrchol evolučního řetězce“, ale právě naopak, obnovuje v nás prvotní poznání, že není v našich silách, se jakkoliv zbavit komplexu z naší fatální závislosti na řádu, který nikdy nemůžeme pochopit a v jehož neuchopitelnosti se naše ego rozpouští jako v nějaké kyselině.
A tak úplně nakonec, tedy co se týče té naší české kotliny.Určitě nebudu nijak originální, nic méně asi nejsem jediný, kterému maně a dost neodbytně přichází na mysl ten smutně proslulý opravdu, ale opravdu nepotopitelný Titanic.
22. 11. 2007 | 01:48

Český synek Nguyen napsal(a):

Poslední nepřátelsky asteroid sestřelil s velkým sebezapřením Bruce Vilis.Viděl jsem to na vlastní oči takže mě nikdo nemůže přesvědčit o opaku. Já vůbec nemám strach o zánik naší planety , v nejhorším případě sedne prezident ameriky do práškovacího letadla a udělá s těmi bezbožnými tlustými šejky pořádek. Po zásahu agentu "oránž" je to pravděpodobné.
22. 11. 2007 | 07:24

Skogen napsal(a):

Osobně bych přivítal posun od otázky "jakou měrou člověk může za GO a může za něj vůbec", která tak trochu připomíná známou paradoxní hádanku, zda byla dřív slepice nebo vejce, k daleko praktičtější otázce "co s tím jako lidstvo můžeme dělat? Ani skeptikové a odpůrci GO v současné fázi analýzy problému nezpochybňují, že k oteplování dochází. To je již empiricky snadno prokazatelné. Spory se vedou výhradně o to, jaký vliv má lidské působení na životní prostředí, zda je člověk významným činitelem, anebo se jedná především o změny přirozené.

Když si chceme dát k snídani vejce natvrdo, je nám úplně jedno, jestli byla dřív slepice nebo vejce. Popadneme vejce a sníme ho. Z praktického hlediska je stejně tak podstatné "co s tím". Kdo co a jak GO způsobuje je záležitostí vědeckého bádání pro určení následujících doporučení, politikům a veřejnosti by mělo být vyhrazeno zásadně ono "co s tím". I kdyby totiž na současném stavu měly zásadní vliv přirozené faktory, což je krajně nepravděpodobné, produkci skleníkových plynů ani mechanismus jejich působení prostě nezapřeme stejně jako nos mezi očima, ještě stále by to neznamenalo, že člověk nemůže učinit zhola nic. GO s sebou nese vážná rizika, přičemž jakákoliv disbalance při současném počtu obyvatel Země může znamenat spontánní problém vážného charakteru. Namátkou zaplavená území s nepatrnou nadmořskou výškou a nedostatek vody, tím spíše pitné, jsou pouhé dva z nich. Už zdaleka nejde "pouze" o to, zda nám obrazně řečeno za zahradou porostou vstavače, což většina společnosti byla navyklá považovat za marginální až směšný problém, protože Země se zdála tak velká, její zdroje tak neomezené a jednotlivé funkce ekosystémů takřka izolované. Ochrana životního prostředí už nějakou dobu nabývá od morální důležitosti důležitost existenciální.

My, lidstvo, které dokonce snilo sen o terraformingu planet terrestriálního typu, že nejsme schopno rozhodovat o produkci skleníkových plynů na vlastní planetě?
22. 11. 2007 | 07:44

Marie 2 napsal(a):

Přeji všem krásné ráno.
22. 11. 2007 | 07:44

Jakub napsal(a):

Englishman: Myslím že zde nikdo nechce ovlivňovat světové klima (poručit větru dešti).

Bavíme se přece o omezení příčin ..
22. 11. 2007 | 14:19

Marie napsal(a):

Příčina změny klimatu má jméno a tím je člověk. Osobně si myslím, že více než asteroid ohrožuje člověk sám sebe už tím jak se vždy snažil přetvářet vše k obrazu svému. Příroda je velmi silná a mocná a až toho bude mít dost jak ji neustále poškozujeme, jednoduše nás smete z povrchu zemského. Kdyby člověk vynakládal aspoň 1 pětinu prostředků na ozdravění planety jaké dokáže vynaložit na zbrojení
Jsem přesvědčena, že by mě při slově armagedon neběhal mráz po zádech
22. 11. 2007 | 15:00

dejv napsal(a):

Soudruhu Horejsi, prectete si alespon Klausovy vlastni nazory, at tu neustale ze sebe nedelate jen s prominutim zaujateho a nevzdelaneho hlupaka.
22. 11. 2007 | 18:46

dejv napsal(a):

22. 11. 2007 | 18:47

dejv napsal(a):

A ještě něco Hořejší, když už tak komentujete Klausovy výroky z MF, proč nedodáte celý text, nepříklad:
"Klaus:Zodpovědná politika by měla brát v úvahu alternativní náklady takovýchto návrhů, s vědomím toho, že nákladné a neúčinné environmentální politiky jsou přijímány na úkor jiných politik a že vedou k zanedbávání dalších důležitých potřeb miliónů lidí na celém světě. Každé politické opatření musí být založeno na analýze nákladů a výnosů. Lidstvo už zažilo tragickou zkušenost s jedním velmi pyšným intelektuálním proudem, který tvrdil, že ví, jak řídit společnost lépe než spontánní tržní síly. Byl to komunismus a selhal, zanechal po sobě milióny obětí. Dnes se vynořil nový ismus, který tvrdí, že je dokonce schopen řídit přírodu a skrze ní i člověka. Tato nadměrná lidská pýcha – stejně jako všechny předchozí pokusy – nemůže neselhat. Svět je komplexní a komplikovaný systém, který nelze organizovat podle environmentálního lidského projektu bez toho, aby se opakovala tragická zkušenost s plýtváním zdrojů, potlačováním svobody lidí a s ničením prosperity celé lidské společnosti. Mým doporučením proto je věnovat pozornost tisícům maličkostí, které negativně ovlivňují kvalitu životní prostředí. A chránit a podporovat základní systémové faktory, bez nichž by hospodářství a společnost nemohly účinně fungovat – tj. zajistit lidskou svobodu a fundamentální ekonomické mechanismy jakými jsou svobodný trh, fungující systém cen a jasně definovaná vlastnická práva. Ty motivují ekonomické subjekty k racionálnímu chování. Bez nich nemůže žádná vládní politika chránit občany, ale ani životní prostředí. Zákonodárci by měli odolat volání environmentalistů po nových opatřeních, protože ve vědeckých debatách o klimatických změnách existuje příliš mnoho nejistot. Není možné řídit přírodní faktory, které způsobují klimatické změny. Negativní dopad všech navrhovaných opatření vůči ekonomickému růstu je na úkor všech dalších možných rizik, včetně těch environmentálních."

Cetl jste někdy Human Design x Human Action? Pochybuju. Vy vůbec nevite, na jakych principech funguje lidska spolecnost, proto ty vase primitivni, radobyzezravehorozumu pochazejici pojmy/dojmy. At je Klaus arogantni a narcistni jak chce, nic to nemeni na tom, ze vase ublizene komentare k jeho vyrokum pusobi neskutecne smesne a naivne.
22. 11. 2007 | 19:05

L.Metelka napsal(a):

Pro dejv:
Myslím si, že Klausovi asi nikdo nebude vyčítat, když se bude vyjadřovat k ekonomickým otázkám. Problém je ale jinde. Klaus dost často "přešlapuje" do jiných oborů, ve kterých rozhodně není žádný odborník. Například do klimatologie. A zároveň tvrdí, že nic takového nedělá...
22. 11. 2007 | 19:14

vlk napsal(a):

Englishman
mou argumentaci shledáváte příliš jednoduchou, abyste pak napsal, že vůbec není jisté, jestli roztáním polárích ledovců se zvedne hladina oceánů? Tak na to skutečně nemámodpověď... STejně jako na další doprovodné tvrzení - že i kdyby hladina stoupla o metr dva, tak se zas tak nic moc neděje, protože lidé na pobřeží jsou zvyklí s mořem bojovat.... Natyhle dvě hlášky mohu jen a pouze mlčet. Jakákoliv debata je zbytečná.
No a teď k tomu,kde se aspoňtrochu diskutovat dá..
Aspoň trochu, moc ne.
Takže vám připadá divné, že zvýšením průměrné teploty by se zvětšila rozloha současných pouští? Mohl byste uvést rozumný argument, proč by tomu tak skutečněnebylo. Jsem velmi zvědav.
Stejně pozoruhodná je argumentace, že jinde se zvětší plocha půdy, kterou naopak obdělávat půjde. To by jistě nastalo. Ale vezměte si laskavě k ruce globus, abyste zjistil, kdeže zejména lidstvo může očekávat tuto příznivou změnu. Já osobně nejvíce šancí dávám Sibiři, severní Kanadě a Aljašce. Dále Patagonii.
Holý rozummi ovšem říká, že atomové velmoci USA a Rusko a samozřejmě i neatomová Kanada, ale pod A deštníkem USA, nebudou ochotny se o tyto získané kulturní plochy se s kýmkoliv dělit. Takže lidé z Bangladeše a podobných zemí nemají šanci.
Jediný bd, kde se dá diskutovat skutečně normálně , je položená otázka ohledně rozdílu mezi palestinským a izraelským zemědělstvím. Rozdíl tu skutečně je. Jednak v pracovitosti a jednak ve schopnosti využívat vodu z řeky Jordán a Genezaretského jezera.Palestinci prostě vodunemají. V Gaze vůbec,na západním břehu omezeně.
Ostatně specialisté na Blízký východ předvídají, že další nebo peřspříští válka mezi Izraelem a Araby bud eprávě kvůli vodě v Jordánu.
Apropo voda! Už dneska jí není dost. Oteplení tento deficit ještě zvýší.
Ale co, já jsem jednoduchej,takže tonemusí být pravda.
22. 11. 2007 | 19:53

Al Jouda napsal(a):

To srovnání nebezpečí GO s nárazem meteoritu do Země sedí. Podle mého názoru proti těmto fenoménům nemá lidstvo šanci zasáhnout.Některé planetky bloudí vesmírem tak rychle, že je naši hvězdáři jsou schopni identifikovat teprve 10 minut před nárazem ! Co s tím chcete dělat ? Můžeme dbát o lokální čistotu životního prostředí např. tím, že zakážeme topit uhlím. Když však uhlím topit budeme, tak větší vítr dokáže ovzduší během noci v zamořené lokalitě dokonale vyčistit a vichřice jaké byly letos určitě vyčistily celou Evropu.O tom zelenáči radši nemluví.
23. 11. 2007 | 08:44

Englishman napsal(a):

vlk:
Na vaší argumentaci mi nevadí, že je jednoduchá, ale že přeskakuje jednotlivé logické kroky, které nejsou vůbec samozřejmé.
Co se týče hladiny oceánů: Nejmarkantnější příklady z okruhu 20 kilometrů od místa, kde bydlím: 1) Římská pevnost, která stála na poloostrově, je dnes asi 2 kilometry od pobřeží. 2) Během jediné boře v 12. století zmizelo v moři celé město. 3) Během boře ve 13. století se zřítila do moře část jiného města. 4) Totéž město leží nyní asi 4 kilometry od pobřeží. 5) V 18. století během jediné zimy zcela zmizel důležitý přístav. Oceán prostě není rybník a na problémech, které přináší, by se zvýšení hladiny o 1-2 metry za sto let na většině míst světa podílelo jen zanedbatelně.
Naprosto chápu, že změna, která vyvolá zchudnutí jedné části světa a zbohatnutí jiné části světa, vyvolá rovněž politické a možná i ozbrojené konflikty. Co ale nechápu, je vaše přesvědčení, že obrana proti této změně konflikty nevyvolá. Řekněte chudým zemím, že nemají inu pomýšlet na budoucí rozvoj, protože spalování fosilních paliv jim zakážete a moderní technologie jsou moc drahé a složité. Řekněte zemím, kde právě probíhá průmyslový boom, že se zase mají vrátit do chatrčí. A řekněte Arabům, že místo příjmů z prodeje ropy se do budoucna mají spolehnout jen na příjem z prodeje sušeného velbloudího trusu.
S jakým nadšením všechny tyto země přijmou sebeomezující opatření? S velkým asi ne. A jak je k tomu donutíte? Silou? To by byl pěkný konflikt. A mávnout rukou nad tím nemůžete, protože Čína se letos stala největším producntem CO2 na světě a dále otevírá několik uhelných elektráren měsíčně.
A co se týče jediné oblasti, kde se se mnou dle vás dá diskutovat normálně, tak hlavní rozdíl mezi pouští a zemědělsky produktivní oblastí není voda, která se do zemědělské oblasti přivede zvenčí, ale voda, která se tam udrží.
23. 11. 2007 | 13:22

vlk napsal(a):

Englishman
Přeskakuji? Sotva. Stačí udělat pokud se sklenicí vody. To co píšete o zmizelých městech, ev městech, kter jsou dnes ve vnitrozemí a byla kdysi přístavi nic nedokazuje. To je pouze koloritní zajímavost.
My totiž budeme řešit situaci tady a teď. Tedy ne my, ale v Mikronesii, v Bangladdeši, v části Indie, Číny, ale třeba i v USA a vůbec v pobřežních státech. Najednou část dnešního pobřeží zmizí. A už nežijem ve středověku, kdy tu bala tak miliarda lidí. Není kam utést před mořem. Fyzicky utéct!
ASouhlasím, že bude problém přesvědčit jak lidi , tak státy ke změně chování. A nejspíš to nevyjde. V tom souhlasím také. Je ovšem nutné se o to pokusit. Ne to bagatelizovat! To je to oč tu běží!

Pokud jde o vodu a oblast Blízkého východu - vše podstatné jsme k tomu napsal.
Půda je v Palestine i Izraeli stejná. Rozdíl je v přístupu k vodě a v přístupu k moderním zemědělským technologiím. A také chuti pracovat. ale to už jsme také napsal. Jenže Arabové prostě mají ohledně možností čerpat z Jordánu smůlu.
23. 11. 2007 | 16:56

Paja napsal(a):

Rozdil je v tom ze astronomum se da verit. Kdyby si to ale odhlasovali na nejakem kongresu na zaklade toho ze kazdemu ucastniku nechali napsat nejake nahodne datum a spocitali prumer tak bych jim neveril. A uz vubec bych jim neveril kdyby zacali tvrdit ze jedinnou moznosti odvraceni srazky je aby si kazdy koupil zrcadlo vyrabene jich firmou a to namiril smerem na asteroid. A to ani kdyby si zalozili stranu, dostali se do vlady a odhlasovali dotace na zrcadla.
26. 11. 2007 | 00:38

6dnDMNbvKNU napsal(a):

Vanessa napsal:Hi! OMG, she's real. Thank you so much and Angelina came home. I'm winhisg to make business with you all the time. I love your baby Angelina and she is an angel. Thank you also for the extra clothing, so you're so kind. Best regards and God bless you.
23. 08. 2013 | 02:16

0rXznAf6p napsal(a):

těch knih je, ale nevzpomenu si, co jsem četla a vyšlo v roce 2012 :D Stoprocentně Gjorkove9 a to je asi tak všechno, co můžu<a href="http://ewryxrix.com"> vyvolodat</a> ze sve9 unavene9 palice. Ale vzhledem k tomu, že tady někteřed vzpomednali Divergenci a celkově knihy od CooBoo, kaju se, že jsem se k nim ještě nedokopala :D
24. 08. 2013 | 14:10

JxMA6H9Ffum napsal(a):

Frankly I think that's abuslotely good stuff. http://vpufusz.com [url=http://lphnsst.com]lphnsst[/url] [link=http://tmqavn.com]tmqavn[/link]
26. 08. 2013 | 12:18

Ke7ZvV9EU8V napsal(a):

Keep these <a href="http://bpzvjbn.com">aretclis</a> coming as they've opened many new doors for me.
28. 08. 2013 | 19:39

Obyvatel planety Zeme napsal(a):

Preleti par letadel a mame pekne sedivou oblohu,otravuji vzduch jidlo ba i vodu a tech wifi co je vsude!!!Proto je tolik lidi nemocnych!!!A nejhorsi zlo jsou penize!!!
22. 05. 2014 | 10:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy