Kosovo – promiňte, ještě jednou...

20. 01. 2008 | 19:54
Přečteno 11788 krát
Je vidět, že otázka jak se postavit k případnému jednostrannému vyhlášení nezávislosti Kosova vyvolala silnou a v některých případech skutečně zajímavou diskusi. Vidím, že pan Urban přišel s dalším příspěvkem (za který se staví také pan Stejskal), takže i já bych si dovolil něco podotknout.

Jan Urban chválí Čedomira Jovanoviče a dokonce ho srovnává s Masarykem. Já tedy nevím – zdá se mi, že na místě by bylo spíše srovnání s nějakým českým politikem, který by v roce 1938 neohroženě hájil stanovisko, že Sudety mají být vydány Německu (nebudeme přece někoho nutit žít s námi ve společném státě, že?). Bohužel žádného takového statečného českého politika neznám, ale třeba je to jen nedostatek mých historických znalostí. Pochybuji, že by se takto zachoval Masaryk...
Pokud vím, ex post se takto „neohroženě“ a proti mínění „frustrované slabošské většiny, soustředěné jen na svoje ponížení a bolest“ zachoval třeba Emanuel Moravec, skvělý to reprezentant „reálpolitiky“.

Bylo by jistě ideální, kdyby stejného mínění jako Čedomir Jovanovič byla většina Srbů. Taktéž by bylo skvělé, kdyby naopak nějaký albánský Jovanovič získal většinu Albánců pro myšlenku setrvat ve volné federaci se Srbskem. Bohužel problém je, že většinové názory v obou těchto národech jsou úplně jiné.
Taková situace se dá řešit buď násilím nebo jednáním. Násilí už tady bylo z obou stran, jednání pod mezinárodní kontrolou také neuspělo. Takže jak z toho ven? Myslím, že v takové situaci vždy musí dojít na nějaký kompromis. Jak to, že nyní EU, USA, Jan Urban a další preferují řešení založené na naprostém vyhovění požadavkům pouze jedné strany?

Takové řešení nastupuje zpravidla po nějaké válce a je součástí resp. důsledkem bezpodmínečné kapitulace poražené strany. Já si myslím, že takto by současná situace nahlížena být neměla.
Myslím, že podle mezinárodního práva prostě nelze jednostranně vyhlášenou nezávislost uznávat. Jediný legitimní a legální způsob vzniku nových států je po (třeba i obtížném) vzájemně přijatelném dojednání, a na tom je třeba důsledně trvat. Tak, jak tomu bylo v Československu.
Nikdo (kromě talibánského Afghánistánu) neuznal jednostranně vyhlášenou samostatnost Čečenska. Nikdo neuznal nezávislost Biafry nebo tamilského státu na Cejlonu. Nikdo by neuznal samostatnost Kurdistánu, Baskicka, Korsiky ani Quebecu, pokud by nejprve nedošlo k dohodě separatistů s dosavadní vládou.
Téměř nikdo dnes neuznává de iure nezávislost Tchajwanu (USA se dokonce velmi silně staví proti takovým snahám vyhlásit plnou státní suverenitu).
Vzorově správným řešením bylo osvobození Kuvajtu od irácké okupace – zdá se, že to byla labutí píseň mezinárodního práva...

V diskusi k předchozím „kosovským“ příspěvkům někteří argumentovali „historickými“ právy. Myslím, že to je skutečně nemožné; historie byla všude velmi komplikovaná a proto bychom se s nějakou „historickou spravedlností“ daleko nedostali. Právě proto byla po 2. světové válce stanovena mezinárodní pravidla, jak řešit konflikty, proto je důležité držet se důsledně podepsaných dohod, uznaných hranic států a legálních pravidel pro jejich změny (jednání, v krajním případě rozhodnutí Rady bezpečnosti, která jediná reprezentuje skutečně mezinárodní společenství jako celek).
Cokoli jiného je cesta do pekla konfliktů, budoucích rekriminací, ad hoc rozhodnutí silných.

Podle mého názoru by tedy mezinárodní vyjednavači měli donutit obě strany ke kompromisu, který by alespoň trochu uspokojil obě strany a neponížil totálně jednu z nich. Takovým kompromisem by bylo formální zachování velmi volné (kon)federace, ve které by Albánci měli nad velice autonomním Kosovem kontrolu (kterou de facto měli po celou dobu jugoslávské federace i po jejím rozpadu), ale neměli by např. samostatnou zahraniční politiku a armádu. Srbsko by mělo alespoň minimální možnost ovlivňovat situaci srbské menšiny v Kosovu. Nad tímto uspořádáním by zřejmě muselo mít nějaký dohled mezinárodní společenství (OSN). Je pravděpodobné, že časem by se věci vyřešily samovolně – Srbové by asi nadále z Kosova odcházeli, celá federace by se začlenila do EU a otázka hranic by přestala být tak urgentní. Myslím, že OSN má spoustu možností jak si takové kompromisní řešení vynutit – musí k tomu ale být vůle.
Pokud ale mezinárodní společenství donutí Srbsko k totální kapitulaci a odmění neochotu k jednání a kompromisu, bude to mít zcela určitě negativní vliv v jiných částech světa, kde motivy k osamostatnění jsou často mnohem pádnější než v případě Kosova (ať už se kdokoli zaklíná tím, že se jedná o naprosto ojedinělé řešení, které už nikdy nikde nebude použito...). Zanechá to také v Srbech intenzivní pocit křivdy spáchané mezinárodním společenstvím (ten už ostatně docela oprávněně mají), který může mít v budoucnosti velmi neblahé důsledky – jak správně říká Jan Urban „...na konci každé takové cesty se z nenávisti bez výjimky rodí jenom diktátoři a násilí.“ Tomu chceme napomáhat???
A to už vůbec nemluvím o tom, že řešení stylem „donutit Srbsko k totální kapitulaci“ bude učiněno v rozporu s názorem Ruska (a možná i Číny), a důsledky toho mohou být také nedozírné...

Takže abych to shrnul – přinuťte prosím Albánce a Srby k řešení typu Hongkong! Kdyby byla dobrá vůle, tak by myslím stačila jediná depeše z Bílého domu... Obávám se, že se jí ale nedočkáme... Ale co kdyby alespoň něco takového řekla nahlas nějaká rozumná vláda (třeba česká :-))?

* * * * * * * *
A nakonec ještě pár subjektivních poznámek o tragické historii jugoslávských konfliktů. Jsem přesvědčen, že přes obrovskou propagandistickou kampaň od počátku 90. let do dneška (které jsem i já zpočátku trochu podlehl) nebylo ten jediný nebo hlavní „bad guy“ Srbsko, ale celkem stejně všechny politické reprezentace jugoslávských národů. Všichni propadli stupidnímu nacionalismu a chovali se zcela nezodpovědně. Je hanba, že mezinárodní společenství tomuto výbuchu nacionalistického šílenství nejen nezabránilo, ale dokonce ho ještě někteří podporovali ujištěními, že jednostranně vyhlášenou nezávislost uznají.

Ostatně soudím, že hlavní vinu na jugoslávské tragédii mají Slovinsko a Chorvatsko, které jednostranně vyhlásily nezávislost a tím všechno spustily. Každý, kdo něco takového udělá bez ohledu na tu druhou stranu („od zítřka jsme samostatní a vy nám vlezte na záda“) na sebe bere zodpovědnost za důsledky. Srbsko přece nemohlo být ignorováno – nejen že bylo ze všech nejlidnatější, ale ve všech jugoslávských republikách byly silné srbské menšiny. Nemyslím, že je pravda, že Srbsko bylo nějakým totalitním elementem, kdežto ti ostatní svobodomyslnými, utlačovanými svobodomyslnými ubožáky. Myslím, že nesrbské národy byly v Jugoslávii Srby utlačovány asi tak, jako byli v Československu Čechy „utlačováni“ Slováci. Nemýlím-li se, v době vypuknutí konfliktu byl předsedou federální vlády Chorvat a velitelem námořnictva Slovinec... Funkce federálního prezidenta byla střídavě obsazována různými národy.

V komentáři pod článkem pana Urbana říká pan Stejskal : „Nicméně nelze přehlédnout, že současné situaci předcházel jeden velmi důležitý moment. Státem (Miloševičem, resp jeho podporou paramilitarisckých skupin) řízené etnické čistky. Jistě uznáte, že jejich cílem nebylo udržení multietnicity. Naopak. Toto území mělo být jednou provždy od Albánců vyčištěno“. No tedy - pokud vím, počet srbských obyvatel Kosova se během Miloševičovy vlády snižoval – kde je tedy to čištění od Albánců?? Teprve když v roce 1998 začaly v Kosovu ilegálně působit vojenské oddíly UCK a začaly vážné snahy o jednostranné úplné osamostatnění spojené s terorizací Srbů (proti kterým byl např. i I.Rugova a měl s tím značné potíže ze strany UCK), došlo ke známému vývoji - invaze srbské armády ve snaze potlačit UCK, útěk statisíců Albánců za hranice, skutečné nebo domnělé vraždění civilního obyvatelstva (myslím, že se později ukázalo, že zprávy o srbských masakrech byly přinejmenším přehnané, ne-li zcela vymyšlené) a konečně tříměsíční „humanitární bombardování“. Nevěřím, že cílem Srbů byl „odsun“ milionu Albánců; to je prostě absurdní.

Pokud jde o ty zlé Srby a hodné ostatní – nezapomínáme náhodou, že zdaleka největší skupinou uprchlíků jsou Srbové z Chorvatska, nesrbských oblastí Bosny Hercegoviny – a z Kosova? Nekonalo se to etnické čištění spíše někde jinde?
Myslím, že Miloševič, Tudžman, Izetbegovič, Karadžič i další vůdcové národů, menšin i menšin v menšinách byli zhruba stejně špatní a nezodpovědní, a že je silně zavádějící démonizovat selektivně pouze některé z nich (Srby). Pokud ovšem tato démonizace není jen nějakým zjednodušením či nedopatřením, ale záměrem...

Ačkoli jsem přesvědčen, že ty historické aspekty skutečně asi nemají (resp. neměly by mít) velkou váhu, myslím, že zajímavým vedlejším produktem diskusí o Kosovu bylo poučení o historii této oblasti a jižních Slovanů. Myslím, že velmi pěkný a objektivní přehled podává G.R.Jansen (http://lamar.colostate.edu/~grjan/kosovohistory.html). Po přečtení tohoto článku musím říci, ze se Srbům nelze divit, že k té zemi jakýsi citový vztah mají (možná vzdáleně trochu jako Židé ke své zemi zaslíbené...).

A úplně na konec - ta mediální manipulace se netýká jen Jugoslávie – s brutálně manipulativní žurnalistikou jsme se setkali hlavně v podání dua Štětina-Procházková také v případě Náhorního Karabachu nebo Čečenska, ale o tom možná až někdy jindy...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

Pane profesore - sdílím bez názor téměř bez výhrad.
Ty výhrady se tákají pouze odstavce, kde píšete, že historické hranice a vůbec historie je v podstatě balast a kde říkáte, že mezinárodní společenství by mělo obě strany donutit.
Začnu sloven donutit.. Vám se zdá přiměřené? Mně nikoliv. Nebyli to srbové, kdo celou záležirtost v Kosovu vyvolal a zkomplikoval. Krizi vyvolali Albánci. Svou iredentou. Krizi povtdilo mezinárodní společenství, když odepřelo právo Srbům na hájení územní integrity. A znovu donutit? Myslíte, že ještě lze jeden národ donutit dál než už donucen byl, když musel vydat správu nad svým územím někomu jinému?
A teď k tomu názoru, zastávanému Janem Urbanem a , bohužel, i p. Stejskalem- že historie a historické nároky jsou balast, který je potřeba odhodit. Pokud toto přjmeme, pak neplatí žádná smlouva, dohoda, prostě vůbec nic. Platí pouze a jedině právo silnějšího. Bůh nám pomáhej!
20. 01. 2008 | 20:07

vaclavhorejsi napsal(a):

vlk:
Pokud jde o to "historicke pravo" - ja myslim, ze na nem nic poradne zalozit nelze - jediny spolehlivy zaklad jsou mezinarodne uznane smlouvy (ktere se ale vetsinou o tu historii aspon nejak opiraji).
Svoje historicke naroky by samozrejme meli opravnene treba Madari na Slovensko (stejnym pravem jajko my na Sudety). Je nutno vychazet ze soucasneho uznaneho stavu a ten menit jen podle pravidel.
20. 01. 2008 | 20:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

chcete-li odkazovat na má texty, přečtěte si je prosím ještě jednou. Nikdy jsem jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova nepodpořil. Podpořil jsem text, o panu Jovanovičovi, který je ochoten diskutovat o všech alternativách.

Paralela s Mnichovem má jednu drobnou nesrovnalost. Čs. stát (čili oficiální státní moc) nikdy nepodněcoval paramilitární organizace, aby sudetské Němce z jejich domovů vyhnali (a je z mého pohledu zcela jedno, jestli by to třeba byla reakce na chování části z nich). Pokud ano, vůbec bych se nedivil, kdyby se chtěli odtrhnout. Ač nerad (rvalo by mi to srdce) zřejmě bych je podpořil. Nebyla by mi v takovém případě bližší košile než kabát.

S větou "skutečné nebo domnělé vraždění civilního obyvatelstva (myslím, že se později ukázalo, že zprávy o srbských masakrech byly přinejmenším přehnané, ne-li zcela vymyšlené)" neumím polemizovat. Zřejmě jsem zcela zpracován protisrbskou propagandou.

A "pokud jde o ty zlé Srby a hodné ostatní", budete-li se snažit tímto způsobem diskreditovat názory těch, s nimiž nesouhlasíte, daleko se v debatě nedostaneme. Miloševič, Tudžman, Izetbegovič či Karadžič mají ruce od krve úplně stejně. Nikdo tu nikdy netvrdil opak. Nebo jsem si toho alespoň nevšiml.

Libor Stejskal
20. 01. 2008 | 20:17

vlk napsal(a):

pane profesore,
zkuste zdokumentovat právo českého národa na území v České kotlině jinak než právem histrickým.....
Jsou případy, kdy existují smlouvy. Jsou případy, kdy existuje právo , řekněme zvykové, vzniklé tradicí. To první je starší a sahá mnohdyaž na počátek civilizace. Může být nahrazené právem smluvním. Se souhlasem všech zúčastněných. Což je příklad hranic Slovenska. Ty smluvní závazky , které je garantují jsou dva: Trianon a Postupim. Stejně tak garantují příslušnost Kosova k Srbsku. Na rozdíl od jižních hranic Slovenska v případě Kosova pouze Trianon a Postupim stvrdily historické právo.
20. 01. 2008 | 20:18

LEVAK napsal(a):

Mezinárodní právo je zásadní výdobytek, jehož úkolem je minimalizovat zákony džungle ve vztazích mezi státy a národy a chránit malé před zvůlí velkých. Situace kolem jihosrbské provincie Kosovo je dalším příkladem odklonu od tohoto principu. Jak irelevantní a politicky manipulovatelné se stalo mezinárodní právo(hlavně ze strany velkohubých politiků USA včetně našeho V.Havla), je patrné na osudech rezolucí RB k situaci v Kosovu. První (č. 1160, 31. března 1998), odsoudila všechny teroristické aktivity UCK a vyzvala kosovskoalbánské vedení, aby tyto aktivity odsoudilo. Podobně zní i následné rezoluce č. 1199 z 23. září a č. 1203 z 24. října 1998. Rezoluce č. 1244 z roku 1999 definuje Kosovo jako autonomní území v rámci SR Jugoslávie. Smlouva o příměří, resp. ukončení válečných aktivit, ratifikovaná parlamentem SRJ, dokonce hovoří o návratu srbských bezpečnostních a vojenských sil na území Kosova.
Od okupace Kosova vojsky NATO bylo vyhnáno na 350 tisíc nealbánských obyvatel spolu s Kosovany albánské národnosti, kteří se dříve stavěli proti aktivitám UCK. Bylo zbořeno či zabaveno na 40 tisíc srbských domů a zabito 1000–2000 civilistů – přesná čísla nejsou. O zničených srbských památkách nemluvě.
Zároveň existuje nekontrolovaný příliv Albánců z Albánie do Kosova. Markantní je situace v Prištině. Před vpádem NATO do Kosova tam žilo asi 150 tisíc Srbů, nyní jen 140! Podobná situace je i jinde, kde Nealbánci musí žít v podmínkách „ghett“. Až na pár výjimek byla tedy etnická očista dokončena – jen zcela jinak, než ji světu vsugerovala politická propaganda.
Výsledkem a odměnou za toto barbarství by měla být nezávislost Kosova. Pokud by k tomu došlo, půjde o bezprecedentní případ mezinárodní loupeže části území suverénního státu od dob druhé světové války.
20. 01. 2008 | 20:21

jm09 napsal(a):

zdejsi diskuse kolem kosova je myslim nejlepsi ukazkou fungovani blogu a vzajemne vymeny nazoru. Ac nemam prakticky jine informace nez co probehnou skrz media, citim take touhu vyjadrit se.

Domnivam se ze jedinou moznosti jak dlouhodobe udrzet stabilitu (kdekoli na svete) jsou mononarodni staty (idealne s jedinym ci zadnym nabozenstvim). Takove usporadani udrzelo v klidu evropu od druhe svetove valky. Naproti tomu umele vytvorene staty po rozpadu britskeho imperia (zvlaste v africe) se zmitaji ve valkach (vetsinou obcanskych) dodnes.

A nazaver bych pripomel jeste situaci kolem Kypru, kde dle meho nefundovaneho nazoru selhalo stejne mezinarodni pravo.
20. 01. 2008 | 20:23

jm09 napsal(a):

to vlk:
Me se spise zda ze pravo silnejsiho je v mezinarodni politice jedinou zbrani. Ale i ten nejsilnejsi potrebuje alespon par souhlasicich a dost mlcicich aby si mohl delat co chce. A ten slaby stejne nema sanci.
20. 01. 2008 | 20:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,
Myslim, ze nejaky obdobny britsky diskuter v roce 1938 by asi pouzil stejnych argumentu o nesnesitelnem masili ceske policie, vojska i paramilitarnich skupin proti bezbrannemu nemeckemu obyvatelstvu - vzdyt to potvrdila nezavisla a objektivni mise lorda Runcimana? Samozrejme nezpochybnuji existenci srbskych paramilitarnich skupin - byla tam v podstate obcanska valka; ja jsem jen vyjadril pochybnosti o nejakem masovem vrazdeni civilistu srbskymi vojaky.

Nemyslim ze jsem nekde ve svem textu explicitne rekl, ze podporujete jednostranne vyhlaseni Kosova. Rekl jsem jen, ze se stavite za Urbanuv clanek - popirate to? Silne jste ho pochvalil - ja vam to nevytykam, jen jsem neemocionalne konstatoval skutecnost.

Nemuzete poprit, ze celkovy dojem, ktery media systematicky vyvolavala byl, ze Srbove jsou ze vsech nejhorsi. Pokud jste takovy dojem z cetby novin nemel, tak asi ctete neco jineho nez ja (coz vam ovsem take nevycitam).

Muj hlavni point byl ale jinde - ze uznani jednostranneho osamostatneni bylo a je zasadne spatne. Pan Urban soudi jinak.
20. 01. 2008 | 20:44

Karel napsal(a):

Naprosto jasně popsáno. Jen jsem zvědav jak naše vláda v tomto případě bude dodržovat mezinárodní právo anebo dá najevo, že je jí veškeré právo ukradeno a to jak mezinárodní tak domácí.
20. 01. 2008 | 20:49

kopřík napsal(a):

Poznámka k větě pana prof. Hořejšího :
"skutečné nebo domnělé vraždění civilního obyvatelstva (myslím, že se později ukázalo, že zprávy o srbských masakrech byly přinejmenším přehnané, ne-li zcela vymyšlené)"
Souhlas. Já si vzpomínám, jak těsně před "humanitárním bombardováním" uvedl oficiální mluvčí NATO jako bezprostřední podnět k této akci, že v Kosovu je pohřešováno asi 100 000 Albánců, přičemž naznačoval, že jsou všichni povražděni. Nakonec se, pokud si vzpomínám, našlo (včetně masových hrobů) asi o 2 řády méně mrtvých. Samozřejmě - ne že by to nebylo strašné.
20. 01. 2008 | 20:53

KOSMAJ napsal(a):

to Hořejší
pane profesore ..
https://www.youtube.com/watc...

https://www.youtube.com/watc...

...děkuji Vám
20. 01. 2008 | 20:58

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

měl jsem možnost mluvit s celou řadou lidí, kteří na Balkáně působili. Žádný z nich neměl nic proti Srbům, ani nijak nestranil těm druhým. Z toho, co od nich vím, vyplývá následující:

Etnické čistky rozpoutal zřejmě jako první Fraňo Tudžman. A Miloševič velmi rychle zjistil, že to vůbec není špatný nápad. Odvádí to pozornost od jiných věcí. A tak zatímco Tudžman, Karadžič, Izetbegovič a další s plamenem v oku "čistili" ve jménu národní ideji (to je samozřejmě neomlouvá, naopak), Miloševič k tomu měl ještě jeden důvod: zachránit si krk, resp. udržet se u moci.

A tak čistili všichni. Miloševič toho ale měl na čištění jaksi víc, a tak ta zvěrstva byla více vidět (spíše jde o kvantitu než kvalitu). No, a po takovémto "kočkování", kdy šílení nacionalisté poštvali lidi proti sobě je už zase dost těžké je přimět, aby spolu žili. Nic víc, nic míň.

Je možné, že někdo něco v rámci Runcimanovi mise interpretoval. Tady však nejde o interpretaci, ale o fakta. Na Balkáně si lidé opět podřezávali krky. A podněcovala je k tomu státní moc, která je měla naopak chránit. A lidé, kteří jsou toho obětí, pak bývají poněkud podezíraví. Už nevěří, že se jich stát dokáže zastat.

Explicitně jste neřekl, že podporuji samostatnost. Zato jste přirovnal Jovanoviče "k nějakému českému politikovi, který by v roce 1938 neohroženě hájil stanovisko, že Sudety mají být vydány Německu."

Nicméně Jan Urban citoval pana Jovanoviče, který řekl: "Pokud jako Srbové CHCEME KOSOVO, musíme ukázat vstřícnost k lidem, kteří tam představují většinu, a to jsou Albánci - tak, aby zítra Srbové v Kosovu mohli očekávat, že Albánci projeví vstřícnost vůči nim."

Čili Vy jste naznačil, že podporuji pana Urbana, který podporuje Jovanoviče, který je pro samostatnost Kosova. Komentář si odpustím.

Takže znovu: jednostranné uznání samostatného Kosova jsem nikde nepodpořil. Podpořil jsem text pana Urbana, v němž nikdo o ničem podobném nehovoří. Naopak hovoří podle mne velmi rozumně.

Libor Stejskal
20. 01. 2008 | 21:10

LEVAK napsal(a):

Pane Stejskal prosím pěkně netančete nám tady foxtrot!
20. 01. 2008 | 21:14

stejskal napsal(a):

Tak ne, pane LEVAKu, nebudu. Omlouvám se. l.s.
20. 01. 2008 | 21:27

outsider napsal(a):

O vztazích v Jugoslávii a jejich srovnání s Československem:
V roce 1988 jsem se účastnil mezinárodní akce pořádané universitou v Lublani. Oficální program byl zahájen státní hymnou, všichni vstali, ale v její polovině si část účastníku sedla. Později mi na můj dotaz vysvětlili, že to nebyla "jejich" část. Podotýkám, že šlo o akademickou akci, tedy o osoby vysokoškolsky vzdělané nebo vzdělávané. Srovnání pana profesora s utlačovanými Slováky myslím trochu kulhá. Představit si analogickou situaci u nás, to by chtělo velkou dávku fantazie. Můžeme tady jen spekulovat o příčinách, které vedly k tak vyhroceným vztahům.
20. 01. 2008 | 21:35

Tom napsal(a):

Dobrý večer,
někteří z diskutujících zde či pod jinými blogy prezentují některé věci jako fakta, např. to že se v Kosovu nachází málo nebo skoro žádné masové hroby. Ovšem nezaznamenal jsem žádné důkazy těchto výroků. Existuje někde nějaká seriózní zpráva, která toto dokazuje? To že je toho plný internet pro mě nic nedokazuje, o 9/11 je tam toho taky plno a většinou samé hlouposti.
Jinak si také jako pan Hořejší myslím, že silné demokratické státy by měli využít svého vlivu (a chcete-li, i síly) a donutit obě strany sporu přijmout řešení, které má šanci přinést nejméně konfliktů do budoucna a hlavně zabránit okamžitému násilí. A dle mého je ostuda, že se to neděje i v případě jiných krizí (Dárfur např.).
20. 01. 2008 | 21:44

Ministr vědy napsal(a):

tanec rozumu na hrobech
u nedělní kávy
vy dodržujte pravidla
u nás jsou všichni zdrávi
20. 01. 2008 | 22:00

RUMCAJS napsal(a):

Pane Stejskale, jednoznačně stojím za Váma!( I když si za to nic nekoupíte.)

Řekl bych, že pan profesor né zcela vnímá realitu a že aniž to tuší,jednoznačně navrhuje konfrotaci.Žádný dopis z Bílého domu nepomůže.To je iluze. Ti lidé se tam nenávídí a nikdo jim nedokáže nařídit,aby spolu vycházeli v dobrém.

Jsou jen dvě možnosti.
Buď Kosovo Srbové srovnají se zemí nebo ho nechají jít.

Já bych volil tu druhou možnost .
20. 01. 2008 | 22:07

vlk napsal(a):

To outsider
sloužil jsem jako záklaďák v r. 1976. Zažil jsem něco vbleděmodrém.
Jo a titulovali nás páni federáti. Nechápal jsem proč. Docvaklo mi to až v 91. Když Čarnogurský žádal svojí hvězdičku a stoličku....
20. 01. 2008 | 22:09

ulianov napsal(a):

Konečně pravdivý a hlavně upřimný názor z kterého nečouhá prvoplánová agitka v něčí prospěch. Je to asi také tím že na rozdíl od pana Urbana je tento člověk akademik a pravděpodobnost, že by byl svázán s nějakými politickými lobby je velmi malá. Což u lidí veřejně činných a svázaných s mediálně-politickou sférou vyloučit nelze. Pane Hořejší, také dík za připomenutí mediální propagandy 90 let ve prospěch čečenských teroristů v tehdejším podání nejen procházkové a štětiny ale i jiných.
20. 01. 2008 | 22:10

bigjirka napsal(a):

RUMCAJSI, máš pravdu, muslimani nás nenávidí. Samostatné Kosovo je důvodem k emigraci z Evropy, dokud je čas.

Chuj s PC!
20. 01. 2008 | 22:11

Karel Vomacka napsal(a):

Tentokrat je to lepsi p prof. Horejsi nez minule, rozhodne mene jednostranne. Dokonce s Vami i souhlasim, ze Srbove a Srbsko maji negativnejsi medialni obraz nez si zaslouzi. Nicmene mne vsechny ty diskuze plne nenavistnych prispevku o dejinach a soucasnosti Jugoslavie a Balkanu presvedcili o jedinem, ze hlavnim problemech lidi tam zijich, je az tezko pochopitelna nenavist. Vsichni si najdou argumenty pro tu svou pravdu, natoci o ni pekne dokumenty atd.

Asi opravdu nejlepsim resenim by bylo Srbsko nerozdelit a casem je zaclenit do EU. Mezitim doufat, ze rust obchodu a bohatnuti spolecnosti ostri nenavisti otupi.

Jen nevim, jestli to neni jen iluze...
20. 01. 2008 | 22:14

bigjirka napsal(a):

P.S. A nepůjde-li to jinak, tak opt. No. 1
20. 01. 2008 | 22:14

Satrapa napsal(a):

To outsider: Na Spartakiádě v roce 1980 byly dva čtverce při cvičení žen. Jeden tvořily Češky, druhý Slovenky. Slovenky zpívaly jen svou část hymny. Stejný příklad, jako popisujete vy z Lublaně...
20. 01. 2008 | 22:16

bigjirka napsal(a):

Karle Vomáčko, zlepšující se hospodářství úplně neutlumilo ani ETA, ani IRA... Osmanská říše vrazila do Evropy klín, který do ní nepatří a bude hnisat tak dlouho, dokud... Rozhodně bych to neřešil potlačením křesťanství....
20. 01. 2008 | 22:17

outsider napsal(a):

To vlk a Satrapa:
díky za příklady. Na vojně na východě jsem si taky užil svoje. Tady mne mrazilo hlavně z toho, že šlo o universitní pedagogy.
20. 01. 2008 | 22:21

RUMCAJS napsal(a):

bigjirka:
Vaše stanovisko je utvářeno Vašimi obavami z islamizace. Já je mám také. Ale taklhle bych to řešit nechtěl.
Zkuste zapomenout na to, jaké náboženství vyznávají a zkuste se nad výše uvedeným problémem zamyslet znovu.
Jsem přesvědčen, že dojdete ke stejnému řešení, jako pan Urban.
20. 01. 2008 | 22:41

outsider napsal(a):

Ještě jedna vzpomínka:
na stejné akci, v neoficiální části ve vinném sklípku, jsem seděl se Slovinci. Začali se mne vyptávat na česko-slovenské vztahy a šikanování v armádě. Otázky směřovaly k tomu, zda je u nás povinnost v armádě používat jeden jazyk. Vzpomněl jsem si na jediné pravidlo - oslovená jednotka odpovídá hromadně na pozdrav v jazyce, ve kterém byla oslovena. Zdar, soudruhu majore! Zdar, súdruh major! Což je jen ptákovina. Pro ně bylo tohle téma evidentně velmi citlivé a tehdejší řešení (nevím přesně jaké bylo) považovali za útlak ze strany Srbů. Měl jsem z toho rozhovoru snad ještě horší pocit než z té ignorované hymny. Opakuji, že tou nenávistí byli zasaženi i akademici-přírodovědci, které - možná nafoukaně - považuji za elitu národa.
20. 01. 2008 | 22:47

prirodovedec napsal(a):

Pane profesore, asi byste nemel nechat priste bez odpovedi i vzdalenejsi glosy, stavate se popularni :):

http://neviditelnypes.lidov...

Budu Vam vdecny za Vase pripadne vyjadreni, protoze si myslim, ze si to Vasi reakci zada. Dekuji Vam predem.
20. 01. 2008 | 22:55

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,
děkuji za článek, kterým vyjadřujete holou skuečnost a to těmi nejdecentnějšími slovy, přímo eufemismy.
Nebudu opakovat, co jsem o té perverzní prasárně na srbském národě napsal v minulé diskuzi a v řadě jiných debat na aktuálně. jen by mi prudce stoupl tlak a v příspěvcích bych ztratil svůj obvyklý styl.
Ještě jednou děkuji.
20. 01. 2008 | 22:59

bigjirka napsal(a):

přírodovědče, neodpověděl jste pod Havlem...
a) nevšiml
b) nestojíte o žádný osobnější kontakt

:-)))))))
20. 01. 2008 | 22:59

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Musim se podivat. Zrejme jsem prehledl. Podivam se a zareaguji. b) je take spravne :) - nicmene snazim se nebyt nezdvorily, cili neprehledl jsem schvalne.
20. 01. 2008 | 23:05

fafnir napsal(a):

Rumcajsi
1.Islamisace mi také vadí,a to silně.
2.Nejsou to Čechy,bez náboženství se to řešit nedá.
3.Národy v tom místě,Chorvaté,Srbové,Albánci,Turci,si podřezávali krky po staletí,tak proč by s tím měli přestat zrovna teď.
4,Skončí to,buď rozdělením,nebo masakrem,jen o málo méně to připomíná stav před 1.válkou.Bohužel.
20. 01. 2008 | 23:17

EZECHIEL napsal(a):

Problematice moc nerozumím, proto se do diskuze nebudu přidávat.Ale vzpomínám si, že moje babička, jako děti na vesnici jsme ji říkali stařenka, která snad celý život prožila (obrazně) na poli s motykou a srpem a nebyla celý život u doktora, zemřela v 80 letech roku 1960. Tak ta stařenka často říkávala, že bude konec světa a ten nastane na Makedonském Kosovu. Nikdy jsem si z toho nic nedělal nerozuměl jsem tomu, protože mě bylo 16 let, když zemřela a to říkala, ještě dřív, když jsem chodil do ZŠ.Nevím kde ten název vzala a proč to tak často říkala. Teť jsem si na to vzpomněl.
20. 01. 2008 | 23:23

outsider napsal(a):

To Václav Hořejší:
pane profesore, připojuji se k přírodovědci. Máte toho na psu k k zareagování více:
http://neviditelnypes.lidov...
I já se o Vás v diskusi otřel :-)
20. 01. 2008 | 23:26

RUMCAJS napsal(a):

fafnir:
Naprostý souhlas.
20. 01. 2008 | 23:30

bigjirka napsal(a):

fafnire, masakr se s rozdělením nijak nevylučuje, dokonce bych jej prohlásil za pravděpodobný.
20. 01. 2008 | 23:46

Jan Urban napsal(a):

Vážený pane profesore,

prosím vás, zadejte si do vyhledavače "Kosovo Commission" a přečtěte si alespoň výtah z práce mezinárodní expertní komise. Vaše interpretace mých názorů nesedí - ani v premise, že dávám přednost jednostrannému vyhovění jedné straně konfliktu, nebo v tom, jak popisujete Čedomira Jovanoviče. Vážím si Vašich názorů, ale pro tentokrát bych poprosil o větší poctivost při práci s textem, který kritizujete. Přeji hodně dobrých diskuzí.
20. 01. 2008 | 23:46

fafnir napsal(a):

bigjirko
a právě proto mám strach z druhé části bodu 4
20. 01. 2008 | 23:54

bigjirka napsal(a):

masakr bude, válka světová snad ne.
20. 01. 2008 | 23:59

fafnir napsal(a):

bigjirka
ona stačí ke štěstí i lokální.A v dnešním světě "lokální" může být i celoevropská.
21. 01. 2008 | 00:09

Ministr vědy napsal(a):

Islámu se nebojte, je poznatelný. Horší je blbost a pýcha /i u vzdělanců/.
21. 01. 2008 | 00:09

prirodovedec napsal(a):

outsider, autor: On ten zpusob psani autora, na ktereho oba odkazujeme ma jiste koreny:

http://neviditelnypes.lidov...
21. 01. 2008 | 00:26

im napsal(a):

Outsiderovi a prof. VH:

Nevím, nevím, zda plýtvat vzácným časem odpovídáním grafomanovi p. Rychetskému ???

Neuspěl tady v půli prosince, našel prostor u Neffa. Úroveň tamější diskuse je poměrně výmluvná.

Zdá se, že p. Rychetského jeho práce v Selectide (pobočka Sanofi Aventis U.S.) zřejmě nudí, nebo je časově velmi nenáročná, společnost ostatních českých chemiků a přírodovědců tamtéž ho asi neláká, arizonské slunce mu asi trošku připéká mozek, takže se seberealizuje coby komentátor...
21. 01. 2008 | 00:29

Ministr vědy napsal(a):

paní im, nerozumím Vám: v čem se tady má uspět? Ale časem na odpověď plýtvat nemusíte. Já opravdu nechápu, co je to úroveň. Snad zdroj nedorozumění?
21. 01. 2008 | 01:03

Karel Vomacka napsal(a):

Pane profesore, tak mne napadlo po letmem proletnuti zde uvadenych odkazu, jestli byste nechtel prokazat take svou "moudrost" a "odvahu" tim, ze byste misto moralne diskutabilnich prispevku, napsal nejaky prispevek se svymi zkusenostmi z (post)totality? Tak aby to i ti mladi pochopili. Nebo nejste schopen prekrocit svuj stin a radsi se budete "amatersky" zabyvat Kosovem?
21. 01. 2008 | 01:28

Havranpírko napsal(a):

Pane profesore, při vší úctě, Váš článek není ničím jiným, než kompilací příspěvků diskutérů pod blogy p. Dientsbiera a Urbana. Neříkáte nic novějšího, než oni (tedy až na paralelu s misí lorda Runcimana), pouze poněkud nejistějším tónem...za to byste měl za studentských let možná trochu problémy, nemyslíte?
Na druhou stranu jsem rád, že se Vaším prostřednictvím jejich názory a postřehy dostaly na titulní stránku blogů, neboť s nimi povětšinou nelze než souhlasit.

Mezinárodní politické zacházení se Srby je opravdu ostudné a trestuhodné, dočetl jsem se navíc na http://www.ct24.cz, že už jsme se k většinovému názoru reprezentací EU stačili prostřednictvím p. Schwarzenberga přidat i my...měli bysme se začít stydět za to, že jsme Češi a po vzoru Egona Bondyho odejít na Slovensko?
21. 01. 2008 | 01:33

IvanT napsal(a):

Pane Horejsi, tentokrat s vami nesouhlasim. Vetsina statu nedovoli aby je nekdo rozdeloval, i kdyz si to budou etnicky a geograficky presne definovane skupiny prat a i kdyz pro to maji treba padne duvody jako mezinarodne uznane utlacovani. Takove staty take nikdy nepristoupi na kompromis a tezko je k nemu muze nekdo donutit (nehlede na to, zda to nuceni je moralni).

Podle meho nazoru je spravnym resenim korektne vedene referendum. Jestli si velka vetsina obcanu dobre definovaneho uzemi preje oddeleni, maji je mit. V EU stejne role statu upada a rozdeleni v ramci vetsiho demokratickeho celku by nemel byt pro nikoho problem. Ceskoslovensko se rozpadlo a neni moc tech kteri tvrdi, ze tim nekdo nenapravitelne utrpel. Naopak - vzajemne vztahy jsou podle meho nazoru lepsi nez pred tim a vyvoj ukazuje, ze oba narody jsou opravdu odlisne a rozdeleni smysluplne.

Vidim ovsem, ze takoveto reseni by asi bylo stezi prijatelne dalsim zemim, jako treba Spanelsku s Basky a mozna i Katalanci, atd. To je ale jina otazka.
21. 01. 2008 | 03:07

Pepa Řepa napsal(a):

To Havranpírko
dovoluji si připomenout, že nová Lisabonská smlouva,která má být v dohledné době ratifikována zahrnuje instrument jednotné zahraniční i imigrační politiky, vypouští požadavek konsensu, zavádí většinové hlasování.

Z toho se dá celkem snadno vyvodit, že bude samostatnost Kosova dříve, či později uznána.
Pouze tři státy vyjádřily alespoˇn verbální odpor:Řecko, Kypr a Slovensko.

Nevím jak to cítíte vy, ale já se hluboce stydím za to,že ČR nebyla alespoň mezi těmito státy.
21. 01. 2008 | 06:49

zdesta napsal(a):

Stačí si položit otázku, kdo měl prioritní zájem rozbít federativní uspořádání v bývalé Jugoslavii a proč.Rozmíchat národnostní vášně,dodat zbraně a munici, není nijak složité.Vždy se najdou jednotlivci, které patologicky přitahuje barbarství.Dokonale vymyšlený scénář i s důsledky.
21. 01. 2008 | 07:11

Václav napsal(a):

Je hezké co nám tu univerzitní vzdělanci předvádějí. Rozumná polemika je ale k ničemu, není-li v ní jasně vidět "palec" dolů či nahoru. Takže nakonec stejně každý musí mít svůj úhel pohledu. Nikdo neví jak vše dopadne. Stačí jiskřička a budou tu potoky krve.
21. 01. 2008 | 07:33

jakub napsal(a):

To autor.
Vaše blogy jsem nečetl. Nějak jste mi nezaujal abych se díval na to co píšete.
Dnes mi zaujalo téma a tak jsem si to, co píšete přečetl.
Váš příspěvek mě zaujal. Nebojíte se říkat to, co není zrovna nyní módní a co chtějí "mocipání" slyšet.
Z mého hlediska jste to napsal objektivně, spravedlivě a se znalostí problému. Dík za to. Kéž by bylo takových víc.
Budu vyhledávat vaše další příspěvky a číst je.
Omlouvám se, že jsem nepřispěl k tématu do diskuse. Své názory jsem ale už presentoval u příspěvů Urbana a Dienstbíra, nebudu se proto opakovat.
21. 01. 2008 | 08:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Urbane,
take ja si Vasich nazoru vazim. Nejmene z jednoho Vaseho predchoziho clanku (http://blog.aktualne.centru...) a Vasich poznamek pod nim jsem mel jasny dojem, ze se primlouvate za ono zcela jednostranne reseni, protoze je to jen uznani "fait accompli"a "realpolitika". Pokud jsem Vam rozumel spatne, uprimne se omlouvam. Bylo by vsak dobre, kdybyste tedy sve nazory vyjadroval tak, aby k podobnym nedorozumenim nemohlo dochazet.
Nakonec tedy prima otazka: Souhlasite s mym nazorem, ze je potreba alespon formalniho kompromisu (volna (kon)federace, nikoli uplna nezavislost), ktery by i Srbum dal pocit, ze si aspon trochu zachovali tvar?
S pozdravem
Vaclav Horejsi
21. 01. 2008 | 08:52

Bessy napsal(a):

No tak nevím, přidám jen dost amatérský a přehnaný názor-dovedu si třeba představit situaci- za nějakou dobu třeba v Železné Rudě- většina Vietnamců vytlačí původní obyvatelstvo-po čase budou chtít samostatnost-nebo Karlovy Vary-dáme jim to území? Vždyť historické zkušenosti jsou docela jasné- kolik území změnilo vládce, když se podařilo obsadit území jinou národností.V Kosovu jsem byla asi v roce 1989-mluvila jsem tam se Srby a ti měli s Albáncema stejné potíže, jako my s Rómy-kriminalita, drogy.Také si myslím, že osamostatnění Kosova by vedlo k nárůstu aktivit albánských mafií.
21. 01. 2008 | 09:33

Ivan Hochmann napsal(a):

Srbové se dopustily ve své poválečné historii mnoha zásadních chyb.Domnívám se ,že největší chybou Bělehradu byl vzájemný vztah k národním celkům,které disponovaly silným nacionalismem.Pardon-celkům,jejichž politikové disponovaly nacinalismem.Srbům se jednoduše a prostě rozpadl slepenec,který neměl stejně dlouhého trvání.A rozpadl se proto,že komunisté museli přestat manipulovat a terorisovat obyvatelstvo.Ano pane Hořejší,příčina je opět v chytrácích,kteří přecenili svoje možnosti.Bělehrad přišel o všechno i o přístup k moři.Nedali si poradit ani od Evropanů.Oni mají svoje ruské kamarády,tak mají co chtěli.A už toho nechte.Proč pořád provokujete a vyvoláváte mezi svými levicovými kamarády aktivity zdání soudržnosti.Nemáte ani desetinu vědomostí a zkušenöstí s touto problematikou jako pan Jan Urban a pořád budete mlet svoje.Jste to samé co vlk a Hochmann.Takže jste i jako Hochmann vůl.To jsou vaše slova Profesore.Ivan.
21. 01. 2008 | 10:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Kdo si spojuje srbskou problematiku s islámskou expansí do Evropy- má pravdu pouze částečnou.Bigjirko-máš pravdu částečnou.Ať se jedná o Blízký východ,či Balkán,Indonesie,Afrika- všude jsou problémy s muslimy,kteří jsou historicky novodobým prvkem.Jejich agresivita,nesnášenlivost,vztah k ženám atd.atd.Od 7. stol.se rozlézají pocelém světě a průvodním jevem jejich boha je vraždění,terror,asimilace.Celý svět to ví,takže si s nimi bezpochyby poradí.Kosovo v tomto smyslu je problém,coby za nehet malíku vlezl.Ivan.
21. 01. 2008 | 10:48

bigjirka napsal(a):

Ivane, Srbové jsou bojový hraniční národ a celý Balkán je dosti divoký kotel. Srbové tak jako všichni v tom koutě udělali hodně chyb. Ovšem jak píše Bessy, muslimové v Kosovu dělali potíže už za Tita. Islám v Evropě je cizorodý prvek, který sem prostě nepatří. Tím nekomentuji náboženství jako takové po filosofické stránce, k tomu nemám background. Jenže islám je nejen náboženství, ale jak jsem pasl již víckrát, vytváří totalitní náboženskosociální systém, který doposud částečně rozrušili jen diktátoři, jako Saddám, Assád a koneckonců ani Atatürk zrovna ukázkovým demokratem nebyl, i když jeho počínání vedlo ke zrodu dosud nedokončené demokracie v Turecku. Albánci se v Evropě neangažují v jiných oborech, než je drogový obchod a obchod s bílým masem. Toto téma není pravolevé, je to o obhajobě hodnot západní civilizace. Kosovem se Amerika snaží vsunout granát do řiti Evropy - asi preventivně jako potenciálnímu konkurentovi.
21. 01. 2008 | 10:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Hochmanne,
mohl bych Vas pozadat, abyste pod mymi prispevky uz nadale nediskutoval? Vase nenavist mi vadi, nejsem na takovy zpusob "diskuse" zvykly.
Dekuji predem
S pozdravem

Vaclav Horejsi
21. 01. 2008 | 10:57

Tupelo napsal(a):

Cela zalezitost kolem Kosova nema s islamem co delat, bud je odtrzeni Kosova pravoplatny akt nebo neni. Pokud neni pravoplatny jen proto, ze by bud Kosovo bylo islamskym statem anebo se pripojilo casem k Albanii, tak je neco spatne.
21. 01. 2008 | 11:20

Ivan Hochmann napsal(a):

Jirko Islám v Evropě byl vždy problémem.A pořád je.Tlačí se do Evropy z Afriky i z Asie.Několikrát dostal vojensky po hubě.Nic ho nepoučilo.Vyplývá to z podstaty náboženství,které přikazuje expansi i ohněm a mečem.Španělští židé a gótové dobře věděli,když jeho vliv po mnoha letech eliminovali.Francouzi-jestli rychle neposlechnou alespoň některé argumenty Le Penna velice špatně dopadnou.Jsem zvědav jak si poradí němci s 6.mil islámskou komunitou,kterou si do bundes republik natahali z Turecka jako lacinou pracovní sílu.Aby si nakonec neusmysleli,že v rámci Schengenu přesunou v civilisované Evropě zabydlené už druho,či třetí generace muslimů do české kotliny.Tito lidé(dáli se to tak říci)Jsou výrazně agresivnější než muslimové ve svém domácím prostředí.Tito se málokteří asimilovali a atablovali v evropské křesťanské společnosti,Poněvadž jsou zde ,jak píšeš cizorodým prvkem,a nikdy se nezmění jsouce podporováni imámy a vůdci náboženských komunit.Jsou pátou kolonou.To jsou budoucí Evropské Sudety a Kosovo dohromady.Jsou granát v řiti světa.Už proto,že se z nich rekrutuje největší procento teroristů,kteří dobře vědí jak financovat svoje tanečky,Zajisté-obchod s drogami a ženami.A bílá degenerovaná rasa to má přece tak ráda.Ivan
21. 01. 2008 | 11:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Hořejší.Pletete si pojmy,pouze vám vracím,o co jste si požádal.Jsem zvyklý nazývat věci pravým jménem bez emocí a nenávisti.Domluvím se s kýmkoliv,kdo si nemyslí,že čarováním s námětem a slovy oblbne ostatní.A ještě je arogantní a jedovatý jako durman.Ivan.
21. 01. 2008 | 11:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale jistě není mě potřeba dohadovat se s Vámi a Vašimi příznivci.Vyhovím vašemu přání pane a na VAŠE blogy už nevstoupím.Sbohem.Ivan.
21. 01. 2008 | 11:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

Dekuji!!!
21. 01. 2008 | 12:12

bigjirka napsal(a):

... škoda.. Ivan je někdy dost drsný...

Tupelo, jsou dvě komponenty:

mezinárodní právo - z tohoto hlediska mi připadá samostatnost Kosova jako Mnichov II

geopolitické zájmy - muslimské útvary v Evropě jsou proti evropským zájmům, co vede Ameriku k podpoře Vetřelce, je mi záhadou.

A do toho zasahuje pravolevé vidění, kde někteří si myslí, že Srbsko representuje levici, příp. komunismus. Jenže zde, ač "pravičák", jdu ke kořenům a bez ohledu na pravicovost či levicovost jsem pro Evropu evropskou, křesťanskou. My píšeme rok 2008, ne 1428!

Proto je diskuse tak nepřehledná a vypadá to, jako by jeden psal o voze a jeden o koze.
21. 01. 2008 | 12:36

Tupelo napsal(a):

@bigjirka:myslim ze jste to rozsek, mozna tech uhlu pohledu bude i vic, ale v zasade je nejdulezitejsi prave ten asekt pravni - mezinarodni pravo nemuze byt jen tak znasilnovano.

Ony geopoliticke zajmy jsou neco neurciteho, za priklad si muzeme vzit americkou agresi do Iraku, tam tyto zajmy hraly prim. Pokud si na to zvykneme, pak se nebudeme moci divit, az vznikne blok, ktery bude silnejsi nez NATO - bude mit sve geopoliticke zajmy. Proto bych byl velmi opatrny a snazil se pozvednout mezinarodni vztahy na novou uroven.

No, o krestanke Evrope muzem dat rec, ale pripada mi to jen jako lehce povrchni fraze. Mozna se da najit neco jineho, proc stoji za to 'branit' Evropu (nacionalismus to pro me rovnez neni ;))
21. 01. 2008 | 12:54

Vico napsal(a):

Číst příspěvky Ivana Hochmanna je drastickým cvičením v umění sebeovládání. Takovou chuť říci něco sprostého..ale tím bych se dostal na jeho pokleslou úroveň.
21. 01. 2008 | 13:39

bigjirka napsal(a):

Tupelo, já žádný zuřivý křesťan či katolík nejsem. Nechci se furt opakovat, několikrát jsem zde psal o naprosté nekompatibilitě muslimského systému a toho, čemu my říkáme křesťanství - ale nejde zdaleka jen o otázku víry. Nezbývá nám nic lepšího nebo horšího, než hájit svou Citadelu. To je zároveň ta geopolitika.
21. 01. 2008 | 14:11

Láďa napsal(a):

Vico: prispevky Ivana Hochmana patrne nerezonuji s vasim presvedcenim ale ale poklesle nejsou - popisuji skutecnost, ne jakysi neuskutecnitelny ideal. to ze je to chmurny popis je sotva jeho chybou.
21. 01. 2008 | 14:19

bigjirka napsal(a):

Tupelo, slova o americké agresi do Iráku jsou trochu.. přehnaná. Větším problémem je to, že nebyl připraven rozumný plán, jak odstraněného diktátora nahradit něčím lepším, něco jako Marshallův plán.
21. 01. 2008 | 14:49

Jan Urban napsal(a):

Vážený pane profesore,

"alespon formalni kompromis (volna (kon)federace, nikoli uplna nezavislost), ktery by i Srbum dal pocit, ze si aspon trochu zachovali tvar", po kterém voláte, by určitě byl řešením ideálním, protože zachování tváře je faktorem nesmírně důležitým. Přes všechna velká politická prohlášení z obou stran jednání v zákulisí stále probíhají a jejich výsledek možná (doufám a modlím se)všechny ještě překvapí. Nejdůležitějším momentem, hovořícím pro nějakou formu kompromisu, je srbská většina na jednolitém a podle srbských zákonů a srbskými institucemi spravovaném území severního Kosova, tak jak jsem o tom psal. Rozdělení provincie se nabízí jako jedno řešení - předpokládalo by ovšem pravděpodobně i nucenou výměnu obyvatelstva a tím i konečnou ztrátu srbského vlivu ve zbytku Kosova. Společná správa severu provincie a odložení konečného řešení statutu je možnost druhá - hlavně jako odzkoušení modelu spolupráce pro tzv.evropeizaci - tedy zrušení hranic a vytvoření regionálního rámce trhu a institucionální spolupráce - k tomu by byla bezpodmínečně nutná účast okolních států, proti čemuž velmi razantně vystupuje Řecko, kterému srbsko-ruská vazba velmi vyhovuje. Atd. atd. Těch modelů možných kompromisů je celá řada, ale pokud se prezidentem stane Nikolič, budeme svědky jednoznačného a rychlého vyhlášení samostatnosti - podle některých informací to radikálnější část kosovské reprezentace chystá na období v osmačtyřiceti hodinách před druhým kolem prezidentských voleb v Srbsku, protože nacionalisté na obou stranách se navzájem velmi potřebují a zvolení fašistoidního ultrašovinisty - zkuste si představit o sto procent horšího Jána Slotu - by jim velmi pomohlo posilovat pocit ohrožení - a tím i konfrontaci. S Čedomirem Jovanovičem se velmi mýlíte. Přečtěte si v diskuzi na mém blogu názor čistého fašisty, který požaduje jeho zavraždění z rukou "vlastenců", stejně jako se to podle něj stalo se "zrádcem Zoranem Djindjičem". A vedle toho si dejte onoho šest set let starého jana Husa - tedy výrok "Němec milejší mi bratra zlého". Tam někde bych rád hledal prostor pro ten kompromis.
21. 01. 2008 | 15:04

Jan Urban napsal(a):

Omlouvám se, plný citát je "Němec dobrý milejší mi bratra zlého".
21. 01. 2008 | 15:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Vazeny pane Urbane,
ja samozrejme vim, ze na srbske strane je spousta fasistoidnich silencu (asi by v podobne situaci byli v kazdem jinem narode). U toho Jovanovice jsem se asi spatne vyjadril, omlouvam se, verim, ze je to cestny clovek; myslim, ze i on by privital ten kompromis typu "nazrany vlk a cela koza". Mne jen hrozne vadi ta naprosta jednostrannost medii, ktera vidi cernobile to, co takove vubec neni...
Jsem rad, ze se asi nakonec zase tak moc v nazorech nelisime, ze dovedeme vecne diskutovat.
S pozdravem
VH
21. 01. 2008 | 15:49

bigjirka napsal(a):

Ty šílence dopomohlo vypěstovat i "humanitární bombardování".
21. 01. 2008 | 16:04

Pepa Řepa napsal(a):

Kouzlo nechtěného, podvědomí při citátu Jana Husa zapracovalo.
21. 01. 2008 | 16:27

Tupelo napsal(a):

@bigjirka: prominte za pozdejsi rakci, cosi jsem mel. Ja prave nevim, jestli je ta geopolitika v poradku (viz Irak, no agrese to byla, jak jinak to nazvat, ovsem na hrubem podceneni nasledne okupace se shodneme, plan nebyl zadny; pripadne byl, ale totalne selhal), myslim ze Evropou neotrese jeden stat, byt muslimsky, na jejim jihovychodnim koute. Zaroven nevim jestli ji pomuze poukazovani na jeji 'krestanske hodnoty' (nepodsouvam Vam osobne), pro me to je pomerne prazdny klise, neco jako pochvalovani si novych zimnich gum aniz bych si vsiml ze mam pod miru brzdovou kapalinu. Pokud evropane nebudou mit nejaky cil za kterym jit, viru v budoucnost, Evropa se rozlozi sama (ale nejsem pesimista v tomto ohledu) a stane se regionem upadku.
21. 01. 2008 | 17:16

bigjirka napsal(a):

Tupelo, je jasné, že odstraňování diktátorů externí silou je problém. Navíc s islamismem nemůže bojovat demokracie, ale spíš "osvícený diktátor" jako Ataturk, Mušaraf... Islamismus je totiž tak hluboce zažrán pod kůži díky té své náboženskosociální totalitárnosti, že čistě demokratickou cestou by byl okamžitě instalován zpět. Já to s "křesťanskými hodnotami" nepřeháním. Ale uvědomte si, že na nich vyrostla demokracie a dnešní systém svobod a že k tomu systému patří, že si můžete vybrat, zda budete věřící a v jaké víře, či ateista... nic takového v islamistické společnosti neexistuje. Alláh je největší a Mohamed je jeho prorok. Pokud se vám to nelíbí, skončíte tam ošklivě. Ale jak říkám, je to tam tak zažrané, že o tom nikdo nezapochybuje. Do Evropy takové struktury nepatří, zkuste to nějak pochopit.
21. 01. 2008 | 17:41

Tupelo napsal(a):

@bigjirka: verte mi, ze pokud jsem rad ze krestanska cirkev ztratila nad lidmi svoji moc, tak ze bych byl jeste mene rad aby ji zde misto ni ziskal islam :). Jen jsem vyjadril nazor, ze si nemyslim, ze by vznik islamskeho Kosova (jakkoliv s nim nesouhlasim, je to srbske uzemi) bylo samo o sobe nebezpecim pro Evropu. Na druhou stranu si myslim, ze i islam se vyviji (a v dnesni zrychlene a globalizovane dobe jeste rychleji), napr. v Iranu ziji Zide, pali se tam fotky prezidenta, nedavno probihali boure proti spatne ekonomicke politice. Tim nerikam ze tam neexistuji fanatici, urcite ano, zcela urcite maji vliv a je je hodne slyset - nicmene i tyto islamske zeme prochazeji bourlivym vyvojem, na nejake sve nedavne konferenci priznavaji ze stoji ve srovnani s USA, Cinou, Evropu opadal a budou s tim muset neco delat. Coz by mohlo vest k vetsi liberalizaci se soucasnym upozadnenim fanatiku. Doufejme.
21. 01. 2008 | 17:56

ivanT napsal(a):

To: Bigjirka
S tim islamem a krestanstvim to neni uplne tak jak rikate.

Stejne jako v krestanstvi si muzete vybrat mezi katoliky, unitari, baptisty, mormony, a spoustouy dalsich, muzete si vybrat i v islamu mezi shii, sunni, a dalsimi. Vyber je nepripustny v kazdem pripadu (katolik primhouri oci nad baptistou a naopak, ale stejne uzna jen svou vlastni viru, stejne i v islamu, kde je to bohuzel na urovni na ktere to bylo v krestanstvi pred 500 lety (to znamena na urovni vzajemneho vyvrazdovani) - jak odpovida veku islamu ve srovnani s vekem krestanstvim).

S Allahem je to take docela zajimave a trochu jinak. To ze Allah je 'jediny Buh' je podle historiku nabozenstvi naopak projev tolerance islamu, at si o tom myslite cokoliv. Znamena to totiz, ze vsechna monotheisticka nabozenstvi jsou si rovna, uctivaji tehoz jednoho Boha (protoze je jen jeden Buh), a lisi se jen formou kterou ho uctivaji. Dusledek toho BYL (viz minuly cas), ze islamske zeme byly drive v historii tolerantnejsi nez krestanske. Tak napriklad ve Spanelsku pod vladou Mauru vladl islam ale krestanstvi i judaismus tam koexistovaly s islamem bez problemu. Teprve kdyz Maurove prohrali, krestane vyhnali nebo vyhubili jako muslimy, tak judaisty.

To jen tak pro dokresleni a podle me vice mene laicke vedomosti o nabozenstvi. I kdyz diskuse islamu a krestanstvi podle meho nazoru ma jen trochu malo spolecneho s nametem tohoto blogu.
21. 01. 2008 | 17:59

bigjirka napsal(a):

Opakuji, že nemluvím o islámu jako náboženství jednotlivce. K atkovým vysvětlivkám nemám ani motivaci, ani kvalifikaci. Mluvím o tom, že praktická forma islámského života, provozovaná v islámských komunitách, propojuje náboženství se sociální a vzdělávací sférou na nízké, lokální úrovni a vytváří totalitní blok, zcela nekompatibilní se západní, křesťanskou, nebo chcete-li postkřesťanskou civilizací. Že z hlediska Evropy je to Vetřelec ve smyslu toho filmu. Organismus s jiným metabolismem. A že je třeba bránit Citadelu. Pokud se islám stane "jedním z náboženství" a odebere se do privátní sféry, nic proti němu nemám.
21. 01. 2008 | 20:24

IvanT napsal(a):

Ziji v Kanade, uz od roku 1968. A Kanada na rozdil od vetsiny ostatnich zemi, vcetne nasich sousedu USA, pracuje na principu multi-kulturalismu. To znamena, ze mensiny nejsou tlaceny k adaptaci, ale jejich odlisnost je respektovana (a od nich se ocekava, ze budou respektovat ostatni ve stejne mire) a do jiste miry i podporovana. To plati v otazkach etnickych i nabozenskych. Neni to bez problemu, ale zda se, ze to funguje celkem velmi dobre. Napriklad tady nejsou zadne problemy adaptace muslimu ve vice mene krestanske spolecnosti - i kdyz asi ta cisla jsou tu relativne mensi nez v mnohych evropskych zemich.

Na zaklade teto zkusenosti tedy mam reservace k 'braneni Citadely'. Jsem spise pro jeji sdileni - myslim, ze to celkove funguje lepe.
21. 01. 2008 | 20:43

IvanT napsal(a):

No a ted jeste k posici pana Horejsiho. Prejmu jeho argument, ale pouziji ho v jinem kontextu.

Rekneme, ze by Nemecko bylo vyhralo valku a Ceskoslovensko se stalo jeho soucasti (jako treba historicky Kosovo a Velke Srbsko - nebo Ceske kralovstvi a Rakousko-Uhersko!). Rekneme dale, ze se po valce postupne nejak vytvorila demokraticka Evropa, v niz by Ceskoslovensko bylo soucasti Nemecka. A rekneme, ze by velka vetsina obyvatel byvaleho Ceskoslovenska, nebo treba jen Cesi, rekli, ze chteji nezavislost a nic mene. (Nakonec presne tato situace panovala pred prvni svetovou valku ve vztahu k Rakousko-Uhersku). A Nemci by rekli, ze to je neprijatelne a zadna ze stran by nepripoustela kompromis.

Predpokladejme dale, ze by tato Evropa mela 'narodnostni komisi', ktera by rozhodla, ze Cesi maji pravdu a ze maji mit svuj stat, bez ohledu na to co si mysli Nemci.

Podle meho nazoru by pak bylo zcela opravnene, aby Cesi tu nezavislost dostali. Tak to dopadlo, za jinych okolnosti, po prvni svetove valce a zda se, ze to bylo celkem spravne.

Je-li tedy Evropa takovymto demokratickym seskupenim dnes, pokladam opet za zcela spravne respektovat prani kosovske vetsiny a udelit ji nezavislost.
21. 01. 2008 | 20:52

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Pane Hořejší:

petice v BL citují sdružení Res publica a ProReferendum2007.

Znáte blíže tyto skupiny?

Znáte blíže ostatní signatáře? Žádné ze jmen mi nic neříká, dokonce ani jméno té osoby, co "ručí za pravost".
21. 01. 2008 | 21:05

bigjirka napsal(a):

No.. Ivane, když ona ta Versailleská smlouva vystrkuje kopýtka dodnes. Rakousko se nemělo rozpadnout, nebyl by prošel ani Hitler ani komunisti. Sudetský problém by nevznikl. Kosovo je problém výbušný v každém případě a já myslím, že pro Evropu je méně výhodné jako samostatné. Jednak jako semeniště islamismu a jednak jako zdroj roztržky se Srbskem.
21. 01. 2008 | 21:37

bigjirka napsal(a):

nevím, kolik je muslimů v Kanadě - myslím, že ne tolik aby vytvářeli takové komunity, o jakých mluvím
21. 01. 2008 | 21:38

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ivan T.

Opakujete co bylo výše řečeno mnohokráte. Existují dva pricipy: státní suverenita a právo národů na sebeurčení. Oba principy mají své zastánce a odpůrce. Vám se líbí to sebeurčení. Kdyby jste byl v r. 1938 českým občanem CSR, třeba by jste smýšlel jinak. Prof. Hořejší se vyslovil především proti silné nerovnováze v mediích, která skoro považují věc za hotovou (sic!) a navrch viní Srby (ta média).

Chápu, že vaše -de facto- nová vlast Kanada je pro vás nyní vzorem. Rád bych ale poznamenal, že historický vývoj Kanady je zcela jiný, než historický vývoj střední a východní Evropy. Kanada byla kolonizována Evropany, přistěhovalci přicházeli a přicházejí v mnoha vlnách. Původní obyvatelstvo Kanady (cca. 4%) se má dobře; neplatí daně, nemá tedy za potřebí žádný separatismus. Kam také- vždyť ta země je JEJICH (respektive bývala). Země složená převážně z přistěhovalců z jiného kontinentu moc separatistických tencencí mít nebude. Lidé nechtějí pryč, oni chtějí tam! Proto se Kanada chová jak se chová, má relativně přísné imigrační podmínky což je zcela legitimní a řeší to mnohé, že. No a o tom tu někteří (bigjirka) mluví.
21. 01. 2008 | 21:40

IvanT napsal(a):

To bigjirka:
Versaillska smlouva: Delat extrapolace alternativni historie je osemetne. Co by se stalo kdyby 'toho' nebylo otevira pole pro velke mnozstvi interpretaci, casto protichudnych. Z toho jak se historie vyvinula ale delam zaver, ktery jsem uvedl.

Pokud jde o mnozstvi muslimu v Kanade, poznamenal jsem, ze jich neni tak moc jako nekde v Evrope a tedy souhlasim. Rekl jsem jen, ze multikulturalismus tu celkem funguje i kdyz nekdy s obtizemi. Dukaz obojiho je treba Quebec - velka ale dost odlisna kultura nez zbytek Kanady( mozna ze vic nez myslite), ale s obcasnymi zadrhely to funguje.

To: Fialovy Krokodyl.
Kanada neni pro mne vzorem ciste proto, ze tu uz davno bydlim. Rikam jen, ze vidim ze zdejsi system docela dobre funguje (z mnoha duvodu, vcetne tech, ktere jste uvedl) a ze ho tedy povazuji za zivotaschopny. To, ze se maji lide dobre ale samo o sobe nestaci. Treba ve Spanelsku se maji lide take dobre, ale Baskove (aspon nekteri) chteji pryc. A obyvatele Kosova (skoro vsichni) nechteji pryc jen proto ze se jim dari spatne (coz muze byt take pravda), ale protoze citi, ze tam nepatri.

Dovolte mi jiny argument: Rodina. Rodina je take 'spolecensky posveceny' svazek. Co soudite o manzelce, ktera z nej chce ven protoze uz se ji tam nelibi? Treba proto, ze si mysli, ze ji manzel nedovoli chodit v nedeli do kostela a proto ze ji nenechava dost peneze, a proto ze ... Mela by na to mit pravo? Je spravne, existuje-li nejaka vnejsi instituce (soud), ktera o tom muze rozhodnout i proti vuli manzela? Snad nikdo v nasi (me a vasi) kulture nepochybuje, ze ano.
Reknete mozna, ze tohle je neco jineho. Ale pro mne to neni nic jineho. Ja to pokladam za projev prava na sebeurceni, ktery uznavam jednotlivcum i skupinam. V idealni spolecnosti (o jakou vsichni usilujeme) by to melo byt spravedlive a s rozvahou regulovano, ale mozne.
21. 01. 2008 | 22:22

Fialovy Krokodyl napsal(a):

IvanT:

Baskové jsou na Pyrenejském poloostrově od 4. století. Myslím, že se občany velkého Španělska nikdy necítili. Kromě toho ETA automaticky neznamená "všichni Baskové".

K Vašemu příměru: jde o legitimitu. Každý do manželství vstupuje s více-méně jasným vědomím toho, že je může soud rozvést i proti vůli jednoho z nich. Nebude to ale tak, že jednoho dne přijde soused a řekne: Pane Ivane, my jsme se tu s ostatními v komunitě dohodli, že od vás vaší ženu rozvedeme. Ona chce, tak my jí to umožníme. Dneska večer se v naší přítomnosti se dohodnete o dětech a o majetku a ona se zítra odstěhuje...Pokud nesouhlasíte, tak vás donutíme.
21. 01. 2008 | 22:46

Pepa Řepa napsal(a):

Ivan T.

Jen pro ilustraci srovnání dvou zemí:
Kanada
Rozloha: 9 976 140 km2
Počet obyvatel 32 805 100
Islám 2% celkové populace

Francie
Rozloha:Rozloha:547 030 km²
Počet obyvatel: 60 180 529
Islám 8% celkové populace

Tedy při více než 18 x větší rozloze Kanady je u vás cca necelých 700 000 muslimů, v samotné Francii více než 4,5 milionů. Odhadněte počet za dvacet let při stávající natalitě.

Zřejmě jste dlouho ve Francii nebo Holandsku nebyl.
Pokud jde o odlišný historický vývoj,uvedl to Fialový krokodýl.
Kde berete tu jistotu, že se třeba Torontu vyhnou bombové atentáty? Pak asi budete mluvit jinak.
21. 01. 2008 | 22:51

bigjirka napsal(a):

Byl jsem v Kanadě a moc se mi tam líbilo. Byl jsem v Montrealu a připadal mi tehdy (asi před 17 lety) příjemně multikulturní. Ovšem běda, kdyby některá z těch komponent nechtěla dodržovat "nejmenší společný jmenovatel". Aby Kanada zastavila cikány, dala víza radši nám všem. Tady se jedná o amputaci (dříve jen částečně) muslimské části Srbska a její implantaci do Evropy. Nyní etnicky už téměř vyčištěno, co se nepovedlo Srbům, povedlo se s podporou USA, EU a OSN muslimům. Děkuji, nechci, budu hájit Citadelu svého kulturního okruhu.
21. 01. 2008 | 23:00

IvanT napsal(a):

Vazeni panove, dekuji za vase civilisovane odpovedi.

To co rikate o Kanade jsem rekl vetsinou sam take. Kanada vsak byla jen priklad a jestli chcete tak na nej zapomente. Princip o ktery mi jde, a o ktery jde v celem blogu, je zda ma narod a skupina lidi pravo na sebeurceni. Podle meho nazoru absolutne ma a 'civilisovany svet' to uznava aspon od doby americke revoluce (nekdy s rozpaky a skubanim). Nevim, proc by tento princip mel prestat platit protoze (pokud si vzpominam na argumenty) se Srbum ublizovalo (jak to s tim souvisi, a je to pravda?), ze nekolik muslimskych extremistu spachalo nekolik atentatu (mluvime-li o procentech, jake procento muslimske populace to je a proc to opravdu udelali?) (mimochodem, jeden z nejvetsich atentatu v USA spachal 'cistokrevny' krestansky American) a podobne.

Argument Fialoveho Krokodyla mi neni jasny: Ja mluvim o rozvodu podle spolecensky uznanych pravidel, a v tom snad ani tak moc nezalezi jestli manzel souhlasi nebo ne a predpokladam, ze by to neprobihalo podle vzorku 'do vecera vypadnete'.

Podle meho nazoru uzname-li sebeurceni jako vseobecne platny princip, nemuzeme ho zavrhnout kdyz se nam zrovna nehodi do kramu z geopolitickych nebo jinych duvodu. To bychom se zaradili do bloku ideologii jako byl hitlerismus, stalinismus, a dalsi a zpecetili neco priblizujici se nevolnictvi jako legitimni.
22. 01. 2008 | 00:44

Karel Vomacka napsal(a):

Pane profesore,
Vase vyhozeni p. Hochmanna mne naprosto sokovalo! Ma jiste odlisne nazory od tech Vasich a misty je skutecne primy a ponekud drsny, ale nerekl bych, ze to prekrocilo meze slusnosti.

Domnivam se, ze rozdilne nazory jsou vyhodou, jelikoz je si co vymenovat. Nechcete snad, aby diskuze pod Vasim blogem se odehravala pouze v uzkem kruhu Vasich priznivcu?! Samozrejme muzete namitnout, ze nektere prispevky presahuji Vasi miru vkusu. Nemyslim si ale, ze mate pravo nekoho takovym zpusobem vykazat (nejsme v prednaskove sale), muzete ho proste ignorovat!

Pokud opravdu stojite o (misty vasnivou) diskuzi, tak byste mel p. Hochmanna pozvat zpet, i kdyz o to asi nebude stat.

PS: Pokud bych se u Vas uchazel o misto, pricetl byste mi k nedobru me ne zrovna vstricne prispevky k Vam? Souhlasite s nazorem, ci chleba jis toho pisen zpivej?
22. 01. 2008 | 05:24

jakub napsal(a):

To autor
Tak jak jsem Vás chválil po přečtení vašeho příspěvku, pro nezaujatý a podle mne objektivní názor, tak mě zklamalo vyhoštění Hochmana pro jiný názor.
22. 01. 2008 | 07:02

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Vomacka:
Ja jsem pana Hochmanna velmi slusne pozadal, aby pod mymi prispevky nediskutoval - myslim, ze na to pravo mam; samozrejme nemam pravo (ani moznosti) nekoho "vykazat" - nikdo me zadosti nemusi uposlechnout; jeho skutecne nenavistne prispevky (kombinovane jeste s mnoha hrubkami) me skutecne deprimovaly; posledni kapkou bylo, kdyz mi rekl, ze jsem vul. Myslite, ze takto ma diskuse vypadat? Mozna myslite, ze i to mazani vulgarnich a urazlivych komentaru panem Stejskalem je omezovanim diskuse? Ja samozrejme vitam nazory, ktere se mnou nesouhlasi, ale trvam na tom, ze by mely byt vyjadreny slusne. Vetsina diskutujicich ma oproti me uz tu velkou vyhodu, ze diskutuji anonymne, a tak se mohou vic "odvazat". Zakladnim pravidlem ale musi zustat, ze diskutujici respektuji nazor toho druheho, mluvi slusne, neurazeji a nenadavaji. Doufam, ze souhlasite. Prispevky p. Hofmanna byly systematicky nenavistne a urazlive.
22. 01. 2008 | 07:10

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den IvaneT
myslím, že jste odtržen od Evropské reality.Pokud chcete uplatňovar princip sebeurčení, musel byste ho uplatnit všude a ne selektivně jak se vám hodí.Nemá asi cenu vyjmenovávat všechny menšiny, které požadují připojení k jinému útvaru nebo vytvoření útvaru nového/Baskové/.
Navíc byste musel mít pohyblivé hranice podle natality té, či oné skupiny.Princip sebeurčení národů byl uplatňován po první světové válce a menšiny byly a budou v každém státě a mají různou natalitu.

Existuje teorie, že se občané EU zřeknou své identity, rozpustí se a stanou se jednotnými, unifikovanými Evropany.Pochybuji o tom. Jako příklad vám může posloužit jednak USA, které vyrostly na stejných principech jako Kanada a ani tam "Melting pot" nezafungoval. Samo srdce EU je na pokraji rozpadu na stát Vlámů a Valonů.Další příkladem je dnes zcela jednoznačně popsaný syndrom druhé a třetí generace muslimských komunit.

Nové generace hledají své kořeny, radikalizují se.Myslet si, že je to otázka několika skupin extrémistů je naivní.U muslimů se nedá, až na výjimky, mluvit o nacionalismu, ale o návrat k ummě, společenství praktikujících věřících, podle jasných neměnných pravidel.

Lze tedy předpokládat, že i kdyby, čistě teoreticky, došlo k unifikaci jedné generace Evropanů, u dalších generací opět stejný syndrom zafungue. Možná na národním, možná na jiném principu.Národ není nemravné slovo. Nemá nic společného s národovectvím nebo dokonce s heslem "Nic než národ".
Navíc zastávám názor, že unifikací bychom se ochudili, kouzlo je v rozmanitosti. Evropa je postavena na rozmanitosti svébytných kultur s hlubokými kořeny a v tom je ta krása.To že se lidé budou volně pohybovat nebo pracovat v jiných zemích, s tím vůbec nesouvisí.

A povšimněte si jedné věci: Stejní lidé, kteří usilují o naprostou unifikaci evropské kultury a vygumování národního povědomí zastávají princip multikulturnosti s neevropskými kulturami. Na první pohled vznešená myšlenka, s některými kulturami to funguje, s některými méně.Vždy však to má jisté meze.Představte si, že by se rozhodlo 50 milionů Číňanů, kteří jsou v důsledku regulace porodnosti bez manželek, najednou emigrovat do Kanady.Co vy na to?

Pokud se chcete pustit do diskuse o tom, jak je evropská a muslimská kultura kompatibilní, jsem vám k disposici. Žil a pracoval jsem v několika muslimských asijských a afrických státech, mohu porovnávat praktický život a můžeme se pustit i do rozdílů v teoretiské rovině.To však není předmětem tohoto článku, i když s tím úzce souvisí.
Mějte se hezky.
22. 01. 2008 | 07:22

vaclavhorejsi napsal(a):

IvanT:
Naprosto souhlasim, ze musi existovat moznost jak umoznit odstepeni uzemi stavajiciho statu a vznik statu noveho na principu sebeurceni. Tato moznost existuje - ke schvaleni takoveho kroku (pokud se zucastnene strany samy nedohodnou, jako tomu bylov Ceskoslovensku) je podle meho nazoru opravnena podle mezinarodniho prava pouze RB OSN. To nemuze byt nahrazeno nejakou samozvanou "rozhodci skupinou", ktera by mohla timto zpusobem realizovat nejakou svoji skrytou agendu. Takovou ad hoc skupinou byla ta, ktera se v roce 1938 sesla v Mnichove. Myslite, ze jeji rozhodnuti bylo legitimni? Tehdy mozna dokonce ano, protoze Spolecnost narodu uz nefungovala... Prave proto, aby se zamezilo podobnym vecem, byla zalozena OSN a byla definovana jasna pravidla jak zabranit konfliktum. Bohuzel se zda, ze tyto principy jsou opousteny a nahrazovany zakony dzungle...

Fialovy Krokodyl:
Ohledne te vyzvy v Britskych listech - moje jmeno se tam dostalo troch nedopatrenim - obratili se na me (konkretne J.Keller), kdyz uz to meli vlastne pripravene k odeslani; ja jsem souhlasil s uvedenim sveho jmena kdyz udelaji nektere zmeny, ale nejak se ten muj mail k nim dostal pozde a tak uz se to opravit nepovedlo. Nejsem z toho nijak stastny, ale tim take nechci rici, ze to odvolavam - s podstatou souhlasim, forma je trochu nestastna...

O existenci sdružení Res publica a ProReferendum2007 vim vagne z medii, ale zadne podrobnosti.

Z ostatnich signataru jesou mi znami J.Keller (sociolog z Brna, obcas ma komentare v novinach) a J.Priban (pravnik pusobici v UK, obcas pise do novin). Ostatni neznam.
22. 01. 2008 | 07:31

bigjirka napsal(a):

Ivan Hochmann je zřejmě člověk, který má dosti tristní zkušenosti s komunismem a na vše, co je jaksi levičácké, reaguje hodně, hodně ostře. Problém s Kosovem myslím, že není pravolevý, ta pravolevost mi připadá umělá - Srbové jako "levičáci" a muslimové jako "pravičáci", no ale nenechte se vysmát! Ve svém principu, Pepa to jistě potvrdí, je islamismus dost blízko komunismu - ummu bych vyjádřil víceméně jako bratrství v chudobě. Totalita takového společenství je zřejmá každému, kdo o tom něco ví. Ve skutečnosti přijde chvíle, kdy na svém území budeme tohoto Vetřelce muset vyrvat i s kořeny.
22. 01. 2008 | 08:26

milo napsal(a):

Pane profesore,

víte, co je tragické ?

1) Vše, co jste tu Vy a ostatní diskutující sepsali pro(nebo proti) nebude nikdy a nikde zvažováno na základě argumentační váhy (pravdivosti?), protože tato věc je rozhodnuta. A řekl bych, že důvod je jediný ... příslušný odbor Státního departmentu o té problematice moc neví a vyhovuje mu, že Balkán je playground spřátelených zemí. Je to jen playground silnějších a vlivnějších patronů, pane profesore.

2)Většina renomovaných zahraničně politických komentátorů v netabloidních listech by Vaše příspěvky, pánové, ani nečetla a natož aby je použila jako materiál.Lidsko právní koncept je již jen PR iluzí a je využíván jen v manipulacích pramenících ve vládních agenturách.Jen ty nejzávažnější issues, které jsou blízko centrální problematice mají naději na férové "ošetření".

3) A víte, co je nejhorší...ono to snad ani nejde řešit jinak než silou...když už se to tak zamotalo. Při nejlepším jde toto řešení jen odložit. Potlačení trendu.... je z historie ( "přítomné i budoucí") neodstranitelný mechanismus. Osobně se toho řešení bojím.

milo
22. 01. 2008 | 09:11

Tupelo napsal(a):

@IvanT: diky za Vase prispevky o multikulturni situaci v Kanade. Mam na vec podobny nazor, ale presto bych se Vas zeptal, jak byste reagoval, kdyby se zitra rozhodla Madari na jihu Slovenska odtrhnout a pripojit k Madarsku (to same v Rumunsku), nebo napr. frankofoni obyvatele Quebecu (vim ze se o to tusim jiz dvakrat pokusil) od zbytku Kanady. (U Slovenska si dovolim mozna radikalnejsi myslenku, totiz cim mene narodniho statu a cim vice evropske integrace, tim bude celkem jedno, kdo si co kde vyhlasuje... :))
22. 01. 2008 | 09:37

bigjirka napsal(a):

Tupelo, vy opět mícháte jabka a hrušky, brambory a slony. Kdo bude s kým pohromadě v civilisované Evropě, víceméně ctící principy svobod, je celkem fuck. Do Evropy ale má být vražen klín Vetřelce s naprosto nekompatibilní kulturou, drogovou ekonomikou a totalitní podstatou. Zkuste pochopit, že oheň a vodu spojit nelze. Buď musí vyschnout voda, nebo uhasnout oheň. (aniž bych přiřazoval ke stranám tohoto konfliktu). Je to jasnější? Neslučitelné nelze harmonizovat!
22. 01. 2008 | 10:46

Tupelo napsal(a):

@bigjirka: ted moc dobre nevim, na co reagujete, domnivam se ze ne na muj posledni, ale predposledni prispevek, kde jsem vyjadril nazor, ze vznik samostatneho Kosova by nemel nejak ohrozit Evropu (a potazmo ani kdyby bylo prijato za clena EU - nicmene tam jsou vstupni podminky, napr. i v oblasti lidskych prav, takze neni aktualni, mozna casem...). Pokud reagujete na neco jineho, omlouvam se, zkuste konkretizovat. Ja si za vyse napsanym stojim, bylo by velmi zle, kdyby vznik Kosova ohrozil EU, dokonce bych rekl ze v pripade, ze by se tak stalo, tak by si to Evropa nejspis zaslouzila - ale jsem toho dalek, dle me se nic tkaoveho nestane. V mem pripade budu mit akorat velkou pachut, pokud se Kosovo skutecne osamostatni. Mozna si nerozumime v samotnem terminu 'ohrozeni' a vidime za nim neco jineho. Pisete o klinu Vetrelce, co si o tom predstavit, kdo ho sem vrazi? Jinak samozrejme nasilne ciny, drogova ekonomika atd. by mela byt stihana (a trestni postihy zesileny, viz zprava o dozivotnim trestu pro ceskeho vraha matky dvou deti v Irsku) - jde o kriminalitu, nikterak novy jev.
22. 01. 2008 | 11:09

bigjirka napsal(a):

Je to Tupelo reakce na ten poslední příspěvek. Státy drogových dealerů do Evropy prostě nepatří a není to žádná věc tolerance. Prostě nepatří. Není to stejná věc, jako jiné hranice v Evropě.
22. 01. 2008 | 12:51

Tupelo napsal(a):

@bigjirka: dostavame se asi mimo tema, ja pisi o tom ze by se zakony meli zprisnit a Vy pisete o 'zadne toleranci'. O tom kdo je Vas Vetrelec nic a hlavne kdo ho sem tlaci... a pritom i kdyz bude Kosovo vyhlaseno, tak se tam nic nezmeni, budou tam zit stejni lide, bude existovat stejna mafie, akorat (nez se pripoji k Albanii) budou mit vlastni stat. Jaky je pro Vas hlavni duvod, proc si neprejete odtrzeni Kosova? Je to kvuli tomu ze kosovane jsou prevazne muslimove? Pro me je hlavni ten duvod, ze by tim doslo k poruseni uzemni celistvosti Statu zasahem zvenci a tim moznemu precedentu.
22. 01. 2008 | 13:34

bigjirka napsal(a):

Tupelo, máte samozřejmě pravdu. Vetřelcem do Evropy je islamismus. Kromě mezinárodně právního momentu vidím i moment geopolitický - je třeba bránit jakémukoli rozšiřování islámského prvku v Evropě, podobně jako je tomu s komunismem, nacismem a fašismem.
22. 01. 2008 | 13:41

Pepa Řepa napsal(a):

22. 01. 2008 | 13:57

IvanT napsal(a):

Par odpovedi:

Sleduji Evropu peclive, ale neziji tam, v tom mate pravdu. Z toho duvodu me reakce nemusi byt tak intimne prozite jako vase. Jak ale odtud vidim Evropu, tendence je k sjednoceni, ale pri soucasnem zachovani narodniho charakteru. Tedy sjednocovani za soucasneho rodrobeni na prirozenejsi statni celky.

Prave jsem poslouchal v radiu komentar z Belgie a rikali, ze i kdyby se Belgie rozpadla, ucinek by byl omezeny vzhledem k tomu, ze by byli vsichni soucasti jedne Evropy. Jako treba Cesi a Slovaci. Rozdeleni tedy nevidim jako destruktivni, ale spise jako uvolnujici existujici napeti. Totez by se podle meho stalo s Kosovem a Srbskem - ty dve skupiny tezko budou zit v jednom statu pod jednou vladou, ale mohou docela dobre koexistovat v prosperujici Evrope. A to, ze se lisi nabozenstvim a historickou visi se nijak nezmeni tim, ze se budou nasilne drzet dohromady.

Pokud jde o priklad Mnichova, myslim ze se k teto otazce celkem nevztahuje: V Mnichove slo o PRIDRUZENI Cech k Nemecku, ne k oddeleni, tedy o pravy opak toho o cem se mluvi. Rekl bych, ze tento priklad spise mluvi pro argument 'nechte skupiny ktere prokazatelne vykazuji touhu po nezavislosti a jsou zivatoschopne jit svou cestou'. Shodou okolnosti jsem prave cetl knihu Prokopa Drtiny o jeho spolupraci s Benesem a velka cast jejich politiky se soustredovala na boji s odstredivymi tendencemi Slovenska. Ceho dosahli? Jen oddaleni rozdeleni.

Nechat to Rade Bezpecnosti? Mam respekt pro OSN a jsem vzdy proto, aby veci probihaly na zaklade vseobecneho souhlasu narodu. Je ale jasne, ze otazky tohoto druhu OSN nikdy nerozresi - treba ted Rusko asi nikdy nedovoli, aby se nekdo Srbska dotknul - tedy aspon ne v Rade Bezpecnosti.

50 milionu Cinanu do Kanady? O tom vubec nemluvim. - nemluvim o stehovani narodu ale o jejich sebeurceni ve vlastnich hranicich V pripade Ciny by spise slo o to, jestli 50 milionu severozapadnich Cinanu chce mit svuj vlastmi stat tam kde uz jsou, to by se spise podobalo memu argumentu.

Madarska mensina na Slovensku se chce pripojit k Madarsku? Quebec odtrhnout od Kanady? Bylo by to bolestne, ale vyresi-li to vnitrni napeti, proc ne? Jsem pro to udelat vse aby se Quebec v Kanade citil dobre a madarske mensiny podobne na Slovensku, ale neni-li to dosazitelne, byly by podle mne vztahy Quebecanu k ostatnim Kanadanum lepsi kdyby se oddelili a byli dobrymi sousedy, jako jsou treba Slovaci Cechum. Pamatuji se, ze v nedavnem vyzkumu verejneho mineni obe strany (Cesi a Slovaci) jmenovali jakou sve nejlepsi sousedy jeden druheho. Neni to zlepseni proti napjatemu vztahu ktery existoval za prvni republiky a proti nefungujici vlade a parlamentu neschopnem rozhodnuti po roce 1989 a pred rozdelenim?
22. 01. 2008 | 14:16

Tupelo napsal(a):

@bigjirka: a co kdyz, ciste hypoteticky, dojdu zitra k rozhodnuti prestoupit na islam? Co kdyz ke stejnemu rozhodnuti dojde vic lidi? Bude tato vira nejakym zpusoben omezovana i v pripade ze sam ji nebudu nikoho omezovat? Samozrejme, v druhem pripade, pokud bych ji sam nekoho omezoval, pujde jiz o vec, kterou by se mely zabyvat instituce od policie, pres soudy az po tajne sluzby, podle zavaznosti. Ja si nemyslim, ze kriminalitu pacha islam, ale spis extremiste a fanatici, podporou vzdelani a perspektivou budoucnosti lze mnohe problemy zacit odstranovat (a to se tyka jak nekterych vnitrnich problemu CR, tak i problemu s militantnim islamem globalne).
22. 01. 2008 | 14:24

bigjirka napsal(a):

Hm. už mne tato debata nebaví... pánové zjistěte si nějaká fakta o islamismu.. Vaše povídání je pěkné, ale srovnáváte nesrovnatelné. Btw- v Kosovu ty strany byly dvě - Srbům se v násilném vyhánění muslimů zabránilo, ale muslimům ve ve vyhánění Srbů ne. Naposledy: Islám není pokojné náboženství jednotlivce. Je to totalitní komplex víry, náboženství a boje proti ďaurům. Pokud někdo není schopen pochopit ten rozdíl, necítím se schopen mu pomoci.
22. 01. 2008 | 14:30

jakub napsal(a):

bigjirka
Úplně by stačilo, kdyby Tupeto a spol. zajeli do některé muslimské země a pak si čistě "hypoteticky" zažili jak vypadá mírumilovný islám v praxi. Stačí, aby nějaký jednotlivec z kterékoliv EU země namaloval nějakou blbost do novin, a pak bych mu přál, aby byl s mírumilovným davem na ulici při pálení vlajek, střelbě ze samopalů do vzduchu a demolici velvyslanectví. Pokud by se vrátil živý, možná by se mu rozsvítilo.
22. 01. 2008 | 14:47

Tupelo napsal(a):

@bigjirka: ok, respektuji Vase rozhodnuti, jen na dovysvetlenou, Vase nazory jsou pro me docela zajimave, ale stale 'jen' nazory, tak pristupuji i Vasemu tvrzeni ohledne islamu, podle me neexistuje jen islam militantni.

@jakub: prestoze jsem nektere regiony jiz navstivil, Iran jeste ne, mnozi cestovatele jej velmi doporucuji tak mi to snad nekdy vyjde...
22. 01. 2008 | 15:12

bigjirka napsal(a):

jakube, já jsem v muslimských zemích straávil cca 2 roky, expert tedy nejsem.. ale to, co vím sám a co jsem se dozvěděl z dalšího čtení, mi stačí. Všimni si, že všichni lidoprávníci teoretici vědí všechno nejlíp. Dokud jim sedí hlava na krku. Po dekapitaci kuchyňákem, provedené mírumilovným muslimem, už většinou mlčí.
22. 01. 2008 | 17:02

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka s jakub
já někdy žasnu z naivity některých salonních diskutérů.

Oni si myslí, že v zemi kde získá islám většinu budou moci pojídat svě řízečky, zapíjet je pivem, o ramadánu se přes den nadlábnou, mamina bude pobíhat po ulici v sukni a halance,večer si dá dvojku, desetiletá dcera bude mít ochranu před zneužitím, žena bude svědčit u soudu jako muž, budou stejná dědická práva jako nyní, dopravní nehody s následným úmrtím budou posuzovány podle přednosti v jízdě, na pláži se budou svlékat do plavek, budou se moci svobodně vyjadřovat, malovat figurální motivy atd...
Oni si ten svět představují podle letoviska na Džerbě nebo v Antalii.
Vždycky si řeknu: Svatá prostoto.

A divili byste se, že i takový velikán jako byl Jan Amos podlehl iluzi, že dokáže obrátit Turky na křesťanství a po vestfálském míru chtěl ustanovit protihabsburskou koalici s Osmanskou říší v čele.Luboš Kropáček o tom dovede hezky vyprávět. To by koukal náš Jan Amos dneska, kdyby přijel do Turecka. Copak do Turecka, Holandsko by stačilo.
22. 01. 2008 | 18:00

Vaclav Horejsi napsal(a):

IvanT:
SAMOZREJME, ze rozdeleni dohodou je to nejlepsi. Problem ale je, kdyz ten jeden naprosto zasadne nesouhlasi, treba z nejakych emocionalnich duvodu (kolebka srbskeho naroda...), z obav pred osudem zanechane mensiny (opravnena obava Srbu v Kosovu) nebo z iracionalnich duvodu "ponizeni", "cti", atd. Pak se musi prijmout kompromis typu "aby se vlk nazral a koza zustala cela" a k tomuto kompromisu je musi nekdo mocny donutit. Podle platnych pravidel je to RB OSN.
Argument, ze Rusko by to v RB nedovolilo, a proto se to musi RB obejit, je absurdni - priste zase Rusko obejde RB az se mu to bude hodit a celou OSN muzeme zrusit (asi se k tomu bohuzel schyluje).
Jak uz jsem rekl - myslim, ze kdyby se ted obe ty zatate strany donutily k formalnimu kompromisu zachovani jakesi (treba i jen iluzorni) federace s co nejsirsi autonomii pro Albance) a po case by se to "rozpustilo" v EU, tak by to asi bylo nejlepsi (dokonce myslim, ze je to jedina rozumna moznost). Nelze prece jednat totalne proti vuli Srbska, absolutne nebrat v uvahu jeho argumenty, totalne poslapat mezinarodni pravo. Az bude samostatne Kosovo, a podoblesti se silno Srbskou mensinou se budou chtit od nej odtrhnout, tak se jim zase vyhovi? Podobna situace byla s Moldavii a Podnestrim...
Nechapu, proc by se melo TOTALNE vyhovet jedne strane, kdyz jde udelat kompromis???
22. 01. 2008 | 18:06

Tupelo napsal(a):

@IvanT: dobra, s tim ze nejaka cast uzemi, nyni specifikovana tim, ze na ni zije prevazne obyvatelstvo jine narodnosti nez je vetsinova daneho statu, by se mohla po dohode oddelit a nemelo by ji byt braneno setrvat ve spolecnem state se da souhlasit. Jsou tam tezkosti v podobe jednostranych kroku, viz jak psal vyse p. Horejsi, ale ted by me zajimala jina vec. Co kdyz nepujde o princip etnicky, nebo nabozensky atp... ale jen o to, ze par lidi z nejake vesnice, ci spolecenstvi par vesnic se domluvi, zjisti ze by si radeji vytvorila vlastni zakony a neco jako statni utvar... branit jim, nebranit jim? Pokud bych vysel z odpovedi, jez jste mi dal na otazku spojenou s Madarskem ci Quebeckem, tak by mozna soucasna trvanslivost statu nebyla nijak velka. Jde mi jen o to, kde lezi ta hranice, kdy se jako pratele oddelit ci rozejit a kdyz uz ne (velikost odtrzeneho uzemi, pouze narodni princip, ...??)
22. 01. 2008 | 19:20

Fialovy Krokodyl napsal(a):

IvanT:
K vašemu komentáři z 22.01.2008 00:44:13.
Jde o legitimitu toho, KDO rozvádí. Nikoliv o legitimitu těch KTEŘÍ SE ROZVÁDĚJÍ (omlouvám se předem za ty kapitálky). Soudce nesmí být samozvaný. V případě Kosova to tak vypadá. Stejně, jako jí neměli v roce 1938 Německo, Francie, VB a Itálie.

Hořejší: děkuji za odpověď. J. Kellera vlastně znám, máte pravdu, psával chytré komentáře tuším do Práva jen jsem si ta jména hned nespojil.
22. 01. 2008 | 19:49

IvanT napsal(a):

Vazeni,

Predesilam, ze nejsem ani pravnik ani politik a moje nazory jsou spise 'filosofickeho' nebo 'moralniho' typu. Nemam tedy ani mechanismy, ani pravidla podle kterych by se presne melo postupovat a uznavam, ze v tom je v urcitych pripadech problem (jak rikaji Anglicane - 'the devil is in details'), ale prislusny vetsi celek (jako treba Evropa) by na to pravidla musel mit. Treba na zpusob toho, co ma USA na reseni pripadnych sporu mezi jednotlivymi staty.

Ale mluvilo se konkretne o Evrope a ja si predstavuji Evropu (velmi zhruba) trochu jako Spojene Staty - vseobecne spokojene sdruzeni statu, ktere spolu chteji byt, citi se v tom sdruzeni dobre, a maji vseobecne uznane mechanismy na reseni vnitrnich sporu. Tudiz vnitrni veci se rozhoduji uvnitr a ne v ramci OSN a RB.

Argument typu 'donutit ke kompromisu' mi pripada v takovem kontextu jako protimluv, a kompromis v nemz Kosovo zustane casti Srbska jako docasne reseni protoze Kosovo a Srbsko jsou zrejme tak odlisne, ze kompromis nestravi (podivejte se na historii Jugoslavie, ktera vybuchla jakmile dostala prilezitost). A jak jsem psal, Evropa ve ktere si tak odlisne celky jako jsou Srbsko a Kosovo, v ramci Evropy mohou resit sve vnitrni problemy po svem mi pripada stabilnejsi a dlouhodobe realistictejsi, jakoz i spravedlivejsi k tem, kteri se v ni neciti plnopravni.

Proto si i nadale myslim, ze Kosovo by melo mit pravo na nezavislost a ze by behem pomerne kratke doby byly jeho vztahy se Srbskem podobne (nebo spise lepsi) vztahum mezi Srbskem a Albanii. (Mimochodem, Albanie mi pripada jako zajimava ilustrace toho, ze multi-nabozenska a z velke casti muslimska zeme v Evrope nemusi vubec zpusobovat Evrope potize.) Zejmena kdyz by se postupne vyrovnaly ekonomicke a socialni duvody nespokojenosti na vsech stranach.

Nemam co bych noveho pridal a tim tedy asi koncim. Dekuji za vseobecne zdvorile a zajimave reakce na moje stanovisko.
22. 01. 2008 | 20:22

Pepa Řepa napsal(a):

To IvanT

Myslím, že jste opomenul pár věcí.
1. Kosovo není dlouhodobě životaschopné. Bez podpory EU a po té buď Srbska nebo Albanie fungovat nemůže, asi tam nerozsvítíte ani žárovku.Spojení s Albánii není jen spekulace.Odtud také paralela s Mnichovem.

2.Nikdy neoddělíte na př.Slováky a Maďary tak, by vám nevznikaly další menšiny.Buď byste musel udělat výměnu obyvatelstva /viz Řecko-Turecko/ nebo násilný odsun. To znamená mnohem větší křivdy.

3. Nedovedu si představit, že některý stát odstoupí dobrovolně část svého území. Evropské státy mají vlastní suverenitu. Teoreticky by mohlo natat vystoupení Maďarska z EU v nových hranicích s kusem Slovenska a Rumunska.To co se vám, zdá absurdní dnes /proč by to dělali/ nemusí za sto let platit.

4. Rozdělení Belgie po vzoru Československa, tedy po dohodě obou států si představit dovedu. Ovšem zase jako rozdělení útvaru, při zachování vnějších hranic.Přirozeně by opět narostla administrativa, už tak v EU děsivá.

5. Obávám se, že současný imigrační trend už stěhováním národů je.Odpoledne jsem poslouchal dopisovatele Le Monde.
Po pařížských nepokojích byla vypracována studie, podle které se jedná o statisícová uzavřená gheta v 50!! francouzských městech. Jako problémová byla označena populace přesahující 2 miliony.Sarkozyho plán vyžaduje takové finanční krytí, jaké Francie není schopna poskytnout.Zcela by to zničilo konkurenceschopnost její ekonomiky.Srovneje možnosti české ekonomiky, ve které už nyní má podstatná část populace problém jak s penězi vyjít, jak přežít.
22. 01. 2008 | 20:39

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Pepa Řepa + bigjirka

Jedinou možností je vědomý návrat Evropy ke křesťanství. Náše morálka, náš právní systém, systém vzdělávání a kultura vychází z křesťanství. Křesťanství potom z judaismu a antiky. To dohromady tradice 5 tisíc let stará. Je naivní si myslet, že už je tp "překonáno". Pokud tenhle názor převládne, vytvoří se duchovní vakuum, které se zaplní. Zatím se zaplňuje buddhismem, New age a různými synkretismy a prapodivnými pověrami. Čím se zaplní v budoucnu, pán Bůh ví.
22. 01. 2008 | 21:01

bigjirka napsal(a):

Krokodýle, částečně souhlasím, ale nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky. V této fázi jde alespoň o to, ubránit se barbarům. Islám se ukázal jako zničující, poté co vyčerpal intelektuální zdroje předchozí arabské kultury, je tam polovina obyvatel negramotných.
22. 01. 2008 | 22:55

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Karel Martel se asi točí v hrobě jak vrtačka.
22. 01. 2008 | 23:34

bigjirka napsal(a):

Karel Martel? Opium?
22. 01. 2008 | 23:47

Karel Vomacka napsal(a):

@Vaclav Horejsi:
Pane profesore, vazim si Vasi odvahy psat o pomerne kontroverznich tematech, kde to casto schytate (i ode mne). To opravdu u nas neni pravidlem, jak ukazuje blog Vaseho "sefa" p. Pacese, ktery mi prijde ponekud banalni (relativne vzhledem k jeho funkci predsedy AV).

Nicmene jsem stale presvedcen, ze pozadani p. Hochmanna o opusteni diskuze bylo zbytecne. On napsal (pokud to spravne ctu), ze jste stejny vul jako on. To se mi nezda jako urazka, pouze napsal, ze z jeho pohledu jste si vice podobni, nez si myslite (moje interpretace). I kdyby napsal, ze jste vul a nevim co jeste, proc Vam to neni jedno? Jak jste sam spravne napsal, je to jen anonym. My ani nevime, jestli existuje a to, co pise o sobe, je pravda.

Jeste si dovolim malou poznamku. Obcas mam pocit, kdyz diskutuji s lidmi, kteri prozili vetsinu zivota v komunismu, ze maji tendenci, brat si nektere veci prilis osobne a snadno se urazet. Mozna je to tim, ze v mladi meli jen malou moznost primou a otevrenou diskuzi trenovat (Vas se tyka malo).

S mazanim vulgarnich prispevku nemam problem.
23. 01. 2008 | 05:39

Pepa Řepa napsal(a):

To Krokodýl
přesně o tom to je.Chybu je třeba vidět i na druhé straně, Je tu málo Halíků, soustředění na vracení majetku je někdy kontraproduktivní.Přirozeně stát musí zůstat přísně sekulární.Takový stát je v islámu jen jeden-Turecko. A i tam je trend opačný.

Není to o tom, v kterém kostele vyklečíte důlek.Jde o to neztratit svou identitu, být si vědom kladů naší kultury a nezamlčovat negativa.Jakmile zavrhnete spojující prvky, jiná kultura vás obohatí tím, že vás zcela pohltí.
23. 01. 2008 | 08:23

Pepa Řepa napsal(a):

To Krokodýl
úvahy o tom, jak budeme obohaceni byly i v minulosti.
Za stavovského povstání r.1620 jednala česká šlechta společně s Fridrichem Falckým v Praze i v Istambulu o spojenecké smlouvě s Turky.
Jak říkal Vladimír Iljič.Užitečné idioty najdete v každé době.Motivem bývá majetek, prachy,dnes možná granty.
23. 01. 2008 | 09:07

Fialovy Krokodyl napsal(a):

bigjirka:

Poitiers, AD 732.
23. 01. 2008 | 09:52

bigjirka napsal(a):

Aha, tak ten je nějak mimo můj dosah :-(
23. 01. 2008 | 10:06

Fialovy Krokodyl napsal(a):

bigjrka:

No to by právě neměl, vzhledem k tomu co píšete 22.01.2008 22:55:11....:-)
23. 01. 2008 | 11:53

bigjirka napsal(a):

Krokodýle, mluvíte na mne v hádankách, nejsem historik :-)
23. 01. 2008 | 13:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Pánové ,děkuji za zastání.
Na účet pana profesora:Nikdy jsem o Vás neřekl že jste vůl.To není můj styl.Řekl jsem o sobě,že jsem vůl poněvadž jsem se Vám bez rozmyslu omluvil za jakési menší napadení.To vy jste okamžitě a ostentativně souhlasil,že jsem opravdu vůl.Co vy si tak myslíte chytráku? A ohrazuji se proti dehonestaci mé osoby lživými poznámkami o spoustě pravopisných hrubek.Jistěže se může vloudit překlep,zvláště,když po sobě text někdy nekontroluji.Prohlásil jsem v hádce s Vámi,že jste levicový ksindl,za což se ostatním diskutujícím i panu Stejskalovi omlouvám.Promiňte,že jsem ještě jednou vstoupil na Váš blog.Pokud se o mě nebudete zmiňovat,už tak neučiním. Ivan.
23. 01. 2008 | 13:42

Boleslav D. napsal(a):

bigjirka:
Ale, ale, bitvu u Poitiers jsme prece brali na dvanactiletce, jedno ze zakladnich dat evropske historie, za to "souska" davala petku, to byste si mel doplnit :-)
23. 01. 2008 | 13:45

Vaclav Horejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:
Jeste jednou zdvorile dekuji za to, ze jste ochoten vyhovet me zadosti.
Preji hezke diskuse jinde, snad Vas nebudou tak rozcilovat.
23. 01. 2008 | 13:48

Pepa Řepa napsal(a):

Pánové trochu humoru by neškodilo.Nejde o život.Zatím.
Já si řeknu jaký jsem vůl dost často.
23. 01. 2008 | 15:07

bigjirka napsal(a):

Boleslave, já jsem dějepis nějak moc nemusel... no.. novější dějiny mne zajímají víc
23. 01. 2008 | 15:09

Fialovy Krokodyl napsal(a):

bigjirka:

Historia magistra vitae:

http://en.wikipedia.org/wik...
23. 01. 2008 | 21:11

bigjirka napsal(a):

Děkuju... jak vrtulka!
Jsem zvědav, kdy Evropu pustí defaitismus a pochopí, že košile je bližší než kabát. Nicméně nevím, nakolik již v roce 732 byla ta invaze muslimská... inu jsem historický nevzdělanec
23. 01. 2008 | 22:06

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy